P. 1
Drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne

|Views: 341|Likes:

More info:

Published by: Karol Studziński on Feb 08, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

Drgania mechaniczne Definicja Drgania mechaniczne (wibracje) - niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu

pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem ( źródłem drgań). Charakterystyka czynnika Drgania mechaniczne w wielu przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn czy urządzeń jako niezbędny element do realizacji zadanych procesów technologicznych np. w maszynach i urządzeniach do wibrorozdrabniania, wibroseparacji, wibracyjnego zagęszczania materiałów, oczyszczania i mielenia wibracyjnego, a także do kruszenia materiałów, wiercenia, drążenia i szlifowania. Jednakże w procesie pracy, w sposób niezamierzony, są przenoszone drogą bezpośredniego kontaktu z drgającym źródłem do organizmu pracowników i mogą wywierać ujemny wpływ na ich zdrowie, doprowadzając niejednokrotnie do trwałych zmian chorobowych. Zatem z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać. Rodzaj niekorzystnych zmian w organizmie będących następstwem zawodowej ekspozycji na drgania oraz szybkość powstawania tych zmian zależą w istotnym stopniu od miejsca ich wnikania do organizmu. Mając powyższe na względzie, drgania mechaniczne występujące w środowisku pracy podzielono umownie na dwa rodzaje:  drgania o ogólnym działaniu, przekazywane do organizmu człowieka przez jego nogi, miednicę, plecy lub boki (drgania ogólne);  drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe). Źródła drgań Uwzględniając wprowadzony podział drgań mechanicznych, źródła drgań w środowisku pracy można podzielić również na dwie grupy, tj.:  źródła drgań o działaniu ogólnym,  źródła drgań działających przez kończyny górne. Przykłady źródeł drgań o działaniu ogólnym:  podłogi, podesty, pomosty w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach, na których zlokalizowane są stanowiska pracy. Oczywiście pierwotnymi źródłami drgań są w tym przypadku eksploatowane w pomieszczeniach lub poza nimi maszyny oraz urządzenia stacjonarne, przenośne lub przewoźne, które wprawiają w drgania podłoże, na którym stoi operator. Przyczyna drgań podłoża może też być ruch uliczny czy kolejowy,  platformy drgające,  siedziska i podłogi środków transportu (samochodów, ciągników, autobusów, tramwajów, trolejbusów oraz pojazdów kolejowych, statków, samolotów itp.),  siedziska i podłogi maszyn budowlanych (np. do robót ziemnych, fundamentowania, zagęszczania gruntów).

W tych przypadkach drgania przenoszone są do organizmu z siedzisk pojazdów przez miednicę. polerowania itp. środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem. stoczniowym. gładzenia.). maszyniści.).  ręczne narzędzia obrotowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym (wiertarki. jak dotąd.  nerwowym. Zespół tych zmian. kamieniarstwie. Zatem obszar potencjalnego zagrożenia pracowników tym rodzajem drgań jest bardzo rozległy.  źródła technologiczne (np. że zawodowa ekspozycja na drgania ogólne często dotyczy też pracowników obsługujących w pozycji stojącej maszyny i urządzenia stacjonarne eksploatowane w różnych pomieszczeniach pracy. charakteryzująca się napadowymi zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk. za chorobę zawodową. Wówczas drgania przenikają do organizmu pracownika przez jego stopy z drgającego podłoża. Na drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne narażeni są głównie operatorzy wszelkiego rodzaju ręcznych narzędzi wibracyjnych stosowanych powszechnie w przemyśle maszynowym. rolnictwie.  kostno-stawowym. ubijaki mas formierskich i betonu. postać naczyniowa. Występujące wówczas . przetwórczym a także w leśnictwie.  dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługiwane rękami.  narządów wewnętrznych człowieka. hydraulicznym lub elektrycznym (młotki pneumatyczne. Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:  krążenia krwi (naczyniowym). obrabiane elementy trzymane w dłoniach lub prowadzone ręką przy procesach szlifowania. hutniczym.Na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm są narażeni przede wszystkim kierowcy. wiertarki udarowe. szlifierki. operatorzy maszyn budowlanych i drogowych. w tym również w Polsce. górnictwie i budownictwie. nitowniki. Skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm ludzki Negatywne skutki zawodowej ekspozycji na drgania o działaniu ogólnym dotyczą zwłaszcza:  układu kostnego. Przykłady źródeł drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne:  ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym. piły łańcuchowe itp. zwany „zespołem wibracyjnym” jest uznawany w wielu krajach. W przypadku tego rodzaju drgań brak jest. na którym usytuowane jest stanowisko pracy. Najczęściej rejestrowaną postacią zespołu wibracyjnego jest tzw. klucze udarowe itp. Należy jednak pamiętać.). plecy i boki. motorniczy. a skutki działania tych drgań są podobne jak drgań transmitowanych z siedzisk.

