Faktura VAT

nr FKT13666491/003/12

Oryginał

z dnia 05.03.2012

marzec 2012

Sprzedawca:

Nabywca:

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 44 1030 1931 7026 3220 1366 6491

NOWAK JÓZEF
GŁÓWNA 18
41-215 SOSNOWIEC
Numer ewidencyjny Klienta: 322 013 6664 9153

Informacje:

Tel.: 19393, 801 505 505 (Internet, telewizja), Fax: 19394, www.tp.pl
Korespondencja:

Telekomunikacja Polska S.A., ul.Bażantów 35, 40-668 Katowice

Rozliczenie bieżące
Kwota netto

Stawka VAT

Usługi telekomunikacyjne

102,83

23%

Razem faktura VAT

102,83

Kwota VAT

Kwota brutto

23,65

126,48

23,65

126,48

sto dwadzieścia sześć złotych 48/100

Termin płatności: 19.03.2012

Do zapłaty: 126,48

Płatne: GOTÓWKA

Płacę poprzez:       płatność elektroniczna tp

Rozliczenie konta
Saldo poprzednie
Wpływ na konto tp z dnia 10.02.2012 (dziękujemy)
Bieżąca faktura
Saldo końcowe

122,91
-122,91
126,48
126,48

Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.

Adres korespondencyjny

NOWAK JÓZEF
GŁÓWNA 18
41-215 SOSNOWIEC

Załącznik do faktury nr FKT13666491/003/12
nr usługi: 1000122895
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi

Okres rozliczeniowy

neostrada 6Mb+usługa tv
- w tym opłata za Internet 54,53 zł z VAT

Ilość

Kwota netto

marzec 2012

1

Razem

Kwota brutto

53,20

65,44

53,20

65,44

nr telefonu: 32 296 81 95
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi

Okres rozliczeniowy

plan TP standardowy
rozmowy za pół ceny TP

Ilość

Kwota netto

Kwota brutto

marzec 2012

1

35,00

luty 2012

1

1,00

1,23

36,00

44,28

Razem

43,05

Skumulowane zestawienie połączeń w okresie: 01.02.2012 - 29.02.2012
Numer

Ilość

Czas

JT

Netto

Brutto

Numer

Ilość

Czas

Ilość/koszt

lokalne i strefowe
322996900
6
323030716
4
322968201
2
322655744
1
322902230
1
322968082
1
Razem
15
Razem

2:26:22
0:07:44
0:01:30
0:18:54
0:01:12
0:00:59
2:56:41

340,29
40,29
20,29
40,29
10,29
10,29
46

Netto

JT

Brutto

Ilość/koszt

9,86
1,16
0,58
1,16
0,29
0,29
13,34

12,1278
1,4268
0,7134
1,4268
0,3567
0,3567
16,4082

do sieci komórkowych
501944923
1
0:00:17
Razem
1
0:00:17
inne połączenia
19393
7
Razem
7

0:58:33
0:58:33

23

3:55:31

10,29
1

47

0,29
0,29

0,3567
0,3567

0
0

0
0

13,63

16,7649

FKT13666491/003/12   strona 2 / 2

Telekomunikacja Polska S.A.

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

44 1030 1931 7026
3220 1366 6491

44 1030 1931 7026 3220 1366 6491
X

**126,48
NOWAK JÓZEF
GŁÓWNA 18
41-215 SOSNOWIEC

PLN

**126,48

JED*DWA*SZE* zł*CZT*OSI* gr*
NOWAK JÓZEF
GŁÓWNA 18, 41-215 SOSNOWIEC

nr fakt. FKT13666491/003/12

3220 1366649153 120031 02 000012648 0

nr fakt. FKT13666491/003/12

06

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful