www.obd2.

pl Migow 5 cyfr Kody e P kolor szary = 0000 4444 1111 1111 1113 1121 1123 1124 1131 1133 1141 1143 1231 1232 1232 1314 1323 1332 1333 2111 2112 2113 2114 2121 2122 2123 2124 2131 2131 2132 2141 2142 2142 2143 2144 2211 2212 2213 2214 2221 2222 2223 2224 2231 2232 2233 2234 2242 2243 2244 2311 2312 2314 2322 2323 2324 2341 2342 2343 ----00000 65535 ----258 260 262 263 264 266 268 270 281 282 282 293 296 299 300 513 514 515 535 516 ----517 ----599 526 ----535 524 525 536 540 ----518 1170 543 ----519 528 544 533 520 531 532 521 305 ----539 522 545 523 552 553 537 525 558 ----P0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P0326 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kody błędów VAG Opis kodu błędu Niedokładne tłumaczenie innej literatury , opis kodu nie potwierdzony ( możliwy wadliwy opis) - - - - - Zakończenie emitowania kodów usterek 0000 W pamięci nie ma żadnych kodów FFFF Uszkodzony sterownik ECM (ECU) - - - - - Przekładnia - moduł kontrolny TCM - uszkodzenie > wada elektryczna, mechaniczna, przewody, TCM - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 1 > przewody, wtyki, - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 2 > przewody, wtyki, - - - - - Przekładnia - przesunięcie elektrozaworu (shift solenoid (SS) 3 > przewody, wtyki, - - - - - Przekładnia > przewody, wtyki, błąd hudrauliki, sprzęgło/zawór - - - - - Przekładnia - elektrozawór sprzęgła (TCC) > przewody, wtyki, elektrozawór TCC - - - - - Przekładnia - zawór kontroli pozycji elektrozaworu 1 > przewody, wtyki, elektrozawór, - - - - - Przekładnia - elektrozawór ciśnienia oleju (TFP) > przewody, wtyki, TFP elektrozawór - - - - - Przekładnia - zawór kontroli pozycji elektrozaworu 2 > przewody, wtyki, elektrozawór, 0119 Czujnik prędkości własnej pojazdu lub jego obwód VSS (G68) 011A Czujnik położenia przepustnicy TPS lub obwód ISC (V60) 011A Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód (kod alternatywny) - - - - - Przekładnia - włącznik zakresu przekładni (TR) > przewody, wtyki, włącznik TR - - - - - Przekładnia - włącznik kick-down > przewody, czujnik TP, włącznik kick-down - - - - - Przekładnia - włącznik wyboru sposobu > przewody, transmissionmode selection switch - - - - - Przekładnia - czujnik temperatury oleju (TFT) > przewody, wtyki, czujnik TFT 0201 Czujnik obrotów silnika CKP lub jego obwód (G28) 0202 Czujnik położenia wału rozrządu CMP (G4) 0203 Czujnik HALL'a obrotów silnika CKP (G40) lub jego obwód - na zatrzymanym silniku kod ten zawsze występuje 0217 Rozdzielacz - czujnik punktu zapłonu 0204 Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60) - - - - - Brak sygnału prędkości obrotowej silnika RPM/CKP 0205 Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81) - - - - - Czujnik ustawienia klapy przepustnicy 0257 Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP lub ich obwód > przewody, włącznik lampy STOP 020E Włacznik lampy STOP > przewody, włącznik lampy STOP - - - - - Brak połączenia sterownika ECM z modułem zapłonu 0218 Układ sterownaia nr 1 czujnika spalania stukowego KS (sterownik) 020C Czujnik spalania stukowego KS lub jego obwód (G61) 020C Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny) 0218 Układ regulacji nr 2 czujnika spalania stukowego KS (sterownik) 021C Czujnik spalania stukowego nr. 2 KS (G66) - - - - - Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego 0206 Potencjometr przepustnicy TPS (G69) lub jego obwód > przewody, TPS 0492 Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175) lub jego obwód 021F Przekroczone obroty maksymalne silnika - - - - - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód > błędny sygnał 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) lub jego obwód 0210 Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96) lub jego obwód 0220 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania 0215 Układ regulacji biegu jałowego > silnik krokowy ISC, nieszcz. dolot, zły zapłon, zła regulacja przepustnicy 0208 Przepływomierz powietrza VAF (G70/G19) 0213 Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny) 0214 Napięcie zasilające sterownika za niskie > alternator, akumulator, przewody 0209 Potencjometr CO (G74) lub jego obwód 0131 Wskaźnik zużycia paliwa - nieprawidłowy sygnał - - - - - Nieprawidłowe parametry układu wtrysku paliwa - sprawdź cały układ 021B Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81) 020A Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62) 0221 Przekładnia - brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT > przewody, ECM, TCM 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) 0228 Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19) 0229 Przepływomierz masowy powietrza MAF (G70) lub VAF (kod alternatywny) 0219 Układ sterowania sondy Lambda - brak wskazań > bogata mieszanka lub poza zakresem 020D Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39)- niskie napięcie 022E Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej Hex

2344 2411 2412 2413 3131 3434 4312 4332 4343 4411 4412 4413
4414

559 585 ----561 ----640 1265 750 1241 1249 1250 1251
1252

-

-

-

-

-

-----

4421 4422 4431 4432 4433 4433 4433
4433 4442 4443

1253 1254 1257 1258 1259 17908 17909

--------------------P1500 P1501

022F Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej 0249 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin EGRT (G98) >przewody, czujnik EGRT 020B Czujnik temperatury zasysanego powietrza IAT (G42) > przewody, wtyczka, czujnik IAT 0231 Krańcowa regulacja składu mieszanki - uboga > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz - - - - - Krańcowa regulacja składu mieszanki - bogata > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz 0280 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda - przekaźnik lub jego obwód (J278) 04F1 Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) > przewody, elektrozawór EGR 02EE Lampka usterek, ECU, moduł kontroli wtrysku > przewody, komponenty kontrolne, 04D9 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) > przewody, 04E1 Wtryskiwacz cylindra 1 (N30) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E2 Wtryskiwacz cylindra 2 (N31) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E3 Wtryskiwacz cylindra 3 (N32) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E4 Wtryskiwacz cylindra 4 (N33) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E5 Wtryskiwacz cylindra 5 (N83) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E6 Wtryskiwacz cylindra 6 (N84) > przewody, bezpiecznik, wtryskiwacz 04E9 Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) > przewody, zawór IAC 04EA Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) > przewody, zawór IAC 04EB Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17) > przewody, bezpiecznik, przekaźnik pompy. 45F4 Przekaźnik pompy paliwa - circuit malfunction 45F5 Przekaźnik pompy paliwa - zwarcie do masy
45F6 Przekaźnik pompy paliwa - zwarcie do plusa 04EE Elektrozawór ogran.ciśnienia doładowania. (Turbocharger wastegate regulating valve (TC)) (N75) 04EF Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) > przewody,

17910 P1502 1262 - - - - 1263 - - - - -

www.obd2.pl Migow 5 cyfr Kody e4444 00000 P P0

Kody błędów VAG Hex Opis kodu błędu 0000 W pamięci nie ma żadnych kodów usterek

Polski VAG

- - - - - 00001 - - - - - 0001 - - - - - 00002 - - - - - 0002 Urządzenie nastawcze skrzyni biegów ----237 - - - - - 00ED Lewy przód-N59 zawór elektromagnetyczny ABS ----238 - - - - - 00EE Prawy przód-N58 zawór elektromagnetyczny ABS ----239 - - - - - 00EF Lewy tył-N57 zawór elektromagnetyczny ABS ----240 - - - - - 00F0 Prawy tył-N56 zawór elektromagnetyczny ABS ----241 - - - - - 00F1 Zawór regulujący ciśnienie N238 ----242 - - - - - 00F2 Tylni zawór-N237 przepustnicy silnika ----243 - - - - - 00F3 Hamulec silnikowy ----244 - - - - - 00F4 Napięcie zasilania zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył ----245 - - - - - 00F5 Napięcie zasilania zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył ----246 - - - - - 00F6 Zwarcie z masą zaworów ABS prawy przódplusa lewy tył ----247 - - - - - 00F7 Zwarcie z masą zaworów ABS lewy przódplusa prawy tył ----248 - - - - - 00F8 Przełącznik skrzyni biegów E206 ----250 - - - - - 00FA Włącznik operacji poza drogowych E207 ----254 - - - - - 00FE Brak ustawienia regulacji trakcji ----255 - - - - - 00FF Zawory ABS ----257 - - - - - 0101 zawór dolotowy ABS, lewy przód (N101). ----258 P0753 0102 Elektrozawór 1.Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub zwarcie do masy lub Bplusa (N88) ----259 - - - - - 0103 Zawór dolotowy ABS, prawy przód (N99) ----260 P0758 0104 Elektrozawór 2 (N89) ----261 - - - - - 0105 Zawór dolotowy ABS tył (N103) ----262 P0763 0106 Elektrozawór 3 (N90) ----263 - - - - - 0107 Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów ----264 P0748 0108 Elektrozawór 4 (N91) ----265 - - - - - 0109 Zawór wylotowy ABS lewy przód (N102) ----266 P0773 010A Elektrozawór 5 (N92) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12 ----267 - - - - - 010B Zawór wylotowy ABS prawy przód (N100) ----268 P0748 010C Elektrozawór 6 ISC (N93) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12 ----269 - - - - - 010D Zawór wylotowy ABS tył (N104) ----270 P1178 010E Elektrozawór 7 (N94) - otwarty obwód, zwarcie do masy/plusa12 ----271 - - - - - 010F Patrz- grupa naprawcza 01 ----273 - - - - - 0111 Zawór dolotowy ABS prawy tył (N133) ----274 - - - - - 0112 Zawór dolotowy ABS lewy tył (N134) ----275 - - - - - 0113 Zawór wylotowy ABS prawy tył (N135) ----276 - - - - - 0114 Zawór wylotowy ABS lewy tył (N136) ----277 - - - - - 0115 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód (N137) ----278 - - - - - 0116 Zawór główny ABS (N105) ----279 - - - - - 0117 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego (N125) ----280 - - - - - 0118 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego (N126) 1231 281 - - - - - 0119 Czujnik prędkości własnej pojazdu lub jego obwód VSS (G68) 1232 282 - - - - - 011A Czujnik położenia przepustnicy TPS lub obwód ISC (V60) 1232 282 - - - - - 011A Silnik krokowy biegu jałowego ISC lub jego obwód ----283 P1711 011B Czujnik koła ABS lewy przód (G47) ----284 - - - - - 011C Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód (N138) ----285 P1716 011D Czujnik koła ABS prawy przód (G45) ----286 - - - - - 011E Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył (N139) ----287 P1721 011F Czujnik koła ABS prawy tył (G44) ----289 - - - - - 0121 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył (N140) ----290 P1766 0122 Czujnik koła ABS lewy tył (G46) ----291 - - - - - 0123 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117) ----292 - - - - - 0124 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia ----293 P0705 0125 Przełącznik wielofunkcyjny (F125) ----294 - - - - - 0126 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej ----295 - - - - - 0127 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej ----296 P1704 0128 Włącznik Kick-down (F8) - zwarcie do masy ----297 P0721 0132 Czujnik obrotów w skrzyni (G38) - wadliwe funkcjonowanie, ----297 P0715 0132 Czujnik obrotów turbiny - wadliwy sygnał wejściowy

------------------------------------2243 -----------------------------------------------------

297 298 299 300 300 301 302 303 305 305 306 307 309 310 312 313 314 347 348 349
350 351 448

P0722 --------P0712 P0713 -------------------------------------------------------------

Cewka 10-N283 - - - - - 015E Tłok modulujący > przewód masy - - - - - 015F Czujnik prędkości wału pośredniego G265 - - - - - 01C0 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie V181

0132 012A 012B 012C 012C 012D 012E 012F 0131 0131 0132 0133 0135 0136 0138 0139 013A 015B 015C 015D

Czujnik obrotów w skrzyni (G38) - brak sygnału, Włącznik blokady mechanizmu różnicowego (E121) Drążek wyboru biegu (E122) Czujnik temperatury w skrzyni (G93) - niska wartość sygnału, Czujnik temperatury w skrzyni (G93) - wysoka wartość sygnału, Pompa hydroagregatu ABS (V39) Przekaźnik zaworów ABS (J106) Przełącznik wyboru funkcji. (E91) Zawór dwudrożny klapy powietrza (N63) Wskaźnik zużycia paliwa na desce wskaźników - nieprawidłowy sygnał Układ powietrza wtórnego - 1 rząd cylindrów Układ powietrza wtórnego – 2 rząd cylindrów Pompa spryskiwaczy (V135) Czujnik temperatury 1 Katalizatora (G20) Czujnik temperatury 2 katalizatora (G132) Katalizator Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin EGR (N161) Cewka 8-N281 Cewka 9-N282

Nieprawidłowe parametry wtrysku paliwa ....Brak sygnału prędkości obrotowej silnika CKP 0202 Czujnik położenia wału korbowego (G4) .pl Migow 5 cyfr e---449 ----450 ----451 ----452 ----453 ----454 ----503 ----504 ----505 ----506 ----507 ----507 ----508 ----512 2111 513 2111 513 2122 .. cylinder numer 5 – N244 01FD Zawór pompy / dyszy.włączona 01C2 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie . MAF (g70/g19) 0209 Potencjometr CO (G74) lub jego obwód 020A Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT (G62) 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) ...... przep.Sygnał czujnika Hall’a poza zakresem 0201 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) ..niskie napięcie 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) ....wyłączona 01C3 Sprzężenie czterech kół – rozłączone 01C4 Sprzężenie czterech kół – rozłączone 01C5 Ograniczenie funkcjonalne spowodowane wysoką temp.....skrzynia / sygnał AT Brak połączenia elektrycznego silnik . 01C6 Monitorowanie czterech kół 01F7 Pompa / wlot zaworu kontrolnego 01F8 Zawór pompy / dyszy..2244 .zła masa. niskie napięcie zasilania 0214 Napięcie zasilające sterownika za niskie 0215 Regulacja biegu jałowego > silnik krokowy ISC..połączenie ECM/TCM ON (tablica wskaźników) Kontrola startu wtrysku > przewody.. Przegrzanie katalizatora Potencjometr przepływomierza VAF lub MAF(G19) Przepływomierz masowy powietrza MAF lub VAF (G70) Regulacja z sondą Lambda 2 Sonda Lambda 2 (G108) Przełacznik ciśnienia sterowania wspomaganiem PSP Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej Układ recyrkulacji spalin EGR Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control) Czujnik temperatury i poziomu oleju G266 Wyświetlacz zużycia bieżącego Y10 . cylinder numer 3 – N242 01FB Zawór pompy / dyszy.skrzynia / sygnał AT Usterka linii przesyłania danych DLC > zwarcie do plusa Czujnik kontroli ciśnienia ABS (F137) Zasilanie pamięci kodów usterek Sygnał zużycia paliwa ..2212 518 2222 519 2222 519 2222 519 2232 520 2242 521 2312 522 2322 523 2322 523 2412 . nieszcz.wysoka wartość 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) 020C Czujnik spalania stukowego lub jego obwód KS (G61) 020C Brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów (kod alternatywny) 020D Sonda Lambda podgrzewana HO2S lub jej obwód (G39).połączenie ECM/TCM OFF (tablica wskaźników) Sygnał zużycia paliwa ..sygnał poza zakresem 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) wadliwa wartość 0207 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) . niski poziom paliwa. dolot. cylinder numer 1 – N240 01F9 Zawór pompy / dyszy. cylinder numer 6 – N245 0200 Czujnik pozycji wałka rozrządu ...------------------------------------------------P0341 P0506 P0507 ----P0336 P0340 --------------------P0121 P0106 P0107 P0108 ------------P0112 P0113 ------------P0131 ------------P0725 P0727 --------P1746 P1750 --------------------------------------------P0726 ----P1780 Kody błędów VAG Hex Opis kodu błędu 01C1 Pompa wstępnie zwiększająca ciśnienie .....obroty jałowe za wysokie .www.zwarcie do plusa 0204 Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP (F60) 0205 Styk pełnego otwarcia przepustnicy (F81) .0237 Uruchomienie silnika sterującego . zakres czasowy pompy. zła regul....obroty jałowe za niskie 0201 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP (G28) ..niska wartość 020B Czujnik temperatury powietrza zasysanego IAT (G42) ...potencjom.sprawdź przekaźnik silnika 0211 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP brak sygnału 0212 Potencjometr przepustnicy / czujnik pozycji nastawnika obrotów ISC (G88) 0213 Przepływomierz powietrza masowy MAF lub jego obwód (kod alternatywny) 0214 Przekaźnik przekładni .obd2.2112 514 2113 515 2113 515 2121 516 2123 517 2211 .. cylinder numer 4 – N243 01FC Zawór pompy / dyszy. cylinder numer 2 – N241 01FA Zawór pompy / dyszy. STOP (Cruise control brake pedal switch) 020F Czujnik temperatury kolektora dolotowego IAT (G72) 0210 Czujnik ciśnienia barometrycznego BARO (F96) 0211 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP .wysokie napięcie 0208 Przepływomierz powietrza (wychyłowy) np. zły zapłon. świateł hamow.sprawdź cały układ 0206 Potencjometr przepustnicy TP (G69 ..niskie napięcie 020E Przełącznik pedału hamulca / wł.0234 Czujnik temperatury oleju .022B ----2343 2344 ----2413 --------------------- 557 558 559 560 561 562 563 564 567 568 Brak połączenia elektrycznego silnik . dawki paliwa (G99) 021E Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza (G80) 021F Przekroczone obroty maksymalne 0220 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania 0221 Brak połączenia elektrycznego silnik .2142 524 2142 525 2342 525 ----526 ----527 2223 528 ----529 ----529 ----530 2233 531 2234 532 2234 532 2231 533 ----534 2114 535 2141 535 2143 536 2341 537 ----538 2311 539 2144 540 ----541 ----542 2214 543 2224 544 2314 545 Kody P..Nieprawidłowe parametry pracy układu wtryskowego ....0238 Czujniki pozycji w silniku sterującym . elektrozawór czasowy wtryskiwacza. 2 (G66) 021D Potencjometr mechanizmu wyznacz.. 0216 Czujnik temperatury oleju EOT (G8) 0217 Rozdzielacz zapłonu 0218 Układ regulacji nr 1 spalania stukowego (sterownik) 0218 Układ regulacji nr 2 spalania stukowego (sterownik) 0219 Układ sterowania sondy Lambda > / bogata mieszanka 021A Napięcie odniesienia 021B Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód (G81) 021C Czujnik spalania stukowego nr.wadliwy sygnał 0203 Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu/silnika CKP (G4) lub jego obwód 0203 Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód .skrzynia / sygnał AT Polski VAG 2314 2314 ----------------------------2323 2324 --------- 545 545 546 547 548 549 549 550 551 552 553 554 555 P1781 P1782 --------P0560 P1771 P1772 --------------------- 0221 0221 0222 0223 0224 0225 0225 0226 0227 0228 0229 022A 022D 022E 022F 0230 0231 0232 0233 ..

(G104) 026A Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powiet. TCM Czujnik opóźnień (zderzeniowy) (G123) Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda ..0289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył..cylinder 2 0243 Regulacja spalania stukowego . przedni lewy (N169) Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR .cylinder 7 0248 Regulacja spalania stukowego ...cylinder 5 0246 Regulacja spalania stukowego ..silnik Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR . czujnik TFT Zawór przełączający blokady mech.cylinder 3 0244 Regulacja spalania stukowego . TCM Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów..cylinder 1 0242 Regulacja spalania stukowego .. przedni prawy (N167) Zawór przełączający blokady mech..przekaźnik lub jego obwód (J278) Czujnik temperatury oleju w przekładni TFT . różnicowego EDS. elektr.0281 - - - - - 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 Układ kontroli położenia nastawnika Włącznik pedału hamulca (F47) Włączenie klimatyzacji Obwód zapalnika / czujnika opóźnień {zderzeniowego) Rezystor w układzie EDS (N159) Podgrzewacz sondy Lambda przed katalizatorem Czujnik przyspieszenia przedni prawy (G121) Czujnik przyspieszenia.cylinder 8 0249 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin (G98) 024A Regulacja układu recyrkulacji spalin 024B Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki 024C Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) 024D Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera (N131) 024E Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera (N132) 024F Włącznik zapięcia pasa kierowcy (E24) 0250 Włącznik zapięcia pasa pasażera (E25) 0251 Włącznik zajęcia siedzenie pasażera (F151) 0252 Obwód zapalnika poduszki powietrznej 0253 Zarejestrowane dane powypadkowe 0254 Zwarcie w obwodach elektrozaworów 0255 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół 0256 Usterka mechaniczna / hydrauliczna 0257 Włącznik pedału hamulca / świateł hamowania STOP 0258 Potencjometr w V68 (G92) 0259 Potencjometr w V70 (G112) 025A Potencjometr w V85 (G114) 025B Silnik klapy nawiewu / odmrażania (V85) 025C Potencjometr w V71 (G113) 025D Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza 025E Zawór dwudrony . (N160) .silnik Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem ------------- .cylinder 6 0247 Regulacja spalania stukowego .... różnicowego EDS.. sygnał z TPS > przewody.028B Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej .Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control) 023F Ciśnienie w kolektorze dolotowym 0240 Terminal 15 (stacyjka) 0241 Regulacja spalania stukowego .----575 ----576 ----577 ----578 ----579 ----580 ----581 ----582 ----583 ----584 2411 585 ----586 ----587 ----588 ----589 ----590 ----591 ----592 ----593 ----594 ----595 ----596 ----597 ----598 2131 599 ----600 ----601 ----602 ----603 ----604 ----605 ----606 ----607 ----608 ----609 ----610 ----611 ----612 ----613 ----614 ----615 ----616 ----617 ----618 ----619 ----620 ----621 ----622 ----623 ----624 ----625 ----626 ----627 Kody P... ABS – skrzynia przekładniowa 0270 Klimatyzacja (AC signal) 0271 Sygnał prędkości własnej pojazdu VSS 0272 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych (K29) 0273 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa (G120) Polski VAG --------------------------------------------3434 ----- 628 629 630 633 634 635 636 637 638 638 639 640 641 --------------------------------P1766 P1767 --------- 0274 0275 0276 0279 027A 027B 027C 027D 027E 027E 027F 0280 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 .blokowanie przepływu cieczy chłodzącej (N147) 025F Wskaźnik temperatury zewnętrznej (G106) 0260 Czujnik obciążenia pojazdu (G119) 0261 Stopień końcowy zapłonu 1 0262 Stopień końcowy zapłonu 2 0263 Stopień końcowy zapłonu 3 0264 Stopień końcowy zapłonu 4 0265 Stopień końcowy zapłonu 5 0266 Stopień końcowy zapłonu 6 0267 Stopień końcowy zapłonu 7 0268 Stopień końcowy zapłonu 8 0269 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powiet. przedni lewy (N168) Zawór wylotowy blokady mech.obd2.. ECM.cylinder 4 0245 Regulacja spalania stukowego ... (G105) 026B Obwód czujnika lewego 026C Obwód czujnika prawego 026D Zawór ograniczenia ciśnienia (N155) 026E Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa 026F Brak połącz. przedni prawy (N166) Zawór wylotowy blokady mech..... różnicowego EDS..pl Migow 5 cyfr e---569 ----570 ----571 ----572 ----573 ----574 3131 . różnicowego EDS..wysoka wartość > niewłaściwy poziom. ECM.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------P1728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kody błędów VAG Hex Opis kodu błędu 0239 Prąd silnika sterującego 023A Obwód silnika sterującego J509 023B Sprzęgło sterujące 023C Czujnik pozycji sterującej G268 023D Czujnik momentu obrotowego mechanizmu sterującego G269 023E Silnik napędowy włączony ..www.028A Przełącznik pozycji pedału sprzęgła CPP (Clutch pedal position switch) .. tylny lewy (G122) Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów. sygnał z TPS > przewody.

