P. 1
Instrukcja Obslugi FORD FOCUS MK1 1998-2004

Instrukcja Obslugi FORD FOCUS MK1 1998-2004

|Views: 31,472|Likes:
Wydawca: ojniewiem

More info:

Published by: ojniewiem on Mar 15, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Instrukcja Obsługi FordFocus

Ilustracje, informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i zostały skorygowane w momencie oddawania publikacji do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów. adna część tej publikacji nie mo e być odtwarzana, przechowywana w systemach komputerowych (bazach danych), ani przekazywana w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, nagrań, tłumaczeń lub za pomocą innych środków przekazu bez uprzedniego zezwolenia Ford Motor Company Limited. adna część tej instrukcji nie mo e być u yta w jakiejkolwiek innej publikacji. Choć doło yliśmy wszelkich starań, by uczynić niniejszą publikację na tyle kompletną i dokładną, na ile to było mo liwe, mo e ona jednak zostać poddana pewnym zmianom. Niniejsza publikacja opisuje ró ne warianty i wersje dostępne w ramach modeli Ford we wszystkich krajach europejskich i dlatego niektóre elementy mogą nie dotyczyć Twojego pojazdu. Uwaga: Oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Ford zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem dla samochodów marki Ford. Są one przeznaczone do Twojego pojazdu. Chcemy równie zaznaczyć, e nieoryginalne części i akcesoria dostępne na rynku nie były testowane ani zatwierdzone przez Forda, chyba e firma Ford stwierdzi inaczej. Pomimo stałej kontroli rynku nie mo emy zagwarantować przydatności tych części. Ford nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane u yciem tych części lub akcesoriów. E Copyright 2004 Wydane przez Ford Polska Sp. z o.o. Kod nr CG3321pl 07/2004

Spis treści

Przed jazdą Wstęp Tablica rozdzielcza Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne 2 4 15

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna 75 Uruchamianie i jazda Rozruch Jazda Wskazówki w przypadku awarii Obsługa serwisowa Przeglądy okresowe i obsługa Dane techniczne 145 158 95 98 114

Skorowidz alfabetyczny

179

jak równie przyjemną jazdę. Ponadto w wyposa eniu stacji znajduje się szeroka gama specjalistycznych przyrządów. Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie wersje modelu dostępne w Europie. tote niektóre jej fragmenty mogą nie dotyczyć Państwa samochodu. Do Państwa dyspozycji pozostaje sieć ponad 7 000 Autoryzowanych Dealerów Forda w całej Europie. jakim jest zakup nowego samochodu Ford. W czasie sprzeda y samochodu nale y pamiętać o przekazaniu nowemu nabywcy Instrukcji Obsługi. 2 . Co więcej. w związku z istniejącym cyklem wydawniczym instrukcja ta opisuje pewne rozwiązania jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. by szybko i fachowo dokonać obsługi Twojego samochodu. Specjalnie wyszkolony personel przygotowany jest na to. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi pojazdu. Stanowi ona nieodłączną część wyposa enia samochodu.Wstęp WPROWADZENIE Gratulujemy świetnego wyboru. Regularna obsługa Państwa pojazdu pozwala utrzymać go w stałej gotowości do jazdy oraz uzyskać wysoką cenę przy jego sprzeda y. skonstruowanych wyłącznie do obsługi pojazdów Ford.

Wstęp DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Symbole ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji W jaki sposób mo esz zmniejszyć ryzyko własnych obra eń i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom innych pojazdów. przez pierwsze 150 km jazdy po mieście i 1 500 km jazdy po szosie unikaj gwałtownego hamowania. Symbole ostrzegawcze stosowane w Twoim poje dzie Je eli spotkasz się z tym symbolem. 3 . to przed przystąpieniem do naprawy sprawd koniecznie w odpowiednim rozdziale tej instrukcji. Twojego pojazdu lub jego wyposa enia? W tej ksią ce odpowiedzi na takie pytania zawarte są w komentarzach opatrzonych symbolem trójkąta ostrzegawczego. Dlatego nale y unikać zbyt gwałtownej jazdy przez pierwsze 500 km. DOCIERANIE POJAZDU Nale y powstrzymywać się od zbyt energicznej jazdy przez pierwsze 1 500 km. aby części ruchome mogły się prawidłowo uło yć. Po przejechaniu 1 500 km mo esz stopniowo wykorzystywać mo liwości Twojego pojazdu a do maksymalnej dozwolonej prędkości. Zmieniaj często prędkość i unikaj przecią ania silnika. przed czym dany znak ostrzega. Jest to konieczne. Wskazówka: Wa ne informacje umieszczono równie w ustępach oznaczonych słowem Wskazówka. Je eli to mo liwe. W tym okresie pojazd mo e mieć inną charakterystkę prowadzenia. Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 500 km. yczymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy samochodem Ford.

Tablica rozdzielcza 4 .

przednie światła przeciwmgielne. tylne światła przeciwmgielne Patrz strona 16 16 32 6 32 33-34 18 20-22/ 13-14 23 19 69 19 23 20 19 31 36 31 35 127-132 16 15-16 5 .Tablica rozdzielcza Poło enie Opis Regulacja ustawienia reflektorów Otwieranie baga nika Kierunkowskazy/światła drogowe Zestaw wska ników Sygnał d więkowy D wignia wycieraczek Popielniczka/zapalniczka Komputer pokładowy/Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Nawiewniki Światła awaryjne Lampka kontrolna układu unieruchamiania silnika Zegar cyfrowy Zespół audio: Patrz oddzielna instrukcja Ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie przedniej szyby Włącznik zapłonu (stacyjka) Układ automatycznej kontroli prędkości Regulacja ustawienia kierownicy Zdalne sterowanie systemem audio Skrzynka bezpieczników Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Oświetlenie zewnętrzne.

6 . lampki ostrzegawcze i kontrolne zostały przedstawione na następnych stronach.Tablica rozdzielcza Standardowy zestaw wska ników ST170 ZESTAW WSKA NIKÓW Poszczególne przyrządy.

Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Jeśli świeci się podczas jazdy. kiedy silnik pracuje. aby potwierdzić sprawność układu. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. Je eli lampka wcią miga. oznacza to awarię.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza silnika (w zale ności od kraju i silnika) Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. aby potwierdzić sprawność układu. Jeśli świeci się podczas jazdy. natychmiast zredukuj prędkość. oznacza to usterkę. lampka zapali się na chwilę. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów i Ochronny układ chłodzenia. Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). lampka zapali się na chwilę. 7 . unikaj gwałtownego przyspieszania oraz doprowadzania silnika do du ych prędkości obrotowych i niezwłocznie sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Je eli lampka miga podczas jazdy. oznacza to usterkę. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Je eli lampka zapali się.

8 . Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). lampka zapali się na chwilę. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Je eli lampka nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się ciągle podczas jazdy. Podczas jazdy lampka kontrolna błyska podczas działania układu (oprócz BTCS). Zapala się. je eli którekolwiek z drzwi lub pokrywa baga nika nie są prawidłowo zamknięte. aby potwierdzić sprawność układu. W takim wypadku układ zostanie wyłączony. oznacza to awarię układu. Lampka kontrolna świateł drogowych Symbol na lampce kontrolnej zale y od zamontowanego układu. oznacza to przepalenie się jednej z arówek kierunkowskazów. gdy włączone są światła drogowe lub gdy u ywany jest błyskowy sygnał świetlny. Lampka kontrolna kierunkowskazów Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Jeśli nagle lampka zaczyna migać z du ą częstotliwością.Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Lampka kontrolna układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Zapala się.

je eli jego poziom jest zbyt niski. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (pojazdy bez komputera pokładowego) Jeśli lampka świeci się. Dolej oleju. Jeśli lampka nie gaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziałach Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) i Przełącznik układu TCS/ESP. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. nie nale y kontynuować podró y.Tablica rozdzielcza Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP. Nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy. nale y jak najszybciej zatankować pojazd. Je eli lampka ta nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. nale y wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu i niezwłocznie udać się do najbli szej specjalistycznej stacji obsługi. lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu. Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. ale sprawdzić silnik w specjalistycznej stacji obsługi. 9 . Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. nale y zatrzymać pojazd. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS.

oznacza to usterkę. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. 10 . gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty. Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II).Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza układu ABS Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). aby potwierdzić sprawność układu. lampka zapali się na chwilę. Mo liwe będzie normalne hamowanie (bez układu ABS). aby potwierdzić sprawność układu. lampka zapali się na chwilę. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Wa ne wskazówki dotyczące układu ABS znajdują się w podrozdziale Hamulce. Jeśli świeci się podczas jazdy. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. Lampka świeci się.

Tablica rozdzielcza Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i lampka ostrzegawcza układu ABS Lampka kontrolna układu automatycznej kontroli prędkości Świeci się. Je eli lampka miga podczas jazdy. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Lampka ta działa w połączeniu z poło eniem D d wigni zmiany biegów i świeci się. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Automatyczna skrzynia biegów. Przed dalszą jazdą układ hamulcowy powinien zostać sprawdzony przez specjalistę. Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w poło eniu środkowym. Stopniowo zmniejszaj prędkość pojazdu. oznacza to usterkę. Wska nik temperatury płynu chłodzącego silnik Lampka kontrolna świecy arowej (pojazdy z silnikiem Diesel) Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Szczegółowe informacje dotyczące działania układu znajdziesz w podrozdziale Układ automatycznej kontroli prędkości. jak to będzie mo liwe w bezpieczny sposób. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Rozruch. tak szybko. Lampka kontrolna nadbiegu (automatyczna skrzynia biegów) Je eli obie lampki ostrzegawcze zapalą się jednocześnie. gdy włączony jest układ kontroli prędkości. Nie wciskaj pedału hamulca gwałtownie. 11 . zatrzymaj pojazd. Nie włączaj silnika przed zgaśnięciem lampki. Ostro nie u ywaj hamulca. gdy nadbieg jest wyłączony.

Prędkościomierz Dodatkowo zaświeci się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia. Licznik dzienny Drogomierz 12 .Tablica rozdzielcza Dojście wskazówki do czerwonego pola powoduje włączenie ochronnego układu chłodzenia. Licznik dzienny Licznik dzienny mo e rejestrować przebieg pojedynczej podró y. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Ochronny układ chłodzenia. Aby go wyzerować. który pozwala na ograniczoną czasowo jazdę pomimo zmniejszenia ilości płynu chłodzącego w układzie. nale y wcisnąć przycisk kasujący. Obrotomierz Przycisk kasujący Drogomierz Rejestruje całkowity przebieg samochodu.

tak szybko.Tablica rozdzielcza Wska nik paliwa Pusty Wska nik ciśnienia oleju Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę. gdy wskazówka wska nika ciśnienia oleju znajduje się stale w najwy szej części skali. ciśnienie będzie rosło w miarę wzrostu prędkości silnika i malało w miarę spadku prędkości silnika. Wska nik ciśnienia oleju Wska nik temperatury oleju Lampka ostrze enia o oblodzeniu (patrz strona 14) Je eli ciśnienie oleju silnikowego spadnie poni ej normalnego zakresu. W warunkach normalnej jazdy wskazanie ciśnienia oleju będzie się wahać w zale ności od prędkości obrotowej silnika. mo e doprowadzić do uszkodzenia silnika. DODATKOWY ZESTAW WSKA NIKÓW ST170 Wskazuje ciśnienie oleju silnikowego do zalecanego bezpiecznego poziomu maksymalnego 5 barów. 13 . Zatrzymaj pojazd. wskazówka wska nika ciśnienia oleju spadnie do najni szego poło enia skali wska nika i zapali się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju. Jazda w warunkach. Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby dolej oleju. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób i natychmiast wyłącz silnik. po której znajduje się wlew paliwa. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Miarka poziomu oleju.

tak szybko. DODATKOWE LAMPKI OSTRZEGAWCZE Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poni ej +5 ºC. Wska nik ten wskazuje temperaturę oleju silnikowego. nie gwarantuje to. W wersji ST170. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. a ostygnie. przy temperaturach poni ej +1 ºC lampka ostrzegawcza zapala się na czerwono. jak jest to mo liwe w bezpieczny sposób. pomarańczowy symbol ostrzega o mo liwości oblodzenia drogi. Lampka ostrze enia o oblodzeniu 14 . a nie jego poziom. Wskazuje temperaturę oleju silnikowego. lampki te zapalą się na chwilę. e silnik przegrzewa się. Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w części tarczy odpowiadającej normalnej pracy. oznacza to. Zatrzymaj pojazd. Je eli wskazówka znajdzie się w strefie oznaczonej kolorem czerwonym. Komputer pokładowy Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC.Tablica rozdzielcza Wska nik temperatury oleju Dodatkowy zestaw wska ników ST170 Po włączeniu zapłonu (kluczyk w poło eniu II). Jak najszybciej dolej płynu. Niski poziom płynu spryskiwaczy szyb Lampka ta wskazuje niski poziom płynu spryskiwaczy szyb. natychmiast wyłącz silnik i poczekaj.

15 . opady śniegu lub deszczu. kiedy przednie światła przeciwmgielne są włączone. Przednie światła przeciwmgielne Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o jedno poło enie. gdy widoczność jest znacznie ograniczona przez mgłę. Przednich świateł przeciwmgielnych nale y u ywać tylko wtedy. włączy się oświetlenie wnętrza.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ Przełącznik świateł zewnętrznych Je eli światła zewnętrzne pozostaną włączone po wyłączeniu zapłonu. Światła wyłączone Światła pozycyjne Reflektory Światła parkowania Wciśnij i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dodatkowo. Lampka kontrolna świeci się. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi sygnał d więkowy.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przednie i tylne światła przeciwmgielne Otwieranie baga nika za pomocą zdalnego sterowania Aby otworzyć baga nik. Regulacja ustawienia reflektorów Gdy włączone są przednie i tylne światła przeciwmgielne. Tylnych świateł przeciwmgielnych mo na u ywać tylko wtedy. 16 . W pojazdach nie wyposa onych w przednie światła przeciwmgielne przełącznik mo e zostać wyciągnięty tylko o jedno poło enie. Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Włącz światła zewnętrzne i wyciągnij przełącznik o dwa poło enia. Nie wolno ich natomiast u ywać podczas opadów deszczu lub śniegu. Pokrętło to umo liwia ustawienie reflektrów w zale ności od obcią enia pojazdu. nale y wcisnąć przycisk. gdy widoczność jest ograniczona do mniej ni 50 m. świecą się obydwie lampki kontrolne.

0 1.5 1 Masy pojazdu podano w rozdziale Dane techniczne.1 Poło enie pokrętła Wersja 3-/5-drzwiowa 0 0 1. 17 .5 2. mo e okazać się konieczne przekręcenie pokrętła o jedno poło enie (+1).Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Bez regulacji ustawienia reflektorów Z regulacją ustawienia reflektorów Zalecane poło enia pokrętła regulacji ustawienia reflektorów Obcią enie Liczba osób Przód 1 2 2 2 1 Tył – – 3 3 – Ładunek w baga niku 1 – – – maks.5 Wersja 4-drzwiowa 0 0 1.1 maks.5 2.0 1.5 Kombi 0 0 1.0 1.5 2. W przypadku holowania przyczepy.

W pojazdach nie wyposa onych w zapalniczkę naciśnij osłonę gniazda zasilania z obu stron i zdejmij ją. a sama wysunie się z gniazda. Gniazdo zasilania Pociągnij. nale y przycisnąć osłonę w dół i wyciągnąć popielniczkę. kiedy zapłon jest wyłączony. to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. Zapalniczka działa równie wtedy. poniewa spowoduje to jej uszkodzenie. Aby włączyć zapalniczkę. Popielniczka z przodu Nigdy nie przytrzymuj zapalniczki wciśniętej w gniazdo. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem. nale y ją całkowicie wcisnąć i poczekać. zawsze zabieraj zapalniczkę ze sobą.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zapalniczka Gniazdo zapalniczki i gniazdo zasilania mogą słu yć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym o napięciu 12 V i natę eniu do 10 A. 18 . Jeśli zostawiasz w samochodzie dzieci. aby otworzyć. Aby opró nić popielniczkę. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda.

19 . Naciśnij przełącznik. Zegar cyfrowy Włącznik ogrzewania przedniej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Najpierw włącz zapłon. Aby przyspieszyć ustawianie. Aby ustawić zegar. a następnie zwolnij je. skorzystaj z przycisków H (godziny) i M (minuty). Aby zmienić opcję 12’ na 24’ godzinną lub odwrotnie. wciśnij obydwa przyciski jednocześnie. kiedy silnik jest włączony. nale y przytrzymać odpowiedni przycisk wciśnięty do momentu uzyskania odpowiedniej liczby.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik świateł awaryjnych Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Słu y do szybkiego odszronienia lub odparowania przedniej lub tylnej szyby. Układ działa tylko wtedy. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. Funkcję tę nale y uruchamiać tylko w razie konieczności. aby włączyć lub wyłączyć. Naciśnij przełącznik. Ka de naciśnięcie zwiększa ustawienie o jeden. aby włączyć lub wyłączyć.

Układ ten działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Naciśnij.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włącznik ogrzewania tylnej szyby Pojazdy z klimatyzacją regulowaną ręcznie KOMPUTER POKŁADOWY Pojazdy z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury Poni sze funkcje dostępne są przy włączonym zapłonie: • Temperatura zewnętrzna • Średnia prędkość • Chwilowe zu ycie paliwa • Średnie zu ycie paliwa • Zasięg Elementy sterowania Przycisk "Info" Najpierw włącz zapłon. aby zmienić funkcję. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne równie posiadają element ogrzewający. Naciśnij przełącznik. gdy pojazd stoi. Ze względów bezpieczeństwa funkcje nale y ustawiać i kasować tylko wtedy. aby włączyć lub wyłączyć. 20 .

aby wyzerować. Średnia prędkość Naciśnij.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przycisk wyboru jednostek miar Temperatura zewnętrzna Naciśnij. aby zmienić jednostki miar z metrycznych na brytyjskie i odwrotnie. Wciśnij przycisk kasujący. aby wykasować odczyt na wyświetlaczu (jeśli jest to mo liwe). nie gwarantuje to. Przycisk kasujący Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza. Wskazuje średnią prędkość obliczaną przez ostatnie 1 000 km lub od ostatniego kasowania. Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody. 21 . W poni szych warunkach zabrzmi krótki sygnał d więkowy: od +4 ºC w dół: ostrze enie o mo liwości oblodzenia od 0 ºC w dół: niebezpieczeństwo oblodzenia drogi.

Wskazuje średnie zu ycie paliwa od ostatniego kasowania. Częste sondowanie umo liwia komputerowi błyskawiczne rejestrowanie zmian w sposobie prowadzenia pojazdu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Chwilowe zu ycie paliwa Zasięg na paliwie w zbiorniku Wskazuje aktualne zu ycie paliwa. 20 km. 40 km. 0 km. W ka dej chwili mo esz wcisnąć przycisk kasujący. Średnie zu ycie paliwa Wskazuje w przybli eniu odległość. usłyszysz krótki sygnał d więkowy: 80 km. Gdy zasięg zmniejszy się do podanych poni ej wartości. aby skasować wskazanie średniego zu ycia paliwa. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości. jednak w pewnych okolicznościach mo e te spowodować du e wahania wyświetlanych wartości. 22 . jaką mo e pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku.

liści itp. jeśli włączona jest klimatyzacja. Przeciwpyłkowy filtr powietrza/filtr z węglem aktywnym Filtr zapewnia skuteczną ochronę przed pyłkami kwiatów i traw. recyrkulacji podlegać będzie jedynie powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasa erskim. silnik samochodu jest włączony i włączona jest dmuchawa. W dół W prawo Nawiewniki Zamknięte Otwarte W górę 23 . Skraplana para wodna jest kierowana na zewnątrz pojazdu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne OGRZEWANIE. Powietrze z zewnątrz nie będzie przedostawać się do wnętrza pojazdu. gdy temperatura otoczenia jest wy sza ni +4 ºC. Korzystanie z klimatyzacji powoduje zwiększenie zu ycia paliwa. Klimatyzacja Powietrze jest kierowane przez wymiennik ciepła płynu chłodzącego. aby zapobiec osiadaniu wosku w filtrze. Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wtedy. w celu zapewnienia wydajnego działania układu. zanieczyszczeniami przemysłowymi i kurzem. co ułatwia odparowywanie szyb. Recyrkulacja powietrza Gdy wybrana jest recyrkulacja powietrza. Wskazówka: Nie zaleca się stosowania recyrkulacji powietrza dłu ej ni przez 30 minut. które są zatrzymywane zanim dotrą do wnętrza pojazdu. gdzie zostaje ochłodzone. W lewo Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zale y od temperatury płynu chłodzącego i dlatego właściwy efekt mo na osiągnąć jedynie wtedy. Filtr z węglem aktywnym usuwa nieprzyjemne zapachy. Zaleca się wyłączenie dmuchawy w automatycznej myjni samochodowej. Dodatkowo z powietrza usuwana jest wilgoć. Dmuchawa Silniczek dmuchawy mo e emitować hałasy. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Powietrze z zewnątrz Zawsze oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą ze śniegu. gdy silnik jest ciepły. poniewa powietrze nie podlega wtedy wymianie i okna mogą zacząć zaparowywać. Dlatego te obecność niewielkiej kału y wody pod zaparkowanym pojazdem jest zjawiskiem normalnym.

