P. 1
Modlitewnik

Modlitewnik

|Views: 698|Likes:

More info:

Published by: Monika Kowalska on Jan 29, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

1

1 2

str. 1 - 9
SPIS TREŚCI 1-9 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28-38 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33

3

4

5

6

MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. 35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-38 SAKRAMENT POKUTY 39-46 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 KOMUNIA ŚWIĘTA 47-54 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55-61 A kt poddania się woli Bożej 55-56

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 7 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62-66 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 8 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67-72 Ofiarowanie się Św. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia, których sam Pan Jezus nauczył Św. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 9 BÓG OJCIEC 73-80 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować, mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 10 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81-87

11

12 13 14

15

Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości - poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88-89 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Patryka 89 Pieśń 89 DZIECIĄTKO JEZUS 90-91 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92-93 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94-126 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127-130 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130

16

17

18

19

Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134-143 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-163 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-167 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 DUCH ŚWIĘTY 168-174 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171

Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 20 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175-202 Matka Boża w wizji ks. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 21 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 203 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210

Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 .pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św.NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi .

ANNA 278 ŚW.PATRON POLSKI 278 ŚW. JACEK 276 ŚW. Józefa w nagłej potrzebie. Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. Józefowi 260-261 Litania do Św. WOJCIECH MĘCZENNIK . Michałowi 252 Litania ku czci Św. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św. Anioła Stróża przez Św.PATRON MŁODZIEŻY 279 . Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św. Józefa 261 Nowenna do Św. MĘCZENNIK 278 SW. Antoniego 273 Polecenie się Św. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. PATRYK 277-278 ŚW. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św.Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 22 ŚWIĘCI PAŃSCY 245-282 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św. JADWIGA 276-277 SW. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW. Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . BARBARA 277 SW. Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. STANISŁAW . Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. Józefa 260 Modlitwa do Św. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św.BISKUP.

TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne. AKTY 300-302 . Benedykta 282 ODPUSTY 283-285 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne. GERTRUDA 280-281 ŚW. LITANIE. Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł. Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta . które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289-293 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. Benedykta 281 Polecenie się opiece Św.23 24 25 26 27 28 29 SW. BENEDYKT 281 Medal Św. które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286-288 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy.PATRONKA MISJI 279 ŚW. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 PIEŚNI 298 – 299 KORONKI. NOWENNY. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DZIECI NIENARODZONE 294-294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 EGZORCYZMY 295-297 Do Św. MECHTYLDA 280 ŚW. PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. Benedykta 281-282 Nowenna do Św.

błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. ale nas zbaw ode złego. I nie wódź nas na pokuszenie. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. bądź wola Twoja. Amen. 10 . Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo.2 str. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga.27 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 KATECHIZM Modlitwa Pańska Ojcze nasz. Jezus. jako w niebie tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. łaski pełna. Pan z Tobą. Amen. Matko Boża. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Święta Maryjo. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała. . któryś jest w niebie. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

7. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. zatwierdzony przez św. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Świętych obcowanie. Syn Boży i Duch Święty. Główne prawdy wiary 1. 8. Chrzest. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Pana naszego. Rano. Siedem Sakramentów Świętych 1. 3. wstąpił na niebiosa. 5. 1568. który się począł z Ducha Świętego. ze słów wypowiedzianych przez św. abyś dzień święty święcił. I w Jezusa Chrystusa. Pamiętaj. 1. 3. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój. 5. Syna Jego jedynego. ukrzyżowan. 6. narodził się z Maryi Panny. Skład Apostolski Wierzę w Boga. umęczon pod Ponckim Piłatem. Nie kradnij. 2. zstąpił do piekieł. 6. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec. Pięć warunków Sakramentu Pokuty . nabożnie uczestniczyć. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. Pięć Przykazań kościelnych 1. 4. 2. wieczór. bądź mi zawsze ku pomocy.. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 3. ciała zmartwychwstanie. Czcij ojca swego i matkę swoją. 7. Składa się z dwunastu artykułów. 5. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Posty nakazane zachowywać. w r. przyjmować. trzeciego dnia zmartwychwstał. 6. 9. Piusa V. W niedziele i święta we Mszy św. ty zawsze przy mnie stój. żywot wieczny. we dnie. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Amen. Bierzmowanie. 4. Stworzyciela nieba i ziemi. Kościół powszechny. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Nie zabijaj. 2. 5. Św. Pokuta. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić. Namaszczenie chorych. umarł i pogrzebion. 3. Wierzę w Ducha Świętego. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. Ojca wszechmogącego. 10. która jego jest. Eucharystia. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Amen. 4. Bóg jest jeden. Kapłaństwo. Ani żadnej rzeczy. papieża. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 2. Małżeństwo. 4. Nie cudzołóż. a za złe karze. w nocy. grzechów odpuszczenie. który za dobre wynagradza. Strzeż duszy. Nie pożądaj żony bliźniego swego. którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

3.umiarkowanie. Przez częste wykonywanie dobrych uczynków nabywamy cnoty. 6. 3. 7. Najważniejszymi dobrymi uczynkami są: modlitwa. 5. Wierzą.3. boś Ty wierny. Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 1. 4.7. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu . Jedynie dla Twej miłości. Nieczystość . Post. Zazdrość . Nagich przyodziać. Krzywdy cierpliwie znosić. Gniew . najpełniej ujęta w siedmiu uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. Pragnących napoić. Wątpiącym dobrze radzić. tj. 3. Jednak nad wszystko miłuję. Wszechmocny i miłosierny. Umiarkowanie 4. 5.miłość. Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Łaknących nakarmić. Łaskę i wieczne zbawienie. Dobre uczynki 1. 2. Wiara.Poświęcam na chwałę Twoją. Żal za grzechy. Bądź miłościw mnie grzesznemu. 5.cierpliwość. W Trójcy jedyny. Strapionych pocieszać. Dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie. Urazy chętnie darować. Sprawiedliwość. 4. czynna pomoc bliźniemu. Boże żywy. Rachunek sumienia. Szczera spowiedź. Cztery cnoty główne 1.hojność. Boś Ty dobro nieskończone. 5. 2. sprawy moje . Męstwo. 6. Ofiarowanie Myśli. Post lub płynące z pobudek miłości Bożej wyrzeczenie się dobra niższego rzędu dla dobra wyższego rzędu. Grzesznych upominać. Tobie serce me oddaję. słowa. Więźniów pocieszać. Akt żalu Ach. Dasz mi grzechów odpuszczenie. co jest stworzone. 2.pokora. Chorych nawiedzać. 2. Umarłych pogrzebać. choć Cię nie pojmuję. Roztropność. Nieumiejętnych pouczać. gdy jest wykonany w łasce uświęcającej i w dobrej intencji. Akt nadziei Ufam Tobie. 4. Uczynki miłosierne co do ciała 1. Pycha . Nadzieja. 2. 3. 6. 2. 4. Akt miłości Boże. Miłość. Coraz lepszym niech się staję. Uczynki miłosierne co do duszy 1.czystość. żałuję za me złości. Modlitwa. Akty cnót Boskich Akt wiary Wierzę w Ciebie. 3. coś objawił Boże. 3. . prawdziwy. Nad wszystko. Twe słowo mylić nie może. Chciwość .1. Trzy cnoty Boskie 1. ku chwale Bożej. Jałmużna. Zadośćuczynienie. Podróżnych w dom przyjąć. Mocne postanowienie poprawy. 2. Modlić się za żywych i umarłych.

Na grzech zezwala. 3-10). 1. Dar męstwa 5. Wobec grzechu zachowuje obojętność. albowiem oni nazwani będą synami Bożymi. Dar pobożności Oto słynna wypowiedź metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. 5. Grzechu nie zwalcza. grzechy cudze. 6. stajemy się w jakiejś mierze winni tego zła i popełniamy tzw. Błogosławieni miłosierni. 2. 6). Chociaż już w samym skonaniu. Błogosławieni czystego serca. kto: 1. Błogosławieni. Grzech uniewinnia. Grzechy nieczyste przeciw naturze. 3. 6. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu Stały opór stawiany łasce Bożej i częste popełnianie grzechów ciężkich może spowodować zupełną niewrażliwość sumienia oraz zanik poczucia moralnego. 4. przez którego przychodzi zgorszenie" (Mt 18. Błogosławieni ubodzy duchem. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Chrystus jest przeszłością. albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Popełnia je ten. 2.7. posłannictwo propagandą.gorliwość i pracowitość. Faustyna: „O. Grzechy cudze Przyczyniając się w jakikolwiek sposób do grzechów innych ludzi.są też dusze. ma możność wrócić do Boga. Grzech doradza. albowiem ich jest Królestwo niebieskie (Mt 5. Trzy rady ewangeliczne Dobrowolne ubóstwo. 4. Do grzechu pomaga. kult przywoływaniem wspomnień. a w konsekwencji wieczne potępienie (por. Błogosławieni. że świadomie wybierają piekło. albowiem ich jest Królestwo niebieskie. Błogosławieni. 8. Grzech nakazuje. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka. Ewangelia martwą literą. albowiem oni Boga oglądać będą. władza panowaniem. wdów i sierot. Umyślne zabójstwo. Grzech pochwala. Błogosławieni cisi. albowiem oni posiądą ziemię. Ga 6. jak niezbadane jest Miłosierdzie Boże! Ale o zgrozo . Grzechy wołające o pomstę do nieba Do ciężkich przewinień społecznych należą tzw. udaremnią wszystkie . Dar rady 4. 4. Do grzechu pobudza. grzechy wołające o pomstę do nieba (Rdz 4. 5. Dozgonna czystość. 9. 4-6. 26-27). Siedem darów Ducha Świętego 1. Dar bojaźni Pańskiej 7. Gdy stan taki utrzymuje się aż do chwili śmierci może to spowodować całkowitą utratę ufności w Miłosierdzie Boże. 7. którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. 8. którzy płaczą. albowiem oni będą pocieszeni. 3. albowiem oni będą nasyceni. Św. „Biada temu człowiekowi. 2. Hbr 6. 10). Osiem błogosławieństw 1. że jeżeli dusza chce. Krzywdzenie ubogich. które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą. którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Bóg Miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny. 3. Dar mądrości 2. a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników". Błogosławieni pokój czyniący. Zatrzymanie zapłaty za wykonywaną pracę. 10. 7. Lenistwo . Kościół tylko organizacją. Bezwzględne posłuszeństwo przełożonemu duchownemu. Dar rozumu 3. 7-10.

To właśnie trwanie w grzechu śmiertelnym aż do śmierci jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. 5. Odbiera nam łaskę uświęcającą i prawo do szczęścia wiecznego. Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże. przy pomocy łaski Ducha Świętego zaraz się podnosimy przez Spowiedź Św. czyli śmiertelny i lekki. ponieważ Bóg buduje naszą świętość na naszych słabościach i upadkach. ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. Odbiera nam wszystkie zasługi dotychczas u Boga zebrane i sprawia.? . Sąd Boży. ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone" (por. gdyż odbiera nam życie nadnaturalne. Jak nazywa się obecny papież? Obecny papież nazywa się . a na tej opoce zbuduję kościół mój" (Mt 16. że w tym stanie żadnych nowych zasług zdobyć nie możemy. 2. Grzech taki nazywamy śmiertelnym.. 3. 18) „Paś owce moje. 4. 3. Grzech śmiertelny popełnia ten. Sprowadza na nas na ziemię karę doczesną i karę wieczną. Żyć w łączności z Bogiem przez łaskę uświęcającą O KOŚCIELE 1. Ostateczne rzeczy człowieka Śmierć. licząc na miłosierdzie Boże. posłużą nam ku dobremu. Kto jest głową Kościoła? Niewidzialną głową Kościoła jest sam Pan Jezus. czyli łaskę uświęcającą. Rozróżniamy grzech ciężki.. kto świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej.widzialną zaś głową Kościoła jest papież. jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. Nawet nasze często powtarzające się upadki. Lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia. Jakimi słowami założył Pan Jezus Kościół? Pan Jezus powiedział do Św. 31)." (nr 1698). Grzech powszedni popełnia ten. Bliźniemu zazdrościć łaski Bożej. Mt 12. Wierzyć w Boga 2. 2. Kto założył Kościół Katolicki? Kościół Katolicki założył Pan Jezus. Piotra: „Ty jesteś Piotr opoka. paś baranki moje". Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Grzech śmiertelny: 1.. Niebo albo piekło. A oto grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: 1. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele. z których. 4. Aby osiągnąć szczęście wieczne powinieneś: 1. Tymi słowami Pan Jezus założył Kościół nadał św. 2.modlitwy. 3. Grzeszyć bez umiaru. czyli powszedni. Piotra. kto całkiem świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. następca św. albo w rzeczy ważnej... Sam Duch Święty ustami apostoła poucza nas: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Czynić co Bóg nakazuje 3. Rodzaje grzechów Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych.

katolicki naucza. 9. Należę do wspólnoty Ludu Bożego . kto jest ochrzczony. Kto jest dzieckiem Bożym? Jestem ochrzczony. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny. Które z tych sakramentów już przyjąłeś? Przyjąłem już sakrament Chrztu świętego.do Kościoła. w którym Pan Jezus udziela nam łaski Bożej. przyjmował sakramenty święte.5. Kto udziela chrztu? Chrztu udziela ksiądz. Tę łaskę otrzymują od Boga wszyscy bez wyjątku ludzie. ale w nagłym wypadku ochrzcić może każdy człowiek. pomagający do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. Sakrament Bierzmowania 17. 11. O łasce Bożej i sakramentach świętych Pan Bóg powołał mnie do swego Ludu. Kapłaństwo i Małżeństwo. ustanowiony przez Pana Jezusa.Kościoła 15. czego Kościół rzymsko . Jak udziela się chrztu? Należy wypowiedzieć słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" i jednocześnie polać główkę dziecka wodą. dał swoje dary. Kto ustanowił sakramenty święte? Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus. abym wyznawał wiarę. który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. Bierzmowanie. udzielony ludziom przez Boga. 8. Co to jest Chrzest święty? Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. 16. 13. Namaszczenie Chorych. Przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym. uznaje papieża za głowę Kościoła. Sakrament Chrztu świętego 14. w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego. 6. daje nam życie Boże. 7. Ile jest sakramentów świętych? Sakramentów świętych jest siedem: Chrzest. zachowywał przykazania Boże i kościelne i w ten sposób osiągnął zbawienie. Co to jest Bierzmowanie? . oraz wierzy w to wszystko. Pokuta. Co to jest laska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży. Kogo nazywamy katolikiem? Katolikiem nazywamy tego. jednoczy nas ze sobą i czyni nas członkami Ludu Bożego . Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony. 12. Ciało i Krew Pana Jezusa. 10. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży.

ofiarujemy Bogu nasze życie i przyjmujemy Ciało i Krew Pańską czyli Najświętszy Sakrament. 18. Kto udziela Bierzmowania? Bierzmowania udzielają księża biskupi. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 22. dar męstwa. dar umiejętności. to jest bowiem Ciało moje. gdy zgromadził uczniów na Ostatnią Wieczerzę Pan Jezus wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. dar rady. 23. 25. 27. Jak Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? W przeddzień swej śmierci. dar pobożności i dar bojaźni Bożej. mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ojca swojego wszechmogącego. i dzięki Jemu składając. ponownie dzięki Bogu składając. dar rozumu. gdy modlimy się wspólnie. 30. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Eucharystycznej? W Liturgii Eucharystycznej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu i Karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. słuchamy Słowa Bożego. 19. błogosławił i podał swoim uczniom. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? Należy odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą. Jakie są dary Ducha Świętego? Darów Ducha Świętego jest siedem: dar mądrości. oraz księża proboszczowie swym parafianom w ciężkiej chorobie. który by się wstawiał za nami u Boga. które za was będzie wydane. łamał i rozdawał swoim uczniom. 24. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Słowa? W Liturgii Słowa Pan Jezus przemawia do nas. Po co wybiera się nowe imię na bierzmowaniu? Aby mieć jeszcze jednego patrona w niebie. bronił jej i według niej żył. aby wiarę swoją mężnie wyznawał. 21. mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. 28. podniósł oczy ku niebu do Boga. Kto teraz przemienia chleb w Ciało i wino w Krew Pana Jezusa? Pan Jezus przez słowa kapłana przemienia chleb w Ciało swoje a wino w Krew swoją w czasie Mszy Świętej 26. 20. Jakie są główne części Mszy świętej? Główne części Mszy świętej to: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. którym Duch Święty umacnia chrześcijanina. błogosławił. To czyńcie na moją pamiątkę. 29.Bierzmowanie jest to sakrament. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej? W pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Pan Jezus Ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy. Podobnie po wieczerzy wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Czy wolno jednego dnia dwa razy przyjąć Komunię świętą? . umacnia naszą wiarę i uczy nas żyć po chrześcijańsku.

Co jeszcze należy przypomnieć w rachunku sumienia? W rachunku sumienia należy przypomnieć ile razy był popełniony grzech ciężki. 42. . Jak mamy przygotować się do sakramentu Pokuty? Do dobrego odprawienia sakramentu Pokuty należy wypełnić pięć warunków: .szczera spowiedź. Co to są okazje do grzechu? Okazje do grzechu są to te osoby. 41. Co to jest postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola więcej nie grzeszenia i unikania okazji do grzechu. Kto korzysta z owoców Mszy Św. Co to jest spowiedź? . które zwykle doprowadzają nas do grzechu. . lub rzeczy. 36. 35. bośmy Pana Boga. który ją odprawia.rachunek sumienia. którzy nabożnie biorą udział we Mszy Św. 39. 37. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to pilne i dokładne przypomnienie sobie grzechów. żywi i umarli. 40. dzieci zaś idące do pierwszej spowiedzi od chwili. w której już zrozumiały. .żal za grzechy.. 38. Dlaczego mamy żałować za grzechy? Mamy żałować za grzechy. najlepszego Ojca. Co to jest sakrament Pokuty? Sakrament Pokuty jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione.zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.ci. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to wewnętrzny smutek duszy z miłości ku Bogu.wszyscy. . .? Z owoców Mszy św.. lub tygodniu. lub z bojaźni przed karą Bożą.mocne postanowienie poprawy. Z jakiego czasu należy przypomnieć sobie grzechy? Starsi przypominają grzechy od ostatniej swojej spowiedzi. jeżeli uczestniczy się po raz drugi w całej Mszy św. korzystają: .oraz wszyscy członkowie Kościoła. 34. Co należy robić po rachunku sumienia? Po rachunku sumienia należy obudzić w sobie żal za grzechy i postanowienie poprawy. ile razy był popełniony w miesiącu. .Wolno. 33. jeśli tego nie można ściśle obliczyć to w przybliżeniu mniej więcej. utracili niebo i zasłużyli na piekło.kapłan. obrazili. Sakrament Pokuty 32. . 31. miejsca. co to jest grzech i czego Bóg zabrania lub co nakazuje. za których odprawia się Mszę Św.

którego Bóg powołał. oraz pobożność. Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 49. Po wyznaniu grzechów wysłuchaj uważnie. Należy ten grzech wyznać na następnej spowiedzi. a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie". Teraz wylicza się grzechy. nie rozglądaj się. 45. zdrowiu lub sławie. Namaszczenie Chorych 47. podaje się datę ostatniej spowiedzi). gdy ktoś z bojaźni lub wstydu zatai grzech? Gdy ktoś ze wstydu lub bojaźni zataił tj. pomysł. Pana Boga obraziłem następującymi grzechami" (przy następnych spowiedziach. Jak mamy się spowiadać? Najpierw należy się przeżegnać i powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". nie rozmawiaj. mówi się: „Przystępuję do spowiedzi. 44. że za chwilę spotkasz się z Panem Jezusem w sakramencie Pokuty. odpraw nadaną pokutę. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wypełnienie pokuty nadanej przez kapłana na spowiedzi. 46. odejdź od konfesjonału. Po wyznaniu grzechów należy powiedzieć: „więcej grzechów nie pamiętam. przeżegnaj się.Spowiedź jest oskarżeniem się ze swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. 50. odpowiednie zdolności i wykształcenie. 48. obiecuję poprawę. którą d nada i gdy udzielać będzie rozgrzeszenia. skromność i pokora. Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to sakrament. Gdy kapłan zastuka na znak skończonej spowiedzi. Jakie są znaki powołania? Znaki zewnętrznego powołania to: zdrowie. nie wyznał ciężkiego grzechu. w którym Pan Jezus ciężko choremu pomnaża łaskę uświęcającą. Uwaga: Stojąc przy konfesjonale w oczekiwaniu na spowiedź zachowaj się grzecznie. Znaki wewnętrzne to: dobra i nieprzymuszona intencja służenia Bogu. Komu udziela się Namaszczenia Chorych? Namaszczenia Chorych udziela się ludziom chorym i w podeszłym wieku. gdy chory nie może się spowiadać odpuszcza grzechy. Kto może zostać kapłanem? Kapłanem może zostać ten. . gdy po spowiedzi przypomni się grzech niewyznany przez zapomnienie? Jeśli rachunek sumienia był dobrze zrobiony. udzielania sakramentów świętych i łaskę aby godnie to czynił. a następnie serdecznie dziękując Bogu za odpuszczenie grzechów. w którym Pan Jezus daje kapłanowi władzę składania ofiary Mszy Św. przynosi ulgę w cierpieniu. a niekiedy przywraca zdrowie. który przebaczy ci grzechy i da ci swoją łaskę. pochyl głowę i żałuj za grzechy. za wszystkie grzechy serdecznie żałuję. Co to jest sakrament Kapłaństwa? Kapłaństwo jest to sakrament. 43. 51. Co czynić. Co trzeba uczynić. takie zapomnienie nie czyni spowiedzi nieważną. co kapłan ci powie.. zapamiętaj pokutę. musi spowiedź powtórzyć i przyznać się do zatajenia grzechu. Gdy kapłan odpowie: „Na wieki wieków". Zadośćuczynienie ludziom polega na naprawieniu krzywd wyrządzonych bliźnim na majątku.

Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem? Bo Pan Bóg nas stworzył. Oprócz trzech ślubów zakony poświęcają się różnorodnej pracy: pielęgnują chorych. jest wieczny wszechmocny. 65. Co to jest wiara? Wiara Jest łaską. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy Duchem. sprawiedliwy i miłosierny. O wierze 54. które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 57. 63. lecz nie ma ciała. 62. 64. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały. uznaniem za prawdę wszystkiego. Nowy Testament zawiera prawdy objawione przez samego Pana Jezusa. 59. 55. aż do przyjścia Pana Jezusa. bo Pan Bóg ma rozum i wolę. Skąd wiemy o prawdach objawionych przez Boga? Prawdy objawione przez Boga zawarte są w Piśmie św. .52. Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. 58. uczynił nas swoimi dziećmi i kocha nas. unikać złych ludzi. prowadzą misje wśród pogan itp. Co to jest Tradycja? Tradycja czyli Ustne Podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych. a Kościół do wierzenia podaje. 56. bo posiada wszystkie doskonałości w najwyższym stopniu. co Pan Bóg objawił. ubóstwo i posłuszeństwo łatwiej osiągnąć zbawienie. nie spisanych przez Apostołów. Jak dzieli się Pismo Święte? Pismo św. uczyć się chętnie religii. Jakie są przymioty Pana Boga? Bóg jest miłością. 53. Co trzeba czynić. Jaki jest cel życia zakonnego? Cel życia zakonnego jest ten. Co to jest Pismo święte? Pismo św. i Tradycji. Dlaczego Pana Boga nazywamy duchem nieskończenie doskonałym? Pana Boga nazywamy Duchem nieskończenie doskonałym. wyznawać ją słowem i czynem. aby przez trzy śluby zakonne: czystość. aby zachować wiarę? Aby zachować wiarę trzeba: żyć pobożnie. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 61. 60. Jakie mamy obowiązki wobec wiary? Mamy obowiązek poznać prawdy wiary. kształcą młodzież. Co to jest Małżeństwo? Małżeństwo jest to sakrament. Stary Testament zawiera prawdy objawione przez Boga od stworzenia świata. wszystkowiedzący. dzieli się na Stary i Nowy Testament. które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako objawienie Boże. w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

. 74. na ziemi i na każdym miejscu. Dlatego nazywamy Pana Jezusa Odkupicielem. 77. że może uczynić wszystko co chce. aby nas zbawić. 80. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? Pana Boga nazywamy Stworzycielem. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. Syn Boży i Duch Święty. 70. który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 76. Od czego nas Pan Jezus wybawił? Pan Jezus nas wybawił od wiecznego potępienia i otworzył nam niebo.66. to znaczy. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus? Pan Jezus zbawił nas przez mękę. Co to znaczy: Bóg jest wszechmocny? Bóg jest wszechmocny. 78. O Aniołach 81. ziemię i cały świat. 72. a za złe karze. Co to znaczy: Bóg jest sprawiedliwy? Bóg jest sprawiedliwy. Po co Pan Bóg stworzył Aniołów? Pan Bóg stworzył Aniołów na większą chwałę swoją. 69. a jako człowiek narodził się w czasie z Najświętszej Maryi Panny za sprawą Ducha Świętego. że Bóg był jest i zawsze będzie. 71. 75. bo stworzył niebo. 73. Kto to są Aniołowie? Aniołowie są to duchy czyste. ale nie mające ciała. Co to znaczy: Bóg jest wieczny? Bóg jest wieczny. 82. oraz aby nam dopomagali do zbawienia. Po co Pan Jezus stal się człowiekiem? Syn Boży stał się człowiekiem. Kto to jest Pan Jezus? Pan Jezus jest Synem Bożym. 68. to znaczy. co jest i co będzie. że za dobre wynagradza. Czy Pan Jezus był zawsze? Pan Jezus jako Bóg był zawsze. Co to znaczy: Bóg jest wszystkowiedzący? Bóg jest wszystkowiedzący znaczy: Bóg wie wszystko. Jak nazywamy Trzy Osoby Boskie razem? Trzy Osoby Boskie razem nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Kto to jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej. śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. 67. co było. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w niebie. Ile jest Osób Boskich i jak się te Osoby nazywają? Są trzy Osoby Boskie. które nazywają się: Bóg Ojciec. zna nawet najskrytsze myśli nasze. 79. to znaczy. mające rozum i wolną wolę.

91. którzy nam szczególnie pomagają? Tych Aniołów nazywamy Aniołami Stróżami. Od kogo pochodzą wszyscy ludzie? Wszyscy ludzie na świecie pochodzą od Adama i Ewy. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka. a przez to osiągnął szczęście wieczne. których dlatego nazywamy pierwszymi rodzicami. lub złymi duchami. Kto to jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne. 95. Który dar Boga był najcenniejszym dla pierwszych ludzi? Najcenniejszym darem dla pierwszych ludzi była łaska uświęcająca. czcił. diabłami. Jak nazywali się pierwsi ludzie stworzeni przez Pana Boga? Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa. 89. Skąd się wziął człowiek na ziemi? Pan Bóg stworzył człowieka. Co to jest dusza ludzka? Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny obdarzony rozumem i wolną wolą. 96. 92. . Co czynią złe duchy? Złe duchy kuszą ludzi do złego i nienawiści ku Bogu. złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 98. 94. 88. nie chorowali. 86. aby Pana Boga znał. 90. Dlaczego ludzie teraz nie mają tych darów? Ludzie nie mają tych darów.83. Jak nazywamy złych Aniołów? Nazywamy ich szatanami. 93. Przez co człowiek jest podobny do Boga? Człowiek jest podobny do Pana Boga przez swoją duszę nieśmiertelną. 97. ale wszyscy ludzie mieli być szczęśliwi. Jak nazywamy tych Aniołów. kochał i służył Mu. Czy pierwsi rodzice byli szczęśliwi? Adam i Ewa byli bardzo szczęśliwi. Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu? Nie wszyscy Aniołowie zostali wierni Bogu. 84. niektórzy z nich zbuntowali się przeciwko Bogu i za to Pan Bóg strącił ich do piekła. praca zaś była dla nich przyjemnością i nie mieli umierać. 85. Czy tylko pierwsi ludzie mieli być tak szczęśliwi? Nie tylko oni. która czyniła Adama i Ewę dziećmi Bożymi i dawała prawo do nieba. gdyż oglądali Boga. bo pierwsi rodzice stracili je przez nieposłuszeństwo Bogu. Jak nazywamy to nieposłuszeństwo pierwszych rodziców? To nieposłuszeństwo pierwszych rodziców nazywamy grzechem pierworodnym. O człowieku 87.

102. Co to jest Świętych Obcowanie? Świętych Obcowanie jest to duchowa wspólnota pomiędzy chrześcijanami na ziemi. 112. dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. Adam i Ewa stracili dla siebie i dla wszystkich ludzi łaskę uświęcającą.99. 105. O rzeczach ostatecznych 103. śmierci. na Sąd ten staną wszyscy ludzie z duszą i ciałem. Świętych Obcowanie sprawia. a grzechy złych ludzi będą wyjawione wobec wszystkich. Dlaczego Matka Boska była wolna od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna. Co to jest niebo? Niebo jest miejscem wiecznej nagrody i szczęśliwości. sprawiedliwi otrzymają jawną pochwałę. musieli ciężko pracować. 100. 101. 111. Czy był ktoś wolny od grzechu pierworodnego? Jedynie Matka Boska wolna była od grzechu pierworodnego. świętymi w niebie i duszami w czyśćcu. gdyż od wieków była wybrana na Matkę Odkupiciela świata. Co to jest czyściec? Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci. Co to są przykazania Boże? Przykazania Boże są objawioną wolą Bożą. 110. . 104. Kto namówił pierwszych rodziców. Kiedy będzie Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny będzie przy końcu świata. 107. Jak będzie odbywał się Sąd Ostateczny? Sąd ostateczny będzie jawny tzn. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Rzeczy ostateczne człowieka są: śmierć. 106. 109. O przykazaniach Bożych 113. którzy zmarli bez grzechu i którzy odpokutowali już na ziemi wszelką karę za grzechy. 108. Co czeka duszę po Sądzie? Po sądzie dusza idzie do nieba albo do piekła lub do czyśćca. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary. cierpieniom. Co staje się z duszą po śmierci człowieka? Po śmierci ciała dusza idzie na Sąd Boży. że świeci w niebie wstawiają się za nami do Boga i okazują nam pomoc do zbawienia. niebo albo piekło. my zaś swoimi modlitwami winniśmy nieść pomoc duszom w czyśćcu. stali się podlegli chorobom. by nie posłuchali Pana Boga? Pierwszych rodziców namówił do grzechu szatan. Kto idzie do nieba? Do nieba idą dusze tych. jak mamy w życiu postępować. Jaka kara spotka spotkała pierwszych ludzi za grzech pierworodny? Przez grzech pierworodny niebo zostało zamknięte. dlatego była wolna od grzechu pierworodnego. Sąd Boży. który nazywamy szczegółowym.

Kto uczy nas wiary? Prawdziwej wiary uczy nas Kościół katolicki. W jaki sposób święcimy dzień święty? Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy św. to jest święta nakazane i niedziele. Niepokalane Poczęcie i Wszystkich Świętych. Trzech Króli. Wniebowzięcie Matki Boskiej. Pierwsze przykazanie 116. malowanie itp. wzniesieniem myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci. Uczczeniem Imienia Bożego jest pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 124. Aniołów i Świętych. 115. Najświętszej Maryi Panny. uczenie innych rysowanie. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki. Aniołów lub Świętych bez potrzeby. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. zabobonów i dobrowolnego powątpiewania w prawdy wiary. (Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego obchodzone są zawsze w niedzielę). ufna i wytrwała. Jakie są święta nakazane? Oprócz niedziel w Kościele katolickim obchodzone są uroczyście następujące święta: Boże Narodzenie. Co nakazuje Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje święcić dni święte. 126. Co nakazuje Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje czcić imię Boskie i wymawiać je z pobożnością. 120. Kogo mamy jeszcze czcić oprócz Pana Boga? Oprócz Pana Boga mamy czcić Najświętszą Maryję Pannę. Jego Oktawa (Nowy Rok). Ile jest przykazań Bożych? Przykazań Bożych jest dziesięć. 117. uczenie się. Drugie przykazanie 121. 125. 122. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Czego Pan Bóg zabrania w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg zabrania bałwochwalstwa.114. Czego zabrania Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg zabrania używania imienia Bożego. Trzecie przykazanie 123. nadziei i miłości. oraz przysięgania bez potrzeby. w żartach. . Dlaczego te przykazania nazywamy Boskimi? Przykazania te nazywamy Boskimi. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Dozwolona jest praca połączona z rozrywką np. pokorna. Co nakazuje Pan Bóg w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje wierzyć w jednego prawdziwego Boga. Boże Ciało. Jemu oddawać najwyższą cześć przez modlitwę i przez akty wiary. 118. 119. wróżb. lub gniewie. gdyż sam Pan Bóg dał je Mojżeszowi na górze Synaj. Czego zabrania Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu zabrania Pan Bóg wykonywania w niedziele i święta ciężkiej pracy. Modlitwa powinna być pobożna.

wstydzenie się rodziców. opiekunów i swoich przełożonych. przyćmiewa bystrość rozumu. lub bliźnich. czyli gorszy bliźniego ten. Czego zabrania Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu zabrania Pan Bóg zabijać siebie. niszczy serce. Jak naprawić zgorszenie? Zgorszenie można naprawić przez dobry przykład. Kto jest naszym bliźnim? Bliźnim jest każdy człowiek. krnąbrność. rozmów i uczynków. 140. przełożonych i opiekunów jedynie wtedy. Szóste przykazanie 139. Czy zawsze należy słuchać rodziców i przełożonych? Nie wolno słuchać rodziców. 130. oraz życie i zdrowie bliźnich. 136. Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować własne życie i zdrowie. Palenie tytoniu również podkopuje zdrowie. 133. pokutę i modlitwę za zgorszonego. odwołanie zgorszenia. Jakie mogą być grzechy przeciwko czwartemu przykazaniu? Grzechami przeciwko czwartemu przykazaniu są: nieposłuszeństwo. 128. 132. lecz nie wolno ich męczyć i znęcać się nad nimi. lub uczynkiem zachęca i namawia do grzechu. Czego zabrania Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu zabrania Pan Bóg wszelkich nieskromnych myśli. kochać i szanować rodziców. Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu? W czwartym przykazaniu nakazuje Pan Bóg słuchać. 138. bić ich w złości oraz szkodzić im na duszy przez zgorszenie. 134. nie okazywanie im pomocy. 135. 137. Czy można zabijać zwierzęta? Zwierzęta wolno zabijać w potrzebie. płuca i nerwy. gdyby nakazywali coś grzesznego. Piąte przykazanie 131. kto mową. Co nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg zachowywać się zawsze skromnie i wstydliwie.Czwarte przykazanie 127. W jaki sposób szkodzi się bliźniemu na duszy? Szkodzi na duszy. kto ma nad nami władzę duchowną lub świecką. W jaki sposób okazujemy troskę o życie i zdrowie bliźnich? Troskę o zdrowie i życie bliźnich okazujemy przez wypełnienie uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Czy picie alkoholu i palenie tytoniu wyrządza szkody? Alkohol niszczy ciało. . Kogo nazywamy przełożonym? Przełożonym nazywamy tego. 129. osłabia pamięć i jest źródłem wielu innych grzechów (nieczystość).

W jaki sposób objawia się miłosierdzie chrześcijańskie? Miłosierdzie chrześcijańskie objawia się w uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. ale nawet złych.Siódme przykazanie 141. Jakie są najważniejsze przykazania Boże? Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są dwa przykazania miłości: I. kto dopuści się kradzieży? Powinien zwrócić właścicielowi skradzioną rzecz i wynagrodzić straty. 143. zatajenie prawdy. z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. 146. 148. Dwa przykazania miłości 152. Ósme przykazanie 144. Co to jest obmowa? Obmowa jest to niepotrzebne wyjawianie cudzych wad albo grzechów. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie 151. 149. Co powinien zrobić ten. Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg mówić zawsze prawdę. który kogoś obmawiał? Powinien odwołać oszczerstwa a o obmówionym mówić dobrze. Co powinien czynić ten. W jaki sposób okazujemy miłość Bogu? Bogu okazujemy miłość przez wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach. 142. kłamstwa i oszczerstwa. 153. A bliźniego swego jak siebie samego. 154. Co nakazuje Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować wszelką własność prywatną i społeczną. . 155. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo jest to umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. 147. 150. Czego zabrania Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu? W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg zabrania nie tylko wszelkich złych uczynków. Czego zabrania Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu zabrania Pan Bóg obmów. szanować dobre imię i sławę bliźniego. przed którymi je wypowiadał. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. 145. grzesznych myśli i pragnień. II. W jaki sposób okazujemy miłość bliźniemu? Miłość bliźniemu okazujemy przede wszystkim przez miłosierdzie chrześcijańskie. Czego zabrania Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu zabrania Pan Bóg kradzieży czyli przywłaszczania cudzej rzeczy bez zgody właściciela. Co to jest oszczerstwo? Oszczerstwo jest to kłamliwe mówienie złego o bliźnim. Co powinien uczynić oszczerca? Oszczerca powinien oszczerstwo odwołać wobec tych. oraz niszczenia cudzej własności.

Jakie są posty? Posty są dwojakie: post ilościowy czyli post ścisły i post jakościowy czyli wstrzemięźliwość od mięsa.Naśladowali przykład Pana Jezusa i Świętych. a rano i wieczorem po trosze. Do czego zobowiązuje Kościół w piątym przykazaniu kościelnym? . Jakie przyczyny zwalniają od zachowania postu? Od zachowania postu zwalnia: ciężka praca zarówno fizyczna. 168. 163. Na czym polega wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa polega na powstrzymaniu się w pewne dni od spożywania pokarmów mięsnych.Pokutowali za grzechy. w Środę Popielcową i w Wigilię Bożego Narodzenia. Ile jest przykazań kościelnych? Przykazań kościelnych jest pięć. którzy ukończyli 21 rok życia do 59 roku życia włącznie 167. Raz na dzień do syta. W jakie dni obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość? Post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. które wierni powinni wypełniać. gdyż zawierają w sobie wszystkie przykazania Boskie.Poskramiali złe skłonności. w wojsku lub internatach. Na czym polega post ścisły? Post ścisły polega na ograniczonym przyjęciu pokarmów. do zachowania zaś postu ścisłego obowiązani są wszyscy. W jakie dni obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki całego roku (jeśli nie przypada święto obowiązujące). 166. Co nakazuje Kościół w czwartym przykazaniu kościelnym? W czwartym przykazaniu Kościół nakazuje w wyznaczone dni pokuty powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachowywać post. Kto obowiązany jest do zachowania postu? Do wstrzemięźliwości od mięsa obowiązani są wszyscy. W jakim celu Kościół ustanowił posty? Aby ludzie poszcząc: .156. 164. Dlaczego przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze? Przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze. 160. 159. 169. O przykazaniach kościelnych 157. 161. którzy ukończyli 14 rok życia. 162. Kto Kościołowi dal władzę ustanawiania tych przykazań? Władzę ustanawiania tych przykazań dał Kościołowi sam Pan Jezus. . w podróży. jak i umysłowa. 158. . Dozwolone jest spożywanie nabiału i wszelkich tłuszczów. Co to są przykazania kościelne? Przykazania kościelne są to ogłoszone prawa Kościoła. 165. choroba oraz wielka trudność dostania postnych potraw np.

Skąd pochodzą pokusy do grzechu? Źródłami grzechów są: własne złe pożądliwości. Wymaga się ponadto. 178. 181. przyjęcie Komunii św. fałszywie przysięga itp. 174. pokusy szatana i złe otoczenie.. utratę zdrowia. a jednak go popełnia. Kto może uzyskać odpust zupełny? Dla uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu do którego przywiązany jest odpust. stanu łaski. aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. że jego uczynek jest grzechem. 180. wyrzuty sumienia.W piątym przykazaniu zobowiązuje się wiernych do dbania o potrzeby Kościoła. Jakie są skutki grzechu ciężkiego? Grzech ciężki powoduje karę wieczną i utratę łaski uświęcającej. usposabia do grzechu ciężkiego i może stać się przyczyną wad i grzechów nałogowych. sławy itp. O odpustach 179. 173. i modlitwy w intencji Papieża (1 raz Ojcze nasz i Zdrowaś). opuszcza w niedzielę lub święta Mszę Św. 171. 177. kto wie. 176. Jak walczyć z pokusami? Należy unikać okazji do grzechu i odrzucać pokusy modlitwą. Co to znaczy przekroczenie dobrowolne przykazania? Dobrowolnie przekracza przykazanie ten. Jakie mogą być odpusty? Odpusty mogą być zupełne lub cząstkowe. nawet powszedniego. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. . Jakie są skutki grzechu powszedniego? Grzech powszedni powoduje kary Boże na ziemi i w czyśćcu. Kto popełnia grzech ciężki? Grzech ciężki popełnia kto świadomie i dobrowolnie łamie przykazanie w rzeczy ważnej np. 175. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Czy wszystkie grzechy są jednakowe? Grzechy mogą być ciężkie i powszednie. O grzechu 170. Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni jest to złamanie przykazania w rzeczy małej. wstyd. Nadto sprowadza kary doczesne. 172.

35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-3 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ Wierzę . W Imię Ojca i Syna. aniżeli była przedtem". bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. że Bóg jest. Jego dusza bliższa Mi będzie. które Bóg objawił nam przez Patriarchów i Proroków. abym tego dnia wszystkie sprawy jego w nim utwierdził. słońce. który jest jednocześnie moim najczulszym i najlepszym Ojcem. Wielkość świata. poznawać Go.38 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33 MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego. przyjmuję te prawdy. Człowiek. pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami.to wielkie i ważkie słowo . zwierzęta. i Ducha Świętego. Amen. On wyprowadził z nicości morza. celowość i jedność opowiadają o nieskończonej wielkości i pięknie Boga. to także pobożna rozmowa z Bogiem. winien się wznosić do Boga myślą. On stworzył gwiazdy. 28 .znaczy uznaję za prawdę. oraz przez Syna swojego. uwielbiać. rośliny. człowieka. księżyc. MODLITWY PORANNE Na początku i po zakończeniu pacierza robimy znak Krzyża św. ufać Mu i kochać Go z całego serca. jego piękno.3 str. uwielbiając Trójcę Przenajświętszą. Mechtyldzie: „Każdy człowiek. Do chóru chwały całej natury przyłączam swój świadomy i rozumny głos i modlę się w codziennym pacierzu do Boga. Czyni to przede wszystkim w modlitwie. Pan Jezus powiedział św. Modlitwa bowiem to podniesienie myśli i serca do Boga. Przez takie bowiem westchnienie zbliża Mnie do siebie. poznając piękno świata. . gdy rano wstaje powinien westchnąć do Mnie z całego serca i poprosić.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Matko Boża.. Jezus. Zdrowaś Maryjo. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Oddal ode mnie szatańskie pokusy. w południe i wieczór na pamiątkę zwiastowania Najśw. w r. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. umarł i pogrzebion.Wszechmogący Ojcze. Amen.. Dla przypomnienia w kościołach dzwoni się na Anioł Pański trzy razy dziennie. Składa się z dwunastu artykułów. Stworzyciela nieba i ziemi. Niech myśli. K. Ojca wszechmogącego. ciała zmartwychwstanie. Pana naszego. racz wlać w serca nasze. W. Świętych obcowanie. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy. zatwierdzony przez św. Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo.. Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Amen. Skład Apostolski Wierzę w Boga. Św. Piusa V. Kościół powszechny. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Anioł Pański Odmawia się trzy razy dziennie: rano. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa. W okresie wielkanocnym: . bądź wola Twoja. ale nas zbaw ode złego. który się począł z Ducha Świętego. żywot wieczny. poznali.. abyśmy. I nie wódź nas na pokuszenie. Módlmy się: Łaskę Twoją. A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. Święta Maryjo. niech mi się stanie według słowa Twego. Chwała Ojcu. 1568.. któryś jest w niebie. słowa i czyny dnia tego. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. grzechów odpuszczenie. Zdrowaś Maryjo. łaski pełna. przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. I odpuść nam nasze winy.. I w Jezusa Chrystusa. Pan z Tobą. wstąpił na niebiosa. (3x) Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała. Syna Twego. Modlitwa Pańska Ojcze nasz. trzeciego dnia zmartwychwstał. papieża. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Syna Jego jedynego. Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego. Amen. Oto ja służebnica Pańska. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga. ze słów wypowiedzianych przez św.. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. zstąpił do piekieł. prosimy Cię. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryi Pannie. Amen. Tyś mnie zachował od złego tej nocy. umęczon pod Ponckim Piłatem. jako w niebie tak i na ziemi. który jesteś w niebie. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. ukrzyżowan. Amen. Panie. Zdrowaś Maryjo. a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. Wierzę w Ducha Świętego. Pana naszego. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.. Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. narodził się z Maryi Panny. Przez tegoż Chrystusa.

boś jest wszechmogący. modlitwy. ku większej czci i chwale Twojej ofiaruję wszystkie myśli. bądź mi zawsze ku pomocy. 10. co Adam zgubił. dostąpili radości życia wiecznego. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. boś jest wszystko wiedzący i nieomylny. nieba Królowo.Królowo nieba. K. Pana naszego Jezusa Chrystusa. * Alleluja! (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Panno Maryjo. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Raduj się i wesel. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. Jego Najświętszej Matki Maryi i wszystkich Świętych. abyśmy przez Jego Rodzicielkę. 2. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. zachowaj przykazania " (Mt 19. alleluja. który pobożnie odmówi te modlitwy we wskazanym okresie. boś jest . 8. jako wprzód mówił. * Alleluja! Syn Twój. Módl się za nami do Boga. kocham Cię nade wszystko. któregoś nosiła. 3. któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego. * alleluja! Wesel się z tej chwały Jego. Dwa przykazania miłości Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. ufam Tobie. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Amen. alleluja.17). * Alleluja! Co był za nas umęczony. alleluja! * Ten zmartwychwstał uwielbiony. alleluja! * Ciesz się. alleluja! * Módl się za nami do Niego. alleluja. 9. a w końcu do zbawienia swej duszy. W. wesel się. Zmartwychwstał. które Bóg. mów więc: Mój Boże. Nie zabijaj. ty zawsze przy mnie stój. Ofiarowanie Zrób sobie dobrą intencję i wszystkie prace. alleluja. Strzeż duszy. * Alleluja! Zmartwychwstał. 5. abyś dzień święty święcił. 6. Ani żadnej rzeczy. daj. wówczas nawet twoja praca będzie modlitwą i zasługą. która jego jest. alleluja. 1. Nie kradnij.) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój. Amen. alleluja. któregoś nosiła. a bliźniego swego jak siebie samego. Lub: Raduj się. we dnie. Czcij ojca swego i matkę swoją. Bo Ten. wierzę w Ciebie. prosimy. Pana naszego. 7. W dziesięciu Boskich Przykazaniach zawarta jest objawiona wola Boża. Nie pożądaj żony bliźniego swego. łącząc je z intencją i zasługami Jezusa Chrystusa. krzyże. świata Cesarzowo. ofiaruj w zjednoczeniu z nieskończonymi zasługami Pana naszego Jezusa Chrystusa na chwałę Bożą. alleluja! * Naprawił. czynności dnia dzisiejszego. Przez tegoż Chrystusa. czyli nakazy Boże. daje nam dla naszego dobra i szczęścia. Kto bowiem wypełnia Przykazania Boże dąży do swego dobra i szczęścia. „Jeśli chcesz osiągnąć życie. Módlmy się: Boże. ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. Rano. słowa i uczynki moje. 4. dobry Ojciec. zajęcia. O mój Boże! Tobie oddaję pokłon najgłębszy. Nie cudzołóż. Maryję Pannę. wieczór. Pamiętaj. alleluja! * A nam mile porodziła. w nocy.

najdoskonalszy i miłości najgodniejszy. Dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, któreś mi kiedykolwiek wyświadczył i przygotował w dniu dzisiejszym oraz za to, żeś tej nocy strzegł mnie tak łaskawie. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko... (str. 179) Słodkie Serce Jezusa mojego! Spraw, abym Cię kochał coraz więcej (odpust cząstkowy za każdy raz). Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem (odpust cząstkowy za każdy raz). W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienne osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa... (str. 137) Witaj Królowo... (str. 65)

Pieśni poranne
Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki: * Bądź pochwalon, Boże wielki. A człowiek, który bez miary * Obsypany Twymi dary, * Coś go stworzył i ocalił, * A czemuż by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * Wnet do mego Pana wołam, * Do mego Boga na niebie * I szukam Go koło siebie. Wielu snem śmierci upadli, * Co się wczoraj spać pokładli; * My się jeszcze obudzili * Byśmy Cię, Boże chwalili. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty, * Tobie chwałę oddajemy, * Byś nas poświęcił, prosimy. Już od rana rozśpiewana * Chwal, o duszo, Maryję! * Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije! * Cud bo żywy, nad podziwy * Jej wielmożność u Boga: * Panna czysta, Matka Chrysta, * Przechwalebna, przebłoga. Przez Cię czarta pycha starta * I na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona * Cud bo żywy...

MODLITWY WIECZORNE
Po skończonej pracy, przed spoczynkiem, dziękując za otrzymane w ciągu dnia od Boga dobrodziejstwa i przepraszając Go za swoje winy, odmów pobożnie następujące modlitwy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Rachunek sumienia i żal za grzechy
Staję mój Boże w obecności Twojej, dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a szczególnie w dniu dzisiejszym otrzymane. Duchu Święty, racz oświecić sumienie moje, abym grzechy moje poznał i za nie serdecznie żałował. Matko Najświętsza oraz wszyscy Święci i Aniołowie, proszę Was o łaskę dobrego rachunku sumienia. Zrób dokładny rachunek sumienia z całego dnia i wzbudź w sobie żal doskonały za grzechy. Zauważ, jakie grzechy najczęściej popełniasz; to jest twoja wada główna - walcz z nią. Pamiętaj, że bez codziennego rachunku sumienia i pracy nad sobą, nigdy się nie uświęcisz i nie doświadczysz obecności Bożej. Żałując za grzechy mów; O Boże mój, żałuję z całego serca, z całej duszy mojej za wszystkie grzechy moje, a zwłaszcza za te, które dziś popełniłem. Żałuję bardzo, że nimi obraziłem Ciebie, Boga mojego i Stwórcę, Dobro najwyższe. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Dla miłości Twojej przebaczam wszystkim bliźnim i wyrzekam się wszelkiego grzechu. Św. Faustyna: „Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam cały ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę, nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz" (Dz 1293). Można dodatkowo modlić się:

Potężny Boże na niebieskim tronie, Do Ciebie wznoszę błagalnie swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki, Niosę Ci z głębi mego serca dzięki. A jeślim grzechem obciążył mą duszę, To na kolanach przebłagać Cię muszę. Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił, Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie, Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił, Ojcze mój w niebie! Jam Twoje dziecko - choć słabe, niekarne, Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże, Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę, Przebacz mi, Boże! * O Maryjo, strzeż serca mego, O Jezu, nie wychodź z niego, Póki mi tchu życia stanie, Nie opuść mnie Jezu, Panie! O Józefie, ratuj nas, W życiu, śmierci, w każdy czas.

Spowiedź powszechna
Spowiadam się Panu Bogu wszechmogącemu, błogosławionej Maryi Pannie, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi i świętym Apostołom: Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie ojcze, żem wielce zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dlatego proszę błogosławioną Maryję, zawsze Dziewicę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, Św. Apostołów: Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie ojcze, o modlitwę do Pana Boga naszego.

Postanowienie poprawy
Postanawiam odtąd pilnie ustrzec się grzechów i unikać okazji do grzechu, z pomocą świętej łaski Twojej, o którą pokornie proszę. Amen. W ręce Twoje, o Boże, oddaję ciało i duszę moją. Tobie polecam rodziców, krewnych i dobrodziejów, tak żyjących jako i umarłych. Nawiedź to mieszkanie, o Boże, a powstrzymaj z daleka od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciela. Niechaj w nim mieszkają święci Aniołowie Twoi, aby nas strzegli w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze spoczywa nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga..., Anioł Pański..., Aniele Boże Stróżu mój... * Kładąc się na spoczynek, przeżegnaj się wodą święconą i odmów: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła św. i poleconymi Tobie (odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie). Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek się udaję; Tobie duszę, ciało moje pod opiekę Twą oddaję! Jezu, Maryjo, Józefie Św., Wam oddaję serce, duszę i ciało moje. W imię Ojca i Syna... * Kładąc się spać, wypisz dużym palcem prawej ręki na czole swoim litery: J. N. K. Ż., mówiąc przy tym: Jezus Nazareński, Król żydowski, niech mnie zachowa od złej i nagłej śmierci. Pan Jezus objawił św. Edmundowi, że ktokolwiek tak czynić będzie, nie umrze tej nocy niespodziewaną śmiercią. Podane tu modlitwy poranne, w ciągu dnia i wieczorne są tylko punktem wyjścia w niekończącym się procesie duchowego wzrastania. Nie ulega wątpliwości, że w miarę coraz głębszego jednoczenia się z Bogiem, modlitwy nasze będziemy ubogacać i doskonalić.

Pieśni wieczorne
Wszystkie nasze dzienne sprawy * Przyjm litośnie Boże prawy; * A gdy będziem zasypiali, * Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone * Dzień i noc patrzą w tę stronę. * Gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody; * Od wszelakiej broń nasszkody; * Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy. Pod Twą Obronę... (str. 179) Zapada zmrok, już świat ukołysany. * Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. * Panience swej piosenkę na dobranoc * Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostanie światła zgasną. * Opieka Twa rozproszy nocy mrok. * Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną * I oddal od nich cień codziennych trosk. * I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, * Na czas bezsenny siłę daj i moc, * I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, * Panienko daj szczęśliwą, dobranoc! Zasypia świat piosenką kołysany, * Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów, * Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, * Piastunko moich najpiękniejszych snów. Nad Ojcem św. czuwaj nieustannie, * Bo on swą ufność złożył w ręce Twe, * I jemu też tam hen na Watykanie, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

MODLITWY W CIĄGU DNIA
(Można je dodawać do modlitw porannych i wieczornych) W ciągu dnia módl się przed i po jedzeniu, przed nauką i po nauce, przed pracą i po pracy, łącz się z Bogiem krótkimi westchnieniami do Niego, tak zwanymi aktami strzelistymi. Wskazane jest odmawiać rano i wieczorem: 1. Potężna Niebios Królowo... (str. 296) 2. Św. Michale Archaniele... (str. 295) 3. Akt oddania się Matce Bożej... (str.177) 4. Modlitwa do Ducha Świętego, np. Duchu Święty natchnij mnie... (str.173) 5. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo"... (str.177) Powinniśmy codziennie, o ile czas i obowiązki stanu na to pozwalają, nawiedzać Najświętszy Sakrament lub uczestniczyć w Ofierze Mszy Św. Ojciec św. Benedykt XVI powiedział: „Szczęście, którego szukacie, to Jezus ukryty w Eucharystii". Kiedy wstępujesz do kościoła albo z niego wychodzisz, albo przed wielkim ołtarzem przechodzisz, klęknij na kolana i pozdrów Zbawiciela twego: Tobie ja żyję, Tobie umieram * Jezu, Twój jestem w życiu, i przy śmierci! Niechaj będzie pochwalony * Przenajświętszy Sakrament * Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie * Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie! * Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, * Tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości! (3x) Św. Faustyna: „O, gdyby dusze wszystkie wiedziały, kto mieszka w świątyniach naszych, to nie byłoby tyle zniewag i nieuszanowania w tych miejscach świętych" (Dz 409). Kiedy św. Maksymilian wszedł do kościoła lub kaplicy, podchodził do ołtarza, gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament, klękał zazwyczaj na posadzce, a nie w ławce, na dwa kolana, czynił głęboki a przeciągły ukłon, a potem pozostawał pogrążony w modlitwie.

Św. Faustyna: Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy - odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj" (Dz 476). Oto ta modlitwa: „Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Akty strzeliste
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Amen. Jezu mój, miłosierdzia! Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem. Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Jezu, Tobie żyję, Jezu, Tobie umieram, Jezu, Twoim jestem w życiu i w śmierci. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Maryjo, Józefie. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Jezu, Maryjo, Józefie Św., bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie Św., ratujcie mnie w chwili skonania. Wam oddaję serce, ducha i ciało moje. Amen. Panie, zachowaj nas, giniemy. (Za każdorazowe odmówienie jednego z tych aktów - odpust cząstkowy).

Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków! Amen.

Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj:
Szczęść Boże.

Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij:
Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Gdy się kropisz wodą święconą:
Przez pokropienie Krwią Twoją najdroższą, Panie Jezu Chryste, i przez moc Męki Twojej niewinnej, obmyj mnie od wszelkiej skazy i oczyść od wszelkiego grzechu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu
Św. Gertruda mówiła do Chrystusa Pana: „Ach najukochańszy Mistrzu i Nauczycielu mój! Proszę Cię, naucz mnie choćby jednego dobrego czynu, jaki bym na pamiątkę Męki Twojej najdroższej wypełnić mogła". Na to Pan Jezus jej odpowiedział: „Módl się z podniesionymi w kształcie krzyża rękami, przedstawiając obraz Męki Mojej Bogu Ojcu, łącząc się z tą miłością, z jaką dozwoliłem Ręce swoje przybić na Krzyżu. Kto tak będzie się modlić w

obecności drugich, nie zważając na urąganie, jakie by na siebie ściągnął, ten odda Mi taką cześć, jaką by uczcił króla, osadzając go uroczyście na tronie".

Przed jedzeniem
Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po jedzeniu
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz, za to, co pożywać dasz. Amen.

Przed pracą
Chrystus Pan ostrzegł pewną osobę przez Św. Gertrudę, żeby przed każdą pracą wzbudzała następującą intencję, tą króciutką modlitwą pracę poprzedzając: Panie Jezu! W zjednoczeniu z najdoskonalszymi pracami i sprawami Twoimi, ofiaruję Ci pracę swoją, abym ją według najchwalebniejszej woli Twojej wykonał i żeby posłużyła na zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Po pracy
Panie Jezu! W połączeniu z najdoskonalszymi sprawami Twoimi, ofiaruję Ci tę pracę i robotę swoją, abyś je uświęcić raczył, i ofiarował Bogu Ojcu na Jego chwałę wieczną. Amen.

Jeśli popełnisz grzech
Św. Gertruda mawiała do Chrystusa Pana: „Naucz mnie, Nauczycielu najlepszy, jak mam się oczyszczać ze zmaz grzechowych, w jakie bym mogła wpaść?" - Na co jej Chrystus odpowiedział: „Ani na chwilę nigdy nie pozostawaj w grzechu, lecz gdy uczujesz, żeś upadła, zaraz zmów z serdecznym nabożeństwem: O jedyne zbawienie moje, Chryste Jezu, spraw, aby przez zbawienną śmierć Twoją zgładzone były grzechy moje. Amen".

Ofiarowanie
Wszystko, cokolwiek św. Gertruda czyniła, w ten sposób Panu Bogu ofiarowywała: Ojcze Niebieski! Ofiaruję Ci tę sprawę przez Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa na większą cześć i wieczną chwałę Twoją. Amen.

MSZA ŚWIĘTA
Jednym z największych zewnętrznych i wewnętrznych objawów czci oddawanej Bogu jest uczestnictwo we Mszy Św. Jest to największa ofiara, ponieważ Pan Jezus w sposób bezkrwawy ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, tak jak niegdyś w sposób krwawy ofiarował się na Krzyżu za grzechy całego świata. Pan Jezus uspokoił lęki przed śmiercią Św. Matyldy mówiąc: „Wiedz Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać Mszy Św., będzie w chwili śmierci pocieszony obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców, którzy go dzielnie bronić będą przed wszystkimi sidłami diabelskimi tak, że w pokoju odda Bogu duszę swoją".

77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św.
(Zostały wyjęte ze wspanialej książki ks. Marcina z Kochem ,, Wykład Mszy Św. ") W godzinie śmierci staną się twoją największą pociechą Msze Św., w których brałeś udział. Każda Ofiara Mszy Św. będzie ci towarzyszyć do tronu Sędziego i tam będzie

twoim Orędownikiem. Przez każdą Ofiarę Mszy Św. możesz pomniejszyć swe doczesne kary za grzechy proporcjonalnie do własnej pobożności. Jeżeli bierzesz pobożnie udział w Ofierze Mszy Św., dajesz tym dowód największej czci Bogu-Człowiekowi. On wyrównuje wiele naszych zaniedbań i opieszałości. On przebacza ci wszystkie powszednie grzechy, jeżeli jesteś zdecydowany ich unikać. Władza szatana nad tobą zostaje wyraźnie osłabiona. Dajesz duszom w czyśćcu cierpiącym największe złagodzenie ich cierpień, sprawiasz im ulgę, jaka jest dla nich możliwa. Każda Ofiara Mszy Św. daje Wszechmocnemu Bogu największą Chwałę, najpiękniejszą podziękę i najlepsze zadośćuczynienie. Bez tego zadośćuczynienia świat w swoich grzechach zapewne dawno by zginął. Uratujesz się i ustrzeżesz od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść, jakie mogłyby ciebie nawiedzić. Każda Ofiara Mszy Św. skraca czas twoich cierpień czyśćcowych. Każda Msza Św. powiększa twoją nagrodę w Niebie. Gdy otrzymujesz błogosławieństwo kapłana, Bóg sam potwierdza je w Niebie. Klęczysz w chórze mnóstwa Aniołów, którzy z największą Czcią asystują Tej dostojnej i wzniosłej Ofierze. Spocznie błogosławieństwo na twoich doczesnych sprawach i dobrach. Gdy uczestniczymy w Ofierze Mszy Św. i ofiarujemy Tę Świętą Ofiarę ku czci jakiegoś szczególnego Świętego lub Anioła i dziękujemy Bogu za łaski, jakich im użyczył, to wyjednujemy im większą cześć, radość i szczęśliwość i zyskujemy ich szczególną miłość i ich szczególną opiekę nad nami. Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy Św., winniśmy niezależnie od innych intencji ofiarować ją ku czci świętego danego dnia. Duch Święty udziela łask wszelkich. Syn Boży zstępuje i kryje się pod postacią Hostii Św. A nawet tak się poniża, że i w najmniejszej odrobinie Hostii Św. jest obecny. Odnawia Mękę swą, abyś mógł w niej mieć udział. Przebacza grzechy zapomniane, z których się nigdy nie spowiadałeś. Modlitwa, którą odmawiasz we Mszy Św., o wiele bardziej jest skuteczniejsza od modlitwy odprawianej poza nią, gdyż Chrystus łączy ją ze swoimi i ofiaruje swemu Ojcu. Słuchając Mszy Św. spełniasz dzieło najwznioślejszego nabożeństwa. Człowiek prawy i cnotliwy uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, wzrasta ciągle w zasługi i łaski, które go coraz milszym czynią Bogu. Padając na kolana na widok Hostii Św. i kielicha, wypełniasz najprzedniejszy akt adoracji. Ilekroć spojrzysz nabożnie na Hostię Św., tylekroć zasłużysz na szczególną nagrodę w Niebie. Przez nią nabierasz siły do zwalczania pokus, które by cię inaczej przemogły. Nabożnym słuchaniem Mszy Św. otrzymujemy więcej zasług aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie. Cierpiącym, chorym i konającym najlepszą sprawisz pociechę wysłuchaniem Mszy Św. A ofiarując Bogu Ojcu wiele razy po Podniesieniu: Krew, Oblicze Pana Jezusa za konających, możesz tysiące dusz uchronić od piekła. Im więcej uczynisz intencji we Mszy Św., tym więcej zyskasz. Jedna za życia twego wysłuchana Msza Św. więcej tobie pożytku przyniesie niż wiele innych, które po twej śmierci za ciebie będą odprawiane. Tym nabożeństwem uczcisz także Matkę Boską i pomnożysz Jej radość. Wszystkich Aniołów i Świętych słuchaniem Mszy Św. więcej uczcić możesz niż innymi modłami, choćby najliczniejszymi. Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Św., mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie. Tym, którzy w czasie Świętego Przemienienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwi Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymają je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia. * Św. Maksymilian zachęcał, aby w czasie Mszy Św. dziękować Bogu za otrzymane łaski, zwłaszcza za łaski udzielone Niepokalanej i przez Nią, jak to sam zwykł czynić. Dobrze jest dziękować Trójcy Przenajświętszej za łaski, których udzieliła Niepokalanej. Okazujemy tę wdzięczność podczas Komunii Św..

Faustyna: „. Stworzyciela nieba i ziemi. Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga. i jaki w niej dla nas gotuje dar. siedzi po prawicy Ojca.przez Niepokalane Serce Maryi . (Dz. (Odmawia się w czasie Mszy Św. wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. a przez Niego wszystko się stało. * „O. którzy w tej chwili zostają w skonaniu. pocieszał. Syna Bożego Jednorodzonego. Nie wiemy. I wstąpił do nieba. Nie pozwól. który ofiarował się niegdyś na Krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną. I zmartwychwstał dnia trzeciego. co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy Św. święty. jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy Św. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. błagałam Boga przez te wszystkie Msze Św. umacniał. pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. aby Krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach. (Dz. ostatnich łask zbawczych umierającym. który mówił przez Proroków. 914) (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Poznamy kiedyś. by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. który uważnie i pobożnie słucha przepowiadania słowa Bożego. Amen. będę umacniał Moją łaską aż do ich końca.) Ofiarowanie Ojcze Niebieski. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła". . tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia.Gdy się pogrążyłam w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi Mszami. Bóg z Boga. dlatego módlmy się zawsze za grzeszników". nie dozwól. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Wierzę w Ducha Świętego. którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata. współistotny Ojcu. Światłość ze Światłości. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną. czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. ofiaruję Tobie . Udziel przebaczenia grzesznikom. Wierzę w jeden.. Pana i Ożywiciela. który od Ojca i Syna pochodzi. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy. Amen. jak oznajmia Pismo.Jezusa. 1783) Ofiarowanie Mszy Świętych O Boże mój. I życia wiecznego w przyszłym świecie. jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.. Ukrzyżowany również za nas. jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą. pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twojemu Kościołowi. Twojego umiłowanego Syna. * Św.. które się dziś odprawiają na całym świecie za grzeszników zostających w konaniu i dziś mających jeszcze umrzeć. ofiaruję Ci wszystkie Msze Św. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Ojca Wszechmogącego. a szczególnie dla biednych grzeszników. o miłosierdzie dla świata. Niech Krew Najdroższa Jezusa Odkupiciela wyjedna im miłosierdzie. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. a Królestwu Jego nie będzie końca. którą do Boga zanosiłam. powszechny i apostolski Kościół. Wielka tajemnica się dokonywuje w czasie Mszy. będę ich prowadził. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa.Tych. Zrodzony a nie stworzony.

w połączeniu z jakąś uroczystością oraz wiernym.Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny. Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi. którzy pobożnie w tej Mszy Św. który odprawia Mszę Św.) . uczestniczą. który w czasie świętych misji wysłucha kilka kazań i weźmie udział w uroczystym ich zakończeniu.

Św. Kiedy była Spowiedź. Kiedy odejdziemy od kratek konfesjonału podziękujmy Trójcy Przenajświętszej za ten ogrom miłosierdzia. Dziwnie się czułam szczęśliwą. ale po chwili jakiś spokój wstąpił w moją duszę. że Jezus tak samo spowiada jak spowiednicy. że mogłam tak wszystko wypowiedzieć. jaki dokonał się w naszej duszy. 39 .: Św. jaką mam do odmawiania tej litanii. Na drugi tydzień Spowiedź była po południu. Dziś po południu wszedł do mojej separatki Ojciec Andrasz i zasiadł. ja leżałam w ten dzień. abym się spowiadała.. Jan Paweł II: „Człowiek ma prawo do najbardziej osobistego spotkania się z Chrystusem ukrzyżowanym i przebaczającym. Pokutę zadał mi. ale zauważyłam. tylko Jezus. że to nie jest Ojciec A. Ojciec odpowiadał mi na każdy drobiazg. ale jednak serce moje . litanię do Imienia Jezus. bo tak się składały okoliczności. Michała Archanioła i Anioła Stróża o łaskę dobrej Spowiedzi Św." Nauka o Spowiedzi Świętej Przystępując do Spowiedzi Św. a szczególnie Św. zachęcam Was do wiernego zachowania odwiecznej praktyki indywidualnej spowiedzi". Nie zamienił wpierw ani jednego słowa.46 SAKRAMENT POKUTY 39 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 SAKRAMENT POKUTY Ojciec Św. W pierwszej chwili byłam trochę zaniepokojona. widząc grzeszność swojej duszy i pewne trudności. "Ci. pamiętajmy o spełnieniu 5 warunków i polećmy duszę swoją i kapłana. jakiej udzielił jej Pan Jezus podczas Spowiedzi Św. a ja wyjechałam przed południem do szpitala. Odsłoniłam całą swoją duszę. którzy po Spowiedzi albo przedtem ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran. że już trzeci tydzień nie byłam u Spowiedzi rozpłakałam się. wstał i udziela mi rozgrzeszenia. Nagle wielka jasność zaczęła bić od Jego postaci i widzę. prosząc Ducha Świętego o światło i chóry anielskie o pomoc. Faustyna opisuje łaskę. Szaty Jego jasne jak śnieg i natychmiast znikł. Zanurzmy nasze przewinienia w Najświętszych Ranach Pana Jezusa i w Jego Przenajdroższej Krwi. jak zwykle. Ucieszyłam się niezmiernie. Kiedy chciałam przedstawić trudność. u którego się chcemy spowiadać niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi. dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej Spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.4 str. Faustyna: „Kiedy rozważyłam. U Spowiedzi nie byłam. bo bardzo chciałam się spowiadać.

Pan Jezus: „Córko. aby doznać Twego miłosierdzia. daj mi siłę do tego. daj mi poprawę i wytrwanie w dobrym. Boże. albowiem Tyś jest moim Odkupicielem. abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał. przychodzę. abym z większą pewnością ufał słodkiemu Twemu miłosierdziu. 817) Po upadku w grzech Z miłości ku Tobie. Tyś jest moją nadzieją. postanawiam je wyznać na spowiedzi i poprawić się. gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych". która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. który gładzisz grzechy świata. hojności Mojej nie ma granic. lecz postawy do niego prowadzącej. daj mi siłę przebaczenia drugim. Powiedz duszom. Baranku Boży. 1-17) Przykazania Boże przypominają podstawy życia chrześcijańskiego. nie mogłam w pierwszej chwili tego zrozumieć. Prośba do Chrystusa (wg papieża Pawła VI) Panie Jezu. jak się zbliżasz do Spowiedzi Św. Panie.. Święty mój patronie. że Ty możesz i Ty chcesz przebaczyć. Baranku Boży. pomóż mi przez Twoje wstawiennictwo. żałuję za moje grzechy.podczas tej spowiedzi dziwnie coś przenikało. który gładzisz grzechy świata. Umocnij postanowienie mego nawrócenia i mojej wierności. Przychodzę. WZÓR RACHUNKU SUMIENIA Uwaga: Zdania podane kursywą dotyczą nie grzechu. wlej w moje serce zdolność miłowania. aby uznać tajemniczy związek między moimi grzechami a Twoją Męką. . Aniele Stróżu mój oraz wszyscy Święci i Aniołowie uproście mi łaskę dobrej Spowiedzi Św. Dekalog (Księga Wyjścia 20. bym i ja na pewno otrzymał przebaczenie od Ciebie. lecz sam działam w duszy. Matko Boża. Amen. Święta Maryjo. Zbawicielu mój i Pasterzu. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy. Ach. do tego źródła miłosierdzia Mojego. Baranku Boży. Kiedy się zbliżasz do Spowiedzi. co to znaczy". kiedy przystępujesz do Spowiedzi Św. Zbawicielu mój. Panie. Panie. ożyw we mnie pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia. Zbawicielu. ucieczko grzeszących. bym się z nich naprawdę poprawił. wysłuchaj nas. 1602) MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą Przybądź. byśmy według Twego przykładu i z pomocą Twojej łaski miłowali Ciebie i w Tobie wszystkich braci. że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. tak jak Ty chcesz. zanurzaj się cała w Moim Miłosierdziu z wielką ufnością. Mistrzu mój. Panie Jezu. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem Miłosierdzia. przepuść nam. że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. czynami moimi a czynami Twoimi. zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda. pobudź moją wolę i moje serce. zmiłuj się nad nami. Jeżeli ufność ich będzie wielka. (Dz. Duchu Święty. abym moje grzechy należycie poznał. który gładzisz grzechy świata. wiedz o tym. bo wiem. (Dz. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. zasłaniam się tylko kapłanem. oświeć mój rozum. Za każdym razem. Przychodzę. przebacz Boże. aby prosić Cię o przebaczenie. abym mógł zlać na duszę twoją hojność Swej łaski.

Używałem klątwy (w gniewie. . Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną Wiara.Zaparłem się wiary (w jaki sposób?) . .Nie ufam Bogu. niepotrzebnie. święto nakazane (ile razy? dlaczego). .Spóźniłem się z własnej winy na Mszę Św.1. czasopism i książek religijnych. byle jak. .Wstydziłem się swojej wiary. Uszanowanie dnia świętego . że kocham Boga ponad wszystko. . prawa nad uświęceniem i zbawieniem duszy (materializm praktyczny). widowisk i rozmów mogących zaszkodzić mojej wierze). .nieznacznie). abyś dzień święty święcił Ofiara Mszy Św. Czcij ojca twego i matkę twoją abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi Uwaga: Przykazanie to dotyczy wzajemnych stosunków między członkami rodziny oraz między przełożonymi i ich podwładnymi.Rozmawiałem o sprawach religijnych w nieodpowiedni sposób.Przysięgałem fałszywie. przestałem liczyć się z Bogiem i ludźmi. . Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie .Lekceważę grzechy ciężkie.Byłem przesądny (wiara w sny. Pamiętaj.).Wykonywałem w dni święte niekonieczne prace bez potrzeby. Modlitwa .Modliłem się nienabożnie.Znieważyłem dzień święty udziałem w grzesznych rozrywkach (pijaństwo. .Nie dotrzymałem ślubu złożonego Bogu. . majątkiem. w sposób niedbały.Narzekam na Jego zarządzenia.Nie starałem się o pogłębianie mojej wiary (słuchanie kazań. wróżby itp. zaniedbując najważniejsze rzeczy.Wcale się nie modliłem.Nie liczę się w życiu codziennym z wolą Bożą.Poddałem się rozpaczy.Wiele osób i rzeczy uważam za ważniejsze od Boga. . 2. miłość . . .Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty Święte (jakie?). . . .Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym. .Wymawiałem bez uszanowania imiona święte. (znacznie . modlitwa o wiarę itp. rozpusta itp.W pogoni za pieniędzmi.Narażałem się na utratę wiary. (Nie unikałem książek. zwątpieniu. . .Miałem wątpliwość na temat prawd wiary. z przyzwyczajenia. jakie są. . 3. jako Ojcu.Modliłem się rzadko. .Grzeszyłem zuchwale licząc na przebaczenie Boże.Nie mogę powiedzieć. w niedzielę. . nadzieja. . W ciągu dnia nawet nie próbuję pomyśleć o Bogu. w żartach)..) 4. . . .Przeszkodziłem innym w spełnieniu obowiązku niedzielnego. .).Uczestniczyłem w Mszy Św. czytanie Pisma Św. .Z własnej winy opuściłem Mszę Św.

(Oschłość i obojętność. . przykrość.Skrzywdziłem mojego podwładnego (przeciążenie pracą. uczęszczanie do Sakramentów Św. . . przezwiska. lenistwo.Rozpieszczałem dziecko (spełnianie wszystkich zachcianek).Zdradziłem żonę (męża). nieżyczliwy..Obowiązki dzieci wobec rodziców . .Byłem za łagodny (surowy) w wychowaniu dzieci. Obowiązki rodziców wobec dzieci . . tj. biłem ich. Msza Św. kłóciłem się z nimi. . .Widzę w małżeństwie tylko naturalny związek.Zaniedbywałem religijne wychowanie dzieci (modlitwa. stale czynnym źródłem łaski. niebezpieczne rozrywki). nieszczery wobec żony (męża). z niechęci do trudów. wstrzymanie płacy. Obowiązki wobec rodzeństwa . . . skąpstwo.Byłem obojętny na przewinienia moralne mojego dziecka (kłamstwo.Wyrządzałem rodzicom krzywdę.). mimo dobrych warunków życiowych. Podwładni .Żyłem w niezgodzie z rodzeństwem (kłótnie.Okłamywałem rodziców.Wstydziłem się rodziców. programy telewizyjne. (W jaki sposób? ile razy? dlaczego?). .Nie dbałem wystarczająco o potrzebne dziecku jedzenie.Nie szanowałem mojej żony (męża) (lekceważenie. .Byłem dla moich podwładnych niesprawiedliwy. . lekceważyłem ich.Dawałem dzieciom zły przykład.Byłem wobec żony (męża) niewierny (znajomości. . nieodpowiednia lektura. Ile razy? .Przez dłuższy czas chowałem urazę i nie odzywałem się do żony (męża). .Zaniedbywałem modlitwy za rodziców. ulegałem ich pochlebstwom.Uchylałem się od płacenia alimentów..Dawałem zły przykład młodszemu rodzeństwu. . zgorszenie.Nie chcę mieć dzieci. bezczelne zachowanie wobec innych.Wymagałem od żony przerwania ciąży (może częściej?).Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający. odpoczynek (cisza nocna. gdy żona była chora. pominięcie w awansie itp. . filmy. byłem wobec nich nieszczery. że jest Sakramentem.Nie pomagałem rodzicom (zwłaszcza starszym). Byłem podejrzliwy. . brzydkie słowa. . . bicie). pozostawienie samemu sobie).Nie staram się o życie religijne w małżeństwie (wspólna modlitwa.Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci powodując konflikty rodzinne.Nie było między nami jednomyślności w sprawach wychowania dzieci. . . atmosfera wolna od ciągłego lęku).). Obowiązki przełożonych i podwładnych Przełożeni . . Sakramenty Św. . przezwiska. nieufny.Nadużywałem małżeństwa. brak zainteresowania. jakiej się ode mnie spodziewała. . może nawet bicie).Domagałem się wypełnienia powinności małżeńskiej.Byłem zakłamany.Byłem nieposłuszny rodzicom. lekcje religii). kłótnie. . gdy co dopiero ją skrzywdziłem lub byłem pijany. flirty). . niedobre koleżeństwo. . ubranie. Obowiązki małżonków .Nie okazywałem żonie (mężowi) miłości. wyśmiewanie. niedysponowana. kradzież. Zapominam.Nie dbałem należycie o kształcenie dzieci.

.nieumyślnie).Byłem nieuprzejmy wobec współpracowników. . . . nie zwalczałem swojej zazdrości.).Me pracuję nad sobą i dlatego staję się coraz gorszy. ofiary na kościół). przeciążenia pracą. szkodziłem („kopanie dołków"). .Nie modlę się za Kościół. Obowiązki wobec bliźnich . Nie pożądaj żony bliźniego twego .Cieszyłem się z nieszczęścia bliźniego.Byłem nieuczciwy w spełnianiu słusznych świadczeń wobec Państwa (podatki.Odmówiłem pomocy bliźniemu. Obowiązki wobec siebie . . wypoczynku.Niesprawiedliwie krytykowałem moich przełożonych. . nie dążyłem do zgody i pojednania. mściłem się. niechcący . . zazdrościłem im. ). jestem zarozumiały. . .umyślnie).lekko.. picia. podejmowanie się zuchwałych przedsięwzięć itp.Zaniedbywałem staranie o rozwój mojej osoby.Zachowałem się wobec bliźniego brutalnie. życzę im złego. . wyzywałem. ale jednocześnie nakazuje troszczyć się o nie u siebie i u innych. służba wojskowa itp. . 5. lepszego od innych. ubodzy. zaniedbałem udzielenia pomocy. byłem wobec nich obłudny. palenia tytoniu. . dzieci zaniedbane). procesje.Okaleczyłem siebie (ciężko . .Zaniedbywałem sumienne spełnianie moich obowiązków.Niesprawiedliwie krytykowałem duchowieństwo. dałem zły przykład).Z mego powodu bliźni zgrzeszył ciężko (namawiałem.Uchylam się od pracy dla dobra społecznego (pomoc sąsiedzka). . Naród i Państwo . schlebiałem im. wyśmiewałem go. Nie zabijaj Uwaga: Piąte przykazanie nie tylko zakazuje zabijania życia ludzkiego. . . . . życzliwych mi . Nie uczę się solidnie. .Okaleczyłem bliźniego (lekko .Zabiłem człowieka.Gniewałem się na bliźnich.Nie przebaczam uraz bliźnim. kłóciłem się z nimi.Nienawidzę bliźnich. .Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia.Lekceważyłem przepisy drogowe.ale i wrogów! 6.Krytykowałem naukę Kościoła (np.ciężko.Nie szanowałem mienia społecznego. o nierozerwalności małżeństwa). lekceważenia potrzeby snu.Nie czuję się odpowiedzialny za parafię (chorzy. . . myślę tylko o sobie. .Prowadziłem pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym. . znieważyłem go.Lekceważyłem bliźniego. . Przerwałem ciążę (podać dokładnie okoliczności). umyślnie .Byłem wobec spraw i potrzeb bliźniego obojętny. rekolekcje.Uważam się za ważnego.Nie modlę się za bliźnich. . zbyt pewny siebie (pycha).Usiłowałem popełnić samobójstwo.Nie brałem żadnego udziału w życiu parafialnym (misje. Kościół . .Byłem nieżyczliwy dla drugich. Nie cudzołóż 9. zwłaszcza alkoholu.Skrzywdziłem bliźniego przez niezałatwienie jego sprawy w urzędzie.

Myślałem . . .Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów. Przykazania kościelne . . . z niechęci. a ja grzeszyłem spojrzeniem. Czytałem książki i czasopisma niemoralne. Tobie.Dotykałem (samego siebie . a moje tak często działały z krzywdą dla bliźniego. . u stóp Twojego Krzyża pragnę żałować za moje grzechy. .Oglądałem w sposób nieczysty: własne ciało.Ukradłem rzecz o wartości (komu?. 8.innych) w sposób nieczysty (tj. z inną osobą . jakości towaru. z gadulstwa.Nie oddałem rzeczy (pieniędzy) pożyczonych. Przebacz mi. Jezu. moje ręce. .Nie zachowałem powierzonych mi przez bliźnich tajemnic. Ty cierpisz w cierniowej koronie. w jakim celu?) .pragnąłem w sposób nieczysty. .Zniszczyłem cudzą własność.Dopuściłem się uczynku nieczystego (sam. Boże. a w moich słowach i rozmowach tyle było zła. filmy itp. a poza oczami nieżyczliwy). moje słowa. 7. który prowadził mnie do złego celu. Boże. . zbytnio zajęty zdobywaniem pieniędzy. zwłaszcza do pijaństwa i rozpusty. celem wywołania grzesznej przyjemności).Jestem chciwy. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu . Przepraszam Cię za każdy krok. Jezu. nieodpowiedni program telewizyjny. . jak z ręki człowieka przyjąłeś różne cierpienia.Nie zwracałem długu w terminie. Przysłuchiwałem się takim rozmowom z upodobaniem. . .Pozwoliłem się przekupić. a potem podać w czasie spowiedzi także różne okoliczności. Obym przejął się prawdą.Grzeszyłem skąpstwem.Oszukałem bliźniego w handlu na mierze. ilustracje. Twoje Nogi są przybite do Krzyża.w szczególności. która jego jest . Twoje oczy są Krwią zalane. Żałuję tego. Moja myśl. . Twoje Serce przebito włócznią .Kupiłem rzecz skradzioną. moje serce tak często służyły grzechowi.z kim?). . czyli grzechy przeciw czystości są najczęściej grzechami ciężkimi i dlatego należy sobie przypomnieć. (W oczy bardzo uprzejmy. urągano i szydzono z Ciebie. które ogarnęły Ciebie całego i doprowadziły do śmierci. wyjawiając bez potrzeby jego błędy i wady. a ja tak często schodziłem na złe drogi.Kłamałem.Byłem obłudny wobec bliźniego. Przebacz mi. I oto widzę.Zaniedbałem Spowiedź i Komunię Św. ile razy doszło do nich. . .W Adwencie. Twoje Ręce są przebite gwoździami. Nie pożądaj domu bliźniego twego.Zatrzymałem rzecz znalezioną. . ani żadnej rzeczy.Obmawiałem bliźniego. . a ja obrażam Cię grzesznymi myślami. w jakich zostały popełnione . majątku. ciała innych. . . wielkanocną. Usta Twoje są spieczone od gorączki. że moje grzechy są rzeczywistą przyczyną Twej Męki.Uwaga: Grzechy przeciw tym przykazaniom.a ja tak . Boże.Oczerniłem bliźniego czym bardzo mu zaszkodziłem. Żal doskonały Panie Jezu Chryste.Rozmawiałem w sposób nieczysty o sprawach płci (rozmowy zmysłowe.W ubiorze i zachowaniu się nie przestrzegałem zasad rozumnej wstydliwości. Nie kradnij 10. Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych. Przebacz mi. grzechy moich rąk. wadze. „tłuste żarty").

Daj mi serce prawe.Zapomniałem w niej wyznać. zapłacić za to. Kieruj mą drogą przez świat ku chwale Twego Imienia. Amen. prawą wolę i umiejętność. Wybacz mi. co ukradliśmy. proszę. błogosław moje postanowienie. o ile to tylko możliwe.obojętny jestem na Twoją miłość i tak czuły na wszystko. zwrócić. Zadośćuczynienie Pan Bóg przebacza nam w spowiedzi całą winę. modlimy się pokornie o Jego pomoc: Dobry Boże. abym poznał Ciebie. Amen. wykonał tak. słabości i złości nie przestałeś nas miłować do samej śmierci. W Jego oczach nie jesteśmy już grzesznikami. z którymi poróżniliśmy się. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Wstęp 1. rozumu. udziel mi. Ufając Twej miłości i miłosierdziu proszę: pomóż mi nawrócić się.. Proszę Cię o rozeznanie. pogodzić się z tymi. czego ode mnie żądasz. Postanowienie poprawy Przyrzekając Panu Bogu poprawę. unikać grzechu. Musimy. Boże. Niech moja droga do Ciebie będzie prosta. Ale oczekuje od nas naprawienia tego. Najpierw musimy naprawić. co zepsuliśmy przez grzech. co pożyczyliśmy. Sprawozdanie z pracy nad sobą: . Amen. (co postanowisz sobie na najbliższy okres?). miłosierny Boże. Tomasz) Wszechmogący. serce mocne. a zwłaszcza oszczerstwo.Pokutę zadaną odprawiłem. co sprzeciwia się mojemu egoizmowi. aby nie zniżyło się do niegodnej namiętności i nie ugięło się wobec nieszczęścia. Udziel mi także.: niewiele. Ostatnia spowiedź była przed . zwłaszcza ciężkiego. krzywe wyrządzoną Bogu. tej łaski. które daliśmy innym. . Daj mi. przeprosić za obrazę. i łaską Twoją odmień moje serce. by . abym gorąco pragnął. pewna i doskonała aż do końca.Osiągnąłem (np. jak powinienem. Szczególnie postanawiam. trzeba przeznaczyć odpowiednią sumę na biednych lub na cele kościelne). gorliwości. dlatego że) MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ O wytrwanie w dobrym (Św. Mimo całej naszej niewdzięczności. naprawić zgorszenie. abym się przy końcu swoim mógł połączyć z Tobą. roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko. sprostować obmowę. Pomóż mi służyć Ci słowem i czynem. abym Cię słuchał. O. aby nie uwiodły go żadne niskie pragnienia. wierności. że .Nie zataiłem podczas niej żadnego grzechu ciężkiego. (Jeśli to niemożliwe. Boże. abym wszystko. A więc: Musimy oddać to. z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie. Sposobności po temu dostarcza nam: .W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to. 2. co zniszczyliśmy. o Panie. o Panie. Następnie musimy naprawić obrazę. jaka to sposobność).. o ile możliwe. co Tobie się podoba. krzywdę i szkodę wyrządzoną bliźniemu.

obmyj tej godziny. zsyłając na nas różne przykrości. Kapłan przy Spowiedzi Św. Zadaną przez niego pokutę wykonamy jak najrychlej i jak najlepiej. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy. telewizji itp. jakiś datek na dobry cel. od alkoholu. a więc: jakąś modlitwę. warte Boga swego. Drogę Krzyżową. * Według litości Twej nie policzonej. kina. * A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności. * Którą przyniesie grzesznik uniżony. że nie trzymasz słowa. * Nie chciej mi bronić swojego natchnienia. jeśli do pokuty zadanej przez kapłana dodamy od siebie jakiś uczynek pokutny. * Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego! Obmyj mnie z złości. * Według wielkiego miłosierdzia Twego. np. w którym mnie grzech trzyma. że ta kary ujdzie głowa. Pieśń Bądź mi litościw.Bóg sam. Cierpliwe znoszenie tych przykrości jest najlepszą formą pokuty. * I racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia. * By nie mówiono. niepowodzenia. choroby.. Ale będzie bardzo dobrze. . * Wróć radość. papierosa. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony. Boże nieskończony. * Oczyść mnie z brudu. utratę bliskich itp. jakiś post. * Boja poznaję wielkość mojej winy * I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. którą niewinność nas darzy. * Boś przyrzekł. Odwróć twarz swoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje odpuść nieprawości: * Stwórz serce czyste. np.

pozostawiając Mnie samego. że dusze nie poznały Miłości. „aby raczyła rozpalić w jej duszy ogień miłości Bożej. uzyskać wielki pożytek. miłością i pragnieniem. Dzieci fatimskie ożywione prawdziwą wiarą w ukryte Bóstwo Jezusa w Eucharystii padły na kolana przed aniołem udzielającym im Komunii Św. z żywą wiarą. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa. aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna Swego i wyraźnie czułam Jej opiekę nad sobą". Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. 47 . jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego".54 KOMUNIA ŚWIĘTA 47 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym". do serca ludzkiego. w zjednoczeniu się z Bogiem samym .5 str. mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy. Sw. powinno się do tego Sakramentu przystąpić z wielką czcią i pobożnością. zwłaszcza Eucharystia. (Dz 1385) Św. (Dz 1114) . Maksymilian: „Właśnie po to istnieją Sakramenty Św. gorąco prosiłam Matkę Bożą. kiedy przychodzę w Komunii św. a zajmując się czym innym. Faustynie Pan Jezus powiedział: „Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. jak Mi smutno. Faustyna: „Przed każdą Komunią Św. w coraz gorętszym umiłowaniu Go. uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 KOMUNIA ŚWIĘTA Św. O. ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie. NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej Aby z Komunii Św. Prosiła również Matkę Bożą o to. rozkoszą Moją jest jednoczyć się z duszami. w upodobnieniu się do Boga. Wiedz o tym córko Moja. byśmy otrzymali moc do pokonania wszystkich przeszkód w dążeniu do Boga.

kiedy wiesz dobrze. w którym zdobędziecie najwięcej siły w ciągu życia. które ma nas uwolnić od codziennych przeciwieństw i ustrzec od grzechów śmiertelnych". Korzystajmy z tego Sakramentu Miłości. „Nabożeństwo Eucharystyczne . że zasmucasz Mnie bardzo. (Opracowano na podstawie „ Ogień Miłości Boskiej " i „Dzienniczka s. Jan Paweł II w swojej encyklice „Ecclesia de Eucharistia" naucza. Wiedz o tym. Faustyny) Ojciec św. z rąk kapłana. jakie miała Matka Najświętsza. poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną w Mojej tajemnicy Miłości. każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy Eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu (. pozbawia się nieprzeliczonych łask Bożych. Kiedy już po przyjęciu Komunii św. Bonawentura dodaje: „Kto opuszcza Komunię Św. Widzisz. ponieważ daje nam Twórcę łaski.. że nie da się zbudować wspólnoty parafialnej bez głębokiej pobożności Eucharystycznej: „Każdy krok ku świętości. Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie zamieszkałym na ołtarzu. poskromienia namiętności. niż wszystkimi innymi zajęciami przez resztę dnia (. że ze wszystkich momentów waszego życia.) Bądźcie pewni. jest czymś najcenniejszym. każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła. ponieważ ma za przedmiot Boga.. Faustyny: „Córko Moja. jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?" Niejako uprzedzając nauczanie Papieża. czas jaki spędzicie przed Boskim Sakramentem będzie tym czasem. kiedy Mnie opuszczasz w Komunii Św. Owoce Komunii św. Faustynę: Pan Jezus do św. że Eucharystia jest „lekarstwem. Na nowo uświadamia nam. najsłodszym. Drobne twoje usterki znikną w Mojej Miłości. że obok Komunii Św. pozbawia się sił i pomocy potrzebnej do zwyciężania pokus.. Podobnie myślał Św. odpuszczania lekkich grzechów. że jedynym kwadransem poświęconym Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie dokonujesz więcej. że „Eucharystia tworzy Kościół". .Prośmy Matkę Bożą. że upadłaś ciężko. a spożywanie Ciała Pańskiego oraz adoracja Najświętszego Sakramentu poza Mszą Św. już dla tej jednej opływaliby w nieograniczone szczęście. Św. Pius X. pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych jako jej pokarm duchowy. pokłońmy się serdecznie Panu Jezusowi i przyjmijmy Jego Ciało godnie do ust. Pan Jezus pouczył s. a ugruntowania się w dobrym". Pio kiedy pisał: „Tysiąc lat spędzonych wśród chwały ludzi nie można porównać nawet z jedną godziną przebytą na słodkiej rozmowie z Jezusem Eucharystycznym". to każdego dnia. powrócimy na swoje miejsce uklęknijmy i oddajmy hołd Panu Jezusowi. Dalej Ojciec św. abyśmy mieli podobne pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swego serca. jak odwiedzanie Pana naszego. stają się dla wiernych „niewyczerpalnym źródłem świętości" ponieważ „pozwalają zaczerpnąć z samego źródła łaski". Pamiętajmy.. Alfons Liguori często powtarzał: „To pewne. Papież . najbardziej zbawczym.powiedział św. jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. przypomina. jeśli to możliwe." (Dz 156) Kiedy przyjmujemy Komunię Św. co Kościół posiada na drogach historii". Gertruda ofiarowawszy na uczczenie Świętych Aniołów ten Najświętszy Sakrament wiedziała. zapalenia woli do czynienia dobra.) Jeżeli zaniedbamy Eucharystię. Powitajmy Go i rozmawiajmy z Nim jak z najlepszym Przyjacielem. Św. nie opuszczaj Komunii Św.. światła dla rozumu. uklęknijmy na kolana. o. że ci Najświętsi Duchowie tak niewypowiedziane rozkosze z tego czerpali. że drogie są te chwile. chyba wtenczas.. w których Bóg przebywa w naszym sercu. Przedstawmy Mu nasze potrzeby i prośby. będzie najbardziej pocieszającym w godzinie śmierci i wieczności". Św. możemy ofiarować w różnych intencjach. że chociażby przedtem żadnej innej nie byli doznali. żaden czyn nie jest tak miły Bogu i tak pożyteczny.jest nabożeństwem najszlachetniejszym. ponieważ słodki jak Bóg". Sobór Trydencki uczy nas. że „Eucharystia.

