P. 1
Instrukcja Obslugi FORD FOCUS MK1 1998-2004

Instrukcja Obslugi FORD FOCUS MK1 1998-2004

|Views: 32,464|Likes:
Wydawca: ojniewiem

More info:

Published by: ojniewiem on Mar 15, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Instrukcja Obsługi FordFocus

Ilustracje, informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i zostały skorygowane w momencie oddawania publikacji do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów. adna część tej publikacji nie mo e być odtwarzana, przechowywana w systemach komputerowych (bazach danych), ani przekazywana w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, nagrań, tłumaczeń lub za pomocą innych środków przekazu bez uprzedniego zezwolenia Ford Motor Company Limited. adna część tej instrukcji nie mo e być u yta w jakiejkolwiek innej publikacji. Choć doło yliśmy wszelkich starań, by uczynić niniejszą publikację na tyle kompletną i dokładną, na ile to było mo liwe, mo e ona jednak zostać poddana pewnym zmianom. Niniejsza publikacja opisuje ró ne warianty i wersje dostępne w ramach modeli Ford we wszystkich krajach europejskich i dlatego niektóre elementy mogą nie dotyczyć Twojego pojazdu. Uwaga: Oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Ford zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem dla samochodów marki Ford. Są one przeznaczone do Twojego pojazdu. Chcemy równie zaznaczyć, e nieoryginalne części i akcesoria dostępne na rynku nie były testowane ani zatwierdzone przez Forda, chyba e firma Ford stwierdzi inaczej. Pomimo stałej kontroli rynku nie mo emy zagwarantować przydatności tych części. Ford nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane u yciem tych części lub akcesoriów. E Copyright 2004 Wydane przez Ford Polska Sp. z o.o. Kod nr CG3321pl 07/2004

Spis treści

Przed jazdą Wstęp Tablica rozdzielcza Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne 2 4 15

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna 75 Uruchamianie i jazda Rozruch Jazda Wskazówki w przypadku awarii Obsługa serwisowa Przeglądy okresowe i obsługa Dane techniczne 145 158 95 98 114

Skorowidz alfabetyczny

179

Do Państwa dyspozycji pozostaje sieć ponad 7 000 Autoryzowanych Dealerów Forda w całej Europie. skonstruowanych wyłącznie do obsługi pojazdów Ford. by szybko i fachowo dokonać obsługi Twojego samochodu. 2 . Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi pojazdu. jakim jest zakup nowego samochodu Ford. W czasie sprzeda y samochodu nale y pamiętać o przekazaniu nowemu nabywcy Instrukcji Obsługi. Regularna obsługa Państwa pojazdu pozwala utrzymać go w stałej gotowości do jazdy oraz uzyskać wysoką cenę przy jego sprzeda y. w związku z istniejącym cyklem wydawniczym instrukcja ta opisuje pewne rozwiązania jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. tote niektóre jej fragmenty mogą nie dotyczyć Państwa samochodu.Wstęp WPROWADZENIE Gratulujemy świetnego wyboru. Ponadto w wyposa eniu stacji znajduje się szeroka gama specjalistycznych przyrządów. Co więcej. jak równie przyjemną jazdę. Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie wersje modelu dostępne w Europie. Stanowi ona nieodłączną część wyposa enia samochodu. Specjalnie wyszkolony personel przygotowany jest na to.

DOCIERANIE POJAZDU Nale y powstrzymywać się od zbyt energicznej jazdy przez pierwsze 1 500 km. przez pierwsze 150 km jazdy po mieście i 1 500 km jazdy po szosie unikaj gwałtownego hamowania. Je eli to mo liwe. Po przejechaniu 1 500 km mo esz stopniowo wykorzystywać mo liwości Twojego pojazdu a do maksymalnej dozwolonej prędkości. aby części ruchome mogły się prawidłowo uło yć. Dlatego nale y unikać zbyt gwałtownej jazdy przez pierwsze 500 km. yczymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy samochodem Ford.Wstęp DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Symbole ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji W jaki sposób mo esz zmniejszyć ryzyko własnych obra eń i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom innych pojazdów. Wskazówka: Wa ne informacje umieszczono równie w ustępach oznaczonych słowem Wskazówka. przed czym dany znak ostrzega. 3 . W tym okresie pojazd mo e mieć inną charakterystkę prowadzenia. Twojego pojazdu lub jego wyposa enia? W tej ksią ce odpowiedzi na takie pytania zawarte są w komentarzach opatrzonych symbolem trójkąta ostrzegawczego. Symbole ostrzegawcze stosowane w Twoim poje dzie Je eli spotkasz się z tym symbolem. to przed przystąpieniem do naprawy sprawd koniecznie w odpowiednim rozdziale tej instrukcji. Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 500 km. Jest to konieczne. Zmieniaj często prędkość i unikaj przecią ania silnika.

Tablica rozdzielcza 4 .

tylne światła przeciwmgielne Patrz strona 16 16 32 6 32 33-34 18 20-22/ 13-14 23 19 69 19 23 20 19 31 36 31 35 127-132 16 15-16 5 .Tablica rozdzielcza Poło enie Opis Regulacja ustawienia reflektorów Otwieranie baga nika Kierunkowskazy/światła drogowe Zestaw wska ników Sygnał d więkowy D wignia wycieraczek Popielniczka/zapalniczka Komputer pokładowy/Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Nawiewniki Światła awaryjne Lampka kontrolna układu unieruchamiania silnika Zegar cyfrowy Zespół audio: Patrz oddzielna instrukcja Ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie przedniej szyby Włącznik zapłonu (stacyjka) Układ automatycznej kontroli prędkości Regulacja ustawienia kierownicy Zdalne sterowanie systemem audio Skrzynka bezpieczników Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Oświetlenie zewnętrzne. przednie światła przeciwmgielne.

Tablica rozdzielcza Standardowy zestaw wska ników ST170 ZESTAW WSKA NIKÓW Poszczególne przyrządy. lampki ostrzegawcze i kontrolne zostały przedstawione na następnych stronach. 6 .

Jeśli świeci się podczas jazdy. Je eli lampka miga podczas jazdy. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. lampka zapali się na chwilę.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza silnika (w zale ności od kraju i silnika) Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Je eli lampka zapali się. unikaj gwałtownego przyspieszania oraz doprowadzania silnika do du ych prędkości obrotowych i niezwłocznie sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. oznacza to usterkę. 7 . Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. aby potwierdzić sprawność układu. aby potwierdzić sprawność układu. kiedy silnik pracuje. Jeśli świeci się podczas jazdy. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. oznacza to awarię. Je eli lampka wcią miga. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). natychmiast zredukuj prędkość. lampka zapali się na chwilę. oznacza to usterkę. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów i Ochronny układ chłodzenia.

je eli którekolwiek z drzwi lub pokrywa baga nika nie są prawidłowo zamknięte. Zapala się. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Lampka kontrolna świateł drogowych Symbol na lampce kontrolnej zale y od zamontowanego układu. oznacza to awarię układu. Lampka kontrolna kierunkowskazów Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Jeśli nagle lampka zaczyna migać z du ą częstotliwością. oznacza to przepalenie się jednej z arówek kierunkowskazów. Je eli lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się ciągle podczas jazdy. Podczas jazdy lampka kontrolna błyska podczas działania układu (oprócz BTCS). aby potwierdzić sprawność układu. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Lampka kontrolna układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Zapala się. W takim wypadku układ zostanie wyłączony. 8 . lampka zapali się na chwilę. gdy włączone są światła drogowe lub gdy u ywany jest błyskowy sygnał świetlny.

ale sprawdzić silnik w specjalistycznej stacji obsługi. nie nale y kontynuować podró y.Tablica rozdzielcza Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziałach Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) i Przełącznik układu TCS/ESP. nale y wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu i niezwłocznie udać się do najbli szej specjalistycznej stacji obsługi. lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu. Dolej oleju. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. nale y jak najszybciej zatankować pojazd. Je eli lampka ta nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. 9 . wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (pojazdy bez komputera pokładowego) Jeśli lampka świeci się. je eli jego poziom jest zbyt niski. Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. nale y zatrzymać pojazd. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS. Jeśli lampka nie gaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. Nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy.

oznacza to usterkę. 10 . Mo liwe będzie normalne hamowanie (bez układu ABS). Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza układu ABS Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. Jeśli świeci się podczas jazdy. Lampka świeci się. Wa ne wskazówki dotyczące układu ABS znajdują się w podrozdziale Hamulce. gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. aby potwierdzić sprawność układu. lampka zapali się na chwilę. lampka zapali się na chwilę. aby potwierdzić sprawność układu.

Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w poło eniu środkowym. jak to będzie mo liwe w bezpieczny sposób. Stopniowo zmniejszaj prędkość pojazdu. Przed dalszą jazdą układ hamulcowy powinien zostać sprawdzony przez specjalistę. oznacza to usterkę. zatrzymaj pojazd. tak szybko. 11 . Wska nik temperatury płynu chłodzącego silnik Lampka kontrolna świecy arowej (pojazdy z silnikiem Diesel) Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Lampka kontrolna nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów) Je eli obie lampki ostrzegawcze zapalą się jednocześnie. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów. gdy włączony jest układ kontroli prędkości. gdy nadbieg jest wyłączony. Ostro nie u ywaj hamulca. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rozruch. Szczegółowe informacje dotyczące działania układu znajdziesz w podrozdziale Układ automatycznej kontroli prędkości. Je eli lampka miga podczas jazdy. Nie włączaj silnika przed zgaśnięciem lampki. Lampka ta działa w połączeniu z poło eniem D d wigni zmiany biegów i świeci się. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Nie wciskaj pedału hamulca gwałtownie.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i lampka ostrzegawcza układu ABS Lampka kontrolna układu automatycznej kontroli prędkości Świeci się.

Obrotomierz Przycisk kasujący Drogomierz Rejestruje całkowity przebieg samochodu. Licznik dzienny Licznik dzienny mo e rejestrować przebieg pojedynczej podró y. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ochronny układ chłodzenia.Tablica rozdzielcza Dojście wskazówki do czerwonego pola powoduje włączenie ochronnego układu chłodzenia. nale y wcisnąć przycisk kasujący. Licznik dzienny Drogomierz 12 . Prędkościomierz Dodatkowo zaświeci się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia. który pozwala na ograniczoną czasowo jazdę pomimo zmniejszenia ilości płynu chłodzącego w układzie. Aby go wyzerować.

wskazówka wska nika ciśnienia oleju spadnie do najni szego poło enia skali wska nika i zapali się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju. Wska nik ciśnienia oleju Wska nik temperatury oleju Lampka ostrze enia o oblodzeniu (patrz strona 14) Je eli ciśnienie oleju silnikowego spadnie poni ej normalnego zakresu. Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby dolej oleju. mo e doprowadzić do uszkodzenia silnika. Jazda w warunkach. gdy wskazówka wska nika ciśnienia oleju znajduje się stale w najwy szej części skali. DODATKOWY ZESTAW WSKA NIKÓW ST170 Wskazuje ciśnienie oleju silnikowego do zalecanego bezpiecznego poziomu maksymalnego 5 barów. 13 . W warunkach normalnej jazdy wskazanie ciśnienia oleju będzie się wahać w zale ności od prędkości obrotowej silnika.Tablica rozdzielcza Wska nik paliwa Pusty Wska nik ciśnienia oleju Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób i natychmiast wyłącz silnik. tak szybko. ciśnienie będzie rosło w miarę wzrostu prędkości silnika i malało w miarę spadku prędkości silnika. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Miarka poziomu oleju. Zatrzymaj pojazd. po której znajduje się wlew paliwa.

lampki te zapalą się na chwilę. a ostygnie. nie gwarantuje to. Wska nik ten wskazuje temperaturę oleju silnikowego. Je eli wskazówka znajdzie się w strefie oznaczonej kolorem czerwonym. oznacza to. pomarańczowy symbol ostrzega o mo liwości oblodzenia drogi.Tablica rozdzielcza Wska nik temperatury oleju Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). W wersji ST170. natychmiast wyłącz silnik i poczekaj. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób. e silnik przegrzewa się. tak szybko. Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w części tarczy odpowiadającej normalnej pracy. Jak najszybciej dolej płynu. Niski poziom płynu spryskiwaczy szyb Lampka ta wskazuje niski poziom płynu spryskiwaczy szyb. Zatrzymaj pojazd. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. Lampka ostrze enia o oblodzeniu 14 . DODATKOWE LAMPKI OSTRZEGAWCZE Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poni ej +5 ºC. a nie jego poziom. przy temperaturach poni ej +1 ºC lampka ostrzegawcza zapala się na czerwono. Wskazuje temperaturę oleju silnikowego. Komputer pokładowy Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC.

Przednie światła przeciwmgielne Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o jedno poło enie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ Przełącznik świateł zewnętrznych Je eli światła zewnętrzne pozostaną włączone po wyłączeniu zapłonu. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi sygnał d więkowy. Światła wyłączone Światła pozycyjne Reflektory Światła parkowania Wciśnij i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dodatkowo. kiedy przednie światła przeciwmgielne są włączone. opady śniegu lub deszczu. włączy się oświetlenie wnętrza. Przednich świateł przeciwmgielnych nale y u ywać tylko wtedy. Lampka kontrolna świeci się. gdy widoczność jest znacznie ograniczona przez mgłę. 15 .

16 . Regulacja ustawienia reflektorów Gdy włączone są przednie i tylne światła przeciwmgielne. Nie wolno ich natomiast u ywać podczas opadów deszczu lub śniegu. świecą się obydwie lampki kontrolne. Pokrętło to umo liwia ustawienie reflektrów w zale ności od obcią enia pojazdu. Tylnych świateł przeciwmgielnych mo na u ywać tylko wtedy. nale y wcisnąć przycisk. gdy widoczność jest ograniczona do mniej ni 50 m. W pojazdach nie wyposa onych w przednie światła przeciwmgielne przełącznik mo e zostać wyciągnięty tylko o jedno poło enie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przednie i tylne światła przeciwmgielne Otwieranie baga nika za pomocą zdalnego sterowania Aby otworzyć baga nik. Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o dwa poło enia.

0 1.0 1.1 Poło enie pokrętła Wersja 3-/5-drzwiowa 0 0 1.5 2.5 Kombi 0 0 1.1 maks.5 Wersja 4-drzwiowa 0 0 1.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Bez regulacji ustawienia reflektorów Z regulacją ustawienia reflektorów Zalecane poło enia pokrętła regulacji ustawienia reflektorów Obcią enie Liczba osób Przód 1 2 2 2 1 Tył – – 3 3 – Ładunek w baga niku 1 – – – maks.5 2. 17 .5 2.5 1 Masy pojazdu podano w rozdziale Dane techniczne. W przypadku holowania przyczepy. mo e okazać się konieczne przekręcenie pokrętła o jedno poło enie (+1).0 1.

to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. a sama wysunie się z gniazda. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda. Jeśli zostawiasz w samochodzie dzieci. zawsze zabieraj zapalniczkę ze sobą. W pojazdach nie wyposa onych w zapalniczkę naciśnij osłonę gniazda zasilania z obu stron i zdejmij ją. poniewa spowoduje to jej uszkodzenie. Zapalniczka działa równie wtedy. aby otworzyć. kiedy zapłon jest wyłączony. Aby opró nić popielniczkę. Aby włączyć zapalniczkę. nale y przycisnąć osłonę w dół i wyciągnąć popielniczkę. nale y ją całkowicie wcisnąć i poczekać.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zapalniczka Gniazdo zapalniczki i gniazdo zasilania mogą słu yć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym o napięciu 12 V i natę eniu do 10 A. Popielniczka z przodu Nigdy nie przytrzymuj zapalniczki wciśniętej w gniazdo. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. 18 . Gniazdo zasilania Pociągnij. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem.

Układ działa tylko wtedy. Funkcję tę nale y uruchamiać tylko w razie konieczności. skorzystaj z przycisków H (godziny) i M (minuty). aby włączyć lub wyłączyć. Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. Aby zmienić opcję 12’ na 24’ godzinną lub odwrotnie. Ka de naciśnięcie zwiększa ustawienie o jeden. Zegar cyfrowy Włącznik ogrzewania przedniej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Najpierw włącz zapłon. kiedy silnik jest włączony. Aby przyspieszyć ustawianie. Aby ustawić zegar. nale y przytrzymać odpowiedni przycisk wciśnięty do momentu uzyskania odpowiedniej liczby. aby włączyć lub wyłączyć. 19 . Naciśnij przełącznik. wciśnij obydwa przyciski jednocześnie. Naciśnij przełącznik. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik świateł awaryjnych Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Słu y do szybkiego odszronienia lub odparowania przedniej lub tylnej szyby. a następnie zwolnij je.

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne równie posiadają element ogrzewający. aby zmienić funkcję. aby włączyć lub wyłączyć. gdy pojazd stoi. Układ ten działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. Naciśnij przełącznik. Ze względów bezpieczeństwa funkcje nale y ustawiać i kasować tylko wtedy. 20 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włącznik ogrzewania tylnej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie KOMPUTER POKŁADOWY Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Poni sze funkcje dostępne są przy włączonym zapłonie: • Temperatura zewnętrzna • Średnia prędkość • Chwilowe zu ycie paliwa • Średnie zu ycie paliwa • Zasięg Elementy sterowania Przycisk "Info" Najpierw włącz zapłon. Naciśnij.

e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. Wciśnij przycisk kasujący.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przycisk wyboru jednostek miar Temperatura zewnętrzna Naciśnij. Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC. Wskazuje średnią prędkość obliczaną przez ostatnie 1 000 km lub od ostatniego kasowania. Przycisk kasujący Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza. 21 . aby wykasować odczyt na wyświetlaczu (jeśli jest to mo liwe). aby wyzerować. aby zmienić jednostki miar z metrycznych na brytyjskie i odwrotnie. W poni szych warunkach zabrzmi krótki sygnał d więkowy: od +4 ºC w dół: ostrze enie o mo liwości oblodzenia od 0 ºC w dół: niebezpieczeństwo oblodzenia drogi. Średnia prędkość Naciśnij. nie gwarantuje to.

Gdy zasięg zmniejszy się do podanych poni ej wartości. Średnie zu ycie paliwa Wskazuje w przybli eniu odległość.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Chwilowe zu ycie paliwa Zasięg na paliwie w zbiorniku Wskazuje aktualne zu ycie paliwa. 40 km. 20 km. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości. 22 . Wskazuje średnie zu ycie paliwa od ostatniego kasowania. 0 km. jaką mo e pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. usłyszysz krótki sygnał d więkowy: 80 km. aby skasować wskazanie średniego zu ycia paliwa. Częste sondowanie umo liwia komputerowi błyskawiczne rejestrowanie zmian w sposobie prowadzenia pojazdu. jednak w pewnych okolicznościach mo e te spowodować du e wahania wyświetlanych wartości. W ka dej chwili mo esz wcisnąć przycisk kasujący.

Zaleca się wyłączenie dmuchawy w automatycznej myjni samochodowej. Dmuchawa Silniczek dmuchawy mo e emitować hałasy. Klimatyzacja Powietrze jest kierowane przez wymiennik ciepła płynu chłodzącego. jeśli włączona jest klimatyzacja. W dół W prawo Nawiewniki Zamknięte Otwarte W górę 23 . Powietrze z zewnątrz nie będzie przedostawać się do wnętrza pojazdu. liści itp. Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wtedy. Skraplana para wodna jest kierowana na zewnątrz pojazdu. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Powietrze z zewnątrz Zawsze oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą ze śniegu. Przeciwpyłkowy filtr powietrza/filtr z węglem aktywnym Filtr zapewnia skuteczną ochronę przed pyłkami kwiatów i traw. aby zapobiec osiadaniu wosku w filtrze. recyrkulacji podlegać będzie jedynie powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasa erskim. które są zatrzymywane zanim dotrą do wnętrza pojazdu. Recyrkulacja powietrza Gdy wybrana jest recyrkulacja powietrza. W lewo Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zale y od temperatury płynu chłodzącego i dlatego właściwy efekt mo na osiągnąć jedynie wtedy. gdy temperatura otoczenia jest wy sza ni +4 ºC. gdy silnik jest ciepły. gdzie zostaje ochłodzone. Wskazówka: Nie zaleca się stosowania recyrkulacji powietrza dłu ej ni przez 30 minut. Korzystanie z klimatyzacji powoduje zwiększenie zu ycia paliwa. Dodatkowo z powietrza usuwana jest wilgoć. Filtr z węglem aktywnym usuwa nieprzyjemne zapachy. co ułatwia odparowywanie szyb. poniewa powietrze nie podlega wtedy wymianie i okna mogą zacząć zaparowywać. Dlatego te obecność niewielkiej kału y wody pod zaparkowanym pojazdem jest zjawiskiem normalnym. silnik samochodu jest włączony i włączona jest dmuchawa. zanieczyszczeniami przemysłowymi i kurzem. w celu zapewnienia wydajnego działania układu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne OGRZEWANIE.

Regulacja rozprowadzania powietrza Dmuchawa jest wyłączona w poło eniu 0. ELEMENTY STEROWANIA Regulacja temperatury Kierunki przepływu powietrza: Temperatura Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na twarz/nogi Nawiew na nogi Nawiew na nogi/przednią szybę Zimno Dmuchawa Ciepło Nawiew na przednią szybę Mniejsza część strumienia powietrza jest zawsze kierowana na przednią szybę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Uwagi ogólne na temat regulacji warunków we wnętrzu pojazdu W czasie korzystania z klimatyzacji nale y zamknąć wszystkie okna. wybierz poło enie przełącznika oznaczone wy szą cyfrą. skieruj schłodzone powietrze do nawiewników nawiewu na twarz. Aby zwiększyć prędkość dmuchawy. przednia szyba mo e zaparowywać. Przełącznik rozprowadzania powietrza mo na ustawić w dowolnym poło eniu pośrednim pomiędzy symbolami. Aby skutecznie ogrzać wnętrze pojazdu. Aby skutecznie ochłodzić wnętrze pojazdu. W warunkach niskich temperatur otoczenia lub gdy powietrze jest wilgotne. Je eli dmuchawa jest wyłączona. skieruj część powietrza w stronę przedniej szyby i szyb bocznych. 24 . skieruj ogrzane powietrze do nawiewników nawiewu na nogi.

25 . Wentylacja Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Ustaw pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza w poło eniu lub . W zale ności od potrzeb otwórz nawiewniki centralne i boczne. Funkcja recyrkulacji jest wyłączana automatycznie. aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Recyrkulacja powietrza Szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu Naciśnij przełącznik. W razie potrzeby włącz ogrzewanie tylnej i przedniej szyby. Ustaw dmuchawę w dowolnym poło eniu.

Po ponownym włączeniu dmuchawy klimatyzacja włączy się automatycznie. W tym przypadku lampka kontrolna klimatyzacji w przełączniku nie zapali się. klimatyzacja wyłączy się. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. a klimatyzacja włączy się automatycznie. Pamiętaj. Je eli pokrętło dmuchawy zostanie ustawione w poło eniu 0. 26 . aby włączyć dmuchawę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLIMATYZACJA REGULOWANA RĘCZNIE Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu Aby włączyć lub wyłączyć chłodzenie. opcja recyrkulacji powietrza nie mo e być wybrana. Je eli pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza zostanie ustawione w poło eniu . Chłodzenie powietrzem z zewnątrz Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. naciśnij przełącznik A/C.

27 . Naciśnięcie przycisku AUTO raz włączy tryb AUTO (automatyczny). Unikaj regulowania ustawień. Czujnik mierzący temperaturę we wnętrzu pojazdu znajduje się pod przełącznikami regulacji temperatury i prędkości dmuchawy i nie nale y go niczym przesłaniać. W razie potrzeby mo na wyregulować poszczególne ustawienia. ELEKTRONICZNA AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY Aby układ działał prawidłowo. Przy niskich temperaturach zewnętrznych. gdy układ jest w trybie AUTO. Układ elektronicznej automatycznej regulacji temperatury automatycznie dostosowuje ustawienia do bie ących warunków.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zmniejszenie wilgotności powietrza w poło eniu Zalecane ustawienia układu dla wszystkich pór roku to 22 ºC i tryb AUTO (klimatyzacja jest włączona). Włączenie klimatyzacji zmniejsza wilgotność wewnątrz pojazdu i przyspiesza odparowywanie szyb. nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte. dopóki silnik się nie rozgrzeje. strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne. gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. ilość i rozprowadzanie powietrza są sterowane automatycznie i regulowane w zale ności od warunków jazdy i warunków pogodowych. Temperatura.

w poło eniu HI (powy ej 28 ºC) na stałe ogrzewanie. Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu. Za pomocą przycisków mo na wybrać temperaturę pomiędzy 16 ºC a 28 ºC. 28 . W poło eniu LO (poni ej 16 ºC) układ przełączy się na stałe chłodzenie. Zalecane standardowe ustawienie to 22 ºC. Naciśnij przycisk . aby zwiększyć prędkość dmuchawy. aby zmniejszyć prędkość dmuchawy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Regulacja temperatury Ręczne sterowanie układem elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Dmuchawa Niebieski przycisk: ni sza temperatura. Czerwony przycisk: wy sza temperatura. i nie będzie utrzymywał stałej temperatury. Naciśnij przycisk .

i jednocześnie. Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie mo na ich ustawić ręcznie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Rozprowadzanie powietrza Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Aby ustawić rozprowadzanie powietrza. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. naciśnij odpowiedni przycisk. i wyłączają się automatycznie i włącza się klimatyzacja. Kiedy ustawienie zostanie wybrane. Nie mo na wybrać opcji recyrkulacji powietrza. 29 . Mo na wybrać dowolną kombinację ustawień . naciśnij przycisk AUTO lub przełącznik(i) ze świecącymi się lampkami kontrolnymi. . a temperatura na HI. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Ustaw przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza na . Dmuchawa jest ustawiona na maksymalne obroty. nie mo na wybrać recyrkulacji powietrza. Aby powrócić do trybu AUTO. automatycznie włączy się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby. Je eli przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza jest ustawiony na . Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na nogi Nawiew na przednią szybę Kiedy ustawienie jest wybrane.

ogrzewania przedniej i tylnej szyby). aby ponownie włączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. układ automatycznie wybiera opcję chłodzenia powietrzem recyrkulacyjnym. AUTO a temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest dosyć wysoka. Naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisków recyrkulacji powietrza. aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Automatyczne sterowanie recyrkulacją powietrza Gdy układ jest w trybie. aby wyłączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. 30 . aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. aby włączyć/wyłączyć klimatyzację. Recyrkulacja powietrza Naciśnij przełącznik recyrkulacji. Naciśnij przycisk OFF. powietrze z zewnątrz nie będzie doprowadzane do wnętrza pojazdu. układ automatycznie wybiera opcję powietrza z zewnątrz. Wyłączanie elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Naciśnij przycisk A/C. Je eli wciśnięty zostanie tak e przycisk recyrkulacji powietrza. Po osiągnięciu wybranej temperatury. Lampka kontrolna w przełączniku nie świeci się w trybie automatycznym.

zwolnij d wignię blokującą. Regulacja ustawienia kolumny kierownicy Nigdy nie reguluj ustawienia kierownicy. gdy pojazd jest holowany. kiedy pojazd jest w ruchu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA KOLUMNIE KIEROWNICY Stacyjka z blokadą kierownicy 0 Zapłon wyłączony. Włącznik zapłonu nie powinien pozostawać w tym poło eniu zbyt długo. uniemo liwiająca jej obracanie. Więcej informacji na temat siedzenia w prawidłowej pozycji znajdziesz w podrozdziale Siedzenia. Gdy kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki. Nale y puścić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. Aby wyregulować wysokość kolumny kierownicy i odległość kierownicy od kierowcy. gdy pojazd jest w ruchu. II Zapłon i wszystkie obwody elektryczne są włączone. Nigdy nie przekręcaj kluczyka w poło enie 0. 31 . ustaw d wignię w jej pierwotnym poło eniu. I Kierownica odblokowana. Świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze.nale y je wybierać równie . W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk mo e zostać ponownie przekręcony do poło enia 0 tylko wtedy. Aby zabezpieczyć kierownicę. W tym poło eniu kluczyk znajduje się podczas jazdy . Zapłon i wszystkie główne obwody elektryczne są odłączone. III Rozrusznik uruchomiony. aby nie rozładować akumulatora. włącza się blokada kierownicy. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P (parkowania).

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Sygnał d więkowy Światła drogowe/mijania

Gdy reflektory są włączone, pociągnij d wignię w stronę kierownicy, eby przełączyć pomiędzy światłami drogowymi a światłami mijania. Błyskowy sygnał świetlny Lekko pociągnij d wignię w stronę kierownicy. Sygnał d więkowy działa równie przy wyłączonym zapłonie. Przełącznik wielofunkcyjny Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Kierunkowskazy Informacje dotyczące działania tego przycisku znajdziesz w podrozdziale Komputer pokładowy. Przycisk "Info"

Lekko popchnij d wignię w górę lub w dół, a kierunkowskazy migną trzy razy.

32

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
D wignia/przełącznik wycieraczek Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Szyba przednia • Poło enia d wigni: Szyba tylna • Przerywany ruch wycieraczek

Pociągnij d wignię w stronę kierownicy. • Praca wycieraczek na biegu wstecznym Je eli wycieraczka tylnej szyby nie jest włączona w normalnym trybie pracy, ale wycieraczki przedniej szyby są włączone w funkcji ruchu przerywanego, normalnego lub szybkiego, po wybraniu biegu wstecznego wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z ruchem wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością).

Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek

Obrotowy przełącznik regulacji przerywanego ruchu wycieraczek: 1 = Krótkie przerwy 6 = Długie przerwy

33

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Spryskiwacz Po zakończeniu cyklu spryskiwania/ wycierania, wycieraczki zatrzymają się, a następnie wykonają jeszcze jeden ruch w celu wytarcia szyby. Spowoduje to równie włączenie spryskiwaczy reflektorów, gdy reflektory są włączone (w zale ności od kraju i zamontowanego wyposa enia). Po zwolnieniu przycisku lub d wigni, wycieraczki będą działać jeszcze przez chwilę. U ywaj spryskiwacza nie dłu ej ni przez 10 sekund i nigdy go nie włączaj, gdy zbiornik płynu spryskiwaczy jest pusty.

Gdy naciśniesz przycisk na końcu d wigni lub pociągniesz d wignię w stronę kierownicy, spryskiwacz zadziała w połączeniu z wycieraczkami.

34

aby wyłączyć wiadomości o ruchu drogowym w czasie ich nadawania. aby wybrać następną płytę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zdalne sterowanie systemem audio W radioodtwarzaczu wybierz tryb działania radia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk " umieszczony z boku: • W trybie radia. Za pomocą zdalnego sterowania mo na regulować poni sze funkcje. aby przejść do kolejnej wstępnie zaprogramowanej stacji radiowej. • W trybie odtwarzacza CD. odtwarzacza CD lub magnetofonu. aby zmienić zakres długości fal radiowych. Zmieniacz płyt CD znajduje się pod siedzeniem pasa era. 35 . Przesuń przełącznik SEEK w stronę kierownicy lub tablicy rozdzielczej: • W trybie radia. Wyszukiwanie • W trybie radia. Tryb Krótko naciśnij przycisk " umieszczony z boku: Aby zwiększyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL + w stronę kierownicy. • We wszystkich trybach. Głośność • W trybie odtwarzacza CD. aby odszukać częstotliwość następnej stacji radiowej w górę lub w dół skali. je eli zamontowany jest zmieniacz płyt CD. aby przejść do następnego lub wrócić do poprzedniego utworu. Aby zmniejszyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL − w stronę kierownicy.

Prędkość pojazdu mo na zmienić w niewielkim stopniu poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 36 . Aby zawiesić działanie układu. wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła lub naciśnij przycisk =. Układ mo na uruchomić dopiero po przekroczeniu prędkości 45 km/h. Aby zmienić prędkość Naciśnij przycisk . aby zwolnić. Włączanie Na tablicy rozdzielczej zapali się lampka kontrolna. aby przyspieszyć. Układ automatycznej kontroli prędkości będzie utrzymywał aktualną prędkość pojazdu. Prędkość pojazdu będzie się zmieniała bez konieczności naciskania pedału przyspiesznika. Układ jest gotów do zapamiętania prędkości. Lampka kontrolna w zestawie wska ników zgaśnie. Naciśnij przycisk =.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna kontrola prędkości Układu automatycznej kontroli prędkości nie nale y u ywać podczas jazdy w du ym natę eniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach. Ustawiona prędkość jest nową prędkością zapamiętaną przez układ. Naciśnij przycisk –. aby przywrócić działanie układu i poprzednio zapamiętaną prędkość. Aby układ zapamiętał prędkość Aby zawiesić/przywrócić działanie układu Naciśnij przycisk lub przycisk –.

Światła do czytania Wyłączone Włączone Wersja standardowa Wersja standardowa Włącznik drzwiowy Wyłączone Włączone ST170 (w opcji) ST170 (w opcji) 37 . jeśli włączony jest zapłon. po zamknięciu drzwi w niektórych wersjach modelu oświetlenie wnętrza pozostaje przez chwilę włączone. Gaśnie ono natychmiast. na krótką chwilę włącz zapłon (przekręć kluczyk do poło enia II). Lampka kontrolna zgaśnie. KONSOLA DACHOWA Oświetlenie wnętrza Włącznik drzwiowy Aby ponownie włączyć światła. Wartość zapamiętanej prędkości zostanie wykasowana.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wyłączanie Gdy przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w poło eniu "włącznik drzwiowy". Podczas dłu szego postoju z otwartymi drzwiami oświetlenie wnętrza zostanie wyłączone automatycznie po 30 minutach.

Osłony przeciwsłoneczne Włączone Wyłączone Okno dachowe Elektrycznie otwierane okno dachowe działa przy włączonym zapłonie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wewnętrzne lusterko wsteczne Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era Aby uniknąć oślepiania w nocy przez światła pojazdów jadących z tyłu. nale y zmienić za pomocą d wigni kąt nachylenia lusterka. Osłonę przeciwsłoneczną mo na wyjąć z zaczepu i obrócić w kierunku szyby bocznej. czy na jego drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. 38 . Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. Przed uruchomieniem otwieranego elektrycznie okna dachowego nale y sprawdzić. Wskazówka: Okno dachowe mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworu okna dachowego. Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. Osłonę lusterka mo na odsunąć w lewo i w prawo. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki.

Wskazówka: Częste naciskanie przełącznika mo e spowodować wyłączenie układu na chwilę. Okno dachowe otwiera/zamyka się. Aby zamknąć. Ruch okna mo na przerwać. wsuwając pod panel dachu. 39 . naciskając przycisk w dowolną stronę. dopóki naciskany jest przełącznik. aby zatrzymać. Aby otworzyć/zamknąć okno dachowe automatycznie Naciśnij krótko jedną stronę przycisku do drugiego punktu włączenia. Oknem dachowym steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi. Okno dachowe odsunie naciśnij się do tyłu pod dach. zamknij okno dachowe o około 5 cm lub nieznacznie opuść dowolne okno boczne. naciśnij . naciśnij .mo na uchylać tylną krawęd okna lub otwierać je z przodu. Po całkowitym zamknięciu okno dachowe zatrzyma się automatycznie. Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie lub zamykanie okna dachowego Aby otworzyć zamknięte okno dachowe. okna dachowego. aby zapobiec jego przegrzaniu. Wskazówka: Podczas jazdy z niewielką prędkością i całkowicie otwartym oknem dachowym mo esz usłyszeć hałas przypominający uderzenia. Naciśnij ponownie. Aby zmniejszyć ten hałas. naciśnij Aby zamknąć. . Aby unieść tylną krawęd zamkniętego .

e dach się przesuwa. Zwolnij przycisk na chwilę i natychmiast naciśnij ponownie. w zimie. a zobaczysz. Okno dachowe zamknie się. Nie zwalniaj przycisku. a następnie ponownie zamknie. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Podczas trzeciego zamykania okna dachowego funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. gdzie napotka opór i pozwól mu zawrócić. • Zamknij okno dachowe po raz trzeci do oporu. Upewnij się. otworzy całkowicie. wykonaj poni szą procedurę ponownego programowania: • Unieś maksymalnie tylną krawęd okna dachowego. Zwolnij przycisk. dopóki okno dachowe nie zamknie się po raz drugi. np. je eli podczas zamykania napotka przeszkodę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe Okno dachowe zatrzyma się automatycznie. • Naciśnij ponownie i przytrzymaj wciśnięty ten sam przycisk przez 30 sekund. a następnie nieco cofnie. Okno dachowe pokona opór i mo na je będzie zamknąć całkowicie. Funkcja ponownego programowania 40 . Je eli okna dachowego nie mo na ju prawidłowo zamknąć. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna dachowego mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obra eń. • Zwolnij przycisk i natychmiast wciśnij i przytrzymaj go ponownie. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. • Zamknij okno dachowe dwa razy do punktu.

e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Upewnij się. Gdy odchylona jest tylna krawęd okna dachowego. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się. Zamknij okno dachowe. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. 41 . funkcja ponownego programowania zostanie przerwana. ponownie naciskając przycisk.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy. Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku. unieś ją całkowicie. gdy okno dachowe zatrzyma się. REGULATORY NA DRZWIACH Ręcznie regulowane lusterka zewnętrzne Oba lusterka zewnętrzne mogą być regulowane z wnętrza pojazdu.5 sekundy na raz. a następnie będzie się zatrzymywać. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Tryb awaryjny Je eli układ wykryje usterkę. a następnie zamknij okno dachowe. 0. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok. wejdzie w tryb awaryjny. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę.

nale y je wcisnąć w oprawę do oporu. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się mniejsze i w większej odległości. W razie potrzeby. 42 . Aby ponownie umieścić lusterka na właściwym miejscu. w wąskich przejazdach. martwe pole widzenia" za samochodem. ni są rzeczywiście. Składanie lusterek zewnętrznych Lusterko kierowcy Wyłączone Lusterko pasa era W górę W prawo W dół W lewo Ogrzewanie lusterek zewnętrznych działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Z tego powodu ocena odległości od pojazdu widzianego w takim lusterku mo e być błędna.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczna regulacja i ogrzewanie lusterek zewnętrznych Asferyczne lusterka zewnętrzne Pole widzenia z tyłu samochodu jest zwiększone. lusterka zewnętrzne mogą być ręcznie zło one. np. co zmniejsza tzw.

Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne. : aby zamknąć. Naciśnij Naciśnij : aby otworzyć. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. Otwieranie/zamykanie okien następuje w czasie naciskania przełącznika. czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. Wskazówka: Okna sterowane elektrycznie mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. Okna są otwierane i zamykane za pomocą przełączników umieszczonych w drzwiach.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczne otwieranie okien Okna mogą być otwierane/zamykane tylko wtedy. Przed uruchomieniem okien otwieranych elektrycznie nale y sprawdzić. Elektryczne otwieranie przednich okien • Automatyczne otwieranie okna w drzwiach kierowcy Naciśnij krótko przycisk do drugiego punktu włączenia. aby zatrzymać szybę. Naciśnij powtórnie. 43 . e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien. Elektryczne otwieranie przednich i tylnych okien W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna dostępne są funkcje dodatkowe. kiedy zapłon jest włączony.

Okna tylne mo na zawsze otworzyć lub zamknąć przełącznikami na drzwiach kierowcy. Na chwilę i natychmiast zwolnij przycisk naciśnij go ponownie. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca. w zimie. Naciśnij krótko przycisk . W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. Naciśnij powtórnie. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i powstanie obra eń. Przycisk (znaczek czerwony): Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien odblokowane. aby otworzyć lub przycisk zamknąć. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • Automatyczne otwieranie i zamykanie okien • Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna. • Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien Przycisk na drzwiach kierowcy blokuje przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien. np. do drugiego punktu włączenia. okno zatrzyma się automatycznie i nieco się cofnie. (znaczek zielony): Przycisk Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien zablokowane. aby zatrzymać szybę. 44 . gdzie znajduje się przeszkoda. je eli w czasie zamykania napotka przeszkodę. aby .

a okno zamknie się całkowicie. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. • Programowanie pamięci Po odłączeniu akumulatora konieczne jest ponowne zaprogramowanie pamięci ka dego okna z osobna: Naciśnij przycisk . je eli procedura programowania została wykonana prawidłowo. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. Upewnij się. e na drodze zamykającego się okna nie ma adnych przeszkód. Naciśnij krótko do drugiego punktu przycisk włączenia.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Okno zamknie się do miejsca tu przed przeszkodą. Naciśnij przycisk . a okno otworzy się całkowicie. dwa lub trzy razy. Okno zamknie się automatycznie. 45 . a następnie będzie mo na zamknąć je całkowicie. je eli okno nie zamknie się automatycznie. Puść przycisk i wciśnij ponownie na sekundę. Podczas trzeciego zamykania okna funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować obra enia. Zaprogramuj pamięć i powtórz procedurę.

Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej.5-biegowa skrzynia biegów (typ A) Bieg wsteczny . poniewa mo e to spowodować nieumyślne włączenie biegu 2. na 4. a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w lewo. Bieg wsteczny . gdy pojazd stoi. 46 . a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w prawo i pociągnij do tyłu.. Aby płynnie włączyć wsteczny bieg.6-biegowa skrzynia biegów Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. Nie nale y przesuwać d wigni zmiany biegów w lewo przy zmianie biegu z 5. Kiedy d wignia jest ju przesunięta całkowicie w lewo.5-biegowa skrzynia biegów (typ B) Podnieś pierścień blokujący a następnie przesuń d wignię zmiany biegów w prawo i do tyłu .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KONSOLA ŚRODKOWA Mechaniczna skrzynia biegów Wsteczny bieg mo na włączać tylko. pchnij ją do przodu w poło enie biegu wstecznego. Bieg wsteczny . nale y po zatrzymaniu pojazdu odczekać około 3 sekundy z wciśniętym pedałem sprzęgła.

W tym poło eniu skrzynia biegów jest zablokowana. Aby wybrać poło enie R. 47 . e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P. Przed zmianą poło enia P na inne nale y przekręcić kluczyk w stacyjce do poło enia II i wcisnąć pedał hamulca. e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P (parkowania). Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się. Poło enia d wigni zmiany biegów • P = Parkowanie Poło enie P powinno być wybierane tylko wtedy. jest nadbiegiem. nale y najpierw wcisnąć przycisk umieszczony z boku na uchwycie d wigni zmiany biegów. 2 (z wyjątkiem zmiany z poło enia 1 na poło enie 2) oraz P. Bieg 4.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna skrzynia biegów Blokada d wigni zmiany biegów Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów w Twoim poje dzie jest sterowana elektronicznie. gdy pojazd stoi. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. który mo e być ręcznie włączany i wyłączany w zale ności od potrzeb.

W nagłych wypadkach d wignia zmiany biegów mo e być wysunięta z poło enia parkowania P mechanicznie. Po włączeniu silnika funkcja włączonego nadbiegu jest wybierana automatycznie. • N = Poło enie neutralne Poło enie to powinno być stosowane przy rozruchu silnika i podczas jego pracy na wolnych obrotach. aby włączyć nadbieg. Urządzenie zapobiegające rozładowaniu akumulatora automatycznie wyłączy sygnał brzęczyka po upływie 30 minut. Nale y nacisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem d wigni zmiany biegów. nale y wcisnąć pedał hamulca i przycisk na d wigni zmiany biegów. Wszystkie cztery biegi wybierane są automatycznie. • Jazda bez nadbiegu Gdy często włączane są na zmianę biegi 4. W tym poło eniu napęd nie jest przenoszony na koła. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi ostrzegawczy sygnał d więkowy. Kluczyk mo e zostać wyjęty ze stacyjki tylko wtedy. nadbieg powinien zostać wyłączony.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli poło enie P nie zostanie wybrane. Przekładnia będzie teraz wybierać tylko biegi od 1. gdy zostało wybrane poło enie P. gdy pojazd stoi. • R = Bieg wsteczny Poło enie to mo na wybrać tylko wtedy. Wciśnij ponownie przycisk. 48 . do 3. Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej zapala się. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P. Je eli po uruchomieniu silnika chcemy zmienić poło enie P na inne. Silnik nale y uruchamiać. i 3. W razie potrzeby mo na go równie uruchomić. • D = Jazda • Jazda z nadbiegiem Jest to poło enie wybierane podczas normalnej jazdy. sygnalizując wyłączenie nadbiegu.. Informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów). gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N. a silnik pracuje na wolnych obrotach.

Poło enie to powinno być wybierane przy dłu szych zjazdach. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy. Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza W schowku znajduje się zaczep słu ący do zamocowania teczki z dokumentacją pojazdu. Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 1. zagłębienie na długopis i schowki znajdują się przed d wignią zmiany biegów. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Z poło enia tego mo na równie korzystać podczas ruszania pojazdem w zimie po oblodzonej drodze. • 1 = Bieg 1 Zalecane jest u ywanie tego poło enia przy bardzo stromych zjazdach. W takim wypadku nale y niezwłocznie udać się do najbli szej stacji obsługi. Przednie podstawki na napoje i schowki Schowek Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia zaczyna migać w przypadku wykrycia usterki w skrzyni biegów. w celu uniknięcia niepotrzebnego u ywania hamulców oraz podczas pokonywania wzniesień i jazdy na krętych drogach. 49 . Podstawki na napoje.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • 2 = Bieg 2 Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 2. Teczkę mo na wyjąć i wło yć z powrotem po przesunięciu w bok.

opuszczając pojazd. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów. d wignię zmiany biegów zawsze zostawiaj w poło eniu P. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna. Naciśnij przełącznik. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w dół stoku. energicznie pociągnij d wignię hamulca ręcznego w górę do oporu. naciskając jednocześnie przycisk blokady i pchnąć d wignię w dół. aby włączyć lub wyłączyć. Przełącznik ogrzewania przednich siedzeń • Naciskając pedał hamulca. nale y mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stronę przeciwną ni krawę nik. • Nie naciskaj przycisku blokady podczas zaciągania d wigni.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Hamulec ręczny • Wciśnij mocno pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Siedzenia. Aby zwolnić hamulec ręczny. 50 . • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku. wybierz wsteczny bieg i obróć kierownicę w stronę krawę nika. lekko unieść d wignię.

aby włączyć lub wyłączyć układ. Przełącznik TCS Przełącznik ESP Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS. 51 . Układ włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Lampka kontrolna układu TCS/ESP na tablicy rozdzielczej świeci się. Wciśnij przełącznik. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP). Symbol na przełączniku zale y od zamontowanego układu. kiedy układ jest wyłączony.

Tylną popielniczkę mo na wyjąć. aby uzyskać tylną podstawkę na napoje. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. Popielniczkę mo na tak e umieścić w dowolnej przedniej podstawce na napoje. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy. 52 . unieś pokrywę. Tylne gniazdo zasilania słu y do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia 12 V. zasilanych prądem stałym o natę eniu do 10 A. to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Schowek wielofunkcyjny Schowek mieści się w konsoli środkowej. Mo e on być u ywany jako: • Schowek • Tylna popielniczka • Tylne gniazdo zasilania Aby otworzyć. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda.

Dodatkowo na wewnętrznej ściance bocznej oparcia siedzenia znajduje się kieszeń na mapy. Więcej informacji. 53 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna. Podłokietnik tylnego siedzenia Aby zdjąć siatkę/torbę. wepchnij ramę siatki/torby w ramę na oparciu siedzenia. Po zdjęciu siatki/torby i zło eniu oparcia przedniego siedzenia pasa era do przodu uzyskujemy stolik. W podłokietniku znajduje się schowek. Aby zamocować siatkę/torbę do oparcia.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka na drobiazgi/torba/ kieszeń na mapy Z tyłu oparcia przedniego siedzenia pasa era znajduje się siatka lub torba słu ąca do przechowywania małych przedmiotów. pociągnij d wignię zwalniającą. patrz Składanie przedniego siedzenia pasa era w rozdziale Siedzenia.

wciskając oba końce podpory do środka. Odłącz cięgna osłony od drzwi tyłu nadwozia. Osłonę mo na wyjąć całkowicie. Odczep osłonę z zaczepów bocznych i wyciągnij ją poziomo.i 5-drzwiowa • Wyjęcie Kombi Wysuń osłonę i zablokuj za pomocą zaczepów. nie przechylając. ustaw ją poziomo i wsuń do oporu. 54 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne BAGA NIK Osłona przestrzeni baga owej Nie nale y umieszczać adnych przedmiotów na osłonie. • Zało enie Aby zało yć osłonę. Wersja 3. Następnie zamocuj cięgna unoszące osłonę.

tak aby uzyskać ró ne pojemniki. 55 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka baga owa Schowek (wersja 5-drzwiowa) Siatkę baga ową mo na zamocować do czterech zaczepów na podłodze baga nika. Przegródki mo na wsunąć w dowolne szczeliny schowka. aby zapobiec wyrzuceniu przedmiotów przewo onych w schowku do przedniej części pojazdu w przypadku kolizji lub nagłego hamowania. wsuń jego przednią część na miejsce i pchnij tylną część do dołu. Aby zamontować schowek. Podczas jazdy z zamontowanym schowkiem nale y pamiętać tak e o zakładaniu osłony przestrzeni baga owej. Maksymalne obcią enie schowka nie mo e przekraczać 5 kg. Siatkę baga ową mo na nabyć u Autoryzowanego Dealera Forda. Przedmioty przechowywane w schowku nie powinny wystawać ponad krawędzie przegródek. wciśnij ółte przyciski i wyciągnij pojemnik. a zatrzaśnie się w prawidłowym poło eniu. Aby go wyjąć.

odczep pętle drucianej ramy w przednich naro ach. podłącz pętle do ółtych zaczepów w kształcie grzybków. Boczna siatka baga owa (wersja 5-drzwiowa) Boczna siatka baga owa słu y do przechowywania drobnych przedmiotów. odłącz pętle drucianej ramy z przodu i pchnij w dół drucianą ramę z tyłu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka do osłony baga u (wersja 5-drzwiowa) Siatka hamakowa (wersja 5-drzwiowa i kombi) Aby opuścić przednią część siatki. Aby zdjąć siatkę. 56 . aby odczepić. popychając je w bok. Aby zało yć siatkę.

pchnij elementy przesuwne do siebie i wsuń drą ek teleskopowy w otwory w ścianie bocznej za oparciami tylnych siedzeń. Upewnij się. Dywanik dwustronny (wersja 5-drzwiowa i kombi) Dywanik mo na obrócić. aby pole widzenia z tyłu pojazdu nie było ograniczone. Pchnij sztywny koniec drą ka w stronę środka pojazdu i wsuń go w drugi uchwyt. Podczas jazdy z rozwiniętą siatką przestrzeni baga owej klapka osłony przestrzeni baga owej musi być zło ona o 180º. Pociągnij siatkę do góry i wsuń wysuwany koniec drą ka w uchwyt na dachu. e drą ek jest wsunięty w przednią wąską część uchwytu. aby uzyskać gumową powierzchnię na podłodze baga nika. 57 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka przestrzeni baga owej (kombi) Aby zało yć kasetę z siatką.

4. do przechowywania apteczki mo e słu yć siatka po lewej stronie baga nika. W zale ności od kraju do mocowania apteczki mo na u yć zaczepów umieszczonych z lewej strony baga nika. 58 . natomiast do mocowania trójkąta ostrzegawczego zaczepu na tylnym panelu dolnym.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Apteczka i trójkąt ostrzegawczy Wersja 3-. W pojazdach ST170 wyposa onych w dostępny w opcji głośnik niskotonowy.i 5-drzwiowa Kombi W zale ności od kraju miejsce przeznaczone do przechowywania apteczki i trójkąta ostrzegawczego znajduje się z lewej lub prawej strony baga nika.

Złó podświetlacz. wciśnij owalny znak Forda i wysuń układ z uchwytu. ściskając obie części i zamocuj go ponownie w uchwycie kluczyka. Elementy te mo esz nabyć u swojego Dealera.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLUCZYKI Aby wyjąć podświetlacz. Nadajnik zamontowany jest w kluczyku. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zdalne sterowanie falami radiowymi. Baterię i arówkę w uchwycie kluczyka mo na wymienić. Następnie otwórz podświetlacz za pomocą monety i wymień baterię i/lub arówkę. Podświetlenie kluczyka Podświetlenie kluczyka działa po przyciśnięciu okrągłego przycisku. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ unieruchamiania silnika. 59 . Kluczyk z układem zdalnego otwierania drzwi W przypadku ich zgubienia mo na otrzymać od Autoryzowanego Dealera Forda kluczyki zastępcze po podaniu numeru kluczyka (podanego na przywieszce kluczyka oryginalnego).

Gdy włączona jest blokada otwierania drzwi przez dzieci. Informacje dotyczące alarmu. Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci Wciśnięcie Pociągnięcie (Zamykanie drzwi) (Otwieranie drzwi) Od wewnątrz mo na je zamknąć za pomocą przycisku blokującego albo otworzyć za pomocą klamki. Drzwi są zamknięte. czujników wewnętrznych lub układu podwójnego ryglowania drzwi znajdziesz w dalszej części niniejszego rozdziału. Aby zamknąć tylne drzwi. drzwi mo na otworzyć wyłącznie od zewnątrz. 60 . gdy na przycisku widoczny jest biały znak. opuszczając pojazd wciśnij przycisk blokujący i zatrzaśnij drzwi.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ZAMKI Zamki drzwi Drzwi przednie mo na otwierać i zamykać z zewnątrz za pomocą kluczyka.

obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy odkręcaniu korka wlewu paliwa mo esz usłyszeć charakterystyczne syczenie. Aby otworzyć. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. ciągle naciskając. Aby zamknąć wlew. przekręć korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 61 . Do opuszczania i zamykania pokrywy baga nika słu ą uchwyty (zagłębienia) znajdujące się po jej wewnętrznej stronie. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jest to zjawisko normalne.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik Zamek pokrywy wlewu paliwa Aby otworzyć. Wciśnij korek wlewu paliwa i. a usłyszysz charakterystyczny trzask. a się zablokuje. Otwórz pokrywę całkowicie.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. Wskazówka: Układ zamka centralnego mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. Działa on tylko przy zamkniętych drzwiach przednich. Przy ryglowaniu pojazdu kluczykiem kierunkowskazy migną dwa razy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Pokrywa silnika UKŁAD ZAMKA CENTRALNEGO Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . W pojazdach z układem podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy nie migną. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znaczek Forda do jego pierwotnego poło enia. Układ zamka centralnego mo e być włączony z drzwi kierowcy lub przednich drzwi pasa era. 62 . Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. Uruchamiany jest z zewnątrz przez przekręcenie kluczyka lub od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku blokującego na klamce drzwi. Baga nik pozostaje zamknięty. Przy odryglowywaniu kierunkowskazy migną raz.

gdy przednie drzwi są zamknięte. Prawe drzwi Aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie. Wskazówka: Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. obróć kluczyk w zamku drzwi kierowcy lub pasa era do a następnie do poło enia poło enia w ciągu 2 sekund. Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi Włączanie Lewe drzwi Nie mo na otworzyć od wewnątrz Układ podwójnego ryglowania drzwi jest dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzie ą. potwierdzając włączenie układu. uniemo liwiającym otwarcie drzwi pojazdu od wewnątrz. 63 . Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest mo liwe tylko wtedy.

poło enia Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale System alarmowy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Po zamknięciu uaktywni się alarm (jeśli jest zamontowany). Kierunkowskazy błysną raz. Wyłączanie Układ podwójnego ryglowania drzwi jest automatycznie wyłączany po otwarciu kluczykiem przednich drzwi. Układ mo e być włączony po 3 sekundach od wyłączenia zapłonu. w kieszeni). bez kierowania kluczyka w stronę pojazdu (np. obracając kluczyk do . W razie awarii układu elektrycznego pojazdu ka de z przednich drzwi mo na otworzyć niezale nie kluczykiem. lub zostanie gdy przycisk wciśnięty nieumyślnie. Zdalne sterowanie falami radiowymi Pojazd lub jego baga nik zostaną równie odryglowane. System alarmowy mo na włączyć niezale nie od układu podwójnego ryglowania drzwi. Zasięg nadajnika zale y od otoczenia i mo e się znacznie wahać. 64 .

amatorskie radia. o ile nie są otwarte adne drzwi ani pokrywa baga nika i nie jest włączony zapłon. Naciśnięcie przycisku razy w ciągu 3 sekund spowoduje otwarcie tak e drzwi pasa erów. Kierunkowskazy błysną dwa razy. słuchawki bezprzewodowe. Zmiana programu funkcji odryglowywania Mo na tak zmienić funkcję odryglowywania. układy zdalnego sterowania. W przypadku zakłócenia częstotliwości zdalnego sterowania nie będzie mo na uruchomić adnej z funkcji zdalnego sterowania. e naciśnięcie raz spowoduje wyłączenie przycisku układu podwójnego ryglowania drzwi. sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania. Informacje na temat atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie znajdziesz w tabeli na końcu rozdziału Dane techniczne. sprzęt medyczny. systemu alarmowego i otwarcie drzwi dwa kierowcy. zamek centralny i system alarmowy zostaną automatycznie włączone po 45 sekundach. Ponowne jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję.). pojazd nie zostanie zaryglowany/odryglowany. naciśnij i jednocześnie i przytrzymaj przyciski przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną raz. 65 . Aby zmienić tę funkcję. Częstotliwości u ywane przez zdalne sterowanie mogą być równie u yte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np. a alarm nie zostanie włączony. W takim przypadku mo na zaryglować/odryglować pojazd kluczykiem. Naciśnięcie przycisku raz wyłącza układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm oraz powoduje otwarcie wszystkich drzwi. Otwieranie drzwi zostanie Wskazówka: Kiedy wciśnięty.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik mo e zostać otwarty za pomocą kluczyka lub zdalnego sterowania. systemy alarmowe itd.

kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie. uaktywni się układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm wewnętrzny. potwierdzając włączenie układu. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. zostanie naciśnięty dwa razu przycisk w ciągu trzech sekund. potwierdzając włączenie układu. W pojazdach nie wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy błysną dwa razy. Naciśnięcie przycisku raz włącza zamek centralny i system alarmowy. 66 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie baga nika Je eli w pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. W pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. Zamykanie dwa razu w ciągu Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. Naciśnij przycisk trzech sekund. kierunkowskazy nie błysną.

czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. spowoduje Naciśnięcie lub zatrzymanie otwierania. Zamykanie globalne Aby otworzyć. W razie niebezpieczeństwa naciśnij natychmiast przycisk. przycisk 67 . Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest aktywna tak e podczas zamykania globalnego. Zachowaj szczególną ostro ność podczas korzystania z globalnego zamykania. naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. aby zatrzymać zamykanie. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe i Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna. Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranych okien lub okna dachowego nale y sprawdzić. Otwieranie globalne Aby zamknąć. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien/okna dachowego.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie/zamykanie globalne Układ automatycznie otwiera/ zamyka wszystkie okna i okno dachowe z zewnątrz pojazdu. Podczas globalnego otwierania okno dachowe zawsze będzie wsuwało się pod dach. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie zamykania.

Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka. Do zdalnego otwierania i zamykania pojazdu mo esz u yć tylko kluczyków. Wskazówka: Aby zakodować kluczyki dla układu unieruchamiania silnika. śrubokręta) ostro nie odłącz nadajnik od kluczyka. obróć kluczyk w stacyjce w poło enie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. które były dostarczone z pojazdem). • Otwórz nadajnik. • Za pomocą płaskiego narzędzia (np. e nale y wymienić baterię (3V CR 2032). 4. podwa ając wgłębienie z tyłu. które właśnie zaprogramowałeś. oznacza to. Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Programowanie kluczyków Dla Twojego pojazdu mo na zaprogramować maksymalnie cztery kluczyki ze zdalnym sterowaniem (łącznie z tymi. patrz Kodowanie kluczyków. łącznie z oryginalnymi. rozłączając zaciski po bokach za pomocą płaskiego narzędzia. Wymiana baterii Je eli zauwa ysz stopniowe zmniejszanie się zasięgu nadajnika zdalnego sterowania w kluczyku. Wyłącz zapłon. 1. Sygnał akustyczny potwierdzi mo liwość zaprogramowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem w ciągu 10 sekund. Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku. 2. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. 3. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami. 68 . aby wyjść z trybu programowania kluczyków.

Złó nadajnik w odwrotnej kolejności. Umieść nową baterię między stykami znakiem (+) do góry. UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA Kluczyki zastępcze muszą zostać zakodowane razem z pozostałymi kluczykami. • Ostro nie podwa baterię płaskim przedmiotem. Automatyczne włączanie układu Układ uruchamiany jest po pięciu sekundach od wyłączenia zapłonu. 69 . Układ unieruchamiania silnika stanowi ochronę przed kradzie ą. Lampka kontrolna miga co 2 sekundy. uniemo liwiając rozruch silnika kluczykiem z nieprawidłowym kodem.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kluczyki Twój pojazd został wyposa ony w zakodowane kluczyki oznaczone kolorową kropką.

nie nale y przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. i układ nie rozpoznał kodu kluczyka.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne wyłączanie układu Włączenie zapłonu wyłącza układ. nale y odczekać 20 sekund przed uruchomieniem pojazdu za pomocą prawidłowo zakodowanego kluczyka. Je eli pojazd nie daje się uruchomić. Aby zapewnić bezawaryjny odczyt danych (kodu) pomiędzy pojazdem i kluczykiem. oznacza to. Je eli u yto kluczyka z nieprawidłowym kodem. Lampka kontrolna zapali się na około 3 sekundy. o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka. oznacza to. Nale y wówczas wyjąć kluczyk. Je eli lampka pali się nieprzerwanie lub miga przez około jedną minutę. a następnie ponowić próbę. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. 70 . a następnie zgaśnie. e w układzie pojawił się błąd. a następnie błyska w nieregularnych odstępach czasu.

Je eli zostanie Ci tylko jeden kluczyk. 3. 1. Poczekaj 5 sekund na włączenie układu. 71 . Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Obróć drugi kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki tryb kodowania kluczyków został włączony. Je eli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie. 5. 4. W przypadku zgubienia kluczyka nale y wymazać stary kod i ponownie zakodować wszystkie pozostałe kluczyki. zostanie on zakodowany. zgłoś się do Autoryzowanego Dealera Forda. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do poło enia II. Obróć kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kodowanie kluczyków Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo na zakodować ich 8 duplikatów. 2. lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. Powtórz procedurę kodowania po odczekaniu 20 sekund przy włączonym zapłonie (poło enie II). Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. Je eli wło ysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i obrócisz go do poło enia II przed upływem 10 sekund. a silnik nie zostanie uruchomiony. 6.