wylot: UBAT.wadliwy sygnał Układ kontroli biegu 1 . wylot:0V.. sprzęgło/zawór w Układ kontroli biegu 3 . wylot:0V.. koło zablokowane Lewy tył zawory dolot: UBAT. błąd hydrauliczny. wylot:0V. wylot: 0V.wadliwy sygnał > przewody.dolot:0V.02DD Potencjometr V112 (G141) . wylot: UBAT. wylot: UBAT.. błąd hydrauliczny. koło zablokowane Prawy przód zawory dolot: UBAT..02DB Potencjometr V108 (G139) .. lewy (N170) Zawór ograniczenia ciśnienia.w koło zablokowane Prawy przód zawory dolot: UBAT.. sprzęgło/zawór w Układ kontroli biegu 4 .obd2.. wylot:0V.wadliwy sygnał > przewody. koło wolne Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników Zawory blokady mech. wylot:0V. koło zablokowane Prawy tył zawory dolot: UBAT. sprzęgło/zawór w Układ kontroli biegu 2 . koło zablokowane Lewy tył zawory dolot: UBAT..wadliwy sygnał > przewody. koło zablokowane Prawy tył zawory dolot: UBAT... wylot: 0V. błąd hydrauliczny. różnicowego EDS:UBAT koło przednie lewe / prawe zablokowane Zawór ograniczenia ciśnienia... prawy (N171) Duży pobór prądu przez sterownik Sonda Lambda za katalizatorem (G130) Sonda Lambda 2 za katalizatorem (G131) Przekroczenie temperatury chłodziwa test Czujnik składu paliwa (G133) Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk UWAGA: zostanie włączony wentylator Fotoczujnik nasłonecznienia 2 (G134) Silniczek klapy odmrażania (V107) nadwoziu nadwoziu nadwoziu nadwoziu Polski VAG - - - - - 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 722 723 - - - - - 02C8 02C9 02CA 02CB 02CC 02CD 02CE 02CF 02D0 02D1 02D2 02D2 02D4 02D5 02D6 02D7 02D8 02D9 02DA ----- .. koło wolne Prawy tył zawory dolot: UBAT.www.. wylot: 0V.02DC Potencjometr V109 (G140) . potencjometr przepus tnicy Wskaźnik temperatury Obrotomierz Prędkościomierz Wskaźnik poziomu paliwa Lampka kontrolna zapięcia pasów (K19) Sygnał dźwiękowy Sygnał o temperaturze zewnętrznej Niskie napięcie zasilania ECM Druga kontrolka usterek (K97) Czujnik położenia nastawnika przepustnicy ISC (G127) Włącznik w układzie GRA (Cruise control selector switch / cruise control switch) (E45) Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem Nacisnąć pedał hamulca Puścić pedał hamulca Lewy przód zawory dolot: 0V wylot: 0V. wylot:0V. koło wolne Fałszywe powietrze w układzie zasysania Prawy tył zawory dolot:0V.02D3 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy (V108) Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy (V109) Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy (V110) Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy (V111) Silniczek klapy nawiewu tylnego (V112) Silniczek klapy powietrza zużytego (V113) Silniczek klapy AKF (V114) Włącznik nawiewu lewy dolny (F179) Włącznik nawiewu prawy górny (F180) Włącznik nawiewu lewy dolny (F181) Włącznik nawiewu prawy dolny (F182) Włącznik nawiewu lewy środek (F183) Włącznik ciśnienia oleju (F22) Włącznik nawiewu prawy środek (F184) Włącznik nawiewu lewy (F185) Włącznik nawiewu prawy (F186) Włącznik nawiewu środek (F187) Potencjometr V107 (G135) Potencjometr V110 (G136) Potencjometr V111 (G137) Potencjometr V102 (G138) ------------- . koło zablokowane Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT. koło zablokowane Lewy przód zawory dolot: UBAT..pl Migow 5 cyfr e---652 ----652 ----652 ----652 ----652 ----653 ----654 ----655 ----656 ----657 ----658 ----659 ----660 ----661 ----662 ----663 ----664 ----665 ----666 ----667 ----668 ----669 ----670 ----671 ----672 ----673 ----674 ----675 ----676 ----677 ----678 ----679 ----680 ----681 ----682 ----683 ----684 ----685 ----686 ----687 ----688 ----689 ----690 ----691 ----692 ----693 ----694 ----695 ----696 ----697 ----698 ----699 ----700 ----701 ----702 ----703 ----708 ----709 ----710 ----711 Kody błędów VAG Kody P P0730 P0731 P0732 P0733 P0734 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 028C 028C 028C 028C 028C 028D 028E 028F 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 029A 029B 029C 029D 029E 029F 02A0 02A1 02A2 02A3 02A4 02A5 02A6 02A7 02A8 02A9 02AA 02AB 02AC 02AD 02AE 02AF 02B0 02B1 02B2 02B3 02B4 02B5 02B6 02B7 02B8 02B9 02BA 02BB 02BC 02BD 02BE 02BF 02C4 02C5 02C6 02C7 Opis kodu błędu Układ kontroli biegu .wadliwy sygnał > przewody. błąd hydrauliczny. koło wolne Lewy tył zawory dolot: UBAT. koło wolne Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem Lewy tył zawory . wylot:0V. sprzęgło/zawór w Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu / Komunikacja z ECM (AT/ECM comunication) Zapalnik napinacza kierowcy (N153) Zapalnik napinacza pasażera (N154) Czujnik zajęcia siedzenia (G128) Nastawnik klapy nawiewu środkowego (V102) Nastawnik tempomatu Autotest Włącznik zmiany biegu na niższy (Kick-down). wylot:0V. koło wolne Prawy przód zawory dolot: UBAT. koło wolne Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem Prawy przód zawory dolot: 0V. koło wolne Lewy przód zawory dolot: UBAT..

....pl Migow 5 cyfr e---734 ----735 ----736 ----737 ----738 ----739 ----740 ----741 ----742 ----743 ----744 ----745 ----746 ----747 ----748 ----749 4332 750 ----751 ----752 ----753 ----754 ----755 ----756 ----757 ----758 ----759 ----760 ----761 ----762 ----763 ----764 ----765 ----766 ----767 ----768 ----769 ----770 ----771 ----772 ----773 ----774 ----775 ----776 ----777 ----778 ----779 ----780 ----781 ----782 ----783 ----784 ----785 ----786 ----787 ----788 ----789 ----790 ----791 ----792 ----793 Kody błędów VAG Kody P.obd2. lewy (G155) Nastawnik temperatury w kanale powietrza.032E Cewka ciśnienia układu hamulcowego N247 . strona pasażera (G148) Czujnik położenia mechanizmu wyznacz....... tył prawy (N151) Serwomotor hamulca ESP Czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym 1/2 System nie przygotowany do testowania Samowyzwalający się włącznik cewki ciśnienia układu hamulcowego F84 Czujnik ciśnienia układu hamulcowego 2-G214 ------------- .lampa STOP (BPP) Układ wentylacji akumulatora Czujnik w układzie wentylacji akumulatora (G146) Regulacja temperatury akumulatora Kontrola Izolacji Uszkodzenie cel akumulatora Czujnik temperatury akumulatora przedni (G52) Czujnik temperatury akumulatora tylny (G53) Klapa przewietrzania i Lampka usterek. cieczy chłodzącej na wyjściu z silnika (G82) Czujnik temp.032F Czujnik hamulca F238 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 02DE 02DF 02E0 02E1 02E2 02E3 02E4 02E5 02E6 02E7 02E8 02E9 02EA 02EB 02EC 02ED 02EE 02EF 02F0 02F1 02F2 02F3 02F4 02F5 02F6 02F7 02F8 02F9 02FA 02FB 02FC 02FD 02FE 02FF 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 030A 030B 030C 030D 030E 030F 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 Opis kodu błędu Potencjometr w klapie nawiewu środkowego (G142) Potencjometr V113 (G143) Potencjometr V114 (G144) Zawór regulacji ogrzewania lewy (N175) Zawór regulacji ogrzewania prawy (N176) Pompa cieczy chłodzącej (V50) Czujnik identyfikacji cylindra 1 . tył lewy (N150) Zawór amortyzatora. prawy (G156) Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika Wtryskiwacz (N181) Czujnik ciśnienia gazu.. tylny (G154) Czujnik temper. w kanale zasysania świeżego powietrza (G89) Zawór dwudrożny klapy odmrażania /nawiewu (N118) Włącznik biegu wstecznego (F41) Klapa powietrza świeżego / zużytego Włącznik termiczny parownika (E33) Czujnik (włącznik) ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji Polski VAG - - - - - 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 - - - - - 031A 031B 031C 031D 031E 031F 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0327 0328 0329 032A 032B 032C 032D ----- . ECU.0330 Sensor wspomagania kierownicy G250 ... dawki (G149) Czujnik temperatury w kanale powietrza.www. tylny (G102) Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą (V42) Fotoczujnik nasłonecznienia (G107) Test segmentów Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (G110) Czujnik temperatury dmuchawy (G109) Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F118) Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki (F73) Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy (G116) Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy (G115) Zawór amortyzatora. strona kierowcy (G147) Czujnik ciśnienia gazu.0326 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 Czujnik położenia pedału hamulca (G100) Czujnik pompy hydraulicznej (G101) Czujnik przyspieszeń pionowych. przedni (G152) Czujnik temperatury parownika... lewy (G150) Czujnik temperatury w kanale powietrza.CMP (G145) Kontrola pedału hamulca . cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy (G83) Czujnik rezerwy paliwa Przełącznik ciśnienia oleju – F22 Czujnik ciśnienia oleju (G10) Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy (G76) Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy (G77) Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy (G78) Czujnik położenia pedału przyspieszenia APP (G79) Czujnik skrętu kół (G85) Czujnik temperatury zewnętrznej (G17) Czujnik 030C Geber fűr Vertikalbesch leunigung (G90) Silnik nastawnika przedni lewy (V76) Silnik nastawnika przedni prawy (V77) Silnik nastawnika tylni lewy (V78) Silnik nastawnika tylni prawy (V79) Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce (G56) Czujnik temperatury dachu (G86) Czujnik temp. tylny (G153) Czujnik temperatury wymiennika ciepła. przód prawy (N149) Zawór amortyzatora... moduł kontroli wtrysku Wskaźnik naładowania akumulatora Wentylator I podgrzewanie akumulatora Usterki w obwodach czujników kół Lampka kontrolna ogrzewania Lampka kontrolna ciśnienia oleju (K3) Czujnik temperatury w kanale powietrza. przód lewy (N148) Zawór amortyzatora. prawy (G151) Układ powietrza wtórnego AIR Nastawnik temperatury w kanale powietrza.

w przód N284 Zawór 2 dla wyboru biegu..038B Interwencja zarządzania ładunku (Load management intervention) ......pl Migow 5 cyfr e---817 ----818 ----819 ----820 ----824 ----825 ----826 ----827 ----828 ----829 ----830 ----831 ----832 ----833 ----834 ----835 ----836 ----837 ----838 ----839 ----840 ----841 ----843 ----844 ----845 ----846 ----847 ----848 ----849 ----850 ----851 ----852 ----853 ----854 ----855 ----856 ----857 ----858 ----861 ----862 ----863 ----864 ----865 ----866 ----867 ----868 ----870 ----871 ----872 ----873 ----874 ----875 ----876 ----877 ----878 ----879 ----880 ----881 ----882 ----883 Kody błędów VAG Kody P..J293 Jednostka operacyjna i wyświetlająca E87 Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby przedniej Sygnał uruchamiający podgrzewanie szyby tylnej Podłączenie do CU.www. convertible operation) Zawór 1 dla wyboru biegu. E231 Włącznik CSS E45 Jednostka zamka klapy tylnej F256 Pompka spryskiwacza szyby przedniej V5 Bezpiecznik napędu wycieraczek S128 Bezpiecznik sygnału dźwiękowego S194 Światła cofania Bezpiecznik zdalnego otwierania klapy tylnej S195 Bezpiecznik ogrzewania lusterek zewn. antenna.. w radiu Głośnik Głośnik przedni Głośnik tylny Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli Połączenie ze zmieniaczem CD Antena w radiu Zmieniarka CD R41 Podłączenie do radia. sygnał średniotonowy.0380 897 899 900 901 902 903 904 905 906 907 Włącznik zapłonu (terminal S) Włącznik zapłonu (terminal X) Włącznik zapłonu (terminal 50) Przełącznik kierunkowskazu E2 Przycisk świateł ostrzegawczych E229 Włącznik wycieraczek przerywanych E22 Klakson H Przycisk ogrzewania okna tylnego E230 Zdalny przycisk otwarcia klapy tylnej E233 Przycisk klapy tylnej otwarty F248 Przycisk klapy tylnej uchwyt E234 Przycisk ogrzewania lusterek zewn. w przód N285 Zawór 3 dla wyboru biegu N286 Zawór 4 dla wyboru biegu N287 Obwód pompy hydraulicznej skrzyni biegów J510 Nadajnik ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów G270 (Gearbox hydraulic pressure sender G270) Potencjometr dźwigni nastawczej przód/tył G272 Rozpoznanie bramki dźwigni nastawczej SW-F257 Rozpoznanie N dźwigni nastawczej SW-F258 Rozpoznanie STOP dźwigni nastawczej SW-F259 Obwód wyłącznika konsumenta J511 (Consumer switch-off relay J511) Pompa hydrauliczna bezpośredniego przesunięcia w skrzyni biegów E262 Włącznik startu zapłonu Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny. S196 Bezpiecznik zamka dźwigni nastawczej S197 ------------- .. operacja otwierania (Connection to CU..0389 Bezpiecznik świateł cofania S40 . amp Podłączenie do komputera nawigacji Atena nawigacji (GPS) R50/R52 Antena TV – 1-R55 Antena TV – 2-R56 Antena TV – 3-R57 Antena TV – 4-R58 Podłączenie do jednostki kontrolnej ABS Kąt czujnika skrętu G208 Głośnik basu przód lewy R21 Głośnik basu przód prawy R23 Głośnik basu tył lewy R15 Głośnik basu tył prawy R17 Głośnik tony tremble przód lewy R20 Głośnik tony tremble przód prawy R22 Głośnik tony tremble tył lewy R14 Głośnik tony tremble tył prawy R16 Podłączenie do głośników przód lewy Podłączenie do głośników przód prawy Podłączenie do głośników tył lewy Podłączenie do głośników tył prawy Jednostka kontrolna wyboru programu E200 Polski VAG - - - - - 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 - - - - - 0374 0375 0376 0377 0378 0379 037A 037B 037C 037D 037E 037F 0381 0383 0384 0385 0386 0387 0388 ----- ....obd2..... Protection) Nadajnik temperatury aparatu wyparnego G263 Nadajnik wysokiego ciśnienia G65 Włącznik rozpoznania hamulca ESP F83 Lampka kontrolna ASR (K86) Podgrzewane siedzenie kierowcy I AGA Z8 Podgrzewane siedzenie pasażera Z8 Przekaźnik wiatraka ciepłego powietrza J26 Przekaźnik 3 prędkości wiatraka ciepłego powietrza J135 Jednostka kontrolna ogrzewania J162 Jednostka kontrolna otwieranego dachu J2-56 Jednostka kontrolna prędkości wiatraka ciepłego powietrza 1 .038A Klakson/ klakson dwutonowy H1 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 0331 0332 0333 0334 0338 0339 033A 033B 033C 033D 033E 033F 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 034B 034C 034D 034E 034F 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 035A 035D 035E 035F 0360 0361 0362 0363 0364 0366 0367 0368 0369 036A 036B 036C 036D 036E 036F 0370 0371 0372 0373 Opis kodu błędu Ochrona temperatury wspomagania (Steering assistance temp.

..2 Lampka ostrzegawcza świateł awaryjnych K6 Lampka ostrzegawcza ogrzewania szyby tylnej k10 Włącznik elektryczny szyby przód lewy E40 Włącznik elektryczny szyby przód prawy kierowca E81 Włącznik elektryczny szyby tył lewy kierowca E53 Włącznik elektryczny szyby tył prawy kierowca E55 Wyłącznik elektryczny szyby tył E39 Napęd wycieraczek tył V12 Podgrzewane lusterka zewn. lub światło S261 Terminal 30 Mechanizm zamka centralnego.03E4 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy – zagłówek G17 ..przód G215 03E3 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy .www...pl Migow 5 cyfr e---909 ----910 ----911 ----912 ----913 ----914 ----915 ----916 ----918 ----920 ----921 ----922 ----923 ----924 ----925 ----926 ----928 ----929 ----930 ----931 ----932 ----933 ----934 ----935 ----936 ----937 ----938 ----939 ----940 ----941 ----942 ----943 ----944 ----945 ----946 ----947 ----948 ----949 ----950 ----951 ----952 ----953 ----954 ----955 ----956 ----957 ----958 ----959 ----960 ----961 ----965 ----966 ----967 ----968 ----969 ----971 ----972 ----973 ----974 ----975 Kody błędów VAG Kody P..... drzwi tylne lewe (F222) Mechanizm zamka centralnego. drzwi tylne prawe (F223) Silnik szyby drzwi kierowcy (V147) Silnik szyby drzwi pasażera (V148) Silnik szyby drzwi tylne lewe (V26) Silnik szyby drzwi tylne prawe (V27) Włącznik silnika szyby drzwi pasażera (E107) Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe (E52) Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe (E54) Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V149) Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V150) Silnik regulacji lusterka strona kierowcy (V121) Silnik regulacji lusterka strona pasażera (V122) Ogrzewanie lusterka strona kierowcy (Z4) Ogrzewanie lusterka strona pasażera (Z5) Czujnik zderzeniowy (G190) Oświetlenie wnętrza pojazdu (W) Włącznik krańcowy klapy bagażnika (E188) Sygnał zamknięcia szyber dachu Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika (J398) Sygnał otwarcia drzwi kierowcy Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu Obwód startu czynnika hamującego (ATA) J433 Klucz 1 Klucz 2 Klucz 3 Klucz 4 Lampka kontrolna zamka centralnego Włącznik w zamku strona kierowcy Włącznik w zamku strona pasażera Bezpiecznik alarmu dźwiękowego S158 Bezpiecznik kierunkowskazu S1-47 Kierunkowskazy lewe Kierunkowskazy prawe Bezpiecznik podgrzewanych szyb tył S41 Obwód podgrzewanej szyby przedniej lewy J403 Obwód podgrzewanej szyby przedniej prawy J404 Włącznik podgrzewanej szyby tył E15 Włącznik podgrzewanej szyby przedniej E180 Polski VAG - - - - - 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 - - - - - ----- ----- 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 Podgrzewane szyba tył Z1 Lampka ostrzegawcza podgrzewanejszyby przedniej K122 Światło mijania I Żarówka światła mijania przód lewy M29 Żarówka światła mijania przód prawy M31 Bezpiecznik lewego światła mijania S152 Bezpiecznik prawego światła mijania S153 Bezpiecznik świateł lewych S154 Bezpiecznik świateł prawych S155 Żarówka światła tylnego lewa M4 Żarówka światła tylnego prawa M2 Bezpiecznik światła hamowania 156 Żarówka lewa światła hamowania M9 03DC Żarówka prawa światła hamowania M10 03DD Bezpiecznik wyłącznika S157 03DE Wyłącznik 03DF Oświetlenie wewnętrzne 03E0 Wyłącznik zużycia aktywny 03E1 Wyłącznik zużycia nieaktywny 03E2 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy .obd2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 038D 038E 038F 0390 0391 0392 0393 0394 0396 0398 0399 039A 039B 039C 039D 039E 03A0 03A1 03A2 03A3 03A4 03A5 03A6 03A7 03A8 03A9 03AA 03AB 03AC 03AD 03AE 03AF 03B0 03B1 03B2 03B3 03B4 03B5 03B6 03B7 03B8 03B9 03BA 03BB 03BC 03BD 03BE 03BF 03C0 03C1 03C5 03C6 03C7 03C8 03C9 03CB 03CC 03CD 03CE 03CF Opis kodu błędu Wycieraczka przednia V prędkość 1.. drzwi kierowcy (F220) Mechanizm zamka centralnego.tył G216 03D0 03D1 03D2 03D3 03D4 03D5 03D6 03D7 03D8 03D9 03DA 03DB ------------- .. K153 Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 1 Włącznik wycieraczek przerywanych E22 prędkość 2 Obwód systemu spryskiwacza świateł J39 Bezpiecznik 30 zasilanie wewn.. drzwi pasażera (F221) Mechanizm zamka centralnego.03E5 Silnik dostosowania podłużnicy siedzenia kierowcy V28 ..03E6 Silnik regulacji siedzenia kierowcy – oparcie V45 . Z4/Z5 Lampka ostrzegawcza Podgrzewane lusterka zewn.

