P. 1
Tortury_i_nieludzkie_traktowanie_w_Polsce

Tortury_i_nieludzkie_traktowanie_w_Polsce

|Views: 9,508|Likes:
Tematem pracy są tortury i nieludzkie traktowanie w więzieniach, aresztach śledczych i innych instytucjach izolacyjnych w Polsce - w świetle orzecznictwa ETPCz, raportów NGO'sów, dokumentów rządowych i organizacji międzynarodowych. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nieludzkie traktowanie osadzonych i zatrzymanych było i jest nadal na porządku dziennym w polskim systemie penitencjarnym. Jako, że właśnie minęło 6 miesięcy od obrony mojej pracy magisterskiej, wrzucam ją na Scibd. Dzisiaj widzę, że praca wymagałaby jeszcze wielu ulepszeń i szerszego potraktowania tematu; jednak ścisłe ramy czasowe seminarium nie pozowoliły mi wtedy zawrzeć wszystkiego, co było warte omówienia, temat stanowczo wymagałby pogłębienia i bardziej szczegółowej analizy, zaproponowania systemowych rozwiązań. Jeżeli czas pozwoli, oczywiście.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Tematem pracy są tortury i nieludzkie traktowanie w więzieniach, aresztach śledczych i innych instytucjach izolacyjnych w Polsce - w świetle orzecznictwa ETPCz, raportów NGO'sów, dokumentów rządowych i organizacji międzynarodowych. Wbrew powszechnemu mniemaniu, nieludzkie traktowanie osadzonych i zatrzymanych było i jest nadal na porządku dziennym w polskim systemie penitencjarnym. Jako, że właśnie minęło 6 miesięcy od obrony mojej pracy magisterskiej, wrzucam ją na Scibd. Dzisiaj widzę, że praca wymagałaby jeszcze wielu ulepszeń i szerszego potraktowania tematu; jednak ścisłe ramy czasowe seminarium nie pozowoliły mi wtedy zawrzeć wszystkiego, co było warte omówienia, temat stanowczo wymagałby pogłębienia i bardziej szczegółowej analizy, zaproponowania systemowych rozwiązań. Jeżeli czas pozwoli, oczywiście.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Bartosz Jerzy Mackiewicz on Feb 22, 2012
Prawo autorskie:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

Tematem pracy jest zagadnienie realizacji wolności od tortur i nieludzkiego traktowania w
Polsce wobec osób aresztowanych z perspektywy międzynarodowej; w prawie, orzecznictwie i
praktyce. Taki wybór tematu wynikał z kilku powodów. Po pierwsze, kwestia ważności– sama
problematyka wolności od tortur i nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania albo
karania była i jest niezwykle istotna; można uznać ochronę tej wolności za jedno z podstawowych
zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej; nakaz jej poszanowania znajduje się
choćby w Międzynarodowym Pakcie Praw Osobistych i Politycznych, Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania czy Europejskiej konwencji o
zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, tudzież
wielu innych aktach prawa międzynarodowego i soft law. Drugi powód to aktualność – cały czas
wytaczane są przeciw Polsce sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu, co jakiś czas zapadają kolejne wyroki stwierdzające naruszenie przez państwo polskie
art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tak jak stosunkowo niedawny, bo wydany 25
stycznia 2011 r. wyrok w sprawie Kupczak przeciwko Polsce. Trzeci powód to szczególny
charakter, wyjątkowość regulacji – jest ona jedną z niewielu wolności absolutnych, które w żadnym
wypadku, z żadnych powodów i w żadnym stopniu nie może być ograniczona ani, tym bardziej,
zniesiona. Wyraźnie podkreśla to choćby art. 233 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
zakazujący ograniczania prawa do humanitarnego traktowania zawartego w art. 39, art. 40 i art. 41
ust. 4 nawet w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. Po czwarte, zwraca uwagę szczególna

6

pozycja regulacji nakazującej humanitarne traktowanie w systemie polskiego prawa, nie tylko
konstytucyjnego. Zakaz złego obchodzenia się z osobami poddanymi władzy funkcjonariuszy
państwowych przenika cały system prawny i powtarza się w aktach niższego rzędu, jest m.in zasadą
prawa karnego wykonawczego.

Rzecz jasna, istnieją poglądy zaprzeczające absolutnemu charakterowi zakazu tortur, jak
również krytykujące samą ideę praw człowieka jako sprzeczną z prawem naturalnym z pozycji
konserwatywnych jako laicką doktrynę parareligijną1

– jednak z punktu widzenia prawniczego nie
mają one znaczenia wobec jasnych uregulowań przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->