P. 1
Modlitewnik

Modlitewnik

|Views: 698|Likes:

More info:

Published by: Monika Kowalska on Jan 29, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

1

1 2

str. 1 - 9
SPIS TREŚCI 1-9 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28-38 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33

3

4

5

6

MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. 35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-38 SAKRAMENT POKUTY 39-46 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 KOMUNIA ŚWIĘTA 47-54 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55-61 A kt poddania się woli Bożej 55-56

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 7 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62-66 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 8 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67-72 Ofiarowanie się Św. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia, których sam Pan Jezus nauczył Św. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 9 BÓG OJCIEC 73-80 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować, mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 10 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81-87

11

12 13 14

15

Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości - poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88-89 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Patryka 89 Pieśń 89 DZIECIĄTKO JEZUS 90-91 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92-93 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94-126 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127-130 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130

16

17

18

19

Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134-143 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-163 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-167 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 DUCH ŚWIĘTY 168-174 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171

Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 20 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175-202 Matka Boża w wizji ks. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 21 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 203 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210

pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św.NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi . Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 .

MĘCZENNIK 278 SW. Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. JACEK 276 ŚW. Józefa 261 Nowenna do Św. Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. JADWIGA 276-277 SW. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św. Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św. STANISŁAW . Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. BARBARA 277 SW. Michałowi 252 Litania ku czci Św. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. ANNA 278 ŚW. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św. Józefowi 260-261 Litania do Św. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA .PATRON POLSKI 278 ŚW. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW. Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. Józefa 260 Modlitwa do Św. WOJCIECH MĘCZENNIK . Józefa w nagłej potrzebie. Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św.PATRON MŁODZIEŻY 279 . Antoniego 273 Polecenie się Św. PATRYK 277-278 ŚW.BISKUP. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św. Anioła Stróża przez Św. Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św.Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 22 ŚWIĘCI PAŃSCY 245-282 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św.

Benedykta 281 Polecenie się opiece Św. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DZIECI NIENARODZONE 294-294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 EGZORCYZMY 295-297 Do Św. BENEDYKT 281 Medal Św. które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286-288 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy.PATRONKA MISJI 279 ŚW. NOWENNY. AKTY 300-302 . PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. MECHTYLDA 280 ŚW. GERTRUDA 280-281 ŚW.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 PIEŚNI 298 – 299 KORONKI. Benedykta 281-282 Nowenna do Św. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O.23 24 25 26 27 28 29 SW. Benedykta 282 ODPUSTY 283-285 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne. Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta . Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł. które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289-293 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. LITANIE.

Jezus. jako w niebie tak i na ziemi. święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. Amen. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. . I nie wódź nas na pokuszenie. 10 .2 str. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. któryś jest w niebie. bądź wola Twoja.27 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 KATECHIZM Modlitwa Pańska Ojcze nasz. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo. I odpuść nam nasze winy. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała. Matko Boża. Amen. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga. ale nas zbaw ode złego. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. łaski pełna. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan z Tobą.

Namaszczenie chorych. Pana naszego. 3. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. 9. Główne prawdy wiary 1. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. 2. zatwierdzony przez św. która jego jest. w nocy. narodził się z Maryi Panny. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. 1. Rano. Syna Jego jedynego. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Świętych obcowanie. 3. Czcij ojca swego i matkę swoją. papieża. Pamiętaj. a za złe karze. 6. grzechów odpuszczenie. Składa się z dwunastu artykułów. 7. który się począł z Ducha Świętego. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. 5. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec. Pokuta. umęczon pod Ponckim Piłatem. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. przyjmować. W niedziele i święta we Mszy św. Nie cudzołóż. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Małżeństwo. zstąpił do piekieł. 4. 4. Piusa V. Nie kradnij. żywot wieczny. w r. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Amen. trzeciego dnia zmartwychwstał. 2. 5. Skład Apostolski Wierzę w Boga. Stworzyciela nieba i ziemi. 2. 4. wieczór. ukrzyżowan. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 1568. Strzeż duszy. Syn Boży i Duch Święty. Bóg jest jeden. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. Nie zabijaj. Eucharystia.Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. abyś dzień święty święcił. Kościół powszechny. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. 6. I w Jezusa Chrystusa. Chrzest. 3. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. wstąpił na niebiosa. Ojca wszechmogącego. Pięć Przykazań kościelnych 1. 8. Ani żadnej rzeczy. 10. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. 6. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić. ciała zmartwychwstanie. Amen. Wierzę w Ducha Świętego.. umarł i pogrzebion. 2. bądź mi zawsze ku pomocy. 3. 5. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój. Bierzmowanie. we dnie. który za dobre wynagradza. Posty nakazane zachowywać. ty zawsze przy mnie stój. 7. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Św. Pięć warunków Sakramentu Pokuty . W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. 5. Siedem Sakramentów Świętych 1. nabożnie uczestniczyć. 4. ze słów wypowiedzianych przez św. Kapłaństwo.

Miłość. Rachunek sumienia. Mocne postanowienie poprawy. najpełniej ujęta w siedmiu uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. Zazdrość . 6.umiarkowanie.cierpliwość. Sprawiedliwość. Nieczystość . Przez częste wykonywanie dobrych uczynków nabywamy cnoty. Wątpiącym dobrze radzić. 2. Tobie serce me oddaję. Szczera spowiedź. Boś Ty dobro nieskończone. Boże żywy. Dobre uczynki 1. Więźniów pocieszać. Męstwo. 5. 2. tj. Krzywdy cierpliwie znosić.miłość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu . 3. prawdziwy. Nad wszystko. co jest stworzone. Pycha . Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Jedynie dla Twej miłości. Akt żalu Ach. 6. 7. Akt nadziei Ufam Tobie. Pragnących napoić. 2. Post lub płynące z pobudek miłości Bożej wyrzeczenie się dobra niższego rzędu dla dobra wyższego rzędu. sprawy moje . Akty cnót Boskich Akt wiary Wierzę w Ciebie. Akt miłości Boże. Nieumiejętnych pouczać. Urazy chętnie darować. Bądź miłościw mnie grzesznemu. 5. Podróżnych w dom przyjąć. Chciwość . Umiarkowanie 4. Uczynki miłosierne co do duszy 1. 2.hojność.Poświęcam na chwałę Twoją. 4. Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 1. Łaskę i wieczne zbawienie. Żal za grzechy. 2. żałuję za me złości. Nagich przyodziać. Wierzą. 2. gdy jest wykonany w łasce uświęcającej i w dobrej intencji.3. 3. 3. Wszechmocny i miłosierny. Coraz lepszym niech się staję. Dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie. . 6. coś objawił Boże. Roztropność. choć Cię nie pojmuję. Dasz mi grzechów odpuszczenie. 4. Cztery cnoty główne 1. Post. 5. 5.7. Trzy cnoty Boskie 1. Strapionych pocieszać. 2. Jednak nad wszystko miłuję.1. Zadośćuczynienie. W Trójcy jedyny. boś Ty wierny. 3. Jałmużna. Modlitwa. Ofiarowanie Myśli. Grzesznych upominać. słowa.pokora. ku chwale Bożej. Twe słowo mylić nie może. 4. Najważniejszymi dobrymi uczynkami są: modlitwa. Wiara. czynna pomoc bliźniemu. Gniew . Umarłych pogrzebać. Chorych nawiedzać. 3. Nadzieja. Modlić się za żywych i umarłych.czystość. Uczynki miłosierne co do ciała 1. Łaknących nakarmić. 4. 3.

Grzechu nie zwalcza. Grzech doradza. a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników". Błogosławieni miłosierni. którzy płaczą. Dar rozumu 3. Grzechy wołające o pomstę do nieba Do ciężkich przewinień społecznych należą tzw. Ewangelia martwą literą. 1. Faustyna: „O. Dar męstwa 5. 3. Św. 6). Zatrzymanie zapłaty za wykonywaną pracę. 5. Do grzechu pomaga. Grzechy nieczyste przeciw naturze. Umyślne zabójstwo. udaremnią wszystkie . przez którego przychodzi zgorszenie" (Mt 18. 3-10). Do grzechu pobudza. Dar mądrości 2. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka. 2. kult przywoływaniem wspomnień. 3. a w konsekwencji wieczne potępienie (por. jak niezbadane jest Miłosierdzie Boże! Ale o zgrozo . Dar pobożności Oto słynna wypowiedź metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. 4. 6. 8. Gdy stan taki utrzymuje się aż do chwili śmierci może to spowodować całkowitą utratę ufności w Miłosierdzie Boże. którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Chrystus jest przeszłością. albowiem oni będą pocieszeni. że świadomie wybierają piekło. 26-27). Wobec grzechu zachowuje obojętność. Bóg Miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny. Błogosławieni. Popełnia je ten. Błogosławieni ubodzy duchem. posłannictwo propagandą. Krzywdzenie ubogich. Hbr 6. 4. 4. 7-10. władza panowaniem. Bezwzględne posłuszeństwo przełożonemu duchownemu. 10. wdów i sierot. Lenistwo . Trzy rady ewangeliczne Dobrowolne ubóstwo. Błogosławieni.gorliwość i pracowitość. albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Osiem błogosławieństw 1. Ga 6. 7. Dozgonna czystość. grzechy cudze. Błogosławieni. albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni cisi. Kościół tylko organizacją. albowiem oni Boga oglądać będą. albowiem ich jest Królestwo niebieskie (Mt 5. ma możność wrócić do Boga. Błogosławieni pokój czyniący. 5. „Biada temu człowiekowi. 10). którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Dar wiedzy (umiejętności) 6. grzechy wołające o pomstę do nieba (Rdz 4. 7. Grzech pochwala. że jeżeli dusza chce. stajemy się w jakiejś mierze winni tego zła i popełniamy tzw. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu Stały opór stawiany łasce Bożej i częste popełnianie grzechów ciężkich może spowodować zupełną niewrażliwość sumienia oraz zanik poczucia moralnego. Grzechy cudze Przyczyniając się w jakikolwiek sposób do grzechów innych ludzi. 6. albowiem ich jest Królestwo niebieskie. 2. Grzech uniewinnia.7. Siedem darów Ducha Świętego 1. 9. 2. kto: 1. albowiem oni będą nasyceni. 3. 8. które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą. 4-6. Błogosławieni czystego serca. Dar rady 4. Chociaż już w samym skonaniu. Dar bojaźni Pańskiej 7.są też dusze. Na grzech zezwala. albowiem oni nazwani będą synami Bożymi. Grzech nakazuje.

4. Tymi słowami Pan Jezus założył Kościół nadał św. 3. Nawet nasze często powtarzające się upadki. ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone" (por. Aby osiągnąć szczęście wieczne powinieneś: 1. Sam Duch Święty ustami apostoła poucza nas: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Piotra. gdyż odbiera nam życie nadnaturalne. Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże. paś baranki moje". Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele. jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. ponieważ Bóg buduje naszą świętość na naszych słabościach i upadkach.widzialną zaś głową Kościoła jest papież. Odbiera nam wszystkie zasługi dotychczas u Boga zebrane i sprawia. Wierzyć w Boga 2. następca św. 2. czyli śmiertelny i lekki. To właśnie trwanie w grzechu śmiertelnym aż do śmierci jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. Czynić co Bóg nakazuje 3. 18) „Paś owce moje. Ostateczne rzeczy człowieka Śmierć. albo w rzeczy ważnej.. 2. przy pomocy łaski Ducha Świętego zaraz się podnosimy przez Spowiedź Św. Rodzaje grzechów Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych. Jakimi słowami założył Pan Jezus Kościół? Pan Jezus powiedział do Św. Kto założył Kościół Katolicki? Kościół Katolicki założył Pan Jezus. A oto grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: 1. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Niebo albo piekło. 4. czyli łaskę uświęcającą.? . Kto jest głową Kościoła? Niewidzialną głową Kościoła jest sam Pan Jezus. Grzech śmiertelny: 1. Bliźniemu zazdrościć łaski Bożej. 2. 3. Grzeszyć bez umiaru. że w tym stanie żadnych nowych zasług zdobyć nie możemy.modlitwy. kto całkiem świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. 31). Grzech powszedni popełnia ten. z których. kto świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej.... licząc na miłosierdzie Boże. Mt 12. Lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia. Piotra: „Ty jesteś Piotr opoka. Jak nazywa się obecny papież? Obecny papież nazywa się . Odbiera nam łaskę uświęcającą i prawo do szczęścia wiecznego. a na tej opoce zbuduję kościół mój" (Mt 16." (nr 1698). Rozróżniamy grzech ciężki. posłużą nam ku dobremu. Grzech śmiertelny popełnia ten. 5. 3. Grzech taki nazywamy śmiertelnym.. czyli powszedni. Żyć w łączności z Bogiem przez łaskę uświęcającą O KOŚCIELE 1. Sąd Boży. Sprowadza na nas na ziemię karę doczesną i karę wieczną.

9. pomagający do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. 16. oraz wierzy w to wszystko.do Kościoła. 6. Co to jest Bierzmowanie? . czego Kościół rzymsko . 12. Które z tych sakramentów już przyjąłeś? Przyjąłem już sakrament Chrztu świętego. Sakrament Bierzmowania 17. Jak udziela się chrztu? Należy wypowiedzieć słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" i jednocześnie polać główkę dziecka wodą. Co to jest laska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży. Pokuta. dał swoje dary. uznaje papieża za głowę Kościoła. Ciało i Krew Pana Jezusa. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony. jednoczy nas ze sobą i czyni nas członkami Ludu Bożego . Tę łaskę otrzymują od Boga wszyscy bez wyjątku ludzie. Ile jest sakramentów świętych? Sakramentów świętych jest siedem: Chrzest. 10. Kapłaństwo i Małżeństwo. przyjmował sakramenty święte. Kto ustanowił sakramenty święte? Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus. 11. Kto jest dzieckiem Bożym? Jestem ochrzczony. Należę do wspólnoty Ludu Bożego . udzielony ludziom przez Boga.5. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży. Sakrament Chrztu świętego 14. zachowywał przykazania Boże i kościelne i w ten sposób osiągnął zbawienie. w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego. 13. daje nam życie Boże. Kto udziela chrztu? Chrztu udziela ksiądz. Bierzmowanie. Przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym.Kościoła 15.katolicki naucza. kto jest ochrzczony. w którym Pan Jezus udziela nam łaski Bożej. 7. O łasce Bożej i sakramentach świętych Pan Bóg powołał mnie do swego Ludu. ale w nagłym wypadku ochrzcić może każdy człowiek. Namaszczenie Chorych. Co to jest Chrzest święty? Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny. abym wyznawał wiarę. Kogo nazywamy katolikiem? Katolikiem nazywamy tego. 8. ustanowiony przez Pana Jezusa.

oraz księża proboszczowie swym parafianom w ciężkiej chorobie. 23. 28. ponownie dzięki Bogu składając. błogosławił i podał swoim uczniom. dar pobożności i dar bojaźni Bożej. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? Należy odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą. łamał i rozdawał swoim uczniom. które za was będzie wydane. 24. 20. Czy wolno jednego dnia dwa razy przyjąć Komunię świętą? . Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Pan Jezus Ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy. ofiarujemy Bogu nasze życie i przyjmujemy Ciało i Krew Pańską czyli Najświętszy Sakrament. Jakie są dary Ducha Świętego? Darów Ducha Świętego jest siedem: dar mądrości. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Eucharystycznej? W Liturgii Eucharystycznej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu i Karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. Podobnie po wieczerzy wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce. 21. Kto teraz przemienia chleb w Ciało i wino w Krew Pana Jezusa? Pan Jezus przez słowa kapłana przemienia chleb w Ciało swoje a wino w Krew swoją w czasie Mszy Świętej 26. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 22. To czyńcie na moją pamiątkę. bronił jej i według niej żył. dar męstwa. Jakie są główne części Mszy świętej? Główne części Mszy świętej to: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. Po co wybiera się nowe imię na bierzmowaniu? Aby mieć jeszcze jednego patrona w niebie. podniósł oczy ku niebu do Boga. błogosławił. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej? W pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Słowa? W Liturgii Słowa Pan Jezus przemawia do nas. to jest bowiem Ciało moje. Kto udziela Bierzmowania? Bierzmowania udzielają księża biskupi. 19. 30. mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. który by się wstawiał za nami u Boga. 29. i dzięki Jemu składając. Jak Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? W przeddzień swej śmierci. którym Duch Święty umacnia chrześcijanina. gdy zgromadził uczniów na Ostatnią Wieczerzę Pan Jezus wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. 27. 25. to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. słuchamy Słowa Bożego. dar rozumu. dar umiejętności. aby wiarę swoją mężnie wyznawał. gdy modlimy się wspólnie. Ojca swojego wszechmogącego.Bierzmowanie jest to sakrament. umacnia naszą wiarę i uczy nas żyć po chrześcijańsku. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 18. dar rady.

Co to jest sakrament Pokuty? Sakrament Pokuty jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. 40. obrazili. najlepszego Ojca. w której już zrozumiały. . lub rzeczy. bośmy Pana Boga. lub z bojaźni przed karą Bożą.wszyscy. .. . . Sakrament Pokuty 32. 31. Co należy robić po rachunku sumienia? Po rachunku sumienia należy obudzić w sobie żal za grzechy i postanowienie poprawy. jeśli tego nie można ściśle obliczyć to w przybliżeniu mniej więcej. utracili niebo i zasłużyli na piekło.oraz wszyscy członkowie Kościoła. jeżeli uczestniczy się po raz drugi w całej Mszy św. ile razy był popełniony w miesiącu. . miejsca. Jak mamy przygotować się do sakramentu Pokuty? Do dobrego odprawienia sakramentu Pokuty należy wypełnić pięć warunków: . które zwykle doprowadzają nas do grzechu. . 42. który ją odprawia. dzieci zaś idące do pierwszej spowiedzi od chwili.szczera spowiedź. Dlaczego mamy żałować za grzechy? Mamy żałować za grzechy.. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to wewnętrzny smutek duszy z miłości ku Bogu. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to pilne i dokładne przypomnienie sobie grzechów. 36. co to jest grzech i czego Bóg zabrania lub co nakazuje. korzystają: .Wolno. 41. . Z jakiego czasu należy przypomnieć sobie grzechy? Starsi przypominają grzechy od ostatniej swojej spowiedzi.? Z owoców Mszy św. Co to jest spowiedź? .ci. lub tygodniu. którzy nabożnie biorą udział we Mszy Św.kapłan.żal za grzechy.zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Co to jest postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola więcej nie grzeszenia i unikania okazji do grzechu. żywi i umarli. za których odprawia się Mszę Św. 37. 38. Co jeszcze należy przypomnieć w rachunku sumienia? W rachunku sumienia należy przypomnieć ile razy był popełniony grzech ciężki. Kto korzysta z owoców Mszy Św. 39. 33.rachunek sumienia. 34.mocne postanowienie poprawy. 35. Co to są okazje do grzechu? Okazje do grzechu są to te osoby.

Po wyznaniu grzechów należy powiedzieć: „więcej grzechów nie pamiętam. takie zapomnienie nie czyni spowiedzi nieważną. Jak mamy się spowiadać? Najpierw należy się przeżegnać i powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". musi spowiedź powtórzyć i przyznać się do zatajenia grzechu. zdrowiu lub sławie. odpowiednie zdolności i wykształcenie. 50. Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 49. nie wyznał ciężkiego grzechu. Znaki wewnętrzne to: dobra i nieprzymuszona intencja służenia Bogu. obiecuję poprawę. którego Bóg powołał. a niekiedy przywraca zdrowie. nie rozmawiaj. nie rozglądaj się. a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie".Spowiedź jest oskarżeniem się ze swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. zapamiętaj pokutę. w którym Pan Jezus daje kapłanowi władzę składania ofiary Mszy Św. 45. 44. pomysł. 43. a następnie serdecznie dziękując Bogu za odpuszczenie grzechów. Gdy kapłan odpowie: „Na wieki wieków". Komu udziela się Namaszczenia Chorych? Namaszczenia Chorych udziela się ludziom chorym i w podeszłym wieku. skromność i pokora. Teraz wylicza się grzechy. mówi się: „Przystępuję do spowiedzi. 48. Należy ten grzech wyznać na następnej spowiedzi. oraz pobożność. Po wyznaniu grzechów wysłuchaj uważnie. gdy chory nie może się spowiadać odpuszcza grzechy. udzielania sakramentów świętych i łaskę aby godnie to czynił. 51. Namaszczenie Chorych 47. . za wszystkie grzechy serdecznie żałuję. Kto może zostać kapłanem? Kapłanem może zostać ten. przeżegnaj się. którą d nada i gdy udzielać będzie rozgrzeszenia. który przebaczy ci grzechy i da ci swoją łaskę. gdy ktoś z bojaźni lub wstydu zatai grzech? Gdy ktoś ze wstydu lub bojaźni zataił tj. Zadośćuczynienie ludziom polega na naprawieniu krzywd wyrządzonych bliźnim na majątku. Co czynić. Pana Boga obraziłem następującymi grzechami" (przy następnych spowiedziach.. Co to jest sakrament Kapłaństwa? Kapłaństwo jest to sakrament. 46. że za chwilę spotkasz się z Panem Jezusem w sakramencie Pokuty. podaje się datę ostatniej spowiedzi). w którym Pan Jezus ciężko choremu pomnaża łaskę uświęcającą. pochyl głowę i żałuj za grzechy. Uwaga: Stojąc przy konfesjonale w oczekiwaniu na spowiedź zachowaj się grzecznie. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wypełnienie pokuty nadanej przez kapłana na spowiedzi. odejdź od konfesjonału. przynosi ulgę w cierpieniu. Gdy kapłan zastuka na znak skończonej spowiedzi. co kapłan ci powie. Co trzeba uczynić. Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to sakrament. odpraw nadaną pokutę. gdy po spowiedzi przypomni się grzech niewyznany przez zapomnienie? Jeśli rachunek sumienia był dobrze zrobiony. Jakie są znaki powołania? Znaki zewnętrznego powołania to: zdrowie.

ubóstwo i posłuszeństwo łatwiej osiągnąć zbawienie. aż do przyjścia Pana Jezusa.52. Jakie są przymioty Pana Boga? Bóg jest miłością. Jaki jest cel życia zakonnego? Cel życia zakonnego jest ten. 63. aby przez trzy śluby zakonne: czystość. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem? Bo Pan Bóg nas stworzył. aby zachować wiarę? Aby zachować wiarę trzeba: żyć pobożnie. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy Duchem. nie spisanych przez Apostołów. dzieli się na Stary i Nowy Testament. Dlaczego Pana Boga nazywamy duchem nieskończenie doskonałym? Pana Boga nazywamy Duchem nieskończenie doskonałym. w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków. Jakie mamy obowiązki wobec wiary? Mamy obowiązek poznać prawdy wiary. bo posiada wszystkie doskonałości w najwyższym stopniu. bo Pan Bóg ma rozum i wolę. uznaniem za prawdę wszystkiego. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. a Kościół do wierzenia podaje. Oprócz trzech ślubów zakony poświęcają się różnorodnej pracy: pielęgnują chorych. Jak dzieli się Pismo Święte? Pismo św. 58. Co to jest Tradycja? Tradycja czyli Ustne Podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych. 64. uczynił nas swoimi dziećmi i kocha nas. jest wieczny wszechmocny. 59. 62. Nowy Testament zawiera prawdy objawione przez samego Pana Jezusa. Co trzeba czynić. uczyć się chętnie religii. Skąd wiemy o prawdach objawionych przez Boga? Prawdy objawione przez Boga zawarte są w Piśmie św. . 57. sprawiedliwy i miłosierny. 65. O wierze 54. wyznawać ją słowem i czynem. prowadzą misje wśród pogan itp. 55. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały. i Tradycji. Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako objawienie Boże. które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. Co to jest Małżeństwo? Małżeństwo jest to sakrament. kształcą młodzież. unikać złych ludzi. 53. Stary Testament zawiera prawdy objawione przez Boga od stworzenia świata. Co to jest Pismo święte? Pismo św. lecz nie ma ciała. 60. Co to jest wiara? Wiara Jest łaską. co Pan Bóg objawił. 56. wszystkowiedzący. O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 61.

które nazywają się: Bóg Ojciec. Kto to są Aniołowie? Aniołowie są to duchy czyste. 73. Co to znaczy: Bóg jest wszystkowiedzący? Bóg jest wszystkowiedzący znaczy: Bóg wie wszystko. mające rozum i wolną wolę. a za złe karze. 79. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? Pana Boga nazywamy Stworzycielem. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. Po co Pan Bóg stworzył Aniołów? Pan Bóg stworzył Aniołów na większą chwałę swoją. ale nie mające ciała. oraz aby nam dopomagali do zbawienia. że może uczynić wszystko co chce. Jak nazywamy Trzy Osoby Boskie razem? Trzy Osoby Boskie razem nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w niebie. Dlatego nazywamy Pana Jezusa Odkupicielem. 68. Co to znaczy: Bóg jest sprawiedliwy? Bóg jest sprawiedliwy. to znaczy. . Ile jest Osób Boskich i jak się te Osoby nazywają? Są trzy Osoby Boskie. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus? Pan Jezus zbawił nas przez mękę. aby nas zbawić. że za dobre wynagradza. 78. 71. Syn Boży i Duch Święty. 74. 77. 72. to znaczy. co było.66. co jest i co będzie. który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. ziemię i cały świat. 75. zna nawet najskrytsze myśli nasze. że Bóg był jest i zawsze będzie. 76. 67. na ziemi i na każdym miejscu. 70. Po co Pan Jezus stal się człowiekiem? Syn Boży stał się człowiekiem. to znaczy. a jako człowiek narodził się w czasie z Najświętszej Maryi Panny za sprawą Ducha Świętego. Od czego nas Pan Jezus wybawił? Pan Jezus nas wybawił od wiecznego potępienia i otworzył nam niebo. O Aniołach 81. Kto to jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej. Co to znaczy: Bóg jest wieczny? Bóg jest wieczny. 80. Czy Pan Jezus był zawsze? Pan Jezus jako Bóg był zawsze. Kto to jest Pan Jezus? Pan Jezus jest Synem Bożym. 82. 69. bo stworzył niebo. Co to znaczy: Bóg jest wszechmocny? Bóg jest wszechmocny. śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.

aby Pana Boga znał. bo pierwsi rodzice stracili je przez nieposłuszeństwo Bogu. która czyniła Adama i Ewę dziećmi Bożymi i dawała prawo do nieba. a przez to osiągnął szczęście wieczne. Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu? Nie wszyscy Aniołowie zostali wierni Bogu. 98. którzy nam szczególnie pomagają? Tych Aniołów nazywamy Aniołami Stróżami. Co to jest dusza ludzka? Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny obdarzony rozumem i wolną wolą. praca zaś była dla nich przyjemnością i nie mieli umierać. 91. 90. Kto to jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne. 96. Jak nazywamy tych Aniołów. niektórzy z nich zbuntowali się przeciwko Bogu i za to Pan Bóg strącił ich do piekła. Skąd się wziął człowiek na ziemi? Pan Bóg stworzył człowieka. Który dar Boga był najcenniejszym dla pierwszych ludzi? Najcenniejszym darem dla pierwszych ludzi była łaska uświęcająca. 94. Czy tylko pierwsi ludzie mieli być tak szczęśliwi? Nie tylko oni. lub złymi duchami. Czy pierwsi rodzice byli szczęśliwi? Adam i Ewa byli bardzo szczęśliwi. . 92. Dlaczego ludzie teraz nie mają tych darów? Ludzie nie mają tych darów. 95.83. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka. ale wszyscy ludzie mieli być szczęśliwi. 93. Jak nazywali się pierwsi ludzie stworzeni przez Pana Boga? Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa. Od kogo pochodzą wszyscy ludzie? Wszyscy ludzie na świecie pochodzą od Adama i Ewy. 97. 89. Jak nazywamy złych Aniołów? Nazywamy ich szatanami. diabłami. których dlatego nazywamy pierwszymi rodzicami. gdyż oglądali Boga. Co czynią złe duchy? Złe duchy kuszą ludzi do złego i nienawiści ku Bogu. 86. 85. Jak nazywamy to nieposłuszeństwo pierwszych rodziców? To nieposłuszeństwo pierwszych rodziców nazywamy grzechem pierworodnym. 88. kochał i służył Mu. nie chorowali. O człowieku 87. czcił. Przez co człowiek jest podobny do Boga? Człowiek jest podobny do Pana Boga przez swoją duszę nieśmiertelną. złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 84.

. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary. Kiedy będzie Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny będzie przy końcu świata. Co staje się z duszą po śmierci człowieka? Po śmierci ciała dusza idzie na Sąd Boży. Kto namówił pierwszych rodziców. O rzeczach ostatecznych 103. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Rzeczy ostateczne człowieka są: śmierć. my zaś swoimi modlitwami winniśmy nieść pomoc duszom w czyśćcu. Kto idzie do nieba? Do nieba idą dusze tych. na Sąd ten staną wszyscy ludzie z duszą i ciałem. którzy zmarli bez grzechu i którzy odpokutowali już na ziemi wszelką karę za grzechy. 111. Jaka kara spotka spotkała pierwszych ludzi za grzech pierworodny? Przez grzech pierworodny niebo zostało zamknięte. 100. 102. gdyż od wieków była wybrana na Matkę Odkupiciela świata. śmierci.99. O przykazaniach Bożych 113. Sąd Boży. Co czeka duszę po Sądzie? Po sądzie dusza idzie do nieba albo do piekła lub do czyśćca. jak mamy w życiu postępować. Świętych Obcowanie sprawia. musieli ciężko pracować. Czy był ktoś wolny od grzechu pierworodnego? Jedynie Matka Boska wolna była od grzechu pierworodnego. 109. Dlaczego Matka Boska była wolna od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna. 106. sprawiedliwi otrzymają jawną pochwałę. dlatego była wolna od grzechu pierworodnego. 101. stali się podlegli chorobom. niebo albo piekło. że świeci w niebie wstawiają się za nami do Boga i okazują nam pomoc do zbawienia. Co to są przykazania Boże? Przykazania Boże są objawioną wolą Bożą. 107. a grzechy złych ludzi będą wyjawione wobec wszystkich. Adam i Ewa stracili dla siebie i dla wszystkich ludzi łaskę uświęcającą. Jak będzie odbywał się Sąd Ostateczny? Sąd ostateczny będzie jawny tzn. dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. 105. 108. który nazywamy szczegółowym. 110. cierpieniom. świętymi w niebie i duszami w czyśćcu. 104. Co to jest niebo? Niebo jest miejscem wiecznej nagrody i szczęśliwości. Co to jest Świętych Obcowanie? Świętych Obcowanie jest to duchowa wspólnota pomiędzy chrześcijanami na ziemi. 112. by nie posłuchali Pana Boga? Pierwszych rodziców namówił do grzechu szatan. Co to jest czyściec? Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

Czego zabrania Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu zabrania Pan Bóg wykonywania w niedziele i święta ciężkiej pracy. 125. Co nakazuje Pan Bóg w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje wierzyć w jednego prawdziwego Boga. 126. uczenie innych rysowanie. Jakie są święta nakazane? Oprócz niedziel w Kościele katolickim obchodzone są uroczyście następujące święta: Boże Narodzenie. Jego Oktawa (Nowy Rok). oraz przysięgania bez potrzeby. W jaki sposób święcimy dzień święty? Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy św. malowanie itp. Boże Ciało. wróżb.114. 122. Aniołów i Świętych. Czego zabrania Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg zabrania używania imienia Bożego. Co nakazuje Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje święcić dni święte. to jest święta nakazane i niedziele. Drugie przykazanie 121. Modlitwa powinna być pobożna. Najświętszej Maryi Panny. Trzech Króli. 120. (Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego obchodzone są zawsze w niedzielę). 124. 118. Trzecie przykazanie 123. Pierwsze przykazanie 116. zabobonów i dobrowolnego powątpiewania w prawdy wiary. gdyż sam Pan Bóg dał je Mojżeszowi na górze Synaj. ufna i wytrwała. Dlaczego te przykazania nazywamy Boskimi? Przykazania te nazywamy Boskimi. Ile jest przykazań Bożych? Przykazań Bożych jest dziesięć. Dozwolona jest praca połączona z rozrywką np. uczenie się. 115. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. 117. . Uczczeniem Imienia Bożego jest pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Kto uczy nas wiary? Prawdziwej wiary uczy nas Kościół katolicki. Wniebowzięcie Matki Boskiej. Niepokalane Poczęcie i Wszystkich Świętych. nadziei i miłości. Czego Pan Bóg zabrania w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg zabrania bałwochwalstwa. lub gniewie. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Jemu oddawać najwyższą cześć przez modlitwę i przez akty wiary. wzniesieniem myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci. w żartach. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki. Aniołów lub Świętych bez potrzeby. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kogo mamy jeszcze czcić oprócz Pana Boga? Oprócz Pana Boga mamy czcić Najświętszą Maryję Pannę. pokorna. 119. Co nakazuje Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje czcić imię Boskie i wymawiać je z pobożnością.

opiekunów i swoich przełożonych. niszczy serce. nie okazywanie im pomocy. W jaki sposób okazujemy troskę o życie i zdrowie bliźnich? Troskę o zdrowie i życie bliźnich okazujemy przez wypełnienie uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. W jaki sposób szkodzi się bliźniemu na duszy? Szkodzi na duszy. gdyby nakazywali coś grzesznego. bić ich w złości oraz szkodzić im na duszy przez zgorszenie.Czwarte przykazanie 127. Jak naprawić zgorszenie? Zgorszenie można naprawić przez dobry przykład. Czego zabrania Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu zabrania Pan Bóg zabijać siebie. pokutę i modlitwę za zgorszonego. lub uczynkiem zachęca i namawia do grzechu. Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować własne życie i zdrowie. Czego zabrania Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu zabrania Pan Bóg wszelkich nieskromnych myśli. przyćmiewa bystrość rozumu. Czy picie alkoholu i palenie tytoniu wyrządza szkody? Alkohol niszczy ciało. Kogo nazywamy przełożonym? Przełożonym nazywamy tego. Czy zawsze należy słuchać rodziców i przełożonych? Nie wolno słuchać rodziców. 138. 130. 140. płuca i nerwy. rozmów i uczynków. 137. Jakie mogą być grzechy przeciwko czwartemu przykazaniu? Grzechami przeciwko czwartemu przykazaniu są: nieposłuszeństwo. krnąbrność. 135. Co nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg zachowywać się zawsze skromnie i wstydliwie. 128. 134. Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu? W czwartym przykazaniu nakazuje Pan Bóg słuchać. Palenie tytoniu również podkopuje zdrowie. 136. Kto jest naszym bliźnim? Bliźnim jest każdy człowiek. oraz życie i zdrowie bliźnich. . czyli gorszy bliźniego ten. Szóste przykazanie 139. lub bliźnich. kto ma nad nami władzę duchowną lub świecką. lecz nie wolno ich męczyć i znęcać się nad nimi. 132. osłabia pamięć i jest źródłem wielu innych grzechów (nieczystość). kochać i szanować rodziców. Piąte przykazanie 131. 129. odwołanie zgorszenia. kto mową. 133. Czy można zabijać zwierzęta? Zwierzęta wolno zabijać w potrzebie. wstydzenie się rodziców. przełożonych i opiekunów jedynie wtedy.

Co nakazuje Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować wszelką własność prywatną i społeczną. z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. 145. Co powinien uczynić oszczerca? Oszczerca powinien oszczerstwo odwołać wobec tych. ale nawet złych. Jakie są najważniejsze przykazania Boże? Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są dwa przykazania miłości: I. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Co powinien zrobić ten. Co to jest obmowa? Obmowa jest to niepotrzebne wyjawianie cudzych wad albo grzechów. Czego zabrania Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu zabrania Pan Bóg kradzieży czyli przywłaszczania cudzej rzeczy bez zgody właściciela.Siódme przykazanie 141. grzesznych myśli i pragnień. szanować dobre imię i sławę bliźniego. Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg mówić zawsze prawdę. Dwa przykazania miłości 152. 148. Czego zabrania Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu? W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg zabrania nie tylko wszelkich złych uczynków. 150. 147. przed którymi je wypowiadał. W jaki sposób okazujemy miłość Bogu? Bogu okazujemy miłość przez wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach. 153. 154. II. Co to jest oszczerstwo? Oszczerstwo jest to kłamliwe mówienie złego o bliźnim. który kogoś obmawiał? Powinien odwołać oszczerstwa a o obmówionym mówić dobrze. Co powinien czynić ten. zatajenie prawdy. 143. oraz niszczenia cudzej własności. kłamstwa i oszczerstwa. 155. A bliźniego swego jak siebie samego. W jaki sposób objawia się miłosierdzie chrześcijańskie? Miłosierdzie chrześcijańskie objawia się w uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. Ósme przykazanie 144. 142. 149. kto dopuści się kradzieży? Powinien zwrócić właścicielowi skradzioną rzecz i wynagrodzić straty. Czego zabrania Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu zabrania Pan Bóg obmów. W jaki sposób okazujemy miłość bliźniemu? Miłość bliźniemu okazujemy przede wszystkim przez miłosierdzie chrześcijańskie. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie 151. . 146. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo jest to umyślne wprowadzenie kogoś w błąd.

Co nakazuje Kościół w czwartym przykazaniu kościelnym? W czwartym przykazaniu Kościół nakazuje w wyznaczone dni pokuty powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachowywać post. 163. 169. którzy ukończyli 21 rok życia do 59 roku życia włącznie 167. którzy ukończyli 14 rok życia.Pokutowali za grzechy. Jakie przyczyny zwalniają od zachowania postu? Od zachowania postu zwalnia: ciężka praca zarówno fizyczna. W jakim celu Kościół ustanowił posty? Aby ludzie poszcząc: . . W jakie dni obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość? Post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.Poskramiali złe skłonności. jak i umysłowa. 160.Naśladowali przykład Pana Jezusa i Świętych. w wojsku lub internatach. O przykazaniach kościelnych 157. 159.156. a rano i wieczorem po trosze. Jakie są posty? Posty są dwojakie: post ilościowy czyli post ścisły i post jakościowy czyli wstrzemięźliwość od mięsa. w Środę Popielcową i w Wigilię Bożego Narodzenia. Na czym polega wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa polega na powstrzymaniu się w pewne dni od spożywania pokarmów mięsnych. w podróży. Dozwolone jest spożywanie nabiału i wszelkich tłuszczów. 162. gdyż zawierają w sobie wszystkie przykazania Boskie. Kto Kościołowi dal władzę ustanawiania tych przykazań? Władzę ustanawiania tych przykazań dał Kościołowi sam Pan Jezus. Dlaczego przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze? Przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze. Co to są przykazania kościelne? Przykazania kościelne są to ogłoszone prawa Kościoła. 168. 158. 164. Kto obowiązany jest do zachowania postu? Do wstrzemięźliwości od mięsa obowiązani są wszyscy. W jakie dni obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki całego roku (jeśli nie przypada święto obowiązujące). choroba oraz wielka trudność dostania postnych potraw np. Na czym polega post ścisły? Post ścisły polega na ograniczonym przyjęciu pokarmów. 161. Raz na dzień do syta. które wierni powinni wypełniać. do zachowania zaś postu ścisłego obowiązani są wszyscy. 165. . Ile jest przykazań kościelnych? Przykazań kościelnych jest pięć. 166. Do czego zobowiązuje Kościół w piątym przykazaniu kościelnym? .

Kto popełnia grzech ciężki? Grzech ciężki popełnia kto świadomie i dobrowolnie łamie przykazanie w rzeczy ważnej np. Jakie są skutki grzechu ciężkiego? Grzech ciężki powoduje karę wieczną i utratę łaski uświęcającej. 175. 171. 173. 181. że jego uczynek jest grzechem.. Wymaga się ponadto. usposabia do grzechu ciężkiego i może stać się przyczyną wad i grzechów nałogowych. Jak walczyć z pokusami? Należy unikać okazji do grzechu i odrzucać pokusy modlitwą. aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Co to znaczy przekroczenie dobrowolne przykazania? Dobrowolnie przekracza przykazanie ten. stanu łaski. kto wie. 180. i modlitwy w intencji Papieża (1 raz Ojcze nasz i Zdrowaś). wstyd. O odpustach 179. utratę zdrowia. Jakie mogą być odpusty? Odpusty mogą być zupełne lub cząstkowe. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. przyjęcie Komunii św. fałszywie przysięga itp. O grzechu 170. pokusy szatana i złe otoczenie. a jednak go popełnia. Nadto sprowadza kary doczesne. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Skąd pochodzą pokusy do grzechu? Źródłami grzechów są: własne złe pożądliwości. opuszcza w niedzielę lub święta Mszę Św. Kto może uzyskać odpust zupełny? Dla uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu do którego przywiązany jest odpust. Jakie są skutki grzechu powszedniego? Grzech powszedni powoduje kary Boże na ziemi i w czyśćcu. 178.W piątym przykazaniu zobowiązuje się wiernych do dbania o potrzeby Kościoła. wyrzuty sumienia. Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni jest to złamanie przykazania w rzeczy małej. 176. sławy itp. 177. nawet powszedniego. . 172. 174. Czy wszystkie grzechy są jednakowe? Grzechy mogą być ciężkie i powszednie.

3 str. przyjmuję te prawdy. MODLITWY PORANNE Na początku i po zakończeniu pacierza robimy znak Krzyża św. Amen. celowość i jedność opowiadają o nieskończonej wielkości i pięknie Boga. Człowiek. Przez takie bowiem westchnienie zbliża Mnie do siebie. jego piękno. ufać Mu i kochać Go z całego serca. winien się wznosić do Boga myślą. 28 . rośliny. abym tego dnia wszystkie sprawy jego w nim utwierdził. Czyni to przede wszystkim w modlitwie. uwielbiając Trójcę Przenajświętszą. i Ducha Świętego. zwierzęta. które Bóg objawił nam przez Patriarchów i Proroków. księżyc. Modlitwa bowiem to podniesienie myśli i serca do Boga. gdy rano wstaje powinien westchnąć do Mnie z całego serca i poprosić. On stworzył gwiazdy. uwielbiać. Jego dusza bliższa Mi będzie. który jest jednocześnie moim najczulszym i najlepszym Ojcem. bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. to także pobożna rozmowa z Bogiem.38 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33 MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego. Mechtyldzie: „Każdy człowiek. W Imię Ojca i Syna. oraz przez Syna swojego. . że Bóg jest. Wielkość świata. pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami. Pan Jezus powiedział św. 35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-3 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ Wierzę . aniżeli była przedtem". słońce. Do chóru chwały całej natury przyłączam swój świadomy i rozumny głos i modlę się w codziennym pacierzu do Boga.to wielkie i ważkie słowo .znaczy uznaję za prawdę. człowieka. poznawać Go. poznając piękno świata. On wyprowadził z nicości morza.

Przez tegoż Chrystusa. niech mi się stanie według słowa Twego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. poznali. narodził się z Maryi Panny. ciała zmartwychwstanie. Modlitwa Pańska Ojcze nasz.Wszechmogący Ojcze. zstąpił do piekieł. Ojca wszechmogącego. Św.. Oddal ode mnie szatańskie pokusy. Skład Apostolski Wierzę w Boga.. łaski pełna. Piusa V. jako w niebie tak i na ziemi. K. Chwała Ojcu. przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. słowa i czyny dnia tego. Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Wierzę w Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo. trzeciego dnia zmartwychwstał. Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.. (3x) Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga. zatwierdzony przez św. Syna Twego. I odpuść nam nasze winy. Syna Jego jedynego. Amen. Módlmy się: Łaskę Twoją. w r. umarł i pogrzebion. który jesteś w niebie. W. Zdrowaś Maryjo. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. Amen. ze słów wypowiedzianych przez św. ukrzyżowan. który się począł z Ducha Świętego. Święta Maryjo. Świętych obcowanie. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dla przypomnienia w kościołach dzwoni się na Anioł Pański trzy razy dziennie.. prosimy Cię. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. żywot wieczny. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała. Amen. w południe i wieczór na pamiątkę zwiastowania Najśw. Panie. papieża. Maryi Pannie.. Pana naszego. wstąpił na niebiosa. umęczon pod Ponckim Piłatem. Jezus. Niech myśli. W okresie wielkanocnym: .. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. abyśmy. Matko Boża. Stworzyciela nieba i ziemi. Składa się z dwunastu artykułów. święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. ale nas zbaw ode złego. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Anioł Pański Odmawia się trzy razy dziennie: rano. I nie wódź nas na pokuszenie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pan z Tobą. a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. racz wlać w serca nasze. I w Jezusa Chrystusa. Kościół powszechny. Amen. 1568. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa... Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. grzechów odpuszczenie.. Tyś mnie zachował od złego tej nocy. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. bądź wola Twoja. Amen. Pana naszego. któryś jest w niebie. Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Przez tegoż Chrystusa. boś jest . łącząc je z intencją i zasługami Jezusa Chrystusa. alleluja! * Naprawił. W dziesięciu Boskich Przykazaniach zawarta jest objawiona wola Boża. Nie zabijaj. dobry Ojciec. boś jest wszystko wiedzący i nieomylny. alleluja! * A nam mile porodziła. Bo Ten. Lub: Raduj się. 10. Zmartwychwstał. Strzeż duszy. alleluja. Pamiętaj. 3. któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego. krzyże. Nie cudzołóż. Ofiarowanie Zrób sobie dobrą intencję i wszystkie prace. Panno Maryjo. czyli nakazy Boże. Nie kradnij. Amen. dostąpili radości życia wiecznego. daje nam dla naszego dobra i szczęścia. co Adam zgubił. Maryję Pannę. abyś dzień święty święcił. alleluja! * Ciesz się. mów więc: Mój Boże. wówczas nawet twoja praca będzie modlitwą i zasługą. Módlmy się: Boże. Kto bowiem wypełnia Przykazania Boże dąży do swego dobra i szczęścia. * Alleluja! Co był za nas umęczony. boś jest wszechmogący. 9. które Bóg. nieba Królowo. a w końcu do zbawienia swej duszy. Rano.Królowo nieba. bądź mi zawsze ku pomocy. a bliźniego swego jak siebie samego. która jego jest. modlitwy. któregoś nosiła. Raduj się i wesel. ofiaruj w zjednoczeniu z nieskończonymi zasługami Pana naszego Jezusa Chrystusa na chwałę Bożą. jako wprzód mówił. ufam Tobie. ty zawsze przy mnie stój. Jego Najświętszej Matki Maryi i wszystkich Świętych. kocham Cię nade wszystko. W. alleluja. słowa i uczynki moje. * Alleluja! Zmartwychwstał. Ani żadnej rzeczy. alleluja. * Alleluja! (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. zachowaj przykazania " (Mt 19. 4. Módl się za nami do Boga. 1. wesel się. Pana naszego.17). Czcij ojca swego i matkę swoją. 2. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. alleluja. 7. świata Cesarzowo. wieczór. * alleluja! Wesel się z tej chwały Jego. alleluja. którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. abyśmy przez Jego Rodzicielkę. któregoś nosiła.) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. wierzę w Ciebie. „Jeśli chcesz osiągnąć życie. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. O mój Boże! Tobie oddaję pokłon najgłębszy. ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. prosimy. Amen. który pobożnie odmówi te modlitwy we wskazanym okresie. 8. K. czynności dnia dzisiejszego. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 5. 6. w nocy. ku większej czci i chwale Twojej ofiaruję wszystkie myśli. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. Dwa przykazania miłości Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego. we dnie. alleluja! * Ten zmartwychwstał uwielbiony. * Alleluja! Syn Twój. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. alleluja! * Módl się za nami do Niego. zajęcia. alleluja. daj.

najdoskonalszy i miłości najgodniejszy. Dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, któreś mi kiedykolwiek wyświadczył i przygotował w dniu dzisiejszym oraz za to, żeś tej nocy strzegł mnie tak łaskawie. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko... (str. 179) Słodkie Serce Jezusa mojego! Spraw, abym Cię kochał coraz więcej (odpust cząstkowy za każdy raz). Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem (odpust cząstkowy za każdy raz). W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienne osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa... (str. 137) Witaj Królowo... (str. 65)

Pieśni poranne
Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki: * Bądź pochwalon, Boże wielki. A człowiek, który bez miary * Obsypany Twymi dary, * Coś go stworzył i ocalił, * A czemuż by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * Wnet do mego Pana wołam, * Do mego Boga na niebie * I szukam Go koło siebie. Wielu snem śmierci upadli, * Co się wczoraj spać pokładli; * My się jeszcze obudzili * Byśmy Cię, Boże chwalili. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty, * Tobie chwałę oddajemy, * Byś nas poświęcił, prosimy. Już od rana rozśpiewana * Chwal, o duszo, Maryję! * Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije! * Cud bo żywy, nad podziwy * Jej wielmożność u Boga: * Panna czysta, Matka Chrysta, * Przechwalebna, przebłoga. Przez Cię czarta pycha starta * I na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona * Cud bo żywy...

MODLITWY WIECZORNE
Po skończonej pracy, przed spoczynkiem, dziękując za otrzymane w ciągu dnia od Boga dobrodziejstwa i przepraszając Go za swoje winy, odmów pobożnie następujące modlitwy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Rachunek sumienia i żal za grzechy
Staję mój Boże w obecności Twojej, dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a szczególnie w dniu dzisiejszym otrzymane. Duchu Święty, racz oświecić sumienie moje, abym grzechy moje poznał i za nie serdecznie żałował. Matko Najświętsza oraz wszyscy Święci i Aniołowie, proszę Was o łaskę dobrego rachunku sumienia. Zrób dokładny rachunek sumienia z całego dnia i wzbudź w sobie żal doskonały za grzechy. Zauważ, jakie grzechy najczęściej popełniasz; to jest twoja wada główna - walcz z nią. Pamiętaj, że bez codziennego rachunku sumienia i pracy nad sobą, nigdy się nie uświęcisz i nie doświadczysz obecności Bożej. Żałując za grzechy mów; O Boże mój, żałuję z całego serca, z całej duszy mojej za wszystkie grzechy moje, a zwłaszcza za te, które dziś popełniłem. Żałuję bardzo, że nimi obraziłem Ciebie, Boga mojego i Stwórcę, Dobro najwyższe. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Dla miłości Twojej przebaczam wszystkim bliźnim i wyrzekam się wszelkiego grzechu. Św. Faustyna: „Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam cały ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę, nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz" (Dz 1293). Można dodatkowo modlić się:

Potężny Boże na niebieskim tronie, Do Ciebie wznoszę błagalnie swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki, Niosę Ci z głębi mego serca dzięki. A jeślim grzechem obciążył mą duszę, To na kolanach przebłagać Cię muszę. Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił, Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie, Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił, Ojcze mój w niebie! Jam Twoje dziecko - choć słabe, niekarne, Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże, Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę, Przebacz mi, Boże! * O Maryjo, strzeż serca mego, O Jezu, nie wychodź z niego, Póki mi tchu życia stanie, Nie opuść mnie Jezu, Panie! O Józefie, ratuj nas, W życiu, śmierci, w każdy czas.

Spowiedź powszechna
Spowiadam się Panu Bogu wszechmogącemu, błogosławionej Maryi Pannie, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi i świętym Apostołom: Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie ojcze, żem wielce zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dlatego proszę błogosławioną Maryję, zawsze Dziewicę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, Św. Apostołów: Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie ojcze, o modlitwę do Pana Boga naszego.

Postanowienie poprawy
Postanawiam odtąd pilnie ustrzec się grzechów i unikać okazji do grzechu, z pomocą świętej łaski Twojej, o którą pokornie proszę. Amen. W ręce Twoje, o Boże, oddaję ciało i duszę moją. Tobie polecam rodziców, krewnych i dobrodziejów, tak żyjących jako i umarłych. Nawiedź to mieszkanie, o Boże, a powstrzymaj z daleka od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciela. Niechaj w nim mieszkają święci Aniołowie Twoi, aby nas strzegli w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze spoczywa nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga..., Anioł Pański..., Aniele Boże Stróżu mój... * Kładąc się na spoczynek, przeżegnaj się wodą święconą i odmów: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła św. i poleconymi Tobie (odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie). Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek się udaję; Tobie duszę, ciało moje pod opiekę Twą oddaję! Jezu, Maryjo, Józefie Św., Wam oddaję serce, duszę i ciało moje. W imię Ojca i Syna... * Kładąc się spać, wypisz dużym palcem prawej ręki na czole swoim litery: J. N. K. Ż., mówiąc przy tym: Jezus Nazareński, Król żydowski, niech mnie zachowa od złej i nagłej śmierci. Pan Jezus objawił św. Edmundowi, że ktokolwiek tak czynić będzie, nie umrze tej nocy niespodziewaną śmiercią. Podane tu modlitwy poranne, w ciągu dnia i wieczorne są tylko punktem wyjścia w niekończącym się procesie duchowego wzrastania. Nie ulega wątpliwości, że w miarę coraz głębszego jednoczenia się z Bogiem, modlitwy nasze będziemy ubogacać i doskonalić.

Pieśni wieczorne
Wszystkie nasze dzienne sprawy * Przyjm litośnie Boże prawy; * A gdy będziem zasypiali, * Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone * Dzień i noc patrzą w tę stronę. * Gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody; * Od wszelakiej broń nasszkody; * Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy. Pod Twą Obronę... (str. 179) Zapada zmrok, już świat ukołysany. * Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. * Panience swej piosenkę na dobranoc * Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostanie światła zgasną. * Opieka Twa rozproszy nocy mrok. * Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną * I oddal od nich cień codziennych trosk. * I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, * Na czas bezsenny siłę daj i moc, * I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, * Panienko daj szczęśliwą, dobranoc! Zasypia świat piosenką kołysany, * Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów, * Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, * Piastunko moich najpiękniejszych snów. Nad Ojcem św. czuwaj nieustannie, * Bo on swą ufność złożył w ręce Twe, * I jemu też tam hen na Watykanie, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

MODLITWY W CIĄGU DNIA
(Można je dodawać do modlitw porannych i wieczornych) W ciągu dnia módl się przed i po jedzeniu, przed nauką i po nauce, przed pracą i po pracy, łącz się z Bogiem krótkimi westchnieniami do Niego, tak zwanymi aktami strzelistymi. Wskazane jest odmawiać rano i wieczorem: 1. Potężna Niebios Królowo... (str. 296) 2. Św. Michale Archaniele... (str. 295) 3. Akt oddania się Matce Bożej... (str.177) 4. Modlitwa do Ducha Świętego, np. Duchu Święty natchnij mnie... (str.173) 5. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo"... (str.177) Powinniśmy codziennie, o ile czas i obowiązki stanu na to pozwalają, nawiedzać Najświętszy Sakrament lub uczestniczyć w Ofierze Mszy Św. Ojciec św. Benedykt XVI powiedział: „Szczęście, którego szukacie, to Jezus ukryty w Eucharystii". Kiedy wstępujesz do kościoła albo z niego wychodzisz, albo przed wielkim ołtarzem przechodzisz, klęknij na kolana i pozdrów Zbawiciela twego: Tobie ja żyję, Tobie umieram * Jezu, Twój jestem w życiu, i przy śmierci! Niechaj będzie pochwalony * Przenajświętszy Sakrament * Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie * Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie! * Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, * Tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości! (3x) Św. Faustyna: „O, gdyby dusze wszystkie wiedziały, kto mieszka w świątyniach naszych, to nie byłoby tyle zniewag i nieuszanowania w tych miejscach świętych" (Dz 409). Kiedy św. Maksymilian wszedł do kościoła lub kaplicy, podchodził do ołtarza, gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament, klękał zazwyczaj na posadzce, a nie w ławce, na dwa kolana, czynił głęboki a przeciągły ukłon, a potem pozostawał pogrążony w modlitwie.

Św. Faustyna: Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy - odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj" (Dz 476). Oto ta modlitwa: „Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Akty strzeliste
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Amen. Jezu mój, miłosierdzia! Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem. Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Jezu, Tobie żyję, Jezu, Tobie umieram, Jezu, Twoim jestem w życiu i w śmierci. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Maryjo, Józefie. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Jezu, Maryjo, Józefie Św., bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie Św., ratujcie mnie w chwili skonania. Wam oddaję serce, ducha i ciało moje. Amen. Panie, zachowaj nas, giniemy. (Za każdorazowe odmówienie jednego z tych aktów - odpust cząstkowy).

Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków! Amen.

Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj:
Szczęść Boże.

Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij:
Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Gdy się kropisz wodą święconą:
Przez pokropienie Krwią Twoją najdroższą, Panie Jezu Chryste, i przez moc Męki Twojej niewinnej, obmyj mnie od wszelkiej skazy i oczyść od wszelkiego grzechu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu
Św. Gertruda mówiła do Chrystusa Pana: „Ach najukochańszy Mistrzu i Nauczycielu mój! Proszę Cię, naucz mnie choćby jednego dobrego czynu, jaki bym na pamiątkę Męki Twojej najdroższej wypełnić mogła". Na to Pan Jezus jej odpowiedział: „Módl się z podniesionymi w kształcie krzyża rękami, przedstawiając obraz Męki Mojej Bogu Ojcu, łącząc się z tą miłością, z jaką dozwoliłem Ręce swoje przybić na Krzyżu. Kto tak będzie się modlić w

obecności drugich, nie zważając na urąganie, jakie by na siebie ściągnął, ten odda Mi taką cześć, jaką by uczcił króla, osadzając go uroczyście na tronie".

Przed jedzeniem
Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po jedzeniu
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz, za to, co pożywać dasz. Amen.

Przed pracą
Chrystus Pan ostrzegł pewną osobę przez Św. Gertrudę, żeby przed każdą pracą wzbudzała następującą intencję, tą króciutką modlitwą pracę poprzedzając: Panie Jezu! W zjednoczeniu z najdoskonalszymi pracami i sprawami Twoimi, ofiaruję Ci pracę swoją, abym ją według najchwalebniejszej woli Twojej wykonał i żeby posłużyła na zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Po pracy
Panie Jezu! W połączeniu z najdoskonalszymi sprawami Twoimi, ofiaruję Ci tę pracę i robotę swoją, abyś je uświęcić raczył, i ofiarował Bogu Ojcu na Jego chwałę wieczną. Amen.

Jeśli popełnisz grzech
Św. Gertruda mawiała do Chrystusa Pana: „Naucz mnie, Nauczycielu najlepszy, jak mam się oczyszczać ze zmaz grzechowych, w jakie bym mogła wpaść?" - Na co jej Chrystus odpowiedział: „Ani na chwilę nigdy nie pozostawaj w grzechu, lecz gdy uczujesz, żeś upadła, zaraz zmów z serdecznym nabożeństwem: O jedyne zbawienie moje, Chryste Jezu, spraw, aby przez zbawienną śmierć Twoją zgładzone były grzechy moje. Amen".

Ofiarowanie
Wszystko, cokolwiek św. Gertruda czyniła, w ten sposób Panu Bogu ofiarowywała: Ojcze Niebieski! Ofiaruję Ci tę sprawę przez Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa na większą cześć i wieczną chwałę Twoją. Amen.

MSZA ŚWIĘTA
Jednym z największych zewnętrznych i wewnętrznych objawów czci oddawanej Bogu jest uczestnictwo we Mszy Św. Jest to największa ofiara, ponieważ Pan Jezus w sposób bezkrwawy ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, tak jak niegdyś w sposób krwawy ofiarował się na Krzyżu za grzechy całego świata. Pan Jezus uspokoił lęki przed śmiercią Św. Matyldy mówiąc: „Wiedz Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać Mszy Św., będzie w chwili śmierci pocieszony obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców, którzy go dzielnie bronić będą przed wszystkimi sidłami diabelskimi tak, że w pokoju odda Bogu duszę swoją".

77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św.
(Zostały wyjęte ze wspanialej książki ks. Marcina z Kochem ,, Wykład Mszy Św. ") W godzinie śmierci staną się twoją największą pociechą Msze Św., w których brałeś udział. Każda Ofiara Mszy Św. będzie ci towarzyszyć do tronu Sędziego i tam będzie

twoim Orędownikiem. Przez każdą Ofiarę Mszy Św. możesz pomniejszyć swe doczesne kary za grzechy proporcjonalnie do własnej pobożności. Jeżeli bierzesz pobożnie udział w Ofierze Mszy Św., dajesz tym dowód największej czci Bogu-Człowiekowi. On wyrównuje wiele naszych zaniedbań i opieszałości. On przebacza ci wszystkie powszednie grzechy, jeżeli jesteś zdecydowany ich unikać. Władza szatana nad tobą zostaje wyraźnie osłabiona. Dajesz duszom w czyśćcu cierpiącym największe złagodzenie ich cierpień, sprawiasz im ulgę, jaka jest dla nich możliwa. Każda Ofiara Mszy Św. daje Wszechmocnemu Bogu największą Chwałę, najpiękniejszą podziękę i najlepsze zadośćuczynienie. Bez tego zadośćuczynienia świat w swoich grzechach zapewne dawno by zginął. Uratujesz się i ustrzeżesz od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść, jakie mogłyby ciebie nawiedzić. Każda Ofiara Mszy Św. skraca czas twoich cierpień czyśćcowych. Każda Msza Św. powiększa twoją nagrodę w Niebie. Gdy otrzymujesz błogosławieństwo kapłana, Bóg sam potwierdza je w Niebie. Klęczysz w chórze mnóstwa Aniołów, którzy z największą Czcią asystują Tej dostojnej i wzniosłej Ofierze. Spocznie błogosławieństwo na twoich doczesnych sprawach i dobrach. Gdy uczestniczymy w Ofierze Mszy Św. i ofiarujemy Tę Świętą Ofiarę ku czci jakiegoś szczególnego Świętego lub Anioła i dziękujemy Bogu za łaski, jakich im użyczył, to wyjednujemy im większą cześć, radość i szczęśliwość i zyskujemy ich szczególną miłość i ich szczególną opiekę nad nami. Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy Św., winniśmy niezależnie od innych intencji ofiarować ją ku czci świętego danego dnia. Duch Święty udziela łask wszelkich. Syn Boży zstępuje i kryje się pod postacią Hostii Św. A nawet tak się poniża, że i w najmniejszej odrobinie Hostii Św. jest obecny. Odnawia Mękę swą, abyś mógł w niej mieć udział. Przebacza grzechy zapomniane, z których się nigdy nie spowiadałeś. Modlitwa, którą odmawiasz we Mszy Św., o wiele bardziej jest skuteczniejsza od modlitwy odprawianej poza nią, gdyż Chrystus łączy ją ze swoimi i ofiaruje swemu Ojcu. Słuchając Mszy Św. spełniasz dzieło najwznioślejszego nabożeństwa. Człowiek prawy i cnotliwy uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, wzrasta ciągle w zasługi i łaski, które go coraz milszym czynią Bogu. Padając na kolana na widok Hostii Św. i kielicha, wypełniasz najprzedniejszy akt adoracji. Ilekroć spojrzysz nabożnie na Hostię Św., tylekroć zasłużysz na szczególną nagrodę w Niebie. Przez nią nabierasz siły do zwalczania pokus, które by cię inaczej przemogły. Nabożnym słuchaniem Mszy Św. otrzymujemy więcej zasług aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie. Cierpiącym, chorym i konającym najlepszą sprawisz pociechę wysłuchaniem Mszy Św. A ofiarując Bogu Ojcu wiele razy po Podniesieniu: Krew, Oblicze Pana Jezusa za konających, możesz tysiące dusz uchronić od piekła. Im więcej uczynisz intencji we Mszy Św., tym więcej zyskasz. Jedna za życia twego wysłuchana Msza Św. więcej tobie pożytku przyniesie niż wiele innych, które po twej śmierci za ciebie będą odprawiane. Tym nabożeństwem uczcisz także Matkę Boską i pomnożysz Jej radość. Wszystkich Aniołów i Świętych słuchaniem Mszy Św. więcej uczcić możesz niż innymi modłami, choćby najliczniejszymi. Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Św., mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie. Tym, którzy w czasie Świętego Przemienienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwi Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymają je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia. * Św. Maksymilian zachęcał, aby w czasie Mszy Św. dziękować Bogu za otrzymane łaski, zwłaszcza za łaski udzielone Niepokalanej i przez Nią, jak to sam zwykł czynić. Dobrze jest dziękować Trójcy Przenajświętszej za łaski, których udzieliła Niepokalanej. Okazujemy tę wdzięczność podczas Komunii Św..

nie dozwól. Nie pozwól. o miłosierdzie dla świata. Nie wiemy. Wielka tajemnica się dokonywuje w czasie Mszy. Ukrzyżowany również za nas. jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy Św.) Ofiarowanie Ojcze Niebieski. 914) (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. aby Krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach. I zmartwychwstał dnia trzeciego. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. które się dziś odprawiają na całym świecie za grzeszników zostających w konaniu i dziś mających jeszcze umrzeć.przez Niepokalane Serce Maryi . . pocieszał. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Syna Bożego Jednorodzonego. jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą... Twojego umiłowanego Syna. Niech Krew Najdroższa Jezusa Odkupiciela wyjedna im miłosierdzie. pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Poznamy kiedyś. I wstąpił do nieba. jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie. Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata.. który ofiarował się niegdyś na Krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. * „O. Udziel przebaczenia grzesznikom. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła". Wierzę w jeden. * Św. Bóg z Boga. współistotny Ojcu.Jezusa. i jaki w niej dla nas gotuje dar. będę ich prowadził. że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy. którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną. powszechny i apostolski Kościół. a Królestwu Jego nie będzie końca. pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twojemu Kościołowi.Gdy się pogrążyłam w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi Mszami. którą do Boga zanosiłam. ofiaruję Ci wszystkie Msze Św. Pana i Ożywiciela. (Odmawia się w czasie Mszy Św. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. który uważnie i pobożnie słucha przepowiadania słowa Bożego. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną. którzy w tej chwili zostają w skonaniu. Ojca Wszechmogącego. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. będę umacniał Moją łaską aż do ich końca. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. Stworzyciela nieba i ziemi. Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga. który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia. siedzi po prawicy Ojca. Amen. błagałam Boga przez te wszystkie Msze Św. a szczególnie dla biednych grzeszników. wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Faustyna: „. Wierzę w Ducha Świętego. umacniał. dlatego módlmy się zawsze za grzeszników". Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. (Dz. święty.Tych. co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy Św. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. który od Ojca i Syna pochodzi. a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Zrodzony a nie stworzony. jak oznajmia Pismo. który mówił przez Proroków. Amen. by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. ofiaruję Tobie . (Dz. 1783) Ofiarowanie Mszy Świętych O Boże mój. Światłość ze Światłości. I życia wiecznego w przyszłym świecie. ostatnich łask zbawczych umierającym.

który w czasie świętych misji wysłucha kilka kazań i weźmie udział w uroczystym ich zakończeniu. którzy pobożnie w tej Mszy Św. który odprawia Mszę Św.) .Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny. Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi. w połączeniu z jakąś uroczystością oraz wiernym. uczestniczą.

Kiedy była Spowiedź. Nie zamienił wpierw ani jednego słowa. a szczególnie Św. Ucieszyłam się niezmiernie. Pokutę zadał mi. Kiedy odejdziemy od kratek konfesjonału podziękujmy Trójcy Przenajświętszej za ten ogrom miłosierdzia. Faustyna opisuje łaskę. zachęcam Was do wiernego zachowania odwiecznej praktyki indywidualnej spowiedzi". że to nie jest Ojciec A. Jan Paweł II: „Człowiek ma prawo do najbardziej osobistego spotkania się z Chrystusem ukrzyżowanym i przebaczającym. jakiej udzielił jej Pan Jezus podczas Spowiedzi Św.. ja leżałam w ten dzień. prosząc Ducha Świętego o światło i chóry anielskie o pomoc. Ojciec odpowiadał mi na każdy drobiazg. wstał i udziela mi rozgrzeszenia. Zanurzmy nasze przewinienia w Najświętszych Ranach Pana Jezusa i w Jego Przenajdroższej Krwi. W pierwszej chwili byłam trochę zaniepokojona." Nauka o Spowiedzi Świętej Przystępując do Spowiedzi Św. bo tak się składały okoliczności. że Jezus tak samo spowiada jak spowiednicy. Michała Archanioła i Anioła Stróża o łaskę dobrej Spowiedzi Św. którzy po Spowiedzi albo przedtem ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran.4 str. Nagle wielka jasność zaczęła bić od Jego postaci i widzę. Św. widząc grzeszność swojej duszy i pewne trudności. że już trzeci tydzień nie byłam u Spowiedzi rozpłakałam się. że mogłam tak wszystko wypowiedzieć. abym się spowiadała.: Św. Dziwnie się czułam szczęśliwą. u którego się chcemy spowiadać niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi. dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej Spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika. Faustyna: „Kiedy rozważyłam. Odsłoniłam całą swoją duszę.46 SAKRAMENT POKUTY 39 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 SAKRAMENT POKUTY Ojciec Św. ale zauważyłam. ale jednak serce moje . Dziś po południu wszedł do mojej separatki Ojciec Andrasz i zasiadł. bo bardzo chciałam się spowiadać. jaką mam do odmawiania tej litanii. Szaty Jego jasne jak śnieg i natychmiast znikł. jak zwykle. litanię do Imienia Jezus. Na drugi tydzień Spowiedź była po południu. Kiedy chciałam przedstawić trudność. "Ci. a ja wyjechałam przed południem do szpitala. ale po chwili jakiś spokój wstąpił w moją duszę. pamiętajmy o spełnieniu 5 warunków i polećmy duszę swoją i kapłana. 39 . tylko Jezus. jaki dokonał się w naszej duszy. U Spowiedzi nie byłam.

przepuść nam. która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. ożyw we mnie pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia. zanurzaj się cała w Moim Miłosierdziu z wielką ufnością. który gładzisz grzechy świata. do tego źródła miłosierdzia Mojego. hojności Mojej nie ma granic. kiedy przystępujesz do Spowiedzi Św. (Dz. nie mogłam w pierwszej chwili tego zrozumieć. 1602) MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą Przybądź. Za każdym razem. Aniele Stróżu mój oraz wszyscy Święci i Aniołowie uproście mi łaskę dobrej Spowiedzi Św. przebacz Boże. Baranku Boży. tak jak Ty chcesz. Baranku Boży. zasłaniam się tylko kapłanem. abym moje grzechy należycie poznał. zmiłuj się nad nami. Panie. Panie Jezu. żałuję za moje grzechy. że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. (Dz. aby prosić Cię o przebaczenie. abym z większą pewnością ufał słodkiemu Twemu miłosierdziu. Zbawicielu mój i Pasterzu. oświeć mój rozum. Prośba do Chrystusa (wg papieża Pawła VI) Panie Jezu. Powiedz duszom. lecz postawy do niego prowadzącej. Amen. jak się zbliżasz do Spowiedzi Św. Duchu Święty. przychodzę. Przychodzę. Święty mój patronie. co to znaczy". 817) Po upadku w grzech Z miłości ku Tobie. że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. byśmy według Twego przykładu i z pomocą Twojej łaski miłowali Ciebie i w Tobie wszystkich braci. Matko Boża. daj mi siłę przebaczenia drugim. Ach. bo wiem. albowiem Tyś jest moim Odkupicielem. czynami moimi a czynami Twoimi. wlej w moje serce zdolność miłowania. Mistrzu mój. wiedz o tym. Panie. daj mi siłę do tego. Tyś jest moją nadzieją. aby doznać Twego miłosierdzia. postanawiam je wyznać na spowiedzi i poprawić się. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata. ucieczko grzeszących.. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem Miłosierdzia. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Zbawicielu mój. abym mógł zlać na duszę twoją hojność Swej łaski. Jeżeli ufność ich będzie wielka. abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał. Pan Jezus: „Córko. Kiedy się zbliżasz do Spowiedzi.podczas tej spowiedzi dziwnie coś przenikało. lecz sam działam w duszy. bym i ja na pewno otrzymał przebaczenie od Ciebie. . że Ty możesz i Ty chcesz przebaczyć. gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych". Przychodzę. daj mi poprawę i wytrwanie w dobrym. bym się z nich naprawdę poprawił. Boże. pobudź moją wolę i moje serce. Baranku Boży. Święta Maryjo. pomóż mi przez Twoje wstawiennictwo. Dekalog (Księga Wyjścia 20. zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda. aby uznać tajemniczy związek między moimi grzechami a Twoją Męką. 1-17) Przykazania Boże przypominają podstawy życia chrześcijańskiego. Zbawicielu. Panie. WZÓR RACHUNKU SUMIENIA Uwaga: Zdania podane kursywą dotyczą nie grzechu. wysłuchaj nas. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy. Umocnij postanowienie mego nawrócenia i mojej wierności.

wróżby itp. .Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty Święte (jakie?). Modlitwa .Wstydziłem się swojej wiary. . .Nie ufam Bogu. . .nieznacznie).Grzeszyłem zuchwale licząc na przebaczenie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną Wiara.Nie starałem się o pogłębianie mojej wiary (słuchanie kazań.Uczestniczyłem w Mszy Św. zaniedbując najważniejsze rzeczy. .Narzekam na Jego zarządzenia.W pogoni za pieniędzmi.Spóźniłem się z własnej winy na Mszę Św.Byłem przesądny (wiara w sny.Rozmawiałem o sprawach religijnych w nieodpowiedni sposób.Modliłem się rzadko.Modliłem się nienabożnie.Przysięgałem fałszywie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie .Przeszkodziłem innym w spełnieniu obowiązku niedzielnego. 3. w żartach). W ciągu dnia nawet nie próbuję pomyśleć o Bogu.Wykonywałem w dni święte niekonieczne prace bez potrzeby. (znacznie . zwątpieniu. . w niedzielę. . . . majątkiem.Znieważyłem dzień święty udziałem w grzesznych rozrywkach (pijaństwo. . . byle jak.). .Nie mogę powiedzieć.Wcale się nie modliłem. Uszanowanie dnia świętego .Narażałem się na utratę wiary. święto nakazane (ile razy? dlaczego). jako Ojcu.Wymawiałem bez uszanowania imiona święte. niepotrzebnie. .Wiele osób i rzeczy uważam za ważniejsze od Boga.) 4. . Czcij ojca twego i matkę twoją abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi Uwaga: Przykazanie to dotyczy wzajemnych stosunków między członkami rodziny oraz między przełożonymi i ich podwładnymi. 2. (Nie unikałem książek. czasopism i książek religijnych.Używałem klątwy (w gniewie. w sposób niedbały.Nie dotrzymałem ślubu złożonego Bogu. . widowisk i rozmów mogących zaszkodzić mojej wierze).Poddałem się rozpaczy.Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym. miłość .Zaparłem się wiary (w jaki sposób?) . . . że kocham Boga ponad wszystko. . . abyś dzień święty święcił Ofiara Mszy Św. jakie są.Lekceważę grzechy ciężkie. . prawa nad uświęceniem i zbawieniem duszy (materializm praktyczny). . .Z własnej winy opuściłem Mszę Św. nadzieja. przestałem liczyć się z Bogiem i ludźmi. Pamiętaj. . z przyzwyczajenia. modlitwa o wiarę itp. .Nie liczę się w życiu codziennym z wolą Bożą.1. rozpusta itp.. .). czytanie Pisma Św. .Miałem wątpliwość na temat prawd wiary.

kłóciłem się z nimi. .Byłem za łagodny (surowy) w wychowaniu dzieci. pozostawienie samemu sobie). stale czynnym źródłem łaski.Byłem wobec żony (męża) niewierny (znajomości.Zaniedbywałem religijne wychowanie dzieci (modlitwa.Zdradziłem żonę (męża). . nieufny. . przezwiska. może nawet bicie). odpoczynek (cisza nocna.Zaniedbywałem modlitwy za rodziców.Obowiązki dzieci wobec rodziców . Obowiązki przełożonych i podwładnych Przełożeni . niedysponowana.Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający. kłótnie. . .Byłem zakłamany. . że jest Sakramentem. . .Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci powodując konflikty rodzinne.Nie staram się o życie religijne w małżeństwie (wspólna modlitwa. lekceważyłem ich.. Podwładni . filmy. . lenistwo.Widzę w małżeństwie tylko naturalny związek. . byłem wobec nich nieszczery. lekcje religii). niebezpieczne rozrywki). z niechęci do trudów.Rozpieszczałem dziecko (spełnianie wszystkich zachcianek). . . .Okłamywałem rodziców.Żyłem w niezgodzie z rodzeństwem (kłótnie. . ubranie. . nieodpowiednia lektura.Uchylałem się od płacenia alimentów. .Nie okazywałem żonie (mężowi) miłości.Nadużywałem małżeństwa. pominięcie w awansie itp.Nie pomagałem rodzicom (zwłaszcza starszym). Zapominam. . bezczelne zachowanie wobec innych.Byłem nieposłuszny rodzicom. kradzież. gdy żona była chora.Wyrządzałem rodzicom krzywdę.Byłem dla moich podwładnych niesprawiedliwy. . Sakramenty Św. . bicie). niedobre koleżeństwo. przykrość. flirty).Nie dbałem wystarczająco o potrzebne dziecku jedzenie.). (Oschłość i obojętność.Nie dbałem należycie o kształcenie dzieci.Nie było między nami jednomyślności w sprawach wychowania dzieci. przezwiska. skąpstwo. wyśmiewanie.Nie szanowałem mojej żony (męża) (lekceważenie.Wstydziłem się rodziców. Obowiązki wobec rodzeństwa . nieszczery wobec żony (męża). .Skrzywdziłem mojego podwładnego (przeciążenie pracą. biłem ich. ulegałem ich pochlebstwom. mimo dobrych warunków życiowych. uczęszczanie do Sakramentów Św. nieżyczliwy. tj. .Dawałem zły przykład młodszemu rodzeństwu. brzydkie słowa. jakiej się ode mnie spodziewała. (W jaki sposób? ile razy? dlaczego?). Ile razy? . . atmosfera wolna od ciągłego lęku). Byłem podejrzliwy. . . Obowiązki małżonków . brak zainteresowania.Wymagałem od żony przerwania ciąży (może częściej?). .Nie chcę mieć dzieci. . gdy co dopiero ją skrzywdziłem lub byłem pijany.Dawałem dzieciom zły przykład.Byłem obojętny na przewinienia moralne mojego dziecka (kłamstwo.. . zgorszenie.Przez dłuższy czas chowałem urazę i nie odzywałem się do żony (męża). programy telewizyjne. Msza Św.).Domagałem się wypełnienia powinności małżeńskiej. Obowiązki rodziców wobec dzieci . wstrzymanie płacy.

myślę tylko o sobie. . ale jednocześnie nakazuje troszczyć się o nie u siebie i u innych. . . dzieci zaniedbane).Krytykowałem naukę Kościoła (np. Obowiązki wobec siebie . .Byłem nieuprzejmy wobec współpracowników. . ). zaniedbałem udzielenia pomocy. wypoczynku. lepszego od innych. jestem zarozumiały.Zaniedbywałem staranie o rozwój mojej osoby. Nie zabijaj Uwaga: Piąte przykazanie nie tylko zakazuje zabijania życia ludzkiego. . .nieumyślnie). . wyzywałem. procesje. służba wojskowa itp. rekolekcje. Przerwałem ciążę (podać dokładnie okoliczności). . 5. Nie cudzołóż 9.Me pracuję nad sobą i dlatego staję się coraz gorszy.Lekceważyłem przepisy drogowe.Uchylam się od pracy dla dobra społecznego (pomoc sąsiedzka).Byłem wobec spraw i potrzeb bliźniego obojętny. kłóciłem się z nimi. podejmowanie się zuchwałych przedsięwzięć itp. schlebiałem im. ubodzy.Odmówiłem pomocy bliźniemu. niechcący .Nie modlę się za Kościół. Naród i Państwo . . Kościół . . . zbyt pewny siebie (pycha).Gniewałem się na bliźnich. o nierozerwalności małżeństwa).Okaleczyłem siebie (ciężko . umyślnie ..lekko. . . picia.Cieszyłem się z nieszczęścia bliźniego.Okaleczyłem bliźniego (lekko . życzliwych mi . Nie uczę się solidnie. . Obowiązki wobec bliźnich .Niesprawiedliwie krytykowałem moich przełożonych.Usiłowałem popełnić samobójstwo. . . wyśmiewałem go.Uważam się za ważnego. lekceważenia potrzeby snu. . . . . przeciążenia pracą.Byłem nieuczciwy w spełnianiu słusznych świadczeń wobec Państwa (podatki.Byłem nieżyczliwy dla drugich. . znieważyłem go.Nie modlę się za bliźnich. byłem wobec nich obłudny.Prowadziłem pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym. nie zwalczałem swojej zazdrości. zazdrościłem im.ale i wrogów! 6. . nie dążyłem do zgody i pojednania. mściłem się.Zabiłem człowieka.Zachowałem się wobec bliźniego brutalnie. zwłaszcza alkoholu.). ofiary na kościół). Nie pożądaj żony bliźniego twego . . .Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia. dałem zły przykład).Nienawidzę bliźnich.Nie brałem żadnego udziału w życiu parafialnym (misje.Lekceważyłem bliźniego.Nie szanowałem mienia społecznego.Nie czuję się odpowiedzialny za parafię (chorzy.Z mego powodu bliźni zgrzeszył ciężko (namawiałem.ciężko. . palenia tytoniu. życzę im złego. szkodziłem („kopanie dołków"). . .Niesprawiedliwie krytykowałem duchowieństwo.Skrzywdziłem bliźniego przez niezałatwienie jego sprawy w urzędzie.umyślnie).Zaniedbywałem sumienne spełnianie moich obowiązków.Nie przebaczam uraz bliźnim.

Dopuściłem się uczynku nieczystego (sam. .Nie zwracałem długu w terminie. . . Żałuję tego. Nie pożądaj domu bliźniego twego. które ogarnęły Ciebie całego i doprowadziły do śmierci. ile razy doszło do nich. Boże.Kupiłem rzecz skradzioną. Tobie. Ty cierpisz w cierniowej koronie. moje serce tak często służyły grzechowi. . Przepraszam Cię za każdy krok.Grzeszyłem skąpstwem.Ukradłem rzecz o wartości (komu?. celem wywołania grzesznej przyjemności).Oszukałem bliźniego w handlu na mierze. 8. że moje grzechy są rzeczywistą przyczyną Twej Męki. (W oczy bardzo uprzejmy. Moja myśl. Przebacz mi.Rozmawiałem w sposób nieczysty o sprawach płci (rozmowy zmysłowe.Dotykałem (samego siebie . u stóp Twojego Krzyża pragnę żałować za moje grzechy.Kłamałem.W Adwencie. a poza oczami nieżyczliwy).z kim?). 7. zwłaszcza do pijaństwa i rozpusty. Boże.Nie oddałem rzeczy (pieniędzy) pożyczonych.pragnąłem w sposób nieczysty. Przykazania kościelne . . filmy itp. Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych.Zaniedbałem Spowiedź i Komunię Św. Twoje oczy są Krwią zalane. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu . .Myślałem . ciała innych. moje ręce. czyli grzechy przeciw czystości są najczęściej grzechami ciężkimi i dlatego należy sobie przypomnieć. Obym przejął się prawdą.a ja tak . nieodpowiedni program telewizyjny. ilustracje. Usta Twoje są spieczone od gorączki. Jezu. z niechęci.W ubiorze i zachowaniu się nie przestrzegałem zasad rozumnej wstydliwości. Twoje Serce przebito włócznią . jak z ręki człowieka przyjąłeś różne cierpienia. Jezu.Oglądałem w sposób nieczysty: własne ciało. który prowadził mnie do złego celu.innych) w sposób nieczysty (tj. wyjawiając bez potrzeby jego błędy i wady. Boże. grzechy moich rąk. . I oto widzę. z inną osobą . wadze. „tłuste żarty"). Przebacz mi. a ja obrażam Cię grzesznymi myślami. moje słowa. w jakich zostały popełnione . zbytnio zajęty zdobywaniem pieniędzy.Obmawiałem bliźniego. Twoje Ręce są przebite gwoździami.w szczególności. w jakim celu?) . . . . jakości towaru. . Przysłuchiwałem się takim rozmowom z upodobaniem. a moje tak często działały z krzywdą dla bliźniego. ani żadnej rzeczy. . .Uwaga: Grzechy przeciw tym przykazaniom.Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów. .Byłem obłudny wobec bliźniego. majątku.Pozwoliłem się przekupić.Oczerniłem bliźniego czym bardzo mu zaszkodziłem. z gadulstwa.Jestem chciwy. .Zatrzymałem rzecz znalezioną. a potem podać w czasie spowiedzi także różne okoliczności. Czytałem książki i czasopisma niemoralne. Żal doskonały Panie Jezu Chryste. wielkanocną. .Nie zachowałem powierzonych mi przez bliźnich tajemnic. urągano i szydzono z Ciebie. Przebacz mi. Nie kradnij 10. która jego jest . Twoje Nogi są przybite do Krzyża. . . a ja tak często schodziłem na złe drogi. . a w moich słowach i rozmowach tyle było zła. a ja grzeszyłem spojrzeniem.Zniszczyłem cudzą własność. .

trzeba przeznaczyć odpowiednią sumę na biednych lub na cele kościelne). miłosierny Boże. o Panie. serce mocne.obojętny jestem na Twoją miłość i tak czuły na wszystko. z którymi poróżniliśmy się.. zapłacić za to. błogosław moje postanowienie. co zepsuliśmy przez grzech. Boże. udziel mi. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Wstęp 1. proszę. o ile możliwe. co ukradliśmy. które daliśmy innym. krzywdę i szkodę wyrządzoną bliźniemu. Sprawozdanie z pracy nad sobą: . Daj mi. i łaską Twoją odmień moje serce. co pożyczyliśmy. Boże. aby nie uwiodły go żadne niskie pragnienia. co sprzeciwia się mojemu egoizmowi. czego ode mnie żądasz. gorliwości. sprostować obmowę. Wybacz mi. (Jeśli to niemożliwe. Postanowienie poprawy Przyrzekając Panu Bogu poprawę.. Szczególnie postanawiam. Pomóż mi służyć Ci słowem i czynem. wykonał tak. Musimy.Zapomniałem w niej wyznać.Pokutę zadaną odprawiłem. modlimy się pokornie o Jego pomoc: Dobry Boże. W Jego oczach nie jesteśmy już grzesznikami. zwłaszcza ciężkiego. Ostatnia spowiedź była przed . pogodzić się z tymi. unikać grzechu. A więc: Musimy oddać to.: niewiele. Amen. zwrócić. że . jak powinienem. abym gorąco pragnął. słabości i złości nie przestałeś nas miłować do samej śmierci. dlatego że) MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ O wytrwanie w dobrym (Św. prawą wolę i umiejętność. Sposobności po temu dostarcza nam: . co zniszczyliśmy. Niech moja droga do Ciebie będzie prosta. co Tobie się podoba.Nie zataiłem podczas niej żadnego grzechu ciężkiego. Następnie musimy naprawić obrazę. abym poznał Ciebie. krzywe wyrządzoną Bogu. by . . przeprosić za obrazę. Ale oczekuje od nas naprawienia tego.W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to. Tomasz) Wszechmogący. abym wszystko. tej łaski. Daj mi serce prawe. O. wierności. (co postanowisz sobie na najbliższy okres?). jaka to sposobność). Proszę Cię o rozeznanie. pewna i doskonała aż do końca. Amen.Osiągnąłem (np. 2. roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko. o Panie. o ile to tylko możliwe. aby nie zniżyło się do niegodnej namiętności i nie ugięło się wobec nieszczęścia. Udziel mi także. Najpierw musimy naprawić. Zadośćuczynienie Pan Bóg przebacza nam w spowiedzi całą winę. abym się przy końcu swoim mógł połączyć z Tobą. Amen. naprawić zgorszenie. z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie. Ufając Twej miłości i miłosierdziu proszę: pomóż mi nawrócić się. rozumu. Kieruj mą drogą przez świat ku chwale Twego Imienia. abym Cię słuchał. a zwłaszcza oszczerstwo. Mimo całej naszej niewdzięczności.

Pieśń Bądź mi litościw. zsyłając na nas różne przykrości. od alkoholu. Cierpliwe znoszenie tych przykrości jest najlepszą formą pokuty. Ale będzie bardzo dobrze.. jakiś post. * Boś przyrzekł. . * Nie chciej mi bronić swojego natchnienia. papierosa. * Boja poznaję wielkość mojej winy * I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. w którym mnie grzech trzyma. niepowodzenia. telewizji itp. Boże nieskończony. * Którą przyniesie grzesznik uniżony. * Oczyść mnie z brudu. Kapłan przy Spowiedzi Św. np. choroby. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy. Odwróć twarz swoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje odpuść nieprawości: * Stwórz serce czyste. Drogę Krzyżową. * A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności. jeśli do pokuty zadanej przez kapłana dodamy od siebie jakiś uczynek pokutny. * I racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia. * Wróć radość. * Według wielkiego miłosierdzia Twego. kina. utratę bliskich itp. obmyj tej godziny. że nie trzymasz słowa. * By nie mówiono. a więc: jakąś modlitwę. warte Boga swego. np. * Według litości Twej nie policzonej. Zadaną przez niego pokutę wykonamy jak najrychlej i jak najlepiej. jakiś datek na dobry cel. że ta kary ujdzie głowa. którą niewinność nas darzy.Bóg sam. * Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego! Obmyj mnie z złości. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony.

zwłaszcza Eucharystia.54 KOMUNIA ŚWIĘTA 47 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. do serca ludzkiego. Faustyna: „Przed każdą Komunią Św. Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. jak Mi smutno. a zajmując się czym innym. uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 KOMUNIA ŚWIĘTA Św. mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy. „aby raczyła rozpalić w jej duszy ogień miłości Bożej. gorąco prosiłam Matkę Bożą. jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego". aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna Swego i wyraźnie czułam Jej opiekę nad sobą". miłością i pragnieniem. O.5 str. w zjednoczeniu się z Bogiem samym . 47 . Maksymilian: „Właśnie po to istnieją Sakramenty Św. że dusze nie poznały Miłości. Sw. Dzieci fatimskie ożywione prawdziwą wiarą w ukryte Bóstwo Jezusa w Eucharystii padły na kolana przed aniołem udzielającym im Komunii Św. byśmy otrzymali moc do pokonania wszystkich przeszkód w dążeniu do Boga. powinno się do tego Sakramentu przystąpić z wielką czcią i pobożnością. NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej Aby z Komunii Św. z żywą wiarą. pozostawiając Mnie samego. uzyskać wielki pożytek. (Dz 1385) Św. Faustynie Pan Jezus powiedział: „Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie. w coraz gorętszym umiłowaniu Go. Wiedz o tym córko Moja. rozkoszą Moją jest jednoczyć się z duszami. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa. w upodobnieniu się do Boga. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym". kiedy przychodzę w Komunii św. Prosiła również Matkę Bożą o to. (Dz 1114) .

przypomina. Korzystajmy z tego Sakramentu Miłości. najbardziej zbawczym. ponieważ daje nam Twórcę łaski. ponieważ słodki jak Bóg". że „Eucharystia tworzy Kościół". każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła." (Dz 156) Kiedy przyjmujemy Komunię Św.. „Nabożeństwo Eucharystyczne . najsłodszym. będzie najbardziej pocieszającym w godzinie śmierci i wieczności". odpuszczania lekkich grzechów. Św. pozbawia się sił i pomocy potrzebnej do zwyciężania pokus. że ze wszystkich momentów waszego życia. że ci Najświętsi Duchowie tak niewypowiedziane rozkosze z tego czerpali. światła dla rozumu. jak odwiedzanie Pana naszego. że jedynym kwadransem poświęconym Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie dokonujesz więcej. Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie zamieszkałym na ołtarzu. Św. (Opracowano na podstawie „ Ogień Miłości Boskiej " i „Dzienniczka s. Faustynę: Pan Jezus do św. z rąk kapłana. Przedstawmy Mu nasze potrzeby i prośby. czas jaki spędzicie przed Boskim Sakramentem będzie tym czasem. chyba wtenczas. już dla tej jednej opływaliby w nieograniczone szczęście. kiedy Mnie opuszczasz w Komunii Św. ponieważ ma za przedmiot Boga. uklęknijmy na kolana. jakie miała Matka Najświętsza. a ugruntowania się w dobrym". że obok Komunii Św. abyśmy mieli podobne pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swego serca. Kiedy już po przyjęciu Komunii św. jest czymś najcenniejszym. Widzisz. kiedy wiesz dobrze.jest nabożeństwem najszlachetniejszym.) Jeżeli zaniedbamy Eucharystię. jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Papież . Pius X. Drobne twoje usterki znikną w Mojej Miłości. że „Eucharystia. pozbawia się nieprzeliczonych łask Bożych. jeśli to możliwe. Pio kiedy pisał: „Tysiąc lat spędzonych wśród chwały ludzi nie można porównać nawet z jedną godziną przebytą na słodkiej rozmowie z Jezusem Eucharystycznym". możemy ofiarować w różnych intencjach. Podobnie myślał Św. .powiedział św. to każdego dnia. pokłońmy się serdecznie Panu Jezusowi i przyjmijmy Jego Ciało godnie do ust. niż wszystkimi innymi zajęciami przez resztę dnia (. w których Bóg przebywa w naszym sercu. pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych jako jej pokarm duchowy. Owoce Komunii św. Jan Paweł II w swojej encyklice „Ecclesia de Eucharistia" naucza. żaden czyn nie jest tak miły Bogu i tak pożyteczny. zapalenia woli do czynienia dobra. że nie da się zbudować wspólnoty parafialnej bez głębokiej pobożności Eucharystycznej: „Każdy krok ku świętości. co Kościół posiada na drogach historii". że drogie są te chwile. a spożywanie Ciała Pańskiego oraz adoracja Najświętszego Sakramentu poza Mszą Św. że zasmucasz Mnie bardzo. poskromienia namiętności.. powrócimy na swoje miejsce uklęknijmy i oddajmy hołd Panu Jezusowi.. Sobór Trydencki uczy nas. Bonawentura dodaje: „Kto opuszcza Komunię Św. Dalej Ojciec św.Prośmy Matkę Bożą. każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy Eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu (. Powitajmy Go i rozmawiajmy z Nim jak z najlepszym Przyjacielem. nie opuszczaj Komunii Św. Gertruda ofiarowawszy na uczczenie Świętych Aniołów ten Najświętszy Sakrament wiedziała. o. Św... jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?" Niejako uprzedzając nauczanie Papieża. które ma nas uwolnić od codziennych przeciwieństw i ustrzec od grzechów śmiertelnych". Pan Jezus pouczył s. stają się dla wiernych „niewyczerpalnym źródłem świętości" ponieważ „pozwalają zaczerpnąć z samego źródła łaski".. że upadłaś ciężko. Alfons Liguori często powtarzał: „To pewne. poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną w Mojej tajemnicy Miłości. Wiedz o tym. Na nowo uświadamia nam.) Bądźcie pewni. w którym zdobędziecie najwięcej siły w ciągu życia. Faustyny: „Córko Moja. że chociażby przedtem żadnej innej nie byli doznali. Faustyny) Ojciec św. że Eucharystia jest „lekarstwem. Pamiętajmy.

W dziele bowiem ludzkiego odkupienia Najświętsza Maryja Panna była z woli Boga nierozerwalnie złączona z Chrystusem. aby szatan panował nad wami? Nawiedzajcie Jezusa jak najrzadziej. „Nie opuszczajcie nigdy codziennego nawiedzania Najświętszego Sakramentu nawoływał niestrudzenie Św. komu tylko możesz. 25). Dlatego Św. aby odnieść zwycięstwo nad szatanem. Paweł VI w encyklice „Mysterium fidei" naucza: „Wierni niech nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. wdzięczności i wynagrodzenia". .. udziela się Jezus w Eucharystii mocą Ducha Świętego.) gdyż nawiedzenie jest dowodem wdzięczności. aby na Jego przykładzie uczyli się być cisi i pokornego serca. nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest koniecznym środkiem. miłości. który otrzymał życie Boże od Chrystusa przez Maryję. które Aniołowie we dnie i w nocy otaczają" Słowa Pana Jezusa do sł. o. oddawszy należyty hołd Najświętszemu Sercu Jezusa.. Piotr Eymard. ale i potem. Więc nawiedzajcie często Jezusa. skoro na Kalwarii stała pod krzyżem Jezusa" (J19.) Obudziwszy się w nocy. aby udzielał ich wam mało? Nawiedzajcie Go rzadko. aby Bóg udzielił wam wielu łask? Nawiedzajcie Go często. a szatan nie odniesie zwycięstwa nad wami"..) Mów.. świat się odrodzi. Chcecie być pokonanymi? Przestańcie nawiedzać Jezusa. Św. co Boże". że odrodzenie waszej Ojczyzny.. znakiem miłości i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa Pana w tymże Sakramencie. Św. Bożej Wandy Malczewskiej „Przez Najświętszy Sakrament Polska będzie ocalona” Ojciec święty Pius IX Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym Maryja jak nikt jest zjednoczona z Jezusem w Tajemnicy Eucharystii i nikt tak jak Ona nie może być wsparciem i przewodnikiem w pogłębianiu wiary w tę niewysłowioną Tajemnicę. To w Niej i przez Nią. przenieście się myślą do kościoła i odwiedzajcie Mnie w Tabernakulum. wielki apostoł i miłośnik Eucharystii. aktami przywiązania.pragniecie.«" (. zależy od zjednoczenia się ze Mną przez życie Eucharystyczne. mieszka z nami pełen łaski i prawdy. tak że nasze zbawienie dokonało się na mocy ścisłego powiązania miłości i cierpień Jezusa.. Alfons Liąuori każde nawiedzenie Najświętszego Sakramentu łączył z nawiedzeniem Matki Bożej. aby udając się do Jezusa Eucharystycznego nie zapominać nigdy o obecności Maryi. który winien być przechowywany w kościołach w miejscu najdostojniejszym i z jak największą czcią (. „Gdy nabożeństwo Eucharystyczne rozpowszechni się wśród wszelkich klas społeczeństwa w świecie. Chcecie zwyciężyć szatana? Uciekajcie się jak najczęściej do stóp Jezusa. pociesza strapionych.Aby z kultu Najświętszego Serca Jezusowego spływały na społeczność chrześcijańską. umacnia słabych i pobudza wszystkich. Jan Bosco . Pio mówił często do swych synów duchowych: „Czy nie widzicie zawsze Matki Bożej obecnej obok Tabernakulum? A jakże mogłoby Jej zabraknąć. Nastąpi braterstwo narodów.Ojciec św.) Królestwo Boże zbliży się do was. żywi cnoty. Staraj się dzień dzisiejszy przeżyć u stóp moich na adoracji. Również Św. uświęcenie rodzin (.. Jan Paweł II nazwał Ją „Niewiastą Eucharystii". Chcecie. owszem na cały rodzaj ludzki. Nie tylko bowiem podczas Mszy Św.. Maksymilian Kolbe polecał. jej rozkwit i utrzymanie się w niezależności.. z miłością i bólem Jego Matki. aby lud chrześcijański. uczcił także najukochańsze Serce Niebieskiej Matki. Dał temu pełny wyraz w encyklice Haurietis aąuas Papież Pius XII:. (. wierni powinni łączyć z nim ściśle kult Niepokalanego Serca Maryi.. Moi drodzy. obfitsze korzyści. o które prosicie (ale bez zastanowienia): »Przyjdź Królestwo Twoje. Chcecie. którzy się doń zbliżają. ale tego. Jest więc rzeczą jak najbardziej stosowną. jako Pośredniczce wszelkich Łask. lubił Ją nazywać „Matką Boską od Najświętszego Sakramentu".. oraz szukali nie siebie. kształtuje obyczaje.. dniem i nocą jest On pośród nas.

o Jezu. jaką mają ku Tobie wszyscy Aniołowie. z jakim utęsknieniem śpieszyłeś do Wieczernika. Faustyny do Komunii Świętej Św. miłuję Cię nade wszystko! Precz więc z serca mojego wszelkie uczucia ziemskie! Tobie. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja (będzie) pobudką do czynów. Rozmowa z Panem Jezusem O Jezu mój. przez co oczyści się ich sumienie i osiągną jasne i pewne rozeznanie swoich słabości i błędów. proszę Cię. i żarliwe pożądanie Mnie. który teraz jest w niebie po prawicy Ojca Przedwiecznego. O słodki mój Oblubieńcze. Panie mój. aby zakonsekrować hostię. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania. od pierwszej chwili poznania Ciebie umiłowało serce moje i utonęło w Tobie. otoczony i uwielbiony przez niezliczone chóry Aniołów i Świętych. Pragnąłeś. abym Cię przyjął. niech Twoja czysta i szlachetna Krew pulsuje całą mocą w moim sercu. którzy Mi poświęcą pól godziny po przyjęciu Komunii Św. jako w jedynym przedmiocie swoim. że nigdy nie przyjmą Komunii Św. Ty dziś cały mi się oddajesz. do miłowania nawzajem Ciebie. . cóż więcej mogłeś uczynić. nieskończonej miłości godna! Miłuję Cię więcej niż siebie samego. że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. i tę nędzną miłość moją łączę zgniłością. a dla mnie zbawienne. którzy przed każdą Komunią Św. wzywasz mnie. Oddaję Ci całą istotę moją. wszyscy Święci i Maryja Twoja Najświętsza Matka. Ci.Obietnice dotyczące Komunii Świętej Tym. O Jezu. przed którym zginają się wszystkie kolana: w niebie. będę wprowadzał coraz głębiej w tajemnicę Mojej Miłości. o podwójnej wartości. miłuję Cię nad życie własne. która Cię skłoniła do ustanowienia tego Najświętszego Sakramentu. aby mnie nakłonić do Twej miłości? Nie dość Ci było tego. Otworzyłeś w mym sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie. abym Go tak przyjął. żeś za mnie umarł. Ty sam. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego. że już nie będą mogli beze Mnie żyć i w ten sposób każde jej przyjęcie istotnie godne będzie dla nich. udziel mi łaski. gdyż prócz Ciebie nic innego nie pragnę. woli. Dozwól miłościwie. Amen. Faustyna: „O Jezu miłosierny. O nieskończona dobroci Boża! Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie dla mnie! Przez miłość. Tak jest. otrzymają takie pragnienie Komunii Św. O miłości niezmierna! Bóg mój cały mi się oddaje! O Boże mój. Ty wiesz. mogą być pewni. któremu ubodzy pastuszkowie i święci Trzej Królowie pokornie się kłaniali. żeby to przyjęcie było dla Ciebie miłe. ten sam też. udzielaj mi Swego życia Bożego. Kto zrozumie i pojmie tę głębię miłosierdzia. na ziemi i pod ziemią. najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. Jezus. piękności nieskończona. ze skruchą za własne grzechy oraz świadome i nieświadome przewinienia ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu. który za mnie tyle cierpiał i umarł na krzyżu. A czemuż chcesz przyjść do mnie. miłuję Cię. 832) MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ Jezus. (Zaczerpnięte z książki: „Szatan istnieje naprawdę") Przygotowanie Św. ja cały oddaję się Tobie. którzy Mi przyniosą w darze jakąś ofiarę lub przezwyciężenie siebie przed przyjęciem Komunii Św. dla uczczenia Sakramentu Ołtarza. mój Jezu. którą ja mam przyjąć w życiu swoim. o mój Jezu? Aby się teraz najściślej ze mną połączyć i obdarzyć mnie swoimi łaskami. o Zbawco mój. zamieszkać w moim sercu. na dziękczynienie i uwielbienie. Tych. ten sam. prawdziwy Bóg i Człowiek razem. o Miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić Najświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem. Nieogarnionego. abym Cię miłował. chce zstąpić do mnie i u mnie zamieszkać! Ten sam. całą miłość poświęcam. mój Bóg i Zbawiciel. przemień mnie w Siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej Św. która wytrysnęła z Serca Twego? (Dz. Twoja żywa Krew łączy się z krwią moją.

Przyjmujący odpowiada: Amen. abym Cię coraz więcej kochał! O Jezu. do mego biednego serca. Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Amen. które powinno zupełnie do Ciebie należeć. a będzie uzdrowiona dusza moja. spraw. ponieważ Ty sam. mogę znaleźć pociechę. Chcesz przyjść do mnie i zamieszkać w moim sercu. mego najlepszego Boga i Ojca. w którym z miłości ku mnie się ukrywasz. o mój najdroższy Jezu. kocham Cię nade wszystko! Najsłodsze Serce mojego Jezusa. że mi będziesz miłosierny i napełnisz mnie Twymi łaskami. katolickiej wierze pragnę żyć i umierać. ponieważ nimi Ciebie. można odmówić modlitwę Anioła Pokoju z Fatimy (str. z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego. Amen. Żal O mój Jezu. MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ Po Komunii Św. bądź miłościw mnie grzesznemu! Jezu. abyś przyszedł do mnie. przyjdź teraz do mnie! Dusza moja tak bardzo tęskni za Tobą. moim Stwórcą i Odkupicielem. ale powiedz tylko słowo. 52) . Przyjdź. Amen. Przyozdób serce moje Twoimi cnotami. razem z wszystkimi Aniołami i Świętymi uwielbiam Cię tu w Najświętszym Sakramencie. wieczna i nieomylna Prawda. nie jestem godzien. rozgniewałem i obraziłem. że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Odpowiadamy: Panie. nie jestem godzien. a z miłości ku Tobie chcę żyć i umierać.Wiara O mój Jezu. ale powiedz tylko słowo. Uznaję Cię moim Panem i Bogiem. Uwielbienie O mój Jezu. Błogosławieni. przyjdź do mnie! Kapłan podnosi Hostię Św. Boże. aby się Tobie podobało. moim najwyższym Dobrem. abyś wszedł do serca mego. a zbawiona będzie dusza moja! Pragnienie O najukochańszy Jezu. bo bez Ciebie żyć nie może. a teraz z miłości ku mnie chcesz się stać jeszcze pokarmem mojej duszy! Czymże mogę Ci się odwdzięczyć za Twoją miłość? Pragnę Cię miłować z całego serca. który gładzi grzechy świata. Jezu. U Ciebie tylko. Miłość O mój Jezu. odpuść mi grzechy moje! Pokora O mój Jezu. tak mnie umiłowałeś. Spodziewam się przeto. wierzę mocno. W tej świętej. Amen. to nam objawiłeś. Boże mój. którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. spokój i prawdziwe szczęście. Nadzieja O mój Jezu. Przy komunikowaniu Kapłan mówi: Ciało Chrystusa. żeś na krzyżu za mnie umarł. i mówi: Oto Baranek Boży. o najukochańszy Jezu.

nędznego stworzenia. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Już ty będziesz moim. mój Jezu! Tyś to sam do mnie wstąpił! Witam Cię całym sercem. abym spełniał Najświętszą Wolę Twoją i jak teraz pod zasłoną chleba Cię widzę. nie dla moich zasług lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego. kiedy samego siebie mi dałeś. abym się nigdy od Ciebie przez grzechy nie odłączył. Ufam. Język mój niech Cię odtąd wielbi i . Przez Chrystusa Pana naszego. ale Zbawicielem! Słodkie Serce Jezusa mojego. Panie. niech ta Komunia Św. Amen. abyś mnie grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył. wszystkie dziękczynienia. tak abym kiedyś twarzą w twarz oglądał w niebie na wieki. zupełnym nasyceniem. niech Cię kocham coraz więcej! Chwała i uwielbienie. Tobie umieram! Jezu Twoim jestem w życiu i śmierci! O mój Zbawicielu mieszkaj we mnie! Boże mój i moje wszystko! Najsłodszy Jezu. a ja Twoim na wieki. i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego. najdroższy Zbawicielu mój! Cześć Ci oddaję i do Twych nóg upadam Obejmuję Cię i przyciskam do serca. gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą. nie zwiększy mej winy. poświęcam Ci duszę moją. pokory i posłuszeństwa. Składam Ci dzięki. niegodnego sługę swego. I ja teraz Tobie zupełnie ofiaruję się na Twoją służbę. że mi odpuścisz i przebaczysz grzechy. niech mi przymnaża miłości. ofiaruję Ci wszystkie uwielbienia. Dziękczynienie i uwielbienie Przybyłeś więc. Poświęcam Ci ciało moje i wszystkie jego zmysły. niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół. aż do końca świata! Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu. Ojcze wszechmogący. Kocham Cię. miłość i dziękczynienie. bo czegóż byś mi odmówił. niech służy za tarczę dobrej woli. lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. niech mi da przylgnąć do Ciebie. wszystkie upokorzenia. Spraw to Panie. Amen. weselem wiecznym. ale chcę zawsze ich używać według Twego upodobania. tak jawnych jak i skrytych. Dzięki Ci składam za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu! Już Cię teraz nie puszczę mój Panie. zasługującej na karę. Proszę Cię. O mój Jezu. cierpliwości. spraw. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. uwielbiam. dziękuję. Błagam Cię. nie bądź mi Sędzią. bądź w każdym momencie. Tobie żyję.Dziękczynienie po Komunii Świętej Jezu. Tomasza z Akwinu Panie święty. niech usuwa występki. Tobie. żeś mnie grzesznego. żeś raczył przyjść do mnie. Niech uzbraja mą wiarę. Zbawicielu moim. od żłóbka aż do krzyża ofiarowałeś się z najczystszej miłości Twojemu Ojcu niebieskiemu i wypełniałeś zawsze Jego wolę. Panie i Boże mój! Wierzę. który możny jest i święte Imię Jego! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie! Amen. niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała. już teraz Twoim własnym sercem. niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość. wszelką miłość Aniołów zgromadzonych wokół Twego ołtarza. Ciało moje i dusza moja niech będzie odtąd Twoją własnością. dlatego też nie chcę więcej grzeszyć ani członkami ciała. jedynie z miłości ku Tobie. ani władzami duszy. rozum. że mnie weźmiesz do nieba. radością i szczęściem doskonałym. jedynego i prawdziwego Boga. Modlitwa Św. wiekuisty Boże! Dziękuję Ci. kocham. o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi. Ofiarowanie Najukochańszy Jezu. wolę i pamięć.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym. racz przyjąć tę ofiarę moją i dopomóż mi swą łaską. pomnażałeś się nie tylko w latach. uczyń serce moje według serca Twego! Prośba O najukochańszy Jezu.chwali modlitwą i pobożnymi pieśniami. czego potrzebują dla dobra ciała i duszy. i coraz bardziej Cię kochał. I każ do Siebie zbliżyć się. Daj mi jedynie miłość ku Tobie i łaskę Swoją. daj. * W każdym cierpieniu i w życia znojach * Pragnę tej siły. moich rodziców. za wszystkich ludzi żywych i umarłych. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością przyjmuję każdy rodzaj śmierci. Ciało Chrystusowe. abym Cię znowu ciężko obraził i został od Ciebie odłączony. mam przed oczyma to. a będę dość bogaty i niczego więcej nie pragnę. Krwi Chrystusowa. Przyjmij. o dobry i najsłodszy Jezu. całą wolność moją. Od złego wroga obroń mnie. Moje oczy. co Ci teraz obiecałem.17).* Jezusa daj! O złóż Go. Amen. co płynie zeń. abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary. * Na krótki życia ziemskiego dzień. Wszystko to zwracam Tobie i oddaję całkowicie rządom Twej woli. Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu Któryś za nas cierpiał rany. aby ta Komunia Św. który odmówi pobożnie powyższą modlitwę po Komunii Św. Wodo z boku Chrystusowego. o miłosierny Jezu. o Matko moja. Natomiast w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego. Strzeż i broń nas wszystkich w walkach i pokusach. lub uczestniczą w takiej wspólnej ceremonii. wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy. zbaw mnie. módlcie się za mną. Ty mi dałeś. co mam lub posiadam. abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. ze wszystkimi jej cierpieniami. Amen. obmyj mnie. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poddania się woli Bożej Panie. przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego. O dobry Jezu. wszystko. Aniele Stróżu i Święty mój Patronie. upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Najsłodsze Serce Jezusa.) Pieśń Daj mi Jezusa. rozum oraz całą wolę. W godzinę śmierci wezwij mnie. radości mego serca. Jezu cichy i Serca pokornego. (Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki Pańskiej wiernemu. do . uszy. Pomóż mi. Amen. co już w usta twoje. abym Cię coraz więcej kochał! Najświętsza Maryjo Panno. Panie. Daj mi raczej przedtem umrzeć w niewinności i czystości! Ty. abyśmy mogli być z Tobą złączeni aż do śmierci i w Twoim niewysłowionym Majestacie oglądać Cię w niebie na wieki. Proszę Cię też za mego spowiednika. napój mnie. którzy po raz pierwszy przystępują do Komunii Św. włożył prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje. jaki podoba Ci się zesłać na mnie. Amen. Matko. Św. o dobry Jezu. policzyli wszystkie kości moje" (Ps 21. nadziei i miłości. abym dotrzymał tego wszystkiego. W Ranach Twoich ukryj mnie. uświęć mnie Duszo Chrystusowa. Duszo Chrystusowa. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Oto ja. Św. wzmocnij mnie. mój Jezu. abym i ja także pomnażał się codziennie w pobożności i cnocie. wysłuchaj mnie. Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć Ran rozpamiętywani i myślą się w nich zatapiam. Boże mój. ręce i nogi niech służą tylko dobrym uczynkom. Męko Chrystusowa. Zabierz pamięć. uświęć mnie. nauczycieli i dobroczyńców. * O daj mi. posłużyła mi na żywot wieczny. Wspieraj nas i zachowaj od napaści złego ducha. Józefie. spraw. ale także w mądrości i łasce u Boga i ludzi. mój Boże i moje wszystko! Nie dopuszczaj. krewnych. Wszystko. O najdobrotliwszy Jezu. Daj im.

Miłuję Cię.. Jezu mój. Twa. KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA Wiedząc jak bezcenne są łaski płynące z Mszy Św. Modlitwa O mój Jezu. * O daj mi. Jezusa Serce. życia zdrój. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. * Weź me serce. Pan Jezus Słudze Bożej s. * O daj mi. * Błogi pokój sercu da. W czasie gdy przyjęcie Ciała Pańskiego nie jest możliwe. * O daj mi.. * I za me grzechy gorący ból. Kocham Cię nad wszystko i pragnę posiadać Cię w mej duszy. O daj mi. * Niech rzuca w duszę swej łaski siew. * Św. daj. wzbudzony za pomocą jakiejkolwiek pobożnej formuły.serca mego.. Ku Tobie się serce rwie. Ja Mu u świętych stóp serce złożę. * Ja żyć nie mogę bez Pana swego. * Niech na wieki będzie Twe. wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. do mnie przyjdź.. należy też pamiętać o jeszcze jednej drodze pomnażania ich w codziennym życiu jest to częsta Duchowa Komunia Św. * Pragnę. aby przyjmowała ile może Komunii Św. Kocham Cię i pragnę Ciebie! Wejdź do mego serca. źle. Panie. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie.) Pieśń Jezu. * Tylko miłość. Duchowych. daj. * Bo On mi daje wytrwania moc. Więc też w smutku spędzam dni.* I kochać będę w cichej pokorze. * Bo za Tobą tęskno mi. których reszta zaniedbuje. Jezu.. Komunii Św. zwracam się ku Twemu Świętemu Tabernakulum. Choć nie mogę przyjąć cię w Komunii Św. uświęć i uczyń go podobnym Sobie. .. * Nie ma miejsca w sercu mym. Żadna rozkosz w życiu tym. do serca mego wejdź! * Przyjacielu czystych dusz. mój Bóg i Król. przyjdź i nawiedź mnie Swą Łaską. * Żyć bez Ciebie. że Ty. * Bo to mój Jezus. można okazać miłość Zbawicielowi poprzez duchowe pragnienie przyjęcia Go do serca. * O mój Jezu. posiądź je. Jezu. daj.. nigdy mnie nie opuszczaj!" (Obdarza się odpustem cząstkowym akt Komunii Duchowej. Amen. aby wynagrodzić Komunie Święte sakramentalne. Benignie Konsolacie powiedział. i adoracji Najświętszego Sakramentu. mój Boże. jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. wzdycham. Wejdź duchowo do mego serca i oczyść. W tym celu trzeba wzbudzić gorące pragnienie serca i modlić się własnymi słowami lub też aktami uwielbienia przekazanymi przez Kościół.. nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.* W Tobie słodycz. * Ach. Alfons de Liguorii: „Wierzę. gdzie skryłeś się z miłości do mnie. * Niech mnie ratuje w każdej rozterce. * Daj Jego Ciało i Jego Krew. * Co pragnie służyć Mu dzień i noc. Jezu. * Niech się z Tobą złączę już. Matko. Miłuję Cię. przyjdź duchowo do mego serca.

o co prosi". Sam.. Amen.. boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano. bo im Cię lepiej poznam. najwyższa i najsłodsza wola Boga mojego stanie się i wypełni we wszystkim. w Tobie rozpływa się serce moje.Córko Moja. ale całą mocą swej duszy i całym żarem swego serca. nie umiem kochać połowicznie. niech będzie uwielbiona i na wieki chwalona. w Tobie zatonęło serce moje na wieki". W Tobie tonie dusza moja. 666) Akt poddania się woli Bożej Niech najsprawiedliwsza. o Panie. (Dz. gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego. Faustyna: „. choćby był największym grzesznikiem". lepiej poznała. umarłabyś z radości. o gdybyś wiedziała.wszelka dążność do doskonałości i cała świętość jest na wypełnieniu woli Bożej".. Pan Jezus do Św. Faustyna: „Uciekam się do Twego miłosierdzia. abym Ciebie. 453) Św. Przedmiocie jedyny mojej miłości. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne. 1030) Św. Boże łaskawy. O Boże litości. obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. (Dz. o Panie. rozpaliłeś moją miłość ku Sobie.. daj mi mądrość. (Dz.6 str. 1730) Św. Ty Sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy. ani nie pamięta ziemia ani niebo. Faustyna: „O Jezu mój. daj mi rozum wielki i oświecony Twym światłem.61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY Pan Jezus do Św. Faustyny: „. u którego nikt nie doznał odmowy. tym Cię goręcej ukocham. (Dz. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku Mnie. Faustyny: „Najmilsza mi jest dusza. . Któryś Sam jeden jest tylko dobry. by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. Mówię to dlatego. na to tylko jedynie. 55 . jednak ufam miłosierdziu Twemu.

spuść miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje. Od czczej żądzy udzielania wszystkim rad. abyś słyszała glos Mój. Od próżnej obawy obelg.. które mnie do zguby prowadzą. 1779) „Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze". Opiekuńcze dusz pokornych. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim. 576) „.. wiedz o tym. bo pokornej duszy hojniej się dawa więcej.. Św. akt ten polega na akcie woli. którzy nam wzorem pokory jesteście. naucz mnie naśladować Twój przykład. nie trać spokoju. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów. Józefie. (Dz. Maksymilian: „Boję się nie śmierci. staraj się żyć w skupieniu. (Dz. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy. Od czczej żądzy wyniesienia się nad innych. zachowaj mnie Jezu! Od czczej żądzy miłości ludzkiej. Od próżnej obawy upokorzeń. lecz grzechu". czego żądam od ciebie i przyjmij wszystko. usłysz mnie! O Jezu cichy i Serca pokornego. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności. Nic więcej nie czyń.. idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego. Matko Boża.. żem jest cichy i pokornego Serca". że dusza czysta jest pokorna. Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do uświęcenia się. Wszyscy święci. módlcie się za mną! Módlmy się: O Jezu. poznało nikczemność i nicość swoją. który jest cichy tak. (Dz. obiecaną pokornym i cichym. którą ci poda Moja Opatrzność do uświęcenia się. używam wszechmocy. któryś pierwszy zgnębił pychę. który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: „Uczcie się ode Mnie. * Pan Jezus do Św. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. bo to jest cel życia duszy twojej. 427) Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę O Dziewico niewysłowionej pokory. że tylko dusze skupione go słyszeć mogą. co ci podaje Moja ręka. aby nie uszła żadna sposobność. Michale Archaniele. aby cię wywyższyć. abym. tylko to. 1361) * Św. a tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś. Amen. (Dz. Maryjo. módl się za mną! Św. by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną. czystość intencji i miłość. ale uniżaj się głęboko przede Mną i z wielką ufnością zanurzaj się cala w Moim miłosierdziu. strzegąc cnoty pokory w sercu moim. Od czczej żądzy pochwał.. aniżeli ona sama prosi".". Amen. . wysłuchaj mnie! Od czczej żądzy szacunku ludzkiego. Od próżnej wzgardy. Modlitwa o prawdziwą pokorę O Jezu cichy i Serca pokornego.". Od czczej żądzy uznania ludzkiego.abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez miłość. zasłużył sobie na chwałę wieczną. Faustyny: „Niezmiernie jest Mi miłe to twoje stanowcze postanowienie zostania świętą. Matko serc pokornych. Od czczej żądzy wyróżniania się. Bądź uważną. Od próżnej obawy wyśmiania. Od próżnej obawy zapomnienia. Od czczej żądzy zaszczytów.Córko Moja trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora.

Boże Ojcze. aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Maksymilian. Amen. ufność w Tobie i miłość serca. wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej. niech będzie można widzieć. daj łaskę. odmawiając akt strzelisty lub nawiedzając kościół i innych zachęcał. Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra. niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich i niech moc jego działa przez nich na każdym miejscu. broń od złych przygód. starał się je wynagrodzić ile możności. strzeż wiary naszych dzieci. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. . aby jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. aby słabość nie zwyciężyła nas. szukali Twojej woli na każdy dzień. strzeż życia naszych dzieci. Błogosław ich prace. abyśmy słowem trafiali do serc dzieci. Przedłużaj dni ich życia. że wiesz. Jezu Chryste. rodziców. aby tak samo czynili. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw. odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem. Udziel im łaski. Amen.mówił Św. Miłości niepojęta. niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju. który w Synu Swoim umiłowałeś nas do końca. który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje. Jezu Nazareński. pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie. Boże wieczny i niezmienny. który wierny jesteś w obietnicach swoich. Boże. Maksymilian usłyszał jakieś bluźnierstwo. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Nie wstydź się swego przekonania . Boże. zachowaj je w zdrowiu. Pomnóż ich wiarę. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste. wszechmogący Królu nieba i ziemi. niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie. które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. aby pokonywały pokusy i trudności. strzeż jego mieszkańców. z woli i łaski Twojej powierzyłeś nam dzieci. Boże. Synu Dawidów. abyś miał je w Swej opiece. aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość. udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek. Modlitwa rodziców za dzieci Boże w Trójcy Jedyny. a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały. Synu Boży. wspieraj nas. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. przed Kim klękasz. Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców.Kiedy Św. Błogosławieństwo domu Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec. Bóg Syn i Bóg Duch Święty. w majestacie nieskończony. Amen. aby nie odczuwali samotności. aby w życiu zbłądziły. podtrzymuj ich przy zdrowiu. Modlitwa małżonków Boże. dla nas ukrzyżowany. Duchu Święty Boże. pogodny wieczór życia i bądź z nimi. dodaj sił i nadziei. Boga Trój-jedynego. Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem. Daj im moc. aby były wierne Tobie i nie dozwól. Daj im. jak mają służyć Bogu i bliźnim. gdy klękasz przed ołtarzem. Prosimy za nimi. abyśmy miłując się wzajemnie. aby potykali się potykaniem dobrym i osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. aby w nas nie gasła i nie słabła. które do Ciebie należą. bo przecież o nas się troszczą.

Kiedy zbliża się burza. naszego Pana. Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej Jedynego. proszę Cię za Kościół cały. aby raczył zachować ten dom od piorunów. niedowiarstwa. duszy lub ciału grożącego. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. i za te. by od jej płomienia zapalić światło miłości i dobra w naszych rodzinach. daj moc słowom kapłańskim. Św. nabożnie prosząc za wszystkimi. Maryjo. Wtedy umierający nie lęka się śmierci. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. uskarżam się przed Tobą. A łącząc się z niezmierną boleścią Twoją. aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło. Ta świeca posiada wielką moc. ku większej czci i chwale Twojej. Gromnica powinna się znaleźć w ręku człowieka. niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Jezusie. pozwala nam przejść przez życie pewnie. zapalamy gromnicę. a ona nas strzeże od uderzeń pioruna. ognia. Bóg Syn. aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. Do naszych domów również staramy się wracać z zapaloną gromnicą. * Czci w nim Jezusa. 1052) Modlitwa za cały Kościół Święty Najłaskawszy Jezu! Chwalę Cię. Aniołowie Stróżowie. co się w tym domu znajduje. Pieśń Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św. Józefie Św. niech będzie tarczą jego. Niepokalana. stanowi skuteczną ochronę na wszystkie złe chwile. boleję i żałuję tylu łask i środków. Ty Sam ich utrzymaj w świętości". Gromnica stanowi skuteczną ochronę od gromu. O gromnicy W Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej udajemy się do kościoła z gromnicami. powodzi. Dziękuję Ci za dobrodziejstwa kiedykolwiek mi wyświadczone. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. jak najlepiej korzystał z dobrodziejstw Twoich. który odchodzi do wieczności. gradu. W ten dzień święci się świece zwane gromnicami. Amen. jakie zmarnowali. dając mu swój pokój. Korona Chrystusa. tych. zgorszenia. dla której wszystkich stworzyłeś na obraz i podobieństwo Swoje. To światło stanowi dla nas wielką obronę. Amen. co doń wchodzą i z niego wychodzą. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec. Imię Święte Jezusa. herezji i wszelkiego nieszczęścia. i Bóg Duch Święty. ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY Św.. udziel mu miłości i światła Ducha Swego.Wszystko. Św. niech będzie z tym domem. niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajśw. które mogą zagrażać każdemu człowiekowi. Panie daj nam świętych kapłanów. . wielbię i miłuję całą miłością serca swojego za tę dobroć. jest spokojny i wierzy. których mi jeszcze udzielisz. z dziewięciu chórami Aniołów. bez lęku i zagrożeń. Archaniołowie niech go strzegą.. (Dz. * Niechaj miłością każdy przejęty. że Matka Boża czuwa i przeprowadzi go światłem gromnicy do Światłości Chrystusa. napadów złych ludzi. Św. Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go. Panie. Najświętsza Maryja Panna. * Panno Najświętsza. Z zapaloną gromnicą gospodarze domów powinni obejść swoje domostwa. aby żadne złe moce nie miały do nich dostępu. aby każdy według Boskiego Twego rozporządzenia. Faustyna: „O Jezu mój.

zachowa przy życiu. aby lud chrześcijański. W. Przyjmij Jego modlitwy do Ciebie zanoszone. Amen. Amen. Jana Pawła II. * Wiedziesz Go Boże najcięższą z dróg. Matko Chrystusowego Kościoła. * Bo my modlitwy nasze wiążemy. Królowo Polski i Pani Jasnogórska. który przyjmuje pobożnie . polecamy Ci w głębokiej i dziecięcej czci i miłości naszego Ojca Św. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Piotra i prosimy: otaczaj Go Twoją opieką i czuwaj nad Nim. na Twoich postanowieniach wszystko się opiera.Niech Serce Twoje Ojca Św.choćby tylko przez radio . i uczyni Go szczęśliwym na ziemi. Faustyna: „Ojczyzno moja kochana. * Wielbiąc Twe Serce Niepokalane. ZA OJCA ŚWIĘTEGO Dnia 16. Wieczny Boże. * Nasze potrzeby Tobie są znane. Módlmy się za Papieża N. błogosław Jego trudom i spełniaj pragnienia. * Usłysz Panie głos ludu Bożego. * Z ludu polskiego. * Usłysz Panie . Niech go Pan strzeże. * Niech się do Pana modli za niego.. Polsko. * Od złej przygody niechaj go broni.. wzmacniaj. by wypełnił zadania zlecone Mu przez Ducha Świętego. broń i wspieraj Go. i nie pozwoli wydać Go w ręce Jego wrogów. o gdybyś wiedziała. * Przeto wspomagaj. Błogosławieństwo Papieskie Udziela się odpustu zupełnego wiernemu.Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu. O to Cię prosi cały Naród polski. wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w Swojej dobroci racz zachować wybranego przez nas Papieża. * By nie zabrakło Mu nigdy sił. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. ZA OJCZYZNĘ Św. * Od nieprzyjaciół zasadzek chroni. po sześciu wiekach Twojej opieki nad Polską powierzamy Tobie Ojca Św. które mają na celu chwałę i dobro Twego Kościoła. 1038) . Ojcze.. (Dz. darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.. by iść nią mógł. * Kardynał Stefan Wyszyński: „Bogarodzico Dziewico. * Wybrałeś Panie Ojca Św. Boże. Jana Pawła II Wszechmogący. * Nasza Królowa * Ojca Św. * Niech Go Pan zachowuje i wzmacnia. Pana naszego. w Trójcy Świętej Jedyny. który od Ciebie otrzymuje przewodników. * Strzeż i chroń Jana Pawła II * I w opiece Go zawsze miej. Kieruj. pod zwierzchnictwem najwyższego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary: Przez Chrystusa. Synu i Duchu Święty. I my się do stóp Twoich garniemy. (Odpust cząstkowy) Pieśń Z woli Twej Boskiej. w zdrowiu zachowa. oświecaj. którego Bóg powołał z Polski na Stolicę Św. ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Najwyższego Pasterza Twego Kościoła i Namiestnika Chrystusa na ziemi.. * Korne prośby wysłuchać chciej. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia. ale umiej być wdzięczna"." * K. Niech Matka Twoja. * By jak najdłużej Opoką był. każdego miesiąca w szczególny sposób modlimy się za Ojca Sw. by zawsze godnie przewodził Twemu Królestwu na ziemi i kiedyś doszedł z powierzoną Mu owczarnią do życia wiecznego.

aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem". Wieczny Boże. Cała nadzieja moja to Serce najmiłosierniejsze Twoje. chwałę przynosiła Imieniu Twemu. daj mi moc do znoszenia cierpień..córko Moja. Pana naszego. * Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: * Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! W CIERPIENIU Pan Jezus do Św. spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce . a nic ci się wielkim nie wyda. Boskie Swe dary racz spuścić na tych. (Dz. niech zawsze będą na ostatnim planie. że stworzenie nie rozumie mnie. * Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki * Od nieszczęść. nie skarżąc się. w życiu prywatnym i publicznym żyli świętym prawem Bożym. łącz swoje małe cierpienia z Moją Bolesną Męką. byśmy jej i ludowi Twemu. a na pierwszym miejscu Twoja święta wola. kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne. w nim cała ufność moja".Ojczyźnie naszej. która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje". aby ofiara moja była doskonała. a siły fizyczne i duchowe zmniejszą się. dni doświadczeń. by Tobie zawsze wierna. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem. co ty cierpisz dla Mnie. (Dz. Niech wszystkie upodobania moje. Faustyna: „Na ołtarzu miłości będzie płonąć czysta ofiara woli mojej.. a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej. swoich pożytków zapomniawszy. łączę się ściśle z ofiarą Jezusa na Krzyżu. wysłuchaj modlitwy nasze.. abyśmy słuchając Twych natchnień. mogli służyć uczciwie. milcząc jak gołębica. Podtrzymuj mnie Jezu. dni próby. rządy kraju naszego sprawujące. 957) . Najwięcej Mi się podobasz. o Panie. kiedy rozważasz Moją Bolesną Mękę. które dla ciebie poniosłem." Pieśń Boże coś Polskę przez tak liczne wieki * Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Módlmy się: Boże. Najdrobniejsze życzenie Twoje. a syny swe wiodła ku szczęśliwości.1752) Modlitwa za Ojczyznę Ojcze nasz. którzy kierują losami Polski i na cały naród.. Rządco i Panie narodów. dlatego ofiara moja czystsza będzie w oczach Twoich". wywyższę ją w potędze i świętości. z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Przez Chrystusa. Panie. wtenczas ukryję się głęboko w otwartej Ranie Serca Jezusowego. jedno miłosierdzie Twoje. rozważaj często cierpienia Moje. 1065) * Św. (Dz. które pognębić ją miały. Wiem dobrze.. Wszechmogący. Amen.. Faustyna: „Jezu mój. nic nie mam na swoją obronę. droższe mi jest niż niebo z całymi skarbami. a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Zdrowaś Maryjo. błogosław Ojczyźnie naszej. A kiedy pod wpływem wielkich cierpień zadrży natura moja. by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Z niej wyjdzie iskra. i najszlachetniejsze. Prymas Polski: „O Duchu Święty. Faustyny: „. 1512) Modlitwa Św. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje. kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. chociażby najświętsze i najpiękniejsze. aby nie wyszło żadne słowo użalania się do stworzeń.Pan Jezus do Św. Połóż straż ustom moim. * Kardynał August Hlond. (Dz. podtrzymuj mnie. a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej.

Pij ten kielich chociaż ciernie * Ranić będą duszę twą. z jaką ją z Serca Jezusowego na mnie włożyłeś. ażebyś ją przyjął jako ofiarę miłą Boskiemu Twemu Majestatowi. do Jezusowych Ran. Pij ten kielich Bożej Woli.Ofiarowanie cierpienia Ilekroć cię jakaś boleść trapi. * Jeszcze kilka kropli masz. Mechtyldę nauczył. ofiaruj ją zaraz miłości Boskiej. pić powoli * I wypić do dna. * Choć z boleści łzą. * Z Sercem Bożym złącz. * Musisz cierpieć. Niech cichutko łzy twe płyną * Tu. O słodka miłości! ofiaruję Ci boleść moją i tak nic nie znaczącą w porównaniu z Męką Twoją. jak to Chrystus Pan Św. * Dźwigać krzyże dopomoże * Wśród wygnania dróg. Pieśń Pij ten kielich Bożej Woli * Do ostatniej kropli sącz. a polecając Ją Tobie w tej myśli. * Dużo więcej może Bóg. * A to serce co tak boli. * A pocieszy Pan. Twoja siła mało może. A gdy Jezus już usłyszy * Twój boleści straszny jęk. . * Wtem i dusza twa usłyszy * W niebie pieśni dźwięk. * Krzyż ci dany dźwigaj wiernie. * Ziemskie bóle szybko miną. proszę.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu. Psalm 111 Całym Cię sercem chwalić będę. Panie. Psalm 110 Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym.7 str. Amen. Jego zaś mowa * Danego nigdy nie cofnie słowa. * Gdzie rada mędrców. Duchowi Świętemu. jak była na początku. 62 . * Dlatego głowę wzniesie na wieki. a na ziemi * Wiecznie pamiętny będzie cudy swymi. i na wieki wieków. wszystko pełne jest zacności. i Duchowi Świętemu. Co pocznie. * Wśród nieprzyjaciół panując Twoich. Pan to poprzysiągł. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie. * Świat cały padnie u Twego tronu. Te się na wieki żadnych lat nie boją. * Wiecznymi czasy tego nie odmówił. pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi. * Która Mu Jego chwały ubliży. * A ten kraj synom Izraela dany. gdzie cały zbór stanie. * Ciebie z wnętrzności Swoich wydałem. * W dzień gniewu swego zetrze tyrany. Moc swą okazał. Synowi. * Z mętnej po drodze pić będzie rzeki. * A Ty używać będziesz praw swoich. * Przy Tobie lud Twój w jasności stanie. co raz postanowił. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany. i ninie. gdy wygnał pogany. * Jego nie przetrwa żaden. * A zaś słusznością prawa prostowane. Pan to miłosierny. * Pełen uwielbień wiek sprawiedliwości. * Ty jesteś kapłan do końca wieka * Według obrządku Melchizedeka. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu * Ojcu. * Bo na słuszności i na prawdzie stoją. jak Mu się podoba. * Sąd swój rozciągnie po całym świecie * I nieposłuszne narody zgniecie. * Pan sługi swoje z niewoli wybawił * I dla nich wieczny testament zostawił. . * Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba. teraz i zawsze. * Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane. Pyszną na ziemi głowę poniży. * Stateczny w słowie. * Karmi i hojnie bogaci lud wierny. wejrzyj ku wspomożeniu memu. * Jak na początku i zawsze. * Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * Dam za podnóżek pod Twoje nogi. (alleluja). Panie. Pan dobrotliwy. * Niech Imię Pańskie na wiek wieków słynie. Boże.66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA K. W. * Którymi władnie. * Nim jeszcze zorzy świecić kazałem.

* On niesie radość dla niepłodnej matki. który * Wysoko siedząc. Chwała bądź Bogu. * W słowie się swoim tak rządzi. * Ród się cnotliwych rozpleni * I będą błogosławieni. * Litosny i sprawiedliwy. nie zbłądzi. * Porówna zawdy z możnymi. Ciebie my z rana wielbimy.. byśmy Ciebie * Z świętymi chwalili w niebie. o dziatki. * Przeto uczynnością słynie * I chwała jego nie zginie. * Jak była. * Ciebie wieczorem prosimy. * Ty Jedność. co z niej biorą wzór życia na ziemi. Ojcu razem i Synowi. * Światło jest nad cnotliwymi. * Po wszystkie wieki będzie uwielbione. pełen wesela. * Jego się chwała wznosi nad gwiazdami. .. Światło wieczyste. * Niechaj świat Boską chwałę opowiada. * Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.. Zły na to patrząc. * A prawda Pańska wiecznie uiszczona. * I zły go język nie trwoży. Psalm 113 Chwalcie. * Racz to sprawić. * Świętemu także Duchowi. * Do skutku nie doprowadzi.. * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię! * Bo litość Jego nad nami stwierdzona.. Hymn Już słońce schodzi ogniste. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. On ubogiego z nędzy wyprowadzi * I z książętami na ławie posadzi. * Oczyma widzi nieuchronionymi. * Świętemu także Duchowi. Chwała bądź Bogu. Ludzka pamięć jego sprawy * Uwieczni: „Był to mąż prawy". * I co na niebie. Chwała bądź Bogu. Psalm 112 Szczęśliwy i nie zna kaźni. biedne sieroty. Niechaj noc zaćmi mgły swymi. * Zawsze im Pan jest życzliwy. wszystkie ziemie. z zazdrości sinieje. najwyższego Pana. * Jak była.-* Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi. Trójco Święta. co w głowie uradzi. * Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana! * Niech Imię Pańskie przebłogosławione. naszych.Imię ma straszne i pełne świętości. boleje. * Że co wyrzecze. tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. * W sercach. * Wydoła złej chwili snadnie. Stateczność jego cnej duszy * Żadną się rzeczą nie wzruszy. * Aż nieprzyjaciel upadnie. * Gdy drugim swego udziela. Krew Jego zacna na ziemi. z swej niebieskiej góry. tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. Kto się wżdy z Panem tym porówna. Dom jego będzie obfity * W zbiory i trwałe zaszczyty. * Zgrzyta. * Kto w Pańskiej żyje bojaźni. Psalm 117 Boga naszego chwalcie. Ojcu razem i Synowi. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy. i co jest na ziemi. * A bojaźń Boga początkiem mądrości. * Rozlej miłość niepojętą. * Ci. * A cześć poczciwego człeka * Pójdzie od wieka do wieka. * Pan ma narody wszystkie pod nogami. * Najmilsza jemu jest droga * Iść według przykazań Boga. * Bezpieczny w nadziei Bożej. Człek miły.. * Taki.

co ziemię osiędą. * Wspomniawszy na miłosierdzie swoje. * A pogardził bogatymi * I zrównał ich z ubogimi. Chwała Ojcu i Synowi. * Kiedy dla mnie uczyniła * Cuda nigdy niepojęte. * Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. sługę swego. Wypełnił. * I Duchowi Świętemu. użyczył mu miłosierdzia swego. * Któraś od Niego wybrana. Bóg mój. Gdy ubogich bogactwami * Dom napełnił i skarbami. * Chce Ją mieć błogosławioną. Łaknące napełnił dobrami. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. * I wesel się w Bogu twoim. Chwała Ojcu i Synowi. Głodnych nasycił hojnie. teraz i zawsze. * Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.* Chwała Ojcu. * Abrahamowi i nasieniu jego na wieki. miłosierny * Bóg w przymierzach swoich wierny. Duchowi Świętemu. A miłosierdzie Jego od narodu do narodów * Bojącym się Jego. * Wspomniał nań. Wszechmocny Pan nieśmiertelną * Moc okazał swoją dzielną. * Rozproszył pyszne myślą serce swego. * Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Bohaterów dumnomężnych. Amen. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych. * Izraela. * Co jest Zbawicielem moim. * A pokornych wyprowadził * I na tronach ich osadził. . Które z naszymi przodkami. * Który możny jest i święte Imię Jego. co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym. Synowi. duszo moja. uwielmożnił w pokorę zamożne. * Wywyższył.Magnificat Wielbij. * Bóg mi rozkoszą serca i weselem Ducha. albo: Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. Którzy się Pana boją. Przeto wszystkie narody. * Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. A litość od pokolenia * Do pokoleń i zbawienia * Tych. * Którego moc przedziwna. Amen. duszo moja. * A podwyższył pokorne. Jak była na początku. szczęśliwi na wieki. zbawienie moje. znikczemnił wielmożne. Wyniosłych złożył z tronu. Uczynił moc ramieniem swoim. Złożył mocarzy z stolicy. Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej: * Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. święte Imię Jego. * I na wieki wieków. * Gdy myśli pysznych rozproszył * I dumne serca pokruszył. co się Boga lękają * I Panem Go swym uznają. * Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Jako mówił do ojców naszych. * I rozradował się duch mój w Bogu. Sługę swego. * Świętemu także Duchowi * Niech będzie wszędzie stateczna * Teraz i na wieki wieczna. * Której imię zawsze święte. Zbawicielu moim. Pana. Pana. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego. albo: Wielbij. * Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. * Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Moc najwyższa mnie wsławiła. Wejrzał On z swojej stolicy * Na pokorę służebnicy * I po wszystkie wieki czczoną. jedyna otucha. Bo wielkimi darami uczczonam od tego. * Abrahama potomkami. * Gdy strącił z tronu potężnych. Przyjął Izraela. * Uczynił i zawarł stałe * I na wieki wiecznie trwałe. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu. ich dobra spanoszył. kiedy w stałą * Wziął w opiekę swą wspaniałą. * A bogaczy z niczym wypuścił.

jak tylko spoczniecie. Okaż. * Daj nam żyć w pokorze. rzuć Twe wejrzenie * Łaskawe dla nas. * Mieć z Nim radość wieczną. co Twym Synem * Zechciał być na ziemi. dom Boży. * Śpiesząc do pracy. * Matko nas ludzi: Salve Regina! Nędzne my dzieci Ewy wołamy: * Do Ciebie. * Bramo niebios błoga. * Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje. * Drogę ściel bezpieczną. Jerozolima. Ty. Winnych wyzwól z więzów. a dla świętego * Domu Pańskiego w każdej godzinie * Niech dobro płynie. co chlebem nędzy swej żyjecie. . * Ślepym przywróć blaski. i ninie. * Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie. w tym świętym progu * Dajmy cześć Bogu. * Próżno straż czujna opasuje mury. Proścież o pokój Jerozolimy! * I o obfitość Boga prosimy. Maryjo. O wy. przyjmij westchnienie. O Dziewico sławna * I pokory wzorze. Matko. z płaczem wzdychamy: * Niech nas wspomaga Twoja przyczyna * Na tym padole: Salve Regina! O Pośredniczko. * Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy. * Odmień Ewy miano. Psalm 122 Ucieszyła mnie wieść pożądana. dom nasz. Tam pokolenia przyjdą gromadnie. Psalm 127 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje. Dla braci naszych i dla bliźniego * Prośmy o pokój. Królowo. * Pójdziemy do domu naszego Pana. * Panno zawsze czysta. Tam w świętej sieni codziennie siędą * Pocześni starcy. * Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Módl się za nami. * Chrystusowi pienie. * Ojcu. Daj wieść życie czyste. * Utwierdź nas w pokoju. * Uproś wszelkie łaski.Jak była na początku. * Jak na początku i zawsze. * Obu z Duchem Świętym * Jedno uwielbienie. * Widzieć daj Jezusa. coś Gabriela * Słowem przywitana. * Oddal nasze nędze. Chwałą bądź Bogu w Trójcy Jedynemu. * Przed Panem każdy w pokorze padnie. tak zawsze niech będzie. życia słodkości... NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE Hymn Witaj Gwiazdo morza * Wielka Matko Boga. * Tam się Dawida domem zaszczyca * Trwała stolica. * Moc Pańska pokój stanowić będzie. * Na nic się przyda wstawać o północy. Synowi. * Jerozolimo. Witaj. * Wzrusz modłami swymi * Tego. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. * Wyzwolonym z winy. Bogu Ojcu chwała. * Witaj. * Iszcząc swe śluby i śluby owe * Izraelowe. żeś jest Matką. Matko jedyna. * Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry. * Budowa jego co dzień się mnoży: * Kędy ma słynąć słodka swoboda * I braci zgoda. Duchowi Świętemu. * Dostatek wszędzie. * Pokaż nam. Matko. sądzić lud będą. Twojego Syna * W górnej krainie: Salve Regina! K. W. Matko litości! * Nasza nadziejo.

Jako te strzały. które strzelec żywy * Z swojej bez wieści wypuści cięciwy. Bóg prawa. * Nie zlęknie się on. * Ramieniem Jego mur twój opasany. Chwała bądź Bogu. On. * Górny Syjonie. * Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada. * Tak rozegnane Jakubowe syny * Gdzieś zaludniają nieznane krainy. gdy rozkaże. lodem krzepnie zima. Bóg swe sądy Jakubowi. * W których cię zboża dostatkiem nasyca. * A szron po ziemi jak popiół rozsiewa. śmiało odpowiada. * Wionie duch Jego. który z tamtych stanu * Żądanie swoje ma spełnione w Panu. * On pola śniegiem jak wełną odziewa. chwal swojego Boga.. chwal Pana nad pany. * Której ostrości któż łatwo wytrzyma? * Znowu rzekł słowo. * Żadnym narodom On tak się nie stawił * Łaskawie ani praw swoich nie objawił. * Bóg podał Zakon swój Izraelowi. * Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował. On skoro ziemi swe powie wyroki.. Psalm 147 Jerozolimo. . Szczęśliwy to mąż. * Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki. * Wybranym swoim da spoczynek miły. powzbierały wody.Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły. * On twe granice pokojem zaszczyca. rozpłyną się lody. On twoje zamki w bramach obwarował. * Żadna cię przy Nim nie obejmie trwoga. * W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki * Izraelowi niezliczone dziatki.

Chryste wysłuchaj nas. jedyny Boże. (Dz. Syna i Ducha Świętego. ognia i wojny. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. Od powietrza. Panie. Dusza moja obcuje [z] Tymi Trzema. lecz słowami nie umiem tego wyrazić. zupełnego wyniszczenia siebie . Ojcze z nieba. Synu Odkupicielu Świata Boże.472) Ofiarowanie się Św. Królu nad królami. jedyny Boże. jedyny Boże. który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz. zmiłuj się nad nami. Faustyna: „Poznałam wyraźniej niż kiedy indziej Trzy Boskie Osoby: Ojca. ofiaruję się Tobie jako ofiara uwielbienia. Św. który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz. Od wszelkiego złego. głodu. Chryste usłysz nas. jako ofiara całopalenia. jedyny Boże. Święta Trójco. Duchu Święty Boże. których sam Pan Jezus nauczył Św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzimy w niedzielę po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Panie nad wszystkimi panującymi. jedyny Boże. Święta Trójco. Bądź nam miłościw. Święta Trójco. Bądź nam miłościw. woń kwiatu tego Tobie niech tylko będzie znana". Święta Trójco. Ktokolwiek jest złączony z Jedną z tych Trzech Osób. 239) Litania do Trójcy Przenajświętszej Kyrie elejson. Kyrie elejson. jedyny Boże. 67 .72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67 Ofiarowanie się Św. Święta Trójco. wybaw nas. Chryste elejson. wysłuchaj nas. Faustyny Trójcy Przenajświętszej „Z miłości. Święta Trójco. Panie. cierpliwy i wielkiego miłosierdzia. czyli poznanie zalało duszę moją szczęściem niepojętym. ale dusza rozumie to dobrze. przez to samo jest złączony z całą Trójcą Świętą. dlatego że Bóg jest tak wielkim". Panie. Jednak istność ich jest jedna i równość i Majestat. Święta Trójco. którego imieniem jest zawsze miłosierdzie. ponieważ Ich Jedność jest nierozdzielna. litościwy. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Panie. (Dz.8 str. Święta Trójco. Panie. jedyny Boże. przez którego i w którym jest wszystko. którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą. jedyny Boże. To widzenie. o Trójco Przenajświętsza. . przepuść nam. Święta Trójco. Boże. który nie chcesz zguby grzesznego człowieka.pragnę wywyższenia imienia Twego. jedyny Boże. Rzucam się jako maleńki pączek róży pod stopy Twoje.

Chwalebny i sławny. wylej. wieczny Boże. wysłuchaj nas. na firmamencie niebieskim. mór. Święty mocny. przez tę czystą miłość małej Służebnicy Twojej. K. daj opatrzenie. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Godzien jesteś. czego prośba wymówić nie może. który w niebie nagradzasz tych. Boga naszego. Odpuść nam złości. Boga Ojca i Stworzyciela naszego. Wlej ducha swego do serca mego. którzy Ci wiernie służą na ziemi. Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali. sławę i błogosławieństwo. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie. i siłę. i cześć. wziąć moc i bóstwo. Prośby do Trójcy Świętej Ciebie wzywamy. Panie. prosimy Cię. błogosławcie Pana. Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym. Święty Boże. Daj dar miłości i pobożności. Święty a nieśmiertelny. Święty. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Święty. Ciebie błagamy. Panie. jako swojemu. W. Święty a nieśmiertelny. Wszystkie dzieła Pańskie. Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Przez wcielenie. który był i który jest. Modlitwa Św. Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich. i który przychodzi. Błogosławiony jesteś. dla Twej litości. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej Święty. ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali. i błogosławieństwo. spraw czas spokojny. odebrać chwałę i cześć. i chwałę. K. prosimy Ciebie. Święty a nieśmiertelny. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Święty Boże.Od nagłej i niespodziewanej śmierci. wysłuchaj nas. zmiłuj się nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego. który był zabity. Zbawiciela naszego. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Amen. Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył. Przez wszechmoc Twoją. Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył. Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego Pocieszyciela naszego. Znieś głód. W. Mękę i śmierć Syna. broń konających. Teresyod od Dzieciątka Jezus Ojcze Przedwieczny. i przydaj. na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko. o błogosławiona Trójco. ze wszystkiego serca. Pan Bóg wszechmogący. Panie. Panie i Boże nasz. Prosimy niegodne stworzenia Twoje. Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył. Święty mocny. Daj nam żyć w niebie. wojny. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Teresy od Dzieciątka Jezus i nadzieję posuniętą aż do . Panie! Abyśmy Ciebie. Szczęść państwu temu. i wywyższony na wieki. Święty Boże. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Godzien jest Baranek. Módlmy się: Wszechmogący. Ratuj stworzenie. co sumienie obciąża. Strzeż w nim żyjących. który z szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz. wysłuchaj modlitwę moją. Święty mocny. przepuść nam Panie. i mądrość.

wysłuchaj łaskawie próśb. Przez to wszystko. wiarę i wytrwałość w dobrym. Ojcze nasz. O święta Tereso od Dzieciątka Jezus. stałość Męczenników. słowa i czyny moje. która w krótkim swym życiu byłaś zwierciadłem anielskiej czystości. Matko Miłosierdzia. kiedy cieszysz się nagrodą Twych cnót. Błagaj Ją. kieruj wszystkimi moimi myślami. która z taką gorliwością pragnęła zbawiania dusz ludzkich. że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego.. Amen. słowami i uczynkami! O Miłości Ducha Świętego. szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie. której tak gorąco pragnę. a przez to jej pragnienie udziel mi łask. bądź początkiem wszystkich czynności mej duszy. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną do Niepokalanej Dziewicy. Teresę od Dzieciątka Jezus. Modlitwa Św. przez modlitwy Św. co uczyniła. Ona tak potężna nad Sercem Jezusa. jest i będziesz na wieki. „że deszcz róż rzuci na ziemię". broniło w godzinę śmierci i zaprowadziło do błogosławionej wieczności. Matka Boża obiecała Św. której byłaś „kwiatem" uprzywilejowanym. który się Tobie zupełnie oddaję. rzuć współczujące spojrzenie na mnie. z jaką ona im odpowiadała.. spojrzyj z upodobaniem na Twą małą Oblubienicę... Zdrowaś Maryjo. wesprzyj ułomność moją i wyrwij mnie z przepaści nędzy! O Mądrości Boga Syna. Mechtyldzie. od wszystkich okazji do grzechu i od wszystkich widomych i niewidomych nieprzyjaciół. . wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Boga. „która w zaraniu Twego życia uśmiechnęła się do Ciebie". które ona za mną zanosi do Ciebie. o które Cię tak gorąco błagam. któryś był. który obiecałeś. które by wzmacniało mnie za życia. by uprosiła dla mnie łaskę. Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej O wszechmocności Boga Ojca. Maryja jest arcydziełem stwórczym Boga. Duchu Święty Przedwieczny. kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem. jak ona spełniała Twoją na ziemi" wejrzyj łaskawie na jej błagania i przez nią wysłuchaj próśb naszych. Zdrowaś Maryjo. zmysły. „By z nieba dobrze czynić na ziemi"... iż najmniejsza przysługa oddana bliźniemu w imię Twoje. nie zostanie bez nagrody.. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Chwała Ojcu. Antyfona: Witaj Królowo... Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę. Zdrowaś Maryjo. racz nieustannie skłaniać się do gorącego jej pragnienia. ciało. czystość Dziewic i zasługi Wybranych. Chwała Ojcu. Patriarchów. a z nią błogosławieństwo. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej Panie Wszechmogący. przecierpiała tu na ziemi. Ojcze nasz. troisty w Osobach. Wysłuchaj mnie. o Trójco Przenajświętsza. Chwała Ojcu. teraz. który łaskami udoskonaliłeś błogosławioną duszę Św. Apostołów. pozwól. Modlitwą tą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą.. błagam Cię przez wierność. Zdrowaś Maryjo. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi. aby na mnie spełniła się ta obietnica. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną NMP. Synu Przedwieczny Boga Ojca. wszelkie myśli. o Duchu Święty. Ojcze nasz. do Królowej Niebios. i ochroń mnie od wszelkiego złego. aby jeszcze doskonalej zajaśniało Jego nieskończone Miłosierdzie względem grzeszników. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną NMP.ufności dziecięcej „że spełniać będziesz jej wolę w niebie tak. jedyny Boże. aby ciągle odpowiadały Twemu Boskiemu upodobaniu. wstawiennictwo Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Gertrudzie i Św. a pamiętając jej obietnicę.

* Św. Faustyna: „O Trójco Święta. Święty. 576) Akty strzeliste W Ciebie wierzę. wiedz o tym. że taisz swój majestat. Boże wiekuisty. * Tobie moce i niebiosy. O. Panu. niczym są wieki przed Tobą. a przebywasz z nami?" Odpowiedział mi Pan: „Córko moja. którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko. Trójco Święta. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku mnie. Tyś zawsze ten sam.Zdrowaś Maryjo. jako podporę zbawienia naszego. o Błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą. Święty. aby cię wywyższyć". Mówię to dlatego. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. uwielbiam Cię! Trójco Święta. zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej i zbaw mnie. wieczna chwała. że zdołałaś stworzyć i wykształcić Dziewicę wszelkich łask pełną. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą. * Ciebie wielbi ziemia cała! Tobie wszyscy Aniołowie. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. uświęć mnie! Pieśni Ciebie. używam wszechmocy. Chwała Ojcu i Synowi. pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. że dusza czysta jest pokorna. Ciebie miłuję. bo to jest cel życia duszy twojej. * Ciebie. Córko moja. Trójco Święta. że opuściłeś tron nieba. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą. Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi Bądź błogosławiona wszechmocności Boga Ojca. Święty Pan Bóg Zastępów.. godna czci niewysłowionej! Bądź błogosławiona prawdziwa mądrość Syna Bożego! Bądź błogosławiona cudowna dobroci Ducha Przenajświętszego! Bądź błogosławiona Trójco Przenajświętsza za to. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed majestatem moim. Mechtyldę Oddaję Ci cześć i wielbię Cię. Tobie ufam. udzielając Jej z niepojętej swej obfitości nadmiaru swego Boskiego błogosławieństwa. Amen. akt ten polega na akcie woli. Trzy nieporównane uwielbienia. Zdrowaś Maryjo. których sam Pan Jezus nauczył Św. jedyny Boże.. Amen. którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Słodycz i Miłosierdzie udzielone NMP. . i Duchowi Świętemu. Ciebie uwielbiam. jak wielki jest majestat Twój Jezu. tonie duch mój w piękności Twojej. błogosławiona Trójco.. Boga. spraw. abym Cię kochał coraz więcej. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. co jest powodem. niebios bramy. abyś się ustawicznie łączyła ze mną przez miłość. wysławiamy * Tobie. o gdybyś wiedziała. którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. * Cheruby. umarłabyś z radości. (Dz. Wielbię Cię i błogosławię.. Serafinowie * Ślą wieczystej pieśni głosy. miłość mnie sprowadziła i miłość mnie zatrzymuje. Ojca.

Ciebie. W. Chrystusa. * Chwała Twa. * Ciebie. o Panie. co żebrzą Twej opieki. co sławi Twoje czyny. * Wszystkim rządzisz. * Ale w Bóstwie jednaki. * O. K. Boże. * Męczenników orszak biały. * Starł jej oścień w męki dobie * I rajskiego kraj żywota * Otworzyłeś wiernym sobie. I z duchem twoim. * Których modły wysłuchałeś. zawiadujesz. * Ze wszystkich sił wielbimy. Chwalebny i sławny. K. * Nie wzgardziłeś Panny łonem! Tyś pokruszył śmierci wrota. Przez Chrystusa. * W dobroci nieskończony. lud sierocy. utrzymujesz. * Głosy ludów zgodzonymi * Wielbi święta pieśń Kościoła. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. * Dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary * I nieustannie błagamy Twą dobroć. * By świat zbawić swoim zgonem. * Na wieki nie ustanie. Panie. * Błogosław dziedzictwo swoje! Rządź je. Stwórcę wszechmocnego. Ciebie poprzez okrąg ziemi * Z głębi serca. Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów. * Zbaw. * Tobie. Módlmy się: Boże. a dobroci skarb nieprzebrany. który pobożnie odmówi. Ojcze. słudzy łask niegodni. . zaufałem. * Przyoblókłszy się w człowieka. jako dziękczynnie. * Gdyś odkupił nas od zbrodni * Drogiej swojej Krwi strugami. * Imię Twoje wysławiamy! Po wiek wieków nie ustanie * Pieśń. * Chór proroków pełen chwały * Tobie hołdy nieść pospiesza. * Syna. * Tyś w Osobach trojaki. co plami. O Chryste! Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. Panie. * Od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym * Tym. Niezmierzonej Ojca chwały. w dniu onym racz nas. broń po wszystkie lata. Odpust zaś będzie zupełny. któryś z niczego * Wszystko stworzył. * Lecz gdy zagrzmi trąba sroga. wielbimy. * Nie zawstydzę się na wieki! Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. obmyj grzech. Władco świata. na firmamencie niebios. W. Król łaskawy. powyższy hymn. Święty. Pan z wami. Pana naszego. * Wespół z Tobą uwielbiamy. Święty! * I bez ustanku Ciebie * Wielbią. Syna Twego. Boże niepojęty. * Bądź na wieki chwalony! Tobie Anieli w niebie * Nucą: Święty. Słowo wiekuiste. którego miłosierdzie jest bez miary. W. * Wspomóż. * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy! Apostołów Tobie rzesza. K. * Prowadź w niebios błogie bramy. Panie. * I my wielbimy Ciebie * Wzorem Aniołów w niebie. * My w dzień każdy. W. * Z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś. Ze Świętymi w blaskach mocy * Wiecznej chwały zlej nam zdroje. * Także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy. wieczny Panie. ile zdoła. i wywyższony na wieki. * Tyś początkiem wszystkiego. Syn Jedyny. Po prawicy siedzisz Boga * W chwale Ojca. abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych. * Dawco wszystkiego dobrego. wysłuchaj modlitwę moją. Błogosławionyś jest. K. Amen. jeżeli hymn odmawia się publicznie w ostatnim dniu roku. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Panie. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym.Święty. * Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny! Prosim.

* Najświętszej Trójcy wieczną cześć * Pragniemy z serc gorących nieść.* Najświętszej Trójcy... * Na chrzcie złożone każdy z nas odnawia przyrzeczenia.* Najświętszej Trójcy.. * W niej żyć. umierać chcemy..Przez chrztu świętego wielki dar. o Chryste z Twej hojności * Twym dzieciom wiary dałeś skarb.. * Strzec wiary ślubujemy. * W Ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz swój Kościół tworzysz w świecie. . Na tysiąclecia święty czas wielkiego odrodzenia. nadziei i miłości.

przez Twojego umiłowanego Syna. która pomoże nam wyznawać Ciebie. przez którą ofiarowałeś nam zbawienie. 1417) * Ojciec Św. a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jan Paweł II: „Boże Ojcze. przelał w czasie Swej Męki. którego mocą ożywiasz nasze dusze przywołujące Ciebie z głębokości swoich upadków. a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo. Dziękujemy za Jego ofiarę przebłagalną. byśmy godnie przeżyli te wspaniałe chwile Roku Jubileuszowego. Widzę jasno wielkość Twoją i maleńkość swoją i dlatego cieszę się. niech Krew Twojego Syna i dar Ducha Świętego obmyje nas z wszelkiego brudu i umocni nas. Prosimy pokornie. przebacz duszom i zbaw je. przez które powołujesz wszystko do istnienia. którą Jezus Chrystus." * Ci. W Roku Jubileuszowym 2000 myśl nasza wędruje poprzez całą historię zbawienia i dzieje ludzkości. O Boska Krwi Zbawiciela . że jesteś tak potężny i niezmierzony i cieszę się niezmiernie. mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 BÓG OJCIEC Święty Boże. Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. którzy ofiarują .80 BÓG OJCIEC 73 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. że ja jestem maleńka". przez Jego Rany. Święty Nieśmiertelny. Amen.wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu . (Dz.za całą ludzkość. przez głowę Jego zranioną kolcami. wszak najnędzniejsza ma dusza. złagodzić wiele ciężkich kar. którego podarowałeś nam przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. a Ty się do niej zniżasz tak łaskawie. Dziękujemy za wzór Jego życia pełnego poświęcenia i służby płynącej z miłości miłosiernej. w których odsłaniasz swoją cudowną Opatrzność. 73 . Syn Twój. przez Jego Serce i wszystkie Jego boskie zasługi. Ojcze. mogą odnowić pojednanie z Bogiem. który jesteś w niebie i troszczysz się o każdego człowieka. przyjm od nas w ofierze tę Boską Krew. bądź uwielbiony w dziele stworzenia. Św. Faustyna: „O mój Panie.9 str. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za obecność Ducha Świętego. uprosić wiele łask. Modlitwa Ojcze Przedwieczny. Święty Mocny. Niech ten szczególny czas będzie dla nas źródłem łaski. w jedności Ducha Świętego.

dla wynagrodzenia Ci zniewag. które zadają Ci dusze. ognia i wojny. Zwiastunie Bożej Chwały. Aniołowie. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. Jej przeczysty Oblubieniec. Michałem Archaniołem i chórem Serafinów (Cherubinów. Archaniołów. * Prosimy Cię. Panie! My. uproś! Matko. * Prosimy Cię. Suplikacje Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. jak była na początku. Królowi Aniołów. Cherubini i Serafini błogosławcie Pana na wieki. ubłagaj! O Matko Boska! * Przyczyń się za nami! Akty uwielbienia Eucharystii Niech będzie Bóg uwielbiony. głodu. Michale Archaniele. Michałem Archaniołem uwielbiamy Cię Boże na wszystkich ołtarzach świata. uwielbiam Cię z największą czcią i najgłębszą miłością. Ze swoim Aniołem Stróżem przepraszamy Cię Boże za nasze grzechy. grzeszni. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Mocarstw. Aniołów) uwielbiamy Cię Boże ( 3 x) Św. * Zachowaj nas. . (Koronkę tę można śpiewać). * Zmiłuj się nad nami! Od zarazy. Jezu! * Zmiłuj się nad nami! Matko. chleba. I Koronka do Boga Ojca Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. i na wieki wieków Amen. Gabrielem Archaniołem dziękujemy Ci Boże za Dzieło Wcielenia. Panie! Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył. * Prosimy Cię. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. Moce Niebieskie. Panie! Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Ciebie Boga prosimy. Panie! Abyś ludowi Twemu pogody (deszczu. wysłuchaj! O Jezu. Alleluja. Trony i Niebieskie Zwierzchności. módl się za nami do Syna Bożego. Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Potęg. Chwała Ojcu i Synowi. zdrowia) udzielić raczył. pracy. i Duchowi Świętemu. Panie! Jezu. pokoju. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Panie! Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył. Ze Św. Rafałem Archaniołem prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. Panie! Abyś wszystkich chrześcijan do jedności w wierze świętej przeprowadzić raczył.mojego. teraz i zawsze. Na zakończenie: Ze Św. * Wybaw nas. Księstw. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. Potęgi. * Prosimy Cię. Dziewicy i Matki. Tronów. Niech będzie pochwalony Św. Księstwa. Hołd należny złóżmy Panu. Archaniołowie. przepuść! Jezu. Amen. Ze Św. Józef. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. Ze Św. * Wysłuchaj nas. Panowań.

29). że wszystko. teraz i zawsze. która ma się w nas objawić.II Koronka do Boga Ojca W Imię Ojca i Syna. 5. a nie możesz tego według upodobania swego uczynić. mój Ojcze. co uczynił. Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga Gdy się Św. Nasz Ojcze.choć z trudem przebaczamy. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem. nadal szanuje jego wolność.. Modlitwa na paciorkach różańca: Ojcze nasz. 1). kiedy przyjmujemy śmierć. (1 x) Tajemnica 1 Rozważajmy wspaniałość Miłości Ojca w dziele stworzenia: „Bóg widział. rzekł do niej Chrystus: „Kiedy mnie chcesz chwalić. Wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi. Amen.5. Panie. kiedy . kiedy znosimy cierpienie życia. Mechtylda troszczyła.. (1 x) Nasz Ojcze. mój Ojcze. Cierpień zaś teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą. dał moc. Jego słuchajcie!. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem. Tajemnica 5 Rozważajmy Zwycięstwo Ojca. U 3. Razem z Dziewicą mówmy: „Oto Ja służebnica Pańska. (10 x) Chwała Ojcu. tak samo będziemy z Nim złączeni przez podobne zmartwychwstanie. . Amen. Ja przekazuję wam królestwo.31) Tajemnica 2 Rozważajmy ogrom miłosierdzia Ojca w dziedzinie Odkupienia „Tak Bóg umiłował świat. (Rdz 1. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym.. i na wieki wieków. i Duchowi Świętemu. jak Mnie przekazał je Mój Ojciec". Ojcze Niebieski ofiaruję Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy przez całą wieczność. J 1. 16) Tajemnica 3 Rozważajmy wspaniałość Ojca.. ani miłuje. por... gdy przyjmujemy Jego Wolę: „To jest Mój Syn umiłowany. Amen.. (Mt 17.. iż Boga ani dostatecznie chwali.. przyjdź mnie ocalić. 8.. którzy Go przyjęli. O Boże. który po stworzeniu w Swym planie Miłości człowieka jako istoty wolnej. 12. 38) Tajemnica 4 Rozważajmy tryumf miłości Ojca. niech Mi się stanie według Twego słowa!" (Łk 1. jak była na początku. aby się stali dziećmi Bożymi". i Ducha Świętego. Amen. przyjdź mi szybko z pomocą. Ty jesteś naszym Ojcem teraz i na wieki. (J 3. (Rz 6. (1 x) Ojcze. Spełnianie Woli Ojca jest szczytem realizacji wolności. Jeśli: „zostaliśmy z Nim złączeni w jedno w życiu doczesnym. Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny. Łk 22. że Syna Swego Jednorodzonego dał". było bardzo dobre".18.

Na klęczkach. które Go obrażają. uwielbiam Cię. dla którego żyję. Błogosław mnie. Przestrzeż mnie.. nadziei w Tobie nie mają i Ciebie nie kochają. bym Cię należycie wielbił i chwalił. Podnieś mnie. Zasłoń mnie. ale zbawcą! O Matko Syna Bożego! Bądź Matką dla mnie grzesznego. Amen. uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało. Ucz mnie. Broń mnie. racz za mnie uzupełnić. Oto przykład pobożnej i wytrwałej modlitwy! Taka modlitwa zawsze jest wysłuchiwana zapewniał Anioł dzieci. Uspokój mnie. racz za mnie zadośćuczynić i miłość Serca swojego Bogu Ojcu za mnie ofiarować. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Wstrzymuj mnie.. Słodkie Serce Jezusa. daje nam przykład przebłagalnej modlitwy miłej Bogu. a czego mi nie dostaje.jak to czynili wybrańcy Nieba . * Anioł Pokoju z Fatimy podniósł się z klęczek.mów: O dobry Jezu wielbię Cię. Hostię Św. (3 x) . Prowadź mnie. Radź mi. z czołem przy ziemi nieraz całymi godzinami . O Najsłodszy Jezu! Nie bądź mi Sędzią. Umocnij mnie." Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. który na wszystkich ołtarzach świata jest obecny. w którym całą moją nadzieję i ufność pokładam! Wysłuchaj mnie. Amen. wierzę w Ciebie." Modlitwa Anioła Pokoju Boże mój. bądź moją miłością. proszę o przebaczenie dla tych. Ojcze. Synu i Duchu Święty. Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nowenna w ważnej potrzebie O mój Boże. Natchnij mnie. Podając Ciało i Krew Chrystusa rzekł: „Przyjmujecie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Anioł. mów: O dobry Jezu! miłuję Cię. tak strasznie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. podał Łucji do spożycia. Ochroń mnie. którzy w Ciebie nie wierzą. Utrzymuj mnie. kocham Cię. na zadośćuczynienie za grzechy. Oświeć mnie. kielich zaś Hiacyncie i Franciszkowi. Czuwaj nade mną. (3 x) Trójco Przenajświętsza. Ciebie nie uwielbiają. bo Ty wszystko możesz. mam nadzieję w Tobie. Przepuść mi. Zbaw mnie.trzeba Boga przebłagać za swoje grzechy i całego świata. Pociesz mnie. posłaniec Boży. Krew. Amen. a czego mi w miłości Twojej nie dostaje. w którego wierzę.

Ojcze. zmiłuj się nad nami. Ojcze. Boże. Ojcze. aby nie przestawała się modlić w sposób następujący: „Ojcze Przedwieczny. Święta Trójco. Przyjmij pokorne wynagrodzenie. Darze Życia Rodzinnego. Ojcze. Pociecho Ubogich. Ojcze.* Pan Jezus prosił s. Duchu Święty. Ojcze. Wspaniałości Królów. Niewysłowiona Opatrzności. Ojcze. Boże. zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy." Litania do Boga Ojca Ojcze Niebieski. nasza Ucieczko w Strapieniu. Ojcze. Przyjacielu Dzieci. Ojcze. Przywódco Ludzi. Ojcze. Ojcze. które ofiarują Ci dusze wybrane . Stworzycielu Świata. Ojcze. nasza Światłości. Radości Dziewic. Przepychu Kościoła Św. Ruino Pysznych. Nadziejo chrześcijan. Ojcze. Ojcze Przedwieczny zmiłuj się nad duszami i racz pamiętać.. Mądrości Sprawiedliwych. Mądrości Przywódców. Ojcze.złącz je z zasługami Twojego Boskiego Syna. Źródło Wszelkich Rozkoszy. Józefę Menendez. Ojcze. Pociecho Ludów. Radości Kapłanów. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Ojcze.nasza Chlubo. Ojcze. Boże. nasza Radości . Ojcze. które ludzie popełniają. Podporo Nieszczęśliwych. a nie Sprawiedliwości. Ojcze Najświętszy. Ojcze. nasza Nadziejo w Rozpaczy. hojny dla wszystkich Twych stworzeń. Synu Odkupicielu Świata. Przewodniku Młodych. aby ich wszystkie czyny miały wielką skuteczność. Ojcze Najsłodszy. Ojcze. . Ojcze. Zbawczy Porcie w Niebezpieczeństwach. który z miłości dla dusz wydałeś na śmierć Syna Swego Jedynego. panujący nad wszystkimi narodami. nasz Obrońco. Wolności Niewolników. Przebłaganie Świata. jedyny Boże. Ojcze. nasza Miłości. Ojcze. Mądrości Wieczna. obalający bożki. Światłości pogrążonych w ciemności. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Ojcze Niewyczerpanego Miłosierdzia. że to jeszcze czas Miłosierdzia. Dobroci Nieskończona. Ojcze. błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi oraz przez Serce Jego. Ojcze. Ojcze. Ojcze.

Ty łzy ocierasz. żebyś był znany. wysłuchaj nas. * Grono Twych dzieci swój powierza los. * Gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze.. Ojcze. * Więc śpiewaj. * I broń od zguby. Zycie Umarłych. dziecię Swe. Panie! Baranku Boży. * Bóg jest miłością. bądź znany. Chwało Świętych. Ojcze Przedwieczny. * Gdy serce boli. Ojcze. naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych.Ojcze. * Boś Ty nam tarczą. Ojcze. który gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach Swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia. * Ty nam błogosław. czy huczą fale. * Więc śpiewaj. zmiłuj się nad nami! Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny. który gładzisz grzechy świata. duszo ma: Bóg jest miłością. niech się dzieje we wszystkim najsprawiedliwsza. Boże Ojcze nasz. bądź znany. pozostań we mnie na zawsze.. jedyne Dobro moje i wszystko moje. Ojcze. Chcę Ciebie kochać miłością wielką. który gładzisz grzechy świata.. Pokoju Starców. wiernego Zbawcę. gdy zagraża cios. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze. * Aby do nieba prowadził mnie. dobroczynna Roso dla ludzkości. Ojcze. Ojcze na niebie. miłuje mnie.. Obrono Sierot. najmiłościwsza Wola Boża! Bóg mój i wszystko moje! Niech będzie Bóg uwielbiony! Boże Ojcze. Przez Jezusa Chrystusa. niech się spełni Twoja wola. póki tu będę żyć. Czy toń spokojna. * Boski Ojcze. kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności w Twoim Pokoju. Amen. Bogu jedynemu niech będzie cześć i chwała na wieki! O mój Jezu. nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom.. a jedyną nagrodą mej miłości niech będzie abym Cię kochał coraz więcej! Pieśni Bóg jest miłością. przez najdroższą Krew Jezusa Chrystusa uwielbiam Jego Święte Imię według intencji i życzenia Jego uwielbionego Serca. Jezusa posłał. dziś ku Twej chwale. * Więc śpiewaj. czczony i kochany przez ludzi! Akty Strzeliste Bóg mój. Pokoju nasz i obrono w Niedostatku. * Wznosimy modły. nieśmiertelnemu i niewidzialnemu. ratuj w potrzebie. Niech będzie pochwalona i uwielbiona. * Więc śpiewaj. Baranku Boży. Obym mógł należeć do Ciebie całkowicie. OPATRZNOŚĆ BOŻA . Ojcze. Pociecho Zasmuconych. gaszący nasze pragnienie w ubóstwie.. abym Cię kochał. który gładzisz grzechy świata. Prosimy Cię. Panie! Baranku Boży. Ucieczko Umierających. Kochany Jezu. * Pod Twą obronę. utulisz je. przebacz nam. * Tak długo. najwyższa. daj. słodka Nadziejo naszych dusz. tak jak pozostajesz zawsze w Panu Jezusie! Królowi wieków. zbawieniem darzy * I kocha także mnie. bądź znany. Ojcze.

brakło ci woli. nie zmieni się ona i odebrana być ci nie może. Opatrzności Boża... Innym razem wiedziałeś jak. pospiesz ku ratunkowi mojemu.. chyba że się sam zmienisz (.Św. Innym razem nie miałeś czasu. wysłuchaj nas Spraw. Odkupicielu Świata. słodkiej. zmiłuj się nad nami. („Dialog") Koronka do Opatrzności Bożej (Do odmawiania Koronki używa się różańca) Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. (3x) Litania do Opatrzności Bożej Kyrie elejson. którzy doznają niesprawiedliwości i z jej powodu cierpią. a nie mogłeś i nie umiałeś tego uczynić. Dla tych. Dla wzgardzonych i porzuconych.. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O. przyjdź nam z pomocą.. By nie zabrakło chleba w naszych domach. którzy o pomoc wołają.. prawdziwej i doskonałej Opatrzności". byśmy Światłością Twą cieszyli się w niebie. niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną. Chwała Ojcu. że sam z siebie nie istniejesz i musisz uniżyć się. Dla ludzi płaczących i zrozpaczonych. prosimy. . by nie spadły klęski na naszą Ojczyznę i na inne narody. Boże. Katarzyna ze Sieny: „Ileż razy pragnąłeś uczynić coś. Wszystko to pochodzi ode Mnie. Uchroń nas od kłamstwa i obłudy. znajduje tylko płomienną przepaść miłości Mojej w wielkiej. Chryste usłysz nas. Święta Trójco. uchroń Polskę i świat od głodu i wojny.. Dla alkoholików i narkomanów. Boże. opatrz nasze rany. którzy się do Ciebie uciekamy. abyś poznał. We wszystkim napotykasz zmiany i brak. ku rzeczom duchowym czy cielesnym. Panie. wszystko to zrządziła Moja Opatrzność dla twego zbawienia. ale nie mogłeś. Dla wszystkich. Święta Opatrzności Boża. nie wiedziałeś jak. Dla starców i umierających. Zamiast Ojcze nasz: O. Dla nieuleczalnie chorych. Tylko łaska Moja jest niewzruszona i stała. Opatrzności Boża. Opatrzności Boża. Na zakończenie: O. a gdy mogłeś. O. Dla wszystkich cierpiących. Dla kalekich i ułomnych.. a jeśli miałeś czas. Kyrie elejson.) Dokądkolwiek zwróci się człowiek. By dzieci nie chodziły głodne i opuszczone. Chce ona. błagamy Cię o ratunek Dla wszystkich ludzi samotnych i chorych. Chryste elejson. Jedyny Boże. a nie pysznić.. ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. opatrz nasze rany. bo nic nie jest w twej mocy.. (3x) Zdrowaś. Opatrzności Boża. Chryste wysłuchaj nas. Nikt nie zdoła oderwać cię od niej i wtrącić cię na powrót w grzech. Synu. Dla prześladowanych za wiarę. Duchu Święty. Ojcze z nieba Boże. Dla dzieci zabijanych w łonach matek. Ojcze nasz.

Baranku Boży. abym od tej chwili. niechaj mi się stanie według słowa Twego". to uczynię" (J 14. Św. który gładzisz grzechy świata. * Śmielej rzec może: * Mam obrońcę Boga. który nawet o najmniejszym robaczku masz staranie. I znów: „Jeżeli Mnie o co prosić będziecie w Imię Moje. ofiaruję Ci Boże Ojcze Krew. kieruj mną i moimi rodakami. Św. Przez Chrystusa Pana naszego. ze wszystkich okoliczności. jak teraz pragnę tej łaski. wierzę. co zepsułem. iż na świecie nic się nie dzieje ślepym trafem ale z woli albo dopuszczenia Twojego. Serce. napraw to. moi Patronowie. By godność ludzka szanowana była. sprzeciwiając się Twoim ojcowskim rozporządzeniom i spraw. Baranku Boży. ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. Wasze zasługi. W. racz mi jej udzielić! Wszak powiedziałeś: „Zaprawdę. wysłuchaj nas Panie. Opatrzności Boża. Antoni i Św. z Niepokalaną. * Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. * W cieniu swych skrzydeł * Zachowa cię wiecznie. iż ktobykolwiek rzekł tej górze podnieś się. Najmiłosierniejszą Twoją Opatrzność Boże. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny. jednocząc się przez Jej Serce to mówię: „Oto ja służebnica Pańska. przepuść nam Panie. Amen. stanie się mu" (Mk 11. * Za którym stojąc na żaden strach nocny. Pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu. mówię wam. ale by wierzył. który gładzisz grzechy świata. opatrz nasze rany. co by wyrzekł. Boże. Byśmy nie zapominali o naszym ostatecznym celu. jeżeli więc to jest zgodne z wolą Twoją i dobrem dla mej duszy. * Na żadną trwogę * Ani dbaj na strzały. Amen. byśmy światłością Twą cieszyli się w niebie. Na wyjednanie tej łaski. Panie. by rządy panujących sprawiedliwe były. o. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * I w zaraźliwym powietrzu ratuje. Józefie. Proszę Cię więc..14). Baranku Boży. zbawienny kapitał wiecznotrwały dla mej duszy! Widzisz najdobrotliwszy Ojcze. przyczyńcie się za mną i ofiarujcie na moje intencje Boskiej Opatrzności. wielbili ze Świętymi w Niebie. Szczęśliwy człowiek. że się stanie. Najświętsza Maryjo Panno.. A więc: W Imię Twoje błagam Cię. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. zdarzeń i krzyżów w życiu umiał wyciągnąć olbrzymią chwałę dla Ciebie. . zmiłuj się nad nami. * Którymi sieje przygoda w dzień biały. A jego grzech zapomniany. a wrzuć się w morze i nie wątpiłby w sercu swoim. i ogromny. 23). (Któż jak Bóg 5(11)94) Nowenna do Opatrzności Bożej (Poniższą modlitwę odmawia się przez 9 dni) O najmiłosierniejszy Boże. niech Twoje łaski nieustającym strumieniem na nas płyną.Spraw. racz czuwać nad moim losem oraz całej Polski. którego Opatrzność czuwa i najmądrzej kieruje losami narodów i każdego człowieka. Módlmy się: O. K. * Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. O Boska Opatrzności. abyśmy wszyscy zdobyli szczęście wieczne i tę słodką. * A całym sercem szczerze ufa Jemu. któremu odpuszczona została nieprawość. który gładzisz grzechy świata. Matką Twoją i moją.

gdy zwiedza się po kościołach piękne dzieła sztuki. że w ten sposób modlił się nawiedzając Kościoły. Modlitwa: O Jezu. daj się poznać. utajony w Przenajświętszym Sakramencie.. utajony w Przenajświętszym Sakramencie.10 str. pisanego w obliczu śmierci w końcu września lub na początku października 1226 r. nr 9/98) Dnia 15 II podczas odwiedzin parafii pw. w końcu dodać Ojcze nasz. w katolickich kościołach parafialnych na całym świecie powinna być na nowo ożywiona adoracja Najświętszego Sakramentu". teraz i zawsze. Cyryla i Metodego na przedmieściach Rzymu Papież powiedział: „Jakże byłoby pięknie. jedyna miłości moja. Św. (1x) Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. jako Ty z miłości dla mnie wyniszczasz się w tym Przenajświętszym Sakramencie. Jan Paweł II wzywa parafie do adoracji Najświętszego Sakramentu. uwielbiać i uczcić całemu światu. Idźmy wszyscy za wskazaniem Głowy Kościoła Św. Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. spraw. gdyby w czasie przygotowań do roku 2000 we wszystkich parafiach intensyfikowano adoracje Najświętszego Sakramentu". (10x) O Jezu.. dla których słuchania schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich.. Amen.. Jakże razi. i na wieki wieków. Jakże nieraz owe piękności rozpraszają. (Począwszy od modlitwy.poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Ojciec Św. Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu Ojcze nasz. zamiast skupić do modlitwy. (Gość Niedz. zamiast adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. ukochać. Zdrowaś Maryjo. jako warunku odrodzenia Kościoła i świata. . Na początku tego dokumentu wyznaje Święty.) Modlitwa do Chrystusa Pana Modlitwa z Testamentu Św. Podobnie jak piękne muzyki. spraw. 81 . powtórzyć wszystko trzy razy.87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości . niech ognista i słodka moc miłości Twojej oderwie moje serce od wszystkich stworzeń i rzeczy tego świata.. pisał Św. czyli sprzeciwiają się celowi Kościoła. Franciszka. abym z miłości dla Ciebie na każdy dzień umierał i wyniszczał siebie. „Zgodnie z wolą Jana Pawła II. Maksymilian.

jak też Moja łaska i błogosławieństwo. Oby pobożne zachowanie Św. Prośmy Go o łaskę umiłowania Eucharystii. osiągną szczególny stopień świętości. Panie Jezu Chryste. usłysz nas! . czynił głęboki i przeciągły ukłon a potem pozostawał pogrążony w modlitwie". w czasie którego odmawiana będzie Koronka do Ran albo Litania do Sakramentu Ołtarza. że ich godzina modlitewna będzie Mi się podobała. * Ojciec Św. które się odprawiają na całym świecie. aby w czasie odwiedzin Najświętszego Sakramentu łączyć się „z ofiarami Mszy Św. a jako zakonnik każdą wolną chwilę spędzał. otrzymają wysoki stopień poznania wiary. Świadek tak Go opisuje: „Kiedy wszedł do kościoła lub kaplicy. którzy w nocy z czwartku na piątek trwają na godzinnej modlitwie dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza (może to mieć miejsce również w domu). Tym. udzielę wielkiej łaski.Wielbimy Cię. bezgranicznie oddał się i zaufał Niepokalanej. na audiencji u Wielkiego Króla. Tym. podchodził do ołtarza.żałując za grzechy świata . daję zapewnienie. którzy ze szczególnym upodobaniem uczestniczą w nabożeństwie z błogosławieństwem. jak również jej dobre zrozumienie. żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. że przebaczę im wszystkie grzechy. gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament. które są na całym świecie. miłości i pobożności. Faustyna polecała. na dwa kolana. Kyrie elejson. Ci. Takimi słowami zwrócił się Św. tu i we wszystkich kościołach Twoich. * Ci. i tak przejdą do wieczności. patron naszych trudnych czasów. a Moja szczególna opieka będzie im towarzyszyła zawsze. że zaleca autentyczne nabożeństwo do Najświętszego Serca. doprowadzę ich do Nieba i staną się oni Moim narzędziem dla ratowania ludzkości. którzy w czwartek w czasie dnia nawiedzą na pół godziny kościół i będą przebywać zupełnie z przodu. że staną się światem i przewodnikiem dla tych bliźnich. prawdziwą miłość do bliźnich. adorację i przyjmowanie z miłością Sakramentu Eucharystii. przyozdobię ich też za to wieloma łaskami. „Uklęknij na dwa kolana. * Św. Maksymilian. bo gdy będziesz klęczał na jednym kolanie. którzy są jeszcze oddaleni ode Mnie. miłości do Sakramentu Ołtarza i poznają tajemnicę Mojej Wszechmocy. a przede wszystkim darem mądrości. które obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie. którzy zatracili dary Ducha Świętego pobożności i bojaźni Bożej! Św. zakończą swoje życie po przyjęciu Komunii Św. Całym swoim zachowaniem dawał świadectwo wiary. Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza Ci. a przez Nią i Trójcy Przenajświętszej.". Chryste elejson. i błogosławimy Tobie. Jako chłopak nawiedzał Pana Jezusa często w przerwie między lekcjami. Maksymilian będąc jeszcze chłopcem do swego kolegi. którzy będą się modlić godzinę przed wystawionym Sakramentem Ołtarza i z uczuciem szczerej pokory . a nie w ławce. wobec której miał On wielką i żywą wiarę. Pan Bóg będzie cię za to sądził". Maksymiliana w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie było wyrzutem sumienia dla wielu katolików. klękał zazwyczaj na posadzce. którzy postarają się i przyprowadzą innych do Tabernakulum albo przyjdą z jedną duszą bratnią na godzinę adoracji modlitewnej. blisko Tabernakulum. jak sam mówił. Litania o Przenajświętszym Sakramencie (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Paweł VI w liście apostolskim skierowanym do biskupów pisze. Chryste.ofiarują Moją Najdroższą Krew Bogu Ojcu. a przez to osiągną także pozbawioną egoizmu.

Jezu. zachowaj nas Panie! Przez najdroższą Krew swoją. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył. Panie! Bądź nam miłościw. Abyś nas w łasce swojej zachować i umacniać raczył. Przymierze Miłości i Pokoju. Od pożądliwości oczu. Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił. Jezu. Od wszelkiej pychy. Duchu Święty. Abyś wszelkie zbrodnie i to. Chlebie Anielski. Boże. niewinny Baranku Boży. Święta Trójco. w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny. Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu. Wspomożycielu Słabych i Obarczonych. Przez swoją najgłębszą pokorę. Jezu. którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezu. którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. Jezu. Jezu. co Ci się nie podoba. wysłuchaj nas Panie! Abyś wiarę. prawdziwa Ofiaro błagalna za żywych i umarłych. Jezu. Boże. Panie! Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej. Żywy Chlebie. Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania. któryś z nieba zstąpił. Jezu. Bądź nam miłościw. . prosimy Cię.Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Jezu. zmiłuj się nad nami! Synu. Jezu. utajony Boże i Zbawicielu. Abyś nas przez tę tajemnicę miłości pomiędzy sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył. Jezu. Abyś serca nasze łaską swoją oczyścić i poświecić raczył. w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył. Przez gorzką Mękę i Śmierć swoją. Jezu. Jezu. Od śmierci wiecznej. przepuść nam. Pokarmie w godzinie śmierci. Nieustająca Ofiaro nowego przymierza. Ofiaro czci i uwielbienia najgodniejsza. Jezu. Przez Najświętsze Wcielenie swoje. uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu. Panie! Od wszelkich pożądliwości ciała. Jezu. któreś za nas sobie zadać pozwolił. Przez pięć Ran swego Najświętszego Ciała. Jezu. Jezu. Pokarmie nasz najcenniejszy. wysłuchaj nas. Pociecho Zasmuconych. My grzeszni. Szczęśliwości wybranych. Przez nieskończoną miłość. Odkupicielu świata Boże. Lekarzu Chorych. jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał. wybaw nas. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim. jedyny Boże. Jezu. Ucieczko Grzesznych. Od grzechu każdego. Źródło Łask Wszelkich.

zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz. pokutę. Historia. Pragniemy przez modlitwę. przeciwności. został wzięty z książeczki zatytułowanej „ Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. przyjmij naszą ofiarę Boże w Trójcy Świętej Jedyny i dopomóżcie nam ją wypełniać: Matko Najświętsza Niepokalana. przepuść nam. dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. w łączności z zasługami Twojej drogocennej Krwi i Ofiary Krzyżowej.) Mój Jezu. który gładzisz grzechy świata. padamy na kolana w pokorze i uniżeniu. którą z miłości składamy. Wierzymy. który gładzisz grzechy świata. K. aby umieli zgiąć kolana przed Twoją Świętą Obecnością w Hostii Św. a wierząc. Aniołowie i Archaniołowie. Zdrowaś Maryjo.. a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielony został. któryś nam w cudownym Sakramencie Męki swej pamiątkę zostawił.. W.aby wszyscy ludzie uwierzyli. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić raczył. wysłuchaj nas. Panie! Baranku Boży. grzechów zapomnienia i wzgardy od ludzi. Abyś nam do godnego przygotowania na tę ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył. Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył. Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył. byśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych przyjmowali i światłością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje królestwo niebieskie sobie zapewnili. jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. trudności. ofiaruję Ci całe moje życie w intencji Twojego Najświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego . uznając naszą słabość i grzeszność. Pokornie prosimy. aby bramy piekielne go nie przemogły. Niech będzie niezwykle cennym darem miłości dla Ojca Św. racz nam dać. źródło łaskawości i miłosierdzia. trwając przed Twoją Świętą Obecnością w Najświętszym Sakramencie. Charyzmat". Ojca Św. Amen. Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii Panie Jezu Najdroższy. post o chlebie i wodzie wypraszać tak potrzebne łaski dla Kościoła Św. rozszerzał się. tj. Dlatego pragniemy ofiarować całe swoje życie i wszystko. Baranku Boży. Ofiara. (Powyższy akt. Módlmy się: Boże.Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii Św. w obecności Trójcy Przenajświętszej i Maryi. Ale chcielibyśmy.1955 r. wszyscy Święci w Niebie. cierpienia.. Dusza łaską napełniona. Panie! Baranku Boży. wszystkie dusze błogosławione i w czyśćcu cierpiące przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. O święta uczto.aby umiłowali Twoje Najświętsze Serce do końca życia. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas. bpa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego.. który otrzymał błogosławieństwo od ks. w nas wzbudzić raczył. błagamy. umacniał w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. . Ofiara miłości . który gładzisz grzechy świata. naszej Niebieskiej Matki i całego Dworu Niebieskiego.. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas. Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył. Pragniemy również innych zachęcać do Adoracji Najświętszego Sakramentu: .. a także prześladowania w obronie czci do Najświętszej Eucharystii. że cierpisz tyle zniewag. Zarząd tej Wspólnoty mieści się w Warszawie przy parafii Św. aby kult do Najświętszego Sakramentu wzrastał. Synu Boży. Patryka). co na to życie będzie się składać.. Amen. w której Chrystus pożywany i pamiątka Męki Jego uczczona. i naszej Ojczyzny. aby była Ratunkiem i służyła pomocą Kościołowi Św.poświęcenie życia (z orędzia Maryi danego na Węgrzech .

jako też za zbrodnie lat ostatnich! Za odstępstwo od świętej wiary naszej! Za bluźnierstwa i przekleństwa! Za nienawiść i krzywoprzysięstwa! Za sponiewieranie Ojca Św. jak długo żyć będę. jaki zwykle ma miejsce pod koniec kongresu. O. Boże! Za niepamiętanie o wartości Mszy Św.. (5x) Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. wszystkie moje Msze Św. za naszych kapłanów. że Bóg opuszczony jest w tylu pustych kościołach. przyjmij tę ofiarę mojego życia i daj mi łaskę. żebym wytrwał w tym aż do mojej śmierci.) Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Za brak wiary w Najświętszy Sakrament i nienawiść ku Tobie. * Duchowa córka Wielkiej Św.. Jezu utajony! Przepraszamy Cię Zbawicielu. za opuszczanie Komunii wielkanocnej i nieprzyjmowanie wiatyku na drogę do wieczności! Za świętokradztwa dokonywane na Najświętszym Sakramencie i za znieważanie świątyń i ołtarzów Twoich! Za wszystkie grzechy popełnione w kościele. otrzymała łaskę usłyszenia głosu chórów anielskich. za Ojca Św. za wszystkie dusze aż do końca świata. Kościół zajaśniał niepojętym światłem. (3x) Ojcze nasz. Amen. i zaniedbywanie Najświętszej Ofiary Twojej! Za lekceważenie częstej Komunii Św. ogarnęła ją boleść.Serca Maryi. Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. w 1594 r. ofiarując ten akt miłości za grzeszników. który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. który pobożnie uczestniczy w uroczystym obrzędzie eucharystycznym. i Komunie Św. odpust będzie zupełny. Kiedy nocą klęczała przed Najświętszym Sakramentem. Za miotanie bluźnierstw na Najświętszy Sakrament i poniewieranie Imienia Twego! Za obojętność dla Najświętszego Sakramentu i zapominanie o Tobie. Katarzyna zrozumiała. Teresy. Jeżeli trwa ona przynajmniej przez pół godziny. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Nagle uszu jej doszedł anielski śpiew uwielbienia Boga. że w ten sposób aniołowie wynagradzają za zaniedbania tych. mój Jezu. biskupów i kapłanów! Za okropne zabójstwa i krwi niewinnej przelanie! Za namawianie do grzechu i liczne zgorszenia! Za grzech lubieżności i Sakramentu małżeństwa sponiewieranie! Za krzywdy wyrządzone.. Kiedy przechodzimy obok kościoła wstąpmy chociażby na parę minut i oddajmy hołd Stwórcy. moje ofiary i cierpienia dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej oraz w duchu wynagrodzenia. moje dobre uczynki. dla jedności Kościoła Św. co niewystarczająco czczą Boga w Najświętszym Sakramencie. o dobre powołania kapłańskie. Służebnica Boża Katarzyna od Jezusa zm.. Możemy również sprawić ulgę duszom czyśćcowym. Przez takie odwiedziny Pana Jezusa też możemy ratować dusze przed piekłem. a nie wynagrodzone! Za grzechy językiem złośliwym popełnione! Za chęć używania i zabawy Twój Boski Majestat obrażając! Za grzech pijaństwa i narodu naszego do niego przywiązanie! Za grzech pychy i zazdrości!" Za obowiązków stanu zaniedbanie! Za grzechy przeciw Duchowi Świętemu! Za grzechy o pomstę do nieba wołające! ..

którzy świadomie i z rozmysłem w rozmaity sposób znieważali Najświętszy Sakrament. Amen. Akty strzeliste Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Pan mój i Bóg mój! O Mój Boże obecny w Sakramencie Twej miłości. którego Majestat jest niezmierny. obmyć łzami swoimi. pragnę przynajmniej. Pieśni O zbawcza Hostio. uwielbiam Cię! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Najświętszy Sakrament. że jesteś bardzo w ludziach rozmiłowany. które jako zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzone Twojemu Synowi składam dzisiaj ja. z należytym przygotowaniem w sposób godny. Twoim jestem w życiu i przy śmierci. zanim wstąpisz do niego sakramentalnie. najbiedniejszy ze wszystkich ludzi. że większa część ludzi nie odda Ci czci. któremu Święci i Aniołowie w niebie nieustannie oddają chwałę. Panie mój. godna czci. a Ty wiedziałeś o tym daleko wcześniej. by Cię uwielbić. gdybym to mógł sprawić. O Jezu ukochany. Tabernakulum obecny. Świadom jestem. nie dostrzegają tego. wielki czciciel Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny jest dla nas wzorem do naśladowania w okazywaniu czci i miłości do Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii. do czystego serca. te słabe dowody czci. * Daj siłę. Bóg. pamiętając o tym. O. którzy w Ciebie wierzą. że jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. Przyjmij je w zjednoczeniu z tą nieskończoną czcią. o Jezu utajony. w Św. nawet uznać Cię nie zechce. Alfons Liguori: „O Jezu najukochańszy. by Cię wszyscy poznali i umiłowali!" Św. nie klękają przechodząc obok Niego w Tabernakulum. pozwól mi powiedzieć. A większa część nawet tych. Niektórzy z nich obchodzą się z Panem Jezusem byle jak. którą Ci oddał Jezus Chrystus umierając na Krzyżu i którą codziennie Ci oddaje w Najświętszym Sakramencie. którzy zwą się wierzącymi. Starajmy się zawsze przyjmować Pana Jezusa w Komunii Św. Amen. aby wynagradzać za te zniewagi. do wody lub w ogień. przebacz ludowi Twemu! (3x) (Trzy razy kapłan i trzy razy lud) * Św. uwielbiam Cię i tęsknię za Tobą. pomoc ześlij nam! Jednemu w Trójcy Władcy ziem * Niech będzie chwała w każdy czas. W swoich rozważaniach wspomina on nie tylko o tych. Przyjmij. Ojcze Przedwieczny. mój najmilszy Zbawicielu. Jezu. . zamiast wynagradzać Ci te zniewagi okazaniem czci. na ile zniewag naraża Cię ten zamiar pełen miłości. że On jest w kościele najważniejszy i jedynie On jest godny najgłębszej czci. do tego stopnia. * Co lud do niebios wiedziesz bram. Nie pomnisz na to.* W ojczyźnie rajskiej darzy nas. dla Ciebie żyję. a nawet krwią własną te nieszczęsne miejsca. dla Ciebie umieram. iż ich dobro stawiasz wyżej niż Twoją cześć własną. o Boże. O Jezu. nawiedzać Cię często. Przyjdź tymczasem do serca mego przez łaskę. * Niech on wieczystym życiem swym. gdzie Twoja miłość i Twoje najgodniejsze miłości Serce tylu zniewag doznaje w tym Sakramencie! Ponieważ jednak to nie jest mi dane. wszelkich koniecznych ozdób. by wszyscy ludzie rozmiłowali się w Najświętszej Eucharystii. rzucali je na ziemię. * Bój srogi nęka wiernych Ci. spraw. przychodzi do kościołów. że jesteś obecny w tym Sakramencie. Ci ludzie tyle razy deptali nogami Hostie konsekrowane. Alfons Liguori. w zamian za zniewagi jakie odbierasz od ludzi w tej Boskiej tajemnicy. O gdybym mógł. jak i dzisiaj to czynię. Jezu. a nie starają się o to.Przebacz Panie. jakich Pan Jezus doznaje w Hostii Św. by Cię bardziej jeszcze znieważać brakiem szacunku lub zostawia Cię w opuszczeniu na ołtarzach pozbawionych nawet lampy. ale również boleje nad tymi.

* Daj nam w Serca Twego Ranie * Błogosławieństw zdrój jedyny. Zostań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. * Wyniszcz złe rady. Niech nas błogosławi. Trzykroć Święte Serce Boga. * Prorocy. * Cherubini. * W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu: * Żebrzę litości i Twej miłości. prosimy. * Męki te znosiłeś. wykorzeń zdrady * Spośród ludu swego. * A w tym cieniu kryje się * Ten. * Tyś tak nikła. * Byś gniew Twój srogi. taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej. Przenajświętsze Ciało. W. * Swoim Synem * Panna Maryja. * Panny czyste. Wszelką rozkosz mający w sobie. Amen. * Rozlej na mnie skarby łask. * Radośnie śpiewają: * Święty. Boga prawego. * Maryja. z nami! * Świeć nam Serca promieniami. * O Dobroci nieskończona. które Go tak miłowały. * Bóg wszechmocny. * Boski ogniu tu zakryty. * Jak i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz. * Niech podaje wiek wiekowi * Hymn triumfu. który pobożnie odmówi tę modlitwę. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. * Cherubini. * Niech przed Nowym Testamentem * Starych praw ustąpi czas. abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu.Przed tak wielkim Sakramentem " odmawia się w sposób uroczysty w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało. Módlmy się: Boże. gdy . * Któreś na Krzyżu sromotnie wisiało * Za nasze winy.. * By nas Serce twe kochało.. Stwórca nasz. witam. * Rzuć mi Twój promienny blask. * Zgrom hardych siły. słodki Jezu. wyznawcy i apostołowie. dozwól.. Męczennicy. * Niech dopełni wiara w nas. który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki. Święty! wołają! Matka Jego i Patriarchowie. * Ojca wiecznego. * Tym. zmiłuj. * Ciebie wielbi Matka droga. * Rozgrzej serca mego chłód.. Dałeś im chleb z nieba. dzięki. Natomiast odpust będzie zupełny. którzy krew przelali. (3x) * Pobłogosław. * Tobie śpiewa niebo całe. Święty. * W dani duszę Ci niesiemy. taka mała. O światłości tak zaćmiona. Za Twe łaski dziękujemy. Zmiłuj się. . * Cherubini. nad nami grzesznymi. K. o Jezu drogi. * A równemu Im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi.W majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus..* Świeć nam słońcem Twej miłości * Na tej ziemi i w wieczności. Amen. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. * Chlebie życia nadobfity. Witam Cię. * Przed którego majestatem * Aniołowie kryją twarz. * Pohamować raczył. * Tobie lud Twój składa chwałę.) O milcząca Hostia biała * Na kolanach wielbię Cię. Nie opuszczaj nas. wszelka moc na Jego łonie. * Niech nas błogosławi * Swoim Synem. Bogu Ojcu i Synowi * Hołd po wszystkie nieśmy dni. drogi * Na wiek wieków posiadają. * Co dla zmysłów niepojęte. Jezu drogi. co serce Twe kochają. co rządzi całym światem. czci.* Niechaj skarb ten cenny. o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy. Synu jedyny. * Nasyć duszy mojej głód. daj pokój miły. Serafini. * Co nam Serce Twoje dało.

Jezu. wielkiej rady Zwiastunie. Jezu. Święta Trójco. Jezu. Ojcze ubogich. Jezu. Jezu. Słońce sprawiedliwości. Boże. Jezu. Jezu cichy i pokornego serca. wysłuchaj nas. Skarbie wiernych. Miłośniku czystości. Jezu. Jezu. Dawco żywota. Królu Patriarchów. Boże pokoju. Jezu.88 . Chryste elejson. Jezu najposłuszniejszy. Boże. Jezu. Jezu. Patryka 89 Pieśń 89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS Litania do Najświętszego Imienia Jezus Kyrie elejson. miłujący nas. Jezu. Odkupicielu świata. Synu Maryi Panny. Jezu. Jezu najmilszy. odblasku Ojca. Królu chwały. Jezu. Jezu. Jezu. Duchu Święty. Boże mocny. Jezu. Jasności światła wiecznego. Synu Boga Żywego. Męstwo Męczenników. Ojcze na wieki. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu przedziwny. Światłości Wyznawców.11 str. Drogo i Życie nasze. Boże. Jezu. Jezu najcierpliwszy. Jezu.89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Kyrie elejson. Jezu. Jezu. Wesele Aniołów. Dobroci nieskończona. Synu. zmiłuj się nad nami. Nauczycielu Ewangelistów. Jezu. Jezu. Boże nasz. Ojcze z nieba. Jedyny Boże. Światłości prawdziwa. Mądrości przedwieczna. Jezu. Jezu. . Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Mistrzu Apostołów. Ucieczko nasza. cnót Przykładzie. dobry Pasterzu. pragnący dusz naszych. Jezu. Czystości Dziewic. usłysz nas. Jezu najmożniejszy.

Przez chwałę Twoją. Przez krzyż i opuszczenie Twoje. * Pomóż. który gładzisz grzechy świata. co o mnie myślą.. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. co do mnie mówią. Przez Zmartwychwstanie Twoje. Bądź w ustach wszystkich. Przez narodzenie Twoje. ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego. Jezu! Baranku Boży. Jezu. dzieckiem Twoim zawsze być! * Serce moje weź. abyśmy Cię z całego serca. Jezu! Jezu. Jezu. wybaw nas. zmiłuj się nad nami. Amen. Amen. . Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją. Jezu Chryste. Jezu! Baranku Boży. Przez dziecięctwo Twoje. * Serce moje. Jezu. Ogarnij mnie ze wszystkich stron. Jezu! Baranku Boży. Od śmierci wiecznej. Jezu! Bądź nam miłościw. Jezu! Od zła wszelkiego. które mnie słyszą. prosimy. ze mną! Po mej prawicy. kochać wiernie. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Bądź w oczach. Przez trudy Twoje. Pieśń Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! * Chcę Cię. Przez Wniebowstąpienie Twoje. przepuść nam. Od zaniedbania natchnień Twoich. Panie Jezu. Od gniewu Twego. a znajdziecie. wysłuchaj nas. kołaczcie. wysłuchaj nas! Módlmy się: Panie. weź! Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. szukajcie. któryś rzekł: „Proście. Przez omdlenie Twoje. a będzie wam otworzone". wysłuchaj nas. Od ducha nieczystości. * Serce moje weź. Przez najświętsze życie Twoje.Jezu. Jezu! Od grzechu każdego. usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. a otrzymacie. Patryka Bądź. Bądź w sercach wszystkich. usłysz nas! Jezu. duszę moją. wybaw nas. Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego. Bądź nam miłościw. Korono wszystkich Świętych. uczucie swej Boskiej miłości. ze mną! Ogarnij mnie ze wszystkich stron. Jezu. by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Bądź. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Bądź w uszach. Po mej lewicy. które mnie widzą. których utwierdzasz w swojej miłości. Panie. (Odpust cząstkowy) Modlitwa Św. Racz nas obdarzyć.. który gładzisz grzechy świata. daj nam. albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym. który gładzisz grzechy świata. Przez radości Twoje. przepuść nam. niech Twą śpiewa cześć. Od sideł szatańskich.

N. jak mam przygotować się do Święta Bożego Narodzenia. Wszechmocny. Dz. J. przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli. Dz... 785) Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus (Do prywatnego odmawiania) Najświętsze Dziecię Jezus... J. Dz. N. który ustawicznie mieszka w sercu twoim. J.. Dz.. Dz. J. (Dz.. powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa. doskonałe we wszystkich swoich myślach... Dz. N. uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni.. N... J. z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich. Dz. N... N. J. błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy. J. potomku Niewiasty. odwieczna Światłości. Dz. aby Jezus. szukające „Symeonów". J. N. N. zjednoczone ze Św.. N. N.. J. radości śpiewających Aniołów. wypędzone z serc. Dz. mógł wypocząć.. N. którzy duchem upodobnili się do dziecka. J. J. N. J. N. Dz.. Dz. staraj się o cichość i pokorę. Dz.. N. nauczycielu swojej Matki.. Faustyna: „Matka Boża pouczyła mnie.. N. N. radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin. J. Dz. opanowanych przez szatana i grzech.. ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle.. powiedziała mi: córko Moja. którzy wezmą Cię w objęcia. nazywane synem cieśli. N. J. J. J... N. dające Niebo tym. cichość i pokorę. zachwycone Niepokalanym Sercem Matki. jedyna nasza drogo do domu Ojca Niebieskiego. Dz. N. J.. J. Dz. J.. J.. Dz. Dz. o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga". N. N. błogosławiące Św. Dz. J. J. N. Dz. J. N. J. Dz. J. J. J. N. N... któremu sprzeciwiać się będą. w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca. Boże Przymierza. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu. J. 90 .. przez Twą ucieczkę do Egiptu .. poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej. J. słowach i czynach. On ci będzie mocą. Dz. Dz.. Dz. Dz. J. J. J. wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości.. Dz. Dz.. N. N.. N. Dz. J. zawartego z Patriarchami. wzorze posłuszeństwa rodzicom..12 str. Dz. będące znakiem. przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów. J.. N. nie wychodź z wnętrza swego. dla którego stworzony został cały świat. Dz. wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy. Dz. Synu Ojca Przedwiecznego.. nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku. Dz. Dz. N. N. J. przywołane na ziemię miłością Maryi. N. N. N. kocham i wielbię Ciebie. szukające pokarmu miłości w naszym domu. N.91 DZIECIĄTKO JEZUS 90 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 DZIECIĄTKO JEZUS (Uroczystość Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia) Św. wzrastające w łasce u Boga i u ludzi. Dz. miłujące ubóstwo. J. Emmanuelu zapowiedziany przez Proroków. obecne w rodzinach złączonych modlitwą. Dz. J. dające radość świętemu Janowi w łonie matki. Dz. Dz... Sługo Boży. J. Dz. Adoruj Go w sercu swoim.. N. szukające ciepła miłości w moim sercu. N. J. N.. Józefem więzią wzajemnej miłości. Dz..pociecho wygnańców z Ojczyzny. J. przychodzące w mocy Ducha Świętego. Światło nocy betlejemskiej. N. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka. Dz. miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego. N. Dz. zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów. N. . Dz. N. J. J.. Światłości wiekuista utęskniona w mrokach czyśćca. Dz..

Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich łudzi. spragnione wielkiej miłości kapłanów. Dz. Bóg się rodzi. Maryja Panna Dzieciątko piastuje. * Dzieląc z nim trudy i znoje.. cuda ogłaszają. W. * Gdzie Panna z Dzieciątkiem. na ołtarzach świata. * Chrystus się rodzi. J. chociaż w stajence Panna Syna rodzi.. blask ciemnieje. że Panna czysta porodziła Syna. * W Betlejem żydowskim. * Chrystus się rodzi. N. Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna. N. dzisiaj w Betlejem. Dz. okryty chwałą. * Z wołem i oślątkiem. Jezu cichy i pokornego Serca.. * Przecież On wkrótce. Ono pielęgnuje.. Dz. * Ogień krzepnie. J. aby nas zbawił. Pastuszkowie mali * W polu wtenczas spali. * Wszedł między lud ukochany. Dz. J. * Śmiertelny Król nad wiekami. nad ziemiany? * Bóg porzucił szczęście swoje. N. Dzisiaj w Betlejem. J. Dz. straszliwy Sędzio tych. * Anieli grają króle witają * Pasterze śpiewają bydlęta klękają * Cuda.. * Że Panna czysta. Uczyń serca nasze według Serca Twego. * A Słowo. N. przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu. Chociaż w stajence. Chwałę oznajmując. nas oswobodzi.N. J. a gdy staniemy się Jak dzieci" .. którzy gorszą dzieci i młodzież. niebo. * Żeśmy byli winni sami. i Józef Św. Módlmy się: Boże.. przyjmij nas do Nieba. * Gdy Anioł z północy * Światłość z nieba toczy..czyści i ufni. wesoła nowina. Cóż masz. oddające się nam w chlebie . N. * Nieogarnionego. * Chrystus się rodzi. nasza Miłości teraz i na wieki.. J. Dz. moc truchleje: * Pan niebiosów obnażony. * Za wyrokiem Boskim. Dz. N.. niemało. I z Józefem świętym * Nad Jezusem małym * Chwalą Boga tego. Maryja Panna... „rodzące się" w tajemnicy Mszy Św. Boga prawdziwego. * Niemało cierpiał. Pieśni A wczora z wieczora * Z niebieskiego dwora * Przyszła nam nowina: * Panna rodzi Syna.. K. * Ma granice Nieskończony: * Wzgardzony. * Szopę pokazując. Zachowaj nas w Tej miłości i łasce. * A Słowo Ciałem się stało * I mieszkało między nami. * I Józef Św..Hostii Św.. w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. * Dziś narodzonego. nasz kochany Ojcze. J. Amen. .

Słowo.. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. którego twarz zajaśniała jak słońce. by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo. Piotra. Jezu. Jezu.13 str. Jezu. który przemieniłeś się na górze Tabor. Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy jako wyraz naszego oddania się Tobie.. Jezu.. Amen. Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący. przemień zimne nasze serca. zgodnie z wolą Twoją Przenajświętszą. Chwała Ojcu. który w czasie swojej Męki modliłeś się za nieprzyjaciół. przy wcieleniu Twoim przemieniony. Jezu. Kyrie elejson. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże.. a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego.. Duchu Święty Boże.. O Jezu. Chwała Ojcu. Jezu. na górze Tabor przemieniony. 92 . tak pomnóż w nas wiarę. uwielbiony po swym Zmartwychwstaniu. O Jezu. Jezu. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże.. byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie.. byśmy krzyże znosili cierpliwie. którego jasny obłok zasłonił przed uczniami. O Jezu. by nas zbawić. tak nas przemień. Bóg przez wszystkie wieki wieków. z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający. któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny. Chwała Ojcu. na Mękę Twoją z góry Tabor zstępujący. Litania do Przemienienia Pańskiego Kyrie elejson. byśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Św. Jezu. nasz Panie. O Jezu.. żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu. Chryste elejson.. Ojcze usłysz nas. a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich próśb naszych. byśmy w niej żyli i w niej umierali. Jezu. . Święta Trójco jedyny Boże. którego szaty stały się białe jak śnieg. który przekazałeś apostołom. Jezu. Chwała Ojcu. które z ufnością do Ciebie zanosimy.93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (Święto Przemienienia Pańskiego obchodzimy 6 sierpnia) Koronka do Przemienienia Pańskiego O Jezu. Jezu. racz wysłuchać próśb naszych i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości. Przedwieczny Synu Boga żywego. które stało się Ciałem i w nas zamieszkało. który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą. który będąc Bogiem z miłości ku nam stałeś się człowiekiem. Chwała Ojcu. tak przemień nasze serca.

przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony. przemieniony. Jezu. dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający. chwało i życie nasze. przemieniony. nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu. Módlmy się: Boże. Jezu. który gładzisz grzechy świata. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezu. Amen. Jezu. który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. Jezu. dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. przemieniony. przepuść nam Jezu! Baranku Boży. zmiłuj się nad nami! Antyfona: Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela. który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie. K. który gładzisz grzechy świata. chwałą i godnością ukoronowany. przy Męce Twojej przemieniony. przemieniony. a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie. Jezu. Jezu. w Najświętszym Sakramencie przemieniony. który w chwalebnym przemienieniu Syna Twojego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający. K. W. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. wysłuchaj nas Jezu! Baranku Boży. . Jezu. W. przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. który gładzisz grzechy świata. Korona złota na Jego głowie. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego siedzący.Jezu. Jezu. który dajesz życie. Jezu. Baranku Boży. Amen. Jezu. Jezu. przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony. który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus. pokarmie Najświętszy.

14 str.126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA Chrystus rzekł do Św. powiadam. Święta Trójco jedyny Boże. Chryste usłysz nas. że ktoby z nabożeństwa ku Męce Mojej choćby jedną łezkę uronił. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże. Mechtyldy: „Ilekroć przy nabożnym rozpamiętywaniu Męki Mojej. Chryste elejson. jak gdyby za Mnie by podjął męczeństwo". serdecznie kto westchnie. W tejże też chwili wypuszczam strzałę miłości w serce jego. 94 . Kyrie elejson. Zaprawdę. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże. tylekroć wdzięcznie łagodzi Rany Moje. tak Mi jest miłym. Litania o Męce Pańskiej (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. .

Jezu. Jezu. Od potępienia wiekuistego. Panie. przepuść nam Panie! Baranku Boży. Jezu. bluźnierstwem i zelżywością urągany. Jezu. Chryste. Jezu. za gorszego od Barabasza miany. Boże mój. Jezu. Przez miłość. Bądź nam miłościw. a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój. chustą na oczach zasłoniony. który gładzisz grzechy świata. na krzyżu między łotry wiszący. Jezu. Jezu. Od wszystkiego złego. Jezu. Jezu. Jezu. przed Piłatem niesłusznie oskarżony. gdy ukrzyżowano Jezusa. w Ogrójcu się modlący. okrutnie biczowany. Jezu. Jezu. którąś nas ukochał. Chryste elejson. Przez śmierć i Krew Najświętszą Twoją. pojmany i związany. konający i za nas umierający.Jezu. całowaniem od zdrajcy wydany. Przez ciężką mękę Twoją. Jezu. Jezu. Wielkie ciemności powstały. Jezu. czemuś Mnie opuścił?" . noc całą w mękach ciężkich i więzach zostający. wysłuchaj nas. Jezu. przepuść nam. Jezu. żółcią i octem napawany. duszę w ręce Boga Ojca oddający. Kyrie elejson. pod krzyżem stojącej. z krzyża złożony i pogrzebany. Jezu. usłysz nas. po trzykroć od Piotra zaprzany. krwawy pot wylewający. od żołnierzy naigrawany. Jezu. Panie. Baranku Boży. wysłuchaj nas. Jezu. na twarz upadający. aż na śmierć stroskany. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. polecający. Jezu. za krzyżujących się modlący. łotrowi raj obiecujący. do Ojca o ratunek wołający. Bądź nam miłościw. który gładzisz grzechy świata. Jezu. Przez boleść Matki Twej. Matkę swą Janowi Św. na śmierć krzyżową osądzony. który gładzisz grzechy świata. Jezu. cierniem ukoronowany. Jezu. do Annasza prowadzony. Jezu. zmiłuj się nad nami! Chryste. do krzyża gwoźdźmi przybity. od żołnierzy oplwany. pięścią w policzek uderzony. Jezu. włócznią po śmierci przebity. Herodowi odesłany i tam wyśmiany. Jezu. Jezu. krzyż ciężki dźwigający. Jezu. do Kajfasza odesłany. Jezu. Jezu. Jezu. Kyrie elejson. do więzienia wrzucony. wybaw nas Panie.

* Me serce mdleje. że raczył zesłać Syna swego. GORZKIE ŻALE Zachęta Gorzkie żale. ofiarujemy Bogu za święty Kościół katolicki. Te cierpienia znieważonego i zelżonego Pana naszego. CZĘŚĆ PIERWSZA Intencja Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ludu. Ponadto ofiarujemy je za tych. Słońce. * Obmyj duszę z grzechów moich! * Upał serca swego chłodzę. gwiazdy omdlewają. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący. Ludu. którzy wyróżniali się nabożeństwem do Męki zbawczej Chrystusa.. Ludu. . Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. przybywajcie. we Krwi Ran swoich.. Jam cię wywyższył między narodami. * W twarde serc naszych opoki! Jezu mój. Jezu. Ludu. za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową... Jam ciebie szczepił.. * A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą. * Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami... Jam Faraona dał w odmęt bałwanów. * Żałobą się okrywają. co Pan Jezus wycierpiał . * Płaczą rzewnie Aniołowie. winnico wybrana. Boże.. * Tyś Mi odpłacił policzkowaniami. aby za nas wycierpiał okrutną Mękę i podjął śmierć krzyżową.. na Twój lud.. * A tyś Mnie wydał książętom kapłanów. * Klęczy w Ogrójcu i krwawy pot leje. * Rozpłyńcie się.... W pierwszej części będziemy rozważali. Ludu... * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje.Módlmy się: Wejrzyj. Matki Bolesnej. bez odwłoki. Ofiarujemy je Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu. * Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. * A tyś Mnie poił goryczą żółciową. me źrenice. Jam ci dał berło Judzie powierzone. twego Pana. oraz tych Świętych. serce boleść czuje. Na ból Męki Chrystusowej. * A któż żałość ich wypowie? Opoki się twarde krają. * A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Uderz.. bolejącego za nas. cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam cię wyzwolił z mocy faraona. Ludu. * Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący. Ludu. * A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie. co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje. Morzem otworzył. Pieśń Ludu mój ludu. aby Bóg dał im łaskę nawrócenia. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową.* Cóż jest. byś szedł suchą nogą. Jam dał. Amen. pokornie Mu dziękując za tę wielką i niepojętą miłość ku ludziom. * A tyś Mnie wydał na ubiczowanie. Ludu.. * Z grobów umarli powstają. Ludu. prosimy Cię. Hymn Żal duszę ściska. pytam. Ludu..od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego oskarżenia przed sądem. za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwo. dla których „krzyż jest głupstwem" i za wszystkich niewierzących. Ludu. * Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.. Jam ciebie karmił manny rozkoszami. * Toczcie smutnych łez krynice. że zbici Kanaan królowie.. * Serca nasze przenikajcie. * Żal przejmuje bez wymowy. * A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku... * A tyś Mnie octem poił.

że Syn ukochany. Jezu Chryste. Zsiniałe przedtem krwią usta zachodzą. całowaniem zdradliwym.Pana świętości uczeń zły całuje. Czemuś. powrozami grubymi. Powiedz mi. Matko ukochana. * Jezu mój kochany! Jezu. ognia i wojny. głodu. * Jezu mój kochany! Jezu. * Złość twoja męczy. Bije. * Do Kajfasza jak zbrodniarz targany. mój Jezu. co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego oskarżenia przed sądem do okrutnego cierniem ukoronowania. * Jakoś sam wyznał. * Gdy zbrojną ręką żołnierze w nie godzą. prosząc Go o pomyślność dla naszej Ojczyzny. * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie. Oby się serce we łzy rozpływało. Hymn Przypatrz się. * Przecież Go bardziej niż katowska dręczy. * Żal mi Serce zalewa. o Panno moja. * Jezus w Ogrójcu zalany. * Cichy Baranek. * Miecz me Serce przenika. od pospólstwa zelżywie. którą jest odziany. oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych. * Nielitościwie z tej i z owej strony. o pokój i zgodę dla wszystkich narodów. * Przez niegodnego Judasza wydany. * Przez niewdzięcznego ucznia zaprzedany. zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ DRUGA Intencja W drugiej części będziemy rozważali wszystko. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Przed sądem Annasza znieważany. na zabicie okrutne. dla serca ochłody. * Król z wysokości. * Jezu mój kochany! Jezu. duszo. * Jezu mój kochany! Jezu. * Za zwodziciela niesłusznie podany. * Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. * Żołnierz okrutny powrozem krępuje. przez żołdaka srogiego. a dla siebie o odpuszczenie grzechów. * Jako dla ciebie sobie nie folguje. * Jezu mój kochany! Jezu. Któryś za nas cierpiał rany. * Na śmierć wydaje. * Ciężko na Sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz? Co mnie pytasz? Wszystkam w mdłości. * Jezu mój kochany! Jezu. . * Jezu mój kochany! Jezu. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. * Serca kochanie. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia. grzesznicy. * Dla Twej miłości. * Dla białej szaty. oto nam gotują. ciężkim smutkiem i trwogą. * Od swawolnego żołdactwa związany. * Ręką zbrodniczą policzkowany. * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę. Rany zaś i zniewagi cierpiącego Jezusa ofiarujemy Bogu. przez katów szukany. na modlitwie w Ogrójcu. szczególnie chorób. * Że Cię. sprośnie obrażało! * Żal mi. * Mówić nie mogę z żałości. * Ze krwi Jezusa. * Bądź wysławiony. * Strumieniem potu krwawego oblany. przez ulice sromotnie. * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z Tobą płakać. popycha tłum nieposkromiony. ja Matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna. przez fałszywych dwóch świadków. za trzydzieści srebrników. Za moje złości Chrystusa biczują: * Pójdźmy. przed śmiercią znękany. O Matko. * Potu krwawym potokiem. znosi w cierpliwości. * Jezu mój kochany! Jezu. z wielkiego wzgardzenia. * Za włosy targa. * Jezus tym więzom dla nas się poddaje. * Cichy Baranku. żal mi ciężkich moich złości. * Zdrój żywej wody. * Jezu mój kochany! Jezu. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. ach. bądź pochwalony. źródło miłości. * Głupim nazwany. jak cię Bóg miłuje.

zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ TRZECIA Intencja W ostatniej. by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe wytrwanie w łasce Bożej. * Że Cię. przez żołnierzy niegodnie. * Dla Twej miłości. przez lud wyszydzany. spuśćże nam już Ciało. * Przy słupie obnażonego. Matka strapiona. przez okrutnych oprawców. i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. Syna swego. żal mi ciężkich moich złości.* Jezu mój kochany! Jezu. Jezu Chryste. O Maryjo. * Bądź wysławiony. jakie Mu sprawiły bluźnierstwa i zniewagi. * Dla nas zelżony. * Na pośmiewisko i hańbę odziany. uproś dla mnie. słodkie drzewo. * Jakby łotr godzien śmierci obwołany. bądź pochwalony. aby Jezus litościwy uwolnił je od męki swoją świętą Krwią.* Jezu mój kochany! Jezu. Hymn Duszo oziębła.Pycha światowa niechaj co chce. Prosimy również. * Podzielże ze mną Mękę! Obym ja. w białą szatę szydersko. Ogień miłości. co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania cierniem aż do skonania na Krzyżu. przez szyderstwo okrutne. widzę jako niezmiernie * Ostre głowę rani ciernie! * Dusza moja ustaje. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony. ach. u kamiennego słupa. czemu nie gorejesz? * Serce me.* Jezu mój kochany! Jezu. * Po ślicznej twarzy sprośnie zeplwany. * Mogła na swoje ramiona. sprośnie obrażało! * Żal mi. * Jezu mój kochany! Jezu. O. * Rózgami zsieczonego! Święta Panno. przez Heroda i dworzan.* Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. * Niemiłosiernie biczami smagany. * Jest ozdobiony! Oby się serce we łzy rozpływało. * Jezu mój kochany! Jezu. by Zbawiciel pobudził ich zbłąkane serca do pokuty i prawdziwej poprawy życia. * Sromotne drzewo na ramiona zwala. * Jezu mój kochany! Jezu. mój Jezu. Okrutnym katom posłuszny się staje. zelżywie wyśmiany. . ofiarujemy za grzeszników trwających w uporze. * Na krzyż sromotny ochotnie podaje! * Ręce i nogi ludzkiego plemienia. * Sprawca zbawienia. * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zdradzany. pod przysięgą przez Piotra. Synu mój! Proszę. trzeciej części będziemy rozważali. trzciną po głowie bity. przez pospólstwo niewinnie. wróży. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. * Bym Ran Syna Twego znamię. * Miał na sercu wyryte! Ach. Cierpienia. * Płacz uczynimy. * Królu boleści. * Niechaj zawsze Twego Syna. * Na sąd Piłata jak zbójca szarpany. Ofiarujemy je też za dusze w czyśćcu cierpiące. widzę Syna Mojego. * Ostrym cierniem zranionego. * Żeby na tobie dłużej nie wisiało! * Myje uczciwie w grobie położymy. * Co na swe skronie wije wieniec z róży. * Cierniowym wieńcem ukoronowany. * Jęczy i stęka. * W swoim sercu Krzyż noszę! Któryś za nas cierpiał rany. * Jezu mój kochany! Jezu. prosząc. * Zemdlony Jezus pod Krzyżem uklęka. czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości. * Jezu mój kochany! Jezu. przez złośliwych morderców. * Na pośmiewisko purpurą odziany. o Panno jedyna. * Królu niebieski. gdy Go tak rozpala. * Złożyć Krzyż Twój. * Jezu mój kochany! Jezu.

Towarzyszyłam Mu w Ogrójcu i w ciemnicy. niechaj prawdziwie. ach. 1054) Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.* Jezu mój kochany! Jezu. uczestniczą pobożnie w nabożeństwie „Gorzkich Żali" w jakimkolwiek kościele na terenie Polski. cześć będzie w wieczności. Męki. miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy: „Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą. * Patrząc na Krzyż żałośliwie. Mogą go zyskiwać wszyscy wierni jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu. * Jezu mój kochany! Jezu. * Jezu mój kochany! Jezu. * Któreś ochotnie. przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany. mój Jezu. Faustyna: „Nie wszystko jeszcze świat wie. ewentualnie innej modlitwy podyktowanej własną pobożnością. wolą Ojca swojego * W ofierze za grzechy na śmierć wydany. jeżeli po spowiedzi i Komunii Św.* Jezu mój kochany! Jezu.* Jezu mój kochany! Jezu. mój Jezu. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. bluźnierstwami przez złego * Współwiszącego łotra wyszydzany. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły. jak również po odmówieniu w intencjach Papieża „Ojcze nasz" i „Zdrowaś".. Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa.) MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY Św. zawieszony wśród łotrów * Zelżywie przez wrogów ukrzyżowany. srogim Krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze przygniatany. w badaniach sądowych. zmiłuj się nad nami (3 x) (Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego. * Serce me żal przejmuje. Krzyż. siostra Nastałowa. * Już ku ziemi skłania głowę. * Dla Twej miłości! Niech Ci. pod Krzyż z Tobą. przez stojących wokoło * I przechodzących szyderczo wyśmiany. Służebnica Najświętszej Maryi Panny.* Jezu mój kochany! Jezu. (Dz. Rany Jego proszę. przez pospólstwa niezbożne * Jako złoczyńca z łotry porównany. poznałam całą wszechmoc Miłości i Miłosierdzia Jego ku duszom". ciągnęli za ręce w . Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. jak Ewangelie. gorzką żółcią i octem * W pragnieniu swym i mdłości napawany. * Dzielić się Twoją żałobą * Z śmierci Syna Twojego. prześcigali się w torturowaniu. * Płaczę z Tobą rzewliwie! Jużci. Matko. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. Jezu Chryste. niech gorzką noszę. * Bądź wysławiony. ani jedno spojrzenie Jego. nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy. aby się przypodobać swoim mocodawcom. * Bądź pochwalony.Oby się serce we łzy rozpływało. * Że Cię. * Za te obelgi.* Jezu mój kochany! Jezu. moje Kochanie. * Niech serdecznie rozważam. * Śmierć. Któryś za nas cierpiał rany. wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali. sprośnie obrażało! * Żal mi. * Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. co Jezus cierpiał. już. zelżywości. * Cierpiał bez winy! Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany. * Już żegna Matkę swoją! Maryjo. Syn Boga Jedyny. Dlatego źródła oficjalne. żal mi ciężkich moich złości. nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch. * Jezu mój kochany! Jezu. byłam z Nim w każdym rodzaju Męki Jego. bo tam nie miałem świadka. przez Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany. Ja Matka boleściwa * Pod Krzyżem stoję smutliwa. Zamknął słodką Jezus mowę. O Matko. * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram! Pragnę. * Jezu mój kochany! Jezu.

4. Gdy tak leżałem na ziemi. Te Moje ukryte cierpienia ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte. szpikulcami. jakie wycierpiał w ciemnicy.). Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno. 12. rozrywali Mi skórę i ciało. kto codziennie jedną z tych nieznanych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi następującą modlitwę.przeciwne strony. żyjąca w wieku XVIII (Włochy). Maria Magdalena. Każdy. W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. usiłowali wyłamywać Mi palce z rąk. Druga dusza mistyczna (kapucynka) Bł. Oto co Pan Jezus jej powiedział: Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób: 1. pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją Przenajdroższą Krew tam przelaną. 2. deptali po Mnie. na luźnym węźle. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami. potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ. rzucając od ściany do ściany. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią. pragnę abyś te Moje 15 ukrytych Tortur dała wszystkim poznać. także miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. rózgami wypędzili Mnie z więzienia. Ile ziaren piasku na ziemi. Zawiesili mnie na belce. przebił Mi cierniem język. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi. 8. pochwalony i uczczony mój Panie Jezu. 10. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. aby każdą z nich uczczono. Pragnęła poznać Męki. otrzyma nagrodę w dzień Sądu: Modlitwa Panie mój i Boże. szczególnie gdy dusze ukrywają je przy spowiedzi. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą. 13. Córko moja. 7. tylekroć tysięcy razy bądź uwielbiony. które coraz głębiej wbijały się w Moje Ciało. Do ust wlali Mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami. który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. zawiązali Mi oczy i bili kułakami. wbijali w Moje Ciało ostre igły i szydła. uderzali Moją głową o kamienny słup. źdźbeł traw na łąkach. Przebijali Mnie szydłami. ściskali sznurami. Na Moje Ciało wylali rozpalony ołów i żywicę. deptali w różny sposób. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. 9. za cały świat". Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Aniołów w niebiosach i stworzeń na ziemi. że zupełnie nie mogłem oddychać. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami. które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury. ziaren zboża na polach. na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. 15. 5. gwiazd w niebie. Jej to Pan Jezus objawił 15 ukrytych Mąk. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. liści na drzewach. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi. 11. miłości . Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi. To nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało aprobatę Kościoła i było bardzo polecane przez Papieża Klemensa II (1730-40 r. 6. które bardzo ranią Serce Moje. 14. kwiatów w ogrodach. włóczniami. Związawszy Mi na plecach ręce. Na Moje poniżenie i udrękę. 3. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza.

aby ostatnia godzina mojego życia. racz usposobić moje serce i duszę. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za Twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy. cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie i teraz.jako wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata. zmów: «O Jezu... po pacierzu zmów: «O Jezu. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie. w więzieniu przez oprawców znieważony i nielitosciwie bity. ani szatan w tym mi nie przeszkodził.. tych mi najbliższych. Zamiast Ojcze nasz: Najsłodszy Jezu.. składać cześć i uwielbienie. oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. na wynagrodzenie Ci za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą. Tyleż razy. Zdrowaś Maryjo. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych. Twoje Serce Przenajświętsze.. gdzie tylko możesz". Modlitwa do Jezusa Konającego O Jezu. Chwała Ojcu i Synowi. Amen.. jak i wszystkich w Czyśćcu cierpiących..» To nabożeństwo rozszerzaj.. aż do ostatniej chwili mojego życia. Proszę Cię mój Najukochańszy Jezu.. Koronkę odmawia się w następujący sposób: Na początku różańca: Ojcze niebieski. i Duchowi Świętemu. Proszę Cię. racz przyjąć skromną daninę mojej miłości. Któryś za nas cierpiał rany. o mój Jezu. Zdrowaś Maryjo. pragnę Cię pocieszyć w smutku i boleści. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie.najgodniejszy. Twoją Krew Najdroższą.. przez którą pragnę Cię pocieszyć. pragnę Ci dziękować. gdy się przebudzisz. jednoczył się jak tylko to możliwe z Tobą. chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci czczą Ciebie. i na wieki. Na zakończenie (3x). Tyleż razy żałuję za me grzechy. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?" (Mk 14. i Duchowi Świętemu. cześć Ci oddaję. Pan Jezus konający w Ogrójcu Pan Jezus rzekł do Piotra: „Szymonie. byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól. Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy Koronkę na uczczenie 15 tortur Pana Jezusa w Ciemnicy możemy ofiarować Bogu Ojcu w intencji wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. ofiaruję Ci ukryte Męki. . Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna. cześć Ci oddaję. moich najbliższych. Krwawym Potem w Ogrójcu zlany. Przepraszam Ciebie. o mój Jezu. Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament. abym wielokrotnie w ciągu dnia rozważał Twoje tak bardzo bolesne konanie w Ogrodzie Oliwnym.. aby ani ludzie. w nadmiarze Twej miłości i dla przezwyciężenia twardości naszych serc. To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy. którzy rozważają i rozszerzają nabożeństwo do Świętej Twej Męki w Getsemani.. Chwała Ojcu i Synowi. proszę zmiłuj się nad konającymi w tej chwili i mającymi umrzeć. udzielasz wiele łask tym.. Ojcze nasz. z czwartku na piątek. Ojcze nasz.» W nocy. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią . abym wzruszony współczuciem.. 37) Słowa Pana Jezusa do sługi Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896): „Wieczorem. Chwałę.

aby adorować i ucałować Najświętsze Rany Pana Jezusa rozpiętego na Krzyżu. przez Twoją ciężką walkę w Getsemani.. mój Jezu! * Przyjdź.. mój Jezu. mój Jezu!. A gdy mój najmilszy Jezu * Na Krzyżu już umierasz. napojony śmiertelną goryczą . Na rozpoczęcie: O Jezu.. mój Jezu! Przyjdź... oświeć mnie. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa Ułożona z aktów strzelistych. Trójco Przenajświętsza spraw. co za boleść * Cierpisz w ostrej koronie. * Przyjdź. miłowali Cię i pamiętali o Twoich niesłychanych cierpieniach w Ogrodzie Oliwnym i za Twoim przykładem nauczyli się dobrze modlić. * Twarz najświętsza zakrwawiona. * Przyjdź. * Przyjdź.za Twoją bardzo ludzką i Boską modlitwę. mój Jezu! Pociesz mnie. którą wycierpiałeś w całkowitym opuszczeniu w niepojętej samotności. Ach. nam i całemu światu. gdy wychodzisz. O Jezu błogosławiony. mój Jezu. Ach. * Grzesznym niebo otwierasz. O Jezu cierpiący. abym nieustannie myślał o Twej strasznej walce i rozważał. jak Ty klęczysz * W Ogrójcu zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył.. * Przyjdź. a szczególnie za oddalonych od Boga z naszych rodzin. * Dajesz Ducha w Ojca ręce. * Skąd był świat pocieszony. . Bądź błogosławiony Jezu za Twoje wzdychania podczas tej Świętej Nocy i za wszystkie łzy. zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery. jakieś srodze * Do słupa przywiązany. udziel mi wielkiego daru doskonałej skruchy za moje liczne grzechy. walczyć i zwyciężać. abym poznał i wypełniał Twoją wolę i spraw. Odmawia się ją na zwykłym różańcu. Całowanie Ran jest Panu Jezusowi bardzo miłe. Boski Odkupicielu. które były przyczyną. które wylałeś. * Głowa wszystka w Krwi tonie. * Przyjdź. * Za tak ciężkie grzechy nasze * Okrutnie biczowany. * Trzykroć pod ciężarem Krzyża * Upadasz bardzo ciężko. Pieśń Ach. mój Jezu!. że Ty Krwią się pociłeś.. w imię niezmierzonych i niewymownych walk śmiertelnych i najbardziej gorzkich lęków Twej duszy w tę noc zdrady. * Na górę kalwaryjską. Bądź błogosławiony najcichszy Jezu. a dla nas pożyteczne. ale Twojego Ojca wola była wypełniona. podanych w objawieniu przez Pana Jezusa S. Spraw Jezu. Bądź błogosławiony Jezu za Krwawy Pot i straszliwą śmiertelną walkę. Ach. mój Jezu. Amen. Tę praktykę pokutną ofiarujemy w intencji nawrócenia grzeszników. bądź nam miłościw. na które najbardziej jestem narażony. mój Jezu!. który tej nocy dźwigałeś ciężar wszystkich naszych grzechów i w pełni za nie wynagrodziłeś. Marii Marcie Chambon. NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA Na adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie kto może udaje się w procesji pokutnej na kolanach. która wyrywała się z Twojego konającego Serca. aby nie Twoja.. Amen.O Jezu błogosławiony. daj mi siłę. abym całkowicie i zdecydowanie odnosił zwycięstwo nad pokusami. mój Jezu!. * Bo Cię kocham serdecznie. aby mogli Cię kiedyś uwielbiać w niebie. aby poznanie i miłość Świętej Męki Jezusa w Getsemani rozszerzały się po całym świecie. zwłaszcza nad tymi. złożonym z pięciu dziesiątków. mój Jezu. aby wszyscy. którzy spoglądają na Ciebie Ukrzyżowanego. jak chwalebnie ją przetrwałeś.

a będą miały wielką wartość. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich. Przez zasługi Twoich Świętych Ran. Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. nie przez kosztowanie pociech. okaż nam miłosierdzie. Zamiast Zdrowaś Maryjo K. Ci. dojdą do prawdziwego poznania Mnie. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Zamiast Ojcze nasz: K. ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie. Syna Twego Jedynego. przebaczenia i miłosierdzia! W. możecie wszystko wyjednać. nawet najmniejsze. otrzymają łaskę. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny. że wszystkie swoje obowiązki wypełnią sumiennie i swoim przykładem spowodują to. którzy czcić je będą. a przy tym rozważają Moje cierpienia na Krzyżu. którzy codziennie odmawiają Koronkę do Ran. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego. ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu. przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko. którzy zachęcają swoich bliźnich do uczczenia Świętego Krzyża. mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach. Święty Mocny. Trzeba się modlić. bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją. Przepuść. Posiadając je potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Najdroższej Krwi. Amen. Masz nawet więcej mocy ode Mnie. niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł. o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Święty Nieśmiertelny. Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga. Amen.. ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych". przez Krew Jezusa Chrystusa. ale pobożnie i z dużą ufnością. że inni będą też to czynili. Wszystkie wasze sprawy. okaż nam miłosierdzie. bo Ja pałam żądzą zbawienia dusz. Udzielę wszystkiego. macie wszystko. skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi. błagamy Cię. Z moich Ran rodzą się owoce świętości. Amen. nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. złóżcie to czym prędzej w Moje Rany. O mój Jezu. ofiaruję Ci Rany. z Moich przebitych Ran. Mając Moje Rany. ale przez cierpienia. Ci. Ojcze Przedwieczny. Amen. Moje święte Rany podtrzymują świat. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczani kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika.. a ból się uciszy. Moc Moja jest w Moich Ranach.Święty Boże. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Amen. Gdy doznacie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata. Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Ran dane S. Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich . zlituj się. będą przeze Mnie wysłuchani w ich potrzebach i prośbach. Marii Marcie Chambon: Przyjdźcie do Ran Moich z sercem pałającym miłością. W. Moich Świętych Ran. Ojcze Przedwieczny. Ci. a jeszcze nadto rozszerzają koronkę do Moich Ran. Na uleczenie ran dusz naszych. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce. Na zakończenie trzy razy: Ojcze Przedwieczny.

Przede wszystkim tych. muszę je przyjąć i one znajdą znowu drogę do Moich Sakramentów". mała duszo. gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu . Amen. aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. za których chcesz. Uwielbiam Cię. Chwała Ojcu. Ojcze Niebieski... Chwała Ojcu.z Nim. Św. ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę.. która z Jego boleści. jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa. (Dz. . Pana naszego Jezusa Chrystusa. prześladowanych i opuszczonych. przede wszystkim: wszystkich cierpiących. którzy więcej miłują świat niż Ciebie. W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Św. ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem... udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełną ufność w miłosierdzie Boże". nędzny grzesznik. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. najcichszy Baranku Boży. w Nim i przez Niego siebie według Jego intencji i w imieniu wszystkich stworzeń. to częściej byś ją odmawiała. na którym dźwigałem Krzyż.. 1337) * Świątobliwej mistyczce Marii Graf Pan Jezus powiedział: „Moja droga.) Wszechmogący wieczny Boże. Chwała Ojcu.(W intencji Kościoła Św.ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym świętym Ciele. jeszcze przed ludźmi utajona. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej. owych najbiedniejszych. daj proszącym Cię. tych wszystkich. W tę Ranę składam. którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. Pokornie proszę. ta Rana była Mi najboleśniejszą. Tą modlitwą możecie uratować świat. Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników. o Jezu. którzy dzisiaj rozstają się z życiem. przy każdym pozdrowieniu Rany czułam. nawróć ich i przemień. który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego. Amen. o Jezu. by go przekazali duszom im powierzonym. Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy.Użycz im. pozdrawiam i czczę tę Ranę Twoją Najświętszą. doszedł do szczęśliwej wieczności. Nie dopuść. którą wskutek tej Rany cierpiałeś i w imię Krzyża Twego. jak Szawła przemieniłeś w Pawła. Kościoła. abym się modlił. oddaję cześć i pokłon z głębi serca.. o Jezu. ja. O Najsłodsze Serce Jezusa. żaru Twojej Świętej Miłości. Chwała Ojcu. by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana. i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św. którzy Ciebie nie znają. abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. abyś dla tej srogiej boleści Twojej. strapionych. aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego. Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa O najukochańszy Jezu mój. W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki. odpowiedział Jezus. o Jezu. przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna . która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy.. darował mi wszystkie grzechy i sprawił. Jeżeli włożysz te dusze do źródeł Mojej Miłości w zjednoczeniu z Moją Matką. Chwała Ojcu. Amen. któryś na tej Ranie świętej dźwigał. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących.. o Jezu. była największą? „Miałem ciężką Ranę. gdybyś wiedziała. w ramieniu. moją duszę i tych wszystkich. * Św. Bernard pytał się raz Pana Jezusa. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. Faustyna: „Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran Pana Jezusa. Ponieważ ludzie o tym nie wiedzą.. abym wstępując w Twe krwawe ślady. Proszę Cię. nie pamiętają o .

sztandarem każdego katolika. kwiecie różany. Dobranoc. Serce Święte. * Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. .. włosy święte. Pieśń Dobranoc. śliczna lilijo. którzy tę Ranę pozdrawiać będą. Józefie.. * Które były Najświętszą Krwią zafarbowane. szyjo święta w łańcuch uzbrojona. po czym następujące dodała ofiarowanie: Najsłodszy Jezu! Ofiaruję Ci tę modlitwę w zjednoczeniu z tą doskonałą intencją. nogi święte na wylot przeszyte. mocno potargane. kwiecie. by grzechy człowieka obmyła. a o cokolwiek przez nią prosić będziesz. * Dobranoc. kwiecie. niepojętej mądrości i niewymownej dobroci. wszyscy. dostąpią odpuszczenia grzechów powszednich.. jakie zaniechali wykonać. kwiecie... zyskujemy odpust cząstkowy. otrzymasz. powinniśmy czynić często." * Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. nie macie czego się lękać. na Krzyżu wyciągnione * Jako struny na lutni. ofiaruję Ci ją na odpuszczenie wszystkich grzechów i zgładzenie wszystkich niedbalstw. * Któraś była zraniona do mózgu samego. dobranoc * Dobranoc. Znak Krzyża Św. Dobranoc. kwiecie. Powinien on być pierwszą naszą czynnością po przebudzeniu się. ani dla siebie. gdy są wystrojone. włócznią otworzone. rozważamy i czcimy tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Dopóki Rany Moje bronić was będą. a zwłaszcza gdy nie chcemy ulec jakimś pokusom. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. * Dobranoc. a trzy „Ojcze nasz" na odpuszczenie grzechów popełnionych trzema władzami duszy. a ostatnią przed zaśnięciem. * Dobranoc.... jaka z Serca Twego najsłodszego na nasze zbawienie spłynęła. z nieświadomości lub złości ludzkiej przeciw Twojej nieogarnionej mocy. Głowo Święta Jezusa mojego. Jezu kochany. znamieniem naszej wiary. uwielbiamy.niej. by na siebie ściągnąć podobne błogosławieństwo. * Dobranoc. na zgładzenie grzechów popełnionych pięciu zmysłami przez wszystkich ludzi. ręce święte.. Amen. * Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona. jak również Mękę i Śmierć Pana Jezusa dla nas poniesioną. Czyniąc pobożnie i prawidłowo znak Krzyża Św. * I tępymi gwoździami do Krzyża przybite. * Dobranoc. z którego płynęła * Krew Najświętsza. dla zadośćuczynienia za wszystko dobro. adorujemy i czcimy Krzyż Chrystusowy. kwiecie. * Dobranoc. boku święty. oddajże tej Ranie cześć. Dobranoc. * Dobranoc.. ani dla Kościoła. Dobranoc. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia.. jakich kiedykolwiek dopuszczano się ze słabości. Maryjo. * Jezu. dobranoc. Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła Św. Dobranoc. kwiecie. Podczas tego ofiarowania miłościwy Pan zniewolony tym i ubłagany. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Św. Dobranoc.. a śmiertelnych zapomnienia. Gertruda odmówiła z natchnienia Ducha Świętego pięć „Ojcze nasz" na cześć pięciu Ran Zbawiciela. wyciągnąwszy rękę swoją uczynił Krzyż nad Świętą i miłośnie ją pobłogosławił. * Dobranoc. NAUKA O KRZYŻU W miesiącu wrześniu w szczególny sposób wywyższamy. Niechaj każdy stara się w tym naśladować Świętą.

Niektórzy wchodząc do kościoła. (Dz. że wstydzą się przeżegnać? Czyż tak bardzo liczy się dla nich wzgląd ludzki. lękajmy się tchórzostwa. a raczej ścieżkę. teraz i na wieki. którą Kościół Św. który jest w Niebie. że wszyscy zostaną zabici. że zaniedbują tę praktykę. 153) Chrześcijanin odznacza się znakiem Krzyża Św.. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. o którym to mówi Św." Naszym zaś znakiem. Apokalipsy: „I dano jej (Bestii . Św. czy ucałują cię moje spieczone gorączką usta? . Jan w 13 rozdz. I sprawia. a niektórzy nie czynią go wcale. którymi ludzie kroczą w swoim życiu: „W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka. Bądźmy odważni. Znakiem szatana zaś jest znak Bestii „sześćset sześćdziesiąt sześć". który jest w Niebie" (Mt 10.. niech zawsze pozostanie znak Krzyża Świętego: „W Imię Ojca i Syna. obok nieskończonej Miłości i Miłosierdzia. a z otworów. by duchem obdarzyła obraz Bestii. bo Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc.przyp. Dlaczego? Czyż współcześni ludzie. gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela. w tym także katolicy. I widziałam drugą drogę. (Dz. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie. nie czynią tego znaku wodą święconą. wysypana piaskiem i kwiatami. nie wiem. Jedni padali na te kamienie. obdarzył odpustem? Nie wstydźmy się publicznie oddawać czci Panu Jezusowi. Faustyna opisuje dwie drogi. czy wówczas dojrzą cię gasnące oczy moje. że nie widzą stojącego Krzyża? Czyż tak mało u nich pokory. jakie Bóg na nas zsyła. Ludzie idą tą drogą tańcząc i bawiąc się . tak iż nawet przemówił obraz Bestii. przyznani się i Ja przed Moim Ojcem. które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. będzie dany ludziom znak na niebie taki. nie wiem i tego. przyjdę wpierw jako Król Miłosierdzia. którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. przyjmując ochotnie wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe.). są tak zagonieni. całujmy go często. będą wychodziły wielkie światła. kto nie ma znamienia . aby mi cię podano przy zgonie. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść.. nośmy go zawsze przy sobie. Amen". Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność na ziemi. Miłujmy Krzyż. bogaci i biedni. Kto ma rozum. tego zaprę się i Ja przed Moim Ojcem. A była ich tak wielka liczba. niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) * Św. 83) Przy całowaniu Krzyża O Krzyżu Św. jak szły. i by sprawił. że nie można było ich zliczyć. nie spostrzegając się.imienia Bestii lub liczby jej imienia (. czyli otchłań piekielna. Pana mego Jezusa Chrystusa. ale zaraz powstawali i szli dalej. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi. tak i wpadały. bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym". drogą przykazań Bożych.. i Ducha Świętego. musimy kroczyć drogą Krzyża. do życia wiecznego.dochodzili do końca. A na końcu tej drogi była straszna przepaść. kłaniajmy się Panu Jezusowi ukrzyżowanemu i rozmyślajmy o Jego cierpieniach. że to już koniec. pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. który się przyzna do Mnie przed ludźmi. Szatan zaś tego znaku się boi i nieustannie z nim walczy.). którzy przechodzą obojętnie obok Krzyża. że wszyscy: mali i wielcy. czy będę miał to szczęście. Aby dojść do chwalebnego zmartwychwstania. red. wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać. Łatwo nam będzie pójść tą drogą trwając z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem. 23-33). Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach". a ludzie nią szli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Faustyna: „Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. Obecnie jakże łatwo można zauważyć wielu katolików.

otrzymają piękną śmierć i umrą bez walki przedśmiertnej bardzo spokojnie i bez strachu. * Św. tak mu będę wdzięczny. Amen. Amen. tak dalece. a przede wszystkim gdy zniecierpliwienie i złość ich rozdrażniła. już wkrótce będą znosić swoje cierpienia. i proszę. Amen. któryś przez trzy godziny na Krzyżu wisiał w imieniu i miłością wszystkich stworzeń. Moją Najdroższą Krwią i Ranami. dziękuję Ci za tę nieznośną boleść.) Trzy dziękczynienia Św. którzy trzykrotnie po sobie. którzy w doświadczeniach i w walkach. W Ranach Twoich ukryj mnie. a kto by Mi dzięki składał za pragnienie. O najniewinniejszy Baranku Boży! wdzięcznością wszelkiego stworzenia dziękuję Ci za gorzkie pragnienie. przez cały Post. Przez tę boleść i przez tę gorzką śmierć Twoją przepraszam Cię mój Jezu! I proszę. bądź na zawsze w sercu moim. ofiarują Ojcu Niebieskiemu jako pokutę. w godzinę śmierci powołaj mnie. Ci. nie musi to być w tym samym dniu. abyś mi odpuścił grzechy popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. kiedyś głosem płaczliwym wołał: „Pragnę". tylko żółć i ocet Ci podano. abyś grzechy rąk i nóg moich oczyścił i te Rany Ojcu Swemu Przedwiecznemu za moje przebłaganie pokazywał. a nie co innego. rozpięty na Krzyżu. Mechtylda zapytała raz Chrystusa Pana. odwiedzą Mój wizerunek Krzyża. któreś dla zbawienia naszego na Krzyżu wycierpiał. jakieś wówczas poniósł. O Przenajświętszy Baranku Boży! Przez wzajemną miłość i wdzięczność Trójcy Przenajświętszej. taką mi przysługę wyświadczy. przez którą nieskończoną Twoją dobroć znieważyłem. tak Mi będzie miło. abym Cię chwalił z Świętymi Twoimi na wieki wieków. Ci. a kto by Mi za ukrzyżowanie dziękował. tak dalece. Ci. jaka boleść najcięższą dla Niego była? Taką otrzymała odpowiedź: „Gdy Mnie na Krzyżu rozciągano. że wszystkie kości Twoje można było policzyć. który w Wielki Piątek uczestniczy pobożnie w adoracji i ucałuje krzyż w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego. jak gdyby Mnie najlepszym napoił winem. wkrótce nabędą głębokiego wstrętu do grzechu. leżąc krzyżem". abyś mi dla tej boleści odpuścił wszystkie grzechy. którzy codziennie przez 15 minut rozmyślają o Moich cierpieniach na Krzyżu. może to trwać trzy dni z rzędu. nieprzyjemności i dolegliwości. Amen. jakie wycierpiałem. a wszystkie żyły się ściągały. Proszę Cię przez gorzkość tego pragnienia. tak. że wszystkie członki Moje można było policzyć" i dalej do niej mówił: „Kto Mi za tę boleść wdzięczność by okazywał.O Jezu. za grzechy swego życia. przed Najświętszym Sakramentem. które odprawiałam codziennie przez pół godziny. (Dz. O najłaskawszy Baranku Boży. że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. spojrzą przez kilka minut na Krzyż. jak gdyby drogimi olejkami Rany Moje namaścił. 147) Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego Ci. gdy ręce Twoje i nogi niemiłosiernie do Krzyża gwoźdźmi przybijano. jak gdyby Mnie z Krzyża uwolnił". Faustyna: „Przypominam sobie. uczczą Go i ofiarują Ojcu Niebieskiemu z Moją Męką i Konaniem. i każ mi przyjść do Siebie. dość często. Ci. a później z radością. jednak nie mniej niż dwa razy dziennie. natychmiast zapanują nad sobą i staną się zwycięzcami nad pokusą i grzechem. Miłości moja. . którzy dość często z głębokim żalem z powodu ich winy i grzechu rozmyślają o Moich Ranach na Krzyżu. za wszystkie niedbalstwa. którzy Mój trzygodzinny śmiertelny Strach na Krzyżu. którąś wycierpiał. że Serce Twoje od bólu drżało. gdy niemiłosiernie dla nas na Krzyżu byłeś rozciągnięty. popełnione ułomnością ciała. dziękuję Ci za to okrutne męczeństwo. zrazu z cierpliwością.

pośpiesz do Krzyża. * Krwią Przenajświętszą Baranka skropione. * Który Święta Krew polała. Ty widzisz. a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pomoc i pociechę. kiedy zwątpienie * Serce ci na wskroś przepali. Krzyża się nie wstydzę. bądźże pochwalony. * Rozkoszny owoc nosiło. W Krzyżu osłoda. albo też całkowicie je zniosą. tym sposobem skrócą sobie kary za to.ze wszystkim. * Słodkie drzewo. w Krzyżu zbawienie. drzewo poświęcone. * Że Sam Zbawiciel na tobie * Umarł i uświęcił ciebie. * Do Krzyżam przybił błędnych myśli roje. nade wszystko * Drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie takie nie jest. który był zagubion. Do Krzyżam zwrócił wszystkie me życzenia. * Bo z Krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. * Gdy grom się zbliża. * Kto Ciebie Boże raz pojąć może. Król świata całego * Dokonał życia swojego. w Krzyżu ochłoda * Dla duszy smutkiem zmroczonej. * Gdy w gorzkich mękach umierał. czym . Cały dwór niebieski z tak nabożnego spojrzenia się weseli. * Odmień teraz oną srogość. słodkie gwoździe. * Jedno. * Bo na tym Krzyżu Boga mego widzę. otrzymają w swoim zawodzie w pracy wykonywanej oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści. ni szuka. a w nich całe nasze życie dla Twej Chwały i za każdą duszę . „że na każdego. * Ten nic nie pragnie. ocali. w tej samej chwili i Chrystus Pan miłościwie spogląda. Panie. * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. * Na tobie Jezus spoczywał. Kiedy cierpienie. ten nie upadnie * W boleści sercu zadanej. drzewo święte. którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy Krzyż i ozdabiają go kwiatami. * Na sobie niosąc zbawienie światowe. * On ciebie wesprze. * Ulżyj członkom zbyt rozpiętym. Krzyżu zbawienny. PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi Ojcze Przedwieczny. na którym sam Bóg jest. W Krzyżu cierpienie. * Przez cię przewóz jest naprawion * Światu. a przyszła szczęśliwość wieczna tego człowieka się pomnaża".obojętność i za zaniedbania natchnień. * Spuść lekkuchno i cichuchno * Ciało Króla niebieskiego. * Co z Baranka wypływała. Pieśni Krzyżu Chrystusa. * Panie. pod Krzyżem uklękam. * Kto Krzyż odgadnie. Gertrudzie. Krzyża się nie lękam. * Bo z Krzyża płyną promienie zbawienia. Krzyżu chwalebny. Skłoń gałązki. Ty widzisz. * W Krzyżu miłości nauka. im częściej to czynić będą. przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze Łzami Jego Najświętszej Matki. * Gdzie Bóg. kto by tylko spojrzał nabożnie na obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Tyś samo było dostojne * Nosić światowe zbawienie. Krzyżu Święty. Pan Jezus powiedział Św. Ci. * Którąś miało z urodzenia. * Krzyż Twój całuję. łoże Chrystusowe.

Pomóżcie. Jezus z Nazaretu. (3 x) Pochwalony i uwielbiony jesteś. Amen. przez Twój Św. która obmywa nas z naszych grzechów. że tym. Syn Dawida . On jest prawdziwie Synem Boga. Krzyż odkupiłeś całą ludzkość. uciekajcie wy nieprzyjacielskie potęgi. pokój niech będzie z wami i ze wszystkimi ludźmi ziemi. którzy do mnie należą. czego sobie życzymy i planujemy. Ukochany Zbawiciel obiecał. Mój Panie i mój Boże. Pozdrawiam też i całuję wszystkie Twoje Święte Rany za tych wszystkich. Amen. Pozdrawiam Ciebie i całuję wszystkie Twoje Rany najczystszymi ustami Twojej Świętej Matki. bo Chrystus za mnie umarł. za dusze w Czyśćcu cierpiące.jesteśmy i co posiadamy. Antoniego i pokropić ten dom wodą święconą Egzorcyzm Patrzcie na Krzyż Pana. bo One wyzwoliły nas od kar za grzechy. Imię Najwyższego Jezusa Chrystusa. Ukochany Zbawiciel życzy Sobie. Niech będzie uwielbiona Drogocenna Krew. Alleluja. Amen. Jego Miłosierdzie nigdy się nie skończy. Tobie chcę służyć i adorować Ciebie na wieki wieków. . będą dawane Łaski. za konających. Niech będą pochwalone Święte Rany Jezusa Chrystusa.na Jego barkach spoczywa Panowanie Króla i Jego Królestwo i Jego Wspaniałość. mój nade wszystko ukochany Zbawicielu. Pozdrawiamy i wysławiamy Przenajświętszą Trójcę. Amen. Pokój. złymi skłonnościami i grzechami. pokój. łącznie z naszymi wadami. Ciebie chcę kochać. Kiedy się wchodzi z tym Krzyżem do domu: należy trzy razy odmówić egzorcyzm Św. . Z największym uszanowaniem i z całą żarliwością mojej duszy uwielbiam Ciebie przez Niepokalane Serce Maryi i Jej Sercem i w Jej Niepokalanym Sercu. czcić i wielbić.Całuję i pozdrawiam w ten sposób Rany od gwoździ w rękach i kiedy Ci je zadano i jak długo znosiłeś ich ból.) Ten Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu jest znakiem naszego Świętego Katolickiego Kościoła. Mój Panie i Mój Boże. w Twoim prawdziwym Ciele i Krwi i bądź pochwalona i Ty. najukochańsza Królowo i Matko teraz i na całą wieczność. rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy (marzec 1995 r. którzy teraz w tym ciężkim czasie pomagają rozpowszechniać ten Krzyż. Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa (z poświęconym Krzyżem) Panie Jezu Chryste. Syna Boga wiecznego. o Jezu Chryste. żeby do Pasyjnych Krzyży Serca Jezusa były pilnie i codziennie odmawiane modlitwy dla uczczenia Drogocennej Krwi i Najświętszych Ran za najbiedniejsze. alleluja. a Sąd karzący będzie dla nich łagodniejszy. alleluja. uczyniłeś nam wielkie rzeczy. chwalić. Dla mnie płynie drogocenna Krew w to wierzę i to pojmuję. kochającego Ojca na wieki. Naprawia też moją szkodę. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy. Amen. Ukochana Matko Boża. On schyla Głowę i umiera na Krzyżu Świętym. z Rodu Dawida. żeby jeszcze wiele Krzyży weszło do domów. wielkie rzeczy uczyniłeś im. miłosiernego. Mój Panie i Mój Boże. najbardziej opuszczone dusze Kapłanów w Czyśćcu i za wszystkie dusze czyśćcowe. Amen. Przedstawiony do adorowania i ofiarowania Drogocennej Krwi i Ran Naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa ku większej Chwale Boga Najwyższego oraz dla Zwycięstwa i Triumfu Niepokalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy Matki Boga. za Kapłanów.

słowem i myślą pragnę na nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą Kroplę Twojej Najdroższej Zbawczej Krwi .Pozdrawiam i całuję Świętą Ranę na barku. . z Twoją Łaską i Miłością pragnę wiele dusz wybawić od ognia czyśćcowego.Tak samo pozdrawiam i całuję z największym uszanowaniem i największą wdzięcznością Świętą Ranę Twojego Serca jak i każdą kroplę Twojej Krwi. symbole narzędzi męki. Dzieci widziały żywego Zbawiciela na Krzyżu. Ofiaruję Ci Twego ponad wszystko umiłowanego Syna. . gdzie Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom w 1848 roku.Tak samo pozdrawiam i całuję Rany Twojej Świętej Głowy.. także i Jego wszystkich obejmujące Miłosierdzie. teraz i kiedy ta ciężka belka na nim ciążyła i jak długo ten ból znosiłeś. i Jego lęk śmiertelny. siedzącą na kamieniu. oddechem. bolesne Rany i to miłością ku ludziom płonące Serce w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. którego tak bardzo kocham z wszystkimi Jego intencjami. który uczyniłeś na ziemi od Twojego dzieciństwa. Jego bolesne ukrzyżowanie i podwyższenie Krzyża. Z każdym czułym pocałunkiem Świętej Rany Twojego Serca pragnę w sposób wynagradzający całować każdą Hostię Św. znajdujący się w wysokich Alpach we Francji. nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji. teraz i kiedy było za nas policzkowane. teraz i podczas tej chłosty okrutnej jak długo te boleści Twego poszarpanego Ciała za nas znosiłeś. co dla Mnie chcesz uczynić.i tyle razy ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie. kiedy Cię rzucono na drzewo krzyża. co dla mnie uczyniłeś i całuję Twoje Święte Stopy za każdym krokiem.Pozdrawiam i całuję Twój bark wyrwany ze stawu. dziękuję Ci za wszystko. Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa (do odmawiania przed Krzyżem) Ojcze Przedwieczny. teraz i kiedy on został wyrwany i jak długo ten ból znosiłeś. Ciało. teraz i kiedy stałeś na rozpalonej blasze. jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata.Pozdrawiam i całuję podeszwy Twoich przypalonych Stóp. opluwane i brudami oszpecone. teraz i jak długo znosiłeś to niewypowiedziane cierpienie.Pozdrawiam i całuję Twoje Przenajświętsze Oblicze. daj pokój całemu światu. W łączności z Twoimi nieskończenie wielkimi zasługami. które On dla nas miał. . przyjmowaną bez uszanowania na stojąco i na rękę. 0 Mój Zbawicielu. . Pastuszkowie widzieli Ją płaczącą. Matka Boża miała na szyi potrójny łańcuch zakończony Krzyżem. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze – ofiaruję Ci Najśw. każdym moim pocałunkiem. .Pozdrawiam i całuję Święte Rany biczowania. . Jego śmierć. Jego zwycięskie Zmartwychwstanie i Chwalebne Wniebowstąpienie. przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi. Zbawicielu nasz. spełnij jeszcze jedną moją prośbę. Najdroższą Krew. Zbawicielu mój. Daj nam przez Jego zasługi. teraz i kiedy te ciernie Ją kłuły i jak długo ten ból znosiłeś. powołuję się na Twoje święte słowa: „Wszystko. . teraz i jak długo tę mękę i tę obrzydliwość znosiłeś. naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. aż po ostatni krok. Na horyzontalnej (poziomej) belce krzyża dzieci widziały na bokach szczypce i młot. i opuszczenie w Ogrójcu. to jakbyś już uczynił!" I obiecałeś „za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę". za dusze czyśćcowe i za wszystkich dziś umierających. Mój Jezu. uderzeniem mojego serca. Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette Ten obraz przedstawia Krzyż z La Salette. Amen. Amen.

Sprawiamy radość Panu Jezusowi. o. Matko Boska przyczyń się za nami. poddania się Woli Bożej. Stacja I . Pio Po każdej stacji 1 Wersji odmawia się następującą modlitwę: Ojcze. ona wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie". któraś współcierpiała. Amen. Po każdej stacji odmawia się: Któryś za nas cierpiał Rany. teraz i przez wszystkie dni naszego życia. a chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski. przebaczenia. skuteczną i Bogu miłą. chronimy się z ufnością pod płaszcz Twego miłosierdzia. ucieczką w potrzebie. a wszystkim jego wiernym dzieciom daj szczęście w Twej chwale przez Mękę i śmierć Pana naszego. 1) Wersja opracowana na podstawie rozmów Pana Jezusa ze sługami Bożymi: s. wejrzyj na Serce Twego umęczonego Syna. Magdalenie de Pazzi: „Kto w piątek. dobroć i miłosierdzie Boga. a Mnie sprawia wielką radość". Pragnijmy Pana Jezusa przy każdej Stacji. na zadośćuczynienie. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty. gdy palimy światło przy obchodzonych Stacjach i przyklękamy przy każdej z nich. (Dz. Amen. gdzie są Stacje. a szczególnie bądź przy nas w godzinie śmierci naszej. Pośredniczką u Boskiego Twego Syna. o dobra Matko. Faustyna: „Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki. który dla ratowania człowieka nie szczędzi ofiary. Ona objawia niezgłębioną i bezgraniczną miłość.Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska. pociechą w cierpieniu. 3) Wersja ułożona przez bł. otrzyma szczególne laski od Mojego Ducha. „Kto dłuższy czas codziennie odprawi Drogę Krzyżową. Bądź nam. dla której Zbawiciel wśród nieopisanych cierpień kładzie swoje życie. ma większą zasługę aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Ojcze Przedwieczny. może zbawić całą parafię". jakie Ci składa za grzeszników. zachowaj Kościół Twego Syna w świętości i prawdzie. 369) Przed każdą stacją odmawia się: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. DROGA KRZYŻOWA Rozpamiętywanie Męki Pańskiej to wg Św. Św. Twojej opiece się oddajemy. Jezusa Chrystusa. którego w onej chwili oddałem. Odprawiaj często Drogę Krzyżową. racz im łaskawie przebaczyć. Leonią Nastał i s. Tomasza z Akwinu „szkoła wszelkich cnót". rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. żalu i miłości Boga. dobrze jest. Jeśli odprawiamy Drogę Krzyżową tam. Faustyny. zwracając uwagę na godzinę Mojego na Krzyżu skonania. Ona przypomina nam wielkość duszy naszej nieśmiertelnej. odprawi Drogę Krzyżową. Mamy rozważać i medytować Mękę Pana Jezusa i Boleści Matki Najświętszej w poszczególnych 14 Stacjach. Matko Boża i Matko nasza. Toteż nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest praktyką nadzwyczaj zbawienną. a gdy oni udadzą się do Twego miłosierdzia. żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. Józefą Menendez 2) Wersja opracowana na podstawie „Dzienniczka" s. gdy obchodzimy je. Ucz się od Zbawiciela cnót: cierpliwości. * Obietnica Pana Jezusa dana Św.

Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową Kłaniamy Ci się... 1) Ja poddałem się pod sąd Piłata, aby przez to upokorzenie wyjednać ludziom łaskę dobrej spowiedzi, a przez milczenie wynagrodzić Ojcu Memu fałszywe milczenie dusz w tym sakramencie. Dusze, które tają grzechy na spowiedzi, wybierają szatana, a Mnie krzyżują. Dusze, które natomiast z pokorą i szczerością wyznają swoje przewinienia, zdejmują z Mojej dłoni krępujące Mnie więzy. O Jezu, myśląc o wyroku skazującym Ciebie na śmierć, polecam Ci dusze przystępujące do Sakramentu Pokuty oraz spowiedników. Przepraszam Cię także za dusze, które utaiły swoje grzechy i przyjęły świętokradzko Komunię Świętą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Pan Jezus dał mi poznać, żebym Mu się ofiarowała, aby mógł czynić ze mną to, co Mu się podoba. Mam zawsze stawać przed Nim jako ofiara. (Dz. 135) 3) Nasz miłosierny Pan, jak kochający Ojciec, w obliczu najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową. Stacja II Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem Kłaniamy Ci się... 1) Kiedy brałem Krzyż na swoje ramiona, a raczej gdy mi go wtłaczano na ramiona, członki Moje przeniknął gwałtowny ból, że gdyby nie wyższa siła, byłbym upadł na ziemię. Na żywe, ociekające jeszcze Krwią Rany wtłoczono Mi ciężar Krzyża. Był to nie tylko ciężar drzewa, ale i ciężar grzechów, za które Krzyż podjąłem. Ich widok o wiele boleśniej przytłaczał Mi duszę. Przyjąłem do Mojej duszy wszystkie udręki, jakie przeżywają dusze dopuszczające się grzechów ciężkich, a pochodzą z wyrzutów sumienia, a także jako zadośćuczynienie Nieskończonemu Majestatowi za tych, którzy żyją w zatwardziałości serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha... a wśród cierpień duszy i ciała powtarzałam sobie: Stań się Wola Twoja. (Dz. 385,1202) 3) Wcale nie pragnę, by Krzyż stał się lżejszy, bo cierpienie z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję Krzyż na ramionach Jezusa, czuję się silniejszy, a moje serce przepełnia święta radość. Stacja III Pierwszy upadek Pana Jezusa Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, czy wiesz, co spowodowało Mój pierwszy upadek? To widok pierwszych grzechów ciężkich. Jakiego okropnego bólu doznałem na widok dusz, które pięknością swoją podobne do Aniołów, były mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, teraz z całą świadomością odwracają się od Boga, gardzą Nim. Jednym złośliwym, silnym pchnięciem wytrącają Mnie ze swego serca, a na Moje miejsce wchodzi szatan. Już nigdy bym nie wrócił do tej duszy, gdyby nie Moja nieskończona Miłość, która każe Mi ratować wszelką nędzę. Miłość każe Mi umrzeć, by dusza żyła. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem, przez to bądź ze mną zawsze, kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy! Naprawdę Jezu, lęk mnie ogarnia widząc nędzę swoją, a zarazem uspokajam się, widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej. (Dz. 66) 3) Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego. Skoro więc Syn Boży, z czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu Krzyż staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną. Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją ukochaną Matkę Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, pomyśl, ile cierpiała Moja Matka Niepokalana, gdy Mnie ujrzała obarczonego Krzyżem, z cierniową koroną na głowie, z twarzą zalaną potem i Krwią. Słyszała Ona urąganie i naśmiewanie żołdactwa, złośliwe uwagi przechodniów, nienawistne szyderstwa Żydów. Wiedziała, że jestem niewinny, że jestem Ofiarą za całą ludzkość. Niemniej jednak, nowy miecz boleści przeszył Jej Serce, gdy Mnie ujrzała w takim poniżeniu. Cierpienia Mojej Matki napełniły nowym bólem Moje Serce, jednocześnie doznałem ulgi w uczuciu radości na widok tak pięknej Jej duszy, tak ubogaconej przez Trójcę Przenajświętszą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Matka Boża rzekła mi te słowa: „Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza jest mi najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą... Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w Mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz. (Dz. 449) 3) Dziewico bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnicę Krzyża, i razem z Tobą jednoczyli się z cierpieniami Jezusa. Najświętsza Dziewico, uproś nam miłość do Krzyża, cierpienia i bólu. Jako pierwsza - w najdoskonalszy sposób wypełniłaś Ewangelię, zanim jeszcze została objawiona światu - uproś nam łaskę ewangelicznego życia, byśmy jak najszybciej stanęli przy Tobie. Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, ten Krzyż to był Mój Krzyż. Dla człowieka był on za ciężki. Szymon, jak każdy inny człowiek, mógł nieść tylko swój krzyż. Kiedy jednak wziął na ramiona Mój Krzyż, podtrzymywałem go, inaczej byłby upadł. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego, Ty wiesz, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją... Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. (Dz. 57) 3) Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał i mnie, bym Go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej ktoś cierpi - nie doznając pocieszenia, tym lepiej rozumie ból dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej - nie mając pociechy - i w tym cierpieniu odnajdywać całą swoją radość. Stacja VI

Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia Oblicza Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja - Weronika oddała Mi taką samą przysługę jak Szymon Cyrenejczyk, choć nie zdjęła z Moich ramion Krzyża. Uczyniła to, co niewiasta uczynić mogła. Ja zmierzyłem czyn jej wartością miłości, z jaką spieszyła, by Mi sprawić ulgę. Odbiłem na jej chuście swe Boskie Oblicze, a przez to odbicie wyszła ze Mnie Boska Moja moc, udzielająca się Weronice: Miłość Moja zawsze odpłaca się duszom, które czynią wszystko z miłości do Mnie przez upodobnienie ich serc do Mego Serca, cichego i pokornego. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam... oblicze Pana Jezusa bolesne bardzo. Żywe rany na całym obliczu i duże łzy... Nieraz dziwiłam się, że aniołowie i święci siedzą cicho na takie cierpienie duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile sił ma. O Jezu mój, za te doświadczenia miłosne niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. (Dz. 19), 3) Jeżeli wiem... że człowiek jest udręczony czy to na duszy, czy na ciele, o co prosiłbym Pana, by ujrzeć go wolnym od zła? Gdyby Pan pozwolił, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie strapienia tego człowieka i na jego korzyść zrezygnowałbym ze wszystkich owoców tych cierpień, byleby tylko on został zbawiony. Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, obok Weroniki widziałem tych, którzy zionęli nienawiścią do Mnie, a za nimi w pochodzie wieków dusze im podobne, dusze, które rzucały w Moje oczy błoto zmysłowości, rzucały w Moje Oblicze kamienie złości i zasłonę pychy, a przede wszystkim wzgardę, która tak bardzo rani Moje Serce. Padłem Obliczem do ziemi, bo się w niej tarzają biedne dusze, a Ja pragnąłem im nieść zbawienie. Padłem jak robak twarzą do ziemi, bo ludzie, którzy są prochem i w proch się obrócą, chcieli błyszczeć złudną wielkością. Padłem na ziemię, bo chciałem podać rękę upadającej ludzkości, by ją z niej podźwignąć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Jezu..., gdybyś Mnie Ty sam nie wspierał nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo, i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją. (Dz. 1620) 3) Tak! Kocham Krzyż, tylko Krzyż, bo zawsze widzę go na ramionach Jezusa. A Jezus wie, że oddaję Mu całe swoje życie i całe serce poświęcam Jemu i Jego cierpieniom. Stacja VIII Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, Ja wówczas pocieszałem płaczące niewiasty, a dziś od ciebie pragnę pociechy: pocieszaj Mnie miłością ofiarną, czystą, delikatną miłością która się nie cofa przed niczym, gotowa na wszystko. Pocieszaj Mnie dziecięcą niezachwianą ufnością. Ufaj, a sprawisz Mi tym pociechę. Pocieszaj i wynagradzaj Mi za oziębłość katolików. Pocieszaj Mnie, modląc się dużo za Kościół i jego kapłanów. Pocieszaj Mnie przez dziękczynienie za łaski, których udzielam

całemu światu, a zwłaszcza za te, które udzieliłem Mojej Matce Niepokalanej i Świętym w niebie. Pocieszaj Mnie umartwieniem siebie we wszystkim. Ja pragnę od ciebie tych ofiar maleńkich, ostatnich. Pocieszaj Mnie wreszcie uniżeniem pokornym i ufnym. Dotrzymaj Mi stale towarzystwa. Bądź Moją pociechą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swojemu ani na jeden jęk bolesnej skargi. (Dz. 25) 3) Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi... Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd przechodzi się na inną górę, zwaną Tabor. Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci Kłaniamy Ci się... 1) Moja duszo, trzeci upadek był boleśniejszy od wszystkich innych. Fizycznie byłem już tak wyczerpany, że już ustać nie mogłem na nogach. Z bólu, umęczenia i wycieńczenia drgała każda tkanka mojego ciała. Krzyż przygniatający Mi Ranę ramienia sprawił Mi ból straszliwy. Byłem bliski konania, a tę jakby przedśmiertną agonię sprawił Mi widok grzechów pełen ohydy i grozy, popełnianych z całą świadomością i rozmysłem przez ludzi, od których spodziewałem się miłości, ponieważ wiedzieli, czego Bóg od nich żąda, także od ludzi, którzy tarzają się w zmysłowości, mimo że stoją już nad swoim grobem. Ja nie chcę nimi gardzić. Ja chcę ich zbawić, chcę ich uszczęśliwić. Ostatnim wysiłkiem objąłem Krzyż, by go zanieść na szczyt Golgoty i tam umrzeć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Upokorzenia to pokarm codzienny. Rozumiem, że Oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi okryć i mnie. (Dz. 92) 3) Nie zapominajcie, że w cierpieniu chcę być sam, jedynie sam. Boję się, by nie odejść stąd bez Jezusa. Wyrzucałbym sobie, gdybym choć na chwilę pozostał bez Krzyża lub - co gorsze gdyby inni mi Krzyż odebrali. Stacja X Pan Jezus zostaje obnażony z szat Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, nikt nie zwracał uwagi na śmiertelną bladość Mojego Oblicza, na jęki, jakie wyrywały się ze ściśniętego bólem Serca, gdy Mi zdzierano szaty gwałtownie i brutalnie. Drżałem z bólu. I podczas gdy Krew popłynęła z tysięcy Ran. Rany i Krew, to było Moje nakrycie w owej chwili obnażenia. Ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Moje Rany dla przebłagania Majestatu znieważonego grzechami zmysłowości. Moje Rany pokryją jednak winy dusz nawracających się. Moja Krew oczyści ich plamy, byle z pokorną ufnością wyznały swoje przewinienia w Sakramencie Pokuty. Ja się nie wzdragam przed żadną chorobą duszy, bo każdą uleczyć mogę. Boli Mnie tylko uporczywe trwanie w grzechu niewiary, złości i zmysłowości. O dzieci Moje ukochane. Odwróćcie się od tego, co poniża waszą godność, co brudzi duszę. Przyjdźcie do Mnie, a znajdziecie w Mym Sercu szczęście i światłość życia. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) A na Krzyżu widzę szczyt Jego ubóstwa, bo nawet i szaty nie ma na sobie... Czy była kiedy dusza tak opuszczona jak Ty, Jezu na Krzyżu? (Dz.533) 3) Doświadczając miłości wiem, że tym, kto mnie kocha, jest Chrystus. Kiedy natomiast spotyka mnie cierpienie, wówczas ja jestem tym, który kocha. Chcąc mnie przekonać o swojej miłości, pozwala mi zakosztować Ran, cierpienia, uczestniczyć w Swojej Męce... Pragnąc mojej radości, napełnia moje serce takim duchem, który jest ogniem i mówi mi o jego rozkoszach. Ale kiedy chce, bym ja sprawił Mu radość, mówi mi o swoim cierpieniu i zaprasza mnie takim głosem, który jest zarazem modlitwą i poleceniem, bym poświęcił własne ciało niosąc ulgę Jego cierpieniu. Stacja XI Pan Jezus zostaje przybity do krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, wiedz, że Syn Mój umiłowany został dlatego okryty tyloma Ranami, ponieważ Moja Boska miłość została zraniona. Ja cały jestem miłością, świat stworzyłem z miłości. Do Moich ziemskich dzieci żywiłem tylko jedno uczucie - bezgraniczną miłość. Tymczasem ludzie Mojej miłości nie chcieli. Jako Bóg cierpieć nie mogłem. Mój Syn Jezus stawszy się człowiekiem, przyjął na siebie dobrowolnie wszystkie Rany, które ludzie zadali Mojej odwiecznej miłości przez swoje grzechy. Wszystkie Moje dzieci, które dostaną się do nieba, wejdą przez Rany Jezusa, Rany Mojej miłości. Będzie ich to uszczęśliwiać, ponieważ poznają, jak bardzo były przeze Mnie kochane. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do Krzyża w wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z Jego Serca, po chwili rzekł: „Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż Mi córko Moja ratować dusze. Złącz swe cierpienia z Męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników". (Dz. 1032) 3) Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienie, kiedy staję wobec bolesnej sceny Kalwarii. Jednocześnie jest rzeczą niepojętą, jak wielką ulgę przynosi Jezusowi współcierpienie z Nim, zwłaszcza gdy znajdzie się ktoś, kto z miłości do Chrystusa - nie oczekując pocieszenia - jest gotów uczestniczyć w Jego bólu. Stacja XII Pan Jezus kona na krzyżu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, oto opuściłem Syna za to, że ludzkość ukochał miłością nieskończoną. Rozciągnął na Krzyżu swoje ramiona, bym nie dosięgnął ludzkości. Chciał ją zastawić sobą, bym jej nie chłostał karą wiecznego opuszczenia. Więc dałem przeżyć umiłowanemu Synowi w całej grozie, w całej mocy uczucie wiecznego opuszczenia dusz, które na to zasługują. Synu, Jam Ciebie opuścił, bo gdy Ty zawisłeś bezwładny przygwożdżony na Krzyżu, wysoko do Mnie wzniesiony, to Ja zstąpiłem przez ten czas na niziny, by podnieść w Twe rozpięte objęcia to, co upadłe, co pełza po ziemi. Synu, Ja razem z Tobą całą ludzkość przycisnę do Mego Ojcowskiego łona. Twoja chwała będzie opromieniona chwałą tych, za których cierpisz bolesne opuszczenie. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) Kiedy konałem na Krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Boga za nimi. Chcę, ażeby i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie na Krzyżu. (Dz. 324) 3) O jakże słodkie jest imię Krzyża. W ramionach Chrystusowego Krzyża dusze przyoblekają się w światło, zapalają się miłością, stają się uskrzydlone, by wznosić się coraz wyżej. Niech więc i dla nas Krzyż Chrystusa będzie miejscem wytchnienia, szkołą doskonałości, ukochanym dziedzictwem... Pozwoliłeś mi cierpieć na Krzyżu Twojego Syna, dlatego staram się najdoskonalej zjednoczyć z Krzyżem. Jestem przekonany, że przenigdy już Krzyża nie opuszczę. Stacja XIII Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, przypatrz się, jak Moja Matka wpatruje się w każdą Moją Ranę, obmywa je własnymi Łzami, namaszcza pocałunkami, a w sercu z wielką czcią i miłością je adoruje. Inne niewiasty i uczniowie, za Jej przykładem, czynią podobnie. Ty, która poszłaś śladami Mej Męki na miejsce Mego skonania, przyjdź do Mego Ciała, namaść je aromatem cnót, adoruj Moje błogosławione Rany, całuj je, łzami zraszaj Moje Oblicze i złóż Mnie w grobie twojego serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Kocham Cię Jezu do szaleństwa, Ciebie wyniszczonego, jak Cię pokazuje prorok, jakby nie mógł w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham Cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość...? (Dz. 267) 3) Dobrze wiem, że Krzyż jest znakiem miłości, zadatkiem odkupienia, a miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może być prawdziwa. Pragnę cierpieć z miłości do Jezusa. Stacja XIV Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, tak jak grób, w którym Mnie pochowano, był czysty, tak i ty zachowaj Mnie w swoim czystym sercu; bo tylko czyste serce zdolne jest do miłości czułej, mocnej, trwałej i wspaniałomyślnej. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... (3x) 2) Dziś weszłam w gorzkość Męki Pana Jezusa; cierpiałam czysto duchowo, poznałam, jak straszny jest grzech. Dał mi Pan poznać całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej duszy, poznałam, jak straszny jest grzech, chociażby najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa. Wolałabym tysiąc piekieł cierpieć, niż popełniać chociażby najmniejszy grzech powszedni. (Dz. 1016) 3) Nie pragnę niczego innego - albo umrzeć, albo kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, bo życie bez miłości Boga jest gorsze niż śmierć.

Modlitwa na zakończenie
Jezu, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie pouczenia na Twej drodze krzyżowej, które są programem życia dla mnie. Pragnę nieść swój krzyż mocno złączony z Twoim Krzyżem, aby przez niego spotkać się z Tobą w Twoim królestwie, w którym żyjesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.) Dla uzyskania odpustu określa się następujące warunki: 1. * Chociaż wiodą cierpliwego i milczącego. * Miecz przeniknął Jej serce. któż to opowie! IV. Nie jest zatem rzeczą konieczną rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji. tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi Krzyżowej. A gdy Jezus z ciężkim Krzyżem z miasta wychodzi. podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu. jak się rozlegał. gdzie został skazany na śmierć. Jeżeli jednak tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji. * Znów Mu zajadłość oprawców rany zadawa. * Za grzechy łzy wylewać. * On łaskawie spoglądał. trudności nie do pokonania itp. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. dekretu. * Kiedy Go Krzyż niosącego Matka spotkała. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. nad Nim płakały. umierając na krzyżu dla naszego zbawienia. * Miłości dostępuje. * Od wrogów podeptany. . * Bo sobie przez tę posługę niebo gotuje. * Oto Szymon Cyrenejczyk już Mu pomaga. * Że Panu posługuje. * Także duszom wiernych zmarłych w czyśćcu pomagać. jest przymuszany. k'Niemu przychodzi. * Naśmiewają się z Niego. * Pod tak okrutnym ciężarem sobą nie włada. wystarczy jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę Krzyżową. Ten Jezus bardzo zraniony pod Krzyżem pada.W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień. VI. * Aby był na nim przybity. przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów przedstawiających stacje jerozolimskie. 6. na chwilę małą. „Przeszkodzeni" (chorzy. już Jezus osłabiony drugi raz pada. VIII. * Z Jezusa niewinnego. 5. Do wystawienia zaś Drogi Krzyżowej wymaga się 14 krzyży. Jezus od wielkich boleści Krzyża nie zmaga. Słuchaj. Pieśń podczas Drogi Krzyżowej Zastanów się. do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Patriarchowie będą mogli określić dla uzyskania tego odpustu inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. II. III. I. W Kościele Wschodnim. o człowiecze.) mogą uzyskać taki sam odpust. 2. * W bramie Jezus kochany. VII. a pójdziemy drogą krzyżową * Mękę Pańską rozważać. * Oto Weronika Św. Już Jezusa z miasta wiodą okrutni kaci. * Miłośnie je nauczał. * Zastanów się. * Ale od katów zajadłych pokoju nie miał. Dla odprawienia jednak Drogi Krzyżowej wymaga się tylko nabożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową. * A On jeszcze błogosławi najmilszej Matce. z nim postawiony. Zgodnie z powszechnym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań. * Także wieniec cierniowy * Krzyżem wbity do głowy. człowiecze. V. * Gdy Go widzi w tej Męce. * Jaki to ból był okrutny. inwalidzi. * Aby Jezus niewinny * Był z Krzyżem prowadzony. * Okrutnie skrawawionego * Otarła Go ta niewiasta do rąbka swego. 3. Nowa boleść Jezusowi w sercu powstała. jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata. Gdy Go pobożne niewiasty z Krzyżem widziały. * Całego zranionego. * Na ramiona Mu włożyli Krzyż bardzo ciężki. * Aby prędko z Krzyżem powstał. Ach. * łże Jezus był niewinny. * Który Piłat na Jezusa niesłusznie wydał. 4.

wtenczas jeśli będą zgodne z Wolą Bożą ufamy. * Pogrzeb tu życie swoje. Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Zamiast Ojcze Nasz: O Jezu. że przez jednorazowe odmówienie tej modlitwy uwalnia tysiąc dusz z Czyśćca. Ci. okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego. * Uczniem Jego kochanym. błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój. * Przez te Twoje boleści. * Jako tu z Ran Krew ciecze. NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa Miesiąc lipiec jest w szczególny sposób poświęcony Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. żółć rozmieszują. Najdroższa Krew Pana Jezusa jest bezcenna dla każdej duszy ludzkiej. * Odpocząć Mu nie dali. * Ocet. X. Zakończenie: Przyjmij. * Na łono Matce dają.IX. Rozważże sobie człowiecze u grobu tego. Jezu najłaskawszy. * Ach. Często w ciągu dnia ofiarujemy Przenajdroższą Krew Pana Jezusa Bogu Ojcu. któż to wypowie. * Pod Krzyżem Matka z Janem. osiągną już na tym świecie słodki. kiedy ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy. * Drudzy napój gotują. * Uważ jako Krwi płynęły obfite zdroje. * Abyśmy Cię oglądali w wiecznej radości. ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania. Możemy to czynić w czasie zwykłych codziennych zajęć. Obaczcie tu. XIV. Kiedy Go na górę wiedli okrutni kaci. gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie. * Kiedy widzisz człowiecze. chrześcijanie. wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami. akty strzeliste możemy uratować wiele dusz grzeszników. toteż wysłucha ich modlitwy. * Wszyscy tak zmarłego Pana z żalem żegnają. Oto kończy życie swoje Jezus kochany. XI. że zostaną wysłuchane. przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi. te nasze trudy. ręce załamują nad zmarłym Panem. że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu. XII. * zostaw tu grzechy swoje. * Ci. * Pomóż nam do wieczności. * Przez któreśmy rozważali męki okrutne. dla grzeszników i dusz w Czyśćcu cierpiących. którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują. nogi trzymają. mogą być pewni tego. * Kiedy kaci przebijają nogi i ręce. Już zdejmują martwe Ciało święci mężowie. * Już na Krzyżu za nas grzesznych zamordowany. * Ręce. którzy swoją pracę codzienną. nieustannie nas obmywa i uświęca. * Kiedy tu widzisz Jezusa pochowanego. Starajmy się wszystkie nasze prośby. XIII. * Upada znowu pod Krzyżem już po raz trzeci. Zostaliśmy Nią odkupieni. * Ażeby Go jak najprędzej ukrzyżowali. a swoje dusze uświęcić. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. Już na górze Kalwarii z Jezusem stają * Okrutni kaci i szaty z Niego zdzierają. . ofiary i modlitwy. * Ale Go popychali. przebaczenia i miłosierdzia. Pan Jezus objawił Gertrudzie Wielkiej. sprawy dnia codziennego zanurzać w Przenąjdroższej Krwi Pana Jezusa i w Najświętszych Ranach przez Niepokalaną. Pana Jezusa! * Czy się do płaczu z żałości serce nie wzrusza. a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska. jak wielki smutek czują. * Płaczą. * Takim napojem Jezusa wrogi częstują. Poprzez takie krótkie modlitwy.

oto ofiaruję Ci też miłość. Modlitwa O Jezu. Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie. ceny naszego Odkupienia. szczególnie dla ich nawrócenia. Twej Najdroższej Krwi przynieśli. przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu. a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc. a szczególnie że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla swoich bliskich. prace. od razu. przyrzekam Ci. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia. Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci. Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa W pełnej świadomości mojej nicości. śmierci i piekła. RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI . Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Św. moich świętych Patronów. troski i cierpienia dla uwielbienia Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca Twego. W obecności mojej Matki Maryi. od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. jak również wszystkich ludzi. wielkości. całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. na całym świecie dzisiaj odprawianymi. które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia zadają. tak aby Twa Krew. o miłosierny Zbawicielu. za grzeszników w Kościele powszechnym. radości. którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem. o najukochańszy Jezu.. o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela. unicestwić! Patrz. za grzeszników na świecie. ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. licząc na pomoc Twojej łaski. prosząc Mnie przez Moją Najdroższą Krew o pomoc i zdrowie. Ja. * Ci. Pana naszego. moją oziębłość i wszystkie zniewagi. ofiaruję dzisiaj Tobie moje modlitwy. a także w moim domu. O! gdyby można było moje własne grzechy. upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask. zjednoczenie wszystkich chrześcijan i o nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie. w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowywaną w każdej Mszy Świętej..Modlitwa Ojcze Przedwieczny. które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś. za grzeszników w mojej rodzinie. na wynagrodzenie za grzechy. tak bardzo godna adoracji. mojego Anioła Stróża. które Twoja Najświętsza Matka. Jeśli są nieuleczalnie chorzy. będą zaraz wysłuchani. niech jakiś czas wytrwają. Amen. o nawrócenie grzeszników. zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości. a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. Twojej Najdroższej Krwi. Proszę Cię. cześć i uwielbienie. Ci. Amen. z całych mych sił i według mych możliwości. za umierających. ofiaruję Ci najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego. oraz modlą się częściej do Mojej bezcennej Krwi z głęboką wiarą i ufnością. budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi. za dusze w Czyśćcu cierpiące. a zarazem Twojej. całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca jak najdobrowolniej. abyśmy Cię. którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej Krwi i Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa.

Jest to wyrażone szczególnie mocno w obrzędzie obrzezania. Obydwie liczby chcą podkreślić. ale równocześnie im się poddaje. Musimy stać się gotowi poświęcić siebie dla chwały Bożej i dla zbawienia świata. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. ale by je udoskonalić. Jezus chce być jednym z wielu. Różaniec do Przenajświętszej Krwi jest symboliczny nie tylko wewnętrznie. Krew Chrystusa pragnie i w nas wzbudzić miłość wzajemną.tym pragnie się zaznaczyć dojrzały wiek Chrystusa.. (5x) Ojcze nasz... nadano Mu Imię Jezus". Dla Twojej Miłości obdarz ich mocą. aby pokonać je od wewnątrz. umacniać moralnie i dawać życie nadprzyrodzone. Chwała Ojcu. 44) . Ciebie. Jako modlitwę podstawową odmawia się 33 razy Ojcze nasz . 21) Wyzwalające posłuszeństwo Chrystus nie przyszedł. aby znieść prawo Starego Testamentu. Początek (na krzyżyku): Wierzę w Boga Ojca. że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew. Wyznanie wiary w Chrystusa może także i dzisiaj.. TAJEMNICA II Pan przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. poprzez który Chrystus został prawnie włączony do narodu izraelskiego. K. którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej... wspomóż sługi Swoje. a równocześnie pozwalała Mu być wolnym. Spraw.. W chwilach bólu i miłości dzieje się to na sposób duchowy. tak w Starym Testamencie Izraelici przez ten znak Przymierza byli włączani do narodu wybranego. (1x) Chwała Ojcu. podobnie jak za czasów męczenników. którzy czują się skrępowani ustawami i zarządzeniami. że całe życie Pana Jezusa jest wyrazem zawsze tego samego dzieła Odkupienia. która buduje Twoje Królestwo. Na małych paciorkach mówimy: Ojcze nasz... W siódmej tajemnicy: (3x) Ojcze nasz. (1x) Chwała Ojcu. abyśmy wszyscy poznali... Dlatego walczy zewnętrznie przeciw starym przepisom. Krew jako symbol życia i ofiary na Krzyżu stała się znakiem miłości Boga. ufności i gotowości do współudziału w dziele Odkupienia. a także umacnia na chwilę zwątpienia.. Miłość czyniła go zdolnym do posłuszeństwa. (1x) Chwała Ojcu. aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy. Również siedem tajemnic przelania Krwi wskazuje na pełnię Odkupienia. „podobny nam we wszystkim. Panie. W. Modlący się człowiek ma być gotowy i zdolny do przelania krwi własnej razem z Chrystusem. Tak jak my przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła. TAJEMNICA I Pan przelał Krew podczas obrzezania „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię. prosimy." (Łk 22. lecz także w swojej budowie.. prosimy Cię za tymi wszystkimi. Na dużych paciorkach mówimy. oprócz grzechu".. dlatego poddaje się prawu żydowskiemu z wieloma jego przepisami. Modlitwa: Panie Jezu Chryste.. W ten sposób uświęcił nasze posłuszeństwo i wskazał drogę tym wszystkim. Sposób odmawiania Różańca Różaniec (koloru czerwonego) składa się z siedmiu tajemnic. a Jego pot stał się jako gęste krople krwi sączące się na ziemię. (Łk 2. W sześciu tajemnicach: (5x) Ojcze nasz. a także zwyczajami i obrzędami..Modlitwa ta pobudza nas do wdzięczności... że jest całkowite i niepodzielne oraz najcenniejsze.

co są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Ciebie. aby mu się oddać. W. K. ale nawet pod ich wpływem wzrasta. Jego ludzka natura chciałaby się uchronić przed nadchodzącą Męką. tak że ze spokojem i godnością może wyjść na spotkanie zdrajcy. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Na koniec Piłat skazał Go na biczowanie.. (1x) Chwała Ojcu. Nie dopuść. Chrystus przez Krew Swojej cierniowej korony uświęcił ciężar odpowiedzialności. I wydał na ukrzyżowanie.. Miłość nie tylko potrafi znieść niesprawiedliwość i razy. Daj nam wszystkim zrozumieć. Grzech i zdrada przeniknęły w najgłębsze tajniki serca Jezusa. Ból zadają Mu nie tylko ukłucia cierni. którzy w pokusie czują się słabi lub osamotnieni. Przez udział w Jego Królestwie chrześcijanin panuje. ale w Woli Ojca. Nikt więc nie musi wstydzić się swego lęku. prawdziwym. TAJEMNICA IV Pan przelał Krew podczas cierniem koronowania Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski". (Aft 17. lecz cierpieniem. A jednak oprawcy mówią prawdę: Jezus jest Królem. 26) Znoszenie niesprawiedliwości i przykrości Po dokonaniu zdrady i pojmaniu prowadzili Jezusa od jednego sądu do drugiego. aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. lecz Twoja wola niech się stanie". Za cudze winy Jezus pozwala się ubiczować aż do Krwi. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw. aby pociechy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach. aby zrozumieli. (5x) Ojcze nasz. nie skarży. (1x) Chwała Ojcu. ale dołączają się do nich szyderstwa. Panie. za tych wszystkich.. prosimy.. wspomóż sługi swoje. który wtedy spłynął. prosimy Cię za wszystkich tych. wspomóż sługi swoje.. że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie. (5x) Ojcze nasz. Syn Boży cierpiał tak wielką śmiertelną udrękę. Nie żali się. jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Te gorsze są od mąk fizycznych. od którego bierze początek wszelka władza. Jezus wskazuje drogę do przezwyciężenia lęku tym wszystkim. Ciebie. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Modlitwa: Panie. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej. Panie. W. gdy służy i w upokorzeniach doświadcza Chwały swego Pana. Przenikają duszę do dna. Największy cios zadaje człowiekowi fałszywy sąd oraz doznana niesprawiedliwość. że Ewangelista ten pot.. prosimy. porównuje do sączących się kropli Krwi." (Mt 27. Modlitwa: Prosimy Cię. Zakotwiczenie się woli Ojca czyni Syna Człowieczego wolnym i nieustraszonym. Panie. niż było to im zlecone. 18) Znoszenie szyderstw i upokorzeń Żołnierze postępują z Jezusem gorzej. którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. . że pokoju nie zdobywa się siłą.Przezwyciężenie lęku W tak wielkiej słabości ludzkiej Jezus pozwala nam poznać swój lęk przed śmiercią.. ale miłość do Ojca zwyciężyła: „Nie Moja. TAJEMNICA III Pan przelał Krew podczas biczowania „Wówczas uwolnił im Barabasza. że nie ma w Nim żadnej winy. którego doznał na Górze Oliwnej. a Jezusa kazał ubiczować. To jest ta udręka. K.. jedynym. chociaż musiał stwierdzić. która potęguje cierpienia fizyczne bolesnego biczowania.

Miłość jednak nie ustaje. prosimy. upodobnili się do Ciebie na Krzyżu.. ale wznosząc się ponad własne cierpienia. wspomóż sługi swoje.Modlitwa: Chryste. nie jest pochodem triumfalnym. Przez Twoją Świętą Krew udziel mądrości i mocy tym. Ciebie. zdrady. która nigdy nie ustaje Pochód. Panie. że pomimo słabości nie ustajemy. którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia.. w którym Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci wspina się na Kalwarię. (1x) Chwała Ojcu. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi. że miłość na tym świecie polega na tym. jak to było na Górze Oliwnej. dostrzec innych. ciężar grzechów całej ludzkości spada na Niego. (1x) Chwała Ojcu. prosimy. w których nie odczuwa więcej bliskości Ojca. 17) Miłość. prosimy. czy cierpień fizycznych. (5x) Ojcze nasz. tak teraz Syn Boży przeżywa wewnętrzne ciemności. K. które po hebrajsku nazywa się Golgota". Modlitwa: Panie Jezu Chryste. (5x) Ojcze nasz. Jeżeli dotąd mógł czerpać pociechę i pomoc od Ojca. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych. dowód wdzięczności dla Weroniki. (J19. Daj nam wszystkim zrozumieć. W.. Tak jak przedtem oddał Swoją Krew. prosimy Cię za tych wszystkich. wspomóż sługi swoje.. prosimy Cię za tymi. (5x) Ojcze nasz. którzy nie widzą już sensu swojego życia. Panie. TAJEMNICA V Pan przelał Krew na drodze krzyżowej „A On sam dźwigając Krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki.. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki. Boże mój. abyśmy także w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Jezus nie widzi własnej Krwi. A jednak jest to pochód zwycięstwa. wspomóż sługi swoje. tak teraz czuje pustkę w duszy i pozostaje bez odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?" Mimo tego nie zwątpił: „Ojcze.. TAJEMNICA VI Pan przelał Krew przy ukrzyżowaniu „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój. . którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. która wszędzie zwycięża. W. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Modlitwa: Jezu. pochód miłości. to triumf miłości.. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią... K. (1x) Chwała Ojcu. nasz Królu. którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. Jego miłość zatroskana jest bardziej o innych i dlatego jest w stanie za każdym upadkiem znowu powstać i od nowa zaczynać. Ciebie. lecz zawsze znowu od nowa zaczynamy. czemuś mnie opuścił?" (Mt 27. ona potrafi nie tylko zaczynać od nowa.... Upada On nie tylko z powodu ciężaru i wyczerpania. Jezus ponownie pada pod Krzyżem.. 46) Ufność w osamotnieniu W swym osamotnieniu na Krzyżu Jezus doznaje najgłębszego poniżenia. Brutalność otoczenia. którzy cierpią pod władzą. Ciebie. pustka duszy. prosimy Cię za tymi.. w ręce Twoje oddaję ducha mego!" (Łk 23-46). Świadczy o tym spojrzenie na Matkę stojącą na drodze. rozmowa z płaczącymi niewiastami. Jest to zwycięstwo wiary. Panie. W. K. dla których krzyż stał się zbyt ciężki. którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych.

wspomóż sługi swoje. Krwi Chrystusa. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata. abyśmy w spotkaniu z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusem otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie. bez której nie ma przebaczenia. wcielonego Słowa Bożego. którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi. Boże.. Krwi Chrystusa. W sposób szczególny Sakrament Pokuty i Eucharystii zaprasza nas. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich Sakramentów złącz nas z sobą i między nami. Źródło to odnajdujemy w Sakramentach Świętych. przelana na krzyżu. usłysz nas! Chryste." (J 19. nowego i wiecznego Przymierza. Święta Trójco. Krwi Chrystusa. jesteśmy słabi i upadamy. tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. z którego czerpiemy nowe życie: Woda Chrztu i Krew Przymierza. W.TAJEMNICA VII (3 paciorki) Pan przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią „Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli. W. zapłato naszego zbawienia. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę. . Krwi Chrystusa. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Amen. Panie.. 33-34) Życie w śmierci W otwartym boku Jezusa Kościół widział zawsze. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. dziećmi Twojego Ojca. Uniżyłeś się za nas. Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. K. Jedyny Boże. nie łamali Mu goleni. przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię. Który nas odkupił swoją Przenaj droższą Krwią. Dopóki żyjemy na tym świecie. Krwi Chrystusa. prosimy. (5x) Ojcze nasz. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Krwi Chrystusa. brocząca spod cierniowej korony. aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Bożymi. K. Przez śmierć włączamy się na zawsze w Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o Cenie naszego odkupienia i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Jest to niezmierzony dar Bożej Miłości. Boże. Chryste elejson. Modlitwa końcowa Panie Jezu Chryste. przedstawiając to symbolicznie. Modlitwa: Chryste. Kyrie elejson. Krwi Chrystusa. rozważaliśmy tajemnice przelewu Twojej Krwi. Ciebie. Pozwól nam w radosnych. Boże. trwania w błędzie czy w grzechu. abyśmy mogli poświęcić także życie i krew dla uwielbienia Boga i dla zbawienia naszych bliźnich. Jest darem to. którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakramentów Świętych z powodu rozłamu w Kościele... Chryste. prosimy Cię za wszystkimi ludźmi. nasz Odkupicielu. tryskająca przy biczowaniu. Duchu Święty. (1x) Chwała Ojcu. że my już teraz przyjmując Sakramenty Święte możemy w pełni uczestniczyć we wspólnocie Boga z Jego Świętymi. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi. Krwi Chrystusa. Podlegamy prawu śmierci. wybaw nas! Krwi Chrystusa. Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Kyrie elejson. że już umarł. źródło. abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa.

kazałeś swoim uczniom. że Twoje plany względem nas są najlepsze. Krwi Chrystusa. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze. zwyciężająca złe duchy. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi. (chwila ciszy) Jezu. abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Krwi Chrystusa. Przez tegoż Chrystusa. godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Krwi Chrystusa.7). a będzie wam dane. zdroju miłosierdzia. męstwo Męczenników. wieczny Boże. . Zachęceni Twoim słowem. prosimy. Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Panie. otucho umierających. prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serca. ochłodo pracujących. Módlmy się: Wszechmogący. Amen. Krwi Chrystusa. zadatku życia wiecznego. nad wzgardzonymi i grzesznikami. ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu. aby stać się prawdziwymi Apostołami. że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa. a otworzą wam" (Mt 7. Panie! Baranku Boży. Krwi Chrystusa. mocy Wyznawców. które okazałeś nam przez Twoją Najdroższą Krew. Jak otarłeś łzy wdowy z Naim. nie moja. ostojo zagrożonych. Krwi Chrystusa. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą. kołaczcie. tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Panie. lecz Twoja wola niech się stanie". Ty powiedziałeś: „Proście. Krwi Chrystusa. szukajcie. który gładzisz grzechy świata. bo Ty jesteś Miłością i wszystko co nam dajesz albo na nas dopuszczasz. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą". Amen. któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać. W. Panie. Krwi Chrystusa. która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze. służy nam dla naszego uświęcenia. niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony. umocnij naszą wiarę. Ufając. aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby. Jezu Chryste. pomoc. aby otrzymać dar ponad wszystkie dary. Krwi Chrystusa. przychodzimy dzisiaj do Ciebie. pokoju i słodyczy serc naszych. który gładzisz grzechy świata. Krwi Chrystusa. a znajdziecie. Krwi Chrystusa. Krwi Chrystusa. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty. rodząca Dziewice. który gładzisz grzechy świata. udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Wzbudź w nas ufność. Krwi Chrystusa. wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. odczuje natychmiast głęboki spokój.Krwi Chrystusa. kiedy czterdzieści dni po Twoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej Krwi i ofiaruje tę Krew i Rany za siebie i bliźnich. razem zgromadzonym. pociecho płaczących. Baranku Boży. wysłuchaj nas. co dla nas przygotowałeś. abyśmy dobrze umieli się modlić. przepuść nam. oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Pana naszego. Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie. Krwią swoją. Jak Apostołom. Panie! Baranku Boży. daj nam. zmiłuj się nad nami! K. Odkupiłeś nas. choć nie zawsze je rozumiemy. Krwi Chrystusa. nadziejo pokutujących. wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych.

* Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta. * Napoju życia z nieba dla nas dany! * O zdroju łaski. Krwi Boska prześwięta.Pieśń O Krwi najdroższa. * Cześć tobie niesiem. * Abyś dla świata. o ceno zbawienia. * Abyś nas wszystkich życiem napawała. * Gdzie Twoje źródło miałeś na tej ziemi. ze Świętymi. * Miłosierdzie wybłagała! O Krwi najdroższa. . przez Serce przeczyste. o Krwi odkupienia. dzięki wiekuiste * Z Aniołami.

nie jest znana. z twarzą ukazującą wielką boleść. Przybytek Bożej Mądrości. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Każdy. którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy. Moja Dusza nie jest kochana. otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. co jest we Mnie. kto przyczyni się do rozpowszechniania tego nabożeństwa. I przed którym każdy miał być sądzony.15 str. mówił Pan . którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy . . gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca.133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną. na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść. lśniący blaskiem Jego cierniowej korony. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 1. Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich. sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego.jedna osoba. Te dusze. Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi.smutnej aż do śmierci. Te niewierne. kto by je wytarł i odświeżył. Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukałem kogoś. cierniami uwieńczona Głowa. * Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: „Moja Dusza . 127 . które za życia były Mu wierne. Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza. kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie. kto by Mnie pocieszył. pokłutą. Twarz Moja jest zabrudzona. Jedna dusza. a nie ma nikogo". niewielu ma współczujących. W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA Pan Jezus ukazał s. z ufnością rzucały się w Jego ramiona. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży. 2. Ale biada temu. ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. aby wyrywała kolce z Jego Głowy. otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. a nie ma nikogo. Moje Serce znalazło tysiące serc. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Powiedział jej.mówił . ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne. która łączy swoje życie.

Przybytek Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani. którzy będą działać zgodnie z Jego Boską Wolą. 9. 10. rozpowszechniając to nabożeństwo. Polecenie Pana Jezusa „Pragnę. zostanie też zlane na tych. Nasz Pan pokazuje jej Te wielkie błogosławieństwa i łaski. 5. którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym. że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią. 4. Tym. którzy Mnie czczą. którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami. 11.3. co obiecał tym. którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim". 7. którzy ujrzą Jego Oblicze. Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy. Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym. Dał Mi Pan do zrozumienia. „O Najświętsza Głowo. Syna i Ducha Świętego. Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości O. żeby Pierwszy Piątek. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne". a oni będą Moimi dziećmi. a Jego Imię będzie na ich czołach. . prowadź mnie na wszystkich moich drogach. tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca. Ci. którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo. gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Przybytek Mądrości Bożej. Nasz Pan dał jej do zrozumienia. 8. udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem. które chowa dla tych wszystkich. Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych. Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej. Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. niech Twoja Mądrość prowadzi nas. że to wszystko. która wyznacza liczbę Jego wybranych . 12. żeby inni tak czynili.tych. Jan miał na myśli Jego Najświętszą Głowę. Nasz Pan powiedział. abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych. po Święcie Mojego Najświętszego Serca został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy. które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Mądrości Najświętszej Głowy. że Św. którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana. którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę. którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości. 6. a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie. otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Najś… Zabezpieczenie przeciw błędom. Najś… Krwawym potem zlana w Getsemani. Najś… Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Święta Trójco Jedyny Boże.oby wszystkie umysły Ciebie poznały. Najś… Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego. Najś… Żywa lekcjo pokory. w której odbija się równocześnie przeszłość. Najś… Której podobał się pachnący olejek Magdaleny. . Woli. Synu. O. Najś… Cierniem uwieńczona. O. która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca . Najś… Ognisko przedwiecznej Jasności. która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask . Najś… Która nie miałaś miejsca na ziemi. Najś… Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie. Ojcze z Nieba Boże. Najświętsza Głowo Jezusa (powtarzać przy każdym wezwaniu). teraz i na wieki wieków. spal mnie Twoim ogniem. Chryste elejson. O. Najś… Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego. która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego. Kyrie elejson. prowadź mnie zawsze Twoim Światłem. Najś… Słońce Nieba i Ziemi. Najś… Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi. O. Najś… Pełna łaski i prawdy. Najś… Która płakałaś nad naszymi grzechami. jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka. kiedy wszedłeś do Jego domu. Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia. Chryste usłysz nas. Najś… Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny. wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały. Chryste wysłuchaj nas. Pamięci i Rozumu: Chwała Ojcu. teraźniejszość i przyszłość.O. kieruj mną we wszystkich sprawach. Najś… Sanktuarium nieskończonej inteligencji. Pamięci. (3 x) Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Kyrie elejson. Dla uczczenia Boskiej Woli. Najś… Która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały.przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Duchu Święty Boże. który znasz wszystkie rzeczy. kiedy dokonywałeś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała. Odkupicielu świata Boże. Najś… Pocieszona serdecznym gestem Weroniki. Najś… Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym. Miłości Najświętszego Serca. by zajaśniała na Taborze. zmiłuj się nad nami. Najś… Promieniująca pięknością. Najś… Haniebnie znieważana w czasie Męki.. gdzie byś mogła spocząć. utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny. Najś… Świątynio Mądrości Bożej. Rozumie. że nie namaścił Twojej Głowy. Najś… Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary. sprawiedliwością i miłością.. zmiłuj się nad nami. Najś… Na której Duch Święty spoczął.

Augustyn mówi: „iż tyle dusz zgubisz. pokłony składam Ci. W. o Jezu. Najś… Która rządzisz światem. * Nim rzekł ostatnie słowo. najwięcej łask udzielam duszom. nie zbawisz". jak strasznie cierpi Pan! * O Głowo mego Boga. na drzewie rozpiąć dał. gdyby serca nabożne za nimi się wstawiały. by adorowano Twoją Najświętszą Głowę. K. * Na tych. * Tyś sercu memu droga. które rozważają Moją Mękę z prawdziwym uczuciem. * . bo nie wiedzą. jedno ofiarowanie Krwi i Oblicza Zbawiciela Bogu Ojcu za konających może wyratować dusze od Piekła. * Tak jakby w srogiej Męce grzesznika objąć chciał. przekonując ją. które pobożnie rozważają Moją Mękę". Nim Cię. Najś… Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny. Sam swe wyciągnął ręce. Teresie Higginson. gdy jedną duszę pozyskasz Bogu. spojrzenia słodkie śle. Najś… Która znasz wszystkie nasze potrzeby. na Krzyżu zwiesił Bóg. Najś… Która znasz tajemnice naszych serc. aby ratowała te biedne dusze. 737) Pieśń O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran. Jezu. Najś… Która udzielasz wszystkich łask. że zwyciężony wróg. o święta Głowo. Piotra: „Córko Moja. Krwi i Oblicza Pana Jezusa Bogu Ojcu można miliony dusz wybawić od Piekła. I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości. jak żeś Krwią zbroczona. Pokazał jej także Pan Jezus. udziel nam radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. * Św. który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła.Najś… Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza. przyobiecanej Twoim wybranym. okrutny znosił ból. prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody. byśmy postępowali od jasności do jasności. wszechświata cierpiał Król. które mnie tyle kosztowały. ile kropel Krwi wylałem na ziemi". ile mogąc zbawić. A chociażbyś rozdał cały skarb świata. Św. * Ach. że sami czynią źle. jak wielka ilość grzeszników wpada do Piekła i zachęcał. * Katuszy poniósł wiele. jak bardzo pragniesz. Moją Krwią wykupuj dusze! Jakaż boleść dla Mego Serca widzieć. Najś… Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca. Najś… Która zachwycasz Aniołów i Świętych. Czerp i wylewaj! Czerp i wylewaj! Kupuj bez zapłaty. co z Niego szydzą. wzgardzone! Proś Mego Ojca o tyle dusz. są zapomniane. NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA Zbawiciel otwierając raz skarby nieprzebrane nieskończonych zasług Swego życia. bądź pozdrowiona mi. jak ścisły jest obowiązek chrześcijański nieść pomoc tym zaślepionym. daję ci Moje Rany i Moją Krew. Faustyna: „Mało jest dusz. (Dz. * Przebacza. mówił w objawieniu do Swej oblubienicy Marii od Św. więcej nad to uczynisz. * Na duszy i na ciele. że to źródło ożywcze. to środki wszechmocne. którym Miłosierdzie Boże otworzyłoby oczy. Módlmy się: O. Ofiarowaniem zaś częstym i serdecznym Zasług. Nieraz jedno Ojcze nasz. Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę. Najś… Którą oby cały świat poznał i czcił. Najś… Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony. Amen.

na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. W pokorze mego serca składam Ci doskonały akt żalu i skruchy. Ojcze Przedwieczny. którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce. błagam Cię. Amen. o mój Jezu. byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze. Jezusa Chrystusa. Amen. o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana. Przebacz mi grzechy moje. na nowo zelżony bluźnierstwami. abyśmy przez pokorę. Zbawicielu. żałuję za me złości. jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Wspomnij.. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie. o nieskończone Miłosierdzie. * O Jezu. a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia. boś Ty wierny . spraw miłościwie. aby złagodzić Twój Święty gniew względem nas grzeszników. Ach... ofiaruję Ci zbolałe. okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze. któryś nam na Świętym Całunie. Ojcze Przedwieczny. Boże żywy .. Wierzę w Ciebie. Twój Obraz. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. jak widok Oblicza Mojego przyjemny jest Ojcu Mojemu... Przez ofiarowanie Go. Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją. całej Męki Twojej znaki zostawił. który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. i Ducha Świętego. o Panie. Jezusa Chrystusa. Teresa od Dzieciątka Jezus) Pozdrawiam Cię. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych. miłosierdzia dla grzeszników. Ufam Tobie. nic nie będzie ci odmówione. by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. wielbię. jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza. choć Cię nie pojmuję . kocham Cię. O gdybyś wiedziała. którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było. O Jezu. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego.Przez Święte Moje Oblicze otrzyma zbawienie wielu grzeszników. * Ofiarując Ojcu Mojemu Święte Moje Oblicze można uprosić wielu grzesznikom nawrócenie. przebacz mi moje grzechy: grzechy mojej młodości. a będziemy zbawieni. miłosierdzia.. Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (Św. ofiaruję Je Tobie.. na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. pokutę i miłość łaskę miłosierdzia Twego otrzymali. O niepojęta Dobroci Boga. Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (do prywatnego odmawiania na różańcu) W Imię Ojca i Syna. Boże. grzechy mojej .. że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów. ufam Tobie. Na zakończenie: (3x) Ojcze Niebieski. Amen. Zamiast Ojcze Nasz: Ojcze Niebieski. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego.

Boskie Oblicze Moje jest jak gdyby pieczęcią Bóstwa. Złota Strzała Imię Moje wszędzie jest poniewierane. Będę ich bronił od nieprzyjaciół. Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa Uwielbiam Cię i kocham Przenajświętsze Oblicze Zbawiciela naszego. Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód. moje grzechy lenistwa. celem zadośćuczynienia. o mój Zbawicielu. którzy słowem. za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 1. 9. grzechy które pamiętam. Tych. co czyniła Św. będę i Ja czuwał nad ich obliczem. Wiem. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie. Boże. Przez wyobrażenie Mego człowieczeństwa utrzymają w sobie żywy blask Mego Bóstwa i będą nim w głębi duszy oświeceni tak. O mój Jezu. Pan obiecał. daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad. 4. spojrzyj na nas i racz spojrzeć na Oblicze Najświętszego Syna Twego. Aby zapobiec temu. że wyrazi w duszy tych. Opiekunie nasz. że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce.dojrzałości. którego Obraz pozostał na Całunie. którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia. wypełnią to. 7. czego się chce. Weronika. modlitwą albo pismem będą bronić sprawy Mojej. czego się tylko zapragnie. tych Ja także będę bronił przed Ojcem Moim i dam im Moje Królestwo. 3. grzechy mego ciała. śmiertelny i powszedni. daruj i nie pamiętaj. grzechy mojej duszy. jakim byłem. daję ci tę „Złotą strzałę". Odbij to cudne Oblicze na duszy mojej i drogich mi osób. którzy wpatrują się w Rany Mego Oblicza na ziemi. Amen. Przez to Święte Oblicze będą dziać się cuda. Szczerze żałuję za każdy grzech. abyśmy się stali podobnymi Tobie i wiecznie byli uszczęśliwieni adorując i patrząc na Twoje Boskie Oblicze Najdroższy Panie Jezu. moje ciężkie grzechy dobrowolne. Otrzymają na ziemi wewnętrzne i stałe światło. Ci. na duszach naszego Duchowieństwa i całego polskiego narodu. 10. a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą. grzechy których nie pamiętam. Dzięki Ci Jezu. na której znajduje się wyobrażenie panującego. którzy czcić będą jego Najświętsze Oblicze. Jak w państwie za monetę. jakie wycierpiałeś za nas na tym ślicznym Obliczu. że przez podobieństwo do Mego Oblicza będą w życiu wiecznym jaśnieć więcej niż wielu innych. 5. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany. podobnie za drogocenne wyobrażenie Najświętszego Oblicza Mego otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko. wpatrywać się w nie będą w niebie jaśniejące chwałą. dostać można wszystko. mającą moc przywracać duszom podobieństwo Boże. Tą złotą strzałą były następujące westchnienia: . 8. na które Święci w Niebie z zachwytem spoglądają. przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze. oszpeconym grzechami. o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego. Ci. rysy Boskiego z Nim podobieństwa. jakie Mi zadaje. 2. za wszystkie zniewagi. 6. nawet dzieci bluźnią. grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. Amen. Stosownie do tego z jaką gorliwością czcić będą oszpecone przez bluźnierców Me Oblicze. 11. wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. Zapewnię im wytrwanie do końca.

które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. najświętsze. niepojęte. czczone. Amen. przez wszystkie stworzenia. błogosławione.Niech będzie na wieki chwalone. wielbione. najczcigodniejsze. niewymowne Imię Boże w Niebie. . na ziemi i otchłaniach piekielnych. Niezliczone łaski spływały na wiernych z odmawiania tego westchnienia nazwanego przez Zbawcę „Złotą Strzałą". najchwalebniejsze.

143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. że ci. Małgorzatę. którzy nie umieją lub nie chcą modlić się i pokutować. ale starają się w każdy pierwszy piątek wynagradzać za grzechy swoje i tych. to cenne nabożeństwo. którzy przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu przystępować będą do Stołu Pańskiego. Szczególnie zaś starajmy się przekazywać młodemu pokoleniu. aby w każdy pierwszy piątek miesiąca ludzie w szczególny sposób wynagradzali Jego Sercu za tyle zniewag i niewdzięczności. że tym wszystkim. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO. * Ojciec Św. Jan Paweł II: „Wiele owoców przyniosło nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Temu samemu celowi poświęcony jest każdy pierwszy piątek miesiąca. wprowadzone w wyniku naglących wezwań skierowanych do Małgorzaty Marii". nie poprzestaną na dziewięciu piątkach. Mała Koronka ku czci Serca Jezusa . wynagradzającą. dotyczyła praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca: „Przyrzekam ci w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego. Jeśli Bóg do nas mówi przez Św. za którą tak mało doznaje wdzięczności od ludzi. ale wykorzystajmy tę łaskę. u którego zanika dar pobożności. Pan Jezus podczas objawień Św. Małgorzacie Marii prosił. to nie zlekceważmy. wszechmocna Miłość Mego Serca da łaskę pokuty przy śmierci". * Największa Boska Obietnica dana Św. a równocześnie bądźmy apostołami i zachęcajmy innych do tej praktyki religijnej. tak bardzo zbliża je do Siebie. W każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmij Komunię Św.16 str. Marii Małgorzacie Alacoaue. dnia po Bożym Ciele) Uroczystość ta została ustanowiona dla uczczenia wielkiej miłości Zbawiciela. którzy je przyjmą. Boskie Serce Pana Jezusa zsyła ogrom łask na dusze praktykujące to nabożeństwo. Ma ono nas pobudzać do odwzajemniania miłości Serca Bożego i wynagradzania Bogu za oziębłość i grzechy ludzkie. A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 8. 134 .

gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości. bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. miłować i wielbić To Serce. albo niezgoda oddziela. Wielu nie zna Ciebie wcale. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu. aby codziennie odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa". o Jezu Najłaskawszy. Bądź więc. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Odkupicielu rodzaju ludzkiego. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie. za rękojmię mego zbawienia. co by Mu się mogło nie podobać. zmiłuj się nad nami! Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa O Jezu najsłodszy. by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Zlituj się nad jednymi i drugimi.Wstęp Ojcze Przedwieczny. jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu. moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie. w Tobie pokładam całą mą ufność. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Serce Jezusa. moje uczynki. (Odpust cząstkowy za odmówienie pobożnie powyższego aktu. Spraw. ale i synom marnotrawnym. przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć. aby ze wszystkiej ziemi. od końca do końca. którzy Cię opuścili. Z tym łączy się pobożna praktyka. Jan Paweł II: „Miesiąc czerwiec jest w szczególny sposób poświęcony czci Serca Bożego. za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. niech imię moje będzie zapisane w Tobie. Jemu cześć i chwała na wieki. wejrzyj na nas. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce. ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechów moich za dusze w Czyśćcu cierpiące i za grzechy Kościoła Św. nie tylko wiernym. cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. wielu odwróciło się od Ciebie. za lekarstwo na moją ułomność i niestałość. przez które stało się nam zbawienie. których albo błędne mniemania uwiodły. Zniszcz więc we mnie wszystko. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Amen. Na końcu: Najświętsze Serce Jezusa. aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź nam. Spraw. Zamiast Chwała Ojcu: Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Najświętsze Serce. o Panie.) Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (według Św. troski i cierpienia. nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa. Amen. rozpal serca nasze miłością swoją. gorejące miłością ku nam. gdyż pragnę. Obieram więc Ciebie. aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. o Serce pełne dobroci. Odpust będzie zupełny. * Ojciec Św. korzących się u stóp Twego ołtarza. Małgorzaty Marii) Ja N. natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. za jedyny przedmiot mojej miłości. za Opiekuna mego życia. O Serce pełne miłości. jeno aby czcić. czynić wszystko z miłości ku niemu wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego. gdy akt ten zostanie odmówiony publicznie w Uroczystość Chrystusa Króla. i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. . Króluj tym. Zamiast Ojcze nasz: Jezu cichy i pokornego Serca. wzgardziwszy przykazaniami Twymi. uczyń serca nasze według Serca Twego.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, Serce Jezusa, Świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Serce Jezusa, Źródło życia i świętości, Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, Serce Jezusa, zelżywością napełnione, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, Serce Jezusa, włócznią przebite, Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! K. Jezu cichy i pokornego serca. W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy)

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski; jedyna ucieczko nasza! W Sercu Swoim racz nas obmyć, do Serca Swojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. * Św. Maksymilian: „Niepokalanym Sercem Maryi starajmy się coraz bardziej ukochać Serce Pana Jezusa".

Codzienne ofiarowanie
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół Św., za Ojca Św. a także na intencje Apostolstwa Modlitwy na ten miesiąc i dzień dzisiejszy wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(Odmawiając nowenną przystępujemy przez 9 dni do Komunii Św.) Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, tak jak obdarzyłeś nim Twą służebnicę Rozalię Celakównę, Wszechmogący; wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o którą pokornie Cię proszę. Amen. Następnie odmawiać należy: (3x) Ojcze nasz..., (3x) Zdrowaś Maryjo... i (3x) Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. * Św. Małgorzata Maria pisze, że dał jej Pan Jezus poznać, jak Jego Serce gorąco pragnie, aby je ludzie pokochali, aby ich wyrwać z przepaści zatracenia, w którą szatan ich wtrąca w wielkiej liczbie. Z tego powodu powziął zamiar, aby objawić ludziom to Serce i otworzył zawarte w Nim niewyczerpane skarby miłosierdzia, miłości, łaski, zbawienia i uświęcenia. * Zbawiciel obiecał Św. Małgorzacie szczególną pomoc w godzinę śmierci tym osobom, które klęcząc pod Krzyżem odmawiać będą co piątek 33 Pozdrowienia Jego Najświętszego Serca, ofiarując je za nawrócenie grzeszników, za których to Serce zostało ofiarowane i jednocząc się w intencji z Najświętszą Maryją Panną, stojącą na Kalwarii pod Krzyżem.

33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego
(Św. Małgorzaty Marii) Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa mojego, ratuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Stworzyciela mojego, udoskonal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Odkupiciela mojego, uwolnij mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Sędziego mojego, okaż mi łaskę.

Pozdrawiam Cię, Serce Ojca mojego, rządź mną. Pozdrawiam Cię, Serce Oblubieńca mojego, kochaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Mistrza mojego, naucz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Króla mojego, ukoronuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Dobrodzieja mojego, wzbogać mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Pasterza mojego, strzeż mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Przyjaciela mojego, opiekuj się mną. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Dzieciątka Jezus, pociągnij mnie do Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, konającego na Krzyżu, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa we wszystkich sprawach Twoich, daj mnie Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Brata mojego, zostań ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci, przebacz mi. Pozdrawiam Cię, Serce pełne chwały, przyświecaj nade mną. Pozdrawiam Cię, Serce najgodniejsze miłości, zapal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najpełniejsze miłości, działaj we mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najmiłosierniejsze, wstaw się za mną. Pozdrawiam Cię, Serce najpokorniejsze, spojrzyj na mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najcierpliwsze, miej cierpliwość ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce najwierniejsze, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce przedziwne i najgodniejsze, błogosław mi. Pozdrawiam Cię, Serce najcichsze, uspokój mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najśliczniejsze i najpożądańsze zachwycaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce doskonałe i chwalebne, uszlachetniaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, drogi balsamie, zachowaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, popraw mnie. Pozdrawiam Cię, Serce błogosławione, lekarzu i lekarstwo na nasze złości, uświęć mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho utrapionych, pociesz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce kochające, ogniu gorejący, spal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości, oświeć mnie. Pozdrawiam Cię, Boskie Serce, źródło wszelakiej szczęśliwości, posil mnie. Pozdrawiam Cię, Serce bogate w wiekuiste błogosławieństwa, wołaj mnie.

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
(odmawiana przez Św. ojca Pio) 1. O mój Jezu, któryś powiedział: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam; proszę o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 2. O mój Jezu, któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię Moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 3. O mój Jezu, któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie możesz nie ulitować się nad nieszczęśliwymi: miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Św. Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.

Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque

1. Wskażę im w życiu powołania drogę - A nią idących Swą łaską wspomogę. 2. W rodzinie pokój i zgoda zagości - Bo złączę wszystkich węzłem mej miłości. 3. Gdy ból, smutek zadają im ranę - Ja dla nich źródłem pociech się stanę. 4. Pod Moim skrzydłem grot złego ich minie - Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie. 5. Stąd wzrok Mój na nich odpocznie łaskawy - Pobłogosławię codziennie ich sprawy. 6. W Sercu Mym źródło grzesznikom otworzę - Z którego spłynie miłosierdzia morze. 7. Od Mego Serca ognistego płomieni - Serce oziębłe w gorące się zmieni. 8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie - Jeszcze gorętszą miłością ożywię. 9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca Mego - Z błogosławieństwa zasłynie Bożego. 10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo - że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. 11. Kto w sercach braci miłość Bożą wzbudzi, cześć Mego Serca szerząc pośród ludzi - Serce me będzie dlań tarczą opieki. W nim imię jego zapiszę na wieki. * „Oto Serce - mówi Pan Jezus do Św. Małgorzaty Marii, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody Swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności, przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie Miłości".

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością: oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego, przejęci najgłębszym żalem, najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy, nie tylko przez nas popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia i albo, uparci w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Św. i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie występki, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie Go przez budzące grozę świętokradztwa, wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy naszą własną krwią mogli zmyć te występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich Świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, na ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagrodzić za grzechy popełniane przez nas i naszych bliźnich i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas aź do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie i Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Odpust cząstkowy za pobożne odmówienie powyższego aktu. Odpust będzie zupełny, jeżeli akt ten zostanie odmówiony publicznie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.)

Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu
Panie Jezu Chryste, pragniemy oddać hołd Najświętszemu Sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy. Za grzechy niewiary i usuwanie Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenia Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest święty, nie staramy się poznać Ciebie i miłować. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedziele i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy Św. i niegodne przystępowanie do Komunii Św., a więc za całą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenie dawane bliźnim. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak poszanowania własności społecznej, nieuczciwość w pracy, wszelką nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy o Tobie świadectwa w otaczającym nas świecie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze modlitwy i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Akty Strzeliste
Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi. O Serce miłości pełne, w Tobie pokładam całą ufność moją, wszystkiego obawiam się po mojej słabości, ale wszystkiego też spodziewam się po Twej dobroci. Niech będzie uwielbione najmiłościwsze Serce Jezusowe i najsłodsze Imię Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnej Matki Dziewicy Maryi na wieki wieków! Amen. Eucharystyczne Serce Jezusowe, Ognisko Boskiej miłości, daj światu pokój! Boskie Serce Jezusowe, nawróć grzeszników, ratuj konających, uwolnij dusze zmarłych z ognia czyśćcowego! Niech będzie pochwalone, miłowane, uwielbione z wdzięcznością Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie, w każdej chwili i na wszystkich ołtarzach świata, aż do skończenia wieków. Amen. Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Eucharystyczne Serce Jezusowe, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość! Najświętsze Serce Jezusa, miej w opiece nasze rodziny! Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusowe! Niech będzie pochwalone Najświętsze Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie! Cześć, miłość i dzięki niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu! Niech będzie pochwalone i uwielbione Najświętsze Serce i najdroższa Krew Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie! Cześć, chwała i uwielbienie Boskiemu Sercu Jezusowemu!

Jezu cichy i Serca pokornego! uczyń serca nasze według serca Twego! Wszystko dla Ciebie Najświętsze Serce Jezusowe.

Pieśni
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Kochajmy Pana, bo Serce Jego * Żąda i pragnie serca naszego, * Dla nas Mu włócznią boleść zadana, * Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * I twoje przed Nim zegnij kolana, * Kochajmy Pana... Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * Bo w Jego Serca czystej krynicy * Czyści się dusza grzechem zmazana, * Kochajmy Pana... Twemu Sercu cześć składamy, * O Jezu nasz, o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu! Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu * Włócznią na Krzyżu zranione, * O, Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz, o Jezu. * W Nim się topią nasze złości o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz, o Jezu. * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu. * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie...

ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI
(Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem, w którym w szczególny sposób modlimy się za kapłanów i cale duchowieństwo.) Św. Maksymilian M. Kolbe: „Muszę być świętym jak największym". * Św. Faustyna: „Pod koniec Drogi Krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. - Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: - Ta chwała rani Serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat, z których ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego... Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi więcej zadawało cierpień? - Wielkie grzechy świata są zranieniem Serca Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają Serce Moje na wskroś..." (Dz. 1702)

Modlitwa o świętość dla kapłanów

Aniołów. adoracje Najświętszego Sakramentu trwające około trzech godzin w pierwsze piątki miesiąca. Spraw. Działaj w nich i przez nich. 74). czystych i wielkodusznych. całkowicie według Ciebie siebie ukształtowali i by w Twoim imieniu i mocą Twojego Ducha dokonali dzieł. budowali Twoje Ciało Mistyczne . Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. Modlitwy do Ducha Świętego (str. to można ją zorganizować w pierwsze czwartki miesiąca lub w inny dzień. w porozumieniu z ks. Droga Krzyżowa (str. przedłużali tu na ziemi Twoją misję. ofiarujemy Ci nasze modlitwy. Przywitanie Pana Jezusa i Matki Najświętszej (str. wieczny Kapłanie. w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. oraz spraw. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne (Papież Paweł VI) O Jezu. (Jeśli w parafii adoracja w pierwsze piątki nie będzie mogła mieć miejsca. któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. aby ich uczynić łowcami dusz. pociągnij ku sobie gorące. lub dłuższe dzienne lub nocne w intencji: „jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo.) Program Adoracji (Szczegółowy program można otrzymać pisząc na adres Wspólnoty) 1. aby każdego dnia rozszerzało się królestwo Twojego Serca. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Archaniołów. dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. 168). oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Ty. Starajmy się w swoich parafiach zorganizować. sprawił. 159). Aby. 111). braciom Twoim. szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. aby oni wiernie naśladując Twe najgodniejsze czci cnoty. Godzina przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem a) Suplikacje (str. Zaproszenie na adorację wszystkich Świętych. Żyj w nich Panie. 3. aby stać się ogniskiem miłości Kościoła Katolickiego i umocnieniem dusz. proboszczem. 6. który powołałeś Apostołów. aby się wstawić za nami. 8. jakie Ty podjąłeś dla zbawienia świata. Modlitwy odpustowe . o Panie. Mocą Twej łaski uczyń z nich szafarzy miłosierdzia Twego. jak też. a także o świętość dla kapłanów". Twoje miłosne wołanie również na wiele serc niewieścich. odpowiadając na Twoje wołanie. i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej. 4. Boski Pasterzu. Anioł Pański (str.295-297). Boski Ofiarniku. 2. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących (str.Kościół i byli solą i światłością świata. 158-159). by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia. 7. po wieczornej Mszy Św. racz nieustannie zlewać na kapłanów Twoich ożywcze zdroje nieskończonej miłości.O Jezu. Rozszerz. o Panie. któryś w niewysłowionym porywie miłości ku ludziom. .egzorcyzmy (str. 136). Amen. b) Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. by dostrzegali świat. otwórz przed nami horyzonty. 29-30). przemieniaj ich w samego Siebie. który odmówi jakąkolwiek modlitwę zatwierdzoną przez władzę kościelną w intencji o powołania kapłańskie i zakonne.) Akt Ofiarowania O Jezu. że z Najświętszego Serca Twojego wyszło kapłaństwo chrześcijańskie. 5. który zawsze żyjesz. nasze czynności i nasze cierpienia za Twoich kapłanów.

193). 135). Wiele ci dano. 11) Apel Jasnogórski (str. d) Akty uwielbienia Eucharystii (str. 177). O wielka godności kapłana. 230). f) Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. e) Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. na zakończenie adoracji.. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! ." (Dz. 14) Msza Św. 232. . Faustyna: „O Jezu. aby podczas trwania adoracji było wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.. ale i o wielka odpowiedzialności kapłana.jeśli adoracja w piątek . daj nam kapłanów gorliwych i świętych. ale i wiele od ciebie żądać będą. * Św. 231-232 . Ważne jest. 13) Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. wtenczas można odmówić nowennę lub Litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (str.c) Modlitwa wynagradzająca (str. 145). o kapłanie. to ta część Różańca Św. 205-206. 178-180. 941) Akt strzelisty O Panie Jezu. lub jeśli wprowadzona jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 10) Litania do Najświętszego Serca Maryi lub Litania Loretańska. 12) Akt oddania się Matce Bożej (str. 9) Różaniec Św..część bolesna. jeśli w inny dzień.). która przypada na dany dzień (str. 74). 139-140).

* „Oto są słowa dla ciebie.163 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-145 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 MIŁOSIERDZIE BOŻE (Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) „Podaję ludziom naczynie. aby każdy człowiek mógł z niego czerpać. Żaden umysł ludzki. jak Mi bardzo na Sercu ciążą dusze ich. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu. 836) Pan Jezus: „Nie ustawaj za grzesznikami. upokorzenie i poniżenie. co jest w twej mocy w dziele miłosierdzia Mojego". (Dz. Faustyna: „Jezu Najsłodszy. Jej zadaniem w życiu ziemskim i w życiu przyszłym jest wypraszanie światu Bożego Miłosierdzia. Im więcej zaufasz Panu. ulżyj śmiertelnemu smutkowi Mojemu. jak bardzo pragnę chwały miłosierdzia Twego . któryś raczył w Swej niepojętej łaskawości złączyć moje nędzne serce z Najmiłosierniejszym Sercem Swoim. to nabożeństwo. oto dziś biorę w ręce te dwa promienie. na rozdawczynię tegoż Miłosierdzia. Gdy widzę chwałę miłosierdzia Twego. rób wszystko. Rozszerzaj wszędzie. Miłosierdzie Boże jest przeogromne. jestem szczęśliwa nad miarę. ufam Tobie!" (Dz. byleby rozbrzmiewała chwała i cześć miłosierdzia Twego dość mi na tym". tym więcej otrzymasz łask z Bożego Miłosierdzia. 998) Św. ani anielski nie potrafi go zgłębić. któryś raczył dopuścić mnie nędzną do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twojego. abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim. 975) . O. o Jezu Najsłodszy.dla mnie gorycz i cierpienie. gdzie się da.17 str. które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego . (Dz. aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego. (Dz. szafuj miłosierdziem Moim". To ją wybrał na Swoją sekretarkę. niech spadną na mnie. a doznawszy. wielbiła przez nieskończone wieki. 327) Pan Jezus skarby Swojego Miłosierdzia przekazał Swojej Oblubienicy Św. Faustynie. 144 . z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia.to jest Krew i Woda i rozsiewam na całą kulę ziemską. Ty wiesz. któryś łaskawie zażądał ode mnie. otóż Twoim własnym Sercem wielbię Boga Ojca naszego tak. Wszystka hańba. O Jezu Najsłodszy. jak Go jeszcze żadna dusza nie wielbiła.

„...Kiedy odmawiasz tę modlitwę za jakiegoś grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie". (Dz. 187) „Tym, którzy w każdy piątek o godz. 3.00/15.00 przez 15 minut Moje cierpienia i konanie będą rozważali i to razem z Moją Najdroższą Krwią ofiarują za siebie i za tych, którzy w tym tygodniu umarli, osiągną wysoki stopień miłości i doskonałości i niech będą pewni, że zły nieprzyjaciel nie będzie mógł im szkodzić na ciele i duszy". Św. Faustyna: „Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie, wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej, nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja". (Dz. 69) * Koronka do Miłosierdzia Bożego, której Pan Jezus nauczył Św. Faustynę ma moc przebłagalną wobec Ojca Przedwiecznego. Najcenniejsza ofiara, jaką składamy Bogu, jest Ofiara Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa Pana Jezusa w intencji przebłagania za grzechy nasze i całego świata. Uśmierzamy w ten sposób zagniewanie Boga wobec grzechów świata i wypraszamy Miłosierdzie Boże. Odmawiajmy często, szczególnie o godzinie trzeciej tę koronkę, gdyż jest to modlitwa potężna i można przez nią wszystko wyprosić, co jest zgodne z Wolą Bożą. „Wieczorem ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jego przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej... Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące". (Dz. 475) (Przyp. red.: były to słowa koronki do Miłosierdzia Bożego)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Zamiast Ojcze nasz: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 x) Pan Jezus: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego.

Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu... Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą..." (Dz. 1541) Pan Jezus Słudze Bożej s. Benignie Konsolacie powiedział, że „modlitwa: «PANIE, TOBIE UFAM», zachwyca Me Serce, bo zawiera ufność, wiarę, miłość i pokorę". Św. Faustyna: „Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział, że tysiąc dusz mniej mi robi szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o miłosierdziu wielkim Wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja - mówi duch zły - tracę wszystko, ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Wszechmocnego. Poznałam, jak bardzo szatan nienawidzi Miłosierdzia Bożego, nie chce uznać, że Bóg jest dobry".

Koronka o Miłosierdziu Boskim
(czyli bilecik Św. Gertrudy do Pana Jezusa) Używa się zwyczajnej koronki różańcowej, mówiąc: Na krzyżyku: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja. Omija się trzy paciorki. Zamiast Ojcze nasz: O Jezu Zbawicielu świata! wysłuchaj mnie; jedna bowiem tylko rzecz jest Ci niepodobna, to jest nie mieć litości nad biednymi grzesznikami. Zamiast Zdrowaś Matyjo westchnienie Św. Leonarda z Porto-Maurizio: O mój Jezu miłosierdzia! Zbawiciel objawił Św. Gertrudzie tę pocieszającą rzecz: Jeśli się do Mnie odezwiesz z tym westchnieniem: „O Jezu, Zbawicielu Świata, wysłuchaj mnie (tu wymienić okoliczności) jedna bowiem rzecz tylko jest Ci niepodobna itd. wszystko, o cokolwiek prosisz, otrzymasz, jeśli to będzie z twoją korzyścią!" Rzekł do mnie Jezus: „Pragnę, żebyś złożyła ofiarę z siebie za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże."

Akt ofiarowania za grzeszników
Św. Faustyna: „Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich Chórów Anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich Mocy niebieskich, oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem. Jednym słowem ofiaruję za nich wszystko: Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia, modlitwy. Nie lękam się ciosów - ciosów sprawiedliwości Bożej, bo jestem złączona z Jezusem. Boże mój, pragnę tym sposobem wynagrodzić Ci za te dusze, które niedowierzają dobroci Twojej. Ufam wbrew wszelkiej nadziei w morze miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, cząstko - cząstko moja na wieki, nie na własnych siłach opieram ten akt ofiarowania, ale na mocy, która płynie z zasług Jezusa Chrystusa. Powtarzać będę codziennie ten akt ofiarowania następującą modlitwą, której mnie Sam nauczyłeś, Jezu: O Krwi i Wodo, któraś wytrysła naówczas jako zdrój Miłosierdzia dla nas z Serca Jezusowego, ufam Tobie." (Dz. 309)

Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej
Wobec całego nieba i ziemi, Świętych Pańskich, Chórów Anielskich, wszystkich naszych Patronów jako czciciele Miłosierdzia Bożego zawierzamy naszą Wspólnotę Miłosierdziu Bożemu

i Niepokalanemu Sercu NMP. Przez zasługi Twej Bolesnej Męki, Przenajdroższej Krwi, Najświętszych Ran i wszystkich Boleści Matki Najświętszej dopomóż nam Panie Jezu, aby nasze życie było zakorzenione w Twoim Miłosierdziu na wieki. Wszystkie modlitwy, Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia ofiarujemy o nawrócenie zatwardziałych grzeszników; aby konający grzesznicy uciekali się do Miłosierdzia Twego, zanurzamy ich w Najświętszej Ranie Serca Twojego, z którego wypłynęła Krew i Woda. Obiecujemy budzić ufność w nieprzebrane Miłosierdzie Boże, a zwłaszcza względem tych, którzy w nie zwątpili. Chcemy wypraszać łaski świętości wszystkim kapłanom i całemu duchowieństwu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, musimy do końca stać pod krzyżem Pana Jezusa, starając się we wszystkim pełnić Twoją Świętą Wolę. Matko Najświętsza, chcemy zarówno w powodzeniu, jak i w doświadczeniu uciekać się przez Twe Niepokalane Serce z różańcem w ręku do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tam chcemy szukać światła i siły do przetrwania wszystkich przeciwności. Dopomóż nam Matko Najświętsza, abyśmy bronili nawet za cenę utraty życia czci do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czyniąc jednocześnie zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi popełniane wobec Niego w tym Sakramencie. Złączeni z Ojcem Św. Janem Pawłem II będziemy Matko Najświętsza szczególnymi Twymi czcicielami, szerząc Twój kult i realizując orędzie fatimskie. Matko Miłosierdzia, udziel nam, prosimy, łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij nas do grona tych, których kochasz, prowadzisz, żywisz i bronisz. Spraw, Matko Najświętsza, abyśmy pod Twoim sztandarem święcie żyli i święcie umierali, aby każdy z nas odznaczał się - pokorą, cichością, czystością, miłością Boga i miłosierdziem. Trójco Przenajświętsza, jesteśmy Twoimi na zawsze. Amen.

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnienie dzieł Miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym, pomoc chorym i strapionym. Strzeż mnie, o Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twojego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Litania o Miłosierdziu Bożym
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie! Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Jego, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu i sprawowaniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże, nieograniczone w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże, niezmierzone w Sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w doskonaleniu dusz gorliwych, Miłosierdzie Boże, uzdrowienie chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże, pokoju konających, Miłosierdzie Boże, chroniące od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, ochłodo dusz czyśćcowych, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach wiary, Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Św., wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. K. Litościwy i miłosierny Pan, cierpliwy i wielce miłosierny. W. Przeto zmiłowanie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę. Módlmy się: Wiekuisty Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości są nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy ani upadali na duchu, lecz z coraz to większą ufnością zgadzali się z Twoją Świętą Wolą, która jest miłością i miłosierdziem samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen. * Św. Faustyna: „O Boże niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną nieść ulgę i pomoc konającym, bądź błogosławiony, tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest to niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc to niepojęte Miłosierdzie Boże, które ich wprowadza w nowy zachwyt, wielbienie ich jest w sposób doskonały. O Boże Wiekuisty, jak gorąco pragnę uwielbić ten Twój największy przymiot, to jest to niezgłębione miłosierdzie Twoje. Widzę całą maleńkość swoją, i nie mogę równać się z niebianami, którzy w świętym podziwie wysławiają miłosierdzie Pańskie, ale i ja znalazłam sposób uwielbienia tego niepojętego miłosierdzia Bożego doskonały." (Dz. 306)

Godzina Miłosierdzia

Pan Jezus: „Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś chociaż przez króciutką chwilę". (Dz. 1572)

Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Pana Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu wygnania naszego, Serce samotne, Serce upokorzone, Serce opuszczone, Serce zapomniane, Serce wzgardzone, Serce znieważone, Serce zapomniane przez ludzi, Serce miłośniku serc naszych, Serce pragnące być kochane, Serce cierpliwe w oczekiwaniu, Serce spieszne w wysłuchiwaniu, Serce pragnące być proszone, Serce źródło łask nowych, Serce milczące, które pragnie rozmawiać z duszami, Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego, Serce nauczające tajemnic połączenia Boskiego, Serce Tego, który śpi, a czuwa zawsze, Serce Eucharystyczne Jezusa, Panie Jezu, Hostio, chcę pocieszyć Ciebie. Łączę się z Tobą, ofiaruję się Tobie. Upokarzam się przed Tobą. Chcę zapomnieć o sobie, aby o Tobie tylko myśleć. Chcę być zapomnianym i wzgardzonym dla miłości Twojej. Chcę być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Milczeć będę, aby usłyszeć Ciebie, Panie Jezu. Oddam się, aby zaginąć w Tobie, Panie Jezu. Spraw, abym w ten sposób ugasił pragnienie Twoje, pragnienie zbawienia i uświęcenie mojego, ażebym uświęcony kochał Cię, Panie Jezu, prawdziwą i czystą miłością. Nie chcę już dłużej męczyć Twojej cierpliwości - oddaję się Tobie. Ofiaruję Ci, Panie Jezu, wszystkie uczynki moje, rozum mój, abyś go oświecił, serce moje - abyś nim kierował, wolę moją - abyś ją ustalił, nędzę moją abyś ją wspomógł, duszę moją i ciało - abyś je posilił. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, którego Krew jest życiem duszy mojej - już nie ja żyję, lecz Ty sam żyjesz we mnie. Amen. Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, płonące ku nam miłością, rozpal i nasze serca miłością ku Tobie, Amen. Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego
Pan Jezus: „Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko Moja, czyń co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Napisz -wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności". (Dz. 1076) Św. Faustyna: „O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, dobroci niepojęta, Który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie Swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją Świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba." (Dz. 1570)

Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Intencja: Ku czci Miłosierdzia Bożego i jako uproszenie Bożego Miłosierdzia dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników. 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt strzelisty „O Krwi i Wodo...". 3. Pieśń ku czci Miłosierdzia Bożego. 4. Cytat z „Dzienniczka" s. Faustyny. 5. Litania do Miłosierdzia Bożego. 6. Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu. 7. Pieśń do Św. Faustyny. 8. 1. część lub 1. dziesiątka Różańca Św. 9. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Można urządzić procesję dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem i obrazem Pana Jezusa Miłosiernego.

udziel im mocy i światła Swego. Jezu Najmiłosierniejszy. Ojcze Przedwieczny. jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień III Słowa Pana Jezusa do Św. . od którego wszystko co dobre pochodzi. spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą. jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki. udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką. a szczególnie na biednych grzeszników. dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego. który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego. chwalili Ojca Miłosierdzia. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej Męki. Amen. aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej. 796) Dzień I Słowa Pana Jezusa do Św. Nowenna do Miłosierdzia Bożego Pan Jezus: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask". który jest w niebie. Dzień II Słowa Pana Jezusa do Św. która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Może mieć miejsce w trzecie piątki miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Błagamy Cię przez miłość Twoją. Jezu Najmiłosierniejszy. przez nie. Ojcze Przedwieczny. ale na ufność. były tą kroplą pociechy. by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego.To nabożeństwo może trwać od pół do jednej godziny. w którym te dusze są zamknięte. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym Miłosierdziu Moim. wśród morza goryczy". przed Mszą Św. (Dz. spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne.. co na nas patrzą. Amen. jak przez kanały. np. pomnóż w nas łaskę. która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam miłosierdzie Swoje. spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej. aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia. a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu Miłosierdzia Mojego. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją. spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje". by ci. jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. a dla uczuć Serca Syna Swego. Amen. przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia. abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jezu Najmiłosierniejszy. Faustyny: „Dziś sprowadź mi ludzkość całą. nie patrz na grzechy nasze. tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku. Ojcze Przedwieczny. Koronka do Miłosierdzia Bożego. którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam. ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. w jakim pogrąża Mnie utrata dusz".

a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. błagam Cię przez miłość i upodobanie. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego". Dzień VI Słowa Pana Jezusa do Św. a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche. Ojcze Przedwieczny. Koronka do Miłosierdzia Bożego. aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego. żem jest cichy i pokornego Serca. Dusze te nie wiedzą. Spraw. to jest Kościół Mój. Jezu Najmiłosierniejszy. które Cię jeszcze nie znają. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego. pokorne i małe dzieci. błogosław . gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. niechaj promienie Twej Łaski oświecą ich.". ale spraw. którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego. Widziałem je jako ziemskich aniołów. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają. który jesteś dobrocią samą. Pociągnij je do światła Ewangelii. jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci.. zapachem. przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem". Ojcze Przedwieczny. I o nich myślałem w Swej gorzkiej Męce. Kiedy wracają do jedności z Kościołem. aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne Miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. jakie masz w tych duszach. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan. Spraw. które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce". który sam powiedziałeś: „uczcie się ode Mnie. którą podjął dla nich. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. Amen. Amen. na wieki wieczne. W gorzkiej Męce rozdzierali mi Ciało i Serce. Ojcze Przedwieczny. są wonnym bukietem przed tronem Bożym. Nie patrz na ich błędy. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Faustyny: „Dziś sprowadź mi pogan i tych.Dzień IV Słowa Pana Jezusa do Św. Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Jezu Najmiłosierniejszy. którzy Mnie jeszcze nie znają. niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje. Jezu Najlitościwszy. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych) zwłaszcza tych. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. trwając uporczywie w swych błędach. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce. którym sam Bóg się napawa. który jesteś światłością świata całego.. Dzień V Słowa Pana Jezusa do Św.

spójrz okiem miłosierdzia na dusze. wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje. którego Serce jest miłością samą. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa.. Jezu Najmiłosierniejszy. Ojcze Przedwieczny. Błagam Cię. ugaszą płomienie ognia czyśćcowego. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Amen. Dusze te są żywą Ewangelią. jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza. aby wszystkie dusze razem wyśpiewały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje.. jako Swej chwały. które wysławiają i czczą największy przymiot Twój. Koronka do Miłosierdzia Bożego. otóż wprowadzam do mieszkania Twojego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe. sam bronić będzie w życiu. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. gdybyś znała ich mękę. Nie patrz na nie inaczej. które wypłynęły z Serca Twego. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości". O. któryś sam powiedział. a szczególnie w godzinie śmierci. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Boże. Dzień VII Słowa Pana Jezusa do Św. bo wierzymy. śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Jezu Najmiłosierniejszy. Każdej szczególnie bronić będą w jej śmierci godzinie". Koronka do Miłosierdzia Bożego. dusze. Ojcze Przedwieczny. które są Ci bardzo miłe. niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez gorycz. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze. które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego. okaż mi miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności. że miłosierdzia chcesz. które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody. spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące. Dzień IX . a które jednak wypłacać się muszą Twojej sprawiedliwości. Te dusze nie będą sądzone surowo.światu całemu. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. który im powiedział. które są pod sprawiedliwszym wejrzeniem Twoim. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa. ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień VIII Słowa Pana Jezusa do Św. ręce ich pełne uczynków miłosierdzia. a serce przepełnione weselem. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. jaką w Tobie pokładały. że dusze. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Amen. jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego. okaż miłosierdzie Swoje duszom.

Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego". Jezu. choć taisz Swą piękność. jeżeli jest taka Wola Twoja. aby nie zginęli w grzechu. Ty jesteś Królem i Panem nieba i ziemi. serce moje zawsze jest z Tobą. Nie znam przeszkody w tej adoracji i chociaż będę fizycznie oddalona. bo Ty wszystko możesz. Ty wszystko możesz! Błagamy Cię. wyprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. arcybiskupów i biskupów polskich zezwolił.Słowa Pana Jezusa do Św. Jezu Najlitościwszy. jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności. Kryjesz Swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. Boski więźniu miłości. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami. które podobne do trupów. Święty. aby Cię nieustannie. aby do tytułu „II Niedziela Wielkanocna" dodać oznaczenie „czyli Miłosierdzia Bożego". O Więźniu miłości. i wołamy po tysiąckroć: ratuj ich! Wiemy. bluźnierstwa. to wielka . One były powodem. to zmysły mi ustają. dzień i noc. Jezu. przyjdź im z pomocą. spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jezu. który jesteś litością samą. zjednoczeni z Twym Miłosierdziem. oddal ode Mnie ten kielich. niech wylana Twoja Krew obmyje ich. niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich. Dusze te Najboleśniej ranią Serce Moje. Jezu! Więc błagamy za grzesznikami całego świata. pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata . aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego. Któż na ziemi więcej nas kocha jak Ty. O Jezu Najlitościwszy. Nie istnieją dla mnie przeszkody. o Królu chwały. że Twe ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ozięble i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Okazywałeś Miłosierdzie swoje przez tyle wieków. adorować. ufamy Ci i ufać nie przestaniemy! Składamy ofiarę z siebie u Twych stóp stojąc jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe. Widzę anielskie chóry. nienawiść bezbożnych." (Dz. Święty. O Jezu. Amen. które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty. Jan Paweł II na prośbę kardynałów. zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum. O Jezu mój. * Św. Jezu Miłosierny. która wytrysnęła z Serca Twego dla nich! Dlatego błagamy Ciebie. Ojcze Przedwieczny. („Któż jak Bóg" 10/94) Święto Miłosierdzia Bożego Ojciec Św. okaż i teraz w te ostateczne czasy. O. iż wypowiedziałem: Ojcze.. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia. aby Ci pomagać w zbawieniu świata. Nie pozwól. Faustyna: „Jezu. ta Krew. oziębłość. pozwól. błagam Cię przez gorzką Mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na Krzyżu. użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij je w sam żar miłości Swojej i obdarz je miłością świętą. 80) Modlitwa do Chrystusa miłosiernego (Zofia Grochowska) Królu i Panie niezgłębionego Miłosierdzia Bożego.. kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. aby szatan cieszył się z tak wielkiej liczby zagarniętych dusz. ratuj nas i świat cały przez Miłosierdzie Twoje.ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich. kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. świętokradztwa. okaż Swą wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla grzesznego świata. o słodki Jezu. nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twojego. które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie Moce niebieskie. takim Cię wstrętem napawały.

Zaufać Miłosierdziu Bożemu Świątobliwa siostra Józefa Menendez. Była więc świadkiem strasznych męk dusz potępionych. 699) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest sprawą prywatną. (tu przeklinają Zbawiciela). które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Wielką rangę tego święta ukazują obietnice: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła życia.. a szczególnie dla wszystkich grzeszników. Nie zostawiajcie jej nawet na chwilę i nade wszystko doprowadźcie ją do rozpaczy«". Tylko od naszej wolnej woli zależy.. „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego. 699) 2. Pan Jezus podał powód. A my przecież wiemy." (Dz. aby obraz „Jezu. Bóg chce. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. ale musi być i czyn i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu. porażkami. (Dz. jak pragnie nam darmo udzielać Swych łask. 570) i w ten sposób pobudzali wiernych do ufności. jeśli tylko ona zaufa miłosierdziu Tego. ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. aby wynagradzać za największych grzeszników. wyrwać z nich ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże. by kapłani w tym dniu głosili chwałę tegoż Miłosierdzia. aby kapłani mówili duszom o tym wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu Bożym (Dz. ufam Tobie" był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz publicznie uczczony. w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże. hiszpańska zakonnica ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa (1890-1923). nawet w sytuacji. była z dopustu Bożego dziesiątki razy zabierana do piekielnych czeluści. Pan Jezus podał sposób obchodzenia święta wyrażając dwa życzenia: 1. która wydaje się po ludzku sądząc beznadziejna. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego. Nie zapominajmy też o naszych bliźnich. Przypomnijmy im o tym. pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia. w jaki szatan oddziałuje na ludzi i kusi ich: „Szatan jęczał z wściekłości." (Dz. który jest namalowany. Stracimy wszystko. 300) Korzystajmy z sakramentu pokuty. aby dusze doprowadzić do rozpaczy. Pan Jezus Św. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki. Bóg ukazał jej również sposób. ze Bóg jest nieskończoną Dobrocią i potrafi sobie poradzić z wszystkimi naszymi problemami.. zastraszyć. wylewam całe morze łask na dusze. jak szatan nienawidzi Miłosierdzie Boże. która się poddaje próżnym strachom. jesteśmy bardzo wdzięczni Piotrowi naszych czasów za to. Musimy wierzyć w to. Faustynie ukazuje ogromną wartość bezgranicznej ufności w Jego Miłosierdzie: „Czemuż się lękasz i drżysz. zginą na wieki". dla którego żądał ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego. że mamy we wszystkim zaufać Miłosierdziu Bożemu w każdej okoliczności. chociażby grzechy jej były jak szkarłat.. (Dz. bowiem wymykała mu się upatrzona dusza: »Napełnijcie jej duszę strachem i doprowadźcie do rozpaczy. pokusami. to jest Święto miłosierdzia Mojego. jak bardzo nas Pan Jezus kocha. kiedy jesteś ze Mną złączona? Nie podoba Mi się dusza. My Polacy. 4. ze cały Kościół w Polsce może w tym dniu czerpać ze Zdroju Miłosierdzia łaski dla całego świata.. Daję im ostatnią deskę ratunku. 414) „Tak.. która dusza przystąpi do Spowiedzi Św. na ile zaspokoimy pragnienie Jego Serca. kto się śmie dotknąć ciebie. jeśli tylko bezgranicznie Mu zaufamy. jak podejmuje wszelkie wysiłki. niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza. przez które płyną łaski. 965) Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna rozpoczynająca się w Wielki Piątek. które nie ma granic wobec nędzy ludzkiej." (Dz. Widzimy stąd. kiedy jesteś ze . i Komunii Św.. ale jest istotnym elementem naszej jednomyślności w Kościele.łaska dla naszej Ojczyzny. aby z czystą duszą przyjąć w tym dniu Komunię Św.

która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. Ty wiesz. by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. o co prosi". miłosierdzia! O słodki Jezu. która wiecznie gorejesz. bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. ile razy serce moje uderzy. aby słuch mój był miłosierny. Najsłodszy Jezu. pierwsze: uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju. (Dz. nadziei i miłości. bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności. O Jezu mój. co piękne w duszach bliźnich. Dopomóż mi. że Cię kocham. a nigdy nie ostygasz. przemień mnie w siebie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 163) Akty strzeliste Jezu. Obcować będę szczerze nawet z tymi. Jezu. bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich. Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. bym skłaniała się do potrzeb bliźnich. aby język mój był miłosierny. który trawił świętych i w Ciebie ich przekształcał. Dopomóż mi. abym Cię kochał więcej! O miłości. kocham Cię nade wszystko. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie. Boże mój. 153) „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem. (Dz. ale Zbawicielem! Pieśni . Dopomóż mi do tego. o których wiem. aby nogi moje były miłosierne. aby oczy moje były miłosierne. bo Ty wszystko możesz. Modlitwę rozciągam nawet tam. zacieśniają swoje serca". ale upatrywała to. bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu. Cieszę się. jeżeli dusze żądają mało." (Dz. z miłości ku Tobie. że żądają wiele. ale nie kocham Cię dostatecznie. o Panie. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia. aby serce moje było miłosierne. tym więcej otrzyma. serce pokorne i skruszone! O mój Jezu. Dopomóż mi. aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Nikomu nie odmówię serca swego. 1578) Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich Św. dobry Pasterzu. a nim jest ufność. bo Moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. przez Świętą Eucharystię pociągnij wszystkich ludzi do owczarni Piotrowej! Jezu. bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim. o Trójco Przenajświętsza. to jest niezgłębione miłosierdzie Jego. bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby Swych łask. na siebie przyjmować cięższe. obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. Panie. o Panie mój. Panie. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Boże mój. i przychodziła im z pomocą. przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. trzecim . drugie: słowo miłosierne . to słowem. roznieć w mym sercu ten Boski ogień. opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. to zawsze mogę modlitwą. nie bądź mi Sędzią.Mną? Najmilsza Mi jest dusza ta. a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. o Panie. który jesteś miłością samą. ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim. O. daj mi pomnożenie wiary. że nadużywać będą dobroci mojej. z Tobą i dla Ciebie! O mój Jezu. O własnych cierpieniach będę milczeć. Panie. spraw. tyle razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje. Dopomóż mi. Smucę się natomiast. gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Faustyna: „Ile razy pierś ma odetchnie. niech ten największy przymiot Boga.jest modlitwa. Dopomóż mi. Im dusza więcej zaufa. mozolniejsze prace.jeżeli nie będę mogła czynem.

* Nie rozpaczaj. nie roń łez. Ref.. * Wielbię Miłosierdzie Twe. * Zapewnienie daje nam. każdy czyn. * Strzeż mnie. Miłosierdzia Jezu mój . jak własności swej. Miłosierdzia Jezu mój . Miłosierdzia Jezu mój . Miłosierdzia Jezu mój . Miłosierne Twe Serce. dobry Jezu. * Tysiąc razy więcej. Ref. Ref. * Miłosierna Mateczka * Łask promienie nam śle. * W Twe ramiona niech się rzucą * Jako marnotrawny syn. * Były zawsze miłosierne * Wobec ludzkich wad i win.. * Aby cierpiąc z cierpiącymi * Milczeć o cierpieniu swym. * Dobry Jezu ku nam skłoń * Aż z ich oczu łzawe zdroje * Niech ociera Twoja dłoń. * By zmienieni w pokutników.. Miłosierdzia Jezu mój . choćby wątpił świat.Ile razy pierś odetchnie. Przyjm tę prośbę najgorętszą. wciąż trwa. * Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle.. nim żyć * I dla smutnych. * Miłosierna Mateczka * Ukojenie nam da. by wszystkie moje myśli. sierot. * Każde słowo. * I wysłuchaj to błaganie. Miłosierdzia Jezu mój * Ześlij z nieba na lud Twój. * Dla wdów. * Pragnę Boże Miłosierdzie. Miłosierdzie Twe Jezu * Poprzez wieki wciąż trwa. * Całym życiem służyć Ci. * Byś litośnie wejrzał z nieba * I przyspieszył szczęścia dni. Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle * Miłosierne Twe Serce * Łask promienie nam śle.. że te pienia * Są wzniesione ku Twej czci. W trudnych chwilach swego życia.. * Przez Twą Mękę Przenajświętszą * Wiecznie bądź miłościw nam. Pragnę oddać się dziś Tobie... Jezu. * Ufność w Boże Miłosierdzie * Troskom tym położy kres. * Miłosierdzie Twe Jezu* Ukojenie nam da. * które Ty natchnąłeś sam. Miłosierdzia dla grzeszników. * Przyjdzie po nas Jezus sam. Racz pamiętać... Spraw. * Którą w serce wlałeś sam. * Zapłakali skruchy łzą. Ufność w Miłosierdzie Boże. Litościwe serce Twoje.. * Co zbłąkani w świecie są. * Tylko Boże Miłosierdzie * nie zawodzi nigdy nas. * Że w godzinę naszej śmierci.* I w opiece czułej duszę moją miej. Pragnę zamknąć biedne serce * W Miłosiernym Sercu Twym. pokrzywdzonych * Twym odbiciem żywym być. Pragnę w Miłosierdzie Twoje * Przeobrazić się. Nasze plany i nadzieje * Coś niweczy raz po raz. Miłosierdzia Jezu mój . Miłosierdzia dla strapionych. opuszczonych * Rany ich bolesne zlecz. Niech do Ciebie wnet powrócą * I z wyznaniem szczerych win. * Głosić ludziom w smutne dni. * O Maryjo. * Których serca rani miecz. * Ile razy serce drgnie.. O Mateczko ukochana * Pobłogosław dzieci Swe * Przytul nas do Swego Serca * I oddalaj troski te.* Jezu ufam Tobie. Miłosierdzia Jezu mój . ... Miłosierdziem Swoim Panie. Jezu ufam Tobie od dziecinnych lat. * Miłosierdziem błyśnij nam.

Aniołów. w połowie drogi do celi. Archaniołów.. wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. „O milcząca Hostio biała. a my nie wierzymy. Rozważałam. (Dz. a szczególnie za tych.o nawrócenie zatwardziałych grzeszników) 1. to szarpcie mnie w kawałki. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca. żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz. skacząc i wyjąc. sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny. Odpowiedziałam. Spostrzegłam. 319-320) * Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej ma za zadanie szerzyć adoracje Najświętszego Sakramentu.. i jak wielką nam okazał miłość.ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej „Przez dzień nauczał Jezus w świątyni. Wzrasta liczba parafii. ale szatani. Po skończonej adoracji. Można rozpocząć pieśnią np." (str. kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości. Jeden z nich przemówił ze złością: za to. w których wprowadzono te adoracje lub inne formy kultu do Miłosierdzia Bożego.wyłącznie za łaską Bożą . które mają ogromną moc w wyrywaniu szatanowi dusz ludzkich! Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej (Intencja . którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sevilli (Hiszpania) 12 czerwca 1993 r. jak wiele Bóg wycierpiał. mówi mi: modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze. a rano cały lud spieszył do Niego. a także wypraszać świętość dla kapłanów. Pragniemy . ale jest z nią Wszechmocny. kończąc Te Deum. aby Go słuchać w świątyni". Jezus dał mi poznać. 2. 37-38) * Św. wypraszać nawrócenie zatwardziałym grzesznikom. Jan Paweł II uczestnicząc w zamknięciu 45. bo na to słusznie zasłużyłam. wynagradzać za grzechy wszystkich kapłanów i całego stanu duchownego. Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: uciekajmy. w swojej medytacji podczas adoracji . że Bóg nas tak miłuje. chcąc mnie poszarpać na kawałki. (Łk 21. Ojciec Św. Eucharystycznego i Maryjnego. jeżeli śmierć sama nas przekonać może? Zaprosiłam niebo całe. O Jezu. jako szum z drogi.osiągnąć cel. że nie są to psy. aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych. I znikły jako pył. że jeżeli taka jest wola Boga najmiłosierniejszego. 87). a Bóg jest zawsze święty. a ja spokojnie. wielkich. Zaproszenie na Adorację wszystkich Świętych. bo nie jest sama. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących. szłam do celi rozważając nieskończone i niezgłębione Miłosierdzie Boże". aby we wszystkich parafiach w Polsce były adoracje Najświętszego Sakramentu. bo jestem najnędzniejsza z grzeszników. Faustyna: „Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników. to my cię poszarpiemy na kawałki.

oddalonych od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Franciszku. abyście nas napełniali dobrymi myślami i udzielali natchnień. Amen. Michale Archaniele. i na wieki wieków.. Modlitwy do Patronów Wspólnoty. 5. Chóry Aniołów i Archaniołów.. (3 x) Witamy Ciebie najdroższy. Uniżeni adorujemy tak wielką Tajemnicę. . Cytat z „Dzienniczka" s. . Przywitanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i Matki Najświętszej. Na tej adoracji pragniemy ofiarować Tobie. nasze modlitwy i pieśni w intencji za wszystkich zatwardziałych grzeszników. Najświętsza Panno Maryjo. Panie Jezu. Maksymilianie. Modlitwa Św. aby Bóg mógł udzielić im Swojej Łaski. Znak Krzyża Świętego. adorujemy Najświętszy Sakrament Eucharystii. Ale z wielką ufnością wyciągamy ręce do Ciebie. . . i prosimy Cię pokornie. matczyną opieką. Modlitwy odpustowe Ojca Św. Faustyny dotyczący Miłosierdzia Bożego. c. aby być z Panem Jezusem i z Tobą. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze. . ." (str. abyście wraz z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą. Matko Najświętsza. Piusa X „Potężna Niebios Królowo. Jego Najświętsze Rany. Mękę Pana Jezusa. 7." 6.Św.. abyśmy razem z Aniołami i Świętymi adorowali Chrystusa utajonego w Świętej Hostii. abyśmy uzyskali dobre owoce modlitwy. abyście nas bronili przed atakami złych duchów." (str. abyś zechciała przytulić nas do Niepokalanego Serca Twego i abyś zechciała otoczyć nas Swoją najczulszą. Michale Archaniele. Prosimy. Zapraszamy na adorację wszystkich Świętych. 89). i Leona XIII „Św. Prosimy Was pokornie. Patryku.Św.. Matko Boga naszego i Matko nasza.. miłosierny Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie.Najświętszego Sakramentu w katedrze w Sevilli zachęca nas.Św. abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne łaski. Krzyż Chrystusowy. Małgorzato Mario. Jadwigo. Uznajemy przed Bogiem naszą nędzę. . Pieśń „O Maryjo witam Cię." (str. Przyszliśmy do Ciebie z wielką tęsknotą i miłością.Św. 3. Zapraszamy Was wszyscy dostojnicy nieba. Na tę adorację przyszliśmy z Łaski Bożej. Pokornie prosimy. módl się za nami.Św. wiszących nad straszną przepaścią piekła.. . Józefie. aby być razem z Tobą. przez Niepokalane Serce Maryi nasze serca pełne miłości do Ciebie. o które prosimy w tej adoracji. Witamy Ciebie. . Antoni Padewski. „Złączeni z Aniołami Kościoła niebieskiego.Św.. chociaż w ostatniej sekundzie ich życia. dusze błogosławione i w Czyśćcu cierpiące. Faustyno. .Św. Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Najświętszej Maryi Pannie.. b.Św. Modlitwy: a. która zawiera nowe i ostateczne przymierze Boga z ludźmi w Chrystusie". 295). słabość i grzeszność. Patryka „Bądź Jezu ze mną. 4.Św. 296).

141). . 85-86). d.Bł. 13. . c. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wincenty Pallotti. e. 145-146). . 201-202). 185)... Litania Loretańska do NMP (str.Św. 76). np." (str." (str. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. 14. 260). Józefa (str.. i. e. g. Mario Magdaleno..część radosna w intencji: za Kościół Św. za Opiekuna Wspólnoty. „Ach mój Jezu jak Ty klęczysz... Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. d. . Janie Vianneyu. „Zwyciężyłaś. za nasze rodziny i parafie. j." (str. zwyciężaj. 135). duchowieństwo.Św. Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (str. f.. 178-180). Pieśń przed odmówieniem części bolesnej Różańca Św.. Magnifikat (str. 147-148). Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. o. Przebłaganie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 171). np.Św. Akt oddania się Matce Bożej 10.". Modlitwy do Św.. Procesja może mieć też miejsce po Mszy Św.. Modlitwa do Ducha Świętego (str. np. Pio..Św. 157) Kapłan niesie Najświętszy Sakrament. c. h.. 135). Ojca Św.część bolesna w intencji przebłagalnej o nawrócenie grzeszników. 17. Pieśń „Niech będzie Bóg uwielbiony. . Suplikacje (str. 12.102). Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. 136).. Różaniec Św.. Hymn Wspólnoty „Króluj nam Chryste. b. d. Procesja ku czci Miłosierdzia Bożego z pieśnią. Litania o Miłosierdziu Bożym (str. 157). 15. Różaniec Św. (str. . 139-140).Św. Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia (str. b. „Upadnij na kolana.." (str. 8. a. „Miłosierdzia Jezu mój. . 166). Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu (str. 11. f. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a. czciciele Miłosierdzia Bożego niosą obrazy z wizerunkami z medalika „Boska Tarcza ". Akt uwielbienia Eucharystii. 74).. Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy (str. 64). Pieśń do Miłosierdzia Bożego (str. Barbaro. 74). . 147). 16.. Pieśń przed odmówieniem części radosnej Różańca Św. Pieśń do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. 9. 18.. Jacku. Eucharystyczna modlitwa wynagradzająca (str.

Anioł Pański w intencji Ojca Św. 69-70). przywiązany do odprawienia Drogi Krzyżowej.. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. 25. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP a. w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata." (str. Pieśń postna przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej. „Pobłogosław Jezu drogi. 204-309).. 29. c.. 27. 20. Wybrane modlitwy do Niepokalanego Serca NMP (str. 28. Pieśń przed odmówieniem części chwalebnej Różańca Św. 124). Polecamy grzeszników z naszych rodzin.. 87). b.. 22. Pieśń np.O Serce Maryi Niepokalane" (str. „W Sakramencie utajony. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo” (str. Modlitwy Ojcze nasz. którzy dla nawrócenia grzeszników ofiarują w łączności z Moją Krwią i Ranami swoje cierpienia. i Ojczyzny (str.... będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość. ofiary i modlitwy. wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia.. ziemi.. . skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników". * Pan Jezus: „Ci. np. Faustyny dotyczący Męki Pana Jezusa. 30. i w jego intencjach. 84). wspomnij na boleść. b.. Zdrowaś Maryjo. za Ojca Św. d.. za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu.część chwalebna w intencji: jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata. 29-30). Różaniec Św.za dusze w Czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone (str. np. Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa (str. 210). . „O Krwi Najdroższa. Akt ofiarowania swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii (str. c. Droga Krzyżowa w intencji o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. ofiarujemy za dusze w Czyśćcu cierpiące (str." (str. Pieśń np. 21.19. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa ... 126).". 111). a. 26. 202). Kościoła Św.. 230). Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem np.... 102-103). Cytat z „Dzienniczka" s." (str. Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy.". Apel Jasnogórski (str. Procesja pokutna Adoracja Krzyża jako wynagrodzenie za profanację Krzyży. „Różańcowa Pani nieba. jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu . Msza Św. 24. Pieśń postna „Ludu mój ludu. a uzyskany odpust zupełny. świętokradztwa.. 23.. Modlitwa uwielbiająca Trójcę Przenajświętszą za przywileje udzielone Najświętszej Maryi Pannie.

nie mogę znieść tego. pełnego współczucia i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa. Św. Faustynę: Niektórzy święci dostąpili za życia łaski. Jezu. piszę o tym z rozkazu Bożego. Amen. tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. To com napisała.nieszczęśliwymi grzesznikami. dla naszego pożytku. Jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników. jak mi żal biednych grzeszników. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej Krew Syna Swego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa. Faustyna: „Dziś byłam w przepaściach piekła. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników. szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. dlatego jest czysta i miła Tobie. jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Amen. miała zginąć. które są mękami zmysłów. a przecież jesteś żywą ofiarą. wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami. bluźnierstwa. oko ludzkie nie dosięga jej. czwarta męka .jest straszna rozpacz. O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia. złorzeczenia. piąta męka . albo tym. ale nie zniszczy jej. umarłabym na ten widok tych strasznych mąk. aby dusza. trzecią . gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. a chociaż jest ciemność. Faustyna: „O Jezu. pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników. o Jezu. jako tam jest. daj mi dusze grzeszników. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść. drugą . które widziałam: pierwszą męką. nienawiść Boga. zapalony gniewem Bożym. że widzieli straszną rzeczywistość mąk piekielnych. siódma męka . wolę do końca świata konać w największych katuszach. Jest to miejsce wielkiej kaźni.ustawiczny wyrzut sumienia. 908) Opis piekła zapisany w „Dzienniczku" przez Św. która stanowi piekło. aby się szczerze nawrócili do Boga. bądź naszym ratunkiem! * Św. jakim zmysłem grzeszy. Matko Nieustającej Pomocy. Słodkie Serce Maryi. aby żadna dusza nie wymawiała się. O Maryjo. gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. a zwłaszcza tym. powłoka ciała niech kryje ofiarę moją. którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu. Są straszne lochy. Niech grzesznik wie. Jezu. jest to ogień czysto duchowy. Są to męki. pomnij na bolesną mękę swoją. Ucieczko grzeszników. pragnę się stać Hostią ofiarną za grzeszników. który będzie przenikał duszę. zabierz mi wszystko. uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom. straszny zapach duszący. otchłanie kaźni. polegającej na tym. (Dz. Działo się to z dopustu Bożego. wprowadzona przez Anioła. jest słabym cieniem rzeczy. Przeistocz mnie w Ciebie. które wszyscy potępieni cierpią razem. przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. którzy odeszli od Bożych przykazań.jest ustawiczna ciemność. każda dusza czym zgrzeszyła. są męki dla dusz poszczególne. boś dobroć sama. aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem". widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. ufam Tobie. błagamy Cię przez litość Serca Twego. ale z rozkazu Bożego musieli mi być posłuszni. aby jeszcze bardziej obrazowo przybliżyć nam przyszły wieczny los tych. 741) . ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich.Nie lękajcie się dusze Boga. * Najlitościwsza Panno Maryjo. jest utrata Boga. że nikt tam nie był i nie wie. przekleństwa.nigdy się już ten los nie zmieni. zwłaszcza w naszej parafii żyjących. ale ufajcie Mu. takim dręczony będzie przez wieczność całą. ale to jest nie koniec mąk. (Dz. którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. znam nieskończone miłosierdzie Twoje. . które widziałam. udziel im skruchy i żalu. że nie ma piekła. Rodzaje mąk. która Cię tak wiele kosztowała. jest to straszna męka. gdyż i Twoje Najświętsze Serce ukryte w opłatku. niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich. bo dobry jest i na wieki miłosierdzie Jego". abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. O mój Jezu. a daj mi dusze. ofiara mojego ducha kryje się pod osłoną ciała.jest ogień.

Ufając Miłosierdziu Bożemu możemy ratować dusze grzeszników stojących nad straszną przepaścią piekła.ratujmy dusze naszych bliźnich.Tym gorliwiej wzywajmy Miłosierdzie Boże. w zależności od stopnia naszej gorliwości. ufności i miłości. Starajmy się rozszerzać te adoracje na inne parafie. jest ono na oścież otwarte dla wszystkich. Nie traćmy czasu . . Trwajmy z różańcem w rękach przed Najświętszym Sakramentem i zachęcajmy innych do udziału w adoracji w intencji nawrócenia grzeszników w swojej parafii.

. Pius XII.) Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi. i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej.. które Go uznają swym Królem i Panem. "Głównym złem. jaką On sprawuje...) Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy". że kto ma żywą wiarę. "Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy.. które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację. aby Pan Jezus w naszej Ojczyźnie został ogłoszony jako Jezus Chrystus Król Polski. 10-11). "Summi Pontificatius" "Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu. same kolana uginają się aż do ziemi zgodnie ze słowami Pisma Św.) Tylko te państwa nie zginą. 164 .. a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa Prawa Prawdy oraz odrzucenie Prawa Miłości.) Tu i jedynie tu jest ratunek. przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. że Jezus Chrystus jest Panem . "Quas Pńmas " . Słowa Pana Jezusa do kandydatki na ołtarze sł. z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę.. aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. Bożej Rozalii Celakówny Tak Wielki to Pan i Król. Które państwa i narody jej nie przyjmą.) Jeżeli chcecie ratować świat. trzeba czynić wszystko w tym kierunku.... prosimy Cię. gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami" Pius XII.) Przyjdzie straszna katastrofa na świat. pod Prawo Jego Miłości (.167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-165 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania. (. spraw..18 str. trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie.. (. w uznaniu uprawnień wynikających z władzy. aby każdy Polak uznał Pana Jezusa jako swego Króla. zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. (.. O Trójco Przenajświętsza. Prośmy o to. (. jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie.) Módlmy się o to. Ojciec Sw. (.: "Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże. (. przed nieskończonym Majestatem i Świętością Boga. oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego Prawa Prawdy i Miłości". Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla.ku chwale Boga Ojca" (Flp2. by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy. I aby wszelki język wyznał.. u tego.) Intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona.

Chryste Królu. Chryste Królu. nr 3-4/96 Modlitwa do Chrystusa Króla Panie Jezu Chryste. którego Królestwo nie jest z tego świata. Chryste Królu. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć jak dobrym chrześcijanom przystoi. Kapłanie Przedwieczny. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. Boże. Boże. Chryste Królu. Boże. Oblubieńcze Dziewic. cierpienia. Synu Odkupicielu świata. Eucharystię Św. Chryste Królu. Litania do Chrystusa Króla Kyrie elejson. Chryste elejson. Chryste Królu. Chryste Królu. przyjdź Królestwo Twoje. Chryste Królu. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia" Jan Paweł II. przez urąganie szkarłatem odziany. Chryste Królu. który przebaczyłeś grzesznej niewieście. Chryste Królu. który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę. Jedyny Boże. rozumu. Chryste Królu. tak iżby królestwo Twojego pokoju utwierdziło się na całym świecie. Święta Trójco. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. przez królewski Dar Twojej Miłości. Światłości ze Światłości. któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej. Chryste Królu. panuj nad duszami. który wskrzeszasz umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim. Boże z Boga. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. cierniem ukoronowany. najmilszy Przyjacielu dzieci. Chryste Królu. dla Ciebie jest stworzone. uznajemy Cię Królem wszechświata. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. w którym wszystkie rzeczy stworzone są. Wszystko. córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza. który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu. Chryste Królu. prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze. . któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. co się stało. aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską. Źródło i wzorze wszelakiej świętości. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. jaką drogą pójdzie nasz naród. Chryste Królu. Kyrie elejson. Amen. Obrazie Boga niewidzialnego. który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom. "Miłujcie się". Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego. z Dziewicy zrodzony. pokory. woli. Chryste Królu. Ojcze z nieba. Droga nasza."Przyszłość Polski zależy od tego. Chryste wysłuchaj nas. Chryste Królu. Chryste Królu. panuj nad rodzinami. ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu. Chryste usłysz nas. Prawdo i Żywocie nasz.. Chryste Królu. Boskie Serce Jezusa. a nade wszystko zobowiązujemy się wedle sił działać w tym kierunku. który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne. Prawodawco najwyższy. uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli. przez którego świat jest stworzony. zmiłuj się nad nami. Duchu Święty.

* Żyjąc na co dzień w Twej łasce (2x) Chrystus Królem. który gładzisz grzechy świata. racz w dobroci Twojej sprawić. Baranku Boży.Chryste Królu. (3x) Nie rzucim.* Potęga Jego źródłem nadziei. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. który zasiadasz nad Cherubinami. który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego. który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś. wiekuisty Boże. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie * Odważnie. (2x) Pójdziemy naprzód. Chryste Królu. Książę Pokoju. * Nie damy pogrześć wiary. który na Swych ramionach nosisz znamię panowania. Módlmy się: Wszechmogący. * W walce wydanej grzechowi. Chryste Królu. przepuść nam. Chryste Królu.* Bronić będziemy Twoich dróg. * To nasze rycerskie hasło. a podwyższasz niskie". Chrystus Panem. Panie! Baranku Boży. W. przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze. Królu Królów i Panie nad Panami. o to prosimy * Niech w naszej kochanej Polsce. * Przecież nie jesteśmy sami. który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. którego Królestwu nie będzie końca. świątyń Twych. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Chryste Królu.* By Chrystus w duszach królował. * Podnosząc w górę swe czoła. który „składasz mocarze z stolicy. Chrystus Władcą nam. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. (2x) Zapalmy młodych życia przykładem * Do wiernej służby Królowi. Chryste Królu. * Bo Jezus Wszechmocny z nami. Chryste Królu. * Próżne zakusy duchów złych * I próżne ich zamiary. Królu chwały wiecznej. Chryste Królu. Chryste Królu. poddały się słodkiej władzy Twojej. które Ci były wierne. Królu wieków nieśmiertelny. odpuść im. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. A pokój trwać będzie bez końca. który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego. * Chcemy by światu panował (2x) Chryste nasz Królu. jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * I świecić jak słońce jasno. Króla wszechświata. panuj nad Swymi nieprzyjaciółmi. (2x) Dołóżmy starań w naszej idei. * Niech idą śmiało naszym przykładem. który gładzisz grzechy świata. * Do walki z grzechem w swej duszy. Chryste Królu. co czynią". który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś. w chwale świętych Twoich. zmiłuj się nad nami! K. przez miłość. (2x) Odważni. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) . który gładzisz grzechy świata. Chrystus. bo nie wiedzą. bo Jezus woła. Chryste Królu. Chryste. * Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy. * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. w dniu Twojej potęgi. Królestwo Jego rozszerzać się będzie. Chryste Królu. * Szatańskiej złości nic się nie bójmy. Chryste Królu. Chryste Królu. Amen. rozdzielone przez grzech. Chryste. (2 x) Naprzód przebojem młodzi rycerze. Chryste. naprzód radośnie. ufni w przyszłość my spójrzmy. który kierujesz wojnami. Chryste. przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa. Pieśni (Hymn Wspólnoty) Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. aby wszystkie narody. panuj nad narodami.

przez Twe litościwe wstawiennictwo spraw. miłościwa Matko Jezusa i Matko nasza. * Że runą grzechu mury. (3x) Ojcze nasz. niech przy Was w pokoju ducha oddam. Zdrowaś Maryjo. uświęcając ową rodzinę.. * I nas powiedzie także wzwyż. Chwała Ojcu. Wspomagaj ją. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) I taki tryumf. Józefie Św. zabrzmi róg. * Co ojców wiódł do chwały. Józefie Św. najukochańszy nasz Zbawicielu. Wam oddaję serce i duszę moją! Jezu. Józefie. która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. przyjdź nam z pomocą Twymi modlitwami w każdej potrzebie duchowej i materialnej. Akty strzeliste Jezu. osiągnąć szczęśliwość wieczną. która teraz Ci się oddaje i poświęca. mogła cała. byśmy wiecznie z Maryją i z Tobą mogli błogosławić naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa. * I jak mgławica pierzchnie wróg. . Maryjo. Józefie Św. dostosowując się do Boskiego wzoru Twej Rodziny. * Niech żyje Maryja. aby. * I z taką wiarą ruszy lud.Ze wszystkich świątyń.. O Św. aby go swą nauką i przykładem oświecić i który większą część swego życia zechciałeś spędzić w upokorzeniu i poddaniu się Maryi i Józefowi w ubogim domku nazaretańskim. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) Sztandarem naszym będzie Krzyż.. taki cud * Popłynie z Jasnej Góry. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) NAJŚWIĘTSZA RODZINA Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie O Jezu. strzeż ją i ustal w niej świętą bojaźń Ciebie. Maryjo.. najbardziej oddany Stróżu Jezusa i Maryi. by Jezus raczył przyjąć nasze pokorne ofiarowanie się i wyproś nam Jego łaski i błogosławieństwo. Maryjo. Maryjo. * Zwyciężym znój i stromość dróg. pokój i zgodne życie w chrześcijańskiej miłości.. chat i pól * Popłynie hymn wspaniały: * Niech żyje Jezus Chrystus Król * W koronie wiecznej chwały. nie wyłączając nikogo. * Gdzie buja Orzeł Biały. bądźcie ze mną przy skonaniu! Jezu. przyjm łaskawie i naszą rodzinę. któryś po to na świat przyszedł.

ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej. Jeżeli tak czynić będziecie. Ducha Świętego. oświecaj mnie. objawił Pan Jezus matce Katarzynie Vogl: „Droga duszo.19 str. Zamiast Zdrowaś Maryjo: (10x) Cześć i chwała Ojcu i Synowi. rozkazuj mi. to „tajemnica świętości". pragnę wszystko przyjąć. czego ode mnie zażądasz.teraz i zawsze. duszo mej duszy. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 DUCH ŚWIĘTY (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 50-ty dzień po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie . mówcie do Niego w ten sposób: O Duchu Święty.2 XII 1930 r. Na zakończenie: (3x) Ojcze Przedwieczny. i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew Jezusa . Oto co o tym pisze: „Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczeć waszej wyobraźni.. pocieszaj i pouczaj. Rany Najświętszej Głowy i Najdroższą Krew Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia.174 DUCH ŚWIĘTY 168 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171 Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S. prowadź mnie. Amen. co mam czynić. „Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego. co na mnie dopuścisz. a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi. życie wasze upływać będzie szczęśliwie. lecz mało kto szczęście osiąga" powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. i na wieki wieków. II Koronka do Ducha Świętego Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego . która jest przybytkiem Ducha Świętego. pogodnie i radośnie.. ofiaruję Ci przez ręce Matki Bożej i Oblubienicy Ducha Świętego. uwielbiam Ciebie. i tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba. I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. 168 . zamknijcie oczy na rzeczy stworzone. Zamiast Ojcze nasz: (1x) Ojcze nasz i (1x) Zdrowaś Maryjo. prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy. Wolę. nawet wśród krzyży i cierpień.) Duch Święty prowadzi do szczęścia „Wszyscy pragną być szczęśliwymi. Poddaję się chętnie wszystkiemu. umacniaj. daj mi tylko poznać Twoją Św.

Duch Święty jest wszędzie wyłączony. oświeci. Tyś chwałą Jeruzalem. 2. ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy. Dopomóż mi. Tajemnice Koronki do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. (10x) Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie. wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie. Ojcze Niebieski. poświęcam Ci rozum mój. Boski Duchu światła i miłości. oddaniem. który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą. 3. Ty. Tyś czcią ludu naszego. która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Po każdym dziesiątku mówimy: „Chwała Ojcu. Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami. Amen. mocą i świętością. teraz i na wieki. Dziękuję Duchowi Świętemu. na moją nędzę i biedę. a powstrzymuje od wszystkiego co złe. módl się za nami".. ponieważ w miłości Ducha Świętego przyniosłaś Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa. Niechaj rozum mój zawsze będzie uległy Twoim niebiańskim natchnieniom i nauce Św. Spraw. który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre. 4.języków. że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił łaski Bożej i nie zbeszcześcił Jego świątyni. Te prośby. ty wiesz. ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości. pomijany. cierpliwością. który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego. które są w niej zawarte.. którego Ty nieomylnym jesteś Przewodnikiem.. prowadzi." oraz: „O. Tyś weselem Izraela. Oblubienico Ducha Świętego..(lx) Ojcze nasz. dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca . „Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdej dziesiątki: 1. Amen. bym kiedyś wraz z Tobą. uległością. a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego. Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu O Duchu Święty. niechaj serce moje zawsze będzie rozpalone miłością Boga i bliźniego. jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Moje dziecko. Maryjo Niepokalana. łagodnością. że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką Swoich łask. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem". przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. niech wola moja zawsze . Matka Boża powiedziała: „Dziecko. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego O Maryjo. serce moje. wolę moją i całą moją istotę. nadzieję i miłość. który niech nas przez Ducha Świętego umocni. Na zakończenie: Ojcze Przedwieczny. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie. Przez zasługi tej drogocennej Ofiary uproś mi siedem darów Ducha Świętego. przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Niepokalana Maryjo. 16 VII 1930 r. Kościoła katolickiego. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. 5. rządzi i uświęci. Amen. zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą"... pomnoży i umocni w nas wiarę. który niech nam udzieli Ducha Świętego.

który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania. dawco rady i męstwa. wysłuchaj nas. Chryste elejson. Duchu Święty. któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i z Tobą. Duchu Święty. Boże. Od potępienia wiekuistego. który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu. Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami. Święta Trójco. wysłuchaj nas. przepuść nam. który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich. Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. Boże. Duchu Święty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski. źródło radości. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. strażniku sumień naszych. dawco umiejętności i pobożności. Amen. przepuść nam. Od zaniedbania pokuty. Duchu Święty. obecny w nas przez łaskę swoją. Bądź nam miłościw. który nas uczysz prawdziwej pobożności.zgadza się z wolą Bożą i niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Synu. Duchu Święty. wysłuchaj nas. usłysz nas. Duchu Święty. Duchu Święty. Baranku Boży. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże. Chryste. . Duchu Święty. Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej. wybaw nas. Panie. Duchu Święty. dawco bojaźni Bożej. Duchu Święty. Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych. Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej. Bądź nam miłościw. dawco wiary. Duchu Święty. Duchu Święty. Bądź nam miłościw. Boże. Duchu Święty. Duchu Święty. Kyrie elejson. Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson. Duchu Święty. zmiłuj się nad nami. Chryste. na wieki. Duchu Święty. który gładzisz grzechy świata. natchnienie skruchy i żalu. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył. Duchu Święty. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Duchu Święty. który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego. Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył. który wlewasz miłość Bożą do serc naszych. który od Ojca i Syna pochodzisz. Jedyny Boże. przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi. Ojcze z nieba. który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych. dawco mądrości i rozumu. Od zatwardziałości w grzechach. Odkupicielu świata. nadziei i miłości. Duchu Święty.

Boże. zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Przez Ciebie żyję. O Duchu Święty. Wezwanie Ducha Świętego Przyjdź. Ześlij Ducha Twego. myślę i działam. żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża. Duchu Ojca i Syna. (Odpust cząstkowy dla wiernych uczestniczących pobożnie w nowennie odprawianej publicznie i przed Bożym Narodzeniem. a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.) Modlitwa o Dary Ducha Świętego Duchu Święty Boże. K. rządź nami według Twojej mądrości. utwierdzaj go i wspomagaj Twą mocą z wysoka: odnów ducha sług Twoich. rozpraszaj moją nieświadomość. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. i Jego pociechą zawsze się radować. obdarz mnie Pokojem Twoim. przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu. któryś w zaraniu Kościoła Św. dźwigaj w upadkach. oświecaj w wątpliwościach. Duchu Święty. Przez Chrystusa Pana naszego. I odnowisz oblicze ziemi. Dawco daru mocy. napełnij nas darami Twoimi. Przenajświętszy Duchu. O Duchu Święty. przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Nowenna do Ducha Świętego (Modlitwy podczas nowenny do Ducha Świętego) Duchu Święty. . bądź też zawsze z nami.Baranku Boży. wysłuchaj modlitwy nasze. zmiłuj się nad nami. Dawco Pokoju. doskonałość Twojej sprawiedliwości. Amen. K. by ich rozumy oświecić. Panie. wyprowadzaj z błędów. Dawco daru mądrości. Dawco daru rady. Módlmy się: Duchu Święty. abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. potęgę Twojej miłości. Boże. a powstanie życie. oświecaj mnie. Dawco daru bojaźni Bożej. umacniaj mnie. O Duchu Święty. który gładzisz grzechy świata. co jest prawe. W. aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego. O Duchu Święty. pocieszaj w smutku. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją. O Duchu Święty. Stworzycielu. Panie. abyśmy wszyscy. niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Dawco daru umiejętności. oswobodź mnie od wszelkiego grzechu. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie. Jezusa Chrystusa. korząc się przed Boskim Majestatem Twoim. Amen. ratuj w niebezpieczeństwie. Panie. w obliczu Nieba i Ziemi. O Duchu Święty. (Alleluja) W. pouczaj mnie. kieruj mną. nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw. Baranku Boży. jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską. Amen. K. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości. Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem. do jakiegokolwiek należymy stanu. a życie ich uświęcić. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Dawco daru rozumu. których namaściłeś Twą miłością i łaską. który gładzisz grzechy świata. który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary. serca zapalić i w wierze utwierdzić. błagamy Cię najgoręcej. niech idę za Twymi natchnieniami. Serce czyste stwórz we mnie. na apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył. wysłuchaj nas. O Duchu Święty. daj nam w tymże Duchu poznać. (Alleluja) Módlmy się: Boże. W.

by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. w Abellin. powierzamy Ci serca kapłańskie.Błagam Cię. karmelitanki bosej) Bł. abym się przykładnie we wszystkim zachowywał. abym się świętą pociechą napełnił. Delikatne jak kwiat polny będzie . który z Tobą i z Ojcem. oczyść nas z pychy. Duchu Święty. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. daj mi w nieszczęściu cierpliwość. abym zachowując serce czyste na ziemi. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł 11 w 1984 r. uświęcaj kapłanów. karmelitanka bosa. abym zachował ciało w świętości. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. abym umiał unikać grzechów. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego. Pogłębiaj naszą pokorę. Duchu Światłości. wstrzemięźliwości i czystości. Ześlij mi owoc wiary. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Boże. Duchu Święty. zgaś w nas zmysłowość. urodziła się w 1848 r. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. skromności. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością. Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego Duchu Święty Boże. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. * O Duchu Święty. Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej (Według bł. szukać Mnie będzie. jak Ty nas widzisz. słodyczą i wiernością. obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej. abyśmy widzieli siebie. Modlitwa za kapłanów Duchu Święty. w pokusach zwycięstwo. zaprawdę. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć. Zaprawdę. dla zupełnego duszy mej ukojenia. w szczęściu pokorę. poznać i pójść za Mną. abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Duchu Święty Boże. wypełnij naszą pustkę. albowiem oni Boga oglądać będą. Duchu Mądrości. w bólach i niemocy poddanie. owoc cierpliwości. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. powiadam wam. miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa Twego: błogosławieni czystego serca. w smutku pociechę. w tęsknocie ochłodzenie. by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską. abym Cię godnie kochał. Duchu Mocy. Duchu Święty. nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. w Palestynie. Duchu Święty. s. cierpliwością i miłością. ktokolwiek wezwie Ducha Świętego. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. * Przyjdź. oświecaj kapłanów. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Amen. radości. Spraw. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. w pracy posilenie. wezwij Ducha Świętego. Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej. odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. Duchu Boży spraw. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. abym mocno wierzył słowu Bożemu. abyśmy mogli poznać Ciebie. Amen. wspieraj kapłanów. Przemień naszą noc w Twoje światło. Duchu Czystości. Spraw. jaka należy się Twemu przybytkowi. Amen. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. łagodności. Amen. mądrości. Bóg w Trójcy Jedyny. Duchu Święty. pokoju. radością i wyrozumiałością. Zmarła w opinii świętości w 1878 r. odbierała nadzwyczajne łaski i światła. udziel mi pomocy. który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. dobroci. żyje i króluje wiecznie. prowadź kapłanów. rozpal w nas miłość.

Darów Twych siedem liczymy. w ich rodzinie zapanuje pokój w ich sercach będzie pokój w tym i przyszłym życiu. ognia żar. natchnij mnie. Ześlij Ducha Twego. miłość. Amen. co dziełem są Twych rąk. * Niebieską łaskę zesłać racz * Sercom. a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. gdy odmawia się go publicznie w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego. o Duchu Świętym.) Módlmy się: Boże. co jest prawe. a powstanie życie. * Mową wzbogacasz język nasz. * Daj. * Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. od wszelkiego niebezpieczeństwa . Gorąco pragnę. któreś raczył stworzyć. * Zdrój żywy. * Synowi. słodki gościu mej duszy. Modlitwa S. * W serca nam miłość świętą wlej. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał! Pieśni Hymn Veni Creator O Stworzycielu Duchu.) Przybądź. * Niech w drodze za przewodem Twym * Miniemy zło. Ty darzysz łaską siedemkroć. a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. i Jego pociechą zawsze się radować. (Alleluja. a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny. Matko. Amen. pochłoń mnie. * Żywym źródłem i miłością. od wszelkiego złudzenia. * Racz łaską Twoją obdarzyć * Serca. * I Najwyższego Boga dar. by i Syn poznany był. Amen. * Bo moc z prawicy Ojca masz. Dlatego są w błędzie i rozterce. K. Racz dać zmysłom dar światłości. Od wszelkiego złego. nawet w nabożeństwach. ku Jego czci. * Wlej w serca ogień miłości.) W. Miłości Boża. przyjdź. I odnowisz oblicze ziemi. (Za pobożne odmówienie powyższego hymnu udziela się wiernemu odpustu cząstkowego. jak powinien być wzywany". * Niech hołd wieczystych płynie chwał. co kusi nas. spojrzyj na mnie. Pana naszego. Tyś Pocieszycielem zwany. Daj nam przez Ciebie Ojca znać. . uczczą Go tym. * I wątłą słabość naszych ciał * Pokrzep stałością mocy Swej. * Palcem Bożym być Cię zwiemy. Maryjo. że wszyscy kapłani. Pocieszycielem jesteś zwań. który zmartwychwstał. jedno Tchnienie Dwóch. * I Ciebie. * Tyś namaszczenie naszych dusz. Z Jezusem błogosław mi. Akt strzelisty O Duchu Święty. * Dusz ludzkich nauczycielu. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Światłem rozjaśnij naszą myśl. będzie uczczony od Ducha Świętego. a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. daj nam w tymże Duchu poznać.zachowaj mnie. pozostań przy mnie i spraw. * Przez Ojca obiecany nam. co pociesza nas. Nieprzyjaciela odpędź w dal * I Twym pokojem obdarz wraz. Nie wzywa się Ducha Świętego tak. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. * Darem Bożym mianowany. Przez Chrystusa. Duchu Stworzycielu. byś oznajmiła. * Obietnicąś jest Ojcowską. * Zdobiąc w nas miłość synowską. Odpust zaś będzie zupełny. nie mają pokoju i światła. * Ogniem i duszy światłością. (Alleluja. * I Temu. Wszyscy szukają nowości. * Niech wyznajemy z wszystkich sił. którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Św. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela Duchu Święty. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi.jego sumienie.

* I Ciebie. Racz nam Ojca niebieskiego * Dać poznać i Syna Jego. Odpędź od nas czarta złego. * Aby za Twoją obroną * Zło odeszło inną stroną. * Synowi zmartwychwstałemu * Wraz z Duchem Świętym społecznie * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen. . Ducha Świętego.* A krewkość serca naszego * Utwierdź mocą Bóstwa Twego. Bogu Ojcu wszechmocnemu. * Od Obu pochodzącego. * Użycz pokoju Twojego.

Przyjdą czasy. Polska będzie przewodniczką narodów. pokutą. 6. kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. . Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. kardynała Augusta Hlonda 1. 4. ale modlitwą. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . 8. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. 2.202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175 Matka Boża w wizji ks.KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Matka Boża w wizji ks. 175 . 5. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. będzie znowu Matką Świętych. wielką miłością bliźniego i Różańcem.20 str. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Polska nie zwycięży bronią. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św. 3. spełni swe zadania. 7.

Praktyki wewnętrzne: 1. Rozmyślać o Jej godności i wielkości. czyli Jej przywilejów. . 6. Śpiewać na Jej cześć pieśni pobożne i innych do tego zachęcać. Głosić Jej chwałę. 2. a wieczorem: Ave Maryja. 10. uwielbienia i wdzięczności. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny. lub tzw. której Polska używając odniesie zwycięstwo jest Różaniec. pościć i umartwiać ducha i ciało. małą koronkę do Najświętszej Maryi Panny. Wzywać Ją serdecznie. 8. szkaplerz lub medalik. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. z podziwem na nas patrzeć będzie. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil. mówiąc przy tym np. aby je spełniać przez Jezusa. po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Wstąpić do ustanowionych na Jej cześć zakonów. 3. by otrzymać przez Nią od Boga przebaczenie grzechów. który na Jej cześć ułożył Św. Bonawentura albo czternaście „Ojcze nasz" i „Zdrowaś" na cześć Jej 14 radości lub inne modlitwy. Nosić na sobie Jej odznaki. w Niej. Ofiarowywać się Jej i jednoczyć się z Nią. Spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Jej. złożoną z sześciu lub siedmiu dziesiątek. w Jezusie. Szliśmy z Różańcem. które popełniliśmy w ciągu dnia. jak: różaniec. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Ludwika Marii Grigniona de Monfort opisane w książce „ Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". pobożnie i w skupieniu Różaniec święty. Jak czcić Niepokalaną? Oto praktyki doskonałego nabożeństwa do NMP według Św. 4. która dozna opieki Matki Bożej. z Nią i dla Niej. 6. składającą się z trzech „Ojcze nasz" i dwunastu „Zdrowaś" ku uczczeniu Jej korony z dwunastu gwiazd. Zapisać się do Jej bractw i należeć do Jej stowarzyszeń. 8. Rozważać Jej cnoty. naszego ostatecznego Celu. 2. 12. Virgo fidelis. hymny i pieśni kościelne. 11. składający się z piętnastu dziesiątek łub przynajmniej część Różańca. Trzeba ufać i modlić się. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej. albo „małe oficjum NMP". Wszelkie czynności rozpoczynać. 4. 5. Mater Misericordiae. bo z Matką Bożą idziemy w przyszłość. 7. 3.9. Praktyki zewnętrzne: 1.: co rano sześćdziesiąt do stu razy: Ave Maryja. Czcić Ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie. by za Jej pośrednictwem być wiernym łaskom Bożym w ciągu dnia. Polska będzie pierwsza. Chwalebną też jest rzeczą odmawiać mały psałterzyk Najświętszej Dziewicy. wykonywać i kończyć przez Nią. Jedyna broń. 7. 9. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. 5. Składać Jej akty miłości. przyozdabiać Jej ołtarze. ubierać kwiatami i upiększać Jej obrazy. Można także odmawiać koronkę. Odmawiać z uwagą. Dawać jałmużnę na Jej cześć. Opieką otaczać Jej bractwa. koronkę. z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa. przywileje i czyny. Klęknąć pewną ilość razy lub pokłonić się Jej.

którego jesteś Matką. Nosić Jej obrazy podczas procesji. życie i koniec mojego życia Tobie polecam. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu. nosić Jej obrazek stale przy sobie jako broń przemożną przeciwko złemu duchowi. Oblubienicę Twą nauczającą narody. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą. aby za Twoją świętą przyczyną i przez Twoje zasługi wszystkie uczynki moje spełniane były i kierowane według Twojej i Syna Twojego woli. Ofiarować się Jej w sposób uroczysty.. aby ku większej chwale Syna Twego i dla pomnożenia czci Jego Matki Niepokalanej. parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. prosimy Cię kornie. światłem „Ducha Prawdy" tak opromienić Kościół. Twojej szczególnej opiece i nieskończonemu Twojemu miłosierdziu dziś i każdego dnia i na godzinę śmierci mojej oddaję duszę moją i ciało moje. przez Ciebie i dla Ciebie. Akt oddania się Matce Bożej (kardynał Stefan Wyszyński) Matko Boża. benedyktynce. Twojej świętej straży. radości i cierpienia. że jestem po Nim wszechmocna na niebie i na ziemi. 12. 11. Ty zaś wszystko możesz. Alojzego) O Pani moja. wszystkie modlitwy i prace. by moja rodzina. Trzy „Zdrowaś Maryjo" Oto co Matka Boża powiedziała Św. Spraw więc. która pod koniec swego życia bardzo obawiała się śmierci i prosiła o opiekę i pomoc w ostatniej godzinie życia: „Tak. abyś codziennie z miłości ku Mnie odmawiała trzy Ave Maryja. Pierwsze Ave Maryja na część Boga Ojca. że Jej chwalebne pośrednictwo we wszystkich łaskach z nieba nam zesłanych jest prawdą wiary. kościołów i domów. który w swej wielkiej. . który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. który wlał w Moje Serce słodką pełnię Swojej Miłości i stworzył Mnie tak dobrą i miłosierną. co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. wszystko. Modlitwa do Najświętszej Panny (odmawiana często przez Św. Nadto wylał na Mnie taki blask. Moja córko. któryś przez Bogurodzicę Maryję zesłał nam Zbawiciela i zbawienie. Drugie Ave Maryja na cześć Syna Bożego. że jestem po Bogu najłagodniejszą i nąjdobrotliwszą istotą". Matyldzie. że mogę głębiej niż wszyscy Święci wpatrywać się w Najświętszą Trójcę.10.. czym jestem i co posiadam. niezbadanej Mądrości ozdobił i napełnił Mnie takimi darami wiedzy i rozumu. Syna Twojego. Franciszka Serafickiego i Św. Trzecie Ave Maryja na cześć Ducha Świętego. Amen. Amen. że własnymi siłami niczego nie dokonam. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. wszystkie smutki i nędze moje. racz. obwieścił całemu światu. Święta Maryjo. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Umieszczać Jej obrazy w kościołach i domach lub na bramach miast. Wiem. że oświecam całe niebo jak jaśniejące promieniami słońce. spełnię na pewno twoje prośby. Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi Boże. który w swej wspaniałej Wszechmocy tak Moją Duszę wyróżnił. Wspomożycielko wiernych. ale domagam się od ciebie.

Przybytku sławny pobożności. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg niż we wszystkich Świętych Swoich. Stolico mądrości. Matko Stworzyciela. Boże. bym własnym kosztem Cię chwalił. Boże. Panno można. wyniesienia Ciebie.Modlitwa Św. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali. Matko Kościoła. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie elejson. a ja ich tak. módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości. bym do Ciebie cały świat przywiódł. coraz potężniej. Dozwól. Przyczyno naszej radości. Odkupicielu świata. o Panno Przenajświętsza. zmiłuj się nad nami! Synu. Matko dziewicza. Święta Trójco. Matko nienaruszona. bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył. Chryste elejson. . Dozwól. Matko przedziwna. Matko Chrystusowa. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dozwól. Dozwól. Przybytku Ducha Świętego. który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. Matko nieskalana. Maksymiliana Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza. Panno wsławiona. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Duchu Święty. bym Ci przyniósł taką chwałę. Matko dobrej rady. by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej. Kyrie elejson! Chryste. do jak największego. Dozwól. usłysz nas! Chryste. Dozwól. Święta Boża Rodzicielko. Matko najczystsza. Święta Maryjo. wyniszczył się i umarł. Różo duchowna. Panno czcigodna. Panno łaskawa. Jedyny Boże. Święta Panno nad pannami. Matko łaski Bożej. jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Panno roztropna. Matko Zbawiciela. Boże. cierpiał. Skądże mi to szczęście? O dozwól mi chwalić Cię. Panno wierna. Matko najmilsza. pracował. tak jak tego pragnie Ten. coraz szybciej. Przybytku chwalebny. bym się przyczynił do jeszcze większego.

który gładzisz grzechy świata. Królowo Wszystkich Świętych. sługom Twoim. Ucieczko grzesznych. kto się do Ciebie ucieka. W. Panie! Baranku Boży. Gwiazdo zaranna. przepuść nam. Pana naszego. racz nie gardzić słowami moimi. Królowo Męczenników. O Matko Słowa. że nigdy nie słyszano. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. dozwól nam. a za przyczyną Najświętszej Maryi. Maksymilian. który gładzisz grzechy świata. zawsze Dziewicy. Współodkupicielko świata. Bramo niebieska. Z Synem swoim nas pojednaj. ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Wspomożenie wiernych. abyś opuściła tego. Królowo Świata. o Najświętsza Panno Maryjo. Synowi swojemu nas polecaj. Królowo Różańca Św. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pomnij. Arko przymierza. Panno chwalebna i błogosławiona. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pod Twoją obronę uciekamy się. Królowo Wyznawców. O Pani nasza. swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Pokoju. który gładzisz grzechy świata. o Panno nad Pannami i Matko.. Królowo Proroków. Tą ufnością ożywiony do Ciebie. Pocieszycielko strapionych. wysłuchaj nas. że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną. Panie Boże. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen. bezgraniczną. Módl się za nami. Przez Chrystusa. biegnę przed Tobą. Amen. Twej pomocy wzywa. Królowo Patriarchów. cokolwiek . Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Dornie złoty. Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się: Prosimy Cię. Ciebie o przyczynę prosi. cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Pośredniczko nasza. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. pisał Św. Orędowniczko nasza. nieodwołalną Niepokalanej. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) „Pamiętaj zawsze. się nad nami! K.Wieżo Dawidowa. zmiłuj. Uzdrowienie chorych. Pocieszycielko nasza. bezwarunkową. Królowo Aniołów. Królowo wniebowzięta. Baranku Boży. Królowo Rodzin. Wieżo z kości słoniowej. Królowo Apostołów. święta Boża Rodzicielko. czymkolwiek jesteś. Królowo Dziewic. Panie! Baranku Boży. Królowo Polski. jako grzesznik płaczący staję.

przez którą złączyłaś się z Bogiem wiecznym. jakie Boskiemu Synowi w żywocie Twoim Panieńskim ulubiony zgotowały przybytek. wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. Bóg przez wszystkie wieki. nie doszłoby było niebezpieczeństwo do tego stopnia". Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię! Przez tę miłość nieoszacowaną. wyjednał sobie u Boga obfitość różnych zasług. że nie zaraz polecał się Najświętszej Maryi Pannie. którzy Ją. Wskutek czego Święta tak wspaniale była przyozdobioną. cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. spraw pokornie. Pana naszego. Do niej jak dziecko do Matki we wszystkim się uciekaj. Amen. wieczny Boże! Do miłosierdzia Twojego pokorne prośby zanosimy.. o mało co takowej nie uległ.. Panie. Jej wszystko powierz. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP Odpuść.. uderzyła go w policzek. któryś w przeczystym żywocie Przenajświętszej Maryi Panny za Zwiastowaniem anielskim w ciało ludzkie Słowo Swoje przyoblókł. Modlitwa na Święto Narodzenia NMP Udziel. wszystko z Jej ręki przyjmuj. spraw. prosimy Cię. wierny sługa Maryi. mówiąc: „Gdybyś Mnie był zaraz wezwał. to wszystko jest Jej własnością. z czystym sercem przed Tobą stanąć mogli. Amen. tak spraw łaskawie. Wszystko mogę w Tym. Amen. a ponieważ dla czynów naszych podobać się Tobie nie możemy. a jako Boskie Macierzyństwo Przenajświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem. prosimy Cię. aby modły Twoje zastąpiły wszystkie niedoskonałości moje. sługom Swoim darów łaski niebieskiej. Amen.. ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przenajświętsza Panna objawiła się mu i żeby na później był ostrożniejszy.. przyjąwszy ciało nasze... Gertruda odmówiwszy trzy modlitwy. spraw. abyśmy z grzechów oczyszczeni. a to z tego powodu. sługom Swoim winy. abym za Twoim wstawieniem się.. abyśmy. że Pan chwały upodobał ją sobie nad wszelki wyraz. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę głęboką pokorę. Ona jest narzędziem Miłosierdzia Bożego. za Jej miłościwą u Ciebie przyczyną wspomożeni byli. prosimy. tak niech uroczystość Jej .. Amen. co Ona chce. Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP Boże. dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią. Podczas pokusy Raz Bł. Amen. w świątyni był Ci przedstawiony. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Jesteś narzędziem w Jej ręku. Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP Wszechmogący. prawdziwą Boga Rodzicielkę wyznawamy. więc czyń to tylko. Alan. jakich ją sama Najświętsza Panna nauczyła. niech przyczyna Matki Syna Twojego. Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne Św. Panie. udarowaną została wszystkimi zasługami Najświętszej Dziewicy. który mnie przez Niepokalaną umacnia". Jako w dniu dzisiejszym Syn Twój Jednorodzony. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę niewinność i czystość. nagabnięty gwałtowną pokusą.. zbawienie nam uprosi.masz lub możesz. Niech więc z tym wszystkim czyni.. Nic sobie nie przypisuj.

Pozdrawiam Cię. że w godzinę śmierci ukaże mu się w takim uroku i blasku. które z Serca Trójcy Przenajświętszej spłynęły na Ciebie z wielką chwałą. łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Panno. aby ją tego nauczył. że dusza jego przepełniona będzie dziwną pociechą i wesołością. aniżeli świat został stworzony. pięć następujących pozdrowień. pierwej jeszcze. co chcesz Matce Mojej ofiarować. które od wieków z Serca Trójcy Przenajświętszej dla błogosławionego Twego przeznaczenia na Ciebie spłynęły. Potem uczuła jakoby pięć kropel. z której Król Niebios raczył się narodzić i karmić się jej mlekiem dziewiczym. jaką miłością Jej serce macierzyńskie jest przejęte. Księżno niebieska! Panno Niepokalana! Panno. Pozdrawiam Cię. temu z radością okaże. Gertrudzie. ucieczko nasza! Matko Boska. które z Serca Trójcy Przenajświętszej wskutek błogosławionego Twego obcowania i świętego Twego żywota na Ciebie spłynęły. Amen. za nami wstawiaj się! Panno. i śmierci okrutnej Syna Twego na Ciebie spłynęły. Panno Przenajświętsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Pozdrawiam Cię. za nami wstawiaj się! Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo. w które teraz opływasz i na wieki opływać będziesz. prześliczna Różo niebiańskiej wdzięczności. Panno najukochańsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Amen. przyłożył do jej ust Ranę Boku swego Przenajświętszego i rzekł: zaczerpnij stąd to. Pozdrawiam Cię. prosiła Chrystusa Pana. które na Ciebie z Serca Trójcy Przenajświętszej przez naukę i objawienie Syna Twojego spłynęły. jako wybrana między wszystkim stworzeniem na Niebie i na ziemi. WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ Część I Matko Boska. za nami wstawiaj się! . ozdobą i słodką pociechą. Przybądź mi nędznemu grzesznikowi na pomoc teraz i w godzinę śmierci mojej. cnót wszelkich kwiecie! Panno. Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi Gdy razu pewnego Św. niczym nienaruszonej Trójcy Przenajświętszej! Pozdrawiam Cię. Pan Jezus przytuliwszy ją do siebie. Panno najprześwietniejsza! i winszuję Ci tej obfitości łask najsłodszych.Narodzenia wyjedna nam przymnożenie darów pokoju. Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi Matka Boska objawiła Św. Pozdrawiam Cię. Panno najszlachetniejsza! i winszuję obfitości tych łask. prześliczna lilio. Amen. że kto Ją tymi pozdrowi słowami. Pozdrawiam Cię. lilio światlejsza od śniegu. Mechtylda rozważając. które z Serca Trójcy Przenajświętszej i gorzkiej Męki. A nadto dodała. błagamy Cię! Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! Śliczniejsza nad cedry Libanu! Cudniejsza nad perły i złoto! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. jakich przedtem nigdy nie słyszała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. że nigdy Najświętszej Panny należycie nie uczciła. Panno wszelkiej Czci godna! i winszuję obfitości łask najsłodszych.

Matko Chrystusowa. aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku. za nami wstawiaj się! Królowo zastępów niebieskich! O Maryjo. pamiętaj o mnie! Bogarodzico Dziewico Maryjo. przyczyń się za nami! Matko miłości. Spraw. kwiecie miłości! Matko Boska. błogosławię Cię! Królowo wyznawców i Świętych! Królowo Różańca świętego! Królowo trwałego pokoju! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska.Część II Matko Boska. spraw. za nami wstawiaj się! Witaj. za nami wstawiaj się! Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów Panie Jezu Chryste. katastrofy i wojny. abym żył w Bogu. O Maryjo nadziejo nasza miej litość nad nami! Królowo Serca Jezusowego. Amen. Matko Miłosierdzia. Synu Ojca. wiary przykładzie! Witaj. spraw. proś Pana Jezusa za mną! O Maryjo. módl się za nami! Najświętsza Maryjo Panno. ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. za nami wstawiaj się! Część III Matko Boska. Matko boleści i Matko miłosierdzia. Boga-Rodzico! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Witaj. z Bogiem i dla Boga! Matko Boska. łask pośredniczko! Witaj. stanie się naszą Orędowniczką. błagamy Cię! Tyś chwałą Kościoła świętego! Tyś wszystkich zbawionych radością! Tyś ludu grzesznego ucieczką! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. Niechaj Pani Wszystkich Narodów. byśmy się stali świętymi! Pieśni . za nami wstawiaj się! Tyś pierwszą po Bogu Osobą! O Maryjo. przyczyń się za nami! O Maryjo Dziewico boleści pełna i Matko. nadziejo nasza! Witaj. Akty strzeliste O Maryjo. za nami wstawiaj się! Matko Odkupiciela! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Matko pięknej miłości! Matko nienaruszona! Matko Bożej mądrości! Matko nasza najświętsza! Matko Boska. módl się za nami! Ukochana nasza Matko Boska od Najświętszego Sakramentu.

Dzień II (3 października) Pani Najświętsza! Miłość i wszechmoc Boża sprawiły. * Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie. że zostałaś obdarzona łaską. która w tym stopniu nie była udziałem żadnego człowieka. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. Matko Zbawiciela. Tobie się kłaniają chóry anielskie. * Tyś jest godną. * Posadziła najbliżej siebie. abyś rodzajowi ludzkiemu dała Zbawiciela. Spraw. * Jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie. Cierpienia Zbawiciela świata były także Twoimi cierpieniami. abyś mogła stać się godną Rodzicielką Jego Syna. byśmy Cię kochali * Z Jezusem wiecznie tam. * Najlepszą jesteś z matek. abyśmy przez czystość serca i nieustanne umacnianie więzi z naszym Odkupicielem sami zdążali do zbawienia i równocześnie pomagali innym w jego osiągnięciu. Matko Syna Bożego i Matko nasza! Według odwiecznych swych wyroków wybrał Cię Bóg. Pan Bóg sam. MATKA BOŻA ZBAWICIELA (Wspomnienie NMP Matki Zbawiciela obchodzimy 11 października) Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Każdy dzień nowenny rozpoczynamy modlitwą: O Maryjo. Maryjo. * Ciebie prosi i plemię ludzkie. * Patrz u stóp dziatki Twe. * Upływa już ten czas. O Matko. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. * Tyś jest Cesarzową świata całego. Święta Maryjo. Spojrzyj na nas i uproś nam tę łaskę. daj nam swe. pełna łaski. * Gdzie święci są Anieli. * Rządź. * O święta Matko i Pani. Panno Maryjo! Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. * O Maryjo błagam Cię. * Ciebie pozdrawiają Duchy niebieskie. Ciebie. tego. Dzień III (4 października) . prowadź. * Twej łaski otwórz dłoń * I grono wiernych dziatek * W Twym Sercu zawsze chroń. Ty stanęłaś u Jego boku. Módl się za nami. * Lecz już się kończą chwile. Maryjo. a teraz nieustannie wstawiasz się za nami. gdy podjął wielkie zadanie jednania świata z Ojcem i wiernie w jego wypełnianiu uczestniczyłaś. Maryjo. zdrowaś. * Bierz serca. * O Maryjo pobłogosław * Wszystkie dzieci Twe. kieruj nami. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. Maryjo. * Gdzie Stwórca. Dzień I (2 października) Niepokalana Dziewico! Bóg uchronił Cię od wszelkiej skazy winy pierworodnej i ubogacił blaskiem świętości. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie. W.O Maryjo witam Cię. * Gdy tak do serca mile * Tuliłaś wszystkich nas. K. (3 x) Dzisiaj pozdrawiamy. uproś nam zrozumienie nieocenionej wartości tego daru i dopomóż w gorliwym współdziałaniu z Chrystusem w dziele zbawienia świata. * Zdrowaś.

Świadoma niezwykłości tego wyniesienia. Dzień VII (8 października) Pokorna Służebnico Pańska! Ciebie Bóg nad wszystkich umiłował. że ta konsekracja przynosi zbawienne owoce dla nas i dla innych. którzy narodzili się do nowego życia w cieniu Krzyża. skłaniająca do oddania życia za przyjaciół. Tą miłością ogarnęłaś wszystkie dzieci Boże powierzone Ci u stóp Krzyża. aby w Twoje macierzyńskie dłonie złożyć swego Syna. Dzień V (6 października) Matko pięknej miłości! U boku Twego Syna doświadczyłaś. Dzień VI (7 października) Przykładzie życia doskonałego! Jak niewiele jest słów o Tobie na kartach Ewangelii. ubóstwa i posłuszeństwa weszliśmy na drogę takiego właśnie życia. swą Orędowniczkę i Wspomożycielkę. Dzień IV (5 października) Wspomożenie wiernych! Od wieków lud chrześcijański upatruje w Tobie.Przykładzie wiary! Pozdrawiamy Cię dziś wraz ze św. Ośmieleni Twą matczyną dobrocią i troską prosimy: zwróć na nas swe miłosierne oczy i uproś nam łaskę niewzruszonej nadziei wśród wszelkich przeciwności życia na ziemi. Tyś uwierzyła w posłannictwo anioła. Do Ciebie zatem kierujemy nasze błaganie: Wspomagaj nas nieustannie w dążeniu do coraz doskonalszego umiłowania Twego Syna. Uproś nam łaskę niewzruszonej i żywej wiary oraz apostolską gorliwość serca. Elżbietą: „Błogosławiona jesteś. Wpatrzeni w przykład Twej pokory prosimy: Wspomagaj nasze starania o poznanie prawdy i o zgodne z prawdą postępowanie. Świadomi wielkiej godności przynależenia do Ciebie. Do Ciebie też ucieka się z niezachwianą nadzieją w chwilach trudnych.. co brudzi i plami. Przez złożone śluby: czystości. byś mogła stanąć przed nami jako niedościgły wzór życia oddanego bez reszty Bogu. a zarazem jak dużo.. Tyś uwierzyła w bóstwo swego Syna. któraś uwierzyła". jeśli codziennie jest na nowo przeżywana w duchu wierności i miłości. jako Matce Boga a zarazem Matce odkupionych. wołamy: Ochraniaj nas swym wstawiennictwem od tego. czym jest miłość bez granic. wzywając Twego wstawiennictwa. Jesteś Matką odkupionych. byśmy ją w naszym otoczeniu rozszerzali i umacniali. umacniaj w poszukiwaniu prawdy i dobra. Dzień IX (10 października) . Jesteśmy świadomi. Bądź w każdym czasie ostoją i ratunkiem dla tych. Uproś nam zatem łaskę radosnego podejmowania wszystkich trudów tej drogi oraz łaskę wytrwania. Ciebie też szczególnie przyozdobił swymi darami. Dzień VIII (9 października) Matko Kościoła! Na Kalwarii przekazał nas konający Jezus pod Twoją macierzyńską opiekę. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". wypowiedziałaś słowa pełne pokory: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. do rozszerzania naszych serc dla bliskich i dalekich i do kształtowania życia w duchu miłości ofiarnej.

A Jezusa. a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. * Otrzyj łzy nieszczęśliwych.. Prosimy Cię za nimi wszystkimi oraz za tymi. witaj. synowie Ewy. Zamiast Ojcze nasz: Maryjo. O Matko Miłosierdzia. o litościwa. Najmiłosierniejsza Matko. Źródła życia i świętości i do zaczerpnięcia z Niego łaski. jak widzimy. błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy. oto my dzieci Twoje. na tej biednej ziemi. O Matko Miłosierdzia. * Racz zlać na dusze nasze. Weź ich w swą opiekę. którzy im niosą światło wiary i dar łaski. abyśmy strzegli czystości i niewinności. MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia Koronka składa się z trzech dziesiątek Na początku: Witaj. Pieśń (Wezwania do Matki Bożej Miłosierdzia) Miłosierna Matko Boska (3x). matki. jak i fizycznym. O Matko Miłosierdzia. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim. broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. błogosławieństw zdroje. oto my grzesznicy. utul smutnych płacze.. oto my pielgrzymi. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. * Okaż nam serce matki. uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. Matka płacze. * Błogosław ojców. Przeto. wiernie . Uproś im dar wytrwania w gorliwości i pobożności oraz wielki hart ducha w przeciwnościach. O Matko Miłosierdzia. Amen." Ocierajmy Łzy Matce Bolesnej trwając mocno w nauce Chrystusowej i Jego przykazaniach. oto Twe rodziny. * Spraw. czego potrzebujemy.Królowo świata! Męka i Śmierć Twego Syna ogarnęła zbawczą mocą całą ludzkość. przyczyń się za nami. odziej płaszczem cnoty. słodyczy i nadziejo nasza. jęcząc i płacząc na tym łez padole. o słodka Panno Maryjo. Matko. gdy widzi swoje dzieci zagrożone złem. szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. powiedział: „Łzy Maryi. Jak wielu jednak nie zna Go wcale. Łzy Matki Bożej należą do porządku znaków: świadczą o obecności Maryi w Kościele i w świecie. Niech to Serce nas broni. Maryja płakała w La Salette. wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie. Orędowniczko nasza. Na zakończenie: Otwierasz przed nami. one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. MATKA BOŻA BOLESNA (Wspomnienie NMP Bolesnej obchodzimy 15 września) Ojciec Św. tak duchowym. co jest nam potrzebne. Jak wielu znajduje się nadal w cieniu śmierci i niewiary. * Prowadź nas drogą łaski. wszystko to. były w Jej objawieniach. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Maryjo. a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem. Do Ciebie wołamy wygnańcy. Matko Miłosierdzia. życie. O Matko Miłosierdzia. Wszyscy też ludzie są powołani do poznania za pośrednictwem Ewangelii... O łaskawa. oto my sieroty. Matko miłosierdzia. wynagradzając Jej Niepokalanemu Sercu. Jan Paweł II w homilii z okazji poświęcenia Sanktuarium Madonny Płaczącej w Syrakuzach dnia 6 listopada 1994 r. starców i dzieciny. Uproś nam. Królowo. Matko łaski i Matko Miłosierdzia. oto my tułacze. kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. (Refren powtarza się po każdym wezwaniu) O Matko Miłosierdzia. Do Ciebie wzdychamy.

. rzekł Matce swojej: „Niewiasto. Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze Swoimi prośbami. gdzie jest odmawiana ta koronka!"." Modlitwa: O Maryjo. Zamiast Ojczenasz. która z największą miłością współbolała z Tobą.. Boleść V: Konanie Jezusa. a . Boleść VI: Przebicie włócznią Boku Jezusa. wysłuchał nasze wołanie.. wysłuchaj prośby nasze . Potem rzekł uczniowi: „Oto Matka twoja". Amen". Maryjo-Dziewico. nigdy nie pozostanie obojętna na wołanie cierpiącego człowieka. Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej W dniu 21 września 1982 r. Módlmy się: Boże.. o Dobry Mistrzu. Matka Najboleśniejsza. prowincja Brescia.. abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki. szczególnie przed Najświętszym Sakramentem. którego miłował. aby Twój Boski Syn Jezus. niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte! Antyfona: „Gdy ujrzał Jezus Matkę. Na zakończenie (3x) „O Jezu. Boleść IV: Spotkanie Jezusa niosącego krzyż. z ufnością prosząc o Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników. według przepowiedni Symeona. W. stojącą pod Krzyżem i ucznia. abyśmy. Boleść III: Zgubienie Jezusa. Po każdym Zdrowaś Maryjo odmawia się następujący akt: Święta Matko. a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi. oto Syn Twój". Zwracajmy się chętnie do Matki Bożej Bolesnej we wszystkich naszych strapieniach i udręczeniach.. (7x) „O Jezu. którego wzywamy. Doprowadź nas do radości w królestwie niebieskim.odmawiając Różaniec Św. znajdującej się u rodziny Baisini Rina we włoskiej miejscowości Erbanno di Boario Termę. spójrz na Krwawe Łzy Tej. proszę. płakała Matka Najświętsza Krwawymi Łzami w marmurowej figurze „Róży Duchownej" (30 cm wysokości). spójrz. Amen. przeniknął miecz boleści. Boleść VII: Złożenie do Grobu Jezusa. Matka Boża wychodząc naprzeciw śmiertelnie zagrożonej ludzkości. Matko Boleści. Spraw. spraw to. Zamiast Zdrowaś Maryjo.. dla zasług tylu boleści.przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki". K. Boleść II: Ucieczka do Egiptu.: „O Jezu. przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej. stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. podczas Twojej Męki. która umiłowała Cię najwięcej już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie". powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z miejsca. Matki Twojej. Ona. Koronka do Serca Matki Bolesnej Ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej: (7x) Zdrowaś Maryjo odmawiamy: Boleść I: Proroctwo Symeona. Na początku: „O Jezu. spraw łaskawie. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. gdyż Ona rozumie każdą naszą niedolę i z utęsknieniem wyczekuje naszych modlitw. najsłodszą duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi. towarzysząc Ci na Twej bolesnej Drodze Krzyżowej. oddając Jej cześć jako Matce Bolesnej. przez Jej pośrednictwo doznali zbawiennych skutków Twojej Męki.

Taki błogosławiony testament zostawił Jezus Tobie. której duszę najświętszą boleść jakby mieczem przeszyła przy śmierci Jezusa. aby wydały w nas stokrotne owoce. W. wlej w serce moje męstwo i strzeż go". dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Święta Matko. przyczyń się za nami. której duszę miecz boleści przeszył. 915) Nowenna do Matki Bożej Bolesnej O dobra Matko. ale jest mężna. złącz moją duszę z Jezusem. przyczyń się za nami. Święta Matko. który rzekł do Ciebie. lecz w nim oddał Ci jako Matce wszystkich wiernych. abyśmy umieli serdecznie współczuć z Tobą. któraś przed złością Heroda musiałaś z Dziecięciem uciekać do Egiptu i znosić przykrości wygnania. przyczyń się za nami. Błogosławiona Panno Maryjo. (Dz. niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. przyczyń się za nami. lecz także do nas wszystkich. kiedyś na drodze Kalwaryjskiej spotkała swojego Syna. wskazując na swego ucznia Jana: Niewiasto. Faustyna: „O Maryjo. gdyś stała pod Krzyżem pełna boleści. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. W tych słowach Jezus nie tylko Jana ogłosił synem Twoim. Święta Matko. zakuty w kajdany. oto syn Twój. Amen. kruszą moc szatana! O Jezu. nie tylko do niego samego się odnoszą. jakich doznałaś w Swoim Sercu jako Matka Odkupiciela świata. Matko najłaskawsza. O czysta Dziewico. o które Go błagamy i doprowadził do szczęścia wiecznego. Święta Matko. prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. wysłuchaj modlitwy mojej. Twoje Krwawe Łzy. któraś pogrążona w smutku złożyła w grobie Ciało najmilszego Syna Swego. proszę cię przez boleści. gdyś pod Krzyżem trzymała Ciało Jezusa i łzami obmywała Jego Rany. i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. której dusza jak wosk od boleści topniała. bo jest z Jezusem. Matko bolejąca. Pomnij o dobra Matko. K. przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! * Św. Zjednaj mi błogosławieństwo we wszystkich pracach moich. bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. Matko najsłodsza. której Symeon zapowiedział. któraś zadrżała z boleści. przyczyń się za nami. Święta Matko.przez przyczynę Twoich matczynych Krwawych Łez udzielił nam łask. wyjednaj nam u Syna odpuszczenie grzechów i obfitość łask zbawiennych i naucz nas z nimi współpracować. Święta Matko. któraś z niewymowną żałością patrzyła na Syna swego wiszącego na Krzyżu i słuchałaś ostatnich słów Jego. Matko słodka. Wejrzyj na nas. upodobniona w cierpieniu do Syna swego. Twa dusza nie łamie się. że miecz boleści przeszyje duszę Twoją przyczyń się za nami. a w szczególności uproś mi (wymień to. zasłużył sobie na wieczną chwałę w niebie. Święta Matko. ciężki Krzyż dźwigającego. przyjmij nas w swoją opiekę. Święta Matko. pouczaj mnie o życiu wewnętrznym. któraś z niepokojem duszy i ze łzami w oczach szukała w Jerozolimie swego zgubionego Syna. daj mi poznać boleści Twoje. o Matko Bolesna. na ostatnie zlecenie Syna swego umierającego. Matko Bolesna. którzy wierzymy w Jezusa. przyczyń się za nami. przyczyń się za nami. co chcesz prosić). abym rozważając zbawienne cierpienie Twoje i Mękę Jezusa. a dla zasług Męki Twojego Syna uproś nam łaski zbawienne. co duszę Twoją mieczem przeszyły. Również słowa wypowiedziane do Jana: Oto Matka twoja. . gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zdrowaś Maryjo. O Matko ukochana. którego doznało mężne Serce Twoje patrząc na konanie Jezusa. przez Serce Twoje. W. 5. o Matko najboleśniejsza Maryjo.. Przyjmij nas za dzieci swoje i otocz swoją opieką macierzyńską. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Zdrowaś Maryjo... Amen. dla tego smutku. 3. Jak była na początku. przez Serce Twoje tak zatrwożone. byśmy po tym wygnaniu ziemskim ujrzeli Syna Twego. Użalam się nad Tobą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny K. starca Symeona. przez Serce Twoje. dla tego męczeństwa. K.. uproś mi cnotę hojności. 4. uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. Amen. Zdrowaś Maryjo. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Użalam się nad Tobą. O Matko ukochana. tak współumęczone. Boga i Pana naszego. Użalam się nad Tobą.. boleści pełna. przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię. uproś mi cnotę pokory i dar Św. Użalam się nad Tobą. którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa. . błagam Cię. przez pełne miłości a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię. o Matko najboleśniejsza Maryjo. nam krzyżującym Syna Twego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. najboleśniejszaś Ty między niewiastami i opłakany Owoc żywota Twojego Jezus. uproś mi cnotę strzemięźliwości i dar dobrej rady. który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. O Matko ukochana... Amen. szczególniej względem ubogich i dar pobożności. Tobie ulegać i ufać.. tak tęsknotą ściśnione. tak Ty. bojaźni Bożej. miłować. święta Panno Bolesna. O Matko ukochana. Panie. Krzyż Swój niosącego. A zarazem jako dobra Matka naucz nas Ciebie czcić. Zdrowaś Maryjo. dla tej tęsknoty w jakiej było Serce Twoje najtroskliwsze w czasie zgubienia drogiego Jezusa Twego. Ukrzyżowany z Tobą. uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. 2. dla tej trwogi. teraz i zawsze. Matko Ukrzyżowanego. która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu.. błagam Cię. Użalam się nad Tobą. O Matko ukochana. Matko miłosierdzia. pośpiesz ku ratunkowi memu. uznajemy naszą Matkę najmilszą i Tobie jako Matce w opiekę się oddajemy. Boże. W. o Matko najboleśniejsza Maryjo. 1. dla tej żałości. Zdrowaś Maryjo. któraś tak wiele wycierpiała w Sercu Swoim dla naszego zbawienia. nie przestawaj wstawiać się za nami i prowadzić nas. A jak Syn Twój stał się za nas ofiarą na Krzyżu i mocą tej ofiary jest nieustannym Pośrednikiem u Ojca. wejrzyj ku wspomożeniu memu. i na wieki wieków.Ufni przeto w moc testamentu Chrystusa i stosując się do Jego zlecenia .w Tobie.. Święta Maryjo. Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej Zdrowaś Maryjo. który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa Św. błagam Cię.

Panie Jezu Chryste. jest moją ulubioną modlitwą".. błagam Cię. że ty i inni nie jesteście skutecznymi w waszym głoszeniu. Matka Twoja. którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa. Dopóki wzorem Św. że kiedy Pan Bóg chciał odnowić świat. Tak czynił zawsze Św.. który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. gdzie pójdziemy. módl się za nami! Z każdej. błagam Cię. W. dla tego ciosu. Dominika kaznodzieje polecali nabożeństwo Różańca Św.KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (Królową Różańca Św.. O Matko ukochana. o Matko. którzy stawiają Mnie w świetle. a także w . Jezu Chryste Zbawicielu świata. prosimy Cię. Amen. o Matko. * Ucieczko grzesznych. Zdrowaś Maryjo. najgodniejsze miłości Serce Jego. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dominik. Odmawiajmy go wspólnie w rodzinie. 31 Wig) Nauka o Różańcu Świętym Nie tylko w miesiącu październiku. Dominika. Zdrowaś Maryjo. Pracujecie na ziemi nie użyźnionej jeszcze deszczem. odmawiajmy idąc drogą i podróżując. * I gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami! * Ucieczko grzesznych. o wielkości tej modlitwy: „Synu mój . raniące Go. pobożność i zapał kwitły w Zgromadzeniach zakonnych wiernych tej praktyce. dla tej Rany. i to wyjaśnia sukces jego głoszenia. Przez Ciebie. której najświętszą duszę w godzinę Męki Twojej miecz boleści przeniknął. do Serca Twego * Mieczem boleści wskroś przeszytego * Wołamy wszyscy z jękiem. Pieśń Matko Najświętsza. zesłał najpierw deszcz Pozdrowienia Anielskiego: w taki sposób. uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. w oschłościach duszy i radościach. tą najcięższą boleścią strapione. o Matko najboleśniejsza Maryjo. * Wspieraj nas Twego Serca łaskami. 7. Panno najboleśniejsza. a nie inny.6. ale każdego dnia odmawiajmy tak wspaniałą modlitwę.. przez Serce to Twoje przeszyte. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módl się za nami. A nade wszystko odmawiajmy go wspólnie w Kościołach. otrzymują życie wieczne" (Ekl 24. został świat odnowiony. (Ojciec Św. K. W waszych kazaniach zachęcajcie do odmawiania mojego Różańca: wtedy właśnie otrzymacie wiele nawróceń". uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. przez Serce Twoje. wspominamy 7 października) „Różaniec Św. teraz i w godzinę śmierci naszej błogosławiona Panna Maryja. o Matko najboleśniejsza Maryjo. odmawiajmy go dniem i nocą.powiedziała Ona . Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości. Wiedzcie. Jan Paweł II) „Ci.nie dziw się. w uniżeniu klęcząc przed Najświętszym Sakramentem! Matka Najświętsza pouczyła Św. ach. O Matko ukochana. Użalam się nad Tobą. do Ciebie strony * Woła w swej nędzy lud uciśniony. módl się za nami! Gdzie my. módl się za nami! NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . ze łzami: * Ucieczko grzesznych. Użalam się nad Tobą. wielkiego swojego czciciela. jaką jest Różaniec Św..

. Jan Paweł II. a zagłuszone sumienia nie pozwalają im rozróżniać dobra od zła.. Elżbiety 1x Ojcze Nasz. do Elżbiety niosła. RADOSNA Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 1x Ojcze Nasz. potrzebuje wiele modlitwy. wielu odstępuje od wiary świętej przechodząc do rozmaitych sekt. wezwał wszystkich biskupów... które staje się coraz bardziej naglące w tym ostatnim okresie". Coraz bardziej można zaobserwować niepokojące zjawisko odchodzenia od modlitwy.. któremu powinniśmy być posłuszni.. z Ducha Świętego poczęła. CZĘŚĆ I. nie widziało się nigdzie nic innego. filarem życia wewnętrznego każdego katolika.... do „wyznaczenia jednej godziny tygodniowo wspólnej modlitwy w każdej poszczególnej diecezji.. Tajemnica II Nawiedzenie Św. jak możemy się bronić. które powinny być podstawą. Amen. otrzymany z Nieba. o Panno. Zdrowaś Maryjo... 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo. W 1998 r. Chwała Ojcu i Synowi. jak wielka jest moc Różańca Św.. pobożności.... . Różaniec.. Zdrowaś Maryjo. który usiłuje szerzyć wszędzie swe błędy. od kiedy natomiast zlekceważyło się ten dar. widząc tak tragiczną sytuację w Kościele usiłuje ją zmienić. lecz jeszcze przesiąkniętym wpływem szatana. gdyż wtenczas możemy rozeznać zbliżające się niezliczone ataki złych duchów i otrzymujemy światło. Ojcze nasz. po słowie „Jezus" można który niech w nas pomnaża wiarę. praktyk religijnych. grup i ruchów kościelnych. nawet pośród Sług Świętej Matki Kościoła" do zgromadzenia wszystkich przedstawicieli i odpowiedzialnych różnych zgromadzeń zakonnych... Wierzę w Boga.. w intencji o nawrócenie świata i o to. i Duchowi Świętemu. po słowie „Jezus" można który niech w nas rozpala miłość. kapłanów i świeckich „w tym czasie bogatym w obietnice i nadzieje. Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można który niech w nas wzmacnia nadzieję. ciągle wiszącej nad światem. Sakramentów Św. aby nie ulec pokusie. gdyż ma on wielu przeciwników. niechaj będzie wszędzie odmawiany.. Dlatego też Ojciec Św. Grzech panoszy się wszędzie. i jakimi względami darzy Matka Boża wiernych jego czcicieli! W obecnych czasach Kościół Św.. i Ducha Świętego.. Niech w czasie tej jednej godziny w tygodniu będzie on rozważany i odmawiany według polecenia Najświętszej Dziewicy. RÓŻANIEC ŚWIĘTY W imię Ojca i Syna. W apelu tym wzywa Ojciec Św.. pokuty.. jak grzechy i nieporządki. coraz bardziej zanika jego poczucie. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. który poprowadzi lud ku prawdziwej wolności dzieci Bożych. błogosławiony oręż. tak bardzo napełniony Duchem Świętym. Matka Najświętsza prosi nas o Różaniec Św. by została oddalona i unicestwiona groźba trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.świecie chrześcijańskim. nawołując cały świat do zorganizowania w Kościołach wspólnej modlitwy różańcowej.. by odpowiedzieli pozytywnie na Jego apel. My nawet sobie nie wyobrażamy. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. Ojciec Św. o Panno.

CHWALEBNA ..... 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas ciężki krzyż dźwigał. w Betlejem porodziła.Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas krwią się pocił. 10x Zdrowaś Maryjo.... o Panno.. Tajemnica V Znalezienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. Tajemnica IV Dźwiganie krzyża 1x Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo. Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. w kościele znalazła...... Tajemnica V Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 1x Ojcze Nasz. 10x Zdrowaś Maryjo.. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz.... w kościele ofiarowała. CZĘŚĆ II. BOLESNA Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 1x Ojcze Nasz.. 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.... 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo... o Panno. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był cierniem ukoronowany. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był biczowany.. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był ukrzyżowany.. CZĘŚĆ III..... 10x Zdrowaś Maryjo. o Panno.

zwycięży heretyków. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. 3. wziął do nieba.. po słowie „Jezus" można dodać: który nam Ducha Świętego zesłał. 10x Zdrowaś Maryjo. . Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym. że cnoty i dobre dzieła zakwitną.. którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.. Och.. że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi. przebacz nam nasze grzechy.. pomniejszy grzechy. Alanowi de Rupe) 1.. 10x Zdrowaś Maryjo. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca. Tajemnica V Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi 1x Ojcze Nasz. Po każdej dziesiątce dodać modlitwą: O mój Jezu. po słowie „Jezus" można dodać: który zmartwychwstał. otrzyma on od Boga obfite przebaczenia dla dusz. Ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Maryjo dla tych.... Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego (dane bł.Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego 1x Ojcze Nasz.. 4. zniszczy.. i kara za wszystkie jego grzechy". Każdemu zaś. w niebie ukoronował. którzy będą odmawiać Różaniec. o Panno.. otrzyma wyjątkowe łaski. podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. * Bł. Alanowi Matka Boża powiedziała: „Wiedz. po słowie „Jezus" można dodać: który do nieba wstąpił. 10x Zdrowaś Maryjo. zachowaj nas od ognia piekielnego. 10x Zdrowaś Maryjo. aby w końcu życia zostały mu całkowicie odpuszczone i winy. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym. uproszę. który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego piętnaście tajemnic..... jako nagrodę za tak dobrą przysługę. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu. odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności.. Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. Tajemnica IV Wniebowzięcie Matki Bożej 1x Ojcze Nasz. 10x Zdrowaś Maryjo. 2. o Panno. którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach.. Spowoduje on... taka dusza uświęci siebie tym sposobem.

jako zadośćuczynienie za naszą wyniosłość i brak Twojej Woli w nas. że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci. którzy odmawiają Różaniec. 9. Wszyscy. Dusza. 6. 10. * Papież Jan Paweł II: „Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości. Wszystkich. aby wyłącznie pełnić Wolę Bożą". „Tak" Matki Najświętszej dało nam Przenajświętszy Sakrament. Panie Jezu. Nie tylko o naszym życiu po śmierci. gdyż Ciało Pana Jezusa zostało ukształtowane z Niepokalanego Serca Jego Matki. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi tajemnicami. jakiekolwiek narzuca obowiązki. tam się decyduje. które nam daje w Eucharystii. Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę. o co prosicie przez odmawianie Różańca. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. jeżeli będzie sprawiedliwym. będę wspomagała w ich potrzebach. jakiejkolwiek od ciebie wymaga ofiary. Otrzymacie wszystko. Uwolnię z czyśćca tych. 13. Naucz się mówić z Matką Najświętszą każdego dnia: „oto ja służebnica doskonałego posłuszeństwa". Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. Druga wersja rozważań ułożona przez Wspólnotą Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej TAJEMNICE RADOSNE Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Wersja I W tej tajemnicy rozważamy posłuszeństwo Matki Najświętszej wobec Słowa Bożego i Jej otwarcie się na Jego Wolę. którzy mieli nabożeństwo do Różańca Św. Rozważania Tajemnic Różańca Świętego Pierwsza wersja rozważań zaczerpnięta z książki „Kochać Jezusa Sercem Maryi" O. miej zawsze w sercu tę odpowiedź miłości: „oto służebnica Pańska gotowa wszystko wykonać. Jakiekolwiek zsyła na ciebie próby. wszystko poświęcić. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca . świadomi Twej pełnej miłości w Przenajświętszym Sakramencie łączymy się z pokorą i doskonałym wypełnieniem Woli Bożej przez Matkę Najświętszą. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.M. abym zawsze pełnił Wolę Bożą z miłością i uległością. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę. kiedy Pan Jezus zażąda ode mnie ofiary dla ratowania dusz grzeszników. abym był zawsze gotów. . Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości. są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. 15. 8. nie zginie. Proszę Cię. ale także o wydarzeniach tego świata". 7. Pan Jezus zamknął się w tym czystym łonie. Tam gdzie się modli. która poleci Mi się przez odmawianie Różańca. Lucia.5. Naśladujmy Matkę Najświętszą w Jej doskonałym pełnieniu Woli Bożej. doświadczenia. wytrwałym w łasce Bożej. Wersja II Gdy „Fiat" zostało wypowiedziane przez Serce i usta Matki Najświętszej. 11. którzy rozpowszechniają Różaniec. 12. nie zginie śmiercią niespodziewaną. prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. Z Jej Ciała Pan Jezus wziął Ciało. nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia.nie umrze bez Sakramentów Kościoła. 14. będzie godnym życia wiecznego.

o łaskę. aby Go adorować. naucz mnie oddawać Bogu należną cześć oraz dziękczynienie za Jego miłość i okazywane miłosierdzie grzesznikom. aby służąc jej w potrzebie. tak teraz przybywa Ona do nas z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie. ubóstwa. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. aby być dla mnie wzorem wyrzeczenia. tak jak w Najświętszym Sakramencie stajesz się ubogi. Wersja II Matka Najświętsza podjęła trud drogi do Elżbiety. Św. uczyń nas bogatymi w pełnię Twojej Łaski. Podobnie nasze pokorne odwiedziny złożone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie sprawiają Mu ogromną radość. Panie Jezu. cichości i uniżeniu . Matka Najświętsza wyśpiewuje Ojcu Niebieskiemu hymn uwielbienia i dziękczynienia za Jego wspaniałomyślną miłość ku Niej i całej ludzkości. abym z wdzięcznością przyjmował wszystko to. o ducha ubóstwa. Św. sprawili Mu swą wizytą wielką radość. Elżbiety Wersja I Jak do Elżbiety przybyła Matka Najświętsza w czasie. Matko Najświętsza.przychodzimy do Betlejem. Proszę Cię Matko Najświętsza o łaskę.którym jest On obojętny. Dlatego dzisiaj nasze nawiedzenie Pana . abyśmy znaleźli całe swoje bogactwo w Jego Boskiej Miłości i wszystkie swoje skarby w Jego Rzeczywistej Obecności. „ogałacając Się" w Swoim Majestacie. Panie Jezu. abyśmy też mogli rozpoznać Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie. jest kamieniem obrazy dla tych. gdy była potrzeba. Nie wybiera pałacu i przepychu. Tak jak prawie 2000 lat temu „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami". Prosimy Cię. abym z radością przyjął tę łaskę. bo w tym Sakramencie nieskończonej Miłości Pan Jezus wylewa na nas Swojego Ducha Świętego. Matka Najświętsza adoruje Syna Bożego w pokorze. Jan Chrzciciel rozpoznał Ciebie. My teraz radujemy się w Jego Obecności.na kolanach. Proszę.Hostią świętą. Pasterze i Królowie przybywając do Dzieciątka Jezus. a Jan w jej łonie był rozradowany z obecności Pana Jezusa. co mi zsyła Boża Opatrzność. Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Jak w Świątyni Matka Najświętsza przedstawiła i ofiarowała Pana Jezusa Bogu Ojcu. abym służył drugim. trzej królowie i oddają pokłon Dzieciątku Jezus. które przez swoją lekkomyślność utraciły łaski. Ten sam Pan Jezus narodzony w Betlejem jest prawdziwie. rzeczywiście obecny dla nas w Przenajświętszym Sakramencie. byśmy mogli przychodzić do Niego z ufnością i wiarą. tak prosimy Ją obecnie. To proroctwo Symeona mówiące o tym. gdyż Święta Eucharystia jest powodem zakłopotania pysznych. trwa obecnie. przeżywać wspólnie radość z oczekiwania na przyjście Syna Bożego i głosić chwałę Boga. Matko Najświętsza. Proszę Cię. którzy opuszczają i znieważają Go . by ofiarowała nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. tak i dzisiaj słowo ponownie staje się Ciałem . Matko Najświętsza proszę Cię. doprowadzając dusze zatwardziałych grzeszników do Boga.Tajemnica II Nawiedzenie Św. Bóg przychodzi na ziemię. Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem Wersja I Kiedy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament . Padają na kolana pasterze. Pan Jezus nie przestaje nas nawiedzać w Świętej Eucharystii. cierpienia. Wersja II Pan Jezus przychodzi na świat w ubogiej stajence. że mogę przez modlitwę i pokutę przyprowadzać do Ciebie dusze grzeszników. że Pan Jezus będzie odrzucony.

w którym mam upodobanie" (Mt 3. A gdy został ochrzczony.Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest tak ważne. Chce wypełnić „wszystko. Matko Najświętsza. którzy oddalili się od Jego Eucharystycznej Miłości. abyśmy wytrwali w wierności Twojej nauce i nie pozwól. nie narzeka. to znaczy chce wypełnić doskonale wolę Ojca. Jezus także przyjął chrzest. Prosimy Cię Panie Jezu przez Najświętsze Serce Matki Bożej. Masz się oddać cały Panu Jezusowi. Z wytrwałością i ufnością szukała Matka Boża dwunastoletniego Pana Jezusa. chce być ochrzczony razem z grzesznikami. ukazał się Duch Święty. otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego. Matko Najświętsza proszę Cię. tak i my dzisiaj ofiarujemy Bogu wszystko dobro i całą naszą nędzę. abyśmy zawsze byli gotowi do wszelkich wyrzeczeń dla ratowania dusz grzeszników od wiecznego potępienia. Uczy nas. Matka Najświętsza uczy mnie roztropności i natychmiastowego poszukiwania Pana Jezusa w przypadku niepożądanego z Nim rozstania poprzez grzech. Odnajdują Go w Świątyni Jerozolimskiej. Nie mogę opuścić żadnej okazji do ofiary. Wersja II Kiedy cały lud przystępował do chrztu. w postaci cielesnej niby gołębica. byśmy się kiedykolwiek odłączyli od Ciebie. w Tobie mam upodobanie" (Łk 3. stając się w ten sposób dziećmi Bożymi. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. Jezus. Prosimy Cię Matko Najświętsza o łaskę. Również nasze serce od chwili przyjęcia chrztu świętego staje się świątynią Trójcy Świętej. Pocieszajmy Go za tych. Jan Chrzciciel nie rozumie.17). Bolesne proroctwo Symeona wywołuje w Sercu Matki Najświętszej wiele goryczy. Radość Symeona jest dzisiaj naszą radością. Oddajmy chwałę . lecz nie żali się. solidaryzuje się z grzesznym rodzajem ludzkim. Chrystus chce dla Siebie wszystkiego. Ty ofiarowałaś Pana Jezusa w Świątyni Bogu Ojcu. przyjmując chrzest Janowy. Tajemnica V Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Matka Najświętsza odnalazła Pana Jezusa po trzech dniach. a głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany. niewinny. uproś mi łaskę tęsknoty za Panem Jezusem i poszukiwania Go w kościele. Józefem poszukuje dwunastoletniego Pana Jezusa przez trzy dni i trzy noce. Niech łaska Twoja Matko Boża przepełnia moje serce coraz doskonalszą miłością do Boga. TAJEMNICE ŚWIATŁA Tajemnica I Chrzest Jezusa w Jordanie Wersja I Jezus wchodzi do rzeki Jordan i pragnie przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. kiedy możemy się wpatrywać w Pana Jezusa w Sakramencie Miłości. a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. którym jest Kościół Święty. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. Jakąż nieopisaną radość przeżywała znajdując Go. abym przez nią doprowadzał do Niego grzeszne dusze. dlaczego Jezus. A gdy się modlił. nie broni przed cierpieniem. Przy Jego chrzcie jest obecna cała Trójca Święta. Józefem ofiaruje Bogu Ojcu Dzieciątko Jezus w Świątyni Jerozolimskiej. gdzie jest nieustannie obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Przez przyjęcie chrztu zostaliśmy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa. co sprawiedliwe" (Mt 3. wytrwała i ufna. Jezus objawia swoje Bóstwo.15). że nasza modlitwa ma być nieustanna.21-22). otworzyły się niebiosa.

Wersja II . Łk 9. Gościom weselnym zabrakło wina. jest najprostszą i najdoskonalszą drogą do pełnienia woli Bożej i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Łk 17. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1. Tajemnica III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Wersja I „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.18). Przygotowuje ich na swoją przyszłą mękę i śmierć krzyżową. otwiera serca uczniów na wiarę.jak wodę w wino . Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg niecierpliwie czeka na owoce naszego chrześcijańskiego życia.3-5). to znaczy ciągle przemieniać się.21). Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. że dla przyszłej chwały warto jest znosić cierpienia i powierzyć Mu siebie. cokolwiek wam powie" (J 2. J 2. Posłuszeństwo Maryi. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani.przemieniać w miłość i wzajemną służbę codzienne trudy i kłopoty. Jezus chce ich przekonać. gdzie ludzie wierzą w Chrystusa. Jest wszędzie tam. wyzbywać się wad i złych skłonności. wtedy potrzebny będzie Jezus. powstawać z grzechu. Im większe jest nasze cierpienie.12). Potrzebna jest odwaga. wtedy królestwo Boże jest w nas (por. ażeby powiedzieć „zgrzeszyłem". Tajemnica II Objawienie się Jezusa w Kanie Wersja I Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus. Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina". Mamy uwierzyć w Ewangelię. Korzystajmy często z sakramentu pojednania. Jest wszędzie. Na prośbę Swojej Matki. a zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym.35). który pomoże . naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. przez dokonanie pierwszego cudu (por. aby powstać i powrócić do ojca. i powiem mu: Ojcze. Mamy nawracać się. Jezusa nie może zabraknąć w naszym codziennym życiu. gdzie jest Chrystus. wielkiej tajemnicy miłosierdzia przywracającej człowiekowi godność dziecka Bożego. tym większa i piękniejsza będzie kiedyś nasza chwała. Niewiasto?" Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. która jawi się tu jako wszechmoc błagająca i pośredniczka łask. Jeśli miłujemy innych ludzi. zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie" (Łk 15. to znaczy przyjąć ją całym sercem. Maryi. Syn Człowieczy ma „wiele cierpieć i być wzgardzonym" (Mk 9. Czyńmy zawsze ze czcią znak krzyża świętego.1 -12). Jezus przemienia wodę w wino.Bogu w trzech osobach: Ojcu. Wersja II „Zabiorę się i pójdę do mego ojca.15). W królestwie tym panuje miłość. zostanie zabity. Wersja II A kiedy zabrakło wina. Przemienia się wobec nich. Tajemnica IV Przemienienie na Górze Tabor Wersja I Jezus ukazuje trzem wybranym apostołom swoje Bóstwo i chwałę na górze Tabor (por. Królestwo Boże nie utożsamia się z królestwem ziemskim. Gdy po weselu nastąpi codzienna rzeczywistość. Małżonkowie i goście weselni mogą kontynuować wesele.

ofiarujemy Ci wszelkie odrzucenia. a Krew moja jest prawdziwym napojem" (J 6. których wziął ze sobą. było na skutek uświadomienia sobie. On pragnie. odmówił błogosławieństwo. Widział w Ogrójcu Pan Jezus. wzgardzony i unikany przez człowieka w wielu tabernakulach świata.55). dając aż „do końca" świadectwo swej miłości do ludzi (J 13. która za wielu będzie wylana" (Mk 14. jakie nas spotykają od innych. którzy posnęli. dotrzymujmy Mu towarzystwa. abyśmy rozmyślali o Jego Męce. jak rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Cały czas oczekuje wsparcia. Pan Jezus szuka współczucia. niedoceniony . prawdą i życiem. która uobecnia się codziennie wśród nas. aby razem z Nim chociaż cząstkę tej Męki skosztowali. które wycierpiał. dał im. który dla nas stał się drogą. J 6. to był ból Jego zranionego Serca. i pili z niego wszyscy. Lęk i trwoga wyciskają krwawy pot. by wybłagała dla nas łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii. Odczuwa w Swej Duszy i na Swoim Ciele wszystkie grzechy świata. Wersja II Rozpoczyna się krwawe konanie.22-24). Bolesna Męka już się rozpoczęła. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. którą się pocił. Niech ten pokarm podtrzymuje nas w ziemskiej wędrówce w drodze do Ojca w niebie. połamał i dał im. TAJEMNICE BOLESNE Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Wersja I Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym pocił się Krwią. Matkę Eucharystii. by przynieść tyle miłości i błogosławieństwa. Eucharystia jest „chlebem żywym". pociechy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza!. jako umiłowanego Syna Boga. abyśmy się modlili.7). to jest Ciało moje". Krew. Nie ma większej tajemnicy wiary. Konanie. a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany. W tym momencie Pan Jezus w Ogrójcu ujrzał nas modlących się przed Nim. byś był kochany przez wszystkich ludzi w Najświętszym Sakramencie. Prośmy Maryję. że będzie odrzucony przez tak wielu. Niech ta prawda umocni w nas wiarę w Chrystusa i pogłębi pragnienie jeszcze lepszego poznania Go. Apostołowie ujrzeli przyszłą chwałę . Wersja II A gdy jedli. podchodzi do Apostołów. osłaniający ich. jak poprzez wieki będzie opuszczony. pokazując Mu wszystkie adoracje Jego Sakramentu Miłości i wszystkie nawiedzenia. Jezus przemienił się wobec Piotra.50). aby Mu towarzyszyli. Tajemnica IV Ustanowienie Eucharystii Wersja I „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem.a przecież Jesteś największą Miłością i nieskończonym Miłosierdziem! Na ile tylko możemy. . Niech każdy z nas nieustannie czerpie z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia. wziął chleb. Jakuba i Jana. I dzisiaj Panie Jezu czekasz w Najświętszym Sakramencie opuszczony. W Ogrójcu Anioł przyniósł Panu Jezusowi umocnienie i pociechę. Panie Jezu. przyjmując Komunię świętą oraz osobiście codziennie (jeśli to możliwe) nawiedzając Jezusa w Kościele. mówiąc: „Bierzcie. Jego słuchajcie»" (Mk 9. spowodowany odrzuceniem Jego Eucharystycznej Miłości. Jakaż ta dzisiejsza nasza adoracja jest dla Niego ważna. który daje ludziom życie wieczne (por. Jezus ustanawia Eucharystię.51). dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.są pełni zachwytu. zdradzany. pragnie. w której ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem dla naszych dusz. uczestnicząc we Mszy świętej. A przecież pozostał wśród nas w Przenajświętszym Sakramencie. a Ojciec wzywa ich do posłuszeństwa Jezusowi. które kiedykolwiek będą odprawiane.„I zjawił się obłok.

Pan Jezus znosi cierpliwie to upokorzenie. znieważają Hostie Święte. trwogi i niepokoje łączyć z Twoją Męką i ofiarować o nawrócenie grzeszników. Dzisiaj Panu Jezusowi krępujemy ręce. Jest bardzo zraniony przez obojętność i niewdzięczność. które wycierpiałeś podczas biczowania dopomóż nam przezwyciężać skłonności ciała. Ciernie wokół Serca wyobrażają ból. Któż potrafi wypowiedzieć smutek. byśmy mogli naśladować Twoją pokorę w Eucharystii. kiedy je zbytnio rozpieszczamy. za wszystkie grzechy nieczyste. przez Twoją cierniową koronę uczyń nas pokornymi. jaki czuł Pan Jezus przed Piłatem? Panie Jezu. a zbyt lekkomyślną ocenę postępowania naszego bliźniego. Zdzierają szaty. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus był biczowany u słupa kaźni. W wielu Tabernakulach jest nie chciany i nie lubiany. którą miał na Głowie Pan Jezus. nasza Boska Pszenica. Skrępowane. aby zawsze nasze czyny były zgodne z Wolą Bożą. tak teraz Pan Jezus cierpi w Najświętszym Sakramencie od tych. młócona i miażdżona. Tak jak pszenica jest łamana. którą odprawiamy. pozwalamy. za przyzwyczajenie do mówienia o sobie tylko pozytywnie i stawiania się w dobrym świetle. wyciągamy ciernie z Jego Serca i Głowy zamieniając je w wiele kwiatów nieopisanej pociechy. abyśmy tylko dobro czynili bliźnim. poszarpanym płaszczu. aby nasze ciało doznawało rozkoszy. Dlatego poprzez każdą adorację.abyśmy Go pocieszali i ratowali dusze grzeszników. przywiązują do słupa i biczują. Najświętsza Krew płynie z wielu Ran. byśmy mogli cenić Twoją Miłość ponad wszelką inną miłość. Panie Jezu. nie tylko tej. zmierzyć gorzki ból. chciał być zmiażdżony u słupa kaźni. potrafili wynagrodzić Ci za zmysłowość tak wielu dusz. aby każdy wokół nas . by Twoja Obecność w Eucharystii stała się skarbem naszych serc. gdy marnujemy łaski. abyśmy potrafili wszystkie swoje cierpienia. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. Panie Jezu. gdyż świat ignoruje Tego Jedynego. Matko Najświętsza prosimy Cię o czystość w myślach i uczynkach. który może rozwiązać jego problemy. i pozdrawiają „Witaj królu żydowski". Biczujemy. którymi chce nas obdarzyć w Najświętszym Sakramencie. z szat obnażamy. aby wydrwić Jego Królewską Godność. tak Pan Jezus. które może zaważyć na dobrym imieniu bliźniego. aby wynagrodzić Ojcu Swemu za naszą pychę. Musimy zawsze starać się o dar pobożności wewnętrznej i zewnętrznej. Tak jak Najświętsze Ciało było rozrywane. z trzciną w ręce. Panie Jezu. kiedy folgujemy sobie w naszych myślach. Wersja II Stoi Pan Jezus przed Piłatem niesłusznie wydany na ubiczowanie. zanim stanie się chlebem. Przeciwnicy drwią z Ciebie. za każde niewłaściwe słowo. w Najświętszym Sakramencie należy się najwyższa cześć i uszanowanie. aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu za bezwstyd człowieka. Musimy zawsze pamiętać. za nieskromne myśli. Oczyść nas od wszelkich fałszywych przywiązań tak. Wersja II Nakładają Panu Jezusowi koronę z cierni. Krew Najświętsza spływa i zalewa Oczy. że Tobie. Ciernie wbijają się coraz głębiej w Głowę. którzy profanują. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Wersja I Rozmyślajmy o koronie cierniowej. Siedzi Pan Jezus w brudnym. ale również o tej. abyśmy poprzez umartwienie swojego ciała. kaleczone. przywiązane do słupa Ręce Pana Jezusa wzywają nas do tego. wokół Jego Najświętszego Serca. złamany na Sercu i upokorzony. Pan Jezus ponosi te cierpienia. zmysłów. jaki On cierpi na skutek niewdzięczności świata wobec Jego Miłości w Najświętszym Sakramencie. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. przez Twe bolesne Rany.

Panie Jezu. Panie Jezu. wzmocnij naszą wiarę w Twoją Rzeczywistą Obecność w . Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę doskonałej pokory wobec Ciebie. Wersja II Pan Jezus upada pod bardzo ciężkim Krzyżem. TAJEMNICE CHWALEBNE Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia to nasz Zmartwychwstały Pan. cały w Ranach. Jan i trwać pod nim z Matką Najświętszą do końca. Podczas upadków Krzyż coraz bardziej wbija koronę cierniową w Najświętszą Głowę. Kona Pan Jezus w opuszczeniu. Króla obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tajemnica V Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus rozwarł Swoje Ramiona na Krzyżu. Pan Jezus wydał Swoje Ciało na Krzyżu z miłości ku nam. Teraz czeka na nas ze Swymi otwartymi Ramionami w Sakramencie Miłości. ofiarujemy Ci całe nasze życie. popychają. cierniem ukoronowanie. Wersja II Ciało Pana Jezusa okrutnie rozciągają i przybijają do Krzyża. To strumienie niekończących się łask. po najmniejszym nawet upadku grzechowym. i wypłynęła Krew i Woda. Pan Jezus powiedział w Wieczerniku „Pokój wam". Ale. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. chociażby wszyscy pouciekali. musimy często przychodzić do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i prosić o pomoc. Musimy każdy nasz krzyż. by mieć do tego siłę. obrzucają najgorszymi zniewagami. uznali swoją winę i szczerze żałowali. Otwierają się nowe rany. abyś wylał ze Swego Eucharystycznego Serca siłę i pociechę na wszystkich przygnębionych i zniechęconych. Cała moc Jego Zmartwychwstania spływa na tych. co wchodzą w Jego Eucharystyczną Obecność. Wszystkie doświadczenia oczyszczają i pomagają nam do bliskiego zjednoczenia się z Nim. Tajemnica IV Droga Krzyżowa Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus ucałował i objął Swój Krzyż z miłości ku nam. jak to czynili święci. Abyśmy umiłowali Krzyż i Mękę Twoją. Przyjaciele wystraszyli się i pouciekali. abyśmy zawsze. który nieskończenie zasługuje na naszą nieustanną adorację. Trzy razy upadał na Swej drodze na Kalwarię. Pan Jezus idzie wśród strasznej zgrai. które płyną na nas z Jego Eucharystycznego Serca. przez Twój potrójny upadek i powstanie prosimy Cię. tak jak Św. abyśmy potrafili towarzyszyć Ci możliwie jak najdłużej w Najświętszym Sakramencie. by nas objąć Swą potężną Łaską i Miłosierdziem. Panie Jezu prosimy Cię. opluwają. że Ty jesteś dla nas najważniejszy. Ale mimo to Pan Jezus wytrwale idzie w górę.zrozumiał. Jego siły są już wyczerpane przez Ogrójec. by nas podnieść na duchu. co możemy udźwignąć. Najświętszy Sakrament to Baranek Wielkanocny. Pan Jezus wszystko to znosi w pokorze. cierpiący. Kopią Go. Nie zrozumieli od razu wartości Krzyża. Tylko w Krzyżu jest nasze zwycięstwo. Musimy mocno trzymać się Krzyża. która Mu dokucza i szydzi. by mógł dać nam Swoje Ciało w Najświętszym Sakramencie. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. Nigdy nie jesteśmy doświadczeni ponad to. Żołnierz otworzył Jego Bok. biczowanie. każde cierpienie duchowe czy fizyczne znosić z cierpliwością. I teraz Jego Eucharystyczna Obecność jest źródłem pokoju.

zapewnił nas. Święte niewiasty po wielkim zmęczeniu wielkopiątkowym. przez głęboką i żywą wiarę. umiejętności. Jak Monstrancja niech ukazujemy Ciebie. bojażni Bożej. Drobne utrapienia obecnego życia. który uczyni mnie zdolnym do wszelkich ofiar i poświęceń składanych Bogu za grzeszników. ukryty pod postaciami Chleba i Wina. że na zawsze będę w Niebie. Wersja II Apostołowie trwają z Matką Najświętszą na modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. Panie Jezu. Musi się być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego i usilnie starać się o Jego Dary: mądrości. zanim wstąpił do Nieba. Tajemnica IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wersja I Matka Najświętsza została wzięta do Nieba i Jej Serce stało się na wieki jedno z Sercem Pana Jezusa. byśmy jak uczniowie. mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób osobisty. cierpieć ze spokojem. Przez Matkę Najświętszą. jeśli pójdę jego śladami. męstwa. z bojaźliwych i nieśmiałych zmienili się w mężnych i odważnie walczących dla sprawy Bożej. Przez Twoje Zmartwychwstanie mamy nadzieję na szczęście wieczne w Niebie. Szczęście to sprawi. prosimy o światło łaski. godzina wytchnienia nadejdzie.niosą drogie wonności. uproś mi podobną gorliwość o Chwałę Bożą. rozumu. Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia jest Sakramentem Nadziei. abym mógł ze wszystkich sił. A teraz jest z nami. dary i owoce Ducha Świętego. że przyjdzie znowu do nas. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego Wersja I Apostołowie i Maryja byli zgromadzeni na modlitwie. To jest wypełnienie obietnicy: „Ja jestem z wami zawsze. Kochać i adorować Boga w Najświętszym Sakramencie to największe i jedyne szczęście. z całego serca kochać Dobrego Boga przez całe życie i abym grzeszników do tej miłości doprowadził. Wersja II Pan Jezus Zmartwychwstały w chwale powstaje z Grobu po trzech dniach. abym umiał z czułą miłością towarzyszyć Ci w tabernakulum z różańcem w ręku wypraszając Miłosierdzie zatwardziałym grzesznikom. światu. pobożności. którzy Cię poznali przy łamaniu chleba. Gdy zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak mocno dbają o oddanie czci Zbawicielowi . po nieprzespanych nocach. o samym świcie śpieszą do Grobu. Tam gdzie jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. byśmy mogli żyć Eucharystią na co dzień i szukać przede wszystkim Woli Bożej. Te dwa Serca biją jak jedno. Spraw Panie Jezu. rady. W zjednoczeniu z mieszkającym w nas Duchem Świętym prosimy. rozlej w moim sercu ogień miłości Bożej. jakie można osiągnąć tu na ziemi. Muszę poczekać. ale powróci w chwale i zabierze mnie. Proszę Cię Matko Najświętsza. to ciężar przyszłej wiecznej chwały. aż do skończenia świata". Matko Najświętsza proszę Cię. gdy Duch Święty zstąpił na nich w postaci języków ognistych. Pan Jezus. Duchu Przenajświętszy proszę Cię wraz z Matką Najświętszą.Najświętszym Sakramencie. Wersja II Pan Jezus w Niebo wstępując poszedł przygotować mi miejsce. tym bardziej moje zmartwychwstanie będzie chwalebne. Oblubienicę Ducha Świętego. . z całej duszy. Im bardziej umieram na Krzyżu.

Ta tajemnica upewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Pana Jezusa. naucz mnie doskonałego zjednoczenia z Bogiem.) Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki: 1) Wystarcza tylko jedna część różańca. czystej. kaplicy publicznej. w pobożnym stowarzyszeniu. Matka Najświętsza króluje. W tym zwycięstwie nad szatanem pomogą Matce Najświętszej jej pokorne dzieci. Wersja II Trójca Przenajświętsza koronuje Matkę Najświętszą na Królową Nieba i ziemi. cichej. Panie Jezu prosimy Cię z ufnością o tryumf Niepokalanego Serca Maryi i o Królestwo Twojego Najświętszego Serca w każdym ludzkim sercu. Niepokalane Serce Maryi jest Bramą. ukoronowana przepiękną koroną z gwiazd dwunastu. które stoją nad przepaścią piekła. zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką.tam jest zawsze Matka Najświętsza. Natomiast w innych przypadkach odpust jest cząstkowy.miłować i klęczeć przed Swoją Królową. My także Matko Najświętsza z Różańcem w ręku klękamy przed Tobą . ponieważ pozwoliła Panu Bogu sprowadzić się do najgłębszej pokory. (Jest odpust zupełny za odmówienie Różańca w kościele. w rodzinie. Muszę wszystko zrobić dla Nieba . W prywatnym zaś odmawianiu wystarczy. że Jezus. * Już Różaniec. Panie Jezu. . byśmy Cię mogli kochać w Przenajświętszym Sakramencie doskonałą miłością Jej Niepokalanego Serca. Jej Syn. Tajemnica V Ukoronowanie w niebie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi Wersja I Matka Najświętsza została wyniesiona do najwyższej chwały. * Wytaczają żołnierze na szaniec. Różaniec. we wspólnocie zakonnej. trzyma Królewskie berło. Ci pokorni sprawią. tam znajdę moją Matkę w pełni chwały i wraz z Nią będziemy się radować z posiadania Boga przez całą wieczność. Matki Najświętszej i Kościoła. Jakże ogromną radość Jej sprawię przyprowadzając do pokuty poprzez moje ofiary. że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic. cierpienia niejednego grzesznika. Proszę Cię Matko Najświętsza. które posłusznie wypełniają Wolę Boga. Matka Najświętsza zetrze głowę węża piekielnego. zwyciężaj! * Straszny jest szczęk oręża.pokornej. Prosimy Cię Matko Najświętsza. będzie królował w każdym sercu. dla uzupełnienia czego brakuje w naszych Sercach. ofiarujemy Ci miłość Matki Najświętszej. która prowadzi prosto do Serca Pana Jezusa. aby wszystko w naszym życiu czynić w łączności z Twoim Niepokalanym Sercem. Pieśni Hymn Wspólnoty Ref.jest to dla nas wielkie szczęście i ogromny zaszczyt. Jednakże pięć dziesiątków należy odmówić w sposób ciągły. abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym. że udzieliłaś nam tej łaski .tam jest moja Ojczyzna. Matka Najświętsza kocha każdego człowieka. Różaniec. 2) Z modlitwą ustaloną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic. modlitwy. Wielka to łaska przez Święty Różaniec wypraszać u Twojego Niepokalanego Serca ratunek dla wielu dusz ludzkich. 3) W odmawianiu publicznym tajemnice powinny być zapowiadane.: Zwyciężyłaś. W wielkiej radości mieszkańcy Nieba oddają pokłon i cześć Matce Bożej Niepokalanej . Wersja II Matka Najświętsza zostaje wzięta do Nieba z Ciałem i Duszą przez Aniołów.

* A Ty Bogu je zanieś połączone w Różaniec * Święta Panno Maryjo pełna łaski. * Więc żądałaś po trzykroć pokuty. że czasu ma mało. balsam przechodząca. * Gdzie pokuta. * Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach. ni duszy nie leczy. Bój to jest nasz ostatni. Wtedy Serce Twe zatryumfuje. * W tajemnicach bolesnych. gdzie szczere modlitwy. Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś. że chcesz być dla nas obroną. * Atakuje więc ziemię już całą. Niebios wybranko. * Obroń resztę potomstwa swojego. * My też czekamy Twego nawiedzenia. * Że dla grzesznych to obrony szaniec. że świat grzechem jest zatruty. * Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Splećmy łańcuch Różańców przez Polskę. * I ratować dusze. * Raj zakwitnie dla tych co zostali. My także mamy swą ojczyznę w niebie. * O Cedrze czystości. . * W pobojowisk Ci dymie ściemniała. * W tajemnicach radosnych. * Tyle gwiazd strąconych na ziemię. * Matka Różańcowa. My także mamy małe zwiastowania. * Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa. * My też Jezusa z drżeniem serc szukamy. * Przez Różaniec Twej pomocy czeka. Ref. * Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy. * Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności. Ref. * Lecz zdrowie. Różańcowa Pani nieba. * W tajemnicach chwalebnych.* Straszną rzekę wypuścił z gardzieli. * Zdepczą wroga zbawienia naszego. módl się za nami. * Ludzkość całą ono uratuje. radości i blaski. * Jubileusz uczyni nas wojskiem. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem. * Wstań narodzie. masz szansę zwycięstwa. Szatan straszny tak niszczy to plemię. ziemi. Różańcowa Dziewico Maryjo. * Wielki ogień tę ziemię przepali. * Przybytku Boga w Trójcy jedynego. Jak paciorki Różańca przesuwają się chwilę * Nasze smutki. * Że w Różańcu trzeźwości jest siła.Gdy Ojczyzna Twa. gdzie w górę dążenie * Tam. Ty z Apokalipsy. Do Ciebie się cały świat ucieka. * Gdy ani ciała. Bernadecie wskazałaś Różaniec. * Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie. * Kiedy w Polski obronie stawałaś. Mówisz. które toną. * Wkrótce świat się narodzi na nowo. * Która wre tam. Tajemnice Różańca Św. * Leć na skrzydłach dwóch orła polskiego. * I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi. O Niewiasto. * Pieczętuje swe sługi na czołach * I zasiada na wielu już tronach. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi. gdzie czyste za drugich cierpienie. nie jesteśmy sami. módl się za nami. Niech zakwitną krokusy trzeźwości. módl się za nami. * W bliznach Twarz Twoja * Nasza Hetmanko. Królowo. życie daje nam Królowa. * Wonna balsamem. Twoje ucho na głos czułe bitwy. Zawitaj Matko Różańca świętego. * Matko kochająca. * Ucieczko nasza w życiu doczesności. * W alkoholu Polacy tonęli. Rzekłaś. * Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. * Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. Najozdobniejsza różo ogrodowa. * Gdy nas mrok otoczy. Szatan widzi. Za nic jest w oczach wartość ziemskich rzeczy.

203 . Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 .244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 204 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210 NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi .pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św.21 str.

cierpienia. Amen. Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca. Całym sercem czczę Cię i wielbię.bądź moją miłością! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Słodkie Serce Maryi . duszę moją. kochane. rozporządzaj nim według Swojej świętej woli. wielbione i czczone Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej. co mam i czym jestem. w Nim pokładać swoją ufność.bądź moim zbawieniem! Na zakończenie: Niech zawsze i wszędzie będzie znane. chcę naśladować Twoje Serce. chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu. radości. i Ducha Świętego. Poświęcam Ci ciało moje. co robię i co robić będę. chcę być Twoim apostołem w walce ze złem. kochano i służono Mu. lecz przede wszystkim poświęcam Ci moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. a pod Twoją opieką stać się świętym. stać się drugim Chrystusem. Będę walczył pod Twymi rozkazami i jestem . i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. Błagam Cię. wszystko. poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. wszystkie pociechy. Zamiast Ojcze nasz: Słodkie Serce Jezusa . że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom jest najlepszym sposobem objawienia im Serca Boskiego Twego Syna. aby Je znano. oddaję się Tobie. zawsze być z Nim zjednoczony. wszystko. walczyć na chwałę Twojego Serca. w tym przekonaniu. o Niepokalane Serce Maryi. Amen. Matko moja droga! Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi Przeczyste Serce Maryi po Sercu Jezusa miłości najgodniejsze. wszystkie zasługi i cnoty. Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim i zachowaj serce moje czystym i nieskalanym grzechem. Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia Wyrzekam się siebie. odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca. Amen.Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP obchodzimy po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) Koronka do Niepokalanego Serca Maryi W Imię Ojca i Syna. Chcę Cię ukochać ze wszystkich sił moich. uproś mi łaskę miłowania Go miłością coraz czystszą i gorętszą i kierowania wszystkich moich spraw ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

żeś mnie wybrało do swojej służby. Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego. by dusza moja. by rozszerzyć w sercach ludzkich cześć i miłość ku Tobie. jako niegodna dusza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Twojemu. oddaję Ci dziś samego siebie na wierną i ofiarną służbę Twemu Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu. Serce Maryi.duszą czystą. bym wysławiać mógł przez całą wieczność miłosierdzie Twego Serca. zwierciadło sprawiedliwości. Święta Trójco. Serce Maryi. ożywiona miłością ku Tobie. Najświętsze Serce Maryi. Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi O Matko moja. usłysz nas! Chryste. tronie miłosierdzia. módl się za nami! Najukochańsze Serce córki Ojca niebieskiego. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Serce Maryi. Boże. o Matko. Najmilsze Serce Matki Odkupiciela. Odkupicielu świata Boże. ofiarę. Spraw to. aby mogło być dla Ciebie wynagrodzeniem za tych. Kyrie elejson. łaski pełne. o Serce Przeczyste. świętą. opłakując swoje własne upadki. Chryste. . by każde uderzenie serca mojego było dla Ciebie i dla chwały Syna Twojego.dzięki Ci składam. Litania do Najświętszego Serca Maryi (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Duchu Święty. Jezusa Chrystusa. pragnie Ci składać zadośćuczynienie za brak miłości do Ciebie u tylu dzieci Twoich. Serce Maryi. stolico mądrości. Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego. że najgorętszym moim pragnieniem jest zasłużyć sobie na miano duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Twojemu. że uzyskasz dla mnie biednego zwycięstwo. niepokalane. Pragnę ofiarować Ci serce tak ubogacone miłością. Serce Maryi. Serce Maryi. a Zbawiciela mojego. przyjmuję już dzisiaj z zupełnym poddaniem każde cierpienie. Pani i Królowej . która. Oświadczam. którą Ci składam z całego siebie i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci. Amen. jedyny Boże. weszła na drogę pokuty i postępowała odtąd stale stromą ścieżką zbawienia. Tobie i Bogu miłą. Obym mógł przejąć się uczuciami Serca Twojego i tak się z nimi zjednoczyć. Przyjm. O Niepokalane Serce Maryi wyjednaj mi taki święty żar miłości. Serce Maryi. Z dziecięcą ufnością powierzam się Twej macierzyńskiej opiece i proszę pokornie: posługuj się mną. Trójcy Przenajświętszego przybytku. Amen. Amen.pewien. Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Niepokalana Matko. najpodobniejsze do Serca Jezusowego. bym. którzy Cię nie miłują. Przedziwne Serce Matki Stworzyciela. jakie spodoba się Bogu zesłać na mnie. pocieszaj lub doświadczaj według pragnień i upodobań Boskiej Opatrzności. Chryste elejson. której Serce zawsze było doskonale zjednoczone z Sercem Jezusa w obecności Trójcy Przenajświętszej. stał się przez Ciebie . Racz je sama wzbogacić skarbami Twego Najświętszego i Niepokalanego Serca. zmiłuj się nad nami! Synu. Boże. całego Dworu niebieskiego i mego Anioła Stróża. Bolesne Serce mojej Matki. choć niegodny.

Serce Maryi. Serce Maryi. wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali. radości serc ludzkich. Serce Maryi. ratunku konających. Nawróć nas. przepuść nam. obrono w pokusach. Amen. Serce Maryi. Serce Maryi. otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. W. z pokorą do Ciebie zanosimy. A oddal gniew swój od nas! Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże. które za siebie i za ginących w grzechach braci naszych. przepuść ludowi swemu! W. Serce Maryi. K. z błędnej drogi nawróceni. Serce Maryi. Serce Maryi.Serce Maryi. w pokorze niezgłębione. abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo. miłością Boga pałające. módl się za nami! W. Panie! Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. Serce Maryi. arko przymierza. Aby się i nasze serca zapaliły Boską miłością. Panie. Baranku Boży. Serce Maryi. przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione. jasnością i chwałą w niebie ukoronowane. Pana naszego. wysłuchaj nas. Serce Maryi. Serce Maryi. przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane. Serce Maryi. Serce Maryi. Boże. przy śmierci Jezusa z żalu obumierające. Serce Maryi. zbiorze wszelkiej świątobliwości. Serce Maryi. Serce Maryi. jedyna po Bogu grzesznych ucieczko (3 x). Święte i miłościwe Serce Maryi. najwierniejsze. wysłuchaj modlitwy. najdobrotliwsze. zadatku obietnic Jezusowych. Matki Bożej. światłości błądzących. Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. które nikim nie gardzisz. Serce Maryi. Serce Maryi. najchwalebniejsze. Serce Maryi. najczystsze i najniewinniejsze. Spraw. nadziejo Tobie ufających. który gładzisz grzechy świata. Zbawicielu nasz. wzorze panieńskiej skromności. najcierpliwsze. Panie! Baranku Boży. zmiłuj się nad nami! K. Serce Maryi. Módlmy się: Boże miłosierny. Serce Maryi. najłagodniejsze. pociecho utrapionych. Amen. najlitościwsze. Serce Maryi. któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło. Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi . bramo niebieska. Serce Maryi. Serce Maryi. mieczem boleści przeszyte. abyśmy wszyscy. przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione. Serce Maryi. Serce Maryi. Przepuść. najpotężniejsze. a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. który gładzisz grzechy świata. Przez Chrystusa. W. Serce Maryi. Serce Maryi. A nie bądź na nas rozgniewany na wieki! K.

a powstanie życie. o Szafarko darów niebieskich.. K. jakie za Twym pośrednictwem otrzymuję od Najświętszego Serca Jezusowego! Jak dalece winnam Tobie wynagrodzić za obojętność moją w służbie Twej świętej! Pragnę ofiarować Ci miłość za miłość. Zdrowaś Maryjo. bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. . Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie Św. i pociechą Jego zawsze się weselić. co dobre poznawać. o którą Cię jak najusilniej proszę. w godzinę śmierci przyjmij ostatnie tchnienie mego serca i zgotuj mi mieszkanie w przybytku niebieskim. byś mi udzieliła wsparcia. Módlmy się: Boże. Najświętsza Dziewica przyjmując je z wielką radością wyznała. któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił. że nikt nie może Jej złożyć większego daru. niezgłębiona przepaści pokory. O najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny. całe jaśniejące czystością i niewinnością. by Matce Niepokalanej Serce Chrystusa Pana ofiarowała.Przyjdź Duchu Święty. W. uciekam się do Najmilszego Serca Twego z całą ufnością. Matko i Pocieszycielko nasza. oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Ześlij Ducha Twojego. módl się za nami. gdy Jej Serce Jezusa ofiaruje. gdzie wszystkie serca jednozgodnie wielbić będą na wieki Boskie Serce Jezusa i Najmilsze twe Serce... Udziel mi również łaski. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. Obdarz mnie tą cnotą. Ty będziesz najdroższym przedmiotem mej czci i mej miłości. strzeż zmysłów moich. o Maryjo Pocieszycielko! Zlituj się. daj nam w tymże Duchu wszystko. I odnowisz oblicze ziemi. pociechą. Amen. co by Jej godnym było. w niebezpieczeństwach. Zatem często modlitwę tę odmawiać należy.. byś mnie ochroniła. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. Bądź przeto moją ucieczką. uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. Pocieszycielko strapionych. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi O Serce Niepokalane Maryi. w wątpliwościach. Do Ciebie. czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Mechtyldzie. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą. To samo objawione było i Św. nie posiadam niczego.. chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej. spieszyć będę we wszystkich trudnościach. O Maryjo. od pierwszej chwili istnienia swego. w potrzebach. Gertruda rozważając z żalem.. odebrała od Ducha Świętego wskazówkę. że Najświętszej Dziewicy jeszcze nic nie ofiarowała.. Amen. O czuła nasza Matko. zapal me serce żarem Serca Twego! O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. byś mnie obdarzyła pokojem. Modlitwa Św. jak wtedy. jedyne dobro. Przez Twoje Niepokalane Poczęcie. zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi O Maryjo Niepokalana. o Maryjo.. błagam Cię.. rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom.. napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. oczyść ciało moje i uświęć duszę moją. co byłoby godne złożenia Tobie w ofierze: a czuję się zobowiązana do głębokiej wdzięczności za łaski. O Matko Pięknej miłości... Udziel mi również łaski. o którą Cię jak najusilniej proszę. byś mnie oświeciła... o Maryjo. Amen. na jaką się zdobyć potrafię. Zdrowaś Maryjo. o którą Cię jak najusilniej proszę. jaką pałało Twe Serce. siłą. Udziel mi również łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. bo je najbardziej kocha. Zdrowaś Maryjo. bez której nie mogę podobać się Najpokorniejszemu Synowi Twojemu.. która sprowadziła Jezusa do łona Twojego. którzy się do Ciebie uciekamy.

Nie jestem w stanie ofiarować czegoś więcej. o Matko Miłosierdzia. Amen. (Osobiste doświadczenie osób dowiodły skuteczności tej modlitwy. Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Ciebie wielbimy. a duszom ratunku potrzebującym. a Ty. aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i zniszczenia. Witaj Serce najcierpliwsze. to Boskie Serce Jezusa. trzeba ją odmawiać pobożnie. ofiarujemy. Jezusa Chrystusa. z całej duszy naszej. Witaj Serce najpokorniejsze. któraś była bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. które Ci ten dar składa. doprowadź nas do Ojca. na której skaza najmniejszego grzechu nie powstała nigdy. W Tobie po Bogu całą ufność położyłem. poświęcamy. niczego więcej nie oczekujesz ode innie. Witaj Serce najmądrzejsze. Tobie dzięki składamy. i oczyszczaj. o Matko. tak miły Tobie. uproś mi nawrócenie. Modlitwa Papieża Pawła VI O Maryjo. Serce Jezusa i Maryi. a będzie to prawdziwym mym szczęściem. Witaj Serce najczulsze. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela. Witaj Serce najukochańsze. módl się za nami. Ofiaruję Ci ten skarb nieskończonej wartości. racz przyjąć także i serce moje. Ciebie miłujemy z całego serca naszego. Tobie serca nasze składamy. Mechtyłdę) Witaj Serce Przenajświętsze. którzy się do Najświętszego Serca Twojego uciekamy. Jezusa Chrystusa! Uchroń ją od wszelkiego nieszczęścia. Przyjmij i posiadaj je całe. módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Matki Syna Bożego. Witaj Serce najbardziej błogosławione. oddajemy. ze wszystkich sił naszych. Ciebie chwalimy. uchroń od wszelkiego niebezpieczeństwa. ofiaruj nieustannie w Trójcy Jedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna. sprawiedliwości i miłości. Córki Ojca niebieskiego. Witaj Serce najposłuszniejsze. bądź zawsze moją Pocieszycielką. i na wieki wieków. Serce Maryi. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie. Amen.jakie posiadam. Niepokalanie poczęte Serce. i oświecaj. Witaj Serce najwierniejsze. Witaj Serce najczystsze. Amen. Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi Serce Maryi. szczęśliwą wieczność wyjednaj. Matko mego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. i uświęcaj: abyś w nim żyło i królowało teraz i zawsze. Tobie cześć oddajemy. które Tyś mi dała. . O Ty. opiekuj się wszystkimi przedsięwzięciami moimi. którą wylał na drzewie Krzyża ze Swego Najświętszego Serca dla ratowania świata. Przyjmując ten dar. miej staranie o moje zbawienie. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. Witaj Serce najmiłosierniejsze. Modlitwa do Serca Najświętszej Panny (ułożona przez Św. od wszelkiego grzechu i jego następstw. Modlitwa do Serca Maryi (Wielce skuteczna) Święta Maryjo. Pius VII tekst tej modlitwy nosił przy sobie w czasie swej niewoli). Witaj Serce najcichsze. Amen. Witaj Serce najpobożniejsze. pojednaj nas z Synem.

Niech współpracując z łaską rozpalam się gorliwością. Serce Maryi. Przewodniczki naszej. a zawsze wybierał to. uproś nam pełność Ducha Świętego. Serce Maryi. nauczaj nas. wielbimy Was. oczyśćcie je. Serce Maryi. abyśmy Cię kochali w niebie. O Matko Niepokalana. Serce Maryi. bądź moim ratunkiem! Słodkie Serce Maryi. bądź moim zbawieniem! Słodkie Serce Maryi. * Rzewnym sercem. Pozdrawiam Was. niosąc miłość Twoją i Maryi do serc ludzkich. o Serca Jezusa i Maryi Najmilsze i Najgodniejsze miłości. tulmy się jak dziatki * Do Serca Maryi Matki. Oblubienicy Ducha Świętego. o Serca Najświętsze. Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. o Serca Najsłodsze. o Serca Najcierpliwsze. Amen. Abyście w nich żyli i królowali teraz i zawsze. Najświętszej Panny. przyjmijcie je i posiądźcie je całkowicie. dziękujemy Wam. Pozdrawiam Was. ze wszystkich sił naszych. Lekarki naszej. Pocieszycielki naszej.Serce Maryi. Akty strzeliste Słodkie Serce Maryi. * To Serce zna dzieci głos. Serce Maryi. Pozdrawiam Was. idźmy ufnym krokiem. pociesz nas. o Serca Najposłuszniejsze. bądź moim zbawieniem! Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Panie Jezu dodaj mocy. o Serca Najszczęśliwsze. Ucieczki naszej. co uznam za doskonalsze. wyniszczamy je dla Was. błagajmy i pocieszajmy z Maryją Niepokalaną Najświętsze i Najgodniejsze. prowadź nas. łzawym okiem. Jana Eudesa Pozdrawiam Was. z całej duszy naszej. * Odwróci bolesny cios. Serce Maryi. ulecz nas. Serce Maryi. miłości Serce Eucharystyczne Jezusa. Tobie całym sercem się oddajemy. dajemy je Wam. pragnę pełnić przy Twoim Bolesnym Sercu wierną służbę wynagrodzenia. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. rozkazuj nam. o Serca Najczystsze. ofiarujemy Wam serca nasze. Amen. i po wszystkie wieki wieków. Królowej naszej. obdarz nas czystością. ratuj nas. Serce Maryi. * Idźmy. Pozdrawiam Was. o Serca Najczulsze. Słodkie Serce Maryi. przyświecaj nam. kochamy Was z całego serca naszego. czcimy Was. Czcijmy. chwalimy Was. Serce Maryi. poświęcamy je Wam. o Serca Najmiłosierniejsze. Amen. Mistrzyni naszej. abym zdążał z cnoty w cnotę. . o Serca Najpobożniejsze. Dziewicy Niepokalanej. miłością Boga zapal nas. * Czy nas nęka życia trud. Nadziei naszej. o Serca Najmądrzejsze. dziękujmy. * Czy to winy czerni brud. Pozdrawiam Was. o Serca Najwierniejsze. oświećcie je. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. i uświęćcie je. uproś mi u Serca Jezusowego czystość i pokorę! Pieśni Idźmy. Gwiazdy naszej. Serce Maryi. Pozdrawiam Was.

żyjący duchem tego świata. * Niech dojdzie nasz głos do Ciebie.. natomiast lekceważymy to. NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP Św. ku naszej stronie. które Ona nam rozdaje. a wtenczas doświadczymy prawdziwej radości. nieraz oddaleni od Boga ludzie. Jan Paweł II. musi się poddać stworzeniu. które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii. dziatki moje. I to jest właśnie ta diabelska droga pychy. odśpiewanie pieśni. by Bóg-Syn. Niech przykładem dla nas będzie Ojciec Św. jak inni nam radzą. ale nie odmawiają Zdrowaś Maryjo. Odmawiają Ojcze nasz. Starajmy się wykonać i zaspokoić pragnienia najsłodszych serc. ale również do Niepokalanego Serca Maryi Bóg pozostawił światu na ostateczne czasy. * Najczulszej z córek Adama. * Z tej smutnej wołają ziemi. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. że zawiera ono prawdę i wezwanie. * Nad swymi płaczą grzechami. wzywa nas. ale znieść tego nie może. który przez Radio Watykańskie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. wymaga publicznego zadośćuczynienia. * Pójdźcie do mnie. * Wyczerpnijcie łaski zdroje. Może mieć miejsce w pierwsze soboty miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. wszyscy wspólnie zaśpiewajmy: * O Serce Maryi Niepokalane. zapatrzeni w sprawy materialne. co mówi do nas Pan Jezus i Matka Boża. skoro od tego właśnie nabożeństwa tak wiele zależy! Często słuchamy rad naszych bliźnich i postępujemy według tego. Znieważanie Matki Najświętszej w miejscach Jej objawień. * Do niego rzewnie tuliła..Ach to Serce dobroć sama. * Pod nim Jezusa nosiła.. jest pychą i rzeczą diabelską. grzechem skalane. Protestanci właśnie tak postępują. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Pieśń.. * Jest otwarte w każdy czas. * Więc dzisiaj Twe dzieci. * Że zgubionym Zbawcę dało. * Sercu Maryi. * Samo szuka. * Temu Syn zbawienie da!" To Maryi Serca chwałą. . w świętych obrazach i figurach. Jakże nie odpowiedzieć pozytywnie na prośbę Boga i nie oddawać Jej czci. * Módl się za nami grzesznymi! Zwróć się. Nie tylko nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. cud: * Że Bóg zstąpił zbawić lud. módl się za nami grzesznymi! * Do Ciebie Twe dzieci. * Jemuś winien. że on... Litania do Niepokalanego Serca NMP. * Zgładził długi naszych win. Maksymilian: „Dążność do Boga bez Maryi. to przede wszystkim dlatego.) PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP To nabożeństwo może trwać od jednej do trzech godzin przed Mszą Św. kiedy to świat tonie w grzechach i stygnie w miłości do Boga i ludzi." (12 V 1982 r. prowadzi Różaniec w intencji wynagradzającej Bogu i Matce Bożej za grzechy świata. * Kto mnie znajdzie. * Bo w Twego najsłodszej Serca obronie * Bezpiecznie. 2. zgodnie z poleceniem Matki Najświętszej. świecie. żalem skruszone. człowiekowi". 3. Oto jego słowa: „Jeśli Kościół przyjął orędzie z Fatimy. * Sercu Maryi. życie ma. niewdzięczność za wszystkie łaski. które szczególnie starajmy się odmówić w pierwsze soboty miesiąca. * Sercu Maryi cześć oddajemy. anioł. * Wychowała. jak w drugim niebie. owszem. „O Serce Maryi Niepokalane". o Maryjo. Matczyne Twe Serce było zranione * Siedmiu boleści mieczami. Poniżej zamieszczamy akty wynagrodzenia. Czczą Pana Jezusa. np. O Serce Maryi Niepokalane. z wyraźnym Jej odsuwaniem. 1. Diabeł już poddałby się Bogu. ale nie czczą Matki Bożej.

. Tę pokorną cześć. które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie. o Maryjo. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz. część lub 1. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca. 8. 7.pięć pierwszych sobót miesiąca Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca. aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Można zamówić Mszę Św. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną liliją. którzy wzdychamy na tym padole łez. zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata. Można też urządzić procesję dookoła Kościoła z Najświętszym Sakramentem i z obrazem lub figurą Niepokalanego Serca NMP. Racz nam wyprosić u Boga łaski.. które moglibyśmy zadać Bogu. Zdrowaś Maryjo.. Odrzuć roztargnienia. 5.4. dziesiątka Różańca Św. Udziel nam łaski. Amen. a bliźnich tak.. pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone.. Oblubienicę i Matkę. by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych cierpień. zjednoczone z Bogiem. na nas.. o które prosimy przez tę nowennę.. Pieśń na Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. błagając Cię pełni ufności. z całej duszy.. gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego. łączymy ze wspaniałością uwielbienia. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Pierwsza sobota pierwszego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi.. Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi . Zdrowaś Maryjo. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu NMP. jaką Tobie oddajemy. jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. Pierwsza sobota piątego miesiąca . wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP. Wspomnij na nas. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Akt przebłagalny na pierwsze soboty miesiąca lub inne modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsza sobota czwartego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. 1. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Ciebie. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą. podsycanym oliwą Jego Miłości. Pierwsza sobota trzeciego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi.... Zdrowaś Maryjo.. Pierwsza sobota drugiego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi.. Tą. która przyciągnęła spojrzenie Boga. święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. 6. Zdrowaś Maryjo. Magnifikat. którą Ona wybrała sobie za Córkę.. Ty jesteś tym cudownym rajem. którego nie splamił żaden grzech. które oparłyby się pokusom ziemskim.. by oddać się bezgranicznie Bogu.

by Jej chwała nie odeszła z ust ludzi.. któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna ubłogosławił w mocy swojej.. że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnością łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi. Swej Matce z Nim współcierpiącej. oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi Jej Imienia. K. Dzięki składamy Synowi Bożemu. oddał skarby łask. Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie. nadziejo zbawienia. Naucz nas tej pokory. które Duch Święty obdarzył pełnią łaski. niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. Dzięki składamy Duchowi Świętemu. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Dlatego Jezus Tobie. a zarazem wyznajemy.. a miecz boleści przeszył duszę Twoją. a jako Syn Twój rozmiłował się w Twoim Sercu Niepokalanym. W nabożeństwie publicznym można odśpiewać: Ave. jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową. Módlmy się: Boże.. a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo.. Amen. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. najmilsza Matko nasza z woli Swego Syna! Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego. Wyznając przeto. bo z Twoich rąk spływa na nas błogosławieństwo niebieskie. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. z pieśni: Po górach. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. że wybrał Ciebie. W. błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszelkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Godna przeto jesteś wszelkiej czci i chwały... Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce. ave itd. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje. Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą.. niech mi się stanie według słowa Twego. Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego. . Litania do Niepokalanego Serca Maryi.. spraw to. Wysławiamy Cię. prosimy. dolinach. Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwości. kochające nas miłością macierzyńską! Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu. gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła: Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo.O Niepokalane Serce Maryi. wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. Święta Maryjo. aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej miłości. że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem. abyśmy. którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna.. Wysławiamy Twoje Poczęcie bez grzechu pierworodnego. która pozwala nam podporządkować się we wszystkim Woli Bożej. abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Wysławiamy Cię jako Pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Święta Maryjo. żeś godna czci i chwały. żeś godna czci i chwały. błogosławionaś między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna. Wynagrodzenie Sercu Maryi (w pierwszą sobotę miesiąca) Święta Maryjo. Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca Święta Maryjo. mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać.

spraw to. Dziewicy i Matki. za wszystkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone. któryś w świętym Sercu swej Matki odzwierciedlił tajemnice swego życia. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. Dozwól mi chwalić Cię. Serce Maryi. przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone. Bóg i Zbawiciel ludzi. aby Cię pocieszyć za tylu niewdzięcznych synów i córek. ofiaruję Ci te pokorne uwielbienia. Błogosławiona jesteś Rodzicielko Boża. nieustannie za nami orędujące. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. Niech będą pochwalone Jej łzy i Jej boleści. Córce umiłowanej Ojca. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panno Święta. prosimy. żadną plamą grzechu nie skalane. nasza nadziejo zbawienia. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. a zwłaszcza za bluźnierstwa. Serce Maryi. z Jezusem dla naszego zbawienia współcierpiące. że Ciebie na wieki wychwalać będziemy. abyśmy Ją czcili i miłowali i w Niej wysławiali dobrodziejstwa Twoje. dziewiczej Oblubienicy Ducha Świętego. Serce Maryi. w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. . Serce Maryi. Serce Maryi. bo Pan jest z Tobą boś łaski pełna. Najświętsza Panna Maryja. wyrządzone Twojemu Sercu Bolesnemu i Niepokalanemu. którzy znieważają Jej Imię. Serce Maryi. pragnąc wynagrodzić za zniewagi. za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Niech będzie Bóg uwielbiony. którymi Pan Ją ukoronował na Królową nieba i ziemi. W. którzy Cię nie kochają. Niech będzie pochwalone Jej powszechne pośrednictwo. Serce Maryi. przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane. Niech będzie pochwalone Jej Serce Bolesne i Niepokalane. Wraz z hołdem miłości i czci składamy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie znieważenia Twojemu Imieniu. Niech będzie pochwalone Jej błogosławione Wniebowzięcie. Serce Maryi. Serce Maryi. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. do Serca Jezusa doskonale upodobnione. Z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serce wraz z zapewnieniem. wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały. Serce Maryi. bo owocem Twego żywota jest Jezus. Męki i chwały. Amen. Ciebie na wieki wychwalać będziemy. Serce Maryi. W. Niech będzie pochwalone Jej Boże macierzyństwo. Serce Maryi. któremu oziębli i bezbożni uwłaczają.Niech Tobie. pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych. kochające ludzi miłością macierzyńską. święta Matko Boża. Matko moja Najświętsza. Wszelkiej czci i chwały najgodniejsza. Niech będą pochwalone łaski. K. Serce Maryi. mieczem boleści przeszyte. Niech będzie pochwalona Jej dziewicza czystość. Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie O Maryjo. Matce Niepokalanej Syna. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. doznające od wielu niewdzięczności. K. Chcę również nieść pociechę Najświętszemu Sercu Jezusa tak bardzo obrażanemu zniewagami skierowanymi przeciw Tobie. by i oni należeli do Jej dzieci. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. Serce Maryi. rzucane przeciw Tobie. Daj mi moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom. a zarazem dla Jej zasług i orędownictwa udziel łaski nawrócenia wszystkim.

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Najświętsza i Najdroższa Matko moja. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi. Matko Miłosierdzia. Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu. bym Cię kochał i poświęcał się dla Ciebie z każdym dniem coraz więcej i racz wejrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia na tych nieszczęśliwych. Najsłodsza Matko. O Maryjo. Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników: „Módlcie się. Twoje cudowne Wniebowzięcie. gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią. Spraw. Twoje miłosierdzie bez granic. którzy nie chcą Ciebie uznać za swą Matkę. gdy królujesz w niebie. Ty kochać i cierpieć umiałaś. od maja do października. Zdejmij je ze mnie.Najświętsza Dziewico. na które tak słusznie zasłużyliśmy. upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników. Twoje nienaruszone Dziewictwo. gdyż trzynastego dzieci były więzione. że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam. w uniżeniu najgłębszym. Racz. wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone. Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników. które ja. Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo. przyjąć ten pokorny hołd. kocham Cię za tych. a teraz. a Łucję pozostawi. którzy Cię nie kochają. jako moje własne do Ciebie przynoszę. Cała i we wszystkim bądź pochwalona. uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie. W sierpniu piękna Pani pojawiła się później. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy. że tak znieważamy Jego łaski. bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie. że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają. Matka Boża zapowiedziała. Matko Najsłodsza. Hiacyncie i Łucji. Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. 13 czerwca. że niedługo zabierze Hiacyntę i Franciszka do nieba. Więc przebacz nam. Ty się gniewać nie umiesz. którzy Ci bluźnią. Ukazując się po raz drugi. że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. abyśmy z Tobą. Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu. kochać i przebaczać umiesz. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata. ja. Matko nasza. co symbolizowały otaczające Je ciernie. oddaję się Tobie całkowicie za tych. Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. przebacz. nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa. Jego natchnienia. bo wiele dusz idzie do piekła. O Maryjo. Amen. Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. by jak najrychlej skruszeni uciekali się do Twego Serca macierzyńskiego. a po śmierci zaprowadź nas do nieba. każdego trzynastego dnia miesiąca. o Matko Jezusa i Matko nasza. aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. moja dobra i czuła Matko. najniegodniejszy Twój sługa. Amen. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. nędzny grzesznik. i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego. ORĘDZIE FATIMSKIE Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie W 1917 r. bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać". żyjąc na tej ziemi. wielbię Cię za tych. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości. Matka Boża powiedziała do nich: .

które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się żywiołowo na całym świecie.. 3. Przybędę. Rosja nawróci się i zapanuje pokój". temu obiecuję zbawienie dla ozdoby Bożego tronu". którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. zaproponowana przez Maryją i Jezusa. aby zażądać poświęcenia Rosji Memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca Matka Boża: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce. 4. aby skłonić ich do nawrócenia. które jest ukoronowane cierniami. przyjmą Komunię Św. (Fatima 1917 r.) Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie już po śmierci Franciszka i Hiacynty. aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu. Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca . Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca: „Spojrzyj. a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki.. a nie ma nikogo. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi. za których umarł Jej Syn. pogardę. którzy wpajają w serca dzieci obojętność. co wam powiem. Kto je przyjmie. Jeżeli wysłuchają Moich próśb. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami..„Widziałyście piekło. Aby ich zbawić. w Pontevedra (Hiszpania). żeby owe kolce wyrwać". Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. 5. dlatego przychodzi. tym razem z Dzieciątkiem Jezus. do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję. Jeżeli uczynią to. jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i blużnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi: 1. a nawet odrazę do Niepokalanej Matki. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom. znieważanie czynione przez tych. są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi. 10 grudnia 1925r. także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. moja córko. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi. na moje Serce ukoronowane cierniami. kto czyniłby akt zadośćuczynienia. wiele dusz się zbawi i zazna pokoju. a gdy będziemy tę modlitwę praktykować. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym. obrazę czynioną przez tych. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia". 2.. którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź. 13 września 1939r. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. aby ocalić grzeszników od piekła.

abyśmy rozważając tajemnice naszego odkupienia. co macie . (lx) Chwata Ojcu. lecz nie kończą. czynię to z miłości dla Ciebie. pokorę i posłuszeństwo. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście ulegle cierpienia. w Twym najczystszym łonie spraw. lecz mało kto kończy i ci. W jego ramach powinniśmy: 1. które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP. aby się dużo modliły i składały ofiary za grzeszników. * Latem. 2.. któraś w Fatimie raczyła ukazać niewinnym pastuszkom skarby łask zawarte w praktyce Św.. żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Twojej Matki Niebieskiej. Elżbiety.. byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej.. aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. jakie obrażają Niepokalane Serce Maryi". Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej.. Z wszystkiego. Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę. (lx) Ojcze nasz. którzy kończą. może..złóżcie ofiarę jako akt zadośćuczynienia za grzechy. abyśmy . ale odprawiają je jedynie ze wzglądu na obiecane łaski. Amen. ujrzały Anioła o wyglądzie młodzieńca i pięknej urodzie. Franciszek i Hiacynta bawiły się w ogrodzie Łucji. niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością. Ja jednak wolę. jak mają składać ofiary.. odmówić pięć tajemnic różańcowych.: „To jest prawda. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie. na wspomnienie świętej radości. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji. co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r. z jakim te praktyki wypełniamy.. moja córko. na większą chwałę Bożą. W ten sposób uzyskacie pokój dla waszej Ojczyzny. 3. i w końcu trzecia grupa to osoby. dla nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy. (lx) Zdrowaś Maryjo. O Dziewico Najświętsza.naśladując czystość jaśniejącą w tajemnicy Zwiastowania. miłość ku Jezusowi złożonemu w żłóbku. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i ofiary. kiedy dzieci . napełnij serca nasze wielkim zamiłowaniem do tego nabożeństwa. mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski.. 4. którzy kończą." Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych..odrzekł Anioł . odnieśli wielką korzyść i otrzymali łaskę. z jakim ofiarowałaś Jezusa w świątyni . dodatkowo przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji. której Matka Najświętsza nauczyła swoich małych przekaźników: „O Jezu mój.. za zgodą kapłana. za Ojca Św. które Go obrażają. Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie. Łucja zapytała... którzy zaczynają je odprawiać. „Co robicie? Módlcie się! Musicie się dużo modlić! Serce Jezusa i Maryi mają wobec was zamysły miłosierdzia. jakąś miała przez obecność Słowa Bożego. usłużność w Twych nawiedzinach Św. bez grzechu ciężkiego. który zwrócił się do nich z wezwaniem. cześć Twoją i pożytek naszej duszy..Łucja.. one najbardziej podobają się Jezusowi. takich. o którą Cię prosimy w tej nowennie. Powtarzajmy często nawet przy małych. jakie Pan Bóg na was ześle". Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej O Dziewico Najświętsza. codziennych ofiarach modlitwę.. że wiele dusz zaczyna. i błagania o nawrócenie grzeszników. Różańca.Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925r. przyjąć Komunię Św.

Ref. * Przez serce Twe czyste Niepokalana. pogrążaj się w nich i pomyśl o tych razach. śmiercią i zmartwychwstaniem wysłużył nam nagrodę wiecznej szczęśliwości.. uwielbiajcie pięć Świętych Ran Mojego Boskiego Syna! To nie ma być jakieś prywatne nabożeństwo.. * Jej płaszcz jak śnieg biały. naucz nas cnoty boskiej cierpliwości. By Boga już więcej nie obrażali. dźwigał ciężki Krzyż na górę Kalwarię i w końcu na nim umarł w Twojej obecności. wpatruj się w Moje zakrwawione oczy. . Gdy czynisz znak Krzyża Św. znaleźć Go w świątyni chwały niebieskiej. uczestnicząc w Tajemnicach Twego Chwalebnego życia. Ave. który zawierają i otrzymali błogosławieństwo. została ukoronowana koroną Królowej świata. Dziewica przecudna w koronie dębów. uprasza wiele łask Kościołowi Św. * Zjawienie Maryi ogłasza nam on. różaniec w ręku. a w Wieczerniku wraz z Apostołami dostąpiła łaski Zesłania Ducha Świętego. O Dziewico najboleśniejsza. Skąd jesteś. który w Ogrójcu pocił się krwawym potem. grzesznikom a także duszom czyśćcowym. pytają dzieci. abyśmy.. która Cię uczyniła Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. które obiecują. w ciągu naszego ziemskiego życia.Jerozolimskiej . Pieśń Z dalekiej Fatimy. abyśmy. Różaniec. * By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. * O Fatimska Panno Maryjo. * Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. którego Jednorodzony Syn życiem Swoim. Módlmy się: Boże. Amen. Śpieszmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk. któraś po życiu najdoskonalszym i najświętszym przeniesiona do nieba z duszą i ciałem. by wstrzymał karę. które Ja także od ciebie otrzymałem. Objawia się dzieciom. lecz publiczne oddawanie wielkiej czci. Kto odprawia to nabożeństwo. spraw. żywy obrazie boleści u stóp Krzyża Twojego Boskiego Syna. rozważając tajemnice Św. pokuta i umartwienie. zasłużyli sobie być zaliczeni w poczet Twych sług i czcicieli. * Są naszym ratunkiem i ocaleniem.. spraw. uśmiechem darzy. Amen. 2. PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej duszy Płomień Miłości Swojego Niepokalanego Serca. * Za grzechy i zbrodnie pokutowali. Moją pierwszą i najważniejszą prośbą jest: Oddawajcie publicznie cześć. przejęci żalem. ave. (5x) Zdrowaś Maryjo. Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 1. któraś pierwsza ze wszystkich uczestniczyła w chwale Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa. donośnie brzmi dzwon. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia. * Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. idąc za Tobą drogą kalwaryjską ukochali Krzyż Twego Boskiego Syna i wszystkie cierpienia i krzyże nasze znosili w duchu pokuty za grzechy.mogli w nagrodę za stałą troskę w szukaniu Jezusa. Amen.. o Pani. Odnośnie do czci pięciu Świętych Ran brzmią zgodnie słowa Jezusa i Maryi następująco: Ku uczczeniu Moich pięciu Świętych Ran czyńcie kolejno pięć razy znak Krzyża Św. ave Maryja.. naśladowali przykład. Za radą Twą. Niesiemy swe modły do tronu Pana. (5x) Zdrowaś Maryjo. (5x) Zdrowaś Maryjo.. Amen.. był okrutnie biczowany i cierniem koronowany. abyśmy. * Błogosławmy wciąż Boga. Różańca. * Choć smutek i troska przebija z twarzy. Pani. Jednocześnie ofiarujcie siebie w Moich Świętych Ranach Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. O Dziewico najchwalebniejsza.

świecę dla przypomnienia Mojej Obietnicy. 8. ofiarujecie. zawsze patrzyli w górę!.. Wtedy winni zastępczo odmówić jedną z trzech części Różańca Św. Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza. a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy. Jedynie Trójca Przenajświętsza wraz z Matką Bożą. wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego w chwili przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla tych. Odbywajcie Godzinę Świętą w rodzinie! Uważajcie czwartki i piątki jako osobliwe dni łaski. Proszę Ojca Św. Ja jako gospodarz ofiarowałem wszystko. za dusze w Czyśćcu cierpiące. 10. którzy przestrzegają regularnie postu wystarczy. mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi: „Mój Stół jest niezmiennie zastawiony. poprzez to ofiarowanie wzmaga się ... oślepienie szatana wzrasta. to przyrzekam. 18:00. rozważania.powołując się na Mój Płomień Miłości . 4. a biedny konający zaczerpnie nowej siły. Daję wam nawet siebie samego. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. jak również współdziałanie wszystkich przez was uwolnionych dusz czyśćcowych mogą jeszcze pomóc Kościołowi Wojującemu. żeby nie brakowało żadnej minuty czuwania. w taki też sposób należy tę Godzinę zakończyć. Rozpoczynajcie tę Godzinę ku czci pięciu Świętych Ran pięciokrotnym przeżegnaniem się. tym większe będzie oślepienie szatana. 6. zależnie od stopnia waszej gorliwości. odmówi 1 raz Zdrowaś Maryjo. Ja chcę.... . Codzienne ofiarowanie: Matka Boża: „Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski. także wówczas. Jeśli kapłani zachowują w poniedziałki ścisły post o chlebie i wodzie.. które przyjmując Moją Boską Wolę współdziałają w Moim stwórczym dziele. Kościół powszechny znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i temu nie możecie nic zaradzić ziemskimi środkami i wysiłkami. wtedy zadowolę się nawet 5-minutowym czuwaniem każdej osoby). lecz ogień miłości. nieobowiązkowej. 7. . byście się tak zorganizowali i podzielili między siebie nocne czuwanie. różne modlitwy.uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z czyśćca. Moje szczególne błogosławieństwo daję poprzez Ojca Św.. 13. Nie bądźcie obojętni... w której w danym tygodniu biorą udział. W te dni właśnie uiszczajcie pokutne zadośćuczynienie Memu Boskiemu Synowi! Tę Świętą Godzinę niech wypełnią nabożne pieśni. 12.. . tak długo nikt z umierających z jego otoczenia nie zostanie potępiony. by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona 2 lutego. Jeżeli w stanie łaski bierzecie udział we Mszy Św. Siła Najświętszej Krwi Pańskiej: Także podczas Mszy Św. tym rodzinom. Jeśli osoby Bogu poświęcone i osoby świeckie zachowują w poniedziałki ścisły post. powołując się na Mój Płomień Miłości. aby mógł zadecydować o swym przyszłym losie. która w was poprzez Moją miłość i poprzez Mnie płonąć będzie. abyście w waszych walkach ściśle ze Mną złączeni i polegając na Mnie. które moja Najświętsza Krew powoduje w was.. Patrz wytrwale w Moje oczy. których przenikające spojrzenie oślepia szatana. 5.. za którą tę Mszę Św. 9. i po Komunii Św. jaką odprawiają w danym tygodniu .. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu. (Jeśli stanowicie liczniejsze grono osób pokutnego zadośćuczynienia. Jak długo ktokolwiek .trwać będzie na nocnej modlitwie.uwalnia 10 biednych dusz z Czyśćca. Zauważcie ożywienie. W czasie udziału w tej Mszy Św.Kto w listopadzie. to uwolnią również podczas każdej Mszy Św. 11. wtedy Płomień Mojej Miłości ogarnie ową osobę.w czasie konsekracji wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego. gdy ten post zachowują do godz. Różaniec. Im gorliwsza jest modlitwa.. to uwolnią oni podczas każdej Mszy Św. w Święto Matki Boskiej Gromnicznej. jak np. Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości obejmuje także konających i dusze w czyśćcu cierpiące! Moja prośba jest. Zapalcie np. Kto powołując się na mój Płomień Miłości odmówi 3 razy Zdrowaś Maryjo. tej miłości. z wszystkimi Aniołami i Świętymi.3. ale jeszcze tego samego dnia.

Idąc za Niepokalaną i trzymając się Jej jak najmocniej. że poprzez pokorę odnosimy zwycięstwo nad mocami ciemności. i Duchowi Świętemu. Nie mogę go już prawie powstrzymać. Zamiast Ojcze nasz: Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi. Józefa. Maksymiliana: . „Proście Św. gdyż jest pogromicielką złych mocy. Pomóżcie mi! . które wam daję. to Najświętszy Sakrament. powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Amen. ku której wszystko zmierza i z której wszystko promieniuje".Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości. Bernardecie i oznajmiła jej: „Jam jest Niepokalane Poczęcie". (3x) Słowa Matki Bożej: „Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy. Poprzez nielicznych. Ona odnosi nieustannie zwycięstwo nad szatanem. następującą prośbę: Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Przywilej Niepokalanego Poczęcia udzielony przez Trójcę Przenajświętszą Matce Bożej jako pierwszy ze wszystkich przywilejów oznacza. Jan Paweł II we wspomnieniu Matki Bożej z Lourdes. która poruszy świat. wierne odmawianie Różańca Św. Ona uczy nas. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi. teraz i zawsze. ramię Mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. z którymi musimy ciągle staczać walkę. Amen. Ta najpokorniejsza uczy nas. że to centrum w naszym życiu. przez całkowite Jej oddanie. Św. który z niespotykaną dotąd siłą atakuje wszystkie Jej dzieła i próbuje niszczyć Jej wezwania do pokuty i nawrócenia. otrzymuje światło do rozpoznania szatana i sposobu walki z nim. że od pierwszej chwili Swego Poczęcia była Ona wolna od grzechu pierworodnego. i na wieki wieków. i Ducha Świętego. którzy trzymają się Niepokalanej! Dusza. powiedział takie słowa: „Sercem Lourdes jest Eucharystia. poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski. Bo jakże bardzo pragniemy przylgnąć do Tej czystej Istoty. To jest właśnie ta modlitwa. aby oślepienie szatana powiększyło się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski." Matka Boska prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej modlitwy. Amen. Każdy. Żyjcie zatem w Mojej łasce. Ks. jak była na początku. a ja jestem Matką dla wszystkich!" 14. który jest najświętszy z wszystkich sakramentów! Ojciec Św.a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać spowodują w następstwie poprawę wielu dusz. ratuj nas przez Płomień Miłości Twego Niepokalanego Serca! Na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi. kto to posłannictwo do ręki otrzyma. jeżeli je dobrze użyjecie . jesteśmy pewni całkowitego zwycięstwa. Maksymilian wspaniale rozumiał Niepokalaną i był mocno przekonany o tym. Jednak zwycięstwa szatana są pozorne. jaką rolę spełnia Ona w naszym życiu. słuchajcie.oślepienie szatana. która objawiła się Św. którą kierujecie do Mnie. wspólnie uratujemy świat!" Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy 5 razy znak Krzyża Św. którzy się do Ciebie uciekamy! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Matko. Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości! Moje dzieci. W każdej walce ostateczne zwycięstwo należy do tych. Obidziński tak wspomina Św. której można wszystko powiedzieć. mocą której wy oślepiać będziecie szatana. proś za nami.: W imię Ojca i Syna. Ta Niepokalaność Maryi nas przyciąga. który jest najważniejszy. i naśladowanie Jej cnót. całkowicie zaufać i oddać się bezgranicznie. MATKA BOŻA NIEPOKALANA Dnia 11 lutego wspominamy Matkę Najświętszą z Lourdes.

Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza... Jan prosił kolejno: 1. nieba i ziemi Królowo. Adorując Najświętszy Sakrament często kierował wzrok na figurkę Niepokalanej i obraz Serca Jezusowego nad tabernakulum. posłuszeństwo. Do ataku więc. by jak najprędzej do celu naszego zdążać. W trzech seriach „Zdrowaś " uwielbiał cnoty NMP: 1... Jan Berchamans TJ) I.. (4 x) Chwała Ojcu. do dokonania tego. My zaś wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić mamy. Niech będzie błogosławione. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie NMP Ojcze nasz. czystość. miłosierdzie i skromność.„W czasie wolnym od kazań i spowiedzi udawał się on zawsze do kościoła na kwadransową adorację Najświętszego Sakramentu. (1 x) Objaśnienie: Koronka ta składa się z trzech „Ojcze nasz" i z dwunastu „Zdrowaś". ufność dziecięcą.... 3. Ojcze nasz.. 2. dzieci drogie!" Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej (ułożył Św. miłość i pobożność wraz z poddaniem się woli Boga. . i z całym mym życiem. mnie całego bez żadnego zastrzeżenia. której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. (1 x) II. (1 x) Zdrowaś Maryjo. Syna Bożego o uczucie wielkiej ufności w nieskończoną dobroć Jego Matki. 3..przecudnego świetlanego celu . Do braci profesorów mówił .. abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała. niegodny grzesznik. jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie". co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją"... Boga Ojca o uczucie głębokiej czci do NMP. śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba. Użyj także. Ojcze nasz. jeżeli zechcesz... do ofensywy...Jakże gorące były jego przemówienia po takiej adoracji!. a w ten sposób do .. Więc wysiłku dużego i poświęcenia potrzeba... Ducha Świętego o wdzięczność za łaski otrzymane za wstawiennictwem Jego Przeczystej Oblubienicy. Maksymiliana Marię Kolbego) O Niepokalana.. nie opuszczał swej adoracji.. Akt poświęcenia się Niepokalanej (Ułożony przez Św. Nawet gdy lało jak z cebra.. (1 x) III.... rzucam się do stóp Twoich koronie błagając. (1 x) Zdrowaś Maryjo..Strach myśleć. Na przeszło dwa miliardy dusz tylko nikła cząstka wielbi i czci Niepokalaną i służy Jej.... abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach. Niech będzie błogosławione. (4 x) Chwała Ojcu.. Po każdym „ Ojcze nasz " Św. . (1 x) Zdrowaś Maryjo. Ty. męstwo i ubóstwo.. względem bliźnich: Jej miłość. względem siebie: Jej pokorę.zdobycia całego świata dla Niepokalanej. (4 x) Chwała Ojcu. 2.. względem Boga: Jej wiarę.. a przez Nią dla Najsłodszego Serca Jezusowego i to jak najprędzej!!!..... ja.

Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie. w obliczu Pana. co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą. 3. jest to Wszechmoc błagająca. 1. że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. na przykład: Zdrowaś Maryjo. prace. jak się wyraża Św. (3x) 2.kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej . W imię Ojca. uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję. nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Modlitwy na każdy dzień nowenny Zdrowaś Maryjo (7x) do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny oraz: O Maryjo bez grzechu poczęta. * Jak wśród gwiazd zorza. Wielu kocha. przeto ośmielam się prosić Ciebie. Zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów. Maksymiliana o Królowanie Maryi O Niepokalana. Amen. Bernard. ale ponieważ kocham Cię bardzo. módl się za nami. by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznawało i coraz goręcej miłowało. . * Módl się za nami. Maryjo. co gotowi są dla Twej miłości na wszystko. K. którzy się do Ciebie uciekamy (7x). Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza. przyjmij moje błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką.bez granic. Proszę Cię gorąco. Kiedyż. i miłować coraz bardziej goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. Pani Niepokalana. Niepokalana. Amen. że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Inni ugrzęźli w moralnym błocie. I daj mi pomoc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Owszem. i pragnę powiedzieć też innym duszom. Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy.jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes (29 listopada-7 grudnia) Maryja jako Matka Boga ma niezmierną władzę w Niebie. cierpienia i nawet ofiarę z życia. Modlitwy na każdy dzień nowenny Dzień I. a Ojca w Niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi? Amen. nieba i ziemi Królowo. i to jak najprędzej. W. nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Módlmy się: Boże. kim Ty jesteś. upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi. byś stała się Królową wszystkich serc. albowiem gdzie Ty wejdziesz. o Pani. módl się za nami.. i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego Imienia. którym szatan. wiem. daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Modlitwa Św. co Bóg może swą Wszechmocnością.. * Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. * Jak pośród kwiatów wonna lilija. którzy się do Ciebie uciekamy. ale jakże mało jest takich. przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. Inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta. miłuje. abyś była tak dobra i powiedziała mi . Maryja może Swoimi prośbami. co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił. Pieśń Maryjna. święta Dziewico. Tyś Przenajświętsza. zakrólujesz w sercach wszystkich i każdego z osobna? Kiedyż wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę. Zdrowaś Maryja! 4. A są i tacy. Jeszcze innym wydaje się. tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz.

Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. Dzień II. Dzień IV. W. Dzień VII. Ciebie monarcha wieczny od wieków swojemu * Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu. i ninie. zbaw od złości. Amen. przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. poszanowania woli Twego Syna. Maryjo Niepokalana. wargi nasze. Dzień III. które ranią serca bliźnich. nie (Mt 5. a ja. czyli prosta. 34). Maryjo Niepokalana. na pomoc świata śpiesz się. pełna łaski. a nie będziecie potępieni (Łk 6. tak. On mówił: Nie sądźcie. aby Serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. oto już zbliża się Twoje święto. Maryjo Niepokalana. Synowi Jego przedwiecznemu. * Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Przybądź nam. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten dar wielki. K. Maryjo Niepokalana. a tymczasem we mnie tyle nieszczerości i pozy. Pani. Amen. ku pomocy. sławię Twoje Niepokalane Poczęcie. Uproś mi łaskę prostoty i prawdy. Matko. Jak była na początku i zawsze. od obmowy i oszczerstw. prześliczna światłości. * A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. ileż razy wykraczałem przeciwko przykazaniom Bożym? Naucz mnie. Maryjo Niepokalana. Chwała Ojcu. aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami narodu polskiego. Amen. szczera. Amen. * Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. i wody stworzył przeźroczyste. Dzień V. nie. Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. . * Pani. Matko. Uproś nam łaskę. wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu Swoim. Dzień VI. zawsze wierna byłaś w wypełnianiu woli Bożej. Dzień IX. by wezwanie Twojego Imienia pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości. gwiazdo porankowa. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste. Panno nad panny. nie potępiajcie. Zachowaj mnie. Spraw. Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie. Twój Syn uczył: Uważajcie na siebie. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Jutrznia Zacznijcie. niebieska Królowo. Ty przebaczyłaś wszystkim. 37). miłościwa Pani. Maryjo Niepokalana. wysłuchaj modlitwy nasze. * Witaj.Maryjo Niepokalana. 37). Pani świata. Hymn Zawitaj. Maryjo Niepokalana. Amen. Syn Twój powiedział: Niech wasza mowa będzie: tak. Miłość Boża dała nam Ciebie. Maryjo Niepokalana. dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. * I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu. chwalić Pannę świętą. naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i brata na ziemi. W. Naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. K. Amen. * I powietrza. proszę. * Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Amen. Amen. Dzień VIII. aby pycha nie zatruwała mej duszy. a nie będziecie sądzeni. pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21. Zawitaj. a Ciebie prosimy. Amen.

Syn Twój. i uproś nam u Twego ukochanego Syna odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. * Pierwej święta w żywocie matki. * Tyś różdżka Aronowa. * Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. pałac wstydu panieńskiego! Pociecho utrapionych. Hymn Witaj. K. która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Bramo rajska zamknięta.. porodziła. * Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. (jak na jutrznię). W. Boskim ogniem gorejąca. Ogromna czartu jesteś. aby Cię Syn tak zacny od winy * Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. Amen. świątynio Boga w Trójcy jedynego. W. (jak na jutrznię). A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Tyś krzak Mojżeszów. wejrzyj na nas. K. W. . którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym Sercem rozpamiętywamy. tronie Salomona. śliczny kwiat rodząca.. K. Ja mieszkam na wysokościach. Amen. Bogu chwała. runo Gedeona. Tercja Przybądź nam. Pani. co niechaj da Ten. wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. ogrodzie wdzięczności. wysłuchaj modlitwy nasze. W. wysłuchaj modlitwy nasze. Królowo niebieska. Pryma Przybądź nam. K. Błogosławmy Panu. abyśmy. W. o cedrze czystości! Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. K. (jak na jutrznię). * Nowa gwiazdo z Jakuba.. Seksta Przybądź nam. by przywara grzechu nie postała w Tobie. wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. Hymn Zawitaj. (jak na jutrznię). Tyś nad aniołami. Pani. Przystało. Tyś jest Świętych drzwiami. niż zrodzona. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. W. Tyś Matką wszech żyjących.Módlmy się: Święta Maryjo. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona. o Panno.. * O palmo cierpliwości. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Hymn Witaj. Królowo. domie poświęcony.. K. * Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona. miłościwa. Módlmy się: Święta Maryjo. któregoś Ty.. * Tęczo. Arko przymierza. i Pani świata. łaskawym okiem miłosierdzia Twego. I tron mój w słupie obłoku. Módlmy się: Święta Maryjo. W. Pani nasza. * Tyś raj aniołów. W. Pani. miłościwa. miłościwa... który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny. Królowo. wysłuchaj modlitwy nasze.. Bóg na wieki wieków. Panno mądra. Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który Ciebie za Matkę obierając sobie * Chciał. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym. w szyku obóz silny. a Pan nasz Jezus Chrystus.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. * Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

* Wszelkąś łaską. do siebie nawróci * A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Wszystka piękna jesteś. Módlmy się: Święta Maryjo. W. Nona Przybądź nam miłościwa. wysłuchaj modlitwy nasze. K. K. świeci człowiekowi. (jak na jutrznię).. wysłuchaj modlitwy nasze. Judyt wojująca.. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała. Imię Twoje. światło z Gabaon. O mężna białogłowo. Hymn Witaj. Módlmy się: Święta Maryjo. K. (jak na jutrznię). wysłuchaj modlitwy nasze. Pani. * Niewiele od aniołów jest on umniejszony. * Piękna. o Maryjo.. W. o Pani. aby wschodziła światłość nieustająca! W. coś zwycięstwo dało. K. Pani. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje. czystsza niźli aniołowie. Módlmy się: Święta Maryjo. wypełniona. * O jasna gwiazdo morska. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. W.. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. Kompleta Niech nas Syn Twój. Niepokalana. Matko szlachetna w panieńskiej czystości. Módlmy się: Święta Maryjo. K. O Rodzicielko łaski. Nieszpory Przybądź nam miłościwa.. K.. W. K. Ofiarowanie Godzinek .. miasto ucieczki. Królowo. Przybądź nam. * Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. Pani. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. o porcie tonących! Bramo rajska. W. W. Królowo. W. Jam sprawiła na niebie. Pani łaskawości. Królowo. Pani.. * Gwiazdami uwieńczona. * Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. jak w pełni księżyc. wieżo utwierdzona * Dawidowa. Hymn Witaj. * Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony. Hymn Witaj.. Jak lilia między cierniem. K. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. * Od niewoli okrutnej lud twój ratująca. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. niemocnych zdrowie w Twej obronie. basztami i bronią wzmocniona. nadziejo grzeszących. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi. wysłuchaj modlitwy nasze. * Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.. * Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. jak złota zorza światłem sieje. * W poczęciu swym. przyjaciółko moja.. Jako olej wylany. Słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła. Królowo. jedyna Panno.

strzeż mnie i broń jako rzecz i własność swoją. święta Panno i Matko miłościwa. którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. któregoś Syna porodziła za sprawą Ducha Świętego. ciało i duszę moją. zachowaj nas od potępienia wiekuistego. prosimy. Panno. Twego Syna. Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Pani. W. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. módl się za nami! . cesarzowo świata. oczyść serce. módl się za nami. Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego. Tać to różdżka. który z Tobą w jedności z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. ofiarujem Tobie * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. K. W. Antyfona. * A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował i nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. wspomagaj słabych. abyś przez wstawiennictwo Tej. Panie Boże. O Pani moja. Módl się za nami do Ojca. a przybądź przy skonaniu w potrzebie. W. Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości Przez Twoje święte dziewictwo i Niepokalane Poczęcie. nie opuszczaj nas! O Maryjo. W Imię Ojca i Syna. K. Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas.Z pokłonem. Przez Chrystusa. w godzinę śmierci. wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się: Daj nam. Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo. K. módl się za ludem. Akty strzeliste Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. o Matko moja! pomnij żem Twój. niepokalanaś była. bez grzechu poczęta. Amen. Rodzicielko Jezusa. Amen. Zakończenie Antyfona. Módl się za nami. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. przyczyń się za nami do Serca Jezusa. W. Pani. wysłuchaj modlitwy nasze. Święta Maryjo! Ratuj nędznych. niech wszyscy doznają Twego wsparcia. Niepokalaną byłaś w Poczęciu swoim. kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion Jezus. któregoś Syna porodziła. królowo niebieska. broń nas od najazdów nieprzyjacielskich. W poczęciu Swoim. K. Prosząc. cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała. O najłaskawsza Dziewico. Pana naszego. i Ducha Świętego. Módlmy się: Boże. Niepokalana Maryjo. pocieszaj strapionych. Matko Boża i Matko nasza. wstawiaj się za pobożną płcią niewiast. sługom Twoim. Panno Święta. Maryjo! Na ten czas. a doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi Twemu mieszkanie zgotował. przyczyniaj się za duchowieństwem. ucieczko i patronko wszystkich grzesznych. o Przeczysta Dziewico. święta Boża Rodzicielko! K. Święta Dziewico Maryjo. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. módl się za nami do Ojca. w której ani pierworodnej. a za przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy. Ciebie prosimy. święta Panno i Matko miłościwa. byś nas zbawienną drogą prowadziła. ani uczynkowej winy skaza nie postała. Amen. którzy się do Ciebie uciekamy! Matko Boska z Lourdes. a naszego Brata! Niepokalanie Poczęta Dziewico.

święta i poczęta niepokalanie * Maryjo. Rozszerzał on ten medalik wśród katolików i wśród niewierzących. Dużo jest zła na świecie. co potrafi. * Niepokalana Maryjo Panienko! * Bez pierworodnej zmazy poczęta. do spowiedzi boją się przyjść. o Wniebowzięta. uproś mi u Boga. z praktyk religijnych szydzą. * Módl się za nami. co jak słońce w niebie jaśniejesz * I nam w ciemnościach swych światłem siejesz. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się. Św. gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych. * Najjaśniejsza jutrzenko. a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. z Ciebie wzięty dla tej przyczyny. gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika." Następnie obraz odwrócił się i na jego drugiej stronie siostra Katarzyna Laboure zauważyła literę „M" z małym Krzyżem umieszczonym powyżej. gdyż mając przy sobie Niepokalaną masz wszystko. cieszyć się będą wyjątkową opieką Matki Bożej". niewinnością niebo radujesz. Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik". módl się za nami. że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego". którzy nosić go będą z ufnością". Królowo święta! Witaj. Królowo święta! Ty. wniebowzięta. i poleconymi Tobie. a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej.kapłan i męczennik. ale pamiętajmy. nasze kochanie. a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. Laski szczególnie otrzymają ci. momencie.o tym . i młodzieży zwłaszcza.. któraś przyszła na świat bez zmazy. to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić. którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi. A już tym. Rozszerzajmy „Cudowny Medalik". śliczna lilio. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny. Modlitwa ta jest następująca: „O Maryjo bez grzechu poczęta. które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę. * Żeś się stała i została zawsze bez winy. Gwiazdo zaranna. zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają . * By serca nasze w cnocie wytrwały. święta. Panno. * Jaśniejące jako słońce. * Niepokalana! Swą pięknością.O Maryjo. * Módl się za nami. * Niepokalana! CUDOWNY MEDALIK Obietnica Matki Najświętszej dana Św.. Wielu nawet wtedy radę znajduje. Dalej usłyszała obietnicę: „Osoby. groźne nawały. śliczna jutrzenko. którzy się do Ciebie uciekamy. * W pierwszym. a Niepokalana prędzej czy później okazuje. Katarzynie Laboure dotycząca „Cudownego Medalika": „Osoby. abym ten świat opuścił bez grzechu! Pieśni Gwiazdo zaranna. by zawsze go na szyi nosiły i starszym. . by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. * Witaj. Maksymilian tak pisał na temat medalika: „Jej medalik rozdawać. Maksymilian Maria Kolbe . * Dostojeństwem nad ludzkością całą górujesz. założyciel Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej". * Niepokalana Maryjo Panienko! * Wspomóż nas biednych. módl się za nami. czysta Panienko. z prawd wiary się śmieją. którzy się do Ciebie nie uciekają. * Święte Twoje Poczęcie. śliczna jutrzenko. które będą go nosiły. wypisany złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta. * Niepokalana! Sam Bóg Św. * Tyś przed wieki przejrzana * I za Matkę wybrana * Jezusowi Chrystusowi. by zechcieli go nosić. gdzie się tylko da: i dzieciom. co do kościoła nie zaglądają. otrzymają wiele łask. * Witaj. Propagatorem „Cudownego Medalika" był Św. * Rozpędź te burze.

a szczególnie aby nie odmawiali Różańca Św. „Życzę sobie.Weigla „Maria Rosa Mistyka.Fontanele". Mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie. Od 1947 r. Zamieszczamy poniżej życzenia i obietnice Matki Bożej dotyczące godziny łaski dla całego świata. * Żyj święta radości. * W zwycięski Ty prowadź nas szlak. * Tchnij siłę w Maryjny ten zew. MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA .. lud Twój!] (2 x) Już świta. Chodzi o to. nienawiści i niepokoju . Ref. ujęte w książce ks. gardzili nieskończoną Miłością. nieufni Bogu Miłosiernemu. że wypełniając Jej życzenia. Matka Najświętsza. które możemy wykonać. * I serca Ci niesiem i krew. najdoskonalej zwalczamy zło na całym świecie? Kiedy najdoskonalej damy się Jej prowadzić. A. w których zło tak silnie walczy z wszelkim dobrem.. wysuwa się berło mu z rąk. * Błogosław nam Chryste na bój. aby przekazać jej swoje orędzie. Ref.. precz smutki. Matka Boża objawia się pielęgniarce Pierinie Gilli w miasteczku Montichiari we Włoszech. Jeśli jest możliwość. by służyć Ci znów. aby się ludzie nie modlili. że na nasze dusze spływa cały ogrom łask. * Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!] (2 x) O Bogarodzico Dziewico. Maksymilian) Świat jest pełen grzechu.] (2 x) GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA „Kiedy więc najprędzej. przychodzi nam z pomocą. Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. gdyż właśnie poprzez modlitwę różańcową pod sztandarem Niepokalanej jego niszczycielska działalność w duszach zostanie zakończona. słoneczność rozlewa się w krąg. * Z otwartą stajemy przyłbicą. (Św. aby ratować swoje zagubione dzieci przed wiecznym potępieniem. że osiągną oni życie wieczne w Królestwie Niebieskim przez całą wieczność wychwalając Boga. my naród. [Stajemy jak ojce. wśród burzy i słot. Siać miłość będziemy. Pan idzie. [A gdy nam tchu będzie i mocy już brak.którymi szatan. Jak posłuszne. aby ludzie odwracali się od Boga. Spod znaku Maryi rycerski my huf. to można w tym czasie uczestniczyć we Mszy Św. * Już Jezus przybliża się k' nam. aby nie byli złączeni z Kościołem Św. Ref. Nie zaniedbujmy dobra. aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata". * Pan idzie i pierzcha w cień kłam. * Do nieba pokieruj nasz lot. * I gromka niech ozwie się pieśń. Będą masowe nawrócenia. Dąży on wszelkimi sposobami do tego. z coraz większą siłą zaraża i opanowuje wielu. Dlatego w tych czasach. które mobilizują nas do modlitwy i pokuty realizujemy przykazanie miłości Boga i bliźniego. aby nie żyli według wskazań ewangelii. N. Montichiari . wierne dzieci . jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci". aby od godziny 1200 do 1300 modlić się w kościele i odmawiać Różaniec Św. aby byli podzieleni. ojciec kłamstwa. okazujemy miłosierdzie. Nie lekceważmy próśb Matki Najświętszej. Jeśli ktoś nie może w tym czasie pójść do kościoła. to może modlić się tam.Pieśń Błękitne rozwińmy sztandary. [Drży szatan. Ratując naszych zagubionych braci przyczyniamy się do tego. „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Ale przede wszystkim zależy szatanowi na tym. Pan.trzymajmy się Niepokalanej i bądźmy Jej wierni. * Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. chwiejni co do wyznawanej wiary. I to jest najważniejsza i jedyna sprawa". * Niech w sercach zagórze znicz wiary. gdzie się znajduje. * Pan idzie na świata siąść tron. słabi duchowo. * My Polska. Wiemy o tym. już grają pobudki.

Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Najświętszej Maryi Panny. Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z 5 dziesiątków. odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem w godzinę śmierci. kto się do Ciebie ucieka. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. abyśmy taką obroną wsparci... ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. racz nie gardzić słowami moimi. najpierwsza po Bogu... W. Matko Miłości świętej. któryś dla obrony Narodu Polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył oraz Jej Św. o które Cię. w modłach naszych błagamy. Panno. Ojcze nasz. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. abyś opuściła tego. do Ciebie. Dzień I Zdrowaś Maryjo. Najświętsza Boga Rodzico. O Matko Słowa. biegnę. ocuć nas z uśpienia obojętności i zachęć do doskonalenia się w życiu chrześcijańskim. Chwała Ojcu. przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. lasach.(Uroczystość NMP Królowej Polski obchodzimy 3 maja) Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej Koronka ta w czasie ostatniej wojny bardzo była rozpowszechniona. Modlitwa Sw. walcząc za życia. Przez Chrystusa Pana naszego. O Maryjo. żeś mnie opieką swą dotychczas osłaniała i tejże świętej łasce miłosierdzia Twego na wieki się powierzam. módl się za nami! Na zakończenie: Pod Twoją obronę.. Bernarda: Pomnij. Amen. wspomagaj nas! Zamiast Chwała Ojcu: Królowo Polski. Zdrowaś Maryjo. o najdobrotliwsza Panno Maryjo itd. a nawet w obozach koncentracyjnych.. że nigdy nie słyszano. Albo drugie wezwanie: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. Amen. ratuj nas. Tą ufnością ożywiony. o Panno nad pannami i Matko. Amen. do Ciebie przychodzę.. K. Twej pomocy przyzywa. Zamiast Ojcze nasz mówi się: Boże nieskończonego miłosierdzia. Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością i pokorą. Uproś nam dla miłości Syna Twego dar wytrwania w pobożności i innych cnotach zbawiennych oraz łaski... Na początku mówi się modlitwę Św. wejrzyj litościwie na oziębłość naszą ku Tobie. zmiłuj się nad nami! Zamiast Zdrowaś Maryjo mówi się: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. Amen. . której Serce nieustannie tą miłością pała. spraw łaskawie. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże. odmawiało ją tysiące Polaków w schronach. Dzień II Zdrowaś Maryjo. Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił. Ciebie o przyczynę prosi.. Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie Modlitwa przed rozpoczęciem nowenny Bądź pozdrowiona... Ucieczko i Nadziejo grzeszników. Matko miłosierdzia.

aby dojść do szczęśliwego kresu w Królestwie Syna Twego. oddalaj od serc naszych wszelkie pokusy do złego.O Maryjo. którymi obraziliśmy majestat Boży. wyjednaj nam prawdziwą miłość bliźnich naszych. którą przebyć musimy.. wzbudź w sercach naszych niezłomną nadzieję w spełnienie wszystkich obietnic Bożych. Ucieczko i Nadziejo nasza. Błagamy Cię o to przez miłosierdzie Twoje. którym ożywieni.. Amen. niechaj przyświeca nam w ciemnościach drogi. Okaż przeto miłosierdzie Twe nad nami dla niezmiernej litości Przenajświętszego Serca Twego. nie odmawiaj jej dzisiaj błaganiom naszym. Wszak nie daremno Cię nazwano „Ucieczką grzeszników". uciekających się pod Twoją obronę.. która wielokrotnie pocieszałaś strapionych. O Maryjo Najświętsza. przez Niepokalaną czystość Twoją. Dzień VIII Zdrowaś Maryjo. Która w ciągu życia Twego na ziemi okazywałaś miłość dla otaczających Ciebie. Najświętsza Pani nasza i Obronicielko od wieków za przyczyną Której tyle łask doznaliśmy. wielkich rzeczy dokonać zdołali. wysłuchaj wołania nasze i przez cierpienia.. Którą uwielbiamy i uwielbiać pragniemy w wieczności.. Dzień III Zdrowaś Maryjo. O Maryjo. troskach tego życia. uczuć i czynów naszych i bądź nam obroną i tarczą przeciw słabościom i ułomnościom ducha naszego. Dzień IV Zdrowaś Maryjo. w co Bóg przez Kościół swój wierzyć nam zaleca. abyśmy wiarę naszą przykładem całego życia stwierdzali. dozwól nam uczynić im zadość w tym życiu. Dzień VII Zdrowaś Maryjo. jakieś zniosła podczas Męki Syna Twojego. Amen. O Pani i Matko nasza... jak . Jakkolwiek niegodni jesteśmy Twej opieki. maluczcy i nieudolni. Dozwól. będącą w naszej mocy. Wyjednaj nam łaskę dokładnego zrozumienia woli najwyższej i zupełnego jej posłuszeństwa.. O Maryjo. burzach. Dzień VI Zdrowaś Maryjo.. a żałować za nie w każdej chwili tak. chrześcijańskiego miłosierdzia. bądź nam ratunkiem. Amen. Amen. abyśmy chętnym sercem dzielili się z uboższymi i nieśli im pomoc wszelaką. które wielbić pragniemy na wieki wieków. a od wszelkiej wątpliwości i nieposłuszeństwa prawom Bożym dalecy. Dzień V Zdrowaś Maryjo. otrzymali wiekuiste życie i wielbili Cię w nim wraz z Bogiem Ojcem Wszechmogącym w Trójcy Świętej jedynym. Niechaj za przyczyną Twoją będzie ona nam tarczą w walkach. O Maryjo. obudź w sercach naszych żal i skruchę prawdziwą za wszelkie przewinienia... strzeż po wszystkie dni życia naszych myśli. podporą i pociechą we wszystkich strapieniach naszych i wyjednaj nam w nich łaskę świętej cierpliwości. przez niewzruszone Twoje posłuszeństwo prawom Bożym. przewyższające nieskończenie wszelką nędzę i niedolę ludzką. Która wspomagasz wiernych we wszystkich potrzebach. Uproś nam ducha prawdziwego. Uproś. błogosławiona od początku wieków! Wyjednaj nam łaskę niewzruszonej wiary we wszystko. O Maryjo. Amen.. O Maryjo Najświętsza.

żałować będziemy w śmierci godzinie. Moje dzieci. * Jestem przy Tobie pamiętam. a przez to zjednali sobie opiekę Twoją zarówno w życiu.. * Maryjo Królowo Polski. Bóg wtedy przebacza. Matko. Modlitwa O Matko Nieustającej Pomocy. Gdyś pod Krzyżem Syna stała. iż byśmy w służbie Twojej wiernie do śmierci wytrwali. Z dawna Polski Tyś Królową. * Twe Królestwo weź w porękę. Ty Maryjo zawsze miłosierna wstawisz się za biednym grzesznikiem. na tym świecie. * Niech rozwija się wspaniały. Maryjo! * Ty za nami przemów słowo. Pieśni (Apel Jasnogórski) Maryjo Królowo Polski. * Przyszedł czas. Słyszeliśmy wdzięczny głos. * Który żyje dla Twej chwały. * Daruj nasze przewinienia. Amen. ach. grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie. gdy Bóg zagniewany. Dzień IX Zdrowaś Maryjo. chwalić Ciebie mogli w niebie na wieki wieków. * (Kalwaryjska) Częstochowska Maryjo. jak w godzinę śmierci. przyszedł czas. Gdy ptaszkowie śpiewają. * Do Ciebie się uciekamy. * Uproś łaskę przebaczenia. Maryjo. * O Maryjo.. (3 x) Gwiazdo śliczna. * Jestem przy Tobie pamiętam. wspaniała. * Czyste serce Bożej Matce * Darujmy. Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę. niczym Cię nie obrażali i przeciw najświętszemu Imieniowi Twemu żadnego się ubliżenia nie dopuścili. * Tyłeś. Amen. Maryjo. Z dawna Polski Tyś Królową. O Święta Maryjo. * Maryjo. Maryjo. czuwam. wycierpiała. przyjmij wszakże łaskawie błagania nasze i spraw. ach. śpiewają. Obmyj w zdroju łez pokutnych wszelkie złe czyny i niedoskonałości nasze. Maryjo. Maryjo. I my też zgromadzeni. wysłuchaj głosu duszy błagającej.. o Maryjo wspomóż nas w potrzebie. raduje. Matko Boża! Bardzo jesteśmy niegodni miłosierdzia Twego. * Słowiczkowie wdzięcznym głosem * Śpiewają. * Niewytrwałym skracaj mękę. o Matko wołamy z ufnością do Ciebie: O Maryjo. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp Twoich . abyśmy z nich rozwiązani. a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. darujmy. O przedrogi klejnocie. * Ty za nami przemów słowo. a Ty nadziejo dusz. Maryjo! * Przez Twego Syna cierpienia. głos ich ośmielony wzywa Twego Imienia. * Maryjo! MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy obchodzimy 27 czerwca) Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy O Matko Pomocy Nieustającej. wspomóż nas! (10 x) Na zakończenie: Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo . które już tracą nadzieję. * Pokłon dajmy Maryi.. * Kto Ciebie ma. * Jak Maryja woła nas: * Pójdźcie do Mnie. ten się Tobą * Raduje. ach. Maryjo! * Miej w opiece naród cały. * Maryję wychwalają. ach.

Ty słuchasz jęków. Abyśmy ku Tobie. Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Panie. O Matko Nieustającej Pomocy. zmiłuj się nad nami. jako największe zło. Abyśmy często na śmierć. na którą zasługujesz. z nieba Boże. tak że możesz rozporządzać moją osobą i własnością jak Ci się podoba. najwyższe Dobro. O Matko. Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali. Synu Odkupicielu świata Boże. która jesteś pociechą nieszczęśliwych. a nade wszystko w ostatnim niebezpieczeństwie przy śmierci. Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i do wszystkich życzliwością pałali. Miłość więc. ofiarując Ci serce moje. Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy O Maryjo. Błogosław mi Matko Twoim wstawieniem się wszechwładnym. aby głosił Twoje wzniosłe zalety i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie. dopomagaj mi w mej słabości. wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie. abym do zastępów szczęśliwych sług Twoich był policzonym. weź mnie pod Swoją obronę i wspomagaj mnie we wszystkich potrzebach duchownych. . ofiaruję Ci język mój. ażebym mógł w tym życiu wiernie Ci służyć. Sakramenty często i godnie przyjmowali. Najświętsza Panno. wiem. Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali. zmiłuj się nad nami! Ojcze. koisz rany. pewną ucieczką grzeszników. Abyśmy grzech. Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali. Najświętsza Panno. do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich. We wszystkich ciała i duszy potrzebach. Abyśmy Jezusa. Pragnę jednak uczestniczyć w błogich skutkach Twego Miłosierdzia. źródło nieustającej pomocy. Oto ja korzę się przed tronem Twoim i uznaję się niegodnym. miłować i dzięki Ci składać. Święta Maryjo. Amen. zmiłuj się nad nami! Panie. módl się za nami! O Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy. z całego serca miłowali. boleści. W chorobie i cierpieniach.swe łzy i cierpienia. otaczaj nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony. przeto obieram Cię za Panią i Pośredniczkę wszystkiego. bez grzechu pierworodnego poczęta. módl się za nami. Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali. któraś dla powiększenia mej ufności pragnęła być nazwaną Matką Nieustającej Pomocy. Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali. Wszystkie złamane serca. Przyjmij mnie. niebo i piekło pamiętali. czystą i gorącą miłością pałali. aby miał wciąż przytomną miłość. Święta Boża Rodzicielko. we wszystkim naśladowali. Maryjo. Abyśmy Św. Abyśmy Boga. ofiaruję Ci więc rozum mój. zmiłuj się nad nami! Chryste. wdzięczność i uwielbienie naszej tak dobrej Matce! O Najświętsza Panno Maryjo. aby Ciebie po Bogu nade wszystko miłowało. Twego Boskiego Syna. że Ty mnie więcej miłujesz niż ja siebie. bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją. W nędzy i ubóstwie. Matko Nieustającej Pomocy. wszystkie śmiertelne troski i obawy lecz Ty. sąd. całym sercem nienawidzili. co do mnie należy lub mnie się tyczy. o Królowo wielka. My grzeszni do Ciebie wołamy. a w życiu przyszłym wiecznie Cię chwalić. Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali. Duchu Święty Boże.

Na zarządzenie Ojca św. a w jakiś czas potem wybudowano na tymże miejscu inny pod wezwaniem św. Jezusa Chrystusa. mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego Majestatu w niebie. zmiłuj się nad nami. z ufnością do Niej się uciekając. Módl się za nami. W pokusach świata zdradliwego. abyśmy we wszystkich potrzebach duszy. Módlmy się: Boże. Uwaga: odmawiając w maju modlitwy o pokój na świecie i jedność w Kościele można zamiast nowenny odmówić wezwania. Pod koniec XVIII wieku zburzono kościół św. Pochodzi on z wyspy Krety z XII wieku. przez Pana naszego. któryś nam Matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na ziemi przeznaczyć raczył. W roku 1499 przewieziono go do Rzymu i wystawiono w kościele św. W. W czasie wojny i zaraźliwej choroby. płacząc. Wizytki. a zamiast aktów błagalnych litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. szczególnej wybranej łaski Krótki rys historyczny Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie jest czymś nowym. Baranku Boży. Kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym. przez parę wieków był tam czczony i za cudowny uważany. Piusa IX obraz MBN Pomocy przeniesiono do tego kościoła. Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. Wspomagaj nas. Mateusza. Baranku Boży. Kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść. Chryste usłysz nas. Kiedy w płomieniach czyśćca cierpieć i za obliczem Boskim tęsknić będziemy. przepuść nam. Redemptoryści. Alfonsa. Błagania. który gładzisz grzechy świata. Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży. W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu. wysłuchaj nas. W krzyżach i wszelkim utrapieniu. Chryste. W kościele Św. Modlitwa rzymska I . Alfonsa w Rzymie znajduje się cudowny obraz MBN Pomocy znany dziś i czczony na całym świecie. Kiedy kapłan ostatnich Sakramentów Św. Także tutaj doznawał on wielkiej czci i wiele wielkich cudów przy nim się działo. a opiekunami jego zostali 00. Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napawać nas będzie. przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni. użycz nam tej łaski. Kraków. W walce z namiętnościami cielesnymi. Kiedy oczy się zaćmią i serce stygnąć będzie. znana jest już prawie na całym świecie. wysłuchaj nas.W prześladowaniu i opuszczeniu. udzielać nam będzie. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY czyli Najpewniejszy sposób wypraszania sobie u Matki Bożej. nowenna do Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy są zawarte w książce "Spiesz o pomoc do Matki ". Kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią. Panie. Mateusza ku czci publicznej. pewnej. SS. święta Boża Rodzicielko. o Maryjo! Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą. K. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. W niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości. Amen. za nas się modlić będą. Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą. W czasie pokus ducha piekielnego. Panie. który gładzisz grzechy świata.

/ abyś je nam rozdzielała. Matko świętej wytrwałości. / której tak bardzo pragnę i potrzebuję. / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. Wielka Matko Boża. Za wysłuchanych w błaganiu. / Tenże Syn Twój umierając / dał nam Ciebie za Matkę. Wspólne podziękowania Za uzdrowionych z choroby. że skarby te zostały złożone w Twoje ręce. o Maryjo usłysz błagania nasze! Za strapionych. Za litość nam okazaną. Za ocalonych z rozpaczy. / Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę. Wspólne błagania Za chorych. Za płaczących. Szafarko łask wszelkich. / Czyż więc nie będziesz dla nas. abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona. abyś ich uzdrowiła. Pośredniczko nasza u Boga. Za dobroć Twą niezrównaną. na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Za grzeszników. . / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. Matko Nieustającej Pomocy. Za kuszonych. abyś im łzy otarła. abyś ich pocieszyła.O Matko Nieustającej Pomocy / z największą ufnością przychodzę dzisiaj / przed Twój święty obraz. Za błądzących. abyś ich wspomagała. / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Za biednych i potrzebujących. abyś im Matką była. abyś ich w dobrym podtrzymywała.. / przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna. /jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie / udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Wspólne prośby do MBNP O Maryjo. abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. / byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę.. /Tyś patrzyła. / o którą w tej nowennie pokornie proszę. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. / błagam najgoręcej. pomagaj nam nieustannie. Amen. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. pomagaj nam nieustannie Matko nasza najlepsza. Za upadających. / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko. Za sieroty i opuszczonych. / która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. /ani na moje dobre uczynki. / aby błagać o pomoc Twoją. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. o Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze! Za pocieszonych w strapieniu. Za wyzwolonych z mocy grzechu. abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. / Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. /jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy. Tronie Miłosierdzia Bożego. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. o Matko. / Ty wiesz. Za miłość Twą macierzyńską. Wszechmocy błagająca. /Nie liczę na moje zasługi.

abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając. / Obecna godzina jest Twoją godziną.: Pomocą w ucisku i smutku! Módlmy się: Panie Jezu Chryste. /Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących / popatrz jak ciężkie są nasze czasy. jakżebym i ja chciał trzymać się silnie / moimi niegodnymi rękami / Twojej potężnej prawicy. Kotwico naszej nadziei. Umocnienie słabych. Ucieczko uciśnionych. Zbawienie umierających. Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję. Przewodniczko pewna do nieba. Amen. / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu.: Tyś naszą ucieczką o Pani! Odp. Modlitwa rzymska II O Matko Nieustającej Pomocy / pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko / tak jak je przedstawia Twój cudowny obraz / w chwili. / O tak. zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Wez. gdy Je przyciskasz do serca. /Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego / wraz z zasługami Twoich boleści / i wspieraj mnie w mym pragnieniu / pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa / przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników / zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Opatrzności ubogich. Strażniczko czystości. / Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? / Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. której przesławny obraz czcią otaczamy. Obrono nasza na Sądzie. Patronko misji świętych. pozwól prosimy. / Więc okaż nam się Matką. Pani naszych losów. / którzy żyją z dala od Boga. Czuła Matko sierot. Nadziejo zrozpaczonych. za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. wspomnij na boleści /jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało / i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami. Ratunku ginących grzeszników. Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy / wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego / wylaną dla dusz zbawienia. Wybawicielko z czyśćca. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. lecz za braćmi i siostrami moimi.Poręko naszego zbawienia. Matko Nieustającej Pomocy / wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami / i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. ani dobroci. Mistrzyni życia duchowego. /spiesz co prędzej z pomocą . Pogromczyni mocy piekielnych. / O Maryjo. Żywicielko głodnych. Opiekunko rodzin. Cudowna Lekarko w chorobach. Wychowawczyni powołań kapłańskich. / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obrazem / proszę za całym Kościołem św. / i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa / ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy / nie proszę za sobą. Amen.

. / Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką / a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. pragniesz nas uratować.Błagalne pienia wciąż płyną. / W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. aby miłość ku Tobie przypomniała mi bez ustanku. / Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. którego wola rządzi światem. Ty jesteś tak potężna. możesz nas pocieszyć.Nadzieją Tyś nam jedyną. spraw. iż powinienem ustawicznie powtarzać: O Matko Nieustającej Pomocy. Twe lica jakże łaskawe są.Pociąga słodycz z nich Twoja. O Pani moja. / Jesteś Matką Najlepszą..W cierpienia czas. o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia. / wysłuchuje każdą Twoją prośbę. że dla dobra mego dał Ci Imię tak miłe. -I wsparciem staniesz się w znojach. Modlitwa w chorobie Matko Boska Nieustającej Pomocy. . ilekroć Cię zawezwę. . / Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Chcę wymawiać Je z miłością. / Matko. jakiej słodyczy. (z Brewiarza) Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Udziel Mi tej łaski. jakiej pociechy doznaje dusza moja na samo wezwanie Ciebie. / Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. O Maryjo przeczysta.W cierpienia czas. Gdyby jednak Bóg. / Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego / już i modlić się nie mogę. . ratuj nas nieustannie. . oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. / przywróć mi zdrowie. . którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.. Lecz zadowolę się samym wzywaniem Twego Imienia. / chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Modlitwa za chorego Matko Boska Nieustającej Pomocy. / aby nam to drogie życie zachował. .. / Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja / a ich miejsce zajmuje zgryzota. . o Maryjo! Jakiej siły. za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. . ból i smutek. którego na ręku trzymasz. /Twój Boski Syn. gdyż Imię Twoje jest naszą obroną za życia i rękojmią zbawienia przy śmierci.. Amen. / Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia.W cierpienia czas pomocą darz. albowiem we wszystkich potrzebach jakie mi się zdarzają nie chcę nigdy zaprzestać wzywać Ciebie i powtarzać: o Maryjo. Składam dzięki Bogu. Amen PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Do Ciebie Matko Szafarko Łask . / Nic mi ulgi nie przynosi. pocieszaj płaczących. / Nie odmawiaj mi tej łaski. bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. módl się za ludem.Spoglądnij na nas przez obraz on Pomocy Nieustającej. bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość / a raczej. / Daj mu cierpliwość. Antyfona kościelna Święta Maryjo.Twa dobroć świeci nad słońca blask. / cierpię wiele i cierpię już długo. aby odtąd Imię Twoje było oddechem mej duszy. broń od rozpaczy. na samą myśl o tobie. / wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę.Ufamy mocno. że ulżysz łzom. tak potężne. abym zawsze wzywał Twego najpotężniejszego Imienia.Swoją w tej naszej potrzebie. / Poleć Mu także chorego. / Proś przeto Jezusa. wstawiaj się za duchowieństwem.Daleki duszy cierpiącej. podnoś przygnębionych. nie zwlekaj przybyć mi z pomocą. pragnę. / daj siłę. jakiej ufności. Amen. / Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy. Maryjo najsłodsza. / aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie / na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Niech wsparcia twego doznają wszyscy. Amen.I nieustannie ratuj nas! Gdy Twojej chwały niebieski tron . . spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym. / inaczej postanowił.

.Twa Pomoc Nieustająca. . ..Niech noc nam w jasny zamieni dzień.Próśb Twych odrzucić i Serce Boże.. wzywamy Twej. -I w prośbie Ciebie wezwę goręcej. . Refren I: Maryjo ratuj. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już. . .Matko Pomocy Nieustającej. Na dusze także wejrzyj czyśćcowe. gdzie kochającej... daj umrzeć w objęciach Waszych. A jeśli zdoła się w duszę wryć..Weź w Twą opiekę naród sierocy.. na naszych. . . w drodze do nieba..Tyle nam dzisiaj mocy potrzeba.Promień Twej łaski niech im zaświeci. Słodkimi Matko patrzysz oczyma. .Śmiertelnych wrogów.W cierpienia czas.Ofiaruj za nie łzy Jezusowe.. . nie zazna ognia piekielnego. . .Matko Pomocy Nieustającej. . w pierwszą sobotę po śmierci zostanie uwolniony z czyśćca. . i pomaga we wszystkich potrzebach. .Daj żyć. . MATKA BOŻA SZKAPLERZNA (Wspomnienie NMP z Góry Karmel obchodzimy 16 lipca) „I włożę na nich znamię Moje i poślę z tych. . 19 Wlg) Nauka o Szkaplerzu Świętym Szkaplerz Św. .Przed gniewem ocal go Syna. . . Przywiedź do Jego stóp.Swe dziatki osłaniać chciej. o Matko pociesz. Matko.Smutku rozprasza cień. .)... W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku Matka Najświętsza podała Szymonowi Stock Szkaplerz Św. swe dzieci.Maryjo ratuj.Litosne zaraz mi dajesz dłonie. że każdy.Jeśli u Ciebie jej nie znajdziemy.Na Ciebie wspomnieć nasza nadziejo..Maryjo ratuj..O Matko.Gdy duszę smutku zasępi cień.Swym płaszczem we dnie i w nocy .Królowo! W życia zamęcie. Oznajmiła. . . jest jednym z Sakramentaliów danych ludzkości przez Matkę Najświętszą. .. -Maryjo ratuj..Daj mu Swą miłość odczuć na nowo..Maryjo.Strzeż ich czystości. . . O patrz tak ciągle na nas.Matko Pomocy Nieustającej. . o Matko pociesz nas.Nieustającej Pomocy. zmóż. . Otocz pomocą czyste te dusze. .Syna Twojego otwórz im Serce.Maryjo ratuj. i przywiodą wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów w darze Panu!" (Iz 66.Nieustającej Pomocy. . Maryjo.Pomocą Nieustającą. którzy zachowani będą do narodów (. . Matko. . Otocz pomocą dusze w rozterce .. . .Cnoty zachowaj kwiat. . pociesz nas. . Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją. wybiel je w skrusze.Łzę ledwie jedną w smutku uronię.. poprzez który w nadzwyczajny sposób broni Ona duszę przed złem w tym życiu i w godzinę śmierci. o Matko pociesz. pociesz nas. I będą głosili chwałę moją narodom. .Ułuda myśl nam zamącą. którzy nie słyszeli o Mnie i nie widzieli chwały Mojej.W cierpienia czas.Wspieraj na każdy dzień. kto w nim umrze.... Refren II: Maryjo ratuj.Maryjo ratuj. . -Matko Pomocy Nieustającej.Maryjo. . . . . . Maryjo. .Pośród rozstajnych dróg. .W cierpienia czas.Które chce uwieść świat. . Matko pociesz.Nieustającej Pomocy. .Litosną dłonią grzesznika chwyć. .W dwóch rączkach Jezus dłoń Twoją trzyma.Na cały lud Twój pielgrzymujący. O ratuj nas. .Zginiemy! Ty zawsze Matko i w dzień i w nocy.Nie może! Otocz pomocą.Z obrazu tego. ..Jak miło duszy upadającej. .Świecisz nam gwiazdą trwałej pomocy..Śmiertelna jakaś przewina. .Matko Pomocy Nieustającej. Matko.. Nieustającej Matko Pomocy.Gromnicę światłem płonącą. .

co rozum wyznaje. Proszę Cię o to przez Twojego Syna. Jedyny Boże. darem Jej najczulszej miłości i objawem serdecznej troski o Swe dzieci. że ci. Litania do Matki Bożej Szkaplerznej Kyrie elejson. Jest on po prostu darem Matki potężnej i czule kochającej.. Święta Trójco. Jedna część z wizerunkiem Pana Jezusa powinna spadać na plecy i to nam wskazuje. co go nosić będą. Matko Szkaplerza Św! Oto ja niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą. poprzez Szkaplerz Św. Matka Najświętsza wskazuje światu. że pragnę pozostać wiernym Twoim synem. Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo. Tak się dzieje ze Św. który go nosi od dziecięcych lat. Szkaplerz Św. Wobec Trójcy Przenajświętszej. z wizerunkiem Matki Najświętszej spadająca na piersi. zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. ma głębokie znaczenie duchowe. Pana naszego. to nie zmarnujmy i nie lekceważmy tego daru. tarczą przed atakami nieprzyjaciela. Przyrzekam Ci i postanawiam. Właściwością każdego nabożeństwa opartego na mocnych fundamentach jest to. Jan Paweł II. usłysz nas Chryste. Święta Maryjo. ochroną przed grzechem. które będą świadczyć o Jej opiece. że powinniśmy czynić zawsze wszystko zgodnie z Wolą Pana Jezusa. żeś mnie spośród tylu milionów dusz. dobroci i miłości. które złożyłem Tobie. Matko Najświętsza. że powinniśmy całe nasze serce oddać Matce Najświętszej. Boże. Chryste. który noszę. aby Szkaplerz Św. . Okrywające zaś barki sznureczki. objawiona przed wiekami Św. Szkaplerzem. Kyrie elejson. jest darem macierzyńskiego Serca Maryi. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to. łączące dwie części Szkaplerza Św. jaką jest noszenie Szkaplerza Św. którego jarzmo jest słodkie. Boże. wskazuje nam. że Ona chce być w nim. a brzemię lekkie. obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. tę moją ofiarę i spraw łaskawie. Przykładem dla nas jest Ojciec Św. Chryste elejson. to ufamy bezgranicznie w Jej przemożną opiekę i obronę. Synu. uroczyście odnawiam przyrzeczenia. nigdy nie zgubi. mojego Anioła Stróża.. Skoro Matka Boża.. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. którzy je zbierać pragną. jednak duszy oddanej Matce Najświętszej. zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Niepokalana Dziewico. Jezusa Chrystusa. Przyjmij. Ciebie. Szatan wiele dusz porywa na wieczne potępienie. Ciebie z ufnością błagamy. grzesznych dzieci. przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. a wiara zaleca. Szkaplerz Św. mającej do Niej nabożeństwo. pozwala się spodziewać owoców doskonałych dla tych wszystkich. Druga część szkaplerza. Odkupicielu świata. w dniu przyjęcia Szkaplerza Św. by człowiek dążący do świętości nie skorzystał z tak wielkiej łaski.Jest to znak zbawienia. zachęcając innych do rozszerzania tego nabożeństwa. zmiłuj się nad nami. której Niepokalane Serce jest przepełnione samą miłością i miłosierdziem dla nas. Amen. przyjmujący z wdzięcznością wszystkie rady i polecenia Matki Bożej. Boże. podała nam ten zbawczy i uświęcający środek. stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki. Matko Najświętsza. Jeżeli jesteśmy jako dzieci prości. Nie można sobie wyobrazić tego. Duchu Święty. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. ratunek w niebezpieczeństwach. Eliaszowi na Górze Karmel. bo to. całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. że przynosi wielkie korzyści. oznaczają łączność Matki Bożej z jej czcicielem. ale z wdzięcznością przyjmijmy Go. ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie. są Jej dziećmi szczególnie ukochani.

. Módlmy się: Boże. Królowo Szkaplerza Św.. w naszych zniechęceniach. Niepokalana Dziewico. tronie mądrości. która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci. prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego.. W. ochłodo dusz czyśćcowych. Królowo Szkaplerza Św. we wszystkich naszych potrzebach. Królowo Szkaplerza Św.. Królowo Karmelu. daj światło błądzącym. Królowo Szkaplerza Św.. obłoku jaśniejący. zmiłuj się nad nami. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. zniwecz w naszym kraju obojętność religijną.. daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci. Pana naszego. Królowo Karmelu. Królowo Szkaplerza Św. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módl się za nami. Opiekunko naszej Ojczyzny. Teresy od Dzieciątka Jezus. Królowo Szkaplerza Św. abyśmy stali się godni Twego orędownictwa. która zapewniłaś.. Królowo Karmelu... Królowo Szkaplerza Św. daj nam wiarę ojców naszych. daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę.. daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem. Baranku Boży. Królowo Szkaplerza Św. którzy Szkaplerz Św. nie zostanie potępiony. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.. Królowo Szkaplerza Św. który gładzisz grzechy świata. daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie. który gładzisz grzechy świata. Królowo Szkaplerza Św. Baranku Boży.. Królowo Szkaplerza Św.. Baranku Boży. daj nam odrodzić się w duchu i prawdzie.. że kto pobożnie Szkaplerz nosi. Królowo Szkaplerza Św. ukojenie i pociecho nieszczęśliwych. Królowo Karmelu. Panie. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Pod Twoją obronę.. Królowo Karmelu Św.. daj nam żyć duchem Św. która nam w Szkaplerzu Św.. w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach. noszą. daj nam Świętych i Błogosławionych. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.. co złe. Amen. pełen niebiańskiej rosy... otaczaj opieką Kościół i Ojca Św.. Królowo Szkaplerza Św. abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. zakonne i misyjne.. Królowo Szkaplerza Św. Pani nieba i ziemi.. która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały.. Królowo Szkaplerza Św.. daj nam świętych kapłanów i misjonarzy. doszli do wiecznego szczęścia przez Chrystusa. okryj Szkaplerzem Św. Królowo Szkaplerza Św. w naszych niepowodzeniach. któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył. . Królowo Karmelu. Panie. spraw łaskawie. jedyna nasza po Bogu nadziejo.. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. oddal od nas wszystko. K. jasna Jutrzenko Góry Karmel. Niepokalana Dziewico. pociecho w godzinie śmierci. oczyść i rozpal nasze serca.. przepuść nam. Królowo Szkaplerza Św. Matko i Opiekunko wszystkich. całą Polskę.Niepokalana Dziewico.. Królowo Szkaplerza Św. znak zbawienia dałaś.. daj miłość i zgodę rodzinom naszym. w wątpliwościach i pokusach.. nadziejo umierających. źródło miłosierdzia... który gładzisz grzechy świata. Królowo Szkaplerza Św.. Królowo Szkaplerza Św. Jedyna ucieczko nasza. w naszych doświadczeniach.. wysłuchaj nas.. Niepokalana Dziewico.

. Amen. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Św. słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowania naszych bliźnich.. Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko. aby do Niego prowadzić". przekształć nasze dusze na świątynie Boga żywego. swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu. abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali. który wzniósłszy się nad morzem użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. ulecz.. Od wieków tak czczona najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych. Pokornie Cię błagamy. co nas dręczy. które ubogacą nasze dusze. Zdrowaś Maryjo . błagamy Cię. Mistrzyni Karmelu i Matko nasza. że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach.. uproś nam. abyśmy wszystkie myśli. powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia. Gwiazdo Karmelu i Matko nasza.Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej Na rozpoczęcie nowenny poniższa modlitwa O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza Św. wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza Św. aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości. Chwała Ojcu . o Królowo nasza. Twoje dziecko. aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły .. już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. do kogóż mam się udać? Wiem. ani od grobu swojego dziecka". że nie odrzucisz naszej prośby. o Pani nasza. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich. Dzień I „Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siłę dla waszych serc. Chwała Ojcu.. abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali. ratuj mnie.. która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem Św. Dzień II „Nie bójmy się. (Stefan kard. żyć i umierać pragnę. bo w Tobie cała moja nadzieja. a użyć jej możesz według upodobania. niepokoi i boli. (Jan Paweł II) Modlitwa Maryjo. gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach. przepełniona dobrocią dla nas..Ona jest po to. Ufamy. ufni. Amen.. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen. o dobra Matko. że Maryja przesłoni nam Chrystusa . Ojczenasz. Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny. Matko Boga! Oto ja.. najlepsza i najczulsza Matko. nawiedzasz ich dusze. która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twojego zakonu. Jezus Chrystus. ani z Kalwarii. o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Dzień III „Matka nigdy nie odchodzi . Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz. którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki"... pocieszasz je słowem i przykładem. uspokój mą zbolałą duszę. aby syn Twój a Pan nasz. Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku... racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich. Zdrowaś Maryjo. Ojcze nasz. (Stefan kard. Wyszyński) Modlitwa Maryjo.ani od kołyski.

Zdrowaś Maryjo . Wyszyński) Modlitwa Maryjo.znakiem zbawienia i synostwa Twego. a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej... abyśmy naśladując Twoje święte cnoty. mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń. obudź w naszych sercach pragnienie. (Stefan kard. stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich.. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Osłaniaj nas przed burzą codzienności i ukaż nam Słońce Radości Twego Syna. (Stefan kard. przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim.. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem . Chwalą Ojcu .. Królowo Karmelu i Matko nasza. tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Ojcze nasz. korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic.. Ojczenasz...godnie przyjąć Boski Majestat. prosimy Cię pokornie. Ojczenasz. Chwała Ojcu . abyśmy wielbiąc i miłując Boga. . Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. abyśmy zapisani zostali w księdze żywota pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.. będą się stawali wiernymi Twymi sługami. (Stefan kard. Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy.. Chwała Ojcu . Dzień IV „Równowaga stojącej pod Krzyżem Maryi pomaga całemu światu".. dobra. gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu. ulgi i pociechy. Amen. piękna i pokoju. Amen. którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania. który dźwigamy i ukaż blask zwycięstwa prawdy. spraw. Jezusa Chrystusa.. które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna swego".. Zdrowaś Maryjo . o Matko Miłosierdzia. jak tylko z ramion Matki". Dzień V „Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Usłysz nasze błagania.. prosimy Cię pokornie. Zdrowaś Maryjo . Ulżyj krzyżowi. abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia. Amen. która pośród ataków nieprzyjacielskich osłoniłaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku.. broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją. Twierdzo Karmelu. o Pani i Orędowniczko nasza. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia cnót i dobrych uczynków i spraw. Chwała Karmelu i Matko nasza.. która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia. a naśladując Twoje święte cnoty. abyśmy przez wierność podjętym zadaniom.. O Matko! Tyle w nas słabości. Dzień VI „Bóg nie chce inaczej udzielać się światu.

trzeba wszystko oddawać Maryi"..Spraw.. Matko Szkaplerza Św. której byś nie oddaliła. Ojcze nasz. co nas od Ciebie oddala. Maryjo . Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy. Spraw. Błagamy Cię. która wszystko rozumie . będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. „Bądź z nami w każdy czas. że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku. ale Twoją radością i Twoją chwałą! Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi.. nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. że nie będzie potępiony ten. aby nosząc Twój Szkaplerz. gdy ciemności ogarniają ziemię. abyśmy nie popełnili takiej winy. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych. Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna". Chwała Ojcu .. ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw swoją przemożną przyczyną.. Chwała Ojcu ..... nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi. Zdrowaś Maryjo .. co nie podoba się Chrystusowi Panu.. abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. z kim naszą samotność dzielić. Dzień VII „Zawsze. Dzień VIII „Po Bogu w Trójcy Jedynym. przez którą moglibyśmy być odrzuceni od Boga. Chwalą Ojcu . Kornie upadając przed Tobą. Wyszyński) Modlitwa Maryjo..! Przyobiecałaś. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami. Amen. Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. że nie będzie takiego bólu. oczyść je z wszelkich brudów grzechowych. Zdrowaś. aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas. kard...... (St.. kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz... Amen. Królowo Szkaplerza Św. że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. abyśmy zawsze byli wierni Tobie. że święta Twa suknia. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała. przystrój je w wonne kwiaty cnót. (Jan paweł II) Modlitwa Maryjo. Amen. Chwała Ojcu .. a przez Ciebie do Chrystusa i aby wzrastała w nas ufność. Ojcze nasz. z kim mielibyśmy rozmawiać. Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniała.. bo jesteś najbardziej kochającą Matką.wyzwolimy się ze wszystkiego.. wspieraj i ratuj nas". nie będzie takiej zasadzki. jeżeli ją godnie nosimy. Opiekuj się naszymi sercami. . ufamy. Ojcze nasz. którego byś nie ukoiła. Amen. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze. wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę. komu mielibyśmy się zwierzyć.. Zdrowaś Maryjo .. Zdrowaś Maryjo . to chyba z Nią". Dzień IX „Matko Kościoła!.dzięki pomocy takiej jak Ty Matki... Przypominaj nam nieustannie o tym. Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości Szkaplerz Św. (Stefan kard. widząc Jezusa w naszych sercach. a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości. gdy jest szczególnie ciężko. Ojcze nasz. jak tego sobie życzyłaś . daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia. dusze nasze upodobniły się coraz bardziej do Ciebie. ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać.

a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki.Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej (na zakończenie Nowenny) Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza Św. 3. Każdy. broń wiary Św. Akt strzelisty Królowo. 3. zjednywać mu przyjaciół oraz dobre i święte powołania. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym. byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. 2. tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga. Komuniach Św. jako znak pojednania i ratunku dla świata. Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś przez dar Szkaplerza Świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.. Ci..").. Co jakiś czas praktykować dobrowolne wyrzeczenie (małe umartwienia). modlitwach. W trzecią niedzielę miesiąca brać udział w procesji szkaplerznej w kościele karmelitańskim (jeśli to możliwe) i szerzyć nabożeństwo szkaplerzne.. np. rodzinom naszym uproś pokój. 5. postach itp. rozwojem. a więc: we Mszach Św. 5. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego. umartwieniach. Przy okazji nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej. ochraniaj niewinność dzieci. 4. i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie. Interesować się zakonem karmelitańskim. 4. Amen. 2. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana. Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego (jako rady) 1. Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi. 2. Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 1.. 4. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych. 6. kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu. módl się za nami! . weź mnie pod płaszcz Twej opieki". „Królowo Szkaplerza Św. Bądź ocaleniem dla całej ziemi. działalnością. którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci.. błogosław od tronu Twej łaski. 7. którą tak bardzo umiłowałaś. zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci. Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. nie zostanie potępiony. przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii Św. Ozdobo Karmelu. jego historią. Kto umrze mając na sobie Szkaplerz Św. a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej. Przynajmniej raz w miesiącu. w sercach młodzieży. Wspomagać go modlitwą. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu. Niech będzie pociechą dla Twego Serca. 3. jałmużną. Kościoła i naszego narodu. miłość wzajemną i ducha ofiary! Naszej całej Ojczyźnie. Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 1. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj „Pod Twoją obronę.

„Różo Duchowna". Królowo Chóru Mocarstw. spraw. które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi Królestwo Syna Twojego na całym świecie. Królowo Chóru Panowań. ażeby dla ofiary Eucharystycznej przy Twoich ołtarzach stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne. prosimy o wstawiennictwo i łaski w przeświadczeniu. Królowo Apostołów. Królowo Aniołów. która przyjmujesz nasze prośby przedstawione Ci przez naszych Aniołów Stróżów.. Niepokalana Dziewico. że Ty nas wysłuchasz. by wybłagać u Boga miłosierdzie. wstaw się do Boga za nami! Królowo Chóru Serafinów. Królowo całego Dworu niebieskiego. która nam posyłasz zastępy Aniołów do walki z szatanem.. Królowo Chóru Cherubinów.. lecz przez wzgląd na dobroć Twego Matczynego Serca. Królowo Aniołów. Królowo Aniołów... która zachwycasz wszystkie duchy niebieskie. spraw. Królowo Aniołów. Matko Kościoła. z nieba łaski Twoje! Zdrowaś Maryjo. Królowo naszych Aniołów Stróżów. Wódz wszystkich Aniołów. która łaską otrzymaną od Boga oświecasz ich umysły. Królowo Chóru Tronów. Wlej w nas. Królowo. módl się za nami. Królowo Aniołów. która przez naszych Aniołów Stróżów pomagasz nam w osiągnięciu naszego miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa. Królowo Różańca świętego i Matko Kościoła. „Różo Duchowna". Zdrowaś Maryjo. Królowo. Królowo Chóru Potęg. na której skinienie staje Michał. Zdrowaś Maryjo. Królowo Polski.. Nie przez nasze zasługi. ku chwale Twego Boskiego Syna upadamy przed Tobą. MATKA BOŻA ANIELSKA (Wspomnienie NMP Anielskiej obchodzimy 2 sierpnia) Królowa Aniołów Królowo wszystkich Chórów anielskich. którzy miłują Boga obecnego w Tobie.. wstaw się do Boga za nami! Módlmy się: Boże. Królowo. która przejawiasz chwałę Pana.MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej „Różo Duchowna". Mistycznego Ciała Chrystusowego. prowadząca zastępy Aniołów i ludzi do walki z szatanem. Królowo Aniołów.. Królowo Aniołów. prosimy dla świata zwaśnionego o dar jedności i pokoju oraz wszelkie łaski dla przemiany serc licznych Twoich dzieci. Królowo Chóru Księstw. która z pokorą adorujesz Boga obecnego w nich. „Różo Duchowna". Bądź pozdrowiona. która wraz z nimi i Świętymi wiecznie adorujesz Boga w Trójcy Jedynego. objawiającego się w Tobie. który w swej nieskończonej mądrości wybrałeś Najświętszą Maryję na Królowę Aniołów i naszą duchową Matkę. Matko Jezusowa. Królowo Aniołów. Matko łask. abyśmy z Jej pomocą i za Jej . Królowo Chóru Archaniołów. prosimy.

Przez Ciebie. O tronie Boga Wszechmogącego. * Bądź Ty zawsze Matką nam. 296) Pieśń Królowej Anielskiej śpiewajmy. upadłszy do Twoich nóg. o Matko miłości. * O Lilio. * Wszelkich cnót rozlewasz woń. bądź nam pozdrowiona. jakżeś Ty wspaniała. * A my Ci hołd dajem wdzięczności. różami uwieńczmy Jej skroń.wstawiennictwem. bądź nam pozdrowiona. ze łzami wołajmy doń: * O Maryjo. * Jej serca w ofierze składajmy. * Bądź Ty zawsze Matką nam. jak wielki cnót Twych jest blask! * O Maryjo. Modlitwa „Potężna Niebios Królowo" (str. łask wszelkich udziela nam Bóg. o Słońce nadziei i łask: * O Różdżko przedziwna Jessego. mogli z Tobą królować na wieki. wykonując we wszystkim Twoją świętą wolę. Amen. .

PATRON POLSKI 278 ŚW. Józefa 260 Modlitwa do Św.22 str. Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. JACEK 276 ŚW. BARBARA 277 SW. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. Antoniego 273 Polecenie się Św.282 ŚWIĘCI PAŃSCY 246 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św. MĘCZENNIK 278 SW. Anioła Stróża przez Św. ANNA 278 ŚW. STANISŁAW . STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . PATRYK 277-278 ŚW. Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św.PATRON MŁODZIEŻY 279 . Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. Józefa 261 Nowenna do Św. Józefa w nagłej potrzebie. Michałowi 252 Litania ku czci Św. 245 . JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW.BISKUP. Józefowi 260-261 Litania do Św. Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. JADWIGA 276-277 SW. Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św. Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. WOJCIECH MĘCZENNIK . czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św. Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW.

które zlewa na nas Pan Jezus . Kiedy będziemy przyjmować ochotnie codzienny krzyż. żyjąc ewangelicznymi błogosławieństwami. MECHTYLDA 280 ŚW. że jesteśmy na tej właściwej drodze do świętości. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O.PATRONKA MISJI 279 ŚW. której całe Niebo jest przychylne. a każda stronica Pisma Św. to bądźmy pewni. Św. Są to rzeczy doczesne. przeciwności. kiedy przemawiam w głębi ich serca. wszystko czynić z Nią. żyjąc stale w Jego obecności. tęsknijmy za nią. rozważajmy często. która wszystko pokona. nasze grzechy pełni ufności w nieskończone Miłosierdzie Boże. czyli do świętości. umartwiając nasze ciało według własnej wspaniałomyślności. gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego. BENEDYKT 281 Medal Św. pokuty. Świętość zaś promieniuje tu na ziemi i błyszczeć będzie w Niebie przez całą wieczność. na czym ona polega. Dlatego musimy żyć w nieustannej łączności z Matką Najświętszą . Wtedy coraz bardziej będziemy oddani. Na tym świecie nic nie może być równe świętości.nie marnując ich. czy jest on do nas dopasowany. uniżeni przed Bogiem. Czytajmy o życiu Świętych. jest dla nas drogowskazem do jej osiągnięcia. coraz bardziej przyobleczeni w pokorę. W Uroczystość Wszystkich Świętych prośmy ich o nieustanne wstawiennictwo za nami. gdy będziemy starać się we wszystkim pełnić wolę Bożą. Ani łaski. aby nam uprosili łaskę świętości. przed którą szatan musi uciekać. ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem.wszyscy jesteśmy do niej powołani. ofiary. to jednocześnie pełna pokoju i prawdziwego szczęścia. PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. mówmy o niej. na praktykach religijnych. Nigdy nie osiągniemy świętości nie ćwicząc się w cnocie pokory. nabożeństwach. (Dz. które kiedyś zginą. Świętość jest prawdziwą mądrością. Pragnijmy świętości. ani sława. ani godność. przez Nią i w Jej Niepokalanym Sercu. możemy nieustannie wzrastać duchowo. tej królowej cnót. pełna wyrzeczeń i cierpień. Benedykta 282 ŚWIĘCI PAŃSCY (Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada) Pan Jezus: „O. kiedy trwamy na modlitwie. ani wiedza. ale nie stanowią treści ani doskonałości. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . Ona nas nauczy doskonałości chrześcijańskiej. Tylko dzięki modlitwie. ani uznanie. gdy będziemy z wdzięcznością przyjmować łaski. nie czynią ją doskonałą. Droga do Królestwa Niebieskiego.wzorem pokory. Te dary są tylko ozdobą duszy. ani żadne dary jej udzielane. Faustyna tak rozumie pojęcie świętości: „Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na czym ona polega. w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości". ani objawienia. chociaż jest trudna. Módlmy się. ani majątek. nawet gdyby to miało nas wiele kosztować. GERTRUDA 280-281 ŚW. 1107) To ścisłe zjednoczenie z Bogiem możemy osiągnąć tylko wtedy. grzeszność i zależność od Boga. które można znaleźć tylko w Bogu. abyśmy jej pragnęli. czyli prośbie do Nieba kierowanej. przystępując często do Sakramentów świętych. Świętość i doskonałość polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą". aby . pokusy. Matka Najświętsza w Fatimie nawoływała wszystkich do modlitwy. ani zachwyty. nie dociekając. Benedykta 281 Polecenie się opiece Św. świętość i majestat Trójcy Przenajświętszej i równocześnie naszą słabość. który nam Opatrzność Boża podaje. Wtedy coraz bardziej poznamy wielkość. niewyczerpanym bogactwem. Benedykta 281-282 Nowenna do Św. (Dz. 584) Nauka o Świętości Świętość .SW. gdy będziemy pokonywać trudności.

. módlcie się za nami. Łukaszu. Szczepanie. Św. Św. Chryste. módlcie się za nami. Św. Albo B Ojcze z nieba Boże. Św. módlcie się za nami. zmiłuj się nad nami. II. Mateuszu. Eliaszu. Michale. Św. Panie. Św. Apostołowie i Uczniowie Św. Mario Magdaleno. zmiłuj się nad nami. Synu. Patriarchowie i Prorocy. Cyprianie. Św. Św. Patriarchowie i Prorocy Św. Panie. Panie. módl się za nami. zmiłuj się nad nami. Św. módlcie się za nami. Duchu Święty. Tomaszu. Gabrielu i Rafale. Ignacy Antiocheński. Boża Rodzicielko. Janie Chrzcicielu. Św. Św. w każdej najmniejszej swojej czynności i spełnianym obowiązku. Barnabo. zmiłuj się nad nami. zmiłuj się nad nami. Trójco. zmiłuj się nad nami. Św. Św. módl się za nami. Św. aby uczyć się od nich miłowania Boga i bliźnich. Wezwania do Świętych Św. Polikarpie. Wawrzyńcze. Litania do Wszystkich Świętych I. zmiłuj się nad nami. Wszyscy Św. Marku. Św. Boże. módlcie się za nami. Józefie. módl się za nami. módl się za nami. Św. Wszyscy Św. Św. Uczniowie Pańscy. Wszyscy Św. módl się za nami. Męczennicy Św. Św.naśladować ich cnoty. Św. módlcie się za nami. Św. Jedyny Boże. Bonifacy. Św. Justynie. Piotrze i Pawle. Chryste. Apostołowie. Abrahamie. Maryjo. módl się za nami. Boże. Andrzeju. Odkupicielu świata. Św. Mojżeszu. Błagania do Boga Albo A Panie. Janie i Jakubie. Wojciechu.

módlcie się za nami. Franciszku i Dominiku. Tomaszu Becket. Św. Ludwiku. Św. módl się za nami. Św. Elżbieto Węgierska. Św. Janie Bosko. Mario Goretti. Św. Moniko. módl się za nami. módl się za nami. Św. Stanisławie Kostko. módl się za nami. Św. Św. Tomaszu z Akwinu. Męczennicy. Św. Św. módlcie się za nami. Cyrylu i Metody. módl się za nami. Wincenty a Paulo. Janie Mario Vianneyu. módlcie się za nami. . Antoni. Leonie i Grzegorzu. Św. Hieronimie. Św. Św. Św. Katarzyno Sieneńska. Piotrze z Polinezji. Św. Św. Benedykcie. Pawle z Japonii. Św. Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu. Karolu Boromeuszu. módl się za nami. Św. Stanisławie. Św. Patryku. módl się za nami. Św. Izaaku i Janie z Ameryki. Kapłani i Zakonnicy Św. módl się za nami. Św. Jadwigo. Janie i Tomaszu z Anglii. Janie Chryzostomie. Augustynie. Św. Karolu z Ugandy. módlcie się za nami. Świeccy Św.Św. Św. Tereso z Avili. i Święte Boże. módlcie się za nami. Kazimierzu. Św. Św. Biskupi i Doktorzy Kościoła Św. Ambroży. módlcie się za nami. Marcinie. Św. Św. Agnieszko. Św. Franciszku Salezy. módlcie się za nami. Św. módlcie się za nami. Wszyscy Św. Św. Św. Św. Wszyscy Św. módl się za nami. módl się za nami. Franciszku Ksawery. Św. Św. Atanazy. Św. módlcie się za nami. Ignacy z Loyoli. módl się za nami. Piusie Dziesiąty. Bernardzie. Św. Św. Różo z Limy. Perpetuo i Felicyto. Św.

Prosimy Cię. Chryste. Panie.. Chryste. zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię. abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. głodu i wojny. wybaw nas. Prosimy Cię. Synu Boga żywego. abyś dał i zachował plony ziemi. Chryste. Przez Twoje święte zmartwychwstanie. abyś zachował Ojca Św. Chryste. Przez Twoje narodzenie. Przez Twoje przyjęcie w chwale. który zostałeś ukrzyżowany. Prosimy Cię. Panie. abyś strzegł Kościoła Św. i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. abyś wszystkich ludzi doprowadził do Światła Ewangelii. abyś nam odpuścił grzechy. wysłuchaj nas. Prosimy Cię. Prosimy Cię. braci. który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów. Panie. Błagania w różnych potrzebach Albo A Prosimy Cię. Wezwanie do Chrystusa Bądź nam miłościw. Od śmierci wiecznej.III. Od każdego grzechu. abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. wybaw nas. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. IV. który wstąpiłeś do nieba. wysłuchaj nas. Prosimy Cię. Zakończenie . Prosimy Cię. Od zasadzek szatana. abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Chryste. który siedzisz po prawicy Ojca. Prosimy Cię. który zmartwychwstałeś. Albo A Przez Twoje wcielenie. Od zła wszelkiego. który zostałeś pogrzebany. Prosimy Cię. wybaw nas. Prosimy Cię. krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia. Przez Twój chrzest i post Św. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu. abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Prosimy Cię. wysłuchaj nas. abyś nam dał pragnienie nieba. Chryste. abyś nam okazał miłosierdzie. zmiłuj się nad nami. i nim kierował. abyś uchronił nas. Zawsze odmawia się C Prosimy Cię. wybaw nas. Panie. wysłuchaj nas. Chryste. abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty. Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie. abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Panie. który śmierć za nas przyjąłeś. Chryste. nienawiści i wszelkiej złej woli. V. Przez zesłanie Ducha Świętego. Panie. Panie. Albo B Prosimy Cię. który na ten świat przyszedłeś. Od gniewu. Przez Twój krzyż i mękę. Panie. abyś zachował świat od chorób. Chryste. Albo B Chryste.

mój Patronie. wszystkie dusze jego krewnych. Michał Archanioł ze swym wojskiem niebieskim przychodzi nam na pomoc. Módlmy się: Boże. usłysz nas. Ile razy wzywamy pomocy Św. Walka ta trwa nieustannie. że chce być czczony dziewięcioma pozdrowieniami odpowiadającymi 9-ciu chórom anielskim (Któż jak Bóg 1 (19) 96). wszyscy bez wyjątku znajdujemy się w jej zasięgu. On sam obiecuje stałą pomoc i opiekę Aniołów w ciągu życia. próżnością. który gładzisz grzechy świata. Dał jej następujące obietnice: „Temu. gniewem i pychą. aby nam pomagać. Albo B Baranku Boży. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chryste. Przez Chrystusa Pana naszego. czyniąc ją godną przyjęcia Świętej Eucharystii.) ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE (Święto Św. Baranku Boży. Ponadto. którą otrzymał od Boga. który gładzisz grzechy świata. Jednak cudowne działanie Św. abyśmy otrzymali wszystko. który gładzisz grzechy świata." K. zmiłuj się nad nami. jeśli ktoś odmawia tę Koronkę codziennie. posyłanymi nam na pomoc w codziennej walce z mocami ciemności. Michała Archanioła jest uzależnione od naszej modlitwy kierowanej do niego. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Koronka do Chórów Anielskich Św. ucieczko nasza i mocy. od pokornej prośby. Baranku Boży. zmiłuj się nad nami. bronić przed grzechem i napaściami szatana. kto odmawia tę Koronkę każdego dnia. kto odmawia tę Koronkę przed Komunią Św. będą odwiedzane i pocieszane przez Aniołów.. Chryste. a Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa oczyści i upiększy jego duszę. Archaniołów obchodzimy 29 września) Nauka o Aniołach i Archaniołach Aniołowie i Archaniołowie są duchami przeznaczonymi do usług. wysłuchaj pokornej modlitwy swojego Kościoła i spraw. wiarę zachował i w walce zwyciężył! Amen. natarczywymi pokusami. wysłuchaj nas. Kiedy szatan i jego poplecznicy zastawiają na nas rozmaite zasadzki. abym zawsze przykładnie żył.Albo A Chryste. stając w naszej obronie. że osiągnie odpuszczenie kar czyśćcowych. który jesteś źródłem pobożności. wtenczas Św. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. zmiłuj się nad nami. . będzie asystowało przy jej przyjęciu dziewięciu Aniołów po jednym z każdego chóru anielskiego. Boże. którego imię noszę. napełniają serca złymi myślami. Michał Archanioł ukazując się w Portugalii Służebnicy Bożej Antoninie D'Astonaco powiedział. Przecież po to został nam dany. o co Cię z ufnością prosimy. wysłuchaj nas. tyle razy spełnia on wyznaczone mu przez Boga i Matkę Najświętszą zadanie. w jakim stopniu go o to prosimy. Temu. bądź moim orędownikiem przed Bogiem! Wstawiaj się za mną. które by się znajdowały w czyśćcu. Michała. usłysz nas. którzy swoją skuteczną obroną sprawią. Amen Modlitwa do Świętego Patrona Św. Chryste. a w godzinę śmierci będzie wspomagany i umocniony przez tę samą liczbę Aniołów. broni nas i strąca szatanów do piekła mocą. Spieszy nam na ratunek w zależności od tego.

. żył szczęśliwy. K. wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach. Zdrowaś i Chwała Ojcu (3 x) Dla wstawiennictwa Św. którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży. Dzięki Ci. Panie... i Duchowi Świętemu. Po każdej modlitwie mówi się: Ojcze nasz (1 x).. Na cześć chóru Księstw: O Wy. Na cześć chóru Panowań: Aby zapanowała nam miłość i zgoda. Na zakończenie: Dzięki Ci. Anioła Stróża: Ojcze nasz.. pośpiesz ku ratunkowi memu.. łaska i pokój Boży. płomienne duchy miłości wiecznej. Dzięki Ci. przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla. Na cześć chóru Aniołów: O Wy.. Na cześć chóru Serafinów: O Wy. aby cały świat wielbiąc Boga. dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością. napełnijcie nią nasze dusze byśmy się stali żywymi płomieniami miłości Bożej dla świata. aby zapanował Chrystus Pan. Zmiłuj się nad nami.. Boże. przyjdźcie do nas słabych i grzesznych.. za Św. dostojnicy i posłowie nieba. W. napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas. Chwała Ojcu i Synowi. teraz i zawsze. 2. słowom i czynom do skutecznego szerzenia królestwa Jego. dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy.W. K. Amen. 6. Boże. 3. Michała Archanioła i chóru. . i na wieki wieków. 8. Panie.. żywe trony Boga Wszechmogącego. Na cześć chóru Archaniołów: O Wy. Boże.. 9. Michała Archanioła: Ojcze nasz. Na cześć chóru Tronów: O Wy. Na cześć chóru Potęg: Aby dał Pan Boską potęgę naszym myślom. Dzięki Ci. Serafinów. dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm. by moce piekła nam szkodzić nie mogły. potężni i wspaniali Książęta niebiescy. za Św. 4. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz. za Św. 1. 7. otwierajcie niebo nad nami i brońcie nas.. Na cześć chóru Cherubinów: O Wy. Zmiłuj się nad nami. 5. byśmy mogli oprzeć się mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata. Rafała Archanioła: Ojcze nasz. za Św.. W. Boże.. Na cześć chóru Mocarstw: Aby moc Boża wstąpiła w nas. Jak była na początku.

pogromco zbuntowanych duchów. Św. Kyrie elejson. Św. Św. Odkupicielu świata. Św. pragnąć zbawić wszystkich ludzi. Michale dzielny w walce. Św. Michale przewodniku nasz w modlitwie. Trójco. Amen. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Ty. Chryste elejson. Św. Michała Archanioła. powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami. Boże. prosimy. chociaż bardzo niegodny Twego oblicza. Michale radości Aniołów. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim. Michale pogromco szatana. Michale Książę przesławny. ulubiony Sługo Domu Bożego. który cudem dobroci i miłosierdzia. Michale zwiastunie Bożej chwały. Stróżu.Antyfona: Najchwalebniejszy Książę. wybrałeś na Księcia swego Kościoła najchwalebniejszego Św. dzięki Twej niezrównanej opiece. Św. Michale warownio Ludu Bożego. racz uwolnić od wszelkiego zła nas. Św. Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże. Michale zaszczycie nieba. dozwól. Michale nasza tarczo w pokusach. módl się za nami.abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Michale obrońco dusz sprawiedliwych. Michale Archaniele. a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Boże. Św. Św. Wodzu i Przewodniku zastępów anielskich. Synu. Daj. Spraw. Bądź moją mocą przez całe życie. Św. po Jezusie Chrystusie. zmiłuj się nad nami. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Królowo Aniołów. Michale postrachu złych duchów. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie. Chryste. słowem lub uczynkiem. jednak ufny w Twą dobroć. Michale wodzu wojska niebieskiego. Boże. Św. Św. abyśmy. abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą. najwierniejszy Stróżu Kościoła. jesteś prawdziwym naszym Przewodnikiem. Jedyny Boże. których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Litania ku czci Św. Św. Michale Archaniele. aby żaden z nich nie nękał nas w godzinie śmierci. Michale Archaniele . Św. Michale posłanniku Boga. aby nas uwolnił swoją potężną pomocą od wszelkich naszych nieprzyjaciół. Duchu Święty. aby on sam wprowadził nas do nieba. Michała Archanioła (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Amen. Módl się za nami. oto ja. Michale Archaniele. pełnym nadludzkiej doskonałości i cnoty. Św. Św. Poświęcenie się Św. o najchwalebniejszy nasz Obrońco. Św. głównie przeciw tym. Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze. które atakują wiarę i czystość. Michałowi O wielki Książę niebieski. staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich. codziennie czynili postępy w świętej służbie Boga. Maryjo. . Św. usłysz nas! Chryste. Św. byśmy mogli oglądać wiecznie oblicze Twego Majestatu.

kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: W. Panowania niebiańskie. który gładzisz grzechy świata. Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości. rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami: W. Michałowi Św. jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. jak Bóg! . W tych ciągłych. jak Bóg"! K. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Chwalcie Go. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. Michale chorąży zbawienia. jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże. Michale Archaniele. Amen. Kiedy natrą pokusy. Któż. Serafy płomienne. chwalcie Go na wysokościach. Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!" Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Amen. jak Bóg! K. Baranku Boży. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem „Któż. Któż. najwierniejszy Sługo Boży. przepuść nam. Wiesz. wszyscy Jego Aniołowie. uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: W. Któż. który Św. Panie. udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju. Któż. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż. Wezwanie Chórów Anielskich Chwalcie Pana z niebios. Któż. Św. oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami: W. W. wszystkie zastępy. Św. Baranku Boży. Św. jak Bóg! K. niech zabrzmi jak dzwon na trwogę. zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami: W. wysłuchaj nas. Księstwa najszlachetniejsze. Cheruby pełne wiedzy. Wiesz. jak Bóg! K. Któż. pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: W. jak nierówna to walka. wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Módl się za nami. chwalcie Go. Któż. w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Moce niezwyciężone. Michale aniele pokoju. Św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Michale stróżu i patronie Kościoła. brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: W. który rozgromiłeś zbuntowane duchy. wzywający Cię na pomoc. gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim.Św. jak Bóg! K. Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów. najdzielniejszy nasz Obrońco. Panie. Michale Archaniele. zmiłuj się nad nami. a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. jak Bóg! K. Trony najwyższe. Michale zwierzchniku w niebie. Bądź nam opiekunem i wodzem. Baranku Boży. kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. jak Bóg! K. Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich Polecenie się Św. Św. jak Bóg!". który gładzisz grzechy świata. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. który gładzisz grzechy świata. Potęgi mocarne. K. Św. Przez Chrystusa Pana naszego. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci.

Dzień I Pozdrowienie Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam. Któż. Za przyczyną Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy Ojcze nasz. Za przyczyną Św. Amen. W. Módl się za nami. Dzień VI Pozdrowienie Św. Panie. Amen. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Michała Archanioła i Chóru Potęg . Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej. Michała Archanioła i Chóru Tronów Ojcze nasz. Michale.. Św.. Dzień IV Pozdrowienie Św. Panie. Michale. a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. K.. wiernie Mu służyć..K. Panie. Módl się za nami. całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas. Dzień V Pozdrowienie Św.. Amen. w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokuty. Któż. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. W. Za przyczyną Św. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów Ojcze nasz. W. Za przyczyną Św. Aniołowie Święci. jak Bóg! K. W. Michała Archanioła i Chóru Serafinów Ojczenasz. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Módl się za nami. wspierajcie nas nieustannie. Św. W.. Panie. Amen. Dzień III Pozdrowienie Św. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Michale. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj. Św. czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: W. Św. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. łaski opuszczenia drogi grzechu. K. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu .. Dzień II Pozdrowienie Św. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. K. Amen. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Za przyczyną Św.. Michale. K. K. jak Bóg! Wszystkie Chóry Aniołów.. abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić. Módl się za nami. Michale. Archaniołowie najdostojniejsi. ogniem doskonałej miłości. Módl się za nami. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań Ojcze nasz. dusze nasze od zasadzek i pokus szatana.. Św. prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: W. Panie.

Św. Antyfona: Błogosławcie Pana. Panie.. K. Za przyczyną Św. w troistości osób jednolitość woli. Zrozumiałam. Drugą gwiazdą równie wspaniałą i jasną od strony miłości był Św. Dzień IX Pozdrowienie Św. Panie... K. K. Michał Archanioł. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego.. „leć. Maryja mówiła do Anioła: „Va. Michała Archanioła i Chóru Aniołów Ojcze nasz. była to Matka Najświętsza Niepokalana. napełnione miłością do ludzi. Najświętsze Serce zmieniło się także na gwiazdę. K. fiat". Michała Archanioła i Chóru Archaniołów Ojcze nasz. potężni i mocni. użyźniając ziemię. Z poranionego Serca spływała Krew. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić. Michale. Kiedy to Serce przeszyte na wylot wydało z siebie łaskę i miłość. „niechaj się stanie to. Amen.. Módl się za nami. Pana naszego. idące przez drogi świata. W. Chrystus Pan mówił do Matki: „Fiat. Michale. co Syn mi daje". Dzień VIII Pozdrowienie Św. W. wszyscy Jego Aniołowie. broń nas w walce. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas.Ojcze nasz. Amen. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg użycz nam. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności. roznoś to. Św. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy. Za przyczyną Św. doznające ran z powodu przydrożnych cierni. Utrudzone słaniało się w prawo i lewo. Przez Chrystusa. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie. Módl się za nami. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . va. którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Michale Archaniele. leć. Dzień VII Pozdrowienie Św. Módl się za nami. W. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia. Amen. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Św. Módl się za nami. czyli od strony boleści. abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. jak Bóg". Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . K. spraw łaskawie. pełniący Jego rozkazy. Za przyczyną Św. Michała Archanioła i Chóru Księstw Ojczenasz.. Panie. Michał odpowiadał: „Któż. Św. a jej promienie na języki. Św.. duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Filomena miała widzenie. które sama tak opisała: „Ujrzałam Najświętsze Serce Jezusa. W. W. aby Je podtrzymać. gdy Michał Archanioł zstępował z nieba. jak . aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw. Św. Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom. zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach. Michale. Michale. va". Za przyczyną Św. że przecudna gwiazda od prawej strony. Amen. o co prosisz".. Panie. Amen. * Św. abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Módlmy się: Boże. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

strzeże ich i broni. nie żałują nam ich. módl się za nami. broń nas w walce. wątpliwościach. ale z hojnością udzielają. aby tę modlitwę za nas odmówił. w czasie modlitwy i w czasie pracy. który towarzyszy im na drodze życia. dobroć i pomoc dla nas. Jednak nie zapominajmy o wdzięczności wobec tego najpewniejszego przyjaciela. w takim stopniu przyczynia się on do zaspokojenia naszych potrzeb duchowych. czy pamiętamy o nim czy zapominamy. Po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy w ciągu dnia prośmy Aniołów. Kto z nas ma możliwość. przed podjęciem ważnych decyzji. i chcą. w jakim stopniu i z jakim zaufaniem prosimy go o pomoc i wstawiennictwo. wzywajcie tego niezwykle potężnego Hetmana. ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ Nauka o Aniele Stróżu Dnia 2 października przypada wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. kto więcej i częściej się do niego modli. a każdy poniedziałek tego miesiąca jest dniem szczególnych modlitw kierowanych do naszych zacnych Patronów.) Akty strzeliste Św. pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego. Cokolwiek robimy i gdziekolwiek się udajemy. Wszyscy ludzie z nieskończonej dobroci Bożej dostąpili przywileju. jaką darzymy go miłością i w jakim stopniu wierzymy w jego dobroć. Często dziękujmy mu za życzliwe i cudowne towarzystwo ofiarując Komunie Św. ale często w ciągu dnia. gdy złe duchy usiłują ich zwieść na drogę grzechu. niebezpieczeństwie. to wtenczas prośmy swojego Anioła Stróża. Częste zwracanie się do Anioła Stróża sprawia. Gdy oni są w potrzebie. przed każdą ważną czynnością. Przede wszystkim prośmy go o to. ten otrzymuje więcej dobrodziejstw z jego ręki. Nie ma chwili ani miejsca. i słuchając Mszy Św. dziękując za wszystkie dobrodziejstwa. gotowy. czy się jego opiece polecamy czy nie. o tym. kiedy się modlimy. aby razem z nami zanosił nasze prośby do Boga. On jest zawsze przy nas obecny. Te trzy wole były ze sobą zjednoczone. Nie zapominajmy również o Aniołach Stróżach naszych bliźnich. że podwaja on swoją czujność. Zapraszajmy naszego niebieskiego doradcę do pomocy. aby o nie prosić. której stopa zetrze głowę węża. ale że te wszystkie łaski rozniesie jeden tylko Św. codziennie odmawiamy. żeby w ostatnich chwilach naszego życia wspierał nas i bronił przed atakami mocy piekielnych i szczęśliwie doprowadził do niebieskiej Ojczyzny. w chorobach. że posiadają swojego Anioła Stróża. aby nam usługiwać. Ich czci poświęcony jest cały październik. . Jeśli z ważnych przyczyn nie będziemy mogli kiedyś odmówić modlitwy. których nam udzielił i polecając się dalszej obronie na co dzień. Michał rozdać. Wzywajmy go szczególnie w chwilach pokus i udręk. który w doskonały sposób ukochał Boga. ku jego czci. Św. którą np. Zrozumiałam. Tak samo prośmy Anioła Stróża nie tylko rano i wieczorem. abyśmy nie zginęli w dniu straszliwego sądu. Nie zapominajmy uczynić tego szczególnie w dniu jego święta 2 października. Michale. bo zaczęły się ostateczne czasy!" (Tę relacją podaje za „Kroniką Rodzinną " ksiądz Bronisław Markiewicz w swoim miesięczniku „Powściągliwość i Praca" w 1901 r. że wszystkie łaski dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana. że jest świadkiem wszystkich naszych czynów. Jeśli prosimy Trójcę Przenajświętszą i Matkę Najświętszą o łaski. ta sama miłość łączyła je. Ten. we dnie i w nocy. a często ingeruje w trudne sytuacje życia codziennego. może w tym dniu zamówić Mszę Św. aby zanieśli te nasze prośby przed Tron Boga przez Niepokalaną. a Św. Jednak w zależności od tego. pamiętajmy o jego stałej obecności. cierpieniach. wzywajmy wtenczas ich Aniołów. Michał! Więc wzywajcie.Chrystus udzielić. Słuchając jego natchnień i dobrych rad. by Anioł Stróż zapomniał o nas i opuścił nas. w wyżej wspomnianej intencji. Michale Archaniele.

Zdrowaś Maryjo. uwielbiając Boga obecnego w nich . którzy w Oblicze Ojca Niebieskiego zawsze się wpatrujecie. Spojrzenie jego skromne i spokojne. („Któż. Panie nieba i ziemi. Aniołowie. Św. cośmy przez tyle lat pracowali. którzy nieustannie „Święty" Bogu w Trójcy śpiewacie. (Dz.. którzy z nawrócenia każdego grzesznika się radujecie. zastąpiło mi drogę mnóstwo szatanów. niech błogosławioną będzie miłość Twoja ku mnie i czuła pieszczotliwość Twoja.. jakie mi kiedykolwiek wyświadczyłeś na ciele i na duszy. przez odmawianie tej koronki. skąd was takie mnóstwo? .. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. i Duchowi Świętemu. którzy straż nad ludźmi z miłością podjęliście.. módlcie się za nami. który mi rzekł: Nie lękaj się. aby ich oświecali. Koronka do Aniołów Stróżów (Obietnica Pana dana 3 XII 1995 r. aby przygotowali ich serca do należytego wysłuchania Słowa Bożego. którzy myśli nasze Bożym światłem rozjaśniacie. Aniołowie. Św. Widząc ich straszną nienawiść do mnie. jak Bóg" 2(20) 96) * Św. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu... Maryjo. Na zakończenie (3 x): Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata. którzy mającym posiąść zbawienie na pomoc posłani jesteście. Aniołowie. ulituj się nad nami i ulituj się nad światem. że mnie nędznemu tak wiernie służyłeś. w której za stróża. Chwała Ojcu i Synowi..Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: z serc ludzkich. Aniołowie. Zamiast Ojcze nasz: Chwała Ojcu i Synowi. Chwalę i wielbię Cię. dla której nie przestajesz starać się o moje zbawienie. a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu. moje ukochane dzieci Nieba. Franciszek Salezy. nie męcz nas.. broniąc od najazdów nieprzyjacielskich. którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy: odebrała nam wszystko. od Boga wyznaczony jako straż moja! Dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa. którzyście Lota spośród skazanych na zagładę wyprowadzili. po pozdrowieniu Matki Najświętszej pozdrawiał Aniołów Stróżów swoich słuchaczy i prosił ich. Aniołowie. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. módl się za nami.obiecuję rozlać pokój szczególny w kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów. Aniołowie. Św. Wierzę. którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi.prosząc o pomoc dla nich. Św. stróże nasi. oblubienico Pana Mojego. Królowo Aniołów.. Kiedy uszłam parę kroków. Błogosławiona niech będzie ta godzina. Św. .. Kiedy się ich zapytałam.. Ojcze nasz. kiedy rozpoczynał kazanie. za obrońcę i patrona dany mi zostałeś. Aniołowie. Natychmiast znikły złe duchy.) Tym. Św. Św. i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Faustyna: „Kiedy się skończyło kazanie. Św. a z czoła tryskał promień ognia". Litania do Świętych Aniołów Stróżów Św. 418) Aniele Boży najświętszy. Św. Aniołowie. wtem prosiłam Anioła Stróża o pomoc i w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać Anioła Stróża.. Za tę praktykę otrzymał wiele łask. prowadzili do zbawienia i strzegli przed napaściami złych duchów. nie czekałam na zakończenie nabożeństwa. bo mi się śpieszyło do domu.

Przez modlitwy Świętych Aniołów Stróżów naszych. zbawienia mego szukający. Stróżu mój. Aniele. opiekunie mój. Aniołowie. Św. pomocniku mój. którzy się narodami i państwami opiekujecie. Św. Św. Św. Św. Aniołowie. Panie. Aniele. Aniele. Abyś nasz zakon w wierności swemu posłannictwu umacniać raczył. Abyś nam wielki dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył. Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył. (Ps 137. Aniołowie. pasterzu mój. Św. Aniele. Aniele. usłysz nas! Chryste. Aniele. wysłuchaj nas. Trójco. którzy z różnych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie. którzyście przy narodzeniu Pana wesele i pokój zwiastowali. Św. przewodniku mój. Aniołowie. Św. którzy złych od dobrych odłączycie. Abyś nam grzechy odpuścić raczył. Św. Św. Św. Aniołowie. Aniołowie. Aniele. Św. Św. Boże. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. oświecicielu mój. Św. Aniele. Litania o Świętym Aniele Stróżu (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. . wysłuchaj nas Panie. zmiłuj się nad nami. wodzu mój. Św. Aniołowie. Św. Jedyny Boże. Aniołowie. Św. bracie mój. Aniele. Aniele. patronie i obrońco mój. Aniele. kaznodzieju mój. Abyś dzieci i młodzież od grzechu zachować raczył. Św. miłośniku mój. Boże. K. Aniele. Aniele.Św. My grzeszni do Ciebie Boże wołamy. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu Imieniu. Św. Św. Będę Ci śpiewał wobec Aniołów. doradco mój. Św. Aniołowie. Duchu Święty. Kyrie elejson. W. módl się za nami. Amen. nauczycielu mój. Królowo Anielska. Aniołowie. którzy przy końcu świata wybranych Boga zgromadzicie. Św. którzy pobożne modlitwy przed Boże Oblicze zanosicie. którzyście na górze Synaj słowa życia Mojżeszowi dali. Św. Chryste elejson. prosimy Cię pokornie: daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obroną i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. Aniołowie. Boże. Św. Maryjo. świadku mój. Abyś Kościół Chrystusowy przed atakami nieprzyjaciół osłaniać raczył. którzyście Chrystusowi Panu na pustyni usługiwali. Św. Odkupicielu świata. Aniele. którzyście przy Grobie Pańskim w lśniących szatach się ukazali. Chryste. Aniele. pocieszycielu mój. Św. Przez Chrystusa Pana naszego. Aniele.138) Módlmy się: Boże. Św. którzyście przy Wniebowstąpieniu uczniów Pańskich pocieszali. Synu. Ty w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów. którzy dusze sprawiedliwych do Nieba wprowadzacie. Św.

Za przyczyną Św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. że wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo Św.Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. wszystkie Msze Św.. Ojcze nasz. Modlitwa do Św. zmiłuj się nad nami. który mnie. Baranku Boży. W. abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi. 1. strapionego ratował. Chryste. 2. Amen. elejson. wysłuchaj nas. wysłuchaj nas. za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Kyrie elejson. wieczór. we dnie. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. Złe duchy drżą. Kyrie. Tobie z dobroci Boskiej poleconego. Ty zawsze przy mnie stój: rano. pod Twoją świętą opiekę oddanego. czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna. Aniołom Swoim Bóg rozkazał o tobie. proszę Cię pokornie. Panie. nieumiejętnego nauczał. K. 7. 4. Chryste. 6. Twojej opiece zupełnie się oddaję. bądź mi zawsze ku pomocy.. niech przez tę jego obronę bezpiecznym będę od pokus i złych myśli na duszy. . Mękę. Alojzego Miły Bogu. Za Jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. Aniele. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. Amen. w nocy. Józefa obchodzimy 19 marca) Matka Najświętsza objawiając Swój Żywot świątobliwej Marii z Agredy powiedziała. mnie. Panie. rządź i sprawuj. przepuść nam. który Stróżem jesteś moim. który gładzisz grzechy świata. a uwolnionym od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele. Módlmy się: Boże. Aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. lecz abyś mnie. byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać. Rany. podźwignął. usłysz nas. Baranku Boży. od początku mego życia bronisz. Akt strzelisty Aniele Boży. jakie Ci dotąd zostały ofiarowane i cały skarb Kościoła Św. Amen. aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz. * Aniele Boży. oświecasz i mną kierujesz. Serce i Oblicze Pana Jezusa. gdy upadnę. abyś mnie nie opuszczał. Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew. 5.. Anioła Stróża przez Św. któryś mnie od pierwszej chwili życia mojego otoczył opieką Anioła Stróża. Zdrowaś Maryjo. ŚWIĘTY JÓZEF (Uroczystość Św. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. stróżu mój. Śmierć. choć jestem niewdzięcznym i przeciw Świętym natchnieniom Twoim wykraczam. kiedy słyszą imię Józefa. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do szczęścia wiecznego. 3. który gładzisz grzechy świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu. Józefa. oświecaj. Chryste elejson.

Św.. Jezus. najmilszego Syna Twego. jaką raczyłeś obdarzyć Św. Modlitwa do Św. Koronka do Św. Józefa (Odmawia się na różańcu) Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię. naucz dobrze się modlić. Opiekuna. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Amen. Przyjmij mnie za ucznia. Amen. Oddal od nas. do Serca Jezusa. tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Opiekunie nasz. Józefie. Twojemu Synowi nas polecaj. a posłuszeństwa woli Bożej! O mój najdroższy Józefie Św. Ukochany Ojcze. miłość i chwałę. czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. naucz walczyć z każdą zachcianką. które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją. módl się za nami. przywileje. Przez miłość. nadto o błogosławieństwo. dla moich krewnych i znajomych. a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa. bo ja na całe życie wybieram Cię sobie na Przewodnika. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny. Józefa. K. Mężu sprawiedliwy. Ojcze chwalebny i błogosławiony. Józefie. O mój najmilszy Ojcze. i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.. łaski. Św. Niech będzie błogosławione imię Św. Przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej. Józefie Św. która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość. Przyjacielu Serca Jezusowego. abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie. naucz mnie cichutko każdy krzyżyk znosić. o tę łaskę. przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. prowadź mnie prostą drogą do Serca Maryi. Józefa. Proszę Cię przez Jego przyczynę i zasługi i przez Serce Jezusa. za Ojca. pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo. W. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poświęcenia się Św. uciekamy się w naszej niedoli. wszelką zarazę błędów i zepsucia. .. Obrońcę nędznej duszy mojej. Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Zamiast Ojcze nasz: Św. Józefie. bądź piastunem mej duszy. Patronie nasz. Józefowi O mój najmilszy Ojcze! najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu. Św. Józefa Do Ciebie. Św. uświęcenie i zbawienie dla mnie.. łaski Bożej pełen. umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Józefie. Wcielonego Boga mniemany Ojcze. Amen.na podziękowanie Ci od siebie i w imieniu wszelkiego stworzenia za wszystkie dary. którą otaczałeś Dziecię Jezus. czarta i świata. jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością. które groziło Jego życiu. Potężny nasz wybawco. Pocieszycielu nasz. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Św. naucz wzgardy mnie samego. Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy. naucz nas świętego życia. błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej. Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy. za dziecię Twe. Tobie się powierzam i oddaję. Józefie. z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Józefie.. Z Twoim mniemanym Synem Jezusem nas pojednaj. z każdą pokusą ciała. wychowanka. Teraz i na wieki.

spraw. który gładzisz grzechy świata. Św. Przesławny potomku Dawida. Baranku Boży. Wzorze pracujących. Opiekunie dziewic. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Patronie umierających. przepuść nam. któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Św. Módlmy się: Boże. Trójco. Synu Odkupicielu świata. Panie. Litania do Św. Józefie najsprawiedliwszy. Józefie najmężniejszy. Podporo rodzin. Pociecho nieszczęśliwych. pilnuj. W. Baranku Boży. gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Żywicielu Syna Bożego. Józefie najczystszy. Nadziejo chorych. Panie. Amen. usłysz nas! Chryste. Boże. Dla miłości Jezusa i Maryi nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych stóp Twoich. zmiłuj się nad nami. Józefie. który gładzisz grzechy świata. Oblubieńcze Bogarodzicy. dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod ojcowską Opiekę Twoją. prosimy. Chryste. a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne. który gładzisz grzechy świata. Duchu Święty. jakoś pilnował Dzieciątko Jezus.nie opuszczaj mnie ani na chwilkę. Św. Ozdobo życia rodzinnego. Światłości Patriarchów. Jedyny Boże. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Józefie najposłuszniejszy. Maryjo. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej. Opiekunie Kościoła Świętego. Józefa Kyrie elejson. Kyrie elejson. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Głowo Najświętszej Rodziny. K. jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Baranku Boży. Boże. Józefie najroztropniejszy. Postrachu duchów piekielnych. módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Zwierciadło cierpliwości. Miłośniku ubóstwa. Św. Boże. Chryste elejson. Troskliwy obrońco Chrystusa. Amen. Ustanowił go panem domu swego. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) . wysłuchaj nas. Przeczysty stróżu Dziewicy. zmiłuj się nad nami. przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki.

przez Twoją miłość dla powierzonego Twojej opiece Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Józefa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzień I Św. bym naśladując Ciebie w miłości Jezusa i Maryi dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. Amen... Józefie. Amen. abym nie był niewolnikiem moich skłonności do złego. Strzeż duszy mojej i nie daj jej zginąć na wieki. Amen. Dzień V Św. Amen. Żywicielu Syna Bożego. Dzień IV Św. Uproś mi szczególnie tę łaskę. Dzień III O Św. Spraw. Dzień VI Św. pragnę odtąd za Twoim przykładem wszystkie moje sprawy i wszelkie obowiązki stanu wykonywać dla Boga. Daj. Józefie. Józefie. ale wiernie naśladował Ciebie w pełnieniu woli Bożej. módl się za nami! (3 x). o co Cię pokornie proszę (.. Bądź dla mnie przewodnikiem w życiu. Uproś mi u Boga skuteczną łaskę do tego. Każdego dnia odmawiamy Litanię do Św. Tobie polecam moje ciało i duszę.Nowenna do Św. abym nigdy nie zszedł na złą drogę. uczucia mojego serca i działania duszy skierował ku służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu i abym poprzez tę nowennę odnowił się w miłości do Ciebie i uzyskał to. dziękczynienia za wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa oraz błagania. pomóż mi w uświęceniu mojej duszy. patrząc na Twój przykład tym więcej odczuwam potrzebę skutecznej modlitwy i oddania się Bogu. Broń mnie i wspieraj we wszystkich moich potrzebach i spraw. Józefie. Józefie. Józefie. Amen. błagam Cię przez Twoje ojcowskie serce.. utwierdzaj moją wolę. mój najdroższy Opiekunie. Józefa. bym w czystości serca zawsze wiernie służył Bogu. Wyproś mi u Boga dar modlitwy i uwielbienia Boga. Józefa Modlitwa wstępna na każdy dzień Miłosierny Boże. abym za Twoim przykładem umiłował tę cnotę anielską i zachował ją nieskażoną przez całe moje życie. wzorze i opiekunie dusz czystych i wybranych. abym w przeciwnościach tego świata nigdy nie utracił łaski Bożej i życia Bożego w sobie. doskonały wzorze posłuszeństwa. Józefie. zgodnie z Jego świętą wolą. abym wszystkie myśli. którego życie było ukryte z Jezusem w Bogu. bądź stróżem czystości mojej duszy i ciała. Odmówić: Ojcze nasz (3 x). Dzień VII . i tak dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. spraw swoim potężnym wstawiennictwem u Boga. Spraw. Amen. mojego Zbawiciela. o którą serdecznie Cię proszę. abym dobrze rozpoznał potrzebę całkowitego i bezwzględnego oddania się Bogu w moim codziennym życiu. wymienić intencję nowenny) za przyczyną Św. ale we wszystkim pełnił Bożą wolę. spraw swoją łaską. Zdrowaś Maryjo (3 x) i Św. Dzień II Św. Przeczysty Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy. abym na zawsze pozostał Jemu wierny. Bym wiernie wypełniał wszystkie przykazania Jego. Amen. wzorem w postępowaniu i Orędownikiem przed Bogiem.

Maryja. mój Św. którego wiernej straży sama niewinność. Faustyna: „Św. Amen. Amen. Jezu. abym i ja całym moim sercem ukochał Mojego Zbawiciela i Jego Matkę Najświętszą. Józefie. raduję się kiedyś z Nimi w radości wiecznej. Ach! Ojcze przybrany Odkupiciela. co wydaje się być niemożliwym. Józefie. wzorze całkowitego zaufania Bogu i Jego świętej woli. Józef zażądał. Józefie. ale wysłuchaj łaskawie.. abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz «Pomnij». Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać. Abym zjednoczony z Bogiem tutaj na ziemi dostąpił przebywania z Bogiem przez wieczność całą w niebie. Patronie szczęśliwej śmierci. Józefie Św.Św. obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Sam mi powiedział. była powierzona. Ty umiesz uczynić możliwym to. opiekunie! Ty byłeś tutaj na ziemi zupełnie zjednoczony w miłości z Jezusem. Dzień IX Św. Ty miałeś to niewysławione szczęście. że przy Twoim zgonie byli Jezus i Maryja. Amen. spraw. 1203) * Pamiętaj. Józefa o dobrą śmierć O Św. Józefie. mój dobry Ojcze. kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Maryi i Twojej. wyproś i mnie tę łaskę. nie odrzucaj mej prośby. abym miała do Niego nieustannie nabożeństwo. Józefie. ktokolwiek wzywał Twej opieki i szukał Twej pomocy. jak bardzo jest za tym dziełem. któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi.spraw to. Proszę Cię. wierny Sługo Boży. Józefa w nagłej potrzebie. Amen. Józefie. * Św. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę". Niech tą miłością zjednoczony z Nimi tutaj na ziemi. (Dz. trzeci raz wieczorem. proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb Jezusa i Maryję . Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. * Św. drugi raz w południe. ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili. Dzień VIII Św. w objęciach Jezusa i Maryi. o mój słodki opiekunie Św. Jeżeli zaś jest sprawa nie cierpiąca zwłoki. Św. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby. aby pozostał bez pociechy. wyproś mi u Boga łaskę bezwzględnego zaufania Jego świętej woli. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty. Maryi i Twojej. całkowitego Mu oddania się. wyjednanie nawrócenia. Józefie. dla . w obecności Jezusa. Telegram do Św. Z tą ufnością przychodzę przed Twe oblicze i Tobie najgoręcej się polecam. teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy. Modlitwa do Św. Jezus Chrystus i Panna nad pannami. np. Maryjo. abym od wszelkiej nieczystości zachowany. Amen. iż nigdy nie słyszano. Amen. nieskalanym umysłem. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku Następujące modlitwy można odmówić: pierwszy raz rano. abym i ja dokończył kiedyś tej ziemskiej wędrówki w obecności Jezusa. Modlitwa o czystość Stróżu i ojcze dziewic. niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. abym idąc przez życie niezachwianie w wierności Jemu dostąpił kiedyś radości szczęścia wiecznego.

O Józefie. Ustąpcie szatańskie najazdy. Św. Św. naucz mnie łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Józef przy nim stoi. Józefie. ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew. Św. Patronie wahających się w wyborze. oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. Józefie.niebezpiecznie chorej osoby. O Józefie Św. Ach! racz nam dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny. daj nam prowadzić niewinne życie i niech pod Twoją opieką będziemy zawsze bezpieczni. Faustyna Kowalska (święto 5 października)... jaką żywią ku Tobie. ratuj nas w życiu.. Józefie. Józefie. w takim razie to nabożeństwo można odprawić w trzech godzinach po sobie następujących. Patronie nasz! Módl się. Pieśni Św. Serce. królujący w niebie. * Niechaj się niczego nie boi. przeczysty opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej. Św. Chwała Ojcu. Św. Módl się za nami. Św.. Józefie. osobliwie tej. wyjednać łaskę ostateczną zbawienia. a skuteczne. Józefie. w śmierci. Mężu sprawiedliwy. * Przy sobie.. Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony. * Bo Św. Józefie. uproś nam gorącą miłość ku Nim. Józefie. hołdy wdzięczności i ofiary. Nadto ofiaruję Ci uwielbienia. (3 x) Szczęśliwy.. na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask potrzebnych. Żywicielu Syna Bożego. * Opiekuna swego. aby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. * On mnie z swej nie puści opieki * I zginąć nie da mi na wieki. mistyczka ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. jakie Ci wierni dotąd złożyli. kto sobie Patrona * Józefa ma za opiekuna. Miłośniku Jezusa i Maryi. Módl się. Józefie. któryś zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi. * Po zgonie. Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. wysłuchaj mnie! Ojcze nasz. uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Józefie. * Przyzna to ze mną człowiek każdy. Twej Oblubienicy. w każdy czas! Akty strzeliste Św. skieruj ich na właściwą drogę. ratuj stojących nad przepaścią zła. była wybranym przez Boga narzędziem do głoszenia światu orędzia Bożego Miłosierdzia. wspomagaj nas w naszych potrzebach. Józefie. ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA Św. Pośpiesz mi na ratunek Św.. ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi. Zakonnica. oraz tę wielką łaskę. * Że choćby i piekło powstało. * Całe się na mnie zbuntowało. Siebie i moich oddaję na zawsze Twej Świętej opiece. * Boście mnie zagubić gotowe. (tu wymienić intencję).. przyczyń się w naszej potrzebie. Modlitwa Św. Św. Na . Zdrowaś Maryjo. Św. Św.. wśród pracy zatopiony w Bogu. Patronie nasz! Św. Józefie. Przyjacielu Serca Jezusa. * Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa. * Nie zginę. * Nie zginie. Idźcie precz marności światowe. strzeż mojej czystości.. łaski potrzebne. dla N. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. Józefie. wiernie oddany Jezusowi i Maryi. Ojcze Przedwieczny.

zmiłuj się nad nami. Józefa. która jesteś u tronu Boga naszą patronką i orędowniczką. której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat". Faustyny Kyrie elejson. która u Miłosierdzia Bożego uprosić możesz ostatnią kotwicę ratunku. Chryste wysłuchaj nas. Synu. Chryste usłysz nas. Światło w ręku Boga. Przez niezmierzoną radość oglądania Jezusa Miłosiernego i Króla chwały już na ziemi. Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i według niego żyć pragnęli. nadzwyczajne łaski. Przez tę niewykształconą. Niewysłowioną tajemnicę Ojca. dziękuję ci. Przykładzie wierności w zajęciach najniższych spełnianych z miłości do Boga. uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.od Najświętszego Sakramentu. Przykładzie gorliwości uwalniania dusz w czyśćcu cierpiących modlitwą i ofiarą. Wszechpośredniczko łask Miłosierdzia Bożego. że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Ową „wstrząsającą tajemnicę". Boże. dla której Jezus błogosławił Ziemi. która głęboko uczestniczyłaś w cierpieniach Jezusa. jedyny Boże. Przez twoją tęsknotę za Bogiem i Matką Najświętszą posuniętą aż do umierania. Poprzez to dzieło daje poznać ludziom dobroć i łaskę Bożą. który Jezus Chrystus tobie przygotował. Przykładzie upraszania Miłosierdzia Bożego sposobami podanymi przez Pana Jezusa. Oblubienico pokorna. Matki Bożej Niepokalanej i Św. Faustyno. Przykładzie pokory i czystości. Duchu Święty. Apostołko niezmierzonej głębokości Miłosierdzia Bożego. prostą. Ojcze z nieba. Św. poddaną całkowicie Woli Bożej. Odkupicielu świata. Faustyno. Faustyno. Przez wielkie dzieło kultu Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus objawił światu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Boże. mobilizuje ludzkość do ufności w niezgłębione Miłosierdzie Boże. aby rozjaśnić ciemność tego świata. które Bóg przez ciebie dokonał. Matko Miłosierdzia. Święta Maryjo. Wielka czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego. Boże. roztropną. natchnienia i polecenia Boże zapisywała w „Dzienniczku". Trójco. pełnej zjednoczenia z Nim i zaufania do Niego zakonnicę. Maryjo. módl się za nami. Przez twoje imię. Faustyno. Jan Paweł II: „Siostro Faustyno. Błogosławiona Siostro Mario Faustyno . które dla czcicieli Jezusa Miłosiernego stało się radością. słowo i modlitwę. wierne narzędzie w przygotowaniu triumfu Miłosierdzia Bożego. która otrzymałaś koronę szczęścia wiecznego z ręki Jezusa Miłosiernego. Abyśmy zawsze patrząc na Jezusa z całego serca mogli wołać: „Jezu ufam Tobie!" upraszaj nam u Boga. pouczenia. ale jakże pokorną. Najwierniejsza córko Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przykładzie ścisłej łączności z konającymi i niesienia im pomocy przez modlitwę. * Ojciec Św.polecenie Pana Jezusa i spowiedników swoje bogactwo przeżyć duchowych. Przykładzie miłosierdzia wobec bliźnich: przez czyn. Faustyno. . Św. które jest bezcennym skarbem w Kościele Św. Chryste elejson. Wybrana przez Boga i którą Jezus szczególnie miłosiernie pociągał do siebie. cierpienia. która jako wspaniała perła Miłosierdzia Bożego jaśnieć będziesz przez całą wieczność. Przez wspaniały tron. błogosławiona. Litania do Św. Perło ukochana i upodobanie Jezusa Miłosiernego. Kyrie elejson. Faustyno. Żywa hostio ofiarna. która możesz wyprosić owocny obchód Święta Miłosierdzia Bożego. miłości Boga i bliźniego.

o łaskę umiłowania Eucharystii wobec której Św. * W słowa miłości Jego zasłuchana. ale się zacznie". grzeszny. patrona naszej Ojczyzny. udzielić mi łaski. * Św.. o łaskę bezgranicznego oddania się i zaufania Niepokalanej.. Jest on świetlanym wzorem całkowitego. bezgranicznego oddania się Niepokalanej. O. w pełni zaufali Twemu Miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. * Zwycięzcę śmierci i Pogromcę złego. W.. * W blask miłosierdzia Jego zapatrzona. i Ciebie prosimy. że wtenczas będzie to bardzo miłe Bogu.. zmiłuj się nad nami. Chryste elejson. teraz i na wieki. * Pan ci powiedział. racz za jej wstawiennictwem. Baranku Boży. Baranku Boży. Amen. o którą Cię proszę. Chwała Ojcu. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. * W promienne Serce i w Krzyża ramiona. wysłuchaj nas Panie.. Maksymiliana obchodzimy 14 sierpnia) Wielkim czcicielem Matki Najświętszej był Św. Pana naszego. a przez Nią Trójcy Przenajświętszej. Jezu. . (Dz.. jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją.. wieczny Boże. że nie przyszedł sądzić. * Wybacz grzechy nasze. Abyśmy Miłosierdzie i Miłość Boga mieli stale przed naszymi oczyma. ufam Tobie! Ref: Ufamy Ci. Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego. spraw. któryś Św. Maksymilian miał wielką i żywą wiarę.. Faustyny i nagródź jej cnotę. 281) Pieśń Siostro Faustyno tyś błogosławiona. światu odpuść winy. Gdy dzisiaj ludzkość po bezdrożach błądzi. Przez Chrystusa. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego. Módl się za nami Błogosławiona Siostro Faustyno. przepuść nam Panie. Abyśmy wszystkie czyny dokładnie i z miłości do Boga mogli wykonać. który gładzisz grzechy świata. * Że miłosiernym jest Ojcem owczarni. * Twa śliczna dusza już w Ojca ramionach. K. za jej przykładem. którego wspomina Kościół w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (Wspomnienie Św. z Nią i dla Niej. * Wielbimy Ojca i Ducha. * Lecz chce grzesznikom zbłąkanym oznajmić. Módlmy się: Wszechmogący. * I śpiewasz z nami: Jezu. Maksymilian Maria Kolbe. Byłaś Faustyno sekretarką Pana. Ty wybrałeś błogosławioną Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego Miłosierdzia. który gładzisz grzechy świata. Wszystko czynił przez Nią. nie jestem godzien Twego miłosierdzia. i Syna. słowa i modlitwy byli zdolni. które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Kyrie elejson. Kiedy wybija modlitwy godzina. Faustyna: „Czuję dobrze. wysłuchując próśb. Maksymiliana (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. abyśmy.Abyśmy stale do miłosiernego czynu. * Przedwieczną miłość Boga wszechmogącego. Faustyny O Jezu. Zdrowaś Maryjo. Prośmy patrona naszych trudnych czasów. że nie skończy się posłannictwo moje ze śmiercią. który gładzisz grzechy świata. * Korona chwały świeci na twej głowie. ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Ja. Baranku Boży. Ojcze nasz. gdyż wiedział. Litania do Św.

przepuść nam. Boże. Synu. Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask. Założycielu Rycerstwa Niepokalanej. Przykładzie posłuszeństwa. módl się za nami. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Wzorze niezachwianej ufności. zmiłuj się nad nami. Wielki miłośniku Boga. Módl się za nami Św. Boże. Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa. Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. Nieustraszony rycerzu Niepokalanej. Pragnący nawrócenia pogan. Kochający bliźnich dla Boga. Maksymilianie. Pragnący śmierci męczeńskiej. Wzorze znoszenia cierpień. Duchu Święty. módl się za nami. Miłośniku umartwienia i pokuty. usłysz nas! Chryste. Apostole dobrego przykładu. zmiłuj się nad nami. Męczenniku Oświęcimia. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Umacniający współwięźniów na duchu. W. Odkupicielu świata. Ofiarujący swe życie za rodzinę. Spieszący z kapłańską posługą skazańcom.Chryste. Apostole prasy katolickiej. Jedyny Boże. K. Gorliwy apostole Japonii. Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej. Chlubo polskiej ziemi. Boże. miłosierny Boże. Obrońco dobrych obyczajów. Miłośniku ubóstwa i prostoty. Panie. Wzorze życia zakonnego. który serce Św. Baranku Boży. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego . Miłośniku modlitwy. wysłuchaj nas. Święta Trójco. Wzorze anielskiej czystości. Wielki nasz orędowniku w niebie. Apostole cudownego medalika. Św. Głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego. Zdobywco dusz dla Niepokalanej. Ukazujący ludziom ideał życia. Wsławiony po całym świecie. który gładzisz grzechy świata. Módlmy się: Wszechmogący. który gładzisz grzechy świata. Panie. Przykładzie przebaczania wrogom. Maksymilianie. Pociągający ludzi dobrocią i radością. Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych. Obrońco wiary świętej. Baranku Boży.

rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością. Franciszku. Franciszku. Franciszku. Boże. Św. Franciszku. Jedyny Boże. Św. Św. Boże. Św. Amen.. Odkupicielu świata. odnowicielu obyczajów chrześcijańskich. Franciszku. żywy obrazie cnót ewangelicznych. prosimy Cię. módl się za nami. Św. który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości. Franciszku. Ojcze nasz. bojowniku Chrystusowy. Św. Św. Duchu Święty. Franciszku. znamionami Męki Jezusowej ozdobiony. Św. Św.królestwa. kwiecie łaski Bożej. Franciszku. Franciszku. Synu. Maksymiliana Boże. Franciszku. drogowskazie dla błądzących. Nowenna do Św. a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. piastunie ran Chrystusowych. Franciszka obchodzimy 4 października) Litania do Św. mocą czynienia cudów obdarzony. Św. Zdrowaś Maryjo. Franciszku. Św. abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. . zmiłuj się nad nami.. Boże. założycielu trzech zakonów. w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę. Franciszku. Franciszku. filarze Kościoła Św. Chryste elejson. Maksymilianie. Św. Św. i poleconymi Tobie. Franciszku. Maryjo Niepokalanie poczęta. wzorze pokuty. o którą pokornie proszę. który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego. Św. Franciszku. abyśmy wiernie naśladowali wzór Św. Św. wielki naśladowco Chrystusa. przykładzie posłuszeństwa. Święta Trójco... Franciszku. Św.. Franciszku. Franciszku. i za wszystkimi.. Ojca Franciszka Kyrie elejson. którzy się do Ciebie uciekamy. Franciszku. pogromco szatana. Św. módl się za nami. Franciszku. Św. Kyrie elejson. Przez Chrystusa Pana naszego. Franciszku Seraficki. Św. którzy się do Ciebie nie uciekają. Chryste. miłośniku pokory. Św. miłośniku czystości. miłością bliźniego przepełniony. ŚWIĘTY FRANCISZEK (Wspomnienie Św. O Maryjo bez grzechu poczęta. Św. Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. zwycięzco złości świata. Św. Franciszku. tarczo wojujących za prawdę. Św. Franciszku. Św. Św.. Św.. gorejący miłością Bożą. Franciszku. Św. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. pragnący śmierci męczeńskiej. usłysz nas! Chryste. dobrami świata gardzący. Franciszku. obrońco wiary katolickiej. patriarcho ubogich.

Amen. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz. K. módl się za nami. który gładzisz grzechy świata. Franciszka . co ziemskie. Pieśń do Św. daj nam. K. nasz Ojcze. grzeszny. w Twojej szkole nauczył się Św. A ja. W. abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili. K. Baranku Boży. Boże. a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Módl się za nami. przebity świętymi Ranami Chrystusa. Módl się za nami. Pieśń do Św. Ojca Franciszka. daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego Krzyża. bym nie przywiązując się do tego. Modlitwa wstępna na każdy dzień. Pan z wami. Franciszka 1. 3. wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy. lekarzu chorych na duszy. wieczny Boże. Amen.Św. Św. abym naśladując Św. Dzień I O pokorze Świętego Zbawicielu mój. Franciszka mocno stał przy Krzyżu Twego Syna. 4. że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych. prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną. 5. Amen. abyśmy żyli jak on Ewangelią. Pana naszego. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. Dzień II O ubóstwie Świętego Panie Jezu Chryste. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów. W. Ojcze Franciszku. Spraw. Baranku Boży. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. nie potrafię zwyciężyć swej pychy. przepuść nam. Przez Chrystusa. spraw. Św. . W.na zakończenie. Litania do Św. dzielny orędowniku u Boga. abym oświecony światłem Bożym. niech pokora twoja służy mi za wzór. W. Wszechmogący. wysłuchaj modlitwę moją. Ojcze Franciszku. Św. Franciszku. Amen. Św. aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych Ranach. prosimy. Panie. Baranku Boży. a przez to Ciebie wysławiali. Franciszku. Św. Franciszku. zdążał do życia ubogiego. Św. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Franciszku. Przez Chrystusa Pana Naszego. jakie spędzał na ziemi Jezus. Św. który wśród oziębłości świata wyryłeś święte Rany Twej Męki na ciele Ojca naszego Franciszka. Módlmy się: Boże. Panie. Panie. bym pamiętał. Spraw. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata. któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii. 2. przez zasługi Św. Franciszek największej pokory. który przez zasługi serafickiego Ojca Św. Ojcze Franciszku. I z duchem twoim. K. Nowenna do Św. ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. Franciszka. zmiłuj się nad nami. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. które ty czerpałeś z ubóstwa. za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: „Bóg mój i wszystko". Modlitwa końcowa na każdy dzień. Św. Franciszka. Franciszku. użycz nam łaski. wysłuchaj nas. Amen.

Serafinie i Ojcze mej duszy. Franciszka. bym idąc za jego przykładem. całkowicie poświęcił się Twojej miłości. Franciszku. Dzień VIII Stygmaty Świętego Panie Jezu Chryste. bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. abym żył dla Ciebie. Amen. Franciszku. unikanie umartwień. a ja lękam się nawet myśli o pokucie. niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. abym chwalił Boga myślą. Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. że nadto troszczyłem się o siebie. abym przez zmysłowość. mój Ojcze. daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. porównał Św. Amen. daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie. bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca.Dzień III O pokucie Świętego O Zbawicielu mój. o Panie. któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. jakim było życie. nie dozwól. Chwalebny i Św. daj. Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym . doskonały wzorze pobożności. wspieraj mnie Twoją cierpliwością. Ty zaś mój Ojcze Franciszku. że tak je męczyłeś. jak wielka jest różnica miedzy postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie. daj mi żywą wiarę i gorącą miłość Św. O Św. dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa. za wszystkie cierpienia. abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej. zapomniawszy o duszy. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia. Twój błogosławiony sługa. żałował przy śmierci. wyjednaj mi łaskę. aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. Dzień V O miłości Boga O Boże mój. Amen. bym całując rany twoje. Dzień IX Błogosławiona śmierć Panie Jezu Chryste. Dzień VII O pobożności Zbawicielu mój. błagam Cię przez zasługi Św. Franciszka zesłałeś na świat. abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. oświecaj mój rozum i serce. Sw. Amen. który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. Bonawentura. ale samego Zbawiciela. Dzień IV O cierpliwości Dzięki Ci składam. wyjednaj mi łaskę u Pana. które przez Św. Amen. Dzień VI O miłości bliźniego O Jezu mój. Jezu Chryste. Św. bym troszczył się tylko o Jego chwałę. A ponieważ zwykle śmierć jest taka. daj mi tę łaskę. Św. Amen. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało. Ojcze Franciszku. wyjednaj mi. Ojca Franciszka. mową i całym życiem na wieki. którym pałał Franciszek. jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga. Św.

utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. jedność . 2. nadzieję . Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. co rozumieć. przez Chrystusa Pana naszego. Modlitwa Franciszkańska O Panie. abym te święte godziny zdołał odmówić z uszanowaniem. Amen. Zdrowaś Maryjo. światło . Chwała Ojcu. Ojcze nasz. chcę pamiętać o Tobie za tych. gdzie panuje smutek. co za dobrodziejstwa Twe niewdzięcznością Ci się odpłacają. i Ducha Świętego. co pociechę dawać. wybaczając . te godziny odmawiam. radość . Zdrowaś Maryjo. co kochać. co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność. przewrotnych i obcych. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Jakże szczęśliwie umiera ten. Panie! W zjednoczeniu z tą Boską intencją. rodzimy się do wiecznego życia. W. nie tyle szukać miłości.zyskujemy przebaczenie. Ojcze nasz. bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. żeś przez Św. z którą Ty na ziemi oddawałeś Bogu chwałę. K. Chwała Ojcu. Wyjednaj mi łaskę. tu i we wszystkich kościołach Twoich. W. 3. Boże. co o Ciebie nie dbają. Chwała Ojcu. abym błogosławił Imieniowi Twojemu Świętemu: oczyść duszę moją od myśli próżnych.tam.pragnieniem zbawienia. gdzie panuje nienawiść. domine Otwórz Panie usta moje.. ku ratunkowi memu pośpiesz. zapal serce. Ojcze nasz. Pana naszego. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Ojcze nasz.tam. chcę Cię często odwiedzać za tych.tam. gdzie panuje rozpacz. K. uwagą i pobożnością i żebym dostąpił łaski być wysłuchanym. wybaczenie .tam. uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Zdrowaś Maryjo. nie tyle szukać zrozumienia. Panie. gdzie panuje zwątpienie. Krzyż Twój odkupił świat. abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy. Amen. który żył podobnie jak ty. chcę Ci dziękować za tych. przez Jezusa Chrystusa. którzy o Tobie zapominają. 4. Zdrowaś Maryjo. Panie! otwórz wargi moje. które są po całym świecie i błogosławimy Tobie. Spraw. chcę Cię miłować za tych. Chwała Ojcu. abyśmy siali miłość . Amen. oświeć umysł. Chwała Ojcu. . a umierając. Ojcze nasz. Na Jutrznię i Laudes W imię Ojca i Syna. gdzie panuje krzywda.tam. Chwata Ojcu. Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie Aperi. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją. wobec Boskiego Majestatu Twojego. Kłaniamy się Tobie. Panie Jezu Chryste. 1. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. gdzie panuje mrok. Zdrowaś Maryjo. ku wspomożeniu memu wejrzyj.tam. albowiem dając otrzymujemy..

Ojcze nasz. spraw. aby tylko myśleć o Tobie. Chwała Ojcu. ofiaruję się z Tobą. Zdrowaś Maryjo. moja miłości. nie dozwól. O Najsłodsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Franciszka) 7. któryś nam w tym cudownym Sakramencie pamiątkę Męki Twojej zostawił. Ojcze nasz.Na znak tej miłości oddaję Ci serce moje i ciało moje. a godzin w wieczności. O Najświętsze Serce Jezusa w Eucharystii. Boże. abyś ją wspomógł. 6. abyś je posilił. Jezu. abyśmy skutki Odkupienia Twojego w duszach naszych odczuwali. tylekroć bądź pochwalon. ukochałeś nas aż do szaleństwa siła miłości Twojej. Zdrowaś Maryjo. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego. upokarzam się przed Tobą. co Cię świętokradztwami znieważają i obrażają.. O Miłości nie miłowana! O Miłości zapoznana! Ojcze nasz. ma miłości. Ojcze nasz.. ofiaruję Ci wszystkie uczynki moje. najgodniejszy uwielbienia. Gdybym mógł wynaleźć sposób uczczenia Cię i czynienia czegoś więcej. abym ugasił pragnienie Twoje. O Jezu! Tyś Bóg i wszystko moje. Amen. Weź mnie! Oddaję się Tobie. o Jezu mój. uczyniłbym to chętnie i pragnę tego gorąco. daj nam. duszę moją i ciało moje. ażebym oczyszczony kochał Cię prawdziwą i czystą miłością. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. aby Ci wynagrodzić za tych. Na tercję 8. który z miłości dla nas uniżyłeś się.Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. . aby usłyszeć Ciebie. abyś go oświecił.5. Ile minut w godzinie. rozum mój. . Chcę być zapomniany i wzgardzony dla miłości Twojej. Na nonę 10. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. któryś raczył umrzeć dla mojej miłości. Chwała Ojcu. Zdrowaś Maryjo. abym ja miał Ciebie kiedykolwiek choćby na moment opuścić. ukryty w Swoim Sakramencie Miłości. przyjąłeś ciało podobne do naszego. aby zginąć w Tobie. tak czcić i uwielbiać tajemnice Ciała i Krwi Twojej. Chwata Ojcu. oddam się. Jezu w Najświętszym Sakramencie. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. abyś nim kierował. Chciałbym Cię kochać. Na nieszpory 11. Na sekstę 9. Zdrowaś Maryjo. wolę moją. całkowicie nam się oddające. ogarnie duszę moją: abym umarł dla Twojej miłości. Chcę zapomnieć o sobie. Chwała Ojcu. moja słodka miłości. chcę Cię często przyjmować w Komunii Św. Chwała Ojcu. Zdrowaś Maryjo. nędzę moją. serce moje. Ojcze nasz. Milczeć będę. O Panie. Panie Jezu. prosimy Cię pokornie. pragnienie zbawienia i uświęcenia mego. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie . Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Na prymę (Modlitwa Św. abyś ją ustalił. aby być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Chwalą Ojcu. Łączę się z Tobą. o Jezu. Ojcze nasz. Tyś mnie nigdy nie opuściło.

Przez miłość Dzieciątka Jezus poratuj nas! (10x) Na zakończenie: Chwała Ojcu.. Św. abyśmy. który raczyłeś drogie Swe Ciało i Krew zostawić nam w Twym Najświętszym Sakramencie. * Niech ogarnie mocą swą. * Pobłogosław Twoje dzieci. Tak mówi się trzy dziesiątki . tudzież całemu orszakowi wszystkich Świętych. a nam odpuszczenie wszystkich grzechów przez nieskończone wieki wieków. Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy. niech będzie wiekuista chwała.. niech za Twym przykładem. Na końcu: Chwała Ojcu. K.potem: Ojcze nasz.. * Wśród wygnańczych ziemi dróg. Ojcze nasz. * Tyś świętości dla nas wzór. Amen.. Na dużym paciorku: Ojcze nasz. * Ty Jezusa nosisz rany. W. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny. wzywając do nieba... Sacrosanctae 13. z najgłębszą pokorą i miłością. * Co zdobisz Serafów chór. i Ducha Świętego. Polecenie się Św. Antoniego z Padwy obchodzimy 13 czerwca) Koronka do Św. W. Antoniego W Imię Ojca i Syna.. Panie wysłuchaj modlitwę moją.. Przebłogosławionej i Najchwalebniejszej i zawsze nieskażonej. * Niech nam jej użyczy Pan. oczyść je i poświęć łaską Swoją Boską. które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. Ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa. a macierzyńskiej dziewiczości Najświętszej Maryi Panny.Na kompletę (Prośba o błogosławieństwo) 12. Zbawicielu mój. Ojcze nasz. człowieczeństwu.. pokłon i sława od wszelkiego stworzenia. ŚWIĘTY ANTONI (Wspomnienie Św. Panie Jezu Chryste. błagam Cię. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. jakoś błogosławił uczniom Swoim. które zgotowałeś we wiecznym królestwie wybranym Twoim. za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. * Pociągnij na drogę Twą. Wierzę w Boga Ojca. Św.. * Niech idziemy Twoim śladem. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Ojcze ukochany. a nawiedź nas miłosierdziem Twoim i daj nam żywot wieczny. * Wszystkim dla nas będzie Bóg. odwróć od nas karę. Zdrowaś Maryjo. K. Amen. I błogosławione piersi. jakoś nawiedzał sługę Twego Św... które karmiły Chrystusa Pana. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.. Boga mojego.. * Niech się miłość w nas roznieci. Uwolnij serca nasze od grzechów wszelkich. a jako jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Amen. i 6x powyższą modlitwę: Święty. pobłogosław mnie i tym wszystkim. Zdrowaś Maryjo.. Antoni Padewski Cudotwórco! Pełna jest ziemia i morze cudów Twoich. Chwała Ojcu. Antoniego w osobie dziecięcia: tak dla próśb i zasług Jego. Amen. * Ojcze. mogli dostąpić błogosławieństwa. łaski tej prosimy. Błogosław nam Panie. * W sercu naszym niech nosimy * Znamię Jezusowych ran.. Pieśń Witaj. Ojcze. Święty. czczę w Nim Ciebie. Ducha Twego pełni i nim się zawsze rządząc. cześć. Św.. Antoniemu ..

ażeby ktoś uciekając się do Ciebie. Antoni. Kościół Św.. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię. Chwała Ojcu. które codziennie nawołują mnie do pokuty.wyproś mi u Boga łaskę. Dzień IV O Św. wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie. Albowiem ja.. a poniżenia drugich. byś mnie wziął w Swoją opiekę i wyprosił łaskę. racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty. a znienawidzenia szatańskiej pychy. Antoni. Dzień I O Św. Ufam. aby Oni się zlitować nade mną raczyli według najświętszej woli Boskiej. i jęcząc pod ciężarem grzechów przed Tobą upadam. spełnienia Jego Św. którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach. Dzień II O chwalebny Św. O Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus. bym nie przywiązywał się do marności tego świata. Boli mnie za to i zawstydza .. uciekam się do Ciebie. który przed Bogiem jestem prochem i niczym. jasna gwiazdo świętości. bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie.. o wielki święty. Odtąd chcę zmienić dotychczasowe życie i stać się Twym gorliwym naśladowcą. Porzuciłeś je natychmiast. ale je przyjmij łaskawie i wysłuchaj. Nowenna do Św. Antoni. Ojcze nasz. a prośby moje złóż sam w Sercu Jezusowym i w Sercu Niepokalanej Maryi Panny.. Dzień V O wielki Św. Tą nadzieją ożywiony. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski. woli i zbawienia swej duszy. Wyjednaj mi łaskę. wzywa nas. za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie.. Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. i miłosierny mój Opiekunie. choć urodzony szlachetnie i w dostatkach... Antoniego Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny O przeczysta lilio niewinności. że jeszcze nigdy nie słyszano. a pragnął jedynie chwały Najwyższego. Zdrowaś Maryjo. że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu. oto ja pełen nędzy wszelakiej. Twej opieki i Twego wstawiennictwa błagając. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego łaskę ukochania pokory. skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. chwalebny Św. Zaklinam Cię Św. nie chciej gardzić wołaniem moim. Amen. Antoni. Antoni.. który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko.Pomnij o przebłogosławiony Cudotwórco Św. o którą Cię proszę. Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości. by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Antoni. przychodzę do Ciebie. błagając. bym odrzucił wszelkie samolubstwo. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. miał być od Ciebie opuszczony. stałeś się męczennikiem pokuty. drogi klejnocie ubóstwa. Dzień III O Św. mimo swej niewinności umartwiałeś okrutnie swe ciało. byśmy się do Ciebie uciekali. racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. zawstydza mnie. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym. Św. Amen.. widok Twej pokory.. Proszę Cię gorąco. szukam tylko swego wyniesienia. z miłością i spokojem. Antoni. którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia" .

bym żył odtąd prawdziwie po katolicku. zgubi mnie na wieki. jakże byłbym szczęśliwy. Antoni. znajdują ją. Św. przecudna perło dziewictwa. Antoni. że zmysły są właśnie tymi bramami. Modlitwy do Św. Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej. dając bliźniemu zły przykład. cierpliwe znoszenie wszystkiego. jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości. polecam się tobie. ale bez żadnego trudu. bym trzymał zawsze na wodzy swe zmysły i umartwiał je tym więcej. Słowem. sługą byłem szatana. Lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. rozważając Twą błogosławioną śmierć. które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości. które Bóg zsyła dla dobra mej duszy. jaką żywię w sercu przeciwko tym. wstręt i nienawiść. mój Dobroczyńco i Opiekunie. Antoni.niecierpliwość własna. Dlatego proszę Cię. jakimże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność. O. Chciałbym odnieść zwycięstwo. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki . Ty. Nie czuwam nad swymi zmysłami. Antoni. ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga. pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. nie wyprosisz mi u Boga łaski nienawiści grzechu i odwodzenia innych od niego.lecz nie mam ochoty cierpieć. Antoni. Prześladowania. przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. że wyprosisz mi u Boga światło i siły. Racz mnie . kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się z Tobą na wieki. Antoni. ubogacony łaską Bożą. Czuję. uważam za największą karę. którzy mnie w czymkolwiek obrazili. których ty szczególniej miłujesz i ochraniasz. zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. uważam za największą niesprawiedliwość. Amen. a ja grzeszny i nędzny. iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w tobie ucieczkę. o święty mój Obrońco. do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają. jeśli Ty. Wyszukuję nawet okazje. I tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości. na jakie tu na ziemi wystawione jest życie ludzkie. Ja także z wielką ufnością udaję się o pomoc do Ciebie w nawałnościach i uciskach. ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy. i proszę Cię. chciałbym się dostać do nieba. Dzień VI O Św. pełen żarliwości o zbawienie dusz. Św. * O Św. Amen. Kocham Cię całym sercem i ufam. by na nią zasłużyć. Uproś mi u Boga. że grzech. by tylko zmysłom dogodzić. o Św. Zapomniałem. Antoni. jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. lecz nie chcę walczyć. Dzień IX O Św. cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg zesłać raczy. Zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych. im niżej upadłem. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać. Dzień VIII O Św. jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Chorobę i cierpienie. święty mój Opiekunie. lecz nic nie czynię. Chcę się poprawić. a wzywając pomocy. postrachem byłeś piekła. Dzień VII O Św. Antoniego Ufny w twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi.

Morze się ucisza. Urodził się w Kamieniu na Śląsku. przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli.. idź do Antoniego. gdy łzami swoimi nogi Twoje oblewała. Zmarł 15 VIII 1257 r. Przez Chrystusa Pana naszego. ŚW. * I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. naucz nas podobnej gorliwości w służbie Ewangelii i Bogarodzicy. K. W każdej on potrzebie pomoże.. Jeśli cudów szukasz.. Przyjmij mnie. W. ty. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą. * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem. Rusi i Pomorzu szerząc cześć Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże. W. studiował we Włoszech. jakie u stóp Jezusa wylała. użycz nam litościwie. że przed śmiercią swoją otrzyma grzechów odpuszczenie i w miłości Boskiej zejdzie z tego świata. Morze się ucisza. * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. K. Patronka Śląska . czarty uciekają. Amen. ŚW. W. pociągnięty świętością ich założyciela. K. Antoniego K. Chwała Ojcu i Synowi. o najłaskawszy Św. który z apostolską gorliwością głosiłeś swoim rodakom Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ich sercach ukochanie Różańca Św. Dominika. o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy. racz mi udzielić łez prawdziwej pokuty i serce moje napełnić swoją miłością. MARIA MAGDALENA (22 lipca) Św. W. osobliwie w ostatniej godzinie mego życia. * Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach. Założył krakowski klasztor dominikanów i odbywał podróże misyjne po Polsce. K. Morze się ucisza. Patronie śląskiej ziemi. Morze się ucisza. W Rzymie wstąpił do dominikanów. Magdalena objawiła Św. że nikogo oprócz Ciebie kochać nie mogła. Amen. abyśmy za twoim i Maryi wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne. Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem. całowała i drogim olejkiem namaściła. któryś świętego Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami. najłaskawszy Jezu! za tę pobożność.. K. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają. W. ŚW. Antoni. włosami swymi je ocierała. Gertrudzie... Morze się ucisza. JADWIGA Wdowa. Pana naszego.. wskutek czego duszę jej i serce napełniłeś tak wielką miłości swojej obfitością. Św. Św. przez zasługi jej łez. jaką raczyłeś obdarzyć Św. Weź nas w opiekę. Morze się ucisza. Przez Chrystusa.wspierać. za sługę twego i syna. że ktokolwiek Bogu dziękować będzie za łzy. * I z padewczykami cuda jego głoszą. temu dobrotliwy Bóg przez jej zasługi da to. Dziękuję Ci. I proszę. * Umarli na nowo do życia wracają. W. pocieszy. Marię Magdalenę wówczas. JACEK (17 sierpnia) Wyznawca. Niech nas Twa prośba od złego ochroni. Pieśń Responsorium do Św. abyśmy. Jacku... K. * Który taką władzę nadał Antoniemu. Amen. W... Antoni. patron diecezji katowickiej. Już za życia Bóg potwierdził jego świętość licznymi cudami. Duchowi Świętemu. Św.

w wieży. Przez Chrystusa. patronko nasza. Byłaś dla ludu swojego matką i nauczycielką wiary. 300. Amen. Jana Vianneya dałeś nam niepowtarzalny przykład gorliwości pasterskiej. aby ją ustrzec od nagabywania mężczyzn. Św. brzmiała odpowiedź. Dowiedziawszy się. kapłan. Boże. Modlitwami swoimi do wszechmogącego Boga racz ustrzec od wypadków górników. który w osobie Św. Wincenty. którzy codziennie narażeni są przy pracy na niebezpieczeństwo. święta Barbaro. aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich ludzi innych wiar. spraw. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru w Trzebnicy. uproś nam u Boga ofiarną miłość.(16 października) Była żoną Henryka Brodatego. Z powodu jej wielkiej piękności zamknął ją jej ojciec. nie podlegają pokusom. Barbara ukrywała się czas jakiś w jaskiniach. którzy pracują w górnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy. pełne miłosierdzia i głębokiej wiary. patronka górników (4 grudnia) Jej życie znane jest tylko z legendy. Czuwaj szczególnie nad tymi. Pana naszego. WINCENTY PALOTTI (22 stycznia) Św. gdyby mu Bóg dał do wyboru: albo iść zaraz do Nieba. abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie wszystkim dobrze czyniąc. księcia śląskiego i matką 6 dzieci. Św. Henryka Pobożnego. a nauczając bliźnich wiary. SW. pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana Św. poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. które starannie wychowała. W ostatniej godzinie życia wybłagaj nam. Wszechmogący i miłosierny Boże. Zmarła 15 X 1243 r. Marzył. ŚW. weź nas w opiekę. który nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego. zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. niech twoje ofiarne życie. Jadwigo. SW. Jego najcenniejszą spuścizną jest Stowarzyszenie Akcji Katolickiej. ofiarując się za zbawienie grzeszników ". Wincentego i zasłużyć na to. wreszcie jednak została przez własnego ojca oddana pod sąd i po torturach zabita w r. Amen. że Barbara została chrześcijanką. Panno mężna. będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. abyśmy podobnie jak Ty mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Opiekowała się biednymi. orędowniczko ludu śląskiego. Amen. poległego w bitwie z Tatarami pod Legnicą. abyśmy dzięki niemu mogli zdobywać bliźnich dla Chrystusa i wraz z Nim osiągnąć wieczną chwałę. przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. . Przyjęła stratę męża i syna z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Tam przeżyła śmierć syna. co by zrobił. JAN MARIA VIANNEY (4 sierpnia) Księdza Proboszcza z Ars zapytano. Amen. bogaty poganin.„Ależ święci są tacy szczęśliwi w Niebie. wpadł w taki gniew. Pomagał biednym i upośledzonym. uproś nam stałą wiarę. . BARBARA Męczennica. aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Barbaro. nie cierpią!" „ To prawda. że chciał ją zabić. ale święci w Niebie już nie mogą wielbić Boga tak jak my. albo pozostać na ziemi i pracować nad nawracaniem grzeszników? „Zostałbym".

Amen. abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Wojciechu. z zamiarem podjęcia pracy misyjnej wśród pogańskich Prusaków. Amen. zasłużyli sobie na pomoc Jej orędownictwa. znanym z miłosierdzia dla biednych. Po raz drugi uszedł do Rzymu. z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie.BISKUP. gdzie zginął z ręki pogan 23 IV 997 r. Małgorzatę Marię. daj nam ducha. Popadł w zatarg z królem Bolesławem Śmiałym. Ty obdarzyłeś Św. mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu. Amen. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha. a stamtąd do Polski.ŚW. przeto chwała jej nie ustanie na wieki. co posiadamy. Jezusa Chrystusa spraw to łaskawie. Życie jego bez reszty poświęcone było pracy apostolskiej i modlitwie. który wysłałeś Św. która przewyższa miarę ludzkiego rozumu i napełnij nas Swoją Obecnością. patronie naszej ojczyzny! Użyźniłeś siejbę Słowa Bożego krwią swoją. a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Pana naszego. Zaprzyjaźnił się z królem Bolesławem Chrobrym. zakonnica. Patryka. dziewica.PATRON POLSKI (23 kwietnia) Był synem książąt czeskich Sławnikowiczów. którym obdarzyłeś Św. PATRYK (17 marca) Św. MĘCZENNIK (8 maja) Był biskupem Krakowa. Patryk biskup. Wstawiaj się za nami do Syna. abyśmy bez trwogi. Przez Chrystusa. polecamy opiekę nad naszymi rodzicami. Amen. Pana naszego. abyśmy cześć Jej oddając. któremu wyrzucał złe czyny. spraw przez jego zasługi i przez jego wstawiennictwo. domami i wszystkim. którym wyrzucał złe obyczaje. żeś dała nam Matkę Zbawiciela. ŚW. ANNA (26 lipca) Boże. Jako biskup Pragi dwukrotnie musiał opuścić kraj na skutek sporów rodzin książęcych i buntów diecezjan. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa. STANISŁAW . patron Irlandii. Św. Pomóż nam poznać miłość Chrystusa. ufni w Twoje wstawiennictwo. któryś Św. Boże. Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny. Błogosławiona jesteś. apostoł. Zginął w 1079 r. ŚW. Spraw. Amen ŚW. by głosił Twoją chwałę wśród ludu irlandzkiego. Antyfona: Pan dał jej chwałę i wywyższył owoc jej żywota na Bożą Rodzicielkę. który umożliwił mu wyprawę do Prus. Matki Zbawiciela naszego. Annie udzielił tej łaski. Tobie. Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE (14 października) Św. Anno. abyśmy dostąpiwszy zaszczytu nazywania siebie chrześcijanami. Panie. Wybrał ją Zbawiciel. WOJCIECH MĘCZENNIK . mogli głosić ludziom Twoje słowo. . aby w szeregu objawień przedstawić jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. Módlmy się: Boże. Nawracał innych na chrześcijaństwo. Małgorzata Maria. ŚW. abyśmy za jej przykładem. Św. Za pierwszym razem udał się do Rzymu i prowadził życie zakonne. że zasłużyła sobie stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego. Przez Chrystusa. Anno.

SW. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Tadeuszu. Jezuitów. którzy wzywają jego pomocy. Toteż prosimy tego Świętego o wstawiennictwo u Boga za nami. Słowem i przykładem uczyła wierności Bogu w małych sprawach i zaufania Jego miłości. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA .. by wszyscy. O przyjdź mi z pomocą. Od najdawniejszych czasów uchodzi Św. Był On jednym z dwóch uczniów. przez drogę dziecięctwa Bożego i przez swoje „Dzieje Duszy" uczysz nas mądrości życiowej. Po ciężkiej chorobie dojrzał w nim zamiar wstąpienia do zakonu 00. Zmarła 30 IX 1897 r. aby urabiali swoje sumienie według przykazań nieomylnego Boga i aby silną wolą i łaską z nieba pokonywali niebezpieczeństwa. przez to Najświętsze Serce chcę nieść chwałę Bogu i składać dzięki za łaski Tobie udzielone. pogodnym usposobieniem i chętnym spełnianiem ciężkich prac służebnych. Przed śmiercią zapowiedziała. Przez Pana naszego. Na rozkaz przełożonych napisała „Dzieje Duszy". Całe życie moje wdzięcznym Ci będę i zostanę gorliwym Twoim czcicielem. Padłszy na kolana. Juda Tadeusz Apostoł: należał do rodziny Chrystusa Pana. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ (28 października) Św. Józefa. Pomóż młodym w wyborze zawodu. w wieku 24 łat. prowadził hulaszczy tryb życia. Stanisławie. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . Tobie Bóg użyczył łaski. Św. Św. abyśmy za tobą szczerzę powtarzali: „Boże mój. Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych (jako nowenna) O Św. Amen. szczególniejszy Patronie w beznadziejnym położeniu. że swoją możną przyczyną przychodzisz ludziom z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. którym ukazał się Pan Jezus po Swoim zmartwychwstaniu. pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe. według ludzkiego pojęcia. któremu pragnąłeś służyć w kapłaństwie. ŚW. Prosimy Cię. grożące na drodze do czystego życia. że będzie zsyłała na ziemię bardzo wiele łask (deszcz róż). który byłeś godzien zaliczać się do rodziny Zbawiciela. Polecaj młodych katolików Bogu. że przyczyna tego świętego znajduje u Boga cudowne wysłuchanie. który zaniedbując naukę. proszę Cię pokornie przez to Najświętsze Serce. a ufność moja niech nie będzie zawstydzoną. bym mógł zmiłowanie Pańskie uwielbiać na wieki. módl się za nami. Św. nie gardź mą korną prośbą. abyśmy za twoją przyczyną umieli w pełnieniu obowiązków dnia szukać woli Ojca. zbawienny osiągnęli skutek próśb swoich. spraw. Amen. a doświadczenie okazało. . Najświętszej Panny i Św. Tereso. przez miłość dziecka do Ojca. nawet. prosimy Cię. SW. Umarł jako nowicjusz w Rzymie.Boże.PATRON MŁODZIEŻY (18 września) Pochodził z Mazowsza. w sprawach beznadziejnych. Wysłany do Wiednia na studia nie uległ złemu wpływowi brata. Proś za nią Chrystusa. miłuję Cię bardzo". Tadeuszu. wejrzyj na mnie litościwie. jak służyć Bogu na co dzień przez prostotę i pełnienie woli Najwyższego. twej opiece powierzamy młodzież naszą. Mimo oporu otoczenia mężnie kroczyłeś za głosem sumienia i powołania. dla chwały twojej wielki biskup Stanisław od miecza niezbożnych śmierć poniósł okrutną.PATRONKA MISJI (3 października) Była karmelitanką od 15 roku życia. Zmarł 15 VIII 1568 r. Przezwyciężył wszelkie trudności związane z brakiem pozwolenia ojca i pieszą podróżą przez Alpy do Włoch. Tej obietnicy dotrzymała. Tadeusz za patrona w sprawach najtrudniejszych..

jakiej w sercu jej doznawałeś i proszę Cię pokornie. Był obdarowany licznymi charyzmatami i doświadczeniami mistycznymi. Chwała Ojcu. GERTRUDA (16 listopada) . racz mnie uczynić uczestnikiem jej zasług i jasnością cnót jej świętych przyozdobić. Niech za jej wstawiennictwem otrzymamy miłosierne przebaczenie naszych grzechów. proszę Cię pokornie. ŚW. Agata jest patronką od ognia. jak zapowiedziałaś za życia. której tak gorąco pragnę.. ukochaną Mechtyldę i do siebie ich przyciągnę. sól i wodę. którzy dla mnie kochają sługę moją.. za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. tak bardzo Cię ukochał i tak całkowicie poświęcił się dla chwały Twojego Ojca i dla dobra dusz. kiedy ten poświęcony chleb wrzucimy w płomienie ognia. Dostrzegamy wstawiennictwo tej Św. że ogień ani uderzenie pioruna nie naruszy naszego domu. kapucynem i stygmatykiem. Św. spuszczać deszcz róż na ziemię. kto by mi zaś dziękował za to. Ty pobudzony miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu. Św. które chronią ludzi od pożarów i piorunów. ŚW. W ten dzień poświęca się chleb. Mechtyldę do tak wielkiej łaski powołałeś i tylu nieprzeliczonymi cnotami ją przyozdobiłeś. Boże! dziękuję godności Twojej za to. Posiadał dar języków. abyś udzielił mi łaski.. Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio O Jezu. który się gdzieś rozprzestrzenił. Dziękuję Ci za Ducha Świętego i sprawy.. pełen łaski i miłości. Amen. wypraszaj nam wiele łask u Boga. przepowiadać przyszłość i uzdrawiać. ŚWIĘTY O..Chciej. Na koniec dzięki Ci składam za radość niczym nienaruszoną. Był wzorem heroicznych cnót. jakie w niej wykonywać będziesz. ten stanie się uczestnikiem jej łask.. Kiedy przechowujemy w domach poświęcony chleb i sól możemy być pewni. Agata męczennica była poddawana różnym torturom. że tylu łaskami ją ubogaciłem. Amen. potrafił czytać w ludzkich sumieniach. najmiłosierniejszy Jezu! za wszystko dobro.. jakich w jej sercu zażywałeś. Dziękuję za niewymowną radość i słodki odpoczynek. Pio . AGATA (5 luty) Św. Dlatego dobrze nosić ze sobą chociażby maleńki kawałek takiego chleba. Amen. że Św. Agata zawsze podobała się Tobie dzięki swej czystości i przez swoje męczeństwo. Raduję się z Tobą i dziękuję Ci. Niewiasty w różnych swoich chorobach zwracają się do niej. PIO Święty Ojciec Pio był człowiekiem ogromnego cierpienia. chroni się je w ten sposób przed zarazą. MECHTYLDA (19 listopada) Dziękczynienie za łaski udzielone Św. Dziękuję dobroci Twojej. (3 x) Święty o. Mechtyldzie Chrystus Pan rzekł do pewnej osoby: „Miłośnie się skłonię ku tym wszystkim. Św.módl się za nami. a w godzinę śmierci dozna Boskiej pociechy ". jakich w niej dokonałeś. Proszę zwłaszcza. Ofiaro za grzechy. Panie Boże. który jest Miłością. ŚW. Kiedy 5 lutego karmi się bydło poświęconym chlebem i solą. który uczestnicząc wspaniałomyślnie w Twoich cierpieniach. Tereso. dziewicy.

polecam się pokornie Twojej opiece. Jest także zwyczaj wkładania medalików zmarłym do trumny. Ojca Benedykta". Benedykt jest patronem Europy i szczęśliwej śmierci. Medal ten chroni przed trucizną. to jest że osobliwym sposobem z nią będzie obcował. Kościół Św. przed wejściem do kaplicy. BENEDYKT (11 lipca) Medal Św. Odmawiane modlitwy. Widnieje na medalu stłuczone naczynie. pojawiły się kuszące go dziewczęta. obdarza medal odpustami specjalnie przeznaczonymi na godzinę śmierci. Benedykt z Krzyżem w ręku błogosławiący. gdzie cała rodzina się modli. Odczytujemy na medalu znaki. Benedykt uczy nas. Na poziomej belce Krzyża czytamy litery NDSMD. Wśród znaków i liter na medalu Krzyż zajmuje centralne miejsce. jaką Chrystus Pan ją obdarzył. czyli „Niech mi szatan nie przewodzi!" Św. który Cię tak bardzo ukochał i tak nieprzeliczonymi łaskami przyozdobił. jak z szatanem. że kto by do niej miał nabożeństwo. Benedykta. Wiesza się go wśród obrazów. czyli pokój. Benedykta jest modlitwą utrwaloną na zawsze. Krzyż oznacza zwycięstwo Chrystusa Pana nad szatanem i śmiercią. bł. czyli „szatanie. Gertrudzie. Amen. Bł. Na obrzeżu medalika są litery VRSNSMV „Idź precz szatanie. Jezus Chrystus. pod progiem domu albo nad wejściem. To właśnie poprzez Krzyż atakujemy złego ducha lub z Krzyżem bronimy się przed nim. które widnieją na medalu. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Na pionowej belce Krzyża mieszczą się litery CSSML co znaczy „Krzyż Św. Gertrudo. którzy całym sercem zwracają się do Ciebie. czyli „Krzyż Św. wyjednał nam pokój u Ojca. Dalsze litery na awersie medalu też atakują szatana: SMQLIVB. Na rewersie medalu widnieje Św. Wrzuca się go do studni. Polecenie się opiece Św. Święty pobożnie i z wiarą kreślił znak Krzyża i tym sposobem dokonywał cudów. w której Chrystus w sercu Twoim tak słodko spoczywał. dla ochrony przed piorunami. a obok napis: CSPB. Nauczycielu i Przewodniku mnichów. które wyjaśnia. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego złego. abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy. nie nakłaniaj mnie do złego". złe rzeczy czynisz. Ta krzyżowa tarcza osłania nas przed gniewem Bożym. niech mi będzie światłem". nadziejo i pomoco wszystkich. toczyć bój nieustanny. błogosławionaś Ty między pannami i błogosławiony niech będzie najsłodszy Oblubieniec Twój. na wierzchołkach wież. bronią swego nosiciela. Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Św. Gertrudo. Na górze ponad Krzyżem czytamy słowo PAX. odwiecznym wrogiem. Św. Benedykta Najłaskawszy Ojcze Benedykcie. sam pij swoją truciznę". że Chrystus umierając na Krzyżu. ten sobie wysłuży łaskę podobną do tej. Widzimy kruka. które wyjaśniają nam żywot Św. ŚW. Benedykta Medalik Św. które stłukła kobieta. którymi tak . Przekonują o tym litery ułożone na nim w przemyślany sposób. różo kwitnąca i woniejąca raju niebieskiego. który przypomina także cudowne uchronienie przed trucizną. Poprzez ten napis oddalamy od nas szatana. co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty. przez najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa! Pełna łaski i miłości.Chrystus Pan obiecał Św. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. przez miłość. jednak on gasił tę pokusę tarzając się w cierniach. Pozdrawiam Cię. Benedykt doświadczał wielu pokus. a święty oddał jej je w całości po żarliwej modlitwie.

zachował mnie w dobrym i nie dopuściłbym się od Niego oddalił. W czasie nowenny przed uroczystościami Św. abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się w Nim radować przez wszystkie wieki wieków. którym Cię Pan Bóg przy chwalebnym Twoim zejściu uczcić raczył.. z której nieprzyjaciel najbardziej nacierać będzie na duszę moją. (tu wymienić łaskę. Ojcze Benedykcie! Przypominam Ci ów przywilej. wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią. że stojąc i modląc się. Proszę. godnego wszelkiej miłości. abyś w godzinę śmierci mojej wiernie mi raczył dopomagać i zasłonił z tej strony. Nowenna do Św. Św. z sideł nieprzyjaciół moich bezpiecznie mógł się wydostać i dostać się do wiecznego błogosławieństwa.. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych. Ojcu Benedyktowi. błagamy Cię pokornie. wskutek czego wydajesz z siebie woń Tobie tylko właściwą. Ojcze Benedykcie. z tego świata zszedł. tak. Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia. a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie. Benedykta (Odmawiamy przez 9 dni przed jego uroczystością oraz w różnych potrzebach) Św. iżbym obecnością Twoją uzbrojony. Chwała Ojcu (3 x) na podziękowanie Bogu za łaski udzielone Św. Św. temu w godziną śmierci jego będzie towarzyszył. że ktokolwiek mu przypomni przywilej. aby mi darował moje winy. Benedykta 21 marca i 11 lipca dołączyć można jeszcze inne modlitwy. Gertrudzie. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę. Zdrowaś Mario (3 x). i proszę Cię. o którą prosimy). Amen. módl się za nami (3 x) Ojcze nasz (3 x). Jezusa Chrystusa. gdy duszę Twoją odłączył od ciała w chwili modlitwy Twojej. . My zaś z naszej strony obiecujemy. Św.często zasmucam mojego Pana. broniąc go od szkodliwych napaści szatańskich. na której nam tak bardzo zależy. Amen. sługę Boga. Daj. abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie. Św. Ojcze Benedykcie. aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne. Patriarcho najchwalebniejszy. wstawiaj się za mną u Boga. innych świętych uweselającą. iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi. Amen. Benedykt objawił Św.

b) w rocznicę swojego chrztu (odpust cząstkowy w inne dni). Za nawiedzenie cmentarza w inne dni . (Nowy wykaz odpustów zupełnych został zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29 VI1968 r. które można uzyskać w oznaczonych dniach 1. Musi być między nimi łączność. 283 . Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego: a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy. które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne. Jeżeli brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu albo wspomnianych warunków. które można uzyskać każdego dnia 1. Modlitwa w intencji Papieża.) Odpusty zupełne.Spowiedź..odpust cząstkowy. Za każdorazowe czytanie Pisma Św. Wykluczyć wszelkie upodobania (przywiązania) do jakiegokolwiek grzechu. Za odprawienie „Drogi Krzyżowej". Wykonać czynność obdarzoną odpustem. w społeczności zakonnej. w publicznej kaplicy. a przy nawiedzeniu kościoła lub kaplicy trzeba odmówić „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga". które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 ODPUSTY Warunki uzyskania odpustu 1. pod tymi samymi warunkami. ale przez krótszy czas . 3. 3. przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowne. w rodzinie. jeśli zmówi się w intencji Papieża jeden raz „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga".23 str. Odpusty zupełne. Trzy warunki . który można ofiarować jedynie za zmarłych. 2. Odpust ten można zyskać tylko za zmarłych. w dniach od 1 do 8 listopada zyskać można codziennie odpust zupełny. Komunia Św.odpust cząstkowy. Wypełnić trzy warunki: Spowiedź Sakramentalna. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. 2. który można ofiarować jedynie za zmarłych. nawet powszedniego (dyspozycja).. 3. odpust będzie tylko cząstkowy. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w Dniu Zadusznym.odpust cząstkowy. Natomiast za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu . Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele. 2. po jednej Komunii Św. Za pobożne czytanie Pisma Św. 4. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. choćby tylko w myśli. Warunek modlitwy będzie całkowicie spełniony.285 ODPUSTY 283 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne. . modlitwa w intencji Papieża mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu przepisanej czynności. i jednej modlitwie w intencji Papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych. w stowarzyszeniu publicznym. Komunia Św.

ponieważ Bogiem moim jesteś. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta Założyciela zakonu. w Tobie pokładam nadzieję. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej). który by udzielił umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego w kan. Za udział w nabożeństwie porannym lub wieczornym w kościele stacyjnym w Rzymie. Chwała na wysokości Bogu. Niech się stanie Twoja wola. 16. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 pełne dni. zmiłuj się nad nami. Panie. 11. pomnóż naszą wiarę. 12. . Za pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie: a) w uroczystość Patrona Bazyliki b) w każde święto „de praecepto". Wierzę w Ciebie. Najświętsze Serce Jezusa. Kościół mu udzieli w momencie śmierci. Za nawiedzenie kościoła. Panie. Zmiłuj się nade mną. którego udziela Ojciec Św. „Urbi et Orbi" . W Tobie pokładam nadzieję. zgodnie z kanonem 1248 par. Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie. c) raz w roku w jakimś innym dniu wybranym przez wiernego. o Panno Święta. Serce Jezusa. 6. 7. 13. Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym. Maryjo. Niech będzie błogosławiona Trójca Święta. o ile wierny wysłuchał w czasie misji kilka nauk. Serce Jezusa. Kłaniamy Ci się. Jeśli przyjmie się z pobożnym usposobieniem błogosławieństwo papieskie. daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wszystko (czynię) dla Ciebie. gdy uczestniczą we Mszy Św. Dzięki Ci składam (lub: Bogu niech będą dzięki). Miłuję Cię. 14. Naucz mnie czynić wolę Twoją. 15. Pożyteczną będzie rzeczą przytoczyć niektóre przykłady: Boże mój. 5. 9.4. celebrowanej przez jubilata. Chrystus zwycięża! Chrystus króluje! Chrystus rządzi!. Przyjdź Królestwo Twoje. 468 par. Wielki jesteś Panie. byleby za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Ojcze Jezus. Nowy wykaz odpustów cząstkowych Aby móc skorzystać z odpustu cząstkowego należy zapamiętać trzy ogólne zasady: Wierny dostępuje odpustu cząstkowego. jeśli w czasie pełnienia swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorną ufnością. 10. 2. bądź miłościw mnie grzesznemu. 8. rozpal serca nasze miłością Twoją. Zbaw mnie. 1. Jak Panu się podoba. w którym odbywa się synod diecezjalny. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwanie się krzyżykiem lub krzyżem. Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji. ponieważ przez Krzyż swój święty odkupiłeś świat. Wspomóż mnie Boże. pałające miłością ku nam. Wzmocnij mnie. Wezwania (przyjęte już zwyczajowo.nawet przez radio. Bądź pozdrowiona. W dniu jubileuszu 25. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchaj mnie (lub: Wysłuchaj modlitwę moją). Boże. Dozwól mi chwalić Cię. wszystko dla Ciebie. Panie. Serce Jezusa. które przytacza się tu przykładowo) 1. Nie opuszczaj mnie. 60 i 50-lecia święceń kapłańskich może dostąpić odpustu zupełnego kapłan. Przepuść mi. dodając jakiś akt strzelisty (wystarczy w myśli bez wypowiadania słów). Panie. Za udział w nabożeństwie w czasie pasterskiej wizytacji. odbywanym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. Za udział w uroczystym zakończeniu misji. w dni oznaczone w mszale rzymskim. Uwielbiam Cię. gdy odnowi wobec Boga „Coram Deo" i wierni. Chryste i błogosławimy Tobie. Jeżeli nie ma kapłana. Bóg mój i wszystko moje.

Gdy wierny w intencji umartwiania się . bądź moim zbawieniem. Witaj krzyżu. módl się za nami. Matko moja. Jezu cichy i pokornego serca. Maryjo. jedyna nadziejo. Tyś jest Chrystus. bo giniemy. albo przynajmniej obojętne pod względem moralnym. co samo w sobie jest godziwe. Jezus. Ojcze.odmówi sobie czegoś godziwego. Matko Bolesna. tak ważnych dla opanowania siebie i rozbudzenia większej miłości Bożej. Panie. pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami. Ta zasada ma zachęcić do praktykowania dobrowolnych umartwień. Jezu. Święta Maryjo. Poślij. Józefie Św. i Duchowi Świętemu. by zapanowała jedność umysłów w prawdzie i jedność serc w miłości. bądźcie przy mnie w ostatniej walce. które już w tym wykazie nie są ujęte. Jezu. Warunkiem zyskania tego odpustu jest odmówienie sobie w duchu umartwienia czegoś.spraw. Jeżeli powodowany motywem wiary wierny przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom. 3. 2. zawsze Dziewico Maryjo. daj mi wieczne spoczywanie. . Święta Boża Rodzicielko. Jezu. ratuj nas. wam powierzam serce i duszę moją. módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże. przyczyń się za nami. Dobry Jezu. Niech nas z błogosławionym potomstwem błogosławi Maryja Panna. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Maryjo. w ręce Twoje oddaję ducha mojego.. Maryjo. przyczyńcie się za nami. Syn Boga żywego. Panie. Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament na wieki wieków. .niech z wami zasypiam w pokoju i odpoczywam. Józefie Św. Pan mój i Bóg mój!. Panie. Maryjo. a przyjemnego dla siebie. nadziejo moja.. Wierny może dostąpić jeszcze innych odpustów zupełnych lub cząstkowych. uczyń serca nasze według Serca Twego. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Święta Boża Rodzicielko. módl się za nami. gdyż są wyszczególnione na innych stronach tej książki. Józefie Św. Pozostań z nami Panie. pracowników na żniwo Twoje. Módl się za nami. Słodkie Serce Maryi. Chwała Ojcu i Synowi. Józefie Św.

Gertrudę. miłosierdzie Jego przechodzi pojęcie nasze". K. który skazując nas na śmierć. Faustyna: „O. zaszczyty i przyjemności się skończą. módl się za nami. bo dobry i niepojęty jest. Ojcze Benedykcie. żeby codziennie przynajmniej raz tymi westchnęła słowami do Przenajświętszej Matki: „A przeto Orędowniczko nasza. Chrystusa. Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci. miłosierne oczy swoje zwróć na nas". albo nieszczęśliwego z szatanami i potępionymi w piekle. by zdać rachunek z całego życia mego! „Postanowiono człowiekowi raz umrzeć. które za życia spełniłem. świat i wszystkie rzeczy przeminą jako cień. 286 . Chwilo straszna. Nic mi nie pozostanie. 880) * . stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów. Czas. staram się być przy każdym konającym. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem. zasłużył sobie na zejście z tego świata w Twojej miłości. pozostanie wieczność. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana. Pan Jezus sam nauczył Św. Modlitwy za konających Św. a potem sąd". O Jezu. „Bądź pewna". Dusza zaś stanie na sądzie przed Bogiem wszystkowiedzącym i sprawiedliwym. ukryłeś przed nami jej dzień i godzinę. Amen. 1015) „Łączność moja z konającymi jest w dalszym ciągu tak ścisła. że mi Pan pozwala przychodzić z pomocą swoją niegodną modlitwą konającym. Ty udzieliłeś Św. to znaczy: opuszczę wszystko i wszyscy mnie opuszczą. abym przepędzając w sprawiedliwości i świątobliwości wszystkie dni życia mojego. Matko Boska. natchnij dusze. prosimy Cię. aby się często modliły za konających". spraw. Patronko Dobrej Śmierci. „że za to wielkiej doznasz pociechy w godzinę śmierci".24 str. Ufajcie Bogu. Św. jak niepojęte jest miłosierdzie Boże. podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. gdy znajdę się sam przed Najwyższym Sędzią. aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. (Dz. w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Umrę: to znaczy dusza moja rozłączy się z ciałem. Pana naszego. dodał. * Umiłowany przez Boga Benedykt przyjąwszy Ciało i Krew Pana. Przez Chrystusa. które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI Nauka o śmierci Co to jest śmierć? Śmierć jest to przejście z życia doczesnego do życia wiecznego: albo szczęśliwego z Aniołami i Świętymi w niebie. módl się za nami Modlitwa o dobrą śmierć O Boże. jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. (Dz. W. który żyje i króluje z Tobą. O ile tylko mogę. Amen. spraw. Ludzie mnie opuszczą. tylko dobre albo złe uczynki. Módlmy się: Boże. Ciało moje będzie w grobie złożone na pokarm robactwu.288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy. Śmierć to koniec czasu i wszystkich rzeczy widzialnych. Umrę. O.

błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej. 811) Ci. aby była w stałej łączności z Jego konającym Sercem.. ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje. pamiątka Twego gorzkiego konania na krzyżu. gdy pot Twój krwawymi kroplami spadając. dlatego czynię zadość żądaniom twoim". Zdrowaś Maryjo. Amen. że otworzą Niebo dla wielu konających. Chryste elejson. Możemy to uczynić poprzez taką modlitwę.. Codzienna modlitwa za konających O najłaskawszy Jezu. dziś piątek. . Bogu Ojcu swemu ofiarować i pokazać raczył. które dziś skonają. * Pan Jezus powiedział Św. a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego.. ale łącz się ustawicznie z konającym Sercem Moim i czyń zadość sprawiedliwości Mojej. Bolesne Serce Maryi Niepokalanej. uśmierza się gniew Boży. (Dz. aby tylko ją zbawić. skoro go ujrzy konającego. więc Aniołowie nie zdziwią się temu. ziemię naokoło zrosił. Ojcze nasz. proszę Cię przez niepojętą moc miłosierdzia Twego. którzy tego dnia skonają. Faustyna tak zapisuje: „Jezu. ale widzę. z bojaźni śmierci z siebie wytoczony. która odmawiać będzie koronkę do Miłosierdzia Bożego albo przy konającym inni odmówią. nawet więcej niż wycierpiał. Pragnął. Faustyny i uchronił od piekła dusze konające tamtej nocy. że Pan Jezus przychylił się do prośby s. uszły ognia piekielnego. którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Po zejściu z tego świata ukazał mu się papież. mogą być pewni. dobrześ poznała głębię miłosierdzia Mojego. . aby trzy poniższe modlitwy za niego odprawił. że o wielką rzecz Mnie prosiłaś. Bądźmy też tak wspaniałomyślni i prośmy Pana Jezusa o wiele. bo On tak wiele pragnie dawać duszom. obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata. Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez święte skonanie Twoje i gorącą modlitwę na Górze Oliwnej. Wiedz. módl się za konającymi. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę. Trzy modlitwy. aby nie zginęli na wieki. Modlitwa pierwsza Kyrie elejson. jakich się za grzechy swoje lęka ponosić. Jednak wymagał od niej ofiary i modlitwy. jednak odpustu tego samego dostępują. * Św. Zechciej go w godzinę jego zejścia uwolnić od wszystkich ucisków i karania. 873) Widzimy. Modlitwa druga Kyrie elejson. Brygidzie. Kyrie elejson. które odmówić można przy konającym Pewien papież umierając prosił swego kapelana. zlituj się nad konającymi. Kyrie elejson. Prośmy często Konające Serce Zbawiciela za umierających grzeszników. jak też ofiarują Najdroższą Krew za grzechy tych. gdy w imieniu umierających wyrażą żal. na zgładzenie wielkości grzechów tego chorego.. abyś tenże pot krwawy. a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć. mówiąc: że mocą tych modlitw grzechy jego zmazane zostały przez Chrystusa Pana i że był w niebie. dla Bolesnej Męki Syna Mojego". jako swej chwały.Pan Jezus: „Każdą duszę bronię w godzinie śmierci.. Uczynię jako prosisz.I przytulił Mnie Jezus do Serca Swego i rzekł: córo umiłowana. którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych. aby wszystkie dusze. (Dz. Chryste elejson. Miłośniku dusz. co też ów kapłan uczynił. chociażby były największymi grzesznikami. Serce Jezusa konające. że podyktowała ci to czysta miłość ku Mnie. że za każdą duszę gotów jest cierpieć.

. gdy Przenajświętsza Dusza oddzieliła się od Najświętszego Ciała Twego i żebyś ją przedstawił za grzeszną duszę tego chorego. Modlitwa trzecia Kyrie elejson. Zdrowaś Maryjo. których się dla wielkości grzechów obawia. Amen. abyś ją Ojcu swemu niebieskiemu raczył ofiarować za duszę tego chorego. otwórz mu wrota żywota.. wspieraj nas w godzinie konania! . Amen. by Cię tam chwalił przez nieskończone wieki.. jakich się za swoje grzechy obawia. dlatego litując się nad Tobą. i racz go wyzwolić od wszelkiego karania i mąk. Kyrie elejson. proszę Cię przez tę miłość... abyś Ojcu swemu ofiarował gorzką Mękę.. najłaskawszy Jezu! w godzinę śmierci jego na pomoc. Panie Jezu Chryste! któryś przez proroka swego powiedział: „miłością wieczną ukochałem Cię.. Proszę Cię zarazem. osobliwie wówczas. proszę Cię i żebrzę.. w czasie konania przez anioła umocnione.. Panie Jezu Chryste! któryś dla zbawienia świata na twardym łożu krzyżowym umrzeć raczył. Chryste elejson. która Cię z nieba na ziemię na cierpienie wszelkiej nędzy ściągnęła. pociągnąłem Cię do siebie". iżbyś ją w godzinę śmierci raczył uwolnić od wszelkiego karania i mąk. i zaprowadź duszę jego do rajskich rozkoszy.. Przybądź mu. Akt strzelisty Najświętsze Serce Jezusowe. Zdrowaś Maryjo. jaką na Krzyżu poniosłeś. Ojcze nasz.Ojcze nasz.

cierpliwie pokonując wszystkie trudy dnia codziennego. podjęty post. przełamując upór. jednak Boże Miłosierdzie pozwala pomagać im w różny sposób. aby się zdobyć na takie uczynki wobec tych dusz. można wstrzymać się od lepszego pokarmu lub innej przyjemności. chorych tu na ziemi. Pamiętając o pełnieniu miłosierdzia względem biednych. Na tym przykładzie widzimy. aby przez te zyskane dla nich dobrodziejstwa przynieść im wybawienie. dzienne i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu. można nieraz im pomóc przez wyrzeczenie i umartwienie. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE Nauka o czyśćcu Nieskończone Miłosierdzie Boże pozwala nam. w którym zawartych jest wiele odpustów nadanych za różne modlitwy. nie zapominajmy o pełnieniu miłosierdzia względem dusz czyśćcowych. Przypatrzmy się. jak taka pomoc jest dla nich skuteczna. jakie ludzie zaciągnęli wobec Boga przez swoje grzechy. ludziom żyjącym na ziemi. które wiążą się z wyrzeczeniem i ofiarą. usłyszał głos. że cierpliwie będziemy znosić wszelkie przeciwności dnia codziennego. złość i niechęć do innych. że możemy nasze modlitwy.. język. poszła ona do czyśćca. że sprawiedliwość Boża wymaga zapłacenia w czyśćcu wszystkich długów. Koronki i inne modlitwy. że już weszła do chwały niebieskiej. który trawi je nieustannie. .. Co do istoty mąk czyśćcowych różnią się one od mąk piekielnych tym. Święty ujrzawszy ją u wejścia do kościoła w żałobie smutną i stroskaną zrozumiał dalszą potrzebę modlitwy i ofiarowania pobożnych uczynków w jej intencji. zachować milczenie wtedy. wchodząca do kościoła. Po tym czasie dusza jej ukazała się Świętemu ubrana na szaro. Nasze uczynki pokutne. przyjęte Komunie Św. szczególnie te najskuteczniejsze dla nich. 289 .. Bóg w Swoim Miłosierdziu pozwala nam na to. Droga Krzyżowa.25 str. Łatwo też można umartwić swoje zmysły . że dusze te pałają miłością Bożą i są pewne wiekuistego z Nim szczęścia. Kiedy przestał się za nią modlić. a pomóc sobie same nie mogą. że w trzecim widzeniu zobaczył swą siostrę okrytą białą szatą zbliżającą się do ołtarza wśród orszaku wybranych co oznaczało. nie zaniedbując dobrych uczynków wobec bliźnich. jest dla nich wielką pociechą. które muszą odpokutować za swoje grzechy w ogromnych cierpieniach. zanosić w ich intencji. kiedy tak bardzo chcemy udowodnić swoją rację. a jej świątobliwy brat wspierał ją różnymi modlitwami. pomagać w rozmaity sposób duszom czyśćcowym. Jednak nie każdy ma możliwość.293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. Malachiasza. w płomieniach ognia oczyszczającego. praktyki religijne. Ufny w skuteczność pomocy jej wyświadczonej tak powiększył swoje modlitwy.oczy. która jest wygodna i przyjemna dla naszego ciała. dlatego aby je ratować. który mu powiedział. że siostra czeka na niego przed kościołem i prosi o pomoc. Różaniec Św. Można ofiarować im to. uszy. Korzystajmy często ze skarbca Kościoła Św. pielgrzymki. Kiedy zmarła siostra Św. jak Msza Św.

Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące Panie. Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy. Wszyscy święci niewinni Młodziankowie. już tu na ziemi nam pomagają w przeróżny sposób. którym skracamy męki czyśćcowe. modlą się za nas do Boga. śmierć i Zmartwychwstanie Syna Twojego.. usłysz nas! Chryste. Wszyscy święci Męczennicy.. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba.. Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy. a potem w dniu. Koronka za zmarłych (odmawia się na różańcu) Wierzę w Boga. Wszyscy święci Doktorowie.. zmiłuj się nad zmarłymi! Synu. zmiłuj się nad nami! Panie.. Wszystkie święte Panny i Wdowy. Zamiast Ojcze nasz. Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy. a światłość wiekuista niechaj im świeci. bo mało jest osób. błagamy o miłosierdzie Twoje. Panie! Bądź im miłościw. Boże. Chwała Ojcu. Boże Miłości i Miłosierdzia. * Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników.. módl się za nimi! Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie.. Boże. ofiaruję Ci Mękę. że te dusze. łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego. Boże. nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu.. Święta Maryjo. wybaw ich.. Miłosierna Miłości Boga mojego przyjmij zmarłych do Królestwa Swego. wysłuchaj ich... Odkupicielu świata. Wszyscy święci Kapłani i Lewici.. Duchu Święty. Ojcze nasz.. Na zakończenie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.. Wszyscy Święci i Święte Boże. Lub: Psalm 129. Ofiaruj swoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe. zmiłuj się nad nami! Panie. Panie! . Zamiast Chwała Ojcu.. Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści. które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Panie! Od mąk czyśćcowych. przepuść im.. Święta Trójco. będą wstawiały się za nami. a Pana naszego Jezusa Chrystusa. kiedy staniemy przed Obliczem Najwyższego. Przez Serce Maryi Pośredniczki Łask. jedyny Boże. Zdrowaś Maryjo.. Zamiast Zdrowaś Maryjo.Bądźmy pewni. Bądź im miłościw. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. módlcie się za nimi! Wszystkie święte niebieskie Duchy. zmiłuj się nad nami! Chryste.

Za wszystkie grzechy. ofiaruję Ci życie Przenajświętsze i wszystkie czyny Syna Twego ukochanego. dusze wszystkich wiernych zmarłych. a bądź miłościw grzechom ich. Odpoczynek wieczny racz im dać. W. Panie! Ojcze nasz. Przez Ducha Świętego. Panie. co Ci kiedykolwiek miłego wyświadczył. Uwolnij. Przez utrapione życie Twoje. Pocieszyciela zesłanie. udziel duszom sług i służebnic swoich odpuszczenia wszystkich grzechów. które słusznie cierpieć muszą . przypatrz się ich karaniu i mękom. za wszystkie krzywdy. Ale nas zbaw ode złego. K. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. ofiaruję Ci nieprzebrane mnóstwo zasług Syna Twego. którego zawsze pragnęły. wysłuchaj modlitwę moją. którą dla nich podjął. będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki. aby zbawienia. K. najłaskawszy Ojcze! na Męki. i Ducha Świętego. W. Usłysz prośby i narzekania. Módlmy się: Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych.. wieczny odpoczynek racz im dać. K. I nie wódź nas na pokuszenie. Abyś je z czyśćca wybawić raczył. przez pobożne i pokorne prośby nasze dostąpić mogły. za wszystkie ich niedbalstwa ofiaruję Ci gorące Jego pragnienia: za odpuszczenie dobrych i zbawiennych spraw. Na koniec za wszystkie męki. który gładzisz grzechy świata. W. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Abyś im winy ich odpuścić raczył. Panie! Abyś duszom zmarłym przepuścić raczył. wieczny odpoczynek racz im dać. wybaw ich. wieczny odpoczynek racz im dać.. najłaskawszy Ojcze. których się kiedykolwiek dopuściły. które Syn Twój dla nich podjął. z tronu majestatu Twego na nędzne dusze w czyśćcu zostające. Przez krzyż i mękę Twoją. Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył. która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. niech zstąpi na to miejsce i na wszystkich tu spoczywających. a nasz Panie! Daj im wieczne spoczywanie! Witaj Królowo. K. Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych Spojrzyj. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego. Panie. korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe. wysłuchaj nas.. który gładzisz grzechy świata..Przez wcielenie i narodzenie Twoje. ofiaruję Ci wszystko. Abyś je do żywota wiecznego przyjąć raczył. Panie! Baranku Boży. Dobry Jezu. Amen. Przez chrzest i święty post Twój. Pamiętaj na gorzką śmierć Jego. A światłość wiekuista niechaj im świeci. którymi o miłosierdzie do Ciebie wołają. a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło. Panie! Baranku Boży. i zmiłuj się nad nimi. Wspomnij na Krew Przenajświętszą którą za nie obficie wytoczył. jakich od nich doznałeś. jakie ponoszą. który gładzisz grzechy świata. Panie. Dusza. Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje. Od wszystkich więzów ich grzechów. K. Amen. Ojca i Syna. My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami. Panie! Baranku Boży. W. Wspomnij sobie. W.

Amen. U Pana jest bowiem łaska. módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi łaski.. utrapienia. dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Syn Boga żywego. Amen. o ile spełniłyśmy wolę Bożą". któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w Niebie oczekiwane. o które żebrzę przed Majestatem Boskim. dusza moja oczekuje Pana. rany.. Panie wysłuchaj głosu mego.. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy Pozdrawiam was. czuwania. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy. chętnie wam zadośćuczynię. niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Taidzie pokutnicy. raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki.) * Św. modlitwy. posty. spraw litościwie. (50 x) Dusze święte. zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną. Pan Jezus objawił w r. Psalm 129 Z głębokości wołam do Ciebie Panie. I znów „Wieczny odpoczynek". Amen. o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa: spełnij wolę Bożą.ofiaruję Ci wszelkie pokuty. a w dzień sądu postawi na prawicy i złączy z Aniołami swymi w niebie. Bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana. że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczny odpoczynek". mękę i śmierć.Wieczny odpoczynek. Panie. u Niego obfite odkupienie. wszystkie Chrystusa wierne dusze. Bóg na wieki wieków. Niechaj Jezus Chrystus. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. którym Ciało Twoje Przenajświętsze z Krzyża zdjęte przez Józefa z Arymatei owinięte było. któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały.. który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. który dla waszego i dla was wszystkich zbawienia narodził się z Niepokalanie Poczętej Dziewicy wam pobłogosławi. " udziela się odpustu cząstkowego) Pan Jezus ukazał Św. zelżywości. my o tyle jesteśmy szczęśliwe. Pokładam nadzieję w Panu. Niech wam odpoczynek da Ten.. (50 x) O Rany najświętsze naszego Jezusa. (Za odmówienie modlitwy .. że jeżeli czego żądacie duszyczki. abyś przez to do wiecznego ich wprowadził wesela... Faustyna: „Kiedy przed Dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie. któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. który sam jest prawdziwym odpoczynkiem. 360 bł. Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie. nędznym grzesznikiem. o co będzie prosił. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach. aby Ci ze czcią służono. cmentarz był zamknięty. 518) Modlitwa za zmarłych O Boże. (Dz. któryś na Świętym prześcieradle. a światłość wiekuista niechaj im świeci. i proszę Cię. . otrzyma to. Amen. będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości. i was uwolni od mąk. prace. Rany najczcigodniejsze. Panie. jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam. które Syn Twój niewinnie i chętnie znosił. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwalebnego zmartwychwstania byli doprowadzeni. Amen.

używa jej na pociechę tych dusz. ochładza ona płomienie ognia czyśćcowego. Św. miłość moja sięga poza świat. natomiast wielką ochłodą dla dusz w czyśćcu cierpiących. Teresa z Avila była bardzo wierna zwyczajowi używania wody święconej. przed i po modlitwie. Faustyna: „O Jezu. Akty strzeliste O Maryjo. Matko Boża i Matko miłosierdzia. przy ceremoniach i nabożeństwach dla nich sprawowanych. wchodząc i wychodząc z kościoła. (Dz. Kościół Św. jest to dla nich ogromna ulga. 692) O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych Woda święcona jest bardzo skutecznym środkiem przeciwko złym duchom. gdzie spoczywają ich ciała. do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę uczynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe". one nam się za to odwdzięczą. Praktykujemy także ten zwyczaj w domu. módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! . módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! Święta Maryjo.Św. ucieczko nasza. Kropmy często wodą święconą groby zmarłych.

Odmawiać codziennie przez 9 miesięcy jedną tajemnicę Różańca Św.. Józef jest także waszym Ojcem. Jezus dał mi poznać. On przyjmuje was na łono swej niezmierzonej miłości". które znalazło się w niebezpieczeństwie zagłady. Moje Serce płonie .294 DZIECI NIENARODZONE 294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 DZIECI NIENARODZONE Św. chwilami odbierały mi te boleści przytomność. Twoja Matka Maryja urodziła Cię w miłości. Józefa do Justyny Klotz: „Możesz chrzcić nie narodzone dzieci. błagam usilnie. On był naszym ratownikiem i opiekunem: nie myślał ani chwili o sobie. by zarobić na chleb codzienny. Dziecię Moje! Weź wodę święconą.. Przy narodzeniu każdego dziecka wyleję na te rodziny nadzwyczajne łaski". tym rodzicom. człowiek zawierzenia. ósmej dostałam tak gwałtownych boleści... Słowa Matki Bożej: „Św. aby zachowując jego życie pozwolili mu przyjść i spełnić Twoją świętą wolę. daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę. Pracował też bardzo ciężko. Św. a przeze mnie adoptowanego dziecka. Duszyczki te upodobnią się do niewinnych dzieci. że musiałam się natychmiast położyć do łóżka. Nastąpi czas. Za ich wstawiennictwem proszę Cię w intencji tego nienarodzonego. wiłam się w tych boleściach trzy godziny. mówiąc z całym oddaniem: „Bóg błogosławi was i ochrania was.. .26 str. krucyfiks i pobłogosław duszyczki dziecięce. tylko jak Mnie z małym Jezusem uratować. 1276) Chrzest nienarodzonych Słowa Św. Błagajcie Go wreszcie o pomoc! Pragnę te wszystkie dusze darować wiecznemu życiu. Błogosławieństwo to jest niepowtarzalne i mogą go otrzymać tylko rodzice. że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia Sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji Panie Jezu.. którzy przyjmując moją Boską Wolę współdziałają w moim twórczym Dziele. Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa".Jestem przecież Matką Łask. Pokropić wodą święconą wszystkie miejsca. Posłannictwo Pańskie do rodziców „Moje szczególne i z wielkimi łaskami załączone błogosławieństwo poprzez Ojca Św. 294 . Św.. Józef nie szczędził dla Mnie i Mego Dziecka największych ofiar. opiekował się Tobą po urodzeniu.. Amen. że płomienne modlitwy pomogą i tym duszyczkom i one będą mogły znaleźć się przed Obliczem Boga. (Dz. Faustyna: „. Józef. Odmów akt poświęcenia się Matce Bożej". o godz.

Modlitwa . wspomagaj nas w walce.. Jest prawdą... nieład. . który «jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć». o ile się objawia jako sprytny uwodziciel. Michale Archaniele broń nas w walce. On (2 Kor 4. aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe. którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św. Jan Paweł II przybył do sławnego sanktuarium Św. Ojciec Św. Niech go Bóg pogromić raczy.. Michała Archanioła (niezwykle skuteczna modlitwa .. Amen. aby pomóc wierzącym odeprzeć demona. Jan Paweł II.. że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. Michała Archanioła. aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia. Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł.18).przyp. aby prosić go o pomoc i opiekę dla Kościoła Św. które jest w nim. którego staje się ofiarą. który umie wcisnąć się do naszego działania. rozłam wewnętrzny. Oto niektóre fragmenty z przemówienia: „Przybyłem uczcić Św. 4). red. Michała Archanioła. aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata". niespoistość człowieka. Do tej walki wzywa nas postać Św. zapraszam was wszystkich. (7 P 5..: «Św. aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata.8) Ta walka z demonem. Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta .297 EGZORCYZMY 295 Do Św.). a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Do Św. Michała Archanioła i prosić go teraz. Ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenie. Liczni święci przybywali tutaj. które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. szatana i inne duchy złe. któremu Kościół tak na Wschodzie. jak i na Zachodzie nigdy nie przestał składać specjalnej czci. Michale Archaniele. ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. «bramy piekielne go nie przemogą» (chodzi tutaj o Kościół Św. Usłyszała od Matki Najświętszej. abyście ją odmawiali.egzorcyzm ułożona przez papieża Leona XIII) Św. jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego. według zapewnienia Pana (Mt 16. który się spotyka w społeczności. objawienie. w medytacji południowej. I znowu 24 kwietnia 1994 r. ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. zachęcał do odmawiania tej modlitwy: „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła. Wszyscy pamiętamy modlitwę. abyście jej nie zapomnieli. 295 . że . mocą Bożą strąć do piekła. kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. który jest przeciwieństwem postaci Św.egzorcyzm Pewna pobożna osoba otrzymała w 1863r.. pokornie o to prosimy.. Istotne zło. a Ty Wodzu zastępów anielskich. jest aktualna również dzisiaj. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii. Ojciec Św.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 EGZORCYZMY W 1987 r.. ale to nie znaczy. na ile pozornie zgodne z pragnieniami naszego instynktu.27 str.» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła".

) Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Boże Ojcze Wszechmogący. zazdrości. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. (Za każdorazowe odmówienie trzech powyższych modlitw odpust cząstkowy. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi. Ojcze Niebieski. Potęg. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam budować Ciała Jego Mistycznego tu na ziemi. Ojca. kłamstwa. czy nie może uczynić tego bez naszej prośby. rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: Pychy. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa. Amen..przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem. Cherubinów. przez Zasługi i Moc Jej Boskiego macierzyństwa. pijaństwa. obżarstwa.spraw. przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami. prosimy Cię pokornie. gniewu. brońcie nas i strzeżcie nas. nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Owa osoba zapytała Matkę Bożą. Ojcze Niebieski. Św. łakomstwa. Syna i Ducha Świętego. Tronów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam.. strąciły do piekła.odpust jest zupełny. przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Przywróć odwieczny ustalony porządek. Matka Boża odpowiedziała. rozkaż hufcom anielskim. która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę. który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem . lenistwa. Gdy odmawiamy przez cały miesiąc . Archaniołów i Aniołów Stróżów. który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Amen. uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. W Imię Bogurodzicy. idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Aniołów i Świętych. Amen. przez zasługi i Moc wszystkich chórów Anielskich: Serafinów. Św. Syna Twego. mocą Twoją. Wszechmądry i Wszechpotężny. abyście nie widziały. nie słyszały. by posłała na ziemię zastępy niebieskie. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana. aby pokój znów zapanował nad światem. kłamstwa. aby nas odkupić Krwią swoją. który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata. Święci Aniołowie i Archaniołowie. na naszą słabość i nieudolność. Mocarstw. Obroń nas. Amen. Bożej Zofii Pauli Taj ber W Imię Boga w Trójcy Jedynego. nie niszczyły. obżarstwa. Michała Archanioła. Wejrzyj. Owa osoba zapytała Matkę Bożą. bogobójstwa. Najświętszej Krwi i Jego Wszechpotężnej duszy. łakomstwa. które ten bezustannie na nas zastawia. jak mamy Ją prosić. . lenistwa. Niepokalanego Poczęcia Ciała Mistycznego Boga . przez zasługi i Moc Najświętszego Wcielenia Chrystusa. Połóż kres panowaniu szatana. Ty. który dałeś stworzeniu. Michale Archaniele. Amen. Egzorcyzmy Sł. dzieciobójstwa. Stwórco Nieba i ziemi. Męki Pańskiej. a zwalczając ich wszędzie. że warunkiem postanowionym przez Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. Uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęski i wojnami. gniewu. Amen.Człowieka Jezusa Chrystusa. Ty. aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Mocą Bożą. Modlitwa egzorcyzm W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. by zetrzeć głowę szatana. jak Bóg" . stłumiły ich zuchwałość. rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: pychy. Matka Boża nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo. Dlatego pokornie błagamy. Księstw. aby ścigały szatanów. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana. który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu. pijaństwa. Panowań. zdrady i wszego złego.czas najwyższy wzywać Królową Aniołów. Najwyższy Panie. uchodźcie duchy złe z tego miejsca. zazdrości. stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem „Któż." Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów.

Różaniec Św. W pierwszej chwili trochę się zlękłam. do których zaliczamy: błogosławieństwa np." Pan nauczył mnie również jednej krótkiej modlitwy i prosił mnie.. Oby nasze serca wspólnie uderzały. chwycił parawan i zaczął go kruszyć i łamać. Modlitwa i pokuta . dzieciobójstwa. że to jest nauka Pana: Jedno jedyne „Ojcze nasz" lub „Zdrowaś Maryjo" wśród największej oschłości duszy odmówione jest owocniejsze niż pełna egzaltacji modlitwa w stanie obfitości łaski.. a szczególnie Sakrament Pokuty i Eucharystia. „Oby nasze kroki były wspólne. abym ją dalej przekazała. Boska Tarcza. straszna jest złość szatana: jednak ten parawan nie był pokruszony ani połamany. Faustyna: „Dziś wieczorem. 713) Nauka Pana „Powiedz twoim braciom i siostrom. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam szerzyć Królestwo Boże tu na ziemi. i o wielkim pożytku dla dusz. szczególnie karmelitański). gdyż On uważa ją za bardzo skuteczny środek oślepienia szatana.. wpadł do celi szatan z wielką złością i furią. ale ani na chwilę nie mąci mi spokoju. Wiem dobrze. które mogą odmawiać kapłani i osoby świeckie.bogobójstwa. z całym spokojem pisałam dalej. Szatan okropnie lęka się Różańca. Dziś nie widziałam tej potwornej postaci.spajały nas. Cenne są egzorcyzmy Papieża Leona XIII do Św. Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie . a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości". że bez woli Bożej nędznik ten nie dotknie się mnie. Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!" . Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało. Benedykta.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi Bardzo silną bronią okazuje się w tej walce Różaniec Św. Michała Archanioła.. Po Sakramentach Św. Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę. chorego. natychmiast bestia się uspokoiła i znikła.. Amen. wodę święconą. Krzyż Św. Pomoc Matki Najświętszej jest bardzo skuteczna. Oby nasze ręce wspólnie gromadziły. ale tylko złość jego. poświęcone medaliki (Cudowny Medalik. ale do czego się bierze? Jawnie zaczyna napadać na mnie i to z taką złością i nienawiścią. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. bratobójstwa.. szkaplerze. kiedy pisałam o tym wielkim miłosierdziu Bożym. ważną rolę odgrywają Sakramentalia.. (Dz. Amen. Niezastąpionym źródłem światła i mocy duchowej są Sakramenty Św.. Oby myśli naszego ducha jedność budowały. ale zaraz uczyniłam krzyżykiem znak Krzyża Św. * Św. Św. zdrady i wszego złego. Imię Jezusa.

tulmy się jak dziatki 209-210 17 Ile razy pierś odetchnie 157 20 Jak paciorki Różańca Św. o Krwi odkupienia 126 20 O Maryjo witam Cię 182 . wielbimy 71 5 Daj mi Jezusa. jak Ty klęczysz 102 4 Bądź mi litościw. do mnie przyjdź 54 3 Już od rana rozśpiewana 31 3 Kiedy ranne wstają zorze 31 16 Kochajmy Pana 141 21 Królowej Anielskiej śpiewajmy 244 18 Króluj nam Chryste 166 14 Krzyżu Chrystusa. Jezu. przyjmij dzięki 183 20 Matko Najświętsza. Matko Szafarko Łask 235-236 16 Do Serca Twego (Antyfona) 137 14 Dobranoc. Głowo Święta Jezusa mojego 105 20 Dzisiaj pozdrawiamy 183 12 Dzisiaj w Betlejem 91 21 Gwiazdo śliczna.28 PIEŚNI str. nade wszystko 108 9 Kto się w opiekę odda Panu swemu 80 14 Ludu mój ludu. Boże. wspaniała 230 21 Gwiazdo zaranna. śliczna jutrzenko 226 20 Hymn Wspólnoty. bądźże pochwalony 108 14 Krzyżu Święty. 298 . do Serca Twego 189 17 Miłosierdzia Jezu mój 157 20 Miłosierna Matko Boska 185 16 Najświętsze Serce Boże 141 17 Nasze plany i nadzieje 157 18 Nie rzucim. moc truchleje 91 18 Chrystus Królem 166 8 Ciebie. Boże nieskończony 46 21 Błękitne rozwińmy sztandary 227 6 Boże coś Polskę 60 9 Bóg jest miłością 78 12 Bóg się rodzi. o Matko moja 53-54 21 Do Ciebie. Zwyciężyłaś. wysławiamy 70-71 8 Ciebie. mój Jezu. 202 22 Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego 276 5 Jezu.299 12 A wczora z wieczora 91 14 Ach. Boga. zwyciężaj 201-202 21 Idźmy. świątyń Twych 166-167 10 Niech nas błogosławi 87 21 Nieustającej Pomocy Matko 236 15 O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran 130 14 O Krwi najdroższa. cóżem ci uczynił 96 7 Magnifikat 64 21 Maryjo Królowo Polski 230 20 Maryjo. Chryste.

witam 87 3 Wszystkie nasze dzienne sprawy 32-33 10 Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie żyć 89 21 Z dalekiej Fatimy 217 21 Z dawna Polski Tyś Królową 230 6 Z woli Twej Boskiej 59 3 Zapada zmrok 33 14 Zastanów się. 202 . Patronie nasz 264 16 Twemu Sercu cześć składamy 141 14 W Krzyżu cierpienie 108 10 W majestacie na niebieskim tronie 87 6 Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św. Jezu drogi 87 14 Pod Twą obronę uciekamy się 179 9 Pod Twą Obronę. o człowiecze 118 20 Zawitaj Matko Różańca Św. Ty widzisz 108 6 Pij ten kielich Bożej Woli 61 10 Pobłogosław. Duchu Stworzycielu 173-174 22 Responsorium do Św. Matko Litości 65 22 Witaj Ojcze ukochany 273 21 Witaj. Antoniego 276 20 Różańcowa Pani nieba 202 22 Siostro Faustyno tyś błogosławiona 266 9 Suplikacje (Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny) 74 22 Szczęśliwy. Józefie. 58-59 7 Witaj Gwiazdo morza 65 7 Witaj Królowo. kto sobie Patrona 264 22 Św. Ojcze na niebie 78 10 Przed tak wielkim Sakramentem 87 8 Przez Chrztu świętego wielki dar 72 19 Przybądź. święta i poczęta niepokalanie 226 10 Witam Cię.10 O milcząca Hostia biała 87 21 O Serce Maryi Niepokalane 210 19 O Stworzycielu Duchu 173 10 O zbawcza Hostio 86 21 Otocz pomocą Matko swe dzieci 236 14 Panie.

Józefa 260 22 Koronka do Św. Faustyny 265-266 22 Litania do Św.302 KORONKI. Ojca Franciszka 268-269 25 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 . LITANIE.29 str. 300 . Józefa 261 22 Litania do Św. Antoniego 273 LITANIE 8 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 9 Litania do Boga Ojca 77-78 9 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 10 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 11 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 13 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 14 Litania o Męce Pańskiej 94-96 14 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 15 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 16 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 17 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 17 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 18 Litania do Chrystusa Króla 165-166 19 Litania do Ducha Świętego 170-171 20 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 21 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 21 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 21 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 22 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 22 Litania ku czci Św. Michała Archanioła 252-253 22 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 22 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 22 Litania do Św. Maksymiliana 266-267 22 Litania do Św. NOWENNY. AKTY 9 I Koronka do Boga Ojca 74 9 II Koronka do Boga Ojca 75 9 Koronka do Opatrzności Bożej 79 10 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 13 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 14 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 14 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 14 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 15 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 16 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 17 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 17 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 19 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 19 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 20 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 20 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 20 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 20 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 21 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 21 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 21 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 21 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 21 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 22 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 22 Koronka do Aniołów Stróżów 257 22 Koronka do Św.

. abym żył w Bogu. Ciebie miłuję. Ozdobo Karmelu.. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością … 6 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Niech najsprawiedliwsza. Ciebie uwielbiam. Józefie Św. Benedykta 282 Akty 2 Akty cnót Boskich 12 3 Akty strzeliste 34 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. słodki gościu mej duszy. najwyższa i najsłodsza wola… 8 Akty strzeliste 70 W Ciebie wierzę. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 9 Nowenna w ważnej potrzebie 76 9 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 14 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 15 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 16 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 17 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 19 Nowenna do Ducha Świętego 171 20 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 20 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 21 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 21 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 21 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 21 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 21 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 22 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 22 Nowenna do Św. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! 17 Akt ofiarowania za grzeszników 146 17 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 17 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 17 Akty strzeliste 156 Jezu.NOWENNY 8 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Boże mój. 18 Akty strzeliste 167 Jezu. pozostań… 20 Akt oddania się Matce Bożej 177 20 Akty strzeliste 182 O Maryjo. Wam oddaję… 19 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 19 Akt strzelisty 173 O Duchu Święty. Matko… 21 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 21 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 21 Akt strzelisty 242 Królowo. módl się za nami! . Maksymiliana 268 22 Nowenna do Św. z Bogiem i dla Boga!. Tobie ufam. któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. z Tobą i dla Ciebie!. Franciszka 269 22 Nowenna do Św.. aby stać się… 16 Akt strzelisty 143 O Panie Jezu. przyjdź królestwo Twoje… 16 Akt Ofiarowania 142 O Jezu. … 9 Akty uwielbienia Eucharystii 74 9 Akty Strzeliste 78 Bóg mój. jedyne Dobro moje i wszystko moje…. Antoniego 274-275 22 Nowenna do Św. z miłości ku Tobie. spraw. Maryjo.. bądź moim zbawieniem!. 21 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 21 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 21 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 21 Akty strzeliste 225-226 Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. Józefa 262 22 Nowenna do Św. 10 Akty strzeliste 86 Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi … 14 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 14 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 16 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 16 Akty Strzeliste 140-141 Najświętsze Serce Pana Jezusa.. 21 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 21 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 21 Akty strzeliste 209 Słodkie Serce Maryi. Amen… 5 Akt poddania się woli Bożej 53 Panie...

Matko Boża i Matko miłosierdzia. Tobie… 22 Akt poświęcenia się Św.22 Akty strzeliste 256 Św. Józefie. w czasie konania przez anioła… 25 Akty strzeliste 293 O Maryjo. módl się za nami i za duszami w czyśćcu… . uproś… 24 Akt strzelisty 288 Najświętsze Serce Jezusowe. abyśmy… 22 Akt strzelisty 259 Aniele Boży. mnie. Michale Archaniele. broń nas w walce. Miłośniku Jezusa i Maryi. który Stróżem jesteś moim. Józefowi 260-261 22 Akty strzeliste 264 Św.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->