Aby zwiększyć prędkość dmuchawy. skieruj część powietrza w stronę przedniej szyby i szyb bocznych. Aby skutecznie ogrzać wnętrze pojazdu. przednia szyba mo e zaparowywać. skieruj schłodzone powietrze do nawiewników nawiewu na twarz. Przełącznik rozprowadzania powietrza mo na ustawić w dowolnym poło eniu pośrednim pomiędzy symbolami. W warunkach niskich temperatur otoczenia lub gdy powietrze jest wilgotne. ELEMENTY STEROWANIA Regulacja temperatury Kierunki przepływu powietrza: Temperatura Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na twarz/nogi Nawiew na nogi Nawiew na nogi/przednią szybę Zimno Dmuchawa Ciepło Nawiew na przednią szybę Mniejsza część strumienia powietrza jest zawsze kierowana na przednią szybę. wybierz poło enie przełącznika oznaczone wy szą cyfrą. Aby skutecznie ochłodzić wnętrze pojazdu. 24 . Je eli dmuchawa jest wyłączona.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Uwagi ogólne na temat regulacji warunków we wnętrzu pojazdu W czasie korzystania z klimatyzacji nale y zamknąć wszystkie okna. Regulacja rozprowadzania powietrza Dmuchawa jest wyłączona w poło eniu 0. skieruj ogrzane powietrze do nawiewników nawiewu na nogi.

aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Ustaw dmuchawę w dowolnym poło eniu. W razie potrzeby włącz ogrzewanie tylnej i przedniej szyby.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Recyrkulacja powietrza Szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu Naciśnij przełącznik. Wentylacja Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Ustaw pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza w poło eniu lub . 25 . W zale ności od potrzeb otwórz nawiewniki centralne i boczne. Funkcja recyrkulacji jest wyłączana automatycznie.

Je eli pokrętło regulacji rozprowadzania powietrza zostanie ustawione w poło eniu . opcja recyrkulacji powietrza nie mo e być wybrana. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. Po ponownym włączeniu dmuchawy klimatyzacja włączy się automatycznie. a klimatyzacja włączy się automatycznie. aby włączyć dmuchawę.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLIMATYZACJA REGULOWANA RĘCZNIE Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu Aby włączyć lub wyłączyć chłodzenie. W tym przypadku lampka kontrolna klimatyzacji w przełączniku nie zapali się. Je eli pokrętło dmuchawy zostanie ustawione w poło eniu 0. Chłodzenie powietrzem z zewnątrz Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. 26 . naciśnij przełącznik A/C. Pamiętaj. klimatyzacja wyłączy się.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych. strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne. gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Unikaj regulowania ustawień. 27 . Czujnik mierzący temperaturę we wnętrzu pojazdu znajduje się pod przełącznikami regulacji temperatury i prędkości dmuchawy i nie nale y go niczym przesłaniać. ilość i rozprowadzanie powietrza są sterowane automatycznie i regulowane w zale ności od warunków jazdy i warunków pogodowych. nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte. dopóki silnik się nie rozgrzeje. gdy układ jest w trybie AUTO. Układ elektronicznej automatycznej regulacji temperatury automatycznie dostosowuje ustawienia do bie ących warunków. Naciśnięcie przycisku AUTO raz włączy tryb AUTO (automatyczny). Włączenie klimatyzacji zmniejsza wilgotność wewnątrz pojazdu i przyspiesza odparowywanie szyb. W razie potrzeby mo na wyregulować poszczególne ustawienia. ELEKTRONICZNA AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY Aby układ działał prawidłowo.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zmniejszenie wilgotności powietrza w poło eniu Zalecane ustawienia układu dla wszystkich pór roku to 22 ºC i tryb AUTO (klimatyzacja jest włączona). Temperatura.

Naciśnij przycisk . w poło eniu HI (powy ej 28 ºC) na stałe ogrzewanie. aby zmniejszyć prędkość dmuchawy. Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu. Czerwony przycisk: wy sza temperatura. aby zwiększyć prędkość dmuchawy. i nie będzie utrzymywał stałej temperatury. Zalecane standardowe ustawienie to 22 ºC. W poło eniu LO (poni ej 16 ºC) układ przełączy się na stałe chłodzenie. 28 . Za pomocą przycisków mo na wybrać temperaturę pomiędzy 16 ºC a 28 ºC. Naciśnij przycisk .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Regulacja temperatury Ręczne sterowanie układem elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Dmuchawa Niebieski przycisk: ni sza temperatura.

naciśnij odpowiedni przycisk. i jednocześnie. Nie mo na wybrać opcji recyrkulacji powietrza. Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie mo na ich ustawić ręcznie. Je eli przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza jest ustawiony na . 29 . . Aby powrócić do trybu AUTO. Do pojazdu napływa powietrze z zewnątrz. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na nogi Nawiew na przednią szybę Kiedy ustawienie jest wybrane. nie mo na wybrać recyrkulacji powietrza. automatycznie włączy się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby. i wyłączają się automatycznie i włącza się klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Rozprowadzanie powietrza Odmra anie/ odparowywanie przedniej szyby Aby ustawić rozprowadzanie powietrza. naciśnij przycisk AUTO lub przełącznik(i) ze świecącymi się lampkami kontrolnymi. Ustaw przełącznik regulacji rozprowadzania powietrza na . Mo na wybrać dowolną kombinację ustawień . Kiedy ustawienie zostanie wybrane. Dmuchawa jest ustawiona na maksymalne obroty. a temperatura na HI.

aby włączyć/wyłączyć klimatyzację. aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. AUTO a temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest dosyć wysoka. aby wyłączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Recyrkulacja powietrza Naciśnij przełącznik recyrkulacji. układ automatycznie wybiera opcję chłodzenia powietrzem recyrkulacyjnym.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie i wyłączanie klimatyzacji Automatyczne sterowanie recyrkulacją powietrza Gdy układ jest w trybie. Naciśnij przycisk OFF. 30 . Je eli wciśnięty zostanie tak e przycisk recyrkulacji powietrza. Naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisków recyrkulacji powietrza. Wyłączanie elektronicznej automatycznej regulacji temperatury Naciśnij przycisk A/C. układ automatycznie wybiera opcję powietrza z zewnątrz. Po osiągnięciu wybranej temperatury. aby ponownie włączyć elektroniczną automatyczną regulację temperatury. Lampka kontrolna w przełączniku nie świeci się w trybie automatycznym. powietrze z zewnątrz nie będzie doprowadzane do wnętrza pojazdu. ogrzewania przedniej i tylnej szyby).

gdy pojazd jest holowany. zwolnij d wignię blokującą. Włącznik zapłonu nie powinien pozostawać w tym poło eniu zbyt długo. Gdy kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki. III Rozrusznik uruchomiony. włącza się blokada kierownicy. I Kierownica odblokowana. Aby wyregulować wysokość kolumny kierownicy i odległość kierownicy od kierowcy.nale y je wybierać równie . gdy pojazd jest w ruchu. W tym poło eniu kluczyk znajduje się podczas jazdy . kiedy pojazd jest w ruchu. uniemo liwiająca jej obracanie. Świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze. Zapłon i wszystkie główne obwody elektryczne są odłączone. Nigdy nie przekręcaj kluczyka w poło enie 0. 31 . Więcej informacji na temat siedzenia w prawidłowej pozycji znajdziesz w podrozdziale Siedzenia. aby nie rozładować akumulatora. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P (parkowania). W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk mo e zostać ponownie przekręcony do poło enia 0 tylko wtedy. Aby zabezpieczyć kierownicę. Regulacja ustawienia kolumny kierownicy Nigdy nie reguluj ustawienia kierownicy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ELEMENTY STEROWANIA NA KOLUMNIE KIEROWNICY Stacyjka z blokadą kierownicy 0 Zapłon wyłączony. Nale y puścić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. II Zapłon i wszystkie obwody elektryczne są włączone. ustaw d wignię w jej pierwotnym poło eniu.

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Sygnał d więkowy Światła drogowe/mijania

Gdy reflektory są włączone, pociągnij d wignię w stronę kierownicy, eby przełączyć pomiędzy światłami drogowymi a światłami mijania. Błyskowy sygnał świetlny Lekko pociągnij d wignię w stronę kierownicy. Sygnał d więkowy działa równie przy wyłączonym zapłonie. Przełącznik wielofunkcyjny Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Kierunkowskazy Informacje dotyczące działania tego przycisku znajdziesz w podrozdziale Komputer pokładowy. Przycisk "Info"

Lekko popchnij d wignię w górę lub w dół, a kierunkowskazy migną trzy razy.

32

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
D wignia/przełącznik wycieraczek Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Szyba przednia • Poło enia d wigni: Szyba tylna • Przerywany ruch wycieraczek

Pociągnij d wignię w stronę kierownicy. • Praca wycieraczek na biegu wstecznym Je eli wycieraczka tylnej szyby nie jest włączona w normalnym trybie pracy, ale wycieraczki przedniej szyby są włączone w funkcji ruchu przerywanego, normalnego lub szybkiego, po wybraniu biegu wstecznego wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z ruchem wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością).

Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek

Obrotowy przełącznik regulacji przerywanego ruchu wycieraczek: 1 = Krótkie przerwy 6 = Długie przerwy

33

Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne
Spryskiwacz Po zakończeniu cyklu spryskiwania/ wycierania, wycieraczki zatrzymają się, a następnie wykonają jeszcze jeden ruch w celu wytarcia szyby. Spowoduje to równie włączenie spryskiwaczy reflektorów, gdy reflektory są włączone (w zale ności od kraju i zamontowanego wyposa enia). Po zwolnieniu przycisku lub d wigni, wycieraczki będą działać jeszcze przez chwilę. U ywaj spryskiwacza nie dłu ej ni przez 10 sekund i nigdy go nie włączaj, gdy zbiornik płynu spryskiwaczy jest pusty.

Gdy naciśniesz przycisk na końcu d wigni lub pociągniesz d wignię w stronę kierownicy, spryskiwacz zadziała w połączeniu z wycieraczkami.

34

• We wszystkich trybach. Zmieniacz płyt CD znajduje się pod siedzeniem pasa era. aby przejść do kolejnej wstępnie zaprogramowanej stacji radiowej. • W trybie odtwarzacza CD. je eli zamontowany jest zmieniacz płyt CD. Za pomocą zdalnego sterowania mo na regulować poni sze funkcje. aby wyłączyć wiadomości o ruchu drogowym w czasie ich nadawania. aby zmienić zakres długości fal radiowych. odtwarzacza CD lub magnetofonu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zdalne sterowanie systemem audio W radioodtwarzaczu wybierz tryb działania radia. Przesuń przełącznik SEEK w stronę kierownicy lub tablicy rozdzielczej: • W trybie radia. Wyszukiwanie • W trybie radia. Głośność • W trybie odtwarzacza CD. aby wybrać następną płytę. aby przejść do następnego lub wrócić do poprzedniego utworu. Aby zmniejszyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL − w stronę kierownicy. 35 . Naciśnij i przytrzymaj przycisk " umieszczony z boku: • W trybie radia. Tryb Krótko naciśnij przycisk " umieszczony z boku: Aby zwiększyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL + w stronę kierownicy. aby odszukać częstotliwość następnej stacji radiowej w górę lub w dół skali.

Włączanie Na tablicy rozdzielczej zapali się lampka kontrolna.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna kontrola prędkości Układu automatycznej kontroli prędkości nie nale y u ywać podczas jazdy w du ym natę eniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach. Prędkość pojazdu mo na zmienić w niewielkim stopniu poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Lampka kontrolna w zestawie wska ników zgaśnie. Układ automatycznej kontroli prędkości będzie utrzymywał aktualną prędkość pojazdu. aby przywrócić działanie układu i poprzednio zapamiętaną prędkość. Aby zmienić prędkość Naciśnij przycisk . Układ mo na uruchomić dopiero po przekroczeniu prędkości 45 km/h. Aby zawiesić działanie układu. Naciśnij przycisk –. Naciśnij przycisk =. Aby układ zapamiętał prędkość Aby zawiesić/przywrócić działanie układu Naciśnij przycisk lub przycisk –. Układ jest gotów do zapamiętania prędkości. Ustawiona prędkość jest nową prędkością zapamiętaną przez układ. wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła lub naciśnij przycisk =. aby przyspieszyć. aby zwolnić. Prędkość pojazdu będzie się zmieniała bez konieczności naciskania pedału przyspiesznika. 36 .

Podczas dłu szego postoju z otwartymi drzwiami oświetlenie wnętrza zostanie wyłączone automatycznie po 30 minutach. po zamknięciu drzwi w niektórych wersjach modelu oświetlenie wnętrza pozostaje przez chwilę włączone. jeśli włączony jest zapłon. na krótką chwilę włącz zapłon (przekręć kluczyk do poło enia II). Gaśnie ono natychmiast. KONSOLA DACHOWA Oświetlenie wnętrza Włącznik drzwiowy Aby ponownie włączyć światła. Lampka kontrolna zgaśnie. Wartość zapamiętanej prędkości zostanie wykasowana. Światła do czytania Wyłączone Włączone Wersja standardowa Wersja standardowa Włącznik drzwiowy Wyłączone Włączone ST170 (w opcji) ST170 (w opcji) 37 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wyłączanie Gdy przełącznik oświetlenia wnętrza znajduje się w poło eniu "włącznik drzwiowy".

e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworu okna dachowego. 38 . Osłonę przeciwsłoneczną mo na wyjąć z zaczepu i obrócić w kierunku szyby bocznej. Przed uruchomieniem otwieranego elektrycznie okna dachowego nale y sprawdzić. Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. Wskazówka: Okno dachowe mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. Osłony przeciwsłoneczne Włączone Wyłączone Okno dachowe Elektrycznie otwierane okno dachowe działa przy włączonym zapłonie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wewnętrzne lusterko wsteczne Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era Aby uniknąć oślepiania w nocy przez światła pojazdów jadących z tyłu. czy na jego drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Osłonę lusterka mo na odsunąć w lewo i w prawo. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. nale y zmienić za pomocą d wigni kąt nachylenia lusterka.

dopóki naciskany jest przełącznik. Oknem dachowym steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi. . Aby otworzyć/zamknąć okno dachowe automatycznie Naciśnij krótko jedną stronę przycisku do drugiego punktu włączenia. naciskając przycisk w dowolną stronę. Wskazówka: Podczas jazdy z niewielką prędkością i całkowicie otwartym oknem dachowym mo esz usłyszeć hałas przypominający uderzenia. Ruch okna mo na przerwać. 39 . wsuwając pod panel dachu. Naciśnij ponownie. Aby zamknąć. naciśnij . Okno dachowe otwiera/zamyka się. okna dachowego.mo na uchylać tylną krawęd okna lub otwierać je z przodu. naciśnij Aby zamknąć.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie lub zamykanie okna dachowego Aby otworzyć zamknięte okno dachowe. Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby . Po całkowitym zamknięciu okno dachowe zatrzyma się automatycznie. Wskazówka: Częste naciskanie przełącznika mo e spowodować wyłączenie układu na chwilę. aby zapobiec jego przegrzaniu. zamknij okno dachowe o około 5 cm lub nieznacznie opuść dowolne okno boczne. naciśnij . Aby zmniejszyć ten hałas. Okno dachowe odsunie naciśnij się do tyłu pod dach. aby zatrzymać. Aby unieść tylną krawęd zamkniętego .

• Naciśnij ponownie i przytrzymaj wciśnięty ten sam przycisk przez 30 sekund. • Zamknij okno dachowe po raz trzeci do oporu. Je eli okna dachowego nie mo na ju prawidłowo zamknąć. wykonaj poni szą procedurę ponownego programowania: • Unieś maksymalnie tylną krawęd okna dachowego. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. a zobaczysz. Zwolnij przycisk na chwilę i natychmiast naciśnij ponownie. e dach się przesuwa. • Zwolnij przycisk i natychmiast wciśnij i przytrzymaj go ponownie. Nie zwalniaj przycisku. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. np. a następnie nieco cofnie. w zimie. Podczas trzeciego zamykania okna dachowego funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. Upewnij się. dopóki okno dachowe nie zamknie się po raz drugi.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe Okno dachowe zatrzyma się automatycznie. otworzy całkowicie. Zwolnij przycisk. Okno dachowe pokona opór i mo na je będzie zamknąć całkowicie. je eli podczas zamykania napotka przeszkodę. Funkcja ponownego programowania 40 . a następnie ponownie zamknie. Okno dachowe zamknie się. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna dachowego mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obra eń. • Zamknij okno dachowe dwa razy do punktu. gdzie napotka opór i pozwól mu zawrócić.

Upewnij się. Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy. Upewnij się. a następnie zamknij okno dachowe. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. 0. Tryb awaryjny Je eli układ wykryje usterkę. a następnie będzie się zatrzymywać. funkcja ponownego programowania zostanie przerwana. unieś ją całkowicie. Zamknij okno dachowe. e na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma adnych przeszkód. gdy okno dachowe zatrzyma się. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. REGULATORY NA DRZWIACH Ręcznie regulowane lusterka zewnętrzne Oba lusterka zewnętrzne mogą być regulowane z wnętrza pojazdu. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok. ponownie naciskając przycisk.5 sekundy na raz. 41 . Gdy odchylona jest tylna krawęd okna dachowego. wejdzie w tryb awaryjny.

W razie potrzeby. ni są rzeczywiście. Składanie lusterek zewnętrznych Lusterko kierowcy Wyłączone Lusterko pasa era W górę W prawo W dół W lewo Ogrzewanie lusterek zewnętrznych działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. 42 . nale y je wcisnąć w oprawę do oporu. Aby ponownie umieścić lusterka na właściwym miejscu. co zmniejsza tzw. martwe pole widzenia" za samochodem. Z tego powodu ocena odległości od pojazdu widzianego w takim lusterku mo e być błędna.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczna regulacja i ogrzewanie lusterek zewnętrznych Asferyczne lusterka zewnętrzne Pole widzenia z tyłu samochodu jest zwiększone. w wąskich przejazdach. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się mniejsze i w większej odległości. np. lusterka zewnętrzne mogą być ręcznie zło one.

Przed uruchomieniem okien otwieranych elektrycznie nale y sprawdzić. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien. Otwieranie/zamykanie okien następuje w czasie naciskania przełącznika. Wskazówka: Okna sterowane elektrycznie mo na równie uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania/zamykania globalnego. Elektryczne otwieranie przednich okien • Automatyczne otwieranie okna w drzwiach kierowcy Naciśnij krótko przycisk do drugiego punktu włączenia. czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. Okna są otwierane i zamykane za pomocą przełączników umieszczonych w drzwiach. kiedy zapłon jest włączony. aby zatrzymać szybę. Elektryczne otwieranie przednich i tylnych okien W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna dostępne są funkcje dodatkowe. : aby zamknąć. Naciśnij powtórnie. Naciśnij Naciśnij : aby otworzyć.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Elektryczne otwieranie okien Okna mogą być otwierane/zamykane tylko wtedy. 43 . aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. Patrz podrozdział Otwieranie/zamykanie globalne. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie.

aby otworzyć lub przycisk zamknąć. aby . Po raz trzeci zamknij okno do miejsca. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć. Na chwilę i natychmiast zwolnij przycisk naciśnij go ponownie. okno zatrzyma się automatycznie i nieco się cofnie. 44 . Naciśnij powtórnie.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • Automatyczne otwieranie i zamykanie okien • Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna W pojazdach wyposa onych w cztery sterowane elektrycznie okna. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. Okna tylne mo na zawsze otworzyć lub zamknąć przełącznikami na drzwiach kierowcy. gdzie znajduje się przeszkoda. • Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien Przycisk na drzwiach kierowcy blokuje przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien. Przycisk (znaczek czerwony): Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien odblokowane. w zimie. Naciśnij krótko przycisk . nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i powstanie obra eń. (znaczek zielony): Przycisk Przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien zablokowane. aby zatrzymać szybę. np. do drugiego punktu włączenia. je eli w czasie zamykania napotka przeszkodę.

a następnie będzie mo na zamknąć je całkowicie. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. Zaprogramuj pamięć i powtórz procedurę. Naciśnij krótko do drugiego punktu przycisk włączenia. 45 . Okno zamknie się automatycznie. a okno otworzy się całkowicie. e na drodze zamykającego się okna nie ma adnych przeszkód. • Programowanie pamięci Po odłączeniu akumulatora konieczne jest ponowne zaprogramowanie pamięci ka dego okna z osobna: Naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk . Podczas trzeciego zamykania okna funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. dwa lub trzy razy. Przytrzymaj przycisk jedną sekundę dłu ej. je eli okno nie zamknie się automatycznie. Puść przycisk i wciśnij ponownie na sekundę. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. a okno zamknie się całkowicie. je eli procedura programowania została wykonana prawidłowo. Upewnij się. Nieostro ne zamykanie okna mo e spowodować obra enia.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Okno zamknie się do miejsca tu przed przeszkodą.