....1019 ...1043 ...0435 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 Czujnik położenia wirnika (G159) Czujnik temperatury uzwojeń..1033 ...1053 .............043D Lampka kontrolna temperatury 4°C (K108) ..1008 ...1026 .1020 .1048 .....043F Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out) ...1035 .1050 ..1000 ......... pompa hydrauliczna J498 Serwomotor systemu ciśnień w układzie hamulcowym Przekaźnik rozrusznika (J53) Czujnik położenia tarczy sprzęgła (G162) Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła (N183) Sprzęgło ciśnienia systemowego Przewietrzanie nastawnika sprzęgła (N184) Przekaźnik pompy podciśnienia (J318) Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej (J319) Włącznik podciśn..1032 ...1051 .....1006 .1040 ..1037 .....1042 .......1047 ..........1028 .1007 ......1055 ..1011 ..........1018 ..1039 ... głowica uzwojeń (G161) Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora Nastawnik sprzęgła...........1027 ........ tył (V20) Dmuchawa ciepłego powietrza tył (V47) Przekaźnik dmuchawy (J323) Przekaźnik klimatyzacji (J32) Przycisk klucza – strona kierowcy – zamknięty Przycisk klucza – strona kierowcy – otwarty Przycisk klucza – strona pasażera – zamknięty Przycisk klucza – strona pasażera – otwarty Ochrona termiczna okna kierowcy aktywna Ochrona termiczna okna pasażera aktywna Ochrona termiczna okna tył lewy Ochrona termiczna okna tył prawy Ochrona termiczna centralnego zamykania Czujnik temperatury dla wskaźnika temp.... wyżłobienia (G160) Czujnik temperatury uzwojeń........1046 ....www.........1015 ..........1030 ........load signal) Stopień końcowy termostatu Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów gazowych (N106) Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych (V65) Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej (V7) Przekaźnik Pompa wody (V36) Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego (K81) Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce Sygnał dźwiękowy (H3) Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń MIL Wentylator parownika.1052 .....1044 ......1023 .1036 ...........1058 ....1005 .043E Czujnik dla prędkościomierza (G22) .....1012 .......1022 ...1045 .1002 ....pl Migow 5 cyfr e---999 .1004 .....1016 .serwomechanizmu wspomag..1010 ..obd2.....1014 ...1029 ...........1034 ....1041 .......1021 ............---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 03E7 03E8 03E9 03EA 03EB 03EC 03ED 03EE 03EF 03F0 03F1 03F2 03F3 03F4 03F5 03F6 03F7 03F8 03F9 03FA 03FB 03FC 03FD 03FE 03FF 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 040A 040B 040C 040D 040E 040F 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 041A 041B 041C 041D 041E 041F 0420 0421 0422 0423 Opis kodu błędu Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy przód V29 Silnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy tył V 30 Silnik regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek V103 Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód góra E208 Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – przód dół E209 Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył góra E210 Przycisk regulacji wysokości siedzenia kierowcy – tył dół E211 Regulacja siedzenia kierowcy w przód E 212 Regulacja siedzenia kierowcy w tył E213 Uwaga – włącznik ostrzegawczy włączony Czujnik regulacji długości siedzenia kierowcy G218 Czujnik oparcia siedzenia kierowcy G219 Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek góra E214 Przycisk regulacji siedzenia kierowcy – zagłówek dół E215 Sygnał sprężarki klimatyzacji (AC compressor clutch ....1054 .....1009 ..1038 . hamulca (F190) Włącznik zmiany biegu (F191) Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego (J320) Włącznik wspomagania układu kierowniczego (F192) Zawór przełączania pierwszeństwa (N185) Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K105) Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy (K106) Lampka kontrolna temperatury 0°C (K107) ------------- .. płynu chłodzącego (G2) Połączenie elektryczne 2 ABS – skrzynia przekładniowa Niestabilne funkcjonowanie ASR Moduł kontroli niezakodowany Moduł kontroli : błędna wersja software Sterownik nieprawidłowo kodowany Włącznik układu Tiptronic (F189) Lampka kontrolna układu hamulcowego (K32) Lampka kontrolna układu hamulcowego (K7) Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla (K104) Napięcie zasilania (50) Układ grzania świec żarowych Silnik nastawnika dawki paliwa (V117) Potencjometr sygnału obciążenia (Fuel level position sensor) (G157) Zawór początku wtrysku (N182) Przekaźnik zasilania 30 (J317) Czujnik początku tłoczenia (G158) Funkcja: ładowanie wyrównane Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie Polski VAG - - - - - 1060 1061 1062 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 - - - - - 0424 0425 0426 042C 042D 042E 042F 0430 0431 0432 0433 0434 0436 0437 0438 0439 043A 043B 043C ----- ..........1001 ...1031 ..1059 Kody błędów VAG Kody P..1056 ...1057 .....1025 .1049 .1017 .1003 ..1013 ......

........1121 .1101 ....1120 ...przewody Włącznik rodzaju przekładni (Transmission range switch (TR)) ...1145 .....styk otwierania drzwi pasażera Włącznik zamka centralnego .....1137 .1128 ..1122 .....1127 .1119 ......1125 .....1109 .1119 ...1139 ........1138 ..obd2...1104 ..1102 ..www.....1144 .1130 .1107 ...1113 ....1118 ..........1090 .1111 ....1136 ...1132 ...1099 ...AT (Gear recognition signal ...0490 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego (Idle speed boost solenoid) (N177) .....1116 .......1141 ....1131 .1134 .zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa Silniki zamka centralnego........1115 .1089 ...1100 .........1108 ....styk otwierania drzwi kierowcy Włącznik zamka centralnego ......defective) Lampka kontrolna rezerwy paliwa (K16) Cewka czytnika klucza w immobilizerze (D2) Styk S (H15) Działanie układu ABS Wysterowanie kierunkowskazów Czujnik podczerwieni przedni (G166) Czujnik podczerwieni tylni (G167) Syrena alarmowa (H12) Czujniki kontroli wnętrza pojazdu Przerwy w pracy rozrusznika Włącznik zamka centralnego styk zamykania Włącznik zamka centralnego .........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 044A 044B 044C 044D 044E 044F 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 045A 045B 045C 045D 045E 045F 045F 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 046A 046B 046C 046D 046E 046F 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 047A Opis kodu błędu Adaptacja składu mieszanki 2 (Mixture control 2) Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwa (F204) Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa (F203) Włącznik dachu składanego przedni (F202) Włącznik złożonego dachu składanego (F171) Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F201) Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego (F195) Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego (F197) Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego (F199) Włącznik pokrywy zatrzaśniętego zasobnika dachu składanego (F172) Włącznik zamknięcia tylnej Klapy (F206) Włącznik zamknięcia bagażnika Włącznik otwarcia bagażnika Włącznik blokady zabezpieczenia zamka (F205) Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego..1094 ..492 Czujnik długości impulsu wtrysku / czujnik dawki paliwa (G175) ......... prawy (F196) Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F198) Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy (F200) Zawór elektromagnetyczny (N186) Przekaźnik opuszczania szyby (J291) Lampka kontrolna dachu składanego (K98) Przekaźnik podnoszenia szyby (J292) Przekaźnik pompy hydraulicznej (J321) Elektromagnes blokady zamka (N187) Silnik 1 zamka bagażnika Zasilanie silników 1 i 2 Silnik 2 zamka bagażnika Włącznik dźwigni hamulca ręcznego (F9) Nastawnik regulacji dachu składanego Podgrzewanie silnika Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF Obwód grzania pierwotnego silnika Rozpoznawanie sygnału włączonego biegu ..cieczy chłodzącej (J325) Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu Przerwy w zapłonie (Misfire detected) Moduł sterujący przepustnicę ISC (Idle speed control actuator ..........1103 .........control) (J338) Sterowanie przepustnicą (Throttle control unit) Sygnał momentu obrotowego silnika Zawór ograniczenia pełnego obciążenia (N194) --------2213 .........1088 .otwieranie drzwi pasażera Silniki zamka centralnego .control 1) Przestawianie walka rozrządu 2 (Camshaft position control 2 (CMP)) Czujnik Hall’a 2 (G163) Nieprawidłowe wysterowanie Kontrola czasu ładowania Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego Sygnał o obrotach silnika (Engine speed signal to dash panel ..........1091 ......1117 ......1123 .1096 ...1142 .....1098 .1092 .....1133 .1146 Kody błędów VAG Kody P.....1114 .otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa Silniki zamka centralnego ...pl Migow 5 cyfr e .AT)........1135 ....1097 ...1095 .......0487 1160 1161 1163 1165 1165 1166 1167 1168 1169 1170 Silniki zamka centralnego ..........przewody Przestawianie wałka rozrządu 1 (Camshaft position actuator (CMP) .1124 .1106 .1143 .....otwieranie drzwi tylnych Polski VAG - - - - - 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 - - - - - 047B 047C 047D 047E 047F 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0488 0489 048B 048D 048D 048E 048F ----- ....1126 ....styk otwierania klapy bagażnika Włącznik otwierania klapy bagażnika (E165) Silniki zamka centralnego.1093 ..1105 .1110 ..1129 ...1140 ...1112 .........491 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy (F2) ...zamykanie drzwi pasażera i tylnych Silnik zamykania klapy bagażnika (V120) Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi Wskaźniki analogowe Wyłącznik blokady silnika Diesela (F207) Włącznik układu nadzorowania biegu (F209) Włącznik układu Ecomatic (E163) Włącznik ciśnieniowy sprzęgła (F210) Sprzęgło > błąd mechaniczny Włącznik rozpoznania biegu (F208) Zasilanie syreny alarmu Zasilanie kierunkowskazów Połączenia Immobilizera Przekaźnik świec żarowych .......

1216 ..1226 ...........alternator zacisk W Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania Zapalnik napinacza pasa tylni strona kierowcy Zapalnik napinacza pasa tylni strona pasażera Zapalnik napinacza pasa.. tylny (G174) Nawiew świeżego powietrza....1186 ...1228 ..1232 .........przekroczona wartość Lampka kontrolna MIL (katalizatora) (K72) Czujnik temperatury w kanale powietrza...1175 ..1225 ..........1227 ..............1210 ..niski sygnał (J359) Przekaźnik zgrubnej regulacji ogrzewania ..wysoki sygnał (J360) Koniec Magistrala danych (CAN data bus) pomiędzy sterownik silnika i AT Szyna transmisji / silnika – przewód A Szyna transmisji / silnika – przewód B Połączenie elektryczne silnik / ABS Zasilanie elektrozaworów Zasilanie pompy ABS Linia diagnostyczna Połączenie elektryczne ABS /deska wskaźników Czujnik temperatury silnika (G27) Przekaźnik układu Climatronic (J254) Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu Dodatkowa jednostka kontroli nagrzewania J364 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika Sygnał obrotów .1179 .......1198 .1194 .. MAF / TP pot.1180 ...1174 .....www...1195 .1223 .1200 ...1183 ..........1224 .1192 .1211 ...1207 .....1231 .1177 .1185 ...1196 ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 494 495 496 497 498 499 049B 049C 049D 049E 049E 049F 04A0 04A1 04A2 04A3 04A4 04A5 04A6 04A8 04A9 04AA 04AB 04AC 04AD 04AE 04AF 04B0 04B1 04B2 04B3 04B4 04B5 04B6 04B7 04B8 04B9 04BA 04BB 04BC 04BD 04BF 04C0 04C1 04C2 04C3 04C4 04C5 04C6 04C7 04C8 04C9 04CA 04CB 04CC 04CD 04CE 04CF 04D0 04D1 Opis kodu błędu Czujnik temperatury siedzenia pasażera (G59) Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie (V28) Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie V138) Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy (E94) Klucz Sterownik silnika ECM Nieprawidłowo zaprogramowany klucz Połączenie elektryczne silnika / skrzyni biegów Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości Przepływom...1230 ..1197 ..pl Migow 5 cyfr e ... tylnie strona kierowcy (G177) Czujnik zajęcia siedzenia tylnie strona pasażera (G178) Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199) Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200) Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N201) Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N202) Czujnik zderz....1193 ..1188 ...1222 ....przep....1212 ....1181 ....1233 Kody błędów VAG Kody P.otwarcie Niewłaściwy sterownik Czujnik nagrzewania odbiornika radiowego R64 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej............lewa stopa G261 Czujnik temperatury powietrza wlotowego .1173 .........1215 ...................... grzanie N279 04D2 Jednostka kontroli podgrzewanej szyby przedniej J505 04D3 Zawór dotłaczania powietrza wtórnego (N112) 04D4 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu (N110) 04D5 Zawór odcinania dopływu paliwa (N109) 04D6 Przestawianie kąta wyprzedzenia zapłonu 04D7 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy (N97) 04D8 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy (N117) 04D9 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N115) 04DA Stopnie końcowe w sterowniku (Engine control module (ECM) .1189 ..1204 ..1219 ..1184 ...obd2..1182 .....1199 ....1202 ...1218 .1209 . strona kierowcy Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej....... strona pasażera Wyłącznik poduszki strona pasażera E224 System czujnika wilgoci dla klimatyzacji G260 Czujnik temperatury powietrza wlotowego ....1221 .. tył (V136) Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury tył (V137) Połączenie elektryczne sterownik / sprzęgło magnetyczne Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza......1172 .......... tył (V80) Nastawnik klapy rozdziału nawiewu śwież..prawa stopa G262 Zawór regulacji kompresora klimatyzacji N280 Polski VAG ----------------------------4343 --------------------- 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 - - - - - ----- --------4411 4412 4413 4414 4421 4422 --------- 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 --------P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0206 P0207 P0208 Zawór odcięcia chłodziwa....1206 ....1205 ... powietrza...... tylni środkowy Czujnik zajęcia siedzenia.internal fault) 04DB Elektrozawór zmiany długości kolektora dolotowego (N156) 04DC Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda (J208) 04DD Nastawnik ciśnienia (N73) 04DE Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego (J81) 04DF Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym EVAP (N80) 04E0 Zawór dwudrożny wzbogacania przy pełnym obciążeniu (N54) 04E1 Wtryskiwacz cylindra 1 (N30) 04E2 Wtryskiwacz cylindra 2 (N31) 04E3 Wtryskiwacz cylindra 3 (N32) 04E4 Wtryskiwacz cylindra 4 (N33) 04E5 Wtryskiwacz cylindra 5 (N83) 04E6 Wtryskiwacz cylindra 6 (N84) 04E7 Wtryskiwacz cylindra 7 (N85) 04E8 Wtryskiwacz cylindra 8 (N86) .....1190 ...1203 ....1229 ....1187 .....1201 .. (V145) Połączenie elektryczne sterownik / nastawniki Sprzęgło hydrokinetyczne Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania ..1217 ........1182 ... bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (G180) Sygnał zamka centralnego ...1220 . bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (G179) Czujnik zderz.....1208 ..1176 ..1213 ..

1275 ..www...1312 .1281 ...1317 ......Sterownik deski wskaźników (J285) Sterownik pompy wtryskowej (J399) Jednostka kontrolująca dla kontroli odległości J428 Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255 Szyna danych CAN .............1313 ....1267 .obd2.....1264 4312 1265 .. przewody Wielofunkcyjna jednostka kontrolna J501 Jednostka kontrolująca automatyczne sprzęgło J439 Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492 Polski VAG - - - - - 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 - - - - - 052E 052F 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 053A 053C 053D 0540 0541 0542 0543 0545 0546 0547 0548 Jednostka kontrolująca monitorowanie ciśnienia w oponach J502 Jednostka kontrolująca wielofunkcyjną kierownicę J453 Jednostka kontrolująca czujnik parkowania J446 Magistrala danych układu komfortu Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym Sterownik główny układu komfortu Sterownik drzwi kierowcy (J386) Sterownik drzwi pasażera (J387) Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy Magistrala danych systemu Comfort grupy VW Podświetlenie uchwytu drzwi od strony wewnętrznej Drzwi nie zamknięte Włącznik regulacji lusterka Magistrala danych wyświetlacza panela J285 Lampa wyładowcza Moduł zapłonu lampy wyładowczej N195 Przewód do modułu zapłonu Przewód do lampy wyładowczej Alarm z czujnika antywłamaniowego ..........1309 .błąd......1280 ......1286 .......1297 ...1324 ...........1323 .....przecho wywane są kod/kody usterek.1325 Kody błędów VAG Kody P..1322 .transmisja .1287 ..1316 .....1311 ......1315 ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 04E9 04EA 04EB 04EC 04ED 04EE 04EF 04F0 04F1 04F2 04F3 04F4 04F5 04F6 04F7 04F8 04F9 04FA 04FB 04FC 04FD 04FE 04FF 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0510 0511 0512 0514 0515 0516 0517 0518 0519 051A 051B 051C 051D 051E 051F 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 052A 052B 052C 052D Opis kodu błędu Zawór regulacji obrotów biegu jałowego IAC (N71) Nastawnik klapy powietrza (V63) Przekaźnik pompy paliwa / główny przekaźnik (J17) Zawór blokowania przesuwu (N65) Elektrozawór regulacji z sondą lambda (N7) Elektrozawór ogran........ Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM) Szyna danych.........1276 ....1279 . podłoga (G192) Test lampek kontrolnych w desce wskaźników Jednostka kontroli napędu CD J401 Jednostka kontroli sygnału wejściowego mowy J507 Jednostka kontroli telematyki J499 Telefon .1306 ...........1303 .... poziom 5V ----- ....1266 ..1314 .... moduł kontroli ABS (Data bus line fault. transm. ABS control module) Szyna danych CAN data bus .1268 ..moduł kontroli SRS (Air Bag) .1308 ........1318 .1272 .control module) Szyna danych .....1296 ...1304 ..1282 .ciśnienia doładowania Wtryskiwacz rozruchowy (N17) Przekaźnik popy powietrza wtórnego (J299) Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR (N18) Przekaźnik świec żarowych (J52) Sterownik podgrzewania świec żarowych (J179) Nastawnik dawki (N146) Zawór początku wtrysku (N108) Sprzęgło klimatyzacji (N25) Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury (V68) Nastawnik klapy centralnej (V70) Dmuchawa świeżego powietrza (V2) Nastawnik klapy spiętrzającej (V71) Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego Pompa hydroagregatu ABS (V64) Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS (J185) Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263) Czujnik przyśpieszenia wzdłużnego G251 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona Poduszka powietrzne kierowcy wyłączona Elektrozawór powietrza dodatkowego (Intake manifold air control solenoid) Element wykonawczy powietrza dodatkowego (Intake manifold air control actuator) Poduszka boczna kierowcy wyłączona Poduszka boczna pasażera wyłączona Napinacz pasa kierowcy wyłączony Napinacz pasa pasażera wyłączony Czujnik temperatury w kanale powietrza........053B Światło otwartych drzwi 1340 1341 1344 1345 1346 1347 1349 1350 1351 1352 .1285 ..........1298 ....1277 ....... odbiór R36 Radio Wyświetlacz magistrali danych Wyświetlacz nagłych danych Wyświetlacz danych światłowodu Jednostka kontroli elektroniki dachu Jednostka kontroli wspomagania kierownicy J500 Samopoziomujące się zawieszenie CU-J197 Informacja magistrali danych Magistrala danych sterowników napędu pojazdu (CAN Data bus) Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym ...1319 ...1274 .1284 .1321 ........1260 .1271 ....1261 4442 1262 .1283 ...... środek (G191) Czujnik temperatury w kanale powietrza..1269 . moduł kontroli przekładni TCM (CAN Data bus line fault......1320 ..........pl Migow 5 cyfr e4431 1257 .1305 ...przód Alarm z czujnika antywłamaniowego – tył Komunikacja przewodu do masy Przewód sygnału częstotliwości – przód.1258 4433 1259 ....1270 ..1310 .1278 .błąd.....1301 .1300 ...1307 ......1302 ...........1273 ....1263 ....

...1382 ............1374 ..1371 ...... poziom 5V Sygnał wyłączenia Immobilizera Sygnał otwarcia wszystkich okien Sygnał zamknięcia wszystkich okien Silnik blokowania klapy wlewu paliwa (V155) Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy (E155) Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera (E198) Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć Włącznik układu przeciwkradzieżowego 2 zamknąć Włącznik klapy bagażnika zamknąć (F124) Włącznik zamka centralnego.silnik stopień 1 i 2 Sygnał obrotów pompy wtryskowej Czujnik ultradźwiękowy alarmu strona lewa (G171) Czujnik ultradźwiękowy alarmu strona prawa (G171) Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu (N183) Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA lewy tylny Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA tylny prawy Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA przedni lewy Załączenie alarmu przez czujnik alarmu OWA przedni prawy Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby Lampka kontrolna systemu alarmu (K95) Nastąpiło załączenie alarmu Połączenie 2 napięciem zasilającym Połączenie z sygnałem taktującym Włącznik otwarcia klapy bagażnika (F124) Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu Symulowany sygnał zderzenia Następny nastawnik Czujnik poziomu pojazdu (G84) Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu Sprężarka systemu Poziomowania pojazdu Zawory amortyzatorów tylnych (N150/N151) Zawór powietrza wtłaczanego systemu poziomowania pojazdu Połączenie sygnałowe z zamka centralnego ...1400 ....1393 .........1411 ..1363 ..........1391 ........1377 ..1370 ..1387 ......1353 .059B Czujnik ciśnienia hamulca 1 G201 ...............pl Migow 5 cyfr e ........1364 ..........1369 ......1372 ...stopień 2 Zawór 2 recyrkulacji spalin (N213) Brak wytwarzania płomienia Przerwy w wytwarzaniu płomienia Odłączone po zaniku napięcia zasilania Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia Nagrzewnica przegrzana Czujnik temperatury (G18) Polski VAG - - - - - 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 - - - - - 0585 0586 0587 0588 0589 058A 058B 058C 058D 058E 058F 0590 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 ----- .1359 .....1358 ....zamknięcie drzwi Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu System poziomowania pojazdu System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym Magistrala danych systemu nawigacji Czujnik zbicia szyby tylny Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika ....1407 ...1406 .1395 .1397 .. drzwi pasażera (F114) Przełącznik zablokowany / odblokowany (Switches Lock / Unlock) Otwarcie po sygnale zderzenia Wyłączenie przez pompę zamka centralnego Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu Załączenie alarmu przez. przewód referencyjny G202 Jednostka operacyjna w kierownicy E221 Radio głośniej Radio ciszej Szukanie stacji radiowej w górę Szukanie stacji radiowej w dół Pamięć telefoniczna Następna pamięć telefoniczna ------------- ..1392 ..1368 ....1355 ...1409 ......1365 .......0599 Głośnik (telefon/nawigacja) R39 ..1412 Kody błędów VAG Kody P.1380 ..............1367 ......1385 ...1383 .1376 .... czujnik otwarcia drzwi kierowcy Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu Zawór regulacji twardości zawieszenia .....1403 .obd2.....1389 ...1405 ...1356 ..1401 ..1362 .......1399 .......1388 .1396 ........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 0549 054A 054B 054C 054D 054E 054F 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 055A 055B 055C 055D 055E 055F 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 056A 056B 056C 056D 056E 056F 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 057A 057B 057C 057D 057E 057F 0580 0581 0582 0583 0584 Opis kodu błędu Przewód sygnału częstotliwości – tył....1361 ...1390 ..0591 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia (Q8) Pompa dozująca (V54) Wentylator powietrza spalania (V6) Pompa wymuszania obiegu (V55) Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą Zawór włącznika 1 dla kontroli dynamiki jazdy N225 Zawór włącznika 2 dla kontroli dynamiki jazdy N226 Zawór wysokiego ciśnienia 1 dla DDC N227 Zawór wysokiego ciśnienia 2 dla DDC N228 Pompa hydrauliczna dla kontroli dynamiki jazdy V156 Czujnik przyśpieszenia bocznego G200 Czujnik poziomu odchylenia.1398 ..1402 ..1357 .1373 .....059A Obwód tłumienia światła hamulca J508 .1408 ..........1378 .1384 .1410 ......1394 ..1366 ..... sygnał przewodu G202 Czujnik poziomu odchylenia.1354 .....1386 .. drzwi kierowcy (F59) Włącznik zamka centralnego...1381 ....................1379 .....1404 .......1375 .1360 ......www...

