P. 1
Moment dokręcania śrub

Moment dokręcania śrub

|Views: 1,801|Likes:
Wydawca: ellwardtpiotr

More info:

Published by: ellwardtpiotr on Feb 17, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Strona gówna PM

Zalecane wartoci momentów dokr#cania rub metrycznych wg DIN Mdo M39
Strony zwi!zane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Po!czenia
Siy dokr$cania Fsp i momenty dokr$cania Msp dla &rub z regularnym gwintem metrycznym wg norm DIN 13
ark. 43 (M1,6-M1,5-M3 do M39) oraz ark. 1 (M1,7-M2-M2,3-M2,6); paszczyzny bów i nakr$tek jak DIN 912,
931, 934, 6912, 7984 i 7990
Warto&ci Fsp i Msp bazuj! na mi$dzynarodowej jednostce miary SI = Netwon
1N = 0,102 kp, 1Ncm = 0,102 kpcm
1Nm = 0,102 kpm, 1kp = 9,81 N
1 kcpm = 9,81 Ncm, 1 kpm = 9,81 Nm
Siy dokr$cania Fsp podane w lewej cz$&ci tabeli wykazuj! 90% wykorzystania granicy plastyczno&ci σ
0,2

(norma DIN 267 ark. 3) przez napr$)enie sprawdzone σ
red
, w zale)no&ci od danego wspóczynnika tarcia
gwintu µ.
Parametry robocze dla wspóczynnika tarcia gwintu m (warto&ci najmniejsze)
Parametry robocze dla wspóczynnika tarcia ba &ruby (warto&ci najmniejsze)
Gwint ruby
Gwint nakr#tki
stalowy
czerniony lub
fosfatyzowany
kadmowany

cynkowany

prasow.
równol.
toczony
szlifow.
szlifow.
Stal
walcowany
lekko
naoliwiony
0,14 0,10 0,16 0,10 0,10
szlifowany 0,16 0,10 0,16 0,10 0,10
walcowany
szlifowany
fosfatyzowany
Zn
0,14 0,10
toczony
szlifowany
0,10
toczony
szlifowany
0,10 0,10 0,10 0,10
kadmowany 6m 0,14
cynkowany 0,10
kadmowany
suchy
0,10 0,10 0,14
cynkowany 0,10 0,10 0,14
Dolna p&aszczyzna nakr#tki lub &ba ruby
Gwint nakr#tki
stalowy
czerniony lub fosfatyzowany
kadmowany
6m
cynkowany
6m
prasowany.
równoleg.
toczony
szlifow.
szlifow.
strugany frezowany
toczony
0,10 0,10 0,10 0,10
strugany
frezowany fosfatyzowany
0,10
Strona 1 z 4 Zalecane wartoci momentów dokr#cania rub metrycznych wg DIN do M39 - PM (c...
2004-06-10 http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani...
Z tabeli si dociagania mo)na odczyta,, jaka &ruba, jakiej jako&ci i przy jakim okre&lonym tarciu gwintu jwst
potrzebna do u)ycia zadanej siy monta)u &ruby F
M
(F
sp
>= F
M
)
Momenty dokr$cania M
sp
obliczone zostay z si doci!gania F
sp
przy zao)eniu, )e m = µ
k
= µ
ges

Ustalenie momentu dokr$cania Msp do 90% wykorzystania granicy plastyczno&ci danej &ruby o danym
wymiarze i danej jako&ci odbywa si$ wedug prawej cz$&ci tabeli, w zale)no&ci od wyst$puj!cego tarcia
powierzchni ba &ruby (µ
k
), bez uwzgl$dnienia odbiegaj!cego od tego tarcia, tarcia gwintu

W celu uzyskania nominalnej warto&ci dokr$cania, nale)y od podanej warto&ci momentu M
sp
odj!, poow$
warto&ci zakresu rozrzutu warto&ci danego klucza dynamometrycznego
stal
toczony Zn
lekko
naoliwiony
szlifowany 0,14 0,10
szlifowany 0,16 0,10 0,16 0,10 0,10
kadmowany

0,10 0,10 0,10 0,14
cynkowany 0,10 0,10 0,10 0,16
kadmowany
suchy
0,10 0,10 0,16
cynkowany 0,10 0,10
GG
strugany frezowany
toczony
lekko
naoliwiony
0,10 0,10 0,10 0,10
GTS szlifowany 0,18 0,10 0,18 0,10 0,10
Wspó&cz. tarcia
gwintu
Si&y dokr#cania F
sp
[N]
Gwint
Tarcie
&ba
ruby
m
x
Momenty dokr#cania
M
sp
[Nm]
6,9 8,8 10,9 12,9 6,9 8,8 10,9 12,9
0,10 475 565 795 955
M 1,6
0,10 0,125 0,145 0,21 0,25
0,14 440 520 730 875 0,14 0,15 0,18 0,25 0,30
0,16 420 495 700 840 0,16 0,16 0,19 0,27 0,32
0,10 560 665 935 1120
M 1,7
0,10 0,155 0,185 0,26 0,31
0,14 520 610 860 1030 0,14 0,19 0,22 0,31 0,38
0,16 495 585 825 990 0,16 0,20 0,24 0,34 0,40
0,10 790 940 1320 1690
M2
0,10 0,26 0,30 0,43 0,51
0,14 730 865 1210 1460 0,14 0,31 0,37 0,52 0,62
0,16 700 825 1160 1400 0,16 0,34 0,40 0,56 0,67
0,10 1140 1350 1900 2280
M2,3
0,10 0,41 0,49 0,69 0,83
0,14 1050 1250 1750 2100 0,14 0,51 0,60 0,84 1,01
0,16 1010 1190 1680 2020 0,16 0,54 0,65 0,91 1,09
0,10 1320 1570 2210 2650
M2,5
0,10 0,52 0,62 0,88 1,05
0,14 1220 1450 2030 2440 0,14 0,64 0,76 1,07 1,28
0,16 1170 1380 1950 2340 0,16 0,69 0,82 1,15 1,38
0,10 1460 1730 2440 2930
M2,6
0,10 0,59 0,70 0,99 1,19
0,14 1350 1600 2250 2700 0,14 0,73 0,86 1,21 1,45
0,16 1290 1530 2150 2580 0,16 0,78 0,93 1,30 1,56
0,10 2020 2390 3370 4040
M3
0,10 0,92 1,09 1,54 1,19
0,14 1860 2210 3110 3730 0,14 1,13 1,34 1,89 1,45
0,16 1790 2120 2980 3580 0,16 1,22 1,45 2,05 1,56
Strona 2 z 4 Zalecane wartoci momentów dokr#cania rub metrycznych wg DIN do M39 - PM (c...
2004-06-10 http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani...

15 0.31 0.05 1.185 0.31 0.10 0.10 0.07 1.10 0.10 0.59 0.14 0.10 0.6 0.51 0.10 0..91 1.14 0.16 0.40 0.16 0.05 1. 2004-06-10 . że m = µk = µges Ustalenie momentu dokręcania Msp do 90% wykorzystania granicy plastyczności danej śruby o danym wymiarze i danej jakości odbywa się według prawej części tabeli.10 M 1.10 M2.76 0.64 0.25 0.56 0..7 0.10 0. należy od podanej wartości momentu M sp odjąć połowę wartości zakresu rozrzutu wartości danego klucza dynamometrycznego Tarcie łba śruby mx 0.32 0.10 0.93 1.56 1.3 0.82 0.22 8.88 1.26 0.09 0.10 0.6 0..86 0.10 M 1.16 0.69 0.10 0.13 1.10 0.9 Współcz.14 0.27 0.38 0.14 0.16 Momenty dokręcania Msp [Nm] 6.14 0.14 lekko 0.89 1.10 0.16 0.10 0.10 0.16 0.19 1.65 0.69 0.51 0.45 2.10 0.9 8.34 0.62 0.PM (c.10 0.10 0.Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN do M39 .67 0.10 M2.8 0.16 0.10 0.20 0.14 0.45 10.30 0.34 0.10 0.40 0.38 0.16 0.37 0.99 1.10 0.10 0.16 0.14 0.16 0.16 0.34 1.10 0.9 12.155 0.16 0.84 1.83 0.10 0.5 0.19 1.18 0.54 1.52 0.16 naoliwiony 0.30 0.30 1.10 0.78 0.19 0.10 M3 0.10 0.14 0.92 1.14 0.49 0.10 0. tarcia gwintu 0.52 0..16 0.16 475 440 420 560 520 495 790 730 700 Siły dokręcania Fsp [N] 6.15 1.25 0.24 0.10 M2 0.60 0.54 0.19 0.21 0.9 795 730 700 935 860 825 1320 1210 1160 1900 1750 1680 2210 2030 1950 2440 2250 2150 3370 3110 2980 12.73 0.21 1.16 0.18 Z tabeli sił dociagania można odczytać.14 0.18 0.56 0.8 565 520 495 665 610 585 940 865 825 1350 1250 1190 1570 1450 1380 1730 1600 1530 2390 2210 2120 10.26 0.62 0. Strona 2 z 4 toczony szlifowany szlifowany stal kadmowany cynkowany kadmowany cynkowany strugany frezowany GG toczony GTS szlifowany suchy Zn 0.145 0.9 0. jakiej jakości i przy jakim określonym tarciu gwintu jwst potrzebna do użycia zadanej siły montażu śruby FM (Fsp >= FM) Momenty dokręcania Msp obliczone zostały z sił dociągania Fsp przy założeniu.10 0.01 0.14 0.14 0.16 0.28 1.43 0. jaka śruba.09 1.10 lekko naoliwiony 0.14 0.14 0. w zależności od występującego tarcia powierzchni łba śruby (µk).14 0.16 0.70 0. bez uwzględnienia odbiegającego od tego tarcia.22 0. tarcia gwintu W celu uzyskania nominalnej wartości dokręcania.41 0.16 0.31 1140 1050 1010 1320 1220 1170 1460 1350 1290 2020 1860 1790 http://dis/pm/pkm/polaczenia/dane_dokrecania_srub/wartosci_momentow_dokrecani.10 M2.9 955 875 840 1120 1030 990 1690 1460 1400 2280 2100 2020 2650 2440 2340 2930 2700 2580 4040 3730 3580 Gwint 0.125 0.45 1.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->