Kiedy d wignia jest ju przesunięta całkowicie w lewo. nale y po zatrzymaniu pojazdu odczekać około 3 sekundy z wciśniętym pedałem sprzęgła.5-biegowa skrzynia biegów (typ A) Bieg wsteczny .. gdy pojazd stoi. Bieg wsteczny . Bieg wsteczny . 46 . Nie nale y przesuwać d wigni zmiany biegów w lewo przy zmianie biegu z 5. a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w lewo. a następnie pokonując sprę ysty opór przesuń ją całkowicie w prawo i pociągnij do tyłu. poniewa mo e to spowodować nieumyślne włączenie biegu 2.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KONSOLA ŚRODKOWA Mechaniczna skrzynia biegów Wsteczny bieg mo na włączać tylko.5-biegowa skrzynia biegów (typ B) Podnieś pierścień blokujący a następnie przesuń d wignię zmiany biegów w prawo i do tyłu . Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej.6-biegowa skrzynia biegów Ustaw d wignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. na 4. pchnij ją do przodu w poło enie biegu wstecznego. Aby płynnie włączyć wsteczny bieg.

e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P (parkowania). nale y najpierw wcisnąć przycisk umieszczony z boku na uchwycie d wigni zmiany biegów.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczna skrzynia biegów Blokada d wigni zmiany biegów Czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów w Twoim poje dzie jest sterowana elektronicznie. Aby wybrać poło enie R. Opuszczając pojazd zawsze wyłączaj zapłon. jest nadbiegiem. Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się. Poło enia d wigni zmiany biegów • P = Parkowanie Poło enie P powinno być wybierane tylko wtedy. Bieg 4. 2 (z wyjątkiem zmiany z poło enia 1 na poło enie 2) oraz P. 47 . Przed zmianą poło enia P na inne nale y przekręcić kluczyk w stacyjce do poło enia II i wcisnąć pedał hamulca. który mo e być ręcznie włączany i wyłączany w zale ności od potrzeb. gdy pojazd stoi. W tym poło eniu skrzynia biegów jest zablokowana. Zawsze całkowicie włączaj hamulec postojowy i upewnij się.

gdy pojazd stoi. nadbieg powinien zostać wyłączony. Po włączeniu silnika funkcja włączonego nadbiegu jest wybierana automatycznie. • D = Jazda • Jazda z nadbiegiem Jest to poło enie wybierane podczas normalnej jazdy. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N. po otwarciu drzwi kierowcy zabrzmi ostrzegawczy sygnał d więkowy. • N = Poło enie neutralne Poło enie to powinno być stosowane przy rozruchu silnika i podczas jego pracy na wolnych obrotach. a silnik pracuje na wolnych obrotach. 48 . W nagłych wypadkach d wignia zmiany biegów mo e być wysunięta z poło enia parkowania P mechanicznie. W razie potrzeby mo na go równie uruchomić. sygnalizując wyłączenie nadbiegu. Wszystkie cztery biegi wybierane są automatycznie. aby włączyć nadbieg. nale y wcisnąć pedał hamulca i przycisk na d wigni zmiany biegów. • Jazda bez nadbiegu Gdy często włączane są na zmianę biegi 4. Urządzenie zapobiegające rozładowaniu akumulatora automatycznie wyłączy sygnał brzęczyka po upływie 30 minut. Przekładnia będzie teraz wybierać tylko biegi od 1. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P. do 3.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Je eli poło enie P nie zostanie wybrane. Kluczyk mo e zostać wyjęty ze stacyjki tylko wtedy. • R = Bieg wsteczny Poło enie to mo na wybrać tylko wtedy. Lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej zapala się. W tym poło eniu napęd nie jest przenoszony na koła. Informacje na ten temat znajdziesz w podrozdziale Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów). Nale y nacisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem d wigni zmiany biegów. Silnik nale y uruchamiać.. Je eli po uruchomieniu silnika chcemy zmienić poło enie P na inne. Wciśnij ponownie przycisk. gdy zostało wybrane poło enie P. i 3.

w celu uniknięcia niepotrzebnego u ywania hamulców oraz podczas pokonywania wzniesień i jazdy na krętych drogach.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne • 2 = Bieg 2 Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 2. Z poło enia tego mo na równie korzystać podczas ruszania pojazdem w zimie po oblodzonej drodze. 49 . Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza W schowku znajduje się zaczep słu ący do zamocowania teczki z dokumentacją pojazdu. Teczkę mo na wyjąć i wło yć z powrotem po przesunięciu w bok. zagłębienie na długopis i schowki znajdują się przed d wignią zmiany biegów. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 1. • 1 = Bieg 1 Zalecane jest u ywanie tego poło enia przy bardzo stromych zjazdach. Poło enie to powinno być wybierane przy dłu szych zjazdach. Podstawki na napoje. W takim wypadku nale y niezwłocznie udać się do najbli szej stacji obsługi. Przednie podstawki na napoje i schowki Schowek Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia zaczyna migać w przypadku wykrycia usterki w skrzyni biegów. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy.

Przełącznik ogrzewania przednich siedzeń • Naciskając pedał hamulca. nale y mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Naciśnij przełącznik. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Hamulec ręczny • Wciśnij mocno pedał hamulca zasadniczego. naciskając jednocześnie przycisk blokady i pchnąć d wignię w dół. aby włączyć lub wyłączyć. lekko unieść d wignię. wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stronę przeciwną ni krawę nik. Aby zwolnić hamulec ręczny. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w dół stoku. • Nie naciskaj przycisku blokady podczas zaciągania d wigni. opuszczając pojazd. energicznie pociągnij d wignię hamulca ręcznego w górę do oporu. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Siedzenia. 50 . d wignię zmiany biegów zawsze zostawiaj w poło eniu P. wybierz wsteczny bieg i obróć kierownicę w stronę krawę nika. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku.

kiedy układ jest wyłączony. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP).Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Przełącznik układu kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Lampka kontrolna układu ESP Lampka kontrolna układu TCS/ESP na tablicy rozdzielczej świeci się. 51 . Wciśnij przełącznik. Przełącznik TCS Przełącznik ESP Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS. aby włączyć lub wyłączyć układ. Symbol na przełączniku zale y od zamontowanego układu. Układ włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu.

aby uzyskać tylną podstawkę na napoje. zasilanych prądem stałym o natę eniu do 10 A. dostępną w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda. Do korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych stosuj wyłącznie specjalną wtyczkę z przewodem. Mo e on być u ywany jako: • Schowek • Tylna popielniczka • Tylne gniazdo zasilania Aby otworzyć.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Schowek wielofunkcyjny Schowek mieści się w konsoli środkowej. Jednak jeśli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce podczas jazdy. to nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. 52 . Tylną popielniczkę mo na wyjąć. Popielniczkę mo na tak e umieścić w dowolnej przedniej podstawce na napoje. Tylne gniazdo zasilania słu y do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia 12 V. unieś pokrywę. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.

Dodatkowo na wewnętrznej ściance bocznej oparcia siedzenia znajduje się kieszeń na mapy. Podłokietnik tylnego siedzenia Aby zdjąć siatkę/torbę. wepchnij ramę siatki/torby w ramę na oparciu siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna. 53 . Po zdjęciu siatki/torby i zło eniu oparcia przedniego siedzenia pasa era do przodu uzyskujemy stolik.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka na drobiazgi/torba/ kieszeń na mapy Z tyłu oparcia przedniego siedzenia pasa era znajduje się siatka lub torba słu ąca do przechowywania małych przedmiotów. patrz Składanie przedniego siedzenia pasa era w rozdziale Siedzenia. Aby zamocować siatkę/torbę do oparcia. Więcej informacji. pociągnij d wignię zwalniającą. W podłokietniku znajduje się schowek.

Wersja 3. nie przechylając. Następnie zamocuj cięgna unoszące osłonę. 54 .Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne BAGA NIK Osłona przestrzeni baga owej Nie nale y umieszczać adnych przedmiotów na osłonie. Odczep osłonę z zaczepów bocznych i wyciągnij ją poziomo.i 5-drzwiowa • Wyjęcie Kombi Wysuń osłonę i zablokuj za pomocą zaczepów. • Zało enie Aby zało yć osłonę. wciskając oba końce podpory do środka. ustaw ją poziomo i wsuń do oporu. Odłącz cięgna osłony od drzwi tyłu nadwozia. Osłonę mo na wyjąć całkowicie.

wsuń jego przednią część na miejsce i pchnij tylną część do dołu. wciśnij ółte przyciski i wyciągnij pojemnik. Aby go wyjąć. Przegródki mo na wsunąć w dowolne szczeliny schowka. 55 . a zatrzaśnie się w prawidłowym poło eniu. Siatkę baga ową mo na nabyć u Autoryzowanego Dealera Forda. Przedmioty przechowywane w schowku nie powinny wystawać ponad krawędzie przegródek. tak aby uzyskać ró ne pojemniki. aby zapobiec wyrzuceniu przedmiotów przewo onych w schowku do przedniej części pojazdu w przypadku kolizji lub nagłego hamowania. Maksymalne obcią enie schowka nie mo e przekraczać 5 kg.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka baga owa Schowek (wersja 5-drzwiowa) Siatkę baga ową mo na zamocować do czterech zaczepów na podłodze baga nika. Podczas jazdy z zamontowanym schowkiem nale y pamiętać tak e o zakładaniu osłony przestrzeni baga owej. Aby zamontować schowek.

popychając je w bok. odczep pętle drucianej ramy w przednich naro ach. Boczna siatka baga owa (wersja 5-drzwiowa) Boczna siatka baga owa słu y do przechowywania drobnych przedmiotów. Aby zało yć siatkę. Aby zdjąć siatkę. odłącz pętle drucianej ramy z przodu i pchnij w dół drucianą ramę z tyłu. aby odczepić.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka do osłony baga u (wersja 5-drzwiowa) Siatka hamakowa (wersja 5-drzwiowa i kombi) Aby opuścić przednią część siatki. podłącz pętle do ółtych zaczepów w kształcie grzybków. 56 .

Pociągnij siatkę do góry i wsuń wysuwany koniec drą ka w uchwyt na dachu.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Siatka przestrzeni baga owej (kombi) Aby zało yć kasetę z siatką. Dywanik dwustronny (wersja 5-drzwiowa i kombi) Dywanik mo na obrócić. Pchnij sztywny koniec drą ka w stronę środka pojazdu i wsuń go w drugi uchwyt. aby uzyskać gumową powierzchnię na podłodze baga nika. 57 . aby pole widzenia z tyłu pojazdu nie było ograniczone. e drą ek jest wsunięty w przednią wąską część uchwytu. Podczas jazdy z rozwiniętą siatką przestrzeni baga owej klapka osłony przestrzeni baga owej musi być zło ona o 180º. pchnij elementy przesuwne do siebie i wsuń drą ek teleskopowy w otwory w ścianie bocznej za oparciami tylnych siedzeń. Upewnij się.

i 5-drzwiowa Kombi W zale ności od kraju miejsce przeznaczone do przechowywania apteczki i trójkąta ostrzegawczego znajduje się z lewej lub prawej strony baga nika.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Apteczka i trójkąt ostrzegawczy Wersja 3-. W zale ności od kraju do mocowania apteczki mo na u yć zaczepów umieszczonych z lewej strony baga nika. 4. natomiast do mocowania trójkąta ostrzegawczego zaczepu na tylnym panelu dolnym. W pojazdach ST170 wyposa onych w dostępny w opcji głośnik niskotonowy. do przechowywania apteczki mo e słu yć siatka po lewej stronie baga nika. 58 .

wciśnij owalny znak Forda i wysuń układ z uchwytu. Złó podświetlacz. Elementy te mo esz nabyć u swojego Dealera. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ unieruchamiania silnika. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zdalne sterowanie falami radiowymi.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne KLUCZYKI Aby wyjąć podświetlacz. 59 . Kluczyk z układem zdalnego otwierania drzwi W przypadku ich zgubienia mo na otrzymać od Autoryzowanego Dealera Forda kluczyki zastępcze po podaniu numeru kluczyka (podanego na przywieszce kluczyka oryginalnego). Następnie otwórz podświetlacz za pomocą monety i wymień baterię i/lub arówkę. Podświetlenie kluczyka Podświetlenie kluczyka działa po przyciśnięciu okrągłego przycisku. ściskając obie części i zamocuj go ponownie w uchwycie kluczyka. Baterię i arówkę w uchwycie kluczyka mo na wymienić. Nadajnik zamontowany jest w kluczyku.

czujników wewnętrznych lub układu podwójnego ryglowania drzwi znajdziesz w dalszej części niniejszego rozdziału. Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci Wciśnięcie Pociągnięcie (Zamykanie drzwi) (Otwieranie drzwi) Od wewnątrz mo na je zamknąć za pomocą przycisku blokującego albo otworzyć za pomocą klamki. Gdy włączona jest blokada otwierania drzwi przez dzieci.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne ZAMKI Zamki drzwi Drzwi przednie mo na otwierać i zamykać z zewnątrz za pomocą kluczyka. 60 . Informacje dotyczące alarmu. drzwi mo na otworzyć wyłącznie od zewnątrz. gdy na przycisku widoczny jest biały znak. opuszczając pojazd wciśnij przycisk blokujący i zatrzaśnij drzwi. Drzwi są zamknięte. Aby zamknąć tylne drzwi.

a usłyszysz charakterystyczny trzask. Jest to zjawisko normalne. Do opuszczania i zamykania pokrywy baga nika słu ą uchwyty (zagłębienia) znajdujące się po jej wewnętrznej stronie. Otwórz pokrywę całkowicie. Wciśnij korek wlewu paliwa i. Aby otworzyć. ciągle naciskając. przekręć korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy odkręcaniu korka wlewu paliwa mo esz usłyszeć charakterystyczne syczenie. 61 . przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zamknąć wlew. a się zablokuje.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik Zamek pokrywy wlewu paliwa Aby otworzyć.

Uruchamiany jest z zewnątrz przez przekręcenie kluczyka lub od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku blokującego na klamce drzwi. 62 . W pojazdach z układem podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy nie migną.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Pokrywa silnika UKŁAD ZAMKA CENTRALNEGO Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . Wskazówka: Układ zamka centralnego mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. Układ zamka centralnego mo e być włączony z drzwi kierowcy lub przednich drzwi pasa era. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. Przy ryglowaniu pojazdu kluczykiem kierunkowskazy migną dwa razy. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. Baga nik pozostaje zamknięty. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znaczek Forda do jego pierwotnego poło enia. Działa on tylko przy zamkniętych drzwiach przednich. Przy odryglowywaniu kierunkowskazy migną raz.

potwierdzając włączenie układu. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. uniemo liwiającym otwarcie drzwi pojazdu od wewnątrz.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi Włączanie Lewe drzwi Nie mo na otworzyć od wewnątrz Układ podwójnego ryglowania drzwi jest dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzie ą. Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. 63 . Wskazówka: Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi mo e być włączony tylko z drzwi kierowcy w pojazdach ze zdalnym sterowaniem falami radiowymi. gdy przednie drzwi są zamknięte. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie. Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest mo liwe tylko wtedy. obróć kluczyk w zamku drzwi kierowcy lub pasa era do a następnie do poło enia poło enia w ciągu 2 sekund. Prawe drzwi Aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi.

Układ mo e być włączony po 3 sekundach od wyłączenia zapłonu. Kierunkowskazy błysną raz. bez kierowania kluczyka w stronę pojazdu (np.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Po zamknięciu uaktywni się alarm (jeśli jest zamontowany). Zasięg nadajnika zale y od otoczenia i mo e się znacznie wahać. System alarmowy mo na włączyć niezale nie od układu podwójnego ryglowania drzwi. w kieszeni). 64 . lub zostanie gdy przycisk wciśnięty nieumyślnie. Wyłączanie Układ podwójnego ryglowania drzwi jest automatycznie wyłączany po otwarciu kluczykiem przednich drzwi. obracając kluczyk do . poło enia Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale System alarmowy. Zdalne sterowanie falami radiowymi Pojazd lub jego baga nik zostaną równie odryglowane. W razie awarii układu elektrycznego pojazdu ka de z przednich drzwi mo na otworzyć niezale nie kluczykiem.

sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania. W przypadku zakłócenia częstotliwości zdalnego sterowania nie będzie mo na uruchomić adnej z funkcji zdalnego sterowania. układy zdalnego sterowania. systemu alarmowego i otwarcie drzwi dwa kierowcy. systemy alarmowe itd.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Baga nik mo e zostać otwarty za pomocą kluczyka lub zdalnego sterowania. o ile nie są otwarte adne drzwi ani pokrywa baga nika i nie jest włączony zapłon. e naciśnięcie raz spowoduje wyłączenie przycisku układu podwójnego ryglowania drzwi. Otwieranie drzwi zostanie Wskazówka: Kiedy wciśnięty. Kierunkowskazy błysną dwa razy. W takim przypadku mo na zaryglować/odryglować pojazd kluczykiem. Ponowne jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję. Aby zmienić tę funkcję.). Kierunkowskazy błysną raz. Informacje na temat atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie znajdziesz w tabeli na końcu rozdziału Dane techniczne. pojazd nie zostanie zaryglowany/odryglowany. Częstotliwości u ywane przez zdalne sterowanie mogą być równie u yte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np. zamek centralny i system alarmowy zostaną automatycznie włączone po 45 sekundach. słuchawki bezprzewodowe. naciśnij i jednocześnie i przytrzymaj przyciski przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. Naciśnięcie przycisku razy w ciągu 3 sekund spowoduje otwarcie tak e drzwi pasa erów. Naciśnięcie przycisku raz wyłącza układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm oraz powoduje otwarcie wszystkich drzwi. Zmiana programu funkcji odryglowywania Mo na tak zmienić funkcję odryglowywania. sprzęt medyczny. amatorskie radia. 65 . a alarm nie zostanie włączony.

Naciśnięcie przycisku raz włącza zamek centralny i system alarmowy. Kierunkowskazy zabłysną dwukrotnie. W pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. Zamykanie dwa razu w ciągu Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. potwierdzając włączenie układu. kierunkowskazy nie błysną. Naciśnij przycisk trzech sekund. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie. W pojazdach nie wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy błysną dwa razy.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie baga nika Je eli w pojazdach wyposa onych w układ podwójnego ryglowania drzwi. 66 . zostanie naciśnięty dwa razu przycisk w ciągu trzech sekund. potwierdzając włączenie układu. uaktywni się układ podwójnego ryglowania drzwi i alarm wewnętrzny.

aby zatrzymać zamykanie. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest aktywna tak e podczas zamykania globalnego. Otwieranie globalne Aby zamknąć. czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Podczas globalnego otwierania okno dachowe zawsze będzie wsuwało się pod dach. Zachowaj szczególną ostro ność podczas korzystania z globalnego zamykania. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe i Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okna.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Otwieranie/zamykanie globalne Układ automatycznie otwiera/ zamyka wszystkie okna i okno dachowe z zewnątrz pojazdu. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie zamykania. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie. naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy. spowoduje Naciśnięcie lub zatrzymanie otwierania. Zamykanie globalne Aby otworzyć. przycisk 67 . Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranych okien lub okna dachowego nale y sprawdzić. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien/okna dachowego. W razie niebezpieczeństwa naciśnij natychmiast przycisk.

2. rozłączając zaciski po bokach za pomocą płaskiego narzędzia. Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku. podwa ając wgłębienie z tyłu. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. które właśnie zaprogramowałeś. oznacza to. Sygnał akustyczny potwierdzi mo liwość zaprogramowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem w ciągu 10 sekund. Wymiana baterii Je eli zauwa ysz stopniowe zmniejszanie się zasięgu nadajnika zdalnego sterowania w kluczyku. obróć kluczyk w stacyjce w poło enie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 1. • Otwórz nadajnik. Do zdalnego otwierania i zamykania pojazdu mo esz u yć tylko kluczyków. aby wyjść z trybu programowania kluczyków. • Za pomocą płaskiego narzędzia (np. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami. Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem. 68 . 4. e nale y wymienić baterię (3V CR 2032). patrz Kodowanie kluczyków. które były dostarczone z pojazdem). śrubokręta) ostro nie odłącz nadajnik od kluczyka. łącznie z oryginalnymi.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Programowanie kluczyków Dla Twojego pojazdu mo na zaprogramować maksymalnie cztery kluczyki ze zdalnym sterowaniem (łącznie z tymi. 3. Wskazówka: Aby zakodować kluczyki dla układu unieruchamiania silnika. Wyłącz zapłon. Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka.

Układ unieruchamiania silnika stanowi ochronę przed kradzie ą. uniemo liwiając rozruch silnika kluczykiem z nieprawidłowym kodem. Umieść nową baterię między stykami znakiem (+) do góry. • Ostro nie podwa baterię płaskim przedmiotem.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kluczyki Twój pojazd został wyposa ony w zakodowane kluczyki oznaczone kolorową kropką. UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA Kluczyki zastępcze muszą zostać zakodowane razem z pozostałymi kluczykami. Lampka kontrolna miga co 2 sekundy. 69 . Złó nadajnik w odwrotnej kolejności. Automatyczne włączanie układu Układ uruchamiany jest po pięciu sekundach od wyłączenia zapłonu.

a następnie ponowić próbę. e w układzie pojawił się błąd. Je eli lampka pali się nieprzerwanie lub miga przez około jedną minutę. a następnie błyska w nieregularnych odstępach czasu. oznacza to. i układ nie rozpoznał kodu kluczyka. Układ powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. Je eli pojazd nie daje się uruchomić. Je eli u yto kluczyka z nieprawidłowym kodem. nale y odczekać 20 sekund przed uruchomieniem pojazdu za pomocą prawidłowo zakodowanego kluczyka. o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka. 70 . Nale y wówczas wyjąć kluczyk. Aby zapewnić bezawaryjny odczyt danych (kodu) pomiędzy pojazdem i kluczykiem. a następnie zgaśnie. Lampka kontrolna zapali się na około 3 sekundy. oznacza to.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne wyłączanie układu Włączenie zapłonu wyłącza układ. nie nale y przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi.

Powtórz procedurę kodowania po odczekaniu 20 sekund przy włączonym zapłonie (poło enie II). 3.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Kodowanie kluczyków Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo na zakodować ich 8 duplikatów. lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem. zostanie on zakodowany. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do poło enia II. zgłoś się do Autoryzowanego Dealera Forda. Je eli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie. Obróć drugi kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki tryb kodowania kluczyków został włączony. Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. 71 . Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. a silnik nie zostanie uruchomiony. Obróć kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki. W przypadku zgubienia kluczyka nale y wymazać stary kod i ponownie zakodować wszystkie pozostałe kluczyki. Je eli zostanie Ci tylko jeden kluczyk. 6. Poczekaj 5 sekund na włączenie układu. 4. 5. 1. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. 2. Je eli wło ysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i obrócisz go do poło enia II przed upływem 10 sekund.

Mo na teraz zakodować dodatkowe kluczyki. 4. 5. z wyjątkiem tych u ytych do rozkodowania.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Wymazywanie kodu kluczyka Za pomocą dwóch kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu mo esz rozkodować wszystkie pozostałe kluczyki. 2. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki. obróć go do poło enia II i przytrzymaj. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. po zgubieniu jednego z nich: Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. Lampka kontrolna będzie migać przez 5 sekund. gdy zostaną ponownie zakodowane. a następnie zastosuj się do poni szych instrukcji: 1. nie mogą być u yte do czasu. Wykonaj pierwsze cztery kroki procedury Kodowania kluczyków. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. a kod adnego kluczyka nie zostanie wymazany. np. Je eli zapłon zostanie wyłączony w ciągu tych pięciu sekund. pokrywy komory silnika lub baga nika oraz wyjęcia radia przez osoby niepo ądane. 72 . Włączanie Obróć kluczyk do oporu do poło enia zamknięte" i przytrzymaj go w tej pozycji przez jedną sekundę. 3. SYSTEM ALARMOWY System ten jest uzbrajany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi. Je eli proces wymazywania kodu zostanie zakończony pomyślnie. wszystkie pozostałe kluczyki. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Zamek centralny z układem powójnego ryglowania drzwi i Zdalne sterowanie falami radiowymi. proces wymazywania zostanie przerwany.

Alarm zostanie ponownie uaktywniony po zamknięciu baga nika. baga nika i wszystkich drzwi. Ka da próba uruchomienia silnika bez u ycia właściwego kluczyka lub wymontowania radia powoduje ponowne włączenie sygnału alarmowego. Dozór pokrywy baga nika przez system alarmowy zostanie odłączony. Alarm Niepo ądane otwarcie drzwi. pokrywy baga nika lub silnika powoduje włączenie się sygnału d więkowego alarmu na 30 sekund.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Automatyczne opó nienie włączenia alarmu 20-sekundowe opó nienie włączenia alarmu zaczyna się po zamknięciu pokrywy silnika. 73 . System ten wykrywa ruch wewnątrz pojazdu i w ten sposób zabezpiecza samochód przed wtargnięciem niepo ądanych osób do środka. nawet jeśli sygnał alarmowy ju się włączył. jeśli baga nik zostanie otwarty kluczykiem lub za pomocą zdalnego sterowania. SYSTEM ALARMOWY Z WEWNĘTRZNYMI CZUJNIKAMI Czujniki w wersji ST170 znajdują się w zespole lampki oświetlenia wnętrza (w opcji). Wyłączanie System alarmowy mo na wyłączyć w ka dej chwili przez otwarcie kluczykiem drzwi przednich od strony kierowcy lub pasa era. Światła awaryjne będą migały przez 5 minut.

System działa prawidłowo tylko wtedy. gdy u ywane jest dodatkowe ogrzewanie. Alarm Niepo ądane wtargnięcie do pojazdu uruchomi alarm tak samo. gdy mógłby się wtedy włączyć sygnał d więkowy alarmu. Nale y te zwrócić uwagę. jak w przypadku zwykłego systemu alarmowego. gdy w samochodzie znajdują się ludzie. Układu nie mo na włączać. 74 . aby nie przesłaniać czujników umieszczonych w górnej części słupków drzwiowych. gdy wszystkie okna oraz okno dachowe są całkowicie zamknięte. Dodatkowe ogrzewanie Nie nale y włączać alarmu wewnętrznego.Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne Włączanie Alarm wewnętrzny jest włączany razem z układem podwójnego ryglowania drzwi. Opó nienie i potwierdzenie włączenia alarmu Funkcja ta działa tak samo jak w systemie alarmowym. zwierzęta lub inne ruchome obiekty.

Pociągnij d wignię. aby zatrzasnąć zaczep. tak aby podstawa kręgosłupa była jak najdalej odsunięta. • Nie przysuwaj siedzenia zbyt blisko tablicy rozdzielczej. • Pas nale y regulować w taki sposób. Nogi powinny być zgięte pod takim kątem. 30º Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna SIEDZENIA Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu maks. a nie na brzuchu. aby mo liwe było pełne wciśnięcie pedałów. 75 . • Poło enie zagłówka nale y ustawić w taki sposób.Siedzenia. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. Ręce kierowcy spoczywające na kierownicy powinny znajdować się w poło eniu "za dziesięć druga" i być lekko zgięte w łokciach. Zakołysz fotelem. zaś dolna jego część powinna układać się na biodrach. Nie nale y ustawiać siedzenia podczas jazdy. a oparcie siedzenia nie było odchylone o więcej ni 30 stopni. Przesuwanie siedzeń do przodu i do tyłu • Sied w pozycji wyprostowanej. aby przebiegał przez środek barku.

Siedzenia. Ręczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy Je eli fotel kierowcy jest wyposa ony w podłokietnik. Podłokietnik dla kierowcy Elektryczna regulacja wysokości siedzenia kierowcy • Pociągnij podłokietnik całkowicie do . wybranego poło enia Wskazówka: Je eli podłokietnik jest ustawiony za wysoko. poza poło enie poziome 76 . powtórz powy sze czynności. dół. pokrętło podpory lęd wiowej znajduje się z boku podłokietnika. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Regulacja podpory lęd wiowej • Powoli podnieś podłokietnik do . góry. poza poło enie pionowe • Pociągnij podłokietnik całkowicie w .

Kiedy siedzenia są całkowicie przysunięte do przodu. Ogrzewanie siedzeń przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. gdy mogłoby to utrudniać działanie mechanizmu blokowania siedzenia. Jest ona regulowana termostatycznie. Ogrzewanie siedzeń działa. Nie kład adnych przedmiotów za siedzeniem. Maksymalna temperatura osiągana jest po 5 lub 6 minutach. Lampka kontrolna w przełączniku sygnalizuje działanie układu. mo na całkowicie rozło yć oparcia. a zablokuje się z cichym trzaskiem. Składanie oparcia do przodu Pociągnij d wignię blokującą i złó oparcie siedzenia do przodu. Z powrotem odchyl oparcie siedzenia do tyłu.Siedzenia. gdy kluczyk znajduje się w poło eniu II. 77 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Ogrzewanie przednich siedzeń Regulacja kąta nachylenia oparcia Włącznik ogrzewania siedzeń przednich znajduje się w konsoli środkowej.

e zablokowało się z cichym trzaskiem. Nie umieszczaj adnych przedmiotów na zło onym siedzeniu podczas jazdy. Tylne zagłówki mo na wyjąć po wciśnięciu przycisków blokujących. 78 . Pociągnij d wignię zwalniającą. pociągnij d wignię zwalniającą i złó oparcie siedzenia do przodu. a osiągnie poło enie poziome. Ustawiając oparcie w pozycji pionowej upewnij się. patrz Siatka na drobiazgi/torba w rozdziale Elementy sterowania i wyposa enie wewnętrzne. Obni anie: Wciśnij przycisk blokujący i pchnij zagłówek w dół. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie przedniego siedzenia pasa era Więcej informacji.Siedzenia. Zagłówki tylnych siedzeń muszą być uniesione zawsze. aby ustawić oparcie z powrotem w pozycji pionowej. Zagłówki Aby całkowicie zło yć przednie siedzenie pasa era. gdy na tylnej kanapie znajduje się pasa er lub wyposa enie do przewo enia dzieci. jeśli na siedzeniu bezpośrednio za nim siedzi pasa er. uzyskując w ten sposób poziomą powierzchnię. Podnoszenie: Pociągnij zagłówek w górę. Siatkę na drobiazgi lub torbę mo na zdjąć. W celu wyjęcia zagłówków siedzeń przednich nale y skontaktować się ze specjalistą. która mo e słu yć jako stolik. poniewa w razie kolizji lub gwałtownego hamowania mogą one zostać wyrzucone w kierunku pasa erów. Przednie siedzenie pasa era musi podczas jazdy znajdować się w pozycji pionowej.

Pas bezpieczeństwa musi znajdować się z przodu oparcia siedzenia.Siedzenia. Ustawienie oparcia siedzenia w pierwotnym poło eniu Ka da część oparcia musi być zablokowana w zewnętrznym zaczepie. 5-drzwiowa i kombi Pociągnij jedną lub obydwie gałki odblokowujące w baga niku i złó oparcie tylnego siedzenia do przodu. Wciśnij przycisk odblokowujący umieszczony na oparciu tylnego siedzenia i złó oparcie do przodu. 79 . Składanie oparć tylnych siedzeń do przodu Wersja 3-. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zagłówki boczne Wersja 4-drzwiowa Zagłówki boczne po obu stronach zagłówka przedniego lub tylnego siedzenia pasa era mo na pochylić do przodu.

części poduszki siedzenia. patrz ilustracja. Pociągnij pętlę znajdującą się pomiędzy poduszką a oparciem siedzenia i złó poduszkę siedzenia do przodu. Ustawiając oparcie z powrotem w pozycji pionowej. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie środkowej części oparcia do przodu Składanie poduszki i oparcia siedzenia do przodu Pociągnij d wignię zwalniającą na oparciu tylnego siedzenia i złó środkową część oparcia do przodu. teraz uniesionej.Siedzenia. Podczas ustawiania siedzeń w ich pierwotnym poło eniu upewnij się. 80 . e zablokowało się z cichym trzaskiem. Wyjmij zagłówek/zagłówki tylnego siedzenia i złó oparcie siedzenia do przodu. Wyjęte zagłówki umieść w plastikowych uchwytach znajdujących się w spodniej. upewnij się. czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo i znajdują się z przodu oparcia siedzenia.

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Przewo enie baga u

Baga i inne ładunki nale y umieszczać mo liwie jak najni ej i najbardziej z przodu baga nika. Jazda z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia stwarza ryzyko zatrucia, poniewa do wnętrza pojazdu mogą dostać się toksyczne spaliny.

Je eli zaistnieje konieczność przewo enia baga u w przedziale pasa erskim, nale y zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów bezpieczeństwa.

81

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
PASY BEZPIECZEŃSTWA • Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. • Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą u ywać dwie osoby równocześnie. • Unikaj zakładania zbyt grubej odzie y. • Pasy bezpieczeństwa powinny dokładnie przylegać do ciała.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa Upewnij się, e ka dy pas jest zapięty w odpowiednim uchwycie. Aby pas środkowy działał prawidłowo, oparcie tylnego siedzenia musi być zatrzaśnięte w prawidłowym poło eniu.

Powoli wysuń pas z rolki. Pas mo e się blokować, jeśli zostanie zbyt mocno szarpnięty lub gdy pojazd stoi na pochyłym podło u. Pas nale y wcisnąć w uchwyt w taki sposób, aby dał się słyszeć charakterystyczny trzask, co oznacza prawidłowe zapięcie. Aby odpiąć pas, nale y wcisnąć czerwony przycisk na klamrze, a następnie przytrzymać pas do jego całkowitego nawinięcia się na rolkę.

Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia.

82

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna
Regulacja wysokości górnego zaczepu przednich pasów bezpieczeństwa Kobiety w cią y

Aby ustawić wysokość mocowania pasa, naciśnij przycisk blokujący na elemencie regulującym wysokość i przesuń go tak, aby pas przebiegał przez środek ramienia.

Kobiety w cią y muszą stosować prawidłowo poprowadzony pas bezpieczeństwa; zwiększa to bezpieczeństwo matki i nienarodzonego dziecka.

83

Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa w taki sposób. W przypadku zderzenia pasy bezpieczeństwa są naprę ane w celu zmniejszenia luzu. Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia. Je eli napinacze zostały odpalone podczas wypadku. Górna taśma pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać pomiędzy piersiami i być uło ona ponad oraz z boku brzucha cię arnej. aby nie były zbyt lu ne ani skręcone. Oba te sposoby są bardzo niebezpieczne i mogą zwiększyć ryzyko odniesienia powa nych obra eń. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna. Napinacze pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko w przypadku silnego zderzenia czołowego. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Dolna taśma pasa powinna być uło ona wygodnie na biodrach. poni ej brzucha cię arnej. stosując jedynie górną część pasa. o ile przekroczony został progowy poziom siły uderzenia wyzwalającego odpalenie i o ile pasy bezpieczeństwa są zapięte prawidłowo. Nigdy nie u ywaj jedynie dolnej taśmy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa i nigdy nie siadaj na dolnej taśmie. Wszelkie ich naprawy i złomowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Napinacze pasów bezpieczeństwa Napinacze pasów nie mogą być demontowane. nale y je wymienić.Siedzenia. System przednich pasów bezpieczeństwa z napinaczami zmniejsza ryzyko odniesienia powa nych obra eń przy czołowym zderzeniu. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia pasy bezpieczeństwa powinny ściśle przylegać do ciała. 84 .

a punkty mocowania sprawdzone przez specjalistę. Nie dokonuj własnoręcznie napraw. Zmiana poło enia lub mocy głośników radia mo e niekorzystnie wpłynąć na działanie pasów bezpieczeństwa. Skonsultuj się ze swoim Dealerem.Siedzenia. 85 . Informacje na temat czyszczenia pasów bezpieczeństwa znajdziesz w podrozdziale Czyszczenie pasów bezpieczeństwa w rozdziale Przeglądy okresowe i obsługa. czy pasy nie są uszkodzone lub postrzępione. przeróbek ani smarowania mechanizmów pasów bezpieczeństwa. Pasy poddane nadmiernemu naprę eniu w wyniku wypadku powinny być wymienione. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Konserwacja pasów bezpieczeństwa Systematycznie sprawdzaj.

Patrz podrozdział Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu na początku tego rozdziału. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna PODUSZKA POWIETRZNA System poduszki powietrznej • Dwustopniowo nadmuchiwane poduszki powietrzne z generatorami gazu. Przednie poduszki powietrzne Dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia siedzenie i oparcie muszą być prawidłowo ustawione. Wskazówka: Odpaleniu poduszki powietrznej towarzyszy głośny huk. • Elektroniczne urządzenie sterujące i diagnostyczne. • Napinacze pasów bezpieczeństwa. • Boczne poduszki powietrzne. a zjawiskiem normalnym jest pojawienie się obłoku nieszkodliwego pyłu. • Lampka kontrolna umieszczona na tablicy rozdzielczej. Jest to najlepsza pozycja dla kierowcy i pasa era siedzącego z przodu. 86 .Siedzenia. zmniejszająca ryzyko obra eń powstałych w wyniku siedzenia zbyt blisko napełnianej poduszki powietrznej. • Czujniki uderzenia.

Poduszki są nadmuchiwane w ciągu kilku milisekund. jak i uderzeń pod kątem do 30 stopni z lewej lub prawej strony. gdy tułów kierowcy lub pasa era siedzącego z przodu zetknie się z poduszką powietrzną. Podczas odpalenia poduszki powietrznej istnieje ryzyko odniesienia obra eń. 87 . Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało. pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem.Siedzenia. Przednie poduszki powietrzne są uaktywniane podczas powa nych kolizji. jak równie w wypadku wywrócenia się pojazdu lub uderzeń tylnych i bocznych. W momencie. zarówno w przypadku zderzeń czołowych. poduszka zacznie wypuszczać powietrze. Przednie poduszki powietrzne nie są uruchamiane podczas mniejszych kolizji czołowych. Nie dokonuj adnych modyfikacji w przedniej części pojazdu. amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zawsze pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. e zostanie prawidłowo zapięty. poniewa mo e mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych.

pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Nale y dbać. Boczne poduszki powietrzne znajdują się z boku oparć przednich siedzeń. gdy na siedzeniu nie będzie kierowcy (lub pasa era). Nigdy nie nale y mocować niczego w tych miejscach. aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Boczne poduszki powietrzne Etykietka na oparciu siedzenia informuje o zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych. po której został uderzony samochód.Siedzenia. nawet. Jakiekolwiek naprawy koła kierownicy. Powierzchnia kierownicy i tablicy rozdzielczej powinna być czyszczona wyłącznie wilgotną szmatką. nigdy mokrą. W przypadku silnego uderzenia w bok pojazdu zostanie nadmuchana poduszka powietrzna po stronie. kolumny kierownicy oraz układu poduszki powietrznej powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. 88 .

je eli na podłogę dostanie się woda. W momencie zetknięcia się kierowcy (lub pasa era) z poduszką powietrzną następuje wypuszczenie gazu. 89 . Nie blokuj i nie zasłaniaj poduszek powietrznych. Boczne poduszki powietrzne nie są odpalane przy słabszych zderzeniach bocznych. Czujniki zderzeniowe bocznych poduszek powietrznych znajdują się w podłodze pod zewnętrznymi krawędziami siedzeń. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. gdy mo e to utrudnić prawidłowe napełnienie poduszek. zderzeniach czołowych i tylnych.Siedzenia. czujników siedzeń oraz poszycia tapicerskiego dachu powinny być wykonywane jedynie przez wyszkolonych specjalistów. Wszelkie naprawy pokryć przednich siedzeń. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka nadmuchiwana jest w przestrzeni pomiędzy drzwiami a kierowcą (lub pasa erem). Nie nale y uruchamiać silnika. Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie skonstruowanych specjalnie do siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Przypadkowe wyzwolenie napełniania bocznych poduszek powietrznych mo e spowodować odniesienie obra eń. Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. Mo e to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. co pozwala zamortyzować siłę bezwładnościową masy ciała. Czujniki nale y chronić przed wodą i ostrymi lub cię kimi przedmiotami.

90 . oznacza to awarię układu.Siedzenia. Je eli lampka nie zapali się. miga lub zapala się nagle w czasie jazdy. potwierdzając sprawność układu. Nale y pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Wyposa enie do przewo enia dzieci Nosidełko dla niemowląt Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do poło enia II lampka ostrzegawcza w zestawie wska ników zapala się na około 3 sekundy. Kierunek jazdy Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! Tekst oryginału według ECE R94. nie zgaśnie. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi.01: Extreme Hazard! Do not use a rearward facing child restraint on a seat protected by an air bag in front of it! Stwarza to ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń podczas odpalania poduszki powietrznej.

zawsze upewnij się. 91 . jak nosidełka dla niemowląt. Podczas jazdy nie trzymaj dziecka na kolanach. Dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia powinny być przewo one w specjalnych zabezpieczeniach. fotelik dziecięcy musi zostać sprawdzony przez specjalnie wyszkolonego mechanika. • Nie zostawiaj dzieci bez opieki w foteliku dziecięcym lub w poje dzie. montowanych na tylnym siedzeniu. poniewa mo e być uszkodzony. Zabezpieczenia te wraz z zapiętymi pasami bezpieczeństwa dla dorosłych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dziecka.Siedzenia. foteliki dziecięce lub dodatkowe poduszki. Wskazówka: • Je eli pojazd uczestniczył w wypadku. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta wyposa enia lub poddawanie zabezpieczeń do przewo enia dzieci jakimkolwiek modyfikacjom stwarza ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń. e pasy ściśle przylegają i nie są skręcone. • Mocując fotelik dziecięcy/ wyposa enie do przewo enia dzieci za pomocą pasa bezpieczeństwa. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Podczas zakładania wyposa enia do przewo enia dzieci nale y zawsze przestrzegać instrukcji producenta tego wyposa enia. Zabezpieczenia te powinny być odpowiednie i zgodne z wymaganymi atestami (zale nymi od kraju).

X = Miejsce nie nadaje się do przewo enia dzieci z danej grupy wagowej/wiekowej. 0-2 lat) I 9-18 kg (ok. 9 miesięcy 4 lat) Fotelik dziecięcy X II 15-25 kg (ok.Siedzenia. 3!/212 lat) III 22-36 kg (ok. 0-9 miesięcy) 0+ do 13 kg (ok. 612 lat) Nosidełko dla niemowląt Przednie siedzenie pasa era Tylne siedzenie (miejsce środkowe) Tylne siedzenie (miejsca skrajne) X X Poduszka podwy szająca X X U U U U U U U U U U U = Miejsce nadaje się do stosowania wszystkich kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej/wiekowej. dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia mogą być przewo one wyłącznie w specjalnych zabezpieczeniach na tylnym siedzeniu – nigdy z przodu. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poło enie fotelików dziecięcych w poje dzie Jeśli Twój pojazd wyposa ony jest w przednią poduszkę powietrzną pasa era. Poło enia wyposa enia do przewo enia dzieci Kategorie wagowe 0 Poło enie siedzenia do 10 kg (ok. Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! 92 .

Siedzenia. Kierunek jazdy • Niemowlęta do około 2 roku ycia i/lub wa ące do 13 kg są najlepiej chronione w montowanych na tylnym siedzeniu tyłem do kierunku jazdy nosidełkach dla niemowląt. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zabezpieczenia do przewo enia dzieci dla ró nych grup wagowych U ycie odpowiedniego zabezpieczenia do przewo enia dzieci zale y od ich wieku i masy ciała: Nosidełko dla niemowląt Fotelik dziecięcy Kierunek jazdy • Dzieci do około 4 roku ycia i wa ące od 13 do 18 kg powinny być przewo one w fotelikach dziecięcych montowanych na tylnym siedzeniu. 93 .

e dziecko siedzi prosto. ksią ek lub ręczników do podwy szenia siedzenia dla dziecka. Kierunek jazdy • Dzieci w wieku od trzech i pół roku do 12 lat i wa ące od 15 do 36 kg powinny u ywać poduszki podwy szającej montowanej na tylnym siedzeniu.Siedzenia. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka Nigdy nie stosuj siedzenia podwy szającego tylko w połączeniu z pasem biodrowym. Nigdy nie u ywaj poduszek. 94 . Dodatkowy pas przymocowany do poduszki zapewnia optymalne uło enie pasa przekątnego na barku. Nigdy nie umieszczaj górnej taśmy pasa pod ramieniem dziecka lub za jego plecami. Upewnij się.

• Powoli wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika. 95 . powtórz procedurę podaną w punkcie Silnik zimny/ciepły. Wszelkie nieprawidłowości występujące w pracy silnika w tym okresie nie stanowią powodu do obaw. Ogranicznik prędkości obrotowej silnika Prędkość obrotowa silnika jest ograniczana elektronicznie. Silnik zalany • Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła. przytrzymaj go w tym poło eniu i uruchamiaj silnik. Jeśli nie udało się uruchomić silnika. co zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem. Je eli silnik nie daje się uruchomić.Rozruch OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ROZRUCHU SILNIKA Nie u ywaj rozrusznika jednorazowo przez okres dłu szy ni 15 sekund lub 30 sekund w przypadku pojazdu z silnikiem Diesel. Pojazdy z silnikiem benzynowym Je eli akumulator był odłączony. a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany. Puść kluczyk w stacyjce zaraz po uruchomieniu silnika. • Je eli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach. po czym powtórz te czynności. odczekaj chwilę. nale y wcisnąć pedał przyspiesznika od 1/4 do 1/2 pełnego zakresu. zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi awaryjnego wyłącznika układu wtrysku paliwa na stronie 115. • Je eli silnik nie daje się uruchomić przez 15 sekund. samochód mo e zachowywać się nieprawidłowo przez pierwsze 8 km od chwili podłączenia akumulatora. wspomagając rozruch silnika. • W razie wystąpienia trudności z uruchomieniem silnika przy temperaturze zewnętrznej poni ej -25 ºC. odczekaj 10 sekund. ustaw kluczyk zapłonowy/włącznik zapłonu z powrotem w poło eniu 0 i powtórz procedurę rozruchu. • Je eli silnik nie daje się uruchomić. ROZRUCH SILNIKA Pojazdy z silnikiem benzynowym Silnik zimny/ciepły • Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła i uruchom silnik bez naciskania pedału przyspiesznika. Związane jest to z automatycznym przeprogramowaniem pamięci układu sterowania pracą silnika.

• Poczekaj. Lampka świecy arowej jest wyłączona Rozruch silnika jest mo liwy tylko wtedy. gdy wciśnięty jest pedał hamulca oraz przycisk blokujący. • Je eli silnik zatrzyma się.Rozruch Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów Pojazdy z silnikiem Diesel Silnik zimny/ciepły • Wciśnij pedał sprzęgła. • Przy temperaturach poni ej -15 ºC konieczny mo e okazać się rozruch trwający do 30 sekund. a do momentu jego uruchomienia. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu N lub P. Twój pojazd jest wyposa ony w dodatkową blokadę d wigni zmiany biegów. Przed włączeniem biegu zaciągnij hamulec ręczny lub naciśnij pedał hamulca zasadniczego. d wignia zmiany biegów mo e zostać wysunięta z tego poło enia tylko wtedy. W przeciwnym razie pojazd ruszy samoczynnie po wybraniu biegu. a lampka zgaśnie. 96 . a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy. Wywołuje to silny efekt "pełzania" samochodu po ustawieniu d wigni w poło eniu biegu wstecznego i we wszystkich poło eniach jazdy do przodu. e świeci się lampka kontrolna świecy arowej. która działa. powtórz całą procedurę rozruchu. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu ‘P’. Pedał hamulca • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II i upewnij się. nie naciskając pedału przyspiesznika. Zimny silnik pracuje początkowo na wy szych obrotach. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się zastosowanie nagrzewnicy bloku silnika. Po uruchomieniu silnika.

. Mo e to doprowadzić do przedwczesnego zu ycia się ło ysk turbosprę arki. Je eli silnik zostanie wyłączony przy wysokiej prędkości obrotowej.. i nigdy nie naciskaj pedału przyspiesznika. turbosprę arka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera. a silnik zacznie pracować na wolnych obrotach. 97 ... a następnie wyłącz silnik.Rozruch Wyłączanie silnika Najpierw poczekaj.. Poczekaj. a prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów.

Aby zwiększyć prędkość. zmieniaj poło enie d wigni z D na R i odwrotnie. Pojazd powoli ruszy w wybranym kierunku. Aby to zrobić. Zwolnij pedał hamulca. W poje dzie z automatyczną skrzynią biegów nie jest mo liwy rozruch silnika poprzez holowanie lub pchanie. przesuń d wignię zmiany biegów do jednej z pozycji umo liwiających jazdę.Jazda JAZDA Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Ruszanie Ruszanie w piasku. a pedał hamulca jest wciśnięty. Nale y skorzystać z przewodów rozruchowych podłączonych do akumulatora pomocniczego. W wyjątkowych sytuacjach mo na u yć poło enia 2 do ruszania na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. gdy jedzie do tyłu. wciskając delikatnie pedał przyspiesznika. wy ej wymienione czynności powinny być wykonywane przy jak najni szych obrotach silnika. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. wciśnij pedał przyspiesznika. Aby uniknąć nadmiernego zu ycia skrzyni biegów podczas zmian pomiędzy przeło eniami "R" i "D". 98 . błocie i śniegu Je eli koła napędzane ślizgają się przy ruszaniu. a w poło enie D. gdy pojazd toczy się do przodu. spróbuj rozbujać" samochód do przodu i do tyłu. Najlepszy efekt uzyskuje się przesuwając d wignię w poło enie R.

Wraz ze zwiększaniem prędkości przesuwaj d wignię kolejno w poło enia 2 i D. Redukcja biegu Je eli w czasie jazdy d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona z poło enia D w poło enie 2. bieg. Wybierz poło enie 1. gdy prędkości pojazdu spadnie do 45 km/h. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu D.Jazda Redukcja biegu ("kickdown") Ręczna zmiana biegów Ruszanie Automatyczna skrzynia biegów umo liwia zwiększenie momentu obrotowego na kołach przy pokonywaniu stromych wzniesień lub podczas wyprzedzania. Aby uzyskać ten efekt. Jest to mo liwe. Wtedy zostanie wybrany na stałe 1. Je eli d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona w poło enie 1. bieg w chwili. 99 . drugi bieg pozostanie włączony do chwili. gdy prędkość pojazdu spadnie poni ej 110 km/h. nale y wcisnąć całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymać w tej pozycji. długim podjazdem oraz jazdą po drogach krętych. Zredukuj bieg przed stromym zjazdem. zwolnij hamulec ręczny i naciśnij pedał przyspiesznika. Automatyczna skrzynia biegów zmieni bieg na wy szy po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej silnika. automatyczna skrzynia biegów włączy na stałe 2.

zdejmij nogę z pedału hamulca. Aby ruszyć ponownie. Stwarza to mo liwość zapalenia się podło a. Parkowanie Nale y unikać wykonywania manewrów. • Unikaj uruchamiania silnika przez dłu szy czas. zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. które mogłoby stanowić zagro enie dla innych u ytkowników drogi.Jazda Zatrzymywanie się Zdejmij nogę z pedału przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. • Nie prowad pojazdu z odłączonym przewodem wysokiego napięcia od świecy zapłonowej. Nie zapalaj ognia. Zostaw d wignię zmiany biegów w pozycji. Mo e to prowadzić do uszkodzenia silnika. Po wyłączeniu silnika układ wydechowy przez krótki czas wydziela jeszcze znaczną ilość ciepła. parkowania i postoju z włączonym silnikiem na suchych liściach lub trawie. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego. U ywaj przewodów rozruchowych do uruchamiania z akumulatora pomocniczego. TANKOWANIE Patrz tak e podrozdział Paliwo w rozdziale Dane techniczne. nie próbuj uruchomić silnika. a przez to tak e pojazdu. Tankowanie Aby zapobiec rozlaniu paliwa. 100 . Dalsze dolanie paliwa mo e spowodować jego przelanie się. Niewłaściwe paliwo Je eli zatankujesz niewłaściwe paliwo lub dodatki paliwowe. istnieje ryzyko odniesienia obra eń. • Nigdy nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy. w której się znajduje. • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Jazda z katalizatorem • Unikaj wyczerpania całego zapasu paliwa. ani nie zbli aj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego.

101 .m. dlatego nale y przestrzegać poni szych zaleceń: Powy ej 1 000 metrów maksymalna dopuszczalna masa przyczepy musi być zredukowana o 10 % na ka de 1 000 m n. Ostro nie odkręć obie śruby i zdejmij osłonę. Maksymalna ładowność pojazdu i przyczepy ma zastosowanie przy wzniesieniach do 12% nachylenia i wysokości do 1 000 metrów n. nale y zdjąć osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) umieszczoną na fartuchu pod tylnym zderzakiem.m. Strome podjazdy Przed zjazdem po stromej drodze nale y zredukować bieg.p.Jazda HOLOWANIE PRZYCZEPY W przypadku posiadania zakładanego haka holowniczego pamiętaj o zdejmowaniu haka. podczas jazdy w górę lub w dół stromego stoku nale y wybrać poło enie 1. Pamiętaj o ograniczonej skuteczności hamowania hamulców przyczepy. gdy nie jest potrzebny. Na terenach poło onych wy ej rozrzedzone powietrze powoduje zmniejszenie osiągów silnika. Hamując hamulcem no nym musisz koniecznie stosować krótkie przerwy (hamowanie pulsacyjne). Zdejmowany hak holowniczy Nigdy nie zostawiaj niezabezpieczonej końcówki haka holowniczego w samochodzie. Zwiększa to ryzyko odniesienia obra eń w razie wypadku.p. Hamulec najazdowy przyczepy nie jest sterowany przez układ ABS samochodu holującego. Aby zamontować hak holowniczy. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów.

• Czerwone oznaczenie na pokrętle musi pokrywać się z białym na haku. Nie próbuj naprawiać samodzielnie haka. gdy mechanizm jest prawidłowo odblokowany. Nale y zwrócić uwagę na staranne zamontowanie haka. gdy od tego zale y bezpieczeństwo pojazdu i holowanej przyczepy. Nie wolno u ywać adnych dodatkowych narzędzi do mocowania/zdejmowania haka. Hak mo e zostać zamontowany wyłącznie wtedy. Odblokowywanie mechanizmu zaczepienia haka holowniczego Gdy nie korzystasz z haka holowniczego. Włó kluczyk i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czop haka został odblokowany. • Wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. nale y go umocować w bezpieczny sposób w baga niku pojazdu. • Puść pokrętło. • Zdejmij nasadkę osłaniającą.Jazda Śruby osłony powinny być smarowane przed i po sezonie zimowym. 102 . a usłyszysz charakterystyczny trzask. Nie nale y dokonywać adnych przeróbek ani samodzielnych napraw systemu holowniczego.

• Aby zablokować: przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij kluczyk. a się zablokuje. • Czy klucz został wyjęty.Jazda Montowanie haka holowniczego Ramię haka mo e być zamontowane tylko wtedy. (Musi być nieruchomy nawet po szarpnięciu. Sprawd : • Wyciągnij zatyczkę.) Je eli jeden z powy szych warunków nie został spełniony. (Nie trzymaj ręki w pobli u pokrętła. • Poprawne poło enie pokrętła na haku. • Zabezpieczenie haka. • Wprowad pionowo czop haka i wciśnij go do góry.) • Ramię haka zostanie zablokowane automatycznie. 103 . nie nale y podłączać przyczepy. gdy jest ono całkowicie odblokowane. Jazda z przyczep Przed rozpoczęciem podró y sprawd prawidłowe zablokowanie haka holowniczego. Zielone oznaczenie i biały znak powinny zachodzić na siebie. • Poprawne zachodzenie na siebie zielonego oznaczenia i białego znaku. ale sprawdzić hak u Autoryzowanego Dealera Forda. • Zakryj zamek nasadką osłaniającą.

104 . • Zdejmij nasadkę osłaniającą. pamiętaj o zablokowaniu mechanizmu zaczepienia haka: pchnij d wignię zwalniającą do przodu. Wymontuj ramię haka i zabezpiecz gniazdo wtyczką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej. wyciągnij pokrętło i obracaj nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wymontuj ramię haka. Nigdy nie demontuj haka przed odczepieniem przyczepy (stwarza to ryzyko odniesienia obra eń). • Puść pokrętło. a usłyszysz charakterystyczny trzask. • Włó zatyczkę do jej gniazda.Jazda Wymontowanie haka holowniczego • Odłącz przyczepę. Obsługa Pamiętaj o zachowaniu czystości. Hak zdjęty w podany powy ej sposób mo e być zamontowany w dowolnym momencie. Włó klucz i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Smaruj okresowo ło yska i powierzchnie współpracujące smarem lub olejem a zamek grafitem. • Załó osłonę (tylko wersje 3-drzwiowe i 5-drzwiowe) i przykręć dwie śruby w fartuchu pod tylnym zderzakiem. Zanotuj numer kluczyka. • Je eli nie korzystasz z haka holowniczego przez dłu szy czas. • Przytrzymując ramię haka.

105 .Jazda BAGA NIK DACHOWY Wersja 3-. nart itp. 4.i 5-drzwiowa Po zdjęciu baga nika z pojazdu. załó zatyczki na punkty mocowania. Kombi z integralnym baga nikiem dachowym Relingi boczne zostały zaprojektowane tak.) dostępne wśród akcesoriów Forda. aby znale ć punkty mocowania baga nika dachowego.) Zdejmij zatyczki śrub. które są umieszczone centralnie ponad drzwiami. (W wersjach 3-drzwiowych tylne punkty mocowania są umieszczone w okolicy drzwi tyłu nadwozia. aby mo na było na nich zamontować poprzeczki dachowe (do przewo enia rowerów. Odciągnij gumową uszczelkę z kołnierza dachu.

W przypadku awarii jednego z obwodów drugi nadal działa. Aby zahamować. delikatnie wciśnij podczas jazdy pedał hamulca. gdzie mogłyby zakłócić działanie mechanizmu podnoszenia okna dachowego. W celu zminimalizowania hałasu wywołanego oporem powietrza dwie poprzeczki dachowe mogą być zamontowane w odległości 30 cm od siebie lub zdjęte. Nigdy nie umieszczaj baga u bezpośrednio na dachu. będziesz musiał mocniej naciskać pedał hamulca. Wskazówka: Zamykane poprzeczki dachowe z odpowiednim kluczem są dostępne u Twojego Autoryzowanego Dealera Forda. Układ hamulcowy powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez specjalistę. Hamulce tarczowe Mokre tarcze hamulcowe powodują wydłu enie drogi hamowania. HAMULCE Dwuobwodowy układ hamulcowy 550 mm 700 mm Twój pojazd posiada dwuobwodowy układ hamulcowy podzielony diagonalnie. aby usunąć z tarcz warstewkę wody. W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych. a droga hamowania mo e się znacznie wydłu yć. Pamiętaj. Po umyciu samochodu w myjni automatycznej. Baga powinien być równomiernie rozmieszczony na poprzeczkach i/lub relingach dachowych. je eli nie są potrzebne.Jazda Maksymalne dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego wynosi 100 kg. 106 . aby nie umieszczać poprzeczek dachowych ponad tylną częścią okna dachowego. pedał hamulca będzie na początku sprawiał wra enie bardziej "miękkiego".

jak równie ze złej jakości nawierzchni. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. e drogi hamowania mogą się znacznie ró nić w zale ności od warunków drogowych i rodzaju nawierzchni. ale nale y pamiętać. wskazującą na mo liwość ich zablokowania. Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego świeci się. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Układ ABS uaktywnia się tylko wtedy.Jazda Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Układ ABS zapewnia optymalną sprawność hamowania. prędkości na zakręcie lub przy przeje d aniu przez kału e (aquaplaning). gdy włączony jest hamulec ręczny. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. U ycie ABS nie eliminuje niebezpieczeństw wynikających z niezachowania bezpiecznej odległości. Nie zwalniaj pedału hamulca podczas hamowania. 107 . Jego zadziałanie przejawia się pulsowaniem pedału hamulca i umo liwia zachowanie pełnej sterowności pojazdu. gdy wyczuwa ró nicę w prędkości obrotowej kół.

sterowności i przyczepności pojazdu przy wszystkich prędkościach jazdy. 108 .4 l Zetec-SE i Diesel) Układ ten ogranicza ró nicę poślizgu między kołami jednej osi w celu polepszenia przyczepności przy niskich prędkościach. łącząc redukcję momentu obrotowego silnika z działaniem układu BTCS w celu polepszenia stabilności.Jazda UKŁAD KONTROLI PRZYCZEPNOŚCI KÓŁ NAPĘDZANYCH (TCS)/ ELEKTRONICZNY UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP) Układ kontroli przyczepności kół napędzanych Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ TCS nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka. Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) (silniki 1. 2. Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) (silniki 1.0 l Zetec-E i silniki 2.8 l Zetec-E.6 l Zetec-SE. W tym modelu mo liwe jest zamontowanie dwóch ró nych układów kontroli przyczepności kół. Lampka kontrolna układu BTCS/TCS Układ TCS zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu. 1.0 l Duratec-ST) Układ ten ogranicza poślizg kół na osi napędzanej. Zasada działania Układ mo e się uaktywnić podczas przyspieszania na śliskiej lub lu nej nawierzchni oraz podczas ruszania na pochyłości.

Jazda
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ ESP nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka.

z ESP

bez ESP Lampka kontrolna układu ESP Zasada działania Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) ułatwia kierowcy utrzymanie stabilności i sterowności pojazdu. Układ ten łączy działanie układów ABS i TCS oraz posiada funkcję ograniczania obrotu w osi pionowej, która przyczynia się do dalszej poprawy stabilności pojazdu. Układ ESP stale monitoruje ruch pojazdu względem toru jazdy zamierzonego przez kierowcę. Jest to osiągane dzięki dodatkowym czujnikom, które porównują sygnały wysyłane przez układ kierowniczy pod wpływem manewrów kierowcy z rzeczywistym torem jazdy pojazdu. Kiedy układ ESP wykrywa rozbie ność, zmienia moc napędową poszczególnych kół, aby skorygować ró nicę.

109

Jazda
Je eli pojazd zaczyna zbytnio odbijać w lewo lub w prawo, wpada w poślizg boczny lub poślizg boczny z zarzuceniem, układ podejmuje próbę skorygowania toru jazdy. Je eli pojazd nie odpowiada na sygnały wysyłane przez układ kierowniczy, układ ESP podejmuje próbę skorygowania reakcji samochodu na manewry kierowcy. Układ ESP nie działa, kiedy pojazd jedzie do tyłu. Na biegu wstecznym układy ABS i TCS są dalej aktywne. Jazda z układem TCS/ESP Je eli lampka kontrolna nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się podczas jazdy, oznacza to awarię układu. W przypadku awarii układ zostanie wyłączony. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Wskazówka: Je eli układ zostanie wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przełącznika układu TCS/ESP, lampka kontrolna zapali się i pozostanie włączona do chwili ponownego włączenia układu lub wyłączenia zapłonu.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Podczas jazdy lampka kontrolna miga w czasie działania układu (oprócz układu BTCS).

110

Jazda
Wyłączanie układu TCS/ESP Podczas jazdy z zało onymi łańcuchami przeciwśnie nymi, kołem zapasowym lub próby rozbujania pojazdu w celu wyjechania ze śniegu zaleca się wyłączenie układu. Wskazówka: Nie mo na wyłączyć układu BTCS.

Lampka kontrolna układu BTCS/TCS

Lampka kontrolna układu ESP Kiedy układ jest wyłączony, świeci się lampka kontrolna. Przełącznik układu TCS Przełącznik układu ESP Zawsze po włączeniu zapłonu układ jest włączany automatycznie. Dalsze informacje, patrz podrozdziały Przełącznik układu TCS/ESP, Koło zapasowe i Łańcuchy przeciwśnie ne.

Układ mo na wyłączyć ręcznie przez naciśnięcie przełącznika TCS/ESP.

111

Działanie układu polega na pomiarze odległości od najbli szej przeszkody z tyłu pojazdu w momencie cofania. Układ ten składa się z czujników ultrad więkowych umieszczonych w tylnym zderzaku. Sygnały d więkowe ułatwiają kierowcy ocenę odległości. który nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostro ności podczas wykonywania manewrów. 30 cm). Niektóre obiekty znajdujące się w pobli u pojazdu (ok. powy ej lub poni ej czujników. mogą nie zostać wykryte przez czujnik odległości.Jazda ULTRAD WIĘKOWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU Czujnik odległości przy parkowaniu jest układem pomocniczym. Fale ultrad więkowe. sterownika i głośnika. 112 . silne opady deszczu i/lub warunki. które sprzyjają odbijaniu się fal i powstawaniu zakłóceń sygnału mogą stać się przyczyną niewykrycia przeszkody przez czujniki. Krótki sygnał d więkowy potwierdza prawidłowe działanie układu. Równie obiekty pochłaniające fale ultrad więkowe mogą nie zostać wykryte ze względu na niekorzystne właściwości powierzchni. co mo e doprowadzić do uszkodzenia samochodu. Układ włącza się automatycznie po uruchomieniu zapłonu i wybraniu biegu wstecznego.

lodu i śniegu (do czyszczenia czujników nie mo na u ywać ostrych przedmiotów). Zakres mierzonej odległości został podzielony na pięć stref ostrzegawczych. ciągły d więk lub niski sygnał d więkowy rozbrzmiewający co 3 sekundy. 113 . a ich częstotliwość rośnie od sygnału przerywanego powolnego a do sygnału ciągłego.Jazda Usterkę układu sygnalizować będzie niski. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. włączają się ostrzegawcze sygnały d więkowe. W miarę zmniejszania odległości od przeszkody. Nale y zawsze pamiętać o oczyszczeniu czujników z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W obydwu przypadkach układ nie jest sprawny.

obcią enia pojazdu i warunków terenowych. Naciśnij przełącznik. OCHRONNY UKŁAD CHŁODZENIA W przypadku zmniejszenia się poziomu płynu chłodzącego silnik. aby włączyć lub wyłączyć. W takiej sytuacji nale y niezwłocznie zjechać z drogi i zatrzymać się.Wskazówki w przypadku awarii PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH Je eli temperatura silnika będzie w dalszym ciągu rosła. ale ze znacznie ograniczoną mocą silnika i bez mo liwości korzystania z klimatyzacji (o ile jest zamontowana). Światła awaryjne mogą być włączone równie przy wyłączonym zapłonie. Je eli dojdzie do przegrzania silnika. układ ten pozwala na ograniczoną czasowo jazdę bez zagro enia powa nymi uszkodzeniami elementów silnika. Bezpieczny dystans mo liwy do przejechania w przypadku usterki zale y od temperatury otoczenia. wska nik temperatury znajdzie się na czerwonym polu oraz zapali się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Całkowite zatrzymanie silnika będzie poprzedzone 30 sekundowym miganiem wielofunkcyjnej lampki ostrzegawczej: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Mo liwa będzie dalsza jazda. układ zmieni sposób doprowadzania paliwa do cylindrów. Kontynuowanie jazdy zwiększy temperaturę silnika i spowoduje jego całkowite zatrzymanie. 114 . Odcięte cylindry działają jak pompy powietrza i chłodzą silnik. Zasada działania W takim wypadku zapali się tak e lampka ostrzegawcza silnika.

a silnik ostygnie. kolizji w czasie parkowania). W razie odcięcia zasilania pompy paliwowej następuje wysunięcie się przycisku wyłącznika. 115 .Wskazówki w przypadku awarii Gdy włączy się ochronny układ chłodzenia silnika: • Niezwłocznie zjed z drogi. • Natychmiast wyłącz silnik. AWARYJNY WYŁĄCZNIK UKŁADU WTRYSKU PALIWA (pojazdy z silnikiem benzynowym) Doprowadzanie paliwa mo e zostać odcięte w wyniku wypadku lub nagłych wstrząsów (np. Wyłącznik znajduje się w płacie bocznym przed prawymi drzwiami. • Sprawd poziom płynu chłodzącego. aby zapobiec jego uszkodzeniu. Patrz rozdział Przeglądy okresowe i obsługa. • Zaczekaj. • Nale y niezwłocznie sprawdzić pojazd w specjalistycznej stacji obsługi.

Zawsze wymieniaj arówkę na nową tego samego rodzaju. czy nie ma wycieków z układu paliwowego. Po kilku sekundach przekręć kluczyk z powrotem do poło enia I. Po wymianie arówki sprawd działanie świateł. włącz wyłącznik przez wciśnięcie umieszczonego na nim przycisku (patrz rysunek). czy nie ma wycieków paliwa. WYMIANA ARÓWEK Przed wymianą arówek pamiętaj.Wskazówki w przypadku awarii Nie włączaj wyłącznika awaryjnego. W pojazdach wyposa onych w reflektory ksenonowe wymianę arówek reflektorów nale y przeprowadzać w Autoryzowanym Serwisie Forda. • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia II. Po ka dej wymianie arówki sprawdzaj ustawienie reflektorów w specjalistycznej stacji obsługi. Ponowne włączanie wyłącznika • Przekręć kluczyk w stacyjce do poło enia 0. aby wyłączyć światła i zapłon. • Jeśli nie dostrzegasz wycieków paliwa. • Sprawd . gdy zauwa ysz lub poczujesz paliwo wydostające się z układu paliwowego. Regulacja reflektorów ksenonowych Reflektory mo na ustawić dla jazdy w ruchu lewo lub prawostronnym. Wszystkie stosowane arówki powinny mieć filtr UV. Nigdy nie dotykaj palcami szklanej bańki arówki. 116 . operację tę powinien wykonać specjalista. Ze względu na wysokie napięcie w układzie istnieje ryzyko odniesienia obra eń. • Sprawd ponownie.

117 .Wskazówki w przypadku awarii Reflektory. aby ułatwić dostęp do arówek. Z lewej strony zdejmij pokrywę akumulatora. Odłącz złącze przewodów. e występy na pokrywie są dokładnie wsunięte w szczeliny. światła pozycyjne. Zakładając pokrywę na miejsce. pchnij zacisk i obróć go w bok. i e zacisk jest prawidłowo zamknięty. kierunkowskaz przedni Otwórz pokrywę silnika. upewnij się. Załó w odwrotnej kolejności. Wyciągnij arówkę. 55 W Zwolnij zacisk i zdejmij pokrywę. Reflektory – światła mijania arówka halogenowa H7.

Załó w odwrotnej kolejności. Odłącz złącze przewodów. arówka z lewej strony obraca się o 180º.Wskazówki w przypadku awarii Reflektory – światła drogowe arówka halogenowa H1. Ostro nie wyjmij arówkę z oprawki. Wyciągnij arówkę. 118 . 55 W Światła pozycyjne arówka bezcokołowa 5 W Ściśnij zaciski po obu stronach oprawki arówki i wyciągnij ją. pchnij zacisk i obróć go w bok. Zaciski muszą być w poło eniu poziomym. Załó w odwrotnej kolejności.

Poluzuj śrubę z łbem z przecięciem krzy owym i wyciągnij lampę kompletną. Obróć zespół arówki o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij. Załó w odwrotnej kolejności. 119 . 55 W Podwa obudowę światła przeciwmgielnego. Ostro nie obróć arówkę w lewo i wyjmij. Zespół arówki stanowi jeden połączony komponent i musi być wymieniany w całości. Obróć oprawkę arówki o 30 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij ją.Wskazówki w przypadku awarii Kierunkowskaz przedni arówka okrągła 21 W Przednie światło przeciwmgielne arówka halogenowa H11. Załó w odwrotnej kolejności.

55 W Kierunkowskazy boczne arówka bezcokołowa 5 W Aby zdjąć osłonę. Wyjmij i wymień arówkę. aby całkowicie zdjąć osłonę. Przesuń lampę kompletną w dół i wyciągnij ją. Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Przednie światło przeciwmgielne (ST170) arówka halogenowa H3. Chwyć oprawkę arówki. Wyjmij arówkę. obróć obudowę lampki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij. Pchnij zacisk sprę ynowy w dół i w bok. Załó w odwrotnej kolejności. W razie potrzeby odłącz styki płaskie. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. a następnie unieś do góry. 120 .

odkręć nakrętkę osłony tylnej lampy zespolonej. 121 . kierunkowskazy Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Otwórz drzwi tyłu nadwozia. Załó w odwrotnej kolejności. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Delikatnie naciskając. Wyjmij śrubę i ostro nie wyciągnij obudowę lampy.i 5-drzwiowa) Lampy tylne/światła STOP .Wskazówki w przypadku awarii Światła tylne (wersja 3. Sięgając od wewnątrz baga nika.

odkręć trzy nakrętki motylkowe obudowy lampy.Wskazówki w przypadku awarii Światło cofania i tylne światło przeciwmgielne Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Światła tylne (wersja 4-drzwiowa) Pociągnij w dół zacisk z tyłu obudowy lampy i pchnij obudowę na zewnątrz. 122 . przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Załó w odwrotnej kolejności. Delikatnie naciskając. Obróć oprawkę arówki do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz. Sięgając od wnętrza baga nika. Odłącz złącze przewodów. Załó w odwrotnej kolejności. Unieś zaciski na oprawce arówki i odłącz oprawkę od obudowy lampy. Delikatnie naciskając.

przekręć uszkodzoną arówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.Wskazówki w przypadku awarii Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Światło cofania 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światła tylne (Kombi) Tylna lampa/światło STOP 5/21 W Kierunkowskaz 21 W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W Światło cofania 21 W Oświetlenie tablicy rejestracyjnej arówka walcowa 5 W Po otwarciu drzwi tyłu nadwozia odkręć śruby. Załó w odwrotnej kolejności. Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i podwa lampę kompletną. Wyjmij arówkę. Ściśnij zaciski i odłącz oprawkę od obudowy lampy. Delikatnie wyciągnij obudowę lampy na zewnątrz. 123 . Załó w odwrotnej kolejności. Delikatnie naciskając.

Załó w odwrotnej kolejności. Za pomocą śrubokręta odkręć mocowania dywanika i tapicerkę pokrywy baga nika. Śrubokrętem o płaskiej końcówce podwa lampę kompletną po stronie przeciwnej ni przełącznik. Światła przednie: wymień arówkę. Światła tylne: wymontuj reflektor i wymień arówkę. Odłącz oprawkę od reflektora. Wyjmij arówkę. ni przy wymontowaniu. Załó w odwrotnej kolejności. postępując w odwrotnej kolejności. Wyjmij arówkę. Oświetlenie wnętrza arówka walcowa 10 W Odkręć śruby i wyjmij szklany klosz. Wersja 4-drzwiowa arówka bezcokołowa 5 W (5x) Wyłącz oświetlenie wnętrza (środkowe poło enie przełącznika). 124 . Otwórz pokrywę baga nika.Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowe centralne światło STOP Wersja 3-/5-drzwiowa i kombi arówka bezcokołowa 5 W (5x) Otwórz zaciski i zwolnij oprawę arówki. Załó nową arówkę.

Umieść śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu pomiędzy lampką a kloszem i ostro nie podwa klosz. Upewnij się. 125 . Obróć oprawki arówek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wymień arówkę. arówki mogą być wymienione po odgięciu płytki kontaktowej. umieszczając śrubokręt o płaskiej końcówce we wgłębieniu i zwolnij metalowy zacisk sprę ynowy. aby je wymontować. Wymień arówkę. e przełącznik światła znajduje się w poło eniu WYŁĄCZONE.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie wnętrza (w opcji w ST170) arówka walcowa 10 W Światła do czytania (w opcji w ST170) arówka bezcokołowa 6 W arówkę tę mo na wymienić bez konieczności wymontowania lampki z dachu. Załó w odwrotnej kolejności. Załó w odwrotnej kolejności. Światła do czytania arówka bezcokołowa 5 W Ostro nie podwa lampkę i odłącz ją od dachu.

Zaczep zespół na miejscu w pierwszej kolejności po stronie przeciwnej ni przełącznik. Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasa era arówka bezcokołowa 5 W Podwa lampkę za pomocą śrubokręta o płaskiej końcówce. Wyjmij i wymień arówkę. 126 . wyjmij z oprawki i wyjmij arówkę. Oświetlenie komory baga nika arówka bezcokołowa 5 W Delikatnie podwa lampę śrubokrętem o płaskiej końcówce.

aby wszelkie czynności związane z układem paliwowym i elektrycznym oraz wymianą przeka ników lub bezpieczników wysokoprądowych były wykonywane przez specjalistów. poniewa stwarzają one ryzyko powstania po aru lub uszkodzenia silnika. Wymiana bezpiecznika Dodatkowa skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników Wszelkie nieprawidłowe modyfikacje układu paliwowego lub elektrycznego mogą wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo pojazdu. zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników. 127 . Dlatego te zaleca się. W miejsce przepalonego bezpiecznika nale y zawsze stosować nowy bezpiecznik o takich samych parametrach. podnosząc ją po uprzednim zwolnieniu zaczepu. Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik.Wskazówki w przypadku awarii BEZPIECZNIKI Przed wymianą bezpiecznika wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki prądu. Dodatkowa skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie komory silnika. Ściągacz do bezpieczników znajduje się w pokrywie dodatkowej skrzynki bezpieczników.

pompa wtryskowa (silnik Diesel) Układ spryskiwaczy reflektorów Światła dzienne (światła parkowania) Zawór elektromagnetyczny sprzęgła układu klimatyzacji Lewe światło mijania Prawe światło mijania 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej. 128 .Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) BezPrąd [A] piecznik 11 2 3 41 51 61 71 81 91 10 11 12 13 14 15 16 17 40 – 40 50 60 30 40 30 20 1 30 15 30 10 10 15 15 Kolor pomarańczowy – pomarańczowy czerwony niebieski zielony pomarańczowy zielony ółty czarny zielony niebieski zielony czerwony czerwony niebieski niebieski Zabezpieczany obwód Główne zasilanie układu elektrycznego Nie u ywany Element grzejny świecy arowej 2 Ogrzewanie przedniej szyby Świeca arowa (silnik Diesel) Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Główne zasilanie układu elektrycznego Zapłon Układ sterowania pracą silnika Czujnik napięcia akumulatora Pompa układu ABS Pompa paliwa.

silnik Diesel Wentylator chłodzenia silnika (klimatyzacja) Silniczek dmuchawy nagrzewnicy Wentylator chłodzenia silnika 1 Wymiana tych bezpieczników wymaga wiedzy specjalistycznej. 129 . nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel). głośnik niskotonowy (tylko ST170) Światła dzienne (tylko reflektory konwencjonalne) Lewe światło drogowe Prawe światło drogowe Ogrzewanie przedniej szyby.Wskazówki w przypadku awarii Bezpieczniki w dodatkowej skrzynce bezpieczników (w komorze silnika) Bezpiecznik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 64 65 Prąd [A] 10 – 10 20 20 20 30 15 10 10 10 30 30 30 Kolor czerwony – czerwony ółty ółty ółty zielony niebieski czerwony czerwony czerwony zielony zielony zielony Zabezpieczany obwód Nadajnik sondy lambda (katalizator) Nie u ywany Układ sterowania pracą silnika Zawory układu ABS Światła dzienne (tylko reflektory ksenonowe) Nagrzewnica na paliwo (silnik Diesel) Element grzejny świecy arowej 1.

130 .Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Znajduje się po lewej stronie pod tablicą rozdzielczą.

elektryczna regulacja siedzeń Elektrycznie sterowane okno dachowe Oświetlenie wnętrza.5 7. zamykanie globalne (lewa strona) Okna otwierane elektrycznie. zestaw wska ników Okna otwierane elektrycznie. elektryczna regulacja lusterek Moduły elektroniczne.5 15 15 20 7. wycieraczka tylnej szyby Przednie i tylne światła przeciwmgielne Klimatyzacja. centralne gniazdo zasilania Złącze diagnostyczne Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie lusterek 131 . recyrkulacja powietrza Moduł ABS Zapalniczka.5 15 10 25 7.Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Prąd [A] 10 15 15 20 20 7. zamykanie globalne (prawa strona) Nie u ywany Światło cofania Radio (kluczyk zapłonowy w poło eniu I) Światła STOP Okna otwierane elektrycznie.5 Kolor czerwony niebieski niebieski ółty ółty brązowy brązowy biały biały – czerwony brązowy niebieski niebieski ółty brązowy brązowy niebieski czerwony biały brązowy Zabezpieczany obwód Przełącznik świateł Radio Kierunkowskaz (moduł GEM) Sygnał d więkowy.5 7.5 25 25 – 10 7.

lewa strona Przełącznik świateł Moduł poduszki powietrznej Moduły elektroniczne.5 7.Wskazówki w przypadku awarii Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Prąd [A] – 15 10 – 25 20 7.5 20 Kolor – niebieski czerwony – biały ółty brązowy brązowy czerwony brązowy brązowy brązowy ółty Zabezpieczany obwód Nie u ywany Ogrzewanie przednich siedzeń Światło cofania.5 10 7.5 7.prawa strona Światła pozycyjne . ogrzewanie dysz spryskiwaczy Nie u ywany Elektrycznie otwierane przednie okna Wycieraczka szyby przedniej Światła pozycyjne .5 7. zestaw wska ników Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Zamek centralny (z tyłu skrzynki bezpieczników) 132 .

• Wyłącz zapłon. zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. Nie wolno wykonywać adnych prac pod pojazdem podniesionym tylko na podnośniku. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w opony jednokierunkowe. Strzałki na obu ścianach bocznych opony wskazują kierunek obrotów. 133 . Je eli pojazd jest wyposa ony w automatyczną skrzynię biegów. wybierz poło enie P. • Zaparkuj samochód w taki sposób. • Sprawd . • Ustaw przednie koła na wprost. • W razie potrzeby zabezpiecz koła odpowiednimi klinami. Je eli koło zapasowe musi być zało one ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny do kierunku obrotów. czy samochód stoi na twardym i płaskim podło u. • Ustaw trójkąt ostrzegawczy. jak najszybciej zgłoś się do specjalisty w celu zało enia opony w prawidłowym kierunku. aby podczas wymiany koła nie przeszkadzał i nie zagra ał innym uczestnikom ruchu i Tobie. e strzałki na oponach wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu. upewnij się.Wskazówki w przypadku awarii ZMIANA KOŁA Podnośnik samochodowy słu y wyłącznie do wymiany koła.

• Na takie koła nie mo na zakładać łańcuchów przeciwśnie nych. nale y przestrzegać następujących zasad: • Nie przekraczać prędkości 80 km/h.Wskazówki w przypadku awarii Koło zapasowe Stosuj wyłącznie koła i opony o zatwierdzonych rozmiarach. 134 . Wyłącz układ ESP. • Pojazdy wyposa one w układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) mogą zachowywać się w czasie jazdy nietypowo. • W wersji kombi obróć uchwyty blokujące do poło enia . • Przejechać mo liwie krótki odcinek drogi. Koło zapasowe znajduje się pod wykładziną podłogową w baga niku. • Podnieś tylną część wykładziny podłogowej w baga niku i wyciągnij ją. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów mo e doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje uniewa nienie jego homologacji. wyciągnij rozpórkę. • Nie wolno u ywać jednocześnie dwóch lub więcej kół zapasowych. Je eli koło zapasowe ró ni się rozmiarem od innych kół. która znajduje się pod osłoną i zamocuj ją w elemencie ustalającym na panelu podłogowym. Unieś tylną część osłony. • Z zało onym kołem zapasowym nie wolno korzystać z myjni automatycznej. Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP).

obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij podnośnik z kluczem do kół.Wskazówki w przypadku awarii Podnośnik Wersja 3-.i 5-drzwiowa Podnośnik wraz z kluczem do kół znajduje się w zagłębieniu na koło zapasowe. Odkręć śrubę mocującą. jeśli jest) umieszczony pod kołem zapasowym. • Wyciągnij podnośnik (i klin. Rozciągnij dwie części klina i obróć o 180 stopni. e obydwa uchwyty blokujące w osłonie są zablokowane we wspornikach podłogowych i znajdują się w poło eniu . • W wersji kombi upewnij się. 4. Podczas wymiany koła zawsze zabezpiecz koło znajdujące się po przekątnej odpowiednim klinem lub klockiem. Klin do kół (kombi ze zwiększoną ładownością) 135 . Kombi • Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. nale y postępować w odwrotnej kolejności. • Chowając uszkodzone koło. • Wyjmij koło zapasowe.

• Podnosząc przód pojazdu na płaskim podło u. jak: podwozie. umieść klin pomiędzy podło em i oponą przeciwnego koła po przekątnej tak. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca mo e spowodować powa ne uszkodzenia takich elementów pojazdu. Punkty i mogą słu yć do podnoszenia podnośnikiem rolkowym lub podnośnikiem warsztatowym. silnik. zawieszenie. progu Dodatkowe miejsca podstawienia podnośnika • Je eli konieczne jest zaparkowanie na pochyłości. układ hamulcowy i przewody paliwowe. Przednie miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 15 cm od . umieść klin pomiędzy podło em i oponą przedniego koła po przekątnej tak. Tylne miejsca podstawienia podnośnika znajdują się 38 cm od tylnego krańca . przedniego krańca progu • Podnosząc tył pojazdu na płaskim podło u. 136 . aby klin znajdował się z tyłu koła. aby klin znajdował się pod stroną koła skierowaną w dół zbocza. aby klin znajdował się z przodu koła. układ kierowniczy.Wskazówki w przypadku awarii Punkty podstawienia podnośnika Do podstawienia podnośnika słu ą tylko specjalne miejsca przedstawione poni ej. umieść klin pomiędzy podło em i oponą tylnego koła po przekątnej tak.

aby podwa yć kołpak.Wskazówki w przypadku awarii Zdejmowanie koła • Ustaw przednie koła na wprost. • W samochodzie nie mogą przebywać pasa erowie. podwa ając krawęd kołpaka w kilku punktach na jego obwodzie. podkładając kliny pod koła. 137 . • W razie potrzeby zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się lub zsunięciem. • Zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. ST170 • W pojazdach ST170 zastosuj narzędzie specjalne dostarczone razem z pojazdem. • Wyłącz zapłon. Wersja standardowa • Wciśnij płaski koniec klucza między obręcz koła a kołpak i delikatnie obróć. wybierz poło enie P. Je eli pojazd ma automatyczną skrzynię biegów.

e ich sto kowe zakończenia znajdują się od strony koła. Nakrętek kół ze stopów lekkich mo na u ywać do zapasowych kół stalowych. Dokręć nakrętki kluczem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 138 . • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). e podnośnik opiera się całą podstawą na podło u. Upewnij się. • Opuść samochód i usuń podnośnik. • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest).Wskazówki w przypadku awarii Wymiana zamków i nakrętek kół jest mo liwa na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek kół (jeśli dotyczy). • Poluzuj nakrętki koła. • Załó koło zapasowe na śruby. • Odkręć nakrętki i zdejmij koło. w kolejności po przekątnej. • Dokręć całkowicie nakrętki kół. Podnośnik musi być ustawiony pionowo względem miejsca podstawienia podnośnika. • Umieść podnośnik na równym podło u. upewniając się. Zakładanie koła Do mocowania kół ze stopów lekkich nie wolno stosować nakrętek przeznaczonych do kół stalowych. by koło nie dotykało podło a. • Podnieś samochód tak.

Poziom płynu jest sprawdzany podczas okresowych przeglądów technicznych. W trakcie rozruchu nie odłączaj rozładowanego akumulatora od układu elektrycznego pojazdu. Stosuj przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju. 139 .Wskazówki w przypadku awarii • Załó kołpak i dociśnij go mocno ręką. co wynika z automatycznego przeprogramowywania pamięci układu sterowania pracą silnika. wyposa one w izolowane końcówki zaciskowe. Przy najbli szej okazji sprawd moment dokręcenia nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie. wykonując procedurę w odwrotnej kolejności. Wyjmowanie i instalacja Jeśli akumulator był odłączony. pojazd mo e mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez ok. 8 km po ponownym podłączeniu. • Schowaj klucz do nakrętek blokujących i klucz do kół w bezpiecznym miejscu. AKUMULATOR Obsługa Akumulator wymaga niewielu czynności obsługowych. • Schowaj podnośnik i uszkodzone koło. Procedura uruchamiania silnika za pomocą przewodów rozruchowych U ywaj tylko akumulatora o identycznym napięciu nominalnym (12 V).

Wskazówki w przypadku awarii
Podłączanie przewodów • Połącz jeden koniec drugiego przewodu z ujemnym biegunem (–) akumulatora pomocniczego, a drugi koniec z metalowym elementem silnika lub wspornikiem mocowania silnika, który chcesz uruchomić, jak najdalej od akumulatora. Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego (–) bieguna rozładowanego akumulatora. • Sprawd , czy aden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu. Rozruch silnika
Akumulator pomocniczy

Akumulator rozładowany

• Uruchom silnik drugiego samochodu i doprowad go do umiarkowanie wysokich obrotów. • Uruchom silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. • Po uruchomieniu pozwól obu silnikom pracować przez 3 minuty przed odłączeniem przewodów. • Odłącz przewody, postępując w odwrotnej kolejności.

• Ustaw samochody tak, aby się ze sobą nie stykały. • Wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki prądu. • Połącz dodatni biegun (+) akumulatora rozładowanego z dodatnim biegunem (+) akumulatora pomocniczego.

Nie włączaj reflektorów podczas odłączania przewodów. Podwy szone napięcie spowoduje przepalenie arówek.

140

Wskazówki w przypadku awarii
HOLOWANIE POJAZDU Przykręcany zaczep holowniczy jest przechowywany pod wykładziną baga nika i musi być zawsze przewo ony w poje dzie. Zaczep holowniczy ma lewoskrętny gwint. Zamontuj zaczep, wkręcając go w lewo. Za pomocą klucza do kół upewnij się, czy zaczep holowniczy jest dobrze dokręcony.

4-drzwiowe, ST170 i 3-/5-drzwiowe z dojazdowym kołem zapasowym Za pomocą płaskiego śrubokręta podwa zaślepkę znajdującą się w zderzaku, a następnie przykręć zaczep holowniczy.

Kombi

Wersja 3-/5-drzwiowa

141

Wskazówki w przypadku awarii
Uruchamianie pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów przez holowanie lub pchanie Aby zapobiec uszkodzeniu katalizatora nie wolno stosować do rozruchu silnika pchania lub holowania, kiedy silnik osiągnął temperaturę pracy. Korzystaj z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego. Rozruch silnika Diesel przy niskich temperaturach metodą holowania lub pchania mo e spowodować uszkodzenie paska zębatego rozrządu silnika, a w związku z tym zaleca się korzystanie z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego.

Tylny zaczep holowniczy Podczas holowania pojazdu unikaj gwałtownych naprę eń linki i jed z małą prędkością. Gwałtowne naprę enie linki mo e spowodować uszkodzenie jednego z pojazdów. Kluczyk w stacyjce pojazdu holowanego musi znajdować się w poło eniu II, aby działał układ kierowniczy, kierunkowskazy i światła STOP. Poniewa serwo hamulca i wspomaganie kierownicy nie działają przy wyłączonym silniku, będziesz musiał u yć większej siły przy hamowaniu i obracaniu kierownicą. Droga hamowania wydłu y się, a kierownica będzie się cię ej obracała.

142

Podczas holowania pojazd musi być zwrócony przodem do kierunku jazdy. aby nie stykały się z podło em. Niezastosowanie się do powy szego zastrze enia spowoduje uszkodzenie skrzyni biegów. Nigdy nie holuj pojazdu tyłem ze skręconymi kołami. 143 . Pojazdy wyposa one w automatyczną skrzynię biegów nie mogą być uruchamiane przez pchanie lub holowanie.Wskazówki w przypadku awarii Holowanie pojazdów z automatyczną skrzynią biegów Podczas holowania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów d wignia zmiany biegów powinna znajdować się w poło eniu N (neutralne). W razie konieczności holowania pojazdu na dalszą odległość nale y unieść jego koła napędzane tak. Nie wolno holować pojazdu z automatyczną skrzynią biegów szybciej ni 50 km/h lub dalej ni 50 kilometrów. U yj przewodów rozruchowych.

Zdejmij osłonę z konsoli środkowej obok d wigni zmiany biegów za pomocą płaskiego śrubokręta (lub podobnego narzędzia). 144 . Mechaniczny awaryjny wyłącznik umo liwia wysunięcie d wigni zmiany biegów z poło enia P w wypadku rozładowania akumulatora lub awarii układu elektrycznego. równocześnie wysuwając d wignię zmiany biegów z poło enia P. W przypadku ponownego wybrania poło enia P procedurę trzeba będzie powtórzyć.Wskazówki w przypadku awarii Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów (Automatyczna skrzynia biegów) Za pomocą kluczyka (lub podobnego narzędzia) pchnij d wignię blokującą w otworze pod osłoną.

Sprawdzaj przy tankowaniu paliwa: • Poziom oleju silnikowego • Poziom płynu hamulcowego Przed rozpoczęciem pracy w komorze silnika nale y wyłączyć zapłon. Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika Sprawdzaj codziennie: • Działanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Upewnij się. 145 . • Poziom płynu do spryskiwaczy • Stan opon i ciśnienie powietrza w oponach (gdy są zimne) Sprawdzaj raz w miesiącu: • Poziom płynu chłodzącego (gdy silnik jest zimny) • Połączenia. e wszystkie soczewki lamp są czyste. Jest to zjawisko normalne. szalik) nie zostały wciągnięte w wentylator. Nale y zwrócić szczególną uwagę. przewody i zbiorniki (czy są szczelne) • Poziom płynu układu wspomagania kierownicy • Działanie klimatyzacji • Działanie hamulca ręcznego • Działanie sygnału d więkowego Wskazówka: Klimatyzacja powinna być u ywana przez przynajmniej 30 minut w miesiącu. • Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. Elektroniczny układ zapłonowy działa pod wysokim napięciem. aby palce lub lu ne części odzie y (krawat. • Sprawdzaj prawidłowe działanie hamulców i oświetlenia. Nie wolno dotykać jego elementów przy włączonym silniku lub zapłonie. W pewnych warunkach wentylator chłodzenia silnika mo e nadal pracować przez kilka minut po wyłączeniu silnika.Przeglądy okresowe i obsługa OBSŁUGA SERWISOWA • Regularnie sprawdzaj i uzupełniaj oleje i płyny w samochodzie. • Sprawdzaj lampki ostrzegawcze.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu kluczyka. opuść pokrywę silnika i pozwól jej opaść swobodnie w zaczep z wysokości 20-30 cm. czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. wyjmij go niezwłocznie po otwarciu pokrywy i przekręć znaczek Forda z powrotem na miejsce. Sprawd . • Podnieś pokrywę silnika i podeprzyj ją podpórką umieszczoną w zaczepie upewniając się.Przeglądy okresowe i obsługa Otwieranie pokrywy silnika • Przekręć znak Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w bok i przekręć kluczyk najpierw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara . Aby zamknąć. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby otworzyć pokrywę silnika. 146 . e jest dobrze zamocowana.

Przeglądy okresowe i obsługa Komora silnika Poło enie Opis Zbiornik płynu układu wspomagania kierownicy Korek wlewu oleju 1 Zbiornik płynu hamulcowego/ sprzęgła hydraulicznego Dodatkowa skrzynka bezpieczników Filtr powietrza Zbiornik płynu spryskiwacza Akumulator Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Miarka poziomu oleju 1 Zbiornik płynu chłodzącego silnik Patrz strona 154 152 152 127 Nie wymaga obsługi 154 139-140 158 151 153 1 Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem. 1.4 l/1.6 l Zetec-SE 16V J 147 .

0 l Zetec-E J 148 .Przeglądy okresowe i obsługa 1.8 l/2.6 l Duratec-8V J 1.

0 l Duratec-ST J 1.Przeglądy okresowe i obsługa 2.8 l Endura-TDDi Turbo Diesel J 149 .

Przeglądy okresowe i obsługa 1.8 l DuraTorq-TDCi Turbo Diesel J 150 .

6 l Duratec-8V/ 1. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. Sprawdzaj poziom oleju przed uruchomieniem silnika.Przeglądy okresowe i obsługa Miarka poziomu oleju Na zu ycie oleju silnikowego ma wpływ wiele czynników. Silnik 1. stosując tylko olej zgodny ze specyfikacją firmy Ford. e samochód stoi na równym podło u.0 l Zetec-E/ 2. nie ma potrzeby dolewania. włó do końca i wyciągnij jeszcze raz.6 l Zetec–SE 16V Silnik Endura-TDDi Turbo Diesel Silnik DuraTorq-TDCi Turbo Diesel 151 .1. Dolewaj oleju tylko do znaku MAX.4 l/1. Je eli silnik pracuje. Jeśli wskazanie poziomu oleju znajduje się między oznaczeniami. gdy zwiększymy obcią enie pojazdu. Gorący olej mo e czasem nieznacznie wykroczyć poza znak MAX. przed sprawdzeniem poziomu oleju. gładką szmatką.75 litra (w silniku Diesel . Poziom zu ycia oleju przez silniki Diesel oraz silniki o większej mocy jest nieco wy szy.8 l/2. Wyciągnij miarkę.5 litra) oleju. wyłącz go i odczekaj kilka minut. uzupełnij poziom oleju w zbiorniku. aby olej spłynął do miski olejowej. W celu podniesienia poziomu oleju w zbiorniku z MIN na MAX nale y dolać około 0. gdy rozszerza się pod wpływem ciepła. Nowe silniki osiągają normalną wartość zu ycia oleju dopiero po około 5 000 km. Zu ycie oleju wzrośnie równie .0 l Duratec-ST Silnik 1. Jeśli warstwa oleju na miarce kończy się na znaku MIN. Upewnij się. wytrzyj ją czystą.

8 l DuraTorq-TDCi (korek przykręcany) Korek wlewu oleju mo e być wkręcany lub przykręcany. Patrz podrozdział Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego w rozdziale Tablica rozdzielcza. Są one zbędne i mogą stać się przyczyną uszkodzeń silnika.Przeglądy okresowe i obsługa Korek wlewu oleju Zbiornik płynu układu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. Aby otworzyć. Układ hamulcowy i układ sprzęgła hydraulicznego są zasilane z tego samego zbiornika. Gdy poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. a da się słyszeć cichy trzask. Nie nale y dolewać do oleju adnych dodatkowych składników ani innych substancji poprawiających właściwości eksploatacyjne silnika. 152 . (korek wkręcany) Tylko 1. Aby zamknąć. obróć korek w lewo. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Nie otwieraj wlewu. przekręć korek w prawo. których nie pokrywa gwarancja Forda. Poziom płynu musi znajdować się między znakami MIN i MAX umieszczonymi na bocznej ściance zbiornika. zapala się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu hamulcowego. gdy silnik pracuje.

Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. 153 . poniewa grozi to poparzeniem. gdy silnik jest gorący. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. aby nie wylać płynu na jakąkolwiek część silnika. Je eli konieczne jest dolanie płynu.Przeglądy okresowe i obsługa Zbiornik płynu chłodzącego Płyn chłodzący nale y dolewać tylko wtedy. gdy silnik jest zimny. Poziom płynu w układzie jest widoczny przez ściankę zbiornika. Nie uruchamiaj silnika. gdy silnik jest gorący. Początkowo. Podczas dolewania płynu nale y zachować szczególną ostro ność. Dolewaj tylko płynu zgodnego ze specyfikacjami Forda. Płyn chłodzący silnik Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. Uwa aj. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Odczekaj chwilę i otwórz go całkowicie. Przy gorącym silniku płyn chłodzący rozszerza się i jego poziom mo e przekroczyć znak MAX. odkręć korek tylko o jedną czwartą obrotu. nale y odczekać 10 minut do jego ostygnięcia. jeśli nie usunąłeś przyczyny jego przegrzewania się. Poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku powinien znajdować się między znakami MIN i MAX. w celu obni enia ciśnienia.

Je eli poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. Gdy silnik jest zimny. Układ spryskiwaczy reflektorów 154 . poziom płynu powinien sięgać znaku MAX. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Płyny. nale y uzupełnić jego niedobór właściwym płynem.Przeglądy okresowe i obsługa Sprawdzanie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy Układy spryskiwaczy szyb Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika. Po uzupełnieniu płynu dokładnie zamknij pokrywę.

Podnieś wycieraczkę i ustaw pióro pod kątem prostym do ramienia wycieraczki. Wymiana piór wycieraczek Sprawdzanie piór wycieraczek Kierunek strumienia spryskiwacza mo na zmienić przez wło enie szpilki w otwór spryskiwacza i odpowiednie jej obrócenie. Nie wolno równie uruchamiać spryskiwacza. pamiętaj o oczyszczaniu dyszy spryskiwaczy ze śniegu i lodu. 155 . Włączenie ogrzewania przedniej szyby spowoduje jej odmro enie oraz odmro enie dysz spryskiwaczy. Aby układ działał poprawnie. Aby zdjąć pióro. Układ jest zasilany płynem ze zbiornika spryskiwaczy szyb. Regulacja dysz spryskiwaczy Sprawdzaj gładkość krawędzi pióra wycieraczki.Przeglądy okresowe i obsługa Nigdy nie włączaj spryskiwacza jednorazowo na dłu ej ni 10 sekund. naciśnij zacisk zgodnie ze strzałką na rysunku. odczep pióro i pociągając w kierunku przeciwnym. gdy zbiornik płynu jest pusty. Układ spryskiwaczy reflektorów działa tylko przy zapalonych reflektorach i włączonym spryskiwaczu przedniej szyby. zdejmij je z ramienia wycieraczki. przesuwając po niej palcem. Dysza spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na dachu nad szybą tylną. Krawędzie piór wycieraczek nale y czyścić miękką gąbką zmoczoną w wodzie.

Wyłącz dmuchawę. ciał obcych i nierównomiernego zu ycia. Przed wjechaniem do myjni automatycznej odkręć i zdejmij antenę. W systemie mycia pojazdu pod wysokim ciśnieniem woda mo e czasami przedostawać się do wnętrza pojazdu lub uszkadzać części.Przeglądy okresowe i obsługa OPONY Dla Twojego bezpieczeństwa Jeśli musisz wjechać na krawę nik. Do mycia szyby nigdy nie stosuj rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. pamiętaj. u ywaj do jej mycia tylko miękkich szmatek lub wilgotnej irchy. aby usunąć pó niej wosk z przedniej szyby. MYCIE SAMOCHODU Najlepszym sposobem mycia samochodu w specjalistycznej myjni samochodowej jest bezszczotkowe mycie czystą wodą. Czyszczenie reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia plastikowego klosza reflektora. aby zapobiec zabrudzeniu przeciwpyłkowego filtru powietrza. Informacje na temat dopuszczalnych łańcuchów przeciwśnie nych znajdziesz w rozdziale Dane techniczne. Przy parkowaniu nie obcieraj boków opon. Unikaj wysokich i ostrych krawędzi. Nierównomiernie zu yty bie nik oznacza złe ustawienie zbie ności kół. naje d ając kołami pod kątem prostym. gdy są suche. Nie wycieraj lamp. jeśli to mo liwe. Jeśli decydujesz się na woskowanie. 156 . Czyszczenie tylnej szyby Aby zapobiec uszkodzeniu ście ek grzejnych tylnej szyby. nie stosuj rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć. ani nie stosuj ostrych przedmiotów do ich czyszczenia. zrób to powoli.

z dala od sztucznych ródeł ciepła. W trakcie polerowania pojazdu unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych. gdy powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia. ptasie odchody. poniewa mo e to spowodować nieskuteczną lub głośną pracę wycieraczek. pozostałości owadów. smoły. Nie nakładaj środka polerującego na przednią lub tylną szybę. Nie wolno dopuścić do zamoczenia wnętrza bębna mechanizmu bezwładnościowego. ZABEZPIECZENIE LAKIERU NADWOZIA W celu zabezpieczenia lakieru nadwozia nale y woskować pojazd raz lub dwa razy do roku. Pasy nale y suszyć na wolnym powietrzu. choć niszczące lakier zanieczyszczenia. Nie poleruj samochodu w silnych promieniach słońca. MALOWANIE ODPRYSKÓW LAKIERU Do zamalowywania drobnych odprysków i zadrapań lakieru stosuj środki Aerosol Paint Spray lub Touch-Up Paint.Przeglądy okresowe i obsługa Czyszczenie pasów bezpieczeństwa U ywaj środka do czyszczenia wnętrza lub czystej. plamki ywicy. np. Nie mo na u ywać chemicznych środków czyszczących. nale y usuwać natychmiast wszelkie nieszkodliwie wyglądające. Aby skorzystać z warunków gwarancji obejmujących lakier karoserii. Zalecamy stosowanie środków dostępnych wśród akcesoriów Forda. Pomo e to utrzymać lśniącą powłokę lakierniczą i ułatwi spływanie wody z karoserii. soli drogowej czy zanieczyszczenia przemysłowe. ciepłej wody. 157 . środków wybielających ani barwiących. U ywaj ich zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na tych wyrobach. gorącej wody.

Nie dodawaj nafty. Przedłu one stosowanie dodatków zapobiegających wytrącaniu się parafiny w paliwie nie jest zalecane. Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu umieszczony jest dodatkowo na plastykowej etykietce znajdującej się po lewej stronie tablicy rozdzielczej. benzyną ani innymi płynami. Nie mieszaj go z adnym olejem. obok kołnierza obudowy przekładni • Silniki Endura-TDDi/DuraTorq-TDCi Turbo Diesel – po lewej stronie nad pompą wtryskową PALIWO Stosuj wyłącznie paliwo wysokiej jakości bez adnych dodatkowych składników.Dane techniczne NUMERY IDENTYFIKACYJNE • Silniki Zetec-E/Duratec-8V/Duratec-ST – na bloku silnika po stronie wydechu.bio diesel). Dopuszczalne są oleje napędowe z dodatkiem do 5 % biokomponentów (RME . o liczbie oktanowej minimum LO 95 (1. Benzyna etylizowana lub paliwo/dodatki paliwowe zawierające inne składniki metaliczne (np. na bazie manganu) uszkodzą układ kontroli emisji spalin. pod kołnierzem silnika/ przekładni 158 . Pojazdy z silnikiem benzynowym Stosuj benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub analogiczną.6 l Duratec-8V minimum LO 91). Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka umieszczona jest w komorze silnika. Pojazdy z silnikiem Diesel Stosuj olej napędowy zgodny z europejską normą EN 590 lub analogiczną. Symbol na etykietce określa system poduszki powietrznej. parafiny lub benzyny do oleju napędowego. Numer silnika W zale ności od typu silnika jego numer identyfikacyjny znajduje się (patrząc w kierunku jazdy): • Silnik Zetec-SE 16V – z przodu po prawej stronie.

6 181 159 .06 4 06 8.6 66 158 195/55 R 15 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 4.2 6.6 56 7.4 94 5.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.0 7.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.8 188 4.2 6.1 7.16/4.3 5.06 4 06 9. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.7 77 183 215/40 R 17 1.0 192 1. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 11.8 68 163 205/50 R 16 215/40 R 17 1.4 94 5.3 6.9 6.4 54 6.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy.1 7.4 8.4 54 6.8 88 5.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.06 4 06 9.9 6.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .1 61 7.6 8.2 8.2 4 06 4.16/4.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 4.2 6.2 8.3 6.9 7.5 75 179 195/60 R 15 10.5 6.4 l Zetec-SE 55 kW (75 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.0 70 165 195/70 R 15 1.6 76 181 195/60 R 15 10.0 4.0 60 7.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) 185/70 R 14 4.3 10 3 6.6 l Zetec-SE 74 kW (100 KM) 3-/4-/5-drzwiowy/kombi.2 196 4.4 200 1.06 205/50 R 16 10.16/4.06 205/50 R 16 10.8 186 4.20 4 16/4 20 195/60 R 15 11.0 192 1. Automatyczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 10.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.3 6.

Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 6.7 207 215/40 R 17 2.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.9 8.20 4 20 13.0 13 0 ! 7.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 3-/5-drzwiowy.5 10 5 6.1 13 1 ! 7.0 ! 6.06 11.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.6 181 10 4 10.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) kombi.3 73! 9.24 12.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy/kombi.4 195/60 R 15 6.06 11. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.20 4 20 13.20 4 20 13.87/4.1 13 1 ! 7.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .0 7.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.6 205 215/40 R 17 2.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.2 62 7.3 73! 9.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) kombi.4 94! 222 ! 205/50 R 16 2.7 184 4.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.06 4 06 205/50 R 16 10. Mechaniczna skrzynia biegów 195/60 R 15 205/50 R 16 4.1 7.3 73! 9.9 8. Mechaniczna skrzynia biegów 215/45 R 17 2. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.8 78 185 215/40 R 17 2.0 l Zetec-E 96 kW (130 KM) 4-drzwiowy.9 ! 8.8 ! 212 ! 1 Norma IV (wszystkie pozostałe wartości to Norma III) 160 .6 6.6 6. Automatyczna skrzynia biegów 195/60 R 15 4.

41 7.1 195/60 R 15 1.1 5.56 6.8 4.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi.2 4.2 42 5.56 6.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) kombi.56 6.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.1 195/60 R 15 1.2 72 4.41 3 41 7.2 52 138 205/50 R 16 215/40 R 17 161 . Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 135 3.4 44 5.0 70 4.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 3-/5-drzwiowy.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 4-drzwiowy.8 4.8 4.2 72 4.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) 3-/5-drzwiowy.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1.8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.41 3 41 7.41 3 41 7.1 5.4 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) 4-drzwiowy.4 142 205/50 R 16 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.1 195/60 R 15 1. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.4 44 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.1 5. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 3 56 68 41 51 134 3.

SAE 5W-40 lub SAE 10W-40. 162 .8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 4-drzwiowy. nale y zastosować olej o lepkości SAE 5W-30.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) 4-drzwiowy.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC Zu ycie paliwa .4 54 143 205/50 R 16 215/40 R 17 1.0 4. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3.2 4.litry/100 km Przeło enie Rozmiar Emisja CO2 przekładni Warunki Warunki Warunki opon (g/km) głównej miejskie pozamiejskie mieszane 1. U ycie tych olejów mo e wydłu yć czas rozruchu.4 44 5.4 5.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) 3-/5-drzwiowy/kombi. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. Alternatywnie mo na stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30. a tak e zwiększyć zu ycie paliwa i emisję spalin. spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.2 5.2 137 205/50 R 16 1.41 3 41 7. Mechaniczna skrzynia biegów 185/65 R 14 195/60 R 15 3. zmniejszyć osiągi silnika.41 7. Dolewanie oleju Je eli olej spełniający powy sze specyfikacje nie jest dostępny. w zale ności od temperatury otoczenia.4 142 205/50 R 16 OLEJ SILNIKOWY Wymiana oleju Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3.2 72 4.41 7.

WSS-M2C 204-A WSS-M97 B44-D Pojemność (w litrach) 1.5 1.75! 5.25 3.8 l ZetecE 2.bez filtru Układ wspomagania kierownicy Układ chłodzenia razem z ogrzewaniem Układ spryskiwaczy szyb Zbiornik paliwa 1 Całkowita pojemność 4.75 1.75! 6.z filtrem .0 2.0! 6.25 3.Dane techniczne PŁYNY Układ Układ wspomagania kierownicy Płyn chłodzący Zalecany płyn Płyn układu wspomagania kierownicy firmy Ford Płyn niskozamarzający Motorcraft SuperPlus Specyfikacja WSS-M2C 195-A.8 l EnduraTDDi/ DuraTorqTDCi 5.75 4.6 l ZetecSE 16V 4.75! 3.6 5.0! 5.75 3.35 3.9 4.25 3.25 3.75 Znak MAX 5.0 l ZetecE 1.4 l ZetecSE 16V 3.75 4.0 l DuratecST Silnik Olej silnikowy .6 55 52.5! 5.15 5.7 55 163 .6 l Duratec8V 1.

4 l Zetec-SE 16V 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1190 450 1640 75 1221 449 1670 75 1212 458 1670 75 1236 479-529 1715-1765 100 164 .6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1131 439 1570 75 1152 443 1595 75 1144 446 1590 75 1150 485-535 1590-1615 100 1.Dane techniczne MASA POJAZDU Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1127 443 1570 75 4-drzwiowy 1148 442 1590 75 5-drzwiowy 1140 445 1585 75 Kombi 1146 484-539 1630-1685 100 1.8 l Zetec-E 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1172 448 1620 75 1193 457 1650 75 1172 478 1650 75 1208-1211 484-537 1695-1745 100 2.6 l Duratec-8V 72 kW (98 KM) – – – – 1185-1234 361-410 1595 75 1176-1228 362-414 1590 75 1198-1254 381-437 1635 100 1.6 l Zetec-SE 16V 74 kW (100 KM) Automatyczna skrzynia biegów 1161 434 1595 75 1183 437 1620 75 1166 449 1615 75 1197 463-513 1660-1710 100 1.

8 l Endura-TDDi 55 kW (75 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.Dane techniczne Masa pojazdu (kg) Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego Masa własna wg EC Ładowność Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3-drzwiowy 1214 426 1640 75 4-drzwiowy 1238 432 1670 75 5-drzwiowy 1228 442 1670 75 Kombi 1252 463-513 1715-1765 100 2.8 l Endura-TDDi 66 kW (90 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1244 441 1685 75 1265 450 1715 75 1257 453 1710 75 1265 490-540 1755-1805 100 1.8 l DuraTorq-TDCi 74 kW (100 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1242 453 1695 75 1264 461 1725 75 1257 463 1720 75 1273 487-537 1760-1810 100 1.0 l Duratec-ST 127 kW (173 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1260 380 1640 75 – – – – 1291 379 1670 75 1320 395 1715 100 1.0 l Zetec-E 95 kW (130 KM) Automatyczna skrzynia biegów 2.8 l DuraTorq-TDCi 85 kW (115 KM) Mechaniczna skrzynia biegów 1249 446 1695 75 1269 456 1725 75 1265 455 1720 75 1280 480-530 1760-1810 100 165 .

2 2. Dojazdowe koło zapasowe.2 Opony letnie. Zakres prędkości T.2) 4 4.2 2.1 3.3 2.2 2.0 2.2 2.2 2.1 3. Pojazdy z silnikem Diesel.1 3.1 3.4 2.2) 4 2.2 2.4 4.0 2.2 2.2 2.2 2. V lub W zale y od silnika.0 2. Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2.1 3.2 2.3 2.1 3. nie przekraczaj maksymalnych ciśnień podanych przez producenta.4 2.2 2.2 (2.Dane techniczne OPONY Ciśnienie powietrza w oponach Ciśnienie w oponie koła zapasowego powinno być utrzymywane na poziomie najwy szej wartości przewidzianej dla opon o takim rozmiarze.1 3.1 3.2 2.2 2.2 4. H.4) 2 2.2 2.0 2.2 (2.1 (3.3) 2 2. Opony zimowe. jak opony zastosowane w Twoim poje dzie.0 (2.3) 4 4.2 Tył 3. 166 .1 3.2 (2.2 2.2 Tył 2.2 2. Tylko kombi. Ciśnienie powietrza w oponach (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 165 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 165 215/40 R 17 215/45 R 17 T 125/80 R 153 1 2 3 4 5 U ywając opon zimowych.2 2.

4 2.4 2.4 2.Dane techniczne Wskazówki dotyczące ciśnienia • Naklejka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.4 2.2 2. Pojazdy z silnikiem Diesel.4(2.2 2. 167 .5 2.2 (2.2 2. Ciśnienie powietrza w oponach dla dłu szej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h (przy zimnych oponach) W barach Rozmiar opon1 Normalne obcią enie do 3 osób Przód 175/70 R 14 185/65 R 14 185/70 R 14 195/55 R 15 195/55 R 164 195/60 R 15 205/50 R 16 205/55 R 164 215/40 R 17 215/45 R 17 1 2 3 4 Pełne obcią enie powy ej 3 osób Przód 2. Opony zimowe.5)2 2.4 (2.4 2. V lub W zale y od silnika.3 Tył 2.3 3.4 2.4 2. Tylko kombi.3 3.3 3.5) 2 2.1 3.4) 3 2. Zakres prędkości T.5) 2 2.4 2.4 2.3 3.4 2.3 3.2 (2.4) 3 2.4 (2.4 2.3 3.4 2.0 2.4 Opony letnie.3 3.4 2.5 Tył 3.5 2.4 2. H.5) 2 2.4 (2.4 2.3 3.4 2.

Dane techniczne Łańcuchy przeciwśnie ne U ywaj wyłącznie łańcuchów z małymi ogniwami. Pojazdy wyposa one w układ TCS lub ESP mogą podczas jazdy z łańcuchami przeciwśnie nymi zachowywać się w nietypowy sposób. W celu uniknięcia uszkodzenia kołpaków nale y zdjąć je przed zało eniem łańcuchów. zakładając je na koła napędzane (z przodu). 168 . Mo na temu zapobiec. Łańcuchy przeciwśnie ne mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 185/65 R 14. Patrz podrozdział Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS)/ Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP). W wersji ST170 łańcuchy mogą być zakładane wyłącznie na koła z oponami 195/55 R 16. wyłączając układ. Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Zdejmij łańcuchy natychmiast po wjechaniu na nieośnie oną nawierzchnię.

mm 4174 1998 1440-1481 2615 1484-1502 1 1477-1495 1 169 .Dane techniczne WYMIARY 3-/5-drzwiowy Wymiary A = Długość całkowita B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół przód tył 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

Dane techniczne 4-drzwiowy Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół. mm 4382 1998 1440-1481 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 170 .

mm 4454 1998 1461-1557 2615 przód tył 1484-1502 1 1477-1495 1 171 .Dane techniczne Kombi Wymiary A = Maksymalna długość B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (nieobcią ony) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół 1 Zale nie od kombinacji opon/kół.

środek haka holowniczego C = Podło e .środek 1.środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego . punktu mocowania H = Środek haka . Odległości A = Zderzak .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka . mm 1 118 33 442-477 794 445 890 369 503 172 . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.Dane techniczne PUNKTY MOCOWANIA WYPOSA ENIA DO HOLOWANIA 3-/5-drzwiowy Elementy słu ące do holowania powinny być zakładane wyłącznie przez specjalistę.środek 2.środek haka holowniczego 2 D = Środek koła . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.

2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.środek 1.Dane techniczne 4-drzwiowy Odległości A = Zderzak . punktu mocowania H = Środek haka .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.środek haka holowniczego C = Podło e .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła .podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka .środek 2. mm 1 97 36 449-482 980 442 884 430 564 173 .

mm 1 100 43 457-491 1056 589 1178 442 576 174 . punktu mocowania H = Środek haka .środek haka holowniczego C = Podło e .koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania .środek haka holowniczego E = Środek haka holowniczego . 2 Gdy pojazd jest nieobcią ony.podłu nica boczna F = Zewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka .Dane techniczne Kombi Odległości A = Zderzak .środek haka holowniczego 2 D = Środek koła . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.środek 2.środek 1.

K.P. MCW 129/95 23/1997 1 1 1 1 1 1 433. Zalecamy korzystanie ze zdalnego sterowania tylko w krajach wymienionych poni ej.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 BAKOM 97. e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.0946.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 433.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 Firma Siemens oświadcza. Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 433. 175 .Dane techniczne ZDALNE STEROWANIE FALAMI RADIOWYMI W razie kontroli atestu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

92 MHz 5WK4 725/8686/8071 Ref. 176 .92 MHz 5WK4 725/8686/8071 1 1 1 542/98 1 433.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98 1 Firma Siemens oświadcza.Dane techniczne Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 1 1 272/3-1998 1 1 1 433.No. e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Nr 003/2002 177 .H. Atesty układu unieruchamiania silnika Kraj Oficjalny numer atestu Numer nie jest wymagany DRQ-D-PREMIER-10-19963860-LPD2-1387 LPD2-1388 LPD2-1389 3043104475A WT/122/98 II F00053/1/2002 RCPVI9801-607 ENG 3/2/RFS29 MŁ S.Dane techniczne UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA W razie kontroli atestu układu unieruchamiania silnika w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

00/49402632 NT8-15607CPATXCVR 178 .61.Dane techniczne Atesty układu unieruchamiania silnika IDA approved part LPREQ-0259-2002 171 D.0.1/130/2545 B.22.TK.O.00.

. . . . 62-63 Chwilowe zu ycie paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dywanik dwustronny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. . 88-89 C Centralny zamek drzwi . 57 D wignia wielofunkcyjna . . . . . . . . . 144 Blokada kierownicy . 112-113 Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 179 . . . . . . . 168 Elektryczna regulacja siedzeń . . . . 9 Ciśnienie powietrza w oponach . . . . . . . . . . 32 Boczne poduszki powietrzne . . . . . . . . . 115-116 B Baga nik . . . 46-48 Blokada d wigni zmiany biegów 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-140 Akumulator pomocniczy . . 14 Dolewanie płynów . . . 106 Dysze spryskiwaczy . . . . . 22 Ciśnienie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Błyskowy sygnał świetlny . . . . . 28 Docieranie pojazdu . . . . . . . . . . . . . 3 Dodatkowe lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-58. 156. . . 76 Elektryczne otwieranie okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. . . . . . . 12 Dwuobwodowy układ hamulcowy . . 43-45 F Foteliki dziecięce. . . . . . . . 105-106 Bezpieczniki . . 58 Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . 92-94 G Gniazdo zasilania/zapalniczka . . . 140 Apteczka . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. . . . . . . . . 151-154 Drogomierz . . . . 145 D Dmuchawa . . 108. . . . . 144 Awaryjny wyłącznik układu wtrysku paliwa . . 9. . . . 31 Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci . . . .Skorowidz alfabetyczny A Akumulator . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . 96. . . . . . . . . . . . 166-167 Czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . 127-132 Bieg wsteczny . . . . . poło enie w poje dzie . . . . . . . 61 Baga nik dachowy . . . . . . . . . 51. 27-30 Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . 47-49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 32-34 D wignia/przełącznik wycieraczek 33-34 E Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury . . . 98-100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 41-42 Ł Łańcuchy przeciwśnie ne . . . . . . . . 152 Masa pojazdu . . . . 26-30. . . . . 158 L Lampka kontrolna świecy arowej . . 107 Lampki kontrolne . . . . . 121. . . . . . . 11. . . . . . . . 85 Kontrola prędkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. . . 106-107 Hamulce tarczowe . . . . . . . . . . . . . . 100 Kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Miarka poziomu oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Klimatyzacja regulowana ręcznie 26-27 Klin . . . . . . . 11 Lampka ostrzegawcza ładowania . . . 101-104 Hamulce . . . . 108-111 K M Katalizator . 32 Lampki ostrzegawcze . . . . . . . . . 158 Numery identyfikacyjne .Skorowidz alfabetyczny H Hak holowniczy . . . . . . . . . . 36-37 Korek wlewu oleju . . . . . . . . . . . . . . 141-143 J Jazda z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147-150 Komputer pokładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14. 156-157 N Nadbieg . . . . 69 Kobiety w cią y . . . 153 Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . 134-135 Komora silnika . . . . . 38. . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Lusterka wsteczne . . 151 Mycie samochodu . . . . . . 123 Klimatyzacja . . . . . . . 6-14 Lampy tylne . . . . . . 32. . . . . 121-123 Licznik dzienny . . . 106 Hamulec ręczny . . . . . 100 Jazda z przyczepą . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Konserwacja pasów bezpieczeństwa . . . 11. . . 9 Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego . . . . . . . . 83-84 Kodowanie kluczyków . . . . 71 Koło zapasowe . 98-100 Jazda z katalizatorem . . . . . . . . . . 12 Lusterka . . . . . . 101-104 Jazda z układem TCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-136 Kluczyki . . 119. . . . . . . . . 84 Niezamarzający płyn chłodzący . . . 164-165 Mechaniczna skrzynia biegów . . . . . . 158 Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Holowanie przyczepy . . 48-49 Napinacze pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Lusterka zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-104 Holowanie/pchanie . . . . . . . . . . . . . . . 120.

. . . . . . . 38-41 Olej napędowy . . . 14 Płyny . . . . . 153 Płyn do spryskiwaczy szyb . . . . . . . . . 65 Otwieranie pokrywy silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12. . . . . . 135 Podnoszenie podnośnikiem . . . . . . . . . . . . 163 Pokrowce siedzeń . . . . . . . . . . . 12 Obsługa serwisowa . . . . . . . . . . . . . . 38 Ostrze enie o oblodzeniu . 114-115 Programowanie kluczyków . . . . 151-152. . . 12 Program awaryjny . . . . . . . . . 114-115 Odmra anie szyb . . . . . . . . 86-88 Przeglądy okresowe i obsługa . 153 Ochronny układ chłodzenia . . 16. . 18 Poziom płynu układu wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . . 26 Odpryski lakieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 P Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pasy bezpieczeństwa . . . . 15-16 Przeciwpyłkowy filtr powietrza . . . . . . . . . . . . 124-126 Otwieranie baga nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Opony . . . . . . 166-168 Oryginalne części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika . . . . . . . . 68 Przełącznik świateł . . . 163 Poło enia d wigni zmiany biegów 47-49 Podłokietnik . . . . 158 Parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Prędkościomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Poziom paliwa . . . . . . . . . . . 145 Przerywany ruch wycieraczek . . . . . . . . . . . . . . . 119. . . . . . . . . . . 7. 59 Podnośnik . 60-61. . . . . . . . . . . . . 25. . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . 38. . . . . 2 Osłona przestrzeni baga owej . 50. . . . . . . . . . . . . . 57 Osłony przeciwsłoneczne . . . . . . . . . . . . . 164-165 Obrotomierz . . . 14 Oświetlenie komory baga nika . . . . . . 23 Ogrzewanie przednich siedzeń . . . . . . . 126 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . 61. . . . . . . 66 Otwieranie drzwi . . 135-136 Podstawka na napoje . . . . . . . . . . 155 Płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 95 Ogrzewanie i wentylacja . . . . . 23 Przednie światła przeciwmgielne . 141-143 Pióra wycieraczek . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby (klimatyzacja regulowana ręcznie) 19-20 Okna sterowane elektrycznie . . . . . 163 Pojemność zbiorników . 146 Popielniczka . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny O Obcią enie baga nika dachowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . 89 Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ochrona układu chłodzącego przed korozją . . . . . 76 Podświetlenie kluczyka . . . . . . 9. . . . . . . . . . 145 Ochrona środowiska . . . 120 Przednie poduszki powietrzne . . . 82-84 Pchanie/holowanie . . . . . . . . 156. . . . . . 123 Oświetlenie wnętrza . . . . . 53. 86-90 Pojemność . . . . . . 49. . . . . . . . . 43-45 Okno dachowe . . . . . . . . . . . . . . . 33 181 . . . . . . 158 Olej silnikowy . . . . . . . . . . .

. . . . . . 72-74 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny P Przewo enie baga u . . . . . . . . . . 78 Specyfikacja płynu chłodzącego . . 28 Regulacja ustawienia kolumny kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Regulacja temperatury . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Spryskiwacze szyb . . 25. . . 30 Reflektory . . 154 Spryskiwacze/wycieraczki przedniej szyby . . 75-78 Rodzaje olejów . . . . 24. . . . 172-174 Punkty podstawienia podnośnika . . . . 33-34 Spryskiwacze/wycieraczki tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sygnał d więkowy. . . 116-118 Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej . . . . . 95-96 Ruszanie z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . . . . . . . . 3 System alarmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . światła zewnętrzne . . . . . 136 R Recyrkulacja powietrza . . . . . . . . . . . . 55 Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34 Sygnał d więkowy . . . 98-99 S Schowek . . . . . . . 11 Składanie oparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Siedzenia . 81 Punkty mocowania elementów słu ących do holowania . . . . . . . . . . 15 Symbole ostrzegawcze . . . . . . . . 79. 77. . . . . . . . . . . . . 31 Regulacja ustawienia reflektorów 16-17 Regulacja ustawienia siedzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Składanie przedniego siedzenia pasa era . . . 95-97 Rozruch zimnego silnika . 55. . . . . . 162 Rozruch silnika . . . . . . . . . . . . . 163 Specyfikacja płynu układu wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . 75-81 Silnik Diesel . . 49.

108 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (TCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyłączanie . . . . . . . . . . 139-140 W Wentylacja . . . . . . . . . . . 97 Tylne światła przeciwmgielne16. . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wprowadzenie . . . . . 90-94 183 . . 58 Turbo Diesel. . . . 108-111. . . . . . . . . . . . 117 Światła parkowania . . . . . . . . . . . . . 66 Układ spryskiwaczy przedniej szyby . . . 7. . . 125 Światła drogowe . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Tabliczka identyfikacyjna pojazdu . . . . . 19. . . . . . . 120. . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . 37. . . . . . 114-115 Układ kontroli przyczepności kół napędzanych (BTCS) . 133-139 Wymiary .Skorowidz alfabetyczny Ś Średnia prędkość . 25 Wewnętrzne lusterko wsteczne . . . . . . . . 117-118 Światła przeciwmgielne . . . . 119. 107 Układ chłodzenia . . . . 100 Temperatura zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-155 Układ spryskiwaczy reflektorów . . . 22 Światła awaryjne . . 122-123 U Układ ABS . . . . . . . . . . 124 Światła tylne . . . . . . . . . . 116-126 Wymiana koła . . . . . . . 112-113 Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych . . . . . . 122 Światła STOP . . 15-17 T Tablica rozdzielcza . . . . . . . . . . . . . . 123. 155 Wymazywanie kodu kluczyka . . . . . . . . . . 121-123 Światła zewnętrzne . . 122-123 Światła do czytania . . . . . 69-72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . 8. . . . . 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. . . . . 118 Światła mijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-64. . . . . . . . . 51. . 169-171 Wyposa enie do przewo enia dzieci . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177-178 Ultrad więkowy czujnik odległości przy parkowaniu . 15-16. . 53 Trójkąt ostrzegawczy . 32. . . . . . . . . 114 Światła cofania . . . . . . . . . . . . . 10. . . 21 Torba . . 121. . 21 Średnie zu ycie paliwa . . 168 Układ podwójnego ryglowania drzwi . . . . . . 158 Tankowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Wska nik paliwa . . . . . . . . . 72 Wymiana arówek . . 13 Wska nik temperatury . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . 2 Wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . . . . . 15 Światła pozycyjne . . . . . . . 154-155 Układ unieruchamiania silnika . . . . . . . . . . . 11-12 Wstęp . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . 159-162 Zwiększenie powierzchni baga owej . . . . . 141-142 Zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Zbiornik płynu hamulcowego . . . . . . 59. . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80 184 . . . . . . . 175-176 Zdalne sterowanie falami radiowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14 Zmiana koła . . . . . . . . . 78 Zamek pokrywy wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . programowanie kluczyków . . . . . . . . . . 59 Zapalniczka . 65 Zmieniacz płyt CD . . . . . . . . . . . 19 Zestaw wska ników . . . . . . . . . . . . . 133-139 Zmiana programu funkcji odryglowywania . . . . . . . . 101-104 Zegar . . . . 35 Zu ycie paliwa . . . . . . . . . 18 Zasięg . . . 64-69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-69 Zdejmowanie koła . . . . . . . 133-139 Zmiana opony . 175-176 Zdalne sterowanie systemem audio . . . . . . . . . . . . . . 35 Zdalne sterowanie. . . . 19 Zegar cyfrowy . . . 61 Zamki i kluczyki . . . .Skorowidz alfabetyczny Z Zaczep holowniczy . . . . 59. . . . . . . . . 22. . . . . . . . 64-69. . . . . . . . 137-138 Zdejmowany hak holowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zbiornik płynu sprzęgła hydraulicznego . . . . . . . . . .

Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na temat Twojego pojazdu. Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Wciśnij korek wlewu paliwa i. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale “Dane techniczne”. Paliwo Pojemność zbiornika paliwa: Silnik benzynowy: 55 litrów Silnik Diesel: 52. Przekręć znak Forda na kracie wlotu powietrza w górę. Olej silnikowy Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak “MAX" umieszczony na miarce. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Benzyna bezołowiowa (minimum LO 95) Benzyna bezołowiowa (minimum LO 91) Ciśnienie powietrza w oponach Gdy opony są zimne . powyżej 3 osób Przód Tył 07/2004 pl .Przewodnik po stacji benzynowej Otwieranie pokrywy silnika. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znak Forda do jego pierwotnego położenia.w barach. do 3 osób Przód Tył Pełne obciążenie.7 litra Olej napędowy Używaj wyłącznie paliwa zgodnego z europejską normą EN590. Aby otworzyć. aż się zablokuje. Lepkość oleju Rozmiar opon Normalne obciążenie. Nie stosuj paliwa RME (bio diesel). przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. włóż kluczyk do zamka i najpierw przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. ciągle naciskając. Otwórz pokrywę całkowicie. Aby otworzyć pokrywę silnika.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->