) gdyż nawiedzenie jest dowodem wdzięczności. wdzięczności i wynagrodzenia". To w Niej i przez Nią. Chcecie. „Gdy nabożeństwo Eucharystyczne rozpowszechni się wśród wszelkich klas społeczeństwa w świecie. ale i potem. świat się odrodzi. jako Pośredniczce wszelkich Łask. Paweł VI w encyklice „Mysterium fidei" naucza: „Wierni niech nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. aktami przywiązania. Piotr Eymard. W dziele bowiem ludzkiego odkupienia Najświętsza Maryja Panna była z woli Boga nierozerwalnie złączona z Chrystusem. miłości.. a szatan nie odniesie zwycięstwa nad wami". Więc nawiedzajcie często Jezusa. tak że nasze zbawienie dokonało się na mocy ścisłego powiązania miłości i cierpień Jezusa. zależy od zjednoczenia się ze Mną przez życie Eucharystyczne.Aby z kultu Najświętszego Serca Jezusowego spływały na społeczność chrześcijańską. że odrodzenie waszej Ojczyzny. uczcił także najukochańsze Serce Niebieskiej Matki. Jan Paweł II nazwał Ją „Niewiastą Eucharystii". Dlatego Św. oddawszy należyty hołd Najświętszemu Sercu Jezusa. komu tylko możesz. umacnia słabych i pobudza wszystkich. aby Bóg udzielił wam wielu łask? Nawiedzajcie Go często. (. .. Jan Bosco . Św. pociesza strapionych. Maksymilian Kolbe polecał. które Aniołowie we dnie i w nocy otaczają" Słowa Pana Jezusa do sł. Chcecie zwyciężyć szatana? Uciekajcie się jak najczęściej do stóp Jezusa. lubił Ją nazywać „Matką Boską od Najświętszego Sakramentu". nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest koniecznym środkiem. aby szatan panował nad wami? Nawiedzajcie Jezusa jak najrzadziej.«" (. który winien być przechowywany w kościołach w miejscu najdostojniejszym i z jak największą czcią (.. obfitsze korzyści.. aby udając się do Jezusa Eucharystycznego nie zapominać nigdy o obecności Maryi. skoro na Kalwarii stała pod krzyżem Jezusa" (J19. „Nie opuszczajcie nigdy codziennego nawiedzania Najświętszego Sakramentu nawoływał niestrudzenie Św.) Królestwo Boże zbliży się do was..) Obudziwszy się w nocy. Moi drodzy. Nastąpi braterstwo narodów. o które prosicie (ale bez zastanowienia): »Przyjdź Królestwo Twoje. Chcecie. Pio mówił często do swych synów duchowych: „Czy nie widzicie zawsze Matki Bożej obecnej obok Tabernakulum? A jakże mogłoby Jej zabraknąć. udziela się Jezus w Eucharystii mocą Ducha Świętego. kształtuje obyczaje. Również Św. mieszka z nami pełen łaski i prawdy. przenieście się myślą do kościoła i odwiedzajcie Mnie w Tabernakulum. Nie tylko bowiem podczas Mszy Św. Jest więc rzeczą jak najbardziej stosowną. jej rozkwit i utrzymanie się w niezależności. znakiem miłości i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa Pana w tymże Sakramencie.. Chcecie być pokonanymi? Przestańcie nawiedzać Jezusa. wierni powinni łączyć z nim ściśle kult Niepokalanego Serca Maryi. aby lud chrześcijański. oraz szukali nie siebie. którzy się doń zbliżają.. o. żywi cnoty.. dniem i nocą jest On pośród nas.. co Boże". wielki apostoł i miłośnik Eucharystii. aby na Jego przykładzie uczyli się być cisi i pokornego serca.) Mów... aby odnieść zwycięstwo nad szatanem. uświęcenie rodzin (. aby udzielał ich wam mało? Nawiedzajcie Go rzadko. owszem na cały rodzaj ludzki.Ojciec św.. który otrzymał życie Boże od Chrystusa przez Maryję. Św. Alfons Liąuori każde nawiedzenie Najświętszego Sakramentu łączył z nawiedzeniem Matki Bożej. ale tego. Staraj się dzień dzisiejszy przeżyć u stóp moich na adoracji. Bożej Wandy Malczewskiej „Przez Najświętszy Sakrament Polska będzie ocalona” Ojciec święty Pius IX Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym Maryja jak nikt jest zjednoczona z Jezusem w Tajemnicy Eucharystii i nikt tak jak Ona nie może być wsparciem i przewodnikiem w pogłębianiu wiary w tę niewysłowioną Tajemnicę.pragniecie. Dał temu pełny wyraz w encyklice Haurietis aąuas Papież Pius XII:. 25). z miłością i bólem Jego Matki.

którą ja mam przyjąć w życiu swoim. niech Twoja czysta i szlachetna Krew pulsuje całą mocą w moim sercu. którzy przed każdą Komunią Św. żeś za mnie umarł. Jezus. wzywasz mnie. miłuję Cię. O słodki mój Oblubieńcze. na dziękczynienie i uwielbienie. woli. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego. jaką mają ku Tobie wszyscy Aniołowie. i tę nędzną miłość moją łączę zgniłością. abym Cię przyjął. otrzymają takie pragnienie Komunii Św. mój Jezu. która Cię skłoniła do ustanowienia tego Najświętszego Sakramentu. Otworzyłeś w mym sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie. udziel mi łaski. aby mnie nakłonić do Twej miłości? Nie dość Ci było tego. udzielaj mi Swego życia Bożego. miłuję Cię nade wszystko! Precz więc z serca mojego wszelkie uczucia ziemskie! Tobie. wszyscy Święci i Maryja Twoja Najświętsza Matka. proszę Cię. najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. Tak jest. do miłowania nawzajem Ciebie. o podwójnej wartości. cóż więcej mogłeś uczynić. Pragnąłeś. która wytrysnęła z Serca Twego? (Dz. ze skruchą za własne grzechy oraz świadome i nieświadome przewinienia ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu. żeby to przyjęcie było dla Ciebie miłe. mogą być pewni. jako w jedynym przedmiocie swoim. Rozmowa z Panem Jezusem O Jezu mój. Dozwól miłościwie. aby zakonsekrować hostię. abym Go tak przyjął. gdyż prócz Ciebie nic innego nie pragnę. przemień mnie w Siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej Św. O Jezu. Oddaję Ci całą istotę moją. przed którym zginają się wszystkie kolana: w niebie. A czemuż chcesz przyjść do mnie. 832) MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ Jezus. nieskończonej miłości godna! Miłuję Cię więcej niż siebie samego. Faustyna: „O Jezu miłosierny. O nieskończona dobroci Boża! Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie dla mnie! Przez miłość.Obietnice dotyczące Komunii Świętej Tym. na ziemi i pod ziemią. będę wprowadzał coraz głębiej w tajemnicę Mojej Miłości. ja cały oddaję się Tobie. którzy Mi przyniosą w darze jakąś ofiarę lub przezwyciężenie siebie przed przyjęciem Komunii Św. o Miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić Najświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem. o mój Jezu? Aby się teraz najściślej ze mną połączyć i obdarzyć mnie swoimi łaskami. dla uczczenia Sakramentu Ołtarza. . Kto zrozumie i pojmie tę głębię miłosierdzia. o Jezu. Ci. piękności nieskończona. otoczony i uwielbiony przez niezliczone chóry Aniołów i Świętych. Panie mój. którzy Mi poświęcą pól godziny po przyjęciu Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania. przez co oczyści się ich sumienie i osiągną jasne i pewne rozeznanie swoich słabości i błędów. Tych. i żarliwe pożądanie Mnie. od pierwszej chwili poznania Ciebie umiłowało serce moje i utonęło w Tobie. że nigdy nie przyjmą Komunii Św. Ty dziś cały mi się oddajesz. któremu ubodzy pastuszkowie i święci Trzej Królowie pokornie się kłaniali. abym Cię miłował. Amen. Nieogarnionego. całą miłość poświęcam. który teraz jest w niebie po prawicy Ojca Przedwiecznego. a dla mnie zbawienne. chce zstąpić do mnie i u mnie zamieszkać! Ten sam. ten sam też. Faustyny do Komunii Świętej Św. miłuję Cię nad życie własne. który za mnie tyle cierpiał i umarł na krzyżu. że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. mój Bóg i Zbawiciel. (Zaczerpnięte z książki: „Szatan istnieje naprawdę") Przygotowanie Św. zamieszkać w moim sercu. prawdziwy Bóg i Człowiek razem. Ty wiesz. ten sam. Twoja żywa Krew łączy się z krwią moją. Ty sam. że już nie będą mogli beze Mnie żyć i w ten sposób każde jej przyjęcie istotnie godne będzie dla nich. o Zbawco mój. z jakim utęsknieniem śpieszyłeś do Wieczernika. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja (będzie) pobudką do czynów. O miłości niezmierna! Bóg mój cały mi się oddaje! O Boże mój.

Miłość O mój Jezu. a zbawiona będzie dusza moja! Pragnienie O najukochańszy Jezu. Boże mój. że mi będziesz miłosierny i napełnisz mnie Twymi łaskami. Spodziewam się przeto. Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Przy komunikowaniu Kapłan mówi: Ciało Chrystusa. 52) . do mego biednego serca. Odpowiadamy: Panie. mego najlepszego Boga i Ojca. abyś wszedł do serca mego. żeś na krzyżu za mnie umarł. rozgniewałem i obraziłem. Boże. kocham Cię nade wszystko! Najsłodsze Serce mojego Jezusa. Nadzieja O mój Jezu. w którym z miłości ku mnie się ukrywasz. mogę znaleźć pociechę. bo bez Ciebie żyć nie może. Przyjdź. Przyjmujący odpowiada: Amen. MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ Po Komunii Św. przyjdź do mnie! Kapłan podnosi Hostię Św. spokój i prawdziwe szczęście. to nam objawiłeś. Jezu. Przyozdób serce moje Twoimi cnotami. ponieważ Ty sam. ponieważ nimi Ciebie. abym Cię coraz więcej kochał! O Jezu. przyjdź teraz do mnie! Dusza moja tak bardzo tęskni za Tobą. abyś przyszedł do mnie. wieczna i nieomylna Prawda. Chcesz przyjść do mnie i zamieszkać w moim sercu. Żal O mój Jezu. Amen. Uwielbienie O mój Jezu. nie jestem godzien. Amen. tak mnie umiłowałeś. Błogosławieni. a teraz z miłości ku mnie chcesz się stać jeszcze pokarmem mojej duszy! Czymże mogę Ci się odwdzięczyć za Twoją miłość? Pragnę Cię miłować z całego serca. bądź miłościw mnie grzesznemu! Jezu. Amen.Wiara O mój Jezu. U Ciebie tylko. W tej świętej. moim najwyższym Dobrem. Uznaję Cię moim Panem i Bogiem. o najukochańszy Jezu. nie jestem godzien. moim Stwórcą i Odkupicielem. a z miłości ku Tobie chcę żyć i umierać. katolickiej wierze pragnę żyć i umierać. odpuść mi grzechy moje! Pokora O mój Jezu. którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. aby się Tobie podobało. można odmówić modlitwę Anioła Pokoju z Fatimy (str. a będzie uzdrowiona dusza moja. wierzę mocno. razem z wszystkimi Aniołami i Świętymi uwielbiam Cię tu w Najświętszym Sakramencie. spraw. ale powiedz tylko słowo. o mój najdroższy Jezu. ale powiedz tylko słowo. że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen. i mówi: Oto Baranek Boży. z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego. które powinno zupełnie do Ciebie należeć. który gładzi grzechy świata.

abyś mnie grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył. od żłóbka aż do krzyża ofiarowałeś się z najczystszej miłości Twojemu Ojcu niebieskiemu i wypełniałeś zawsze Jego wolę. gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą. Panie i Boże mój! Wierzę. O mój Jezu. że mnie weźmiesz do nieba. niech usuwa występki. Proszę Cię. kiedy samego siebie mi dałeś. spraw. tak abym kiedyś twarzą w twarz oglądał w niebie na wieki. rozum. ale Zbawicielem! Słodkie Serce Jezusa mojego. radością i szczęściem doskonałym. ani władzami duszy. abym spełniał Najświętszą Wolę Twoją i jak teraz pod zasłoną chleba Cię widzę. abym się nigdy od Ciebie przez grzechy nie odłączył. który możny jest i święte Imię Jego! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie! Amen. Składam Ci dzięki. Spraw to Panie. tak jawnych jak i skrytych. jedynie z miłości ku Tobie. Dzięki Ci składam za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu! Już Cię teraz nie puszczę mój Panie. Już ty będziesz moim. nie zwiększy mej winy. Język mój niech Cię odtąd wielbi i . niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół. niech Cię kocham coraz więcej! Chwała i uwielbienie. niech mi przymnaża miłości. nędznego stworzenia. Błagam Cię. pokory i posłuszeństwa. poświęcam Ci duszę moją. niech ta Komunia Św. lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. wiekuisty Boże! Dziękuję Ci. a ja Twoim na wieki. niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość. wszelką miłość Aniołów zgromadzonych wokół Twego ołtarza. I ja teraz Tobie zupełnie ofiaruję się na Twoją służbę. niegodnego sługę swego. weselem wiecznym. nie dla moich zasług lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego. Amen. niech mi da przylgnąć do Ciebie. Tomasza z Akwinu Panie święty. Dziękczynienie i uwielbienie Przybyłeś więc. wolę i pamięć. Ciało moje i dusza moja niech będzie odtąd Twoją własnością. najdroższy Zbawicielu mój! Cześć Ci oddaję i do Twych nóg upadam Obejmuję Cię i przyciskam do serca. Ojcze wszechmogący. jedynego i prawdziwego Boga. Ufam. uwielbiam. żeś mnie grzesznego. o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi. Panie.Dziękczynienie po Komunii Świętej Jezu. wszystkie dziękczynienia. nie bądź mi Sędzią. i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego. ofiaruję Ci wszystkie uwielbienia. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. wszystkie upokorzenia. zupełnym nasyceniem. Tobie umieram! Jezu Twoim jestem w życiu i śmierci! O mój Zbawicielu mieszkaj we mnie! Boże mój i moje wszystko! Najsłodszy Jezu. Kocham Cię. aż do końca świata! Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu. bądź w każdym momencie. Niech uzbraja mą wiarę. Modlitwa Św. niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała. niech służy za tarczę dobrej woli. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. Przez Chrystusa Pana naszego. że mi odpuścisz i przebaczysz grzechy. żeś raczył przyjść do mnie. Ofiarowanie Najukochańszy Jezu. bo czegóż byś mi odmówił. Zbawicielu moim. Tobie żyję. cierpliwości. zasługującej na karę. ale chcę zawsze ich używać według Twego upodobania. dlatego też nie chcę więcej grzeszyć ani członkami ciała. mój Jezu! Tyś to sam do mnie wstąpił! Witam Cię całym sercem. już teraz Twoim własnym sercem. Poświęcam Ci ciało moje i wszystkie jego zmysły. Tobie. dziękuję. miłość i dziękczynienie. kocham.

Boże mój. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Oto ja. lub uczestniczą w takiej wspólnej ceremonii. włożył prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje. jaki podoba Ci się zesłać na mnie. Ciało Chrystusowe. abym Cię znowu ciężko obraził i został od Ciebie odłączony. ze wszystkimi jej cierpieniami. Amen. o dobry Jezu. a będę dość bogaty i niczego więcej nie pragnę. nauczycieli i dobroczyńców. Zabierz pamięć. o miłosierny Jezu. Proszę Cię też za mego spowiednika. o Matko moja. Duszo Chrystusowa. wysłuchaj mnie. * W każdym cierpieniu i w życia znojach * Pragnę tej siły. Św. do . za wszystkich ludzi żywych i umarłych. daj. obmyj mnie. Matko. Wszystko. posłużyła mi na żywot wieczny. (Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki Pańskiej wiernemu. Jezu cichy i Serca pokornego. spraw. upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam. ręce i nogi niech służą tylko dobrym uczynkom. Moje oczy. wzmocnij mnie. Przyjmij. Wodo z boku Chrystusowego. który odmówi pobożnie powyższą modlitwę po Komunii Św. uszy. Daj im. Amen. Amen. rozum oraz całą wolę. co płynie zeń. Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć Ran rozpamiętywani i myślą się w nich zatapiam. Pomóż mi. uczyń serce moje według serca Twego! Prośba O najukochańszy Jezu. Panie. Św. całą wolność moją. co Ci teraz obiecałem. Męko Chrystusowa. Daj mi jedynie miłość ku Tobie i łaskę Swoją. krewnych.) Pieśń Daj mi Jezusa. abym i ja także pomnażał się codziennie w pobożności i cnocie. co mam lub posiadam. wszystko. racz przyjąć tę ofiarę moją i dopomóż mi swą łaską. Udziela się odpustu zupełnego wiernym. W Ranach Twoich ukryj mnie. zbaw mnie.chwali modlitwą i pobożnymi pieśniami. Wspieraj nas i zachowaj od napaści złego ducha. i coraz bardziej Cię kochał. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. radości mego serca. abym dotrzymał tego wszystkiego. O najdobrotliwszy Jezu. o dobry i najsłodszy Jezu. napój mnie. * O daj mi. wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy. Ty mi dałeś. Daj mi raczej przedtem umrzeć w niewinności i czystości! Ty. mój Jezu. Aniele Stróżu i Święty mój Patronie. abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. mój Boże i moje wszystko! Nie dopuszczaj. abym Cię coraz więcej kochał! Najświętsza Maryjo Panno. Wszystko to zwracam Tobie i oddaję całkowicie rządom Twej woli.17). uświęć mnie Duszo Chrystusowa. czego potrzebują dla dobra ciała i duszy. moich rodziców. ale także w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Józefie. Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu Któryś za nas cierpiał rany. co już w usta twoje. abyśmy mogli być z Tobą złączeni aż do śmierci i w Twoim niewysłowionym Majestacie oglądać Cię w niebie na wieki. * Na krótki życia ziemskiego dzień. uświęć mnie. przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego. W godzinę śmierci wezwij mnie. Amen. O dobry Jezu. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poddania się woli Bożej Panie. nadziei i miłości. którzy po raz pierwszy przystępują do Komunii Św. Krwi Chrystusowa. policzyli wszystkie kości moje" (Ps 21. abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary. Natomiast w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego. módlcie się za mną. I każ do Siebie zbliżyć się. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością przyjmuję każdy rodzaj śmierci. pomnażałeś się nie tylko w latach. aby ta Komunia Św.* Jezusa daj! O złóż Go. Strzeż i broń nas wszystkich w walkach i pokusach. Najsłodsze Serce Jezusa. mam przed oczyma to. Od złego wroga obroń mnie.

można okazać miłość Zbawicielowi poprzez duchowe pragnienie przyjęcia Go do serca.* W Tobie słodycz. Miłuję Cię. daj. KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA Wiedząc jak bezcenne są łaski płynące z Mszy Św. * Bo za Tobą tęskno mi. gdzie skryłeś się z miłości do mnie. źle. przyjdź duchowo do mego serca. * O daj mi. daj. * Błogi pokój sercu da. * Ach. mój Boże. wzdycham. wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Twa. * Niech na wieki będzie Twe. wzbudzony za pomocą jakiejkolwiek pobożnej formuły. do mnie przyjdź. Matko. Jezusa Serce. Ku Tobie się serce rwie. należy też pamiętać o jeszcze jednej drodze pomnażania ich w codziennym życiu jest to częsta Duchowa Komunia Św.serca mego. * Niech rzuca w duszę swej łaski siew. * Nie ma miejsca w sercu mym. Benignie Konsolacie powiedział. uświęć i uczyń go podobnym Sobie. * Św. Amen. nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. * Weź me serce. przyjdź i nawiedź mnie Swą Łaską. * O daj mi. * Tylko miłość. * Daj Jego Ciało i Jego Krew. daj. Duchowych. Wejdź duchowo do mego serca i oczyść. jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie.... Komunii Św. że Ty. . * Ja żyć nie mogę bez Pana swego. W tym celu trzeba wzbudzić gorące pragnienie serca i modlić się własnymi słowami lub też aktami uwielbienia przekazanymi przez Kościół. * Bo On mi daje wytrwania moc. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Kocham Cię i pragnę Ciebie! Wejdź do mego serca. posiądź je. * Co pragnie służyć Mu dzień i noc..) Pieśń Jezu. Panie.. których reszta zaniedbuje. Jezu. Więc też w smutku spędzam dni. * Pragnę. do serca mego wejdź! * Przyjacielu czystych dusz.. Miłuję Cię. Modlitwa O mój Jezu. Pan Jezus Słudze Bożej s. * I za me grzechy gorący ból. * O mój Jezu. Alfons de Liguorii: „Wierzę. O daj mi. Kocham Cię nad wszystko i pragnę posiadać Cię w mej duszy. * Bo to mój Jezus. * Niech mnie ratuje w każdej rozterce. nigdy mnie nie opuszczaj!" (Obdarza się odpustem cząstkowym akt Komunii Duchowej. zwracam się ku Twemu Świętemu Tabernakulum.. Jezu mój. życia zdrój. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. * Niech się z Tobą złączę już. W czasie gdy przyjęcie Ciała Pańskiego nie jest możliwe. aby przyjmowała ile może Komunii Św.. Jezu. * Żyć bez Ciebie.* I kochać będę w cichej pokorze. Żadna rozkosz w życiu tym. Ja Mu u świętych stóp serce złożę. * O daj mi. aby wynagrodzić Komunie Święte sakramentalne. Choć nie mogę przyjąć cię w Komunii Św. mój Bóg i Król. Jezu.

Mówię to dlatego. (Dz. jednak ufam miłosierdziu Twemu. 666) Akt poddania się woli Bożej Niech najsprawiedliwsza. 55 . Pan Jezus do Św.Córko Moja. 1730) Św. 1030) Św. w Tobie zatonęło serce moje na wieki". na to tylko jedynie. Faustyny: „. Faustyna: „. Faustyna: „Uciekam się do Twego miłosierdzia. (Dz..6 str. o Panie. w Tobie rozpływa się serce moje. rozpaliłeś moją miłość ku Sobie. tym Cię goręcej ukocham. lepiej poznała. boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano. .. gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego. Sam.61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY Pan Jezus do Św. by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona.. która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. abym Ciebie. o co prosi". Któryś Sam jeden jest tylko dobry. Przedmiocie jedyny mojej miłości. (Dz. najwyższa i najsłodsza wola Boga mojego stanie się i wypełni we wszystkim. daj mi mądrość.. Faustyny: „Najmilsza mi jest dusza.wszelka dążność do doskonałości i cała świętość jest na wypełnieniu woli Bożej". O Boże litości. choćby był największym grzesznikiem". niech będzie uwielbiona i na wieki chwalona. W Tobie tonie dusza moja. ale całą mocą swej duszy i całym żarem swego serca. Faustyna: „O Jezu mój. obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. bo im Cię lepiej poznam. Amen. o Panie. ani nie pamięta ziemia ani niebo. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku Mnie. nie umiem kochać połowicznie. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne. u którego nikt nie doznał odmowy. Ty Sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy. 453) Św. umarłabyś z radości. daj mi rozum wielki i oświecony Twym światłem. Boże łaskawy. (Dz. o gdybyś wiedziała.

Nic więcej nie czyń. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy. Od próżnej obawy obelg. wiedz o tym. Wszyscy święci. abym. Od czczej żądzy uznania ludzkiego. Maryjo. że dusza czysta jest pokorna. Opiekuńcze dusz pokornych. Od próżnej wzgardy.. Matko Boża. strzegąc cnoty pokory w sercu moim. Amen. którzy nam wzorem pokory jesteście. 427) Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę O Dziewico niewysłowionej pokory. 1779) „Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze".". czego żądam od ciebie i przyjmij wszystko. Od czczej żądzy wyróżniania się. żem jest cichy i pokornego Serca". Michale Archaniele.". poznało nikczemność i nicość swoją. (Dz. Od próżnej obawy wyśmiania. zasłużył sobie na chwałę wieczną.Córko Moja trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora. że tylko dusze skupione go słyszeć mogą. Matko serc pokornych. Od próżnej obawy zapomnienia. akt ten polega na akcie woli. czystość intencji i miłość. lecz grzechu". Św. który jest cichy tak. abyś słyszała glos Mój. staraj się żyć w skupieniu. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów. módlcie się za mną! Módlmy się: O Jezu. aby nie uszła żadna sposobność. który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: „Uczcie się ode Mnie. Od czczej żądzy zaszczytów. bo pokornej duszy hojniej się dawa więcej. aniżeli ona sama prosi". które mnie do zguby prowadzą. Faustyny: „Niezmiernie jest Mi miłe to twoje stanowcze postanowienie zostania świętą.. używam wszechmocy. spuść miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności. 1361) * Św. (Dz. Od próżnej obawy upokorzeń. wysłuchaj mnie! Od czczej żądzy szacunku ludzkiego. co ci podaje Moja ręka. Józefie. módl się za mną! Św.... aby cię wywyższyć. ale uniżaj się głęboko przede Mną i z wielką ufnością zanurzaj się cala w Moim miłosierdziu. nie trać spokoju. Amen. usłysz mnie! O Jezu cichy i Serca pokornego. bo to jest cel życia duszy twojej. 576) „. idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego. tylko to. Bądź uważną. naucz mnie naśladować Twój przykład. obiecaną pokornym i cichym. * Pan Jezus do Św. (Dz.abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez miłość. Od czczej żądzy pochwał. Maksymilian: „Boję się nie śmierci. zachowaj mnie Jezu! Od czczej żądzy miłości ludzkiej.. . Od czczej żądzy udzielania wszystkim rad. (Dz. któryś pierwszy zgnębił pychę. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. Od czczej żądzy wyniesienia się nad innych. którą ci poda Moja Opatrzność do uświęcenia się. a tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś. Modlitwa o prawdziwą pokorę O Jezu cichy i Serca pokornego. Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do uświęcenia się. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim. by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną.

Amen. Prosimy za nimi. aby w nas nie gasła i nie słabła. pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie. Boże wieczny i niezmienny. odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem. abyś miał je w Swej opiece. z woli i łaski Twojej powierzyłeś nam dzieci. Synu Boży. niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich i niech moc jego działa przez nich na każdym miejscu. strzeż wiary naszych dzieci. Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra. aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość. Błogosław ich prace. które do Ciebie należą. który wierny jesteś w obietnicach swoich. odmawiając akt strzelisty lub nawiedzając kościół i innych zachęcał. aby jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek. aby w życiu zbłądziły. strzeż życia naszych dzieci. aby tak samo czynili. w majestacie nieskończony.mówił Św. Boże Ojcze. niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie. Jezu Chryste. Miłości niepojęta. Synu Dawidów. Boże. wspieraj nas. który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje. Bóg Syn i Bóg Duch Święty. aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały. dla nas ukrzyżowany. abyśmy słowem trafiali do serc dzieci. Maksymilian. daj łaskę. Modlitwa małżonków Boże. szukali Twojej woli na każdy dzień. gdy klękasz przed ołtarzem. niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju. Nie wstydź się swego przekonania . . Udziel im łaski. udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż. Jezu Nazareński. Boże. Daj im moc. Boga Trój-jedynego. Przedłużaj dni ich życia. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. aby były wierne Tobie i nie dozwól. Pomnóż ich wiarę. abyśmy miłując się wzajemnie. Maksymilian usłyszał jakieś bluźnierstwo. które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. podtrzymuj ich przy zdrowiu. Duchu Święty Boże. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. że wiesz. Modlitwa rodziców za dzieci Boże w Trójcy Jedyny. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej. rodziców. a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. dodaj sił i nadziei.Kiedy Św. ufność w Tobie i miłość serca. przed Kim klękasz. niech będzie można widzieć. bo przecież o nas się troszczą. Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem. Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. strzeż jego mieszkańców. Amen. Boże. pogodny wieczór życia i bądź z nimi. Amen. aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste. wszechmogący Królu nieba i ziemi. Błogosławieństwo domu Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec. zachowaj je w zdrowiu. starał się je wynagrodzić ile możności. jak mają służyć Bogu i bliźnim. aby słabość nie zwyciężyła nas. aby nie odczuwali samotności. aby pokonywały pokusy i trudności. Daj im. broń od złych przygód. aby potykali się potykaniem dobrym i osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. który w Synu Swoim umiłowałeś nas do końca. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw.

Do naszych domów również staramy się wracać z zapaloną gromnicą. 1052) Modlitwa za cały Kościół Święty Najłaskawszy Jezu! Chwalę Cię. Wtedy umierający nie lęka się śmierci. O gromnicy W Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej udajemy się do kościoła z gromnicami. Ty Sam ich utrzymaj w świętości". * Niechaj miłością każdy przejęty. a ona nas strzeże od uderzeń pioruna. z dziewięciu chórami Aniołów.Wszystko. niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajśw. tych.. Aniołowie Stróżowie. duszy lub ciału grożącego. proszę Cię za Kościół cały. Amen. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec. Jezusie. bez lęku i zagrożeń. Gromnica stanowi skuteczną ochronę od gromu. zgorszenia. Gromnica powinna się znaleźć w ręku człowieka. . co się w tym domu znajduje. herezji i wszelkiego nieszczęścia. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. dla której wszystkich stworzyłeś na obraz i podobieństwo Swoje. jest spokojny i wierzy. A łącząc się z niezmierną boleścią Twoją. by od jej płomienia zapalić światło miłości i dobra w naszych rodzinach. ku większej czci i chwale Twojej. aby żadne złe moce nie miały do nich dostępu. dając mu swój pokój. stanowi skuteczną ochronę na wszystkie złe chwile. niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. że Matka Boża czuwa i przeprowadzi go światłem gromnicy do Światłości Chrystusa. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. To światło stanowi dla nas wielką obronę. Św. uskarżam się przed Tobą. naszego Pana. Józefie Św. Z zapaloną gromnicą gospodarze domów powinni obejść swoje domostwa. sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kiedy zbliża się burza. Najświętsza Maryja Panna. co doń wchodzą i z niego wychodzą. Św. jakie zmarnowali. gradu. aby każdy według Boskiego Twego rozporządzenia. boleję i żałuję tylu łask i środków. aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło. pozwala nam przejść przez życie pewnie. W ten dzień święci się świece zwane gromnicami. Niepokalana. Św. Imię Święte Jezusa. aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. wielbię i miłuję całą miłością serca swojego za tę dobroć. niedowiarstwa. który odchodzi do wieczności. niech będzie z tym domem. ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY Św. Maryjo. Faustyna: „O Jezu mój. daj moc słowom kapłańskim. których mi jeszcze udzielisz. ognia. Bóg Syn. Pieśń Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św.. Korona Chrystusa. Dziękuję Ci za dobrodziejstwa kiedykolwiek mi wyświadczone. Ta świeca posiada wielką moc. zapalamy gromnicę. i za te. Panie. jak najlepiej korzystał z dobrodziejstw Twoich. Amen. Archaniołowie niech go strzegą. niech będzie tarczą jego. udziel mu miłości i światła Ducha Swego. powodzi. aby raczył zachować ten dom od piorunów. i Bóg Duch Święty. Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. (Dz. nabożnie prosząc za wszystkimi. * Czci w nim Jezusa. * Panno Najświętsza. Panie daj nam świętych kapłanów. napadów złych ludzi. które mogą zagrażać każdemu człowiekowi.

. Boże. * Usłysz Panie . Błogosławieństwo Papieskie Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi." * K. * Kardynał Stefan Wyszyński: „Bogarodzico Dziewico. aby lud chrześcijański. by zawsze godnie przewodził Twemu Królestwu na ziemi i kiedyś doszedł z powierzoną Mu owczarnią do życia wiecznego. Synu i Duchu Święty. * Korne prośby wysłuchać chciej. Niech Matka Twoja. który od Ciebie otrzymuje przewodników. Amen. * Nasza Królowa * Ojca Św. * Z ludu polskiego. Amen.. w zdrowiu zachowa. Módlmy się za Papieża N. by iść nią mógł. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia. Matko Chrystusowego Kościoła.Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu. * Przeto wspomagaj. Niech go Pan strzeże. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Najwyższego Pasterza Twego Kościoła i Namiestnika Chrystusa na ziemi. o gdybyś wiedziała. i uczyni Go szczęśliwym na ziemi. (Odpust cząstkowy) Pieśń Z woli Twej Boskiej. Pana naszego. po sześciu wiekach Twojej opieki nad Polską powierzamy Tobie Ojca Św. Jana Pawła II. Polsko. i nie pozwoli wydać Go w ręce Jego wrogów. by wypełnił zadania zlecone Mu przez Ducha Świętego. Królowo Polski i Pani Jasnogórska. * By nie zabrakło Mu nigdy sił. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O to Cię prosi cały Naród polski. który przyjmuje pobożnie . oświecaj. Faustyna: „Ojczyzno moja kochana. * Niech Go Pan zachowuje i wzmacnia.Niech Serce Twoje Ojca Św. * Wybrałeś Panie Ojca Św. (Dz.choćby tylko przez radio . * Usłysz Panie głos ludu Bożego. ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę.. * Niech się do Pana modli za niego. * Strzeż i chroń Jana Pawła II * I w opiece Go zawsze miej. w Trójcy Świętej Jedyny. którego Bóg powołał z Polski na Stolicę Św. wzmacniaj. I my się do stóp Twoich garniemy. ZA OJCZYZNĘ Św. wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w Swojej dobroci racz zachować wybranego przez nas Papieża. * Bo my modlitwy nasze wiążemy. * Wielbiąc Twe Serce Niepokalane. broń i wspieraj Go. na Twoich postanowieniach wszystko się opiera. * By jak najdłużej Opoką był. Ojcze. 1038) . błogosław Jego trudom i spełniaj pragnienia. każdego miesiąca w szczególny sposób modlimy się za Ojca Sw. polecamy Ci w głębokiej i dziecięcej czci i miłości naszego Ojca Św. Piotra i prosimy: otaczaj Go Twoją opieką i czuwaj nad Nim. * Wiedziesz Go Boże najcięższą z dróg. * Nasze potrzeby Tobie są znane. ZA OJCA ŚWIĘTEGO Dnia 16. Wieczny Boże. Przyjmij Jego modlitwy do Ciebie zanoszone. które mają na celu chwałę i dobro Twego Kościoła. zachowa przy życiu. * Od nieprzyjaciół zasadzek chroni. W. Jana Pawła II Wszechmogący. * Od złej przygody niechaj go broni. ale umiej być wdzięczna".. Kieruj.. pod zwierzchnictwem najwyższego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary: Przez Chrystusa.

1065) * Św. a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej.Ojczyźnie naszej. Zdrowaś Maryjo. Módlmy się: Boże. i najszlachetniejsze. 957) . Wieczny Boże. aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem". Wszechmogący. wysłuchaj modlitwy nasze. Najdrobniejsze życzenie Twoje..1752) Modlitwa za Ojczyznę Ojcze nasz.. by Tobie zawsze wierna. które dla ciebie poniosłem. że stworzenie nie rozumie mnie. Faustyny: „. łącz swoje małe cierpienia z Moją Bolesną Męką.. byśmy jej i ludowi Twemu.córko Moja. rozważaj często cierpienia Moje. a syny swe wiodła ku szczęśliwości. co ty cierpisz dla Mnie. mogli służyć uczciwie. (Dz. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje. wtenczas ukryję się głęboko w otwartej Ranie Serca Jezusowego. Najwięcej Mi się podobasz. A kiedy pod wpływem wielkich cierpień zadrży natura moja. aby nie wyszło żadne słowo użalania się do stworzeń. dni doświadczeń. które pognębić ją miały. Faustyna: „Na ołtarzu miłości będzie płonąć czysta ofiara woli mojej. spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce . Rządco i Panie narodów. 1512) Modlitwa Św. by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.. a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej. kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. chwałę przynosiła Imieniu Twemu. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem. Niech wszystkie upodobania moje. Boskie Swe dary racz spuścić na tych. w życiu prywatnym i publicznym żyli świętym prawem Bożym. daj mi moc do znoszenia cierpień. Połóż straż ustom moim. (Dz. Amen. Prymas Polski: „O Duchu Święty. a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Wiem dobrze. niech zawsze będą na ostatnim planie. a na pierwszym miejscu Twoja święta wola. wywyższę ją w potędze i świętości. droższe mi jest niż niebo z całymi skarbami. aby ofiara moja była doskonała. (Dz. o Panie. rządy kraju naszego sprawujące. a nic ci się wielkim nie wyda. nic nie mam na swoją obronę. Panie. * Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: * Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! W CIERPIENIU Pan Jezus do Św. kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne." Pieśń Boże coś Polskę przez tak liczne wieki * Otaczał blaskiem potęgi i chwały. * Kardynał August Hlond. jedno miłosierdzie Twoje. chociażby najświętsze i najpiękniejsze. która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje". Przez Chrystusa. którzy kierują losami Polski i na cały naród. dlatego ofiara moja czystsza będzie w oczach Twoich". abyśmy słuchając Twych natchnień. milcząc jak gołębica. * Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki * Od nieszczęść. Podtrzymuj mnie Jezu. a siły fizyczne i duchowe zmniejszą się. podtrzymuj mnie. z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. łączę się ściśle z ofiarą Jezusa na Krzyżu. Z niej wyjdzie iskra. Pana naszego.. Faustyna: „Jezu mój. błogosław Ojczyźnie naszej. kiedy rozważasz Moją Bolesną Mękę. nie skarżąc się. (Dz. dni próby.Pan Jezus do Św. w nim cała ufność moja".. Cała nadzieja moja to Serce najmiłosierniejsze Twoje. swoich pożytków zapomniawszy.

Mechtyldę nauczył. * Wtem i dusza twa usłyszy * W niebie pieśni dźwięk. * A to serce co tak boli. O słodka miłości! ofiaruję Ci boleść moją i tak nic nie znaczącą w porównaniu z Męką Twoją. pić powoli * I wypić do dna. jak to Chrystus Pan Św. Pij ten kielich Bożej Woli. do Jezusowych Ran. Niech cichutko łzy twe płyną * Tu. proszę. z jaką ją z Serca Jezusowego na mnie włożyłeś. A gdy Jezus już usłyszy * Twój boleści straszny jęk. * Dużo więcej może Bóg. Twoja siła mało może. * Musisz cierpieć. Pieśń Pij ten kielich Bożej Woli * Do ostatniej kropli sącz. * Z Sercem Bożym złącz. * Dźwigać krzyże dopomoże * Wśród wygnania dróg. * Choć z boleści łzą. a polecając Ją Tobie w tej myśli.Ofiarowanie cierpienia Ilekroć cię jakaś boleść trapi. ofiaruj ją zaraz miłości Boskiej. * Jeszcze kilka kropli masz. * Ziemskie bóle szybko miną. * A pocieszy Pan. ażebyś ją przyjął jako ofiarę miłą Boskiemu Twemu Majestatowi. Pij ten kielich chociaż ciernie * Ranić będą duszę twą. . * Krzyż ci dany dźwigaj wiernie.

wszystko pełne jest zacności. Synowi. Co pocznie. i na wieki wieków. * Jego nie przetrwa żaden. gdzie cały zbór stanie. i Duchowi Świętemu. Psalm 111 Całym Cię sercem chwalić będę. Moc swą okazał. Panie. Psalm 110 Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym. gdy wygnał pogany. jak Mu się podoba. pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi. a na ziemi * Wiecznie pamiętny będzie cudy swymi. * Stateczny w słowie. (alleluja). * Dlatego głowę wzniesie na wieki. * Wiecznymi czasy tego nie odmówił. Te się na wieki żadnych lat nie boją. teraz i zawsze. * Przy Tobie lud Twój w jasności stanie. Berło Twej mocy wydam z Syjonu. co raz postanowił. * Niech Imię Pańskie na wiek wieków słynie. * Gdzie rada mędrców. 62 . * A ten kraj synom Izraela dany. * Karmi i hojnie bogaci lud wierny. i ninie. * Wśród nieprzyjaciół panując Twoich. * Świat cały padnie u Twego tronu. Pyszną na ziemi głowę poniży. * Ciebie z wnętrzności Swoich wydałem. Pan to miłosierny. W. * A zaś słusznością prawa prostowane. * Pełen uwielbień wiek sprawiedliwości. * Sąd swój rozciągnie po całym świecie * I nieposłuszne narody zgniecie. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany. * Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane. Pan to poprzysiągł. * Z mętnej po drodze pić będzie rzeki. * Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * Dam za podnóżek pod Twoje nogi. * Jak na początku i zawsze. Boże. * Pan sługi swoje z niewoli wybawił * I dla nich wieczny testament zostawił. * W dzień gniewu swego zetrze tyrany. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu * Ojcu. Jego zaś mowa * Danego nigdy nie cofnie słowa. * Bo na słuszności i na prawdzie stoją. Pan dobrotliwy. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie. * A Ty używać będziesz praw swoich. Amen. * Nim jeszcze zorzy świecić kazałem. .66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA K. * Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba. Panie.7 str. * Którymi władnie. jak była na początku. * Która Mu Jego chwały ubliży. Duchowi Świętemu. * Ty jesteś kapłan do końca wieka * Według obrządku Melchizedeka.

Psalm 112 Szczęśliwy i nie zna kaźni. Światło wieczyste. * Gdy drugim swego udziela. * Że co wyrzecze. Ojcu razem i Synowi. najwyższego Pana. * Bezpieczny w nadziei Bożej. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy. * Przeto uczynnością słynie * I chwała jego nie zginie. * Aż nieprzyjaciel upadnie. * Rozlej miłość niepojętą. który * Wysoko siedząc. * Zawsze im Pan jest życzliwy. Krew Jego zacna na ziemi. * Kto w Pańskiej żyje bojaźni. Kto się wżdy z Panem tym porówna. * Świętemu także Duchowi.-* Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi. Trójco Święta. * W słowie się swoim tak rządzi.. byśmy Ciebie * Z świętymi chwalili w niebie. tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. wszystkie ziemie. i co jest na ziemi. Chwała bądź Bogu.. * Racz to sprawić. .. tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. * A prawda Pańska wiecznie uiszczona. * Oczyma widzi nieuchronionymi. * A bojaźń Boga początkiem mądrości. Ojcu razem i Synowi. biedne sieroty. * Zgrzyta. * W sercach. boleje. Dom jego będzie obfity * W zbiory i trwałe zaszczyty. * Do skutku nie doprowadzi. On ubogiego z nędzy wyprowadzi * I z książętami na ławie posadzi. * Niechaj świat Boską chwałę opowiada. co w głowie uradzi. Psalm 113 Chwalcie. * Porówna zawdy z możnymi. z zazdrości sinieje. Chwała bądź Bogu. * Światło jest nad cnotliwymi. Zły na to patrząc. * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię! * Bo litość Jego nad nami stwierdzona.. Hymn Już słońce schodzi ogniste. Człek miły. * A cześć poczciwego człeka * Pójdzie od wieka do wieka. * Ciebie wieczorem prosimy. * I zły go język nie trwoży. z swej niebieskiej góry. pełen wesela. nie zbłądzi. Chwała bądź Bogu. * Ty Jedność. * Świętemu także Duchowi.Imię ma straszne i pełne świętości. * Ci. * Wydoła złej chwili snadnie. * Miłe w jej domu rozmnażając dziatki. * Jak była. * Litosny i sprawiedliwy. o dziatki. * On niesie radość dla niepłodnej matki. * Pan ma narody wszystkie pod nogami. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.. naszych. Stateczność jego cnej duszy * Żadną się rzeczą nie wzruszy. * Najmilsza jemu jest droga * Iść według przykazań Boga. * Taki. * Jego się chwała wznosi nad gwiazdami. co z niej biorą wzór życia na ziemi. * I co na niebie. * Po wszystkie wieki będzie uwielbione. Psalm 117 Boga naszego chwalcie. Ludzka pamięć jego sprawy * Uwieczni: „Był to mąż prawy".. * Jak była. Ciebie my z rana wielbimy. Niechaj noc zaćmi mgły swymi. * Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana! * Niech Imię Pańskie przebłogosławione. * Ród się cnotliwych rozpleni * I będą błogosławieni.

Które z naszymi przodkami. Pana. A litość od pokolenia * Do pokoleń i zbawienia * Tych. * I rozradował się duch mój w Bogu. * Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. * A bogaczy z niczym wypuścił. Zbawicielu moim. uwielmożnił w pokorę zamożne. Złożył mocarzy z stolicy. * Gdy myśli pysznych rozproszył * I dumne serca pokruszył. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. kiedy w stałą * Wziął w opiekę swą wspaniałą. Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej: * Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Wyniosłych złożył z tronu. Bóg mój. * Kiedy dla mnie uczyniła * Cuda nigdy niepojęte. Sługę swego. miłosierny * Bóg w przymierzach swoich wierny. * A pogardził bogatymi * I zrównał ich z ubogimi. Bo wielkimi darami uczczonam od tego. * Rozproszył pyszne myślą serce swego. święte Imię Jego.Magnificat Wielbij. Duchowi Świętemu. ich dobra spanoszył. * Chce Ją mieć błogosławioną. * Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. albo: Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. * Bóg mi rozkoszą serca i weselem Ducha. * Któraś od Niego wybrana. * Uczynił i zawarł stałe * I na wieki wiecznie trwałe. co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym. Bohaterów dumnomężnych. Wejrzał On z swojej stolicy * Na pokorę służebnicy * I po wszystkie wieki czczoną. . * Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Wypełnił. Chwała Ojcu i Synowi. jedyna otucha. * A pokornych wyprowadził * I na tronach ich osadził. Przyjął Izraela. * Gdy strącił z tronu potężnych. * Abrahamowi i nasieniu jego na wieki. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu. Przeto wszystkie narody. * Który możny jest i święte Imię Jego. duszo moja. * Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. teraz i zawsze. * Którego moc przedziwna. Jako mówił do ojców naszych. * Wspomniawszy na miłosierdzie swoje. * Której imię zawsze święte. Amen. Głodnych nasycił hojnie. * Abrahama potomkami. * I na wieki wieków. użyczył mu miłosierdzia swego. Którzy się Pana boją. * I wesel się w Bogu twoim. Synowi. znikczemnił wielmożne. * Izraela. szczęśliwi na wieki. * Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. * I Duchowi Świętemu. * Wywyższył. * Co jest Zbawicielem moim. * Wspomniał nań. Wszechmocny Pan nieśmiertelną * Moc okazał swoją dzielną. Jak była na początku. * Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Uczynił moc ramieniem swoim. albo: Wielbij. sługę swego. Łaknące napełnił dobrami. Gdy ubogich bogactwami * Dom napełnił i skarbami. A miłosierdzie Jego od narodu do narodów * Bojącym się Jego.* Chwała Ojcu. Pana. * Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Chwała Ojcu i Synowi. duszo moja. Moc najwyższa mnie wsławiła. co ziemię osiędą. zbawienie moje. co się Boga lękają * I Panem Go swym uznają. * Świętemu także Duchowi * Niech będzie wszędzie stateczna * Teraz i na wieki wieczna. * A podwyższył pokorne. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego. Amen.

w tym świętym progu * Dajmy cześć Bogu. * Wzrusz modłami swymi * Tego. * Bramo niebios błoga. * Daj nam żyć w pokorze. * Ślepym przywróć blaski. dom Boży. * Jerozolimo. * Śpiesząc do pracy.. * Próżno straż czujna opasuje mury. * Utwierdź nas w pokoju. Winnych wyzwól z więzów. * Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje. co Twym Synem * Zechciał być na ziemi. coś Gabriela * Słowem przywitana. O wy. Ty. co chlebem nędzy swej żyjecie. Okaż. * Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. * Przed Panem każdy w pokorze padnie. * Uproś wszelkie łaski. sądzić lud będą. i ninie. Chwałą bądź Bogu w Trójcy Jedynemu. Królowo. * Matko nas ludzi: Salve Regina! Nędzne my dzieci Ewy wołamy: * Do Ciebie. Dla braci naszych i dla bliźniego * Prośmy o pokój. * Na nic się przyda wstawać o północy. * Chrystusowi pienie. * Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry. * Drogę ściel bezpieczną. jak tylko spoczniecie. * Iszcząc swe śluby i śluby owe * Izraelowe. Matko litości! * Nasza nadziejo. Twojego Syna * W górnej krainie: Salve Regina! K.. Daj wieść życie czyste. * Budowa jego co dzień się mnoży: * Kędy ma słynąć słodka swoboda * I braci zgoda. Maryjo. * Widzieć daj Jezusa. * Jak na początku i zawsze. * Panno zawsze czysta. * Pokaż nam. rzuć Twe wejrzenie * Łaskawe dla nas. O Dziewico sławna * I pokory wzorze. Matko jedyna. * Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie. Matko. Duchowi Świętemu. * Tam się Dawida domem zaszczyca * Trwała stolica. * Moc Pańska pokój stanowić będzie. Matko. z płaczem wzdychamy: * Niech nas wspomaga Twoja przyczyna * Na tym padole: Salve Regina! O Pośredniczko. Psalm 122 Ucieszyła mnie wieść pożądana. * Obu z Duchem Świętym * Jedno uwielbienie. * Ojcu. Jerozolima. Módl się za nami. żeś jest Matką. * Wyzwolonym z winy. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. życia słodkości. * Witaj. * Dostatek wszędzie. tak zawsze niech będzie. NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE Hymn Witaj Gwiazdo morza * Wielka Matko Boga.Jak była na początku. W. Tam pokolenia przyjdą gromadnie. przyjmij westchnienie. a dla świętego * Domu Pańskiego w każdej godzinie * Niech dobro płynie. * Oddal nasze nędze. Tam w świętej sieni codziennie siędą * Pocześni starcy. . * Pójdziemy do domu naszego Pana. * Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy. dom nasz. Proścież o pokój Jerozolimy! * I o obfitość Boga prosimy. * Odmień Ewy miano. Witaj. Bogu Ojcu chwała. * Mieć z Nim radość wieczną. Psalm 127 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje. Synowi.

* Tak rozegnane Jakubowe syny * Gdzieś zaludniają nieznane krainy. * Wybranym swoim da spoczynek miły. lodem krzepnie zima. Bóg prawa. . chwal Pana nad pany. * A szron po ziemi jak popiół rozsiewa. * W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki * Izraelowi niezliczone dziatki. * On pola śniegiem jak wełną odziewa. rozpłyną się lody.. * Wionie duch Jego. On skoro ziemi swe powie wyroki.Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły. Jako te strzały. * On twe granice pokojem zaszczyca. Chwała bądź Bogu.. gdy rozkaże. * Żadnym narodom On tak się nie stawił * Łaskawie ani praw swoich nie objawił. * Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował. chwal swojego Boga. śmiało odpowiada. * Której ostrości któż łatwo wytrzyma? * Znowu rzekł słowo. powzbierały wody. * Górny Syjonie. On. * Ramieniem Jego mur twój opasany. * Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada. * Nie zlęknie się on. On twoje zamki w bramach obwarował. Szczęśliwy to mąż. Psalm 147 Jerozolimo. * Żadna cię przy Nim nie obejmie trwoga. Bóg swe sądy Jakubowi. który z tamtych stanu * Żądanie swoje ma spełnione w Panu. * Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki. które strzelec żywy * Z swojej bez wieści wypuści cięciwy. * Bóg podał Zakon swój Izraelowi. * W których cię zboża dostatkiem nasyca.

Duchu Święty Boże. Panie. dlatego że Bóg jest tak wielkim". Święta Trójco. jedyny Boże. jako ofiara całopalenia. Bądź nam miłościw. 239) Litania do Trójcy Przenajświętszej Kyrie elejson. woń kwiatu tego Tobie niech tylko będzie znana". głodu. Kyrie elejson. Święta Trójco. Panie. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz. Święta Trójco. (Dz. cierpliwy i wielkiego miłosierdzia.472) Ofiarowanie się Św. ofiaruję się Tobie jako ofiara uwielbienia. Bądź nam miłościw. 67 . Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. który nie chcesz zguby grzesznego człowieka. Rzucam się jako maleńki pączek róży pod stopy Twoje. jedyny Boże. czyli poznanie zalało duszę moją szczęściem niepojętym. Panie. jedyny Boże. . Święta Trójco. Chryste elejson. Ktokolwiek jest złączony z Jedną z tych Trzech Osób. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzimy w niedzielę po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). ponieważ Ich Jedność jest nierozdzielna. jedyny Boże. przez to samo jest złączony z całą Trójcą Świętą. wybaw nas. który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz. o Trójco Przenajświętsza.8 str. jedyny Boże. Święta Trójco. jedyny Boże. których sam Pan Jezus nauczył Św. Święta Trójco. Święta Trójco. lecz słowami nie umiem tego wyrazić. Od powietrza. Święta Trójco. Panie nad wszystkimi panującymi. Jednak istność ich jest jedna i równość i Majestat. Panie. (Dz. Dusza moja obcuje [z] Tymi Trzema. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. jedyny Boże. Syna i Ducha Świętego. ale dusza rozumie to dobrze. Faustyna: „Poznałam wyraźniej niż kiedy indziej Trzy Boskie Osoby: Ojca. Święta Trójco.72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67 Ofiarowanie się Św. jedyny Boże. Św. Ojcze z nieba. Faustyny Trójcy Przenajświętszej „Z miłości. zupełnego wyniszczenia siebie . wysłuchaj nas. To widzenie. Panie. Boże. przez którego i w którym jest wszystko. Synu Odkupicielu Świata Boże. ognia i wojny. jedyny Boże. zmiłuj się nad nami. którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą. którego imieniem jest zawsze miłosierdzie. przepuść nam. Królu nad królami. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia. litościwy.pragnę wywyższenia imienia Twego. Chryste wysłuchaj nas. Chryste usłysz nas. Od wszelkiego złego.

Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego Pocieszyciela naszego. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. prosimy Ciebie.Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Ratuj stworzenie. na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko. K. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej Święty. i który przychodzi. dla Twej litości. o błogosławiona Trójco. Panie. Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali. który z szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz. Przez Chrystusa Pana naszego. W. wziąć moc i bóstwo. odebrać chwałę i cześć. Święty mocny. przepuść nam Panie. czego prośba wymówić nie może. spraw czas spokojny. Święty a nieśmiertelny. i przydaj. Panie. K. ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali. Święty mocny. Zbawiciela naszego. Modlitwa Św. wysłuchaj nas. Panie i Boże nasz. ze wszystkiego serca. który był i który jest. Święty Boże. Godzien jesteś. Chwalebny i sławny. mór. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Święty Boże. wylej. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie. Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył. broń konających. jako swojemu. Wlej ducha swego do serca mego. Pan Bóg wszechmogący. W. i błogosławieństwo. Święty. Amen. który w niebie nagradzasz tych. i cześć. Święty. Boga naszego. na firmamencie niebieskim. Błogosławiony jesteś. Wszystkie dzieła Pańskie. Święty mocny. wojny. Boga Ojca i Stworzyciela naszego. Przez wszechmoc Twoją. Szczęść państwu temu. Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Prosimy niegodne stworzenia Twoje. Godzien jest Baranek. wysłuchaj modlitwę moją. Odpuść nam złości. który był zabity. i wywyższony na wieki. Znieś głód. prosimy Cię. Teresy od Dzieciątka Jezus i nadzieję posuniętą aż do . błogosławcie Pana. zmiłuj się nad nami. Panie! Abyśmy Ciebie. Teresyod od Dzieciątka Jezus Ojcze Przedwieczny. Panie. przez tę czystą miłość małej Służebnicy Twojej. sławę i błogosławieństwo. Módlmy się: Wszechmogący. i siłę. wysłuchaj nas. Ciebie błagamy. którzy Ci wiernie służą na ziemi. i mądrość. Mękę i śmierć Syna. Święty a nieśmiertelny. Daj nam żyć w niebie. co sumienie obciąża. Przez wcielenie. Święty a nieśmiertelny. daj opatrzenie. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich. Daj dar miłości i pobożności. Święty Boże. Strzeż w nim żyjących. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Prośby do Trójcy Świętej Ciebie wzywamy. wieczny Boże. Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym. Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył. i chwałę. Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył.

O święta Tereso od Dzieciątka Jezus. Ojcze nasz. która z taką gorliwością pragnęła zbawiania dusz ludzkich. jedyny Boże. od wszystkich okazji do grzechu i od wszystkich widomych i niewidomych nieprzyjaciół. której tak gorąco pragnę. Modlitwą tą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą.. Amen. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.. której byłaś „kwiatem" uprzywilejowanym. co uczyniła. Zdrowaś Maryjo. stałość Męczenników. Mechtyldzie. Maryja jest arcydziełem stwórczym Boga. o Trójco Przenajświętsza. pozwól.. o Duchu Święty. broniło w godzinę śmierci i zaprowadziło do błogosławionej wieczności. aby na mnie spełniła się ta obietnica. a z nią błogosławieństwo. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Przez to wszystko. „że deszcz róż rzuci na ziemię". przecierpiała tu na ziemi. który łaskami udoskonaliłeś błogosławioną duszę Św. Teresę od Dzieciątka Jezus. spojrzyj z upodobaniem na Twą małą Oblubienicę. wszelkie myśli.. Matka Boża obiecała Św. Zdrowaś Maryjo. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej Panie Wszechmogący. Synu Przedwieczny Boga Ojca. Ojcze nasz. by uprosiła dla mnie łaskę. że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego. Wysłuchaj mnie. zmysły. wesprzyj ułomność moją i wyrwij mnie z przepaści nędzy! O Mądrości Boga Syna. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną NMP. wiarę i wytrwałość w dobrym. kiedy cieszysz się nagrodą Twych cnót. Gertrudzie i Św. wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Boga.. jak ona spełniała Twoją na ziemi" wejrzyj łaskawie na jej błagania i przez nią wysłuchaj próśb naszych. racz nieustannie skłaniać się do gorącego jej pragnienia. słowami i uczynkami! O Miłości Ducha Świętego. przez modlitwy Św. Chwała Ojcu. aby ciągle odpowiadały Twemu Boskiemu upodobaniu. która w krótkim swym życiu byłaś zwierciadłem anielskiej czystości. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi. z jaką ona im odpowiadała. Duchu Święty Przedwieczny. błagam Cię przez wierność. Chwała Ojcu. Antyfona: Witaj Królowo.ufności dziecięcej „że spełniać będziesz jej wolę w niebie tak.. do Królowej Niebios. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną do Niepokalanej Dziewicy. aby jeszcze doskonalej zajaśniało Jego nieskończone Miłosierdzie względem grzeszników. Apostołów. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną NMP. bądź początkiem wszystkich czynności mej duszy. wysłuchaj łaskawie próśb. Błagaj Ją. iż najmniejsza przysługa oddana bliźniemu w imię Twoje. Ojcze nasz. teraz. kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem. Matko Miłosierdzia. który obiecałeś. nie zostanie bez nagrody. Teresy od Dzieciątka Jezus. a pamiętając jej obietnicę. szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie. Ona tak potężna nad Sercem Jezusa. jest i będziesz na wieki. wstawiennictwo Św. czystość Dziewic i zasługi Wybranych. który się Tobie zupełnie oddaję. słowa i czyny moje. rzuć współczujące spojrzenie na mnie. które ona za mną zanosi do Ciebie... ciało. troisty w Osobach. któryś był. które by wzmacniało mnie za życia. Zdrowaś Maryjo. i ochroń mnie od wszelkiego złego. Modlitwa Św. . Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej O wszechmocności Boga Ojca. „która w zaraniu Twego życia uśmiechnęła się do Ciebie". kieruj wszystkimi moimi myślami. a przez to jej pragnienie udziel mi łask.. „By z nieba dobrze czynić na ziemi". abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. o które Cię tak gorąco błagam. Patriarchów. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę..

Faustyna: „O Trójco Święta. O.. i Duchowi Świętemu. wieczna chwała. * Św. że opuściłeś tron nieba. spraw. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed majestatem moim. Amen. Zdrowaś Maryjo. którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. abym Cię kochał coraz więcej. Trzy nieporównane uwielbienia. * Ciebie wielbi ziemia cała! Tobie wszyscy Aniołowie. (Dz. uwielbiam Cię! Trójco Święta. * Tobie moce i niebiosy. o Błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą. Tyś zawsze ten sam. jako podporę zbawienia naszego. 576) Akty strzeliste W Ciebie wierzę. Ciebie miłuję. Trójco Święta. którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Mechtyldę Oddaję Ci cześć i wielbię Cię. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. o gdybyś wiedziała. że zdołałaś stworzyć i wykształcić Dziewicę wszelkich łask pełną. Amen.Zdrowaś Maryjo. umarłabyś z radości. Boże wiekuisty. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. godna czci niewysłowionej! Bądź błogosławiona prawdziwa mądrość Syna Bożego! Bądź błogosławiona cudowna dobroci Ducha Przenajświętszego! Bądź błogosławiona Trójco Przenajświętsza za to. Boga. że taisz swój majestat. wiedz o tym. wysławiamy * Tobie. używam wszechmocy. Święty Pan Bóg Zastępów. niczym są wieki przed Tobą. Trójco Święta. Serafinowie * Ślą wieczystej pieśni głosy.. niebios bramy. Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi Bądź błogosławiona wszechmocności Boga Ojca. Mówię to dlatego. abyś się ustawicznie łączyła ze mną przez miłość. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku mnie.. Wielbię Cię i błogosławię. a przebywasz z nami?" Odpowiedział mi Pan: „Córko moja. błogosławiona Trójco. bo to jest cel życia duszy twojej. Tobie ufam. aby cię wywyższyć". Ojca. uświęć mnie! Pieśni Ciebie. tonie duch mój w piękności Twojej. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. udzielając Jej z niepojętej swej obfitości nadmiaru swego Boskiego błogosławieństwa. Chwała Ojcu i Synowi. że dusza czysta jest pokorna.. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko. jedyny Boże. którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. . Ciebie uwielbiam. akt ten polega na akcie woli. Święty. * Cheruby. jak wielki jest majestat Twój Jezu. Panu. zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej i zbaw mnie. których sam Pan Jezus nauczył Św. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Słodycz i Miłosierdzie udzielone NMP. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą. Córko moja. * Ciebie. co jest powodem. miłość mnie sprowadziła i miłość mnie zatrzymuje. Święty. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą.

Amen. który pobożnie odmówi. * Błogosław dziedzictwo swoje! Rządź je. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym. i wywyższony na wieki. * Bądź na wieki chwalony! Tobie Anieli w niebie * Nucą: Święty. Syna Twego. * By świat zbawić swoim zgonem. Pan z wami. * My w dzień każdy. broń po wszystkie lata. wieczny Panie. * Wszystkim rządzisz. K. I z duchem twoim. co plami. * Chór proroków pełen chwały * Tobie hołdy nieść pospiesza. Odpust zaś będzie zupełny. Niezmierzonej Ojca chwały. * Tobie. * Imię Twoje wysławiamy! Po wiek wieków nie ustanie * Pieśń. jeżeli hymn odmawia się publicznie w ostatnim dniu roku. Panie. W. na firmamencie niebios. Chrystusa. Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów. * Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny! Prosim. * O. o Panie. a dobroci skarb nieprzebrany. * Przyoblókłszy się w człowieka. utrzymujesz. * Dawco wszystkiego dobrego. wysłuchaj modlitwę moją. * Z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś. Po prawicy siedzisz Boga * W chwale Ojca. * Starł jej oścień w męki dobie * I rajskiego kraj żywota * Otworzyłeś wiernym sobie. K. jako dziękczynnie. * Ale w Bóstwie jednaki.Święty. Święty! * I bez ustanku Ciebie * Wielbią. Panie. * Na wieki nie ustanie. Stwórcę wszechmocnego. * Lecz gdy zagrzmi trąba sroga. * Ciebie. * Męczenników orszak biały. * Syna. * Ze wszystkich sił wielbimy. w dniu onym racz nas. . * Których modły wysłuchałeś. * Dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary * I nieustannie błagamy Twą dobroć. Słowo wiekuiste. * Głosy ludów zgodzonymi * Wielbi święta pieśń Kościoła. K. Ojcze. Chwalebny i sławny. którego miłosierdzie jest bez miary. abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych. Boże niepojęty. Pana naszego. zawiadujesz. * Także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy. Syn Jedyny. Panie. Król łaskawy. W. słudzy łask niegodni. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. W. Błogosławionyś jest. O Chryste! Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. Władco świata. * Prowadź w niebios błogie bramy. powyższy hymn. W. * Tyś początkiem wszystkiego. któryś z niczego * Wszystko stworzył. Przez Chrystusa. ile zdoła. lud sierocy. * I my wielbimy Ciebie * Wzorem Aniołów w niebie. Ciebie poprzez okrąg ziemi * Z głębi serca. zaufałem. * Wspomóż. co sławi Twoje czyny. Panie. Módlmy się: Boże. Ciebie. * Nie wzgardziłeś Panny łonem! Tyś pokruszył śmierci wrota. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Święty. * Chwała Twa. wielbimy. * Tyś w Osobach trojaki. co żebrzą Twej opieki. K. * Wespół z Tobą uwielbiamy. * Od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym * Tym. obmyj grzech. * Nie zawstydzę się na wieki! Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy! Apostołów Tobie rzesza. Ze Świętymi w blaskach mocy * Wiecznej chwały zlej nam zdroje. * Zbaw. * Gdyś odkupił nas od zbrodni * Drogiej swojej Krwi strugami. Boże. * W dobroci nieskończony.

Przez chrztu świętego wielki dar... * Najświętszej Trójcy wieczną cześć * Pragniemy z serc gorących nieść. * W Ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie. * Na chrzcie złożone każdy z nas odnawia przyrzeczenia. . * W niej żyć.* Najświętszej Trójcy. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz swój Kościół tworzysz w świecie.. umierać chcemy.* Najświętszej Trójcy. o Chryste z Twej hojności * Twym dzieciom wiary dałeś skarb. Na tysiąclecia święty czas wielkiego odrodzenia... * Strzec wiary ślubujemy. nadziei i miłości.

w których odsłaniasz swoją cudowną Opatrzność. Niech ten szczególny czas będzie dla nas źródłem łaski. byśmy godnie przeżyli te wspaniałe chwile Roku Jubileuszowego. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (Dz. bądź uwielbiony w dziele stworzenia. mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 BÓG OJCIEC Święty Boże. Dziękujemy za obecność Ducha Świętego. że jesteś tak potężny i niezmierzony i cieszę się niezmiernie. że ja jestem maleńka". Święty Mocny. Amen. przez głowę Jego zranioną kolcami. Modlitwa Ojcze Przedwieczny. uprosić wiele łask. przez Jego Serce i wszystkie Jego boskie zasługi. którego podarowałeś nam przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny.9 str." * Ci. którzy ofiarują . przez którą ofiarowałeś nam zbawienie.za całą ludzkość. przelał w czasie Swej Męki. Syn Twój. wszak najnędzniejsza ma dusza. Ojcze. mogą odnowić pojednanie z Bogiem. który jesteś w niebie i troszczysz się o każdego człowieka. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa. przez Jego Rany. Faustyna: „O mój Panie. Jan Paweł II: „Boże Ojcze. a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata. w jedności Ducha Świętego. 73 .80 BÓG OJCIEC 73 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo. niech Krew Twojego Syna i dar Ducha Świętego obmyje nas z wszelkiego brudu i umocni nas. przebacz duszom i zbaw je. przez Twojego umiłowanego Syna. Widzę jasno wielkość Twoją i maleńkość swoją i dlatego cieszę się. Dziękujemy za Jego ofiarę przebłagalną. Święty Nieśmiertelny. Dziękujemy za wzór Jego życia pełnego poświęcenia i służby płynącej z miłości miłosiernej. która pomoże nam wyznawać Ciebie. Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. Św. przez które powołujesz wszystko do istnienia. O Boska Krwi Zbawiciela . 1417) * Ojciec Św. którą Jezus Chrystus.wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu . którego mocą ożywiasz nasze dusze przywołujące Ciebie z głębokości swoich upadków. W Roku Jubileuszowym 2000 myśl nasza wędruje poprzez całą historię zbawienia i dzieje ludzkości. a Ty się do niej zniżasz tak łaskawie. złagodzić wiele ciężkich kar. przyjm od nas w ofierze tę Boską Krew. Prosimy pokornie.

Moce Niebieskie. Tronów. Archaniołów. Archaniołowie. zdrowia) udzielić raczył. głodu. dla wynagrodzenia Ci zniewag. Ze Św. Alleluja. Panie! Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył. . przepuść! Jezu. Jej przeczysty Oblubieniec. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych. Suplikacje Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny. I Koronka do Boga Ojca Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. uproś! Matko. Panie! My. które zadają Ci dusze. jak była na początku. (Koronkę tę można śpiewać). Cherubini i Serafini błogosławcie Pana na wieki. ubłagaj! O Matko Boska! * Przyczyń się za nami! Akty uwielbienia Eucharystii Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. Panie! Jezu. Panie! Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Księstw. * Prosimy Cię. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. pokoju. Panie! Abyś wszystkich chrześcijan do jedności w wierze świętej przeprowadzić raczył. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Rafałem Archaniołem prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. * Wysłuchaj nas. * Zmiłuj się nad nami! Od zarazy. Amen. Ciebie Boga prosimy. módl się za nami do Syna Bożego. Michałem Archaniołem uwielbiamy Cię Boże na wszystkich ołtarzach świata. Dziewicy i Matki. chleba. Potęgi. Ze Św. Ze swoim Aniołem Stróżem przepraszamy Cię Boże za nasze grzechy. uwielbiam Cię z największą czcią i najgłębszą miłością. * Wybaw nas. * Prosimy Cię. Panie! Abyś ludowi Twemu pogody (deszczu. Trony i Niebieskie Zwierzchności. i Duchowi Świętemu. grzeszni. Zwiastunie Bożej Chwały. prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Aniołowie. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Aniołów) uwielbiamy Cię Boże ( 3 x) Św. Ze Św. Księstwa. Michałem Archaniołem i chórem Serafinów (Cherubinów. Panowań. Niech będzie pochwalony Św. Chwała Ojcu i Synowi. Jezu! * Zmiłuj się nad nami! Matko. Panie! Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył. Najświętsza Panna Maryja. ognia i wojny. Gabrielem Archaniołem dziękujemy Ci Boże za Dzieło Wcielenia. teraz i zawsze. Józef. * Zachowaj nas. Królowi Aniołów. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Michale Archaniele. Na zakończenie: Ze Św. * Prosimy Cię. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. Potęg. Mocarstw. Hołd należny złóżmy Panu. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. i na wieki wieków Amen. pracy.mojego. wysłuchaj! O Jezu. * Prosimy Cię.

. przyjdź mnie ocalić. że Syna Swego Jednorodzonego dał". Razem z Dziewicą mówmy: „Oto Ja służebnica Pańska. Amen. J 1. jak była na początku. (1 x) Tajemnica 1 Rozważajmy wspaniałość Miłości Ojca w dziele stworzenia: „Bóg widział..29). (1 x) Ojcze. którzy Go przyjęli.choć z trudem przebaczamy. kiedy . i na wieki wieków. por. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. (J 3. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. mój Ojcze. Amen. Nasz Ojcze. Amen. Panie. gdy przyjmujemy Jego Wolę: „To jest Mój Syn umiłowany.. co uczynił. Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem. Jeśli: „zostaliśmy z Nim złączeni w jedno w życiu doczesnym.. Łk 22. (Rz 6. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem.II Koronka do Boga Ojca W Imię Ojca i Syna... (Mt 17. kiedy przyjmujemy śmierć. 38) Tajemnica 4 Rozważajmy tryumf miłości Ojca. . U 3. że wszystko. aby się stali dziećmi Bożymi". ani miłuje.18. Modlitwa na paciorkach różańca: Ojcze nasz. iż Boga ani dostatecznie chwali. Ty jesteś naszym Ojcem teraz i na wieki. (Rdz 1. teraz i zawsze. O Boże. przyjdź mi szybko z pomocą.. Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga Gdy się Św. Chwała Ojcu i Synowi. (1 x) Nasz Ojcze. Ojcze Niebieski ofiaruję Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy przez całą wieczność. 1). (10 x) Chwała Ojcu. i Duchowi Świętemu.31) Tajemnica 2 Rozważajmy ogrom miłosierdzia Ojca w dziedzinie Odkupienia „Tak Bóg umiłował świat. Ja przekazuję wam królestwo. dał moc. a nie możesz tego według upodobania swego uczynić. Jego słuchajcie!. Wszystkim. i Ducha Świętego. niech Mi się stanie według Twego słowa!" (Łk 1.. który po stworzeniu w Swym planie Miłości człowieka jako istoty wolnej. Spełnianie Woli Ojca jest szczytem realizacji wolności. 8. mój Ojcze. nadal szanuje jego wolność. Mechtylda troszczyła. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. rzekł do niej Chrystus: „Kiedy mnie chcesz chwalić.5. która ma się w nas objawić. tak samo będziemy z Nim złączeni przez podobne zmartwychwstanie. Cierpień zaś teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą.. Amen. kiedy znosimy cierpienie życia. 16) Tajemnica 3 Rozważajmy wspaniałość Ojca. 12. 5. Tajemnica 5 Rozważajmy Zwycięstwo Ojca. było bardzo dobre".. jak Mnie przekazał je Mój Ojciec".

Broń mnie. Podnieś mnie. Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. tak strasznie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. Błogosław mnie. Czuwaj nade mną. Zbaw mnie. Nowenna w ważnej potrzebie O mój Boże. Natchnij mnie. Pociesz mnie.. Umocnij mnie.. na zadośćuczynienie za grzechy. bym Cię należycie wielbił i chwalił. a czego mi nie dostaje. w którym całą moją nadzieję i ufność pokładam! Wysłuchaj mnie. racz za mnie zadośćuczynić i miłość Serca swojego Bogu Ojcu za mnie ofiarować. Ojcze. Wstrzymuj mnie. uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało. które Go obrażają. którzy w Ciebie nie wierzą. Amen. Oświeć mnie. Radź mi. (3 x) . bądź moją miłością.trzeba Boga przebłagać za swoje grzechy i całego świata. O Najsłodszy Jezu! Nie bądź mi Sędzią. Amen. Anioł. Ciebie nie uwielbiają. Słodkie Serce Jezusa. Zasłoń mnie. Amen. ale zbawcą! O Matko Syna Bożego! Bądź Matką dla mnie grzesznego. racz za mnie uzupełnić. Krew. podał Łucji do spożycia. proszę o przebaczenie dla tych. bo Ty wszystko możesz. Hostię Św. który na wszystkich ołtarzach świata jest obecny. Przepuść mi. Oto przykład pobożnej i wytrwałej modlitwy! Taka modlitwa zawsze jest wysłuchiwana zapewniał Anioł dzieci. Na klęczkach. Uspokój mnie. w którego wierzę. Przestrzeż mnie." Modlitwa Anioła Pokoju Boże mój. uwielbiam Cię. wierzę w Ciebie. Ochroń mnie. Utrzymuj mnie." Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. mam nadzieję w Tobie.mów: O dobry Jezu wielbię Cię. Synu i Duchu Święty. kielich zaś Hiacyncie i Franciszkowi. (3 x) Trójco Przenajświętsza. z czołem przy ziemi nieraz całymi godzinami . daje nam przykład przebłagalnej modlitwy miłej Bogu. a czego mi w miłości Twojej nie dostaje. Prowadź mnie. * Anioł Pokoju z Fatimy podniósł się z klęczek. Ucz mnie. nadziei w Tobie nie mają i Ciebie nie kochają. kocham Cię.jak to czynili wybrańcy Nieba . Podając Ciało i Krew Chrystusa rzekł: „Przyjmujecie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. dla którego żyję. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. posłaniec Boży. mów: O dobry Jezu! miłuję Cię.

Stworzycielu Świata. Ojcze Przedwieczny zmiłuj się nad duszami i racz pamiętać.złącz je z zasługami Twojego Boskiego Syna. nasza Radości . Ojcze. Ojcze. który z miłości dla dusz wydałeś na śmierć Syna Swego Jedynego. Ojcze. Ojcze. Ojcze Najświętszy. Boże.* Pan Jezus prosił s. Mądrości Przywódców. Święta Trójco. Przepychu Kościoła Św. Ojcze. Radości Kapłanów. Ojcze. hojny dla wszystkich Twych stworzeń. nasza Nadziejo w Rozpaczy." Litania do Boga Ojca Ojcze Niebieski. Ojcze. Niewysłowiona Opatrzności. Przewodniku Młodych. Podporo Nieszczęśliwych. że to jeszcze czas Miłosierdzia. Nadziejo chrześcijan. Synu Odkupicielu Świata. Józefę Menendez. Ojcze. Ojcze. Wolności Niewolników. Ojcze. nasza Ucieczko w Strapieniu. Ojcze. Zbawczy Porcie w Niebezpieczeństwach. Ojcze. Ojcze. Ojcze. jedyny Boże. Ojcze. Przyjmij pokorne wynagrodzenie. zmiłuj się nad nami. a nie Sprawiedliwości. . aby nie przestawała się modlić w sposób następujący: „Ojcze Przedwieczny. Światłości pogrążonych w ciemności. zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy. Dobroci Nieskończona. Darze Życia Rodzinnego. Ojcze. panujący nad wszystkimi narodami. Wspaniałości Królów. Przywódco Ludzi. które ofiarują Ci dusze wybrane . nasza Miłości. Ojcze. błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi oraz przez Serce Jego. Ruino Pysznych. Ojcze Niewyczerpanego Miłosierdzia. Przebłaganie Świata.nasza Chlubo. które ludzie popełniają. Ojcze. Pociecho Ludów. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Przyjacielu Dzieci. aby ich wszystkie czyny miały wielką skuteczność. Mądrości Sprawiedliwych. Duchu Święty. Ojcze. Ojcze. Źródło Wszelkich Rozkoszy.. nasza Światłości. Ojcze. Ojcze Najsłodszy. Ojcze. Radości Dziewic. Boże. Ojcze. Ojcze. Mądrości Wieczna. obalający bożki. Pociecho Ubogich. Ojcze. nasz Obrońco. Ojcze. Ojcze. Boże. Ojcze. Ojcze. Ojcze.

daj. zbawieniem darzy * I kocha także mnie. niech się spełni Twoja wola. przez najdroższą Krew Jezusa Chrystusa uwielbiam Jego Święte Imię według intencji i życzenia Jego uwielbionego Serca. a jedyną nagrodą mej miłości niech będzie abym Cię kochał coraz więcej! Pieśni Bóg jest miłością. Bogu jedynemu niech będzie cześć i chwała na wieki! O mój Jezu. * Gdy serce boli. który gładzisz grzechy świata. Ty łzy ocierasz. Amen. Obym mógł należeć do Ciebie całkowicie.. * Boś Ty nam tarczą. zmiłuj się nad nami! Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny. Panie! Baranku Boży. Boże Ojcze nasz. Zycie Umarłych. * Więc śpiewaj. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze... Przez Jezusa Chrystusa. Ojcze. Ojcze. * Aby do nieba prowadził mnie. Panie! Baranku Boży. najwyższa. słodka Nadziejo naszych dusz. Ojcze Przedwieczny. Pokoju Starców. dziś ku Twej chwale. * Boski Ojcze. Czy toń spokojna. OPATRZNOŚĆ BOŻA . * Więc śpiewaj. Ojcze. Baranku Boży. utulisz je. Kochany Jezu. Chcę Ciebie kochać miłością wielką. bądź znany. Ucieczko Umierających. * Gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz. pozostań we mnie na zawsze.Ojcze. przebacz nam. gaszący nasze pragnienie w ubóstwie. Ojcze na niebie. który gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach Swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia. naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych. żebyś był znany. nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom. najmiłościwsza Wola Boża! Bóg mój i wszystko moje! Niech będzie Bóg uwielbiony! Boże Ojcze.. ratuj w potrzebie. póki tu będę żyć. tak jak pozostajesz zawsze w Panu Jezusie! Królowi wieków. miłuje mnie. niech się dzieje we wszystkim najsprawiedliwsza. * Więc śpiewaj. Pociecho Zasmuconych. dobroczynna Roso dla ludzkości. Prosimy Cię. duszo ma: Bóg jest miłością. Ojcze. wiernego Zbawcę. kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności w Twoim Pokoju. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze. Obrono Sierot. jedyne Dobro moje i wszystko moje. Jezusa posłał. Ojcze. nieśmiertelnemu i niewidzialnemu. Pokoju nasz i obrono w Niedostatku. * Pod Twą obronę. * Tak długo. * Wznosimy modły. bądź znany. Chwało Świętych. dziecię Swe. bądź znany.. * Grono Twych dzieci swój powierza los. czy huczą fale.. czczony i kochany przez ludzi! Akty Strzeliste Bóg mój. * Bóg jest miłością. abym Cię kochał. Niech będzie pochwalona i uwielbiona. gdy zagraża cios. Ojcze. * Ty nam błogosław. * Więc śpiewaj. który gładzisz grzechy świata. * I broń od zguby. wysłuchaj nas. który gładzisz grzechy świata. Ojcze.

Innym razem nie miałeś czasu. wysłuchaj nas Spraw. Tylko łaska Moja jest niewzruszona i stała. a gdy mogłeś. We wszystkim napotykasz zmiany i brak. Chwała Ojcu.. By dzieci nie chodziły głodne i opuszczone. Ojcze nasz. nie wiedziałeś jak. brakło ci woli. błagamy Cię o ratunek Dla wszystkich ludzi samotnych i chorych.. Odkupicielu Świata. a jeśli miałeś czas. opatrz nasze rany.Św. Panie. Opatrzności Boża. pospiesz ku ratunkowi mojemu. Święta Opatrzności Boża. ale nie mogłeś. Dla wszystkich cierpiących. ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. Na zakończenie: O. ku rzeczom duchowym czy cielesnym. niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną. znajduje tylko płomienną przepaść miłości Mojej w wielkiej. („Dialog") Koronka do Opatrzności Bożej (Do odmawiania Koronki używa się różańca) Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. opatrz nasze rany. Dla starców i umierających. Dla nieuleczalnie chorych. Duchu Święty. By nie zabrakło chleba w naszych domach. Synu. Jedyny Boże.) Dokądkolwiek zwróci się człowiek. którzy doznają niesprawiedliwości i z jej powodu cierpią. Opatrzności Boża. bo nic nie jest w twej mocy. abyś poznał. przyjdź nam z pomocą. Chryste elejson. Dla ludzi płaczących i zrozpaczonych. Boże. Ojcze z nieba Boże. nie zmieni się ona i odebrana być ci nie może. Dla kalekich i ułomnych. uchroń Polskę i świat od głodu i wojny. . Wszystko to pochodzi ode Mnie. chyba że się sam zmienisz (. prawdziwej i doskonałej Opatrzności". O. Uchroń nas od kłamstwa i obłudy. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O. że sam z siebie nie istniejesz i musisz uniżyć się. Dla prześladowanych za wiarę.. Opatrzności Boża.. Opatrzności Boża. Dla dzieci zabijanych w łonach matek. Chryste usłysz nas. a nie mogłeś i nie umiałeś tego uczynić. Nikt nie zdoła oderwać cię od niej i wtrącić cię na powrót w grzech. Dla tych. Święta Trójco. Dla alkoholików i narkomanów. którzy się do Ciebie uciekamy. Chryste wysłuchaj nas. Dla wzgardzonych i porzuconych. słodkiej... Dla wszystkich. prosimy. (3x) Zdrowaś. zmiłuj się nad nami. byśmy Światłością Twą cieszyli się w niebie. Chce ona. Boże. a nie pysznić. którzy o pomoc wołają. wszystko to zrządziła Moja Opatrzność dla twego zbawienia. Innym razem wiedziałeś jak.. Zamiast Ojcze nasz: O.... by nie spadły klęski na naszą Ojczyznę i na inne narody. (3x) Litania do Opatrzności Bożej Kyrie elejson. Katarzyna ze Sieny: „Ileż razy pragnąłeś uczynić coś. Kyrie elejson.

Opatrzności Boża. . którego Opatrzność czuwa i najmądrzej kieruje losami narodów i każdego człowieka. Pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu. sprzeciwiając się Twoim ojcowskim rozporządzeniom i spraw. Matką Twoją i moją. kieruj mną i moimi rodakami. Najświętsza Maryjo Panno. ale by wierzył. który gładzisz grzechy świata. racz czuwać nad moim losem oraz całej Polski. Najmiłosierniejszą Twoją Opatrzność Boże. że się stanie. który gładzisz grzechy świata. który nawet o najmniejszym robaczku masz staranie. (Któż jak Bóg 5(11)94) Nowenna do Opatrzności Bożej (Poniższą modlitwę odmawia się przez 9 dni) O najmiłosierniejszy Boże. A więc: W Imię Twoje błagam Cię. * Na żadną trwogę * Ani dbaj na strzały. Szczęśliwy człowiek. wierzę.. I znów: „Jeżeli Mnie o co prosić będziecie w Imię Moje. * Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.14).Spraw. zbawienny kapitał wiecznotrwały dla mej duszy! Widzisz najdobrotliwszy Ojcze. i ogromny. 23). racz mi jej udzielić! Wszak powiedziałeś: „Zaprawdę. Antoni i Św. iż ktobykolwiek rzekł tej górze podnieś się. ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. jeżeli więc to jest zgodne z wolą Twoją i dobrem dla mej duszy. Amen. Na wyjednanie tej łaski. Baranku Boży. Boże. byśmy światłością Twą cieszyli się w niebie. moi Patronowie. mówię wam. z Niepokalaną. Módlmy się: O. * Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. to uczynię" (J 14. a wrzuć się w morze i nie wątpiłby w sercu swoim. zdarzeń i krzyżów w życiu umiał wyciągnąć olbrzymią chwałę dla Ciebie. Amen. * Którymi sieje przygoda w dzień biały. Wasze zasługi. który gładzisz grzechy świata. Panie. K. wielbili ze Świętymi w Niebie. niechaj mi się stanie według słowa Twego". ofiaruję Ci Boże Ojcze Krew. stanie się mu" (Mk 11. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny. Baranku Boży. co zepsułem. * Śmielej rzec może: * Mam obrońcę Boga. abyśmy wszyscy zdobyli szczęście wieczne i tę słodką. co by wyrzekł. * A całym sercem szczerze ufa Jemu. abym od tej chwili. Proszę Cię więc. któremu odpuszczona została nieprawość. Św. niech Twoje łaski nieustającym strumieniem na nas płyną. by rządy panujących sprawiedliwe były. * Za którym stojąc na żaden strach nocny. o. Serce. przepuść nam Panie. opatrz nasze rany. * W cieniu swych skrzydeł * Zachowa cię wiecznie. wysłuchaj nas Panie. jednocząc się przez Jej Serce to mówię: „Oto ja służebnica Pańska. Przez Chrystusa Pana naszego. Józefie. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * I w zaraźliwym powietrzu ratuje. Baranku Boży. napraw to. Byśmy nie zapominali o naszym ostatecznym celu. A jego grzech zapomniany. ze wszystkich okoliczności. jak teraz pragnę tej łaski. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. iż na świecie nic się nie dzieje ślepym trafem ale z woli albo dopuszczenia Twojego.. przyczyńcie się za mną i ofiarujcie na moje intencje Boskiej Opatrzności. Św. zmiłuj się nad nami. W. By godność ludzka szanowana była. O Boska Opatrzności.

pisanego w obliczu śmierci w końcu września lub na początku października 1226 r. .) Modlitwa do Chrystusa Pana Modlitwa z Testamentu Św. Franciszka. jako warunku odrodzenia Kościoła i świata. że w ten sposób modlił się nawiedzając Kościoły. Maksymilian. Św. spraw. jako Ty z miłości dla mnie wyniszczasz się w tym Przenajświętszym Sakramencie. Cyryla i Metodego na przedmieściach Rzymu Papież powiedział: „Jakże byłoby pięknie. nr 9/98) Dnia 15 II podczas odwiedzin parafii pw. w katolickich kościołach parafialnych na całym świecie powinna być na nowo ożywiona adoracja Najświętszego Sakramentu". abym z miłości dla Ciebie na każdy dzień umierał i wyniszczał siebie. Idźmy wszyscy za wskazaniem Głowy Kościoła Św.. Jan Paweł II wzywa parafie do adoracji Najświętszego Sakramentu. (10x) O Jezu.poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Ojciec Św. utajony w Przenajświętszym Sakramencie. Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu Ojcze nasz. (Gość Niedz. dla których słuchania schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich. Na początku tego dokumentu wyznaje Święty. spraw.. Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. (Począwszy od modlitwy.10 str. jedyna miłości moja. teraz i zawsze.87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości . utajony w Przenajświętszym Sakramencie.. gdyby w czasie przygotowań do roku 2000 we wszystkich parafiach intensyfikowano adoracje Najświętszego Sakramentu". zamiast adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.. ukochać. Modlitwa: O Jezu.. „Zgodnie z wolą Jana Pawła II. Jakże razi. powtórzyć wszystko trzy razy. pisał Św. w końcu dodać Ojcze nasz. i na wieki wieków. Amen. niech ognista i słodka moc miłości Twojej oderwie moje serce od wszystkich stworzeń i rzeczy tego świata. gdy zwiedza się po kościołach piękne dzieła sztuki. (1x) Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. zamiast skupić do modlitwy. czyli sprzeciwiają się celowi Kościoła. 81 . Podobnie jak piękne muzyki. daj się poznać. Zdrowaś Maryjo. uwielbiać i uczcić całemu światu. Jakże nieraz owe piękności rozpraszają.

blisko Tabernakulum. udzielę wielkiej łaski. na audiencji u Wielkiego Króla. którzy w nocy z czwartku na piątek trwają na godzinnej modlitwie dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza (może to mieć miejsce również w domu). którzy w czwartek w czasie dnia nawiedzą na pół godziny kościół i będą przebywać zupełnie z przodu. jak również jej dobre zrozumienie. którzy są jeszcze oddaleni ode Mnie.żałując za grzechy świata . którzy postarają się i przyprowadzą innych do Tabernakulum albo przyjdą z jedną duszą bratnią na godzinę adoracji modlitewnej. a przez Nią i Trójcy Przenajświętszej. adorację i przyjmowanie z miłością Sakramentu Eucharystii. usłysz nas! . którzy ze szczególnym upodobaniem uczestniczą w nabożeństwie z błogosławieństwem. Chryste elejson. Chryste. Maksymiliana w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie było wyrzutem sumienia dla wielu katolików. że ich godzina modlitewna będzie Mi się podobała. aby w czasie odwiedzin Najświętszego Sakramentu łączyć się „z ofiarami Mszy Św. prawdziwą miłość do bliźnich. klękał zazwyczaj na posadzce. jak też Moja łaska i błogosławieństwo. Faustyna polecała. a Moja szczególna opieka będzie im towarzyszyła zawsze. tu i we wszystkich kościołach Twoich. Ci. które obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie. Świadek tak Go opisuje: „Kiedy wszedł do kościoła lub kaplicy. Prośmy Go o łaskę umiłowania Eucharystii. Takimi słowami zwrócił się Św. Maksymilian. które są na całym świecie. Litania o Przenajświętszym Sakramencie (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. a przede wszystkim darem mądrości.Wielbimy Cię. otrzymają wysoki stopień poznania wiary. Całym swoim zachowaniem dawał świadectwo wiary. * Św. Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza Ci. że zaleca autentyczne nabożeństwo do Najświętszego Serca. * Ojciec Św. osiągną szczególny stopień świętości. Tym. gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament. Pan Bóg będzie cię za to sądził". Maksymilian będąc jeszcze chłopcem do swego kolegi. że przebaczę im wszystkie grzechy. patron naszych trudnych czasów. i tak przejdą do wieczności. a nie w ławce. przyozdobię ich też za to wieloma łaskami. Tym.". którzy zatracili dary Ducha Świętego pobożności i bojaźni Bożej! Św. * Ci. Jako chłopak nawiedzał Pana Jezusa często w przerwie między lekcjami. którzy będą się modlić godzinę przed wystawionym Sakramentem Ołtarza i z uczuciem szczerej pokory . bezgranicznie oddał się i zaufał Niepokalanej. Paweł VI w liście apostolskim skierowanym do biskupów pisze. Oby pobożne zachowanie Św. miłości do Sakramentu Ołtarza i poznają tajemnicę Mojej Wszechmocy. żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. a jako zakonnik każdą wolną chwilę spędzał. na dwa kolana. miłości i pobożności. bo gdy będziesz klęczał na jednym kolanie. daję zapewnienie. jak sam mówił. i błogosławimy Tobie. „Uklęknij na dwa kolana. Panie Jezu Chryste. w czasie którego odmawiana będzie Koronka do Ran albo Litania do Sakramentu Ołtarza. doprowadzę ich do Nieba i staną się oni Moim narzędziem dla ratowania ludzkości. zakończą swoje życie po przyjęciu Komunii Św. Kyrie elejson. podchodził do ołtarza. a przez to osiągną także pozbawioną egoizmu. czynił głęboki i przeciągły ukłon a potem pozostawał pogrążony w modlitwie".ofiarują Moją Najdroższą Krew Bogu Ojcu. że staną się światem i przewodnikiem dla tych bliźnich. wobec której miał On wielką i żywą wiarę. które się odprawiają na całym świecie.

Szczęśliwości wybranych. Przymierze Miłości i Pokoju. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył. Duchu Święty. którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. Przez Najświętsze Wcielenie swoje. Jezu. Jezu. Źródło Łask Wszelkich. Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu. Przez nieskończoną miłość. Przez pięć Ran swego Najświętszego Ciała. Od grzechu każdego. Abyś nas przez tę tajemnicę miłości pomiędzy sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył. Jezu. Jezu. Abyś nas w łasce swojej zachować i umacniać raczył. Jezu. którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu. . Jezu. Panie! Bądź nam miłościw. Boże. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu. Przez swoją najgłębszą pokorę. Boże. prosimy Cię. Ofiaro czci i uwielbienia najgodniejsza. Jezu. przepuść nam. co Ci się nie podoba. Przez gorzką Mękę i Śmierć swoją. Jezu. zachowaj nas Panie! Przez najdroższą Krew swoją. Bądź nam miłościw. Od pożądliwości oczu. Pokarmie nasz najcenniejszy. Od wszelkiej pychy. Jezu.Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. niewinny Baranku Boży. jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał. w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył. w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim. Abyś wszelkie zbrodnie i to. Ucieczko Grzesznych. Pociecho Zasmuconych. Odkupicielu świata Boże. któreś za nas sobie zadać pozwolił. wybaw nas. Wspomożycielu Słabych i Obarczonych. utajony Boże i Zbawicielu. Jezu. Jezu. Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił. uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył. Lekarzu Chorych. Jezu. Jezu. Nieustająca Ofiaro nowego przymierza. Panie! Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej. jedyny Boże. Pokarmie w godzinie śmierci. Jezu. Jezu. Chlebie Anielski. Od śmierci wiecznej. prawdziwa Ofiaro błagalna za żywych i umarłych. któryś z nieba zstąpił. Jezu. Abyś serca nasze łaską swoją oczyścić i poświecić raczył. Żywy Chlebie. Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania. Panie! Od wszelkich pożądliwości ciała. wysłuchaj nas Panie! Abyś wiarę. Święta Trójco. zmiłuj się nad nami! Synu. wysłuchaj nas. Jezu. My grzeszni. Jezu.

źródło łaskawości i miłosierdzia. W. który gładzisz grzechy świata. przeciwności. a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielony został. Panie! Baranku Boży. aby umieli zgiąć kolana przed Twoją Świętą Obecnością w Hostii Św. dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić raczył.. Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył. a także prześladowania w obronie czci do Najświętszej Eucharystii. Charyzmat".. Zarząd tej Wspólnoty mieści się w Warszawie przy parafii Św. wszyscy Święci w Niebie. w której Chrystus pożywany i pamiątka Męki Jego uczczona.) Mój Jezu. przyjmij naszą ofiarę Boże w Trójcy Świętej Jedyny i dopomóżcie nam ją wypełniać: Matko Najświętsza Niepokalana. Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył. i naszej Ojczyzny. aby kult do Najświętszego Sakramentu wzrastał. Pragniemy również innych zachęcać do Adoracji Najświętszego Sakramentu: .aby umiłowali Twoje Najświętsze Serce do końca życia.. któryś nam w cudownym Sakramencie Męki swej pamiątkę zostawił. padamy na kolana w pokorze i uniżeniu. w nas wzbudzić raczył. Baranku Boży. aby była Ratunkiem i służyła pomocą Kościołowi Św. aby bramy piekielne go nie przemogły. przepuść nam.Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii Św. Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii Panie Jezu Najdroższy.aby wszyscy ludzie uwierzyli. Abyś nam do godnego przygotowania na tę ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył.. Synu Boży. Zdrowaś Maryjo... umacniał w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. K. co na to życie będzie się składać. Wierzymy. a wierząc. że cierpisz tyle zniewag.poświęcenie życia (z orędzia Maryi danego na Węgrzech . racz nam dać. Dlatego pragniemy ofiarować całe swoje życie i wszystko. w łączności z zasługami Twojej drogocennej Krwi i Ofiary Krzyżowej.1955 r. O święta uczto. Dusza łaską napełniona. błagamy. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas. który otrzymał błogosławieństwo od ks. bpa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego. post o chlebie i wodzie wypraszać tak potrzebne łaski dla Kościoła Św. tj. byśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych przyjmowali i światłością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. ofiaruję Ci całe moje życie w intencji Twojego Najświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego . Ale chcielibyśmy. rozszerzał się. jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. Panie! Baranku Boży. trudności. Niech będzie niezwykle cennym darem miłości dla Ojca Św.. Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył. cierpienia. grzechów zapomnienia i wzgardy od ludzi. uznając naszą słabość i grzeszność. który gładzisz grzechy świata. trwając przed Twoją Świętą Obecnością w Najświętszym Sakramencie. wysłuchaj nas. Historia. którą z miłości składamy. naszej Niebieskiej Matki i całego Dworu Niebieskiego. Pragniemy przez modlitwę. Patryka). Amen. w obecności Trójcy Przenajświętszej i Maryi. Ofiara. pokutę. wszystkie dusze błogosławione i w czyśćcu cierpiące przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aniołowie i Archaniołowie. zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas. (Powyższy akt. . Pokornie prosimy. który gładzisz grzechy świata. Ojca Św. Amen. został wzięty z książeczki zatytułowanej „ Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Módlmy się: Boże. Ofiara miłości .

za opuszczanie Komunii wielkanocnej i nieprzyjmowanie wiatyku na drogę do wieczności! Za świętokradztwa dokonywane na Najświętszym Sakramencie i za znieważanie świątyń i ołtarzów Twoich! Za wszystkie grzechy popełnione w kościele.. O. jak długo żyć będę. mój Jezu. ofiarując ten akt miłości za grzeszników. żebym wytrwał w tym aż do mojej śmierci. Możemy również sprawić ulgę duszom czyśćcowym. który pobożnie uczestniczy w uroczystym obrzędzie eucharystycznym. jako też za zbrodnie lat ostatnich! Za odstępstwo od świętej wiary naszej! Za bluźnierstwa i przekleństwa! Za nienawiść i krzywoprzysięstwa! Za sponiewieranie Ojca Św. Katarzyna zrozumiała. i zaniedbywanie Najświętszej Ofiary Twojej! Za lekceważenie częstej Komunii Św. za wszystkie dusze aż do końca świata. Kiedy nocą klęczała przed Najświętszym Sakramentem. Nagle uszu jej doszedł anielski śpiew uwielbienia Boga. Kiedy przechodzimy obok kościoła wstąpmy chociażby na parę minut i oddajmy hołd Stwórcy. że w ten sposób aniołowie wynagradzają za zaniedbania tych. przyjmij tę ofiarę mojego życia i daj mi łaskę. biskupów i kapłanów! Za okropne zabójstwa i krwi niewinnej przelanie! Za namawianie do grzechu i liczne zgorszenia! Za grzech lubieżności i Sakramentu małżeństwa sponiewieranie! Za krzywdy wyrządzone. Amen. który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. otrzymała łaskę usłyszenia głosu chórów anielskich. i Komunie Św.. co niewystarczająco czczą Boga w Najświętszym Sakramencie. za Ojca Św. Przez takie odwiedziny Pana Jezusa też możemy ratować dusze przed piekłem. Służebnica Boża Katarzyna od Jezusa zm. Jezu utajony! Przepraszamy Cię Zbawicielu. odpust będzie zupełny. Boże! Za niepamiętanie o wartości Mszy Św. w 1594 r.. Teresy. moje ofiary i cierpienia dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej oraz w duchu wynagrodzenia. * Duchowa córka Wielkiej Św.Serca Maryi. o dobre powołania kapłańskie. za naszych kapłanów. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. wszystkie moje Msze Św.) Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Za brak wiary w Najświętszy Sakrament i nienawiść ku Tobie. dla jedności Kościoła Św. jaki zwykle ma miejsce pod koniec kongresu. Jeżeli trwa ona przynajmniej przez pół godziny. (5x) Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Kościół zajaśniał niepojętym światłem. Za miotanie bluźnierstw na Najświętszy Sakrament i poniewieranie Imienia Twego! Za obojętność dla Najświętszego Sakramentu i zapominanie o Tobie. że Bóg opuszczony jest w tylu pustych kościołach. ogarnęła ją boleść. a nie wynagrodzone! Za grzechy językiem złośliwym popełnione! Za chęć używania i zabawy Twój Boski Majestat obrażając! Za grzech pijaństwa i narodu naszego do niego przywiązanie! Za grzech pychy i zazdrości!" Za obowiązków stanu zaniedbanie! Za grzechy przeciw Duchowi Świętemu! Za grzechy o pomstę do nieba wołające! . Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. moje dobre uczynki... (3x) Ojcze nasz.

rzucali je na ziemię. O. którzy w Ciebie wierzą. które jako zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzone Twojemu Synowi składam dzisiaj ja. aby wynagradzać za te zniewagi. gdybym to mógł sprawić. przebacz ludowi Twemu! (3x) (Trzy razy kapłan i trzy razy lud) * Św. Przyjmij. te słabe dowody czci. iż ich dobro stawiasz wyżej niż Twoją cześć własną. pozwól mi powiedzieć. wielki czciciel Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny jest dla nas wzorem do naśladowania w okazywaniu czci i miłości do Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii. że jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. że większa część ludzi nie odda Ci czci. Alfons Liguori. uwielbiam Cię i tęsknię za Tobą. dla Ciebie umieram. O gdybym mógł. na ile zniewag naraża Cię ten zamiar pełen miłości. Amen. którzy zwą się wierzącymi. nawet uznać Cię nie zechce. którzy świadomie i z rozmysłem w rozmaity sposób znieważali Najświętszy Sakrament. wszelkich koniecznych ozdób. a Ty wiedziałeś o tym daleko wcześniej. którą Ci oddał Jezus Chrystus umierając na Krzyżu i którą codziennie Ci oddaje w Najświętszym Sakramencie. do wody lub w ogień. by wszyscy ludzie rozmiłowali się w Najświętszej Eucharystii. by Cię uwielbić. z należytym przygotowaniem w sposób godny. do czystego serca. Niektórzy z nich obchodzą się z Panem Jezusem byle jak. by Cię bardziej jeszcze znieważać brakiem szacunku lub zostawia Cię w opuszczeniu na ołtarzach pozbawionych nawet lampy. nie dostrzegają tego. Akty strzeliste Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ci ludzie tyle razy deptali nogami Hostie konsekrowane. że jesteś obecny w tym Sakramencie. Amen. w zamian za zniewagi jakie odbierasz od ludzi w tej Boskiej tajemnicy. do tego stopnia. Pieśni O zbawcza Hostio. Nie pomnisz na to. a nie starają się o to. zamiast wynagradzać Ci te zniewagi okazaniem czci. . by Cię wszyscy poznali i umiłowali!" Św. zanim wstąpisz do niego sakramentalnie. jakich Pan Jezus doznaje w Hostii Św. Bóg. Przyjdź tymczasem do serca mego przez łaskę. jak i dzisiaj to czynię. * Niech on wieczystym życiem swym. którego Majestat jest niezmierny. W swoich rozważaniach wspomina on nie tylko o tych. któremu Święci i Aniołowie w niebie nieustannie oddają chwałę. o Boże. * Bój srogi nęka wiernych Ci. Świadom jestem. nawiedzać Cię często. Panie mój. Tabernakulum obecny. Przyjmij je w zjednoczeniu z tą nieskończoną czcią.* W ojczyźnie rajskiej darzy nas. mój najmilszy Zbawicielu. pragnę przynajmniej. pomoc ześlij nam! Jednemu w Trójcy Władcy ziem * Niech będzie chwała w każdy czas. Alfons Liguori: „O Jezu najukochańszy. * Daj siłę.Przebacz Panie. Pan mój i Bóg mój! O Mój Boże obecny w Sakramencie Twej miłości. a nawet krwią własną te nieszczęsne miejsca. uwielbiam Cię! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Najświętszy Sakrament. że jesteś bardzo w ludziach rozmiłowany. Jezu. przychodzi do kościołów. O Jezu ukochany. ale również boleje nad tymi. spraw. O Jezu. * Co lud do niebios wiedziesz bram. A większa część nawet tych. gdzie Twoja miłość i Twoje najgodniejsze miłości Serce tylu zniewag doznaje w tym Sakramencie! Ponieważ jednak to nie jest mi dane. w Św. Starajmy się zawsze przyjmować Pana Jezusa w Komunii Św. najbiedniejszy ze wszystkich ludzi. Twoim jestem w życiu i przy śmierci. o Jezu utajony. dla Ciebie żyję. obmyć łzami swoimi. że On jest w kościele najważniejszy i jedynie On jest godny najgłębszej czci. pamiętając o tym. nie klękają przechodząc obok Niego w Tabernakulum. Jezu. Ojcze Przedwieczny. godna czci.

o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. * Przed którego majestatem * Aniołowie kryją twarz. wszelka moc na Jego łonie. * Męki te znosiłeś. Święty. * Wyniszcz złe rady. Przenajświętsze Ciało. * Radośnie śpiewają: * Święty. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu.* Świeć nam słońcem Twej miłości * Na tej ziemi i w wieczności. Za Twe łaski dziękujemy. Witam Cię.W majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus. o Jezu drogi. * Ciebie wielbi Matka droga. co rządzi całym światem.. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz. * Chlebie życia nadobfity. * Rzuć mi Twój promienny blask. Bogu Ojcu i Synowi * Hołd po wszystkie nieśmy dni. którzy krew przelali. daj pokój miły. O światłości tak zaćmiona. Wszelką rozkosz mający w sobie. wyznawcy i apostołowie. * Bóg wszechmocny. nad nami grzesznymi. wykorzeń zdrady * Spośród ludu swego. zmiłuj. * Tyś tak nikła. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. * Rozgrzej serca mego chłód. gdy . * Panny czyste. * Niech przed Nowym Testamentem * Starych praw ustąpi czas. taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej. który pobożnie odmówi tę modlitwę. * Niech dopełni wiara w nas. Synu jedyny. * Zgrom hardych siły. * Cherubini. Amen. Stwórca nasz. słodki Jezu. Święty! wołają! Matka Jego i Patriarchowie. dzięki. Amen. Trzykroć Święte Serce Boga.. dozwól. * O Dobroci nieskończona. . * Tobie lud Twój składa chwałę. * Co dla zmysłów niepojęte. Nie opuszczaj nas. * Swoim Synem * Panna Maryja. z nami! * Świeć nam Serca promieniami..) O milcząca Hostia biała * Na kolanach wielbię Cię. drogi * Na wiek wieków posiadają.* Niechaj skarb ten cenny. * Rozlej na mnie skarby łask. * W dani duszę Ci niesiemy. Zostań. * Tym. * Co nam Serce Twoje dało. Módlmy się: Boże. taka mała. co serce Twe kochają. Niech nas błogosławi. Serafini.. (3x) * Pobłogosław. * Któreś na Krzyżu sromotnie wisiało * Za nasze winy. * Jak i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają. * A równemu Im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi. które Go tak miłowały. * Prorocy. Natomiast odpust będzie zupełny. * Cherubini. prosimy.. * A w tym cieniu kryje się * Ten. Zmiłuj się. Męczennicy. Jezu drogi. * Byś gniew Twój srogi. * Maryja. Dałeś im chleb z nieba. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. * W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu: * Żebrzę litości i Twej miłości. * Ojca wiecznego. Boga prawego. * By nas Serce twe kochało. * Niech nas błogosławi * Swoim Synem. * Tobie śpiewa niebo całe. czci. * Nasyć duszy mojej głód. witam. * Boski ogniu tu zakryty.Przed tak wielkim Sakramentem " odmawia się w sposób uroczysty w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało. * Pohamować raczył. * Cherubini. * Niech podaje wiek wiekowi * Hymn triumfu. K. abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki. W. * Daj nam w Serca Twego Ranie * Błogosławieństw zdrój jedyny.

Jezu najposłuszniejszy. Boże. Mistrzu Apostołów. Jezu. Chryste elejson. Boże. Jezu. Jezu najmilszy. Jezu. Skarbie wiernych. Boże nasz. Jezu. Jezu. Królu Patriarchów. miłujący nas. Jezu. Jezu. odblasku Ojca. Męstwo Męczenników. Światłości prawdziwa. Jezu. Jezu. wysłuchaj nas. Synu Boga Żywego. Jezu przedziwny. Boże pokoju. Wesele Aniołów. Jezu. Boże mocny. Jezu. Jezu. Jezu. Jedyny Boże. Ojcze z nieba. Ojcze ubogich. Słońce sprawiedliwości. . zmiłuj się nad nami. Ojcze na wieki. Jezu. wielkiej rady Zwiastunie. Miłośniku czystości. Duchu Święty. Królu chwały. Jezu najcierpliwszy. Jezu. Dobroci nieskończona. Jezu. Boże. Mądrości przedwieczna. Jezu. Jezu. Jezu. usłysz nas. Jezu. Jezu najmożniejszy.88 . Światłości Wyznawców. Patryka 89 Pieśń 89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS Litania do Najświętszego Imienia Jezus Kyrie elejson. Dawco żywota. dobry Pasterzu. Jezu. Kyrie elejson. Synu. Drogo i Życie nasze.11 str. Jezu. Jezu. Jezu. Odkupicielu świata. Jezu cichy i pokornego serca. Jasności światła wiecznego. pragnący dusz naszych. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Święta Trójco. Jezu. Ucieczko nasza. Jezu. Jezu. Czystości Dziewic. Jezu. Synu Maryi Panny. cnót Przykładzie. Nauczycielu Ewangelistów.89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Jezu.

Panie.. wybaw nas. szukajcie.. wysłuchaj nas. daj nam. Przez radości Twoje. Jezu! Od grzechu każdego. kochać wiernie. kołaczcie. który gładzisz grzechy świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. . Racz nas obdarzyć. Bądź w oczach. Przez najświętsze życie Twoje. których utwierdzasz w swojej miłości. które mnie słyszą. Jezu. Panie Jezu. Przez trudy Twoje. wysłuchaj nas. Przez dziecięctwo Twoje. co do mnie mówią. usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. (Odpust cząstkowy) Modlitwa Św. Jezu! Baranku Boży. Od ducha nieczystości. Bądź. Jezu! Jezu. Jezu! Bądź nam miłościw. Jezu! Od zła wszelkiego. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu. abyśmy Cię z całego serca. Od sideł szatańskich. uczucie swej Boskiej miłości. a otrzymacie. Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją. Ogarnij mnie ze wszystkich stron. Jezu. * Serce moje weź. Przez Zmartwychwstanie Twoje. by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Przez krzyż i opuszczenie Twoje. duszę moją. Amen. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Amen. który gładzisz grzechy świata. Bądź w sercach wszystkich. a będzie wam otworzone". wybaw nas. Od śmierci wiecznej. Od gniewu Twego. Jezu! Baranku Boży. * Pomóż. Bądź nam miłościw. Od zaniedbania natchnień Twoich. usłysz nas! Jezu. Przez chwałę Twoją. Przez narodzenie Twoje. Po mej lewicy. Bądź w ustach wszystkich. Bądź w uszach. któryś rzekł: „Proście. Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego. co o mnie myślą. Przez omdlenie Twoje. ze mną! Ogarnij mnie ze wszystkich stron. przepuść nam. * Serce moje. prosimy. które mnie widzą. dzieckiem Twoim zawsze być! * Serce moje weź. Jezu! Baranku Boży. przepuść nam.Jezu. ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego. Jezu Chryste. weź! Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. Jezu. albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym. który gładzisz grzechy świata. niech Twą śpiewa cześć. Jezu. wysłuchaj nas! Módlmy się: Panie. a znajdziecie. Przez Wniebowstąpienie Twoje. Patryka Bądź. Korono wszystkich Świętych. Pieśń Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! * Chcę Cię. zmiłuj się nad nami. ze mną! Po mej prawicy.

Faustyna: „Matka Boża pouczyła mnie. wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości. N. Sługo Boży. zawartego z Patriarchami. Dz. który ustawicznie mieszka w sercu twoim. J. J. dla którego stworzony został cały świat. Dz. Dz. J.. Dz. N. Emmanuelu zapowiedziany przez Proroków. N. Dz.. poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej. Dz..pociecho wygnańców z Ojczyzny. kocham i wielbię Ciebie. miłujące ubóstwo.91 DZIECIĄTKO JEZUS 90 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 DZIECIĄTKO JEZUS (Uroczystość Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia) Św. N. J. N.. N... N.. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka.. Dz. J. J. N. J. (Dz. J. potomku Niewiasty. N. zachwycone Niepokalanym Sercem Matki. cichość i pokorę.. N. Dz. N. Dz. przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów. Dz... zjednoczone ze Św. powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa.. przychodzące w mocy Ducha Świętego. J. N. J. będące znakiem.. On ci będzie mocą. Dz. jedyna nasza drogo do domu Ojca Niebieskiego. J. wzrastające w łasce u Boga i u ludzi. Boże Przymierza. N. N.. Dz. dające Niebo tym. J. J.. J. Dz. Dz.. Dz. J. aby Jezus. Dz.. miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego. J. mógł wypocząć. staraj się o cichość i pokorę. J.. Dz. N.12 str. J.. N.. Światłości wiekuista utęskniona w mrokach czyśćca.. N. N. ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle. o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga". Dz. N. N. jak mam przygotować się do Święta Bożego Narodzenia. J. N. N. szukające ciepła miłości w moim sercu. J. Dz. którzy duchem upodobnili się do dziecka... nie wychodź z wnętrza swego. Dz. Dz. Dz. J... wypędzone z serc. N. szukające „Symeonów". J.. przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli. przez Twą ucieczkę do Egiptu . Adoruj Go w sercu swoim. z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich.. J. N. Dz. Józefem więzią wzajemnej miłości. N. przywołane na ziemię miłością Maryi. J. N.. słowach i czynach. Dz. Dz. J. Dz. błogosławiące Św.. N. J.. N.. Dz. błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy... J. J. Dz.. N. Dz. wzorze posłuszeństwa rodzicom. Dz. J. J. J. N. radości śpiewających Aniołów. J.. dające radość świętemu Janowi w łonie matki. Dz. któremu sprzeciwiać się będą. Dz. opanowanych przez szatana i grzech. nauczycielu swojej Matki. nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku. N. 785) Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus (Do prywatnego odmawiania) Najświętsze Dziecię Jezus.. J. J. .. powiedziała mi: córko Moja. J. N. doskonałe we wszystkich swoich myślach.. Dz. w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca. radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin. J. J. Dz. N.. wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy. Wszechmocny. Synu Ojca Przedwiecznego. szukające pokarmu miłości w naszym domu. N. N. J.. N. Dz. N... Dz. zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów. Dz. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu. nazywane synem cieśli. N. uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni. 90 .. Dz. Dz. N. N. Światło nocy betlejemskiej. Dz. J. N. obecne w rodzinach złączonych modlitwą.. J. odwieczna Światłości. Dz.. którzy wezmą Cię w objęcia.. Dz. J. N. J.

Chwałę oznajmując. W.. J. Dz. * Z wołem i oślątkiem. * Ma granice Nieskończony: * Wzgardzony. J. N. Jezu cichy i pokornego Serca. spragnione wielkiej miłości kapłanów. N. przyjmij nas do Nieba. Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna. J. J. niebo. Pieśni A wczora z wieczora * Z niebieskiego dwora * Przyszła nam nowina: * Panna rodzi Syna.. dzisiaj w Betlejem. nasza Miłości teraz i na wieki. Bóg się rodzi. i Józef Św. * W Betlejem żydowskim. cuda ogłaszają. * Dziś narodzonego. a gdy staniemy się Jak dzieci" .. wesoła nowina. niemało. * Szopę pokazując. * Niemało cierpiał. * Gdzie Panna z Dzieciątkiem.. N. Amen. Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich łudzi.. * Za wyrokiem Boskim.Hostii Św.. . moc truchleje: * Pan niebiosów obnażony. Dz.. na ołtarzach świata. aby nas zbawił. Boga prawdziwego. Dz. Zachowaj nas w Tej miłości i łasce.N.. * Że Panna czysta. nas oswobodzi.. okryty chwałą. * Śmiertelny Król nad wiekami. Dz. nasz kochany Ojcze. * Chrystus się rodzi. * I Józef Św. * Przecież On wkrótce. Módlmy się: Boże. którzy gorszą dzieci i młodzież. w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. * Chrystus się rodzi. oddające się nam w chlebie . Cóż masz. K. Maryja Panna Dzieciątko piastuje. nad ziemiany? * Bóg porzucił szczęście swoje. J.. * Anieli grają króle witają * Pasterze śpiewają bydlęta klękają * Cuda. „rodzące się" w tajemnicy Mszy Św.. Dz. że Panna czysta porodziła Syna. Maryja Panna. * A Słowo Ciałem się stało * I mieszkało między nami. * Wszedł między lud ukochany.czyści i ufni. * Chrystus się rodzi. J. Dz.. przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.. N. I z Józefem świętym * Nad Jezusem małym * Chwalą Boga tego. * Dzieląc z nim trudy i znoje. Ono pielęgnuje. * Ogień krzepnie. Pastuszkowie mali * W polu wtenczas spali. * Żeśmy byli winni sami. straszliwy Sędzio tych. Chociaż w stajence.. * A Słowo. N. * Nieogarnionego.. Dzisiaj w Betlejem. N. blask ciemnieje. * Gdy Anioł z północy * Światłość z nieba toczy. nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu. Uczyń serca nasze według Serca Twego. J. Dz. chociaż w stajence Panna Syna rodzi.

Jezu. Jezu. by nas zbawić. 92 . Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Słowo. O Jezu.. Jezu. które stało się Ciałem i w nas zamieszkało. byśmy krzyże znosili cierpliwie. tak przemień nasze serca.. Piotra. byśmy w niej żyli i w niej umierali. któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny. którego twarz zajaśniała jak słońce. Litania do Przemienienia Pańskiego Kyrie elejson. Jezu. O Jezu. . Święta Trójco jedyny Boże. Chryste elejson. Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy jako wyraz naszego oddania się Tobie. Chwała Ojcu. Jezu. którego szaty stały się białe jak śnieg. który przemieniłeś się na górze Tabor. Kyrie elejson. które z ufnością do Ciebie zanosimy. przemień zimne nasze serca. tak nas przemień. który przekazałeś apostołom.. zgodnie z wolą Twoją Przenajświętszą. Bóg przez wszystkie wieki wieków. by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo.. na Mękę Twoją z góry Tabor zstępujący. Duchu Święty Boże. żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu.. Chwała Ojcu.. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. na górze Tabor przemieniony. nasz Panie. Chwała Ojcu. z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający. O Jezu. Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący. Jezu.. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże. którego jasny obłok zasłonił przed uczniami. przy wcieleniu Twoim przemieniony. O Jezu. Jezu. który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą. Jezu. Chwała Ojcu. uwielbiony po swym Zmartwychwstaniu. Jezu. który będąc Bogiem z miłości ku nam stałeś się człowiekiem... Ojcze usłysz nas. tak pomnóż w nas wiarę. Jezu.93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (Święto Przemienienia Pańskiego obchodzimy 6 sierpnia) Koronka do Przemienienia Pańskiego O Jezu. a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich próśb naszych. Amen.13 str. a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Przedwieczny Synu Boga żywego. byśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Św. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże. racz wysłuchać próśb naszych i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości. Jezu. który w czasie swojej Męki modliłeś się za nieprzyjaciół. byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Chwała Ojcu..

W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego siedzący. przepuść nam Jezu! Baranku Boży. przemieniony. który gładzisz grzechy świata. Jezu. przy Męce Twojej przemieniony. K. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus. Jezu. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności. Jezu. przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony. K. . Korona złota na Jego głowie. Jezu. Jezu. nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu. przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony. który dajesz życie. chwało i życie nasze. przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony. Módlmy się: Boże. a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie.Jezu. Amen. który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie. Jezu. Jezu. zmiłuj się nad nami! Antyfona: Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela. który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. chwałą i godnością ukoronowany. Jezu. przemieniony. przemieniony. W. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Jezu. przemieniony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezu. wysłuchaj nas Jezu! Baranku Boży. W. który w chwalebnym przemienieniu Syna Twojego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców. dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający. w Najświętszym Sakramencie przemieniony. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający. który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży. pokarmie Najświętszy. Jezu. który gładzisz grzechy świata. dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Jezu.

Zaprawdę. Chryste elejson. tak Mi jest miłym.126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA Chrystus rzekł do Św. tylekroć wdzięcznie łagodzi Rany Moje. . powiadam.14 str. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże. Kyrie elejson. że ktoby z nabożeństwa ku Męce Mojej choćby jedną łezkę uronił. serdecznie kto westchnie. 94 . Litania o Męce Pańskiej (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże. Święta Trójco jedyny Boże. W tejże też chwili wypuszczam strzałę miłości w serce jego. jak gdyby za Mnie by podjął męczeństwo". Mechtyldy: „Ilekroć przy nabożnym rozpamiętywaniu Męki Mojej. Chryste usłysz nas.

od żołnierzy oplwany. Panie. Jezu. Wielkie ciemności powstały. Jezu. Przez ciężką mękę Twoją. Kyrie elejson. po trzykroć od Piotra zaprzany. Baranku Boży. Chryste elejson. Jezu. chustą na oczach zasłoniony. bluźnierstwem i zelżywością urągany. Matkę swą Janowi Św. Jezu. polecający. Przez śmierć i Krew Najświętszą Twoją. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. pod krzyżem stojącej. cierniem ukoronowany. Jezu. a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój. przepuść nam Panie! Baranku Boży. Jezu. żółcią i octem napawany. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. w Ogrójcu się modlący. Jezu. łotrowi raj obiecujący. Przez miłość. Jezu. Jezu. do Annasza prowadzony. na twarz upadający. Jezu. Herodowi odesłany i tam wyśmiany. który gładzisz grzechy świata. Jezu.Jezu. duszę w ręce Boga Ojca oddający. od żołnierzy naigrawany. na krzyżu między łotry wiszący. do Ojca o ratunek wołający. Jezu. całowaniem od zdrajcy wydany. który gładzisz grzechy świata. konający i za nas umierający. noc całą w mękach ciężkich i więzach zostający. Jezu. Chryste. przed Piłatem niesłusznie oskarżony. Jezu. gdy ukrzyżowano Jezusa. z krzyża złożony i pogrzebany. Boże mój. Jezu. Jezu. Jezu. Panie. Jezu. wysłuchaj nas. do więzienia wrzucony. Kyrie elejson. Jezu. za krzyżujących się modlący. Bądź nam miłościw. pięścią w policzek uderzony. na śmierć krzyżową osądzony. Jezu. pojmany i związany. wysłuchaj nas. Przez boleść Matki Twej. Jezu. czemuś Mnie opuścił?" . Jezu. Od wszystkiego złego. do krzyża gwoźdźmi przybity. usłysz nas. Od potępienia wiekuistego. Jezu. za gorszego od Barabasza miany. Jezu. wybaw nas Panie. zmiłuj się nad nami! Chryste. do Kajfasza odesłany. który gładzisz grzechy świata. Jezu. włócznią po śmierci przebity. Jezu. przepuść nam. Jezu. okrutnie biczowany. krwawy pot wylewający. Jezu. którąś nas ukochał. Bądź nam miłościw. krzyż ciężki dźwigający. aż na śmierć stroskany.

* A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. Te cierpienia znieważonego i zelżonego Pana naszego.. CZĘŚĆ PIERWSZA Intencja Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie.Módlmy się: Wejrzyj.. Ludu. * A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie. * Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący. za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwo. Jam ciebie szczepił.. * Obmyj duszę z grzechów moich! * Upał serca swego chłodzę.. . aby za nas wycierpiał okrutną Mękę i podjął śmierć krzyżową. serce boleść czuje. Ofiarujemy je Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu. * Me serce mdleje. Jam ci dał berło Judzie powierzone. Jam cię wywyższył między narodami. Ludu. prosimy Cię. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny.. Hymn Żal duszę ściska. * Serca nasze przenikajcie. Ludu. * A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. * Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. * A tyś Mnie wydał na ubiczowanie.. Ludu. za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową.od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego oskarżenia przed sądem. co Pan Jezus wycierpiał . cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam cię wyzwolił z mocy faraona. Ludu.. Ludu. * W twarde serc naszych opoki! Jezu mój. * Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę. Na ból Męki Chrystusowej. * A tyś Mnie poił goryczą żółciową. * Rozpłyńcie się. * Toczcie smutnych łez krynice. * Tyś Mi odpłacił policzkowaniami. * A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.. którzy wyróżniali się nabożeństwem do Męki zbawczej Chrystusa. * Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. byś szedł suchą nogą. pytam. * A tyś Mnie wydał książętom kapłanów. me źrenice. oraz tych Świętych.. ofiarujemy Bogu za święty Kościół katolicki. * A któż żałość ich wypowie? Opoki się twarde krają. bolejącego za nas. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący. że zbici Kanaan królowie. * Z grobów umarli powstają.* Cóż jest. bez odwłoki. Amen. * Żałobą się okrywają.. Matki Bolesnej.. Jam ciebie karmił manny rozkoszami. Jam dał.. że raczył zesłać Syna swego.. GORZKIE ŻALE Zachęta Gorzkie żale... Ludu. winnico wybrana. aby Bóg dał im łaskę nawrócenia. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku. Ludu.. * Płaczą rzewnie Aniołowie. twego Pana.. Ludu. Ponadto ofiarujemy je za tych. pokornie Mu dziękując za tę wielką i niepojętą miłość ku ludziom. * A tyś Mnie octem poił. Pieśń Ludu mój ludu. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową. we Krwi Ran swoich. Ludu. Słońce. na Twój lud. * Klęczy w Ogrójcu i krwawy pot leje. Morzem otworzył... dla których „krzyż jest głupstwem" i za wszystkich niewierzących. Boże. Ludu. Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. * Uderz. przybywajcie.. gwiazdy omdlewają. * Żal przejmuje bez wymowy. W pierwszej części będziemy rozważali. * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje. co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje. Jezu. Jam Faraona dał w odmęt bałwanów..

popycha tłum nieposkromiony. * Głupim nazwany. * Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. * Zdrój żywej wody. * Mówić nie mogę z żałości. głodu. * Przez niegodnego Judasza wydany. * Ze krwi Jezusa. ja Matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna. * Jezu mój kochany! Jezu. przez żołdaka srogiego. * Jezu mój kochany! Jezu. całowaniem zdradliwym. grzesznicy. * Cichy Baranek. Bije. przez katów szukany. Któryś za nas cierpiał rany. Hymn Przypatrz się. Matko ukochana. * Żołnierz okrutny powrozem krępuje. * Jezu mój kochany! Jezu. od pospólstwa zelżywie. * Gdy zbrojną ręką żołnierze w nie godzą. ciężkim smutkiem i trwogą. * Potu krwawym potokiem.Pana świętości uczeń zły całuje. bądź pochwalony. powrozami grubymi. o pokój i zgodę dla wszystkich narodów. znosi w cierpliwości. z wielkiego wzgardzenia. ach. * Jezu mój kochany! Jezu. * Jezus w Ogrójcu zalany. oto nam gotują. o Panno moja. * Ręką zbrodniczą policzkowany. a dla siebie o odpuszczenie grzechów. dla serca ochłody. Jezu Chryste. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia. * Strumieniem potu krwawego oblany. * Od swawolnego żołdactwa związany. * Miecz me Serce przenika. * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie. * Jako dla ciebie sobie nie folguje. Za moje złości Chrystusa biczują: * Pójdźmy. na zabicie okrutne. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. * Na śmierć wydaje. * Przed sądem Annasza znieważany. . * Cichy Baranku. zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ DRUGA Intencja W drugiej części będziemy rozważali wszystko. Oby się serce we łzy rozpływało. * Jezus tym więzom dla nas się poddaje. * Przez niewdzięcznego ucznia zaprzedany. * Jezu mój kochany! Jezu. * Ciężko na Sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz? Co mnie pytasz? Wszystkam w mdłości. O Matko. szczególnie chorób. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. prosząc Go o pomyślność dla naszej Ojczyzny. * Do Kajfasza jak zbrodniarz targany. oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych. przed śmiercią znękany. przez fałszywych dwóch świadków. * Serca kochanie. źródło miłości. * Bądź wysławiony. Czemuś. co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego oskarżenia przed sądem do okrutnego cierniem ukoronowania. * Nielitościwie z tej i z owej strony. * Jakoś sam wyznał. jak cię Bóg miłuje. * Jezu mój kochany! Jezu. ognia i wojny. * Złość twoja męczy. * Dla białej szaty. * Król z wysokości. * Żal mi Serce zalewa. * Jezu mój kochany! Jezu. * Dla Twej miłości. * Przecież Go bardziej niż katowska dręczy. Powiedz mi. duszo. * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z Tobą płakać. Zsiniałe przedtem krwią usta zachodzą. * Za włosy targa. Rany zaś i zniewagi cierpiącego Jezusa ofiarujemy Bogu. przez ulice sromotnie. sprośnie obrażało! * Żal mi. na modlitwie w Ogrójcu. którą jest odziany. * Za zwodziciela niesłusznie podany. żal mi ciężkich moich złości. * Jezu mój kochany! Jezu. za trzydzieści srebrników. mój Jezu. że Syn ukochany. * Jezu mój kochany! Jezu. * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę. * Że Cię. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach.

spuśćże nam już Ciało. uproś dla mnie. * Na pośmiewisko purpurą odziany. . * Ostrym cierniem zranionego. * W swoim sercu Krzyż noszę! Któryś za nas cierpiał rany.* Jezu mój kochany! Jezu. Hymn Duszo oziębła. przez lud wyszydzany. * Rózgami zsieczonego! Święta Panno. * Królu niebieski. * Żeby na tobie dłużej nie wisiało! * Myje uczciwie w grobie położymy. * W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony. przez szyderstwo okrutne. * Jezu mój kochany! Jezu. Jezu Chryste. * Jezu mój kochany! Jezu. aby Jezus litościwy uwolnił je od męki swoją świętą Krwią. czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości. zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ TRZECIA Intencja W ostatniej. * Co na swe skronie wije wieniec z róży. Synu mój! Proszę. * Niechaj zawsze Twego Syna.* Jezu mój kochany! Jezu. żal mi ciężkich moich złości. * Na sąd Piłata jak zbójca szarpany.* Jezu mój kochany! Jezu. Ofiarujemy je też za dusze w czyśćcu cierpiące. widzę Syna Mojego. * Mogła na swoje ramiona. o Panno jedyna. i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. przez okrutnych oprawców. mój Jezu. jakie Mu sprawiły bluźnierstwa i zniewagi. * Jest ozdobiony! Oby się serce we łzy rozpływało. przez żołnierzy niegodnie. Prosimy również. by Zbawiciel pobudził ich zbłąkane serca do pokuty i prawdziwej poprawy życia. * Niemiłosiernie biczami smagany.* Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. Cierpienia. sprośnie obrażało! * Żal mi. co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania cierniem aż do skonania na Krzyżu. * Bym Ran Syna Twego znamię. * Królu boleści. przez pospólstwo niewinnie. * Zemdlony Jezus pod Krzyżem uklęka. * Dla Twej miłości. * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zdradzany. trzeciej części będziemy rozważali. pod przysięgą przez Piotra. * Jezu mój kochany! Jezu. czemu nie gorejesz? * Serce me. * Że Cię. * Jezu mój kochany! Jezu. Matka strapiona. Okrutnym katom posłuszny się staje. * Jezu mój kochany! Jezu. * Podzielże ze mną Mękę! Obym ja. przez Heroda i dworzan. * Na pośmiewisko i hańbę odziany. bądź pochwalony. przez złośliwych morderców. * Dla nas zelżony. w białą szatę szydersko. * Jakby łotr godzien śmierci obwołany. * Cierniowym wieńcem ukoronowany. słodkie drzewo. * Sprawca zbawienia. wróży. widzę jako niezmiernie * Ostre głowę rani ciernie! * Dusza moja ustaje. Syna swego. zelżywie wyśmiany. * Złożyć Krzyż Twój. ofiarujemy za grzeszników trwających w uporze. * Płacz uczynimy. gdy Go tak rozpala. by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe wytrwanie w łasce Bożej. ach.Pycha światowa niechaj co chce. * Miał na sercu wyryte! Ach. * Na krzyż sromotny ochotnie podaje! * Ręce i nogi ludzkiego plemienia. O. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. trzciną po głowie bity. * Sromotne drzewo na ramiona zwala. u kamiennego słupa. * Po ślicznej twarzy sprośnie zeplwany. * Jęczy i stęka. O Maryjo. Ogień miłości. * Jezu mój kochany! Jezu. prosząc. * Przy słupie obnażonego. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Bądź wysławiony.

poznałam całą wszechmoc Miłości i Miłosierdzia Jego ku duszom". mój Jezu.* Jezu mój kochany! Jezu. niechaj prawdziwie. Męki.* Jezu mój kochany! Jezu. wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. gorzką żółcią i octem * W pragnieniu swym i mdłości napawany. ciągnęli za ręce w . * Któreś ochotnie. * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram! Pragnę. żal mi ciężkich moich złości. * Że Cię. byłam z Nim w każdym rodzaju Męki Jego. ani jedno spojrzenie Jego. do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany.. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły. Mogą go zyskiwać wszyscy wierni jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu. nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch. Jezu Chryste. co Jezus cierpiał. Syn Boga Jedyny. * Jezu mój kochany! Jezu. jak Ewangelie. * Już ku ziemi skłania głowę. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. * Niech serdecznie rozważam. 1054) Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Matko. * Bądź pochwalony. sprośnie obrażało! * Żal mi. Krzyż. Zamknął słodką Jezus mowę. jeżeli po spowiedzi i Komunii Św. * Płaczę z Tobą rzewliwie! Jużci. bluźnierstwami przez złego * Współwiszącego łotra wyszydzany.* Jezu mój kochany! Jezu. przez Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany. (Dz. w badaniach sądowych. zmiłuj się nad nami (3 x) (Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego. O Matko. * Za te obelgi. Któryś za nas cierpiał rany. aby się przypodobać swoim mocodawcom. nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy. * Cierpiał bez winy! Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. Dlatego źródła oficjalne. jak również po odmówieniu w intencjach Papieża „Ojcze nasz" i „Zdrowaś". przez pospólstwa niezbożne * Jako złoczyńca z łotry porównany. srogim Krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze przygniatany. * Jezu mój kochany! Jezu. siostra Nastałowa. * Jezu mój kochany! Jezu. * Już żegna Matkę swoją! Maryjo. cześć będzie w wieczności. * Dzielić się Twoją żałobą * Z śmierci Syna Twojego. bo tam nie miałem świadka. Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa. Towarzyszyłam Mu w Ogrójcu i w ciemnicy. * Bądź wysławiony. * Dla Twej miłości! Niech Ci. * Patrząc na Krzyż żałośliwie. mój Jezu. uczestniczą pobożnie w nabożeństwie „Gorzkich Żali" w jakimkolwiek kościele na terenie Polski. Faustyna: „Nie wszystko jeszcze świat wie. * Jezu mój kochany! Jezu. niech gorzką noszę. Służebnica Najświętszej Maryi Panny. zawieszony wśród łotrów * Zelżywie przez wrogów ukrzyżowany. Ja Matka boleściwa * Pod Krzyżem stoję smutliwa. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Śmierć. * Serce me żal przejmuje.* Jezu mój kochany! Jezu. już. ach.* Jezu mój kochany! Jezu. wolą Ojca swojego * W ofierze za grzechy na śmierć wydany. przez stojących wokoło * I przechodzących szyderczo wyśmiany. zelżywości. ewentualnie innej modlitwy podyktowanej własną pobożnością. * Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy: „Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą.Oby się serce we łzy rozpływało.) MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY Św. prześcigali się w torturowaniu. moje Kochanie. pod Krzyż z Tobą. Rany Jego proszę. przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany.

Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. 5. deptali po Mnie. Na Moje Ciało wylali rozpalony ołów i żywicę. Jej to Pan Jezus objawił 15 ukrytych Mąk. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. Maria Magdalena. przebił Mi cierniem język. Oto co Pan Jezus jej powiedział: Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób: 1. Zawiesili mnie na belce. 14. które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury. tylekroć tysięcy razy bądź uwielbiony. ściskali sznurami. rózgami wypędzili Mnie z więzienia. usiłowali wyłamywać Mi palce z rąk. Aniołów w niebiosach i stworzeń na ziemi. na luźnym węźle. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią. Do ust wlali Mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami. za cały świat". Pragnęła poznać Męki. 11. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami. zawiązali Mi oczy i bili kułakami. uderzali Moją głową o kamienny słup. rzucając od ściany do ściany. który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno. Te Moje ukryte cierpienia ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. 4. rozrywali Mi skórę i ciało. 12. pochwalony i uczczony mój Panie Jezu. Na Moje poniżenie i udrękę. 8. 6. żyjąca w wieku XVIII (Włochy). 15. włóczniami. miłości . Córko moja. Związawszy Mi na plecach ręce. na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. Każdy. Gdy tak leżałem na ziemi. liści na drzewach. 3. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. które coraz głębiej wbijały się w Moje Ciało. 7. pragnę abyś te Moje 15 ukrytych Tortur dała wszystkim poznać. Ile ziaren piasku na ziemi. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Przebijali Mnie szydłami. pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją Przenajdroższą Krew tam przelaną. ziaren zboża na polach. gwiazd w niebie. W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. kwiatów w ogrodach. otrzyma nagrodę w dzień Sądu: Modlitwa Panie mój i Boże. kto codziennie jedną z tych nieznanych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi następującą modlitwę. że zupełnie nie mogłem oddychać. jakie wycierpiał w ciemnicy. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami. także miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. wbijali w Moje Ciało ostre igły i szydła. 10. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami.). potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ. źdźbeł traw na łąkach. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą. 13. a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi. 2. 9. aby każdą z nich uczczono. deptali w różny sposób. szpikulcami. Druga dusza mistyczna (kapucynka) Bł. szczególnie gdy dusze ukrywają je przy spowiedzi. To nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało aprobatę Kościoła i było bardzo polecane przez Papieża Klemensa II (1730-40 r. które bardzo ranią Serce Moje.przeciwne strony.

. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?" (Mk 14. byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól. zmów: «O Jezu. abym wielokrotnie w ciągu dnia rozważał Twoje tak bardzo bolesne konanie w Ogrodzie Oliwnym. cześć Ci oddaję. aż do ostatniej chwili mojego życia. jak i wszystkich w Czyśćcu cierpiących.. i Duchowi Świętemu. ofiaruję Ci ukryte Męki. udzielasz wiele łask tym. na wynagrodzenie Ci za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą. Pan Jezus konający w Ogrójcu Pan Jezus rzekł do Piotra: „Szymonie.. którzy rozważają i rozszerzają nabożeństwo do Świętej Twej Męki w Getsemani. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią . pragnę Cię pocieszyć w smutku i boleści. o mój Jezu. i Duchowi Świętemu. ani szatan w tym mi nie przeszkodził. oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. Zdrowaś Maryjo.. Krwawym Potem w Ogrójcu zlany. Tyleż razy żałuję za me grzechy. w nadmiarze Twej miłości i dla przezwyciężenia twardości naszych serc. w więzieniu przez oprawców znieważony i nielitosciwie bity. Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy Koronkę na uczczenie 15 tortur Pana Jezusa w Ciemnicy możemy ofiarować Bogu Ojcu w intencji wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. aby ani ludzie. i na wieki. abym wzruszony współczuciem. aby ostatnia godzina mojego życia.. Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. Ojcze nasz. pragnę Ci dziękować. Na zakończenie (3x).. cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie i teraz.. gdzie tylko możesz". Zamiast Ojcze nasz: Najsłodszy Jezu. ... z czwartku na piątek. racz przyjąć skromną daninę mojej miłości.najgodniejszy. racz usposobić moje serce i duszę. Twoje Serce Przenajświętsze. Tyleż razy.jako wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata. Koronkę odmawia się w następujący sposób: Na początku różańca: Ojcze niebieski. Ojcze nasz.. po pacierzu zmów: «O Jezu. składać cześć i uwielbienie. Chwała Ojcu i Synowi.. o mój Jezu. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za Twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy. Chwałę. 37) Słowa Pana Jezusa do sługi Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896): „Wieczorem. Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna. tych mi najbliższych.» W nocy. gdy się przebudzisz. Twoją Krew Najdroższą. Któryś za nas cierpiał rany. Proszę Cię mój Najukochańszy Jezu. Chwała Ojcu i Synowi. przez którą pragnę Cię pocieszyć. Proszę Cię. Modlitwa do Jezusa Konającego O Jezu. moich najbliższych. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie. chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci czczą Ciebie. jednoczył się jak tylko to możliwe z Tobą.» To nabożeństwo rozszerzaj. Przepraszam Ciebie. proszę zmiłuj się nad konającymi w tej chwili i mającymi umrzeć. cześć Ci oddaję. Zdrowaś Maryjo. Amen.. Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie. To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy... Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament.

które wylałeś. udziel mi wielkiego daru doskonałej skruchy za moje liczne grzechy. jakieś srodze * Do słupa przywiązany. który tej nocy dźwigałeś ciężar wszystkich naszych grzechów i w pełni za nie wynagrodziłeś. NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA Na adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie kto może udaje się w procesji pokutnej na kolanach.. Ach. a szczególnie za oddalonych od Boga z naszych rodzin. * Przyjdź. * Głowa wszystka w Krwi tonie. mój Jezu!. Trójco Przenajświętsza spraw. * Trzykroć pod ciężarem Krzyża * Upadasz bardzo ciężko. mój Jezu!. * Przyjdź. mój Jezu! Przyjdź. Całowanie Ran jest Panu Jezusowi bardzo miłe. którzy spoglądają na Ciebie Ukrzyżowanego. mój Jezu!. * Na górę kalwaryjską. mój Jezu. aby adorować i ucałować Najświętsze Rany Pana Jezusa rozpiętego na Krzyżu. A gdy mój najmilszy Jezu * Na Krzyżu już umierasz. mój Jezu!. * Dajesz Ducha w Ojca ręce. * Przyjdź. mój Jezu. Bądź błogosławiony Jezu za Twoje wzdychania podczas tej Świętej Nocy i za wszystkie łzy. jak chwalebnie ją przetrwałeś. Spraw Jezu. złożonym z pięciu dziesiątków. jak Ty klęczysz * W Ogrójcu zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył. co za boleść * Cierpisz w ostrej koronie. bądź nam miłościw. * Twarz najświętsza zakrwawiona. walczyć i zwyciężać. na które najbardziej jestem narażony.. aby wszyscy. abym poznał i wypełniał Twoją wolę i spraw.. przez Twoją ciężką walkę w Getsemani. zwłaszcza nad tymi. Marii Marcie Chambon. napojony śmiertelną goryczą . miłowali Cię i pamiętali o Twoich niesłychanych cierpieniach w Ogrodzie Oliwnym i za Twoim przykładem nauczyli się dobrze modlić. . która wyrywała się z Twojego konającego Serca.O Jezu błogosławiony. O Jezu cierpiący. a dla nas pożyteczne.za Twoją bardzo ludzką i Boską modlitwę. nam i całemu światu. O Jezu błogosławiony. Bądź błogosławiony najcichszy Jezu. że Ty Krwią się pociłeś. Amen. * Bo Cię kocham serdecznie. daj mi siłę. aby nie Twoja. mój Jezu. abym całkowicie i zdecydowanie odnosił zwycięstwo nad pokusami. oświeć mnie. podanych w objawieniu przez Pana Jezusa S. Pieśń Ach. abym nieustannie myślał o Twej strasznej walce i rozważał. którą wycierpiałeś w całkowitym opuszczeniu w niepojętej samotności. Tę praktykę pokutną ofiarujemy w intencji nawrócenia grzeszników. * Skąd był świat pocieszony. aby mogli Cię kiedyś uwielbiać w niebie. aby poznanie i miłość Świętej Męki Jezusa w Getsemani rozszerzały się po całym świecie. Na rozpoczęcie: O Jezu. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa Ułożona z aktów strzelistych. w imię niezmierzonych i niewymownych walk śmiertelnych i najbardziej gorzkich lęków Twej duszy w tę noc zdrady.. ale Twojego Ojca wola była wypełniona. Boski Odkupicielu.. * Za tak ciężkie grzechy nasze * Okrutnie biczowany. zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery. mój Jezu! * Przyjdź.. Bądź błogosławiony Jezu za Krwawy Pot i straszliwą śmiertelną walkę. Ach. * Przyjdź. Amen.. * Przyjdź. gdy wychodzisz.. mój Jezu! Pociesz mnie. Ach. Odmawia się ją na zwykłym różańcu. które były przyczyną. mój Jezu. * Grzesznym niebo otwierasz.

Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce. zlituj się. Amen. Ojcze Przedwieczny. W. Na uleczenie ran dusz naszych. którzy codziennie odmawiają Koronkę do Ran. będą przeze Mnie wysłuchani w ich potrzebach i prośbach. ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystkie wasze sprawy. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Zamiast Zdrowaś Maryjo K. Ci. z Moich przebitych Ran. o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Udzielę wszystkiego. którzy zachęcają swoich bliźnich do uczczenia Świętego Krzyża. Posiadając je potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. że inni będą też to czynili. Trzeba się modlić. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników. Z moich Ran rodzą się owoce świętości. Moc Moja jest w Moich Ranach. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich. Ci. Ci. Moje święte Rany podtrzymują świat. ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie. otrzymają łaskę. Najdroższej Krwi. Święty Mocny. przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie. ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych". Gdy doznacie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata. przebaczenia i miłosierdzia! W. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko. ale przez cierpienia. okaż nam miłosierdzie. Mając Moje Rany. Amen. że wszystkie swoje obowiązki wypełnią sumiennie i swoim przykładem spowodują to. Ojcze Przedwieczny. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Syna Twego Jedynego. macie wszystko. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich .. przez Krew Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości. a będą miały wielką wartość. Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga. a przy tym rozważają Moje cierpienia na Krzyżu. Amen. nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. nie przez kosztowanie pociech. skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi.Święty Boże. mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach. Święty Nieśmiertelny. Na zakończenie trzy razy: Ojcze Przedwieczny. ofiaruję Ci Rany. Masz nawet więcej mocy ode Mnie. O mój Jezu. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł. błagamy Cię. możecie wszystko wyjednać. Amen. a jeszcze nadto rozszerzają koronkę do Moich Ran. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Ran dane S. bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki. Amen. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczani kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny. nawet najmniejsze. bo Ja pałam żądzą zbawienia dusz. Marii Marcie Chambon: Przyjdźcie do Ran Moich z sercem pałającym miłością. dojdą do prawdziwego poznania Mnie. Przez zasługi Twoich Świętych Ran. Zamiast Ojcze nasz: K. Przepuść. którzy czcić je będą. ale pobożnie i z dużą ufnością. okaż nam miłosierdzie. Moich Świętych Ran. a ból się uciszy. złóżcie to czym prędzej w Moje Rany..

muszę je przyjąć i one znajdą znowu drogę do Moich Sakramentów". Przede wszystkim tych. W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki. przede wszystkim: wszystkich cierpiących. Proszę Cię. O Najsłodsze Serce Jezusa. żaru Twojej Świętej Miłości. ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem. Amen. doszedł do szczęśliwej wieczności. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. gdybyś wiedziała. w ramieniu. strapionych. Uwielbiam Cię. ta Rana była Mi najboleśniejszą. była największą? „Miałem ciężką Ranę. Nie dopuść. . W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Św. Chwała Ojcu. najcichszy Baranku Boży. oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy. darował mi wszystkie grzechy i sprawił. Pokornie proszę. Św. (Dz. na którym dźwigałem Krzyż. Chwała Ojcu. odpowiedział Jezus. moją duszę i tych wszystkich. Chwała Ojcu. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej. 1337) * Świątobliwej mistyczce Marii Graf Pan Jezus powiedział: „Moja droga. Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa O najukochańszy Jezu mój. która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy.. który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego.. jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa..Użycz im... mała duszo. która z Jego boleści. którą wskutek tej Rany cierpiałeś i w imię Krzyża Twego. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem.(W intencji Kościoła Św. abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. Bernard pytał się raz Pana Jezusa. i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św. to częściej byś ją odmawiała.. nędzny grzesznik.. przy każdym pozdrowieniu Rany czułam.. * Św. gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu . abyś dla tej srogiej boleści Twojej. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę. o Jezu. za których chcesz. pozdrawiam i czczę tę Ranę Twoją Najświętszą.z Nim. abym się modlił. jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełną ufność w miłosierdzie Boże". jeszcze przed ludźmi utajona. by go przekazali duszom im powierzonym. Kościoła..ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym świętym Ciele. Faustyna: „Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran Pana Jezusa. o Jezu. abym wstępując w Twe krwawe ślady. o Jezu. Jeżeli włożysz te dusze do źródeł Mojej Miłości w zjednoczeniu z Moją Matką. daj proszącym Cię. Amen. Ponieważ ludzie o tym nie wiedzą. którzy Ciebie nie znają. Chwała Ojcu. Ojcze Niebieski. owych najbiedniejszych. o Jezu. nawróć ich i przemień. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących. aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego. którzy więcej miłują świat niż Ciebie. W tę Ranę składam. jak Szawła przemieniłeś w Pawła. ja. prześladowanych i opuszczonych. Pana naszego Jezusa Chrystusa. któryś na tej Ranie świętej dźwigał. Tą modlitwą możecie uratować świat. którzy dzisiaj rozstają się z życiem. o Jezu. nie pamiętają o .) Wszechmogący wieczny Boże. udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana.. tych wszystkich. Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników. aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. w Nim i przez Niego siebie według Jego intencji i w imieniu wszystkich stworzeń. Chwała Ojcu. którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. Amen. przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna .

niepojętej mądrości i niewymownej dobroci. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Św. kwiecie. Dobranoc.. * Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.. * Dobranoc. śliczna lilijo. a trzy „Ojcze nasz" na odpuszczenie grzechów popełnionych trzema władzami duszy. szyjo święta w łańcuch uzbrojona. po czym następujące dodała ofiarowanie: Najsłodszy Jezu! Ofiaruję Ci tę modlitwę w zjednoczeniu z tą doskonałą intencją. a śmiertelnych zapomnienia. na zgładzenie grzechów popełnionych pięciu zmysłami przez wszystkich ludzi.. Józefie. jakich kiedykolwiek dopuszczano się ze słabości. by na siebie ściągnąć podobne błogosławieństwo. NAUKA O KRZYŻU W miesiącu wrześniu w szczególny sposób wywyższamy. * Które były Najświętszą Krwią zafarbowane. z nieświadomości lub złości ludzkiej przeciw Twojej nieogarnionej mocy. jak również Mękę i Śmierć Pana Jezusa dla nas poniesioną. * Dobranoc. sztandarem każdego katolika. Serce Święte.niej. ani dla siebie. ręce święte.. Jezu kochany. dobranoc * Dobranoc. znamieniem naszej wiary. Powinien on być pierwszą naszą czynnością po przebudzeniu się. wszyscy. zyskujemy odpust cząstkowy. wyciągnąwszy rękę swoją uczynił Krzyż nad Świętą i miłośnie ją pobłogosławił. adorujemy i czcimy Krzyż Chrystusowy. a ostatnią przed zaśnięciem. Pieśń Dobranoc. Dopóki Rany Moje bronić was będą. ani dla Kościoła. jakie zaniechali wykonać. włosy święte. dla zadośćuczynienia za wszystko dobro. * Któraś była zraniona do mózgu samego. by grzechy człowieka obmyła. którzy tę Ranę pozdrawiać będą. dostąpią odpuszczenia grzechów powszednich.. Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła Św. * Dobranoc. .. oddajże tej Ranie cześć. boku święty. Dobranoc. kwiecie różany. Maryjo. dobranoc.." * Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. otrzymasz.. Czyniąc pobożnie i prawidłowo znak Krzyża Św. Znak Krzyża Św. * Dobranoc.. * I tępymi gwoździami do Krzyża przybite. * Dobranoc. kwiecie. * Dobranoc. kwiecie. kwiecie. z którego płynęła * Krew Najświętsza. Głowo Święta Jezusa mojego. nie macie czego się lękać. gdy są wystrojone. Gertruda odmówiła z natchnienia Ducha Świętego pięć „Ojcze nasz" na cześć pięciu Ran Zbawiciela. Dobranoc. powinniśmy czynić często. Dobranoc. Dobranoc. * Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. na Krzyżu wyciągnione * Jako struny na lutni. nogi święte na wylot przeszyte. Podczas tego ofiarowania miłościwy Pan zniewolony tym i ubłagany.. a zwłaszcza gdy nie chcemy ulec jakimś pokusom. Amen. rozważamy i czcimy tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. * Dobranoc. mocno potargane. * Dobranoc. uwielbiamy. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. jaka z Serca Twego najsłodszego na nasze zbawienie spłynęła. * Jezu. Dobranoc. a o cokolwiek przez nią prosić będziesz. włócznią otworzone. Niechaj każdy stara się w tym naśladować Świętą.. kwiecie.. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia. ofiaruję Ci ją na odpuszczenie wszystkich grzechów i zgładzenie wszystkich niedbalstw. kwiecie.

Amen". a raczej ścieżkę.imienia Bestii lub liczby jej imienia (. które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Pana mego Jezusa Chrystusa. Faustyna opisuje dwie drogi. aby mi cię podano przy zgonie. o którym to mówi Św. będą wychodziły wielkie światła. kłaniajmy się Panu Jezusowi ukrzyżowanemu i rozmyślajmy o Jego cierpieniach. tak iż nawet przemówił obraz Bestii. Jan w 13 rozdz. całujmy go często. Jedni padali na te kamienie. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach". Łatwo nam będzie pójść tą drogą trwając z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem. A na końcu tej drogi była straszna przepaść. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść.przyp. kto nie ma znamienia . że zaniedbują tę praktykę. niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi. nie czynią tego znaku wodą święconą. wysypana piaskiem i kwiatami. i Ducha Świętego. Ludzie idą tą drogą tańcząc i bawiąc się . który jest w Niebie" (Mt 10. Dlaczego? Czyż współcześni ludzie. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) * Św. bogaci i biedni. A była ich tak wielka liczba. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym". tego zaprę się i Ja przed Moim Ojcem. obdarzył odpustem? Nie wstydźmy się publicznie oddawać czci Panu Jezusowi. pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. 83) Przy całowaniu Krzyża O Krzyżu Św. czy będę miał to szczęście. 23-33).). Miłujmy Krzyż. Św. czy wówczas dojrzą cię gasnące oczy moje. a ludzie nią szli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Aby dojść do chwalebnego zmartwychwstania. którzy przechodzą obojętnie obok Krzyża. przyjdę wpierw jako Król Miłosierdzia. czy ucałują cię moje spieczone gorączką usta? . którą Kościół Św. przyznani się i Ja przed Moim Ojcem. że nie widzą stojącego Krzyża? Czyż tak mało u nich pokory. jak szły. nie wiem i tego. bo Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc. który jest w Niebie. nie spostrzegając się. niech zawsze pozostanie znak Krzyża Świętego: „W Imię Ojca i Syna. nośmy go zawsze przy sobie. będzie dany ludziom znak na niebie taki. red. gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela. wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać. do życia wiecznego. teraz i na wieki. 153) Chrześcijanin odznacza się znakiem Krzyża Św. by duchem obdarzyła obraz Bestii. a z otworów.." Naszym zaś znakiem. a niektórzy nie czynią go wcale.. są tak zagonieni. ale zaraz powstawali i szli dalej. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie. (Dz. nie wiem. musimy kroczyć drogą Krzyża. jakie Bóg na nas zsyła.. lękajmy się tchórzostwa. Kto ma rozum. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Znakiem szatana zaś jest znak Bestii „sześćset sześćdziesiąt sześć". I widziałam drugą drogę. drogą przykazań Bożych.. obok nieskończonej Miłości i Miłosierdzia. Obecnie jakże łatwo można zauważyć wielu katolików. czyli otchłań piekielna. który się przyzna do Mnie przed ludźmi. że wstydzą się przeżegnać? Czyż tak bardzo liczy się dla nich wzgląd ludzki. że wszyscy zostaną zabici. Bądźmy odważni. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność na ziemi. Apokalipsy: „I dano jej (Bestii . i by sprawił. że nie można było ich zliczyć. przyjmując ochotnie wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe. w tym także katolicy. Szatan zaś tego znaku się boi i nieustannie z nim walczy. że to już koniec.Niektórzy wchodząc do kościoła.). (Dz. Faustyna: „Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. I sprawia.dochodzili do końca. że wszyscy: mali i wielcy. którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. tak i wpadały. którymi ludzie kroczą w swoim życiu: „W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka.

rozpięty na Krzyżu. Moją Najdroższą Krwią i Ranami. Amen. którzy w doświadczeniach i w walkach. którzy dość często z głębokim żalem z powodu ich winy i grzechu rozmyślają o Moich Ranach na Krzyżu. Ci. Ci. nieprzyjemności i dolegliwości. odwiedzą Mój wizerunek Krzyża. spojrzą przez kilka minut na Krzyż. leżąc krzyżem". a przede wszystkim gdy zniecierpliwienie i złość ich rozdrażniła. abym Cię chwalił z Świętymi Twoimi na wieki wieków. Ci. nie musi to być w tym samym dniu. zrazu z cierpliwością. jak gdyby drogimi olejkami Rany Moje namaścił. (Dz. przez cały Post. i proszę. że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach. że wszystkie członki Moje można było policzyć" i dalej do niej mówił: „Kto Mi za tę boleść wdzięczność by okazywał. które odprawiałam codziennie przez pół godziny. którzy trzykrotnie po sobie. któryś przez trzy godziny na Krzyżu wisiał w imieniu i miłością wszystkich stworzeń. którzy Mój trzygodzinny śmiertelny Strach na Krzyżu. którąś wycierpiał. Proszę Cię przez gorzkość tego pragnienia.) Trzy dziękczynienia Św. W Ranach Twoich ukryj mnie. a nie co innego. Mechtylda zapytała raz Chrystusa Pana. a później z radością. przed Najświętszym Sakramentem. otrzymają piękną śmierć i umrą bez walki przedśmiertnej bardzo spokojnie i bez strachu. Przez tę boleść i przez tę gorzką śmierć Twoją przepraszam Cię mój Jezu! I proszę. i każ mi przyjść do Siebie. gdy niemiłosiernie dla nas na Krzyżu byłeś rozciągnięty. jakie wycierpiałem. jednak nie mniej niż dwa razy dziennie. Amen. jak gdyby Mnie najlepszym napoił winem. dość często. Amen. popełnione ułomnością ciała. taką mi przysługę wyświadczy. tylko żółć i ocet Ci podano. jak gdyby Mnie z Krzyża uwolnił". a kto by Mi dzięki składał za pragnienie. 147) Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego Ci. natychmiast zapanują nad sobą i staną się zwycięzcami nad pokusą i grzechem. dziękuję Ci za tę nieznośną boleść. ofiarują Ojcu Niebieskiemu jako pokutę. który w Wielki Piątek uczestniczy pobożnie w adoracji i ucałuje krzyż w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego. uczczą Go i ofiarują Ojcu Niebieskiemu z Moją Męką i Konaniem. tak Mi będzie miło. abyś mi odpuścił grzechy popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. przez którą nieskończoną Twoją dobroć znieważyłem. za grzechy swego życia. Faustyna: „Przypominam sobie. już wkrótce będą znosić swoje cierpienia. tak. * Św. Miłości moja. O Przenajświętszy Baranku Boży! Przez wzajemną miłość i wdzięczność Trójcy Przenajświętszej. którzy codziennie przez 15 minut rozmyślają o Moich cierpieniach na Krzyżu. abyś mi dla tej boleści odpuścił wszystkie grzechy. w godzinę śmierci powołaj mnie. abyś grzechy rąk i nóg moich oczyścił i te Rany Ojcu Swemu Przedwiecznemu za moje przebłaganie pokazywał. bądź na zawsze w sercu moim.O Jezu. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. że Serce Twoje od bólu drżało. Amen. jakieś wówczas poniósł. O najniewinniejszy Baranku Boży! wdzięcznością wszelkiego stworzenia dziękuję Ci za gorzkie pragnienie. a wszystkie żyły się ściągały. wkrótce nabędą głębokiego wstrętu do grzechu. któreś dla zbawienia naszego na Krzyżu wycierpiał. gdy ręce Twoje i nogi niemiłosiernie do Krzyża gwoźdźmi przybijano. dziękuję Ci za to okrutne męczeństwo. tak mu będę wdzięczny. że wszystkie kości Twoje można było policzyć. kiedyś głosem płaczliwym wołał: „Pragnę". jaka boleść najcięższą dla Niego była? Taką otrzymała odpowiedź: „Gdy Mnie na Krzyżu rozciągano. a kto by Mi za ukrzyżowanie dziękował. za wszystkie niedbalstwa. O najłaskawszy Baranku Boży. może to trwać trzy dni z rzędu. tak dalece. tak dalece. Ci. .

* Przez cię przewóz jest naprawion * Światu. im częściej to czynić będą. nade wszystko * Drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie takie nie jest. w Krzyżu zbawienie. Kiedy cierpienie. kiedy zwątpienie * Serce ci na wskroś przepali. * Kto Krzyż odgadnie. * Rozkoszny owoc nosiło. Ty widzisz. * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. * Spuść lekkuchno i cichuchno * Ciało Króla niebieskiego. * Co z Baranka wypływała. * Którąś miało z urodzenia. drzewo poświęcone. * Gdzie Bóg. * Słodkie drzewo. W Krzyżu osłoda. albo też całkowicie je zniosą. PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi Ojcze Przedwieczny.obojętność i za zaniedbania natchnień. kto by tylko spojrzał nabożnie na obraz Chrystusa ukrzyżowanego. a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pomoc i pociechę. Pan Jezus powiedział Św. * Bo z Krzyża płyną promienie zbawienia. Krzyżu zbawienny. * Na sobie niosąc zbawienie światowe. ocali. a w nich całe nasze życie dla Twej Chwały i za każdą duszę . Cały dwór niebieski z tak nabożnego spojrzenia się weseli. Krzyża się nie lękam. Tyś samo było dostojne * Nosić światowe zbawienie. Gertrudzie. łoże Chrystusowe. * On ciebie wesprze. W Krzyżu cierpienie. Krzyżu Święty. * Panie. * Na tobie Jezus spoczywał. w tej samej chwili i Chrystus Pan miłościwie spogląda. * Ten nic nie pragnie. * Jedno. * W Krzyżu miłości nauka. drzewo święte. * Który Święta Krew polała. a przyszła szczęśliwość wieczna tego człowieka się pomnaża". * Krwią Przenajświętszą Baranka skropione. Krzyżu chwalebny. czym . otrzymają w swoim zawodzie w pracy wykonywanej oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści. pośpiesz do Krzyża. Ty widzisz. którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy Krzyż i ozdabiają go kwiatami. * Kto Ciebie Boże raz pojąć może. tym sposobem skrócą sobie kary za to. * Odmień teraz oną srogość.ze wszystkim. * Do Krzyżam przybił błędnych myśli roje. przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze Łzami Jego Najświętszej Matki. * Gdy w gorzkich mękach umierał. w Krzyżu ochłoda * Dla duszy smutkiem zmroczonej. ten nie upadnie * W boleści sercu zadanej. * Krzyż Twój całuję. Pieśni Krzyżu Chrystusa. * Bo na tym Krzyżu Boga mego widzę. * Że Sam Zbawiciel na tobie * Umarł i uświęcił ciebie. który był zagubion. Krzyża się nie wstydzę. na którym sam Bóg jest. * Bo z Krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. słodkie gwoździe. * Ulżyj członkom zbyt rozpiętym. Król świata całego * Dokonał życia swojego. Skłoń gałązki. ni szuka. * Gdy grom się zbliża. Ci. Panie. bądźże pochwalony. „że na każdego. Do Krzyżam zwrócił wszystkie me życzenia. pod Krzyżem uklękam.

z Rodu Dawida. Amen. którzy teraz w tym ciężkim czasie pomagają rozpowszechniać ten Krzyż. Amen. Niech będzie uwielbiona Drogocenna Krew. rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. czego sobie życzymy i planujemy. będą dawane Łaski. Pokój. że tym. Pozdrawiam też i całuję wszystkie Twoje Święte Rany za tych wszystkich. Syn Dawida . za dusze w Czyśćcu cierpiące. Ciebie chcę kochać. Z największym uszanowaniem i z całą żarliwością mojej duszy uwielbiam Ciebie przez Niepokalane Serce Maryi i Jej Sercem i w Jej Niepokalanym Sercu. Ukochany Zbawiciel obiecał. a Sąd karzący będzie dla nich łagodniejszy. w Twoim prawdziwym Ciele i Krwi i bądź pochwalona i Ty.jesteśmy i co posiadamy. żeby jeszcze wiele Krzyży weszło do domów. Dla mnie płynie drogocenna Krew w to wierzę i to pojmuję. On jest prawdziwie Synem Boga. Jezus z Nazaretu. kochającego Ojca na wieki.na Jego barkach spoczywa Panowanie Króla i Jego Królestwo i Jego Wspaniałość. Niech będą pochwalone Święte Rany Jezusa Chrystusa. On schyla Głowę i umiera na Krzyżu Świętym. pokój. Antoniego i pokropić ten dom wodą święconą Egzorcyzm Patrzcie na Krzyż Pana. bo Chrystus za mnie umarł. Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy (marzec 1995 r. łącznie z naszymi wadami. Mój Panie i Mój Boże. mój nade wszystko ukochany Zbawicielu. Ukochany Zbawiciel życzy Sobie. Mój Panie i mój Boże. wielkie rzeczy uczyniłeś im.) Ten Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu jest znakiem naszego Świętego Katolickiego Kościoła. Pomóżcie. Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa (z poświęconym Krzyżem) Panie Jezu Chryste. Amen. najbardziej opuszczone dusze Kapłanów w Czyśćcu i za wszystkie dusze czyśćcowe. czcić i wielbić. Amen. alleluja. Imię Najwyższego Jezusa Chrystusa. chwalić. złymi skłonnościami i grzechami. którzy do mnie należą. . Pozdrawiam Ciebie i całuję wszystkie Twoje Rany najczystszymi ustami Twojej Świętej Matki. uczyniłeś nam wielkie rzeczy. Przedstawiony do adorowania i ofiarowania Drogocennej Krwi i Ran Naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa ku większej Chwale Boga Najwyższego oraz dla Zwycięstwa i Triumfu Niepokalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy Matki Boga. Ukochana Matko Boża. za konających. pokój niech będzie z wami i ze wszystkimi ludźmi ziemi. Tobie chcę służyć i adorować Ciebie na wieki wieków. bo One wyzwoliły nas od kar za grzechy. która obmywa nas z naszych grzechów. za Kapłanów. Alleluja. alleluja. żeby do Pasyjnych Krzyży Serca Jezusa były pilnie i codziennie odmawiane modlitwy dla uczczenia Drogocennej Krwi i Najświętszych Ran za najbiedniejsze.Całuję i pozdrawiam w ten sposób Rany od gwoździ w rękach i kiedy Ci je zadano i jak długo znosiłeś ich ból. Amen. uciekajcie wy nieprzyjacielskie potęgi. Krzyż odkupiłeś całą ludzkość. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy. Kiedy się wchodzi z tym Krzyżem do domu: należy trzy razy odmówić egzorcyzm Św. . miłosiernego. Pozdrawiamy i wysławiamy Przenajświętszą Trójcę. Jego Miłosierdzie nigdy się nie skończy. przez Twój Św. Amen. Syna Boga wiecznego. o Jezu Chryste. najukochańsza Królowo i Matko teraz i na całą wieczność. Mój Panie i Mój Boże. (3 x) Pochwalony i uwielbiony jesteś. Naprawia też moją szkodę.

teraz i kiedy on został wyrwany i jak długo ten ból znosiłeś. którego tak bardzo kocham z wszystkimi Jego intencjami. symbole narzędzi męki. . przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi. Najdroższą Krew.i tyle razy ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie. Daj nam przez Jego zasługi.. aż po ostatni krok. także i Jego wszystkich obejmujące Miłosierdzie. . każdym moim pocałunkiem. Na horyzontalnej (poziomej) belce krzyża dzieci widziały na bokach szczypce i młot. Z każdym czułym pocałunkiem Świętej Rany Twojego Serca pragnę w sposób wynagradzający całować każdą Hostię Św. z Twoją Łaską i Miłością pragnę wiele dusz wybawić od ognia czyśćcowego. Ofiaruję Ci Twego ponad wszystko umiłowanego Syna. . teraz i jak długo znosiłeś to niewypowiedziane cierpienie. teraz i podczas tej chłosty okrutnej jak długo te boleści Twego poszarpanego Ciała za nas znosiłeś. Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa (do odmawiania przed Krzyżem) Ojcze Przedwieczny. . i opuszczenie w Ogrójcu. które On dla nas miał. dziękuję Ci za wszystko. powołuję się na Twoje święte słowa: „Wszystko. oddechem.Pozdrawiam i całuję podeszwy Twoich przypalonych Stóp. Jego śmierć. Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette Ten obraz przedstawia Krzyż z La Salette. Jego zwycięskie Zmartwychwstanie i Chwalebne Wniebowstąpienie. . teraz i kiedy było za nas policzkowane. Matka Boża miała na szyi potrójny łańcuch zakończony Krzyżem. Amen. nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji. Zbawicielu nasz. 0 Mój Zbawicielu. co dla mnie uczyniłeś i całuję Twoje Święte Stopy za każdym krokiem. Jego bolesne ukrzyżowanie i podwyższenie Krzyża. teraz i kiedy stałeś na rozpalonej blasze. teraz i jak długo tę mękę i tę obrzydliwość znosiłeś. spełnij jeszcze jedną moją prośbę. W łączności z Twoimi nieskończenie wielkimi zasługami. Dzieci widziały żywego Zbawiciela na Krzyżu. co dla Mnie chcesz uczynić. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze – ofiaruję Ci Najśw. siedzącą na kamieniu. to jakbyś już uczynił!" I obiecałeś „za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę". Zbawicielu mój. Amen. bolesne Rany i to miłością ku ludziom płonące Serce w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. teraz i kiedy ta ciężka belka na nim ciążyła i jak długo ten ból znosiłeś. znajdujący się w wysokich Alpach we Francji.Tak samo pozdrawiam i całuję z największym uszanowaniem i największą wdzięcznością Świętą Ranę Twojego Serca jak i każdą kroplę Twojej Krwi. gdzie Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom w 1848 roku. który uczyniłeś na ziemi od Twojego dzieciństwa.Pozdrawiam i całuję Świętą Ranę na barku. naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciało. uderzeniem mojego serca. Pastuszkowie widzieli Ją płaczącą. za dusze czyśćcowe i za wszystkich dziś umierających. . i Jego lęk śmiertelny. kiedy Cię rzucono na drzewo krzyża. Amen. daj pokój całemu światu. opluwane i brudami oszpecone.Tak samo pozdrawiam i całuję Rany Twojej Świętej Głowy.Pozdrawiam i całuję Twoje Przenajświętsze Oblicze. Mój Jezu. słowem i myślą pragnę na nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą Kroplę Twojej Najdroższej Zbawczej Krwi .Pozdrawiam i całuję Twój bark wyrwany ze stawu. . przyjmowaną bez uszanowania na stojąco i na rękę. jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata. teraz i kiedy te ciernie Ją kłuły i jak długo ten ból znosiłeś.Pozdrawiam i całuję Święte Rany biczowania.

Ona przypomina nam wielkość duszy naszej nieśmiertelnej. dla której Zbawiciel wśród nieopisanych cierpień kładzie swoje życie. Amen. zwracając uwagę na godzinę Mojego na Krzyżu skonania. który dla ratowania człowieka nie szczędzi ofiary. a szczególnie bądź przy nas w godzinie śmierci naszej. (Dz. gdy obchodzimy je. na zadośćuczynienie. a gdy oni udadzą się do Twego miłosierdzia. Matko Boska przyczyń się za nami. o dobra Matko. Józefą Menendez 2) Wersja opracowana na podstawie „Dzienniczka" s. „Kto dłuższy czas codziennie odprawi Drogę Krzyżową. Faustyny. ma większą zasługę aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Tomasza z Akwinu „szkoła wszelkich cnót".Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska. Stacja I . ona wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie". którego w onej chwili oddałem. Ona objawia niezgłębioną i bezgraniczną miłość. zachowaj Kościół Twego Syna w świętości i prawdzie. może zbawić całą parafię". ucieczką w potrzebie. Jezusa Chrystusa. Toteż nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest praktyką nadzwyczaj zbawienną. Pośredniczką u Boskiego Twego Syna. rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem. przebaczenia. Mamy rozważać i medytować Mękę Pana Jezusa i Boleści Matki Najświętszej w poszczególnych 14 Stacjach. DROGA KRZYŻOWA Rozpamiętywanie Męki Pańskiej to wg Św. 1) Wersja opracowana na podstawie rozmów Pana Jezusa ze sługami Bożymi: s. o. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty. jakie Ci składa za grzeszników. Twojej opiece się oddajemy. a Mnie sprawia wielką radość". gdzie są Stacje. odprawi Drogę Krzyżową. otrzyma szczególne laski od Mojego Ducha. racz im łaskawie przebaczyć. Ucz się od Zbawiciela cnót: cierpliwości. chronimy się z ufnością pod płaszcz Twego miłosierdzia. gdy palimy światło przy obchodzonych Stacjach i przyklękamy przy każdej z nich. wejrzyj na Serce Twego umęczonego Syna. Jeśli odprawiamy Drogę Krzyżową tam. żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. Sprawiamy radość Panu Jezusowi. Pragnijmy Pana Jezusa przy każdej Stacji. teraz i przez wszystkie dni naszego życia. 3) Wersja ułożona przez bł. Pio Po każdej stacji 1 Wersji odmawia się następującą modlitwę: Ojcze. Św. Bądź nam. Faustyna: „Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki. Ojcze Przedwieczny. dobrze jest. żalu i miłości Boga. Amen. a chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski. Odprawiaj często Drogę Krzyżową. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Leonią Nastał i s. Matko Boża i Matko nasza. a wszystkim jego wiernym dzieciom daj szczęście w Twej chwale przez Mękę i śmierć Pana naszego. * Obietnica Pana Jezusa dana Św. poddania się Woli Bożej. Magdalenie de Pazzi: „Kto w piątek. dobroć i miłosierdzie Boga. pociechą w cierpieniu. 369) Przed każdą stacją odmawia się: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. skuteczną i Bogu miłą. Po każdej stacji odmawia się: Któryś za nas cierpiał Rany. któraś współcierpiała.

Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową Kłaniamy Ci się... 1) Ja poddałem się pod sąd Piłata, aby przez to upokorzenie wyjednać ludziom łaskę dobrej spowiedzi, a przez milczenie wynagrodzić Ojcu Memu fałszywe milczenie dusz w tym sakramencie. Dusze, które tają grzechy na spowiedzi, wybierają szatana, a Mnie krzyżują. Dusze, które natomiast z pokorą i szczerością wyznają swoje przewinienia, zdejmują z Mojej dłoni krępujące Mnie więzy. O Jezu, myśląc o wyroku skazującym Ciebie na śmierć, polecam Ci dusze przystępujące do Sakramentu Pokuty oraz spowiedników. Przepraszam Cię także za dusze, które utaiły swoje grzechy i przyjęły świętokradzko Komunię Świętą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Pan Jezus dał mi poznać, żebym Mu się ofiarowała, aby mógł czynić ze mną to, co Mu się podoba. Mam zawsze stawać przed Nim jako ofiara. (Dz. 135) 3) Nasz miłosierny Pan, jak kochający Ojciec, w obliczu najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową. Stacja II Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem Kłaniamy Ci się... 1) Kiedy brałem Krzyż na swoje ramiona, a raczej gdy mi go wtłaczano na ramiona, członki Moje przeniknął gwałtowny ból, że gdyby nie wyższa siła, byłbym upadł na ziemię. Na żywe, ociekające jeszcze Krwią Rany wtłoczono Mi ciężar Krzyża. Był to nie tylko ciężar drzewa, ale i ciężar grzechów, za które Krzyż podjąłem. Ich widok o wiele boleśniej przytłaczał Mi duszę. Przyjąłem do Mojej duszy wszystkie udręki, jakie przeżywają dusze dopuszczające się grzechów ciężkich, a pochodzą z wyrzutów sumienia, a także jako zadośćuczynienie Nieskończonemu Majestatowi za tych, którzy żyją w zatwardziałości serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha... a wśród cierpień duszy i ciała powtarzałam sobie: Stań się Wola Twoja. (Dz. 385,1202) 3) Wcale nie pragnę, by Krzyż stał się lżejszy, bo cierpienie z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję Krzyż na ramionach Jezusa, czuję się silniejszy, a moje serce przepełnia święta radość. Stacja III Pierwszy upadek Pana Jezusa Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, czy wiesz, co spowodowało Mój pierwszy upadek? To widok pierwszych grzechów ciężkich. Jakiego okropnego bólu doznałem na widok dusz, które pięknością swoją podobne do Aniołów, były mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, teraz z całą świadomością odwracają się od Boga, gardzą Nim. Jednym złośliwym, silnym pchnięciem wytrącają Mnie ze swego serca, a na Moje miejsce wchodzi szatan. Już nigdy bym nie wrócił do tej duszy, gdyby nie Moja nieskończona Miłość, która każe Mi ratować wszelką nędzę. Miłość każe Mi umrzeć, by dusza żyła. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem, przez to bądź ze mną zawsze, kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy! Naprawdę Jezu, lęk mnie ogarnia widząc nędzę swoją, a zarazem uspokajam się, widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej. (Dz. 66) 3) Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego. Skoro więc Syn Boży, z czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu Krzyż staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną. Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją ukochaną Matkę Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, pomyśl, ile cierpiała Moja Matka Niepokalana, gdy Mnie ujrzała obarczonego Krzyżem, z cierniową koroną na głowie, z twarzą zalaną potem i Krwią. Słyszała Ona urąganie i naśmiewanie żołdactwa, złośliwe uwagi przechodniów, nienawistne szyderstwa Żydów. Wiedziała, że jestem niewinny, że jestem Ofiarą za całą ludzkość. Niemniej jednak, nowy miecz boleści przeszył Jej Serce, gdy Mnie ujrzała w takim poniżeniu. Cierpienia Mojej Matki napełniły nowym bólem Moje Serce, jednocześnie doznałem ulgi w uczuciu radości na widok tak pięknej Jej duszy, tak ubogaconej przez Trójcę Przenajświętszą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Matka Boża rzekła mi te słowa: „Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza jest mi najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą... Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w Mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz. (Dz. 449) 3) Dziewico bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnicę Krzyża, i razem z Tobą jednoczyli się z cierpieniami Jezusa. Najświętsza Dziewico, uproś nam miłość do Krzyża, cierpienia i bólu. Jako pierwsza - w najdoskonalszy sposób wypełniłaś Ewangelię, zanim jeszcze została objawiona światu - uproś nam łaskę ewangelicznego życia, byśmy jak najszybciej stanęli przy Tobie. Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, ten Krzyż to był Mój Krzyż. Dla człowieka był on za ciężki. Szymon, jak każdy inny człowiek, mógł nieść tylko swój krzyż. Kiedy jednak wziął na ramiona Mój Krzyż, podtrzymywałem go, inaczej byłby upadł. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego, Ty wiesz, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją... Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. (Dz. 57) 3) Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał i mnie, bym Go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej ktoś cierpi - nie doznając pocieszenia, tym lepiej rozumie ból dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej - nie mając pociechy - i w tym cierpieniu odnajdywać całą swoją radość. Stacja VI

Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia Oblicza Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja - Weronika oddała Mi taką samą przysługę jak Szymon Cyrenejczyk, choć nie zdjęła z Moich ramion Krzyża. Uczyniła to, co niewiasta uczynić mogła. Ja zmierzyłem czyn jej wartością miłości, z jaką spieszyła, by Mi sprawić ulgę. Odbiłem na jej chuście swe Boskie Oblicze, a przez to odbicie wyszła ze Mnie Boska Moja moc, udzielająca się Weronice: Miłość Moja zawsze odpłaca się duszom, które czynią wszystko z miłości do Mnie przez upodobnienie ich serc do Mego Serca, cichego i pokornego. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam... oblicze Pana Jezusa bolesne bardzo. Żywe rany na całym obliczu i duże łzy... Nieraz dziwiłam się, że aniołowie i święci siedzą cicho na takie cierpienie duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile sił ma. O Jezu mój, za te doświadczenia miłosne niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. (Dz. 19), 3) Jeżeli wiem... że człowiek jest udręczony czy to na duszy, czy na ciele, o co prosiłbym Pana, by ujrzeć go wolnym od zła? Gdyby Pan pozwolił, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie strapienia tego człowieka i na jego korzyść zrezygnowałbym ze wszystkich owoców tych cierpień, byleby tylko on został zbawiony. Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, obok Weroniki widziałem tych, którzy zionęli nienawiścią do Mnie, a za nimi w pochodzie wieków dusze im podobne, dusze, które rzucały w Moje oczy błoto zmysłowości, rzucały w Moje Oblicze kamienie złości i zasłonę pychy, a przede wszystkim wzgardę, która tak bardzo rani Moje Serce. Padłem Obliczem do ziemi, bo się w niej tarzają biedne dusze, a Ja pragnąłem im nieść zbawienie. Padłem jak robak twarzą do ziemi, bo ludzie, którzy są prochem i w proch się obrócą, chcieli błyszczeć złudną wielkością. Padłem na ziemię, bo chciałem podać rękę upadającej ludzkości, by ją z niej podźwignąć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Jezu..., gdybyś Mnie Ty sam nie wspierał nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo, i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją. (Dz. 1620) 3) Tak! Kocham Krzyż, tylko Krzyż, bo zawsze widzę go na ramionach Jezusa. A Jezus wie, że oddaję Mu całe swoje życie i całe serce poświęcam Jemu i Jego cierpieniom. Stacja VIII Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, Ja wówczas pocieszałem płaczące niewiasty, a dziś od ciebie pragnę pociechy: pocieszaj Mnie miłością ofiarną, czystą, delikatną miłością która się nie cofa przed niczym, gotowa na wszystko. Pocieszaj Mnie dziecięcą niezachwianą ufnością. Ufaj, a sprawisz Mi tym pociechę. Pocieszaj i wynagradzaj Mi za oziębłość katolików. Pocieszaj Mnie, modląc się dużo za Kościół i jego kapłanów. Pocieszaj Mnie przez dziękczynienie za łaski, których udzielam

całemu światu, a zwłaszcza za te, które udzieliłem Mojej Matce Niepokalanej i Świętym w niebie. Pocieszaj Mnie umartwieniem siebie we wszystkim. Ja pragnę od ciebie tych ofiar maleńkich, ostatnich. Pocieszaj Mnie wreszcie uniżeniem pokornym i ufnym. Dotrzymaj Mi stale towarzystwa. Bądź Moją pociechą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swojemu ani na jeden jęk bolesnej skargi. (Dz. 25) 3) Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi... Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd przechodzi się na inną górę, zwaną Tabor. Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci Kłaniamy Ci się... 1) Moja duszo, trzeci upadek był boleśniejszy od wszystkich innych. Fizycznie byłem już tak wyczerpany, że już ustać nie mogłem na nogach. Z bólu, umęczenia i wycieńczenia drgała każda tkanka mojego ciała. Krzyż przygniatający Mi Ranę ramienia sprawił Mi ból straszliwy. Byłem bliski konania, a tę jakby przedśmiertną agonię sprawił Mi widok grzechów pełen ohydy i grozy, popełnianych z całą świadomością i rozmysłem przez ludzi, od których spodziewałem się miłości, ponieważ wiedzieli, czego Bóg od nich żąda, także od ludzi, którzy tarzają się w zmysłowości, mimo że stoją już nad swoim grobem. Ja nie chcę nimi gardzić. Ja chcę ich zbawić, chcę ich uszczęśliwić. Ostatnim wysiłkiem objąłem Krzyż, by go zanieść na szczyt Golgoty i tam umrzeć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Upokorzenia to pokarm codzienny. Rozumiem, że Oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi okryć i mnie. (Dz. 92) 3) Nie zapominajcie, że w cierpieniu chcę być sam, jedynie sam. Boję się, by nie odejść stąd bez Jezusa. Wyrzucałbym sobie, gdybym choć na chwilę pozostał bez Krzyża lub - co gorsze gdyby inni mi Krzyż odebrali. Stacja X Pan Jezus zostaje obnażony z szat Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, nikt nie zwracał uwagi na śmiertelną bladość Mojego Oblicza, na jęki, jakie wyrywały się ze ściśniętego bólem Serca, gdy Mi zdzierano szaty gwałtownie i brutalnie. Drżałem z bólu. I podczas gdy Krew popłynęła z tysięcy Ran. Rany i Krew, to było Moje nakrycie w owej chwili obnażenia. Ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Moje Rany dla przebłagania Majestatu znieważonego grzechami zmysłowości. Moje Rany pokryją jednak winy dusz nawracających się. Moja Krew oczyści ich plamy, byle z pokorną ufnością wyznały swoje przewinienia w Sakramencie Pokuty. Ja się nie wzdragam przed żadną chorobą duszy, bo każdą uleczyć mogę. Boli Mnie tylko uporczywe trwanie w grzechu niewiary, złości i zmysłowości. O dzieci Moje ukochane. Odwróćcie się od tego, co poniża waszą godność, co brudzi duszę. Przyjdźcie do Mnie, a znajdziecie w Mym Sercu szczęście i światłość życia. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) A na Krzyżu widzę szczyt Jego ubóstwa, bo nawet i szaty nie ma na sobie... Czy była kiedy dusza tak opuszczona jak Ty, Jezu na Krzyżu? (Dz.533) 3) Doświadczając miłości wiem, że tym, kto mnie kocha, jest Chrystus. Kiedy natomiast spotyka mnie cierpienie, wówczas ja jestem tym, który kocha. Chcąc mnie przekonać o swojej miłości, pozwala mi zakosztować Ran, cierpienia, uczestniczyć w Swojej Męce... Pragnąc mojej radości, napełnia moje serce takim duchem, który jest ogniem i mówi mi o jego rozkoszach. Ale kiedy chce, bym ja sprawił Mu radość, mówi mi o swoim cierpieniu i zaprasza mnie takim głosem, który jest zarazem modlitwą i poleceniem, bym poświęcił własne ciało niosąc ulgę Jego cierpieniu. Stacja XI Pan Jezus zostaje przybity do krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, wiedz, że Syn Mój umiłowany został dlatego okryty tyloma Ranami, ponieważ Moja Boska miłość została zraniona. Ja cały jestem miłością, świat stworzyłem z miłości. Do Moich ziemskich dzieci żywiłem tylko jedno uczucie - bezgraniczną miłość. Tymczasem ludzie Mojej miłości nie chcieli. Jako Bóg cierpieć nie mogłem. Mój Syn Jezus stawszy się człowiekiem, przyjął na siebie dobrowolnie wszystkie Rany, które ludzie zadali Mojej odwiecznej miłości przez swoje grzechy. Wszystkie Moje dzieci, które dostaną się do nieba, wejdą przez Rany Jezusa, Rany Mojej miłości. Będzie ich to uszczęśliwiać, ponieważ poznają, jak bardzo były przeze Mnie kochane. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do Krzyża w wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z Jego Serca, po chwili rzekł: „Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż Mi córko Moja ratować dusze. Złącz swe cierpienia z Męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników". (Dz. 1032) 3) Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienie, kiedy staję wobec bolesnej sceny Kalwarii. Jednocześnie jest rzeczą niepojętą, jak wielką ulgę przynosi Jezusowi współcierpienie z Nim, zwłaszcza gdy znajdzie się ktoś, kto z miłości do Chrystusa - nie oczekując pocieszenia - jest gotów uczestniczyć w Jego bólu. Stacja XII Pan Jezus kona na krzyżu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, oto opuściłem Syna za to, że ludzkość ukochał miłością nieskończoną. Rozciągnął na Krzyżu swoje ramiona, bym nie dosięgnął ludzkości. Chciał ją zastawić sobą, bym jej nie chłostał karą wiecznego opuszczenia. Więc dałem przeżyć umiłowanemu Synowi w całej grozie, w całej mocy uczucie wiecznego opuszczenia dusz, które na to zasługują. Synu, Jam Ciebie opuścił, bo gdy Ty zawisłeś bezwładny przygwożdżony na Krzyżu, wysoko do Mnie wzniesiony, to Ja zstąpiłem przez ten czas na niziny, by podnieść w Twe rozpięte objęcia to, co upadłe, co pełza po ziemi. Synu, Ja razem z Tobą całą ludzkość przycisnę do Mego Ojcowskiego łona. Twoja chwała będzie opromieniona chwałą tych, za których cierpisz bolesne opuszczenie. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) Kiedy konałem na Krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Boga za nimi. Chcę, ażeby i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie na Krzyżu. (Dz. 324) 3) O jakże słodkie jest imię Krzyża. W ramionach Chrystusowego Krzyża dusze przyoblekają się w światło, zapalają się miłością, stają się uskrzydlone, by wznosić się coraz wyżej. Niech więc i dla nas Krzyż Chrystusa będzie miejscem wytchnienia, szkołą doskonałości, ukochanym dziedzictwem... Pozwoliłeś mi cierpieć na Krzyżu Twojego Syna, dlatego staram się najdoskonalej zjednoczyć z Krzyżem. Jestem przekonany, że przenigdy już Krzyża nie opuszczę. Stacja XIII Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, przypatrz się, jak Moja Matka wpatruje się w każdą Moją Ranę, obmywa je własnymi Łzami, namaszcza pocałunkami, a w sercu z wielką czcią i miłością je adoruje. Inne niewiasty i uczniowie, za Jej przykładem, czynią podobnie. Ty, która poszłaś śladami Mej Męki na miejsce Mego skonania, przyjdź do Mego Ciała, namaść je aromatem cnót, adoruj Moje błogosławione Rany, całuj je, łzami zraszaj Moje Oblicze i złóż Mnie w grobie twojego serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Kocham Cię Jezu do szaleństwa, Ciebie wyniszczonego, jak Cię pokazuje prorok, jakby nie mógł w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham Cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość...? (Dz. 267) 3) Dobrze wiem, że Krzyż jest znakiem miłości, zadatkiem odkupienia, a miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może być prawdziwa. Pragnę cierpieć z miłości do Jezusa. Stacja XIV Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, tak jak grób, w którym Mnie pochowano, był czysty, tak i ty zachowaj Mnie w swoim czystym sercu; bo tylko czyste serce zdolne jest do miłości czułej, mocnej, trwałej i wspaniałomyślnej. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... (3x) 2) Dziś weszłam w gorzkość Męki Pana Jezusa; cierpiałam czysto duchowo, poznałam, jak straszny jest grzech. Dał mi Pan poznać całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej duszy, poznałam, jak straszny jest grzech, chociażby najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa. Wolałabym tysiąc piekieł cierpieć, niż popełniać chociażby najmniejszy grzech powszedni. (Dz. 1016) 3) Nie pragnę niczego innego - albo umrzeć, albo kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, bo życie bez miłości Boga jest gorsze niż śmierć.

Modlitwa na zakończenie
Jezu, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie pouczenia na Twej drodze krzyżowej, które są programem życia dla mnie. Pragnę nieść swój krzyż mocno złączony z Twoim Krzyżem, aby przez niego spotkać się z Tobą w Twoim królestwie, w którym żyjesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi Krzyżowej. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. * Całego zranionego. Dla odprawienia jednak Drogi Krzyżowej wymaga się tylko nabożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa.W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień. * Także duszom wiernych zmarłych w czyśćcu pomagać. Pieśń podczas Drogi Krzyżowej Zastanów się. * Od wrogów podeptany. * Miłośnie je nauczał. „Przeszkodzeni" (chorzy. Nowa boleść Jezusowi w sercu powstała. VI. * Zastanów się. * Gdy Go widzi w tej Męce. Gdy Go pobożne niewiasty z Krzyżem widziały. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. z nim postawiony. * Ale od katów zajadłych pokoju nie miał. gdzie został skazany na śmierć. 2. * Chociaż wiodą cierpliwego i milczącego. wystarczy jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę Krzyżową. * Pod tak okrutnym ciężarem sobą nie włada. * Na ramiona Mu włożyli Krzyż bardzo ciężki. jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. trudności nie do pokonania itp. jest przymuszany. Ten Jezus bardzo zraniony pod Krzyżem pada. 3. V. * Bo sobie przez tę posługę niebo gotuje. * Miecz przeniknął Jej serce. do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Do wystawienia zaś Drogi Krzyżowej wymaga się 14 krzyży. II. * Naśmiewają się z Niego. * Za grzechy łzy wylewać. * Znów Mu zajadłość oprawców rany zadawa. * Kiedy Go Krzyż niosącego Matka spotkała. * Oto Szymon Cyrenejczyk już Mu pomaga. Zgodnie z powszechnym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań. W Kościele Wschodnim. * A On jeszcze błogosławi najmilszej Matce. * Oto Weronika Św. na chwilę małą. już Jezus osłabiony drugi raz pada. inwalidzi. Jezus od wielkich boleści Krzyża nie zmaga. * On łaskawie spoglądał. 6. * Miłości dostępuje. 4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. umierając na krzyżu dla naszego zbawienia. podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu. o człowiecze. VII. Słuchaj. a pójdziemy drogą krzyżową * Mękę Pańską rozważać. * Aby Jezus niewinny * Był z Krzyżem prowadzony. k'Niemu przychodzi. VIII. * łże Jezus był niewinny. jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata. . * Z Jezusa niewinnego. I. * Jaki to ból był okrutny. któż to opowie! IV. Jeżeli jednak tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji. * Który Piłat na Jezusa niesłusznie wydał. Patriarchowie będą mogli określić dla uzyskania tego odpustu inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie jest zatem rzeczą konieczną rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji. * Aby prędko z Krzyżem powstał. przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów przedstawiających stacje jerozolimskie. * W bramie Jezus kochany.) mogą uzyskać taki sam odpust. człowiecze. nad Nim płakały. dekretu. * Aby był na nim przybity. jak się rozlegał. * Okrutnie skrawawionego * Otarła Go ta niewiasta do rąbka swego. Ach. * Że Panu posługuje. * Także wieniec cierniowy * Krzyżem wbity do głowy. A gdy Jezus z ciężkim Krzyżem z miasta wychodzi. Już Jezusa z miasta wiodą okrutni kaci. który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową. III. 5.) Dla uzyskania odpustu określa się następujące warunki: 1.

Oto kończy życie swoje Jezus kochany. gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie. Zostaliśmy Nią odkupieni. Starajmy się wszystkie nasze prośby. * Ręce. Często w ciągu dnia ofiarujemy Przenajdroższą Krew Pana Jezusa Bogu Ojcu. * Kiedy kaci przebijają nogi i ręce. XII. ręce załamują nad zmarłym Panem. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. nogi trzymają. jak wielki smutek czują. * Przez te Twoje boleści. * Takim napojem Jezusa wrogi częstują. Pana Jezusa! * Czy się do płaczu z żałości serce nie wzrusza. że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu. ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania. mogą być pewni tego. * Ci. nieustannie nas obmywa i uświęca. Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Zamiast Ojcze Nasz: O Jezu. * Na łono Matce dają. Już zdejmują martwe Ciało święci mężowie. * Pod Krzyżem Matka z Janem. * Uważ jako Krwi płynęły obfite zdroje. * Ocet. * Abyśmy Cię oglądali w wiecznej radości. sprawy dnia codziennego zanurzać w Przenąjdroższej Krwi Pana Jezusa i w Najświętszych Ranach przez Niepokalaną. wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami. * Wszyscy tak zmarłego Pana z żalem żegnają. * Przez któreśmy rozważali męki okrutne. XIII. * Ale Go popychali. a swoje dusze uświęcić. któż to wypowie. * Pogrzeb tu życie swoje. a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska. * Odpocząć Mu nie dali. Zakończenie: Przyjmij. Możemy to czynić w czasie zwykłych codziennych zajęć. te nasze trudy. * zostaw tu grzechy swoje. NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa Miesiąc lipiec jest w szczególny sposób poświęcony Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. osiągną już na tym świecie słodki. . XI. że zostaną wysłuchane. Jezu najłaskawszy. * Płaczą. okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego. Obaczcie tu. dla grzeszników i dusz w Czyśćcu cierpiących. * Jako tu z Ran Krew ciecze. X. akty strzeliste możemy uratować wiele dusz grzeszników. Już na górze Kalwarii z Jezusem stają * Okrutni kaci i szaty z Niego zdzierają. ofiary i modlitwy. * Ażeby Go jak najprędzej ukrzyżowali. * Kiedy widzisz człowiecze. * Upada znowu pod Krzyżem już po raz trzeci. Pan Jezus objawił Gertrudzie Wielkiej. przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi. wtenczas jeśli będą zgodne z Wolą Bożą ufamy. Rozważże sobie człowiecze u grobu tego. Najdroższa Krew Pana Jezusa jest bezcenna dla każdej duszy ludzkiej. * Ach. * Uczniem Jego kochanym. * Już na Krzyżu za nas grzesznych zamordowany. * Drudzy napój gotują.IX. którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują. którzy swoją pracę codzienną. Poprzez takie krótkie modlitwy. że przez jednorazowe odmówienie tej modlitwy uwalnia tysiąc dusz z Czyśćca. toteż wysłucha ich modlitwy. błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój. * Pomóż nam do wieczności. kiedy ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy. Kiedy Go na górę wiedli okrutni kaci. chrześcijanie. Ci. żółć rozmieszują. * Kiedy tu widzisz Jezusa pochowanego. przebaczenia i miłosierdzia. XIV.

W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia. cześć i uwielbienie. a szczególnie że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. radości. tak aby Twa Krew. a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc. od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. * Ci. o najukochańszy Jezu. zjednoczenie wszystkich chrześcijan i o nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie. od razu. będą zaraz wysłuchani. Twojej Najdroższej Krwi. prosząc Mnie przez Moją Najdroższą Krew o pomoc i zdrowie. mojego Anioła Stróża. za grzeszników na świecie. moją oziębłość i wszystkie zniewagi. o miłosierny Zbawicielu. niech jakiś czas wytrwają. otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla swoich bliskich.. jak również wszystkich ludzi. a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. ofiaruję dzisiaj Tobie moje modlitwy. Pana naszego. Modlitwa O Jezu. Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Św. za umierających. Jeśli są nieuleczalnie chorzy. zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości. oraz modlą się częściej do Mojej bezcennej Krwi z głęboką wiarą i ufnością. przyrzekam Ci.. którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem. Amen. abyśmy Cię. prace. Ja. RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI . troski i cierpienia dla uwielbienia Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca Twego. oto ofiaruję Ci też miłość. śmierci i piekła.Modlitwa Ojcze Przedwieczny. całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca jak najdobrowolniej. ceny naszego Odkupienia. Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie. którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci. ofiaruję Ci najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego. unicestwić! Patrz. budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi. którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej Krwi i Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa. za dusze w Czyśćcu cierpiące. W obecności mojej Matki Maryi. licząc na pomoc Twojej łaski. całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. za grzeszników w mojej rodzinie. na wynagrodzenie za grzechy. o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela. upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask. Twej Najdroższej Krwi przynieśli. ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. szczególnie dla ich nawrócenia. z całych mych sił i według mych możliwości. O! gdyby można było moje własne grzechy. Ci. na całym świecie dzisiaj odprawianymi. które Twoja Najświętsza Matka. wielkości. które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia zadają. Proszę Cię. w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowywaną w każdej Mszy Świętej. Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa W pełnej świadomości mojej nicości. Amen. które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś. przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu. moich świętych Patronów. a zarazem Twojej. za grzeszników w Kościele powszechnym. o nawrócenie grzeszników. tak bardzo godna adoracji. a także w moim domu.

a także umacnia na chwilę zwątpienia.. Jako modlitwę podstawową odmawia się 33 razy Ojcze nasz . Spraw.. oprócz grzechu". Musimy stać się gotowi poświęcić siebie dla chwały Bożej i dla zbawienia świata. a równocześnie pozwalała Mu być wolnym. Jezus chce być jednym z wielu. Dlatego walczy zewnętrznie przeciw starym przepisom. 21) Wyzwalające posłuszeństwo Chrystus nie przyszedł.. prosimy. W sześciu tajemnicach: (5x) Ojcze nasz.. podobnie jak za czasów męczenników. a Jego pot stał się jako gęste krople krwi sączące się na ziemię. W siódmej tajemnicy: (3x) Ojcze nasz. prosimy Cię za tymi wszystkimi. (Łk 2. Krew Chrystusa pragnie i w nas wzbudzić miłość wzajemną..... Obydwie liczby chcą podkreślić. (1x) Chwała Ojcu. Na małych paciorkach mówimy: Ojcze nasz. Krew jako symbol życia i ofiary na Krzyżu stała się znakiem miłości Boga. nadano Mu Imię Jezus". Chwała Ojcu.Modlitwa ta pobudza nas do wdzięczności. Na dużych paciorkach mówimy. Miłość czyniła go zdolnym do posłuszeństwa. którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. W chwilach bólu i miłości dzieje się to na sposób duchowy. 44) . abyśmy wszyscy poznali.tym pragnie się zaznaczyć dojrzały wiek Chrystusa. Modlący się człowiek ma być gotowy i zdolny do przelania krwi własnej razem z Chrystusem. dlatego poddaje się prawu żydowskiemu z wieloma jego przepisami. Jest to wyrażone szczególnie mocno w obrzędzie obrzezania.. Modlitwa: Panie Jezu Chryste. Sposób odmawiania Różańca Różaniec (koloru czerwonego) składa się z siedmiu tajemnic. ale by je udoskonalić. aby pokonać je od wewnątrz. W ten sposób uświęcił nasze posłuszeństwo i wskazał drogę tym wszystkim.. Panie. K. W. którzy czują się skrępowani ustawami i zarządzeniami.. a także zwyczajami i obrzędami. że jest całkowite i niepodzielne oraz najcenniejsze. Dla Twojej Miłości obdarz ich mocą. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. (1x) Chwała Ojcu.. Również siedem tajemnic przelania Krwi wskazuje na pełnię Odkupienia. wspomóż sługi Swoje. „podobny nam we wszystkim. lecz także w swojej budowie.. Różaniec do Przenajświętszej Krwi jest symboliczny nie tylko wewnętrznie. Tak jak my przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła. (1x) Chwała Ojcu." (Łk 22.. (5x) Ojcze nasz. ale równocześnie im się poddaje.. Ciebie. tak w Starym Testamencie Izraelici przez ten znak Przymierza byli włączani do narodu wybranego. Początek (na krzyżyku): Wierzę w Boga Ojca.. ufności i gotowości do współudziału w dziele Odkupienia. że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew. poprzez który Chrystus został prawnie włączony do narodu izraelskiego... TAJEMNICA II Pan przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. aby znieść prawo Starego Testamentu. że całe życie Pana Jezusa jest wyrazem zawsze tego samego dzieła Odkupienia. TAJEMNICA I Pan przelał Krew podczas obrzezania „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię. Wyznanie wiary w Chrystusa może także i dzisiaj. aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy. umacniać moralnie i dawać życie nadprzyrodzone. która buduje Twoje Królestwo.

aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. prosimy Cię za wszystkich tych. że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie. Ciebie. K. Nie żali się. Na koniec Piłat skazał Go na biczowanie. a Jezusa kazał ubiczować.. prawdziwym. Nikt więc nie musi wstydzić się swego lęku. Grzech i zdrada przeniknęły w najgłębsze tajniki serca Jezusa. od którego bierze początek wszelka władza. Przenikają duszę do dna. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. gdy służy i w upokorzeniach doświadcza Chwały swego Pana. 26) Znoszenie niesprawiedliwości i przykrości Po dokonaniu zdrady i pojmaniu prowadzili Jezusa od jednego sądu do drugiego. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej. którzy w pokusie czują się słabi lub osamotnieni. Daj nam wszystkim zrozumieć. aby mu się oddać. nie skarży. (1x) Chwała Ojcu. jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. (5x) Ojcze nasz.. . (Aft 17.Przezwyciężenie lęku W tak wielkiej słabości ludzkiej Jezus pozwala nam poznać swój lęk przed śmiercią. chociaż musiał stwierdzić. TAJEMNICA III Pan przelał Krew podczas biczowania „Wówczas uwolnił im Barabasza. W. Syn Boży cierpiał tak wielką śmiertelną udrękę. Przez udział w Jego Królestwie chrześcijanin panuje. Zakotwiczenie się woli Ojca czyni Syna Człowieczego wolnym i nieustraszonym. Modlitwa: Prosimy Cię. (1x) Chwała Ojcu. ale w Woli Ojca. Miłość nie tylko potrafi znieść niesprawiedliwość i razy. że pokoju nie zdobywa się siłą. ale miłość do Ojca zwyciężyła: „Nie Moja. lecz cierpieniem. wspomóż sługi swoje. Panie. aby zrozumieli.. Te gorsze są od mąk fizycznych. Modlitwa: Panie. ale dołączają się do nich szyderstwa. jedynym. (5x) Ojcze nasz. Panie. W. wspomóż sługi swoje.. Za cudze winy Jezus pozwala się ubiczować aż do Krwi. którego doznał na Górze Oliwnej.. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw. lecz Twoja wola niech się stanie". aby pociechy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach. To jest ta udręka. prosimy. I wydał na ukrzyżowanie. którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Chrystus przez Krew Swojej cierniowej korony uświęcił ciężar odpowiedzialności. ale nawet pod ich wpływem wzrasta. tak że ze spokojem i godnością może wyjść na spotkanie zdrajcy. prosimy. Jego ludzka natura chciałaby się uchronić przed nadchodzącą Męką." (Mt 27. K. Nie dopuść.. Największy cios zadaje człowiekowi fałszywy sąd oraz doznana niesprawiedliwość. A jednak oprawcy mówią prawdę: Jezus jest Królem. Ciebie. Ból zadają Mu nie tylko ukłucia cierni. za tych wszystkich. niż było to im zlecone. Jezus wskazuje drogę do przezwyciężenia lęku tym wszystkim. który wtedy spłynął. że nie ma w Nim żadnej winy. że Ewangelista ten pot. Panie. TAJEMNICA IV Pan przelał Krew podczas cierniem koronowania Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski".. porównuje do sączących się kropli Krwi. co są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią.. 18) Znoszenie szyderstw i upokorzeń Żołnierze postępują z Jezusem gorzej. która potęguje cierpienia fizyczne bolesnego biczowania.

Boże mój.. wspomóż sługi swoje.. jak to było na Górze Oliwnej. (1x) Chwała Ojcu. prosimy. Jest to zwycięstwo wiary. czy cierpień fizycznych. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi. abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. które po hebrajsku nazywa się Golgota". (1x) Chwała Ojcu. (5x) Ojcze nasz. upodobnili się do Ciebie na Krzyżu. Panie. tak teraz Syn Boży przeżywa wewnętrzne ciemności. Ciebie. Jeżeli dotąd mógł czerpać pociechę i pomoc od Ojca.. to triumf miłości.. nie jest pochodem triumfalnym. że miłość na tym świecie polega na tym. prosimy Cię za tymi. .. dostrzec innych. którzy cierpią pod władzą. Modlitwa: Panie Jezu Chryste. Jezus ponownie pada pod Krzyżem. prosimy. K. którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. W. K.. Daj nam wszystkim zrozumieć. Jego miłość zatroskana jest bardziej o innych i dlatego jest w stanie za każdym upadkiem znowu powstać i od nowa zaczynać. (J19. prosimy Cię za tych wszystkich. czemuś mnie opuścił?" (Mt 27.. 46) Ufność w osamotnieniu W swym osamotnieniu na Krzyżu Jezus doznaje najgłębszego poniżenia. którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych.. Brutalność otoczenia. (1x) Chwała Ojcu. W. Tak jak przedtem oddał Swoją Krew. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki. tak teraz czuje pustkę w duszy i pozostaje bez odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?" Mimo tego nie zwątpił: „Ojcze. którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. dowód wdzięczności dla Weroniki.. Panie. Świadczy o tym spojrzenie na Matkę stojącą na drodze. którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. TAJEMNICA VI Pan przelał Krew przy ukrzyżowaniu „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój.. że pomimo słabości nie ustajemy.Modlitwa: Chryste. pustka duszy. w którym Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci wspina się na Kalwarię. TAJEMNICA V Pan przelał Krew na drodze krzyżowej „A On sam dźwigając Krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki. ciężar grzechów całej ludzkości spada na Niego. pochód miłości. która wszędzie zwycięża. (5x) Ojcze nasz. Ciebie. 17) Miłość.. którzy nie widzą już sensu swojego życia. A jednak jest to pochód zwycięstwa. Przez Twoją Świętą Krew udziel mądrości i mocy tym. nasz Królu. w ręce Twoje oddaję ducha mego!" (Łk 23-46). prosimy. wspomóż sługi swoje. Modlitwa: Jezu. wspomóż sługi swoje.. Upada On nie tylko z powodu ciężaru i wyczerpania. dla których krzyż stał się zbyt ciężki. lecz zawsze znowu od nowa zaczynamy. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Panie. W. Ciebie. Miłość jednak nie ustaje. która nigdy nie ustaje Pochód. (5x) Ojcze nasz. K. zdrady.. Jezus nie widzi własnej Krwi. abyśmy także w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca. ona potrafi nie tylko zaczynać od nowa. prosimy Cię za tymi. rozmowa z płaczącymi niewiastami. ale wznosząc się ponad własne cierpienia. w których nie odczuwa więcej bliskości Ojca. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią..

zapłato naszego zbawienia. 33-34) Życie w śmierci W otwartym boku Jezusa Kościół widział zawsze. abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa. (1x) Chwała Ojcu. Krwi Chrystusa. jesteśmy słabi i upadamy. W. Który nas odkupił swoją Przenaj droższą Krwią. Amen. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi. Krwi Chrystusa. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich Sakramentów złącz nas z sobą i między nami. przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię. Podlegamy prawu śmierci. Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. prosimy Cię za wszystkimi ludźmi.. W sposób szczególny Sakrament Pokuty i Eucharystii zaprasza nas. przelana na krzyżu. Chryste elejson. prosimy. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Krwi Chrystusa. nasz Odkupicielu. trwania w błędzie czy w grzechu. aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Bożymi. którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi. Jedyny Boże. Przez śmierć włączamy się na zawsze w Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Źródło to odnajdujemy w Sakramentach Świętych. (5x) Ojcze nasz.TAJEMNICA VII (3 paciorki) Pan przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią „Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli. że już umarł. a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o Cenie naszego odkupienia i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. . tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Chryste. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę. bez której nie ma przebaczenia. że my już teraz przyjmując Sakramenty Święte możemy w pełni uczestniczyć we wspólnocie Boga z Jego Świętymi. z którego czerpiemy nowe życie: Woda Chrztu i Krew Przymierza. nie łamali Mu goleni. dziećmi Twojego Ojca.. Kyrie elejson. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba." (J 19. którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakramentów Świętych z powodu rozłamu w Kościele. Ciebie.. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Boże. Krwi Chrystusa. źródło. tryskająca przy biczowaniu. Panie. Krwi Chrystusa. Uniżyłeś się za nas. Pozwól nam w radosnych. Krwi Chrystusa. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata. abyśmy w spotkaniu z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusem otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie. Dopóki żyjemy na tym świecie. Jest darem to. Modlitwa: Chryste. K. Święta Trójco. wcielonego Słowa Bożego. Krwi Chrystusa. brocząca spod cierniowej korony.. K. przedstawiając to symbolicznie. Boże. Boże. Modlitwa końcowa Panie Jezu Chryste. nowego i wiecznego Przymierza. wspomóż sługi swoje. Duchu Święty. rozważaliśmy tajemnice przelewu Twojej Krwi. Jest to niezmierzony dar Bożej Miłości. Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Kyrie elejson. wybaw nas! Krwi Chrystusa. usłysz nas! Chryste. W. Krwi Chrystusa. abyśmy mogli poświęcić także życie i krew dla uwielbienia Boga i dla zbawienia naszych bliźnich.

służy nam dla naszego uświęcenia. przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Krwi Chrystusa. Jezu Chryste. która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze. Krwi Chrystusa. aby otrzymać dar ponad wszystkie dary. . nie moja. ochłodo pracujących. który gładzisz grzechy świata. Jak Apostołom. a znajdziecie. kiedy czterdzieści dni po Twoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca. choć nie zawsze je rozumiemy. pokoju i słodyczy serc naszych. wysłuchaj nas. abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Krwi Chrystusa. Krwi Chrystusa. Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Panie. Panie! Baranku Boży. Baranku Boży. Przez tegoż Chrystusa. (chwila ciszy) Jezu. który gładzisz grzechy świata. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie. Krwi Chrystusa. Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko. zadatku życia wiecznego. co dla nas przygotowałeś. Krwi Chrystusa. daj nam. męstwo Męczenników. Krwi Chrystusa. Módlmy się: Wszechmogący. niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony. Pana naszego. Jak otarłeś łzy wdowy z Naim. że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa. wieczny Boże. wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych. ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu. prosimy. przepuść nam. Odkupiłeś nas. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej Krwi i ofiaruje tę Krew i Rany za siebie i bliźnich. oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. pomoc. Krwi Chrystusa. Ufając. że Twoje plany względem nas są najlepsze. ostojo zagrożonych. nadziejo pokutujących. zwyciężająca złe duchy. nad wzgardzonymi i grzesznikami. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. zdroju miłosierdzia. Amen. Krwi Chrystusa. któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi. Zachęceni Twoim słowem. umocnij naszą wiarę. Krwi Chrystusa. szukajcie. odczuje natychmiast głęboki spokój. tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Amen. prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serca. Krwią swoją. udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. kazałeś swoim uczniom. Krwi Chrystusa. mocy Wyznawców. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą. Krwi Chrystusa. Panie.7). rodząca Dziewice. Ty powiedziałeś: „Proście. Panie. razem zgromadzonym. Krwi Chrystusa. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze. aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby. a będzie wam dane. wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wzbudź w nas ufność. Panie! Baranku Boży. W. pociecho płaczących. abyśmy dobrze umieli się modlić. Krwi Chrystusa. wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty. a otworzą wam" (Mt 7. kołaczcie. lecz Twoja wola niech się stanie". aby stać się prawdziwymi Apostołami.Krwi Chrystusa. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą". bo Ty jesteś Miłością i wszystko co nam dajesz albo na nas dopuszczasz. który gładzisz grzechy świata. zmiłuj się nad nami! K. otucho umierających. które okazałeś nam przez Twoją Najdroższą Krew.

o ceno zbawienia. * Abyś nas wszystkich życiem napawała. * Miłosierdzie wybłagała! O Krwi najdroższa. * Napoju życia z nieba dla nas dany! * O zdroju łaski. * Abyś dla świata. * Cześć tobie niesiem. o Krwi odkupienia. * Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta. przez Serce przeczyste. Krwi Boska prześwięta. . * Gdzie Twoje źródło miałeś na tej ziemi.Pieśń O Krwi najdroższa. dzięki wiekuiste * Z Aniołami. ze Świętymi.

Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Ale biada temu. którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy . Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza. którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy. sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA Pan Jezus ukazał s. niewielu ma współczujących. Moja Dusza nie jest kochana. mówił Pan . Moja Dusza jest smutna aż do śmierci.15 str. kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie. pokłutą. Te dusze. 127 . Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. a nie ma nikogo". Każdy. z ufnością rzucały się w Jego ramiona. aby wyrywała kolce z Jego Głowy. Moje Serce znalazło tysiące serc. lśniący blaskiem Jego cierniowej korony. Przybytek Bożej Mądrości. otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo.133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym. i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. Jedna dusza. otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. z twarzą ukazującą wielką boleść. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 1. I przed którym każdy miał być sądzony. które za życia były Mu wierne.smutnej aż do śmierci. a nie ma nikogo. co jest we Mnie. Twarz Moja jest zabrudzona. ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. kto przyczyni się do rozpowszechniania tego nabożeństwa. I szukałem kogoś. na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną. W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym. Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich. kto by Mnie pocieszył. kto by je wytarł i odświeżył.mówił . Powiedział jej. . gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży. Te niewierne. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego.nie jest znana. Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi. cierniami uwieńczona Głowa. która łączy swoje życie. ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników.jedna osoba. * Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: „Moja Dusza . 2.

którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim". które chowa dla tych wszystkich. Ci. 6. Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym. Jan miał na myśli Jego Najświętszą Głowę. którzy ujrzą Jego Oblicze. żeby inni tak czynili. tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca. że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią. Syna i Ducha Świętego. że Św. udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem. którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym. 9. którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana. Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych. żeby Pierwszy Piątek. otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa. którzy Mnie czczą. Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy. gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Przybytek Mądrości Bożej. którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości. prowadź mnie na wszystkich moich drogach. 5. Nasz Pan dał jej do zrozumienia. 11. rozpowszechniając to nabożeństwo. a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie. abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych. Nasz Pan powiedział. po Święcie Mojego Najświętszego Serca został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy. niech Twoja Mądrość prowadzi nas. 4. „O Najświętsza Głowo. Tym. która wyznacza liczbę Jego wybranych . którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami. 7. którzy będą działać zgodnie z Jego Boską Wolą. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. zostanie też zlane na tych. Polecenie Pana Jezusa „Pragnę. że to wszystko. a oni będą Moimi dziećmi. Nasz Pan pokazuje jej Te wielkie błogosławieństwa i łaski. które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej.tych. 12. Dał Mi Pan do zrozumienia. 10. 8. . którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę. Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich. Mądrości Najświętszej Głowy. a Jego Imię będzie na ich czołach. Przybytek Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne". Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości O. którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo.3. co obiecał tym.

Chryste wysłuchaj nas. gdzie byś mogła spocząć. Najś… Która nie miałaś miejsca na ziemi. Najś… Świątynio Mądrości Bożej.O. która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca . Najś… Która płakałaś nad naszymi grzechami. jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka. Najś… Promieniująca pięknością. Najś… Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Najś… Pełna łaski i prawdy. zmiłuj się nad nami. Najś… Cierniem uwieńczona. . Najś… Sanktuarium nieskończonej inteligencji. sprawiedliwością i miłością. kiedy wszedłeś do Jego domu. prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.. Najś… Która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały. O. Miłości Najświętszego Serca. Chryste usłysz nas. Najś… Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym. Najś… Której podobał się pachnący olejek Magdaleny. Dla uczczenia Boskiej Woli. O. wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały. Najś… Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi. Kyrie elejson. Najś… Na której Duch Święty spoczął. Święta Trójco Jedyny Boże. który znasz wszystkie rzeczy. która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask . która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego. O.oby wszystkie umysły Ciebie poznały. Najś… Zabezpieczenie przeciw błędom. teraźniejszość i przyszłość. Najś… Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie. Najś… Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary. Synu. Pamięci. że nie namaścił Twojej Głowy. Najś… Słońce Nieba i Ziemi. Najś… Pocieszona serdecznym gestem Weroniki. teraz i na wieki wieków. Najś… Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny. Najś… Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego. zmiłuj się nad nami. Woli. (3 x) Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Kyrie elejson. Najświętsza Głowo Jezusa (powtarzać przy każdym wezwaniu). Najś… Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego.przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Najś… Żywa lekcjo pokory. utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny. Najś… Ognisko przedwiecznej Jasności. Odkupicielu świata Boże. Najś… Haniebnie znieważana w czasie Męki. Chryste elejson.. Najś… Krwawym potem zlana w Getsemani. Duchu Święty Boże. by zajaśniała na Taborze. O. kiedy dokonywałeś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała. spal mnie Twoim ogniem. Pamięci i Rozumu: Chwała Ojcu. Rozumie. kieruj mną we wszystkich sprawach. w której odbija się równocześnie przeszłość. Ojcze z Nieba Boże. Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia.

Piotra: „Córko Moja. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła. są zapomniane. pokłony składam Ci. Najś… Która udzielasz wszystkich łask. Ofiarowaniem zaś częstym i serdecznym Zasług. okrutny znosił ból. Amen. przekonując ją. * Na duszy i na ciele. jak wielka ilość grzeszników wpada do Piekła i zachęcał. * Św. Najś… Którą oby cały świat poznał i czcił. o święta Głowo. że to źródło ożywcze. Teresie Higginson.Najś… Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza. * Tak jakby w srogiej Męce grzesznika objąć chciał. którym Miłosierdzie Boże otworzyłoby oczy. 737) Pieśń O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran. Najś… Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony. Najś… Która znasz tajemnice naszych serc. Jezu. Najś… Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny. spojrzenia słodkie śle. Faustyna: „Mało jest dusz. * . prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody. więcej nad to uczynisz. na drzewie rozpiąć dał. Moją Krwią wykupuj dusze! Jakaż boleść dla Mego Serca widzieć. Módlmy się: O. które pobożnie rozważają Moją Mękę". (Dz. wszechświata cierpiał Król. Najś… Która znasz wszystkie nasze potrzeby. nie zbawisz". udziel nam radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. jak strasznie cierpi Pan! * O Głowo mego Boga. bo nie wiedzą. jak żeś Krwią zbroczona. które mnie tyle kosztowały. * Katuszy poniósł wiele. na Krzyżu zwiesił Bóg. który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej. gdyby serca nabożne za nimi się wstawiały. Św. K. Najś… Która rządzisz światem. A chociażbyś rozdał cały skarb świata. jak bardzo pragniesz. Najś… Która zachwycasz Aniołów i Świętych. aby ratowała te biedne dusze. Sam swe wyciągnął ręce. Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę. to środki wszechmocne. ile kropel Krwi wylałem na ziemi". * Na tych. I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości. daję ci Moje Rany i Moją Krew. ile mogąc zbawić. W. że zwyciężony wróg. wzgardzone! Proś Mego Ojca o tyle dusz. NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA Zbawiciel otwierając raz skarby nieprzebrane nieskończonych zasług Swego życia. Nieraz jedno Ojcze nasz. jedno ofiarowanie Krwi i Oblicza Zbawiciela Bogu Ojcu za konających może wyratować dusze od Piekła. mówił w objawieniu do Swej oblubienicy Marii od Św. byśmy postępowali od jasności do jasności. najwięcej łask udzielam duszom. Krwi i Oblicza Pana Jezusa Bogu Ojcu można miliony dusz wybawić od Piekła. gdy jedną duszę pozyskasz Bogu. Augustyn mówi: „iż tyle dusz zgubisz. o Jezu. * Nim rzekł ostatnie słowo. bądź pozdrowiona mi. przyobiecanej Twoim wybranym. Nim Cię. które rozważają Moją Mękę z prawdziwym uczuciem. Czerp i wylewaj! Czerp i wylewaj! Kupuj bez zapłaty. * Tyś sercu memu droga. że sami czynią źle. * Przebacza. co z Niego szydzą. by adorowano Twoją Najświętszą Głowę. Pokazał jej także Pan Jezus. Najś… Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca. * Ach. jak ścisły jest obowiązek chrześcijański nieść pomoc tym zaślepionym.

Ojcze Przedwieczny. żałuję za me złości. O gdybyś wiedziała. jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza. przebacz mi moje grzechy: grzechy mojej młodości. Teresa od Dzieciątka Jezus) Pozdrawiam Cię. jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. i Ducha Świętego. Jezusa Chrystusa... Ojcze Przedwieczny. ufam Tobie. ofiaruję Ci zbolałe. na nowo zelżony bluźnierstwami. O niepojęta Dobroci Boga. * Ofiarując Ojcu Mojemu Święte Moje Oblicze można uprosić wielu grzesznikom nawrócenie. kocham Cię. któryś nam na Świętym Całunie. Na zakończenie: (3x) Ojcze Niebieski. boś Ty wierny . Ufam Tobie. Ach. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego... Boże żywy . błagam Cię. O Jezu. Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (Św. Zbawicielu. aby złagodzić Twój Święty gniew względem nas grzeszników. o mój Jezu. a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia. Wierzę w Ciebie. jak widok Oblicza Mojego przyjemny jest Ojcu Mojemu. Wspomnij. którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce. Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (do prywatnego odmawiania na różańcu) W Imię Ojca i Syna. miłosierdzia dla grzeszników.. Twój Obraz.. Przebacz mi grzechy moje. byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych. Boże. by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Amen. wielbię.Przez Święte Moje Oblicze otrzyma zbawienie wielu grzeszników. okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze. wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją. że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów. o nieskończone Miłosierdzie. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie. abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. ofiaruję Je Tobie. na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. Amen. Przez ofiarowanie Go. Jezusa Chrystusa. o Panie.. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego.. miłosierdzia. o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. abyśmy przez pokorę. spraw miłościwie. Amen. Zamiast Ojcze Nasz: Ojcze Niebieski. całej Męki Twojej znaki zostawił.. pokutę i miłość łaskę miłosierdzia Twego otrzymali. na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. nic nie będzie ci odmówione. którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było. Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. choć Cię nie pojmuję . a będziemy zbawieni. * O Jezu. grzechy mojej . W pokorze mego serca składam Ci doskonały akt żalu i skruchy.

jakie wycierpiałeś za nas na tym ślicznym Obliczu. którzy czcić będą jego Najświętsze Oblicze. Ci. daję ci tę „Złotą strzałę". 5. Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa Uwielbiam Cię i kocham Przenajświętsze Oblicze Zbawiciela naszego. O mój Jezu. dostać można wszystko. grzechy mego ciała. tych Ja także będę bronił przed Ojcem Moim i dam im Moje Królestwo. wypełnią to. Wiem. o mój Zbawicielu. Jak w państwie za monetę. 7. wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany. że przez podobieństwo do Mego Oblicza będą w życiu wiecznym jaśnieć więcej niż wielu innych. Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód. grzechy których nie pamiętam. Szczerze żałuję za każdy grzech. Będę ich bronił od nieprzyjaciół. daruj i nie pamiętaj. którego Obraz pozostał na Całunie. Przez to Święte Oblicze będą dziać się cuda. Ci. 2. Boże. Weronika. za wszystkie zniewagi. 4. Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 1. celem zadośćuczynienia. mającą moc przywracać duszom podobieństwo Boże. moje grzechy lenistwa. przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze. podobnie za drogocenne wyobrażenie Najświętszego Oblicza Mego otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko. daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad. którzy wpatrują się w Rany Mego Oblicza na ziemi. Tych. 6. jakie Mi zadaje. będę i Ja czuwał nad ich obliczem. którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia. Tą złotą strzałą były następujące westchnienia: .dojrzałości. Stosownie do tego z jaką gorliwością czcić będą oszpecone przez bluźnierców Me Oblicze. 8. 11. jakim byłem. którzy słowem. Amen. spojrzyj na nas i racz spojrzeć na Oblicze Najświętszego Syna Twego. na które Święci w Niebie z zachwytem spoglądają. moje ciężkie grzechy dobrowolne. abyśmy się stali podobnymi Tobie i wiecznie byli uszczęśliwieni adorując i patrząc na Twoje Boskie Oblicze Najdroższy Panie Jezu. Otrzymają na ziemi wewnętrzne i stałe światło. czego się chce. grzechy które pamiętam. Boskie Oblicze Moje jest jak gdyby pieczęcią Bóstwa. czego się tylko zapragnie. 9. Zapewnię im wytrwanie do końca. Odbij to cudne Oblicze na duszy mojej i drogich mi osób. że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce. Złota Strzała Imię Moje wszędzie jest poniewierane. rysy Boskiego z Nim podobieństwa. 10. Amen. grzechy mojej duszy. że wyrazi w duszy tych. Dzięki Ci Jezu. Opiekunie nasz. oszpeconym grzechami. śmiertelny i powszedni. na której znajduje się wyobrażenie panującego. 3. Pan obiecał. a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą. Aby zapobiec temu. Przez wyobrażenie Mego człowieczeństwa utrzymają w sobie żywy blask Mego Bóstwa i będą nim w głębi duszy oświeceni tak. grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego. na duszach naszego Duchowieństwa i całego polskiego narodu. nawet dzieci bluźnią. modlitwą albo pismem będą bronić sprawy Mojej. co czyniła Św. wpatrywać się w nie będą w niebie jaśniejące chwałą. za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie.

najświętsze. najchwalebniejsze. . błogosławione. które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.Niech będzie na wieki chwalone. najczcigodniejsze. niepojęte. Amen. czczone. Niezliczone łaski spływały na wiernych z odmawiania tego westchnienia nazwanego przez Zbawcę „Złotą Strzałą". wielbione. na ziemi i otchłaniach piekielnych. przez wszystkie stworzenia. niewymowne Imię Boże w Niebie.

aby w każdy pierwszy piątek miesiąca ludzie w szczególny sposób wynagradzali Jego Sercu za tyle zniewag i niewdzięczności. ale starają się w każdy pierwszy piątek wynagradzać za grzechy swoje i tych.143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Pan Jezus podczas objawień Św. Małgorzatę. * Ojciec Św. którzy przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu przystępować będą do Stołu Pańskiego. nie poprzestaną na dziewięciu piątkach. 134 . dnia po Bożym Ciele) Uroczystość ta została ustanowiona dla uczczenia wielkiej miłości Zbawiciela. a równocześnie bądźmy apostołami i zachęcajmy innych do tej praktyki religijnej. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO. ale wykorzystajmy tę łaskę. dotyczyła praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca: „Przyrzekam ci w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego. za którą tak mało doznaje wdzięczności od ludzi. A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 8. którzy je przyjmą. Boskie Serce Pana Jezusa zsyła ogrom łask na dusze praktykujące to nabożeństwo. wszechmocna Miłość Mego Serca da łaskę pokuty przy śmierci". Małgorzacie Marii prosił. że ci. Mała Koronka ku czci Serca Jezusa . u którego zanika dar pobożności.16 str. Jeśli Bóg do nas mówi przez Św. to nie zlekceważmy. którzy nie umieją lub nie chcą modlić się i pokutować. * Największa Boska Obietnica dana Św. Temu samemu celowi poświęcony jest każdy pierwszy piątek miesiąca. to cenne nabożeństwo. Szczególnie zaś starajmy się przekazywać młodemu pokoleniu. Marii Małgorzacie Alacoaue. W każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmij Komunię Św. Ma ono nas pobudzać do odwzajemniania miłości Serca Bożego i wynagradzania Bogu za oziębłość i grzechy ludzkie. że tym wszystkim. wynagradzającą. Jan Paweł II: „Wiele owoców przyniosło nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. wprowadzone w wyniku naglących wezwań skierowanych do Małgorzaty Marii". tak bardzo zbliża je do Siebie.

Zamiast Chwała Ojcu: Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem. Zamiast Ojcze nasz: Jezu cichy i pokornego Serca. aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie. nie tylko wiernym. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. (Odpust cząstkowy za odmówienie pobożnie powyższego aktu.) Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (według Św. o Serce pełne dobroci. jeno aby czcić. od końca do końca. Odpust będzie zupełny. O Serce pełne miłości. troski i cierpienia.Wstęp Ojcze Przedwieczny. za jedyny przedmiot mojej miłości. i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. . niech imię moje będzie zapisane w Tobie. rozpal serca nasze miłością swoją. Spraw. moje uczynki. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć. o Jezu Najłaskawszy. cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce. wzgardziwszy przykazaniami Twymi. za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. za Opiekuna mego życia. albo niezgoda oddziela. aby codziennie odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa". wejrzyj na nas. Królem bądź nam. Jan Paweł II: „Miesiąc czerwiec jest w szczególny sposób poświęcony czci Serca Bożego. o Panie. przez które stało się nam zbawienie. wielu odwróciło się od Ciebie. Małgorzaty Marii) Ja N. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu. ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechów moich za dusze w Czyśćcu cierpiące i za grzechy Kościoła Św. Odkupicielu rodzaju ludzkiego. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. czynić wszystko z miłości ku niemu wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego. Amen. aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. gdy akt ten zostanie odmówiony publicznie w Uroczystość Chrystusa Króla. gdyż pragnę. miłować i wielbić To Serce. Króluj tym. których albo błędne mniemania uwiodły. Bądź więc. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Serce Jezusa. gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości. przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary. Spraw. co by Mu się mogło nie podobać. korzących się u stóp Twego ołtarza. Zlituj się nad jednymi i drugimi. którzy Cię opuścili. aby ze wszystkiej ziemi. którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie. ale i synom marnotrawnym. Amen. Obieram więc Ciebie. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Zniszcz więc we mnie wszystko. Wielu nie zna Ciebie wcale. by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Najświętsze Serce. Na końcu: Najświętsze Serce Jezusa. Z tym łączy się pobożna praktyka. gorejące miłością ku nam. nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego. * Ojciec Św. bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. w Tobie pokładam całą mą ufność. uczyń serca nasze według Serca Twego. jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu. za rękojmię mego zbawienia. aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. za lekarstwo na moją ułomność i niestałość. Jemu cześć i chwała na wieki. zmiłuj się nad nami! Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa O Jezu najsłodszy.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, Serce Jezusa, Świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Serce Jezusa, Źródło życia i świętości, Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, Serce Jezusa, zelżywością napełnione, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, Serce Jezusa, włócznią przebite, Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! K. Jezu cichy i pokornego serca. W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy)

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski; jedyna ucieczko nasza! W Sercu Swoim racz nas obmyć, do Serca Swojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. * Św. Maksymilian: „Niepokalanym Sercem Maryi starajmy się coraz bardziej ukochać Serce Pana Jezusa".

Codzienne ofiarowanie
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół Św., za Ojca Św. a także na intencje Apostolstwa Modlitwy na ten miesiąc i dzień dzisiejszy wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(Odmawiając nowenną przystępujemy przez 9 dni do Komunii Św.) Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, tak jak obdarzyłeś nim Twą służebnicę Rozalię Celakównę, Wszechmogący; wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o którą pokornie Cię proszę. Amen. Następnie odmawiać należy: (3x) Ojcze nasz..., (3x) Zdrowaś Maryjo... i (3x) Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. * Św. Małgorzata Maria pisze, że dał jej Pan Jezus poznać, jak Jego Serce gorąco pragnie, aby je ludzie pokochali, aby ich wyrwać z przepaści zatracenia, w którą szatan ich wtrąca w wielkiej liczbie. Z tego powodu powziął zamiar, aby objawić ludziom to Serce i otworzył zawarte w Nim niewyczerpane skarby miłosierdzia, miłości, łaski, zbawienia i uświęcenia. * Zbawiciel obiecał Św. Małgorzacie szczególną pomoc w godzinę śmierci tym osobom, które klęcząc pod Krzyżem odmawiać będą co piątek 33 Pozdrowienia Jego Najświętszego Serca, ofiarując je za nawrócenie grzeszników, za których to Serce zostało ofiarowane i jednocząc się w intencji z Najświętszą Maryją Panną, stojącą na Kalwarii pod Krzyżem.

33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego
(Św. Małgorzaty Marii) Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa mojego, ratuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Stworzyciela mojego, udoskonal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Odkupiciela mojego, uwolnij mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Sędziego mojego, okaż mi łaskę.

Pozdrawiam Cię, Serce Ojca mojego, rządź mną. Pozdrawiam Cię, Serce Oblubieńca mojego, kochaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Mistrza mojego, naucz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Króla mojego, ukoronuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Dobrodzieja mojego, wzbogać mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Pasterza mojego, strzeż mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Przyjaciela mojego, opiekuj się mną. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Dzieciątka Jezus, pociągnij mnie do Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, konającego na Krzyżu, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa we wszystkich sprawach Twoich, daj mnie Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Brata mojego, zostań ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci, przebacz mi. Pozdrawiam Cię, Serce pełne chwały, przyświecaj nade mną. Pozdrawiam Cię, Serce najgodniejsze miłości, zapal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najpełniejsze miłości, działaj we mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najmiłosierniejsze, wstaw się za mną. Pozdrawiam Cię, Serce najpokorniejsze, spojrzyj na mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najcierpliwsze, miej cierpliwość ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce najwierniejsze, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce przedziwne i najgodniejsze, błogosław mi. Pozdrawiam Cię, Serce najcichsze, uspokój mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najśliczniejsze i najpożądańsze zachwycaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce doskonałe i chwalebne, uszlachetniaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, drogi balsamie, zachowaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, popraw mnie. Pozdrawiam Cię, Serce błogosławione, lekarzu i lekarstwo na nasze złości, uświęć mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho utrapionych, pociesz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce kochające, ogniu gorejący, spal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości, oświeć mnie. Pozdrawiam Cię, Boskie Serce, źródło wszelakiej szczęśliwości, posil mnie. Pozdrawiam Cię, Serce bogate w wiekuiste błogosławieństwa, wołaj mnie.

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
(odmawiana przez Św. ojca Pio) 1. O mój Jezu, któryś powiedział: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam; proszę o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 2. O mój Jezu, któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię Moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 3. O mój Jezu, któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie możesz nie ulitować się nad nieszczęśliwymi: miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Św. Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.

Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque

1. Wskażę im w życiu powołania drogę - A nią idących Swą łaską wspomogę. 2. W rodzinie pokój i zgoda zagości - Bo złączę wszystkich węzłem mej miłości. 3. Gdy ból, smutek zadają im ranę - Ja dla nich źródłem pociech się stanę. 4. Pod Moim skrzydłem grot złego ich minie - Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie. 5. Stąd wzrok Mój na nich odpocznie łaskawy - Pobłogosławię codziennie ich sprawy. 6. W Sercu Mym źródło grzesznikom otworzę - Z którego spłynie miłosierdzia morze. 7. Od Mego Serca ognistego płomieni - Serce oziębłe w gorące się zmieni. 8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie - Jeszcze gorętszą miłością ożywię. 9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca Mego - Z błogosławieństwa zasłynie Bożego. 10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo - że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. 11. Kto w sercach braci miłość Bożą wzbudzi, cześć Mego Serca szerząc pośród ludzi - Serce me będzie dlań tarczą opieki. W nim imię jego zapiszę na wieki. * „Oto Serce - mówi Pan Jezus do Św. Małgorzaty Marii, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody Swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności, przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie Miłości".

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością: oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego, przejęci najgłębszym żalem, najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy, nie tylko przez nas popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia i albo, uparci w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Św. i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie występki, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie Go przez budzące grozę świętokradztwa, wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy naszą własną krwią mogli zmyć te występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich Świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, na ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagrodzić za grzechy popełniane przez nas i naszych bliźnich i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas aź do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie i Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Odpust cząstkowy za pobożne odmówienie powyższego aktu. Odpust będzie zupełny, jeżeli akt ten zostanie odmówiony publicznie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.)

Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu
Panie Jezu Chryste, pragniemy oddać hołd Najświętszemu Sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy. Za grzechy niewiary i usuwanie Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenia Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest święty, nie staramy się poznać Ciebie i miłować. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedziele i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy Św. i niegodne przystępowanie do Komunii Św., a więc za całą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenie dawane bliźnim. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak poszanowania własności społecznej, nieuczciwość w pracy, wszelką nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy o Tobie świadectwa w otaczającym nas świecie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze modlitwy i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Akty Strzeliste
Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi. O Serce miłości pełne, w Tobie pokładam całą ufność moją, wszystkiego obawiam się po mojej słabości, ale wszystkiego też spodziewam się po Twej dobroci. Niech będzie uwielbione najmiłościwsze Serce Jezusowe i najsłodsze Imię Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnej Matki Dziewicy Maryi na wieki wieków! Amen. Eucharystyczne Serce Jezusowe, Ognisko Boskiej miłości, daj światu pokój! Boskie Serce Jezusowe, nawróć grzeszników, ratuj konających, uwolnij dusze zmarłych z ognia czyśćcowego! Niech będzie pochwalone, miłowane, uwielbione z wdzięcznością Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie, w każdej chwili i na wszystkich ołtarzach świata, aż do skończenia wieków. Amen. Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Eucharystyczne Serce Jezusowe, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość! Najświętsze Serce Jezusa, miej w opiece nasze rodziny! Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusowe! Niech będzie pochwalone Najświętsze Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie! Cześć, miłość i dzięki niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu! Niech będzie pochwalone i uwielbione Najświętsze Serce i najdroższa Krew Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie! Cześć, chwała i uwielbienie Boskiemu Sercu Jezusowemu!

Jezu cichy i Serca pokornego! uczyń serca nasze według serca Twego! Wszystko dla Ciebie Najświętsze Serce Jezusowe.

Pieśni
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Kochajmy Pana, bo Serce Jego * Żąda i pragnie serca naszego, * Dla nas Mu włócznią boleść zadana, * Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * I twoje przed Nim zegnij kolana, * Kochajmy Pana... Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * Bo w Jego Serca czystej krynicy * Czyści się dusza grzechem zmazana, * Kochajmy Pana... Twemu Sercu cześć składamy, * O Jezu nasz, o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu! Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu * Włócznią na Krzyżu zranione, * O, Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz, o Jezu. * W Nim się topią nasze złości o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz, o Jezu. * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu. * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie...

ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI
(Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem, w którym w szczególny sposób modlimy się za kapłanów i cale duchowieństwo.) Św. Maksymilian M. Kolbe: „Muszę być świętym jak największym". * Św. Faustyna: „Pod koniec Drogi Krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. - Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: - Ta chwała rani Serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat, z których ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego... Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi więcej zadawało cierpień? - Wielkie grzechy świata są zranieniem Serca Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają Serce Moje na wskroś..." (Dz. 1702)

Modlitwa o świętość dla kapłanów

któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. aby oni wiernie naśladując Twe najgodniejsze czci cnoty. budowali Twoje Ciało Mistyczne . Zaproszenie na adorację wszystkich Świętych. adoracje Najświętszego Sakramentu trwające około trzech godzin w pierwsze piątki miesiąca. dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. . Archaniołów. 7.295-297). Starajmy się w swoich parafiach zorganizować. oraz spraw. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. sprawił. jak też. Ty. odpowiadając na Twoje wołanie. 159). aby każdego dnia rozszerzało się królestwo Twojego Serca. któryś w niewysłowionym porywie miłości ku ludziom. Amen. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne (Papież Paweł VI) O Jezu. aby ich uczynić łowcami dusz. by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia. Żyj w nich Panie. 5. Modlitwy do Ducha Świętego (str. Aniołów. w porozumieniu z ks. Rozszerz. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących (str.O Jezu. po wieczornej Mszy Św. który odmówi jakąkolwiek modlitwę zatwierdzoną przez władzę kościelną w intencji o powołania kapłańskie i zakonne. Godzina przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem a) Suplikacje (str. Działaj w nich i przez nich. (Jeśli w parafii adoracja w pierwsze piątki nie będzie mogła mieć miejsca. lub dłuższe dzienne lub nocne w intencji: „jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo. 158-159). aby się wstawić za nami. b) Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. a także o świętość dla kapłanów". w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. 3. ofiarujemy Ci nasze modlitwy.) Akt Ofiarowania O Jezu. 4. aby stać się ogniskiem miłości Kościoła Katolickiego i umocnieniem dusz. braciom Twoim. całkowicie według Ciebie siebie ukształtowali i by w Twoim imieniu i mocą Twojego Ducha dokonali dzieł. Spraw. oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. przedłużali tu na ziemi Twoją misję. 168). czystych i wielkodusznych. który powołałeś Apostołów. Boski Pasterzu. otwórz przed nami horyzonty. 111). Przywitanie Pana Jezusa i Matki Najświętszej (str. 29-30).) Program Adoracji (Szczegółowy program można otrzymać pisząc na adres Wspólnoty) 1. o Panie. wieczny Kapłanie. 2. jakie Ty podjąłeś dla zbawienia świata. nasze czynności i nasze cierpienia za Twoich kapłanów. Anioł Pański (str. Twoje miłosne wołanie również na wiele serc niewieścich.egzorcyzmy (str. Aby. pociągnij ku sobie gorące. to można ją zorganizować w pierwsze czwartki miesiąca lub w inny dzień. proboszczem. szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. 136). racz nieustannie zlewać na kapłanów Twoich ożywcze zdroje nieskończonej miłości.Kościół i byli solą i światłością świata. że z Najświętszego Serca Twojego wyszło kapłaństwo chrześcijańskie. 6. Droga Krzyżowa (str. przemieniaj ich w samego Siebie. Modlitwy odpustowe . Mocą Twej łaski uczyń z nich szafarzy miłosierdzia Twego. by dostrzegali świat. który zawsze żyjesz. o Panie. i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej. Boski Ofiarniku. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. 74). 8.

230).. to ta część Różańca Św. e) Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. 135).część bolesna. * Św. 177). 205-206. lub jeśli wprowadzona jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 145). 12) Akt oddania się Matce Bożej (str. 14) Msza Św. 74). o kapłanie. 11) Apel Jasnogórski (str. 139-140). 941) Akt strzelisty O Panie Jezu. 9) Różaniec Św. 10) Litania do Najświętszego Serca Maryi lub Litania Loretańska. . Faustyna: „O Jezu. O wielka godności kapłana. daj nam kapłanów gorliwych i świętych... na zakończenie adoracji. 231-232 . ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. Ważne jest. f) Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. która przypada na dany dzień (str. aby podczas trwania adoracji było wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. jeśli w inny dzień. Wiele ci dano. 193). 178-180.c) Modlitwa wynagradzająca (str.). d) Akty uwielbienia Eucharystii (str. 13) Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. wtenczas można odmówić nowennę lub Litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (str. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! . 232.jeśli adoracja w piątek ." (Dz. ale i wiele od ciebie żądać będą.

144 . gdzie się da.to jest Krew i Woda i rozsiewam na całą kulę ziemską. ufam Tobie!" (Dz. co jest w twej mocy w dziele miłosierdzia Mojego". jak Mi bardzo na Sercu ciążą dusze ich. (Dz. to nabożeństwo. które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego . rób wszystko. szafuj miłosierdziem Moim". O. na rozdawczynię tegoż Miłosierdzia. jestem szczęśliwa nad miarę. To ją wybrał na Swoją sekretarkę. o Jezu Najsłodszy. wielbiła przez nieskończone wieki. Im więcej zaufasz Panu. a doznawszy. * „Oto są słowa dla ciebie. któryś łaskawie zażądał ode mnie. Faustyna: „Jezu Najsłodszy. aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego. któryś raczył dopuścić mnie nędzną do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twojego. Faustynie. (Dz. otóż Twoim własnym Sercem wielbię Boga Ojca naszego tak. 975) . byleby rozbrzmiewała chwała i cześć miłosierdzia Twego dość mi na tym". abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu. Gdy widzę chwałę miłosierdzia Twego. jak bardzo pragnę chwały miłosierdzia Twego .dla mnie gorycz i cierpienie. Rozszerzaj wszędzie. 836) Pan Jezus: „Nie ustawaj za grzesznikami. upokorzenie i poniżenie. aby każdy człowiek mógł z niego czerpać. Jej zadaniem w życiu ziemskim i w życiu przyszłym jest wypraszanie światu Bożego Miłosierdzia.17 str. ulżyj śmiertelnemu smutkowi Mojemu. O Jezu Najsłodszy. (Dz. jak Go jeszcze żadna dusza nie wielbiła. tym więcej otrzymasz łask z Bożego Miłosierdzia. ani anielski nie potrafi go zgłębić. Żaden umysł ludzki. Miłosierdzie Boże jest przeogromne. Ty wiesz.163 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-145 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 MIŁOSIERDZIE BOŻE (Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) „Podaję ludziom naczynie. 998) Św. 327) Pan Jezus skarby Swojego Miłosierdzia przekazał Swojej Oblubienicy Św. któryś raczył w Swej niepojętej łaskawości złączyć moje nędzne serce z Najmiłosierniejszym Sercem Swoim. z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. oto dziś biorę w ręce te dwa promienie. niech spadną na mnie. Wszystka hańba.

„...Kiedy odmawiasz tę modlitwę za jakiegoś grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie". (Dz. 187) „Tym, którzy w każdy piątek o godz. 3.00/15.00 przez 15 minut Moje cierpienia i konanie będą rozważali i to razem z Moją Najdroższą Krwią ofiarują za siebie i za tych, którzy w tym tygodniu umarli, osiągną wysoki stopień miłości i doskonałości i niech będą pewni, że zły nieprzyjaciel nie będzie mógł im szkodzić na ciele i duszy". Św. Faustyna: „Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie, wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej, nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja". (Dz. 69) * Koronka do Miłosierdzia Bożego, której Pan Jezus nauczył Św. Faustynę ma moc przebłagalną wobec Ojca Przedwiecznego. Najcenniejsza ofiara, jaką składamy Bogu, jest Ofiara Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa Pana Jezusa w intencji przebłagania za grzechy nasze i całego świata. Uśmierzamy w ten sposób zagniewanie Boga wobec grzechów świata i wypraszamy Miłosierdzie Boże. Odmawiajmy często, szczególnie o godzinie trzeciej tę koronkę, gdyż jest to modlitwa potężna i można przez nią wszystko wyprosić, co jest zgodne z Wolą Bożą. „Wieczorem ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jego przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej... Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące". (Dz. 475) (Przyp. red.: były to słowa koronki do Miłosierdzia Bożego)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Zamiast Ojcze nasz: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 x) Pan Jezus: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego.

Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu... Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą..." (Dz. 1541) Pan Jezus Słudze Bożej s. Benignie Konsolacie powiedział, że „modlitwa: «PANIE, TOBIE UFAM», zachwyca Me Serce, bo zawiera ufność, wiarę, miłość i pokorę". Św. Faustyna: „Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział, że tysiąc dusz mniej mi robi szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o miłosierdziu wielkim Wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja - mówi duch zły - tracę wszystko, ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Wszechmocnego. Poznałam, jak bardzo szatan nienawidzi Miłosierdzia Bożego, nie chce uznać, że Bóg jest dobry".

Koronka o Miłosierdziu Boskim
(czyli bilecik Św. Gertrudy do Pana Jezusa) Używa się zwyczajnej koronki różańcowej, mówiąc: Na krzyżyku: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja. Omija się trzy paciorki. Zamiast Ojcze nasz: O Jezu Zbawicielu świata! wysłuchaj mnie; jedna bowiem tylko rzecz jest Ci niepodobna, to jest nie mieć litości nad biednymi grzesznikami. Zamiast Zdrowaś Matyjo westchnienie Św. Leonarda z Porto-Maurizio: O mój Jezu miłosierdzia! Zbawiciel objawił Św. Gertrudzie tę pocieszającą rzecz: Jeśli się do Mnie odezwiesz z tym westchnieniem: „O Jezu, Zbawicielu Świata, wysłuchaj mnie (tu wymienić okoliczności) jedna bowiem rzecz tylko jest Ci niepodobna itd. wszystko, o cokolwiek prosisz, otrzymasz, jeśli to będzie z twoją korzyścią!" Rzekł do mnie Jezus: „Pragnę, żebyś złożyła ofiarę z siebie za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże."

Akt ofiarowania za grzeszników
Św. Faustyna: „Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich Chórów Anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich Mocy niebieskich, oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem. Jednym słowem ofiaruję za nich wszystko: Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia, modlitwy. Nie lękam się ciosów - ciosów sprawiedliwości Bożej, bo jestem złączona z Jezusem. Boże mój, pragnę tym sposobem wynagrodzić Ci za te dusze, które niedowierzają dobroci Twojej. Ufam wbrew wszelkiej nadziei w morze miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, cząstko - cząstko moja na wieki, nie na własnych siłach opieram ten akt ofiarowania, ale na mocy, która płynie z zasług Jezusa Chrystusa. Powtarzać będę codziennie ten akt ofiarowania następującą modlitwą, której mnie Sam nauczyłeś, Jezu: O Krwi i Wodo, któraś wytrysła naówczas jako zdrój Miłosierdzia dla nas z Serca Jezusowego, ufam Tobie." (Dz. 309)

Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej
Wobec całego nieba i ziemi, Świętych Pańskich, Chórów Anielskich, wszystkich naszych Patronów jako czciciele Miłosierdzia Bożego zawierzamy naszą Wspólnotę Miłosierdziu Bożemu

i Niepokalanemu Sercu NMP. Przez zasługi Twej Bolesnej Męki, Przenajdroższej Krwi, Najświętszych Ran i wszystkich Boleści Matki Najświętszej dopomóż nam Panie Jezu, aby nasze życie było zakorzenione w Twoim Miłosierdziu na wieki. Wszystkie modlitwy, Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia ofiarujemy o nawrócenie zatwardziałych grzeszników; aby konający grzesznicy uciekali się do Miłosierdzia Twego, zanurzamy ich w Najświętszej Ranie Serca Twojego, z którego wypłynęła Krew i Woda. Obiecujemy budzić ufność w nieprzebrane Miłosierdzie Boże, a zwłaszcza względem tych, którzy w nie zwątpili. Chcemy wypraszać łaski świętości wszystkim kapłanom i całemu duchowieństwu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, musimy do końca stać pod krzyżem Pana Jezusa, starając się we wszystkim pełnić Twoją Świętą Wolę. Matko Najświętsza, chcemy zarówno w powodzeniu, jak i w doświadczeniu uciekać się przez Twe Niepokalane Serce z różańcem w ręku do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tam chcemy szukać światła i siły do przetrwania wszystkich przeciwności. Dopomóż nam Matko Najświętsza, abyśmy bronili nawet za cenę utraty życia czci do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czyniąc jednocześnie zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi popełniane wobec Niego w tym Sakramencie. Złączeni z Ojcem Św. Janem Pawłem II będziemy Matko Najświętsza szczególnymi Twymi czcicielami, szerząc Twój kult i realizując orędzie fatimskie. Matko Miłosierdzia, udziel nam, prosimy, łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij nas do grona tych, których kochasz, prowadzisz, żywisz i bronisz. Spraw, Matko Najświętsza, abyśmy pod Twoim sztandarem święcie żyli i święcie umierali, aby każdy z nas odznaczał się - pokorą, cichością, czystością, miłością Boga i miłosierdziem. Trójco Przenajświętsza, jesteśmy Twoimi na zawsze. Amen.

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnienie dzieł Miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym, pomoc chorym i strapionym. Strzeż mnie, o Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twojego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Litania o Miłosierdziu Bożym
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie! Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Jego, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu i sprawowaniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże, nieograniczone w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże, niezmierzone w Sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w doskonaleniu dusz gorliwych, Miłosierdzie Boże, uzdrowienie chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże, pokoju konających, Miłosierdzie Boże, chroniące od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, ochłodo dusz czyśćcowych, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach wiary, Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Św., wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. K. Litościwy i miłosierny Pan, cierpliwy i wielce miłosierny. W. Przeto zmiłowanie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę. Módlmy się: Wiekuisty Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości są nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy ani upadali na duchu, lecz z coraz to większą ufnością zgadzali się z Twoją Świętą Wolą, która jest miłością i miłosierdziem samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen. * Św. Faustyna: „O Boże niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną nieść ulgę i pomoc konającym, bądź błogosławiony, tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest to niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc to niepojęte Miłosierdzie Boże, które ich wprowadza w nowy zachwyt, wielbienie ich jest w sposób doskonały. O Boże Wiekuisty, jak gorąco pragnę uwielbić ten Twój największy przymiot, to jest to niezgłębione miłosierdzie Twoje. Widzę całą maleńkość swoją, i nie mogę równać się z niebianami, którzy w świętym podziwie wysławiają miłosierdzie Pańskie, ale i ja znalazłam sposób uwielbienia tego niepojętego miłosierdzia Bożego doskonały." (Dz. 306)

Godzina Miłosierdzia

Pan Jezus: „Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś chociaż przez króciutką chwilę". (Dz. 1572)

Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Pana Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu wygnania naszego, Serce samotne, Serce upokorzone, Serce opuszczone, Serce zapomniane, Serce wzgardzone, Serce znieważone, Serce zapomniane przez ludzi, Serce miłośniku serc naszych, Serce pragnące być kochane, Serce cierpliwe w oczekiwaniu, Serce spieszne w wysłuchiwaniu, Serce pragnące być proszone, Serce źródło łask nowych, Serce milczące, które pragnie rozmawiać z duszami, Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego, Serce nauczające tajemnic połączenia Boskiego, Serce Tego, który śpi, a czuwa zawsze, Serce Eucharystyczne Jezusa, Panie Jezu, Hostio, chcę pocieszyć Ciebie. Łączę się z Tobą, ofiaruję się Tobie. Upokarzam się przed Tobą. Chcę zapomnieć o sobie, aby o Tobie tylko myśleć. Chcę być zapomnianym i wzgardzonym dla miłości Twojej. Chcę być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Milczeć będę, aby usłyszeć Ciebie, Panie Jezu. Oddam się, aby zaginąć w Tobie, Panie Jezu. Spraw, abym w ten sposób ugasił pragnienie Twoje, pragnienie zbawienia i uświęcenie mojego, ażebym uświęcony kochał Cię, Panie Jezu, prawdziwą i czystą miłością. Nie chcę już dłużej męczyć Twojej cierpliwości - oddaję się Tobie. Ofiaruję Ci, Panie Jezu, wszystkie uczynki moje, rozum mój, abyś go oświecił, serce moje - abyś nim kierował, wolę moją - abyś ją ustalił, nędzę moją abyś ją wspomógł, duszę moją i ciało - abyś je posilił. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, którego Krew jest życiem duszy mojej - już nie ja żyję, lecz Ty sam żyjesz we mnie. Amen. Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, płonące ku nam miłością, rozpal i nasze serca miłością ku Tobie, Amen. Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego
Pan Jezus: „Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko Moja, czyń co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Napisz -wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności". (Dz. 1076) Św. Faustyna: „O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, dobroci niepojęta, Który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie Swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją Świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba." (Dz. 1570)

Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Intencja: Ku czci Miłosierdzia Bożego i jako uproszenie Bożego Miłosierdzia dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników. 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt strzelisty „O Krwi i Wodo...". 3. Pieśń ku czci Miłosierdzia Bożego. 4. Cytat z „Dzienniczka" s. Faustyny. 5. Litania do Miłosierdzia Bożego. 6. Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu. 7. Pieśń do Św. Faustyny. 8. 1. część lub 1. dziesiątka Różańca Św. 9. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Można urządzić procesję dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem i obrazem Pana Jezusa Miłosiernego.

Jezu Najmiłosierniejszy. a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu Miłosierdzia Mojego. ale na ufność. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej Męki. chwalili Ojca Miłosierdzia. która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam miłosierdzie Swoje. były tą kroplą pociechy. Nowenna do Miłosierdzia Bożego Pan Jezus: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask". przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej. jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Amen. udziel im mocy i światła Swego. przez nie. a dla uczuć Serca Syna Swego. by ci. Ojcze Przedwieczny. abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym Miłosierdziu Moim. który jest w niebie. ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. (Dz. która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.. na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień III Słowa Pana Jezusa do Św. Błagamy Cię przez miłość Twoją. Może mieć miejsce w trzecie piątki miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki. w którym te dusze są zamknięte. 796) Dzień I Słowa Pana Jezusa do Św. spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą. a szczególnie na biednych grzeszników. przed Mszą Św. np. abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego. Faustyny: „Dziś sprowadź mi ludzkość całą. spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne. spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje". jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. w jakim pogrąża Mnie utrata dusz".To nabożeństwo może trwać od pół do jednej godziny. spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej. pomnóż w nas łaskę. dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej. od którego wszystko co dobre pochodzi. nie patrz na grzechy nasze. którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam. . udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką. Amen. wśród morza goryczy". Jezu Najmiłosierniejszy. Ojcze Przedwieczny. Jezu Najmiłosierniejszy. aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia. Dzień II Słowa Pana Jezusa do Św. Ojcze Przedwieczny. jak przez kanały. który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. co na nas patrzą. tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku. by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.

niechaj promienie Twej Łaski oświecą ich. Jezu Najlitościwszy. a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche. które Cię jeszcze nie znają. Dzień VI Słowa Pana Jezusa do Św. a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Jezu Najmiłosierniejszy. jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego. są wonnym bukietem przed tronem Bożym. one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce. aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce". błagam Cię przez miłość i upodobanie. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci. Pociągnij je do światła Ewangelii. którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich. pokorne i małe dzieci. niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego". Jezu Najmiłosierniejszy. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Dzień V Słowa Pana Jezusa do Św. Amen. jakie masz w tych duszach. na wieki wieczne. żem jest cichy i pokornego Serca. W gorzkiej Męce rozdzierali mi Ciało i Serce. ale spraw. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych) zwłaszcza tych. Ojcze Przedwieczny. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają. aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne Miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. Spraw. Amen. którzy Mnie jeszcze nie znają.. to jest Kościół Mój. Koronka do Miłosierdzia Bożego. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. trwając uporczywie w swych błędach. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. Dusze te nie wiedzą. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego.". Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego. który jesteś światłością świata całego. dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem". którą podjął dla nich. Spraw. którym sam Bóg się napawa. Ojcze Przedwieczny. woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Faustyny: „Dziś sprowadź mi pogan i tych. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Ojcze Przedwieczny. ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego. I o nich myślałem w Swej gorzkiej Męce. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Widziałem je jako ziemskich aniołów. który sam powiedziałeś: „uczcie się ode Mnie. zapachem. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Koronka do Miłosierdzia Bożego. który jesteś dobrocią samą. Kiedy wracają do jedności z Kościołem. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego.Dzień IV Słowa Pana Jezusa do Św. Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie.. błogosław . przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. Nie patrz na ich błędy.

które są Ci bardzo miłe.światu całemu. Boże. Dzień IX . którego Serce jest miłością samą. które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. okaż miłosierdzie Swoje duszom. Nie patrz na nie inaczej. ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości". niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. spójrz okiem miłosierdzia na dusze.. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez gorycz. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa.. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Niech strumienie Krwi i Wody. Jezu Najmiłosierniejszy. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego. spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące. Te dusze nie będą sądzone surowo. okaż mi miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień VIII Słowa Pana Jezusa do Św. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. Ojcze Przedwieczny. bo wierzymy. które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego. a szczególnie w godzinie śmierci. które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. a serce przepełnione weselem. śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jezu Najmiłosierniejszy. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Błagam Cię. O. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. który im powiedział. ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Dusze te są żywą Ewangelią. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. sam bronić będzie w życiu. Dzień VII Słowa Pana Jezusa do Św. ręce ich pełne uczynków miłosierdzia. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa. że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego. ugaszą płomienie ognia czyśćcowego. które są pod sprawiedliwszym wejrzeniem Twoim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. Amen. które wysławiają i czczą największy przymiot Twój. gdybyś znała ich mękę. które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. otóż wprowadzam do mieszkania Twojego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze. jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. które wypłynęły z Serca Twego. Amen. a które jednak wypłacać się muszą Twojej sprawiedliwości. że miłosierdzia chcesz. Każdej szczególnie bronić będą w jej śmierci godzinie". któryś sam powiedział. Ojcze Przedwieczny. aby wszystkie dusze razem wyśpiewały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. jaką w Tobie pokładały. że dusze. dusze. to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje. jako Swej chwały.

jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Nie istnieją dla mnie przeszkody. Ojcze Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny. aby szatan cieszył się z tak wielkiej liczby zagarniętych dusz. iż wypowiedziałem: Ojcze.. serce moje zawsze jest z Tobą. aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego. aby Cię nieustannie. ratuj nas i świat cały przez Miłosierdzie Twoje. Okazywałeś Miłosierdzie swoje przez tyle wieków. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe. bluźnierstwa.Słowa Pana Jezusa do Św. Widzę anielskie chóry. aby Ci pomagać w zbawieniu świata. Nie pozwól. O Jezu mój. takim Cię wstrętem napawały. aby nie zginęli w grzechu. niech wylana Twoja Krew obmyje ich. świętokradztwa. jeżeli jest taka Wola Twoja. Jezu! Więc błagamy za grzesznikami całego świata. Amen. zjednoczeni z Twym Miłosierdziem. będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ozięble i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. O Jezu Najlitościwszy. Święty. kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie. nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twojego. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego". które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie Moce niebieskie. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata . Ty jesteś Królem i Panem nieba i ziemi. które podobne do trupów. okaż i teraz w te ostateczne czasy. One były powodem. Święty. * Św. o słodki Jezu. 80) Modlitwa do Chrystusa miłosiernego (Zofia Grochowska) Królu i Panie niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. to zmysły mi ustają. i wołamy po tysiąckroć: ratuj ich! Wiemy. aby do tytułu „II Niedziela Wielkanocna" dodać oznaczenie „czyli Miłosierdzia Bożego". Jezu. arcybiskupów i biskupów polskich zezwolił. spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Nie znam przeszkody w tej adoracji i chociaż będę fizycznie oddalona. O Więźniu miłości. Koronka do Miłosierdzia Bożego. użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij je w sam żar miłości Swojej i obdarz je miłością świętą. O. O Jezu. Dusze te Najboleśniej ranią Serce Moje. („Któż jak Bóg" 10/94) Święto Miłosierdzia Bożego Ojciec Św. to wielka . dzień i noc. oddal ode Mnie ten kielich. Faustyna: „Jezu. ufamy Ci i ufać nie przestaniemy! Składamy ofiarę z siebie u Twych stóp stojąc jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Kryjesz Swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. Jezu Najlitościwszy.ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich. Któż na ziemi więcej nas kocha jak Ty. które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty. ta Krew. Jezu. niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich. Jezu Miłosierny. Boski więźniu miłości. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. bo Ty wszystko możesz.. przyjdź im z pomocą. pozwól. zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum. pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. która wytrysnęła z Serca Twego dla nich! Dlatego błagamy Ciebie. kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. oziębłość. Jan Paweł II na prośbę kardynałów." (Dz. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. adorować. choć taisz Swą piękność. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. okaż Swą wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla grzesznego świata. Ty wszystko możesz! Błagamy Cię. wyprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Jezu. błagam Cię przez gorzką Mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na Krzyżu. że Twe ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. nienawiść bezbożnych. o Królu chwały. który jesteś litością samą.

Wielką rangę tego święta ukazują obietnice: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła życia. Widzimy stąd. Zaufać Miłosierdziu Bożemu Świątobliwa siostra Józefa Menendez." (Dz.. jesteśmy bardzo wdzięczni Piotrowi naszych czasów za to. wylewam całe morze łask na dusze. jak szatan nienawidzi Miłosierdzie Boże. by kapłani w tym dniu głosili chwałę tegoż Miłosierdzia. 699) 2. niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza.. Pan Jezus podał sposób obchodzenia święta wyrażając dwa życzenia: 1." (Dz.. i Komunii Św. zastraszyć. jeśli tylko bezgranicznie Mu zaufamy. Daję im ostatnią deskę ratunku. Nie zapominajmy też o naszych bliźnich. które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. A my przecież wiemy. które nie ma granic wobec nędzy ludzkiej. wyrwać z nich ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże. aby z czystą duszą przyjąć w tym dniu Komunię Św. porażkami.łaska dla naszej Ojczyzny. a szczególnie dla wszystkich grzeszników. aby wynagradzać za największych grzeszników. która dusza przystąpi do Spowiedzi Św. Stracimy wszystko.. dla którego żądał ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego. ale musi być i czyn i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu. Faustynie ukazuje ogromną wartość bezgranicznej ufności w Jego Miłosierdzie: „Czemuż się lękasz i drżysz. która wydaje się po ludzku sądząc beznadziejna. ale jest istotnym elementem naszej jednomyślności w Kościele. 4. (Dz. ze cały Kościół w Polsce może w tym dniu czerpać ze Zdroju Miłosierdzia łaski dla całego świata. zginą na wieki". chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Nie zostawiajcie jej nawet na chwilę i nade wszystko doprowadźcie ją do rozpaczy«". aby dusze doprowadzić do rozpaczy. „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego. kiedy jesteś ze Mną złączona? Nie podoba Mi się dusza. 965) Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna rozpoczynająca się w Wielki Piątek. nawet w sytuacji. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (tu przeklinają Zbawiciela). Bóg chce. jak bardzo nas Pan Jezus kocha. Pan Jezus Św. 300) Korzystajmy z sakramentu pokuty. pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia. My Polacy. jeśli tylko ona zaufa miłosierdziu Tego. który jest namalowany. aby kapłani mówili duszom o tym wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu Bożym (Dz. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego. 414) „Tak. Bóg ukazał jej również sposób." (Dz. była z dopustu Bożego dziesiątki razy zabierana do piekielnych czeluści. w jaki szatan oddziałuje na ludzi i kusi ich: „Szatan jęczał z wściekłości. w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże. bowiem wymykała mu się upatrzona dusza: »Napełnijcie jej duszę strachem i doprowadźcie do rozpaczy. jak pragnie nam darmo udzielać Swych łask. 699) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest sprawą prywatną. Tylko od naszej wolnej woli zależy. że mamy we wszystkim zaufać Miłosierdziu Bożemu w każdej okoliczności. która się poddaje próżnym strachom... na ile zaspokoimy pragnienie Jego Serca. to jest Święto miłosierdzia Mojego. aby obraz „Jezu. ze Bóg jest nieskończoną Dobrocią i potrafi sobie poradzić z wszystkimi naszymi problemami. Była więc świadkiem strasznych męk dusz potępionych. hiszpańska zakonnica ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa (1890-1923). (Dz. kiedy jesteś ze .. przez które płyną łaski. Musimy wierzyć w to. Przypomnijmy im o tym. 570) i w ten sposób pobudzali wiernych do ufności. jak podejmuje wszelkie wysiłki. kto się śmie dotknąć ciebie. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki. ufam Tobie" był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz publicznie uczczony. pokusami. Pan Jezus podał powód.

Dopomóż mi do tego. Boże mój. serce pokorne i skruszone! O mój Jezu. O. Dopomóż mi. aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. aby język mój był miłosierny. Panie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. o Panie. by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.jest modlitwa. Najsłodszy Jezu. że Cię kocham. która wiecznie gorejesz. niech ten największy przymiot Boga. spraw. który jesteś miłością samą. (Dz. nadziei i miłości. bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu. która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. Dopomóż mi. gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Ty wiesz. bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim. pierwsze: uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju. daj mi pomnożenie wiary. (Dz. bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby Swych łask. to zawsze mogę modlitwą.Mną? Najmilsza Mi jest dusza ta. dobry Pasterzu. a nigdy nie ostygasz. obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. że żądają wiele. o Panie. drugie: słowo miłosierne . z miłości ku Tobie. ale Zbawicielem! Pieśni . aby nogi moje były miłosierne. aby serce moje było miłosierne. Nikomu nie odmówię serca swego. 163) Akty strzeliste Jezu. roznieć w mym sercu ten Boski ogień. o Panie mój. co piękne w duszach bliźnich. ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim. tym więcej otrzyma. Modlitwę rozciągam nawet tam. O własnych cierpieniach będę milczeć. trzecim . ale nie kocham Cię dostatecznie. Panie. o których wiem. bo Moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. o Trójco Przenajświętsza." (Dz. na siebie przyjmować cięższe. Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności. bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. jeżeli dusze żądają mało. przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi. Panie. Jezu. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie. o co prosi". i przychodziła im z pomocą. aby słuch mój był miłosierny. bym skłaniała się do potrzeb bliźnich. bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich. Dopomóż mi. bo Ty wszystko możesz. z Tobą i dla Ciebie! O mój Jezu. który trawił świętych i w Ciebie ich przekształcał. kocham Cię nade wszystko. 153) „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem. tyle razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje. aby oczy moje były miłosierne. a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. a nim jest ufność. Smucę się natomiast. Im dusza więcej zaufa. Boże mój. miłosierdzia! O słodki Jezu. zacieśniają swoje serca". Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia. to słowem. przez Świętą Eucharystię pociągnij wszystkich ludzi do owczarni Piotrowej! Jezu. opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. ale upatrywała to. że nadużywać będą dobroci mojej. ile razy serce moje uderzy. bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów. abym Cię kochał więcej! O miłości.jeżeli nie będę mogła czynem. Cieszę się. Obcować będę szczerze nawet z tymi. O Jezu mój. ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. mozolniejsze prace. to jest niezgłębione miłosierdzie Jego. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. 1578) Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich Św. Dopomóż mi. nie bądź mi Sędzią. Faustyna: „Ile razy pierś ma odetchnie. przemień mnie w siebie.

* Przez Twą Mękę Przenajświętszą * Wiecznie bądź miłościw nam.* I w opiece czułej duszę moją miej. Przyjm tę prośbę najgorętszą. pokrzywdzonych * Twym odbiciem żywym być. Miłosierdzia Jezu mój . * Którą w serce wlałeś sam. Miłosierdzia Jezu mój . nie roń łez. * Wielbię Miłosierdzie Twe. * Strzeż mnie. * Że w godzinę naszej śmierci. Jezu... * Których serca rani miecz. sierot. by wszystkie moje myśli. Miłosierdzia dla grzeszników. * Miłosierna Mateczka * Łask promienie nam śle. Miłosierdzia Jezu mój . Miłosierdziem Swoim Panie. * Całym życiem służyć Ci. * Co zbłąkani w świecie są. Miłosierne Twe Serce. opuszczonych * Rany ich bolesne zlecz... Pragnę w Miłosierdzie Twoje * Przeobrazić się. * Nie rozpaczaj.. * Zapłakali skruchy łzą. Miłosierdzie Twe Jezu * Poprzez wieki wciąż trwa. Miłosierdzia Jezu mój . * I wysłuchaj to błaganie.Ile razy pierś odetchnie. * Pragnę Boże Miłosierdzie.. * Miłosierna Mateczka * Ukojenie nam da. wciąż trwa. * Dobry Jezu ku nam skłoń * Aż z ich oczu łzawe zdroje * Niech ociera Twoja dłoń. że te pienia * Są wzniesione ku Twej czci. * Głosić ludziom w smutne dni. Ref.. Miłosierdzia Jezu mój * Ześlij z nieba na lud Twój. nim żyć * I dla smutnych.. * Każde słowo. Pragnę zamknąć biedne serce * W Miłosiernym Sercu Twym. Pragnę oddać się dziś Tobie. * Aby cierpiąc z cierpiącymi * Milczeć o cierpieniu swym. * Tysiąc razy więcej. * Tylko Boże Miłosierdzie * nie zawodzi nigdy nas. * By zmienieni w pokutników. Miłosierdzia Jezu mój . dobry Jezu. * Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle..* Jezu ufam Tobie. Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle * Miłosierne Twe Serce * Łask promienie nam śle... Miłosierdzia dla strapionych. każdy czyn. Racz pamiętać. Jezu ufam Tobie od dziecinnych lat. Nasze plany i nadzieje * Coś niweczy raz po raz. * Zapewnienie daje nam. . jak własności swej. Ref. O Mateczko ukochana * Pobłogosław dzieci Swe * Przytul nas do Swego Serca * I oddalaj troski te. * Ile razy serce drgnie. Miłosierdzia Jezu mój . choćby wątpił świat. * Ufność w Boże Miłosierdzie * Troskom tym położy kres. * Dla wdów... Ref. * O Maryjo. * Byś litośnie wejrzał z nieba * I przyspieszył szczęścia dni. * Przyjdzie po nas Jezus sam. Spraw. Ufność w Miłosierdzie Boże. Litościwe serce Twoje. Miłosierdzia Jezu mój . * Były zawsze miłosierne * Wobec ludzkich wad i win. * które Ty natchnąłeś sam. Niech do Ciebie wnet powrócą * I z wyznaniem szczerych win. * Miłosierdziem błyśnij nam. * Miłosierdzie Twe Jezu* Ukojenie nam da.. * W Twe ramiona niech się rzucą * Jako marnotrawny syn. W trudnych chwilach swego życia.

to my cię poszarpiemy na kawałki. bo na to słusznie zasłużyłam. bo jestem najnędzniejsza z grzeszników. Odpowiedziałam. aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. w swojej medytacji podczas adoracji . 319-320) * Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej ma za zadanie szerzyć adoracje Najświętszego Sakramentu. Można rozpocząć pieśnią np. jak wiele Bóg wycierpiał. w których wprowadzono te adoracje lub inne formy kultu do Miłosierdzia Bożego. w połowie drogi do celi. mówi mi: modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze. Jeden z nich przemówił ze złością: za to. jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca. (Dz. 2. a także wypraszać świętość dla kapłanów. Jezus dał mi poznać. a ja spokojnie. Pragniemy . i jak wielką nam okazał miłość. aby we wszystkich parafiach w Polsce były adoracje Najświętszego Sakramentu. Eucharystycznego i Maryjnego. Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: uciekajmy. wielkich. (Łk 21. jako szum z drogi. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jan Paweł II uczestnicząc w zamknięciu 45.. sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny. Rozważałam. aby Go słuchać w świątyni". Ojciec Św.osiągnąć cel. ale szatani. jeżeli śmierć sama nas przekonać może? Zaprosiłam niebo całe. I znikły jako pył. żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz. kończąc Te Deum. 37-38) * Św. „O milcząca Hostio biała. Archaniołów. chcąc mnie poszarpać na kawałki. a rano cały lud spieszył do Niego. że Bóg nas tak miłuje. ale jest z nią Wszechmocny. że jeżeli taka jest wola Boga najmiłosierniejszego. a Bóg jest zawsze święty. wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. O Jezu. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sevilli (Hiszpania) 12 czerwca 1993 r.o nawrócenie zatwardziałych grzeszników) 1. Po skończonej adoracji. wypraszać nawrócenie zatwardziałym grzesznikom..ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej „Przez dzień nauczał Jezus w świątyni. 87). Zaproszenie na Adorację wszystkich Świętych. Wzrasta liczba parafii. że nie są to psy. to szarpcie mnie w kawałki. które mają ogromną moc w wyrywaniu szatanowi dusz ludzkich! Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej (Intencja .wyłącznie za łaską Bożą . Faustyna: „Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników. a szczególnie za tych. kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości. obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych. wynagradzać za grzechy wszystkich kapłanów i całego stanu duchownego. szłam do celi rozważając nieskończone i niezgłębione Miłosierdzie Boże". a my nie wierzymy. Spostrzegłam. Aniołów. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących. bo nie jest sama." (str. skacząc i wyjąc. którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże.