1450 .....1465 ... Silnik centralnego zamka otwarty Przełącznik kontrolny w zamykaniu DS..1489 ...1482 ......1451 .. ogrzewanie G241 Czujnik przegrzania G189 Wskaźnik płomienia G64 Świeca żarowa dla grzejnika Q9 Zamek funkcyjny Sygnał przewodu instrumentu combi Terminal 56 (reflektory) Motor kontroli pozycji zasięgu reflektora lewego V48 Motor kontroli pozycji zasięgu reflektora prawego V49 Pojazd jest obniżany Czujnik poziomu pojazdu Napędy regulacji strumienia światła V48/V49 Reflektory nie ustawione Reflektory obniżane Polski VAG - - - - - 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 - - - - - 0606 0607 0608 0609 060A 060B 060C 060D 060E 060F 0610 0611 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 ----- .. otwarte V57 Silnik centralnego zamka drzwi tylne. kierowcy E 150 zamknięty ..obd2....www..... zamknięte Silnik centralnego zamka zabezpiecz.1490 .......1541 Kody błędów VAG Kody P.....1452 .1458 .......1468 ...1472 ..1471 ....1478 ....1463 ....061C Włącznik zamka wewnętrznego str.....................1437 ..............1440 ..1446 .1538 . zamknięte V56 Silnik centralnego zamka drzwi pasażera..061A Tylne drzwi prawe .....pusta pompa paliwa (Engine misfire .....1536 .pl Migow 5 cyfr e .........fuel pump housing empty) Dopasowanie do baterii nieprzeprowadzone Automatyczny wyłącznik > niewystarczającego napięcia Czujnik regulacji podłużnicy siedzenia kierowcy G227 Czujnik regulacji oparcia siedzenia kierowcy G230 Czujnik regulacji wysokości siedzenia kierowcy G231 Czujnik regulacji pochylenia siedzenia kierowcy G232 Regulacja pochylenia siedzenia kierowcy w tył E222 Regulacja pochylenia siedzenia kierowcy w przód E222 Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w górę E61 Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w dół E61 Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w przód E61 Włącznik regulacji wysokości i długości siedzenia kierowcy w tył E61 Włącznik regulacji oparcia siedzenia kierowcy w przód E96 Włącznik regulacji oparcia siedzenia kierowcy w tył E96 Sygnał pozycji lusterka Sygnał z centralnego zamka Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 1 E218 Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 2 E219 Przycisk pamięci siedzenia kierowcy 3 E220 Czujnik ultradźwiękowy ATA G209 Alarm poprzez czujnik dla ATA Czujnik ciśnienia hamulca/przyśpieszenie boczne Sygnał przewodu z instrumentu combi Sygnał przewodu do instrumentu combi Czujnik ciśnienia w oponie przód lewy G222 Czujnik ciśnienia w oponie przód prawy G223 Czujnik ciśnienia w oponie tył lewy G224 Czujnik ciśnienia w oponie tył prawy G225 Czujnik ciśnienia w oponie koła zapasowego G226 Antena monitorująca ciśnienie w oponie przód lewy R59 Antena monitorująca ciśnienie w oponie przód prawy R60 Antena monitorująca ciśnienie w oponie tył lewy R61 Antena monitorująca ciśnienie w oponie tył prawy R62 Antena monitorująca koło zapasowe R63 System wyłączony Monitorowanie koła zapasowego wyłączone Napędy centralnego zamka Czujnik temperatury chłodziwa.....1444 ....1454 ........1443 .....Fuel level signal Czujnik poziomu paliwa Wypadanie zapłonów silnika .1456 ...1533 ...0612 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 Reflektory unoszone Czujnik kąta koła G202 Sygnał ostrzegawczy czujnika parkingowego H15 Lampka ostrzegawcza czujnika parkingowego K136 Czujnik parkingowy tył lewy G203 Czujnik parkingowy tył lewy G204 Czujnik parkingowy tył prawy G205 Czujnik parkingowy tył lewy G206 Napięcie dla czujnika parkingowego Sygnał biegu wstecznego Sygnał zamykania centralnego zamka Silnik centralnego zamka drzwi kierowcy..1461 .1447 .1535 .....1442 ..........1537 ..1457 .1436 ....-F241 zamknięty Drzwi kierowcy Drzwi pasażera Tylne drzwi lewe ------------- ...1448 .1439 ...1449 ...1438 .1539 ..1470 ...1469 . kierowcy E 150 otwarty ..1459 .1540 .............1437 ..........---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 059C 059D 059D 059E 059F 0600 0601 0602 05A3 05A4 05A5 05A6 05A7 05A8 05A9 05AA 05AB 05AC 05AD 05AE 05AF 05B0 05B1 05B2 05B3 05B4 05B5 05B6 05B7 05B8 05B9 05BA 05BB 05BC 05BD 05BE 05BF 05C0 05C1 05C2 05C3 05C4 05C5 05C6 05CA 05D0 05D1 05D2 05D3 05D4 05FC 05FD 05FE 05FF 0600 0601 0602 0603 0604 0605 Opis kodu błędu Poziom płynu hamulcowego za niski Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out) Sterowanie przepustnicą wadliwe (Throttle control unit .1466 ......1534 .1462 .1492 .........1453 ...........1475 .1464 ....1474 ......1477 ....1441 .defective) Pojazd jest podnoszony Sprawdź nachylenie Sygnał czujnika poziomu paliwa ....1455 ..1532 ....1476 .1445 ...061B Włącznik zamka wewnętrznego str......1473 .........1491 ..........1488 ..1460 ..-F241 otwarty Przełącznik kontrolny w zamykaniu DS..1467 ...............

.......obd2.1620 ..1589 ..1584 .. ------------- ...1565 ......1571 ..........1615 ...1603 .1574 ....1599 .1601 ......1609 ..1577 ..0670 Napinacz tylnego pasa strona kierowcy wyłączony .. strona pasażera Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi..........1612 .1595 ...1618 ..1605 ....0671 Napinacz tylnego pasa strona pasażera wyłączony .1573 ........1613 .1623 .......1606 ......1604 ..1575 ......1611 ..Luggage Compartment Light (W3) > 009 .......1614 ..... zaczęto dopompowanie Przełącznik kontaktowy cyklu zamykania PS-F242 otwarty Przełącznik kontaktowy cyklu zamykania PS-F242 zamknięty Urządzenie zapłonowe II dla poduszki kierowcy N250 Urządzenie zapłonowe dla poduszki zagłówka kierowcy N251 Urządzenie zapłonowe dla poduszki pasażera N252 Urządzenie zapłonowe dla zakłóceń w baterii N253 Lampka ostrzegawcza dla poduszki kierowcy K144 Czujnik czystości powietrza G238 Podgrzewane okno przód Z2 Przekaźnik włączenia alternatora J442 Przycisk kontroli ciśnienia opon E226 Motor pozycji powietrza świeżego/obiegowego V154 Obwód wstępnego ładowania akumulatora Napięcie akumulatora Główny przekaźnik operacji elektrycznej J437 Zawór przepustnicy... sygnał z silnika Sygnał pozycji tarczy w silniku Motor napędu elektrycznego V141 Konwerter C21 Potencjometr I dla rozpoznania biegu G239 Potencjometr II dla rozpoznania biegu G240 Sygnał monitoringu baterii Wyłącznik nadmiernego prądu Testy lampki ostrzegawczej Wentylator w jednostce kontrolnej Przełącznik modułu operacyjnego E228 Przełącznik podwójnego przełącznika Zawór pozycjonometra sprzęgła N255 Przekaźnik pompy chłodzenia paliwa ....1579 ........ tył prawy Napęd pomocniczy ..1587 .wadliwe działanie obwodu Utrata przepustowości Zdalny przełącznik otwierania zbiornika E204 Sygnał monitoringu wnętrza Błąd pamięci monitoringu wnętrza Zawór miękki z napędem mechan icznym N272 (Powe-operated soft top valve N272) Napędy otwieranego dachu Przełącznik dla operacji otwarcia dachu E137 Główne gniazdko niewzmocnione wspornikami (Mians socket not in bracket) Transformator napięcia (264V / 12V) A13 Sygnał dla ładowania alternatora Przełącznik dla typu napędu E228 pozycja start Kody błędów VAG - - - - - 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1640 - - - - - 065A 065B 065C 065D 065E 065F 0660 0661 0664 0665 0666 0667 0669 066A 066B 066C 066D 066E 066F ----- ....1590 ....1616 ...............1608 .1610 .1625 Kody P............1624 ........1620 .....1581 . tył lewy Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi..1591 ..1594 ..pl Migow 5 cyfr e .........1570 ....1572 . Poduszka zagłówka strona pasażera wył...1607 . strona pasażera G211 Rozpoznano zły komponent Sygnał temperatury chłodziwa Rozpoznano przeciek w systemie Pojazd zbyt nisko....1600 .1597 .........1617 ...1619 ..0668 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 Sygnał ostrzegawczy czujnika parkingowego przód H22 Czujnik parkingowy przód prawy G252 Czujnik parkingowy przód prawy centralny G253 Czujnik parkingowy przód lewy G254 Czujnik parkingowy przód lewy centralny G255 Urządzenie zapłonowe poduszka powietrzna kierowcy N277 Urządzenie zapłonowe poduszka powietrzna pasażera N278 Utrata wydajności wysokiego napięcia Błąd zarządzania termicznego (Thermalmanagement failure) Urządzenie zapłonowe tylnego napinacza kierowcy N196 Urządzenie zapłonowe tylnego napinacza pasażera N197 Czujnik wypadkowy tylnej poduszki kierowcy G256 Czujnik wypadkowy tylnej poduszki pasażera G257 Napinacz tylnego pasa kierowcy E258 Napinacz tylnego pasa pasażera E259 Czujnik zajętego siedzenia strona kierowcy tył G177 Czujnik zajętego siedzenia strona pasażera tył G178 Poduszka tył strona kierowcy wyłączona Poduszka tył strona pasażera wyłączona Poduszka zagłówka strona kierowcy wył... strona pasażera G128 Czujnik zajętego siedzenia dla dziecka ...1622 ...1596 ..........1578 .1592 ..........1586 ..0672 Dane wypadkowe tylnej poduszki strona kierowcy zapisane ...1568 ..1583 ....1598 .........Open or Short to Ground) Aktywuj sygnał monitoringu wnętrza Przełącznik kontaktowy dla ATA F120 Sygnał komfortowego otwierania Sygnał komfortowego zamykania Opóźnienie wyłącznika terminal 15 Sygnał pamięci siedzenia Alarm poprzez włącznik kontaktowy drzwi .........przełączniki wyłączone (Auxiliary drive ..1602 ...1588 .1585 ...1569 ....1567 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Hex 061D 061E 061F 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0629 062A 062B 062C 062D 062E 062F 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 063A 063B 063C 063D 063E 063F 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 064A 064B 064C 064D 064E 064F 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 Polski VAG Opis kodu błędu Światełko pojemnika bagażowego W3 (01565 ...............1582 ..switches OFF) Wyłączony z powodu nadmiernej temperatury Wyłączenie lampki ostrzegawczej poduszki pasażera K145 Czujnik zajętego siedzenia.....1580 ...1566 ...1593 ...www...

...circuit low) Sonda Lambda HO2S 1.czas zawansowany / system Czujnik pozycji wału rozrządu CMP.wykonawcze / wydech prawy / tylny. Bank 1 .1712 .16504 P0120 ..www......1675 ...1686 ..pl Migow 5 cyfr e ..1709 ..........1681 .1810 .. dolot lewy / przedmi Bank 1 > wadliwe funkcjonowanie obwodu Czujnik pozycji wału rozrządu CMP...rwartość.1696 .Serwomotor hamulca (Pot....short to eatrht) Cewka poziomu paliwa .1708 .. bank 1.................wykonawcze.....1706 .wykonawcze / wydech prawy / tylny.1704 ....otwarty obwód lub zwarcie do masy Czujnik pozycji wału rozrządu CMP / urz......crash signal Czujnik kontrolny odległości lewo G258 Czujnik kontrolny odległości prawo G259 Potencjometr krążka..1673 . bank 1. dolot / lewy / przedni...niskie napięcie chłodzącego ECT.........1691 . Bank 1 ..1688 .1653 .... funkcjonowanie systemu Czujnik pozycji wału rozrządu CMP..1676 .1690 .......wybór czasu zaawansowany. brake servo) AICC przełącznik w serwomotorze hamulca AICC przełącznik / potencjometr AICC przełącznik / ciśnienie w serwomotorze hamulca AICC zawór hamowania Przełącznik wyboru odległości AICC E260 Sygnał prędkości z ABS (koło przód lewe) Sygnał prędkości z ABS (koło przód prawe) Sygnał prędkości z ABS (koło tył lewe) Sygnał prędkości z ABS (koło tył prawe) Sygnał prędkości kół / prędkość pojazdu System wtrysku bezpośredniego CU2 Diesel J494 Miernik masy powietrza 2-G246 Uruchomienie silnika wentylatora chłodnicy ......1679 ...... bank 1 ......1689 ...wysokie napięcie Czujnik temp.1683 . urz.......1710 ..wysokie napięcie Miernik mas powietrza lambda G70 > sygnał mało prawdopodobny Czujniki MAP lub BARO .16399 Kody P.1684 ..1711 ...zwarcie do masy (Fuel metering solenoid ....1701 .meter....16396 .1651 ..przekaźnik włączony Zawór II cewki kontrolnej ładowania ciśnienia N274 Przekaźnik dla pompy chłodziwa J235 Zawory zamocowania skrzyni biegów Czujnik ciśnienia paliwa G247 Zawór kontrolny ciśnienia paliwa N276 Przekaźnik lub dodatkowa pompa chłodziwa J496 Zawór dla przepustnicy N211 Sygnał przewodu z poduszki Czujnik temperatury silnika -circuit malfunction Żarówka dolna tył lewy W45 Żarówka dolna tył prawy W46 Sygnał zwolnienia zamykania szyby Silnik centralnego zamka klapa tylna V53 Sygnał alarmowy przeciw kradzieżowy H8 Przyciemnianie światła wewnątrz Światło dolne lewe W9 Światło dolne prawe W10 Terminal 58 .1685 ..1693 .... grzałka sondy (niskie napięcie (heater control ...1697 .16502 P0118 . dolot / lewy / przedni..przyciemnianie oświetlenia Regulacja lusterka przełącznik E48 Przełącznik regulacji lusterka E43 Przełącznik kontaktowy drzwi strona pasażera F3 Przełącznik kontaktowy drzwi tył lewy F10 Przełącznik kontaktowy drzwi tył prawy F11 Silnik centralnego zamka strona kierowcy Silnik centralnego zamka strona pasażera Silnik centralnego zamka tył lewy Silnik centralnego zamka tył prawy Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury lewy V158 Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury prawy V159 Potencjometr w V158 – G220 Potencjometr w V159 – G221 Bulb for Tail Light 2..1680 ....1702 .........16505 P0121 Czujnik temperatury płynu 4076 Czujnik temperatury płynu 4078 Potencjometr przepustnicy 4079 Potencjometr przepustnicy .short to positive) Przepływomierz powietrza (MAF) ...1707 .......obd2...1655 . funkcjonowanie (ange / performance problem) Czujniki MAP lub BARO ..1698 . heater control > wadliwe działanie obwodu (circuit malfunction) Sonda Lambda HO2S 1...circuit high) Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 > sygnał niewłaściwy Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 > zwarcie do masy Zawór kontroli powietrza dla wtryskiwaczy N212 Cewka poziomu paliwa .....przerwany obwód TPS ..1699 ..1695 .16398 ...1652 ..1687 .open circuit) Cewka poziomu paliwa . powietrza zasysanego IAT ....... diaphragm travel..... grzałka sondy > wysokie napięcie (heater control ..niskie napięcie Czujnik temp..16395 ..1656 ....1703 .1842 .. otwarty obwód (Fuel metering solenoid ....bank 1 > wartość.zwarcie do plusa (Fuel metering solenoid .......1713 .1672 .1674 .....1677 ...1678 .1654 . bank 1 ..2199 ....1841 ....1671 .....niskie napięcie wyjścia Przepływomierz powietrza (MAF) ..opóźniony czas Kody błędów VAG - - - - - 16407 16414 16415 16416 16449 16450 16451 16474 16475 16476 16485 16486 16487 16489 16490 16491 16492 16496 16497 16500 16501 --------------------------------------------P0102 P0103 ----------------P0112 P0113 P0116 P0117 4017 401E 401F 4020 4041 4042 4043 405A 405B 405C 4065 4066 4067 4069 406A 406B 406C 4070 4071 4074 4075 Bank 2..... urz.... funkcjonowanie (range / performance problem) Przepływomierz powietrza (MAF) . Błąd w oprogramowaniu sterownika silnika (problem znany producentowi) Sonda Lambda HO2S 1... powietrza zasysanego IAT . bank 1..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Hex 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0687 0688 0689 068A 068B 068C 068D 068E 068F 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 069A 069B 069C 069D 069E 069F 06A0 06A1 06A2 06A3 06A4 06A5 06A6 06A7 06A8 06A9 06AA 06AB 06AC 06AD 06AE 06AF 06B0 06B1 0711 0712 0731 0732 0897 400A 400B 400C 400E 400F Polski VAG Opis kodu błędu Dane wypadkowe tylnej poduszki strona pasażera zapisane Przełącznik odcięcia poduszki strona kierowcy Lampka ostrzegawcza poduszki kierowcy wyłączona Lampa ostrzegawcza pasa ramiennego Przełącznik siedzenia dziecka Moduł poduszek powietrznych SRS ..wysokie napięcie Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT chłodzącego ECT ..przerwa...1705 ...1700 ......1692 ...1682 .......16394 . prawa M50 009 ..........opóźniony czas Czujnik pozycji wału rozrządu CMP......wysokie napięcie TPS ..1694 .1809 .....niskie napięcie Czujniki MAP lub BARO ...

.niskie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 .wysokie napięcie Bank 1...wysoka wartość (circuit high) ..wysokie napięcie Zawór A regulacji turbodoładowania > obwód Zawór cewki...niska wartość (circuit low) Wtryskiwacz 2 .......16506 .4115 Wtryskiwacz 6 ..16535 ........16660 .bank 2 Bogata mieszanka .16612 Kody błędów VAG Kody P P0122 P0123 P0125 ----P0130 P0131 P0132 P0133 P0134 P0135 P0136 P0137 P0138 P0139 P0140 P0141 P0150 P0151 P0152 P0153 P0154 P0155 P0156 P0157 P0158 P0159 P0160 P0161 P0170 P0171 P0172 P0173 P0174 P0175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Hex 407A 407B 407D 4080 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 408A 408B 408C 408D 4096 4097 4098 4099 409A 409B 409C 409D 409E 409F 41A0 41A1 40AA 40AB 40AC 40AD 40AE 40AF 40B6 40B7 40BF 40C0 40C1 40C2 40C5 40C6 40C9 40CA 40CB 40CD 40CE 40CF 40CF 40D0 40D7 40D8 40DB 40DD 40DE 40DF 40E1 40E2 40E3 40E4 Opis kodu błędu Potencjometr przepustnicy .niski obwód Zawór A regulacji turbodoładowania .. Bank 1 > Uboga mieszanka (system too lean) Korekcja mieszanki FT.....niskie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1...wadliwe działanie Podwyższenie obrotów zastrzeżonych .16603 .wysokie napięcie System obiegu .. Bank 2 > błąd elektryczny – obwód ogrzewania Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 ..obwód uszkodzony Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2.wolne zmiany Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 .16661 ..wysokie ciśnienie paliwa Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP .niskie napięcie Czujnik A podciśnienia MAP .16509 .4114 Wtryskiwacz 6 .........16607 . bank 1 ......... kontrola ciśnienia świeżego ładunku N75 > zwarcie do masy Zawór A regulacji turbodoładowania ..niska wartość Czujnik ciśnienia paliwa na szynie FRP ..16582 ...wysoka wartość Wtryskiwacz 1 .przerwany obwód Wtryskiwacz 5 .16534 .16543 .16525 ...niskie napięcie Potencjometr przepustnicy TPS .16588 ..niska wartość Czujnik ciśnienia oleju EOT .niskie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 .......16519 ......wadliwe działanie Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 .16577 .16600 .....16522 ....wysokie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 .16521 .16578 .16537 ..16516 .16541 ...przerwany obwód Wtryskiwacz 3 ..16611 ....przerwany obwód Wtryskiwacz 2 ... cylinder 8 N86 > błąd w obwodzie elektrycznym Zawór odcięcia paliwa N109 > wadliwe działanie Rozpoczęcie zaworu wtrysku N108 > wadliwe działanie Obroty silnika poza dopuszczalnymi Potencjometr przepustnicy TPS ...16554 .niska wartość (circuit low) ...16646 ...pl Migow 5 cyfr e .....przewody. bank 1 > wadliwe działanie korekcji mieszanki Korekcja mieszanki FT.16556 ..16589 ..wysokie napięcie Przekaźnik pompy paliwa .........16512 ....16520 ..przerwany obwód Wtrysk ..niskie napięcie Potencjometr przepustnicy ......niskie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 ...16610 ..16587 .brak sygnału Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 .przerywana wartość Czujnik ciśnienia oleju EOT ..zamknięty obieg > niska temperatura (G62) Zawór obiegu chłodziwa N214 > temperatura poniżej zakresu kontroli Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1.sonda 1 > powolna odpowiedź Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 ..16575 .4106 Czujnik A pozycji pedału gazu APP ..16599 .16523 ....wysokie napięcie Czujnik pozycji pedału gazu G79 > napięcie Czujnik pozycji pedału gazu APP . potencjometr Potencjometr przepustnicy TPS ...niska wartość (circuit low) Wtryskiwacz 1 ..16585 ..16605 ..16514 ..16518 ...nie osiąga limitu Czujnik A podciśnienia MAP Czujnik A podciśnienia MAP .brak sygnału Sonda Lambda 1...16515 ..............przerwany obwód grzałki Korekcja mieszanki FT.przerwany obwód Wtryskiwacz 6 .16606 ....16557 ..bank 2 Czujnik temperatury paliwa G81 > zwarcie do masy Czujnik temperatury paliwa G81 zakłócenia >zwarcie do plusa Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) ..16591 .....brak sygnału Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 .brak aktywności Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 ..niska wartość (circuit low) Wtryskiwacz 4 ..16517 .niska wartość (circuit low) Wtryskiwacz 3 ...limit osiągnięty Podwyższenie obrotów zastrzeżonych ..16540 ..16555 .....16545 ....16566 ...wolne zmiany Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 ...........wysoka wartość (circuit high) .......zła wartość Czujnik ciśnienia paliwa na szynie (FRP) ......www....niska wartość (circuit low) ...wadliwe działanie Czujnik A pozycji pedału gazu APP ...16586 .wysoki obwód (circuit high) Kontrola rozpoczęcia wtrysku – błąd Wtryskiwacz 1 .....brak sygnału Podgrzewacz sondy Lambda 1.....przerwany obwód Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2..16590 .....wysoka wartość (circuit high) Wtryskiwacz 4 ..powolne zmiany Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 ..wysoka wartość (circuit high) Wtryskiwacz 2 .16658 .16576 .......16507 ...16558 ...wysokie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 .16542 ..wadliwe działanie Uboga mieszanka .obd2....16539 .bank 2 ..wysokie napięcie Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 2 .błąd elektryczny Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 ....wysoka wartość (circuit high) Wtryskiwacz 5 ....16581 .obwód uszkodzony Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1..16538 ..................przerwany obwód Wtryskiwacz 4 .16609 .wysoka wartość (circuit high) Wtryskiwacz 3 ..16559 .16524 ........niskie napięcie Polski VAG - - - - - 16614 16618 16619 16620 16621 16622 16627 16628 16629 16630 16636 16645 16648 16649 16651 16652 16654 16655 16657 - - - - - 40E6 40EA 40EB 40EC 40ED 40EE 40F3 40F4 40F5 40F6 40FC 4105 4108 4109 410B 410C 410E 410F 4111 ......16544 .16592 ..16567 .....16536 ... Bank 1 > Bogata mieszanka (system too rich) Korekcja mieszanki FT .4112 Wtryskiwacz 5 .... cylinder 7 N85 > błąd w obwodzie elektrycznym Wtrysk .

.. bank 2 lub obwód ...16709 ....zbyt wysoki Wentylator 1 silnika .złe funkcjonowanie Aktywacja zapłonu cylinder 7 .16811 .. 4 .obwód A > wadliwy Zawór EGR ..... bank 1 .16667 ..16691 ..... performance problem Czujnik wału rozrządu CMP A.złe funkcjonowanie Świeca żarowa . 2 .obwód Czujnik wału rozrządu CMP A.. bank 1 ..16806 .nieszczelność przepływu (small leak detected) Zawór oparów EVAP .16732 .. bank 1 .pierwotne / wtórne uzwojenie Cewka zapłonowa cyl.....16838 P0454 41C7 Główny katalizator......16792 ..------------P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306 P0307 P0308 --------P0321 P0322 P0325 P0326 P0327 P0328 P0332 P0333 P0335 P0336 P0337 P0340 P0341 P0342 P0343 ------------------------------------------------P0400 P0401 P0402 P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0408 P0410 P0411 P0412 P0418 P0420 P0422 P0427 P0428 P0430 Hex 4117 4118 411A 411B 412C 412D 412E 412F 4130 4131 4132 4133 4134 4139 413A 4141 4142 4145 4146 4147 4148 414C 414D 414F 4150 4151 4154 4155 4156 4157 415A 415B 415C 415F 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 417C 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 419A 419B 419C 41A2 41A4 41A6 41AB 41AC 41AE Opis kodu błędu Wtrysk paliwa do cylindra 7– N85 zwarcie do masy Wtrysk paliwa do cylindra 7 – N85 zwarcie do plusa Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do masy Wtrysk paliwa do cylindra 8 – N86 zwarcie do plusa Cylinder / cylindry .pierwotne / wtórne uzwojenie Cewka zapłonowa cyl...16687 .16736 ......16731 ..wadliwe działanie Zawór EGR ...16735 .....pierwotne / wtórne uzwojenie Aktywacja zapłonu cylinder 5 ...wadliwy obwód Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód > brak sygnału .. bank 1 lub obwód .zła wartość (range / performance problem) Sygnał poziomu paliwa .16666 . bank 1 lub obwód ..... 1 ...niski sygnał Czujnik wału rozrządu CMP A.przepływ wadliwy Zawór EGR .otwarty obwód Zawór oparów EVAP ..16706 ... bank 2 .wysoki sygnał Czujnik wału rozrządu CMP A.nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected) Zawór oparów EVAP .. 3 .16764 ...obd2..niskie napięcie Czujnik detonacji 1..16791 ..wykryty mały przepływ Zawór EGR .....16664 ..16685 ...zwiększony przepływ Zawór EGR .16788 ..nieprawidłowy przepływ (circuit malfunction) Zawór oparów EVAP .. bank 1 ...pozycja zaworu ....niska wartość Zawór EGR ..... bank 1 .......16689 ....wadliwy obwód Czujnik detonacji 1..niskie napięcie Czujnik detonacji 2..wypadanie zapłonów Cylinder 6 .16697 .16698 .16790 ..16730 .pozycja zaworu .....16784 ....złe funkcjonowanie Aktywacja zapłonu cylinder 6 ..wysokie napięcie Czujnik obrotów CKP .........www.16814 Kody błędów VAG Kody P..wykrycie wypadania zapłonów Cylinder 1 ... bank 1lub obwód .wypadanie zapłonów Cylinder 2 .niski obieg (short circuit) Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika .zbyt niski Sygnał poziomu paliwa ...sygnał zbyt mały Czujnik ciśnienia dla systemu wentylacji zbiornika ......wypadanie zapłonów Wykryto przerwę zapłonu > powód .16738 .niski próg sprawności Główny katalizator...16789 .nieprawidłowy sygnał Zawór powietrza wtórnego AIR .... bank 2 lub obwód ......poniżej progu efektywności Czujnik temperatury katalizatora II G132 > sygnał mało prawdopodobny Czujnik temperatury katalizatora II G132 > zwarcie do masy Czujnik temperatury katalizatora II G132 > zakłócenie / zwarcie do plusa Zawór oparów EVAP ...wysokie napięcie Czujnik detonacji 2.rozpoznano duży przeciek System oparów EVAP ..16721 ..16724 .. bank 1 lub obwód .16737 ..16795 ...16717 ...16802 ......niewłaściwa wartość Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt mały Czujnik temperatury recyrkulacji spalin G98 – sygnał zbyt duży Zawór EGR ..wadliwy obwód Wentylator 2 silnika ..16663 .16720 ..16794 ..niskie obroty . Bank 2 ...16686 .wadliwe działanie Zawór powietrza wtórnego AIR przekaźnik pompy A .brak paliwa Przerwa zapłonu Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP .16727 ....niski próg sprawności Czujnik temperatury katalizatora I G20 > zwarcie do masy Czujnik temperatury katalizatora I G20 > zakłócenie / zwarcie do plusa Polski VAG - - - - - 16816 16820 16821 16822 16824 16825 16826 16827 16828 16829 16836 16837 16839 16845 16846 16847 16864 16865 16884 P0432 P0436 P0437 P0438 P0440 P0441 P0442 P0443 P0444 P0445 P0452 P0453 P0455 P0461 P0462 P0463 --------P0500 41B0 41B4 41B5 41B6 41B8 41B9 41BA 41BB 41BC 41BD 41C4 41C5 41C8 41CD 41CE 41CF 41E0 41E1 41F4 ..range.16705 . bank 2 ..brak sygnału Czujnik detonacji 1.......16716 ...duża nieszczelność (large leak detected) Czujnik poziomu paliwa .16885 P0501 .... bank 2 .....wysoki sygnał Cewka zapłonowa cyl...zła wartość Czujnik detonacji 1... bank 2 .....wypadanie zapłonów Cylinder 3 .16804 ..niski sygnał Czujnik wału rozrządu CMP A.....16711 ....16741 ..wadliwe działanie Zawór oparów EVAP ...sygnał zbyt duży System wentylacji zbiornika ..16786 .wypadanie zapłonów Cylinder 5 ..niski próg sprawności Główny converter katalityczny.16812 .......wypadanie zapłonów Cylinder 7 ....16712 .16887 P0503 .16740 .wysoka wartość System wtórnego powietrza > wadliwy Zawór powietrza wtórnego AIR .....złe funkcjonowanie Aktywacja zapłonu cylinder 8 .....16796 ..16684 ..16725 .wysoki sygnał 41FA Silnik krokowy ISC ...16726 ...16785 ..pl Migow 5 cyfr e ..16688 .zły sygnał Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP.pierwotne / wtórne uzwojenie Cewka zapłonowa cyl.16710 ..16890 P0506 41F5 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód 41F7 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód ..wypadanie zapłonów Cylinder 8 ....16690 ......16719 ....16742 ...16739 ...niski sygnał Czujnik wału rozrządu CMP A...wypadanie zapłonów Cylinder 4 .. bank 1 ....wadliwe działanie Katalizator.....obwód przerwany Czujnik prędkości silnika G28 > wypadanie zapłonów Czujnik obrotów CKP ....16692 .range...... performance problem Czujnik wału rozrządu CMP A.......16787 ..

czujnik Czujnik temperatury EGRT ....16952 .........otwarty obieg/ zwarcie do masy Zawór przełącznika 1=> cewka 1 N88 ...16946 ..przewody..17099 .17114 ...złe proporcje 1..złe działanie (kody..przewody...17115 .17105 ....zwarcie do plusa 42FB Zawór przełącznika 3=> cewka 3 N90 .Klucz uruchomienia silnika KOER ....złe działanie > przewody.. bank 1 ...zwarcie do masy Przekaźnik silnika .. AC system Lampka MIL .16894 ....17076 .17433 P1025 .wadliwe działanie pamięci RAM Sterownik ECM .... Bieg – błędny stosunek 3.niskie napięcie Włącznik rodzaju przekładni ...17110 ...napięcie niestabilne Zasilanie systemu ..wysoki sygnał Czujnik / włącznik Power stering pressure PSP ....17096 ..17086 ..wartość......17040 .Porównaj z tabelą kodów błędów EOBD ....- ------------P0 P1000 P1001 P1020 5..wartosc / działanie wadliwe Napięcie zasilania ..17077 ...16930 .sygnał ładowania mało prawdopodobny Czujnik ciśnienia klimatyzacji AC ...przekroczony limit ....sygnał zbyt mały Czujnik prędkości biegu G182 .sygnał mało prawdopodobny Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 ..16945 ..... działanie Sterownik ECM ..17075 .. kod nieprzyjęty 4414 Ciśnienie paliwa ..błąd elektryczny w przepływie prądu Zawór przełącznika 3=> cewka 3 N90 .obwód.......zwarcie do plusa Wentylator 2 silnika ...zwarcie do masy Wentylator 2 silnika .16917 .. Bieg – błędny stosunek Zamknięte sprzęgło ...zwarcie do plusa Zawór przełącznika 2=> cewka 2 N89 .17029 .. Bieg – błędny stosunek 4.www.błąd elektryczny w przepływie prądu 4300 Zawór przełącznika 4=> cewka 4 N91 .błąd elektryczny w przepływie prądu Tablica wskaźników.wysoki sygnał Czujnik temperatury EGRT .........wadliwa suma kontrolna pamięci EPROM Oprogramowanie jednostki kontrolnej PCM – złe funkcjonowanie Sterownik ECM ...wysokie napięcie Główna kontrola obiegu / włącznik wybierający.17090 .usterka mechaniczna ..wadliwe działanie Pedał / włącznik lampy STOP .17072 ..17100 .niski sygnał Czujnik ciśnienia klimatyzacji AC .przewody Przekaźnik silnika .wadliwe działanie pamięci ROM Sterownik ECM .wadliwe działanie procesora PCM Potencjometr przepustnicy..17078 ..wadliwe działanie > poza zakresem (Out of range) Napięcie zasilania .. czujnik..otwarty obwód 4419 Zawór kontroli ciśnienia paliwa ....obd2.17071 ..17118 .PCM > złe działanie Sterownik ECM ..wadliwe działanie pamięci KAM Sterownik ECM ...16944 ....16990 ..brak transmisji zasilania Zawór kontrolny ciśnienia ..brak sygnału Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika ..........błąd elektryczny w przepływie prądu Czujnik prędkości biegu G182 ....zwarcie do masy Wentylator 1 silnika ..........błąd elektryczny w przepływie prądu Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika ......17038 .16986 .......błąd mechaniczny Zamknięte sprzęgło .16988 ....16929 .......błąd elektryczny w przepływie prądu .Niekomletny test monitora OBD II .zwarcie do plusa Wentylator 1 silnika ...17026 ..17117 ...brak sygnału Czujnik prędkości biegu G195 . ustawienie sygnału .17084 ..16928 ..17022 ..niski sygnał Czujnik temperatury EGRT ..17095 ..niskie napięcie Zasilanie systemu ..złe działanie czujnika detoncji Klimatyzacja .....zwarcie do masy 4418 Zawór kontroli ciśnienia paliwa ...... zawór......16985 .wysokie napięcie Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 ....17092 .test niekompletny.17097 . Bieg – błędny stosunek 2.......wysokie tłoczenie 42E4 42E5 42EC 42EE 42EF 42F0 42F1 42F4 42F5 42F6 42F9 42FA 4417 Zawór kontroli ciśnienia paliwa ....złe funkcjonowanie Zawór przełącznika 1=> cewka 1 N88 ....sygnał zbyt duży Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 ...błąd elektryczny w przepływie prądu Zawór przełącznika 1=> cewka 1 N88 .otwarty obieg/ zwarcie do masy Zawór przełącznika 3=> cewka 3 N90 ..pl Migow 5 cyfr e ....... system. przewody) CAN bus data . styki Kompresor klimatyzacji .... czujnik zużycia paliwa .16987 ..bank 1 . lampka Sygnał prędkości silnika ...........błąd elektryczny w przepływie prądu 4305 Zawór przełącznika 5=> cewka 5 N92 ..17432 P1024 ...błąd elektryczny w przepływie prądu Czujnik temperatury oleju skrzyni biegów G93 .sygnał mało prawdopodobny Sygnał prędkości z jednostki kontrolnej silnika .16915 ...zwarcie do plusa Jednostka kontrolna – uszkodzona Jednostka kontrolna – uszkodzona Przełącznik światła hamulca > błąd elektryczny w przepływie prądu Czujnik zakresu prowadzenia F125 > błąd elektryczny w przepływie prądu Czujnik zakresu prowadzenia F125 > sygnał mało prawdopodobny Włącznik rodzaju przekładni ....16891 ...błąd elektryczny w przepływie prądu 4316 Przełącznik programu E122 ...bank 1 ..przewody..złe działanie CAN bus data .wysokie obroty Stycznik zamknięcia przepustnicy CTP .16947 ..16984 ...... Bieg – błędny stosunek Polski VAG - - - - - 17124 17125 17132 17134 17135 17136 17137 17140 17141 17142 17145 17146 17152 17157 17174 ------------17428 - - - - - ..otwarty obieg/ zwarcie do masy Zawór przełącznika 2=> cewka 2 N89 .sygnał mało prawdopodobny Czujnik prędkości biegu G1195 ....17101 .bank 1 .17111 .16955 .17431 P1023 ...17087 ..17116 .zwarcie do plusa Zawór przełącznika 1=> cewka 1 N88 ..17109 .........błąd elektryczny w przepływie prądu Zawór przełącznika 2=> cewka 2 N89 .17147 ...17094 .17106 .....brak sygnału Monitorowanie sprzęgła / proporcje ....16935 ..16983 .sygnał mało prawdopodobny Czujnik prędkości biegu G182 .17034 .16916 .16989 ....17119 Kody błędów VAG Kody P P0507 P0510 ----------------------------P0560 P0561 P0562 P0563 --------P0599 P0600 P0601 P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 ------------------------------------------------P0700 P0702 P0703 P0705 P0706 P0707 P0708 P0710 P0711 P0712 P0713 P0715 P0716 P0717 --------------------------------------------Hex 41FB 41FE 4213 4214 4215 4220 4221 4222 4227 4230 4231 4232 4233 4238 423B 4257 4258 4259 425A 425B 425C 425D 425E 427E 4282 4285 428A 428E 4290 42AF 42B0 42B3 42B4 42B5 42B6 42BC 42BE 42BF 42C1 42C2 42C3 42C4 42C6 42C7 42C8 42C9 42CB 42CC 42CD 42D1 42D2 42D5 42D6 42D7 42DA 42DB 42DC 42DD 42DE 42DF Opis kodu błędu Silnik krokowy ISC ..17089 .17091 .....

. bank 1 .. MAF) Wyliczone obciążenie .. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 2.17440 . zbyt niski Sonda Lambda 2.... bank 1 .kontrola podgrzewacza ..17522 .....zwarcie do plusa (przewody.wysoki sygnał (zwarcie do plusa....niski sygnał (zwarcie do masy..17444 .niska wartość Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212)... bank 2 ..uboga mieszanka Sonda Lambda HO2S control.zwarcie grzałki do plusa Sonda Lambda HO2S control.17442 . bank 1 .17435 .. exhaust/right/rear. zasilanie... exhaust/right/rear.. bank 1 ..jałowy Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1..otwarty obwód grzałki Sonda Lambda 1 (HO2S)...zwarcie do masy Elektrozawór powietrza .. czujnik) Kontrola mieszanki MC.17436 .. Bank 1 . MAF....b. bank 1 .. bank 1 .....implausible value (wiring..mieszanka bogata (rich mixture) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1.zwarcie do plusa Elektrozawór powietrza . czujnik) Czujnik NOx .....zwarcie do plusa (przewody.17454 ...obd2. bank 1 ..tolerancja sygnału (przewody...regulacja Lambda..otwarty obwód (przewody.. bank 2 . ..mieszanka uboga (weak mixture) Sonda Lambda 1 (HO2S)..17521 .17475 .....otwarty obwód Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212).zwarcie do plusa 4492 Przepływomierz MAF. bank 2 ...17456 .... wtryskiwacz) Wtryskiwacz 4.... niesprawne przewody (przewody.. bank 1 .błąd mechaniczny Ciśnienie paliwa ..przekroczony limit Czujnik pozycji zaworu powietrza (N212).......b...Powietrze adaptacji mieszanki........17554 P1146 ..wysokie (TPS. bank 2 .niskie napięcie/nieszczelność/zwarcie grzałki do plusa Sonda Lambda 1.. obwód (przewody.17519 ..zwarcie do plusa Sonda Lambda 2...zwarcie do masy (przewody.. zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza Sonda Lambda 2.zwarcie do plusa Czujnik wału rozrządu CMP .17438 ..zwarcie do plusa Sonda Lambda 1..17555 P1147 4491 Przepływomierz MAF.... uboga mieszanka .wysoki obwód (circuit high) Sonda Lambda 1 (HO2S)...17531 .. bank 1 .mieszanka uboga .www... bank 1 i 2 . niesprawne przewody (przewody... system wzmocniony Polski VAG - - - - - 17533 17534 17535 17536 17537 17538 17539 17540 17541 17542 17543 17544 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 P1125 P1126 P1127 P1128 P1129 P1130 P1131 P1132 P1133 P1134 P1135 P1136 P1138 P1139 P1140 P1141 P1142 P1143 P1144 447D 447E 447F 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 .....kontrola podgrzewacza .. obwód (przewody.. bank 1 .17443 . czujnik.. .kontrola podgrzewacza .17524 .obieg elementu grzejącego. usterka elektryczna Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1..17480 . APP)) Wyliczone obciążenie ...mieszanka bogata (rich mixture) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2.otwarty obwód grzałki Sonda Lambda 2 (HO2S)....nieprawidłowy sygnał (przewody.wysoka rezystancja grzałki Wyliczone obciążenie . bank 1 .17526 .powietrze adaptacji mieszanki.. nieszczelny wydech) Czujnik NOx . czujnik) Czujnik NOx .... konwertercatal.. Bank 1. MAP..pl Migow 5 cyfr e .17457 .owietrze adaptacji mieszanki.17530 . bank 2 ...niski obwód (circuit low) Sonda Lambda 2..grzałka zwarta do masy Sonda Lambda 2 (HO2S)..17450 ..... wtryskiwacz) Wtryskiwacz 1.17449 . czujnik) Czujnik NOx ...17474 .. bank 1 .17517 .mieszanka bogata ....otwarty obwód grzałki Sonda Lambda 2 (HO2S). czujnik....bogata mieszanka Sonda Lambda 1 (HO2S).. Bank 2 ..otwarty obwód Ciśnienie paliwa .obieg elementu grzejącego. bank 2 .kontrola podgrzewacza .. czujnik.. czujnik) Wtryskiwacz 1...wysoka rezystancja grzałki Sonda Lambda 2 (HO2S).17447 .17509 ..jałowy Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2. bank 1 ......otwart obwód grzałki Sonda Lambda 2 (HO2S).grzałka zwarta do masy Sonda Lambda 1 (HO2S).obieg elementu grzejącego. Bank 1 .17439 .problem (przewody.. bank 1 i 2 ..) Czujnik NOx .obieg elementu grzejącego........ wtryskiwacz) Wtryskiwacz 4..17523 ...mieszanka uboga (weak mixture) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2..niskie napięcie/nieszczelność Sonda Lambda 1.17529 .wysoka rezystancja grzałki Sonda Lambda 1 (HO2S).nie osiąga wartości Czujnik NOx . grzałka) Czujnik NOx .mieszanka uboga .nieprawidłowy obwód (przewody. .17479 . MAP. nieszczelny wydech. bank 2 . niesprawne przewody (przewody..otwarty obwód.....17501 ...niskie (TPS....17477 . czujnik) Czujnik NOx .....17471 . .17472 .. bank 1 . wtryskiwacz) Wtryskiwacz 2.b. czujnik..wysoka rezystancja grzałki Sonda Lambda 1 (HO2S).17514 . konwerter) Czujnik NOx .17476 .. bank 1 . wtryskiwacz) Wtryskiwacz 3.17511 ..17452 .17478 .... zasilanie..zakres/ wykonanie .. system osłabiony Sonda Lambda 2 (HO2S).owietrze adaptacji mieszanki....17437 .jałowy Sonda Lambda 2 (HO2S)..17510 ..zwarcie do plusa Sonda Lambda 1. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 3.obieg elementu grzejącego.17528 .. czujnik) Czujnik NOx ..17448 .kontrola grzałki ..17525 . APP)) Przepływomierz MAF. MAP...17512 .. wtryskiwacz) Czujnik wału rozrządu CMP .. zbyt niskie napięcie/ przeciek powietrza Sonda Lambda 2..wadliwa Sonda Lambda 1...zasilanie napięciem 4493 Sonda Lambda 1 (HO2S). niesprawne przewody (przewody..17453 ...17516 ....grzałka zwarta do masy Sonda Lambda 2 (HO2S).mieszanka bogata .nie osiągnięty limit Ciśnienie paliwa .17513 .grzałka zwarta do masy Sonda Lambda 1 (HO2S)... zwarcie do plusa. bank 1 ..system niestabilny Elektrozawór powietrza .17451 .17527 .. Bank 2 . Bank 2 . obwód (przewody.17473 ...... obwód (przewody.17532 Kody błędów VAG Kody P P1026 P1027 P1028 P1029 P1030 P1031 P1032 P1033 P1034 P1035 P1036 P1037 P1038 P1039 P1040 P1041 P1042 P1043 P1044 P1045 P1046 P1047 P1048 P1049 P1050 P1063 P1064 P1065 P1066 P1067 P1068 P1069 P1070 P1071 P1072 P1093 P1101 P1102 P1103 P1104 P1105 P1106 P1107 P1108 P1109 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1115 P1116 P1117 P1118 P1119 P1120 P1121 P1122 P1123 P1124 Hex 441A 441B 441C 441D 441E 441F 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 442A 442B 442C 442D 442E 442F 4230 4231 4232 443F 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 445D 4465 4466 4467 4468 4469 446A 446B 446C 446D 446E 446F 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 447A 447B 447C Opis kodu błędu Elektrozawór powietrza .zwarcie do masy Czujnik wału rozrządu CMP .....17445 .obieg elementu grzejącego. zwarcie do masy ..zwarcie grzałki do plusa Sonda Lambda 1.. exhaust/right/rear.zwarcie do plusa Elektrozawór powietrza .zwarcie grzałki do plusa/niski sygnał grzałki Sonda Lambda 1.17520 . zasilanie.obieg elementu grzejącego. bank 1 . zasilanie.... exhaust/right/rear..zwarcie do masy (przewody. Bank 2 .17518 .kontrola grzałki . Bank 1plusa2... bank 1 ... .17458 .otwarty obwód Czujnik NOx ..17515 ..jałowy Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2..17545 P1137 448A 448B 448C 448D 448E 448F 4490 Sonda Lambda 2 (HO2S)...... MAF....... bank 1 ..... bank 1 ..17441 .. system wzmocniony Sonda Lambda 2 (HO2S). Bank 2 ....zwarcie do masy Elektrozawór powietrza (N212) .. Bank 1plusa2 .17553 P1145 .17434 .b. system osłabiony Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1.... bank 2 ....17455 .17446 . bank 1 .wadliwy obwód Czujnik wału rozrządu CMP .

zwarcie do masy . wtryskiwacz... wtryskiwacz) Wtryskiwacz 5 ....implausible ratio (proporcja) Czujnik temperatury powietrza IAT .......zwarcie do masy Sonda Lambda HO2S 1.wartość.. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 3 .17611 ..niski sygnał Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 .17561 ..zwarcie do plusa 44DD Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra.wartość (przewody. prąd pompy ..17575 .... bank 1.wyłączenie ..obwód (przewody. świece Sonda Lambda HO2S 1.17601 .obwód (przewody...zwarcie do masy 44E7 Wtryskiwacz...obwód (przewody.17586 .17585 ..17589 .17576 .. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 6 .17592 .czujnik) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1..17581 .17567 ...zwarcie do plusa 44DB Wtryskiwacz... EVAP) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2.wymiana (interchanged ) Czujnik ciśnienia paliwa .otwarty obwód Sonda Lambda HO2S 1..17614 ... bank 1 i 2 . .. banki 1 i 2 .. bank 1.zwarcie do masy Czujnik temperatury paliwa ...17564 ...17569 ..obwód (przewody...17595 . bank 2 .17604 . wtryskiwacz) Wtryskiwacz 4 .17559 . EVAP) Korekcja Lambda za katalizatorem.. bank 2 .www.zwarcie do plusa 44D9 Wtryskiwacz... przewody) Sonda Lambda HO2S 2..mieszanka bogata (pompa. otwarty obwód Czujnik temperatury paliwa .. zwarcie do plusa Czujnik ciśnienia paliwa ...17596 ......zwarcie do plusa Sonda Lambda HO2S 1.. prąd pompy .17593 . przewody) Wtryskiwacz 1 .otwarty obwód.17607 .. bank 1..ciśn. bank 1. cylinder 8 ..zwarcie do plusa Linearna sonda lambda/ przerwa przewodu masy Linearna sonda lambda/ przewód masy.zwarcie do plusa 44D3 Zawór odcięcia wlotu do cylindra ...zwarcie do plusa 44D8 Wtryskiwacz.17566 ....17605 ....17572 .obd2..17570 ....17560 .zwarcie do masy 44D2 Zawór odcięcia wlotu do cylindra..otwarty obwód..wartość / problem wykonawczy (performance problem) Przepływomierz MAF....17638 P1230 .. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 7 .. odniesienie napięcia ..17615 . odniesienie napięcia ..wysoki sygnał System pomiaru paliwa.wartość > EOS..zwarcie do plusa 44DA Wtryskiwacz.... zwarcie do masy Sonda Lambda HO2S 1.17616 ...zwarcie do plusa Sonda Lambda HO2S 1.. cylinder 2 .mieszanka uboga (below lean limit) Sonda Lambda 2 (HO2S). bank 1.17574 .. cylinder 3 .....zwarcie do masy 44E4 Wtryskiwacz.17590 ..17565 ...... przewody) Sonda Lambda HO2S 2.17580 ..17599 . przejście wadliwe Czujnik podciśnienia MAP . zwarcie lub przerwa 44E0 Nie zdefiniowany 44E1 Wtryskiwacz... cylinder 5 .17578 .obwód (przewody.zwarcie do plusa. cylinder 1 . cylinder 4 .17557 .wartość...17584 ....17640 P1232 . bank 1. bank 2 przekroczony limit Sonda Lambda HO2S 1. bank 2 .17594 .. bank 1.. obwód grzałki (EOS.. bank 1 przekroczony limit Korekcja Lambda za katalizatorem. przewody) Sonda Lambda HO2S 1..17568 .17603 . bank 2 ....zwarcie do plusa 44D6 Wtryskiwacz. bank 1.........zwarcie do masy 44E3 Wtryskiwacz...wyłączenie. odniesienie napięcia . cylinder 3 . cylinder 2 ..obwód (przewody.wymieniona (interchanged ) Kolektor dolotowy.....17639 P1231 .. bank 2 . cylinder 1 . bank 1..... cylinder 6 .. bank 1 .. bogata mieszanka Sonda Lambda 1 (HO2S)..17600 . obwód grzałki (EOS..... obwód grzałki (EOS......przerwany obwód Linearna sonda lambda Linearna sonda lambda Sonda Lambda HO2S 1... EVAP) Przepływomierz MAF..mieszanka bogata (pompa. bank 1.zwarcie do plusa Czujnik ciśnienia paliwa .....17610 . cylinder 5 ....mieszanka uboga (below lean limit) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2....zwarcie do plusa 44DF Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra. bank 2 .zwarcie do plusa.wyłączenie . bank 1....zwarcie do plusa 44DC Wtryskiwacz.......zwarcie do plusa 44D7 Wtryskiwacz. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 8 . problem wykonawczy (performance problem) Przepływomierz MAF.. bank 2.zwarcie do masy 44E5 Wtryskiwacz.zwarcie do masy 44E8 Wtryskiwacz...napięcie zasilania Czujnik ciśnienia paliwa ..17563 .zmienna wartość (implausible lambda control value) Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1....... bank 1 ..zwarcie do masy 44E6 Wtryskiwacz..17609 .17556 ... bank 1/2..obwód (przewody..17602 .17571 .17573 .....zwarcie do masy Sonda Lambda HO2S 1..niski impuls Przepływomierz MAF.wysoki impuls Przepływomierz MAF.obwód (przewody... zwarcie do masy Linearna sonda lambda/ przewód masy.. bank 1> zasilanie pompy paliwa ..17577 ...17591 ...... cylinder 7 ....17588 ...zwarcie do masy Czujnik temperatury powietrza IAT ......17617 Kody błędów VAG Kody P P1148 P1149 P1150 P1151 P1152 P1153 P1154 P1155 P1156 P1157 P1158 P1159 P1160 P1161 P1162 P1163 P1164 P1165 P1166 P1167 P1168 P1169 P1170 P1171 P1172 P1173 P1174 P1176 P1177 P1178 P1179 P1180 P1181 P1182 P1183 P1184 P1185 P1186 P1187 P1188 P1189 P1190 P1191 P1192 P1193 P1194 P1195 P1196 P1197 P1198 P1199 P1201 P1202 P1203 P1204 P1205 P1206 P1207 P1208 P1209 Hex 4494 4495 4496 4497 4498 4499 449A 449B 449C 449D 449E 449F 44A0 44A1 44A2 44A3 44A4 44A5 44A6 44A7 44A8 44A9 44AA 44AB 44AC 44AD 44AE 44B0 44B1 44B2 44B3 44B4 44B5 44B6 44B7 44B8 44B9 44BA 44BB 44BC 44BD 44BE 44BF 44C0 44C1 44C2 44C3 44C4 44C5 44C6 44C7 44C9 44CA 44CB 44CC 44CD 44CE 44CF 44D0 44D1 Opis kodu błędu Sonda Lambda 1 (HO2S). urządzenie wykonawcze Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 .17612 . odniesienie napięcia .... odniesienie napięcia .17562 ...17558 ....17606 .. wtryskiwacz) Polski VAG - - - - - 17618 17619 17620 17621 17622 17623 17624 17625 17626 17627 17628 17629 17630 17631 17632 17633 17634 17635 17636 17637 P1210 P1211 P1212 P1213 P1214 P1215 P1216 P1217 P1218 P1219 P1220 P1221 P1222 P1223 P1224 P1225 P1226 P1227 P1228 P1229 Zawór odcięcia wlotu do cylindra... cylinder 4 ...17597 ...regulacja Lambda..... EGR. cylinder 7 .. wtryskiwacz) Wtryskiwacz 2 ...pl Migow 5 cyfr e .17579 . otwarty obwód Czujnik temperatury paliwa .17613 ..zwarcie do masy / otwarty obwód Czujnik podciśnienia MAP ..zwarcie do masy 44E2 Wtryskiwacz.17587 ...... zwarcie do masy 44DE Zawór wyłączenia wydechu dla odcięcia cylindra. cylinder 8 . bank 2.... bank 1. cylinder 6 ...zwarcie do plusa Czujnik podciśnienia MAP .zmienna wartość (implausible lambda control value) Sonda Lambda 1 (HO2S).. bank 1 i 2 .. .... przerwa 44D4 Nie zdefiniowany 44D5 Wtryskiwacz.. przewody.otwarty obwód Sonda Lambda HO2S 1.napięcie zasilania Czujnik podciśnienia MAP ...nieprawidłowy czas wtrysku (reg..napięcie zasilania Czujnik pozycji silniczka przepustnicy 2 ..17582 .17598 . obwód grzałki (EOS.

limit nie osiagnięty (control limit not reached) Wtryskiwacz 4 ..zwarcie do plusa Cewka wtryskiwacza .17759 P1351 . sygnał zbyt duży Czujnik uderzeniowy 4 G199. uzwojenie pierwotne 3 ...17696 ...17669 ... wtyki ..przekroczony limit (control limit exeeded) Wtryskiwacz 2 .....17673 .cyl..zwarcie do masy Wzmacniacz zapłonu.. sygnał zużycia paliwa .otwarty obwód Wtryskiwacz.17650 .różnica kontrolna (control defference) cewka.paliwa Sygnał zużycia paliwa. realizacja Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza ... 2 Polski VAG - - - - - 17736 17737 17738 17739 17740 17743 17744 17745 17746 17747 17748 17749 17751 17752 17753 17754 17755 17756 17757 P1328 P1329 P1330 P1331 P1332 P1335 P1336 P1337 P1338 P1339 P1340 P1341 P1343 P1344 P1345 P1346 P1347 P1348 P1349 4548 4549 454A 454B 454C 454F 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 .17670 ... otwarty obwód Zawór obiegu chłodziwa N214 . błąd w obwodzie elektrycznym Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku .17703 ..17705 ......17658 ..silnika ECT ..17762 P1354 455E Wzmacniacz zapłonu.otwarty obwód Wtryskiwacz....wartość..... problem funkcjonowania 4562 Czujnik pozycji regulatora ilości paliwa > przewody.17734 ..limit nie osiagnięty (control limit not reached) Wtryskiwacz 2 ..otwarty obwód Wtryskiwacz. otwarty obwód elektrozawór dozowania paliwa .przekroczony limit (control limit exeeded) Wtryskiwacz 3 ....otwarty obwód. uzwojenie pierwotne 1 ...17657 ...zwarcie do masy Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza .zwarcie do plusa Zawór Bypass Turbosprężarki TC ...17701 ..17665 . uzwojenie pierwotne 1 ..zwarcie do masy Wtryskiwacz 1 .otwarty obwód Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza .cyl.sygnał nieprawdopodobn y (implausible signal) Wtryskiwacz 2 .zwarcie do plusa Czujnik CMP 2/ bank 2/ czujnik CKP .niewłaściwy sygnał Wtryskiwacz 1 ...interchanged Czujnik położenia wału rozrządu CMP 1/ bank 1 .niski sygnał Cewka wtryskiwacza . 4 Kontrola spalania stukowego ......17730 . otwarty obwód Tablica wskaźników.17663 ....zwarcie do plusa...... sygnał zbyt mały Czujnik uderzeniowy 4 G199.....17660 .otwarty obwód Wtryskiwacz.17653 .zwarcie do minusa Czujnik temperatury silnika ECT.zwarcie do plusa Czujnik temperatury silnika ECT ......... cylinder 1 ..silnika ECT ........zwarcie do masy..... cylinder 5 ..zwarcie do plusa Zawór obiegu chłodziwa N214 .17672 .....otwarty obwód Zawór Bypass Turbosprężarki TC .. uzwojenie pierwotne 3 ....17659 .otwarty obwód Zawór Bypass Turbosprężarki TC . 3 Kontrola spalania stukowego . bank 1 .....niskie ciśn.....17651 .wysoki sygnał > ECT.zwarcie do masy..17668 .cyl.limit osiągnięty Monitorowanie momentu obrotowego silnika .... RPM .... przewody Czujnik temperatury silnika ECT .zwarcie do masy Tablica wskaźników..... uzwojenie pierwotne 2 ...17674 .... cylinder 3 ..17679 ..otwarty obwód Wtryskiwacz. pompa paliwa .17677 ..17676 .....17728 ..... uzwojenie pierwotne 2 .......przekroczony limit (control limit exeeded) Wtryskiwacz 1 . sygnał zużycia paliwa ..... termostat Turbosprężarka TC. 8 Kontrola momentu obrotowego silnika .17690 . zwarcie do plusa Wtryskiwacz rozruchowy ..zakres. cylinder 7 .....17732 .otwarty obwód Wzmacniacz zapłonu.17678 .... zwarcie do masy Czujnik uderzeniowy 3 G198.....przekroczony limit (control limit exeeded) Wtryskiwacz 4 .obd2.17671 .spadek ciśnienia Dowolny / wszystkie cylindry ...sygnał poza kolejnością Wzmacniacz zapłonu.limit nie osiagnięty (control limit not reached) elektrozawór dozowania paliwa .wysoki sygnał > ECT...cyl..17733 ...zwarcie do masy Czujnik temp.17699 ..zwarcie do plusa elektrozawór dozowania paliwa . sygnał zbyt mały Czujnik uderzeniowy 3 G198.. układ kontroli układu ..pl Migow 5 cyfr e ..www..limit nie osiagnięty (control limit not reached) Wtryskiwacz 3 .otwarty obwód Wtryskiwacz..17646 ..17700 ...cyl. bank 1 .17645 ....17667 ..17695 ...17698 ..zwarcie do plusa Wzmacniacz zapłonu.17652 .zwarcie do plusa Wzmacniacz zapłonu...otwarty obwód 455F Czujnik obrotów CKP.... uzwojenie pierwotne 2 ..17656 ....17664 ..17648 ...wadliwe działanie > ECT..zwarcie do masy Wzmacniacz zapłonu..... 7 Kontrola spalania stukowego .....sygnał poza kolejnością Wzmacniacz zapłonu.17662 ..17697 .17647 ..cyl.....17731 . 5 Kontrola spalania stukowego .17727 . 6 Kontrola spalania stukowego .....otwarty obwód Czujnik temperatury silnika ECT .zwarcie do masy elektrozawór dozowania paliwa) .. cylinder 8 .. bank 1 .zwarcie do masy Zawór Bypass Turbosprężarki TC .. układ kontroli układu .zwarcie do plusa Czujnik temp...otwarty obwód.wadliwy przepływ System ogrzewania ...17655 .. przewody Czujnik temperatury silnika ECT...sygnał nieprawdopodobn y (implausible signal) Wtryskiwacz 3 .wyczuwalne wypadania zapłonów Czujnik uderzeniowy 1 G61..17735 Kody błędów VAG Kody P P1237 P1238 P1239 P1240 P1241 P1242 P1243 P1244 P1245 P1246 P1247 P1248 P1249 P1250 P1251 P1252 P1253 P1254 P1255 P1256 P1257 P1258 P1259 P1260 P1261 P1262 P1263 P1264 P1265 P1266 P1267 P1268 P1269 P1270 P1271 P1278 P1279 P1281 P1282 P1287 P1288 P1289 P1290 P1291 P1292 P1293 P1294 P1295 P1296 P1297 P1300 P1319 P1320 P1321 P1322 P1323 P1324 P1325 P1326 P1327 Hex 44ED 44EE 44EF 44F0 44F1 44F2 44F3 44F4 44F5 44F6 44F7 44F8 44F9 44FA 44FB 44FC 44FD 44FE 44FF 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 450A 450B 450C 450D 450E 450F 4516 4517 4519 451A 451F 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 452C 453F 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 Opis kodu błędu Wtryskiwacz...17708 ...17702 .17654 ..17750 P1342 4557 4558 4559 455A 455B 455C 455D Kontrola spalania stukowego ..otwarty obwód ....Otwarty obieg Zawór obiegu chłodziwa N214 ... zwarcie do plusa Czujnik obrotów CKP..17687 . cylinder 4 .17704 .17661 .cyl.limit przekroczony Czujnik położenia wału korbowego CMP...17666 ...zwarcie do masy Czujnik położenia wału rozrządu CMP 1. 1 Kontrola spalania stukowego ...17689 ....17729 .17649 . sygnał zbyt duży Kontrola spalania stukowego . uzwojenie pierwotne 3 .17758 P1350 .17675 ..... cylinder 6 ...zwarcie do masy Wzmacniacz zapłonu. cylinder 2 .otwarty obwód Wtryskiwacz..... zwarcie do masy Czujnik uderzeniowy 2 G66...... zawór przesłony.sygnał nieprawdopodobn y (implausible signal) Wtryskiwacz 4 .cyl. uzwojenie pierwotne 1 ....17686 .

uszkodzony ECM.obwód wadliwy Wzmacniacz zapłonu...zwarcie do plusa System powietrza wtórnego AIR...... wzmacniacz..17786 ... wzmacniacz..17826 .przekaźnik pompy > zwarcie do masy Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) ..17824 . wzmacniacz.uszkodzenie ECM 2 . wzmacniacz.....17782 ..17846 P1438 45B6 Elektrozawór przewietrzania z węglem aktyw.......17795 ....17796 ..otwarty obwód Pompa podciśnienia. cylinder 4 Cewka zapłonowa..17785 .przekaźnik pompy > zwarcie do plusa Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR).sygnał zróżnicowany (control difference) System EGR bank 1 ..... brakes . cylinder 8 Cewka zapłonowa..17811 ..zwarcie do plusa Pompa podciśnienia..17767 ... wzmacniacz. wzmacniacz.17808 .uszkodzenie ECM. problem wykonawczy Czujnik temperatury katalizatora 2-G132 sygnał mało prawdopodobny ...17828 ...ustawienia podstawowe (basic setting) Czujnik obiegu spalin G98 ..17856 P1448 45C0 Czujnik temperatury katalizatora 2 G132 ..17825 ..niski sygnał Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR .17830 . cylinder 3 Cewka zapłonowa. bank 1 > otwarty obwód..przekroczona górna wartość graniczna Czujnik rezerwy paliwa G ..... wzmacniacz..17765 ...... bank 2 .... wzmacniacz....www.sygnał za niski Czujnik rezerwy paliwa G ... wzmacniacz. wzmacniacz.17781 ..17793 .otwarty obwód Pompa podciśnienia....... wzmacniacz.17809 .....17794 .17783 .. cylinder 2 Cewka zapłonowa...17823 .17777 .. cylinder 5 Cewka zapłonowa.17779 .17833 Kody błędów VAG Kody P P1355 P1356 P1357 P1358 P1359 P1360 P1361 P1362 P1363 P1364 P1365 P1366 P1367 P1368 P1369 P1370 P1371 P1372 P1373 P1374 P1375 P1376 P1377 P1378 P1385 P1386 P1387 P1388 P1389 P1391 P1392 P1393 P1394 P1395 P1396 P1397 P1398 P1399 P1400 P1401 P1402 P1403 P1404 P1406 P1407 P1408 P1409 P1410 P1411 P1414 P1415 P1416 P1417 P1418 P1420 P1421 P1422 P1423 P1424 P1425 Hex 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 456A 456B 456C 456D 456E 456F 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 457A 4581 4582 4583 4584 4585 4587 4588 4589 458A 458B 458C 458D 458E 458F 4590 4591 4592 4593 4594 4596 4597 4598 4599 459A 459B 459E 459F 4600 45A1 45A2 45A4 45A5 45A6 45A7 45A8 45A9 Cewka zapłonowa.zwarcie do plusa System EGR bank 1 . EVAP ..... wzmacniacz. RPM . brakes .. cylinder 4 Cewka zapłonowa..... otwarty obwód Wzmacniacz zapłonu..17822 ..17774 . wzmacniacz.uszkodzenie ECM..17807 ..wadliwe funkcjonowanie w obwodzie Zawór oparów EVAP . wzmacniacz..pl Migow 5 cyfr e ..wadliwy obwód Zawór / cewka EGR bank 1 .. zwarcie do masy Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR > wysoki sygnał Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR .....zwarcie do plusa System powietrza wtórnego AIR. bank 2 > zwarcie do plusa Zawór recyrkulacji spalin EGR..... cylinder 6 Cewka zapłonowa.17814 . cylinder 5 Cewka zapłonowa. czujnik BARO .17806 .17804 .17800 ..17801 ..17770 .. cylinder 2 Cewka zapłonowa. cylinder 1 Cewka zapłonowa... wzmacniacz..17829 ..... cylinder 1 Cewka zapłonowa... brakujący ząb Czujnik obrotów CKP.zwarcie do plusa. uzwojenie pierwotne 1 . bank 1 ..17802 .17799 .. wzmacniacz.17764 .otwarty obwód....17816 ..17769 ....zwarcie do masy Zawór / cewka EGR bank 1 .zwarciedo masy .. otwarty obwód Czujnik pozycji zaworu recyrkulacji spalin EGR .. EVAP .17810 ......otwarty obwód Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) .. cylinder 8 Cewka zapłonowa.zwarcie do masy Elektrozawór przewietrzania z węglem aktyw.....sygnał za wysoki Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR . brakes .otwarty obwód/ zwarcie do plusa ... cylinder 7 Cewka zapłonowa.. G28....zwarcie do masy Pompa podciśnienia....... brakes ... bank 1 .......przekaźnik pompy > otwarty obwód Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) .. wzmacniacz.niska wartość (lower limit exceeded ) Czujnik pozycji zaworu EGR ..zwarcie do masy Czujnik obrotów CKP..17776 ........niedostateczny przepływ System powietrza wtórnego AIR.nieszczelny przepływ Czujnik pozycji zaworu EGR .17831 ..otwarty obwód.. RPM .. bank 2 .zwarcie do masy Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR ...17766 ..17812 .... wzmacniacz...... RPM .. bank 2 .17778 .17815 ...... brakes ... czujnik ETS . zwarcie do plusa Pompa podciśnienia..17784 ..wartość. cylinder 3 Cewka zapłonowa..... bank 2 .17780 ..17817 .nastawy podstawowe Zawór recyrkulacji spalin EGR > otwarty obwód Zawór (cewka) recyrkulacji spalin EGR.17763 .. cylinder 7 Cewka zapłonowa.wadliwe działanie obwodu Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR ...przekaźnik pompy > obwód wadliwy Zawór recyrkulacji spalin EGR..17854 P1446 45BE Czujnik temperatury Katalizatora 1 G20 ....nieszczelny przepływ Opis kodu błędu otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy otwarty obwód zwarcie do plusa zwarcie do masy Polski VAG - - - - - 17834 17835 17836 17837 17838 17839 17840 17841 17842 17843 17844 17845 17847 17848 17849 17850 17851 17852 17853 P1426 P1427 P1428 P1429 P1430 P1431 P1432 P1433 P1434 P1435 P1436 P1437 P1439 P1440 P1441 P1442 P1443 P1444 P1445 45AA 45AB 45AC 45AD 45AE 45AF 45B0 45B1 45B2 45B3 45B4 45B5 45B7 45B8 45B9 45BA 45BB 45BC 45BD ..zwarcie do masy .zwarcie do plusa Zawór / cewka EGR bank 1 .osiągnięta wartośc kontrolna (control limit reached) Czujnik obrotów CKP.zwarcie do masy Czujnik położenia wału korbowego CMP 2.17818 ...... cylinder 5 Cewka zapłonowa. wzmacniacz.wysoki sygnał Zawór oparów EVAP ...17773 ....17803 ..uszkodzony Czujnik położenia wału korbowego CMP 2.. cylinder 3 Cewka zapłonowa.... cylinder 2 Cewka zapłonowa. cylinder 1 Cewka zapłonowa.17772 .sygnał mało prawdopodobny Czujnik temperatury zaworu EGR .. cylinder 6 Cewka zapłonowa. czujnik detonacji . cylinder 8 ECM ..17771 ..17819 ..17797 .. cylinder 7 Cewka zapłonowa... wzmacniacz......niedostateczny przepływ System powietrza wtórnego AIR.obwód wadliwy Czujnik prędkości silnika. wzmacniacz...17832 . uzwojenie pierwotne 3 . wzmacniacz. zwarcie do masy Przekaźnik wtórnego powietrza (AIR) .obd2.17805 . bank 2 > zwarcie do masy...........17855 P1447 45BF Czujnik temperatury katalizatora 1 G20 ..... wzmacniacz. cylinder 6 Cewka zapłonowa.. wzmacniacz.obwód wadliwy Wzmacniacz zapłonu..17775 .niski sygnał Czujnik temperatury zaworu EGR ..... uzwojenie pierwotne 2 .... cylinder 4 Cewka zapłonowa.17768 ..

