P. 1
Symbolika sztuki średniowiecznej - 174 slajdy z opisami

Symbolika sztuki średniowiecznej - 174 slajdy z opisami

|Views: 1,261|Likes:
Wydawca: ezrap

More info:

Published by: ezrap on Feb 13, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

SZTUKA BIZANTYJSKA

HAGIA SOFIA

Hagia Sofia - kościół w Stambule. Świątynia bizantyjska, ufundowana przez Justyniana I Wielkiego, budowana od 23 lutego 532 do 27 grudnia 537. Była to już trzecia świątynia w tym miejscu. Świątynię zniszczoną w 532r. zbudował ponownie Justynian Wielki, według projektu architektów Izydora z Miletu i Antemiosa z Tralles. Kształt kościoła łączy w sobie cechy bazyliki i budowli na planie centralnym.

ARCHITEKTURA HAGIA SOFIA
• Kształt kościoła łączy w sobie cechy bazyliki i budowli na planie centralnym o wymiarach 70 m x 75 m. Centralna część nawy środkowej przykrywa olbrzymia kopuła o średnicy podstawy wynoszącej 31,2 m na krótszej osi, zaś 32,8 m na dłuższej. Wysokość od posadzki do najwyższego punktu kopuły to 55,6 m. Konstrukcja opiera się na czterech potężnych filarach umieszczonych w narożach kwadratu, oraz 107 kolumnach. W wyznaczony przez filary kwadrat zostało wpisane koło — plan podstawy kopuły. Obciążenia przenoszone są przez cztery pendentywy. Jest to rozwiązanie typowe dla architektury bizantyjskiej. Wszystkie wcześniejsze kopuły opierały się całym obwodem na masywnych murach. Wprowadzona innowacja wywołała iluzję zawieszenia kopuły w powietrzu. Od wschodu i zachodu do kopuły przylegają dwie mniejsze półkopuły przykrywające pozostałą powierzchnię nawy głównej. Jednocześnie wspierają one kopułę centralną. Filary wzmacniają dwie pary przypór zbudowane od południa i północy. Od zewnątrz kopuły zasłonięte są bębnami, w których umieszczono szeregi okien oświetlających wnętrze kościoła. Nad nawami bocznymi zbudowano empory otwarte do nawy głównej. Pod półkopułami nawy boczne od nawy głównej oddzielają półkoliste eksedry. Nawy przykryto sklepieniami krzyżowymi a kolumny połączono arkadami. Kościół poprzedzają dwa narteksy – wewnętrzny i zewnętrzny otwarty na atrium. Do budowy kościoła użyto wiele drogich materiałów. Posadzki i bazy kolumn wykonano z ciemnoszarego marmuru. Do wykonania kolumn zastosowano w większości zielony marmur. Od nawy głównej eskedry oddzielone są kolumnami z czerwonego porfiru będące elementami spolium. Wnętrze kopuły pokrywała złota mozaika a na pendentywach umieszczono wielkie postacie cherubinów. Bogate było także wyposażenie kościoła. W dniu 7 maja 558 kopuła zawaliła się podczas trzęsienia ziemi. Budowla została wzniesiona w szybkim tempie i na granicy wytrzymałości materiałów. Możliwe, że pośpiech spowodował zbyt szybkie obciążenie niewyschniętej zaprawy łączącej warstwy cegieł. Kopułę odbudował, jednocześnie ją podwyższając, Izydor Młodszy, bratanek Izydora z Miletu (prace zakończono w 563 r.). Wewnątrz kopuły umieszczono krzyż, który później zastąpił wizerunek Chrystusa. Więcej zmian wprowadziły przebudowy dokonane po przekształceniu kościoła w meczet. Dodano wtedy wysokie minarety i liczne mauzolea otaczające budowlę. Usunięto część mozaik i fresków a pozostałe zamalowano. Z okresu osmańskiego pochodzi również osiem drewnianych medalionów zawieszonych u podstawy kolumny. Są to doskonałe przykłady islamskiej kaligrafii. umieszczono na nich osiem imion: Allaha, Mahometa, czterech pierwszych kalifów: Abu Bakra, Umara, Uthmana i Alego oraz dwóch wnuków Mahometa: Hasana i Husajna. W XVI w. przywieziono z Miletu i ustawiono w świątyni dwa olbrzymie marmurowe naczynia, w których prawdopodobnie przechowywano oliwę do lamp. W 1934, gdy meczet przekształcono w muzeum, rozpoczęto prace związane z odsłonięciem pierwotnego wystroju budynku.

• •

w 325 roku. została zmieniona w muzeum. które prowadził z aniołem. Wszystko jednak było odchylone o 10° w kierunku południowym od pożądanej osi wskazującej położenie Mekki. Zgodnie z opisem Prokopiusza z Cezarei cesarz brał czynny udział w planowaniu kościoła i rozwiązywaniu detali architektonicznych. Kościół został ograbiony i zbezczeszczony w 1204 przez zachodnie rycerstwo podczas IV krucjaty. wdowa po Teofilu będąca wówczas regentką w imieniu syna. • • • • . następnie zaś kościół wielokrotnie płonął. Architekt Sinan dodał wówczas minarety. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Hagii Sofii był okres ikonoklazmu. która przez 916 lat służyła chrześcijanom. Turcy nie zniszczyli wnętrza. Michała III. gdy — począwszy od 726 — z polecenia Leona III niszczono wizerunki Jezusa i Maryi. która znów została zniszczona podczas rewolty Nika 15 stycznia 532 roku. fontann i innych obiektów. Po upadku imperium Osmańskiego Turcja stała się laicką republiką. Okres ten zakończyła na dobre. a przez 481 lat muzułmanom. cesarzowa Teodora. cesarz Konstancjusz. W 1453 sułtan Mehmed II Zdobywca po opanowaniu miasta miał wydać rozkaz aby Hagię Sofię natychmiast przekształcono w meczet. zmieniając Ayasofię — jak ją wówczas nazwano — w meczet otoczony kompleksem grobowców. W 558 roku kopuła kościoła zapadła się podczas trzęsienia ziemi. Kościół wkrótce spłonął w czasie zamieszek w 404 roku. W tym samym roku Justynian I Wielki polecił inżynierowi i matematykowi Antemiuszowi z Tralles i architektowi Izydorowi z Miletu rozpocząć odbudowę. w 360 roku. Z czasem wokół świątyni powstawały kolejne budynki. bibliotek. zaś otwierając kościół w 537 miał powiedzieć: "Salomonie! Prześcignąłem Cię!" (Νενίκηκά σε Σολομών! – Nenikeka se Solomon!).HISTORIA HAGII SOFII • Według niezbyt pewnych źródeł pierwszy kościół (pod tym samym wezwaniem). w 843. Bardziej pewne wydaje się. mihrab i minbar. w formie bazyliki o drewnianym stropie. W 415 podczas panowania Teodozjusza II powstała w tym miejscu nowa świątynia. lecz wszystkie elementy chrześcijańskie zatynkowali. jednak za każdym razem szybko go remontowano. że uczynił to jednak jego syn. Zgodnie z legendą cesarz czerpał inspiracje z rozmów. został zbudowany już podczas panowania Konstantyna Wielkiego. W związku z tym Mustafa Kemal Atatürk w 1934 polecił aby świątynia.

Jan Chrzciciel Prodoromos (Zwiastun). . Połowa XIII w. Maria Panna i św.Chrystus. Maria i Jan pochylają się w stronę Chrystusa by wyprosić zbawienie dla ludzkości.MOZAIKA DEESIS HAGIA SOFIA Hagia Sophia .południowa empora .Deesis Mozaika Deesis .

. Chrystus trzyma w rękach księgę. W medalionach po bokach Jezusa znajdują się wizerunki Najświętszej Marii Panny i anioła. Ja jestem światłością świata". w której widnieje inskrypcja "Pokój z Tobą. u stóp którego klęczy cesarz Leon VI Filozof . mozaika przedstawiająca Jezusa Pantokratora.MOZAIKI FUNDACYJNE CESARZY Z HAGIA SOFIA Znajdująca się w wewnętrznym narteksie pochodząca z X w.

jej prawa dłoń spoczywa na prawym kolanie. Maria siedzi na ławie. . który gestem ręki błogosławi.MOZAIKI FUNDACYJNE HAGII SOFII CD… W sklepieniu głównej absydy wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. zaś lewą przytrzymuje Jezusa. nogi trzyma na stołku.

oraz cesarzową Zoe trzymającą zwój... że twarz cesarza była dwukrotnie zmieniana. znajduje się w południowej galerii. za każdym razem. Ciekawostką jest.-CESARZOWA ZOE "Mozaika cesarzowej Zoe" z XI w. Przedstawia Pantokratora z cesarzem Konstantynem IX Monomachem ofiarującego Jezusowi worek kosztowności po lewej.MOZAIKI HAGII CD. gdy Zoe wychodziła ponownie za mąż .

.SAN VITALE W RAVENNIE Bazylika San Vitale. a ukończył w 548 roku cesarz bizantyjski Justynian. Architekt nie jest znany. Kościół wybudowano na planie ośmiokąta. Rawenna Jej budowę rozpoczął w roku 525 rzymski cesarz Teodoryk.

MOZAIKI CESARSKIE W KOŚĆIELE SAN VITALE W RAVENNIE Cesarzowa Teodora i jej orszak Cesarz Justynian I Wielki wśród dostojników Cesarzowa Teodora i jej orszak .

np.budowla z VI w. którzy zajmują trony przy końcu alei palm daktylowych.KOŚCIÓŁ SAN APOLLINARE NUOVO W połowie Via di Roma wznosi się bazylika Sant’Apollinare Nuovo zwana Nuovo dla odróżnienia od kościoła w Classe pod tym samym wezwaniem . . Niektóre fragmenty mozaiki dają wyobrażenie o dawnym wyglądzie Rawenny.niosących dary dla Chrystusa i Maryi. Wewnątrz kryją się najbardziej imponujące mozaiki w Rawennie: dwie z nich pokrywają całą długość nawy głównej po obu stronach i przedstawiają procesje męczenników . port w Classe oraz miasto z górującym nad nim pałacem Teodoryka w tle..z jednej strony kobiet. ufundowana przez Teodoryka. z drugiej mężczyzn .

Rawenna Pałac Teodoryka . mozaika.Mozaiki z San Apollinare Nuovo – VI w. bazylika San Apollinare Nuovo. 520. ok.święte dziewice Procesja męczenników Autor nieznany. „Trzej Królowie”. mozaika w San Apolinare Nuovo .

Sant'Apollinare in Classe – bazylika znajdująca się w porcie Rawenny. Jeden z wczesnochrześcijańskich zabytków. .

te znajdujące się między oknami oraz w dolnej części arkady są późniejsze. Między oknami apsydy stoją biskupi: Ursicinus. z głową Chrystusa na przecięciu ramion. Apolinary – patron kościoła i pierwszy biskup Rawenny. a u dołu archaniołów z VII wieku: Michała i Gabriela. Mozaika w absydzie Z połowy VI wieku pochodzą mozaiki na sklepieniu apsydy oraz na większej części łuku triumfalnego. VI w. Sewerus i Eklezjusz. Dwanaście owieczek symbolizuje dwunastu apostołów. Św. Jana i Jakuba. Poniżej znajduje się w pozie oranta św. ale wychodzące z Jerozolimy i Betlejem. Jego identyfikację umożliwia inskrypcja: SANCTUS APOLENARIS. Fragment mozaiki z absydy . Ursus. Apolinary. Mozaika na łuku także przedstawia owieczki. Powyżej spomiędzy chmur wychyla się ręka Boga. uczestniczących w Przemienieniu Pańskim na górze Tabor. Mozaika na sklepieniu apsydy prezentuje bogatą ikonografię. W szczycie łuku ukazano Chrystusa oraz symbole ewangelistów. a po bokach stoją Mojżesz i Eliasz. W centrum przedstawiony jest na tle rozgwieżdżonego nieba krzyż w typie crux gemmata. Trzy owieczki uosabiają Piotra.Mozaiki z San Apollinare de Classe w Rawennie – poł.

która wchodzi w skład patriarchatu jerozolimskiego. KATARZYNY NA SYNAJU. . Autonomiczną Cerkiew Prawosławną Świętej Góry Synaj.od grudnia 1973 arcybiskup Władyka Damian (najczęściej przebywa w Kairze lub Raifie w Libanie. w Egipcie w muhafazie Południowy Synaj. EGIPT Klasztor Świętej Katarzyny znajduje się u stóp góry Świętej Katarzyny.KLASZTOR ŚW. Tutejszy przeor nosi godność arcybiskupa Synaju . Zwierzchnik Cerkwi jest równocześnie przełożonym monasteru. należy do prawosławnych Greków. Wzniesiony na wysokości 1570 m n..p.m. na półwyspie Synaj.

usytuowany na zboczach Helikonu. Najstarszą część kompleksu stanowi kościół Theotokos (Panagia) – Matki Bożej zbudowaany przez opata Igoumenosa i Philotheosa przy pomocy cesarza Romanosa II w drugiej połowie X w.HOSIOS LUKAS • Hosίos Loukas – klasztor umieszczony w Grecji kolo miejscowości Distomo. W obecnej formie klasztor składa się z 2 grup kościołów. . Łukasza. przez pustelnika (?) św. Założony w 946r. Sąsiaduje z nim większa od niego katedra – Katholikon datowana na 1011/12 r.

. w 832 ale już w 976 pożar powstały podczas powstania przeciwko doży zniszczył kościół i Pałac Dożów (Palazzo Ducale). MARKA W WENECJI • • Bazylika św.Fundatorem pierwszego kościoła był doża Angelo Partycipazio. Konsekracja odbyła się. Fasada była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Po 1204 dobudowano narteks otaczający ramię wejściowe kościoła.BAZYLIKA ŚW. Marka w Wenecji .W latach 1063 – 1094 kościół został odbudowany.

Mozaika Chrystus Pantokrator z Dafni XI wiek .

FRESK ANASTASIS Z KOŚCIOŁA ZBAWICIELA NA CHÓRZE W KONSTANTYNOPOLU • • Na ikonach Chrystus w momencie powstania z martwych przedstawiany jest niechętnie. za nimi postępują prorocy i sprawiedliwi tego świata.tam przecież odnosi pierwsze zwycięstwo. Często natomiast spotyka się malowidła Jezusa zstępującego do piekieł . Wyobrażenie Chrystusa zstępującego do otchłani (anastasis) jest przepiękne w swojej symbolice. Jezus wyciąga za ręce z piekieł Adama. Czeluści piekielne są jedyną w całej ikonografii okazją do zastosowania czarnej farby. . Nikt przecież go takim nie oglądał. XIV w. czasem też Ewę.

co wyróżnia w sztuce wschodniej majestat Chrystusa od kultu monarchy ziemskiego. w lewej zaś opartej o udo przytrzymuje księgę Ewangelii otwartą na rozdziale świętego Jana 7. 24 gdzie jest napisane: „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów. promieniują one z osoby Chrystusa Pantokratora. . Prawą rękę ma wzniesioną do góry w geście błogosławieństwa.PANTOKRTOR Z SYNAJU VI WIEK (IKONA) Wszechwładca ma na sobie obfitą. lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy”. Cztery mało widoczne złociste promienie rozchodzą się w cztery rogi obrazu. udrapowaną szatę koloru złotego. Głowę jego otacza znacznej wielkości złoty nimb z zaznaczonym wyraźnie krzyżem. gdyż władców i inne głowy królewskie strojono na obrazach również w aureole.

Tradycją było również obnoszenie tej ikony w procesji wokół granic miasta podczas najazdów obcych wojsk. kiedy zdarto z niej drogocenne ozdoby. Włodzimierska Ikona Matki Bożej była obecna podczas wielu ważnych wydarzeń w historii Rusi i Rosji. W 1155 r. Ikona ta uczestniczyła w wyprawach wojennych wspomagając broniące ojczyzny wojska. ikonę przeniesiono do Moskwy. na którym spożywali posiłki Jezus Chrystus. Przed IV w. Matka Boża rzekła: "Od tej chwili wszyscy będą mnie wychwalać. Uznając to za znak Boży książę wyszgorodzki Andrzej Bogolubski wywiózł ją w 1160 r. patriarcha konstantynopolitański podarował jej kopię księciu kijowskiemu Mścisławowi. lecz Bogarodzica uratowała przed żywiołem swą ikonę. Sporządzona została na desce ze stołu. Niech z tą ikoną przybywa łaska Tego. podczas najazdu chana Batyja. który ze mnie został zrodzony oraz Moja". Kiedy ikonę tę oraz dwie inne przyniesiono Bogarodzicy. Matka Boża oraz św.IKONA MATKI BOSKIEJ WŁODZIMIERSKIEJ Włodzimierska Ikona Matki Bożej zgodnie z legendą została napisana przez ewangelistę Łukasza jeszcze za życia Bogarodzicy. do Włodzimierza. wybierano nowych patriarchów. W połowie V w. Przed nią namaszczano i koronowano książąt i carów. Józef. gorliwie modlono się w obliczu najazdów innowierców. ikonę przeniesiono z Jerozolimy do Konstantynopola. . W 1395 r. Ikona ta posiada bardzo dużo wiernych kopii. W 1131 r. spłonęła cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej we Włodziemierzu. Podobnie stało się w 1237 r. W 1185 r. umieszczona w Monasterze Wyszgorodzkim ikona unosiła się ze swojego miejsca w cerkwi i zatrzymywała w powietrzu.

delikatnych czystych barwach. . Do naszych czasów zachowało się niewiele oryginalnych dzieł Rublowa.po 1408 roku. W 1408 razem z Teofanem wykonał freski do soboru we Włodzimierzu nad Klaźmą. Galeria Tretiakowska A. Tam też przyjął zakonne imię Andrzej. Sergiusza z Radoneża. Trójca Starego Testamentu . Zmarł około 1430 i został pochowany w Monasterze Spaso-Andronikowskim w Moskwie. Był uczniem św. Jego dzieła wyrażają idee hezychazmu. Rozmiar 142 x 114 cm.TRÓJCA ŚWIĘTA ANDRIEJA RUBLOWA Andrej Rublow. niebiańskie piękno. proporcji. rytmiczności linii i konturów. Sztukę ikonopisania zdobył w Bizancjum lub Bułgarii.ikona Trójcy Świętej . Prawdopodobnie śluby zakonne złożył w Ławrze Troicko-Siergijewskiej. Rosyjska Cerkiew Prawosławna kanonizowała go w 1988 z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi. odzwierciedlające duchowe. pracował nad ikonami do soboru Zwiastowania Matki Bożej na Kremlu w 1405. Mistrzostwo jego sztuki polega przede wszystkim na harmonii. Teofanem Grekiem i Prochorem z Gorodca. włodzimierska ikona Matki Bożej. Wraz ze swoimi mistrzami. Spas. RUBLOW Urodził się w środkowej części Rosji w Ziemi RstowskoSuzdalskiej (dziś Podmoskowie). Jego malarstwem rządzi światło. Ikony [edytuj] Jego najbardziej znane ikony to Święta Trójca (1411). ikonostasy soboru Zwiastowania Matki Bożej na moskiewskim Kremlu oraz soboru Świętej Trójcy w Ławrze Troicko-Siergijewskiej. Szkoła moskiewska.

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA Ikona powstała najprawdopodobniej w czasach sredniowiecza i namalowana (napisana) jest techniką tempery na drewnianej tablicy o wymiarach: 122. przecięte trzecią na linii nosa. . Twarz Dzieciątka oscyluje w kierunku patrzącego. z których dwa są widoczne dość wyraźnie. Maryja jest frontalnie zwrócona do wiernych. przyodziany w sukienkę koloru karminowego. jakby pewnej nieobecności i powagi. Na szyi występuje sześć cięć. Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy. co podkreśla przede wszystkim Jej dominujące oblicze. choć nie zatrzymuje na nim wzroku. Przedstawia on Najświętszą Maryję Pannę w postaci stojącej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Jezus spoczywa na lewym ramieniu Maryi. cztery zaś pozostałe – słabiej.5 cm. Obydwie twarze łączy wyraz zamyślenia.2 x 3.2 x 82.

MARKA W WENECJI • Za głównym ołtarzem znajduje się cenny zabytek jubilerskiej sztuki bizantyjskiej Złoty Ołtarz (Pala d'Oro). sprowadził ją do bazyliki doża Pietro II Orseolo. . Kolejne elementy elementy dodano w 1345.40 m umieszczono emaliowane płytki i krążki. Pierwsza plakietka ołtarza została wykonana w Konstantynopolu w 976 r. W XII wieku została zastąpiona nową. W 1209 dodano do jej górnej części 6 kolejnych plakietek przywiezionych z Konstantynopola (pochodzą one z kościoła Hagia Sofia lub klasztoru). 300 szafirów. 400 granatów i 15 rubinów.. figurki i szlachetne i półszlachetne kamienie. w tym 1300 pereł. 300 szmaragdów.40 x 1.PALA d’ORO W BAZYLICE ŚW. wielokrotnie przerabianą i wzbogacaną. W plakietce o wymiarach 3.