Matko Najświętsza. Przyszliśmy do Ciebie z wielką tęsknotą i miłością. Chóry Aniołów i Archaniołów. miłosierny Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie.Najświętszego Sakramentu w katedrze w Sevilli zachęca nas. Antoni Padewski. Michale Archaniele. nasze modlitwy i pieśni w intencji za wszystkich zatwardziałych grzeszników. Patryku. Amen. aby Bóg mógł udzielić im Swojej Łaski..Św. 295). Zapraszamy Was wszyscy dostojnicy nieba.. Uznajemy przed Bogiem naszą nędzę. Modlitwy do Patronów Wspólnoty. aby być z Panem Jezusem i z Tobą.Św. ." 6. Na tej adoracji pragniemy ofiarować Tobie.. Modlitwy: a. 296). Pieśń „O Maryjo witam Cię. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze. dusze błogosławione i w Czyśćcu cierpiące. . módl się za nami. Uniżeni adorujemy tak wielką Tajemnicę. b. 7. . Franciszku.Św. . abyśmy razem z Aniołami i Świętymi adorowali Chrystusa utajonego w Świętej Hostii." (str. c. i prosimy Cię pokornie.Św. (3 x) Witamy Ciebie najdroższy. abyśmy uzyskali dobre owoce modlitwy. Józefie. przez Niepokalane Serce Maryi nasze serca pełne miłości do Ciebie. .Św. Modlitwa Św.. 5.Św. Maksymilianie. Jadwigo. Pokornie prosimy. Zapraszamy na adorację wszystkich Świętych.. Jego Najświętsze Rany. 4. . Panie Jezu. . chociaż w ostatniej sekundzie ich życia. Krzyż Chrystusowy. 3. aby być razem z Tobą. Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Najświętszej Maryi Pannie." (str. abyście wraz z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą. 89). i na wieki wieków.Św. abyś zechciała przytulić nas do Niepokalanego Serca Twego i abyś zechciała otoczyć nas Swoją najczulszą. Michale Archaniele. o które prosimy w tej adoracji. słabość i grzeszność. i Leona XIII „Św. . Na tę adorację przyszliśmy z Łaski Bożej.Św. Matko Boga naszego i Matko nasza. Witamy Ciebie. Znak Krzyża Świętego. Przywitanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i Matki Najświętszej. abyście nas napełniali dobrymi myślami i udzielali natchnień. Cytat z „Dzienniczka" s. wiszących nad straszną przepaścią piekła.. Patryka „Bądź Jezu ze mną. Ale z wielką ufnością wyciągamy ręce do Ciebie. która zawiera nowe i ostateczne przymierze Boga z ludźmi w Chrystusie". oddalonych od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Małgorzato Mario. . Modlitwy odpustowe Ojca Św. Najświętsza Panno Maryjo.Św. abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne łaski. matczyną opieką. adorujemy Najświętszy Sakrament Eucharystii. „Złączeni z Aniołami Kościoła niebieskiego. Prosimy Was pokornie. Faustyno. Faustyny dotyczący Miłosierdzia Bożego. Piusa X „Potężna Niebios Królowo. Mękę Pana Jezusa. Prosimy. abyście nas bronili przed atakami złych duchów.. ." (str..

15. 147). Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu (str. .Św. Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy (str.. 12. 16. Józefa (str." (str. Litania o Miłosierdziu Bożym (str.. Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. .. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.część radosna w intencji: za Kościół Św. Pieśń przed odmówieniem części radosnej Różańca Św.. Różaniec Św. zwyciężaj. 185). Procesja może mieć też miejsce po Mszy Św. Litania Loretańska do NMP (str. o. Jacku. np.Św. 157) Kapłan niesie Najświętszy Sakrament. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a. b. Suplikacje (str. „Zwyciężyłaś.102).. 76). 141). 8. 13. Pio. 157). np. Mario Magdaleno. np.Św." (str. Pieśń do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. 139-140). 260). h. a. duchowieństwo.. f. j. 135).. Ojca Św. „Miłosierdzia Jezu mój. za nasze rodziny i parafie. Wincenty Pallotti. Procesja ku czci Miłosierdzia Bożego z pieśnią. Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia (str.. f.. . e. 178-180). „Upadnij na kolana. . 135). Akt uwielbienia Eucharystii. czciciele Miłosierdzia Bożego niosą obrazy z wizerunkami z medalika „Boska Tarcza ".. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. „Ach mój Jezu jak Ty klęczysz. Hymn Wspólnoty „Króluj nam Chryste. Pieśń „Niech będzie Bóg uwielbiony.Św.Bł. Pieśń przed odmówieniem części bolesnej Różańca Św. e.. i.". 14. 11." (str. Pieśń do Miłosierdzia Bożego (str. Barbaro. Modlitwa do Ducha Świętego (str. Akt oddania się Matce Bożej 10. Przebłaganie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 64). c. Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (str. Magnifikat (str..Św. 85-86)." (str. . 166). za Opiekuna Wspólnoty. 74).. 201-202). 17.. 136). . d.część bolesna w intencji przebłagalnej o nawrócenie grzeszników. 147-148). Eucharystyczna modlitwa wynagradzająca (str. 9. b. c. 18. Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str.. Różaniec Św. g.. (str. 171). . 145-146). Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. d. . 74). Modlitwy do Św. Janie Vianneyu... d.

ofiary i modlitwy. 26. Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy. Cytat z „Dzienniczka" s. Modlitwa uwielbiająca Trójcę Przenajświętszą za przywileje udzielone Najświętszej Maryi Pannie. np. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem np. jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu . 25. 30. „W Sakramencie utajony. 210). . 87). wspomnij na boleść..... 124). 69-70). Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa (str.. 29-30). c. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP a. 126). „Pobłogosław Jezu drogi..część chwalebna w intencji: jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata. 21.za dusze w Czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone (str." (str. Zdrowaś Maryjo. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. c. a. b. Polecamy grzeszników z naszych rodzin. Modlitwy Ojcze nasz..." (str. Procesja pokutna Adoracja Krzyża jako wynagrodzenie za profanację Krzyży. skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników".. 20. b. za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu. 22. Różaniec Św. i w jego intencjach. Akt ofiarowania swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii (str. 24. 29. Msza Św.. wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia. ofiarujemy za dusze w Czyśćcu cierpiące (str. Apel Jasnogórski (str. 84). . a uzyskany odpust zupełny. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo” (str. Faustyny dotyczący Męki Pana Jezusa.. którzy dla nawrócenia grzeszników ofiarują w łączności z Moją Krwią i Ranami swoje cierpienia. Wybrane modlitwy do Niepokalanego Serca NMP (str. „O Krwi Najdroższa.". 204-309).O Serce Maryi Niepokalane" (str.. Anioł Pański w intencji Ojca Św. Droga Krzyżowa w intencji o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość. i Ojczyzny (str. świętokradztwa. Pieśń np." (str. za Ojca Św.. w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata. 111).".. 27. 28.19. * Pan Jezus: „Ci.... 23. Pieśń postna „Ludu mój ludu. przywiązany do odprawienia Drogi Krzyżowej... Pieśń przed odmówieniem części chwalebnej Różańca Św. Kościoła Św. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa . Pieśń postna przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej. 202). 102-103). ziemi. np. 230). „Różańcowa Pani nieba.. Pieśń np. d.

niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich. wprowadzona przez Anioła. udziel im skruchy i żalu. siódma męka . * Najlitościwsza Panno Maryjo. ufam Tobie. Są to męki. . pragnę się stać Hostią ofiarną za grzeszników. którzy odeszli od Bożych przykazań. O Maryjo. aby jeszcze bardziej obrazowo przybliżyć nam przyszły wieczny los tych. że widzieli straszną rzeczywistość mąk piekielnych. umarłabym na ten widok tych strasznych mąk. Jest to miejsce wielkiej kaźni. Amen. Rodzaje mąk. aby żadna dusza nie wymawiała się. dla naszego pożytku.jest ogień. ale nie zniszczy jej. jest słabym cieniem rzeczy.jest ustawiczna ciemność. pełnego współczucia i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa. boś dobroć sama. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników. czwarta męka . Jezu. powłoka ciała niech kryje ofiarę moją. (Dz. która stanowi piekło. piszę o tym z rozkazu Bożego. jako tam jest. Faustynę: Niektórzy święci dostąpili za życia łaski.nieszczęśliwymi grzesznikami. a przecież jesteś żywą ofiarą. które widziałam. przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. trzecią . złorzeczenia. (Dz. bo dobry jest i na wieki miłosierdzie Jego". Słodkie Serce Maryi. jak mi żal biednych grzeszników. O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia.ustawiczny wyrzut sumienia. drugą . że nikt tam nie był i nie wie. którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. które widziałam: pierwszą męką.Nie lękajcie się dusze Boga. ale ufajcie Mu. Św. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść. bądź naszym ratunkiem! * Św. wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. nie mogę znieść tego. który będzie przenikał duszę. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej Krew Syna Swego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa. ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. każda dusza czym zgrzeszyła. O mój Jezu. Faustyna: „O Jezu. bluźnierstwa. które są mękami zmysłów. które wszyscy potępieni cierpią razem. błagamy Cię przez litość Serca Twego. jakiż jest obszar jego strasznie wielki. piąta męka . Są straszne lochy. straszny zapach duszący. takim dręczony będzie przez wieczność całą. uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom. gdyż i Twoje Najświętsze Serce ukryte w opłatku. Amen. Jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników. miała zginąć. Faustyna: „Dziś byłam w przepaściach piekła. ale z rozkazu Bożego musieli mi być posłuszni. zapalony gniewem Bożym. To com napisała. albo tym. tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. aby dusza. Przeistocz mnie w Ciebie. oko ludzkie nie dosięga jej. a chociaż jest ciemność. a zwłaszcza tym. nienawiść Boga. zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ucieczko grzeszników. która Cię tak wiele kosztowała. daj mi dusze grzeszników. dlatego jest czysta i miła Tobie. którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu. przekleństwa. Jezu.jest straszna rozpacz. gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. otchłanie kaźni. znam nieskończone miłosierdzie Twoje. Niech grzesznik wie. jest to straszna męka. pomnij na bolesną mękę swoją. wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami. jest to ogień czysto duchowy. zabierz mi wszystko. ale to jest nie koniec mąk. aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem". aby się szczerze nawrócili do Boga. o Jezu. że nie ma piekła. są męki dla dusz poszczególne. polegającej na tym. jest utrata Boga. Matko Nieustającej Pomocy. a daj mi dusze. Działo się to z dopustu Bożego. 741) . ofiara mojego ducha kryje się pod osłoną ciała. szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników. widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. wolę do końca świata konać w największych katuszach.nigdy się już ten los nie zmieni. 908) Opis piekła zapisany w „Dzienniczku" przez Św. jakim zmysłem grzeszy. abym była żywą ofiarą i miłą Tobie.

jest ono na oścież otwarte dla wszystkich. ufności i miłości. Ufając Miłosierdziu Bożemu możemy ratować dusze grzeszników stojących nad straszną przepaścią piekła. w zależności od stopnia naszej gorliwości.Tym gorliwiej wzywajmy Miłosierdzie Boże. Trwajmy z różańcem w rękach przed Najświętszym Sakramentem i zachęcajmy innych do udziału w adoracji w intencji nawrócenia grzeszników w swojej parafii. . Starajmy się rozszerzać te adoracje na inne parafie.ratujmy dusze naszych bliźnich. Nie traćmy czasu .

. Bożej Rozalii Celakówny Tak Wielki to Pan i Król.. O Trójco Przenajświętsza. aby każdy Polak uznał Pana Jezusa jako swego Króla. Pius XII. że Jezus Chrystus jest Panem . jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże. które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania. spraw.. Które państwa i narody jej nie przyjmą. i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej.ku chwale Boga Ojca" (Flp2.18 str. z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę. jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie.) Tu i jedynie tu jest ratunek.: "Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych... (. "Summi Pontificatius" "Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu. "Quas Pńmas " .) Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi... 10-11). (. (. trzeba czynić wszystko w tym kierunku. u tego. "Głównym złem.) Intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona.) Módlmy się o to. które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację. w uznaniu uprawnień wynikających z władzy. Ojciec Sw. trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną.) Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy".. 164 . przed nieskończonym Majestatem i Świętością Boga.. Prośmy o to. same kolana uginają się aż do ziemi zgodnie ze słowami Pisma Św. prosimy Cię. pod Prawo Jego Miłości (.) Jeżeli chcecie ratować świat.. I aby wszelki język wyznał. "Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy. że kto ma żywą wiarę... jaką On sprawuje. (. aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich.. Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla. Słowa Pana Jezusa do kandydatki na ołtarze sł. oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego Prawa Prawdy i Miłości". by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy.) Przyjdzie straszna katastrofa na świat. (. które Go uznają swym Królem i Panem.) Tylko te państwa nie zginą. gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami" Pius XII. przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa.167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-165 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.. a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa Prawa Prawdy oraz odrzucenie Prawa Miłości. aby Pan Jezus w naszej Ojczyźnie został ogłoszony jako Jezus Chrystus Król Polski. (.

Litania do Chrystusa Króla Kyrie elejson. któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Chryste Królu. który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom. Droga nasza. rozumu. Kyrie elejson. Chryste Królu. jaką drogą pójdzie nasz naród. Prawodawco najwyższy. Chryste Królu. Chryste Królu. przyjdź Królestwo Twoje. co się stało. który przebaczyłeś grzesznej niewieście. Źródło i wzorze wszelakiej świętości. który wskrzeszasz umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim. Chryste Królu. Chryste Królu. cierniem ukoronowany. Ojcze z nieba. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Jedyny Boże. Amen. najmilszy Przyjacielu dzieci. Chryste Królu. przez urąganie szkarłatem odziany. zmiłuj się nad nami. Chryste Królu. Chryste wysłuchaj nas. cierpienia. Boże z Boga. uznajemy Cię Królem wszechświata. Chryste Królu. Boże. w którym wszystkie rzeczy stworzone są. Święta Trójco. Chryste Królu. który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę. aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. Chryste usłysz nas.. Chryste Królu. uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli. Prawdo i Żywocie nasz. Oblubieńcze Dziewic. aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską. któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej. Chryste Królu. Chryste elejson. Chryste Królu. Chryste Królu. prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze."Przyszłość Polski zależy od tego. Chryste Królu. z Dziewicy zrodzony. Chryste Królu. woli. Boże. Chryste Królu. który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu. Chryste Królu. pokory. a nade wszystko zobowiązujemy się wedle sił działać w tym kierunku. "Miłujcie się". nr 3-4/96 Modlitwa do Chrystusa Króla Panie Jezu Chryste. ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu. Chryste Królu. Chryste Królu. którego Królestwo nie jest z tego świata. tak iżby królestwo Twojego pokoju utwierdziło się na całym świecie. Chryste Królu. panuj nad duszami. córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza. Obrazie Boga niewidzialnego. przez którego świat jest stworzony. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia" Jan Paweł II. Duchu Święty. Eucharystię Św. Kapłanie Przedwieczny. Chryste Królu. panuj nad rodzinami. Światłości ze Światłości. Synu Odkupicielu świata. Chryste Królu. Boże. Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego. przez królewski Dar Twojej Miłości. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć jak dobrym chrześcijanom przystoi. Chryste Królu. który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne. Chryste Królu. dla Ciebie jest stworzone. . Wszystko. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Boskie Serce Jezusa. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu.

* Ono nas zawsze prowadzić będzie * I świecić jak słońce jasno. Chryste Królu. W. wiekuisty Boże. Królestwo Jego rozszerzać się będzie. Chryste. zmiłuj się nad nami! K. który gładzisz grzechy świata. Chryste Królu. przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa. * Szatańskiej złości nic się nie bójmy. Chryste. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) . * W walce wydanej grzechowi. przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze. Chryste Królu. Chryste. Chryste Królu. w dniu Twojej potęgi. * To nasze rycerskie hasło. * Przecież nie jesteśmy sami. Amen. a podwyższasz niskie". * Próżne zakusy duchów złych * I próżne ich zamiary. Chryste Królu. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. (2x) Odważni. Chrystus. rozdzielone przez grzech. jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom. odpuść im. co czynią". (2 x) Naprzód przebojem młodzi rycerze. Chryste Królu.* By Chrystus w duszach królował. który na Swych ramionach nosisz znamię panowania. Książę Pokoju. Chryste Królu. który gładzisz grzechy świata. który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś. Królu chwały wiecznej. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. bo nie wiedzą. * Do walki z grzechem w swej duszy. * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. które Ci były wierne. * Chcemy by światu panował (2x) Chryste nasz Królu. bo Jezus woła. Chryste Królu. (2x) Dołóżmy starań w naszej idei. który kierujesz wojnami. (2x) Zapalmy młodych życia przykładem * Do wiernej służby Królowi. * Podnosząc w górę swe czoła. Chryste Królu. Baranku Boży. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. Chrystus Władcą nam. ufni w przyszłość my spójrzmy. * Żyjąc na co dzień w Twej łasce (2x) Chrystus Królem. w chwale świętych Twoich. który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego. Chryste Królu. (3x) Nie rzucim. Królu wieków nieśmiertelny. który zasiadasz nad Cherubinami. A pokój trwać będzie bez końca. świątyń Twych. racz w dobroci Twojej sprawić. * Niech idą śmiało naszym przykładem.* Bronić będziemy Twoich dróg. Panie! Baranku Boży. Chrystus Panem. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie * Odważnie.Chryste Królu. przez miłość. * Bo Jezus Wszechmocny z nami. Chryste Królu. który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś. Módlmy się: Wszechmogący. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Króla wszechświata. Chryste Królu. Chryste Królu. * Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy. panuj nad narodami. panuj nad Swymi nieprzyjaciółmi. Chryste. przepuść nam. który gładzisz grzechy świata. poddały się słodkiej władzy Twojej. który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego. o to prosimy * Niech w naszej kochanej Polsce. Pieśni (Hymn Wspólnoty) Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. (2x) Pójdziemy naprzód. naprzód radośnie. aby wszystkie narody.* Potęga Jego źródłem nadziei. Królu Królów i Panie nad Panami. który „składasz mocarze z stolicy. * Nie damy pogrześć wiary. którego Królestwu nie będzie końca.

osiągnąć szczęśliwość wieczną.. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) Sztandarem naszym będzie Krzyż. Zdrowaś Maryjo. O Św. mogła cała.. by Jezus raczył przyjąć nasze pokorne ofiarowanie się i wyproś nam Jego łaski i błogosławieństwo. * Niech żyje Maryja. * Co ojców wiódł do chwały. która teraz Ci się oddaje i poświęca. nie wyłączając nikogo.. * I z taką wiarą ruszy lud. miłościwa Matko Jezusa i Matko nasza. chat i pól * Popłynie hymn wspaniały: * Niech żyje Jezus Chrystus Król * W koronie wiecznej chwały. Chwała Ojcu. Wam oddaję serce i duszę moją! Jezu.. byśmy wiecznie z Maryją i z Tobą mogli błogosławić naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa. Józefie. * Zwyciężym znój i stromość dróg. najbardziej oddany Stróżu Jezusa i Maryi. Akty strzeliste Jezu. Maryjo. uświęcając ową rodzinę. * I jak mgławica pierzchnie wróg. Józefie Św. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) I taki tryumf. która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. któryś po to na świat przyszedł. najukochańszy nasz Zbawicielu. * Że runą grzechu mury. Józefie Św. . Wspomagaj ją. Maryjo. Józefie Św. * Gdzie buja Orzeł Biały. pokój i zgodne życie w chrześcijańskiej miłości. taki cud * Popłynie z Jasnej Góry. dostosowując się do Boskiego wzoru Twej Rodziny. bądźcie ze mną przy skonaniu! Jezu. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) NAJŚWIĘTSZA RODZINA Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie O Jezu.Ze wszystkich świątyń. * I nas powiedzie także wzwyż. aby go swą nauką i przykładem oświecić i który większą część swego życia zechciałeś spędzić w upokorzeniu i poddaniu się Maryi i Józefowi w ubogim domku nazaretańskim. przez Twe litościwe wstawiennictwo spraw. Maryjo. przyjdź nam z pomocą Twymi modlitwami w każdej potrzebie duchowej i materialnej. Maryjo. aby. strzeż ją i ustal w niej świętą bojaźń Ciebie. (3x) Ojcze nasz. zabrzmi róg. niech przy Was w pokoju ducha oddam.. przyjm łaskawie i naszą rodzinę.

co na mnie dopuścisz. Na zakończenie: (3x) Ojcze Przedwieczny.teraz i zawsze. lecz mało kto szczęście osiąga" powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. życie wasze upływać będzie szczęśliwie. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie . Zamiast Ojcze nasz: (1x) Ojcze nasz i (1x) Zdrowaś Maryjo. pocieszaj i pouczaj. i na wieki wieków. Zamiast Zdrowaś Maryjo: (10x) Cześć i chwała Ojcu i Synowi. oświecaj mnie. ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej. i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew Jezusa . Wolę. Oto co o tym pisze: „Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczeć waszej wyobraźni. czego ode mnie zażądasz. duszo mej duszy. Amen. pragnę wszystko przyjąć. daj mi tylko poznać Twoją Św. a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi. 168 . Jeżeli tak czynić będziecie. Poddaję się chętnie wszystkiemu. to „tajemnica świętości".. rozkazuj mi. uwielbiam Ciebie. ofiaruję Ci przez ręce Matki Bożej i Oblubienicy Ducha Świętego. Ducha Świętego.19 str. umacniaj. „Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego. II Koronka do Ducha Świętego Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego .174 DUCH ŚWIĘTY 168 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171 Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S. objawił Pan Jezus matce Katarzynie Vogl: „Droga duszo.. zamknijcie oczy na rzeczy stworzone. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 DUCH ŚWIĘTY (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 50-ty dzień po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. prowadź mnie.2 XII 1930 r. Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia. pogodnie i radośnie. prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy. Rany Najświętszej Głowy i Najdroższą Krew Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Duchowi Świętemu. mówcie do Niego w ten sposób: O Duchu Święty. i tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba.) Duch Święty prowadzi do szczęścia „Wszyscy pragną być szczęśliwymi. która jest przybytkiem Ducha Świętego. nawet wśród krzyży i cierpień. co mam czynić.

poświęcam Ci rozum mój. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. ty wiesz. Dziękuję Duchowi Świętemu. Przez zasługi tej drogocennej Ofiary uproś mi siedem darów Ducha Świętego. który niech nas przez Ducha Świętego umocni. który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego. Wzywaj Mnie.. Tyś weselem Izraela. Tajemnice Koronki do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. Oblubienico Ducha Świętego. 4. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego. Amen. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką Swoich łask.języków. którego Ty nieomylnym jesteś Przewodnikiem. pomijany. Dopomóż mi. przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu O Duchu Święty. dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca . Moje dziecko. niech wola moja zawsze . prowadzi. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. niechaj serce moje zawsze będzie rozpalone miłością Boga i bliźniego. 3. 2. Ojcze Niebieski. bym kiedyś wraz z Tobą. 16 VII 1930 r. Niepokalana Maryjo. które są w niej zawarte.(lx) Ojcze nasz. a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża. nadzieję i miłość. uległością. Matka Boża powiedziała: „Dziecko. jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. rządzi i uświęci. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem". który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre. cierpliwością. 5. na moją nędzę i biedę. Po każdym dziesiątku mówimy: „Chwała Ojcu. Kościoła katolickiego. (10x) Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie. Maryjo Niepokalana. ponieważ w miłości Ducha Świętego przyniosłaś Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata. oświeci.. serce moje. ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy. Spraw. że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości. mocą i świętością. módl się za nami". Tyś czcią ludu naszego. teraz i na wieki. Boski Duchu światła i miłości. wolę moją i całą moją istotę. który niech nam udzieli Ducha Świętego.. pomnoży i umocni w nas wiarę. Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami... który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą. bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił łaski Bożej i nie zbeszcześcił Jego świątyni. Amen. a powstrzymuje od wszystkiego co złe." oraz: „O. oddaniem. Te prośby. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego O Maryjo. Niechaj rozum mój zawsze będzie uległy Twoim niebiańskim natchnieniom i nauce Św. wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa. Na zakończenie: Ojcze Przedwieczny. „Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdej dziesiątki: 1. zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą". która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. łagodnością. Duch Święty jest wszędzie wyłączony.. Tyś chwałą Jeruzalem. Ty.

strażniku sumień naszych. Duchu Święty. Duchu Święty. Chryste. Duchu Święty. Bądź nam miłościw. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Od potępienia wiekuistego. wysłuchaj nas. który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego. Duchu Święty. Amen. Duchu Święty. przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi. Chryste. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył. który od Ojca i Syna pochodzisz. Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył. który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu. przepuść nam. Duchu Święty. Kyrie elejson. . Duchu Święty. dawco umiejętności i pobożności. Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Ojcze z nieba. zmiłuj się nad nami. dawco rady i męstwa. Bądź nam miłościw. wybaw nas.zgadza się z wolą Bożą i niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Baranku Boży. który nas uczysz prawdziwej pobożności. źródło radości. który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych. wysłuchaj nas. który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich. Duchu Święty. Boże. Święta Trójco. Duchu Święty. dawco mądrości i rozumu. Jedyny Boże. na wieki. Duchu Święty. Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. dawco bojaźni Bożej. Duchu Święty. Duchu Święty. który gładzisz grzechy świata. Duchu Święty. nadziei i miłości. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże. Boże. przepuść nam. dawco wiary. Panie. usłysz nas. obecny w nas przez łaskę swoją. Duchu Święty. Odkupicielu świata. Bądź nam miłościw. Od zatwardziałości w grzechach. Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej. Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. który wlewasz miłość Bożą do serc naszych. Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski. Synu. Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył. któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i z Tobą. wysłuchaj nas. Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej. który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami. Chryste elejson. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania. Duchu Święty. natchnienie skruchy i żalu. Boże.

obdarz mnie Pokojem Twoim. na apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył.Baranku Boży. (Odpust cząstkowy dla wiernych uczestniczących pobożnie w nowennie odprawianej publicznie i przed Bożym Narodzeniem. myślę i działam. O Duchu Święty. O Duchu Święty. Duchu Święty. K. dźwigaj w upadkach. Nowenna do Ducha Świętego (Modlitwy podczas nowenny do Ducha Świętego) Duchu Święty. Przez Ciebie żyję. abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. błagamy Cię najgoręcej. wysłuchaj nas. któryś w zaraniu Kościoła Św. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości. aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego. Boże. Módlmy się: Duchu Święty. a życie ich uświęcić. O Duchu Święty. Duchu Ojca i Syna. O Duchu Święty. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. O Duchu Święty. Amen. Ześlij Ducha Twego. Panie. ratuj w niebezpieczeństwie. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw. by ich rozumy oświecić. oświecaj w wątpliwościach. napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie. K. Wezwanie Ducha Świętego Przyjdź. oświecaj mnie. Dawco daru rady. doskonałość Twojej sprawiedliwości. abyśmy wszyscy. zmiłuj się nad nami. Stworzycielu. O Duchu Święty. przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu. który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary. Jezusa Chrystusa. W. zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. I odnowisz oblicze ziemi. których namaściłeś Twą miłością i łaską. korząc się przed Boskim Majestatem Twoim. do jakiegokolwiek należymy stanu. Boże. co jest prawe. Dawco daru umiejętności. Amen. oswobodź mnie od wszelkiego grzechu. Dawco daru rozumu. żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża. (Alleluja) W. Serce czyste stwórz we mnie. kieruj mną. daj nam w tymże Duchu poznać. Dawco daru mocy. poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją. utwierdzaj go i wspomagaj Twą mocą z wysoka: odnów ducha sług Twoich. rozpraszaj moją nieświadomość. Przez Chrystusa Pana naszego. Baranku Boży. . wysłuchaj modlitwy nasze. umacniaj mnie. Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem. O Duchu Święty. W. niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój. serca zapalić i w wierze utwierdzić.) Modlitwa o Dary Ducha Świętego Duchu Święty Boże. przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. który gładzisz grzechy świata. niech idę za Twymi natchnieniami. napełnij nas darami Twoimi. wyprowadzaj z błędów. Panie. pouczaj mnie. rządź nami według Twojej mądrości. jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską. a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności. K. Dawco Pokoju. Dawco daru mądrości. który gładzisz grzechy świata. a powstanie życie. Amen. (Alleluja) Módlmy się: Boże. Dawco daru bojaźni Bożej. w obliczu Nieba i Ziemi. potęgę Twojej miłości. i Jego pociechą zawsze się radować. Amen. pocieszaj w smutku. Panie. Przenajświętszy Duchu. bądź też zawsze z nami.

by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską. cierpliwością i miłością. daj mi w nieszczęściu cierpliwość. zaprawdę. przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej (Według bł. Boże. jak Ty nas widzisz. pokoju. abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował. dla zupełnego duszy mej ukojenia. abym się przykładnie we wszystkim zachowywał. Spraw. rozpal w nas miłość. w szczęściu pokorę. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego Duchu Święty Boże. abym się świętą pociechą napełnił. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. ktokolwiek wezwie Ducha Świętego. poznać i pójść za Mną. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. oświecaj kapłanów. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. udziel mi pomocy. karmelitanki bosej) Bł. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. owoc cierpliwości. albowiem oni Boga oglądać będą. skromności. Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej. abyśmy mogli poznać Ciebie. w pokusach zwycięstwo. żyje i króluje wiecznie. wezwij Ducha Świętego. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego. abym Cię godnie kochał. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł 11 w 1984 r. abym umiał unikać grzechów. Amen. jaka należy się Twemu przybytkowi. w smutku pociechę. Duchu Święty. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. odbierała nadzwyczajne łaski i światła. * O Duchu Święty. Przemień naszą noc w Twoje światło. Amen. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. powierzamy Ci serca kapłańskie. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Modlitwa za kapłanów Duchu Święty. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. abyśmy widzieli siebie. który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Bóg w Trójcy Jedyny. oczyść nas z pychy. odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. abym mocno wierzył słowu Bożemu. Duchu Boży spraw. abym zachowując serce czyste na ziemi. jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa Twego: błogosławieni czystego serca. wspieraj kapłanów. Duchu Święty. miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Delikatne jak kwiat polny będzie . w Palestynie. Duchu Święty. wypełnij naszą pustkę. Pogłębiaj naszą pokorę. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen. Duchu Czystości. Zmarła w opinii świętości w 1878 r. Duchu Święty. uświęcaj kapłanów. w pracy posilenie. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. * Przyjdź. Zaprawdę. nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. urodziła się w 1848 r. łagodności. abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością. w tęsknocie ochłodzenie. Duchu Światłości. Duchu Mądrości. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć. słodyczą i wiernością. Duchu Święty. dobroci. karmelitanka bosa.Błagam Cię. w bólach i niemocy poddanie. radością i wyrozumiałością. radości. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. wstrzemięźliwości i czystości. Amen. przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Duchu Święty Boże. szukać Mnie będzie. zgaś w nas zmysłowość. prowadź kapłanów. obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Duchu Święty. Spraw. który z Tobą i z Ojcem. mądrości. Ześlij mi owoc wiary. s. abym zachował ciało w świętości. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. w Abellin. powiadam wam. Duchu Mocy.

* I Ciebie. Gorąco pragnę. * Niech w drodze za przewodem Twym * Miniemy zło. * Zdrój żywy. któreś raczył stworzyć. uczczą Go tym. co dziełem są Twych rąk. Dlatego są w błędzie i rozterce. ognia żar. a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. I odnowisz oblicze ziemi. natchnij mnie. * Synowi. słodki gościu mej duszy. o Duchu Świętym. * W serca nam miłość świętą wlej. * Mową wzbogacasz język nasz. w ich rodzinie zapanuje pokój w ich sercach będzie pokój w tym i przyszłym życiu. * Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. jak powinien być wzywany". Duchu Stworzycielu. że wszyscy kapłani. Maryjo. pochłoń mnie. Ty darzysz łaską siedemkroć. będzie uczczony od Ducha Świętego. Pana naszego. spojrzyj na mnie. Akt strzelisty O Duchu Święty. a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. Pocieszycielem jesteś zwań. (Alleluja. Racz dać zmysłom dar światłości.zachowaj mnie. Od wszelkiego złego. co kusi nas. Amen. * Racz łaską Twoją obdarzyć * Serca. . a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. * Żywym źródłem i miłością. miłość. co pociesza nas. * Bo moc z prawicy Ojca masz. nawet w nabożeństwach. by i Syn poznany był. Amen. * Tyś namaszczenie naszych dusz. Daj nam przez Ciebie Ojca znać. od wszelkiego złudzenia. co jest prawe. i Jego pociechą zawsze się radować. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Tyś Pocieszycielem zwany.jego sumienie. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. * Przez Ojca obiecany nam. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał! Pieśni Hymn Veni Creator O Stworzycielu Duchu. Darów Twych siedem liczymy. * Daj. * I wątłą słabość naszych ciał * Pokrzep stałością mocy Swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal * I Twym pokojem obdarz wraz. od wszelkiego niebezpieczeństwa . jedno Tchnienie Dwóch. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi. * I Najwyższego Boga dar. Przez Chrystusa. * Palcem Bożym być Cię zwiemy. byś oznajmiła. Amen. Ześlij Ducha Twego. (Za pobożne odmówienie powyższego hymnu udziela się wiernemu odpustu cząstkowego. * Niebieską łaskę zesłać racz * Sercom. * Wlej w serca ogień miłości. nie mają pokoju i światła. (Alleluja. ku Jego czci. K. Modlitwa S. Miłości Boża. * Obietnicąś jest Ojcowską.) W. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela Duchu Święty. * Niech hołd wieczystych płynie chwał. daj nam w tymże Duchu poznać. Światłem rozjaśnij naszą myśl. który zmartwychwstał. a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny. Z Jezusem błogosław mi. Nie wzywa się Ducha Świętego tak.) Przybądź. * Dusz ludzkich nauczycielu. * Zdobiąc w nas miłość synowską. * Ogniem i duszy światłością. Wszyscy szukają nowości. przyjdź. gdy odmawia się go publicznie w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego. którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Św. pozostań przy mnie i spraw. a powstanie życie. * Darem Bożym mianowany. Odpust zaś będzie zupełny.) Módlmy się: Boże. Matko. * I Temu. * Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Odpędź od nas czarta złego. * Użycz pokoju Twojego. Amen. Ducha Świętego. * Od Obu pochodzącego. . * I Ciebie. Racz nam Ojca niebieskiego * Dać poznać i Syna Jego. Bogu Ojcu wszechmocnemu.* A krewkość serca naszego * Utwierdź mocą Bóstwa Twego. * Aby za Twoją obroną * Zło odeszło inną stroną. * Synowi zmartwychwstałemu * Wraz z Duchem Świętym społecznie * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

3. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. spełni swe zadania. 4. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Matka Boża w wizji ks. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Przyjdą czasy. 8. 7. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św.202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175 Matka Boża w wizji ks. 2. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. będzie znowu Matką Świętych. Polska nie zwycięży bronią. wielką miłością bliźniego i Różańcem. 6. Polska będzie przewodniczką narodów. . kardynała Augusta Hlonda 1. ale modlitwą. pokutą. 175 . Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej.20 str. 5.

7. Opieką otaczać Jej bractwa. Rozmyślać o Jej godności i wielkości. czyli Jej przywilejów. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Praktyki wewnętrzne: 1. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Trzeba ufać i modlić się. by za Jej pośrednictwem być wiernym łaskom Bożym w ciągu dnia. po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. albo „małe oficjum NMP". w Jezusie. Jak czcić Niepokalaną? Oto praktyki doskonałego nabożeństwa do NMP według Św. składającą się z trzech „Ojcze nasz" i dwunastu „Zdrowaś" ku uczczeniu Jej korony z dwunastu gwiazd. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny. Wstąpić do ustanowionych na Jej cześć zakonów. a wieczorem: Ave Maryja. Bonawentura albo czternaście „Ojcze nasz" i „Zdrowaś" na cześć Jej 14 radości lub inne modlitwy. z podziwem na nas patrzeć będzie. Praktyki zewnętrzne: 1. pościć i umartwiać ducha i ciało. . małą koronkę do Najświętszej Maryi Panny. wykonywać i kończyć przez Nią. koronkę. Zapisać się do Jej bractw i należeć do Jej stowarzyszeń. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej. 10. Wzywać Ją serdecznie. Nosić na sobie Jej odznaki. Szliśmy z Różańcem. składający się z piętnastu dziesiątek łub przynajmniej część Różańca. Śpiewać na Jej cześć pieśni pobożne i innych do tego zachęcać. 5. 4. 6. 7. Rozważać Jej cnoty. Można także odmawiać koronkę. Mater Misericordiae. Virgo fidelis. 11. szkaplerz lub medalik. jak: różaniec. który na Jej cześć ułożył Św. bo z Matką Bożą idziemy w przyszłość. aby je spełniać przez Jezusa. która dozna opieki Matki Bożej. z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa. w Niej. Ludwika Marii Grigniona de Monfort opisane w książce „ Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". pobożnie i w skupieniu Różaniec święty. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. 2. Klęknąć pewną ilość razy lub pokłonić się Jej. 3. 4. Odmawiać z uwagą. lub tzw. ubierać kwiatami i upiększać Jej obrazy. z Nią i dla Niej. 3. by otrzymać przez Nią od Boga przebaczenie grzechów. której Polska używając odniesie zwycięstwo jest Różaniec.9. 6. Składać Jej akty miłości. jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. złożoną z sześciu lub siedmiu dziesiątek. Ofiarowywać się Jej i jednoczyć się z Nią. 12. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil. Czcić Ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie. 8.: co rano sześćdziesiąt do stu razy: Ave Maryja. przyozdabiać Jej ołtarze. Jedyna broń. 9. które popełniliśmy w ciągu dnia. Chwalebną też jest rzeczą odmawiać mały psałterzyk Najświętszej Dziewicy. Wszelkie czynności rozpoczynać. mówiąc przy tym np. 5. Spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Jej. hymny i pieśni kościelne. Głosić Jej chwałę. 2. 8. naszego ostatecznego Celu. Polska będzie pierwsza. uwielbienia i wdzięczności. Dawać jałmużnę na Jej cześć. przywileje i czyny.

Franciszka Serafickiego i Św. wszystkie smutki i nędze moje. Umieszczać Jej obrazy w kościołach i domach lub na bramach miast. 11. Amen. który w swej wspaniałej Wszechmocy tak Moją Duszę wyróżnił. by moja rodzina. że oświecam całe niebo jak jaśniejące promieniami słońce. że mogę głębiej niż wszyscy Święci wpatrywać się w Najświętszą Trójcę. Twojej świętej straży. obwieścił całemu światu. którego jesteś Matką. Wiem. który w swej wielkiej. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. . Trzy „Zdrowaś Maryjo" Oto co Matka Boża powiedziała Św. Pierwsze Ave Maryja na część Boga Ojca. parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.10. abyś codziennie z miłości ku Mnie odmawiała trzy Ave Maryja. 12. życie i koniec mojego życia Tobie polecam. Święta Maryjo. światłem „Ducha Prawdy" tak opromienić Kościół. kościołów i domów. nosić Jej obrazek stale przy sobie jako broń przemożną przeciwko złemu duchowi. wszystko. która pod koniec swego życia bardzo obawiała się śmierci i prosiła o opiekę i pomoc w ostatniej godzinie życia: „Tak. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. racz. któryś przez Bogurodzicę Maryję zesłał nam Zbawiciela i zbawienie. spełnię na pewno twoje prośby. aby ku większej chwale Syna Twego i dla pomnożenia czci Jego Matki Niepokalanej. Moja córko. ale domagam się od ciebie. prosimy Cię kornie. przez Ciebie i dla Ciebie. że własnymi siłami niczego nie dokonam. czym jestem i co posiadam. Amen.. Nadto wylał na Mnie taki blask. który wlał w Moje Serce słodką pełnię Swojej Miłości i stworzył Mnie tak dobrą i miłosierną. Alojzego) O Pani moja. Trzecie Ave Maryja na cześć Ducha Świętego. że jestem po Bogu najłagodniejszą i nąjdobrotliwszą istotą". który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Matyldzie.. że Jej chwalebne pośrednictwo we wszystkich łaskach z nieba nam zesłanych jest prawdą wiary. Akt oddania się Matce Bożej (kardynał Stefan Wyszyński) Matko Boża. Spraw więc. że jestem po Nim wszechmocna na niebie i na ziemi. aby za Twoją świętą przyczyną i przez Twoje zasługi wszystkie uczynki moje spełniane były i kierowane według Twojej i Syna Twojego woli. Wspomożycielko wiernych. niezbadanej Mądrości ozdobił i napełnił Mnie takimi darami wiedzy i rozumu. Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi Boże. Drugie Ave Maryja na cześć Syna Bożego. Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Nosić Jej obrazy podczas procesji. benedyktynce. wszystkie modlitwy i prace. co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. radości i cierpienia. Amen. Syna Twojego. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu. Oblubienicę Twą nauczającą narody. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą. Ofiarować się Jej w sposób uroczysty. Modlitwa do Najświętszej Panny (odmawiana często przez Św. Twojej szczególnej opiece i nieskończonemu Twojemu miłosierdziu dziś i każdego dnia i na godzinę śmierci mojej oddaję duszę moją i ciało moje. Ty zaś wszystko możesz.

wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Panno łaskawa. Przybytku sławny pobożności. Dozwól. Matko Zbawiciela. Przybytku Ducha Świętego. Matko nienaruszona. Chryste elejson. by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali. Panno można. bym własnym kosztem Cię chwalił. Panno wierna. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie elejson. o Panno Przenajświętsza. bym do Ciebie cały świat przywiódł. bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył. Różo duchowna. Dozwól. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg niż we wszystkich Świętych Swoich. Panno roztropna. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Kyrie elejson! Chryste. zmiłuj się nad nami! Synu. wyniesienia Ciebie. bym się przyczynił do jeszcze większego. Matko najczystsza. Dozwól. pracował. do jak największego. usłysz nas! Chryste. który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. coraz szybciej. Przyczyno naszej radości. Święta Trójco. Matko łaski Bożej. Duchu Święty. wyniszczył się i umarł. Matko Stworzyciela. Matko Kościoła. cierpiał. Odkupicielu świata. Matko Chrystusowa. Matko dobrej rady. Matko przedziwna. Panno wsławiona. Boże. jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Święta Maryjo. Matko najmilsza. Przybytku chwalebny. Zwierciadło sprawiedliwości. Boże. Boże. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Dozwól. módl się za nami. Matko nieskalana. bym Ci przyniósł taką chwałę. Święta Panno nad pannami. tak jak tego pragnie Ten. Skądże mi to szczęście? O dozwól mi chwalić Cię. . Dozwól. Dozwól. Maksymiliana Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza. Stolico mądrości.Modlitwa Św. Jedyny Boże. by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej. Matko dziewicza. coraz potężniej. Święta Boża Rodzicielko. Panno czcigodna. a ja ich tak.

Z Synem swoim nas pojednaj. Ucieczko grzesznych. abyś opuściła tego.. biegnę przed Tobą. wysłuchaj nas. przepuść nam. Gwiazdo zaranna. Arko przymierza. W. Twej pomocy wzywa. że nigdy nie słyszano. jako grzesznik płaczący staję. Święta Boża Rodzicielko. bezgraniczną. kto się do Ciebie ucieka. Módl się za nami. Królowo Polski. zawsze Dziewicy. który gładzisz grzechy świata. Panie! Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. Królowo Męczenników. Królowo Patriarchów. czymkolwiek jesteś. Przez Chrystusa. Królowo wniebowzięta. Królowo Różańca Św. Królowo Proroków. Módlmy się: Prosimy Cię. O Pani nasza. Wspomożenie wiernych. że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną. bezwarunkową. Baranku Boży. Królowo Dziewic. Panno chwalebna i błogosławiona. Pocieszycielko nasza. ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.Wieżo Dawidowa. racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. który gładzisz grzechy świata. Amen. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) „Pamiętaj zawsze. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pomnij. a za przyczyną Najświętszej Maryi. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ciebie o przyczynę prosi. Królowo Aniołów. Tą ufnością ożywiony do Ciebie. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pod Twoją obronę uciekamy się. cokolwiek . Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. pisał Św. Królowo Świata. Maksymilian. się nad nami! K. o Panno nad Pannami i Matko. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Bramo niebieska. Pocieszycielko strapionych. Pośredniczko nasza. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. dozwól nam. zmiłuj. Panie Boże. Uzdrowienie chorych. święta Boża Rodzicielko. cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Synowi swojemu nas polecaj. Królowo Wyznawców. Orędowniczko nasza. O Matko Słowa. swojemu Synowi nas oddawaj. Dornie złoty. nieodwołalną Niepokalanej. Królowo Pokoju. Królowo Apostołów. Panie! Baranku Boży. Pana naszego. Wieżo z kości słoniowej. sługom Twoim. Współodkupicielko świata. racz nie gardzić słowami moimi. Królowo Rodzin. Amen. Królowo Wszystkich Świętych. o Najświętsza Panno Maryjo.

abyśmy.. spraw. sługom Swoim winy. prosimy Cię. niech przyczyna Matki Syna Twojego.. aby modły Twoje zastąpiły wszystkie niedoskonałości moje. ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Amen. Amen. a ponieważ dla czynów naszych podobać się Tobie nie możemy.. Wszystko mogę w Tym. tak spraw łaskawie. wierny sługa Maryi. Ona jest narzędziem Miłosierdzia Bożego. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę głęboką pokorę. udarowaną została wszystkimi zasługami Najświętszej Dziewicy. Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP Wszechmogący. Niech więc z tym wszystkim czyni. Pana naszego. nagabnięty gwałtowną pokusą.. wieczny Boże! Do miłosierdzia Twojego pokorne prośby zanosimy. Bóg przez wszystkie wieki. mówiąc: „Gdybyś Mnie był zaraz wezwał.masz lub możesz. Alan. w świątyni był Ci przedstawiony.. Podczas pokusy Raz Bł. abyśmy z grzechów oczyszczeni. więc czyń to tylko. z czystym sercem przed Tobą stanąć mogli. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę niewinność i czystość. wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. a to z tego powodu. cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Amen. który mnie przez Niepokalaną umacnia". spraw. że Pan chwały upodobał ją sobie nad wszelki wyraz. Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP Boże. sługom Swoim darów łaski niebieskiej. przyjąwszy ciało nasze. Modlitwa na Święto Narodzenia NMP Udziel. jakich ją sama Najświętsza Panna nauczyła. jakie Boskiemu Synowi w żywocie Twoim Panieńskim ulubiony zgotowały przybytek. Gertruda odmówiwszy trzy modlitwy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. a jako Boskie Macierzyństwo Przenajświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem. Panie. prosimy.. Amen. zbawienie nam uprosi. Jesteś narzędziem w Jej ręku.. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią. którzy Ją. dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych. prosimy Cię. abym za Twoim wstawieniem się. Jako w dniu dzisiejszym Syn Twój Jednorodzony. wszystko z Jej ręki przyjmuj. to wszystko jest Jej własnością. przez którą złączyłaś się z Bogiem wiecznym. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię! Przez tę miłość nieoszacowaną. za Jej miłościwą u Ciebie przyczyną wspomożeni byli. że nie zaraz polecał się Najświętszej Maryi Pannie. Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne Św. Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP Odpuść. o mało co takowej nie uległ. wyjednał sobie u Boga obfitość różnych zasług.. Do niej jak dziecko do Matki we wszystkim się uciekaj. nie doszłoby było niebezpieczeństwo do tego stopnia". spraw pokornie. Nic sobie nie przypisuj. Amen. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. tak niech uroczystość Jej . Panie... Wskutek czego Święta tak wspaniale była przyozdobioną. uderzyła go w policzek. Amen. któryś w przeczystym żywocie Przenajświętszej Maryi Panny za Zwiastowaniem anielskim w ciało ludzkie Słowo Swoje przyoblókł. co Ona chce. prawdziwą Boga Rodzicielkę wyznawamy. Przenajświętsza Panna objawiła się mu i żeby na później był ostrożniejszy.. Jej wszystko powierz. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

za nami wstawiaj się! Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo. które od wieków z Serca Trójcy Przenajświętszej dla błogosławionego Twego przeznaczenia na Ciebie spłynęły. w które teraz opływasz i na wieki opływać będziesz. za nami wstawiaj się! . przyłożył do jej ust Ranę Boku swego Przenajświętszego i rzekł: zaczerpnij stąd to. A nadto dodała. które z Serca Trójcy Przenajświętszej i gorzkiej Męki. które z Serca Trójcy Przenajświętszej spłynęły na Ciebie z wielką chwałą. z której Król Niebios raczył się narodzić i karmić się jej mlekiem dziewiczym. łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Panno. Panno wszelkiej Czci godna! i winszuję obfitości łask najsłodszych.Narodzenia wyjedna nam przymnożenie darów pokoju. temu z radością okaże. Pozdrawiam Cię. że dusza jego przepełniona będzie dziwną pociechą i wesołością. Panno najprześwietniejsza! i winszuję Ci tej obfitości łask najsłodszych. że kto Ją tymi pozdrowi słowami. cnót wszelkich kwiecie! Panno. jako wybrana między wszystkim stworzeniem na Niebie i na ziemi. Amen. które z Serca Trójcy Przenajświętszej wskutek błogosławionego Twego obcowania i świętego Twego żywota na Ciebie spłynęły. Panno Przenajświętsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Amen. i śmierci okrutnej Syna Twego na Ciebie spłynęły. Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi Gdy razu pewnego Św. ozdobą i słodką pociechą. pierwej jeszcze. Pozdrawiam Cię. lilio światlejsza od śniegu. niczym nienaruszonej Trójcy Przenajświętszej! Pozdrawiam Cię. WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ Część I Matko Boska. co chcesz Matce Mojej ofiarować. prześliczna Różo niebiańskiej wdzięczności. pięć następujących pozdrowień. jaką miłością Jej serce macierzyńskie jest przejęte. błagamy Cię! Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! Śliczniejsza nad cedry Libanu! Cudniejsza nad perły i złoto! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. Panno najukochańsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Pozdrawiam Cię. Księżno niebieska! Panno Niepokalana! Panno. Mechtylda rozważając. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Cię. Potem uczuła jakoby pięć kropel. aniżeli świat został stworzony. ucieczko nasza! Matko Boska. prosiła Chrystusa Pana. Panno najszlachetniejsza! i winszuję obfitości tych łask. Gertrudzie. że nigdy Najświętszej Panny należycie nie uczciła. które na Ciebie z Serca Trójcy Przenajświętszej przez naukę i objawienie Syna Twojego spłynęły. jakich przedtem nigdy nie słyszała. Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi Matka Boska objawiła Św. że w godzinę śmierci ukaże mu się w takim uroku i blasku. Amen. prześliczna lilio. Pozdrawiam Cię. aby ją tego nauczył. Pan Jezus przytuliwszy ją do siebie. za nami wstawiaj się! Panno. Pozdrawiam Cię. Przybądź mi nędznemu grzesznikowi na pomoc teraz i w godzinę śmierci mojej.

Matko Miłosierdzia. za nami wstawiaj się! Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów Panie Jezu Chryste. błagamy Cię! Tyś chwałą Kościoła świętego! Tyś wszystkich zbawionych radością! Tyś ludu grzesznego ucieczką! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. wiary przykładzie! Witaj. proś Pana Jezusa za mną! O Maryjo. O Maryjo nadziejo nasza miej litość nad nami! Królowo Serca Jezusowego. przyczyń się za nami! O Maryjo Dziewico boleści pełna i Matko. Synu Ojca. spraw. aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku. za nami wstawiaj się! Matko Odkupiciela! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Matko pięknej miłości! Matko nienaruszona! Matko Bożej mądrości! Matko nasza najświętsza! Matko Boska. łask pośredniczko! Witaj. Niechaj Pani Wszystkich Narodów. módl się za nami! Ukochana nasza Matko Boska od Najświętszego Sakramentu. za nami wstawiaj się! Witaj. pamiętaj o mnie! Bogarodzico Dziewico Maryjo. nadziejo nasza! Witaj. Amen. ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Boga-Rodzico! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Witaj. Spraw. spraw. stanie się naszą Orędowniczką. za nami wstawiaj się! Część III Matko Boska. Matko boleści i Matko miłosierdzia. módl się za nami! Najświętsza Maryjo Panno. z Bogiem i dla Boga! Matko Boska.Część II Matko Boska. za nami wstawiaj się! Królowo zastępów niebieskich! O Maryjo. katastrofy i wojny. abym żył w Bogu. kwiecie miłości! Matko Boska. za nami wstawiaj się! Tyś pierwszą po Bogu Osobą! O Maryjo. Akty strzeliste O Maryjo. byśmy się stali świętymi! Pieśni . Matko Chrystusowa. przyczyń się za nami! Matko miłości. błogosławię Cię! Królowo wyznawców i Świętych! Królowo Różańca świętego! Królowo trwałego pokoju! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska.

abyś mogła stać się godną Rodzicielką Jego Syna.O Maryjo witam Cię. * O Maryjo pobłogosław * Wszystkie dzieci Twe. Maryjo. * Zdrowaś. Ciebie. a teraz nieustannie wstawiasz się za nami. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie. * Tyś jest Cesarzową świata całego. * Jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie. * O święta Matko i Pani. * Najlepszą jesteś z matek. Maryjo. * Posadziła najbliżej siebie. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. MATKA BOŻA ZBAWICIELA (Wspomnienie NMP Matki Zbawiciela obchodzimy 11 października) Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Każdy dzień nowenny rozpoczynamy modlitwą: O Maryjo. Matko Zbawiciela. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. Dzień III (4 października) . * O Maryjo błagam Cię. abyśmy przez czystość serca i nieustanne umacnianie więzi z naszym Odkupicielem sami zdążali do zbawienia i równocześnie pomagali innym w jego osiągnięciu. * Ciebie prosi i plemię ludzkie. Spojrzyj na nas i uproś nam tę łaskę. Dzień II (3 października) Pani Najświętsza! Miłość i wszechmoc Boża sprawiły. uproś nam zrozumienie nieocenionej wartości tego daru i dopomóż w gorliwym współdziałaniu z Chrystusem w dziele zbawienia świata. * Gdy tak do serca mile * Tuliłaś wszystkich nas. Cierpienia Zbawiciela świata były także Twoimi cierpieniami. kieruj nami. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. gdy podjął wielkie zadanie jednania świata z Ojcem i wiernie w jego wypełnianiu uczestniczyłaś. * Bierz serca. Matko Syna Bożego i Matko nasza! Według odwiecznych swych wyroków wybrał Cię Bóg. * Gdzie święci są Anieli. * Tyś jest godną. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. O Matko. * Rządź. abyś rodzajowi ludzkiemu dała Zbawiciela. Maryjo. * Twej łaski otwórz dłoń * I grono wiernych dziatek * W Twym Sercu zawsze chroń. * Patrz u stóp dziatki Twe. Pan Bóg sam. tego. Spraw. * Lecz już się kończą chwile. Dzień I (2 października) Niepokalana Dziewico! Bóg uchronił Cię od wszelkiej skazy winy pierworodnej i ubogacił blaskiem świętości. Maryjo. Tobie się kłaniają chóry anielskie. Panno Maryjo! Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego. że zostałaś obdarzona łaską. * Gdzie Stwórca. Ty stanęłaś u Jego boku. * Ciebie pozdrawiają Duchy niebieskie. pełna łaski. W. byśmy Cię kochali * Z Jezusem wiecznie tam. * Upływa już ten czas. prowadź. daj nam swe. Módl się za nami. * Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie. Święta Maryjo. (3 x) Dzisiaj pozdrawiamy. zdrowaś. K. która w tym stopniu nie była udziałem żadnego człowieka.

Przez złożone śluby: czystości. Do Ciebie też ucieka się z niezachwianą nadzieją w chwilach trudnych.Przykładzie wiary! Pozdrawiamy Cię dziś wraz ze św. czym jest miłość bez granic. Ciebie też szczególnie przyozdobił swymi darami. a zarazem jak dużo. wołamy: Ochraniaj nas swym wstawiennictwem od tego. do rozszerzania naszych serc dla bliskich i dalekich i do kształtowania życia w duchu miłości ofiarnej. Dzień VII (8 października) Pokorna Służebnico Pańska! Ciebie Bóg nad wszystkich umiłował. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Tą miłością ogarnęłaś wszystkie dzieci Boże powierzone Ci u stóp Krzyża. Jesteś Matką odkupionych. Świadoma niezwykłości tego wyniesienia. Elżbietą: „Błogosławiona jesteś. Dzień IX (10 października) . skłaniająca do oddania życia za przyjaciół. jeśli codziennie jest na nowo przeżywana w duchu wierności i miłości. Świadomi wielkiej godności przynależenia do Ciebie. którzy narodzili się do nowego życia w cieniu Krzyża. Tyś uwierzyła w bóstwo swego Syna. Wpatrzeni w przykład Twej pokory prosimy: Wspomagaj nasze starania o poznanie prawdy i o zgodne z prawdą postępowanie. Dzień IV (5 października) Wspomożenie wiernych! Od wieków lud chrześcijański upatruje w Tobie. byśmy ją w naszym otoczeniu rozszerzali i umacniali. swą Orędowniczkę i Wspomożycielkę.. umacniaj w poszukiwaniu prawdy i dobra. Bądź w każdym czasie ostoją i ratunkiem dla tych. jako Matce Boga a zarazem Matce odkupionych. Uproś nam łaskę niewzruszonej i żywej wiary oraz apostolską gorliwość serca. co brudzi i plami. aby w Twoje macierzyńskie dłonie złożyć swego Syna. ubóstwa i posłuszeństwa weszliśmy na drogę takiego właśnie życia. Dzień V (6 października) Matko pięknej miłości! U boku Twego Syna doświadczyłaś. Dzień VIII (9 października) Matko Kościoła! Na Kalwarii przekazał nas konający Jezus pod Twoją macierzyńską opiekę. że ta konsekracja przynosi zbawienne owoce dla nas i dla innych. byś mogła stanąć przed nami jako niedościgły wzór życia oddanego bez reszty Bogu. Jesteśmy świadomi. Do Ciebie zatem kierujemy nasze błaganie: Wspomagaj nas nieustannie w dążeniu do coraz doskonalszego umiłowania Twego Syna. wypowiedziałaś słowa pełne pokory: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.. Tyś uwierzyła w posłannictwo anioła. wzywając Twego wstawiennictwa. Ośmieleni Twą matczyną dobrocią i troską prosimy: zwróć na nas swe miłosierne oczy i uproś nam łaskę niewzruszonej nadziei wśród wszelkich przeciwności życia na ziemi. Uproś nam zatem łaskę radosnego podejmowania wszystkich trudów tej drogi oraz łaskę wytrwania. któraś uwierzyła". Dzień VI (7 października) Przykładzie życia doskonałego! Jak niewiele jest słów o Tobie na kartach Ewangelii.

starców i dzieciny. MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia Koronka składa się z trzech dziesiątek Na początku: Witaj. Weź ich w swą opiekę. * Okaż nam serce matki. Matko Miłosierdzia. wszystko to. MATKA BOŻA BOLESNA (Wspomnienie NMP Bolesnej obchodzimy 15 września) Ojciec Św. Orędowniczko nasza. witaj. Na zakończenie: Otwierasz przed nami. uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. Matko łaski i Matko Miłosierdzia. jak i fizycznym. oto my sieroty. matki. abyśmy strzegli czystości i niewinności. czego potrzebujemy. Do Ciebie wzdychamy. oto my tułacze. Matka płacze. gdy widzi swoje dzieci zagrożone złem. wynagradzając Jej Niepokalanemu Sercu. co jest nam potrzebne. Amen. Pieśń (Wezwania do Matki Bożej Miłosierdzia) Miłosierna Matko Boska (3x). Łzy Matki Bożej należą do porządku znaków: świadczą o obecności Maryi w Kościele i w świecie.. Matko miłosierdzia. * Prowadź nas drogą łaski. na tej biednej ziemi. * Racz zlać na dusze nasze. wiernie . Najmiłosierniejsza Matko.. Uproś nam.. kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim. O Matko Miłosierdzia. Uproś im dar wytrwania w gorliwości i pobożności oraz wielki hart ducha w przeciwnościach.Królowo świata! Męka i Śmierć Twego Syna ogarnęła zbawczą mocą całą ludzkość. O łaskawa. Źródła życia i świętości i do zaczerpnięcia z Niego łaski. oto Twe rodziny. O Matko Miłosierdzia. błogosławieństw zdroje. synowie Ewy. oto my grzesznicy. * Otrzyj łzy nieszczęśliwych. jak widzimy." Ocierajmy Łzy Matce Bolesnej trwając mocno w nauce Chrystusowej i Jego przykazaniach. którzy im niosą światło wiary i dar łaski. powiedział: „Łzy Maryi. A Jezusa. Niech to Serce nas broni. szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. oto my pielgrzymi. jęcząc i płacząc na tym łez padole. Jak wielu jednak nie zna Go wcale. błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. (Refren powtarza się po każdym wezwaniu) O Matko Miłosierdzia. O Matko Miłosierdzia. Maryja płakała w La Salette. utul smutnych płacze. o słodka Panno Maryjo. słodyczy i nadziejo nasza. * Błogosław ojców. Wszyscy też ludzie są powołani do poznania za pośrednictwem Ewangelii. a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem. niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Prosimy Cię za nimi wszystkimi oraz za tymi. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Maryjo. Do Ciebie wołamy wygnańcy. Jak wielu znajduje się nadal w cieniu śmierci i niewiary. życie. Jan Paweł II w homilii z okazji poświęcenia Sanktuarium Madonny Płaczącej w Syrakuzach dnia 6 listopada 1994 r. O Matko Miłosierdzia. były w Jej objawieniach. Zamiast Ojcze nasz: Maryjo. o litościwa. wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie. przyczyń się za nami. odziej płaszczem cnoty. one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. Królowo. Matko. Przeto. tak duchowym.. * Spraw. broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. O Matko Miłosierdzia. oto my dzieci Twoje.

Potem rzekł uczniowi: „Oto Matka twoja". spraw to. spójrz na Krwawe Łzy Tej. oto Syn Twój".odmawiając Różaniec Św.. Matka Boża wychodząc naprzeciw śmiertelnie zagrożonej ludzkości. Boleść VII: Złożenie do Grobu Jezusa. abyśmy. z ufnością prosząc o Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników. wysłuchaj prośby nasze . Boleść VI: Przebicie włócznią Boku Jezusa. a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi. towarzysząc Ci na Twej bolesnej Drodze Krzyżowej. prowincja Brescia. którego miłował. Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze Swoimi prośbami.. Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej W dniu 21 września 1982 r. Módlmy się: Boże. Ona. a .: „O Jezu. przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej. wysłuchał nasze wołanie. stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Matka Najboleśniejsza. przeniknął miecz boleści. przez Jej pośrednictwo doznali zbawiennych skutków Twojej Męki. Boleść II: Ucieczka do Egiptu.. aby Twój Boski Syn Jezus. Zwracajmy się chętnie do Matki Bożej Bolesnej we wszystkich naszych strapieniach i udręczeniach.. Spraw.przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki". nigdy nie pozostanie obojętna na wołanie cierpiącego człowieka. Matki Twojej.. spraw łaskawie. Doprowadź nas do radości w królestwie niebieskim. Zamiast Ojczenasz. według przepowiedni Symeona. Na zakończenie (3x) „O Jezu. spójrz. stojącą pod Krzyżem i ucznia. podczas Twojej Męki. Boleść V: Konanie Jezusa. Matko Boleści. Po każdym Zdrowaś Maryjo odmawia się następujący akt: Święta Matko. rzekł Matce swojej: „Niewiasto." Modlitwa: O Maryjo. Amen". którego wzywamy. Amen. Maryjo-Dziewico. powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z miejsca. abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki.. znajdującej się u rodziny Baisini Rina we włoskiej miejscowości Erbanno di Boario Termę. W. proszę. szczególnie przed Najświętszym Sakramentem. która z największą miłością współbolała z Tobą. Koronka do Serca Matki Bolesnej Ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej: (7x) Zdrowaś Maryjo odmawiamy: Boleść I: Proroctwo Symeona. oddając Jej cześć jako Matce Bolesnej. Boleść IV: Spotkanie Jezusa niosącego krzyż. która umiłowała Cię najwięcej już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie". gdyż Ona rozumie każdą naszą niedolę i z utęsknieniem wyczekuje naszych modlitw. dla zasług tylu boleści. Boleść III: Zgubienie Jezusa. K. płakała Matka Najświętsza Krwawymi Łzami w marmurowej figurze „Róży Duchownej" (30 cm wysokości). gdzie jest odmawiana ta koronka!". najsłodszą duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi.. niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte! Antyfona: „Gdy ujrzał Jezus Matkę. (7x) „O Jezu. Zamiast Zdrowaś Maryjo. Na początku: „O Jezu. o Dobry Mistrzu. który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

kiedyś na drodze Kalwaryjskiej spotkała swojego Syna. bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. Błogosławiona Panno Maryjo. którzy wierzymy w Jezusa. (Dz. pouczaj mnie o życiu wewnętrznym. przyczyń się za nami. Święta Matko. której duszę najświętszą boleść jakby mieczem przeszyła przy śmierci Jezusa. o które Go błagamy i doprowadził do szczęścia wiecznego. Wejrzyj na nas. ciężki Krzyż dźwigającego. któraś z niepokojem duszy i ze łzami w oczach szukała w Jerozolimie swego zgubionego Syna. Również słowa wypowiedziane do Jana: Oto Matka twoja. oto syn Twój. której Symeon zapowiedział. wlej w serce moje męstwo i strzeż go". wyjednaj nam u Syna odpuszczenie grzechów i obfitość łask zbawiennych i naucz nas z nimi współpracować. przyczyń się za nami. na ostatnie zlecenie Syna swego umierającego. któraś pogrążona w smutku złożyła w grobie Ciało najmilszego Syna Swego. zakuty w kajdany. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Święta Matko. Amen. Święta Matko. Matko najłaskawsza. prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. proszę cię przez boleści. przyjmij nas w swoją opiekę. wskazując na swego ucznia Jana: Niewiasto. Zjednaj mi błogosławieństwo we wszystkich pracach moich. abyśmy umieli serdecznie współczuć z Tobą. jakich doznałaś w Swoim Sercu jako Matka Odkupiciela świata. przyczyń się za nami. której duszę miecz boleści przeszył. Twa dusza nie łamie się. o Matko Bolesna. lecz także do nas wszystkich. przyczyń się za nami. Faustyna: „O Maryjo. Twoje Krwawe Łzy. W. Pomnij o dobra Matko. a dla zasług Męki Twojego Syna uproś nam łaski zbawienne. Święta Matko. Święta Matko. któraś zadrżała z boleści. upodobniona w cierpieniu do Syna swego. Matko najsłodsza. Matko słodka. aby wydały w nas stokrotne owoce. złącz moją duszę z Jezusem. któraś przed złością Heroda musiałaś z Dziecięciem uciekać do Egiptu i znosić przykrości wygnania. przyczyń się za nami. W tych słowach Jezus nie tylko Jana ogłosił synem Twoim. abym rozważając zbawienne cierpienie Twoje i Mękę Jezusa. Święta Matko. że miecz boleści przeszyje duszę Twoją przyczyń się za nami. gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków. niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. . ale jest mężna. 915) Nowenna do Matki Bożej Bolesnej O dobra Matko. Święta Matko. gdyś stała pod Krzyżem pełna boleści. co chcesz prosić). dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę.przez przyczynę Twoich matczynych Krwawych Łez udzielił nam łask. bo jest z Jezusem. który rzekł do Ciebie. zasłużył sobie na wieczną chwałę w niebie. gdyś pod Krzyżem trzymała Ciało Jezusa i łzami obmywała Jego Rany. Matko Bolesna. przyczyń się za nami. Święta Matko. przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! * Św. przyczyń się za nami. co duszę Twoją mieczem przeszyły. i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. a w szczególności uproś mi (wymień to. kruszą moc szatana! O Jezu. daj mi poznać boleści Twoje. K. nie tylko do niego samego się odnoszą. Taki błogosławiony testament zostawił Jezus Tobie. lecz w nim oddał Ci jako Matce wszystkich wiernych. której dusza jak wosk od boleści topniała. O czysta Dziewico. Amen. wysłuchaj modlitwy mojej. Matko bolejąca. któraś z niewymowną żałością patrzyła na Syna swego wiszącego na Krzyżu i słuchałaś ostatnich słów Jego.

. byśmy po tym wygnaniu ziemskim ujrzeli Syna Twego. starca Symeona. O Matko ukochana. Panie. Zdrowaś Maryjo. błagam Cię. Zdrowaś Maryjo. boleści pełna. Tobie ulegać i ufać. Użalam się nad Tobą... przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię. o Matko najboleśniejsza Maryjo. W. przez Serce Twoje. Użalam się nad Tobą. która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. Amen. A zarazem jako dobra Matka naucz nas Ciebie czcić. O Matko ukochana. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 4. tak współumęczone. teraz i zawsze. Zdrowaś Maryjo.. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Użalam się nad Tobą. Użalam się nad Tobą. 1. którego doznało mężne Serce Twoje patrząc na konanie Jezusa. Amen. uproś mi cnotę strzemięźliwości i dar dobrej rady.. przez pełne miłości a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię... 5. dla tego smutku. Zdrowaś Maryjo. najboleśniejszaś Ty między niewiastami i opłakany Owoc żywota Twojego Jezus. Amen.. Matko Ukrzyżowanego. Jak była na początku. nam krzyżującym Syna Twego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. szczególniej względem ubogich i dar pobożności. dla tej trwogi. Zdrowaś Maryjo. Matko miłosierdzia. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny K. K. miłować. uproś mi cnotę hojności. Boga i Pana naszego. uznajemy naszą Matkę najmilszą i Tobie jako Matce w opiekę się oddajemy. .Ufni przeto w moc testamentu Chrystusa i stosując się do Jego zlecenia . dla tej żałości. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Użalam się nad Tobą. 3. który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa Św. Krzyż Swój niosącego. uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. o Matko najboleśniejsza Maryjo. nie przestawaj wstawiać się za nami i prowadzić nas. dla tego męczeństwa. któraś tak wiele wycierpiała w Sercu Swoim dla naszego zbawienia.. błagam Cię. uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. błagam Cię. Ukrzyżowany z Tobą.w Tobie. przez Serce Twoje. którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa. O Matko ukochana. Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej Zdrowaś Maryjo. tak Ty. 2. święta Panno Bolesna. który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmij nas za dzieci swoje i otocz swoją opieką macierzyńską. uproś mi cnotę pokory i dar Św. przez Serce Twoje tak zatrwożone. O Matko ukochana. bojaźni Bożej. pośpiesz ku ratunkowi memu. A jak Syn Twój stał się za nas ofiarą na Krzyżu i mocą tej ofiary jest nieustannym Pośrednikiem u Ojca. Boże. W. i na wieki wieków. tak tęsknotą ściśnione. Święta Maryjo. dla tej tęsknoty w jakiej było Serce Twoje najtroskliwsze w czasie zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana..

został świat odnowiony. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości. przez Serce to Twoje przeszyte. o Matko najboleśniejsza Maryjo. jaką jest Różaniec Św. ach. otrzymują życie wieczne" (Ekl 24. odmawiajmy idąc drogą i podróżując. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. ale każdego dnia odmawiajmy tak wspaniałą modlitwę. O Matko ukochana. Zdrowaś Maryjo. wielkiego swojego czciciela. * I gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami! * Ucieczko grzesznych. że kiedy Pan Bóg chciał odnowić świat.KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (Królową Różańca Św. gdzie pójdziemy. w uniżeniu klęcząc przed Najświętszym Sakramentem! Matka Najświętsza pouczyła Św. módl się za nami! NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . Amen. Módl się za nami. Przez Ciebie. O Matko ukochana. zesłał najpierw deszcz Pozdrowienia Anielskiego: w taki sposób. K. że ty i inni nie jesteście skutecznymi w waszym głoszeniu. A nade wszystko odmawiajmy go wspólnie w Kościołach. 7. w oschłościach duszy i radościach. Panie Jezu Chryste. ze łzami: * Ucieczko grzesznych. dla tej Rany. 31 Wig) Nauka o Różańcu Świętym Nie tylko w miesiącu październiku. Dominika. i to wyjaśnia sukces jego głoszenia. wspominamy 7 października) „Różaniec Św. Panno najboleśniejsza. Jan Paweł II) „Ci. którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa. Jezu Chryste Zbawicielu świata.. do Serca Twego * Mieczem boleści wskroś przeszytego * Wołamy wszyscy z jękiem. * Ucieczko grzesznych. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Pieśń Matko Najświętsza. uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. Zdrowaś Maryjo. najgodniejsze miłości Serce Jego. przez Serce Twoje. a nie inny. Matka Twoja. Dominika kaznodzieje polecali nabożeństwo Różańca Św. Tak czynił zawsze Św.. Wiedzcie. której najświętszą duszę w godzinę Męki Twojej miecz boleści przeniknął. raniące Go. Użalam się nad Tobą. W waszych kazaniach zachęcajcie do odmawiania mojego Różańca: wtedy właśnie otrzymacie wiele nawróceń".. do Ciebie strony * Woła w swej nędzy lud uciśniony. którzy stawiają Mnie w świetle. błagam Cię. teraz i w godzinę śmierci naszej błogosławiona Panna Maryja.. Dominik. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dopóki wzorem Św. * Wspieraj nas Twego Serca łaskami. błagam Cię. dla tego ciosu.nie dziw się. módl się za nami! Gdzie my. prosimy Cię. W. (Ojciec Św. módl się za nami! Z każdej. Pracujecie na ziemi nie użyźnionej jeszcze deszczem.. uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu.powiedziała Ona . który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. o Matko. o wielkości tej modlitwy: „Synu mój .6. Odmawiajmy go wspólnie w rodzinie. o Matko. Użalam się nad Tobą. tą najcięższą boleścią strapione. jest moją ulubioną modlitwą". a także w . odmawiajmy go dniem i nocą. pobożność i zapał kwitły w Zgromadzeniach zakonnych wiernych tej praktyce.

Różaniec. o Panno.. któremu powinniśmy być posłuszni. by odpowiedzieli pozytywnie na Jego apel... po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. widząc tak tragiczną sytuację w Kościele usiłuje ją zmienić. CZĘŚĆ I.. Ojciec Św. po słowie „Jezus" można który niech w nas wzmacnia nadzieję. Tajemnica II Nawiedzenie Św.. wezwał wszystkich biskupów... Elżbiety 1x Ojcze Nasz. Amen. Niech w czasie tej jednej godziny w tygodniu będzie on rozważany i odmawiany według polecenia Najświętszej Dziewicy. gdyż ma on wielu przeciwników. pokuty. o Panno. Zdrowaś Maryjo. nawołując cały świat do zorganizowania w Kościołach wspólnej modlitwy różańcowej. które staje się coraz bardziej naglące w tym ostatnim okresie". gdyż wtenczas możemy rozeznać zbliżające się niezliczone ataki złych duchów i otrzymujemy światło.. ciągle wiszącej nad światem. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo. wielu odstępuje od wiary świętej przechodząc do rozmaitych sekt. od kiedy natomiast zlekceważyło się ten dar. nawet pośród Sług Świętej Matki Kościoła" do zgromadzenia wszystkich przedstawicieli i odpowiedzialnych różnych zgromadzeń zakonnych... Zdrowaś Maryjo. jak możemy się bronić. Coraz bardziej można zaobserwować niepokojące zjawisko odchodzenia od modlitwy.. Chwała Ojcu i Synowi.. jak grzechy i nieporządki. po słowie „Jezus" można który niech w nas pomnaża wiarę. błogosławiony oręż. Dlatego też Ojciec Św. Matka Najświętsza prosi nas o Różaniec Św. by została oddalona i unicestwiona groźba trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. W 1998 r... który poprowadzi lud ku prawdziwej wolności dzieci Bożych.. otrzymany z Nieba. potrzebuje wiele modlitwy. i jakimi względami darzy Matka Boża wiernych jego czcicieli! W obecnych czasach Kościół Św. który usiłuje szerzyć wszędzie swe błędy. filarem życia wewnętrznego każdego katolika.. do „wyznaczenia jednej godziny tygodniowo wspólnej modlitwy w każdej poszczególnej diecezji. i Duchowi Świętemu. tak bardzo napełniony Duchem Świętym.. pobożności. do Elżbiety niosła. aby nie ulec pokusie. po słowie „Jezus" można który niech w nas rozpala miłość. nie widziało się nigdzie nic innego. niechaj będzie wszędzie odmawiany.. kapłanów i świeckich „w tym czasie bogatym w obietnice i nadzieje. Wierzę w Boga. Grzech panoszy się wszędzie. lecz jeszcze przesiąkniętym wpływem szatana.. praktyk religijnych. w intencji o nawrócenie świata i o to. z Ducha Świętego poczęła. Ojcze nasz. . i Ducha Świętego. Sakramentów Św. My nawet sobie nie wyobrażamy. coraz bardziej zanika jego poczucie. a zagłuszone sumienia nie pozwalają im rozróżniać dobra od zła.. grup i ruchów kościelnych... Jan Paweł II..świecie chrześcijańskim.. W apelu tym wzywa Ojciec Św. 10x Zdrowaś Maryjo. które powinny być podstawą. jak wielka jest moc Różańca Św.. RÓŻANIEC ŚWIĘTY W imię Ojca i Syna. RADOSNA Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 1x Ojcze Nasz..

.... w kościele ofiarowała.... 10x Zdrowaś Maryjo... 10x Zdrowaś Maryjo. CZĘŚĆ II.Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz... Tajemnica IV Dźwiganie krzyża 1x Ojcze Nasz..... po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.. o Panno... 10x Zdrowaś Maryjo. Tajemnica V Znalezienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był cierniem ukoronowany. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był ukrzyżowany.. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. w Betlejem porodziła.. o Panno. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był biczowany. BOLESNA Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 1x Ojcze Nasz. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas ciężki krzyż dźwigał.. 10x Zdrowaś Maryjo.. Tajemnica V Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 1x Ojcze Nasz.. 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo... po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.... 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas krwią się pocił. CZĘŚĆ III. Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. w kościele znalazła. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz.. CHWALEBNA ... o Panno..

jako nagrodę za tak dobrą przysługę. . Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. o Panno. po słowie „Jezus" można dodać: który nam Ducha Świętego zesłał. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu.. 3.. zachowaj nas od ognia piekielnego. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca.. 10x Zdrowaś Maryjo. którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym. zniszczy. że cnoty i dobre dzieła zakwitną. Każdemu zaś. podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.. 4. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym.. Spowoduje on. 10x Zdrowaś Maryjo. przebacz nam nasze grzechy.. zwycięży heretyków. którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach. Tajemnica V Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi 1x Ojcze Nasz. uproszę. otrzyma wyjątkowe łaski. o Panno. którzy będą odmawiać Różaniec.. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego 1x Ojcze Nasz.. Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego (dane bł. otrzyma on od Boga obfite przebaczenia dla dusz. wziął do nieba. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. taka dusza uświęci siebie tym sposobem.. 2.. odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności... 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. Och.. który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego piętnaście tajemnic. aby w końcu życia zostały mu całkowicie odpuszczone i winy.. Ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Maryjo dla tych. * Bł. Alanowi Matka Boża powiedziała: „Wiedz. po słowie „Jezus" można dodać: który zmartwychwstał. i kara za wszystkie jego grzechy".Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz.. pomniejszy grzechy... 10x Zdrowaś Maryjo.. Po każdej dziesiątce dodać modlitwą: O mój Jezu. 10x Zdrowaś Maryjo. po słowie „Jezus" można dodać: który do nieba wstąpił... w niebie ukoronował. Tajemnica IV Wniebowzięcie Matki Bożej 1x Ojcze Nasz. Alanowi de Rupe) 1.

Z Jej Ciała Pan Jezus wziął Ciało. są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. 11. . abym był zawsze gotów. o co prosicie przez odmawianie Różańca. świadomi Twej pełnej miłości w Przenajświętszym Sakramencie łączymy się z pokorą i doskonałym wypełnieniem Woli Bożej przez Matkę Najświętszą. 10. abym zawsze pełnił Wolę Bożą z miłością i uległością. 13. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca . Dusza. * Papież Jan Paweł II: „Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości. Uwolnię z czyśćca tych. nie zginie śmiercią niespodziewaną. nie zginie. Lucia. 9. Wszyscy. 7. Naśladujmy Matkę Najświętszą w Jej doskonałym pełnieniu Woli Bożej. miej zawsze w sercu tę odpowiedź miłości: „oto służebnica Pańska gotowa wszystko wykonać. Proszę Cię. Pan Jezus zamknął się w tym czystym łonie. 14. tam się decyduje. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. jako zadośćuczynienie za naszą wyniosłość i brak Twojej Woli w nas. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę. ale także o wydarzeniach tego świata". Otrzymacie wszystko. Rozważania Tajemnic Różańca Świętego Pierwsza wersja rozważań zaczerpnięta z książki „Kochać Jezusa Sercem Maryi" O. którzy odmawiają Różaniec. że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci. gdyż Ciało Pana Jezusa zostało ukształtowane z Niepokalanego Serca Jego Matki. jeżeli będzie sprawiedliwym. prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. jakiekolwiek narzuca obowiązki. Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę.nie umrze bez Sakramentów Kościoła. 8. Wersja II Gdy „Fiat" zostało wypowiedziane przez Serce i usta Matki Najświętszej. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 6. nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Naucz się mówić z Matką Najświętszą każdego dnia: „oto ja służebnica doskonałego posłuszeństwa". Jakiekolwiek zsyła na ciebie próby. które nam daje w Eucharystii. doświadczenia. wytrwałym w łasce Bożej. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi tajemnicami. 15. Druga wersja rozważań ułożona przez Wspólnotą Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej TAJEMNICE RADOSNE Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Wersja I W tej tajemnicy rozważamy posłuszeństwo Matki Najświętszej wobec Słowa Bożego i Jej otwarcie się na Jego Wolę. będzie godnym życia wiecznego. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości. którzy mieli nabożeństwo do Różańca Św. Tam gdzie się modli. Panie Jezu. aby wyłącznie pełnić Wolę Bożą". którzy rozpowszechniają Różaniec. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. będę wspomagała w ich potrzebach.M. 12.5. Nie tylko o naszym życiu po śmierci. kiedy Pan Jezus zażąda ode mnie ofiary dla ratowania dusz grzeszników. „Tak" Matki Najświętszej dało nam Przenajświętszy Sakrament. Wszystkich. wszystko poświęcić. która poleci Mi się przez odmawianie Różańca. jakiejkolwiek od ciebie wymaga ofiary.

na kolanach. Nie wybiera pałacu i przepychu. gdy była potrzeba. abym z wdzięcznością przyjmował wszystko to. o łaskę.przychodzimy do Betlejem. byśmy mogli przychodzić do Niego z ufnością i wiarą. Pan Jezus nie przestaje nas nawiedzać w Świętej Eucharystii. cierpienia. Elżbiety Wersja I Jak do Elżbiety przybyła Matka Najświętsza w czasie. Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem Wersja I Kiedy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament . Matko Najświętsza proszę Cię. Matka Najświętsza adoruje Syna Bożego w pokorze. Św. My teraz radujemy się w Jego Obecności. które przez swoją lekkomyślność utraciły łaski. gdyż Święta Eucharystia jest powodem zakłopotania pysznych. aby być dla mnie wzorem wyrzeczenia. Bóg przychodzi na ziemię. co mi zsyła Boża Opatrzność. Panie Jezu. tak i dzisiaj słowo ponownie staje się Ciałem . abyśmy znaleźli całe swoje bogactwo w Jego Boskiej Miłości i wszystkie swoje skarby w Jego Rzeczywistej Obecności. Proszę Cię.którym jest On obojętny. Tak jak prawie 2000 lat temu „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami". To proroctwo Symeona mówiące o tym. „ogałacając Się" w Swoim Majestacie. trwa obecnie. bo w tym Sakramencie nieskończonej Miłości Pan Jezus wylewa na nas Swojego Ducha Świętego. tak jak w Najświętszym Sakramencie stajesz się ubogi. sprawili Mu swą wizytą wielką radość.Hostią świętą. abym z radością przyjął tę łaskę. Proszę. cichości i uniżeniu . Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Wersja II Pan Jezus przychodzi na świat w ubogiej stajence.Tajemnica II Nawiedzenie Św. aby służąc jej w potrzebie. Panie Jezu. Padają na kolana pasterze. a Jan w jej łonie był rozradowany z obecności Pana Jezusa. Matko Najświętsza. tak prosimy Ją obecnie. Św. uczyń nas bogatymi w pełnię Twojej Łaski. Dlatego dzisiaj nasze nawiedzenie Pana . doprowadzając dusze zatwardziałych grzeszników do Boga. naucz mnie oddawać Bogu należną cześć oraz dziękczynienie za Jego miłość i okazywane miłosierdzie grzesznikom. Podobnie nasze pokorne odwiedziny złożone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie sprawiają Mu ogromną radość. abyśmy też mogli rozpoznać Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie. tak teraz przybywa Ona do nas z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie. ubóstwa. Wersja II Matka Najświętsza podjęła trud drogi do Elżbiety. Proszę Cię Matko Najświętsza o łaskę. Matka Najświętsza wyśpiewuje Ojcu Niebieskiemu hymn uwielbienia i dziękczynienia za Jego wspaniałomyślną miłość ku Niej i całej ludzkości. Pasterze i Królowie przybywając do Dzieciątka Jezus. rzeczywiście obecny dla nas w Przenajświętszym Sakramencie. Jan Chrzciciel rozpoznał Ciebie. Prosimy Cię. Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Jak w Świątyni Matka Najświętsza przedstawiła i ofiarowała Pana Jezusa Bogu Ojcu. Matko Najświętsza. by ofiarowała nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. o ducha ubóstwa. aby Go adorować. że Pan Jezus będzie odrzucony. jest kamieniem obrazy dla tych. przeżywać wspólnie radość z oczekiwania na przyjście Syna Bożego i głosić chwałę Boga. Ten sam Pan Jezus narodzony w Betlejem jest prawdziwie. abym służył drugim. trzej królowie i oddają pokłon Dzieciątku Jezus. którzy opuszczają i znieważają Go . że mogę przez modlitwę i pokutę przyprowadzać do Ciebie dusze grzeszników.

byśmy się kiedykolwiek odłączyli od Ciebie. którzy oddalili się od Jego Eucharystycznej Miłości. gdzie jest nieustannie obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Również nasze serce od chwili przyjęcia chrztu świętego staje się świątynią Trójcy Świętej. Prosimy Cię Matko Najświętsza o łaskę. Matko Najświętsza proszę Cię. Matko Najświętsza. niewinny. Jezus. tak i my dzisiaj ofiarujemy Bogu wszystko dobro i całą naszą nędzę. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. Uczy nas. to znaczy chce wypełnić doskonale wolę Ojca. co sprawiedliwe" (Mt 3. Matka Najświętsza uczy mnie roztropności i natychmiastowego poszukiwania Pana Jezusa w przypadku niepożądanego z Nim rozstania poprzez grzech. w postaci cielesnej niby gołębica. w Tobie mam upodobanie" (Łk 3. Chce wypełnić „wszystko. Bolesne proroctwo Symeona wywołuje w Sercu Matki Najświętszej wiele goryczy. Przez przyjęcie chrztu zostaliśmy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. Oddajmy chwałę . Józefem ofiaruje Bogu Ojcu Dzieciątko Jezus w Świątyni Jerozolimskiej. którym jest Kościół Święty. Radość Symeona jest dzisiaj naszą radością. dlaczego Jezus. Wersja II Kiedy cały lud przystępował do chrztu. a głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany. A gdy został ochrzczony. przyjmując chrzest Janowy. solidaryzuje się z grzesznym rodzajem ludzkim. Chrystus chce dla Siebie wszystkiego. nie narzeka.17). Niech łaska Twoja Matko Boża przepełnia moje serce coraz doskonalszą miłością do Boga. nie broni przed cierpieniem. Tajemnica V Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Matka Najświętsza odnalazła Pana Jezusa po trzech dniach. Józefem poszukuje dwunastoletniego Pana Jezusa przez trzy dni i trzy noce. A gdy się modlił. abyśmy wytrwali w wierności Twojej nauce i nie pozwól. otworzyły się niebiosa.Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest tak ważne.21-22). a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. Z wytrwałością i ufnością szukała Matka Boża dwunastoletniego Pana Jezusa. Jakąż nieopisaną radość przeżywała znajdując Go. TAJEMNICE ŚWIATŁA Tajemnica I Chrzest Jezusa w Jordanie Wersja I Jezus wchodzi do rzeki Jordan i pragnie przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego. Jezus objawia swoje Bóstwo. Odnajdują Go w Świątyni Jerozolimskiej. wytrwała i ufna. Masz się oddać cały Panu Jezusowi. Jan Chrzciciel nie rozumie. Prosimy Cię Panie Jezu przez Najświętsze Serce Matki Bożej. Przy Jego chrzcie jest obecna cała Trójca Święta. Nie mogę opuścić żadnej okazji do ofiary. Ty ofiarowałaś Pana Jezusa w Świątyni Bogu Ojcu. abym przez nią doprowadzał do Niego grzeszne dusze. uproś mi łaskę tęsknoty za Panem Jezusem i poszukiwania Go w kościele. Jezus także przyjął chrzest. w którym mam upodobanie" (Mt 3. stając się w ten sposób dziećmi Bożymi. lecz nie żali się. chce być ochrzczony razem z grzesznikami. kiedy możemy się wpatrywać w Pana Jezusa w Sakramencie Miłości. Pocieszajmy Go za tych.15). abyśmy zawsze byli gotowi do wszelkich wyrzeczeń dla ratowania dusz grzeszników od wiecznego potępienia. ukazał się Duch Święty. że nasza modlitwa ma być nieustanna.

Czyńmy zawsze ze czcią znak krzyża świętego. Tajemnica II Objawienie się Jezusa w Kanie Wersja I Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. Tajemnica IV Przemienienie na Górze Tabor Wersja I Jezus ukazuje trzem wybranym apostołom swoje Bóstwo i chwałę na górze Tabor (por. Jezusa nie może zabraknąć w naszym codziennym życiu. Przygotowuje ich na swoją przyszłą mękę i śmierć krzyżową. Jeśli miłujemy innych ludzi. Jest wszędzie tam.1 -12).Bogu w trzech osobach: Ojcu. Gdy po weselu nastąpi codzienna rzeczywistość. Jezus chce ich przekonać. Maryi. Synowi i Duchowi Świętemu. Jest wszędzie. tym większa i piękniejsza będzie kiedyś nasza chwała. gdzie jest Chrystus. ażeby powiedzieć „zgrzeszyłem". aby powstać i powrócić do ojca. Mamy nawracać się. Królestwo Boże nie utożsamia się z królestwem ziemskim. cokolwiek wam powie" (J 2. Wersja II A kiedy zabrakło wina. Wersja II .3-5). i powiem mu: Ojcze. Potrzebna jest odwaga. a zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym. Syn Człowieczy ma „wiele cierpieć i być wzgardzonym" (Mk 9. Łk 9. Niewiasto?" Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. J 2. Im większe jest nasze cierpienie. jest najprostszą i najdoskonalszą drogą do pełnienia woli Bożej i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem.jak wodę w wino . Gościom weselnym zabrakło wina. otwiera serca uczniów na wiarę.21). Małżonkowie i goście weselni mogą kontynuować wesele. gdzie ludzie wierzą w Chrystusa.35). Przemienia się wobec nich. przez dokonanie pierwszego cudu (por. która jawi się tu jako wszechmoc błagająca i pośredniczka łask.15). który pomoże . że dla przyszłej chwały warto jest znosić cierpienia i powierzyć Mu siebie. zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie" (Łk 15. Korzystajmy często z sakramentu pojednania.18). Jezus przemienia wodę w wino.przemieniać w miłość i wzajemną służbę codzienne trudy i kłopoty. naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. wyzbywać się wad i złych skłonności.12). Tajemnica III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Wersja I „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Łk 17. Wersja II „Zabiorę się i pójdę do mego ojca. wtedy potrzebny będzie Jezus. wtedy królestwo Boże jest w nas (por. Posłuszeństwo Maryi. wielkiej tajemnicy miłosierdzia przywracającej człowiekowi godność dziecka Bożego. W królestwie tym panuje miłość. Bóg niecierpliwie czeka na owoce naszego chrześcijańskiego życia. Na prośbę Swojej Matki. powstawać z grzechu. to znaczy ciągle przemieniać się. to znaczy przyjąć ją całym sercem. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1. zostanie zabity. Mamy uwierzyć w Ewangelię. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina".

Niech ta prawda umocni w nas wiarę w Chrystusa i pogłębi pragnienie jeszcze lepszego poznania Go. Bolesna Męka już się rozpoczęła. a Krew moja jest prawdziwym napojem" (J 6. dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze. która uobecnia się codziennie wśród nas. prawdą i życiem. I dzisiaj Panie Jezu czekasz w Najświętszym Sakramencie opuszczony. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza!. A przecież pozostał wśród nas w Przenajświętszym Sakramencie.są pełni zachwytu. jakie nas spotykają od innych. J 6. który dla nas stał się drogą. Niech ten pokarm podtrzymuje nas w ziemskiej wędrówce w drodze do Ojca w niebie. W tym momencie Pan Jezus w Ogrójcu ujrzał nas modlących się przed Nim. dając aż „do końca" świadectwo swej miłości do ludzi (J 13. uczestnicząc we Mszy świętej. abyśmy rozmyślali o Jego Męce.50). który daje ludziom życie wieczne (por. Konanie. Panie Jezu. TAJEMNICE BOLESNE Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Wersja I Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym pocił się Krwią. Matkę Eucharystii. podchodzi do Apostołów. które kiedykolwiek będą odprawiane. jak poprzez wieki będzie opuszczony. zdradzany. Cały czas oczekuje wsparcia. dotrzymujmy Mu towarzystwa. było na skutek uświadomienia sobie. Odczuwa w Swej Duszy i na Swoim Ciele wszystkie grzechy świata. wziął chleb.51). On pragnie. pragnie. wzgardzony i unikany przez człowieka w wielu tabernakulach świata.55). jak rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. przyjmując Komunię świętą oraz osobiście codziennie (jeśli to możliwe) nawiedzając Jezusa w Kościele. Widział w Ogrójcu Pan Jezus. abyśmy się modlili. Jego słuchajcie»" (Mk 9. w której ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem dla naszych dusz. Tajemnica IV Ustanowienie Eucharystii Wersja I „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. odmówił błogosławieństwo. osłaniający ich. Niech każdy z nas nieustannie czerpie z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia. którzy posnęli. to był ból Jego zranionego Serca. Krew. a Ojciec wzywa ich do posłuszeństwa Jezusowi. niedoceniony . Apostołowie ujrzeli przyszłą chwałę .a przecież Jesteś największą Miłością i nieskończonym Miłosierdziem! Na ile tylko możemy.7). dał im. która za wielu będzie wylana" (Mk 14. aby razem z Nim chociaż cząstkę tej Męki skosztowali. . pociechy. że będzie odrzucony przez tak wielu. Nie ma większej tajemnicy wiary. ofiarujemy Ci wszelkie odrzucenia. pokazując Mu wszystkie adoracje Jego Sakramentu Miłości i wszystkie nawiedzenia. Lęk i trwoga wyciskają krwawy pot. by przynieść tyle miłości i błogosławieństwa.„I zjawił się obłok. byś był kochany przez wszystkich ludzi w Najświętszym Sakramencie. Jakuba i Jana.22-24). Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. i pili z niego wszyscy. Eucharystia jest „chlebem żywym". W Ogrójcu Anioł przyniósł Panu Jezusowi umocnienie i pociechę. to jest Ciało moje". Wersja II Rozpoczyna się krwawe konanie. których wziął ze sobą. Pan Jezus szuka współczucia. mówiąc: „Bierzcie. Prośmy Maryję. by wybłagała dla nas łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii. jako umiłowanego Syna Boga. Wersja II A gdy jedli. aby Mu towarzyszyli. które wycierpiał. a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany. Jezus przemienił się wobec Piotra. spowodowany odrzuceniem Jego Eucharystycznej Miłości. połamał i dał im. którą się pocił. Jakaż ta dzisiejsza nasza adoracja jest dla Niego ważna. Jezus ustanawia Eucharystię.

W wielu Tabernakulach jest nie chciany i nie lubiany. zmierzyć gorzki ból. młócona i miażdżona. Ciernie wbijają się coraz głębiej w Głowę. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Wersja I Rozmyślajmy o koronie cierniowej. Pan Jezus ponosi te cierpienia. przez Twe bolesne Rany. pozwalamy. nie tylko tej. z trzciną w ręce. Musimy zawsze starać się o dar pobożności wewnętrznej i zewnętrznej. aby wynagrodzić Ojcu Swemu za naszą pychę. które może zaważyć na dobrym imieniu bliźniego. Panie Jezu. Siedzi Pan Jezus w brudnym. by Twoja Obecność w Eucharystii stała się skarbem naszych serc. poszarpanym płaszczu. z szat obnażamy. kaleczone. za przyzwyczajenie do mówienia o sobie tylko pozytywnie i stawiania się w dobrym świetle. jaki On cierpi na skutek niewdzięczności świata wobec Jego Miłości w Najświętszym Sakramencie. trwogi i niepokoje łączyć z Twoją Męką i ofiarować o nawrócenie grzeszników. i pozdrawiają „Witaj królu żydowski". w Najświętszym Sakramencie należy się najwyższa cześć i uszanowanie. znieważają Hostie Święte. Jest bardzo zraniony przez obojętność i niewdzięczność. abyśmy poprzez umartwienie swojego ciała. przywiązane do słupa Ręce Pana Jezusa wzywają nas do tego. zmysłów. abyśmy tylko dobro czynili bliźnim. Wersja II Stoi Pan Jezus przed Piłatem niesłusznie wydany na ubiczowanie. przywiązują do słupa i biczują. Zdzierają szaty. Pan Jezus znosi cierpliwie to upokorzenie. aby wydrwić Jego Królewską Godność. Panie Jezu. Przeciwnicy drwią z Ciebie. ale również o tej. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus był biczowany u słupa kaźni. Musimy zawsze pamiętać. którą odprawiamy. Dzisiaj Panu Jezusowi krępujemy ręce.abyśmy Go pocieszali i ratowali dusze grzeszników. a zbyt lekkomyślną ocenę postępowania naszego bliźniego. zanim stanie się chlebem. za wszystkie grzechy nieczyste. Tak jak pszenica jest łamana. jaki czuł Pan Jezus przed Piłatem? Panie Jezu. abyśmy potrafili wszystkie swoje cierpienia. aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu za bezwstyd człowieka. przez Twoją cierniową koronę uczyń nas pokornymi. aby nasze ciało doznawało rozkoszy. gdyż świat ignoruje Tego Jedynego. byśmy mogli cenić Twoją Miłość ponad wszelką inną miłość. które wycierpiałeś podczas biczowania dopomóż nam przezwyciężać skłonności ciała. Któż potrafi wypowiedzieć smutek. Skrępowane. Krew Najświętsza spływa i zalewa Oczy. Biczujemy. Dlatego poprzez każdą adorację. Najświętsza Krew płynie z wielu Ran. który może rozwiązać jego problemy. wokół Jego Najświętszego Serca. aby każdy wokół nas . kiedy folgujemy sobie w naszych myślach. tak Pan Jezus. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. kiedy je zbytnio rozpieszczamy. złamany na Sercu i upokorzony. za nieskromne myśli. Panie Jezu. nasza Boska Pszenica. chciał być zmiażdżony u słupa kaźni. tak teraz Pan Jezus cierpi w Najświętszym Sakramencie od tych. gdy marnujemy łaski. aby zawsze nasze czyny były zgodne z Wolą Bożą. Matko Najświętsza prosimy Cię o czystość w myślach i uczynkach. wyciągamy ciernie z Jego Serca i Głowy zamieniając je w wiele kwiatów nieopisanej pociechy. że Tobie. za każde niewłaściwe słowo. Wersja II Nakładają Panu Jezusowi koronę z cierni. którzy profanują. Tak jak Najświętsze Ciało było rozrywane. którymi chce nas obdarzyć w Najświętszym Sakramencie. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. potrafili wynagrodzić Ci za zmysłowość tak wielu dusz. Oczyść nas od wszelkich fałszywych przywiązań tak. byśmy mogli naśladować Twoją pokorę w Eucharystii. Ciernie wokół Serca wyobrażają ból. którą miał na Głowie Pan Jezus.

Tylko w Krzyżu jest nasze zwycięstwo. Podczas upadków Krzyż coraz bardziej wbija koronę cierniową w Najświętszą Głowę. Nie zrozumieli od razu wartości Krzyża. Otwierają się nowe rany.zrozumiał. co możemy udźwignąć. biczowanie. Musimy mocno trzymać się Krzyża. by mógł dać nam Swoje Ciało w Najświętszym Sakramencie. cały w Ranach. Tajemnica V Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus rozwarł Swoje Ramiona na Krzyżu. by nas podnieść na duchu. I teraz Jego Eucharystyczna Obecność jest źródłem pokoju. Cała moc Jego Zmartwychwstania spływa na tych. musimy często przychodzić do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i prosić o pomoc. Króla obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus idzie wśród strasznej zgrai. To strumienie niekończących się łask. Kona Pan Jezus w opuszczeniu. uznali swoją winę i szczerze żałowali. by nas objąć Swą potężną Łaską i Miłosierdziem. Pan Jezus wszystko to znosi w pokorze. Tajemnica IV Droga Krzyżowa Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus ucałował i objął Swój Krzyż z miłości ku nam. po najmniejszym nawet upadku grzechowym. chociażby wszyscy pouciekali. tak jak Św. Nigdy nie jesteśmy doświadczeni ponad to. wzmocnij naszą wiarę w Twoją Rzeczywistą Obecność w . Pan Jezus wydał Swoje Ciało na Krzyżu z miłości ku nam. popychają. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. abyś wylał ze Swego Eucharystycznego Serca siłę i pociechę na wszystkich przygnębionych i zniechęconych. które płyną na nas z Jego Eucharystycznego Serca. opluwają. Jan i trwać pod nim z Matką Najświętszą do końca. Ale mimo to Pan Jezus wytrwale idzie w górę. jak to czynili święci. obrzucają najgorszymi zniewagami. Żołnierz otworzył Jego Bok. ofiarujemy Ci całe nasze życie. co wchodzą w Jego Eucharystyczną Obecność. i wypłynęła Krew i Woda. Abyśmy umiłowali Krzyż i Mękę Twoją. Panie Jezu. abyśmy zawsze. abyśmy potrafili towarzyszyć Ci możliwie jak najdłużej w Najświętszym Sakramencie. Wersja II Pan Jezus upada pod bardzo ciężkim Krzyżem. przez Twój potrójny upadek i powstanie prosimy Cię. Wersja II Ciało Pana Jezusa okrutnie rozciągają i przybijają do Krzyża. Przyjaciele wystraszyli się i pouciekali. że Ty jesteś dla nas najważniejszy. Najświętszy Sakrament to Baranek Wielkanocny. każde cierpienie duchowe czy fizyczne znosić z cierpliwością. Ale. cierniem ukoronowanie. cierpiący. Kopią Go. która Mu dokucza i szydzi. Panie Jezu prosimy Cię. TAJEMNICE CHWALEBNE Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia to nasz Zmartwychwstały Pan. Panie Jezu. Musimy każdy nasz krzyż. który nieskończenie zasługuje na naszą nieustanną adorację. Jego siły są już wyczerpane przez Ogrójec. Teraz czeka na nas ze Swymi otwartymi Ramionami w Sakramencie Miłości. Pan Jezus powiedział w Wieczerniku „Pokój wam". Wszystkie doświadczenia oczyszczają i pomagają nam do bliskiego zjednoczenia się z Nim. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. Trzy razy upadał na Swej drodze na Kalwarię. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę doskonałej pokory wobec Ciebie. by mieć do tego siłę.

z całego serca kochać Dobrego Boga przez całe życie i abym grzeszników do tej miłości doprowadził. Przez Matkę Najświętszą. Gdy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pan Jezus. Duchu Przenajświętszy proszę Cię wraz z Matką Najświętszą. tym bardziej moje zmartwychwstanie będzie chwalebne. że przyjdzie znowu do nas. Spraw Panie Jezu. to ciężar przyszłej wiecznej chwały. Drobne utrapienia obecnego życia. Przez Twoje Zmartwychwstanie mamy nadzieję na szczęście wieczne w Niebie. Musi się być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego i usilnie starać się o Jego Dary: mądrości. Wersja II Pan Jezus Zmartwychwstały w chwale powstaje z Grobu po trzech dniach. światu. gdy Duch Święty zstąpił na nich w postaci języków ognistych. To jest wypełnienie obietnicy: „Ja jestem z wami zawsze. jakie można osiągnąć tu na ziemi. byśmy mogli żyć Eucharystią na co dzień i szukać przede wszystkim Woli Bożej. przez głęboką i żywą wiarę. dary i owoce Ducha Świętego. Wersja II Pan Jezus w Niebo wstępując poszedł przygotować mi miejsce. godzina wytchnienia nadejdzie. W zjednoczeniu z mieszkającym w nas Duchem Świętym prosimy. z całej duszy. męstwa. Oblubienicę Ducha Świętego. rady. który uczyni mnie zdolnym do wszelkich ofiar i poświęceń składanych Bogu za grzeszników.Najświętszym Sakramencie. Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia jest Sakramentem Nadziei. zanim wstąpił do Nieba. Muszę poczekać. bojażni Bożej. ale powróci w chwale i zabierze mnie. Tajemnica IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wersja I Matka Najświętsza została wzięta do Nieba i Jej Serce stało się na wieki jedno z Sercem Pana Jezusa. rozumu. prosimy o światło łaski. zapewnił nas. Te dwa Serca biją jak jedno. którzy Cię poznali przy łamaniu chleba. Matko Najświętsza proszę Cię.niosą drogie wonności. abym mógł ze wszystkich sił. jeśli pójdę jego śladami. Wersja II Apostołowie trwają z Matką Najświętszą na modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. abym umiał z czułą miłością towarzyszyć Ci w tabernakulum z różańcem w ręku wypraszając Miłosierdzie zatwardziałym grzesznikom. A teraz jest z nami. Tak mocno dbają o oddanie czci Zbawicielowi . rozlej w moim sercu ogień miłości Bożej. Proszę Cię Matko Najświętsza. z bojaźliwych i nieśmiałych zmienili się w mężnych i odważnie walczących dla sprawy Bożej. Tam gdzie jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. pobożności. aż do skończenia świata". Panie Jezu. Im bardziej umieram na Krzyżu. umiejętności. uproś mi podobną gorliwość o Chwałę Bożą. mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób osobisty. . ukryty pod postaciami Chleba i Wina. Święte niewiasty po wielkim zmęczeniu wielkopiątkowym. Szczęście to sprawi. że na zawsze będę w Niebie. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego Wersja I Apostołowie i Maryja byli zgromadzeni na modlitwie. byśmy jak uczniowie. po nieprzespanych nocach. cierpieć ze spokojem. o samym świcie śpieszą do Grobu. Jak Monstrancja niech ukazujemy Ciebie. Kochać i adorować Boga w Najświętszym Sakramencie to największe i jedyne szczęście.

Jakże ogromną radość Jej sprawię przyprowadzając do pokuty poprzez moje ofiary. Wersja II Trójca Przenajświętsza koronuje Matkę Najświętszą na Królową Nieba i ziemi. * Już Różaniec. Muszę wszystko zrobić dla Nieba . 3) W odmawianiu publicznym tajemnice powinny być zapowiadane. Jednakże pięć dziesiątków należy odmówić w sposób ciągły. w rodzinie. Niepokalane Serce Maryi jest Bramą.: Zwyciężyłaś. Matka Najświętsza zetrze głowę węża piekielnego. ukoronowana przepiękną koroną z gwiazd dwunastu. Matka Najświętsza króluje. Pieśni Hymn Wspólnoty Ref. zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką. które posłusznie wypełniają Wolę Boga. we wspólnocie zakonnej. W tym zwycięstwie nad szatanem pomogą Matce Najświętszej jej pokorne dzieci. Wersja II Matka Najświętsza zostaje wzięta do Nieba z Ciałem i Duszą przez Aniołów. ponieważ pozwoliła Panu Bogu sprowadzić się do najgłębszej pokory. W prywatnym zaś odmawianiu wystarczy. że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic. zwyciężaj! * Straszny jest szczęk oręża. abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym. Jej Syn. Różaniec. naucz mnie doskonałego zjednoczenia z Bogiem. byśmy Cię mogli kochać w Przenajświętszym Sakramencie doskonałą miłością Jej Niepokalanego Serca. Matki Najświętszej i Kościoła.pokornej. cierpienia niejednego grzesznika.jest to dla nas wielkie szczęście i ogromny zaszczyt. dla uzupełnienia czego brakuje w naszych Sercach. Wielka to łaska przez Święty Różaniec wypraszać u Twojego Niepokalanego Serca ratunek dla wielu dusz ludzkich. * Wytaczają żołnierze na szaniec. która prowadzi prosto do Serca Pana Jezusa. Natomiast w innych przypadkach odpust jest cząstkowy. cichej.miłować i klęczeć przed Swoją Królową. Prosimy Cię Matko Najświętsza. 2) Z modlitwą ustaloną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic. kaplicy publicznej. (Jest odpust zupełny za odmówienie Różańca w kościele. W wielkiej radości mieszkańcy Nieba oddają pokłon i cześć Matce Bożej Niepokalanej .) Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki: 1) Wystarcza tylko jedna część różańca. aby wszystko w naszym życiu czynić w łączności z Twoim Niepokalanym Sercem.tam jest moja Ojczyzna.tam jest zawsze Matka Najświętsza. w pobożnym stowarzyszeniu. Różaniec. trzyma Królewskie berło. Matka Najświętsza kocha każdego człowieka. Tajemnica V Ukoronowanie w niebie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi Wersja I Matka Najświętsza została wyniesiona do najwyższej chwały. że Jezus. modlitwy. Panie Jezu. . które stoją nad przepaścią piekła. Proszę Cię Matko Najświętsza. ofiarujemy Ci miłość Matki Najświętszej. tam znajdę moją Matkę w pełni chwały i wraz z Nią będziemy się radować z posiadania Boga przez całą wieczność. Ci pokorni sprawią. będzie królował w każdym sercu. że udzieliłaś nam tej łaski . My także Matko Najświętsza z Różańcem w ręku klękamy przed Tobą . czystej. Ta tajemnica upewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Pana Jezusa. Panie Jezu prosimy Cię z ufnością o tryumf Niepokalanego Serca Maryi i o Królestwo Twojego Najświętszego Serca w każdym ludzkim sercu.

Jak paciorki Różańca przesuwają się chwilę * Nasze smutki. masz szansę zwycięstwa. * Że dla grzesznych to obrony szaniec. * Wonna balsamem. * Ludzkość całą ono uratuje. że czasu ma mało. * Gdzie pokuta. * Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności. módl się za nami. * Wkrótce świat się narodzi na nowo. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem. * W tajemnicach bolesnych. * W alkoholu Polacy tonęli. * Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. . balsam przechodząca. * Pieczętuje swe sługi na czołach * I zasiada na wielu już tronach. * Która wre tam. Rzekłaś. * My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.Gdy Ojczyzna Twa. * W tajemnicach radosnych. Za nic jest w oczach wartość ziemskich rzeczy. * Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach. * Matko kochająca. Wtedy Serce Twe zatryumfuje. módl się za nami. Różańcowa Dziewico Maryjo. * Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie. * W bliznach Twarz Twoja * Nasza Hetmanko. * Leć na skrzydłach dwóch orła polskiego. * Wstań narodzie. Do Ciebie się cały świat ucieka. nie jesteśmy sami. gdzie w górę dążenie * Tam. Tajemnice Różańca Św. Bój to jest nasz ostatni. O Niewiasto. że chcesz być dla nas obroną. Ref. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi. * Kiedy w Polski obronie stawałaś. * O Cedrze czystości. My także mamy małe zwiastowania. * Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa. * Przez Różaniec Twej pomocy czeka. życie daje nam Królowa. Ty z Apokalipsy. Ref. Najozdobniejsza różo ogrodowa. * Przybytku Boga w Trójcy jedynego. gdzie szczere modlitwy. * Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. * Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. * W pobojowisk Ci dymie ściemniała. Splećmy łańcuch Różańców przez Polskę. * Wielki ogień tę ziemię przepali. gdzie czyste za drugich cierpienie. * Więc żądałaś po trzykroć pokuty. Niech zakwitną krokusy trzeźwości. Bernadecie wskazałaś Różaniec. Różańcowa Pani nieba. * Gdy ani ciała. * Raj zakwitnie dla tych co zostali. My także mamy swą ojczyznę w niebie. * Atakuje więc ziemię już całą. że świat grzechem jest zatruty. Królowo. * I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi. Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś. * Że w Różańcu trzeźwości jest siła. * Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy. Niebios wybranko. * My też czekamy Twego nawiedzenia. * Ucieczko nasza w życiu doczesności. * Gdy nas mrok otoczy. * Lecz zdrowie.* Straszną rzekę wypuścił z gardzieli. Mówisz. Szatan widzi. * W tajemnicach chwalebnych. radości i blaski. * Tyle gwiazd strąconych na ziemię. módl się za nami. * Zdepczą wroga zbawienia naszego. Twoje ucho na głos czułe bitwy. ni duszy nie leczy. * Matka Różańcowa. Szatan straszny tak niszczy to plemię. * Obroń resztę potomstwa swojego. Zawitaj Matko Różańca świętego. * Jubileusz uczyni nas wojskiem. * A Ty Bogu je zanieś połączone w Różaniec * Święta Panno Maryjo pełna łaski. które toną. ziemi. * I ratować dusze.

244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 204 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. 203 . Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210 NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi . Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 . Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św.21 str.pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św.

radości. Poświęcam Ci ciało moje. wszystko.bądź moim zbawieniem! Na zakończenie: Niech zawsze i wszędzie będzie znane.Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP obchodzimy po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) Koronka do Niepokalanego Serca Maryi W Imię Ojca i Syna. a pod Twoją opieką stać się świętym. wszystko. i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa. chcę naśladować Twoje Serce. aby Je znano. wszystkie zasługi i cnoty. chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu. w Nim pokładać swoją ufność. o Niepokalane Serce Maryi. co mam i czym jestem. kochane. Matko moja droga! Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi Przeczyste Serce Maryi po Sercu Jezusa miłości najgodniejsze. Chcę Cię ukochać ze wszystkich sił moich. wszystkie pociechy. Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca.bądź moją miłością! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Słodkie Serce Maryi . stać się drugim Chrystusem. Całym sercem czczę Cię i wielbię. lecz przede wszystkim poświęcam Ci moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. Zamiast Ojcze nasz: Słodkie Serce Jezusa . co robię i co robić będę. Amen. Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia Wyrzekam się siebie. wielbione i czczone Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej. duszę moją. oddaję się Tobie. poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. i Ducha Świętego. rozporządzaj nim według Swojej świętej woli. Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim i zachowaj serce moje czystym i nieskalanym grzechem. zawsze być z Nim zjednoczony. Będę walczył pod Twymi rozkazami i jestem . chcę być Twoim apostołem w walce ze złem. odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca. uproś mi łaskę miłowania Go miłością coraz czystszą i gorętszą i kierowania wszystkich moich spraw ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen. Amen. kochano i służono Mu. cierpienia. w tym przekonaniu. walczyć na chwałę Twojego Serca. Błagam Cię. że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom jest najlepszym sposobem objawienia im Serca Boskiego Twego Syna.

Amen. pocieszaj lub doświadczaj według pragnień i upodobań Boskiej Opatrzności. zwierciadło sprawiedliwości. Pragnę ofiarować Ci serce tak ubogacone miłością. Amen. o Serce Przeczyste. Serce Maryi. żeś mnie wybrało do swojej służby. którą Ci składam z całego siebie i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci. że najgorętszym moim pragnieniem jest zasłużyć sobie na miano duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Twojemu. bym. zmiłuj się nad nami! Synu.pewien. Serce Maryi. O Niepokalane Serce Maryi wyjednaj mi taki święty żar miłości. Z dziecięcą ufnością powierzam się Twej macierzyńskiej opiece i proszę pokornie: posługuj się mną. ofiarę. usłysz nas! Chryste. o Matko. Serce Maryi. niepokalane. Tobie i Bogu miłą. jakie spodoba się Bogu zesłać na mnie.duszą czystą. by rozszerzyć w sercach ludzkich cześć i miłość ku Tobie. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Pani i Królowej . by każde uderzenie serca mojego było dla Ciebie i dla chwały Syna Twojego. Obym mógł przejąć się uczuciami Serca Twojego i tak się z nimi zjednoczyć. Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego. Serce Maryi. Trójcy Przenajświętszego przybytku. Oświadczam. Boże. Jezusa Chrystusa. jako niegodna dusza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Twojemu. Najświętsze Serce Maryi. najpodobniejsze do Serca Jezusowego. Boże. Duchu Święty. Litania do Najświętszego Serca Maryi (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi O Matko moja. że uzyskasz dla mnie biednego zwycięstwo. Racz je sama wzbogacić skarbami Twego Najświętszego i Niepokalanego Serca. Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego. Przedziwne Serce Matki Stworzyciela. Serce Maryi. Kyrie elejson. Amen. jedyny Boże. Święta Trójco. bym wysławiać mógł przez całą wieczność miłosierdzie Twego Serca. stolico mądrości. która. Najmilsze Serce Matki Odkupiciela.dzięki Ci składam. Odkupicielu świata Boże. Chryste. weszła na drogę pokuty i postępowała odtąd stale stromą ścieżką zbawienia. łaski pełne. Przyjm. pragnie Ci składać zadośćuczynienie za brak miłości do Ciebie u tylu dzieci Twoich. Serce Maryi. Chryste elejson. a Zbawiciela mojego. świętą. ożywiona miłością ku Tobie. choć niegodny. stał się przez Ciebie . opłakując swoje własne upadki. Bolesne Serce mojej Matki. aby mogło być dla Ciebie wynagrodzeniem za tych. Serce Maryi. którzy Cię nie miłują. Spraw to. by dusza moja. módl się za nami! Najukochańsze Serce córki Ojca niebieskiego. oddaję Ci dziś samego siebie na wierną i ofiarną służbę Twemu Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu. Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Niepokalana Matko. . tronie miłosierdzia. przyjmuję już dzisiaj z zupełnym poddaniem każde cierpienie. której Serce zawsze było doskonale zjednoczone z Sercem Jezusa w obecności Trójcy Przenajświętszej. całego Dworu niebieskiego i mego Anioła Stróża.

Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo. miłością Boga pałające. Serce Maryi. Aby się i nasze serca zapaliły Boską miłością. Amen. Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi . Serce Maryi. Pana naszego. arko przymierza. jedyna po Bogu grzesznych ucieczko (3 x). przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane. Serce Maryi. z pokorą do Ciebie zanosimy. zbiorze wszelkiej świątobliwości. Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. który gładzisz grzechy świata. Serce Maryi. Baranku Boży. Zbawicielu nasz. Serce Maryi.Serce Maryi. Nawróć nas. Serce Maryi. Módlmy się: Boże miłosierny. Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Serce Maryi. Panie! Baranku Boży. Serce Maryi. wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali. Serce Maryi. abyśmy wszyscy. Serce Maryi. najpotężniejsze. zadatku obietnic Jezusowych. przepuść ludowi swemu! W. Przez Chrystusa. Amen. Serce Maryi. najlitościwsze. Serce Maryi. Serce Maryi. wysłuchaj modlitwy. któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło. najdobrotliwsze. najchwalebniejsze. przepuść nam. Panie. Serce Maryi. światłości błądzących. które nikim nie gardzisz. najłagodniejsze. który gładzisz grzechy świata. przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione. z błędnej drogi nawróceni. jasnością i chwałą w niebie ukoronowane. nadziejo Tobie ufających. módl się za nami! W. Serce Maryi. otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione. Serce Maryi. najcierpliwsze. pociecho utrapionych. A nie bądź na nas rozgniewany na wieki! K. Serce Maryi. Serce Maryi. ratunku konających. Serce Maryi. przy śmierci Jezusa z żalu obumierające. mieczem boleści przeszyte. W. W. bramo niebieska. wysłuchaj nas. który gładzisz grzechy świata. najczystsze i najniewinniejsze. Przepuść. a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. Święte i miłościwe Serce Maryi. najwierniejsze. Spraw. Serce Maryi. wzorze panieńskiej skromności. w pokorze niezgłębione. Serce Maryi. obrono w pokusach. Boże. Panie! Baranku Boży. Serce Maryi. które za siebie i za ginących w grzechach braci naszych. Matki Bożej. A oddal gniew swój od nas! Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże. zmiłuj się nad nami! K. radości serc ludzkich. K.

. O Maryjo.. niezgłębiona przepaści pokory. uciekam się do Najmilszego Serca Twego z całą ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił. odebrała od Ducha Świętego wskazówkę.. nie posiadam niczego. o Szafarko darów niebieskich. Amen. pociechą. spieszyć będę we wszystkich trudnościach. W. od pierwszej chwili istnienia swego. bo je najbardziej kocha.. całe jaśniejące czystością i niewinnością. o którą Cię jak najusilniej proszę. Zdrowaś Maryjo. Amen. chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej.. Udziel mi również łaski. o którą Cię jak najusilniej proszę. w godzinę śmierci przyjmij ostatnie tchnienie mego serca i zgotuj mi mieszkanie w przybytku niebieskim.. a powstanie życie. o Maryjo. siłą. w niebezpieczeństwach. Mechtyldzie. błagam Cię. i pociechą Jego zawsze się weselić.. jaką pałało Twe Serce. Matko i Pocieszycielko nasza. oczyść ciało moje i uświęć duszę moją. byś mnie oświeciła.. rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Modlitwa Św. na jaką się zdobyć potrafię. o Maryjo Pocieszycielko! Zlituj się. o Maryjo. Módlmy się: Boże.. gdzie wszystkie serca jednozgodnie wielbić będą na wieki Boskie Serce Jezusa i Najmilsze twe Serce. Amen. o którą Cię jak najusilniej proszę. w potrzebach. Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie Św. O czuła nasza Matko. że nikt nie może Jej złożyć większego daru. strzeż zmysłów moich. daj nam w tymże Duchu wszystko. czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. by Matce Niepokalanej Serce Chrystusa Pana ofiarowała. módl się za nami. że Najświętszej Dziewicy jeszcze nic nie ofiarowała. bez której nie mogę podobać się Najpokorniejszemu Synowi Twojemu. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą. Do Ciebie. Ześlij Ducha Twojego. zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. w wątpliwościach. uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. byś mi udzieliła wsparcia.. co dobre poznawać. byś mnie obdarzyła pokojem. bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego.. jak wtedy. To samo objawione było i Św. Obdarz mnie tą cnotą. byś mnie ochroniła. Gertruda rozważając z żalem.Przyjdź Duchu Święty. . O Matko Pięknej miłości. która sprowadziła Jezusa do łona Twojego. gdy Jej Serce Jezusa ofiaruje. Zdrowaś Maryjo. Ty będziesz najdroższym przedmiotem mej czci i mej miłości. Udziel mi również łaski. O najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny. jedyne dobro. Udziel mi również łaski. Przez Twoje Niepokalane Poczęcie. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi O Serce Niepokalane Maryi. oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości.. jakie za Twym pośrednictwem otrzymuję od Najświętszego Serca Jezusowego! Jak dalece winnam Tobie wynagrodzić za obojętność moją w służbie Twej świętej! Pragnę ofiarować Ci miłość za miłość. zapal me serce żarem Serca Twego! O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. Pocieszycielko strapionych. Zdrowaś Maryjo. którzy się do Ciebie uciekamy. Najświętsza Dziewica przyjmując je z wielką radością wyznała. co by Jej godnym było. Bądź przeto moją ucieczką. Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi O Maryjo Niepokalana. K. I odnowisz oblicze ziemi. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego.. napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości.. Zatem często modlitwę tę odmawiać należy. co byłoby godne złożenia Tobie w ofierze: a czuję się zobowiązana do głębokiej wdzięczności za łaski..

na której skaza najmniejszego grzechu nie powstała nigdy. Serce Jezusa i Maryi. Witaj Serce najcichsze. ofiaruj nieustannie w Trójcy Jedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna. W Tobie po Bogu całą ufność położyłem. tak miły Tobie. Witaj Serce najposłuszniejsze. Witaj Serce najmądrzejsze. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie. a będzie to prawdziwym mym szczęściem. Ciebie miłujemy z całego serca naszego. poświęcamy. Ofiaruję Ci ten skarb nieskończonej wartości. i na wieki wieków. Witaj Serce najwierniejsze. Witaj Serce najpokorniejsze. Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi Serce Maryi. Witaj Serce najpobożniejsze. które Ci ten dar składa. Córki Ojca niebieskiego. aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i zniszczenia. módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. ze wszystkich sił naszych. Nie jestem w stanie ofiarować czegoś więcej. Modlitwa do Serca Maryi (Wielce skuteczna) Święta Maryjo. Witaj Serce najukochańsze. Ciebie chwalimy. pojednaj nas z Synem. Jezusa Chrystusa. ofiarujemy. o Matko Miłosierdzia. doprowadź nas do Ojca. sprawiedliwości i miłości. którą wylał na drzewie Krzyża ze Swego Najświętszego Serca dla ratowania świata. z całej duszy naszej. o Matko. i oświecaj. Witaj Serce najczulsze. i oczyszczaj. szczęśliwą wieczność wyjednaj. Ciebie wielbimy. Serce Maryi. Amen. Amen. Modlitwa do Serca Najświętszej Panny (ułożona przez Św. Modlitwa Papieża Pawła VI O Maryjo. i uświęcaj: abyś w nim żyło i królowało teraz i zawsze. . bądź zawsze moją Pocieszycielką. to Boskie Serce Jezusa. a duszom ratunku potrzebującym. Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. O Ty. Witaj Serce najbardziej błogosławione. opiekuj się wszystkimi przedsięwzięciami moimi. Amen. które Tyś mi dała. Witaj Serce najcierpliwsze. Przyjmij i posiadaj je całe. Pius VII tekst tej modlitwy nosił przy sobie w czasie swej niewoli). któraś była bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. Przyjmując ten dar. a Ty. Niepokalanie poczęte Serce. uproś mi nawrócenie. Matki Syna Bożego. Tobie cześć oddajemy. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. módl się za nami. którzy się do Najświętszego Serca Twojego uciekamy. uchroń od wszelkiego niebezpieczeństwa. Witaj Serce najczystsze. (Osobiste doświadczenie osób dowiodły skuteczności tej modlitwy. Mechtyłdę) Witaj Serce Przenajświętsze. Jezusa Chrystusa! Uchroń ją od wszelkiego nieszczęścia. racz przyjąć także i serce moje. Amen. oddajemy. Matko mego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tobie dzięki składamy. Witaj Serce najmiłosierniejsze.jakie posiadam. Tobie serca nasze składamy. od wszelkiego grzechu i jego następstw. miej staranie o moje zbawienie. trzeba ją odmawiać pobożnie. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela. niczego więcej nie oczekujesz ode innie.

o Serca Najczystsze. o Serca Jezusa i Maryi Najmilsze i Najgodniejsze miłości. ulecz nas. bądź moim zbawieniem! Słodkie Serce Maryi. ofiarujemy Wam serca nasze. Serce Maryi. Serce Maryi. a zawsze wybierał to. Przewodniczki naszej. wielbimy Was. o Serca Najcierpliwsze. kochamy Was z całego serca naszego. uproś mi u Serca Jezusowego czystość i pokorę! Pieśni Idźmy. wyniszczamy je dla Was. Serce Maryi. z całej duszy naszej. * Odwróci bolesny cios. poświęcamy je Wam. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Nadziei naszej. Niech współpracując z łaską rozpalam się gorliwością. . Tobie całym sercem się oddajemy. O Matko Niepokalana. uproś nam pełność Ducha Świętego. miłością Boga zapal nas. Serce Maryi. ze wszystkich sił naszych. o Serca Najszczęśliwsze. prowadź nas. abyśmy Cię kochali w niebie. * Rzewnym sercem. Pozdrawiam Was. i uświęćcie je. Amen. ratuj nas. Pozdrawiam Was. dziękujmy. o Serca Najwierniejsze. Serce Maryi. Pozdrawiam Was. Gwiazdy naszej. Lekarki naszej. dajemy je Wam. Jana Eudesa Pozdrawiam Was. bądź moim zbawieniem! Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Panie Jezu dodaj mocy. Serce Maryi. Pozdrawiam Was. przyświecaj nam. Abyście w nich żyli i królowali teraz i zawsze. Czcijmy. Pozdrawiam Was. pociesz nas. Pozdrawiam Was. o Serca Najczulsze. Oblubienicy Ducha Świętego. czcimy Was. łzawym okiem. o Serca Najmiłosierniejsze. Słodkie Serce Maryi. * Idźmy. o Serca Najsłodsze. o Serca Najświętsze. niosąc miłość Twoją i Maryi do serc ludzkich. dziękujemy Wam. * Czy to winy czerni brud. oświećcie je.Serce Maryi. Akty strzeliste Słodkie Serce Maryi. przyjmijcie je i posiądźcie je całkowicie. Dziewicy Niepokalanej. o Serca Najposłuszniejsze. oczyśćcie je. bądź moim ratunkiem! Słodkie Serce Maryi. błagajmy i pocieszajmy z Maryją Niepokalaną Najświętsze i Najgodniejsze. Mistrzyni naszej. obdarz nas czystością. Pozdrawiam Was. chwalimy Was. Pocieszycielki naszej. o Serca Najmądrzejsze. i po wszystkie wieki wieków. co uznam za doskonalsze. Pozdrawiam Was. * To Serce zna dzieci głos. o Serca Najpobożniejsze. Serce Maryi. Najświętszej Panny. Serce Maryi. * Czy nas nęka życia trud. rozkazuj nam. pragnę pełnić przy Twoim Bolesnym Sercu wierną służbę wynagrodzenia. Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Serce Maryi. miłości Serce Eucharystyczne Jezusa. Amen. abym zdążał z cnoty w cnotę. Serce Maryi. Królowej naszej. nauczaj nas. Pozdrawiam Was. Ucieczki naszej. idźmy ufnym krokiem. Amen. tulmy się jak dziatki * Do Serca Maryi Matki.

jak inni nam radzą. I to jest właśnie ta diabelska droga pychy.Ach to Serce dobroć sama. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. * Zgładził długi naszych win. jest pychą i rzeczą diabelską. to przede wszystkim dlatego. módl się za nami grzesznymi! * Do Ciebie Twe dzieci. 3. * Niech dojdzie nasz głos do Ciebie. zgodnie z poleceniem Matki Najświętszej. które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii. Niech przykładem dla nas będzie Ojciec Św. * Sercu Maryi. który przez Radio Watykańskie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. z wyraźnym Jej odsuwaniem.) PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP To nabożeństwo może trwać od jednej do trzech godzin przed Mszą Św. Maksymilian: „Dążność do Boga bez Maryi. wymaga publicznego zadośćuczynienia. * Że zgubionym Zbawcę dało. ale nie odmawiają Zdrowaś Maryjo. * Wyczerpnijcie łaski zdroje. * Kto mnie znajdzie. Protestanci właśnie tak postępują. ale znieść tego nie może. zapatrzeni w sprawy materialne. * Bo w Twego najsłodszej Serca obronie * Bezpiecznie. musi się poddać stworzeniu. kiedy to świat tonie w grzechach i stygnie w miłości do Boga i ludzi. a wtenczas doświadczymy prawdziwej radości. * Sercu Maryi cześć oddajemy. co mówi do nas Pan Jezus i Matka Boża. Odmawiają Ojcze nasz. wszyscy wspólnie zaśpiewajmy: * O Serce Maryi Niepokalane. * Do niego rzewnie tuliła. ale również do Niepokalanego Serca Maryi Bóg pozostawił światu na ostateczne czasy. prowadzi Różaniec w intencji wynagradzającej Bogu i Matce Bożej za grzechy świata. w świętych obrazach i figurach. Czczą Pana Jezusa. Oto jego słowa: „Jeśli Kościół przyjął orędzie z Fatimy. Jakże nie odpowiedzieć pozytywnie na prośbę Boga i nie oddawać Jej czci. NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP Św. anioł. natomiast lekceważymy to.. * Wychowała. odśpiewanie pieśni. które Ona nam rozdaje. Nie tylko nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jan Paweł II. grzechem skalane. * Samo szuka. * Sercu Maryi. Matczyne Twe Serce było zranione * Siedmiu boleści mieczami. skoro od tego właśnie nabożeństwa tak wiele zależy! Często słuchamy rad naszych bliźnich i postępujemy według tego. świecie. ku naszej stronie. Pieśń. np. wzywa nas. Znieważanie Matki Najświętszej w miejscach Jej objawień. że on. człowiekowi". o Maryjo. że zawiera ono prawdę i wezwanie.. cud: * Że Bóg zstąpił zbawić lud. * Jemuś winien. Poniżej zamieszczamy akty wynagrodzenia. * Z tej smutnej wołają ziemi. Litania do Niepokalanego Serca NMP. * Więc dzisiaj Twe dzieci. owszem. niewdzięczność za wszystkie łaski." (12 V 1982 r.. żyjący duchem tego świata. nieraz oddaleni od Boga ludzie. * Pod nim Jezusa nosiła. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. O Serce Maryi Niepokalane. Diabeł już poddałby się Bogu. „O Serce Maryi Niepokalane". by Bóg-Syn.. życie ma. * Jest otwarte w każdy czas. Starajmy się wykonać i zaspokoić pragnienia najsłodszych serc. 2. * Temu Syn zbawienie da!" To Maryi Serca chwałą.. żalem skruszone. . * Najczulszej z córek Adama. Może mieć miejsce w pierwsze soboty miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. * Nad swymi płaczą grzechami. 1. * Pójdźcie do mnie. ale nie czczą Matki Bożej. jak w drugim niebie. * Módl się za nami grzesznymi! Zwróć się. które szczególnie starajmy się odmówić w pierwsze soboty miesiąca.. dziatki moje.

Pierwsza sobota drugiego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. które moglibyśmy zadać Bogu. Akt przebłagalny na pierwsze soboty miesiąca lub inne modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. by oddać się bezgranicznie Bogu. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz... Oblubienicę i Matkę. Zdrowaś Maryjo. na nas. święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi.. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu NMP.. Pierwsza sobota czwartego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi.4.. 7.. które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie.. Pierwsza sobota pierwszego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca. 8. 1. łączymy ze wspaniałością uwielbienia.. podsycanym oliwą Jego Miłości. Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi . by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych cierpień. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie.. a bliźnich tak. która przyciągnęła spojrzenie Boga. Wspomnij na nas. Racz nam wyprosić u Boga łaski. Magnifikat. zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata. Można też urządzić procesję dookoła Kościoła z Najświętszym Sakramentem i z obrazem lub figurą Niepokalanego Serca NMP. Amen. zjednoczone z Bogiem. pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. o które prosimy przez tę nowennę... błagając Cię pełni ufności.. dziesiątka Różańca Św. Można zamówić Mszę Św. które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Pieśń na Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną liliją. które oparłyby się pokusom ziemskim. Ty jesteś tym cudownym rajem. 5. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca. gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą. którą Ona wybrała sobie za Córkę. 6. o Maryjo. Udziel nam łaski. którzy wzdychamy na tym padole łez.pięć pierwszych sobót miesiąca Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. jaką Tobie oddajemy. Tę pokorną cześć. którego nie splamił żaden grzech... Ciebie. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Zdrowaś Maryjo.. Pierwsza sobota piątego miesiąca . Zdrowaś Maryjo. Odrzuć roztargnienia. Zdrowaś Maryjo. aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce.. Pierwsza sobota trzeciego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Tą. z całej duszy. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP. część lub 1.

. spraw to. aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. Wysławiamy Cię jako Pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi Jej Imienia. nadziejo zbawienia. że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnością łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi. która pozwala nam podporządkować się we wszystkim Woli Bożej. Dzięki składamy Duchowi Świętemu. . bo z Twoich rąk spływa na nas błogosławieństwo niebieskie. ave itd. Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego. kochające nas miłością macierzyńską! Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu.O Niepokalane Serce Maryi. niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo.. gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła: Oto ja służebnica Pańska. Dzięki składamy Synowi Bożemu. mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. a jako Syn Twój rozmiłował się w Twoim Sercu Niepokalanym. któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna ubłogosławił w mocy swojej. abyśmy. K. najmilsza Matko nasza z woli Swego Syna! Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego. prosimy.. Święta Maryjo. Wysławiamy Cię.. a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo.. Amen. oddał skarby łask. które Duch Święty obdarzył pełnią łaski. W. Wyznając przeto. Dlatego Jezus Tobie. z pieśni: Po górach. a zarazem wyznajemy. że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem. W nabożeństwie publicznym można odśpiewać: Ave. Zdrowaś Maryjo. żeś godna czci i chwały. by Jej chwała nie odeszła z ust ludzi. Święta Maryjo. Wynagrodzenie Sercu Maryi (w pierwszą sobotę miesiąca) Święta Maryjo.. Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwości. Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca Święta Maryjo. Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. błogosławionaś między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna... abyś przez Syna swego starła głowę szatana. Godna przeto jesteś wszelkiej czci i chwały. Wysławiamy Twoje Poczęcie bez grzechu pierworodnego. Módlmy się: Boże. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszelkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. żeś godna czci i chwały. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje. Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą.. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. dolinach. że wybrał Ciebie. Naucz nas tej pokory. niech mi się stanie według słowa Twego. jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową. a miecz boleści przeszył duszę Twoją. którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna.. Swej Matce z Nim współcierpiącej. Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej miłości. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie.

Niech Tobie. nasza nadziejo zbawienia. Serce Maryi. któremu oziębli i bezbożni uwłaczają. spraw to. Wraz z hołdem miłości i czci składamy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie znieważenia Twojemu Imieniu. prosimy. pragnąc wynagrodzić za zniewagi. Niech będzie pochwalone Jej błogosławione Wniebowzięcie. W. ofiaruję Ci te pokorne uwielbienia. Serce Maryi. Męki i chwały. a zwłaszcza za bluźnierstwa. doznające od wielu niewdzięczności. Z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serce wraz z zapewnieniem. Niech będzie pochwalone Jej Serce Bolesne i Niepokalane. którymi Pan Ją ukoronował na Królową nieba i ziemi. Najświętsza Panna Maryja. do Serca Jezusa doskonale upodobnione. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. K. Niech będzie Bóg uwielbiony. aby Cię pocieszyć za tylu niewdzięcznych synów i córek. kochające ludzi miłością macierzyńską. Serce Maryi. mieczem boleści przeszyte. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. a zarazem dla Jej zasług i orędownictwa udziel łaski nawrócenia wszystkim. K. którzy Cię nie kochają. Serce Maryi. którzy znieważają Jej Imię. Daj mi moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom. żadną plamą grzechu nie skalane. bo owocem Twego żywota jest Jezus. W. by i oni należeli do Jej dzieci. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. nieustannie za nami orędujące. za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Serce Maryi. Serce Maryi. Córce umiłowanej Ojca. Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie O Maryjo. Serce Maryi. dziewiczej Oblubienicy Ducha Świętego. Niech będą pochwalone Jej łzy i Jej boleści. abyśmy Ją czcili i miłowali i w Niej wysławiali dobrodziejstwa Twoje. za wszystkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone. Matko moja Najświętsza. Amen. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. Wszelkiej czci i chwały najgodniejsza. rzucane przeciw Tobie. Serce Maryi. Serce Maryi. że Ciebie na wieki wychwalać będziemy. Serce Maryi. któryś w świętym Sercu swej Matki odzwierciedlił tajemnice swego życia. przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane. . Serce Maryi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Chcę również nieść pociechę Najświętszemu Sercu Jezusa tak bardzo obrażanemu zniewagami skierowanymi przeciw Tobie. z Jezusem dla naszego zbawienia współcierpiące. Niech będą pochwalone łaski. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. Panno Święta. bo Pan jest z Tobą boś łaski pełna. Niech będzie pochwalone Jej Boże macierzyństwo. Dziewicy i Matki. pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych. w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Niech będzie pochwalona Jej dziewicza czystość. Błogosławiona jesteś Rodzicielko Boża. wyrządzone Twojemu Sercu Bolesnemu i Niepokalanemu. wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały. Bóg i Zbawiciel ludzi. Serce Maryi. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. Matce Niepokalanej Syna. Niech będzie pochwalone Jej powszechne pośrednictwo. Serce Maryi. Ciebie na wieki wychwalać będziemy. Serce Maryi. przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. Dozwól mi chwalić Cię. święta Matko Boża.

gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią. wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone. którzy Ci bluźnią.Najświętsza Dziewico. kocham Cię za tych. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi. Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Spraw. Matko Najsłodsza. a po śmierci zaprowadź nas do nieba. co symbolizowały otaczające Je ciernie. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości. każdego trzynastego dnia miesiąca. o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Twoje miłosierdzie bez granic. moja dobra i czuła Matko. bo wiele dusz idzie do piekła. Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo. przyjąć ten pokorny hołd. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników: „Módlcie się. o Matko Jezusa i Matko nasza. Ukazując się po raz drugi. Więc przebacz nam. Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia. a teraz. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. O Maryjo. 13 czerwca. bym Cię kochał i poświęcał się dla Ciebie z każdym dniem coraz więcej i racz wejrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia na tych nieszczęśliwych. ORĘDZIE FATIMSKIE Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie W 1917 r. uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie. nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa. w uniżeniu najgłębszym. Amen. że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają. Najsłodsza Matko. Ty się gniewać nie umiesz. Matka Boża zapowiedziała. Racz. gdyż trzynastego dzieci były więzione. W sierpniu piękna Pani pojawiła się później. nędzny grzesznik. Matko nasza. bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie. że tak znieważamy Jego łaski. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy. że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Twoje nienaruszone Dziewictwo. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu. Amen. Jego natchnienia. gdy królujesz w niebie. Zdejmij je ze mnie. bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać". żyjąc na tej ziemi. Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Hiacyncie i Łucji. na które tak słusznie zasłużyliśmy. upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników. abyśmy z Tobą. Matka Boża powiedziała do nich: . Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu. którzy nie chcą Ciebie uznać za swą Matkę. jako moje własne do Ciebie przynoszę. od maja do października. Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Najświętsza i Najdroższa Matko moja. Twoje cudowne Wniebowzięcie. oddaję się Tobie całkowicie za tych. i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego. Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników. które ja. Matko Miłosierdzia. Ty kochać i cierpieć umiałaś. przebacz. Cała i we wszystkim bądź pochwalona. kochać i przebaczać umiesz. którzy Cię nie kochają. że niedługo zabierze Hiacyntę i Franciszka do nieba. O Maryjo. a Łucję pozostawi. ja. że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam. wielbię Cię za tych. by jak najrychlej skruszeni uciekali się do Twego Serca macierzyńskiego. najniegodniejszy Twój sługa.

są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi.. Jeżeli wysłuchają Moich próśb. aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu. Kto je przyjmie. które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. znieważanie czynione przez tych. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia". a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki. 5. do którego trafiają dusze biednych grzeszników. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. przyjmą Komunię Św. aby ocalić grzeszników od piekła.. którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź.) Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie już po śmierci Franciszka i Hiacynty. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i blużnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi: 1. w Pontevedra (Hiszpania). Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. tym razem z Dzieciątkiem Jezus. moja córko. zaproponowana przez Maryją i Jezusa. dlatego przychodzi. Rosja nawróci się i zapanuje pokój". W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami. na moje Serce ukoronowane cierniami. Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca: „Spojrzyj. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję. za których umarł Jej Syn.. 13 września 1939r. Przybędę. 10 grudnia 1925r. 3.. co wam powiem. jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom. temu obiecuję zbawienie dla ozdoby Bożego tronu". W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym. a nawet odrazę do Niepokalanej Matki. którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. 2. a nie ma nikogo. 4. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się żywiołowo na całym świecie. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi. Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca . kto czyniłby akt zadośćuczynienia. Jeżeli uczynią to. wiele dusz się zbawi i zazna pokoju. (Fatima 1917 r. obrazę czynioną przez tych. żeby owe kolce wyrwać". pogardę. także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. a gdy będziemy tę modlitwę praktykować. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca Matka Boża: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. które jest ukoronowane cierniami. aby skłonić ich do nawrócenia. Aby ich zbawić. którzy wpajają w serca dzieci obojętność. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć.„Widziałyście piekło. aby zażądać poświęcenia Rosji Memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca.

. napełnij serca nasze wielkim zamiłowaniem do tego nabożeństwa. (lx) Chwata Ojcu.naśladując czystość jaśniejącą w tajemnicy Zwiastowania.. Franciszek i Hiacynta bawiły się w ogrodzie Łucji. miłość ku Jezusowi złożonemu w żłóbku.. za Ojca Św. za zgodą kapłana. pokorę i posłuszeństwo. odnieśli wielką korzyść i otrzymali łaskę.odrzekł Anioł . kiedy dzieci . w Twym najczystszym łonie spraw. 2. cześć Twoją i pożytek naszej duszy." Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych. 3. z jakim te praktyki wypełniamy. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.. Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę. której Matka Najświętsza nauczyła swoich małych przekaźników: „O Jezu mój. przyjąć Komunię Św. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej O Dziewico Najświętsza.. którzy kończą. * Latem.. usłużność w Twych nawiedzinach Św. na wspomnienie świętej radości. lecz mało kto kończy i ci. Różańca. mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski.. może. Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie. które Go obrażają. że wiele dusz zaczyna. (lx) Zdrowaś Maryjo. który zwrócił się do nich z wezwaniem. ujrzały Anioła o wyglądzie młodzieńca i pięknej urodzie. odmówić pięć tajemnic różańcowych.Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925r. żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Twojej Matki Niebieskiej. Łucja zapytała. o którą Cię prosimy w tej nowennie.. którzy kończą. lecz nie kończą. co macie . Ja jednak wolę.. Amen. i w końcu trzecia grupa to osoby. które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP. moja córko. Elżbiety. jakąś miała przez obecność Słowa Bożego.złóżcie ofiarę jako akt zadośćuczynienia za grzechy. co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.. takich.. i błagania o nawrócenie grzeszników. W jego ramach powinniśmy: 1.. aby się dużo modliły i składały ofiary za grzeszników. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i ofiary. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście ulegle cierpienia. one najbardziej podobają się Jezusowi. jakie Pan Bóg na was ześle". ale odprawiają je jedynie ze wzglądu na obiecane łaski.. którzy zaczynają je odprawiać. O Dziewico Najświętsza.Łucja. na większą chwałę Bożą.. codziennych ofiarach modlitwę. aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej.: „To jest prawda. Powtarzajmy często nawet przy małych. jak mają składać ofiary. „Co robicie? Módlcie się! Musicie się dużo modlić! Serce Jezusa i Maryi mają wobec was zamysły miłosierdzia. jakie obrażają Niepokalane Serce Maryi". W ten sposób uzyskacie pokój dla waszej Ojczyzny. 4. któraś w Fatimie raczyła ukazać niewinnym pastuszkom skarby łask zawarte w praktyce Św. dla nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy. byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej. dodatkowo przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji. abyśmy rozważając tajemnice naszego odkupienia.. czynię to z miłości dla Ciebie. (lx) Ojcze nasz. abyśmy . praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie. z jakim ofiarowałaś Jezusa w świątyni .. Z wszystkiego. niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością. bez grzechu ciężkiego.

Amen. (5x) Zdrowaś Maryjo. Ave. . PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej duszy Płomień Miłości Swojego Niepokalanego Serca. spraw. By Boga już więcej nie obrażali. ave Maryja. Odnośnie do czci pięciu Świętych Ran brzmią zgodnie słowa Jezusa i Maryi następująco: Ku uczczeniu Moich pięciu Świętych Ran czyńcie kolejno pięć razy znak Krzyża Św. naucz nas cnoty boskiej cierpliwości. O Dziewico najchwalebniejsza. * Przez serce Twe czyste Niepokalana. naśladowali przykład. Jednocześnie ofiarujcie siebie w Moich Świętych Ranach Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. * Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. różaniec w ręku. który zawierają i otrzymali błogosławieństwo. Ref. grzesznikom a także duszom czyśćcowym. * Jej płaszcz jak śnieg biały. którego Jednorodzony Syn życiem Swoim.Jerozolimskiej . ave. któraś pierwsza ze wszystkich uczestniczyła w chwale Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa. spraw.. * Choć smutek i troska przebija z twarzy. Dziewica przecudna w koronie dębów. * Błogosławmy wciąż Boga. która Cię uczyniła Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Módlmy się: Boże. który w Ogrójcu pocił się krwawym potem. uczestnicząc w Tajemnicach Twego Chwalebnego życia.. znaleźć Go w świątyni chwały niebieskiej. Skąd jesteś. * Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. Moją pierwszą i najważniejszą prośbą jest: Oddawajcie publicznie cześć. pytają dzieci. o Pani. Amen. (5x) Zdrowaś Maryjo. dźwigał ciężki Krzyż na górę Kalwarię i w końcu na nim umarł w Twojej obecności. Gdy czynisz znak Krzyża Św. O Dziewico najboleśniejsza. które obiecują. abyśmy. abyśmy. które Ja także od ciebie otrzymałem. w ciągu naszego ziemskiego życia. Pieśń Z dalekiej Fatimy.. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia. był okrutnie biczowany i cierniem koronowany. * By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Amen. pogrążaj się w nich i pomyśl o tych razach. Kto odprawia to nabożeństwo. Różaniec. rozważając tajemnice Św. Pani.. pokuta i umartwienie. zasłużyli sobie być zaliczeni w poczet Twych sług i czcicieli. Amen.mogli w nagrodę za stałą troskę w szukaniu Jezusa. (5x) Zdrowaś Maryjo. przejęci żalem.. 2. śmiercią i zmartwychwstaniem wysłużył nam nagrodę wiecznej szczęśliwości. Różańca. donośnie brzmi dzwon. żywy obrazie boleści u stóp Krzyża Twojego Boskiego Syna. wpatruj się w Moje zakrwawione oczy. Niesiemy swe modły do tronu Pana. Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 1. uwielbiajcie pięć Świętych Ran Mojego Boskiego Syna! To nie ma być jakieś prywatne nabożeństwo. któraś po życiu najdoskonalszym i najświętszym przeniesiona do nieba z duszą i ciałem. by wstrzymał karę. uśmiechem darzy. została ukoronowana koroną Królowej świata. uprasza wiele łask Kościołowi Św. Za radą Twą. idąc za Tobą drogą kalwaryjską ukochali Krzyż Twego Boskiego Syna i wszystkie cierpienia i krzyże nasze znosili w duchu pokuty za grzechy... a w Wieczerniku wraz z Apostołami dostąpiła łaski Zesłania Ducha Świętego. * Za grzechy i zbrodnie pokutowali. lecz publiczne oddawanie wielkiej czci.. * Są naszym ratunkiem i ocaleniem. * O Fatimska Panno Maryjo. * Zjawienie Maryi ogłasza nam on. abyśmy. Śpieszmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk. Objawia się dzieciom.

8. a biedny konający zaczerpnie nowej siły. w taki też sposób należy tę Godzinę zakończyć. Rozpoczynajcie tę Godzinę ku czci pięciu Świętych Ran pięciokrotnym przeżegnaniem się. jaką odprawiają w danym tygodniu . 10. odmówi 1 raz Zdrowaś Maryjo. nieobowiązkowej. ofiarujecie..trwać będzie na nocnej modlitwie. z wszystkimi Aniołami i Świętymi. rozważania. za którą tę Mszę Św. Jeśli osoby Bogu poświęcone i osoby świeckie zachowują w poniedziałki ścisły post. to uwolnią oni podczas każdej Mszy Św. Różaniec. Jeśli kapłani zachowują w poniedziałki ścisły post o chlebie i wodzie. tym rodzinom. ale jeszcze tego samego dnia. abyście w waszych walkach ściśle ze Mną złączeni i polegając na Mnie. Wtedy winni zastępczo odmówić jedną z trzech części Różańca Św. 18:00. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu. . wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego w chwili przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa.. Jeżeli w stanie łaski bierzecie udział we Mszy Św.Kto w listopadzie. różne modlitwy. Moje szczególne błogosławieństwo daję poprzez Ojca Św. Ja chcę. Dla tych. 7.. za dusze w Czyśćcu cierpiące. Jedynie Trójca Przenajświętsza wraz z Matką Bożą. Nie bądźcie obojętni. jak również współdziałanie wszystkich przez was uwolnionych dusz czyśćcowych mogą jeszcze pomóc Kościołowi Wojującemu. które moja Najświętsza Krew powoduje w was. W te dni właśnie uiszczajcie pokutne zadośćuczynienie Memu Boskiemu Synowi! Tę Świętą Godzinę niech wypełnią nabożne pieśni. (Jeśli stanowicie liczniejsze grono osób pokutnego zadośćuczynienia. wtedy Płomień Mojej Miłości ogarnie ową osobę. Odbywajcie Godzinę Świętą w rodzinie! Uważajcie czwartki i piątki jako osobliwe dni łaski. lecz ogień miłości. których przenikające spojrzenie oślepia szatana. 9. Zapalcie np. Kto powołując się na mój Płomień Miłości odmówi 3 razy Zdrowaś Maryjo. żeby nie brakowało żadnej minuty czuwania. zależnie od stopnia waszej gorliwości. Siła Najświętszej Krwi Pańskiej: Także podczas Mszy Św. powołując się na Mój Płomień Miłości. by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona 2 lutego. 6. którzy przestrzegają regularnie postu wystarczy. Zauważcie ożywienie.w czasie konsekracji wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego. 5. Proszę Ojca Św. . gdy ten post zachowują do godz.. i po Komunii Św. byście się tak zorganizowali i podzielili między siebie nocne czuwanie. zawsze patrzyli w górę!. 12. a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy. poprzez to ofiarowanie wzmaga się .uwalnia 10 biednych dusz z Czyśćca. mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi: „Mój Stół jest niezmiennie zastawiony.. oślepienie szatana wzrasta... . 13. to przyrzekam..uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z czyśćca. aby mógł zadecydować o swym przyszłym losie.. Ja jako gospodarz ofiarowałem wszystko. Patrz wytrwale w Moje oczy. Kościół powszechny znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i temu nie możecie nic zaradzić ziemskimi środkami i wysiłkami. tej miłości. Daję wam nawet siebie samego.3. jak np. Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza. wtedy zadowolę się nawet 5-minutowym czuwaniem każdej osoby).powołując się na Mój Płomień Miłości . w Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. która w was poprzez Moją miłość i poprzez Mnie płonąć będzie. także wówczas. w której w danym tygodniu biorą udział. które przyjmując Moją Boską Wolę współdziałają w Moim stwórczym dziele. tak długo nikt z umierających z jego otoczenia nie zostanie potępiony.. to uwolnią również podczas każdej Mszy Św. świecę dla przypomnienia Mojej Obietnicy. Codzienne ofiarowanie: Matka Boża: „Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski. W czasie udziału w tej Mszy Św. Im gorliwsza jest modlitwa.... 11. 4. Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości obejmuje także konających i dusze w czyśćcu cierpiące! Moja prośba jest. tym większe będzie oślepienie szatana. Jak długo ktokolwiek ...

którzy się do Ciebie uciekamy! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Matko. gdyż jest pogromicielką złych mocy. aby oślepienie szatana powiększyło się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski." Matka Boska prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej modlitwy. kto to posłannictwo do ręki otrzyma. mocą której wy oślepiać będziecie szatana. którzy trzymają się Niepokalanej! Dusza. Każdy. którą kierujecie do Mnie. powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. która poruszy świat. Jednak zwycięstwa szatana są pozorne.: W imię Ojca i Syna. Żyjcie zatem w Mojej łasce. Obidziński tak wspomina Św. przez całkowite Jej oddanie. słuchajcie. który z niespotykaną dotąd siłą atakuje wszystkie Jej dzieła i próbuje niszczyć Jej wezwania do pokuty i nawrócenia. jaką rolę spełnia Ona w naszym życiu. następującą prośbę: Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. że od pierwszej chwili Swego Poczęcia była Ona wolna od grzechu pierworodnego. i Duchowi Świętemu. Maksymilian wspaniale rozumiał Niepokalaną i był mocno przekonany o tym. ratuj nas przez Płomień Miłości Twego Niepokalanego Serca! Na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi. W każdej walce ostateczne zwycięstwo należy do tych. ramię Mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. Przywilej Niepokalanego Poczęcia udzielony przez Trójcę Przenajświętszą Matce Bożej jako pierwszy ze wszystkich przywilejów oznacza. Bo jakże bardzo pragniemy przylgnąć do Tej czystej Istoty. Św. MATKA BOŻA NIEPOKALANA Dnia 11 lutego wspominamy Matkę Najświętszą z Lourdes. które wam daję. z którymi musimy ciągle staczać walkę. (3x) Słowa Matki Bożej: „Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy. a ja jestem Matką dla wszystkich!" 14. Ks. Jan Paweł II we wspomnieniu Matki Bożej z Lourdes. i na wieki wieków. Amen. Idąc za Niepokalaną i trzymając się Jej jak najmocniej.oślepienie szatana. ku której wszystko zmierza i z której wszystko promieniuje". Poprzez nielicznych. Ona uczy nas. której można wszystko powiedzieć. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi. otrzymuje światło do rozpoznania szatana i sposobu walki z nim. to Najświętszy Sakrament. Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości! Moje dzieci. który jest najświętszy z wszystkich sakramentów! Ojciec Św. wspólnie uratujemy świat!" Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy 5 razy znak Krzyża Św. Amen. „Proście Św. Ona odnosi nieustannie zwycięstwo nad szatanem.Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości. Ta Niepokalaność Maryi nas przyciąga. Amen. Pomóżcie mi! . że poprzez pokorę odnosimy zwycięstwo nad mocami ciemności. jeżeli je dobrze użyjecie . i Ducha Świętego. Józefa. wierne odmawianie Różańca Św.a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać spowodują w następstwie poprawę wielu dusz. i naśladowanie Jej cnót. Maksymiliana: . który jest najważniejszy. że to centrum w naszym życiu. całkowicie zaufać i oddać się bezgranicznie. Bernardecie i oznajmiła jej: „Jam jest Niepokalane Poczęcie". To jest właśnie ta modlitwa. która objawiła się Św. teraz i zawsze. Nie mogę go już prawie powstrzymać. jesteśmy pewni całkowitego zwycięstwa. proś za nami. Ta najpokorniejsza uczy nas. Zamiast Ojcze nasz: Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi. powiedział takie słowa: „Sercem Lourdes jest Eucharystia. poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski. jak była na początku.

. Ojcze nasz.. Ducha Świętego o wdzięczność za łaski otrzymane za wstawiennictwem Jego Przeczystej Oblubienicy..„W czasie wolnym od kazań i spowiedzi udawał się on zawsze do kościoła na kwadransową adorację Najświętszego Sakramentu. Syna Bożego o uczucie wielkiej ufności w nieskończoną dobroć Jego Matki...... dzieci drogie!" Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej (ułożył Św.... Jan Berchamans TJ) I. My zaś wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić mamy.. abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała.. 3. 3. Ojcze nasz.przecudnego świetlanego celu . Niech będzie błogosławione. (1 x) Objaśnienie: Koronka ta składa się z trzech „Ojcze nasz" i z dwunastu „Zdrowaś"..Jakże gorące były jego przemówienia po takiej adoracji!.. W trzech seriach „Zdrowaś " uwielbiał cnoty NMP: 1.. Użyj także... mnie całego bez żadnego zastrzeżenia... do dokonania tego... Do braci profesorów mówił .. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie NMP Ojcze nasz... (1 x) Zdrowaś Maryjo. i z całym mym życiem. Adorując Najświętszy Sakrament często kierował wzrok na figurkę Niepokalanej i obraz Serca Jezusowego nad tabernakulum. (4 x) Chwała Ojcu. czystość. męstwo i ubóstwo. której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. względem Boga: Jej wiarę..Strach myśleć. (4 x) Chwała Ojcu. nieba i ziemi Królowo.. do ofensywy. Nawet gdy lało jak z cebra.. śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba. abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach. (1 x) Zdrowaś Maryjo. niegodny grzesznik.. 2. 2. nie opuszczał swej adoracji. ja. (4 x) Chwała Ojcu. (1 x) Zdrowaś Maryjo. Do ataku więc.. względem bliźnich: Jej miłość.. a przez Nią dla Najsłodszego Serca Jezusowego i to jak najprędzej!!!. Więc wysiłku dużego i poświęcenia potrzeba. Akt poświęcenia się Niepokalanej (Ułożony przez Św. . miłosierdzie i skromność. Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Jan prosił kolejno: 1. by jak najprędzej do celu naszego zdążać.. Na przeszło dwa miliardy dusz tylko nikła cząstka wielbi i czci Niepokalaną i służy Jej. Maksymiliana Marię Kolbego) O Niepokalana. Po każdym „ Ojcze nasz " Św. rzucam się do stóp Twoich koronie błagając.....zdobycia całego świata dla Niepokalanej. ufność dziecięcą. Niech będzie błogosławione.. (1 x) III. względem siebie: Jej pokorę. jeżeli zechcesz. posłuszeństwo. miłość i pobożność wraz z poddaniem się woli Boga. co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją".. . (1 x) II. a w ten sposób do . jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie". Boga Ojca o uczucie głębokiej czci do NMP. Ty.

albowiem gdzie Ty wejdziesz. Modlitwa Św. Pieśń Maryjna. co gotowi są dla Twej miłości na wszystko. przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Zdrowaś Maryja! 4. co Bóg może swą Wszechmocnością. tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie. nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Pani Niepokalana. i miłować coraz bardziej goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego Imienia. Bernard. którzy się do Ciebie uciekamy (7x). * Módl się za nami. cierpienia i nawet ofiarę z życia. wiem. przyjmij moje błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. W imię Ojca. daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. * Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Modlitwy na każdy dzień nowenny Zdrowaś Maryjo (7x) do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny oraz: O Maryjo bez grzechu poczęta. którzy się do Ciebie uciekamy. 3.kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej . co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą. w obliczu Pana. Inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta. . Jeszcze innym wydaje się. Proszę Cię gorąco. nieba i ziemi Królowo. byś stała się Królową wszystkich serc. którym szatan. Amen. * Jak wśród gwiazd zorza. Maryja może Swoimi prośbami. K. że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. 1. upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi. a Ojca w Niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi? Amen. uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję. jest to Wszechmoc błagająca. Owszem. święta Dziewico. módl się za nami. Zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów. kim Ty jesteś. o Pani. i to jak najprędzej.. Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza. abyś była tak dobra i powiedziała mi . módl się za nami. W. Maksymiliana o Królowanie Maryi O Niepokalana. Kiedyż. I daj mi pomoc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.bez granic. Wielu kocha. Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes (29 listopada-7 grudnia) Maryja jako Matka Boga ma niezmierną władzę w Niebie. Módlmy się: Boże. ale ponieważ kocham Cię bardzo. i jak najprędzej. jak się wyraża Św. * Jak pośród kwiatów wonna lilija. Modlitwy na każdy dzień nowenny Dzień I. Niepokalana. na przykład: Zdrowaś Maryjo. Maryjo. miłuje. A są i tacy. Amen.jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. Tyś Przenajświętsza. (3x) 2. by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznawało i coraz goręcej miłowało. ale jakże mało jest takich. przeto ośmielam się prosić Ciebie. Inni ugrzęźli w moralnym błocie.. i pragnę powiedzieć też innym duszom. co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił. Przez Chrystusa Pana naszego. zakrólujesz w sercach wszystkich i każdego z osobna? Kiedyż wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę. że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie. prace. nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan.

którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Pani. przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna. nie potępiajcie. gwiazdo porankowa. K. od obmowy i oszczerstw. na pomoc świata śpiesz się. a tymczasem we mnie tyle nieszczerości i pozy. * Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Maryjo Niepokalana. wargi nasze. wysłuchaj modlitwy nasze. Zachowaj mnie. Ciebie monarcha wieczny od wieków swojemu * Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu. i ninie. Dzień V. . Amen. Maryjo Niepokalana. * I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu. W. ileż razy wykraczałem przeciwko przykazaniom Bożym? Naucz mnie. K. Dzień VIII. Synowi Jego przedwiecznemu. Przybądź nam. * Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Ty przebaczyłaś wszystkim. Amen. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. nie (Mt 5. W. czyli prosta. Amen. dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste. pełna łaski. szczera. 34). Maryjo Niepokalana. Maryjo Niepokalana. a ja. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Amen. tak. Matko. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Jutrznia Zacznijcie. Maryjo Niepokalana. nie. pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21. Spraw. które ranią serca bliźnich. Uproś nam łaskę. * A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Zawitaj. Twój Syn uczył: Uważajcie na siebie. Amen. Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie. by wezwanie Twojego Imienia pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości. proszę. Matko. Amen. Dzień VII. Dzień IV. Amen. zawsze wierna byłaś w wypełnianiu woli Bożej. Maryjo Niepokalana. Dzień VI. a nie będziecie potępieni (Łk 6. miłościwa Pani. * Witaj. Pani świata. naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i brata na ziemi. aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami narodu polskiego. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. oto już zbliża się Twoje święto. Chwała Ojcu. Naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Miłość Boża dała nam Ciebie. poszanowania woli Twego Syna. Dzień IX.Maryjo Niepokalana. aby Serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten dar wielki. Syn Twój powiedział: Niech wasza mowa będzie: tak. * Pani. wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu Swoim. Dzień II. ku pomocy. * I powietrza. a Ciebie prosimy. Amen. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. Amen. chwalić Pannę świętą. Uproś mi łaskę prostoty i prawdy. niebieska Królowo. prześliczna światłości. 37). Jak była na początku i zawsze. a nie będziecie sądzeni. Hymn Zawitaj. sławię Twoje Niepokalane Poczęcie. * Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. zbaw od złości. 37). Maryjo Niepokalana. On mówił: Nie sądźcie. Maryjo Niepokalana. aby pycha nie zatruwała mej duszy. i wody stworzył przeźroczyste. Panno nad panny. Dzień III.

K. Amen. Błogosławmy Panu. o Panno. świątynio Boga w Trójcy jedynego. * Tęczo. Królowo. * O palmo cierpliwości. Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tyś krzak Mojżeszów. któregoś Ty. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Pani. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym. wejrzyj na nas. Bramo rajska zamknięta.. Bogu chwała. co niechaj da Ten. Arko przymierza. K. Bóg na wieki wieków. o cedrze czystości! Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. abyśmy. wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. W.. * Nowa gwiazdo z Jakuba. I tron mój w słupie obłoku. Który Ciebie za Matkę obierając sobie * Chciał. Ogromna czartu jesteś. * Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. (jak na jutrznię). Ja mieszkam na wysokościach. Hymn Witaj. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. niż zrodzona. Seksta Przybądź nam. runo Gedeona. W. i uproś nam u Twego ukochanego Syna odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Przystało. Pryma Przybądź nam. K. aby Cię Syn tak zacny od winy * Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.. * Tyś raj aniołów. . wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. miłościwa. * Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. wysłuchaj modlitwy nasze.. * Tyś różdżka Aronowa. K. miłościwa. i Pani świata. Pani. wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. miłościwa. by przywara grzechu nie postała w Tobie. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. śliczny kwiat rodząca. Módlmy się: Święta Maryjo.. (jak na jutrznię). Tyś nad aniołami. łaskawym okiem miłosierdzia Twego.Módlmy się: Święta Maryjo. W. * Pierwej święta w żywocie matki. Hymn Zawitaj. Tyś Matką wszech żyjących. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny. W. wysłuchaj modlitwy nasze.. ogrodzie wdzięczności. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona. Królowo niebieska. porodziła. Hymn Witaj. pałac wstydu panieńskiego! Pociecho utrapionych. W. tronie Salomona. Módlmy się: Święta Maryjo. W. W. którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym Sercem rozpamiętywamy.. Tyś jest Świętych drzwiami. Pani. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Panno mądra. Pani nasza. (jak na jutrznię). Syn Twój.. Amen. Boskim ogniem gorejąca. K. (jak na jutrznię). K.. w szyku obóz silny. Tercja Przybądź nam. Królowo.. * Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. domie poświęcony. a Pan nasz Jezus Chrystus. * Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.

* W poczęciu swym. Pani. K. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. O mężna białogłowo.Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. Nieszpory Przybądź nam miłościwa. Przybądź nam.. (jak na jutrznię). Kompleta Niech nas Syn Twój. wysłuchaj modlitwy nasze.. Jak lilia między cierniem. K. Niepokalana. Módlmy się: Święta Maryjo. miasto ucieczki. wysłuchaj modlitwy nasze. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła. K.. * Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. Hymn Witaj. basztami i bronią wzmocniona. Judyt wojująca. Pani łaskawości. Królowo. W. Królowo. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.. W. Hymn Witaj. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje. Hymn Witaj. wysłuchaj modlitwy nasze.. niemocnych zdrowie w Twej obronie. K. Wszystka piękna jesteś. K. * Niewiele od aniołów jest on umniejszony. nadziejo grzeszących.. W. aby wschodziła światłość nieustająca! W. O Rodzicielko łaski.. Królowo. * Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie. K. wypełniona. Jam sprawiła na niebie. Ofiarowanie Godzinek ... do siebie nawróci * A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony. Pani. * Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.. Królowo. o Maryjo. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. Módlmy się: Święta Maryjo. * Wszelkąś łaską. czystsza niźli aniołowie.. K. W. Módlmy się: Święta Maryjo. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się: Święta Maryjo. o porcie tonących! Bramo rajska. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała. Pani. jedyna Panno. W. Imię Twoje. świeci człowiekowi. jak złota zorza światłem sieje. W. o Pani. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pani. światło z Gabaon. Jako olej wylany. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi.. * O jasna gwiazdo morska. Słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie. * Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. wieżo utwierdzona * Dawidowa. * Gwiazdami uwieńczona. Nona Przybądź nam miłościwa. * Piękna.. jak w pełni księżyc. (jak na jutrznię). przyjaciółko moja. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. K. coś zwycięstwo dało. wysłuchaj modlitwy nasze. * Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.. Matko szlachetna w panieńskiej czystości. * Od niewoli okrutnej lud twój ratująca.

pocieszaj strapionych. niepokalanaś była. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. o Matko moja! pomnij żem Twój. o Przeczysta Dziewico. W poczęciu Swoim. Matko Boża i Matko nasza. Niepokalana Maryjo. wysłuchaj modlitwy nasze. W. niech wszyscy doznają Twego wsparcia. Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas. święta Panno i Matko miłościwa. Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego. W. Święta Dziewico Maryjo. który z Tobą w jedności z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. strzeż mnie i broń jako rzecz i własność swoją. módl się za nami. Rodzicielko Jezusa. ani uczynkowej winy skaza nie postała. broń nas od najazdów nieprzyjacielskich. a przybądź przy skonaniu w potrzebie. Pana naszego. Panno Święta. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.Z pokłonem. któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi Twemu mieszkanie zgotował. któregoś Syna porodziła. W. Święta Maryjo! Ratuj nędznych. w godzinę śmierci. Amen. a doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. módl się za nami do Ojca. Maryjo! Na ten czas. W. święta Boża Rodzicielko! K. bez grzechu poczęta. cesarzowo świata. Módlmy się: Boże. oczyść serce. królowo niebieska. K. Panie Boże. którzy się do Ciebie uciekamy! Matko Boska z Lourdes. nie opuszczaj nas! O Maryjo. Amen. Tać to różdżka. Panno. wspomagaj słabych. Módl się za nami. którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. módl się za nami! . O Pani moja. Pani. w której ani pierworodnej. Antyfona. K. Amen. Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo. K. wysłuchaj modlitwy nasze. * A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. Twego Syna. Niepokalaną byłaś w Poczęciu swoim. Módl się za nami do Ojca. ciało i duszę moją. Przez Chrystusa. K. ofiarujem Tobie * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował i nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Módlmy się: Daj nam. W Imię Ojca i Syna. przyczyniaj się za duchowieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion Jezus. zachowaj nas od potępienia wiekuistego. Ciebie prosimy. ucieczko i patronko wszystkich grzesznych. cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała. Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. W. Pani. Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości Przez Twoje święte dziewictwo i Niepokalane Poczęcie. a naszego Brata! Niepokalanie Poczęta Dziewico. módl się za ludem. święta Panno i Matko miłościwa. prosimy. i Ducha Świętego. a za przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy. Zakończenie Antyfona. Prosząc. Akty strzeliste Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. przyczyń się za nami do Serca Jezusa. Amen. byś nas zbawienną drogą prowadziła. wstawiaj się za pobożną płcią niewiast. któregoś Syna porodziła za sprawą Ducha Świętego. sługom Twoim. O najłaskawsza Dziewico. abyś przez wstawiennictwo Tej. niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela.

* Módl się za nami. Wielu nawet wtedy radę znajduje. * Niepokalana Maryjo Panienko! * Bez pierworodnej zmazy poczęta. by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. którzy nosić go będą z ufnością". co jak słońce w niebie jaśniejesz * I nam w ciemnościach swych światłem siejesz. * Módl się za nami. Maksymilian tak pisał na temat medalika: „Jej medalik rozdawać. z Ciebie wzięty dla tej przyczyny. Laski szczególnie otrzymają ci. * Święte Twoje Poczęcie. niewinnością niebo radujesz.o tym . Katarzynie Laboure dotycząca „Cudownego Medalika": „Osoby. * Jaśniejące jako słońce. uproś mi u Boga. * Witaj.. módl się za nami. gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. * By serca nasze w cnocie wytrwały. a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Królowo święta! Witaj. święta i poczęta niepokalanie * Maryjo. * Niepokalana! CUDOWNY MEDALIK Obietnica Matki Najświętszej dana Św. by zechcieli go nosić. Rozszerzał on ten medalik wśród katolików i wśród niewierzących. * Niepokalana! Sam Bóg Św. założyciel Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej". śliczna jutrzenko. * Dostojeństwem nad ludzkością całą górujesz. * Witaj. Św. . Gwiazdo zaranna. i poleconymi Tobie. które będą go nosiły. do spowiedzi boją się przyjść. * Żeś się stała i została zawsze bez winy. śliczna lilio. którzy się do Ciebie uciekamy. otrzymają wiele łask. śliczna jutrzenko. cieszyć się będą wyjątkową opieką Matki Bożej". Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik". * Rozpędź te burze. którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi. * W pierwszym. a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. Dalej usłyszała obietnicę: „Osoby. groźne nawały. by zawsze go na szyi nosiły i starszym. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się. Rozszerzajmy „Cudowny Medalik". * Niepokalana! Swą pięknością. którzy się do Ciebie nie uciekają. a Niepokalana prędzej czy później okazuje. które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę. gdzie się tylko da: i dzieciom. * Najjaśniejsza jutrzenko. Dużo jest zła na świecie. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny. ale pamiętajmy. gdyż mając przy sobie Niepokalaną masz wszystko.O Maryjo.kapłan i męczennik. Modlitwa ta jest następująca: „O Maryjo bez grzechu poczęta.. święta. z praktyk religijnych szydzą. A już tym. Panno. momencie. zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają . Propagatorem „Cudownego Medalika" był Św. módl się za nami." Następnie obraz odwrócił się i na jego drugiej stronie siostra Katarzyna Laboure zauważyła literę „M" z małym Krzyżem umieszczonym powyżej. co potrafi. nasze kochanie. co do kościoła nie zaglądają. Maksymilian Maria Kolbe . o Wniebowzięta. z prawd wiary się śmieją. wniebowzięta. to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić. * Niepokalana Maryjo Panienko! * Wspomóż nas biednych. abym ten świat opuścił bez grzechu! Pieśni Gwiazdo zaranna. czysta Panienko. i młodzieży zwłaszcza. gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych. * Tyś przed wieki przejrzana * I za Matkę wybrana * Jezusowi Chrystusowi. wypisany złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta. że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego". któraś przyszła na świat bez zmazy. Królowo święta! Ty.

[Drży szatan. * Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!] (2 x) O Bogarodzico Dziewico. gardzili nieskończoną Miłością. chwiejni co do wyznawanej wiary. * Już Jezus przybliża się k' nam. Nie zaniedbujmy dobra. „Życzę sobie. najdoskonalej zwalczamy zło na całym świecie? Kiedy najdoskonalej damy się Jej prowadzić.] (2 x) GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA „Kiedy więc najprędzej. Od 1947 r. Jeśli ktoś nie może w tym czasie pójść do kościoła.którymi szatan. aby od godziny 1200 do 1300 modlić się w kościele i odmawiać Różaniec Św. * W zwycięski Ty prowadź nas szlak. które możemy wykonać. * Pan idzie na świata siąść tron. N. w których zło tak silnie walczy z wszelkim dobrem. * Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. Maksymilian) Świat jest pełen grzechu. z coraz większą siłą zaraża i opanowuje wielu. Wiemy o tym. Dąży on wszelkimi sposobami do tego. precz smutki. Matka Najświętsza. my naród. * Tchnij siłę w Maryjny ten zew. Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. Dlatego w tych czasach. aby nie żyli według wskazań ewangelii. lud Twój!] (2 x) Już świta.Pieśń Błękitne rozwińmy sztandary. I to jest najważniejsza i jedyna sprawa".Fontanele". że na nasze dusze spływa cały ogrom łask. jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci". * Niech w sercach zagórze znicz wiary. Ref. A. aby ludzie odwracali się od Boga. że osiągną oni życie wieczne w Królestwie Niebieskim przez całą wieczność wychwalając Boga. już grają pobudki. gdyż właśnie poprzez modlitwę różańcową pod sztandarem Niepokalanej jego niszczycielska działalność w duszach zostanie zakończona.. aby się ludzie nie modlili. słabi duchowo. ujęte w książce ks. ojciec kłamstwa. aby ratować swoje zagubione dzieci przed wiecznym potępieniem. aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata". Jak posłuszne. aby byli podzieleni. * Z otwartą stajemy przyłbicą. Ale przede wszystkim zależy szatanowi na tym. * Żyj święta radości. słoneczność rozlewa się w krąg. Mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie. Spod znaku Maryi rycerski my huf. Pan idzie. nieufni Bogu Miłosiernemu. aby przekazać jej swoje orędzie. „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Chodzi o to.trzymajmy się Niepokalanej i bądźmy Jej wierni. Ref. gdzie się znajduje. okazujemy miłosierdzie. * Błogosław nam Chryste na bój. Ratując naszych zagubionych braci przyczyniamy się do tego. [A gdy nam tchu będzie i mocy już brak. Pan. MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA . przychodzi nam z pomocą. wysuwa się berło mu z rąk. Będą masowe nawrócenia. nienawiści i niepokoju . wśród burzy i słot. Siać miłość będziemy. Nie lekceważmy próśb Matki Najświętszej. * Pan idzie i pierzcha w cień kłam. [Stajemy jak ojce.. * I serca Ci niesiem i krew.Weigla „Maria Rosa Mistyka. to może modlić się tam. by służyć Ci znów. wierne dzieci . to można w tym czasie uczestniczyć we Mszy Św. Jeśli jest możliwość. (Św. aby nie byli złączeni z Kościołem Św. Montichiari . * I gromka niech ozwie się pieśń. * My Polska. które mobilizują nas do modlitwy i pokuty realizujemy przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zamieszczamy poniżej życzenia i obietnice Matki Bożej dotyczące godziny łaski dla całego świata.. Matka Boża objawia się pielęgniarce Pierinie Gilli w miasteczku Montichiari we Włoszech. że wypełniając Jej życzenia. a szczególnie aby nie odmawiali Różańca Św. Ref. * Do nieba pokieruj nasz lot.

Bernarda: Pomnij. Amen. Zdrowaś Maryjo. której Serce nieustannie tą miłością pała. kto się do Ciebie ucieka. Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Przez Chrystusa Pana naszego... abyś opuściła tego. żeś mnie opieką swą dotychczas osłaniała i tejże świętej łasce miłosierdzia Twego na wieki się powierzam. w modłach naszych błagamy. racz nie gardzić słowami moimi. Matko miłosierdzia.. Uproś nam dla miłości Syna Twego dar wytrwania w pobożności i innych cnotach zbawiennych oraz łaski. lasach. Amen. odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem w godzinę śmierci.. K... ocuć nas z uśpienia obojętności i zachęć do doskonalenia się w życiu chrześcijańskim. spraw łaskawie. Dzień I Zdrowaś Maryjo. Amen. wspomagaj nas! Zamiast Chwała Ojcu: Królowo Polski. że nigdy nie słyszano. o Panno nad pannami i Matko. Dzień II Zdrowaś Maryjo. Amen. Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił. O Maryjo. najpierwsza po Bogu. W.. o które Cię. któryś dla obrony Narodu Polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył oraz Jej Św. Najświętsza Boga Rodzico. Ucieczko i Nadziejo grzeszników. O Matko Słowa. módl się za nami! Na zakończenie: Pod Twoją obronę. Chwała Ojcu. przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. do Ciebie przychodzę. Ojcze nasz.. Albo drugie wezwanie: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. Twej pomocy przyzywa. zmiłuj się nad nami! Zamiast Zdrowaś Maryjo mówi się: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.. Modlitwa Sw. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Najświętszej Maryi Panny. odmawiało ją tysiące Polaków w schronach. biegnę. do Ciebie.. Zamiast Ojcze nasz mówi się: Boże nieskończonego miłosierdzia. abyśmy taką obroną wsparci. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże. Ciebie o przyczynę prosi. Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością i pokorą... walcząc za życia. ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.(Uroczystość NMP Królowej Polski obchodzimy 3 maja) Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej Koronka ta w czasie ostatniej wojny bardzo była rozpowszechniona. Na początku mówi się modlitwę Św. o najdobrotliwsza Panno Maryjo itd. Matko Miłości świętej. . Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie Modlitwa przed rozpoczęciem nowenny Bądź pozdrowiona. ratuj nas. a nawet w obozach koncentracyjnych. Panno. Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z 5 dziesiątków. Tą ufnością ożywiony. wejrzyj litościwie na oziębłość naszą ku Tobie.

która wielokrotnie pocieszałaś strapionych.. O Maryjo. którymi obraziliśmy majestat Boży. wzbudź w sercach naszych niezłomną nadzieję w spełnienie wszystkich obietnic Bożych. Amen.. Ucieczko i Nadziejo nasza. Amen. uczuć i czynów naszych i bądź nam obroną i tarczą przeciw słabościom i ułomnościom ducha naszego. dozwól nam uczynić im zadość w tym życiu... wielkich rzeczy dokonać zdołali. O Maryjo. jakieś zniosła podczas Męki Syna Twojego. będącą w naszej mocy. Amen. niechaj przyświeca nam w ciemnościach drogi. Jakkolwiek niegodni jesteśmy Twej opieki. Amen.. troskach tego życia. uciekających się pod Twoją obronę. bądź nam ratunkiem. którą przebyć musimy.... O Maryjo Najświętsza. w co Bóg przez Kościół swój wierzyć nam zaleca. Dzień VII Zdrowaś Maryjo. którym ożywieni. abyśmy chętnym sercem dzielili się z uboższymi i nieśli im pomoc wszelaką. Amen. Uproś. Wyjednaj nam łaskę dokładnego zrozumienia woli najwyższej i zupełnego jej posłuszeństwa. błogosławiona od początku wieków! Wyjednaj nam łaskę niewzruszonej wiary we wszystko.. abyśmy wiarę naszą przykładem całego życia stwierdzali. wyjednaj nam prawdziwą miłość bliźnich naszych.O Maryjo. Która w ciągu życia Twego na ziemi okazywałaś miłość dla otaczających Ciebie. a od wszelkiej wątpliwości i nieposłuszeństwa prawom Bożym dalecy. Która wspomagasz wiernych we wszystkich potrzebach. przez niewzruszone Twoje posłuszeństwo prawom Bożym. otrzymali wiekuiste życie i wielbili Cię w nim wraz z Bogiem Ojcem Wszechmogącym w Trójcy Świętej jedynym. aby dojść do szczęśliwego kresu w Królestwie Syna Twego. Błagamy Cię o to przez miłosierdzie Twoje. przewyższające nieskończenie wszelką nędzę i niedolę ludzką. strzeż po wszystkie dni życia naszych myśli. Dozwól. podporą i pociechą we wszystkich strapieniach naszych i wyjednaj nam w nich łaskę świętej cierpliwości. Dzień III Zdrowaś Maryjo. O Pani i Matko nasza. O Maryjo Najświętsza. chrześcijańskiego miłosierdzia. jak . które wielbić pragniemy na wieki wieków. Uproś nam ducha prawdziwego. maluczcy i nieudolni. O Maryjo. Którą uwielbiamy i uwielbiać pragniemy w wieczności. Okaż przeto miłosierdzie Twe nad nami dla niezmiernej litości Przenajświętszego Serca Twego. a żałować za nie w każdej chwili tak. Niechaj za przyczyną Twoją będzie ona nam tarczą w walkach. Dzień VI Zdrowaś Maryjo. przez Niepokalaną czystość Twoją. Wszak nie daremno Cię nazwano „Ucieczką grzeszników". nie odmawiaj jej dzisiaj błaganiom naszym.. Dzień VIII Zdrowaś Maryjo. oddalaj od serc naszych wszelkie pokusy do złego. obudź w sercach naszych żal i skruchę prawdziwą za wszelkie przewinienia. O Maryjo.. wysłuchaj wołania nasze i przez cierpienia. Najświętsza Pani nasza i Obronicielko od wieków za przyczyną Której tyle łask doznaliśmy. Dzień V Zdrowaś Maryjo.. burzach. Dzień IV Zdrowaś Maryjo.

przyszedł czas. niczym Cię nie obrażali i przeciw najświętszemu Imieniowi Twemu żadnego się ubliżenia nie dopuścili. jak w godzinę śmierci.. ach. Matko. Dzień IX Zdrowaś Maryjo.. * Pokłon dajmy Maryi. * Daruj nasze przewinienia. * Maryję wychwalają. * Tyłeś. * Kto Ciebie ma. Amen. Gdy ptaszkowie śpiewają. I my też zgromadzeni. O Święta Maryjo. * Niech rozwija się wspaniały. Maryjo. * Czyste serce Bożej Matce * Darujmy. iż byśmy w służbie Twojej wiernie do śmierci wytrwali. * (Kalwaryjska) Częstochowska Maryjo. Matko Boża! Bardzo jesteśmy niegodni miłosierdzia Twego. Maryjo. Bóg wtedy przebacza. (3 x) Gwiazdo śliczna. ach. śpiewają. abyśmy z nich rozwiązani. Maryjo. głos ich ośmielony wzywa Twego Imienia. chwalić Ciebie mogli w niebie na wieki wieków. przyjmij wszakże łaskawie błagania nasze i spraw.żałować będziemy w śmierci godzinie. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp Twoich .. Amen. * Ty za nami przemów słowo.. * Przyszedł czas. a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. Gdyś pod Krzyżem Syna stała. o Matko wołamy z ufnością do Ciebie: O Maryjo. Słyszeliśmy wdzięczny głos. Maryjo! * Ty za nami przemów słowo. * Który żyje dla Twej chwały. raduje. * Jestem przy Tobie pamiętam. Maryjo. * Uproś łaskę przebaczenia. ten się Tobą * Raduje. O przedrogi klejnocie. * Maryjo. Maryjo! * Przez Twego Syna cierpienia. Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę. * Twe Królestwo weź w porękę. Maryjo! * Miej w opiece naród cały. wycierpiała. Z dawna Polski Tyś Królową. a Ty nadziejo dusz. * Słowiczkowie wdzięcznym głosem * Śpiewają. Z dawna Polski Tyś Królową. * Do Ciebie się uciekamy. ach. Pieśni (Apel Jasnogórski) Maryjo Królowo Polski. wspomóż nas! (10 x) Na zakończenie: Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo . Maryjo. grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie. * Maryjo! MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy obchodzimy 27 czerwca) Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy O Matko Pomocy Nieustającej. darujmy. * O Maryjo. a przez to zjednali sobie opiekę Twoją zarówno w życiu. ach. Ty Maryjo zawsze miłosierna wstawisz się za biednym grzesznikiem. * Jestem przy Tobie pamiętam. * Maryjo Królowo Polski. na tym świecie. wysłuchaj głosu duszy błagającej. Moje dzieci. czuwam. gdy Bóg zagniewany. * Jak Maryja woła nas: * Pójdźcie do Mnie. * Niewytrwałym skracaj mękę. Modlitwa O Matko Nieustającej Pomocy. które już tracą nadzieję. o Maryjo wspomóż nas w potrzebie. wspaniała. Obmyj w zdroju łez pokutnych wszelkie złe czyny i niedoskonałości nasze.

Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali. źródło nieustającej pomocy. Przyjmij mnie. Twego Boskiego Syna. co do mnie należy lub mnie się tyczy. koisz rany. O Matko. a nade wszystko w ostatnim niebezpieczeństwie przy śmierci. sąd. zmiłuj się nad nami! Chryste. że Ty mnie więcej miłujesz niż ja siebie. bez grzechu pierworodnego poczęta. Wszystkie złamane serca.swe łzy i cierpienia. zmiłuj się nad nami. aby głosił Twoje wzniosłe zalety i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie. Synu Odkupicielu świata Boże. na którą zasługujesz. wdzięczność i uwielbienie naszej tak dobrej Matce! O Najświętsza Panno Maryjo. Abyśmy Jezusa. O Matko Nieustającej Pomocy. najwyższe Dobro. Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Panie. Abyśmy często na śmierć. całym sercem nienawidzili. ofiarując Ci serce moje. W chorobie i cierpieniach. weź mnie pod Swoją obronę i wspomagaj mnie we wszystkich potrzebach duchownych. Najświętsza Panno. Sakramenty często i godnie przyjmowali. ażebym mógł w tym życiu wiernie Ci służyć. módl się za nami! O Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy. módl się za nami. zmiłuj się nad nami! Panie. Amen. z całego serca miłowali. wiem. aby miał wciąż przytomną miłość. Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali. ofiaruję Ci język mój. bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją. Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali. aby Ciebie po Bogu nade wszystko miłowało. któraś dla powiększenia mej ufności pragnęła być nazwaną Matką Nieustającej Pomocy. Duchu Święty Boże. Abyśmy Św. dopomagaj mi w mej słabości. we wszystkim naśladowali. przeto obieram Cię za Panią i Pośredniczkę wszystkiego. wszystkie śmiertelne troski i obawy lecz Ty. o Królowo wielka. do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich. Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy O Maryjo. Oto ja korzę się przed tronem Twoim i uznaję się niegodnym. Abyśmy grzech. Miłość więc. miłować i dzięki Ci składać. Abyśmy ku Tobie. boleści. wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie. otaczaj nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony. jako największe zło. która jesteś pociechą nieszczęśliwych. tak że możesz rozporządzać moją osobą i własnością jak Ci się podoba. abym do zastępów szczęśliwych sług Twoich był policzonym. Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali. Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali. niebo i piekło pamiętali. Święta Boża Rodzicielko. Maryjo. Matko Nieustającej Pomocy. Święta Maryjo. Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i do wszystkich życzliwością pałali. z nieba Boże. pewną ucieczką grzeszników. Najświętsza Panno. a w życiu przyszłym wiecznie Cię chwalić. czystą i gorącą miłością pałali. Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali. Abyśmy Boga. ofiaruję Ci więc rozum mój. My grzeszni do Ciebie wołamy. Błogosław mi Matko Twoim wstawieniem się wszechwładnym. Pragnę jednak uczestniczyć w błogich skutkach Twego Miłosierdzia. We wszystkich ciała i duszy potrzebach. Ty słuchasz jęków. . W nędzy i ubóstwie. zmiłuj się nad nami! Ojcze.

SS. Redemptoryści. Mateusza.W prześladowaniu i opuszczeniu. przez Pana naszego. który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży. W walce z namiętnościami cielesnymi. Błagania. Chryste usłysz nas. Kiedy oczy się zaćmią i serce stygnąć będzie. Kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym. Módlmy się: Boże. Mateusza ku czci publicznej. o Maryjo! Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą. W. udzielać nam będzie. W roku 1499 przewieziono go do Rzymu i wystawiono w kościele św. przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni. płacząc. W czasie wojny i zaraźliwej choroby. Módl się za nami. wysłuchaj nas. Kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią. Na zarządzenie Ojca św. Chryste. który gładzisz grzechy świata. W kościele Św. Modlitwa rzymska I . Pochodzi on z wyspy Krety z XII wieku. mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego Majestatu w niebie. a zamiast aktów błagalnych litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. święta Boża Rodzicielko. zmiłuj się nad nami. Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży. Panie. Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą. Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napawać nas będzie. wysłuchaj nas. W pokusach świata zdradliwego. Amen. Kiedy w płomieniach czyśćca cierpieć i za obliczem Boskim tęsknić będziemy. Panie. W krzyżach i wszelkim utrapieniu. W czasie pokus ducha piekielnego. nowenna do Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy są zawarte w książce "Spiesz o pomoc do Matki ". W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu. szczególnej wybranej łaski Krótki rys historyczny Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie jest czymś nowym. przez parę wieków był tam czczony i za cudowny uważany. Kiedy kapłan ostatnich Sakramentów Św. Alfonsa w Rzymie znajduje się cudowny obraz MBN Pomocy znany dziś i czczony na całym świecie. przepuść nam. Alfonsa. Kraków. z ufnością do Niej się uciekając. Piusa IX obraz MBN Pomocy przeniesiono do tego kościoła. któryś nam Matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na ziemi przeznaczyć raczył. Także tutaj doznawał on wielkiej czci i wiele wielkich cudów przy nim się działo. który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży. Baranku Boży. a w jakiś czas potem wybudowano na tymże miejscu inny pod wezwaniem św. Wspomagaj nas. Wizytki. użycz nam tej łaski. znana jest już prawie na całym świecie. a opiekunami jego zostali 00. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY czyli Najpewniejszy sposób wypraszania sobie u Matki Bożej. Jezusa Chrystusa. abyśmy we wszystkich potrzebach duszy. Kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść. K. Uwaga: odmawiając w maju modlitwy o pokój na świecie i jedność w Kościele można zamiast nowenny odmówić wezwania. W niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości. Pod koniec XVIII wieku zburzono kościół św. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. pewnej. za nas się modlić będą.

/ Ty wiesz. abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. o Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze! Za pocieszonych w strapieniu. Za biednych i potrzebujących. Wszechmocy błagająca. / której tak bardzo pragnę i potrzebuję. / o którą w tej nowennie pokornie proszę. abyś im łzy otarła. Wielka Matko Boża.. Matko świętej wytrwałości. abyś im Matką była. Za ocalonych z rozpaczy. / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko. o Matko. . Za płaczących. / Tenże Syn Twój umierając / dał nam Ciebie za Matkę. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. /jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie / udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. / Czyż więc nie będziesz dla nas. Wspólne błagania Za chorych. Za litość nam okazaną. abyś ich pocieszyła. abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. /Nie liczę na moje zasługi. / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. Za sieroty i opuszczonych. o Maryjo usłysz błagania nasze! Za strapionych. na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. abyś ich uzdrowiła. Za kuszonych. pomagaj nam nieustannie.. / błagam najgoręcej. Za wyzwolonych z mocy grzechu. / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. że skarby te zostały złożone w Twoje ręce. Wspólne podziękowania Za uzdrowionych z choroby. abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. / która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona. pomagaj nam nieustannie Matko nasza najlepsza. Za grzeszników. /jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy. Pośredniczko nasza u Boga. Tronie Miłosierdzia Bożego.O Matko Nieustającej Pomocy / z największą ufnością przychodzę dzisiaj / przed Twój święty obraz. Za dobroć Twą niezrównaną. abyś ich w dobrym podtrzymywała. Amen. Za wysłuchanych w błaganiu. Wspólne prośby do MBNP O Maryjo. abyś ich wspomagała. Matko Nieustającej Pomocy. / byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę. / przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna. Szafarko łask wszelkich. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. / Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. /ani na moje dobre uczynki. / aby błagać o pomoc Twoją. /Tyś patrzyła. Za miłość Twą macierzyńską. / Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę. Za upadających. Za błądzących. / abyś je nam rozdzielała. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy / wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego / wylaną dla dusz zbawienia. wspomnij na boleści /jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało / i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami. / którzy żyją z dala od Boga. za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. jakżebym i ja chciał trzymać się silnie / moimi niegodnymi rękami / Twojej potężnej prawicy. gdy Je przyciskasz do serca. Cudowna Lekarko w chorobach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Umocnienie słabych. abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając. / Obecna godzina jest Twoją godziną.: Tyś naszą ucieczką o Pani! Odp. /spiesz co prędzej z pomocą . / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obrazem / proszę za całym Kościołem św. Amen. Amen. Ucieczko uciśnionych. Modlitwa rzymska II O Matko Nieustającej Pomocy / pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko / tak jak je przedstawia Twój cudowny obraz / w chwili. Patronko misji świętych. Wez. Mistrzyni życia duchowego. Pani naszych losów. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników / zwłaszcza w naszej parafii żyjących. /Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących / popatrz jak ciężkie są nasze czasy. / Więc okaż nam się Matką. pozwól prosimy. lecz za braćmi i siostrami moimi. Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję. której przesławny obraz czcią otaczamy. Matko Nieustającej Pomocy / wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami / i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.Poręko naszego zbawienia. Żywicielko głodnych. zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Opatrzności ubogich.: Pomocą w ucisku i smutku! Módlmy się: Panie Jezu Chryste. Wychowawczyni powołań kapłańskich. / O Maryjo. ani dobroci. Obrono nasza na Sądzie. Pogromczyni mocy piekielnych. Opiekunko rodzin. / i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa / ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. Nadziejo zrozpaczonych. Zbawienie umierających. Strażniczko czystości. Wybawicielko z czyśćca. Ratunku ginących grzeszników. / O tak. Czuła Matko sierot. Przewodniczko pewna do nieba. Kotwico naszej nadziei. / Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? / Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. /Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego / wraz z zasługami Twoich boleści / i wspieraj mnie w mym pragnieniu / pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa / przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy / nie proszę za sobą.

/ Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. / Matko. / Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką / a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Amen PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Do Ciebie Matko Szafarko Łask . Amen. broń od rozpaczy. / cierpię wiele i cierpię już długo. / Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich.Spoglądnij na nas przez obraz on Pomocy Nieustającej. ratuj nas nieustannie. bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość / a raczej. / przywróć mi zdrowie. Składam dzięki Bogu. jakiej ufności.Daleki duszy cierpiącej. Chcę wymawiać Je z miłością. / Jesteś Matką Najlepszą.. . Antyfona kościelna Święta Maryjo. módl się za ludem. pocieszaj płaczących. / daj siłę. / aby nam to drogie życie zachował.. / aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie / na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. ilekroć Cię zawezwę. oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. albowiem we wszystkich potrzebach jakie mi się zdarzają nie chcę nigdy zaprzestać wzywać Ciebie i powtarzać: o Maryjo. aby odtąd Imię Twoje było oddechem mej duszy.Twa dobroć świeci nad słońca blask. . / wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę. że ulżysz łzom. . za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. aby miłość ku Tobie przypomniała mi bez ustanku. / Nie odmawiaj mi tej łaski. abym zawsze wzywał Twego najpotężniejszego Imienia. . / inaczej postanowił. / Daj mu cierpliwość. / Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. tak potężne. którego wola rządzi światem. Ty jesteś tak potężna. iż powinienem ustawicznie powtarzać: O Matko Nieustającej Pomocy. nie zwlekaj przybyć mi z pomocą. pragnę. O Maryjo przeczysta. na samą myśl o tobie. / W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. . pragniesz nas uratować. / Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja / a ich miejsce zajmuje zgryzota. /Twój Boski Syn. spraw. (z Brewiarza) Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Udziel Mi tej łaski.Pociąga słodycz z nich Twoja.W cierpienia czas pomocą darz. O Pani moja. ból i smutek. wstawiaj się za duchowieństwem. jakiej pociechy doznaje dusza moja na samo wezwanie Ciebie. Twe lica jakże łaskawe są.I nieustannie ratuj nas! Gdy Twojej chwały niebieski tron . spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym. Gdyby jednak Bóg. / Poleć Mu także chorego.Nadzieją Tyś nam jedyną.W cierpienia czas. bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen. możesz nas pocieszyć. Amen.W cierpienia czas. / Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego / już i modlić się nie mogę. .Błagalne pienia wciąż płyną. którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. którego na ręku trzymasz. Niech wsparcia twego doznają wszyscy. że dla dobra mego dał Ci Imię tak miłe.. . / Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Maryjo najsłodsza. / Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy. Lecz zadowolę się samym wzywaniem Twego Imienia.Ufamy mocno. / Nic mi ulgi nie przynosi. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. / chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. -I wsparciem staniesz się w znojach. podnoś przygnębionych. gdyż Imię Twoje jest naszą obroną za życia i rękojmią zbawienia przy śmierci.. Modlitwa w chorobie Matko Boska Nieustającej Pomocy. / Proś przeto Jezusa. o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia. Modlitwa za chorego Matko Boska Nieustającej Pomocy. . / wysłuchuje każdą Twoją prośbę. . o Maryjo! Jakiej siły. .Swoją w tej naszej potrzebie. jakiej słodyczy.

Ułuda myśl nam zamącą. ...Maryjo ratuj.. ..Nie może! Otocz pomocą..Matko Pomocy Nieustającej.Maryjo ratuj. . W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku Matka Najświętsza podała Szymonowi Stock Szkaplerz Św. .Na Ciebie wspomnieć nasza nadziejo.Litosną dłonią grzesznika chwyć. daj umrzeć w objęciach Waszych.. pociesz nas. Nieustającej Matko Pomocy. i pomaga we wszystkich potrzebach. wzywamy Twej. . którzy zachowani będą do narodów (.Z obrazu tego. I będą głosili chwałę moją narodom. .Nieustającej Pomocy.Gromnicę światłem płonącą. .. wybiel je w skrusze. .Daj żyć.Tyle nam dzisiaj mocy potrzeba. Matko.Łzę ledwie jedną w smutku uronię. . o Matko pociesz. . jest jednym z Sakramentaliów danych ludzkości przez Matkę Najświętszą. . Przywiedź do Jego stóp. w pierwszą sobotę po śmierci zostanie uwolniony z czyśćca.. o Matko pociesz nas.Syna Twojego otwórz im Serce. .. Maryjo.Świecisz nam gwiazdą trwałej pomocy..Promień Twej łaski niech im zaświeci. .W cierpienia czas. .).. pociesz nas. . Na dusze także wejrzyj czyśćcowe. . ..Które chce uwieść świat.Maryjo ratuj. nie zazna ognia piekielnego.Przed gniewem ocal go Syna.Pośród rozstajnych dróg.Matko Pomocy Nieustającej.. . . Refren I: Maryjo ratuj. gdzie kochającej.Strzeż ich czystości. .. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją.Maryjo ratuj. . . na naszych.Śmiertelna jakaś przewina. Matko pociesz. . . . którzy nie słyszeli o Mnie i nie widzieli chwały Mojej. . Oznajmiła. . -Maryjo ratuj.Ofiaruj za nie łzy Jezusowe.Wspieraj na każdy dzień.Na cały lud Twój pielgrzymujący. .Swe dziatki osłaniać chciej. .Weź w Twą opiekę naród sierocy.Gdy duszę smutku zasępi cień.. . w drodze do nieba..Zginiemy! Ty zawsze Matko i w dzień i w nocy.Cnoty zachowaj kwiat.Twa Pomoc Nieustająca.O Matko. . Otocz pomocą czyste te dusze. O ratuj nas.Daj mu Swą miłość odczuć na nowo. Refren II: Maryjo ratuj. 19 Wlg) Nauka o Szkaplerzu Świętym Szkaplerz Św..Maryjo. .Smutku rozprasza cień. . . zmóż.Pomocą Nieustającą.Swym płaszczem we dnie i w nocy .Próśb Twych odrzucić i Serce Boże. . Matko. -Matko Pomocy Nieustającej. . .Niech noc nam w jasny zamieni dzień.Litosne zaraz mi dajesz dłonie. .Jeśli u Ciebie jej nie znajdziemy. i przywiodą wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów w darze Panu!" (Iz 66.Jak miło duszy upadającej.. .. . Gdy weźmiem w chwili ostatniej już. . poprzez który w nadzwyczajny sposób broni Ona duszę przed złem w tym życiu i w godzinę śmierci. .Matko Pomocy Nieustającej. O patrz tak ciągle na nas.W cierpienia czas. . MATKA BOŻA SZKAPLERZNA (Wspomnienie NMP z Góry Karmel obchodzimy 16 lipca) „I włożę na nich znamię Moje i poślę z tych. . .W cierpienia czas.. Maryjo. Otocz pomocą dusze w rozterce . . . ..Matko Pomocy Nieustającej. . że każdy. o Matko pociesz.. Słodkimi Matko patrzysz oczyma. Matko. A jeśli zdoła się w duszę wryć. -I w prośbie Ciebie wezwę goręcej. . .W dwóch rączkach Jezus dłoń Twoją trzyma.Królowo! W życia zamęcie. swe dzieci.Śmiertelnych wrogów.Maryjo.. .Nieustającej Pomocy. . kto w nim umrze.Nieustającej Pomocy.

Przykładem dla nas jest Ojciec Św. Jeżeli jesteśmy jako dzieci prości. to nie zmarnujmy i nie lekceważmy tego daru. to ufamy bezgranicznie w Jej przemożną opiekę i obronę. co rozum wyznaje. oznaczają łączność Matki Bożej z jej czcicielem. Jest on po prostu darem Matki potężnej i czule kochającej. Matko Szkaplerza Św! Oto ja niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą. Boże. Jedna część z wizerunkiem Pana Jezusa powinna spadać na plecy i to nam wskazuje. wskazuje nam. który go nosi od dziecięcych lat. Druga część szkaplerza. Duchu Święty. Litania do Matki Bożej Szkaplerznej Kyrie elejson. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Okrywające zaś barki sznureczki. przyjmujący z wdzięcznością wszystkie rady i polecenia Matki Bożej. które będą świadczyć o Jej opiece. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. mającej do Niej nabożeństwo. jest darem macierzyńskiego Serca Maryi. uroczyście odnawiam przyrzeczenia. całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. ale z wdzięcznością przyjmijmy Go. Nie można sobie wyobrazić tego. Skoro Matka Boża. mojego Anioła Stróża. Odkupicielu świata. Chryste. Szkaplerzem.Jest to znak zbawienia. tarczą przed atakami nieprzyjaciela. że ci. Jezusa Chrystusa. które złożyłem Tobie. że powinniśmy czynić zawsze wszystko zgodnie z Wolą Pana Jezusa. ratunek w niebezpieczeństwach. Eliaszowi na Górze Karmel. Szatan wiele dusz porywa na wieczne potępienie. ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie. objawiona przed wiekami Św. którego jarzmo jest słodkie. Amen. którzy je zbierać pragną. są Jej dziećmi szczególnie ukochani. Jan Paweł II. co go nosić będą. Matka Najświętsza wskazuje światu. bo to. aby Szkaplerz Św. zachęcając innych do rozszerzania tego nabożeństwa. Właściwością każdego nabożeństwa opartego na mocnych fundamentach jest to. że pragnę pozostać wiernym Twoim synem. Pana naszego. Ciebie. Kyrie elejson. a wiara zaleca. Ciebie z ufnością błagamy. Matko Najświętsza. zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Matko Najświętsza. Szkaplerz Św. Proszę Cię o to przez Twojego Syna. Święta Trójco. Szkaplerz Św. obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. jaką jest noszenie Szkaplerza Św. Jedyny Boże. darem Jej najczulszej miłości i objawem serdecznej troski o Swe dzieci. zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. by człowiek dążący do świętości nie skorzystał z tak wielkiej łaski. dobroci i miłości. Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo. Przyrzekam Ci i postanawiam. tę moją ofiarę i spraw łaskawie. Wobec Trójcy Przenajświętszej. nigdy nie zgubi. Przyjmij. ochroną przed grzechem. Niepokalana Dziewico. jednak duszy oddanej Matce Najświętszej. Boże. że przynosi wielkie korzyści. w dniu przyjęcia Szkaplerza Św. ma głębokie znaczenie duchowe. który noszę. zmiłuj się nad nami. Synu. Święta Maryjo. Chryste elejson. łączące dwie części Szkaplerza Św. Boże. z wizerunkiem Matki Najświętszej spadająca na piersi. podała nam ten zbawczy i uświęcający środek. przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. a brzemię lekkie... poprzez Szkaplerz Św. że powinniśmy całe nasze serce oddać Matce Najświętszej. stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki. grzesznych dzieci. żeś mnie spośród tylu milionów dusz. Tak się dzieje ze Św.. której Niepokalane Serce jest przepełnione samą miłością i miłosierdziem dla nas. że Ona chce być w nim. pozwala się spodziewać owoców doskonałych dla tych wszystkich. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to. . usłysz nas Chryste.

Królowo Szkaplerza Św.. daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. w naszych zniechęceniach. całą Polskę. Królowo Szkaplerza Św. abyśmy stali się godni Twego orędownictwa. zniwecz w naszym kraju obojętność religijną. Królowo Karmelu. nadziejo umierających.. Niepokalana Dziewico. zmiłuj się nad nami. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.. K.. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Baranku Boży. Jedyna ucieczko nasza. Pani nieba i ziemi.. daj nam Świętych i Błogosławionych.. Królowo Szkaplerza Św. któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył.. w naszych niepowodzeniach. który gładzisz grzechy świata. Królowo Szkaplerza Św.. Królowo Szkaplerza Św... daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem. Amen... prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego. daj nam świętych kapłanów i misjonarzy. przepuść nam. Królowo Szkaplerza Św. noszą. ukojenie i pociecho nieszczęśliwych.. Królowo Szkaplerza Św.. nie zostanie potępiony. Pod Twoją obronę... znak zbawienia dałaś. spraw łaskawie. W. daj nam wiarę ojców naszych. daj nam żyć duchem Św. Królowo Karmelu. pociecho w godzinie śmierci... wysłuchaj nas. jedyna nasza po Bogu nadziejo.. Panie. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.Niepokalana Dziewico. daj miłość i zgodę rodzinom naszym. Królowo Szkaplerza Św.. oddal od nas wszystko. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Karmelu. obłoku jaśniejący. Królowo Szkaplerza Św.. Królowo Szkaplerza Św. doszli do wiecznego szczęścia przez Chrystusa... daj nam odrodzić się w duchu i prawdzie. która nam w Szkaplerzu Św. jasna Jutrzenko Góry Karmel. okryj Szkaplerzem Św. daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie. zakonne i misyjne. Pana naszego. pełen niebiańskiej rosy. Królowo Szkaplerza Św.. że kto pobożnie Szkaplerz nosi. Niepokalana Dziewico. która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci. w naszych doświadczeniach. Módlmy się: Boże. Królowo Karmelu Św. abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Św. którzy Szkaplerz Św. który gładzisz grzechy świata... Panie.. Królowo Szkaplerza Św. Baranku Boży. Królowo Szkaplerza Św.. ochłodo dusz czyśćcowych. co złe.. Teresy od Dzieciątka Jezus... który gładzisz grzechy świata. Królowo Karmelu.. Królowo Szkaplerza Św. Módl się za nami. oczyść i rozpal nasze serca.. tronie mądrości. Królowo Szkaplerza Św. która zapewniłaś.. Królowo Szkaplerza Św. w wątpliwościach i pokusach. Niepokalana Dziewico. otaczaj opieką Kościół i Ojca Św. daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę. Królowo Karmelu. we wszystkich naszych potrzebach. Królowo Szkaplerza Św. która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały. Matko i Opiekunko wszystkich. . Królowo Szkaplerza Św. źródło miłosierdzia. Opiekunko naszej Ojczyzny. Królowo Szkaplerza Św.. daj światło błądzącym. Baranku Boży. Królowo Szkaplerza Św. w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach.

Zdrowaś Maryjo . powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia. aby do Niego prowadzić". o Pani nasza. ufni. gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach. abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali. Amen. aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły . Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko. aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości. ulecz. Dzień II „Nie bójmy się. pocieszasz je słowem i przykładem. że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen. o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Chwała Ojcu.. Gwiazdo Karmelu i Matko nasza. do kogóż mam się udać? Wiem. co nas dręczy.. Chwała Ojcu . przepełniona dobrocią dla nas. żyć i umierać pragnę. Pokornie Cię błagamy. swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu. ani z Kalwarii. Od wieków tak czczona najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych.. abyśmy wszystkie myśli. Jezus Chrystus. Ojczenasz. bo w Tobie cała moja nadzieja.. słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowania naszych bliźnich. Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny.. ani od grobu swojego dziecka". które ubogacą nasze dusze. który wzniósłszy się nad morzem użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki". aby syn Twój a Pan nasz. Ojcze nasz. a użyć jej możesz według upodobania. abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali.ani od kołyski. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz. która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem Św. już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. Matko Boga! Oto ja. że Maryja przesłoni nam Chrystusa .. (Stefan kard. najlepsza i najczulsza Matko... Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. Twoje dziecko. o dobra Matko. (Jan Paweł II) Modlitwa Maryjo.. Amen. racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich. że nie odrzucisz naszej prośby. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich. Mistrzyni Karmelu i Matko nasza. ratuj mnie. Dzień I „Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siłę dla waszych serc.. Ufamy. Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku. uspokój mą zbolałą duszę.Ona jest po to. wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza Św. przekształć nasze dusze na świątynie Boga żywego.. o Królowo nasza. że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach. (Stefan kard. błagamy Cię. Dzień III „Matka nigdy nie odchodzi ..Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej Na rozpoczęcie nowenny poniższa modlitwa O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza Św. nawiedzasz ich dusze. uproś nam.. która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twojego zakonu. Zdrowaś Maryjo. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Św. niepokoi i boli.

Chwalą Ojcu ... dobra. (Stefan kard. stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich.... Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia cnót i dobrych uczynków i spraw.. O Matko! Tyle w nas słabości. abyśmy naśladując Twoje święte cnoty. a naśladując Twoje święte cnoty.godnie przyjąć Boski Majestat. . Zawierzamy Ci całkowicie. abyśmy zapisani zostali w księdze żywota pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa. gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu. Chwała Karmelu i Matko nasza. Jezusa Chrystusa.. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Chwała Ojcu ... Amen. tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Zdrowaś Maryjo . Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic. Zdrowaś Maryjo . ulgi i pociechy. Ojcze nasz. Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy.. Dzień V „Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś. Ojczenasz. Ulżyj krzyżowi. piękna i pokoju. spraw. obudź w naszych sercach pragnienie. Ojczenasz. Twierdzo Karmelu.. Chwała Ojcu . Amen..znakiem zbawienia i synostwa Twego. losy Kościoła i naszej Ojczyzny. mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń. która pośród ataków nieprzyjacielskich osłoniłaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku. przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim. którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania.. a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej. abyśmy przez wierność podjętym zadaniom. abyśmy wielbiąc i miłując Boga. prosimy Cię pokornie.. jak tylko z ramion Matki". (Stefan kard. Zdrowaś Maryjo . które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna swego". Dzień VI „Bóg nie chce inaczej udzielać się światu.. która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem . o Matko Miłosierdzia. Amen. broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.. który dźwigamy i ukaż blask zwycięstwa prawdy. Usłysz nasze błagania. Królowo Karmelu i Matko nasza. będą się stawali wiernymi Twymi sługami.. która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia. abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia. (Stefan kard. Dzień IV „Równowaga stojącej pod Krzyżem Maryi pomaga całemu światu". Osłaniaj nas przed burzą codzienności i ukaż nam Słońce Radości Twego Syna. prosimy Cię pokornie.. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. o Pani i Orędowniczko nasza.

Zdrowaś Maryjo .. Ojcze nasz. że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich.. że święta Twa suknia. dusze nasze upodobniły się coraz bardziej do Ciebie. ufamy. (Stefan kard. Amen... z kim mielibyśmy rozmawiać. że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia.dzięki pomocy takiej jak Ty Matki. Ojcze nasz. co nas od Ciebie oddala.. aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas. a przez Ciebie do Chrystusa i aby wzrastała w nas ufność.. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze.. Matko Szkaplerza Św. przez którą moglibyśmy być odrzuceni od Boga. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami. przystrój je w wonne kwiaty cnót. Chwalą Ojcu . Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniała. bo jesteś najbardziej kochającą Matką.. (St.. co nie podoba się Chrystusowi Panu. Ojcze nasz. Opiekuj się naszymi sercami.. komu mielibyśmy się zwierzyć. którego byś nie ukoiła.. będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła.. której byś nie oddaliła.. Dzień IX „Matko Kościoła!. abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku. Amen. gdy jest szczególnie ciężko.. (Jan paweł II) Modlitwa Maryjo. Amen. „Bądź z nami w każdy czas.Spraw. że nie będzie takiego bólu... Maryjo . nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi. ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. gdy ciemności ogarniają ziemię. ale Twoją radością i Twoją chwałą! Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi. aby nosząc Twój Szkaplerz. Spraw swoją przemożną przyczyną. abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Przypominaj nam nieustannie o tym. . Królowo Szkaplerza Św.wyzwolimy się ze wszystkiego. nie będzie takiej zasadzki. daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia. która wszystko rozumie . Dzień VIII „Po Bogu w Trójcy Jedynym. ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać... Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości Szkaplerz Św. Zdrowaś Maryjo . widząc Jezusa w naszych sercach. a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości. Chwała Ojcu . Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych. oczyść je z wszelkich brudów grzechowych. trzeba wszystko oddawać Maryi". Spraw.. Chwała Ojcu .. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. kard.... to chyba z Nią". Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Ojcze nasz. wspieraj i ratuj nas". jak tego sobie życzyłaś . Zdrowaś. wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę. Chwała Ojcu . że nie będzie potępiony ten.. Błagamy Cię.. z kim naszą samotność dzielić. Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna". abyśmy zawsze byli wierni Tobie.! Przyobiecałaś.. Kornie upadając przed Tobą.. nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego.. Amen. jeżeli ją godnie nosimy. kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Dzień VII „Zawsze. abyśmy nie popełnili takiej winy. Zdrowaś Maryjo . Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy.

i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym. „Królowo Szkaplerza Św. 5. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana. W trzecią niedzielę miesiąca brać udział w procesji szkaplerznej w kościele karmelitańskim (jeśli to możliwe) i szerzyć nabożeństwo szkaplerzne. 4. módl się za nami! . Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.. 3. 5. Co jakiś czas praktykować dobrowolne wyrzeczenie (małe umartwienia). modlitwach. np. działalnością. Przy okazji nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej. Ci. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego. Bądź ocaleniem dla całej ziemi. tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga. kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu. jako znak pojednania i ratunku dla świata. Ozdobo Karmelu. 3. miłość wzajemną i ducha ofiary! Naszej całej Ojczyźnie. a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej. Interesować się zakonem karmelitańskim. jego historią. Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 1. w sercach młodzieży. Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś przez dar Szkaplerza Świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku. Niech będzie pociechą dla Twego Serca. którą tak bardzo umiłowałaś. Akt strzelisty Królowo. broń wiary Św.. umartwieniach. 6. Przynajmniej raz w miesiącu. którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci. Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. 4. jałmużną.Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej (na zakończenie Nowenny) Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza Św. Każdy. 7. rodzinom naszym uproś pokój."). Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 1. błogosław od tronu Twej łaski. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz. 4. zjednywać mu przyjaciół oraz dobre i święte powołania. 2.. 3. Kościoła i naszego narodu. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj „Pod Twoją obronę. ochraniaj niewinność dzieci. weź mnie pod płaszcz Twej opieki". rozwojem. a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki.. Wspomagać go modlitwą. nie zostanie potępiony. postach itp. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu.. zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci. 2.. Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi. Kto umrze mając na sobie Szkaplerz Św. Komuniach Św. byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych. przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii Św. 2. a więc: we Mszach Św. Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego (jako rady) 1. Amen.

Królowo. Matko Kościoła. którzy miłują Boga obecnego w Tobie. Królowo. Królowo całego Dworu niebieskiego. Królowo Aniołów. ku chwale Twego Boskiego Syna upadamy przed Tobą. Zdrowaś Maryjo. Królowo Aniołów. Matko Jezusowa. abyśmy z Jej pomocą i za Jej . która przejawiasz chwałę Pana. Królowo naszych Aniołów Stróżów. Królowo Aniołów. Królowo Aniołów. wstaw się do Boga za nami! Królowo Chóru Serafinów. objawiającego się w Tobie. Królowo Aniołów. Wlej w nas.. lecz przez wzgląd na dobroć Twego Matczynego Serca. prosimy dla świata zwaśnionego o dar jedności i pokoju oraz wszelkie łaski dla przemiany serc licznych Twoich dzieci.. Królowo Chóru Panowań. na której skinienie staje Michał. wstaw się do Boga za nami! Módlmy się: Boże. Matko łask.. Królowo Różańca świętego i Matko Kościoła.MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej „Różo Duchowna". spraw. Królowo Chóru Mocarstw.. która łaską otrzymaną od Boga oświecasz ich umysły. który w swej nieskończonej mądrości wybrałeś Najświętszą Maryję na Królowę Aniołów i naszą duchową Matkę. spraw. Królowo Chóru Tronów. że Ty nas wysłuchasz. Królowo Chóru Archaniołów. módl się za nami. by wybłagać u Boga miłosierdzie. „Różo Duchowna". Niepokalana Dziewico. która przez naszych Aniołów Stróżów pomagasz nam w osiągnięciu naszego miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa. Królowo Polski. która wraz z nimi i Świętymi wiecznie adorujesz Boga w Trójcy Jedynego. Mistycznego Ciała Chrystusowego. Bądź pozdrowiona.. Królowo Apostołów. „Różo Duchowna". Królowo Aniołów. Królowo Chóru Potęg. Królowo Chóru Księstw. „Różo Duchowna". prosimy. prowadząca zastępy Aniołów i ludzi do walki z szatanem. Wódz wszystkich Aniołów. które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi Królestwo Syna Twojego na całym świecie. która zachwycasz wszystkie duchy niebieskie. ażeby dla ofiary Eucharystycznej przy Twoich ołtarzach stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne. Królowo Chóru Cherubinów. Królowo Aniołów.. która z pokorą adorujesz Boga obecnego w nich. prosimy o wstawiennictwo i łaski w przeświadczeniu. Królowo Aniołów. która nam posyłasz zastępy Aniołów do walki z szatanem. która przyjmujesz nasze prośby przedstawione Ci przez naszych Aniołów Stróżów.. MATKA BOŻA ANIELSKA (Wspomnienie NMP Anielskiej obchodzimy 2 sierpnia) Królowa Aniołów Królowo wszystkich Chórów anielskich. Nie przez nasze zasługi.. Zdrowaś Maryjo. z nieba łaski Twoje! Zdrowaś Maryjo. Królowo.

Przez Ciebie. O tronie Boga Wszechmogącego. * Bądź Ty zawsze Matką nam. bądź nam pozdrowiona. o Matko miłości. * A my Ci hołd dajem wdzięczności. Amen. jak wielki cnót Twych jest blask! * O Maryjo. bądź nam pozdrowiona. łask wszelkich udziela nam Bóg.wstawiennictwem. * Wszelkich cnót rozlewasz woń. * O Lilio. o Słońce nadziei i łask: * O Różdżko przedziwna Jessego. jakżeś Ty wspaniała. wykonując we wszystkim Twoją świętą wolę. . * Jej serca w ofierze składajmy. * Bądź Ty zawsze Matką nam. Modlitwa „Potężna Niebios Królowo" (str. upadłszy do Twoich nóg. ze łzami wołajmy doń: * O Maryjo. 296) Pieśń Królowej Anielskiej śpiewajmy. różami uwieńczmy Jej skroń. mogli z Tobą królować na wieki.

Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św. WOJCIECH MĘCZENNIK . Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św. PATRYK 277-278 ŚW. Anioła Stróża przez Św. JADWIGA 276-277 SW.PATRON POLSKI 278 ŚW. Józefa 260 Modlitwa do Św. Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. Michałowi 252 Litania ku czci Św. Antoniego 273 Polecenie się Św. Józefowi 260-261 Litania do Św. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW. Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św. Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. ANNA 278 ŚW. MĘCZENNIK 278 SW. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św.PATRON MŁODZIEŻY 279 .282 ŚWIĘCI PAŃSCY 246 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św. Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św. Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. Józefa w nagłej potrzebie. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św. 245 . JACEK 276 ŚW. Józefa 261 Nowenna do Św. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św. Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. STANISŁAW . BARBARA 277 SW. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św.BISKUP. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA .22 str. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW.

Módlmy się. to jednocześnie pełna pokoju i prawdziwego szczęścia. Te dary są tylko ozdobą duszy. nie dociekając. Wtedy coraz bardziej będziemy oddani. Nigdy nie osiągniemy świętości nie ćwicząc się w cnocie pokory. chociaż jest trudna.wszyscy jesteśmy do niej powołani. której całe Niebo jest przychylne. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . ale nie stanowią treści ani doskonałości. że jesteśmy na tej właściwej drodze do świętości. Św. a każda stronica Pisma Św. aby . umartwiając nasze ciało według własnej wspaniałomyślności. Ona nas nauczy doskonałości chrześcijańskiej.PATRONKA MISJI 279 ŚW. na czym ona polega. żyjąc ewangelicznymi błogosławieństwami. wszystko czynić z Nią. przeciwności. pełna wyrzeczeń i cierpień. ani zachwyty. MECHTYLDA 280 ŚW. Czytajmy o życiu Świętych. rozważajmy często. tęsknijmy za nią. GERTRUDA 280-281 ŚW. czyli prośbie do Nieba kierowanej. niewyczerpanym bogactwem. Są to rzeczy doczesne. Dlatego musimy żyć w nieustannej łączności z Matką Najświętszą . przed którą szatan musi uciekać. czy jest on do nas dopasowany. świętość i majestat Trójcy Przenajświętszej i równocześnie naszą słabość. nawet gdyby to miało nas wiele kosztować. Pragnijmy świętości. W Uroczystość Wszystkich Świętych prośmy ich o nieustanne wstawiennictwo za nami. Ani łaski. Matka Najświętsza w Fatimie nawoływała wszystkich do modlitwy. Kiedy będziemy przyjmować ochotnie codzienny krzyż. które kiedyś zginą. gdy będziemy z wdzięcznością przyjmować łaski. który nam Opatrzność Boża podaje. żyjąc stale w Jego obecności. tej królowej cnót. ofiary. 584) Nauka o Świętości Świętość . na praktykach religijnych. aby nam uprosili łaskę świętości. która wszystko pokona. grzeszność i zależność od Boga. (Dz. Świętość zaś promieniuje tu na ziemi i błyszczeć będzie w Niebie przez całą wieczność. coraz bardziej przyobleczeni w pokorę. mówmy o niej. 1107) To ścisłe zjednoczenie z Bogiem możemy osiągnąć tylko wtedy. Droga do Królestwa Niebieskiego. gdy będziemy starać się we wszystkim pełnić wolę Bożą. ani uznanie. Benedykta 281-282 Nowenna do Św. pokuty. BENEDYKT 281 Medal Św. Świętość jest prawdziwą mądrością. jest dla nas drogowskazem do jej osiągnięcia. gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego. w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości". czyli do świętości.wzorem pokory. ani godność. Benedykta 282 ŚWIĘCI PAŃSCY (Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada) Pan Jezus: „O. przez Nią i w Jej Niepokalanym Sercu.SW. Wtedy coraz bardziej poznamy wielkość.nie marnując ich. Na tym świecie nic nie może być równe świętości. Faustyna tak rozumie pojęcie świętości: „Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na czym ona polega. ani majątek. abyśmy jej pragnęli. ani objawienia. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O. które zlewa na nas Pan Jezus . Benedykta 281 Polecenie się opiece Św. ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Tylko dzięki modlitwie. ani sława. ani żadne dary jej udzielane. PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. to bądźmy pewni. nasze grzechy pełni ufności w nieskończone Miłosierdzie Boże. Świętość i doskonałość polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą". nie czynią ją doskonałą. kiedy trwamy na modlitwie. pokusy. kiedy przemawiam w głębi ich serca. które można znaleźć tylko w Bogu. przystępując często do Sakramentów świętych. nabożeństwach. ani wiedza. (Dz. możemy nieustannie wzrastać duchowo. uniżeni przed Bogiem. gdy będziemy pokonywać trudności.

Wojciechu. módl się za nami. Chryste. zmiłuj się nad nami. Mateuszu. Apostołowie. . Ignacy Antiocheński. Michale. Eliaszu. Uczniowie Pańscy. módlcie się za nami. Św. módlcie się za nami. Św. Odkupicielu świata. Św. módlcie się za nami. Św. Apostołowie i Uczniowie Św. Polikarpie. Janie Chrzcicielu. Józefie. Św. w każdej najmniejszej swojej czynności i spełnianym obowiązku. Tomaszu. Św. Cyprianie. Boże. Św. Duchu Święty. aby uczyć się od nich miłowania Boga i bliźnich. Św. Abrahamie. Wszyscy Św. módl się za nami. Św. II. Maryjo. Św. Św. módl się za nami. Bonifacy. Mario Magdaleno. Justynie. Mojżeszu. Św. Jedyny Boże. zmiłuj się nad nami. zmiłuj się nad nami. Marku. Św. Wszyscy Św. módl się za nami. Albo B Ojcze z nieba Boże. Panie. módlcie się za nami. Patriarchowie i Prorocy. zmiłuj się nad nami. módl się za nami. Patriarchowie i Prorocy Św. Piotrze i Pawle. Litania do Wszystkich Świętych I. Szczepanie. Św. zmiłuj się nad nami. Św. Św. Św. Chryste. Janie i Jakubie. zmiłuj się nad nami. módl się za nami. Boża Rodzicielko. Wezwania do Świętych Św. Synu. Św. módlcie się za nami. Błagania do Boga Albo A Panie. Św.naśladować ich cnoty. Św. Boże. módlcie się za nami. Męczennicy Św. Trójco. Barnabo. Gabrielu i Rafale. zmiłuj się nad nami. Św. Wszyscy Św. Panie. Wawrzyńcze. Andrzeju. Św. Panie. Łukaszu.

i Święte Boże. Ignacy z Loyoli. Św. Pawle z Japonii. módl się za nami. Tomaszu z Akwinu. Franciszku i Dominiku. módl się za nami. Wszyscy Św. Ludwiku. Stanisławie. Św. módlcie się za nami. Tomaszu Becket. Janie Mario Vianneyu. Św. Kazimierzu. Agnieszko. Ambroży. Św. Bernardzie. Stanisławie Kostko. Św. Św. módl się za nami. Św. Leonie i Grzegorzu. módlcie się za nami. Św. módl się za nami. Św. Różo z Limy. Św. Elżbieto Węgierska. Św. módl się za nami. Patryku. módl się za nami. Św. Św. Katarzyno Sieneńska. Augustynie. Benedykcie. Wszyscy Św. Męczennicy. Perpetuo i Felicyto. Św. Marcinie. Cyrylu i Metody. Św. Franciszku Salezy. Św. Karolu Boromeuszu. Izaaku i Janie z Ameryki. Św. Św. Św. módlcie się za nami. Janie Chryzostomie. Kapłani i Zakonnicy Św. Janie i Tomaszu z Anglii. módl się za nami. Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu. Św. Św. módl się za nami. Św. Św. Św. Jadwigo. Św. Wincenty a Paulo. Antoni. Piusie Dziesiąty. Św. módlcie się za nami. Św. Św. Janie Bosko. Franciszku Ksawery. Hieronimie. Tereso z Avili. Karolu z Ugandy. Św. Św. módlcie się za nami. módlcie się za nami. Mario Goretti. Świeccy Św. Św. Św. Św. módl się za nami. módl się za nami.Św. Św. Moniko. Piotrze z Polinezji. módlcie się za nami. Św. módlcie się za nami. Św. Św. módlcie się za nami. módl się za nami. . Biskupi i Doktorzy Kościoła Św. Św. Atanazy.

Albo B Prosimy Cię. który siedzisz po prawicy Ojca. abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. abyś nam dał pragnienie nieba. Chryste. Od śmierci wiecznej. Panie. Przez Twój chrzest i post Św. Prosimy Cię.III. który zmartwychwstałeś. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Od każdego grzechu. Zakończenie . abyś wszystkich ludzi doprowadził do Światła Ewangelii. Panie. Panie. Panie.. Przez Twoje przyjęcie w chwale. i nim kierował. Chryste. wybaw nas. abyś nam odpuścił grzechy. abyś strzegł Kościoła Św. Prosimy Cię. zmiłuj się nad nami. Chryste. Wezwanie do Chrystusa Bądź nam miłościw. nienawiści i wszelkiej złej woli. Od zasadzek szatana. abyś zachował świat od chorób. abyś uchronił nas. Chryste. Przez zesłanie Ducha Świętego. wybaw nas. abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Chryste. Albo A Przez Twoje wcielenie. Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie. abyś dał i zachował plony ziemi. który na ten świat przyszedłeś. Prosimy Cię. wybaw nas. wybaw nas. Panie. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu. abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. V. abyś nam okazał miłosierdzie. Przez Twoje narodzenie. który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów. Od gniewu. Przez Twój krzyż i mękę. Albo B Chryste. Prosimy Cię. który śmierć za nas przyjąłeś. abyś zachował Ojca Św. Panie. głodu i wojny. Prosimy Cię. wysłuchaj nas. Błagania w różnych potrzebach Albo A Prosimy Cię. Prosimy Cię. który zostałeś ukrzyżowany. wysłuchaj nas. Synu Boga żywego. Chryste. braci. Prosimy Cię. abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty. który wstąpiłeś do nieba. Przez Twoje święte zmartwychwstanie. Prosimy Cię. który zostałeś pogrzebany. Prosimy Cię. i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. wysłuchaj nas. Chryste. Od zła wszelkiego. wysłuchaj nas. Panie. krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia. abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. IV. Chryste. Prosimy Cię. Zawsze odmawia się C Prosimy Cię. abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Panie. Prosimy Cię. Chryste. Prosimy Cię. zmiłuj się nad nami.

aby nam pomagać. wszystkie dusze jego krewnych. który jesteś źródłem pobożności. Chryste. napełniają serca złymi myślami. Baranku Boży. Albo B Baranku Boży. którzy swoją skuteczną obroną sprawią. Kiedy szatan i jego poplecznicy zastawiają na nas rozmaite zasadzki. On sam obiecuje stałą pomoc i opiekę Aniołów w ciągu życia. Ponadto. Chryste. mój Patronie. a w godzinę śmierci będzie wspomagany i umocniony przez tę samą liczbę Aniołów. będzie asystowało przy jej przyjęciu dziewięciu Aniołów po jednym z każdego chóru anielskiego. wejrzyj ku wspomożeniu memu. broni nas i strąca szatanów do piekła mocą. kto odmawia tę Koronkę przed Komunią Św. tyle razy spełnia on wyznaczone mu przez Boga i Matkę Najświętszą zadanie.Albo A Chryste. Michała. który gładzisz grzechy świata. Módlmy się: Boże. Michał Archanioł ze swym wojskiem niebieskim przychodzi nam na pomoc. wysłuchaj nas. w jakim stopniu go o to prosimy. gniewem i pychą. że chce być czczony dziewięcioma pozdrowieniami odpowiadającymi 9-ciu chórom anielskim (Któż jak Bóg 1 (19) 96). zmiłuj się nad nami." K. bronić przed grzechem i napaściami szatana.. którego imię noszę. stając w naszej obronie. Amen Modlitwa do Świętego Patrona Św. natarczywymi pokusami. jeśli ktoś odmawia tę Koronkę codziennie. kto odmawia tę Koronkę każdego dnia. zmiłuj się nad nami. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. Boże. Michała Archanioła jest uzależnione od naszej modlitwy kierowanej do niego. . wysłuchaj nas. Archaniołów obchodzimy 29 września) Nauka o Aniołach i Archaniołach Aniołowie i Archaniołowie są duchami przeznaczonymi do usług. Ile razy wzywamy pomocy Św. wtenczas Św. czyniąc ją godną przyjęcia Świętej Eucharystii. którą otrzymał od Boga. Chryste. od pokornej prośby. o co Cię z ufnością prosimy. Spieszy nam na ratunek w zależności od tego. Przecież po to został nam dany. Koronka do Chórów Anielskich Św. Dał jej następujące obietnice: „Temu. bądź moim orędownikiem przed Bogiem! Wstawiaj się za mną. wysłuchaj pokornej modlitwy swojego Kościoła i spraw. Przez Chrystusa Pana naszego.) ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE (Święto Św. Jednak cudowne działanie Św. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata. Michał Archanioł ukazując się w Portugalii Służebnicy Bożej Antoninie D'Astonaco powiedział. usłysz nas. które by się znajdowały w czyśćcu. będą odwiedzane i pocieszane przez Aniołów. wiarę zachował i w walce zwyciężył! Amen. wszyscy bez wyjątku znajdujemy się w jej zasięgu. Walka ta trwa nieustannie. usłysz nas. ucieczko nasza i mocy. zmiłuj się nad nami. Temu. posyłanymi nam na pomoc w codziennej walce z mocami ciemności. abym zawsze przykładnie żył. Baranku Boży. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. próżnością. abyśmy otrzymali wszystko. że osiągnie odpuszczenie kar czyśćcowych. a Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa oczyści i upiększy jego duszę.

łaska i pokój Boży. 4.. którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży. Dzięki Ci. 8. Amen. Na zakończenie: Dzięki Ci. aby cały świat wielbiąc Boga. 3. słowom i czynom do skutecznego szerzenia królestwa Jego. Na cześć chóru Archaniołów: O Wy.. Na cześć chóru Panowań: Aby zapanowała nam miłość i zgoda. Anioła Stróża: Ojcze nasz. Michała Archanioła i chóru.W. Boże. Dzięki Ci. K.. Zdrowaś i Chwała Ojcu (3 x) Dla wstawiennictwa Św. Po każdej modlitwie mówi się: Ojcze nasz (1 x). Serafinów. Rafała Archanioła: Ojcze nasz. wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach..... 9. 5. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz. 7. 6. i Duchowi Świętemu. Dzięki Ci. Na cześć chóru Serafinów: O Wy. . Chwała Ojcu i Synowi. by moce piekła nam szkodzić nie mogły. K. dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością. Na cześć chóru Potęg: Aby dał Pan Boską potęgę naszym myślom.. otwierajcie niebo nad nami i brońcie nas. Zmiłuj się nad nami. dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy. płomienne duchy miłości wiecznej. 1. żywe trony Boga Wszechmogącego.. W. dostojnicy i posłowie nieba. Boże. Na cześć chóru Księstw: O Wy. za Św. dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm. Na cześć chóru Tronów: O Wy. 2. przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla. Na cześć chóru Cherubinów: O Wy. Boże. za Św.. przyjdźcie do nas słabych i grzesznych. Boże. Panie. Na cześć chóru Aniołów: O Wy. Panie. Jak była na początku.. Michała Archanioła: Ojcze nasz.. W. napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.. napełnijcie nią nasze dusze byśmy się stali żywymi płomieniami miłości Bożej dla świata. i na wieki wieków. Na cześć chóru Mocarstw: Aby moc Boża wstąpiła w nas. byśmy mogli oprzeć się mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata.. żył szczęśliwy. Zmiłuj się nad nami. aby zapanował Chrystus Pan. za Św. teraz i zawsze. potężni i wspaniali Książęta niebiescy. pośpiesz ku ratunkowi memu. za Św.

Św. Św. Boże. Michale przewodniku nasz w modlitwie. pogromco zbuntowanych duchów. Michała Archanioła. Michale radości Aniołów. Stróżu. jesteś prawdziwym naszym Przewodnikiem. Św. Św. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Św. Św. ulubiony Sługo Domu Bożego. aby żaden z nich nie nękał nas w godzinie śmierci. Michałowi O wielki Książę niebieski. a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Michale Archaniele. Boże. oto ja. Św. Wodzu i Przewodniku zastępów anielskich. o najchwalebniejszy nasz Obrońco. Michale zaszczycie nieba. Św. Daj. byśmy mogli oglądać wiecznie oblicze Twego Majestatu. wybrałeś na Księcia swego Kościoła najchwalebniejszego Św. Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże. Św. Michała Archanioła (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. módl się za nami. Michale Archaniele . wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. prosimy. staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich. Michale warownio Ludu Bożego. .Antyfona: Najchwalebniejszy Książę. Spraw. Odkupicielu świata. Michale Książę przesławny. Poświęcenie się Św. Duchu Święty. Św. aby nas uwolnił swoją potężną pomocą od wszelkich naszych nieprzyjaciół. Św. dozwól. Michale postrachu złych duchów. jednak ufny w Twą dobroć. którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie. Św. Św. Michale obrońco dusz sprawiedliwych. codziennie czynili postępy w świętej służbie Boga. Michale pogromco szatana. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Ty. powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami. Michale posłanniku Boga. usłysz nas! Chryste. Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze. Michale Archaniele. Trójco. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Św. Michale Archaniele. który cudem dobroci i miłosierdzia. Amen. Michale dzielny w walce. zmiłuj się nad nami. Chryste elejson. Św. Synu. Michale wodzu wojska niebieskiego. Michale nasza tarczo w pokusach. które atakują wiarę i czystość. Św. abyśmy. Boże. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim. pragnąć zbawić wszystkich ludzi. dzięki Twej niezrównanej opiece. Św. chociaż bardzo niegodny Twego oblicza. najwierniejszy Stróżu Kościoła. abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą. głównie przeciw tym. Chryste. po Jezusie Chrystusie. Módl się za nami. Św. których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Jedyny Boże. aby on sam wprowadził nas do nieba.abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. pełnym nadludzkiej doskonałości i cnoty. Amen. Królowo Aniołów. Św. Litania ku czci Św. Bądź moją mocą przez całe życie. Michale zwiastunie Bożej chwały. słowem lub uczynkiem. Maryjo. racz uwolnić od wszelkiego zła nas. Kyrie elejson. Św.

który Św. Baranku Boży. Moce niezwyciężone. Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. najdzielniejszy nasz Obrońco. Wezwanie Chórów Anielskich Chwalcie Pana z niebios. pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: W. W tych ciągłych. wszystkie zastępy. najwierniejszy Sługo Boży. Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże. Któż. zmiłuj się nad nami. chwalcie Go na wysokościach. wzywający Cię na pomoc. a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Św. jak Bóg! K. w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami: W. jak nierówna to walka. Wiesz. jak Bóg! K. oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami: W. Kiedy natrą pokusy.Św. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem „Któż. jak Bóg! K. Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!" Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Trony najwyższe. jak Bóg! K. K. Panie. Św. Św. Chwalcie Go. Serafy płomienne. Św. Bądź nam opiekunem i wodzem. W. który rozgromiłeś zbuntowane duchy. Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich Polecenie się Św. Módl się za nami. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju. wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Panie. Któż. który gładzisz grzechy świata. jak Bóg"! K. kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: W. Któż. Michale aniele pokoju. jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas. Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów. brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: W. Potęgi mocarne. Któż. udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju. Panowania niebiańskie. Michale stróżu i patronie Kościoła. niech zabrzmi jak dzwon na trwogę. który gładzisz grzechy świata. Michale chorąży zbawienia. Św. Baranku Boży. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż. jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Michale Archaniele. Michale zwierzchniku w niebie. Amen. Michale Archaniele. chwalcie Go. jak Bóg! K. wszyscy Jego Aniołowie. jak Bóg! K. Któż. Któż. wysłuchaj nas. który gładzisz grzechy świata. Wiesz. Św. uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: W. kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. przepuść nam. Przez Chrystusa Pana naszego. jak Bóg! . zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami: W. Baranku Boży. Amen. jak Bóg!". Księstwa najszlachetniejsze. gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Michałowi Św. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Cheruby pełne wiedzy. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Któż.

Módl się za nami. Za przyczyną Św. Panie. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań Ojcze nasz. Za przyczyną Św. Dzień III Pozdrowienie Św. Módl się za nami. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokuty.. prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: W. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu .. Św. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Za przyczyną Św. Michale. Dzień I Pozdrowienie Św. Archaniołowie najdostojniejsi. dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. wspierajcie nas nieustannie. K. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów Ojcze nasz. K. łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Michała Archanioła i Chóru Tronów Ojcze nasz. jak Bóg! K. łaski opuszczenia drogi grzechu. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj. Panie. Amen.. Michała Archanioła i Chóru Potęg . Michale. Amen. jak Bóg! Wszystkie Chóry Aniołów. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy Ojcze nasz. Św. Któż. Michale. W. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Módl się za nami. całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Za przyczyną Św. Dzień VI Pozdrowienie Św. Amen. Św. Panie. W. Panie. Dzień II Pozdrowienie Św.. Św. Módl się za nami. Panie. Michale.. wiernie Mu służyć. Św. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej. Któż. W. czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: W. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Amen. Dzień V Pozdrowienie Św. ogniem doskonałej miłości. Dzień IV Pozdrowienie Św. K.. K. Michała Archanioła i Chóru Serafinów Ojczenasz.. Michale. Amen. K. a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. W.K. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Za przyczyną Św. abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić. Aniołowie Święci.. Amen.. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Módl się za nami. W.. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas.

.. użyźniając ziemię. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Amen. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . leć. Z poranionego Serca spływała Krew. wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach. gdy Michał Archanioł zstępował z nieba. idące przez drogi świata. Dzień VII Pozdrowienie Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw. Św. napełnione miłością do ludzi. W. Michale. Utrudzone słaniało się w prawo i lewo. K. potężni i mocni. Michale. Panie. zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. co Syn mi daje". abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. broń nas w walce. Św. Módl się za nami. jak . W. aby Je podtrzymać. Filomena miała widzenie. czyli od strony boleści. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Panie. Amen. Panie.. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić. Za przyczyną Św. Módl się za nami. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. była to Matka Najświętsza Niepokalana. W. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności. Kiedy to Serce przeszyte na wylot wydało z siebie łaskę i miłość. Św. doznające ran z powodu przydrożnych cierni. Módlmy się: Boże. Michale. Panie. duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Michał Archanioł. Chrystus Pan mówił do Matki: „Fiat. Michale. Św. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . które sama tak opisała: „Ujrzałam Najświętsze Serce Jezusa. Za przyczyną Św. Maryja mówiła do Anioła: „Va. pełniący Jego rozkazy. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas. abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Antyfona: Błogosławcie Pana. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg użycz nam. aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie. fiat".. * Św. wszyscy Jego Aniołowie. o co prosisz". pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie. Drugą gwiazdą równie wspaniałą i jasną od strony miłości był Św. Amen. którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. W. jak Bóg". roznoś to. Za przyczyną Św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów Ojcze nasz. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Amen. spraw łaskawie.Ojcze nasz. Dzień VIII Pozdrowienie Św. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia.. va. W. a jej promienie na języki. Módl się za nami. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas. Michał odpowiadał: „Któż. va". Za przyczyną Św. Amen.. K. Przez Chrystusa. Św. Zrozumiałam. „niechaj się stanie to. K.. Módl się za nami. Michała Archanioła i Chóru Księstw Ojczenasz. Michale Archaniele. Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom. „leć. Dzień IX Pozdrowienie Św. że przecudna gwiazda od prawej strony. Najświętsze Serce zmieniło się także na gwiazdę. zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy. K. Pana naszego. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów Ojcze nasz. K. Św.. w troistości osób jednolitość woli.

Nie zapominajmy uczynić tego szczególnie w dniu jego święta 2 października. Św. ale z hojnością udzielają. Michale Archaniele. aby zanieśli te nasze prośby przed Tron Boga przez Niepokalaną. aby o nie prosić. której stopa zetrze głowę węża. pamiętajmy o jego stałej obecności. ale że te wszystkie łaski rozniesie jeden tylko Św. aby nam usługiwać. ten otrzymuje więcej dobrodziejstw z jego ręki. Zapraszajmy naszego niebieskiego doradcę do pomocy. Zrozumiałam. Jeśli prosimy Trójcę Przenajświętszą i Matkę Najświętszą o łaski. we dnie i w nocy. w takim stopniu przyczynia się on do zaspokojenia naszych potrzeb duchowych. w jakim stopniu i z jakim zaufaniem prosimy go o pomoc i wstawiennictwo. a często ingeruje w trudne sytuacje życia codziennego. wątpliwościach. może w tym dniu zamówić Mszę Św. i chcą.) Akty strzeliste Św. ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ Nauka o Aniele Stróżu Dnia 2 października przypada wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. ale często w ciągu dnia. Jednak w zależności od tego. bo zaczęły się ostateczne czasy!" (Tę relacją podaje za „Kroniką Rodzinną " ksiądz Bronisław Markiewicz w swoim miesięczniku „Powściągliwość i Praca" w 1901 r. których nam udzielił i polecając się dalszej obronie na co dzień. Michale. czy się jego opiece polecamy czy nie. módl się za nami. niebezpieczeństwie. Jednak nie zapominajmy o wdzięczności wobec tego najpewniejszego przyjaciela. broń nas w walce. Często dziękujmy mu za życzliwe i cudowne towarzystwo ofiarując Komunie Św. abyśmy nie zginęli w dniu straszliwego sądu. Wzywajmy go szczególnie w chwilach pokus i udręk. którą np. i słuchając Mszy Św. On jest zawsze przy nas obecny. a każdy poniedziałek tego miesiąca jest dniem szczególnych modlitw kierowanych do naszych zacnych Patronów. Kto z nas ma możliwość. o tym. Michał rozdać. strzeże ich i broni. że jest świadkiem wszystkich naszych czynów. który towarzyszy im na drodze życia. dziękując za wszystkie dobrodziejstwa. to wtenczas prośmy swojego Anioła Stróża.Chrystus udzielić. że posiadają swojego Anioła Stróża. . Ich czci poświęcony jest cały październik. aby razem z nami zanosił nasze prośby do Boga. żeby w ostatnich chwilach naszego życia wspierał nas i bronił przed atakami mocy piekielnych i szczęśliwie doprowadził do niebieskiej Ojczyzny. że wszystkie łaski dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana. Jeśli z ważnych przyczyn nie będziemy mogli kiedyś odmówić modlitwy. Gdy oni są w potrzebie. Te trzy wole były ze sobą zjednoczone. by Anioł Stróż zapomniał o nas i opuścił nas. Cokolwiek robimy i gdziekolwiek się udajemy. Ten. pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego. ta sama miłość łączyła je. Częste zwracanie się do Anioła Stróża sprawia. jaką darzymy go miłością i w jakim stopniu wierzymy w jego dobroć. w wyżej wspomnianej intencji. Po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy w ciągu dnia prośmy Aniołów. Słuchając jego natchnień i dobrych rad. wzywajmy wtenczas ich Aniołów. Wszyscy ludzie z nieskończonej dobroci Bożej dostąpili przywileju. a Św. kto więcej i częściej się do niego modli. który w doskonały sposób ukochał Boga. Nie zapominajmy również o Aniołach Stróżach naszych bliźnich. nie żałują nam ich. gotowy. kiedy się modlimy. Tak samo prośmy Anioła Stróża nie tylko rano i wieczorem. czy pamiętamy o nim czy zapominamy. gdy złe duchy usiłują ich zwieść na drogę grzechu. przed podjęciem ważnych decyzji. że podwaja on swoją czujność. cierpieniach. wzywajcie tego niezwykle potężnego Hetmana. aby tę modlitwę za nas odmówił. dobroć i pomoc dla nas. przed każdą ważną czynnością. Michał! Więc wzywajcie. Przede wszystkim prośmy go o to. Nie ma chwili ani miejsca. codziennie odmawiamy. w czasie modlitwy i w czasie pracy. w chorobach. ku jego czci.

Św. Kiedy uszłam parę kroków. módlcie się za nami.. jakie mi kiedykolwiek wyświadczyłeś na ciele i na duszy. którzy mającym posiąść zbawienie na pomoc posłani jesteście. (Dz. którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy: odebrała nam wszystko. Chwalę i wielbię Cię. Błogosławiona niech będzie ta godzina. jak Bóg" 2(20) 96) * Św. którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi. . Aniołowie. Zamiast Ojcze nasz: Chwała Ojcu i Synowi. Faustyna: „Kiedy się skończyło kazanie. Wierzę.obiecuję rozlać pokój szczególny w kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów. Maryjo. Koronka do Aniołów Stróżów (Obietnica Pana dana 3 XII 1995 r. od Boga wyznaczony jako straż moja! Dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa.. Św. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Aniołowie. ulituj się nad nami i ulituj się nad światem. skąd was takie mnóstwo? . którzy straż nad ludźmi z miłością podjęliście. broniąc od najazdów nieprzyjacielskich.. którzy z nawrócenia każdego grzesznika się radujecie. Św. przez odmawianie tej koronki. Królowo Aniołów. który mi rzekł: Nie lękaj się.) Tym. nie czekałam na zakończenie nabożeństwa. i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. Kiedy się ich zapytałam. nie męcz nas.. 418) Aniele Boży najświętszy.prosząc o pomoc dla nich. Św. Litania do Świętych Aniołów Stróżów Św. Franciszek Salezy. którzyście Lota spośród skazanych na zagładę wyprowadzili. prowadzili do zbawienia i strzegli przed napaściami złych duchów.. za obrońcę i patrona dany mi zostałeś. Natychmiast znikły złe duchy. Aniołowie. a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu.. Spojrzenie jego skromne i spokojne. którzy w Oblicze Ojca Niebieskiego zawsze się wpatrujecie. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. którzy nieustannie „Święty" Bogu w Trójcy śpiewacie.. wtem prosiłam Anioła Stróża o pomoc i w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać Anioła Stróża. aby przygotowali ich serca do należytego wysłuchania Słowa Bożego. bo mi się śpieszyło do domu. oblubienico Pana Mojego.. Aniołowie. duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. niech błogosławioną będzie miłość Twoja ku mnie i czuła pieszczotliwość Twoja. po pozdrowieniu Matki Najświętszej pozdrawiał Aniołów Stróżów swoich słuchaczy i prosił ich. Aniołowie. Na zakończenie (3 x): Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata. dla której nie przestajesz starać się o moje zbawienie. Św. Za tę praktykę otrzymał wiele łask. aby ich oświecali. Św. Widząc ich straszną nienawiść do mnie. módl się za nami. Św. moje ukochane dzieci Nieba. kiedy rozpoczynał kazanie. i Duchowi Świętemu.Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: z serc ludzkich. Aniołowie.. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Aniołowie. zastąpiło mi drogę mnóstwo szatanów. a z czoła tryskał promień ognia". („Któż. którzy myśli nasze Bożym światłem rozjaśniacie. cośmy przez tyle lat pracowali. Ojcze nasz. stróże nasi. Zdrowaś Maryjo. w której za stróża.. Chwała Ojcu i Synowi.. uwielbiając Boga obecnego w nich . Aniołowie. że mnie nędznemu tak wiernie służyłeś.. Św. Św. Panie nieba i ziemi.

wodzu mój. opiekunie mój. Aniele. kaznodzieju mój. Św. Św. Św. Aniołowie. Św. Aniołowie. Św. którzy z różnych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie. pomocniku mój. pocieszycielu mój. Św. Św. wysłuchaj nas Panie. Aniołowie. Stróżu mój. wysłuchaj nas. którzy się narodami i państwami opiekujecie. Panie. Odkupicielu świata. Abyś nasz zakon w wierności swemu posłannictwu umacniać raczył. którzy przy końcu świata wybranych Boga zgromadzicie. Chryste. Św. Aniele. Kyrie elejson. Aniele. Św. Św. bracie mój. przewodniku mój. Aniele. miłośniku mój.138) Módlmy się: Boże. którzy złych od dobrych odłączycie. Aniele. Aniołowie. . Jedyny Boże. Św. którzy dusze sprawiedliwych do Nieba wprowadzacie. Duchu Święty. Św. módl się za nami. Św. Św. prosimy Cię pokornie: daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obroną i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Trójco. Przez Chrystusa Pana naszego. którzy pobożne modlitwy przed Boże Oblicze zanosicie. Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył. Św. Chryste elejson. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu Imieniu. którzyście przy Wniebowstąpieniu uczniów Pańskich pocieszali.Św. Abyś Kościół Chrystusowy przed atakami nieprzyjaciół osłaniać raczył. Aniele. Maryjo. Abyś nam wielki dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył. Św. oświecicielu mój. Aniele. nauczycielu mój. patronie i obrońco mój. Św. Synu. którzyście przy narodzeniu Pana wesele i pokój zwiastowali. Aniołowie. Aniołowie. Św. Św. Boże. Św. Św. Aniele. Aniołowie. Amen. zmiłuj się nad nami. Przez modlitwy Świętych Aniołów Stróżów naszych. Aniołowie. którzyście przy Grobie Pańskim w lśniących szatach się ukazali. Aniele. Litania o Świętym Aniele Stróżu (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Będę Ci śpiewał wobec Aniołów. Aniele. zbawienia mego szukający. My grzeszni do Ciebie Boże wołamy. K. Aniele. Św. Aniele. Aniołowie. pasterzu mój. Św. Ty w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów. Królowo Anielska. Aniele. doradco mój. Abyś dzieci i młodzież od grzechu zachować raczył. Św. Aniele. którzyście na górze Synaj słowa życia Mojżeszowi dali. Św. usłysz nas! Chryste. Boże. którzyście Chrystusowi Panu na pustyni usługiwali. Św. Boże. świadku mój. Św. Aniele. Św. Aniele. W. Aniołowie. (Ps 137. Aniołowie. Abyś nam grzechy odpuścić raczył.

Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do szczęścia wiecznego. 5. * Aniele Boży. pod Twoją świętą opiekę oddanego. za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Chryste. Amen. że wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo Św. niech przez tę jego obronę bezpiecznym będę od pokus i złych myśli na duszy. wysłuchaj nas. Serce i Oblicze Pana Jezusa. podźwignął. kiedy słyszą imię Józefa. 2. Józefa. któryś mnie od pierwszej chwili życia mojego otoczył opieką Anioła Stróża. Akt strzelisty Aniele Boży. Baranku Boży.. Złe duchy drżą. Za przyczyną Św. abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi. stróżu mój. wysłuchaj nas. Chwała Ojcu. W. aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Mękę. elejson. Baranku Boży. usłysz nas. który gładzisz grzechy świata. Chryste elejson. 6. Józefa obchodzimy 19 marca) Matka Najświętsza objawiając Swój Żywot świątobliwej Marii z Agredy powiedziała. oświecaj. Alojzego Miły Bogu. nieumiejętnego nauczał. lecz abyś mnie. Twojej opiece zupełnie się oddaję. gdy upadnę. który gładzisz grzechy świata. Aniele. Ty zawsze przy mnie stój: rano. Aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. zmiłuj się nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna. Za Jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo. Ojcze nasz. 7. proszę Cię pokornie.. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać. od początku mego życia bronisz. abyś mnie nie opuszczał.Baranku Boży. . Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew. Aniołom Swoim Bóg rozkazał o tobie. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. choć jestem niewdzięcznym i przeciw Świętym natchnieniom Twoim wykraczam.. przepuść nam. Amen. Chryste. który mnie. Módlmy się: Boże. Zdrowaś Maryjo. ŚWIĘTY JÓZEF (Uroczystość Św. który Stróżem jesteś moim. Kyrie. Śmierć. a uwolnionym od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele. wieczór. Rany. Panie. Panie. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. Modlitwa do Św. jakie Ci dotąd zostały ofiarowane i cały skarb Kościoła Św. Anioła Stróża przez Św. Kyrie elejson. bądź mi zawsze ku pomocy. rządź i sprawuj. Amen. w nocy. 4. wszystkie Msze Św. we dnie. oświecasz i mną kierujesz. 1. K. Tobie z dobroci Boskiej poleconego. mnie. który gładzisz grzechy świata. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. 3. strapionego ratował.

Koronka do Św. Jezus. z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.. Przyjacielu Serca Jezusowego. Św. K. Józefie. bo ja na całe życie wybieram Cię sobie na Przewodnika. o tę łaskę. Św. Mężu sprawiedliwy. które groziło Jego życiu. czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy. do Serca Jezusa. Przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej. przywileje. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Św. Józefa. najmilszego Syna Twego. Józefie. Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy. naucz walczyć z każdą zachcianką. Oddal od nas. Niech będzie błogosławione imię Św. którą otaczałeś Dziecię Jezus. umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. łaski. czarta i świata. tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poświęcenia się Św. które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny. abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie. Pocieszycielu nasz. Opiekunie nasz. Józefowi O mój najmilszy Ojcze! najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu. a posłuszeństwa woli Bożej! O mój najdroższy Józefie Św. Modlitwa do Św. Amen. naucz nas świętego życia. Józefa (Odmawia się na różańcu) Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię. błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej. i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością. Józefa. a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. łaski Bożej pełen. Tobie się powierzam i oddaję. Św. Józefa Do Ciebie. Teraz i na wieki. nadto o błogosławieństwo. prowadź mnie prostą drogą do Serca Maryi. W. pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo. Józefie.. za dziecię Twe. . Przez miłość. módl się za nami. Patronie nasz. Przyjmij mnie za ucznia. Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się. Z Twoim mniemanym Synem Jezusem nas pojednaj. naucz dobrze się modlić.. Potężny nasz wybawco. Św. Amen. Ukochany Ojcze. za Ojca. Zamiast Ojcze nasz: Św. Ojcze chwalebny i błogosławiony. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. naucz mnie cichutko każdy krzyżyk znosić. O mój najmilszy Ojcze. przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. Twojemu Synowi nas polecaj. miłość i chwałę. Wcielonego Boga mniemany Ojcze.. Józefie Św. uświęcenie i zbawienie dla mnie. bądź piastunem mej duszy. Obrońcę nędznej duszy mojej.. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. wszelką zarazę błędów i zepsucia. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. naucz wzgardy mnie samego. Józefie. wychowanka. która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość. uciekamy się w naszej niedoli. Amen. dla moich krewnych i znajomych. Józefie. Proszę Cię przez Jego przyczynę i zasługi i przez Serce Jezusa.na podziękowanie Ci od siebie i w imieniu wszelkiego stworzenia za wszystkie dary. Józefie. jaką raczyłeś obdarzyć Św. Opiekuna. z każdą pokusą ciała.

Boże. Chryste. Panie. Św. który gładzisz grzechy świata. Kyrie elejson. Postrachu duchów piekielnych. Józefie najmężniejszy.nie opuszczaj mnie ani na chwilkę. wysłuchaj nas. przepuść nam. któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Św. Panie. Troskliwy obrońco Chrystusa. usłysz nas! Chryste. Józefie najczystszy. Józefie najposłuszniejszy. Głowo Najświętszej Rodziny. Dla miłości Jezusa i Maryi nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych stóp Twoich. Opiekunie Kościoła Świętego. Chryste elejson. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Litania do Św. gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Baranku Boży. Trójco. W. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. zmiłuj się nad nami. Józefa Kyrie elejson. Oblubieńcze Bogarodzicy. Maryjo. Amen. K. Przesławny potomku Dawida. módl się za nami. prosimy. jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Miłośniku ubóstwa. Opiekunie dziewic. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej. Ustanowił go panem domu swego. dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod ojcowską Opiekę Twoją. Módlmy się: Boże. pilnuj. Wzorze pracujących. Józefie. Patronie umierających. Józefie najwierniejszy. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Nadziejo chorych. Św. Św. Jedyny Boże. Duchu Święty. Ozdobo życia rodzinnego. abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. spraw. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata. Pociecho nieszczęśliwych. Żywicielu Syna Bożego. Podporo rodzin. Boże. a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne. Synu Odkupicielu świata. zmiłuj się nad nami. Boże. Baranku Boży. Zwierciadło cierpliwości. jakoś pilnował Dzieciątko Jezus. Józefie najsprawiedliwszy. Przeczysty stróżu Dziewicy. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) . przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki. Światłości Patriarchów. Amen. Baranku Boży. Józefie najroztropniejszy.

Amen. mój najdroższy Opiekunie. zgodnie z Jego świętą wolą. Amen. abym w przeciwnościach tego świata nigdy nie utracił łaski Bożej i życia Bożego w sobie.. Wyproś mi u Boga dar modlitwy i uwielbienia Boga. pomóż mi w uświęceniu mojej duszy. Żywicielu Syna Bożego. pragnę odtąd za Twoim przykładem wszystkie moje sprawy i wszelkie obowiązki stanu wykonywać dla Boga. módl się za nami! (3 x). Józefie. bym w czystości serca zawsze wiernie służył Bogu. Spraw. Józefa. Józefie. Bądź dla mnie przewodnikiem w życiu. o którą serdecznie Cię proszę.Nowenna do Św. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. o co Cię pokornie proszę (. Amen. abym za Twoim przykładem umiłował tę cnotę anielską i zachował ją nieskażoną przez całe moje życie. Józefie.. Dzień I Św. Amen. abym wszystkie myśli. wzorze i opiekunie dusz czystych i wybranych. utwierdzaj moją wolę. dziękczynienia za wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa oraz błagania. Daj. Amen. Dzień V Św. Uproś mi u Boga skuteczną łaskę do tego. wymienić intencję nowenny) za przyczyną Św. Józefie.. Dzień III O Św. Józefa. ale wiernie naśladował Ciebie w pełnieniu woli Bożej. patrząc na Twój przykład tym więcej odczuwam potrzebę skutecznej modlitwy i oddania się Bogu. bądź stróżem czystości mojej duszy i ciała.. Dzień VII . Dzień IV Św. Przeczysty Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy. spraw swoim potężnym wstawiennictwem u Boga. Józefie. bym naśladując Ciebie w miłości Jezusa i Maryi dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. doskonały wzorze posłuszeństwa. Józefie. przez Twoją miłość dla powierzonego Twojej opiece Syna Bożego Jezusa Chrystusa. abym nigdy nie zszedł na złą drogę. Józefa Modlitwa wstępna na każdy dzień Miłosierny Boże. którego życie było ukryte z Jezusem w Bogu. Dzień VI Św. Odmówić: Ojcze nasz (3 x). błagam Cię przez Twoje ojcowskie serce. Zdrowaś Maryjo (3 x) i Św. Strzeż duszy mojej i nie daj jej zginąć na wieki. abym na zawsze pozostał Jemu wierny. Józefie. Dzień II Św. Uproś mi szczególnie tę łaskę. Spraw. Tobie polecam moje ciało i duszę. Bym wiernie wypełniał wszystkie przykazania Jego. wzorem w postępowaniu i Orędownikiem przed Bogiem. uczucia mojego serca i działania duszy skierował ku służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu i abym poprzez tę nowennę odnowił się w miłości do Ciebie i uzyskał to. ale we wszystkim pełnił Bożą wolę. mojego Zbawiciela. Każdego dnia odmawiamy Litanię do Św. abym nie był niewolnikiem moich skłonności do złego. abym dobrze rozpoznał potrzebę całkowitego i bezwzględnego oddania się Bogu w moim codziennym życiu. Amen. spraw swoją łaską. i tak dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. Broń mnie i wspieraj we wszystkich moich potrzebach i spraw. Amen.

ale wysłuchaj łaskawie. Józefie. abym i ja dokończył kiedyś tej ziemskiej wędrówki w obecności Jezusa. Jezu. którego wiernej straży sama niewinność. abym i ja całym moim sercem ukochał Mojego Zbawiciela i Jego Matkę Najświętszą. Dzień IX Św. Józefie. ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili. co wydaje się być niemożliwym. abym od wszelkiej nieczystości zachowany. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty. wierny Sługo Boży. Józefie. (Dz. * Św. Amen. kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. wyproś i mnie tę łaskę. abym miała do Niego nieustannie nabożeństwo. Ach! Ojcze przybrany Odkupiciela. jak bardzo jest za tym dziełem. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać. opiekunie! Ty byłeś tutaj na ziemi zupełnie zjednoczony w miłości z Jezusem. 1203) * Pamiętaj. ktokolwiek wzywał Twej opieki i szukał Twej pomocy. któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi. abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz «Pomnij». Telegram do Św. aby pozostał bez pociechy. Józef zażądał. Józefie. Jezus Chrystus i Panna nad pannami. Józefa o dobrą śmierć O Św. Modlitwa o czystość Stróżu i ojcze dziewic. drugi raz w południe. Józefie. dla . Maryja. Z tą ufnością przychodzę przed Twe oblicze i Tobie najgoręcej się polecam. Maryjo. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę". wyproś mi u Boga łaskę bezwzględnego zaufania Jego świętej woli. obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. spraw. Dzień VIII Św. Faustyna: „Św. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku Następujące modlitwy można odmówić: pierwszy raz rano. Niech tą miłością zjednoczony z Nimi tutaj na ziemi. * Św. wyjednanie nawrócenia.spraw to. w objęciach Jezusa i Maryi. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby. w obecności Jezusa.Św. trzeci raz wieczorem. raduję się kiedyś z Nimi w radości wiecznej. Sam mi powiedział. o mój słodki opiekunie Św. Józefie Św. była powierzona. Maryi i Twojej. Amen. Abym zjednoczony z Bogiem tutaj na ziemi dostąpił przebywania z Bogiem przez wieczność całą w niebie. abym idąc przez życie niezachwianie w wierności Jemu dostąpił kiedyś radości szczęścia wiecznego. mój dobry Ojcze. Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Jeżeli zaś jest sprawa nie cierpiąca zwłoki. Amen. Maryi i Twojej. Józefie. Józefa w nagłej potrzebie. iż nigdy nie słyszano. Ty miałeś to niewysławione szczęście. mój Św. proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb Jezusa i Maryję . całkowitego Mu oddania się. że przy Twoim zgonie byli Jezus i Maryja. nie odrzucaj mej prośby. Amen. o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy. Józefie. Patronie szczęśliwej śmierci.. Modlitwa do Św. Proszę Cię. Amen. nieskalanym umysłem. Św. teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. wzorze całkowitego zaufania Bogu i Jego świętej woli. Amen. niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Ty umiesz uczynić możliwym to. np.

strzeż mojej czystości. oraz tę wielką łaskę. uproś nam gorącą miłość ku Nim. skieruj ich na właściwą drogę.. Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony. O Józefie. * Bo Św. Józefie. * Po zgonie. Twej Oblubienicy. Św. * Przy sobie. (tu wymienić intencję). Serce.. wysłuchaj mnie! Ojcze nasz. * Nie zginie. * Boście mnie zagubić gotowe. ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA Św. Józefie. O Józefie Św. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. * Opiekuna swego. Na .. łaski potrzebne.. Modlitwa Św. Pośpiesz mi na ratunek Św. * Nie zginę. jakie Ci wierni dotąd złożyli. Faustyna Kowalska (święto 5 października). Józef przy nim stoi. w takim razie to nabożeństwo można odprawić w trzech godzinach po sobie następujących. Józefie. Chwała Ojcu. mistyczka ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Józefie. Módl się. Św. Idźcie precz marności światowe. * Niechaj się niczego nie boi. (3 x) Szczęśliwy. * Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa. Ach! racz nam dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny. Zdrowaś Maryjo. Patronie nasz! Św. wśród pracy zatopiony w Bogu. Św. Józefie. Św. Nadto ofiaruję Ci uwielbienia.. daj nam prowadzić niewinne życie i niech pod Twoją opieką będziemy zawsze bezpieczni. Józefie.niebezpiecznie chorej osoby. * On mnie z swej nie puści opieki * I zginąć nie da mi na wieki. któryś zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi. aby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. Miłośniku Jezusa i Maryi.. a skuteczne. Ojcze Przedwieczny. Przyjacielu Serca Jezusa.. Św. Św. osobliwie tej. Józefie. była wybranym przez Boga narzędziem do głoszenia światu orędzia Bożego Miłosierdzia. królujący w niebie. wiernie oddany Jezusowi i Maryi. Módl się za nami. Patronie nasz! Módl się. ratuj stojących nad przepaścią zła. jaką żywią ku Tobie. na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask potrzebnych. Ustąpcie szatańskie najazdy. hołdy wdzięczności i ofiary. * Całe się na mnie zbuntowało. Św. Św. Józefie. Żywicielu Syna Bożego.. wyjednać łaskę ostateczną zbawienia. przyczyń się w naszej potrzebie. Józefie. przeczysty opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej. * Że choćby i piekło powstało. ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi.. Józefie. oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. dla N. * Przyzna to ze mną człowiek każdy. Zakonnica. Patronie wahających się w wyborze. uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.. ratuj nas w życiu. Józefie. Pieśni Św. wspomagaj nas w naszych potrzebach. Józefie. Mężu sprawiedliwy. w śmierci. Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. w każdy czas! Akty strzeliste Św. naucz mnie łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew. kto sobie Patrona * Józefa ma za opiekuna. Siebie i moich oddaję na zawsze Twej Świętej opiece. Św. Józefie.

Perło ukochana i upodobanie Jezusa Miłosiernego. Synu. Przez niezmierzoną radość oglądania Jezusa Miłosiernego i Króla chwały już na ziemi. Przykładzie miłosierdzia wobec bliźnich: przez czyn. roztropną. Boże. Faustyno. Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i według niego żyć pragnęli. która otrzymałaś koronę szczęścia wiecznego z ręki Jezusa Miłosiernego. Faustyno. aby rozjaśnić ciemność tego świata. Duchu Święty. Wszechpośredniczko łask Miłosierdzia Bożego. Józefa. Święta Maryjo. Faustyno. Faustyno. dla której Jezus błogosławił Ziemi. Przez wspaniały tron. natchnienia i polecenia Boże zapisywała w „Dzienniczku". Najwierniejsza córko Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. poddaną całkowicie Woli Bożej. która u Miłosierdzia Bożego uprosić możesz ostatnią kotwicę ratunku.polecenie Pana Jezusa i spowiedników swoje bogactwo przeżyć duchowych. Litania do Św. Faustyno. Poprzez to dzieło daje poznać ludziom dobroć i łaskę Bożą. dziękuję ci. że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę Miłosierdzia Bożego. mobilizuje ludzkość do ufności w niezgłębione Miłosierdzie Boże. słowo i modlitwę. Abyśmy zawsze patrząc na Jezusa z całego serca mogli wołać: „Jezu ufam Tobie!" upraszaj nam u Boga. Chryste elejson. Przykładzie pokory i czystości. wierne narzędzie w przygotowaniu triumfu Miłosierdzia Bożego. której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat". Przez tę niewykształconą. Światło w ręku Boga. które jest bezcennym skarbem w Kościele Św. Błogosławiona Siostro Mario Faustyno . Przykładzie gorliwości uwalniania dusz w czyśćcu cierpiących modlitwą i ofiarą. Apostołko niezmierzonej głębokości Miłosierdzia Bożego. Przykładzie ścisłej łączności z konającymi i niesienia im pomocy przez modlitwę. która głęboko uczestniczyłaś w cierpieniach Jezusa. uproś miłosierdzie dla nas i całego świata. Niewysłowioną tajemnicę Ojca. jedyny Boże. który Jezus Chrystus tobie przygotował. Ową „wstrząsającą tajemnicę". miłości Boga i bliźniego. która jako wspaniała perła Miłosierdzia Bożego jaśnieć będziesz przez całą wieczność. Św. pełnej zjednoczenia z Nim i zaufania do Niego zakonnicę. Matko Miłosierdzia. która możesz wyprosić owocny obchód Święta Miłosierdzia Bożego. * Ojciec Św. Chryste wysłuchaj nas. zmiłuj się nad nami. prostą. Faustyny Kyrie elejson. która jesteś u tronu Boga naszą patronką i orędowniczką. pouczenia. Wybrana przez Boga i którą Jezus szczególnie miłosiernie pociągał do siebie. które dla czcicieli Jezusa Miłosiernego stało się radością. Trójco. które Bóg przez ciebie dokonał. Przez wielkie dzieło kultu Miłosierdzia Bożego. Faustyno. Matki Bożej Niepokalanej i Św. ale jakże pokorną. Kyrie elejson. Przez twoje imię. Boże. módl się za nami.od Najświętszego Sakramentu. Przykładzie wierności w zajęciach najniższych spełnianych z miłości do Boga. nadzwyczajne łaski. Św. Pan Jezus objawił światu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II: „Siostro Faustyno. Ojcze z nieba. Wielka czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego. błogosławiona. Oblubienico pokorna. Chryste usłysz nas. Maryjo. cierpienia. Żywa hostio ofiarna. Boże. . Przez twoją tęsknotę za Bogiem i Matką Najświętszą posuniętą aż do umierania. Przykładzie upraszania Miłosierdzia Bożego sposobami podanymi przez Pana Jezusa. Odkupicielu świata.

