aba¿ur abecad³o Abel aberracja Abisynia abiturient abnegacja abominacja abonament abonent aborcja aborda¿ Aborygen Abraham absencja

absolut absolwent absorbowaæ absorpcja abstrakcja abstynencja abstynent absurd absztyfikant aby ach Achilles achillesowy aczkolwiek ad acta Adam adamowy adaptacja adapter adaptowaæ adekwatny adept adiunkt adiutant administracja administrator administrowaæ admira³ adnotacja adopcja adoptowaæ adoracja adorator adres adresat adresowaæ Adriatyk adwent adwersarz adwokat aerodynamiczny aeroklub afekt afera afisz

afiszowaæ (siê) aforyzm Afrodyta afront Afryka agencja agenda agent agentura agitacja agitowaæ agonia agrafka agresja agresywny aha ahoj ! AIDS ajencja AK akacja akademia akademicki akademik akapit akcent akceptowaæ akces akcesoria akcja aklamacja akompaniament akord akordeon akrobacja akrobata aksamitny akt Akt akta aktor aktówka aktualny aktywny akumulator akumulowaæ akupunktura akurat akustyka akuszerka akwaforta akwarela akwarium akwedukt akwizytor Aladyn alarm alarmowaæ Albania albo

albowiem Albrecht album alchemia alchemik ale alegoria aleja alergia alergik ale¿ alfa alfabet Algieria Ali Baba aliant alibi Alicja alimenty alkohol alkoholik alkoholowy Allach allegro alleluja Alma Mater aloes alpejczyk alpinista Alpy alternatywa altówka altruista altruizm aluminium alumn aluzja Alzacja amant amator amatorski Amazonia amazonka Amazonka ambaras ambasador ambicja ambicjonalny ambit ambitny ambulans ambulatorium amen Ameryka Amerykanin amerykanka Amerykanka amerykañski amfiteatr amfora

amnestia a-moll Amor amory amplituda ampu³ka amputacja amputowaæ amulet amunicja amur Amur anachroniczny anachronizm anakonda analfabeta analfabetyzm analiza analogia analogiczny ananas anarchia anarchista android andrzejki Andy anegdota aneks anga¿owaæ (siê) angielskojêzyczny Anglia anglista anglo-amerykañski ani ani chybi ani krzty ani razu Ania anielski animusz anio³ ankieta anna³y Annasz Anno Domini anomalia anonim anons anormalny ansa antagonizm Antarktyda Antarktyka antidotum antologia antonówka antrakt antropocentryzm Antwerpia anty

antybiotyk antybodziec Antychryst antycypowaæ antycz¹stka antydatowaæ antydopingowy antyeuropejski antyfaszysta antyhitlerowski antyk antykoncepcja antykwariat antyludzki antynomia antypody antyrz¹dowy antysemita antytalent antyteza antywirus anulowaæ any¿ aorta Apacz aparat aparatura apartament apartheid aparycja apatia apel apelacja apelowaæ Apeniny apetyt aplauz aplikowaæ apodyktyczny apogeum apokalipsa apologia apopleksja aport aposto³ apostrof apostrofa Appalachy aprobata aprowizacja apteka ar Arabia Saudyjska arachidowy aran¿acja aran¿owaæ arbiter arbitra¿ arbuz archaiczno æ

archanio³ archeolog archeologia archidiecezja archipelag architekt architektura archiwalny archiwum arcy arcybiskup arcydzie³o arcymistrz arcypowa¿ny arcywa¿ny Ardeny areopag areszt aresztant Argentyna argument argumentowaæ aria Ariadna arianin arka arkan arkana arkusz armata armator Armenia armia aromat arteria artyku³ artyku³owaæ artyleria artysta artystycznol-iteracki arystokracja arystokrata arytmetyka arytmia asceta asekuracja asekurowaæ (siê) asesor asfalt asocjacja asortyment asparagus aspekt aspiracja aspirant aspirowaæ aster astrologia astronauta astronomia

asymetria asymilacja asymilowaæ (siê) Asyria asystent asystowaæ Asy¿ atak atakowaæ ataszat ateista ateizm atelier atencja Atlantyk atlas atleta atmosfera atol atrakcja atrakcyjny atrament atrybut attaché atut audiencja audio-wideo audycja audytorium Augiasz augiaszowy augustianin Augustowskie Augustów aukcja aula aura aureola Auschwitz auspicje austeria Australia Austria austriacko-wêgierski austro-wêgierski Austro-Wêgry aut autentyczny autentyzm auto autoalarm autobiografia autobus autocasco autochton autochtoniczny autograf autokar automat automatyczny

automatyzacja automatyzm autonomia autoportret autopsja autor autorament autorytarny autorytatywny autorytet autoryzacja autostop autostrada autosugestia awans awanse awansowaæ awantura awanturowaæ siê awaria awaryjny awers AWF awokado azbest Azerbejd¿an Azja azot Aztek azyl azymut a¿ a¿ do a¿by a¿eby a¿urowy baba Baba-Jaga babcia Babel babie lato Babilonia babiogórski babka babunia baby-sitter bachn¹æ bachor bacówka baæ siê badminton baga¿ baga¿nik baga¿ówka Bagdad bagnisto-torfowy Bahamy bajka bajoñski bakalie

bakcyl bakier bak³a¿an bakteria bakteriobójczy baldachim baletmistrz balia ballada Balladyna balon balustrada Balzak balzakowski ba³aganiarz Ba³kany Ba³tyk ba³wan bambosz bambus bananowy banda¿ banda¿owaæ bandyta banicja bank banknot bankomat bañka baranek barani baraszkowaæ bara¿ barbarzyñca barbarzyñstwo Barbórka Barcelona baræ bard bardzo barek bariera bar³óg barman barok barometr barszcz Bartek barwa bary barykada bary³ka BASIC bastion Bastylia baszta ba niowo-romantyczny ba ñ batalia batalion

bateria batuta Bawaria bawe³na bawiæ (siê) bawó³ bazgraæ bazgro³y bazia bazylika bazyliszek bazyliszkowy ba¿ant b¹k b¹kaæ b¹kn¹æ beczeæ beczka Beethoven befsztyk begonia bekhend bela beletrystyka Belgia Belgrad belka Be³chatów be³kot be³kotaæ be³t bemol benedyktyñski benefis Beneluks bengalski benzyna berek beret ber³o bermudy Bermudy Beskid Beskidy beskidzki bessa bestia bestialski bestseller besztaæ Betlejem betoniarz bety bez bez bez formy bez granic bez koñca bez kozery bez liku

bez ma³a bez ogródek bez os³onek bez porównania bez potrzeby bez pud³a bez reszty bez sensu bez tchu bez ustanku bez w¹tpienia bez wyj¹tku bez wyj cia bez zw³oki beza bezalkoholowy bezbarwny bezb³êdny bezbo¿ny bezbramkowy bezbronny bezcelowy bezcenny bezceremonialny bezchmurny bezczelny bezcze ciæ bezczynno æ bezdech bezdenny bezdeszczowy bezdêtkowy bezdomny bezdro¿e bezduszny bezdzietny bezd wiêczny beze mnie bezgrzeszny bezimienny bezinteresownie bezkarny bezkompromisowy bezkonfliktowy bezkonkurencyjny bezkresny bezkrêgowiec bezkrytyczny bezksiê¿ycowy bezkszta³tny bezlitosny bezludny bezludzie bez³ad bezmy lny beznadzieja beznamiêtny beznogi bezno¿ny bezodrzutowy

bezokolicznik bezpañski bezpardonowy bezpieczeñstwo bezpiecznik bezpieczny bezp³ciowy bezpodmiotowy bezpodstawny bezpo redni bezprawie bezproblemowy bezprzedmiotowy bezprzewodowy bezradny bezrêkawnik bezrobocie bezrobotny bezrozumny bezruch bezrybie bezsenny bezsens bezsilny bezskuteczny bezsporny bezspójnikowy bezsprzeczny bezszelestnie bezszwowy bez nie¿ny beztalencie bezt³uszczowy beztroski bezustanny bezu¿yteczny bezwarunkowy bezwietrzny bezw³ad bezwstydny bezwyj¹tkowy bezwzglêdny bezzêbny bezzw³oczny bez¿eñstwo be¿ bêben bêbenek bêbniæ bhp biadaæ bialutki bia³aczka bia³o-czarny Bia³oru Bia³ostocczyzna Bia³owie¿a bia³y Bia³y Dom Bia³ystok

Biblia bibliografia biblioteka bibu³a biceps bicie bicz biæ biæ siê biec bieda biedak biedny biedowaæ biegaæ biegn¹æ biegun biegunka biel bielizna bielmo Bielsko-Bia³a bielutki biennale bierzmowanie Bieszczady bie¿¹co bie¿¹cy bie¿nia bie¿nik bigamia bikini bilans bilard bilet bileter Bill (y) the Kid bimbaæ bimber biodro biografia biologia biovital bis biskup Biskupin bisowaæ bistro biszkopt bitka bitwa biuletyn biurko biuro biurokracja biust biustonosz Bizancjum biznes biznesmen

bizon bi¿uteria blacha bladofio³kowy bladoró¿owy blady blagowaæ blama¿ blankiet blanko blask blaszany blat bledn¹æ blef bliski Bliski Wschód bliskowschodni bliskoznaczny blizna bli ni bli niak bli niêta bli¿szy blond blondyn blondynka blues bluszcz bluzgaæ bluzka bluzn¹æ blu niæ blu nierstwo b³agaæ b³ahostka b³ahy b³azen B³a¿ej b³¹d b³¹dziæ b³êdny b³êkitny b³ogos³awiæ b³ogos³awieñstwo b³ona b³onie b³otnisty b³oto b³ysk b³yskaæ b³yskawica b³yskotliwy b³ysn¹æ b³yszczeæ bo boa boa dusiciel boazeria bochenek

Bochnia bocian boczny bodziec bod cowy bogactwo bogaty bogobojny Bogurodzica bohater bohaterstwo bohema bohemistyka boisko boja boja liwy boja ñ bojkot bojownik bojowy bok bokobrody bokser boksyt bol¹czka boleæ boleæ bolerko bolero Boles³aw Chrobry Boles³aw Kêdzierzawy Boles³aw mia³y bole æ Bolonia bomba Bombaj bombardowaæ bombka bombonierka bombowiec bombowy Bona Sforza Bonaparte bonifikata boogie-woogie boom bordo borowaæ borówka borsuk Boruta borykaæ siê bosak boski bosman bosonogi boss Bo nia botanika bowiem

boy Bo¿e Cia³o Bo¿e Narodzenie bo¿ek bo¿nica bo¿onarodzeniowy bo¿y bo¿yszcze bób bóbr Bóbr Bóg bój bójka ból bór bóstwo bó æ (siê) braciszek bractwo braæ braæ siê Brahmaputra Brahms brajl brajlowski brak brakorób brakowaæ brama bramka bramkarz bramkostrzelny Brandenburgia bransoletka bran¿a brat bratek braterstwo bratni Bratys³awa brawo brawura Brazylia br¹z br¹zowy bredziæ breja brelok brew brezent Bristol brn¹æ broczyæ broda brodawka brodziæ brodzik broiæ broniæ

broniæ siê bronowaæ broñ broszka broszura browar bród bródka brud bruderszaft brudno brudnopis brudny brudziæ brudzio bruk brukaæ brukiew Bruksela brulion brunatny brunet brunetka brutalny bruzda bryczka bryd¿ bryd¿ysta brygada brygadzista brylant bry³a bryndza brystol brytfanna brzask brz¹kaæ brz¹kn¹æ brzd¹c brzd¹kaæ brzd¹kn¹æ brzdêk Brzechwa brzeg brzemienny brzemiê brzeszczot brzezina brzêczeæ brzêczek brzêk brzêkn¹æ brzmieæ brzoskwinia brzoza brzuch brzydki brzydota brzydula brzydziæ (siê)

brzytwa bubel buchaæ buchn¹æ buczeæ buda Budapeszt Budda buddyzm budka budowa budowaæ budowlany budowniczy budynek budyñ budziæ budzik bud¿et Buenos Aires bufet bufetowy buffo bufiasty bufon Bug buhaj bujaæ bujaæ siê bujak bujda bujn¹æ bujnie bujnow³osy bujny buk Bukareszt bukiet buk³ak bukmacher bukszpan buldog buldo¿er bulgot bulgotaæ buliæ bulion bulla bulterier bulwa bulwar bu³awa bu³eczka Bu³garia bu³ka bumelowaæ bumerang bunkier bunt buntowaæ (siê)

buntownik buñczuczny burak burczeæ burczymucha burda burkliwy burkn¹æ burmistrz bursa bursztyn burta bury burza burzan burzliwy burzowy burzyæ burzyæ siê Busko Zdrój busola busz Buszmen buszowaæ but buta butapren butelka butelkowaæ butik butla butnie butonierka butwieæ buzia buziak byæ Bydgoszcz bydlê byd³o byk byle co byle gdzie byle kto byleby bylejako æ by³by by³y bynajmniej bystro bystrooki bystry byt bywaæ bywalec bzdura bzdurny Bzura c cacanka

cackaæ siê cacko cal cal calutki ca³kiem ca³kowity ca³o ca³odniowy ca³odzienny ca³okszta³t ca³onocny ca³oroczny ca³ostronicowy ca³o ciowy ca³o æ ca³owaæ ca³un ca³us ca³y Cambridge camping Canaletto Cannes Canossa capn¹æ capstrzyk car Caruso caryca c¹¿ki cdn. ceber cebula cech cecha cechowaæ cedzak cegie³ka ceg³a ceg³opodobny cekaem cel celebrowaæ celnik celny celofan celowaæ celowy Celsjusz Celt celuj¹cy celuloid celuloza cement cena ceniæ cenny cent centrala

centralny centrum centymetr cenzor cenzura cenzurka cenzurowane Cepelia ceper cera ceramik ceramika ceremonia cerkiew cerowaæ certyfikat cesarski cesarstwo cesarz cewka cewnik cezar cezura cêgi cêtka cêtkowany chaber chadzaæ Chagall cha³a cha³ka cha³tura cha³turzyæ cha³upa cha³upnictwo cha³wa cham chamieæ chamstwo chandra chaos chaotyczny chapn¹æ chapsn¹æ charakter charakterystyczny charakterystyka charakteryzacja charczeæ charkotaæ chart chaszcze chata chatka chcieæ chciejstwo chciwiec chciwy cheeseburger Che³m

Che³m¿a che³piæ siê chemia chemicznofizyczny chemiczno-fizyczny chemiczny chemikalia chemoterapia Cheops cherlawy chêæ chêtka chêtnie chêtny chichot chichotaæ chimeryczny chimeryk Chiny chiñszczyzna chipsy chirurg chirurgia chirurgiczny chitynowy chlaæ chlapa chlapn¹æ chlasn¹æ (siê) chlastaæ (siê) chleb chlebodawca chlew chlewik chlor chlorek chlorofil chluba chlubiæ siê chlubny chlupaæ chlupn¹æ chlupot chlusn¹æ chlustaæ ch³eptaæ ch³odek ch³odnica ch³odny ch³odziæ (siê) ch³on¹æ ch³onny ch³op ch³opak ch³opek ch³opiec ch³opski ch³osta ch³ód chmara

chmiel chmura chmurnie chmurnieæ chmurno chmurny chmurzyæ siê chochla chochlik chocho³ chocia¿ chocia¿by Chocim choæ choæby chodak chodliwy chodnik chodziæ chod no! chod cie no! chod cie¿ ! chod ¿e ! choinka chojak chojrak cholera cholewa cholewka chom¹to chomik Chopin chor¹giew chor¹giewka chor¹¿y choroba chorobotwórczy chorowaæ chorowity Chorwacja chory Chorzów chowaæ chowaæ siê chód chór chóralny chów chrab¹szcz chrapaæ chrapn¹æ chrobot chrobotaæ Chrobry chroniæ (siê) chronologiczny chropowacieæ chropowaty chrupaæ chrupn¹æ

chrust chru niak chryja chrypa chrypieæ chrypka chrypliwy chrypn¹æ chrystianizacja chrystianizowaæ Chrystus chrzan chrzanowy chrz¹kaæ chrz¹kn¹æ chrz¹stka chrz¹szcz chrzciæ chrzcielnica chrzciny chrzest chrzestny chrze cijanin chrze cijañstwo chrze niaczka chrzêst chrzêstny chuchaæ chuchn¹æ chuchro chuderlawy chudn¹æ chudy chuligan chuligañstwo chusta chusteczka chustka chwacki chwalebny chwaliæ chwaliæ siê chwalipiêta chwa³a chwast chwastobójczy chwat chwiaæ (siê) chwiejny chwila chwilka chwilowy chwyciæ chwyciæ siê chwyt chwytaæ (siê) chwytki chwytliwy chwytny chyba

chyba ¿e chybaby chybiæ chybki chybotaæ chyliæ chyliæ siê chy³kiem chytro æ chytrus chytry chy¿y ciachaæ (siê) ciachn¹æ (siê) cia³o cia³opalenie ciapaæ ciapn¹æ ciarki ciasnota ciasny ciastko ciasto ci¹æ ci¹g ci¹gaæ ci¹g³y ci¹gn¹æ ci¹gn¹æ siê ci¹gnik ci¹goty ci¹¿a ci¹¿enie ci¹¿yæ cichaczem cichn¹æ cicho cichobie¿ny cicho æ cichy ciec cieæ ciek ciekawostka ciekawski ciekawy cielec cielê cielêcy ciemi¹czko ciemiê ciemiê¿yæ ciemnia ciemno ciemnobe¿owy ciemnoczerwony ciemnoskóry ciemno æ ciemno¿ó³ty ciemny

cieniolubny cienki cienko cienkopis cienkowarstwowy cieñ Cieplice l¹skie Zdrój ciep³o ciep³o ciep³odajny ciep³olubny ciep³omierz ciep³ota ciep³y cierniowy ciernisty cierpieæ cierpki cierpliwo æ cierpn¹æ ciesielsko-budowlany cieszyæ (siê) cie nina cietrzew ciêcie ciêciwa ciêgi ciêty ciê¿ar ciê¿arek ciê¿arna ciê¿arny ciê¿arowiec ciê¿arówka ciê¿ki ciê¿ko ciocia cios ciosaæ ciskaæ ciskaæ siê cisn¹æ cisn¹æ siê cisza ci nienie ciuch ciuciubabka ciu³aæ ciupaga ciurkiem ci¿ba ckm c³o cmentarz cnota co co b¹d co czwartek co dzieñ co gorsza

co jak co co krok co kwarta³ co miesi¹c co m³odszy co najlepszy co najwiêcej co najwy¿ej co niemiara co tam co tchu co wa¿niejsze co wiêcej co ¿ywo coca-cola coczwartkowy codwutygodniowy codziennie codzienny cogodzinny cokolwiek cokolwiek b¹d cokó³ cola coniedzielny constans coraz cornflakes co co by co nieco co tam co kolwiek cotygodniowy country córa córka có¿ có¿ by có¿ to? cuchn¹æ cuciæ cud cudactwo cudaczny cudak cudo cudotwórca cudowny cudzo³óstwo cudzoziemiec cudzo¿ywny cudzy cudzys³ów cugle cukier cukier puder cukierek cukierniczka cukinia

cukrownik cukrzyca cukrzyæ cuma cwa³ cwa³owaæ cwaniak cwany cybuch cyfra cygan Cygan cygañstwo cygaro cykaæ cyklistówka cyklon cykn¹æ cylinder cymba³ cymba³ki cymbergaj cyngiel cynizm cynk cynkowo-o³owiany cypel Cyprian cyrk cyrkiel cyrkowiec cyrkulacja cytat cytowaæ cytra cytrus cytryna cytrynowo¿ó³ty cywilizacja cywilny cza-cza czad czaiæ siê czajka czajnik czako czambu³ czapka czara czarno czarno-bia³y czarnobrewa Czarnogóra czarnoksiê¿nik Czarnolas czarnomorski czarnorynkowy czarnoskóry czarnowidz czarnoziem

czarny czarodziej czarowaæ czarownik czaruj¹cy czas czasoch³onny czasopismo czasoprzestrzeñ czasownik czasy czaszka cz¹stka czciciel czciæ czczy czek czekaæ czekan czeladny czelu æ czepek czepiaæ siê czepliwy czerpaæ czerstwy czerwony czesaæ (siê) czeski cze æ czêstochowski czêstotliwo æ czêsty czê æ cz³onek cz³owiek czo³o czterdziestka czterdziestodniowy czterdziestodwugodzinny czterdziestolatek czterdziestolecie czterdziesty pierwszy czterdzie ci dwa czterechsetlecie czterechsetny czternastka czternastokrotny czternastowieczny czternastozg³oskowy czterna cioro czterodrzwiowy czterogodzinny czteroipó³letni czterojajeczny czterokrotny czteroletni czteroprocentowy czterowarto ciowy cztery

czterysta czterystumetrowy czubek czubiæ siê czuæ czuæ siê, czujê siê, czuj¹ siê czujno æ czujny czu³y czupryna czupurny czupurzyæ siê czuwaæ czwartek czwartkowy czwartorzêd czwarty czworaczki czworo czworonóg czy czyby czyhaæ czyj inny czyjkolwiek czyj czyli¿ czym prêdzej czym¿e czyn czyniæ czynienie czynno æ czynny czysto æ czysty czy ciæ (siê) czytaæ czytanka czytelnia czytelnik czytelny czy¿ czy¿by æma æmiæ æwiartka æwiczebny æwiczenie æwiczeniowy æwiczyæ Æwieczek æwiek æwieræ æwieræfinalista æwieræfina³ æwierælitrowy æwierænuta æwieræwiecze æwierkaæ

æwik³a æwir , æwir dach dachówka daæ daæ siê dag daj no! daktyl dal dalece dalej¿e daleki Daleki Wschód daleko dalekosiê¿ny dalekowidz dalekowschodni dalekowzroczny dalszoplanowy daltonista da³oby siê dama damasceñski Damokles damsko-mêski dane danie dansing dantejski dany dar dardanelski darmo darñ darowaæ darowizna Darwin darzbór daszek data datek dawaæ dawca Dawid dawka dawno dawny dawstwo d¹b d¹æ d¹æ siê d¹¿enie d¹¿yæ dbaæ dcn. debata debel debiut debiutant

debiutowaæ dech decha decydowaæ decydowaæ siê decyduj¹cy decymetr decyzja dedukcja dedukcyjnie dedukowaæ dedykacja dedykowaæ defekt defensywny deficyt defilowaæ definicja definiowaæ definitywny deformacja deformowaæ degradacja degustowaæ dekadencja dekalog dekiel deklamowaæ deklaracja deklarowaæ deklarowaæ siê deklinacja dekolt dekoncentracja dekoracja dekorator dekorowaæ dekorum dekret delegacja delegat delegatura delicja delikatny delirium dell´arte delta dementi dementowaæ demobil demokracja demon demonstracja demonstrant demonta¿ demontowaæ demoralizacja demoralizowaæ denaturat denerwowaæ (siê)

denerwuj¹cy denko denominacja dentysta departament depesza depeszowaæ depilator deponowaæ depozyt depresja deprymowaæ (siê) deptaæ deputat derka dermatolog dermatologia desant deser deska deskorolka despota despotyczny destrukcja destrukcyjny deszcz deszczowy deszczówka detal detektyw detektywistyczny determinizm determinowaæ detronizacja dewaluacja dewastacja dewiza dewizka dewocjonalia dezercja dezerter dezynfekcja dêbieæ dêtka dêty diabe³ diabli diaboliczny diadem diagnoza diagram dialekt dialog diament diamentowy diametralny didaskalia did¿ej diecezja diesel

dieslowski dieta dinozaur dioda Dionizos dioptria disc jockey disco Disney Disneyland dla dlatego d³awiæ d³awiæ siê d³oñ d³ubaæ d³ug d³ugi d³ugo d³ugo oczekiwany d³ugofalowy d³ugograj¹cy d³ugoletni d³ugometra¿owy d³ugonogi d³ugopis d³ugosz d³ugo æ d³ugowieczny d³ugowiekowy d³ugow³osy d³uto d³u¿nik d³u¿ny d³u¿yæ siê d³u¿yzna d-moll dmuchaæ dmuchawiec dmuchn¹æ dniówka dno do do cna do czynienia do diab³a do diaska! do dna do do³u do dzi dnia do g³êbi do góry nogami do gruntu do jutra do koñca do licha do naga do niczego do rozpuku do siego roku

do sucha do syta do szczêtu do ty³u do upad³ego do us³yszenia do widzenia do wnêtrza do zobaczenia do ¿ywego doba doberman dobiec dobiegaæ dobieraæ dobieraæ siê dobitka dobosz dobór dobraæ dobraæ siê dobranoc dobre dobrn¹æ dobro dobroczyñca dobroæ dobros¹siedzki dobrudziæ dobry dobrze dobrzeæ dobudowaæ dobudowywaæ dobudziæ (siê) docelowo-powrotny docent dochodowy dochodzenie dochodziæ dochowaæ dochód dochrapaæ siê doci¹æ docieraæ docinaæ , docinam, docinaj¹ doctor honoris causa doczekaæ doczesny dodaæ dodatek dodatkowy dodatni dodawaæ dogadaæ siê dogadywaæ siê doganiaæ dogi¹æ doginaæ dogmat

dogmatyk dogodny dogoniæ dogrywka dogryzaæ dogry æ dogrzebaæ siê dogrzebywaæ siê doholowaæ doiæ doigraæ siê dojadaæ dojazd dojechaæ doje æ doje¿d¿aæ dojmuj¹cy dojrza³y dojrzeæ dojrzeæ dojrzewaæ doj æ dokañczaæ dokazaæ dokazywaæ dok¹d dok¹dkolwiek dok¹d¿e dokleiæ doklejaæ dok³adaæ dok³adka dok³adno æ doko³a dokonaæ dokonanie dokonany dokonywaæ dokoñczyæ dokrêcaæ dokrêciæ dokroiæ doktor doktor habilitowany doktor honoris causa doktorat dokuczaæ dokuczliwy dokuczyæ dokument dokumentacja dokumentalny dokumentnie dokumentny dokupiæ dokupowaæ dokwaterowaæ dolaæ dolar dolegaæ

dolewaæ dolewka dole æ dole¿eæ dolno l¹ski dolny Dolny l¹sk do³¹czaæ (siê) do³¹czyæ (siê) do³ek do³o¿yæ dom domarzn¹æ domator domawiaæ domek domena domiar domierzaæ domierzyæ domieszka dominacja domino dominowaæ dom³óciæ domniemany domokr¹¿ca domownik domowy domówiæ domra¿aæ domys³ domy lny Don Juan Don Kichot Donald doniczka donik¹d donos dooko³a dopasowaæ dopa æ dopchn¹æ dope³niæ dope³zn¹æ dopêdzaæ dopêdziæ dopi¹æ (siê) dopiec dopiekaæ dopiero dopilnowaæ dopinaæ siê dopingowaæ dopisaæ dopisywaæ dopomagaæ dopominaæ siê dopomnieæ siê dopomóc

doposa¿yæ dopo¿yczaæ dopo¿yczyæ dopóki dopóki¿ dopóty doprawdy doprowadzaæ doprowadziæ doprz¹c doprz¹ æ doprzêgaæ doprzêgn¹æ dopust dopuszczaæ dopuszczalny dopu ciæ dopu ciæ siê dorabiaæ dorabiaæ siê doradca doradzaæ doradziæ doradztwo dorastaæ dora ny dorêczaæ dorêczyæ dorobiæ dorobiæ siê dorosn¹æ doro¿ka doróbka dorównaæ dorównywaæ dorsz Dortmund dorwaæ dorwaæ siê dorzecze dorze biæ dorzn¹æ dorzuciæ dorzynaæ dor¿n¹æ doschn¹æ dosiadaæ dosiadaæ siê dosi¹ æ dosi¹ æ siê dosiê¿ny doskonale dos³aæ dos³aæ dos³uchaæ dos³uchiwaæ dos³ugiwaæ dos³u¿yæ dosma¿yæ dostaæ

dostaæ dostaæ siê dostateczny dostatek dostawaæ dostawca dost¹piæ dostêp dostêpny dostrajaæ (siê) dostroiæ (siê) dostrzec dostrzegaæ dostudziæ dosychaæ dosyæ dosy³aæ dosypaæ dosypywaæ doszczêtnie dosztukowaæ dosztukowywaæ do cielaæ do æ dobrze do rodkowanie do rubowaæ do wiadczaæ do wiadczenie do wiadczony do wiadczyæ dotacja dot¹d dotêtniczy dotkn¹æ dot³uc dot³uc siê dotrwaæ dotrzeæ dotrzymaæ dotrzymywaæ dotwarzaæ dotworzyæ dotychczas dotycz¹cy dotyczyæ dotykaæ dotykowo-wzrokowy dowarzyæ dowa¿yæ dowiadywaæ siê dowi¹zaæ dowiedzieæ siê dowie æ dowietrzny dowie æ dowlec dowodziæ dowoziæ dowód dowódca

