P. 1
instrukcja Euroster2000

instrukcja Euroster2000

|Views: 885|Likes:
Wydawca: grzdyl

More info:

Published by: grzdyl on Feb 23, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

EUROSTER 2000
1. INSTALACJA Uwaga: w trakcie instalacji sterownika dopływ energii powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi. 2. WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI STEROWNIKA. Na poprawne działanie sterownika w dużym stopniu wpływa jego lokalizacja. Usytuowanie w miejscu cyrkulacji powietrza lub bezpośrednio nasłonecznionym spowoduje nieprawidłowe kontrolowanie temperatury. Aby zapewnić prawidłową pracę sterownika należy zainstalować go na ścianie wewnętrznej budynku (pomiędzy pomieszczeniami). Należy wybrać pomieszczenie, w którym przebywa się najczęściej, ze swobodną cyrkulacją powietrza. Unikać bliskości urządzeń emitujących ciepło (telewizor, grzejnik, lodówka) lub miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie słońca. Nie należy umieszczać sterownika bezpośrednio przy drzwiach, aby nie narażać go na drgania.

3. PRZEWODY. Zaciski przewodów znajdują się na tylnej ścianie sterownika. Są to trzy końcówki oznaczone odpowiednio: COM, NO i NC. Jest to typowy jednobiegunowy przekaźnik dwustanowy. W większości przypadków zacisk NC nie jest wykorzystywany.

4. MONTAŻ STEROWNIKA. Do montażu używa się dołączonego szablonu. W ścianie należy wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm, włożyć kołki i przykręcić lewy wkręt z 3 mm luzem. Nałożyć sterownik przez główkę wkrętu i przesunąć w prawo (należy zwrócić uwagę na otwór podobny do dziurki od klucza na tylnej ścianie sterownika). Wkręcić prawy wkręt tak, aby dobrze przytrzymywał zamontowany sterownik. Uwaga: Jeżeli ściana jest drewniana, nie ma potrzeby używania kołków. Należy wywiercić otwory o średnicy 2,7 mm zamiast 6 mm i śruby wkręcić bezpośrednio w drewno. Uwaga: w przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy zapoznać się z rysunkiem S5.

Pokrywę można wyjmować w celu wymiany baterii. Dla 2°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19°C a wyłączenie przy 21°C Nastawa fabryczna jest optymalna dla ogrzewania w środkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i nie zaleca się jej zmieniać. że w ciągu doby Euroster-2000 może przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy.5°C. Sterownik może także kontrolować system chłodzenia lub klimatyzacji • Opóźnienia włączenia sygnału wyjściowego – 5 minut zapobiega częstym włączeniom urządzenia wykonawczego np. 5. Przy obu przyciskach po lewej stronie sterownika widoczne są oznaczenia: „R” oznacza temperaturę optymalną komfortu cieplnego (dzienną). który można programować. zaoszczędzając energię w nocy lub gdy Państwo wychodzą z domu. Programowanie jest możliwe z dokładnością do jednej godziny.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 5. co przy siedmiodniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń.. a wyłączenie przy 20. tzn. Po jej otwarciu widoczne są przyciski. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. nocną i przeciwzamrożeniową. dla 1°C przy ustawieniu temperatury na 20°C włączenie nastąpi przy 19.1. Są one używane do kontroli: • Ogrzewania/klimatyzacji. Euroster 2000 jest sterownikiem. gdy jesteście Państwo w domu lub obniżyć ją automatycznie. ZAPOZNANIE ZE STEROWNIKIEM.5°C. Te dwie wartości temperatur można nastawiać samodzielnie. Na przedniej płycie sterownika po prawej stronie znajduje się przesuwana pokrywa. Stała temperatura przeciwzamrożeniowa (7°C) oznaczona jest na ekranie wyświetlacza jako „T” i nie można jej zmieniać. na skutek chwilowego przewiewu • Wahania temperatury – (1°C lub 2°C) np. w którego pamięci znajduje się 9 programów. Może on automatycznie przystosowywać temperaturę pomieszczeń do poziomu temperatury dziennej. „” oznacza temperaturę ekonomiczną (nocną). . Należy tylko ustawić odpowiednio sterownik. W niniejszej instrukcji zamiast podawania wielkości liczbowych będziemy te temperatury nazywać odpowiednio: dzienną. Po zdjęciu pokrywy ukazuje się miejsce na 2 baterie R-6 oraz 3 mikroprzełączniki.