....17864 ..zwarcie do plusa Pompa płynu czyszczącego V135 otwarty obwód / zwarcie do plusa Cewka ACF 2 N115 .otwarty obwód Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator ...17868 .zwarcie (do masy) styk zamknięty Obroty jałowe...otwarty obwód Regulator biegu jałowego ...zwarcie do masy System powietrza wtórnego AIR .rzakres.. bank 1 .17927 ...17933 .17884 ....zakres...17915 .17860 ..mały zasięg regulacji ISC (Idle speed ..17869 . regulator .17937 ....lower limit reached ) Obroty jałowe......zwarcie do plusa Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator.słaby przepływ dolotu/wydechu.17865 .17886 .zwarcie do masy Czujnik temperatury EGRT 2.17881 .zwarcie do masy Zawór regulacji Turbo (TC) .17885 .uszkodzony Elektrozawór powietrza dolotowego 2 .control limit reached Kontrola temperatury EGRT .otwarty obwód Cewka ACF 2 N115 > usterka elektryczna Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika > wada / brak sygnału Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika > wada / niewystarczająca próżnia Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika > usterka mechaniczna Przeciek pompy systemu wentylacji zbiornika > blokada węża System podciśnienia układu hamulcowego .17857 ..zwarcie do plusa Polski VAG - - - - - 17939 17940 17941 17942 17943 17944 17945 17946 17947 17948 17949 17950 17952 17953 17954 17955 17956 17957 17958 P1531 P1532 P1533 P1534 P1535 P1536 P1537 P1538 P1539 P1540 P1541 P1542 P1544 P1545 P1546 P1547 P1548 P1549 P1550 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 461A 461B 461C 461D 461E 461F ..17926 ..zwarcie do plusa Czujnik położenia wału korbowego CMP bank 1...limit osiągnięty Czujnik temperatury EGRT 2..otwarty obwód Elektrozawór paliwa zamknięty/otwarty .... zwarcie do masy Włącznik pozycji pedału sprzęgła CPP . zwarcie do masy Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator...błąd mechaniczny Przekaźnik pompy paliwa ..17876 ...zakres... bank 1 -wadliwy obwód Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator...zwarcie do plusa System powietrza wtórnego AIR .17867 ..obwód otwarty..........17879 ..17861 ...17862 .... bank 2 .17917 ...17863 .. bank 1 ..17923 . zwarcie do masy Czujnik temperatury EGRT 1.17925 ...17961 P1553 4627 Czujnik wysokości F96 ....zwarcie do plusa Elektrozawór powietrza dolotowego 2 ...17875 . bank 2 .. bank 2 -wadliwy obwód Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator..... zła praca Sygnał prędkości samochodu ....17911 . wydechu.......zwarcie do masy Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika ....17921 ....... problem funkcjonowania Pompa płynu czyszczącego V135 .www...17951 P1543 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator .otwarty obwód Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy .duży zasięg regulacji (Idle speed .17880 .17913 ......zwarcie do masy Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator......zwarcie do plusa Cewka ACF 2 N115 ..17922 .zwarcie do plusa Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator.17877 .. uszkodzenie Zawór regulacji Turbo (TC) ...wartość..otwarty obwód / zwarcie do plusa System powietrza wtórnego AIR .zwarcie do masy Cewka ACF 2 N115 .pl Migow 5 cyfr e ... bank 2 ...zwarcie do plusa Elektrozawór powietrza dodatkowego 1 . problem funkcjonowania Kontrola temperatury EGRT .wartość..17859 .upper limit reached ) Zawór IAC .błąd.17916 ....17882 ........zwarcie do masy Elektrozawór powietrza dolotowego 1 .obroty poniżej wartości zaprogramowanej Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator......17936 .zwarcie do plusa Zawór regulacji Turbo (TC) ...zwarcie do plusa.zła wartość > słaby przepływ dolotu..17873 ........17931 .17874 . bank 2 ..zwarcie do plusa Alternator load signal (przewody) System dolotu ..17866 .17924 .......zwarcie do masy Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator..17929 ..otwarty obwód.17935 .... bank 1 .17934 ... problem funkcjonowania Kontrola temperatury EGRT .17932 ..17919 .obd2......otwarty obwód Czujnik temperatury EGRT 1. MAP... bank 2 . bank 1 .niska wartość Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy ...17938 Kody błędów VAG Kody P P1449 P1450 P1451 P1452 P1453 P1454 P1455 P1456 P1457 P1458 P1459 P1460 P1461 P1462 P1465 P1466 P1467 P1468 P1469 P1470 P1471 P1472 P1473 P1474 P1475 P1476 P1477 P1478 P1479 P1500 P1501 P1502 P1503 P1504 P1505 P1506 P1507 P1508 P1509 P1510 P1511 P1512 P1513 P1514 P1515 P1516 P1517 P1518 P1519 P1520 P1521 P1522 P1523 P1524 P1525 P1526 P1527 P1528 P1529 P1530 Hex 45C1 45C2 45C3 45C4 45C5 45C6 45C7 45C8 45C9 45CA 45CB 45CC 45CD 45CE 45D1 45D2 45D3 45D4 45D5 45D6 45D7 45D8 45D9 45DA 45DB 45DC 45DD 45DE 45DF 45F4 45F5 45F6 45F7 45F8 45F9 45FA 45FB 45FC 45FD 45FE 45FF 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 460A 460B 460C 460D 460E 460F 4610 4611 4612 Opis kodu błędu Czujnik temperatury katalizatora 2 G132 ....17870 .circuit malfunction Przekaźnik pompy paliwa . problem funkcjonowania Kontrola temperatury EGRT 1...otwarty obwód...17878 .. .zakres.17920 .otwarty obwód Przekaźnik silnika .aktualny obwód (current circuit) Elektrozawór powietrza dolotowego 1 .uszkodzony System poszuszek powietrznych .17930 . zawór EVAP..otwarty obwód Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP ...17914 .otwarty obwód....otwarty obwód Przekaźnik silnika .17912 ........zakłócenia w transmisji sygnału Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika > usterka elektryczna Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika .... bank 1 ...wysoki sygnał (wkaźnik.wysoka wartość Układ kontroli położenia przepustnicy ...17883 .... zwarcie do plusa Czujnik temperatury EGRT 1.17959 P1551 ....otwarty obwód.17928 .17858 . zwarcie do masy Ciśnienie turbosprężarki (TC) .wadliwe działanie Elektrozawór paliwa zamknięty/otwarty ....17960 P1552 ..zwarcie do plusa Elektrozawór powietrza dolotowego 2 . bank 1 ........otwarty obwód Zawór regulacji Turbo (TC) ........17887 4433 17908 4433 17909 4433 17910 .zwarcie do masy Przekaźnik pompy paliwa . bank 2 . bank 2 ..nieszczelność Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP . przekroczenie prędkości) Przekaźnik pompy paliwa ...zwarcie do plusa Nieszczelność pompy systemu wentylacji zbiornika ..otwarty obwód Zawór zmiany kolektora dolotowego 2 N261 > usterka elektryczna Czujnik położenia wału korbowego CMP bank 2. przewody...wadliwy obwód Zawór IAC .. BARO ..zwarcie do plusa 4628 Czujnik wysokości F96 otwarty obwód/ zwarcie do masy 4629 Czujnik MAP.zwarcie do masy Elektrozawór powietrza dolotowego 1 ...otrzymany niewłaściwy sygna ł Przekaźnik pompy paliwa .. bank 1 .. złe działanie Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy . bank 2 . otwarty obwód Czujnik temperatury EGRT 2.... bank 1 .17918 ......zwarcie do masy Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator ...

.Bank 2 .ciśn..18010 ..18027 Kody błędów VAG Kody P P1554 P1555 P1556 P1557 P1558 P1559 P1560 P1561 P1562 P1563 P1564 P1565 P1566 P1557 P1568 P1569 P1570 P1571 P1572 P1573 P1574 P1575 P1576 P1577 P1578 P1579 P1580 P1581 P1582 P1583 P1584 P1585 P1586 P1587 P1588 P1589 P1590 P1592 P1593 P1599 P1600 P1601 P1602 P1603 P1604 P1605 P1606 P1607 P1608 P1609 P1610 P1611 P1612 P1613 P1614 P1615 P1616 P1617 P1618 P1619 Hex 462A 462B 462C 462D 462E 462F 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 463A 463B 463C 463D 463E 463F 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 464A 464B 464C 464D 464E 4650 4651 4657 4658 4659 465A 465B 465C 465D 465E 465F 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 466A 466B Opis kodu błędu Zespół przepustnicy . klimatyzacja .. ISC..18025 .nieprawidłowy sygnał Can bus data.niskie napięcie podstawowego ustawienia > akumulator.przewody Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 .18020 ..17998 ..18016 .17962 .17980 .nieprawidłowy sygnał .pl Migow 5 cyfr e .18050 P1642 Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1/2 .zwarcie do plusa > cewka.cewka.niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30) Sterownik ECM .obd2.brak sygnału > przewody.17977 ..usterka elektryczna Cewka monitora kontrolnego silnika..17968 ........wartość.17963 .18024 ...17976 ..... problem wykonawczy..niska wartość > zwarcie do masy...17966 .18049 P1641 ..18026 .. zwarcie Cewka monitora kontrolnego silnika...17975 ....granica nie osiągnięta > zawór...cewka.17990 ..otwarty obwód ...17984 .Bank 1 ...17978 ... zwarcie Cewka monitora kontrolnego silnika. CAN BUS data Sygnał prędkości na trasie – błąd ....przekroczony limit ...2 .......brak napięcia > przewody Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 2 .przewody Cewka lewa dla zawieszenia silnika N144 .zakłócenia Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika.brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów AT Brak sygnału ABS Przesył magistrali danych .. CMP nastawnik ilości paliwa ...18001 ..18008 . rezystor w ECM CAN data bus. electronic CE .uszkodzenie Czujnik słabeego przyśpieszenia na trasie ..otwarty obwód.. PSP Sterownik ECM .17991 . EVAP Zawory zawieszenia skrzyni biegów .17997 .18023 ...silnik krokowy IAC Sterownik ECM ... SRS ..17982 ....17967 .dolne ustawienie nieosiągnięte > ISC..17987 ..ustawienia podstawowe .brak wiadomości z AICC Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1 ..17994 ...17970 .....wysoka wartość > zwarcie do plusa.zwarcie do plusa Polski VAG - - - - - 18028 18029 18030 18031 18032 18033 18034 18035 18036 18037 18038 18039 18040 18041 18042 18043 18044 18045 18046 18047 P1620 P1621 P1622 P1623 P1624 P1625 P1626 P1627 P1628 P1629 P1630 P1631 P1632 P1633 P1634 P1635 P1636 P1637 P1638 P1639 466C 466D 466E 466F 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 467A 467B 467C 467D 467E 467F Przekaźnik świec żarowych ...Bank 2 .ustawienia podstawowe > wykonać adaptację Adaptacja biegu jałowego .paliwa....zwarcie do masy ...17981 ..Bank 2 .18018 .różnica wartości kontrolnej > przewody..18012 ...otwarty obwód .........Bank 1..Bank 1 ..18015 ..sygnał wejściowy nieprawidłowy Sygnał ładowania z kompresora A/C – brak sygnału Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC . czujnik APP Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 1 ..zwarcie do plusa .zwarcie do masy . TCM ..17972 .....17969 .. pompa paliwa nastawnik ilości paliwa .18013 ..nieoprawdopodobny sygnał CAN data bus .18009 .. TCM . zwarcie Cewki zawieszenia silnika N144/N145 ..17971 ..wykonać adaptację Silniczek nastawnika przepus tnicy..niska wartość odcięcia > regulator Sterowanie przepustnicą .brak wiadomości z czujnika kąta kierownicy Przesył magistrali danych ...............moduł ABS.17996 .17985 ....usterka elektryczna Zespół przepustnicy ..przewody.. złe działanie Lampka ostrzegawcza nagrzewania świec żarowyvh ....Bank 1 .wadliwy obwód ...cewka.. czujnik APP 4680 Sterownik ECM .niskie napięcie zasilania ze stacyjki (terminal 15) Sterownik ECM .. czujnik APP Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik 2 . TC uszkodzenie Ciśnienie turbosprężarki (TC) ..17988 .17965 .usterka elektryczna Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG ..uszkodzenie Obwód lampki usterek MILi – zwarcie do masy Sterownik ECM ..uszkodzenie Sterownik ECM ......złe funkcjonowanie . zwarcie Cewka monitora kontrolnego silnika.zwarcie do plusa...........17993 .zwarcie do masy Zawory zawieszenia skrzyni biegów.Bank 1 .. MAF.. rezystor w ECM Przesył magistrali danych ... stycznik.....17983 ..słaba bateria jeżeli razem z 16487 (P0103) Zespół przepustnicy . silniczek krokowy Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy...sygnał poza tolerancją ......... Sprężarka klimatyzacji ...17974 . silniczek krokowy Główny włącznik ..stycznik.wysoka wartość > zwarcie do plusa.zwarcie do masy Panel wskaźników...17992 .wyższa wartość odcięcia > regulator nastawnik ilości paliwa .18017 . informacje z instrumentu combi Przełacznik ciśnienia wspomagania kierownicy PSP .zwarcie do plusa Zawory zawieszenia skrzyni biegów.....przekroczony górny limit > regulator Ciśnienie turbosprężarki (TC) .17973 ..18048 P1640 ....nieprawidłowe napięcie zasilania Sterownik ECM .... otwarty obwód Panel wskaźników..wartość....17964 ....... przewody Cewka monitora kontrolnego silnika..zakłócenia Podgrzewacz powietrza klimatyzacji .sygnał mało prawdopodobny Czujnik temperatury oleju silnika EOT . sygnał z ECT .uszkodzenie 4681 Błędna pamięć klimatyzacji 4682 Moduł SRS .przekroczona granica > podłączenie węża Nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) ISC lub obwód > przewody..18007 .18022 ... Zwarcie do masy.aktywny sygnał połączenia CAN bus data...brak sygnału Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL .zły kod. zwarcie do masy Przekaźnik świec żarowych .....zwarcie do plusa > zwarcie....sygnał nieprawidłowy Adaptacja wysokości .18000 .. uszkodzona Przekroczone obroty maksymalne > przewany obwód..niska wartość.zły przepływ w dolocie/wydechu ..niskie obroty .brak wiadomości z połączenia .. sygnał z ECT . przewody Sterowanie przepustnicą . czujnik APP Sygnał pedału przyśpieszenia APP czujnik ..17995 ...zwarcie do plusa Lampka ostrzegawcza nagrzewania świec żarowyvh . otwarty obwód Panel wskaźników....mały przepływ dolotu.18021 ..brak przełączania > Przełącznik Airbagu Sterownik ECM ... przepustnica Silnik krokowy biegu jałowego ..otwarty obwód Czujnik barometryczny BARO lub podciśienia MAP ...zwarcie do masy... włącznik Uszkodzony sterownik immobilizera ..18019 .brak sygnału > przewody... SRS.otwarty obwód lub zwarcie do plusa Lampka ostrzegawcza wciśnięta na żądanie . czujnik APP CAN data bus.....18014 ..cewka.. zwarcie Cewka monitora kontrolnego silnika..błędne kody (incorrectly coded) Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL ..18011 .....17986 .17979 . czujniki CKP.www. ISC... słaby przepływ dolotu... włącznik podgrzewacza Podgrzewacz powietrza klimatyzacji .przewody.. rezystor w ECM CAN data bus. ECM.zwarcie do plusa .zwarcie do masy Cewki zawieszenia silnika N144/N145 .przewody..brak sygnału >przewody.nastawy podstawowe > wykonaj adaptację Ciśnienie turbosprężarki (TC) .. sygnał z ECT .17989 .

... przewody.limit adaptacji osiągnięty Czujnik prędkości 1 przód lewy G47 .wadliwe funkcjonowanie > przewody...limit adaptacji osiągnięty Polski VAG - - - - - 18151 18152 18153 18154 18155 18156 18157 18158 18159 18160 18168 18169 18171 18172 18173 18174 18175 18176 18177 P1743 P1744 P1745 P1746 P1747 P1748 P1749 P1750 P1751 P1752 P1760 P1761 P1763 P1764 P1765 P1766 P1767 P1768 P1769 46E7 46E8 46E9 46EA 46EB 46EC 46ED 46EE 46EF 46F0 46F8 46F9 46FA ..sygnał mało prawdopodobny Różne prędkości kół .18089 .zwarcie do plusa Zasilenie napięciem cewki .18067 .sygnał mało prawdopodobny Cewka N110 .18113 ..zwarcie do plusa > panel instrumentów.zwarcie do masy > zwarcie przwodów...sygnał mało prawdopodobny Czujnik prędkości 3 tył lewy G46 . przewody CAN data bus.18112 .. panel instrumentów. Wtryskiwacz 1 ...sygnał mało prawdopodobny 4703 Sygnał ładowania z silnika .sygnał mało prawdopodobny Czujnik prędkości 2 przód prawy G45 . przewody.18059 . CAN data bus..sygnał za wysoki Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194 ...18170 P1762 46FB 46FC 46FD 46FE 46FF 4700 4701 Adaptacja momentu obrotowego sprzęgła ....... Wentylator chłodzenia silnika. szybkość II ..otwarty obwód > panel instrumentów... Złe funkcjonowanie lampki MIL ..usterka elektryczna Monitoring w biegu / stosunek .wadliwe działanie CAN data bus...... dopasowanie rezystowa w ECM Błędna pamięć elektroniki 4WD Sprawdzić kodowanie / wersje jednostek kontrolnych w napędzie CAN data bus .18137 ..sygnał mało prawdopodobny Sygnał wstrzymania startu . SRS .zwarcie do plusa > zwarcie przwodów..18092 .... Komputer ECM . zwarcie do masy. ABS .... rezustor ECM..18070 ..18129 .brak sygnału > przewody.18054 .. przewody.. CAN data bus.... Moduł ABS .zwarcie do masy > przewody. panel instrumentów...18104 .brak sygnału > moduł ABS....otwarty obwód Monitoring temperatury skrzyni biegów Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194 Sygnał zaworu przepustnicy z silnika ..wadliwy obwód > Przewody. szybkość I .18088 .zwarcie do masy Zasilenie napięciem cewki ...zwarcie do masy .. przewody.złe funkcjonowanie.otwarty obwód / zwarcie do masy CAN data bus. Sygnał klimatyzacji AC .... rezustor ECM.. Wentylator chłodzenia silnika.....18131 .obwód > otwarty obwód.nieprawdopodobn y sygnał > Moduł ABS....złe funkcjonowanie > patrz kody temp.. Lampka ETS .18087 ......niekompletne oprogramowanie CAN data bus.. panel instrumentów... Złe funkcjonowanie lampki MIL ..obwód > otwarty obwód.18072 .18147 .obwód otwarty.18068 .usterka mechaniczna > uszkodzony wtryskiwacz.18124 .... panel instrumentów..napięcie zbyt wysokie Zasilanie .. kontrola przesyłu .pl Migow 5 cyfr e .....18149 ...limit adaptacji osiągnięty Monitoring poślizgu sprzęgła ..... Lampka ostrzegawcza dla samodiagnozy K83 .otwarty obwód > Przewody.18141 ..... rezystor w ECM. zwarcie do masy Czujnik 2 dla ciśnienia hydraulicznego G194 ..otwarty obwód / zwarcie do masy Jednostka kontrolna uszkodzona Jednostka kontrolna dla automatycznej skrzyni biegów ......zwarcie do plusa Przełącznik "tył" czujnik przechyłu F189 .zwarcie do plusa...18102 .zły kod Zasilanie ....18100 .. rezustor ECM.18066 ....18071 .....18074 ..18052 .otwarty obwód..18082 .. dopasowanie rezystora w ECM.ECM....18150 Kody błędów VAG Kody P P1643 P1644 P1645 P1646 P1647 P1648 P1649 P1650 P1651 P1652 P1653 P1654 P1655 P1656 P1657 P1658 P1659 P1660 P1661 P1662 P1663 P1664 P1665 P1666 P1667 P1668 P1669 P1672 P1674 P1676 P1677 P1678 P1679 P1680 P1681 P1682 P1683 P1684 P1686 P1690 P1691 P1692 P1693 P1694 P1696 P1704 P1705 P1711 P1716 P1721 P1723 P1724 P1726 P1728 P1729 P1733 P1739 P1740 P1741 P1742 Hex 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 468A 468B 468C 468D 468E 468F 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 469A 469B 469C 469D 46A0 46A2 46A4 46A5 46A6 46A7 46A8 46A9 46AA 46AB 46AC 46AE 46B2 46B3 46B4 46B5 46B6 46B8 46C0 46C1 46C7 46CC 46D1 46D3 46D4 46D6 46D8 46D9 46DD 46E3 46E4 46E5 46E6 Opis kodu błędu Błędna pamięć elektroniki Błędna pamięć sprzężenia CAN data bus.18069 .18180 P1772 4702 Sygnał ładowania z silnika . Lampka ETS ..... Złe funkcjonowanie lampki MIL . przewody... przewody. Lampka ETS .18055 ..... CAN data bus > oprzyrządowanie. aktywacja .... rezystor w ECM.18179 P1771 .. Wentylator chłodzenia silnika.... rezustor ECM. moduł przepustnicy..otwarty obwód..zwarcie do plusa Cewka N110 ... Ustawienie APP bezwładny-właściwy ..sygnał zbyt wysoki Rozpoznanie przełącznika Tiptronic F189 .. zwarcie do masy.aktywacja > APP czujnik. Wtryskiwacz.silnika i poziomu oleju Błędna pamięć jednostki kontrolnej AICC Sygnał klimatyzacji AC .18148 ....błąd programowania Złe funkcjonowanie lampki MIL . przewody.www......zwarcie do plusa > przewody.18076 .18132 ....... zwarcie do masy..zwarcie do plusa > Przewody..zwarcie do masy Cewka N110 .. Wentylator chłodzenia silnika.18051 . oprzyrządowanie ... rezystor w ECM.18062 ...18098 ..... Wtryskiwacz.nieprawdopodobn y sygnał > Moduł SRS.obwód > otwarty obwód. dopasowanie rezystora w ECM..obwód > otwarty obwód.18075 .nieprawidłowy sygnał.zwarcie do masy Czujnik prędkości 4 tył prawy G44 . silnik wentylatora.... rezustor w ECM...zwarcie do masy Monitorowanie temperatury sprzęgła Adaptacja ciśnienia sprzęgła .18090 .18061 .. Wtryskiwacz ... Przełącznik zmiany biegu na niższy F8 ...18057 . zwarcie do masy.18136 . rezystor w ECM..aktualny obwód > otwarty obwód.otwarty obwód Sygnał wstrzymania startu .. Wtryskiwacz 3 .... 4WD .... Moduł panela instrumentów . zwarcie do plusa Sygnał zaworu przepustnicy z silnika . silnik wentylatora.otwarty obwód..18134 . Wtryskiwacz 2 .18080 . Wtryskiwacz 4 .zwarcie do masy > przewody..zwarcie do plusa > przewody.18060 .. ABS .18086 ... przewody...18077 ..napięcie .18056 .błąd w transferze danych Wadliwa jednostka kontroli ... Lampka ETS .. zwarcie do plusa 4704 Sygnał ładowania z silnika ...18073 . Wentylator chłodzenia silnika. aktywacja ......18085 ...18064 . silnik wentylatora......sygnał mało prawdopodobny Sygnał wstrzymania startu ...... szybkość I ...zwarcie do masy > panel instrumentów.... rezustor w ECM.18065 . szybkość I ..18178 P1770 ....18084 . Wiadomość w zespole napędu magistrali danych – brak Moduł kontroli przekładni TCM ..napięcie zbyt niskie Zasilanie . Programowanie jednostki kontroli . zwarcie do masy...nieprawidłowy sygnał Przewody..zwarcie do masy Przełącznik "góra" czujnik przechyłu F189 . zwarcie do masy.....obd2.. rezystow w ECM..18053 .. silnik wentylatora. szybkość I ...zwarcie do masy > Przewody...18101 .sygnał za niski .usterka elektryczna Cewka N110 ...złe funkcjonowanie.18099 . przewody........18058 ..18119 ..18091 . rezystor w ECM..18094 ..usterka elektryczna Zasilenie napięciem cewki . elektroniczne sterowanie wspomaganiem kierownicy .18063 ...wadliwy obwód > panel instrumentów.