SZTUKA PRZEDROMAŃSKA .

niszcząc część zabudowań. papież Jan XXII podniósł kościół do rangi katedry i zakończył niezależność zakonu od władzy papieża. że wielokrotnie klasztor stawał się celem prób zdobycia. nad doliną rzeki Liri. Obecnie turyści ekscytują się karkołomnym wjazdem na szczyt wzgórza. Sporo archiwalnych dokumentów zdołano uratować. między Rzymem i Neapolem. wzgórze we Włoszech ( Apeniny Środkowe).. Benedykt zniszczył budowlę i poświęcił miejsce Janowi Chrzcicielowi. wzgórze zdobyli Saraceni. Miejsce klasztoru znajdowało się na dawnej siedzibie świątyni Apollina. W miejscu tym znajdowało się opactwo benedyktyńskie z 529 roku. Kościół został konsekrowany przez papieża Aleksandra II w 1071 r. niedaleko ważnej drogi łączącej Rzym z Neapolem.m. klasztor jest pomnikiem narodowym. sprawiało. ale w 883 r. pod przewodnictwem opata Dezyderego (przyszły papież Wiktor III). W czasie II wojny światowej miały tu miejsce ciężkie walki pomiędzy wojskami alianckimi a Wehrmachtem.. Droga wije się serpentynami po niemal pionowym zboczu. W 1799 r. który od tej pory nieprzerwanie znajduje się w tym samym miejscu. opactwo nawiedziło trzęsienie ziemi. W 584 r. W roku 529 Benedykt z Nursji założył na wzgórzu opactwo – siedzibę zakonu benedyktynów. wywożąc je wcześniej do Watykanu.OPACTWO MONTE CASSINO • Monte Cassino (Montecassino). Lombardowie zdobyli wzgórze i wygnali mnichów do Rzymu. dostarczając również pięknych widoków na okolicę. Wysokość 519 m n. W 1349 r. wzgórze zdobyły wojska Napoleona. Budowle zakonu odbudowano w XI w.p. niszcząc doszczętnie klasztor. a mnisi stali się znani ze swoich manuskryptów. Mnisi powrócili do swojej siedziby w 718 r. W okresie średniowiecza opactwo stało się swoistym centrum kulturalnym: założono bibliotekę. Strategiczne położenie budowli. Od 1866 r. Po wojnie rząd włoski odbudował klasztor. Napisał reguły zakonu. U podnóża góry znajduje się miasto Cassino. • • • • • • • • • . a papież Paweł VI rekonsekrował go w 1964 r. Podczas II wojny światowej klasztor został doszczętnie zniszczony podczas bitwy pod Monte Cassino. W 1321 r.

z zachowaną kryptą z X wieku.KLASZTOR ST. książę lub biskup Kult relikwii Późnobarokowy zespół budynków opactwa (z XVIII wieku) zbudowany w miejscu średniowiecznego klasztoru benedyktynów. Szwajcaria Fundator: król. . Pd. GALLEN 820 r.

kościół San Vitale w Rawennie. kanonizowanemu przez antypapieża w roku 1165. powstały w VI wieku. Kwadrat. symbolizował ograniczoną formę Ziemi. Kiedy jednak powstawała. Karol Wielki marzył o budowli przewyższającej swą doskonałością wszystkie dotychczasowe konstrukcje. Gereon lub też Praetoriumspalast). a jego cztery kąty wyznaczały kierunki niebieskie. natomiast. wzorowane na Sainte-Chapelle w Paryżu. by oddać cześć tzw. Koło. • • . który w starożytności uznawany był za formę doskonałą pomiędzy kołem a kwadratem. Do budowy kaplicy użyto materiałów z pobliskich budowli rzymskich w Kolonii (najprawdopodobniej z St. była największym kościołem na północ od Alp. bez początku i bez końca. Budowniczych do prac przy świątyni sprowadzono z zagranicy. tak by sprostać ogromnemu napływowi pielgrzymów przybywających do Akwizgranu. szerokość i wysokość są sobie równe. Wielkim Relikwiom Akwizgrańskim oraz Karolowi Wielkiemu. symbolizowało nieskończoność nieba.KAPLICA PAŁACOWA KAROLA WIELKIEGO W AKWIZGRANIE • • Budowa [edytuj] Bezpośrednią inspiracją i wzorem dla architektów w Akwizgranie był. Katedra była sukcesywnie rozbudowywana. Idealne wymiary kaplicy odzwierciedlają biblijne rozmiary niebiańskiego Jeruzalem: długość. W latach 1355-1414 wzniesiono gotyckie prezbiterium. Kaplica wydaje się mała w porównaniu z innymi częściami katedry dobudowanymi później. Kaplica zbudowana jest na planie ośmiokąta.

była celem bombardowań lotnictwa brytyjskiego. Oryginalne kolumny marmurowe zostały sprowadzone na życzenie Karola Wielkiego z Włoch. Nieliczne zachowały sie na swoim miejscu. Oktogon kaplicy wyznaczają masywne kolumny. które po wojnie zostały zrekonstruowane przez Antona Wendlinga. Jego 48 świec zapalanych jest wyłącznie z okazji wielkich świąt kościelnych.AKWIZGRAN CD. symbolicznej siedziby Boga. • • • • • • . używając między innymi. szaty Najświętszej Marii Panny a także odzienie Jana Chrzciciela (Wielkie Relikwie Akwizgrańskie). ułożonych na wzór schodów świątyni Salomona w Jeruzalem. Historia najnowsza [edytuj] Pod koniec drugiej wojny światowej. Wyższe partie kaplicy okala dwukondygnacyjna empora oddzielona od wnętrza kościoła przez balustradę z brązu. Przez lata uważano. Przy tej okazji postawiono też wiele nowych kolumn. że powstał on w czasach późniejszych. Część z nich powróciła do Akwizgranu w 1815 roku i została ponownie umieszczona we wnętrzu katedry w 1840 roku. W przedniej części prezbiterium stoi relikwiarz zawierający domniemane szaty i przepaskę biodrową Chrystusa. Szczątki Karola Wielkiego spoczywają w scrinium zbudowanym w 1215 roku przez złotników akwizgrańskich na zlecenie cesarza Fryderyka II. Od wschodu kaplica sąsiaduje z wąskim prezbiterium (25m długości. W 1978 roku katedra w Akwizgranie została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO jako pierwszy obiekt na terenie Niemiec. katedra. granitu assuańskiego. na ziemię. które znajduje się na tylnej ścianie prezbiterium. otoczone szesnastobocznym ambitem zwieńczonym sklepieniem krzyżowym. z Rzymu i Rawenny. jednej z najcenniejszych zdobyczy architektonicznych z czasów karolingów. W czasie nalotów najbardziej ucierpiało gotyckie prezbiterium oraz witraże. Nad nią wznosi się ośmiokątny tambour z otworami okiennymi. a zarazem jeden z trzech pierwszych w Europie. do którego prowadzi sześć kamiennych stopni. że tron ten należał do Karola Wielkiego. podtrzymujący kopułę kaplicy. najprawdopodobniej z okazji koronacji Ottona I. podarowany przez cesarza Fryderyka I Barbarossę i jego żonę Beatrix. Wnętrze kaplicy zdobi wspaniały świecznik kolisty z XII wieku (tzw. Abstrakcyjne wzory witraży bocznych nawiązują do zstąpienia światła z nieba. Większość została zagrabiona podczas francuskiej okupacji Nadrenii i wysłana do Paryża. tak jak większość centrum miasta w Akwizgranie. Jednak ostatnie badania dowodzą. który przetrwał do XVI wieku. 13m szerokości i 32m wysokości) ozdobionym przepięknymi witrażami o powierzchni 1000m2. świecznik Barbarossy). Na emporze znajduje się marmurowy tron cesarski z drewnianym siedzeniem. Koronacja ta zapoczątkowała zwyczaj koronowania cesarzy niemieckich w Akwizgranie. • • • Widok na gotyckie prezbiterium Główne wejście do kaplicy zdominowane jest przez jedną z pierwszych form westwerku.

. IX w.BRAMA CESARSKA W LORSCH Lorsch.

. Kolumbana.BOOK OF KELLS Book of Kells znajduje się w Dublinie w Bibliotece Trinity College ozobny manuskrypt zrobiony przez celtyckich mnichów z około 800 roku pochodzący prawdopodobnie z klasztoru na wyspie Iona założonego przez św.

Ewangeliarz Godeschalka. Bibliothéque Nationale Chrystus w majestacie. Akwizgran.EWANGELIARZ GODESKALKA Ewangeliarz Godeskalka (781783) anonimowy znajduje się Paryż. 781-783 . Szkoła pałacowa. wykonany dla Karola Wielkiego.

810 — Wiedeń . ok.EWANGELIARZ KORONACYJNY KAROLA WIELKIEGO Rozkwitło malarstwo książkowe (Ewangeliarz koronacyjny Karola Wielkiego.

jedno z najwybitniejszych dzieł iluminatorstwa epoki karolińskiej.PSAŁTERZ Z UTRECHTU Psałterz utrechcki. rękopis przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Utrechcie. 820–830 w szkole miniatorskiej w Reims. . wykonany ok.

nad nim Cyborium baldachim z X w.VIII . ZŁOTY OŁTARZ BAZYLIKI ŚW. podtrzymywany przez rzymskie profirowe kolumny i dekorowany stiukami. złoty ołtarz i freski184 viewsWnętrze typowe dla Lombardzkiej architektury romańskiej nawa przykryta sklepieniem krzyżowo żebrowym wspartym na masywnych fialarach. ołatarz złoty wykonany przez Vuolvinaia w IX wna pomieszczenie relikwi św.AMBROŻEGO W MEDIOLANIE Wnętrze Kościoła SSan Ambrogio. mozaika w Apsydzie z IV . Ambrożego.WUOLWINIUSZ.

SZTUKA ROMAŃSKA .

Z tego okresu pochodzi także zbudowana w stylu bizantyjskim bazylika św. Na południu Italii istotny wpływ wywiera architektura Bizancjum. pięciokopułkowy kościół San Corato w Molfetta i trójkopułkowy San Francesco w Trani.Baptysterium – elewacja . Wejścia poprzedzają portale z dekoracją figuralną widoczną także na fasadach.SZTUKA ROMAŃSKA WE WŁOSZECH • • Architektura romańska we Włoszech. Powstały w tym okresie: kościół San Sabino (ok. . wieloboczne filary spotykane są niezmiernie rzadko. Marka w Wenecji. Na miejscu istniejącego wcześniej kościoła zbudowano od podstaw nowy klasztor wzorowany na zbudowanej w Rzymie bazylice św. Kościoły mają zazwyczaj absydy w osi głównej oraz. Powielane są wzory architektury wczesnego chrześcijaństwa. Sklepienia na szerszą skalę zaczęto ponownie stosować dopiero w XII wieku. Piotra. początki średniowiecza we Włoszech przypadają na okres wewnętrznych walk. Fasady rozwiązywane są jako wielopoziomowe. Podobnie nieczęsto spotyka się wydłużone nawy poprzeczne i jeszcze rzadziej obejścia (wyjątkiem są kościoły Św. Dopiero po objęciu władzy kościelnej przez papieża Grzegorza VII daje się zaobserwować pewne uspokojenie w stosunkach społecznych pomiędzy skłóconymi miastami i rodami Italii. W tym rejonie budowane są kościoły na planie podłużnym. Zofii w Padwie i Św. Stefana w Weronie).Kościół San Zeno w Weronie . Spotykane na tym terenie motywy dekoracyjne nawiązują do architektury niemieckiej (północ kraju popierała władzę cesarską). W architekturze włoskiej tego okresu panuje zastój. 1100) w Canosa. które niekiedy przesłaniają pułapy. Nowe kościoły budowane są jako bazyliki z dachem opartym na więźbach dachowych. Romańskie założenia. Do pierwszych dzieł z okresu romańskiego należy przebudowa opactwa na Monte Cassino przeprowadzona w latach 1066 – 1071. dodatkowo dwie mniejsze absydy na przedłużeniu naw bocznych. Do podziału wnętrza na nawy stosowane są zazwyczaj kolumny. Dla rejonu Toskanii charakterystyczne są okładziny elewacji z wielobarwnych kamieni (ten sposób zdobienia stosowany był we Florencji jeszcze na początku renesansu).wnętrze • • • • • • • Castel del Monte Ożywienie można zaobserwować jedynie na północy. w rejonie Lombardii. anarchii i niepokojów. zostały zachowane aż do 1944 r. Kolumny portali często są opierane na rzeźbionych lwach lub innych przykucniętych zwierzętach.Kościół San Michele w Pawii . Największą uwagę przywiązuje się do wystroju wewnętrznego i wyglądu elewacji. Katedra i Krzywa wieża i Pizie. mimo licznych ingerencji poczynionych zwłaszcza w okresie baroku. arkadowe galerie. krzyża łacińskiego lub centralno-krzyżowym z kopułą wspartą na trompach lub żaglach. zwłaszcza na północy. Wpływy bizantyjskie widoczne są także w wystroju wnętrza. która często naśladuje osiągnięcia minionych epok.Krzywa wieża i katedra w Pizie.

Szybko okazał się zbyt mały. Autun) i w Niemczech • • • . Schodkowy układ pomieszczeń kończyły niewielkie absydy otwarte do boku transeptu.0 m a szerokość korpusu 40. króla Kastylii i Leon. Szybko powiększająca się społeczność Cluny wymagała coraz większych budynków. Na początku XI wieku kościół przykryto sklepieniem kolebkowym a od zachodu zbudowano znacznych rozmiarów narteks. Zobacz galerię na Wikimedia Commons: Opactwo w Cluny Kościół w Cluny był wielką. Już ok. Trzeci z kolei i ostatni kościół w Cluny. przylegały kolejne kaplice dostępne z obejścia i transeptu. ostrołukowe były również arkady międzynawowe. będących arcydziełami rzeźby romańskiej. został konsekrowany w 927 r. chociaż prace związane z budową nowego klasztoru trwały do ok. Po jego obu stronach umieszczono krótsze od niego prostokątne pomieszczenia połączone z prezbiterium potrójnymi arkadami. Pomieszczenia utworzyły obejście pozwalające na odbywanie procesji. Do ich dłuższych boków. Kampania budowlana była finansowana przez Ferdynanda I Wielkiego. W plan zbudowanego na północ od wcześniejszego kościoła włączono fragmenty Cluny II. 955 późniejszy Mayeul rozpoczął budowę nowego kościoła. O wielkości budowli daje pojęcie zachowane jedno ramię transeptu z wieżą. Kościół ten wywarł ogromny wpływ na architekturę romańską. Niektóre elementy architektury kościoła zapowiadały już styl gotycki (nawa główna sklepiona ostrołukową kolebką. Od strony wschodniej zamykały je niewielkie kaplice zakończone półkolistymi absydami.zachowało się kilka kapiteli z dekoracją figuralną (m. personifikacje tonów muzycznych chorału gregoriańskiego). szczególnie w Burgundii (Paray-le-Monial. w 1100 ukończono dwie nawy poprzeczne.in. 1045. Wnętrze było bogato dekorowane . Nad ramionami transeptu zachodniego. W końcowym etapie budowy Cluny II wirydarz został otoczony krużgankami. budowany w latach 1088-1135 z inicjatywy opata Hugona. a także nad jego skrzyżowaniem z nawą główną wznosiły się wieże.KOŚCIÓŁ BENEDYKTYNÓW W CLUNY • • Plan opactwa według Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle Viollet-le-Duca. 1856 Pierwszy klasztor. nazywany Cluny I. około 1130 roku po zawaleniu się sklepień dodano łuki przyporowe przy nawie głównej). Rozwiązanie to było często powielane w kościołach romańskich a wschodnia część kościoła stałą się jego najważniejszym elementem.0 m. był największym kościołem w Europie przed budową bazyliki św. W 1095 papież Urban II konsekrował pięć ołtarzy w obejściu nowego prezbiterium. 5-nawową bazyliką z dwoma transeptami i prezbiterium z ambitem i kaplicami promienistymi. Głównym architektem Cluny III był zakonnik Gunzo a jego pomocnikiem Hèzelon (Gunzo był muzykiem a Hèzelon nazywany był matematykiem). od strony zewnętrznej. Od zachodu znajdował się 5-przęsłowy narteks poprzedzony wieżami. 190. O rozmachu podjętych prac świadczy tempo ich przeprowadzenia. Piotra w Rzymie. Całkowita długość kościoła sięgała ok. między 1053 i 1065 i przez Alfonsa VI. który poświęcono w 981. sklepienia powstały przed 1121 a w 1130 papież Innocenty II poświęcił kościół i klasztor. Wschodnia część kościoła posiadała wydłużone prezbiterium zakończone absydą.

duchowni zajmowali się przede wszystkim zarządzaniem swoimi dobrami zamiast duszpasterstwem. laus perennis) trafiła w potrzebę odnowy religijnej i stała się bardzo popularna.KOŚCIÓŁ BENEDYKTYNÓW W CLUNY CD. • • . • • Fundacja klasztoru [edytuj] Opactwo zostało założone 11 września 910 r. której każdy mieszkaniec oprócz modlitwy musiał wykonywać pracę fizyczną musiał ulec zmianie. przez księcia Akwitanii Wilhelma Pobożnego. 215 psalmów na dzień w miejsce 37 psalmów nakazanych przez św. Wilhelm nadał klasztorowi w Cluny przywilej uwalniający benedyktynów od wszystkich przyszłych zobowiązań wobec władcy i jego rodziny innych niż modlitwa. Za postępującą feudalizacją Kościoła następował rozkład moralny . W X w. taka wolność od wpływów świeckich była ewenementem. niż je porzucać. Opactwo zostało podporządkowane bezpośrednio papieżowi. Częste były nawet odstępstwa od reguły celibatu (nikolaizm). jako że był to szczytowy okres dominacji Cesarstwa nad Papiestwem. ale równocześnie nadał opactwu przywilej nominacji kolejnych opatów. W tej sytuacji wprowadzona w klasztorze w Cluny surowa reguła narzucająca "wieczną modlitwę" (łac. Jednak z uwagi na to. Oba te przywileje uwalniały klasztor od wszelkich powiązań z władzą świecką. że praktyki liturgiczne (np. bowiem duchowni woleli przekazywać swoje dobra w ręce dzieci. Benedykta) pochłaniały mnichom większość czasu. Wprawdzie Wilhelm mianował pierwszego opata. Normą była symonia i zwierzchność władzy świeckiej nad majątkami kościelnymi. Obowiązek pracy fizycznej przypadł więc w udziale nowicjuszom. tradycyjny benedyktyński model klasztoru jako rolniczo samowystarczalnej jednostki.

. chór gotycki . XI w.KOŚCIÓŁ W VEZELAY Kościół opactwa w Vezelay.

Zbudowany z cegły. • . Budowę kościoła rozpoczęto ok.. Nad nawami bocznymi korpusu i transeptu umieszczono empory .KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY SAINT SERMIN W TULUZIE • • Szkoła langwedocka [edytuj] kościół Saint-Sernin w Tuluzie. najmniejszy z zachowanych kościołów pielgrzymkowych. 1080 r. największy z zachowanych kościołów pielgrzymkowych. Obejście poprowadzono wzdłuż naw bocznych i transeptu oraz za prezbiterium. które otacza wieniec kaplic. obramowań okien i gzymsów. (Początkowo fasadę wieńczył trójkątny szczyt). Wieża umieszczona nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu pochodzi z XII wieku. Korpus trójnawowego wnętrza podzielony jest na cztery przęsła. kamień użyto do wzniesienia przypór. dwie wieże flankujące fasadę dodano dopiero w XIX wieku. Jest to pięcionawowa bazylika z trójnawowym transeptem. Prezbiterium otacza ambit z wieńcem kaplic. Korpus kościoła podzielony jest na jedenaście przęseł. Nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej zbudowano wieżę ukończoną w okresie gotyku. konsekracja całego kościoła miała miejsce 19 lipca 1119 (24 maja 1096 konsekrowano ołtarz główny) Sainte-Foy w Conques – budowany od ok. 1050.

kościół Saint-Front w Périgueux – zbudowany w latach 1120 – 1150 przypomina swoim rozwiązaniem bazylikę św. latarnie zmarłych. Z kościoła romańskiego zachowała się wieża i nawa bez przekrycia. Zbudowane w formie wiązek kolumn podtrzymujących latarnię otwartą na zewnątrz arkadami (na cmentarzach zachodniej Francji były rozpowszechnione tzw. Marka w Wenecji. do których nawiązuje kształt wież). a po jego bokach dwupiętrowo rozmieszczone arkady podparte małymi kolumienkami z rzeźbami w niszach pod jej łukami. W XIX wieku dobudowano neoromańską absydę. Wieże flankujące fasadę nie pełnią roli przypór. a nawy przykrywa pięć kopuł opartych na pendentywach. Halowy kościół z fasadą sugerującą bazylikowe wnętrze. • . Szczyt fasady zdobi mandorla. katedra w Angoulême z fasadą z lat 1115 – 1135 kościół Notre-Dame-la-Grande w Poitiers – zbudowany w XII wieku z fasadą z lat 1130 – 1145. ozdobioną bogatą dekoracją rzeźbiarską. Wieńczą je stożkowate hełmy przykryte kamienną łuską.KOŚCIÓŁ NOTRE DAME LA GRANDE W POITIERES • • • • Szkoła Poitou [edytuj] W rejonie Poitou budowano kościoły o fasadach flankowanych wieżami przykrytymi stożkowatymi hełmami. Jego rzut oparty został na planie krzyża greckiego. Nad łukami trzech portali wejściowych umieszczono figuralną płaskorzeźbę zakończoną arkadkowym fryzem. Nad środkowym portalem znajduje się duże okno. Podobny kształt ma wieża nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem.

Carcassonne stało się ważnym punktem strategicznym. W 759. Zbudowała Château Comtal (zamek) i bazylikę Saint-Nazaire.. a później obrali je za stolicę kolonii Julia Carsaco (potem Carcasum). Około 800 p. jednak w 724 Carcassonne uległo Saracenom.n. w 1067 Carcassonne stało się własnością Raimonda Rogera Trencavela.n. gdy Rzymianie ufortyfikowali wierzchołek wzgórza około 100 p. odbił je Pepin Krótki. Wizygotom udało się odeprzeć ataki Franków. W VI wieku Carcassonne zostało przejęte przez Wizygotów. Główna część północnych wałów obronnych pochodzi z tamtych czasów.CARSCASSONE • • Historia [edytuj] Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Carcassonne są datowane na 3500 lat p. W kolejnych stuleciach rodzina Trencavel koligaciła się z dynastiami Barcelony i Tuluzy.e. wzgórze Carsac było już ważnym ośrodkiem handlu.n. na rzecz Franków. Dzięki małżeństwu.e.e. wicehrabi Albi i Nîmes. którzy następnie rozbudowali fortyfikacje (stojące tu po dzisiejsze czasy). • • • .

gliniastym gruncie.. podjęto je dopiero w XIII wieku. leżące w Toskanii nad rzeką Arno. Wieża o wysokości ok.dzwonnicy. Po wzniesieniu czterech kondygnacji lekkie usunięcie gruntu spowodowało przechył wieży. . każdego roku zwiększa swe odchylenie o 1 milimetr. a dobudowywane piętra odchylono lekko w kierunku przeciwnym do odchylenia dolnych .W ten sposób do 1271 r.55 metrów obecnie odchylona od pionu o 5 metrów. służąca do zawieszenia dzwonu dobudowana została w XIV wieku . dalej kpiąc z praw fizyki. Ósma kondygnacja. może poszczycić się wieloma zabytkami. słynie jednak z .Budowę jej zaczęto w 1173 r.błędu ówczesnych projektantów ...ZESPÓŁ KATEDRALNY W PIZIE Piza.niewielkie miasteczko w środkowych Włoszech. Pisa . Dzwonnica (kampanila) później nazwana "krzywą wieżą" to część jednego z najbardziej osobliwych zabytków architektury romańskiej na świecie zespołu katedralnego. które jednak nie dają gwarancji. Wzmocniono wtedy fundamenty. Wbrew obliczeniom architektów wieża do tej pory nie zawaliła się . podwyższono wieżę do siedmiu kondygnacji. Prace nad dalszą budową przerwano.. powodem tego usytuowanie fundamentów na podmokłym.. cieszy oczy turystów. że za kilkanaście lat wieża nie runie. Obecnie przeprowadzane są odpowiednie prace zabezpieczające.