8. Czarny prostokąt nad daną godziną oznacza temperaturę dzienną (komfortową) w tym przedziale czasu a jego brak nocną (ekonomiczną). kiedy napięcie baterii spadnie do minimalnego dopuszczalnego poziomu. WYŚWIETLACZ. Sterownik ma w swej pamięci 9 programów ponumerowanych od 0 do 8. Wskaźnik sterowania ręcznego („I”). Linia ta ukazuje w jaki sposób będzie realizowany dany program. URUCHOMIENIE STEROWNIKA Po włożeniu baterii sterownik rozpoczyna pracę z parametrami początkowymi. 7 i 8 można ustawić według uznania. Wskaźnik załączania sterownika. Czas wyświetlony jest w systemie 24. 2. Zawartość programów 6. wyraźnymi cyframi. W postaci wirującego wiatraczka informuje o stanie pracy urządzenia i jest widoczny tylko wtedy. Oznacza to. 4. że sterownik będzie wskazywał jak poniżej: . Wyświetlany jest numer programu. Jest to gruba linia podkreślająca właściwy dzień tygodnia w górnej części wyświetlacza. W trybie normalnej pracy sterownik wyświetla temperaturę pomieszczenia.2. Programy od 0 do 5 są wpisane na stałe przez producenta. Wskaźnik wyczerpania baterii. 5. 6.).godzinnym dużymi. Wskaźnik przebiegu programu. Każdy odcinek odpowiada jednej godzinie. 6. Baterie należy wówczas zmienić najszybciej jak jest to możliwe. Jest to linia podzielona na 24 odcinki. przy czym program 0 jest programem przeciwzamorożeniowym (7°C). Ukazuje się wówczas gdy czasowo rezygnujemy z pracy programowej i chcemy „pozostawić” daną temperaturę na określony czas (od 1 do 24 godzin) lub do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. 1. grzejnik itp. gdy jest włączone urządzenie sterowane (kocioł. 3. Zegar. 7. Wskaźnik dni tygodnia. Wskaźnik wyczerpania baterii będzie widoczny. Czas operacji wymiany powinien być nie dłuższy niż 30 sekund jeżeli chcemy zachować zaprogramowane parametry. w którym jest zainstalowany.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 5. który jest aktualnie realizowany. Temperatura. Numer programu.

EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 Czas Dzień Nastawy temperatur 00:00 (północ) Niedziela Dzienna (komfortowa) 19°C Nocna (ekonomiczna) 15°C Wskaźnik temperatury Bieżąca temperatura pomieszczenia Programy Wszystkie 7 dni nastawione na PROG 1 Samodzielne programowanie Nastawione na temperaturę dzienną Sterownie ręczne wyłączone Wskaźnik załączania Wyłączony sterownika 7. wskaźnik temperatury ponownie wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu • Zasunąć pokrywę baterii. a jaką gdy Was w domu nie ma lub w nocy „” . aby nastawić żądaną temperaturę.3.2. Na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik temperatury • Nacisnąć „R” (nie później niż 15 sek. m lub h (min. 7. 7.) spowoduje automatyczne przerzucanie dni. gdy jesteście w domu (w dzień „R”).1.” . aż na wyświetlaczu pokaże się właściwa godzina Przycisk oznaczony „m” naciskać tyle razy. Temperatura przeciwzamrożeniowa oznaczona „T” jest niezmienialna i ustalona na poziomie 7°C. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę dzienną. aby nastawić żądaną temperaturę dzienną. PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (NR 3 NA WYŚWIETLACZU) Euroster 2000 pamięta 3 temperatury. W czasie trwania tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „R” Aby zmienić temperaturę ekonomiczną (nocną) należy: • Przyciskiem „” po lewej stronie sterownika nastawić żądaną temperaturę nocną naciskając „” tyle razy. Aby ustawić temperaturę dzienną (komfortową) należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Temp. Teraz zegar sterownika wskazuje właściwy dzień i godzinę UWAGA: dłuższe przyciśnięcie przycisku d. aż pokaże się właściwe ustawienie minut Zasunąć pokrywę baterii. Każde naciśnięcie podwyższa temperaturę o 0. Proszę się zastanowić jaką temperaturę chcą Państwo utrzymywać w czasie.”.”) po lewej stronie sterownika tyle razy. Po dojściu do 30°C nastawa powraca na 5°C i cykl się powtarza. 2 sek.5°C. godzin i minut. Uwaga: Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sekund jest równoznaczne z naciśnięciem „OK. NASTAWIANIE STEROWNIKA. Tą metodą można pierwotną nastawę obniżyć. W trakcie tej operacji na wyświetlaczu powinien być wyświetlony symbol „” • Przyciskiem „OK. po „Temp. aż kreska podkreślająca znajdzie się pod właściwym dniem 7. NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA (NR 1 NA WYŚWIETLACZU) • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przyciskiem oznaczonym „d” naciskać tyle razy. Sterownik powraca do pracy programowej. NASTAWIANIE ZEGARA ( NR 2 NA WYŚWIETLACZU) • • • • Odsunąć w prawo pokrywę baterii Przycisk oznaczony „h” naciskać tyle razy. Dwie z nich (dzienną „R” i nocną „”) można zmieniać w zakresie od 5°C do 30°C.” potwierdzić nastawioną temperaturę.