dowództwo dozbroiæ doznaæ doznawaæ dozorczyni dozwalaæ dozwoliæ dozwolony do¿a do¿¹æ do¿eglowaæ do¿uæ do¿ycie do¿yæ do¿ylny do¿ynaæ do¿ynki do¿ywaæ do¿ywiaæ do¿ywiæ do¿ywocie dó³ dr med. drabina draka drapacz drapaæ drapaæ siê drapichrust drapie¿ca drapie¿nik drapie¿ny drapn¹æ drasn¹æ drastyczny dratewka dra¿etka dra¿liwy dra¿niæ dr¹¿ek dr¹¿yæ drelich dren dreptaæ dres dreszcz drewniany drewno drewnopodobny drêczyciel drêczyæ drêtwieæ drêtwy drgaæ drgawka drgn¹æ drobiazg drobne drobnomieszczañski drobnostka

drobnoustrój droga drogeria drogi drogowskaz drogowy drogówka drozd dro¿d¿e dro¿d¿ówka dro¿eæ dro¿ny dro¿yzna drób dró¿ka dró¿nik druciany druczek drugi drugorzêdny druh druk drukarnia drut druzgotaæ dru¿ba dru¿yna dru¿ynowy drwa drwiæ dryblas drybling dryg drzazga drzeæ drzeæ siê drzemaæ drzewce drzewiarz drzewo drzeworyt drzewostan drzwi drzwiowy dr¿eæ dr¿enie dubbing dubeltówka dubler dublet duby duch duchota duchowieñstwo duchowny duchowy duda dudek dudy dudziarz

duet duma dumaæ dumka dumny dumping dumpingowy duplikat dur dur duraleks duraluminium dureñ durnieæ durzyæ siê dusiciel dusiæ (siê) dusigrosz dusza dusz¹cy duszek duszkiem duszny duszpasterski duszpasterstwo duszpasterz du¿o du¿o by du¿y dwa dwadzie cia dwadzie cia dwa dwadzie cioro dwaj dwakroæ dwana cie dwana cioro dwie trzecie dwie cie dwie cie trzydziesty drugi dwie cie trzydzie ci dwa dwoiæ siê dwoisty dwojaczki dwojako dwoje dworak dworek dworka dworny dworzanin dworzec dwóch dwóchsetlecie dwóchsetny dwója dwójka dwuaktówka dwuboista dwubój

dwudrzwiowy dwudziestka dwudziestoczterogodzinny dwudziestogroszówka dwudziestolatek dwudziestoz³otówka dwuhektarowy dwuipó³letni dwuizbowy dwujêzyczny dwukomorowy dwukropek dwulatek dwumiesiêcznik dwunasta dwunastka dwunastnica dwupasmówka dwurêczny dwurêki dwuro¿ny dwurundowy dwururka dwurzêdówka dwusetlecie dwusetny dwusieczna dwustrza³owy dwustuz³otowy dwustuz³otówka dwusuw dwu cie¿kowy dwutlenek dwutorowo dwutygodnik dwuwierzcho³kowy dwuzêbny dwuz³otówka dwuznak dwu¿y³owy dydaktyk dydaktyka dyfuzja dygn¹æ dygotaæ dygresja dykcja dykta dyktafon dyktando dyktator dyktatura dyl dylemat dyletant dyli¿ans dym dymiæ (siê) dymisja dynamika

dynamit dynamo dynastia dyngus dynia dyplom dyplomacja dyrekcja dyrektor dyrektywa dyrygencki dyrygent dyrygowaæ dyscyplina dysertacja dyshonor dysk dyskd¿okej dyskietka dysko dyskografia dyskomfort dyskrecja dyskurs dyskusja dyskutant dyskutowaæ dyskwalifikowaæ dysleksja dyslektyk dysocjacja dysonans dyspensa dyspozytor dysproporcja dysputa dystans dystrybucja dystrybutor dystynkcja dystynkcje dysydent dywersant dywersja dywizja dywizjon dy¿ur dy¿urka dy¿urny dy¿urowaæ dzban dzbanek dziaæ siê dziad dziadek dziadowski dzia³ dzia³acz dzia³aæ dzia³anie

dzia³ka dzia³o dzianina dziarski dziatwa dzi¹s³o dziczyzna dzidziu dzieciak dzieci¹tko dzieciê dzieciêcy dziecinnieæ dziecinny dzieciñstwo dziecko dziedzictwo dziedziczyæ dziedzina dzieje dzieliæ dzieliæ siê dzielnica dzie³o dzienniczek dziennik dziennikarski dziennikarz dzienny dzieñ dzieñ dobry dzieñ po dniu dzieñ w dzieñ dzieñ za dniem dzier¿awa dzier¿awca dzier¿awiæ dzier¿yæ dziesi¹tek dziesi¹tka dziesi¹ty dziesiêcioboista dziesiêciobój dziesiêciocentymetrowy dziesiêciogroszówka dziesiêcioipó³letni dziesiêciolecie dziesiêciopiêtrowy dziesiêcioz³otówka dziesiêæ dziewczê dziewczynka dziewi¹tka dziewi¹ty dziewica dziewiêciogodzinny dziewiêciokrotny dziewiêcioro dziewiêæ dziewiêæ dziesi¹tych

dziewiêædziesi¹t dziewiêædziesi¹tka dziewiêædziesiêciogodzinny dziewiêædziesiêcioro dziewiêæset dziewiêæset dwadzie cia dziewiêæ dziewiêtnastka dziewiêtnastolatek dziewiêtna cie dzieworództwo dziêcio³ dziêkczynny dziêki dziêkowaæ dziki Dziki Zachód dziko dzikus dziobak dziób dzisiaj dzisiejszy dziupla dziura dziurawiec dziurawieæ dziurawy dziurka dziw dziwaczeæ dziwad³o dziwak dziwiæ (siê) dziwny dziwol¹g dzwon dzwonek dzwoniæ dzwonnik dzyñ , dzyñ (albo: dzyñ, dzyñ!) d gaæ d gn¹æ d wiêczny d wiêk d wiêkoch³onny d wiêkona ladowczy d wig d wigaæ (siê) d wign¹æ (siê) d¿ambo d¿et (albo: jumbo jet) d¿d¿ownica d¿d¿u d¿d¿yæ d¿d¿ysty d¿em d¿entelmen d¿ersej d¿et d¿ez d¿ezbend

d¿ezmen d¿ezowy d¿insowy d¿insy d¿iu-d¿itsu d¿ojstik d¿okej d¿oker d¿udo d¿udok d¿ul d¿uma d¿ungla e -mail echo edamski edukacja edukacyjny edycja edytor edytor edytorstwo efekciarstwo efekt efektowny efektywnie efektywny efemeryczny egejski egida Egipt egoista egoizm egzamin egzaminator egzekucja egzekutor egzekwowaæ egzemplarz egzorcyzm egzotyczny egzotyka egzystencja Eiffel Einstein ej¿e! EKD ekierka ekipa eklektyczny ekologia ekonomia ekonomiczny ekranizacja ekscelencja ekscentryk eksces ekscytowaæ ekshibicjonistyczny ekskluzywny

ekskomunika ekslibris eksmisja ekspansja ekspedient ekspert ekspertyza eksperyment eksperymentowaæ ekspiacja eksploatacja eksplodowaæ eksploracja eksplozja eksponat eksponowaæ eksport ekspres ekspresja ekstra ekstraklasa ekstrawertyk ekstrem ekstremum ekumeniczny ekwipunek ekwiwalent elaborat elastyczny Elbl¹g Eldorado elegancja elegia elekcja elekcyjny elekt elektor elektorat elektrociep³ownia elektroliza elektronik elektronika elektrownia elektrowstrz¹s elektryczno æ elektryfikacja elektryk elektryzowaæ element elementarz eliksir eliminacja eliptyczny elita elizejski elokwencja elokwentny E³k emalia emancypacja

emanowaæ embargo emblemat embrion emeryt emerytura emigracja emigrant emigrowaæ Emilia eminencja emisariusz emisja emitowaæ emocja emocjonalny emocjonowaæ (siê) empiria empirowy emu emulsja en face encyklika encyklopedia endecja Eneida energetyk energia energooszczêdny entuzjazm entuzjazmowaæ siê epicki epidemia epidemiczny epidemiologiczny epigon epik epika Epikur epilepsja epilog episkopat epistemologia episto³a epitafium epitet epizod epoka epopeja era erg erka erkaem Ermita¿ erotyka erozja errata erudycja erudyta erupcja

erytrocyty esencja eskadra eskalacja eskapada Eskimos eskorta esteta estetyk estetyka Estonia estrada esy et cetera etap etat eternit eteryczny Etiopia etiuda etnografia etui etykieta etymologia eucharystia eucharystyczny eufemistyczny eufemizm euforia eukaliptus Euklides eunuch eurazjatycki Euro Disneyland Europa Eurowizja Eurydyka Eurypides eutanazja Everest ewakuacja ewakuowaæ ewangelia Ewangelia ewangelicki ewangeliczny ewenement ewentualnie ewentualno æ EWG ewidentny ewolucja ewoluowaæ ex aequo exposé Express ezopowy fabryka fabrykant fabularny

fabu³a facet fach fachowiec fachowy fair fair play fajerka fajerwerk fajka fajkowy fajrant fajtaæ fajtn¹æ fakir fakt faktura falbana falbanka falochron falstart fa³d fa³da fa³dka fa³sz fa³szerstwo fa³szerz fa³szywy fan fan club fanaberie fanatyk fanklub fant fantastycznonaukowy fantastyczny fantastyka fantazja faraon farba farbka farbowany farmaceuta farmacja fart fartuch fartuszek faryzeusz fascynacja fascynowaæ fascynuj¹cy fasolka fasolówka faszysta faszyzowaæ fatalista fata³ach fata³aszek fatamorgana fatum

fatyga faul faun fauna faworek faworyt fechtunek federacja feeria felczer felczerski feldmarsza³ek feler felga Felicjan felieton feministka ferie fermentacja fermentowaæ ferwor festiwal feta fetor fetowaæ fiasko fifty -fifty figa figiel figowy figura figurowy fikaæ fikcja fikn¹æ fiko³ek fikus filantrop filar filatelista filatelistyka filc filet filharmonia filharmoniczny filia filip ´zaj¹c´ fili¿anka film filmoteka filmowiec filmowo -telewizyjny filolog filologia filozof filozofia filtr finalista finansista finisz

Finlandia fiolet fioletowo -ró¿owy fioletoworó¿owy fiolka fio³ fio³ek fiord firanka fircyk firma firmament firn fisharmonia fiskus fiszbin fiszka five o´clock fizjologia fizjonomia fizyczno -chemiczny fizyczno -geograficzny fizyczno -matematyczny fizycznogeograficzny fizyczny fizyk fizyka flaczki flaga flak flamaster flamenco flaming Flandria flanela flaszka flausz fl¹dra fleczer flegmatyk flejtuch fleksja flet fletnia Pana flinta flipper flirt flisak flora Florencja floriañski Floryda flota flotylla fluor fobia fochy foka foksterier fokstrot

folder folga folia folia³ folklor folwark fonetyka fonia fonoteka fontanna foremka forhend forint forma formacja formalizm formant format formowaæ formularz formu³a formu³owaæ fornirowaæ forsowaæ forsowny fort fortel fortepian fortuna fortunny forum fosfor fosforyt fotel fotka fotoamator fotograf fotografia fotokomórka fotomonta¿ fotoreporta¿ fotoreporter fotosynteza foyer frachtowiec fragment frajda framuga Francja francusko -polski francuskojêzyczny francuszczyzna frant frapuj¹cy frasobliwy frasunek fraszka fraszkopisarstwo frekwencja frezja

front frotka frotté frun¹æ frustracja fruwaæ frytka fryzjer fryzura fucha Fud¿i fujara fujarka fuks ful fundacja fundament fundusz funkcja funkcjonalny funkcjonowaæ funt fura fura¿erka furgonetka furia furkot furkotaæ furman furmanka furora furta fusy futbol futera³ futro futryna fuzja gabinet gablota gacek gad gadaæ gadanie gadka gadu -gadu gadu³a gad¿et gafa gag gagatek gaik gaj gajowy gala galaktyka Galaktyka galanteria galareta galeria

galernik Galicja Galilea Galileusz galimatias galop ga³a ga³¹zka ga³¹ ga³gan ga³ka Gandhi ganek gang ganiaæ ganiæ gap gapa gapiæ siê gapiowaty gapiowski gar gara¿ garb garbarz garbaty garbiæ siê garbus garderoba gard³o gard³owaæ gard³owy gardziæ garn¹æ siê garncarstwo garncarz garnek garnitur garnuszek garsonka garstka gar æ gasiæ gasn¹æ gastronomia gastryczny gatunek gawêda gawied gaworzyæ gaz gazda gazeciarski gazeciarz gazela gazeta gazetowy gazoci¹g gazomierz gazowany

gazowo -ciek³y ga¿a g¹bka g¹sienica g¹szcz gbur gdakaæ Gdañsk gdyby Gdynia gdy¿ gdzie gdziekolwiek gdziekolwiek b¹d gdziekolwiek by gdziekolwiek indziej gdzieniegdzie gdzie gdzie tam gdzie¿ gdzie¿ by gdzie¿ to gdzie¿by gehenna gejsza gejzer genealogia genealogiczny generacja Generalna Gubernia (albo: Generalne Gubernatorstwo generalny genera³ Genesis genetyczny genetyka Genewa geneza genialny geniusz Genua geodezyjny geografia geologia geologiczny geometria geometryczny gepard gerbera germanizacja gest gestapo gestapowiec gestia gestykulacja getto gêba gêsto gêsto æ gêsty gê

gi¹æ (siê) gibki gibko Gibraltar gie³da gierka giermek Giewont giêtki gigant gigantyczny gimnastyka gimnazjalista gimnazjum gin¹æ gips gitara gladiator glazura gleba glejt glêdziæ glina gliniany glista globulka globus gloria glukoza g³adko g³adziæ (siê) g³askaæ (siê) g³az g³¹b g³¹b g³êboki g³êboko g³êbokomorski g³êboko æ g³odny g³odowy g³odówka g³os g³osiæ g³oska g³osowaæ g³o ny g³owa g³owiæ siê g³ód g³óg g³ówka g³ówny g³uchn¹æ g³ucho g³uchoniemy g³uchy g³upi g³upiec g³upieæ

g³upkowaty g³upota g³upstwo g³usza g³uszec gmach gmeraæ gmeraæ siê gnat gnêbiæ gniazdko gniazdo gnie æ gniew gniewny Gniezno gnie dziæ siê gnoiæ gnu ny god³o godno æ godny gody godziæ godziæ siê godzina godzinki godzinny gofr goiæ goiæ siê gokart gol goleñ golf Golgota Goliat goliæ golonka golutki go³¹b go³¹bek go³êbi go³êbiarz go³oborze go³oled go³os³owny go³y gomó³ka gondola gondolier gong goniæ goniec gonitwa GOP Gop³o GOPR GOPR -owiec gor¹co

gor¹cy gor¹czka gor¹czkowaæ gor¹czkowaæ siê gordyjski gorliwy gorset gorszy gorycz goryl gorza³ka gorzeæ gorzej gorzki gorzknieæ gorzko Gorzów Wielkopolski gospoda gospodarczy gospodarka gospodarowaæ gospodarski gospodarz gospodyni go ciæ go cina go ciniec go cinno æ go cinny go æ gotowaæ gotowaæ siê gotowy gotówka go dzik góra góral góralszczyzna górka górnictwo górniczy górnik górnobrzmi¹cy górnolotny górno³u¿ycki górny Górny l¹sk górowaæ górski górzysty gra grabiæ grabie grabie¿ grabie¿ca graciarz gracja graæ grad gradacja

gradobicie gradowo - niegowy graffiti grafika grafit grafomania graham grajek gramatyka gramoliæ siê granat granatowo -czarny granatowoczarny grand prix graniastos³up granica graniczyæ granit grañ grapefruit grasowaæ grat gratis gratka gratulacja gratulowaæ gratyfikacja grawerowaæ grawitacja Gra¿yna gr¹¿el grdyka Grecja grecko -rzymski greckokatolicki grejpfrut Grek greka grenadier Grenlandia grill grobla grobowiec grobowy groch grochówka grodziæ grom gromada gromadziæ (siê) gromiæ gromki grono gronostaj gros grosz grot grota grotmaszt groto³az

groziæ gro ba gro ny grób gród grubas grubianin grubiañstwo gruboskórny gruboskóry gruby gruchn¹æ gruchot gruczo³ gruda Grudzi¹dz grudzieñ grunt gruntowny Grunwald grupa grusza gruszka gruz Gruzja gru lica gryka grymasiæ grypa gryzipiórek gryzmo³a gryzmo³y gry æ (siê) grzaæ (siê) grzanka grz¹dka grz¹ski grz¹ æ grzbiet grzebaæ grzebaæ siê grzebieñ grzech grzechotaæ grzechotka grzechotnik grzeczno æ grzeczny Grzegorz grzejnik grzesznik grzeszyæ grzêda grzêzn¹æ grzmociæ grzmociæ siê grzmot grzmotn¹æ grzmotn¹æ siê grzyb

grzybica grzybnia grzybobójczy grzybobranie grzybowy grzywa grzywka grzywna Guba³ówka gubernator gubiæ (siê) gulasz guma gumka gumowy gupik gus³a gust gustowaæ gu larz guz guzdraæ siê guzik gwa³ciæ gwa³t gwa³towny gwar gwara gwarancja gwarantowaæ gwardia gwarzyæ gwiazda gwiazdka gwiazdor gwiazdozbiór gwia dzisty Gwinea gwint gwizd gwizdaæ gwizdek gwi¿d¿¹cy gwoli gwo dziæ gwó d gziæ siê gzyms g¿eg¿ó³ka ha habilitowaæ siê habilitowany habit Habsburg haczyk Hades Hades haft haftka haftowaæ

Haiti hajdawery hak haker hala halabarda halerz halka halny halny halo halogen halucynacja ha³as ha³da hamak hamburger hamlet Hamlet Hammurabi hamowaæ hamulec handel handlarz hantle hañba Hañcza happy end haracz harce harcerstwo harcerz hardware hardy harfa harmider harmonia harmonijka harmonogram harowaæ harpun hart hasaæ has³o haubica haust Hawaje hazard heban hebel heblowaæ heca Heinego i Medina choroba hej hejna³ hej¿e! hektar hektopaskal Hel Hel

helikopter heliocentryczny Hellada Helsinki he³m hemoglobina herb herbaciany herbata herbatka herbatnik heretyk Herkules herkulesowy Hermes Herod herod -baba herold heros herszt hetka -pêtelka hetman hi -fi hiacynt hiena hierarcha hierarchia hieroglif higiena higienistka himalaista Himalaje Hiob hiperbola hipermarket hipika hipis hipnoza hipochondria Hipokrates hipokryta hipopotam hipoteka hipoteza Hirohito histeria historia historyczny historyjka historyk Hiszpania hit HIV hobby hodowaæ hodowla hojno æ hojny hokej hokus -pokus

hol hola Holandia Hollywood holowaæ ho³d ho³dowaæ homar Homer homilia Hongkong honor honorarium hop Horacy horda hormon horoskop horrendalny horror horyzont hosanna hossa hostia hot dog hotel ho¿y Hrubieszów hu , hu, ha huba Huculszczyzna huczeæ huczny hufiec Hugo huk hula -hoop hulaæ hulajnoga hulaszczy hultaj humanista humanitarny humanizm humor huncwot huragan hurkot hurra hurra hurt hurtownia hurtownik husaria hu tawka huta hutnik hydraulik hydroelektrownia hydrosfera

hymn i ichtiologia idea idealista idea³ ideé fixe identyczny ideologia idiota idiotka id no! id ¿e ! igielny iglasto l-i ciasty iglasty igloo ig³a igraæ igraszka igrek igrzyska Ikar iks ile b¹d ile by ilekolwiek ilekolwiek by ilekroæ ile¿ ile¿ by iloczyn ilometrowy iloprocentowy iloraz ilo æ ilustracja iluzja iluzjonista i³ im im bardziej by im wiêcej imaæ siê imad³o imaginacja imbryk imieniny imiennik imies³ów imiê imigracja imigrant imitacja immunitet impas imperator imperatyw imperializm imperium

impet imponowaæ import importer impresario impresja impreza improwizacja impuls impulsywny in blanko inaczej inauguracja incognito incydent Indianin indiañski Indie Indochiny indor indukcja indyczka indyk indywidualny indywiduum infantylny infekcja informacja informator informatyk informatyka ingerencja inhalacja inicja³ inicjatywa inkubator innojêzyczny innowacja innowierca inny Inowroc³aw inscenizacja inscenizator insekt inspekcja inspektor inspiracja inspirowaæ (siê) instalacja instalator instrukcja instruktarz instrukta¿ instruktor instrument instynkt instynktowny instynktowy instytucja instytut

insulina insurekcja integracja intelekt inteligencja inteligencki inteligent inteligentny intencja intensywny interes interesant interesuj¹cy internat Internet internista interpelacja interpretacja interpretator interpunkcja interpunkcyjny interwencja interweniowaæ Interwizja intonacja intratny introligator introspekcyjny intruz intryga intrygowaæ intuicja intuicyjny intymny inwalida inwalidzki inwazja inwencja inwentarz inwersja inwestowaæ inwestycja inwestytura inwokacja in¿ynier ircha Irlandia ironia irys irytacja iskra iskrzyæ islam istnieæ istota i æ Italia itd . itp . Iwo

Iwona Izaak Izabela izba izdebka izobara izobata izolatka izolowaæ izoterma Izrael izraelicki i¿ ja jab³ko jab³oñ jacht jachtklub jadalny jad³odajnia jad³ospis Jagiellonowie jagielloñski Jagie³³o jagniê jagoda Jaguar Jahwe jajko jajo jajowaty jak jak b¹d jak by jak gdyby jak najchêtniej jak najd³u¿ej jak najgorzej jak najkrócej jak najodwa¿niejszy jak niepyszny jak ta lala jakby jakikolwiek jaki kolwiek jaki¿ jakkolwiek jakkolwiek by jakkolwiekby jako jako tako jako ¿e jakoby jako ciowy jako æ jak¿eby ja³mu¿na Ja³ta jama Jan

Jan Chrzciciel Jan Ewangelista janczar Jankiel Japonia japonki jard Jaros³aw Jaros³aw jarosz jarzeniówka jarzêbina jarzmo jarzyæ siê jarzyna jase³ka jasiek jaskinia jaskiniowiec jaskó³ka jaskrawo jaskraworó¿owy jaskrawo¿ó³ty Jasna Góra jasno jasno malowany jasno nakrapiany jasnobe¿owy jasnoblond jasnoró¿owy jasnorudy jasno æ jasnowidz jasnozielono -¿ó³ty jasnozielono¿ó³ty jasny jastrz¹b jaszczurka ja nieæ jatka jaw jawa jawiæ siê jaworowy Jaworzno jazda jazz j¹dro j¹trzyæ siê jechaæ jeden jedenasta jedenastka jedenastolatek jedena cioro jedna czwarta jedna druga jednak jednak¿e jednoaktówka

jednobrzmi¹cy jednoczesny jednocze nie jednoczê ciowy jednoczyæ jednoczyæ siê jednogatunkowy jednog³o nie jednogodzinny jednohektarowy jednojajowy jednokierunkowy jednokomorowy jednokomórkowy jednolicie jednomasztowiec jednomy lnie jednono¿ny jednooki jednopienny jednopiêtrowy jednop³at jednoprocentowy jednorazowy jednorêczny jednorêki jednoro¿ec jednorzêdowy jednostajnie jednostajny jednostka jednostrza³owy jednosylabowy jedno æ jedwab jedynak jedynie jedynka jedyny jedzenie jeep Jehowa Jelenia Góra jeleñ jeniec Jeremiasz Jerozolima Jerycho Jerzy jerzyk jesienno -zimowy jesieñ jesion jesionka jeszcze je æ je li jezioro jezuicki jezuita

Jezus je dziæ je dziec je dziecki je¿ je¿ozwierz je¿yæ (siê) je¿yk je¿yna jêczeæ jêczmieñ jêdrny jêdza jêk jêzor jêzyczek jêzyk jêzykoznawca jêzykoznawstwo jo -jo Joanna jod³a jogging jogurt joñski jota Józef jubilat jubiler jubileusz judaizm Judasz Jugos³awia juhas juk Julia Julian juliañski junak Jungingen junior jupiter jura Jurand juror jurta jury jurysdykcja Justyna Jutlandia jutro jutrzenka juwenalia juwenilia ju¿ kabaczek kabalarz kaba³a kabaret kabel

kabina kablówka kac kacz¹tko kaczeniec kaczka kadencja kad³ub kadr kadra kaduk kadzid³o kad kaganek kaganiec Kain Kair kajaæ siê kajak kajakarstwo kajakarz kajdanki kajdany kajet Kajfasz kajuta kakadu kakao kaktus kalaæ kalafior kalambur kalectwo kalejdoskop kaleka kaleki kalendarz kalesony kaliber Kalifornia kaligrafia kalka kalkomania kalkulacja kalkulator Kalkuta kaloria kaloryfer kalosz kalumnia ka³amarnica ka³amarz ka³u¿a kambr Kamczatka kamedu³a kameleon kamera kamerdyner kamerton

kamfora kamienica kamienny kamienowaæ kamieñ kamikadze kamizelka kampania kampinoski kamufla¿ kamyk Kanada kanalia kanalizacja kanalizacyjno -wodoci¹gowy kana³ kanapa kanapka kanarek kancelaria kancelaryjny kanciarz kanclerz kandydat kandydatura kangur kangurzyca kania kaniku³a kanion kanister kankan kanonada kant kantor kapaæ kapeæ kapela kapelan kapelmistrz kapelusz kapitalizm kapitalny kapita³ kapitan Kapitol kapitulacja kapitulowaæ kapitu³a kapka kapliczka kap³an kapsu³a kapsu³ka kaptur kapturek kapusta kapu ciany kapu niaczek kapu niak

kara karabin karabinek karabinier karaæ karafka karaku³y karaluch karambol karb karbid karbidówka karbon karcer karciarz karciæ karczma kardynalny kardyna³ kareta karetka kariera kark Karkonosze karkówka kar³owaty karmel karmelek karmelita karmiæ karnacja karnawa³ karnet Karol karoseria Karpaty karta karteczka Kartezjusz kartka kartkówka kartofel kartoflanka kartoteka karuzela karygodny karykatura karykaturzysta karze³ kasa kasacja kaseta kasjer kaskader kastracja kastrat kasza kaszalot kaszel kaszka

kaszkiet kaszleæ kasztan kasztanka kasztanow³osy kat katafalk kataklizm katakumby katalizator katalog katapulta katar Katar katarakta katarynka Katarzyna katastrofa katastrofalny katastroficzny katecheza katechizacja katechizm katedra kategoria kategoryczny katiusza Katmandu katolicyzm katolik katorga kator¿nik katusza kaucja kauczuk Kaukaz kawa kawalarz kawaleria kawalerka kawalerzysta kawa³ kawa³ek kawiarnia kawior kawka kazaæ kazanie Kazimierz kaznodzieja ka ñ ka¿dy k¹dziel k¹kol k¹paæ (siê) k¹piel k¹pielisko k¹pielówki k¹sek k¹t

k¹tomierz kciuk keczup kefir keks kelner kemping kenozoik kêdzierzawy kêpa kês khaki kibiæ kiecka kiedy kiedykolwiek kiedy¿ ? Kielce kielich kieliszek kie³ kie³b kie³basa kie³ek kie³kowaæ kierat kiermasz kierowaæ (siê) kierowca kierownictwo kierownik kierpec kierunek kierunkowskaz kieszeñ kieszonkowiec kij Kijów kikut Kilimand¿aro kilkadziesi¹t kilkakrotny kilkana cie kilkaset kilkuhektarowy kilkumiesiêczny kilkuminutowy kilkunastodniowy kilkunastogodzinny kilkunastotysiêczny kilkupiêtrowy kilkusetkartkowy kilkusettysiêczny kilkuz³otowy kilobajt kilof kilogram Kilonia kilowat kinematografia

Kinga kino kiosk Kircholm kisiæ kisiæ siê kisiel kiszka ki æ kit kita kitel kiwaæ (siê) kiwi kiwn¹æ klakier klakson klamka klamra klapka klaps klarnet klasa klaser klaskaæ klasn¹æ klasówka klasyfikacja klasyk klasyka klasztor klatka klaun klauzula klawesyn klawiatura kl¹æ kl¹æ siê kl¹twa klechda kleciæ kleiæ klej klejnot kleks klepaæ klepka klepn¹æ klepsydra kleryk klêczeæ klêczki klêkaæ klêkn¹æ klêska klient klif klimat klimatyzacja klin

klinga klinika klips klitka klocek klomb klon klosz klown klub klucz klusek kluska k³adka k³ak k³amaæ k³amczuch k³amstwo k³a æ k³a æ siê k³¹cze k³êbek k³êbiasty k³oda K³odzko k³opot k³opotaæ (siê) k³os k³óciæ siê k³ódka k³ótnia k³uæ k³usowaæ k³usownik knedel knieja koala koalicja kobierzec kobieta koby³a koby³ka kobziarz koc kochaæ kochaæ siê kocher koci kocio³ koczownik kod kodeks koedukacja kofeina kogel -mogel kogo by kogó¿ kogut koiæ koja

kojarzyæ kojec kojot koka -kola kokaina kokarda kokieteria kokietka kokos koks koktajl kolaborant kolaborowaæ kolacja kolano kolarski kolarz kola¿ kolba kolczyk kolec kolega kolegium koleina kolej kolejarz kolejka kolejno æ kolekcja kolekcjoner kolekcjonowaæ kolektura kole¿anka kole¿eñski kolêda kolêdnik kolêdowaæ kolia koliber kolidowaæ koligacja kolizja kolka kolokwium kolonia kolonialny kolonizacja kolonizator kolor koloratka kolorowaæ kolorowanka kolos kolosalnie kolosalny Koloseum kolporta¿ kolt kolubryna Kolumb

Kolumbia kolumna ko³acz ko³ataæ ko³atka ko³czan ko³dra ko³dun ko³ek ko³nierz ko³o ko³o Ko³obrzeg ko³owrotek ko³owrót ko³tun ko³ysaæ (siê) ko³ysanka ko³yska komandor komar kombatant kombi kombinacja kombinat kombinerki kombinezon kombinowaæ komedia komediopisarz komenda komentarz komentator komentowaæ komercja komercyjny komers kometa kometka komfort komik komiks komin kominek kominiarka kominiarz komis komisariat komisarz komisja komisyjny komitet komitywa komizm komnata komoda komora komornik komórka kompakt

kompania kompas kompatybilny kompendium kompensacja kompetencja kompetentny kompleks kompleksowy komplement komplet kompletnie kompletny komplikacja komplikowaæ kompot kompozycja kompozytor kompres kompromis kompromitacja komputer komputeryzacja komtur komukolwiek by komuna komunalny komuna³ komunia komunikacja komunikacyjny komunikat komunikatywny komunikowaæ (siê) komunista komunizm kom¿a koncelebrowaæ koncentracja koncentrat koncentrowaæ (siê) koncepcja koncept koncern koncert koncesja kondensator kondensowaæ kondolencje kondor kondukt konduktor kondycja kondygnacja koneksje koneser konewka konfederacja konfekcja konferansjer

konferencja konfesjona³ konfetti konfiguracja konfigurowaæ konfiskata konfitura konflikt konfliktowy konformizm konfrontacja konfrontowaæ konfuzja kongregacja kongres koniak koniczyna koniec koniecznie konieczno æ konieczny konik koniugacja koniunktura koniuszek konklawe konkludowaæ konkluzja konkordat konkret konkretnie konkretny konkurencja konkurent konkurs konkwistador konopie Konopnicka konsekracja konsekrowaæ konsekwencja konserwa konserwacja konserwatyzm konserwowaæ konsoleta konsolidacja konspekt konspiracja Konstantynopol konstatacja konstatowaæ konstelacja konsternacja konstrukcja konstruowaæ konstytucja konstytutywny konsul konsulat

konsultacja konsultacyjny konsultowaæ konsultowaæ siê konsument konsumowaæ konsylium konsystencja konszachty kontakt kontekst kontemplacja kontener konto kontra kontradmira³ kontrahent kontrakt kontrast kontratak kontrola kontroler kontrolka kontrolowaæ (siê) kontrowersja kontrowersyjny kontrrewolucja kontuar kontur kontuzja kontynent kontynentalny kontynuacja kontynuowaæ konwalia konwenans konwencja konwencjonalny konwersacja konwój konwulsje koñ koñcówka koñczyæ koñczyæ siê koñczyna koñski kooperacja kopa kopaæ kopalnia koparka kopciuszek Kopenhaga koper Kopernik koperta kopia kopiec kopn¹æ

koprodukcja kopu³a kopyto koral korba korbowód Korea korek korekcja korekta korelacja korepetycja korespondencja korespondent korespondowaæ korkoci¹g korona koronacja koronka koronkowy korowód korozja korpus korrida korsarz kort korupcja Korynt korytarz koryto korzec korzeñ korzonek korzyæ siê korzystaæ korzystny korzy æ kosa kosiarka kosiæ kosmetyczka kosmiczny kosmita kosmonauta kosmos kosmyk kosodrzewina kostium kostka kostur kosynier kosz kosza³ki -opa³ki koszt kosztorys kosztowaæ kosztowno æ koszula koszyk koszykarz

koszykówka ko cielny ko ciotrup ko ció³ Ko ció³ ko æ kot kotara kotek kotlet koturn kotwica kowad³o kowal kowboj koza kozak kozera kozetka kozi kozio³ kozio³kowaæ kozioro¿ec Kozioro¿ec ko¿uch kó³ko kpiæ kra krach kradzie¿ kraina kraj krajaæ krajobraz krakaæ Kraków kram kran kraniec krañcowy krasnoludek krasny Krasnystaw krasomówca kra æ krata krater kraul krawat krawêd krawê¿nik krawiec kr¹g kr¹g³y kr¹¿ek kr¹¿ownik kr¹¿yæ kreacja kreatura krecha

kreci kreda kredens kredo kredyt krem krematorium kremówka kreowaæ kreowaæ siê kres kreska kreskówka Kresy Wschodnie kre liæ kret kretes krew krewny krêciæ krêciæ siê krêciek krêg krêgos³up krêgowiec krêpowaæ krêpowaæ siê krêpuj¹cy krêpy krêty krn¹brny kroczyæ kroiæ kroiæ siê krok krokiet krokiew krokodyli krokus kromka kronikarz kropiæ kropka kropla kroplówka krosno krosta krowa krócej krócica krój król królestwo królewski królik królowa królowaæ królówka krótki krótko

krótkodystansowy krótkometra¿owy krótkotrwa³y krótkowidz krtañ kruchy krucjata kruczoczarny kruk krupnik kruszec kruszeæ kruszyæ (siê) kru¿ganek krwinka krwiobieg krwiodawca krwiodawstwo krwotoczny krwotok kryæ (siê) kryjówka kryminogenny krypta kryska kryszta³ kryterium krytycznoliteracki krytyka krytykanctwo kryzys krzak krz¹taæ siê krzemieñ krzepiæ (siê) krzesaæ krzes³o krzew krzewiasty krzewny krzta krztusiæ (siê) krztusiec krztyna krzycz¹cy krzyczeæ krzyk krzykn¹æ krzyna krzywa krzywda krzywdowaæ krzywdziæ krzywiæ krzywiæ siê krzywizna krzywoliniowy krzywoprzysiêski krzywy krzy¿

krzy¿ak Krzy¿ak krzy¿owaæ krzy¿owaæ siê krzy¿owy krzy¿ówka krzy¿yk ksero kserokopia kserokopiarka ksi¹dz ksi¹¿ê ksi¹¿ka ksi¹¿kowy ksiêga ksiêgarnia ksiêgozbiór ksiêstwo ksiê¿yc ksylofon ksywa kszta³ciæ (siê) kszta³t kszta³tny kszta³towaæ kto ktokolwiek którêdy który któ¿ Kuba Kuba kubatura kubek kube³ kucharz kuchnia kucki kucyk kuæ Kudowa Zdrój kufel kufer kuglarz kujawiak Kujawy kukie³ka kuk³a kuksaniec kuku na muniu kuku³czy kuku³ka kukurydza kula kulawy kulebiak kuleæ kulfon kulig kulisa

kulisty kult kultura kulturalno -o wiatowy kulturalny kulturysta kulturystyka kuluary ku³ak kumak kumoterstwo kumpel kuna kundel kunszt kupa kupiæ kupiec kupka kuplet kupno -sprzeda¿ kupon kupowaæ kura kuracja kuratela kurator kuratorium kura¿ kurcz kurczak kurczê kurczyæ siê kurek kurhan kuria kurier kurierski kurka kurnik kuropatwa kurort kurowaæ (siê) kurs kursant kursor kurtka kurtyna kurz kurzajka kurzawa kurzy kurzyæ kurzyæ (siê) kusiciel kusiæ kusy ku tykaæ kuter kutia

ku nia kwadra kwadrans kwadrat kwadratura kwalifikacja kwalifikator kwapiæ siê kwarcówka kwarta kwarta³ kwartet kwas kwasek kwasiæ kwaskowy kwa ny kwatera kwaterka kwesta kwestia kwiaciarka kwiaciarnia kwiat kwiatowo -warzywny kwiecieñ kwiecisty kwinta kwintal kwintet kwit kwita kwitek kwitn¹æ kwoka kworum kwota La Manche La Scala labirynt laboratorium Labrador Lach laæ lada lada laguna laik lakier lakiernik lakmusowy lalka lambada lament lampa lampart lamperia lampka lamus Lancelot

lancet lancz landrynka langusta Laponia lapsus larum laryngologia las Las Vegas laser laska laska -parasol lasso lata lataæ Lataj¹cy Holender latarka latarnia lato latoro l latyfundium laufer laur Laura laureat laurka lawa lawenda lawirant lazur l¹d l¹dolód l¹dotwórczy l¹dowaæ l¹dowo -wodny l¹g lec Lech lecieæ leciuchny leciutki lecz leczyæ (siê) ledwo legalny legat legenda legia legion legitymacja legn¹æ lejce lejek lekarstwo lekarz lekcewa¿yæ lekcja lekki lekko

lekkoatleta lekkoatletyka lekkoduch lekkozbrojny lektor lektorat lektura lektyka lekuchny lemoniada len leniuchowaæ lennik lenno leñ lepianka lepiæ (siê) lepki lepszy leser lesisto -górzysty less le niczówka le niczy le no -stepowy letarg letni leukocyt lew lewar lewarek lewica lewo lewobrze¿ny leworêczny lewoskrzyd³owy lewy le æ le¿ak le¿anka le¿eæ lêd wie lêg lêk lgn¹æ liana liberum veto Libia libretto licealista licencja liceum licho lichtarz lichutki lichwiarz lichy licytacja liczba liczebno æ

liczyæ liczyæ siê liczyd³o liczygrosz lider Liechtenstein liga likier likwidacja likwidowaæ likwor lilaró¿ lilia lilijka liliput limba limit limuzyna linia linia³ linijka liniowaæ liniuszek linka linoleum linoskoczek lipiec lipka liryka lis list lista listek listewka listonosz listopad listwa li æ litania litera literacko -historyczny literacko -naukowy literat literatura lito æ litr litrówka liturgia Litwa lizaæ (siê) lizak lizn¹æ lizusostwo lob lobby loch Loch Ness lodo³amacz lodowy lodówka

logiczny logika lokacja lokalny lokata lokator lokówka lokum lont lord lornetka los Los Angeles lot LOT Lotaryngia loteria lotka lotniarz lotnik lotto Lourdes lo¿a lód l ni¹co bia³y lub Lubi¹¿ lubiæ (siê) lubowaæ siê Lucyfer lud ludno æ ludobójca ludojad ludo¿erca Ludwik ludwisarz ludzie ludzik ludzki lufa lufcik lufka luk luka lukier lukratywny Luksemburg luksus lulka lunapark lunatyk luneta lupa lura lusterko lustro Luter luteranin luterañski

lutnia lutnik lutowaæ luty Luwr luz lu ny lwi lwi¹tko Lwów lycra l¿ej l¿ejszy l¿yæ ³abêdzi ³abêd ³ach ³aciñski ³aciñsko -polski ³ad ³adowaæ ³adunek ³agier ³agodnie ³agodny ³agodziæ ³ajaæ ³ajba ³akn¹æ ³akomy ³am ³amaæ (siê) ³amig³ówka ³an ³ania ³añcuch £añcut ³apa ³apaæ ³apaæ siê ³apanka ³apówka ³apu -capu ³aska ³askaw (y) ³askotaæ ³askotki ³asy ³ata ³atka ³atwiej by ³atwizna ³atwo ³atwo palny ³atwo strawny ³atwowierny ³atwy ³awa ³awka ³awnik

³azanka £azarz ³aziæ ³azienka £azienki ³azik ³a nia ³¹cze ³¹czno æ ³¹czny ³¹czyæ (siê) ³¹ka ³eb £eba ³ebski ³echtaæ ³epetyna ³êkotka ³gaæ ³kaæ ³obuz ³odyga ³oiæ ³okieæ £okietek ³om £omnicki ³omot ³omotaæ ³ono ³opata ³opatka ³opot ³opotaæ ³oso ³owca ³owiæ ³o¿e ³o¿yæ ³o¿ysko ³ód £ód ³ó¿ko ³udz¹co podobny ³udziæ ³udziæ siê ³uk £ukasz Ewangelista ³una ³up ³upaæ ³upiæ ³upie¿ ³upie¿ ³upina ³upn¹æ ³upu -cupu ³uska ³ut £u¿yce

³yk ³ykaæ ³ykn¹æ ³ypaæ ³ypn¹æ £ysa Góra £ysa Polana ³ysieæ ³ysy ³y¿ka ³y¿wa ³y¿wiarstwo ³za ³zawiæ ³zawy m m. m. in. MacDonald Macedonia machaæ machina machlojka machn¹æ machn¹æ siê Maciej macierz macierzyñski macierzyñstwo macocha maczaæ maczuga madejowy maestro mafia magazyn magazynowaæ magia magiel Maginot magister magnes magnesowy magnetofon magnetowid magnetyczny magnetyzm magnez magnificencja magnolia maharad¿a Mahomet mahometanizm mahoñ maj majaczyæ majdan Majdanek majestat majêtny

major Majorka majówka majster majstrowaæ majtaæ majtek majtn¹æ mak makatka makieta makija¿ makler makol¹gwa maksimum maksyma makulatura malaga malaria malarz malec malinowoczerwony malowaæ malowanka malowany malowid³o Malta maluch malunek Ma³a Nied wiedzica ma³o ma³o interesuj¹cy ma³o kto ma³o który ma³o obyty ma³o znany ma³oduszny ma³okalibrowy ma³olat ma³oletni ma³omówny Ma³opolska ma³orolny ma³owarto ciowy ma³pi ma³polud ma³y Ma³y Wóz ma³¿ ma³¿eñski ma³¿eñstwo ma³¿onek ma³¿onka mama mamiæ mamut mamutowiec manatki mandarynka mandat

manewr manewrowaæ mania maniacki maniak maniakalny manifest manifestacja manikiur manikiurzystka manipulowaæ mankament mankiet manko manna manometr manowce manto manufaktura mañka mañkut Maorys mapa mapka marabut maratoñczyk marchew marchewka marek marginesowy margrabia mariacki mariasz marionetka marka markotnie marksistowski marmolada marmur marnieæ marnotrawca marnotrawiæ marnotrawny marny Mars marsz marszruta martwiæ (siê) martwy martyrologia maruda maruder marudziæ marynarka marynarski marynarz marzanna marzec marzenie marzn¹æ

marzyciel marzyæ mar¿a masa masakra masarz masa¿ masa¿ysta maska maskarada maskotka mas³o masowaæ masowy mass media masywny maszt maszyna maszynista maszynka maszynopis maszynopisanie ma lanka ma lany mata matematyczno -fizyczny matematyczno -przyrodniczy matematyczny matematyk matematyka materia materialny materia³ matka matnia matowobia³y matrymonialny matura maturalny maturzysta Matuzalem Matysek mauzoleum mazaæ (siê) mazgaj mazowiecki Mazowsze mazurek Mazury m¹czka m¹czny m¹dro æ m¹dry m¹ka m¹¿ McDonald mdleæ mdliæ md³os³odki meander

mecenat mech mechaniczny mechanik mechanizacja mecz medal medalista meduza medycyna medytacja megabajt megawat Mekka Meksyk melancholia meldowaæ (siê) meldunek melodia melodramat meloman membrana memoria³ mena¿ka mendel Mendelejew mened¿er mennica mentalno æ menuet menzurka Mercedes meritum Merkury Mesjasz meta metabolizm metafizyka metafora metaforyczny metaliczny metalurgia metalurgiczny metamorfoza meteor meteorologia meteorologiczny meteoryt metoda metodologia metodologiczny metodyczny metodyka metr metra¿ metro metropolia metropolita metrum metryka

Mezopotamia mêczarnia mêczennik mêczyæ (siê) mêdrzec mêka mêsko -damski mêskoosobowy mêstwo mêtnieæ mêtny mê¿atka mê¿czyzna mglisto mglisty mg³a mgnienie mia³ki mianownik miara miarka miarodajny miarowy miasto miauczeæ miaukn¹æ miazga mia¿d¿yæ mi¹æ (siê) mi¹¿sz Mickiewiczowski miech miecz mieæ miedziano -z³oty miedzianobrody miedzianoz³oty miedziany mied miejsce miejscówka mielizna mieniæ siê miernota mierzeja mierzyæ mierzyæ siê miesi¹c miesi¹czka mieszaæ mieszaæ siê mieszany mieszczanin mieszczuch mieszek mieszkaæ mieszkaniec mie ciæ (siê) mie æ miêciutki

miêdzy innymi miêdzyblokowy miêdzyczas miêdzygatunkowy miêdzykomórkowy miêdzykontynentalny miêdzylekcyjny miêdzyludzki miêdzynarodowy miêdzyplanetarny miêdzyrz¹dowy miêdzyrzecze miêdzysemestralny miêdzyszkolny miêdzywojenny miêdzyzwrotnikowy miêkki miêkko miêkkotematowy miêsieñ miêso miêso¿erny miêta mig migda³ migracja mijaæ (siê) mikrobus mikrofalówka mikrokomputer mikroskop mikstura milczeæ milenium miliard milicja milicyjny milimetr milion milioner militaria milowy mi³o mi³osierdzie mi³ostka mi³o æ mi³o nik mi³y mimika mimo mimo i¿ mimo to mimo woli mimo ¿e mimochodem mimowolny mina minaret min¹æ (siê) mineralny

minera³ mini miniatura minimum minispódniczka minister ministerstwo ministrant minisukienka minus minuta miodousty miotaæ (siê) miot³a miód mir mirabelka mira¿ mirra misja misjonarz miska miss mister misterium misterny mistrz mistrzostwo mistycyzm mistyfikacja mit mitologia mitrê¿yæ mityczny mityng mizdrzyæ siê mizernie mlaskaæ mlecznobia³y mleczny mleæ mleko m³odszy m³ody m³odzieniec m³odzie¿ m³odzie¿owy m³odziutki m³ot m³oteczek m³otek m³óciæ m³ódka m³yn m³ynarz mniam , mniam mnich mniej mniej mniejsza

mniejsza mniejszy mniemanie mniszka mnogi mno¿enie mno¿yæ (siê) mnóstwo mobilizacja moc mocarz moczowo -p³ciowy moda model modelarz modliæ siê modliszka modlitwa mod³a mod³y modrooki modry modrzew moher Mohikanin Moj¿esz mokka mokn¹æ molekularny moll Mo³dawia moment momentalnie momentalny Mona Liza monarcha monarchia monarchistyczny Monet moneta monetarny Mongolia monitor Moniuszko monogamia monografia monokl monopol monosylaba monoteizm monotonia monotonny Monroe monstrancja monstrum monsun Mont Blanc monta¿ Monte Carlo Monte Cassino

mora³ morderstwo mordêga Morfeusz morfologia mors Morse morski morszczuk morze morzyæ (siê) mosi¹dz mosiê¿no -¿elazny mosiê¿ny most mo ciæ (siê) motocykl motor motorniczy motorowodny motorówka motorynka motto motyka motyw motywowaæ Mount Everest mowa mozaika mozoliæ siê mozó³ mo dzierz mo¿e mo¿liwe mo¿liwo æ mo¿na mo¿na by mo¿now³adca mo¿ny móc mój mól mówiæ mózg mózgoczaszka mózgowo -rdzeniowy mózgowy mó¿d¿ek mrowisko mroziæ mro¿onka mrówczy mrówka mróz mru -mru mruczeæ mrugaæ mrugn¹æ mrukn¹æ mru¿yæ

msza mszyca m ciæ (siê) mucha muchomor mulisty multimilioner mu³ mumia mundur mur mur -beton murarz murowaæ murszeæ murzyn mus musieæ musku³ mustang muszka muszkiet muszkieter muszla musztarda musztra musztrowaæ mutacja mutant muza muzeum muzu³manin muzyczno -baletowy muzyczno -wokalny muzyczny muzyka myæ (siê) mydliæ (siê) myd³o myjnia myliæ myliæ siê mysz myszka myszkowaæ myszo³ów my l my leæ my liwski my lnik m¿awka m¿yæ n. e. n. p.m. na na bakier na bie¿¹co na boku na bosaka na chodzie

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

chybi³ trafi³ co by co dzieñ có¿¿e? czczo czworakach darmo by d³ugo dobre domiar dó³ dworze dwór dzi glanc g³os g³ucho gotowe górê gwa³t jaw je¿a krzy¿ ³apu-capu ³eb na szyjê miêkko nic nowo odwrót opak osobno ci o lep pamiêæ piechotê pozór pó³ pó³ martwy pó³krótko pó niej próbê pró¿no przekór przemian przód raz razie rozstaju schwa³ schwa³ serio spód sprzeda¿ rodku umór uwiêzi wabia wierzch wprost wynos wyrywki

na wznak na wzór na zabój na zawsze na zewn¹trz na ¿arty nabajaæ nabajdurzyæ nabazgraæ nabia³owo -piekarniczy nabiæ nabiæ siê nabieraæ nabieraæ siê nabijaæ nabijaæ siê nabo¿eñstwo nabój nabór nabraæ nabraæ siê nabroiæ nabrze¿e nabrzêkn¹æ nabrzmia³y nabrzmieæ nabrzmiewaæ nabujaæ naburmuszony nabyæ nabytek nabywaæ nacechowaæ nachalny nachlapaæ nachmurzyæ siê nachodziæ nachodziæ siê nachuchaæ nachylaæ (siê) nachyliæ (siê) naci¹æ naci¹æ siê nacieraæ nacinaæ nacinaæ siê nacisk naciskaæ nacisn¹æ naciu³aæ nacjonalizm naczelnik naczupurzyæ siê naczynie nad to nadaæ nadaæ siê nadal nadarzaæ siê nadarzyæ siê

nadawaæ nadawaæ siê nad¹¿aæ nad¹¿yæ nadba³tycki nadbiec nadbiegaæ nadbrze¿ny nadbudówka nadchodziæ nadci¹æ nadcinaæ nadci nienie nadczynno æ naddzieraæ nade nade mn¹ nade wszystko nadedrzeæ nadej æ nadepn¹æ nadeptywaæ nader naderwaæ (siê) naderzn¹æ nades³aæ nadgarstek nadgi¹æ nadginaæ nadgryzaæ nadgry æ nadjechaæ nadje¿d¿aæ nadk³adaæ nadkroiæ nadliczbowy nadludzki nad³o¿yæ nadmetra¿ nadmiar nadmierny nadmuchaæ nadmuchiwaæ nadnotecki nadobny nadoiæ nadpiæ nadpijaæ nadp³ata nadp³yn¹æ nadp³ywaæ nadpróchnia³y nadpróchnieæ nadpruæ nadprzyrodzony nadrabiaæ nadrobiæ nadrobiæ nadrywaæ (siê) nadrzewny

nadrzêdny nadrzynaæ nadskakiwaæ nads³uchiwaæ nadspodziewanie nadstawiaæ nadstawiæ nadsy³aæ nadszarpn¹æ nadszarpywaæ nadto nadu¿ycie nadu¿yæ nadu¿ywaæ nadwaga nadw¹tlaæ nadw¹tliæ nadwerê¿aæ (siê) nadwerê¿yæ (siê) nadwie æ nadwiêd³y nadwo³¿añski nadworny nadwozie nadwra¿liwy nadzieja nadzienie nadziwiæ siê nadzorowaæ nadzór nadzwyczaj nadzwyczajnie nadzwyczajny nad¿arty naftowo -gazowy naftowy nagadaæ nagadaæ siê nagana nagi nagi¹æ (siê) naginaæ (siê) nagle nagliæ nag³a niaæ nag³os nag³o niæ nag³owiæ siê nag³ówek nagniotek nagonasienne nagozal¹¿kowe nagraæ nagraæ siê nagradzaæ nagrobek nagroda nagrodziæ nagrywaæ nagrywaæ siê

nagrzaæ nagrzewaæ nagwizdaæ siê nahajka naiwny najadaæ siê najazd najbardziej najbogatszy najdalej najechaæ najem naje æ siê naje dziæ siê naje¿aæ (siê) naje¿d¿aæ naje¿yæ (siê) najhuczniejszy najistotniejszy najm³odszy najmniej najmniejszy najpierw naj æ najubo¿szy najukochañszy najwa¿niejszy najwy¿szy nakaz nakazaæ nakazywaæ nakierowaæ nakierowywaæ nakleiæ naklejaæ naklejka nak³ad nak³adaæ nak³adaæ siê nak³aniaæ nak³oniæ nakre laæ nakre liæ nakrêcaæ nakrêciæ nakroiæ nakrycie nakryæ nakrywaæ nalaæ nalegaæ nale nik nalewaæ nalewka nale¿eæ nale¿eæ siê nale¿no æ nale¿ny nale¿y nale¿yty

na³o¿yæ na³o¿yæ siê na³óg namawiaæ namazaæ namiêtno æ namiêtny namiot namolny namowa namówiæ namy laæ siê namy leæ siê namy liæ siê nanie æ nanosiæ naoko³o napad napadaæ napadaæ napakowaæ napaliæ napaliæ siê naparzaæ siê naparzyæ napastliwy napastnik napastowaæ napa æ napa æ napatrzyæ siê napawaæ napchaæ napchaæ siê napêd napêdowy napêdzaæ napêdziæ napi¹æ (siê) napiêcie napiêtnowaæ napinaæ (siê) napisaæ napiwek napluæ napoiæ Napoleon napotkaæ napotykaæ napowietrzny napój napór naprawa naprawdê naprêdce naprê¿aæ (siê) naprê¿yæ (siê) naprzeciw naprzód naprzykrzaæ siê

napsuæ napuszczaæ napuszony napu ciæ napychaæ napytaæ narada naradzaæ siê naradziæ siê naraz naraziæ (siê) nara¿aæ (siê) narciarstwo nareszcie Narew narêcze narkoman narkomania narobiæ narobiæ siê narodowowyzwoleñczy narodziæ siê narodziny naro¿nik naród narracja narta narz¹d narzeczony narzekaæ narzêdzie narzucaæ narzucaæ siê narzuciæ narzuta nasi¹kaæ nasi¹kn¹æ nasieniowód nasilenie naskar¿yæ naskórek nas³onecznienie nas³u¿yæ siê nasma¿yæ nastaæ nastawaæ nastawaæ nastawiaæ nastawiaæ siê nastawiæ nastawiæ siê nastawienie nastêpnie nastêpstwo nastolatek nastrajaæ nastroiæ nastrój nasturcja nasycaæ

nasycaæ siê nasyciæ nasyciæ siê nasz naszywka na wietlaæ na wietliæ natchnienie natchniony natê¿enie natkn¹æ siê NATO natomiast natrafiaæ natrafiæ natrysk natrzeæ natrzeæ natura naturalny natychmiast natykaæ siê nauczaæ nauczanie nauczyciel nauczyæ (siê) nauka naumy lnie nawalaæ nawaliæ nawa³ nawarzyæ nawa¿yæ nawias nawi¹zaæ nawi¹zka nawi¹zywaæ nawiedzaæ nawiedziæ nawierzchnia nawo³ywaæ nawóz nawrót nawsadzaæ nawyk nawyk³y nawzajem nazajutrz nazwa nazwaæ nazwisko nazywaæ nazywaæ siê na¿arty na¿¹æ negacja negatywny negli¿ negocjacje nekrolog

neonówka nerka nerw nerwus nerwy netto neutralny Newton nêciæ nêdza ni st¹d, ni zow¹d ni z tego, ni z owego Niagara niania niby nic nic niewart niczyj niæ nie bez kozery nie blisko nie do poznania nie do uwierzenia nie do wiary nie do wytrzymania nie fair nie lada jaki nie mniej nie na czasie nie na ¿arty nie najbrzydszy nie najd³u¿szy nie najm¹drzejszy nie najrozs¹dniej nie najtrudniej nie od razu nie po ludzku nie po polsku nie -Polak nie raz nie rób¿e! nie sposób nie staæ nie taki nie trzeba nie wszystko nie za d³ugo nie ¿al nieakcentowany nieartyku³owany niebezpieczeñstwo niebezpieczny niebieski niebiesko -granatowy niebieskogranatowy niebiosa niebo nieboski niecenzurowany niech

niechc¹cy niechciany niechêæ niechêtny niechluj nieciê¿ki nieco nieczu³y niedaleko niedawno niedawny niedbalstwo niedba³y niedobitek niedobór niedobrany niedobry niedobrze niedoczytany niedogotowany niedoinwestowany niedojedzony niedojrza³y niedokoñczony niedo³êga niedo³ê¿ny niedomagaæ niedopieczony niedopracowany niedorajda niedorozwiniêty niedorzeczny niedostateczny niedostatek niedostêpny niedostrzegalny niedostrze¿ony niedosyt niedosz³y niedo cig³y niedo wiadczony niedotarty niedowa¿ony niedowierzanie niedozwolony niedo¿ywiony niedro¿ny niedysponowany niedziela niedzielny niedzisiejszy niedziurawy nied wiedzi nied wied niefachowy niegazowany niegdy niegodny niegodziwy niegrzeczny

niejeden niekiedy niek³amany niekompetentny niekonkretny niekontrolowany niekorzy æ niektóry nieletni nieludzki nie³aska niema niemal Niemcy niemêskoosobowy niemiara niemiecko -polski niemieckojêzyczny niemi³o niemi³y niemniej niemowlê niemo¿liwo æ niemo¿liwy niemy nienadaj¹cy siê nienad¹¿anie nienaruszony nienaukowy nienawistny nienawi æ nienawyk³y nieobcy nieobecno æ nieobecny nieobyty nieoceniony nieoczekiwany nieodgadniony nieodparty nieodp³atny nieodzowny nieograniczony nieokie³znany nieokre lony nieokrzep³y nieokrzesany nieopanowany nieopatrznie nieopisany nieopodal nieostro¿ny nieoswojony nieoszacowany niepal¹cy niepamiêæ niepamiêtny nieparzystokopytne niepe³noprawny niepewny

niepij¹cy niepob³a¿liwy niepochlebny niepocieszony niepodleg³y niepodobna niepodobny niepogoda niepohamowany niepokonany niepokój niepomny niepopularny nieporównany nieporuszony nieporz¹dek niepostrze¿enie niepotrzebny niepowa¿ny niepowo³any niepoznaka niepoznanie niepo¿¹dany nieprawda nieprawdopodobny nieproszony nieprzebrany nieprzebyty nieprzejednany nieprzejrzany nieprzekraczaj¹cy nieprzeliczony nieprzepuszczalny nieprzerwany nieprzestrzeganie nieprzewidziany nieprzychylny nieprzyjaciel nieprzystêpny nieprzystosowany nieprzytomny niepyszny nieraz nieregularny nierozgarniêty nieroz³¹czka nierozs¹dny nierozwa¿niej nierozwa¿ny nierozwiniêty nieróbstwo nierównie nierówno nierównoboczny nierównoleg³y nierównomiernie nierówno æ nieruchomo nieruchomy niesamowity

niesforny nieska¿ony nieskomplikowany nieskoñczono æ nieskoñczony nieskuteczno æ nies³ychany nies³ysz¹cy niesmak niespe³na niespodzianka niespodziewanie niespodziewany niespokojny niesporo niespotykany niespo¿yty niespójny niesprawiedliwo æ niesprzyjaj¹cy niesta³o æ niestworzony nieswój nieszczególnie nieszczerze nieszczêsny nieszczê cie nie æ nie wiadomy nietakt nietêgi nietkniêty nietolerancja nietoperz nietutejszy nieub³agany nieuchwytny nieuci¹¿liwy nieuczony nieudany nieufny nieugaszony nieugiêty nieujarzmiony nieunikniony nieuporz¹dkowany nieuprawniony nieuprzejmy nieurodzaj nieustaj¹cy nieustannie nieustêpliwy nieu mierzony nieuwaga nieuzasadniony nieu¿ytek niewart niewa¿ko æ niew¹tpliwy niewiadoma

niewiadomy niewiarygodny niewidomy niewielki niewierny niewierz¹cy niewini¹tko niewinny niew³a ciwy niewola niewra¿liwy niewspó³czesny niewspó³mierny niewybuch niewygoda niewygodny niewykorzeniony niewykszta³cony niewykwalifikowany niewymagaj¹cy niewymowny niewymuszony niewypa³ niewyparzony niewypróbowany niewys³owiony niewystarczaj¹cy niewyszukany niewyt³umaczalny niezaanga¿owany niezachwiany niezad³ugo niezadowolenie niezadowolony niezagospodarowany niezak³ócony niezale¿no æ niezale¿ny niezamê¿na niezamierzony niezamieszka³y niezamieszkany niezapomniany niezatarty niezauwa¿alny niezawis³y niezbêdny niezbity niezdara niezdatny niezdolny niezdrowy niezgoda niezgodny niezgrabny niezidentyfikowany niez³o¿ony niezm¹cony niezmierny niezmierzony

nieznaczny nieznajomy nieznany niezrêczny niezrównany niezrównowa¿ony niezwyciê¿ony niez¿yty nie le nie¿elazny nie¿yj¹cy nie¿yt nigdy nigdzie nikt niskoci nieniowy niskoprocentowy niskotemperaturowy niszczyæ (siê) nitka nitrogliceryna niuton nizina ni¿ ni¿ ni¿by ni¿ej ni¿szy noc noc w noc nocnik nocny noga nogawka nokautowaæ nominacja nomina³ non stop nonsens norma Normandia Norwegia nos nosiæ nosiæ siê nosoro¿ec nosówka nostalgia notabene notacja notariusz notatka notoryczny notowaæ novum Nowa Gwinea Nowa Zelandia nowela nowelizacja nowicjat

nowina nowiutki nowo nowo kupiony nowo otwarty nowo po lubiony nowo przyjêty nowo utworzony nowo zatrudniony nowobogacki nowoczesny noworodek Nowos¹decczyzna nowotwór nowo¿ytny nowy Nowy Jork (albo: New York) Nowy Rok Nowy Testament no¿ny no¿yce no¿yczki nów nó¿ nó¿ka np. nr nuda nudny nudziarz nudziæ (siê) numer numeracja nuncjusz nur nurek nurt nurtowaæ nurzaæ (siê) nuta nu¿¹cy Nysa K³odzka Nysa £u¿ycka o o! o ile by o ma³o co o tyle o ile oaza oba obalaæ obaliæ obanda¿owaæ obanda¿owywaæ obarczaæ obarczyæ obawa obawiaæ siê obc¹¿ki obcêgi

obchodziæ obchodziæ siê obci¹æ (siê) obci¹¿aæ (siê) obci¹¿yæ (siê) obcieraæ (siê) obcinaæ (siê) obcis³y obco obcojêzyczny obcowaæ obdarzaæ (siê) obdarzyæ (siê) obdzieraæ obedrzeæ obejmowaæ obejmowaæ siê obejrzeæ obejrzeæ siê obej æ obej æ siê obelga obel¿ywy oberwaæ (siê) ober¿a ober¿n¹æ obeschn¹æ obetrzeæ (siê) obeznany obezw³adniaæ obezw³adniæ obfito æ obfity obgadaæ obgadywaæ obgryzaæ obgry æ obiad obiæ obiæ siê obiecaæ obiecanka obiecywaæ obieg obiekcja obiekt obiektyw obiektywizm obiektywny obijaæ obijaæ siê obja niaæ obja niæ objazd obj¹æ obj¹æ siê objechaæ obje¿d¿aæ objêcia objêto æ

obkleiæ obklejaæ obk³adaæ obkuæ (siê) oblaæ (siê) oblatany oblatywaæ oblecieæ oblewaæ (siê) oble æ oblê¿enie obliczaæ oblicze obliczyæ ob³awa ob³aziæ ob³¹kanie ob³ok ob³o¿yæ ob³uda obmawiaæ obmierz³y obmówiæ obmurowaæ obmurowywaæ obni¿aæ (siê) obni¿enie obni¿ka obni¿yæ (siê) oboje obojêtno æ obojêtny obok obopólny obora obosieczny obowi¹zek obowi¹zkowy obowi¹zuj¹cy obój obóz obracaæ (siê) obrady obrastaæ obraz obraza obrazek obraziæ (siê) obrazowaæ obra¿aæ (siê) obr¹czka obrona obronny obrosn¹æ obro niêty obro¿a obróbka obróciæ (siê) obrót obrus

obrywaæ (siê) obrz¹dek obrzêd obrzêk³y obrzucaæ obrzuciæ obrzydliwie obrzydliwy obrzynaæ obsadzaæ obsadziæ obserwacja obserwator obserwatorium obs³uga obs³ugiwaæ obs³u¿yæ obsma¿aæ obsma¿yæ obstrzyc (siê) obsun¹æ siê obsuwaæ siê obsychaæ obszar obszerny obszukaæ obszukiwaæ obtrz¹sn¹æ obuch obudowa obudziæ (siê) obumar³y obunó¿ obur¹cz oburzaæ (siê) oburzenie oburzyæ (siê) obustronny obuwie obuwniczy obwarzanek obwi¹zaæ obwi¹zywaæ obwiniaæ (siê) obwiniæ (siê) obwód obycie obyczaj obyæ siê obydwa obydwie obyty obywaæ siê obywatel ob¿arstwo ocean Oceania ocena oceniaæ oceniæ

ocenzurowaæ ocet och ochlapaæ ochlapywaæ och³adzaæ (siê) och³odziæ (siê) och³on¹æ ochoczy ochota ochotniczy ochotnik ochraniaæ (siê) ochrona ochroniarz ochroniæ (siê) ochryp³y ochrzciæ ochy i achy ocieplenie ociê¿a³y oczekiwaæ oczekiwanie oczerniaæ (siê) oczerniæ (siê) oczko oczodó³ oczopl¹s oczyszczaæ (siê) oczyszczalnia oczy ciæ (siê) oczywi cie od czasu do czasu od jutra od niechcenia od niedawna od nowa od przedwczoraj od rana od razu od rêki od rzeczy od spodu od stóp do g³ów od ty³u od wczoraj od wejrzenia od zaraz odautorski odbezpieczaæ odbezpieczyæ odbicie odbiæ (siê) odbiec odbiegaæ odbieraæ odbijaæ (siê) odbiór odbitka odblask

odbudowa odburkn¹æ odbyæ odbyæ siê odbywaæ odbywaæ siê odcedzaæ odcedziæ odchodziæ odchowaæ odchudzaæ siê odchudziæ (siê) odchylaæ (siê) odchyliæ (siê) odci¹æ (siê) odci¹gaæ odci¹gn¹æ odcieñ odcinaæ (siê) odcinek odcisk odciskaæ (siê) odcisn¹æ (siê) odczepiaæ odczepiæ (siê) odczucie odczuæ odczuwaæ odczyszczaæ odczy ciæ odczyt oddaæ (siê) oddawaæ (siê) oddech oddychaæ oddzia³ oddzia³aæ oddzia³ywaæ oddzielaæ (siê) oddzieliæ (siê) oddzielnie oddzwaniaæ oddzwoniæ odd wiêk odebraæ odechcieæ siê odechciewaæ siê odejmowaæ odej æ odepchn¹æ (siê) oderwaæ (siê) oder¿n¹æ odes³aæ odespaæ odetchn¹æ odezwa odezwaæ siê odfrun¹æ odfruwaæ odgadn¹æ

odgadywaæ odgarn¹æ odgarniaæ odgi¹æ odginaæ odgórny odgra¿aæ siê odgryzaæ odgryzaæ siê odgry æ odgry æ siê odgrzaæ odgrzewaæ odhaczaæ odjazd odj¹æ odjechaæ odje¿d¿aæ odkaszln¹æ odkleiæ (siê) odklejaæ (siê) odk³adaæ odkochaæ siê odkopaæ odkopywaæ odkrawaæ odkroiæ odkrycie odkryæ (siê) odkrywaæ (siê) odkrywca odkszta³caæ (siê) odkszta³ciæ (siê) odkupiæ odkupywaæ odkurzacz odlaæ odlatywaæ odlecieæ odleg³o æ odlew odlewaæ odle æ odle¿a³y odlot odludek odludzie od³am od³aziæ od³¹czaæ (siê) od³o¿yæ od³óg od³upaæ od³upywaæ odmarzaæ odmarzn¹æ odmawiaæ odmêt odmiana odmienny

odmierzaæ odmierzyæ odm³adzaæ odm³odziæ odmowa odmówiæ odmra¿aæ odmroziæ odmro¿enie odnaj¹æ odnajdowaæ (siê) odnajmowaæ odnale æ (siê) odniesienie odnie æ odnie æ siê odnoga odnosiæ odnosiæ siê odnowa odosobnienie odór odpad odpadki odparzyæ odpêdzaæ odpêdziæ odpi¹æ odpinaæ odpis odp³acaæ (siê) odp³aciæ (siê) odp³yw odpocz¹æ odpoczynek odpoczywaæ odpokutowaæ odpokutowywaæ odporno æ odporny odpowiadaæ odpowiedni odpowiednik odpowiednio odpowiedzialno æ odpowiedzieæ odpowied odprawa odprawiaæ odprawiæ odprê¿aæ (siê) odprê¿yæ (siê) odprowadzaæ odprowadziæ odpruæ (siê) odpruwaæ (siê) odpryskiwaæ odprysn¹æ odprzymiotnikowy odpust

odpuszczaæ odpu ciæ odpychaæ (siê) odpychaj¹cy odpytaæ odpytywaæ odra Odra odrabiaæ odraczaæ odradzaæ odradzaæ siê odradziæ odrastaæ odraza odra¿aj¹cy odremontowaæ odremontowywaæ odrobiæ odrobina odroczyæ odrodzenie odrodziæ siê odrosn¹æ odró¿niaæ (siê) odró¿niæ odruch odrywaæ (siê) odrzucaæ odrzuciæ odrzutowiec odrzynaæ odsapn¹æ ods¹czyæ ods¹dzaæ ods¹dziæ odsetek odsetka odsiadywaæ odsiecz odsiedzieæ odskocznia ods³oniêcie odsma¿aæ odsma¿yæ odsprzeda¿ (albo: odprzeda¿) odstaæ odstaæ odstawaæ odst¹piæ odstêp odstêpowaæ odstêpstwo odstrza³ odstrzeliæ odstrzeliæ siê odstrzeliwaæ odsun¹æ (siê) odsuwaæ (siê) odsy³aæ

odsypiaæ odszkodowanie odsznurowaæ odszukaæ (siê) odszukiwaæ (siê) od nie¿aæ od nie¿arka od nie¿yæ od rodkowy od wie¿aæ (siê) od wie¿yæ (siê) od wiêtny odt¹d odt³uszczaæ odt³u ciæ odtr¹biæ odtr¹caæ odtr¹ciæ odtruæ odtrutka odtruwaæ odtwarzaæ odtworzyæ odtwórca odurzaæ odurzyæ odwaga odwa¿aæ odwa¿nik odwa¿ny odwa¿yæ odwa¿yæ siê odwet odwi¹zaæ odwi¹zywaæ odwiedzaæ odwiedziæ odwiesiæ odwieszaæ odwie æ odwil¿ odwlec (siê) odwlekaæ (siê) odwo³aæ odwo³aæ siê odwo³anie odwo³ywaæ odwo³ywaæ siê odwoziæ odwód odwracaæ (siê) odwrotny odwróciæ (siê) odwrót odwzajemniaæ (siê) odwzajemniæ (siê) odzew odziaæ (siê) odziedziczyæ odziewaæ (siê)

odzie¿ odznaczenie odznaka odzwyczaiæ (siê) odzwyczajaæ (siê) odzywaæ siê odzywka od¿a³owaæ od¿yæ od¿ynaæ od¿ywaæ od¿ywczy od¿ywka oenzetowski ofensywa oferta ofiara ofiarodawca oficer oficerki ogarek ogarn¹æ (siê) ogarniaæ ogieñ ogl¹daæ ogl¹daæ siê oglêdny og³aszaæ (siê) og³osiæ (siê) og³oszenie og³uchn¹æ og³uszaæ og³uszyæ ognioodporny ogniotrwa³y ognisko ognisto¿ó³ty ogoliæ (siê) ogon ogonek ogólniak ogólnie ogólnokszta³c¹cy ogólnoludzki ogólnospo¿ywczy ogólny ogó³ ogórek ogradzaæ ograniczaæ (siê) ograniczenie ograniczyæ (siê) ogrodnik ogrodziæ ogrom ogromny ogród ogryzaæ ogry æ ogrzaæ (siê)

ogrzewaæ (siê) ogrzewczy oho ohydny ojciec ojcowski Ojców ojczyzna ojej okamgnienie okay okazaæ okazaæ siê okaza³y okazja okazywaæ okazywaæ siê okie³znaæ okienko okleiæ oklejaæ oklepany ok³ad ok³adka okno oko oko w oko okolica oko³o oko³obiegunowy oko³orównikowy oko³oziemski okoñ okólnik okradaæ okrakiem okra æ okr¹g okr¹g³y okr¹¿aæ okr¹¿yæ okres okre laæ (siê) okre lenie okre liæ (siê) okrêcaæ (siê) okrêciæ (siê) okrêg okrêt okrê¿ny okroiæ okropieñstwo okruch okruszek okrutny okrytozal¹¿kowe okrzemki okrzyk Oksford okuæ

okular okulary okulista okup okupacja okupant olaboga! olbrzym oldboj oleisty olej olimpiada olimpijczyk olimpijski oliwa o³owianoszary o³ów o³ówek o³tarz omackiem omal omam omamiæ (siê) omawiaæ omdleæ omega omlet om³óciæ omówiæ omsza³y omurowaæ omy³ka on , ona, ono ondulacja Onega oniemia³y oniemieæ onomatopeja Ontario opactwo opacznie opaczny opad opadaæ opak opakowaæ opakowanie opakowywaæ opalaæ opalaæ siê opalenizna opaliæ opaliæ siê opa³ opamiêtaæ (siê) opamiêtywaæ (siê) opancerzaæ opancerzyæ opanowaæ (siê) opanowywaæ (siê)

oparcie oparzelizna oparzyæ (siê) opa æ opat opatentowaæ opatrunek opatrywaæ opatrzno æ opatrzyæ opatrzyæ siê opatuliæ (siê) opcja opera operacja opêdzaæ (siê) opêdziæ (siê) opêtaæ opiec opieka opiekaæ opiekowaæ siê opiekun opieraæ (siê) opierunek opiesza³o æ opiesza³y opiewaæ opinia opisaæ opisywaæ opium opl¹taæ opl¹tywaæ oplombowaæ opluæ (siê) op³acaæ op³acaæ siê op³aciæ op³aciæ siê op³akany op³ata op³atek op³ucna op³ukaæ op³ukiwaæ op³yn¹æ op³ywaæ opodal opoka oponent oporz¹dzaæ oporz¹dziæ opowiadaæ opowiadaæ siê opowiadanie opowiedzieæ opowiedzieæ siê opowie æ opozycja

opór opó niaæ (siê) opó niæ (siê) opracowaæ opracowywaæ oprawa oprawca oprawka opresja oprocentowanie oprowadzaæ oprowadziæ oprócz opró¿niaæ (siê) opró¿niæ (siê) oprzeæ (siê) oprzytomnieæ optymalny optymista optymizm opukaæ opukiwaæ opuszczaæ opu ciæ oracja oraæ oran¿ada orator oraz orbita orchidea orda order ordynacja ordynariusz ordynarny ordynator orêdzie orê¿ organ organista organizacja organizm organki organy orientacja orientalistyka orientalny orientowaæ siê origami Orinoko orka orkiestra orlê orli ornament orogeneza ortodonta ortografia oryginalny

orygina³ orzec orzech orzeczenie orzekaæ orze³ orze³ek orzeszek orze wiaæ orze wiæ or¿n¹æ osa osad osada osadzaæ (siê) osadziæ (siê) os¹dzaæ os¹dziæ osch³y oset osiadaæ osi¹gniêcie osi¹ æ osiedle osiem osiemdziesi¹t piêæ osiemdziesi¹ty pierwszy osiemdziesiêcioletni osiemdziesiêcioro osiemnastowieczny osiemna cie osiemset osiemset dziewiêædziesi¹ty ósmy osiemsetletni osierociæ osika osi³ek osio³ oskar¿aæ oskar¿enie oskar¿ony oskar¿yæ oskrzele oskubaæ os³abiaæ os³abiæ os³aniaæ os³awiony os³oda os³odziæ os³ona os³oniæ os³upia³y os³upieæ osmaliæ osnuæ osoba osobisto æ osobisty osobi cie

osobliwy osobniczy osobny osobowo -towarowy osobowy osóbka ospa Ossolineum ostateczny ostatek ostatni ostemplowaæ ostêbnowaæ ostêp ostoja ostro zakoñczony ostrobramski Ostro³êka ostros³up ostro¿no æ ostro¿ny ostrugaæ ostry ostryga ostrza³ ostrze ostrzec ostrzegaæ ostrzegawczy ostrzelaæ ostrzeliwaæ ostrze¿enie ostrzyc ostrzyæ ostudziæ osuszaæ osuszyæ oswajaæ (siê) oswobadzaæ (siê) (albo: oswabadzaæ (siê)) oswobodziæ (siê) oswoiæ (siê) oszala³y oszaleæ oszczep oszczerstwo oszczêdny oszczêdzaæ oszczêdziæ oszczypek oszustwo o cienny o æ o li o lizg³y o lizn¹æ siê o mioipó³letni o miok¹t o miokrotny o miopiêtrowy o mioro

o nie¿ony o rodek o wiadczaæ (siê) o wiadczenie o wiadczyæ (siê) o wiadczyny o wiata o wiatowo -kulturalny o wiecaæ o wieciæ O wiêcim -Brzezinka otaczaæ (siê) otarcie otch³añ otêpia³y oto otoczka otoczyæ (siê) otó¿ otrêby otruæ (siê) otrz¹sn¹æ (siê) otrzeæ (siê) otrzepaæ (siê) otrzepywaæ (siê) otrzewna otrze wieæ otrzymaæ otrzymywaæ otucha otumaniæ otwarcie otwarcie otwarty otwieracz otwieraæ (siê) otworzyæ (siê) otwór owacja owad owadobójczy owak owca owczy owêdy owies owijaæ (siê) owin¹æ owoc owocny owocowo -warzywny owocowy owrzodzenie owsiany owsik owszem owulacja ozdoba oziêbiaæ (siê) oziêbiæ (siê)

oziêb³y oznajmiaæ oznajmiæ oznaka ozon ozór o¿eniæ siê o¿ywczy o¿ywiaæ (siê) o¿ywiæ (siê) o¿ywienie o¿ywiony ósemka ósmy ów ówczesny ówdzie p. n.e. pacha pachn¹æ pacierz paciorek paciorkowiec Pacyfik paczka padaczka padaæ padó³ pakowaæ (siê) palec paliæ (siê) palma pa³aszowaæ pamiêæ pamiêtaæ pampers pan pancerfaust pancerz Pandora panewka panieñstwo panierka panikarz pank panta³yk pantera pantofel zwykle w lm pantoflowy panuj¹cy pañski pañstewko pañstwo pañstwotwórczy pañszczyzna papamobil papeteria papier papierek papierówka

papieski papie¿ papirus papka paplaæ paproch paproæ paprotka paprykarz Papua -Nowa Gwinea papuga papu¿ka para para parada parafia paragraf parali¿ parasol parcie pardon parê parêdziesi¹t parias parkiet parking parkowo l-e ny parlament parlamentariusz parlamentarzysta parodia parogodzinny parokrotny parol parolatek parostatek parotysiêczny parowóz parów parówka parskn¹æ parter partia partner partyku³a partytura partyzant parusetstronicowy Pary¿ parzyæ (siê) parzystokopytne parzysty pas pasa¿ pasa¿er pascha³ pasek paser pasibrzuch pasierb

pasja paskarz paskuda pasmanteria pasmo pasowaæ (siê) paso¿yt pasta pasterka pastor pastuch pastwa pastwisko pasztet pa æ pa æ (siê) pat pata³ach patelnia patent patriota patronat patrzeæ patyk paulin pauza pauzowaæ paw paznokieæ pazucha pazur pazurek pa pa dziernik p¹czek p¹s p¹tnik pchaæ (siê) pch³a pchn¹æ pecet pech pedagog peda³ pedant pediatra pediatria pegeer pejza¿ pelargonia Peloponez pe³niæ pe³nokrwisty pe³noletni pe³nomocnik pe³nomorski pe³ny pensum pepsi pepsi -cola

peræ perfekcja perfekcjonista perfekcyjny perfekt perfidny perfumowaæ siê perfumy perkusista perkusja per³a per³oworó¿owy personel perspektywa perswadowaæ perswazja pertraktowaæ peruka peryferie perypetie peryskop perzyna pestka pesymizm petarda Petersburg petrochemiczny pewny pêcherz pêcherzyk pêczek pêd pêdziæ pêdziwiatr pêdzlowaæ pêk pêkn¹æ pêpek pêpowina pêseta pêtelka piana pianissimo pianka piasek piasta piastowaæ piastunka pi¹æ siê pi¹stka pi¹tek pi¹tka pi¹toklasista pi¹ty piæ piec piec (siê) piechota piechur pieczara

pieczarka piecz¹tka pieczeñ piekarnia Piekarski piekarz piek³o pielêgnacja pielêgniarka pielêgnowaæ pielgrzym pieluszka pieni¹dz pieniek pieniê¿ny Pieniny pieñ pieprz pieprzny pieprzyk piernik pieróg pier pier cieñ pier cionek pierwiastek pierwiastkowanie pierwiosnek pierwotniak pierwotny pierwszak pierwszeñstwo pierwszoklasista pierwszoligowy pierwszorzêdny pierwszy pierwszy lepszy pierzasty pierzchaæ pierzchn¹æ pierze pierzyna pies pies przewodnik piesek pieszczoch pieszczotliwy pie ciæ (siê) pie niarz pie ñ pietruszka piewca piêciobok piêciobój piêciodrzwiowy piêciogroszówka piêciohektarowy piêciok¹t piêciolatek piêciolinia

piêciomiesiêczny piêciominutowy piêcioprocentowy piêæ piêædziesi¹t piêædziesi¹t jeden piêædziesi¹ty piêædziesiêciogroszówka piêædziesiêcioro piêædziesiêcioz³otówka piêæset piêæset sze ædziesi¹ty pi¹ty piêæsetka piêkny piê ciarz piê æ piêta piêtka piêtnastokrotny piêtnastolecie piêtnastominutowy piêtnastowieczny piêtno piêtnowaæ piêtro piêtrowy piêtrzyæ (siê) pif -paf! pigu³ka pijak pijañstwo pijawka piknik pilnowaæ (siê) pilota¿ pilotka pi³ka pineska ping -pong pingpongowy piorun piorunochron piorunuj¹cy piórko piórnik pióro pióropusz pipetka pirania pirat piromania pirotechnik piruet pisaæ (siê) pisarstwo pisarz piskorz pismo pisn¹æ pisownia

pistacja pisuar piszcza³ka piszczeæ pitrasiæ piwo piwonia pizza pizzeria pi¿ama plac placek placówka plaga plajtowaæ plakat plakatówka plakietka plama plan plandeka planeta planetarium planowaæ plansza plantacja plasn¹æ plastelina plaster plastik platforma platfus platoniczny playback pla¿a pl¹drowaæ pl¹saæ pl¹taæ (siê) plebania plebiscyt plecy pleæ pled plemiê plener ple æ (siê) plewa pliszka plomba plombowaæ plotka plucha pluæ plugawiæ plus plus minus pluskaæ (siê) pluskwa plusz pluton

pluton p³achta p³aciæ p³acz p³akaæ p³aszcz p³aszczyk p³aszczyzna p³at p³atek p³awny p³az p³ciowy p³d.-wsch. p³d.-zach. p³eæ p³etwa p³n.-wsch. p³n.-zach. p³ochliwy p³ochy p³odziæ p³on¹æ p³ot p³otka p³ócienny p³ód p³ótno p³ucny p³uco p³ug p³ukaæ p³yn¹æ p³ytki p³ywaæ pneumatyczny po bo¿emu po ch³opsku po chrze cijañsku po chuligañsku po ciemku po dobroci po dwoje po dzieñ dzisiejszy po kolei po kole¿eñsku po ludzku po ³epkach po polsku po po³udniu po pó³nocy po prostu po pró¿nicy po rosyjsku po trochu po wielekroæ po znajomo ci pobêbniæ pobiæ (siê) pobiec

pobielany pobie¿ny pobli¿e pob³a¿liwy pob³¹dziæ pobo¿ny pobór pobrudziæ (siê) pobru¿d¿ony pobrze¿ny pobudliwy pobujaæ (siê) pobyt poca³owaæ (siê) poca³owanie poca³unek pocêtkowaæ pochlebca pochlebiaæ pochlebstwo pochlipywaæ poch³aniacz poch³aniaæ poch³on¹æ pochmurny pochodnia pochodzenie pochodziæ pochopnie pochód pochuchaæ pochwa³a poci¹æ poci¹g poci¹gn¹æ pociæ siê pociecha pocukrzyæ pocwa³owaæ pocz¹æ pocz¹tek poczciwy poczekalnia poczerwienieæ poczet poczêcie poczêstunek poczta pocztówka poczuæ (siê) poczwórny pod dostatkiem pod górê pod kierunkiem pod rêkê pod warunkiem podaæ podaæ siê podarek podarunek

podatek poda¿ pod¹¿yæ Podbeskidzie podbiæ podbiec podbiegunowy podbieraæ podbijaæ podbój podbródek podbrzusze podburzaæ (siê) podchodziæ podchor¹¿y podchwytliwy podci¹æ podci nienie podczas poddaæ (siê) poddasze podejrzany podej æ podeschn¹æ podes³aæ podeszwa podetrzeæ podfrun¹æ podgi¹æ (siê) podg³ówek podgoiæ (siê) podgor¹czkowy podgórski podgórze podgry æ podgrzaæ (siê) Podhale podholowaæ podium podjazd podj¹æ (siê) podkleiæ podkochiwaæ siê podkolanówka podkoszulek podkra æ (siê) podkre liæ podkrêciæ podkszta³ciæ (siê) podkuæ (siê) podkusiæ podkuty podkuwka podlaæ podlecieæ podle æ podlizywaæ siê podlotek pod³aziæ pod³¹czyæ

pod³oga pod³o¿yæ pod³ubaæ pod³ug pod³u¿ny podmiejski podmie æ podmiot podmuch podmyæ (siê) podmywaæ (siê) podnaj¹æ podnajêcie podniecaj¹cy podnieciæ (siê) podnie æ (siê) podnosiæ podnó¿e podobaæ siê podobizna podobny podolski podomka podopieczny podostrzyæ podówczas podpa æ podpa æ podpatrzyæ podpêdziæ podpiec podpisaæ (siê) podpora podporucznik podporz¹dkowaæ (siê) podpowiedzieæ podpowied podprowadziæ podpu³kownik podpunkt podpu ciæ podra¿niæ podrêcznik podrobiæ podrobiæ podroby podrosn¹æ podrozdzia³ podro¿eæ podróbka podró¿ podró¿ny podró¿owaæ podrzeæ podrzemaæ podrzêdny podrzuciæ podrzynaæ podsadziæ pods¹dny

podskórny podskubaæ pods³uch pods³uchiwaæ podsma¿yæ podstarza³y podstawka podstawówka podstemplowywaæ podstêp podstroiæ podstrzyc (siê) podsun¹æ podsychaæ podszewka podszyæ (siê) pod wiadomy pod wietliæ podtruæ siê podtrzymaæ podtrzymywaæ podtuczyæ podtuliæ podtytu³ poduczyæ podupadaæ podupa æ podusiæ poduszka podwarszawski podwa¿yæ podwêdziæ podwi¹zaæ podwieczorek podwiesiæ podwie æ podwoiæ podwoje podwoziæ podwójny podwórko podwórze podwy¿ka podwy¿szyæ (siê) podzia³ podzia³aæ podzieliæ (siê) podziêkowaæ podziurawiæ podziw podziwiaæ pod¿egaæ poemat poeta poezja pofrun¹æ pogardliwy pogi¹æ pogl¹d pog³êbiæ

pognie æ pogoda pogodziæ (siê) pogoniæ pogórze pogr¹¿yæ (siê) pogroziæ pogró¿ka pogrubieæ pogry æ pogrzaæ (siê) pogrzeb pogwizdaæ poha³asowaæ pohamowaæ pohandlowaæ pohukiwaæ poiæ pojazd poj¹æ pojechaæ pojedynczy pojedynkowaæ siê pojemno æ poje æ pojêcie pojêtny pojmaæ pojutrze pokaraæ pokarm pokazaæ pokazywaæ (siê) poka ny pokleiæ pok³a æ pok³óciæ siê pok³uæ pokochaæ (siê) pokora pokój pokra æ pokrewieñstwo pokroiæ pokrowiec pokrótce pokruszyæ (siê) pokrwawiæ pokrywka pokrzepiæ pokrzyczeæ pokrzywa pokrzywdzony pokrzy¿acki pokrzy¿owaæ (siê) pokurzyæ pokusiæ (siê) pokuta Polak polaroid

pole polec poleciæ polecieæ poleniuchowaæ polewka pole æ pole¿eæ polêdwica policealny policja policyjny policzyæ polifonia poligrafia poliklinika poliszynel politechnika politeizm polityka polizaæ polka Polonia Polska Rzeczpospolita Ludowa polski polsko -angielski polubiæ poluzowaæ po³a po³amaæ po³aziæ po³¹czyæ po³echtaæ po³kn¹æ po³o¿enie po³o¿na po³o¿yæ (siê) po³óg po³ów po³ówka po³udnie po³udnik po³udniowo -wschodni po³udniowo -zachodni po³udniowoafrykañski po³udniowoeuropejski po³upaæ pomachaæ pomadka pomajsterkowaæ pomalutku poma³u pomarañcza pomarzn¹æ pomarzyæ pomazaæ (siê) pomiar pomi¹æ pomidor pomidorówka

pomierzyæ pomieszaæ (siê) pomie ciæ siê pomiêty pomimo ¿e pom³óciæ pomna¿aæ pomno¿yæ pomóc pomór pomówienie Pompa pompka pompon pompowaæ pomroziæ pomrugaæ pomruk pomrzeæ pomsta pomurowaæ pomy³ka pomys³ pomy leæ pomy lny ponad to ponadczasowy ponadd wiêkowy ponadto ponagliæ poniechaæ poniedzia³ek poniek¹d ponie æ poniewa¿ poniewieraæ siê poni¿ej poni¿yæ (siê) ponowiæ ponton pontyfikat ponury poñczocha poobiedni pooperacyjny pop -music popamiêtaæ poparcie poparzyæ popa æ popa æ popatrzeæ popchn¹æ popcorn pope³niæ popêd popêdziæ popie ciæ popió³ popis

popl¹taæ popl¹tanie pop³akaæ siê pop³och pop³ukaæ popod popodkre laæ popojutrze popo³udnie popraæ poprawka poprosiæ popróbowaæ poprószyæ popruæ poprzecinaæ poprzeczka poprzeczny poprzeæ poprzedni poprzednik poprzedzaæ poprzewracaæ poprzez poprzysi¹c poprzywoziæ popsuæ populacja popularnonaukowy popuszczaæ popu ciæ popychaæ por pora porachowaæ pora¿ka porcelana porcja porêczyæ pornografia poroh porosn¹æ porozbiorowy porozchodziæ siê porozcinaæ porozdzielaæ porozje¿d¿aæ siê poroznosiæ porozpo¿yczaæ porozrzucaæ porozsuwaæ poroztrz¹saæ porozumienie porozumiewawczo poro¿e poród porównanie poró¿niæ siê port portier

portmonetka portret Portugalia porucznik poruszaæ (siê) poruszyæ (siê) porwaæ (siê) poryw porywaæ siê porywisty porz¹dek porz¹dziæ (siê) porzeczka porzekad³o porzn¹æ porzuciæ posa¿ny pos¹dziæ pose³ posesja posêpny posi¹ æ posiedzieæ posi³ek poskar¿yæ poskutkowaæ pos³aæ pos³aæ pos³aniec pos³uchaæ pos³uga pos³uszny pos³u¿yæ posmutnieæ posoliæ pospaæ pospieszny pospo³u posprz¹taæ post post factum postaæ postaæ postawiæ post¹piæ postemplowaæ posterunek postêp postny postój postrach postronek postrza³ postrzyc postscriptum postulat postura posucha posun¹æ (siê) posuwaæ (siê)

posypaæ (siê) posypywaæ poszarzeæ poszczê ciæ siê poszczuæ poszerzyæ poszewka poszturchiwaæ poszufladkowaæ poszukiwaæ po cieliæ po cig po ladek po ledziæ po lizn¹æ siê po lubiæ po miertny po piech po pieszny po rednictwo po rednik po rodku po ród po wiêciæ pot potarzaæ pot¹d potencja potencja³ potêga potêpiæ potê¿ny pot³uc potrafiæ potrawka potr¹ciæ potroiæ (siê) potrójny potrzask potrzaskaæ potrzeba potrzebny potrzymaæ potulny potwarz potwora potwór pouczaj¹cy poufa³o æ poufno æ pou¿ywaæ powalaæ powarzyæ powa¿ny powa¿yæ pow¹chaæ Pow¹zki powêdrowaæ powi¹zaæ powid³a

powiedzenie powiedzieæ powieka powiernik powierzchniowy powierzchowny powierzyæ powiesiæ powie ciopisarz powie æ powietrze powlec pow³aziæ pow³óczysty powodowaæ powodzenie powojenny powolutku powo³anie powoziæ powód powód powpychaæ powracaæ powróciæ powrós³o powrót powróz powró¿yæ powrzucaæ powstanie powstrzymaæ powstrzymywaæ powszechny powszedni powtarzaæ (siê) powtórka powtórzyæ powychodziæ powyg³upiaæ siê powy³aziæ powy³¹czaæ powy¿ej powy¿szy powzi¹æ poza pozalekcyjny pozama³¿eñski pozbyæ siê pozdrowiæ pozew poziom poziomka pozjadaæ poznaæ poznawaæ poznawczy pozostaæ pozostawaæ pozostawiaæ

pozostawiæ pozór pozwaæ pozwoliæ pozwól no! pozwól¿e! pozycja pozytywizm po¿aliæ siê po¿a³owaæ po¿ar po¿arnictwo po¿¹danie po¿¹dliæ po¿eglowaæ po¿egnanie po¿eracz po¿niwny po¿ó³kn¹æ po¿reæ po¿ycie po¿yczka po¿yæ po¿yteczny po¿ytek po¿ywka po¿ywny pój æ póki pólko pó³ biedy pó³ do pó³ miliona: pó³ na pó³ pó³but pó³centymetrowy pó³cieñ pó³eczka pó³fina³ pó³gêbkiem pó³g³osem pó³g³ówek pó³godzina pó³golf pó³hektarowy pó³ka pó³kula pó³metek pó³noc pó³nocno -wschodni pó³nocnoamerykañski pó³nocny pó³nocny wschód pó³nuta pó³obrót pó³otwarty pó³piêtro pó³prawda pó³szlachetny pó³tora

pó³tora raza pó³torahektarowy pó³wysep pó³¿artem póty pó no pó ny pp. pp³k ppor. prababka praca pracoch³onny pracodawca pracowaæ pracowito æ pracownia pracz³owiek praæ pradziadek Praga pragn¹æ praktyk praktykant pralnia prapremiera praprzodek prastary prawda prawdomówny prawdopodobieñstwo prawdziwek prawdziwy prawica prawid³o prawo prawo prawobrze¿ny praworêczny prawoskrêtny prawy pra¿yæ pr¹d pr¹dotwórczy pr¹tek pr¹¿kowany precyzyjny prekursor prelegent prelekcja premia premier premiera premiowaæ prenumerata preparat preria presja pretekst pretendent

pretensja prezencja prezent prezentacja prezenter prezentowaæ prezydencki prezydent prêdki prêdko prêdko ciomierz prêdko æ prêgierz prêt prê¿ny prê¿yæ prima aprilis primaaprilisowy probierz proboszcz procedura procent proces procesja procesor proch prochowiec prochy producent produkcja produkowaæ profanacja profesja profesor profesura prognoza prognozowaæ program prohibicja projekt projektant projektor prokurator prometejski Prometeusz promieniotwórczo æ promieñ prominent promocja propaganda propagator propedeutyka proporcja propozycja prorok prorz¹dowy prosiæ prosiê prospekt prosta

prosto prostoduszny prostok¹t prosty pro ba protest protestantyzm protokó³ prowadziæ prowiant prowincja prowizja prowizorka prowokacja próba próbka próbowaæ próbówka próchnica próchnieæ prócz próg prószyæ pró¿nia pró¿niak pró¿no pró¿no æ pró¿nowanie pró¿ny pruæ Prusy prychn¹æ prymus prysn¹æ prysznic prywatka prywatyzacja pryzma pryzmat prz¹ æ przebiæ przebiec przebieg przebiegaæ przebieraæ przeboleæ przebóg! przebój przebraæ (siê) przebudowa przebudziæ przebyæ przebywaæ przechadzka przechodni przechodziæ przechodzieñ przechyliæ (siê) przechy³ przechytrzyæ

przeci¹æ przeci¹g przeci¹gaæ przeci¹g³y przeci¹gn¹æ przeci¹¿enie przeciekaæ przecier przecie¿ przeciêtny przecinek przecisn¹æ siê przeciw przeciwbólowy przeciwcia³o przeciwleg³y przeciwnie przeciwprostok¹tna przeciwstawiæ przeciwwa¿yæ przeciwwskazanie przecz¹cy przeczucie przeczyæ przeczy ciæ przeczytaæ przeæ przed przed chwil¹ przed jutrem przed laty przed po³udniem przed siebie przed tym przeddzieñ przede mn¹ przede wszystkim przedgórze przedk³adaæ przed³o¿yæ przed³u¿acz przed³u¿yæ przedmie cie przedmiot przedmowa przedmówca przedmurze przedni przedobrzyæ przedostatni przedpo³udnie przedramiê przedrostek przedrzeæ przedsiêbiorca przedsiêbiorstwo przedsprzeda¿ przedstawiaæ przedstawiciel przedstawiæ

przedstawienie przedszkole przedtem przedwczesny przedwcze nie przedwczoraj przedwczorajszy przedwio nie przedyskutowaæ przedzia³ przefrun¹æ przegi¹æ przeg³odziæ przegródka przegry æ przegub przeinaczyæ przeistoczyæ przejaw przejazd przeja¿d¿ka przej¹æ przeje æ przejezdny przeje dziæ przeje¿d¿aæ przejmowaæ (siê) przejmuj¹cy przejrzeæ przejrzysty przej cie przej ciowo przej ciowy przej æ przekazaæ przekl¹æ przek³ad przek³adaæ przek³uæ przekomarzaæ siê przekonaæ przekonuj¹cy przekonywaæ przekora przekra æ siê przekroczyæ przekroiæ przekrój przekrzykiwaæ przekszta³caæ przekszta³cenie przekszta³ciæ przelaæ przelecieæ przelew przelewaæ przelewanie przelewki przele æ przelêkn¹æ siê

przeludnienie prze³adunek prze³aj prze³amaæ prze³amywaæ prze³aziæ prze³¹czyæ prze³êcz prze³kn¹æ prze³om prze³o¿ony m odm. jak przym. prze³o¿yæ prze³upywaæ prze³yk przemarzn¹æ przem¹drza³y przemêczaæ siê przemia³ przemierzaæ przemierzyæ przemieszczaæ siê przemie ciæ siê przemkn¹æ przemokn¹æ przemontowaæ przemowa przemo¿ny przemóc przemówiæ przemys³ przemys³owo -rolniczy przenaj wiêtszy przenie æ przenigdy przenikaæ przenikn¹æ przenosiæ przeobraziæ przeobra¿enie przeoczyæ przeor przeoraæ przepa æ przepa æ przepchn¹æ przepe³niæ przepêdziæ przepi¹æ przepiêkny przeple æ przep³ukaæ przep³yn¹æ przepoczwarzyæ siê przepoiæ przepona przepowiedzieæ przepraæ przeprawiaæ siê przeprowadzka przepustka

przepuszczaæ przepu ciæ przepychanka przerabiaæ przeraziæ przera liwy przera¿aj¹cy przerêbel przerobiæ przeróbka przeró¿ny przerwa przerzedziæ przerzn¹æ przerzuciæ przerzutka przerzynaæ przer¿n¹æ przesadny przesadzaæ przes¹d przes¹dziæ przeschn¹æ przesiadka przesi¹kn¹æ przesi¹ æ siê przesiedlaæ przesieka przeskakiwaæ przeskoczyæ przeskok przes³aæ przes³aæ przes³anka przes³odziæ przesmyk przespaæ przestaæ przestarza³y przest¹piæ przestêpca przestêpczo æ przestêpstwo przestój przestrach przestroga przestrza³ przestrzec przestrzeliæ przestrzeñ przestworze przestwór przesy³ka przeszkoda przeszkodziæ przeszkoliæ przesz³o æ przesz³y prze cierad³o prze cign¹æ

prze ladowaæ prze ladowca prze lêczeæ prze lizgn¹æ siê prze miewca prze wiadczenie prze wietny prze wiêciæ prze wit prze witywaæ przetarg przet³umaczyæ przet³u ciæ przeto przetr¹ciæ przetrwaæ przetrz¹sn¹æ przetrz¹ æ przetrzebiæ przetrzeæ przetworzyæ przewaga przewa¿nie przewa¿yæ przewi¹zaæ przewiduj¹cy przewie æ przewietrzyæ przewiewny przewie æ przewijaæ przewin¹æ przewodziæ przewoziæ przewód przewóz przewra¿liwiony przewrotka przewróciæ przewrót przez to przeze mnie przezeñ przeziêbiæ siê przezrocze przezwyciê¿yæ prze¿arty prze¿egnaæ siê prze¿uwaæ prze¿ycie prze¿yæ prze¿ytek prze¿ywaæ przêdza przês³o przodek przodowaæ przód prztyczek prztykn¹æ

przy przybiec przybladn¹æ przybli¿enie przybraæ przybyæ przybysz przybytek przychodziæ przychód przychyliæ przychylny przyciasny przyci¹æ przyci¹gn¹æ przycichn¹æ przycisn¹æ przyczepiæ siê przyczó³ek przyczyniæ siê przydarzyæ siê przydatno æ przydawka przyd wigaæ przyganiaæ przygarn¹æ przygasn¹æ przygi¹æ przygl¹daæ siê przyg³uchn¹æ przygnêbiaj¹cy przygnie æ przygoda przygotowaæ przygruntowy przygry æ przygrzaæ przygwo dziæ przyhamowaæ przyimek przyjaciel przyjació³ka przyjazd przyjazny przyja ñ przyj¹æ przyjechaæ przyjezdny przyje¿d¿aæ przyj æ przykazaæ przyklasn¹æ przykleiæ przyklêkn¹æ przyk³ad przyk³adaæ przykrêciæ przykroiæ przykrótki przykry

przykrywka przykrzyæ siê przykucn¹æ przykurczyæ przyl¹dek przylec przylecieæ przylegaæ przylegn¹æ przylepiæ przylepiec przyle æ przylgn¹æ przylizaæ przy³aziæ przy³¹czyæ przy³bica przy³o¿yæ przymarzn¹æ przymiarka przymi¹æ przymierze przymilnie przymiot przymkn¹æ przymrozek przymru¿yæ przymuszaæ przymykaæ przynajmniej przynale¿no æ przynale¿ny przynêta przynie æ przynie ¿e! przypadaæ przypadek przypadkowy przypa æ przypatrzyæ siê przypêdziæ przypi¹æ przypiec przypieczêtowaæ przypis przypl¹taæ siê przyp³yw przyporz¹dkowaæ przypowiastka przypowie æ przyprostok¹tna przyprószyæ przyprzeæ przypu ciæ przyroda przyrosn¹æ przyrost przyrostek przyró¿owaæ przyrumieniæ

przyrz¹d przyrz¹dziæ przyrzec przyrzuciæ przysadka przyschn¹æ przysi¹c przysi¹ æ przysiêga przysió³ek przys³aæ przys³ówek przys³uga przys³u¿yæ siê przysma¿yæ przyspieszenie przyspieszyæ przysporzyæ przysposobiæ przyssawka przystan¹æ przystawaæ przystawka przyst¹piæ przystemplowaæ przystêpny przystosowaæ przystrzyc przyswoiæ przysz³oroczny przyszyæ przy pieszenie przy pieszyæ przy piewka przy wiecaæ przytemperowaæ przytêpiony przytkn¹æ przyt³umiæ przytoczyæ przytrzasn¹æ przytrzeæ przytuliæ przytu³ek przytupn¹æ przytwierdziæ przywara przywdziaæ przywêdrowaæ przywi¹zaæ (siê) przywie æ przywie æ przywo³aæ przywo³ywaæ przywoziæ przywódca przywróciæ przywspó³czulny przywykn¹æ przyzwaæ

przyzwoity przyzwyczaiæ (siê) przyzwyczajenie przy¿ó³ciæ psa³terz pseudoklasycyzm pseudoklasyczny pseudonaukowy pseudonim psi psioczyæ psociæ psota pstr¹g pstro pstry pstryczek pstrykn¹æ pstrzyæ psuæ psyche psychiatra psychiatria psychiczny psychika psychoanalityk psychofizyczny psychologia pszczelarstwo pszczeli pszczo³a pszczó³ka Pszczyna pszenica pszeniczny pszenny pszen¿yto pt. ptactwo ptak ptasi ptaszek pub publicystyka publicznie publiczno æ publiczny publikowaæ puch puchar puchn¹æ puchowy puco³owaty pucz pudding pudel pude³ko puder pud³o pud³owaæ

puenta pukaæ pukiel pukn¹æ pula pulower pulpet pulpit puls pu³ap pu³apka pu³k pu³kownik Pu³tusk puma pumeks pumpernikiel punk punkt punktacja punktualny pupa pupilek purpura Puste pustelnik pustelnik pustka pusto pusto brzmi¹cy pustos³owie pustoszyæ pusty pustynia puszcza puszczaæ puszka puszysty pu ciæ (siê) puzon pycha pykaæ py³ py³ek pyrrusowy pysk pyskówka pysza³ek pyszny pytaæ (siê) pytanie q quasi qui pro quo quiz quorum raban rabarbar rabat rabatka

rabowaæ rabunek rabunkowy rabu Rachmaninow rachmistrz rachowaæ rachuba rachunek racja racjonalizacja racjonalizator racjonalny racuch raczej raczej by raczyæ rad rad by rad nierad rada radca radian radio radioaktywny radiomagnetofon radioodbiornik radios³uchacz radiostacja radiowêze³ radiowo -telewizyjny radiowóz rad³o radosny rado æ radyjko radyka³ radziæ radziecki Radziwi³³ Rafael rafinacja rafineria raiæ rajca rajd rajstopy rajtuzy rak rakieta rakotwórczy rama ramiê ramówka rana ranczer ranczo randka raniæ raniutko

ranking ranny ranny rano rap raper rapier raport raportówka rapsod rapsodia raptem raróg rarytas rata ratowaæ ratownictwo ratunek ratusz ratyfikacja raz raz -dwa raz po raz raz w raz razem raziæ razowy ra niej ra ny ra¿¹cy r¹baæ r¹bek r¹bn¹æ r¹czka r¹czy rdzawoczerwony rdzenny rdzeñ rdzewieæ rdzoodporny reagowaæ reakcja realia realistyczny realizacja realizator realizm realizowaæ realny reanimacja reanimowaæ rebelia rebeliant rebus recenzent recenzja recepcja recepcjonista recepta receptura

recesja rechot rechotaæ recital recydywista recykling recytacja recytator recytowaæ redakcja redaktor redukcja redukcyjny redukowaæ reduta refektarz referat referencje referendum referent referowaæ refleks refleksja reflektor reflektowaæ reformacja reformator reformatorstwo rega³ regenerowaæ regeneruj¹cy regent reggae regiel regiment region regres regulacja regulamin regularnie regularny regulowaæ regu³a rehabilitacja rehabilitowaæ Reichstag rej rejestr rejestracja rejon reklama reklamacja reklamowaæ reklamówka rekolekcje rekompensata rekonesans rekonstrukcja rekonstruowaæ rekord

rekordzista rekreacja rekrutacja rektor rektorat rekwizyt relacja relaks relegowaæ religia religijno -moralny religioznawstwo relikt relikwia remanent remedium reminiscencja remisowaæ remont remontowaæ rencista rendez -vous renesans renowacja renta rentgen rentgenowski rentowny reperacja repertuar repetowaæ repetytorium reporta¿ reporter reprezentacja reprezentacyjny reprezentatywny reprezentowaæ reprint reprodukcja reprymenda reprywatyzacja republika reputacja resor resort respekt respektowaæ restauracja restaurowaæ reszka reszta resztka retoryczny retoryka retransmisja reumatyzm rewan¿ rewan¿owaæ siê rewelacja

rewers rewia rewidowaæ rewir rewizja rewizyta rewolucja rewolucyjny rewolwer rewolwerowiec rezerwa rezerwat rezerwowaæ rezolucja rezolutny rezultat rezurekcja rezydencja rezydowaæ rezygnacja re¿im re¿yser re¿yseria re¿yserowaæ rêbaj³o rêczny rêczyæ rêka rêka w rêkê rêkaw rêkawica rêkawiczka rêkoczyn rêkodzie³o rêkoje æ rêkopi mienny Rh riksza rikszarz ring Rio de Janeiro risotto rkm robactwo robak robiæ Robinson robociarz robocizna robota robotnik robótka rock rock and roll rockandrollowy rockman rockowy rocznica roczny rodak

rodeo rodowód rodzeñstwo rodzice rodziæ (siê) rodzina rodzinny rodzynek Roentgen rogalik rogatka rogaty rogatywka rogówka roiæ rojno rojny rok rok po roku rok w rok rokoko rokosz rokowaæ rokowanie rokrocznie rola roleta rolka rolniczo -hodowlany rolniczy rolno -spo¿ywczy romanistyka Romanow romans romansowaæ romantyczny romantyk romantyzm romb Romeo rondel rondo ropa rosa rosarium ros³y rosn¹æ rosochaty rosó³ roszada roszczenie ro ciæ ro linno -zwierzêcy ro lino¿erny rotacja rower rowerzysta rozanielony rozbe³taæ rozbêbniæ

rozbiæ rozbiec siê rozbieg rozbie¿ny rozbiór rozbiórka rozbitek rozbój rozbójnik rozbrajaj¹cy rozbrat rozbroiæ rozbryzn¹æ rozbrzmieæ rozbuchany rozbudowa rozbudowaæ rozbudziæ rozche³staæ rozchmurzyæ (siê) rozchodziæ (siê) rozchwytywaæ rozchybotaæ (siê) rozchyliæ (siê) rozci¹æ rozci¹gn¹æ rozczapierzyæ rozczochrany rozczuliæ (siê) rozczytywaæ siê rozd³ubaæ rozdmuchiwaæ rozdra¿niæ rozdro¿e rozdwoiæ (siê) rozdzia³ rozdzielaæ rozdzieliæ rozdzieraæ rozdziobaæ rozd wiêk rozebraæ (siê) rozedrzeæ rozejm rozejrzeæ siê rozej æ siê rozepchn¹æ (siê) rozeprzeæ siê rozerzn¹æ rozeschn¹æ siê rozes³aæ rozes³aæ roze miaæ siê rozetrzeæ rozewrzeæ rozeznawaæ (siê) rozga³êziæ siê rozgardiasz rozgarn¹æ rozgi¹æ

rozg³os rozg³osiæ rozgnie æ rozgorza³y rozgorzeæ rozgo ciæ siê rozgrodziæ rozgruchotaæ rozgrywka rozgry æ rozgrzaæ (siê) rozgrzeszenie rozgrzewka rozgwiazda rozharataæ rozhu taæ rozjarzyæ rozjazd rozjechaæ rozje dziæ siê rozkaz rozkazaæ rozkazuj¹cy rozkleiæ (siê) rozk³ad rozk³adaæ rozk³adówka rozkojarzyæ (siê) rozkosz rozkra æ rozkroiæ rozkrok rozkruszaæ rozkuæ rozkwasiæ rozkwit rozkwitn¹æ rozlaæ rozlec siê rozlecieæ siê rozle æ siê rozliczny rozlu niæ roz³aziæ siê roz³¹czny roz³¹ka roz³o¿yæ roz³o¿ysty roz³upaæ rozmach rozmaity rozmarzaæ rozmarzaæ (siê) rozmarzn¹æ rozmarzyæ rozmazaæ (siê) rozmiar rozmia¿d¿yæ rozmie ciæ rozmie æ

rozmiêkn¹æ rozmin¹æ siê rozmna¿aæ (siê) rozmno¿yæ rozmontowaæ rozmowa rozmówca rozmówki rozmra¿aæ rozmroziæ roznegli¿owany roznie æ roznosiæ rozochocony rozoraæ rozpacz rozpad rozpadlina rozpakowaæ rozpalony rozpamiêtywaæ rozpamiêtywanego rozpamiêtywanego rozpapraæ rozparcelowaæ rozparty rozpa æ siê rozpa æ siê rozpatrzyæ rozpe³zn¹æ siê rozpêd rozpêdziæ (siê) rozpêtaæ rozpi¹æ rozplanowaæ rozpl¹taæ rozple æ rozp³odziæ rozpocz¹æ (siê) rozpogodziæ (siê) rozpo³owiæ rozporek rozporz¹dziæ rozpostrzeæ rozpowiedzieæ rozpowszechniæ rozpoznanie rozpoznawaæ rozpo¿yczyæ rozprawa rozprawka rozpra¿yæ rozprê¿aæ rozprê¿yæ rozprostowaæ rozprowadziæ rozpruæ rozprysn¹æ rozprz¹c rozprzeda¿

rozprzêgn¹æ rozpulchniæ rozpusta rozpustnik rozpu ciæ rozrachunek rozregulowaæ rozrobiæ rozróba rozród rozró¿niæ rozruch rozruchy rozrywka rozrz¹dziæ rozrzucaæ rozrzuciæ rozrzutny rozs¹dek rozs¹dziæ rozsiaæ rozsi¹ æ siê rozsiec rozs³awiæ rozsmarowywaæ rozsnuæ rozstaæ siê rozstaj rozstaw rozstawiaæ rozst¹piæ siê rozstêp rozstroiæ rozstrój rozstrzelaæ rozstrzygn¹æ rozsun¹æ rozswawoliæ siê rozsy³aæ rozsypka rozszczepiaæ rozszerzyæ rozsznurowaæ rozszyfrowaæ rozszywaæ roztargnienie rozt³uc roztocz roztoczyæ roztopiæ (siê) roztopy roztr¹biæ roztr¹ciæ roztropny roztrwoniæ roztrz¹sn¹æ roztrz¹ æ roztwór rozum rozumieæ (siê)

rozwaga rozwartok¹tny rozwa¿yæ rozwiaæ rozwi¹zaæ (siê) rozwi¹z³y rozwi¹ le rozwichrzyæ rozwiedziony rozwierciæ rozwiesiæ rozwie æ rozwie æ rozwijaæ rozwin¹æ rozwiniêty rozwlek³y rozw³óczyæ rozwodnik rozwodziæ (siê) rozwojowy rozwoziæ rozwód rozwódka rozwój rozwrzeszczeæ siê rozwydrzony rozz³o ciæ rozzuchwaliæ siê roz¿aliæ siê roz¿arzyæ ro¿ek ro¿en ro¿ny ród róg rój rólka rów rówie nik równanie równia równie równie¿ równik równikowy równina równinny równo równoboczny równoczesny równocze nie równokszta³tny równolatek równolegle równoleg³obok równoleg³y równole¿nik równoprawny równoramienny

równorzêdny równouprawnienie równowaga równowa¿nik równowa¿ny równowa¿yæ równoznaczny równy rózga ró¿ ró¿a ró¿any ró¿d¿ka ró¿d¿karz ró¿nica ró¿niczka ró¿niczkowanie ró¿niæ siê ró¿noboczny ró¿nojêzyczny ró¿nokierunkowy ró¿noraki ró¿norodny ró¿ny ró¿owaæ ró¿owiæ ró¿owy ró¿yczka rtêæ rubaszny rubel rubie¿ Rubikon rubin rubryka ruch ruchliwy ruchomo æ ruchomy ruchowy ruczaj ruda rudera rudow³osy rudy rufa rugby Rugia ruina ruja rujnowaæ ruletka rulon rum rumak rumba rumieniæ siê rumieniec rumor rumowisko

Rumunia run¹æ runda runo rupia rupieæ rura rurka ruroci¹g ruski rusyfikacja ruszaæ (siê) rusznica rusznikarz ruszt rusztowanie ruszyæ (siê) Ru ruta rutyna rwaæ ryba ryba³t rybi rybka rybonukleinowy rycerz rych³o ryczeæ ryæ rydwan rydz rygiel rygor rykn¹æ rym rymn¹æ rymotwórczy rynek rynna rynsztok rynsztunek rys rysa rysunek Rysy ry rytmika rytua³ rywal rywalizacja ryza ryzyk -fizyk ryzykant ryzyko ryzykowaæ ry¿ ry¿y rzadki rzadko

rzadko æ rz¹d rz¹d rz¹d rz¹dek rz¹dziæ (siê) rzec rzecz rzeczka rzecznik rzeczownik rzeczoznawca rzeczpospolita rzeczywisto æ rzeczywisty rzeczywi cie rzedn¹æ rzeka rzekomy rzemieñ rzemie lnik rzemios³o rzemyk rzep rzepa rzepak rzepka rzesza Rzeszów rze ki rzetelny rzewny rzezaæ rzezimieszek rze rze ba rze biæ rze nia rze nicki rze nik rze wiæ rze wy rze¿¹czka rzêdna rzêdowy rzêpoliæ rzêsa rzêsisty rzêziæ rzê¿eæ rzê¿enie rzn¹æ rzodkiewka rzucaæ (siê) rzuciæ rzut rzutki rzutowaæ Rzym rzymskokatolicki

r¿eæ r¿n¹æ s sabota¿ sabota¿ysta sacharyna sacrum sad³o sadza sadziæ sad safari saga Sahara sakiewka sakra sakrament saksofon sakwoja¿ saldo saletra salmonella salomonowy salto salutowaæ sam samba samiczka samiec samobie¿ny samobij samobójca samobójstwo samochód samoczynny samolub samoobrona samoobs³uga samoocena samopoczucie samopowtarzalny samoprzylepny samoregulacja samorodek samorz¹d samorzutnie samorzutny samotnik samouczek samouk samowar samowystarczalny samozag³ada samozaparcie samuraj sam¿e San Francisco sanacja sanatorium Sandomierz

saneczkarz sanie sanitariat sanitariusz sanitarka sankcja Sankt Petersburg sanktuarium sanskryt saper Saracen Sardynia saszetka satelita satyr satyra satysfakcja satysfakcjonowaæ sauna savoir -vivre sawanna s¹d s¹dny s¹dziæ s¹siad s¹siedni s¹siedzki s¹siedztwo s¹¿eñ s¹¿nisty scedziæ scena scenariusz sceneria scenka scenografia sceptyczny schadzka schamieæ scheda schemat scherzo schizma schlaæ siê schludny sch³odziæ schn¹æ schodek schody schodziæ schorowany schorza³y schorzenie schowaæ schowek schron schronienie schronisko schudn¹æ schwyciæ

schwytaæ schyliæ schy³ek science fiction scrabble scukrzyæ siê sczepiæ sczernieæ sczerstwieæ sczesaæ sczezn¹æ sczy ciæ seans secesja sedno segregacja segregator segregowaæ sejf sejm sekator sekcja sekret sekretariat sekretarka sekretarz seks seksualny sekta sektor sekunda sekundant sekutnica Sekwana sekwens sekwoja selekcja selekcjoner seler semafor semantyka semestr seminarium sen senat senator senior sens sensacja sensacyjno -kryminalny sensowny sentyment sentymentalny separacja separatka ser Serbia serce serdeczny serduszko

seria serial serio serpentyna serw serwatka serwis serwus sesja setka sezon sêdzia sêdziowaæ sêk sêp sêpiæ sfabrykowaæ sfa³dowaæ sfa³szowaæ sfaulowaæ sfera sflaczeæ sfora sformowaæ sformu³owaæ sfotografowaæ sfrun¹æ sfrustrowany Shakespeare show show -biznes showman siaæ siadaæ siano siarka siatka siatkarz siatkówka si¹ æ sid³o siec sieæ siedem siedemdziesi¹t dwa siedemdziesi¹tka siedemdziesi¹ty pierwszy siedemdziesiêciogodzinny siedemdziesiêcioletni siedemdziesiêcioo mioipó³letni siedemdziesiêcioro siedemnastokrotny siedemnastowieczny siedemset siedemset osiemdziesi¹ty siódmy Siedlce siedmiodniowy Siedmiogród siedmiomilowy siedmioro

siedmiostrza³owy siedzieæ siekiera siemiê sieñ sierociniec sierota sierpieñ sier æ sier¿ant siêgaæ siêgn¹æ sikora silny si³a si³acz si³omierz si³ownia singel sinica siniec siniutki sinobrody sinus sinusoida siny siod³o sio³o siostra siódemka siódmy sitodruk siusiaæ siwieæ siwizna sjesta skafander skakaæ skala skalar ska³a ska³otwórczy skamienieæ skamlaæ Skandynawia skaner skapitulowaæ skarabeusz skaraæ skaranie skarb skarbonka skarga skarleæ skar³owacia³y skarpetka skar¿yæ siê skar¿ypyta Skar¿ysko skateboard

skating skaut skauting skazaæ skazaniec skaziæ sk¹d sk¹d by sk¹din¹d sk¹dkolwiek sk¹d¿e? sk¹paæ skin¹æ skisn¹æ skleciæ sklejka sklep sklepienie sklepikarz skleroza sk³ad sk³adaæ sk³adka sk³adnia sk³êbiæ siê sk³oniæ sk³óciæ sknera skoczyæ skodyfikowaæ skojarzyæ skok skolioza sko³owacieæ skomentowaæ skompletowaæ skomplikowaæ skompromitowaæ skomputeryzowaæ skoncentrowaæ siê skondensowaæ skonfederowaæ skonfundowaæ skonstruowaæ skonsultowaæ siê skonsumowaæ skontrolowaæ skoñczyæ skopiowaæ skoro wit skorumpowaæ skorupa skorupka skory skorzystaæ skosiæ skoszarowaæ sko nooki skowronek skóra

skórka skórno -miê niowy skórny skóropodobny skórzany skra skraj skra æ skrawek skre liæ skrêciæ skrêt skroiæ skróciæ skrót skrótowiec skrucha skrupulatny skrupu³ skryæ skrytka skryto æ skrywaæ skrzat skrzek skrzele skrzyæ siê skrzyde³ko skrzyd³o skrzyp skrzypce skrzypek skrzypn¹æ skrzywdziæ skrzy¿owaæ skuæ skumbria skupiæ skupienie skupisko skurcz skusiæ skuteczny skutek skuter skuwka skwar skwarny skwa nieæ skwer slang slumsy s³abeusz s³abiutki s³aæ s³aæ s³odki s³odko brzmi¹cy s³odkowodny s³odziæ

s³odziutki s³omiany s³oniowy s³onowodny s³oñ s³oñce s³ota s³owno -muzyczny s³owo s³owo w s³owo s³owotwórstwo s³ój s³ówko s³uch s³uchaæ s³uchawka s³uchowisko s³uga s³up s³upek S³upsk s³uszny s³u¿alczy s³u¿¹ca s³u¿ba s³u¿bowy s³u¿bówka s³u¿yæ s³yszeæ smagaæ smagn¹æ smak smakowaæ smaliæ sma¿alnia sma¿yæ smerf smêtnieæ smog smoking smolarnia smolarz smoliæ smo³a smó³ka smrodziæ smród smuciæ smuga smuk³y smutek smutnieæ smu¿ka smyka³ka smyrgn¹æ snack -bar snajper snob snobizm snopowi¹za³ka

snowboard snuæ snycerz sobiepañstwo sobkostwo sobota sobotnio -niedzielny sobowtór soból socha Sochaczew socjalistyczny soczewica soczewka sodowy software soja sojusz sojusznik sokoli sokolnictwo sokowirówka sokó³ solarium solenizant solidarno æ solidny solista solmizacja solówka sonda sonda¿ song sortowaæ sos sosna sowizdrza³ sód sójka sól spaæ spadaæ spadek spadochron spaghetti spalarnia spalenizna spaliæ (siê) spapraæ sparali¿owaæ sparing sparodiowaæ spartakiada spartoliæ sparzyæ spaskudziæ spa æ spa æ specjalista specjalizacja

specjalny specyfikacja spedytor spektrum speleologia spe³niæ spe³zn¹æ spêcznieæ spêd spêdziæ spi¹æ spichlerz spiec spieniê¿yæ spierzchn¹æ spieszyæ siê spiêcie spiêtrzenie spiêtrzyæ spiker spi³owaæ spiorunowaæ spirytus spis spisaæ spi¿ spi¿arnia splajtowaæ spl¹drowaæ sple æ sp³ata sp³odziæ sp³uczka sp³ukaæ sp³yn¹æ sp³ywaæ spociæ siê spocz¹æ spoczynek spod spod ziemi spode spodnie spodobaæ siê spodziewaæ siê spogl¹daæ spoiæ spojówka spojrzeæ spojrzenie spokojnie spokojny spokój spolszczyæ spomiêdzy sponad sponsoring sponsorowaæ sponurzeæ spopod

sporo sport sportowiec sportowo -turystyczny sporz¹dzaæ sporz¹dziæ sposób spospolicieæ spostrzec spostrze¿enie spo ród spotê¿nieæ spotkaæ (siê) spotkanie spotulnieæ spotykaæ (siê) spowa¿nieæ spowied spowszednieæ spoza spo¿ycie spo¿yæ spo¿ytkowaæ spo¿ywaæ spo¿ywczo -przetwórczy spo¿ywczy spód spódnica spójnik spójno æ spójny spójrz¿e spó³dzielczy spó³g³oska spó³ka spór spó niæ siê spó nienie spraæ sprawa sprawca sprawdzaæ sprawdzian sprawiedliwo æ sprawiedliwy sprawka sprawny sprawozdawca sprawunek spray sprê¿yæ sprê¿yna sprê¿ysty sprint sprinter sprosiæ sprowadzaæ (siê) sprowadziæ spróbowaæ spróchnia³y

spróchnieæ spruæ sprz¹c sprz¹czka sprz¹ æ sprz¹taæ sprz¹tn¹æ sprzeczka sprzeczny sprzedaæ (siê) sprzedawaæ (siê) sprzeda¿ sprzeniewierzyæ sprzêg³o sprzêt sprzê¿enie sprzyjaæ sprzymierzyæ siê sprzysiê¿enie spuchn¹æ spud³owaæ spust spustoszenie spuszczaæ spu ciæ spu cizna spychaæ spytki srebrnik srebro srebrzystobia³y srogi sroka sro¿yæ siê ssaæ ssak ss¹co -t³ocz¹cy stabilizacja stacja stacjonowaæ staæ staæ siê stadion stadium stadko stajnia stalle stalówka sta³ocieplny sta³o æ sta³y stamt¹d stan¹æ stancja standard stanowiæ staranowaæ starcie staro -wysoko-niemiecki starocerkiewny

starochrze cijañski starodruk starodrzew staroobrzêdowiec staropanieñstwo starorzecze starorzymski starosta staro æ starotestamentowy staro¿ytny staruszek stary Stary Testament starzec starzeæ siê starzyzna statek przetwórnia statua statuetka status statut statyw staw stawaæ siê stawiaæ sta¿ sta¿ysta st¹d by st¹giew st¹paæ stchórzyæ stela¿ stempel stemplowaæ stenografia stenotypia stenotypista sterburta stereofonia stereoskopia sterówka sterta steward stewardesa stêbnowaæ stêp stêpieæ stê¿eæ st³amsiæ st³uc st³umiæ sto sto dwudziesty pierwszy stocznia stoczniowiec stodo³a stoicki stoik stojak

stoj¹cy stok stokrotka stolarz stolica sto³ek sto³owy sto³ówka stomatologia stonoga stop stopa stoper stopieñ stosunek stosunkowo stowarzyszenie sto¿ek sto¿kowaty stóg stó³ straceniec straceñczy strach straciæ stragan straganiarz strajk strajkowaæ straszny straszyæ straszyd³o strata strategia strawa stra¿ stra¿acki stra¿ak stra¿nica stra¿nik str¹ciæ strefa strofowaæ stroiæ (siê) strona strój stró¿ stró¿ka struchleæ strudzony strug struga strugaæ strumieñ struna strusi stru struty stru¿ka strwo¿yæ siê

strza³ strza³a strza³ka strz¹sn¹æ strzec strzecha strzelaæ strzelba strzelec strzeliæ strzelisty strzemiê strzepn¹æ strze¿ony strzêp strzêpiæ strzyc strzy¿enie stubarwny student studia studio studiowaæ studnia studniowy studniówka studziæ stukartkowy stuleci stulecie stu³a stuprocentowy stwardnieæ stwarzaæ stwierdziæ stworzenie Stworzyciel stworzyæ stwór stwórca stygn¹æ stypendium styropian subiektywny sublokator subskrypcja substancja subtelny subtropikalny sucho suchoty suchy Sudan Sudety sufit sufler sufra¿ystka sugestia Sukiennice sukmana

suknia sukurs su³tan sum suma sumienie sumienny sun¹æ supe³ superciê¿ki superczu³y supergwiazda superman supermarket superszybki suplement surfing surowica surowiec surowo surowy surówka suse³ susza suszyæ sutanna sutek suterena suw suwak Suwa³ki swada sw¹d sweter swing swoboda swoje swój Syberia Sycylia Sydney sygnet sykn¹æ sylwester symbioza symetria symfonia sympatia symptom symulacja symulowaæ symultana syn Synaj syndrom synekdocha synod synowa sypaæ (siê) sypn¹æ

Syria system sytuacja syty syzyfowy szach -mat szachy szacunek szafka szafot szajka szala szaleæ szalenie szaleñstwo szalka szalony szalupa sza³ sza³wia szambelan szambo szamotaæ szampon szaniec szanowaæ szansa szanta¿ szaradzista szarañcza szarawozielony szargaæ szarlotka szaro szarobury szarotka szarówka szarpaæ szarpn¹æ szaruga szary szarzeæ szar¿a szast -prast szata szatniarz szczaw szcz¹tek szczebel szczególnie szczególny szczegó³ szczelnie szczelny szczeniê szczepiæ szczepionka szczerba szczerbaty szczeroz³oty

szczerze szczerzyæ szcze¿uja szczêdziæ szczêka szczêko cisk szczê ciarz szczê cie szczê liwy szczodry szczodrze szczotka szczuæ szczud³o szczupak szczup³y szczur szczwany szczygie³ szczypce szczypiorek szczyt szejk szel¹g szelest szele ciæ szelf szelka szemraæ szepn¹æ szeptaæ szeregowiec szeregowo -równoleg³y szermierz szeroki szerokonosy szeroko æ szerzyæ szesnastka szesnastogodzinny szesnastoletni sze cian sze ciok¹t sze ciopiêtrowy sze ciostrza³owy sze æ sze ædziesi¹t jeden sze ædziesi¹ty pierwszy sze ædziesiêciopiêcioletni sze æset szew szewc szewski szkalowaæ szkar³at szkatu³ka szklanka szklarz szk³o szkoda

szkodziæ szkoliæ szko³a szkopu³ szkó³ka szkutnik szlachcic szlachetny szlachta szlagier szlauch szlifierz szlochaæ szlufka szmaciarz szmatka szmer szminka szmugiel sznur sznurowad³o sznurówka sznycel szofer szokuj¹cy Szopen szopka szorowaæ szorstki szóstka szpak szpalta szpara szperaæ szperka szpicruta szpieg szpik szpilka szprotka szprycha szpula szpulka szranki szron sztabka sztacheta sztafeta sztanga Sztokholm sztorm sztruks sztuciec sztuczka sztuczny sztuka sztukmistrz szturchn¹æ szturm szturmówka

sztygar sztylet sztywnieæ szubienica szufla szuflada szufladkowaæ szuja szukaæ szuler szum szumieæ szuraæ szwagier Szwajcaria szwankowaæ Szwecja szwendaæ siê szybka szybki szybkobie¿ny szybkostrzelny szybko æ szyæ szyd³o szydziæ szyfr szyfrogram szyja szyk szyld szyling szympans szynka szyper szyszka ciana ci¹æ ci¹gaæ ci¹gawka ci¹gn¹æ cichapêk cichn¹æ cieg ciek cienny cieraæ siê cierka ciernisko cie¿ka ciêcie ciêgno cigaæ cinaæ cinek cinka ció³ka ciskaæ cis³y cisn¹æ

ci le lad ledziæ ledziona ledztwo led lepiec lepo lepota lepy lêczeæ liczny lina linka liski liwka lizgaæ siê lizgawka lub lubowaæ lusarz luz luza miaæ siê mia³o æ mia³y miech mieciarz mieciæ mieæ mieræ mierdzieæ mieszyæ mig³o mig³owiec migus -dyngus niady niæ nieg nie¿ka nie¿nobia³y nie¿ny nie¿yca niêty pi¹czka pieszyæ (siê) piew piewaæ piwór rednio inteligentny rednio zamo¿ny redniowiecze roda rodkowoeuropejski rodowisko ródl¹dowy ródlekcyjny ródmie cie ródmó¿d¿e ródpiêtro

ródstopie ródziemnomorski ródziemny ruba rubokrêt rubowy rut w. wiadczyæ (siê) wiadek wiat wiat³o wiat³oczu³y wiat³omierz wiat³owód wiat³owstrêt wiat³y wiatopogl¹d wi¹tobliwo æ wi¹tynia wider widrowaæ wieca wieciæ (siê) wieczka wiecznik wiergot wierk wierszcz wierzbiæ wietlany wietlica wietlny wietny wie¿o wie¿o æ wie¿y wiêcony wiêto wiêtojañski wiêtokradca wiêtokradztwo wiêtokrzyski wiêtoszek wiêto æ wiêty winia winka winouj cie wiñstwo wisn¹æ wist wit wita witezianka tabaka tabakiera tabela tabernakulum tabletka

tablica tabor taboret tabu tabun taca tacka taczka Tadeusz tafla taiæ (siê) tajemnica tajfun tajga tajniki tajny tak taki¿ taksomierz taksówka takt taktyka tak¿e talar talent talerz talia talk -show tam -tam tama tamburyno tamowaæ tamten tamtêdy tancerz tangens tani taniec tanio tankowiec Tantal tantiema tañczyæ tapeta tapetowaæ tarapaty tarcza targ targaæ targn¹æ tarka tarmosiæ Tarnobrzeg Tarnów tartak taryfa tarzaæ siê tasiemiec tasiemka ta ma

ta moci¹g ta moteka tata tatarak Tatry tatua¿ tatuowaæ taxi tchawica tchn¹æ tchórz tchórzyæ team teatr teatrzyk techniczny technika technikum techno technologia teczka tegoroczny teka tekst tek ciarz tektoniczny tektura Tel Awiw-Jafa teledysk telefaks telefon telefonowaæ telegraf telegram telekomunikacja teleturniej telewidz telewizja telewizor temat tematyka tembr temperatura temperowaæ temperówka templariusz tempo ten sam tendencja tendencyjny tenisista tenisówka tenor teologia teoria terakota terapeuta tera niejszy tercja terier

termin terminarz termit termoj¹drowy termometr termoplastyczny terror terrorysta terroryzm terytorium testament tetryk te¿ têcza têczówka têgi têpiæ (siê) têpo têpota têskniæ têsknota têtent têtnica têtno tê¿ec tê¿szy tê¿yzna thriller Titanic Titicaca tkactwo tkwiæ t³o t³oczek t³ok t³uc (siê) t³uczek t³um t³umacz t³umaczyæ (siê) t³umiæ t³ustoczwartkowy t³usty t³uszcz t³u cioch t³u ciutki to te¿ toaleta toast tobo³ek toczyæ (siê) toffi toga tokarka tokarz Tokio tomahawk Tomasz Tomek ton

ton¹æ topnieæ topnienie topór tor torba torbacz toreador torebka torf tornister torowaæ tort tortura torturowaæ toster tote¿ totolotek tournée towarowo -osobowy: towarzystwo towarzysz towarzyszyæ to¿samo æ traciæ tradycja tradycyjny trafiaæ (siê) trafiæ (siê) tragarz tragedia tragizm trakcja trakt traktat traktor traktorzysta traktowaæ trampkarz trampolina tramwaj transformator transfuzja transmisja transmitowaæ transport tranzystor tranzyt traperstwo trapez trasa traszka tratwa trawler tr¹ba tr¹biæ tr¹caæ (siê) tr¹ciæ (siê) tr¹d tr¹dzik

trener trening treser tresowaæ tresura tre æ trêbacz trêdowaty trias trik , trick trio triumf triumfalny triumfowaæ trochê trofeum troiæ siê trojañski troje trolejbus trombocyty trop trotuar trója trójboista trójbój trójca trójcz³onowy trójka trójk¹t trójk¹tny trójlistny Trójmiasto trójnóg trójprzymierze trójskok trójwymiarowy trójz¹b trubadur trucizna truæ (siê) trud trudno trudny trufla truizm trumna trunek trup trupia g³ówka trupio blady trusia truskawka truteñ trwaæ trwoga trwo¿liwy trwo¿yæ (siê) trybuna trybuna³

trykota¿ tryptyk tryskaæ trysn¹æ tryumf tryumfowaæ trywialny trzaskaæ trzasn¹æ trz¹ æ (siê) trzcina trzeba trzeba by trzeci trzeci raz trzecioklasista trzeciomajowy trzeciorzêd trzeæ trzej trzepaczka trzepaæ trzepn¹æ trzepot trzeszczeæ trzewia trze wy trzêsienie trzmiel trzoda trzonek trzpieñ trzpiot trzustka trzy trzy po trzy trzycyfrowy trzydziestolecie trzydzie cioro trzygodzinny trzykroæ trzylatek trzymaæ (siê) trzynastka trzynastowieczny trzyna cioro trzyodcinkowy trzypiêtrowy trzysta czterdzie ci trzy trzystrza³owy tse -tse tu i ówdzie tuba tubylec tuczyæ tudzie¿ tuja tuleja tuliæ (siê) tulipan

tu³aczka tu³aæ siê tu³ów tuman tumult tundra tunel Tunezja tuñczyk tupet tupot tur tura turban turbina Turcja turkawka turkot turkus turnia turniej turnus turoñ turysta turystyczno -krajoznawczy turystyka tusz tusza tutaj tuzin twardo twardog³owy twardy twaro¿ek twaróg twarz twierdziæ twist tworz¹ca tworzyæ (siê) tworzywo twój twór twórca twórczy Tybet tyczkarz tyæ tydzieñ tyfus tygodnik tylekroæ tyle¿ razy tylokrotny ty³ ty³ek tym bardziej tym razem tymczasem tymczasowy

typowaæ tyraliera tyrania tyranozaur tysi¹c tysi¹ckroæ tysi¹cletni tysi¹czny tytan tytoñ tytu³ tzn. tzw. u uatrakcyjniæ ub. m. ub. r. ubaw ubezd wiêcznienie ubezpieczenie ubezpieczyæ ubiec ubiegaæ siê ubieg³oroczny ubieg³y ubiegn¹æ ubieraæ (siê) ubikacja ubiór ubli¿aæ ubocze uboczny ubogi ubolewaæ ubo¿eæ ubo¿yæ ubój ubóstwiaæ ubóstwo ubraæ (siê) ubranie ubyæ ubytek uca³owaæ ucho uchodziæ uchod ca uchod stwo uchwaliæ uchwa³a uchybienie uchyliæ (siê) uci¹æ uci¹¿liwy uciec uciecha ucieczka ucierpieæ ucieszyæ siê ucisk

uciszyæ uczciæ uczciwy uczelnia uczeñ uczep uczestnictwo uczestnik uczêszczaæ uczniowski uczony uczta ucztowaæ uczucie uczulenie uczuliæ uczynek uczyniæ uczynny udany udar udawaæ uderzaæ uderzenie uderzyæ (siê) udko udo udoiæ udomowiæ udoskonaliæ udostêpniæ udowodniæ udój udrêka udzia³ udzielaæ (siê) udzieliæ ud wig ud wign¹æ ufaæ ufny ufundowaæ ugasiæ ugi¹æ , ugi¹æ siê ugniataæ ugnie æ ugoda ugo ciæ ugór ugry æ ugrz¹ æ uhonorowaæ ujawniæ uj¹æ ujemny ujêcie ujrzeæ uj cie uj æ ukazaæ siê

uk¹siæ uk³ad uk³adaæ uk³on uk³uæ ukochany ukoiæ ukoñczenie ukoñczyæ ukorzyæ siê ukos ukradkiem ukra æ ukrêciæ ukroiæ ukrop ukrwiony ukryæ ukrywaæ ukszta³towaæ ul ulatniaæ siê ulec uleg³o æ ulepiæ ulewa ulêga³ka ulga ulica uliczka ulotka ulotniæ siê ultimatum ultrafiolet ultrakrótki ul¿yæ u³amek u³an u³atwiæ u³o¿ony u³o¿yæ umar³y umiar umiarkowany umieæ umiejêtno æ umiejêtny umieraæ umieralno æ umie ciæ umiê nienie umocnienie umowa umór umówiæ siê umrzeæ umundurowanie umyæ (siê) umys³ umy lnie

umy lny umywaæ unia uniemo¿liwiaæ unieszczê liwiæ unie æ uniewa¿niæ uniewinniæ unikaæ unikalny unikat uniwersytet upadaæ upad³o æ upad³y upa³ uparty upa æ upa æ (siê) upatrywaæ upatrzyæ upchn¹æ upewniæ (siê) upiec upieraæ siê upierzenie upiorny upiór up³yn¹æ up³yw up³ywaæ upodabniaæ upodobanie upodobnienie upokorzenie upokorzyæ (siê) upolowaæ upominaæ upominek uporaæ siê uporczywie uporczywy upowa¿niæ upowa¿nienie upór upraszczaæ uprawa uprawiaæ uprawnienie uprawny upra¿yæ uprosiæ upro ciæ uprz¹¿ uprzeæ siê uprzedni uprzedzaæ uprzedzenie uprzedziæ (siê) uprzejmy

uprzemys³owiony uprzyjemniaæ upstrzyæ upust upu ciæ uradowaæ Ural uratowaæ uraz uraza uraziæ uregulowaæ urlop urna uroczysty uroda urodzaj urodziæ siê urodzinowy urodziny urodzony urojenie urok urosn¹æ urozmaiciæ urozmaicony urwaæ siê urwanie urwis urwisty urywek urz¹d urz¹dzenie urz¹dziæ (siê) urzekaj¹cy urzêdnik ur¿n¹æ usamodzielniæ siê uschniêty usi¹ æ usiedzieæ usi³owaæ uskar¿aæ siê uskok us³aæ us³uga us³yszeæ usma¿yæ usn¹æ usprawiedliwiæ (siê) usta ustaliæ ustawa ustawiæ ust¹piæ usterka ustêp ustêpowaæ ustêpstwo ustny

ustronny ustrój ustrzec (siê) usun¹æ usuwaæ usypaæ usypywaæ usytuowaæ usytuowanie uszczerbek uszczê liwiæ uszczypn¹æ uszkodziæ uszyæ u cisn¹æ u miaæ siê u miech u miechn¹æ siê u wiadomiæ u wietniæ utalentowany utkn¹æ uton¹æ utopiæ uto¿samiaæ utraciæ utrapienie utrata utrzeæ utrzymaæ utrzymanie utworzyæ utwór utykaæ uwaga uwarunkowaæ uwarzyæ uwa¿aæ uwa¿ny uwielbienie uwieñczyæ uwierzyæ uwiêziæ uwijaæ siê uwodziæ uwolniæ uwra¿liwiæ uzale¿niæ (siê) uzale¿nienie uzale¿niony uzasadnienie uzdolnienie uzêbienie uzmys³owiæ uznaæ uznawaæ uzyskaæ u¿alaæ siê u¿¹dliæ u¿ebraæ

u¿eraæ siê u¿ycie u¿yczyæ u¿yæ u¿ynaæ u¿yteczny u¿ytek u¿ytkowaæ u¿ytkownik u¿ywaæ va banque vel verte veto via vice versa Virtuti Militari vis llla`-vis votum separatum w (albo: we) w (albo: we) w bok w bok w bród w bród w ci¹gu w ci¹gu w czas w czas w dal w dal w dodatku w dodatku w dole w dole w dó³ w dó³ w dzieñ w dzieñ w g³¹b w g³¹b w g³os w g³os w górê w górê w ko³o w ko³o w lot w lot w miarê w miarê w najlepsze w najlepsze w niepamiêæ w niepamiêæ w nieskoñczono æ w nieskoñczono æ w oddali w oddali w ogóle

w ogóle w pobli¿u w pobli¿u w poprzek w poprzek w porê w porê w porz¹dku w porz¹dku w powijakach w powijakach w pó³ w pó³ w pó³ godziny w pó³ godziny w pó³ nie w pó³ nie w przeciwieñstwie w przeciwieñstwie w przód w przód w przybli¿eniu w przybli¿eniu w razie w razie w rezultacie w rezultacie w sam raz w sam raz w skok w skok w skos w skos w s³up w s³up w smak w smak w szczególno ci w szczególno ci w rodku w rodku w tyle w tyle w tym w tym w zamian w zamian w zanadrzu w zanadrzu w zupe³no ci w zupe³no ci w zwi¹zku w zwi¹zku wabiæ wabiæ wachlarz wachlarz wachta wachta wada

wada wademekum wademekum wadium wadium waga waga wagary wagary wagon wagon wahaæ siê wahaæ siê wahad³o wahad³o wahad³owy wahad³owy wahanie wahanie wakacje wakacje walaæ siê walaæ siê walc walc walczyæ walczyæ walec walec waleczny waleczny walentynka walentynka walentynki walentynki Walia Walia waliæ waliæ walizka walizka walka walka walkman walkman walkower walkower walnie walnie walny walny walor walor waltornia waltornia waluta waluta wa³ wa³ wa³ek

wa³ek wanna wanna wapieñ wapieñ wapñ wapñ warcaby warcaby warga warga wariant wariant wariat wariat warkn¹æ warkn¹æ warkocz warkocz Warmia Warmia warstwa warstwa warstwowy warstwowy warsztat warsztat wart wart warta warta wartko wartko warto warto warto ciowy warto ciowy warto æ warto æ wartownik wartownik warzyæ warzyæ warzywno -kwiatowy warzywno -kwiatowy warzywo warzywo wata wata wataha wataha wata¿ka wata¿ka wawrzyn wawrzyn wa¿ki wa¿ki wa¿niak wa¿niak wa¿ny

wa¿ny wa¿yæ wa¿yæ w¹chaæ w¹chaæ w¹ski w¹ski w¹skonosy w¹skonosy w¹skotorówka w¹skotorówka w¹t³y w¹t³y w¹tpiæ w¹tpiæ w¹troba w¹troba w¹wóz w¹wóz w¹ziutki w¹ziutki w¹¿ w¹¿ wbiæ wbiæ wbiec wbiec wbrew wbrew wch³aniaæ wch³aniaæ wchodziæ wchodziæ wci¹gn¹æ wci¹gn¹æ wci¹¿ wci¹¿ wciêty wciêty wcinaæ wcinaæ wcisn¹æ wcisn¹æ wczas wczas wczesnojesienny wczesnojesienny wczorajszy wczorajszy wdech wdech wdepn¹æ wdepn¹æ wdmuchn¹æ wdmuchn¹æ wdowa wdowa wdowiec wdowiec wdziêczno æ

wdziêczno æ wdziêczny wdziêczny wdziêk wdziêk we dnie i w nocy we dnie i w nocy wed³ug wed³ug wedrzeæ siê wedrzeæ siê weekend weekend wehiku³ wehiku³ wej cie wej cie wej æ wej æ wendeta wendeta Wenezuela Wenezuela wepchn¹æ wepchn¹æ weprzeæ weprzeæ werdykt werdykt wers wers wersja wersja weso³y weso³y wesprzeæ wesprzeæ western western Westerplatte Westerplatte wesz wesz wet wet weterynaria weterynaria wetkn¹æ wetkn¹æ weto weto wetrzeæ wetrzeæ wewn¹trz wewn¹trz wewnêtrzny wewnêtrzny wêch wêch wêdka

wêdka wêdlina wêdlina wêdrowaæ wêdrowaæ wêdrówka wêdrówka wêgiel wêgiel wêgiel wêgiel wêgielny wêgielny wêgie³ wêgie³ wêglarka wêglarka wêglowodan wêglowodan wêgorz wêgorz Wêgry Wêgry wêszyæ wêszyæ wêze³ wêze³ wê¿yk wê¿yk wf. wf. wgi¹æ wgi¹æ wgnie æ wgnie æ whisky whisky wiaæ wiaæ wiadomo æ wiadomo æ wiadro wiadro wiadukt wiadukt wiara wiara wiarygodny wiarygodny wiatr wiatr wiatrak wiatrak wiatrówka wiatrówka wi¹zaæ wi¹zaæ wi¹zka wi¹zka wi¹¿¹cy

wi¹¿¹cy wicedyrektor wicedyrektor wiceminister wiceminister wicemistrz wicemistrz wicher wicher wichura wichura wici wici wiæ siê wiæ siê widaæ widaæ widelec widelec wide³ki wide³ki wideo wideo wideokaseta wideokaseta wideoteka wideoteka wid³y wid³y widoczny widoczny widok widok widokówka widokówka widowisko widowisko widownia widownia widywaæ widywaæ widz widz widzieæ widzieæ wiecha wiecha wieczerza wieczerza wieczny wieczny wieczorynka wieczorynka wieczór wieczór wiedza wiedza wiedzieæ wiedzieæ wiejski

wiejski wiek wiek wielbiciel wielbiciel wielb³¹d wielb³¹d wiele wiele Wielka Brytania Wielka Brytania Wielkanoc Wielkanoc wielki wielki wielkoduszny wielkoduszny wielkolud wielkolud wielkopi¹tkowy wielkopi¹tkowy Wielkopolska Wielkopolska wielmo¿ny wielmo¿ny wielokierunkowy wielokierunkowy wielostronicowy wielostronicowy wielow¹tkowy wielow¹tkowy wielusetletni wielusetletni wieniec wieniec wieñczyæ wieñczyæ wieprz wieprz wierch wierch wierciæ wierciæ wiersz wiersz wiertarka wiertarka wiert³o wiert³o wierz¹cy wierz¹cy wierzba wierzba wierzch wierzch wierzcho³ek wierzcho³ek wierzchowiec wierzchowiec wierzenia

wierzenia wierzgaæ wierzgaæ wierzyæ wierzyæ wieszaæ wieszaæ wieszcz wieszcz wie wie wie æ wie æ wie æ wie æ wie niak wie niak wietrzeæ wietrzeæ wietrzny wietrzny wietrzyæ wietrzyæ wiewiórka wiewiórka wie æ wie æ wie¿a wie¿a wie¿owiec wie¿owiec wie¿yczka wie¿yczka wiêcej wiêcej wiêdn¹æ wiêdn¹æ wiêkszo æ wiêkszo æ wiêkszy wiêkszy wiêzienie wiêzienie wiêzieñ wiêzieñ wiêzy wiêzy wigilia wigilia Wigilia Wigilia wikt wikt wiktoria wiktoria Wiktoria Wiktoria wilczur wilczur wilczy

wilczy wilga wilga Wilhelm Wilhelm wilk wilk willa willa Wilno Wilno winda winda winien winien winny winny winszowaæ winszowaæ wiosenno l-etni wiosenno l-etni wios³o wios³o wiosna wiosna wio larz wio larz wiór wiór wir wir wirowaæ wirowaæ wirówka wirówka wirtuoz wirtuoz wirus wirus wisieæ wisieæ wi nia wi nia witra¿ witra¿ wiwat wiwat wiwatowaæ wiwatowaæ wizja wizja wizjer wizjer wizytacja wizytacja wizytówka wizytówka wjazd wjazd wjechaæ

wjechaæ wje¿d¿aæ wje¿d¿aæ wkleiæ wkleiæ wklês³o wklês³o wk³adaæ wk³adaæ wk³adka wk³adka wk³uæ wk³uæ wko³o wko³o wkra æ siê wkra æ siê wkroczyæ wkroczyæ wkrótce wkrótce wkuæ wkuæ wlatywaæ wlatywaæ wle æ wle æ wlot wlot w³adca w³adca w³adza w³adza w³asnorêczny w³asnorêczny w³asny w³asny w³a ciwy w³a ciwy w³aziæ w³aziæ w³aziæ w³aziæ w³¹czyæ w³¹czyæ w³ochaty w³ochaty W³ochy W³ochy w³os w³os w³osek w³osek w³oskojêzyczny w³oskojêzyczny w³o¿yæ w³o¿yæ w³óczêgostwo w³óczêgostwo w³óczka

w³óczka w³ócznia w³ócznia w³óczyæ (siê) w³óczyæ (siê) w³ókienniczy w³ókienniczy w³ókniarz w³ókniarz wmie æ wmie æ wmówiæ wmówiæ wmusiæ wmusiæ wnêka wnêka wnêtrze wnêtrze wnêtrzno ci wnêtrzno ci Wniebowst¹pienie Wniebowst¹pienie Wniebowziêcie Wniebowziêcie wnie æ wnie æ wnikn¹æ wnikn¹æ wnosiæ wnosiæ wnuk wnuk woalka woalka wobec wobec woda woda wodoci¹g wodoci¹g wodono ny wodono ny wodoodporny wodoodporny wodopój wodopój wodospad wodospad wodór wodór wodza wodza wodziæ wodziæ wodzirej wodzirej woja¿ woja¿ woja¿owaæ

woja¿owaæ Wojciech Wojciech wojenny wojenny wojewoda wojewoda wojewódzki wojewódzki województwo województwo wojna wojna wojowaæ wojowaæ wojsko wojsko wokalista wokalista woko³o woko³o woleæ woleæ wolfram wolfram wolno wolno wolno wolno wolnorynkowy wolnorynkowy wolno æ wolno æ wolny wolny wolt wolt woltomierz woltomierz wo³aæ wo³aæ wo³owy wo³owy woñ woñ worek worek wotum wotum woziæ woziæ wo na wo na wódka wódka wódz wódz wójt wójt wó³

wó³ wór wór wówczas wówczas wóz wóz wózek wózek wpadaæ wpadaæ wpadka wpadka wpa æ wpa æ wpe³zn¹æ wpe³zn¹æ wpêdziæ wpêdziæ wpi¹æ wpi¹æ wpl¹taæ wpl¹taæ wple æ wple æ wp³yw wp³yw wpoiæ wpoiæ wpó³ wpó³ wpó³ do wpó³ do wpó³martwy wpó³martwy wpó³otwarty wpó³otwarty wpó³¿ywy wpó³¿ywy wprawdzie wprawdzie wprawiaæ wprawiaæ wprawiæ wprawiæ wprost wprost wprowadziæ wprowadziæ wprzód wprzód wpu ciæ wpu ciæ wracaæ wracaæ wra¿enie wra¿enie wra¿liwy wra¿liwy wr¹b

wr¹b wreszcie wreszcie wrêcz przeciwnie wrêcz przeciwnie wrogi wrogi wrosn¹æ wrosn¹æ wrota wrota wróbel wróbel wróciæ wróciæ wróg wróg wró¿ba wró¿ba wró¿yæ wró¿yæ wryty wryty wrzask wrzask wrzasn¹æ wrzasn¹æ wrz¹tek wrz¹tek wrzeæ wrzeæ wrzesieñ wrzesieñ wrzeszczeæ wrzeszczeæ wrzos wrzos wrzód wrzód wrzucaæ wrzucaæ wrzuciæ wrzuciæ wrzut wrzut wsad wsad wsadzaæ wsadzaæ wsadziæ wsadziæ wschodnioazjatycki wschodnioazjatycki wschodniopolski wschodniopolski wschód wschód wsiadaæ wsiadaæ wsi¹kn¹æ

wsi¹kn¹æ wsi¹ æ wsi¹ æ wskazaæ wskazaæ wskazywaæ wskazywaæ wskóraæ wskóraæ wskrzesiæ wskrzesiæ wskutek wskutek wspi¹æ siê wspi¹æ siê wspólnik wspólnik wspólnota wspólnota wspólny wspólny wspó³autor wspó³autor wspó³czesno æ wspó³czesno æ wspó³cze nie wspó³cze nie wspó³czuæ wspó³czuæ wspó³czynnik wspó³czynnik wspó³istnieæ wspó³istnieæ wspó³lokator wspó³lokator wspó³rzêdna wspó³rzêdna wspó³rzêdny wspó³rzêdny wspó³tworzyæ wspó³tworzyæ wspó³udzia³ wspó³udzia³ wspó³winny wspó³winny wspó³w³a ciciel wspó³w³a ciciel wspó³za³o¿yciel wspó³za³o¿yciel wspó³¿yæ wspó³¿yæ wstaæ wstaæ wstawaæ wstawaæ wst¹piæ wst¹piæ wstecz wstecz wstêga

wstêga wstêpowaæ wstêpowaæ wstrêt wstrêt wstrz¹s wstrz¹s wstrz¹saj¹cy wstrz¹saj¹cy wstrz¹sn¹æ wstrz¹sn¹æ wstyd wstyd wsun¹æ wsun¹æ wszechmocny wszechmocny wszechogarniaj¹cy wszechogarniaj¹cy wszechstronnie wszechstronnie wszech wiat wszech wiat wszelki wszelki wszem wobec wszem wobec wszerz wszerz wszêdzie wszêdzie wszyæ wszyæ wszystek wszystek wszystko wszystko wszystkowiedz¹cy wszystkowiedz¹cy wszystko¿erny wszystko¿erny w cibiæ w cibiæ w cieklizna w cieklizna w ród w ród wtem wtem wtorek wtorek wtórny wtórny wtr¹ciæ wtr¹ciæ wtykaæ wtykaæ wuj wuj wujek

wujek wulkan wulkan wuzetka wuzetka wwie æ wwie æ wwoziæ wwoziæ wyartyku³owaæ wyartyku³owaæ wybawca wybawca wyb¹kn¹æ wyb¹kn¹æ wybiæ wybiæ wybiec wybiec wybieg wybieg wybieraæ (siê) wybieraæ (siê) wybiórczy wybiórczy wyborca wyborca wybory wybory wybój wybój wybór wybór wybraæ wybraæ wybrn¹æ wybrn¹æ wybrudziæ siê wybrudziæ siê wybrze¿e wybrze¿e wybuch wybuch wybuchn¹æ wybuchn¹æ wyburzyæ wyburzyæ wych³odziæ wych³odziæ wych³ostaæ wych³ostaæ wychodziæ wychodziæ wychowanek wychowanek wychwalaæ wychwalaæ wychwyciæ wychwyciæ wychyliæ

wychyliæ wychyn¹æ wychyn¹æ wyci¹æ wyci¹æ wyci¹g wyci¹g wyci¹gaæ wyci¹gaæ wyci¹gn¹æ wyci¹gn¹æ wycieñczyæ wycieñczyæ wyciêcie wyciêcie wycinaæ wycinaæ wycinek wycinek wycisn¹æ wycisn¹æ wyczerpuj¹cy wyczerpuj¹cy wyczucie wyczucie wyczuæ wyczuæ wyczuwaæ wyczuwaæ wyczy ciæ wyczy ciæ wyczytaæ wyczytaæ wyæ wyæ wydarzenie wydarzenie wydarzyæ siê wydarzyæ siê wydawaæ siê wydawaæ siê wydawca wydawca wydawnictwo wydawnictwo wyd¹¿yæ wyd¹¿yæ wydech wydech wyd³ubywaæ wyd³ubywaæ wyd³u¿yæ wyd³u¿yæ wydma wydma wydmuszka wydmuszka wydobrzeæ wydobrzeæ wydobyæ

wydobyæ wydoiæ wydoiæ wydra wydra wydr¹¿yæ wydr¹¿yæ wydruk wydruk wydrzeæ wydrzeæ wydzia³ wydzia³ wydzier¿awiæ wydzier¿awiæ wyd wiêk wyd wiêk wyfrun¹æ wyfrun¹æ wygarbowaæ wygarbowaæ wygi¹æ wygi¹æ wygl¹d wygl¹d wygl¹daæ wygl¹daæ wyg³adziæ wyg³adziæ wyg³up wyg³up wygnaæ wygnaæ wygnaniec wygnaniec wygnie æ (siê) wygnie æ (siê) wygoda wygoda wygoiæ wygoiæ wygoliæ wygoliæ wygrana wygrana wygra¿aæ wygra¿aæ wygry æ wygry æ wygrzebaæ wygrzebaæ wyhodowaæ wyhodowaæ wyjazd wyjazd wyj¹æ wyj¹æ wyj¹tek wyj¹tek wyjechaæ

wyjechaæ wyje dziæ wyje dziæ wyje¿d¿aæ wyje¿d¿aæ wyjrzeæ wyjrzeæ wyj æ wyj æ wyka³aczka wyka³aczka wykañczaæ wykañczaæ wykazaæ (siê) wykazaæ (siê) wykl¹æ wykl¹æ wykleiæ wykleiæ wykluczyæ wykluczyæ wyk³adaæ wyk³adaæ wyk³adowca wyk³adowca wyk³óciæ siê wyk³óciæ siê wyk³uæ wyk³uæ wykonawca wykonawca wykonywaæ wykonywaæ wykopn¹æ wykopn¹æ wykorzeniaæ wykorzeniaæ wykorzystywaæ wykorzystywaæ wykra æ wykra æ wykre liæ wykre liæ wykrêciæ wykrêciæ wykroiæ wykroiæ wykrój wykrój wykruszyæ siê wykruszyæ siê wykrwawiæ siê wykrwawiæ siê wykrzykn¹æ wykrzykn¹æ wykszta³cenie wykszta³cenie wykszta³ciæ wykszta³ciæ wykuæ

wykuæ wykupiæ wykupiæ wykurowaæ siê wykurowaæ siê wykurzyæ wykurzyæ wykwalifikowaæ wykwalifikowaæ wykwalifikowany wykwalifikowany wykwintny wykwintny wylaæ wylaæ wylecieæ wylecieæ wylew wylew wylewaæ wylewaæ wyle æ wyle æ wylot wylot wyludniæ siê wyludniæ siê wy³adunek wy³adunek wy³aziæ wy³aziæ wy³¹czny wy³¹czny wy³¹czyæ wy³¹czyæ wy³owiæ wy³owiæ wy³o¿yæ wy³o¿yæ wy³óg wy³óg wy³udziæ wy³udziæ wy³uszczyæ wy³uszczyæ wymach wymach wymarzn¹æ wymarzn¹æ wymazaæ wymazaæ wymi¹æ wymi¹æ wymienialny wymienialny wymienny wymienny wymierny wymierny wymierzyæ

wymierzyæ wymiêty wymiêty wym³óciæ wym³óciæ wymno¿yæ wymno¿yæ wymo ciæ wymo ciæ wymóc wymóc wymóg wymóg wymówiæ wymówiæ wymówka wymówka wymroziæ wymroziæ wymykaæ siê wymykaæ siê wymys³ wymys³ wymy liæ wymy liæ wynagrodziæ wynagrodziæ wynalazca wynalazca wynalazek wynalazek wynale æ wynale æ wynie æ wynie æ wynosiæ wynosiæ wynurzyæ siê wynurzyæ siê wyobraziæ wyobraziæ wyobra nia wyobra nia wyobra¿aæ wyobra¿aæ wypadek wypadek wypaliæ wypaliæ wypa æ wypa æ wypatrzyæ wypatrzyæ wypchaæ wypchaæ wypchn¹æ wypchn¹æ wypêdziæ wypêdziæ wypi¹æ

wypi¹æ wypiæ wypiæ wypiêtrzyæ wypiêtrzyæ wypisaæ wypisaæ wypisywaæ wypisywaæ wypl¹taæ wypl¹taæ wyple æ wyple æ wyp³ukaæ wyp³ukaæ wyp³yn¹æ wyp³yn¹æ wyp³ywaæ wyp³ywaæ wypocz¹æ wypocz¹æ wypoczynek wypoczynek wypomnieæ wypomnieæ wyposa¿enie wyposa¿enie wyposa¿yæ wyposa¿yæ wypowiedzieæ wypowiedzieæ wypowied wypowied wypo¿yczalnia wypo¿yczalnia wypo¿yczyæ wypo¿yczyæ wypór wypór wypraæ wypraæ wyprodukowaæ wyprodukowaæ wyprosiæ wyprosiæ wyprowadziæ wyprowadziæ wyprowadzka wyprowadzka wypróbowaæ wypróbowaæ wypruæ wypruæ wypruwaæ wypruwaæ wyprysn¹æ wyprysn¹æ wyprz¹c wyprz¹c wyprzeda¿

wyprzeda¿ wypuk³y wypuk³y wypu ciæ wypu ciæ wypychaæ wypychaæ wyrastaæ wyrastaæ wyraz wyraz wyraziæ wyraziæ wyra ny wyra ny wyra¿enie wyra¿enie wyr¹b wyr¹b wyregulowaæ wyregulowaæ wyremontowaæ wyremontowaæ wyre¿yserowaæ wyre¿yserowaæ wyrêczyæ wyrêczyæ wyrobiæ wyrobiæ wyrok wyrok wyrosn¹æ wyrosn¹æ wyrosn¹æ wyrosn¹æ wyrozumia³y wyrozumia³y wyrób wyrób wyrównaæ wyrównaæ wyrównywaæ wyrównywaæ wyró¿nienie wyró¿nienie wyruszaæ wyruszaæ wyrwaæ (siê) wyrwaæ (siê) wyrywaæ wyrywaæ wyrz¹dziæ wyrz¹dziæ wyrzec wyrzec wyrzeczenie wyrzeczenie wyrzekaæ wyrzekaæ wyrze biæ

wyrze biæ wyrzn¹æ wyrzn¹æ wyrzucaæ wyrzucaæ wyrzuciæ wyrzuciæ wyrzut wyrzut wyrzutek wyrzutek wyrzutnia wyrzutnia wyrzynaæ (siê) wyrzynaæ (siê) wyr¿n¹æ wyr¿n¹æ wysadziæ wysadziæ wysepka wysepka wysi¹ æ wysi¹ æ wysiedzieæ wysiedzieæ wysi³ek wysi³ek wyskakiwaæ wyskakiwaæ wyskoczyæ wyskoczyæ wys³aæ wys³aæ wys³aæ wys³aæ wys³uchaæ wys³uchaæ wys³uchiwaæ wys³uchiwaæ wys³uga wys³uga wysma¿yæ wysma¿yæ wysoki wysoki wysoko wysoko wysokogórski wysokogórski wysokoprê¿ny wysokoprê¿ny wyspa wyspa wyspaæ siê wyspaæ siê wyspiarz wyspiarz wyssaæ wyssaæ wystarczaj¹co

wystarczaj¹co wystarczyæ wystarczyæ wystawca wystawca wystawiaæ wystawiaæ wyst¹piæ wyst¹piæ wystêp wystêp wystêpek wystêpek wystêpny wystêpny wystroiæ wystroiæ wystrychn¹æ wystrychn¹æ wystrza³ wystrza³ wystrzelaæ wystrzelaæ wystrzeliæ wystrzeliæ wystudziæ wystudziæ wysun¹æ wysun¹æ wysuszyæ wysuszyæ wysuwaæ wysuwaæ wyswobodziæ wyswobodziæ wysy³aæ wysy³aæ wysypka wysypka wyszarpn¹æ wyszarpn¹æ wyszczególniæ wyszczególniæ wyszczególniæ wyszczególniæ wyszczerbiæ wyszczerbiæ wyszukaæ wyszukaæ wyszydziæ wyszydziæ wy cig wy cig wy ciubiæ wy ciubiæ wy miaæ wy miaæ wy mienity wy mienity wy rubowaæ

wy rubowaæ wy wiêciæ wy wiêciæ wytarty wytarty wytarzaæ siê wytarzaæ siê wytatuowaæ wytatuowaæ wytêpiæ wytêpiæ wytê¿yæ wytê¿yæ wytkn¹æ wytkn¹æ wytr¹biæ wytr¹biæ wytr¹ciæ wytr¹ciæ wytrych wytrych wytrysn¹æ wytrysn¹æ wytrzeæ wytrzeæ wytrzeszczyæ wytrzeszczyæ wytrzyma³o æ wytrzyma³o æ wytwarzaæ wytwarzaæ wytworzyæ wytworzyæ wytwór wytwór wytwórca wytwórca wytwórnia wytwórnia wytykaæ wytykaæ wyuczyæ wyuczyæ wywarzyæ wywarzyæ wywa¿aæ wywa¿aæ wywa¿yæ wywa¿yæ wywêdrowaæ wywêdrowaæ wywiad wywiad wywiadówka wywiadówka wywi¹zaæ siê wywi¹zaæ siê wywieraæ wywieraæ wywiesiæ

wywiesiæ wywie æ wywie æ wywodziæ wywodziæ wywo³aæ wywo³aæ wywoziæ wywoziæ wywód wywód wywóz wywóz wywózka wywózka wywrotka wywrotka wywróciæ (siê) wywróciæ (siê) wywró¿yæ wywró¿yæ wywrzeæ wywrzeæ wywy¿szaæ siê wywy¿szaæ siê wyzdrowieæ wyzdrowieæ wyznawca wyznawca wyzwolenie wyzwolenie wyzwoliæ wyzwoliæ wy¿ wy¿ wy¿e³ wy¿e³ wy¿³obiæ wy¿³obiæ wy¿szy wy¿szy wy¿yæ wy¿yæ wy¿ymaæ wy¿ymaæ wy¿yna wy¿yna wy¿ywiæ wy¿ywiæ wy¿ywienie wy¿ywienie wzajemnie wzajemnie wzajemno æ wzajemno æ wzbiæ siê wzbiæ siê wzbogaciæ (siê) wzbogaciæ (siê) wzbudziæ

wzbudziæ wzburzyæ wzburzyæ wzd³u¿ wzd³u¿ wzgl¹d wzgl¹d wzglêdem wzglêdem wzgórek wzgórek wzgórze wzgórze wzi¹æ (siê) wzi¹æ (siê) wziêcie wziêcie wzlot wzlot wzmóc wzmóc wznosiæ (siê) wznosiæ (siê) wznowiæ wznowiæ wzorzec wzorzec wzorzysty wzorzysty wzór wzór wzrok wzrok wzrokowo-s³uchowy wzrokowo-s³uchowy wzruszaj¹cy wzruszaj¹cy wzwy¿ wzwy¿ x x y y yale yale yeti yeti yuppie yuppie z z z gór¹ z gór¹ z grubsza z grubsza z kolei z kolei z kopyta z kopyta z lekka

z lekka z naprzeciwka z naprzeciwka z oddali z oddali z pewno ci¹ z pewno ci¹ z pocz¹tku z pocz¹tku z ponad z ponad z powodzeniem z powodzeniem z powrotem z powrotem z przeciwka z przeciwka z przodu z przodu z regu³y z regu³y z roku na rok z roku na rok z rzadka z rzadka z trudem z trudem z ty³u z ty³u z ukosa z ukosa z uporem z uporem z wnêtrza z wnêtrza z wolna z wolna z wyj¹tkiem z wyj¹tkiem z zagranicy z zagranicy z zanadrza z zanadrza z zasady z zasady z zewn¹trz z zewn¹trz z zimna z zimna z ¿alem z ¿alem z ¿yciem z ¿yciem za za za bezcen za bezcen za chwilê za chwilê za có¿

za có¿ za darmo za darmo za du¿y za du¿y za granic¹ za granic¹ za granicê za granicê za nic by za nic by za pan brat za pan brat za pó³darmo za pó³darmo za trudny za trudny zaadresowaæ zaadresowaæ zaanga¿owaæ zaanga¿owaæ zaatakowaæ zaatakowaæ zabanda¿owaæ zabanda¿owaæ zabawa zabawa zabawiaæ siê zabawiaæ siê zabawka zabawka zabicie zabicie zabiæ (siê) zabiæ (siê) zabiec zabiec zabieg zabieg zabieraæ (siê) zabieraæ (siê) Zab³ocki Zab³ocki zab³ysn¹æ zab³ysn¹æ zabobonny zabobonny zabójstwo zabójstwo zabór zabór zabraæ zabraæ zabrudziæ zabrudziæ zabrzmieæ zabrzmieæ zabudowa zabudowa zabujaæ siê

zabujaæ siê zaburzyæ zaburzyæ zabytek zabytek zachcianka zachcianka zachcieæ siê zachcieæ siê zachêciæ zachêciæ zach³anny zach³anny zach³ysn¹æ siê zach³ysn¹æ siê zachmurzenie zachmurzenie zachodnioeuropejski zachodnioeuropejski zachodniopolski zachodniopolski zachodziæ zachodziæ zachorowaæ zachorowaæ zachowaæ zachowaæ zachód zachód Zachód Zachód zachrupotaæ zachrupotaæ zachrypn¹æ zachrypn¹æ zachwyt zachwyt zaci¹æ zaci¹æ zaciemniæ zaciemniæ zacieraæ zacieraæ zacie niaæ zacie niaæ zaciê¿ny zaciê¿ny zacisn¹æ zacisn¹æ zaczaiæ siê zaczaiæ siê zacz¹æ (siê) zacz¹æ (siê) zaczepka zaczepka zaczerpn¹æ zaczerpn¹æ zaczesaæ zaczesaæ zadaæ

zadaæ zadawniony zadawniony zad¹æ zad¹æ zadêcie zadêcie zad³u¿yæ siê zad³u¿yæ siê zadomowiæ siê zadomowiæ siê zado æuczynienie zado æuczynienie zadowalaj¹cy zadowalaj¹cy zadrapn¹æ zadrapn¹æ zadra¿niæ zadra¿niæ zadrêczyæ (siê) zadrêczyæ (siê) zadr¿eæ zadr¿eæ zaduch zaduch zadufany zadufany zaduma zaduma zadurzyæ siê zadurzyæ siê Zaduszki Zaduszki zadymka zadymka zadyszka zadyszka zadzieraæ zadzieraæ zadziorny zadziorny zad¿umiony zad¿umiony zafundowaæ zafundowaæ zagadka zagadka zagarn¹æ zagarn¹æ zagdakaæ zagdakaæ zagêszczenie zagêszczenie zagi¹æ zagi¹æ zagl¹daæ zagl¹daæ zag³ada zag³ada zag³êbiæ siê

zag³êbiæ siê zag³êbie zag³êbie zag³êbienie zag³êbienie zag³uszyæ zag³uszyæ zagmatwaæ zagmatwaæ zagnie æ zagnie æ zagnie dziæ siê zagnie dziæ siê zagoiæ siê zagoiæ siê zagorza³y zagorza³y zago ciæ zago ciæ zagórze zagórze zagraæ zagraæ zagranica zagranica zagra¿aæ zagra¿aæ zagroziæ zagroziæ zagro¿enie zagro¿enie zagrywka zagrywka zagrzaæ zagrzaæ zagrzebaæ siê zagrzebaæ siê zagrzewaæ zagrzewaæ zagrzmieæ zagrzmieæ zagubiæ (siê) zagubiæ (siê) zagwo dziæ zagwo dziæ zahaczyæ zahaczyæ zahamowaæ zahamowaæ zahartowaæ siê zahartowaæ siê zaimek zaimek zaiskrzyæ siê zaiskrzyæ siê zaiste zaiste zajadaæ zajadaæ zajazd

zajazd zaj¹æ (siê) zaj¹æ (siê) zajezdnia zajezdnia zajêczy zajêczy zajmowaæ siê zajmowaæ siê zajrzeæ zajrzeæ zaj æ zaj æ zakamarek zakamarek zakasaæ zakasaæ zakatarzony zakatarzony zakazaæ zakazaæ zakaziæ zakaziæ zaka¿enie zaka¿enie zak¹tek zak¹tek zakleiæ zakleiæ zaklês³y zaklês³y zaklêty zaklêty zak³ad zak³ad zak³adka zak³adka zak³adnik zak³adnik zak³ócaæ zak³ócaæ zak³óciæ zak³óciæ zakochaæ siê zakochaæ siê zakra æ siê zakra æ siê zakrêt zakrêt zakrêtka zakrêtka zakropiæ zakropiæ zakrztusiæ siê zakrztusiæ siê zakuæ zakuæ zakurzyæ zakurzyæ zakwitn¹æ

zakwitn¹æ zalaæ (siê) zalaæ (siê) zalegaæ zalegaæ zalew zalew zalewaæ (siê) zalewaæ (siê) zale æ zale æ zale¿nie zale¿nie zale¿no æ zale¿no æ zale¿ny zale¿ny zaliczka zaliczka zaludnienie zaludnienie za³agodziæ za³agodziæ za³amaæ (siê) za³amaæ (siê) za³o¿yæ (siê) za³o¿yæ (siê) zamartwiaæ siê zamartwiaæ siê zamarzyæ zamarzyæ zamazaæ zamazaæ zam¹ciæ zam¹ciæ zam¹¿pój cie zam¹¿pój cie zameczek zameczek zamek zamek zamê¿na zamê¿na zamieniæ (siê) zamieniæ (siê) zamierzaæ zamierzaæ zamierzyæ zamierzyæ zamieszkaæ zamieszkaæ zamkn¹æ (siê) zamkn¹æ (siê) zamokn¹æ zamokn¹æ zamontowaæ zamontowaæ zamorzyæ zamorzyæ zamo¿ny

zamo¿ny zamro¿ony zamro¿ony zamruczeæ zamruczeæ zamru¿yæ zamru¿yæ zamydliæ zamydliæ zamykaæ (siê) zamykaæ (siê) zanadto zanadto zanêciæ zanêciæ zaniechaæ zaniechaæ zanieczyszczenie zanieczyszczenie zaniemóc zaniemóc zanie æ zanie æ zani¿yæ zani¿yæ zanuciæ zanuciæ zanudziæ zanudziæ zanurzyæ siê zanurzyæ siê zaobserwowaæ zaobserwowaæ zaoczny zaoczny zaopatrzenie zaopatrzenie zaopiekowaæ siê zaopiekowaæ siê zapach zapach zapachnieæ zapachnieæ zapadaæ (siê) zapadaæ (siê) zapalczywy zapalczywy zapalony zapalony zapa³ zapa³ zaparzyæ zaparzyæ zapaskudziæ zapaskudziæ zapa æ (siê) zapa æ (siê) zapa nik zapa nik zapêdziæ

zapêdziæ zapi¹æ zapi¹æ zapiec zapiec zapieraæ (siê) zapieraæ (siê) zap³aciæ zap³aciæ zap³akaæ zap³akaæ zapobiec zapobiec zapocz¹tkowaæ zapocz¹tkowaæ zapodziaæ zapodziaæ zapolowaæ zapolowaæ zapomnieæ zapomnieæ zapora zapora zapowiadaæ (siê) zapowiadaæ (siê) zapowiedzieæ (siê) zapowiedzieæ (siê) zapo¿yczyæ zapo¿yczyæ zapraæ zapraæ zapragn¹æ zapragn¹æ zaprawdê zaprawdê zaprezentowaæ zaprezentowaæ zaprocentowaæ zaprocentowaæ zaprosiæ zaprosiæ zaprz¹taæ zaprz¹taæ zaprzeæ (siê) zaprzeæ (siê) zaprzysi¹c zaprzysi¹c zapu ciæ (siê) zapu ciæ (siê) zapytaæ zapytaæ zapytanie zapytanie zaradziæ zaradziæ zaraziæ zaraziæ zara¿enie zara¿enie zardzewieæ

zardzewieæ zarêczyæ (siê) zarêczyæ (siê) zarobiæ zarobiæ zarodek zarodek zarosn¹æ zarosn¹æ zarówno zarówno zaryczeæ zaryczeæ zarz¹dzaæ zarz¹dzaæ zarz¹dzanie zarz¹dzanie zarz¹dzenie zarz¹dzenie zarz¹dziæ zarz¹dziæ zarzêziæ zarzêziæ zarzn¹æ zarzn¹æ zarzuciæ zarzuciæ zarzut zarzut zar¿n¹æ zar¿n¹æ zasada zasada zasadzka zasadzka zaschn¹æ zaschn¹æ zasiaæ zasiaæ zasi¹ æ zasi¹ æ zasiêgn¹æ zasiêgn¹æ zaskar¿yæ zaskar¿yæ zaskórny zaskórny zaskroniec zaskroniec zas³uga zas³uga zas³ugiwaæ zas³ugiwaæ zas³u¿yæ zas³u¿yæ zasób zasób zaspaæ zaspaæ zaspokoiæ

zaspokoiæ zastany zastany zastaw zastaw zastawka zastawka zastêpca zastêpca zastój zastój zastrugaæ zastrugaæ zastrze¿enie zastrze¿enie zastrzyk zastrzyk zasuwka zasuwka zasypiaæ zasypiaæ zaszaleæ zaszaleæ zaszczuæ zaszczuæ zaszkodziæ zaszkodziæ zasznurowaæ zasznurowaæ zaszumieæ zaszumieæ za lepiæ za lepiæ za miewaæ siê za miewaæ siê za piewaæ za piewaæ za rubowaæ za rubowaæ za wiadczyæ za wiadczyæ za wisn¹æ za wisn¹æ zataiæ zataiæ zatarg zatarg zatemperowaæ zatemperowaæ zat³uc zat³uc zatoczka zatoczka zatoka zatoka zaton¹æ zaton¹æ zatr¹biæ zatr¹biæ zatruæ (siê)

zatruæ (siê) zatrudniæ zatrudniæ zatrz¹ æ (siê) zatrz¹ æ (siê) zatrzeæ zatrzeæ zatrzymaæ (siê) zatrzymaæ (siê) zatytu³owaæ zatytu³owaæ zaufaæ zaufaæ zau³ek zau³ek zauwa¿yæ zauwa¿yæ zawadzaæ zawadzaæ zawadziæ zawadziæ zawahaæ siê zawahaæ siê zawaliæ (siê) zawaliæ (siê) zawa¿yæ zawa¿yæ zawczasu zawczasu zdarzaæ siê zdarzaæ siê zdarzyæ siê zdarzyæ siê zdawaæ zdawaæ zderzak zderzak zderzyæ siê zderzyæ siê zdewaluowaæ zdewaluowaæ zdezelowaæ zdezelowaæ zdezintegrowaæ zdezintegrowaæ zdj¹æ zdj¹æ zdjêcie zdjêcie zdmuchn¹æ zdmuchn¹æ zdobiæ zdobiæ zdobyæ zdobyæ zdrada zdrada zdradziæ zdradziæ zdrajca

zdrajca zdrêtwieæ zdrêtwieæ zdrowie zdrowie zdroworozs¹dkowy zdroworozs¹dkowy zdrowy zdrowy zdro¿eæ zdro¿eæ zdro¿ny zdro¿ny zdro¿ony zdro¿ony zdrój zdrój zdruzgotany zdruzgotany zdubbingowaæ zdubbingowaæ zdumiony zdumiony zdymisjonowaæ zdymisjonowaæ zdziczeæ zdziczeæ zdzieraæ zdzieraæ zdzier¿yæ zdzier¿yæ ze wszech miar ze wszech miar zebra zebra zebraæ zebraæ zechcieæ zechcieæ zedrzeæ zedrzeæ zegar zegar zegarek zegarek zej æ zej æ zelektryfikowaæ zelektryfikowaæ zelówka zelówka zel¿eæ zel¿eæ zel¿yæ zel¿yæ zemocjonowany zemocjonowany zem ciæ siê zem ciæ siê zepchn¹æ

zepchn¹æ zepsuæ zepsuæ zerkaæ zerkaæ zerkn¹æ zerkn¹æ zero zero zero-jedynkowy zero-jedynkowy zerwaæ (siê) zerwaæ (siê) zeschn¹æ siê zeschn¹æ siê zes³aæ zes³aæ zesmutnieæ zesmutnieæ zespó³ zespó³ zestarzeæ siê zestarzeæ siê zeszczupleæ zeszczupleæ zesz³oroczny zesz³oroczny zesz³otygodniowy zesz³otygodniowy zeszpeciæ zeszpeciæ zeszyt zeszyt zetkn¹æ zetkn¹æ zetrzeæ zetrzeæ Zeus Zeus zewnêtrzny zewnêtrzny zewrzeæ zewrzeæ zewsz¹d zewsz¹d zez³o ciæ zez³o ciæ zezowaty zezowaty zezwoliæ zezwoliæ zgaduj-zgadula zgaduj-zgadula zgadywaæ zgadywaæ zgadywanka zgadywanka zganiæ zganiæ zgarn¹æ

zgarn¹æ zgasiæ zgasiæ zgasn¹æ zgasn¹æ zgi¹æ zgi¹æ zgie³k zgie³k Zgierz Zgierz zgiêcie zgiêcie zgiêty zgiêty zgin¹æ zgin¹æ zg³odnieæ zg³odnieæ zg³osiæ zg³osiæ zg³oska zg³oska zg³oskotwórczy zg³oskotwórczy zgoda zgoda zgorzknia³y zgorzknia³y zgromadziæ zgromadziæ zgrupowanie zgrupowanie zgrywaæ (siê) zgrywaæ (siê) zgryz zgryz zgrzaæ siê zgrzaæ siê zgrzytaæ zgrzytaæ zgrzytanie zgrzytanie zgrzytn¹æ zgrzytn¹æ zguba zguba zgubiæ zgubiæ zgubny zgubny zhardzieæ zhardzieæ zheblowaæ zheblowaæ ziarnisty ziarnisty ziarnko ziarnko ziarno

ziarno zi¹b zi¹b zidentyfikowaæ zidentyfikowaæ zielarz zielarz zieleñ zieleñ Zielona Góra Zielona Góra Zielone wi¹tki Zielone wi¹tki zielono zielono zielono-bia³y zielono-bia³y zielony zielony ziemia ziemia ziemia ziemia ziemia ziemia ziemia ziemia Ziemia Ziemia Ziemia wiêta Ziemia wiêta ziemianin ziemianin ziemiañski ziemiañski ziemniak ziemniak ziemno-wodny ziemno-wodny ziêæ ziêæ zimniuteñki zimniuteñki zimnokrwisty zimnokrwisty zimnowodny zimnowodny zimny zimny zimowaæ zimowaæ zintegrowaæ zintegrowaæ zinterpretowaæ zinterpretowaæ zio³o zio³o zio³olecznictwo zio³olecznictwo zió³ko

zió³ko zipn¹æ zipn¹æ zi ciæ (siê) zi ciæ (siê) zjadaæ zjadaæ zjadliwy zjadliwy zjawiæ siê zjawiæ siê zjazd zjazd zjechaæ zjechaæ zjednoczyæ zjednoczyæ zje æ zje æ zje dziæ zje dziæ zje¿yæ (siê) zje¿yæ (siê) zlecieæ zlecieæ zlekcewa¿yæ zlekcewa¿yæ zle æ zle æ zliczyæ zliczyæ zlizaæ zlizaæ zlot zlot zlutowaæ zlutowaæ z³agodziæ z³agodziæ z³amanie z³amanie z³amany z³amany z³apaæ (siê) z³apaæ (siê) z³aziæ z³aziæ z³¹cze z³¹cze z³e z³e z³o z³o z³ocistoczerwony z³ocistoczerwony z³ocistorudy z³ocistorudy z³ocisto¿ó³ty z³ocisto¿ó³ty z³ociutki

z³ociutki z³odziej z³odziej z³oiæ z³oiæ z³o æ z³o æ z³o liwy z³o liwy z³oto z³oto z³oto-czerwony z³oto-czerwony z³otooki z³otooki z³otówka z³otówka z³oty z³oty z³owiæ z³owiæ z³o¿e z³o¿e z³o¿ony z³o¿ony z³o¿yæ z³o¿yæ z³uszczyæ z³uszczyæ z³y z³y zmaleæ zmaleæ zmar³y zmar³y zmartwiæ siê zmartwiæ siê zmartwychwstaæ zmartwychwstaæ zmartwychwstanie zmartwychwstanie zmarzn¹æ zmarzn¹æ zmêtnieæ zmêtnieæ zmê¿nieæ zmê¿nieæ zmia¿d¿yæ zmia¿d¿yæ zmi¹æ zmi¹æ zmieniaæ zmieniaæ zmiennocieplny zmiennocieplny zmierzch zmierzch zmierzwiæ zmierzwiæ zmierzyæ

zmierzyæ zmieszaæ zmieszaæ zmie ciæ zmie ciæ zmitrê¿yæ zmitrê¿yæ zmizernieæ zmizernieæ zmniejszyæ zmniejszyæ zmok³y zmok³y zmokn¹æ zmokn¹æ zmontowaæ zmontowaæ zmorzony zmorzony zmorzyæ zmorzyæ zmóc zmóc zmówiæ zmówiæ zmro¿ony zmro¿ony zmru¿enie zmru¿enie zmru¿yæ zmru¿yæ zmusiæ zmusiæ zmuszaæ zmuszaæ zmyæ zmyæ zmykaæ zmykaæ zmys³ zmys³ zmys³owo zmys³owo zmys³owo æ zmys³owo æ zmys³owy zmys³owy zmy lny zmy lny zmyty zmyty znachor znachor znaczenie znaczenie znaæ (siê) znaæ (siê) znajdowaæ (siê) znajdowaæ (siê) znak

znak znalazca znalazca znale æ (siê) znale æ (siê) znaszli? znaszli? znawca znawca znawstwo znawstwo znieczulaj¹cy znieczulaj¹cy znieczulenie znieczulenie zniekszta³ciæ zniekszta³ciæ zniekszta³cony zniekszta³cony znienacka znienacka znienawidziæ znienawidziæ znie æ znie æ zniewaga zniewaga zniewalaj¹cy zniewalaj¹cy zniewa¿yæ zniewa¿yæ znikaæ znikaæ znik¹d znik¹d znikn¹æ znikn¹æ zniszczyæ zniszczyæ zni¿aæ (siê) zni¿aæ (siê) zni¿ka zni¿ka zni¿yæ (siê) zni¿yæ (siê) znokautowaæ znokautowaæ znosiæ znosiæ zno ny zno ny znów znów znudziæ znudziæ znu¿ony znu¿ony zobaczyæ zobaczyæ zobowi¹zaæ siê

zobowi¹zaæ siê zoo zoo zoologia zoologia zorza zorza zostaæ zostaæ zostawiæ zostawiæ zraniæ zraniæ zraziæ zraziæ zrazu zrazu zra¿aæ zra¿aæ zr¹b zr¹b zredukowaæ zredukowaæ zrehabilitowaæ zrehabilitowaæ zrekompensowaæ zrekompensowaæ zreszt¹ zreszt¹ zrewan¿owaæ siê zrewan¿owaæ siê zrêczno ciowy zrêczno ciowy zrobiæ zrobiæ zrosn¹æ siê zrosn¹æ siê zrost zrost zrozumia³y zrozumia³y zrozumieæ zrozumieæ zrozumienie zrozumienie zrównaæ zrównaæ zrównowa¿ony zrównowa¿ony zró¿nicowany zró¿nicowany zrywaæ (siê) zrywaæ (siê) zrzec siê zrzec siê zrzedn¹æ zrzedn¹æ zrzeszyæ zrzeszyæ zrzêda

zrzêda zrzêdziæ zrzêdziæ zrzuciæ zrzuciæ zrzutka zrzutka zrzynaæ zrzynaæ zsi¹ æ zsi¹ æ zsumowaæ zsumowaæ zsun¹æ zsun¹æ zsuwaæ zsuwaæ zsy³ka zsy³ka zsypaæ zsypaæ zszargaæ zszargaæ zszycie zszycie zszyæ zszyæ zszywka zszywka zubo¿yæ zubo¿yæ zuch zuch zuchwa³y zuchwa³y Zulus Zulus zupa zupa zupe³nie zupe³nie zupe³ny zupe³ny zupka zupka zurbanizowaæ zurbanizowaæ zu¿yæ zu¿yæ zwarcie zwarcie zwariowaæ zwariowaæ zwariowany zwariowany zwarty zwarty zwarzyæ zwarzyæ zwa¿aæ

zwa¿aæ zwa¿yæ zwa¿yæ zw¹tpiæ zw¹tpiæ zw¹tpienie zw¹tpienie zwêszyæ zwêszyæ zwêziæ zwêziæ zwiaæ zwiaæ zwiastun zwiastun zwi¹zaæ zwi¹zaæ zwi¹zek zwi¹zek zwi¹zkowy zwi¹zkowy zwichrzyæ zwichrzyæ zwierciad³o zwierciad³o zwierz zwierz zwierzaæ siê zwierzaæ siê zwierzê zwierzê zwierzêcy zwierzêcy zwierzyniec zwierzyniec zwiesiæ zwiesiæ zwie æ zwie æ zwiewaæ zwiewaæ zwie æ zwie æ zwiêkszyæ zwiêkszyæ zwiêz³y zwiêz³y zwiê le zwiê le zwil¿yæ zwil¿yæ zwinny zwinny zwiotczeæ zwiotczeæ zwisaæ zwisaæ zwisn¹æ zwisn¹æ zwitek

zwitek zw³aszcza zw³aszcza zw³oka zw³oka zw³oki zw³oki zwodziæ zwodziæ zwolennik zwolennik zwolniæ zwolniæ zwoziæ zwoziæ zwód zwód zwój zwój zwracaæ zwracaæ zwrotka zwrotka zwrotny zwrotny zwróciæ zwróciæ zwyciêstwo zwyciêstwo zwyciêzca zwyciêzca zwyciê¿yæ zwyciê¿yæ zwyczaj zwyczaj zwykle zwykle zwyk³y zwyk³y zwy¿ka zwy¿ka Zygmunt Zygmunt zza zza zza granicy zza granicy zza pazuchy zza pazuchy zziêbn¹æ zziêbn¹æ zziêbniêty zziêbniêty z¿¹æ z¿¹æ z¿ymaæ siê z¿ymaæ siê z¿yty z¿yty dziebe³ko

dziebe³ko d b³o d b³o le le rebak rebak rebiê rebiê renica renica róde³ko róde³ko ród³o ród³o ród³owy ród³owy ¿aba ¿aba ¿abi ¿abi ¿achn¹æ siê ¿achn¹æ siê ¿aden ¿aden ¿agiel ¿agiel ¿aglowiec ¿aglowiec ¿aglówka ¿aglówka ¿ak ¿ak ¿akiet ¿akiet ¿al ¿al ¿aluzja ¿aluzja ¿a³oba ¿a³oba ¿a³osny ¿a³osny ¿a³owaæ ¿a³owaæ ¿andarm ¿andarm ¿ar ¿ar ¿arcik ¿arcik ¿argon ¿argon ¿arliwy ¿arliwy ¿ar³oczny ¿ar³oczny ¿arówka ¿arówka ¿art

¿art ¿artowaæ ¿artowaæ ¿arzyæ siê ¿arzyæ siê ¿¹æ ¿¹æ ¿¹daæ ¿¹daæ ¿¹danie ¿¹danie ¿¹d³o ¿¹d³o ¿bik ¿bik ¿e ¿e ¿ebraæ ¿ebraæ ¿ebro ¿ebro ¿eby ¿eby ¿eglarski ¿eglarski ¿eglarstwo ¿eglarstwo ¿eglarz ¿eglarz ¿eglowny ¿eglowny ¿egluga ¿egluga ¿egnaæ (siê) ¿egnaæ (siê) ¿elastwo ¿elastwo ¿elatyna ¿elatyna ¿elazko ¿elazko ¿elazny ¿elazny ¿elazo ¿elazo ‾elazowa Wola ‾elazowa Wola ¿eliwo ¿eliwo ¿enada ¿enada ¿eniæ siê ¿eniæ siê ¿enuj¹cy ¿enuj¹cy ¿eñski ¿eñski ¿eñ-szeñ ¿eñ-szeñ ¿er

¿er ¿erd ¿erd ¿eremie ¿eremie ¿erowaæ ¿erowaæ ¿eton ¿eton ¿³obek ¿³obek ¿³obiæ ¿³obiæ ¿³ób ¿³ób ¿mija ¿mija ¿mudny ¿mudny ‾mud ‾mud ¿niwiarka ¿niwiarka ¿niwo ¿niwo ¿o³¹dek ¿o³¹dek ¿o³¹d ¿o³¹d ¿o³d ¿o³d ¿o³êdny ¿o³êdny ¿o³nierski ¿o³nierski ¿o³nierz ¿o³nierz ¿o³nierzyk ¿o³nierzyk ¿ona ¿ona ¿ongler ¿ongler ¿onglowaæ ¿onglowaæ ¿onkil ¿onkil ¿ó³æ ¿ó³æ ¿ó³kn¹æ ¿ó³kn¹æ ¿ó³taczka ¿ó³taczka ¿ó³tko ¿ó³tko ¿ó³tobia³y ¿ó³tobia³y ¿ó³to-bia³y ¿ó³to-bia³y ¿ó³toskóry

¿ó³toskóry ¿ó³ty ¿ó³ty ¿ó³w ¿ó³w ¿r¹cy ¿r¹cy ¿reæ ¿reæ ¿ubr ¿ubr ¿ubrzyca ¿ubrzyca ¿uchwa ¿uchwa ¿uæ ¿uæ ¿uk ¿uk ¿u³awa ¿u³awa ¿upan ¿upan ¿ur ¿ur ¿uraw ¿uraw ¿urnal ¿urnal ¿u¿el ¿u¿el ¿u¿lowiec ¿u¿lowiec ¿wawo ¿wawo ¿wir ¿wir ¿ycie ¿ycie ¿yciodajny ¿yciodajny ¿yciorys ¿yciorys ¿yciowy ¿yciowy ¿yczenie ¿yczenie ¿yczliwy ¿yczliwy ¿yczyæ ¿yczyæ ¿yæ ¿yæ ‾yd ‾yd ¿ydowski ¿ydowski ¿ylak ¿ylak ¿yletka

¿yletka ¿ylny ¿ylny ¿y³a ¿y³a ¿y³ka ¿y³ka ¿yrafa ¿yrafa ¿yrandol ¿yrandol ¿ytni ¿ytni ¿yto ¿yto ¿yw ¿yw ¿ywcem ¿ywcem ¿ywica ¿ywica ¿ywiciel ¿ywiciel ¿ywiæ (siê) ¿ywiæ (siê) ¿ywiec ¿ywiec ‾ywiec ‾ywiec ¿ywio³ ¿ywio³ ¿ywio³owy ¿ywio³owy ¿ywnie ¿ywnie ¿ywno æ ¿ywno æ ¿ywo ¿ywo ¿ywop³ot ¿ywop³ot ¿yworodny ¿yworodny ¿ywot ¿ywot ¿ywotny ¿ywotny ¿ywy ¿ywy ¿yzny ¿yzny

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.