Fasadę zdobi także bogata. przykrywa otwarta więźba dachowa. Trzy przęsła budowli oddzielają od siebie poprzeczne łuki oparte na filarach wzmocnionym półkolumnami. Podobnie rozwiązano dekorację posadzki. Monte został zbudowany w czasie XI – XII wieku. pod którą została umieszczona krypta z sklepieniem krzyżowym. Ściany wewnętrzne i elewacje pokrywają inkrustracje z barwnych płyt kamienia ułożone w geometryczne wzory. Wnętrze podzielone kolumnami o wzorowanych na porządku korynckim kapitelach.KOŚCIÓŁ SAN MINIATO AL. MONTE WE FLORENCJI kościół San Miniato al. . Trzecie przęsło ma podwyższoną posadzkę. na miejscu wcześniejszej budowli jako trójnawowa bazylika. bizantyjska mozaika.

zbudowane na planie ośmioboku. zamiast niszy. Budowlę wieńczy szesnastoboczna. W narożach budowli umieszczono przypory. wewnętrzny podział został zagęszczony do szesnastoboku. półokrągłe nisze. Co trzecie pole. . Wnętrze obiega dwupoziomowa galeria.BAPTYSTERIUM W PARMIE • baptysterium w Parmie – (XII – XIII wiek) . żebrowana kopuła z XIII wieku. W grubości muru umieszczono niewielkie. przypadają wejścia poprzedzone portalem. Elewację zdobią na parterze płytkie arkady. W osi wejścia głównego. powyżej których umieszczono czteropiętrową kolumnową galerię oddzieloną poziomymi pasami architrawów. nisza ma plan prostokąta.

Po prawej stronie dwie najniższe kwatery wypełniają sceny opowiadające o porwaniu króla Teodoryka do piekła. arkad i lwów podpierających jego kolumny. . 1138 r.KOŚĆIÓŁ SAN ZENO MAGGIORE W WERONIE • Kościół San Zeno Maggiore w Weronie z zachowanym portalem w elewacji zachodniej z ok. Brązowe drzwi zmontowane z rzeźbionych płyt pochodzą z XII wieku. Oprócz typowych dla Lombardii układów lizen. W kwaterach umieszczono rzeźby ilustrujące Księgę Rodzaju (po prawej stronie) i sceny Nowego Testamentu (po lewej stronie). portal zdobią umieszczone po jego bokach dekoracje figuralne w obramowaniach pokrytych wicią roślinną.

. które znajdowały się w miejscu obecnego kościoła. symbolizującymi walkę dobra ze złem. na terenie wczesnochrześcijańskiego cmentarza. W centralnym punkcie kościoła znajduje się cyborium. Dzieło ozdabiają płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Chrystusa i św. otoczony kolumnadą. Z krużganków prowadzi wejście do małego muzeum. czworokątny dziedziniec (atrium) z kolumnami. na którym widnieją płaskorzeźby przedstawiające postacie świętych. W atrium eksponowane są znaleziska i kamienie nagrobne z cmentarza wczesnochrześcijańskiego. Urna pod ołtarzem zawiera relikwie świętych: Ambrożego. które przypominają pnie drzew. ozdobiona wizerunkami zwierząt i ludzi. Przy końcu południowej nawy watro zwiedzić kaplice grobową Capella di San Vittorio in Ciel d’Oro z IV wieku. We wnętrzu świątyni przechowywane są relikwie św. Protazego i Gerwazego. Do bazyliki prowadzi. Na końcu nawy północnej znajduje się wyjście na. Cortile della Canonica (Krużganek Kanoników). których kapitele ozdobione są scenami z Biblii i fantastycznymi zwierzętami. znajdującą się na początku nawy głównej. Warto zwrócić uwagę na kolumnę z wężem z brązu. Pod amboną mieści się sarkofag Stylichona z IV wieku. Następnie w VII wieku obiekt rozbudowywali benedyktyni. Przez kolejne stulecia kościół był kilkakrotnie przebudowywany. Współcześnie świątynia reprezentuje typowy przykład lombardzkiej romańskiej architektury sakralnej. który podtrzymywany jest przez cztery rzymskie kolumny i dekorowany stiukami. Warto zwrócić uwagę na kolumny środkowej arkady. a w IX powstało atrium (rodzaj dziedzińca). czyli niewielki baldachim z X wieku. Zwinięty w pętlę gad symbolizuje laskę Aarona. Cyborium osłania Złoty Ołtarz wykonany w IX wieku przez Vuolvinia. Nazwa kaplicy pochodzi od pięknych złotych mozaik na sklepieniu. Ambrożego.BAZYLIKA SAN AMBROGIO W MEDIOLANIE • Bazylika Sant’ Ambrogio powstała w latach 379-386 z inicjatywy biskupa Ambrożego. w którym eksponowane są dzieła związane ze świątynią. niedokończony przez Bramantego. Na uwagę zasługuje także romańska ambona. Ambrożego. patrona miasta.

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA W NIEMCZECH
• W architekturze romańskiej w Niemczech widoczna jest kontynuacja wcześniejszych wzorów architektury karolińskiej. Częściej niż w innych państwach Europy Zachodniej budowane są kościoły o układzie centralnym (np. kaplica w Schwarzrheindorf koło Bonn z 1151 r.), ale i tutaj przeważają budowle bazylikowe, najczęściej kryte drewnianymi, płaskimi stropami, zazwyczaj bogato zdobione polichromią. Wnętrze dzielone jest na nawy przy pomocy kolumn o monolitycznych, kamiennych trzonach ustawionych pomiędzy z masywnymi filarami. Po raz pierwszy to rozwiązanie zastosowano w Saksonii, w budowanym od 961 r. kościele Sankt Cyriakus w Gernrode (kolumny ustawiono na przemian z filarami). Rytm ten powtarzano w zróżnicowany sposób (najczęściej można spotkać ustawienie: filar – dwie kolumny - filar) w budowanych później świątyniach. Częstym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch absyd na zakończeniu nawy głównej oraz dwóch transeptów. Czasami w grubości murów dobudowywano mniejsze apsydiole, lub stawiano dodatkowe absydy na zakończeniach ramion transeptu albo przy prezbiterium. Charakterystyczną cechą niemieckich kościołów są wysokie wieże stawiane nad skrzyżowaniem naw, chórem zachodnim i parami na krańcach budowli. Przy zastosowaniu dwóch absyd i podwójnego transeptu wejście do kościoła umieszczano w elewacji bocznej. Fasady zdobią arkadowe fryzy i galerie, oprócz nich pojawiają się także posągi przedstawiające świętych i apostołów.

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA W HILDESCHEIM
• bazylika Sankt Michael (św. Michała), zbudowana jako kościół klasztoru benedyktyńskiego w latach 1010 – 1033 jako trójnawowa bazylika z dwoma chórami i dwoma transeptami. Do budowli na zakończeniu transeptów przylegają ośmiokątne wieżyczki schodowe. Nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptami umieszczono masywne wieże zbudowane na planie kwadratu. Wnętrze na nawy dzieli rząd filarów i kolumn w rytmie: filar – dwie kolumny – filar. Ich kostkowe głowice w latach 1162 – 1186 ozdobiono płaskorzeźbą. Na zakończeniach naw od strony wschodniej umieszczono półkoliste absydy. Płaskie stropy zostały ok. 1240 r. pokryte polichromią.

KATEDRA W SPIRZE =A=
katedra w Spirze (Speyer), budowana od ok. 1030 do 1061 – trójnawowa bazylika o nawach przykrytych sklepieniami krzyżowymi (początkowo kościół przykryty był płaskim stropem, sklepienia pochodzą z ok. 1090 r.) i przeciętych transeptem. Kościół koronacyjny królów niemieckich. Pod wschodnią częścią kościoła znajduje się królewska krypta. Prezbiterium zakończone absydą. Nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem umieszczono ośmiokątną wieżę przykrytą kopułą. Cztery wieże schodowe umieszczono po stronie wschodniej i zachodniej. Kościół spłonął w XVII wieku. Po pożarze odbudowany w XIX wieku w stylu romańskim. Podczas odbudowy dodano masywny przedsionek od strony zachodniej.

który jako jedyny pozostał z 40 klasztorów. której podwaliny dał pałac cesarza Konstantyna jest przykładem przemieszanych stylów: romańskiego i gotyckiego. . jakie istniały w średniowieczu w Trewirze. Trewirska katedra.KATEDRA W TREWIRZE =B= Trewir ma nie tylko rzymską przeszłość. Miasto jest od stuleci tradycyjnie katolickie i nie brak w nim pereł architektury sakralnej. Warto odwiedzić klasztor Benedyktynów.

KATEDRA W WORMACJI =C= katedra w Wormacji – z XII wieku. Posiada. z transeptem z sześcioma wieżami (dwie ośmiokątne nad skrzyżowaniem naw i chórem zachodnim oraz cztery okrągłe rozmieszczone parami po stronie wschodniej i zachodniej kościoła). Od strony wschodniej płytka absyda jest częściowo ukryta w bryle budynku. dwuchórowa. co widać na planie cztery wieże. Nawy i transept przekryto sklepieniami krzyżowymi. . po dwie po obu stronach każdego chóru (czyli prezbiterium. trójnawowa.. . Do prezbiterium przylegają dwa pomieszczenia ( zakrystie Wormancka katedra spełnia w 100% idee Zamku Bożego. Chór zachodni kończy wieloboczna absyda.

KATEDRA W MOGUNCJI =D= katedra w Moguncji zbudowana na przełomie X – XI wieku (katedra konsekrowana w 1009 r. . spłonęła ponownie. Trójnawowa bazylika z dwoma transeptami i dwoma chórami zakończonymi absydami. Ośmiokątne wieże umieszczono nad skrzyżowaniami nawy głównej z transeptami. Odbudowana została w latach ok. mniejsze wieloboczne wieże umieszczono parami na krańcach budowli. spłonęła w dniu konsekracji. 1100 – 1137).. odbudowana w 1036.

anioł i diabeł walczą o duszę zmarłego Sceną. na której rozgrywa się dramatyczny spektakl. że jestem niewinny (Hi 31. TAKŻE TYMPANON -RZEŹBA MISTRZ GISLEBERTUS • . gdzie na głos trąb anielskich otwierają się groby.6).• PORTAL KATEDRY W AUTUN • Katedra w Autun. a zmarli ponownie przyoblekają się w ciała. jest bowiem ziemia. chciał poddać się osądowi Bożemu: niech zważy mnie bardzo dokładnie. podsądny trafi pomiędzy zbawionych albo potępionych. tympanon Sądu Ostatecznego . Sprawiedliwość wymierzana jest każdemu indywidualnie. Jest to motyw również przejęty ze Starego Testamentu. Wydanie wyroku poprzedzone jest ważeniem duszy: w zależności od tego. czy przeważą dobre czy też złe uczynki. a pozna. Lamentujący Hiob. dotknięty cierpieniem.

rzeźbiarz romański. .MISTRZ GILBERTUS EWA Z AUTUN • Gislebertus (XII wiek) .

jest to dekoracyjnie rozbudowane obramienie otworu wejściowego. opracowane architektonicznie i rzeźbiarsko. z rzędami kolumienek w szerokich. o szerokich rozglifieniach zwykle z kolumienkami. na portalach czyli ozdobnych obramieniach drzwi wejściowych. portale takie łączyły 2 lub 3 otwory wejściowe(tzw. filary. bogato dekorowanych rzeźbą figuralną i dekoracyjna. Po bokach otwór ujmują glify o różnie ukształtowanych profilach. szczytów itp. zdobione rzeźbą figuralną i ornamentalną. Portale bardziej rozbudowane mają zwieńczenie w formie odcinków belkowania.Szczególnie bogatą formę miały monumentalne portale średniowieczne. zwłaszcza pod ich półkolistymi łukami zwanymi tympanonami. kolumny lub pilastry. W okresie sztuki romańskiej i gotyku rzeźbę umieszczano na fasadach kościołów. uskokowo uformowanych ościeżach. bliźniacze. p. dźwigające nadproże lub łuk. potrójne). W średniowiecznej architekturze sakralnej wykształcił się odrębny typ portali monumentalnych. arkadowy. . ostrołukowy itp.OGÓLNIE Portal . Zależnie od charakteru podpór i kształtu zwieńczenia wyróżnia się portal kolumnowy. ze względu na znaczne rozmiary portale średniowieczne miały niekiedy otwór wejściowy dzielony środkowym filarem. perspektywiczny). zamknięte górą archiwoltą również uskokowo profilowaną i ujmującą pole wypełnione rzeźbionym tympanonem. zamkniętych górą rzędami archiwolt w uskokach ujmujących pole wypełnione rzeźbionym tympanonem (p.PORTAL .

lecz przeważnie trochę sztucznie dostosowane do miejsca. a jak ukarane życie grzeszne i pełne pychy. W tympanonach portali tronuje Chrystus w mandorli. zwierząt i ptaków. czasem nawet nienaturalnie wygięte. tak ściśle zespolona z murem jakby doń "przyklejona". Miały one do spełnienia znacznie ważniejszą rolę: ich zadaniem było po prostu nakłonienie ludzi. z których każdy trzyma w ręku ewangelię. I tak np. służyła jedynie ilustrowaniu prawd podanych przez Kościół do wierzenia. zwierzęta. Cała ta ikonografia pozostawała w związku z nauką Kościoła o niebie i piekle. Ikonografia portali romańskich obraca się najczęściej wokół tematu chrześcijańskiego nieba i Sądu Ostatecznego. jakie każdej z nich przypadło na ścianie kościoła. Jego treścią jest misja apostołów. nie usiłując w rysach twarzy zaznaczać jakichkolwiek cech charakterystycznych. w niszach i zagłębieniach muru umieszczano postacie świętych. anioły. Tylko Chrystus trwał na portalach sztywny. lecz tam. niepiśmiennych. czyli nauczanie przez pokazywanie scen historycznych i wizji religijnych. jak będzie nagrodzone po śmierci życie cnotliwe i pokora. Do najwybitniejszych rzeźb należą rzeźby z XII wieku w portalach burgundzkich kościołów w Beaulieu i Autun. Było to więc jak gdyby Pismo Święte w rzeźbionych obrazach. o prawdach wiary. np.Układy ludzi były bardzo rozmaite. o królestwie Chrystusa. • • • • • . Nie brak scen traktowanych ze swoistym humorem. co było wówczas regułą. dalej zaś proroków i świętych. który na wschodzie przyjęła cerkiew bizantyjska. Tak więc dzieła rzeźby romańskiej służyły nie tylko dekoracji.ROMANIZM RZEŹBA • • ROMANIZM Rzeźbiarze romańscy mieli własną koncepcję postaci ludzkiej i własny stosunek do architektury. diabły i potwory apokaliptyczne. Był to ten sam cel dydaktyczny. a głowice kolumn oplecione były wymyślnymi ornamentami z roślin. Wokół przedstawione są różne rasy i narody(prawdziwa to encyklopedia ówczesnej wiedzy o świecie). Nazwano te dekoracje rzeźbiarskie "biblia pauperum ". Rzeźbę romańską wykonywano najczęściej w kamieniu. czyli świetlistej tęczy. półokrągłych tympanonach portalu. Postać więc ukazywano odzianą w długie szaty . Ze wszystkich romańskich tympanonów najszlachetniejszy jest tympanon z Vezelay w Bułgarii. w tympanonie królowali zazwyczaj Madonna lub Chrystus. a na łuku portalu wyobrażono kalendarz w formie znaków zodiaku i przedstawień pracy (dla podkreślenia. w ciasnych niszach stoją one "wyprostowane na baczność". na której siedzi grzesznik. że nauka wiary odbywa się zawsze i wszędzie). diabła starającego się przeważyć szalę. była ona nierozerwalnie związana z architekturą. bywają one silnie. Nad wejściem do kościoła. pokazanie im. a służyć miała do nauczania ludzi prostych. wyobrażająca w romańskiej rzeźbie Boga i świętych. a po jego bokach widzimy czterech ewangelistów. czasami pojawiała się tam postać diabła symbolizującego zło. np. surowy. odróżniających każdego człowieka od innych ludzi. Postać ludzka. przeważnie nie umiejących czytać ani pisać. nieporuszony. gdzie miejsca było więcej. sylwetek ludzi. odważanie grzechów.biblią ubogich. do wierności nakazom Ewangelii i Kościoła. przeznaczone dla ludzi nieuczonych. Wolne miejsca i podziały wypełniają najróżniejsze sceny: dusze grzeszników.

bo tyle było klińców do ozdobienia. Ale ta ryba była tylko znakiem. bo znaczą co innego. że zagubiono symbolizm czasów pogańskich. formy rzeźbione podporządkowane są architekturze. Chrystus wśród symboli czterech Ewangelistów. żmija.jak ryba w katakumbach oznaczała Chrystusa. Nie wynajduje ich.umieszczono ich pięćdziesięciu trzech. Lew. W ten sposób wszystkie są symbolami. on je odsłania. przede wszystkim własnej. bazyliszek. Oczywiście nie przedstawiają boskiej transcendencji. jakie miały w cywilizacjach starożytnych. Mistrz sztuki romańskiej tworzy figury.postaciami ludzkimi. bajkowy świat zwierząt. których sam układ kryje w sobie zagadkowa moc. dość znaczne puste miejsca w Autun. harpia. gdzie . coraz bardziej występujące. gryf.górująca nad całością kompozycji różnymi potworkami. Każde wybitne dzieło romańskie wyobraża wielki chrześcijański symbol. której przedstawić nie można. Krzyż. jak również kapitele kolumn tych budowli.uzyskana prostą techniką champleve. pelikan. ku której prowadziła go liturgia. one ją tylko głoszą. zdobiła portale kościołów i opactw. Najtrwalszy z tych symboli. zanika. Dwa zwierzęta lew i orzeł cieszyły się szczególnymi względami. Romańska architektura. które wyzwalają się z pozorności. orzeł i byk niegdyś symbolizowały strony świata i tajemne siły ziemi. są pustymi miejscami po złotym tle.zamiast zgodnie z "Apokalipsą" przedstawić dwudziestu czterech starców .dekoracja o motywach baśniowych zwierząt. podobnie jak i dla nas. Rzeźby portali zalicza się do najlepszych romańskich realizacji dekoracyjnych. Wielkie tympanony nie są kanwami dla wyobrażeń w wieku XII. W portalach dekoracja wypełnia przede wszystkim tympanony i archiwolty łuków. włączała człowieka w boską jedność.. byle pozostać w wyznaczonej ramie i jak najściślej do niej przylegać. Wątpliwe jest jednak. nie rozwija się razem z nimi. gdy pojawi się gotycka strzelistość. jak architektura. uosabia wszechświat. jak i rzeźba. niż wydają się znaczyć . często pochodzenia wschodniego. czy prestiż ten zawdzięczały znaczeniu.Artysta czerpie przekonujące formy symboli z tego. tłoczą i zniekształcają. Podobnie w kościele Sainte-Marie-des-Dames w Saintes. a uprzywilejowanie wynikało w znacznej mierze z walorów dekoracyjnych. coraz bardziej ku górze: pierwszą nad drzwiami archiwoltę pokrywa dość płaska . następne zaś. ozdobione są płaskorzeźbami: druga i trzecia . I nie chodzi już tutaj o rybę z katakumb. Wydłużanie się postaci nie jest związane z kolumnami: jest od nich wcześniejsze. Romański artysta czerpał natchnienie zewsząd. W Aulnay-deSaintonge w portalu transeptu kościoła płaskorzeźby występują z tła stopniowo. nie jest cieniem drzewa. niegdyś złocone. wydaje się raczej. a czwarta . a nawet w naszym. wyolbrzymiano zbytnio symbolizm tej .CD… Dostojeństwo tympanonów to sakralna kompozycja. czyli wybierania tła . lecz w XIX w. Focillon .jak na to wskazał H. Inspiracją była nawet sztuka ludów barbarzyńskich. gdzie nad postacią Chrystusa wznosi się potrójna arkatura motyw spotykany na bordiurach manuskryptów z tego samego okresu.do "prawa ramy". W archiwoltach i na kapitelach rzeźba dostosowuje się . Na archiwolcie z dawnego kościoła Saint-Come w Narbonne wyobrażone są kolejno: sfinks. a postacie ludzkie czy zwierzęce rozciągają się. Wszystkie te zwierzęta mają znaczenie bardziej lub mniej symboliczne. centaur i lew. lecz o skomplikowane figury. Należy do nich portal opactwa benedyktynów w Malmesbury. co je łączy z chrześcijaństwem. jaki znaczą wyciągnięte ramiona Chrystusa. Wiele miejsca zajmowały stwory fantastyczne. Związana z architekturą rzeźba ornamentacyjna miała miejsce uprzywilejowane.

PORTAL W MOISSAC PROROK ISAJASZ .

PORTALE W SAINT GILLES DU GARD .

. kanelurowane pilastry. rzeźby w niszach pomiędzy portalami . trzyprzęsłowy kościół z fasadą ozdobioną trzema portalami o kompozycji opartej na motywach łuku triumfalnego. SZKOŁA PROWANSALSKA. Saint-Gilles-du-Gard – budowla z ok. 1060 r. fryz figuralny pod tympanonami.SAINT GILLES CD. Zdobią ją podpierające architraw kolumny o głowicach ozdobionych liśćmi akantu. .

. as are the columns in the adjacent cloister. Trophime (Trophimus) is a Romanesque church built in the 12th century . formerly a cathedral. France. is a major work of Romanesque architecture.SAINT TROPHIME W ARLES The Church of St. and the representation of the Last Judgment on its portal is considered one of the finest examples of Romanesque sculpture. Situated in Arles. Saint Trophimus. it features a Gothic choir added in the 15th century.

DRZWI Z KATEDRY W HILDESCHEIMIE Odlewane drzwi do katedry z paralelnymi historiami ze Starego i Nowego Testamentu DZRZWI Z BRĄZU SZTUKA OTTOŃSKA POŁ X DO POŁ XI INSPIRACJA BYŁA SZTUKA KAROLIŃSKA .

a od XIV do XVI wieku środkowa i boczna nawa kościoła zostały wykonane do wysokości 15 i 18 m. a po 935 roku został przekształcony z trzynawowego kościoła w pięcionawowy. W roku 1248 arcybiskup Konrad von Hochstaden położył kamień węgielny pod budowę nowej. Do 1400 roku zbudowano dwa piętra wieży południowej. gotyckiej katedry wznoszonej według wzorów francuskich. W niedługim czasie po ukończeniu budowy katedrę uznano za symbol Niemiec. ARCHITEKT GERHARDT. NEOGOTYK KATEDRA BAZYLIKA . W latach 1842-1880 dokończono budowę. a poświęcono w 1322 roku. Katedra została po święcona w roku 1880 w obecności Wilhelma I. I 6480 POWIERZCHNI. NAJWIĘKSZY BUDYNEK W EUROPIE 157M WYS. Nic nie uległo zmianie do XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1248 roku. GOTYK . Chór ukończono dopiero w 1320 roku.DZRZWI KOŚCIÓŁA NMP NA KAPITOLU W KOLONII Prace wykopaliskowe pod fundamentami katedry dowiodły. Później był to kościół biskupi . że już w 50 roku po Chrystusie wznosiła się na tym samym miejscu świątynia rzymska.

znajduje się pochodzący z X wieku krucyfiks Gerona . obok zakrystii.KRUCYFIKS BISKUPA GERONA Z KATEDRY W KOLONII Po stronie północnej.

W krótkim czasie Kolonia stała się jednym z największych miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa. O tym. Santiago de Compostela i Akwizgran. Gdy chodzi o Trzech Króli. setki cennych kamieni szlachetnych. Dowiedzieli się o ich pochodzeniu dopiero wówczas. Melchiorem i Baltazarem. a zanim nazwano ich Kacprem. • • • • • • .Chrystusa jako sędziego świata u schyłku dziejów. którzy reprezentują całą ludzkość. odbywających się pod hasłem "Przyszliśmy oddać Mu pokłon". doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w. następnie chrzest Jezusa w Jordanie.apostołów. którzy przybyli do Betlejem. Tak cenne relikwie wymagały szczególnego miejsca. Dopiero w tradycji VI w. Symbolizuje Boga w Trójcy Świętej. jeden z najbardziej znanych artystów swoich czasów. Dlatego została przygotowana specjalna trasa.a zdaniem wielu także najpiękniejszym . nic nie wiedzieli o posiadanym przez siebie skarbie. przyjmującego pokłon Trzech Króli. w górnej . wiadomo z dziejów życia biskupa Eustorgiusa: według tego dokumentu. zaczęto mówić o nich jako o "królach". gospodarczy i kulturalny. świeccy władcy tłumaczyli to jako dany przez Boga dowód na "prawowitość" ich władzy. nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów. upłynęło kolejnych 300 lat. złote napisy na kobaltowych wstęgach. Mateusza jest mowa o bezimiennych mędrcach ze Wschodu. że w 1164 r. Helena. Rainald von Dassel kierujący kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu szczątki. jest aby każdy z uczestników mógł nawiedzić relikwie. złocone postaci proroków oraz królów Dawida i Salomona.polityczny. Ponad 300 kamei na relikwiarzu stanowi największy ich zbiór na świecie. W dolnej części relikwiarza znajdują się wielkie. jak wcześniej dostały się one do Italii. natomiast więcej jest legend i spekulacji. Prawdopodobnie w latach 1181-1225 Mikołaj z Verdun. Rzym. w tym ponad 300 gemm i kamei. kolorowe wstęgi z emalii. w Jerozolimie św. która nie potrzebowała już błogosławieństwa papieskiego. Tradycja Trzech Króli związana jest z Kolonią od XII wieku. Nie ma ostatecznej pewności co do tego. a posiadanie relikwii wiązało się w tamtych czasach z wysokiej rangi pozycją w życiu politycznym. wysokość 153 cm i długość 220 cm. kadzidło i mirrę. matka cesarza Konstantyna i w IX w.dziełem pracy złotniczej średniowiecza w Europie. Tak więc cesarze niemieccy po koronacji w Akwizgranie zazwyczaj pielgrzymowali do Trzech Królów w Kolonii. czy rzeczywiście w sarkofagu złożone są ich relikwie. Pokryty ponad tysiącem szlachetnych kamieni i pereł oraz kolorowymi emaliami relikwiarz otaczają 74 figury z pozłacanego srebra. zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie. w którym będą przechowywane. Zbudowany jest w kształcie przypominającym trzynawową bazylikę: obok siebie stoją dwa sarkofagi.RELIKWIARZ TRZECH KRÓLI MIKOŁAJA Z VERDUN • Ten najcenniejszy klejnot katedry kolońskiej jest największym . gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać relikwie z położonego u jego bram kościoła. Ze względu na ciągle powtarzający się w średniowieczu konflikt o władzę świecką między cesarzem a papieżem. Według innych źródeł Mediolańczycy do 1158 r. na których spoczywa trzeci. by oddać pokłon Jezusowi i ofiarować mu dary: złoto. Jest pewnym. Relikwiarz Trzech Króli ma szerokość 110 cm. czczone tam jako relikwie Trzech Króli. stworzył wraz z uczniami tę najcenniejszą pracę kowalską i jubilerską średniowiecza: pozłacane srebrne figury. Tylko w Ewangelii wg św. bogato zdobione listwy metalowe. Rainald von Dassel przyniósł Kolonii w XII wieku nie tylko relikwie. którą pielgrzymi przechodzić będą przez katedrę i obok stojącego za okratowaniem relikwiarza. łuki spoczywające na podwójnych emaliowanych filarach. Złocony fronton przedstawia małego Jezusa na rękach Matki Boskiej. Bardziej od niej znane były tylko Jerozolima. Życzeniem organizatorów XX ŚDM. Figury zostały wykonane w latach 1180-1191 przez Nicolasa z Verdun i jego uczniów. ale także wiążący się z ich posiadaniem gwałtowny rozwój miasta . a w górnej części .

Relikwiarz wędrował m. do Arnsberg i Bambergu. "cenny relikwiarz i ukryte w nim doczesne szczątki stanowią dla wiernych wyzwanie. przyjęte później jako herb miasta Kolonii.W tamtych czasach mistrz mógł wykuć całą figurę z jednego kawałka srebra .RELIKWIARZ CD.między Feliksem i Naborem. powrócić do Kolonii.. w które owinięte były relikwie wykazało. ważne jest. natomiast w górnej części . Jego zdaniem. która w zasadzie stała się ogromnym kamiennym relikwiarzem dla sarkofagu Trzech Króli. Choć nikt dotychczas nie potwierdził prawdziwości relikwii. który uwiecznił się w ten sposób jako mecenas tego dzieła sztuki.apostołów. Walter Schulte. w 1804 r. W części frontowej na dole znajduje się figura Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus na rękach. są to dwa stojące obok siebie relikwiarze. że tkaninami owinięte były ciała ludzi wysokiego pochodzenia i że tkaniny te mogły pochodzić nawet z I wieku. a obecny wygląd otrzymał on dopiero po gruntownej renowacji w latach 1961-1973.pod prawem. Ukazane są w niej dwa okresy: w dolnej części sarkofagu czas przed męką i śmiercią Jezusa. Zwrócił uwagę. abp Konrad von Hochstaden położył kamień węgielny pod budowę nowej katedry. Początkowo relikwie Trzech Króli znajdowały się w starej katedrze z czasów Karola Wielkiego. Figury po bokach dolnej części przedstawiają proroków. że były to kosztowne materiały. jakoby sarkofag. by po 10 latach. Powyżej umieszczona jest figura Jezusa .męczenników Nabora i Feliksa. by wraz z Mędrcami udali się na poszukiwanie Boga".in. To on ufundował m. że mają tak wielkie znaczenie dla wiernych .zwykł mówić nieżyjący już.czas łaski. Gdy w 1794 r. Prace konserwatorskie trwały wiele lat. w górnej natomiast . a w górnej części . czas "sub lege" . Jana. • • • • . W późniejszym czasie wszystkie relikwie umieszczono w neogotyckiej urnie we wnętrzu relikwiarza. w bezpieczne miejsce. kapituła katedralna w tajemnicy przeniosła cały skarbiec. czas "sub gratia" . stanęły w Kolonii wojska francuskie.Sędziego świata z dwoma aniołami po bokach. w górnym . Potwierdzono więc. W 1248 r. sceny z życia Jezusa i z księgi Apokalipsy św. Mówią o tym napisy zachowane w tych miejscach.czas po zmartwychwstaniu Jezusa. Z drugiej strony figury Matki Boskiej przedstawiony jest chrzest Jezusa w Jordanie. W dolnej części przechowywano w średniowieczu relikwie Trzech Króli. królów i duchowieństwo ze Starego Testamentu. na których spoczywa trzeci. Badanie tkanin. że jedynie figury w części frontowej są wykonane ze złotej blachy. w którym znajdują się relikwie Trzech Króli. W tym miejscu spoczywał on bezpiecznie przez całe stulecia. a obok niej . kształtem nawiązywał do kościoła. Budowa relikwiarza odzwierciedla myśl teologiczną doby średniowiecza.in. . Już w średniowieczu wyodrębniono relikwie głów Trzech Króli. w tym również relikwiarz. Jego zdaniem. które spoczywają obecnie na podstawie za zdejmowaną płytą w szczycie relikwiarza. Wolf zaprzecza.in. Tylna część sarkofagu przedstawia trzy wizerunki Jezusa: przywiązanego do kolumny. Dawniej również i dachy sarkofagu zdobiły reliefy: przedstawiały one m. korony na głowy Trzech Króli.powiedział w rozmowie z KNA Arnold Wolf.Trzech Króli oraz cesarza Ottona IV. jednak z licznymi ubytkami i uszkodzeniami. były szef biura budowlanego katedry w Kolonii. wieloletni dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kolonii. ukrzyżowanego.

) MIKOŁAJ Z VERDUN złotnik. XII w. chem. przebudowa XVIII w..): rom. przem. .OŁTARZ Z KLOSTERNEUBURGA MIKOŁAJA Z VERDUN • Klosterneuburg [klo:stərnọiburk]. relikwiarze Trzech Króli w katedrze kolońskiej (po 1181) i Panny Marii w Tournai (ok.. ambona i ołtarz w Klosterneuburgu (1181). w zespole miejskim Wiednia. mieszk. 1205). kościół (XII. wewnątrz słynny ołtarz Mikołaja z Verdun z 1181). klasztor (barok. emalier i odlewnik z Lotaryngii. XIV w. drzewny) i turyst.got. m. zespół klasztorny Kanoników Regularnych (zał.. (metal. miner. ośr. nad Dunajem. 25 tys. w północno-wschodniej Austrii (kraj związkowy Dolna Austria). jeden z pierwszych twórców stylu gotyckiego w sztuce użytkowej.. (2005). przebudowany..

. a także w kościele St. a na twarzach postaci wyraźnie malują się emocje. może również poszczycić się katedra w Canterbury w Anglii. W ten sposób starano się przypomnieć wiernym o tym. wyrazistą linią .klasyczny przykład sztuki bizantyńskiej. oglądanie fresków było praktycznie jednym z niewielu sposobów poznania Słowa Bożego. Dla ludzi.MALARSTWO ŚCIENNE • W średniowieczu obrazy uważano nie tylko za wyraz uwielbienia dla stwórcy. Miniaturowe malowidła zdobiły okładki biblii. Najstarsze . Cennymi freskami z XII w. Pięknym przykładem są dzieła w kościele Saint-Savinsur-Gartempe we Francji. Na ścianach kościołów malowano całe przypowieści biblijne. Wyrazista. że zmarł on za odkupienie grzechów wszystkich ludzi. Dzięki temu freski charakteryzują się trwałością i są w stanie przetrwać setki lat. Dzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego wydają się być bardzo przestrzenne 0 kolorystka jest tu bardziej stonowana niż na obrazach bizantyjskich. Wiele lokalnych wzorców artystycznych i kulturowych rozprzestrzeniło się szeroko po całym kontynencie. większe – wnętrz budowli sakralnych. Styl ten rozprzestrzenił się dzięki wyprawom krzyżowym.Angelo w Formis we Włoszech. lecz także za najlepszy sposób wykładania wiernym zasad wiary chrześcijańskiej. mającej swe korzenie daleko w Konstantynopolu . Imponujące obrazy ścienne z okresu wczesnego średniowiecza przetrwały również w absydzie kaplicy w Berze-Ville we Francji. w wyniku warstwa farby nie odpadała potem od warstwy tynku. Na galerii nad wejściem do przedsionka ukazano śmierć Chrystusa na krzyżu. pełna przepychu forma oraz bogactwo kolorów bez wątpienia wskazują na wschodnie pochodzenie obrazu. W przedsionku można podziwiać sceny obrazujące koniec świata oraz Sąd Ostateczny. Ściany krypty pokryto malowidłami przedstawiającymi męczeństwo świętych. W malarstwie owym odzwierciedlają się charakterystyczne dla poszczególnych regionów style artystyczne. znajdują się w absydzie krypty świętego Gabriela tej świątyni. Figura Chrystusa jest obramowana grubą. Twórcy malowideł ściennych nakładali farbę na mokry jeszcze tynk. modlitewników. Na sklepieniu nawy widoczne są epizody zaczerpnięte z Pięcioksięgu. którzy w większości nie potrafili czytać. dobrze zachowane malowidła. co daje efekt porównywalny z witrażami. Obrazy ścienne malowane taką techniką można spotkać w całej Europie. Na przykład w hiszpańskim kościele San Clemente de Tahull w Katalonii znajduje się obraz zatytułowany Chrystus tronujący .

FRESKI Z KOŚCIOŁA SAINT SAVIN SUR GARTEMPE • FRANCUSKIE FRESKI ROMAŃSKIE .

FRESKI CHRYSTUS PANTOKRATOR I POKŁON TRZECH KRÓLI Z TAHULL

-PANTOKRATOR Z TAHULL

-POKLON TRZECH KRÓLI Z TAHULL

FRESKI Z PANTENONU KRÓLÓW W KOLEGIACIE SAN ISIDORO LEON

• Bazylika romańska San Isidoro z XI–XVIII w.; mieści relikwie św. Izydora, wielkiego wczesnochrześcijańskieg o uczonego z Sewilli. W podziemiu panteon – mauzoleum królewskie, miejsce pochówku królów Leonu. Wyjątkową atrakcją są freski w kryptach oraz kapitele kolumn, a także skarbiec i muzeum.

TKANINA Z BAUEUX
• Tkanina z Bayeux – ręcznie utkane płótno przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę, bitwę pod Hastings w 1066 i życie codzienne mieszkańców ówczesnej Normandii; wybitne dzieło sztuki świeckiej. Tkanina to cenne ikonograficzne źródło historyczne. Jej autorstwo przypisuje się królowej Matyldzie , żonie Wilhelma, nie jest to jednak teza w pełni potwierdzona. Dzieło obecnie znajduje się w muzeum w mieście Bayeux we Francji. Długość tkaniny wynosi 70,34m a szerokość 0,5 metra.

SZTUKA ROMAŃSKA W POLSCE .

wziął w niej udział m. • W 1705 Łęczycę najechali Szwedzi. gotyckie ostrołukowe arkady i filary międzynawowe z cegły oraz sklepienie krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych. Aleksego. Między innymi po pożarze w 1473. która się schroniła w kościele powiedli ze sobą w niewolę. a także okna i wnętrze.in. W 1569 wybudowano przed wejściem głównym renesansową kruchtę . • Kilkanaście lat później. • W latach 1765-1785 z inicjatywy prymasa Łubieńskiego i kosztem biskupa Kajetana Sołtyka kościół został przebudowany w stylu klasycystycznym. • Podczas późniejszych prac nad jej odbudową zacierano częściowo jej dotychczasowy romański charakter. NMP i św. Przez kilka dziesięcioleci kolegiata pozostawała zrujnowana. piaskowca i kamienia polnego. w tym też czasie powstały we wnętrzu tynki z freskami. zaś klasztor rozebrany.KOLEGIATA W TUMIE POD ŁĘCZYCĄ Kolegiata pw. • Od tego czasu w kolegiacie tumskiej odbyło się 21 synodów prowincjonalnych. W czasie przebudowy kolegiaty powstał stojący obok niej niewielki drewniany kościół św. zbudowana z granitu. Mikołaja. niszcząc przy tym także kolegiatę. Konsekracja kościoła odbyła się 21 maja 1161. Kościół ten należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce • Historia [edytuj] • Opactwo [edytuj] • Prawdopodobnie z fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem świętego Wojciecha powstało tu pierwsze w Polsce (założone prawdopodobnie w 997) opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Pierwszy z nich zwołano w 1181.Najświętszą Marię Pannę i św. część ludności. główną nawę. kolegiata łęczycka .przedsionek osłaniający romański portal. w 1306 Łęczycę najechali Krzyżacy. nazywanych synodami łęczyckimi.charakter obronnej twierdzy. W 1140 opactwo przeniesione zostało do Mogilna.kościół o randze archikolegiaty położony we wsi Tum w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu[1]. a pozostałych wycięli w pień lub wraz z kolegiatą spalili (w tym czasie spłonął też gród łęczycki[1]. którzy wrócili tu raz jeszcze w 1331. którego ślady widoczne są do dziś na południowy zachód od kolegiaty).tak jak znajdujące się tu wcześniej benedyktyńskie opactwo . ale w Zielone Świątki 1293 (albo 1294) Litwini pod wodzą Witenesa zdołali ją zdobyć. ostatni odbył się w 1547. zachodnią fasadę. Aleksego. przy okazji zakończonej w 1487 kolejnej odbudowy pojawiły się zachowane do dziś. a jego fundamenty zasypano.prócz funkcji religijnych . • Budowa kolegiaty [edytuj] • Arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina w 1141 rozpoczął na miejscu dawnego opactwa budowę kolegiaty. następca zmarłego około 1148 arcybiskupa Jakuba. arcybiskup Janik. W 1241 oparła się najazdowi Tatarów. miała z założenia . Mógł być to rezultat nawrotu pogaństwa w tym regionie kraju lub też przekazania ziem klasztornych arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Prace nadzorował biskup płocki Aleksander z Malonne[2]. . a także wszyscy polscy biskupi i książęta. • Zniszczenia i przebudowy [edytuj] • Romańska budowla. Prace wykonano pod kierunkiem architekta Efraima Szregera. Kościół jako patronów otrzymał . przebudowano wieże. Aleksego w Tumie.

Leonarda. Król Michał Korybut Wiśniowiecki zm. do sprowadzenia prochów generała doszło jednak dopiero 17 września 1993. Na środku znajduje się odnaleziony w 1938 w czasie prac archeologicznych grób biskupa Maurusa zmarłego w 1118. który zginął w nurtach Elstery pod Lipskiem 19 października 1813. Leonarda . sarkofag był gotowy już w 1981. 1716 w sarkofagu ufundowanym w 1840 przez cesarza Austrii Ferdynanda I.po lewej stronie widoczny jest grobowiec Jana III Sobieskiego. Królowa Maria Kazimiera zm. Karol Wojtyła. 9 czerwca 1997 jako papież Jan Paweł II odprawił mszę raz jeszcze w 50-tą rocznicę święceń kapłańskich. Jest to jedno z najlepiej zachowanych i najładniejszych wnętrz romańskich w Polsce. Umieszczenie trumny w marmurowym sarkofagu odbyło się już w całkowitej tajemnicy 21 grudnia 1832. Uroczystości pogrzebowe w Krakowie i na Wawelu odbyły się 22-23 lipca 1817. 10 listopada 1673. Odbył się on w dniach 22-23 czerwca 1818. Obok sarkofagu w 1977 zawieszono brązową tablicę pamiątkową. • • • • • • • . W krypcie św. Gen. Książę Józef Poniatowski. W lutym 1818 uzyskano zgodę cara Aleksandra I na pogrzeb Kościuszki na Wawelu. Władysław Sikorski zginął w katastrofie samolotu w Gibraltarze 4 lipca 1943. Zdecydowano o zachowaniu tajemnicy ze względu na sytuację na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego. W krypcie tej spoczywają: Jan III Sobieski zm. po prawej jego żony Marii Kazimiery Zwiedzanie grobów królewskich rozpoczyna się w krypcie św. LEONARDA W KATEDRZE NA WAWELU • • Krypta św.KRYPTA ŚW. Sarkofag księcia ufundowała siostra Maria Tyszkiewiczowa w 1830. dar Kongresu USA w 200-lecie bitwy pod Saratogą. Tadeusz Kościuszko zmarł w Solurze w Szwajcarii 15 października 1817. pochowany na Wawelu 31 stycznia 1676 w sarkofagu ufundowanym przez cesarza Austrii Franciszka Józefa I z 1858.Leonarda przed ołtarzem projektu francuskiego architekta Viollet-le-Duca ufundowanym w 1876 przez hrabinę Katarzynę Potocką mszę prymicyjną 2 listopada 1946 odprawił ks. Obecny sarkofag królewski jest fundacją ostatniego monarchy Stanisława Augusta Poniatowskiego z okazji 100 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem z roku 1783. Została ona wzniesiona w latach 1090-1117. 17 czerwca 1696 pochowany na Wawelu 15 stycznia 1734. Jej wnętrze wspiera się na 8 międzynawowych kolumnach z charakterystycznymi kostkowymi kapitelami.

Zachował się romański portal od strony południowej. a zarazem najstarszym czynnym do dziś kościołem w mieście. egipską mumię (325 p. "Bramę Kluskową" (albo "Kluszczaną". pozostawiono natomiast sygnaturkę.sklepienie budynku wsparte jest pojedynczym filarem.późnoromański kościół na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Sąsiaduje od północy z wrocławską Archikatedrą. Kamienne profile cokołu kościoła przez swoje cechy stylistyczne wskazują na pochodzenie z wcześniejszej budowli.) i kamienne płaskorzeźby z III wieku (Syria. drugi jest już renesansowy. Idziego we Wrocławiu. • • Kościół św. św. niem. Piotra i Pawła. Jednofilarowe prezbiterium na planie kwadratu zakończono niewielką trójboczną absydą. kośc. okolice Damaszku). Klösseltor). skuwając tynki zewnętrzne i rekonstruując podwójny łuk tęczowy.KOŚCIÓŁ ŚW. kośc. tworząc tzw. a arkada z cegieł łączy kościół z szesnastowieczną kapitułą w stylu późnego gotyku. IDZIEGO WE WROCŁAWIU • • Kościół św. Po II wojnie światowej usunięto większość zmian wprowadzonych w epoce baroku. 1242) w pełni zachowanym budynkiem Wrocławia. są to prawdopodobnie spolia z tzw. św. św. katedry Walterowskiej.in. Anny. Aleksego) . Idziego we Wrocławiu . Z dwóch jego portali zachował się jeden w stylu romańskim. Budynek kapituły oraz z nim sąsiadujące mieszczą Muzeum Archidiecezjalne. jest najstarszym (z pierwszej połowy XIII wieku prawdopodobnie ok. Należy do charakterystycznego dla średniowiecznego Wrocławia typu kościołów jednofilarowych (ponadto kośc.n. . w którym wystawiono zbiory cennych obiektów sztuki sakralnej. a także m. jedna z najstarszych ceglanych budowli Wrocławia.e.

Po pożarze z 8 maja 1342 zdecydowano się zbudować nowy. jednak już w czasie najazdu mongolskiego w 1241 uległa ona zniszczeniu. Wojciecha . . Do rangi parafialnego został wyniesiony przez biskupa wrocławskiego Laurencjusza (Wawrzyńca) po przekazaniu 1 maja 1226 dominikanom kościoła św. zapewne w romańsko-gotyckim stylu przejściowym. zwłaszcza zaś szersze przęsła wzniesionego przez mistrza Pieszkę prezbiterium. Według niektórych źródeł zamiast starszego kościoła wzniesiono wówczas od podstaw romańską świątynię pod wezwaniem św.4 m.PORTAL OŁBAŃSKI • Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już pod koniec XI wieku. a przedłużone nawy boczne przy nim trójdzielnie. zaś jego szerokość wynosi 32. który powstał w latach 13421362 i poza górnymi kondygnacjami wież uzyskał współczesny kształt. Bazylikowy kościół bez transeptu posiada sześcioprzęsłową nawę oraz prosto zamknięte prezbiterium bez obejścia. późnogotycki już kościół wykorzystujący wiele starszych fragmentów. Kolejny kościół.8 m. większy. łęki przyporowe znajdują się wysoko. powstał w latach 1242-1248. Marii Magdaleny i ukończono ją w 1232. Nawy sklepione są krzyżowo-żebrowo. Kościół ma łączną długość 62. prezbiterium gwiaździście.9. przypominające centralne przęsło katedry. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacyjna zakrystia. Ogólny kształt architektoniczny kościoła jest zapewne echem ukończonej w tym okresie katedry.9 m.pierwszego kościoła parafialnego lokacyjnego miasta. ponad dachami naw bocznych. Andrzeja Apostoła i św. a bocznych .10 m przy wysokości murów nawy głównej 22.

23 października (według innych źródeł 23 kwietnia) 1523 Johannes Heß wygłosił w kościele Marii Magdaleny pierwsze na Śląsku kazanie ewangelickie i mimo sprzeciwu kapituły katedralnej wkrótce został jego proboszczem.największy dzwon Śląska o obwodzie 6. zaś dachy naw bocznych podniesiono ponad poziom łęków przyporowych. • . ze względów bezpieczeństwa usunięto w 1533 nadwątlony hełm z wieży południowej. co znacznie zmniejszyło dopływ światła do wnętrza. Odtąd będący własnością rady miejskiej kościół był świątynią protestancką. W latach 1564-1581 wzniesiono nowe pokryte miedzią hełmy o formach renesansowych. W północnej wieży zawieszono dwa nowe dzwony. W XV i XVI w. które nazwano Tureckimi. zaś w 1447 kolejną przedstawienie Chrystusa i Marii. W portalu głównym umieszczono wykonaną w 1440 rzeźbę przedstawiającą patronkę kościoła. Kościół posiadał w 1512 16 kaplic i 58 ołtarzy.30 m i wysokości wewnątrz 1. a 1564 z północnej. a od 1386 znajdował się w południowej wieży odlany przez Michaela Wildego Dzwon Grzeszników . która dotknęła hełm wieży kościoła św. używany był przy największych świętach. wzniesiono otaczające kościół kaplice. Elżbiety. gdyż powstały w okresie największych obaw przed inwazją Imperium Osmańskiego. Do jego rozkołysania potrzeba było 37 sekund.80 m.w 1459 po raz pierwszy wzmiankowano Mostek Czarownic (Pokutnic) łączący je na wysokości ostatniej kondygnacji. W latach 1722-1724 zbudowano w przęśle pomiędzy wieżami według projektu Georga Urbansky'ego nowy prospekt organowy. gdyż wbudowano tam empory. Po katastrofie budowlanej.PORTAL OŁBIŃSKI CD. Elewacje kościoła otynkowano. • W XV wieku ukończono wieże . Już 1 września 1358 zawieszono pierwszy dzwon. zaś w 1481 ukończono pokryte blachą ołowianą stożkowe hełmy. w 1546 przeniesiono tu romański portal główny z wyburzonego kościoła opackiego na Ołbinie i wmurowano w elewację południową.

TYMPANON JAKSY Z KOŚCIOŁA ŚW MICHAŁA NA OŁBINIE Najcenniejsze z nich to: tympanon Jaksy datowany na lata 1160–1163 z dawnego kościoła św. . Michała na Ołbinie (jeden z czterech romańskich tympanonów fundacyjnych w Polsce).

zdradza wpływy warsztatów Włoch północnych. w darze tej świątyni gmach (przekład J. zwłaszcza w kostiumach.obok cech charakterystycznych dla południowej Francji i Lotaryngii .TYMPANON FUNDACYJNY Z KOŚCIOŁA NMP NA PIASKU • Tympanon fundacyjny Marii i Świętosława Włastów (Włostowiczów) z kościoła NMP na Piasku . wdowy po Piotrze Właście. Maria. niech ja.Mitkowski). Rzeżba . Świętosław. W postaci Marii. Tobie złożę.Łaciński napis na tympanonie z połowy XII wieku głosi: HAS MATRI VENIAE TIBI DO MARIA MARIAE HAS OFFERT AEDES SWENTOSLAUS MEA PROLES Mario. Matko Łaski Bożej. . i jej syna zauważa się nuty realizmu. a ze mną syn mój.

Szczególnie dwie kolumny są tak cenne. czyli po sześć w każdej strefie. Marka). Razem jest zatem 36 personifikacji: 18 cnót i 18 przywar. za pomocą którego oglądający może rozpoznać symboliczne jej znaczenie. przecież ci ludzie przed wiekami nie potrafili czytać i pisać. są to kolumny z personifikacją cnót i przywar. Natomiast druga kolumna północna przedstawia personifikację przywar – wady i grzechy ludzkie. Chociaż mają już ponad 800 lat. Na jednej i drugiej kolumnie jest po 18 postaci. Jest to też „biblia pauperum”. by po śmierci trafić do nieba. w trzech kondygnacjach oddzielonych ornamentem roślinnym. św. Każda z tych rzeźb jest inna. Treści zawarte w kolumnach miały wyraźne zadania wychowawcze. Południe mówi jak mamy czynić. która toczyła się już od początku naszego istnienia do czasów obecnych. św. z siłami szatana. Kolumny te są wykonane z piaskowca przywiezionego najprawdopodobniej z Brzeźna – okolice Konina (Wielkopolska). Trójcy w Strzelnie jest trzecim takim miejscem w Europie i na świecie. ale także o ich ogromnym bogactwie.RZEŹBIONE KOLUMNY W STRZELNIE • Romańskie kolumny ze Strzelna należą do najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce. posiada własny atrybut. Natomiast północ jak nie mamy postępować by nie trafić do piekła. które są znane w całym świecie. Jest to ogromna symbolika. aby dążyć do świętości. południe kojarzy się od wieków z dobrą. Świadczy to ogromnej mądrości sióstr norbertanek już w czasach średniowiecza. Północ zawsze była kojarzona ze złem. Datowane są one na II połowę wieku XII i początek wieku XIII. zatem wszystkie te postacie symbolizują dobre cechy człowieka. Wtedy bowiem profesor Zdzisław Kępiński odkrył je w barokowych ceglanych filarach i rozsławił Strzelno na cały świat. Na tych kolumnach jest pokazana walka Dobra ze Złem. postacie mają również i dziś nauczać jak mamy postępować. to przez ponad 200 lat nikt o nich nie wiedział. gdyż były zamurowane do 1946 roku. • • . Podobne kolumny można podziwiać jedynie w Hiszpanii w Santiago de Compostella (katedra pw. Jakuba) i we Włoszech. nauczani byli na podstawie rzeźby i rysunku. Bazylika św. ciepłą stroną. w Wenecji (katedra pw. Południowa kolumna wyobraża personifikację cnót.

Rozpustę – naga postać kobieca zasłaniająca wstydliwe części ciała. Posłuszeństwo – ręce są otwarte do obserwatora. . gdyż w myśl nauk Kościoła . Zawiść – kobieta trzymająca węża. że północ to strona zła. strona szatana. Cierpliwość – wyciągnięty palec wskazujący na klatce piersiowej. Zgodnie z zasadą średniowiecza. Krzywoprzysięstwo – postać ma jedną rękę na księdze a drugą unosi w geście przysięgi. która wyraźnie łapczywie coś zjada. możemy wyróżnić następujące grzechy i wady na tej kolumnie: Gniew – kobieta szarpiąca oburącz ze złości własne włosy. jednak dłonie są użyte odwrotnie niż powinny. Czystość – niewiasta trzyma berło zakończone kwiatem lilii. Obżarstwo – postać. Swawolę – młody człowiek z dzwonkiem uniesionym w prawej ręce. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tak bardzo bogaty program ikonograficzny romańskich kolumn ze Strzelna jest przypisywany wybitnej znajomości przez norbertanki utworów literackich i teologicznych. Nie przypadkowo właśnie ta scena znalazła się na kolumnie cnót. Każdy kto zobaczy te romańskie kolumny będzie chciał jeszcze wrócić w to miejsce by je podziwiać ponownie. Największą szkodę przypisuje się wojskom szwedzkim. Wstrzemięźliwość – szeroko otwarte ramiona przez kobietę. których identyfikacja jest niemożliwa.Chrzest jest uznawany jako źródło wszelkich cnót. które ze świątyni podczas potopu zrobiły stadninę do koni i mieczami dla zabawy niszczyli te cudowne kolumny. Pychę – postać zachwyca się wręcz swoim długim przepięknym warkoczem. gdyż są bardzo zniszczone. a szczególnie dramatu Hildegardy z Bingen „Korowód cnót”. Morderstwo – młody mężczyzna w tunice rycerskiej z długim mieczem. Kolumna południowa – kolumna cnót. Głowica tejże kolumny przedstawia chrzest Chrystusa w Jordanie z aniołami w narożnikach. Na obu kolumnach jest wiele takich postaci. Mądrość (roztropność) – z księgą w ręku. Wiarę – postać trzyma dwa krzyże. Bluźnierstwo – postać z oszczepem bez ostrza. Pokój Chrystusowy – lewa ręka uniesiona w geście powitania. oraz z obłoków wyłania się błogosławiąca Ręka Boża. Pokorę – ręce skrzyżowane na piersiach i głowa pochylona – w średniowieczu to królowa cnót. w taki sam sposób rycerstwo oddawało posłuszeństwo swojemu władcy. Wśród wszystkich postaci zawartych na tej kolumnie możemy odczytać: Sprawiedliwość – postać trzyma w ręku wagę.KOLUMNY W STRZELNIE CD. Kolumna północna – kolumna przywar. taki sam motyw możemy zaobserwować na tympanonie zwiastowania.

DRZWI PŁOCKIE Powstały w połowie XII w. Poszczególne kwatery są oddzielone wypukłymi listwami. ozdobionymi ornamentem roślinnym i zwierzęcym. odlanych oddzielnie i zamocowanych na drewnianych dębowych ramach. 1130 1144 katedry płockiej przez biskupa Aleksandra z Malonne. . Wykonano je z brązu. Oba skrzydła drzwi wieńczą kwatery o podwójnej szerokości (prostokątne). składały się z 24 kwater i 2 prostokątnych. w Magdeburgu z przeznaczeniem dla nowo wzniesionej w l.

Umocowane na nich kołatki w kształcie lwich głów odlano oddzielnie. Na pionowej listwie skrzydła lewego istnieje słabo widoczny napis. 328 x szer. 84 cm i prawe 323 x 83 cm). Osadzone w portalu wewnętrznym kruchty południowej Archikatedry gnieźnieńskiej. imię artysty. Wojciecha od narodzin do śmierci męczeńskiej. • . Skrzydło lewe zawiera obrazy z pobytu świętego w Czechach. wykonane ok.Drzwi Królewskie) unikalny zabytek romańskiej sztuki odlewniczej. "Porta Regia" . a prawe w 24 częściach i zlutowane). bardziej wypukłe w całości. którego fragmenty (pojedyncze grupy liter) odczytał w XIX wieku kan.Drzwi Spiżowe. Drzwi zdobi 18 scen z życia św. Ignacy Polkowski. Oba skrzydła różnej wielkości (lewe wys. 1175 (nie znany dokładny czas i miejsce) za panowania księcia Mieszka III Starego. i.DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE • Drzwi Gnieźnieńskie ("Porta Enea" . a prawe z działalności misyjnej w Polsce i w Prusach (w układzie od góry do dołu). zawierają po dziewięć kwater z płaskorzeźbami scen figuralnych i obramowanych bordiurą zdobioną ornamentem roślinnym z wplecionymi postaciami ludzi i zwierząt. Prawdopodobnie zawiera on m. odlane z brązu metodą wosku traconego (lewe. Niemczech i we Włoszech (w układzie od dołu do góry). najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce. który wykonał Drzwi Gnieźnieńskie.

by przestał tolerować ten stan). 995 w rzymskim klasztorze św. nadanie Wojciechowi godności biskupa w 983 w Weronie (cesarz Otton II wręcza Wojciechowi pastorał). modlitwa nocna Wojciecha przed kaplicą męczenników w Pradze lub Magdeburgu. by przestał tolerować handel niewolnikami). • . cud z dzbankiem ok.DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE SKRZYDŁO LEWE • • • • • • • • • Skrzydło lewe: narodzenie i kąpiel Wojciecha w 956 w Libicach. złożenie chorego dziecka na ołtarzu i ofiarowanie go do stanu duchownego. oddanie chłopca w 972 do szkoły Otryka przy katedrze w Magdeburgu. co uznano za cud). uzdrowienie człowieka opętanego złymi duchami. widzenie senne Wojciecha (Chrystus domaga się. oskarżenie przez Wojciecha Żydów o handel niewolnikami chrześcijańskimi przed księciem czeskim Bolesławem II Pobożnym (napomnienie go. Bonifacego i św. Aleksego na Awentynie (upuszczony przez Wojciecha gliniany dzban z wodą lub winem nie rozbił się.

chrzest nawróconego Prusa (scena oparta na przekazach).DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE SKRZYDŁO PRAWE • • Skrzydło prawe: przybycie Wojciecha łodzią do kraju Prusów w 997 z dwoma mnichami. bratem przyrodnim Radzimem Gaudentym oraz Boguszem Benedyktem i orszakiem zbrojnych (na brzegu stoją uzbrojeni Prusowie). Wojciecha. kazanie Wojciecha do Prusów. śmierć męczeńska Wojciecha 23 kwietnia 997 (scena przebicia oszczepem i obcięcia głowy). wykupienie ciała Wojciecha (wg legendy książę Bolesław Chrobry wykupił je ilością złota równoważną jego ciężarowi). wystawienie na marach ciała Wojciecha owiniętego w całun i głowy jego wbitej na pal strzeżonych przez orła. ostatnia msza św. złożenie ciała Wojciecha w grobie w Archikatedrze gnieźnieńskiej (w 997) w obecności biskupa i księcia Bolesława Chrobrego • • • • • • • • . sprowadzenie ciała Wojciecha z Prus do Gniezna.

SZTUKA GOTYCKA W POLSCE .

PREZBITERIUM KATEDRY WE WROCŁAWIU ?

KAPLICA ŚW. JADWIGI W TRZEBNICY
• • Kaplica św. Jadwigi znajduje się w bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy. Jest ona pierwszym w Polsce obiektem zbudowanym w stylu czysto gotyckim. Została wzniesiona w latach 1268– 1269. Mieści się w niej imponujący, barokowy sarkofag św. Jadwigi, wykonany z marmuru i alabastru. Pod baldachimem, wspartym kolumnami, spoczywa alabastrowy posąg św. Jadwigi . Obok znajduje sie kaplica św. Jana .

SZTUKA GOTYCKA

reszta to XIX-wieczna rekonstrukcja. ale zdobiący go ostrołukowy tympanon zawiera rzeźby sprzed 1180 r. Nad środkowym portalem umieszczono przepiękną rozetę rozświetlającą wnętrze świątyni. a więc najstarsze spośród wszystkich.. Środkowy. Koronację Maryi.in. największy portal Sądu Ostatecznego. z czego środkowy jest najszerszy.portal św. 1220 r. dość długim prezbiterium i podwójnym obejściem na półkolu. Filar dzielący odrzwia ozdobiony jest figurą NMP z Dzieciątkiem. tłumaczy się jako Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej.in.. W całej budowli umieszczono dużą ilość witraży. Pierwotnie miało ono tylko trzy małe kapliczki. w górnych częściach widzimy m. poświęcony Matce Boskiej. element charakterystyczny dla gotyckich katedr francuskich. Boże Narodzenie. Jej nazwa.powstał ok. na śladach po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IXw. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. m. ale jedynie kilka fragmentów rzeźb (m. obok niej inicjator budowy katedry – biskup Maurice de Sully i król Ludwik VII w otoczeniu aniołów.. pochodzi z ok.in. usunięto kapliczki i wybudowano pięć dużych kaplic. Jest to kościół pięcionawowy z krótką nawą krzyżową. Wzniesiono ją na wyspie na Sekwanie. Dokładne przyjrzenie się fasadzie środkowego portalu od razu odkrywa jej asymetryczność: lewy portal. Pod rozetą ciągnie się tzw. Prawy portal . • • • • • • • .gotycka katedra w Paryżu.. Zaśnięcie i Zmartwychwstanie. postać Chrystusa w górnej części tympanonu) pochodzi z I połowy XIII w. zwanej Cité. W drugiej połowie XIII w. zachowanych w katedrze.: genealogię Maryi. Wyrzeźbiono na nim scenę Sądu Ostatecznego. zwieńczone baldachimami. Całą szerokość fasady zajmują trzy portale. 1220-30 r. galeria królewska. Budowa jej trwała prawie 170 lat (11631330). Anny . Zwiastowanie. jak to bywa w gotyckich katedrach. mrocznej budowli. które wprowadzają grę światła w wielkiej i zazwyczaj. pochodzi z ok. W najwyższej części łuku znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem. Zamiast kolumienek (jak to było w stylu romańskim) mamy na cokołach lub wspornikach ustawione figury. między innymi dzięki powieści Dzwonnik z Notre Dame francuskiego pisarza Wiktora Hugo. i przedstawia w reliefach sceny z jej życia. 1210 r. Łuk portalu wpisany jest w trójkątne obramowanie.KATEDRA NOTRE DAME W PARYŻU • • Notre-Dame de Paris .

wśród nich znaleźć można sławną Błękitną Różę lub Najświętszą Marię Pannę Pięknego Szkła. Po zachodniej stronie katedry znajdują się dwie 90-metrowe iglice. zajmują one łączną powierzchnię 2000m². Obecna gotycka katedra powstała na ruinach katedry romańskiej. Została ona wybudowana w XII wieku. na które ściągały tłumy pielgrzymów. Ustawiano też rusztowania. Nie znamy nazwisk budowniczych katedry. ale już w 1194 pożar miasta zniszczył całość.1220 . Jej fundamenty stanowią grube. właściwie: Cathédrale Notre-Dame de Chartres gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Labirynt w środku Drewnianą konstrukcję dachu składano na ziemi. Aby mury. zaś niższa i mniej wyszukana z lat trzydziestych XIII wieku. mogły unieść ciężar sklepienia. Katedra w Chartres była jako pierwsza we Francji poświęcona Najświętszej Dziewicy. W średniowieczu co roku odbywały się tu cztery wielkie odpusty. W 1979 roku Katedra została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO • • • • . mury. W środku znajduje się również największy w Europie labirynt . którą ponoć miała na sobie Maria Panna podczas narodzin Chrystusa. rozumianej jako pielgrzymka do Ziemi Świętej. a następnie. we Francji.położony w sercu katedry. Wydarzenie to zostało uznane za cud i postanowiono odbudować katedrę. za pomocą wielokrążków. Wewnątrz i na zewnątrz budowli znajduje się ponad 10 000 rzeźb z kamienia i szkła. odprawianej najczęściej w akcie pokuty za grzechy. Poza funkcją dekoratywną umożliwiał on człowiekowi średniowiecza odbycie na kolanach wędrówki. Pozwalają one uzyskać stabilność budowli i absolutnie równą podstawę. wyższa i bardziej wyszukana pochodzi z roku 1513. wciągano za pomocą wciągarki. budowano przypory. jej budowa rozpoczęła się w 1145. Kolorowe kawałki szkła łączono ze sobą ołowianymi spojeniami i żelaznymi prętami. wciągano ją aż na górną krawędź murów.sancta camisia.trwało to przeszło 30 lat. składające się z wykutych w skale filarów. Liczne posągi W katedrze znajduje się 160 kolorowych witraży. tak zwane słupy przyporowe połączone z murami za pomocą łuków przyporowych. zaś kamienie potrzebne do budowy dachu. czyli suknia. wpuszczone w ziemię na głębokość 8 metrów. oprócz frontu katedry. w Chartres.KATEDRA W CHARTRES • • Katedra w Chartres. Podczas pożaru ocalała święta relikwia . Została więc ona odbudowana w latach 1194 .

KATEDRA W LAON katedra Notre-Dame w Laon (departament Aisne ) – trójnawowa z trójnawowym transeptem i półkolistym obejściem wokół prezbiterium. do każdych dwóch kwadratów sklepień krzyżowo-żebrowych naw bocznych przyporządkowane jest jedno. prostokątne pole nawy głównej przykryte sklepieniem sześciodzielnym .

Od frontu budowlę flankują dwie masywne wieże. Kolejne próby zbudowania jeszcze smuklejszych obiektów kończyły się katastrofą (Katedra w Beauvais). którego siedem boków okala podwójne obejście. nie ukończono też zwieńczenia wież zachodnich (miały otrzymać wysokie hełmy. poświęcona jest NMP. smukła wieżyczka nad skrzyżowaniem nawy głównej z nawą krzyżową. Wieże te nigdy nie zostały zbudowane. Przeszklenie tych otworów stało się możliwe po zastosowaniu dwuspadowych dachów nad obejściem. Wrażenie lekkości wnętrza potęguje prześwietlony pas triforium w części prezbiterialnej. Korpus trójnawowej bazyliki w połowie długości przecina potrójna nawa krzyżowa (wnętrze katedry ma długość 106. z których środkowa. Od doskonałości wnętrza odbiegają proporcje fasady. 1500 pierwotny podział rozety zastąpiono płomienistym maswerkiem. Wyższe piętra wież dobudowano w latach 1366 – 1400 a w ok. Jej smukłe proporcje (3:1) czynią z niej wzór budowli tego okresu. Do niego otwiera się siedem kaplic. Znaczna wysokość budowli spowodowała wprowadzenie dodatkowego pasa pomiędzy zwieńczeniem portali a fryzem królewskim. Do 1236 ukończono ją na wysokości pasa z rozetą. Ukończona została tylko niewielka.5 m wysokości. Zaprojektował ją Robert de Luzarches. najgłębsza.KATEDRA W AMIENS Katedra w Amiens (departament Somme) szczyci się uznawaną za najdoskonalszą pod względem proporcji katedrą zbudowaną w latach 1220 – 1288.0 m). . Pięcionawowe prezbiterium nawę główną ma zakończoną połową dwunastoboku. Cztery kolejne miały stanąć parami na zakończeniu ramion transeptu. Wysokość nawy głównej katedry w Amiens sięga 42. część prezbiterialną ukończyli Thomas de Cormont i jego syn Renard.

KATEDRA W REIMS Podobna w swoim planie do katedry w Amiens jest zbudowana w latach 1210 – 1300 katedra w Reims (departament Marne). Wnętrze silnie akcentują linie pionowe. Trójnawowa bazylika z potrójną nawą poprzeczną i krótkim. Otwory okienne obejścia i kaplic wzbogacono jednymi z pierwszych laskowa. Część wschodnia została ukończona już w 1241 r. rzeźbiarskiej kompozycji fasady.0 m a wysokość trójkondygnacyjnej nawy głównej osiąga 38. Zaprojektował ją Jean d'Orbais. do którego przylega pięć kaplic. Żebra sklepienia schodzą poprzez pas triforium na półkoliste kolumny. Katedra słynie z witraży i bogatej.0 m. Całe wnętrze (wraz z głębokością środkowej kaplicy) długość 141. pięcionawowym prezbiterium zamknięta jest w części wschodniej obejściem. .

miejscu pod względem liczby ludności. • • .624 osoby/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Beauvais plasuje się na 3. w którym pochowani zostali żołnierze polegli w czasie II wojny światowej. Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 54 190 osób. W Beauvais znajduje się również cmentarz wojskowy. na wysokości 47 metrów. natomiast pod względem powierzchni na miejscu 16. W wyniku trzech koleejnych katastrof podczas jej budowy powstał tylko chór i transept. Piotra . a gęstość zaludnienia wynosiła 1. W Beauvais znajduje się jedna z najsłynniejszych katedr francuskiego gotyku .KATEDRA W BEAUVAIS • • Beauvais to miejscowość i gmina we Francji.pod wezwaniem św. w departamencie Oise. nawa nie została ukończona. w regionie Pikardia.).o najwyższym sklepieniu.

W kompleksie znajdującym się na Rocher des Doms znajduje się obok tzw. Mały Pałac (Petit Palais). zamieszkiwany niegdyś przez kardynałów.Pałac Papieski (Palais des Papes) w przeszłości był siedzibą papieży. . Ramparts oraz most Pont St-Benézet. Cały kompleks o znacznej wartości historycznej został w 1995 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. zbudowana z białego kamienia warownia jest najwiekszą gotycką budowlą w Europie (powierzchnia 15 tys. m²). Potężna.PAŁAC PAPIESKI W AVINIONIE • Imponująca budowla z XIV wieku w stylu gotyckim . Inne ważne budowle to romańska katedra z freskami Simone Martiniego.

Wysoka wieża nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptu została zbudowana w latach 1490 .0 m).KATEDRA W CANTERBURY • katedra w Canterbury zbudowana w miejscu istniejącej wcześniej i zniszczonej przez pożar w 1174 budowli romańskiej. 1379 Henry Yewele. architekt francuski. Pierwszym budowniczym był Wilhelm z Sens. . który ukończył je w 1185. Pracę rozpoczął w 1174 r. Jego niskie obejście otwiera się na chór arkadą ostro zakończonych łuków. Korpus o długości 57.1503 przez Johna Wastella.0 m ukończono w 1411 (długość całego kościoła wynosi 158. Po czterech latach zastąpił go Anglik o tym samym imieniu. od budowy prezbiterium. Budowę korpusu kościoła rozpoczął dopiero w ok.

arkad i wimperg. Wieże tylko w niewielkim stopniu są wyższe od elewacji nawy głównej. . z których wyższy przedstawia postacie apostołów.KATEDRA W WELLS • katedra w Wells. Linie poziome równoważą pionowe podziały sześcioma przyporami i powtarzalnymi detalami architektonicznymi w postaci nisz. poprowadzonym przez wprowadzenie gzymsów obejmuje wieże i elewację korpusu katedry. zbudowana w latach 1180 . Środkową część fasady wieńczy szczyt ozdobiony dwoma rzędami rzeźb.1425 bazylika z potrójną nawą krzyżową i dwoma niskimi wieżami od frontu. Kompozycja frontu z podziałem poziomym na dwie kondygnacje.

1284. Od strony południowej do kościoła przylega czworoboczny dziedziniec otoczony krużgankiem zbudowanym w okresie 1263 .KATEDRA W SALISBURY • katedra w Salisbury. trójnawowa bazylika z trójnawową kaplicą Mariacką zbudowana w latach 1220 1258.0 m wieża (najwyższa w Anglii). . Nad transeptem przecinającym korpus w połowie długości wznosi się na 123. z którego można przejść do ośmiobocznego kapitularza. Budowlę przecinają dwie podwójne nawy krzyżowe.

najbardziej znana jest Kaplica King's College.KINGS COLLEGE CHAPEL W CAMBRIDGE • Uniwersytet w Cambridge.0 m prykryta jest ozdobnym sklepieniem o skomplikowanym układzie wachlarzowo rozłożonych żeber.1515 w stylu wertykalnym. zbiegających się nad filarami. W ścianach. Kaplica o długości dochodzącej do 90. Zbudowana w latach 1446 . pomiędzy filarami. umieszczono ogromne okna z witrażami. .

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ELŻBIETY W MARBURGU • Kościół św.1283. Elżbiety w Marburgu (niem. . Został wybudowany w latach 1235 . Elisatbethkirche) jest najstarszym kościołem gotyckim w Niemczech.

na miejscu rzymskiej świątyni z IV wieku i trwała z przerwami ponad 600 lat do 1880 r. do wybudowania pomnika Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie w 1884 była najwyższą budowlą świata. Od ukończenia w 1880 r. • . Stanowi unikatowe połączenie prawie wszystkich elementów gotyckich. podobnie jak wieża Eiffla w Paryżu. oficjalnie Hohe Domkirche St. Piotra i NMP w Kolonii – (niem. Kölner Dom. Jedyna w swoim rodzaju jest także powierzchnia kościoła wraz z obiema wieżami o powierzchni 7000 m2. Peter und Maria) archikatedra. Usytuowana nad rzeką Ren katedra kolońska posiada wysokość 157 m. Rocznie jest zwiedzana przez kilka milionów turystów. Jest drugą. Budowa gotyckiej katedry rozpoczęła się w 1248 r. co do wielkości gotycką katedrą świata (po katedrze w Sewilli i katedrze w Mediolanie).KATEDRA W KOLONII • • Katedra św. długość 144 m. Katedra została wybudowana dla przybyłych z Mediolanu relikwii Trzech Króli. największy i najważniejszy kościół niemieckiej Kolonii. Siedziba arcybiskupstwa kolońskiego. Posiada najwyższą na świecie fasadę. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i najczęściej odwiedzanych miejsc Niemiec. co do wysokości gotycką budowlą na świecie (po katedrze w Ulmie ) i trzecią. Na tej podstawie została zapisana na liście światowego dziedzictwa UNESCO w 1996 r. szerokość 86 m.

KATEDRA W STRASBURGU • Charakterystyczne dla tej części miasta są zabytkowe. a w niej wciąż działający zegar astronomiczny . monumentalne budowle zbudowane z charakterystycznego dla tego regionu czerwonego piaskowca z czego najbardziej znana jest zabytkowa katedra Notre Dame.

KATEDRA W WIEDNIU • • Katedra Św. również autorstwa tego budowniczego (1513). która powstała około roku 1500 i podstawa organów (1513). znajdująca się w północnej nawie (na obu dziełach można też podziwiać autoportrerty artysty). . Dalsze dzieła to ambona Antona Pilgrama.. Rada: Po stronie południowej można wspiąć się po 343 stopniach na szczyt wieży.. • . Warto też zobaczyć: „ołtarz z Wiener Neustadt“ gotycki ołtarz skrzydłowy z roku 1447. Częściowo ich zwiedzanie możliwe jest tylko z przewodnikiem. grobowiec księcia Eugeniusza Sabaudzkiego z roku 1754. a także bogate rzeźbiarskie ozdoby na filarach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczepana. Szczepana W katedrze Św. która jest symbolem Wiednia i najważniejszą budowlą gotycką w Austrii. znajduje się cały szereg cennych dzieł sztuki. z której roztacza się wspaniały widok na całe miasto . Jednym z tych wartościowych dzieł jest grobowiec cesarza Fryderyka III wykonany z czerwonego marmuru według projektu Niclasa Gerhaerta van Leydena w latach 1467 do 1513.

barokowy nagrobek św. Wacława. Jana Nepomucena. siedziba arcybiskupa. Wnętrze zawiera wiele cennych dzieł sztuki. WITA W PRADZE • Katedra św. Piotr Parler ukończył tylko prezbiterium i część transeptu oraz kaplicę św. Jest to wybitny przykład architektury późnego gotyku. Wzniesiona została na trzecim dziedzińcu Zamku Praskiego na miejscu rotundy z 929 roku. • . pozostałą część budowli (korpus i dwuwieżową fasadę) ukończono dopiero w latach 1873-1929. Dnia 26 maja 1303 r. Wacława i Wojciecha to praska katedra. w tym m. wiele rzeźb Piotra Parlera. gotyckie nagrobki królów czeskich. Wita. Mieści się na praskim zamku na Hradczanach. a po jego śmierci w 1352 kontynuowana przez Piotra Parlera. Budowa została rozpoczęta w 1344 według projektu Mateusza z Arras (który jest autorem planu). Jeden z witraży jest projektu Alfonsa Muchy.in. w wcześniejszej romańskiej katedrze miał miejsce ślub Wacława II z Ryksą Elżbietą i jej koronacja na królową Czech i Polski.KATEDRA ŚW.

pochodzący z XVI wieku.RATUSZ W BRUKSELI • Centralnym punktem miasta jest Grand Place z gotyckim ratuszem (Hôtel de Ville) z XV wieku i zabytkowymi kamienicami oraz Domem Króla (Maison du Roi). W pobliżu placu znajdują się galerie św. Huberta z XIX wieku. kafejkami i restauracjami kuchni z całego świata. Dom Króla to pałac. ze sklepami galeriami. . w którym obecnie znajduje się Muzeum Miejskie (między innymi z ceramiki i wyrobami ze srebra).

zbudowany przez Sulpitiusa van Vorsta i Jana II Keldermansa. a po ich śmierci przez Matheusa de Layensa w latach 1439-1463 w brabatiańskim stylu późnogotyckim.RATUSZ W LOWANIUM • Ratusz z XV wieku. .

z której roztacza się fantastyczny widok.in. . wieżę Torre del Mangia z 1334 roku.RATUSZ W SIENIE • m. marmurową fontannę Fonte Gaia nadal zasilaną wodą ze średniowiecznego akweduktu oraz wiele innych ciekawych "palazzo".: 700-letni Palazzo Pubblico stanowiący Ratusz (w swych murach kryje Muzeum Civico).

Sala została zaprojektowana przez Il Cronaca (Simone del Pollaiuolo) w 1495. Zaprojektował go Arnolfo di Cambio w kształcie masywnego bloku na planie czworokąta. odbywały się zgromadzenia Naczelnej Rady Ludowej. wśród nich jest eksponowane dzieło Michała Anioła Geniusz unicestwiający Dziką Bestię oraz Herkules i Diomedes Vincenza de'Rossi. wieńczy dwukondygnacyjny ganek obronny z blankami w kształcie jaskółczych ogonów. Szerokie schody Vasariego prowadzą do Izby Pięciuset (Salone dei Cinquecento). Zlecenie na namalowanie fresków zdobiących salę otrzymało w 1503 r. podobnie jak wieńczący ją piramidalny daszek ozdobiony kulą i figurką lwa trzymającego lilię (tak wcześniej wyglądał symbol Florencji). Pod łukami arkad podtrzymujących dwie kondygnacje obronnych ganków znajdują się freski z dziewięcioma herbami miasta. Wejście prowadzi na dziedziniec zaprojektowany przez Micheloza. podobnie jak główną bryłę gmachu. przy Piazza della Signoria. Giorgo Vasari na ścianach i suficie umieścił freski sławiące Kosmę I: Powrót Wielkiego Księcia Kosmy I do Florencji. Wieżę ukończono w 1310 r. znajduje się medalion z monogramem Chrystusa. Wieżę. dwóch wielkich mistrzów renesansu: Michał Anioł i Leonardo da Vinci. Pod nim łaciński napis Rex regum et Dominus dominatorum umieszczony na polecenie Kosmy I w 1551. który zajmował pałac od 1537 do momentu przeprowadzki do Pałacu Pitti ). Po jego bokach umieszczono dwie statuetki lwów. w której. W drugiej połowie XVI wieku zamalowano nieudane próby Leonardo. zastosować nową metodę malowania fresków a Michał Anioł pozostawił tylko szkice). • • . Ich projekty nigdy nie zostały zrealizowane (Leonardo da Vinci próbował. Glorietta wsparta na czterech kolumnach została dobudowana podczas późniejszych przeróbek. Początkowo Pałac Vecchio był siedzibą republiki florenckiej. Budowę pałacu rozpoczęto w 1299 r. wysoka (94. w niebieskim polu ze złotymi liliami. bez powodzenia. pośrodku którego umieszczono fontannę z Puttem Verrocchia. Wystrój Sali uzupełniają marmurowe rzeźby. Zdobycie Pizy i Sieny. rustykalne elewację ożywiają rzędy dwudzielnych okien zwieńczonych łukami. Zegar na wieży ratusza ma wbudowany mechanizm z 1667 r. Kamienne.0 m) wieża z tarasem. w okresie późniejszym pełnił rolę ratusza. po wypędzeniu Medyceuszów. Trzykondygnacyjną budowlę zwieńczoną blankami zdobi charakterystyczna. Po obu stronach drzwi stoją dwa marmurowe posągi. Nad łukiem drzwi wejściowych.RATUSZ WE FLORENCJI • • Pałac Vecchio znajduje się we Florencji. W latach 1343 – 1592 wprowadzono wiele zmian (najwięcej w 1540 na polecenie Kosmy I.

SZTUKA GOTYCKA .

. Sala sławna dzięki wspaniałemu gotyckiemu sklepieniu. Trzeba się nieźle naczekać by można był zrobić zdjęcie między kolejnymi grupami turystów turystów:).SALA WŁADYSŁAWOWSKA W ZAMKU NA HRADCZANACH • Sala Władysławowska sala o rozmiarach 62x16 metrów zbudowana została dla Władysława Jagiellończyka. którego żebrowanie tworzy rysunek kwiatu.

Na zewnątrz katedra ozdobiona jest przez 2245 figur.gotycka katedra. 135 sterczyn. . Turyści mogą zwiedzać dach Katedry. w centrum Mediolanu.KATEDRA W MEDIOLANIE • Katedra Narodzin św. i około kilometra maswerków. 96 rzygaczy. jeden z najbardziej znanych budynków w Europie. Marii w Mediolanie (Duomo St. Budowa katedry finansowanej przez Gian Galeazzo Viscontiego rozpoczęła się w 1386 roku a ostatnie wykończenia wykonano na polecenie Napoleona w roku 1809. Maria Nascente di Milano) . Położona na głównym placu.

W 1339 r. W nieukończonych murach nowej nawy mieści się obecnie Museo dell'Opera Metropolitana. powstałaby największa chrześcijańska świątynia na świecie. zamierzano bowiem przemienić istniejący w kościół w transept.KATEDRA W SIENIE • • Katedra w Sienie . jednak epidemia dżumy w roku 1348 zniweczyła te plany.gotycka katedra w Sienie (Włochy). W dużej mierze zbudowana w latach 1215-1263. . Gdyby ten plan się powiódł. a niedoszła fasada stanowi taras widokowy. do jej twórców należał Nicola Pisano. a jego syn Giovanni zaprojektował fasadę. rozpoczęto pracę nad nową nawą.

Nad wejściem umieszczono postać doży klęczącego przed lwem (na stronach księgi są widoczne słowa: Pax tibi. Obecnie w portalu znajdują się tylko kopie rzeźb. Pierwsza budowla powstała na miejscu bizantyjskiego zamku w 814 r. ażurowymi arkadami. która obecnie znajduje się w muzeum). Kolejne istotne zmiany zostały wprowadzone w okresie od 1309 do 1424 r. Ewangelisto mój.. Marka. Pracę Rizzo kontynuowali architekci: Pietro Lombardo. Główne wejście do pałacu Porta della Carta znajduje się przy budynku bazyliki św. Nowy budynek uzyskał fasadę z dwukondygnacyjnymi. Ukończone w 1491 r.. Zniszczył ją pożar wywołany podczas powstania przeciwko doży w 976.PAŁAC DOŻÓW W WENECJI • • • • Pałac Dożów (wł. Marka. W 1483. została zniszczona część budynku. Marce evangelista meus Pokój tobie Marku.. Odbudowa podjął się Antonio Rizzo. oryginały zostały zniszczone w 1797 przez mistrza kamieniarskiego na polecenie Napoleona (ocalała tylko głowa doży. wzdłuż wybrzeża. podczas pożaru. W połowie XVI wieku ozdobiono je dwoma posągami Marsa i Neptuna (rzeźby Jacopo Sansovino). rozpoczęto dobudowę gmachu Wielkiej Rady (Maggior Consiglio). Zmienił układ funkcjonalny pałacu Dożów (m. Palazzo Ducale) – gotycka siedziba władców i rządu Wenecji. Doża Sebastian Ziani wprowadził wiele radykalnych zmian. Uroczyste poświęcenie odbyło się w 1419 a już trzy lata później rozpoczęły się prace nad przedłużeniem budynku w głąb Piazzetty. polecił zbudować osobny budynek tzw. Odbudowana w XI wieku. Starej Prokuracji przy placu św.).in. Prace ukończono w 1442 w gotyckim stylu flamboyant. Antonio di Pietro . W pierwszym okresie miał charakter obronny. tutaj spocznie twoje ciało). . Giorgio Spavento. schody prowadzą na I piętro.Scarpagnino oraz Bartolomeo Manapola (ok. Prace nad jego budową doża Francesco Foscari powierzył Bartolomeowi i Giovanniemu Buonom w 1438 r. naprzeciw głównego wejścia. była wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana. Jego dziełem są także schody Gigantów (Scala dei Giganti) znajdujące się na dziedzińcu. W 1340 r. 1600 r. do którego przeprowadzono wyższych rangą urzędników).

Ten główny portal został poświęcony świętej Marii.PORTAL GŁÓWNY W REIMS • Fragment środkowego tympanonu z rozetą. Figury nad portalem (słabo widoczne niestety) przedstawiają chrzest Chlodwika. .

.GRUPA ZWIASTOWANIA I NAWIEDZENIA W REIMS • Piękne Madonny Niebywale rozwija się w okresie gotyku rzeźba. Poszczególne postaci różnią się między sobą nie tylko ułożeniem ciała. chodzących po ulicach ówczesnych miast. Poza tym rzeźby gotyckie są bardziej realistyczne. Wyrzeźbione z lipowego drewna figury nie tylko ilustrują konkretne sytuacje zaczerpnięte z Pisma Świętego. Wspaniałym przykładem rzeźby gotyckiej jest ołtarz Wita Stwosza w krakowskim kościele Mariackim. W kościołach romańskich rzeźby były całkowicie podporządkowane architekturze. ale także rysami twarzy. ale przypominają także zwykłych ludzi. lecz symbol ukazujący wszystkich ludzi. W stylu romańskim jeśli rzeźbiono postać człowieka. zwykle nie był to konkretny człowiek. sugestywny. podobnie zwierzę symbolizowało całą faunę. Rzeźba gotycka jest natomiast zindywidualizowana. Przez zbliżenie rzeźby do zwykłego życia ludzi artyści chcieli by sztuka oddziaływała w sposób bardziej bezpośredni. w gotyckiej katedrze rzeźba zaczyna pełnić funkcje bardziej samodzielne.

ECCLESIA I SYNAGOGA Z KATEDRY W SZTRASBURGU • ??? .

FILAR ANIELSKI Z KATEDRY W SZTRASBURGU • W rzeźbie średniowiecznej postacie aniołów podporządkowane są ściśle architekturze (filar anielski w katedrze w Strassburgu .

Der Bamberger Reiter) jest to kamienna rzeźba przedstawiająca konnego mężczyznę.JEŹDZIEC Z BAMBERGU • Jeździec bamberski ( niem. czy świętego Jerzego. pochodząca z XIII wieku. świętego Stefana Węgierskiego. Jest to pierwszy od czasów antycznych monumentałny posąg konny. Trwa spór. kogo przedstawia: królów Niemiec Konrada III albo Henryka I Ptasznika. że jest to jakiś władca niemiecki. Przyjęto zatem wersję. • . znajdująca się w katedrze w Bambergu.

w dolnych alegorie cnót. Na jego twórczość miał wpływ Giotto. Były one w modelu gotowe w r. rzeźbiarz włoski. w Pizie ok. 1245-1248. teren akcji zaznacza niemal symbolicznie. zm. • • . Pierwszym przykładem samodzielnej twórczości jest "Madonna" z kości słoniowej znajdująca się w katedrze w Pizie. który jest uważany również za jego nauczyciela. w Sienie ok. AMBONA BAPTYSTERIUM W PIZIE • Giovanni Pisano (ur. Wykonał kilka prac wspólnie ze swym ojcem Nicolą. Twórca tzw. Każde z dwóch skrzydeł tych drzwi zawiera po 14 pól uszeregowanych w dwu kolumnach. kilkoma istoonymi postaciami. 1319).1330. 1336. w odlewie w r. Reliefy fontanny na placu katedralnym w Perugii wykonane zostały wspólnie z ojcem (1278). Sceny mieszczą się w gotyckich czworoliściach powstałych przez dodanie półkoli pośrodku boków kwadratu. pierwszych drzwi brązowych florenckiego Baptysterium. W górnych dwudziestu są sceny z życia Jana Chrzciciela .NICOLA PISANO. W samych scenach artysta wypowiada się niesłychanie zwięźle i lapidarnie.

Janem Chrzcicielem i Małgorzaty Flandryjskiej ze św. Stamtąd pochodzą wszystkie jego znane prace: nagrobek Filipa Śmiałego z procesją 40 płaczących figur (od 1385. in. Od 1385 w służbie króla Burgundii. Katarzyną (po 1391). Rzeźby Slutera cechuje wnikliwa obserwacja. 1400). rzeźbiarz niderlandzki. m. .CLAUS SLUTER STUDNIA MOJRZESZA • Sluter Claus (ok. Filipa Śmiałego ze św. dekoracja studni. Wywarł silny wpływ na malarstwo i rzeźbę północnej Europy. portetowe ujęcia głów i monumentalizm. 1345-1405). figura Mojżesza i fragmenty Kalwarii (ok. indywidualizacja postaci. rzeźby portalu zachodniego . Tworzył we Francji w okresie późnego gotyku. ukończony po śmierci Slutera).współtwórca mauzoleum dynastii w kartuzji w Champmol koło Dijon. Filipa Śmiałego .podobizny NMP z Dzieciątkiem.

Jednym z najsłynniejszych dzieł jest portal kancelarii Ratusza w Strasburgu. mianowicie krucyfiks z cmentarza w Baden-Baden. który naturalnym gestem opiera głowę na dłoni. zachowany fragmentarycznie w różnych muzeach. tak zwany „Autoportret”. zadziwiający realizm oraz psychologiczna głębia przedstawianych postaci. W 1467 roku Mikołaj przybył do Wiednia na wezwanie cesarza Fryderyka III. Dzieła Mikołaja z Lejdy cechuje finezja detalu. ok. Chrystus przedstawiony został tu jako wycieńczony. wypracowane przez malarzy niderlandzkich XV wieku i połączył je z ekspresją form łamanych . roku 1430. Pracował także w Wiedniu. Konrada Sifera czy Hansa Hammera. Wpływ Mikołaja z Lejdy widoczny jest wyraźnie w drugiej połowie XV wieku w południowych Niemczech i Austrii. Wczesne dzieła to miedzy innymi: pomnik nagrobny arcybiskupa von Sierka w Trewirze oraz epitafium kanonika Busnanga w katedrze Strasburskiej. Wywarło to decydujący wpływ na rzeźbę górnoreńską i wyznaczyło dalsze kierunki poszukiwań najważniejszym środowiskom rzeźbiarskim w całej Europie środkowej. O niezwykłym artyzmie tego rzeźbiarza świadczy niewielkie choć znaczące dzieło. Artysta ten wytworzył swój własny indywidualny styl odznaczający się wnikliwą obserwacją natury. Przykładem jest twórczość Wita Stwosza. Mikołaj z Lejdy wprowadził do sztuki środki analitycznego naturalizmu. Jörga Syrlina Starszego. W dziele tym Mikołaj z Lejdy po raz pierwszy w rzeźbie północnoniemieckiej wyraził temat Zbawiciela na krzyżu za pomocą konsekwentnie stosowanych środków naturalizmu niderlandzkiego. Mikołaj z Lejdy zdołał wykonać tylko płytę nagrobną z leżąca postacią władcy w kapłańskich szatach (dziś w katedrze wiedeńskiej). Jednak o przełomowym charakterze jego twórczości świadczy najlepiej inne dzieło. konający człowiek.MIKOŁAJZ LEJDY AUTOPORTRET • Mikołaj z Lejdy urodził się w Gondorf nad Mozelą. tak rzadką dla średniowiecza. . Jana z Akwizgranu. Jest to postać zamyślonego mężczyzny. Jest to fragment rzeczywistości. Jego umęczone i wyniszczone ciało przemawia do nas i uzmysławia ogrom Jego cierpienia. Portal pomyślany był jako łuk triumfalny głoszący chwalę Strasburga eksponując tarcze z Herami rożnych instytucji. który zamówił u niego pomnik nagrobny. Najprawdopodobniej artysta mieszkał w Trewirze a potem w Strasburgu gdzie działał w latach 1463-1467.

znajdująca się w północnej nawie (na obu dziełach można też podziwiać autoportrerty artysty (SŁABE FOTO) .GROBOWIEC CESARZA FRYDERYKA III • Jednym z tych wartościowych dzieł jest grobowiec cesarza Fryderyka III wykonany z czerwonego marmuru według projektu Niclasa Gerhaerta van Leydena w latach 1467 do 1513. Dalsze dzieła to ambona Antona Pilgrama. która powstała około roku 1500 i podstawa organów (1513). również autorstwa tego budowniczego (1513).

St. 1479–81. Wolfgang Altar. a central part of pentaptych with the Virgin Mary Coronation scene — the church in Sankt Wolfgang (Austria) .MICHAEL PACHER OŁTARZ W SANKT WOLFGANG • Michael Pacher.

stanowi kolejny przykład architektury gotyckiej. symbol dobra. symbole zła powstrzymywane przez psa. zwanych także kryptami. a ich ciała spoczywają w kościele Kapucynów. Na gotyckich schodach prowadzących na ambonę. Ambona Capistran. przybył do Wiednia w 1451 roku. wzniesiona w 130 roku. wyrzeźbiono ropuchy i jaszczurki. W katakumbach. Augustyna. aby wziąć udział w krucjacie przeciwko Turkom. Inny autoportret Pilgriama znajduje się u podstawy ambony wykonanej z piaskowca w latach 1514-1515. . złożono wnętrzności wielu Habsburgów. ich serca znajdujemy w kaplicy Loretto o św.ANTON PILGRAM AMBONA KATEDRY W WIEDNIU • Antoni Pilgrim upamiętnił się umieszczając swe popiersie przy późno-gotyckiej podstawie organów. Franciszek Johannes Capestrano.

Na wielu wizerunkach Franciszek trzyma w ręku krucyfiks. FRANCISZKA W ASYŻU UKRZYŻOWANIE I MAIESTA ZE ŚW FRANCISZKIEM • Święty przedstawiany jest w brązowym habicie franciszkańskim z kapturem. które Biedaczyna z Asyżu otrzymał na Górze Alvernii 14 lub 15 września 1224 roku. stygmaty. Artyści niejednokrotnie ukazują świętego z przebitym bokiem. a u jego stóp znajduje się czaszka – symbole pokuty i umartwienia.CIMABUE FRESKI W BAZYLICE ŚW. ze względu na braterstwo stworzeń. przepasany białym sznurem z trzema węzłami symbolizującymi trzy składane przez braci mniejszych śluby: posłuszeństwa. rękami i stopami – to tzw. jeden z elementów duchowości minoryckiej. Współcześni artyści lubią przedstawiać św. . ubóstwa i czystości. Franciszka w otoczeniu zwierząt.

FRANCISZKA GIOTTO Innocenty III zatwierdza regułę franciszkańską (fresk Giotta) Franciszek przed sułtanem w Egipcie (fresk Giotta) Pierwsza szopka w Greccio (fresk Giotta) .FRESKI Z BAZYLIKI ŚW.

DUCCIO... z których najsłynniejsza to ołtarz Maesta w jego rodzinnym mieście – Sienie . MAESTA • Duccio obok Giotto uznawany jest za jednego z dwóch ojców malarstwa .

zachwyca umiejętność wkomponowania postaci w kształt kwatery ołtarza (skrzydła Archanioła Gabriela pod łukiem w lewej części obrazu oraz postać Marii pod prawym łukiem). przedstawiciela szkoły sieneńskej. namalowane w 1333 roku. 1284–1344). Prawa ręka podkreśla wypowiadane zdanie. . Możemy odczytać jego słowa: Ave gratia plena. W lewej ręce trzyma gałązkę oliwną. w której Archanioł Gabriel pozdrawia Najświętszą Marię Pannę. Maria przerwała czytanie. Sylwetki wyłaniają się ze złotego tła. symbol pokoju. W ułożeniu postaci czujemy lęk i pokorę. Wychylone lewe ramię i gest obciągania szaty sprawiają wrażenie ruchu obronnego.SIMONE MARTINI ZWIASTOWANIE • Zwiastowanie" Simone Martiniego (ok. przedstawia scenę. u góry w ostrych łukach czarnoskrzydłe postacie cherubinów otaczające gołębicę (symbol Ducha Świętego). Płaszczyzna obrazu przypomina dekoracyjne dzieło złotnika. W centralnej części obrazu wazon z białymi liliami (to symbol dziewictwa). Jest zaskoczona.

MISTRZ TEODORYK . nadwornego malarza Karola IV. DEKORACJA KAPLICY ŚW. przypominającym bizantyjskie . KRZYŻA W KARLSTEJN • TEODORYK MISTRZ . wystrojem wnętrza (zdobi je ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz 129 (początkowo 130) obrazów tablicowych Mistrza Teodoryka. Teodoryk z Pragi (XIV w. Kříže) znajdująca się w Wielkiej Wieży (Velká věž) z bogatym.) Główną atrakcją turystyczną i najcenniejszą częścią zamku jest kaplica Świętego Krzyża (kaple sv. .

Nie można wykluczyć. Żaden z nich prawdopodobnie nie ominąłby podmalowania karnacji w obrazach pasyjnych. nagie ciała itp.MISTRZ Z TRZEBONI ZŁOŻENIE DO GROBU I ZMARTWYCHWSTANIE • • Tutaj różnice z pewnością są związane z udziałem różnych wykonawców. . Inny malarz musiał wykonać podmalówki w Koronacji charakterystycznymi pociągnięciami pędzla a inny nałożyć cienkie warstwy bieli w Zaśnięciu. że malarze specjalizowali się w poszczególnych motywach jak draperie. twarze.

• .ROBERT CAMPIN OŁTARZ MERODE • CAMPIN Robert . Mistrz z Tournai. której uczniami byli m. in. van der Weyden. jeden z twórców niderlandzkiej szkoły malarskiej. zachowały się jego portrety (Otyły mężczyzna. tematy religijne osadzał we współczesnych mieszczańskich wnętrzach. przypisuje mu się Ołtarz Merode (Zwiastowanie. 13781444) malarz flamandzki. obrazy ołtarzowe. utożsamiany z Mistrzem z Flémalle (ok. Daret i R. malował gł. Para małżonków). dziś w Metropolitan Museum w Nowym Jorku). J. w Tournai prowadził dużą pracownię. zw.

księcia Burgundii. W roku 1425 został nadwornym malarzem Filipa Dobrego.JAN VAN EYCK : OŁTARZ ADORACJI BARANKA. W jego twórczości znajdujemy liczne obrazy religijne. W latach 1422-1424 był na służbie księcia Holandii. Również uważany za inicjatora wczesnego renesansu. Najsłynniejsze obrazy Jana van Eycka: Portret małżonków Arnolfini (1434) The National Gallery w Londynie Tryptyk ołtarzowy z katedry Św.malarz niderlandzki.nie mieszając jednak farb na palecie lecz przez nakładanie laserunków. portrety. Jako jeden z pierwszych malarzy europejskich XV wieku zaczął stosować technikę olejną w swoich obrazach . MAŁŻEŃSTWO ARNOLFINICH • • Jan van Eyck (ok. miniatury. zastosowanie perspektywy powietrznej. 1390-1441) . 1435) Madonna kanonika van der Paele (w Muzeum w Brugii) (1436) Portret Giovanniego Arnolfini (1433) • • • • • • • • . Przedstawiciel piętnastowiecznego realizmu niderlandzkiego. Hubert van Eyck. Bawona w Gandawie. szczególnie malarstwa portretowego. W jego twórczości widzimy dążenie do przedstawienia rzeczywistości przez np. Uważany za jednego z twórców nowożytnego malarstwa. Malarstwa uczył go prawdopodobnie jego brat. Współpracował ze swym bratem Hubertem (zm. 1426). Jana Bawarskiego. zwany także Ołtarzem Baranka Mistycznego (1432) Madonna kanclerza Rolina (w Luwrze) (ok. wykonany prawdopodobnie z bratem Hubertem.

ROGER VAN DER WEYDEN. ZDJĘCIE Z KRZYŻA. van Eycka i R. Roger. malarz niderlandzki. u którego kształcił się w Tournai (1427-1432) nie przejął jednak humanistycznych treści od swoich mistrzów. pozostając w sferze surowej duchowości gotyckiej. Główne źródło inspiracji stanowiła dlań twórczość J. van der (1399 lub 1400-1464). . ZŁOŻENIE DO GROBU • Weyden Rogier. Campina. Jeden z czołowych przedstawicieli późnego gotyku.

HANS MEMLING SĄD OSTATECZNY • Ołtarz zamówiony w 1465 roku przez Angelo Taniego. Po drodze do Italii miał zawinąć do jednego z angielskich portów. który dowodził karawelą „Piotr z Gdańska” zdobył galeon z cennym ładunkiem. Tiedemanna Valandta i Henryka Niderhoffa. już po objęciu tego stanowiska przez Tomaso Portinariego. mimo poparcia księcia Burgundii Karola Śmiałego i papieża Sykstusa IV. ukończony został w 1471 roku. Znaleziony pod pokładem tryptyk ze sceną Sądu Ostatecznego przekazany został do kościoła Najświętszej Marii Panny. Umieszczono go na filarze obok kaplicy św. Atrybucja ta została uznana i ugruntowana przez współczesnych badaczy twórczości artysty. Dopiero w 1843 roku H. Jerzego. dzieło wówczas dla gdańszczan anonimowe . nigdy nie dotarł do celu.Hotho ustalił autorstwo Memlinga. kierującego brugijską filią banku Medyceuszy.G. Pomimo protestów Medyceuszy i poszkodowanego w tej historii Portinariego. Przeznaczony dla kościoła Badia Fiesolana we Florencji. Na podstawie częściowo widocznego na ołtarzu napisu łączono je później z nazwiskiem van Eyck. . Mateusz” wydzierżawionym przez Portinariego. W czasie trwającej wówczas wojny angielsko hanzeatyckiej został wyekspediowany z Brugii wraz z towarami kupieckimi na burgunckim galeonie „Św. W ciągu następnych stuleci wielokrotnie podejmowano próby przypisania tryptyku innym wielkim mistrzom niderlandzkim.pozostało w mariackiej świątyni. 27 kwietnia 1473 roku biorący udział w blokadzie wybrzeży Anglii gdański kapitan Paweł Beneke. Przywiezione do macierzystego portu łupy podzielił między załogę i współwłaścicieli karaweli: Jana Sidinghusena.

jeden z głównych przedstawicieli malarstwa późnogotyckiego. Twórczość zrekonstruowana na podstawie archiwaliów dotyczących jego arcydzieła . 1440-1482).Ołtarza Portinarich z ok.HUGON VAN DER GOES OŁTARZ PORTINARICH • Goes Hugo van der (ok. co stanowi wyjątek w ówczesnym malarstwie. stopniowanie barw. działał głównie w Gandawie. Artysta przedstawił postacie ludzkie naturalnej wielkości. Nowatorstwo polega na silnym wrażeniu przestrzeni osiągniętym przez układ linii perspektywicznych. W głównej scenie artysta odrzucił narracyjną zasadę przedstawiania i rozmieścił postacie jak na scenie teatru. . 1476 zamówionego przez rodzinę Portinarich i ofiarowanego do kościoła S. centrum grupy stanowi postać leżącego Dzieciątka promieniującego nimbem świętości. malarz niderlandzki. Maria Nuova we Florencji. potężnego tryptyku (249 x 574 cm) stanowiącego gloryfikację narodzin Chrystusa. żaden z jego obrazów nie jest sygnowany.

W obrazach gotyckich. lecz . postaci na ich obrazach zyskują trójwymiarowość. Francji.. Niemiec. a postacie z kart Nowego Testamentu. zawsze "coś go otacza". Na tych różnicach polega właśnie bogactwo. Umieszczali więc Boga i świętych na pustym. że postać człowieka jest trójwymiarowa. w jakimś wnętrzu lub pośród przyrody. obraz tablicowy) farbami temperowymi. zajmuje nieco miejsca w przestrzeni. Malarstwo różnych krajów. gniew. jaki jest naprawdę. Marii. rozpacz. budynek. który ich otacza. Pierwszą cechą odróżniającą malarstwo gotyckie od romańskiego jest usiłowanie pokazania człowieka takim. lecz na desce (tzw. umieszczany na ścianach kościoła. w odpowiedniej gestykulacji starają się ukazywać prawdziwe przeżycia człowieka: radość. lecz takie jakich wówczas naprawdę używano tutaj więc. Różnice te przez malarzy epoki romańskiej na ogół były pomijane. nabierają cech ludzkich. Tematami obrazów gotyckich były nadal przede wszystkim sceny z Nowego Testamentu: życie Chrystusa. Ale były naturalnie i podobieństwa pozwalające zaliczyć wszystkie te dzieła do wspólnego stylu gotyckiego. sprawiając wrażenie jakby występowały z tła. często swojskim otoczeniu. I wreszcie: człowiek rzeczywisty zawsze "gdzieś się znajduje". rysami twarzy. Wiemy. Polski.w wyrazie twarzy. Czech. niekiedy złotym. Malarze czasów romańskich nie posiedli jeszcze wprawy w ukazywaniu tej przestrzenności.PIETA Z AVINIONU • Prócz obrazów nierozerwalnie związanych z ołtarzem. w okresie gotyku po raz pierwszy w dziejach rozpowszechnił się obraz niezależny. górkę. . różnorodność sztuki. strach. jak to czyni się dzisiaj. których barwniki rozprowadzane były na ogół białkiem kurzego jaja. w miarę budzącego się zainteresowania malarzy światem. np. zdają się mniej oddalone i niedosiężne. nabierają cech ludzkich. złote tło wypierane jest stopniowo przez pejzaż o rodzimej roślinności lub wnętrze wyposażone w sprzęty i przedmioty bynajmniej nie wymyślone. a także obrazy z różnych warsztatów malarskich działających w tych krajach wykazują znaczne odmiany. pokazywane w zwykłym.co więcej . a także sceny z życia świętych i męczenników za wiarę. podobnie jak w gotyckiej rzeźbie. Obraz taki malowano nie na płótnie.. Cóż jeszcze wiemy o człowieku? To na przykład. Malarze gotyku nie tylko je uwzględniają. Malarze romańscy ukazując swoje boskie istoty widzieli je "królujące w niebie". wkracza życie codzienne. Zaczęły się jednak pojawiać także obrazy o tematyce całkiem świeckiej. że ludzie różnią się między sobą figurą. proporcjami ciała. Dzięki opanowaniu przez malarzy gotyku podstaw techniki światłocienia. często swojskim otoczeniu. czasem w inny sposób ozdobionym tle. Tylko w scenach opisywanych w Starym i Nowym Testamencie jako dziejące się na ziemi pokazywali czasem jakieś drzewko. często w otoczeniu aniołów. sprzęt.

GOTYCKIE KOŚCIOŁY WROCŁAWIA .

analogiczne zakończenia posiada transept o tej samej rozpiętości sklepień. Na południowej wieży zachował się gotycki hełm z 1477 . Projektantem był najprawdopodobniej wymieniany jako dworski budowniczy Henryka. Bardzo wysoki dwukondygnacyjny ceglany kościół halowy posiada szereg rozwiązań rzadko spotykanych w architekturze polskiego gotyku . powtarzający prawie całkowicie jego rzut. przy czym dolna kondygnacja posiada wyłącznie sklepienia krzyżowo-żebrowe. występujących natomiast w krajach zachodnich. wprowadzając w nawie środkowej sklepienia na polach podwójnej długości. Trzy nawy tworzą halę. Krzyża. mistrz Wiland. zaś w nawach bocznych sklepienia trójdzielne. KRZYŻA WE WROCŁAWIU • Kolegiata powstała z fundacji księcia Henryka Probusa jako wotum po zakończeniu sporu z biskupem Tomaszem II od 1288 do połowy XIV wieku. Wnętrze budowli podzielone jest sklepieniami na dwie kondygnacje. Dwie wieże (tylko południowa w pełni ukończona) znajdują się w narożach między halą a transeptem.dolny kościół św.KOŚCIÓŁ ŚW. co jest unikatowe przy tej skali obiektu . zaś w później ukończonej górnej zrezygnowano z co drugiego filara. Czteroprzęsłowe prezbiterium zakończone jest trójbocznie. Bartłomieja i górny właściwy św.

a sięgające zakończenia prezbiterium nawy boczne są zamknięte trójbocznie.klasztorny kościół pokanonicki-Kanoników Regularnych św. Sam kościół i klasztor zostały prawdopodobnie ufundowane wojewodę Piotra Włosta. połowie XII wieku i ukończone przed 1148 (wedle niektórych źródeł już w 1133). Augustyna położony na odrzańskiej wyspie Piasek. Kirche Unser lieben Frau auf dem Sande) . W miejscu tej pierwotnej romańskiej świątyni wzniesiono od 1334-75 nową gotycką trójnawową halę bez transeptu m. Łacińskie wezwanie kościoła brzmi Sancta Maria in Arena.in. Z początkowej romańskiej świątyni pozostały natomiast nieliczne spolia. Nad nawą środkową liczącą łącznie z prezbiterium sześć przęseł zbudowano sklepienia gwiaździste. Nie wyodrębnione w bryle prezbiterium na przedłużeniu nawy środkowej (pierwotnie oddzielone przez lektorium) otrzymało zakończenie czworoboczne. Nawy boczne przykryto sklepieniami trójdzielnymi o dziewięciu tarczach w każdym przęśle. co dało gęsty rytm przypór w elewacji. ale ukończono tylko południową (w 1430).KOŚCIÓŁ NMP NA PIASKU WE WROCŁAWIU • Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu (niem. Od frontu zaplanowano dwie wieże. jego żonę Marię i ich syna Świętosława w 1. Sklepienia wykonano w latach 1386-1395. według planów mistrza Pieszki. W przyziemiu wieży znajduje się bogato zdobiona późnogotycka kamienna chrzcielnica z XV wieku. .

wielobocznie zamknięte prezbiterium. w początku XIV w. ufundowany być może przez Bogusława. już w stylu gotyckim. Około 1250 rozpoczęto odbudowę kościoła. W 1270 ukończono korpus kościoła. WOJCIECHA WE WROCŁAWIU • Kościół św. powstał na początku XII wieku i został poświęcony w 1112 świętemu Wojciechowi przez biskupa Żyrosława. brata Piotra Włosta. Pierwotnie zbudowany na tym miejscu romański kościół. Wojciecha we Wrocławiu. . jako jednonawowy budynek z transeptem. zbudowano w miejsce dotychczasowego nowe.KOŚCIÓŁ ŚW. w 1359 ukończono wieżę.

w 1459 po raz pierwszy wzmiankowano Mostek Czarownic (Pokutnic). Ogólny kształt architektoniczny kościoła jest zapewne echem ukończonej w tym okresie katedry. większy. W portalu głównym umieszczono wykonaną w 1440 rzeźbę przedstawiającą patronkę kościoła. Kolejny kościół. zwłaszcza zaś szersze przęsła wzniesionego przez mistrza Pieszkę prezbiterium. a przedłużone nawy boczne przy nim trójdzielnie. zaś w 1447 kolejną .. W XV i XVI w. wzniesiono otaczające kościół kaplice.przedstawienie Chrystusa i Marii. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacyjna zakrystia. późnogotycki już kościół wykorzystujący wiele starszych fragmentów. w 1546 przeniesiono tu romański portal główny z wyburzonego kościoła opackiego na Ołbinie i wmurowano w elewację południową (z 3 ćwierci XIII w.piotr Włostowic). łęki przyporowe znajdują się wysoko. Inicjatorem wniesienia świątyni był biskup Wawrzyniec. prezbiterium gwiaździście. MARII MAGDALENY WE WROCŁAWIU • Kościół św. ponad dachami naw bocznych. powstał w latach 1242-1248.gotycki kościół. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już pod koniec XI .KOŚCIÓŁ ŚW. Po pożarze z 8 maja 1342 zdecydowano się zbudować nowy. Marii Magdaleny we Wrocławiu . W XV wieku ukończono wieże . Bazylikowy kościół bez transeptu posiada sześcioprzęsłową nawę oraz prosto zamknięte prezbiterium bez obejścia. zapewne w romańsko-gotyckim stylu przejściowym. Nawy sklepione są krzyżowo-żebrowo. . który powstał w latach 13421362 i poza górnymi kondygnacjami wież uzyskał współczesny kształt.

Elżbiety we Wrocławiu. Najświętszej Marii Panny (budowniczy Otto z Nysy).Pierwszy w tym miejscu kościół. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU • Kościół św. a w 1253 przekazany przez Henryka III krzyżowcom z czerwoną gwiazdą jako kościół klasztorny[1]. 31 marca 1252 wymieniono po raz pierwszy parafię św. nie wyodrębnia się w bryle i jest zamknięte trójbocznie. ceglano-kamienny w stylu romańskim. przylegająca do kościoła od południa masywna. Łęki przyporowe odprowadzające siły ze sklepień nawy głównej umieszczone są nisko..Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. Elżbiety[2]. w 1384 kaplica pw. nie tworząc zamkniętego ambitu. kończona w połowie XV w. Nawy boczne przedłużone są do końca prezbiterium i zakończone są analogicznie do niego. Same nawy nakryte są prostymi sklepieniami krzyżowymi. powstał prawdopodobnie jeszcze na początku XIII w.KOŚCIÓŁ ŚW. pozbawiona przypór. Prezbiterium kościoła wydzielone jest jedynie we wnętrzu wydatnymi gurtami. w systemie krakowskim. . a 19 listopada 1257 kościół został konsekrowany już pod imieniem św. Wawrzyńca. Elżbiety. początkowo pod wezwaniem św. pod dachami naw bocznych.

Wacława . Polskę i niemieckich osadników. Ufundowany został dla upamiętnienia porozumienia o prawach do Śląska zawartego między Kazimierzem Wielkim a Karolem IV. św. Prezbiterium ukończono w 1381. późnogotycki kościół halowy. Patroni kościoła: św. bardzo wysoka hala z długim. pięcioprzęsłowym prezbiterium zakończonym pięciobocznie i przykrytym sklepieniem krzyżowym.KOŚCIÓŁ ŚW. żebra dzielą je na siedem tarcz). Doroty i św. Stanisław i św. DOROTY WE WROCŁAWIU • Kościół pw. . Dorota symbolizowali Czechy. św. Niskie. Powstał od 1350 jako trójnawowa. W ukończonej w 1401 nawie głównej wykonano sklepienia gwiaździste. Wacław. św. Prezbiterium i nawy nakryte są osobnymi stromymi dachami (do dziś zachowała się średniowieczna więźba dachowa). później franciszkański. nie przewyższające dachu wieże przylegają do prezbiterium na zakończeniu naw bocznych.pierwotnie klasztorny augustianów-eremitów. a w nawach bocznych sklepienia przeskokowe (każde przęsło otrzymało sklepienie podparte w pięciu wezgłowiach. Stanisława.

z trzema nawami. Kościół jest budowlą gotycką. W roku 1320 wspomina się już kościół (zamiennie . bazylikową. W następnych dziesięcioleciach kilkakrotnie jeszcze przebudowywany.KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA WE WROCŁAWIU • Kościół Bożego Ciała we Wrocławiu kościół byłego klasztoru joannitów. a wieża w średniowieczu była oznaką dominacji.zakon ten kładł nacisk na śluby ubóstwa. Ze sklepieniem gwiaździstym (prezbiterium) i trójpodporowym (nawy boczne). . Kościół nie ma i nigdy nie miał głównej wieży. jedna z trzech największych piętnastowiecznych w mieście. Współczesna gotycka bryła kościoła z czerwonej cegły pochodzi z pierwszej połowy XV wieku. ale wymagane przez ówczesną regułę rycerskiego zakonu joannitów . co jest rzadkie dla kościołów gotyckich.kaplicę) pod wezwaniem Bożego Ciała (Corpus Christi). położony przy dzisiejszej ulicy Świdnickiej.

ołtarz szkaplerzny z 1725 roku. stale pracujący dzwon kościelny pochodzący z 1318 roku.KOŚCIÓŁ ŚW. Na dzwonnicy kościelnej znajduje się najstarszy. Olbrzymia nawa środkowa której długość wynosi 76 m dominuje w bryle kościoła. ołtarz św. płyty nagrobne z XVI i XVII wieku. ołtarz św Krzyża z 1740 roku.Anny w stylu barokowym wykonany z drewna w latach 1720-1725. sakramentarium w stylu gotyku z początku XV wieku. Piotra i Pawła [edytuj] Jest to jedna z największych i najbardziej spektakularnych budowli Dolnego Śląska. Został on ufundowany przez ojca Przedbora z Widawy pod Krakowem. Kościół ustawiony jest na planie krzyża. PIOTRA I PAWŁA W STRZEGOMIU • • Kościół parafialny pw św. a zbudowany jest z granitowego i bazaltowego kamienia łamanego oraz z cegły i piaskowca. . Jej budowę rozpoczęto w 1311 roku i trwała ona aż do połowy XV wieku. ambona renesansowa z 1592 roku. Wewnątrz kościoła godne uwagi są późnogotycka chrzcielnica z XVI wieku.

Od strony wschodniej ratusz posiada główną elewację z wykuszem kaplicy i bogato zdobionym. nakryta renesansowym hełmem.RATUSZ WE WROCŁAWIU • Wrocławski ratusz – późnogotycki. Najstarszą częścią ratusza jest dawna izba sądowa wymurowana w wątku romańskim. Wieża o łącznej wysokości 67 m. Budowa ratusza trwała od połowy XIII w. z biegiem czasu połączonych. aż po wiek XVI. a pod nim średniowiecznym zegarem. . Znajduje się w niej najstarszy w Polsce dzwon zegarowy z 1368. Dwukondygnacyjny korpus na planie wydłużonego prostokąta składa się w rzeczywistości z większej ilości budynków i przybudówek. niegdyś zapewne polichromowanym szczytem ze sterczynami. Elewację południową zdobią trzy wykusze zdobione późnogotycką kamieniarką i nakryte miedzianymi hełmami.

przebudowany w XVII w. Powstał wtedy jednopiętrowy ratusz w kształcie czworoboku. gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w. .RATUSZ W TORUNIU • Ratusz w Toruniu Ratusz należy do wybitniejszych osiągnięć średniowiecznej architektury mieszczańskiej w Europie. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w. miasto otrzymało od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego przywilej budowyę ratusza.. Pod koniec XIV w.

KOŚCIOŁY W KRAKOWIE .

XIV wW katedrze znajduje się też krucyfiks pochodzący z końca XIV w. Do ambitu i naw bocznych przylega wieniec kaplic. Zachowało się z niej nieco więcej niż z pierwszej. Gereona (m. .in. stoją cztery posągi Ojców Kościoła: świętych Hieronima. Leonarda. Kazimierza III Wielkiego. We wnętrzu katedry. Drugą katedrę zaczęto budować za Bolesława II Śmiałego.KATEDRA NA WAWELU • KATEDRA na Wawelu-Na miejscu obecnego kościoła gotyckiego istniały dwie katedry romańskie.in. krypta św. nad filaretami międzynawowymi. Pozostałości kościoła św. Grzegorza oraz Augustyna. jako trójnawową bazylikę z prostokątnym obejściem i zredukowanym transeptem. była poświęcona św. Władysława I Łokietka i Władysława III Warneńczyka. Ambrożego. Katedrę otaczają trzy wieże. wzniesionej etapami od roku 1320 do 1346 (prezbiterium z obejściem) oraz od 1346 do 1364 (korpus nawowy). Katedrę zbudowano w technice kamienno.ceglanej. w 1434). sarkofagi królów Polski: Władysława II Jagiełły (zm. a dokończył Bolesław III Krzywousty. Jest to słynący cudami krzyż świętej królowej Jadwigi. m. a po przeciwnej stronie. chrobrowska. Biskup krakowski Nanker rozpoczął budowę nowej katedry. Najwcześniejsza. Za ołtarzem widoczne są fragmenty polichromii z II poł. pierwsza katedra tzw. budowę kontynuował Władysław Herman (od niego jest nazywana "hermanowską"). Została ufundowana przez Kazimierza Odnowiciela. Wacławowi. nie wystającym poza obrys korpusu. Jana Grota i Bodzanty. za rządów biskupów: Nankera. dolna część krypty).

późnogotycki ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.KOŚCIÓŁ MARIACKI • Kościół Mariacki.Według Długosza gotycki kościół został ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża w latach 1221-1222 na miejscu drewnianej świątyni. dzieło mistrza Matiasa Heringka. . powstałe w roku 1477-1489. Obecna bryła jest wynikiem przebudowy kościoła z typu halowego na bazylikowy. We wnętrzu jest wielki. Zburzono i wybudowano nowy kościół. która miała miejsce w latach 1392-1397. pierwsze i najbardziej znane z dzieł Wita Stwosza. W latach 1290-1300 wzniesiono częściowo na jego fundamentach kościół w stylu gotyckim. Drewniany. późnogotycki hełm wieży północnej.

Wchodzimy przez neogotycką kruchtę z pięknym gotyckim portalem z ok. który pozostał do dziś. Przez atrium trafiamy do refektarza najstarszej części klasztoru wzniesionej w XII w. Ta romańska budowla służyła pierwotnie jako klasztorny kościółek. Pod refektarzem znajduje się romańska krypta z przełomu XI-XII. nadając budowli układ bazylikowy. znajduje się płyta nagrobna Filipa Buonacorsi dzieło Wita Stwosza. TRÓJCY W KRAKOWIE-Budowę tej gotyckiej świątyni rozpoczęli dominikanie najprawdopodobniej w 1241 r. 1400 r. .KOŚCIÓŁ DOMINIKANÓW W KRAKOWIE • KOŚCIÓŁ I KLASZTOR ŚW. We wschodnim skrzydle krużganków odnajdujemy wejście do kapitularza z gotyckim portalem z XIV w. W prezbiterium. W II połowie XIV w. zaczęto przebudowywać ówczesny kościół podwyższając prezbiterium i nawę główną.

Szczyt fasady dobudowano dopiero ok.. Czteroprzęsłowy korpus wybudowany jest w systemie filarowo-przyporowym. . rozpoczęto w 1385.KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE • Kościół Bożego Ciała w Krakowie. Budowę nowej. Mikołaj i Jan ukończyli prace w 1405. Kościół Bożego Ciała jest wzniesioną z cegły i kamienia trójnawową budowlą bazylikową. Pod koniec lat 60-tych XIV wieku zmieniono wtedy też koncepcję wyglądu świątyni: pierwotnie planowany korpus halowy (wszystkie nawy równej wysokości). . Prace powierzono rodzinie Czipserów działającej na terenie Kazimierza.1582. pięcioprzęsłowe prezbiterium zamyka pięć ścian ośmioboku.w 1340 roku król Kazimierz III Wielki wybudował kościół ku czci Bożego Ciała. pozbawioną transeptu. Pierwszy kościół był drewniany. murowanej świątyni. 1500 a dzwonnicę w latach 1566 . zastąpiono bazylikowym.

budowę korpusu nawowego ukończono natomiast dopiero w 1426 r. Pięcioprzęsłowe prezbiterium zakończone jest pięciobocznie. W 1365 r. oryginalne sklepienie gwieździste. Świątynia nie posiada wieży (jedynie sygnaturkę). Doroty..nie wybudowano jednego z zaplanowanych przęseł. że miało to miejsce na początku lat czterdziestych. . Dokładna data rozpoczęcia budowy nie jest znana można przyjąć. wobec czego nie wykończono fasady zachodniej. Z kolei korpus nawowy jest tylko czteroprzęsłowy. Katarzyny.KOŚCIÓŁ ŚW. . KATARZYNY W KRAKOWIE • Kościół św. zakończono budowę kaplicy w. połowy XIV w.Zbudowany został dla zakonu augustianów z fundacji Kazimierza Wielkiego (sprowadził zakonników z Pragi) ok. W prezbiterium zachowało się późnogotyckie. jest bazylikowa. trójnawowa. bez transeptu. Konsekracja prezbiterium nastąpiła w 1378 r.

. • . asymetryczna hala bez wieży. w nawach bocznych cztero-. ćwierci XIV w. Drugi kościół prawdopodobnie jednonawowy z wydłużonym prezbiterium i nieco szerszą nawą. powstał trzeci kościół. którego kształt nie jest możliwy do dokładnego ustalenia. W XIV w. 1510-20 . Wnętrze przekryte sklepieniami gwiaździstymi. Pierwszy kościół z około połowy XIII w. Przy jego budowie prawdopodobnie poszerzono prezbiterium do dzisiejszej szerokości przy zachowaniu dotychczasowej.rzeźba Chrystusa w grobie z okresu 13801400. czwarty kościół w postaci trójnawowej hali z emporą w nawie północnej powstał w 3. Jest to murowana z cegły. a w prezbiterium o ośmioramiennymi. W kościele zachowała się część gotyckiego wyposażenia wnętrza: drewniane dębowe stalle z początku XV w. późnogotycki krucyfiks z ok. w nawie głównej sześcio-. trójnawowa. Obecny. i 4.KOŚCIOŁY NMP W TORUNIU • KOŚCIÓŁ NMP W TORUNU. dekorowane motywami maswerkowymi.

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA W TORUNIU • ? .

Początkowo w tym miejscu stał 6przęsłowy kościół o układzie bazylikowym z niską wieżą zbudowany w latach 1343 —ok.KOŚCIÓŁ MARIAACKI W GDAŃSKU • • Bazylika Mariacka w Gdańsku – kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 1360. z jego udziałem wzniesiono korpus nawowy. Do 1447 ukończono część wschodnią. Pozostałościami po tym pierwotnym kościele są filary korpusu nawowego i 2 najniższe kondygnacje wieży. . w latach 1452-66 podwyższono wieżę o 2 kondygnacje. Od 1485 przy budowie pracował architekt Hans Brandt.1379 mistrz murarski Henryk Ungeradin rozpoczął wznoszenie obecnego kościoła. który w latach 14991502 dokonał przesklepienia całego wnętrza. Budowę ostatecznie ukończono po 1496 pod kierunkiem Henryka Haetzla.

NAGROBEK KSIĘCIA HENRYKA PRAWEGO WE WROCŁAWIU • • • • • • • Pochodzi z kolegiaty św.1300-1320 Mikryt. Krzyża we Wrocławiu ok. ślady złoceń. Strasburgu i Marburgu oraz artyści wykształce-ni w Nadrenii . tempera. piaskowiec. znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu Auror nieznany Rzeźbiarz kształcący się we Fry-burgu Bryzgowijskim.

. wykonany ok. 1370-80 na Węgrzech z czerwonego marmuru • szczątki króla umieszczone w nowej trumnie pochowano na powrót w grobowcu fundacji Ludwika Węgierskiego.NAGROBEK KAZIMIERZA WIELKIEGO NA WAWELU • nagrobek króla Kazimierza Wielkiego w kształcie tumby z baldachimem.

Powstała ona około 1370 roku .PIETA Z LUBIĄŻA • Pieta znajdująca się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu a pochodząca z Lubiąża.

KRUCYFIKS MISTYCZNY Z KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA WE WROCŁAWIU • Krucyfiks Mistyczny z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu • poł. krucyfiks z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu • ozdobą zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie . XIV w.

Śląsk lub Czechy. ok. opoka polichromowana • Z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu • Obecnie Muzeum narodowe w Warszawie . 1390.PIĘKNA MADONNA Z WROCŁAWIA • Piękna Madonna z Wrocławia.

Rzeźba Pieta.PIETA Z KOŚCIOŁA NMP NA PIASKU • Wrocław. mistrz wrocławski. z kościoła Panny Marii na Piasku we Wrocławiu. ok. Muzeum Narodowe . 1400 • Wapień polichromowany i złocony .

ok. 1450 . zachowana tylko część środkowa w Muzeum Narodowym w Warszawie) Pochodzenie obrazu nieustalone. BARBARY. Barbary we Wrocławiu (1447. Obraz "Matki Boskiej z Dzieciątkiem w komnacie" malarz z pracowni Mistrza Wrocławskiego Poliptyku Świętej Barbary. BARBARY • Anonimowy malarz zawdzięcza swe imię swemu głównemu dziełu: POLPITYKOWI ŚW. przeznaczonemu dla kościoła Św.OŁTARZ ŚWIĘTEJ BARBARY Z KOŚCIOŁA ŚW.

nastawa ołtarzowa wykonana w latach 1477-89 .WIT STWOSZ OŁTARZ MARIACKI • Ołtarz Mariacki w Krakowie to inaczej Ołtarz zaśnięcia NMP .

WIT STWOSZ KRUCYFIKS SLACKERA • KRUCYFIKS zamówiony u Wita Stwosza przez mincerza królewskiego Henryka Slackera (ok. 1491). Zarówno krzyż, jak i postać Chrystusa zostały wykonane w jednym bloku wapienia.

WIT STWOSZ NAGROBEK KAZIMIERZA JAGIELOŃCZYKA

• NAGROBEK KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA (1492, kaplica Świętokrzyska w katedrze krakowskiej) autor Wit Stwosz

TRON ŁASKI ZE ŚWIERZAWY
• obraz na desce Tron Łaski ucznia Mistrza z Koszatek • Muzeum Narodowe we Wrocławiu • sprzed 1350 r.

Symbole ewangelistów .

Krzyż grecki Krzyż łaciński Krzyż jerozolimski Krzyż papieski Krzyż patriarchalny Krzyż prawosławny Krzyż św. Andrzeja Krzyż Nerona .

Św.bułki.skrzyżowane świece. Św. Św. Św.z barankiem 2 korony. Św. kielich i Komunia 3.palma i księga.klęczy przed Dzieciątkiem 21. Św. 7. 36. Św. Św. 10. Św. 25.strzały 37. Eustachy . kapelusz z muszlą.piersi na tacy lub w szczypcach. cierń. Św. 30. Szymon . Św.piła 12. Św.Maczuga. Maria Magdalena . Jan Chrzciciel . Agaton . Kajetan z Tieny . Anastazja . W przedstawieniach występuje bardzo rzadko. 41. 4. oczy nabite na sztylet. Wincenty . Św. aniołek szepcze do ucha. Św.5 gwiazd. Izydor . kielich z wężem. Norbert . Ambroży. Wojciech . 32. 14. Błażej . 5. Św. Wit . strój księdza .Inni Święci : ATRYBUTY ŚWIĘTYCH Apostołowie: 1. Św. 34. Św. kocioł.grabie 18. Roch .w skórze. z barankiem. Idzi . Ojciec Kościoła.kogut. czasem zamiast piersi .różaniec. Symbole Ewangelistów: 1. Św. pszczoły. Zawsze z krzyżem.. Pantaleon .Zdarta skóra. występuje w grupie ukrzyżowania 6. Św. Ojciec Kościoła.strój biskupa.ucięta głowa. Katarzyna Sieneńska . Św. Feliks . Mateusz . Antoni . Św. 6. krzyż T. Jan Nepomucen . Maciej (z toporem) wybrany na miejsce Judasza. broda Rumcajsa 3. Elżbieta z Turyngii .z koszyczkiem. Barbara . Hieronim .. 8. 40. Św.krata strój diakona.strój biskupa . 3 złote kule. Św.ukośny krzyż 2. Marcin .młoteczek cyzelatorski 12. miecz. Św. Salomea. Św. Marek .płaszcz gronostajowy 16. Św. Mikołaj . biret. Św.miecz 9.pajęczyna.diabeł 5. wiosło. Św. Św. Michał Archanioł . Dorota .smok na łańcuchu. Św. Łucja .zakonnica. Św. 4. Św.lew 3. Św. Św.bez brody.Dominikanka z koroną cierniową. Urszula . Jan . Jerzy . świnka. Św. Juda Tadeusz . zastępowany jest przez Św.strzały 39. Ojciec Kościoła. 27. Małgorzata . Św. Antoni Padewski . Św. 33. 9. Występuje w Sądzie Ostatecznym 19. Świętych Wspomożycieli: 1.powój z kiszkami 7. Św.jeleń 8. Eligiusz . Sebastian .oficer rzymski w zbroi gaszący wodą z szaflika pożar. Jakub Starszy . figa. szyja przeszyta mieczem. 15.człowiek 2.trzyma koronę. Jakub Młodszy . Św. Św. Św.komża .szewc 23. topór.Krzyż Św. wskrzeszony Piotrowin. 11. 13. płomienie.nożyce. Św. krucyfiks. 14. Św.6.kapelusz kardynalski. Krystyn . Św.szaty mnicha. 10.smok 10.Dzieciątko Jezus na ramieniu. Piotr . Krzysztof .gołąb na księdze.wół 4.łania.szczypce z zębem. Pawła.strój biskupa.miecz i koło 11. Grzegorz Wielki. Erazm . Scholastyka . franciszkanin. Łukasz . Augustyn . Agnieszka . 7.korona cierniowa lub krzyż 2. Leonard . Otylia .gwoździe lub ręce przygwożdżone do głowy. Ryta . Pastorał z krzyżem greckim (+) . Apolonia .Dziecię Jezus na barkach 12. Wawrzyniec . Florian . rana na nodze. Św. z pękiem kwiatów lub jednym kwiatem. Jan . 9. 1. 20.orzeł. Św. Św. 22. pająk. halabarda. Św. Bartłomiej .na koniu z płaszczem i żebrakiem 26. Ojciec Kościoła. Św. Cyriak . Stanisław . jabłko królewskie 31. lew. stuła. Św. Św. 38.pies. Św. Agata .Proporzec albo kij 5. Św.mniszka z monstrancją 35. 8.skrzydlaty ze smokiem 29. Tomasz . Paweł .strój pielgrzymi. Gertruda .pojemniczek na perfumy.wieża. Dionizy . Św. Antoniego (laska kątowa T) 11.biskup 2. Filip .strój diakona.oczy na talerzu. Katarzyna .papież z hostią 3. kamienie. żebrak 13.kajdany. Andrzej . księga. Św.kątownik.czarnoskóry rycerz 28. 4. lilia. 17. nóż. Maurycy . Św. 24.kątownik lub włócznia 13.1 lub 2 klucze. Św. Św. Mateusz .strój biskupa.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->