po przycisku „Prog. 7 i 8 można ustawić samemu. Temperaturę dzienną pomiędzy godz. Jak już Państwo wiecie Wasz Euroster 2000 po włączeniu podporządkował wszystkim dniom tygodnia PROG 1. 7 i 8 są początkowo nastawione na temperaturę dzienną w ciągu całej doby. 0:00 a 6:00. • PROG 0 jest programem specjalnym. 6:00 rano. następnie od 16:00 do 23:00 realizowana jest temp. nocną pomiędzy godz. nastawić wybrany program od 0 do 8. do którego można przypisać jeden z dziewięciu programów • Naciskając przycisk „Prog. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. Teraz ustawimy godziny ich przełączeń w ciągu doby w poszczególnych dniach. 3. Program ten ustawia temperaturę przeciwzamrożeniową (7°C) na całą dobę Programy 1. 2 i 3 to typowe schematy zaprogramowania doby. Mogą one być modyfikowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. Razem dostępnych jest 9 programów. nocna. • PROG 1 utrzymuje temp. Można je wybrać. zgodnie z tym co pokazują wskaźniki (patrz opis wskaźnika 5. nocną pomiędzy 23:00 a 24:00 • PROG 2 utrzymuje temperaturę nocną pomiędzy godz. (wg metody opisanej w p.”). nocna (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 11:00.3). Naciskanie tego przycisku umożliwia przeglądanie załączeń temperatur dziennych i nocnych na wskaźniku przebiegu programu (nr 5 na wyświetlaczu) • Wcisnąć przycisk „OK. jeżeli wydadzą się Państwu odpowiednie. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. a 23:00 wieczorem. Przyporządkowanie różnych programów do dni tygodnia. Pomiędzy 16:00 a 23:00 załączana jest temp.”. 0:00 a 6:00. dzienna i od 13:00 do 16:00 realizowana jest temp. dzienna. 7. Jeżeli chcecie to zmienić. nocną (ekonomiczną) pomiędzy 8:00 a 16:00. 3 i 4) • Zamknąć pokrywę baterii . Programy 6. to proszę postępować według następujących punktów: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. dziennej i nocnej w programach 6. następnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest temp.2 pozycja 5).7.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 8. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. nocną pomiędzy 0:00 a 6:00. nocna • PROG 4 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę dzienną • PROG 5 jest zaprogramowany na całodobową temperaturę nocną Przebieg załączeń i wyłączeń temp. Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przesunięcia na kolejny dzień. dzienna.#” (nie później niż 15 sek. Temperaturę dzienną pomiędzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano. Po jednym naciśnięciu można wybrać program w dniu bieżącym przechodząc do pkt. nocna • PROG 3 utrzymuje temp.” potwierdzając tym samym wybór programu. Temperatura dzienna i nocna zostały już ustawione w p. Sterownik wróci wówczas automatycznie do bieżącego dnia • Operację powtórzyć dla każdego dnia tygodnia (wg punktów 2.

#) określamy. ekonomicznej (pojawił się symbol „”). W tym celu należy: • Odsunąć pokrywę baterii w prawo • Nacisnąć przycisk „Prog. a np. a chcielibyśmy zachować temperaturę komfortową do końca imprezy należy: Wcisnąć przycisk „R”. ” Jednocześnie pulsujący prostokąt przesunie się w prawo o jedna godzinę tj. np. dopasowując godziny przełączeń temperatur dziennej i nocnej sterownika do indywidualnego trybu życia domowników. że w tym przedziale czasu będzie załączana temperatura nocna. w którym chcemy realizować własny program • Naciskając „Prog.” 8. 3. z powodu przedłużającego się przyjęcia. Jeżeli programy 6. 5 Zasunąć pokrywę baterii 9.”) doprowadzić do programu. 7 lub 8. Analogicznie jeżeli program realizuje temperaturę dzienną. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 . 7 I 8. Naciskając „R” (nie później niż 15 sek. a sterownik powróci do programu bieżącego. Temperatura ekonomiczna będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program.7 i 8 nie były wcześniej ustawiane. Np.”. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza. to wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • Należy obserwować wskaźnik przebiegu programu w dolnej części wyświetlacza.” tyle razy aby nastawić dzień.#” (nie później nie 15 sek. na którym pulsuje prostokąt oznaczający jedną programowaną godzinę pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 w nocy. w którym chcemy wprowadzić zmiany. może to być wyłącznie program 6.1.” znajdujący się pod pokrywą baterii. ponowne naciśnięcie „R” lub „” określamy temperaturę. Kombinacje przełączeń temperatur dziennej i nocnej mogą być dowolne.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 6 UWAGA: dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje samoczynną zmianę kolejnych wartości. Program zostanie wówczas zapamiętany. ZMIANY W PROGRAMACH 6. a sterownik rozpoczął już nocne obniżenie temperatury do temp. Temperatura komfortowa będzie wówczas utrzymywana do najbliższej zmiany temperatury realizowanej przez program. która może być realizowana w tym przedziale. gdy chcielibyśmy z jakiś powodów na określony czas zawiesić wykonywanie programu. Nie naciśnięcie żądanego przycisku przez 15 sek. Tak postępując możemy zaprogramować cały 24-o godzinny cykl. Programy nr 6. pomiędzy 01:00 a 02:00 w nocy. STEROWANIE RĘCZNE Możliwość 1 W przypadku. naciskając naprzemiennie „R” i „” wskaźnik przebiegu programu będzie wyglądał następująco: • • • Po zakończeniu zmian programu wcisnąć „OK. Aby wycofać w/w funkcję należy nacisnąć 2 razy przycisk „OK. po „Prog. że w tym przedziale czasu załączana temperatura dzienna lub naciskając „à określamy. Jeżeli program zmieniany był wcześniej przyporządkowany także do innego dnia to wprowadzone zmiany będą obowiązywały również w tym dniu Chcąc dokonać poprawek lub zmian w pozostałych nastawialnych programach postępujemy analogicznie wg punktów 2. po „Prog. 7 i 8 mogą być nastawiane przez użytkownika wg własnego uznania. jest równoznaczne z naciśnięciem „OK. 4. na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”. Państwo wychodzą na dłużej z domu wówczas należy: Wcisnąć przycisk „” na wyświetlaczu w dolnym prawym rogu pojawi się symbol „I”.

6. Np. W czasie trwania sterowania ręcznego zawartość programu jest zachowana i nie zmienia się. kiedy to powróci do dalszej realizacji programu. następnie powróci do dalszej realizacji programu. godziny 6:00. Od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury (przełączył się na temp. nocną). x głęb. 8. Po upływie tego czasu sterownik powróci do realizacji pracy programowej. 23:30 powodujemy. Zakres pomiaru temperatury Zakres kontroli temperatury Dokładność wskazań Dokładność zegara Program Wahania temperatury Tryb kontroli 9. Naciskając „R” tak długo. 50Hz. 3. 5. od godziny 23:00 sterownik rozpoczął nocne obniżenie temperatury. że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. olejowe większej mocy niż wynikające z obciążalności styków – wyłącznie za pośrednictwem . Minimalny cykl klimatyzacji 10. dzienną. Jest godzina 23:30. wtedy zniknie symbol „I” z wyświetlacza. Naciskając przycisk „OK.5°C) +/ . DANE TECHNICZNE 1. 2 sekundy) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu w miejscu aktualnej godziny cyfry 01. dziennej) do najbliższej zmiany w programie tj.) od 0 do 45°C od -20°C do 60°C od 5 do 90% UWAGA: Do sterownika można podłączyć urządzenie elektryczne. x wys. gazowe.5°C) 5-30°C (podziałka 0. Przykład: Powiedzmy. Naciskając „R” o godz. dziennej lub „” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temperatury nocnej i przytrzymać go (min. a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy. która oznacza liczbę godzin działania trybu pracy ręcznej. którego przebieg można zobaczyć w punkcie 8. Dwa poziomy nastawy temperatury i przeciwzamrożeniowa 2. Symbol „I” znika z wyświetlacza. 8. 5A 2 baterie R6 154x80x30mm (szer. Temperatura działania 14. O godz. 2. Przykład: Powiedzmy. że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej (przedłużając czas trwania temp. przytrzymujemy jeszcze „R” lub naciskamy ponownie 2x. Nacisnąć przycisk „R” jeżeli chcemy przedłużyć czas trwania temp. że sterownik realizował w dniu przyjęcia i w następnym PROG 1. a przyjęcie przedłuża się do godziny 2:00 w nocy. aż na wyświetlaczu pojawi się 01 w miejsce godziny.5°C (podziałka 0.1°C + / . że sterownik pozostanie w trybie pracy ręcznej do godziny 2:30 w nocy i będzie utrzymywał temp. Warunki wilgotnościowe 0-34.70 sekund / miesięcznie 6 stałych. Możliwość 2 1. 7.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 7 razy przycisk „OK. 6:00. 4. którą wg tego programu będzie utrzymywać aż do godz. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę aż do 24 godzin.” sterownik powraca do pracy programowej. Obciążalność styków (*) 11. Zasilanie 12. którego przebieg można zobaczyć w p. Wymiary 13. np. Przytrzymując dłużej ten przycisk lub naciskając go wielokrotnie możemy zmienić długość działania trybu pracy ręcznej. Powodujemy. po czym cykl rozpoczyna się ponownie od godziny 01. 3 zmienne 1°C lub 2°C (fabrycznie 1°C) system Grzanie lub Chłodzenie (nastawione grzanie) 5 minut 230V prąd zmienny.” znajdujący się pod pokrywą baterii. Temperatura przechowywania 15. aż na wyświetlaczu w miejsce czasu pojawi się liczba 03 oznaczająca ilość godzin. 2:30 ponownie przełączy temperaturę ekonomiczną.

Jest to dwustanowy przekaźnik z samopodtrzymaniem. S1. Przy aktywnym wskaźniku załączenia (nr 7 na wyświetlaczu) styki NO-COM – zwarte styki COM-NC – rozwarte 2.EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 przełącznika pośredniego o mocy i działaniu właściwym dla urządzenia wykonawczego (patrz schematy).zwarte UWAGA: Należy unikać znacznych obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych ponieważ powodują wypalanie styków przekaźnika. Przy wygaszonym wskaźniku załączenia styki NO-COM – rozwarte styki COM-NC . który przy standardowym ustawieniu suwaka w mikroprzełączniku (suwak 1 położenie dolne) ma następujące stany 1. Schemat połączenia bezpośredniego elektrycznym poniżej 230V i 5A EUROSTER 2000 z urządzeniem S2. Proszę zwrócić się o poradę do dystrybutora lub gwaranta. Dane specjalistyczne Przekaźnik wykonawczy. Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 elektrycznym jednofazowym o prądzie obciążenia powyżej 5A z urządzeniem .

Schemat połączenia EUROSTER 2000 z kotłem gazowym niezależnym od zasilania sieciowego bez pompy cyrkulacyjnej. S5. Rurka powinna być ułożona na poziomie maty lub przewodów grzejnych (min 50 cm) i zaślepiona na końcu. 30 cm nad podłogą puszkę w której będzie kostka podłączeniowa • Zaprojektować i ułożyć we wcześniej wykonanych zagłębieniach w ścianie i podłodze rurkę peszel. Schemat połączenia pośredniego EUROSTER 2000 z urządzeniem elektrycznym 3-fazowym. W rurce umieszczamy czujnik temperatury. Schemat połączenia EUROSTER 2000P (z czujnikiem podłogowym) UWAGA W przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podłogowym należy: • Zamontować w ścianie na wysokości ok. S4. .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 S3.

Schemat połączenia bezpośredniego EUROSTER 2000 z kotłem gazowym .EUROSTER 2000– INSTRUKCJA OBSŁUGI 10 S6.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->