3. proces wymazywania zostanie przerwany. 72 . obróć go do poło enia II i przytrzymaj. a kod adnego kluczyka nie zostanie wymazany. wszystkie pozostałe kluczyki. SYSTEM ALARMOWY System ten jest uzbrajany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi. po zgubieniu jednego z nich: Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. Je eli zapłon zostanie wyłączony w ciągu tych pięciu sekund. np. Wykonaj pierwsze cztery kroki procedury Kodowania kluczyków. 4. Mo na teraz zakodować dodatkowe kluczyki. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zamek centralny z układem powójnego ryglowania drzwi i Zdalne sterowanie falami radiowymi.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wymazywanie kodu kluczyka Za pomocą dwóch kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo esz rozkodować wszystkie pozostałe kluczyki. Włączanie Obróć kluczyk do oporu do poło enia zamknięte" i przytrzymaj go w tej pozycji przez jedną sekundę. z wyjątkiem tych u ytych do rozkodowania. Je eli proces wymazywania kodu zostanie zakończony pomyślnie. Lampka kontrolna będzie migać przez 5 sekund. a następnie zastosuj się do poni szych instrukcji: 1. pokrywy komory silnika lub baga nika oraz wyjęcia radia przez osoby niepo ądane. 2. gdy zostaną ponownie zakodowane. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. nie mogą być u yte do czasu. 5. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki.

Ka da próba uruchomienia silnika bez u ycia właściwego kluczyka lub wymontowania radia powoduje ponowne włączenie sygnału alarmowego. pokrywy baga nika lub silnika powoduje włączenie się sygnału d więkowego alarmu na 30 sekund. SYSTEM ALARMOWY Z WEWNĘTRZNYMI CZUJNIKAMI Czujniki w wersji ST170 znajdują się w zespole lampki oświetlenia wnętrza (w opcji). Alarm zostanie ponownie uaktywniony po zamknięciu baga nika. System ten wykrywa ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpiecza samochód przed wtargnięciem niepo ądanych osób do środka. Światła awaryjne będą migały przez 5 minut. jeśli baga nik zostanie otwarty kluczykiem lub za pomocą zdalnego sterowania.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne opó nienie włączenia alarmu 20-sekundowe opó nienie włączenia alarmu zaczyna się po zamknięciu pokrywy silnika. baga nika i wszystkich drzwi. 73 . Alarm Niepo ądane otwarcie drzwi. Dozór pokrywy baga nika przez system alarmowy zostanie odłączony. nawet jeśli sygnał alarmowy ju się włączył. Wyłączanie System alarmowy mo na wyłączyć w ka dej chwili przez otwarcie kluczykiem drzwi przednich od strony kierowcy lub pasa era.

Opó nienie i potwierdzenie włączenia alarmu Funkcja ta działa tak samo jak w systemie alarmowym. Nale y te zwrócić uwagę. gdy u ywane jest dodatkowe ogrzewanie. jak w przypadku zwykłego systemu alarmowego. gdy mógłby się wtedy włączyć sygnał d więkowy alarmu. Układu nie mo na włączać. 74 . Alarm Niepo ądane wtargnięcie do pojazdu uruchomi alarm tak samo. System działa prawidłowo tylko wtedy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie Alarm wewnętrzny jest włączany razem z układem podwójnego ryglowania drzwi. Dodatkowe ogrzewanie Nie nale y włączać alarmu wewnętrznego. zwierzęta lub inne ruchome obiekty. gdy wszystkie okna oraz okno dachowe są całkowicie zamknięte. gdy w samochodzie znajdują się ludzie. aby nie przesłaniać czujników umieszczonych w górnej części słupków drzwiowych.

zaś dolna jego część powinna układać się na biodrach. • Pas nale y regulować w taki sposób. Przesuwanie siedzeń do przodu i do tyłu • Sied w pozycji wyprostowanej. Nogi powinny być zgięte pod takim kątem. Nie nale y ustawiać siedzenia podczas jazdy. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. 75 . a oparcie siedzenia nie było odchylone o więcej ni 30 stopni. aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna SIEDZENIA Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu maks. Zakołysz fotelem. 30º Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Ręce kierowcy spoczywające na kierownicy powinny znajdować się w poło eniu "za dziesięć druga" i być lekko zgięte w łokciach. Pociągnij d wignię.Siedzenia. • Poło enie zagłówka nale y ustawić w taki sposób. a nie na brzuchu. aby zatrzasnąć zaczep. aby przebiegał przez środek barku. aby mo liwe było pełne wciśnięcie pedałów. • Nie przysuwaj siedzenia zbyt blisko tablicy rozdzielczej. tak aby podstawa kręgosłupa była jak najdalej odsunięta.

poza poło enie poziome 76 . Ręczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy Je eli fotel kierowcy jest wyposa ony w podłokietnik. góry. powtórz powy sze czynności. Podłokietnik dla kierowcy Elektryczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy • Pociągnij podłokietnik całkowicie do . dół. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Regulacja podpory lęd wiowej • Powoli podnieś podłokietnik do .Siedzenia. pokrętło podpory lęd wiowej znajduje się z boku podłokietnika. poza poło enie pionowe • Pociągnij podłokietnik całkowicie w . wybranego poło enia Wskazówka: Je eli podłokietnik jest ustawiony za wysoko.

Składanie oparcia do przodu Pociągnij d wignię blokującą i złó oparcie siedzenia do przodu. Jest ona regulowana termostatycznie. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Ogrzewanie przednich siedzeń Regulacja kąta nachylenia oparcia Włącznik ogrzewania siedzeń przednich znajduje się w konsoli środkowej. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. gdy mogłoby to utrudniać działanie mechanizmu blokowania siedzenia. Z powrotem odchyl oparcie siedzenia do tyłu. Ogrzewanie siedzeń przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. Maksymalna temperatura osiągana jest po 5 lub 6 minutach. Kiedy siedzenia są całkowicie przysunięte do przodu. gdy kluczyk znajduje się w poło eniu II. 77 . a zablokuje się z cichym trzaskiem. Ogrzewanie siedzeń działa.Siedzenia. Nie kład adnych przedmiotów za siedzeniem. mo na całkowicie rozło yć oparcia.

poniewa w razie kolizji lub gwałtownego hamowania mogą one zostać wyrzucone w kierunku pasa erów.Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie przedniego siedzenia pasa era Więcej informacji. patrz Siatka na drobiazgi/torba w rozdziale Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne. uzyskując w ten sposób poziomą powierzchnię. Podnoszenie: Pociągnij zagłówek w górę. jeśli na siedzeniu bezpośrednio za nim siedzi pasa er. pociągnij d wignię zwalniającą i złó oparcie siedzenia do przodu. Obni anie: Wciśnij przycisk blokujący i pchnij zagłówek w dół. Zagłówki Aby całkowicie zło yć przednie siedzenie pasa era. e zablokowało się z cichym trzaskiem. która mo e słu yć jako stolik. Tylne zagłówki mo na wyjąć po wciśnięciu przycisków blokujących. W celu wyjęcia zagłówków siedzeń przednich nale y skontaktować się ze specjalistą. Siatkę na drobiazgi lub torbę mo na zdjąć. Pociągnij d wignię zwalniającą. aby ustawić oparcie z powrotem w pozycji pionowej. Przednie siedzenie pasa era musi podczas jazdy znajdować się w pozycji pionowej. a osiągnie poło enie poziome. Nie umieszczaj adnych przedmiotów na zło onym siedzeniu podczas jazdy. 78 . gdy na tylnej kanapie znajduje się pasa er lub wyposa enie do przewo enia dzieci. Zagłówki tylnych siedzeń muszą być uniesione zawsze. Ustawiając oparcie w pozycji pionowej upewnij się.

79 . Ustawienie oparcia siedzenia w pierwotnym poło eniu Ka da część oparcia musi być zablokowana w zewnętrznym zaczepie. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zagłówki boczne Wersja 4-drzwiowa Zagłówki boczne po obu stronach zagłówka przedniego lub tylnego siedzenia pasa era mo na pochylić do przodu. Składanie oparć tylnych siedzeń do przodu Wersja 3-. 5-drzwiowa i kombi Pociągnij jedną lub obydwie gałki odblokowujące w baga niku i złó oparcie tylnego siedzenia do przodu. Pas bezpieczeństwa musi znajdować się z przodu oparcia siedzenia.Siedzenia. Wciśnij przycisk odblokowujący umieszczony na oparciu tylnego siedzenia i złó oparcie do przodu.

80 . upewnij się. e zablokowało się z cichym trzaskiem. Ustawiając oparcie z powrotem w pozycji pionowej. Pociągnij pętlę znajdującą się pomiędzy poduszką a oparciem siedzenia i złó poduszkę siedzenia do przodu. teraz uniesionej. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie środkowej części oparcia do przodu Składanie poduszki i oparcia siedzenia do przodu Pociągnij d wignię zwalniającą na oparciu tylnego siedzenia i złó środkową część oparcia do przodu. części poduszki siedzenia. Wyjęte zagłówki umieść w plastikowych uchwytach znajdujących się w spodniej. patrz ilustracja. Podczas ustawiania siedzeń w ich pierwotnym poło eniu upewnij się.Siedzenia. Wyjmij zagłówek/zagłówki tylnego siedzenia i złó oparcie siedzenia do przodu. czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo i znajdują się z przodu oparcia siedzenia.

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Przewo enie baga u

Baga i inne ładunki nale y umieszczać mo liwie jak najni ej i najbardziej z przodu baga nika. Jazda z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia stwarza ryzyko zatrucia, poniewa do wnętrza pojazdu mogą dostać się toksyczne spaliny.

Je eli zaistnieje konieczność przewo enia baga u w przedziale pasa erskim, nale y zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów bezpieczeństwa.

81

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
PASY BEZPIECZEŃSTWA • Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. • Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą u ywać dwie osoby równocześnie. • Unikaj zakładania zbyt grubej odzie y. • Pasy bezpieczeństwa powinny dokładnie przylegać do ciała.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa Upewnij się, e ka dy pas jest zapięty w odpowiednim uchwycie. Aby pas środkowy działał prawidłowo, oparcie tylnego siedzenia musi być zatrzaśnięte w prawidłowym poło eniu.

Powoli wysuń pas z rolki. Pas mo e się blokować, jeśli zostanie zbyt mocno szarpnięty lub gdy pojazd stoi na pochyłym podło u. Pas nale y wcisnąć w uchwyt w taki sposób, aby dał się słyszeć charakterystyczny trzask, co oznacza prawidłowe zapięcie. Aby odpiąć pas, nale y wcisnąć czerwony przycisk na klamrze, a następnie przytrzymać pas do jego całkowitego nawinięcia się na rolkę.

Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia.

82

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Regulacja wysokości górnego zaczepu przednich pasów bezpieczeństwa Kobiety w cią y

Aby ustawić wysokość mocowania pasa, naciśnij przycisk blokujący na elemencie regulującym wysokość i przesuń go tak, aby pas przebiegał przez środek ramienia.

Kobiety w cią y muszą stosować prawidłowo poprowadzony pas bezpieczeństwa; zwiększa to bezpieczeństwo matki i nienarodzonego dziecka.

83

W przypadku zderzenia pasy bezpieczeństwa są naprę ane w celu zmniejszenia luzu. System przednich pasów bezpieczeństwa z napinaczami zmniejsza ryzyko odniesienia powa nych obra eń przy czołowym zderzeniu. Nigdy nie u ywaj jedynie dolnej taśmy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa i nigdy nie siadaj na dolnej taśmie. Oba te sposoby są bardzo niebezpieczne i mogą zwiększyć ryzyko odniesienia powa nych obra eń.Siedzenia. aby nie były zbyt lu ne ani skręcone. Górna taśma pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać pomiędzy piersiami i być uło ona ponad oraz z boku brzucha cię arnej. 84 . Je eli napinacze zostały odpalone podczas wypadku. poni ej brzucha cię arnej. stosując jedynie górną część pasa. Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa w taki sposób. Wszelkie ich naprawy i złomowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Napinacze pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko w przypadku silnego zderzenia czołowego. Napinacze pasów bezpieczeństwa Napinacze pasów nie mogą być demontowane. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. o ile przekroczony został progowy poziom siły uderzenia wyzwalającego odpalenie i o ile pasy bezpieczeństwa są zapięte prawidłowo. nale y je wymienić. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Dolna taśma pasa powinna być uło ona wygodnie na biodrach. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia pasy bezpieczeństwa powinny ściśle przylegać do ciała.

Zmiana poło enia lub mocy głośników radia mo e niekorzystnie wpłynąć na działanie pasów bezpieczeństwa. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Konserwacja pasów bezpieczeństwa Systematycznie sprawdzaj. Informacje na temat czyszczenia pasów bezpieczeństwa znajdziesz w podrozdziale Czyszczenie pasów bezpieczeństwa w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. przeróbek ani smarowania mechanizmów pasów bezpieczeństwa. a punkty mocowania sprawdzone przez specjalistę. Pasy poddane nadmiernemu naprę eniu w wyniku wypadku powinny być wymienione.Siedzenia. Skonsultuj się ze swoim Dealerem. 85 . czy pasy nie są uszkodzone lub postrzępione. Nie dokonuj własnoręcznie napraw.

• Czujniki uderzenia. Wskazówka: Odpaleniu poduszki powietrznej towarzyszy głośny huk. 86 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna PODUSZKA POWIETRZNA System poduszki powietrznej • Dwustopniowo nadmuchiwane poduszki powietrzne z generatorami gazu. • Elektroniczne urządzenie sterujące i diagnostyczne. Przednie poduszki powietrzne Dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia siedzenie i oparcie muszą być prawidłowo ustawione. Patrz podrozdział Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu na początku tego rozdziału. • Lampka kontrolna umieszczona na tablicy rozdzielczej. • Boczne poduszki powietrzne. zmniejszająca ryzyko obra eń powstałych w wyniku siedzenia zbyt blisko napełnianej poduszki powietrznej.Siedzenia. Jest to najlepsza pozycja dla kierowcy i pasa era siedzącego z przodu. a zjawiskiem normalnym jest pojawienie się obłoku nieszkodliwego pyłu. • Napinacze pasów bezpieczeństwa.

87 . Przednie poduszki powietrzne nie są uruchamiane podczas mniejszych kolizji czołowych. poduszka zacznie wypuszczać powietrze. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało. Nie dokonuj adnych modyfikacji w przedniej części pojazdu. e zostanie prawidłowo zapięty. W momencie. poniewa mo e mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem.Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zawsze pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. gdy tułów kierowcy lub pasa era siedzącego z przodu zetknie się z poduszką powietrzną. zarówno w przypadku zderzeń czołowych. Przednie poduszki powietrzne są uaktywniane podczas powa nych kolizji. Poduszki są nadmuchiwane w ciągu kilku milisekund. jak i uderzeń pod kątem do 30 stopni z lewej lub prawej strony. Podczas odpalenia poduszki powietrznej istnieje ryzyko odniesienia obra eń. jak równie w wypadku wywrócenia się pojazdu lub uderzeń tylnych i bocznych. amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu.

Nigdy nie nale y mocować niczego w tych miejscach. Powierzchnia kierownicy i tablicy rozdzielczej powinna być czyszczona wyłącznie wilgotną szmatką. gdy na siedzeniu nie będzie kierowcy (lub pasa era). pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Nale y dbać. 88 . kolumny kierownicy oraz układu poduszki powietrznej powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. nawet. Jakiekolwiek naprawy koła kierownicy. W przypadku silnego uderzenia w bok pojazdu zostanie nadmuchana poduszka powietrzna po stronie. aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Boczne poduszki powietrzne znajdują się z boku oparć przednich siedzeń. Boczne poduszki powietrzne Etykietka na oparciu siedzenia informuje o zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych. nigdy mokrą.Siedzenia. po której został uderzony samochód.

89 . je eli na podłogę dostanie się woda. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka nadmuchiwana jest w przestrzeni pomiędzy drzwiami a kierowcą (lub pasa erem).Siedzenia. Czujniki nale y chronić przed wodą i ostrymi lub cię kimi przedmiotami. zderzeniach czołowych i tylnych. gdy mo e to utrudnić prawidłowe napełnienie poduszek. W momencie zetknięcia się kierowcy (lub pasa era) z poduszką powietrzną następuje wypuszczenie gazu. Wszelkie naprawy pokryć przednich siedzeń. Boczne poduszki powietrzne nie są odpalane przy słabszych zderzeniach bocznych. Nie blokuj i nie zasłaniaj poduszek powietrznych. Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. co pozwala zamortyzować siłę bezwładnościową masy ciała. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. Przypadkowe wyzwolenie napełniania bocznych poduszek powietrznych mo e spowodować odniesienie obra eń. Nie nale y uruchamiać silnika. Czujniki zderzeniowe bocznych poduszek powietrznych znajdują się w podłodze pod zewnętrznymi krawędziami siedzeń. Mo e to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. czujników siedzeń oraz poszycia tapicerskiego dachu powinny być wykonywane jedynie przez wyszkolonych specjalistów.

90 . Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. miga lub zapala się nagle w czasie jazdy. Kierunek jazdy Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! Tekst oryginału według ECE R94. nie zgaśnie. Nale y pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju.01: Extreme Hazard! Do not use a rearward facing child restraint on a seat protected by an air bag in front of it! Stwarza to ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń podczas odpalania poduszki powietrznej. oznacza to awarię układu. Je eli lampka nie zapali się. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Wyposa enie do przewo enia dzieci Nosidełko dla niemowląt Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poło enia II lampka ostrzegawcza w zestawie wska ników zapala się na około 3 sekundy. potwierdzając sprawność układu.Siedzenia.

Siedzenia. e pasy ściśle przylegają i nie są skręcone. jak nosidełka dla niemowląt. Zabezpieczenia te wraz z zapiętymi pasami bezpieczeństwa dla dorosłych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dziecka. fotelik dziecięcy musi zostać sprawdzony przez specjalnie wyszkolonego mechanika. Zabezpieczenia te powinny być odpowiednie i zgodne z wymaganymi atestami (zale nymi od kraju). • Nie zostawiaj dzieci bez opieki w foteliku dziecięcym lub w poje dzie. 91 . zawsze upewnij się. foteliki dziecięce lub dodatkowe poduszki. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta wyposa enia lub poddawanie zabezpieczeń do przewo enia dzieci jakimkolwiek modyfikacjom stwarza ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń. Wskazówka: • Je eli pojazd uczestniczył w wypadku. montowanych na tylnym siedzeniu. poniewa mo e być uszkodzony. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Podczas zakładania wyposa enia do przewo enia dzieci nale y zawsze przestrzegać instrukcji producenta tego wyposa enia. Dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia powinny być przewo one w specjalnych zabezpieczeniach. Podczas jazdy nie trzymaj dziecka na kolanach. • Mocując fotelik dziecięcy/ wyposa enie do przewo enia dzieci za pomocą pasa bezpieczeństwa.

dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia mogą być przewo one wyłącznie w specjalnych zabezpieczeniach na tylnym siedzeniu – nigdy z przodu. Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! 92 . X = Miejsce nie nadaje się do przewo enia dzieci z danej grupy wagowej/wiekowej. 612 lat) Nosidełko dla niemowląt Przednie siedzenie pasa era Tylne siedzenie (miejsce środkowe) Tylne siedzenie (miejsca skrajne) X X Poduszka podwy szająca X X U U U U U U U U U U U = Miejsce nadaje się do stosowania wszystkich kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej/wiekowej. 9 miesięcy 4 lat) Fotelik dziecięcy X II 15-25 kg (ok. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poło enie fotelików dziecięcych w poje dzie Jeśli Twój pojazd wyposa ony jest w przednią poduszkę powietrzną pasa era. 0-2 lat) I 9-18 kg (ok. 0-9 miesięcy) 0+ do 13 kg (ok. 3!/212 lat) III 22-36 kg (ok. Poło enia wyposa enia do przewo enia dzieci Kategorie wagowe 0 Poło enie siedzenia do 10 kg (ok.Siedzenia.

Kierunek jazdy • Niemowlęta do około 2 roku ycia i/lub wa ące do 13 kg są najlepiej chronione w montowanych na tylnym siedzeniu tyłem do kierunku jazdy nosidełkach dla niemowląt. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zabezpieczenia do przewo enia dzieci dla ró nych grup wagowych U ycie odpowiedniego zabezpieczenia do przewo enia dzieci zale y od ich wieku i masy ciała: Nosidełko dla niemowląt Fotelik dziecięcy Kierunek jazdy • Dzieci do około 4 roku ycia i wa ące od 13 do 18 kg powinny być przewo one w fotelikach dziecięcych montowanych na tylnym siedzeniu. 93 .Siedzenia.

Dodatkowy pas przymocowany do poduszki zapewnia optymalne uło enie pasa przekątnego na barku. 94 .Siedzenia. ksią ek lub ręczników do podwy szenia siedzenia dla dziecka. Upewnij się. Nigdy nie u ywaj poduszek. e dziecko siedzi prosto. Kierunek jazdy • Dzieci w wieku od trzech i pół roku do 12 lat i wa ące od 15 do 36 kg powinny u ywać poduszki podwy szającej montowanej na tylnym siedzeniu. Nigdy nie umieszczaj górnej taśmy pasa pod ramieniem dziecka lub za jego plecami. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka Nigdy nie stosuj siedzenia podwy szającego tylko w połączeniu z pasem biodrowym.

Je eli silnik nie daje się uruchomić. nale y wcisnąć pedał przyspiesznika od 1/4 do 1/2 pełnego zakresu. a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany. przytrzymaj go w tym poło eniu i uruchamiaj silnik. ROZRUCH SILNIKA Pojazdy z silnikiem benzynowym Silnik zimny/ciepły • Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła i uruchom silnik bez naciskania pedału przyspiesznika. Jeśli nie udało się uruchomić silnika. • Je eli silnik nie daje się uruchomić. wspomagając rozruch silnika. Ogranicznik prędkości obrotowej silnika Prędkość obrotowa silnika jest ograniczana elektronicznie. • W razie wystąpienia trudności z uruchomieniem silnika przy temperaturze zewnętrznej poni ej -25 ºC. ustaw kluczyk zapłonowy/włącznik zapłonu z powrotem w poło eniu 0 i powtórz procedurę rozruchu. Puść kluczyk w stacyjce zaraz po uruchomieniu silnika. • Powoli wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika. zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi awaryjnego wyłącznika układu wtrysku paliwa na stronie 115. odczekaj 10 sekund. powtórz procedurę podaną w punkcie Silnik zimny/ciepły. co zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem. • Je eli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach. Wszelkie nieprawidłowości występujące w pracy silnika w tym okresie nie stanowią powodu do obaw. • Je eli silnik nie daje się uruchomić przez 15 sekund. Pojazdy z silnikiem benzynowym Je eli akumulator był odłączony. Silnik zalany • Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła. samochód mo e zachowywać się nieprawidłowo przez pierwsze 8 km od chwili podłączenia akumulatora. po czym powtórz te czynności. Związane jest to z automatycznym przeprogramowaniem pamięci układu sterowania pracą silnika.Rozruch OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ROZRUCHU SILNIKA Nie u ywaj rozrusznika jednorazowo przez okres dłu szy ni 15 sekund lub 30 sekund w przypadku pojazdu z silnikiem Diesel. 95 . odczekaj chwilę.

Zimny silnik pracuje początkowo na wy szych obrotach. • Przy temperaturach poni ej -15 ºC konieczny mo e okazać się rozruch trwający do 30 sekund. W przeciwnym razie pojazd ruszy samoczynnie po wybraniu biegu. a do momentu jego uruchomienia. Przed włączeniem biegu zaciągnij hamulec ręczny lub naciśnij pedał hamulca zasadniczego. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się zastosowanie nagrzewnicy bloku silnika. nie naciskając pedału przyspiesznika. powtórz całą procedurę rozruchu.Rozruch Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów Pojazdy z silnikiem Diesel Silnik zimny/ciepły • Wciśnij pedał sprzęgła. 96 . • Je eli silnik zatrzyma się. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N lub P. e świeci się lampka kontrolna świecy arowej. a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy. Lampka świecy arowej jest wyłączona Rozruch silnika jest mo liwy tylko wtedy. d wignia zmiany biegów mo e zostać wysunięta z tego poło enia tylko wtedy. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu ‘P’. gdy wciśnięty jest pedał hamulca oraz przycisk blokujący. Po uruchomieniu silnika. Pedał hamulca • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II i upewnij się. która działa. Wywołuje to silny efekt "pełzania" samochodu po ustawieniu d wigni w poło eniu biegu wstecznego i we wszystkich poło eniach jazdy do przodu. a lampka zgaśnie. Twój pojazd jest wyposa ony w dodatkową blokadę d wigni zmiany biegów. • Poczekaj.

a prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów. i nigdy nie naciskaj pedału przyspiesznika. turbosprę arka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera. Je eli silnik zostanie wyłączony przy wysokiej prędkości obrotowej... a następnie wyłącz silnik. a silnik zacznie pracować na wolnych obrotach. Poczekaj...Rozruch Wyłączanie silnika Najpierw poczekaj. 97 . Mo e to doprowadzić do przedwczesnego zu ycia się ło ysk turbosprę arki. .

Aby to zrobić. Zwolnij pedał hamulca. a w poło enie D. W wyjątkowych sytuacjach mo na u yć poło enia 2 do ruszania na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni.Jazda JAZDA Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Ruszanie Ruszanie w piasku. gdy pojazd toczy się do przodu. wciśnij pedał przyspiesznika. W poje dzie z automatyczną skrzynią biegów nie jest mo liwy rozruch silnika poprzez holowanie lub pchanie. a pedał hamulca jest wciśnięty. Nale y skorzystać z przewodów rozruchowych podłączonych do akumulatora pomocniczego. zmieniaj poło enie d wigni z D na R i odwrotnie. Aby zwiększyć prędkość. spróbuj rozbujać" samochód do przodu i do tyłu. wciskając delikatnie pedał przyspiesznika. 98 . Aby uniknąć nadmiernego zu ycia skrzyni biegów podczas zmian pomiędzy przeło eniami "R" i "D". Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. przesuń d wignię zmiany biegów do jednej z pozycji umo liwiających jazdę. gdy jedzie do tyłu. wy ej wymienione czynności powinny być wykonywane przy jak najni szych obrotach silnika. błocie i śniegu Je eli koła napędzane ślizgają się przy ruszaniu. Najlepszy efekt uzyskuje się przesuwając d wignię w poło enie R. Pojazd powoli ruszy w wybranym kierunku.

bieg w chwili. Aby uzyskać ten efekt.Jazda Redukcja biegu ("kickdown") Ręczna zmiana biegów Ruszanie Automatyczna skrzynia biegów umo liwia zwiększenie momentu obrotowego na kołach przy pokonywaniu stromych wzniesień lub podczas wyprzedzania. Automatyczna skrzynia biegów zmieni bieg na wy szy po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej silnika. nale y wcisnąć całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymać w tej pozycji. drugi bieg pozostanie włączony do chwili. zwolnij hamulec ręczny i naciśnij pedał przyspiesznika. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu D. Wtedy zostanie wybrany na stałe 1. długim podjazdem oraz jazdą po drogach krętych. gdy prędkości pojazdu spadnie do 45 km/h. Zredukuj bieg przed stromym zjazdem. Wybierz poło enie 1. Redukcja biegu Je eli w czasie jazdy d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona z poło enia D w poło enie 2. automatyczna skrzynia biegów włączy na stałe 2. Jest to mo liwe. Je eli d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona w poło enie 1. Wraz ze zwiększaniem prędkości przesuwaj d wignię kolejno w poło enia 2 i D. 99 . bieg. gdy prędkość pojazdu spadnie poni ej 110 km/h.

zdejmij nogę z pedału hamulca. • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Nie zapalaj ognia. a przez to tak e pojazdu. • Unikaj uruchamiania silnika przez dłu szy czas. Aby ruszyć ponownie. w której się znajduje. U ywaj przewodów rozruchowych do uruchamiania z akumulatora pomocniczego. Mo e to prowadzić do uszkodzenia silnika. nie próbuj uruchomić silnika. • Nigdy nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy. zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Po wyłączeniu silnika układ wydechowy przez krótki czas wydziela jeszcze znaczną ilość ciepła.Jazda Zatrzymywanie się Zdejmij nogę z pedału przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca. Niewłaściwe paliwo Je eli zatankujesz niewłaściwe paliwo lub dodatki paliwowe. ani nie zbli aj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego. Parkowanie Nale y unikać wykonywania manewrów. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego. Jazda z katalizatorem • Unikaj wyczerpania całego zapasu paliwa. parkowania i postoju z włączonym silnikiem na suchych liściach lub trawie. istnieje ryzyko odniesienia obra eń. które mogłoby stanowić zagro enie dla innych u ytkowników drogi. Zostaw d wignię zmiany biegów w pozycji. TANKOWANIE Patrz tak e podrozdział Paliwo w rozdziale Dane techniczne. Dalsze dolanie paliwa mo e spowodować jego przelanie się. Stwarza to mo liwość zapalenia się podło a. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. Tankowanie Aby zapobiec rozlaniu paliwa. • Nie prowad pojazdu z odłączonym przewodem wysokiego napięcia od świecy zapłonowej. 100 .

p. Na terenach poło onych wy ej rozrzedzone powietrze powoduje zmniejszenie osiągów silnika. Zwiększa to ryzyko odniesienia obra eń w razie wypadku. Hamulec najazdowy przyczepy nie jest sterowany przez układ ABS samochodu holującego. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów. Hamując hamulcem no nym musisz koniecznie stosować krótkie przerwy (hamowanie pulsacyjne). Strome podjazdy Przed zjazdem po stromej drodze nale y zredukować bieg. gdy nie jest potrzebny. nale y zdjąć osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) umieszczoną na fartuchu pod tylnym zderzakiem.m. dlatego nale y przestrzegać poni szych zaleceń: Powy ej 1 000 metrów maksymalna dopuszczalna masa przyczepy musi być zredukowana o 10 % na ka de 1 000 m n. 101 . Aby zamontować hak holowniczy. Maksymalna ładowność pojazdu i przyczepy ma zastosowanie przy wzniesieniach do 12% nachylenia i wysokości do 1 000 metrów n. Pamiętaj o ograniczonej skuteczności hamowania hamulców przyczepy.p.Jazda HOLOWANIE PRZYCZEPY W przypadku posiadania zakładanego haka holowniczego pamiętaj o zdejmowaniu haka. Ostro nie odkręć obie śruby i zdejmij osłonę.m. Zdejmowany hak holowniczy Nigdy nie zostawiaj niezabezpieczonej końcówki haka holowniczego w samochodzie. podczas jazdy w górę lub w dół stromego stoku nale y wybrać poło enie 1.

Nie próbuj naprawiać samodzielnie haka. Nie nale y dokonywać adnych przeróbek ani samodzielnych napraw systemu holowniczego. 102 . Nale y zwrócić uwagę na staranne zamontowanie haka. • Zdejmij nasadkę osłaniającą. gdy mechanizm jest prawidłowo odblokowany. Nie wolno u ywać adnych dodatkowych narzędzi do mocowania/zdejmowania haka. Czop haka został odblokowany. Odblokowywanie mechanizmu zaczepienia haka holowniczego Gdy nie korzystasz z haka holowniczego. • Czerwone oznaczenie na pokrętle musi pokrywać się z białym na haku. gdy od tego zale y bezpieczeństwo pojazdu i holowanej przyczepy. Hak mo e zostać zamontowany wyłącznie wtedy. • Puść pokrętło.Jazda Śruby osłony powinny być smarowane przed i po sezonie zimowym. • Wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. nale y go umocować w bezpieczny sposób w baga niku pojazdu. a usłyszysz charakterystyczny trzask. Włó kluczyk i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• Poprawne poło enie pokrętła na haku. nie nale y podłączać przyczepy. (Musi być nieruchomy nawet po szarpnięciu. • Wprowad pionowo czop haka i wciśnij go do góry. Jazda z przyczep Przed rozpoczęciem podró y sprawd prawidłowe zablokowanie haka holowniczego. • Aby zablokować: przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij kluczyk. ale sprawdzić hak u Autoryzowanego Dealera Forda. gdy jest ono całkowicie odblokowane. • Zabezpieczenie haka.) Je eli jeden z powy szych warunków nie został spełniony.) • Ramię haka zostanie zablokowane automatycznie. Sprawd : • Wyciągnij zatyczkę. • Poprawne zachodzenie na siebie zielonego oznaczenia i białego znaku. 103 . Zielone oznaczenie i biały znak powinny zachodzić na siebie.Jazda Montowanie haka holowniczego Ramię haka mo e być zamontowane tylko wtedy. • Czy klucz został wyjęty. a się zablokuje. (Nie trzymaj ręki w pobli u pokrętła. • Zakryj zamek nasadką osłaniającą.

• Puść pokrętło. Obsługa Pamiętaj o zachowaniu czystości. Włó klucz i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. pamiętaj o zablokowaniu mechanizmu zaczepienia haka: pchnij d wignię zwalniającą do przodu. • Zdejmij nasadkę osłaniającą. • Włó zatyczkę do jej gniazda. a usłyszysz charakterystyczny trzask. wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. • Je eli nie korzystasz z haka holowniczego przez dłu szy czas. • Przytrzymując ramię haka. Nigdy nie demontuj haka przed odczepieniem przyczepy (stwarza to ryzyko odniesienia obra eń). Zanotuj numer kluczyka. Hak zdjęty w podany powy ej sposób mo e być zamontowany w dowolnym momencie.Jazda Wymontowanie haka holowniczego • Odłącz przyczepę. Wymontuj ramię haka. • Załó osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) i przykręć dwie śruby w fartuchu pod tylnym zderzakiem. 104 . Smaruj okresowo ło yska i powierzchnie współpracujące smarem lub olejem a zamek grafitem. Wymontuj ramię haka i zabezpiecz gniazdo wtyczką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej.

aby znale ć punkty mocowania baga nika dachowego.i 5-drzwiowa Po zdjęciu baga nika z pojazdu. Kombi z integralnym baga nikiem dachowym Relingi boczne zostały zaprojektowane tak.Jazda BAGA NIK DACHOWY Wersja 3-. (W wersjach 3-drzwiowych tylne punkty mocowania są umieszczone w okolicy drzwi tyłu nadwozia. aby mo na było na nich zamontować poprzeczki dachowe (do przewo enia rowerów.) Zdejmij zatyczki śrub. które są umieszczone centralnie ponad drzwiami. Odciągnij gumową uszczelkę z kołnierza dachu. 4. nart itp. 105 .) dostępne wśród akcesoriów Forda. załó zatyczki na punkty mocowania.

W celu zminimalizowania hałasu wywołanego oporem powietrza dwie poprzeczki dachowe mogą być zamontowane w odległości 30 cm od siebie lub zdjęte. 106 . Wskazówka: Zamykane poprzeczki dachowe z odpowiednim kluczem są dostępne u Twojego Autoryzowanego Dealera Forda. delikatnie wciśnij podczas jazdy pedał hamulca. Układ hamulcowy powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. HAMULCE Dwuobwodowy układ hamulcowy 550 mm 700 mm Twój pojazd posiada dwuobwodowy układ hamulcowy podzielony diagonalnie. aby usunąć z tarcz warstewkę wody. aby nie umieszczać poprzeczek dachowych ponad tylną częścią okna dachowego. je eli nie są potrzebne. Po umyciu samochodu w myjni automatycznej. W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych. Baga powinien być równomiernie rozmieszczony na poprzeczkach i/lub relingach dachowych. Pamiętaj. a droga hamowania mo e się znacznie wydłu yć. Hamulce tarczowe Mokre tarcze hamulcowe powodują wydłu enie drogi hamowania.Jazda Maksymalne dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego wynosi 100 kg. Nigdy nie umieszczaj baga u bezpośrednio na dachu. będziesz musiał mocniej naciskać pedał hamulca. pedał hamulca będzie na początku sprawiał wra enie bardziej "miękkiego". gdzie mogłyby zakłócić działanie mechanizmu podnoszenia okna dachowego. W przypadku awarii jednego z obwodów drugi nadal działa. Aby zahamować.

wskazującą na mo liwość ich zablokowania. e drogi hamowania mogą się znacznie ró nić w zale ności od warunków drogowych i rodzaju nawierzchni. Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego świeci się. Jego zadziałanie przejawia się pulsowaniem pedału hamulca i umo liwia zachowanie pełnej sterowności pojazdu. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. prędkości na zakręcie lub przy przeje d aniu przez kału e (aquaplaning). 107 . U ycie ABS nie eliminuje niebezpieczeństw wynikających z niezachowania bezpiecznej odległości. ale nale y pamiętać. gdy wyczuwa ró nicę w prędkości obrotowej kół. Nie zwalniaj pedału hamulca podczas hamowania. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. jak równie ze złej jakości nawierzchni. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Układ ABS uaktywnia się tylko wtedy.Jazda Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Układ ABS zapewnia optymalną sprawność hamowania. gdy włączony jest hamulec ręczny.

1.4 l Zetec-SE i Diesel) Układ ten ogranicza ró nicę poślizgu między kołami jednej osi w celu polepszenia przyczepności przy niskich prędkościach. W tym modelu mo liwe jest zamontowanie dwóch ró nych układów kontroli przyczepności kół.6 l Zetec-SE. Zasada działania Układ mo e się uaktywnić podczas przyspieszania na śliskiej lub lu nej nawierzchni oraz podczas ruszania na pochyłości.0 l Duratec-ST) Układ ten ogranicza poślizg kół na osi napędzanej. Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) (silniki 1. Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Układ TCS zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu. łącząc redukcję momentu obrotowego silnika z działaniem układu BTCS w celu polepszenia stabilności.0 l Zetec-E i silniki 2. 2. 108 .8 l Zetec-E. sterowności i przyczepności pojazdu przy wszystkich prędkościach jazdy.Jazda UKŁAD KONTROLI PRZYCZEPNOŚCI KÓŁ NAPĘDZANYCH (TCS)/ ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP) Układ kontroli przyczepności kół napędzanych Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ TCS nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka. Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) (silniki 1.

Jazda
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ ESP nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka.

z ESP

bez ESP Lampka kontrolna układu ESP Zasada działania Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) ułatwia kierowcy utrzymanie stabilności i sterowności pojazdu. Układ ten łączy działanie układów ABS i TCS oraz posiada funkcję ograniczania obrotu w osi pionowej, która przyczynia się do dalszej poprawy stabilności pojazdu. Układ ESP stale monitoruje ruch pojazdu względem toru jazdy zamierzonego przez kierowcę. Jest to osiągane dzięki dodatkowym czujnikom, które porównują sygnały wysyłane przez układ kierowniczy pod wpływem manewrów kierowcy z rzeczywistym torem jazdy pojazdu. Kiedy układ ESP wykrywa rozbie ność, zmienia moc napędową poszczególnych kół, aby skorygować ró nicę.

109

Jazda
Je eli pojazd zaczyna zbytnio odbijać w lewo lub w prawo, wpada w poślizg boczny lub poślizg boczny z zarzuceniem, układ podejmuje próbę skorygowania toru jazdy. Je eli pojazd nie odpowiada na sygnały wysyłane przez układ kierowniczy, układ ESP podejmuje próbę skorygowania reakcji samochodu na manewry kierowcy. Układ ESP nie działa, kiedy pojazd jedzie do tyłu. Na biegu wstecznym układy ABS i TCS są dalej aktywne. Jazda z układem TCS/ESP Je eli lampka kontrolna nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się podczas jazdy, oznacza to awarię układu. W przypadku awarii układ zostanie wyłączony. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP, lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Podczas jazdy lampka kontrolna miga w czasie działania układu (oprócz układu BTCS).

110

Jazda
Wyłączanie układu TCS/ESP Podczas jazdy z zało onymi łańcuchami przeciwśnie nymi, kołem zapasowym lub próby rozbujania pojazdu w celu wyjechania ze śniegu zaleca się wyłączenie układu. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Kiedy układ jest wyłączony, świeci się lampka kontrolna. Przełącznik układu TCS Przełącznik układu ESP Zawsze po włączeniu zapłonu układ jest włączany automatycznie. Dalsze informacje, patrz podrozdziały Przełącznik układu TCS/ESP, Koło zapasowe i Łańcuchy przeciwśnie ne.

Układ mo na wyłączyć ręcznie przez naciśnięcie przełącznika TCS/ESP.

111

Sygnały d więkowe ułatwiają kierowcy ocenę odległości. co mo e doprowadzić do uszkodzenia samochodu. powy ej lub poni ej czujników. Krótki sygnał d więkowy potwierdza prawidłowe działanie układu. Układ włącza się automatycznie po uruchomieniu zapłonu i wybraniu biegu wstecznego. Równie obiekty pochłaniające fale ultrad więkowe mogą nie zostać wykryte ze względu na niekorzystne właściwości powierzchni. Niektóre obiekty znajdujące się w pobli u pojazdu (ok. Działanie układu polega na pomiarze odległości od najbli szej przeszkody z tyłu pojazdu w momencie cofania. 30 cm). które sprzyjają odbijaniu się fal i powstawaniu zakłóceń sygnału mogą stać się przyczyną niewykrycia przeszkody przez czujniki. mogą nie zostać wykryte przez czujnik odległości. sterownika i głośnika.Jazda ULTRAD WIĘKOWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU Czujnik odległości przy parkowaniu jest układem pomocniczym. silne opady deszczu i/lub warunki. który nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostro ności podczas wykonywania manewrów. Układ ten składa się z czujników ultrad więkowych umieszczonych w tylnym zderzaku. Fale ultrad więkowe. 112 .

W obydwu przypadkach układ nie jest sprawny. włączają się ostrzegawcze sygnały d więkowe. Zakres mierzonej odległości został podzielony na pięć stref ostrzegawczych. ciągły d więk lub niski sygnał d więkowy rozbrzmiewający co 3 sekundy.Jazda Usterkę układu sygnalizować będzie niski. 113 . Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. W miarę zmniejszania odległości od przeszkody. a ich częstotliwość rośnie od sygnału przerywanego powolnego a do sygnału ciągłego. lodu i śniegu (do czyszczenia czujników nie mo na u ywać ostrych przedmiotów). Nale y zawsze pamiętać o oczyszczeniu czujników z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

układ ten pozwala na ograniczoną czasowo jazdę bez zagro enia powa nymi uszkodzeniami elementów silnika. ale ze znacznie ograniczoną mocą silnika i bez mo liwości korzystania z klimatyzacji (o ile jest zamontowana). obcią enia pojazdu i warunków terenowych. Odcięte cylindry działają jak pompy powietrza i chłodzą silnik. Mo liwa będzie dalsza jazda. OCHRONNY UKŁAD CHŁODZENIA W przypadku zmniejszenia się poziomu płynu chłodzącego silnik. Zasada działania W takim wypadku zapali się tak e lampka ostrzegawcza silnika. W takiej sytuacji nale y niezwłocznie zjechać z drogi i zatrzymać się.Wskazówki w przypadku awarii PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH Je eli temperatura silnika będzie w dalszym ciągu rosła. Naciśnij przełącznik. układ zmieni sposób doprowadzania paliwa do cylindrów. aby włączyć lub wyłączyć. Je eli dojdzie do przegrzania silnika. wska nik temperatury znajdzie się na czerwonym polu oraz zapali się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Bezpieczny dystans mo liwy do przejechania w przypadku usterki zale y od temperatury otoczenia. 114 . Całkowite zatrzymanie silnika będzie poprzedzone 30 sekundowym miganiem wielofunkcyjnej lampki ostrzegawczej: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. Kontynuowanie jazdy zwiększy temperaturę silnika i spowoduje jego całkowite zatrzymanie.

• Sprawd poziom płynu chłodzącego. aby zapobiec jego uszkodzeniu. kolizji w czasie parkowania). a silnik ostygnie. • Natychmiast wyłącz silnik. Patrz rozdział Przeglądy okresowe i obsługa. • Zaczekaj. • Nale y niezwłocznie sprawdzić pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. 115 . AWARYJNY WYŁĄCZNIK UKŁADU WTRYSKU PALIWA (pojazdy z silnikiem benzynowym) Doprowadzanie paliwa mo e zostać odcięte w wyniku wypadku lub nagłych wstrząsów (np. W razie odcięcia zasilania pompy paliwowej następuje wysunięcie się przycisku wyłącznika. Wyłącznik znajduje się w płacie bocznym przed prawymi drzwiami.Wskazówki w przypadku awarii Gdy włączy się ochronny układ chłodzenia silnika: • Niezwłocznie zjed z drogi.

• Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II. 116 . Zawsze wymieniaj arówkę na nową tego samego rodzaju. • Jeśli nie dostrzegasz wycieków paliwa. Wszystkie stosowane arówki powinny mieć filtr UV. W pojazdach wyposa onych w reflektory ksenonowe wymianę arówek reflektorów nale y przeprowadzać w Autoryzowanym Serwisie Forda. Regulacja reflektorów ksenonowych Reflektory mo na ustawić dla jazdy w ruchu lewo lub prawostronnym. Po kilku sekundach przekręć kluczyk z powrotem do poło enia I. Ze względu na wysokie napięcie w układzie istnieje ryzyko odniesienia obra eń. Nigdy nie dotykaj palcami szklanej bańki arówki. czy nie ma wycieków paliwa. włącz wyłącznik przez wciśnięcie umieszczonego na nim przycisku (patrz rysunek). • Sprawd . WYMIANA ARÓWEK Przed wymianą arówek pamiętaj. aby wyłączyć światła i zapłon. • Sprawd ponownie.Wskazówki w przypadku awarii Nie włączaj wyłącznika awaryjnego. Po wymianie arówki sprawd działanie świateł. czy nie ma wycieków z układu paliwowego. Po ka dej wymianie arówki sprawdzaj ustawienie reflektorów w specjalistycznej stacji obsługi. Ponowne włączanie wyłącznika • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia 0. operację tę powinien wykonać specjalista. gdy zauwa ysz lub poczujesz paliwo wydostające się z układu paliwowego.

Wskazówki w przypadku awarii Reflektory. Z lewej strony zdejmij pokrywę akumulatora. Odłącz złącze przewodów. kierunkowskaz przedni Otwórz pokrywę silnika. Zakładając pokrywę na miejsce. aby ułatwić dostęp do arówek. Reflektory – światła mijania arówka halogenowa H7. e występy na pokrywie są dokładnie wsunięte w szczeliny. pchnij zacisk i obróć go w bok. upewnij się. 55 W Zwolnij zacisk i zdejmij pokrywę. 117 . Wyciągnij arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. światła pozycyjne. i e zacisk jest prawidłowo zamknięty.

Ostro nie wyjmij arówkę z oprawki. arówka z lewej strony obraca się o 180º. Załó w odwrotnej kolejności. Załó w odwrotnej kolejności. 55 W Światła pozycyjne arówka bezcokołowa 5 W Ściśnij zaciski po obu stronach oprawki arówki i wyciągnij ją.Wskazówki w przypadku awarii Reflektory – światła drogowe arówka halogenowa H1. Wyciągnij arówkę. pchnij zacisk i obróć go w bok. Odłącz złącze przewodów. Zaciski muszą być w poło eniu poziomym. 118 .

Obróć oprawkę arówki o 30 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij ją. 55 W Podwa obudowę światła przeciwmgielnego. Poluzuj śrubę z łbem z przecięciem krzy owym i wyciągnij lampę kompletną. 119 . Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Kierunkowskaz przedni arówka okrągła 21 W Przednie światło przeciwmgielne arówka halogenowa H11. Ostro nie obróć arówkę w lewo i wyjmij. Obróć zespół arówki o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij. Zespół arówki stanowi jeden połączony komponent i musi być wymieniany w całości. Załó w odwrotnej kolejności.

55 W Kierunkowskazy boczne arówka bezcokołowa 5 W Aby zdjąć osłonę. aby całkowicie zdjąć osłonę. 120 . a następnie unieś do góry. Załó w odwrotnej kolejności. Załó w odwrotnej kolejności. obróć obudowę lampki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij i wymień arówkę.Wskazówki w przypadku awarii Przednie światło przeciwmgielne (ST170) arówka halogenowa H3. Przesuń lampę kompletną w dół i wyciągnij ją. Pchnij zacisk sprę ynowy w dół i w bok. Wyjmij arówkę. W razie potrzeby odłącz styki płaskie. Chwyć oprawkę arówki.

odkręć nakrętkę osłony tylnej lampy zespolonej. kierunkowskazy Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Wyjmij śrubę i ostro nie wyciągnij obudowę lampy.i 5-drzwiowa) Lampy tylne/światła STOP . Sięgając od wewnątrz baga nika. Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Światła tylne (wersja 3. 121 . Otwórz drzwi tyłu nadwozia. Delikatnie naciskając.

przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Odłącz złącze przewodów. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.Wskazówki w przypadku awarii Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Światła tylne (wersja 4-drzwiowa) Pociągnij w dół zacisk z tyłu obudowy lampy i pchnij obudowę na zewnątrz. Delikatnie naciskając. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz. Unieś zaciski na oprawce arówki i odłącz oprawkę od obudowy lampy. Delikatnie naciskając. Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Załó w odwrotnej kolejności. 122 . Sięgając od wnętrza baga nika. odkręć trzy nakrętki motylkowe obudowy lampy. Załó w odwrotnej kolejności.

Ściśnij zaciski i odłącz oprawkę od obudowy lampy. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. 123 . Załó w odwrotnej kolejności. Wyjmij arówkę.Wskazówki w przypadku awarii Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Światło cofania 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światła tylne (Kombi) Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej arówka walcowa 5 W Po otwarciu drzwi tyłu nadwozia odkręć śruby. Delikatnie naciskając. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz. Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i podwa lampę kompletną. Załó w odwrotnej kolejności.

Światła przednie: wymień arówkę.Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowe centralne światło STOP Wersja 3-/5-drzwiowa i kombi arówka bezcokołowa 5 W (5x) Otwórz zaciski i zwolnij oprawę arówki. 124 . Wyjmij arówkę. Światła tylne: wymontuj reflektor i wymień arówkę. Załó nową arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. Załó w odwrotnej kolejności. postępując w odwrotnej kolejności. Za pomocą śrubokręta odkręć mocowania dywanika i tapicerkę pokrywy baga nika. Wersja 4-drzwiowa arówka bezcokołowa 5 W (5x) Wyłącz oświetlenie wnętrza (środkowe poło enie przełącznika). Odłącz oprawkę od reflektora. Wyjmij arówkę. Śrubokrętem o płaskiej końcówce podwa lampę kompletną po stronie przeciwnej ni przełącznik. ni przy wymontowaniu. Otwórz pokrywę baga nika. Oświetlenie wnętrza arówka walcowa 10 W Odkręć śruby i wyjmij szklany klosz.

Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu pomiędzy lampką a kloszem i ostro nie podwa klosz. aby je wymontować.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie wnętrza (w opcji w ST170) arówka walcowa 10 W Światła do czytania (w opcji w ST170) arówka bezcokołowa 6 W arówkę tę mo na wymienić bez konieczności wymontowania lampki z dachu. Wymień arówkę. umieszczając śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i zwolnij metalowy zacisk sprę ynowy. Załó w odwrotnej kolejności. arówki mogą być wymienione po odgięciu płytki kontaktowej. e przełącznik światła znajduje się w poło eniu WYŁĄCZONE. Obróć oprawki arówek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 125 . Upewnij się. Załó w odwrotnej kolejności. Światła do czytania arówka bezcokołowa 5 W Ostro nie podwa lampkę i odłącz ją od dachu. Wymień arówkę.

Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era arówka bezcokołowa 5 W Podwa lampkę za pomocą śrubokręta o płaskiej końcówce. Załó w odwrotnej kolejności. Wyjmij i wymień arówkę. Oświetlenie komory baga nika arówka bezcokołowa 5 W Delikatnie podwa lampę śrubokrętem o płaskiej końcówce. 126 . Zaczep zespół na miejscu w pierwszej kolejności po stronie przeciwnej ni przełącznik. wyjmij z oprawki i wyjmij arówkę.

Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik. W miejsce przepalonego bezpiecznika nale y zawsze stosować nowy bezpiecznik o takich samych parametrach. Wymiana bezpiecznika Dodatkowa skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników Wszelkie nieprawidłowe modyfikacje układu paliwowego lub elektrycznego mogą wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo pojazdu. Ściągacz do bezpieczników znajduje się w pokrywie dodatkowej skrzynki bezpieczników. Dlatego te zaleca się.Wskazówki w przypadku awarii BEZPIECZNIKI Przed wymianą bezpiecznika wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki prądu. zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników. poniewa stwarzają one ryzyko powstania po aru lub uszkodzenia silnika. 127 . podnosząc ją po uprzednim zwolnieniu zaczepu. aby wszelkie czynności związane z układem paliwowym i elektrycznym oraz wymianą przeka ników lub bezpieczników wysokoprądowych były wykonywane przez specjalistów. Dodatkowa skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie komory silnika.

128 . pompa wtryskowa (silnik Diesel) Układ spryskiwaczy reflektorów Światła dzienne (światła parkowania) Zawór elektromagnetyczny sprzęgła układu klimatyzacji Lewe światło mijania Prawe światło mijania 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej.Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) BezPrąd [A] piecznik 11 2 3 41 51 61 71 81 91 10 11 12 13 14 15 16 17 40 – 40 50 60 30 40 30 20 1 30 15 30 10 10 15 15 Kolor pomarańczowy – pomarańczowy czerwony niebieski zielony pomarańczowy zielony ółty czarny zielony niebieski zielony czerwony czerwony niebieski niebieski Zabezpieczany obwód Główne zasilanie układu elektrycznego Nie u ywany Element grzejny świecy arowej 2 Ogrzewanie przedniej szyby Świeca arowa (silnik Diesel) Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Główne zasilanie układu elektrycznego Zapłon Układ sterowania pracą silnika Czujnik napięcia akumulatora Pompa układu ABS Pompa paliwa.

silnik Diesel Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Silniczek dmuchawy nagrzewnicy Wentylator chłodzenia silnika 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej. nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel). głośnik niskotonowy (tylko ST170) Światła dzienne (tylko reflektory konwencjonalne) Lewe światło drogowe Prawe światło drogowe Ogrzewanie przedniej szyby.Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) Bezpiecznik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 64 65 Prąd [A] 10 – 10 20 20 20 30 15 10 10 10 30 30 30 Kolor czerwony – czerwony ółty ółty ółty zielony niebieski czerwony czerwony czerwony zielony zielony zielony Zabezpieczany obwód Nadajnik sondy lambda (katalizator) Nie u ywany Układ sterowania pracą silnika Zawory układu ABS Światła dzienne (tylko reflektory ksenonowe) Nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel) Element grzejny świecy arowej 1. 129 .

130 .Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie pod tablicą rozdzielczą.

5 7.5 Kolor czerwony niebieski niebieski ółty ółty brązowy brązowy biały biały – czerwony brązowy niebieski niebieski ółty brązowy brązowy niebieski czerwony biały brązowy Zabezpieczany obwód Przełącznik świateł Radio Kierunkowskaz (moduł GEM) Sygnał d więkowy. elektryczna regulacja siedzeń Elektrycznie sterowane okno dachowe Oświetlenie wnętrza. zamykanie globalne (lewa strona) Okna otwierane elektrycznie. centralne gniazdo zasilania Złącze diagnostyczne Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie lusterek 131 . wycieraczka tylnej szyby Przednie i tylne światła przeciwmgielne Klimatyzacja. zamykanie globalne (prawa strona) Nie u ywany Światło cofania Radio (kluczyk zapłonowy w poło eniu I) Światła STOP Okna otwierane elektrycznie.5 15 15 20 7.Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Prąd [A] 10 15 15 20 20 7. elektryczna regulacja lusterek Moduły elektroniczne. zestaw wska ników Okna otwierane elektrycznie.5 15 10 25 7. recyrkulacja powietrza Moduł ABS Zapalniczka.5 25 25 – 10 7.5 7.

5 20 Kolor – niebieski czerwony – biały ółty brązowy brązowy czerwony brązowy brązowy brązowy ółty Zabezpieczany obwód Nie u ywany Ogrzewanie przednich siedzeń Światło cofania. ogrzewanie dysz spryskiwaczy Nie u ywany Elektrycznie otwierane przednie okna Wycieraczka szyby przedniej Światła pozycyjne .5 7.prawa strona Światła pozycyjne .lewa strona Przełącznik świateł Moduł poduszki powietrznej Moduły elektroniczne.5 7.5 10 7. zestaw wska ników Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Zamek centralny (z tyłu skrzynki bezpieczników) 132 .Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Prąd [A] – 15 10 – 25 20 7.5 7.

Je eli koło zapasowe musi być zało one ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny do kierunku obrotów. wybierz poło enie P. 133 . upewnij się. • Ustaw przednie koła na wprost. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w opony jednokierunkowe. • Ustaw trójkąt ostrzegawczy. zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. Je eli pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów. • W razie potrzeby zabezpiecz koła odpowiednimi klinami. aby podczas wymiany koła nie przeszkadzał i nie zagra ał innym uczestnikom ruchu i Tobie. • Sprawd . e strzałki na oponach wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu. Strzałki na obu ścianach bocznych opony wskazują kierunek obrotów. czy samochód stoi na twardym i płaskim podło u.Wskazówki w przypadku awarii ZMIANA KOŁA Podnośnik samochodowy słu y wyłącznie do wymiany koła. jak najszybciej zgłoś się do specjalisty w celu zało enia opony w prawidłowym kierunku. • Zaparkuj samochód w taki sposób. Nie wolno wykonywać adnych prac pod pojazdem podniesionym tylko na podnośniku. • Wyłącz zapłon.

która znajduje się pod osłoną i zamocuj ją w elemencie ustalającym na panelu podłogowym. nale y przestrzegać następujących zasad: • Nie przekraczać prędkości 80 km/h. • Przejechać mo liwie krótki odcinek drogi. Wyłącz układ ESP. • Na takie koła nie mo na zakładać łańcuchów przeciwśnie nych. • Nie wolno u ywać jednocześnie dwóch lub więcej kół zapasowych. • Z zało onym kołem zapasowym nie wolno korzystać z myjni automatycznej. Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP). Je eli koło zapasowe ró ni się rozmiarem od innych kół. • Podnieś tylną część wykładziny podłogowej w baga niku i wyciągnij ją. Koło zapasowe znajduje się pod wykładziną podłogową w baga niku. • W wersji kombi obróć uchwyty blokujące do poło enia . Unieś tylną część osłony. wyciągnij rozpórkę. 134 . Stosowanie kół i opon innych rozmiarów mo e doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje uniewa nienie jego homologacji. • Pojazdy wyposa one w układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) mogą zachowywać się w czasie jazdy nietypowo.Wskazówki w przypadku awarii Koło zapasowe Stosuj wyłącznie koła i opony o zatwierdzonych rozmiarach.

Wskazówki w przypadku awarii Podnośnik Wersja 3-. Kombi • Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • W wersji kombi upewnij się. e obydwa uchwyty blokujące w osłonie są zablokowane we wspornikach podłogowych i znajdują się w poło eniu . Odkręć śrubę mocującą. nale y postępować w odwrotnej kolejności. • Wyjmij koło zapasowe. obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij podnośnik z kluczem do kół. jeśli jest) umieszczony pod kołem zapasowym. Klin do kół (kombi ze zwiększoną ładownością) 135 . • Chowając uszkodzone koło. Podczas wymiany koła zawsze zabezpiecz koło znajdujące się po przekątnej odpowiednim klinem lub klockiem. 4. • Wyciągnij podnośnik (i klin. Rozciągnij dwie części klina i obróć o 180 stopni.i 5-drzwiowa Podnośnik wraz z kluczem do kół znajduje się w zagłębieniu na koło zapasowe.

jak: podwozie. silnik. Tylne miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 38 cm od tylnego krańca . umieść klin pomiędzy podło em i oponą przedniego koła po przekątnej tak. 136 . przedniego krańca progu • Podnosząc tył pojazdu na płaskim podło u. umieść klin pomiędzy podło em i oponą przeciwnego koła po przekątnej tak. układ hamulcowy i przewody paliwowe. aby klin znajdował się pod stroną koła skierowaną w dół zbocza. Przednie miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 15 cm od . umieść klin pomiędzy podło em i oponą tylnego koła po przekątnej tak. aby klin znajdował się z przodu koła. zawieszenie. Punkty i mogą słu yć do podnoszenia podnośnikiem rolkowym lub podnośnikiem warsztatowym.Wskazówki w przypadku awarii Punkty podstawienia podnośnika Do podstawienia podnośnika słu ą tylko specjalne miejsca przedstawione poni ej. progu Dodatkowe miejsca podstawienia podnośnika • Je eli konieczne jest zaparkowanie na pochyłości. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca mo e spowodować powa ne uszkodzenia takich elementów pojazdu. • Podnosząc przód pojazdu na płaskim podło u. aby klin znajdował się z tyłu koła. układ kierowniczy.

wybierz poło enie P. 137 . podkładając kliny pod koła. Je eli pojazd ma automatyczną skrzynię biegów. • W razie potrzeby zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się lub zsunięciem. Wersja standardowa • Wciśnij płaski koniec klucza między obręcz koła a kołpak i delikatnie obróć.Wskazówki w przypadku awarii Zdejmowanie koła • Ustaw przednie koła na wprost. • W samochodzie nie mogą przebywać pasa erowie. • Wyłącz zapłon. • Zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. aby podwa yć kołpak. podwa ając krawęd kołpaka w kilku punktach na jego obwodzie. ST170 • W pojazdach ST170 zastosuj narzędzie specjalne dostarczone razem z pojazdem.

• Poluzuj nakrętki koła. Dokręć nakrętki kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. • Podnieś samochód tak. Nakrętek kół ze stopów lekkich mo na u ywać do zapasowych kół stalowych. 138 . e ich sto kowe zakończenia znajdują się od strony koła. by koło nie dotykało podło a. • Załó koło zapasowe na śruby. • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). e podnośnik opiera się całą podstawą na podło u. Upewnij się. • Umieść podnośnik na równym podło u. • Opuść samochód i usuń podnośnik. • Dokręć całkowicie nakrętki kół.Wskazówki w przypadku awarii Wymiana zamków i nakrętek kół jest mo liwa na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek kół (jeśli dotyczy). Zakładanie koła Do mocowania kół ze stopów lekkich nie wolno stosować nakrętek przeznaczonych do kół stalowych. w kolejności po przekątnej. Podnośnik musi być ustawiony pionowo względem miejsca podstawienia podnośnika. upewniając się. • Odkręć nakrętki i zdejmij koło.

Przy najbli szej okazji sprawd moment dokręcenia nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie. • Schowaj klucz do nakrętek blokujących i klucz do kół w bezpiecznym miejscu. 8 km po ponownym podłączeniu. AKUMULATOR Obsługa Akumulator wymaga niewielu czynności obsługowych. wyposa one w izolowane końcówki zaciskowe. Procedura uruchamiania silnika za pomocą przewodów rozruchowych U ywaj tylko akumulatora o identycznym napięciu nominalnym (12 V). co wynika z automatycznego przeprogramowywania pamięci układu sterowania pracą silnika. W trakcie rozruchu nie odłączaj rozładowanego akumulatora od układu elektrycznego pojazdu. pojazd mo e mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez ok.Wskazówki w przypadku awarii • Załó kołpak i dociśnij go mocno ręką. Poziom płynu jest sprawdzany podczas okresowych przeglądów technicznych. • Schowaj podnośnik i uszkodzone koło. 139 . Wyjmowanie i instalacja Jeśli akumulator był odłączony. wykonując procedurę w odwrotnej kolejności. Stosuj przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju.

Wskazówki w przypadku awarii
Podłączanie przewodów • Połącz jeden koniec drugiego przewodu z ujemnym biegunem (–) akumulatora pomocniczego, a drugi koniec z metalowym elementem silnika lub wspornikiem mocowania silnika, który chcesz uruchomić, jak najdalej od akumulatora. Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego (–) bieguna rozładowanego akumulatora. • Sprawd , czy aden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu. Rozruch silnika
Akumulator pomocniczy

Akumulator rozładowany

• Uruchom silnik drugiego samochodu i doprowad go do umiarkowanie wysokich obrotów. • Uruchom silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. • Po uruchomieniu pozwól obu silnikom pracować przez 3 minuty przed odłączeniem przewodów. • Odłącz przewody, postępując w odwrotnej kolejności.

• Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały. • Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu. • Połącz dodatni biegun (+) akumulatora rozładowanego z dodatnim biegunem (+) akumulatora pomocniczego.

Nie włączaj reflektorów podczas odłączania przewodów. Podwy szone napięcie spowoduje przepalenie arówek.

140

Wskazówki w przypadku awarii
HOLOWANIE POJAZDU Przykręcany zaczep holowniczy jest przechowywany pod wykładziną baga nika i musi być zawsze przewo ony w poje dzie. Zaczep holowniczy ma lewoskrętny gwint. Zamontuj zaczep, wkręcając go w lewo. Za pomocą klucza do kół upewnij się, czy zaczep holowniczy jest dobrze dokręcony.

4-drzwiowe, ST170 i 3-/5-drzwiowe z dojazdowym kołem zapasowym Za pomocą płaskiego śrubokręta podwa zaślepkę znajdującą się w zderzaku, a następnie przykręć zaczep holowniczy.

Kombi

Wersja 3-/5-drzwiowa

141

Wskazówki w przypadku awarii
Uruchamianie pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów przez holowanie lub pchanie Aby zapobiec uszkodzeniu katalizatora nie wolno stosować do rozruchu silnika pchania lub holowania, kiedy silnik osiągnął temperaturę pracy. Korzystaj z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego. Rozruch silnika Diesel przy niskich temperaturach metodą holowania lub pchania mo e spowodować uszkodzenie paska zębatego rozrządu silnika, a w związku z tym zaleca się korzystanie z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego.

Tylny zaczep holowniczy Podczas holowania pojazdu unikaj gwałtownych naprę eń linki i jed z małą prędkością. Gwałtowne naprę enie linki mo e spowodować uszkodzenie jednego z pojazdów. Kluczyk w stacyjce pojazdu holowanego musi znajdować się w poło eniu II, aby działał układ kierowniczy, kierunkowskazy i światła STOP. Poniewa serwo hamulca i wspomaganie kierownicy nie działają przy wyłączonym silniku, będziesz musiał u yć większej siły przy hamowaniu i obracaniu kierownicą. Droga hamowania wydłu y się, a kierownica będzie się cię ej obracała.

142

Wskazówki w przypadku awarii Holowanie pojazdów z automatyczną skrzynią biegów Podczas holowania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów d wignia zmiany biegów powinna znajdować się w poło eniu N (neutralne). aby nie stykały się z podło em. Nie wolno holować pojazdu z automatyczną skrzynią biegów szybciej ni 50 km/h lub dalej ni 50 kilometrów. Nigdy nie holuj pojazdu tyłem ze skręconymi kołami. W razie konieczności holowania pojazdu na dalszą odległość nale y unieść jego koła napędzane tak. 143 . Niezastosowanie się do powy szego zastrze enia spowoduje uszkodzenie skrzyni biegów. Pojazdy wyposa one w automatyczną skrzynię biegów nie mogą być uruchamiane przez pchanie lub holowanie. U yj przewodów rozruchowych. Podczas holowania pojazd musi być zwrócony przodem do kierunku jazdy.

Zdejmij osłonę z konsoli środkowej obok d wigni zmiany biegów za pomocą płaskiego śrubokręta (lub podobnego narzędzia). 144 .Wskazówki w przypadku awarii Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów) Za pomocą kluczyka (lub podobnego narzędzia) pchnij d wignię blokującą w otworze pod osłoną. W przypadku ponownego wybrania poło enia P procedurę trzeba będzie powtórzyć. Mechaniczny awaryjny wyłącznik umo liwia wysunięcie d wigni zmiany biegów z poło enia P w wypadku rozładowania akumulatora lub awarii układu elektrycznego. równocześnie wysuwając d wignię zmiany biegów z poło enia P.

145 . Jest to zjawisko normalne. Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika Sprawdzaj codziennie: • Działanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. • Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. • Sprawdzaj prawidłowe działanie hamulców i oświetlenia. Elektroniczny układ zapłonowy działa pod wysokim napięciem.Przeglądy okresowe i obsługa OBSŁUGA SERWISOWA • Regularnie sprawdzaj i uzupełniaj oleje i płyny w samochodzie. Nie wolno dotykać jego elementów przy włączonym silniku lub zapłonie. W pewnych warunkach wentylator chłodzenia silnika mo e nadal pracować przez kilka minut po wyłączeniu silnika. • Sprawdzaj lampki ostrzegawcze. • Poziom płynu do spryskiwaczy • Stan opon i ciśnienie powietrza w oponach (gdy są zimne) Sprawdzaj raz w miesiącu: • Poziom płynu chłodzącego (gdy silnik jest zimny) • Połączenia. Upewnij się. Nale y zwrócić szczególną uwagę. przewody i zbiorniki (czy są szczelne) • Poziom płynu układu wspomagania kierownicy • Działanie klimatyzacji • Działanie hamulca ręcznego • Działanie sygnału d więkowego Wskazówka: Klimatyzacja powinna być u ywana przez przynajmniej 30 minut w miesiącu. szalik) nie zostały wciągnięte w wentylator. Sprawdzaj przy tankowaniu paliwa: • Poziom oleju silnikowego • Poziom płynu hamulcowego Przed rozpoczęciem pracy w komorze silnika nale y wyłączyć zapłon. e wszystkie soczewki lamp są czyste. aby palce lub lu ne części odzie y (krawat.

Sprawd . 146 . Aby zamknąć.Przeglądy okresowe i obsługa Otwieranie pokrywy silnika • Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu kluczyka. opuść pokrywę silnika i pozwól jej opaść swobodnie w zaczep z wysokości 20-30 cm. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. e jest dobrze zamocowana. wyjmij go niezwłocznie po otwarciu pokrywy i przekręć znaczek Forda z powrotem na miejsce. czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. • Podnieś pokrywę silnika i podeprzyj ją podpórką umieszczoną w zaczepie upewniając się.

Przeglądy okresowe i obsługa Komora silnika Poło enie Opis Zbiornik płynu układu wspomagania kierownicy Korek wlewu oleju 1 Zbiornik płynu hamulcowego/ sprzęgła hydraulicznego Dodatkowa skrzynka bezpieczników Filtr powietrza Zbiornik płynu spryskiwacza Akumulator Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Miarka poziomu oleju 1 Zbiornik płynu chłodzącego silnik Patrz strona 154 152 152 127 Nie wymaga obsługi 154 139-140 158 151 153 1 Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem. 1.4 l/1.6 l Zetec-SE 16V J 147 .

8 l/2.Przeglądy okresowe i obsługa 1.6 l Duratec-8V J 1.0 l Zetec-E J 148 .

0 l Duratec-ST J 1.8 l Endura-TDDi Turbo Diesel J 149 .Przeglądy okresowe i obsługa 2.

Przeglądy okresowe i obsługa 1.8 l DuraTorq-TDCi Turbo Diesel J 150 .

0 l Duratec-ST Silnik 1.6 l Duratec-8V/ 1. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. włó do końca i wyciągnij jeszcze raz. Dolewaj oleju tylko do znaku MAX. stosując tylko olej zgodny ze specyfikacją firmy Ford.75 litra (w silniku Diesel .0 l Zetec-E/ 2. Silnik 1. Sprawdzaj poziom oleju przed uruchomieniem silnika.Przeglądy okresowe i obsługa Miarka poziomu oleju Na zu ycie oleju silnikowego ma wpływ wiele czynników. Gorący olej mo e czasem nieznacznie wykroczyć poza znak MAX. Poziom zu ycia oleju przez silniki Diesel oraz silniki o większej mocy jest nieco wy szy. wytrzyj ją czystą. Nowe silniki osiągają normalną wartość zu ycia oleju dopiero po około 5 000 km. aby olej spłynął do miski olejowej. Jeśli wskazanie poziomu oleju znajduje się między oznaczeniami.6 l Zetec–SE 16V Silnik Endura-TDDi Turbo Diesel Silnik DuraTorq-TDCi Turbo Diesel 151 .8 l/2. Je eli silnik pracuje. Jeśli warstwa oleju na miarce kończy się na znaku MIN. gładką szmatką. e samochód stoi na równym podło u. W celu podniesienia poziomu oleju w zbiorniku z MIN na MAX nale y dolać około 0.4 l/1. nie ma potrzeby dolewania. gdy rozszerza się pod wpływem ciepła. Upewnij się. Wyciągnij miarkę. gdy zwiększymy obcią enie pojazdu. przed sprawdzeniem poziomu oleju. Zu ycie oleju wzrośnie równie . uzupełnij poziom oleju w zbiorniku.5 litra) oleju. wyłącz go i odczekaj kilka minut.1.

Układ hamulcowy i układ sprzęgła hydraulicznego są zasilane z tego samego zbiornika. 152 . Patrz podrozdział Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego w rozdziale Tablica rozdzielcza. których nie pokrywa gwarancja Forda. zapala się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu hamulcowego. gdy silnik pracuje. Aby otworzyć. Są one zbędne i mogą stać się przyczyną uszkodzeń silnika. Nie otwieraj wlewu. Aby zamknąć. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.8 l DuraTorq-TDCi (korek przykręcany) Korek wlewu oleju mo e być wkręcany lub przykręcany. przekręć korek w prawo. Gdy poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. obróć korek w lewo. Nie nale y dolewać do oleju adnych dodatkowych składników ani innych substancji poprawiających właściwości eksploatacyjne silnika. a da się słyszeć cichy trzask.Przeglądy okresowe i obsługa Korek wlewu oleju Zbiornik płynu układu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. (korek wkręcany) Tylko 1. Poziom płynu musi znajdować się między znakami MIN i MAX umieszczonymi na bocznej ściance zbiornika.

Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Dolewaj tylko płynu zgodnego ze specyfikacjami Forda. gdy silnik jest gorący. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. Początkowo. 153 . W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. w celu obni enia ciśnienia. jeśli nie usunąłeś przyczyny jego przegrzewania się. Płyn chłodzący silnik Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. odkręć korek tylko o jedną czwartą obrotu. Nie uruchamiaj silnika.Przeglądy okresowe i obsługa Zbiornik płynu chłodzącego Płyn chłodzący nale y dolewać tylko wtedy. Odczekaj chwilę i otwórz go całkowicie. poniewa grozi to poparzeniem. nale y odczekać 10 minut do jego ostygnięcia. Poziom płynu w układzie jest widoczny przez ściankę zbiornika. aby nie wylać płynu na jakąkolwiek część silnika. Poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku powinien znajdować się między znakami MIN i MAX. Je eli konieczne jest dolanie płynu. Uwa aj. gdy silnik jest zimny. Przy gorącym silniku płyn chłodzący rozszerza się i jego poziom mo e przekroczyć znak MAX. Podczas dolewania płynu nale y zachować szczególną ostro ność. gdy silnik jest gorący.

Gdy silnik jest zimny. Po uzupełnieniu płynu dokładnie zamknij pokrywę. Je eli poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. nale y uzupełnić jego niedobór właściwym płynem. Układ spryskiwaczy reflektorów 154 . poziom płynu powinien sięgać znaku MAX. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Płyny.Przeglądy okresowe i obsługa Sprawdzanie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy Układy spryskiwaczy szyb Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika.

przesuwając po niej palcem. Nie wolno równie uruchamiać spryskiwacza. Aby zdjąć pióro.Przeglądy okresowe i obsługa Nigdy nie włączaj spryskiwacza jednorazowo na dłu ej ni 10 sekund. Dysza spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na dachu nad szybą tylną. Wymiana piór wycieraczek Sprawdzanie piór wycieraczek Kierunek strumienia spryskiwacza mo na zmienić przez wło enie szpilki w otwór spryskiwacza i odpowiednie jej obrócenie. Regulacja dysz spryskiwaczy Sprawdzaj gładkość krawędzi pióra wycieraczki. Krawędzie piór wycieraczek nale y czyścić miękką gąbką zmoczoną w wodzie. pamiętaj o oczyszczaniu dyszy spryskiwaczy ze śniegu i lodu. Układ jest zasilany płynem ze zbiornika spryskiwaczy szyb. 155 . Podnieś wycieraczkę i ustaw pióro pod kątem prostym do ramienia wycieraczki. Włączenie ogrzewania przedniej szyby spowoduje jej odmro enie oraz odmro enie dysz spryskiwaczy. Układ spryskiwaczy reflektorów działa tylko przy zapalonych reflektorach i włączonym spryskiwaczu przedniej szyby. zdejmij je z ramienia wycieraczki. odczep pióro i pociągając w kierunku przeciwnym. gdy zbiornik płynu jest pusty. naciśnij zacisk zgodnie ze strzałką na rysunku. Aby układ działał poprawnie.

Wyłącz dmuchawę. jeśli to mo liwe. Jeśli decydujesz się na woskowanie. W systemie mycia pojazdu pod wysokim ciśnieniem woda mo e czasami przedostawać się do wnętrza pojazdu lub uszkadzać części. pamiętaj. Przed wjechaniem do myjni automatycznej odkręć i zdejmij antenę. 156 . aby zapobiec zabrudzeniu przeciwpyłkowego filtru powietrza. Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć. zrób to powoli. Informacje na temat dopuszczalnych łańcuchów przeciwśnie nych znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. u ywaj do jej mycia tylko miękkich szmatek lub wilgotnej irchy.Przeglądy okresowe i obsługa OPONY Dla Twojego bezpieczeństwa Jeśli musisz wjechać na krawę nik. ciał obcych i nierównomiernego zu ycia. naje d ając kołami pod kątem prostym. MYCIE SAMOCHODU Najlepszym sposobem mycia samochodu w specjalistycznej myjni samochodowej jest bezszczotkowe mycie czystą wodą. Czyszczenie reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia plastikowego klosza reflektora. ani nie stosuj ostrych przedmiotów do ich czyszczenia. Do mycia szyby nigdy nie stosuj rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. Czyszczenie tylnej szyby Aby zapobiec uszkodzeniu ście ek grzejnych tylnej szyby. aby usunąć pó niej wosk z przedniej szyby. Nierównomiernie zu yty bie nik oznacza złe ustawienie zbie ności kół. Unikaj wysokich i ostrych krawędzi. Nie wycieraj lamp. nie stosuj rozpuszczalników ani materiałów ściernych. gdy są suche. Przy parkowaniu nie obcieraj boków opon.

pozostałości owadów. z dala od sztucznych ródeł ciepła. ciepłej wody.Przeglądy okresowe i obsługa Czyszczenie pasów bezpieczeństwa U ywaj środka do czyszczenia wnętrza lub czystej. U ywaj ich zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na tych wyrobach. nale y usuwać natychmiast wszelkie nieszkodliwie wyglądające. Nie nakładaj środka polerującego na przednią lub tylną szybę. MALOWANIE ODPRYSKÓW LAKIERU Do zamalowywania drobnych odprysków i zadrapań lakieru stosuj środki Aerosol Paint Spray lub Touch-Up Paint. np. soli drogowej czy zanieczyszczenia przemysłowe. ZABEZPIECZENIE LAKIERU NADWOZIA W celu zabezpieczenia lakieru nadwozia nale y woskować pojazd raz lub dwa razy do roku. smoły. Nie mo na u ywać chemicznych środków czyszczących. plamki ywicy. gorącej wody. ptasie odchody. Pasy nale y suszyć na wolnym powietrzu. gdy powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia. środków wybielających ani barwiących. choć niszczące lakier zanieczyszczenia. Nie wolno dopuścić do zamoczenia wnętrza bębna mechanizmu bezwładnościowego. Nie poleruj samochodu w silnych promieniach słońca. Pomo e to utrzymać lśniącą powłokę lakierniczą i ułatwi spływanie wody z karoserii. Aby skorzystać z warunków gwarancji obejmujących lakier karoserii. W trakcie polerowania pojazdu unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych. 157 . poniewa mo e to spowodować nieskuteczną lub głośną pracę wycieraczek. Zalecamy stosowanie środków dostępnych wśród akcesoriów Forda.

Nie dodawaj nafty.Dane techniczne NUMERY IDENTYFIKACYJNE • Silniki Zetec-E/Duratec-8V/Duratec-ST – na bloku silnika po stronie wydechu. Symbol na etykietce określa system poduszki powietrznej. na bazie manganu) uszkodzą układ kontroli emisji spalin. Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka umieszczona jest w komorze silnika. Benzyna etylizowana lub paliwo/dodatki paliwowe zawierające inne składniki metaliczne (np. pod kołnierzem silnika/ przekładni 158 . Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu umieszczony jest dodatkowo na plastykowej etykietce znajdującej się po lewej stronie tablicy rozdzielczej. Nie mieszaj go z adnym olejem.6 l Duratec-8V minimum LO 91). Numer silnika W zale ności od typu silnika jego numer identyfikacyjny znajduje się (patrząc w kierunku jazdy): • Silnik Zetec-SE 16V – z przodu po prawej stronie. parafiny lub benzyny do oleju napędowego. obok kołnierza obudowy przekładni • Silniki Endura-TDDi/DuraTorq-TDCi Turbo Diesel – po lewej stronie nad pompą wtryskową PALIWO Stosuj wyłącznie paliwo wysokiej jakości bez adnych dodatkowych składników. Pojazdy z silnikiem Diesel Stosuj olej napędowy zgodny z europejską normą EN 590 lub analogiczną. Przedłu one stosowanie dodatków zapobiegających wytrącaniu się parafiny w paliwie nie jest zalecane. o liczbie oktanowej minimum LO 95 (1.bio diesel). Dopuszczalne są oleje napędowe z dodatkiem do 5 % biokomponentów (RME . benzyną ani innymi płynami. Pojazdy z silnikiem benzynowym Stosuj benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub analogiczną.

3 6.2 6.2 4 06 4.16/4.06 4 06 8.06 4 06 9.06 205/50 R 16 10.4 8.6 56 7.6 76 181 195/60 R 15 10.4 94 5.0 192 1.1 7.0 60 7.9 7.3 6.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.06 205/50 R 16 10.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) kombi.8 188 4.8 68 163 205/50 R 16 215/40 R 17 1.0 70 165 195/70 R 15 1.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.4 200 1.8 88 5.2 196 4.1 61 7.2 6. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.3 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy.6 8.6 66 158 195/55 R 15 1.2 8.3 6.5 75 179 195/60 R 15 10.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.4 l Zetec-SE 55 kW (75 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi.2 8. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 11.6 181 159 .5 6. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.4 94 5.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy.9 6.8 186 4.16/4.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 4.4 54 6.2 6.06 4 06 9.4 54 6.7 77 183 215/40 R 17 1.3 10 3 6.0 4.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) 185/70 R 14 4.9 6.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy.1 7.0 7.0 192 1.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.16/4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 4.

6 181 10 4 10.7 207 215/40 R 17 2.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) kombi.2 62 7.06 11. Mechaniczna skrzynia biegów 215/45 R 17 2.20 4 20 13.24 12.6 205 215/40 R 17 2.9 ! 8.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) kombi.5 10 5 6.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy.06 4 06 205/50 R 16 10.0 ! 6.3 73! 9.9 8.3 73! 9.6 6.20 4 20 13.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy/kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 6.8 ! 212 ! 1 Norma IV (wszystkie pozostałe wartości to Norma III) 160 .87/4.3 73! 9.9 8.4 195/60 R 15 6.6 6.0 7.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.1 13 1 ! 7. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.1 7.0 13 0 ! 7.20 4 20 13. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .1 13 1 ! 7. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy.8 78 185 215/40 R 17 2.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.7 184 4.06 11.

4 44 5.8 4.4 142 205/50 R 16 1.2 4.4 44 5.1 195/60 R 15 1.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 4-drzwiowy. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.1 5.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) kombi.41 7.41 3 41 7.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.56 6.41 3 41 7.8 4.2 52 138 205/50 R 16 215/40 R 17 161 . Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.1 5.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.2 72 4.2 42 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 135 3.41 3 41 7.0 70 4.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 4-drzwiowy.1 195/60 R 15 1.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.1 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3.4 5.56 6.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .8 4.56 6. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 3-/5-drzwiowy. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.1 195/60 R 15 1.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 3-/5-drzwiowy.2 72 4.