czy rękawice można uznać za antywibracyjne. ale też zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią. Właściwości tłumiąco – wibroizolacyjne rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami są charakteryzowane przez dwa współczynniki liczbowe:  skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRM. Rejestrowane nieco rzadziej postacie zespołu wibracyjnego to postać nerwowa i postać kostnostawowa. które nie spełniają jednocześnie dwóch następujących warunków:  TRM < 1 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 32 – 200 Hz mniejsza od 1) oraz  TRH < 0. a także dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni a także całych kończyn górnych. czy też nie. przy czym mogą wystąpić też inne postacie mieszane. Jeżeli narażenie na drgania jest kontynuowane. Oznacza to.napadowe skurcze naczyń krwionośnych objawiają się blednięciem opuszki jednego lub więcej palców i stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci zespołu wibracyjnego jako "choroby białych palców".  redukują drgania w zakresie częstotliwości 200÷1250 Hz do wartości mniejszych niż 60 % wartości drgań mierzonych na dłoni operatora. które to czynniki potęgują skutki oddziaływania drgań.in. Obserwuje się m. czucia wibracji. Wartości tych współczynników decydują. że stosowanie rękawic antywibracyjnych może nie tylko ograniczyć drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora.6 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 200 – 1250 Hz mniejsza od 0. temperatury.6). Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników. Oprócz wymienionych wyżej warunków podstawowych. wyznaczony w czasie badań rękawic dla przedziału częstotliwości 32 – 200 Hz  skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRH wyznaczony w czasie badań rękawic dla przedziału częstotliwości 200 – 1250 Hz. dlatego też znajdują się one w wykazie środków ochrony indywidualnej podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa B. Zmiany w układzie nerwowym powstałe na skutek działania drgań miejscowych to głównie zaburzenia czucia dotyku. Należy podkreślić. a czasami w ogóle ją uniemożliwiają. prowadząc do obniżenia efektywności i jakości wykonywanej pracy. Zmiany w układzie kostno-stawowym ręki powstają głównie na skutek drgań miejscowych o częstotliwościach mniejszych od 30 Hz. zmiany pogłębiają się. zwapnienia torebek stawowych. zmiany w utkaniu kostnym. Środki ochrony indywidualnej W celu ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi działającymi na ich organizm przez kończyny górne stosuje się rękawice antywibracyjne. gdy pracuje bez rękawicy. przyspieszając pojawienie się i rozwój choroby wibracyjnej . że rękawice można uznać za antywibracyjne jeśli:  przynajmniej nie wzmacniają drgań przekazywanych z rękojeści na dłoń operatora w zakresie częstotliwości 32÷200 Hz. zmiany okostnej. ustalone dla takich rękawic wymagania. zniekształcenia szpar stawowych. Nie można przypisywać właściwości antywibracyjnych rękawicom. rękawice antywibracyjne powinny spełniać inne.

Źródłami drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne są głównie:  ręczne narzędzia uderzeniowe o napędzie pneumatycznym. Długotrwałe narażenie człowieka na drgania może wywołać. a inne dla drgań działających przez kończyny górne. klucze udarowe itp. trolejbusów oraz pojazdów kolejowych. Rozróżniane są:  drgania o ogólnym działaniu na organizmu człowieka. podesty. a nawet struktur komórkowych. nitowniki. ubijaki mas formierskich i betonu. które wprawiają w drgania podłoże. Uwzględniając wprowadzony podział drgań mechanicznych. szereg zaburzeń w organizmie. zagęszczania gruntów). Reakcja organizmu człowieka zależy od rodzaju działających na niego drgań. Oczywiście pierwotnymi źródłami drgań są w tym przypadku eksploatowane w pomieszczeniach lub poza nimi maszyny oraz urządzenia stacjonarne. Rodzaje niekorzystnych zmian w organizmie człowieka. polerowania itp.)  siedziska i podłogi maszyn budowlanych (np. aktualnie obowiązują inne wartości dopuszczalne ustalone we względu na ochronę zdrowia dla drgań o oddziaływaniu ogólnym. Przyczyną drgań podłoża może też być ruch uliczny czy kolejowy  platformy drgające  siedziska i podłogi środków transportu (samochodów.Podział drgań mechanicznych i ich źródła w środowisku pracy: Drgania mechaniczne można podzielić w różnoraki sposób. pomosty w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach. tramwajów. w zależności od przyjętych kryteriów . hydraulicznym lub elektrycznym (młotki pneumatyczne. wiertarki udarowe. Skutki oddziaływania drgań mechanicznych na organizm człowieka Drgania mechaniczne przenoszone z układów drgających do organizmu człowieka mogą negatywnie oddziaływać bezpośrednio na poszczególne tkanki i naczynia krwionośne. fundamentowania. . do robót ziemnych. źródła drgań w środowisku pracy można podzielić również na dwie grupy tj. obrabiane elementy trzymane w dłoniach lub prowadzone ręką przy procesach szlifowania.). Źródłami drgań o działaniu ogólnym są np.:  podłogi. piły łańcuchowe itp. autobusów. dlatego podział ten uwzględniany jest podczas oceny narażenia na drgania w środowisku pracy.)  ręczne narzędzia obrotowe o napędzie elektrycznym lub spalinowym (wiertarki.)  dźwignie sterujące maszyn i pojazdów obsługiwane rękami  źródła technologiczne (np. samolotów itp. plecy lub boki (drgania ogólne)  drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe) . przenoszone przez nogi. na których zlokalizowane są stanowiska pracy. ciągników. statków. szlifierki. miednicę. przenośne lub przewoźne. bądź też mogą spowodować wzbudzenie do drgań całego ciała lub jego części. będących następstwem zawodowej ekspozycji na drgania oraz szybkość ich powstawania zależy w istotnym stopniu od miejsca wnikania drgań do organizmu. na którym stoi operator.:  źródła drgań o działaniu ogólnym  źródła drgań działających przez kończyny górne. gładzenia.

