P. 1
instrukcja Euroster2000

instrukcja Euroster2000

|Views: 798|Likes:
Wydawca: grzdyl

More info:

Published by: grzdyl on Feb 23, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

EUROSTER 2000
1. INSTALACJA Uwaga: w trakcie instalacji sterownika dopływ energii powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi. 2. WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI STEROWNIKA. Na poprawne działanie sterownika w dużym stopniu wpływa jego lokalizacja. Usytuowanie w miejscu cyrkulacji powietrza lub bezpośrednio nasłonecznionym spowoduje nieprawidłowe kontrolowanie temperatury. Aby zapewnić prawidłową pracę sterownika należy zainstalować go na ścianie wewnętrznej budynku (pomiędzy pomieszczeniami). Należy wybrać pomieszczenie, w którym przebywa się najczęściej, ze swobodną cyrkulacją powietrza. Unikać bliskości urządzeń emitujących ciepło (telewizor, grzejnik, lodówka) lub miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie słońca. Nie należy umieszczać sterownika bezpośrednio przy drzwiach, aby nie narażać go na drgania.

3. PRZEWODY. Zaciski przewodów znajdują się na tylnej ścianie sterownika. Są to trzy końcówki oznaczone odpowiednio: COM, NO i NC. Jest to typowy jednobiegunowy przekaźnik dwustanowy. W większości przypadków zacisk NC nie jest wykorzystywany.

4. MONTAŻ STEROWNIKA. Do montażu używa się dołączonego szablonu. W ścianie należy wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm, włożyć kołki i przykręcić lewy wkręt z 3 mm luzem. Nałożyć sterownik przez główkę wkrętu i przesunąć w prawo (należy zwrócić uwagę na otwór podobny do dziurki od klucza na tylnej ścianie sterownika). Wkręcić prawy wkręt tak, aby dobrze przytrzymywał zamontowany sterownik. Uwaga: Jeżeli ściana jest drewniana, nie ma potrzeby używania kołków. Należy wywiercić otwory o średnicy 2,7 mm zamiast 6 mm i śruby wkręcić bezpośrednio w drewno. Uwaga: w przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy zapoznać się z rysunkiem S5.

co przy siedmiodniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń.1. że w ciągu doby Euroster-2000 może przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy.5°C. Po zdjęciu pokrywy ukazuje się miejsce na 2 baterie R-6 oraz 3 mikroprzełączniki. na skutek chwilowego przewiewu • Wahania temperatury – (1°C lub 2°C) np. w którego pamięci znajduje się 9 programów. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. gdy jesteście Państwo w domu lub obniżyć ją automatycznie. tzn. ZAPOZNANIE ZE STEROWNIKIEM.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 5. nocną i przeciwzamrożeniową. dla 1°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19. zaoszczędzając energię w nocy lub gdy Państwo wychodzą z domu. Euroster 2000 jest sterownikiem. Są one używane do kontroli: • Ogrzewania/klimatyzacji. „” oznacza temperaturę ekonomiczną (nocną). Dla 2°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19°C a wyłączenie przy 21°C Nastawa fabryczna jest optymalna dla ogrzewania w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i nie zaleca się jej zmieniać. Przy obu przyciskach po lewej stronie sterownika widoczne są oznaczenia: „R” oznacza temperaturę optymalną komfortu cieplnego (dzienną).5°C. Te dwie wartości temperatur można nastawiać samodzielnie. który można programować. Programowanie jest możliwe z dokładnością do jednej godziny. Sterownik może także kontrolować system chłodzenia lub klimatyzacji • Opóźnienia włączenia sygnału wyjściowego – 5 minut zapobiega częstym włączeniom urządzenia wykonawczego np. a wyłączenie przy 20. Stała temperatura przeciwzamrożeniowa (7°C) oznaczona jest na ekranie wyświetlacza jako „T” i nie można jej zmieniać. .. Po jej otwarciu widoczne są przyciski. Może on automatycznie przystosowywać temperaturę pomieszczeń do poziomu temperatury dziennej. Należy tylko ustawić odpowiednio sterownik. 5. Na przedniej płycie sterownika po prawej stronie znajduje się przesuwana pokrywa. W niniejszej instrukcji zamiast podawania wielkości liczbowych będziemy te temperatury nazywać odpowiednio: dzienną. Pokrywę można wyjmować w celu wymiany baterii.