41 7. w zale ności od temperatury otoczenia. a tak e zwiększyć zu ycie paliwa i emisję spalin.0 4.4 142 205/50 R 16 OLEJ SILNIKOWY Wymiana oleju Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30.2 137 205/50 R 16 1.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy.2 72 4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. nale y zastosować olej o lepkości SAE 5W-30. Alternatywnie mo na stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. zmniejszyć osiągi silnika. U ycie tych olejów mo e wydłu yć czas rozruchu.41 3 41 7.4 5.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.2 4.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa . spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.2 5.41 7. spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. 162 .4 44 5. Dolewanie oleju Je eli olej spełniający powy sze specyfikacje nie jest dostępny. SAE 5W-40 lub SAE 10W-40.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.

9 4.75! 5.8 l ZetecE 2.75 4.4 l ZetecSE 16V 3.5! 5.7 55 163 .5 1.0 2.6 l Duratec8V 1.75! 3.Dane techniczne PŁYNY Układ Układ wspomagania kierownicy Płyn chłodzący Zalecany płyn Płyn układu wspomagania kierownicy firmy Ford Płyn niskozamarzający Motorcraft SuperPlus Specyfikacja WSS-M2C 195-A.0! 5.6 l ZetecSE 16V 4.z filtrem .6 5.75 4.0 l DuratecST Silnik Olej silnikowy .75 3.0 l ZetecE 1.25 3. WSS-M2C 204-A WSS-M97 B44-D Pojemność (w litrach) 1.8 l EnduraTDDi/ DuraTorqTDCi 5.0! 6.35 3.25 3.25 3.75! 6.25 3.75 1.15 5.6 55 52.bez filtru Układ wspomagania kierownicy Układ chłodzenia razem z ogrzewaniem Układ spryskiwaczy szyb Zbiornik paliwa 1 Całkowita pojemność 4.75 Znak MAX 5.

Dane techniczne MASA POJAZDU Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1127 443 1570 75 4-drzwiowy 1148 442 1590 75 5-drzwiowy 1140 445 1585 75 Kombi 1146 484-539 1630-1685 100 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1190 450 1640 75 1221 449 1670 75 1212 458 1670 75 1236 479-529 1715-1765 100 164 .6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Automatyczna skrzynia biegów 1161 434 1595 75 1183 437 1620 75 1166 449 1615 75 1197 463-513 1660-1710 100 1.4 l Zetec-SE 16V 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) – – – – 1185-1234 361-410 1595 75 1176-1228 362-414 1590 75 1198-1254 381-437 1635 100 1.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1172 448 1620 75 1193 457 1650 75 1172 478 1650 75 1208-1211 484-537 1695-1745 100 2.6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1131 439 1570 75 1152 443 1595 75 1144 446 1590 75 1150 485-535 1590-1615 100 1.

8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1242 453 1695 75 1264 461 1725 75 1257 463 1720 75 1273 487-537 1760-1810 100 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Automatyczna skrzynia biegów 2.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1249 446 1695 75 1269 456 1725 75 1265 455 1720 75 1280 480-530 1760-1810 100 165 .Dane techniczne Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1214 426 1640 75 4-drzwiowy 1238 432 1670 75 5-drzwiowy 1228 442 1670 75 Kombi 1252 463-513 1715-1765 100 2.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1260 380 1640 75 – – – – 1291 379 1670 75 1320 395 1715 100 1.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.

1 3.2 2.3 2.2 2.1 3.4 2.2 Tył 2.0 2.4 2.2 Tył 3.2 2.2 4. 166 .3) 4 4.4 4.2) 4 2.0 2.2 2.2 (2.2 2.2) 4 4.Dane techniczne OPONY Ciśnienie powietrza w oponach Ciśnienie w oponie koła zapasowego powinno być utrzymywane na poziomie najwy szej wartości przewidzianej dla opon o takim rozmiarze.2 2. Tylko kombi. Dojazdowe koło zapasowe.2 2.1 3.4) 2 2.2 (2.3 2.2 2.3) 2 2.2 2.1 3. nie przekraczaj maksymalnych ciśnień podanych przez producenta.0 (2. V lub W zale y od silnika. Opony zimowe.2 Opony letnie. Pojazdy z silnikem Diesel.1 (3.2 2.1 3.1 3.2 2.2 2.1 3.1 3. Ciśnienie powietrza w oponach (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 165 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 165 215/40 R 17 215/45 R 17 T 125/80 R 153 1 2 3 4 5 U ywając opon zimowych. H. Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2.0 2.0 2. jak opony zastosowane w Twoim poje dzie.2 2.2 2.2 2. Zakres prędkości T.2 2.1 3.2 2.2 (2.

4 2.1 3. Tylko kombi.Dane techniczne Wskazówki dotyczące ciśnienia • Naklejka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Pojazdy z silnikiem Diesel. H.4 2.4 2. 167 .4) 3 2.3 3.4 2.5 2.4 2.4 (2.3 3.5) 2 2.4 2.5) 2 2.0 2.4) 3 2. Zakres prędkości T.2 2.2 (2.4 (2.3 3. Opony zimowe.3 3.4 2.5)2 2.4 2.5) 2 2.4 2.4 2.3 3.4 2.4 2.5 2.3 Tył 2.4 2. V lub W zale y od silnika.2 2.2 2.4 2.2 (2.5 Tył 3.4 Opony letnie.3 3. Ciśnienie powietrza w oponach dla dłu szej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 164 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 164 215/40 R 17 215/45 R 17 1 2 3 4 Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2.4 2.3 3.4 (2.4 2.4(2.3 3.

W celu uniknięcia uszkodzenia kołpaków nale y zdjąć je przed zało eniem łańcuchów. Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP). Mo na temu zapobiec. Pojazdy wyposa one w układ TCS lub ESP mogą podczas jazdy z łańcuchami przeciwśnie nymi zachowywać się w nietypowy sposób. Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Łańcuchy przeciwśnie ne mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 185/65 R 14. wyłączając układ. Zdejmij łańcuchy natychmiast po wjechaniu na nieośnie oną nawierzchnię. 168 . zakładając je na koła napędzane (z przodu). W wersji ST170 łańcuchy mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 195/55 R 16.Dane techniczne Łańcuchy przeciwśnie ne U ywaj wyłącznie łańcuchów z małymi ogniwami.

mm 4174 1998 1440-1481 2615 1484-1502 1 1477-1495 1 169 .Dane techniczne WYMIARY 3-/5-drzwiowy Wymiary A = Długość całkowita B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół przód tył 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

mm 4382 1998 1440-1481 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 170 .Dane techniczne 4-drzwiowy Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

mm 4454 1998 1461-1557 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 171 .Dane techniczne Kombi Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.środek 1. 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony. mm 1 118 33 442-477 794 445 890 369 503 172 .środek haka holowniczego C = Podło e .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła . punktu mocowania H = Środek haka .podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka . Odległości A = Zderzak .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .środek 2.Dane techniczne PUNKTY MOCOWANIA WYPOSA ENIA DO HOLOWANIA 3-/5-drzwiowy Elementy słu ące do holowania powinny być zakładane wyłącznie przez specjalistę.

koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .środek 2.środek haka holowniczego C = Podło e .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .Dane techniczne 4-drzwiowy Odległości A = Zderzak . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda. mm 1 97 36 449-482 980 442 884 430 564 173 . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.środek 1. punktu mocowania H = Środek haka .podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka .

punktu mocowania H = Środek haka .podłu nica boczna F = Zewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.środek 2.środek 1.Dane techniczne Kombi Odległości A = Zderzak . mm 1 100 43 457-491 1056 589 1178 442 576 174 .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .środek haka holowniczego C = Podło e . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.środek haka holowniczego 2 D = Środek koła .

P.K.Dane techniczne ZDALNE STEROWANIE FALAMI RADIOWYMI W razie kontroli atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 433.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 Firma Siemens oświadcza.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 BAKOM 97. Zalecamy korzystanie ze zdalnego sterowania tylko w krajach wymienionych poni ej. e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. MCW 129/95 23/1997 1 1 1 1 1 1 433. 175 . Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 433.0946.

e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 1 1 542/98 1 433.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 Ref.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98 1 Firma Siemens oświadcza. 176 .Dane techniczne Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 1 1 272/3-1998 1 1 1 433.No.

Nr 003/2002 177 . Atesty układu unieruchamiania silnika Kraj Oficjalny numer atestu Numer nie jest wymagany DRQ-D-PREMIER-10-19963860-LPD2-1387 LPD2-1388 LPD2-1389 3043104475A WT/122/98 II F00053/1/2002 RCPVI9801-607 ENG 3/2/RFS29 MŁ S.H.Dane techniczne UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA W razie kontroli atestu układu unieruchamiania silnika w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

TK.0.22.O.61.00/49402632 NT8-15607CPATXCVR 178 .Dane techniczne Atesty układu unieruchamiania silnika IDA approved part LPREQ-0259-2002 171 D.1/130/2545 B.00.

. . . . . . . . . . . . 140 Apteczka . . 134. . . . . 32-34 D wignia/przełącznik wycieraczek 33-34 E Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury . . . . . . 31 Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-48 Blokada d wigni zmiany biegów 47. . . . . . 54-58. . . . . . . . . . . 115-116 B Baga nik . . . . 9 Ciśnienie powietrza w oponach . . . . 27-30 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . . 168 Elektryczna regulacja siedzeń . . . 106 Dysze spryskiwaczy . . . . 144 Blokada kierownicy . 127-132 Bieg wsteczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-45 F Foteliki dziecięce. . . . . .Skorowidz alfabetyczny A Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . 24. . . . 166-167 Czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . 145 D Dmuchawa . . . 18 179 . . 88-89 C Centralny zamek drzwi . . . . . . . . 14 Dolewanie płynów . . . . . . . . 32 Boczne poduszki powietrzne . . . . . . . . . 105-106 Bezpieczniki . . 62-63 Chwilowe zu ycie paliwa . 108. . . . . . . 28 Docieranie pojazdu . . . . . 98-100. 156. . . . . . . 47-49. . . . . . . . . . . . . . . 61 Baga nik dachowy . . . . . . . . 92-94 G Gniazdo zasilania/zapalniczka . . . . . . . . . 3 Dodatkowe lampki ostrzegawcze . . . . 112-113 Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika . . . . poło enie w poje dzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Awaryjny wyłącznik układu wtrysku paliwa . . . . 76 Elektryczne otwieranie okien . . . . . . . . 60 Błyskowy sygnał świetlny . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dwuobwodowy układ hamulcowy . . . 57 D wignia wielofunkcyjna . 151-154 Drogomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-140 Akumulator pomocniczy . . . . . . . . 11. 16. . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ciśnienie oleju . . . . . . . 8. . . 155 Dywanik dwustronny .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49 Napinacze pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . 36-37 Korek wlewu oleju . . 11. . . . . . . . . 141-143 J Jazda z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . . . . . . . . 107 Lampki kontrolne . . . . . . . . . 121-123 Licznik dzienny . . . . 6-14. . . . . . . . 135-136 Kluczyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164-165 Mechaniczna skrzynia biegów . . . 9 Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego . . 100 Kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . 32. . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. . . . . 121. . . . . . . 41-42 Lusterka wsteczne . 85 Kontrola prędkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Hamulce tarczowe . . . . . . 69 Kobiety w cią y . . . . . . . . . 123 Klimatyzacja . . . . 100 Jazda z przyczepą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Konserwacja pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . 12 Lusterka . . . . . . . . . 6-14 Lampy tylne . 98-100 Jazda z katalizatorem . . . . . . . . . . . . 156-157 N Nadbieg . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 L Lampka kontrolna świecy arowej . 83-84 Kodowanie kluczyków . 153 Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . 134-135 Komora silnika . . . . 168 180 . . . . . . . . . . . . . . . 106 Hamulec ręczny . 11 Lampka ostrzegawcza ładowania . . . . . . . . 101-104 Jazda z układem TCS . . . . . . . 101-104 Holowanie/pchanie . . . . . . . . . . . . . 50 Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Ł Łańcuchy przeciwśnie ne . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Lusterka zewnętrzne . . . . . . . 145 Klimatyzacja regulowana ręcznie 26-27 Klin . . . . . . 26-30. . . . . .Skorowidz alfabetyczny H Hak holowniczy . . 46 Miarka poziomu oleju . . . . . . . . . . . 147-150 Komputer pokładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . 158 Numery identyfikacyjne . . . . 101-104 Hamulce . . . . . 59. . . 117. 84 Niezamarzający płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . 71 Koło zapasowe . . . 152 Masa pojazdu . . . 38. 119. . . . 158 Numer silnika . . 151 Mycie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-111 K M Katalizator .

. . 16. . . . . . . 86-90 Pojemność . . . . . . 38-41 Olej napędowy . 86-88 Przeglądy okresowe i obsługa . . . . . . . . 95 Ogrzewanie i wentylacja . 77 Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby (klimatyzacja regulowana ręcznie) 19-20 Okna sterowane elektrycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Podświetlenie kluczyka . . 153 Ochronny układ chłodzenia . . . . . . 146 P Paliwo . . . . . . . . . . . . 62. . 120 Przednie poduszki powietrzne . . . . . 49. . . . . . . . . . . . 54. . 135 Podnoszenie podnośnikiem . . . . . . . . . . 155 Płyn chłodzący . . . . . . . . 7. . . . . 14 Oświetlenie komory baga nika . . . . . . . . . . . . . . . 135-136 Podstawka na napoje . . . . . . . . . 50. . 59 Podnośnik . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Parkowanie . . . . . . . . . . . 114-115 Odmra anie szyb . . . . . 158 Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Otwieranie pokrywy silnika . . . . 89 Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Poziom paliwa . 12 Program awaryjny . . . . . . . . . . 53. 23 Ogrzewanie przednich siedzeń . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . . . 157 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika . . . . . . . 43-45 Okno dachowe . . 164-165 Obrotomierz . . . . . . 156. . . . . . . . 11-12. . . . 166-168 Oryginalne części zamienne . . . . . . . . 23 Przednie światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . 25. . . 124-126 Otwieranie baga nika . . . 12 Obsługa serwisowa . . . 14 Płyny . .Skorowidz alfabetyczny O Obcią enie baga nika dachowego . . 153 Płyn do spryskiwaczy szyb . 52 Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Odpryski lakieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-115 Programowanie kluczyków . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ostrze enie o oblodzeniu . . . . . . . . . . . . . . . 2 Osłona przestrzeni baga owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 145 Przerywany ruch wycieraczek . . . . . 163 Poło enia d wigni zmiany biegów 47-49 Podłokietnik . . . . . . . . . . . . . . 37. . 146 Popielniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Prędkościomierz . . . . . . . . 57 Osłony przeciwsłoneczne . . . 3 Ochrona układu chłodzącego przed korozją . . . . . . 163 Pojemność zbiorników . . . . . . . . . . 15-16 Przeciwpyłkowy filtr powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pokrowce siedzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Otwieranie drzwi . . . 141-143 Pióra wycieraczek . 18 Poziom płynu układu wspomagania kierownicy . . . . . . 33 181 . . . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . . . . 162 Opony . 151-152. . . . . . . 82-84 Pchanie/holowanie . . . . . . 60-61. . 100 Pasy bezpieczeństwa . . . . 123 Oświetlenie wnętrza . 145 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . .

116-118 Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej . . . . . . . 55 Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Składanie oparcia . . . . . . 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. . . . 136 R Recyrkulacja powietrza . . . . . . 77. . . światła zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Rozruch silnika . . . . . . . . . . . . 15. .Skorowidz alfabetyczny P Przewo enie baga u . 81 Punkty mocowania elementów słu ących do holowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Regulacja temperatury . . 78 Specyfikacja płynu chłodzącego . . . 15 Symbole ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 53. . . . . . . . 33-34 Sygnał d więkowy . . . 30 Reflektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Spryskiwacze/wycieraczki tylnej szyby . 80 Składanie przedniego siedzenia pasa era . . . . . . . 163 Specyfikacja płynu układu wspomagania kierownicy . . . . . 95-97 Rozruch zimnego silnika . . . . . . . . . . . . . . . 31 Regulacja ustawienia reflektorów 16-17 Regulacja ustawienia siedzeń . . 154 Spryskiwacze/wycieraczki przedniej szyby . . . . . . 28 Regulacja ustawienia kolumny kierownicy . 172-174 Punkty podstawienia podnośnika . . . 79. . . 3 System alarmowy . . . . . . . . . . 75-78 Rodzaje olejów . . . . . . . . 95-96 Ruszanie z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . . 163 Spryskiwacze szyb . . . . . . . . . . . . 32 Sygnał d więkowy. 57 Siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . . . . 72-74 182 . 75-81 Silnik Diesel . . . . . 98-99 S Schowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 133-139 Wymiary . . . . . . . . 122-123 U Układ ABS . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . 8. . .Skorowidz alfabetyczny Ś Średnia prędkość . . . . . . . 122 Światła STOP . . . . . 51. . . . . . . . . . 19. . . . 169-171 Wyposa enie do przewo enia dzieci . . . . wyłączanie . . . . . 120. . 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. . . . . . 154-155 Układ spryskiwaczy reflektorów . . . . . . . . . . . 139-140 W Wentylacja . . . . 117 Światła parkowania . . . . . . . . . 25 Wewnętrzne lusterko wsteczne . . . . 11-12 Wstęp . . . . . 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-72. 7. . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . . 124 Światła tylne . . . . . . . . . . . . . . 108-111. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Światła awaryjne . 116-126 Wymiana koła . . . . . . 38 Wprowadzenie . . . . 63-64. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Temperatura zewnętrzna . 58 Turbo Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Torba . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Układ spryskiwaczy przedniej szyby . . . . . . . . . . . 118 Światła mijania . 114 Światła cofania . . . . . . . . . . . 72 Wymiana arówek . . . 53 Trójkąt ostrzegawczy . . . . . . . . . . . . . 122-123 Światła do czytania . . . . . 154-155 Układ unieruchamiania silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Układ chłodzenia . . . . . . . 2 Wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Tankowanie . . . 10. . . . . . . . . 155 Wymazywanie kodu kluczyka . . . . . . . . . . . . . . 177-178 Ultrad więkowy czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 114-115 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) . . . . . . . 4-5 Tabliczka identyfikacyjna pojazdu . . . . 97 Tylne światła przeciwmgielne16. . 15. . . . . . 117-118 Światła przeciwmgielne . . . . . . . 119. . 125 Światła drogowe . . . . . . 13 Wska nik temperatury . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . . 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 15-16. 168 Układ podwójnego ryglowania drzwi . 134. 21 Średnie zu ycie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Światła pozycyjne . . . . . . . . . . . 90-94 183 . . . 32. . . . . . 108 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) . . . . . 2-3 Wska nik paliwa . . . 112-113 Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121-123 Światła zewnętrzne . . . . . . . . 15-17 T Tablica rozdzielcza . .

. . . . . . . . 141-142 Zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zmieniacz płyt CD . . . . . . . . . 35 Zdalne sterowanie. . . 19 Zegar cyfrowy . . . . . 175-176 Zdalne sterowanie systemem audio . . . . . . . . . . . . . 22. . . . 19 Zestaw wska ników . . . . . .Skorowidz alfabetyczny Z Zaczep holowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zbiornik płynu sprzęgła hydraulicznego . programowanie kluczyków . . . . . . . 137-138 Zdejmowany hak holowniczy . 101-104 Zegar . . . . . . . 61 Zamki i kluczyki . . . . . . 64-69. . . . . . . 35 Zu ycie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Zbiornik płynu hamulcowego . . . . . 159-162 Zwiększenie powierzchni baga owej . . . . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . . . . 6-14 Zmiana koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. . . . 59 Zapalniczka . . . . . . . . . . . . 64-69 Zdejmowanie koła . . . . . . . . . . 79-80 184 . . . . . . . . . . . . . . 175-176 Zdalne sterowanie falami radiowymi . . . . . . . . . . . . 152 Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133-139 Zmiana opony . . 78 Zamek pokrywy wlewu paliwa . . . . . . . . . 18 Zasięg . . . 133-139 Zmiana programu funkcji odryglowywania . . . . . . . . . . . 64-69. . . . . . . . . . . . . . .

aż się zablokuje. Aby otworzyć pokrywę silnika. do 3 osób Przód Tył Pełne obciążenie. Paliwo Pojemność zbiornika paliwa: Silnik benzynowy: 55 litrów Silnik Diesel: 52.Przewodnik po stacji benzynowej Otwieranie pokrywy silnika. Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na temat Twojego pojazdu. Otwórz pokrywę całkowicie. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby otworzyć. Benzyna bezołowiowa (minimum LO 95) Benzyna bezołowiowa (minimum LO 91) Ciśnienie powietrza w oponach Gdy opony są zimne .w barach. włóż kluczyk do zamka i najpierw przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.7 litra Olej napędowy Używaj wyłącznie paliwa zgodnego z europejską normą EN590. Lepkość oleju Rozmiar opon Normalne obciążenie. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. ciągle naciskając. Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Nie stosuj paliwa RME (bio diesel). Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znak Forda do jego pierwotnego położenia. Przekręć znak Forda na kracie wlotu powietrza w górę. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale “Dane techniczne”. Olej silnikowy Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak “MAX" umieszczony na miarce. Wciśnij korek wlewu paliwa i. powyżej 3 osób Przód Tył 07/2004 pl .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->