Jeżeli narażenie na drgania jest kontynuowane. a także dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i rąk. Na drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne narażeni są głównie operatorzy wszelkiego rodzaju ręcznych narzędzi wibracyjnych stosowanych powszechnie w przemyśle maszynowym. Przeprowadzone na dużych grupach pracowniczych badania epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między zmianami chorobowymi stwierdzanymi w wymienionych układach a występowaniem mechanicznych drgań miejscowych w środowisku pracy. pylicach płuc. został uznany w wielu krajach. chorobach skóry oraz przewlekłych chorobach oskrzeli. Występują także postacie mieszane. Obserwuje się m.4 % wszystkich stwierdzonych chorób zawodowych i znajdował się na liście tych chorób na 7 miejscu po chorobach narządu głosu. rolnictwie. nieodwracalnych zmian chorobowych. zawodowym uszkodzeniu słuchu. za chorobę zawodową. . a także w leśnictwie. na które eksponowany jest człowiek (ogólne czy miejscowe). stoczniowym. zespół wibracyjny w 2001 r. zmiany pogłębiają się. zwapnienia torebek stawowych. kamieniarstwie. zwany zespołem wibracyjnym. Zatem obszar potencjalnego zagrożenia pracowników tym rodzajem drgań jest bardzo rozległy. temperatury. prowadząc do obniżenia zdolności do pracy i innych czynności życiowych. przy czym rodzaj tych zmian zależny jest od rodzaju drgań. Zmiany w układzie nerwowym powstałe na skutek działania drgań miejscowych to głównie zaburzenia czucia dotyku. Ostatnio równie często rejestrowany jest zespół wibracyjny w postaci kostno-stawowej i nerwowej. Zmiany w układzie kostno-stawowym ręki powstają głównie na skutek drgań miejscowych o częstotliwościach mniejszych od 30 Hz. Stąd zespół tych zmian. a także w USA i Japonii. Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:  krążenia krwi (naczyniowym)  nerwowym  kostno-stawowym. Negatywne skutki zawodowej ekspozycji na drgania o działaniu ogólnym dotyczą zwłaszcza:  układu kostnego  narządów wewnętrznych człowieka. w tym również w Polsce. wibracji. charakteryzująca się napadowymi zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk. że co roku orzekanych jest kilkaset nowych przypadków zespołu wibracyjnego. Występujące wówczas napadowe skurcze naczyń krwionośnych objawiają się blednięciem opuszki jednego lub więcej palców i stąd pochodzi jedno z potocznych określeń tej postaci zespołu wibracyjnego jako "choroby białych palców". chorobach zakaźnych i inwazyjnych. górnictwie i budownictwie. Zespól wibracyjny stanowi istotny problem nie tylko w Polsce. przetwórczym. Według danych zebranych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.doprowadzając w konsekwencji do trwałych. zmiany okostnej.in. zniekształcenia szpar stawowych. stanowił w Polsce 3. hutniczym. zmiany w utkaniu kostnym. ale też we wszystkich krajach Europy. Najczęściej rejestrowaną jego postacią jest postać naczyniowa. Z analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe w Polsce w ostatnich pięciu latach wynika.

narządach jamy nosowo-gardłowej. W warunkach zagrożenia drganiami. Kryteria oceny ekspozycji na drgania . Niekorzystne zmiany funkcjonalne prowadzą do obniżenia efektywności i jakości wykonywanej pracy.godzinnego . tj. 40 tys. podobnie jak zespół wibracyjny będący następstwem działania drgań miejscowych. motorniczowie. Zespół bólowy kręgosłupa będący następstwem zmian chorobowych. w narządzie przedsionkowo-ślimakowym.in. w celu oceny zawodowego ryzyka utraty zdrowia wynikającego z ekspozycji na drgania oraz podejmowanie działań ograniczających występujące ryzyko. m. Zalicza się do nich m.in. Dlatego też ustalono najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) tych czynników. Wg danych statystycznych z ostatnich lat liczba osób zatrudnionych w Polsce w warunkach narażenia na drgania wynosi ok. takie wartości. pracuje ok. narządach klatki piersiowej. 100 tys. osób. konieczne są pomiary tego czynnika na stanowiskach pracy. Najlepiej udokumentowane są niekorzystne zmiany w czynnościach narządów układu pokarmowego. narządach układu rozrodczego. ale badania dużych grup narażonych zawodowo na drgania ogólne wskazują. na którym usytuowane jest stanowisko pracy. a czasami w ogóle ją uniemożliwiają. że zaburzenia występują również. a skutki działania tych drgań są podobne jak drgań transmitowanych z siedzisk. maszyniści. W tych przypadkach drgania są przenoszone do organizmu z siedzisk pojazdów przez miednicę. rzadziej w odcinku szyjnym. są głównie wynikiem pobudzenia poszczególnych narządów do drgań rezonansowych (częstotliwości drgań własnych większości narządów zawierają się w zakresie 2 ÷ 18 Hz).wartości dopuszczalne Drgania mechaniczne należą do czynników fizycznych potencjalnie szkodliwym działaniu w środowisku pracy. w tym głównie żołądka i przełyku. a występujący u osób narażonych zawodowo na drgania ogólne został uznany w niektórych krajach (np.:  zwiększenie czasu reakcji ruchowej  zwiększenie czasu reakcji wzrokowej  zakłócenia w koordynacji ruchów  nadmierne zmęczenie  bezsenność  rozdrażnienie  osłabienie pamięci. w Belgii i w Niemczech) za chorobę zawodową. przy przekroczonych wartościach dopuszczalnych. tj. plecy i boki. ustalonych ze względu na ochronę zdrowia. Skutkom biologicznym oddziaływania drgań miejscowych i ogólnych na organizm człowieka. przy których oddziaływanie danego czynnika na pracownika w ciągu 8 . Zawodowa ekspozycja na drgania ogólne często dotyczy też pracowników obsługujących w pozycji stojącej maszyny i urządzenia stacjonarne eksploatowane w różnych pomieszczeniach pracy. operatorzy maszyn budowlanych i drogowych. towarzyszą zazwyczaj tzw.W układzie kostnym chorobowe zmiany powstają głównie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. skutki funkcjonalne. Uwzględniając powszechność występowania drgań mechanicznych w środowisku pracy oraz wynikające z tego skutki. Na drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm są narażeni przede wszystkim kierowcy. W takim przypadku drgania przenikają do organizmu pracownika przez jego stopy z drgającego podłoża. Zaburzenia w czynnościach narządów wewnętrznych pojawiające się na skutek działania drgań ogólnych.

wartości niższe od NDN obowiązują przy zatrudnianiu kobiet w ciąży i młodocianych. dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej maksymalna dopuszczalna wartość sumy wektorowej skutecznych. zarówno działających na człowieka przez kończyny górne jak też o ogólnym działaniu.dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) drgań mechanicznych. skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. przekracza 4 m/s2 . y i z przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm. jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.  dla drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne wartość sumy wektorowej skutecznych.  maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. y i z nie powinna przekraczać 2. y i z przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm. których:  wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm człowieka.8 m/s2 . y i z. przekracza 1 m/s2 .  maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. przekracza 1 m/s2 . nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. W przypadku zawodowego narażenia na drgania.8 m/s2 . skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. y i z nie powinna przekraczać 3. dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych. z. są wyrażone jako dopuszczalne wartości sum wektorowych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń trzech składowych kierunkowych drgań x. y i z dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych. dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej maksymalna dopuszczalna wartość sumy wektorowej skutecznych. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne.2 m/s2 . których:  wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. y i z nie powinna przekraczać 11.2 m/s2 . skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. Podane wartości NDN drgań mechanicznych stosuje się. y i z nie powinna przekraczać 0. . Nie wolno też zatrudniać kobiet w ciąży przy żadnej pracy w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka. przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm człowieka.  dla drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka wartość sumy wektorowej skutecznych. skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. y. Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne. przekracza 4 m/s2 . przez okres jego aktywności zawodowej.

przekracza 1 m/s2 .  maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. y i z dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych. których:  wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych x. . y i z przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm.25 m/s2 .Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka. przekracza 0.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->