* I śpiewasz z nami: Jezu. Jest on świetlanym wzorem całkowitego. Gdy dzisiaj ludzkość po bezdrożach błądzi. * Twa śliczna dusza już w Ojca ramionach.. Baranku Boży. w pełni zaufali Twemu Miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości.. słowa i modlitwy byli zdolni. wysłuchując próśb. że nie przyszedł sądzić. który gładzisz grzechy świata.. W. * W słowa miłości Jego zasłuchana. światu odpuść winy. (Dz.. Pana naszego. o łaskę umiłowania Eucharystii wobec której Św. teraz i na wieki. Kiedy wybija modlitwy godzina. który gładzisz grzechy świata. patrona naszej Ojczyzny. wysłuchaj nas Panie.. Wszystko czynił przez Nią. 281) Pieśń Siostro Faustyno tyś błogosławiona. Módl się za nami Błogosławiona Siostro Faustyno. o łaskę bezgranicznego oddania się i zaufania Niepokalanej. wieczny Boże. O. Chwała Ojcu. Abyśmy Miłosierdzie i Miłość Boga mieli stale przed naszymi oczyma. ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. racz za jej wstawiennictwem. Kyrie elejson. który gładzisz grzechy świata. spraw. Faustyny i nagródź jej cnotę. Abyśmy wszystkie czyny dokładnie i z miłości do Boga mogli wykonać. Maksymilian Maria Kolbe.. Ty wybrałeś błogosławioną Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego Miłosierdzia. Chryste elejson. Ojcze nasz. Faustyna: „Czuję dobrze. Byłaś Faustyno sekretarką Pana. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego. zmiłuj się nad nami. Przez Chrystusa. bezgranicznego oddania się Niepokalanej. którego wspomina Kościół w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. * Korona chwały świeci na twej głowie. Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego. któryś Św. Módlmy się: Wszechmogący. z Nią i dla Niej. * Zwycięzcę śmierci i Pogromcę złego. za jej przykładem. grzeszny. przepuść nam Panie. Jezu. * Przedwieczną miłość Boga wszechmogącego. abyśmy.Abyśmy stale do miłosiernego czynu. * Że miłosiernym jest Ojcem owczarni. Maksymiliana (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. * W blask miłosierdzia Jego zapatrzona. Amen. że nie skończy się posłannictwo moje ze śmiercią. nie jestem godzien Twego miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo. i Syna. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. * Pan ci powiedział. ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (Wspomnienie Św. ufam Tobie! Ref: Ufamy Ci. Maksymiliana obchodzimy 14 sierpnia) Wielkim czcicielem Matki Najświętszej był Św. . * Wielbimy Ojca i Ducha. Faustyny O Jezu. udzielić mi łaski. Prośmy patrona naszych trudnych czasów. K. o którą Cię proszę. * Lecz chce grzesznikom zbłąkanym oznajmić. Maksymilian miał wielką i żywą wiarę. * Św. jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją.. Baranku Boży. Litania do Św. Ja. gdyż wiedział. które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. a przez Nią Trójcy Przenajświętszej.. Baranku Boży. i Ciebie prosimy. ale się zacznie". że wtenczas będzie to bardzo miłe Bogu. * W promienne Serce i w Krzyża ramiona. * Wybacz grzechy nasze.

Boże. Chlubo polskiej ziemi. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże. Św. Głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego. Miłośniku umartwienia i pokuty. Módlmy się: Wszechmogący. Przykładzie posłuszeństwa. Zdobywco dusz dla Niepokalanej. Boże. który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami Św. Wzorze niezachwianej ufności. Założycielu Rycerstwa Niepokalanej. módl się za nami. Obrońco wiary świętej. W. Wzorze anielskiej czystości. Maksymilianie. Ukazujący ludziom ideał życia. K. Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej. zmiłuj się nad nami. miłosierny Boże. Obrońco dobrych obyczajów. Jedyny Boże. Gorliwy apostole Japonii. Święta Trójco. Panie. módl się za nami. Odkupicielu świata. Wsławiony po całym świecie. Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa. Pragnący śmierci męczeńskiej. Wzorze znoszenia cierpień. Umacniający współwięźniów na duchu. Kochający bliźnich dla Boga. Apostole cudownego medalika. Maksymilianie. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego . Baranku Boży. Pociągający ludzi dobrocią i radością. Pragnący nawrócenia pogan. Męczenniku Oświęcimia. Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask. usłysz nas! Chryste. który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży. który serce Św. Miłośniku ubóstwa i prostoty. przepuść nam. Wielki miłośniku Boga. Nieustraszony rycerzu Niepokalanej. który gładzisz grzechy świata. Panie. zmiłuj się nad nami. Przykładzie przebaczania wrogom. Miłośniku modlitwy. Wzorze życia zakonnego. Duchu Święty. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba.Chryste. Synu. Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych. wysłuchaj nas. Wielki nasz orędowniku w niebie. Apostole dobrego przykładu. Baranku Boży. Apostole prasy katolickiej. Ofiarujący swe życie za rodzinę. Spieszący z kapłańską posługą skazańcom.

odnowicielu obyczajów chrześcijańskich. Franciszku. Św. Święta Trójco. Św. Duchu Święty.. Św. Chryste. Franciszku.. Św. Franciszku. Św. Św. mocą czynienia cudów obdarzony. Św. założycielu trzech zakonów. który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości. gorejący miłością Bożą. Chryste elejson. Św. Amen. żywy obrazie cnót ewangelicznych. Św. Franciszku. Franciszku. abyśmy wiernie naśladowali wzór Św.. Św. Franciszka obchodzimy 4 października) Litania do Św. Odkupicielu świata. Św. ŚWIĘTY FRANCISZEK (Wspomnienie Św. przykładzie posłuszeństwa. Franciszku. módl się za nami. obrońco wiary katolickiej. módl się za nami. Synu. Św. prosimy Cię. i poleconymi Tobie. Św. znamionami Męki Jezusowej ozdobiony. Franciszku. O Maryjo bez grzechu poczęta. Św. kwiecie łaski Bożej. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Św. wzorze pokuty. Franciszku. Franciszku. Nowenna do Św.. którzy się do Ciebie nie uciekają. Św. Franciszku. wielki naśladowco Chrystusa. który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego. Św. miłością bliźniego przepełniony. Boże. tarczo wojujących za prawdę. Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. bojowniku Chrystusowy. Franciszku. w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę. zmiłuj się nad nami. Św. Franciszku. Przez Chrystusa Pana naszego. usłysz nas! Chryste. zwycięzco złości świata. Św. Franciszku. dobrami świata gardzący. Ojcze nasz. Św. Franciszku. Św. Boże. którzy się do Ciebie uciekamy. miłośniku czystości. Boże.. miłośniku pokory. . Franciszku. pragnący śmierci męczeńskiej. Franciszku. filarze Kościoła Św. drogowskazie dla błądzących.. i za wszystkimi. Maryjo Niepokalanie poczęta.. Franciszku. Ojca Franciszka Kyrie elejson. Św. o którą pokornie proszę. Jedyny Boże. Franciszku Seraficki. Maksymilianie. Zdrowaś Maryjo. Franciszku. Maksymiliana Boże. piastunie ran Chrystusowych. patriarcho ubogich. Św. Św. Św. Franciszku. a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. Franciszku. Franciszku. pogromco szatana. Św. Franciszku. Franciszku. Franciszku. rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością.królestwa. Św. Kyrie elejson. abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały..

Ojcze Franciszku. 4. który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami. Pana naszego. które ty czerpałeś z ubóstwa. Panie. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 2. w Twojej szkole nauczył się Św. Nowenna do Św. a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Franciszka. Pieśń do Św. Boże. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. zmiłuj się nad nami. abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili. Módlmy się: Boże. Baranku Boży. Panie. Litania do Św. Amen. abyśmy żyli jak on Ewangelią. wieczny Boże. Św. który gładzisz grzechy świata. Franciszku. Franciszku. prosimy. Modlitwa końcowa na każdy dzień. abym oświecony światłem Bożym. módl się za nami. Franciszka. przepuść nam. grzeszny. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. daj nam. a przez to Ciebie wysławiali. Ojcze Franciszku. Amen. Dzień I O pokorze Świętego Zbawicielu mój. Spraw. Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz. Panie. wysłuchaj nas. lekarzu chorych na duszy. W. Spraw. W. Pan z wami. . wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy. K. Franciszka . jakie spędzał na ziemi Jezus. Franciszek największej pokory.na zakończenie. że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych. daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego Krzyża. Przez Chrystusa Pana Naszego. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. Św. przez zasługi Św. Ojca Franciszka. Franciszka 1. 5. Baranku Boży. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszechmogący. 3. który wśród oziębłości świata wyryłeś święte Rany Twej Męki na ciele Ojca naszego Franciszka. bym pamiętał. Św. nasz Ojcze. ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. nie potrafię zwyciężyć swej pychy. bym nie przywiązując się do tego. Franciszku. Pieśń do Św. Franciszku. zdążał do życia ubogiego.Św. W. użycz nam łaski. K. prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną. przebity świętymi Ranami Chrystusa. Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. W. wysłuchaj modlitwę moją. Św. niech pokora twoja służy mi za wzór. Franciszka mocno stał przy Krzyżu Twego Syna. Św. spraw. Módl się za nami. co ziemskie. A ja. Modlitwa wstępna na każdy dzień. K. K. Franciszku. Amen. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. dzielny orędowniku u Boga. Amen. aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych Ranach. który przez zasługi serafickiego Ojca Św. Ojcze Franciszku. Św. za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: „Bóg mój i wszystko". Amen. Przez Chrystusa. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów. abym naśladując Św. któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii. Św. I z duchem twoim. Dzień II O ubóstwie Świętego Panie Jezu Chryste. Św.

Chwalebny i Św. Sw. jak wielka jest różnica miedzy postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie. bym troszczył się tylko o Jego chwałę. Bonawentura. bym całując rany twoje. porównał Św. O Św. Ojca Franciszka. Amen. bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie. abym chwalił Boga myślą. wyjednaj mi łaskę u Pana. daj mi tę łaskę. dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa. któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. Św. za wszystkie cierpienia. Amen. Serafinie i Ojcze mej duszy. A ponieważ zwykle śmierć jest taka. całkowicie poświęcił się Twojej miłości. abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. o Panie. daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. wyjednaj mi. zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga. Jezu Chryste. jakim było życie. abym przez zmysłowość. Dzień IV O cierpliwości Dzięki Ci składam. Amen. daj. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca. mój Ojcze. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało. wspieraj mnie Twoją cierpliwością. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia. Dzień VIII Stygmaty Świętego Panie Jezu Chryste. ale samego Zbawiciela. Franciszka zesłałeś na świat. Św. wyjednaj mi łaskę. Franciszka. Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym . niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej. że nadto troszczyłem się o siebie. Amen. unikanie umartwień. Amen. Dzień VII O pobożności Zbawicielu mój. mową i całym życiem na wieki. które przez Św. oświecaj mój rozum i serce. Dzień VI O miłości bliźniego O Jezu mój.Dzień III O pokucie Świętego O Zbawicielu mój. bym idąc za jego przykładem. jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. nie dozwól. zapomniawszy o duszy. a ja lękam się nawet myśli o pokucie. błagam Cię przez zasługi Św. że tak je męczyłeś. Franciszku. którym pałał Franciszek. Dzień IX Błogosławiona śmierć Panie Jezu Chryste. Dzień V O miłości Boga O Boże mój. Amen. Twój błogosławiony sługa. Ty zaś mój Ojcze Franciszku. bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata. Św. Franciszku. doskonały wzorze pobożności. daj mi żywą wiarę i gorącą miłość Św. Ojcze Franciszku. aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. żałował przy śmierci. który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. abym żył dla Ciebie.

gdzie panuje rozpacz. 3. Chwała Ojcu. Panie. te godziny odmawiam. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. zapal serce. abyśmy siali miłość .tam. Ojcze nasz. wybaczając . Zdrowaś Maryjo.tam. Amen. chcę Cię miłować za tych. Boże. radość . domine Otwórz Panie usta moje. gdzie panuje nienawiść. Chwała Ojcu. gdzie panuje mrok. przewrotnych i obcych. gdzie panuje krzywda.tam. K. Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie Aperi.tam.tam. Krzyż Twój odkupił świat. tu i we wszystkich kościołach Twoich. co pociechę dawać. co za dobrodziejstwa Twe niewdzięcznością Ci się odpłacają. Modlitwa Franciszkańska O Panie. Na Jutrznię i Laudes W imię Ojca i Syna. . Ojcze nasz.zyskujemy przebaczenie. co o Ciebie nie dbają. przez Chrystusa Pana naszego. W. gdzie panuje smutek. co kochać. bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. żeś przez Św. Ojcze nasz. Kłaniamy się Tobie. Wyjednaj mi łaskę. Amen. który żył podobnie jak ty. Panie! W zjednoczeniu z tą Boską intencją. oświeć umysł. Spraw. Panie Jezu Chryste. 1. abym błogosławił Imieniowi Twojemu Świętemu: oczyść duszę moją od myśli próżnych. Panie! otwórz wargi moje. abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy. z którą Ty na ziemi oddawałeś Bogu chwałę. Zdrowaś Maryjo. uczyń z nas narzędzia Twego pokoju.pragnieniem zbawienia. Chwata Ojcu. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją. co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność. chcę Cię często odwiedzać za tych. Pana naszego. przez Jezusa Chrystusa. Amen.. wybaczenie . Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Jakże szczęśliwie umiera ten. chcę Ci dziękować za tych. nie tyle szukać miłości. ku wspomożeniu memu wejrzyj. 4. K. którzy o Tobie zapominają. jedność .tam. W. rodzimy się do wiecznego życia. abym te święte godziny zdołał odmówić z uszanowaniem. wobec Boskiego Majestatu Twojego. Chwała Ojcu. światło . co rozumieć. 2. Zdrowaś Maryjo. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. a umierając. Chwała Ojcu. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. gdzie panuje zwątpienie. ku ratunkowi memu pośpiesz.. nie tyle szukać zrozumienia. uwagą i pobożnością i żebym dostąpił łaski być wysłuchanym. albowiem dając otrzymujemy. i Ducha Świętego. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Zdrowaś Maryjo. Ojcze nasz. chcę pamiętać o Tobie za tych. Chwała Ojcu. które są po całym świecie i błogosławimy Tobie. nadzieję .

Chwała Ojcu. Bóg przez wszystkie wieki wieków. aby zginąć w Tobie. Zdrowaś Maryjo. Chwata Ojcu. Zdrowaś Maryjo. uczyniłbym to chętnie i pragnę tego gorąco. Chwała Ojcu. duszę moją i ciało moje. ma miłości. tak czcić i uwielbiać tajemnice Ciała i Krwi Twojej.. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. . O Jezu! Tyś Bóg i wszystko moje. o Jezu. Chcę zapomnieć o sobie. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. któryś raczył umrzeć dla mojej miłości. serce moje. Ile minut w godzinie. a godzin w wieczności. Chwała Ojcu. daj nam. ogarnie duszę moją: abym umarł dla Twojej miłości. Gdybym mógł wynaleźć sposób uczczenia Cię i czynienia czegoś więcej. moja miłości. Amen. aby tylko myśleć o Tobie. Panie Jezu. Na nonę 10. oddam się. abym ja miał Ciebie kiedykolwiek choćby na moment opuścić. chcę Cię często przyjmować w Komunii Św.Na znak tej miłości oddaję Ci serce moje i ciało moje. ofiaruję Ci wszystkie uczynki moje. ukochałeś nas aż do szaleństwa siła miłości Twojej. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego. nie dozwól. Ojcze nasz. prosimy Cię pokornie. O Najsłodsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie. abyś nim kierował. Chciałbym Cię kochać. O Panie. ukryty w Swoim Sakramencie Miłości. tylekroć bądź pochwalon. abym ugasił pragnienie Twoje. abyś je posilił. Chwała Ojcu. co Cię świętokradztwami znieważają i obrażają. aby być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. . abyśmy skutki Odkupienia Twojego w duszach naszych odczuwali. Ojcze nasz. abyś ją wspomógł. któryś nam w tym cudownym Sakramencie pamiątkę Męki Twojej zostawił. ażebym oczyszczony kochał Cię prawdziwą i czystą miłością. najgodniejszy uwielbienia. rozum mój. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Na tercję 8. Tyś mnie nigdy nie opuściło. nędzę moją. Na prymę (Modlitwa Św. O Miłości nie miłowana! O Miłości zapoznana! Ojcze nasz. aby Ci wynagrodzić za tych. aby usłyszeć Ciebie. Zdrowaś Maryjo. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie . Jezu. Na sekstę 9.Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ojcze nasz. abyś go oświecił. Ojcze nasz. abyś ją ustalił. Łączę się z Tobą. Chwalą Ojcu.. moja słodka miłości. spraw. O Najświętsze Serce Jezusa w Eucharystii. całkowicie nam się oddające. Boże. Na nieszpory 11. wolę moją. Franciszka) 7. ofiaruję się z Tobą. Milczeć będę. pragnienie zbawienia i uświęcenia mego. Chcę być zapomniany i wzgardzony dla miłości Twojej. Zdrowaś Maryjo. Weź mnie! Oddaję się Tobie. przyjąłeś ciało podobne do naszego. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. 6. Zdrowaś Maryjo. upokarzam się przed Tobą. Jezu w Najświętszym Sakramencie.5. o Jezu mój. który z miłości dla nas uniżyłeś się.

błagam Cię. odwróć od nas karę.. * Tyś świętości dla nas wzór. * Niech się miłość w nas roznieci. Ojcze ukochany. czczę w Nim Ciebie. Panie Jezu Chryste. Uwolnij serca nasze od grzechów wszelkich. Ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa. niech za Twym przykładem. Sacrosanctae 13. Przez miłość Dzieciątka Jezus poratuj nas! (10x) Na zakończenie: Chwała Ojcu. niech będzie wiekuista chwała.. i 6x powyższą modlitwę: Święty. a nam odpuszczenie wszystkich grzechów przez nieskończone wieki wieków. Tak mówi się trzy dziesiątki . * Niech nam jej użyczy Pan..Na kompletę (Prośba o błogosławieństwo) 12.. Antoniemu . z najgłębszą pokorą i miłością. za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. Zdrowaś Maryjo.. W.. które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. oczyść je i poświęć łaską Swoją Boską. * Niech idziemy Twoim śladem. Panie wysłuchaj modlitwę moją. Przebłogosławionej i Najchwalebniejszej i zawsze nieskażonej..potem: Ojcze nasz. Zbawicielu mój.. Wierzę w Boga Ojca. Zdrowaś Maryjo. a macierzyńskiej dziewiczości Najświętszej Maryi Panny. Św. i Ducha Świętego. * W sercu naszym niech nosimy * Znamię Jezusowych ran. I błogosławione piersi. Ojcze. Antoniego W Imię Ojca i Syna. * Co zdobisz Serafów chór. * Wśród wygnańczych ziemi dróg. * Niech ogarnie mocą swą. Boga mojego. abyśmy. Zdrowaś Maryjo. ŚWIĘTY ANTONI (Wspomnienie Św. jakoś nawiedzał sługę Twego Św. K. Ojcze nasz.. Amen.. Antoni Padewski Cudotwórco! Pełna jest ziemia i morze cudów Twoich. Amen. które karmiły Chrystusa Pana. Na końcu: Chwała Ojcu. pokłon i sława od wszelkiego stworzenia.. Św. Amen. Ojcze nasz. Św. Błogosław nam Panie.. Pieśń Witaj. Antoniego z Padwy obchodzimy 13 czerwca) Koronka do Św. * Ojcze. * Wszystkim dla nas będzie Bóg.. który raczyłeś drogie Swe Ciało i Krew zostawić nam w Twym Najświętszym Sakramencie. W. które zgotowałeś we wiecznym królestwie wybranym Twoim. K. Święty. Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy. * Pociągnij na drogę Twą.. Polecenie się Św. Ducha Twego pełni i nim się zawsze rządząc... człowieczeństwu. cześć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. a nawiedź nas miłosierdziem Twoim i daj nam żywot wieczny. mogli dostąpić błogosławieństwa. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. pobłogosław mnie i tym wszystkim. * Ty Jezusa nosisz rany. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny. Na dużym paciorku: Ojcze nasz. łaski tej prosimy. Amen. tudzież całemu orszakowi wszystkich Świętych. Chwała Ojcu. jakoś błogosławił uczniom Swoim. a jako jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa. wzywając do nieba.. Antoniego w osobie dziecięcia: tak dla próśb i zasług Jego. * Pobłogosław Twoje dzieci.. Zdrowaś Maryjo.

nie chciej gardzić wołaniem moim. Kościół Św. bym nie przywiązywał się do marności tego świata. racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Antoniego Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny O przeczysta lilio niewinności. Zaklinam Cię Św. Chwała Ojcu. Antoni. byś mnie wziął w Swoją opiekę i wyprosił łaskę. przychodzę do Ciebie. Antoni. wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie. Porzuciłeś je natychmiast.. Dzień IV O Św. i jęcząc pod ciężarem grzechów przed Tobą upadam. Tą nadzieją ożywiony. ażeby ktoś uciekając się do Ciebie. spełnienia Jego Św. drogi klejnocie ubóstwa. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym. o którą Cię proszę. że jeszcze nigdy nie słyszano. Antoni. jasna gwiazdo świętości. O Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus. by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. a pragnął jedynie chwały Najwyższego. oto ja pełen nędzy wszelakiej. Boli mnie za to i zawstydza . o wielki święty. bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie..wyproś mi u Boga łaskę. Ufam. Dzień I O Św.. Nowenna do Św. za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie.. uciekam się do Ciebie. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię. że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu. Dzień V O wielki Św. którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach. Dzień III O Św. Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości. a poniżenia drugich. Twej opieki i Twego wstawiennictwa błagając. byśmy się do Ciebie uciekali. Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. Zdrowaś Maryjo.. stałeś się męczennikiem pokuty. Albowiem ja. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski. choć urodzony szlachetnie i w dostatkach. Odtąd chcę zmienić dotychczasowe życie i stać się Twym gorliwym naśladowcą. Antoni. szukam tylko swego wyniesienia. Proszę Cię gorąco. i miłosierny mój Opiekunie.. którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia" . woli i zbawienia swej duszy. wzywa nas. ale je przyjmij łaskawie i wysłuchaj.. zawstydza mnie. skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. który przed Bogiem jestem prochem i niczym. aby Oni się zlitować nade mną raczyli według najświętszej woli Boskiej. Dzień II O chwalebny Św. Wyjednaj mi łaskę.. Antoni. Amen. a znienawidzenia szatańskiej pychy. który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko.. a prośby moje złóż sam w Sercu Jezusowym i w Sercu Niepokalanej Maryi Panny. miał być od Ciebie opuszczony. Ojcze nasz..Pomnij o przebłogosławiony Cudotwórco Św. racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty. błagając. mimo swej niewinności umartwiałeś okrutnie swe ciało. widok Twej pokory. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego łaskę ukochania pokory. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Amen. Antoni.. Św. chwalebny Św. Antoni. bym odrzucił wszelkie samolubstwo. które codziennie nawołują mnie do pokuty. z miłością i spokojem.

jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości. O. ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga. których ty szczególniej miłujesz i ochraniasz. Dzień IX O Św. kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się z Tobą na wieki. Antoni. Antoni. jeśli Ty. Dzień VI O Św. lecz nic nie czynię. gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości. uważam za największą niesprawiedliwość. zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Antoni.niecierpliwość własna. mój Dobroczyńco i Opiekunie. wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność. Antoni. przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają. Wyszukuję nawet okazje. ale bez żadnego trudu. które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości. Antoniego Ufny w twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi. że grzech. ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy. Kocham Cię całym sercem i ufam. pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Czuję. jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. ubogacony łaską Bożą. jaką żywię w sercu przeciwko tym. na jakie tu na ziemi wystawione jest życie ludzkie. chciałbym się dostać do nieba. i proszę Cię. polecam się tobie. lecz nie chcę walczyć. Dzień VIII O Św. Amen. cierpliwe znoszenie wszystkiego. Ty. Racz mnie . bym żył odtąd prawdziwie po katolicku. przecudna perło dziewictwa. Ja także z wielką ufnością udaję się o pomoc do Ciebie w nawałnościach i uciskach. iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w tobie ucieczkę. uważam za największą karę. jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Prześladowania. postrachem byłeś piekła. o Św. że zmysły są właśnie tymi bramami. znajdują ją. * O Św. dając bliźniemu zły przykład. o święty mój Obrońco. pełen żarliwości o zbawienie dusz. by na nią zasłużyć. wstręt i nienawiść. Słowem. Dzień VII O Św. święty mój Opiekunie. Nie czuwam nad swymi zmysłami. rozważając Twą błogosławioną śmierć. I tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. jakimże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. sługą byłem szatana. Antoni. które Bóg zsyła dla dobra mej duszy. że wyprosisz mi u Boga światło i siły. Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej. nie wyprosisz mi u Boga łaski nienawiści grzechu i odwodzenia innych od niego. Chciałbym odnieść zwycięstwo. Modlitwy do Św. Antoni. a wzywając pomocy. Dlatego proszę Cię. zgubi mnie na wieki.lecz nie mam ochoty cierpieć. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki . Lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Św. by tylko zmysłom dogodzić. jakże byłbym szczęśliwy. Zapomniałem. Chcę się poprawić. Uproś mi u Boga. a ja grzeszny i nędzny. którzy mnie w czymkolwiek obrazili. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać. Św. Chorobę i cierpienie. im niżej upadłem. Zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych. bym trzymał zawsze na wodzy swe zmysły i umartwiał je tym więcej. cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg zesłać raczy. Amen. Antoni.

że nikogo oprócz Ciebie kochać nie mogła. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą. Przyjmij mnie. W. osobliwie w ostatniej godzinie mego życia. W. Amen. Patronie śląskiej ziemi. K. przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Św. K. Św. patron diecezji katowickiej. studiował we Włoszech. naucz nas podobnej gorliwości w służbie Ewangelii i Bogarodzicy. Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem. pociągnięty świętością ich założyciela. W. jakie u stóp Jezusa wylała. wskutek czego duszę jej i serce napełniłeś tak wielką miłości swojej obfitością. że ktokolwiek Bogu dziękować będzie za łzy. Już za życia Bóg potwierdził jego świętość licznymi cudami. Antoniego K. gdy łzami swoimi nogi Twoje oblewała. Marię Magdalenę wówczas. Jeśli cudów szukasz.. W. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach.. racz mi udzielić łez prawdziwej pokuty i serce moje napełnić swoją miłością. jaką raczyłeś obdarzyć Św. * Umarli na nowo do życia wracają. Weź nas w opiekę. * Który taką władzę nadał Antoniemu. K.. Antoni. Jacku. K. Morze się ucisza.. o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy. * Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego. włosami swymi je ocierała. I proszę. abyśmy. Pieśń Responsorium do Św. * I z padewczykami cuda jego głoszą. że przed śmiercią swoją otrzyma grzechów odpuszczenie i w miłości Boskiej zejdzie z tego świata. Zmarł 15 VIII 1257 r.. użycz nam litościwie. Przez Chrystusa Pana naszego. JADWIGA Wdowa. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają. W.. Pana naszego. najłaskawszy Jezu! za tę pobożność. któryś świętego Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami. Patronka Śląska . Gertrudzie. Przez Chrystusa. o najłaskawszy Św.. czarty uciekają.. całowała i drogim olejkiem namaściła. W każdej on potrzebie pomoże. Założył krakowski klasztor dominikanów i odbywał podróże misyjne po Polsce. za sługę twego i syna. przez zasługi jej łez. pocieszy. JACEK (17 sierpnia) Wyznawca. MARIA MAGDALENA (22 lipca) Św. ŚW. Morze się ucisza. ŚW. * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. * I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. który z apostolską gorliwością głosiłeś swoim rodakom Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ich sercach ukochanie Różańca Św. Niech nas Twa prośba od złego ochroni. W. W Rzymie wstąpił do dominikanów. abyśmy za twoim i Maryi wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne. K. Morze się ucisza. Magdalena objawiła Św. Urodził się w Kamieniu na Śląsku. K. Św. Amen. Morze się ucisza. idź do Antoniego. temu dobrotliwy Bóg przez jej zasługi da to. ty. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże. Chwała Ojcu i Synowi. Dziękuję Ci. Morze się ucisza. Duchowi Świętemu. * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem. Antoni.. Amen..wspierać. Morze się ucisza. ŚW. Dominika. Rusi i Pomorzu szerząc cześć Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. W..

poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. uproś nam stałą wiarę. weź nas w opiekę. Amen. Z powodu jej wielkiej piękności zamknął ją jej ojciec. spraw. ale święci w Niebie już nie mogą wielbić Boga tak jak my. abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie wszystkim dobrze czyniąc. patronka górników (4 grudnia) Jej życie znane jest tylko z legendy. kapłan. nie cierpią!" „ To prawda. BARBARA Męczennica. Henryka Pobożnego. uproś nam u Boga ofiarną miłość. święta Barbaro. Byłaś dla ludu swojego matką i nauczycielką wiary. który w osobie Św. Marzył. Jadwigo.(16 października) Była żoną Henryka Brodatego. Czuwaj szczególnie nad tymi. wpadł w taki gniew. co by zrobił. . a nauczając bliźnich wiary. WINCENTY PALOTTI (22 stycznia) Św. abyśmy dzięki niemu mogli zdobywać bliźnich dla Chrystusa i wraz z Nim osiągnąć wieczną chwałę. nie podlegają pokusom. Wincentego i zasłużyć na to. ofiarując się za zbawienie grzeszników ". że Barbara została chrześcijanką. że chciał ją zabić. Tam przeżyła śmierć syna. Przez Chrystusa. Wszechmogący i miłosierny Boże. którzy pracują w górnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy. który nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego. Przyjęła stratę męża i syna z heroicznym poddaniem się woli Bożej. ŚW. W ostatniej godzinie życia wybłagaj nam. Pomagał biednym i upośledzonym.„Ależ święci są tacy szczęśliwi w Niebie. poległego w bitwie z Tatarami pod Legnicą. albo pozostać na ziemi i pracować nad nawracaniem grzeszników? „Zostałbym". Jego najcenniejszą spuścizną jest Stowarzyszenie Akcji Katolickiej. Św. Panno mężna. Pana naszego. wreszcie jednak została przez własnego ojca oddana pod sąd i po torturach zabita w r. będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. Opiekowała się biednymi. 300. w wieży. które starannie wychowała. pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana Św. patronko nasza. Barbara ukrywała się czas jakiś w jaskiniach. przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. SW. orędowniczko ludu śląskiego. SW. zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. JAN MARIA VIANNEY (4 sierpnia) Księdza Proboszcza z Ars zapytano. Amen. Zmarła 15 X 1243 r. bogaty poganin. pełne miłosierdzia i głębokiej wiary. Dowiedziawszy się. Barbaro. niech twoje ofiarne życie. brzmiała odpowiedź. abyśmy podobnie jak Ty mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Jana Vianneya dałeś nam niepowtarzalny przykład gorliwości pasterskiej. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru w Trzebnicy. Wincenty. aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich ludzi innych wiar. Amen. którzy codziennie narażeni są przy pracy na niebezpieczeństwo. Amen. gdyby mu Bóg dał do wyboru: albo iść zaraz do Nieba. . aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Modlitwami swoimi do wszechmogącego Boga racz ustrzec od wypadków górników. Boże. aby ją ustrzec od nagabywania mężczyzn. Św. księcia śląskiego i matką 6 dzieci.

a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Annie udzielił tej łaski. Spraw. którym wyrzucał złe obyczaje. mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu. daj nam ducha. MĘCZENNIK (8 maja) Był biskupem Krakowa. by głosił Twoją chwałę wśród ludu irlandzkiego. Przez Chrystusa Pana naszego. abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Św. Pana naszego. Amen. abyśmy cześć Jej oddając. domami i wszystkim. że zasłużyła sobie stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego. Anno. Jako biskup Pragi dwukrotnie musiał opuścić kraj na skutek sporów rodzin książęcych i buntów diecezjan. Matki Zbawiciela naszego. który wysłałeś Św. . Amen ŚW. Anno. Ty obdarzyłeś Św. Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny. co posiadamy. ufni w Twoje wstawiennictwo. spraw przez jego zasługi i przez jego wstawiennictwo. Pomóż nam poznać miłość Chrystusa. Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego. Antyfona: Pan dał jej chwałę i wywyższył owoc jej żywota na Bożą Rodzicielkę. któremu wyrzucał złe czyny. Przez Chrystusa. patron Irlandii. z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. Patryk biskup. Boże. Nawracał innych na chrześcijaństwo. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha. abyśmy bez trwogi. Módlmy się: Boże. Przez Chrystusa.PATRON POLSKI (23 kwietnia) Był synem książąt czeskich Sławnikowiczów. STANISŁAW . PATRYK (17 marca) Św. znanym z miłosierdzia dla biednych. a stamtąd do Polski. Po raz drugi uszedł do Rzymu.ŚW. Pana naszego. Tobie. Patryka. Życie jego bez reszty poświęcone było pracy apostolskiej i modlitwie. Błogosławiona jesteś. Jezusa Chrystusa spraw to łaskawie. WOJCIECH MĘCZENNIK .BISKUP. Panie. dziewica. którym obdarzyłeś Św. Wstawiaj się za nami do Syna. ŚW. ANNA (26 lipca) Boże. polecamy opiekę nad naszymi rodzicami. który umożliwił mu wyprawę do Prus. Popadł w zatarg z królem Bolesławem Śmiałym. ŚW. Amen. abyśmy dostąpiwszy zaszczytu nazywania siebie chrześcijanami. Małgorzatę Marię. Zaprzyjaźnił się z królem Bolesławem Chrobrym. patronie naszej ojczyzny! Użyźniłeś siejbę Słowa Bożego krwią swoją. któryś Św. Wybrał ją Zbawiciel. Amen. Zginął w 1079 r. apostoł. Amen. ŚW. Św. mogli głosić ludziom Twoje słowo. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE (14 października) Św. z zamiarem podjęcia pracy misyjnej wśród pogańskich Prusaków. zasłużyli sobie na pomoc Jej orędownictwa. abyśmy za jej przykładem. Za pierwszym razem udał się do Rzymu i prowadził życie zakonne. gdzie zginął z ręki pogan 23 IV 997 r. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa. która przewyższa miarę ludzkiego rozumu i napełnij nas Swoją Obecnością. żeś dała nam Matkę Zbawiciela. zakonnica. Małgorzata Maria. Wojciechu. aby w szeregu objawień przedstawić jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. przeto chwała jej nie ustanie na wieki.

Najświętszej Panny i Św. szczególniejszy Patronie w beznadziejnym położeniu. bym mógł zmiłowanie Pańskie uwielbiać na wieki. Zmarł 15 VIII 1568 r. Proś za nią Chrystusa.Boże. Tobie Bóg użyczył łaski. Przez Pana naszego. Św. Prosimy Cię. a doświadczenie okazało. Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych (jako nowenna) O Św. w wieku 24 łat. aby urabiali swoje sumienie według przykazań nieomylnego Boga i aby silną wolą i łaską z nieba pokonywali niebezpieczeństwa. Na rozkaz przełożonych napisała „Dzieje Duszy". przez miłość dziecka do Ojca. ŚW. Wysłany do Wiednia na studia nie uległ złemu wpływowi brata.. by wszyscy. pogodnym usposobieniem i chętnym spełnianiem ciężkich prac służebnych. według ludzkiego pojęcia. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . w sprawach beznadziejnych. Zmarła 30 IX 1897 r. wejrzyj na mnie litościwie. Toteż prosimy tego Świętego o wstawiennictwo u Boga za nami. dla chwały twojej wielki biskup Stanisław od miecza niezbożnych śmierć poniósł okrutną. Tadeuszu. który zaniedbując naukę. pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe. Mimo oporu otoczenia mężnie kroczyłeś za głosem sumienia i powołania. Pomóż młodym w wyborze zawodu. Amen. abyśmy za tobą szczerzę powtarzali: „Boże mój. abyśmy za twoją przyczyną umieli w pełnieniu obowiązków dnia szukać woli Ojca. twej opiece powierzamy młodzież naszą. prowadził hulaszczy tryb życia. Jezuitów. Po ciężkiej chorobie dojrzał w nim zamiar wstąpienia do zakonu 00. że przyczyna tego świętego znajduje u Boga cudowne wysłuchanie. Umarł jako nowicjusz w Rzymie. którym ukazał się Pan Jezus po Swoim zmartwychwstaniu. Św. który byłeś godzien zaliczać się do rodziny Zbawiciela. miłuję Cię bardzo". któremu pragnąłeś służyć w kapłaństwie. Słowem i przykładem uczyła wierności Bogu w małych sprawach i zaufania Jego miłości. Józefa. Od najdawniejszych czasów uchodzi Św. Św. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ (28 października) Św. że będzie zsyłała na ziemię bardzo wiele łask (deszcz róż). Przed śmiercią zapowiedziała. że swoją możną przyczyną przychodzisz ludziom z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. Tereso. SW. grożące na drodze do czystego życia. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. prosimy Cię. Tadeusz za patrona w sprawach najtrudniejszych. przez to Najświętsze Serce chcę nieść chwałę Bogu i składać dzięki za łaski Tobie udzielone. Tadeuszu. Juda Tadeusz Apostoł: należał do rodziny Chrystusa Pana. módl się za nami. a ufność moja niech nie będzie zawstydzoną. nie gardź mą korną prośbą. Padłszy na kolana. SW.PATRON MŁODZIEŻY (18 września) Pochodził z Mazowsza. Był On jednym z dwóch uczniów. Przezwyciężył wszelkie trudności związane z brakiem pozwolenia ojca i pieszą podróżą przez Alpy do Włoch. O przyjdź mi z pomocą. Polecaj młodych katolików Bogu. proszę Cię pokornie przez to Najświętsze Serce. przez drogę dziecięctwa Bożego i przez swoje „Dzieje Duszy" uczysz nas mądrości życiowej.PATRONKA MISJI (3 października) Była karmelitanką od 15 roku życia. którzy wzywają jego pomocy. zbawienny osiągnęli skutek próśb swoich. Stanisławie. Amen. nawet. Całe życie moje wdzięcznym Ci będę i zostanę gorliwym Twoim czcicielem.. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . Tej obietnicy dotrzymała. . jak służyć Bogu na co dzień przez prostotę i pełnienie woli Najwyższego. spraw.

Proszę zwłaszcza. ten stanie się uczestnikiem jej łask. Św. Mechtyldzie Chrystus Pan rzekł do pewnej osoby: „Miłośnie się skłonię ku tym wszystkim. Agata męczennica była poddawana różnym torturom. Był obdarowany licznymi charyzmatami i doświadczeniami mistycznymi. Amen.. Mechtyldę do tak wielkiej łaski powołałeś i tylu nieprzeliczonymi cnotami ją przyozdobiłeś. abyś udzielił mi łaski. przepowiadać przyszłość i uzdrawiać. który uczestnicząc wspaniałomyślnie w Twoich cierpieniach. które chronią ludzi od pożarów i piorunów. ŚW. Kiedy przechowujemy w domach poświęcony chleb i sól możemy być pewni. którzy dla mnie kochają sługę moją.Chciej. tak bardzo Cię ukochał i tak całkowicie poświęcił się dla chwały Twojego Ojca i dla dobra dusz. Dziękuję za niewymowną radość i słodki odpoczynek. Ofiaro za grzechy. Był wzorem heroicznych cnót.. Agata jest patronką od ognia. że tylu łaskami ją ubogaciłem.. jakich w niej dokonałeś. chroni się je w ten sposób przed zarazą. jakie w niej wykonywać będziesz. dziewicy. jak zapowiedziałaś za życia. Kiedy 5 lutego karmi się bydło poświęconym chlebem i solą. jakich w jej sercu zażywałeś. który się gdzieś rozprzestrzenił. Dostrzegamy wstawiennictwo tej Św. PIO Święty Ojciec Pio był człowiekiem ogromnego cierpienia. GERTRUDA (16 listopada) . Dziękuję dobroci Twojej. sól i wodę. W ten dzień poświęca się chleb. jakiej w sercu jej doznawałeś i proszę Cię pokornie. który jest Miłością. Raduję się z Tobą i dziękuję Ci. (3 x) Święty o. ukochaną Mechtyldę i do siebie ich przyciągnę. Pio . Niech za jej wstawiennictwem otrzymamy miłosierne przebaczenie naszych grzechów. pełen łaski i miłości. Na koniec dzięki Ci składam za radość niczym nienaruszoną. za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. Amen. ŚWIĘTY O.. że Św. Boże! dziękuję godności Twojej za to. a w godzinę śmierci dozna Boskiej pociechy ". Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio O Jezu. Tereso. spuszczać deszcz róż na ziemię. kiedy ten poświęcony chleb wrzucimy w płomienie ognia. Agata zawsze podobała się Tobie dzięki swej czystości i przez swoje męczeństwo. że ogień ani uderzenie pioruna nie naruszy naszego domu. ŚW. AGATA (5 luty) Św. Posiadał dar języków. kapucynem i stygmatykiem.módl się za nami. najmiłosierniejszy Jezu! za wszystko dobro. której tak gorąco pragnę. Dlatego dobrze nosić ze sobą chociażby maleńki kawałek takiego chleba. Chwała Ojcu. Św. ŚW... Ty pobudzony miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu. wypraszaj nam wiele łask u Boga. Św. Amen. Niewiasty w różnych swoich chorobach zwracają się do niej. Panie Boże. proszę Cię pokornie. MECHTYLDA (19 listopada) Dziękczynienie za łaski udzielone Św.. kto by mi zaś dziękował za to. racz mnie uczynić uczestnikiem jej zasług i jasnością cnót jej świętych przyozdobić. Dziękuję Ci za Ducha Świętego i sprawy. potrafił czytać w ludzkich sumieniach.

bronią swego nosiciela. a obok napis: CSPB. Amen. Widzimy kruka. Jezus Chrystus. którymi tak . toczyć bój nieustanny. Przekonują o tym litery ułożone na nim w przemyślany sposób. co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty. który Cię tak bardzo ukochał i tak nieprzeliczonymi łaskami przyozdobił. pojawiły się kuszące go dziewczęta. Poprzez ten napis oddalamy od nas szatana. BENEDYKT (11 lipca) Medal Św. że kto by do niej miał nabożeństwo. Nauczycielu i Przewodniku mnichów. Wiesza się go wśród obrazów. Benedykt uczy nas. przez miłość. Jest także zwyczaj wkładania medalików zmarłym do trumny. Na rewersie medalu widnieje Św. Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Na obrzeżu medalika są litery VRSNSMV „Idź precz szatanie. że Chrystus umierając na Krzyżu. a święty oddał jej je w całości po żarliwej modlitwie. czyli „Niech mi szatan nie przewodzi!" Św. Benedykta Najłaskawszy Ojcze Benedykcie. jaką Chrystus Pan ją obdarzył. Kościół Św. niech mi będzie światłem". Benedykt z Krzyżem w ręku błogosławiący. obdarza medal odpustami specjalnie przeznaczonymi na godzinę śmierci. które stłukła kobieta. przed wejściem do kaplicy. błogosławionaś Ty między pannami i błogosławiony niech będzie najsłodszy Oblubieniec Twój. gdzie cała rodzina się modli. Na poziomej belce Krzyża czytamy litery NDSMD. Polecenie się opiece Św. ŚW. Benedykt doświadczał wielu pokus. Benedykt jest patronem Europy i szczęśliwej śmierci. Ta krzyżowa tarcza osłania nas przed gniewem Bożym. Benedykta. sam pij swoją truciznę". które wyjaśniają nam żywot Św. dla ochrony przed piorunami. Św. Wrzuca się go do studni. Wśród znaków i liter na medalu Krzyż zajmuje centralne miejsce. Ojca Benedykta". którzy całym sercem zwracają się do Ciebie. Święty pobożnie i z wiarą kreślił znak Krzyża i tym sposobem dokonywał cudów. abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy. czyli „szatanie. Pozdrawiam Cię. Widnieje na medalu stłuczone naczynie. bł. złe rzeczy czynisz. ten sobie wysłuży łaskę podobną do tej. to jest że osobliwym sposobem z nią będzie obcował. wyjednał nam pokój u Ojca. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. Gertrudzie.Chrystus Pan obiecał Św. nadziejo i pomoco wszystkich. który przypomina także cudowne uchronienie przed trucizną. Krzyż oznacza zwycięstwo Chrystusa Pana nad szatanem i śmiercią. Gertrudo. Św. Na pionowej belce Krzyża mieszczą się litery CSSML co znaczy „Krzyż Św. jak z szatanem. Odmawiane modlitwy. przez najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa! Pełna łaski i miłości. nie nakłaniaj mnie do złego". Bł. które wyjaśnia. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. odwiecznym wrogiem. Gertrudo. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego złego. Benedykta Medalik Św. Medal ten chroni przed trucizną. pod progiem domu albo nad wejściem. Na górze ponad Krzyżem czytamy słowo PAX. czyli „Krzyż Św. różo kwitnąca i woniejąca raju niebieskiego. To właśnie poprzez Krzyż atakujemy złego ducha lub z Krzyżem bronimy się przed nim. na wierzchołkach wież. Odczytujemy na medalu znaki. Benedykta jest modlitwą utrwaloną na zawsze. Dalsze litery na awersie medalu też atakują szatana: SMQLIVB. czyli pokój. w której Chrystus w sercu Twoim tak słodko spoczywał. jednak on gasił tę pokusę tarzając się w cierniach. które widnieją na medalu. polecam się pokornie Twojej opiece.

sługę Boga. z sideł nieprzyjaciół moich bezpiecznie mógł się wydostać i dostać się do wiecznego błogosławieństwa. Gertrudzie. z której nieprzyjaciel najbardziej nacierać będzie na duszę moją. Benedykt objawił Św. (tu wymienić łaskę. Zdrowaś Mario (3 x). Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia. gdy duszę Twoją odłączył od ciała w chwili modlitwy Twojej. Św. Benedykta (Odmawiamy przez 9 dni przed jego uroczystością oraz w różnych potrzebach) Św. Patriarcho najchwalebniejszy. Amen. Amen. Benedykta 21 marca i 11 lipca dołączyć można jeszcze inne modlitwy. módl się za nami (3 x) Ojcze nasz (3 x). godnego wszelkiej miłości. o którą prosimy).. że ktokolwiek mu przypomni przywilej. błagamy Cię pokornie. Amen. a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie. Chwała Ojcu (3 x) na podziękowanie Bogu za łaski udzielone Św. zachował mnie w dobrym i nie dopuściłbym się od Niego oddalił. że stojąc i modląc się. Daj. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych. Ojcze Benedykcie. . W czasie nowenny przed uroczystościami Św. abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się w Nim radować przez wszystkie wieki wieków. z tego świata zszedł. Ojcze Benedykcie! Przypominam Ci ów przywilej. abyś w godzinę śmierci mojej wiernie mi raczył dopomagać i zasłonił z tej strony. iżbym obecnością Twoją uzbrojony. wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. wskutek czego wydajesz z siebie woń Tobie tylko właściwą. aby mi darował moje winy. Św. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę. innych świętych uweselającą. wstawiaj się za mną u Boga. broniąc go od szkodliwych napaści szatańskich. aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne.często zasmucam mojego Pana. Ojcze Benedykcie. Jezusa Chrystusa. iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi. Nowenna do Św. a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią. My zaś z naszej strony obiecujemy. na której nam tak bardzo zależy. tak. Proszę. i proszę Cię. Św. Św. Ojcu Benedyktowi. abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie. temu w godziną śmierci jego będzie towarzyszył. możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. którym Cię Pan Bóg przy chwalebnym Twoim zejściu uczcić raczył..

Za nawiedzenie cmentarza w inne dni . (Nowy wykaz odpustów zupełnych został zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29 VI1968 r. a przy nawiedzeniu kościoła lub kaplicy trzeba odmówić „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga".) Odpusty zupełne. Wypełnić trzy warunki: Spowiedź Sakramentalna. Modlitwa w intencji Papieża. Za pobożne czytanie Pisma Św. 3. Wykluczyć wszelkie upodobania (przywiązania) do jakiegokolwiek grzechu. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w Dniu Zadusznym. jeśli zmówi się w intencji Papieża jeden raz „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga". Komunia Św. 283 . które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne.odpust cząstkowy. w publicznej kaplicy. w dniach od 1 do 8 listopada zyskać można codziennie odpust zupełny. 2.Spowiedź. pod tymi samymi warunkami. 2. modlitwa w intencji Papieża mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu przepisanej czynności. nawet powszedniego (dyspozycja). Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. 3. przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowne. choćby tylko w myśli. w społeczności zakonnej. ale przez krótszy czas . Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego: a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy. Warunek modlitwy będzie całkowicie spełniony. które można uzyskać każdego dnia 1. Trzy warunki . po jednej Komunii Św. Jeżeli brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu albo wspomnianych warunków. w rodzinie. Odpusty zupełne.odpust cząstkowy. Za każdorazowe czytanie Pisma Św. i jednej modlitwie w intencji Papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.23 str. który można ofiarować jedynie za zmarłych.. Za odprawienie „Drogi Krzyżowej". Komunia Św.. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. 3. 2. odpust będzie tylko cząstkowy.285 ODPUSTY 283 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne.odpust cząstkowy. Natomiast za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu . które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 ODPUSTY Warunki uzyskania odpustu 1. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych. b) w rocznicę swojego chrztu (odpust cząstkowy w inne dni). Odpust ten można zyskać tylko za zmarłych. które można uzyskać w oznaczonych dniach 1. . Wykonać czynność obdarzoną odpustem. 4. Musi być między nimi łączność. który można ofiarować jedynie za zmarłych. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele. w stowarzyszeniu publicznym.

celebrowanej przez jubilata. Uwielbiam Cię. Jeśli przyjmie się z pobożnym usposobieniem błogosławieństwo papieskie. Chrystus zwycięża! Chrystus króluje! Chrystus rządzi!. Pożyteczną będzie rzeczą przytoczyć niektóre przykłady: Boże mój. 10. pomnóż naszą wiarę. Panie. Za nawiedzenie kościoła. Wzmocnij mnie. Jak Panu się podoba. w dni oznaczone w mszale rzymskim. 60 i 50-lecia święceń kapłańskich może dostąpić odpustu zupełnego kapłan. Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym. Kościół mu udzieli w momencie śmierci. Wszystko (czynię) dla Ciebie. 1. o ile wierny wysłuchał w czasie misji kilka nauk. byleby za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. pałające miłością ku nam. c) raz w roku w jakimś innym dniu wybranym przez wiernego. w Tobie pokładam nadzieję. 6. Bóg mój i wszystko moje. . 468 par. które przytacza się tu przykładowo) 1. Dozwól mi chwalić Cię. Za udział w nabożeństwie porannym lub wieczornym w kościele stacyjnym w Rzymie. o Panno Święta. 7. Za udział w nabożeństwie w czasie pasterskiej wizytacji. w którym odbywa się synod diecezjalny. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 pełne dni. W dniu jubileuszu 25. Nowy wykaz odpustów cząstkowych Aby móc skorzystać z odpustu cząstkowego należy zapamiętać trzy ogólne zasady: Wierny dostępuje odpustu cząstkowego. Ojcze Jezus. 8. Przyjdź Królestwo Twoje. którego udziela Ojciec Św. wszystko dla Ciebie. odbywanym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. 9. Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie. 14. zmiłuj się nad nami. 5. Serce Jezusa. daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. który by udzielił umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego w kan. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej). Kłaniamy Ci się. gdy odnowi wobec Boga „Coram Deo" i wierni. „Urbi et Orbi" .4. Najświętsze Serce Jezusa. Wysłuchaj mnie (lub: Wysłuchaj modlitwę moją). bądź miłościw mnie grzesznemu. Miłuję Cię. Zbaw mnie. Za pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie: a) w uroczystość Patrona Bazyliki b) w każde święto „de praecepto". Niech się stanie Twoja wola. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwanie się krzyżykiem lub krzyżem. jeśli w czasie pełnienia swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorną ufnością. dodając jakiś akt strzelisty (wystarczy w myśli bez wypowiadania słów). Zmiłuj się nade mną. Dzięki Ci składam (lub: Bogu niech będą dzięki). Boże. 11. Wielki jesteś Panie. Panie.nawet przez radio. Niech będzie błogosławiona Trójca Święta. 12. Serce Jezusa. rozpal serca nasze miłością Twoją. 13. gdy uczestniczą we Mszy Św. Panie. ponieważ Bogiem moim jesteś. Maryjo. Naucz mnie czynić wolę Twoją. Panie. Przepuść mi. Nie opuszczaj mnie. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta Założyciela zakonu. zgodnie z kanonem 1248 par. ponieważ przez Krzyż swój święty odkupiłeś świat. Wezwania (przyjęte już zwyczajowo. 16. W Tobie pokładam nadzieję. Chryste i błogosławimy Tobie. Jeżeli nie ma kapłana. 15. Chwała na wysokości Bogu. 2. Wspomóż mnie Boże. Serce Jezusa. Za udział w uroczystym zakończeniu misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w Ciebie. Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji. Bądź pozdrowiona.

Święta Boża Rodzicielko. Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament na wieki wieków. Święta Maryjo. . Tyś jest Chrystus. co samo w sobie jest godziwe. wam powierzam serce i duszę moją. daj mi wieczne spoczywanie. 2. Matko Bolesna. Chwała Ojcu i Synowi. Józefie Św. bądź moim zbawieniem. bo giniemy. Ta zasada ma zachęcić do praktykowania dobrowolnych umartwień. Pan mój i Bóg mój!. przyczyńcie się za nami. . by zapanowała jedność umysłów w prawdzie i jedność serc w miłości. Słodkie Serce Maryi. pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami.spraw. Wszyscy Święci i Święte Boże. Maryjo. Dobry Jezu. a przyjemnego dla siebie. albo przynajmniej obojętne pod względem moralnym. Maryjo. módl się za nami. nadziejo moja. Jezu.. Jezu cichy i pokornego serca. ratuj nas. pracowników na żniwo Twoje. Syn Boga żywego. Jezu. Módl się za nami. gdyż są wyszczególnione na innych stronach tej książki. Józefie Św. Pozostań z nami Panie. Panie.. Matko moja. zawsze Dziewico Maryjo. przyczyń się za nami. Panie. Ojcze. 3. bądźcie przy mnie w ostatniej walce. Maryjo. Poślij. Gdy wierny w intencji umartwiania się . tak ważnych dla opanowania siebie i rozbudzenia większej miłości Bożej. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. uczyń serca nasze według Serca Twego. Warunkiem zyskania tego odpustu jest odmówienie sobie w duchu umartwienia czegoś. módl się za nami. Niech nas z błogosławionym potomstwem błogosławi Maryja Panna. które już w tym wykazie nie są ujęte. Józefie Św. Panie.niech z wami zasypiam w pokoju i odpoczywam.odmówi sobie czegoś godziwego. Jeżeli powodowany motywem wiary wierny przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom. Maryjo. Wierny może dostąpić jeszcze innych odpustów zupełnych lub cząstkowych. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Józefie Św. jedyna nadziejo. Jezu. Jezus. w ręce Twoje oddaję ducha mojego. módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko. Witaj krzyżu. i Duchowi Świętemu.

W. (Dz. K. Gertrudę. Nic mi nie pozostanie.24 str. Ufajcie Bogu. staram się być przy każdym konającym. O Jezu. Św. Modlitwy za konających Św. Ludzie mnie opuszczą. módl się za nami Modlitwa o dobrą śmierć O Boże. w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Patronko Dobrej Śmierci. prosimy Cię. aby się często modliły za konających". 1015) „Łączność moja z konającymi jest w dalszym ciągu tak ścisła. Przez Chrystusa. Ciało moje będzie w grobie złożone na pokarm robactwu. albo nieszczęśliwego z szatanami i potępionymi w piekle. dodał. * Umiłowany przez Boga Benedykt przyjąwszy Ciało i Krew Pana. 286 . stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów. Matko Boska. Ty udzieliłeś Św. świat i wszystkie rzeczy przeminą jako cień. to znaczy: opuszczę wszystko i wszyscy mnie opuszczą. Umrę. żeby codziennie przynajmniej raz tymi westchnęła słowami do Przenajświętszej Matki: „A przeto Orędowniczko nasza. Śmierć to koniec czasu i wszystkich rzeczy widzialnych. módl się za nami. Pan Jezus sam nauczył Św. które za życia spełniłem. tylko dobre albo złe uczynki. Czas. Faustyna: „O. Ojcze Benedykcie. by zdać rachunek z całego życia mego! „Postanowiono człowiekowi raz umrzeć. który żyje i króluje z Tobą. „Bądź pewna". Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana. zaszczyty i przyjemności się skończą. spraw. „że za to wielkiej doznasz pociechy w godzinę śmierci". gdy znajdę się sam przed Najwyższym Sędzią. Amen. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem. abym przepędzając w sprawiedliwości i świątobliwości wszystkie dni życia mojego. O.288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy. aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Pana naszego. Chrystusa. zasłużył sobie na zejście z tego świata w Twojej miłości. Umrę: to znaczy dusza moja rozłączy się z ciałem. podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. jak niepojęte jest miłosierdzie Boże. jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. bo dobry i niepojęty jest. spraw. natchnij dusze. Dusza zaś stanie na sądzie przed Bogiem wszystkowiedzącym i sprawiedliwym. że mi Pan pozwala przychodzić z pomocą swoją niegodną modlitwą konającym. miłosierne oczy swoje zwróć na nas". które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI Nauka o śmierci Co to jest śmierć? Śmierć jest to przejście z życia doczesnego do życia wiecznego: albo szczęśliwego z Aniołami i Świętymi w niebie. Módlmy się: Boże. a potem sąd". miłosierdzie Jego przechodzi pojęcie nasze". Amen. (Dz. 880) * . Chwilo straszna. Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci. O ile tylko mogę. który skazując nas na śmierć. pozostanie wieczność. ukryłeś przed nami jej dzień i godzinę.

Zdrowaś Maryjo. która odmawiać będzie koronkę do Miłosierdzia Bożego albo przy konającym inni odmówią. (Dz. ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje. a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego. dziś piątek. jakich się za grzechy swoje lęka ponosić. aby była w stałej łączności z Jego konającym Sercem. bo On tak wiele pragnie dawać duszom. chociażby były największymi grzesznikami.. Kyrie elejson. którzy tego dnia skonają. Możemy to uczynić poprzez taką modlitwę. Jednak wymagał od niej ofiary i modlitwy. aby tylko ją zbawić. * Pan Jezus powiedział Św. które dziś skonają. Modlitwa druga Kyrie elejson. Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez święte skonanie Twoje i gorącą modlitwę na Górze Oliwnej. proszę Cię przez niepojętą moc miłosierdzia Twego. dlatego czynię zadość żądaniom twoim". Chryste elejson. aby wszystkie dusze. zlituj się nad konającymi. 873) Widzimy. że Pan Jezus przychylił się do prośby s. jak też ofiarują Najdroższą Krew za grzechy tych. . którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Zechciej go w godzinę jego zejścia uwolnić od wszystkich ucisków i karania. że podyktowała ci to czysta miłość ku Mnie. że za każdą duszę gotów jest cierpieć. ale łącz się ustawicznie z konającym Sercem Moim i czyń zadość sprawiedliwości Mojej. na zgładzenie wielkości grzechów tego chorego. Amen. ziemię naokoło zrosił.I przytulił Mnie Jezus do Serca Swego i rzekł: córo umiłowana. Chryste elejson. Brygidzie. aby trzy poniższe modlitwy za niego odprawił. a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć. gdy pot Twój krwawymi kroplami spadając. Miłośniku dusz. jednak odpustu tego samego dostępują. z bojaźni śmierci z siebie wytoczony. że o wielką rzecz Mnie prosiłaś. skoro go ujrzy konającego. obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata. Serce Jezusa konające. Bolesne Serce Maryi Niepokalanej. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę. dobrześ poznała głębię miłosierdzia Mojego. uszły ognia piekielnego.Pan Jezus: „Każdą duszę bronię w godzinie śmierci. Uczynię jako prosisz. Trzy modlitwy. abyś tenże pot krwawy. Kyrie elejson. którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych. aby nie zginęli na wieki. gdy w imieniu umierających wyrażą żal.. co też ów kapłan uczynił. Modlitwa pierwsza Kyrie elejson. Prośmy często Konające Serce Zbawiciela za umierających grzeszników. . mówiąc: że mocą tych modlitw grzechy jego zmazane zostały przez Chrystusa Pana i że był w niebie. mogą być pewni. które odmówić można przy konającym Pewien papież umierając prosił swego kapelana. Pragnął. * Św. ale widzę. Bądźmy też tak wspaniałomyślni i prośmy Pana Jezusa o wiele. Faustyna tak zapisuje: „Jezu. więc Aniołowie nie zdziwią się temu.. dla Bolesnej Męki Syna Mojego". pamiątka Twego gorzkiego konania na krzyżu. módl się za konającymi. Po zejściu z tego świata ukazał mu się papież. (Dz. Bogu Ojcu swemu ofiarować i pokazać raczył.. 811) Ci. Ojcze nasz. że otworzą Niebo dla wielu konających. Codzienna modlitwa za konających O najłaskawszy Jezu. Wiedz. uśmierza się gniew Boży. Faustyny i uchronił od piekła dusze konające tamtej nocy. nawet więcej niż wycierpiał. jako swej chwały. błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej..

Proszę Cię zarazem. których się dla wielkości grzechów obawia. iżbyś ją w godzinę śmierci raczył uwolnić od wszelkiego karania i mąk... gdy Przenajświętsza Dusza oddzieliła się od Najświętszego Ciała Twego i żebyś ją przedstawił za grzeszną duszę tego chorego. Modlitwa trzecia Kyrie elejson.. jakich się za swoje grzechy obawia. abyś Ojcu swemu ofiarował gorzką Mękę. Amen. proszę Cię i żebrzę. Amen.Ojcze nasz. najłaskawszy Jezu! w godzinę śmierci jego na pomoc. jaką na Krzyżu poniosłeś. Akt strzelisty Najświętsze Serce Jezusowe. wspieraj nas w godzinie konania! . Panie Jezu Chryste! któryś dla zbawienia świata na twardym łożu krzyżowym umrzeć raczył.. abyś ją Ojcu swemu niebieskiemu raczył ofiarować za duszę tego chorego. otwórz mu wrota żywota. i zaprowadź duszę jego do rajskich rozkoszy. i racz go wyzwolić od wszelkiego karania i mąk. Ojcze nasz.. osobliwie wówczas. Panie Jezu Chryste! któryś przez proroka swego powiedział: „miłością wieczną ukochałem Cię. Chryste elejson. Zdrowaś Maryjo.... by Cię tam chwalił przez nieskończone wieki.. Przybądź mu. w czasie konania przez anioła umocnione. która Cię z nieba na ziemię na cierpienie wszelkiej nędzy ściągnęła. Zdrowaś Maryjo. dlatego litując się nad Tobą. pociągnąłem Cię do siebie". Kyrie elejson.. proszę Cię przez tę miłość.

Przypatrzmy się. Na tym przykładzie widzimy. Różaniec Św. złość i niechęć do innych. pomagać w rozmaity sposób duszom czyśćcowym. że już weszła do chwały niebieskiej. który trawi je nieustannie. jak taka pomoc jest dla nich skuteczna. dzienne i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu. Po tym czasie dusza jej ukazała się Świętemu ubrana na szaro. Koronki i inne modlitwy. usłyszał głos. a pomóc sobie same nie mogą. język. przełamując upór. która jest wygodna i przyjemna dla naszego ciała.25 str. można nieraz im pomóc przez wyrzeczenie i umartwienie. Malachiasza. Ufny w skuteczność pomocy jej wyświadczonej tak powiększył swoje modlitwy. szczególnie te najskuteczniejsze dla nich. że sprawiedliwość Boża wymaga zapłacenia w czyśćcu wszystkich długów. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE Nauka o czyśćcu Nieskończone Miłosierdzie Boże pozwala nam. Łatwo też można umartwić swoje zmysły . kiedy tak bardzo chcemy udowodnić swoją rację.. 289 . który mu powiedział.oczy. wchodząca do kościoła. jednak Boże Miłosierdzie pozwala pomagać im w różny sposób. że dusze te pałają miłością Bożą i są pewne wiekuistego z Nim szczęścia. można wstrzymać się od lepszego pokarmu lub innej przyjemności. Bóg w Swoim Miłosierdziu pozwala nam na to. że możemy nasze modlitwy. Kiedy zmarła siostra Św. Nasze uczynki pokutne. które wiążą się z wyrzeczeniem i ofiarą. Można ofiarować im to. nie zapominajmy o pełnieniu miłosierdzia względem dusz czyśćcowych. aby się zdobyć na takie uczynki wobec tych dusz. dlatego aby je ratować. że w trzecim widzeniu zobaczył swą siostrę okrytą białą szatą zbliżającą się do ołtarza wśród orszaku wybranych co oznaczało. które muszą odpokutować za swoje grzechy w ogromnych cierpieniach. Korzystajmy często ze skarbca Kościoła Św. ludziom żyjącym na ziemi. nie zaniedbując dobrych uczynków wobec bliźnich. jakie ludzie zaciągnęli wobec Boga przez swoje grzechy. uszy. Droga Krzyżowa. w którym zawartych jest wiele odpustów nadanych za różne modlitwy. jak Msza Św. w płomieniach ognia oczyszczającego. że siostra czeka na niego przed kościołem i prosi o pomoc. zanosić w ich intencji.. że cierpliwie będziemy znosić wszelkie przeciwności dnia codziennego. praktyki religijne.293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. Kiedy przestał się za nią modlić. jest dla nich wielką pociechą. chorych tu na ziemi. podjęty post. Co do istoty mąk czyśćcowych różnią się one od mąk piekielnych tym. Pamiętając o pełnieniu miłosierdzia względem biednych. przyjęte Komunie Św. poszła ona do czyśćca. a jej świątobliwy brat wspierał ją różnymi modlitwami.. Święty ujrzawszy ją u wejścia do kościoła w żałobie smutną i stroskaną zrozumiał dalszą potrzebę modlitwy i ofiarowania pobożnych uczynków w jej intencji. . Jednak nie każdy ma możliwość. zachować milczenie wtedy. cierpliwie pokonując wszystkie trudy dnia codziennego. pielgrzymki. aby przez te zyskane dla nich dobrodziejstwa przynieść im wybawienie.

modlą się za nas do Boga. módlcie się za nimi! Wszystkie święte niebieskie Duchy. a potem w dniu. Boże. Panie! Od mąk czyśćcowych. które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące Panie. Boże. Zdrowaś Maryjo. zmiłuj się nad zmarłymi! Synu. Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy. Święta Maryjo. zmiłuj się nad nami! Panie. będą wstawiały się za nami. a Pana naszego Jezusa Chrystusa. bo mało jest osób. błagamy o miłosierdzie Twoje. Zamiast Ojcze nasz. Święta Trójco. Odkupicielu świata... Przez Serce Maryi Pośredniczki Łask. Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy. Zamiast Zdrowaś Maryjo. Panie! ... Zamiast Chwała Ojcu. Wszyscy święci Męczennicy. nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu. Wszyscy święci Kapłani i Lewici.. którym skracamy męki czyśćcowe... już tu na ziemi nam pomagają w przeróżny sposób. Wszyscy święci Doktorowie. zmiłuj się nad nami! Panie. Na zakończenie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Panie! Bądź im miłościw. Boże... a światłość wiekuista niechaj im świeci. * Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników.. Boże Miłości i Miłosierdzia. Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści.. ofiaruję Ci Mękę. Koronka za zmarłych (odmawia się na różańcu) Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Wszystkie święte Panny i Wdowy... jedyny Boże. Bądź im miłościw. Miłosierna Miłości Boga mojego przyjmij zmarłych do Królestwa Swego.. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Lub: Psalm 129. kiedy staniemy przed Obliczem Najwyższego. zmiłuj się nad nami! Chryste.. módl się za nimi! Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie. wysłuchaj ich. Wszyscy święci niewinni Młodziankowie. Wszyscy Święci i Święte Boże. wybaw ich. przepuść im. Duchu Święty. Ofiaruj swoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe. Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy.. łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego.Bądźmy pewni. usłysz nas! Chryste. Chwała Ojcu. śmierć i Zmartwychwstanie Syna Twojego. że te dusze.

którymi o miłosierdzie do Ciebie wołają.. Panie! Baranku Boży. przez pobożne i pokorne prośby nasze dostąpić mogły. Ojca i Syna. W. Panie. najłaskawszy Ojcze! na Męki. który gładzisz grzechy świata. ofiaruję Ci nieprzebrane mnóstwo zasług Syna Twego. który gładzisz grzechy świata. jakich od nich doznałeś. aby zbawienia. W. K. udziel duszom sług i służebnic swoich odpuszczenia wszystkich grzechów. Wspomnij sobie. Módlmy się: Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych. Abyś je do żywota wiecznego przyjąć raczył. Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych Spojrzyj. a bądź miłościw grzechom ich. z tronu majestatu Twego na nędzne dusze w czyśćcu zostające. Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje. I nie wódź nas na pokuszenie.Przez wcielenie i narodzenie Twoje. Uwolnij. Odpoczynek wieczny racz im dać. wieczny odpoczynek racz im dać. co Ci kiedykolwiek miłego wyświadczył. Wspomnij na Krew Przenajświętszą którą za nie obficie wytoczył. a nasz Panie! Daj im wieczne spoczywanie! Witaj Królowo. W. przypatrz się ich karaniu i mękom. Panie! Baranku Boży. i Ducha Świętego. Od wszystkich więzów ich grzechów. Przez chrzest i święty post Twój. Panie! Ojcze nasz. które Syn Twój dla nich podjął.. Na koniec za wszystkie męki. których się kiedykolwiek dopuściły. Amen. My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami. Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył. które słusznie cierpieć muszą . korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe. Za wszystkie grzechy. Abyś je z czyśćca wybawić raczył. jakie ponoszą.. najłaskawszy Ojcze. niech zstąpi na to miejsce i na wszystkich tu spoczywających. Pamiętaj na gorzką śmierć Jego. W. a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło. wieczny odpoczynek racz im dać. wieczny odpoczynek racz im dać. Amen. Dusza. Usłysz prośby i narzekania. A światłość wiekuista niechaj im świeci. K. dusze wszystkich wiernych zmarłych. wysłuchaj modlitwę moją. i zmiłuj się nad nimi. Dobry Jezu. który gładzisz grzechy świata. Przez Ducha Świętego. Panie! Baranku Boży. K. którą dla nich podjął. K. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. za wszystkie krzywdy. Panie. Panie. będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów. wybaw ich. ofiaruję Ci wszystko. Przez krzyż i mękę Twoją. Przez utrapione życie Twoje. Przez śmierć i pogrzeb Twój. wysłuchaj nas. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego. K. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki. Pocieszyciela zesłanie.. Panie! Abyś duszom zmarłym przepuścić raczył. ofiaruję Ci życie Przenajświętsze i wszystkie czyny Syna Twego ukochanego. Abyś im winy ich odpuścić raczył. Ale nas zbaw ode złego. która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. którego zawsze pragnęły. W. za wszystkie ich niedbalstwa ofiaruję Ci gorące Jego pragnienia: za odpuszczenie dobrych i zbawiennych spraw.

Faustyna: „Kiedy przed Dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie. prace. Pokładam nadzieję w Panu. . Syn Boga żywego. Psalm 129 Z głębokości wołam do Ciebie Panie.) * Św. któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. który dla waszego i dla was wszystkich zbawienia narodził się z Niepokalanie Poczętej Dziewicy wam pobłogosławi. o które żebrzę przed Majestatem Boskim. Amen. niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Panie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach. o ile mi na to reguła pozwoli.ofiaruję Ci wszelkie pokuty. my o tyle jesteśmy szczęśliwe. które Syn Twój niewinnie i chętnie znosił. " udziela się odpustu cząstkowego) Pan Jezus ukazał Św. rany. którym Ciało Twoje Przenajświętsze z Krzyża zdjęte przez Józefa z Arymatei owinięte było. Amen. o co będzie prosił. Wtem usłyszałam te słowa: spełnij wolę Bożą. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi łaski. Panie. zelżywości... Amen. 360 bł. o ile spełniłyśmy wolę Bożą". Gertrudzie skuteczność tej modlitwy Pozdrawiam was. (Za odmówienie modlitwy . mękę i śmierć.. Pan Jezus objawił w r. (Dz. utrapienia. (50 x) Dusze święte. (50 x) O Rany najświętsze naszego Jezusa. który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki. Niechaj Jezus Chrystus.. Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie. aby Ci ze czcią służono. u Niego obfite odkupienie. Amen. otrzyma to. Bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana. modlitwy. Rany najczcigodniejsze. abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwalebnego zmartwychwstania byli doprowadzeni. U Pana jest bowiem łaska. Bóg na wieki wieków. i was uwolni od mąk. że jeżeli czego żądacie duszyczki. któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały.. Niech wam odpoczynek da Ten. i proszę Cię. dusza moja oczekuje Pana. któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w Niebie oczekiwane. Amen. posty.. któryś na Świętym prześcieradle. jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. I znów „Wieczny odpoczynek". Panie wysłuchaj głosu mego. nędznym grzesznikiem. a w dzień sądu postawi na prawicy i złączy z Aniołami swymi w niebie. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy.. 518) Modlitwa za zmarłych O Boże. będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości. abyś przez to do wiecznego ich wprowadził wesela. wszystkie Chrystusa wierne dusze. który sam jest prawdziwym odpoczynkiem.Wieczny odpoczynek. dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. a światłość wiekuista niechaj im świeci. spraw litościwie. cmentarz był zamknięty. chętnie wam zadośćuczynię. czuwania. że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczny odpoczynek".. zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną. Taidzie pokutnicy.

Św. Faustyna: „O Jezu. do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę uczynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe". módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! . Kościół Św. Teresa z Avila była bardzo wierna zwyczajowi używania wody święconej. Św. natomiast wielką ochłodą dla dusz w czyśćcu cierpiących. przy ceremoniach i nabożeństwach dla nich sprawowanych. one nam się za to odwdzięczą. 692) O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych Woda święcona jest bardzo skutecznym środkiem przeciwko złym duchom. gdzie spoczywają ich ciała. ochładza ona płomienie ognia czyśćcowego. Kropmy często wodą święconą groby zmarłych. Matko Boża i Matko miłosierdzia. Akty strzeliste O Maryjo. miłość moja sięga poza świat. wchodząc i wychodząc z kościoła. ucieczko nasza. (Dz. przed i po modlitwie. jest to dla nich ogromna ulga. módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! Święta Maryjo. używa jej na pociechę tych dusz. Praktykujemy także ten zwyczaj w domu.

że musiałam się natychmiast położyć do łóżka. Posłannictwo Pańskie do rodziców „Moje szczególne i z wielkimi łaskami załączone błogosławieństwo poprzez Ojca Św.Jestem przecież Matką Łask. Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami. 294 . On przyjmuje was na łono swej niezmierzonej miłości".. Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji Panie Jezu. Słowa Matki Bożej: „Św. 1276) Chrzest nienarodzonych Słowa Św. Odmawiać codziennie przez 9 miesięcy jedną tajemnicę Różańca Św. Św. . Duszyczki te upodobnią się do niewinnych dzieci. aby zachowując jego życie pozwolili mu przyjść i spełnić Twoją świętą wolę. mówiąc z całym oddaniem: „Bóg błogosławi was i ochrania was. a przeze mnie adoptowanego dziecka. Św. Dziecię Moje! Weź wodę święconą. Faustyna: „. by zarobić na chleb codzienny. człowiek zawierzenia. że płomienne modlitwy pomogą i tym duszyczkom i one będą mogły znaleźć się przed Obliczem Boga.. które znalazło się w niebezpieczeństwie zagłady. Józef. tylko jak Mnie z małym Jezusem uratować. Za ich wstawiennictwem proszę Cię w intencji tego nienarodzonego.294 DZIECI NIENARODZONE 294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 DZIECI NIENARODZONE Św. (Dz. Błagajcie Go wreszcie o pomoc! Pragnę te wszystkie dusze darować wiecznemu życiu. chwilami odbierały mi te boleści przytomność. którzy przyjmując moją Boską Wolę współdziałają w moim twórczym Dziele.. wiłam się w tych boleściach trzy godziny. Józef nie szczędził dla Mnie i Mego Dziecka największych ofiar. daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę. tym rodzicom. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa". Jezus dał mi poznać. ósmej dostałam tak gwałtownych boleści. Józef jest także waszym Ojcem.. krucyfiks i pobłogosław duszyczki dziecięce.26 str. Nastąpi czas. Przy narodzeniu każdego dziecka wyleję na te rodziny nadzwyczajne łaski". Amen. Moje Serce płonie . Józefa do Justyny Klotz: „Możesz chrzcić nie narodzone dzieci. Odmów akt poświęcenia się Matce Bożej".. opiekował się Tobą po urodzeniu. Twoja Matka Maryja urodziła Cię w miłości. o godz. błagam usilnie. że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia Sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek... Pracował też bardzo ciężko.. Pokropić wodą święconą wszystkie miejsca. On był naszym ratownikiem i opiekunem: nie myślał ani chwili o sobie. Błogosławieństwo to jest niepowtarzalne i mogą go otrzymać tylko rodzice.

Wszyscy pamiętamy modlitwę.: «Św.. Michała Archanioła. w medytacji południowej. jak i na Zachodzie nigdy nie przestał składać specjalnej czci. aby prosić go o pomoc i opiekę dla Kościoła Św. a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. pokornie o to prosimy. według zapewnienia Pana (Mt 16.. On (2 Kor 4. którego staje się ofiarą. aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata". Do Św. Michale Archaniele. które jest w nim. objawienie. który jest przeciwieństwem postaci Św. jest aktualna również dzisiaj. Usłyszała od Matki Najświętszej. Ojciec Św. Jest prawdą. aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia. Jan Paweł II. że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. Niech go Bóg pogromić raczy..najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 EGZORCYZMY W 1987 r...egzorcyzm Pewna pobożna osoba otrzymała w 1863r. Michała Archanioła. Liczni święci przybywali tutaj. wspomagaj nas w walce. 4). a Ty Wodzu zastępów anielskich. Oto niektóre fragmenty z przemówienia: „Przybyłem uczcić Św. Do tej walki wzywa nas postać Św. mocą Bożą strąć do piekła.. kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw.8) Ta walka z demonem. Michała Archanioła i prosić go teraz. Jan Paweł II przybył do sławnego sanktuarium Św. «bramy piekielne go nie przemogą» (chodzi tutaj o Kościół Św. zapraszam was wszystkich.18). który «jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć». .przyp. abyście jej nie zapomnieli. niespoistość człowieka..egzorcyzm ułożona przez papieża Leona XIII) Św. Modlitwa . Michale Archaniele broń nas w walce.» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła". zachęcał do odmawiania tej modlitwy: „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej. ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego.. (7 P 5. Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł. który się spotyka w społeczności. ale to nie znaczy. nieład.. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła.). szatana i inne duchy złe. aby pomóc wierzącym odeprzeć demona. Amen. na ile pozornie zgodne z pragnieniami naszego instynktu. 295 . red.297 EGZORCYZMY 295 Do Św.. I znowu 24 kwietnia 1994 r. Ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenie.27 str. którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św. abyście ją odmawiali. aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii. które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. któremu Kościół tak na Wschodzie. Istotne zło. Ojciec Św. Michała Archanioła (niezwykle skuteczna modlitwa . o ile się objawia jako sprytny uwodziciel. że . który umie wcisnąć się do naszego działania. Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta . aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata. rozłam wewnętrzny.

rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: pychy. uchodźcie duchy złe z tego miejsca. Michale Archaniele. Bożej Zofii Pauli Taj ber W Imię Boga w Trójcy Jedynego. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana. Obroń nas. Tronów.Człowieka Jezusa Chrystusa. Męki Pańskiej. jak mamy Ją prosić. aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. nie niszczyły. jak Bóg" . Egzorcyzmy Sł. Matka Boża odpowiedziała. Amen. rozkaż hufcom anielskim. kłamstwa. Syna Twego. W Imię Bogurodzicy. Cherubinów.) Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Boże Ojcze Wszechmogący. pijaństwa. uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. stłumiły ich zuchwałość. Amen.spraw. Amen. Amen. przez Zasługi i Moc Jej Boskiego macierzyństwa. gniewu." Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa. Potęg. Św. stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem „Któż. Matka Boża nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo. strąciły do piekła. gniewu. Wejrzyj.. aby nas odkupić Krwią swoją. Święci Aniołowie i Archaniołowie. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam budować Ciała Jego Mistycznego tu na ziemi. kłamstwa. . Mocą Bożą. Niepokalanego Poczęcia Ciała Mistycznego Boga . Ojca. brońcie nas i strzeżcie nas. przez zasługi i Moc wszystkich chórów Anielskich: Serafinów. Ty. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam. Uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęski i wojnami. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi. Ty. obżarstwa. Św. zazdrości. łakomstwa. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana.czas najwyższy wzywać Królową Aniołów. Najwyższy Panie. że warunkiem postanowionym przez Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. (Za każdorazowe odmówienie trzech powyższych modlitw odpust cząstkowy. prosimy Cię pokornie. który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem . by posłała na ziemię zastępy niebieskie. łakomstwa. przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. aby ścigały szatanów.odpust jest zupełny. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. zazdrości. zdrady i wszego złego. idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Aniołów i Świętych. Syna i Ducha Świętego. mocą Twoją. Mocarstw. dzieciobójstwa. lenistwa. Archaniołów i Aniołów Stróżów. abyście nie widziały. Stwórco Nieba i ziemi. które ten bezustannie na nas zastawia. by zetrzeć głowę szatana. Wszechmądry i Wszechpotężny. Owa osoba zapytała Matkę Bożą. przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami. Amen. Michała Archanioła. Panowań.przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem. Gdy odmawiamy przez cały miesiąc . lenistwa. nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. na naszą słabość i nieudolność. Połóż kres panowaniu szatana. Przywróć odwieczny ustalony porządek. Dlatego pokornie błagamy. Modlitwa egzorcyzm W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. przez zasługi i Moc Najświętszego Wcielenia Chrystusa. obżarstwa. który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Amen. który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu. pijaństwa. aby pokój znów zapanował nad światem. Ojcze Niebieski. Najświętszej Krwi i Jego Wszechpotężnej duszy. bogobójstwa. nie słyszały. Ojcze Niebieski. rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: Pychy. który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata. który dałeś stworzeniu. Księstw. czy nie może uczynić tego bez naszej prośby. a zwalczając ich wszędzie.. Owa osoba zapytała Matkę Bożą.

straszna jest złość szatana: jednak ten parawan nie był pokruszony ani połamany. Cenne są egzorcyzmy Papieża Leona XIII do Św. „Oby nasze kroki były wspólne. kiedy pisałam o tym wielkim miłosierdziu Bożym. Boska Tarcza. Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi Bardzo silną bronią okazuje się w tej walce Różaniec Św. które mogą odmawiać kapłani i osoby świeckie. Amen. ale ani na chwilę nie mąci mi spokoju.. wodę święconą. szczególnie karmelitański). Szatan okropnie lęka się Różańca. 713) Nauka Pana „Powiedz twoim braciom i siostrom.bogobójstwa. ważną rolę odgrywają Sakramentalia.. Po Sakramentach Św. Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało. * Św. chwycił parawan i zaczął go kruszyć i łamać. Św. ale zaraz uczyniłam krzyżykiem znak Krzyża Św. z całym spokojem pisałam dalej. poświęcone medaliki (Cudowny Medalik. Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!" . wpadł do celi szatan z wielką złością i furią. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. a szczególnie Sakrament Pokuty i Eucharystia. Różaniec Św. i o wielkim pożytku dla dusz. Dziś nie widziałam tej potwornej postaci. zdrady i wszego złego. Krzyż Św.. natychmiast bestia się uspokoiła i znikła.. chorego.. Amen. gdyż On uważa ją za bardzo skuteczny środek oślepienia szatana. że to jest nauka Pana: Jedno jedyne „Ojcze nasz" lub „Zdrowaś Maryjo" wśród największej oschłości duszy odmówione jest owocniejsze niż pełna egzaltacji modlitwa w stanie obfitości łaski. Niezastąpionym źródłem światła i mocy duchowej są Sakramenty Św. W pierwszej chwili trochę się zlękłam. Faustyna: „Dziś wieczorem. Oby nasze ręce wspólnie gromadziły. do których zaliczamy: błogosławieństwa np. szkaplerze.. Modlitwa i pokuta .spajały nas. że bez woli Bożej nędznik ten nie dotknie się mnie. Michała Archanioła. Oby myśli naszego ducha jedność budowały. ale do czego się bierze? Jawnie zaczyna napadać na mnie i to z taką złością i nienawiścią. Wiem dobrze. Benedykta." Pan nauczył mnie również jednej krótkiej modlitwy i prosił mnie. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam szerzyć Królestwo Boże tu na ziemi. dzieciobójstwa.. Pomoc Matki Najświętszej jest bardzo skuteczna. Imię Jezusa.. abym ją dalej przekazała. Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie . a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości". bratobójstwa. ale tylko złość jego. (Dz. Oby nasze serca wspólnie uderzały.

Chryste. przyjmij dzięki 183 20 Matko Najświętsza. Matko Szafarko Łask 235-236 16 Do Serca Twego (Antyfona) 137 14 Dobranoc.299 12 A wczora z wieczora 91 14 Ach. Boże nieskończony 46 21 Błękitne rozwińmy sztandary 227 6 Boże coś Polskę 60 9 Bóg jest miłością 78 12 Bóg się rodzi. jak Ty klęczysz 102 4 Bądź mi litościw. 298 . o Matko moja 53-54 21 Do Ciebie. śliczna jutrzenko 226 20 Hymn Wspólnoty. cóżem ci uczynił 96 7 Magnifikat 64 21 Maryjo Królowo Polski 230 20 Maryjo.28 PIEŚNI str. moc truchleje 91 18 Chrystus Królem 166 8 Ciebie. wysławiamy 70-71 8 Ciebie. Zwyciężyłaś. Boże. bądźże pochwalony 108 14 Krzyżu Święty. do Serca Twego 189 17 Miłosierdzia Jezu mój 157 20 Miłosierna Matko Boska 185 16 Najświętsze Serce Boże 141 17 Nasze plany i nadzieje 157 18 Nie rzucim. Jezu. nade wszystko 108 9 Kto się w opiekę odda Panu swemu 80 14 Ludu mój ludu. wielbimy 71 5 Daj mi Jezusa. Boga. Głowo Święta Jezusa mojego 105 20 Dzisiaj pozdrawiamy 183 12 Dzisiaj w Betlejem 91 21 Gwiazdo śliczna. mój Jezu. tulmy się jak dziatki 209-210 17 Ile razy pierś odetchnie 157 20 Jak paciorki Różańca Św. świątyń Twych 166-167 10 Niech nas błogosławi 87 21 Nieustającej Pomocy Matko 236 15 O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran 130 14 O Krwi najdroższa. 202 22 Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego 276 5 Jezu. do mnie przyjdź 54 3 Już od rana rozśpiewana 31 3 Kiedy ranne wstają zorze 31 16 Kochajmy Pana 141 21 Królowej Anielskiej śpiewajmy 244 18 Króluj nam Chryste 166 14 Krzyżu Chrystusa. o Krwi odkupienia 126 20 O Maryjo witam Cię 182 . zwyciężaj 201-202 21 Idźmy. wspaniała 230 21 Gwiazdo zaranna.

Duchu Stworzycielu 173-174 22 Responsorium do Św. 202 . Ojcze na niebie 78 10 Przed tak wielkim Sakramentem 87 8 Przez Chrztu świętego wielki dar 72 19 Przybądź.10 O milcząca Hostia biała 87 21 O Serce Maryi Niepokalane 210 19 O Stworzycielu Duchu 173 10 O zbawcza Hostio 86 21 Otocz pomocą Matko swe dzieci 236 14 Panie. święta i poczęta niepokalanie 226 10 Witam Cię. o człowiecze 118 20 Zawitaj Matko Różańca Św. 58-59 7 Witaj Gwiazdo morza 65 7 Witaj Królowo. Józefie. Ty widzisz 108 6 Pij ten kielich Bożej Woli 61 10 Pobłogosław. Matko Litości 65 22 Witaj Ojcze ukochany 273 21 Witaj. Antoniego 276 20 Różańcowa Pani nieba 202 22 Siostro Faustyno tyś błogosławiona 266 9 Suplikacje (Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny) 74 22 Szczęśliwy. kto sobie Patrona 264 22 Św. Jezu drogi 87 14 Pod Twą obronę uciekamy się 179 9 Pod Twą Obronę. Patronie nasz 264 16 Twemu Sercu cześć składamy 141 14 W Krzyżu cierpienie 108 10 W majestacie na niebieskim tronie 87 6 Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św. witam 87 3 Wszystkie nasze dzienne sprawy 32-33 10 Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie żyć 89 21 Z dalekiej Fatimy 217 21 Z dawna Polski Tyś Królową 230 6 Z woli Twej Boskiej 59 3 Zapada zmrok 33 14 Zastanów się.

Józefa 260 22 Koronka do Św. Faustyny 265-266 22 Litania do Św. Michała Archanioła 252-253 22 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 22 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 22 Litania do Św. NOWENNY. Ojca Franciszka 268-269 25 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 .29 str. Antoniego 273 LITANIE 8 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 9 Litania do Boga Ojca 77-78 9 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 10 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 11 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 13 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 14 Litania o Męce Pańskiej 94-96 14 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 15 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 16 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 17 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 17 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 18 Litania do Chrystusa Króla 165-166 19 Litania do Ducha Świętego 170-171 20 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 21 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 21 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 21 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 22 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 22 Litania ku czci Św. LITANIE. Józefa 261 22 Litania do Św. AKTY 9 I Koronka do Boga Ojca 74 9 II Koronka do Boga Ojca 75 9 Koronka do Opatrzności Bożej 79 10 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 13 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 14 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 14 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 14 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 15 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 16 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 17 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 17 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 19 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 19 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 20 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 20 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 20 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 20 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 21 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 21 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 21 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 21 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 21 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 22 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 22 Koronka do Aniołów Stróżów 257 22 Koronka do Św.302 KORONKI. 300 . Maksymiliana 266-267 22 Litania do Św.

. najwyższa i najsłodsza wola… 8 Akty strzeliste 70 W Ciebie wierzę. … 9 Akty uwielbienia Eucharystii 74 9 Akty Strzeliste 78 Bóg mój. z Bogiem i dla Boga!. 21 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 21 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 21 Akty strzeliste 209 Słodkie Serce Maryi.. 21 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 21 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 21 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 21 Akty strzeliste 225-226 Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. słodki gościu mej duszy.. Wam oddaję… 19 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 19 Akt strzelisty 173 O Duchu Święty. Józefie Św. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością … 6 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Niech najsprawiedliwsza. Benedykta 282 Akty 2 Akty cnót Boskich 12 3 Akty strzeliste 34 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 9 Nowenna w ważnej potrzebie 76 9 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 14 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 15 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 16 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 17 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 19 Nowenna do Ducha Świętego 171 20 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 20 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 21 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 21 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 21 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 21 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 21 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 22 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 22 Nowenna do Św. przyjdź królestwo Twoje… 16 Akt Ofiarowania 142 O Jezu. abym żył w Bogu. 18 Akty strzeliste 167 Jezu. jedyne Dobro moje i wszystko moje…. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! 17 Akt ofiarowania za grzeszników 146 17 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 17 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 17 Akty strzeliste 156 Jezu. Ozdobo Karmelu.. Franciszka 269 22 Nowenna do Św. Matko… 21 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 21 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 21 Akt strzelisty 242 Królowo. 10 Akty strzeliste 86 Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi … 14 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 14 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 16 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 16 Akty Strzeliste 140-141 Najświętsze Serce Pana Jezusa. Tobie ufam.NOWENNY 8 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Ciebie miłuję. Antoniego 274-275 22 Nowenna do Św. bądź moim zbawieniem!. spraw. módl się za nami! . Józefa 262 22 Nowenna do Św. aby stać się… 16 Akt strzelisty 143 O Panie Jezu. Ciebie uwielbiam. któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. Maksymiliana 268 22 Nowenna do Św. Boże mój. pozostań… 20 Akt oddania się Matce Bożej 177 20 Akty strzeliste 182 O Maryjo. Amen… 5 Akt poddania się woli Bożej 53 Panie.. z miłości ku Tobie. Maryjo. z Tobą i dla Ciebie!...

Michale Archaniele. mnie. Miłośniku Jezusa i Maryi. Matko Boża i Matko miłosierdzia.22 Akty strzeliste 256 Św. abyśmy… 22 Akt strzelisty 259 Aniele Boży. uproś… 24 Akt strzelisty 288 Najświętsze Serce Jezusowe. który Stróżem jesteś moim. Tobie… 22 Akt poświęcenia się Św. módl się za nami i za duszami w czyśćcu… . Józefie. Józefowi 260-261 22 Akty strzeliste 264 Św. broń nas w walce. w czasie konania przez anioła… 25 Akty strzeliste 293 O Maryjo.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->