gdy jest włączone urządzenie sterowane (kocioł.godzinnym dużymi. Każdy odcinek odpowiada jednej godzinie. Czas wyświetlony jest w systemie 24. 5. Programy od 0 do 5 są wpisane na stałe przez producenta. 6. Wskaźnik wyczerpania baterii. 2. Wskaźnik wyczerpania baterii będzie widoczny. Czarny prostokąt nad daną godziną oznacza temperaturę dzienną (komfortową) w tym przedziale czasu a jego brak nocną (ekonomiczną). Baterie należy wówczas zmienić najszybciej jak jest to możliwe. kiedy napięcie baterii spadnie do minimalnego dopuszczalnego poziomu. że sterownik będzie wskazywał jak poniżej: . Oznacza to. Zegar. Jest to gruba linia podkreślająca właściwy dzień tygodnia w górnej części wyświetlacza. 1. Wskaźnik załączania sterownika. Numer programu. 6. który jest aktualnie realizowany. 4.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 5. wyraźnymi cyframi. Wskaźnik sterowania ręcznego („I”). Czas operacji wymiany powinien być nie dłuższy niż 30 sekund jeżeli chcemy zachować zaprogramowane parametry. W postaci wirującego wiatraczka informuje o stanie pracy urządzenia i jest widoczny tylko wtedy. Linia ta ukazuje w jaki sposób będzie realizowany dany program. WYŚWIETLACZ. Ukazuje się wówczas gdy czasowo rezygnujemy z pracy programowej i chcemy „pozostawić” daną temperaturę na określony czas (od 1 do 24 godzin) lub do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. Wskaźnik przebiegu programu. URUCHOMIENIE STEROWNIKA Po włożeniu baterii sterownik rozpoczyna pracę z parametrami początkowymi. 7 i 8 można ustawić według uznania. Jest to linia podzielona na 24 odcinki. 7. W trybie normalnej pracy sterownik wyświetla temperaturę pomieszczenia. grzejnik itp. Wskaźnik dni tygodnia.2.). 8. 3. przy czym program 0 jest programem przeciwzamorożeniowym (7°C). w którym jest zainstalowany. Temperatura. Wyświetlany jest numer programu. Sterownik ma w swej pamięci 9 programów ponumerowanych od 0 do 8. Zawartość programów 6.

aby nastawić żądaną temperaturę.2. m lub h (min. aż pokaże się właściwe ustawienie minut Zasunąć pokrywę baterii. Sterownik powraca do pracy programowej. Aby ustawić temperaturę dzienną (komfortową) należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Temp. aż kreska podkreślająca znajdzie się pod właściwym dniem 7. wskaźnik temperatury ponownie wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu • Zasunąć pokrywę baterii. Po dojściu do 30°C nastawa powraca na 5°C i cykl się powtarza. Tą metodą można pierwotną nastawę obniżyć.”) po lewej stronie sterownika tyle razy.) spowoduje automatyczne przerzucanie dni.”. Na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik temperatury • Nacisnąć „R” (nie później niż 15 sek. NASTAWIANIE ZEGARA ( NR 2 NA WYŚWIETLACZU) • • • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przycisk oznaczony „h” naciskać tyle razy. aby nastawić żądaną temperaturę dzienną. godzin i minut. Proszę się zastanowić jaką temperaturę chcą Państwo utrzymywać w czasie.5°C. Uwaga: Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sekund jest równoznaczne z naciśnięciem „OK. a jaką gdy Was w domu nie ma lub w nocy „” .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 Czas Dzień Nastawy temperatur 00:00 (północ) Niedziela Dzienna (komfortowa) 19°C Nocna (ekonomiczna) 15°C Wskaźnik temperatury Bieżąca temperatura pomieszczenia Programy Wszystkie 7 dni nastawione na PROG 1 Samodzielne programowanie Nastawione na temperaturę dzienną Sterownie ręczne wyłączone Wskaźnik załączania Wyłączony sterownika 7. Temperatura przeciwzamrożeniowa oznaczona „T” jest niezmienialna i ustalona na poziomie 7°C. NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA (NR 1 NA WYŚWIETLACZU) • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przyciskiem oznaczonym „d” naciskać tyle razy. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę dzienną. aż na wyświetlaczu pokaże się właściwa godzina Przycisk oznaczony „m” naciskać tyle razy. 7. 7.” . po „Temp.1. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę o 0. W czasie trwania tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „R” Aby zmienić temperaturę ekonomiczną (nocną) należy: • Przyciskiem „” po lewej stronie sterownika nastawić żądaną temperaturę nocną naciskając „” tyle razy. Dwie z nich (dzienną „R” i nocną „”) można zmieniać w zakresie od 5°C do 30°C. PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (NR 3 NA WYŚWIETLACZU) Euroster 2000 pamięta 3 temperatury.” potwierdzić nastawioną temperaturę. 2 sek. W trakcie tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „” • Przyciskiem „OK. gdy jesteście w domu (w dzień „R”). NASTAWIANIE STEROWNIKA. Teraz zegar sterownika wskazuje właściwy dzień i godzinę UWAGA: dłuższe przyciśnięcie przycisku d.3.

” potwierdzając tym samym wybór programu. Temperaturę dzienną pomiędzy godz.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 8. dzienna.2 pozycja 5). Pomiędzy 16:00 a 23:00 załączana jest temp. • PROG 1 utrzymuje temp.3). następnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest temp. 0:00 a 6:00. 3 i 4) • Zamknąć pokrywę baterii . to proszę postępować według następujących punktów: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. nocna • PROG 3 utrzymuje temp. nocną pomiędzy 23:00 a 24:00 • PROG 2 utrzymuje temperaturę nocną pomiędzy godz. po przycisku „Prog. Sterownik wróci wówczas automatycznie do bieżącego dnia • Operację powtórzyć dla każdego dnia tygodnia (wg punktów 2. nocna. 3. następnie od 16:00 do 23:00 realizowana jest temp. 0:00 a 6:00. Programy 6. Jeżeli chcecie to zmienić. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. Temperatura dzienna i nocna zostały już ustawione w p. nocna (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 11:00.”). • PROG 0 jest programem specjalnym. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. Przyporządkowanie różnych programów do dni tygodnia. dziennej i nocnej w programach 6.#” (nie później niż 15 sek. do którego można przypisać jeden z dziewięciu programów • Naciskając przycisk „Prog. a 23:00 wieczorem. Jak już Państwo wiecie Wasz Euroster 2000 po włączeniu podporządkował wszystkim dniom tygodnia PROG 1. Mogą one być modyfikowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. nocną pomiędzy godz. Teraz ustawimy godziny ich przełączeń w ciągu doby w poszczególnych dniach. 6:00 rano. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przesunięcia na kolejny dzień. 7 i 8 można ustawić samemu. 7.”. 2 i 3 to typowe schematy zaprogramowania doby.7. 7 i 8 są początkowo nastawione na temperaturę dzienną w ciągu całej doby. Po jednym naciśnięciu można wybrać program w dniu bieżącym przechodząc do pkt. nocną pomiędzy 0:00 a 6:00. jeżeli wydadzą się Państwu odpowiednie. nastawić wybrany program od 0 do 8. dzienna. Można je wybrać. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. Program ten ustawia temperaturę przeciwzamrożeniową (7°C) na całą dobę Programy 1. dzienna i od 13:00 do 16:00 realizowana jest temp. zgodnie z tym co pokazują wskaźniki (patrz opis wskaźnika 5. nocną (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 16:00. Razem dostępnych jest 9 programów. nocna • PROG 4 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę dzienną • PROG 5 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę nocną Przebieg załączeń i wyłączeń temp. (wg metody opisanej w p. Naciskanie tego przycisku umożliwia przeglądanie załączeń temperatur dziennych i nocnych na wskaźniku przebiegu programu (nr 5 na wyświetlaczu) • Wcisnąć przycisk „OK.

” znajdujący się pod pokrywą baterii. Program zostanie wówczas zapamiętany. STEROWANIE RĘCZNE Możliwość 1 W przypadku. 4. 7 I 8.#) określamy. ekonomicznej (pojawił się symbol „”). która może być realizowana w tym przedziale. Np. po „Prog. że w tym przedziale czasu będzie załączana temperatura nocna. Programy nr 6. Analogicznie jeżeli program realizuje temperaturę dzienną. 3. Jeżeli programy 6. 7 lub 8. dopasowując godziny przełączeń temperatur dziennej i nocnej sterownika do indywidualnego trybu życia domowników. na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”. ZMIANY W PROGRAMACH 6. Państwo wychodzą na dłużej z domu wówczas należy: Wcisnąć przycisk „” na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”.7 i 8 nie były wcześniej ustawiane. jest równoznaczne z naciśnięciem „OK.”. w którym chcemy wprowadzić zmiany. W tym celu należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. ponowne naciśnięcie „R” lub „” określamy temperaturę. Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sek. 5 Zasunąć pokrywę baterii 9. że w tym przedziale czasu załączana temperatura dzienna lub naciskając „à określamy. naciskając naprzemiennie „R” i „” wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • • • Po zakończeniu zmian programu wcisnąć „OK. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 razy przycisk „OK. Temperatura komfortowa będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. np. a np. na którym pulsuje prostokąt oznaczający jedną programowaną godzinę pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 w nocy. może to być wyłącznie program 6.1. a sterownik powróci do programu bieżącego. w którym chcemy realizować własny program • Naciskając „Prog. Naciskając „R” (nie później niż 15 sek.#” (nie później nie 15 sek.” tyle razy aby nastawić dzień. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza. a chcielibyśmy zachować temperaturę komfortową do końca imprezy należy: Wcisnąć przycisk „R”.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 UWAGA: dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje samoczynną zmianę kolejnych wartości.”) doprowadzić do programu. to wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • Należy obserwować wskaźnik przebiegu programu w dolnej części wyświetlacza. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 . 7 i 8 mogą być nastawiane przez użytkownika wg własnego uznania. po „Prog. Temperatura ekonomiczna będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. Tak postępując możemy zaprogramować cały 24-o godzinny cykl. Jeżeli program zmieniany był wcześniej przyporządkowany także do innego dnia to wprowadzone zmiany będą obowiązywały również w tym dniu Chcąc dokonać poprawek lub zmian w pozostałych nastawialnych programach postępujemy analogicznie wg punktów 2. Kombinacje przełączeń temperatur dziennej i nocnej mogą być dowolne. z powodu przedłużającego się przyjęcia. pomiędzy 01:00 a 02:00 w nocy. ” Jednocześnie pulsujący prostokąt przesunie się w prawo o jedna godzinę tj.” 8. gdy chcielibyśmy z jakiś powodów na określony czas zawiesić wykonywanie programu. a sterownik rozpoczął już nocne obniżenie temperatury do temp.

Temperatura przechowywania 15. Po upływie tego czasu sterownik powróci do realizacji pracy programowej. 6.) od 0 do 45°C od -20°C do 60°C od 5 do 90% UWAGA: Do sterownika można podłączyć urządzenie elektryczne. aż na wyświetlaczu w miejsce czasu pojawi się liczba 03 oznaczająca ilość godzin. 2 sekundy) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu w miejscu aktualnej godziny cyfry 01. aż na wyświetlaczu pojawi się 01 w miejsce godziny. Wymiary 13. Przytrzymując dłużej ten przycisk lub naciskając go wielokrotnie możemy zmienić długość działania trybu pracy ręcznej. Np. x głęb.” sterownik powraca do pracy programowej. przytrzymujemy jeszcze „R” lub naciskamy ponownie 2x. Od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury (przełączył się na temp. godziny 6:00. Temperatura działania 14. która oznacza liczbę godzin działania trybu pracy ręcznej. którego przebieg można zobaczyć w p. gazowe.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 7 razy przycisk „OK. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza. 8. dzienną. x wys. a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy.5°C (podziałka 0. 2. Dwa poziomy nastawy temperatury i przeciwzamrożeniowa 2. nocną). Możliwość 2 1. 3 zmienne 1°C lub 2°C (fabrycznie 1°C) system Grzanie lub Chłodzenie (nastawione grzanie) 5 minut 230V prąd zmienny. 4. 2:30 ponownie przełączy temperaturę ekonomiczną. np. Naciskając przycisk „OK. W czasie trwania sterowania ręcznego zawartość programu jest zachowana i nie zmienia się.1°C + / . a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy. 50Hz. Minimalny cykl klimatyzacji 10.5°C) +/ . że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. Zakres pomiaru temperatury Zakres kontroli temperatury Dokładność wskazań Dokładność zegara Program Wahania temperatury Tryb kontroli 9. 5A 2 baterie R6 154x80x30mm (szer. dziennej lub „” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temperatury nocnej i przytrzymać go (min. Symbol „I” znika z wyświetlacza. 5. Warunki wilgotnościowe 0-34. O godz.5°C) 5-30°C (podziałka 0. 7. że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. Naciskając „R” tak długo. Nacisnąć przycisk „R” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temp. Naciskając „R” o godz. 3. po czym cykl rozpoczyna się ponownie od godziny 01.70 sekund / miesięcznie 6 stałych. DANE TECHNICZNE 1. którego przebieg można zobaczyć w punkcie 8. 6:00. Zasilanie 12. Obciążalność styków (*) 11. Powodujemy. Jest godzina 23:30. 23:30 powodujemy.” znajdujący się pod pokrywą baterii. że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej (przedłużając czas trwania temp. 8. następnie powróci do dalszej realizacji programu. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę aż do 24 godzin. że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej do godziny 2:30 w nocy i będzie utrzymywał temp. od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury. kiedy to powróci do dalszej realizacji programu. Przykład: Powiedzmy. którą wg tego programu będzie utrzymywać aż do godz. dziennej) do najbliższej zmiany w programie tj. Przykład: Powiedzmy. olejowe większej mocy niż wynikające z obciążalności styków – wyłącznie za pośrednictwem .

Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 elektrycznym jednofazowym o prądzie obciążenia powyżej 5A z urządzeniem . S1. Proszę zwrócić się o poradę do dystrybutora lub gwaranta. Przy aktywnym wskaźniku załączenia (nr 7 na wyświetlaczu) styki NO-COM – zwarte styki COM-NC – rozwarte 2.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 przełącznika pośredniego o mocy i działaniu właściwym dla urządzenia wykonawczego (patrz schematy). który przy standardowym ustawieniu suwaka w mikroprzełączniku (suwak 1 położenie dolne) ma następujące stany 1. Jest to dwustanowy przekaźnik z samopodtrzymaniem.zwarte UWAGA: Należy unikać znacznych obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych ponieważ powodują wypalanie styków przekaźnika. Przy wygaszonym wskaźniku załączenia styki NO-COM – rozwarte styki COM-NC . Schemat połączenia bezpośredniego elektrycznym poniżej 230V i 5A EUROSTER 2000 z urządzeniem S2. Dane specjalistyczne Przekaźnik wykonawczy.

Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 z urządzeniem elektrycznym 3-fazowym. Schemat połączenia EUROSTER 2000 z kotłem gazowym niezależnym od zasilania sieciowego bez pompy cyrkulacyjnej. 30 cm nad podłogą puszkę w której będzie kostka podłączeniowa • Zaprojektować i ułożyć we wcześniej wykonanych zagłębieniach w ścianie i podłodze rurkę peszel. Schemat połączenia EUROSTER 2000P (z czujnikiem podłogowym) UWAGA W przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy: • Zamontować w ścianie na wysokości ok. S5.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 S3. W rurce umieszczamy czujnik temperatury. S4. Rurka powinna być ułożona na poziomie maty lub przewodów grzejnych (min 50 cm) i zaślepiona na końcu. .

Schemat połączenia bezpośredniego EUROSTER 2000 z kotłem gazowym .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 10 S6.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->