..zwarcie do plusa Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 usterka elektryczna Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 otwarty obwód / zwarcie do masy Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 .18237 .ECM 1 > przewody..zwarcie do plusa Jednostka kontrolna silnika / skrzynia biegów.......... Szyna danych..pl Migow 5 cyfr e ...usterka elektryczna w obwodzie Możliwość włączeniowa dla silnika Sygnał redukcji obrotów > otwarty obwód / zwarcie do masy Sygnał redukcji obrotów > otwarty obwód / zwarcie do plusa Obwód przełącznika góra dół > otwarty obwód / zwarcie do masy Obwód przełącznika góra dół > zwarcie do plusa Sygnał światła cofania > obwód otwarty Sygnał światła cofania > zwarcie do masy Sygnał światła cofania > zwarcie do plusa Oddziaływanie prędkości jałowej silnika .. szybkość II .otwarty obwód.zwarcie do plusa Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 usterka elektryczna Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 otwarty obwód / zwarcie do masy Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 .18262 ... Hydrauliczny elektrozawór wentylatora chłodzenia silnika .19197 ...18256 .....zwarcie do plusa > przewody.. Dane w ECM1 lub 2.. problem wydajności > Niskie podciśnienie.zwarcie do plusa Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 usterka elektryczna Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 otwarty obwód / zwarcie do masy Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 . Przekaźnik pompy doładowania powietrza ..18189 .18242 .. Czujnik ciśnienia serwa hamulca ..obwód otwarty Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego ... ECM 1.zwarcie do masy Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego .19459 P3003 4C03 Przekaźnik wentylatora 1 chłodnicy.. rezystor w ECM...sygnał mało prawdopodobny Zawór 7 .18236 ...18270 . Szyna danych...... ABS . Napęd magistrali danych brak informacji z silnika. ECM 2 > przewody.....18227 .18252 ...18196 .. ECM 1.. przekaźnik...włączanie przekaźnika > zwarcie do plusa.. ECM 1. zwarcie do masy.18186 ...18221 ...18258 .18264 ..18182 .. rezystor w ECM........brak informacji z czujnika kąta kierownicy Polski VAG - - - - - 18273 18274 18308 18309 18310 18311 18312 18313 18314 18315 18316 18317 18319 18320 18321 18322 18328 18331 19456 P1865 P1866 P1900 P1901 P1902 P 1903 P1904 P1905 P1906 P1907 P1908 P1909 P1911 P1912 P1913 P1914 P1920 P1923 P3000 4761 4762 4784 4785 4786 4787 4788 4789 478A 478B 478C 478D 478E .zwarcie do plusa Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 > brak sygnału Sygnał prędkości > otwarty obwód Sygnał prędkości > zwarcie do masy Sygnał prędkości > zwarcie do plusa Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 > sygnał mało prawdopodobny Czujnik 2 dla prędkości skrzyni biegów G196 > obroty za wysokie Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 usterka elektryczna Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 obwód otwarty / zwarcie do masy Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 ..18267 ..otwarty obwód...18190 ...błąd.brak informacji z silnika CAN data bus..18198 .sygnał mało prawdopodobny Czujnik ciśnienia hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów 2 G194 ...18200 ...... informacjać z silnika Sygnał dla wyświetlacza poziomu selektywnego .....monitorowanie oprogramowania Potencjometr zaworu przepustnicy G69 .18251 .. Przesył magistrali danych ....18250 ..18231 ... zwarcie do masy. ECM 1... Wentylator chłodzenia silnika .18226 ... ..18238 . ECM 1.18201 . otwarty obwód > przewody..2 .. ABS.....18233 . przewody.. Czujnik ciśnienia serwa hamulca .zwarcie do plusa > przewody....błędna informacja z silnika Czujnik pozycji przyśpieszenia G79 ..błędna wiadomość z silnika Sygnał obrotów silnika .. przewody....www. oprzyrządowanie .... CAN data bus.włącznik przesyłu kick-down . Szyna danych..18318 P1910 478F 4790 4791 4792 4798 479B 4C00 Przesył magistrali danych .obd2..brak informacji z jednostki kontrolnej AICC Przesył magistrali danych ..... .otwarty obwód.niewłaściwa wersja programu..... Elektrozawór kontroli zawieszenia silnika Bank 1 lub 2 > otwarty obwód.18249 ......brak informacji z instrumentu combi Przesył magistrali danych ..uszkodzenie...18185 ...... zwarcie..18255 .18243 .18261 . ABS........błędna informacja z silnika Przełącznik redukcji biegu F8 ..zwarcie do masy.18272 Kody błędów VAG Kody P P1773 P1774 P1776 P1777 P1778 P1780 P1781 P1782 P1784 P1785 P1786 P1787 P1788 P1789 P1790 P1791 P1792 P1793 P1795 P1796 P1797 P1798 P1799 P1813 P1814 P1815 P1818 P1819 P1820 P1823 P1824 P1825 P1828 P1829 P1830 P1833 P1834 P1835 P1841 P1842 P1843 P1844 P1847 P1848 P1849 P1850 P1851 P1852 P1853 P1854 P1855 P1856 P1857 P1858 P1859 P1860 P1861 P1862 P1863 P1864 Hex 4705 4706 4708 4709 470A 470C 470D 470E 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 471B 471C 471D 471E 471F 472D 472E 472F 4732 4733 4734 4737 4738 4739 473C 473D 473E 4741 4742 4743 4749 474A 474B 474C 474F 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 475A 475B 475C 475D 475E 475F 4760 Opis kodu błędu Czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego G193 .18266 .. przewody..18205 . zwarcie do masy..18207 ..... przewody.18257 .wadliwe funkcjonowanie.18222 ......błędna informacja z silnika Przełącznik światła hamulca .18194 ..18195 ..18193 .. rezystor w ECM.18204 ... ABS ...uszkodzenie > Przewody.19458 P3002 4C02 Czujnik pozycji pedału gazu APP . CAN data bus... Przekaźnik pompy doładowania powietrza .18271 .18199 ....sygnał za wysoki Czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego G193 .nieprawidłowy sygnał.... zwarcie do plusa.18232 . Czujnik ciśnienia serwa hamulca .2 ..18269 ...otwarty obwód.błędna informacja z silnika Sygnał ładowania .zwarcie do plusa Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 usterka elektryczna Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 obwód otwarty / zwarcie do masy Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 ..zakres..2 .. Wentylator chłodzenia silnika .... Przewody... wersje niedopasowane Błędna pamięć instrumentu combi Błędna pamięć jednostki kontrolnej AICC Błędna pamięć elektryki Jednostka kontrolna ABS – zapytanie Jednostka kontrolna silnika – zapytanie Jednostka kontrolna skrzyni biegów – zapytanie Przesył magistrali danych .....2 .18188 .brak sygnału z ECM 2.....sygnał za niski Czujnik ciśnienia hydraulicznego automatycznej skrzyni biegów 1 G193 ....brak sygnału z ECM 1........wadliwe funkcjonowanie obwodu ECM 1 lub 2 > przewody....2 ..18260 . przewody. czujnik..18259 .... niska moc > przewody..19460 P3004 4C04 Nie zdefiniowany .świeca żarowa > przewody.nieprawidłowy sygnał... ABS ....brak informacji (Drive train data bus message missing) Wentylator chłodzenia silnika...18184 .18181 ... Szyna danych. Szyna danych........ silnik wentylatora Hydrauliczny elektrozawór wentylatora chłodzenia silnika ..18192 ..... rezystor w ECM........brak informacji z centrali elektroniki Przesył magistrali danych .18203 .18206 ..18223 . mało prawdopodobne CAN data bus..18228 . zwarcie do masy...18268 ......błędna informacja z silnika Przesył magistrali danych ...zwarcie do masy > niskie podciśnienie....18265 ...18263 ..18241 . Sterownik silnika ECM 2 .

. LT 2. TPS. LT 2.. przekaźnik.. zawór.3 AGL .sterownik ECM.3 AGL . LT 2. CKP.niski prąd > zwarcie przewodów do masy. LT 2.przekaźnik pompy paliwa ...brak sygnału > prędkościomierz.... zwarcie/ do masy. 2 i 3 . Kody błędów VAG 81042 81043 81044 81045 81046 81047 81048 81049 81050 81051 81052 81055 81056 81059 81060 81061 81063 81069 81070 81071 81072 kolor szary = LT 2.przekroczony górny limit > niepewny wirnik.3 AGL ..sonda Lambda .cewka zapłonowa.65280 1111 65535 81002 81003 81004 81005 81006 81007 81008 81009 81010 81011 81012 81068 81013 81014 81015 81016 81017 81018 81019 81020 81021 81022 81023 81024 81025 81026 81027 81028 81029 81030 81031 81032 81033 81034 81035 81036 81037 81038 81039 81040 81041 Kody P P3005 P3007 P3008 P3009 P3010 P3011 P3012 P3013 P3014 P3015 P3016 P3040 P3041 P3104 P3105 Hex 4C05 4C07 4C08 4C09 4C0A 4C0B 4C0C 4C0D 4C0E 4C0F 4C10 4C28 4C29 4C68 4C69 4C82 P3262 4D05 ..zwarcie grzałki do masy > zwarcie przewodów do masy. AGL .paliwa. LT 2.3 AGL .nie osiągnięty limit > ciśniene paliwa. LT 2. moduł cyl. styki CTP. czujnik obrotów silnika RPM . HO2S. VSS. wtyczka.skokowe działanie > ISC..zamieniona > sonda HO2S 2 w banku 1 i 2-zły montaż. czujnik IAT. ISC.czujnik prędkości pojazdu VSS . Przekaźnik pompy paliwa .. czujnik pozycji...3 LT 2. czujnik obrotów silnika RPM . moduł.regulacja mieszanki (MC) . opiłki. czujnik pozycji. Czujnik pozycji wałka rozrządu CMP .nieosiągnięte minimalne położenie > nieszczelność w dolocie.czujnik wału korbowego CKP. zapłon.. ECM.bogata mieszanka > ciśniene paliwa.3 AGL . moduł cyl.. opis kodu nie potwierdzony (możliwy wadliwy opis) ..uszkodzenie > przewody..czujnik temperatury silnika ECT .czujnik temperatury silnika ECT . sygnał nieprawdopod. świeca. zwarcie do masy > otwarty obwód.czujnik pozycji silnika krokowego ISC . zawór. nieszczelność dolotu.3 AGL . AGL . AGL . elektrozawór.3 AGL .. opiłki.3 LT 2.3 AGL . zwarcie w obwodzie LT 2.czujnik podciśnienia w kol.3 LT 2.niska wartość > zwarcie do masy. moduł. CAN data bus. wtyk.otwrty obwód. nieszczelność w dolocie.3 LT 2.19467 . Uszkodzony sterownik ECM.3 AGL . moduł cyl. LT 2. cewka. Zawór obejściowy paliwa .3 LT 2.19470 . cewka.luźna wtyczka > przewody. grzałka.3 AGL .uboga mieszanka .3 AGL .czujnik prędkości samochodu VSS .19561 ..sterownik ECM . LT 2. zapłon. cewka....... Przekaźnik pompy paliwa ... EVAP.brak sygnału.sonda Lambda .3 AGL ... prędkościomierz Nieprecezyjne tłumaczenie innej literatury . moduł.. przekaźnik pompy. EVAP. przekaźnik pompy. oprzyrządowanie ..wyd. czujnik pozycji ISC.niski prąd > zwarcie przewodów do masy.regulacja Lambda . moduł.. Przełożenie przekładni zębatej ..czujnik wału korbowego CKP. HO2S. VSS AGL .nieprawidłowa wartość > czujnik ECT. AGL .zwarcie do masy. nieszcz.czujnik pozycji silnika krokowego ISC .. LT 2.ECM AGL . sonda HO2S..19461 . LT 2.3 AGL . wtryskiwacz LT 2.otwarty obwód / zwarcie do masy > otwarty obwód/zwarcie do masy.. LT 2.19496 .zwarcie do plusa > przewody. czujnik obrotów silnika RPM > szczelina czujnika.zwarcie do plusa > przewody.3 AGL . VSS AGL .3 LT 2.krótki obwód > przewody.zwarcie do plusa > przewody.częściowe ładowanie > ciśn. zawór.silnik krokowy ..zwarcie do masy. AGL .uboga mieszanka > ciśniene paliwa. wysoka moc > przewody. TPS. dolotu LT 2. sonda HO2S.wysoka wartość > zwarcie do plusa.wtrysk.zwarcie do plusa > przewody Przekaźnik chłodzenia pompy paliwa . nieszczelność wydechu LT 2.19472 .19463 .3 AGL .wtryskiwacz. wtryskiwacz.czujnik wału korbowego CKP.3 LT 2. rezystor w ECM.. LT 2.zwarcie do plusa > przekaźnik. LT 2. przewody..wtryskiwacz 2 i 3 . Przekaźnik chłodzenia pompy paliwa .3 LT 2.luźna wtyczka > wtyczka. AGL . nieszczelność LT 2.sygnał zwarty do plusa > przewody do plusa. LT 2.czujnik wału korb.sygnał nieprawdopod. moduł cyl. 2 i 3 . LT 2.sygnał zwarty do masy > przewody do masy.czujnik temperatury silnika ECT . cewka.3 AGL .zwarcie do plusa > przewody-zwarcie do plusa.sonda Lambda .niska wartość > zwarcie do masy.zbiornik oparów EVAP .. nieszcz. otwarty obwód.3 LT 2. LT 2. zapłon.FF00 P0603 FFF Polski VAG Opis kodu błędu Przekaźnik wentylatora 2 chłodnicy.sterownik ECM. zawór. HO2S.przekroczony limit > ciśn. ECM LT 2.3 LT 2.nieprawdopodobny sygnał z ECT > przewody rezystor w ECM.wysoka wartość > zwarcie do plusa. szczelina czujnika (odległość). otwarty obwód > przewody.otwarty obwód. AGL ..bogata mieszanka .3 AGL . zwarcie do plusa > przewody.potencjometr przepustnicy TPS .. ECM LT 2.elektrozawór przymykania wydechu > otwarty obwód.silnika RPM . EVAP.zwarcie do plusa > zwarcie przewodów do plusa. LT 2. Zawór regulacji turbosprężarki B (TC). LT 2. LT 2.3 AGL .. sonda HO2S. włącznik CTP. czujnik pozycji ISC. cewka zapłonowa. przewody. AGL .wysoka wartość > zwarcie do plusa. obieg.3 AGL .luźne połączenie > przewody. czujnik IAT.3 LT 2.czujnik prędkości pojazdu VSS .silnik krokowy .3 AGL ..3 LT 2.wtryskiwacz 1 i 4 .3 AGL .3 LT 2. brak połączenia. przewody.zwarcie w obwodzie > czujnik ECT.kontakt ciągle zwarty > zwarcie przewodów. odczytaj kody ABS. przewody.sonda Lambda ..wtryskiwacz. LT 2. przewody.niskie napiecie > akumulator.3 LT 2.. wyrównanie. 1 i 4 .3 LT 2. HO2S.styk biegu jałowego CTP .. zapłon. LT 2.brak sygnału > zatkany przepływ. zapłon. CKP.zwarcie do plusa > przewody.potencjometr przepustnicy TPS .nieprawidłowa wartość > słaby/zatkany przepływ...zwarcie do masy. wtyk modułu kodującego .3 LT 2.wtryskiwacz 1 i 4 . LT 2. moduł. otwarty obwód.. wtyczka. LT 2. HO2S.przekaźnik pompy paliwa .sonda Lambda .zwarcie do plusa > zwarcie przewodów do plusa.. konektor.brak sygnału > czujnik. 1 i 4 .3 AGL .. konektor. otwarty obwód > zwarcie do masy.3 AGL .zwarcie do masy.. LT 2.3 AGL .styk biegu jałowego CTP . 1 i 4 . sonda HO2S. LT 2.czujnik temperatury powietrza IAT .czujnik podciśnienia w kol.zwarcie do masy.nieosiągnięte maksymalne położenie > ISC. zawór.3 AGL .cewka zapłonowa.3 LT 2... zapłon. LT 2.3 AGL .ssącym MAP . Zawór obejściowy paliwa . moduł cyl.3 AGL .zbyt wielkie odchyłki > niewłaściwy kod programowania LT 2.silnika RPM . otwarty obwód. czujnik obr. CAN data bus. AGL ..3 LT 2.19468 . moduł cyl.nieprawdopodobny sygnał > przewody..przerwa w obwodzie > przewody.. świeca.3 AGL . EVAP. LT 2. Nie zdefiniowany Grzałka sondy Lambda 2. AGL .potencjometr przepustnicy TPS .obd2.luźna wtyczka > przewody.19465 .pl Migow 5 cyfr e . LT 2. otwarty obwód > przewody.3 AGL ..3 AGL . czujnik IAT. wyd.zwarcie do masy > wtyk modułu kodującego zwarty do masy AGL .ECM AGL .cewka zapłonowa. przewody.19469 .19471 . HO2S. AGL . otwarty obwód > przewody...sonda Lambda ... nieszcz.3 LT 2.czujnik temperatury powietrza IAT .3 AGL .wtryskiwacz 2 i 3 . włącznik CTP..3 AGL . Czujnik pozycji wałka rozrządu CMP .zwarcie grzałki do plusa > zwarcie przewodów do plusa.nieprawdopodobne > wada przekładni.zwarcie do masy. Zawór regulacji turbosprężarki B (TC).3 AGL . przekaźnik.3 AGL .sonda Lambda . Elektrozawór powietrza dolotowego .zwarcie do plusa > przewody.3 AGL .cewka zapłonowa.. AGL .3 LT 2.. HO2S. zawór.3 AGL .ssącym MAP ...brak połączenia > czujnik ECT..... wtyk.wtryskiwacz.styk biegu jałowego CTP .otwrty obwód / zwarcie do masy > przewody do masy. wtryskiwacz LT 2. LT 2.www.przerwa przewodów > otwarty przewód.19497 . wtryskiwacz LT 2.paliwa.3 AGL .nieprawdopodobny sygnał > przewody.wadliwe działanie > przewody. > szczelina.czujnik wału korb.nieprawidłowa wartość > sonda HO2S. moduł.przerwa w przewodach > otwarty obwód.otwarty obwód / zwarcie do plusa > otwarty obwód/zwarcie do plusa.zbiornik oparów EVAP . EVAP. 2 i 3 .3 AGL .3 AGL . złącze. przewody. ABS . bank 1 i 2 . cewka zapłonowa. TPS.silnik krokowy .wadliwe działanie > przewody. elektrozawór.3 AGL ..19464 .przerwany obwód > czujnik ECT. złącze LT 2. EVAP.19586 .elektrozawór przymykania wydechu .19717 . otwarty obwód > zwarcie do masy.3 AGL .19560 .cewka zapłonowa. AGL ..czujnik temperatury silnika ECT . wtryskiwacz LT 2..19466 ..3 AGL .paliwa.zwarcie do plusa > wtyk modułu kodującego zwarty do plusa AGL . czujnik pozycji.kontakt ciągle otwarty > przerwa przewodów.wtrysk. nieszcz.czujnik pozycji silnika krokowego ISC . czujnik obr.. AGL .czujnik prędkości samochodu VSS . wtyk modułu kodującego .cewka zapłonowa. EVAP.czujnik temperatury powietrza IAT . sonda HO2S.wtryskiwacz.częściowe ładowanie > ciśn. Elektrozawór powietrza dolotowego . EVAP.przekroczony limit > ciśniene paliwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful