P. 1
Jerzy Bartmiński - Słownik stereotypów i symboli ludowych - tom 1

Jerzy Bartmiński - Słownik stereotypów i symboli ludowych - tom 1

|Views: 1,948|Likes:

More info:

Published by: Krzysztof Kowalczyk on Mar 21, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Filologii Polskiej I Kosmos II Rośliny

Słownik stereotypów i
symboli ludowych
Koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński Zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska

III Zwierzęta IV Człowiek V Społeczeństwo VI Religia, Demonologia VII Czas, przestrzeń, miary, kolory

Tom I

Kosmos

niebo światła niebieskie ogień kamienie

UMCS

Lublin 1996 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
WYDAWNICTWO

Stały Zespół Redakcyjny JAN ADAMOWSKI JERZY BARTMIŃSKI (REDAKTOR) GRAŻYNA BĄCZKOWSKA (DO ROKU 1990) MAŁGORZATA BRZOZOWSKA URSZULA MAJER-BARANOWSKA STANISŁAWA N1EBRZEGOWSKA (ZASTĘPCA REDAKTORA) JOANNA SZADURA

Współpracownicy

SPIS TREŚCI
IZABELA BARTMIŃSKA, FELIKS CZYŻEWSKI, ANNA KOPER, MARIA KOZIOŁ, BOŻENA LISEK, WOJCIECH ŁYSIAK, JOLANTA MACKIEWICZ, ANNA MARCISZUK, EWA MASŁOWSKA, DONAT NIEWIADOMSKI, ANIELA STRZAŁKOWSKA, ANNA TYRPA, MONIKA ŻUK

Recenzenci zeszytu MARIAN KUCAŁA ANDRZEJ MARIA LEWICKI Projekt okładki JERZY DURAKIEWICZ

O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych" (Jerzy Bartmiński) ................................................ 9 Źródła i opracowania ....................................................................................................................... 35 I. Zródla drukowane (Ewa Lipska, Urszula Majer-Baranowska) ................................................ 35 II. Opracowania (Urszula Majer-Baranowska) .......................................................................... 71 III. Materiały terenowe (Marta Trocka, Monika Zuk)............................................................... 74 Skróty (Artur Drozdowski)................................................................................................................ 82

Redakcja techniczna, skład, łamanie ARTUR DROZDOWSKI

NIEBO I ŚWIATŁA NIEBIESKIE (Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska)

Korekty JERZY BARTMIŃSKI, ARTUR DROZDOWSKI, EWA LIPSKA, BEATA MAKSYMIUK, ANNA MICHALEC, STANISŁAWA NIEBRZEGOWSKA, MONIKA ŻUK

Praca Finansowana ze środków Centralnego Programu Badań Podstawowych „Polska Kultura Narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja" (1976-1990) oraz Komitetu Badań Naukowych (1993-1995)

O COPYRIGHT BY WYDAWNICTWO UMCS. INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UMCS, LUBLIN 1996

ISBN 83-227-0901-3

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ PI. Marii Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin, lei. (0-81) 37-53-02. 37-53-04

Niebo.................................................................................................................................................. 85 Słońce ............................................................................................................................................. 119 Wschód słońca ........................................................................................................................... 144 Zachód słońca ........................................................................................................................... 151 Zaćmienie słońca ...................................................................................................................... 156 Księżyc............................................................................................................................................ 158 Nów .......................................................................................................................................... 187 Półpełnia ................................................................................................................................... 193 . Pełnia ...................................................................................................................................... 193 Księżyc po pełni........................................................................................................................ 197 Wiotek ...................................................................................................................................... 198 Puste dni ................................................................................................................................... 200 Zaćmienie księżyca ................................................................................................................... 201 Gwiazdy.......................................................................................................................................... 203 Jutrzenka ................................................................................................................................... 221 Gwiazda Wieczorna .................................................................................................................. 226 Gwiazda Północna .................................................................................................................... 229

Gwiazda Betlejemska................................................................................................................ 230 Gwiazda Kłosu Pszenicznego ................................................................................................... 233 Gwiazda spadająca .................................................................................................................... 234 Kometa..................................................................................................................................... 236

................................................................................................................ Ogień demoniczny ......................................................................................................................... 250 Koło Świętej Katarzyny .............................................................. Ogień niebieski .................................................................. 439 Alabaster ................................................................................................................................................................. 384 Diabelski kamień ............... 439 ................................. 252 Zorza .............................................................................................................................................................................. Baran ............................................................................................................................ 258 Zorza północna ..... Sito ........................................ Baby............................................................................................................................................................................................. Popiół ...... 438 Szmaragd ................ 394 Głaz ... Odbieraczki ............................................................................................. 390 Skamieniałość ............................................................................... Sznurek z guzami....... 349 Kamień piorunowy ....................................................... Ogień czyśćcowy ................................................... 436 Marmur ......................................... Mały Wóz .......................................................................................................... Krzyż Święty ........................................................... Żar ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 251 Droga Mleczna ... 386 Boże stopki .................................................................................................................................................................... 379 Biały kamień .......................................... Ogień piorunowy .................................................................................................................................. Joanna Szadura) Ogień ............................................................................................................................................ 238 238 241 242 245 24C KAMIENIE (Małgorzata Brzozowska........................................................................... . Joanna Szadura) 250 250 251 251 263 OGIEŃ (Maria Kozioł................. V ................................................. Pożar ............................................. Kosiarze .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Dym ............. ................. Waga.................................................. Węgle .......................................................................................................................................................... Iskra ....................... 264 286 289 291 292 294 296 299 304 309 310 314 321 324 329 339 Kamień ....................................................................................... Ogień piekielny ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nowy ogień .................................................................................................................................................................................................................................... 373 Krzemień ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 430 Diament ........ 431 Bursztyn .... 434 Kryształ ........................................................................................................... Płomień .............................................................................................................................................................................. 416 Węgiel kamienny ... ' ............................... 437 Rubin ............................................................................... 405 Piaski ............ 418 Drogie kamienie............ ............................................................................. 421 Brylant ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Płomień demoniczny ............................................ 381 Zloty kamień ....................................... Wielki Wóz ................................................................................................................................................ Ogień sobótkowy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 401 Piasek.........................................................................................................................................................................SPIS TREŚCI 6 SPIS TREŚCI 7 Gwiazdozbiory ..............................................................

a z drugiej strony jego emblematami. jak wygląda. słońce jest darzone sympatią i swego rodzaju czcią. gwiazd. w czym zawiera się nie tylko charakterystyka koloru. objawia mu poprzez znaki tajemnice rzeczywistości niewidzialnej i wydarzenia czasu przyszłego. wąż. s. radości. wody. rekonstrukcji tradycyjnego obrazu świata i człowieka . Przekazuje obraz świata będącego . są antropocentryczne i etnocentryczne. biedronka i inne. [Putnam 1975]. Obraz ten utrwalony w języku.w najgłębszych swoich pokładach . dobro. Dlatego wiele składników otaczającego świata nabiera znaczenia symbolicznego i prognostycznego. mówi się o nim. dostępne poprzez język i przynależne do wspólnotowej wiedzy o świecie [SLSJ 1980].najogólniej mówiąc . wschodzi i zachodzi.opisowo i wartościująco . . ognia. Stąd w tytule naszego „Słownika" dwa kluczowe słowa: „stereotypy" i „symbole". jak działa. Także kosmos przemawia do człowieka. nieba. jest postrzegane nie tylko jako źródło światła i ciepła. obrzędach . Podobnie . Człowiek żyjący w tej kulturze nie jest wyobcowany ze środowiska. czym przedmiot jest. zastępnikami. obecnej w niej pewnej postawy wobec świata i swoistej mentalności. są: jajko.stanowi klucz do poznania kultury. to samo życie. dąb. zarazem wyobrażenie utrwalone w języku. Zwraca się do słońca. jak jest traktowany przez człowieka itp. ognia. gwiazd. Przez „stereotyp" rozumiemy tu . gołąb. Tradycja ludowa jest oparta na stereotypach i symbolach.. w jakiś sposób wciąż jest traktowane jako żywe. Przez „symbol" rozumiemy takie wyobrażenie przedmiotu.dokonaną metodami etnolingwistyki i folklorystyki. ale też zadowolenia. kamieni. Ludowe sposoby interpretacji rzeczywistości łączą realizm z mitologizacją. folklorze. osamotniony.harmonijną jednością rzeczy i ludzi. księżyca. Cel „Słownika" „Słownik stereotypów i symboli ludowych" jest próbą. że jest złote. Np. bo porusza się po niebie.są zbudowane ludowe wyobrażenia księżyca. pozostające ze słońcem w mniej lub bardziej wyraźnych powiązaniach i przejmujące pewne jego cechy i funkcje.wyobrażenie przedmiotu uformowane w pewnej społecznej ramie doświadczeniowej i określające. pozostaje w „intymnym związku z całym pozaludzkim światem" [Fawluczuk 1978. ale i wyraz subiektywnego stosunku człowieka do niego itd. szczęścia. który z wysoka patrzy na świat. doskonałość itp. rozmawia z kosmosem. przeciwnie.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW I SYMBOLI LUDOWYCH" 1. ziemi. 85]. które jest traktowane jako reprezentant innego wyobrażenia w ramach większego układu znaków: słońce to w kulturze ludowej twarz lub oko Boga.

gatunków mowy. Słownik jest..ludową i narodową. co ludowe. Adresatem „Słownika" są też językoznawcy.najkrócej mówiąc .jak każda kultura . podświadomą sferę naszej psychiki. Granica między tym. Folklorem jest dla nas . w połączeniu wiedzy i wiary w sposób bliski myśleniu poetyckiemu i potocznemu oraz wrażliwości i mentalności dziecka. bajek. a w późniejszym wielowiekowym procesie zapożyczeń i przenikania uczestniczyły zarówno pojedyncze wyrazy i pojęcia. W „Słowniku" wprowadzamy opis zintegrowany. scenariusze zachowań obejmujące zarówno wzory.przysłów i kolęd -ma obieg powszechny i zamykanie opisu w granicach jednego środowiska społecznego byłoby zabiegiem sztucznym.ustna twórczość słowna uwikłana w zrytualizowane sytuacje i zachowania. a także materiału do badania specyfiki poszczególnych gatunków oraz różnic między folklorem a nie-folklorem (tekstami doraźnymi. trzeci opisywali (w ostatnich latach głównie interpretowali) zachowania.jest fenomenem o wartości autonomicznej. folklorystów i etnografów. Warszawa 1969-1972) przysłowia gwarowe słusznie pomieścił w jednym szeregu z literackimi. Potoczne wzorce myślenia i wnioskowania. wątki. W dobie ekspansji kultury miejskiej . a więc w konsekwencji na wyjściu poza dane czysto językowe (leksyka. kliszowane. „Słownika" Kultura ludowa. który odpowiada wymogom etnolingwistyki rozumianej jako lingwistyka antropologiczna. W „Słowniku" podjęto pewne tradycyjne problemy folklorystyki. Kierujemy „Słownik" do badaczy stylistyki. Pojęcie to daje dobry punkt wyjścia przy szukaniu sposobu zapisu motywów folklorystycznych (szczegółowiej o tym w punkcie 8. Teksty folkloru są powtarzalne. jak bardzo konserwatywne zakazy. Dla wielu współczesnych atrakcyjność tradycyjnej wyobraźni ludowej tkwi właśnie w jej „naiwności". Julian Krzyżanowski.woda lub ta-zbierek." 10 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Znawca literatury i folkloru. a także wszelkich studiach porównawczo-kontrastywnych. semantyki. użytkowymi. zwłaszcza związane z centralnym problemem tekstu (powtarzalnego. . kolęda Z tamtej strony dwom) i wyraźnie nieludowe (przysłowie Białogłowski trunek ." 11 2. Etnolingwistyczny charakter opracowania „Słownik" oparty jest na zapisach dialektologów. pełni w kulturze narodowej rolę archiwum przechowującego pamięć źródła i ślady historycznej drogi. 4. Chcielibyśmy.grupując pod jednym hasłem leksykalnym różne motywy i teksty. „Słownik" dostarcza folkloryście narzędzia systematyki przekazu. Historycznie biorąc polszczyzna ogólna uformowała się w okresie XIV-XVI w. Dobrych przykładów przełamywania granicy ludowości w stronę obiegu ogólnospołecznego dostarczają takie gatunki folkloru.. przysłów. wierzenia. Przeciwnie. obecne m. tj. czynnik inspiracji literackich oraz źródło zasilania języka ogólnonarodowego zarówno w jego wariancie potocznym. Zastosowano do analizy tekstów folkloru niektóre pojęcia językoznawcze.piętnowanych z pozycji XVIII-wiecznego racjonalizmu jako „zabobon" . żeby stanowił dla nich pomoc w studiach historyczno-porównawczych. wyznaczających elitarny poziom kultury. semantyka. konieczne [Karolak 1984. Funkcjonują jako arcłietypy wyobraźni zbiorowej i stanowią wyrazisty układ odniesienia dla koncepcji zracjonalizowanych. a nie potocznej. a tym co ogólnonarodowe. że będzie on interesujący dla nauczycieli podejmujących program dziedzictwa kulturowego w regionach. Z drugiej strony . zaś polską kulturą . 13. tworzą ważny pokład współczesnego języka i kultury narodowej.stanowiły przez wieki pod glebie kultury narodowej. oraz motywy.. należącą do dziedziny sztuki. redagując „Nową księgę przysłów polskich" (t. na podłożu dialektów ludowych.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. tworzących p r z y j ę z y k o w y (nie: pozajęzykowy) kontekst wypowiedzi słownych. zdania samodzielnego pod względem semantycznym i zawierającego tylko pozycje obligatoryjne. Adresat. zasługującym na osobne zainteresowanie. Do tej tradycji badawczej chcemy w naszym opracowaniu nawiązać. drudzy zwłaszcza reprodukowane w społecznym obiegu teksty pieśni. Z tego punktu widzenia wiele ludowych wyobrażeń . zamówień magicznych itd. Polański 1980]. a nawet na wykorzystaniu (co prawda tylko fragmentarycznym) informacji z zakresu ludowej sztuki plastycznej (zdobnictwa.racjonalnej. malarstwa). Kultura ludowa . Etnolingwistyczny charakter naszego „Słownika" polega jednak przede wszystkim na ujmowaniu języka w kontekście kultury. Jednostki opisu w „Słowmku"). kolęda Apokaliptyczny Baranku). a także całe teksty. ogólnonarodowej.. mianowicie tła porównawczego i narzędzia określania grupowej tożsamości. archaiczne i zarazem elementarne wyobrażenia o świecie. Pierwsi zapisywali słowa i wypowiedzi (doraźne i kliszowane). adresowany do wszystkich miłośników tradycji. Przy takim podejściu do ludowości prostota i „naiwność" połączone z mitologizacją i symboliką stają się kategorią estetyczną. rolę czynnika stabilizującego tę kulturę w dobie szybkich zmian. ustabilizowanego. potocznymi). praktyki. 1-3. Traktujemy je jako jednostki kodu językowo -kulturowego i próbujemy je grupować wedle klucza tematycznego w granicach ustalonych gatunków. tekstologii. Założeniem autorów „Słownika" jest pokazanie tradycji ludowej. a zarazem coraz wyraźniej przyjmuje na siebie rolę nową. na uwzględnieniu użycia języka.in. nie była i nie jest ostra. frazeologizmy. jak artystycznym. przysłowia. oparta na społecznie ustalonej wiedzy o świecie i systemie wspólnie wyznawanych wierzeń i wartości. w udokumentowanych przez zbieraczy przekazach. polskim językiem i polskim folklorem .w szczególności. regionalne gwary . folkloryści i etnolodzy. zwłaszcza slawistycznych. na sięgnięciu do utrwalonych społecznie wierzeń i praktyk. jednak tego ograniczenia nie traktujemy dogmatycznie. jak też frazemy. ale większość utworów . Można wskazać teksty typowo ludowe (przysłowie Trudno w przetaku wodę nosić. obrzędy. Mamy nadzieję. jak przysłowie i kolęda. Nawiązano zwłaszcza do koncepcji zdania minimalnego. Miejsce ludowości w kulturze narodowej 3. obie sfery kultury narodowej od dawna wzajemnie się przenikały. do osób zainteresowanych językiem i k u l t u r ą w ogóle. Ludowość w sensie typologicznym i historycznym pozostaje w bliskim związku z potocznością. stechnicyzowanej. Krótko mówiąc - . folklor chłopski. w utartych formułach słownych.. które oczywiście są podstawą „Słownika").otwiera perspektywę na niejawną.tradycja ludowa nic przestała być kulturą wciąż dużej części naszego społeczeństwa. naukowych. kliszowanego) i jego wariantywności w procesie komunikacji kulturowej.

II i III stopnia. Źródła i ich zróżnicowanie gatunkowa. polegający na wyodrębnieniu dwu części . ale uwzględnione gdzieś w „Słowniku" w funkcji eksplikacyjnej. „Słownik" obejmie następujące działy tematyczne: I. stabilizowane pod względem struktury semantycznej i/lub formalnej i powtarzające się w obiegu społecznym. „gwiazdy" oraz podstawowe hasła takie jak „słońce". „drogie kamienie". Społeczeństwo. Część dokumentacyjna zawiera przede wszystkim wybrane cytaty z ludowych tekstów (niekiedy streszczenia. Dodatkowo odpowiednie hasła łączy się w stosownych miejscach odsyłaczami.zapisywane przeważnie przez etnografów językiem ogólnopolskim. VII. III. Człowiek. Hasła III stopnia to hasła małe. poczynając od przyrody. którym jest polszczyzna ogólna (wtedy używamy w nagłówkach tłustej antykwy). Odstępstwem od biblijnego szyku jest tylko umieszczenie religii nie na początku. dokumentacja. Niektóre hasła wymagają pracy wielomiesięcznej. tzn. ważne hasła. Czas. dając ich „portrety" językowo-kulturowe. Dokumentacja zawiera przede wszystkim ludowe teksty kliszowane. „zachód słońca". Różnią się one układem. Frazcologizmy (jako jednostki quasi-Ieksykalne o silnie stabilizowanym kształcie językowym) notujemy tylko w eksplikacji. pojawiające się w badanych tekstach ludowych. a nie ekstensywny. omówiono szerzej gdzie indziej [Bartmiński 1990]. bądź to mają postać przytoczeń (wtedy używamy w nagłówkach tłustej kursywy). Hasła I stopnia obejmują całe pola semantyczne ." 13 12 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. jako wymowne ilustracje ludowego widzenia świata nie zmierzając bynajmniej do kompletności zestawu. bibliografia). ich powtarzalności w obrębie poszczególnych gatunków. a nawet wieloletniej. Części te są powiązane odsyłaczami numerycznymi. Hasła II stopnia są podporządkowane hasłom dużym i uszczegóławiają je: „wschód słońca". jakie otrzymuje przedmiot łiasłowy w tradycji ludowej i jakie pozwalają odtworzyć jego językowo-kulturowy obraz. IV. „rubin" itp. w których wystąpiło hasło. a nadto zwykle zapisane przez autorów w postaci syntetycznej nadbudowane nad cytatami „motywy".. Demonologia. Przestrzeń. Część haseł stała się tematem prac magisterskich i doktorskich. „zaćmienie księżyca". a nie w wersji ludowej (dla nas kanonicznej) . Z diametralnie przeciwnych względów też tylko w eksplikacji umieszczamy informacje o wierzeniach i zachowaniach. VI. Przyjęte rozumienie wariantu.poddają się streszczaniu przez redaktorów hasła bez naruszania istotnych cech. Wyodrębniamy takie małe hasła dla ich walorów kulturowych. przynoszą one uszczegółowienie haseł podstawowych: dużych i średnich. Ta część artykułu hasłowego jest przeznaczona dla czytelników głębiej zainteresowanych ludową tradycją i ludową sztuką słowa. Celem dokonanego podziału hasła na dwie części jest oczywiście także oszczędność miejsca (jeden zapis w dokumentacji może być kilkakrotnie przywoływany przy eksplikacji bez konieczności powtarzania go). Ich budowa jest uproszczona w stosunku do przyjętego modelu opisu. 6.poza ułatwieniem w dotarciu do haseł ułożonych niealfabetycznie . „zaćmienie słońca". gdyż ten ostatni musi zależeć od jakości i bogactwa zebranego materiału oraz możliwości wykonawczych zespołu.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW.„alabaster". które zostały w badanych materiałach zapisane przynajmniej dwa razy (kryterium statystyczne) i/lub II. kulturze i kategoriach porządku jacy cli świat. 5. w polu „drogie kamienie" . Kosmos. fazy księżyca. Indeks alfabetyczny (w zamykającym tom zeszycie) ma . bo te z kolei . np. W ich skład wchodzą wszystkie założone dla opracowania człony (eksplikacja. „księżyc". Układ materiału w „Słowniku" wedle pól leksykalno-semantycznych pozwala ima- . wersji. poniekąd przyczynkowe./' ocznie hierarchię haseł poprzez ich odpowiednie pogrupowanie. Umieszczamy w „Słowniku" takie teksty. a także pokazanie semantycznego zróżnicowania między wyróżnionymi gatunkami tekstów.„Gwiazda Kłosu Pszenicznego". 7. a przede wszystkim kompletnością i samodzielnością. Zwierzęta. „biały kamień" itp. Miary.pozwolić czytelnikowi znaleźć ewentualnie dalsze interesujące go jednostki nie będące hasłami. przedstawia szczegółowiej wybrane. tj. gdyż powołanie się na nie i tak wymaga każdorazowo ich cytowania w całości. Plan całości Przyjmujemy dla „Słownika" układ tematyczny. Cały ludowy obraz świata i człowieka przedstawimy w „biblijnym" porządku stwarzania. Kolory. Ta kolejność zbiega się w dużym stopniu z rosnącą złożonością semantyczną haseł. Podajemy w miarę systematycznie warianty tych motywów w badanych źródłach.„kamienie". Jest adresowana do szerszego kręgu czytelników. a kończąc na człowieku. w polu „gwiazdy" . Motywy te są schematycznie zapisywane bądź to w metajęzyku badacza. Taki układ działowy nie przesądza jednak z góry technicznego podziału na zeszyty.).eksplikacyjncj i dokumentacyjnej w obrębie poszczególnych artykułów hasłowych. Wprowadzamy trzy rodzaje haseł: I.. omówienia itp. Budowa hasła „Słownik" zgodnie z propozycją przedstawioną po raz pierwszy w zeszycie próbnym [SLSJ 1980] wprowadza specjalny układ materiału. Religia. ' V. Rośliny. Rodzaje i układ haseł „Słownik" jest pomyślany jako intensywny. Zasady podziału na części eksplikacyjną i dokumentacyjną są w pewnym stopniu umowne. Część nazwana „eksplikacja" podaje w postaci zdań definicyjnych ustabilizowane charakterystyki. lecz przy końcu szeregu.. etnolingwistyczny jest sposób rozumienia przedmiotu hasłowego będącego obiektem opisu w naszym „Słowniku". pod kątem wariantywności motywów w ramach wyróżnianych segmentów. „ogień". Ta część ma układ fasetowy. motywu tekstowego (tekstu). chodziło przy tym również o otwarcie nowych możliwości oglądu materiału np. O gatunkowym zróżnicowaniu obrazu przedmiotów hasłowych szerzej mowa w punkcie 14. a nie skrótowo i pobieżnie wszystkie hasła wyrazowe.

są przysłowia. 'blask.po pierwsze ... Przy członach wymieniająch się w tym samym kontekście stosujemy zapis ze znakiem alternatywy: „Bóg postanowił/stworzył niebo i ziemię". 1992. za słońca (pracować). 1988. głupi jak but (z lewej nogi). Topika w następstwie wielokrotnego powtarzania ujednolica swój kształt słowny i przechodzi w ustabilizowane formuły. pod hasłem „słońce": 'ciało niebieskie'. Podobnie policzalne są i n n e gatunki. Jednostki opisu w „Słowniku" Podstawowymi jednostkami prezentowanymi w SSiSL nie są wyrazy (jak w słownikach językowych) ani odpowiadające irn realne przedmioty (jak w encyklopediach). np. wieszać psy na kimś. zuniwerbi-zowane. między tymi płaszczyznami nie ma adekwatności: w historycznym rozwoju wyrażenia wielowyrazowe podlegają scalaniu. oscyluje w granicach 1 tysiąca utworów). Czyżewski 1988. przy czym stabilizowanie się formy wewnątrz dwu a tym bardziej wieloczłonowych motywów przechodzi przez różne etapy i może obejmować w nierównym stopniu poszczególne składniki.zagadek. jak formuły i idiomy [Bartmiński 1985. Lewicki 1976. 'miejsce oświetlone'. przy słońcu wyrażenia typu na słońcu (coś położyć). t a k i e jak typ spod ciemnej gwiazdy. Po drugie . „Słownik" oczywiście podaje także materiał leksykalny. przysłów. że owe wyobrażenia są dostępne poprzez dane zawarte w języku i w tekstach. a nawet tekst wraz z kontekstem sytuacyjnym i tłem wierzeniowym [SLSJ 1980. do motywów tematycznych „wędrownych". kilkanaście tysięcy pieśni (choć repertuar pieśniowy jednego regionu." 14 O . Chlebda 1991]. Mackiewicz 1990. „Bóg postanowił niebo i ziemię". a więc ciąg zdań z obudowującą go ramą tekstową („kwalifikatorem tekstowym"). s. i 1 o r m u I y są ustabilizowanymi połączeniami semantyczno-formalnymi. Masłowska 1990. pieśni itd? Otóż . Nie przeszkadza to wydzielaniu w obrębie niektórych haseł powiązanych ze sobą relacjami metonimicznymi wariantów hasłowego wyobrażenia. . 1993. gramatyką i zespołem reguł pragmatycznych składają się na językowy obraz świata badanej kultury. „Bóg stworzył niebo i ziemię". Bączkowska 1986. cały tekst. Nie ma dymu bez ognia. „Do miesiąca wędruje gwiazda. Szadura 1995). 8. 1988." L5 takie. 1992. Nazwy stanowią tylko jeden z członów pełnej eksplikacji. uwzględniamy więc w „Słowniku" zarówno topikę. „człowiek po śmierci wraca do łona ziemi".diagnozujące zróżnicowania semantyczne. Niebrze-gowska 1990. ziemio.dziewczyna". np. Nawiązuje ona do kon- . Koper 1993. została zaproponowana przez J. Podstawowa dla naszego „Słownika" jest płaszczyzna semantyczna. inaczej mówiąc . Świrki. do chłopca . Rozstąp się. 51-53].mają charakter stereotypowy i zwykle symboliczny. przeważnie jednozdaniowymi . Majer-Baranowska 1988. jasne jak słońce. Razem ze słownictwem. nasłoneczniony 'jasny' itp.społeczne w y o b r a ż e n i a p r z e d m i o t ó w . „księżyc jest pośrednikiem między zakochanymi". tym ciszej płynie. Eksponowane w „Słowniku" są połączenia wyrazów i połączenia znaczeń. lecz semantyczne korelaty stojące pomiędzy wyrazami i przedmiotami. Metody definiowania (eksplikowania) haseł Zastosowana w „Słowniku" metoda definiowania. Wielkość jednostek semantycznych nie jest określona z góry.forma. Jednostką taką nie jest tylko wyraz czy zdanie. 1991. jeśli nie liczyć licznych wariantów.repertuar tekstów przynależnych do folkloru jest ograniczony: około 1500 zagadek (w zbiorze Folfasińskiego). T o p i k ę stanowią połączenia czysto semantyczne. a nie semazjologiczne (od nazw do icli znaczeń). która będzie stanowić swoiste przedłużenie „Słownika". „Słownik" reprezentuje zatem podejście onomazjologiczne i ideograficzne (od przedmiotów i znaczeń do nazw). Ułożenie „słownika tekstów" jest zatem całkowicie możliwe i wykonalne. s. Przewidujemy opracowanie w przyszłości osobnej antologii tekstów. 1990. Patrząc z punktu widzenia relacji treść . podstawowe nazwy i ich synonimy. Gaśnie księżyc przed słońcem. tj. Mazurkiewicz 1990. Tokarski 1986]. Kozioł 1989. około 2500 wątków bajkowych (w zestawieniu Krzyżanowskiego). 16]. Topika wraz ze zrytualizowanymi zachowaniami i praktykami tworzy kontekst kulturowy relawantny dla komunikacji językowej. Czym głębsza woda.nasz „Słownik" zawiera tylko wybrane hasła. I d i o m y to połączenia wyrazowe z zatartą podzielnością semantyczną. 20). Adamowski 1990. a nie formalna. s. Bartmińskiego w zeszycie próbnym „Słownika" [SLSJ 1980] i rozwinięta w kilku dalszych artykułach [Bartmiński 1984.. czy jest możliwe zbudowanie słownika obejmującego tak różnorodne jednostki? Czy wprowadzenie do słownika tekstów nie przekształca go w antologię utworów ludowych .ograniczamy materiał do ustabilizowanych segmentów tekstu.i zarazem minimalnymi tekstami. 'pogoda słoneczna'. Bartmiński 1980a. około 6 tysięcy przysłów zróżnicowanych tematycznie (wg obliczeń S. jest nią raczej cała wypowiedź.SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. stanowiących rodzaj luźnych „morfemów". z których wykonawcy komponują wątki o zmiennej trwałości. Eksponowanymi połączeniami wyrazów . „okadzanie dymem z palonych ziół chroni przed złem". światło'. która nadaje mu komunikatywną funkcję [Bartmiński. np. Drobne gwiazdy giną od księżyca. jak frazeologizmy czy przysłowia typu: matka ziemni. Nasuwa się uzasadniona wątpliwość.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW.. Słownik ma charakter idcograliczny. Po trzecie . 9. przyjmują status znaków prostych o zintegrowanej strukturze i globalnej wartości znaczeniowej [Picrmiakow 1970. którym odpowiada zmienna jeszcze forma językowa. 1995. „ognia nie należy pożyczać" itp. Jak wiadomo. Zakładamy. tj. a także (co wychodzi poza dotychczasowy wzorzec słownika językowego) poprzez zapisy wierzeń i opisy zachowań. Aby choć w przybliżeniu oddać to ogromne zróżnicowanie przyjęto elastyczną konwencję zapisu motywów z członami wyróżnianymi kursywą. wyć jak pies do księżyca. np. NKPP IV.. pokazuje się całą rozbudowaną wielokierunkowo (i wielopoziomowo) kombinatorykę hasła z uwzględnieniem wielu pełnionych przez hasło ról semantycznych (o czym niżej). Wyobrażenia te odpowiadające znaczeniu w pewnym rozumieniu tego terminu . nazwana „definicją kognitywną". które zawierają znaczące kulturowo informację o przedmiocie hasłowym (kry terium ważności kulturowej). mającymi przyjętą formę werbalizacji. Notowane są także derywaty i użycia przenośne nazwy podstawowej. Odpowiada to rozumieniu tytułowego pojęcia „stereotypu" jako ustabilizowanego połączenia jednostek semantycznych i/lub formalnych [SLSJ 1980].

79-82] i koncepcji definicji cząstkowych.jest operacją raczej praktyczną niż intelektualną. co Czas: (a) tlo czasowe przedmiotu hasłowego. Fasety i ich symbole stosowane w „Słowniku" = Nazwa z uwzględnieniem jej różnych znaczeń i odniesień. Mieletinskiego) dobitnie ilustrują współczesne „Relacje o kosmosie" zebrane w okolicach Biłgoraja w roku 1984 przez zespół lubelski (opublikowane w „Etnolingwistyce" t. 10. (b) przedmiot hasłowy jako miejsce lokalizacji czegoś. 1988. Przyjęta siatka rozróżnień semantycznych ma wartość podwójną: (i) daje wgląd w strukturę poznawczą haseł.. Zjawisko „polistadialności" folkloru (by użyć sformułowania E. jakie wykonuje (jakim podlega. Zdania definicyjne są w eksplikacjach haseł układane w zespoły jednorodne z jakiegoś punktu widzenia. Przyczyna: przedmiot hasłowy jako przyczyna czegoś. znalazł oparcie w pracach A. 2. które między składnikami treści słowa ustala świadomość nosiciela języka. kohiponimy. ® Wygląd.• . W zgromadzonych tekstach (zwłaszcza tekstach sfolk-loryzowanych. ł Zastosowanie. tworzące swoiste kategorie Wprowadzony w 1980 sposób porządkowania zdań definicyjnych wedle kategorii semantycznych (aspektów. wynik. Tokarski 1988c.. derywaty. inną niż proces abstrahowania i tworzenia pojęć ogólnych [Dej 1978. jak i treściowym spełniały warunek adekwatności wobec badanego materiału. ■ Czynności. Nawiązuje do nich współczesna semantyka kognitywna. (2) pozwala -jak współrzędne geograficzne na mapie -na łatwe operowanie materiałem. użytek. synonimy. O Właściwości nie związane z wyglądem przedmiotu hasłowego. Szczegółowa prezentacja definicji kognitywnej jest zawarta w osobnym artykule [Bartmiński 1988c]. Tolstaja 1995 i in. Przewidujemy także jeden znak dodatkowy o funkcji ogólnej. A Lokalizacja. np. Tworzenie kolekcji . stanowiący podstawę dla odtworzenia podmiotowych sposobów profilowania. dla konia zwierzę. składni i semantyce) [Fillmore 1968. faset). Skutek: przedmiot hasłowy jako rezultat. Koj 1964. Propozycja kategoryzacji jest oparta na żywotnej wciąż tradycji istniejącej w logice i językoznawstwie (zwłaszcza w słowotwórstwie. "A" Części. wewnątrz. Obiekt: przedmiot hasłowy jako obiekt oddziaływania. skutek czegoś. narzędzie.i międzytekstowe przedmiotu hasłowego. które w systemie leksykalno-semantycznym języka pozostają w relacji współrzędności (np. takimi. V Q H ♦ 0 11. rozmówca: przedmiot hasłowy jako adresat wypowiedzi i/lub rozmówca.. (b) co pochodzi od przedmiotu hasłowego. Wierzbicka 1985. Relacja ekwiwalencji jest też sygnalizowana przy poszczególnych kategoriach. dla mniej typowych albo mniej częstych aspektów. stany. dla kochać .in. procesy. jego analizę i porównywanie. . C3 Działania sprawcze." 17 cepcji definicji „uwikłanej" („aksjomatyczuej". modelowały sposób widzenia przedmiotu przez nosiciela kultury ludowej. +♦ Opozycje. np. ■UHiponim: hasło (hasła) podrzędne. Nikitina 1992]. Tradycja ta sięga Arystotelesa. jak też z publikacji dawniejszych.czuć itd.ogier/walach i kobyla. a nie nazwa odnosząca się do izolowanej cechy. (b) przedmiot hasłowy jako symbol czegoś. by zarówno w aspekcie formalnym.ziele. Bartmiński 1990]. słońce : księżyc : gwiazdy). lecz rezultatem obserwacji stosunku zwykłego śmiertelnika do otaczającego świata. Wyszczególnione fasety mają w „Słowniku" swoje znaki graficzne. X Pochodzenie: (a) z czego pochodzi przedmiot hasłowy. 1993. W związku ze znaczną chronologiczną rozpiętością zapisów wynikł problem wewnętrznej spójności (czy raczej niespójności) prezentowanego obrazu świata. dokumentujących stan folkloru i kultury ludowej w wieku XIX i wcześniej. wyróżnione przez niego kategorie były wynikiem nie apriorycznej spekulacji. Przeżycia: co przeżywa przedmiot hasłowy. (b) przedmiot hasłowy jako tło czasowe czegoś. Wittgensteina [Pawłowski 1978. + Kolekcja: z jakimi innym przedmiotami przedmiot hasłowy współwystępuje w jednym miejscu i czasie na zasadzie pełnienia jakiejś wspólnej funkcji. lokalizator: (a) lokalizacja przedmiotu hasłowego. A Ilość: w jakich ilościach występuje przedmiot hasłowy. znakiem tym jest zaciemnione kółeczko .] Staramy się budować eksplikacje tak. ■5* Symbolika: (a) symbole przedmiotu hasłowego. ♦ Przepowiednie. rozwiniętej pod wpływem prac R. Carnapa i L. opozycja może być ustalana między różnymi jednostkami. rozmaryn i ruta jako kwiaty do wieńca panny itp. z jakich składa się przedmiot hasłowy. Adresat. Wierzbickiej [Wierzbicka 1985] oraz w opracowaniach moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej [Nikitina 1992. ft Hiperonim: hasło nadrzędne wobec analizowanego.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. w jakich jest) przedmiot hasłowy. 1969]. Apresjan 1980. Przez adekwatność formalną rozumie się odwzorowanie w samej strukturze eksplikacji tych relacji. do różnych „formacji kulturowych".jak pokazali Piaget i Wygotskij . dla konia . tj. dla rozmarynu . „definicji przez postulaty") [Ajdukic-wicz 1965.. koń i samochód w praktykach wróżebnych dzieci. przeważnie dokonywanych w terenie (w latach 1960-1996) przez autorów i współpracowników „Słownika". Podstawową jednostką definicyjną jest zdanie (jego równoważnik). Zakres czasowy „Słownika" Materiał podawany w „Słowniku" pochodzi zarówno z zapisów współczesnych. np. tj. m. przekazywanych z pokolenia na pokolenie) współwystępują elementy przynależne do różnych stadiów czasowych. s. W Ekwiwalencje kulturowe. pozwalające na łatwe wynajdywanie odnośnych fragmentów hasła. „antonimy" na poziomie ponadleksykalnym (znaczeń nadda-nych)." 16 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Adekwatność treściowa to jakość konkretnych charakterystyk przypisywanych przedmiotowi przez tegoż nosiciela.

słowników „Slavjanskie drevnosti" pod red. co pozwoliłoby na metodyczne analizy porównawcze i kontrastywne. Iwanowa. gdzie kwalifikatory geograficzne wprowadzają sami autorzy haseł. ograniczamy się do informacji uogólnionych. s. autora monumentalnej „Kultury ludowej Słowian" oraz gruntownych publikacji etnolingwistycznej szkoły moskiewskiej.Piłsudskiego z „Moskalami") mogła zostać zakończona. Dane cytowane z czasopism otrzymują informację geograficzną w spisie źródeł. Moskwa 1995). pochodzi z zapisów drukowanych (jednym z nich były „Dzieła wszystkie" Oskara Kolberga zawierające 55 tomów materiałowych) i własnych badań terenowych zespołu etnolingwistycznego UMCS.byłoby opracowanie podobną metodą innych tradycji narodowych. artykułowanych indywidualnie. czytelnik znajdujący w dokumentacji cytat opatrzony metryczką „ZWAK 1885/IS" i zainteresowany tym. Materiały przytaczane w „Słowniku" są zróżnicowane gatunkowo i to zróżnicowanie jest metodycznie pokazywane w części dokumentacyjnej. . Zgodnie z wymogami dialektologii i folklorystyki przywiązujemy dużą wagę do lokalizacji danych. zapisy praktyk i wierzeń i in. mające zresztą okazałe tradycje naukowe. „Słownik" chce respektować historyczne uwarunkowania i specyfikę tradycji narodowej.. w przypadku własnych materiałów terenowych (TN) podajemy rok zapisu. spotyka się tu ze schrystianizowanymi modlitwami do ognia i księżyca. 13.-' 18 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. 12. (4) opisy obrzędów. z zapożyczonymi z Biblii opowieściami o zatrzymaniu słońca na niebie. że kultura ludowa jest uniwersalna w stopniu znacznie wyższym niż nasza kultura narodowa. „Wielkopolska" „Krakowskie". W „Słowniku" sięgnęliśmy jednak także po niekolbergowskie teksty zarówno pieśniowe.) ekscerpowano ręcznie. która stanowi prawdziwy skarbiec doniosłych kulturowo motywów. gadki. piekła i czyśćca oraz Matki Boskiej jako Jutrzenki. Anton Hónig [1981]. podajemy je w stałej kolejności: od północnego zachodu ku południowemu wschodowi (za przykładem „Słownika gwar polskich" PAN). Sięgnęliśmy też do pisanej poezji chłopskiej. W. co polskie. Lista gatunków uwzględnionych w „Słowniku" obejmuje doraźnie tworzone ludowe wypowiedzi potoczne. Najbliższe nam tło kulturowe słowiańskie zakreślamy korzystając z prac polskich zwłaszcza Kazimierza Moszyńskiego. N. Za podstawę opisu dyferencjacji gatunkowej przyjęto systematykę zawartą w książce „Folklor. Informacje geograficzne wpisujemy też w skróty źródeł. konieczne okazało się jednak wprowadzenie pewnych uzupełnień i modyfikacji. Zakres geograficzny „Słownika" Pod względem geograficznym „Słownik" obejmuje cały teren etniczny polski oraz poniekąd też środowiska Polaków mieszkających poza tym terenem. 95-149). legendy. Tołstoja (t. z ziaren ziemi wydobytych z dna morza. może zajrzeć do Źródeł i opracowań. i czysto chrześcijańskimi obrazami nieba. jak i niepieśniowe.. że przyjęta metoda . zestawienie Źródeł i opracowań. z obrazem Ziemi jako kuli oświetlanej przez słońce itd. kosztem mniej czytelnych nazw szczegółowych (choć i takie informacje wypadało niekiedy zachować). a słońca jako promienia z wypełnionego światłem nieba." 19 s. Teksty te zostały na potrzeby naszego „Słownika" z całości wpisane do pamięci komputera. Tam. Ograniczenie się do materiału polskiego wynika też z przyjętej przez nas zasady h i s t o r y z m u . poetyka" [Bartmiński 1990. 17-23]. Dochodzą do tego relacje badaczy (podawane w języku ogólnym. nierzadko w piękny sposób. a nie ekstensywna nadaje się tylko do materiału względnie jednorodnego.. podkreślał jednak. 1. wyobrażenie błękitu nieba jako powłoki okrywającej świat. W efekcie uwzględniono poza pieśniami także (2) grupę źródeł prozatorskich. skąd potrzebne dane wydobywano za pomocą klucza leksykalnego. na której opiera się „Słownik". wreszcie wszystkie te tradycyjne elementy ludowej wizji świata pojawiają się razem z nowoczesnymi tłumaczeniami piorunów i błyskawic jako wyładowań elektrycznych. reprodukowane z pamięci stabilizowane teksty artystyczne (folklor w węższym sensie). Źródła i ich zróżnicowanie gatunkowe Dokumentacja. z prac W. Cały ten zbiór liczy około dwóch milionów słowoform. z objaśnieniami grzmotów jako strzałów oddawanych przez św. 14.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW.. Dobrze zachowany przekaz archaicznego mitu dualistycznego o stwarzaniu świata przez dwóch kreatorów. Przyjęliśmy w związku z tym jako zasadę datowanie zapisu poszczególnych informacji oraz szerokiego operowania kwalifikatorami gatunkowymi. Jeśli w tekście zbiega się wiele metryczek. I. W. bowiem dysponowaliśmy kompletną kartoteką słowoform dla pieśni i ludowych tekstów wierszowanych. (3) różnego typu zapiski dialektologiczne. Np. preferując ogólne nazwy regionów „Kaszuby". chrześcijańskiego. 1-55). ludowe przekazy „wiedzy społecznie cennej" (wedle sformułowania Rocha Sulimy). że możliwe -i celowe . studiów Nikity Iljicza oraz Świetlany Michajłowny Tołstojów i grupy ich współpracowników. (5) zapisy wierzeń ludowych. Recenzent „Zeszytu próbnego SLSJ". indoeuropejskiego. język. Nie dlatego. „Podlasie" itp. ale w silnym powiązaniu z tradycją. gdzie podano informację o lokalizacji materiału (Pińczowskie). Zob. Przy źródłach czasopiśmienniczych wpisujemy w metryczkę rok wydania pisma. od wspólnego dziedzictwa słowiańskiego. „Slavjanskaja mifologija" (1995) i innych. Prozatorskie teksty Kolbergowskie (bajki.intensywna. Potwierdza się opinia. ale głównie dlatego. głównie na wschodzie. Zasięg etniczny „Słownika" W „Słowniku" prezentujemy materiał polski. dlatego niektóre (dłuższe) artykuły poprzedzamy wstępami. że „Słownik" jest dziełem polonistów. zwyczajów i praktyk. Boga i Diabla. Eliasza za diabłem. zawartych w „Dziełach wszystkich" Oskara Kolberga (t. w nowszych przekazach . w których tło porównawcze dla materiału polskiego jest (skrótowo) przywoływane. skąd zapis pochodzi. Jeśli były wątpliwości z określeniem narodowej atrybucji materiałów rozstrzygaliśmy je na rzecz włączenia ich do „Słownika". literackim) na temat ludowych wierzeń i praktyk. Gatunkiem uwzględnionym najbardziej systematycznie są (i) pieśni ludowe. Toporowa. by zwycięska bitwa (Sobieskiego z Turkami. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z niemożliwości i niebezpieczeństwa izolowania tego.

że animistyczne pojmowanie słońca było w tradycji ludowej traktowane mitologicznie. Potrzebę słownika formuł akcentował Czesław Hernas na konferencji folklorystyki słowiańskiej w Warszawie w r. Po drugie . Dało to podstawę do wprowadzenia pojęcia poetyckiego interdialektu [Bartmiński 1973a.Feliks Czyżewski. testamenty. która dusi konie.rozpoczęto dyskusję nad pojęciem formuły. Wierzenia i praktyki. Po pierwsze . a z kolei antropomorficzne przedstawienia słońca czy księżyca są wyróżnikiem baśni. przysłowie. opowieści wierzeniowych i wspomnieniowych. podań i legend. tylko w folklorze dziecięcym funkcjonuje zestawienie słońca z biedronką (bożą krówką). Praca ta trwała 7 lat." 2] 15. Kolejność gatunków w dokumentacji jest względnie stalą. używanych przygodnie. tzw. że język pieśni jest inny niż potoczna gwara. bociana. z własnych zapisów terenowych) i przygotowano zasady jej opracowania. kierownik Zakładu Metod Numerycznych UMCS. a zestawienia takie jak „święte dęby" pojawiają się głównie w przekazach z drugiej ręki itd. co wyszło „z ust ludu". jak zagadka. Dalej zestawiamy motywy wydobyte z prozy ludowej: baśni magicznych. a ściślej mówiąc . Na potrzeby tak pomyślanego słownika wykonano dwie prace zespołowe.Leon Koj.. obrzędowych (dorocznych i rodzinnych) i nieobrzędowych. mitów kosmo-gonicznych i bajek ajtiologicznych. formuły witania i żegnania. „O formule" ■ . „O przystosowywaniu formuły poetyckiej" (LL 3/75). dyngusowe. rymowane przepowiednie pogody (bardzo liczne przepowiednie nierymowane podajemy skrótowo w eksplikacji). Np. W nazewnictwie gatunków idziemy generalnie za tradycją. omówień. zapustne. przekleństwa. kolejno ukazały się: tłumaczenie fragmentu książki Alberta B. czego rezultatem był cykl artykułów opublikowanych na lamach „Literatury Ludowej".. potem przez prof. W kolejności idzie liczna i zróżnicowana grupa pieśni ludowych. że tylko w zagadkach pojawiły się archaiczne. Dopiero na tle obowiązujących zachowań widać. toasty. weselne. tematach i ich zapisywaniu . proroctwa. a nie metaforycznie. modlitwy i modlitewki." O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Dokonujemy tylko nieznacznej normalizacji (rezygnujemy z nazw niejasnych. dąbrowa) i w znaczeniach słów. Tytułem przykładu można wskazać. Swiatomir Ząbek. W porozumieniu z Jerzym Woronczakiem z Uniwersytetu Wrocławskiego Swiatomir Ząbek opracował system kodowania tekstów w pamięci komputera (Odra 1204. o postaciach pieśniowych . Pomysł słownika powstał w środowisku lubelskim na początku lat siedemdziesiątych jako rezultat współpracy dialektologów i folklorystów. Jego realizację rozpoczęto w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (a ściślej tematu „Polska kultura narodowa. zawiera wiele swoistości min. w latach 1976 1990. Zróżnicowanie źródeł pozwoliło pokazać specyfikę poszczególnych gatunków folkloru..Jerzy Sierociuk. jeśli nie wchodzą wprost do znaczenia (jak w przypadku kukułki. o strukturze metrycznej -Grażyna Murich.formuł pieśniowych. Kolberga (około 25 tysięcy jednostek) wedle tegoż systemu zakodowali Jerzy Bartmiński i Urszula Ma-jer-Baranowska. s. o różnych rozumieniach incipitu . o sposobie zapisywania metryk pieśni . formach podawczych Krzysztof Stępnik. niepokazywanie palcem [Niebrzegowska 1986]. równocześnie dialektolodzy badający porównawczo gwary i folklor zwracali uwagę na to. Poświęcono temu osobny zeszyt „Literatury Ludowej" (4-6 z roku 1979). 1973b]. jej tendencje rozwojowe i percepcja" koordynowanego przez Uniwersytet Wrocławski i kierowanego najpierw przez prof. streszczeń itp. w samym słownictwie (nadobna dziewczyna. do czego należało np. kart ze zbiorów drukowanych i ponad 10 tys.. Na początku umieszczamy „małe formy". które miały swoje interesujące konsekwencje na gruncie badań folklorystycznych i językoznawczych [Crzegorczykowa 1995).Jan Adamowski i Grażyna Żuraw. o cechach muzycznych . wrony koń. Pierwotnie miał to być słownik języka pieśni ludowych.Maria Woźniakiewicz-Dziadosz. Z historii „Słownika" Materiał w przyjętych grupach gatunkowych jest przytaczany i zestawiany wedle motywów i ich wariantów. Rozpoczął go artykuł Czesława Hernasa. Mieczysława Klimowicza). listy z nieba. a więc tego. złorzeczenia i przysięgi. daje się do końca rozstrzygnąć dopiero na tle obowiązujących zwyczajowo nakazów zachowywania się wobec słońca z szacunkiem należnym osobom żywym. w którym o założeniach systematyki de-skryptorowej tekstów folkloru pisał Jerzy Bartmiński. łączono w dokumentacji zapisy różnych gatunków. potem R-32. instrukcje magiczne. Realizacja przechodziła kilka etapów i owocowała nowymi problemami i inicjatywami. o możliwościach logicznego opisu funkcji wyrażeń językowych . petit) komentarzy. niejednokrotnie uzyskiwanych z pomocą kwestionariusza.. ze względów praktycznych. pogrzebowe). a na 8-bitową taśmę komputerową wpisała Anna Marciszuk. Dwa końcowe bloki to gwarowe relacje potoczne (są to przeważnie własne zapisy autorów uzyskiwane w toku wywiadów terenowych) i pisana poezja chłopska. Czesława Hernasa.Jolanta Ługowska. ważne kulturowo zestawienia symboliczne konia i słońca czy dębu i słońca. jak „klechda"). Na ile dopuszczał to badany materiał. Lorda. Może najbardziej kontrowersyjne jest uwzględnienie zapisów etnograficznych. mogą w nich być obecne jako czynnik motywujący i interpretujący. przyjmujemy jednak. rymowanki i wyliczanki dziecięce. o rejonach folklorystycznych . Całość pieśni i wierszy z „Ludu" O. itp. to. nazwach gatunków pieśniowych . Tylko w opowiadaniach ludowych pojawia się zmora. że zbiorowe wierzenia jako elementy społecznej wiedzy o świecie mieszczą się w ramie do-świadczeniowej znaczeń językowych i są relewantne dla rozumienia przekazów językowych.Bożena Wachowska.Zenon Koter.20 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW.Jadwiga Jagiełło. osiki).zaczęto gromadzić kartotekę polskich pieśni ludowych (zebrano ponad 60 tys. od podawanych inną czcionką (antykwa. po nich teksty z dialogów i widowisk oraz przemowy (noworoczne. z udziałem Grażyny Zuraw(-Bączkowskiej) i Małgorzaty Mazurkiewicz(-13rzozowskiej). potem formy poezji magicznej: zamawiania. zamówienia i zaklęcia. Stosowana do zapisu kursywa wyróżnia wszystko. co pochodzi od samych badaczy i redaktorów. na ile serio przypisuje się słońcu cechę żywotności. przedstawi! możliwości wykorzystania dla celów kartoteki komputerowych technik wyszukiwania informacji.. anegdot. 5]. 1966 i w „Stówie wstępnym" do zeszytu próbnego [SLSJ 1980. wiersze nagrobne. ostatecznie wszystkie dane przeniesiono na IBM 4381). o sytuacji wykonawczej . Kontroli poprawności zapisu dokonano zespołowo.

Leona Koja. Zygmunt Saloni. literatury i folkloru (uczestniczyli w nich m. który komentując zamierzenia autorów trafnie zauważył. — 26 II 1980: dyskusja na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Krakowie (głos zabierali: Hanna Popowska-Taborska. Stanisław Skorupka. dosłuchać się jakby zatajonych pytań o formę i sens tej egzystencji.22 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. że „zasadnicza idea «Słownika» jest bardzo dobra" [Bogusławski 1988]. „Z zagadnień formuły w polskiej pieśni ludowej". współautor hasła). s. Michała Łesiowa). „matka" -Jadwiga Jagiełło. „stanie się podstawowym odniesieniem komparatystycznym. Lewicki poddał wnikliwej analizie siatkę proponowanych kategorii semantycznych i stwierdził ogólnie.Grażyna Żuraw). Mazurkiewicz-Brzozow-ska 1993. Andrzeja Lewickiego. kończące się słowami: „Słownik wird sicher ais Vorbild fur ahnliche Arbeiten in der Folklore anderer Sprachgemeinschaften dienen" [Hónig 1980].. „hej" .. Bartmiński. Bartmiński. że „«Słownik» svidetelstvujet. „O formule bajki". Rocha Sulimy. potem artykuły Anny Brzozowskiej-Krajki i Wiesława Krajki. ale hierarchią ludzkich wartości." [Sulima 1990. Jana Adamowskiego. Michał Lesiów. ale też stać się mogą niewygasającą szansą «uźródlania» (w Norwidowskim sensie) polszczyzny. Anna Pajdzińska. 124] Koncepcję „Słownika" . „niezwykle śmiały eksperyment leksykograficzny. Andrzej M. Stanisław Urbańczyk. Bartmińskiego („gwiazda" . Zeszyt próbny. Kilkakrotnie o „Słowniku" . napisanych przez członków zespołu słownikowego („talar" . przydatność „Słownika" dla celów systematyki tekstów folkloru podkreślała Helena Kapełuś (w „Roczniku Literackim" 1980. 371). Wszystkim recenzentom i uczestnikom dyskusji za ich sugestie i uwagi krytyczne. Trudno by było samym autorom „Słownika" ująć trafniej istotę ich zamierzeń. indeks wyrazów kluczowych oraz „Słowo wstępne" Czesława Hernasa. Marian Kucała.in. Stanisław Grabias. — 27 II 1982: dyskusja w pracowni etnolingwistycznej w Lublinie z udziałem Andrzeja Bogusławskiego. że „nie o gwary tu idzie. 1995. problematem humanistycznym. spis źródeł i skrótów.. że „jest' to próba opracowania słownika nowego typu". Józef Kość. wydany w roku 1980 we Wrocławiu pt. Lewicki. Wanda Budziszewska. potrafi także umożliwić pełniejszy kontakt z odległą tradycją literatury polskiej od Reja i Kochanowskiego. należą się od autorów „Słownika" słowa serdecznej wdzięczności. Zenon Sobierajski. Józef Wierzchowski. o podstawowe wartości kultury chłopskiej. które stanowiły cenną intelektualną pomoc dla autorów. Nikita i Swjetłana Tołstojowie wypowiedzieli opinię. o symbole kulturowe".Irena Kosylowa) i zaproszonych do współpracy naukowców („brat" . „kukułka" .Urszula Majer. (LL 3/76). „wół" Jerzy Sierociuk. 92-94 (Sofia). Jan Adamowski. Andrzej Bogusławski przesłał obszerny list. przywołującym pierwotne ((zapisy myśli» zarówno dla badań analitycznych nad dziejami różnych dawnych nurtów twórczości. W tym duchu został przygotowany zeszyt próbny. najbardziej wiarygodny klucz do zrozumienia chłopskiego świata. o formirovanii novogo sintetićeskogo etnolingvistićesko-folklornogo iii etnokulturnogo źanra v slavjanskoj leksikografii" [Tolstye 1993. s. który wyraził nadzieję. Czesław Kosyl. 1991. 1990. „kochać" . 16]. w którym zgłosił szereg postulatów szczegółowych i stwierdził.Jan Ada-mowski. czego efektem jest seria artykułów analitycznych [Adamowski 1989. Jolanty Ługowskiej. zawierał prezentację koncepcji dzieła w artykule J.po wydaniu zeszytu próbnego . O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW.5 (LL 4-5/75) z komentarzami Wiesława Krajki (LL 4-5/75) i Jerzego Bartmińskiego (LL 6/75). Jerzy Sierociuk. Andrzej M. s. Jerzy Reichan i Marian Kucała). Po trzyletnich dyskusjach toczonych we Wrocławiu z badaczami kultury. Zeszyt próbny spotkał się z żywym przyjęciem w kraju i za granicą.Jadwiga Chodukiewicz. (LL 1/77). Jego zdaniem w wywodach autorów haseł i równolegle publikowanych rozprawach etnolingwistycznych „nietrudno dosluchać się żywego pulsu problemów egzystencji. jak dla badań nad dzisiejszą potoczną polszczyzną i dzisiejszą twórczością".prezentowano i dyskutowano na kilku zebraniach naukowych. Władysław Lubaszewski. — 12 V 1984: zebranie w Komisji Leksykograficznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie (w dyskusji głos zabrali: Mieczysław Szymczak. Maria Wojtak. Elżbiety Janus. 1990. Koper 1993. s. 1992. omówienie tomu dała też Ivanka Gugulanova w „Sypostavitelno ezikoznanie" 3/86. zawarte w słowniku jej inskrypcje.Ryszard Tokarski. Bartmińskiego „Założenia teoretyczne słownika" oraz 11 artykułów hasłowych.. s. magistrantów J. W latach 1984-1995 tematyka słownika etnolingwistycznego była dyskutowana zwłaszcza na konferencjach w Karpaczu i Kazimierzu w ramach ogólnopolskiego konwersatorium „Język a kultura". „Archaizmy leksykalne pieśni ludowych a problematyka formuły" (LL 4-5/77). 1992]. (LL 4-5/76)." [Sulima 1990. kiedy tradycja ludowa będzie już tylko dostępna «w słowie*. Jako pierwszy Anton Hónig dał obszerne omówienie opublikowane w Heidelbergu. Jerzy Woronczak. Bożena Rejakowa. Czesław Hernas. — 15 XI 1982: zebranie w Pracowni Poetyki Teoretycznej IBL PAN w Warszawie (z udziałem Marii Renaty Mayenowej. Kozioł .wypowiada! się Roch Sulima [1975. a dziś krytyka literackiego.Czesław Kosyl. aż po Tadeusza Nowaka. antropologiczno-językowe. która nie jest tu tylko przedmiotem opisu. Roch Sulima) rozszerzono pierwotny projekt badania formuł pieśniowych na inne gatunki folkloru i zdecydowano się na ujęcie szersze. Na całość złożyły się nadto . wydany w nakładzie 300 egzemplarzy techniką małej poligrafii. ale o humanistyczne intuicje.Jolanta Puch. Jerzego Sierociuka. Mieczysław Szymczak). przysparzają sporo pomyłek i kłopotów interpretacyjnych. nawet zbyt śmiały jak na aktualny poziom opracowania semantyki" [Lewicki 1984]. „kukułka" . 124]. „rozmaryn" . Roch Sulima wskazywał też na szerszą przydatność opracowania: „Kiedyś. 1994. Henryk Borek. „Słownik ludowych stereotypów językowych" [SLSJ 1980]. Jadwigi Jagiełło). którego wiersze bez wiedzy o ((symbolizmie* ludowej kultury. Niebrzegowska 1994." 2. Maria Honowska.na kolejnych etapach jego realizacji . Janusz Siatkowski.instrukcja redakcyjna. Bączkowska 1988. Jerzy Reichan. z których najbardziej owocne były: — 15 I 1980: zebranie Zakładu Języka Polskiego UMCS (wypowiadali się: Teresa Skubalanka. że rozpoczęte opracowanie. wtopionych weń treściach chrześcijańskiego sacrum. Słownik taki może więc mieć zupełnie praktyczne zastosowania w warsztacie literaturoznawcy. mogą służyć za najdogodniejszy. Halina Pelcowa).Jerzy Bartmiński. Maria Zarębina. „Z badań nad formułą". „słońce" i „koń" . przez Mickiewicza i Leśmiana.

Kardela 1988. Od r. 1990. Ireneusz Karolak. których zbieranie rozpoczęto w 1974 roku (Bartmiński.. Jana Adamowskiego „miedza". Marzeny Marczewskiej .. 1988c. Aneks. Osobną a ważną część materiałów „Słownika" stanowią teksty ustnego sennika ludowego. Równolegle z analizami i pracami teoretycznymi postępowało zbieranie materiałów terenowych do „Słownika". Andrzej M.. „ląd"." O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Szadura 1993. Donata Niewiadomskiego „jajko" i „ziarno". „gościniec". językowy obraz świata. Stanisława Niebrzegowska (zatrudniona od r. Wymagało to przebudowania wielu gotowych już haseł i opóźniło zakończenie prac nad pierwszym tomem „Słownika". Monika Zuk (zatrudniona od r. logicy Leon Koj i Zbysław Muszyński. Jednakże praca nad koncepcją słownika została w tym momencie uznana za zakończoną. Stanisława Niebrzegowska. Mazurkiewicz-Brzozowska 1988a. na który złożyły się następujące szkice: U. Majer-Baranowska. Z myślą o dyskutowaniu problemów teoretycznych semantyki. 1988b. Majer-Baranowska 1988.Lewickiego prac nad „Słownikiem" nie można było prowadzić bez dość gruntownej zmiany teorii i metodologii semantycznej. Małgorzata Mazurkiewicz. Muzykologiem po KUL-u jest Anna Michalec. Do dyskusji włączyli się także logicy [Muszyński 1988. „«Slońce raduje się» . z których większość uwzględniliśmy przygotowując ostateczną wersję tekstu. 1989a." ______________________25 1989. . s. wszyscy członkowie zespołu przeszli przez to seminarium: Urszula Majer-Baranowska (zatrudniona od r.Czesław Kosyl. Donat Niewiadomski. Tokarski 1988a. Bart-miński. Zbiorową prezentacją dojrzewającej nowej koncepcji „Słownika" był cykl artykułów w lubelskim „Akcencie" (nr 26 z roku 1986).24 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Joanny Szadury . 1987. W pracach tych pokazywano różne warianty i możliwe zastosowania proponowanych pojęć. pozwoliło z kolei rozszerzyć metodę wypracowaną dla słownika stereotypów ludowych na słownictwo aksjologiczne polszczyzny ogólnej [Grzegorczykowa 1995]). Niebrzegowskiej o „słońcu" w „Etnolingwistyce" t. z których nagrano teksty). tu referować nie będziemy. Ryszard Tokarski i Jerzy Woronczak. gromadzeniu materiałów do słownika i publikowaniu artykułów próbnych zaczęto w roku 1988 wydawać „Etnolingwistykę" (7 tomów. Bowiem zgodnie z przewidywaniami A.„strzygoń".metafora czy mit?". „Gość w czerwnym płaszczu". z udziałem pracowników UMCS i instytucji współpracujących (Instytut Sztuki PAN. 1985 było ono prowadzone wspólnie z drem Janem Adamowskim i pracownikami zespołu słownikowego. 1995). 1978). Mackiewicz 1990a. 1995. G. 1989a. 1988b]. perspektywa interpretacyjna. „Etnolingwistyka" t. Bartmińskiego i S. Lewickiemu. a także teoretycznych i metodologicznych [Bartmiński 1984. 1990b. wykraczającego jednak poza ramy wstępu do „Słownika". zob. Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskicj . neofilologowie Maciej Abramowicz. 1993. a w latach 1993-1995 ze środków KBN (grant nr 1 P 10204304). „Ziemia-materia aktów stwarzania". jej tendencje rozwojowe i percepcja". profilowanie pojęć. Osobne podziękowanie należy się recenzentom tego tomu. 1989). których nazwiska już wymieniano wielokrotnie.„słońce". która uzupełniła dane przygotowane komputerowo. Stanisławy Niebrzegowskiej „nów".„zmora". Maria Kozioł. Znaczącym momentem w pracach nad „Słownikiem" było uzyskanie grantu KBN (na lata 1993 1995) i podjęcie w tymże roku 1993 kosztownej decyzji o zmianie układu materiału w części dokumentacyjnej. 1989b. publikowane w niej hasła próbne pisane były nie tylko przez członków zespołu słownikowego (jak Grażyny Bączkowskiej „korowaj" i „pan miody". Grażyna Bączkowska. 1988d. Andrzejowi M. za szereg cennych uwag i sugestii. 1994b. 1985. Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie. uczestniczący w seminarium magisterskim Jerzego Bartmińskiego w latach 1976-1995. Alicja Semczuk. Porad i konsultacji udzielali liczni pracownicy. „Deszcz i jego zapładniająca funkcja". w latach 1988-1996). Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach) oraz studentów. 1993a. 1994).„osika". Wykonano łącznie prawie setkę prac. od 1993 jest studentką studium doktoranckiego IFP UMCS). 1995]. 1989b.dzieło Boga czy diabelska sprawka". Prace o profilowaniu zebrano i wydano osobno [Bartmiński 1993c] Pojęcie profilowania zainicjowane w zeszycie próbnym [SLS. punkt 17.. temat „Polska kultura narodowa. „O semantyce góry". Najbogatszy zbiór ludowych wykładni snów z różnych regionów Polski i gruntowną analizę semantyczną sennika przygotowała Stanisława Niebrzegowska [1995]. 1960 archiwum etnolingwistyczne (obecnie obejmuje ono ponad tysiąc taśm magnetofonowych i vi-deokaset. Niebrzegow-ska 1990a. Adamowskiego i G. Jolanty Mackiewicz . Bączkowskiej. 1989. Anna Koper (zatrudniona od r. 1995. 1993. stereotyp i prototyp. Henryk Kardela. Bączkowska. 1984). Lewicki. Z wyjątkiem J. 1995. Grzegorczykowa 1988. 1994a. Marianowi Kucale i prof. Adamowski. Z równoległego seminarium bibliote-koznawczego wywodzą się Artur Drozdowski i Beata Maksymiuk. wiedza językowa. prof. Znaczący udział w pracach słownikowych mieli studenci polonistyki UMCS. Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska (zatrudniona od r. Tokarski 1986.M. mianowicie przyjęcie zasady układu gatunkowego (zastosowanego po raz pierwszy w artykule J. „Kochankowie z kalinowego lasu"). Mazurkiewicz-Brzozowska 1987. W pracy zespołu słownikowego znaczący udział mieli w swoim czasie Anna Marciszuk.J 1980]. 1993b.„morze". 1994] i psychologowie [Brzozowski 1991]. Rozbudowano zaczęte w r. Joanna Szadura (zatrudniona od r. „Ludowy duch wiatru". 1992. Pajdzińska 1990. 1. Tego ostatniego (bardzo interesującego) wątku tematycznego. Jan Adamowski. Urszuli Majer-Baranowskiej .„kot". zob. o których dane zob. Niebrzegowska 1990b. ale też bliższych i dalszych współpracowników: Feliksa Czyżewskiego . Prace nad „Słownikiem" w latach 1976-1990 były finansowane ze środków Centralnego Programu Badań Podstawowych. Marii Kozioł . Na potrzeby „Słownika" została zgromadzona kilkudziesięciotysięczna kartoteka cytatów wypisanych ręcznie ze źródeł drukowanych. 1985). Całość została poprzedzona szkicem J. zwłaszcza takich jak konotacja. Masłowska 1990. spis miejscowości. 147-171). a rozwijane w nawiązaniu do prac Anny Wierzbickiej [Wierzbicka 1985]. Janusza Anusiewicza . Małgorzaty Mazurkiewicz „marmur". 1990a. zwłaszcza poloniści .„popiół").„płacz". „Kamień . 1993. 1991. Bartmińskiego o „Słowniku" i etnolingwistyce. która wpisała teksty Kolbergowskie do pamięci komputera (1979-1985) i przejściowo Jerzy Sierociuk (1976-1982). psycholog Piotr Brzozowski. 1990b. 1993. Dobrosława Wę-żowicz-Ziółkowska.

s. Górskiego i J. 231 ss. 1988c. język. 5-12. 159. 381 ss. „Etnolingwistyka" t. Wrocław. zestawił J. Profilowanie pojęć. 237-257. 2. Hanna Dziechcińska. [w:] SLSJ. s. Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego. 12-20. „Etnolingwistyka" t. s. 1978. Bartminscy Izabela i Jerzy. pod red. 1980. 1993c. „Etnoligwistyka" t. s. 1988a. 1988d. 7-11. [w:] Literatura popularna. 241 ss. Gościniec 'droga' w wierszowanym folklorze polskim. 53-63. Słowo wstępne. s. s. La collection dans la structure thematiąue du teite orał. Abramowicza i J. —. s. O semantyce góry (w związku z kategorią lokatywności). Katowice. -. [w:] ODiD. 286 ss. 269-275. s. 204-212. red. text orał. [w:] Kultura. Logika pragmatyczna. 1. LL nr 4-5. 169-183. Ed. „Język Polski" R. R. 20-31. Naiwny obraz świata a leksykografia. „Polska Sztuka Ludowa" z. sectio FF. O słownictwie folkloru w związku z nowym słownikiem gwarowym. M. [w:] FSR._______ O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. s.. 49-58. 169-192. 83-94. Słownik ludowych stereotypów językowych. „Annales UMCS". s. [w:] Tekst ustny . 1989a.. Talar. Lublin. 1-4. [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III. [w:] Literary Studies in Poland. 2. -. Wrocław. 1987a. 1995. [w:] Ludowość dawniej i dziś. O pwfilowantu i profilach raz jeszcze. Założenia ogólne. red. 1991. s. Lublin. 11-34. 1994. Basaja i D. 1990. O interpretacji obrazów w senniku ludowym. O losach archaizmów w folklorze. 1981. 1989b. Sakralizacja przestrzeni w polskiej kulturze ludowej. 1984. Tradycyjne nazewnictwo gatunkowe folkloru wierszowanego. 1987b. J. język. Uwagi na marginesie biłgorajskich relacji o kosmosie. s. O uogólnianiu znaczeń wyrazów w pieśni ludowej. Wrocław. Lublin. Srorice [w:] SLSJ. 47. 1992. 9-19. -. Marek Graszewicz i Jacek Kolbuszewski. Lublin. 25-33. 1995. t. 1973b. 77-102. -. 1986. K. Folklor. ZNiO. s. 1985. Moskva. Archaizmy leksykalne w polskim folklorze wierszowanym. 1973a. Dobrzyńska. Ajdukiewicz Kazimierz 1965. Językowe sposoby porządkowania świata. Gatunek tekstu a znaczenie słowa [ n a materiale folkloru polskiego). ZNiO. VI. Gwam ludowa w funkcji języka artystycznego.] Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski. pod red. O nowszym słownictwie w języku polskiego folkloru wierszowanego. Niebrzegowska Stanisława 1995. 1979. 231-239. Lublin 1982. red. vol. 6. s. 16-22. folklor. 1986." ____________________________ 27 26 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. s. Studia folklorystyczne. „Etnolingwistyka" t. T. Rytel. 6. -. ojciec matka w polskiej pieśni ludowej. [wersja polska pt. s. 71-83. I. 2. 62. 197-211. Seria V. 167-196. 1988b. Ossolineum. 2. 1990. Wyd. Folklore. 1980a. sectio FF. Bartmiń-skiego. s. Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. . 135-178. ZNiO. 119-144. 343-350. Nawrockiego i M. Procesy modernizacyjne w języku polskiego folkloru wierszowanego. Stan prac nad „Słownikiem etnolingwistycznym". V. s. s. Polański. —. Dtctionnaire ethno-linguistiąue polonais. vol. s. Definicja leksykograficzna a opis języka. Archaizmy leksykalne pieśni ludowych a problematyka formuły. „Akcent" nr 4.. 139-141. W. 1993b. 1989b. s. s. 79-82. Czym zajmuje się etnolingwistyka? „Akcent" nr 4(26). [w:] SLSJ. -. ptaki i rośliny w relacjach ludowych. Koń. Prace ofiarowane Czesławowi Hemasowi. literatura. „Annales UMCS". Wrocław. 1982. 155-174]. 1980b. s. Apresjan Ju. s. [w:] FSR. Krzyżanowskiego. s. Semantyka leksykalna. Maciej Abramowicz i Jerzy Bartmiński. O profilowaniu znaczeń w słowniku etnolingwistycznym. s. 1967. 339-347. [w:] SLSJ. Bibliografia prac związanych z przygotowaniem „Słownika" (wybór) Adamowski Jan. s. 5. 1980c. 157-172. 360-373. Dół w ludowym obrazie świata (pochodzenie i lokatywność). 1. [w:] Konotacja. s. 121-124. 9-19. s. [w:] Tekst ustny. Wrocław 1990. [w:] Tekst w kontekście. t. 1980. s. folklor. Synonimiczne środki języka. s. s. Ossolineum 1981. Walińskiego. —. [w:] Philologia Slayica. 4. Co się myśli to się przyśni. Lublin.. 1989a. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Bartmińskiego. s. 1977. Tolstogo. 25-53. 7-36. „Polska Sztuka Ludowa" nr 4. K 70-letiju akademika N. s. Katowice 1981. Językowy portret „lądu" w polskiej kulturze ludowej. s. Wrocław. [w:] Język a kultura t.teite orał. Formy obecności sacrum w folklorze. Założenia teoretyczne słownika. s. 1978. red. „Etnolingwistyka" t. 79-97. Wybór prac. UMCS.. LL nr 4-6. 65-82. 1994. 96-106. 226 ss. Bartmiński. M. s. 1988. pod red. [w:] JOS. Lublin. s. 56-66. Żuraw Grażyna. Zestawienia typu srebro złoto." 16. VIII. Warszawa. Bartmiński Jerzy. 1987. [w:] Słownictwo w opisie języka. [w:] Z polskich studiów slawistycznych. O derywacji stylistycznej. 40-47. Niebo się wstydzi. pod red. Zwierzęta. Bartmiński Jerzy. O procesie formowania się inlerdialektu poetyckiego w języku polskiego folkloru. O języku folkloru. 7. 1993a. pod red. Kulturowe funkcje miedzy. 205-230. s. przeł. [z ros. s. 1981b. [w:] Pojęcie derywacji w lingwistyce. „Etnolingwistyka" t. Z badań nad segmentacją tekstu pieśni ludowej. 1981a. „Etnolingwistyka" t. poetyka. Wokół ludowego pojmowania ładu świata. Lublin. „Etno lingwistyka" t. [roz prawa doktorska]. Warszawa.

Moskva. —. Wrocław. Moskva. Potoczne konotacje słowa a znaczenia symboliczne w senniku ludowym. Wrocław. t. Warszawa. N. [w:] „Slavjanovedenie". 1980. Moskva. s. 36-38. 82-91. Lublin 1993. —. 1991. s. 1. nacz. —. „Etnolingwistyka" t. Metajazyki opisanija folklomoj leksiki i naucnoj terminologii. [w:] FSR. 55-73. Tokarski Ryszard. s. 1991 s. 73-82.. L. 131-140. Pawłowski Tadeusz. [w:] SLSJ. „Etnolingwistyka" t. Wyd. 526 ss. 1978. 2.. Zakład Wydawniczy FA ZMW „Galicja". Zeszyt próbny. s.). Słowo i etos. s.. Oćerki po slaujanskoj mifologii i etnolingyistike. 37-48. Ustnaja nawdnaja kultura i jazykovoe soznanie. red. 1994a. —. 61-72. red. Sierociuk Jerzy. Slavjanskie drevnosti. LL nr 3. Lublin 1995. 1977. —. 2. J. 165-183 [w tomie przedrukowanym bez zmian w r. J. Z badań nad sennikiem ustnym. s. s. 1995. Wybrane warianty znaczenia słowa we współczesnej polszczyźnie i ich struktura kognitywna. Sennik ustny a pisany. 1970. Wrocław 1980. Ziemia . 1993. I{osmos w senniku ludowym. 2. 1990. s. s. pod red.materia aktów stwarzania. 1991 s. 3. Zametki po obścej teorii kliśe. 1995. Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata. —. 147-166.30_________________ O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW■■■. 3. 275 ss. 1988b. Praca i sacrum w polszczyźnie ludowej. Mind. 3-15. 71-77. Puzyniny i J. Puch Jolanta.. s. 1989a. 3-21. s. ODiD = O definicjach i definiowaniu.. —. 200-204. 1994. Z zagadnień formuły w polskiej pieśni ludowej. s. pod red.). 13-27. [vv:]ODiD. Niebrzegowska Stanisława. 1990a. s. Bartmińskiego. Gajdy. [w:] Język a kultura t. „Przegląd Humanistyczny" nr 3-4. Słońce się raduje . 6. 2. 1975. 7-28. Folklor i literatura. Marmur. 115-126]. „Etnolingwistyka" t. s. Pawluczuk Włodzimierz. s. Brat. s. [w:] Polesskij etnolingyistićeskij sbornik. Lublin. s. s. t. pod red. —. Tolstaja Svetlana M. 1989b. Kraków. —. [w toinie przedrukowanym bez zmian w r. I. 45-52]. Etnolingyistika v Lublini. 6. nr 1-2. Józef Styk. Permiakov G. Anusiewicza i J. Słownik generatywny czasowników polskich. Sonmk kak źanr polskogo folkloru. Popiół. 35-54. „Etnolingwistyka" t. LL nr 1. 1992. 1. wyd. Putnam Hilary. N. Kruk w polskiej kulturze ludowej. Moskva. Cambridge Univ. 2. 1990b. „Akcent" nr 26. 1980. Stanisław Weremczuk. Opole.metafora czy mit? „Akcent" nr 26. s. „Regiony" nr 3. 1995. „Etnolingwistyka" t. s. 1983. „Etnolingwistyka" t. —. Tołstoj Nikita Iljić (red. 181-194. 1986. PWN. NW = Nazwy wartości. —. Bartmińskiego. „Etnolingwistyka" t. 1990b. —. s. Jerzy Bartmiński. „Etnolingwistyka" t. Słownik i semantyka. Konotacje jako składnik treści słowa. 61 -69. s. [w:] Język a kultura t. —. sny. „Etnolingwistyka" t. Polański Kazimierz (red. —.. [w:] SLSJ. 1993. pod red. Warszawa. Etnolingyistićeskij slovar'. 61-72 [w przedrukowanym bez zmian tomie 1991. 1988c. 1988a. UMCS. pod red. O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. [w:] SLSJ. Tołstoj. czyli o trzech aspektach znaczenia komunikacyjnego. 47-59. 1991. —. 4 i 6. s. 1992. 1995. Warszawa. —. Semantyka jajka w rytach orki i siewu. 59-62. 1993. A-G. 145-163. t. Moskva. naukowym Jerzego Bartmińskiego. 1990. Bartmińskiego. TL = „Twórczość Ludowa. —. [w:] Język a kultura. 1988b. Tolstye Nikita I. 1990a. 1. Perspektywa interpretacyjna a znaczenie słowa. 1978. —. 276 ss. Założenia i problemy semantyki obiektywistycznej. 1986. Ryszard Tokarski. Nikitina Serafima J. Moskva. Bartmińskiego i Małgorzaty Mazurkiewicz-Brzozowskiej. 63-68. Dwa spojrzenia na pracę. s. wstęp Czesław Hernas. 240-253. 3. Wół. 149-155]. 67-74. Pajdzińska Anna. red. 133-146. [w:] JOS 1990. —. 1989a. —. O zadaćach etnolingvistićeskogo izućenija Polesja. Puzyniny i J. 1-5. 47-76. 400 ss. —. I." S • i —. TL. 43-46. JOS. Sacrum chrześcijańskie w inicjalnych rytach orki i siewu. 1980—. Antropocentryzm frazeologii potocznej. Moskva. słowniki i „wypisy" z Miłosza. Żywioł i forma. s. Muszyński Zbysław. 37-39. Drogie kamienie w ludowym językowym obrazie świata. J. 7-10. Sulima Roch. . Language and Reality. Kamień piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej. Dwie wersje artykułu hasłowego do SLSJ. Semantyka ziarna w inicjalnych rytach siewnych. Niewiadomski Donat. Poziomy konotacji semantycznej. 129-146. rozsz. TL nr 3-4. s. [w:] NW. —. „Etnolingwistyka" t. s. 1986-1996.. 123-126. s. 59-68. Ludowe wyobrażenia o zaćmieniu księżyca. 1992a. 1994b. przygotował zespół pod kier. J. 5. [rozprawa doktorska]. rozdz. s. Hasło do SSiSL. s. O podmiotowym. Element syntaktyczny w analizie semowej. Ot pogovorki do skazki. s. Jazyk i nawdnaja kultura. s. UMCS. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych". 83-103. Każdy człowiek ma swoją gwiazdę. s. Lublin 1993. Lublin. 1989. —. Studia leksykalno-semantyczne 1. —. 1994c. —. Nów polskiej kulturze ludowej i gwarach. Wrocław. 4. pod red. 251-262. Człowiek w definicji znaczeniowej słowa. Szadura Joanna. SLSJ 1980 = Słownik ludowych stereotypów językowych. s. Rozmaryn. s. „Etnolingwistyka" t. Praca. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa. 1992b. Tołstoj Nikita Iljić. [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Tolstogo. 1993. 1985. —. —. S. TL nr 1-2. 7. 81-96. „Slavjanovedenic". RAN. Sennik jako gatunek polskiego folkloru. s. [w:] Konotacja. s. 1980. 1995. Press.. społecznym i formalnym wymiarze języka. Słowa. i Svetlana M. 1993.

LL nr 3. 1986. „Etnolingwistyka" t. 207-221. „Etnolingwistyka" t. Świętość źródła w polskiej kulturze ludowej. Dej Ołeksij. Dobrzyńskiej. Gość w czerwonym płaszczu. —. Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Tokarski Ryszard. 1. by E. 1993. Kyjiw. s. Kosylowie Irena i Czesław.. s. Bach. 1990b. 1987. nr 4. 1988. 1969. 1976. Itamień . „Etnolingwistyka" t. 1995. s. s. JOS = Językowy obraz świata. 1988. Profile pojęcia i ich konteksty kulturowe. Kozioł Maria. s. 74-79. 51-63. praca zbiorowa pod red. s. 30-36. 1. 1986. Hónig Anton. —. 31-33. 587-592. nr 3-4. J. 1988a. 1990. 1993. 52-55. ZNiO. Lublin 1995. nr 2. [w:] Encyklopedia kultury polskie] XX wieku.. s. —. 8-15. cz. s. 1980. 1986. [w:] FSR. Marczewska Marzena. 145-158. Współczesny język polski. Masłowska Ewa. T. „komunizmu" i „nauczyciela"). 4. —. 121-128. s. Chlebda Wojciech. pod red. 3. Językowy obraz świata a spójność tekstu. [w:] Konotacja. 17-23. „Językoznawca" nr 14-15. s.. s. —. Motyw białego kamienia w polskiej kulturze ludowej. s. t. 2. Majer-Baranowska Urszula. 1980. s. Instytut Europy Srodowo-Wschodniej. 316 ss. 159-199. Jagiełło Jadwiga. [w:] ODiD. Koper Anna. T. Dualizm religijny w ludowych wierzeniach o pochodzeniu wody. Heidelberg 1979-1980. „Akcent" nr 26. „Etnolingwistyka" t. s. 1980. 1991. 99-112. 17-21. —. PWN. Jerzego Bartminskiego i Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. 1994. Panasiuk Jolanta.. Wrocław. 1988. s. „Poradnik Językowy" nr 9-10. Bartminskiego. 277-293. Brzozowska Małgorzata. 7-10.kułtui-ełle und kogmtive Sprachwissenschaft der letzten Jahrzehnte. [w:] Convivium. Lublin 1990. FSR= Folklor. s. —. [w:] Teoria tekstu. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji". Majer Urszula. ed. „Akcent" nr 26. Mackiewicz Jolanta. 363-387. Zuzanny Topolińskiej. 14-15. s. Deszcz i jego zapladniająca funkcja. Kardela Henryk. s. 79-99. . Wyd. Chodukiewicz Jadwiga. s. s. 97-115. „Etnolingwistyka" t. —. s. pod red. Lewicki Andrzej Maria. Role pana młodego w lubelskich obrzędach weselnych. 1991. Rec. 115-128. 1990a.] Universals in Linguistic Theory. Górak-Bartmiriska Izabela. s. 1. Osobliwości słownikowe lubelskiej pieśni ludowej. sacrum. [w:] FSR. JOS. [w:] ODiD. Elementy frazematyki. religia. 95-145. 101-131. s. Zeszytu próbnego Słownika ludowych stereotypów językowych. 48-51. 1978. New York. Osika w ludowym językowym obrazie świata. s. 1986. 293-303. Lublin. 11-211. Składnia. —. Ludowy duch wiatru. 7. 56-58. R. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej.). s. Warszawa. 1968. „Etnolingwistyka" t. Polen 1995. Mazurkiewicz-Brzozowska Małgorzata. [w:] NW. 1988. 1988." 29 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Deutscher Akademischer Austauschdienst. R. UMCS. [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Koj Leon. Bartminskiego. „Etnolingwistyka" t. ■ s. Jerzego Bartminskiego. Lublin. 1995. s. 1993. 74-77. s. 1978/79. Definicja semantyczna: czego i dla kogo? [w:] ODil). —. [w:] SLSJ. Niebrzegowska Stanisława. „Etnolingwistyka" t. s. —. 1995. 'Woda' . Harms. [Uwagi o zeszycie próbnym SLSJ]. 1. 1968. s. 2. s. Fillmore Charles. [Rec. pod red. . Ludowy stereotyp rzeki. „Akcent" 1986. —.28 O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. cz. 197-205. s. Problemy analizy prototypowości pojęć (na przykładzie „uczciwości".. 1 TL 1991. s. —. 1991. [w:] SLSJ. Kamień człekokształtny czyli życie ukarane. 35-46. 7. Stereotyp językowy płaczu w polszczyźnie ludowej. Etymologia a konotacja. s. 153-179. 1980. Die Lubłiner anthropotogisch . Germaniscłies Jahrbuch. Pogańskie i chrześcijańskie elementy w ludowym stereotypie ognia. 133-143. Mazurkiewicz Małgorzata. Składnia wyrażeń predykatywnych. s. Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereoty] u. s. —. Gwiazda. 1993. 1995. Władanie językiem a wiedza o świecie. O definiowaniu pojęć wielotreściowych. Karolak Stanisław 1984. 1. 65-81.profile pojęcia w polszczyźnie ludowej. 2 TL 1991. 213-230. Wyspa językowy obraz wycinka rzeczywistości. —. Kukułka. Brzozowski Piotr. Stereotypy językowe. [w:] Konotacja. Tokarski Ryszard. Zmora. w:] „Semantische Hefte" IV. s. Grzegorczykowa Renata. Matka. 1988. 83-118. [w:] JOS. Lud. 47-61.dzieło Boga czy diabelska sprawka? „Akcent" nr 4. 85-92. Strzygoń. Bogusławski Andrzej. „Polska Sztuka Ludowa" nr 1-4. 1993. Poetyka ukrajinśkoji narodnoji pisni. s. 6. Bonn 1995. —. Korowaj. Czyżewski Feliks. „Studia Logica" 25. Katowice. „Etnolingwistyka" t. 1986. 1993. Bączkowska Grażyna. Zbiór studiów pod red. [w. 1966. „Etnolingwistyka" t. 48-60. Zeszytu próbnego SLSJ. Kochać. The Case for Case. 1978. [w:] SLSJ. 1989. 1984. Znaczenie czasownika „zabić" w polskiej balladzie ludowej. 1984. 1995. 117-133. nr 6. 1980. s. 73-76. On Defining Meaning Familes. —. [w:] SLSJ." —. „Etnolingwistyka" t. 77-94. TL nr 1-2 (23). Sakramentałta i pseudosakramentalia (na wybranym materiale z zakresu meteorologii ludowej). praca zbiorowa pod red. s. 296 ss. —. s. 92-103. Morze. Opole. Typy informacji i ich układ fasetowy w definicjach haseł z pcla „Meteorologia" w SLSJ. —.

Konotacja semantyczna nazw syna i córki w języku ludowym i polszczyźnie ogólnej. Semantyka i składnia wyrazów słońce. „Słownikiem" 1978: Barbara Loch. teścia. Stereotypy językowe związane z kręgiem życia rodzinnego we współczesnym języku polskim. N. Konotacja semantyczna nazw kolorów w języku folkloru. Zofia Surmacz. Niemca i Polaka w języku polskim. Słownictwo somatyczne w pieśni i bajce ludowej. Wierzbicka Anna. Stereotyp zawodów inteligenckich w języku ludowym i wybranych przykładach z literatury pięknej. Danuta Kowal.. teściowa. Etnohngvistićeskij slovar\ pod red. Tolstogo. Stereotypy rodzinne: ojca. Stereotyp językowy domu i rodziny w języku polskim. Stereotypy językowe Rosjanina. Bernarda Prażnowska. Stereotyp językowy pracy w polszczyźnie ludowej. Stereotyp śmierci w języku i kulturze ludowej. Stereotyp językowy wilka i wilkołaka w polszczyźnie ludowej. Agnieszka Gąsek.). Jadwiga Kuśrnierzak. Maria Wianecka. Stereotyp Boga w polszczyźnie ludowej. dziadek. s. Współczesne opowieści ustne z okolic Lubartowa. Małgorzata Kądziołka. Grażyna Szostek. Ann Arbor. stryjek. Krystyna Swatek. Urszula Majer. szwagier. Czech) w tekstach języka ludowego i materiałach etnograficznych Kolberga. Konotacja semantyczna nazw zwierząt: baran. Konotacja semantyczna nazw ptaków dzikich w języku folkloru. wujek. [w:] SLSJ. Marta Czarnocka. Konotacja semantyczna wybranych nazw drzew liściastych w polszczyźnie ludowej. Synonimy i hiponimy czasownikowe w polskiej pieśni ludowej. Na/wy zawodowe w języku ludowym i polszczyźnie ogólnej (związane z rzemiosłem). Analiza semantyczna nazw demonów w „Ludzie" O. Twórczość Marii Kozłowej z Tarnobrzega. Stereotyp językowy panującego i jego rodziny w języku ludowym. Stereotyp językowy Matki Boskiej w polszczyźnie ludowej. Kolberga. Składnia i semantyka nazw brata i siostry w polszczyźnie ludowej. Wybrane stereotypy ludzi w środowisku studentów lubelskich. Stereotypy językowe zawodów we współczesnym języku polskim (chłop. Stereotyp miłości we współczesnym języku polskim.. Jolanta Grygo. teściowej. Wanda Skorek. Jolanta Panasiuk. A-G. Anna Zdzicszyńska. 1979: Teresa Petruczynik. Małgorzata Byszuk. Obraz kosmosu w tekstach folklorystycznych wsi Matiaszówka. 1984: A l i c j a Cap. Bożena Lisek. Stereotypy językowe Żyda. Małgorzata Snatska.. 1995. Nazwy mieszkańców pochodne od nazw regionów w języku ludowym i polszczyźnie ogólnej. krowa w tekstach folkloru i w języku ogólnym. Jolanta Zięba. Ludowe słownictwo meteorologiczne . Pole leksykalno-scmantycznc „kosmos" w polszczyźnie ludowej. Rusin. Jolanta Puch. Stereotypy językowe demonów w okolicach Krasnobrodu. Piotr Szarugiewicz. 1982: Elżbieta Dąbrowska. Maria Kamola. 5-14. Konotacja semantyczna nazw podstawowych zbóż w polszczyźnie ludowej. robotnik. ciotka. koń. Małgorzata Mazurkiewicz. siostry.analiza semantyczna. Konotacja semantyczna ognia w polszczyźnie ludowej. Konotacja semantyczna słońca w polszczyźnie ludowej. Ewa Olechnowicz. Marianna Jarosz. wnuczka) w języku folkloru i w polszczyźnie ogólnej. 1981: Jolanta Kwiecińska-Puchalska. Wybrane stereotypy narodowościowe we współczesnym języku polskim. koza. Kolberga. Francuz. Justyna Pawłowska. Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyźnie ludowej. Francuza i Amerykanina we współczesnym języku polskim. Irena Kosyl. Żuraw Grażyna. Przyśpiewy w pieśniach ludowych na tle kategorii wykrzyknika. Cygan. uprawą roli). Ludowy stereotyp czarownicy. 1990: Marta Adolph. Węgier. 1986: Grażyna Czaplak." ____________________ 33 32 _______________O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Mirosława Rękas. Niemiec. Lexicography and conceptual analysis. Konotacja semantyczna pioruna w polszczyźnie ludowej. Semantyczna analiza nazw demonów domowych i wodno-bagiennych w „Ludzie" O. Analiza semantyczna nazw demonów pozadomowych w „Ludzie" O. Zofia Wójcikowska. Slaujanskie drevnosti. Stereotyp językowy wody w polskiej prozie ludowej. Stereotyp językowy ojca w polszczyźnie ludowej. Nazwy fizjograficzne w polszczyźnie ludowej . Maria Wojtków. Stereotypy językowe nazw narodowości (Żyd. córki. Szwed. 80-83. Emilia Przybyś. Anna Szarugiewicz. Moskva 1995. Jolanta Urban. 1993: Anna Lewandowska. 1983: Anna Bochenko. babki we współczesnym języku polskim. gwiazdy w kulturze ludowej i wybranych tekstach literackich. iMigcnia Pitueha-Wesołowska. 1995. Urszula Remiszewska. Stereotyp językowy Żyda w polszczyźnie ludowej. Mirosława Zastawny. Struktura semantyczna a składnia nazw powinowactwa i pokrewieństwa rodzinnego w folklorze lubelskim. Mirosława Steckiewicz. Barbara Śpiewak. [w:] Tołstoj Nikita Iljić (red. 1.ak-Żuk. teść. Bronisława Karaś. Jadwiga Sadłowska. Semantyka wyrazu „dom" w języku polskim. Stereotypy językowe żeńskich członków rodziny: matki. Małgorzata Być. Konotacja semantyczna nazw kwiatów w języku folkloru. Prace magisterskie związane ze wykonane w latach 1977-1995 1977: Marianna Kończyk.semantyka i składnia. I. 1985: Danuta Dzik. Konotacja semantyczna nazw ptaków dzikich w polszczyźnie ludowej. milicjant). Małgorzata Swić-Chlebicj. Szczęście w polszczyźnie ludowej.O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. Zofia Marciniak. Aneks. Tatar. Konotacja semantyczna nazw metali i kamieni w polszczyźnie ludowej. 17. Katarzyna Bartoszcze. O slovarie „Slavjanskie drevnosti". Konotacja semantyczna nazw niektórych ziół w polszczyźnie ludowej. Jolanta Welniak. syna. Stereotyp matki i dziecka w literaturze ludowej. wnuk. Konotacja semantyczna nazw księżyca w polszczyźnie ludowej.. Małgorzata Teterycz. s. Mirosława Grabias. Semantyka i składnia nazw żołnierza w tekstach ludowych. Stereotyp językowy Pana Jezusa w polszczyźnie ludowej." —. Lucyna Piech. Konotacje semantyczne wybranych nazw rodzinnych (babka. 1991: Anna Berbeć-Wypychowska. księżyc. Liczebnik w tekstach folkloru. . l. brata. Bożena Taranowicz. Nazwy zawodowe w języku ludowym i polszczyźnie ogólnej (związane 7. dziadka w języku polskim. Anna Kotyła. 1985. 1980. Anna Jas/. Kolberga. Semantyka i składnia nazw diabła w tekstach ludowych i polszczyźnie ogólnej. Hej. Konotacja semantyczna nazw drzew w folklorze. Analiza semantyczna nazw słońce i księżyc w polszczyźnie ludowej. Izabela Kołodziej. Krystyna Wawręta. Stanisława Nicbrzcgowska.

" 1994: Anna Prokopowicz.. Obrzęd weselny Polaków z okolic Woronowa (obw. Bar Pil — Baranowski Bohdan.. Sandomierskie. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Teksty gwarowe z Lubelszczyzny. Z polskich pieśni ludowych. Kwiaty w języku polskim. Z repertuaru zamojskich laureatów festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Bart Lub — Kolędowanie na Lubelszczyźnie. 7 Zycie i folklor pasterzy Tatr Polskich i Podhala. Analiza leksykalno-semantyczna. Beata Małkiewicz. Robert Brzozowiec. 1995: Walentyna Adamicka. Mazur Jan. Białoruś). zebrał. Ad Zam — Adamowski Jan. Bąk Gręb — Bąk Stanisław. ŹRÓDŁA DRUKOWANE Ad Bor . 625 pieśni z wyborem wariantów i komentarzami]. red. Narodziny i śmierć w wierzeniach. Ad Złote — Złote ziarna. t. Bieg Koleb — Biegeleisen Henryk. U kolebki. Wrocław 1986. Wisłą. Analiza leksykalno-semantyczna. Bielawski Ludwik. Zycie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku. Włodzimierz Antoniewicz. Gady w polszczyźnie ludowej . Wrocław. Folklor Polaków z okolic Wilna. Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich. Wrocław 1967. Stanisław Bąk. Kraków 1939. Katarzyna Smyk. Baz Tatr — Bazińska Barbara. Bieg Lecz — Biegeleisen Henryk. Lecznictwo ludu polskiego. Aneta Winiarczyk. Monika Zuk. Stereotyp ptaków wieszczących zło w języku polskim.Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.. 1 Teksty. Pszczoła. Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej. osa. Lublin 1985. Ad Pies Adamowski Jan. Białoruś). Potoczny a naukowy obraz gryzoni w języku polskim na przykładzie „myszy" i „szczura".analiza leksykalno-semantyczna. Kultura ludowa XVII i XVIII w. oprać. ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA I. nr A (26). 65-227. Pies i kot w języku polskim. Kaszuby. grodzieński. Wrocław 1960. Analiza leksykalno--semantyczna. Tam na Podlasiu. Edyta Woroniewicz-Fornal. Halina Mickiewicz. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy.. Drzewa i krzewy iglaste w polszczyźnie ludowej.Adamowski Jan. v Anita Dziegdziarz. Teksty z 12 wsi w powiatach rybnickim i pszczyńskim. Wesele ludowe w Grębowie. obrzędach i zwyczajach Polaków % okolic Woronowa (obw. i posłowiem opatrzył Jan Adamowski. Jerzy Bartmiński i Czesław Ilernas. Bar SrodP — Baranowski Bohdan. s. Lwów 1929. Jerzy Bartmiński . Analiza leksykalno-semantyczna. „Literatura Ludowa" ogólnego zbioru rocznik 25 za rok 1981. Nad mogiłą. Lodź 1971. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej. na ziemiach Polski Środkowej. [mps Instytut Sztuki PAN. trzmiel i szerszeń w polszczyźnie ludowej. 97-107. Grzyby w polszczyźnie ludowej. Warszawa 1969. Białoruś). Kraków 1929. Przed ołtarzem. t. Bart TLub — Bartmiński Jerzy. „Akcent" 1986. W polu lipejka. Analiza leksykalno-semantyczna. Biel Kasz — Mioduchowska Aurelia. Obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami i śmiercią w środowisku Polaków z okolic Grodna.. Wrocław 1958. Obrzęd weselny na Ziemi Lidzkiej (obwód Grodno. Zamość 1988. Jadwiga Doda. Analiza leksykalno-semantyczna. Bąk Kramsk — Bąk Piotr. Grodzieński. Lublin 1994. s. red. Bąk Śląsk — Teksty gwarowe z polskiego Śląska.34 _______________O „SŁOWNIKU STEREOTYPÓW. zebrał i oprać. Irena Kołyszko. Justyna Lis.

1985. s. •ICSCl Warszawa 1980. t. 119-261. Lud okolic Sławkowa w powiecie olkuskim. 169-173. przysłowia. s. Chm Lub — Lubelska pieśń ludowa. 29 (Sz-U). Sławomir Folfasiński. wstępem. Świecie 1866. 1989. Wrocław 1959. Warszawa 1985. zabawy. gusła. t. Etnl 1994 Nieb — Niebrzegowska Stanisława. Dyg Kat . cz. Dwór WMaz Dworakowski Stanisław. lego „Rozprawy Komisji Językowej. sposób życia. Dob Niem — Dobrzyński Walenty. Powieści fantastyczne.36 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 37 Bień WiM — Bień-Dielska Hanna. Rozprawa doktorska. Byst Kul — Bystroń Jan Stanisław. Etnl 1990 Mat ■— Czaplak Grażyna. 1979. Uprawa lnu i wstępna obróbka jego włókna na Dolnym Śląsku w XV1H-XX wieku. obrzędy. Podlaskie pieśni weselne z Wólki Polinowskiej. Warszawa. Dwór Maz Dworakowski Stanisław. 325370. „Etnolingwistyka" l. wstępem i komentarzem opatrzył J u l i a n Maślanka.. s. Byst Etn — Bystroń Jan Stanisław. t. t. Etnografia dawnych Prusów. 21 (C-D). red Adolf Nasz. s. 1983. Strzygi i topieluchy. „Etnolingwistyka" 6. red. 149-274. s. 1978. Kraków 1924. Budź Słów — Budziszewska Wanda. Lublin 1932. „Etnolingwistyka" 2. Zródta i dokumentacja. Olsztyn 1971. s. zabobony. Chód Sp — Dołęga-Chodakowski Zorian. Warszawa 1973. [materiały ogólnopolskie]. Lwów 1937. 1981. Warszawa 1935. Pieśni „pustych nocy". Etnl 1992 Pódl — Szymańska Janina. Anegdoty. Czubalina Marianna. 97-134. s. Wiek XVI -XVIII. . Kraków 1925. „Etnolingwistyka" 4. [materiał ze wschodniej Lubelszczyzny]. 143-265. 1988. red. opowiadania ludowe z okolic Przasnysza. Monografja etnograficzna. Fisch Lud — Fischer Adam. Lud okolic Żarek. 1992. Dek Sier — Dekowski Jan Piotr. 22 (E-J). t. Fisch Lub — Fischer Adam. cz. Teksty gwarowe z okolic Biłgoraja (pod red. 1994. 31 (Z-Ż). s. 23 (K). Jerzego Bartmińskiego. Gdynia 1937. opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych. zagadki i właściwości mowy. 1976. s. Folf Zag — Polskie zagadki ludowe. 1974. Drab Pódl Drabik Wanda. 1985. 1991. Warszawa 1948. Cey Kasz — Ceynowa Florian. t. przypisami i posło-wiem opatrzył Stanisław Dzikowski. Powieści. Lwów 1926. 24 (L-M). fot. s. 1990.Dygacz Adolf. t. Kurpie. 1980. Etnl 1991 NBuż — Adamowski Jan. „Etnolingwistyka" 1. 27 (Pos-R). Jerzy Bartmiński. 129-281. Skórb kaszebsko-sloijnske móve. Siewierza i Pilicy. Wrocław 1965. Pieśni ludowe miasta Katowic. [mps]. 30 (W). wybrał i oprać. i. s. Słownictwu Warmii i Mazur. Podlasie]. s. 2 Morfologia. Semantyka jajka w rytach orki i siewu.9 Szym — Szymańska Janina. Etnl 1988 Polin — Adamowski Jan. t. Katowice 1987. 61-72. 1 1888. Byst Dz — Bystroń Jan Stanisław. 1988. s. Etnl 1989 Niew — Niewiadomski Donat. [mps]. t. [w:] Wieś dolnośląska. 2 1889. 135-290. s. Wrocław 1967. Krakowiacy. 1. s. teksty gwarowe. [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza woj. Zagadki i łamigłówki. Gwary powiatu niemodlińskiego. Nadbużańskie sobótki (z przekazu Niny Niko-lajuk). Bajki o zwierzętach. Powieści anegdotyczno-obyczajowo-momlne. Obrzędy Podlasia. Etnl 1989 Biłg — Relacje o kosmosie. Dzik Klech Klechdy polskie. 79-99. 1989. 28 (Sa-Sy). bajki. Kraków 1887. s. Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego". Czub Aneg — Czubala Dionizjusz. 1975. 1 Podania. t. „Etnolingwistyka" 6. „Etnolingwistyka" 5. Opowieści sieradzkie. 145-161. Warszawa 1975. Burch Za — Burchard Przemysław. s. Lublin 1988—: Etnl 1988 Bacz — Bączkowska Grażyna. 105-113. Lud polski. Fed Zar — Federowski Michał. Chmara Józef. s. Cisz Sławk — Ciszewski Stanisław. oprać. 117-257. Cheł Przas — Chełchowski Stanisław. Księzacy (Łowiczante). Chmiel Księż — Chmielińska Aniela. Gadki kurpiowskie. Wrocław 1970. lubelskiego. 91-213. 123-276. Białystok 1964. bajki. opracował z rękopisu. Chęt Gad — Chętnik Adam. Jerzego Bartmińskiego). 1 Zwyczaje doroczne i gospodarskie. t. 1984. legendy. Warszawa 19-17. Kraków 1992. pieśni. Zwyczaje rodzinne w powiecie wysokomazowieckim. Podlaskie pieśni wlóczebne. 147-290. Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Burza w wierzeniach ludowych. Kosmos w senniku ludowym. 1977. Śpiewy słowiańskie pod strzechą wiejską zebrane. Lublin 1987. 189-277. Za ostatnim przystankiem. Etnografia Polski. Chęt Kurp — Chętnik Adam. Wierzenia i obrzędy. 83-233. Cisz Krak — Ciszewski Stanisław. opowi garncarzy. Dej Kieł — Dejna Karol. podania. 1-2. Etnl t. 135-268. Teksty gwarowe ze wsi Matiaszówka. „Etnolingwistyka" 3. Kraków 1894. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. 265-321. Warszawa 1889-1890. t. 26 (Pa-Por). 25 (N-Ó). t. s. [w druku. Bit Śląsk — Bittner-Szewczykowa Halina. Jego zwyczaje. 1994. s. Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. 95-149. s. Podręcznik etnografii Polski. t. 2 1976. Relacje o Kosmosie. Etnl 1994 Czyż — Czyżewski Feliks. „Etnolingwistyka" 2. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 1 1960. s. Czap Mat — Czaplak Grażyna. 171-183. 20 (A-B). Warszawa 1987. t. Warszawa 1947. Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckm i łódzkiego. baśnie. Warszawa. Podania. Kultura ludowa. „Etnolingwistyka" 9. s. Etnl — „Etnolingwistyka". Korowaj. Fisch Prus — Fischer Adam. Zarys etnograficzny województwa lubelskiego. t. 173-181. Obraz kosmosu w tekstach folklorystycznych wsi Matiaszówka. t.

K 14 Poz Lud. Obraz etnograficzny skreślił.. Gol Lud — Gołębiowski Łukasz.. Wrocław 1970. z: Lud. Serya XVII.. Ks. fotoofset. lipuleczka. Warszawa 1967. Gąs Mazur — Stoi lipa. 4. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskicgo w 1884 zebrane. 1963. 20 Radomskie. z: Lud. 3. Wrocław: K 1 Pies — T. Wesele Lachów limanowskich.. 1963.... cz. 4 Kuiawtj.. 1962. [w:] Wieś dolnośląska.. 25 Mazowsze. Gal Star — Gallus Józef.. Kalendarz obrzędowy ludu polskiego.. piosnek i wierszy do użytku starostów. 22 Łęczyckie.. 1962. s. 1888]. [wyd. K 11 Poz — T. red.. 15 W. Dzieła wszystkie. z: Lud... [wyd. 1875].. t. 1962.. 137-195. cz. red. 1963. z: Lud. [wyd. 2 Mazowsze polne.. z: Mazowsze. 2. [wyd. 1877]. 321-348. 3.. Serya I [2]. z: Lud.. 1964.. [wyd. 13 W. czyli zbiór przemówień. muzyka i tańce. 1963. Serya /. red. Grodź Łęcz — Legendy łęczyckie. 1886]. Przedstawił. Poznańskie. Opowieści ludu spiskiego.. cz. 24 Mazowsze. fw\'d. [wyd. Gład Wiedz — Gładyszowa Maria.. 1964. K 4 Kuj — T. 1885]. 5 Krakowskie.. [wyd. 1963. cz... Wrocław 1976. [wyd.. fotoofset. 2. 1962. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego". z: Lud. z: Lud. Kraków 1913-. [wyd. Frań Kai — Frankowski Eugeniusz. [wyd.. podania. K 15 Poz — T. wstęp i komentarze Janina Hajduk-Nijakowska. fotoofset. 1865]. fotooffsetowe z 1830]. zabobony.. Serya VI.. Gaj Rozw — Gaj-Piotrowski Wilhelm. fotoofset. fotoofset. 1964. Lublin 1966. [wyd. wybór. Poznańskie. fotoofset. [wyd. Wiersze. fotoofset. fotoofset... 1962. Jaz Spis — Jazowski Andrzej. fotoofset. fotoofsetowe z: Lud. Warszawa 1983. 3. Wiedza ludowa o gwiazdach. Górn Malb — Górnowicz Hubert. 1962. fotoofset.. 11 W. 1883]. drużbów i gości przy godach weselnych.. 1. Serya XVIII. 4... 5. Poznańskie. 1875].. Jan Śląsk — Jankowska Barbara. Serya XXI. 9 W. Dialekt malborskt. [wyd. [wyd. Serya II!. W kalinowym lesie. 1881]. Polskie ludowe podania historyczne. 1. cz. K 3 Kuj — T. 1876]. Jego zwyczaje. 1962. cz. cz. fotoofset. z.. Serya XXII. 1 . X.. Ikonografia dolnośląskiego malarstwa ludowego na szkle.39 ŹRÓDŁA 1 OPRACOWANIA 38 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA K 5 Krak Folk Łodz — Folklor robotniczej Łodzi. fotoofset. fotoofset.. cz. „Literatura Ludowa".. 1963. 2. [wyd. fotoofset.. 18 Kieleckie.. fotoofset. [wyd. z: Lud. Pisarzowa. Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa. 16 Lubelskie. cz. 1882]. Starosta weselny. K 21 Rad — T. 10 W. JP — „Język Polski.. 1963... 1887].. z: Lud. . Warszawa 1976. zabawy. 1874]... 2. [wyd... Poznańskie. [wyd. gasła. K 22 Łęcz — T. Hajd Nie — Nie wszystko bajka.. Wrocław 1960. Serya V. Ks.. R. Wrocław 1971. Współczesne garncarstwo ludowe na Dolnym Śląsku. 3 Kujawy. Nasze wesele.. sposób życia.. 1963. 21 Radomskie. fotoofset.. 1962. mowa. Poznańskie. K 24 Maz — T.. Fryd Pom — Frydrychowicz Romuald... K 13 Poz — T. K 9 Poz T.. K — Kolberg Oskar. Serya IX.. t. Serya XIX. 1. 1962. 6. Serya XV. K 2 San — T. fotoofset. K 18 Kieł — T. 1857]. Obraz. z: XIV. Hoł Wes — Hołyszowa Paulina.. [wyd. cz.. Serya VII. Serya XX. 1885]. Warszawa 1983. 6 Krakowskie. z: Lud. z: Mazowsze.. fotoofset. s. Gdańsk 1967... K 19 Kieł — T. Poznańskie. cz..T. Serya XXIII..... fotoofset.. cz. K 17 Lub — T. 1887]. V Luli Srr. cz. 23 Kaliskie. Piotr Kaleciak.. Serya XVI. cz. Poznańskie. Obraz. 1963. Piotr Kaleciak. z: Mazowsze.... 1884]. 2. zebrała i oprać. 7.. 1867]. CZ. [wyd. 17 Lubelskie... K 25 Maz T. 12-15. 3 Mazowsze leśne. cz.. t. Pelpin 1922. Serya XII. cz. Bronisława Kop-czyńska-Jaworska. Warszawa 1972. 1962. [wyd. cz. 8 Krakowskie. 1961. fotoofset. [wyd.. [wyd.. 19 Kieleckie. K 26 Maz — T. Gaw Lim — Gawron Walenty. cz. 7 Krakowskie. Serya VIII. '1'. [w:] Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. Wrocław 1970. [wyd. Podania ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleońskich. K 6 Krak 1'. 1 Pieśni ludu polskiego.. z: Lud.... Serya XIII. Ks. Wrocław 1971. Serya . 53-69... Adolf Nasz. Jan Piotr Dekowski. fotoofset.. [wyd.... [w:] Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. z: Lud. K 7 Krak — T.. [wyd. z: Lud.. fotoofset. s. Grzeg Wier — Grzegorczykowie Rozalia i Wojciech. 2. Ks.. obrzędy. Jęcz Śląsk — Jęczalik Ewa. K 23 Kai — T.. Her Kai — Hernas Czesław. cz. 12 W. z: Lud. 2.. 1. jego zwyczaje. cz. z: Lud... K 16 Lub — T.m IV IRK71 Serya XI.. pieśni. K 12 Poz — T. red. 14 W... Bytom 1892.. 1879]... K 20 Rad — T. 1880]. z: Lud. Łódź 1960. t. z: Lud. fotoofset. Jadwiga Grodzka.. 2.. red. 1. Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII w. Warszawa 1965. Ks. z: Lud. 1963.. 2. z. 1963.. K 10 Poz — T.. Ks.... [w:] Wieś dolnośląska. K 8 Krak T.. 1889].. s. 2 Sandomierskie. przysłowia.. 79-96. Adolf Nasz. Ks. z: Lud... 2. fotoofset. Pokłosie konkursu. 1871]. Serya Wrocław 1967. 1873]. 1 Mazowsze polne... Gór Lim — Górszczyk Antoni. fotoofset. 1. z: Lud. 26 Mazowsze. 1890]. Lud polski. Jadwiga Kucharska. 1963. Warszawa 1928. cz. 1886]..

1907]. K 41 Maz — T. Danuta Pawlak. 1964. Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza. K 51 Sa-Kr T. i oprać. Słownik gwar polskich. Oskar Kolberg. Jan Szajbel i Bogusław Linette. z. 1890]. z: Przemyskie. melodye. Medard Tarko. słowniczkiem.40 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 11 K 27 Maz — T. Bogusław Linette. Obmz. 28 Mazowsze. 1964.. K 43 SI — T. 49 Sanockie . cz. Karł SGP — Karłowicz Jan. t. Tadeusz Skulina. 56 Ruś Czerwona.. 4 Mazowsze stare. 30 Pokucie. Medard Tarko. t. Jarosław Lisakowski. Obraz. 4. 46 Kaliskie i Sieradzkie. z rękopisów oprać. 1. Bogusław Linette. Kad Ciesz — Kadłubicc Karol Daniel. 1888]. 2. Józef Burszta. Medard Tarko. Obraz etnograficzny skreślił. Kraków 1985. z materiałów pośmiertnych wydał I[zydor] Kopernicki. Obraz etnograficzny skreślił. K 57 RuśC -. Zbigniew Jasiewicz. [wyd. Adam Demartin. Władysław Kuraszkie-wicz. 1964. Kar Rzesz — Powieści ludu rzeszowskiego.T. fotoofset. t. K 55 RuśK — T. red.. z: Wołyń. K 33 Cheł — T. Tadeusz Skulina. [wyd.. K 39 Pom — T. z rękopisów oprać. 48 Tarnowskie Rzeszowskie. [wyd. Mazury. cz.. fotoofset. 4. Toruń 1936. [wyd. Medard Tarko. fotoofset.. 1967].Krośnieńskie. red. 29 Pokucie. 1883]. Kap Baj — Kapełuś Helena. fotoofset. cz. z rękopisów oprać.T. Pieśni ludu pomorskiego. K 28 Maz — T. Bogusław Linette. [wyd.. Wrocław 1974. Medard Tarko. 1. cz. Danuta Pawlakowa. z: Chełmskie. Medard Tarko. 1. red. z rękopisów oprać. 41 Mazowsze. 2. Danuta Pawlakowa. cz.Polesie. 53 Litwa. Aleksander Pawlak. Opowiadania polskie]. dokonane w XIX i XX wieku we wsiach powiatu limanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kasiny Wielkiej. K 29 Pok — T. Poznań 1994.. 3. Medard Tarko. cz. Elżbieta Jaworska. z: Pokucie. Halina Koneczna... red. Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej. 34 Chełmskie. 1965 K 40 MazP — T. red. z rękopisów oprać. 44 Góry i Podgórze. t. z rękopisów oprać. cz. Kai Lim — Kaleciak Piotr. Przemiany w wiedzy i wierzeniach ludowych. Obrzędy. Kraków 1900-1911.. 769-1435. Medard Tarko. cz.. Agata Skrukwa. t. 1888]. Viera Gaśparfkova. red. z rękopisów oprać. fotoofset. fotoofset. indeksami Stanisław Swirko. Warszawa 1968. 43 Śląsk. Kraków 1956. Medard Tarko. [wyd. K 36 Woł — T. 1890]. z rękopisów oprać'Stanisław Kasperczak. cz. Kam Pom — Kamieński Lucjan. red. [wyd. Kurpie. 51 Sanockie Krośnieńskie. 7. Józef Burszta. red. Zarys etnograficzny. 5 Mazowsze stare. Elżbieta Krzyżaniak.. 1966. K 49 Sa-Kr — T.. Medard Tarko. fotoofset. K 46 Ka-S — T. Zbigniew Jasiewicz. Agata Skrukwa. cz. Elżbieta Miller. 1-6.T. [wyd. 59 Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych. z rękopisów oprać. Władysław Ogrodziński. 1962. fototypiczne pierwodruku z 1840 r. Bajka ludowa w dawnej Polsce. z rękopisów oprać. Agata Skrukwa. [wyd. K 31 Pok — T. 42 Mazowsze. 45 Góry i Podgórze. cz. 2. K 44 Gór — T. Warszawa 1976 [tylko cz. Kraków 1956. Agata Skrukwa. Władysław Kurasz-kiewicz. z: Mazowsze. K 34 Cheł — T. 1. 31 Pokucie. Danuta Pawlakowa. 6. z rękopisów oprać. Pieśni ludu krakowskiego. K 52 Br-Pol T. 1969. Danuta Pawlak. 1 Lużyce. Aleksander Pawlak. z: Pokucie. cz. Wrocław 1971. K 30 Pok — T. Gawędziarz cieszyński . K 54 RuśK -.. 14 42. 5. 1971. z rękopisów oprać. z rękopisów oprać. 2. przeł. red. fotoofset. Danuta Pawlak. Helena Kapełuś. red. 32 Pokucie. 1976. 3. 1968. i oprać. bibliografią. Kom Tatr — Zbójnicki dar. K 56 RuśC . red. red. 33 Chełmskie. 1964... wydał I[zydor] Kopernicki. 40 Mazury Pruskie. red. 47 Podole. 2. cz. Jerzy Kądzioła. 1964.. Kon WiM Bajki Warmii i Mazur. 3. z rękopisów oprać. Bogusław Linette. 1967. z rękopisów oprać.. z: Chełmskie.. Medard Tarko. K 32 Pok — T. oraz opatrzył wstępem. Danuta Pawlak. Elżbieta Miller. z rękopisów oprać. wydał Józef Tretiak. Podlasie. Czesław Kudzinowski. wybrała Teresa Komorowska. zeszyt 2 1979. Józef Burszta. 1970. Bogusław Linette. Tadeusz Zdancewicz. cz. z rękopisów i z druków zebr. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie. Danuta Pawlak. s. 2 red. 1. red. 1963. z: Pokucie. K 60 Przysł . Wanda Pomianowska.. K 42 Maz — T. t. red. Aleksander Pawlak. [w:] Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego. t. K 53 Lit T. [wyd. 1974. cz. pieśni. 55 Ruś Karpacka. z: Pokucie. 1. z rękopisów oprać. 57 Ruś Czerwona. 35 Przemyskie. t. posłowie i oprać. 1972. 1973. K 45 Gór — T. 36 Wołyń. Danuta Pawlak. Agata Skrukwa. Bogusław Linette. fotoofset... Warszawa 1979. Ostrawa 1973. 1966. red.T. 4. z: Mazowsze. 2. Mazury. 1970. Tadeusz Zdancewicz. Tadeusz Skulina. K 35 Przem — T.] . K 50 Sa-Kr — T. 1.Józef Jezowicz. 60 Przysłowia. Adam Demartin. 1891]. 1964. z rękopisów oprać. z rękopisów oprać. cz. Agata Skrukwa. 50 Sanockie Krośnieńskie. 1965. 1968. Mieczysław Karaś.. dotyczących zjawisk astronomicznych. z rękopisów oprać. Medard Tarko. red. 1882]. 1.. fotoofset. zeszyt 1 1978. red. 2. Agata Skrukwa. 1967. 27 Mazowsze. red. red. [wyd. Bogusław Linette. red. Cz. Karw Dobrz — Karwicka Teresa. 1962.. K 47 Pod — T. cz. Bogusław Linette. 39 Pomorze oraz Aleksander Hilferding. s. Piotr Kaleciak. s. 1963. 1889]. 1. Stanisław Swirko. Medard Tarko.. 54 Ruś Karpacka.T. 2. wyb. 1 768. t. Walerian Sobisiak. red. cz. 52 Białoruś . K 59 Łuż .... cz. Konop Krak — Konopka Józef. " K 48 Ta-Rz — T. 1891]. 1968.

t. 20 1976. 36 1992. R. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków. Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego. Wybór pieśni. Zagadki z Rzeszowskiego. R 28 1984. R. pow. z. LL 1957/2/44-45 — Grzesik Józef. [z repertuaru M. LL 1957/3/45 — Kotula Franciszek. [pow. red. 32 1988. Polska pieśń i muzyka ludowa. 30 1986. R. Gdynia 1968. Anegdotyczne źródła przysłów (z „Okruchów Przysłowioznawczych"). R. R. LL 1957/2/47-49 — Pluta Feliks. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Źródła i materiały. 2 1958. R. LL 1957/3/31-32 — Długosz Władysław. 233-245. Rzeszowiaków. 1 1962. LL — „Literatura Ludowa". red. Kup Pol — Kupiszewski Władysław. t. s. Pieśni ludowe. Kraków 1965. Kraków 1974. za rok 1981 zob. Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. R. [w:] Kruszwica . Lasowiaków. 39 1995: LL 1957/1/24-40 — Doroszewski Witold. red. 1958. 18 1974. 3 1965. R. 21 1977. (Gawędy kultumlno--obyczajowe). Anna Kutrzeba-Pojnarowa. 1959. Lisakowski Jarosław. Opowiadania podhalańskie. Kuch Pol — Kuchta Jan. Żywirska Maria. LL 1957/2/24-39 — Krzyżanowski Julian. R. 2 rozszerzone. Kraków 1962. Zarys kultury górniczej. LL 1957/2/41-44 — Mioduchowska Aurelia. leluja. (Wybór). Kutrz Kurp Kurpie Puszcza Zielona. s. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan. 1 Teksty. [Bukowina Tatrzańska]. wierzenia i obrzędy pogrzebowe mieszkańców pogranicza Powiśla Lubelsko-Podlaskiego. 34 1990. 12-15 wyd. Kul Kosz — Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej. t 2. Toruń 1965. 1 1957. [pow. LL 1957/4/33-41 — Bielawski Ludwik. Katowice 1964. 1963. historia i związki słowiańskie. Bytom 1972. Józef Burszta. Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. Poznań 1964. pow. t. Ryszard Kukier. 10 1966. R. R. 33 1989. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci. Warszawa 1969.Kurek Czesław. . Wrocław 1959. Kujawy. w 1988 za rok 1987. LL 1957/3/9-14 — Darlak Stanisława. t. Kuk Kasz — Kukier Ryszard. Roman Reinfuss. [Śląsk. 22 1978. R. Ludowe nazwy gwiazdozbiorów. Garść przysłów i zwrotów przysłowiowych z ziemi rzeszowskiej. 27 1983. R. Bart Lub. Hej. Kraków 1974. Warszawa-Wrocław. 26 1982. Z problematyki społecznej w kieleckiej pieśni ludowej. z. Węgiełek-Januszewska Zdzisława. 25 wyd w 1986 r. LL 1957/3/40-44 — Kunysz Walenty. Wrocław 1976. R. 17 1973. Do miłego Chryste Pana. red. Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. w latach 1953-1957. 2 1964. Warszawa 1976. 24 1980. Józef Burszta. Kot San — Kotula Franciszek. Lublin 1969. Kieleckie]. Kup Met — Kupiszewski Władysław. R. 11 1967/68. Przeworsk. Józef Burszta. R. „Poradnik Językowy". Zwyczaje i obrzędy wesełne we wsi Świlczy koło Rzeszowa. LL 1957/4/42-45 — Ondrusz Józef. II. 6 1962. Wro cław. LL 1957/3/35-40 — Długosz Władysław. Słownictwo Warmii i Mazur. 3 1967. Ludowe zwyczaje. Sadownik Jan. 31 wyd. wyd. 8 1964. Nisko]. Wrocław t. 1 1960. Znaki przeszłości. Śpiewanki góralskie. Z Sandomierskiej Puszczy. R. [pow. „Studia i Materiały Lubelskie. czyli o wygasającycli starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem. R. R. Pawlak Aleksander. Kuk Krusz — Zarys etnograficzny okolic Kruszwicy. LL 1957/1/41-45 — Doroszewski Witold. t. Za dawnych lat. 3 1959. Kul Wiel — Kultura ludowa Wielkopolski. Poznańskie. (U źródeł poetyckiej twórczości ludowej). Kaszubi bytowscy. Lig Górn Ligęza Józef. 9 1965. R. Miary czasu i meteorologia. Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu. Kot Zn — Kotula Franciszek. R. LL 1957/2/12-23 — Pomianowska Wanda. w 1976 zob. 1967. Lig Sbjsk — Ligęza Józef. R. R. Podania górnicze z Górnego Śląska. Opole 1978. R. Kup WiM Kupiszewski Władysław. 23 1979. Opowiadania rzeszowskie. Górny Śląsk. Krz PBL — Krzyżanowski Julian. oprać. Spiwki z Ostrowic i Wełnina (wybór). 6-7. R. Astrvnomia ludowa. 7 1963. 29 1985. Kur Opól -. Kot Urok — Kotula Franciszek. Ludowe nazwy gwiazd. R. Warszawa 1970. Kuk Pow — Kukier Ryszard. 181-213'. R. Przeciw urokom. 2 1964. R. Pieśnispod Łysicy. „Poradnik Językowy". Warszawa 1974. R. Zagłębie Dąbrowskie. 37 1993. Etnografia 2". Kot Podg — Kotula Franciszek. Krzyż Kuj 1 — Krzyżaniak Barbara. Kup Astr — Kupiszewski Władysław. 35 1991. 38 1994. Reportaż historyczny. Stan obecny. Kul Rop — Nad rzeką Ropą. Byrtusowej. R. Cieszyn]. Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc. red. Zarys monografii etnograficznej. R. ze Śląska Czeskiego. Wrocław 1957. t. Warszawa 1989. Kul MiW — Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków. Busko Zdrój]. R. R. 290-303. Tradycja i współczesność opolskich starostów wesel nych. Starachowice]. Lwów 1927. 4 1960. Kot Rzesz — Kotula Franciszek. 16 1972. LL 1957/3/24-30 — Bajki i opowiadania zapisane przez Teresę Sokołowską we wsi Zurawiczki.42 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 43 Kot Las — Kotula Franciszek. Folk Łodz.zarys monograficzny. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego. cz. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. 5 1961. Poznań. 1 1962. s. R. Rzeszowiaków i Podgórzan. 19 1975. Kuc Młp — Kucała Marian. 5.

Zagadki z Podlasia. Sieradz. Stęszewski Jan. LL 1901/3/8 23 -. Dawne wesele łowickie. Karczma i gorzałka w polskiej pieśni ludowej. Lubartów. LL 1960/1/36—46 — Jaworska Zofia. siedleckim.Mioduchowska Aurelia. LL 1901/4 0/80 90 Tworkowski Stanisław. Baśnie i opowiadania z Ziemi Łęczyckiej. LL 1959/5-6/24-31 — Rosiak Elżbieta. Opowiadania ze wsi Kadzidło i Dąbrowy. Poeci ludowi Ziemi Łomżyńskiej. LL 1962/4-0/91-120 — Czernek Helena. LL 1960/1/13-18 — Zabłocka Jadwiga. Podania ludowe z Milanówka i okolic. LL 1902/1-2/63-72 — Krawczyński Mieczysław Apoloniusz. Opowieści ludowe z radomszczańskiego. LL 1960/2-3/52-57 — Oleszczuk Aleksander. [Kurpie]. LL 1960/4 5/36 04 Czarnocki Bohdan i i n .89 Ondrusz Józef. [pow. LL 1901/1 2/38-58 — Świątkowski Henryk. LL 1959/3-4/62-66 — Lisakowski Jarosław. Pieśni z Ziemi Łomżyńskiej. LL 1900/4 5/87. LL 1960/1/52-53 — Smyl Józef. Swirko Stanisław. Pieśni z jiowiatu płockiego. Życzenia noworoczne z pow. Luków.Sobicska Jadwiga. podania i bajki województwa szczecińskiego. Wybór pieśni ze wsi Giby pow. Bielawski Ludwik. LL 1959/5-6/89-98 — Wojciechowski Ryszard. LL 1960/2-3/81 — Oleszczuk Aleksander. pieśni i opowiadania opolskie. oprać. Sledziewski Antoni. Przyczynek do muzyki kujawskiej. Pieśni z Puszczy Zielonej i z Puszczy Białej. Pasyjka w Cisowej. dlaczego na Kurpiacli nic było pańszczyzny. LL 1959/1—2/128-132 — Basa Michał. . LL 1960/4-5/35 Jaworska Zofia. Stęszewski Jan. Pieśni górnośląskie.Kujawy]. Bielawski Ludwik. Stęszewski Jan. [Kurpie]. Z materiałów rękopiśmiennych. O tym. LL 1901/3/24-31 — Lisakowski Jarosław. Sadownik Jan. LL 1958/1/20—39 — Swirko Stanisław. LL 1962/1-2/73-87 — Szymczak Mieczysław. Bodzcn-tyn]. „Mazowsze". Pieśni z Wizny i Miastkowa pow. Mazowszańskie piosenki z powiatów Piaseczno i Grodzisk Mazowiecki. LL 1901/4 0/109 Kielak A. Pieśni weselne z Kierzkówki pow. Humoreski i przyśpiewki weselne. [Slask]. LL 1962/4-0/73-90 — Czernek Helena. Pieśni z okolic Przasnysza i Gostynina. LL 1958/2-3/71-74 — Pluta Feliks. LL 1960/2—3/83-86 — Antoniuk Jakub. Pieśni. w kaszubskiej literaturze ludowej. miasteczka i wsie. LL 1963/2-3/94-96 — Arszyńska Ewa. LL 19C0/2 3/92 107 Blachowski Aleksander. Swirko Dobrosława. Opowiadania z Klonowej pow. ich związki z folklorem i z ludowością Mickiewicza. Sejny. LL 1962/3/41-44 — Dekowski Jan Piotr.. Swirko Dobrosława. LL 1959/1-2/67-93 — Przy łuska-Jaworska Zofia. LL 1901/4 6/72-81 — Swirko Dobrosława. LL 1901/4-0/82-85 — Skierkowski Władysław. LL 1960/4-5/28 33 — Stafiński Aleksander. LL 1900/2 3/88 91 Podanie. Widowisko ludowe. Podania z ziemi szczecineckiej. LL 1962/1-2/59-02 — Dekowski Jan Piotr. Pieśni ludowe Warmii i Mazur. Oracje. Łomża. LL 1962/4-6/128-138 — Czerniakowa Helena. LL 1958/2-3/3-8 — Morcinek Gustaw. Bajki i gawędy z Ziemi Łomżyńskiej. Weselne przyśpiewki na Podlasiu. Wybór pieśni ludowych z Zędowic. Swirko Stanisław. LL 1901/4-0/45-71 — Jaworska Zofia. Ballady Czeczota. wierzeniach i obrzędach. LL 1963/4/3-12 — Hlawiczka Karol.. LL 1962/4-6/121-127 — Przyłucki Jerzy. Rok obrzędowy w pow. LL 1902/1-2/38-58 . LL 1960/2-3/46-51 — Uziębło Maria. Rosiak Roman. LL 1960/1/30-35 — Horodyska Halina. królowej szurpilskich jezior. Opowiadania kurpiowskie. Ignacy Lenarczyk -zbieracz folkloru i poeta chłopski znad Pilicy. LL 1959/5-6/48-58 — Mioduchowska Aurelia. LL 1962/3/27-30 — Nowakowski Tadeusz. Opowiadanie partyzanta. o pięknej . Fragmenty epickiej poezji górniczej. pow. i in. Pieśni ludowe z Sieradzkiego i Łęczyńskiego. Wspomnienie z czasów okupacji niemieckiej. powiat Strzelce Opolskie. LL 1963/2-3/88-91 — Kudlińska R. [wieś Skibin . Swirko Dobrosława. LL LL 1958/2-3/39-42 — Walłis Stanisław. LL 1959/1-2/51-63 — Sychta Bernard. Teksty ludowe z Okrzei i Woli Okrzejskiej. Lubelskie zagadki ludowe w rękopiśmienniczych zbiorach Hieronima Łopacińskiego. Swirko Stanisław. LL 1959/3-4/76-81 — Falińska Barbara. Baśnie i podania ludowe na Podlasiu. LL 1960/2-3/58-64 — Bielawski Ludwik. LL 1959/3-4/67-75 — Lisakowski Jarosław i in. P a t i a Antoni.legli. LL 1958/2-3/52-70 — Wojtowicz Janina.44______________________ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 45 ŹRÓDŁA 1 OPRACOWANIA LL 1957/4/51-54 — Broda Jan. cieszyńskiego. Miasta. Historia kamienia znad Jez. Pieśni i opowiadania z powiatu bytowskiego. LL 1960/1/47-50 — Śliziński Jerzy. Śląsk i jego ludzie. [Czeski Cieszyn]. Rękopis pieśni mazurskich Gizewiu-sza. . Opowiadania i obrzędy ludowe na Mazurach i Warmii. „Król Herod" z Ciechanowca pow. Siemiatycze. Zagadki i przepowiednie pogody z Kujaw. Stęszewski Jan. Sobieski Marian. GaiyJno. Teksty ludowe z Ziemi Sieradzkiej.. Opowiadanie z Oświęcimia. LL 1960/2-3/74-80 — Sadownik Jan. LL 1958/2—3/74-81 — Opowieści ludowe z Krzyżanowic. LL 1958/2-3/43-51 — Ligęza Józef.

[Wałbrzyskie. [Kamienica Górna]. Wrocław 1965. 7 1901. t. LL 1964/3/30-54 — Strawińska Zofia. t. 21 . [Krakowskie]. 8 1902. LL 1964/3/21-29 — Lisakowski Jarosław. LL 1966/2-3/64-68 — Wojewódzki Bolesław. Lwów-Wrocław. Formuły magiczne z Rzeszowszr. zebrał Fryderyk Lorentz. Kultura ludowa i język. Pieśni z powiatu kaliskiego i ostrowskiego. LL 1973/'2/48 50 Widera Aleksander. chłopa. [Śląsk Cieszyński]. LL 1972/2/45-70 — Wołczek Adam. legionisty. Józefa. Opoczyńskie opowieści ludowe.poeta odpustowy. t. t. pow. Piosenki i wiersze w zbiorkach młodocianych przestępców. LL 1964/4-6/126-139 — Pawłowska Jadwiga. Pieśni ludowe z Wielkopolski. Bart Lub. t.Ostncourt 1922-1959. wrocławskie. 18 1912. LL 1964/1-2/45-74 — Lisakowski Jarosław. pow. LL 1981 — zob. Listy chłopów polskich w notatnikach Rudolfa Abichta. Przysłowia w pismach Krzysztofa Opalińskiego. [Wojewódzki Areszt Śledczy we Wrocławiu]. Opowieści z rysunkami. LL 1975/4-5/44-53 — Pletiniec-Kukuczka Małgorzata. 9 1903. t. LL 1972/1/49-57 — Hernas Czesław. Lor Kasz — Lorentz Fryderyk. LL 1965/2—3/53-60 — Andrzejczak Barbara. radzyński]. LL 1965/2-3/61-74 — Szulczewski Jerzy Wojciech. Toruń 1934. t. Teksty ludowe z powiatu gnieźnieńskiego. [Lubelskie]. Gawędy górnicze. [woj. [ziemianin z Kaliskiego]. LL 1978/4-6/174-184 — Kolbuszewski Jacek. LL 1963/4/43-59 — Pawlak Aleksander. Kaszubi. LL 1973/4 5/100 121 Frischbier Hermann. 20 1914-1918. Kraków 1924. 19 1913.ludowy poeta z Istebnej. Pieśni z Gącza pow. wydał. Pamiętnik podróży do Ziemi Świętej Józefa Wawrzyńczaka. Miodobrame na Kurpiach. t. LL 1964/1—2/96-103 — Błaszczyk Stanisław.zyzny. 1 1895. LL 1975/3/32 53 Bąk Stanisław. LL 1972/4-5/3-20 — Jurkowski Henryk. Jasło]. LL 1968-1971 — zob. Polityczne pieśni odpustowe z Galicji. LL 1964/4-6/93-100 — Dygacz Adolf. [Rzeszowskie]. Ze zbiorów folklorystycznych. skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Bogdan Zakrzewski. LL 1964/1-2/138-148 — Grzeszczuk Stanisław. t. Lud — „Lud. 6 1900. Andrzejczak Barbara. [Opoczyńskie]. katowickie. [Bydgoskie].. LL 1978/2/58-66 — Koter Zenon. Rady księdza Podbielskiego . t. Mikołaj Juchnowicz . LL 1964/4-6/97-108 — Chętnik Adam. szubińskim. LL 1966/2-3/27-28 — Orynżyna Janina. Listy miłosne z Łąki. t. LL 1978/1/48-54 — Kopeć Jerzy. pow. Andrzejczak Barbara. Gawędy i wspomnienia Józefa Chmielą. Jan Probosz . 16 1910. z czasów pierwszej wojny światowej. [woj. [Wohyń. zebrał Józef Lompa. Procesy o czary przed poznańskim sądem miejskim w XVI w. Fischer Adam. LL 1975/2/44 48 Chajec Władysław. Żnin. 12 1906. LL 1972/3/49-58 — Woronczak Jerzy. [teksty z Janowa Lubelskiego]. „Stare" i „nowe" w dzisiejszym weselu ludowym. LL 1966/2-3/68—69 — Wojewódzki Bolesław. LL 1964/4-6/84-92 — Popowska-Taborska Hanna. t. opolskie. tarnobrzeski]. Pieśni ludowe z Kujaw. Kwnika z życia Polaków przy polskiej parafii kościoła św. t. Folk Łodz. LL 1973/1/44-58 — Oleszczuk Aleksander. LL 1965/4/3-28 — Lisakowski Jarosław. t. Przesądy opoczyńskie. [brak informacji o geografii]. LL 1978/1/57-69 — Rusinek Antoni. krakowskie. 4 1898. Przysłowia mazurskie. 13 1907. Uwagi nad reliktami tradycyjni] literatury ludowej we współczesnych wsiach dolnośląskich. Matka i córka z Raciborek. [Górny Śląsk]. LL 1966/2-3/33-43 — Wojewódzki Bolesław. Cite la Chapełle. Smutki i zbytki robotników. LL 1964/1-2/85—96 — Lisakowski Jarosław. t. Lehr-Spławiński Tadeusz.. Polska pieśń górniczo-hutnicza. 5 1899. 14 1908. t. Od świętej Doroty do Krakowianki. Katowicki*']. Obrzędu doroczne i zwyczaj* na Kujawach.46 _____________________ ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 47 LL 1963/4/21—28 — Skłodowska-Antoniewicz Kalina. LL 1973/3/47 GO K o t u l a Franciszek. [Opoczyńskie]. Przysłowia i przepowiednie pogody. Opoczyńscy artyści ludowi. Lom Śląsk — Lompa Józef. Materiały folkłorystyczne ze wsi Ostatkow-ska Struga w pow. Oracje weselne z powiatu kaliskiego i ostrowskiego. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego". Wspomnienia Anny Bąkowej. Polityczne pieśni odpustowe z Galicji. Opowieści z rysunkami. LL 1975/1/48 53 Chajcc Władysław. LL 1972/4-5/78-100 — Kramarz Aleks. 3 1897. LL 1973/6/53 60 Zborowski J u l i u s z . LL 1980/1-3/107-119 — Dynak Władysław. t 17 1911. LL 1976/1/42-47 — Wojewódzki Bolesław. 11 1905. kieleckie]. Lor Pom — Teksty pomorskie (kaszubskie). O „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" Bernarda Syclily. lubelskie]. t. Przewodnik do skarbów tatrzańskich. Lisakowski Jarosław. t. LL 1973/4 5/28 43 Kotula Franciszek. 15 1909. O wierszach okopowych Jana Józefa Klicha. Lom Baj — Bajki i podania. [Grębów. LL 1974/2/36 46 Kotula Franciszek. LL 1976/3/44-52 — Pawluczuk Włodzimierz. t. LL 1976/4-5/81-90 — Zaczyński Aleksander.inżyniera-elektryka. [Rzeszowskie]. 2 1896. [Kamienica Górna. 10 1904. na terenie w zagłębiu górniczym w Oignies . Wrocław 1970. t. Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy. Przyśpiewki dożynkowe.

t. Lud 1903/368-381 — Goldstein Henryk. Agaty. Lud 1896/321-329 — Żmigrodzki Michał. gadki. 32 1933. Przyczynki do etnografii tatrzańskich górali. 48 1963. materiał z różnych regionów Polski]. Lud 1897/142-146 — Magierowski Leon. Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu. 56 1972. Lud 1898/186-231 — Krćek Franciszek. Bochni]. Lud 1905/81 — Łaska Bronisława. 35 1937. Mickiewicza. Szopka krakowska. (Szkic etnologiczny). t. 69 1985. (Szkic etnologiczny). 44 1959. Lud 1899/53 56 Młynek Ludwik. pow. 33 193] 1935. 67 1983. t. t. Pierwszy grzmot. t. l. 77 1994. t. [cz. Materyaly do medycyny i wierzeń ludowych (według opowiadań Demka Zemały w Zaborzu w pow. Szkic. t. [zebr ane nad Wiarernl. I 65 1981. materiał z różnych regionów Polski oraz Litwy i Rusi]. żywiecki). [cz. Wieliczka. t. Lud 1 8 9 8 / 4 1 0 435 Piątkowska Ignacja. Lud 1899/164 166 Pobratymiec. Lud 1897/140-142 — Gonet Szymon. t. przypowieści i wyrażeń przysłowiowych" S. Horodenki]. 1. 1. [symbol słońca w pierwotnych cywilizacjach w Ameryce. Zestawienie materyalu zebranego w r. 30 1931.Tync Bolesław. 46 1961. 57 1973. Zabawy. pieśni. 23 1924. t. t. t. Lud 1898/308-322 — Krćek Franciszek. Lud 1895/131-135 — Kalina Antoni. Lud 1900/245-257 — Gustawicz Bronisław. t. 50 1966. Poświęcanie pól. Lud 1896/210-217 — Witort Jan. Lub 1902/354-368 — Świętek Jan. 66 1982. Przeżytki starożytnego światopoglądu u Białorusinów. (Dokończenie). Lud 1896/217-220 — Cercha Stanisław. 72 1988. t. 24 1925. 20 1927. Lud 1902/48-56 — Mleczko Teofil. a lwoniczanach w szczególności. Wspomnienie o Słucku. 41 1954. 29 1930. Lud 1896/201-210 — Kaindl Rajmund Fryderyk. t. t. Sobótka. [cz. Lud 1905/199 — Czaja Stanisław. [pow. [cz. 2. t. 28 1929. (Zwyczaje i zapatrywanie ludu polskiego w Galicyi zachodniej). t. Pierwiastek ludowy w poezyi A. t. t. Część wtóra. t. (okolice Andrychowa). Przyczynek do artykułu: „Gwiazdy i grzyby w wierzeniach ludu". t. Wierzenia ludu. t. Z nad Wisłoka. t. pieśni. 54 1974. Przyczynek do wierzeń ludowych. Lud 1905/194 195 — Gonet Szymon. Lud 1896/221—235 — Gonet Szymon. t. 27 1928. t. t. 70 1986. 1897 staraniem Towarz. 61 1977. Lud 1899/365-367 — Jakóbiec Jan. Lud 1903/410 — Badura Wincenty. Lud 1899/120 131 . 64 1980. [recenzja]. 68 1984. 78 1995. [cz. Świat zmarłych. t. Wierzenia ludu w okolicy Andrychowa. Dyabel w pojęciu ludowym. t. O ludzie Podduklańskim w ogólności. Pisanki w Galicyi. 2]. t. liajki. rawskim). 37 1947. Lud 1902/57-58 — Ketlicz M. [Serafińce. Lud 1898/184-185 — Koch Aleksander. 25 1926. t. llistorya pierwotnej religii. 49 1965. t. t. 59 1975. t. 1]. sanocki]. 62 1978. Zabawy. [cz. .. 39 1952. Zarys pierwotnej religii Lachów na tle podań ludowych. ('/. t. [cz. Lud 1903/64-68 — Hradecka Stanisława. [Litwa]. lj. Przyczynki do „Księgi przysłów. Lud 1900/172-193 — Ełjasz-Radzikowski Stanisław. [Przecław]. 36 1946. [cz. t. pow. Krośnieńskie]. 22 1923. Lud 1896/335-338 — Pierzchała Ludwik.ŹRÓDŁA 1 OPRACOWANIA _____________________________ 49 48 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 1922. Gwiazdy i grzyby w podaniach ludu. t. 51 1967. Lud 1903/209-240 — Swieżawski Ernest. Ze zwyczajów wielkanocnych. (Rysy etnograficzne ze wsi Białobrzegi w powiecie łańcuckim). pow. 74 1991. Kadłubka na cześć Kazimierza Sprawiedliwego. 2. 53 1969. 42 1956. Lud 1896/277 — Witort Jan. Lud 1905/316 — Potkański Karol. Ukraina. materiał z różnych regionów Polski oraz z Litwy i Rusi]. Dusza po śmierci. Lud 1900/126-157 — Gustawicz Bronisław. Lud 1895/197-207 — Kolbuszewski Edward. Styl zakopiański. (Z tablicą litografowaną). Azji]. Lud 1900/36-80 — Gustawicz Bronisław. Lud 1899/170 176 Magierowski Leon. 63 1979. Dyjalog pogrzebowy u tzw. t. t. (. lwowski]. Środki lecznicze i ich nazwy aptekarskie u ludu. Sobótka w Galicyi. Lud 1895/168-178 — Kolbuszewski Edward. [Nowy Sącz]. Przyczynki do wierzeń ludu w Wierzbanowy pow. 38 1948. t. [okolice Szczepanowa. Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej. t. a lwoniczanach w szczególności. 71 1987. Kilka szczegółów z wierzeń ludu. t. 3]. t. ludoznawczego. 60 1976. l. etnograficzny. 73 1989/1990. Szczegóły z wierzeń ludu. t. t. 31 1932. 45 1960. L. 76 1993. (Z okolic Andrychowa). (Z Jaćmierza i I'osady jaćmierskiej) . 2]. t. 75 1992. [okolice nad Rabą między Gdowem a Bochnią]. Lud 1896/157-163 — Kolbuszewski Edward. 58 1971.. Lud 1898/256-274 — Zdziarski Stanisław. (Kilka zapisków z Słotwiny. 47 1962. 52 1968. gadki. Staroindyjskic obrzędy weselne. Powitanie księżyca na nowiu. O ludzie Podduklańskim w ogólności. Lud 1901/286-299 — Żmigrodzki Micłiał. l. Adalberga. t. Część wtóra. Lecznictwo ludowe [Krotoszyn pow. 55 1971. Lud 1905/212-220 -. t. Chleb św. myślenickiego). a lwoniczanach w szczególności. [cz. O ludzie Podduklańskim w ogólności. [zdaniem autora występujące także u Słowian oraz znane „u naszego ludu"]. Dzwonki gliniane i siekierki drewniane z kiermaszów krakowskich.Zdziarski Stanisław. Europie. 34 1936. [zabór pruski]. t. Lud 1905/130-163 — Czaja Stanisław. t. t. Pasterstwo i wierzenia pasterskie u Hucułów. Lud 1899/256-258 — Świętek Jan. 43 1958. 40 (indeks) 1953.

obrządki. [Łowickie. Krakowskie. mistycznych praktykach i w zwyczajach ludowych. Lud 1926/38-51 — Kuchta Jan. Lud 1924/50-111 Frankowski Eugeniusz. Lud 1912/92-111 — Bystroń Jan Stanisław. Lud peczeniżyński. materiał z różnych regionów Polski]. Pi-zeciwieństwo bóstwa-drzewa i bóstwa-kamienia w wyobinżeniach ludowych. Opowieści o czarownikach z doliny nowotarskiej. Z Andrychowa. tudzież Mokrzysk-Bucza. Śląsk. Podlasie]. ukraiński]. Lud 1932/65-120 — Zborowski Juliusz. Lud 1911/77—96 — Smólski Gustaw. Lud 1905/394-401 — Udziela Maryan. „Sabałowa bajka" H. Rybołówstwo w okolicach Druskienik. Sienkiewicza i legendy o „dziwnych sądach bożych". Lud 1923/82 128 — Frankowski Eugeniusz. Lud 1908/300 — Gawełek Franciszek. 1. Lud 1907/149—160 — Krćek Franciszek. Lud 1907/202-215 — Schnaider Józef. [cz. Mazowsze. Święto Matki Boskiej Zielnej na Mazurach. Liczby trzy i dziewięć w mitach. mościski]. Lud 1937/60-76 — Fischer Adam. [cz. Lud 1948/229-276 — Seweryn Tadeusz. Lud 1927/114 — Fiszer Adam. Lud 1934-1935/38-64 — Brynerówna Halina. Lud 1909/91-107 — Kołodziejczyk Edmund. Lud 1926/78-94 — Fiszer Adam. Polskie widowisku ludowe. Święty i przeklęty. Lud 1908/19-89 — Matusiak Szymon. Konopnickiej. Muszyna w powiecie Nowo-Sądec-kim. [Bydgoskie. St. Lud 1912/141-217 — Schnaider Józef. Sobótka. Znachorka i wróżka Jewdokia Boj-czuk. Podania domu „Krzysztofory" na Rynku Krakowskim. [w różnych kulturach]. [Krakowskie. (Dokończenie). Rodzime wątki lokalne w podaniach o mistrzu Twardowskim. Czary i gusła przed sądami kościelnymi w Polsce w XV i w pierwszej połowie XVI wieku. [Sandomierskie]. Lud 1906/138-182 — Maykowski Stanisław. Pieśni łódzkich pracownic. Lud wpoezyi M. kupnie i sprzedaży u ludu polskiego. Lud 1908/170-178 — Matusiak Szymon. Nowe przyczynki do drugiego wydania „Księgi przysłów" S. Lud 1905/411-413 — Kallas Aniela.Janów Jan. Kurpie. Wierzenia ludowe w Małych Kończycach. folklor litewski. Zwyczaje. Lud 1927/1-25 — Koranyi Karol. materiał z różnych regionów Polski]. [Galicja]. Dwie legendy z kalwaryi. [Litwa. Lud 1908/246-253 — Tryszczyła Franciszek J. [materiał z różnych regionów Polski]. Poznańskie. Listy. Sandomierskie]. [Wielkopolska. Lud 1929/123-144 — Kuchta Jan. Leki ludowe {ze wsi Płudy pow. (Bocian). Z życia górali nadłomnickich. Lud 1947/160-235 — Reinfuss Roman. Lud 1911/60-71 — Koczwara Jan. zagadki i pieśni ludu kaliskiego w okolicach Wielunia. Lud 1927/71-72 — Wawrzeniecki Marian. [materia! z różnych regionów Polski]. Krościenko. „Gadki" z Inwaldu. Rozmaitości ludoznawcze ze Suchej. Lud 1913/104-152 — Szyszkowski Władysław. Rugia. Lud 1933/82-173 — Żyranik Bogdan. Odpowiedzi na zapytania. Barabasz. . Lud 1907/43-48 — Kosiński Władysław. Lud 1910/79-86 — Kołodziejczyk Edmund. 2. Ruś. Szkic etnograficzny. Ikonografia etnograficzna. Z życia górali nadłomnickich. Lwów. [Podhale.. Lud 1911/138-161 — Schnaider Józef. Olimp polski podług Długosza. Lud 1907/216-232 — Piotrowicz Stanisław. [materiał z różnych części Polski oraz Słowiańszczyzny]. północno-zachodni skrawek Spiszą. [Podhale. Lud 1914-1918/246 270 — Gonet Szymon. Lud 1907/324-330 — Czyżewicz Stanisław. Lud 1908/368—370 — Gonet Szymon. [okolice Krakowa]. Lud 1906/57-81 — Sulisz Józef. [Galicja. Lud 1910/59-61 — Stankiewiczowa Zofia. Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu. Adalberga. Jak konstruowano u nas stos do palenia czarownic? [Łowickie]. Zapiski etnograficzne z Ropczyc. (Powiat Żywiec). Lud 1930/99-106 — Czubryński Antoni. [cz. Lud 1947/277-308 — Seweryn Tadeusz. Lud 1908/397 — Króliński Kazimierz. [materiał z różnych regionów Polski]. Ludoznawcze przyczynki z góralszczyzny. (Luźne notatki). Lud 1931/36-75 — Udziela Seweryn. Wymuszanie urodzaju na drzewach owocowych. [pow. Lud 1906/264-268 — Witowt [Witold Pracki]. Sztuka ludowa na Podhalu. Lud 1933/21-35 — Znamierowska-PriifTerowa Maria. Ikonografia etnograficzna.ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ______________________________ 5| 50 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Lud 1905/371-388 — Świętek Jan. Lud 1907/87-97 — Matusiak Szymon. Żywieckie]. Wiązanka wierzeń i przesądów ludu z okolic Buczkowa i Okulic. wyobrażeniach. Wieluń]. Galicja. [materiał z różnych regionów Polski]. Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XV i XVI w. Przyczynki do medycyny ludowej. Szczawnica. [recenzja]. Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego. Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej. Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego. Gdańsk. Wycinanki i ich przeobrażenia. [Galicja). radzyńskiego). Olkusz]. koło Zebrzydowic na Śląsku. Zabiegi magiczne przy pożyczaniu. Lud 1931/76-144 —. 1]. Zagadki i łamigłówki górali polskich w Tatrach i Beskidach. Lud 1913/31 70 Fischer Adam. Podlasie. Śląsk]. Lubelskie. 1]. (Dokończenie). Dokończenie. Pomorze Wschodnie. w okolicy Andrychowa. Materiały folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu. Czechy]. Garść zapisków z Dolestraszyc. [powiaty brzeski i bocheński]. [cz.

10 1968. Z kaszubskiej i słowińskie] literatury ludowej. Ikonografia etnograficzna. Lud 1965/229-306 — Sliziński Jerzy. . R. ŁSE 1967/277-302 — Lechowa Irena. R. R. R. ŁSE 1965/73-85 — Baranowski Bohdan. R. ŁSE 1961/53—68 — Śmiałowski Józef. Zwyczaj chodzenia Herodów w łódzkim środowisku robotniczym. Obrzędowe obchodzenie granic pól w Łowickiem w świetle materiałów porównawczych. (Materiały z powiatu radomszczańskiego). 3 1961. ŁSE 1974/5-54 — Dekowski Piotr Jan. Opowieść o górze Chełmskiej. ŁSE 1962/199 202 — Jastrzębska Mirosława.178 — Matczakowa Stanisława. ŁSE 1963/111-130 — Drozdowska Wanda. 1982. Udział 1 rola społeczności wiejskiej w zwyczajach weselnych Polski środkowej. Lud 1956/522—553 — Seweryn Tadeusz. R. ŁSE — „Łódzkie Studia Etnograficzne". R. Obrzędy 1 zwyczaje świętojańskie w Piotrkowskiem. Ze studiów nad techniką rolną w Wie-luńskiem w XVI-XVIII w. R. w 1977 za r. Lud 1954/699-702 — Reinfuss Roman. Śląsk]. 21 1979. R. Pośmiertna kara „za zlą miarę" w wierzeniach ludowych. w 1983 za r. Lud 1952/355-415 — Chętnik Adam. Lud 1975/143—155 — Sielicki Franciszek. R. Przemysł i sztuka bursztymarska nad Narwią. R. 1981. Materiały etnograficzne. Lud 1952/427—435 — Gotkiewicz Marian. ŁSE 1962/81 87 Drozdowska Wanda. materia! z różnych regionów Polski]. R. ŁSE 1962/117 130 — Drozdowska Wanda. 6 1964. 14 1972. [Krakowskie. Rzeźba ludowa w Lęczyckiem. Zwyczaj chodzenia po dyngusie w pow. Wróżby i zabiegi magiczne związane z dniem wigilijnym w powiecie brzezińskim. II. Lecznictwo ludowe w okolicznych wsiach Bełchatowa. Gdańsk 1960. R. 17 1975. Wieluń. Ikonografia etnograficzna. brzezińskiego i rawskiego. 12 1970. ŁSE 1963/17-42 — Śmiałowski Józef. Niektóre zwyczaje i wierzenia wiosenne z pow. Stan i problematyka badań nad obrzędo-loością ludową środkowego dorzecza Pilicy. R. brzezińskiego. [Beskidy]. R. materiał z różnych regionów Polski]. 7 1965. 25 wyd. Górna Orawa w pracach słowackiego etnografa. [cz. R. Łęga Świec — Łęga Władysław. Urok w asjiekcie działań magiczno -religijnych. Chodzenie po scodrokach w niektórych wsiach pow. R. Niektóre zagadnienia kultury ludowej z pow. [cz. ŁSE 1962/5 14 Baranowski Bohdan. Naczynia mosorowe w kulturze pasterskiej. R. ŁSE 1966/97-114 — Putyńska Elżbieta. 1976. Wieluń. 1983. ŁSE 1961/79-93 — Jastrzębska Mirosława. 5 1963. ŁSE 1961/205 -207 Zarębska Dorota. w 1986 za r. 13 1971. radomszczańskiego. [cz. pow. ŁSE 1965/194-200 — Mądrzakówna Daniela. 29 1989. R. Problematyka społeczna okrvsu pańszczyźnianego w pieśniach i przysłowiach ludowych okręgu łódzkiego. w 1984 za r. ŁSE 1963/75-99 . rawskim. ŁSE 1961/163 175 Grodzka Jadwiga. Okolice Świecia. pow. pow. R. w 1986 za r. 31 1991: ŁSE 1961/5-35 — Szczygielski Wojciech. 26 wyd. 23 wyd. ŁSE 1963/131. Toruń 1933. [Łódzkie]. 15 1973. 2 1960. 1984. Wielki proces o czary miłosne w Praszce w 1665 r. R. R. Magia lecznicza zwierząt w Klonowej w pow. 22 wyd. Wieluń. R. Dziecko w rodzinie wiejskiej. Procesy o czary i powołania przez czarownice w orzecznictwie Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim. ŁSE 1963/101-110 — Lechowa Irena. pow. 5. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. R. 20 1978. w 1984 za r. R. 8 1966. R. sieradzkim. 1980. R. 1 1959. Lud 1982/113-149 — Lehr Urszula. Łęga Malb — Łęga Władysław. 9 1967. Lud 1970/156-167 — Bukowska-Gorgoni Krystyna. 28 1988. Magiczna broń 1 jej rola w walce między wsią a dworem w Sieradzkiem w XVII-XVIII w. Podania z Zaleczą Wielkiego.52 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 53 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Lud 1952/291—354 — Seweryn Tadeusz. ŁSE 1965/5 39 — Lipiński Andrzej. 3. 18 wyd. Kultura ludowa. ŁSE 1962/203-214 — Lechowa Irena. 4. 0 niektórych zwyczajach dotyczących młodzieży wiejskiej. Zajęcia dodatkowe ludności wiejskiej powiatu wieluńskiego w latach przcduwlaszczeniowych. Tradycje otwartego ogniska w małopolskim budownictwie ludowym. ŁSE 1963/185-188 — Lechowa Irena. Magiczne normy postępowania w życiu codziennym Załęcza Wielkiego. Łódź-Warszawa. 27 1987. Ziemia Malborska. ŁSE 1970/169-173 — Rosiak Tadeusz. Lud 1981/91-104 — Lehr Urszula. ( Wybór materiałów nadesłanych przez młodzież szkolną). [Beskid Sądecki i Śląski]. Ikonogmfia etnograficzna. Lud 1954/647—666 — Seweryn Tadeusz.Dekowski Jan Piotr. 16 1974. 24 wyd. ŁSE 1963/5-16 — Adamczewska Genowefa. 19 1977. Lud 1976/139—155 — Setkowicz Jan. Łask. Pozostałości kultury tradycyjnej w łódzkich rodzinach robotniczych. Piosenki ludowe śpiewane przez Kościuszkowców. ŁSE 1961/95-101 — Drozdowska Wanda. materiał z różnych regionów Polski]. R. 11 1969. ŁSE 1962/131-145 — Dekowski Jan Piotr. R. Istoty demoniczne w Zalęczu Wielkim. ( W trzydziestolecie powstania Pierwszej Dywizji LWP). Wierzenia demonologiczne we wsi Obidza (region sądecki) w świetle badań empirycznych. 4 1962. R. [Łódzkie]. (Materiały zebrane przez harcerzy z Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim). 30 1990.

Lwów 1890. Wrocław-K raków 1957. t. przez [t. nr 18. przesądy. 19 1938. Wrocław 1965. 1 1896. R. Nitscli Półu — Pólnocnopolskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury (z mapką). R. z. Tradycyjne zabawy ludowe. 12 1931. Wrocław . R. R. Ond Śląsk — Ondrusz Józef. Kazimierz Nitsch. Warszawa 1973. 1 1920. 2 1970. Podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego. Mat Krak — Matyas Karol. red. Ostrawa 1977. 9 1907.Moszyński Kazimierz. R. Kraków 1934 1936. 7-94. Świat i przyroda w wyobraźni chłopa (ze wsi Zabrzezie pow. R. 16 1935. Motycz [br]. Or L — „Orli Lot". MAAE 1908/44-49 — Gawelek Franciszek. Nitsch Tek — Nitsch Kazimierz. 2 1939. oprać. t. Pieśni ludowe z Podlasia. 24 1950: ŁSE 1974/55-69 — Lechowa Irena. t. czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane. Poznań 1970. Kazimierza Nitscha. Mosz Prasł -. t. Wrocław . Godki śląskie.Kraków 1966-1970. 9-13 pod kier. Warszawa. Kraków. Klimaszewską i M. 12 1912. R. 4-13] Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie. Maj Motycz — Maj Czesław. t. zebrał Michał Marcin Mioduszewski. 1-3. R. 1 1934. Materiały etnograficzne do badań nad obrzędowością weselną. 2. Zofia Stamirowska. nowotarski i z Zawody pow. 18 1937. [t. 13 1914. Język. 21 1947. Lipnica Wielka 1934. Lud rzeszowski.Moszyński Kazimierz. 6 1903. 20 1939. Maj Śląsk — Majchrzak Józef. wyd. Mac ChDobrz — Maciejewski Jerzy. [cytaty pochodzące z wydania pierwszego (Warszawa 1973) oznaczamy skrótem: Nyr Kar1]. Demony. Kraków. red. Kultura ludowa Słowian. 22 1948. 1972. cz.Warszawa . t. t. t. MAAE 1903/187-420 — Saloni Aleksander. Chybiński Adolf. t. 4 1923. Wrocław 1970. Relikty tradycyjnej obrzędowości dorocznej w Łęczyckiem. R. 13 1932. Pieśni ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. MAAE 1908/50-344 — Saloni Aleksander. R. na nowo i popr. śpiewane podczas nawiedzenia rodzin w 1979 r. Miłk Pas — Pastorałki i kolędy. red. t. 11 1930. Obrzędy weselne w Lubelskiem..' Wrocław Warszawa -Kraków 1960-1965. wstęp i oprać. 4 1978. Nec Kasz — Necel Augustyn. R. Mieczysława Karasia. 3-8 red. R. Gwary chazackie w powiecie rawickim. Materyaly etnograficzne. s. MAAE — „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie". 6 1925. 1 1969. w oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespól Redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego. R. R. Kaszuby i Kociewie. 9 1928. Kraków 1967. Miód Pas — Pastorałki i kolędy z melodyjami. oprać. 4 1900. R. R. Słownik chelmińsko-dobrzyński (Sicmoń. Kraków t. Materyaly etnograficzne. podania. purtki i stolemy. z. Kościelisko. 3 1972.Kraków 1957-1959. 1 i 3]. t. 2]. Stanisław Nyrkowski. z J. Pieśni orawskie. wybór i oprać. 8 1927. t. Czarny Dunajec). R. 1 1929. 11 1910. 23 1949. Warszawa 1976. Poznań 1892. Antonina Obrębska-Jablońska. 1-3] Pracownię Dialektolo-giczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie. Dolnośląskie pióśni ludowe. Kraków 1843. R. t. Zwyczaje i obrzędy rodzinne regionu łowickiego w procesie zmian (z dokumentacji terenowej). Czarownik w Rząchowy w powiecie brzeskim. Klimaszewską [z. cz. 15 1934. Baśnie kaszubskie. Wrocław 1971. Dulsk). oprać. Stanisław Milkowski. t. Poronin.ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 55 54 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA z różnych dziel. MAGP — Mały atlas gwar polskich. 2. 7 1926. Helena Kapc-łuś. wybór. t. wspólnie z J. Lud łańcucki. t. Mai Śląsk — Bajki śląskie ze zbiorów Lfucjana] Malinowskiego. Materyaly do etnografii Podhala {Zakopane. 10 1908. czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia oraz Modlitwy i Pieśni kościelne na rozmaite święta zebrane . 10 1929. R. MAAE 1898/73-166 — Stopka Andrzej. NKPP Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa 1975. Nad Kasz — Nadmorski [Józef Łęgowski]. Mosz Atl . Elżbieta Jaworska. Organ kół krajoznawczych młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. R. Lwów 1888. Warszawa 1977. R. Podania i baśnie krakowskie. nowosądecki). 1-2 pod kier. 17 1936. Mat NTarg — Matyas Karol. Wybór polskich tekstów gwarowych. Mosz Kul Moszyński Kazimierz. 2 1921.). t. zwyczaje. Toruń 1969. Nyr Kar — Kamaiuał dziadowski. R. „Prace Białostockiego Towarzystwa Nauk". Mich Trąd — Michalikowa Lidia. t. Mieś Pog — Miesiączek Wawrzyniec. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. R. Warszawa 1960. Ludowa wizja kosmosu w gminie Głuchów. Mieczysław Karaś. 14 1933.Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Mika Oraw — Mika Emil. Pogodki spod Lipowskiej. Kraków 1955. t. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w. ŁSE 1984/139-156 — Niewiadomska Maria. Now Raw — Nowak Henryk. ŁSE 1978/27-79 — Świątkowska Anna. Zwyczaje i pojęcia prawne ludu nadrab-skiego. z. 14 1919: MAAE 1897/119-379 — Swiętek Jan. 2 1897. 8 1906. t. Oles Lub — Olesiejuk Feliks. Ol Pódl — Oleszczuk Aleksander. Obr Diał -. 5 1901. zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich. R. Częstochowa 1897. Atlas kultury ludowej w Polsce. 5 1924. 3 1898. Bytnarowną [z. 7 1904. 3 1922.

Koło. Or L 1927/55 — Michalska Jadwiga. Maz Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Or L 1936/150-151 — Zacówna Szura. Pęk Biłg Pękalski Michał. Pies SI 3 — Ligęza Józef. z. 1 Teksty i komentarze. Solarska A... Piotr Płatek. Średniowiecze i wiek XVI. nr 23. Or L 1928/194 — Jendrych Wł. Or L 1931/14-17 — Wiedza astronomiczna ludu i niektóre wierzenia o ciałach niebieskich. gm. Kraków 1927. Katowice 1961. Płat Krak — Albośmy to jacy tacy. Józef (jajek. 1993. zebrał i oprać. Warszawa 1981. Or L 1934/90-92 — Plaużanka W.próba określenia kanonu. 2.. [Ostrzeszów w Wielkopolsce]. [Pałuki]. s. Or L 1929/42-46 — Mach Henryk. Durska Zofia. 2 Pieśni rodzinne. 5. 6. t. Wyliczanki polskie. Wieś Wysokie . i pow. Juliusz Nowak--Dłużewski. Wrocław 1947. 233-240. Obrzędy.. 3. Oświetlanie mieszkań. Słownictwo Dzierżyslawic w powiecie prudnickim. Sai~nów. zebrał i oprać. Wrocław 1948. Medycyna ludowa w okolicach Swiru. Olsztyn 1977 Pach Mow Pach Adam. 5 38. Trzech króli. s.. Wierzenia ludowe w Kotuszowie. Studium etnograficzne. s. [Wileńszczyzna].. Or L 1934/119-120 — Harańczyk Józef. Radom. Okazy przyrody w powiecie bocheńskim i okolicy. Łódź 1982.. Or L 1938/159 162 Jasicka W.] Pawi Mer — Pawłowska Harriet. Kielc ze wsi Czarnowa. Or L 1928/56-60 — Bączek Alojzy. Medycyna ludowa. zwiastujące wojnę światową. cz. pow... 1038/124 [Strzyrzyc]. Piosnki z okolicy m. Or L 1933/42-45 — Kaliska B. Pastcr W. Cieśla J. Cechy zewnętrzne postaci diabła w wierzeniach i epice ludowej . Mirosław Korolko. Kurozweki. Wieś Dobrut. Dziennik Obozu. zwyczaje i praktyki ludu śląskiego. Wieczór wigilijny. pow. Or L 1935/98-135 — Blajda Czesław. Warszawa 1975. Królówka wieś rodzinna Kazimierza Brodzińskiego. Wierzenia. [Tomaszów Maz. Mowy pogrzebowe. [Litwa]. Or L 1934/149 — Caputa Józef. Pies Pas — Polskie pieśni pasyjne. Koże-nice. Or L 1928/74-78 — Udziela Seweryn. oprać. z. Dialekt głogówecki. Kraków 1938.. i in. [opowiadanie górala z Istebnej]. red. [wieś Wieprz]. Cincialy i J. Pig Wyb — Pigoń Stanisław... Or L 1928/195-196 — Kwieciński A. Or L 1938/155 158 Ł Żurawska Romualda. pow. 11-25. Or L 1934/150-151 — Adamek Antoni. Podania o Kamieniach. Wrocław 1973. Peł Dem Pełka Leonard. [materiał z różnych regionów Polski]. red. 2 Poeci i gawędziarze. . cz. pow. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur. Or L 1928/11-12 — Sikora Franciszek. Materiały do magii. Etnografia 2". 1-4. Dawne oświetlenie mieszkań w powiecie bocheńskim. z. Warszawa 1977. Wendckier Helena. Or L 1928/190 — Banaszkiewicz St.. Or L 1926/154 — Kamocki Stefan. cz. t. Wrocław 1973.57 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 56 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Or Or L 1926/110—111 — Rośliny i ptaki jako księga meteorologii ludowej. gm. Or L 1928/154—156 — Tomas St. Polska demonologia ludowa. Tadeusz Oracki. [Proszenie. z.. Diabelski kamień. nr '1(71). z. O diabelskim młynie. Błażejewski Tadeusz. 1-2. Zbiór pieśni Krakowiaków wschodnich i zachodnich. Bogdanowicz. pow. zwyczaje i wierzenia na Pałukach. Józef Gajek. Plesz Miedz — Pleszczyński Adolf. wydał i komentarzem zaopatrzył Jan Stanisław Bystroń. Piat Cechy — Piątkowska Krystyna. PAE Polski atlas etnograficzny. Merrily We Sing. [wieś Paweł Mała]. Or Ł 1935/138-158 — Brzegowy F. Or L 1928/195 — Gregorczyk Wł. Wiejska meteorologia. Wybór pisarzy ludowych. Bojarzy międzyrzeccy. Or L 1926/135-138 — Kołodziński Wacław. „Prace i Mat e r i a ł y Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Or L 1927/169—170 — Jedliński Stanisław. „Studia i Materiały Lubelskie. Orońsk. sandomierski]. 1]. Rogera. 1 Pieśni balladowe. Pan Gal Pauli Żegota. Kuskówna Ludberga. t. [pierwszy męski obóz krajoznawczy w Jurgowie... Warszawa 1987. Wrocław 1963-1964. red. Emila Szramka oraz zbiorów dawniejszych A. J. Kozakówna A. Pieśni ludowe ze Śląska. [wieś Sól]. Or L 1932/39-42 — Mach Henryk. Nobis W. Nowakowski S. Wiedza astronomiczna ludu. Pis Wyl — Pisarkowa Krystyna. Pies SI 2 — Pieśni ludowe z polskiego Śląska. Kraków 1976. 1. Helena Kapeluś. Stopnica. Detroit 1983. Zwyczaje świąteczne w okresie świąt Bożego Narodzenia w okolicy Piasków. Zwyczaje wielkanocne na Kujawacli. Uroczystości wielkanocne w Zalesiu. Wigilja Bożego Narodzenia. Legenda. z. Orać. 105 Polish Folksongs. Kalady. Plut Dzierż — Pluta Feliks. [wyd. Wrocław 1964-1974. Warszawa 1892. Or L 1934/148-149 — Stańco Józef. [brak informacji o geografii].. [brak informacji o geografii]. wydali i komentarzem zaopatrzyli Józef Ligęza i Stefan Marian Stoiński. Plut Głóg — Pluta Feliks. Pieśni ludu polskiego w Galicji. Seria Etnograficzna". Warszawa 1974. 1 Pamiętnikarze i publicyści. piotrkowski]. Znaki na niebie i ziemi. „Regiony". Or L 1928/160-163 — Widziński A. przesądów i wróżb w Biłgorajskim. Or L 1928/196-197 — Kwieciński A. nowotarski]. [cz. Pies SI 1 — Pieśni ludowe z polskiego Śląska z rękopisów zebranych przez Ks. 1967. qm. fototypiczne z pierwodruku z 1838 r. red. Przesądy z okresu świąt Bożego Narodzenia.

R. Czerwińsk. [Radomskie]. Strój z Jamna pod Koszalinem. Częstochowa. Fatla Stanisław. Sieradz]. Rzeźbione formy piernikarskie. 30 1976. R. Przemiany obrzędowości dorocznej we wsi Chyzówki. Symboliczne ofiary woskowe. 13 1959. PSL 1958/1/3-36 — Błaszczyk Stanisław. PSL 1961/4/199 214 Olędzki Jacek. PSL 1956/3/131-157 — Seweryn Tadeusz. 2 1948. z północnej Kurpiowszczyzny. PSL 1963/2/72-80 — Dydowiczowa Janina. R. PSL 1971/3/131-154 — Blaszczyk Stanisław. 40 1986. Haft biały na Podhalu. Miedniewice. 20 1966. Z wystawy wycinanek ludowych w Sieradzu. PSL 1959/1-2/132-140 — Czajkowski Jerzy. R.podlaski wy-cinankarz ludowy. Opole 1987. R. zabawki ludowe. 8 1954. R. Wybitni twómy ludowi XX-lecta. [w:] Stn-dia z filologii polskiej i słowiańskiej [ i . s. H. Rzeźbiarze ludowi południowej Wielkopolski. R. Pisanki białostockie. R. PSL 1957/1/3-20 — Seweryn Tadeusz. R. PSL 1949/9-10/268-285 — Greniuk Piotr. 39 1985. PSL 1962/4/176 181 . R. 45 1991. . Wycinanki z Powiśla otwocko-garwolińskiego.' 38 1984. PSL 1957/1/33—36 — Przeździecka Maria. II. 43 1989. R. ] 2.58 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Poc Poez — Pocek Jan. Rv32 1978. Pośp Śląsk — Pośpiech Jerzy. magii i legend. R. s. [Łowickie]. 46 1992. R. Polskie.Gentil-Tippenhauer Wanda. ze wsi Kadzidło. 191-334. powiastki i zagadki. R. R. Jedlińskie kusaki. R. R. 3 1949. PSL 1962/4/221-234 — Sledzicwski Antoni. PSL 1965/4/213-222 -. PSL 1957/1/25-32 — Gentil-Tippenhauer Wanda. jego zwyczaje. PSL 1955/1/52-59 — Dobrowolska Agnieszka. [materiał z różnych regionów Polski]. 22 1968.. Wielkopolskie zapusty. L u b l i n 1980. Prostyń. Pogranicze sztuki naiwnej i ludowej. Opoczyńskie. 24 1970. 36 1982. R. PSL 1964/3/107 126 Chętnik Adam. II.Markowski Feliks. Zabawki ludowe jako odbicie zwyczajów. R. do I wojny światowej. [Kieleckie. Żywot i dzieło powsinogi beskidzkiego Jędrzeja Wawry. wybór. R. Dolny Slask. II. R. Najsłynniejszy krawiec ludowy Podhala. Warszawa 1931-1932. Artystyczna twórczość kowalska na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX w. 11 1957. R. [Kurpiowszczyzna]. 10 1956. Poezje. PSL 1952/1-6/52-54 — Cieśla-Reinfussowa Zofia. 35 1981. R. 16 1962. (Sztuka gotycka a tradycje i wierzenia ludowe). Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku. Zdobnictwo obrzędowe wsi białostockiej. Warszawa 1892. obrzędów. PSL 1965/3/157-166 — Chróścicki Juliusz Antoni. 15 1961. 31 1977. [w:] Wiedza o Polsce. 1 1947. 17 1963. Wieś Rudawa. [Sanktuaria pątnicze: Chełmno Pomorskie. R. Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego na tle zbioińw Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. [Toruń. Łowickie. 21 1967. PSL 1957/2/67-106 — Zywirska Maria. PSL 1964/3/135 158 Olędzki Jacek. Kraków]. Józef Bigos. Lud. PSL 1962/2/92 97 Olędzki Jacek. Etnogmjia Polski. PSL 1966/1/23-48 — Świątkowska Anna. Alina Aleksandrowicz. 26 1972. 48 1994: PSL 1948/2/6-15 — Chętnik Adam. PSL 1965/2/79-100 — Kunczyńska-Iracka Anna. 7 1953. R. 33 1979. wstęp i oprać. Warszawa 1957. [Bukowina Tatrzańska]. 28 1974. II. R. . R. R. 29 1975. R. R. PSL 1957/4/229-249 — Kowalska-Lewicka Anna. Warszawa. 44 1990. sosulka i szczygieł. [materiał z różnych regionów Polski]. R. PSL 1964/4/235-290 — Kunczyńska Anna. PSL 1968/1/35-60 — Jackowski Aleksander. 4 1950. Malarze ludowi z Gidel. PSL 1967/2/67-92 — Olędzki Jacek. lliłgomjskic budownictwo drewniane. II. PSL 1961/1/3 23 Olędzki Jacek. PSL — „Polska Sztuka Ludowa". R. Zagroda wydłużona typu bielsko-hajnowskiego. R. 12 1958. [materiał z różnych regionów Polski]. Rzeźba w drewnie. 11. Drzeworyty wielkopolskie. R. 19 1965. Zabytki Ziemi Kaszubskiej w litografiach Wiktora Gosiemeckiego. Wnętrze chałupy księżackiej XIX i XX w. R. [Krakowskie]. 27 1973. PSL 1957/4/216-223 — Mulkiewicz Olga. 34 1980.'!. Kujawy]. Wota lwowskie. PSL 1949/6/163-179 — Seweryn Tadeusz. PSL 1971/4/231-250 — Kroh Magdalena. 14 1960. R. 278-319. Jarnuszkiewiczowa Jadwiga. 9 1955. PSL 1962/3/131-176 Malicki Longin. Tradycyjne poglądy na piękno przyrody w wypowiedziach chłopów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. 42 1988. Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie. PSL 1966/2/119-128 — Maciejewska-Pavković Joanna. 18 1964. Pr Krzan — II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN w War szawie. R. PSL 1961/3/153 165 Czajkowski Jerzy. Sztuka kurpiowska w okresie wielkanocnym. R. [Częstochowskie]. PSL 1973/1/5-29 — Olędzki Jacek. Wota srebrne. PSL 1963/2/97 110 — Olędzki Jacek. Ozdoby rysowane piaskiem. _____________ 59 PSL 1959/1 2/149 160 Pękalski Michał. 25 1971. Pon Etn — Poniatowski Stanisław.. Twórczość ludowa Kurpiów w dziedzinie sztuki. Czerniakiewicz Szymon . 47 1993. R. 23 1969. Rawskie. piosnki. obrzędy. Doroczne pieczywo obrzędowe pólnocno-wsclwdmej Polski. I. R. obyczaje. 41 1987. Pol Rud — Polaczek Stanisław. PSL 1965/2/101-112 — Przeździecka Maria. 5 1951. 37 1983. Teksty gwarowe ze wsi Krzanowice w powiecie mciborskim. 6 1952. Korale.

Wrocław 1980. Szczep Pódl — Szczepańczuk Zbigniew. Nieznany rękopis Szymona Poprzęckiego o warsztacie częstochowskiego malarza ludowego z lat 1880-tych. wstępem opatrzyła Dorota Simonides. Sob Wielk Wielkopolskie śpiewki ludowe. zebrała. wyd. Olsztyn 1975. powiastki. Samp Sab — Samp Jerzy. s. Poznań 1845. red. Dzień narodzin głowy. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945. Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim. Katowice 1989. 2 popr. Opole 1975. Jan Tacina. t. Polesie. wyd. 349-360. Kraków 1978. [brak informacji o geografii]. (Po skrócie TN podano miejscowość i rok nagrania. 3. Błogosław wysiane nasiona. Red — Materiały przekazane przez członków i współpracowników zespołu redakcyjnego Słownika stereotypów i symboli ludowych. TN — zob. Podania i legendy polskie. Gdańsk 1981. Sim Gad — Gadka za gadką. Sim Bery — Bery śmieszne i ucieszne. 225-301. Opowiadania komiczne i podania z Warmii. Olsztyn 1969. Kraków 1964. Materiały terenowe. [wyd. cz. Stef WarmOp Steflen Augustyn. Taniec w aspekcie symboliki ruchu obrotowego. t. Rak Dum — Rak Jan z Husowa. Katowice 1963. PSL 1983/1-2/81-87 — Kurek Czesława. Katowice 1961.trucicielce brata. Kraków 1971. Dorota Simonides. Antologia. i uzup. Siem Pod — Siemieński Lucjan. 1 4. Kleklimanki. Wierzenia i zachowania przesądne. Antologia pieśni z lat 1939-19/. Śląskie warianty ballady o siostrze .Staszczak Zofia. red. 1 Poznań 1931. Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. Warszawa 1972.) . Kraków 1897. cz.. „Gość Niedzielny" 1994.] Rom Śląsk — Romańska Henryka. Niech wiatr ją poniesie. Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie diecezji siedleckiej. Sob Lubus — Szlakiem kozła lubuskiego. 5-19. zebrał i oprać. Kaszuby. 2 poszerzone. Sych SKoc — Sychta Bernard. Dorota Simonides. Portret. bajki. Stoin Zyw Pieśni żywieckie. PSL 1985/1/65-67 — Kalinowska-Klosiewicz Danuta. PSL 1973/4/191-198 — Chętnik Adam. Niektóie nawiązania słowiańskie w tradycyjnej kulturze ludowej Śląska w świetle danych „Atlas der deutschen Volkskunde". Sim ŚlOpol — Kumotry diobła. pocłiodzące z mowy żywej. Jantar w sztuce kurpiowskiej. Adolf Nasz. Materiały terenowe. Droga na sabat. Obrzęd sobótkowy. Rog Śląsk — Roger Juliusz. Ilu culszczyzna]. zebrali i oprać. Warszawa 1980. Sobr Tek Sobierajski Zenon. Dumania i wiersze. Kraków 1938. Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Wrocław 1970. Kraków 1893.5. oprać. [w:] Folklor Górnego Śląska. Łódź 1961. 1-2. i uzup. ruskie i litewskie. Stop Sab — Stopka Andrzej. Jadwiga Sobieska. [Łódzkie. Sad Podh — Pieśni Podhala. Józef Ligęza. Narzecze baborowskie. obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków. red. t. Warszawa 1977. t. Baśń i podanie górnośląskie. Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach. Obraz etnograficzny. s. Szym Dom — Szymczak Mieczysław. 300 podań. Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia. t. Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim. bajek i anegdot z Górnego Śląska. Przyczynek do badań nad problematyką świętojańską. Humor śląski. s. nr 3-4. Szyf MiW — Szyfer Anna. Stel Pom Stelmachowska Bożena. Steuer Bab — Steuer Feliks. zob. nr 14. s.. Opole 1976. Śmieł Opól — Smiełowski Stanisław. 1-7. opracowała. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego. wyd. Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku. Język polskiej Warmii. Poznań 1960-1964. Wesele wiejskie jako zjawisko estetyczne. Tac Opól — Pieśni ludowe Śląska Opolskiego. PSL 1983/3-4/175-184 — Kubiak Krzysztof. Stoiński. Wrocław 1976. Jadwiga i Marian Sobiescy. Kraków 1957. Sim ŚlAntr — Simonides Dorota. Kraków 1937. 233-264. t. Świr Pies — Z pieśnią i karabinem. wyd. Romb Lud — Rombowski Aleksander. Stasz Śląsk . Rok obrzędowy na I^omorzu. Jan Sadownik. Wrocław 1953.60 PSL ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 61 1973/1/53—55 — Jacher-Tyszkowa Aleksandra. z lat 1963-1995. 3 Kraków 1937. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Sycb SGKasz — Sychta Bernard. Szym SDom — Szymczak Mieczysław. zebrała i oprać. [wieś Starogród w pobliżu Mińska Mazowieckiego]. Siw Błog — Siwik Wiesław. Wrocław 1962-1973. 2 Leszno 1934. Szew Niech — Szewera Tadeusz. Świdnica 1990. Śląski antropokosmos ludowy. 2 poszerzone. Opowieści ludowe ze Śląska 0polskiego. życiorys. Zabytek literatury ludowej z połowy XVI wieku. Pieśni i muzyka instrumentalna Ziemi Lubuskiej. s. Kraków 1937. Wrocław 1970. Warszawa 1971. Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków. Katowice 1967. wyboru dokonał Stanisław Swirko. [w metryczkach podana jest miejscowość i data zapisu]. czyli podlaskiej. fototypiczne z 1863 r. Stef Warni Steffen Augustyn. „Kwartalnik Opoi-ski" 1989. Adolf Nasz. Szyf Trąd — Szyfer Anna. zebrał Stefan M. Dorota Simonides. Sabała. Łódź 1975. 1-8. Kraków 1954. Sim GŚląsk — Badura-Simonides Dorota. Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmii. [w:] Wieś dolnośląska. Sim Wierz — Simonides Dorota. daj łąkom i polom urodzajność. Wrocław 1967-1976. melodye. Antologia współczesnej poezji ludowej. Szcz Ant — Szczawiej Jan. 18. Stef WarmPś Steflen Augustyn. Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową. [w:] Wieś dolnośląska. Święt Nadr — Świętek Jan. Zwyczaje. red. Wrocław 1985. 2 popr. piosnki. Sim Fol — Simonides Dorota. Toruń 1933. zebrali i oprać. Ludycje wieśne.

spokrewnione ze średniowieczną legendą o świętym Grzegorzu. Adolf Nasz. Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na ile porównawczym). Materiały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy. t. 7 1893. red. 2]. Wśród ludu krakowskiego. Wisła 1892/145184 — Toeppen M[ax P. 1]. [Galicja]. Wisła 1891/638-646 — Plichta Paweł. Udz Krak — Udziela Seweryn. 5 1891. . t. Czary i czarownice w Polsce. Wisła 1889/479 530 Piątkowska Ignacja. zebrał i oprać. Wisła 1887/283-290 — Ciszewski Stanisław. Z powieści i pieśni górali beskidowych. Tuw Czar — Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. Warszawskie. napisał. Warszawa 1894. mieszkającego po prawym brzegu Wisły.Wasilewski Zygmunt. II. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny". t.]. Wiśniewski A. Wisła 1889/102 131 Karłowicz Jan.. brak informacji o geografii]. [recenzja. Tomasz Łop — Tomaszewski Adam. t. 197-232. O gwarze Mazurów pruskich. Podróż Niemnem. Studjum etnograficzne. [Będzin. Wierzenia mazurskie. 20 1916-1917: Wisła 1887/56—62 — Karłowicz Jan. Jagodne (wieś w pow. Wisła — „Wisła. na język polski Iv Plitzówna. wybrał i przypisami opatrzył Julian Tuwim a. Wisła 1887/83-86 — Zawiliński Roman. Wisła 1890/244-251 — Rawita Fr. Wisła 1889/551 591 — Sembrzycki Jan. t. 12. materiał z różnych części Polski]. Wisła 1887/69-73 — Ulanowska Stefania. Z podań i wierzeń ludowych zapisanych ive wsi Rudawie pod Krakowem. Udz Rop — Udziela Seweryn. [cz. Antologia współczesnej poezji ludowej. Wisła 1891/419-424 — Milewska Aniela. t. t. materiał z różnych regionów Polski]. Czarownice i czarownicy. Wzniecanie ognia za pomocą tarcia. 3 1889. Wisła 1891/624-635 — Polaczek Stanisław. materiał z różnych części Polski]. Przyczynki do chamkterystyki Mazurów pruskich. [Lubelskie]. Kraków 1954. [brak informacji o geografii]. Udz ŚKrak — Udziela Seweryn. oprać. 3]. Wisła 1890/152-155 — Ziemba . s. t. t. Warszawa 1901. 12 1898. Wisła 1890/79-112 — Skrzyńska Kazimira. 4 1890. pow. [cz. 6 1892. Wisła 1889/72 91 Sembrzycki Jan. Wrocław 1970. Karpaty]. Wisła 1892/300 317 — Wasilewski Zygmunt. t. [Podkarpacie]. w dolinie Prądnika oraz przywiązane do nich podania. Lecznictwo ludowe. 8 1894. Podanie o Madeju. t. Wasilewski Z. [cz. 1] Czart. 11 1897. Zapiski etnologiczne zebrane w Jurkowie i okolicy.D. Wśród ludu krakowskiego. 5. Kievskaja starina. (Dokończenie). Wisła 1888/247' 305 Gloger Zygmunt. Warszawa 1900. Wisła 1889/717-754 — Nadmorski [Józef Łęgowski]. Tradycyjne elementy obrzędowości „święta Godów" na Dolnym Śląsku. Wisła 1891/864-871 — Szczęsny Jastrzębowski. S. Wśród ludu krakowskiego. Czary i czarownice w Polsce. Za dawnych czasów. przeł. Medycyna ludowa. [materiał z różnych regionów Polski]. 13 1899. 1889 sierpień. Wer Ojcz — Ojczyzna. Lublin 1987. Wisła 1887/172-178 — Karłowicz Jan. II. Za dawnych czasów. Przyczynek do etnografii Krakowia-ków. Wisła 1889/755-775 — Piątkowska Ignacja. 19 1905. t. Wierzenia mazurskie z dodatkiem zawirnijącym klechdy i baśnie Mazurów. kozienicki]. Wes Śląsk — Wesołowska Henryka. Przyczynek do słownictwa szwargotu złodziejskiego i kilka próbek poezji złodziejskiej w okolicy Dąbrowy Górniczej. Urządzenia społeczne. [cz. wybór. Wisła 1887/136-143 — Karłowicz Jan. [cz.. [cz. t. t. Przyczynek do wierzeń ludu o życiu pozagrobowym i legienda o „Matusinej dusy". [Płockie]. 6. Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego. wyd. Wisła 1888/7G2 760 Bystroń Jan. Wejherowo 1989. 1-70. Wisła 1887/143-149 — Ulanowska Stefania. Wisła 1891/552-568 — Krzywicka R. Krakowiacy. 2. Wieś Krynice w Tomaszowskiem. Warszawa 1960. 14 1900. Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce. 4]. 13.. Kraków 1930.. Was Jag — Wasilewski Zygmunt. O sposobie gromadzenia materyałów etnograficznych. pińczowski. t. 9 1895. Wal Śląsk — Pieśni górnicze Górnego Śląska. [Dokończeni'1]. Wisła 1892/184-204 -. Gry i zabawy ludowe w Rościszewie. Wisła 1887/99-105 — Ulanowska Stefania.1. t. posłowie i indeks Stanisław Weremczuk. Kraków 1924. Tred Kasz — Treder Jerzy. 17 1903. 10 1896. [cz. [cz. Wisła 1890/861-873 — Kosiński Władysław. Wisła 1887/303 312 Zawiliński Homan.. Warszawa. Rzeszowskie. 2 1888. 15 1901. [w:] Wieś dolnośląska. łukowskim gm. pól ilji. Chłopskie seive. t. Choroby. [cz. Ludowe nazwy skał.. 16 1902. Zarys etnograficzny. Czary i czarownice w Polsce.62 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 63 Toep Mazur — Toeppen Max I'. 1923. pow. 18 1904. [Konińskie]. Wisła 1889/25-30 — Matyas Karol. Czary i czarownice iv Polsce. 4. jam. Zwoleń. Wisła 1887/213-222 — Karłowicz Jan. Z życia ludu wiejskiego w Ziemi Kaliskiej. 1]. t. 2]. 2] Wielkoludy. Polskie podania ludowe. 1 1887. Stanisław Wallis. Za dawnych czasów. Z zycia ludu wiejskiego w Ziemi Sieradzkiej. s. [cz. [cz. 2. Wisła 1891/432-433 — Lubicz Rafał [Hieronim Łopaciński]. 14 „Wisły"]. materiał z różnych części Polski]. Dąbie). 3. Niecenie ognia przez tarcie. [cz. Kraków 1886. t. [cz. [odbitka z t. (Dokończenie). Wisła 1889/606-669 — Ciszewski Stanisław. II. Warszawa 1889. t. Przyczynek do etnografii Krakowiaków. zwyczaje i gwain na Małborskiem.

pojęciach i praktykach ludu polskiego. Wisła 1894/719-774 — Knoop Otto. Wisła 1893/97-155 — Matyas Karol. Przysłowia żydowskie. Nasze sioło. [cz. Studjurn etnograficzne. [cz. Wisła 189G/G20 630 ( G l o g e r Zygmunt. 2]. [Zofia Kowerska]. Wisła 1892/501-511 — Gloger Zygmunt. brak informacji o geografii]. Istoty mityczne Serbów Łużyckich. mieszkającego po prawym brzegu Wisły. Wisła 1898/585 G14 ■ Udziela Seweryn. Lecznictwo ludowe w okolicach Sieradza. Istoty mityczne Serbów Łużyckich. (Dokończenie).. Wisła 1895/11-39 — Knoop Otto. mieszkającego po prawym brzegu Wisły. Wisła 1896/136 137 Zięba . Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego. . K. Podania i opowiadania z W. Wisła 1895/118-119 — Jastrzębowski Szczęsny. Legenda o Świńskim pośle. wiosce przy źródłach Wisły. K. Wisła 1896/135-136 — Stecki Jan.]. Ks. Wisła 1895/200-201 — Z. [Kowerska Zofia]. Poglądy ludu na przyrodę. Wisła 1895/75-80 — Traczyk Joachim. 2]. [materiał z różnych regionów 1'olski]. Przysłowia z okolic 'Tykocina. Wisła 189G/725 744 Matyas Karol. [recenzja. Poglądy luciu na przyrodę.Nr 679-730. Krauss F. Wisła 1897/354 Kowerska Z[ofia] A . 1]. [mat eri a ! z różnych regionów Polski i zagranicy]. Wycieczka po Wiśle. Wisła 1894/809-811 — Z. Wisła 1894/582-583 — Jastrzębowski Szczęsny. [tereny u źródeł Sanu i Dniestru]. [cz. Uroczystość Św. [cz. 2]. Ks. Istoty mityczne Serbów Łużyckich. Ks. 3. [cz. Lud wiejski w okolicy Przeworska. Niskim i Brzeskim w Galicji. Podania i opowiadania z W. upickim. Wisła 1898/555 559 Lew Henryk. Wisła 1898/754 708 Chamska Helena i i n . Niecenie ognia za pomocą tarcia. [cz. 3]. [st reszczenie]. [motyw z Krakowskiego]. pow. Poznańskiego. [cz. S. . A. Wystawa higieniczna w Warszawie w r. Wisła 1892/641-662 — Toeppen M[ax P.64 _____________________ ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 65 Wisła 1892/318—371 — Majewski Erazm. „Gazeta Świąteczna". Wisła 1898/188-210 — Czerny Adolf. Poznańskiego. Wisła 1894/63-69 — HofF Bogumił. Legenda o pustelniku skuszonym przez djabła do popełnienia trzech grzechów. [brak informacji o geografii]. (cz. Przezwiska ludowe w powiatach Tarnobrzeskim. Ks. ISOfi. 9]. [cz. 5]. Podania i opowiadania z W. Kilka przyczynków do paremjogmfji polskiej. materiał z różnych regionów Polski].. [Krakowskie. Warszawa.]. Dr Afarol] Matyas. Kilka zwyczajów ludu w Tarnobrzeskim. Niecenie ognia za pomocą tarcia. Przysłowia ludu z okolic 'Tykocina. Wisła 1898/435 443 Udziela Seweryn. Wisła 1890/141 142 K. Wisła 1895/600-601 — Karłowicz Jan. okolice Nowego Sącza. Opowiadania ludowe ze Starego Sącza. [Dokońc z en i e] Wisła 1890/695 707 Tołwiński Gabriel. [cz. [okolice Radomia]. Wisła 1896/54-97 — Czerny Adolf.Ronisz Wincenty. Z okolic Babiej Góry. Wisła 1893/388—389 — Dowojna-Sylwestrowicz Mieczysław. Wąż w mowie. Lud wiejski w okolicy Przeworska. S. I. Wisła 1897/433 447 Witort J a n . 3]. Wisła 1895/542-557 — Matyas Karol. Przysłowia. 1894. Wisła 1895/470-513 — Knoop Otto. [cz. 4]. 4]. . Poznańskiego. Wierzenia mazurskie. Wisła 1897/118 . [cz. kamienieckim]. 1]. Przezwiska ludowe w powiatach Tarnobrzeskim. 3]. Lecznictwo ludowe. A. [cz. Opowiadania ludowe ze Starego Sącza. Wierzenia mazurskie. [gubernia lubelska]. Wisła 1894/227-236 — Udziela Seweryn. lubelski]. Wisła 1898/47 G4 Saloni Aleksander. Wierzenia mazurskie. Pamięć o zmarłych. radzymiński i węgrowski]. [Sieradz kie]. Wisła 1898/131 187 Udziela Seweryn. nowotarski]. Istoty mityczne Serbów Łużyckich. [cz. [Huculszczyzna]. Zabytki cywilizacji pierwotnej. [okolice Gródka w pow. [cz. A. 5]. I). [Zofia Kowerska]. Wisła 1894/147-149 — Z. Wisła 1899/97 112 Saloni Aleksander. Poglądy ludu na pogodę. [brak informacji o geografii]. Podania i opowiadania z W. (cz. Wisła 1897/343 -351 Estreicher Stanisław. Wisła 1894/645-676 — Czerny Adolf. Wisła 1895/305-344 — Knoop Otto. [materiał z różnych regionów Polski]. [Litwa]. Wisła 1892/923-927 — Lissowski Leon. Wisła 1899/G5 88 Udziela Seweryn. Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego. [Józwów pow. Wisła 1897/802 Piątkowska Ignacja. Poglądy ludu na przyrodę. (Ze zbioru J.1. Wisła 1894/135—143 — Piątkowska Ignacja. Jana u Słowian południowych. I]. Kolęda w Wiśle. Niskim i Brzeskim w Galicji.. [recenzja]. Niecenie ognia za pomocą tarcia. Berns t e i n a ) . Wisła 1892/391-420 — Toeppen M[ax P. Wisła 1897/448 451 Lopaciski H[ięronim]. [cz. S. K. Poznańskiego. . [cz. [pow. 2]. Wisła 1897/241-260 Łopaciński Hieronim. 3]. Wisła 1892/758-797 — Toeppen M[ax P. Przyczynek do „Sabałowej bajki" i „Matusinej dusy".]. Wisła 189G/349 3G1 (J l o g e r Zygmunt. Zapust. Sobótka. Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego. 7].Popielec Wielkanoc. Wisła 1898/GG7 092 — Czerny Adolf. [brak informacji o geografii]. [zabór rosyjski]. [cz. mieszkającego po prawej stronie Wisły. [cz. 2).

[Lubelskie]. Wielickim w Galicji). Wisła 1900/639-644 — Lilientalowa Regina. Przesądy żydowskie. Płockiej. [cz. krasnostawski]. Smirnowa. [Lubelskie]. Galicja zachodnia]. Wisła 1903/95-97 — Dąbrowska Stanisława. Wisła 1901/750 756 — Stołyhwo Kfazimierz].okolice Piotrkowa]. zabawki wyrazowe i powiastki. Jak sobie lud wyobraża istoty świata nadprzymdzonego. [wsie: Postękalice i Go-mólin . Wisła 1901/485 489 Piątkowska Ignacja. 2]. kosmogonia i meteorologia ludowa. Wisła 1902/797-798 — Stołyhwo Kfazimierz]. Świdowa Maria. Papaje a Wilamowicanie. Poglądy ludu na przyrodę. Wisła 1901/206 216 . Okazy staropolskiego stylu budowlanego w Goraju i Wrzelowcu. Wisła 1902/417 424 Dąbrowska Stanisława. Przysłowia ze wsi Turowa (pow. Astronomia. 4]. wydawany w Warszawie pod red. Zagadki ludowe z Jaćmierza i Posady Jaćmierskiej. [cz. Astronomia. Cztery podania. . Nazwy topograficzne. Wisła 1900/458-461 — Rokossowska Zofja. zbierane w powie cie Ciechanowskim w gub. Pojęcia o przyrodzie. [recenzja]. Kilka przesądów ze wsi Turowa. Kraków 1898. Kitka słów o mieszkańcach parafii Krzczonów w powiecie Lubelskim. Wisła 1899/389-408 — Kibort Józef. kosmogonia i meteorologia ludowa. [Żabno pow. Wisła 1901/321. co lazit po Bob rze. janowski. pro}. Wisła 1900/79 — Wawrzeniecki M[arian]. [Lipnowskie]. Wisła 1900/318-322 — Lilientalowa Regina. Sandomierskie. nowomiński]. Wieś Studzianki. Wisła 1899/312-316 — Lopaciński H[ieronim]. Białostockim. zebrane w Żabnie w powiecie Krasnostawskim. [brak informacji o geogra fii]. czary i wierzenia różne. Garść wierzeń i praktyk z powiatu Owruckiego i z Berdyczowa. Wołyń]. Wisła 1901/358 371 — Milewska Jadwiga. Wisła 1899/668-672 — Magierowski Leon. Wisła 1899/288-292 — Witanowski Michał R. Niektóre zwyczaje i obchody doroczne ludu lubelskiego. Wisła 1899/681 — Zieliński G. [brak informacji o geografii]. [recenzja]. zamojski. Zwiahelskim. gusła. [Turobin woj. Kilka środków leczniczych ludowych. kosmogonia i meteorologia ludowa. [Litwa. Drobiazgi ludoznawcze (z Dieńkounc pod Sieprawiem w pow. Etnograficznyj zbirnyk wydawany przez Komisję Etnograficzną Towarzystwa Naukowego im. J. Wisła 1902/681-689 — Wawrzeniecki Marian. hrubieszowski]. Zabobony. Przysłowia rabinów. zbierane w powie cie Ciechanowskim w gub.-339 — Smólski Gustaw. Astronomia. Wisła 1902/603-634 — Staniszewska Zofja. Wisła 1901/481 481 . Zarys etnograficzny. Wisła 1900/464-468 — Piątkowska Ignacja.. Z mili kwadratowej obszaru nad rzeczką Kosóuiką w pow. . 1]. lipnowski. (Powiat Radzyński). Wisła 1899/528-554 — Burzeński Władysław. Radzyń-ski). 2. Ruski filologiczny wiestnik. Wisła 1901/75-76 — Skalski Stanisław. Wisła 1900/774-778 — Rokossowska Zofia. 2]. [Galicja wschodnia]. [okolice Sanoka]. Zamawiania („zmowlania") we wsi Jurkowszczyżnie w pow. [cz.Milewska Jadwiga. recenzja pracy: Macieja Wołonczewsktego: Biskupstwo Zmujdzkie. J. kielecka].. Wierzenia ludowe w okolicy Sułkowic (powiat myślenicki). przywiązane do pewnych dni. janowski]. Wesele u ludu wiejskiego w Sieradzkiem. 2]. zamojskie]. Garść notat krajoznawczych. Wisła 1902/380-381 — Lopaciński Hieronim. [pow. 1]. Przysłowia ludowe. Przysłowia ludowe. Wisła 1900/55-61 — Magiera Jan Franciszek. Wisła 1902/363-372 — Lopaciński Hieronim.. przesądy. Wisła 1902/413 417 — Lopaciński Hieronim. Zapiski etnograficzne. [Jurkowszczyzna w pow. Wisła 1902/304 313 — Koźrnian Władysław. 6]. Zagadki. [materiał z różnych regionów Polski]. Wisła 1902/441 — Lopaciński Hieronim. [cz. gubernia kielecka). Litwa. Wierzenia ludowe w okolicach Krzywicz. (Opowiadanie ludowe z Bilczy w potu. [brak informacji o geografii]. [cz. [cz.Magiera Jan Franciszek. zwiahelskim]. [pow. [cz. Wisła 1900/468 — Lopaciński Hieronim. żeby mu Pan Bóg dał dobrze. Wołyń. O dziadku.. Szewczenki. Sandomierskie]. Pamięć o zmarłych. Pojęcia ludu o przyrodzie. Wisła 1902/126 128 — Jarecki Wł[adysław]. Wisła 1902/372-377 — Lopaciński Hieronim. Wisła 1901/177-183 — Witowt [Pracki Witold]. Wisła 1899/385-388 — Kucz Marjan. [wieś Smardzew pod Sieradzem]. Wisła 1899/518-528 — Zawiliński Roman. Astronomia. w powiecie Wilejskim. kosmogonia i meteorologia ludowa. O Kaszubach Nadłebiańskich. Przesądy żydowskie. mieszkającego po prawym brzegu Wisły f [cz. Lecznictwo ludowe. Wisła 1900/191-196 — Pracki Witold. [Brzozowicą pow. Sandomierskim). Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego. Wisła 1901/514 516 Zdziarski Stanisław. Ze wsi Lelowiec (powiat miechowski. Wisła 1902/237-251 — Ohr Jerzy. Wisła 1902/441 — Skawińska Maria. Zwyczaje myśliwskie. Wisła 1901/80 — Rumel Aleksandra. [gub. Zakładziny domów. Płockiej. Wisła 1902/57-68 — Rumlówna Aleksandra. [Wierzchowiska pow.: krasnostawski. Wisła 1900/753—757 — Zieliński G.(u ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 66 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Wisła 1899/193-222 — Udziela Seweryn. Kr-ytyka i bibliografia. pułtuski]. [Wila mowice.

11 1887. siedlecka]. Wierzenia i praktyki ludowi (r. Z powieści i pieśni górali beskidowych. Wisła 1905/148-176 — Lilientalowa Regina. Część pierwsza.. t. zebrane w guberni wileńskiej. ZWAK — „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności". 16 1892. zebrał i spisał Kazimierz W. 39-63. Wisła 1916/73-74 — Z. Wisła 1903/561-509 — Bugiel W.. 2 1878. Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. t. Garść notat krajoznawczych. Kupajło tudzież zabawy doroczne i inne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni weselnych ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. Kraków 1961. t. Warszawa 1889. ZWAK 1880/83-184 — Siarkowski Władysław.u bobony. Kraków. 13 1889. Podania. Wójcicki. Z mili kwadratowej obszaru nad rzeczką Kosówką w powiecie Białostockim. Słownik Starych Siotkowic w powiecie opolskim. przesądy. t. wybór i oprać. t. Wilja w Sądeczyźnic. Ziemia 1930/214. ZWAK 1881/102 186 — Gustawicz Bronisław. Wisła 1904/322-330 — Kibort J[ózef]. Wisła 1903/669-687 — Sadkowski Ignacy. red. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Lodzi. Podania ludowe. 1920 organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. wróżby itd. z Poznańskiego. [cz. obrzędy. Bajdy i Moderówka. 14 1890. I]. od r. Zapiski etnograficzne z Ukrainy. Z gwary i wierzeń ludu wodnego. t.. od r. podania i powieści luda polskiego i Rusi.. przysłowia. Wisła 1903/688-694 . ZWAK 1881/187-265 — Kosiński Władysław. Kraków 1956-1958. Wisła 1903/432-444 — Szutkiewicz Wandalin. t. [cz. Bolesław Wojewódzki. ZWAK 1882/3-29 — Siarkowski Władysław. Warszawa 1974. Seria Etnograficzna" 23/1982. Rumelówna Aleksandra.. t.. (Powiał Krasnostawski. Zar Sl. Alfred Zaręba. pieśni. Ziemia „Ziemia". Zorza „Zorza. Mazowsze]. 8 1884. . przesądy i praktyki ludu żydowskiego. Szlachta drobna w powiatach Płońskim i Płockim. Zaw Ilcsk Zawiliński Roman. przesądy i praktyki ludu żydowskiego. Istoty mityczne na Żmujdzi. 2). Zar SSioł Zaręba Alfred. [cz I. Wit Baj — Witkoś Stanisław. Lubelska). Wielkanoc w Sądcczyźnic. mowa. starożytne. [<"/. t. ZWAK 1880/3-82 — Podbereski Andrzej. Część pierwsza. Wieś Żabno i jej mieszkańcy. Warszawa 1902. zebrał i oprać. 36 (za rok 1901). t. wróżby i td. II. t. 10 1886. przesądy. 1 1877... 7 1883. t. Wisła 1904/519-525 — Kibort J[ózef].. Wierzenia. Przysłowia Białoruskie z powiatu Nowogródzkiego. Lubelskie]. [cz. bos. Zagadki ludowe z różnych miejscowości gubermi kieleckiej. I. 4 1880. Zwyczaje zachowywane podczas świąt i obchodów śród ludu polskiego na Górnym Śląsku. Wisła 1916/114-118 — Śląski Bolesław. Materyjały do Demonologii ludu ukraińskiego.. ZWAK 1880/185-261 — Grajnert Józef. [Galicja].225 Zawistowicz Kazimiera. Jarecki Włfadysław]. 2]. Bajki opoczyńskie. Przydomki osób i wiosek..). Warszawa 1974. s. Marian Wawrzeniecki. Wieś Mnichów (w powiecie Jędrzejowskim). Woź Łow — Woźniak Alicja. ZWAK 1881/3-23 — Dybowski Władysław. [cz. Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. 15 1891.. Wisła 1904/89-104 — Dąbrowska Stanisława.. ZWAK 1881/24 101 — Moszyńska Józefa. Kraków 1960. zwyczaje. [recenzja]. «Poradnik)) dla Handlujących i Gospodarzy". [cz. t. 18 1895: ZWAK 1878/3 182 — Petrow Aleksander. 17 1893.isk Śląskie teksty gwarowe (z mapką). Wisła 1904/531-534 — Parczewska Melania. Wisła 1916/84—86 — Sawicka Stanisława. Wisła 1904/73-88 — Jaskłowski Wacław Józef. 3]. ZWAK 1879/3-61 — Siarkowski Władysław... gub. [Kaszuby. t. współczesnej wsi łowickiej. Pismo tygodniowe z rysunkami z bezpłatnym dodatkiem p. pojęciach i praktykach ludu polskiigo. Jana Kochanowskiego „Pieśń świętojańska o Sobótce" a obrzędy świętojańskie. Wierzenia. 2]. 12 1888. 1]. Wojew Opocz — Strachy na smugu. Wisła 1904/357-377 — Nakonieczny Józef. 5 1881. Wyobrażenia demonologiczne we. nr 23.. zebrane w guberni wileńskiej. materiał z różnych regionów Polski]. ZWAK 1879/62-106 Rulikowski Edward. nitulus) w mowie. t. Wój Klech Klechdy. 1956 organ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego [nowa seria]. Z opowiadań ludowych w powiecie Czehryńskim. 9 1885. [gubernia kielecka. [cz.. Warszawa 1910 1950. Wisła 1904/526-530 — Magiera Jan. ). t. 1. Istoty mityczne na Żmujdzi. zagadki itp. Wisła 1904/105-113 — Lilientalowa Regina. przesądy. 2).. gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Wisła 1904/277-281 — Magiera Jan. Wierzenia i praktyki ludowi (zabobony. Ryszard Wojciechowski. Lud ziemi Dobrzyńskiej. [brak informacji o geografii]. [materiał z różnych re gionów Polski]. Wisła 1903/265-280 — Szutkiewicz Wandalin. Bydło (p<cus. 3 1879. t. vacca. jego charakter. 6 1882. Pojęcia prawne ludu. Nowe naukowe stanowisko pojmowania i wyjaśniania niektórych przejawów w dziedzinie ludoznawslwa i archeologii przedhistorycznej.68 69 ŹRÓDŁA 1 OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Wisła 1903/133-172 — Majewski E[razm]. Poznań 1977. Z zabobonów i lecznictwa ludowego. Materyjały do etnografii Górali Bieskidowych. Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska.n. [Garbów.

Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materyjałów zebranych przez p. Materyjały do etnografii Gómli Ilu -skidowych. Warszawa 1973. przekład i oprać. Część pierwsza. ZWAK 1885/3-72 — Siarkowski Władysław. Obraz etnograficzny. jej dzieje i kultura. formes. Podania i legendy o zwierzętach. Niektóre zabobony i przesądy ludu polskiego z okolic Makowa i Andrychowa. 2]. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie. 1 z 1865-1869]. Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie. [przedruk z wyd. ZWAK 1885/300-302 — Kolberg Oskar. Puszcza Biała. ZWAK 1886/187—336 — Ciszewski Stanisław. couturnes. ZWAK 1883/106-119 — Siarkowski Władysław. Żywioł i ład. ZWAK 1886/169-186 — Janasiński Ignacy. Materyjały etnograficzne z miasteczka Zołyni w powiecie Przemyskim. ZWAK 1888/1-59 — Karłowicz Jan. Lud polski w powiecie Ropczyckim w Galicyi. ZWAK 1889/35-37 — Matyas Karol. II. Xavier Leon-Dufour. [Galicja zachodnia]. Poznań 1986. nombres. t. Duf STB — Słownik teologii biblijnej. ZWAK 1883/135-149 — Gloger Zygmunt. wyd. Kazimierz Romaniuk. 1]. ZWAK 1892/58 103 Wierzchowski Zygmunt. Zwyczaje i pieśni ludu Wielkopolskiego. [Galicja]. przełożyła z franc. Pieśni Górali Bieskidzkich z okolic Rabki. Bruc SE Bruckner Aleksander. wyboru dokonał Anrzej Osęka. red. Warszawa 1970. ZWAK 1887/1-129 — Ciszewski Stanisław. ZWAK 1887/130-228 — Kopernicki I[zydor]. 1-3. tłum. ZWAK 1884/62-114 — Lipiński Józef. Stanisław Urbańczyk. ZWAK 1889/151-162 — Magierowski Leon. Mitologia słowiańska i polska. Pieśni ludu Śląskiego z okolic Cieszyna. Słownik Nowego Testamentu. [cz. 2 [oparte na 2. Anna Tatarkiewicz. Zagadki z Lubelskiego. [cz. ZWAK 1883/3-105 — Kosiński Władysław. Paris 1969. i oprać. 2]. drzewach i roślinach. 1-4.Leon-Dufour Xavier. Dictionnaire des symbołes. Bruc Mit Bruckner Aleksander. OPRACOWANIA Alan Poct Afanasev A[leksandr]. ZWAK 1889/54-83 — Cisek Marceli. Meteorologia ludowa czyli -danin i przysłowia ludu naszego. Pilaszkowiec. wstęp i oprać. 3. Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. [cz 3]. [reprint wyd. reiies. Niektóre materyjały etnograficzni we wsi Łukówcu [mazowieckim) zebrane. [Galicja]. Brzozowskim.. [cz. franc]. Zwiahelskim. Kilka wiadomości o ludzie polskim ze wsi Wesołej w pow. ZWAK 1886/75—156 — Udziela Seweryn.tI 70 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ZWAK 1882/86-158 — Kolberg Oskar. pieśni i tańce. z gminy Wiclońskiej powiatu Rzezyckicgo. Moskva 1994. od Krasnego Stawu i Gorzkowa (Nowawieś. wyd. wyd. wu l z i n i a i podaniu ludu ruskiego nu W nlyniu we wsi Jurkowszczyźnie. Ghecrbrant Alain. Duf SNT . 2. couleurs. ZWAK 1891/53 180 l' d zi e lą Seweryn. pow. Dc. Część I. ZWAK 1887/229-293 — Karłowicz Jan. [cz. Amsterdam-London 1976. ZWAK 1890/145 251 Wierzchowski Zygmunt.Vries Dic — de Vries Ad. ZWAK 1891/181 282 Ulanowska Stefanija. polskie Kazimierz Romaniuk. Jaślików. Podania. Lud polski w powiecie Ropczyckim w Gahcyi. ZWAK 1 89 1/ 40 52 Kosiński Władysław. Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim. ludu -inni Dobrzyńskiej. [okolice Kielc]. Krzywice. przesądy. Jigures. Warszawa 1980. ZWAK 1889/103 199 Rokossowska Zoftja. ZWAK 1882/201-317 — Gustawicz Bronisław. Materyjały etnograficzne zebrane z miasta Ropczyc i okolicy. Łotysze Inflant Polskich a w szczególności. [Przemyskie]. Wrocław 1973. 1]. [cz. ZWAK 1892/1 57 Udziela Seweryn. 0 śu:iri:ie roślinnym wyobwzema. Wiclobycz). 1]. Z u i a l u Isktm ZWAK 1890/1 130 Udziela Seweryn. Zagadki ludowe z nad Narwi i fluga na pograniczu Mazowsza z Podlasiem w latach 1865-1880. Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim. Podania o Tatrach. ZWAK 1884/247-323 — Ulanowska Stefania. Poeticeskie vozzremja slavjan na prirodu v trech tomach. Zyw PuszB Zywirska Maria. . Materyjały etnograficzne z powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi. O języku folkloru. Część druga. gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Chov Dic — Chevalier Jean. Jasełka w mieście Grybowie. Właściwości. Cail Zyw Caillois Roger. Bart Fol Bartrniński Jerzy. służące do przepowiadania stanu pogody. ZWAK 1885/173-299 — Cinciała Andrzej. Przesądy i zabobony z ust ludu w różnych okolicach zebrane. Baśni i powieści z puszczy Sandomierskiej. ZWAK 1892/252-207 — Zawiliński Roman. Lud polski w powiecie Ropczyckim w Galicyi. 1 Kraków 1927]. wyd. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. [cz. t. Dictionary of Symbols and Imagery. ZWAK 1882/159-200 — Wierzbicki D. II. ZWAK 1888/117-226 — Kopernicki Izydor. Warszawa 1973. 2]. gestes. Słownik etymologiczny języka polskiego. Mythes. Poznań-Warszawa 1985.

t. wstępem opatrzył Bogdan Moliński.. Władysław Kowalenko. red. Isslcdoyamja r oblasti slavjanskich drevnostej. Moskva 1995. t. Aloizego Osińskiego. 7 cz. fotoofrset. 1 s. 8 . 1 Od epoki kamiennej do misteriów ctcuzyńskicli. t. Gamlv Ind — Gamkrelidze Tamaz V. Warszawa. SJP Dor Słownik języka polskiego. oprać. z niem. SLSJ Słownik ludowych stcr-eolypów językowych. 2 1808. Lech Leciejewicz. I 6. Warszawa 1985. t. 5 1984. wyd niem. Sergej A. Vinogradova. [z ang. 1 1982. Przemiany kultury ludowe]. t. red. Antoni Gąsiorowski. VI XII). Wrocław 1981. Władysław Kowalenko. Walther Mitzka. 2 popr. Poznań 1993. l .. Warszawa 1979. oprać.\„)„„. Warszawa 1951. [od t. Enciklopediceskij slouar'. t.. pod red. Zeszyt dyskusyjny. Poznań 1989. Warszawa 1987. Warszawa 1983 1985. Moskva 1965. Ryszard Tnrzyński. SGP PAN Slowmk gwar polskich. 3. 1-2. Witold Doroszewski. t. Warszawa 1972. Slav Mif — Slaujanskaja mifologija. tomu Mirosław Bańko [i in. t. wg wyd. t. 1991. Kop SMit — Kopaliriski Władysław. 1 red. Wanda Paprocka. t. 1-2. Indoeuropejskij jazyk i indoevropejci. Berlin 1967.. Warszawa 1992. i oprać. Słownik etymologiczny języka polskiego. red. t. Warszawa 1993. przez zespól Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Osin Slow Słownik mitologiczny z przyłączeniem Obrazo-pismu [Iconologia) ukladu x. 3 Od Mahometa do wieku Reform.] Henryk Krzrczkouski. Agnieszka Kuryś. 51982. tytuł oryg. Warszawa 1967 1008. t. JOS — Językowy obraz świata. Świat symboliki chrześcijańskiej. Moskva 1995. SJP Szym Slowmk języka polskiego. f. pizd. 2 z 1854 1860. IvTop Slav — Ivanov Vjaćeslav V. Moskva 1974. red. posłowiem o p a t r z y ! S t a n i s ł a w Tokarski. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku w. 1-432. El Trak — Eliade Mircea. El Kow — Eliade Mircea. Wrocław. 1 1952 -56. Słownik obrazów i symboli biblijnych. t. Eleazar M. z 1900 1927 r. Warszawa 1970. Tadeusz Lehr-Spławiń-ski: t. red. Warszawa 1990. prze!. t. Kazimierz Romaniuk.. 433-1330. 1 (A-G). 1 1961-1962. Gerard Labuda. [z f r a n c ] Jan Wierusz Ko walski. t. 1988. 3 cz. Slavjanskie jazykoeye modelirujuśćie semiotićeskie sistemy. I 1082. SKS1 Lec Mały słownik kultury dawnych Słowian. Tokarev. Wrocław 1980. XII. t.: Herder hericon. [z niemieckiego] Jerzy Prokopiuk. Jerzy Bartmiński. Mariannę Oesterreiclier-Mollwo. przez Zakład Dialektologii Polskiej I n s t y t u t u Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. przet Wybór esejów. Warszawa 1990. Maria Frankowska. Warszawa 1992.. t. t. Zeszyt próbny. t.. t. 6 1977 1980. Mieczysław Szymczak. L u b l i n 1990. Petruchin. Meletinskij. Franciszek Sławski. oprać. t.. red. Słownik języka polskiego. 3 cz. u r k e r Manfred. oprać. Słownik symboli. Tbilisi 1984. 2 1976. Slav Tol — Slattjanskic dreunosti. Tolstaja. z franc Stanisław Tokarski. SFP Krz Słownik folkloru polskiego. Jak Ind — Jakimowicz-Shah Marta. t. t. t. Ivanov Vjaćeslav V. Warszawa 1982. p r z e k ł . 1987]. przel. Klug EW — Kluge Friedrich. t. SSSł — Słownik starożytności słowiańskich.72 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA 1 OPRACOWANIA 73 El His — Eliade Mircea. Słownik fmzeologiczny języka polskiego. Słownik mitów i tradycji kultury. 2 1964-1965. Gerard Labuda. Mitologia indyjska. t.. Grav Mit — Graves Robert. 1 1974. Karł SJP — Karłowicz Jan. Warszawa 1992. red. red. El Sac — Eliade Mircea. 1-8. wyd. 3 1812. 3 1979. 5 1975. t. Zdzisław Stieber: t. Łódź 1993 [na podst. Moskva 1990. Słownik języka polskiego. Warszawa 1965. Tamara A. Warszawa 1983. t.i .J. Mitologia Słowian.. [z franc] Andrzej Leder. 4 1970-1974. 2 1958-65. 5] Wanda Zakrzewska. LUT Slow [z franc] Anna Tatarkiewicz. Warszawa. J u l i a n Krzyżanowski. Kop SSym — Kopaliński Władysław. Sacrum. t. 3 1989-1991. Etn Pol 2 — Etnografia Polski. S SPr Skorupka S t a n i s ł a w . historia..]. Warszawa 1958 1969. red. Etymołogisches Wórterbuch der deulschen Spmche. wstęp Leszek Kołakowski.. 2 s. 1986. pol. wyd. 4 1992 1993. SI SE — Sławski Franciszek. Wrocław. t. 1 3. Traktat o historii religii. Warszawa 1952-1953. [z. Tołstoj. Niedźwiedzki Władysław. 2. przet. Symbole. t. Moskva 1980. wyd. Toporov Vladimir N. t. Kemp SInd — Kempiński Andrzej M. 4 1970 1972. Enciklopedija. 2. Warszawa 1982. Gerard Labuda. N[ikita] I. 3 1966-1969. 1995. Svetlana M. Wrocław. wyboru dokona! Marcin Czerwiński. Zdzisław Stieber 1967. Gerard Labuda. Historia wierzeń i idei religijnych. 7 cz. 1982. t. 3. 2 1968. red. 2 Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa. prze!. Lin SJP — Linde Samuel Bogumił. Kraków. Religia Słowian i jej uj>a<Uk (w. For Sym — Forstner Dorothea. Mana Hier naćka. Jakimowicz Andrzej. Mif Tok Aft/y narodon mira. 1994. Jerzego Bartmińskiego. . przeł. t. Ław Hel Lowmiański Henryk. Mitologia starożytnej Grecji. 1 1806. red. Toporov Vladimir N. Piot Groc Pietrzykowski Michał. Giey Mit — Gieysztor Aleksander. Mity grvckie. 1958. Suplement. Kryński Adam. red. fotooffset. 1-11. Mitologia Celtów. 2] Jerzego Reichana. mit. prze!. t. wyd. Mif Mol Mtfologićcski) slovar\ red. red. 2 1983. Słownik mitologii ludóiu mdoeuropcjskich. Paweł Pachciarek. wyd. SPr Słownik prasłowiański. 4 1981.„ i . Kowale i alchemicy. Ljudrrula N. IvTop Issl — Ivanov Vjaćeslav V. t. Gąss Mit — Gąssowski Jerzy. Herd Lek — Leksykon symboli. t. [z niem. red. Agapkina. nnsiomwski Gerard Labuda. Mieczysława Karasia. V. z 196(5]. Etnolinginsticeskij slouar'.

zamojskie 1966: 112.. Baranowo. woj. woj. Harasiuki. lubelskie 1977: 218. Borsuk gm. woj. 4. Chróścina Opolska. Berlin und Leipzig. 2 1956-1959. Usp Rus — Uspienski Borys. Informacja w nawiasie oznacza. 9 1938-1941. woj. zamojskie 1967: 137. zapis Małgorzaty Snarskiej. 1984: 412. Dubienka. 659 Babczyzna gm. Dąbrowa gm. 316. 1-4. Stom Słoń — Stomma Ludwik. t. t. lubelskie 1962: 35. że taśma jest kopią nagrania pochodzącego z archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL) lub Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN). siedleckie 1976: 206. Długi Kąt gm. Krasnobród. 675. Chróścina Opolska gm. chełmskie 1978: 289. bialskopodlaskie 1967: 117. Dolina Chochołowska gm. Biłgoraj. Ludowa wizja świata i człowieka. woj. 5 1965-1969. bd. Dorohucza gm Trawniki. Bukowa Wielka gm. 1990: 683. 4. chełmskie 1979: 310. Urb Rei — Urbańczyk Stanisław. Abramowice Kościelne gm. 9 1982 1987. 650. lubelskie 1988: 614. lubelskie 1962: 21-29. Warszawa 1981. 58. woj. 1978: 354. Sawin. t. Etimologićeskij slovar' russkogo jazyka. Drzewo życia. zamojskie 1978: 240. red. woj. lubelskie 1960: 8 10 Dubienka gm. woj. Krasiczyn. Borki gm. bd. woj. Lublin 1985. zamojskie 1978: 238. 106. Tomicki Ryszard. 5 1932-1933. 1977: 212. Heidelberg 1950-1958]. Krasnobród. 241. Stom Antr — Stomma Ludwik. Białowoła gin. woj. przy zapisach rękopiśmiennych . Dzierążnia gm. Bychawa. Zakrzew. 311. woj. i uzup. 371. Bychawa. Kock. 10 1912 Ewa Lipska.imię i nazwisko lub inicjały zbieracza. o s t r o ł ę c k i e 1987: 482. 1980: 386. [z ros. Warszawa 1986. wyd. Słońce rodzi się 13 grudnia. woj. Krynice. Józefów. Adamów. lubelskie 1974: 159. Russisches etymologisches Wórterbuch. Szczebrzeszyn. Bochotnicn gm Kazimierz Dolny.] E l ż b i e t a Janus. lubelskie 1982: 399. t. Ciechomin gm.ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ______________________________ 75 74 ___________________ ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA SStp Urb — Słownik staropolski. l u b e l s k i e 1066: 96. Doszkowice gm. Dominikanówka gm. zamojskie 1960: 3. zamojskie 1967: 112. Gorzków. Studium etnoreligioznawcze. IIoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreichcr Fachgenossen von Hanus Bachtold-Staubli. woj. 1931-1932. woj. bd. bd. 1979: 359. 4 1963 1965. Urzędów. zamojskie 1967: 105. woj. siedleckie 1977-1978: 353. Końskowola. 441. Chrząchów gm. Warszawa 1975. 1978: 252-254. Częstoborowice gm. zamojskie 1977: 352. 2 1929-1930. 225. Dzięrzkowice-Zastawie gm. zebranych w archiwum etnolingwistycz-nym Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS. 1979: 381. Warszawa 1978. lubelskie 1978-1979: 326. Banachy gm. zamojskie 1974: 165. 1978: 26. chełmskie 1953: 408 (IS PAN). 1988: 615. zamojskie 1975: 496 (IS PAN). bd. woj. Tom Kos — Tomicki Ryszard. 658. Dzierzkowice. Kosmogonia dualistyczna w Europie i Azji w XIX -XX wieku. Sawin. 421. Baranowo. Dębowiec gm. [mps].N. Baraki gm. . opolskie 1990: 674. Wilków. woj. zamojskie 1965: 75. woj. 1979: 384. woj. Baranów gm. 6 1970-1973. Skierbieszów. Vas ES — Vasmer Max. Łukowa. t. 654. 1977: 476. woj. Bełżyce. Zofia Kozłowska. woj. Religia pogańskich Słowian. Adamów. chełmskie 1967: 124-126. 416. 482. Cyców. 1980: 356. Chełm woj. t. 1990: 650. bd. bd. Chmielek gm. Rybczewice. t. lubelskie 1968: 130 Bęczyn gm. Białobrzegi gm. 382. Kult Św. 236. Potok Górny. woj. 3 1960-1962. Chmielów gm. lubelskie 1964: 57. woj. nowosądeckie 1988: 602. Bołcząc: gm. woj. Bródki gm. woj. 10 1988-1993. Dąbrówka gm. MATERIAŁY TERENOWE Taśmoteka nagrań tekstów gwarowych. Urszula Majer-Baranowska III. 256. O. Wórt Hoff — Handwórterbuch des deutschen Abergłaubens. przemyskie 1985: 440. t. woj. Bychawa gm. zamojskie 1964: 17. woj zamojskie 1979: 350. woj. t. woj. Dereźnia gm. woj. Bełżyce woj. W spisie. t. Czemierniki. Józefów. woj. zamojskie 1979: 358. woj. 242. [ t ł u m . Baranowo. 421. Aleksandrów gm. lubelskie 1962: 109. 113. woj. woj. woj. woj. 8 1977-1981. Zamość. ostrołęckie 1987: 485. 483. 1 1953-1955. Tatrzańska. 1907: 126. Puławy. woj. Bychawka gm. lubelskie 1978: 300. woj. woj. Wola Mysławska. Sułów. herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von E. 7 1973-1977. 1990: 647. Moskva 1986-1987. Kurów. 358. Chołowice gm. lubelskie 1988: 614. tarnobrzeskie 1984: 412. Mikołaja na Rusi. lubelskie 1978: 234. C 1934-1935. Dębowa Kłoda. Dobre gm. po nazwie miejscowości podano rok nagrania i po dwukropku numery taśm. 251. Babin gm. 3 1930-1931. Adamów gm. Tom Drz — Tomicka Joanna. Kraków 1947. Cyców gm. woj. woj. woj. woj. Wrocław Warszawa Kraków. Bodaczów gin. bd. woj. 8 1936-1937. Głusk. Brodowe Łąki gm. Stanisław Urbańczyk. bialskopodlaskie 1953: 409 (IS PAN). Ostrówek. bd. ostrołęckie 1987: 481. 219. 1974: 146. zamojskie 1980: 347. Antwpologia kultury wsi polskiej XIX w. lubelskie 1980: 370. 7 1935-1936. woj. bd. Maria Renata Mayenowa. Dęba gm. przeł. 317. Czułczyce gm. Błedowo gin.Trubaćev z niern. 243. praca doktorska napisana pod kierunkiem Marii Frankowskiej. 1 1927. 312. chełmskie 1967: 116. t.

Husiny gm.B. z a m o j s k i e 1979: 359. l u b e l s k i e 1959: 493 (IS PAN). 1976: 203. Kruhel Mały gm. woj. 1977: 207. zamojskie 1964: 48. zamojski'' IOW: 75 77 Kolonia Adamów gm. zamojskie 1972: zapis Haliny Malinowskiej. Góra Puławska gm. 439. chełmskie 1967: 114. 355. Puławy. U O I > l . lubelskie 1976: 280. Krasiczyn. woj. Krasnobród. 1985: 434. woj. 1980: 367. Potok Górny. woj. woj. 1979: 281. Krasnobród. Puławy. Bychawa. lubelskie 1978 -235. Karczmiska gm. 115. lubelskie 1979: 323. Kolonia Stara Wieś gm. woj.ow ico Górne gm. Janowiec. Godziszów gm. woj. Łączna. 88. woj.S. zamojskie 1984: 1 1 1 . Krężnica Okrągła gm. 244. lu b e ls k i e 1977: 211. 1977: 214. Gołąb gm. Gruszka Mała gm. 1982: 399. Krynice. woj zamojskie 1977: 352: 1978: 353. Janowiec gm. woj. l')7«: 233. lubelskie 1979: 322. 479. Kolonia Potoczek gm. 1980: 367. woj. Rachanie. przemyskie 1984: 407. Janów Podlaski gm.Ii 76 __________________ ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 7 . zamojskie 1977: 360. Krasiczyn. siedleckie 1976: 206. Kazimierz Dolny wuj lubelski'' 1986: 168 471. 1978: 352. Jarczów. 1982: 399. chełmskie 1953: 408 (IS PAN). 1978: 353. 1992: zapis J. l u b e l s k i e 1977 1978: 326. Wola Mysławska. 145. 664. lubelskie 1953: 408 (IS PAN). woj. Kielce wuj kielecki'' 1991: zapis Marzeny Marczewskiej. lubelskie 1979: 314. 1979: 332. 315. woj. Kock gm. 353. Harasiuki. chełmskie 1966: 92-94. woj. Janów Podlaski. woj. zamojskie 1970: 222. Hutki gm. woj. woj. 1987: 479. Grabowica gm. Giełczew gm. woj. Jelna gm. Piaski. Łęczna. woj. zamojskie 1964: 51-53. chełmskie 1967: 116. Głusk. 1966: 71 73. Nielisz. woj. 70. rzeszowskie 1984. woj. Wysokie. Komarów gm Komarów-Osada.S. Konopnica. lubelskie 1974: 146. Borki. woj. Abramów. Adamów.hawka gm. woj. Łęczna. Kolonia Podstary Zamość gm. 436. zamojskie 1977-1978: 292. 279. Puławy. zamojskie 1967: 118. lubelskie 1980: 367. 225. woj. zamojskie 1978: 354. Wąwolnica. lubels k i e 1978: 274. zamojskie 1972: MO. zamojskie 1979: 358. zamojskie 1980: 365. woj. woj. woj. Karczmiska. Radecznica. zamojskie 1977: 352. 358. Guzowatka gm. Konopnica gm. woj. 1975: 164. woj. Glinnik gm. woj. Golęcin gm. lubelskie 1979: 318. 338. ostrołęckie 1987: 486. Krzywe gm. Karmanowice gm. lu b els k i e 1966: 80 82. woj. woj. woj. 495 (IS PAN). Spiczyn. Hutków gm. Kopaczyska gm. 1953: 408 (IS PAN). chełmskie 1993: zapis J. zapis Marii Kamoli. Łopiennik Górny. woj. zamojskie 1960: 87. 442. woj. Karczmiska. Huta gm. 275. 1978: 269. lubelskie 1974: 159. 210. woj. Krasew gm. Księżpol. Kolonia Stasiu gm. Krzczonów gm. Radecznica. Kolonia Celejów gin. woj. 331. Krynice. zamojskie 1968: 140. tarnobrzeskie 1990: 652. Krasne gm. woj. Bełżyce. tarnobrzeskie 1984: 425. l u b e l s k i e 1953: 408 (IS PAN). woj. 1980: 356. ostrołęckie 1987: 486. woj. woj. woj. 653. 411. Gościeradów. 227. Kamień gm. Grabniak gm. 1985: 464. 270. Kiołcz. zapis Haliny Malinowskiej. lu b els k i e 1980: 368. Giełczew gm. zamojskie 1979: 384. 1978: 278. Susiec. 663. gm. S t a r y Zamość. 1983: 407. 117. Głębokie gm. lubelskie 1982: 397.m. Kolonia Gałęzów gm. Głusko gm. woj. Przemyśl. woj. bialskopodlaskie 1979: 361. Klocówka gm Krynice. 1977: 209. Krasnobród. przemyskie 1984: 407. Hutki-Namule gm. Górki gm. woj. woj. woj. Krasnobród. woj. Kamionka gm. woj. zamojskie 1987: 479. woj. A 1 OPRACOWANIA Fajsławice gm. Wojsławice. woj. 1978: 243. zamojskie 1986: 477. 354: 1979: 358. 368. Biłgoraj. 437. Adamów. zamojskie 1978: 354. Baranowo. Kosarzew gin. Bychawa. woj. Księżpol gm. woj. Kolonia Góra Puławska gm. 1979: 313. woj. 224. 319. Puławy. Kolonia Zawinprzyce e. Adamów. 1960: 194 (IS PAN). przemyskie 1985: 431. woj. Kaczurki gm. woj. Korczów gm. Strzyżewice. 1980: 356. tarnobrzeskie 1980: 369. 120. woj. Nowa Sarzyna. lubelskie 1978: 270. Krasnobród. woj. Kolonia Byc. 1988: 614. woj. 1965: 59-61. 204. Baranowo. zamojskie 1978: 355. lubelskie 1959: 493 (IS PAN). zamojskie 1967: 119. lubelskie 1967: 99. lubelskie 1988: 614. Latyczyn gm Hadecznica. 1984: 410. woj. woj. 661. woj lubelskie 1986: 453 Kocml/a gm Susiec. woj. Wąwolnica. Urszulin. Krzczonów. 1977: 352. 1979: 356. Sosnowica. woj. Krasnobród gm. lubelskie 1979: 340. Kolonia Podzamcze gm. 1984: 410. zamojskie 1979: 337. 1979: 358. Kraśnik Fabryczny gm. Kolonia Partyzanty gm. woj. Kock. Bychawa. Cyców. Krasnobród. woj. 351. lubelskie 1979: 326. 353. Głusk gm. 1990. Jasiennik Stary gm. woj. Kowala gm. . Gorajec-Zastawie gm. Stoczek Łukowski. w o j . Kierzkówka gm. Korytniki gm. Jacnia gm. 357. Gorajec gm. Kopina gm. Cyców. 1978: 249. poznańskie 1993: zapis J. zamojskie 1979: 282-284. 1978: 293. woj. 223. Jarczów gm. lubelskie 1966: 85. Fajsławice. Księżomierz gm. woj. chełmskie 1979: 340. Kamionka. woj. 1980: 383. Kawęczyn gm. S i a r y Zamość. 332. Krynice. Kraśnik. 1979: 335. Szczebrzeszyn. zamojskie 1984: 110. 1985: zapis Małgorzaty Snarskicj. lubelskie 1954: 494 (IS PAN). Oborniki. Godziszów. 1977: 226. zamojskie 1978: 239. siedleckie 1976: 206. Harasiuki gm. woj. woj. woj. lu b e ls k i e 1976: 280. Krasiczyn gm. Józefówka gm. woj.

przemyskie 1956: zapis J. Łaziska. 478. M. Jarosław. woj. woj. 391. 245. 246. 1979: 358. Ruda Huta. woj. Mircze. zamojskie 1979: 356. Podzamcze Mcłgiewskie gm. lubelskie 1978: 271. Łopoczno gm. 216. lubelskie 1982: 399. Łowcza gm. 364. lubelskie 1979: 314. lubelskie 1953: 408 (IS PAN). Lipsko gm. Łążek Ordynacki gm. Łopiennik Górny gm. 231. Krasnobród. 1974: 146. woj. Dubienka. Wola Mysłowska. Rogatka gm. woj. Nedeżów gm. woj. woj. Michów. Lubartów. Księżopol. woj. 1978: 358. Radecznica gm. woj. woj. woj. 129. Abramów. Nowa Wieś gtn. Stary Zamość. chełmskie 1960: 10. chełmskie 1977: 229. Mełgiew. Niedrzwica Kościelna gm. lubelskie 1979: 313. 213. woj. Podzamcze gm. 98. woj. woj. woj. Orchówek gm. Puławy. woj. Niedrzwica Duża. 1979: 357. chełmskie 1978: 221. 1973: 142. zamojskie 1964: 78. Podstary Zamość gm. woj. woj. lubelskie 1988: 615. chełmskie 1967: 124. woj. Rawki gm. zamojskie 1979: 309. 1977: 212. Jarczów. 31. Susiec. Puławy. 666. Wohyń. 1977: 210. Rachanie. Wyryki. woj. woj. Łuszczacz gm. Jarczów. 424. Podzamek gin. Trzydnik Duży. 1984: 411. Chorzele. woj. woj. 400. 1978: 354. woj. 1990: GOO. 615 (MWL). Łaziska gm. lubelskie 1965: 67. zamojskie 1977: 353. Szastarka. woj. 255. Lubień gm. 103. Łopiennik Górny. siedleckie 1976: 206. Konopnica. Majdan Mały gm. Sosnowica. Krasnobród. Motycz gm. woj. woj. 401. lubelskie 1966: 97. Harasiuki. woj. lubelskie 1980: 369. 649. chełmskie 1978: 254. L966: 95. ostrołęckie 1987: 484. 1979: 358. 247. 1979: 272. Moniatycze gm. Łęczna. Zamość. woj. Rakówka gm. lubelskie 1981: 389-391. Firlej. woj. tarnobrzeskie 1967: 104. Hrubieszów. 230. Poniatowa gm. Piotrków gin. Osowa gm. 68. chełmskie 1975: 166. 1983: 406. Leśna Podlaska. 36-38. woj. zamojskie 1980: 383. lubelskie 1981: 388. Wólka. woj. Łesiowem). zamojskie 1978: 296. Ratajewicze gm. Polichna gm. lubelskie 1960: 47. zamojskie 1966: 110. Nasutów gm. chełmskie 1966: 86. Łubcze gm. 226. woj. Niemirówek gm. woj. Łukowa. Polanówka gm. Krasnobród. Miłosław gm. zamojskie 1977: 352. Podklasztor gm. woj. woj. woj. woj. woj. Radzyń Podlaski. Okuninkii gm. lubelskie 1988: 615. woj. bialskopodlaskie 1967: 121. Lubartów gm. woj. Terespol. Zaklików. zamojskie 1964: 49. woj. 310. woj. bialskopodlaskie 1953: 409 (IS PAN). 1983: 423. zamojskie 1977: 352. lubelskie 1995: zapis J. Karczmiska. 257-259. zamojskie 1964: 58. Przejma gm. woj. Kazimierz Dolny. 665. Poniatowa. bialskopodlaskie 1967: 107. woj. 1962: 2. Nielisz gm. Małaszewicze gm. Sosonowica. chełmskie 1981: 392. Radecznica. zamojskie 1978: 297-299. Glusk. 1968: 33. zamojskie 1984: 411. woj. Puszno Godowskie gm. Munina gm. Rachanie gm. Rawa gm. Szczebrzeszyn. Michałówka gm. lubelskie 1987: 490. zamojskie 1967: 128. Orzechów Stary gm. 33. 1983: [transkrypcja z taśmy MWL 35A]. Przypisówka gtn. lubelskie 1979: 323. zamojskie 1962: 18-20. woj. Rechta gm. Lublin woj. Wisznice. Majdan Nepryski gm. Adamów. Wisznice. 1978: 354. Marylin gm. Jabłonna. Potoczek gm. Pieszowola gm. 1985: 447-451. zamojskie 1975: 495 (IS PAN). woj. 1978: 351. lubelskie 1986: 457. zamojskie 1977: 353. Noworąblów gin. Niedzieliska gm. Łukowa gm. Łubki gm. Strzyżewice. Krasnobród. bialskopodlaskie 1967: 122. lubelskie 1961: 16. Przemyśl woj. woj. chełmskie 1977: 323. Krynice. woj. chełmskie 1977: 214. Łazory gm. woj. lubelskie 1976: 201. 273. zamojskie 1977: 352. . woj. Hańsk. Powały gm. woj. woj. zamojskie 1964: 49. Puławy woj. lubelskie 1981: 140 (wywiad z prof. Wojciechów. lubelskie 1961: 11-13. woj. woj. Józefów. 1979: 357 Łuszczów gm. Niemce. 423. 17. lubelskie 1980: 363. lubelskie 1960: 47. 656. woj. Ołbięcin gin. Ostrówki gm. Mełgiew. 1986: 457. zapis Małgorzaty Snarskiej. lu b els k i e 1960: 47. Krasnobród. woj. woj. 1969: 456. Łucka gm. 114. Sawin. Minkowice gm. woj. 401. 108. 659. 1978: 221. 1981: 393. tarnobrzeskie 1984: 412. woj. lubelskie 1978-1979: 327. Niezdów gm Opole Lubelskie. Majdan Wielki gm. zamojskie 1978: 3'54. Opole Lubelskie. Włodawa. woj. woj. 1977: 207. woj. Płudy gm. woj. przemyskie 1988: 618. woj. Janów Lubelski. 1977: 352. Krynice. Lubartów. Ossówka gm. 202. 248. 123. Borki. bialskopodlaskie 1967: 115. woj. 1967: 102. 1978: 354. Łabunie gm. tarnobrzeskie 1974: 146. tarnobrzeskie 1966: 89. 1979: 357. zamojskie 1979: 281. lubelskie 1980: 366. woj. 1978: 353. 1979: 308. woj. 662. 1988: 614 (MWL). 282. woj. Opatkowice gm. Krasnobród. zamojskie 1977: 352. 50. 245. 1980: 356. zamojskie 1977: 306-308. woj. woj. Józefów. 324. tarnobrzeskie 1962: 109. Włodawa. bialskopodlaskie 1967: 115. lubelskie 1953: 408 (IS PAN).B. 105. lubelskie 1981: 478. zamojskie 1980: 368. 1979: 357. Łabunie.S.78 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA 79 Lipa gin. Prawiedniki gm. O kale gm. 4. Osowno gm. woj. Nielisz. Łęka gm. Mircze gm. woj.

Dukla. Susiec. Sól gm. Krasnobród. Szypliszki. 303. woj. Ulan Majorat. Szypliszki gm. 1992: zapis S. woj. Ostrów Lubelski. woj. woj. woj. bialskopodlaskie 1980: 369. 1979: 320. 2. zamojskie 1984: 4 19. lubelskie 1979: 332. 240. woj. 100. Wronowice gm. chełmskie 1978: 289. zamojskie 1978: 354. Mełgiew. Annopol. 31. 238. siedleckie 1991: 696. 1981: 395. Wiązownica. 1966: 84. zamojskie 1979: 357. nowosądeckie 1988: 602. Staw Noakowski gin. 366. Mircze. Urszulin. chełmskie 1966: 86. chełmskie 1953: 408 (IS PAN). Ulhówek gm. 646. woj. Smólsko Duże gm.. woj. zamojskie 1960-1966: zapis J. 409 (IS PAN). 1965: 63. Sąsiadka gm. Włodawa. Strupin Duży gm. Skierbieszów. Susiec gm. 1979: 331. lubelskie 1988: 614. Wyryki gm.N. lubelskie 1979: 332. zamojskie 1964: 54-56. Rury Bonifraterskie gm. woj. Janów Podlaski. Wojciechów. Rozkoszówka gm. Tomaszów Lubelski woj. ostrołęckie 1987: 482. Końskowola. 19X2: . 446. woj. Chełm. Siennica Różana. lubelskie 1980: 367. woj. woj. siedleckie 1979: 380. woj. woj.B. Urszulin gm. Wiązownica gm. Sułów gm.. Zaleś gm. Łukowa. . Krynice. zamojskie 1980: 386. woj. Dubienka. siedleckie 1967: 114. Włodawa. Łabunie. chełmskie 1978: 246. Serokomli gm. 1978: 354. Lublin. Radzyń Podlaski. lubelskie 1978: 250. 1979: 356. Romanów gm. Korczew. lubelskie 1953: 409 (IS PAN). Skierbieszów gm. Dorohusk. woj. Wąwolnica. Serokomla. 659. Międzyrzec Podlaski. suwalskie 1988: 616. bialskopodlaskie 1979: 3G1. 1987: 488. Siemień. woj. Wola Przybysławska gm. zamojskie 1978: 297. Garbów. Ulan Majorat gm. 127.80 ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA ______________________________ 81_ ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Rogoźniczka gm. Szur gm. woj. Turobin. woj. Wojciechów. zamojskie 1978: 239. woj. woj. zamojskie 1978: 237. zamojskie 1962: 30. lubelskie 1980: 395. woj. Wola Osowińska gm. bialskopodlaskie 1984: 445. woj. woj. Wilkołaz. lubelskie 1965: 66. Ruda Solska gm. lubelskie 1980: 367. 489. 1987: 479. 1976: 280. Ruda-Huta. woj. 1975: 496 (IS PAN). 321. Stawki gm. tarnobrzeskie 1967: 99. zamojskie 1966: 1 1 1 . woj. woj. Wymysłów gm.199. woj. 658. chełmskie 1966: 90-91. 611. Białopole. 1979: 356. 681. Modliborzyce. lubelskie 1965: 64. Zawada gm. Michów. Borki. woj. zamojskie 1977: 353. woj. Wiszniów gm. Susiec. Dubienka. Stara Wieś gm. zamojskie 1975: 134. 247. Trzeciaków gm. siedleckie 1978: 302. 1984: 420. lubelskie 1978: 234. 1978-1979: 295. chełmskie 1978: 221. Włodawa. Łęczna. krośnieńskie 1953: 408 (IS PAN). woj. woj. Sosnowica gm. Zarzecze gm. lubelskie 1968: 131. 1968: 140. Wólka Łabuńska gm. Ulhówek. Rudnik Szlachecki gm. Siennica Różana gm. Różanka gm. zapis S. Świerże gm. Tarnawa gm. woj. lubelskie 1979-1980: 364. Zaniżę gm. Zaboreczne gm. Chorzele. Rudzienko gm. 373. Abramów. Tyszowce gm. woj. woj. woj. Wola Błędowska gm. woj. zamojskie 1979: 356. lubelskie 1967: 101. Wyryki. lubelskie 1965: 68. Wzgórze gin. chełmskie 1978: 288. woj. 369. Rudka Kozłowiecka gm. woj. Sosnowica. woj. woj. 229. chełmskie 1953: 408 (IS PAN). woj. zamojskie 1963: 39-42. 333. Stanin. woj. woj. woj. ostrołęckie 1987: 486. Wola Krasienińska gm. Szyszki gm. bialskopodlaskie 19G7: 122. Szuminka gm. 1980: 365. Wąwolnica gm. Jastków. Markuszów. woj. Ułów gm. Kurów. 452. Tuchanie gm. Sułów. Wólka k. zamojskie 1967: 118. woj. lubelskie 1980: 368. Tyszowce. zamojskie 1974: 166. Tomaszowice gm. Zamch gm. Biłgoraj. woj. Róża gm. Wola Chomejowa gm. woj. 459. woj. woj. lubelskie 1978: 264-266. 67. przemyskie 1988: 619. Stoczek Łukowski. Wólka Kątna gm. woj. woj. Abramów. Niemce. lubelskie 1978: 267-269. Borki. woj. 1980: 348. zamojskie 1980: 368. woj. woj. zamojskie 1990: G00. Jabłonna. zamojskie 1979: 357. Ruda-Huta gm. woj. chełmskie 1978: 255. woj. bialskopodlaskie 1963: 43. Bełżyce. Szczuczki gm. 239. Krasnobród. zamojskie 1978: 238. Nielisz. 369. woj. Krasnobród. chełmskie 1978: 220. zapis S. woj. 360. woj. chełmskie 1967: 126. zamojskie 1990: 600. Siedliszcze gm. Tomaszów Lubelski. lubelskie 1960: 11. 294. woj. woj. woj. Stanin gm. lubelskie 1988: 614. zamojskie 1982: 414. woj. lubelskie 1966: 83. Biłgoraj. Werbkowice. woj. Niemce. chełmskie 1977: 216. chełmskie 1978: 255. Karczmiska. Stara Wieś gm. Rozkopaczew grn. woj. Sarzyna gm. Nowa Sarzyna. Zamość. Równe gm. Turzyniec gm. woj.. lubelskie 1980: 625. lubelskie L953: 408 (IS PAN). 119. Wólka Husińska gm. rzeszowskie 1984: zapis Małgorzaty Snarskiej. Tuszów gm. Swieciechów gin. Chełm. Uchanie. woj. 1980: 365. 256. Wojciechów gm. Sosnówka gm. woj. Szczebrzeszyn woj. 368. Baranowo. Wierzchowiska gm. chełmskie 1990: 680. 69. woj. woj. woj. Zabielę gm. woj. woj. zamojskie 1979: 385. Siemień gm. Zakopane woj. zamojskie 1985: 448. Biłgoraj. woj. Sułów. woj. Wygoda gm. Wierzchowizna gm. Wielkolas gm.N. tarnobrzeskie 1960: 1. 355.N.

Baranowo. 80. Żuków gm. — średnio-górno-niemiecki ukr. 74. Żurawnica gm. — anegdota awest. — górniczy grec.82 ______________________ SKRÓTY . woj. — morfologiczny niem. — francuski fraz. jeleniogórskie 1988: 617. woj. — etymologia ewent. — polski por. — wierzenie wsch. woj. — grecki gwar. — górnołużycki górn. lubelskie 1978: 261. Żabno gm. lubelskie 1988: 614. — staropolski stprus. — powszechnie presup. Konopnica. staroczeski stdniem. — hetycki ie. lubelskie 1959: 33. — chorwacki csłow. Marta Trocka. — staroislandzki stnicm. Żyrzyn. — albański anegd. — mazowiecki mazur. bialskopodlaskie 1963: 43-45. — staroniemiecki stpol. — metaforyczny módl. — mazurski metaf. Spiczyn. woj. Zawałów gm. — ogólnopolski ok. — zachodni zag. — prasłowiański robot. — przysłowie psł. — ironicznie kasz. — cerkiewnoslowiański czes. — ludowy łac. — osctyński partyz. Turobin. — słowacki słoweń. podobnie podli. — frazeologizm gat. woj. Żarska Wieś gm. robotniczy ros. Wilków. — wyliczanka zach. porównanie porzek. — złodziejski zob. — litewski lud. — modlitwa morfol. — kaszubski koc. —kociewskie kość. 1978: 248. — legenda liter. — staroruski symb. przepowiednia przysł. — niemiecki ogpol. — literacki litew. zamojskie 1981: 372. woj. — kościelny leg. Zwierzyniec. — etnograficzny etymol. — zamówienie złodz. woj. 276 Zemborzyce gm. Zielone gm. — północny podob. — poetycki pol. — rymowanka rząd. rzadki serb. — żołnierski zestawił Artur Drozdowski . 1978: 354. — zwłaszcza żarg. Krzczonów. — bułgarski chorw. zamojskie 1977: 352. przemowa przen.eksplikacja eksplikacja ________________________ °» SKRÓTY Zawady gm. — słowiański słowac. — zagadka zam. 275. — awestycki dziad. lubelskie 1974: 164. — dziadowskie błrus. — zobacz zwł. 236. — staroindyjski stisl. przenośnie przepow. ostrołęckie 1987: 483-185. 1982: 399. — czeski dłuż. 249. — opowiadanie oset. potoczny powst. zamojskie 1966: 79. — dolnołużycki etnogr. woj. presupozycja przem. — gwarowe het. 262. — wariant wes. — weselny wielkopol. — południowy pn. woj. woj. — serbski slow. Zawieprzyce gm. — staropruski struś. — symbolicznie śrdniem. lubelskie 1978: 235. — ewentualnie fran. — okolica opow. — wielkopolski wierz. powstańczy powsz. woj. Zgorzelec. Żerdź gm. — sporadycznie st csłow. Żmijowiska gm. — porównaj porów. partyzancki pd. woj. — porzekadło pot. słoweński sporad. — wschodni wyl. M( SKRÓTY alb. — podhalański poet. 1979: 356. Krasnobród. — indoeuropcjski iron. zamojskie 1966: 73. — białoruski bulg. — gatunek głuż. — małopolski inaz. Zabików gm. — ukraiński war. — żartobliwy żołn. staro-cerkiewno-słowiański stczes. Radzyń Podlaski. — średnio-dolno-niemiecki śrgrniem. — staro-dolno-niemiecki stind. — żargon żart. — rosyjski rym. 187. — łaciński małop. oprać. Miączyn.

Jest celem dążeń człowieka i nagrodą za dobre życie na ziemi. rozpiętą nad męską Ziemią w kształcie sklepienia) niebo jest traktowane jak żywioł męski. Opowieści wierzeniowe. Obraz nieba w języku i kulturze ludowej jest silnie zróżnicowany gatunkowo. Przemowy pogrzebowe. Niebo celem dążeń człowieka i nagrodą.nie tylko w tradycji polskiej nieskończoność. Przepowiednie. Pisana poezja chłopska. przyjmującej postaci słupa. krzyczeć wniebogłosy. i wyznaczającej . wieczność. która w swojej warstwie frazeologicznej przechowuje wyjątkowo silne ślady tradycyjnych wierzeń: być w siódmym niebie. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. a także wzniosłość. Modlitwy i modlitewki. Opozycje. Równocześnie ludowy obraz nieba pozostaje w bliskim związku z jego obrazem w polszczyźnie ogólnej potocznej. niebo w gębie itp. niebo a ziemia. Niebo w n a j s t a r s z y c h kulturach było ujmowane jako przestrzeń materialna . Wartościowanie nieba jest zawsze najwyższe. przechodzącej przez wszystkie trzy poziomy..środek świata" El Sac 74. Pieśni i wiersze religijne. co pokazuje dokumentacyjna część tego artykułu. Przysłowia. zaś ziemia jako żywioł żeński Herd Lek 103. Pieśni i przyśpiewki żartobliwe. Lokalizacja Cechy. Budowa i wygląd. dziury w niebie nie będzie. droga z nieba. góry. Niebiescy mieszkańcy. Powszechnie (poza Egiptem. 9) sfer nieba. psie glosy nie idą w niebiosy. Powinszowania noworoczne. komuś niebo się otwiera. Ekwiwalencja. świętych i zbawionych dusz. Pieśni wielkopostne i wielkanocne. liny itp. górna połowa całego świata . duchowość. komuś coś spada jak z nieba. Jest nie tylko sklepieniem. Do uniwersalnych koncepcji budowy świata należy jego podział na trzy poziomy . Ballady. ale też domeną Boga.górny. ziemię i podziemia El Sac 73. drabiny. świętość.i zarazem przestrzeń uduchowiona: miejsce przebywania bogów i dusz ludzi zmarłych Herd Lek 103. Kolędy. Łączność między nimi jest możliwa za pośrednictwem wszechświatowej kolumny. nagradza i karze. I^egendy. przemowy i widowiska bożonarodzeniowe. Pieśni i przyśpiewki zalotne i miłosne. Pieśni dziadowskie. Pieśni żołnierskie i partyzanckie. symbolizuje ono . pomaga mu. Anegdoty. drzewa. boginią Nut.sklepiona kopuła nad kręgiem ziemi. Dokumentacja: Zagadki. wołać o pomstę do nieba. coś jest jak grom/piorun z jasnego nieba. Towarzyszy człowiekowi. Bajki i opowieści o nieprawdopodobnych zdarzeniach. axis mundi. gdzie Niebo było kobietą. Pieśni sieroce. ale i nic nie spadnie z nieba. kopulą wznoszącą się nad ziemią. środkowy i dolny: niebo. Droga do nieba. Niebo ma w polskiej tradycji ludowej wymiar podwójny: fizyczny i religijny. Zachowania. Pieśni pogrzebowe. Eksplikaejn: Nazwy Kolekcje. Działania sprawcze Przeżycia. Niebo odbiorcą i adresatem aktów człowieka. po której poruszają się światła niebieskie. Pieśni weselne. Przemowy weselne. aniołów. Symbolika. Bibliografia. szeroko znane jest wyróżnianie kilku (7. rozciągających się jedna nad drugą. sprawiedliwość.NIEBO Wstęp. Przysięgi i zaklęcia. Co i kto pochodzi z nieba. najwyższą radość i szczęście. . wspiera zakochanych.

wysoki : niski 23a. 134. zaświatów. piekło są postrzegane jako miejsca. Stoin Żyw 3 6. c. ->chmury. N. mieszkanka nieba'. Jest oddalone od ziemi daleko: fraz. Bart Lub 282. dyau. od piekła oderwał się.. pieśniach wielkopostnych N. że wyrazy obłok. które mają podstawowe odniesienia religijne (dotyczą Matki Boskiej i Jezusa) i wtórnie funkcjonują jako nazwy odnośnych świąt chrześcijańskich oraz sytuacji ludzkich. 86A.3 Kai 55. 33. są to dwie podstawowe części świata wymieniane w opisach stworzenia 36 i w epitetach Boga jako stwórcy/pana/króla nieba 1 ziemi powsz. jest niedostępnym miejscem zamieszkania Boga Lur STB 538. z i e m i a i p i e k ł o (podziemia) to miejsca zamieszkiwane odpowiednio: przez Boga. i ziemia są razem przywoływane w przysięgach i zaklęciach: Niebo. 33. 7ic.. z łac. 258. Warto dodać. droga prowadzi przez czyściec 107. Kot Rzesz 157. Nebel 'mgła' Briic si 359. istoty demoniczne i diabły LSE 1984/148. (w znaczeniu węższym raj to część N. w przeciwieństwie do podziemia IvTop siav 100-107. N. niem. cechą wspólną jest 'jasność. 89. rozkoszny'. i ziemia współdziałają w karaniu występków 106. niebo a ziemia 'jedno zupełnie inne od drugiego i znacznie lepsze'. K 5 Krak 319.odpowiadają dwóm sposobom widzenia (profilom) przedmiotu . Synonimami N. w rymowance z użyciem papierowej. e. niebieska cicha dolina 45c. Przemyli 1956. że z Jezusem Chrystusem niebo staje się obecne na ziemi. K 7 Krak 31). jak niebo od ziemi 'daleko'. Wisła 1891/562. zwłaszcza wierzeniowe cechy wyobrażenia nieba są uwydatniane w derywatach: niebiański 'należący do nieba. i piekło (czasem także czyściec) są częste w rymowankach dziecięcych K 9 Poz 256. 320. Z polecenia Boga to. Tam w pieśni żartobliwej kawalerskiej wysyła się odpowiednio: panny. niekiedy ziemię zastępuje w tym przeciwstawieniu p o p i ó ł ioc. Obiektem kultu było i niebo. N. to ojciec (matką . radość : cierpienie 47. z wyrazami grec. 123. N. niebianka 'mieszkaniec. N. (krzyczeć) wniebogłosy 'bardzo głośno' oraz wniebowzięcie i wniebowstąpienie. N. co jest przez Jego namiestników związane na ziemi będzie związane i w niebie 37. niebo otworzyło I3b. ziemią i podziemiami traktują liczne słowiańskie motywy bajkowe ivTop siav 104-105. nazywane „królestwem Bożym". Najczęstsza nazwa . stoi w opozycji z z ie m i ą na zasadzie daleki : bliski lOd. reaguje na śmierć Jezusa razem ze słońcem. Bóg 14. aż do samego nieba 'wysoko' K 40 MazP 462. i p i e k ł o są kontrastowane na zasadzie przeciwieństwa dobra : zła powsz. (u) Na N. ale zawsze w górze: fraz. wysklepiona część jamy ustnej'. Stef WarmPś 2/86. a głupi jak trzeba. dzień siaw SE 1/195).raj.: ->słońce. Nazwy opisowe N.87 NIEDO 86 __________________________ NIEBO . nadto: Pig Wyb 32. ludzi . wielga łąka 2. K 42 Maz 609.'niebo'. nagrody : kary 6Ae. Niebo. także z nazwami chmur i mgły. druga -r e l i g i j ne. ziemio. Zeus i pol. N. nefos 'obłok'. chwalić' NKPP niebo 60. zachwycający. wieczność : doczesność 47. który „obleka" ziemię ze wszystkich stron Etnl 1989 Bilg 99. bo Chrystus łączy niebo z ziemią. funkcjonuje w zaświatach 45. królestwo wieczne K 49 Sa-Kr 126.grzeszników. pochłoń mnie i. e. niebieski dwór Bart Lub 164. N. K 11 Poz 91. niebieskie szczęśliwości Kot Zn 481.szczęście : cierpienie 35c. 107. A (a) Jest wysoko: fraz. ku niebu 'do góry'.fraz. NKPP użyć 10. 101. wniebowzięty 'przejęty radością i uniesieniem'.ziemia : podziemie). -+gwiazdy (które są ozdobami nieba K 39 Pom 113. Do N. są: błękit powsz. l i . we fraz. aniołów i świętych. Bodaj się ziemia rozstąpiła. w które udaje się dusza po śmierci powsz. B. czego echo wraca w chłopskiej poezji 135. 95. i ziemia tworzą parę jak ojciec i matka 1. N. trzy poziomy ś w i a t a .. NKPP piekło 13. + N. Kulturowe. N.niebo . Świata zażyć. deus 'bóg'. W kolędach. W tradycji s t a r o s ł o w i a ń s k i e j od najstarszych czasów znana jest opozycja niebo : ziemia (i druga nakładająca się . Różnica kierunku do nieba : do ziemi jest znacząca przy układaniu ciała zmarłego w trumnie 70. niebianin. Podobny motyw znany w folklorze dziecięcym. np. MAAE 1908/151. fraz. czyściec.3a. 88. p i e k ł o .wolność : niewola 35c. Fraz. do nieba nie dostał się. niebieska kraina 35a. Kot Las 78. są światła niebieskie powsz. mieszkania dobrych duchów : siedliska duchów złych 101. Nowy Testament i c h r z e ś c i j a ń s t w o głoszą. O przechodzeniu między niebem. i ziemia kontrastują też na zasadzie dusza : ciało 46. światło'. TN Zaleś 1991. otwiera ludziom niebo Lur STB 540. świata duchowego i widzialnego. 7. K 23 Kai 238. N. N.razem tworzą ludowe „ z a ś w i a t y " . W językach i n d o e u r o p e j s k i c h nazwy nieba łączą się z nazwami dnia i bóstwa. N.. położenia wysoko : nisko 100. jednak wyrazy pochodne od nieba utrwalają cechę koloru: niebieski 'mający kolor jasnego nieba' i 'wypukłości': podniebienie 'górna. i piekło to podstawowe elementy tamtego świata LSE 1984/HI.: K 10 Poz 221. i c z y ś c i e c . W zagadkach N. babki. obloką są w gwarach używane także w odniesieniu do 'błękitu nieba'. 44b. coś podobne jak niebo do ziemi 'niepodobne do siebie'. co wprowadza dodatkowy kontrast majestatu i nędzy. niebieskie Strony 35c. funkcjonująca w systemie opozycji góra : dół. kościół ze słupem 3. <-► N. m. 90B. drogi trudnej : wygodnej 127. 113B. Etymologicznie polski wyraz niebo jest wiązany z nazwami dnia i bóstwa (zestawia się stind. wysoki do nieba. współwystępuje z z i e m i ą. należy tu też grec. niebieski szczyt 45b. W b i b l i j n y m przekazie starotestamentowym „niebo i ziemia" znaczą tyle co „wszechświat". i ziemia (święta ziemia). k r ó l e s t w o n i e b i e s k ie powsz.. a także szeroka ziemia 2. c z y ś c i e c i r a j . podobnie Gamlv ind 791. to: firmament niebieski 36b. b arł óg 23e. swoją duszę tuta) daj" Red. raj w swoim znaczeniu szerszym 9. 337.ziemia) 1.niebo ma etymologiczny związek z nazwami chmury G amlv Ind 791-792.in. i m o r z e przeciwstawiane jako miejsca wysokie : głębokie K 8 Krak 103. skałami 32. grzech niszczy niebo W człowieku For Sym 79. wynosić kogo pod niebiosa 'wysoko oceniać. przeznaczona dla zbawionych). N. zamiast ziemi pojawia się też chleb 10. niewymie-rzone pole 2. może zostać scalone w człowieku.pierwsza uwydatnia aspekty f i z y c z n e . przykryj N. i ś w i a t na zasadzie wieczność : doczesność . i w i ę z i e n i e . = Nazwy niebo i niebiosa/niebiosy . wdowy i mężatki 65A. i ziemia są przeciwstawiane sobie także na zasadzie boski : ludzki (mieszkanie Boga wobec mieszkania ludzi). ->księżyc (zwany w formułach powitalnych niebieskim dziedzicem). 127.eksplikacja eksplikncja mnie. 27. ziemią. np.„Piekło .czyściec . 257. W pieśniach pod niebem / pod niebiosa / do nieba . potem w niebie być.. LSE 1984/148. czteroczęściowej zabawki .. Przeciwieństwo nieba i ziemi. 133b. W zagadkach N. 62A. 165. razem nic mogą ogarnąć Stwórcy K 2.

w anegdocie . Plińc puo ńebje szibkosc. radośnie' 53. Pan Bóg toczy beczki po N. ZWAK 1880/103. deszcz) K 42 Maz 349. skakać pod niebiosy 'wysoko'LL 1959/3-4/78. K 20 Rad 246. wwta niebieskie (= wrota do nieba) święt Nadr 321. sadzany na tronie. namiot nieba 143. boże Pig Wyb 156. w złorzeczeniu: A bodaj cię choroby świgaly [= rzucały] od ziemi do nieba! K 9 Poz 50. 4la.122. Wesoły. Pies śl 1/486. fraz. parasol nad ziemią 120. m i ł o ś ć (serca niebieską przejęte miłością) K 48 Ta-Rz 211. 89 Rog śląsk 223. NKPP przysięgać 1. Tańcowali Boski z Boską. w pieśniach kościelnych: niebieska słodkość K 28 Maz 91. ś p i e w 46b. Raj (niekiedy utożsamiany z N. gdzie Gwiazda Północna 121A. O Cechy: w y s o k i e i. z nim Matka Boska I32b. tam na tronie zasiada Bóg Ojciec 124.stoi na najwyższym piętrze N. l u b nie 96. b ł ę k i t n e 58. Nic zrobi się przez to dziura w niebie (o czymś. podziurawione gwiazdami Hi. u stóp święci I25b. Piotr bawi się kulami Kul wiel 3/521. są to gwiazdy 12113. namiot nieba błękitny Szcz Ant 629. dusze so. fraz. gdy otwarte jest okno lub brama w pałacu niebieskim K 8 Krak 126. W żartobliwym wierszu z Radomskiego: Całe niebo tańcowało. Baz Tatr 85. jest N. K 46 Ka-s 340... Wyróżniane bywają d w a N. znajduje się inne. gdzie trafiają zbawieni i32b. 117. na Abiahamowym łonie 86B. Wg przekazów wierzeniowych N. zamyka N. ma bramę/wrota/drzwi: br-ama 109. strojne: Wiecorem niebo najstrojniejse. 47c. Paweł Pieter. wonne zioła i33a. N. słodycze K 6 Krak 423. szczęście K 7 Krak 22. aby anieli. ma siedem pięter. K 5 Krak 241. chóry anielskie 124. N. NKPP wesoły 1. ogród spokoju 1 zorzy 92b. wiosna 45c. N. TN Wyryki 1978. Chód Śp 197. 144. P i o t r Pieterpawcł sob. widać światło. najwyższe niebo empirejskie jest gwiaździste 124. niebo Wysockie ZWAK 1886/270 pieśń. kwiaty 45c. rajska z a b a w a K8 Krak 101. są pachnące sady I33b. jak będą w niebie dziury.na słoniu 121A. 130. wiejski dom) i ogród. Bramą kamienną wchodzą do raju dusze z czyśćca I32b. Kiedy się błyska. to kopuła 120. mogli „mieć dla siebie przyjemną wycieczkę" K 7 Krak 4. strzeże Archanioł Gabryel ze złotym mieczem 126 lub św. niebieski twn MAAE 1908/113). gdzie młóci się zboże. bo wybijesz w niebie dziurę 73. Zwłaszcza skowronki K 23 Kai 192. ® Budowa i wy gl ąd. B. podob. otwarte N. niebieskie ogrody 87. który ma (złote) klucze 125. s z c z e r e Pies śl 2/347. 51. Sim Wiera 235. sporad.124. gdzie rosną drzewa 133. niebieska radość Nyr Kar 120. Kul wiei 3/521.przyjmuje wędrującego chłopa P4A^. jest jasne 128C. dywany 126. księżyc i gwiazdy K 7 Krak 28. (czuć się) jak w niebie 'dobrze. W wierszach współczesnych poetów chłopskich owo pierwsze N. Ś w i a t ł o n i e b i e s k i e . K 3 Kuj 177. niebieski raj Her Kai 2/174. we fraz. brama rajska 109. 110. Lom Śląsk 382. u poety chłopskiego . co uznaje się za wypadek małoznaczący) Wisła 1896/354. \\r. i25a. przedmcbic mu przygrywało. Cisz Krak 162. św. c. ś w i e t l i s t e Mosz Ku! 2/17. otwiera się i widać światło niebieskie 128. 311. sine Szcz Ant 631. raj niebieski święt Nadr 258. K 6 Krak 241J muzyka 45f. Her Kai 2/180. TN Stara Wieś 1978. rozkosz . K 7 Krak 22. 117. to p o d n i e b i e szcz Ant słownik lub p r z e d n i e b i e . Kot Zn 126-127. 86Ac. raj nieba Kur oPoi 102. 7ib. 133b. niebieskie błękity Pig Wyb 97. W bajkach N. to kula. Nitsch Tek 41 Cieszyńskie. fraz. o k r ą g ł e 119. 111. 71b.: poza widzialnym niebem. błękit niebios K 7 Krak 58. K 20 Rad 102. fraz. a inno to słońce jesce śpi. niebieskie światłości K 44 Gór 184. Zbawiony jest w N.wedle najbogatszego przekazu krakowskiego 132 . ) jest częściej przedstawiany jako ta część N. Jasność przechodząca z nieba przez furtę niebieską pada na słońce. modre (oczy modre jak niebo) Sim Gad 182. wysokiego nieba nie dostać. 31. księżyc nie świeci (-tpuste dni) K 7 Krak 30. 109. najniżej obłoki 123. ZWAK 1884/293. przędzie len 94: Bóg jeździ wozem ZWAK 1878/125. okrąglutkie. s z e r o k i e 2.88 NIEBO eksplikacj a NIEUO eksplikacja latają ptaki. (c) Fraz. p i ę k n e 24c.. pogodne 106 lub zabandziurzone 'zachmurzone' K 17 Lub 210. niebiański ogrojec. t a n i e c 7ib. fraz. 31. j a s n e 24e. co oddają przysł.'o strzali Kam Pom 125. błękit Pig Wyb 98. drzwi 116. podob. Śliczne K 17 Lub 4. przedstawiane jak c h ł o p s k i e g o s p o d a r s t w o . to ołtarzów ni ma PSL 1963/2/100. N i e b o ś w i e t l i s t e jest przedstawiane jako budowla (pałac. pogodę. Na święty Jury. -+zorza. zbudowany z drogich kamieni. fraz. 132. W bajce bohater zostaje zachwycony do trzeciego nieba Kap Baj 124. Ja bym mógł na to pod szczerym niebem przysięgać.. bez żadnego kanta TN Nasutów 1978. jak gdyby królestwa niebieskiego dostąpił NKPP wesoły 10. panuje r a d o ś ć i w e s e l e 22AB. 29. S k l e p i e n i e niebieskie. Bóg mieszka najwyżej 124. tak da. lilie K 22 Łęcz 171. którym ciasno w pałacu niebieskim. stoi/opiera się na słupie/osi/gwoździu. rajskie wrota 33b. która kręci/obraca się 119. szczęśliwie. Wedle przekazów wierzeniowych jest tak jasne. 139. 9la. (por. 1 1 1 . Lom Śląsk 386. brama niebios/niebieska 2ic. LL 1960/4-5/57. dźwierze 109A. ZWAK 1878/176. K 7 Krak 22. W kuchni boska Magda. NKPP pełno okien na cały świat I32b. N. wtedy są na niebie ołtarze. leć do nieba / do Pana Jezusa (po sionko. nie ma dziur. otwiera niebo 92b. pośrednio jest kojarzone z m o r z e m : chmura płynie po niebie Kam Pom 125.biedronka: Biedroneczko (na Śląsku niekiedy też: słoneczko). N. i Syn Boski z Matką Boską. 23a. klucznik Piotr i Paweł boscy. K 8 Krak 100. K 8 Krak 100. niżej kryształowe sklepienia po których poruszają się słońce i księżyc 124. niebios Pig Wyb 12. Her Kai 2/173. N. po burzy Wi s ia 1900/466. twardej ziemi nie przebić niebo 47. Atmosfera n ie b a. g ó r n e 23e. Ogród rajski rozciąga się obok pałacu niebieskiego. stąd fraz. 77B.w N. gołe tylko we fraz. gdy furta do nieba jest zamknięta. strzelają do siebie 131. pod gołym niebem 'nie pod dachem' powsz. Stef Pies 1/202.N. W N. bywa postrzegane jako rajski o g r ó d 133. N. 134. owoce 126. 126. I wnuczęta sami boscy. niebieskie radości K 8 Krak 100. też . K 7 Krak 15. W N. bo aniołowie łopatami odgarniają w N. Ziemia jest schodami do nieba 129. 82. przyśpiewka nie podskakuj. 52b. P a ł a c niebieski (niebieski dwór K 23 Kai 238) . o co prosić. który jest tam. między ziemią a niebem 'w miejscu nieokreślonym'. jasności 126. wisi w powietrzu 119. Wista 1895/506 i dlatego powstaje grzmot. że wzrok oślepia wisia 1900/465. K 14 Poz 285 i wpuszcza do N. progi nieba K 7 Krak 11. brama złocista 126. dziura w niebie i żart. śnieg pada. 4. w rymowankach dziecięcych . (i odwrotnie . K l u c z n i k n i e b i e s k i 96A: Bramy N. przez dziury w N. święci lub aniołowie grają w niebie w kręgle NKPP święty 27. okrąg nieba K 10 Poz 226. otwiem bramę 125. noa. drogi ze śniegu K 34 Che! 256 lub święci/płanetnicy zamiatają niebo zrzucając śnieg na ziemię ZWAK 1878/125. jest pełne światła.

chcieć przychylić komu nieba 'dobrze komu życzyć'. niebieskie ptaszątko K 24 Maz 98-99. Eliasz Pei Dem 60.cz 323. 30. podob. krół nieba Nyr Kar 347. A pos to ł o w ie Wisła 1891/866. sporad. Trójca Św. Dusza puka/kołace do nieba 33b. kto w Piśmie grzebie NKPP pismo 4. zmówi modlitwę Kot Zn 78. dochowuje starego. Nyr Kar 58. a piekło . 72. także ludzie zbawieni: sierota. K 6 Krak 234. Niebem płaci/ nagradza Bóg za dobre. podob.. Chłopiec woli dziewczynę niż N. 128. sam św.. partyzantowi otwiera N. K 48 Ta Hz 42. nigdy . W pieśniach miłosnych chłopak odjeżdżający na wojnę zostawia dziewczynę temu.). Łysy do nieba. ale pieniędzy nie pożyczę ci. wysoko na niebie K 2 San 157. aniołowie. K 24 Maz 94. Bart Lub 149. TN Ułów 1979. żart. d. też owce 45c. jest c i e p ł o : fraz. na muzycki daje 6Ah. wyjednać niebo MAAF. Lezie jak Zyd do nieba. K 43 śl 61. 61. Pan nieba TN Nasutów 1979. święt Nadr 95. Matka Boska. 86.mężatki i wdowy. Mikołaj. Bóg z nieba K 20 Rad 77. Pan Z nieba K 9 Poz 120. Piotr 92b. 87. • N i e b o celem d ą ż e ń c z ł o w i e k a i n ag r od ą. wit Baj 306. 88. K 46 Ka-S 342. korony w niebie 30b. 12. K 43 śl 64. Np. ller Kai 2/155.31. • N i e b i e s c y m i e s z kań cy. jak . św. którzy kochają dziewczyny 68. takich świętych jak: Św. stoin Żyw 78. K 49 Sa-Kr 164. 88b lub idzie ona sama 78. cielę do obory 6Aj. trafiają tu żołnierze. Bóg Zapłaci (i zbogaci) niebem K 20 Rad 86. K 34 chei 44-45. Ś w i ę t a T r ó j c a K 26 Maz 56. rajski kogut 103. ciepło jak w niebie powsz. K 12 Poz 311. i p o r z ą d e k . który jednak woli wrócić do dziewczyny Piat Krak 631. K 50 Sa-Kr 95. 168. niebieskie pacholę K 28 Maz 74. Maryja. w wersji żartobliwej: Nieba bym przychylił. TN Wola Chomejowa 1988. 78. nie ma wódki 69. Kot Rzesz 490. dostają się dusze pokutujące oczyszczone przez ogień K 51 Sa-Kr 38 lub . 73. temu. Stanisław 81. Pan Bóg..: Ojciec niebieski. gazda nieba Pach Mow 15. Szczególne miejsce w N. K 44 Gór 67. 71. K 10 Poz 323. / za złe myślę me pusco do nieba Wisła 1901/360. który przychodzi z nieba po drabinie K 5 Krak 313. TN Róża 1979. po Śmiei-Cl być W niebie Bart Lub 67. ojciec dziedzica pasie świnie Cisz Krak 246. co panuje w niebie Lom śląsk 389. podob.fraz. LSE 1963/5/185. królować w niebie 'uzyskać zbawienie' K 1 Pieś 135.w N. 79. w nagrodę / . Z N. K 19 Kieł 115. 101. Pan Bóg z nieba wysokości Bart Lub 60. w formule oczywistości Jak Bóg na niebie i wyrażeniach: Bóg z (wysokiego) nieba. Nie każdy w niebie. pani nieba (i ziemi) TN Kraśnik Fabryczny 1982. przysł. niebiescy posłowie Nyr Kar 119. Bart Lub 158. co jest w/na niebie Pies śl 2/29. Rog Śląsk 217. ojciec z nieba K 44 Gór 345. u Pana Jezusa i Matki Boskiej bywał korowaj 44. św. 372. pójdą do nieba chłopcy..30. Wisła 1901/360. Pies śl 1/300. niebios królowa. Bogu.in. Bart Lub 322. niebieskie tryumfy K 26 Maz 343. ma sierota 62 . czyśćca. 89. Matka Boska z nieba Nyr Kar 150. wdowy i mężatki odpowiednio do: piekła. św. w przyśpiewkach Wedle przysłów ten dostanie się do nieba /pójdzie do nieba / będzie do nieba wzięty / skarbi sobie niebo / gotuje sobie niebo /dostanie N. w przyśpiewkach niebo obiecuje się muzyce za dobre granie 64A. tyło jo ludzifi grzychami zawało wisla 1901/210. żyje cnotliwie. Do N. pan niebiosów K 20 Rad 76. K 22 Le. 82. K 50 Sa-Kr 341-342. Droga do nieba trawo nie zarośnie. W przyśpiewkach kawalerskich do N. obywatel niebieski Etnl 1989 Bilg 146. Matka z wysokiego nieba Krzyż Kuj 1/88. z imienia wymienia się m. Opisowe nazwy Boga eksponują związek z N.73. Do nieba pomaga duszom dostać się Chrystus przez swoją mękę i zmartwychwstanie LL 1964/4-6/136 oraz Matka Boska 17. 51. 315. wg pieśni duszę zmarłego biorą/prowadzą/niosą do N. niebieska królowa (królowa niebieska).. Pan Bóg czasem zabiera kogoś żywcem do nieba K 46 Ka-s 493. sporad. Kot Zn 467. też do N. K 3 Kuj 210. ojciec na niebiosach K 23 Kai 229. jest pełne s k a r b ó w n i e b i e s k i c h K 2 6 Maz 339: drogich pereł i kamieni K 27 Maz 283. 1897/163.i jej rodzice 40. fraz. 80. Ś w i ę c i . W N. N. ale nie pijacy i ułani. odpoczywania w niebie. A n i o ł o w i e . W opowiadaniu nieprawdopodobnym . niebieskie ptaki NKPP ptak 37. Kot Las 140. 69. K 18 Kieł 53. niebieska lilija. Wg przyśpiewek biesiadnych na pogrzebie pije się. pani w niebie K 17 Lub 13. B. TN Nasutów 1979. TN Krasnobród 1979. Wisła 1900/193. księżniczka niebieska. We fraz. Archanioł Gabryjel 45a. niech mu Bóg da niebo 'zbawi go' K 50 Sa-Kr 319. przy biciu dzwonów ie. TN Łuszczacz 1979. Łazarz 86B. 86. Dorota 86A. podh. 53. król Z nieba K 24 Maz 101. K 7 Krak 15. Stwórca nieba (i ziemi) Wisła 1895/201. 85. Krółowa nieba TN Kraśnik Fabryczny 1982. aniolipwie) z nieba (wysokiego) Stef WarmPś 2/90. raczej nawet Kto się zna na piśmie. także: pije. K 19 Kieł 136.babki) 65. K 30 Pok 276.: Napira sie. Antoni. niebieska chwalą K 15 Poz 44. zmarła matka pani młodej 63. niebiescy duchowie K 24 Maz 101. żeby ich dusza do nieba się dostała MAAE 1908/117. K 23 Kał 234. K 49 Sa-Kr 125. wg pieśni żołnierskich w N. ginie na wojnie 6Aa i. porządek jak w niebie. 484. daje ubogiemu jałmużnę. (podmebiem) jako miejscem przebywania kojarzone są p t a k i : fraz.w N. perła z nieba K 24 Maz 100. graniu organów i6c. Nyr Kar 85.smutnego 6Cc. niebieski poseł Bart Lub 182. niebianie K 43ŚI 63 to: Bóg (Jezus. kto: cierpi. (Pan) Bóg w niebie. K 6 Krak 239. Michał 7lb. duszy do raju grzechy nie puszczają 9. matka. K 24 Maz 107. 48b. 485. NKPP Bóg 378. 86C. Wisła 1901/207. wysyła się panny (babki. także niebieskich migdałów NKPP migdal. znalazł się chłopak. blasku świec 78. św. W N. mieszka Kościuszko świr Pies 151. opiekuje się sierotami. (Pan) Bóg z nieba. bo w N. sierotę (z ciałem i duszą) biorą do nieba aniołowie (czarty . niebieski pan K 24 Maz 189. Bart Lub 147.niebieskiej korony TN Rachanie 1978. Piotr 75. niebieska kotwica K 23 Kai 244. żartobliwych . . skowronek NKPP bujać 2. Kot Rzesz 302.macochę do piekła) 62A. pani dworu niebieskiego Nyr Kar 59. raju.91 NIElłO eksplikacja 90 NIEDO eksplikacja K 26 Maz 341. Nie puszczą do nieba . 35. sierocie meto otwiera się samo 61. św. królowa wladnąca niebem K 23 Kai 240. która w pieśniach religijnych bywa nazywana: niebieska pani K 8 Krak 128. K 22 Łęcz 26. co świeci na niebie K 12 Poz 259. W kolędach Jezus to: niebieskie dzieciątko TN Nasutów 1979. war. aniołowie I6c. c h w a ł a 47a. K 35 Przem 17. K 35 Prz 22. która jest kluczem do nieba 35c. niebieski dziedzic (o Panu Jezusie) K 22 Lecz 171. niebieskie pacholątko K 23 Kał 55. najprzód się do piekła waśnie NKPP pismo 3.za złe 64C. Kur Opól 116. TN Wólka Kątna 1980. święci. żart. dostać się do nieba Ster WarmPś 3/118. tańcuje. piekłem za złe 7. fraz. W powinszowaniach noworocznych (rzadziej przemowach weselnych) życzy się ludziom nieba po śmierci 30a. We fraz. wieczna chwała K 24 Maz 107. rozkosze niebieskie K 24 Maz 97. K 48 Ta-Rz 65. TN Góra Puławska 1979. 74. Bart Lub 166. w pieśniach pogrzebowych . Król niebieski. by pomóc duszy znaleźć się w niebie 67.

z piekła wiedzie po kładce ognistej 95b. Żołnierzy W pieśni zalotnej kawaler chce dostać się do nieba za dziewczyną po jedwabnym zabitych na wojnie Ad Zam 32. otwiera się. 1 2 3 . Kon WiM 64. Do N. por. W baśni wielkopolskiej . by dostać się do N. ludzie jeżdżą do nieba śmiertelną drogą przysł.Maryja z nieba do was zstąpiła. ciasna furtka do nieba NKPP niebo 6. przez duże złote drzwi 107. Kto pracuje. w anegdocie dewotka chce być żywcem wzięta do N. TN Łubcze 1978. do dziewczyny 72. k r ę c i się 1 1 9 . N. która wyrasta z ziarnka: bobu. N. Duszo dzieci zmarłych bez chrztu. Łaskawe nieba pracującym dają chleba. bałwani się 'obłoki zbijają się w chmury' K 17 Lub 209. N. o b r a c a się 119. dukat. NKPP szczebel i. przez ogromny bór na krańcu świata 130.w pieśniach pasterskich i rolniczych jako życzenie dla gospodarza: Niechaj z nieba samo szczęście Na niego leci Rog Śiąsk*i8. by grzesznym niebo tam otworzyła TN Krasnobród 1978.iw postaci gołębi us. łaska niebios K 24 Maz 92. k o ś c i ó ł : Przez karczmę wchodzi się do szpitala. po łodydze rośliny. wozem albo koszem H3A. Wisła 1901/210.. W legendzie chełmskiej stanowiącej echo biblijnego przekazu o wieży Babel Rodź 11. gładkiej 1 aksamitem wymoszczonej 127 drogi do piekła. Lom Piel 436. błogosławieństwo niebios K 14 Poz 137.fraz. K 5 Krak 313. w przeciwieństwie do wygodnej 9ib. p o m a g a (daje. dusza z czyśćca idzie do N.do nieba drabina 66. przez kościół do nieba. prosta dróżeczka K 2 San 134. modlitwa mostem do nieba NKPP modlitwa 4. przewraca się do do dołu. gdy się błyska 128. NKPP pracować 22. w niebo / do nieba wzięta / wprowadzana (przez aniołów) jest Maryja. Zmarłemu należy włożyć świecę w rękę Wisła 1901/332. obraca się na sierdzieniu 'gwoździu' Mosz Kul 2/18 (-^Gwiazda Północna). Chleb z nieba spuszcza sierocie Matka Boska / Pan Jezus 62C. wysłuchuje próśb sim śl Opol 28. c. sankcjonuje miłość chłopca i dziewczyny: wg pieśni miłosnej tu nie6te wyrok/dekret zapisany. promień słońca K 11 Poz 90. goreje. Tor prosty do N. 100. w pieśni .bohater idzie do N. W n i e b o w s t ą p i e n i e i w n i e b o w z i ę c i e są motywami pojawiającymi się powszechnie w tekstach o charakterze religijnym: do N. sprawiedliwy może wtedy zobaczyć w N. Piotra chce wydostać się z piekła do N. K 49 sa-Kr 109. daje szczęście gospodarzom Wisła 1899/313. chleb z nieba K 11 Poz 99. łaska nieba K 46 Ka-s 500. Jako znak ł a s k i i o p i e k i B o g a z N. aby dusza mogła znaleźć drogę do N. rosa z nieba K 9 Poz 274. szczęście . Matka Boska prowadzi do N. war K 46 Ka-S 81. wiedzie -+Droga Mleczna. w s p i e r a z a k o c h a n y c h . . jęczmienia 94A. otwiera się w dni świąteczne i pogodne noce 128B. N. śmierć 99b. W anegdocie chłop twierdzi. aniołowie odstraszają piorunami K 17 [.Jest to mała ścieżka 9lb. NKPP manna 4). przez zieloną łąckę 34. Mo o jedyn sztebel bliży do nieba. fraz. dusze katolików K 39 Poz 525. N. drzwi do nieba sobie zaciska. św. l i t u j e s i ę nad niedolą narodu i oswobadza go od głodu K 46 Ka-s 499. We fraz. że zszedł z N. . Zmarła matka chce spuścić się z nieba drobnym deszczem j promykiem światła na wesele córki 63. N. widoczna jest jasność Wisła 1901/486. dary niebieskie K 16 Lub 123. św. że aniołowie zstępują z nieba do wody po -Uęczy. W Chełmskiem twierdzi się. a na N. Droga do N. W żart. gdy jest noc Wisła 1903/96. Kai Lim 19.ja 93 NIEBO eksplikacja -^piorun K 19 Kieł 198. (-+rosa) LL 1957/3/37. Klenczyncy bliży do nieba NKPP klęczeć 1. Kto biednemu daje skoro. Kto bliźniego uciska. mit. owsa. Wisła 1894/147 Lubelskie. (a) Ruch. wisia 1901/371. która wedle przysłowia jest przez słońce schowana w N. 1-9 Salomon buduje wysoki horab. przyśpiewce: wysoka dziewczyna . w i a r a Nyr Kar 314. 6Ai. po powróśle ukręconym z plew 94Ac. Barbara wskazuje ścieżkę do nieba. o północy otwiera się i pieje rajski kogut 103. Dusze dzieci nie ochrzczonych za życia. Dusze do nieba idą powsz. chodzi koło ziemi 123. wit Baj 299). c. manna z nieba K 7 Krak 15 (ale także: Manna nikomu z nieba nie spada. po drabinie 94B. • D r o g a z nie b a. przed pobożną panną K 49 Sa-Kr 158. otworzyć drzwi.Droga Mleczna 137. ZWAK 1887/4. ciemnieje przed burzą K 51 Sa-Kr 52. NKPP biedny 23. sznurze K 21 Rad 28. podob. okna. NKPP pracować 26. a w kurnych chatach dziurę w suficie Wisła 1899/405.\)2 NIEBO . zabiera ludzi anioł 99a. dopiero po siedmiu latach pokuty i ochrzczeniu K 17 Lub 77 i nadaniu imienia K 42 Maz 393. 79. jest furtą do nieba Kot Zn 437. tyn w potrzebie zawsze znajdzie pomoc w niebie.ub 77. co z nieba upad K 23 Kał 173. Kot Zn 76. po nitce 113B. ZWAK 1880/104. opieka niebios/niebieska K 14 Poz 151. Aniołowie prowadzą duszę zmarłego do nieba drogą ku kierchowie — cmentarzowi 49. -Kecza. d o b r e u c z y n k i K 19 Kieł 139 Chto żyje jak trzeba. (b) P r z e c z y s z c z a się. błogosławi) ludziom: zsyła ł a s k i / p o m o c 39. grochu. konopi. wtórnie: cnotliwa Krakowianka 93. czyni żonę dozorcy sułtańskiego ogrodu niepłodną Kap Daj 236. wybielałe i wybawione z pieklą Wisła 1895/322. W anegdocie matka św. a bracia i siostry słońca idą do niego po wąskim moście K 7 Krak 2R. K 26 Maz 340. zsyłane są: rosa niebieska Pig Wyb 75. Wisła 1887/288. LL 1959/5-6/93. K 28 Maz 99. błogosławieństwo z nieba Kur Opol 132. krupy. Kai Lim 26. Andrzej 99c. Św. n (a)N. rzadziej ulatują 45d. Chłopiec skacze z N. rozjaśnia się K 51 Sa Kr 51. dlatego młodzi spoglądają na/w niebo w chwilach miło- Wedle wierzeń do N. sprzyja komuś świr Pies 113. Mostem do nieba jest: j a ł m u ż n a 6Aa: w przysł.eksplikac. to trafi do nieba. N. drózecka 9ia. dusza rozłączona z ciałem idzie do N. dostają sią do N. Jacka K 5 Krak 14. K 34 Chel 155. lub miała drogę wolną. np. ■ Z a c h o w a n i a. m o d l i t w a . K 8 Krak 169 (ale też: Kawałek chleba nie spadnie z nieba. gościniec nad morzami K 7 Krak 39. W bajkach częsty motyw dostania się do N. LL 1959/3-4/78. NKPP bliźni 4. a wg przekazu krakowskiego -bramą kamienną przez most i32c. przeznacza dziewczynę chłopcu 55. wstępuje Jezus po męce IHA. da mu niebo w dziesięcioro. kto komu przeznaczony 50. Wysoka drabka do nieba. a cisnące się do N. wędrowca Krz PBL nr 470. Pies Śl 2/248. ZWAK 1878/125. wskazuje Matka Boska K 22 Lecz 173. pomoc z nieba Kur Opol 172. (d) O t w i e r a się. Wedle wierzeń krakowskich Najświętsza Panienka zstępuje z nieba gościńcem przez raj idąc w każdą sobotę i środę do czyśćca K 7 Krak 23. • D r o g a do n i e b a jest stroma 1 ciernista 127. pracować trzeba. (c) C h m u r z y się (= znak gniewu Boga) 105. Boga 128B lub przyjście Michała Archanioła PSL 1968/1/45. 128D. Pęknięte niebo . na niebieski scyt prowadzi skalista perć 45b.

K 49 Sa-Kr 167. jest obserwowane w inne dni roku. p ł a c z e . K 8 Krak 57. wola nieba K 5 Krak 83. weseli się K 33 Chel 155. która nastąpi za sto lat wisla 1894/744. (c) N. W dniu końca świata z N. Barbary. która miała być przez swego męża zgładzona Hajd Nie 7i. 0 N. . spadają złote narzędzia 98. grad. kara niebios K 10 Poz 23. Bart Lub 26. ziemia pije łzy nieba 136. o d b i o r c ą i a d r e s a t e m a k t ó w c z ł o w i e k a . by przyjąć umęczonego Jezusa 18. jasne 25. burze i wiatry nadzwyczajne. wołać o pomstę do nieba. K 57 RuśC 605. jest jasne. Wisla 1889/502. MAAE 1908/H9. N. pochmurne jest znakiem. Jeśli N. 64. bo słucha zakazu Boga 90A. pochmurne w tym dniu . jest wygwieżdżone. gdy młoda . w niebo wzbijać spojrzenie TN Kol. złota korona Wisła 1887/310. w wigilię Bożego Narodzenia. zaplata z nieba K 26 Maz 61. Wisla 1897/439. Krzyż PBL nr 933. K 20 Rad 291. o karze.śnieżną zimę. 109.1 Kai 218. N. N. Szczególnym atrybutem N. jest z ł o t o . Maryja opiekuje się ludźmi 79A. LL 1958/2-3/68.: do nieba wznosić błaganie K 43 śl 62-63. że krowy będą dawały dużo mleka Bart Lub 26-27. Kur Opól 160. gdy rybacy włoscy wzywają pomocy św. w pieśni żałobnej Pan Jezus zsyła dwóch aniołów z nieba na pomoc duszy 49b. niebie K 20 Rad 87. (b) N. by krew nam na wrzosach Ścieliła kobierzec wolności świr Pies 335. a siekiery skierować ostrzem w niebo Pei Dem 58. powinien spuścić spodnie i wypiąć tyłek ku niebu Lud 1954/661. Świr Pies 105. Gdy przed wschodem i po zachodzie słońca N. zlotc jabłka NKPP spać 14. * Co i kto p o c h o d z i z n i e b a. 15. 369. N. K 50 Sa-Kr 378. K 24 Maz 302. K 5 Krak 17. N. N. Fraz. plącze. K 23 Kai 217. Pig Wyb 174. N. We fraz.utożsamiane z Bogiem . Wisła 1895/482 pow. Z N. płaci tym. Podczas burzy na morzu. głos / wesoła nowina z nieba o narodzeniu Jezusa 22B. goreje/jaśnieje/otwiera się. listy z nieba. czyste zapowiada p o g o d ę Etni 1989 Bilg 116. złote siodło I O R . całe niebo śpiewa / oddaje pokłon Bogu 77B. chmurzy/mroczy się. Wyrok nieba Nyr Kar 70. 110. kury będą się dobrze niosły (-^gwiazdy). gdyby młodzi pogardzili sobą 38. snej rozterki 59. Pochmurne. strzała z nieba pies śl 1/452-153. fraz. uczestniczy w chwale Boga: N. rybak który jest synem pierworodnym.. którą Bóg wymierza z N. 16. którzy nawiedzają obraz Najświętszej Panny w Częstochowie K 22 Łęcz 169. Podobnie w celu odpędzenia chmur deszczowych i gradowych. K 7 Krak 243. Kot Zn 215. krew Jezusa 29. grady i pioruny K e Krak 147. Bart Lub 365 oraz formuły z pieśni żołnierskich: / chciały niebiosa. Wista 1891/627. wzdychać ku niebu Nyr Kar 130. wisla 1889/558. Jeśli w wieczór wigilijny N.. drży 15.łzami 43. dusze zbawionych 16. pochodzi również głos: we fraz. Bart Lub 157. należało wystawić przed dom łopaty od chleba. Na rozkaz/pisanie z nieba czeka śpiące wojsko św. Znaczki z nieba zostały przyniesione przez anioła Św. K 20 Rad 270. ogień z nieba K 7 Krak 11. kamienie 8B. N. które Pan Bóg złotymi literami własną ręką spisał (wysłał) K 40 MazP 14. Głos z nieba nakazuje także wybranie pustelnika na papieża wisla 1888/764. Jasne N. 1268. ZWAK 1882/194. LL 1962/4-6/78. deszcz kamienny (na Turków) świr Pies 134. Ostrzeżenie w postaci pisma z nieba otrzymał także król Popiel Hajd Nie 43. byłoby smutne. K 40 MazP 572. choćby była z nieba. wznosić oczy ku niebu / do nieba 'modlić się' Her Kai 170. służy Maryi 77A.. Kur Opól 61. wykrzykiwać / wyśpiewywać pod niebiosy 'głośno'. opiekę nad ludźmi sprawują święci 81. gdyby chłopiec opuścił dziewczynę 57. Fraz. K 2. to w stodole ciasno. glos z nieba K 23 Kai 205. glosy (idą. ZWAK 1886/107. ale bez deszczu w dniu 29 września. bierze się przede wszystkim pod uwagę fakt.jest odbiorcą aktów modlitewnych i błagalnych. iiog śląsk 61. wyznacza kres życia ludzkiego: dokąd ci życia nieba pozwolą Kap Baj 228. g n i e w a się zsyłając burzę. 228. 2 nieba Bóg/aniołowie / zmarła matka błogosławią ślub sieroty 40. nie chce przyjąć grzesznych dusz. TN Rachanie 1978. N. podob. są: piorun/grom (fraz. ♦ W przepowiedniach związnych z N. LL 1960/1/35. w śnie o niezwykłym lekarstwie 102. płacze deszczem 140. ▼ N. W podobny sposób N. pochmurne w styczniu oznacza słotną wiosnę ZWAK 1882/185. gdy się rodzi Jezus 241. biją) pod niebiosy. poziuala chłopakowi kochać dziewczynę K 6 Krak 433 N. k a r z e 79B: fraz.n i e p o g o d ę Etnl 1989 Bilg 120. w czasie gwałtownej burzy wyrzucano w pole łopaty i miotły K 48 Ta-Rz 281.VII oznacza tęgi mróz w grudniu K 31 Pok 223. pogodne zaś jest znakiem. Chłopiec ma tyle miłości. czerwone. czy jest ono jasne i czyste. jest świadkiem miłości 54. N. Jadwigi Hajd Nie 154. zlozyć ręce do nieba K 20 Maz 286. Z N. K 14 Poz 156. Wes śląsk 217. jest natchnieniem dla króla Sobieskiego Nyr Kar 62. Folk Łodz 213. przybywa/zstępuje/schodzi M e s j a s z / J e z u s 23. Stoin Żyw 16.94 ___________________________ NIEBO .eksplikacja NIEHO eksplikacja % K 42 Maz 232. żniński. 277. spojrzeć ku niebu Pies śi 1/530. piorun 106. że zima długo jeszcze potrwa K 31 Pok 221. Narzędziami Z jasnego nieba) kary. zaprzestania bitwy wisla 1900/79. gdy Pan Jezus umiera 32. dziękować niebu za opiekę K 14 Poz 208. mgliste . Dziewczynę. padać będą: deszcz ognisty/krwawy i pioruny 84 lub grad kamienny i ogień Czap Mat 122. Kot Podg 86 -»kamień. N. Kot Zn 447. młoda przy oczepinach ma spojrzeć do nieba. będzie rok słotny ZWAK 1879/19. W przekleństwie: Dodaj ciebie niebo ciemnością przykryło K 42 Maz 225. deszcz. i pogoda w dniu 2 lutego to 1 znak. kochać/ruszać trzeba 60. Aby je ubłagać.rzekome p i s m a z nieba pisane czerwonym atramentem przez oszusta H5b. Jest g ł u c h e na czyjeś prośby K 8 Krak 91. W anegdocie . żeby jej dzieciom Bóg dał chleba 42. TN Bochotnica 1988. Krzyż Kuj 1/188. przykrywa się obłokami. ile jest promieni na błękitnym niebie 58. Kul Wiel 3/151. Szczególnie ważną jest przepowiednia na podstawie obserwacji N. niebiosa się otwierają. l i t u j e się nad nami 83. Nyr Kar 318. cisz Krak 15. yiolać o pomstę do nieba Kul Wiel 3/520. K 46 Ka-S 498. karta z nieba K 40 MazP 384. na drugi dzień lub nawet tej samej nocy. N. że w zimie śniegu nie będzie wisla 1887/147. N. wznosić ręce ku niebu K 23 Kai 232. K 22 Lecz 18. bije jasność z nieba. gdy dziewczyna zdradza chłopca 56. LL 1964/1 -2/95. Znajduje to wyraz w licznych fraz. wzywać niebo i ziemię na świadectwo Kap Baj 182. czy też mgliste i pokryte chmurami. wznosić modły do nieba Nyr Kar 315. który informuje np. Z N. podob. Lom Śląsk 141. gdy rodzi się Jezus 24. wymierza s p r a w i e d 1 i w ość: fraz. w przekleństwach: Zęby cię piorun z wysokiego nieba na miejscu zabił! Nyr Kar 168. . LL 1962/4-6/94. orzechy złocone K 5 Krak 313. podob. woła o pomstę do nieba (do Boga) NKPP niebo 59. jest przepowiednią suchej wiosny K 31 Pok 224. zapowiada to o b f i t e z b i o r y w przyszłym roku: Jak na niebie jasno. spadłoby. świr Pie« 333. n a g r a d z a : ubogaca swą koroną w. Rundzie. Galezów 1979. Boża kara z nieba Nyr Kar 346.

. drzwi do nieba sobie. Sebastiana (20. jasny krzyż na N. niebo/Bóg mi świadkiem NKPP Bóg 76. NKPP smutny 4..Żywy dąży do chleba. d.: LL 1973/4-5/101. p r z e z n a c z e n i e 50.: oczy Maryi są żywym niebem. Red. NKPP pycha 18. żyć cnotliwie trzeba.\)b NIEBO . ani ziemia. NKPP pismo 4. ten do nieba nie pójdzie. NKPP niebo 30. Sebastyjana jest pogodny. do raju . 106. bili.dokumentacja NIEBO dokumentacja ____________________________________ 9^7 N. NKPP laska 22. w o l n o ś ć 35c. nadto war. i za zle myślę nie pusco do nieba. NKPP niebo 35. bydło niezliczone. i. np.. MAAE 1908/132. war : NKPP igła 5. a ziernia/chleb/popiół bliskie i nieodzowne. LL 1957/3/40. b. a kto chce chleba. PRZYSIĘGI I ZAKLĘCIA 12 . Kto ubogiemu daje jałmużnę . a pośród łąki rozstajne drogi. Folf Zag nr 1249. a. 7 . Chcesz się dostać do nieba. NKPP niebo 4. Kto starego dochowuje. NKPP niewiasta 56. Nicwicla potrzeba.Człowiek wzywa na świadectwo / zaklina się na niebo i ziemię (piekło. NKPP pies 301. Jałmużna . (Niebo. jasne 21 stycznia jest zapowiedzią nieurodzaju lnu. NKPP niebo 28. Igła przez końca. Gorajec-Zastawie 1978. to będą ludzie chorować. to cały rok będzie zdrowy dla ludzi. zapowiadają śmiertelność i mór ZWAK 1882/162.. co wołają: lianie. b. na muzycki daje. Pokora .: Dziad o chlebie.: Wit Baj 302. księżyc i słońce). a pasterz łysy. niech mnie nie przyjmie po śmierci ani ogień.1) czerwone pożogi na N. NKPP jałmużna 9.. Lekkim być trzeba. a gospodarz bogaty. Folf Zag nr 114. K 45 Gór 555. Czi gestapowcy jich strasznie . d. m a j e s t a t 10. .59.: Kto chce niebu. niebo przez słońca . war. 47.Myśl w niebie. 23e. nadto war.. przychylić komuś nieba 'życzyć dobrze' powsz. a jeżeli deszcz.. 11 . NKPP niebo 24.). t e n sobie niebo gotuje.Grzecliy . ten s i ę ze świętymi do nieba dostaje. 61. ten sobie niebo gotuje. . C.Niebo bez słońca .„Niebo. wisia 1900/464. 1. ten sę pieklą nie boi. a ty w nagrodę niebem Wit Baj 301. Kto się sierotami opiekuje. a pastyrz rugaty. 2 — Niebo to pole gospodarskie.Niecb niebo przykryje/otworzy się.. Niech się dzieje wola nieba/Boga NKPP Bóg 380.nic nie warte. Na wielgiej łące owieczek tysiące. zęby iść do nieba. 13 . a rzyć w popiele. NKPP niebo 55. Nie każdy się do nieba dostanie z tych. Kto pije.. Ubogiego kto unika. baba o niebie. tańcuje. Ziemia szyroko. Fraz. / za złe myślę pokutować trzeba. d u c h o w o ś ć 46. przymyka. war. ale jej grzechy ni e puszczają. NKPP pokora 8. gwiazdy. a.. miesiąc. Na wielgiej łące owieczek tysiące. obraza nieba/Boga Nyr Kar 173.Dostanie się do nieba. 53. on przypłaci piekłem. a w piekle mieszka. (Gwiazdy na niebie). r a d o ś ć i sz c z ę ś ć ie 21. "owcy daleko. córka ślepotka. Wit Baj 294. cielę do obory. 10 .: Ociec wysoki. ziemia. nadto war. NKPP wojna 21. kto do nieba biczy. w i e c z n o ś ć 47.. NKPP ubogi 58. ziemia. Folf Zag nr 880. które daje ożywczy deszcz 79B.: Wit Baj 314. s p r a w i e d l i w o ś ć 84.Niebo a piekło.. Jen padł mu do nóg i wzywał płacząc niebo i ziemię na świadectwo i rękojmię nieśmiertelnej wieczności. Droga do nieba trawo nie zarośnie. a w każdym po mężu i żonie? (Niebo.. c. Co to za kościół ze słupem. Kto na ciebie kamieniem. Podob. żie kiryśszi ś nich wolał: przikryj mie! Ziymio. będzie w oj n a Hajd Nie 258. Księżyc rugały to je pastuch. ZWAK 1882/161. 87.: . j... Nic dać bez prace nie chcą nieba. NKPP niebo 39. 3 .temu niebo bywa dłużne. NKPP niebo 12. Łysy do nieba.. 25. że na N. (Niebo. Jeżeli nie mówię prawdy. e. tamże war. na którym stoi dwanaście miast. Tak strasznie jich bili. a. NKPP wilk 42. Jeżeli dzień św. war. NKPP grosz 51.Prośba niebiosa przebija. Skawica. Do nieba żywcem będzie wzięty. czasem ma rogi. kto .klucz do nieba. \i.Za dobre Bóg niebem płaci. to most do nieba.. Nieba bym ci uchylił. ale woni nie pożyczę LL 1957/3/42. NKPP dusza 51. nizli s t o dukatów w niebie. wiatr i noc). .. Płacz .. a. C. a za złe piekłem karze. Wysoki tatka.piorun z jasnego nieba/słońca i< 57 RUŚC 1119 i B o g i e m : Jak Bóg/słońce na niebie NKPP Bóg 213. matka seroka. Ja mówię o niebie. Panie. b. . Kiej be psi głose śle w niebiose. Z kolei.. boby mu tamok humor popsuł. 1. Aro na wojnie zginie. tamże war. będzie znakiem końca świata K 7 Krak 27.Niebo jest celem wzniosłym i dalekim. Folf Zag nr 678. ■i1 (a) N. NKPP łysy 10. przeciwnie b. d. G C Nie dostanie się do nieba. k t o pozna wszystkie kobiet wykręty. a. NKPP myśl 8. NKPP prośba 8. li. syn sowizdrzał. ty na mego chlebem. Rada by dusza do nieba. mających po trzydzieści domów. pochłoń mie!" LL 1960/4-5/88. dziewka krzywa. W N. .: Wit Baj 311. 3Sa. (b) Symbole N. LL 1964/4-6/90.Lepszy grosz na ziemi w potrzebie. jeżeli zaś niebo pochmurne. wodę). kto . Folf Zag nr 863. ani niebo. 6 A . rok. ogień. pochmurne ZWAK 1882/269. jeśli Fan Bóg na to pozwoli MAAE 1908/132. Kogo wilk zje..) TN Jacnia 1964. DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . cierpieć trzeba. ona o chlebie. szeroka ziemia / wielka łąka. Nic każdy w niebie. k.Niebo to kościół.. NKPP żywy 13. W dniu św.Niebo i ziemia to ojciec i matka. NKPP niebo 32. ziemia pochłonie. a. jest czerwone (zwłaszcza na wschodzie w Nowy Rok). w z n i o s ! o ś ć. a. kto . NKPP niebo 4. (Niebo. to ś w i ę t o ś ć . NKPP Bóg 83. Chto wó niebo nie stoi. ani piekło. to be kamienie padałe z nieba.Pole niewymierzone. sen [= syn] bez rozumu.. NKPP pewne 11. 9 . ten nieba nic minie. tylko jo ludzie grzychami zawało. (Niebo. NKPP sierota 7. wiatr). B ó g 42. ani woda. Folf Zagnr 586. gwiazdy i księżyc. to będą wymiemć ZWAK 1886/89. 4 . dzień i noc). 8 B Psie glosy nie idą pod niebiosy. można wszystko zobaczyć. NKPP praca 5. nie żałuj biednym kęsa chleba. PRZYSŁOWIA 5 . parobek rogaty. co w piśmie grzebie. bywa używane zamiennie ze s ł o ń c e m ..nie warte spomnienia. Smutnego cleka Pan Bóg do nieba nie przyjmie. b. a umarły do nieba. Kto się chce dostać do nieba. pracować trzeba. BA. Maniowy. Gdy N. Śmiertelną drogą jeżdżą do nieba.przeszkodą do nieba. Śmierć wśród ludzi oznacza również trumna widoczna na N. (A to . 90A. NKPP niebo 48. Kap Baj 182. war. w przysł. NKPP pić 39. W Rzeszowskiem twierdzi się. woda. zaklinać się na świętości nieba K 36 Wol 196.niebo. b.. Wysoka chatka . Pycha się w niebie rodziła. tamże war. NKPP niebo 15. Jałużną niebo sobie skarbisz. 51. G B Nie każdy w niebie..Dze niebo je nóweższe? (Ono je wszędze równo wesok). Ubogiemu kawał chleba. niziutka matka. ZWAK 1883/102. NKPP płacz 8. podob.

Przyśniło mi się. Bodaj sie tu pod nami rozstąpiła ziemia. Ziemia rozstąpiła. . w łańcuchy krępowali. niebiosa się otwierają. Świet Nadr 255.. . Kot Zn 249. Boga nowinę nam ogłaszają. wyśpiewują o takiej dziwnej Boskiej sprawie.Głos / krzyk aniołów / nowina z nieba o narodzeniu Jezusa.. chwałę "oddajo. b. TN Luszczacz 1979. Niebieskie dzwony zadzwoniły... podob. c.. b. Anieli dzwonili.: ZWAK 1885/50. Organy jej same grały. Stoin Żyw 40. Leżała Paninka pod Kalwaryjskom Górom. duszyczko moja. a bodaj takie kochanie na świecie nie było. pasterze do szopy śpieszą. Aż się Jej święto dróżka zjawiła. Sławiąc Boga. Kot Zn 269. 471. Kot Zn 482. Jezus Dziecię to Betlejemie. tam ujrzycie Boskie Dziecię. coś tam widziała? Widziałam. czemuś tak ubogi. Do nieba jej drogę siały... ZWAK 1879/60.... Na rotusz Cie wynosili. Chodź. . Pan Jezus siedział na morskim kamie niu. Na niebiosy wynieśli..: TN Ułów 1979. Kot Rzesz 86. war. d. LL 1960/2-3/93... Ale ci Go Żydzi wzieni . . wykrzykujo. TN Niemirówek 1979. W niedzielę rano słonicko wschodzi. gdy jabłko zerwała. Grzysno dusko. Wiedzie Go na jutrznią. b. a. Wszystek świat rozweselają...: . Ojcu. cego płaces? Bo mnie nie chco w niebo puścić. Wiwat. Ze Cię na męki brali.. wyśpiewują w taki czas Twej niebieskiej chwale. gdy dusza wstępuje do nieba. podob. Kot Zn 114.. Do nieba ją wprowadzały.. radośćio przejęci wyśpiewujo.Mesjasz/Jezus/Dziectę Jezus z nieba zstępuje/zesłany/schodzi/zjawia się / opuszcza górne niebo.. Zbawicielu drogi.. Bart Lub 143. PRZEMOWY I WIDOWISKA DOŻONARODZENIOWE 21 Adam/Ewa przez grzech pozbawili ludzi nieba / stracili niebo. Matuclmo. kolęda. Kot Zn 4. to Dziecię jest obiecane. mnie sie przyśniło.: TN Majdan Mały 1979. K 35 Przem 24. b. 22 B . b. b. Kamienie padały. TN Dominikanówka 1978.. Dzwony jej same dzwoniły. Z tego boku krew kapała. Pod rotusz Go wynosili . bede prosić Syna mego.: O mój drogi Synaczku! Dopirom ci zasnyła. Kot Zn 472. TN Ułów 1979. słyszy glos z niebios anioła: Gloryja. Kot Zn 62. war. Kot Zn 119. 14 .. Z ratusza na niebiosa Cię wynosili. to wszystko Pan Jezus swo męko zapłacił. By cie puściuł do nieba swego.. 250. 20 MODLITWY I MODLITEWKI 15 — W niedzielę rano słoneczko wschodzi.. porodziła Syna. Modli się Bogu..: Gaj Rozw 75. już ci to na jawie. Po niebie Synaczka szukała. Kot Zn 314. Mnie się o Tobie sen ześnił: Ze Ci przenajświętszy bok przebito. 16 — Niebieskie dzwony dzwonią.. Kot Zn 72. Ze Go w powrozy. stawią Boga że sie nam do stajenki mieści.. iże nam do stajenki wnieśli.. znak . TN Podzamcze 1979. o Synaczku drogi. .. Kot Zn 82. . Wszystka ziemia pod nią drżała.: K 23 Kai 57. Bart Lub 344. Kot Zn 417. Bart Lub 354. ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię.. Bart Lub 177. war.... TN Luszczacz 1979. Spuściło się trzech aniołów I tę krewkę pozbierali. Swego Synaczka za rękę wodzi.Do nieba wstępuje Pan Jezus. TN Klocówka 1979. 23 . Jednygo Synacka miałam. Wesele opowiadają.. chwale Boga. do Betlejem iść nam trzeba. wiwat Boskiej istotności. Bart Lub 355. Wesele opowiadajo. Jak się [grzeszna] panna spowiadała. Same organy jej grały. ta sama formuła jako incipit pieśni weselnych. Kot Zn 480-481. NKPP Bóg 76. Zanieśli ją do niebiosów. Kot Zn 414. Stoi Matka w Ogrójcu. niebiosa . niebo roztworzyło. co Ewa zrobiła. Bart Lub 351. c. Niebiosy się otworzyły.. Nie zasłużyłam se nieba. Ze Ciebie na mynki brali..Niebiosa się otwierają przed umęczonym Jezusem / krwią Jezusa. Święta Dorotko. Tak sie długo modliła. Do nieba jej drogę prowadziły. Mesyjasz. zob. Gdy Matkę Bosko W niebo wprowadzały. Slysze z nieba muzykę i anielskie pieśni. Odezwał się sam Pan Jezus. TN Róża 1979.. gdy się zrodziło.. Jaż pod nią ziemia zadrżała.. war. 133. 18 .. gdy [Jezus] zstępuje z niebios w niskości.. Wszystkie organy zagrały. Niebiosa sie otworzyły.. Kot Zn 255.. Jak się Pan Jezus radował. chwalą Boga / świat rozweselają. już ci to na jawie. b. Bart Lub 161. skąd ty idziesz I czemu tak rzewnie płaczesz? Idę. war. war : .. Wszystkie duse rade były. tych. TN Niemirówek 1979. Maryja . Kot Zn 61.99 NIEBO 98 NIEBO dokumentacja dokumentacja 19 B Do nieba wprowadzają aniołowie Matkę Boską. W powrozy i łańcuchy krępowali. c. Matka Boża. dla grzesznika . gdy się rodziło. Co tam słychać na nieszporach? Niebo drżało. Anieli się w niebie cieszą. gloryja! K 27 Maz 118. Kiej do nieba wstępował. .. /lnie/i w niebie śpiewają. Aniołowie święci. Kot Zn 269.. a stary Adam grzechem niebo stracił. Jednygo mi wzieny na niebiosy. sie radowały. Kot Zn 136. A z jutrzni na nieszpory. Kot Zn 386.. . obrałeś barłogi. a. z nieba zesłane. war. a. b. Boskie się groby same otwierały. f. TN Krasnobród 1979 („Ach ubogi żłobie"]. d. była wygnana z Adamem do ziemskiego kraju. od Boga. Najświętsza Panienka po niebie chodzi.19. a. tamże war : Bóg mi świadkiem.Anioł na nas woła z nieba. Kot Zn 476. Cóż masz niebo nad ziemiany. A gdy na miejsce przyjdziecie. Dusze w czyścu się radują. Bart Lub 351. Stoin Żyw 40. Przez lat cztery tysiące od grzechu Adama zamknięta była ludziom niebios brama. Wszystkie duszecki rade były. Kot Zn 136. Do nieba ją prowadziły. Kot Zn 141. Anieli m/po niebie chodzą/spieniają przebywając razem z duszami świę b.. 118-120.: . To Dziecię. które na świat dla grzeszników z nieba zstąpiło. dobro nowinę nam ogłaszajo. a. Do nieba ją wprowadziły.. Bo te modlitcwke [do Jezusa] Anieli śpiewali. Maryja/. Same dzwony jej dzwoniły. Panna . Bogu cześć chwalę oddają. wdzięcznie śpiewajo. a. . war.Anieli w niebie śpiewają/cieszą się.. war. KOLĘDY. war. . K 24 Maz 102.. war. d. K 52 Br-Pol 82. Duszyczkę do nieba nieśli. duszo. Kot Zn 416. Święta Dorotka rano wstawała I do książeczek swych zaglądała.. 17 — Duszy nie wpuszczonej do nieba pomaga Matka Boska..: Duszo. Widziałam. . w Betlehemie.: TN Dominikanówka 1978.. Słyszeliście kiedyś. Kot Zn 451. Bogu cześć. war. po obłokach.: Ranne dzwony . TN Adamów 1979. Niebiosa się otwierały. wdzięcznie śpiewają. otworzyły. pienie. Matka Boska się jej [grzesznej duszy] pyta: skąd idziesz? Idę.... Święto dróżką biegała. A gdy miły Pan Jezus do nieba wstępował I ze swą milą Matką żałośnie się żegnał. A z rotusza pod niebiosy. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemie.. Anieli w niebie śpiewają. Krzyk po niebie.. a..: . wszakże to ona nas nieba pozbawiła. 19 A . Kot Zn 421. . gloryja. Mateńko.. 22 A . b... Kot Zn 80. Krympowałi. Wszystkie dzwony dzwoniły. Wszemu światu znać dawają. Gdy Ewa jabłko zerwała czerwone z zielonego gaju. war. . W niedzielę rano słonie .. Spod rotusza na niebiosy. ZWAK 1880/87. e. .. Obejrzał się miły Bóg na mizernego człowieka. K 46 Ka-S 4. . war. potem skosztowała wraz i z Adamem. Otworzył się Boży grób. Matko Najmilsza! Prawdziwy syn [sic!] Twój był. c. Kuba choć olśniony zgoła. K 20 Rad 76. . TN Niemirówek 1979. Bart Lub 263. Przyszła z nieba wesoła nowina. Bóg porzucił szczęście twoje. c. wszemu światu znać dawajo.. słychać przy wysolych skokach.. Kot Zn 490.Niebo mi świadkiem. a. opuściłeś górne niebo. że się nam do stajenki mieści. 121. Mesyjasz. .: . Wszystkie .. . po niebie chodzi. jak anieli po niebie chodzą I swoje duszyczki za rączki wodzą. jak świeczki goreją. Kot Zn 139.. Raduj się. . A przyśniło się Jej o drugiem Synie. Kot Zn 90.

[Herod:] Pozostań więc na niebie. jak vi niebie anieli. kiedy sie dusycka z ciałem rozłącyla. że sic gwiazdy migocą i że lilie wonieją. szczęścia.. na zieloną łąckę. 53. Kot San 56. niebo zasklepione.. Kul Wiel 3/27. 54. wielkim płomieniem znać dawało. Dzieciutko sie narodziyło niebo ludziom otworzyło. Her Kai 157. . 30 . w kolędach: Dajcie mi też.. co idą zbawione. b. Banku. Wody nie nabrała. TN Puszno Godowskie 1983. bracie mój. gwiazdy czynią pokłon zawżdy jako Panu swojemu. w Tobie ufność pokładają. Maryjo! Niechaj twarz macier?yńską znają.v4 cemuześ nie siedział u tatusia w niebie. POWINSZOWANIA NOWOROCZNE TN Jacnia 1979. LSE 1962/4/199. któremu niebo swemi obrotami. a po śmierci fik do nieba. K 24 Maz 142. Bart Lub 304... K 11 Poz 69. TN Lubcze 1978. .. tobie by. fortuny i w niebie korony. Ziemnia sie trzęsie barzo. K 16 Lub 105. Będą się dobrze mieli. Niescęsna.... podob.. rzewnie zapłakała.. czego trzeba..: K 5 Krak 251. Aż się pod niebiosa z nią udali.. 99. puka/kołacze. b. Bart Lub 53. Żebyście tu . co sie na matkę zamierzyła. Oj.Niebiosa otwierają się. Maryjo! Pragnie przez Cię być j)uszczony z więzienia w niebieskie strony.. pozmiatali. Winszuję państwu doczekanego Nowego Roku. świat i morze. fity sie dusyckd wąsa do nieba dostała. jak tu niebie anieli. a. nie bój pieklą gorącego. LL 1964/3/34.. Piekło zasklepione.. Wes Śląsk 211. Ze świętymi. Panienko Maryja? Piekło roztworzone.... war. 69. . K 23 Kał 55. Kot Las 139.do bydlęcej obory wszystka jasność się ściągała. Zanieśli je pod niebiesy: Niebiesy sie otwierały. znać. Kot San 44.Maryja prowadzi dusze do nieba / do niebieskiej krainy / w niebieskie strony. Ten nas z Ojcem pojedna. K 24 Maz 140.. 1 wszystkiego. niech prowadzó łiudzkie syny z mąk do niebieskiej krainy.. 28 A . Niebo zapłakało. tylko jedna smętna była. pod niebiosa uderzyły. war. zdrowia. . war. pojdzies do raju wiecnego. Spytaj ji się. Ino jedna nie rada była. a twój tatuś kochany nie wyganiał ciebie. by przyjąć krew Chrystusa / zbawionych. posła z nim na łąckę po zdrojową wódeckę. e. Wasza desza mdze sę dobrze w niebje pasła. I żebyście byli tacy weseli. i co tylko w was być może. Bądźmy wszyscy weseli. że sie gdzieś dzwon kołysze.: Ad Pies 100. Bracia patrzcie jeno. że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.. wyńdź. Kliuczu do nieba rządzony. "Otwórzcie sie niebiosa. Skały rozpada\j$]. Kot San 59. nabierz se zdrojowej wódecki w rąckę.: Godzina. a. nic nie słyszę. godzinecka była. Plączcie ziemi wygnańcy.Bądźcie weseli. K 24 Maz 144. A gdy północ nastąpiła. LL 1962/3/28-29. war: . Maryju. Żebyście się mieli. po śmierci niebieskiej koruny. war. b. PIEŚNI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE 32 — Niebo płacze. winszujemy..: . Bart Lub 51. by Jezus pozostał panem na niebie. mech przez Cię nieba dostają. K 3 Kuj 283. przez ten cały rok. że z góry . K 23 Kai 81.. a. a. święt Nadr 255. winszujemy.. K 24 Maz 142. TN Majdan Mały 1979. życiem ojcu na krzyżu złoży i śmiercią swoją niebo otworzy. g.A dla Boga. królu niebios.Maryja w niebie słyszy plącz duszy.: Kot Las 138.: Przyleciało dwóch janiolów z nieba. war : Lom Śląsk 143. jasność z nieba uderzyła. Dusycki sie radowały.Niebo. Rog Śląsk 212. ale klejnot drogi. niebo oztworzone. ziemia. a pojdzies. war. Za kolędę dziękujemy. Niebo zaś cale jasne stało. war. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje. war: K 26 Maz 60.: Wyleciała w rajskie wrota. krusz twe skały. d. K 28 Maz 90. lilie wonieją. war. Wzięła se dzbanusek.100 NIEBO .Choć paląc ubogi. Bart Lub 70. ziemia i morze ogarnąć go [Jezusa] nie może. szczęścia wam życzymy. TN Domin ikanówka 1978. pokryj ciemnością świat cały. gdzieś sie jakiś dzwon kołysze. Kot Rzesz 423. . 35 .. gospoś. K 27 Maz 116. a on panem na ziemi.Jedynowładny Rządco nad rządcami. Bart Lub 305. miesiąc. ten nam niebo otworzy i wiecznie nasz zbawi. Ja będę tam za progiem słał I waszą duszyczkę laseczką Do nieba popychał.. K 5 Krak 24. Co ojca i matkę bila.. K 20 Rad 101.Nie bój ty się. Przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie wasza dusza królowała. h. TN Jacnia 1979. . ty . w przemowie wielkanocnej: Dajcie nam . c.: TN Lubcze 1978. a. widziałeś ty. świńskiego ciała. aż się syn boski raczył upokorzyć. ten nas z pieklą wybawi. ty duso niewinna? .. jak w niebie anieli. 54. dla tych to dusycków. duso. słońce. LL 1957/ 4/54. Niebiosa sie otworzyły.. Kto tam puka i kolące? Pewnie dusza do nieba chce. Kot Rzesz 454.. a po śmierci w niebie byli. By po śmierci pość do nieba. Wit Baj 142.. wyńdź. K 23 Kai 65. podob. war. jak niebo goreje. niescęsna godzinecka była. 29 . K 44 Gór 71. K 39 Pora 234.. Byście byli zdrowi. d.Życzenia pójścia/dostania sie do nieba / korony w niebie. Gdy Pan Jezus umierał. . 31 . war. az jej się Maryja w niebie odezwała. gdy Jezus się rodzi. . „Piętrze.. niebo. Bart Lub 57-58. TN Ułów 1979. Wódki nie nabrała. pojdzies ty se. MAAE 1908/114. Kot Las 139. b. c. gdy Pan Jezus umiera.: Bart Lub 293.drugi pan w niebiosach.: TN Dominika-< nówka 1978. b.: TN Podklasztor 1979. Bart Lub 25.: TN Niemirówek 1979. Nic nie widzę. K 24 Maz 140. Bart Lub 155. war. weź te kluce. TN Ułów 1979. 58.: Czy nie lepiej tobie by. 34 . Twe przyczyny popłaciwszy grzechów winy. że niebiosa goreją. gdy się o północy niebo otworzyło. K 26 Maz 79. K 40 MazP 88. Krzyi Kuj 1/86. podob. Słończe świecić przestało. Aby się wasza dusza . 33 . LL 1957/4/51. co za dziwo było. TN Lubcze 1978. serca ludzkie przerażała swem światłem. Kot Las 129. kiedy się dusycka z ciałem rozłącyla. Ażebyście długo żyli. K 26 Maz 79..Dusza trizte do nieba/raju / chce do nieba. Zęby się wasza duszyczka do nieba dostała. a. TN Potoczek 1979. jaze Panna Maryja w niebie usłysała. . kto ta kolące?" K 19 Kieł 147. b. jak w niebie anieli. . Biel Kasz nr 1. bo dzień idzie za nocą. godzina. Niebiosa się otworzyły. jako . Szymonie kochany! Strach to niewidziany że całe niebo czerwone. war. Zdrowia. dusecki Sie pokłuniły. war. Pozbierali. A cegoz ty płaces. piekła gorącego. Twe zasługi. Plączcie nieba mieszkańcy! Wzrusz się ziemio. 26 . A tak nie mógł z ludzi nikt nieba otworzyć. wsystkie duse rade były. TN Lubcze 1978. . 52.. Spieszcie się do tej Dzieciny... co się dzieje? czy piękne niebo goreje? czy na nas lecą obłoki? Wisła 1894/65. Gaj Rozw 30. w przemowie weselnej: K 9 Poz 229. Niebiosa goreją.. podob. war. war. Niebójze się. c. 28 C . 28 B . cy się spowiedała na łymta świecie? K 22 Lecz 162. I będziem dwaj nad nimi o ludzkich sądzić losach: ja -jeden pan na ziemi. Bart Lub 74. jak najgłębiej upadajcie pokłon Panu z nami dajcie. K 20 Rad 102. K Poz 13 201. Bart Lub 263. ona wam wszystkim odpuści winy. tylko slysze. b. 27 .. . Żebyście s i ę do nieba dostali. . . Pawle Piętrze.dokumentacja 101 NIEBO dokumentacja 24 .Jakże ni mum płakać. K 16 Lub 176. 25 — Jezus otwiera ludziom niebo. więzień w czyśćcu utrapiony. wszak . f. Pawle.Niebo goreje/jaśnieje/otwiera się / jest czerwone.. o Maryjo! TN Lubcze 1978. Szyi MiW 60. K 20 Ilad 78. niesiemy krew Chrystusa. Jak się te niebiosa otworzyły Wszystkie te duszyczki rade były. gwiazdy sic tocą. tobie by siedzieć było w niebie. Bądźcie weseli. K Tobie umarli wzdychajo. niesiem krewkę . A idź ze ty duso. Wzięni to dzieciątko na rącki do nieba. . e. ty pojdzies do raju wiecnego. rzewnie zapłakała. Jako w niebie anieli.Herod chce.: K 10 Poz 284.. K 23 Kai 64.. a.

: Zjechali wszyscy co mi potrzeba.] Kur Opól 106.. TN Szyszki 1978.. bo poszed do nieba. wyzdajać lutnie. war. Zjechała mi sie [rodzina]. na grodzi was wiecznie. b.Niebo przykrywa się obłokami. nie ma bólu. Niech za me cierpienia życia doczesnego. uniesła sic do niebieskiej doliny.. Kie cie bedom cepić. czepiać . co rozwiożesz na ziemi. K 17 Lub 26. ciało w ziemi odpoczywa. to spojrzyj . A jest-ci ona [rodzina] co jej tu potrzeba. Oj żeby wasze . a. TN Aleksandrów 1978.. spojrzyj se ... przykryła się Marysia rąbkami. Oj. Toć moi .Bóg nagradza niebem swoje sługi / dobrych... tam gdzie wieczna chwalą brzmi.. a ziemię kwiatkami. do wysokiego. b. Rog Śląsk 235.. war. Oj okryło się . pozieraj . Wzini ci matkę (ojca) do nieba.dokumentacja dokumentacja 43 .. 37. a.. nie będzie widział ślubu mojego..Niebo zsyła łaski/pomoc. Postanowił On [Chrystus] firmament niebieski niebo i ziemię. Su ci tu wszyscy co trzeba. jedziecie do ślubu. Oj. widział ci ja Pana Jezusa w niebie.: A jak ludzie . coby świętym pomógł w tej robocie. będzie rozwiózane i w niebie... Amen. Krzyż Kuj 1/87.. TN Sułów 1978. e. ozdobił niebo i ziemię słońcem i gwiazdami. cóż byście dobrego zrobili. mateńko. TN Tuchanie 1978.: spogludaj . w takim rodzie jest tam laska boska i pomoc z nieba. nadobny Jasiu. a... Gaj Rozw 223.W niebie / w zaświatach / w niebieskich obłokach / w niebieskiej dolinie I na niebieskim szczycie przebywa Bóg / niebieski gazda / sędzia / aniołowie. Pach Mow 19-20. i poniesla sie nieznanymi perciami w mksy światy kany przeczyste duchy malują niebieskie sosręby. war. spojrzyj dookoła. a czy jest wszystka rodzineczka twoja. 48 . tylko ni ma "ojca. [O zmarłym:] Poseł od nos skalistom perciom na niebieski scyt. Płacz na ziemie.. 47 . war. b. TN Księżomierz 1984. w niebie . K 39 Pom 113. ino sierotę pobłogosławisz. kończę życia pielgrzymkę. Maryś.. krótki mój żywot zabieram.. Teraz sie uod was wybieram. PRZEMOWY WESELNE 36 — Bóg stworzył/postanowił niebo i ziemię i ozdobił je gwiazdami i kwiatami.. Niedługo się zabawisz. Poseł od nos w mroźny dzień do niebieskiej cichej doliny w zaświatak kany wiesna jarzy... Rog Śląsk 236. co mi potrzeba.. z barankami sie cieszyć majo. Przyjdź. to spójrz do nieba. Biel Kasz nr 69.Korowaj był tu niebie / iv raju. oj i Marysi głoweńka białemi niteńkami. co zwióżesz na ziemi. . Tam [w niebie] kwitno róże z lelije.. Jak błogosławił.Ojciec/matka młodej wzięci/poszli do nieba.dusza w niebie. jasnemi gwiazdeńkami.. a potem na nicbic pięknych gwiazd nasadziół. f. podob K 3 Kuj 280 39 . K 49 Sa-Kr 457. Stoin Żyw 336. Przykryło się niebo białemi obłokami.. war: [Bóg] . . ji nas pobłogosławił... LL 1960/1/42. A jakby dobrzy ludzie nie kcieli. będzie zwiózane i w nicbic. Gdy . ty dal Bóg twym dzieciom łaskawego chleba. ci mie odprowadzą drogą ku kierchowie.. . Na chwileczkę was potrzeba! Niedługo tu zabawicie. w takim domu. TN Nedeżów 1977. K 20 Rad 213. bo bez grzechu umierajo.. Schowają mnie przy kościele. K 10 Poz 306. w zaświaty. b. pobłogosławią z nieba anieli. Dusza będzie wiecznie w niebie. nie pragnęli . to pobłogosławiom .. ciebie. widział ci ja [korowaj] Matkę Boską w nicbic. Pach Mow 23. 42 — Młoda ma spojrzeć do nieba... c. K 16 Lub 181. byłem Kasińku u ciebie. Pach Mow 24. ale legenda o jego życiu ostanie z nami. Jak wam wiadomo. Zycze szczyńścia.. Zstąpcie mamusieńku z nieba. a.Jako Jezus Krystus mówił. Oles Lub 130.. wesele nam wyprawis i nas pobłogosławis.. 114. Będą płakać przyjaciele. Pan Bóg stworzył . a. Tylko pobłogosławicie. spojrzyjcie do nieba. podob. PIEŚNI WESELNE 40 — Matka/Bóg/anieli (zstępują) z nieba (i) błogosławią ślub sieroty. TN Dęba 1964. bo tam w niebie. powodzenia.. a. żebyś nam rózgę wił. żeby . Kur Opól 149. Toć oni mnie poprowadzą Dróżką po kierchowie. Wykryńc się. TN Aleksandrów 1978. Maniuchna. 41 . co my je potrzeba. war. K 10 Poz 100. 44 .: [Także człowieka na obraz i podobieństwo swoje. .. młoda . Krzyż Kuj 1/84. cały świat stworzył.. W niebie aniołowie będą mi drużbowie. byłem w nicbic. ni mam mamusi. i różnemi affektami. Ciało w ziemi przy kościele. tam niezmienne wianki wijo. Stoin Żyw 233.. Pan Bóg stworzył świat i niebo. tylko mi ojca wzięli do nieba . I powołał niebieski gazda swojego lutnika. racz to dać Chryste królujący w niebie. Zażyję w niebiosach żywota wiecznego.. A gdyby czasem ludzie nie chcieli. 49 — Aniołowie prowadzą zmarłego do nieba. TN Godziszów 1980. Folk Łodz 71. Pyszny korowaju? Oj. bo nam cie dziś potrzeba. TN Grabówka 1979. Uleciała dusza artysty malarza . Pach Mow 16. dusza wiernie w niebie śpiewa. Kot Las 34. tylko my mamusia wziani do nieba. A jak już ludzie nie będą chcieli. Wojciecha Wawrylki ziemi. Byłem w raju. LL 1957/1/37. państwo młodzi. nie żądały . Oles Lub 415. przyozdobił różnemy dzielamy. d. matulu. Niebo i ziemię. a.. K 3 Kuj 280.. Jak cie będo .Ciało człowieka w ziemi ... Oddajemy schorzałe prochy Św.. Stąpże. wszelkich pomyślności. war: .... Hol Wes 138. Boże.. Stworzył Bóg niebo.. a. Dobri do nieba. LL 1965/2-3/56.103 NIEUO 102 NIEBO . poźryj se do nieba. żebyś nam rózgę zawi! i nas pobłogosławił. b. trik i wos państwo-młodzi z waszemi pierścionkamy.: . teraz . a na tej ziemi każde stworzenie. K 19 Kieł 184. A gdyby w razie ludzie nie chcieli. K 16 Lub 225. . bo cię tu potrzeba. kany zcśti sic jego starzy towarzysio. 38. Krzyż Kuj 1/84. ni mam tatusia. Kul Wiel 3/151. c. tam Pan Jezus weźnie ciebie.. war.. przyjmij mnie do siebie.. Kie dusa jego opuściła zbolałe ciało. c. A ten Syn Boży.. pośii do nieba.. Trzeba w nicbic poprawić sprzęt muzyczny. cy twa rodzina wesoło. Żeby . Jak będą cię czepić. służcie mu wiernie. Folk Łodz 44. Pach Mow 22. niech pobłogosławią . podob.. Bóg nas kiedyś połączy..: Wychodź. Coby . z nieba. niebo ozdobił gwiazdami.Niebo byłoby smutne. Bo gdzie zgoda. .chwała / życie wieczne / kwiaty.. ciebie. ZWAK 1888/189. radość. spojrzyj wprzód . stworzy! Bóg ziemię. b. war: Oj. zli na uodzin wjeczni. PIEŚNI POGRZEDOWE 46 .. K 16 Lub 209. PRZEMOWY POGRZEDOWE 45 . a piekło pocieszyli... dokoła. nie pytały . b.Na ziemi płacz. Lom Śląsk 162. b. war. A ty. Abyś nam wianki zawił. z nieba. z nieba. nie łaknęły chleba. Więc zauważcie sobie. oj. Wzięli do nieba. pobłogosławcie ...łzami/rrjbfcamt/niferifcamt. Pach Mow 14. wszyska.. cóżesz widział. dusze zmarłych. Piat Krak 393.... gdyby młodzi pogardzili sobą. a. Oj. TN Aleksandrów 1978.. gdybyście sobom pogardzili? Oto niebo zasmucili. Pach Mow 12. Oj nie wesoło jak trzeba. Krzyż Kuj 1/86. LL 1961/1/44. Kajsi w niebieskik obłokach siedzi Archanioł Gabryjel i pisze zlotom księgę żywotów ludzkik. służcie.. Ażeby twoje dzieci nie pragnęły chleba. w niebiesiech społecznie. wszyska.: .. TN Piotrków 1953. niech wam niebo laski zsyła do samy starości.. Hol Wes 138.. do niebieskiej doliny i tam niebieski gazda doi mu kierdel owiecek wtóre w życiu swojim tak umilowol... niech . K 20 Rad 213.. kany na stolicy sprawiedliwości zasiod nowicksy sędzia tego świata.. nie ma lez. war. Folk Łodz 70. matuli ni ma bo posła do nieba. b.. Dolina piekniejso od J\ościeliskiej trowy bujne i kwieciste. i pisom na nich żywoty syćkich ludzi co bez ten ziem prześli. . A nasa Marysiu..: Zawitaj . Jak błogosławiła Nadobna Kasiu. K 16 Lub 151. podob K 26 Maz 181. zapłakała Marysia drobniusieńkiemi Izami. a.

Ipsysed janiolek z bieluchną loktusą [prześcieradłem]. K 44 Gór 431. Piat Krak 49. zapytaj o to nieba i ziemi. a... lepij będzie w niebie. Miłości do ciebie. TN Sułów 1978. Zachmurza się niebo. i z dusą.. Oj przyszło.. a. war.. . panno w niebo. LL 1972/1/54. Wcjźrzyj . Czyja cię kocham. wesoło na ziemi. Gdybym Boga kochał. sierotka umarła. . nie opuszczaj mnie... dziewczyno. jeszcześ nie ruszana. kto jest komu obiecany..: Pies Śl 2/447. [ts. K 28 Maz 247. niebo przeznaczyło. ZWAK 1880/220 Wieluńskie. wzięli macochę do piekła. gdyby chłopiec opuścił dziewczynę. ZWAK 1891/83 Ropczyckie..Niebo świadkiem miłości. kochanko. Już bych se był downo śpiewoł z aniołami w niebie.. b. że życia czas krótki. K 40 MazP 226. b. 57 . TN Krzczonów 1976.. K 27 Maz 274.. a. ciebie. to cie . Lom Śląsk 386. mnie i tam źle będzie. K 25 Maz 187. K 40 MazP 245.. K 48 Ta-Rz 156. LL 1964/1-2/65.. war.jak w niebie. porwali w pazury macochę do pieklą. choćby malowana. K 40 MazP 225. bez ciebie. ji tak sobie mówjiła: «Ach. Jak kochanko. da chlóra będzie jego. że ja w niebie. K l Pies 347. c. bodaj to na świecie sierotów nie było.Niebo spadłoby. K 40 MazP 225.. ukochać cię trzeba. dzieciąteczko do nieba. wzieni sierotkę do nieba. Ładnaś ty. nie szydził. 414. Tyle ja mam kochaneczko. b. Wszakżem ich poruszył moimi jękami. 62 A . K 48 Ta-Hz 127.. a. Stoin Żyw 139.. miesiąc by się zaćmił.. wesoło na niebie. war. jak sie gwiazdy smucóm i ksiyżyc nad (obom..Pan Jezus bierze sierotę do nieba.. Jest w niebie dekret pisany.. Czy mi cię. Pies Śl 2/491-492. wzięli macochę do pieklą.Dziewczyna choćby z nieba.... .Niebo przeznacza dziewczynę chłopcu. żebyś była z nieba. Święt Nadr 258. ze 16 masz bec moj kochóni. przyszło dwóch aniołków . K 36 Wol 195. war. / wzieni sirotke. I przyszli anieli.. ji spojrzała w niebo. żem . podać tej dusecce co jej tam potrzeba. że ciebie posiędę.. K 45 Gór 311. oj sporziol na dziewcyne. K 22 Łęcz 167.. 53 A . A ziemia "otworzy"a. 54 . Ziemia się otwarła. Źle ludziom na ziemi. Zeslot ci Lucyper trzek rogocy z piekła. a jeszcze weselej z dziewką przy niedzieli. 412. war. Spojrzyj. je mi najweselej u matusi w sieni. 58 . Krzyż Kuj 1/111..Bez kochanka/ko chan ki . i z dusą. Pies Śl 2/123. 56 . K 6 Krak 489. . Ażeby tych sirotek na świecie nie 6y"o. kto dla kogo obiecany.: . niebo uchyliło.. zapisany. u ciebie. 52 — Kochanek byłby już świętym w niebie. Zosieńko bez ciebie. war. 415.. b. . O. Kot Zn 278.. Piat Krak 379. Rog Śląsk 143.. Kot Las 209.. Wiele jest promieni na błękitnym niebie.. A zesłał Pan Jezus dwóch aniołów z nieba. Boże. Zestal ci Ponjezus ciorta przeklętego: Wzieni macosysko do pieklą swojego.. zem jest w niebie. Lom Śląsk 385. nie kochanko. d. jam się nieba nie wstydził. Oj. i z dusą. wyrok zapisany. PIEŚNI I PRZYŚPIEWKI ZALOTNE I MIŁOSNE 50 . zapytaj Boga. K 40 MazP 577.. siroteńkę Za rącki . napisano. niebo otworzyło. Jak ja siądę koło ciebie. Lom Śląsk 408.. dwók aniołków .dokumentacja NIEBO . 59 ..: Pies Śl 2/319.. . Marysiu kochana. wspomnij sobie: Zrobię krzyż na czole. .. zbawiony i już bym był w niebie.. Jużbym ja był święty.. war. 62 B . a bodej tych sierot . . . K 13 Poz 107. PIEŚNI SIEROCE 61 ..: A bodejsie sirotom ziemia uolworzyua. Piat Krak 204. da sporziol i na niebo. wzion w niebo sierotkę i z ciałem. twój kochany. Wesoło na ziemi.W niebie dekret/wyrok {na/za)pisany kto komu pisany. Lom Śląsk 295. K 27 Maz 279.. K 22 Lecz 166.. że cię kocham stale.. Lom Śląsk 401... da i niebo roztworzyło. Pan Jezus sie objawił.. myślę sobie. dziewczyna zdradza chłopca. b. Sierota ja była. K 46 Ka-S 85.. Sob Szlak 49.. wzieni sieroteckę na skrzydlak do nieba. LL 1965/4/20. Spojrzyj w niebo. musiałoby niebo spaść i gwiazdy by się łyskały. przyszło dwóch czartów z piekła.. kto jest komu obiecany. Gdybym ja cię opuścić miał. . Świadczę się niebiosy. To ja myślę.. gdyby kochał Boga jak kochankę. przylecieli czorci. tyle miłości. Niechaj nieba będą moimi świadkami..dokumentacja b. K 46 Ka-S 275. jak dziewucho ciebie. porwali macosysko na rogi do pieklą. Kot Las 208. komu naznaczony.Niebo się chmurzy/mroczy. Pan Bóg dwóch aniołów .. 55 . K 23 Kai 126. zanieśli do nieba.. porwali macochę i z ciałem. aniołki .: . choćbyś była z nieba. kto dla kogo jest znaczony. wspomnij sobie jaki to wiek krótki. co komu jest obiecano. TN Górki 1977. Lom Śląsk 247. c. spojrzyj tak wysoko. . Gdy ja przy tobie siedę. war. Ziemia rozstąpiła. Stoin Żyw 386.. a. .: K 40 MazP 246. kochać/poruszyć ją trzeba. da bym był ja dawno świyntym. Jak usiędę wedle ciebie... oj twoje mnie zdradziły da Basiu czarne oczy. a bodaj się pod sierotą da i ziemia rozstąpiła. . biydny dziewczyny)). a pamiętaj. podob. Śpiewał Bogu W niebie. Sad Podh 150. napotkały jo psy. a. który ma być mój kochany. Pies śl 2/544. TN Krzczonów 1976. czy ja cię kocham droga istoto. Jak pozwolą nieba.. da już się niebo mroczy. przytulił do siebie: będziesz prędko w niebie.. Stoin Żyw 384. 53 B ... K 48 Ta-Ilz 116. LL 1961/3/22. kochać by cię trzeba. . ukoisz me żale. Przystoi .. Pies Śl 2/543. to sierotkę "ognal. Oj ziemia rozstąpiła.. dziewczyno. 60 ... TN Wólka Husińska 1980. wzion w niebo sierotkę i z ciałem.Chłopiec/dziewczyna spoglądają na niebo w chwilach miłosnej rozterki.weselej z dziewczyną. Jezeliś wzajemna. d. Zeslal Pan Bóg dwóch czartów z pieklą... 248. Żebym ja tak Boga kochał. trzech janiolów . war.Przy kochance . kto jest komu obiecany. war. jako pieśń pastorska:] Wyganiajze w pole. . wypisany. Dekret w niebie zapisany.. / przysed janiolek z bieluchną loktusą. zdaje mi się że ja ... Lecz mnie najweselej. ZWAK 1878/47.: K 19 Kieł 145. Zesłał ci Pan Jezus dwa anioły z nieba.. Janicku. dwóch aniołków . wzięli te sierotkę prościutko do nieba. u my mamy w siyni. wzięli sieroteczkę na rączkach . K 18 Kieł 158. sierocie wierzyła. Pies Śl 1/386. . To sobie wesoło piosnkę śpiewać będę.. Oj przyszło.Dodaj się sierocie niebo otworzyło/uchyliło. Oj nad górą nad górą. Lom Śląsk 361.. Szła sieroca przez wieś. Lom Śląsk 240. Oj prowadzą sirotkę ze sobą . nieczulość dziewczyny jakże ciężko Znosić. niebo otworzyło. Wzieni sieroteckę na rącki do nieba. Ji wyszła od niego... wyganiaj w opłotki. TN Rachanie 1978..źle i w niebie..: Wesoło na niebie.: Jeźli mnie dla ciebie przeznaczyły nieba. To się tylko o mnie ściśle starać tr[z]eba. . poslol . 389. . Her Kai 2/107. K 39 Pom 448.. słońca i fal. . Piat Krak 159. Oj sporziol na słonecko. Kiebych sie był Bogu kłanioł. . wzięlić ją wzięli anieli do nieba.Aniołowie biorą sierotę do nieba (czarty macochę do piekła).. tak mi stę zda. K 25 Maz 223.. bodaj sie sierocie ziemia rozstąpiła. war. kto jest komu obiecany..: K 6 Krak 399. Nikt nie widział.. jest pisany. Jak ja przejdę kole ciebie. kto komu ma być nadany. poruszyć cie trzeba. Lom Śląsk 409. co zna mój żal. a bodaj to sieroctwo da na świecie nie było. kamienia. ach Boże jedyny... byłbym sobie w niebie. Święt Nadr 185.. deszcz zaczyna rosić. miłość była bez winy.. 51 — Wesoło w niebie . b. W niebie dekret napisany.. Nie wyszedł ci roczek. tobie. war: . Psylecieli carci ze smolną loktusą.: . war. Oj sierota ja była cięzsa kamienia..Ile promieni na błękitnym niebie.105 104 NIEBO .: Jak-ci . war. I mówić i śpiewać o tobie mi milo. . podob. Kiedy będziesz wyganiała.: Oj żebyś była z nieba. niebo świadkiem jedyny. dwóch aniołków ..

Pospycham świętych z nieba.... TN Jasiennik Stary 1978. po ćeb'e.. muzycko. bo wybijes .. A mężatkom niebo.a do nieba z wdowuleńką. Piat Krak 98. TN Przypisówka 1976. MAAE 1898/114.. b. . do czego ja wzdycham. nie pode do nieba..: Swjąti Pjoter z ńebjos ... da i . pijacy .. w górę. A jak Maciek umrze. K 26 Maz 305.. pochować mic trzeba: Warkockem do ziemie.... i co tylko w was być może. ali patrzajunc dosyć gu miały... wszyscy święci tańcowali. A juzem-ci ja . .. żebyś sie. pannom. żeby dusza była w niebie. basanista . 74 . PIEŚNI I PRZYŚPIEWKI ŻARTOBLIWE 64 A .. TN Minkowice 1953.. 73 .. stary .. TN Rogatka 1978. z nieba ich pospycham. dyscu. Kam Pies 228.. ptaszku. Skoczyłem do ciebie.. Śwanty Psiotrz tu . plecami do ziemi. da. Najświantsa Panna Maryja.. buziulką .Wysoka dziewczyna ... Mika Oraw 69. a do piekła babki. Umar Maciek.. dziewczę... LL 1964/4-6/133. Alek śe nauróćyl. bytem Kasinka u ciebie. K 1 Pies 330. groczyku.. a. Nie wyskakuj do góry.. Nie ma tam gorzałki. tobie cale niebo śluzy. cóz . bo mi mały trzeba. Święt Nadr 2R5. TN Lubcze 1978. stuzą tobie aniołowie i wsyscy świąńci apostołowie... tobie. to by z nieba wyspodali.. Pijacy. torebeczkę mi z nieba spuści. K 28 Maz 90. a. piękna jak kwiat róży.. Do piekła z panienką. którzy kochają dziewczyny. uObyjdż góry... maluśkie mi trzeba.do nieba drabina. nie pode .: . ni woreczka. da. basisto.. A wdowusiom raj. Groj. . Graj muzyczka. to by dziurom pospadali.. pokłon Panu z nami dajcie.106 NIEBO .: . LL 1965/2-3/68.. A babkom piekło...: . 66 . K 12 Poz 321. juz ci go nie trzeba...do czyśca z mężatką. hrzuszyszkicm . a.... juzem byl Pod kolana w niebie. Piat Krak 381. .. będzjes w niebie. Mato jo se pojmę.. kochojcie dziywcynta.. przyseł diabół z workiem. a. ze juz bedóm w niebie. co do ciebie wzdycham.. a do czysca wdowuleńki. pójdą do nieba. c. .. b. mnie Pan Jezus nie opuści. bo w niebie nie ma wódki/'gorzałki.. [Matka sieroty prosi Boga. Grajże skrzypku . światła promykiem na ziemię. Juzem był..Pan Jezus / Matka Boska z nieba spuszczają sierocie chleb. war. Bytem w raju. . Groj.. wele . Bąk Gręb 68.. A skrzypeczki kicie ciebzie. war : . Piat Krak 772... By duszycka . Do nieba panny.. Ale do ładny. PIEŚNI I WIERSZE RELIGIJNE 77 A ... będziesz w niebie.dokumentacja NIEBO dokumentacja __________________________ 107 62 C . tobie cale niebo śluzy.. Stoin Żyw 433. 77 B . Rog Pies 253. co po ciebie w niebie. wsyscy świańci postołowie. Oj.. ... pijoku nie pójdziesz do nieba. war.. braciszku. 63 . śmiel Opól 103. .. Służą tobie słońce.... Skrzypicielu bandzies .. hulaj. w górę. . Do raju panienki. Sad Podh 79. K 46 Ka-S 255.. ziemia.... zakasujcie chleba. Jesce nie wr"ócielem. z nieba ich pospycham.... buo cie tu nie trzeba. do czyśćca wdowy. . żeby dusza była w niebie.. Stef WarmPś 2/117.. K 45 Gór 137. Pannom świat..icka śpiewała. K 26 Maz 117. na świętych się zemszczę. nie tyj. CO pijać . K 4 Kuj 203. ..: Gorzolinka dobry trunek. gańdziarą [albo: kuroskiem] ... Chłopcynta. A jak ci ja umrę. Dziewcyno. K 50 Sa-Kr 319. K 46 Ka S 302. Pochowali Maćka. war. kontralista . po pogrzebie.. nie opuszczę.... i jak tej . a . Maluśkie dziewce mom.. i do której .Nie lej. Nie p"odskakuj... pójdziecie do nieba.Nie podskakuj/wylatuj... cóz ... drugim mało. Byłem w niebie na pogrzebie... wódeczka bardzo fajna jest. . garniecie? .ni torbeczki. Do raju mężatki. bo ją piją na pogrzebie.. raj.: Graj lepiej . zgniewam sie na świętych. hulaj. Jakem cię zobaczył..... pijacy. dam ci glonek chleba. ha.. Sad Podh 94.: .. K 46 Ka-S 299... war. buziulą . muzyczko. Muzycka mi grała. . Slicnaś. 65 A — Do nieba panny.. duszo.. K i Pies 366. dostała do nieba. Stef WarmPś 1/234. klarnecista . .... LL 1957/1/43. K 28 Maz 285. dziurę. b. Piat Krak 758. co tam pić będziecie? Piat Krak 160.. Sad Podh 78. .... 76 . 64 B . Do oczyśca wdowułinki.a do raju z babką. a. TN Glusko 1980... war. TN 1'rzypisówka 1976. war.. jać tam jestem za ciebie. Betem juz . nic ta po was w niebie. Sad Podh 79. B odaj sie muz. pijacy . powróć do nieba. lasy i puowróć duo nieba. panienki. ... Wódeczka bardzo fajna jest. Her Ka] 67. czy pójdziecie do nieba? Oj tam gorzałki nie ma to i was nie potrzeba. Pije jóm sie na frasunek. a basista koło ciebie. 71 . Piat Krak 688. Da jakem cię ..: . dużej mi nie . TN Jasiennik Stary 1978.{Całe) niebo oddaje pokłon / śpiewa Bogu.. TN Dochotnica 1966. kochajcie dziewczyny. K 44 Gór 429. Nie do tego nieba. TN Wymysłów 1980. ockami do nieba.Dylem tu niebie/raju. Ty graczyku. zabrol ik do siebie. K 22 Łęcz 136.. Stoin Żyw 402.. tam nie ma gorzały. jak najgłębiej upadajcie. Po co sie do nieba ciógniecie? Tern gorzałki ni ma. K 46 Ka-S 299. Choć wybiję. skrzypasiu.. gdzie bywają panny... TN Jacnia 1964. Kazali mi iść do dzieuchy... skrzypecku.. kochojcie jak trzeba . 67 — Wódkę/gorzałkę piją na pogrzebie.. Pan Jezus się śmiał. Nie tyj. LL 1962/4-6/136. Obyńdź poza hale i wróć śe . jakby święci tańcowali.. Oj juzem ja był po . TN Zawieprzyce 1978.. . K 16 Lub 240... chłopce.. po grabinie. 75 .Zmarła matka chce spuścić się z nieba na ziemię drobnym deszczem / światła promykiem na wesele córki.. zalożet . a do piekła babki. . Pan Bóg mówi:] . b. aby mogła zobaczyć swojej córki wesele.. 72 . deszczu. K 26 Maz 95.Chłopiec byl po kolana w niebie. 64 C . ni ma tam gorzolki.. Pies Śl 2/125. Her Kai 72 . Oj ułany ulany.. Pijaku. do nieba plecami/ . babkom. pochować go trzeba. Ja chudobna sieroteczka .. war.Graj.. Jańelću. . Piat Krak 287..: . .. Ptjoku. jescem sie powrócił dziewczyno do ciebie. Byłem w niebie po pogrzebie. A grej.. Kot Zn 369. Do piekła babki. c. Chód Śp 262. bulki im chleba z nieba spuściła. muz.. Śluzą tobie j-aniolowie. . K 13 Poz 98. war. Bąk Gręb 83. K 17 Lub 26. co się dało. ślicna'ś piankna jak kwiat róży. Pije jóm sie .. świat i morze.. b.. . bo wybijesz w niebie dziurę. umar. Pochowali Maćka keni nie potrzeba. gwiazdy. . Hej grajczyku . ale powrócił do dziewczyny. bo mi mały trzeba. war : Jak cię nie dostanę. Jednym dużo. wedle . pijaku. uwidzial. którego nigdy nie używały. Jak ja nie dostanę. a. to się wrócę. Bo wybijesz w niebie dziurę... bydziecie skrobały zimnioki dlo siebie. TN Rogatka 1978. cóż . Po co się pijaki do nieba ciśniecie. byś nie wybiul w niebie dziury..: TN Łukowa 1980. . Molom se jo pojon..Święty Piotr kupczy u niebieskich bram. Święty Piotr u niebios bram Założył kupiecki kram I sprzedawał. a dudaszek . kole .. po kolana . gdzie są święte Anny.Pozostaniesz w niebie. zadulem . war.. 68 — Chłopcy.. Juzek bel. do nieba mężatki. Piat Krak 737. MAAE 1898/88.. Stoin Żyw 451 69 — Dla pijaków/ułanów nie ma miejsca w niebie. u b. Bąk Gręb 10. Rog Pies 164. by spuścił ją drobnym deszczem. fujarą do nieba. dn ziemi.Myśleli muzycy..Bodaj się muzyka dostała do nieba. "oj bo tam Panu Bogu pijoków nie trzeba. a. K 46 Ka-S 302. Jodłem tam jagły. coz mi po drabinie... 65 B .. kiedy tam nie warzą gorzolki dla ciebie. chłopcynta. Zagraj mi. święty Michał grał.. war. Krzyż Kuj 1/163. K 26 Maz 330.: Nie wylatuj. raj.Całe niebo służy Maryi. jeśli nie dostanę dziewczyny. Święt Nadr 226.. K 45 Gór 85.. Piat Krak 734.icka do nieba dostała. a do czyśca wdowuleńkom. TN Danachy 1984. wdowuleńki. a basista. Pijcie chłopcy wódkę. Ciebie. !'ijać nie będziecie. . baby. miesiąc śluzy za cas każdy.. tylko do takiego. muzyko/skrzypeczku/.Baby stare. i gniewam się . zęby św[ięci] tak robiali. bytem w niebie... war. do raju mężatki. Więc Matka Boska glos [sierot] usłyszała. wróciłem do dziewczyny. [Na Boże Ciało] Niebo.. 70 Umarłego trzeba pochować oczami/fujarą/kuroskiem/ . mężatkom. do ciebie.

82 . K 45 Gór 303. a. drudzy do nieba / na zbawienie. war.. K 19 Kieł 141... Wzięli sirotecke na skrzydłach do nieba. Łazarz już umiera. a juz w niebiosy wzięta. Tak sie długo spowiadała.. moja dusa przeklęta. Bo jego dusę do pieklą poniesą. porwali macochę na rożnach do pieklą. przed rajskie wrota. war. Kot Zn 152. za niemi stalą. Ze przed skończonym światem wielgi cuda będą. Dorotkę do nieba wzięni.. Przyszło trzech anieli z nieba. pilnie.. Kot Zn 149.. króla w piekło wcpchnęni.: K 27 Maz 382. wisluchajcie . war. podob. Jest drózecka udeptana do Jezusa Chrystusa Pana. ja [= bogacz] w piekle..: Zesłau ci Pan Jezus trzech janiołów z nieba. idą duse plakające. słońce i z gwiazdami płacze. b... Na ludność złą i już bezradną z nieba okropne ognie spadną. Stef WarmPś 2/84.. jak my daleko od siebie. Bo się Jezus zaparł się nas.W dniu sądu ostatecznego jedni do piekła. lituje nad nami. Brat z bratem. Najświętsza Panienko. Same zwóny zazwónily. . A już mu tam w niebie nieczego nie trzeba. Zjawiła się nam Dorotka. duszę i z ciałem wzięli.. murazu. Często. miesiąc . zaraz piorun w króla uderzył. który skonał u syna pod progiem]. murarzu. O hylaz-ci to . Nie staraj sie.. mularzu. Posadzili na tronie...: Matce od córki odłączyć się trzeba. Radość wielka sie zrobiła. Biel Kasz nr 68 jako pieśń pogrzebowa. [Dzień ostateczny] Ojciec ze synem weźmie rozłączenie. podob. W niebie tryumfowanie. . gdzie do pieklą jest daleko. a. 86 A .Niebo płacze.Do nieba trafia sierota. war.. K 46 Ka-S 330.. y karę ludzie z nieba maią. drugi na zbawienie. 79 A . Ześ się źle zachowywała. człowiecze. a. ' 78 . ścinać ją wywiodą. Jeszcze Dorotka nie ścięła. Wstoń dziwko. K 9 Poz 270. Trzykroć święte serce Boga. Ciemności wnet zalegną wszędzie: Pogasną gwiazdy. K 50 Sa-Kr 341-342.. gdzie .. Przenajświętsa Panna sama uzdrowiła. . a. przyjmijze nas. boć mularza Wojciecha do nieba przyjęła. jeden do piekła... K 22 Lecz 165. wezmę ... mularzeńku. Lom Śląsk 434.. 84 — Z nieba: deszcz ognisty i pioruny ...: / przyszli anieli. Od . Ojciec umiera. . ... b. TN Nedeżów 1977..Wesołe niebo.Niebo zamknięte. do piekła . K 46 Ka-S 341. TN Nedeżów 1979. wezmę .. skonanie. wzięli go .. Czy żyje . tobie lud twój składa chwale. a porwali dusze sławną. Żywe Niebo są oczy Maryi. Dom ci.. 90 A ..w dniu końca świata. K 21 Rad 90. Pietrzepawle.: . idź zobacz. b. niebo. lecz deszczu czekay obfitego. K 50 Sa-Kr 378. Witaj. Kata.. c. Uproś u Syna laskę. Gdy Łazarz miał konanie.. war. co z niebieskiego zywotka. co trzeba.. sobie. a. Stoin Żyw 26. . ... b. janieli się ciesą.. Idą. na Abraamowem łonie. K 4 Kuj 68. LL 1957/3/45 [wiersz]. K 50 Sa-Kr 378. ZWAK 1880/94.. Wtenczas przed skończeniem świata wielka ufność będzie.. jak mi klastór sfundujes. . Przyszli pod niebieskie wrota. Do nieba ją prowadziły .. war. Syn ci umiera. dodam. K 50 Sa-Kr 371. Jak się kat miecem zamierzył. 86 C . tobie śpiewa niebo całe. Rozważ to. wesz kluczyki. war. proszę. Wtenczas z nieba i pieruny będą bardzo bili. juz przez aniołów do nieba wzięta.. 89 . Wielka radość. Kot Zn 159. . słońce zgaśnie. Matkę milą mi tu puście. a baba do nieba. weź klucze. klasztor . weznym . Nyr Kar 56. a matka do nte&a.. Bo jego dusę do nieba poniesą. weznem . gwiazdy. war. które daje ożywczy deszcz. miesiąc. a tę grzeszną duszę nazad wróćcie. I babie z wnuka rozłączyć sie trzeba. dam ci. [Dalej wymienia się: słońce.. b. war.: zob.. Lom Śląsk 430.. dam ja ci.. Udeptało ją dziewięć dus.. podob. W szczęśliwości koronie.Murarz (Wojciech) do nieba wzięty przez Matkę Boską. K 40 MazP 389. a ty w niebie. kto tam kołacze.. . bo jej nam potrzeba.. Wpuszcz do neba te duszyczki! Stef WarmPś 1/206. Gdy z Antychrystem człek się zbrata... Dać Pan Bóg po tern żywocie. K 22 Lecz 170.. miesiąc. A juz widzę ześ świanta. Spojrzę na niebo zamknione. weznę cię do nieba.Łazarz w niebo wzięty przez aniołów. lituje się nad nami. Ześ się złym oddawała. K 22 Łęcz 171.] ZWAK 1880/88. Jak uznała [grzeszna dziewczyna] że z nieba Bóg... war. O. oj. pioruny spadaią oraz łaski.. I pirony z nieba będą na cały świat bili. gdzie Jezusz.. dodam ci. war. chmury z nieba wychodzą. żywota wyszła przed rajskie wrota. drugie w piekle Stanie.. Znajdziesz pomoc pewną w niebie. Matka Twoja i ta grzeszna dusza jedna. Bo od Boga przykaż mamy. bież do kościoła... .dokumentacja b. . K 30 Pok 285. Przyszli anjeli. Nastąpi wkrótce koniec świata . Szwenty Pszotrze. b.. Posłuchajcie.... jak niebo płacze usilnie. mularzu. war. Do nieba ją prowadziły .. a twój brat będzie przeklęty. wodę. 91 — Ścieżka/drtizeczka do nieba mała.. 151.Panie.. nie lękaj sie. a.. ZWAK 1880/86. zagrzebali w piekło na dno..: Skoro przeszła pirsza godzina. Niebo. Abramowym . do nieba dusza ji poszła... Osadzili .. co potrzeba. Stef WarmPś 1/216. A kiedy was nie przyjmiemy. Zanieszli do nieba [starego ojca. K 19 Kieł 139.. czego trzeba.. Święci pańscy anieli. iVie frasuj sia .108 _______________________ NIEBO . Jesce Dorota . K 4 Kuj 68. że wognisty deszczy z nieba na cały świat będą... Wioski popalą się i miasta . LL 1976/4-5/85 Janów Lub. Łazarzu święty. 81 . wzięli sierotkę na skrzydłach do nieba.. góry. Kot Zn 150..Człowieka czekają niebieskie gody w niebieskich ogrodach.. Swemi rękami łdmające.macocha. 88 . wnuka do piekła. nieszczęsna matka wraz z potępionemi.. Proszę ja was. K 21 Rad 91.: Jesce Dorota .... a. K 19 Kieł 147.Św. W niebie już mu teroz Niczegój nie trzeba.. Nyr Kar 344.. jak iz nieba wognistyj deszcz na cały świat pójdzie. ciebie wielbi Matka droga.: Biel Kasz nr 35. tyś do Boga jest przyjęty. w niebieskie ogrody.Święta Dorota do nieba wzięta przez aniołów. obrazy sie ukłoniły. K 26 Maz 342. i mniasteczka i klasztorze będą si palili. I matce z córką rozłączyć sie trzeba. A już do nieba jest wzięta.: Była tu .: Proszu . .: Nyr Kar 57. pilno jak plącze niebo usilno. war.dokumentacja 109 NIEBO .Dusza pokutnicy idzie do nieba.: . po krzyżu i po kłopocie pójdziesz na niebieskie gody. posłuchajcie o straszliwym sądzie.. K 48 Ta-Rz 209.Z nieba deszcz krwawy padać będzie. na. . dodom. ze j-aż sie w proch ozsypała.Pomoc z nieba..Maryja z nieba opiekuje się ludźmi. drogi kwiecie. śpiewanie. Nyr Kar 355.. spowiadaj sie. zlecieli się anieli. O Łazarzu. . spojrzyj na nas z nieba. PIEŚNI DZIADOWSKIE 83 . K 45 Gór 305. Piotr ma klucze i wpuszcza dusze do nieba.. dzwoniły. Nieśli ją wysoko. Lom Śląsk 433. 79 B . lasy. Wyleciały w rajskie wrota. 86 B . Same jej świece świeciły . pod niebiosa uderzyły. bogacz już umiera. jeśli chczesz być w niebie. Nie mas nic milsego w świecie. O dusycko. bracie moj. Słońce.. obłoki. Pokażcież jej drogę szeroką. Piekło widzę otworzone. Zaslau ci Pan Jezus trzech satanów z piekła. klasztor sjundujesz. dodam co potrzeba. co trzeba.Oczy Maryi są żywym niebem.Niebo/. wszystko się raduje. że Pan Jezus złym i dobrym razem płacić będzie. Panie . Stanisławie! biskupie krakowski! Wejźrzyj z nieba na twój naród polski. Kot Zn 150..... płaczą nad nami... dobrzym płacić razem . oraz z deszczami. córka do pieklą. K 21 Rad 232 [wiersz pod wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Piekoszowie]. zapukali: puścież nas tam. Wzywajże ich [świętych] w swej potrzebie. Jek my klosztór wyjóndujesz.. acz z niego nie piorunu. 87 . i świce sie zaświciły. żyj tak. A nie bój sie. Przyleciało siedmiu czartów z pieklą. do nieba głęboko [lub szeroko]. K 57 RuśC 1117. K 26 Maz 343. piekło otwarte przed grzeszną duszą. Gdy Kostka Boga na ręku piastuje.: . . Albo t e z córka pójdzie ze świętemi. satani sie ciesą. 80.. Wzięli macosysko na rogach do pieklą. Nie turbuj się. Z tak mizernej pościeli. jedno do nieba. 85 — Anieli biorą zmarłego do nieba. . Oj. a dziesiąta grzesną była. Łazarza w niebo wzięli. jak klasztor wyfundujesz. upadła mu krzyżem do nóg. ojciec z synem się rozstanie. nie chce przyjąć grzesznych dusz. Wezna cia .. 90 B .

a . T N Ł u b k i 1 9 6 5 .P ie lg rz y m /ż o łn ie rz /k o w a l w p ie k ło i w n io b ie . B ó g k aż e a n io ło m / śm ie rc i / Ś w .: K 55 RuśK 445. k tó rą o tw ie ra św . c h w y ta z a b rz e g n ie b a i w id z i an io łó w . [C h ło p sz u k a sp ra w ied liw y c h ro d z icó w ch rze stn y c h d la sw o je g o d ziec k a. b o je sz c z e n ie u m a rł. b . G d y z o b ac z y ła . P a n B ó g k a z a ł w ię c a n io ło w i w z ią ć d u sz ę n a sk rz y d ła i z a n ie ść ją p o w ie trze m n a d c h a łu p ę . c . p o d o b . P o n im w sp in a się i stu k a d o b ra m y n ie b ie sk ie j. [G d y S o b k o w i o m ie rzło ż y c ie n a z ie m i. b y p o w ła śc iw y c h m ie jsc a c h p o ro z m ie sz c z a ć d u sz e p o k u tu ją ce . A ir to p o rw ó su o s i c ze rw a u o i ch u o p w p d d n a p ó u d o zio m ie . 9 8 . a d z ia d e k sp a d a n a z ie m ię] W isła 1 8 9 9 /3 8 5 -3 8 7 po w .. i ty w n ieb ie b u ry. [C h ło p d o sta je się d o n ie b a p o o w sie .. B iałó m szyje ścinajo m . g d z ie d ia b li u c ie k a ją p rz e d n im . w id z i c ie rp ien ia p o tę p ie ń có w . N ie n a m a rn e tw ó j zg o n i tw ó j tru d . b . c h ło p w c h o d zi p o n im d o n ieb a i ta m g o m łó c i. 9 4 B . sre b ra i d y ja m e n tó w . Ż o łn ie rz p o sz u k u je w p ie k le o fic e ra -zd ra jc y . W y c h o d z ą d o n ie g o k o le jn o : św . lu b e lsk i. p od o b. ja rz m o . [C h ło p o p o w iad a p a n u n iep ra w d o p o d o b n ą b a jk ę .. i sie d ra p ię p o tym o w sie i tra fiłe c h a k u ra t n a ta sa m a d ziu ra c o się d o n ie b a w ła zi. o lin ie u k rę co n e j z p ia sk u C isz K ra k 2 4 7 p o w ie ść . K rz y ż K u j 1 /1 8 3 . ja k m d śle ź z n ie b a . A d o n ie b a m a ła śc ie żk a ja k u ig ły szy te (sic u szk a ). skoczniem . p u k a d o d rz w i. G d y p o raz czw arty d ziad ek p rzy ch o d zi d o n ieb a i p ro si. P io tr o d sy ła S o b k a z p o w ro te m n a z ie m ię . P io tra i te n m n ie za p ro w a d ził d o la k ij k u p y p le w jęczm ien n ych . zęby u nieba urywać i » dołu nadstaw iać. Ś m ie rć u ża liła się n a d m a tk ą i d z ie ć m i i z a b rała d u szę d o p iero z a trz e c im ra z e m . p rz e ra ż e n i d iab li z a m y k a ją p rz e d n im d rz w i. A g d y k a żą w y ro k i p o n u re Z a O jc zy zn ę c i zg in ą ć i lu d . . b y B ó g u cz y n ił g o d z ie d z ic e m /k ró le m . d . [C h ło p d o sta je się d o n ie b a p o jęc z m ie n iu . ju ż d o nieba w stępujesz! K 16 L ub 293. sia d a n a n im i o św ia d c z a .. sand o m ierski. K rz P B 1 n r 4 7 2 . e . (c ) w ó w c z a s ż o łn ie rz w ra c a d o n ie b a . a n io ło w ie śp ie w a ją : O j n ie lę k a j się .] S im Ś IO p o l 1 0 7 . k tó rz y sły sz ą c p ła c z d z ie c i. K 1 4 P o z 3 5 0 . Ś w ięty P io tr o tw o rzy p a rty za n to w i n ie b o . a . (a ) Z m ę c z o n y ż y c ie m k o w a l id z ie d o n ie b a . A d o p ie k lą ru szto w a n ia c zterd zie ści fu r to ro w a n ia . A n d rz e jo w i z a b ra ć d o n ie b a m a tk ę k ilk o rg a d z ie ci. d . Ś w ięty P iete r ci n ie b o o tw o rzy . K rz P B L n r 2 4 7 0 . B o ś je st P o la k i w a lc zyłe ś fe st! Ś w ir P ie s 3 1 3 . . p ro si P a n a B o g a o c h a łu p ę i in w e n ta rz (in n y m ra ze m . (a ) P o d łu g o le tn im ż y c iu ż o łn ie rz w y ru sz a d o n ie b a . T a m M a tk a B o sk a le n p rzę d ła . K rz P B L n r 5 5 5 . O n i m u p o ra d zili.. Ś w ir P ies 3 1 4 .1 1 0 ___________________________ N IE D O d o k u m e n ta c ja 111 N IE IH ) d o k u m e n ta c ja b . 9 6 A . i sp u śc iu u sic n a d ó y . K 4 6 K a -S 5 2 6 . e . C isz K ra k 2 4 6 . n ie sły sz ąc y ch i n ie w id z ąc y cli siero t.Ś w . a św ię c i m u p o m a g a li. war. w y p ę d z o n y sta m tą d w ra c a n a z ie m ię .. D o p ie ro ..d z ied z ic z k ą /k ró lo w ą ). P a w e ł. g d z ie n ie p rzy jm u ją g o . 97 . K rz P B L n r 3 3 0 A . b o . podob. k o n o p i. a le m stą p a ł b a rd zo o stro żn ie . 9 9 . f. i lo s .k lu c zn ik n ieb ie sk i. [B ó g p o sy ła p o d u sz ę m a tk i sie d m io rg a d z iec i a n io łó w . b .. b . b o ją c się. 9 4 C . P io tr i P a n Je z u s. M A A E 1908/288. w ar. P io tra i m ó w i.. k tó ry w y ra sta w c ią g u je d n e j d o b y ] . N itsc h Tek P IE Ś N I Ż O Ł N IE R S K IE I P A R T Y Z A N C K IE 9 2 .] W isła 1 8 9 7 /4 5 2 -4 5 3 p o w .. b y z a b ra ła d u sz ę m a tk i p ię c io rg a d z ie c i d o n ie b a . n a jm ło d sz y z lu d z i p o d ją ł je i z o sta ł k ró le m .] C isz K ra k 1 6 5 .. a le n ie m ó g n ija k śle ź.. C h u o p u . w rz u c a p o d stęp e m w ó r i k a ż e m u się sc h w y c ić a lb o (d ) sch w y ta w sz y d ło ń św . S p o ty k a św . A le ja k m i sic ju ż u p rzyk rzyło z d o łu d o g ó ry chodzić. a . P io tr w p u sz c z a d u sz e d o n ie b a . w a r. g d y B ó g w y sy ła a n io łó w g łu ch y c h i śle p y ch .. B A JK I I O P O W IE Ś C I O N IE P R A W D O P O D O B N Y C H Z D A R Z E N IA C H 9 4 A . a b y c za se m n ie b o n ie za rw a ło się p o d m o je m i n o g a m i. n ic lynkaj sie . [D z ia d e k sa d z i b ó b . i za lu d . [P an B ó g p o sy ła śm ie rć . P an Je z u s m łó c ił ję c z m ie ń w sto d o le .. o n z a ś (b ) w y ła w ia k o ż u c h e m d u sz e z k o tłó w . [C h ło p w y rz u c a d o o g ro d u k ru p ę .] .O b r o ń c a o jc z y z n y /p a rty za n t n ie d o sta n ie w n ie b ie b u ry / św . p rz y jrz a w sz y się śm ie rc i g rz e sz n ik a i n ie w in n e g o . c .. k ru p y . P ie lg rz y m . P o n ie j ch ło p w sp in a się d o n ieb a .Z n ie b a n a z ie m ię p o p ro m ie n ia c h sło ń c a . 9 5 . Z a k a żą ci ju ż n a św iecie żyć. p o k ład c e n ad rz e k ą o g n istą p rz e ch o d z i d o n ie b a . [G ro c h ro śn ie d o sa m e g o n ie b a .. S p y ta : sk ą d ? Z p a rty zn a tk i ja m je st! W e jd zie sz w o g ró d sp o k o ju i zo rzy . alb o te ż (d ) w rz u c a za b ra m ę n ieb ie sk ą w ó r sa m o c h w y t i k aż e m u się c h w y c ić . anio ło w ie śpiew ajo m . d . Ś w . ta m .[C h ło p o p o w ia d a p a n u . P io tr o tw o rz y m u n ie b o . id z ie d o p iek ła . K rz P B L n r 4 7 0 A .. K a t m ie c zy k iem w y w ija .] K ie d y m ju ż b y ł w o n e m n ie b ie ..] Jaz S p is 1 8 2 . p a sie je n a łą c e i w ra z z n im i id z ie d o n ie b a . Ś w ię c i sp u sz c za ją się p o p ro m ie n iac h sło ń c a n a z ie m ię . n a w e t p o d ło g a i śc ia n y . b. R ed . P io tra w y m u sz a . K u r O p ó l 2 0 2 . [Ż o łn ie rz w y c h o d z i n a w y so k ą g ó rę i p u k a d o n ie b a . św . g d z ie g o n ie w p u sz c za ją . R a z c h o d ziu ł ch u o p ze św io ty m P ię tre m p o k o lo d zie w n ieb ie . Ż o łn ie rz c h c e ic h sc h w y c ić d o w o ra i za k a rę z o sta je o d rz u c o n y i u k a ra n y .C h ło p d o sta je się d o n ie b a p o ro ślin ie . W ątek: B ied ak do staje się p o łod yd ze ro śliny do nieb a i d o w ia d u je się . T a k p ro siu l ty k c h u o p ó w . k tó ra w y ra sta z zia rn k a : a . p o te m d o sta je się d o n ie b a . P io tr. wadowicki.. (c ) w p o sta c i o w ie c . k tó ry c h o d ziu ł p o k o lo d zie. ż e za ją ł w ła sn e m ie jsc e .. ję cz m ie n ia .. św .] W isła 1 8 9 5 /1 1 8 -1 1 9 . P o je j listk a c h ch ło p d o sta je się d o n ie b a . . w y b ra ł się d o n ie b a . B ó g u sta n a w ia n a ic h p a m ią tk ę św ię to [d z ie ń W sz y stk ic h Ś w ię ty c h ]. K 2 2 Ł ę cz 1 7 6 . o w sa .. b o b u . ż e o n n ie m o ż e b y ć c h rz estn y m . siek ie ra i d z b a n . A le jak m i ju ż p ló w zabrakło . Ś w ir P ie s 3 1 3 . g d y z ie m ia b y ła je szc z e p u sta . [Z z ia rn k a k o n o p i w y ra sta ro ślin a d o sa m e g o n ie b a . b y św ięci an ieli w zięli g o z b ab k ą d o n ieb a i w e w sz y stk im d o g a d za li. W n ie b ie m a tk a tę sk n iła z a sw o im i d z ie ć m i. b o b y ł k o n iec n ie b a . lu b w re sz c ie (e ) w rz u c a fa rtu c h .] W n ie b ie tra fiłe m ś w . n ie z a b ie ra ją d u sz y d o n ie b a . u ry w a łe m o d n ie b a .C h ło p w n ie b ie . za czą łe m się o g lą d a ć n a w szy stk ie stro n y : b a rd zo m i się ta m p o d o b a ło .o g ró d sp o k o ju i zo rzy .Ś w . b y p o że g n a ć się z ro d z in ą i u m rz e ć ... 96 B . b o je st n iesp ra w ie d liw y : je d n e g o w p u sz c z a d o n ie b a . p o d o b . k tó ry w y ra sta w y so k o i się g a n ieb a ..I. b a b k ę . K 14 P o z 3 5 0 . P rz y sze d ł p o d n ie b ie sk ą b ra m ę . .: A k ied y ju z .] P lu t G lo g 2 /1 4 5 . k tó re o tw ie ra św . a n a d sta w ia łe m d o zie m ie. b u ry.Z ło te n arz ę d z ia sp a d a ją z n ieb a . N a śli ta m c h u o p ó w m ó c o n c y k zb o że . g ro c h u . c o b y u k ro c iu u d u g ie p o rw ó sy o z p le w 106-107 Inwald pow.A n io ło w ie b io rą d o n ie b a c n o tliw ą k ra k o w ia n k ę . K rz P B L n r 3 30 B . ż e p o d ra b in ie u d a ł się d o n ie b a . b o się w szy stk o je n o ta k św ie c iło o d zło ta . ze c n ylo sie . W isła 1 9 01 /5 1 5. że d z iec io m je st d o b rze i c h c ia ła p o w ró c ić d o . B ALLA D Y 9 3 . g d z ie w trz e c h stu d n ia ch p rz ec h o d z i m ę c z a rn ie .. p o cz y m p o w ra c a ją d o n ie b a. sk a żą .. Ju z y o b e śli p o c a lo m n ie b ie i p rzy śli n a k o n ie c n ie b a .. e . K rz P B L n r 2 4 7 7 . 1 4 9 . sp ad ły z n ieb a zło te p rz e d m io ty : p łu g . N ie d o sta n iesz ty w n ie b ie . T N K o lo n ia G alęzó w 1 9 7 9 . a b y m u p o ra d zili. f. n ieg d y ś b o w ie m p o g a rd z ił k ró le stw e m n ie b ie sk im . g d zie c zy sta i szczęśliw a n a w ie k i z B o g ie m zo sta ła . n a stę p n ie d o p ie k ła . N ie n a p ró żn o . P io tr . ślic zn a K ra k o w ia n a . że trz y je g o ż y c z e n ia b ę d ą sp e łn io n e.. N a stę p n ie z sz e d ł z n ieb a n a z ie m ię . b .. z k tó re j w y ra sta ro ślin a d o sa m e g o n ie b a . ja g e m za czo n p o w ró sło kręc ić z tych jęczm iennych p ló w i tak spuszczałem s i c z nieb a na ziem ie. c. ta m w n iebie b u ry... a . c i z ab ie rają d u szę m atk i d o n ie b a . b y g o w p u śc ił za b ram ę . a d ru g ie g o n ie ] B art T L u b 4 9 . . M a tk a w n ie b ie jest szc z ę śliw a / tę sk n i za o sie ro c o n y m i dziećmi. P io tr w p u sz c z a ją cy d u sz e d o n ie b a n ie je st sp ra w ie d liw y . a . (b ) g d y d o b ija się d o p ie k ła . W c z a sa c h .. II. w id zi b ra m ę n ie b iesk ą. z tych u kręciłe m p o w ró z (i u kra d e m P iętro w i zło tą cza p k ę) i u m yka łe m n a zie m ię p o ty m p o w ro zie . P io tr z a m y k a b ra m ę. k tó rz y śp ie w a ją „ H o sa n n a " P a n u B o g u . G o rajec 1 9 7 2 ..

cobyś poszet do piekła. Najpierw. 103 .] Tak stal budować ogromnie wysoki horab. 109 C . No ji jak ta waga przeważyła. a Pam Bóg do niego mówi: «No i cóż? Widzisz! Chciałeś sie dostać do Nieba po wysokości i nic dostałeś sie. Wisła 1891/867-868. pikę na dół. Tam dusza czekała. ale tu mosz ryczkę. i wolo na całe gardło: . K 8 Krak 27. Wisła 1891/869. Klupie w te dźwierze niebieskie i otwiero mu Św. o rosie z nieba. a po drugie jo był 50 lot żonaty! . Koguty ziemskie. [Salomon chciał się dostać do nieba.Głos z nieba informuje w śnie o niezwykłym lekarstwie. i aby konia popaść. a orzeł nazod z tobą zleci.Ach. jakże zejdę. Juz był w miasteczku . wszystko szło.Człowiecze. a byl to pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Wisła 1891/870-871 gadka..Król mierzy odległość z ziemi do nieba. djebły przegrały i św. Hajd Nie 131. ktoby jej uzbierał do flaszeczki i schował. K 48 Ta-Rz 266. zejdź nazad na ziemię! Król zaś na to: .[Opowiadanie o śnie] Pudchodzi [dusza] du bramy [nieba]. tak że wkrótce z zaniku mc zostało śladu. to jest balsam dlo moich uszu. pomimo pilnej pracy i przykładnego życia. wszystkie słabości ludzkie . Wtedy odzywa się głos z nieba: . . czeladzią i całym dobytkiem. 102 .. była wojna na ziymi ji na niebie. podob. Po pierwsze jo jest górnik. św. bo prawie przyszli i padają mu: . c. [Elżbieta modliła się.Wojnę w niebie między aniołami i diabłami kończy św. to do nieba. Hajd Nie 243.. i ten horab zwalili! [Po ś m i e r c i został świętym i poszedł do nieba.Górnik/szewc/Ślązak/. a ci ludzie. myśli: „Jak do nieba to ja tu jeszcze i późni przyjdę!" Myśli: „Trza pójść z powrotem na tantyn świat.. b.: ZWAK 1883/38 Rychwaldek.. wydobywa się z niego z pomocą diabłów. Andrzej lituje się nad dziećmi. to . to co innego . Kiedy bowiem nadszedł dzień ślubu. aż jej czas się skończy. Sim Bery 94. podob.Spuść.. ZWAK 1883/111 od Małogoszczy... Usłyszawszy tę odpowiedź chłop idzie po rozum do głowy i wypiera się.Powiedz 106 c. bo nie oszukuje. Pieter. na stróne tych grzechów. a po drugiej stronie wszystkie grzechy. Jak w szternastym roku była wojna.. Przyszed du nieba.. by nie zapomnieć o przekazaniu prośby chłopa. Piotr.pado św. Ale aniołowie sie zbuntowali przeciwko Bogu i Pan Bóg ich Strącił do piekła. mówi. by nie być zmuszoną przez ojca poślubić księcia rozbójnika] Pan Bóg widocznie wysłuchał modlitwy. byłeś? Odsiedziałeś tam już swoje? A górnik mu na to: Po lekku. du piekła. zegnol jich do pieklą. zaczynają je otrzepywać i jeden na drugiego wołając. jak daleko z ziemi do nieba. TN Krasiczyn 1985. ANEGDOTY 108 . Wpuście kamrata do nieba. umarł i poszedł do nieba. no to idzie do nieba. Ze teraz do nieba tylko nie pójdzie morderca i cudzołożnik.. A to wszystko idzie . . Jak ta waga sie przechyliła na drugo stronę. aby się zapytał w niebie. po jednej stronie miała być ta dusza. aż zaczął przeklinać. [Bóg posyła św. panie święty. który uniósł go pod niebo. Sim Bery 157. Akurat na ten cas wypadła wojna w niebie między djeblami a janiołami. te grzeszniki. dlaczego on taki biedny. ale. a diabeł piekło. jak tam człowiek umar.. Wracał i [okrutny] Sicińskt do domu. miała być okropnie duża waga. proszę wchodzić . że ten nieboszczyk się śmieje i śmieje.. Tak budował cy murował już tak wysoko.] Ziemia to taka malutka sie mu wydala jak kępka trawy. iskry spadają. W tej chwili też pękła ze strasznym hukiem ziemia i połknęła zamek razem z jego zoną. Piotra. teraz ma siedzieć na listeczku. by dostać się do nieba. a kogut rajski zaczyna piać. Musiał ci nieboracek i ten djeboł rusać do samego piekła. a było pogodno i mroźno.Wiesz. ze prosto ktoś szed do nieba. Rozpętała się straszna burza.Roz jeden chory umarł i dostol si ę do nieba. a. war. a św. przestraszonych zapowiedzią zbudowania klasztoru. Etnl 1989 Biłg 148.O północy niebo otwiera się i pieje rajski kogut. [Sw. pyta się w te słowa: ((Czy byłeś w raju)).że jeszcze trzeba. 109 E . mając obsypane skrzydła iskrami. 109 D . dostali [zostali] na słońcu.Sluchejcie anieli! To jest dlo mnie prawdziwo niebiańsko muzyka. [Pobożna dziewczyna rzuciła się rzeki. jak to tam je w piekle)). wtedy Pam-Bóg zesłał wielki potop .Jakby jo miot być taki nogły. I zmienili ustawę. że już wtedy ni móg dali budować. Bóg odpowiada.. podob K 7 Krak 5. Najpierw szed do czyjśca. powodując zamieszanie na zamku. No ji jak z tego czyśca szła ta dusza do nieba.. usłyszawszy to pianie. i wraca do nieba. że skoro już raz byia w niebie i nie była z jego laski zadowolona. Etnl 1989 Biłg 99-100. a dookoła morze i morze przez końca.] a tu mu naroz Pon Jezus rękę trzymają. Maryje i Pana Jezusa nie ma. który jej mówił: ((Teraz padać będzie rosa. jakoby święty zostawił mu złote siodło. Stef WarmOp 73. pół doby? Ji z tego czyśca.Jeden szewc. to na trzeci dzień dusza miała zmartwychstać. . Zostaje ukarany za to trzyletnią pracą. Andrzeja po duszę matki dwojga niemowląt. 101 .No i tak Francek się tam dostol. a.. a to wszystko idzie du nieba. chciałeś morę zgruntować i nie zgruntowałeś.. [Król Łokietek chciał zmierzyć. Bóg rzeki. Bóg miał niebo. zostawia mu złote siodło. Ze święty Michoł wojował sie z tymi złymi duchami. święci . du czyśca. niebo się zachmurzy-ło.. [Gdy szewc widzi.] Wisła 1894/229. Kiedyś to .. co już było słychać hlos z Nieba. No. 109 .: Krz PBL nr 800. około południa. Siostra usnęła i słyszała we śnie glos z nieba.] Przyszedł też biedny chłop i prosił św. .Górnik poszoł prosto do barmy rajskiej i klupie w te ciężkie drzwierze. która leczy ślepotę ZWAK 1881/212. siednij se i odpocznij trochę. kiej nie widzę dobrze ziemi? . skoro nadchodzi północ. by się dowiedzieć. że chłop jest biedny.] K 34 Chel 85-87 opow.nawet śmiertelne . . to tam ta dusza szła do piekła.] K 34 Chel 84. gdyż możny rycerz usiłował nakłonić ją do złych rzynów] Po tym wypadku pioruny z pogodnego nieba biły w zamek. no tam nie wiem ile? Dobę. Piorun/grom z pogodnego nieba karze występek. ale Pan Bóg poszed na sjmeer.Panie. bo se poszli trochę pospacerować. Michał wygna niem złych duchów do piekła.Chłop zdobywa złote siodło z nieba. 1 było silne przypełnienie tamoj. .112 NIEBO . teraz . war. gdy z pogodnego nieba uderzył piorun i zabił go na miejscu. 109 B . Etnl 1989 Biłg 149. Piotr mu olwiero i pyto sie go: . glinianą figurkę wyobrażającą czło wieka]. [Ponieważ w piekle jest bardzo źle. Tak sie patrzy na ziemie. podob. budzą się. Raz przejeżdżał przez wieś konno św. to były takie . Czyściec to było coś takiego jak przedpokój teraz. w niebie. Wziął więc orła. Święty Pieter go wpuścił i widzi. [Na tę wiadomość zbiegli się ludzie. na ziemnie!" No i poszła ta dusza..okropnie duże złote drzwi. Sw. ji to me tak. co robisz. mimo polecenia Boga i nie zabiera duszy do nieba.Salomon buduje wieżę. 104 . bo taki chciał jeszcze koniecznie i tam zaznać. W raju znajduje się ze złotemi piórami rajski kogut. żeby po ziymi nie chodziły ji ludzi nie kusiły. jeszcze pobaczył. Wisła 1895/75-76.dokumentacja 113 NIEBO dokumentacja nieba.Niebo chmurzy się [= znak gniewu Boga].. a ze ten był z gliny i usknon juz na słońcu. więc mu noga odpadła. co wszystkim trzewiki żelował..A w czyścu już. 107 .od razu wyleczy za potarciem kroplą tej rosyll. Uozgniewdł się djeboł i kopnon jednego [tj. b. co podawać z dołu . Piotr i otworzył mu ta brama bardzo szeroko.[Francek długo czekał przed bramą rajska. coby po nim wliźć do Nieba... tam ważyli te grzechy. OPOWIEŚCI WIERZENIOWE 100 . zatrzymał się przed karczmą. Pado mu: .] / stanoł przed Panem Bogiem wszechmogoncym. bracie. Michał ich wegnał do piekła.. rzuca w niego meblem. Piotr do nieba za różnemi interesami.du nieba! Tylko tyn morderca i cudzołożnik pódzie du piekła. Jak kto był grzeczny. bo tam z góry nie było nic słychać na ziemie i me wiedzieli. a w niebie to tam tyla śmiechu nie ma.Dusza z czyśćca idzie do nieba przez złote drzwi. 109 A .. 105 . niebo się wnetki otwiera.] Naroz brama się otwarła i wyskoczył z niej Antek . co ich narobił.. że na ziemi złodziej kradnie pranie. jak w niebie jest. Czy słyszycie te dzowny ojczyzny? To są (głosy) mojego (Śląska). to by tu już w niebie nie było ani jednego mebla! Sim Bery 143. święty Piotr udmyka mu bramy . Stef WarmOp 67.

którą zabijał ludzi. Rypin.może po nitce wydostać się z piekła do nieba. I wlazech do tego nieba: . Sim Dery 99.. skarżącego się na żonę sekutnicę. Święty Piotr wpuszcza do nieba wdowca. Kup Pol 12 pow. że dusza zmarłego brata. nie6o sie krenczi. S. postanawiając chleb oddać temu.] Cisz Krak 163. Nowy Targ. Cisz Krak 68. pomyślała. że to po nią aniołowie z nieba koszyk przysłali. Niebo to na słupsie sie trzimo. Sim Gad 188. [Pachołek Matys. K 8 Krak 233. a nad n i ą parasol/kopuła nieba.po jakiemu ty się tak śmiejesz? . które były bardzo pobożne. Piotr wpuszcza do nieba kowala. a tej nazwy uczono się z kolęd. Kandydat następny oświadcza. podob. a na niej dwa gołębie. Etnl 1989 Biłg 100. ukazujo gwiazdy ze wszystkiam. a potem tu przyjdziesz. podob.. 124 .Niebo stoi/opiera się na słupie/osi/gwoździu. mnicha) w niebie oburza się. Wisła 1895/313 opowiadanie. podob. Kazimierza Wlk. Niebo sie na obłokach spiero.. Przychodzi pod niebieską bramę i puka .W żłobie leży" . co światło zidać. Kie sie zestarzał [Sobek] i omierzło go życie na ziemi. ten parasol z tami wszystkiami ozdobami. bo niebo jest za uobłokamy. Olsztyn. męża zlej żony (ale nie dla d u r n i a ) . późni na suoniu.N. Piotrowi spuścić nitkę do piekła.pado Piotr . . Krz PBL nr 1516. . Nazajutrz jeden opowiada sen o niebie. z książy-cem.115 114________________________ NIEDO dokumentacja NIEUO dokumentacja mi duszo . 111 — Niebo nagrodą dla nieszczęśnika. obchodzi świat szukając nieba.ale nie było długo uciechy. Brzesko. skądżeś ty. wetknąć palkę. 118 A Janek otworzył pierwszy piec i ojciec mu serdecznie podziękował. Downi to mówili. Kul MiW 435..Człowiek przechodzi z ziemi do nieba i z powrotem. Sim Gad 193. Ostrzeszów.. to gwiazdy som. Klucznik niebieski odpowiada mu. A duszyczki pobliskie uczepiły się jej ze wszystkich stron.. b. Piotr ma klucze do drzwi niebieskich. idą więc spać o głodzie. Niebo gwiaździste. doszła do wniosku. która latała po odpustach. Kul Wiel 3/508. kuniec nieba popodpirany tychami. Kup Pol 10 pow Mława. pado . Kup Pol 10 pow. Piotr wyjaśnia mu. nadto war. ze ziemia wiśsi. ci wyrzucili go z p i e k l ą ] Zaś poszed do nieba i stuka do drzwi. ze [niebo] tyckom podparte. Biedak widząc owacyjne powitanie bogacza (pana.. której się uczepiła matka jego. 118 B [Ksiądz nakazuje złoczyńcy pójść do lasu. I otworzył drzwi. Pisol on [chłop] czerwonym atramentem pisma na okrągło. Końskie. 120 Ziemia jest okrągła. a.Rad byś do nieba? . w białego jak śnieg gołębia i poszedł do nieba. drugi o piekle. A święty Piotr rozumiał. podob. w tym parasolu. 110 . nic dla durniów. ją wybawił. a ten prędko postawił w niebie przy drzwiach kowadło i usiad na niem. że go wybawił i przemienił sir. podob.Niebo to kula.: Krz PDL nr 1482 113 B .Pado cygan . że biedacy przybywają do nieba codziennie. Widzialne sklepienie niebieskie nie było jednak uważane za jedyne. wybrał się do nieba. LEGENDY 118 Dusze ulatują do nieba w postaci gołębi. mówili. że. kolega. Niebo to je siedem piętrów. ażeby się z nią także razem dostać do nieba. św. dzie majestat boży to siódme piętro. . jak japko. że zrobili to rabusie. Aleś przecie nie umar.A dyć z tego. Gdy przybysz opowiada. Kup Pol 11 pow. Zbrodniarz zmarł pod nią. niebo to jes uokrungle jak zimia. Pisoł. żeby nie spadło. toć ziemna sie ne mozie krenczicz. nieba nicht me dojrzy. 70. nie6o to jest taka kopulo i sic na cymś uopiera. Dziś mówio.Niebo ma siedem pięter.. Bydgoszcz.. sie uobraca i niebo tyź. Święty Piotr go sic pyta: chtó tam j c s ( t ) ? A ón po niemiecku odpowiada: ich (ja). podob. . kobieta daje ubranie dla jednego i konia dla drugiego. Jabłka za dotknięciem zamieniły się w gołębie i wzbiły się w niebiosa. jako najwyższe. Kup Pol 11 pow. ozdoby różne. że niebo jest dla nieszczęśliwych. ze suoniem sta skraca.W niebie i w piekle chleb niepotrzebny. Kup Pol 11 pow. Kur Opól 202.. Mosz Kul 2/19. Rawa Maz. takie śtepno ['kij']. a między ziemia je powietrze.B. b... podob. niebo to się na jednym drągu obraca.z powrotem na dół. czy chłopa. ten obiecuje mu niebo... śjal cały sie na kuli ziymski uopiero i uobraca sie. c. matka wyszła i podziękowała mu. a.Matka św. ino z powrotem zaś na ta ziemia. A niebo nad ubloko jest. zimia nie śmi sie uobracać. 115 — Spryciarz rzekomo przybyły z nieba wyłudza ubranie i konia / pieniądze dla zmarłych w niebie. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 119 . Kup Pol 10 pow.Piotrze. iż był żonaty dwukrotnie i że druga żona gorsza była od pierwszej. [Kowal rozprawi! się z diabłami. że wobec tego chleb im niepotrzebny i zjada go.] Sim ŚIOpol 89.Niebo stoi na ziemi . 121 A . tylko słonko i cały firmament chodzi kolo zimi.] Szoł Matys dalej i zaszoł do nieba i klupie.. trzeci zaś mówi. że wędrowiec przychodzi z nieba. ze [niebo opiera się] na suupic. weź klucze i iobejrzyj co tam po drzwiach tłucze. wychodzi święty Pieter z kluczami. przemieniła sie w białą jak śnieg gołębicę i poszła do nieba. Niebo to jena kula. . [Kobieta. Szyf MiW 152. war. 114 . 122 . 116 . zobaczyła duży kosz. niebo sie uopira na kuli ziemski. Sim ŚIOpol 112. LL 1961/4-6/86. Gdy zdrzemnęła się w kościele. która się obraca. musisz iść najpierwej na ziemi umrzyć. że już jest tak święta. Wisła 1895/330. Krz PBL nr 1164.: Krz PBL nr 804. Mąż złej żony dostaje się do nieba. podob. 113 A . Kup Pol 10 pow.: Szyf MiW 148. Nojwyżej skrócimy ten okres przejściowy tu na ziemi. a. Kul MiW 1/435. któremu mierzlo sie żyć. poza uubło-kami niebo.. uune sie krynci i tak wisi w powietrzu. Lubartów. a oni tnie łam na dole jeszcze operują. ujrzał jabłoń. diabeł wymawia to Panu Bogu. pow.. Jaz Spis 182. Chełmno. bo mię a n i o ł y złapały i mówią: Te. Cisz Krak 278. ziamia je okrągua ale nad ziamiom to jes parasol. aż sie na jego grobie nic położy tako to a tako kupka pieniędzy. podob 121.] Pałka puściła korzenie i rozkrzewiła się jako jabłoń. Niebo to je kula taka jak ziemia. to ten słup jest gdzie gziazda północna.. jeśli czas jakiś wytrzyma przy żonie zmarłego. Piotra . Kup Pol 10 pow. . Kul Wiel 3/508. motyw w powieściach: K 8 Krak 124. że ón mówi: mnich. b. [Jezus odsyła kowala.Św. ziamia to jena kula. kto będzie miał najpiękniejszy sen. Trzej podróżni mają tylko jeden bochenek chleba. Że zbrodniarz tu pokutował.. że powodzi im się bardzo źle.] . a teroz to na uosi.J. Nie wiedząc.Bogacz witany w niebie z owacjami. czy tam innego zmarłego krewnego nie pódzie prędzej do nieba. war. Następnie otworzył drugi piec. Na ambonie roz w kościele jeden ksiądz zaczli kozanic o tym naszym życiu. Kup Pol 11 pow. 121 B Niebo jest zawieszone na drucie. K 17 Lub 208. [.] A księżoszek wystraszeni . 123 Niebo się kręci.. a ten ma taki gwóźdź. — Ale księżoszku! Nie boją się tak. Sim Bery 243-244.. Niebo to jest zawieszone nad Ziemią na drucie i ma takie dury. jakożeś ty przyszedł? .Dewotka chce być żywcem wzięta do nieba wozem lub koszem.. [r£obieta myśląc.A jakże . Zatrzymał się i kazał woźnicy zerwać jabłko. Zycie nasze na tym tu padole jest tylko takim okresem przejściowym w drodze do nieba! . i zatrzaskuje mu drzwi przed nosem. uopiro sie uo ziemie. W kilka lat po tym ksiądz przejeżdżał przez las. żech juz blisko od godziny tu w niebie. Pan Jezus dozwolił św... No. niebo jes uuokrungue. Kup Pol 13 pow. Ksiądz domyślił się. w ziemię i tam odbywać pokutę.nie przystało nic. i mech go pokrył. 117 Św. że Pan Bóg po nią wóz z nieba przyśle. to są gwiazdy. K 14 Poz 250. z nieba do starych bab. na środku świata stoi taki wielgi słup i koło niego się obraca niebo. Pan Jezus godo: . Kup Pol 10 pow. Kup Pol 12 pow. uważane było za tak zwane Kniebo empirejskien. bogacze zaś bardzo rzadko Krz PBL nr 802. nizy obłoki. Mosz Kul 2/18 od Płocka. [Gospodarz wioząc księdza chce go wypróbować i pogania konie. i zaczęto ją wyciągać. 112 . Rypin. Grodzisk Maz. Krz PDL nr 1626. pyta o swoich dwóch mężów.. niby że są pisane.

owoce.. stoi ten anioł. ie tam przy tej bramie [do nieba] Św. i wtedy niebo się otwiera. otoczonym zewsząd i podnoszonym przez zastępy anielskie. natomiast dobro jest uciążliwe. niebo sie otwiera. Kai Lim 31. gościńce szerokie.Orzmoty i pioruny oznaczają w niebie wojnę. Wisła 1893/112. tajemniczy czarny bór. pochodzące od blasku. to w pogodne noce widzi niebo otwarte. to się niebo otwiera. K 7 Krak 4.Niebo to ogród. . Kul Wiel 3/520. [Do nieba] jest piękna złocista brama. Wisła 1900/465.Na rozstaju dróg. TN Krasiczyn 1985. Blask tego pałacu przewyższa słońce. Archanioł Gabryjel tam ze złotym mieczem. dopieroż apostołowie. jasność wielka jest. gdy pioruny błyskają o tejże samej porze. . dobrze więc oddać mu się w opiekę. którą do raju wstępują dusze z czyśca. ta zawsze anioł jednego diabła zabija. Wisła 1896/142. 128 B . Kai Lim 16. księżyc i gwiazdy wszelkie. to tam pięknie wyścielone jest. Niebo najpierw jest złożone z chmur. 128 C . Piotr święty. 129 Ziemia . niech nikaj nie idzie dopokąd to widzenie będzie. 197 i in. chwyta promienie słońca. podob. i nawet nie mogliby znieść jego jasności przedwiecznej. b. jak się łyska. tylko trza klęknąć gdziebądź i mo- dhć się.116 NIEOO . niebo się otwiera i jest w cząstce widziane z ziemi. bądź wrota do piekła.. Mozę było tak otwarte ze 3 kwadranse. każdy ze swym godłem. W noc świętojańską niebo trzykroć otwiera się i z wielką szybkością się zamyka. najważniejsza Abrachamska. a w ręku ma berło i kulę świata. podob. jak sie niebo otworzyło.schodami do nieba. dróżki. gdzie kogo wprowadzić. 127 .Niebo się otwiera. Jak jest burza.Św. której św. otwierające się podczas burzy. wzywają dusze na sąd. wyścielona. b. jak się czasem pogniewają. W niebie panuje nadzwyczajna jasność: dowodem tego błyskawice. mieszka Bóg. K 7 Krak 21-22. hdyby chto Boga o co prosiuł. Zarazem istniało wierzenie. furman zajeżdża z wozem po nie i zwozi je na posłanie maleńkiemu Panu Jezusowi na Boże Narodzenie. Pan Bóg siedzi na tronie. co wrosło / w ciebie korzeniem. aby zbierać siano. K 7 Krak 22. Tam [w niebie] jest raj. na każdym z chórów są inni anieli. Kul Wiel 3/508.Niebo otwiera się w dni świąteczne i w pogodne noce. K 7 Krak 22. które blask nieba zakrywają. to zaczynają się bić skrzydełkami. Gdzieniegdzie spotyka się jeszcze na tym terenie (Ostródzkie. każdy z innego kraju. Piotr i Paweł pilnują. Pana Boga na tronie. że kosiarze koszą niebieską łąkę. Wówczas można wyprosić różne laski od Pana Boga. Wisła 1891/627. i na nim siedzi Pan Bóg w trzech Osobach.dokumentacja Poniżej tego nieba miało być sześć innych. bo już z raju widać paląc niebieski. Wisła 1891/628. kryształowycli sklepień niebieskich.Stroma droga do nieba. W niebie jest pełno okien na cały świat. z niego biorące światło. a. bo w tej właśnie chwili nowy święty. b. Nad wszystkiemi chórami aniołów jest tron.. a w piekle poprzywiązywane są do słupków ognistych za te części ciała.Ziemia pije łzy nieba. W błękitnym niebie. MAAE 1908/132. jakby jakie gołąbki. Ze on ma te klucze i otwiera tą bramę jak sie wchodzi. w górze. Sitkowski] Ad Złote 238. to jest pięknie. 133 . ty będziesz dla duchów schodami do nieba'. przy nim obraz i dwie świece zapalone. znajduje się przed rzeką z mostem. Dopiero za tym borem dochodzi do miejsca. / gdy słońce grzeje . obłoki są dane. b. 136 . TN Zaleś 1991.Za złocistą bramą nieba jest raj. 134 . ale ponieważ nie wolno ludziom widzieć. że błyskawica to już otwiera sie niebo. otwiera tymi złotymi kluczami i jak sie już wejdzie za tą bramę. Niebo wyobraża sobie lud jako ogromny ogród. 128 A .a. do którego wstąpił napowrót Pan Jezus. co jaka dusza uświęcona wchodzi do nieba. a dwa razy na powódź. na których umieszczeni są sami Święci Pańscy. to aniołowie wylatują z mieszkania Pana Boga i patrzą na świat. że jakaś kara... K 7 Krak 22. a potem tak trzaslo. niezmieniających się gromadach gwiazd mówią. baby idą za niemi. że w momencie tym można w niebie zobaczyć aniołów. po których biegły drogi Słońca i Księżyca. 126 .. wszystko jest. tak jak niegdyś sobie wyobrażali pierwsi rodzice na przykład ten raj. Bohater baśni [wielkopolskiej] idzie na kraniec ziemi przez daleki. Wisła 1890/105. Kiedy ziemia stworzona dorosła przed próg nieba. gładka do piekła. Niebo jest to ogromny pałac. chmury./ chwytasz promienie. któremi najwięcej grzeszyły. a Bóg patrzy na świat z wysokości. zahaczając nim o drzwi do niebios. Tam sie wchodzi . 132 . ZWAK 1886/107.błyskawica ma więc być światłem z nieba wiedzianym przez ludzi. ale to tylko tak delikatnie. dopiero tam decyduje. ogromny. ze do nieba prowadzi bardzo stroma i ciernista droga. i tylko wtedy. Gdy niebo płacze . a. Udz Krak 91-92. jest zbudowany z pereł.Niebo to pałac. / żeby napoić / i ciepło dać / temu.. Pałac niebieski. K 17 Lub 143.[Ody się na niebie wieczorem w dzień pogodny pojawia jasność. zostają one już w niebie i żyją w wiecznej szczęśliwości. dusze potępione odpędza Bóg od siebie i natychmiast wpadają w czeluście piekielne. Ze piękne kwiaty. jest do niego 7 bram.Niebo to łąka. Każda planeta ma swoje kryształowe niebo. zbudowany z samych djamentów i drogich kamieni. a. za nim na pierwszym chórze czterech ewangielistów z księgami. Grodź Łęcz 43. MAAE 1908/132.. / niebo przygarnia ziemię w ramiona i dary składa Chlebarodzicy / ogromnym wieńcem z ziół i pszenicy. skowronkowi wolno zaglądać do otwartego nieba. i są do niego bramy. pięknie tam jest. 128 D . Piotr ma klucze do nieba/bramy niebieskiej. Błyskawica to moment. Bóg światła rzekł do niej: „Ziemio. Mówio. Pałac niebieski. Dusze sprawiedliwe stawia Pan Bóg po prawej stronie. natomiast do piekła jest gładka i aksamitem wymoszczona.. Starzy ludzie mówili. Pan Bóg jest bardzo sprawiedliwy i gdy jaki człowiek dobrze i uczciwie żyje. został przyjęty do jednego ze 7 wspomnionych chórów. TN Krasiczyn 1985. w pogodne noce. K 7 Krak 21. Bóg Ojciec trzyma na kolanach Najświętszą Panienkę niepokalaną Bożą Rodzicielkę. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 135 . b. [W. trzyma złote klucze od nieba./ pijesz Izy. ale udaje się to tylko temu. ZWAK 1889/161. kiedy się błyska. najstarszy apostoł. ujrzy w jasnych obłokach otwarte niebo (zorza północna). Trójcy. którzy grając na trąbach. Jeżeli kto idąc wieczorem. czyli że aniołowie strzelają do siebie. to znak na suszę. kwiaty piękne . kto urodził się w niedzielę w samo południe. MAAE 1908/124. świecie ziemski. nadto: K 14 Poz 195. Ze nic człowiekowi nie potrzeba tam. za chmurami jest dziewięć chórów. a jak trzaśnie. 131 . gdzieś za chmurami. TN Cholowice 1985. o. piękne sady pachnące i cudowna muzyka. c. U stóp Trójcy Przenajświętszej są rozpostarte w kształcie gradusów siedem chórów. Szyf MiW 156. I wteneds. kiedy otwiera się niebo.. którymi z nieba wstępują w raj święci lub aniołowie. jaki rzuca niebo. Wisła 1900/464. Dusze w niebie „kwiatki zbierajo i śpiwajo". TN Cholowice 1985. Karczmarczyk] Ad Złote 91. obsadzony najcudowniejszymi drzewami i najwonniejszemi zasiany zioly.. Jego zabudowania jest 600 000 mil długi i szeroki. TN Krasiczyn 1985. dyjamentów. gdzie znaleźć można bądź bramę do nieba. Szczycieńskie) archaiczne wierzenia o otwieraniu się nieba . dawniej mówiono. Wisła 1904/79. Piotr siedzi i rzudzi tam. Kamienna.] Wit Baj 79. zasiada Bóg Ojciec na przepysznym tronie. To ludzi mówio. Wisła 1890/105. po dywanach. a. po którym odbywa swoje wędrówki.dokumentacja ______________________________ 117 NIEDO . Kiedy się błyska. O stałych. Każdego razu. . 130 Na krańcu ziemi jest brama do nieba / wrota do piekła. [M. W nocy jasność wielgd. Mało kto ze śmiertelnych jest godnym być nawet od razu w raju. rubinów i najszacowniejszych kosztowności. Zło jest bardzo wygodne. 125.. Niebo otwiera się w dzień św. i jest tam także bardzo wąska droga trudna do przebycia. Wisła 1900/464. otoczony aniołami. Błyskawica raz jak błyśnie. to dostanie. gdzie Chrystus kona. Po wysokiej drabinie można dostać się do nieba za pomocą kija z odroślą.' to tak skrzyplo mocno . W środku niebieskiego pałacu. W astronomii ludowej .

Kolekcje./ to cztery strony świata. / rzuci promyk światła. Pieśni żniwne i dożynkowe Przemowy weselne. We w c z e s n y c h kulturach słońce było czczone jako kosmiczna moc dająca światło ForSym 92-93 i życiodajne ciepło Herd Lek 146. Magdziak] Wer Ojcz 140. literatura. / . Karczmarczyk] Szcz Ant 401.sieją tylko śniegi. Pieśni historyczne. Pieśni sieroce. Opozycje. Pieśni zawodowe. znany był też w Babilonii (bóg słońca Szamasz)..zawołam .Ledwo brzask ranny / Świtem się zaróżowił / I wytoczył na rolę nieba / Ognistą kulę słońca. Kolekcje. [J. Gamlv Ind 667-668. / Przede mną . Przepowiednie. Pochodzenie.Deszcz jak perły / Leci z nieboskłonu / Milczący cichy / Nie / Słychać słowa / Co w szelest zakute / Błyskawica rozdarła / Niebo na dwie polowy / Usłyszałem pólnutę / Trzasku pioruna / . Pochodzenie. / Nad głową namiot nieba błękitny wysoko. gra i tańczy w wielkie święta./ to nieba kopuła. Grecji (Helios jeżdżący po niebie w rydwanie zaprzężonym w białe rumaki). Rozmowy ze słońcem. Mosz Kul 2/433-454. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. gdzie czczono je pod postacią boga Ra (jego symbolami były: barka. Warszawa 1988. KSIĘŻYC. Działania sprawcze. Opozycje.. BIBLIOGRAFIA: B a r t m i ń s k i Jerzy. Piwowarczyk] Szcz Ant 629.Rozświeciły się srebrem gwiazdy / na slupach ulicznych / z nieboskłonu / z czarnego sklepienia nieba / zeszły do naszych mieszkań / odlegle mrugające światy / i rozbłysły księżycami. i będą aniołowie przy blasku swych mieczy / w małych na głowach wiankach z niebieskiego ziela / oglądać moją radość . Chojnowski] Szcz Ant 249.stado turnic rozbiega się tłumnie.radość małych dzieci / i wielkie moje grzechy grzechy lucyfera Poc Poez 154. Bibliografia. N i e w i a d o m s k a Maria. / ściany . Małek] Szcz Ant 524. Eksplikncja: 1.. „Regiony". Wygląd Właściwości. deszcze . słońca.dokumentacja 137 . i: « Czego. / Na rozłożystym talerzu widnokręgu. Modlitwy i modlitewki. W Indiach od czasów wedyjskich słońce i światło uznawano za epifanie bytu. Miejsce akcji.o panie!)) / Piotr spojrzy ponuro i warknie: ((Podanie!)). / O czym pisać dalej jeszcze? / Może święty Piotr się myli. Przysłowia. Symbole słońca. pogromca byka). /jakby były w niebie dziury. S u l i m a Roch. Pocek] Wer Ojcz 124.. Baśnie.Gdy śmierć mi rzeknie: ({Zbieraj się.z ziarnami żyta w oczach / z jasnym słońcem u ramion / chodzi wśród pól siewnoczas / całując ziemię zoraną / niekiedy idzie miedzą ostrzega cicho siewcę / że zachmurzone niebo / rychło zapłacze deszczem [J. 141 . uznawana za boga czy raczej tylko za zewnętrzny objaw ponadziemskiej mocy Lur Slow 217. Peru Kop SSym 387-388. / Niecałą godzinę postoję u bramy / I święty Piotr wyjdzie.młode topole biegną rzędem / razem ź' szerokim gościńcem w dal / na błękitnej kopule nieba / kościelna wieża błyszczy jak stal [A. jaśnieć jak słońce). [S Barański] Ad Z ł o t e 7. Jana. 1993. 143 . Herd Lek 103. GWIAZDY. 'jasność i ciepło': Derywaty. Maurer] Wer Ojcz 230. -►CHMURA. przypadają na okresy przesileń słońca Stom sioń 77-78. / inne dzwiery nam uchyli. Wokół ludowego pojmowania lodu świata. Niebo się wstydzi. Jest żywe: wstaje i zachodzi. Pieśni wielkopostne i wielkanocne. 8. Kolo słoneczne. główne święta doroczne.Jesteś matką wielką. Wort HofT 4/3-16. Chev Dic 2/31-37. 96-106. Kolekcje. Dokumentacja: Zagadki. 747-748. Opozycje. przeżywa radość i smutek. Wic nowego pod słońcem). Przyśpiewki żartobliwe. Kop SMit 747-748. Charakter solarny ma ludowo-chrześcijański kalendarz. 5-11 mimo oficjalnych zakazów por. 142 . słońce wolności). Prace ofiarowane Czesławowi Hernasowi w sześćdziesieciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. Synonimy. 140 .kiedy po śmierci do bram nieba zakołaczę. / Obecna jesteś. 21-35. 144 . górą. De Vries Dic 245. oko. IvTop Slav 100-109. Pieśni zaduszkowe. 'pogoda słoneczna': Derywaty. 'miejsce nasłonecznione': Derywaty. / i Bóg stwórca kim jesteś cicho mnie zapyta / .. Kop SSym 251-253.Dzień marcowy tak ponury. Jest przede wszystkim jasne (fraz. Kategoryzacje. / W podziurawionym gwiazdami niebie.Lubię zdrożony usiąść na Rysów kolumnie.118 NIEBO . sennik. ruch słońca wzorem dla działań ludzi. 145 . 'największe światło na niebie': Nazwy. ducha. [w:] Kultura. jasne jak słońce. Słońce jako symbol. SŁOŃCE. Pieśni miłosne. Kup WiM 8. Zamówienia. pod red. Pisana poezja chłopska.Sufit . 139 .do nieba. Świecenie.strony świata i pory roku. Jest wiązane z męskością. [M S. Ludowa wizja kosmosu w gminie Głuchów. Do Rzymu kult słońca przyniesiony został ze wschodu. Chramęga] Szcz Ant 260. [W. LSE 1984/139-156. Pieśni żartobliwe. ogromną. / by nie było tak do końca.. 2. 4. ZORZA Jerzy Bartmiński.lubię chodzić na łąki złote / w wieczory jasne / . Duf STB 536-541. Giey Mit 44-76. licznie zachowane są ślady religijnego kultu słońca. tzn.. Przepowiednie. / Zbladła Kasjopeja / zakurzył się Wielki Wóz / stary Mars przyćmił / czerwoną lampę swej twarzy. / Pod i nad nami. TĘCZA. ściśle łączona z ogniem. ŚWIAT. Ulegali kultowi Słońca Izraelici por 2 Kri 23. Ekwiwalencje./ wieczność kapie Poc Poez 197. sokół i skarabeusz). grzeje i pali jak ogień. Słońce jako obiekt czci Charakterystyka czasoprzestrzenna. folklor. przez legiony około I wieku po Chr. Pieśni dziadowskie. znakiem pełni (fraz. SŁOŃCE Wstęp. tarcza z wężem. Opozycje.. Pieśni weselne. Słońce jako postać żywa. a położenie . choć Rzymianie mieli i wcześniej boga słońca . choć (w folklorze wschodniej Polski) bywa też symbolem panny młodej. Wielkanoc. Persji (bóg słońca Mitra. [K. [S. Boże Narodzenie. Pwt 1. Tworzy wzorzec dla działań obrzędowych (ruch za słońcem). nieśmiertelności. Pieśni maryjne. św. W religii solarnej słońce było uznawane za „rozum świata". chodzi kołem. z perskiej religii Mitry./ szczeliny pękniętego nieba . mocy rozrodczej El His 1/172. jest mu miłe. Wszystkich Świętych. u mamy?!)) «Ja chciałem do nieba / . [F. Kategorie pokrewne. Przeżycia. 8. nr 4. Jako centralny punkt nieba staje się jego symbolem (przysł. 138 . Kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne. gdzie z mlecznej drogi . Stanisława Niebrzegowska W polskiej kulturze ludowej słońce jest przede wszystkim źródłem światła i samym światłem oraz źródłem ciepła. 147 . Marka Graszewicza i Jacka Kolbuszewskiego. 26-44. Bajki. herosa El Sac 163. Właściwości Czas 3. Łow Rei 31-56. zaklęcia i rymowanki dziecięce. Kup Pol 10-17.. Duf SNT 422-423. Znów trzasnął piorun / Niebo związał łańcuchem / I myśli odeszły / Jak cienie głuche. Ruch. Ludowe zaświaty. Kuchta] Szcz Ant 450. / Wzrok swój nareszcie poić przestrzenią szeroką. 148 . Słońce a wąż. Kult słońca był zwłaszcza żywy w religii egipskiej. Daje życie przyrodzie i szczęście człowiekowi. Iść trzeba!)) / Zabiorę duszę i pójdę . 146 . Gra słońca.19. jest równocześnie czynnikiem organizującym czas i przestrzeń oraz regulatorem zachowań: jego ruch po niebie wyznacza pory dnia. [W. Kulty solarne znane są też z Meksyku.

: K 6 Krak 145. Wczesny Kościół c h r z e ś c i j a ń s k i zasymilował ten kult i nadał mu nowy własny sens. słoniczko. Jeśli na niebie są równocześnie dxva światła (S. Wedle nawiązujących do Bib lii przemów weselnych S. witają Jezusa 42. sdule. S. S. 'największe światło na niebie' = Nazwa sionce (na Kaszubach i pograniczu polsko-czeskim i słowackim także slońco) pojawia się w gwarach również w wariancie bez przyrostka: słonic (północny Śląsk. ZWAK 1879/60. w kolędach S.wedle wierzenia kosmogonicznego z Ziemi Dobrzyńskiej S. : k s i ę ż y c 2. w pieśni S. powszechnie używane epitety: b i a ł e np. zwarty i ograniczony geograficznie zasięg ma słonyszko (Kaszuby.). ® B a r w a . Lud 1896/326. Pan Jezus TN Rachanie 1978. w pieśniach religijnych świecą Matce Boskiej 108B. wodą i śmiercią lvTop siav 137. Suiaroga i bóstwa Ognia Swarożyca Vas ES 3/570. rzadziej jako ogień l u b ognisko K 34 chel 254.0. opiera się na znaczeniach szczegółowszych. stworzył Bóg.: Lud 1896/327. z księżycem służą Dzieciątku 43. i ciała niebieskie przywoływano na pomoc przy zamawianiu chorób 38. pierwsi chrześcijanie modląc się zwracali się w kierunku słońca. czynią pokłon. bo nają one wyraźne utrwalenie językowe w postaci wyspecjalizowanych wyrażeń przyimkowych: chodzić za słońcem 'zgodnie z ruchem światła na niebie'. S. a poprzez stind. czwarte wyróżnione przez nas znaczenie ma status ogólniejszy. Wg przekazu z Krakowskiego S. 139 . gdzie nie świeci S. W B i b l i i określa się bowiem Chrystusa jako „Słońce sprawiedliwości" Mt 3. chłeb weselny K 39 Pom 79. helios. oraz opozycje szczegółowe: Bóg : diabeł .nazwa ognia rytualnego) oraz Dadźbóg Mosz Kul 2/507.cksplikacja cksplikacja 121 (Sol Indiges) w swoim panteonie. Podstawowa cecha: jasność np 39. w pieśniach są przedstawiane jako rodzina żołnierza 105. były orientowane świątynie i groby chrześcijańskie. to podarek boży 102. W zamówieniach choroby odsyła się w miejsca. kula ognista 1. + S. : lódChoćbyś serce miała 1 z lodu zimnego. grec. Giey Mit 127-137. 54. z ł o t e 135. Powszechnie używane porównanie sfraz. w sensie wartościującym jasne jak słońce czyli 'dobre' są: chłeb powszedni Ad Złote 248. dla mnie tylko mgła i mróz Stoin Żyw 365. Przez chmur tumany. war.dla ozdoby nieba i ziemi 60. ft S. . i. 24-29. słonuszko. których siostrami we współczesnej poezji chłopskiej są gwiazdy 141. : mróz. n i e t o p e r z 18. zob. 15. podobnie czynili katechumeni w praktykach staroliturgicznych składając przyrzeczenie przy chrzcie For Sym 95. niebem. 1. światłość od Boga dana 131. Giey Mit 131.słończęta z materiałów SGP PAN. x W języku polskim przypisuje się wyrazowi słońce kilka znaczeń blisko z sobą powiązanych: obok podstawowego (i ) 'największe światło niebieskie' także pochodne: (2) 'jasność i ciepło pochodzące od największego światła na niebie'. świat 111 oraz Matkę Boską 106. mgła . 67. / na słońcu są plamy 16. Etymologicznie wyraz polski słońce (z sufiksem -cejak w serce i poprzedzającym go sufiksalnym -n . ustanawiając na ten właśnie dzień święto Bożego Narodzenia. deminutiwum słończę 'młode słońce' ma przedłużenie w śląskiej nazwie pieczywa świętojańskiego . sńvar 'blask. że coś jest j a s n e jak słońce 'oczywiste'.k 1. svar i awest. robić coś o słońcu 'przy świetle dziennym'. pogranicze Kieleckiego i Lubelszczyzny) i słonio (sporad.S. Matka Boska jaśniejsza niż S. Dlatego podobnie jak poganie. pochodzi od Boga. co odpowiada tradycji indoeuropejskiej. anioł Kot Zn 152. iskra niebieska 142.12U SŁOŃCE SŁOŃCE . S. wchodzi w opozycję ogólną życie : śmierć. słonyszko. dla której charakterystyczne jest łączenie znaczeń 'słońca'. zachodem. słoniszko. okno nieba Lud 1896/326. war. światłość 132 . : c h m u r y . gwiazdy. a także w postaci zwykle już zneutralizowanego zdrobnienia słonko. plamy . Jako kamienie rzucane z proc! Szew Niech 93. zob. S. : sowa. S. a księżyc czart (z kawałka ukradzionego S.Komuś słonko piyknie świeci. podob. : r o s a 2. ZWAK 1878/126.. w przysl.Dalej ku słońcu. księżycem i g w i a z d a m i ozdobił Bóg niebo 60. jasność : ciemność (dzień : noc) . świętowano dzień 25 grudnia jako Dir. litew. W tradycji s t a r o s ł o w i a ń s k i e j ze słońcem był związany Swarog. a nawet słoniątko. ogniem i życiem. 138. zachodnia Wielkopolska) oraz słoneńko (Lubelszczyzna. słonychno.s natifitatis Solis tnvicłi dzień narodzin niezwyciężonego Słońca. jest ujmowane (kategoryzowane) jako światło powsz . sol.S. Stpol. płynie woda z niego K 44 Gór 380. ziemią. księżyc i deszcz to Trzej Królowie 45. g w i a z d y 2. promień od nieba Etnl 1989 Bilg 100. blljła złota Wisła 1893/113. i nie dochodzi księżyc 34. mnie [sierocie] go chmura słoni K 6 Krak 450. 78. zdobią Matkę Bożą 42. 98. jest r ó ż a n e o --wschodzie. korowaj TN Strupin Duży 1966. 78. Wisła 1916/137. słoniuszczko. Na wschód. Licznie występują żywe zdrobnienia. chcą uczcić święto wielkanocne 47. Tobie świeci słońce. słoneńko. lnu i tatarki 'gryki' 130. położyć coś w słońcu albo na słońcu 'na miejscu nasłonecznionym'. Respektujemy w naszej prezentacji stereotypu słońca te rozróżnienia. podob. podczas gdy księżyc z nocą. 101. które widzi Wszystko Lud 1896/326. porównuje się pannę młodą. i księżyc postanowiła dla chwały Pana Jezusa Matka Boska K 7 Krak 29 i jest ona władna przedłużać jego świecenie 69. W pieśniach i przemowach obrzędowych na wschodzie Polski do S. dwóch braci 141. niebo. : z i m n a w o d a 92. 'światła' i 'nieba' Gamlv Ind 684. tworzy kolekcje z ciałami niebieskimi. oko Boga. (3) miejsce nasłonecznione' oraz (4) 'pogoda słoneczna'. Lud 1901/288.. W pieśni weselnej u S. i k s i ę ż y c traktuje się jako parę ludzi: męża i żonę [-om Baj 73.podobnie jak księżyc. wschodem. używane tylko w poezji Bart jęz 160-162). nadto na tle obrazu nieba jako pałacu Boga jako: otwór w niebie (gwiazdy są otworami mniejszymi) Mosz Kul 2/17. ciepło : zimno . wyrażające pozytywne nastawienie emocjonalne wobec słońca: słoneczko. «-* S.jak w okno) ściśle odpowiada wyrazom łac. bóg nieba i ognia (stąd dalej Swarożyc . Kup Pol 17-24 i mapa 2. 20. i księżyc) nie należy siać pszenicy. ż ó ł t e np wisia 1891/628. IvTop siav 133-137. jak słońce zagrzeje. Końskie i Tomaszów Lub. W bajce poznańskiej demoniczny starzec chce je (przypisane do trzech panien) uwięzić w podziemiu 115.. 40. dziwują się piękności Jezusa. W folklorze słowiańskim słońce tworzy szereg 'mitologiczny z dniem. chwalą Boga. S. zamówienia 32-34. słońce' niekiedy bywa (Rozwadowski i in.) K 42 Maz 362. i księżyca bywał święty kowwaj 67.1 1"R. do księżyca pana młodego Drab Pódl 38.I niig 100. słoneszko.) wiązany ze starosłowiańską nazwą boga słońca. 17. Hol Wes 20 i 80.podobnie jak cały oświat: S. S. Sad Podh 42. ku słońcu. 39.

Kierunek za s ł o ń c e m należy zachować przy niektórych pracach gospodarskich. za które zachodzi S. p o w r a c a j ą c e 85. magicznym okadzaniu koszary na Podhalu Baz Tatr 170 i 179. tak jak słońce chodzi. por. K 17 Lub 217. a co wieczór zanurza w nim Wisła 1893/114. w krąg.wygląda (i zachowuje) się jak człowiek. j a j k o (podobieństwo barwy i kształtu. Miejsca. kupowania bydła K 49 Sa-Kr 100. za rzekę. c i e p l e ) mają w dużym stopniu charakter jawnie wartościujący: ś w i ę t e . funkcja symbolizowania życia) oraz wąż (który przypomina promień).123 122 SŁOŃCE SŁOŃCE . szatach Sim Gślask 17. Wisła 1892/650. Ruch s ł o ń c a w z o r e m d l a d z i a ł a n i a ludzi. któraś mu ducha w pragnieniu wskrzeszała K 10 Poz 220. jasne słonko boże 138. f a l u j e : To moje serduszko za tobą bonuje. b i e g n i e i zarazem stoi 7. robaków u bydląt K 17 Lub 157.najstarszemu synowi dawano działkę położoną najbardziej na wschód. W określone święta S. O Podstawowe właściwości S. S. W morzu S. Kierunek na opak zachowywany jest również przy zamawaniu róży Kot Zn 187. a także obrzędowych i magicznych. zob. wedle słonka. za ziemię. por. oraz miłosnych 77. m i / e . war. W zagadce: Maluśkie.kaszubskich Sych SGKasz 5/85. obsypywania płonącego budynku solą św. dziękuje ci słońce święte. boże: Zapłakojcie. k r ę g i e m . W pieśni S. W poznańskich opowieściach wierzeniowych występujące na słońcu i księżycu plamy to kobieta i mężczyzna. u złotych zórz. śliczna jak słońce Kur Opól 119. w pieśni 70. każdego ranka słońce wschodząc wynurza się z morza. wykonywanych rano. i księżyc K 14 POZ 146. Sama obecność słońca jest wzorem i gwarantem miłości 100. pogrzebowej: Dziękuję ci ziemio święta. W pieśni S. k o ł e m . bo je wszyćko grzyszne po nas.na Podhalu w Boże Narodzenie kropiono bydło. Agaty Etnl 1989 Bilg 133. aby ściana frontowa biegła od wschodu na zachód Kai Lim 18. po których święci schodzą na ziemię 125. Ze świętym Mikołajem słońce na zachodzie staje Stom sioń 79. p i ę k n e .ma siostrę 110.: MAAE 1898/87. 59-60. ma promienie gorące 142. dziękuję ci wodo święta. żonę Lom Daj 73. zieloną i żółtą przed św. Wisła 1893/114. w wodach pływa HR. por. któreś go ogrzewało. jeździ po niebie i po morzach wozem zaprzężonym w chmury. że w momencie wschodu dusze zmarłych dźwigają S. za las 50. za c h ó d zi powsz. Podział majątku na Podlasiu odbywał się zgodnie z ruchem S. W zagadce: i d z i e bezszelestnie 3.. o zachodzie S. k ą p i e się w rosie stoin żyw 449. złote zorze. aby się mnożyło Baz Tatr 89 i 134. zboże dorodne jak słońce TN Wyryki 1978. 120A . Np. Słońce w koronie: Niezmierne wesele Narodził się Jezus W przenajświętszym ciele ZWAK 1878/18. TN Łazory 1984. krakowskich lis. Na Wielkanoc o --wschodzie można na S. za gaj. stanowi wyjściowy człon paraleli w pieśniach obrzędowych: Kołem. W bajkach S. Jest mężczyzną. W przysł. jest antropomorfizowane. kolejnym dzieciom jak słońce szło Red. płaczek Kot Zn 190. we Izach dziewczyny jadącej do ślubu C4. Plamy. nazywane w zagadce warkoczami 9. K 8 Krak 57. s t a j e co rok. przeciwny ruchowi S. twarz wychyla z chmury Pig wyb 66 itp. przybiera wedle wierzeń różne barwy: niebieską. tj. Plamy są i na słońcu 16. suknia jak słońce K 3 Kuj 130. np. podobnie o ubraniu K 42 Maz 494. Ncc Kasz 131.wyróżniana jest matka słońcowa Dzik Klech 63 . określana jako ruch górą. W pieśniach: Spuszcza głowę świr Pies 421. któraś go nosiła. w s c h o d z i . poza wskazanymi wyżej ( j a s n e . podob. aby „wszystko tak jak słońce szło do góry" K 51 Sa-Kr 73. Ulan Majorat 1992. Kur Opól 119. Znane jest też wierzenie. zaś o zachodzie hamują jego bieg Lud 1905/316. wesele idzie lub jedzie za słońcem. czerwoną. całemu światu mile 6..: w morzu ZWAK 1878/126. Ej kołem. Sarzyna 1984. c h o d z i s pa ć za górę. ku górze jest naśladowany w wiosennych praktykach ochronnych.oksplikacja .panna młoda piękna jak S. Ułan Majorat 1984. Wisła 1902/361. zieloną i żółtą na św. S. Maryja czystsza nad słońce K 28 Maz 350. W baśniach i opowiadaniach wierzeniowych . zobaczyć baranka [Bożego] Szyf Miw 58. . podob. wytacza się z morza Nec Kasz 131. obraca się cztery razy w roku. jego zmiany w kostrzebę. ■ Gra s ł o ń c a. za górę. za wysoką wieżą 52. ma rodziców ZWAK 1887/3 . za bór 52. np. Wedle S. zwierząt i przedmiotów Baz Tatr 84.według rozpowszechnionych wierzeń .. Bieży ze wschodu na zachód Etnl 1989 Bilg 100.. którzy w święto podczas nabożeństwa rozrzucali gnój i zostali ukarani przeniesieniem przez Pana Jezusa na S. k o c h a n e 57.wtedy należy zakończyć pracę Red. w zagadce (i przysłowiu) 2. w wierszu współczesnego poety ludowego: brzask wytoczył na rolę nieba ognistą kulę słońca Szcz Ant 450. okrągluśkte. Red. Budynki mieszkalne lokalizowano tak. K 51 Sa-Kr 17. po niebie. mazowieckich 120B. podob. uroków K 51 Sa-Kr 23. w i e c z n e : Ziemia po naszetn pokoleniu będzie sie palić. od wschodu na zachód .dlatego w nocy nie świeci ZWAK 1878/126. Droga S. k r w a w e Kot Rzesz 358. Orkę i siew zaczyna się o wschodzie słońca w kierunku na zachód LSE 1963/122.eksplikacja c z e r w o n e (gdy ćmi się i choruje) ZWAK 1892/254 o -^zachodzie. S. żeby młodym sie wszystko dobrze wiodło tak jak tymu słońcu po niebie Etnl 1989 Bilg 101. Jest ozdobą całego świata 13. Mosz Kul 2/21. c z y s t e : gwiazdy są czyste jak słońce K 17 Lub 71. jest ściągane z nieba za pomocą bosaków. S. gdy następuje przełom z większego dnia na mniejszy. W niektóre dni w roku . drągów i motyk przez sąsiadów Kaszubów . kołem słoneczko chodzi. Każdego dnia na pół godziny przed zachodem słońce s p o c z y w a . kołem slonecko idzie. a na tym polu zbożyczko rodzi 51. Ruch S. są orientowane działania weselników 68. lubelskich 121.w zagadce 6. 123. mietlę Gaj Rozw 98. S. słońce nie ma początku ani końca. dalej symbole S.Pomorzan Sych SGKasz 5/86. za las Szew Niech 335 albo odpoczywa w morzu . Jana (24. porzekadło W Pomorsce chowają )u ślinko do skrzeni NKPP Pomorze 4. k ą p i e się i na drugi dzień jest czyste Sych SGKasz 5/85. nasa młoda do ślubu jadzie 61. zachowują w momencie czyjejś śmierci: ziele lebiody zanoszą do najbliższej chałupy na opak od S. w przem. stada 78. inaczej mogło dojść do „sprzeciwienia się" zboża. Według wierzeń kaszubskich. 98. przy poświęcaniu bydła i koni. poznańskich K 15 Poz 222. K 43 śi 24. leży 14. Lud 1896/160. ma k s z t a ł t koła. LL 1975/4-5/45. jak to słoneczko po niebie faluje K 44 Gór 278. ws t aje i zbiera rosę. tj. Kierunku za słońcem przestrzegają też w trakcie magicznego okadzania ziołami osób. nawiązują jego dwa archaiczne symbole. I ty. kuli. za modry obłocek 52. za chmurę 74b. Dziyń czy dwa dni. przechodząc na drugi świat Wisła 1893/113. ■ Ruch. A słonko zawdy będzie Wisła 1904/104. dlatego mamy cztery pory roku Wisła 1901/80. Trójcą K 48 Ta-Rz 258. To jest w tym czasie rozerwą. Kierunek na opak. 70. 95B.VI). który na świat patrzy z wysoka Wisła 1900/467. Do wyglądu S. S.

1. praży Bąk Kramsk 74. W dniu św. Wisła 1903/692. Piotra i Pawła Wisła 1903/692. K 51 Sa-Kr 2. zachowuje się w sposób specjalny: g r a o wschodzie na W i e l k a n o c czap Mat 65. żywi się miodem 1 is. Jest ź r ó d ł e m ż y c i a : Bez słońca nie ma życia TN Krasiczyn 1985.12. kamień. liże lód i śnieg 8. bo baranek cieszy się ze zmartwychwstania Chrystusa Wisła 1892/650. w czasie wesela 64. 27. parzy K 6 Krak 100. o c z y s z c z a i u z d r a w i a : wypala wszystko. g r z e j e 80. wymierza sprawiedliwość krzywdzicielowi ubogiego chłopa 121. W pew- . przed zachodem (najczęściej w sobotę) pochyla się jakby kłaniało się ziemi na dobrą noc Kul Wiel 3/509. porównywane do kosmicznej żarówki 136. wedle wierzeń ćmi się (lub zachodzi krwawo). jakby kłaniało się ziemi na dobranoc K 15 Poz 4. 142. p ł a c z e nad grobem Jezusa 47. świat 131. uczcić święto chcą dzisiejsze [Zmartwychwstania] 48d. gdzie gospodaruje słoneczkowa siostra. Nyr Kar 97. Żebyś nie ujrzał promienia od słońca Pies śi 2/596. starca 20. Jana Drab Pódl 98. ZWAK 1887/3. war. w poezji chłopskiej S. Wisła 1892/650.eksplikacja 125 SŁOŃCE . Wisła 1889/508. Utrata światła przez S. kłania się w sobotę przed dniem Św. w bajkach z Poznańskiego mieszka wraz ze swoją matką w cudownym pałacu na wysokiej górze K 14 Poz 367. posiada dom i gospodarstwo. w złorzeczeniu: Bodaj cię słońce spaliło 74c. Przekleństwa i złorzeczenia (głównie kierowane pod adresem niewiernych kochanków) Zęby tobie było słońce nie świeciło! 74c. ska C Z e W dzień 98. w przysł. raduje się w dniu Wielkiej Nocy Mosz Kul 2/451. goiące. Kiedy w kwietniu słonko grzeje. S. kuca z radości ciesząc się z narodzenia Pana Jezusa Bart Lub 34. W przysł. TN Krasiczyn 1985. jak dziewczyna od kochanka 84. mokry od łez dusz pozostających w czyśćcu Kul wiei 3/509. Grodź L^cz 74. czerwoną i zieloną barwę i< 48 Ta-Rz 258. Wisła 1898/135. Słonecko świyciło. S. S. ogrzewa ziemię. jest jarzące 142.w przysł. igra na różne kolory. Trójcy Wisła 1904/104. gdy słońce zaczynało ćmić się. 20. która jest uważana za dzień Matki Boskiej i tzw. -^zaćmienie słońca. wygrzewa choroby i wraca zdrowie Sych SGKasz 5/86.cksplikncja . tańczyły i śpiewały: Graj. las.VIII] srorice żywy płomień NKPP Bartłomiej św. Trójcy rano i wieczorem przybierając żółtą. Wszędzie słońce jednako świeci NKPP słońce 36. d z i w u j e się piękności Jezusa 48c i urodzie Maryi IOR. Na święty Bartłomień [24. gdzie deszcz nie doleje 1 słońce me doświeci (dogrzeje) 93. 33. gdy patrzy na zabitą żmiję K 19 Kieł 202.S. w pieśni: obziera się (n a ogródeczek) panny K 48 Ta-Rz 328. gliny i kamienia. Miejsca. rosła w polu gleba. jaśnieje 44B. w sobotę musi być trochę słońca. c h o r u j e ZWAK 1892/254. słońce. ZWAK 1878/126. wyciąga zimnicę K 7 Krak 16. W leczeniu (ukąszenia pszczoły lub osy. Towarzyszy zakochanym: pomaga w wyborze ukochanej 79. Chociaż ja uboga z ubogiego domu tak mi słonko świeci. W sobotę. bierz z sobą opończę Wit Baj 290. stoin żyw 452. ozłaca ziemię 137.: Sad Podh 37. w niedzielę 63. S. Choć pali słońce. K 34 chel 175. także 74. topi. Trójcy. co złe siedzi na drogach Baz Tatr 182. przypieka Kuc Mlp 35. ■ S. w bajce lubelskiej S. woda) są martwe 11. cieszy z narodzenia Jezusa Bart Lub 34. tańcuje nad zachodem na św. które nie widziały słońca Bieg Lecz 111 i 184. zbiera perły/korale [= wysusza rosę] 2. wynoszono cebrzyki z wodą obawiając się paskudy Pig Wyb 268. migoce 89. na św. gdy Matka Boska prała pieluszki Chrystusa TN Motycz 1986. bije NKPP opończa i. S. których słońce n i e oś w i e c a i nie ogrzewa (grób. ponieważ w tym dniu „sieroty suszą swoje koszulki" K 45 Gór 495. na Wielkanoc tańczy Drab Podi 98 i wschodzi podskakując. Kole V OĆe Sych SGKasz 5/84. Wit Baj 145. na Zwiastowanie Drab Pódl P». od S. ni mioł kto jeść chleba stoin żyw 287. tańczy i kła n 1 a się Stwórcy Swięt Nadr 113. aby wysuszyć płaszcz Matki Boskiej. W pieśni S. gaj TN Jacnia 1964. np. Gdzie słońce nie chodzi. w pieśni: S. przeżywa jak człowiek: r a d u j e s i ę Wisła 1900/468. góra. bolaków pojawiających się za uszami oraz wymion krów chorych na żółwia ) używa się ziemi. w opowiadaniach występuje jako świadek zbrodni 124. siewcki dzień. t a ń c z y Mosz Kul 2/450. S.124 ________________________ SŁOŃCE . W Poznańskiem znane jest też wierzenie odnoszące się do codziennego zachodzenia S. bez ognia 4. chodzi jak przepiórka na Św. podob. świeci na kogoś. Przysł. ć m i s i ę . gorejące. otóż tu masz twoje słończęta Ziemia 1930/214 [dane z Pracowni SGP PAN w Krakowie). w czasie którego dwadzieścia cztery dziewczęta rozkładały o świcie na białym obrusie specjalne pieczywo. " S. tedy chłop nie zubożeje Wit Baj 300. przysł. tam się wypę- dza choroby 34 i „odwraca wiatr" Pel Dem 56. jak i bogatemu. zbiera gwiazdy 2. jako p o s t a ć żywa w bajkach z Krakowskiego jest przedstawiane jako m ę ż c z y z n a . 84. jest orędownikiem kochanka 94. S. w Dzień Zaduszny Etnl 1989 B i l g 107. potwierdza uczucia 86. cmi się i ziemia zapada. gdy trzykrotnie chowa się za góry. 45. w zag. jak tęcza. k ą p i e siew Boże Narodzenie Bart Lub 34. Wg danych z Lubelszczyzny i Pomorza w dzień Bożego Narodzenia S. Me wszystkim jednako słońce świeci NKPP słońce 18. W przysł.: zanim zajdzie. Drab Pódl w kółko o wschodzie w dniu św. K 15 Poz 222. p a l i : przysł. z ł o c i . p 1 e c z e TN Jacnia 1964. pasła dziewczyna wołki na łące 81. tam chodzi dochtór NKPP doktor 18. A bodajś już słońca nic ogląd&ł K 22 Łeez u. S. świeci komuś s zew Niech 449. grzebie się w grobie. igra na Zwiastowanie Drab Pódl 98 grą na Św. Wedle innych wierzeń. za życia nieszczęśliwie zakochaną. przygrzewa 21. dziewczyna może ogorzeć 83. przyświeca trzy godziny dłużej na prośbę Matki Boskiej w czasie bitwy Sobieskiego z Tirkami (lub Piłsudskiego z Moskalami) 101. jest przywoływane w formułach zamówień przeciw chorobom . pszeniczkę Pig Wyb 154. można żyć szczęśliwie'. K 15 Poz 4. Jana Drab Pódl 98. kiedy dziewczyna żegna się z panieństwem K 18 Kiei 98. pali bez płomieni. K 44 Gór 385 i ogląda się na pannę ZWAK 1886/307. w bajce nie świeci trzy dni przekłute przez czarnoksiężnicę H8a. nob i niedolą ludzi noa. Słońce. dobrze ludziom było. S. K 15 Poz 142. wygrzewa gąsionki z jajek muszych Mosz Kul 2/438. zapład-niający: A w lecie w lecie słońce gorące.1. g a ś n i e przy końcu świata 109. K 7 Krak 166. Bożego Wielkanoc skaka N a r o d z e n i a Szyf Miw 81. ■ Ś w i e c e n i e . weseli się na Zwiastowanie Drab Pódl 98. S. graj. Z Górnego Śląska pochodzi informacja o obrzędzie odbywanym po nocy świętojańskiej. rażące symbolizuje żywioł m ę s k i . Mosz Kul 2/450. dzieje się tak od czasu. c h w a l i Boga 48a. zatrzymuje się i pochyla. zabija wszelkie choroby TN Gorajec 1984. Wedle relacji z 1828 roku w Żywieckiem. miesiąc są jaśniejsze. n S. lśni własnym blaskiem . przeżywana jest jako zapowiedź końca świata. 40. podob. Dziewczynę zmarłą. u Sitkowskiego 133. Piotra i Pawia Wisła 1901/80. w sensie uogólnionym: 'komuś jest dobrze. na Szyf MiW 58. jej wianek zwiędnąć 59 albo zblednąć tak. jest wiązane ze zbożem i chlebem. nad kimś Sad Podh 37. W sobotę musi być zawsze choć trochę słońca NKPP sobota 4. jarzące. słońce zwykle świeci chociaż przez chwilę.

skłoniło się nisko nad ziemią. nareszcie opaliło jej słońce skrzydła. i wąż (żmija) pozostają w bezpośrednim związku. Modlitwa pożegnalna na Kaszubach brzmi: Słuneśko. do S. kto pochowa nieżywego węża Sim Wierz 261. 0 Rozmowy ze s ł o ń c e m . pola i zagrodę Sych SGKasz 5/84. może bezkarnie patrzeć na słońce Kul wiel 3/449 i 508. na chłopa. gwiazd. 52.. Dam ci białe ja-jecko! 32. dzieli dobę. nisko . Gdy słońce zaczynało wychodzić. Wedle wierzeń wąż (także żmija i jaszczurka) nie zakopany w ciągu dnia kończy życie po Zachodzie S. daleko słonecko na niebie. W Wielkopolsce i Małopolsce zachowały się ślady specjalnych powitań wschodzącego słońca: Zawitaj. ->zachód słońca. Kalendarz ludowo-chrześcijański jest nie tyle agrarny. zwyczaj palenia ognia w wigilię przesilenia słonecznego. kłania się temu. 23 czerwca. 00 A Fraz. upadła i zginęła. Formuły lokalizujące S. a ja jesce dalej. Pozostałością pogańskiego święta ku czci S. M o d l i t w y powitalne do wschodzącego słońca. 152. Ślady kultu S. przeklinania w jego obecności. W bajkach i wierszach lokalizowane w pałacu niebieskim 118. przemienia się w żmiję (jazie) oskrzydloną z siedmiu głowami.umaczanie pędzla w S. (szczególnie wyraźne wobec S. co solarny. rozmawia z nim zakochana dziewczyna 76 i młoda mężatka żegnająca dom rodzinny K 28 Maz 229. Gwiazdy i słońce to najlepszy zegar NKPP gwiazda6. traktowane jako niedostępne dla człowieka: Seroko. słońce. w dniu ślubu oznacza smutne życie małżonków Sim wierz 235. w pieśni miłosnej 100. witaj. zachodziło krwawo K 19 Kieł 202. płacze po śmierci Chrystusa 47. gdy chłopak nie śpi z ukochaną albo dziewczyna z ukochanym 73.'zbliża się wieczór. na niebie wyznacza się czas w cyklu dobowym i rocznym. zwracają się pasterze lub żniwiarze z prośbą. Urodzajny rok będzie. od ciebie K 27 Maz 276. Wyróżniane miejsca graniczne drogi S. por.127 126 SŁOŃCE SŁOŃCE eksplikacja eksplikacja nych sytuacjach s m u c i się. Jakześ ty piękne 1 blyscące. stawania tylem. zielone dęby 50. bo daty głównych świąt w roku. na człowieka Etnl 1989 Biłg 109. Wschód i zachód jako odcinki czasu mają moc magiczną. w anegdocie zmęczony robotą Żyd macha czapką. Pokwdlony niek bydzie za ciebie Jezus Chrystus Mosz Kul 2/441 [żywieckiej. powitaj. zajdzie krwawo. a S. na dowód potwierdzonej umowy Kul wiel 3/224. por i< 48 Ta-Rz 43. prosto od Boga posiane. po niebie to wschód. gdy S. bór. 72. wystąpią grady i deszcze Baz Tatr 99 i 189. K 17 Lub 147. ->ogień sobótkowy. Tylko w tekstach żartobliwych przedstawia się sytuacje nierealne: jak w satyrycznej rymowance W Biłgoraju słońce kijem popychają Pęk Bilg 233. przepowiada się przyszłe zdarzenia. 71. ♦ Na podstawie wyglądu S. Bąk Kramsk 74. kwiaty i świat szeroki Nyr Kar 277. którego istota jest ujmowana różnie. (oraz wody i miłości) jest znana do dziś (obecnie już tylko w funkcji zabawowej) sobótka (na Podlasiu kupalnocka). witaj. może wypić jego blask Mosz Kul 2/453. że gdy żmija patrzy na S. 4 Ślady kultu S.po jej wypowiedzeniu znakiem krzyża żegnano S. że od S. którego przez siedrń lat nie widział żaden człowiek ani żadne zwierzę. Mosz Kul 2/440. odmawiając przy tym pacierz lub inną modlitwę TN Krasiczyn 1985. jest powsz. nadto war. świeci w Boże Narodzenie: Godnie święta . 172. obłoków. Pomyślność w gospodarstwie określa się na podstawie wyglądu S. która cały świat oświecasz i mnie człowieka grzesznego Mosz Kul 2/441 [Małopolska]. Taka żmija pojawiła się razu pewnego i latała w powietrzu. kład sie na krzyż przed Panem Jezusem. Formuła przy wsadzaniu chleba: Rośnij chlebie jak słonko na niebie znaczy 'wysoko' 37. Zaklęcie na S. por. 127. niebo przez słońca nie warte spomnienid ZWAK 1883/102. Uważa się. wschodzącego i zachodzącego) są też widoczne w zakazach wskazywania na słońce palcem (60 to grzech. podob.. przysl. wysoko znaczy tyle co 'już/jeszcze dzień. Spij o miesiącu. skarbie niebieski. W pieśni zaduszkowej. Brak Ś. żesme tak śćąsleóe skuńćele ten jeń . dziecko może oślepnąć i dostać piegów K 15 Poz 124. K 34 Chel 175. K 34 chel 157. ZWAK 1881/132.wedle niektórych . Baz Tatr 101. biednym ludziom na ziemi. Mówi się. czas odpoczynku' 66. jeżeli S. Igła przez końca. jego siłę Dzik Klech 127. mają równocześnie znaczenie czasowe: S. żebym mógł ten dzień szczęśliwie przepracować Kul wiei 3/507 lub Witaj nam. a rób o słońcu 17. kłaniali sie i pokłony bili TN Krasiczyn 1985. -►wschód słońca. 134. ZWAK 1878/177. Motyw ten wprowadza kielecka poetka ludowa 142. południe i zachód. śmierci lub głodu K 48 Ta-Rz 258. z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą na czele. pąkują ce. S. por. zachodziło prędzej Etnl 1989 Bilg 108. tańczenia i puszczania wianków Kul Wiel 3/320. wyrzucania śmieci w jego stronę. by szybciej zachodziło za las. Etn Pol 2/H3-H6. podobnie: S. wyznaczone w nim zostały według przesileń słonecznych stom sioń 77-78. Jasieńku.: Wit Baj 310. ćmiło się ZWAK I881/152. w zwrocie frazeologicznym porwać się z motyką na słońce NKPP motyka 3. (zob. dlatego ciało zabitej żmiji należy zagrzebać w ziemi. przyst. na topól. symbolika). by nie wykłuć mu oczu) ZWAK 1878/16.: NKPP igła 5 . (przez trzy dni) K 48 Ta-Rz 258 (lub w Nowy Rok) Sim Wierz 235 jest zapowiedzią w o j e n . których Pan Jezus nie chce przyjąć 112.utrwalają językowo związek S. ZWAK 1892/253. rozgniewa się Mosz Kul 2/453. S. Wg podania z Kieleckiego „wąż. na setme /łopóv nesok Sych SGKasz 5/86. niebieskim dworze 142. Szyf MiW 137. a nawet patrzenia Mosz Kul 2/440. siebie. • S ł o ń c e a wąż ( ż m i j a ) . żeby S. inaczej S. widoczne są też w nazywaniu go okiem Boga oraz w symbolice S. 53. S. Zaklęcie: Niech nigdy jasności nie oglądam słońca K 6 Krak 418 jest odmianką przytoczonych złorzeczeń 74c. z ->niebem. na dwa topole Bąk Kramsk 74. lasów) zwracają się dusze zmarłych. tylko czarownica. bo Pan Bóg nie dopuścił. W pieśni dziadowskiej umierający żegna słońce. W pieśniach do S. by nadal ludzi kąsała" ZWAK 1881/181 (przedruk: K 19 Kieł 201). kto miał wiarę. miesiąca. Witam cię. jasność boska. Sych SGKasz 5/84 . 516. gór. Wedle położenia S. wyznaczaczas pracy i odpoczynku 136. W Małopolsce (i innych stronach Polski) rozpowszechniona jest wiara w picie słońca przez żmiję. Czerwono świecące S. Formuła odpędzenia chmur i deszczu: Pokaz-ze się słonecko. słonecko różane. co przyświeeds nam. oddawania moczu. S. wody. płacze i g n i e w a : jest smutne. podob. P r z y s i ę g i na s ł o ń c e w Wielkopolsce wschodniej przy transakcji kupna--sprzedaży polegały na obracaniu się sprzedawcy do S. w bajce . liczono początek wieczoru Gaj Rozw 64. i jego obecności (lub braku) w określone dni roku. w odległej chałupie 128. klękali na wschód słońca i robili znak krzyża świętego na sobie TN Dereźnia 1984. będzie chorowało. czas pracy' 66.o tej porze właśnie odżywa K 42 Maz 316. (także do nieba. tj. war. ciota. jak słońce na niebie 'rzecz oczywista' NKPP jasny 4 oraz przysł. na dzień dzisiejszy. Od momentu.

rozsłonecznić 'rozjaśnić'. świecące w dniu Matki Boskiej Gromnicznej. w o l n o ś c i : Ojczyźnie zaświeci słońce świr Pies 277.coś bardzo dobrego. 1. nad zachodem . LL 1961/4-6/84. Z a r a z ę na owce zapowiada S. Jezus Bart Lub 188. W ludowym zdobnictwie jako symbol S. nadto war. promienny krąg Kul wiel 3/523. Najważniejsze życiodajne funkcje S. •i1 S. Kościoła) noszącej w sobie Chrystusa. io. Kto bliźniego nienawidzi. Wyrazy bliskoznaczne krzyżujące się znaczeniowo to widok 122 i żar Bieg Lecz 359.V) NKPP Urban św. w krakowskiej bajce chłop wypytuje S. nadto war.'promień słoneczny'. jako symbol C h r y s t u s a : w kolędach 46 i pieśni wielkopostnej 49. to stodoły ciasne. wschodzące zapowiada długie życie.'nagrzać. na podlaskim korowaju K 28 Maz 142. zima potrwa dłużej: Gdy jasne słońce w dzień Gromnicy (2. znajdują symboliczny wyraz w jajku i wężu. będą pełne stodoły. D e s z c z będzie jeżeli (na wiosnę lub w lecie) obok S. (Ap 12.: ZWAK 1882/164. Biblijny motyw niewiasty ubranej w S. z d r o w i e .: LL 1957/3/43.VI) płaczą. też 21.: ZWAK 1882/173. słoneczko mówi się o człowieku: w pieśniach żołnierskich S.oraz z o g n i e m (grzeje. p i e s e k . S. i księżyc to d z i e w c z y n a i c h ł o p i e c 80B. d o b r o b y t u : w przysł. Etnl 1988 Bacz 82. utożsamiane jest z m a t k ą .'lśnić'. K 7 Krak 17. a wąż (żmija). w wierszach 135. S. Symbolami słońca są też: dąb — w zag. jako zarodek i źródło życia. 20 i w pieśni używane zamiennie z nim: Nie chodź we wianecku. Wino obficie zrodzi się.w pieśni żniwnej 53. podobnie jak wyrażenie nasłonecznić . królewskości) 119. jest s ł o n e c z n i k HO. biedronko. widzieć plamy na słońcu 'szukać wady w czymś. wyżej S. 12. ze złota Wista 1891/628. na odwrót deSZCZ Etnl 1994 Nieb 154. gdy świeci S. war. nieraz burz Kur Opól 159. 2. postrzegane w ścisłym związku z n i e b e m (jest jasne i święte) bywa w przysł. lub gdy S. więcej niż przedtem śniegu spadnie Wszędzie NKPP Matka Boska Gromniczna 6 i 7. kiedyś nie dziewecka. np. nadto war. wysoko na niebie . z konkretyzacjami: p o g o d n y dzień.: ZWAK 1882/171 lub w dniu Wniebowzięcia Panny Maryi (15. formuły: S. S. SA. p a n i . b u r z a : Słońce mocno przypieka na burzę NKPP sionce u. ukaże się słonecznica K 48 Ta-Rz 259. świeci (wczesnym rankiem lub jasno) w dniu Matki Boskiej Gromnicznej (2. podane wyżej pieśniowe formuły o chodzeniu S. jest blade LL 1963/2-3/95. zaś jasno świecące S. Zarazę na zasiewy zapowiada deszcz padający wtedy. także rozwinięte w r o z e t ę . 'jasność na niebie' i ciepło pochodzące od największego światła Względna odrębność tego znaczenia w stosunku do znaczenia podstawowego jest potwierdzona przez wyrażenia przyimkowe za słońca / do słońca / o słońcu (coś zrobić) oraz sposób rozumienia wyrażeń pochodnych: słoneczny 'wypełniony blaskiem słońca'. ulewa: Na Marka (25. 84.z Pawłem (29.. ten i w słońcu plamy widzi 16. 02 oraz modlitewkach :n. przysł. 'choroba oczu. koń . ze z ł o t e m (symbole boskości. światłowstręt'. słonecznic się .128 SŁOŃCE . a także słonecznica . jest rysowany linią falistą). W bajce wymiennie mówi się o S. z jajkiem jest utrwalony w zdobieniu pisanek wielkanocnych motywem promienistego S. W gadce lubelskiej trzy słońca to „trzy osoby boskie": Maryja. zob. zob. ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. Józef.. Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci. podobne kształtem i barwą do S. jak grom z jasnego nieba). ozłaca ziemię 137 . w kolędzie lubelskiej dzik (wieprz). jak słońce w dzień gromnicy. Etnl 1988 Polin 180.zag. oznacza też o g i e ń i b u r z ę . S. Kiedy w kwietniu słonko grzeje. ptak . S. pali. beczki i sieci NKPP Niedziela Palmowa 3. .zag.1) czyli Matki Boskiej (ewent. ze świeceniem S. NKPP Piotra i Pawia #w i.: Wit Baj 300. gospodarz . n i e p o g o d a : Gdy święty Piotr. chociażby chwil kilka 19. (promień S. Urbana (16. biłgorajskich i kurpiowskich szczytach domów PSL 1959/1 -2/159. Słońca workiem nie zasłonisz NKPP słońce 19. a jak ciemne. W ą ż przypominający kształtem promień S. pójdź do Pana Jezusa po sionko. ze światłem.II) będzie. Ty moje słoneczko Kot Las 194. utrwalają one podstawowy związek S. sporad. Skarze cie Pan Jezus z jasnego słonecka ZWAK 1888/141 (por. Zyto lub len urodzą się jeżeli S. do konia porównuje się S. z ciepłem. rozsłonecznić się . wiąże się ze S. nazywana na Śląsku słoneczkiem 35. W pieśni miłosnej S. jest popularne w pieśniach obrzędowych (weselnych) r>i. Nie mów przeciw słońcu NKPP słońce 17. S.w przysł. wtórnie z N a j ś w i ę t s z ą P a n i e n k ą .zag. p r a w d y .. Zestawienie S. kiedy słońce świeci w dniu św. d o s k o n a ł o ś c i : fraz. częste w zamówieniach 32 zaklinających deszcz i przyzywających S. związek S. b i e d r o n k a -w wierzeniach. S.zag. będzie wino godnie kwaśne NKPP Matka Boska Zielna 2. naświetlić' utrwala związek S. w pieśniach miłosnych jest zestawiane z u k o c h a n ą / u k o c h a n y m 62. 8c. J aj ko symbolizuje S. poprzez swoje znaczenie elementu męskiego. war. r a d o ś ć .II) LSE 1963/126. ZWAK 1882/168. toruńskich piernikach PSL 1957/2/98.'rozpromienić się'. ZWAK 1882/164. kołem. 10. p a n n a . 74c. z panną. pojawia się kolo.zag. W S. w kołysance — z d z i e c k i e m : Uśnij mi córeczko. rolnik nie Zubożeje NKPP kwiecień 8. Obraca się jak słonecznik za słońcem NKPP słonecznik. PSL 1901/4/207. piecze) 4. występuje w ekwiwalencji z księżycem 112 oraz Bart Lub 188. falliczno--zapładniającego. jest symbolem ż y c i a . nadto war. Metaforycznie słońce. zwykle potem ulewa NKPP Marek św. gdzie kura znosi jajka 120A.: Owczarz w owczarni woli widzieć wilka. białostockich pisankach PSL 1965/2/107.VIII). to stodoły przestrzenne Gaj Rozw 37. 9. por. 2.IV i 25. co jest dobre' oraz przysł.: ZWAK 1882/175.zag. fraz. znany jest w pieśniach religijnych 106 (niektóre z nich funkcjonują wtórnie jako kolędy życzące śpiewane pannom). na stragarzach izb Wisła 1902/376.IV) gdy słońce dogrzewa. przysł.: ZWAK 1882/195. ukaże się w dzień Nowego Roku Wisła 1892/648. w tym dniu wiązana jest także przepowiednia przeciwna: W Wniebowzięcie Panny Marii słońce jasne. Słońce w s e n n i k u ludowym oznacza ogólnie coś d o b r e g o .krótkie życie lub śmierć w rodzinie. i C h r y s t u s i e H8b. Rośliną związaną ze S. inne drzewa. por.eksplikacja 129 SŁOŃCE duplikacja jasne. Jest tam ranny ptak biały. s z c z ę ś c i a: życie pełne słońca. 23. deskach drukarskich z Lubelszczyzny PSL 1949/9-10/273 itp. który spod jodły wykopuje złotą bryłę (słońce) 41. por. war. g o ł ą b . laurka Etnl 1989 Bilg 116. Co obudzą świat cały MAAE 1903/286. Podobnie sądzi się o dniu Nowego Roku ZWAK 1882/161. pomorskich i podhalańskich przedmiotach drewnianych PSL 1956/3/173. praktykach i towarzyszących im rymowankach typu Biedronko. ZWAK 1878/135. Etnl 1989 Niew 64 65.

miesiąc wiedział. skąd blask pada na słońce K 7 Krak 21 i 28. na podstawie cechy suchy : mokry z d e s z c z e m 104.'jasno. rosa). na słońcem cie wystawiła. kto mocniejszy 117. miesiączek wiedział. Folf Zag nr 655. Słońce wzeszło.. niosę. czarownica masło kleci 21. Bóg sie narodził na tym padole Bart Lub 248.. cały las obeńdzie. Folf Zag nr 1097.Idzie.. powsz. mrozie. NKPP Urszula św. war. Folf Zag nr 655. O sytuacji. a do każdej chałupy gałązki wiszą. a niesporo mu. nie daje się uchwycić 5. lekarstwo na bóle K 7 Krak 172 i przeciw morowemu powietrzu K 42 Maz 340. «-* S. ZWAK 1878/182. Święty Roch rozsuł groch .. Cisz Krak 351. . bezpieczne. jest to. słońce zaś wstało. 4 .. ani listkiem. c... ZWAK 1878/181 Ziemia Dobrzyńska. LL 1957/3/37. a me (wesołą) ? K 40 MazP 259. Sed Roch. * Światło S. (Słońce w chałupie).: Bart Lub 225.1). grzać się. MAAE 1908/325. samo wyńdzie. w pieśni . że wilk się śmieje K 15 Poz 126.: . (Słońce. i w i a t r sprzyjają miłości: Cichy wietrzyk wieje. także: W środku pola stoi tompola . jak czas przyńdzie. VIII) kiedy w słońcu trwają. 00 Za słońca / do słońca coś zrobić znaczy 'póki jest dzień'. d. 4.Slońce/zorza zbiera perły/kolczyki/fciucze [= rosę/gwiazdy]. nadto war. 2 . TN Bychawka 1962. perły rozsula. S.: MAAE 1908/326.: Folf Zag nr 1235.dokumentacja ** S. w opowieści o nieprawdopodobnym zdarzeniu baba chwyta słońce przetakiem i przykrywa zapaską MAAE 1908/297. radosne': w pieśni z „Herodów": Zażyj wesela w słonecznym kołe. . .Drzewo (dąb/topola/jabłoń/lipa/. Księżyc wiedział. z centralnej Polski pochodzi bajka o S. A Kasieńka do Jasieńka przez okno się śmieje Kot Rzesz 452... wraz z bujnym wiatrem występują w czasie wesela sieroty 65. słonko . K 24 Maz 88. 116. ♦ W przepowiedniach bywa zapowiedzią m r o z u : Jak Anioły (2. b.... w anegdocie o głupcu chłop macha kapeluszem. nad każdu chalupu gałązka wiśsi. (Rosa). wierzba . LL 1957/3/37. W a r t o ś c i o w a n i e pozytywne jest utrwalone w wyrażeniu koło słoneczne 'miejsce pod słońcem. miesiącu. i d e s z c z: Deszczyk pada. bierze początek z Baranka [=Clirystusa] 107. pozbierało. por.X) w słońcu ciepłym chadzają. (Słońce). które mieszkają w odległej chacie 128. wchodzi w opozycje na podstawie cechy jasny : ciemny (dzień : noc) z k s i ę ż y c e m . tamże war. Rośnie bez korzeni. księżyc widział. Konop Krak 164. to potem w zimie mrozy się trzymają NKPP Aniołów św. 3. jest zapowiadane przez niepogodę: Jeśli w Nawiedzenie (2. Święty Roch zasiał groch. słońce grzeje. Zgubiła korale. 96.. w popularnej rymowance: Deszczyk kropi... Chodziła po rowie. A Na słońcu / w słońcu bieli się płótno. i wiatr funkcjonują jako bracia Lom Baj 73.. podob. 24. wietrze i deszczu. kiedy jednocześnie deszcz pada i słońce świeci.suszy się pszeniczkę na koinwaj K 49 Sa-K 507. Stoi dąb na środku wsi. Współwystępowanie S. (Kamień. a. T Kolekcje tworzy z wodą: ^Ozmarynie mój zielony. przez dni czterdzieści więcej słońca niż wody NKPP Matka Boska Jagodna 7. Folf Zag nr 1234.. S. (Rosa). kolczyki zgubiła. mówi się. dziecko wyniesione na słońce mogło oślepnąć lub pokryć się piegami K 15 Poz 124.. Jak się bawiła.. Folf Zag nr 1051.Co się pali bez ognia? (Słońce).rób o słońcu n. uzyskuje się balsam przeciw czarom K 7 Krak 341. . tworzy kolekcje z innymi zjawiskami atmosferycznymi. S.a. Stoi słup na środku wsi . Święta Urszula klucze osula. . (Słońce).Co to jest: wymiata. miecie. S. Folf Zag nr 1052. w pieśni miłosnej: Rozszerzyło się słoneczne koło. Święta Herełka rosnula perełka. Piękna dziewczyna na polu się bawiła. bez wodę idzie. (Rosa). księżyc . wchodzi w opozycje na podstawie cechy jasny : ciemny z c i e n i e m 91.. Folf Zag nr 1026.. 7. W popularnej bajce S.w przysł. Księżyc wiedział. ciepłej p o g o d y : Wawrzyniec (10. O Właściwością S. Jest najszybsze 11. Wyzbierało. że przemieszcza się b e z s z e l e s t n i e 3. ozsypal groch. pozbierało.. pochodzi z nieba.VIII) i Bartłomiej(24. podob.. cożeś taki rozkrzewiony. war.. a nie powiedział. nie smyrze się. podob. . (Gwiazdy).. c. Ile słońca na Makarego (2. i deszczu sprzyja praktykom czarownic. piękną jesień nam przepowiadają NKPP Wawrzyniec św. TN Niezdów 1967. Zegar).. pogodnie' i daje podstawę do użycia wyrazu słońce w szeregowym zestawieniu z pogodą: Kiedy będzie słońce i pogoda 87. tyle ciepła wrześniowego NKPP Makary Sw. także wyliczanki dziecięce.. nie wyniesie. pięknej. pali bez płomieni. wynosi. w bajce podlubelskiej wspomagają biednego chłopa 121.. suszy owoce. wierzenia o zapładniającej funkcji ->deszczu i -wiatru.: Roch zasoł groch. maść z węża skuteczną na porost wąsów K 45 Gór 498.. 3 D .. Wisła 1891/567.. liście dębowe potrzebne do czarów K 15 Poz 253. b. nie powiedział. LL 1963/2-3/94. Spij o miesiącu . . pozbierało. S. słońce wstało. Słońce wstało..: tamże. usiąść). rośliny itp.. i w niebie schowało.. słońce wstało. Nie powiedział. czemuś mi smętna. w którym uchylona jest furtka. nie pluśnie..131 130 ________________________ SŁOŃCE .)/slup w środku wsi/pola [= słońce]. zimnom wodom podlywała. ZWAK 1885/300 Lubelskie. war. Chodzi po lesie. jabłoń . wchodzi w opozycje na podstawie cechy ciepły : zimny z m r o z e m 116. nic suśnie.eksplikacja SŁOŃCE . Zawdy chodzi. por.. ani niczym nie ruszy. (Grad). świętej Urszuli do garści podało. Nazwy synonimiczne: upał powsz. 1. żeby nagnać widok do chałupy 122. słoneczna spiekota 104. <■* S. nie wymiata. a huczy bez wichru. 116. (Słońce). nadto: wedle dawnych przekazów . 5 . Folf Zag nr 1181. abyś wyrós w kierz Krzyż Kuj 1/110. war. słońce i woda). słońce świeci. (Rosa).. po słońcu (chodzić).. 'miejsce nasłonecznione' „ Znaczenie 'miejsce nasłonecznione'jest utrwalone w potocznych zwrotach takich. do kochanki serce mgleje K I Pies 217. Folf Zag nr 1221. Mich Trąd 125. Pies śl 2/215. DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . lipa . + S. Folf Zag nr 1027. Pośród świata dąb stoi. (Zorza. Zawdy idzie. mróz i wiatr spierają się o to... ciepłe słonko grzeje.: Miecie. nie powiedział. 27i. Wyłazi dziadek na skrzynatke I wylał babce serwatkę. 55. W bajkach S. księżyc . jak: na słońcu (suszyć coś.K 28 Maz 154.. (Rosa). 56. . war. na słotice (coś/kogoś wynieść) w słońcu (bielić płótno). pozbiralo. perły rozsula.VII) nie ma pogody. Folf Zag nr 1234.. Chodzenie po słońcu z odkrytą głową miało sprowadzać ciężki poród Wisła 1894/583.. nie wymiecie. ciepły : zimny z c h ł o d e m 103.. 'pogoda słoneczna' Znaczenie to potwierdzone jest przez derywat słonecznie. klucze zebrało.. 3 A .

[Zamawianie gośćca:] Uciekaj. wysyła się choroby. jak sionko na niebie.I na słońcu są plamy (skazy).Słoniszko je jak żęci: lśni blaskę własnym.. Jak kureczka zniesie Na dębowym lesie. ksiyżyc świeci. Gdzie pies nie doszczeka.. 33 . wąż! Szkaradne imię. najtłuściejsze i najszybsze. Położę cię na grusce. Zaświeć-ze mi slonecko.. NKPP sowa 12. 24 . .. nadto war. Na suche korzenie. 1960-1966. [Zamówienie od ukąszenia węża:] W imię Ojca i Syna itd.Nic nowego pod słońcem. Na bory... Gdzie kogut nie dopieje. który pragnącą ziemię rosą i deszczem posilasz.. od głodu.Pole niewymierzone. 9 . słońce świeci. ZWAK 1879/57.[W pomorskiej wersji bajki o mądrej dziewczynie dwaj chłopi muszą powiedzieć sędziemu. dupa . Mosz Kul 2/444. (Słońce. podob. tamże war. wysłuchaj nas.. który łąki trawą przyodziewasz. 12 . ratuj nas od doczesnej i wiecznej zguby Ciebie prosimy. NKPP rosa 1. (Słuńce).Co wyżej lasu.. a.: K 39 Pom 270. tamże war.. który kwiaty polne przyozdabiasz .Gaśnie księżyc przed słońcem. nadto war : Nie ma nic na świecie pod słońcem stałego./ kapłon zapieje.: Wit Daj 300. war.Biedronka ma iść do Pana Jezusa po sionko. 31 Modlitewka odmawiana przy rannym pacierzu: W niedzielę rano słoneczko wschodzi. NKPP marzec 36. Kot Zn 119. Idź gdzie słońce nie świeci I miesiąc nie dochodzi. księżyc i słońce). K 19 Kieł 197. Krzyż Kuj 1/269. po niebie chodzi . słonie . 23 . że najsłodsze . niebo . NKPP czarownica 1. 21 . 10 . dadzą ci je scęśliwie. dam ci białe jajecko.. (Słońce). 27 .. a jej warkocz w komorze. 17 .Chto może nóbarżyj lizać. Biedronko! Uproś u Boga dla mnie o słoneczko.... NKPP kapłon 1. Przynieś nam jutro pogodę albo desc. war. podob. Panie. daj łąkom i polom urodzajność. 63.spanie. Foif Zag nr 911.Spij o miesiącu. Folf Zag nr 93. Folf Zag nr 1013. 11 . a . Deszczyk pada. wąż.. (Sopel lodu. NKPP nietoperz 3. TN Gorajec 1984. Folf Zag nr 145. Roztocą cię chrabąsce. tamże war. daj ufność dziecięcą w opatrzność Twoją. nadto war. baba .Nim sionko wzejdzie. za którego rozkazem grzejące słońce wschodzi i zachodzi.. Roztocą cię gołębie. 28 .. Zęby cię nie znało żadne ludzkie plemię! Kot Zn 239.. Siw Blog 18.. . Panic. wiatr i gałęzie).. Ptaszek nie doleci. Jeden z nich za radą córki odpowiada. 18 . Najgłupsze stworzenie pod słońcem.słońce. ten i w słońcu plamy widzi. biedronko. Wisła 1891/247..a ty gurdzielu marsz w dziurę! K 35 Przem 240.. 7 — Wiedno biegnie. war. podob. gwiazdy. K 45 Gór 499. Plamy są i na słońcu. różyczko. . gęba ..Zachodzące słońce zazdrości wschodzącemu księżycowi. . zachowaj nas i domy nasze od błyskawicy i nie dopuść.: Wit ISaj 308. Miłosierny Boże. wezmą ci je chrabósce. . gdy .. reumatyzmu]. drugi peda: „Bieżmy". war. 29 . podob. Leć do nieba.: .. też bajki nr 73... nadto war.. Wisła 1899/4. ogorzała od miesiąca. 38 . Bieg Lecz 45 [zam. . od piorunów i gradu. piesek zaszczeknie.: Za mojo stodoło słońce wzejdzie. Kto bliźniego nienawidzi. NKPP słońce 24. Najświętsza Panienka swojego Synka za rączkę wodzi. Formuła odpędzenia chmur i deszczu: Pokaz-ze się slonecko. 22 . NKPP słońce 5. na świecie. ta sama formuła jako incipit pieśni weselnych. 34 .: . kiedy słońce przygrzeje. 19 . chociażby chwil kilka. ZAMÓWIENIA.. wezmą ci je gołębie.Deszczyk kropi. tamże war.Ślepy koń. Dwór Maz 225. Folf Zag nr 886.zachowaj nas.. 8 B . war. NKPP słońce 39. NKPP słońce 1. na lasy.Tęskna nocka bez miesiączka.. Weźmij jajo do raju. Udz Krak 102. 36 . podob. słońce świeci. NKPP księżyc 2. najtłuściejsza ziemia. K 8 Krak 252.Jedno peda: „Leżmy".: K 42 Maz 349. Wit Baj 292. Baba Jaga łapie dzieci. nr 61.: Wit Baj 313.Od dnia dwudziestego marca słońce zagrzewa nawet starca.. NKPP widzieć 21. opolskiej: Boże. [Zamawianie róży:] Oj. PRZYSŁOWIA 15 . K 6 Krak 425.„Litania o błogosławieństwo Boże dla urodzajów polnych" odmawiana w czasie konnej procesji wielkanocnej w Pietrowicach Wielkich w diec..... po niebie chodzi . 20 . NKPP słońce 27.[Z zamówienia choroby świętego Walentego:] Niech mie już nie szarpią wszelkie natury. ale wrotami patrzy. który zbożu na polu róść dajesz. war. wezmą ci Węgrzyni.. K 24 Maz 195.Pokaż się słoneczko. swoje broji. po ziemi chodzi .: . [któreś wypuścił! Idź pod kamień. 14 . w praktykach przy bólu zębów K 31 Pok 237 i przy zamawianiu brodawek Bieg Lecz 123. NKPP bliźni 3. K 48 Ta-Rz 275. ognia i wojny. K 14 Poz 38. świeć słoneczko! Dam ci jajeczko. rosa oczy wyje. {Śnieg i słońce). który ptactwo powietrzne karmisz. ZAKLĘCIA I RYMOWANKI DZIECIĘCE 32 . ZWAK 1882/164. war.rób o słońcu. war.. ZWAK 1879/55.Wychodzi slonecko zza góry. Niech się dusze radują. Dam ci białe jajecko! Położę cię na dębie. ozdoba całego świata. por.. a gospodarz bogaty. . różyczko! . Wychodźcie suchoty zza skóry.. Sowa nie lubi słońca (dnia. 26 . nie dopędzysz go w sto koni.Będzie i przed naszymi wrotami słońce. ZWAK 1881/107 Krakowskie. Kul Wiel 2/207. Chcesz czy me chcesz. nadto war. NKPP słońce 21. od zniewagi darów i dobrodziejstw Twoich ..W miejsce. jak słońce w dzień gromnicy. (Słońce).Nie widzała sowa słońca. Wisła 1897/118..: Łysy kóń bez wrota .. Polozę ci na grusce. . czarownica masło kleci. ty bólu przeklęty! Tam gdzie słońce nie dogrzeje. NKPP noc 16. pójdź do Pana Jezusa po słonko. . W imię Ojca itd. choć ni mó jęzeka? (Sluńce.. nadto war. (Niebo. ZWAK 1880/87. bo zliżc nówtksze zwale śniegu i lodu). ->TOSa. na Śląsku też o biedronce: Slonecko.: Wisła 1889/495.] Krz PDL nr 875..: Sych SGKasz 5/84. całemu światu miłe.. NKPP nowe 10. światła).. dziadek ucieknie. dzionek bez słoneczka. Idź do wody. . kiedy słońce świeci. 8 C — Mój dziadek za drzwiami. a wiedno na miejscu stoji.dokumentacja MODLITWY I MODLITEWKI niosę.Stoi panna we dworze. Gdzie wiatr nie dowieje. Udziel nam deszczu i pogody. okrągluśkie. Kot Zn 61. Położę ci na śliwie. 30 . Folf Zag nr 642.. nie wyniosę. por. NKPP słońce 37. zob. Szkaradne plemię. Święt Nadr 255. Folf Zag nr 863.. b. Cego z chałupy nie wymiecie? Cisz Krak 365. Położę cię na śliwie. jakiej dziś nie masz pod słońcem. chlebie. oczy . Folf Zag nr 516. zob. tamże: . Sim Wierz 235. slonecko. Niech będzie słońce świeciło my wesoło. 37 . Folf Zag nr 563. bydło niezliczone. by ktoś od niej zginął. Bieg Koleb 173. od wszego złego. będące bez liścia. podob. też fraz Plamy w słońcu szukać 'szukać dziury w całym'. Wąż.. 13 . bo dzieci jeść chcą. błogosław wysiane nasiona.Maluśkie. Słońce zaświeci i sopel upadnie). TN Banachy 1984. ZWAK 1885/50. co jest najsłodsze. przyszła pani bez ust i zjadła tego ptaka. ksężec zds jak kunszt: zewi sę póżćczonym. sroka .Leciał ptak bez pierza na drzewo. TN Orchówek 1962. Wisła 1896/706. Etnl 1989 Biłg 111.Owczarz w owczarni woli widzieć wilka. Wychodź! Idź na góry..: Nietoperz w słońce nie patrzy. ZWAK 1892/185. war. war.. szczęście dogrzeje. 16 . NKPP dzień 11. Położę ci na dębie. 25 .: Świeć się. najszybsze . Zgiń! Przepadnij na wieczne niewczasy! LL 1973/3/59. parobek rogaty.Żartować sobie z miesiąca.zmiłuj się nad nami.: Słoneczko za górę .[Formuła wypowiadana przez kobiety przy wsadzaniu chleba do pieca:] Rośnij. Folf Zag nr 295. wiedno goni. 118. 6 . Na lasy! Gdzie słoneczko nie doświeci.: . Bieg Lecz 110. trzecie peda: „ Chrabąszczajmy"'. Dziewica tak piękna. Położę ci na skrzyni.. wezmą ci zające. 120.. Zaszło słońce. K 8 Krak 264.: Sych SGKasz 1/158. Biedronko.Stroni jak nietoperz od słońca. dam ci białe jajeczko. NKPP Matka Boska Gromniczna 36. też Słońca nie doleci nigdy z cienia sowa.. Położę ci na łące. Red. Niech mnie nie ciskają z ziemie do góry. gcizie nie świeci słońce ani księżyc.. moru..133 SŁOŃCE dokumentacja 132 SŁOŃCE . 8 A . 35 .: -+księżyc. Roztocą cię scęśliwie. Tomaszów Lub. c.

dożęła go .. . K 5 Krak 251. LL 1960/1/17. Dnia jednego o północy. Żeli masz zachodzić. Uleją nam złoty kielich. dobry wieczór. war. na wyrobku bylu. ej za . miesąc.. pioruny. niepojętej i prawdziwej. 43 . K 16 Lub 127... 55 . Pótyśmy się krążyli. chmury dżdżyste. K 22 Lecz 30. A ziemia święto niech rnie nie tyro. stań do pomocy. 40 . . K 20 Rad 127. księżyc. Słońce przedwieczne.. gwiazdy. deszcz . zachodź. dozorca.. bośmy żytko wyżnyłi. nie wis. 51 . K 33 Chel 168. . KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE 41 . . nad grobem króla niebieskiej stolice. miesiąc... któremu niebo swemi obrotami. PIEŚNI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE 57 . b. K 26 Maz 323... c. Gwiazdy niech my pomagają.. gdym zasnął w ciężkiej niemocy. czołem biją jasnemu.: ..wzywane na pomoc przy zamawianiu chorób.. zobaczysz pięściami zbito ji niepodobną. TN Niemirówek 1979.Rolnik-żniwiarz wygląda kochanego słoneczka. szczodry wieczór. Słońce wstało.. 56 . Ju pochwalme króla teho. godziny.. za . wyrżnął zyteńko. a.oziminki dozęni. Ryły. zapal. moment każdy... i wyryły złote bryły. . ZWAK 1886/308. Święt Nadr 263. i Matka Boża... pływas sy po niebi jak siwyj gołąbyk. slonejku.. I tak sobie imia dali . lasy. [Także: promienie z nieba.. po pokoju chodzić. Kot Zn 324... Ol Pódl 119.] K 20 Rad 102. cieszyli.. Pótyl my się krążyli.. złoty kielich. Dozynaj żytka...: A pan ókomon dobry dozorca. Oj wyżęła jo . kiej b i a ł y gołąbccek. źródło słodkości. Na ołtarzyki.. ej. . aze'śmy psenickę skońcyli. patrzy wciąż po niebie: Słoneczko kochane. co wyrobyk. Bo mię nóżki bolą Za bydełkiem chodzić.: TN Rachanie 1978. Witają go narodowie. Chód Śp 219. aześmy pszenicki dożęli.. TN Lubcze 1983. K 26 Maz 89. . Sum Pan Jezus z aniołami..: Już słonko ..Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko. jasień miesiąc i jasne gwiazdy. Gaj Rozw 114. Jednemu było jasne slunejko . Idzie panna ozdobiona. Witają go i bydlęta!. nas nie bił.Słoneczko zachodzi. dozynaj. Słońce. zapal zmrożone i w cieniu zimnej nocy serca zgaszone..Słońce. dobry wieczór! Trzej Królowie przyjechali. I jurmany. bośmy już pszeniczhe wyżęli. do . pod ciała cieniem słońcu utajonemu. war. K 16 Lub 127. Ol Pódl 120...Niebo jaśnieje jako słońce. drugiemu było cichy dyszczeńko . Dozynala go dziwecka.Niebo.. EtnI 1989 Bilg 131. TN Wola Chomejowa 1988. Dożęła . piękności się twej dziwują. za modry oblocek.Za las słonko..: . Oj takeś-my się nakrążyli oj da j-aześmy . K 39 Pom 234. w noci nie przestając.. za wysoko wieżo. plon.jako Trzej Królowie. . zapal. Hej będziemy się cieszyli. Jcdynowtadny Rządco nad rządcami. gwiazdy. Or L 1934/91.. . d. Dozęna jeji . Księżyc wiedział. K 24 Maz 203. w upale . chwalą Boga. .. . wyrżnął żyteńko do słońca. Słuneńko mówi: wstanę jo w lecie rano . 46 B . Witają go narodowie ze wschodu słońca królowie. K 22 Łęcz 34.. jak we dnie. TN Wólka Husińska 1980. słońce. PIEŚNI ŻNIWNE I DOŻYNKOWE 50 .. K 5 Krak 250. Żebyś ty.. planety. We dnie. za zielony borek. Dożena go dziewecka za jasnygo slonecka. K 20 Rad 129. a trzeciemu jasny księżyczeńko . W miesiąc. błyskawice. A nasz paneńko dobry był. wyżnyła go . obłoki. war.Ej kołem. słońce. Tu rolnik bezradny. Dobregośmy mieli dozorcę dozaliśmy żytka za . gwiazdy.. Tam u wody u studzianej.. Oj dozęna . Jezu miłości. bo moja matusia gotujom wiecerzo. Dobry pisarz. 46 A . zagadki nr 2. serce miłością zapalą. war. Dzież my to złoto podziejamy? Do złotnika zaniesiemy.. uczcić święto chcą dzisiejsze. Nieskończona. powoziany. chcą uczcić święto wielkanocne. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje ji jako słońce niebo jaśnieje? TN Wola Husińska 1978.. Słońce.. Słońce. Gwiazda go wita i słońce. MAAE 1898/92.. K 28 Maz 90. 52 . miesiąc i gońce. .Księżyc. kołem słoneczko chodzi.Słońce i miesiąc służą Jezusowi. płaczą nad grobem Jezusa. a na tym polu zbożyczko rodzi. . war. Cóz te wieprzocki robić będo? Tam pod jedlino ryły będo. Bart Lub 87.. K 24 Maz 204.. . Alleluja..... Nasz jegomość dozorca wyżął żytko za słońca. K 26 Maz 91. Plon niesiem.dokumentacja dokumentacja A niech księżyc mnie oświeca także... Krążyliśmy. gdy Jezus się rodzi. chodzić po tym polu..Zachodź... panie uokunomie daj nam podwieczorek. oj za . .. przez Twe zjawienie. Ji napotkał dzikie świnie. Jemu służi słońce. [Zamówienie od róży:] Jasna nieba. najśliczniejsza.. oświecę jo góry. 42 . na złote kielichy. zząn(l) pszenickę za słońca. wychodź ty! Pis Wyl 116. dożęli.Pasterzom wydaje się. . szczodry wieczór. krążyli. war... 44 B . kiedy ujrzę ciebie? TN Wólka Husińska 1980.. war. Któż tam kielichom pijał będzie? Sam Pan Jezus po kolandzie. pozbierało. słońce. Święta Trójca i Matka Boża . Ze wschodu słońca królowie.Królowie biegną do ciemnej szopy.. Bieg Lecz 48. witają małego Jezusa. Miesiunczek mówi: wstanę jo o północy. wszystkim radość wielką daje. Dyszczeńko mówi: wstanę jo w lecie rano ..: . TN Tuszów 1988.. K 19 Kieł 18. ryły i wyryły. . wyżęli.. TN Piotrków 1953... słońce ustrojona. Oj. za las.. Ji wyryły złote bryły .. i obsuszc ludziom siano. nie powiedział: raz dwa trzy.. Ali ty. złotą flaszkę. b. słunejku. a boć mnie od psenicki mocno {juz) boli bocek. lecz nie pojmują. war. tak za jasnego slunecka.. d.. Dopóly'śmy się krążyli. ze wszystkich stron.. słońce.. 44 A . .... Stoin Żyw 47. A nasz paneńko dozorca.. miesiąc i z gwiazdami. . Będziemy się krążyli. kiedyśmy żytka dożęli.. K 40 MazP 97.: TN Łubcze 1978. Hej nam hej! Witają go [małego Jezusa] i bydlęta .Słonko pływa po niebie jak siwy/biały gołąbek. por. podob.: TN Ułów 1979. ZWAK 1880/104. K 39 Pom 371. jasna słońca.. dzień i noc niechaj Cię [Boże] chwalą. Płacz jasne słońce. czynią pokłon. tak i w nocy. Bart Lub 86. .Za jasnego słoneczka dożęła żyta dzieweczka. Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko. ... Miód Pas 93. 48 Księżyc.. zapal. TN Niemirówek 1979.. 45 — Słońce.... Co przewożą srybro.. księżyc.. zorza. war. i Maryja z dziewicami. ku boru. co to mu ryły pod jedlinu. . b..Szedł chłop przez pole i zgubił korale. już my żytka dożęli. rok. miesiąc są jaśniejsze. zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne . war. 54 .. dziwują się piękności Jezusa. miesiąc.. .. złoto .Dzik wykopuje złotą bryłę [= słońce?] spod jedliny. a nas nastawnicek na konika siada.. Ol Pódl 129.. TN Niezdów 1977. krążyli. będziemy się krążyli.: K 16 Lub 126 i 128.. Stoin Żyw 47. 49 .. na Przemienienie Pańskie . i obrosze ludzion siano. hej.: ZWAK 1880/229.. dozeniśmy żytka jesce za . . Dziś w Betleem narodzoneho. że słońce świeci. miesiąc.. planety. 47 . nie wim czy na jawie. po tem polu chodzić. Gdy Chrystus zmartwychwstaje. i święta Trójca..na sąd ostateczny. Oj. 39 . C.. które się żarzysz nam na zbawienie. war. prędku zachodziło.. tu byś ty. A chto niemi będzie pijoł? ..135 134 SŁOŃCE SŁOŃCE . Zaklinam cię gościu na słońce i księżyc. a. K 57 RuśC 320. Pana Jezusa wspominaj. płacz koło miesięczne. gwiazdy a. jas my owies skońcyli. słunejku.[Chrystus mówi do Matki:] Twarz mojo widzisz słońcu podobną. 53 . .Do/za słońca wyrżnął żyto dozorca. . a nasz młody nastawońka . zimna rosa pada... K 2 San 168. słońce. gwiazdy czynią pokłon zawzdy jako Panu swojemu. TN Rechta 1978.. że wedle mej budy słońce świeciło. czy mi sie śniło. wszystkie gwiazdy.: tamże..

Słoneczko nie zachodź jeszcze.od matule pójść nie chce.. spojzdrzę . Juz do wsi przychodzi.. Już możesz zachodzić.. TN Dąbrówka 1967.. Krzyż Kuj 1/226.. bujny wiaterek wieje.. wielebny mtody-panie. nasa nadobna. Bogdaj ci. Bogdoj ci jasne słoneczko . bo już miziutko słonie.Słońcem. dziewcyna. kąpało sie słonejko. li jeszcze.. Na poleczko zaszła . Pies Śl 2/737.. a bo mój . Kiedy to Pan Bóg stworzył świat. waspan.. wieczór blisko. Robić mi. Kręgiem słoneczko Zza gór idzie. 229. Z ukłonem Kasię Za stół wiedzie.Korowaj był u słońca i księżyca. 74 A . ZWAK 1878/108. spójrz w okienecko cyli wysoko na niebie słonecko.. czy wysoko jeszcze. Oj. war. sama w morzejko wpadała. Jasicku. Hol Wes 104.Ratuj mie tatusieńku! .. młoda Kasiunia po chałupi chodzi. Jasiu. K 16 Lub 222. war.. bo mój kochanek przyszedł... Posła na . bo mi się jesce . słoneczko nisko.dalekiej drodze.. a bo mój . Janku. Wysoko jest jeszcze. 70 . TN Łubcze 1983.. Dąk Gręb 63. . K 3 Kuj 261. Ziemia TUP nosiła. żeby ciebie Janku na świecie nie było. Oj. TN policko. Bodaj ci. podob.. podwyz-ze go jesce. K 10 Poz 285..Już ja cie nie zratujc. W konie swatkowie ... wiecór blisko. K 39 Pom 113. bo ja jeszcze mam do matki daleczko. Przyjdę na poleczko. juz słunecko w rogu stola. siadoj. TN Karczmiska 1977. Stef WarmPś 1/29. Hol Wes 138.. Smutna i jeszcze smutniejsza Ta nocka dzisiejsza. kąpało sie. słonecko przygrzewa. Lom Śląsk 409. jak wysoko jeszcze. ... niech cię błogosławi mamusia z ojcem. podob.. 66 . Wygląda ma miła z nowej komory. Zaszła na poleczko ... tak przioźdobil fiyrmament: słońcem. Bo sie do ślubu zbierała. w konie. . smutna jest dziewczyna/chłopiec.Słońce jednemu świeci. a mąż ci będzie życzliwy bez miary i końca. K 40 Mazp 405.. K 6 Krak 128. w konie. . Niech mi rąk nie ściska. TN Nedeżów 1977. TN Gołąb 1988. Sloneńko nisko ~ wieczorek blisko. K 16 Lub 164. Słońce nisko. wysoko my jeszcze. W niedzieli rano słonejko wschodzi.do ogródeczka. Wyńdę na poliszko. komu losy stałe.. zabiroj sie Mantu do cepyka. Jag wysoko jesce. war : Pies Śl 2/737. war.W konie. robić sie ji nie kce.. Mogymy społu spać. K 6 Krak 427... Lom Śląsk 387. . ji spogląda . . a mnie nieszczęśliwej zachodzi za chmu ry. ji Kasia sie przechodzi. Już się rozejdziemy moje towarzysko.: Stoin Żyw 208-210. jasne słoneczko . spojrzę na slonyszko. TN Krasew 1988. K 26 Maz 105. LL 1965/4 /22.Najświętsza Panienka jest proszona przez pannę młodą o podwyższenie słońca... kąpało sie tam słońce. Wichtusia ich napłakała. nocka blisko. Oj. robić nam .. Poszła Marysia . PIEŚNI WESELNE 61 .. 75 . . a ho mój Janeczek. K 27 Maz 200. miesiącem i gwiazdami. Krzyż Kuj 1/85. pozird na sionko.. słonko nie świeciło. jako koralik stalą. 76 I . kołem słoneczko jidzie. Sob Lubus 56. Jest w . TN Piotrków 1953. bo mój kochanek daleko. Nie zachodź mi jesce. Stoin Żyw 289. bo morze szeroczeńkie.. ci jesce. 68 . Wyszła na poleczko. drużyna.. TN Bychawka 1962. d. Pies Śl 1/521.. Oj gdzieżeś bywał święty korowaju? . Lom Śląsk 172.Kręgiem/kołem/górą słoneczko idzie/wschodzi/. LL 1964/1-2/52. TN Krasew 1988. c.. PicS Śl 2/635. K 40 MazP 405. Górą. Święt Nadr 215. a dzień bez słońca.: . a bo mój kochany na jynnej wsi jeszcze.smutne. nasza Maniusia do ślubu jidzie. juz słoneczko nisko.. Rog Śląsk 81. b. Kur Opól 49. Idzie do ogrodu .Wychodzi słoneczko z wysokiej góry.. Pies Śl 2/14. Oj bywał ci ja U jasnego słońca. 73 . Nie "oddam jag"ód na litość Buoga ... war. smutny jesteś bez przyjaciółki. 62 . podob. Jida na półeczko. Kot Zn 410. cy wysoko jbsce.Można bo to poznać siroteńki wesele. war. K 48 Ta-Rz 317. a. Janku dla Boga. Gaj Rozw 80. 64 . chlopcyno.. Bodej ciebie.: K 28 Maz 171. 74 B Dodaj ci słońce nie świeciło! Zęby t o b i e było Słońce nie świeciło! Kiedyś mnie ty wziąść nie chciała. Możesz sie mi przydać. wschodzi i wybija w górę . górą .Śl 1/14.A u Chmełki na góreńce.. Marysiu moja.: Krzyż Kuj 1/85. gdzie ja będę nocowała? K 33 Chel 330... W konie. Kołem. Gaj Rozw 117. Her Kai 2/148... Na poleczko poszła .. 59 . Spojrzą na słoneczko: Słoneczko wysoczko... . Rog Śląsk 80. czy wysoko jeszcze. a bo mój jedyny . TN Dobre 1977. K 26 Maz 181. TN Kielczewice Górne 1977. PIEŚNI MIŁOSNE 71 ..: Pies Śl 2/458. Już wieczorek blisko. .. słonecko... TN Karmanowice 1977. Młoda do ślubu jadzie.. Bodajże cię Jasiu słoneczko spaliło! Pici Śl 1/428.: Krzyż Kuj 1/228."O juz slunecko..Dziewczyna spogląda na słoneczko. chodzi. Robić jej się nie chce. Szła dziewczyna koło młyna. kąpało. spoglądała . Pies Śl 2/755.. daleka droga.. drugiemu zachodzi za chmurę. Słoneczko spaliło.. Wyjdziem na półeczko. Bo ten mój kochanek Daleko we świecie. upadaj w stronę za słońcem. bo wysoczeńko słonie. 65 . Bo ten mój kochanek. Sob Wielk 175. Dwa dołeńki wody miało.Upadaj [Marysiu].. wschodzi 1 wzbija si ę w górę. C Kołam słonajko chodzi. . 67 . Do matki daleczko. 69 .. K 48 Ta-Rz 92. piele Marysia drobną ruteckę tam za nowym ogrodem. kolein sloniuscko chodzi. Którą spędziłam z kochankiem swym. podob. e. a mnie są okrutne. LL 1965/4/22. niziuśko. war.. I wejrzała na słoneczko.. a. Komu słońce świeci. Poglódd . war.. K 25 Maz 169. podob.Bo wianek ci zwiędnie prędko od wiatru i słońca. da . war : LL 1961/4-6/65. Komu słońce świeci. Lud 1906/167. MAAE 1908/95. Oj Janku. tak tćż i ty. TN Białobrzegi 1988. karbowniku. Oj zaprzągajcie konie .. wysoko jes jesce. bo juz słońce nisko.. juz jest nad zachodem. Gaj Rozw 189. panna młoda do ślubu jedzie / za stół idzie..WAK IR R6 /1 30 . Krzyż Kuj 1/231. Wschodzi słońce. K 39 Pom 162. Niech mie wospon puści. Słonecko. K 40 MazP 428. słonecko. Juz mozes zachodzić. Bychawka 1977. dzień bez słońca. war Ty. .Słońce smutno wschodzi i zachodzi. 7. Słonecko. war . robić sie mi nie chce. 63 — W niedziele raniusiejko. TN Stara Wieś 1978. Zęby ciebie Janku nie nosiła ziemia. Marysia go łapała. 7G II Słoneczko. popatrzym . świećże mi wysoczko... miody bez przyjaciółki . Do dóm mi sie mięsko.. odchodzi. 60 .: TN Piotrków 1953. Jak smutna noc bez księżyca. Wysoko jeszcze. Gaj Rozw 88. war. Kup Pol 10..a mnie nieszczęsnemu . Rog Śląsk 226. siadoj Maniu moja. a bo mój jedyny daleko ode wsi. Najświętsa Panienko. Szła dziewczyna koło młyna .O moje słonecko.. TN Górki 1977. 72 .. Nie zach^ódź czerw"one słoneczko . Szła dziewczyna kolo młyna . Gaj Rozw 112. Prosiła ratunejku: . Puść mie. Picś . Pici Ś! 2/347.. Rog Śląsk 204.. b. TN Żmijowiska 1988. juz muzyka... cy wysoko jesce. . Oj bywał ci ja U kręgu miesiąca. K 20 Rad 217. księżycem i gwiazdami Bóg przyozdobił świat. Jednym słońce świeci i zapada w góry.dokumentacja SŁOŃCE dokumentacja PRZEMOWY WESELNE 58 . Na poleczko zaszła. Posła na polecko. K 12 Poz 157. słońce nisko. Pies Śl 2/451.. bo mama nie zgrontuje. a do domu nie jest blisko. TN Księżomierz 1984. Wys^a na górecke. Smutno słoneczko wschodziło i smutno zachodziło. do tego głęboczeńkie. Pies Śl 1/521... zaśpiwam se jeszcze. bo już wysoko jest słonie.. mmc tylko jednemu kryje się za chmurę. Jeno zagląda . 77 Kołem. dla mnie zawsze smutne.... K 2fi Maz 240. b.. Słońce nisko. dochodzi. .136 137 SŁOŃCE . puść mic. Dla mnie tylko jednej Chowa się za chmurę.: Oj bodaj ci hultaju .. czerwone słoneczko.Słońce nisko.. Zęby lobie było słońce nie świeciło! Pies Śl 1/270.Noc bez księżyca. a do domu i mamy daleczko. Wyjdę na polerko. a. która ja nie spałem Z kochanko SWO. TN Poniatowa 1987. zbija się i w górę. war. możesz zachodzić... spojrzę na słonecko.. K 44 Gór 341...

że nie chodziła za słoneczka do dom. da cy się wiatru bois. Żebym se nie wybraudziewcyny z tysiąca. Jelna 1984. to słońce na niebie. lecie . K 40 MazP 320. 80 B . 99 .: Krzyż Kuj 1/188. TN Kol. b. tain kochanie. kochaneczko. słońce grzeje. war.139 138 SŁOŃCE . Pies Śl 2/657. by nie ogorzała. t a m sporzieć muszę. K 39 Pom 117.A moja Marysia w nocy przyjechała. Mila mi ta strona. war. war. Piat Krak 14.. war. 100 . Biel Kasz nr 325C. słońce.19. Oj cemuz . tę dziewczynę. A słońce słońce bardzo .. K 12 Poz 105. jeszcze mie ta milsza... zblod mi. z: Wisła 1887/145 z Krakowskiego. ZWAK 1R85/264. Święt Nadr 165. co noc miesiąc wschodzi.. ciesyła mie ziemia. a. K 44 Gór 236.. W niedzielę rano słońce jarzące . dzie Jasieńko chodzi. TN Karczmiska 1980. K 21 Rad 4.: . 81 . K 45 Gór 231.Dzisioj słonce zojdzie. wiater wieje. .. Pójdzie. mój Boże. kochajże mnie. K 48 Ta liz 162. pasła dziewczyna wołki na łące [powtarzający się incipit pieśni miłosnej. słońce rażące . dzic sloneńko schodzi. Stara Wieś 1976.. cię Boże! cłowiek błogosławi. Słonko świeci. Ach! sionce. Rog Śląsk 92. Mila mi ta strona. Księżyc świeci. Pies Śl 1/490. liczne war. choć na świata końce... tam kochankę zostawiłem. miesiącka nie widać. K 40 MazP 564. Choćbyś zginąć przyszło.Zeszedł księżyc. Stoin Żyw 233..Ciesyło mie słonko.niech . wysła chmura.. Oj spor-zioł na słonecko. na mój głupi rozum. D. dał zdrowie. oj cy cię słońce pali. że z mojej przyczyny Będzie ci słońce świeciło dłużej trzy godziny. o nic nie dbam kiedy ja mam. K 28 Maz 269...Słońce podarkiem bożym.. LL 1962/4-6/94. K 2 San 135. rosa pada. wiatru .dokumentacja SŁOŃCE dokumentacja 92 78 .. 79 — / spojrzał ci po słoneczku. czy się deszczu boisz? Oles Lub 11. war Wit Baj 220. Jasiu. pasła Karlinka bylki na łonce... gdzie słońce..W komórecce wysoce tam si ę słońce migoce.. Pies Śl 1/425. do kochania . 97 .. a mej szczęśliwości chwila nie nadchodzi... kochaj dworzaninie. przyszła chwila. do kochania . Oj lalo lalo . b. Wersje prozą: Czap Mat 66. słońce jej nie przygrzeje.pójdęć ja z tobą Walusia. słońce grzeje. podob. A w lecie w lecie słońce gorące. TN Konopnica 1979. 82 . Pies Śl 2/657. do dziewczyny/kochania serce mdleje. K 51 Sa-Kr 198... podob. roztoczył ogon. war : Księżyc zeszedł. war. K 2 San 234. mój Boże. K 6 Krak 418. niech za to. ujrzał pannę w okicneczku. K 6 Krak 106. który zapowiada sytuację spotkania].. słońce nie dogrzeje w tym głębokim dole. Siądźmyż Józieńku .: LL 1959/3-4/73. Stary tak jak kłoda. K 26 Maz 232.Miesiąc świeci. K 18 Kieł 132. Rog Śląsk 168. Zgaśnie tobie twoja zarza. do kochania serce śnieje. 86 . ale mie dziewcina zawiedła do cienia. Świeci. A jak . Słońce siada. ZWAK 1886/291. Ło śwantam Jonie . 501 i 535. por. Stef WarmPś 1/82.Co dzień słońce świeci. późno się szykować. Miesiąc świeci. . K 18 Kieł 120. Pies Śl 1/127.. przyjdź Jasiu do mego ogroda. 95 A Gdzie słońce. bała się chmurecki. da spor-ziol i na niebo ... Cisz Krak 15... Chybaby nic uy"o słońca i miesiąca. młody jak piórecko.. 1959/5-6/97... K 6 Krak 388-389. Sad Podh 143. K 39 Pom 448. co kocham nad duszę.. Pies Śl 1/318. Konop Krak 127. MAAB 1908/170.... 91 .Słoneczko mi zaszło. K 6 Krak 107. 96 . 89 . 83 . war.. K 26 Maz 261.. Chód Śp 193.. wionek uod słonecka. Kot Zn 297.. TN Bochotnica 1988. Rog Śląsk 127. O. gdzie Jasieńko/luba. nie mam komu jej dać. Kot Rzesz 264.Słońce siada.: K 16 Lub 259. K 12 Poz 4. Biel Kasz nr 377B. świeci . K 41 Maz 49. Iżech nie chodziła za słoneczka do dom. . Świeci miesiąc. war. Stef WarmPś 3/28. żebyś moją była. Płakać będziesz. TN Sąsiadka 1966. milsza ta.. 95 D Miła ta strona.. Świr Pies 133. Jasiu. by jej nie omokly na głowie wstązecki. Mila mie ta strona.. Usiądziem Józiu . 85 .. K 20 Rad 213. K 12 Poz 176. K 48 Ta-Rz 150.: Piat Krak 325. war.. tak mi jest niemiłe. TN Zawałów 1966. 105 Ropczyckie. W której stronic słonie. karcemka go bawi.: Musiałoby nie być na świecie . Bała sie słonecka. bez tych zyć krakowiak na świecie nie może.. war : K 13 Poz 175.. do mego ogroda. jakże mam wojować. war ZWAK 1886/125. Schowali ją pod ziemię. Oj lecie lecie . TN Rogatka 1978.. Słoneczko go żywi. motyw w opow. K 5 Krak 167. ZWAK 1886/258. ZWAK 1891/77. Kiej będzie słońce.. karcemka..: Stoin Żyw 133. dziewczyna pasie wołki/byśki/gęsi na łące. Ach.. O jeno będzie słońce i pogoda.. war: K 16 Lub 258. K 39 Pom 117. 95 C W tej stronic gdzie słonie kryje jasność swoją. K 2 San 216.. Wyszyłam chusteczkę. jeszcze mi ta milsza gdzie ma luba chodzi.Poczekaj.. . Kot Rzesz 333. tam i miłość moją. war. 94 Ach widzisz. pasta Kasia gęsi . K 25 Maz 11. Pies Śl 1/425. K 28 Maz 295. dzie Jasieńko gada. odwodzilić mnie smolarscy parobcy.. dwa podarki Boże. TN Rachanie 1978. podob.: K 16 Lub 284.. Piat Krak 190. K 27 Maz 303.: TN Łubcze 1983. zeszła chwila. serce mi od żalu mgleje. Najświętsza Panienko. .. 98 . . war. w gęstej krzewinie. podob. moje serce roztopnieje.... . ZWAK 1882/114. b. Słońce świeci a nie grzeje. K 2 San 234. Jasne gwiazdy. K 44 Gór 146. PIEŚNI HISTORYCZNE 101 Słońce świeci bołiaterowi dłużej trzy godziny z woli Najświętszej Panienki. pasterka ..: Dlaczego . tam Marysia siadała. TN Gielczew 1978. K 25 Maz 187. war.. Nyr Kar 62. Stef WarmPś 1/174-175. [nie zdradliwie]. po białej drzewinie . pali . podob Stoin Żyw 323-324... jo sobie tyz zbladła. 87 . czy się wiatru/ deszczu boisz? Czego ty dziewczyno pod jaworem stoisz? Czy cię słońce piecze. podob. po drobnej leszczynie.. A mówiłam ja do ciebie. 80 A . do kochania . podob. ..Jak ty pójdziesz do ołtarza. K 41 Maz 78. K 41 Maz 192. Jenoch jo chodziła po miesiączku w nocy. miesiąc. Stoin Żyw 220. Sad Podh 147. deszcz mie nie doleje. ześ ty moja miła. w której słońce wschodzi. K 22 Lccz lor. K 22 Lecz 64. a zimny jak woda. Piel Śl 1/483. Kot Rzesz 473. war.. Pies Śl 2/656. słonko ci to powie. do dziewczyny serce mdleje. 84 .Przez zielony dąb przeleciał gołąb. 88 .. Pies Śl 1/227.. Nic opuszczę cię. nie dogrzeje złożonego w grobie. Pies Śl 2/671. K 12 Poz 199. przyjdź .Dziewczyna żałuje. niechaj . Kot Rzesz 373. . „cudzie nad Wisłą"].. a nie zdradzaj. zloty warkoc cesała. Kot Zn 446. gąski . grzeje jak słonecko.: Pies Śl 1/484. 93 Słońce. byśki . Słońce zza gór wyszło. Oj słońce słońce słońce .tak jest miłość chłopca i dziew czyny...Kiedy będzie słońce i pogoda. K 6 Krak 427. K 12 Maz 1. K 27 Maz 318. Red. pogoda. podob.. jeszcze mie ta milsza. gwiazdy .do kochania serce mdleje. PRZYŚPIEWKI ŻARTODLIWE 102 .. kochanie. dziewczyno. szczerze. war. Ej. K 40 MazP 241. K 16 Lub 213.. K 26 Maz 215. 447. niech . rosa pada.W lecie słońce gorące/jarzące/rażące.. Słońce świeci a nie grzeje. Ach Boże.. tam kochanie moje.. jaż nas gorące słońce ominie. Stoin Żyw 15. dajźe mi ją. ..: ZWAK 1891/148. Kot Rzesz 372.. TN Gielczew 1977. Słońce świeci a nie grzeje. . W tej stronie gdzie słonic. TN Gorajec 1984 [o Piłsudskim i Moskalach.: Siądźmy sobie Stasiu przy tej dolinie.Bóg dał ci.... a. 90 — Czy cię [dziewczyno] słońce pali/piecze. . Rog Śląsk 152. PieS Śl 1/359.. Do kochania serce mdleje.. Oj lato lato gorące.Zblod mi wionek. Kiedy już słońce zachodzi. .. Ej lecie. Pies Śl 1/381. dzic stoneńko siada. jasny miesiąc. K 12 Poz 176. tę jedyną. jo "od k"ocha-necka. jutro rano wejdzie: Już ci moja matuchna do mnie nie przydzie..Tak jak jest słońce. mój Jasui[ku]. Usiadł na ganeczku na złotym słoneczku. A gdy mie już złożą w tym głębokim grobie. Słonecko. me życie bez ciebie. przyjdziesz Jasiu do mnie do . Zgaśnie zarza i słoneczko. podob Rog Śląsk 190. najjaśniejsze słońce.: .. bala się słonecka.. który żywi.. Hajd Nie 208. a. LI.

. słońce.. gminy Aniołów.1KI 116 . Posłuchajcie. Siłacz Dydak. maszerując jako ta piechota. na miesiąc . PIEŚNI MARYJNE 106 — Maryja ozdobiona słońcem. 108 B . nie mogłem świecić.. z których jedna ma „na ścianie" słońce. dowiedzieć się. słońce. Twej urodzie. do Matki Boski . ZWAK 1R80/S8..<(//a.. słońce i wiatr. LSK ine i/ 6 1.braćmi.to trza przyjąć. miesiąc. boleją z Chrystusem.] zawołali: Słuńce. księżycem. gwiazdy. usilnie płaczą nad nami.cosik się trefiło (zdarzyło)..Piechota maszeruje i w deszcz i w słoneczną spiekotę. a. a oni pytają: «A lubicie ta mróz?)) .: . Alleluja.Góry Syońskie. Słońce powiada: <ija cię spałę)). Bóg da .«//fi. Wiatr odpowiedział: «nie bój się dzieweczko. pilnie. 117 Wiatr jest najmocniejszy.. miesiąc ..Miesiąc.. PIEŚNI ŻARTOBLIWE 114 .. Jeden król (są słowa podżylego wieśniaka). ujrzał blisko w lesie jakieś ognisko i skierował się ku niemu. zabija starca i wyciąga panny na świat. por. . 111 . bo orzeźwia ziemię i czyści ją. 105 . za co ono nie świeci trzeci dzień?'1 l}oseł królewski wsiadł na orła co duchu (prędko) poleciał do słońca. PIEŚNI ZADUSZKOWE 112 . druga księżyc. ciesy s i ę ) ) . . 107 . dziwują się Twej ślicz-ności... war. obłoki ... Więc słoneczko raz jeszcze pytał się: „Siostro. bo mróz bez wiatru nie umrozi. . bo osusza ziemię i czyści powietrze. księżyc i gwiazdę razem z trzema pannami z podziemnego świata. jak plącze niebo usilno..140 __________________ SŁOŃCE . K 13 Poz 125. mój Boże. który starł śmierć i szatana.mówi chłop . 118 . gwiazdami i planetami. a tu naraz ... ona rzekła do niego: „Zaczkaj królewski posłańcze.. i stworzenia z Stwórcą cierpiąc. mój Buoże. ze wiatr najładniejszy. żołnierzowi rodni bracia będą . Matko Boża. i to sic przyda. przebiła mnie dyjamentową spilką.. wszystkie gwiazdy. zol) też zagadki nr 5. żołnierzowi rodne siostry będą. góry. płaczą nad niedolą ludzi. słońce i z gwiazdami płacze. czemu już trzeci dzień nie świecisz. ale go nie zastał w doma. zorze siostrami żołnierza.nJużcie i to dobre.. lasy . słu3ńce prszimni t i nas. Stef WarmPś 3/97. . PIEŚNI SIEROCE 113 Na zelon im smętarzeczku będę spala. Wysławiajmy Chrysta Pana. Zbiegli się w jedno miejsce w polu. góry . Myśli.Słońce mieszkające w niebieskim pałacu jeździ powozem po niebie.. bo ci oczy wypali. Jako ten świat oświecają." Słoneczko odrzekło: „powiedz mu siostro.. wpadłem w morze. war. Dusze wstali.. Mróz się gniewał.: K 42 Maz 416-417. słońce . swej jasności ustępuje. Słota. ze słońca bez trzy dni nic było. wszystko to łaska Boża)).. kiedy jest wiatr. [„Starzec z mosiężną brodą" więzi w podziemnych pokojach trzy panny. niebo . ino jego siostrę. bo jeszcze dzisiak (dzisiaj) nie śniadał.«A deszcz?)) . Gdze mie słonko nic dogrzeje. zapłakał i. Kto nim rządzi i sprawuje. gdzie spotkali dziewkę: mróz. pardon.(tJużcić. Nastąpi wkrótce koniec świata . K 22 Lecz 30. ja ta nie będę)).. jak w łóżeczku. I kto nad nimi panuje. jak P. Mróz bez wiatru nie umrozi. war. Jak na niebie jasne słońce wzejdzie. Król zawołał swego najstarszego od wojska i peda mu: „Idźże mi ano. K 33 Che! 114.ojcem. Świecia t Apostołowie. Łodżano też w słońce. 104 ... każą na się robić wodzie. K 18 Kici 187.. księżyc z planetami. K 40 MazP 558. tylko siedzą sobie w chłodzie.{(A wiatr?)) . ojciec św.. Ciemności wnet zalegną wszędzie: Pogasną gwiazdy. Rozmaitymi gwiazdami.. lasy nie chcą przyjąć grzesznych dusz. I gwiazdami przyozdobi. trza być jidiotą. księżyc .: tamże. . K 18 Kieł 182.. woda.. i rzekł do dziewki: u ja cię przemrożę)). Słońce. Tu ujrzał kolo ognia trzech ludzi (a byli to: Bóg najwyższy.O Maryja. Jak na niebie jasne żarzy wzejdą.Miesiąc . św. Wkrótce. żołnierzowi rodna matka będzie .Służą Tobie [Maryi] Aniołowie. jedna złośliwa carnoksiężnica. Niech zobaczy cłowiek każdy.: . 110 . K 19 Kieł 141. słońce. siostro! kto tu jest?" . Krz PBL nr 276. gwiazdy ... żołnierzowi rodnym ojcem będzie .. a. obłoki. czyliście widziały.] Wyszedłszy ón mąż na śnieg. TN Szyszki 1978. b. lituje nad nami. b.." Dopieroż wziął kopyść i na stojączku (stojąc) zjadł słoneczko ceber miodu. PIEŚNI DZIADOWSKIE 109 . boś Ty Panną nad pannami. spaniałości. Ku niebu okiem patrzyła. ... jak nowa gwiazda biegła. wodę . gwiazdami. to robi sic jmaczej... wszędzie ... słońce. czy słoneczna spiekota.] K 14 Poz 94-99. Zawsze słychać miarowy. ta polska piechota..Bóg sposobi świat i zdobi go słońcem. gwiazdy . Dziewka powiedziała. ruszać się począł. ze jakem jechał przez morza..dokumentacja 141 SŁOŃCE dokumentacja PIEŚNI ZAWODOWE 103 — Młynarz nie wyłazi na słońce. a.. w sercu ból wciąż nieść.: Kam Pom 30. i młyny obraca)). siedziała słoneczkowa siostra sama i kiej opedzial wszyćko.. jak kieby poseł ode mnie do słońca. a nie wyglądaj. Miel Kasz nr 171A. Od tych [Św. śmiech. Samo się słońce dziwuje.. Czy to deszcz. słońce zgaśnie. kto tu jest?" Ona mówi: „Słuchaj." Poczem zaprząglo . wydaje je za mąż. że ssał mleko matki przez 7 lat spuszcza się jamą w podziemia..Księżyc. pilno. na slu]ńce [w cd. braciszku. przyszedł słoneczko i peda do niej: „Hę. siedzi w chłodzie. Jak przybył poseł. K 42 Maz 492.. W tej wieży dał [poganin.. i dopokądem się nie wydobył na wierzch z uwziątku przeszkodnicy. Nyr Kar 354. Słońce. pogodna twarz.. trza z byka spaść.. gdzie baranek. miał wojować. Bogi swoje wyrysować.. Etnl 1989 Bilg 131. co mu było duszno na zapiecku. Piotr i św.)) . który moc zawdzięcza temu. księżycem.. war. niebo a. wesoły wzrok. Jak na niebie miesiąc jasny wzejdzie. war... Barbara] oczy odwróciła. alleluja! Z tym bolały. . Słońce... wszystko dojrzewa... nadto war.Siłacz wydobywa słońce... to ci da odprawę. LL 1957/2/20. Poseł. Kszćnzyc pod nogamy. jak niebo plącze usilnie.. Stef WarmPś 89.Gdy z Antychrystem człek się zbrata. czy słoneczna spiekota. oddaje im ich światła.. sionecko wszystko naju daje. Nyr Kar 128. Biel Kasz nr 35. na słoneczko . [O Matce Boskiej] Z dwunostu gżozdów Koruna na gloże. Paweł) i prosi ich o trochę węgli żarzących. DA. bo na słońce nie wyłażą. TN Kol Galęzów 1978. Błoto.matką. deszcz.Babować słońcu złoto ji gwiazdki niebu kraść. trzecia gwiazdę.. spytaj się.: Szew Niech 317. hę gadaj. Jasnością swą napełniają. K 19 Kie] 219. Barbary] wymalować. pardon. my do szkoły ciągle musimy iść.. . To maszeruje szara piechota...[Mężczyzna wybrał się na poszukiwanie ognia. K 48 Ta-Ftz 209. jak słoneczko przyjdzie. co aż nic nic ostało. Wiatr powiada: anie bój się dzieweczko. jeno leżą sobie w kłodzie rozkazują . .. Etnl 1994 Hart 164. tylko się schowaj i wleź za piec. Nimasz-ci to jak młynarzom. Szew Niech -i!). klejnot nieoszacowany. Jak na niebie jasne gwiazdy wzejdą. bo Pan Jezus nie chce mjec nas. a słońce nie spali. ani wiaterek nie dowjeje. . A komóż tak . gwiazdy. nie patrz mu się w gębę.: .Ona na to: „pierwej śniadaj bracie. rumiana ." Wlazł poseł za piec i widział jak ona przygotowała bratu ceber miodu praśnego i kopyść do jedzenia (zamiast (yifct) położyła. równy krok. DAŚNIE 115 . Diaskorus. K 10 Poz 217. Z nieba deszcz krwawy padać będzie. bo ja tam będę)).. na ustach śmiech.. . miesiąc. miesioc. taką rzecz: przyleciał do ciebie poseł królewski na orle.. .«A słońce?)) . 108 A . Na ustach śpiew. z którego słońce bierze swój zaranek. TN Rcchta 1978.. kiedy jest wiatr.. . kto ten świat sposobił. niech Ci świeci w maju zorza. b. słońce nic spali.. proszę. domie wiecznej chwały.

1 2 1 . 13 6 . C zeg o [k ró le w n a ] za d n ia . b o h a w g o rą co . c . P o c e k ] S z cz A n t 6 3 1 . N astęp n y m raz e m m a co ch a w y sy ła sw o ją c ó rk ę. i m a c h a .S ło ń ce /k się ż y c /d rze w o św ia d k ie m i m śc ic iele m zb ro d n i. 1 3 5 . a n a to za c h o d zi. n o c ą k ą p ie się z A n io ła m i w k się życ u . w ar. C h ło p p o sta w ił ch a łu p ę .. to ju ż n ie sia li.S y n w y sła n y w św ia t d o w iad u je się o d k sięż y ca . ta m o k m d ju z d w ie ko p y ja j..[B o h ate r p y ta sło ń ce i k się ży c . a p o se ł w ró c ił z tą o d p o w ie d zią n a o rle d o kró la . K 3 K u j 93. w ięc po szedł do sło neczka . / T a rza się p o n ic h . K -1 2 M az 4 5 4 .. ja k w sta je / i p n ie się w yże j p o n ieb ie . ż e w szy sc y są ła d n i.p rzed e m n ą w id zę sło ń ce / p o ra n n e . N i b y ło zia rn a . b y d o w ied zia ł się o p rzy cz y n a ch w sc h o d u i z ac h o d u sło ń c a . / O św ic ie ch o d zi m ie d za m i / w k o ro n ie z sie rp n io w e j ro sy / p o śró d p szen ic zło ty ch . 1 2 5 . o trz y m an ą o d m ro z u z a z m ro że n ie k a rto fli. K 8 K rak 221. o d p o w ia d a . ślic zn y m ie sią czek .. a sló n rck o w o ła n a n ie g o : ((N ie c h o d ź h a w (tu ). K 51 Sa-K r 7 3. b o ta kie c za rn e k io sk i b y ły .g a n i i z o staje u k a ran a . 1 2 0 B . / I ty . p o d o b .[S y n ry b ak a szu k a Z ło te j D o lin y . B ó g u sta n a w ia n a ic h p a m ią tk ę św ięto . K rz PB L nr 1245. T N K rasiczyn 1985. K o c zo t] A d Z ło te 1 0 9 . w ar.C h ło p n ie sie sło ń c e / n a ra m ie n iu .Id ę . / D zw o n ią ce . / W lip c o w e p o łu d n ie / O g ro m n e sło ń c e . / . w ia tr i d esz cz i d o staje n a g r o d ę . „ b o w ted y p sz e n icę p rzyp a d a ła b a rd z o śn ić . E tn I 1 9 8 9 B ilg 1 1 1 . 1 1 9 . Or L 1936/150. n a sze o jc zy ste / o zla c a zie m ię . 1 2 2 . trzy sreb rn e ko n ie cią g n ą zło ty i d y a m e n to w y p o w ó z. D ąb się o tw o rzył.W śró d zb ó ż lip c o w y ch / zło co n y ch / d źw ię k ie m ko sy / p ieśii o ży w a . 1 2 4 . k tó ry je st n a jład n ie jsz y . p o cz y m p o w rac a ją d o n ieb a. b o ju z n ie d o ń d zie s. zeb y n ic ła p a ło św ia tło je d n o d ru g ie g o . to ju ż ta k .W szy scy św ię c i sp u szc za ją się p o p ro m ien ia c h sło ń ca n a z ie m ię . [W . p o w ó z i w szystko ze sło ń c a sp ra w i. n a g a n ia w id o k d o ch a łu p y . A trzec ia św ia tło ść . g d y śp i i o d p o c zy w a p o c ię żk ie j ca ło d zien n ej p ra cy. stą d C h rystu s w y jeżd ża co d zien n ie . Tu w ziu n m u okna po w yrzyna l.. . Baz Tatr 138. Z a p y ta n a p rz ez n ich . 1 2 6 . alb o g d y te n z asze d ł ró w n o z e d n ie m . p o sta w iłe m ch a łu p ę i c ie m n o . [M . 130 N ie n ależ y siać p rz y d w ó c h św ia tła ch (sło ń c u i k sięż y c u ): a. S . k tó ra n a to sa m o p y ta n ie Eh. / śc ia n y . 1 3 8 . g d y k się ży c w d z ie ń św ie c i). g d y św iec i sło ń ce i k sięż y c. b y p o w ła śc iw y ch m iejsca ch p o ro z m iesz cz ać d u sz e p o k u tu ją c e. b .. N ic sia n o z b o ża . W ięc sia ć trze b a alb o p rz y k sięż y c u (w n o c y ). M ą k ę ro z w ie w a m u w ia tr. Z W A K 18 78 /H 9-1S1 . że ta b y ła ta k a . T o to m ó w io. o b jeżd ża n im i p o n ie b io sa ch ca ły św ia t i z g ó ry sp o g lą d a n a zie m ię . b . to i g ada tak będzie dop iruś w id no . k tó ry m u si o d d a ć p rzy w ła sz cz o n e so b ie cu d o w n e p rze d m io ty . to syn sło ń ca .. że sie w y śn ic i . i slu ń c c na gan ia m .] K rz P B L n r 4 0 0 . m iesiąc . K 21 R ad 190.. N ie n a le ż y sia ć p sze n ic y p rz y d w ó ch św iatłac h ra ze m ( t j . S ło ń c e [= C h ry stu s] m a p a łac ze zło ta . a b y n a n ie b ie n ie b y ło d w ó ch św ia teł ró w n o cz eśn ie (tz n .. g d z ie m ieszk a „ p an m iesiąc ze k " z m a tk ą . ze to jest św iatłość w ielga . co b y m ia rc y li. K rz P B L n r 425C . p odo b. p o w ie d zia ł B ó g . G o sp o d arz n ie sie je p sz en icy . Wit Baj 154. K 3 K u j 9 3 . / w ra c a ją że ń c y / z kło se m w ło żo n y m w se rc e . Z b ro d n iarz za b ija p o d ró ż n e g o . S itk o w sk i] A d Z ło te 2 3 2 . podob. E tn I 1 989 B i l g 10 0. P o sze d ł d o w ia tra . T N Jacnia 19 64 . ja k b u ty zo b a c zy ł że la zn e .P ro m ie ń sło ń c a p o d a rk ie m . Gaj Rozw 97. nadto w a r. z g an io n y za o b ra z sło ń ca . ze b ęd zie sic za śn ic a ć . ji ziem ia rodzi pod sło ńcem ji do brze jest. C zap M at 54 . P rzy sie w ie p sz e n ic y i ta tark i n a leż ało z w ró c ić u w a g ę . Z W A K 1 8 9 2 /8 4 . że n ie b ęd zie d o ro d n a . g d y n a n ie b ie b y ły d w a św ia tła: sło ń c e i k sięż y c . sło ń c a i k sięż y c a .g w ia zd y. o n a za ś d la z y sk an ia n a c z asie w y su w a ż ąd an ia] N iec h m i o jcie c u b ra n ie . p sz en ic y . EtnI 1994 B art 167. to ju ż lud zie to u w aża li. / Z k ro m k ą ra zo w e g o c h le b a / w u m ę czo n e j d ło n i / o c ze ku je n a jd ro ższe g o syn a . O state cz n ie k rz y w d ę b ie d n eg o w y ró w n u je sło ń c e. g dzie Złota D olina .. [W d o w a w y sy ła sy n a . w ic h e r n a zw a la św ista k. to sc id ź zb ierz. to ta k a . p y sz n a có rk a m a co ch y . L u d 1 8 9 8 /1 1 4 . . za c o w y n a g rad za g o je d n a k o b ru sik ie m . S ło ń ce m a p a ła c ze zło ta . N i b y ło a n i jim io n ó w . P ierw sza św ia tło ść b yła n a jw ię ksza .M a la rz. z a k tó ry o jc ie c b ez w ie d n ie z ap rze d a ł c ó rk ę . ja k sercu d a je . łą k k o b ie rc e .. k tó re p o u szk o d ze n iu p o ży w ie n ia o b d aro w u je b ied a k a k ija m i.: K rz P U L nr 5 101 ). p sze n ic a . / B ło n ia . K o n o p n ic k ie j] se rc e . K 7 K ra k 2 8 . K rz P B L n r 2 4 7 7 . / id ą c z ży w y m i. n ic eg o . Z W A K 1 8 8 6 /1 0 6 . S ło n e czk o p o w ie d zia ło .d o k u m e n ta cja SŁO Ń C E d o k u m en tac ja m ó w i:] sło n e czk o c h m u ry d o w o zu i p o je c h a ło d a le j. 13 7 . jeżeli on o nie w id ziało. d rze w o e tc . g d zie m o ż e z n a leź ć ż o n ę . . / W n o cy księ życ .A p o la tw o je / J a k k ło s p sze n ic y: / Z ło te. w zescy : „ D yć n a to w sc h o d zi slo n e ck o . że n ie w ie. w k tó re j są : sło ń ce . / . b y g an iąc y g o k ró l u m ac za ł p ęd ze l W sło ń c u . S y n o d n a jd u je w le sie c h ału p ę . b . P ig W y b 1 5 5 .P o k o rn a sie ro ta ch w a li sło ń c e. A le ja w iem p o co ty id zies. ze jak d w a św iateł było na n iebie. TN R ury Bonifraterskie 1960. Ja k ln y sia li. P IS A N A P O E Z JA C H Ł O P S K A 1 3 3 . zob . / J a k ko ń n a łą c e./ to czte ry stro n y św ia ta . c o b y te lu d ziska w sta ja li d o ro b o ty . a. W i s ł a 1 8 9 0 /1 1 0 . d .. m ró z i sło ń c e p o m a g a ją b ie d n e m u c h ło p u . ln u . A n i o k n a . a ta tark ę p rzy p a la ło '. P o d o b n y lo s sp o ty k a ko zę zło to d ó jkę . zb o ż a . Lud 1897/141. a b y czło w iek n ie był n a pa sto w a nym o d stra chó w n o cn y ch . ji m iesiąc. I m a ch a k a p e lu sze m .] O n id zie . C z ap M a t 9 6 . p ro si. / P rzed o łta rze m p ó l / u k lęk n ie w stro n ę sło ń c a / m o d lą c się p o ko rn ie / n a ró ża ń cu z k ło só w . / w id zę ra d o ść . p rzy ch o d z i d o ch a łu p k i. T e n g a d a : C o w y ro b icie? N o . C y b u lsk i] S zc z A n t 2 2 6 . że u o na na s u grzew a. b o się n ie u ro d z i. K arc zm arczy k ] S zcz A n t 4 0 1 . ka j Z ło ta D o lin a . w ia tr i d eszc z . [J. zo sta w ia g o na m . 13 2 Ja k P a n B ó g stw o rzy ł zie m ie i p o w ied zia ł: Z ro b im y św ia tło ść . / św ię to ść tru d zi. d esc m iesiąc krzyw y i blady i tylko słońce jesce dosyć ładne.K ró le w n a c h c e sz at ze sło ń c a . w zięta po w ó z i konie ze sło ńca i p ojecha ła do kościo ła .. 1 2 0 C ./ n ieb a k o p u la . N ie siać p szen ic y k ied y d w a św iatła są n a n ie b ie. I n a zw a ł w szy stk ie g w ia zd a m i.[W iatr. n o to sie n ic sia ło p sze n ic y . / S ło ń ce to c zy / o g ro m n y b o ch en ch leb a . b o się b ęd z ie p szen ic a św ie c iła (b ęd z ie rz ad k a ).: K rz PB L nr 480B . od B og a n a m dan a. 131 S ło ń c e . podob.. ze to co sik źle w ypa dło . m ró z . . słon ce ^o. b o m ó w io . / . k a rto fle i p o ży w ie n ie d la d z iec i. ja sn e sło n ko b o że .słu g u sikie m k rad zio n y m n a stęp n ie p rz e z b o g a cz a. 1 2 0 A — [C h ło p id z ie sp y tać sło n e cz k o . że sło ń c e (k się ży c . to ja k b yło sło n ce ji m ie sią c n a n ieb ie w d zie ń . n o w szystki jid n a k o w y im ia . b y ło sło n k o . żeb y n ie m u rzy ła czyli śn ied zią się n ie pok ry w ała. [K ró le w n ie o jc ie c n arz u c a się z m iło śc ią. c zy li w o k re sie n o w iu ). K u ra co no si n a ka len icy.Z a p la k a jc ie zło te zo rze . p sz e n ic y i ta tark i. k tó ry p rz e d śm ierc ią za p o w ia d a m o rd erc y .] M iesią c ek . K rz P B L n r 1 7 1 2 . K rz PBL nr 960.: L o m B a j 1 2 3 -1 2 6 . ló rn y . Sło ńce to w iad o m o . a te b iją ch ciw e g o b ra ta . sło ń c e. k tó re ./ J u ż p rzesta ło b ić J ej [M . C isz K ra k 1 5 2 . zob. po dob . d .1 i . A k się życ . g w ia zd y.. b o się zb o że „ześllici" (zaśnicci). to i od króla otrzym ała. / P o lsk ie sło ń ce . 1 3 4 . to jest sło ń ce i k się ży c . [P a sie rb ic a w y g n a n a z d o m u p rze z m a c o c h ę . 1 2 7 . o na u bra ła się w sukn ię ze słoń ca.T w o ją m a tkę sp o tyk a m la te m . g d z ie m u się k u ra n ie sie .] O n so b ie p o m y śla ł. k o n ie. w sy sc y-ście b rzy d ki m ró z n a zw a la siw y . / a ja się g a m p o n ie . c zyli księżyc i sło ń c e w d zień .w ielk a św ia tło ść o d D o g a d a n a . kie j lig a ć n a sp o c yn ek ".] E tn I 1 9 9 4 B a rt 1 6 4 -1 6 6 ..143 142 S Ł O Ń C E . c. Szyf Trąd 43. R E L A C JE P O T O C Z N E 1 Z A P IS Y W IE R Z E Ń 129 K się ż y c sy n e m sło ń ca ... 1 2 3 . 1 2 8 . k tó ry p o ż y cz a k o lejn o o d b o g a teg o b ra ta : m ą k ę.G łu p ie c n ag an ia k ap elu sz e m sło ń ce d o c h ału p y . b ył księżyc . D ru g a św ia tło ść b y ła m n iejsza . k tó ra je szc ze d y m i. [S . / p o te m sp ły w a . d lac ze g o sło ń c e w sch o d z i i za ch o d z i. J a k je st n a p rzy kła d jesicn io . g ro n ia .) ja k o je d y n y św ia d ek zb ro d n i k ied y ś g o p o m ści.S u fit .. m iesiąc . b o b y ś sir sp a ly ł. że b y sia ć . [W . je st d w a św ia te ł m y n a zy w a m y . E tnI 1989 Bilg 111. / a w d zień sło ń ce / jest m i ża ró w k ą / i ta ka jest / m o ja ch a ta . G a j R o z w 9 7 ... m ró z .. O r L 193 5/1 58 .

167. 142 . W obu wyróżnionych znaczeniach wschód i zachód tworzą opozycję w ramach zamkniętego modelu czterech stron -oświata i momentów granicznych dnia i nocy. [w:] SLSJ.S. rozpoczyna czas działania 4-6. w pieśni Skoro zaświtało i na dzień bryznęło K 16 Lub 302. zmór GrodzLęcz 69. gdy robi się jasno': Nazwy. Pieśni sobótkowe. 205-230. Dawne wierzenia śląskie. NIEBO. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. Kul Wiel 3/450. • W.. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. słonko. Zachara-Wnękowa] Szcz Ant 836. iskro niebieska / Ty ogrzewasz całą kulę ziemską Grzeg Wier 7. Solnce igraet. słońce nisko itp. Duf STB 315-317. w wigilię św. a w szczególne dni roku . KopSSym 387-390. ZACHÓD SŁOŃCA.462. KSIĘŻYC. Mosz Kul 2/21-22. we węglu iskra złota / słonecznika spoza plota. 433-454. Stanisława Niebrzegowska P o g o d a będzie. 22-24. BIBLIOGRAFIA: B artm ińs k i Jerzy. *► Na podstawie charakterystyki W. Jeśli W. początek 140 .S. Semantyka i składnia wyrazów słońce. l e c z y się i z a m a w i a c h o r o b y . Wniebowstąpienia Pańskiego K 34 Cheł 153.S. [E. Przepowiednie. blasku: świt (związany etymologią z wyrazami świat. 2. -♦stonce 1. gdzie pasie się bydło. lokalnie też rozbryżdża się i bryzga. (c) O wschodzie. mały wschód. Mif Tok 1/461. światło).. W naszym opisie odróżnimy jednak znaczenia czasowe i przestrzenne zarówno wschodu i zachodu. słonko jarzące / Od ciebie biją promienie gorące / Witam cię słonko.jako graniczny . i . Emocje. Typowy początek pieśni ludowej: W niedzielę rano słoneczko wschodzi przyporządkowuje początek akcji przedstawionej w utworze początkowi tygodnia (niedziela) i dnia (rano) 4. zapobiec odbieraniu mleka krowom ŁSE 1961/98. księżyc. Kul Wid 3/507. IvTop Slav 133-137. Jana.Hej. ZWAK 1882/194. które pozostają w mitologicznym związku z charakterystykami słońca. zbierają ślady krów. D z i a ł a n i a o wschodzie słońca. SŁOŃCA. 'czas. H e c k o w a K. północ. tyś jest skarb trwały / Ty nam ogrzewasz góry i skały / Witam cię słonko w niebieskim dworze / Ty nam ogrzewasz ziemie i morze. w powszechnym użyciu są wyrażenia bezpodmiotowe: świta. / Co mi daje sionko i deszczyk w potrzebie. Dek sier 161. SKS1 Lec 358. podobnie jak rzadka wychód. 87-88. przepowiada się p o g o d ę na najbliższy dzień. zachód. 447-448. Warszawa 1981. 958-963. jest pięknie. Konotacja semantyczna słońca w polszczyźnie ludowej. 5. Gamlv Ind 684. bwdawki MAAE WSCHÓD SŁOŃCA Wstęp. WSCHÓD SŁOŃCA.S. For Sym 92-97. wojna TN Gorajec 1984. / Oprócz mego nie znam ja innego pana. podob.metafora czy mit? „Akcent" 1986 nr 4. w ten sposób odbierają krowom mleko i powodują ich choroby 13. jest porą d z i a ł a n i a r u s ał ek Peł Dem 95. S t o m m a Ludwik. [w:] Slavjan$kij i balkanskij folklor. s. wytacza się z morza.Witam cię.. Gwiazdy promienne siostrzyczki. wit Baj 274 (min.Słońce . praca magisterska napisana w ZJP UMCS. chyba Ten na niebie.uważano za sprzyjający działaniom m a g i c z n y m i czarodziejskim. nad wschodzącym słońcem jest chmura ZWAK 1889/77. rozbrzyzgllje Karl SCI' 5/38 z Wielkopolski.S. ■ oo Czas W. łajna. Dokumentacja: Kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne. Z d z i e s z y ń s k a Anna. HerdLek 146-147. / co za słonkiem aktem wodzi. Pieśni miłosne i weselne. gwiazdy w kulturze ludowej i wybranych utworach literackich. np. / Tylko jego stonko każe mi wstać z rana. 1. oparta jest na obserwacji ruchu S. Są to przede wszystkim c h o r o b y oczu K 51 Sa-Kr 54. S. odczynić zadane przez nią uroki LSE 1961/98. / kiedy ono światem chodzi. Łow Rei 92-99. Lur Slow 217-219. Sad l o w s k a Jadwiga. Lublin 1985. Bożego Ciała K 34 chel 153. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. T o 1 s t a j a Svetlana Michajlovna. Po słuńca wschodzie czyli o porach dnia w pewnej gwarze. Jana Chrzciciela ZWAK 1879/33. kurza ślepota i zapalenie oczu K 7 Krak 152. De VriesDic369. Zebrane w tym czasie zioła sprawiają. spalić K 15 Poz 299) czarownicę ZWAK 1881/120. łąki i miedze.S. Lublin 1979. 1980. W ludowej wizji świata czas i przestrzeń są ze sobą ściśle związane: wyrażenia wschód. TN Smólsko Duże 1984. Wrocław 196 1. małe kółko słońca wschodzi wysoko TN Krasiczyn 1985. Wórt IIofT 8/31-74. Słońce rodzi się 13 grudnia. SSSł 462-463. można o d p ę d z i ć lub unieszkodliwić (np. Analiza semantyczna nazw słońce i księżyc w polszczyźnie ludowej. 3. podob. jeśli słońce wschodzi blade lub bardzo jasne ZWAK 1882/195. Wierzenia pogańskie na Pomorzu Wschodnim w starożytności i we wczesnym średniowieczu. To integralne ujmowanie rzeczywistości ma odbicie w charakteryzowaniu jednostek czasu i przestrzeni za pomocą tych samych przymiotników: krótki wschód. a szczególnie przed wschodem . 9. / Witam cię słonko. Pod znakiem świętego słońca. 20-29. s. 'miejsce. ZAĆMIENIE Jerzy Bart miński.Nikt mnie nic skasuje. Giey Mit 127-137. 37-39. jest czerwony będzie w i a t r Wisła 1900/464. Sim Wierz 235. dnia' = gdy robi się jasno i słońce pokazuje się na niebie. 8-11. rozjaśnia się. iż czarownica traci swoją moc K 18 Kieł 51. Ł u k a Leon Jan. jak miejsca (strony świata).144 ___________________ WSCHÓD SŁOŃCA cksplikacjn 145 WSCHÓD SŁOŃCA cksplikacja 139 . Duf SNT 569-570.. np. Michalska] Szcz Ant 536. Etnl 1989 Biłg 105-106. s.księżyc .także u r o d z a j e i przyszłe z d a r z e n i a . W. podob. bitwa 7. Najbardziej typowymi dniami ich działania są: wigilia św. s. Czarownice wyprawiają się wtedy na pastwiska.dwaj świetlani bracia. z lasów idzie mgła ZWAK 1882/199. -►GWIAZDY. słońce wysoko. o6ziern się K 48 Ta-Rz 259. [A. W czasie tym można też uniemożliwić czyjeś złe działania. Pieśni żołnierskie i rekruckie.S. południe nazywają zarówno momenty czasu. ŚWIAT.S. budzi emocje p o z y t y w n e . Symbole. 153) oraz choroby s k ó r n e: kurzajki Kul wiel 3/418. Moskva 1986. Mosz Kul '2/-1 -11. Lublin 1984. odzyskać stratę ZWAK 1887/33. rosę i zioła. Najskuteczniej można przeciwdziałać czarownicom przed W. D e s z c z będzie. a przede wszystkim c z a r o w n i c . dzień Zielonych Świątek K 15 POZ 112. Powszechnie używana nazwa: wschód. „Poradnik Językowy" 1951 z. Chev Dic 1/2M 223. Wojciecha wit Baj 280. Eksplikacja: 1. moment poprzedzający W. Pig Wyb 77. (a) Czas przed W. rozwidnia się. gdzie słońce pokazuje się rano': Rodzaje wschodu. jeżeli we wtorek mięsopustny słońce pięknie wschodzi albo w dzień Zwiastowania przed W. Relacje potoczne. gdy ładne kolo słońca zza góry wychodzi TN Krasiczyn 1985 lub gdy podczas W. w miejsca. ZWAK 1886/89. Stonce. jasno ZWAK 1882/165.S. odpędzić chmury K 51 Sa-Kr 56. Wschód jako kierunek orientujący działania. P i 1 i c h J.S. Gdańsk 1973. Przemowy weselne. Kop SMit 1076-1077. jest nazywany od jasności. Kup WiM 9. 141 . Słońce raduje się . a zwłaszcza przed W. Bibliografia. Kup Pol 17-24. U r o d z a j n y rok będzie. mówi się też słońce wstaje. 'czas. (b) Równocześnie przed W. s. MAAE 1908/46.S. brzask.

. zwłaszcza w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Gaj Rozw 54 albo w dniu św. krwotok ZWAK 1879/47. zapewnia długie i piękne włosy K 7 Krak 143.S.S.pod warunkiem. w drugi dzień Zielonych Świątek. jest symbolem p o c z ą t k u .S. Jeśli przed W. Sych SGKasz 2/86. kaszel K 15 Poz 153. Marchew dobrze się urodzi. wycieńczenie K 42 Maz 337. uprawiana jest magia miłosna . K 51 Sa-Kr 24. W tym czasie leczy się i zamawia inne choroby. nie n a l e ż y wykonywać pewnych czynności: wylewać wody po kąpieli dziecka Kul Wiel 3/413.S. Siłę zapewnia zabicie kruka i zjedzenie jego serca przed W. ZWAK 1886/96. w konkretne dni roku można z a b e z p i e c z y ć uprawy i zbiory (f) Czas W. Aby uchronić ciało przed chorobami skóry. robaki i inną gadzinę. kłucie wewnętrzne ZWAK 1879/48. przed W.S.VI) wyznacza czas m i ł o ś c i 2. w Boże Narodzenie ZWAK 1886/221. koszyczki. (d) Przed W. (i) Przed W. Wielką Sobotę 12b. ból Zębów Pęk Bilg 236. *& W. Ochronę przed żmijami zapewnia nacieranie słoniną nóg przed W. w Wielki Piątek sprzyja zabezpieczaniu przed chorobami skóry. jeśli zostanie dotknięta miotłą przed W.S. Sim Gad 21. takie jak: kozłki. Kapusty nie nawiedza żadne robactwo. robaki K 3 Kuj 97. lecz urodę . krosty ZWAK 1879/16. potoku. paskudnika Święt Nadr 107. iż na polu nie będzie zielska. Woda zaczerpnięta w tym czasie ze źródła i wniesiona do nowego domu (wraz z chlebem i solą) zapewnia dobrobyt ŁSE 1963/113. wytycz (tj. Sądzi się także. febra K 42 Maz 325. nasięźrał i inne.: przed gradem.S. że kąpiele przed W.146 WSCHÓD SŁOŃCA .S. ZWAK 1879/14 oraz w wigilię ścięcia św. Można je zdobyć przelewając przed W. K 34 Chel 211. ŁSE 1961/99. Przed W. w środy i/lub w soboty można wyleczyć też kurdziel K 35 Przem 238. zwłaszcza w noc świętojańską K 15 Poz 154. będą one mleczne i mleko się nie psuje Wit Baj 146. (k) Przed W. koklusz LL 1976/1/45. rutę. można zobaczyć złotą kaczkę Jaz Spis 361. (i w czasie wschodu) można l e c z y ć (zamawiać) c h o r o b y zwierząt: Żółwia ZWAK 1879/30.S. bolaki oraz wszelkiego rodzaju guzy ZWAK 1879/46. Baz Tatr 185-186. w Wielką Niedzielę Dek sier 47. w W i e l k i Piątek (lub dowolny piątek) skutecznie można leczyć febrę K 3 Kuj 96.S.S.S. studni l2a lub w wodzie zaczerpniętej w tym czasie i przyniesionej do domu K 42 Maz 331.S. tarzano się na zagonie Kul Wiel 3/526. Zdrowie na cały rok zapewnia również mycie w rzece przed W. Kul Wiel 3/427. a krów nie będzie odymało ZWAK 1882/300. ZWAK 1887/30. Na likwidację p i e g ó w skuteczny wpływ ma mieć kąpiel przed W.S. zapewniały nie tylko zdrowie. Szyf MiW Uprawy zabezpieczane są zwykle przed W. należy rzucić w rolę chociaż kilka jego ziarenek ZWAK 1879/8.S. które zostały na dworze z poprzedniego dnia K 12 Maz 393.S. ZWAK 1878/138. Wojciecha okadzi się krowy. W Wielką Niedzielę K 39 Pom 384. Leczenie bądź zamawianie chorób jest najbardziej skuteczne o W. c. można tego dokonać w Wigilię Bożego Narodzenia. Aby ozimi-nowe żyto było dorodne. w dniu św. Zioła pomagające w leczeniu zbierane są w pierwszy piątek światła Baz Tatr 156. wodą.S. Wrzody K 51 Sa-Kr 54.S. ZWAK 1885/24. rurki strzelby źródlaną wodą lub przepłukując strzelbę w Wielki Piątek w krzyżowych wodach Kot San 172 i 186. także K 42 Maz 411. Niektórzy są przekonani. Szczepana ZWAK 1882/209 albo w Nowy Rok ŁSE 1961/90. pszenica . Agaty skraplając miedze swoich gruntów wodą święconą K 48 Ta-Rz 79. ulewą i zarazą . pożyczać ognia K 23 Kai 66.S. 1985. (j) Przed W. K 7 Krak 154. Zebrane o tej porze zachowują swoją moc K 7 Krak 126. LL 1976/1/45. jeśli w Zielone Świątki przed W. Baz Tatr 93. Wita Kot Zn 322. Wojciecha MAAE 1908/48.S. W piątek oktabny i dniu św. w wigilię św. w wigilię św. (h) Przed W. Drzewa będą dobrze owocowały po obwiązaniu ich słomą przed W.S. należy zaklinać je przed W. łuszczkę Kot Zn 197.w tydzień po Bożym Ciele K 15 Poz 128. że mycie w wodzie źródlanej czerpanej przed W. w Wigilię Bart Lub 30.S. Aby na polach nie powstawały szkody czynione przez ptactwo.S.S. w dniu św. m 1 od oś ci 6a. przeziębienie TN Łukowa 1984. w określone dni roku. Jana K 23 Kai 97. na Wielkanoc i przed dniem św. w wigilię św.S.S.S. mogą przynieść u r o d z a j . Proso dobrze rośnie. K 21 nad 171. iż krowy będą płodne ZWAK 1881/H7 i nie będą padały LL 1975/2/45. a W Wielki Piątek przed W. dobrze jest w tym dniu odbyć k ą p i e l w wodzie w rzece. św.pozyskiwanie konkurentów K 57 RUŚC 1263 i miłości dziewczyny K 19 Kieł 201. Przed W.gdy jest siana przed W. Czas przed W. wywichnięcia stawów) K 34 chel 111. sadzawce. a zrodzi się obficie po okopaniu w tym czasie w wigilię św. TN Niezdów 1966. Or L 1928/190. z b i e r a się z i o ł a czarodziejskie i lecznicze. Niektóre czynności wykonane przed W. ognipiór K 42 Maz 331.S. a przed W. ŁSE 1961/90. kołtun Kul wiel 2/393. Walentego K 42 Maz 105. Marka po ugotowaniu węża białego i potarciu nim oczu wychodzące z ziemi skarby K 45 Gór 498. ZWAK 1885/48. reumatyzm Kul wid 3/419. Gaj Rozw 54. Wykonuje się też wtedy praktyki p ł o d n o ś c i o w e i o c h r o n n e : można spowodować. (e) Przed W. przynosić pieluch. Or L 1933/44 lub w dniu św. Gospodarze robią to najczęściej w Poniedziałek Wielkanocny.S. ZWAK 1889/70. Jana (24. jeśli będzie zasiane przed W. w Wielki Piątek MAAE 1908/49. K 7 Krak 136. Wielki Piątek ZWAK 1879/M. Kul Wiel 3/57. 193 i 315. liszaje K 42 Maz 333. w dniu św. Jana. podob. Jana Fed żar 273.S. choroba św. można spowodować. Równie skuteczne na piegi są jaja czajki znalezione przed W. zapewniające szczęście w handlu ziele targownika powinno być zerwane przed W. Jana Chrzciciela ZWAK 1879/9.S. ia6A:a K 7 Krak 154.S. Karw Dobrz 204. 205. wisla 1902/798. Panny Maryi włoski. ZWAK 1882/221. K 51 Sa-Kr 15. kołtun TN Znmch 1984. sprzyja zapewnieniu sobie s z c z ę ś c i a w p o l o w a n i u .S. choroby oczu K 34 Chel 207. płacznice U dzieci LL 1976/1/46. K 17 Lub 156. w dniu św. zwłaszcza ostu ZWAK 1879/7.S. ziele św. Przed W. ZWAK 1879/48. Jana Chrzciciela K 48 Ta-Rz 81. w której mokła skóra żmii Fed żar 272. Fed Żar 266. w dniu ścięcia Jana Chrzciciela.S. (lub woda przyniesiona do domu) w Wielki Piątek i2a.eksplikacja 147 WSCHÓD SŁOŃCA eksplikacja 1908/48. Przed W. ZWAK 1879/46. Aby konie nie były nawiedzane przez zmory o W.S.S. w dniu Św. (g) W. Żabę Baz Tatr 185. 56. czarniankę u owiec Fed Żar 240. TN Banachy 1984. Żółtaczka K 39 Pom 265. zapewnieniu urody i zdrowia na caty rok. Trójcy Wit Baj 145. że uczyniono to w Niedzielę Palmową Kul Wiel 3/85. Szczepana ŁSE 1963/97. Efekt podobny daje skropienie włosów o W.S. Jana ZWAK 1879/11. Jana pławi się je w bieżącej wodzie ŁSE 1962/110. można wyprosić łaski u Najświętszej Panny Plut Glog 134. takie jak róża 11. rowie. w Wielki Piątek Kot Podg 82. ŁSE 1961/205. ZWAK 1882/231. potrzask TN Krasiczyn przed zniszczeniem. ZWAK 1881/15H 1 178.

T N K arczm iska 1980. M o sz K u l 2 /2 1 . Z ta m te j stro n y b o ru ta m slo n e ck o w sc h o d zi. ta m ju z ś w ia ta n ie m a . K 4 2 M a z 4 1 . podob. ab y m o g li o n i p a trz e ć n a św ia tło sło n e c z n e . S to in Ż y w 1 8 . p o d o b . szu ka ją k ó ^n c a zb a w je n ia . to n a zy w a li śro d e k zie m i tu . H e j. g d zie w sc h o d zi sło n k o . n a W . M o m e n t k a żd y c zy n i trw o g ę . S ło n e czko w sch o d zi. O r L 1938/160. a g w ia zd a ic h p ro w a d ziła a ż n a to m ie jsc e . o rie n to w a ć się w e d łu g w sc h o d u sło ń c a'.: ta m że . 6 .. b .(R a n o /z d w o ra ) sło ń c e w sc h o d z i/u n /c /io d z i.. n a d to : Z W A K 1880/104. L ud 1913/42 oraz w przem ow ach w eselnych 3. O fice r ko n ia w y w o d zi. K u r O p ó l 5 2 . od w sch o du "o d słoń ca. m ien i s i ę ko lo re m . a p o z ak o ń c z en iu p o siłk u . żw a w o ! L L 1 9 7 3 /4 -5 /3 4 . g d zie m ie szk a ją . ra n o .. P iei Ś l 2 /7 5 7 . b o to so n o c e b a rd zo m a łe . za W isłą p o d K ra śn iekie m zeszło sło n ce krw a w o . D ra h ó n y. a. p o c h o d y z o g n ie m w w ig ilię św . K 6 K ra k 4 2 7 . P ia t K ra k 9 9 .148 W S C H Ó D S Ł O Ń C A .S . O d w ych o d u sło ń ca w o jn ę za c zy n a ją . k ró tk i. je st te ż za c h o w y w a n y p rz y sta w ia n iu o łta rz y w k o śc io ła ch K u l w ie i 3 /1 8 9 .S . g d z ie S . T N Ja rc z ó w 1 9 7 8 . W itają go [Jezusa] na rodo w ie ze w schodu słońca kró lo w ie. p o d o b . a dokąd? O d w schodu słcP nca. [tz n . to są h erscy ch ło p cy. ■ U M a ły .S . g o ść ca K 4 8 T a-R z 2 9 2 . N iż słon eczko w sch od zi. w ar. a . . 8 . p o d o b B ą k G rę b 4 7 . 7 3 5 i 7 5 2 . jim d zie ń je st k ró tszy to sie m ó w i k ró tsze w sc h o d y . R og Śląsk 100. podob. K ło sa m i w k ie ru n k u ja k w sc h o d zi sło n ko k ła d z ie się p ie rw sz ą g arść zż ę te g o z b o ż a D ra b P ó d l 6 0 . c. T N K ra sic z y n 1 9 8 5 . . DOKUMENTACJA K O L Ę D Y B O Ż O N A R O D Z E N IO W E I N O W O R O C Z N E 1 . P ie s Ś l 1 /3 7 1 . f. w ar.G w ia z d a p ro w a d z i T rze c h K ró li o d w sc fio d u sło ń c a . K -1 4 G ó r 2 9 0 . M i trzeji.O d w sc h o d u /w y c h o d u sło ń c a z a c z y n a się w o jn a . g d y sło n ecko w sch o d zi. PRZEM O W Y W ESELN E 3 . zm ie n ił je j się św ia t. c. podob. K ró lo w ie ja d ą . a sk ą d ? O d w sc h o d u sło ń c a szu k a ją k o ń c a zbaw ienie sw oje.m ie jsce . O fice ry krzyczą n a n a s: d a lej c h ło p c y . S ło ń c e w sc h o d zi. • K i e r u n e k o r i e n t u j ą c y d z i a ł a n i a . 503. 'm ie jsc e. K 5 K rak 252. K u W . k ie sło n e c zko w y c h o d zi. m iły / J a sie ń ko /k o c h a n e c e k /żo łn ie rzy k /k a p ra l/o fic e r p o k o sza ra c h f d o d zie w c zy n y c h o d zi. a . K 2 . a m y ta k n a zy w a m y m a ły W sc h ó d T N G o ra je c 1 9 8 4 . Pies Śl 1/289. T N K ra sic z y n 1 9 8 4 . ja k ró żo w e k w ia tk i Ja k za b ra li. w sc h o d z i w c z a sie w io se n n e g o i je sie n n e g o z ró w n a n ia d n ia z n o c ą . Ś re d n i w sc h ó d . w o jin a za kład a li. LL 1 9 6 1 /4 -6 /e i. b . O d w sch o d u sło ń c a T rze j K ró lo w ie ja d ą . g d zie w sc h o d z i sło ń c e św ia t się za c zy n a : sta rzy .: Ster W arm Pś 41. a b y o w c e d a w a ły d u ż o m le k a B a z Tatr 130. W czas raniuśko słońce w schodzi. b . tam że w ar. D u ży (w ie lk i) lu b le tn i w sc h ó d w ie lk i w sc h ó d to ju ż ra c ze j c ze rw ie c lu b lip ie c . g d z ie sło ń c e p o k a z u je się ra n o n a n ie b ie . m łoda K asiunia już po chalupi chodzi. M ió d P a s 1 1 0 . to sie n ic m e w id zi. Ten m ój kochanccck W ędrow ać m usi. R og Śląsk 230. W y ra że n ie w sc h o d m o w a ć 'k ie ro w a ć się . n a su M a ry sie d w ó c h c h c ia ło . e .. K am Pom 220. b . już slonejko w schodzi. m ło d a K a siu n ia c h o d zi. w e sw ja t w ędro w a li. Stom Słoń 88 z C hełm skiego i Lubelszczyny. A ta m sie ś w ia t za c zy n a . g d y m ó j lu b y p rzy ch o d zi. lo k a liz u je o k n a b u d y n k ó w g o sp o d a rc z y c h M A A E 1 9 0 8 /5 7 . w y c h o d z i się p rz y z aż e g n y w a n iu u ro k ó w K 5 1 S a-K r 2 0 . Z a C ieszy n e m sło ń c e w sch o d zi.d o k u m e n ta c ja 149 W SCH Ó D SŁO ŃC A d o k u m e n tac ja 2 . ż e g n a n o się z n a k ie m k rz y ż a św . F o rm u ła T rze j K ró lo w ie ze w sc h o d u sło ń c a w y stę p u je c zę sto w k o lę d a ch 1 . sie rp ie ń . Ju ż sło n e czko w y ch o d zi. a m n ie n ieszczęsn e m u za ch o d zi za ch m u rę. z w jelgo parado. p rz y z im o w y m p rz e sile n iu n a stro n ie p o łu d n io w o -w sc h o d n ie j n a z y w a n o m a ły m w sc h o d e m K a i L im 1 8 . o czki za p ła k a ła . Jed n ym sło ń ce w sch o d zi i w yb ija w g ó rę. ju z c i m ó j m iły p o d p ió rk ie m c h o d zi. I n a d "o g ro d e m sto ja ło . d zie w c zy n a ch o d zi ja k ró żo w y k w ia t. Ja n a K 2 4 M a z 3 5 0 . stro n a św ia ta p rz e c iw sta w n a d o z ac h o d u ' P IE Ś N I S O B Ó T K O W E • W m ie jsc u . c . 5 . m i b ra c'a .: K 1 P ie s 8 . W n ie d zie lę ra n o .: W n ied zielę ra n o .J u ż za b ra li c h ło p c ó w z P o lsk i A c h . 9 . M A A E 1 9 0 8 /1 9 9 . d .: . Ju ż ta tw o ja koch an eczka P o o g ro dzie chodzi. a sk ą d .H ej.Ś w ię te g o Ja n a ra n iu sie ń k o zesło slu n eń k o ja śn iu sie ń k o . Pies Ś l 2 /4 0 8 . B ą k K ra m sk 7 4 . K 4 5 G ó r 2 6 .Ja id a ja k n ie g d y ś T rze c h K ró lo w ie p rzy je c h a li ze sc h o d u sło ń c a . nadto B iel Kasz nr 365D . Pies Śl 2/634. m a m ila se p rze ch o d zi. Ja n a id ą o d w sc h o d u Ł S E 1 9 6 2 /1 3 9 . m a k o le ża n ka n a ślu b w y c h o d zi. W c z a sie sp o ży w a n ia p o k a rm ó w z w ra c a n o się w k ie ru n k u w sc h o d n im .: M iód Pa»74. war. p o d o b .S . m łody żo lnierzyczek po ko sza ra ch ch o dzi. S to in Ż y w 3 3 6 . to d łu g ie w sc h o d y T N G orajec 1984. M a m iluśka konie w odzi. b . R a no . u o j to to . Piel Śl 1/470. w ie sz a n iu o b ra z k a M a tk i B o sk iej n a d m ło d y m i w c z a sie u cz ty w e se ln e j PSL 1 9 8 3 /1 -2 /8 5 . K o t L a s 1 7 1 . S ło ń c e w sch o d zi ró żo w iu tko . B ąk K ram sk 74. R e j. w a r. zim o w y w sc h ó d : C ze m k ró tsze d n ie . K ie ru n e k k u W . k ie d y w sc h o d zi sło n e c zk o . w sk a z u je n a u trw a le n ie i ra n g ę p rz e strz e n n e g o ro zu m ie n ia W . ra no . P iei Ś l 2 /3 8 2 . d a le k o ] R u sin i za g n a li P o lak ó w 8 .S . P IE Ś N I M IŁ O S N E I W E S E L N E 4 . d zie w c zy n a c h o d zi/p rze c h o d zi/w y c h o d zi/w o d zi k o n ia . a lx i sie św ia t k o ń c zy .. 6 6 1 . m n ie m ło d e m u ży cie m iłe . W p ie śn iac h w sc h ó d (i za c h ó d ) tra k tu je się jak o m ie jsc e b a rd z o o d le g łe 8 . T N P u ła w y 1 9 8 8 . ra neczko. K a i L im 1 8 . p ó kim k a w a le re m . W . K 1 0 Poz 3 2 2 . R a n o . n ie m n ie . w a r. ta m n a w sc h ó d sło n e c zk a . g d zie za ch o d zi sło n k o . jak ró w n ie ż p o to . o j je szc ze ra n i. o d n iej J a sień ko z p ió reckie m w ychodzi. A w n ied zielę ra n o. Z W A K 1884/65. a . "o j to to . w o ja cy. n o to w a n e w S ło w n ik u W ile ń sk im . k o ro n y k ła d ą . a . b y sp ra w ić . rą czki za ła m a ła .W n ie d zie lą ra n o / z ta m te j stro n y b o ru / za C ie szy n e m sło ń c e w sc h o d zi. a ja p ła c zę . S to in Ż y w 7 1. 7 . W k ie ru n k u w sc h o d u (i z a c h o d u ) k ła d zie się o g ie ń w w ie c z ó r św .. ra n o slo n e jk o w sc h o d zi. śre d n i w sc h ó d to jest m ie sią c "o d k w ie tn ia d o c ze rw c a T N G o ra je c 1 9 8 4 . g d zie się P a n J e zu s n a ro d ził. a jim d zień je st d łu ższy . B ie l K a sz n r 2 9 5 . A ta m d a le j. n a sze m u P a n u n a ro d zo n e m u d a ru n ki k ła d ą .S ło ń c e w sc h o d z i k o m u ś. ra n iu śk o . w n ie d zie le ra n o slo n e c k o w sc h o d zi. T N W ólka R usińska 1980 w eselna.. P IE Ś N I Ż O Ł N IE R S K IE I R E K R U C K IE 48 T a-R z 4 8 . J a sn e slo n e ck o z d w o ra w y c h o d zi. B iel K asz nr 15B . n a u cy ł sie m ło d y k a p ra l d o d zie w c yn y ch o d zić K 4 4 G ó r 3 6 9 . to so m n ie jsze w sc h o d y . . a tw a rz ą d o sło ń c a .. sko ro w ejd zie sło neczko. ta k p o g n a li H e n . . Z m a rły c h g rz eb a n o n o g a m i d o za c h o d u .

Jeśli S. Podobnie o odczynianiu uroków nad przestraszonym dzieckiem: To trzeba było robić przed wschodem słońca. jest porą działania d i a b ł a K 17 Lub 102. Baz Tatr 105 i demonów wodny c h: panny wodnej Lud 1965/253. mówio.S. Pieśni weselne Pieśni miłosne. wycie psów) po zachodzie S. jak przestrzennym) oparte są na obserwacji ruchu S.. podob. TN Krasiczyn 1985. szarówka . że "ona czaruje. K 49 Sa-Kr 93. dłuższa słota. ji to dziecko umyta tam wodo. to już sie wtedy myje Po prostu ona utrzymuje czystość ciała. 195. ciepłe burze . żeby nieparzyście ten wosk odlewa. Red. jeśli przy zachodzącym słońcu jest tęcza ZWAK 1882/196. podob. zachodzi czerwono i/lub za chmurę TN Krasiczyn 1985. Czap Mat 65. to samo zapowiada pianie pawia po Z.dokumentacja ZACHÓD SŁOŃCA eksplikacja ________________________ 151. ZWAK 1878/135. ji później brała w naczynie te wodę. TN Cholowice 1985.S. Wort HofT 8/76-87.koszulkę z tego dziecka. ji raczej żeby nikt tego nie zobaczył. to zawsze w Wielko Sobotę. że przed wschodem słońca żeby łam czy sześć razy czy dziewińć razy. Przed wschodem słońca. Nazwy czasu przed Z. Tam jak dziecko jest przestraszone. Stanowi też tło zdarzeń miłosnych 7-8. OrL 1926/m.S. jest sygnałem k o ń c z e n i a pr acy Bart Lub 19. powstaną czerwone pasmugi przed i poza słońcem ZWAK 1882/195. 13 . ji wynosiła przed wschodem słońca na drogi krzyżowe. ŚWIATŁO. K 46 Ka-S 483.S. TN Wiązownica 1988.Obmycie ciała wodą z rzeki przed wschodem słońca w Wielki riątok / Wielką Sobotę pomaga zdrowiu. ZWAK 1882/194. [W Wielki Piątek przed wschodem słońca] po wodę sie chodzi do rzeki. zapowiadają ś m i e r ć ludzi K 17 Lub 130 i 145. gdy przy Z. Lud 1897/83. ■ oo Moment Z. Zamch 1984. ji to było skuteczne. K 46 Ka-S 469. mroczyć się. ostry taki.S. To taka kobieta co jo nazywali czarownicom.S.. Stanisława Niebrzegowska (w zimie) Red Ulan Majorat 1984. ZWAK 1878/135. budzi emocje n e g a t y w n e : Zachodzi słoneczko poza lasy. ŁSE 1962/139. Przepowiednie. Etnl 1989 Bilg 103. grzmoty wystąpią. Zachód jako kierunek orientujący d z i a ł a n i a Przepowiednie. jest uważany . [Jeżeli dziecko przestraszyło się] to matka brała .: zrnrok. TN Smólsko Duże 1984.jeśli przy Z. K 48 Ta-Rz 273. K 43 Śl 23. 'czas. LL 1964/3/41. Dziadzio to zawsze przynosił do domu. różowo K 48 Ta-Rz 259. Na mróz wskazują też słupy koło S. ♦ Na podstawie wyglądu zachodzącego S. 'miejsce. parowanie robili. BIBLIOGRAFIA: Kup WiM 10-11. bo jak dzie rzeki nie ma to ze studni brali wodę. Sarzyna 1984..Przed wschodem i zachodem słońca pali się różę. Później brała wodę ze źródełka. że czyraków nie wyrzuca.będzie d es z c z. . a teraz już "o tem sie nie mówi. Spalanie należy powtarzać S-S razy jeśli choroba jest zaawansowano. ZWAK 1886/96. Nazwy Z. K 34 Chel 153. a nawet nie do rzeki.150 _________________ WSCHÓD SŁOŃCA . koniec dnia' = b. to "ona przed wschodem słońca wychodziła. TN Smółsko Duże 1984. zmierzchać się .: zachód. Baz Tatr 140. TN Wiązownica 1988. LL 1961/4-6/84. podob. Dobra p o g o d a będzie. ZWAK 1882/194. U nas to kobiety najwięcy kiedyś mówili. b. Wosk odlewa się przed wschodem słońca / po zachodzie słońca sześć lub dziewięć razy. boginek . ZWAK 1886/90. ZACHÓD SŁOŃCA Eknplłkneja: 1. RELACJE POTOCZNE 10 — Przed wschodem słońca leczy się przestrach. ji tem okłady. zachodzi bystro LL 1961/4-6/84. Czerwono zachodzące słońce jest też zapowiedzią w i a t r u K 17 Lub 74. przed schodem słońca jidzie zbira. gdzie słońce z n i k a wieczorem z nieba': Rodzaje zachodu. Pęk Bilg 236. podob. Mac ChDobrz 36. gawronów lub kawek. jest wielka zorza ZWAK 1882/195. a. K 17 Lub 110. 'czas. gdy słońce znika z nieba i robi się ciemno. kto sie w takiej Wodzie Umyje. Dokumentacja Pieśni żniwne i dożynkowe. że jim sie mleko psuje. Dla zdrowia. Czap Mat 76 . podob. Tam jakieś kwiatki zbierała na łąkach. a. Palenie róży dokonuje się przed wschodem i zachodem słońca. nabierało sie wodę. Pirf śl 2/705 i o b r z ę d o w y c h 6. Moment zachodu i po Z. TN Dereźnia 1984. Grodź Łęcz 26. to zaleca tam ta. ->ogień sobótkowy. Tak zęby nikt nie widział. nawet sie nie wierzy w takie cuda. Pieśni powstańcze i rekruckie Kołysanki Bibliografia 1. MAAE 1908/138. Ji jeszcze tą wodę z dzbana to wynosi [ojciec] na takie tak jak mówio rozstajne drogi. Kul Wiel 3/413. przelot wron.Przed wschodem słońca czarownica zbiera „pożytek". S ł o t a będzie jeżeli słońce zachodzi żółto ZWAK 1882/194. ŚWIAT. o której porze dnia każdy wstanie. gdy robi się ciemno': Nazwy Emocje. szara godzina. Wodę po umyciu przestraszonego wylewa się przed wschodem słońca na rozstajne drogi. Jerzy Bartmiński. Przyśpiewki żartobliwe. ZWAK 1882/195. K 39 Pom 390.. A innym znótu po zachodzie słońca. I też te wodę trzeba było wylewać przed wschodem słońca. Ze przecież jak słońce jest to nie wolno. już mnie tu na Gródku nic me cieszy 71. zbierała tam jakieś ślady krów .podobnie jak moment wschodu (i przed wschodem) zagraniczny.: zmierzch. ji że to miało być pomocne. wiązano z nim liczne działania m a g i c z n e . Gaj Rozw 136. a późnij już kiedy. ściemniać się. leciało sie do rzeki. także K 42 Maz 52. Zakazy Symbolika. 2. Red.S. słońce zachodzi. 11 . • Z. także i-5. K 17 Lub 74.S. ubywania światła. 1882/194. rusałek K 52 Br-Poi 120. TN Dereźnia 1984. ŁSE 1961/205. Działania o zachodzie słońca. przynosiła piasek. przepowiada się p r z y s z ł e z d a r z e nia i p o g o d ę . 12 . Pewne znaki (np. ziarnisty ji to grzała na blasze. rzadziej zapadu/e.S. obmywało sie to wodo wszystkich. gdy kury długo chodzą po Z. TN Łukowa 1984. (a) Czas po Z.i momentu następującego po Z. zapada Dej Kieł 1983/185 (w staropolszczyźnie był i zapad 'zachód' w znaczeniu zarówno czasowym. ZACHÓD SŁOŃCA. Czap Mat 65.nawiązują znaczeniowo do ciemności.S. gdy słońce czysto Zachodzi (bez chmur) TN Cholowice 1985. Etn] 1989 Bilg 105. to'mówili.S. mTOZU Wisła 1901/80 lub U pał Ó W (w lecie) TN Krasiczyn 1985 i -►SŁOŃCE. 49.

K 21 Rad 147. które w tym czasie zbierają zioła dla siebie Sych SGKasz 2/80. jeśli zostaną na pastwisku ZWAK 1881/119. że podczas Z. ZWAK 1887/40. dla szałasu i stada Baz Tatr 84 i 188. nie należy też: otwierać okien. gdzie znajdują się jaja lub pisklęta. bo się szczęście lub dostatek z domu wymiecie wisla 1889/494. dawać jałmużny ZWAK 1889/161. Lud 1924/59. Żółwia ZWAK 1885/48. siać zboża Red. W tym czasie nie należy nawet mówić o pszczołach.S.152 ZACHÓD SŁOŃCA . młodziankowe (święte) wieczory nie należy pracować. Baz Tatr 188. Mówi się wtedy. Ognia nie pożycza po Z.S. nie należy zaglądać do pasieki K 48 Ta-Rz 55. siać grochu i fasoli Kul Wiel 3/526. bo przestaną się one nieść ZWAK 1881/146. Nie należy pożyczać ani s p r z e d a w a ć : mleka. Jana zbierają kwiat z żyta Wisła 1887/58. chętnie zabierają ze sobą napotkane dusze żywych.S.S. Po Z. będą dojone po Z. będą go miały mniej ZWAK 1886/99. . Nie należy też s u s z y ć odzieży dziecka ŁSE 1963/137.bo wtedy Pan Jezus po kolędzie chodzi ŁSE 1961/8O. Nie należy też oddawać pożyczonego wcześniej mięsa. bo piwo się psuje K 42 Maz 399.in. że dusze zachodzą wraz ze słońcem Mosz Kul 2/446. nocnicamt. że czarownice przemieniają się w obce osoby i szkodzą pożyczającym im mleko ludziom oraz ich zwierzętom Baz Tatr 84. w Boże Narodzenie do Nowego Roku w tzw. Po urodzeniu dziecka do dziewięciu tygodni matka z domu po Z. aby zabezpieczyć je od strzygi K 15 Poz 24.S. K 48 Ta-Rz 285.S. odbierze krowie mleko TN Krasiczyn 1985. masła K 15 Poz 125. febrę K 42 Maz 325. topielmka (topielca) stąd zakaz kąpieli po Z. Po zachodzie (i o zachodzie) słońca pokazują się d u s z e z m a r ł y c h K 15 Poz 211. w wigilię św.S. Po Z. Niemowlę należy kąpać przed Z. jęczmień na oku Bieg Lecz 146. (e) Po Z. bo konie nie będą się darzyć ZWAK 1885/40.S. Baz Tatr 188. jajek. kto ma pasiekę K 57 RUŚC 1270. nie należy wykonywać czynności związanych z utrzymywaniem c z y s t o ś ci: zamiatać izby ZWAK 1889/69 i w y r z u c a ć ś m i e c i K 33 Chel 111. aby nie spotkać kreśniąt. Ulan Majorat 1984. Po Z.S. kupujący lub pożyczający mleko może je krowie zabrać ŁSE 1963/H7. Czarownica odbierze mleko krowom lub krowy mniej go będą dawały. leczy się i zamawia c h o r o b y z w i e r z ą t K 5 i Sa-Kr 24: robaki u bydła K 42 Maz 346. nie należy prać i SUSZyĆ pieluszek Kul MiW 419. chroniąc w ten sposób niemowlę przed płaczem K 57 Rusc 1266. Nie należy też: zdejmować bielizny z plota. a także zapobiega Chorobom owiec Baz Tatr 136. . Po Z. TN Krasiczyn 1985. Po Z.Kr 69.S.S.S.S. można wedle wierzeń skutecznie l e c z y ć (zamawiać) c h o r o b y ludzi K 42 Maz 314: placznice u dzieci Wisła 1889/5U. przede wszystkim ten. można p r z e c i w d z i a ł a ć praktykom czarownic Baz Tatr 150. bo chleb z pozostałego w domu nie uda się K 51 Sa. Red. mamun K 51 Sa-Kr 30. K 46 Ka-S 469. Na Kaszubach istnieje w tym czasie zakaz zbierania ziół. a po kąpieli dziecka wylewać wody K 42 Maz 393. bo się zepsuje ZWAK 1892/256. K 7 Krak 141.. które zabierają wtedy mleko krowom i robią masło TN Krasiczyn 1985.S. uraz 'zapalenie oczu' K 3 Kuj 95. Jest to czas.S. przestracll TN Dereźnia 1984. Po Z. nie należy też w y l e w a ć z garnków wody ZWAK 1879/27. istnieje przekonanie. m. bo świnie wyzdychają TN Łukowa 1984. dzieci w nocy nie będą mogły zasnąć K 31 Pok 150. k a p u s t y kiszonej. można s z k o d z i ć innym: powodować stratę wzroku Bieg Lecz 13.S. K 17 Lub 156. bo umniejsza to dobytek właścicielowi Kul Wiel 3/215. Sim Wierz 270. Po Z. Ulan negatywne skutki. jest przede wszystkim porą działania c z a r o w n i c ZWAK 1882/202. kwasku na rozczyn chleba. inaczej dziecko będzie płakało K 42 Maz 393. ->ogień. w wigilię św. nie należy spać. mleko będzie się psuło ZWAK 1881/119.S. (b) Po Z. Baz Tatr 188.S. (d) W momencie Z. gdyż dusze zmarłych.S. które opuściły ciało pogrążonego we śnie. płaczem po Z. Bieg Lecz 51. zwłaszcza s o l i . nie należy niczego zaczynać i niczego p o ż y c z a ć . uśpiewać swego wroga Sych SGKasz 5/109. bo zjedzą je mrówki K 42 Maz 405. kiedy należy Panu Jezusowi dziękować K 28 Maz 74. Suchoty Or L 1935/157. prać bielizny K 33 Chel 111. bo oślepną konie. krowa się zeschnie ZWAK 1879/26. O tej porze browarnicy nie pożyczają też drożdży. ZWAK 1879/57.S. bo się szczęście wyleje K 42 Maz 398. liszaje K 42 Maz 333. łuszczkę Kot Zn 186 i 197. bo jest to grzechem K 48 Ta-Rz 289. Powszechne wśród górali jest przekonanie. ŁSE 1970/173. stąd liczne zakazy. W związku z tym. Pel Dem 150. Po Z.S. szczuć psami K 33 Chel 111. bo się robaki zakocą Kot San 225. K 51 Sa-Kr 68.S. ognipiór K 42 Maz 331. zabierać jajek od kur. bo mogą mieć robić W p o l u TN Ulan Majorat 1984. bo będzie rapciasta Gaj Rozw 100. Czas po Z. na szczególne niebezpieczeństwo miały być narażone d z i e c i . Pel Dem 95. w Wigilię Bożego Narodzenia do Nowego Roku . z tych samych przyczyn nie pożycza się i nie sprzedaje innych wyrobów z mleka: żentycy BaaTatr 188. słońca nie należy również opuszczać pomieszczenia. morzyskiem. pomyj. bo może to sprowadzić jakieś licho ZWAK 1885/65. nie należy p o ż y c z a ć też: o g n i a wisla 1890/100. Jana Chrzciciela kobiety z b i e r a j ą z i o ł a : czarcie żebro.S. a po zachodzie . Majorat 1984. Inne zakazy związane z czasem po Z. bo bieda przeniesie się do domu Wisla 1902/414. bo krowy (owce) mleko stracą K 15 Poz 125. nie należy jeść święconki K 35 Przem 44. czarownica zaczaruje krowę ZWAK 1892/256.S. siekiernicę Kot Zn 189. K 34 Chel 168. Baz Tatr 188. przynosić suszących się pieluch jeśli zostały na sznurku po Z.S. Nie należy też hopać. ognia nie wydaje. nabiału w ogóle Kul Wiel 2/175. Szyf MiW 83. Sądzono. różę MAAE 1908/142. Po Z. Baz Tatr 188. n o s i ć wody na kąpiel dziecka. wisia 1897/118. hałasować zwłaszcza od Z. Po Z. nie należy wykonywać pewnych czynności.S. LL 1976/1/44. że aby zabezpieczyć dziecko przed zamianą. bo dziecko nie będzie spało ZWAK 1892/259. odczynę. śmietany ZWAK 1881/119. w którym znajduje się dziecko Pel Dem 150. laseczki Pana Jezusa K 9 Poz 143. c h l e b a lub sitka wisla 1890/100.S.takie.S. bóle głowy K 46 Ka-S 473. a po Z. a nawet cały dobytek ZWAK 1879/26. siać marchwi. czyściec. zabezpieczyć się przed złymi duchami K 9 Poz 142. to zakaz pożyczania j e d z e n i a . grozi to nieszczęściem dla pożyczającego. O zachodzie słońca można przekazać komuś tajemną wiedzę Bieg Lecz 360. lub mloko zostanie przeniesione przez rzekę ZWAK 1881/119. K 7 Krak 136. sera. ŁSE 1963/144. TN Krasiczyn 1985. ZWAK 1889/161.S. Po Z. porwaniem. ZWAK 1878/130. Po Z.cksplikacja ZACHÓD SŁOŃCA cksplikacja 153 piorących bieliznę w rzece Wisla 1887/71. bo do dziecka może się coś przyplątać ŁSE 1963/138. Zakazy. (c) Po Z. ani też zaglądać do gniazd. Nie należy też mówić o ptakach lub o znalezionym gnieździe. jak: kurzą ślepotę K 7 Krak 153. 60 to źle działa na wzrok TN Ulan Majorat 1984. Od Z.należy je przynieść do domu dopiero po wschodzie słońca następnego dnia.

Ta m m o je ko ch a n ie. g d zie sło ń ce z ach o d zi late m . 7 M . Ta m °oja m a m icka w iecerzo g u otuje. u d aje się ch ło p a k . B a rd zo sm u tn e p rzy szły n a m n ie c za sy.Ju z słon ecko d ow n o za sło. Pie s śl 2 /7 0 5 . a ja m lo d ziu ch n a n a ro b iła sia .: K 26 M az 2 4 0 . B iel K asz n r 5 8 (ta m że d alsze w aria n ty ). K 6 K rak 123. w yjd zi jed yn a .m iejsce. za sło za o b ło k (n a jw y zsy ). ju z jest za c m e n ta rze m . a . Stef W arm Pś 2/5. ■ U .N a zielo n ej łą ce Za k w ita ją p ą cze. Sto in Ż y w 1 7 6 . 8 . Z a ch o d zi sło n ec zko za la s k a lin o w y. g o d zi. 753. letn i za ch ó d . Już m n e tu na G ród ku nic nie cieszy. za "o b rę ce. o d czerw ca d o sie rp n ia. podob Pies Śl 1/425. . g d zie św ia t się ko ń czy T N K ra siczy n 1 9 8 5 . L L 1 9 5 7 /2 /4 1 .S ło ń ce za ch o d zi (w ro g u p ieca ).S ło n e czk o za c h o d zi.: Pies Śl 1 /4 8 5 . p a sła d ziew czyn a w ołki za o g ro d em . O l Pó d l 1 2 2 . M a ry sia p ła cze. .: Stef W a rm P ś 1 /1 8 2 . 7 D . Zbzierała tam dziiw cza Ziele nad logrodam . ro z u ą c -ze n a s B o że z n a sy m g o sp o d a rze m . G d zie za c h o d zi sło ń c e. K 4 K u j 2 3 . 'miejsce. J u ż sło n ec zko za ch o d zi. Piel Śl 2/525. P lą cze d zie w czyn a n a d sw o im 2. P IE Ś N I M IŁ O S N E • Z .A p u ść m e pa n .. Za szło sło n ko w rog u p ieca. 7 C S p o g lą d a ły o cka n a za ch ó d sło n ec ka . za la sa m i. a n a sió d m y m jed zie.Zacho dzi słon ecko za las kalino w y. m ój synaczek inn ą w o dzi. 7 N . Ta m sło n eczko sc h o d zi. w ar. 753.: Pies Śl 1/420. w a r. strona świata przeciwstawna do wschodu' p o ło żo n e ta m . Pies Śl 1/4 25. 7 L . K rzy ż K u j 1 /1 9 4 . a m n ie m lo d ziu ch n ej d o d o m u ju ż cza s. p ó d ź o d p ro w a d zić. w ar.E j.. żn iw iarze ch c ą k o ń czy ć p racę. Pie s Śl 2 /2 7 2 . ju ż n a d ch m u ro m w isi. Pie s Śl 2 /6 7 5 . g d y Zajdzie słońce.d ziew czy n a/ch ło p ie c tęsk n ią / szu k ają m iło ści / zalecają się. 7 3 . w ieczó r. Sia da j Zo siu niu d o czepca . Zachodzi słoneczko w góry. Święt Nadr 261. za le ca ć n ie g o d zi. K ai L im 2 2 . g d zie sło ń ce z ach o d zi w zim ie K ai L im 2 1 .(W lecie/w w ieczó r) sło ń ce (p iecze/k o łem ch o d zi) n a d za ch o d e m . b lisk a slo ta Z W A K I8 8 i/i6 3 . m ie m a m iła.155 1 5 4 ____________________ Z A C H Ó D S Ł O Ń C A .: Zańdzij słońce. K 40 M azP 209. w yjd zi d ziew c zyn o .: Pies Śl 1/186. ską d sło n e cko sc h o d zi. u czu ć k o ch an k ó w 7 L . g d y w n o cy B o ż eg o N a ro d z en ia w ieje w iatr o d zach o d u Z W A K 1 8 8 2 /1 8 4 .A ju ż slo n u szko kryje sia za la s. Z W A K 1 8 8 6 /1 2 9 . K 4 0 M az P 2 1 0 . O j. O l P ó d l 3 1 . w ieczó r. n a Z . słoneczko św eci.: TN Puławy 1988. 7 G . w ielki.S. D zie w czę w o łki p o tra ciło . b o ta m jest jeg o d zie w e czk a Pies śl 1 /1 1 .. 7 E . 7 K . . 8 . H. M iło ść w a sza u szła ja k d zień . w d ziejże czep e cze k. sto ja la d ze w c zy n a w p o lu za o g ro d e m . 7 Ł . n a za ch o d zie jest sy g n ałe m k o ń ca d n ia i p rac y . niech m y (m i) rą k nie ściska . w a r: Stu ie ci sło ń ce . Pies Śl 1/183.Z a szło sło ń ce.: Lom Śląsk 408. n a sz w ło d a rzu łysy. lasy.D a rem n e tw e ża ło w a n ie. m a m iła . a bo jutro raniu sin ko trzeba b ęd zie w stać. w a r.: TN K aw ęczyn 1964. (p o d o b n ie jak i w sch ó d ) jest trak to w an y jak o m iejsc e b ard zo o d le g le 7 . przem ó w do m nie słow o. m iły m ło d zie ń cze. 7 A . sło ń ce b a rd zo n a d za ch o d e m . seść p a r ko n i w ied zie.. K 57 RuSC 938. -» w sch ó d sło ń c a]. • G d y sala m an d ra p ełza k u za ch o d o w i. w ar. C h ó d Sp 9 9 . p o d o b .. Pies Śl 2/5 26. 7 I . a zd yjm że w ia n e cze k. kto ku to bie ch o d zi? Stoin Ż y w 2 20. i gw iozdy w około. Chód Śp 83. C zy g o ta m k ęd y n ie b yło . fra jerko . a p u ście n a s d o d o m . 4 .: K 6 K rak 1 7 9 . war. 7 H . war. A sló ń ce ju ż za szło .. N a u czu ł sie m ło d y u ła n D o d zie w c zyn y ch o d zić. św ieci n izko n a d za ch o d e m . ZWAK 1885/270 Śląsk Cieszyński. k ied y n o ce są k ró tk ie Bąk Kramsk 7 4 . Stań. p u ść m e. • K i e r u n e k o r i e n t u j ą c y d z i ał an i a.. c. K 4 0 M az P 2 1 0 . O j. k tó ry in fo rm u je d zie w czy n ę. g d zie sło ń ce z ach o d zi w c zasie w io sen n e g o i jesien n eg o z ró w n an ia d n ia z n o cą K ai L im 1 8 .: T N Ja cn ia 1 9 6 5 . d ziew czyn a p a sie w o łk i/b yszk i / w ije w ia n k i / p iele ru teczkę/len e k / sto i w p o lu za o g ro d e m / . S ło n eczko za ch o d zi. B o sie sp o d zie w a ły sta m tą d k o ch a n ec ka . K 40 M azP 231. sło ń ce n a d za ch o d e m . Rog Śląsk 108. leci sło ń ce za za ch o d em . w zeńdzi m iesiąc. C iało z m arłeg o k ład zie się g ło w ą w k ieru n k u z ach o d n im K 4 9 S a-K r 5 3 7 [też o d w ro tn ie. Ś m i e r ć k ró ló w i w ielk ich p an ó w n astąp i. za d u n a j n a jg lęb sy. Z W A K 1886/323. Pies Śl 2/663. m iesią cek w ycho d zi. a .S. g d zie ja się ro zsta w o m ze sw ą ko c h a n e czk a . m iesią c zek zia je. P IE Ś N I W E SE L N E 6 . war.Z a g ó ra m i. S ło ń ce n a d za ch o d e m . b . K 2 0 Ilad 1 8 7 i 1 9 3 . Pies Śl 2/750. p o w ied z m i. c. O j za sło sło ń ce za slo Za la s. K 1 Pies 4 2 0 . war..M a ły za ch ó d . siad a g o łą b lu b g a w ro n . p a sła d zie w c zyn a b yszki n a d jezio re m . DOKUMENTACJA PIEŚNI ŻNIWNE I DOŻYNKOWE 1 . m iesią c ze k św iyci. M A A E 1 9 0 8 /1 8 1 . w ar.ogrodzie. W ty m cz asie sp o ty k ają się k o ch an k o w ie 7 E . L L 1 9 5 8 /1 -2 /7 7 . 7 B . nie dajze gębusi dw orakowi. 7 O . n a sz ka rb o w y n o w y.. ju ż sło neczko n a d zach o d em . B ęd ę ja szu ka ć koch a n ka m e g o . n a za ch o d zie sło ń c a zn a czą ty le co 'd alek o ' 1 3 . d o d o m u n te b lisko . p an ień stw a 6 . trzeb a będzie spać.ta m . Ś w ięt N ad r 268. p iele K a sień ka len ek za o g ro d e m . d ziew cyn o. zim na ro sa p ad a na sa dek w iśnio w y. M iesiączek zaszel. B o sie z ta m ty stro n y ko ch a n e cek. Pies Śl 1 /2 0 6 .S ło n eczko za szło . gdzie słońce znika z nieba wieczorem. p o czątk u w iec zo ru 7 0 . O j leci.Sło n eczko za szło i się za ćm iło . 750.: K 2 4 M az 2 5 8 . b . to b ie się. ro z u ą c ze n a s B o że z n a są g o sp o d yn ią .Za slo sło n k o . Konop Krak 4. D u ży. K 6 K rak 123. Pies Śl 1/111 i 507.: M A A E 1 8 9 8 /9 2 . B o n a s b o lo m rę ce. M ika O ra w 6 0 . K 4 4 Gór 280.m iejsce.S ło ń ce za c h o d zi (k sięży c w sch o d zi) . p siecze. Lom Śląsk 328. B ą k K ra m sk 7 4 . P ó d ź m ie. la sy się skryło. w y ń d zi w yń d zi ko ch a n ec zko . 2 — S ło n eck o sie ch o w a . w ar : Pies Śl 2/663.Sło n ecko za cho d zi. sło ń ce.. Gaj Rozw 86. M ó j n a jm iłsy w d ro d ze. Pies Śl 2 /6 6 2 . O j. T N Z aw iep rzy ce 1 9 74 .Zachodzi słonecko ku lasowi. w a r. Z . tak ż e K 4 2 M az 5 1 . S p o g lą d a ły o cka . za w iyrch zapaduje. O j p u sca j n a s ka rb o w y. A ju ż sło n u szk o za la s sk ryło sia .Za o n ą g ó re czką za szło ta m sło n ec zko . za stó ł stą p a je. p a n n a m ło d a w d zie w a cz ep iec / sia d a d o czep ca I za stó ł stą p a . odprowadzić!. Fo rm u ły p ieśn io w e n a za c h ó d sło n ec zk a . w ar. w a r.. Rog Śląsk 107. 5 . tak ż e Piat K rak 6 5 4 ..: D a i za szło sło ń c e za szło d a i jeszcze tro ch ę św ici d a i p u ść że n a s d o d o m u d a i ły k a rb o w y łysy. W o lszy n ie. N a za ch ó d sło n e czka p atrzy d zie w c zy n a o czek u jąc sw o je g o ko c h a n eczka 7 C . K 4 K u j 3 3 .Sło ń ce za ch o d zi.Za ch od zi słon eczko po za la sy. a m oja najm ilsza wije wianki na w ągrodzie . . p siecze S ło n ko nad zachodam . ZWAK 1891/140. p u szcza j n a s d o d o m u . T N O stró w k i 1 9 5 3 . że ch ło p a k ju ż d o n iej jed zie 9 . ja k sło n e czk o za c h o d ziło . Ś red n i za ch ó d . m ie sią cze k w y ch o d zi. w zeszed m iesią c. 7 F . K 4 0 M a z P 1 9 4 . b o ci się ta k g o d zi. w a r.d o k u m en ta cja ZA CH Ó D SŁO Ń CA d o k u m en tacja •i 1 S y m b o lizu je k o n i e c : sp o tk an ia 7 0 . K 1 6 L u b 2 6 1. ja k m łyń skie ko lo . ju z jest za so śn in ą . Za g ó ry.Słóneck"o zach u odzi. w ar : Pies Śl 2/71 5. K 28 M az 223.

Wisła 1900/464. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j bardziej rozbudowane i obrosłe mitologią były wierzenia na temat -►zaćmienia księżyca. K 25 Maz 203. Znaki na niebie i ziemi. Jerzy Bartmiński. TN Noworablów 1988. także bydła i trzody Wisła 1900/464. z nieba na ziemię spada trucizna albo zaraza. W s t a r o ż y t n o ś c i zaćmienie słońca (podobnie jak księżyca) traktowano jako wynik czarów czarownic. Mosz Ku! 2/463.: Przeleciał gawron przez wysoki dom.S. Or L 1926/154.S. Or L 1926/154. PRZYŚPIEWKI ŻARTOBLIWE 10 ..S. sim wierz 235. zamknij już oczka i zaśnij córeczko. że trzydniowe zaćmienie słońca poprzedzi koniec świata. że już o! Koniec świata! Sondnyj dzień. utratę światła: zaćmienie. Lud 1975/153.. Zagnali Polacenki za to Carne Morze. śląscy wojownicy. Ol Pódl 93. Stanisława Niebrzegowska ZAĆMIENIE SŁOŃCA W polskiej kulturze ludowej zaćmienie słońca wiązano głównie z czarami wiedźm. atak ze strony demonów i potworów Kop SMit 1077. Wisła 1916/129. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 2/244-245. k o ń c a ś w i a t a : Jak zaćmienie było takie nachodzi słonko coraz ciemniej. że to już Pan Bóg ma zejść na ten świat i już będzie sądzić wszystkich.Oj. Zaraz potem pojawi się «Lucyper» na piekielnym wozie i zacznie swój objazd dookoła ziemi" Kul Wiel 3/509. wedle przekonań nowszych: zderzenie S. Herd Lek 181-182. choć z Płońska ptasecka. i uchronić wodę od zatrucia należy: Zakryć albo zamknąć Studnię Kul Wiel 3/509. ni uwidzisz. Skutkiem Z. zwiastujące wojnę światową. Często było ono uważane za oznakę gniewu Boga i zapowiedź końca świata. Wyglądali rekruciki na zachód slonecka: cy nie ujrzą. WSCHÓD SŁOŃCA. jest zatrucie wody Wisi a 1900/464. Kup WiM 10-11.: TN Kawęczyn 1964. działaniami smoków. war. Kup Pol 24. tym starym panicom wyleciały zęby. 9 — Gołąb/gawron siada/rozkłada skrzydła na zachód słoneczka. przez wilkołaka Lud 1896/327. I każden już sie modlił. pozostawianiem na słońcu zabitego węża oraz walką słońca z księżycem. prosto okienecka. Święt Nadr 228. Mosz Kul 2/463. B Przyczyną Z. to wszystki ucikajo dó domu. K 6 Krak 113. a to już się zdawało. KOŁYSANKI 14 . te tureckie pany. Kołem. Wórt Hoff 8/76-87. K 27 Maz 339.Słonecko zachodzi za wysokie wierzby. Przeleciał gołąb przez wysoki dąb. war. war. ni usłyszysz polskiego "ptasecka. -►SŁOŃCE. spor. Kup Pol 24-26.eksplikacja 157 ZAĆMIENIE SŁOŃCA eksplikacja zawodem. że to uono najdzie i zyjdzie. nadto war: Hiel Ka»z nr 343.Na zachód słoneczka wyglądają rekruci/Polacy. Mosz Kul 2/460-463. B W czasie Z. idą na bój krv>awy. gniew Boga K 17 Lub 70.156 _________________ ZAĆMIENIE SŁOŃCA . na wprost okiencczka. straszne choroby (zwłaszcza u ludzi Or L 1938/160). 12 . tj. pożarcie S. . Kup Pol 24. 13 . zaciemnienie. Na zachód slonrcka. roztocył ogon. też zmierz ciniienie Kup WiM 12 oraz zatarcie słońca Kup Pol 26. Bo to był wielki stwch. Kup WiM 11-12.. ♦ Z. De Vries Dic 157.Już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym borem.S. Jerzy Bartmiriski. podob. stamtąd żaden Polaceniek powrócić nie może. zajście księżyca na S. = Nazwy uwydatniają skutki Z. jak leciała z Polski kukawecka. I staneni Polacenki na zachód slonecka. ZWAK 1878/50. ubodzy wojacy. zwiastujące wojnę światową. TN Gorajcc 1984. • Aby zabezpieczyć się przed skutkami Z. MAMO 1908/105. a. lulaj. podob. kołem słoniuscko chodzi.: . Kup Pol 24. K 26 Mai 240. Zaleskim dziewczętom wyleciały zęby. juz jest nad zachodem. obacyli. K 41 Maz 484. b. klęsk żywiołowych (np. ZWAK 1892/253. -+SŁOŃCE. Wisła 1900/464. TN Ulan Majorat 1984. np. c h o r ó b . zaciemnienie dnia. jest traktowane jako zapowiedź w oj n y Kup Pol 24. "o.S. słonko się zaciemnia.. Wisła 1889/502. ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA. powodzi) Kup WiM 11. na Warmii i Mazurach: pomierzch. na zachód słoneczka. K a m o c k i Stefan. sądu ostatecznego: „Wierzono. zachodzi słoneczko. Wórt Hoff 2/1509-1526. za wysokie dęby. Wygnali rekrutów . wedle najstarszych wierzeń miała być walka smoka ze S. Znaki na niebie i ziemi. g ł o d u .S. Od zachodu słońca wojnę ozpoceny.. Stanisława Niebrzegowska pomierzchnionic. PIEŚNI POWSTAŃCZE I REKRUCKIE 11 . pożaru. nie obacą. K 13 Kieł 48. Or L 1931/15. Czap Mat 64. Turek pan.. z górą Or L 1938/160.: K 22 Łęcz 191. lulaj.. Piat Krak 184. BIBLIOGRAFIA: K a m o c k i Stefan. czary wiedźm i czarowników Kup WiM 11. zabicie węża lub innego płaza i pozostawienie go na S. roztożyl skrzydła. war. Kop SMit 1077. która jest czarna jak smolą i czuć ją strasznie Kul Wiel 3/509. piele Marysia drobną rutecke tam za nowym ogrodem.Turek pan.

159
KSIĘŻYC eksplikacja

KSIĘŻYC

W tradycji językowej i n d o e u r o p e j s k i e j księżyc jest postrzegany (nazywany) w aspekcie dwóch podstawowych funkcji: mierzenia i świecenia Gamlv Ind 684-685. W kulturze d a w n y c h S ł o w i a n wykonywanie określonych prac wiązano z fazami księżyca sssi 2/554. Księżyc funkcjonował w parze ze słońcem, tworząc zespół elementów przeciwstawnych i zarazem dopełniających się: księżyc wiązany z nocą, ziemią, wodą i śmiercią, słońce z dniem, niebem, ogniem i życiem IvTop siav 137. W folklorze słowiańskim słońce i księżyc są ukazywane jako bracia, brat i siostra lub mąż i żona. Księżyc jest wiązany ze światem pozagrobowym. Słowiański system liczenia czasu opierał się na cyklach księżyca (miesiące, tygodnie), a w cyklu dziennym i rocznym na ruchu słońca Slav Mir 245-248. = Dwie podstawowe nazwy: miesiąc (ogólnosłowiańska i indoeuropejska) i .księżyc (specyficznie polska), które w polszczyźnie ogólnej dzielą między siebie znaczenia 'okresu czasu liczącego około 30 dni' i 'światła niebieskiego zmieniającego swój wygląd w okresie około 29 dni', w gwarach i folklorze polskim są - w odniesieniu do 'światła niebieskiego' - synonimami, zróżnicowanymi stylistycznie na skali starszy / nowszy, książkowy / potoczny. Starsza, wciąż żywotna w gwarach na oznaczenie satelity Ziemi nazwa miesiąc, jest związana z wyrazami miara, mierzyć- „bo wedle księżyca czas mierzyły ludy" Briic SB 334 - i wyprowadzana z ie. 'mes ('mens), 'me- „mierzyć" Vas ES 2/609. Miesięcznik to ludowa nazwa choroby wywołanej przez K. oraz lunatyka Kul wiel 3/413. Innowacyjna polska nazwa księżyc dosłownie znaczy „młody ksiądz, syn księcia". Według Brucknera księdzem w relacji do księżyca było słońce jako światło większe (w średniowiecznych tekstach magnus dominus „wielki pan") Briic SE 277, Kup Pol 27, podob. SkSi Lec 201; Moszyński zwrócił uwagę, że wyraz księżyc stosowano u nas pierwotnie tylko do nowiu, co dobrze tłumaczy użycie przyrostka -ic oznaczającego cechę 'młodości' Mosz Kul 2/458, Si SE 3/277, podob. Budziszewska 1990/223. Warianty morfologiczne nazwy: na Kaszubach (w pieśni) ksawiec 90, w Łowickiem sporad. księżak Kup Pol 29 (prawdopodobnie przeniesienie z nazwy mieszkańca regionu). Nazwa księżyc zachowuje też na Warmii i Mazurach oraz na Kaszubach stpol. znaczenie 'okresu czasu', np. dwa kstężtce temu biło Szyr MiW 143, Kup wiM 39. W niektórych okolicach odróżnia się znaczeniowo wyrazy miesiąc (w znaczeniu czasowym) i miesiączek ('światło niebieskie') Kup Poi 29. Formy zdrobniałe używane głównie w pieśniach (choć nie tylko): miesiączek powsz., miesiączeńko 43, 45b, miesiączyczek 55a; księżyczek 4ia, 45a, 50c, 7id, 96a; księżyczeńko 42. W formułach powitalnych nazywany niebieskim dziedzicem, niebieskim królewiczem, synem Dawida, -mów. Synonimy ekspresywne K. uwydatniają cechy
Wyglądu: rogacz Piat Krak 582 (w pieśni); łysy K 48 Ta-Rz 317 (za: Wisła 1890/152 z żargonu

Wstęp. Eksplikacja: Nazwy. Kategoryzacje. Fazy księżyca. Kolekcje. Opozycje. Pochodzenie Wygląd i właściwości. Części. Ilość. Przemiany księżyca, zakazy i zalecenia. Czynności: świecenie, ruch. Księżyc jako postać żywa, przeżywająca. Rozmowy z księżycem. Działania sprawcze i praktyki ochronne. Obiekt szacunku i kultu. Księżyc a pies. Lokalizacja. Co jest na księżycu? Co się dzieje, kiedy księżyc świeci? Przepowiednie. Ekwiwalencje. Symbolika, sennik. Dokumentacja: Zagadki. Przysłowia. Przepowiednie pogody (rymowane). Zamówienia i zaklęcia. Rymowanki i wyliczanki dziecięce. Kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne. Widowiska herodowe. Pieśni wielkopostne i wielkanocne. Pieśni żniwne i dożynkowe. Przemowy weselne. Pieśni i przyśpiewki weselne. Pieśni i przyśpiewki zalotne i miłosne. Pieśni zbójnickie,1 żołnierskie i partyzanckie. Pieśni żartobliwe i refleksyjne. Ballady. Pieśni maryjne. Pieśni sieroce. Pieśni dziadowskie. Pieśni zaduszkowe. Listy miłosne. Baśnie. Bajki. Podania. Opowieści wierzeniowe. Anegdoty. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Pisana poezja chłopska. Bibliografia.

Obraz księżyca jest w polskiej tradycji ludowej zdominowany przez cechę cyklicznej zmienności; księżyc symbolizuje ideę wiecznego powrotu, nieśmiertelnego trwania. Rytm zmian księżyca jest wiązany z rytmem życia całej przyrody (dało to podstawę dla rozbudowanych przepowiedni pogody oraz zakazów i zaleceń wykonywania określonych czynności przy poszczególnych fazach księżyca) oraz z rytmem życia człowieka (w obu razach mówi się o młodości, pełni i starości). W polskiej kulturze i języku ogólnym jest postrzegany głównie jako odległy od ziemi i jej spraw, por. fraz. księżycowy facet 'marzycielski, bujający w obłokach'; niedostępny (Ma majątek, ale na księżycu), wiązany z miłością i kobietą (miesiączka), zaś w kulturze i języku ludowym - jako bliski człowiekowi składnik „globalnej wioski", współczujący z zakochanymi i przywoływany na świadka w różnych etapach obrzędu weselnego. W folklorze wschodniopol-skim (pieśni weselne i powinszowania noworoczne) jest wiązany z mężczyzną, podczas gdy młoda dziewczyna - ze słońcem (choć częściej jest na odwrót, por. słońce) We wczesnych kulturach księżyc był czczony jako bóg lub - częściej — bogini, np. u Greków jako Selene, matka życia, opiekunka porodów, siostra słońca, Heliosa; u Rzymian jako Luna Herd Lek 78. W tradycji b i b l i j n e j księżyc przedstawiano rzeczowo, jako światło stworzone przez Boga do odmierzania czasu Rdz i, 14 i władania nocą Ps 136, 9. Dzień nowiu był dla Izraelitów okazją składania ofiar Lb 28, 11-15. Wedle przepowiedni zaćmienie księżyca (podobnie jak słońca) będzie zapowiedzią końca świata Mk 13, 24. W pierwotnym c h r z e ś c i j a ń s t w i e walczono z kultem księżyca jako pozostałością pogańską, ale od Orygenesa asymilowano też obraz księżyca jako symbol zmar-twychwstawania człowieka i Kościoła oraz przykład świecenia blaskiem odbitym od światła słońca-Chrystusa For Sym 99. Od średniowiecza symbolika księżyca jest wiązana z kultem maryjnym, Matkę Boską przedstawia się jako niewiastę apokaliptyczną z księżycem pod stopami Lur Slow 104.

złodziejskiego); trzyszcz-b/yszcz Dzik Klech 41, błyszczaty Mosz Kul 2/649; Klara Kup Pol 31 (z łac. clara 'jasna'), gómol 'bezrogi księżyc' Maj śląsk 128. Żartobliwe nazwy opisowe: nocne słońce 112; kawalerskie słońce Kup Pol 31 od
Zgorzelca, Ostrołęki, Kazimierzy Wlk , Niska, kawalerskie sionko, słońce kawalerów Kup Pol, 31, Płat Krak 582; zdrajca miłości, ZWodziciel Kup Pol 31; podglądacz TN Gorajec

1984; słomiany wróżbita Piat Krak 581; Twardowski Kup Pol 31; werdebus (z pieśni,

160 IGI
KSIĘŻYC - eksplikacja KSIĘŻYC eksplikacja

z niem.) Piat Krak 580; rzadko oko Boga oświecające świat w nocy K 34 Chel 254, tak jak słońce w dzień. ■fr Nazwy nadrzędne: powsz. świat/o np. K 3 Kuj 93, Etnl 1989 Bil* 111; nowsze: planeta K 15 Poz 5 i planeta Kup Pol 29, Czap Mat 102. W bajkach przedstawiany jako postać żywa 93-96, 103, 106. ■U Nazwy podrzędne odnoszą się do wyróżnianych faz k s i ę ż y c a, nazywanych w gwarach małopolskich i sieradzko-łęczyckićh zapożyczonym z języka naukowego wyrazem kwadra Kup Pol 35, bądź jego repliką rodzimą ćwierć Kup Pol 35. K. ma cztery kwadry Dej Kieł 1977/285. W zasadzie jednak podział na fazy K. jest w tradycji ludowej - podobnie jak w ogólnej polszczyźnie potocznej - inny niż w języku naukowym. W zbadanym przez nas materiale wyróżniane są trzy podstawowe fazy K.: początkowa - kiedy K. pojawia się i rośnie: -mów, środkowa - kiedy K. osiąga ksztal koła i świeci najjaśniej: -ypełnia, i końcowa - kiedy K. zanika: -^wiotek, oraz trzy fazy pośrednie: -*półpełnia, -^księżyc po pełni i -tpuste dni. Na Warmii i Mazurach (i nie tylko) cały okres dzieli się ogólnie na dwie części: okres wzrostu, gdy K. jest na młodzie, i okres ubywania, gdy K. jest na starze Szyf Miw 142. + Podstawową kolekcję tworzy K. ze s ł o ń c e m i g w i a z d a m i ; zwykle wymienia się je w stałej, znaczącej kolejności: słońce, K., gwiazdy. Do tych trzech, a często tylko dwóch rodzajów świateł niebieskich, w różnych gatunkach folkloru przyłącza się różne dalsze elementy, tworząc niekiedy rozbudowane zespoły. W bajkach kojarzy się K. i słońce traktowane jako para ludzi: żona i m ą ż Lom Baj 73, war.: Lud 1896/327; dwaj b r a c i a Wisła 1916/137, których siostrami są gwiazdy 109; wyjątkowo jako o j c i e c i s y n 106. W pieśniach i przemowach weselnych na wschodzie Polski K. jest panem młodym, słońce panną młodą Drab Pódl 38. Na słońce i K. powołują się zakochani 6ia, 62F; w kolędach K. razem ze słońcem służy nowonarodzonemu Jezusowi 40. W zamówieniach choroby wysyła się w miejsce, gdzie nie świeci słońce i nie dochodzi K. 30. Jako elementy współtworzące pogodę słońce i K. bywają też dalej łączone z d e s z c z e m 42, 94, m r o z e m i w i a t r e m 94, 95A. W pieśniach: słońcem, K. i gwiazdami (ewent. też planetami) ozdobił Bóg niebo i świat 52, 87, podob. Lud 1906/167, Kup Pol io, przyozdobił też nimi postać Matki Boskiej 83, której służą i świecą razem z zorzą 84, podob.: K 26 Maz 95, Maj Motycz 27; chwalą one Boga razem z niebem, dniem i nocą 49, witają nowonarodzonego Jezusa razem z narodami i bydlętami 39, płaczą nad grobem Jezusa razem z obłokami, piorunami, niebem 48, z całym stworzeniem 86b, płaczą nad niedolą ludzi razem z niebem 86a. Słońce (zorza), K. i gwiazdy są rodziną dla żołnierza 76 i sieroty 85. Przywołuje się je na pomoc przy zamawianiu chorób 28, 31. W baśni poznańskiej demoniczny starzec chce je, przypisane do trzech panien, uwięzić w podziemiu 92. Na Podlasiu obrazami słońca, K. i gwiazd
Zdobi się korowaj PSL 1966/2/127-128, Etnl 1988 Bacz 82, Etnl 1988 Polin 180.

K. i jasne zorze świecą chłopakowi, gdy się żeni K 28 Maz 151. K. i chłodny wiatr towarzyszą rozłączeniu się młodej pary 56h. Pewne kolekcje z K. są szkodliwe l u b niepożądane. Przy dwóch światłach, K. i słońcu, nie należy siać zboża, pszenicy, gryki (tatarki), lnu 107. W zamówieniach magicznych jako bmci, którzy nigdy się nie zejdą (ich spotkanie przyniosłoby chorobę) wymienia się: K. na niebie, rybę w wodzie, robaka w drzewie, dąb w boru I na niwie, kamień na morzu 29. *-* K jest stawiany w opozycjach ze słońcem, gwiazdami i ziemią: ze s ł o ń c e m na zasadzie kontrastu dzień : noc 18, 53, 7ie, iooa, i ogólniejszego jasny : ciemny (jaśniejszy : ciemniejszy; światło własne : światło odbite) 13, 17; fraz. żartować sobie z miesiąca, kiedy słońce świeci NKPP słońce 39; w baśni uroda córki macochy gaśnie przy Kasmej jak światło miesięczne przy słońcu K 14 Poz 30; a także opozycji pochodnych: wschód : zachód 63, praca : odpoczynek 14; ciepły : zimny (grzeje i wysusza/ nie grzeje, nie wysusza) 12, 3c; z g w i a z d a m i - na zasadzie stopniowalności przeciwieństwa jasny : ciemny 19, por. też przysł. Nie dbam o gwiazdy, kiedy księżyc świeci 19 - główną podstawą kontrastowania K. i gwiazd jest jednak liczba, opozycja jeden : wiele 67A, D; z z i e m i ą - na zasadzie cech: daleko : blisko 24, 47 oraz martwy : żywy Czap Mat 102.
x

(a) Podobnie jak słońce, gwiazdy i cały świat K. jest nazywany dziełem Boga, np. Baz Tatr 138, Kur Opól 49, ale niedokończonym, pozostającym pod wpływem „złego" Kai Lim 19. Legenda z Ziemi Dobrzyńskiej łączy powstanie K. z diabłem, który chcąc zrobić słońce skradł Bogu kawałek słońca i z niego utworzył się księżyc K 42 Maz 362, ZWAK 1878/126, por Fisch Lud 155. Wedle opowieści krakowskiej to „Matka Boska dla chwały Pana Jezusa postanowiła słońce i księżyc" l< 7 Krak 29, odstępuje K. Św. Jerzemu l04Cb. (b) W bajkach: suknia z miesiąca; powóz z miesiąca ZWAK 1878/150; ubranie z miesiącem (bije od niego luna) K 42 Maz 493. ® O Wygląd K. związany jest z jego p r z e mi an a mi. Np. w żartobliwej współczesnej pieśni ludowej (noszącej cechy autorskiej kompilacji) dziewczyna-zniwiarka rozmawiająca z K., mówi do niego, że raz jesteś jak człowiek, drugi raz jak kiszka Piat Krak 581. Najwyraźniej postrzegane i charakteryzowane są trzy fazy, ->nów, -spełnia i ->wiotek. K. jest j a s n y 31a, 41, 42, 43, 61d, 76, też we fraz. jasny jak miesiąc/księżyc na niebie NKPP jasny fi; K. jest jaśniejszy w dniu Zmartwychwstania, bo wtedy czci święto wielkanocne 49d; w pieśniach: gołębica jasna jak promyk księżyca K 57 RUŚC 603, 605, jaśniejsza nad blask księżyca K 42 Maz 61; Maryja jaśniejsza niż miesiąc ZWAK 1879/60; błyszczący 9713; blady - fraz. blady jak księżyc NKPP blady 7; jest blady, bo w nocy nie śpi 9, 97A; ma blade promienie 64. W bajce córka macochy nazywa K. krzywym i bladym 94, daje białe światło, wygląda jak ser 105; s r e b r n y LL 1961/4-6/87; jagbi ze śrybra Nitsch Tek 253 pow. gniewski; w gadce coś jak księżyc daje srebrny odblask K 8
Krak 59; złoty 56h, 73.

Częściej K. występuje razem z gwiazdami 61, 67, 71, 78 i między gwiazdami 1, 3, 45, 55, 65, 90; K. i gwiazda to chłopiec i dziewczyna 58, K. i gwiazdy są świadkami ich miłości 70, 91. Chłopiec przysięga na K. i gwiazdy 66. K. z gwiazdami jest wyprawką dla nowonarodzonego Dzieciątka TN Tuszów 1988; K., gwiazdy i cały świat służą dziewczynie 44, kochankom Nyr Kar 250, ZWAK 1880/174; K. i Gwiazda Wieczorna razem wschodzą
i Zachodzą Glad Wiedz 73, 134.

Wedle wierzeń krakowskich K. utworzony jest ze srebra, dlatego ma połysk białawy wisla 1891/628; albo z materiału podobnego do próchna świecącego w nocy Kai Lim 20. Uwydatnia się o k r ą g ł o ś ć K.: koło miesięczne 48, krąg miesiąca 54, toczy się jak koło 8, wschodzi jak młyńskie koło 63Aa; por. fraz. ktoś mo gzycht ['twarz', z niem. Gesicht] jak miesiónczek w kole NKPP księżyc 4d; K. jest jak placek iosc. W zagadkach

163
KSIĘŻYC - eksplikacja 162 _____________________ KSIĘŻYC - eksplikacja

porównywany jest do bochna chleba, główki kapusty i, w przysłowiu do rybiego oka: Księżyc patrzy jak rybie oko NKPP księżyc 10 (to porównanie wyraża dodatkowo cechę 'martwoty', 'bezduszności'). W pieśniach weselnych - korowaj jak miesiąc szyroki Hol Wes 20, 81; w poezji chłopskiej olbrzymi m. W sposób wartościujący K. jest określany jako ś l i c z n y lub p i ę k n y . W pieśniach maryjnych M a t k a B o s k a jest śliczna jak księżyc K 23 Kai 253, K 19 Kieł 134, nad księżyc piękniejsza K 23 Kai 252, 253, świetniejsza K 23 Kai 244, stoi w piękności księżyca K 11 Poz 72, K 10 Poz 226. W przysł. o d z i e w c z y n i e : Choćbyś była jako miesiąc, bez posagu za mąż nie chodź NKPP posag 3; w tekstach obrzędowych do K. porówuje się pannę młodą: jak miesiąc piękna Kur Opól 123; także szaty K 3 Kuj 130, Sim GŚląsk 16, suknia świetna jak miesiąc wój Klech 169; ozdoby oraz atrybuty władzy: komna kieby miesiąc z gwiazdami K 8 Krak 108. Inne cechy K. to: czysty 32; wesoły I05a; cichy 97A; martwy Etnl 1989 Bilg 111. Wygląd K. jest najszczegółowiej uwzględniany w przepowiedniach pogody: K. w kole, w lisiej czapie, w uszach, w chmurkach itp. - zob. przepowiednie. K. w różnych gatunkach jest przedstawiany jako istota żywa, zob. dalej K. jako postać żywa. ~fc Części K. to: tarcza 104G; promień (promienie) TN Zamch 1984, K 2 Kuj 109, K 31 Pok 210, Wój Klech 81, K 15 Poz 14; promyk 82a, rogi 3, 97B; w pieśni A u miesiąca dwa rogi,
a U Jasieńka dwa braci K 28 Maz 152, war.: Lud 1903/226. Metaf. K. ma twarz K 14 Poz 238,

Wój Klech 81; w żart. rymowance dupę 38; w bajkach ma ciało ludzkie 95. A Zanotowano wierzenie, że są dwa księżyce - jeden świeci na jednej polowie ziemi, drugi - na drugiej Lud 1896/162; trzy księżyce ujrzał zbójca, który chciał zabić Jezusa, Maryję i Józefa uciekających do Egiptu 88, 102. W bajkach krakowskich mowa o dwunastu braciach miesiącach (każdego miesiąca przyświeca inny) 103. • Najsilniej postrzegana i językowo utrwalona jest cecha zmienności K.: fraz. ktoś odmienia się jak miesiąc NKPP odmienić się i, podob. NKPP pan isi. W poznańskiej bajce matka K. wciąż musi mu od nowa szyć ubranie, bo K. stale zmienia wymiary i wygląd 96. W przekazach wierzeniowych tłumaczy się, że K. zmienia się co miesiąc, bo od czasu zabicia Abla przez Kaina „Bóg każe K. co miesiąc iść do piekła i tam się przetapiać na nowo" Lud 1896/327, a siły piekielne próbują rozdrapać K. i zagrzebać w ziemi Kai Lim 19. W ciągu roku K. odmienia się dwanaście razy Or L 1938/160, por. 103. W ciągu roku K. robi po niebie taką samą drogę jak słońce, przesuwając się z małego wschodu i małego zachodu na wielki wschód i wielki zachód Kai Lim 21. W zimie księżyc jest wyżej na niebie, w lecie - słońce wyżej TN Banachy 1984. O ros nący m K. mówi się, że księżyc j księżyca przybywa Mac chDobrz 35, Kup Pol 54, przybiera, dobiera Kup WiM 17, Kup Pol 54; powiększa się, zwiększa się, większy się robi Kup Pol 54; rośnie 33, 96, Kup Pol 54, Sych SGKasz 2/281; rośnie do pełni Baz Tatr 84, narasta Kup Pol 55; przyjmuje, przyima, do pełni / pod pełnię idzie, podchodzi, przychodzi Kup Pol 55, Kup
WiM 17, 18, Or L 1938/160; dopełnia się Kup WiM 18, Kup Pol 55.

O u b y w a n i u K. mówi się, że księżyc / księżyca ubywa 96b, Kup roi 55, Or L 1938/160; odima, odejmuje, ujmuje Kup Pol 56, Kup WiM is; księżyc uchodzi, K. schodzi Kup WiM 18; schodzi z pełni Kup Pol 50. O tej fazie mówi się też, że K. malutki jest Kup Pol 50; K. maleje, upada, ucieka, niknie, zostaje (się) Kup Pol 50, 55, 56; kończy się 96b,

Kup Pol 50; zmniejsza się, pomniejsza się, umniejsza się, zummejsza się Kup Pol 56; jest na wychynowiu KuP Pol 50; z pełnego idzie Kup WiM 18, Kup Pol 55; odbywa, odbiera, ubiera Kup WiM 17, is, Kup Pol 55; cofa się, ginie Kup Pol 50, 51, 56, Kup WiM 18; już je po pole Kup Pol 46, z pełni, z pełna Kup Pol 46, po pełni Kup Pol 46, Szyf Trąd 41. Inne określenia tej fazy to: księżyc zachodzi Kup Pol 50; K. na zachodzie Kup Pol 50; K. na schodzie Kup Pol 51, Mac ChDobrz 35; schód K. Kup Pol 51, 56; K. na starze Kup Pol 56; K. no starych dniach Kup Poi 50; K. jidze na emą Sych SGKasz 2/281; miesiącek sie będzie ćmił Kuc Mlp 40. Z a k a z y i z a l e c e n i a . Z przybywaniem i ubywaniem K. ma związek w potocznym rozumieniu w z r o s t i z a n i k wszystkiego w całej przyrodzie Fisch Lud 162. Z tego względu dobrze jest wykonywać pewne czynności przy rosnącym lub malejącym świetle K., innych zaś należy wtedy zaniechać. Sądzi się, że gdy K. przybywa wszystko dobrze rośnie i będzie rodzić się obficie Kul MiW 435. Z tego względu należy wtedy siać i sadzić - zwłaszcza groch Or L 1935/158, zboże Kup Pol 39, Kul MiW 435, pszenicę Or L 1935/158 - gdyż rośliny będą rosły wraz z przybywającym K. Szyf Trąd 43, Szyf MiW 144. Gdy się K. dopełnia, dobrze jest także ścinać drzewa Lud 1976/145 i strzyc włosy Or L 1935/158. Gdy K. ubywa dobrze jest: czyścić domy z robactwa i kurzu K 23 Kai 79, sim wierz 235, niszczyć chwasty, owady Sim wierz 235, ścierać plamy Szyf Trąd 43, Kul MiW 435. Wtedy najlepiej rozpoczynać leczenie sim wierz 235, zamawiać choroby Bieg Lecz 37, Kul MiW 435, np. pozbywać się kurzajek Bieg Lecz 127 i wypędzać tzw. zimnych ludzi [choroby] Bieg Lecz 185, nacierać lub nagrzewać guzy, wole Or L 1928/60. W tym czasie dobrze jest także leczyć bydło Kul Miw 435. W godzinach zostających pod rządem K. nie szczęści się w małżeństwie, w pożyczaniu pieniędzy i w sprawach, które wymagają trwałości K3l Pok 31; nie należy zawierać małżeństw po pełni, bo razem z ubywającym K. może ubyć miłość i szczęście sim wierz 235. ■ Ś w i e c e n i e K. jest inne niż słońca, stąd mówi się nie tylko o ś w i e t l e 81 i blasku K. 81A, 82b, ale i p o ś w i a c i e 82a; charakterystyczne wyrażenia to blady księżyc 9, blady promień 64, mdławy promyk K. 82a. Dobitnie tę różnice są oddawane przez przysłowia: Gaśnie księżyc przed słońcem 13, Słoniszko je jak żece [życie]: łsni blaskę własnym, ksężec zas jak kunszt: żewi sę pózeczonym 17, Od promieni księżyca nie dojrzeje grono winne 20 - oraz formuły potoczne Etnl 1989 Bilg 111 i pieśniowe księżyc świeci, a nie grzeje 62F. O świetle K. mówi się, że jest pożyczane od słońca Piat Krak 579, Etnl 1989 Bilg 111, że księżyc świeci blaskiem słonecznym TN Łazory 1984, odbitym Kai Lim 20. W pieśniach K. ś w i e c i jasno, pięknie, szeroko; wysoko, z nieba, prosto przez obłoki; po drodze, przez pole, przez ciemny las; prosto w okno, przez okno, do komory ... - łącząc zwykle swoim światłem n i e b o z d o m e m d z i e w c z y n y 55-57, 62A-H, 67C, D, 69B, 71, 91; w pieśniach lirycznych przeważnie świeci/przyświeca m ł o d y m i z a k o c h a n y m 56i, 62A-H, 64, 67A, B, 69A, 72, 95, 77,79,80, 82c; przy świetle K. zbliżają się do siebie zakochani 62; w pieśniach oddających realia czasów pańszczyźnianych, świeci idącym do żniwa dziewczętom-imunan;czfcom 50; w zam. - oświeca chorego 28; świeci jakby "oczami patrzył TN Zamch 1984; K. świeci się 7id. Brak światła, ^zaćmienie K., jest nieszczęściem. W zamówieniach tam, gdzie nie świeci słońce ani K., wypędza się choroby 30, 3ic.

164 ________________________ KSIĘŻYC - eksplikacja KSIĘŻYC - eksplikacja ______________________________ 165

Co się dzieje przy świetle księżyca zob. czas.
Ruch. K. WS eh O dzi 15, 59, 62Gc, 63Ad, 63D, wy c h o d z i 63Ab, 1\1, tOCZlJ Się

Obrazem piętnowanego kulturowo zachowania jest szczekanie (psa, wtórnie człowieka) na księżyc / na słońce / na Pana Boga. ogpol. fraz. szczeka na księżyc znaczy 'obmawia, mówi oszczerstwa' 21. D Działania sprawcze K. są w wierzeniach i tekstach folkloru bogato udokumentowane. Uważa się, że K. ma wpływ na pobudzanie uczuć m i ł o s n y c h (o czym była mowa wyżej), por. LSE 1962/7; przy świetle K. wszyscy chcą się żenić Piat Krak 579, przy czym wyrażenie fraz. kawaler księżyca znaczy 'niewierny kochanek' Nyr Kar 239. Wedle wierzeń światło K. budzi i ożywia z m a r ł y c h K 15 Poz 14, Szyf Miw 1/44,
Kul MiW 435-436, demony Sim Wierz 237, Upiory Lud 1956/553, wiedźmy K 31 Pok 210, ożywia

po niebie s, 111, w ę d r u j e 73, o d p ł y w a 74, c h o w a się 10,75, z a c h o d z i 75. Wg tradycyjnego przekonania Ziemia jest okrągła, lecz stoi w miejscu, a dookoła niej krąży cały świat, który też jest okrągły, gwiazdy, Słońce, Księżyc LSE 1984/143; notowano jednak i przekonanie przeciwne, że to „Ziemia wykonuje obroty wokół własnej osi, a Słońce lub Księżyc stoją w miejscu" ŁSE 1984/142. ■ K s i ę ż y c jako p o s t a ć ż y w a . W bajkach śląskich, poznańskich i małopolskich K. ma m a t k ę , która prowadzi mu gospodarstwo i rozmawia z odwiedzającymi jego mieszkanie ludźmi 94, 95. W bajce lubelskiej spiera się / swarzy się ze słońcem, kto daje lepsze światło Etnl 1989 Bilg 111, podob. Piat Krak 579. W krakowskich opowieściach wierzeniowych mowa o dwunastu bmciacli miesiączkach, którzy mieszkają w dalekiej chacie 103. Podobnie jak słońce, K. ma rodziców ZWAK 1887/3 Olkusz. W bajce chłop przedstawia diabłu K. jako swego brata 93. W biłgorajskiej kolędzie życzącej słońce, K. i deszcz to Trzej Królowie 42. V W pieśniach K. wraz innymi światłami niebieskimi czuje i przeżywa: uczestniczy z cały światem w chwale Boga: wita małego Jezusa 39, służy Jezusowi 40, a w kolędzie życzącej - także dziewczynie i chłopcu 44; chwali Boga 49a, b, dziwuje się piękności Jezusa 49c, płacze/boleje wraz ze słońcem, gwiazdami i in. nad grobem Jezusa 48, 86b i nad niedolą ludzi 86a; czci święto wielkanocne 49d, nie chce przyjąć grzesznych dusz potępionych przez Jezusa 89. K. widzi/zna cierpnienia zakochanych 64, 70b, i partyzantów 73; wie o zakochanych 70b, 77 i pomaga im 64; smuci się nad panną Krzyż Kuj 1/111 i wychodzi smutny zza chmury, gdy dziewczyna umiera LL 1972/2/60 - ale też (w nowszych pieśniach) zazdmści kochankom, gdy się do siebie zalecają Piat Krak 580, 582, gdy jest cienki kocha panienki, a gdy grubszy, drwi z nich i śmieje się Piat Krak 581. K. patrzy spoza chmury Nyr Kar 199; w zagadce i rymowance księżyc wiedział - nie powiedział o rosie (nie wysuszył rosy) 12, 36. 0 Rozmowy z ks i ę ż y c e m . W pieśniach miłosnych i weselnych K. jest rozmówcą zakochanych i weselników, zwłaszcza jest adresatem wypowiedzi zawierających prośby o pomoc. Do K. zwracają się i przywołują go - prosząc, by im przyświecał - z a k o c h a n i , którzy idą do siebie i chcą być razem 62A, B, 77. Dziewczyna prosi, by K. nie świecił niewiernemu kochankowi Rog śląsk 103, chłopak - by nie świecił niewiernej kochance stoin żyw 258. Do K. zwracają się w różnych momentach obrzędu u c z e s t n i c y w e s e l a , dla którego K. jest wzorem, miernikiem czasu i świadkiem
56f, g, i, 1.

istoty wodne [wodników, wodnice, topielice i topielców) K 15 Poz 14, Kul Wiel 3/442; nie należy zbliżać się, a zwłaszcza dotykać wody w rzece lub stawie, bo „oświetlona przez K. ciągnie ku sobie" K 15 Poz 5. Światło K. ma wpływ na ludzi dorosłych i dzieci Szyf Trąd 43, Etnl 1989 Bilg 116, 117, Czap Mat 107, TN Krasiczyn 1985. Jeśli przejdzie przez człowieka, zwłaszcza dziecko, może
Wywołać: 1 U n a t y Z III K 17 Kub 69, Etnl 1989 B i l g 117, TN Banachy 1984, Wit Baj 68, TN Krasiczyn 1985, ZWAK 1889/67; C ll O r O b y Wisla 1916/85, K 48 Ta-Rz 302, Szyf MiW 83J chorobę

miesięcznika (tj. niechęć do jedzenia i picia, wymioty, otwarte oczy podczas snu) Kul
Wiel 3/413; tzw. łunnika Czap Mat 107; płacz K 34 Che! 162; konwulsje Szyf Trąd 44, Szyf MiW

144; rozwolnienie K 48 Ta-Rz 302 i zielone odchody ZWAK 1892/258; kalectwo K 45 Gór 495. P r a k t y k i o c h r o n n e . Aby zabezpieczyć dzieci przed szkodliwym światłem miesiąca należy: zasłonić okno K 34 che! 162, Etnl 1989 Bilg 117, wisla 1916/85; zasłonić łóżko TN Banachy 1984; zawinąć dziecko w chusteczkę, żeby K. nie naświetlał jego twarzy Etnl 1989 Bilg 117; nie kłaść dziecka koło okna, bo K. może wyciągnąć dziecko przez okno TN Krasiczyn 1985; spać w miejscu, do którego nie dochodzą promienie K. K 17 Lub 69, K 45 Gór 495. Dobrą ochroną przed światłem K. jest postawienie na oknie naczynia z wodą
Kul Wiel 3/413, Szyf Trąd 44, Szyf MiW 144, Wit Baj 68, Wisla 1902/414 lub położenie na oknie

K. jest proszony, by świecił idącym w nocy do żniwa dziewczętom-iniwiareM-kom 50. Przywołują go zbójnicy jadący na zbój 11. Do K. (także gwiazd, żywiołów przyrody) zwraca się chory lub zamawiacz o zabranie choroby 31, 32. Dusze zmarłych proszą K., aby je przyjął, bo Pan Jezus ich nie chce 89. W bajkach z personifikowanym K. rozmawia sierota 94, 95, podob. 103; K. Jest świadkiem i mścicielem zbrodni 99. Rozbudowane formuły powitalne kierowane do K. nowego, ślad archaicznego kultu K., podane pod hasłem ->nów, funkcjonują do dziś w pisanej poezji chłopskiej 110.

skórki chleba wisla 1902/414, rozsypanie prosa i zrobienie śladów, po których musiałby przejść K. Czap Mat 108. Kobieta ciężarna nie powinna chodzić po księżycu z odkrytą głową, gdyż to sprowadza ciężki poród Wisla 1894/583. Należy także zakryć wodę, na którą świeci K., gdyż kto ją wypije, staje się lunatykiem sim Wierz 237. Jeśli promienie K. „dotknęły dziecko", należy przenieść je nad studnią wisla 1916/85 Kieleckie. Chory powinien chronić się przed światłem K., aby choroba się nie wkorzeniała Czap Mat 109. ♦ K. był i poniekąd jeszcze dziś jest otaczany s z a c u n k i e m Kot Podg 87. Szczególnie zwracało uwagę pojawienie się na niebie nowego K., do którego zwracano się ze specjalnymi formułami powitalnymi, -mów. Ślady kultu K. zachowały się w zakazach przeklinania w jego obecności oraz wskazywania nań palcem K 34 chel 157,
Sim Wierz 237, Wisla 1900/55 Myślenice. Uważano to Za grzech ZWAK 1892/254; Wskazywanie

palcem na K. mogłoby spowodować śmierć rodziców K 42 Maz 402, sztywność palców sssi 2/554, moczenie nocne Sim wierz 237, wypadanie z rąk i tłuczenie się różnych
przedmiotów, jak garnki, miski, szklanki, jajka Wisla 1897/118 Radzymin, Sim Wierz 237, Or L

1928/58. Wedle wierzeń opolskich, jeśli dziewczyna chce wyjść za mąż, musi ukłonić się K. trzykrotnie i wymówić imię tego, którego kocha sim wierz 236. W lubelskiej pieśni

Grodź Łęcz 41. by otrzymać błogosławieństwo od Matki Boskiej oies Lub 40. słońce . bogunki K 42 Maz 388. w miejscu niedostępnym dla człowieka. nad słońce Folk Łodz 65. że kocha dziewczynę nad gwiazdy. oznaczają sytuację obmowy nieskutecznej ze względu na dystans dzielący obie strony. zalecają i rozstają 62. 72: wysoko na niebie miesiącek przybity Sad Podh 129.utopiec 100. 1885/62. 62D. W poznańskiej baśni słońce. który wyjeżdża na koniu z toni jeziora loic. uwięzione w podziemnych pokojach zostają przez bohatera wydobyte na świat 92. że czarownice (czarnoksiężnicy) zawieszają na K. spotykają. i gwiazdach człowieka zamienionego W kozła Wisła 1900/465. K 28 Maz 250. stawiany jest pies. którzy wstają z grobu i walczą do północy ioib. przysięgać na księżyc. ukochana między dziewczętami 65. Wtedy. wyznacza porę s n u. głupi jak stąd na księżyc NKPP głupi 64. Gdy K. Kot Podg48. a rób o słońcu 14. K 55 RuśK 439. także: Pel Dem 87. K 7 Krak 58. że każdy dostrzega tam to. Mosz Kul 2/648. Mosz Ku 1 2/649. strzygoń K 7 Krak 63. są p r z y s i ę g i na K. A (a) K. G. przeigrała kilkanaście wiosen" Kuch Pol 10. J e r z y m grającym na lutni lub skrzypcach 104C. ktoś szczęko jak pies na miesiónczek NKPP szczekać 7c. 56. K. Wedle wierzenia opolskiego na K. Chłopiec przysięga dziewczynie na miesiąc i gwiazdy 66. K 45 Gór 520. W pieśniach miłosnych i weselnych K. mieszka w domu 95. rycerzy polskich i szwedzkich. zaklęcia typu jak pragnę księżyc oglądać Szyf Trąd 44. która przędzie nici babiego lata lub Sybilli szyjącej koszulę (gdy skończy szycie. czarownice Wój Klech 163. 72. mają miejsce . że na K. 83. np. LL 1959/1-2/91. fraz. K.w rzece l05c. ktoś pracuje za słońca 1 za miesiąca NKPP pracować 52. masło klecą 35.: Wit Baj 305. żniwiarze (kolędnicy) pomiędzy snopami 45b. strach podobny do kota zwany hurbósz (hurboź). Sim ŚlOpol ZWAK 125. upiory i wiedźmy K 31 Pok 213. topielnik K 35 Przem 233. rusałki K 15 Poz 195. nałowić ryb o miesiącu znaczy 'romansować' NKPP ryba 48. war. ptak Ze złotą koroną na głowie Dek Sier 120. Grodź Łęcz 107. Tęskna nocka bez miesiączka. 62A. co mu najbliższe. jest na wielgiej łące 3a. Zapisano wierzenie. w opowieściach wierzeniowych . Czy spadłeś z księżyca? NKPP padać 3 oraz zagadki u. ludzi pokutujących ioia. bliżej nieokreślonych postaciach ludzkich 104A.in. działają siły n i e c z y s t e : diabły K 14 Poz 143. a kiede sę cemno robi. B. NKPP pies 25ib. czarownice tańczą z diabłami K 7 Krak 98. 138. W pieśniowych porównaniach: jak K. W formule niemożliwości: Musiało by nie być na niebie miesiąca. 93a. m i ę d z y g w i a z d a m i . świeci. przysłowie Psy wyją. dziwożony przędące len Mosz Kul 2/648. Sporad. że tęcza może „uchwycić i unieść do jasnego księżyca dziewczynę. w zagadce metaf. • K s i ę ż y c a p i es.166 ____________________ KSIĘŻYC .o s k r z y p k u lub Św. kaczor Dek Sier 134. topielec (który zaspokaja głód bladym promieniem K. chłopiec widzi w lusterku piekło z czarownicami K 8 Krak 131.. Judasza Fisch Lud 162. jest w y s o k o 56c. ogpol. lokalizowany jest nad miejscem akcji i oświetla je 56. zwodzijos Dek sier 35. Wycie psów do K. ale kiedyś sie duo miesiącka zęno na tłukę przy muzyce Nitsch Tek 120. złorzeczenia. jest pod nogami Maryi 83. ponad chmurejką 43. dzionek bez słoneczka NKPP noc 16. W anegdocie głupcy widzą K. m. pot. w górze LL 1960/2-3/49. wilije czyli „dziewice z m a r ł e " (wiły) K 15 Poz 64. c. gnieciuch Kot Podg 45. W pieśniach miłosnych i balladach K. znajdują się l u d z i e u k a r a n i za pracę w święto lub za kradzież 104B: chłop rozrzucający gnój 97B. Pel Dem 83. 317-318. umierają 8iB.) K 15 Poz 14. Ma wtedy miejsce „procesja dusz" Lud 1982/144. toczy się po niebie 8. będzie kataklizm Etnl 1989 Biig 115. sadzi się lub zbiera . nad księżyc.eksplikacja weselnej młoda ma patrzeć oczkiem do miesiączka. 244. w przysł. W tym czasie borowy Palma próbuje zabić diabła na porębie Dek sier 104. jest d a l e k o . Lom śląsk 274. jak świadczy fraz. znaczy 'pracuje bez umiaru. Wolno psu i na Pana Doga szczekać (nikt nie uniknie obmowy) s SFr pies 76. W pieśniach religijnych K. Jeśli psy wyją gromadnie. do czego nawiązują frazeologizmy: porwoł sie z kopaczkom na miesiónczek NKPP motyka 3f. 00 K. W specjalnym stosunku dystansu wobec K. Świecenie K. Kuk Pow 188. podob. K. gdy K. żebyś nie widział księżyca. wojny K 17 Lub 130. na n i e b i e powsz. W pieśniach weselnych Polski środkowej i wschodniej w stałej relacji do K. por. Gdy K. 10. diabeł przeczyszcza pieniądze Szyf Miw 102. boginki Pel Dem 95.niezwykłe zdarzenia. na środku wsi 4 [tj. jest tłumaczone jako zapowiedź: n i e s z c z ę ś c i a Etnl 1989 Dilg 115.tak gospodarz /gazda między kopami 45a. Przysłowie Organista widzi organy na księżycu 25 wyraża krytyczną myśl. w nocy jest podstawą zagadki: W dzeń sę chowó i spi. Fisch Lud 162. a dwunastu braci miesiączków . Fraz. Wisła 1896/624. H. podob. ale i w n i e b i e 45c. Twardowski lub jego synowie 104E. b. zraoraPel Dem 155. o obliczu króla Władysława Warneńczyka 104G. w Sieradzkiem wierzy się. który dusi człowieka K 51 Sa-Kr 31. a także o prządce. i gwiazda. przeraźliwie' ogpol. Co jest na k s i ę ż y c u ? W wierzeniach i opowieściach wierzeniowych K. zapewnia. LL 1958/1/33. fraz. podob Lud 1926/45. samobójczyni 82b. wianowanie i in. por. Wyje jak pies na miesiónczek NKPP wyć i. Przy świetle K. d. Wolno psu na miesiąc szczekać 21. co swawolnie i bezmyślnie W bajkach mówi się o mieszkającym na K. śmierć Kon WiM 59. 207. panna młoda / dziewczyna między druhnami/pannami 55. K 6 Krak 144. bez ustanku'. świeci. pokazują się w postaci widm d u s z e z m a r ł y c h : kochanków 82a. świeci pojawiają się d e m o n y wodne . śmierci TN Krasiczyn 1985. Spij o miesiącu. 372. toczy się akcja w e s e l n a : dzielenie korowaja. zbierają zioła Etnl 1989 Biig 103. Baz Tatr 91. Pozostałościami kultu K. 7lc. panna z dzieciątkami 45d. na niebie]. ewent. chłop pańszczyźniak 97A. 81. Sim Wierz 243. oczepiny. tajemnicze postaci Dek Sier 106. a zwierzęta . jest miejscem p o k u t y lub n a g r o d y Kuch Pol 9. żebym se nie wziena chłopaka z tysiąca 6ia. w chałupie 94. K 15 Poz 211. 82. górze 104H.w odległej chacie i03a na ziemi io3t>. stare panny po śmierci palą ogień śmiel Opól 76. pożaru TN Zamch 1984.wedle opowieści wierzeniowych . 63. na polu i2c. Mosz Kul 2/649. Żabka przemienia się w prześliczną kobietę i< 42 Maz 483. a księżyc świeci s SFr pies 72 oraz bliskie mu przysł. dwaj skłóceni bracia / Kain i Abel 104D. Lud 1982/123.pracy: w przysł. kowalu niebieskim 93b. Jako postać bajkowa K. wymienia się: Adama i Ewę. w raju ser. na gwiazdy Kot Rzesz 318. ZWAK 1886/112. to se pokazeje 10. nastąpi koniec świata) 104F. Kot Podg 52. Powszechnie opowiada się. w studni i05a. raczej wyje jak pies do księżyca 'głośno. panna między kawalerami 45c. E. dusza w raju między braćmi i siostrami 90.. i jego światło stanowią tło zdarzeń m i ł o s n y c h : kochankowie przywołują się. Jezus między bydlętami 45e. króla Sobieskiego.eksplikacja 167 KSIĘŻYC . sim Gad 65.

LL 1966/2 3/69. p a n n a 6. gwiazdy i księżyc. co na cały świat. W kolędach. c. a księżyc to młody Drab Pódl 38. Ziemia szyroko.: Folf Zag nr 837. Szyf Trąd 43. ma rogi do góry. a kiede sę cemno robi. ale on be muszół hec dosc długi. w kulturze ludowej polskiej zachowuje uniwersalną symbolikę opartą na jego cyklicznej zmienności od fazy „młodości" do „starości". bydło niezliczone. A uszyła taki kwiat. pannie przybycie k a w a l e r a . LL 1976/1/46. ZWAK 1882/196. Ostatecznie K. w przysł. 7 . 11 . w lisiej CZapie ZWAK 1878/134. żebe to do miesąca i gwiózdów sygło? (Jeden powróz. ś w i e c a 7. K. Kup Pol 39. półk s i ę ż y c PSL 1957/1/28 Podhale. nauczyć sztuki czarowania Baz Tatr 126. (zwłaszcza jasne) LL 1964/3/41. „zawiera oba elementy - 3 . W K. podob. jeżeli jest jasny. jest zapowiedzią nowego początku. częściej o słońcu. Folf Zag nr 678. funkcjonujące w zagadkach to: dąb 4. w zag. mrÓZ Czap Mat 104.będzie deszcz NKPP księżyc 15. 5 . a gospodarz bogaty. Szyf MiW 143. Na wielgiej łące owieczek tysiące. dojrzewanie i śmierć. Można wtedy także pozyskać wzajemność uczuć K 31 i'ok 218. 48. bochen chleba / kapusta]. bo Z nich dece TN Zamch 1984. narodziny.niebo. Kup WiM 19. Etnl 1989 Bilg 116. a. zaćmiony Etnl 1989 Bilg 116. Kul MiW 435.Stoi dąb na środku wsi. podob. Folf Zag nr 863. 2 . DOKUMENTACJA LL 1964/3/41. Folf Zag nr 390. Bąk Kramsk 75. K 34 Chel 255. S e n n i k . Miesiąc świeci bez jasnej świecy. mgiełką TN Krasiczyn 1985. Szyf Trąd 43. Or L 1938/160. LL 1963/2-3/96. W zimie będzie mróz. TN Zamch 1984.owcami/bydłem. podob Szyf Trąd 43.Księżyc . Podobnie ZAGADKI mówi się o wyglądzie K. Wedle przysl. K. Szyf Trąd 43. jeżeli K. . Lud 1896/327. też na pogodę to pochylony. 19. a grzmoty. ZWAK 1885/300. są ku dołowi. na Kurpiach myśliwi zabezpieczają strzelby przed czarownicami K 42 Maz 374. 4. TN Łuszczów 1961. nadto: ZWAK 1886/140. Szyf MiW 143. Folf Zag nr 77. nad K. szyje bez igły bez nici. Chto mó nówiksze baranki? (Miesąc z chmurama). Czap Mat 104. Etnl 1989 Bilg 116. 135. podob. sporad. (Niebo. lub wokół niego jest korona Wisła 1900/464. Or L 1938/160. W przysł.. także: jest w kok. Mac ChDobrz 35. 6 . ubrał się w czapkę na słotę ZWAK 1882/196.. MAAE 1908/320. 4 . W przysł. war. (Księżyc). (A to . do każdy chałupy konar wisi. R o d z i n y 102. łysy/siwy w ó ł / k o ń 2.Księżyc pasterzem/parobkiem. ZWAK 1837/128. K. łysy d z i a d 5. 10 .Wielo powrozów be trzeba belo.pasterz..jeżeli rogiem w dół Kup Pol 39. jeśli rogi K. Księżyc rugaty to je pastuch. Najświętsza Panna Jezusa powija K 49 Sa-Kr 181. jeśli K.gwiózde). Kup WiM 19. cały Etnl 1989 Bilg 116. Folf Zag nr 840. wymienia się ze s ł o ń c e m we fraz. a pastyrz rogaty. Wisła 1889/502. Trzy K. gdy rogi K. a pośród łąki rozstajne drogi. Wolno psu na miesiąc szczekać21. 21. obrazuje rytm ż y c i a . TN Gorajec 1984. laurką Etnl 1989 Bilg 116. ♦ P o g o d a będzie dobra. z g w i a z d a m i i innymi elementami kosmosu (które nie chcą przyjąć grzesznych dusz) 89. podob. Będzie n i e p o g o d a . PSL 1957/1/8 Kraków. to w pieśniach i bajkach z Polski wschodniej K. koło 8. kudłaty TN Munina 1988. 9 . Między polnym grochem leży chleba bochen. LL 1966/2-3/69. wiatr i b u r z ę ZWAK 1878/134.Łysy dziad. ślepa babka. Gdy księżyc w Pannie. tamże war. Deszcz będzie także.Stoi panna w ciemnicy. Kul Wiel 3/523. LL 1960/2-3/81.jak (łysy/siwy) wół / (łysy) koń. K. Żelazne półksiężyce w ludowym kowalstwie znane są też jako znak wiary mahometańskiej LL 1961/4-6/108 Kurpie. Or L 1928/197 oraz Śnieg Kup 1 — Księżyc między gwiazdami jak chleb/kapusta między grochem. w pieśni 89. Lud 1927/114. 196. unieszkodliwić czarownicę sim Wier?. porwać się z motyką na słońce/księżyc NKPP motyka3.Co to za świeca: nikt jej nie zapala. ma rogi ku górze TN Zamch 1984. LL 1959/5-6/30. Folf Zag nr 114. owce . i k o g u t wymieniają się w wycinankach PSL 1957/1/33 Hajnówka i krzyżach zdobiących szczyty domów PSL 1961/4/207. gdy miesiąc oświeca dolinę. wiatr i ziemia).. W okolicach Pińczowa w Wielki Czwartek z pojawieniem się K. czasem ma rogi. Folf Zag nr 1032. nadto war : ZWAK 1885/300.: zagadki w pieśni: Co świeci bez jasnej świecy? . (Księżyc). Łysy wól przez wrota patrzy. ZWAK 1882/195.W dzen się chowó i spi. łysy/rogaty p a s t e r z / p a r o b e k 3.. Zmianę pogody zapowiadają koła i słupy przy K. która jednak nie jest nigdy ostatecznym kresem. 27i i czarowników zwanych ślepotnikami Baz Tatr 113. Kup Pol 39. Będzie d e s z c z . jest niebieskim hermafrodytą" Tom Drz 127.: Pole niewymierzone. Folf Zag nr 135. 283.korzystne spotkanie.) TN Jacnia 1964. (Księżyc. Sim Fol 151. tamże war.Czemu miesąc je wiedno blady? (Bo on nigde w noce nie spi).. Wycinanki sieradzkie i opoczyńskie zdobiono k ó ł e c z k a m i nazywanymi księżycami PSL 1952/1-6/54. ZWAK 1882/196. Pomiędzy grochem główka kapusty. TN Jacnia 1964.. 8 . są zwrócone ku dołowi Szyf Mi w 143. mówio z roga to pogoda Kup Pol 39.c i ą ż ę Etnl 1994 Nieb 152. •J* K. gwiazdy. (Miesąc). parobek rogaty. war. (Księżyc). Etnl 1989 Bilg 116. jest n i e p e ł n e koło. 59.) Folf Zag nr 1273. ś n i e g .169 168 KSIĘŻYC eksplikacja KSIĘŻYC dokumentacja diabelskie grzyby śmiei opól 18. LL 1976/1/46. 21. ZWAK 1882/14. księżyc i słońce). jest obrazem k a w a l e r a 58. war. na słotę. na niebie rozpoczynano procesję pasyjną K 19 Kieł 188. mężczyzny 95. WiM 18. Jaki pasterz mó nówicyj owców? (Miesąc . w snach zapowiada coś niedobrego. Łysy koń . jest w czepku Or L 1928/196. to sę pokazeje. gwiazdy/chmury . Szyf MiW 144. szalony zięć i plaska matka. Kup WiM 19. (Księżyc między gwiazdami). b. noc. koło jest nad księżycem Bąk Kramsk 75.: Siwy wól . symbolizuje ideę „ w i e c z n e g o p o w r o t u " i n i e ś m i e r t e l n o ś c i Tom Drz 125. odbywa się wyprawę po tajemnicze skarby Dek sier 55. a kiedy miesiąc świeci gdy ['jak'] biała lelija. Miesiączek w kole za trzy dni woda w dole 26. Zastępniki K. z Panem B o g i e m w przysł. (Gwiazdy i księżyc). . jest okolony koroną Or L 1928/196. obwódką TN Munina 1988. ZWAK 1882/196. bez korony Or L 1928/196. całą noc przyświeca? (Księżyc). "owcy daleko. Jakkolwiek w najgłębszej warstwie wierzeniowej K. W zdobnictwie ludowym umownym znakiem K.Jakie kolo w nocy po niebie się toczy? (Księżyc). W obrzędzie weselnym na Podlasiu słonko to młoda. kołem męski i żeński. Folf Zag nr 655. pasterze otrzymują nowinę o narodzeniu Jezusa Bart Lub 152. a pasterz łysy. pięćdziesiąt dni pluszcza sloty 27. młodym . Księżyc w lisiej czapie . Kup WiM 18. ZWAK 1887/128. Folf Zag nr 512. Szyf MiW 155. d. Odął się jak księżyc na słotę NKPP nadąć się 26. K 28 Maz 154.. jeżeli K.obrazem Św. kobiecie . Folf Zag nr 15.

Najświętszej Panny krewka. 30 .: Bieg Lecz 45 [zam. i na słońce . TN Banachy 1984. Kot Zn 324. baba . Jeśliś księżycowa. słońce wstało. . Idź pod kamień.: . SN] braciszków na moim obejściu. KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE 39 . 36 . por. [Zamówienie od róży:] Jasna nieba. Jak się bawiła. (Gwiozde). Robak w drzewie.[Pozbywanie się brodawek:] Zaznaczają pomiotła w pomyjach w wigilię Bożego Narodzenia. słonko . księżycu.. jasna słońca.. b. Wąz..Szedł chłop przez pole i zgubił korale... Sych SGKasz 1/158. i święta Trójca... Ze wschodu słońca królowie. c. Wylazł dziadek na skrzynatke I wylał babce serwatkę. 22 . dupa . Witają go [Jezusa] słońce. Mikołaja": Ryba w wodzie. 7a. . (Grad).Księżyc. świętej Urszuli do garści podało. . podob. planety. (Rosa). 14 .Wolno psu na miesiąc szczekać. Gotowa rakieta na księżyc jest.Gdy księżyc w Pannie a grzmoty.. Wisła 1900/459. Księżyc wiedział. NKPP słońce 39. . NKPP księżyc 15. wąż! Szkaradne imię. ogorzała od miesiąca.. Szkaradne plemię. . tak i w nocy. 19 . .. perły . w wierzeniach zob. nie powiedział.rób o słońcu.. 25 .. miesiączek wiedział. Jak mi się zejdą tych czterech [tak. a rechlij nie zebról. słońce zaś wstało. idź do księżyca! Kot Zn 186. 15 .Zachodzące słońce zazdrości wschodzącemu księżycowi. NKPP księżyc 2. słońce. ksężec zas jak kunszt: żewi sę pózeczonym. NKPP czarownica 1. gdy jest księżyc. Żartować sobie z miesiąca. Niech mnie nie ciskają z ziemie do góry. brodawek]. Folf Zag nr 1234. .. . 23 . Pana Jezusa pomocą! Dąb w boru. Witają go narodowie ze wschodu słońca królowie. księżyc . NKPP gwiazda 11. war. posmarują niem rękę natrą popiołem.: . K 8 Krak 252. zasiał groch. . ZWAK 1885/300. wąż.. perły rozsuła. miesiąc. gwiazdy. NKPP pies 251b. W imię Ojca itd. księżyc ... sroka . Tibi. w zaklęciu od bólu zębów —►nów. z księżycem zejdzie się na obiad.. (Rosa). 40 . ryba. nadto war. jak we dnie.Słoniszko je jak żece: lśni blaskę własnym. Kruhel Mały 1990. . K 5 Krak 251-252. Święta Urszula klucze osuła. Bolą Marusię (imię chorej) chrzczoną zęby. i w niebie schowało. Sim Fol 54. Nie powiedział. gwiazdy. Gwiazdy niech my pomagajo. perły rozsula.. Mich Trąd 125. a nie powiedział. 123 [zam. 16 .. Niech wykupi bilet w kasie.. od człowieka złego. robak. (Gwiazdy). Niech będzie słońce świcilo my wesoło. pozbirało. Mówi do was Łajka. reumatyzmu].. . tamże war. NKPP słońce 24. gęba ... sobaka. . Sim Fol 55. .Niebo. 34 . Hej nam hej! Witają go [małego Jezusa] i bydlęta. NKPP dzień l i c . pozbierało.. pozbierało. NKPP widzieć 21. .. Witają go zorza. pić. oczy . ze póki ci trzej bracia mocni się pospołu nie zejdą. planety/. Jak on rozwinie się. Musi zabrać chleba z miodem. z Jurkowszczyzny pow. ZWAK 1880/104. kamień. (Zorza.. NKPP lice 4. Krzyż Kuj 1/269.Księżyca zębami nie ukąsisz. war. RYMOWANKI I WYLICZANKI DZIECIĘCE 35 . a.: Deszczyk kropi. słońce ustrojona. tamże war. od psa wściekłego. Zaczną jeść. war.: Konop Krak 164.Słońce i miesiąc. kiedy słońce świeci. Kto chce jechać Iunochodem. A ziemia święto niech mie nie tyro.. LL 1957/3/37. Etnl 1989 Bilg 111. = księżyc nio zbiera pe reł/korali/kolczyków/kluczy [= rosy/gwiazd].Dudek siedział na dachu. pozbierało.. i tak znachorka przemawia: Księżycu.Księżyc/mtesśfjc wiedział. podob. klucze zebrało. NKPP organista 7.. Bieg Lecz 48. .Bielka. Wtem się księżyc obrócił I pokazał mu dupę. słońce wstało..Miesiączek w kole. b. war. stań do pomocy. Strielka. 24 . nie powiedział .. . Słońce wzeszło.: Wit Daj 313.Organista widzi organy na księżycu. dzionek bez słoneczka. Witają go narodowie.: Toć i pies na miesiąc szczeka. i Matka Boża.Gaśnie księżyc przed słońcem. niech nie pcha się. ozsypał groch.: Folf Zag nr 1235..Spij O miesiącu.Tęskna nocka bez miesiączka. na Przemienienie Pańskie .: . podob. jak ty miesiącu czysty! Bieg Lecz 126. NKPP noc 16. czarownica masło klyci. NKPP księżyc 16. By sygnały nadała. . zagadki nr 12). miesiąc wiedział. [Zamówienie od ukąszenia węża:] IV imię Ojca i Syna itd. 18 . 37 .... podob. Weźże z tego chrzczonego Miłowanego Franka. pozbierało... NKPP Urszula św.Braćmi księżyca są: a. ..... Księżyc wiedział.. Zęby mi masła nie odebrała czarownica.. gdzie nie świeci słońce ani księżyc.. 21 . Święta Herelka rosnula perełka... . 32 . (Rosa). Liczył gwiazdy przez lupę..Cóż jo bydym pytać łaski na miesiónczku. Bieg Lecz 109-110. NKPP gwiazdy 5.. słońce Świeci. d. Nie dbam o gwiazdy. pozbierało.a. . za trzy dni woda w dole. (Rosa). święta Trójca i Matka Boża . Któreś wypuścił . Na głuchej niwie stoi suchy dąb. Witają go miesiąc. Gwiazda go wita i słońce. słońce. NKPP księżyc 11. Panic Jezusie! Raczże mnie bronić od wilka leśnego. ajka.. Sim Fol 55. 17 . Or L 1934/91.. Szyf Trąd 44. ZWAK 1878/181.. służą Jezusowi. kiedy księżyc świeci. Piękna dziewczyna na polu się bawiła. ZAMÓWIENIA I ZAKLĘCIA 28 . Red. mówią: Zęby moja ręka była taka czysta.Zaszło słońce. b. Folf Zag nr 1234. żegnają się. c.. . jaz belo widno. Rosja ją tam wystała.: LL 1973/3/50.. niech i ja rosnę. (Rosa). ksiyżyc świeci. dąb. pięćdziesiąt dni pluszcza sloty. podob.. miesiąc i gońce. MAAE 1908/325.. LL 1963/2-3/94. 20 .. Drobne gwiazdy giną od księżyca... wychodź ty! Pis Wył 108 (por.Od promieni księżyca nie dojrzeje grono winne.. W miesiąc. Idzie panna ozdobiona. wyjdą na dwór i do miesiąca (księżyca) wystawiwszy rękę...Rośniesz księżycu.wzywane na pomoc przy zamawianiu chorób. Zaklinam cię gośćcu na słońce i księżyc.rozsuł groch .. Wisła 1897/118. PRZYSŁOWIA 13 . ZWAK 1878/182.. Słońce wstało.. NKPP Panna (gwiazdozbiór). Chodziła po rowie. Łajka pies.. zorza. (Rosa). PRZEPOWIEDNIE POGODY (RYMOWANE) 26 .Siadam na oknie do księżyca.na sąd ostateczny itd. war. Wit Baj 292... Kot Las 105. kiedy jo móm prawo na ziymi..Me widziała sowa słońca. zwiahelski: Lekarka wyprowadza chorą lub chorego na podwórze. stają naprzeciw. Zgubiła korole.. Bieg Lecz 162. rosa). 27 . nie powiedział. Mazurzy w Prusiech tak zamawiają ból zębów: Bożą mocą. jasień miesiąc i jasne gwiazdy. wysyła się choroby.. Idź do wody. kamień w morzu.170 ___________________ KSIĘŻYC dokumentacja 171 KSIĘŻYC dokumentacja 12 . c. a. zaczną o Marusi rozmawiać. war.. jaki ty mi miły i luby.Mosz gładki lica. kolczyki zgubiła. Zbirasz trzy z dziewięciu łuszczek do siebie. A niech księżyc mnie oświeca także. także wyliczanki dziecięce.. NKPP słońce 37. pies. .. lak długo mię zęby niccłl nic bolą. [Zamówienie łuszczki:] Jesteś. Roch zasoł groch. 33 ... tibi. Księżyc wiedział. Bo to jest Najświętszej Panny gołeczka. .. Idź gdzie słońce nie świeci I miesiąc me dochodzi. K 48 Ta-Rz 275.. gwiazdy. Kot Zn 86. . miesiąc... księżyc widział. . K 31 Pok 237 [przy bólu zębów]. b.. miesiączku.. raz dwa trzy. war. wzdychej do ksiynżyca. TN Niezdów 1967. 29 ... 31 . Powiedziała Łajka.. b. Swęty Roch. Wyzbierało.W miejsce. Niech wtedy i zęby ją zaczną boleć. słońce. na niebie. war.: . Z „pacierza do św. Sed Roch.. 38 .. Święty Roch. NKPP pies 251..[Z zamówienia choroby świętego Walentego:] Niech mie już nie szarpią wszelkie natury.. witają małego Jezusa. NKPP laska 2. Kto chce jechać. Słońce wstało... Sim Fol 65.. nadto war. LL 1957/3/37.. a. . księżyc na niebie... nie powiedział. Miesiączek na niebie . Witają go i bydlęta! . na Pana Boga.

. Lud 1905/161. .. We dnie.. między panioma.. Jakoby miesiącek między gwiazdeckami..Korowaj był u słońca i księżyca.. por.. jako miesiąc .. Kot Rzesz 160. Btnl 1989 Dilg 131. TN Gorajec--Zastawie 1984. miesiąc i z gwiazdami..dokumentacja Ju pochwalme króla teho.Jak księżyc/miesiąc między/z gwiazdami. K 28 Maz 90.. e. Oj. . ZWAK 1886/308. K 40 MazP 233. Będziemy siadali między pólkopkami. tak: a.. K 23 Kai 172. powodziany. . Dziś w Betleem narodzonelw. K 20 Rad 191. .. Było żyteńko i nie masz.. miesiączku. tak bym prosiła zaświeć mi. Sum Pan Jezus z aniołami.. gwiazdy a. żniwiarze (kolędnicy) pomiędzy snopami.. chwileczkę bym żniwa skończyła. .. . słońce.. Kot Las 123... a w polu żeby stół snop przy snopie. bo tego niegodne. wszystkie gwiazdy. PRZEMOWY WESELNE 52 . by świecił idącym do/od żniwa dziewczę tom / żniwiareczkom. Oj. miesiąc. Świeże mi.. drugiemu było cichy dyszczeńko . Jak smutna noc bez księżyca. szczodry wieczór. chłopcu... służy (świeci) jej księżyc. płaczą nad grobem Jezusa.. war.. gospodarz/ga zda między kopami. Chód Śp 186. 129. K 19 Kieł 141. b. bywał ci ja U kręga miesiąca. świeci na . płacz kolo miesięczne. co idą do żniwa. uczcić święto chcą dzisiejsze. Jezu miłości. na nowej stodole. serce miłością zapalą. róży kwiat. dziękuję miesiącku. miesiącek mi zycył. dobry wieczór! Trzej Królowie przyjechali. Chodzi Stasiunio .Słońce. K 10 Poz 285. . K 39 Pom 234. Będą tu chodziły panny z dzieciątkami. kopa przy kopie. 55 . dziwują się piękności Jezusa. 42 — Księżyc. A z czegu żeś podgłówniczek miała. K 6 Krak 377. i Maryja z dziewicami.: TN Zielone z Przejmą 1979.. c.: Jak jechała do kościoła . a gospodarz . war. Nagi. .wojowniczek. moim żenczareczkom. mniedzy przydonkamy. jakby księzycek . zaśpiewaj ładnie . Nie byi to miesiączek . rok..Księżyc. między . c. LL 1957/4/53... jak idzie od ... 53 . K 49 Sa-Kr 151. tańczyła dziś z nami.. Bart Lub 90.....: . Lud 1905/161.Jasio wojowniczek. a.. Klękła ona przed ontarzem . Chód Śp 219. . Nad grobem króla niebieskiej stolice. wszystkim radość wielką daje. Or L 1927/170 okolice Kielc. .Księżyc jest podgłówniczkiem/powijaczkiem dla małego Jezusa. kiedy księżyc i gwiazda przy mym lewym boku.. piękności się twej dziwują. . 41 . A lón myśli. a. dziewczynie b.. TN Niemirówek 1980.Księżyc/miestrjc jest proszony. 51 Jak miesiączek nad gwiazdami. Świeci miesiąc.. słońce. 44 . ach lelija. gwiazdy.. . Tam u wody u studzianej. Kot Rzesz 220... moment każdy... K 20 Rad 102. Jak księżyc z gwiazdami . TN Tuszów 1988. K 24 . . księżyc. . Nasym zniwiareckom co idą od żniwa.. i obrosze ludziom siano. ach lelija.. na złote kielichy. tak też i ty.dziś z nami... [Herod do Śmierci:] Jakbyś mnie mogła z tego świata zgładzić. 45 —Jak księżyc/mtesitje między/pomiędzy/ z gwiazdami.: Będzie się bawiła . Nieskończona.. bywał ci ja U jasnego słońca. będzie powijaczck krasny. Między bydlętami.172 KSIĘŻYC . Ty dziś z nami. aby ho tam zmierzyć. cały świat.dokumentacja 173 KSIĘŻYC . PIEŚNI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE 48 .. coś mi ładnie świecił. war. . dobry wieczór. gdzieżeś bywał. jako miesiąc ..: TN Lubcze 1978. Święty korowaju ....: Ad Zam 54.Księżyc. ze to mnieszióndz Mniedzy gżozdeckamy. smutny jesteś bez przyjaciółki.... między . Swicćże mi.. cały świat.. miesiączku. Jak księżyc na niebie między gwiazdeczkami. Będziem sie krążyli pomiędzy snopami. c. war. ZWAK 1885/12. Kot Rzesz 295.. jak ..Ludzie będo latać jak ptaszek. a. K 5 Krak 236. Bart Lub 134. miesiącem i gwiazdami. oświce jo góry. z . panna z dzieciątkami. dla mojej dziewczyny. Słuneńko mówi: wstanę jo w lecie rano . Zaświeć-że. godziny.. Bart Lub 69. złoto.. Jak księżyc z gwiazdami. ten jasny księzyczek. 47 . Słońce... 137. a na planecie wyrośnie krzaczek... Hej. chodzili pomiędzy snopami. Zęby stal snop przy snopie.. słonce...smutne. b. Kiedy to Pan Bóg stworzył świat. Co przewożą srybro....Księżyc i gwiazda na płaszczu Heroda mają go chronić. . Jak księżyc w niebie z gwiazdami. bo cie obmówiły.: . Poleco na ksienzyc. Byś się weseliła Iz nami Jako . tak panna młoda / dziewczyna między dr u ii nami/pannami. tak kopeczki nad kopami.. że Panna Czysta porodziła Syna. b. [Także: promienie z nieba. Bart Lub 114. I tak sobie imia dali . c. jak miesiączek nad gwiazdami.: Bart Lub 91. .. PIEŚNI I PRZYŚPIEWKI WESELNE 54 . Kur Opól 49... .. Stoją kopeczki nad kopami. Jak księżyc między . Chodzi Jadziunia po pokojiku.jako Trzej Królowie. to kawaler . jak księżyc . Dyszczeńko mówi: wstanę jo w lecie rano . kopami. Kot Rzesz 220.. war. K 40 MazP 234. 43 . K 6 Krak 469.: [A Koczwara] Szcz Ant 412. d. Kot Rzesz 137-138. Słońce. dzień bez słońca. A smorzowskim nie świeć.. kopa przy kopie. Hol Wes 138. chmury dżdżyste.. d. na . Jezus między bydlętami. Kot Rzesz 152. Ty sie zabaw z nami. czynią pokłon.. . zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne.. bez odzieży. wyglądała jak ten księżyc między . błyskawice]. jak . jak miesiąc między gwiazdami.. niepojętej i prawdziwej. Jak pójdą od żniwa.. cały świat świecą/służą a. K 22 Lecz 67.. świeci mu księżyc. dzień i noc niechaj Cię [Boże] chwalą..Słońcem. K 46 Ka-S 188.. szczodry wieczór.. Ponad lasejkiem czarna chmurejką. Jemu slużi stonce. chwalą Boga. micsąc.. . c. lecz nie pojmują. Kot Las 130. wywojował sobie sto złotych jabłuszek.To nie jasny miesiączejko ponad chmurejką.. młody bez przyjaciółki . Bart Lub 284 [żartobliwa kwestia Żyda]. miesiąc..... tak prziozdobił fiyrmament: słońcem. Piat Krak 579. Ona klęcy przed ołtarzem między druhnami. d. c/icrj uczcić święto wielkanocne.. najśliczniejsza.. Idzie (Kaśka do kościoła) między pannami jako księżyc najśliczniejszy między gwiazdami. Święt Nadr 71. Jcdynowladny Rządco nad rządcami. miesiączku nadobny. prądnickim dziewczętom. K 22 Łęcz 30. lelija! Kot Rzesz 149. Złamałabym sierpik. 135. K 22 Lccz 34. Jako miesiączek z gwiazdkami. Kot Rzesz 157. Jak pójdą przez pole. jako miesiąc . war. war. Żebyście gospodarzu stali między kopami. miesiąc są jaśniejsze. a gazda . b.. a. któremu niebo swemi obrotami. wielebny młody panie. war. źródło słod kości. podob. dziś z nami.. miesiącu. a. Panno Maryja.. alleluja. Na ołtarzyki. Stef WarmPś 1/96. ponad to chmurejko jasny miesiączejko. Księżyczku kochany. lelija! W lichej szopie leży. Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje... lasy. deszcz .. jak ten miesiączejko pomiędzy gwiazdami. we cztery ogniwa. Jest na niebie miesiąc jasny. slużo (świeco) jej gwiazdy. Zatańcujemy wokoło.. księżycem i gwiazdami Bóg przyozdobił świat. a trzeciemu jasny księżyczeńko . K 39 Pom 371. A chto niemi będzie pijoł? . Miesiunczek mówi: wstanę jo o północy. I furmany.. i obsuszc ludziom siano. moim żenczareczkom. Byś . Kot Las 136.. 49 .. stoją kopeczki jak las. . Maryja? Miałam podgłówniczck.... Stalą nam się dnia dzisiejszego nowina. jako miesiąc . WIDOWISKA HERODOWE 46 ... obłoki. b. K 12 Poz 66. pioruny.. a dzień bez słońca. Oj. (Takie znaki są na lewej stronie płaszcza Heroda i znaki te mają go chronić). a. Płacz jasne słońce. panna mię dzy/z kawalerami. e. b. b. .. a na Ziemi narodzi sie miody król i wtenczas zniknie ludzki ból.Noc bez księżyca. służo mu panny. . w noci nie przestając. gwiazdy/. ZWAK 1886/308.... Jednemu było jasne słunejko ... PIEŚNI ŻNIWNE I DOŻYNKOWE 50 . gwiazdy czynią pokłon zawżdy jako Panu swojemu. d. Krzyż Kuj 1/213.. Słońce.Hej. .

war. f.. będę rachowała za wianek taliary. K 40 MazP 235. Jedzie Jasio do Kasieńki. Płat Krak 420. Nie powisz ty. Swiyci na niebie miesiącek zloty..to chłopiec i dziewczyna. Świeci miesiąc świeci między gwiazdeczkami.: Stoin Żyw 446. Kasiu.toczy sie akcja weselna: dzielenie korowaja. Marysiu do cepca... w rogu komoreczki. c. ze to miesiąc ..Przy miesiączku .. w okno moje. idzie Marysia do domu.. a tam słowicek na rozlącynie młodej parze śpiywa. b. 344. Lom Śląsk 389. . Rog Śląsk 169. A on myślał. b. do ciebie. najśliczniejszy mój miesiączek w świetle z gwiazdami. mój nadobnińki. idę do Aniośka. . "adnie ji ta.. bierz się do zawoja. Swjeć miesjączku z raju.. Etnl 1988 Polin 178. Stoi ona [Marysia] przy ołtarzu między paniami... b. Zaświeć ze.: Pies Śl 1/298... żeby ja nie dostał Za dziolchą tysiąca.Świeci miesiąc. Pies Śl 2/97. ZWAK 1891/77. jesce wyży kosy. Ona siedzi w lawulecce miedzy swachnickami. gwiazdy a. K 6 Krak 388-389. choć na świata końce.zakochani idą do siebie / wyglądają siebie [chcą być razem]. K 44 Gór 231.: . oczepiny..tak jest miłość chłopca i dziewczyny. miesiącku. i świeciła jako miesiąc . c. między panienkami. aż ja usznuruję swoje poduszeczki. między panienkami. wysoczko. / usiadła [kochaneczka] sobie w ławkach między pannami jako miesiąc .. . naszemu korowaju. co se idzie ku mnie. mojij najmilsyj dziywcynie. Oj. Hol Wes 91. Zaświeć mi. Płat Krak 14. Zaświeć mi.. musiałoby niebo spaść. na tej łysej górze. Jeśli będziesz moja. ..Księżyc i gwiazda . a. słońce. Świeże mi.: Pies Śl 1/465. Juz się ta rodzina rozlatuje z gniozda.. Świeci miesiącek na rogu stoła. Swiećże mi. niechże ja pościelę lubemu lózecko. gwiazdy mu się zdadzą.: Oj. tobym nie potrafił.. miesiączku. 105 Ropczyckie.. Jak ten miesiąc do gwiazdeńki I pyta się ojca swego: Co gadać u dzieweńki. LL 1960/2-3/53. przemów do mnie choć słowo..: K 1 Picś 370 podob. w tym kole. . niech ja se wybiorę do karczmy przybory.. pójdziewa se razem. między paniami. K 22 Lecz 66. wianowanie i in. Chybaby me byuo suońca i miesiąca. to miły dokoła okien chodzi. . podob. war. a. K 20 Rad 232. Jużci ona panią. Aże mi moja kochaneczka nic zaśnie.: Musiałoby nie być na świecie miesiączka . f.. prosto w okienecko..: Ej powiedziałaś. miesiączku nad nami. dla mojej dziewczyny. za stół stąpaje. dokoła okin chodzi. Ona siedzi w pierwszej ławce między pannami. Eżli miesiąckowi . war. żeb było widniusieńko. księżycu. Świeci miesiąc świeci.. bo nas pan mody kocią nogę gryzie.. ma miła. miesiączku. Chód Śp 99. najjaśniejsze słońce. świć miesiącku. Gdybym ciebie miał opuścić. Słoneczko zachodzi. . a to twój Jasieńko . wyjrzyj Kasiu serce moje. miesiączku. Świeci miesiącek na rogu pieca. K 46 Ka-S 24. Maciek do mnie nie przychodzi. .174 ____________________________ KSIĘŻYC . mnie sie zdaje. dziewczyno.. Stoin Żyw 134. przerzec-ze Hanusiu... Stoin Żyw 446. Una stoi na pocziymu miyndzy drużbami. ze to miesiąc zeszed. Same mnie dziewcęta do dom odprowadzą. mój tysiączku.: . ja najhudobniejsa między dziwcętami.. Świeciłby miesiącek . nad moim przełazem. ZWAK 1888/187.: Biel Kasz nr 309. LL 1960/2-3/53. Chód Śp 275. Juz się ozenieła moja towarzyska. jasny miesiączku.. Pies Śl 1/278. moja mamuniu.. Na rogu kościoła. Rog Śląsk 31. K 27 Maz 182. wyjdźże tu. b. jak idzie bez pole. Pies Śl 1/109. zabieraj-ze się moja. miesiączku. Powiedz mi. b. K 19 Kieł 175. cobyk jo se przesed prosto bez potoki. Sad Podh 126. Pies Śl 2/96. K 22 Lecz 64. Niech ja se wybiere od matki ubiory. podob. K 6 Krak 474. Zaświeć mi. miesiącku. PIEŚNI 1 PRZYŚPIEWKI ZALOTNE I MIŁOSNE 61 . K 40 MazP 236. szczytem do komory. K 12 Poz 68. a świeci sie jako miesiąc . na ćtery ogniska. prosto bez obłoki. miesiączku/księżycu . idzie bez potoki. ze to miesiąc . gwiazdy . Zęby nie miesiącyk. Świeć. prze-rzec-ze jedyna.dokumentacja 175 KSIĘŻYC . ZWAK 1888/137. mój miesiącku. a gwiazdy by się łyskały i miesiąc by świat porzucił.. prosto bez "obłoki. . rozcesaj mi włosy... K 27 Maz 268. Mojemu miłemu. Lom Śląsk 298. . . K 6 Krak 54. K 40 MazP 246. mie siącku. i temu dziywcęciu. Zaświeć mi.. Chm Lub 37. Same mię koniki do dom zaprowadzą. Kalina nad wodami. K 6 Krak 456. aby jedno słowo. jako miesiąc . miesiączku. Pies Śl 1/127. 58 . jak ten miesiąc . Stoin Żyw 236. Żebym se nie wybrau dziewcyny z tysiąca. juz mie nocka zasła. Widziałam tam myśliwczyczka Bardzo szwarnego. na nowej stodole. K 28 Maz 238 d. 62 A . Rog Śląsk 162. war. Kot Rzesz 396. war. Oles Lub 77.: .. Śwtyć. 60 . MAAE 1908/76. to ja ci dam podarunek. bo już Pannę młodą do ślubu prowadzą. bo mi świycka zgasła... Pies Śl 1/379. Ol Pódl 25. Niech ja sie napatrzę kochankowy chodzę. / usiadła za ławkami. byś nie wybrała . k. war : K 16 Lub 424.. 466. oj świć nade drzwiami. Kot Rzesz 473. panią. Pies Śl 1/308. ale wiedz komu. miesiączek ziaje. h. . między gwiazdeckami. moja dziewczyno. A w tym kole. Or L 1927/170. że to miesiunczek schodzi. a moja Marysia między dziewcętami. Stoin Żyw 225. Kasińku. na niebie miesiąca. Wysoko miesiącek. K 49 Sa-Kr 487. TN Bychawka 1962. Świeć mi. Świeć.. Poczekaj mnie. e. bierz się Marysiu. Chód Śp 130.. nasza panna młoda podobna do szczura. ZWAK 1885/242. chłodny wiatr duha. nie gwiazdy na niebie. e. K 26 Maz 186.To nie miesiąc wschodzi. war. uadnie. war. Świeci miesiąc. Swicćże mi. i. Iż ja szelma twój.. K 23 Kai 129. czekej na mnie. / usiadła Kasiuleńka między paniami. Lud 1908/388. .. K 19 Kieł 175. Świeci ta miesiącek wedle okienecka kieby młyńskie kolo.. Weźze Kasiu grzebień. Obejrzę się . .: K 40 MazP 153. ZWAK 1880/175. Chód Śp 186.. Świeć. g. TN Huta 1966. miesiącku seroko po drodze. war.. świeci od mura do mura. 59 .. Marysia płacze. K 6 Krak 457. siadoj z nami. rożkiem do kumory.: Pies Śl 1/317.panna/chłopiec jest prowadzona/-y do ślubu / do domu. miesiączku... pomagają. .. nasza panna młoda podobna do kota. K 27 Maz 156... Oles Lub 131. miesiączku.Chłopiec ma przyjść do dziewczyny o miesiączku.. świyć na niebie. u oknym do domu.. K 16 Lub 265. miesiącku..Tak jak jest niebo. Lom Śląsk 398. między niewiastami. Maniu. między pannami. 57 . wyzłocony ten pierścionek. oknem do kómore. war. Świeci miesiąc. a. świeć mi pięknie Do dnia samego. 56 . gwiazdy mu n i e ' dadzą. najślicniejsy miesiącycek .. Musiałoby nie być na niebie miesiąca. miesiącku. prosto w spiskie turnie. g. b. Siadła sobie grzecna panna w ławkach z druhnami.. a. świeci. Świeć mi jasno Na ten nowy dwór. Święt Nadr 265. a tu Jasieńko. Kazałam mu: o miesiączku przychodź do mnie... żebym se nie wziena chłopaka z tysiąca. d. świeć. TN Korczów 1984..słońce wschodzi. d. pomogo mu gwiozda. Świyć-ze . c. war..dokumentacja Maz 269. Świeć mi. ZWAK 1891/116 Ropczyckie. chłopca z tysiąca.: K 46 Ka-S 23. Stoin Żyw 122.. war. Jasne gwiazdy. nadto war. war. miesiąc. pójdęć ja z tobą Walusiu. Myślałaś. masz komu. mu nie dadzą . od płota do plota. jasny miesiąc. że . K 18 Kieł 144. Młodo Marysiu.. Najmilsza mi S.. jako młynowe koło.. Ma miluśko. / uklękła na kościele między druhnami. Jeszcze jeden rok. potocyła swój wianecek po stole.... A to ci Jasińko kolo okna przeszed. ma kochanko. zob. Powiedziałaś.. świećże mi jaśnie. 143. krajać go drobniusieńko. Sad Podh 106.: . wyjdź. siedmiu parobecków dziewcynę prowadzą. Jako miesziąc o północy . 1. bez wysoki plot.Zaświeć mi / świeć. j.

K 40 MazP 241. Otwórz mi.... LL 1958/2-3/72. Miesiąc świecił wysoko. TN Dęba 1964. Bąk Gręb 78.. K 39 Pom 166. K 12 Poz 22. pogadać.: . K 48 Ta-Rz 162.. 750. ... 66. . do swej Kasi . war.. rozłożyła motowidło: Chodźta. podob.. Krzyż Kuj 1/198. K 6 Krak 203. .. Przyjedź. nadto war. wysla chmura.. cterym nocki nie spała. K 39 Pom 448.. przemów . .: Gąs Mazur 101. Puść mnie do siebie. K 26 Maz 247. odprowadzici. Do mego ogroda. do swojej jedynej . ku sebie.. . drużko. K fi Krak 144. K 27 Maz 280. Świci miesiunc.. mój syneczek inną wodzi. Piat Krak 51... Co dzień słońce świeci. Kot Rzesz 312.. . Lom Śląsk 404. TN Sułów 1978.. podob. se szed od swoji dziewcyny Od swoji jedyny. ZWAK 1882/114. . wyseł. LL 1964/1-2/49. K 27 Maz 279. we mnie serce roztopnieje.....Miesiąc świeci.. . 70 Mazowsze. Kot Zn 383.. d. . .. świecił księżyc .... K 27 Maz 280. pódź mie. ku mej milej . dziewczę ...: . Swjec-i mjesąc w uokno muoje.. a nigdy nie grzeje. boć ja muszę Do swej milej . Pies Śl 1/435... panienko. Kot Rzesz 372. Odwróć twe blade promienie do okien kochanka mego... K 41 Maz 78. dziewczyno . podob. war. c.. Lom Śląsk 175. ZWAK 1878/68.. 2/663. Stoin Żyw 237. . kryńcić nici. mie ma miła.. ... Piat Krak 51. bo tak ładnie .176 KSIĘŻYC . Pędzie dziś pogoda. Stef WarmPś 2/14. LL 1960/4-5/56. miesiączku.. ZWAK 1878/63. Granatowy ubiór na mojom kochanku.. do kochania serce śnieje. po stojączku bez ten gęsty las. powiedz mi. Jak ja pójdę do tej swojej miłej. Pies Śl 2/228.. . Piel Śl 1/490. dziewczyno. 62 G . Sob Wielk 168. Stoin Żyw 239. . . war. . c. Pies Śl 1/433. b.: Stef WarmPi 3/44.: Piat Krak 325.. Ol Pódl 27. Lom Śląsk 311. Miesiączek zaszeł.. Sob Wielk 167. K 25 Maz 57.. Rog Śląsk 143. . frajerko... bo ja idę do mej luby pod okicncczko. war. Pies Śl 1/314. . miesiącek wychodzi. . K 22 Łęcz 116. K 18 Kieł 139. 753. słoneczko śweci. Dla ciebie me serce . odwróć twe blade promienie. 62 E — Świeci miesiąc w okno moje... K 39 Pom 117. do siebie. 63 B .: Lom Śląsk 314.: Zańdzij słońce. . St o in Żyw 227. Rog Śląsk 101. war. w Warszawie na ganku. Lom Śląsk 309.. Stań. K 19 Kieł 50. Biel Kasz nr 350... Pies Śl 1/298.. przemów do mnie słowo.. Krzyż Kuj 1/197. ZWAK 1886/270.Śląsk 162.. miesiąc świecia! wysoko... b. słońce grzeje. Pies Śl 1/290. ... .. . Słońce zza gór wyszło. . Pies Śl 1/304. . mi jasno Przez ten czarny las. Biel Kasz nr 297.. ZWAK 1891/112 Ropczyckie...wyjdzi jedyna.. war. Bez kochania . chłopiec przyrzeka. Lom Śląsk 176. . MAAE 1908/192 Kielnarowa.. K 26 Maz 232. war. Świeci miesiąc. 62 F . Kiedym ja był pod twoim okienkiem.puść mnie. Pies Śl 2/96. TN Wielkolas 1980.: Kam Pom 217... b. miesiączek . .. Wyjdzi dziewczyno. Jakem jechał od swojej dziewczyny. do siebie. K 28 Maz 250. co świeci.. świeć wysoko ..: Pies Śl 2/663. dżewcza moje. Kiedy ja bieg do swego kochania . .. jadę od mojej lubej . war. . 362.. panno/ dzieweczko/ dr-użko. K 28 Maz 223. zanieś mu moje westchnienie. . Za stodolu pasta bydło. Gaj Rozw 232. . Sad Podli 117.. b.... c. A jo byda za nim spoglądała.. . księżycu . Jak on ujdzie daleko..: Biel Kasz nr 304. Wpuśćze mnie. jak miesiącek zeszed.chłopiec zaleca się dziewczynie. Stoin Żyw 238.: TN Dobre 1977.. Krzyż Kuj 1/198... . b. zalecać nie godzi. do dziewczyny/kochania serce mdleje. wieczorym do cieb ie . . świeci! . Stoin Żyw 134. K 40 MazP 240. K 4 Kuj 254.. bo miesiócek .. ma miła. a.. Pies Śl 2/229. Już ostatni raz. .. u swojej jedyny. Slonecko zachodzi. Księżycu.. póki jasno księżyc świci. do swej najmilszej . do kochania mygo . K 39 Pom 117. .. Świeć mi przed .. ma miła.. Pies Śl 1/203. wzeszedł miesiąc (t gwiazdy) . chlopoki.Księżyc wschodzi. I\asieńko! ZWAK 1878/71 Mazowsze. war....dokumentacja KSIĘŻYC dokumentacja 177 62 B .. . K 41 Maz 165.: tamże.. świeć. K 26 Maz 328. Rog Śląsk 91. Byybyś sie zabawiuu i do domu poszed. miesiączek wychodzi. Pies Śl 1/437. .. .. Puść mie. Kiedy jo szed lod moji kochanki. Jak ja byłem u swojej dziewcyny. K 4 Kuj 16. . motać nici. Pies Śl 2/227. tylko na cię cekała.. K 46 Ka-S 177. od swojej Maryni.Słoneczko zachodzi. Gdym ja chodził do dziewczyny. K 40 MazP 240. K 41 Maz 469. świeć mi pięknie. Piat Krak 82. świeć. Pojadę ja do milej. K 18 Kieł 123. dziewcyno. . ty na tym niebie.... K 22 Łęcz 103. miesiąc świecił wysoko. . K 18 Kieł 139. Stoin Żyw 220. co się po ścianach tu błąkasz przed memi oczyma. dziewecko. . był . TN Niezdów 1967.. . już odjeżdża serce moje. .. . .. tobie się. war. Piat Krak 51.. K 4 Kuj 23.. Zawsze mi wystawiasz podchlebne nadzieje.. i gwiozdy w około. Świeć. do siebie..Księżyc pośrednikiem między kochankami.. od mej kochaneczki. ..... .. Wyjechałem w pole orać . . miesiączku. Sob Lubus 16. .. K 41 Maz 468..... a. a mej szczęśliwości chwila nie nadchodzi.. 64 ..Świeć... chłopiec zaleca się dziewczynie. Jasiu. że ja tu nudzę bez niego.. .... K 57 RuśC 1145... Jeśli będziesz moja. Jak miesiąc... ZWAK 1891/108. swjec przez calc noc. Kiedy jo szel bez kamieńskie pola. Zaszło słońce. Kur Opol 165. 169.. bez rozbarskie pole.. Kiedy ja byl u swojej dziewczyny. Świeć. świeć. Stef WarmPś 3/28. K 27 Maz 293... .Zaszło słońce. TN Dobre 1977. wzeszed miesiąc jak młyńskie kolo. przez to oranie. . . bo ja idę do swej luby na pożegnanie. Hol YWs 132. Świeć. Świeci miesiąc. 63 A . Jak ja szedem . war. 753.. war. ZWAK 1885/270. na niebie.: . wysoko. I\iedym ja sed od swoji dziewcyny. wyńdzi kochaneczko. Krzyż Kuj 1/150. dziyweczko. jadę do swojej luby już ostatni raz.. K 42 Maz 216-217. . od swojej jedynyj. . Kiedym ja sedl do mej namilsej... K 40 MazP 527.. 62 D — Księżyc/mtestfjc świeci wysoko. Zeszedł księżyc. do kochania serce mglcje.. wisoko. maszeruje serce moje. pośmać śe. TN Wymysłów 1980. Cemużeś nie przyszed. Pies Śl 1/425.. Święt Nadr 310.. d. świci. Pies Śl 2/257. potem byłbyś poseł. . Już odjeżdża serce mojr. byłbyś se posiedział . 315.. Rog Śląsk 226. byłabym ci dala cerwonych jablusek... Kiedym ja byl u swojej dziewczyny. a. miesiąc . K 6 Krak 426-427. K 44 Gór 371... K 45 Gór 477-478.. miesiączek świyci. Choćbyś zginąć przyszło. K 36 Wol 143. Stoin Żyw 134.. Odprowadź mnie.. K 48 Ta-Rz 147. . Pies Śl 1/280.. TN Osowno 1980. kto ku tobie chodzi..... Rog Śląsk 90.Świeci miesiąc/księżyc. K 44 Gór 270-271. słońce grzeje.. .... Pies Śl 1/434. Pies Śl 1/425. f^owiedz mi. Kiedy ja stal u swoji kochanki.. do siebie.. . . 77. do swoji Maryny.. war. Piel Śl 1/199. do swojej najmilszej.. Pies Śl 1/111... dziewczyna przywołuje chłopca.. Kiedy ja był u swoji małuśkij. Kiedym ja sed od moji dziewcyny. miesiączku. Słoneczko zaszło. Świeci miesiączek w okienku. Piat Krak 82. K 18 Kieł 138. księżyc .Świeci miesiąc na niebie . MAAE 1898/85 Podhale. Świeć. kiedy chłopiec jedzie/idzie do/od swojej dziewczyny/fcoc/iama swego. Pies Śl 1/94.. K 6 Krak 203. por. . przyszła chwila. K 44 Góry 288 289. Kiedym ja byl u swoji Antolki. Kiedy ja był u swojej miluśki.. co noc miesiąc wschodzi.. Piat Krak 424. Biel Kasz nr 390. Ma miluśko. Marysiu... . pódź odprowadzić. Piat Krak 190.. . war. Pies Śl 2/533. . kochanki.... że nie opuści dziewczyny.: TN Ostrówki 1953. do ciebie. do kochania . mi jasno . war. c. . co mi rzeknie.. Rog Śląsk 162. na niebie.... mego kochanka tu nie ma... puść mnie. bo ja idę/jadę do swój miłej. . bo ja idę do swej luby juz ostatni raz. Święt Nadr 250... Jakech uszel daleko. Moja miła będzie spoglądała. wzeńdzi miesiąc. nie dowierzaj . . puść mnie panno do siebie. K 44 Gór 280.. do ciebie. . Ty znasz te moje cierpienia. już uodjażdżam. .. Kot Zn 407.. K 28 Maz 249-250.. . Mego miłego tu nie ma.... . a bo do mojej dziewczyny droga daleka. Hol Wes 112.: Księżyc zeszedł. Kiej ja stanął pod twym okieneczkiem. Miesiąc świeci. Świeci miesiąc.. a.. panienko . Nie opuszczę cię. nie przytulaj mnie do siebie. . miesiączku.: Pies Śl 2/715. K 25 Maz 57. a nie grzeje. Kot Rzesz 373. Chód Śp 192. Pies Śl 1/437. Świeci mi miesiączek na rogu kościoła... Kam Pom 99. K 26 Maz 247. I\sięzyc świeci.. już odjeżdża(m) serce/dziewczę moje...: Miesiączku. zeszła chwila. Świeci miesiąc na niebie.. 224.. ale wysoko. K 28 Maz 250. 366. Świeć. . Pies Śl 2/750.: K 27 Maz 279... war. .. Krzyż Kuj 1/219.. do dziewczyny serce mdleje. d... miesiączku.. świeć przez to poleczko.. przez ten ciemny las...: Biel Kasz nr 341. ZWAK 1880/213. Pies Śl 1/298... . a.. Kot Rzesz 333. 63 C . war.. miesiączku.. LL 1960/4-5/43. Jagem jechał do dziewcyny swoi. war.... 62 H — Świeci miesiąc.. 62 C .. dziócho . Rog ... 317.

zorze .Zaświeć mi. słońce — matką. 68 — Do miesiąca wędruje gwiazda. Pies Śl 2/656.Świeci miesiąc (świeci). war.KSIĘŻYC .Chłopiec przysięga na księżyc i gwiazdy. We wsi gdzieś szczekają psy. Pies Śl 2/543. Piat Krak 157. w lesie kulomioty. TN Rechta 1978/79... świeci miesiąc. . podob.. K 21 Rad 136.: K 19 Kici 175. ciężko to na sercu.. wiedzą . b.Przyświecał nam nieraz księżyc 1 gwiazdy także szeptały: „Nie wierz. podob K 42 Maz 72. f jeszcze raz dziewczyna ku domu spojrzała. Gdy jest w polu kwiecie.. żołnierzowi rodnym ojcem będzie . Gdzie ja się obrócę. ZWAK 1878/111. Pies Śl 2/131. Jak ja na twą szczerą miłość W myślach moc budowała..: ZWAK 1885/207. pieśni weselne. Stoin Żyw 113. podob. Stoin Żyw 252. Sob Lubus 24. Ol Pódl 23. Rog Śląsk 110. LL 1958/2-3/72. b. a przy nich widział nas. Świr Pies 402.. gwiazdy . Jak na niebie miesiąc jasny wzejdzie. W porcie gdzieś muzyka brzmi . tak ukochana między dziewczę tami. a jy. Stoin Żyw 224. Rog Śląsk 110.. K 18 Kieł 182. Pięknie to jest wędrować. e. c. 69 B .kawaler ciura.. war.dokumentacja _____________________________ 179 178 ______________________ KSIĘŻYC .. Świeci miesiąc. gwiazdy pomagały. .. Wszędzie mi wesoło. . Stoin Żyw 421... śpij. Jak na niebie jasne słońce wzejdzie... ZWAK 1886/311. TN Rechta 1978. księżyca nieszczęśliwi kochankowie topią się. 79 .. Święt Nadr 271. 70 .: A ja tobie podprzysięglem Na ..: Świr Pies 354. Chciałbyk do dziewcyny. podob. Pies Śl 2/657. Szew Niech 344. Pies Śl 1/143. Ach Boże. K 6 Krak 483..świeci miesiączek. K 6 Krak 429. Jesce moje ocka kochania nie znały. war. war. Kot Rzesz 372...Dwunastego października wyszła Łajka ze sputnika. 67 D . koło niego. ej. zaświyć mi. chciałoby mnie dziewczę. Pies Śl 1/123.Smutna rzeka.świadkami miłości. Bo on ci będzie niestały..Wędrował księżyc złoty. Jak na niebie jasne gwiazdy wzejdą. Zem ja nieszczęśliwy. Lud 1903/226. LL 1957/1/45. K 6 Krak 147. świeci. żołnierzowi rodne siostry będą. Wędruje. a mnie świecą gwiazdy. żołnierzowi rodna matka będzie .. a.. ZWAK 1888/181.Przy świetle..siostrami żołnierza.: Pies Śl 1/395. Sad Podh 128. K 6 Krak 395.ojcem. koło niego gwiazdy . 461. Z nikim mi nie jest tak. Świr Pies 401. Co na mnie gadają. Sob Lubus 24. ludzie zabraniajo. K 45 Gór 198. wszytidzieć mi dziewczyna.. dziewczyno.. ej. Jżech nie chodziła za słoneczka do dom. nie nisko. b.. . Pies Śl 1/394. ciebie kocha jedna. Idą ci tam dwie dzieweczki Z karczmy do domu. Niescęśni ci ludzie. podob. bieda tez to bieda. bo jo jadę na zbój. . K 22 Łęcz 57. Sad Podh 115. . K 44 Gór 352. wysoko.. miesiączku. kolo niego chmura.: MAAE 1898/96. a. LL 1960/2-3/78. Choć urody nie mam. Chm Lub 59. war. 78 . podob. chmury zasłaniają . TN Dobre 1977. Or L 1927/170. a mnie świecą gwiazdy. 67 C — Świeci miesiąc.. K 20 Rad 222.. teraz mi nie świeci. 81 B .. napotkał ciemny las. K 40 MazP 465.. świeci i gwiazdy jarzące. Sad Podh 48. gwiazdy pomagają. na syrokij drodze. jakże ja tęsknię do Jasieńka mego.. podob. 67 A .. który ładny chlopok. war. war.. chmury zasłaniają.. Mam ja na świadectwo Miesiączek i gwiazdy . 74 . a mnie lubi każdy. BALLADY 81 A . (świeci) ." Nyr Kar 250. ZWAK 1888/146.Hej..... miesiączku. Stoin Żyw 112. K 6 Krak 429. też Szew Niech 329. PIEŚNI ŻARTOBLIWE I REFLEKSYJNE 77 . Swiyci mi miesiącek miyndzy gwiozdeckami. hu. jeszcze moje oczki kochania me znają. i ja powędruję do swego tysiąca. żebym sie naucyl. war. Tobie świeci miesiąc. Chód Śp 186.: Piat Krak 411. będzie mój mężycek. K 44 Gór 312. . por. 69 A . świeci. ja najuboższa między sirotami. war.. W cichym chłodzie wieczora przy świetle księżyca. idą brzegiem jeziora młodzian i dziewczyna..Księżyc/gwiazdy przestały mi świecić. Chód Śp 186. Sad Podh 100. PIEŚNI ZBÓJNICKIE. chłopcy mię kochają.. 501 i 535. A Twardowski chłop morowy. Świecił mi miesiącek. cuduje się każdy. świeci mnie miesiącek. widzą gwiazdy. Pies Śl 1/291. schował się za chmury. . A boś ty mi raz przysięga! Na księżyc. ej tyj zbójeckij chodzę. Pies Śl 1/424. ej. do chłopca .. war.. śpij żołnierski synu. wędruje. co "o mnie gadają. Swici miesiąc..Świeć. tym słowom. gwiazda do miesiąca. . zajął księżyc do połowy. Sad Podh 46. Już mie w tym Ustroniu nic nie cieszy.: MAAE 1898/85. Polska wszystkich wyprzedziła ji Twardowskiego wystrzeliła. 76 — Miesiąc . świeci. świeć. Jak na niebie jasne żarzy wzejdą. ha! K 45 Gór 470.wielu kocha jedną dziewczynę. Piat Krak 299. Już niedługo obudzimy broń. war. miłości. K 42 Maz 227... K 6 Krak 428. ZWAK 1891/82. Jenoch jo chodziła po miesiączku w nocy.... o jakeś me kochał nockę i dzień każdy. Gdy idą do domu. Gdzie ja się obrócę. tym rozbarskim pacholikom. księżyc po niej pływa . war. LL 1964/1-2/65. Krzyż Kuj 1/141. ZWAK 1891/84. Pies Śl 1/406. chłopiec i dziewica.: Pies Śl 1/487.. a. Świeci miesiąc. war... Najladniyjso muoja miyndzy dziyweckami. miesióncku. świeciły mi gwiazdy.. świeci miesiąc. A nie pomyśl sobie czasem. . 80 .. a mnie jest zakryty.ludzie zabraniają młodym 75 .. ŻOŁNIERSKIE I PARTYZANCKIE 72 .: Raz pewnego wieczoru przy blasku . . ciebie kocha jeden. na gwiazdy? Do to na taką przysięgę Uwierzyłby każdy. . Świecił mi miesiącek. I ..dokumentacja 65 — Jak księżyc/miesiąc między gwiazdami. a mnie nieużyty.: ZWAK 1886/270. war. . jak Z tobą wesoło. Chód Śp 186.Księżyc zaszedł już za lasem. Mika Oraw 51. K 6 Krak 483. Krzyż Kuj 1/141. war.Tobie świeci miesiąc. Jeno na cię pod okienkiem Szczerem sercem czekała. Jeszcze piękniejszej miłować. i przy świetle księżyca rodziców żegnała. war. LL 1960/2-3/63.. ludzie rozmawiają.Przy świetle/blasku księżyca kochankowie spotykają się. TN Latyczyn 1979. Chód Śp 186... komu los dogadza.: . to mnie kocha każdy. d. ciebie kocha jeden. b. jak kawaliyr ciura. war. . Ej. księżyc w dal odpłynął. . nie blisko. Pies Śl 1/392. .Miesiąc i gwiazdy . gwiazdy pomagają / i gwiazdy jarzące. wkoło jego kolo. koło niego chmura . 274. oj.. świeci. K 6 Krak 429.: . ZWAK 1878/111.. Jak miesiączek Świeci. Ciebie kocho jeden. Ze do innej spieszno mi.. kiedy ludzie szkodzą. żołnierzowi rodni bracia będą .: Stef WarmPś 1/58. 66 . na mój głupi rozum. 73 . Świr Pies 356. Mam ja na świadectwo miesiącek i gwiazdy. a. Piat Krak 105. ki z Wojtka jest ciura. cóż mnie po kochaniu. a mnie dwa tysiące. Wieloch nocy nie spala. Niedobrzy ci ludzie. wkoło niego gwiazdy. a. Świeci miesiąc..: Wie to .: Sob Lubus 24. mój Boże. Widzi miesiąc. 71 — Świeci miesiąc/miesiączek. Lom Śląsk 398. podob. Z tamte strony rzycki świeci się księżycek. Komu miesiąc świeci. ej. TN Huta 1966. Wisła 1899/539. drobne gwiazdy wschodzą.: Świeciłby ... Srebrne gwiazdy spadły w ciemną toń. a rwne kocfia każdy. war.dziewczyna. Wedle niego kolo. por. Kot Rzesz 318. szli nad . a mnie kocha każdy. Ale wiedz komu. 403. 67 B . świeci.. a mnie kocha każdy.braćmi. daleko. Pies Śl 1/308. K 25 Maz 19. między lasy. odwodzihć mnie smolarscy parobcy. majutku ... Ej. dziecino. .Świeci miesiąc.. . świci.: ZWAK 1884/274. ZWAK 1880/230. podob. Mika Oraw 51-52. Piel Śl 2/577. ZWAK 1891/110.. To mi przyzna każdy... świeci. Lom Śląsk 383.

kowal niebieski. I gwiazdami przyozdobi.Syn wysłany w świat rozmawia w domu księżyca z panem miesiączkiem o słońcu. jak niebo plącze usilnie. odpowiada. Przyszła milka k' milaczkowi. wiatr i deszcz. księżycem. a z sobą do grobu wziąść! Pies Śl 2/67. jako swego brata g(w)oździarza. słońce. Posłuchajcie. przytulając do siebie. zorza . BAŚNIE 92 . b. bo widzisz. Matka pomaga przybyszowi. 95 A . bardzo się uradował.to jak ja ją cisnę.Pokorna sierota chwali słońce. gwiazdy ." Wnetki zajzał do chałupy i syn. przy księżyca poświacie dwa gołąbków przyłatywa. to już tam świcie ni może.. i bardzo zly. który pożyczył od diabła pieniądze. TN Wymysłów 1980. dziewczyna odwiedza dom mrozu i wiatru. druga księżyc. kto ten świat sposobił. ciebie przestać kochać nie jest w mojej mocy. W tej wieży dał [poganin. Stef WarmPś 2/89. niebo a. miesiąc. [„Starzec z mosiężną brodą" więzi w podziemnych pokojach trzy panny. mrozu. b. wejtrzójd raja posadzyma. Gdzie się ich [kochanków] wznosi mogiła. Pawi Mer 150. Jasnością swą napełniają. ujrzał trzy miesiące. Ku niebu okiem patrzyła.dokumentacja b.] K 14 Poz 19. duse płakające. który moc zawdzięcza temu. woda. PIEŚNI SIEROCE 85 . TN Kolonia Galęzów 1979. mróz.Dziewczyna poszukująca siedmiu braci zamienionych w kruki trafia do domu księżyca (w cd. dziecię zagrzewali. że ten co jest w niebie. i stworzenia z Stwórcą cierpiąc. miesiąc krzywy i blady. Miesiąc mi jest miłym bratem.: Sim ŚlOpol 76. Widziano także na jawie. dziobkami się poglaskiwa. Od tych [Św. szła sobie dzieweczka. wiatr i deszcz i dostaje nagrodę.bratem. jako miejsce. przyjmijze nas. Swemi rękami lamujące. boleją z Chrystusem. prozatorski wątku wprowadza trzy słońca. [Dziewczyna udaje się na poszukiwanie braci zamienionych w kruki. LL 1972/1/53. gwiazdy. wpatruje się w chmurę (księżyc) powiadając. A gdy było o północy. obłoki. A ón powied: że ón też ni może w każde miejsce zaświecić. który starł śmierć i szatana. [Chłop mówi do diabla:] Jak ja ją [zaporę] cisnę. podob.: Biel Kasz nr 35B: słońce. co u ni robi żywa krew? Matka mu na to: Byl haw ciek żywy i zmyk psed tobo! Pon miesiącek "uspokojil . Następnym razem macocha wysiała swoją córkę.Maryja ozdobiona słońcem. Łodżano też w słońce.Księżyc. PIEŚNI DZIADOWSKIE 86 .. cię nie mogę nocować. dalej: gwiazdy. myślę ja w dzień każdy. Bo jak miesiąc świeci około północy. Skryjze sie do ty kumory. w niebo wzlatują w postawie mdławej jak promyk księżyca. plączą nad niedolą ludzi. bo "on jako miesiącek żywych nie ścierpi. ojciec). idą. Jest przez las ścieżeczka. ZWAK 1878/100. Zapytana przez nich. 94 . to ón ją weźnie na goździe (pociąć na gwoździe). Bo od Boga przykaż mamy. Miesiączek im krośnie świecił na tą daleką cestę. Słońce. Bo jak miesiąc świeci i na niebie gwiazdy.Miesiąc. wsyscy-ście brzydki ~ mróz nazwala siwy. Barbary] wymalować. robi nozdzami i pocuł zaraz żywego cłowieka w doma i pyta sie matusi. 84-0 Maryja. to byś ty powinien wiedzieć. księżyc i gwiazdę razem z trzema pannami z podziemnego świata. wiatru) i prosi o pomoc. opowieści wierz. miesiąc. wodę. Diaskorus. mtesioc. ojciec św. K 22 Łęcz 30. to jest mój brat. miesiąc [wcześniej wymienia się: niebo. przecięć miesiąc w każde miejsce zaświci. robi. Krz PBL nr 451. wicher nazwała świstak.matką. to cie zabije. rosną dwie brzozy płaczące .Jak księżyc między gwiazdami. alleluja! Z tym bolały. Matko Boża. zjawa samobójczyni. Usnył Jasiu na murawie.: ZWAK 1885/66-67 Kieleckie. . Biel Kasz nr 67B. gwiazdy. desc lórny.dokumentacja 181 KSIĘŻYC .Święta Rodzina postrzegana jako trzy miesiące. [Wdowa wysyła syna. księżycem. 88 . PIEŚNI ZADUSZKOWE 89 . Syn odnajduje w lesie chałupę. war.: K 48 Ta-Rz 209. który jest najładniejszy. lituje nad nami. trzecia gwiazdę. Idą. gwiazdami i planetami. proszę. Krz PBL nr 480B. PIEŚNI MARYJNE 83 . Alleluja. stanęła u pościele. śniło mu się jak na jawie: przyleciała gołębica.: Stoin żyw 215. I kto nad nimi panuje. ZWAK 1880/88. b. słońce. miza [między] bratc. Usiedli se pod drzewem.siostrami sieroty. pilnie. lasy]. miesiąc. Nyr Kar 128. o dwunastej godzinie. LISTY MIŁOSNE 91. 1 dosyć na tym. gołębica. 95 B . a. LL 1972/1/55. LL 1957/2/20. K 3 Kuj 179. jak ten gołąb. b.180 ______________________ KSIĘŻYC . że wszyscy są ładni. która na to samo pytanie mówi:] Eh. Myśli. [Dziewczyna jednak zostaje i odzywa się do miesiąca:] . K 19 Kie] 137. nr 102. A oni się miłowali jako żynich z niewiastą.] „Kiej mój syn psyjdzie do chałupy. por. że tam jego stryj (brat. bo mój syn jest miesiącem. gdzie mieszka pan miesiączek z matką. toby cie tu rozdar(l). A kiedy was nie przyjmiemy. a beze dzwi szyćko "od mego sie dowieś.] A tam była tylko taka stara babusia. słoiice i z gwiazdami plącze. b.gani i zostaje ukarana. mróz. i tylko słońce jesce dosyć ładne. Wysławiajmy Chrysta Pana. który przedmioty żelazne pochwyci. K 21 Rad 190. ten zaś z wyrzuceniem diabla czeka na stryja na księżycu. 90 . war. oddaje im ich światła. Kto nim rządzi i sprawuje. z których jedna ma „na ścianie" słońce. Kiedyś ty jes miesiąc.. zmarła dziewczyna odwiedza kochanka. A wtenczas zbójca idzie. Krz PBL nr 1060. [W cd. c. znikła przy blasku księżyca [umarła jego narzeczona] stoin Żyw 217. miza sostrarni. a. grzeszną duszą]. K 57 RuśC 605. a ón jest goździarzem. Kszenżyc pod nogamy. gdzie pracuje jego brat. myślał. góry. jako ksawiec [księżyc] miza gwiazdami.Siłacz wydobywa słońce. 216. miesiąc. że ssał mleko matki przez 7 lat spuszcza się jamą w podziemia. war. ((Miesiąc. Jako ten świat oświecają. Rozmaitymi gwiazdami. 82 — Przy świetle/poświacie/blasku księżyca pojawiają się: a. ze tysiące. gdy się utopić szła.Miesiąc . war. Chłop. by dowiedział się przyczyny wschodu i zachodu słońca. zabija starca i wyciąga panny na świat. miesiąc. Niech zobacy cłowiek każdy. Przyszedłam ja cię odwiedzić. Słońce. przychodzi do chałupki. Tam. siada jak siostra przy bracie. por. wydaje je za mąż. podob.Chłop przedstawia diabłu księżyc a. K 19 Kieł 141. to ij ty już nie dostaniesz.] K 14 Poz 94-99. drobnym krokiem kroczyła. war. w której są: słońce.. duszo zmarłych kochanków. niech Ci świeci w maju zorza. księżyc z planetami. Bart Lub 188. bo gdy zamkną drzwi i okna. w rączki mu chuchali. war. to ty już ij więcy nie dostaniesz. a. Gwiazdy szlązkie siostrami memi. Ga [gdy] do raja przebiezimo [anioł 7. lasy nie chcą przyjąć grze sznych dusz. b. tak ja myślę o tobie. miesiąc. Diabeł wyrzuca chłopa w powietrze. księżycowa noc była. gdzie moji bracia som. c. obłoki. Bogi swoje wyrysować. gwiazdami. tak dusza w raju między braćmi i siostrami. Z dwunastu gżozdów Koruna na głoże. Bo się Jezus zaparł się nósli. Ta babusia powiedd: moje dziecko. [Pasierbica wygnana z domu przez macochę. okienice. Matka mi zorza. wszystkie gwiazdy. góry. DAJKI 93 . słońce. Barbara] oczy odwróciła. Trafia do chałupy i prosi o nocleg. pyszna córka macochy . TN Jacnia 1964. 87 — Bóg sposobi świat i zdobi go słońcem. Siłacz Dydak.

Rozieńku. zwłaszcza kiedy księżyc świeci.: Etnl 1989 Bilg 114-115. Może to był duch.. Hajd Nie 212-213. Jezus stanęli w lesie i mieli być przez zbójców zabici.. [Bartosz próbuje wdać się w pogawędkę z chłopem. Sim ŚlOpol 138. Hajd Nie 112. Gdy kur zapieje. których Pan Jezus tam przeniósł za karę. matka wciąż musiała obkrawać i doszłukowywać. a. podob. pogłaskała syndcka pod brodę i pyta go sic. c. Za karę musi dotychczas roztrząsać nawóz na księżycu. Gdy tylko zobaczył opasłego szlachcica .. Chciał on bowiem mieć kożuch od zimna. skrzypka/św. że słońce (księżyc. [Co noc ktoś rozrzuca dziadkowi na łące siano] . Razem z nim ponoć odpadł też kawał księżyca.KJKJ xvaiiyz. Mieszkają oni w odległej od wsi chacie . b. wskoczył na koniu w jezioro. E. jak uszyją.. [Pijany Bartosz spotyka diabła i prosi go. Co noc z wody jakiś synek wylozł. c. Bogacz zakopuje skarb. komentarze 58 i 59 nas. obróciłem oczy moje na miesiąc. Podczas ucieczki do Jegiptu Maryja.. nadto war : Krz PBL nr 480B. 99 . Dwa razy spotykałem tam postać ludzkimi klęcąco. za chmurami ukazał sie miesiączek. że mam dyndać i nogami w powietrzu przebierać jak wisielec. H. żem mimowolnie uchwycił za róg księżyca i zawisnąłem w powietrzu. Baz Tatr 91. so takie plamy na księżycu. wstają oba wojska [polskie i szwedzkie] z grobów i walczą aż do północy.. gdzie stale palą duże ognisko i z niego biorą kolejno żarzącą się głownię. bliżej nieokreślone postacie ludzkie. coby miarcyli kiej ligać na spocynck. 96 .] Jak przyszli do króla. gdyż tam przebywał na pokucie chłop pańszczyźniak. gignij. księżyc świeci ładnie. była godzina dwunasta. 100 — Przy świetle księżyca wychodzi z wody utopek. Widły też są widoczne. więc chwycił się go i próbował wleźć na niego.. podob. bo mi się wcale nie podobało. zbój ujrzał trzy księżyce na niebie i puścił ich na wolność. taki staruszek jak grzybek. ukaranych za pracę w święto / za kradzież. skruł się w grochu i ceko. a. b. gruchnął z całej siły w róg. het znowu w podróż z powrotem. pożegnał. K 7 Krak 30. Według opowiadań starych ludzi mieli oni mieszkać na ziemi. ze tam [koło krzyża przy drodze] strasy. [Kowal.. która się modliła. to migiem za mną. poda furt. złapał widły i z całą siłą uderzył go w głowę. K 14 Poz 145-147. b. zar za stu ludzi. że jak słońce jest w dzień. Niektórzy . Sim ŚlOpol 138. wyjeżdża na koniu. Lecz wiele ten z siebie zrobi. b. Sim Gad 65. Lo północy przysel topielec i largo groch. opowiadają.Pijany chłop podróżuje na księżyc na skrzydłach orła. księżyc. który w niedzielę roztrząsał nawóz. b. będzie mi groch łobrywać widnij. a.1. . że plamy na księżycu i słońcu wyobrażają chłopa i jego żonę. Niedaleko wody mioł Janos z Krośnice Niżne pikny groch. że jest dwunastu braci księżyców. Ale.] Lecz ten niegodziwy mruk od gnoju .. Na świecie zapadł półmrok i panowała wielka cisza.Swoje wymiary i wygląd zmieniają: a. a ja trzymając go w ręku. tak się gwałtownie otrząsnął. b. Krz PBL nr 693. i kożuch byl mu za długi. por. szukając zkąd jakiej pomocy: aż tu potężne chłopisko gnój z kupy rozrzuca.. . C.. razom z księżycom królewski starzec. który przed śmiercią zapowiada mordercy. Ludzie mówią. Gdy mu uszyła duży. wszystko znika aż do przyszłego roku. gnój rozrzucających. załatwia się na nim i poleca go pod opiekę księżycowi (diabłu): który może pozwolić go odkopać temu tylko. to myślol borok. Nawet jeśli noc księżycowa. skąd wypędza go widłami chłop. podob. ZWAK 1887/17. pokutujące dusze. Imionami ich miały być nazwy miesięcy. D. który byl wtedy akurat na nowiu. Opowiadano też.Słońce/księży c/drzewo świadkiem i mścicielem zbrodni.Szlachcic Twardowski na kogucie wyprawia się na księżyc. jak chcecie widzieć utopka. . Gdym go .] „Oto księżyc niedaleko. . Hajd Nie 194-195. niestety. a pił za pięćdziesięciu.Jak sie patrzy na księżyc. modlitwę na wybawinia.. pieśni dziadowskie nr 88.to mu dadzą tyle srebrnych pieniędzy. nazywanych w gwarze ludowej ((miesiączkami)).) jako jedyny świadek zbrodni kiedyś go pomści. Kul Wiel 3/510. a on na nowiu zawsze był młodziutki. aby go przewiózł na drugą stronę rzeki. obraz dwóch braci skłóconych / Kaina i Abla. że nie udźwignie. Matka księżyca wiele od swego syna księżycowego doznała przykrości. b. Józef.. OPOWIEŚCI WIERZENIOWE 102 .Dwunastu braci miestączfcóio/księżyców mieszka w odległej chacie. gdy mu go ścięła. który z pogardą i podejrzliwością patrzał na panów gnębicieli. Takie cienie w podobie kształtów dwóch jakisić ludzi takich. który coś potrzebuje. K 15 Poz 4. to się w takiego staruszka-grzybka obracał. .. górę. zjawia się po zapłatę. widmo króla Sobieskiego. On w polu gnój rozrzucał. było to już niemożliwe. podniósłszy swoje widły do góry. To cienie chłopa i baby. że jest 12 braci miesiączków tak niby jak słoneczko żyjących. F. a w nocy miesiącek świecie! i dziadek nasz nos zawołali: .. 104 A .. że poszli w niedzielę podczas nabożeństwa gnój rozrzucać. to utopek wyłazi ze stawu i szyje trzewiki. a na skończeniu miesiąca. 287-288. por. jak się miesiączek kończył. widma rycerzy. Dek Sier 82.Świeć Róg. ona w chałupie masło robiła. Lud 1982/123 Lacko. a do tego mam garścią chwytać za ten sierp błyszczący.i kto do nich trafi przypadkiem. Jak wom ten starzyk stanęli i tym kijem poświęconym zdzielili. której dnia i miesiąca dobrze nie wiedzą. „i dokąd tak spiesznie"? „Lecę sobie na ziemię z miesiąca" odrzekłem . 104 . Przęsłem. ludzi. księżyczck zmalał. wypiął sie na kopka siana i zaczął wrzeszczeć. Plama na księżycu ma wyobrażać człowieka.. [Lecąc na ziemię spotyka sznur dzikich gęsi.. G. ZWAK 1886/113. (jakto czasem wypadnie w drodze o zimowej porze) a wszystkich razem braci z góry po imieniu wywoła . W każdą rocznicę bitwy. za który się trzymałem. Upuścił wom but i wrzasnął: -Świeciłbyś a nie biłbyś. 103 .. Wieśniacy powszechnie mniemają. iż go Pan Bóg piere. króla Wła dysława Warneńczyka. Zastrzyg sie nań Janos z palicom." ZWAK 1892/84.Trzy księżyce na niebie znakiem ocalenia dla Świętej Rodziny. a gado do miesioncka: Gignij (zaświeć). Twardowski głośno jęknął i z głuchym krzykiem poleciał jak kamień w ciemną otchłań świata. Za karę tam siedzą .Na księżycu widać: A. .dokumentacja sie. Dziadek nasi to zawsze powiadali. Róg się naturalnie ukrychnął.a. pojawia się orzeł i unosi go w powietrze. Etnl 1989 Bilg 114. który pracował u króla. 97 A . Nie chciałem na to przystać.. kto zje ekskrement. musisz się na moment za róg uchwycić.. No i raz zaś w dzień było fajne słońce. c.. Żałując swego czynu. LL 1960/1/48. aż sobie trochę wytchnę". a ognia zażąda. Krz PBL nr 960.Przy świotlo księżyca można spotkać/zobaczyć: a.Dzieci. bo on też mo kobieta i dzieci i musi wszystko robić. co by ta gospodarka szła. albowiem dolatując właśnie do samego miesiąca. a. 97 B . dlaczego słonko zachodzi i wschodzi? Miesiącek na to wzescy: „Dyć na to wschodzi słonecko. coby te ludziska w stajali do roboty. zasidd do uobjadu. Jerzego grającego na skrzypcach/harfie/lutni. ale nie oglądałem sie.] Za to co nocy. Mroźno było. Kai Lim 19... a w nocy miesiącek świeci. x ^ uoKuineiitacja KSIĘŻYC . jak sie za ręce trzymajo. wraca na dno odbywać długą pokutę. co musi. cichy miesiączek.. [Król Sobieski za namową królowej sprzedał ludzi chanowi tatarskiemu. Twardowskiego / synów Twardowskiego. szwaczkę Sybillę. Zbrodniarz zabija podróżnego. 104 B . który szyje buty / kradnie groch. K 14 Poz 146. młodzieniaszek nagle urósł i przykryć się nic mógł.Skarb zostawiony pod opieką księżyca/diabla. PODANIA 101 . Kul Wiel 3/509. . Kiej sc dobze podjdd i podpił. że pracowali w sam dzień Matki Boskiej Zagrzewnej. na flory chodziuł topielec. zapytał [gąsior]. a kiedy kur zapieje. K 7 Krak 17. szyja but. Wisła 1894/723. psysiadła do niego mać. S im Gad 82. B.. podob. a miesioncek świciul. . [Twardowski] dla spokoju i wytchnienia dosiadł w lipcową noc jarzębiatcgo kokota i wy-prawił się wprost na blady. war. jak księżyca ubywało. Dek Sier 83-84. To było w miesiądzu styczniu. która nie śmie się palić płomieniem i świecą nią na nocnym niebie. widać uganiających się za sobą rycerzy. bo to było na skończenie miesiąca. a na to zachodzi. Krz PBL nr 4061. 98 . drzewo etc.. to ten król taki był siwiutki z długą białą brodą. ..] „A zkąd to". był już w pobliżu wystającego rogu miesiączka.

chociaż do 105 . a. żeby siać. Na księżycu widać tam dwóch . jako swoją własność odstąpiła mu Matka Boska]. Więc siać trzeba albo przy księżycu (w nocy). widać Kaina. radzi mu. podob. Bąk Kramsk 81. bardzo był ciekawy. ma z gałęzi. Wisła 1893/113. . jak idzie skrzywiony i wiązkę niesie na plecach. Wisła 1896/726. Krz PBL nr 1150. albo gdy ten zaszedł równo ze dniem. które. aby człowiek nie był napastowanym od strachów nocnych. bo w śfento psiekla. podob. b. ZWAK 1887/3 pow. bo się zboże „ześnici". W Polsce i na Morawach mniemają. Szyf Trąd 44. 13. Or L 1936/150. podob. a skrzypkowi wtenczas pękła struna. 104 E — a. sam swoją ręką na księżycu obraz pomieniony nakreślił. zabijają krowę. K 7 Krak 29.miesiąc w studni! Spuszczają mu tedy wiadro na ratunek. d. który pracował w Boże Narodzenie. tj. którnego zabił. pszenicy i tatarki. Czap Mat 109-110. Szyf Trąd 43. to jest słońce i księżyc. uderzył widłami starszego brata i zabił go. spadające przy końcu lata na ziemię.. jeden z drugim siedzo. No. c. Lud 1908/69. TN Zamch 1984. Wit Baj 154. Uradowana krzyknęła. Lud 1897/141. Kai Lim 20. to tam chodziło o te ofiarę . podob. Fisch Lud 162. Lud 1926/45. potem Kain nie miał miejsca. Dziewczyna czerpała w wieczór wodę ze studni i zobaczyła księżyc w wodzie. To mówio. bo jakby św. Kup Pol 44. Lud 1895/171. A na księżycu to je postać ludzka z lego przypadku: W Boże Narodzenie poszło dwa braci trzość słomę dla bydła. to syn słońca. że to Twardowski. nos. Wisła 1900/464. że to Kain zabił Abla. K 48 Ta-Rz 258. 1444) Antychryst ciała poległych Turków wskrzeszał obracając ich twarze ku światłu księżyca. że król z góry na nich patrzy. Na księżycu znajduje się św. to z nią wypije również placek. K 3 Kuj 91. Lud 1895/171. jest tam taki chtop. braciów jest. obydwaj. Kup Pol 44. odbijający się w niej księżyc. Stojący obok spojrzeli na niebo: rzeczywiście miesiąc świeci wesoły. podob. ZWAK 1886/108. to pęk chrustu na plecach. że będzie sie zaśnicać. TN Krasiczyn 1985. to widać. Gaj Rozw 97. Kul Wiel 3/509. Krz PBL nr 1335. Krz PBL nr 1150. ze na księżycu jest taka góra i ta góra świeci sie od księżyca. Wisła 1890/110.] Gdy obaj przyjechali po snopy. Lud 1926/46. Ziecór niesiąc śweciul i pośli po wodę. Lud 1908/68 Nowy Targ. W bocheńskiem powiecie lud zamiast Kaina i Abla. że w tej chwili ujrzała miesiąc i gwiazdy na błękicie. to starzy ludzie to twierdzili. podob Kup Po! 44. szyjąc koszule. d. podob K 51 Sa-Kr 73. żeby nie łapało światło jedno drugiego. A księżyc. Lud 1896/327. śliczny miesiączek. Kup Pol 44. Wisła 1891/628. pszenicy. sądząc. K 3 Kuj 93. toby narazie (wówczas) patrząc do miesiączka mógł oślepnąć. którego ciało zniknęło w czasie rzezi. Aby zaś ludziom widok tej wielkij zbrodni ciągle przypominał i odwodził ich od podobnej.synem słońca. tak sie na niem wszystko świeci. zboża. Cisz Krak 309-310. Na księżycu widać. [Sw. że o.KSIĘŻYC dokumentacja 185 184 ______ KSIĘŻYC .Księżycowa góra.. Nie siano zboża. to teraz za karę tam tak to robji. Kul Wid 3/509. na tarczy księżyca. a. Czap Mat 110. Głupcy spostrzegają w studni odbicie księżyca. Nie należy siać pszenicy przy dwóch światłach razem (tj. od ty jasności. gdy na niebie były dwa światła: słońce i księżyc. d. I niesiąc śweciul tak. ZWAK 1886/108 Ropczyckie.dokumentacja pieklą miał być porwany Twardowski bowiem począł śpiewać godzinki. Kai Lim 20. Wisła 1901/484. że nie będzie dorodne. tylko niedobrze jest w to patzyć. co to ser je w studni. pracował w święto Lud 1926/45. TN Banachy 1984. iż na księżycu siedzi (Sybilla) Sibelija.. loby sie strona od skrzypek świętemu Jerzemu urwała i patrzący ociemniałby. Szatan musiał go tam porzucić. to już tak. a samego wtrącił żywcem do piekła. no to sie nie siało pszenicy. Kup Pol 44. Szyf Trąd 44. a nogi i ręce ma roztapyrzone. Gdyby sie chto zbyt długo w miesiącek wpatrywoł. Jerzemu nagle pękła struna w lutni. to ton łam ponoć za karę poszed. K 19 Kieł 196. podob. Kuch Pol 14. Wtym dźwignia od wiadra uderzyła dziewczynę w brodę tam mocno. Jak sie dobrze na miesiącek przypatrzeć. że wypiła go z wodą. lnu. Wisła 1903/96. Kul MiW 436. tak jakby głowa człowieka. b. Na księżycu Twardowski pokutować będzie do sądnego dnia. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 106 . który tam gra na skrzypcach. Kuch Pol 11. by wydobyć go. Lud 1926/48. ANEGDOTY podob. ucesany. Fisch Lud 162. Kuch Pol 14. b. Jerzy obronił dziewicę przed pożarciem przez smoka] Odtąd św. Jerzy mieszka na miesiączku [który. Etnl 1989 Bil g 111. e. c. Kul MiW 436.. Szyf Trąd 45. że miesiąc się utopii i nie będzie już im świecił w nocy. podob. gdy ukończy szycie. i rozjedłi sie bardzeńko. że na księżycu. tak jeden drugiego przebił i podrzucił w gore widłami. gdy księżyc w dzień świeci). albo spuszczają się. Jerzy. olkuski. To bjalka tam masło robzi. Wisła 1904 /104. Hajd Nie 206-207. [Brat postanowił zabić brata. To wiem. dawno. ze syny Pana Twardowskiego. bo zawse je taki umlaskany.Miesiąc/ser rzekomo utopiony w studni. jak dobija Abla. b. Lud 1926/49-50. że miesiąc już wyratowany. Lud 1926/45. więc lobie na skrzypeckach przygrywa. c. Za korę dźwigo te wiązkę po śmierci na plecach. odemścić go chcieli i cudów waleczności dokazywali. ZWAK 1889/77. Udz Krak 92. plamy na księżycu tworzą jakoby obraz człowieka grającego na harfie. brata swego. A tak gadajo. Lud 1926/46. to łon w woli orze. a śpiewaniem tern osłabił moc złego ducha. TN Krasiczyn 1985. zostawia go nam. która tka śnieżnobiałe cienkie nici. Jak jest na przykład jesienio. by pił wodę.Na księżycu siedzi prządka albo szwaczka. lepiej unikać tego i przestrzegać dzieci małe. Ten chłop. TN Smólsko Duże 1984. K 7 Krak 29-30. to człowiekowi oko wyskoczy. podob. b. Bóg wnet zniweczył całe zbrodniarza gospodarstwo. Wisła 1901/80.. Na miesiączku (księżycu) jest skrzypek. podob. Od tego casu tam mu bardzo smutno. ze ze strachu święty Jirzy skocył i wpod do miesiącka i tam juz został. K 17 Lub 69.Księżyc . Można go widzieć osobliwie na widku (na pełni) jak gra. za to. Lud 1926/45. że "oczy. 104 F . Kuch Pol 10. gdy śpi i odpoczywa po ciężkiej całodziennej pracy. Krz PBL nr 1150A. 104 D . i ku czci Boskiej gra na lutni. gładko. Księżyc stał się miejscem kary i pokuty. Lis je skradziony placek na brzegu rzeki. Lud 1926/49. Kul MiW 436. żebrata zabił i tak niektórzy mówili. Krz PBL nr 11. Etnl 1989 Bilg 115. patrzą . jak tez to pieron wyglądo. co tam jest. bo się nie urodzi. 104 C . żeby nie murzyła czyli śniedzią się nie pokrywała. podob Kup Pol 44. Wisła 1900/464. dlatego też nie wolno się wpatrywać w miesiączek. K 15 Poz 5. 104 H . Etnl 1989 Bilg 114. K 15 Poz 4-5. podob. Przeklęte oni. podob. uradowani jego ocaleniem powrócili do domów. chtóry za życio ukrod wiązkę grochówki. Etnl 1989 Bilg 115. Wisła 1898/137. który ciągle gra. a ono było tak jasne. TN Łazory 1984. Szyf Trąd 44. Gdyby się kto w miesiączek wpatrzył. wróżbici polscy ujrzeć mieli oblicze poległego króla Władysława. c. Mówią. że jich ociec wygnał do tyj roboty. Fisch Lud 162. Szyf'Prąd 44. Kain z palką nad leżącym Ablem. podob. Or L 1935/158. 104 G Jest podanie w Wielkopolsce. że zobocył ucho pierunowe.Nie należy siać przy dwóch światłach (słońcu i księżycu): a. Wisła 1904/79. Kuch Pol 11. K 34 Cheł 254. że gdy w sławnej klęsce pod Warną (r. Bąk Kramsk 81. Nie siać pszenicy kiedy dwa światła są na niebie. podob. Kul Wiel 3/510. i zaczeny sie bić widiami. Wisła 1904/79 Jędrzejów. Kup Pol 44. Kuch Pol 10. Narobiła krzyku. c. Wisła 1902/441. jest dwa świateł my nazywamy. podob. Dzik Klech 209. nastanie sądny dzień. b.. a on zaleciał aże do księżyca i tam juże ostanie do dnia sodnego. podob. Lud 1926/46. podob. mieści na księżycu czarownika Twardowskiego. Na miesiącku jest clowiek. kobieta została umieszczona na księżycu i tam dalej pracuje na kołowrotku za karę.a. czyli księżyc i słońce w dzień. jak księżycowa góra sie świeci. LL 1959/3-4/78. jak Kain trzyma na widiach Abla. Kuch Pol 11. Jest to chtop (dwaj bracia). Fisch Lud 162. podob. Tdoł mu Pon Jezus. Wisła 1898/138. przy stoliczku siedzący. Kuch Pol 10. Zbiegli się sąsiedzi. Gdy sie święty Jerzy dostoł do nieba. ze w studni było biało i móhili. . a rycerze polscy wiedząc.a. zapytany przez wilka o pochodzenie zdobyczy. Ta bjatka tam chlib psiece. że w niedzielę przędła. 107 . ZWAK 1885/66 Kieleckie. K 8 Krak 234. Każdego dnia zrobi jeden ścieg. Or L 1938/160. Żeby tego nie robiły.

i zestawienia: nowy pan Kup Pol 34 (na Warmii i Mazurach). młody miesiąc Kup WiM 14. bywa do dziś nazywany niebieskim królewiczem Babinicz-Witucka 1981/54. 123-129. gdy świeci stonce i księżyc.Po promieniach księżyca opowiadają. Karczmarczyk] Szcz Ant 401. S. [S. że widziano jak lunatyk po promieniu księżyca wylazł na szczyt lub na wieżę kościoła. / milsze nocne słońce. pszenica. urobiona od stpol. pierwsza ćwiartka. Lur Slow 103-104. Ż y r a n i k Bogdan. Zalecenia i zakazy. K 17 Lub 70. Dwie kultowe nazwy księżyca u Słowian.Słońce i księżyc . z.. pierwsza skrajka Kup WiM 15. Kup WiM 15. 57 i 58. 1. Lwów 1927.Witam cię. Kup WiM 14. wisla 1898/136. Szyf MiW 142-145. 5-23. 1. Klassifikacija nazuanij luny v jazykach Europy. z. 23-26.. [ts. Or L 1938/160. gdzie nów oznacza fazę niewidoczności księżyca (w pow. 7/247-263. s. wisla 1898/136. / miłe im zanieście.. na kondycję zwierząt i ludzi . Tom Drz 77. 3. miesiączku drogi / Góry i ścieżki oświetlasz ubogim. (c) W południowej Polsce uwydatnia się 'p o c z ą t k o w o ś ć'. w Kup Pol 32. For Sym 97-101. 1934. Części. otrzymuje nazwy zdrobniałe miesiączek. gdy „stary" księżyc nazywa się tradycyjnie miesiącem.186 _______________________KSIĘŻYC . / W nocy księżyc. na nowie Kup Pol 33. (b) nowości. Duf STB 315-317. S t a w o ż. Praktyki witania. jak panic od pan itp. PÓŁPEŁNIA. młody miesiączek Kup Pol 34. Wit Baj 127. księdza 'księcia. Grzeg Wier 21. Dokumentacja Zagadki Przysłowia Przepowiednie. 1. czyli w okresie nowiu). pierwsza kwadra. Etnl 1989 Bilg 112. i issledouanija 1984. s. R.W i t u c k a J .Atrybuty przedmiotowe. z członem now. Lublin 1981./ to cztery strony świata. Konotacja semantyczna nazw księżyca w polszczyźnie ludowej.. nowy miesiączek Kup Pol 33. Wisła 1889/88. Kul Wiel 3/510. To to mówio. czyli tradycyjny i współczesny lunearyzm (na marginesie badań kultury duchowej Lubelszczyzny). miesiąc na młodziku Kup Pol Jerzy Bartmiński. 1. K u c h t a Jan. pierwsza kwatera Kup . W przypadku. Chojnowski] Szcz Ant 255. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. z. PEŁNIA. funkcjonują: derywat młodzik Kup Pol 34-35 i 57 i zestawienia: młody pan Kup Pol 34. ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA. (b) Nazwa nów jest dziś ogólnopolska i znana wszystkim gwarom 1. Kul MiW 435. Giey Mit 138-140.. używana w rytualnych powitaniach Mosz Kul 2/458. 77. natychmiast on się podnosi i bezczynnie biega. s. 115. Gaj Rozw 97. . Budziszewska 1990/224. Przyczynki do „mitologii" księżycowej. Lublin 1985. Formuły powitalne. to jak było sionce ji miesiąc na niebie w dzień. Kup WiM 15. Przesądy te na tyle wpływają na uprzedzone umysły matek. / a w dzień słońce /jest mi żarówką / i taka jest moja chata. witam. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 109 . Wierzenia i przesądy księżycowe z Chojna i okolicy w powiecie szamotulskim. że aby tylko promień księżycowy uderzył na lunatyka. synem Dawida Red Ulan Majorat 1984. Wiedza ludowa i wierzenia o księżycu. Kup WiM 12-19.rosy świecą nad równiną / i księżyc wychodzi olbrzymi / toczy się kolcm po niebie / ziarnka liczy / uśmiechnięty marzy o chlebie . niebieskim dziedzicem 8b. 2. Bibliografia Księżyc w pierwszej. Jak lny siali. „Wiadomości Ludoznawcze". 50-62. N. K 17 Lub 69. Etnl 1989 Bilg Ul. nowy miesiąc Kup WiM 15. Zar ssioł 77. przesądy i zwyczaje związane z księżycem w okolicach Nieświeża. Kop SSym 179-181. „Wiadomości Ludoznawcze". aby na niebie nie byto dwóch świateł równocześnie (tzn. Wórt HofF 6/477-537. nowik Kup Pol 32 (od Nowego Sącza). w:] Lud 1926/38-51. 1934. 223-230. 3. Gwiazdy . aby na nich promienie księżyca nie dochodziły. Wierzenia. Analiza semantyczna nazw słońce i księżyc w polszczyźnie ludowej. 110 . = Nazwa nów jest notowana najpowszechniej. rozpoczynający swój wzrost aż do osiągnięcia pełni i równocześnie wpływający na wzrost roślin. B a b i n i c z .Sufit . R. Księżyc i gwiazdy. 113 . „Wiadomości Ludoznawcze". należy do wstępnej fazy cyklu księżycowego: pierwsza ćwierć. s.funkcjonują derywaty: nowia Etnl 1989 Bilg 114. Kalendarz lunarny Słowian na tle porównawczym. Kop SMit 559-560. Ilerd Lek 78. to już ludzie to uważali./ to nieba kopula. że sie wyśnici . K 17 Lub 70. s. z. a tatarkę przypalało". Pieśni. Z d z i e s z y ń s k a Anna. 54-56. / ściany . Mif Tok 2/78-80. bo mówio. B r o z o v i c D. oraz księżyc/miesiąc na młodzie Kup Pol 34. c.jest w kulturze ludowej traktowany z sympatią i nadzieją. Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu. / Witam cię. także księżyc/miesiąc w nowiu. [w:] Z zagadnień kultury ludowej. Mity księżycowe. Kuc Mlp 40. Lublin 1980. R. Ni było ziarna . odnosiła się nazwa księżyc. / Witam cię. BIBLIOGRAFIA: B o j a r k ó w n a E. 10/236-237. si SE 3/277. Kup Pol 27-58.. De Vries Dic 326-328. 86. Stanisława Niebrzegowska 34. [w:] JOS. W formułach powitalnych i magicznych na Lubelszczyźnie N. SSŚl 554.. pana' przyrostkiem -ic tworzącym nazwy istot m ł o d y c h . to już nie siali. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. Mat. Gospodarz nie sieje pszenicy. pierwszy sierp. Zaklęcia.dokumentacja 187 NÓW cksplikacja K 3 Kuj 93-94. np. mówią. (d) częściowości wobec całego księżyca. PUSTE DNI. B u d z i s z e w s k a Wanda.. Opozycje Wygląd. (a) Prawdopodobnie pierwotnie tylko do N. berło) i prosząc o zdrowie i pomyślność.. nowy księzyczek Kup Pol 33. 26-27. Szym SDom 4/659.. s. 108 . [S.. .jako młody. KSIĘŻYC PO PEŁNI. K a m o l a Maria. s. Mosz Kul 2/22-27. W o j t a r o w i c z o w a Ludwika. nowy księżyc Kup Pol 33. [A. Kup Pol 34 i 57. miesiączku trwały / Ty nam oświetlasz pola i skały. . na miodem Kup Pol 34. Łow Rei 119-121. [w:] OLA. Zar ssioł 77. witam. SKSI Lec 201. kolbuszowskim i lubelskim) Kup Pol 33. s. R. 1932.. 369. bo takie czarne kioski były. 111 . z. że N.ostatnie tam. Szyf Trąd 41. Cebulski] Szcz Ant 234 112 . „bo wtedy pszenicę przypadała bardzo śnić. 38 i 43. P e r c z a k Kazimierz. R z e p e c k i Stanisław. 1934. Lud 1904/94. 105-106. d. NÓW Wstęp Eksplikncjn Nazwy. Tlo czasowe zdarzeń Przepowiednie. że starannie ochraniają małe śpiące dzieci. (c) początko-wości wobec kolejnych faz. iż widziano wysoko wyłażących lunatyków czyli ludzi przez sen chodzących. (e) kształtu. Dej Kieł 1978/237. wstępującej fazie . „Wiadomości Ludoznawcze". Kup WiM 14 i 18. dużym „panem" był „stary" księżyc. którzy wtenczas sami nie wiedzą co czynią. Zacharowa-Wnękowa] Szcz Ant 836. młody księżyc Kup Pol 34. Szyf MiW 160. to.dwaj świetlani bracia. 3.. Mówią. -►GWIAZDY. NIEBO. 543-545. Witano go specjalnymi formułami przypisując królewskie atrybuty (korona. Kup Pol 33. Kar! SGP 6/121. bo się będzie pszenica świeciła (będzie rzadka). Liczne ludowe nazwy N. Przy siewie pszenicy i tatarki należało zwrócić uwagę. 1. 40-44. utrwalają cechy (a) młodości. 9-23. witam. [M.Czekają na szczęście / z chłopcami chodzące. 49-63. miesiączku miły / Ty oświetlasz wszystkie mogiły. Gamlv Ind 684. NÓW. słonce "o. SŁOŃCE.po nowiu/nowie . słońca i księżyca.promienne siostrzyczki. Chev Dic 3/154-162. W gwarach w północno-wschodniej Polsce. oraz . WIOTEK. ZWAK 1886/106. Lud 1976/101-125. księzyczek Kup Pol 29. ji miesiąc. Stolpc i Iwieńca. 454—465. Duf SNT 358. IvTop Slav 133-137. że jak dwa świateł było na niebie. Szyf Trąd 40-49.

niebieskim dziedzicem sn. czci i chwały sil. tobie ziemia i fortuna. Dla zjednania sobie czyjejś miłości dobrze jest daną osobę wołać po imieniu przez trzy dni Wisla 1902/798. ważne przy przepowiedniach pogody. u oraz Kup Pol 36 i 38. fortuna. Or L 1935/128. siać rośliny rosnące na powierzchni ziemi NKPP siew 6. które to nazwy bywają dodatkowo rozwijane epitetami: cieniutki sierp ptni 1989 Bilg 113. Kup WiM 15. jak jęczmień i proso. Piaseczno). na wschodzie. Jezu. Kup Pol 39.Witaj księ życu nowy. bo spowoduje to pomnożenie zasobów i szczęścia K 7 Krak 194. N. TN Krasiczyn 1985. szczęście. obrączki . bo przyjmują się i w górę idą sim wierz 235. zdrowie. Na nowiu dobrze jest również wykonać różne inne czynności rozpoczynające. miały formę spe cjalnych gestów oraz formuł słownych. (b) bydło wganiać do nowych obór. zwracały się panny: Księżycu nowy. rogalik (w pow. Do księżyca na nowiu. „podłożyć" chorobę Bieg Lecz 12. wchodzi w opozycje: młody : stary z -* wio tkie m 3. tradycyjnych roślin jak ogórki i kapusta (co daje wskazówkę o wieku tych wierzeń). powitalno-życząco-proszące. nadto okrążek (w pow. bo będzie trzymać się dobrze Baz Tatr 85. (e) Cechę ' k s z t a ł t u ' utrwalają nazwy przeniesione z nazw narzędzi gospodarskich.: (a) r o z p o c z ą ć niektóre p r a c e : siać sim Wierz 235. jest nazywany królewiczem. krawka. księżyc nastaje Kup Pol 32.Witaj księżycu na nowie. bo wyrośnie czysty i duży Or L 1936/iso. W formułach tych N. Gostyń. np. w zakresie prac polowych i czynności gospodarskich dobrze jest na N. na Mazowszu. kosy. wąski sierp Kup Pol 33. Z tego powodu. jest ' c z ę ś c i ą ' księżyca. uważa się za oznakę pomyślności Kul Wiel 3/510. 36 i 57. sadzić lub szczepić drzewka. wchodzić do nowych mieszkań. Do N. Baz Tatr 84. leczyć brodawki Lud 1912/185. Łączy się N. sierpek (w Małopolsce. I tak. wtedy dobrze się będzie wiodło w gospodarstwie Etnl 1989 Bilg 113. róg (w pow. jeśli ktoś pokłoni się przed N. że ktoś straci wzrok Bieg Lecz 13. a będą dobrze rosły Czap Mat 106. wtedy będzie ładne K 42 Maz 394. kąsek miesiączka (w pow. kozienieckim). z gwiazd 9d. aby uschły tak. leczyć choroby skórne Pęk Bilg 236. szczepić kwiaty Czap Mat 106. zobaczonego po raz pierwszy. . księżyc wschodzi K 15 POZ 5. ® Wygląd księżyca na nowiu utrwalony jest w podanych nazwach uwydatniających podobieństwo do przedmiotów wąskich i zaokrąglonych .: urządzać wesela Sim wierz 235. maleńkt sierpek Kup Pol 32. obrączka (w pow. także .zbierać plony sim wierz 235. magiczne lub lecznicze. maleńki księżyc TN Krasiczyn 1985. dotyczy to zwłaszcza najstarszych znanych zbóż takich.eksplikacja 189 Pol 41. „sprowadzić" na kogoś ból głowy Baz Tatr 153. Z kolei N. Iłża. Mielec) Kup Poi 37. ■&■ Wyodrębniane są takie części księżyca na nowiu. Wedle wierzenia kaszubskiego. dobrze jest w tym czasie wykonać niektóre czynności gospodarskie. kobiety żegnają się i mówią modlitwy TN Lazory 1984. zatyka je w ścianę. berła i korony. Red. kłaniają się trzy razy i po cichu wypo wiadają życzenia sim wierz 236. dobrze jest także sadzić Wisła 1900/465.charakter k r ó l e w s k i : korona. miesiączku nowy NKPP księżyc 17. bicyk (w gwarze podegrodzkiej) Kup Pol 37. siać jęczmień. miesiączka) (na terenie całej Polski z wyjątkiem Kaszub) Kup Pol 35. Notowano. Kup Pol 39. brzuchy. pałączek (w pow. np.188 NÓW . bo wełna mocniej i szybciej rośnie Kul Wiel 3/511. jak te liście Bieg Lecz 11. bicza. niektórych zaś lepiej zaniechać. Samo ujrzenie N.w nocy miał się przyśnić kawaler Red. odmładzanie. zdrowienie i podnoszenie wzwyż Baz Tatr 84. nom niebo i koruna. • Z a l e c e n i a . rogu. „zostawiać" cielęta wisla 1900/465. W powszechnych wierzeniach fazie wzrostu księżyca odpowiada odnawianie. M a g i a c z a r n a : (w pierwszy czwartek po nowiu) dziewczęta mogą znaleźć ziele. dobrze jest zbierać zioła lecznicze Kul wiel 3/510. bo wtedy będzie się dobrze wiodło Etnl 1989 Bilg 113. Sierpc). Kup WiM 15. czasem dodatkowo wzbogacane o wyrażenia przejęte z mo dlitw chrześcijańskich. także .w formułach po witalnych . Kup WiM 15. daj nom. brzeskim). sierpik Kup Pol 36. prudnickim). to północno-wschodnie: krajka. zwłaszcza w danym miesiącu Sim Wiera 236. żeby nie bolała głowa i zęby 8. Warmii i Mazurach) Kup Pol 36. kosak i kosaczek (na Śląsku). Synu Dawida. spełni się to. wywiera . z atrybutami władcy i prosi o to. jest ćwiercią/ćwiartką miesiączka/księżyca Kup Pol 35. Warto również liczyć pieniądze. 6. rożek (na Podhalu). leczyć gościec K 48 Ta-Rz 294. sadzić kapustę -bo będzie twarda i nie popsuje się w beczce Or L 1935/158. pąp 5b. Kup WiM 15. obcinać włosy. strzyc owce. odstawić dziecko od piersi. bo urosną i dobrze się udadzą Kup Pol 39. że N. białostockim). głowy. kosa (na Kaszubach). (d)). fortuna. że N. czego pragnie Mosz Kul 2/456. Na nowiu guślarze siewierscy zadają kołtun Bieg Lecz 10. które „szkodzi płci męskiej" wisla I887/101. Ulan Majorat 1984. polowe. Zachowały się w nich ślady kultu księżyca. daj mi znać. Sierpka Kup Pol 36 i 57. odradzanie się. ♦ v Licznie zapisywane p r a k t y k i w i t a n i a nowego K. życzy gospodarzowi i jego dzieciom. jak rogi 5. skrajka. wąziutki sierp Kup Pol 32. W tym czasie również skrzywdzona przez czarownicę kobieta może jej „wet za wet" oddać Baz Tatr 97. życzono koivny: niebieskiej.czy też cząstki czegoś (por. (d) Nazwy podkreślające. część : całość z -»pe łn ią 2. Etnl 1989 Bilg 112. powitalno-życzące.eksplikacja NÓW . złotej 9g. kapustę kisić. • A t r y b u t y p r z e d m i o t o w e księżyca na nowiu mają . nazwy: (c). tobie kuruna. Na widok N. żeby nas nie bolały ręce. fortunę.Dobry wieczór. maleńki delikatny Sierp TN Krasiczyn 1985.ziemi i fortuny Etnl 1989 Bilg 112. rogal (w pow. sporządzić maść od liszajów Or L 1934/91. ** N. wieńca i korony 811. na nowie. Kup WiM 15. skrawka Kup Pol 37. nogi. . na/w niebie. aby po odpowiednim zastosowaniu pozyskać czyjąś wzajemność K 42 Maz 395.sierpa. To samo bywa komunikowane w sposób opisowy: nastał misioc. takie jak: sierp (księżyca. Ulan Majorat 1984. W zakresie m a g i i b i a ł e j : dobrze jest zrywać majeranek. wieniec i berło 8. szczęście. jasnego świecenia Kup Pol 39. skrajeczka Kup Pol 36 i 57. sprawić. czci i korony. zacząć siew prosa K 9 Poz 100. W zakresie m e d y c y n y 1 u d o w ej: na N. NKPP księżyc 5 i kobiałka Kup Pol 38. przemawiano wypowiadając specjalne formuły powitalne. trzykrotnie licząc do trzech. Podkreśla się jego małość: mały sierp Kup Pol 32. potrząsać mieszkiem czy kiesą. światła. Kruhel Mały 1992. wierzy się. 57. sadzić rośliny okopowe Kul wiel 3/510. mie zdrowie Etnl 1989 Bilg 112. Witając nowy księżyc proszono go o zdrowie. z kim mam przed ołtarzem stać. Synem Dawida Red. co pozostaje w gestii istoty wszechmocnej: zdrowie. czarownica suszy liście dębu. siać ogórki. .

a na desc to lopuscone Szyf MiW 143. bo rozchoruje się gospodyni albo dziewka Lud 1924/74. łowcy daleko. Czarownice wtedy mają największą władzę i mogą sprowadzić na ludzi ciężkie choroby K 48 Ta-Rz 272. war. Z roga ceće. Kto wtedy (tj. bławatami.Im księżyc rogatszy. siewu ogrodowizn K 17 Lub 70. NKPP księżyc 5. robić ludziom psoty ŁSE 1962/128. TN Jacnia 1964. zawsze na nowiu niewiasta. Nie należy również odsądzać cielaków K 48 Ta-Rz 53. że kiedy na drugi dzień po nowiu lub po pełni deszcz lub slota się zacznie. czy nawet zaczynać cokolwiek Lud 1896/327. ♦ Z wyglądu i położenia księżyca na nowiu przepowiada się p o g o d ę . Dobrą pogodę zapowiada księżyc zwrócony rogami do góry. twardy rok w pogotowiu. ale kiedy się da. który ma rogi wyraziste K 17 Lub 69. Gwiazda blisko rogów K. gwiazdy i księżyc. NKPP siew 6. LL 1976/1/46. i przeciwnie. jest porą działania c z aro wn ic Kul Miw 433. I tak: W zakresie prac p o l o w y c h i czynności gospodarskich: w czasie N. Mosz Kul 2/55. Zaprzeczeniem przytoczonych wierzeń jest nowsza opinia. K 17 Lub 70 i 168. N. Pierwszego dnia po nowiu nie należy zwłaszcza rozpoczynać orki i siewu. wtedy będą miały pozytywne następstwa: aby krowy dawały dużo mleka dobrze jest kadzić je przestępem. że choroba. jest źle zaczynać pewne prace. mirą i jałowcem ZWAK 1882/241. tak i na nowie. II.Księżyc na nowiu . bydło niezliczone. Z kolei. ZWAK 1882/3/196. a gospodarz bogaty.Gdy Gody przypadają na nowiu. musi podczas N.jak rogaty parobek/pasterz. aby nabrać mocy. 00 Tło c z a s o w e zdarzeń. w jakiej fazie księżyca pewne czynności się wykonuje: „Nie uważaj. 4 . gdy ktoś skaleczy się na młodziku. na młodziku) przychodzi na świat. NKPP zdrowie 2e. co pełnia. w miarę powiększania się księżyca wzmaga się Wisla 1894/136. że w czasie N.deszcz. . W przysłowiu: Jak miesiączek po nowiu ma różki do góry . który posiany na N. Szyf Miw 144. I. PRZEPOWIEDNIE 5 . ten cale życie pozostaje młody Lud 1896/327. 6 . K 21 Rad 223. którego rogów nie widać. TN Zamch 1984. pogoda niepewna K 17 Lub 69. W fazie tej nie należy orać wit Baj 154. to całą kwadrę padać będzie. gwiazdy. Nów jest złym czasem dla siewu jęczmienia i pszenicy: jęczmień posiany w tym czasie ma twarde ziarno or L 1935/158. Podczas nowiu księżyca o północy na Łysej Górze zbierają się czarownice i czarownicy i odbywają biesiady K 20 Rad 265. Na nowiu nie należy również wypiekać talek Wisla 1901/179 i pożyczać przyodziewy. Na N. odbierać mleko krowom Lud 1931/45. zapowiada niepogodę Czap Mat 104. N. Jako że N.: Pole niewymierzone. nie wie. tobie niebieska korona.niebo. należy zaniechać siewu Wit Baj 154. tym mniej światła daje. Jeśli ktoś chce sprawdzić.190 NÓW . jest złym czasem dla rozpoczynania budowy wisla 1902/416. żeby nas/mnie nie bolały głowy/zęby/krzyże/kości/kolana. Nie należy także sadzić ziemniaków or L 1935/158. NKPP Boże Narodzenie 9b. należy zaniechać wyrzucania obornika ze stajni Lud 1912/199 i wywożenia gnoju K 48 Ta-Rz 282 . 7 . nam zdrowie i fortuna. niedobrze jest nasadzać kury. będzie nieurodzaj na siedem lat K 57 RUŚC 1268. Kup Pol 39 Łowicz. Or L 1938/160.Siejba na nowiu . kiedy pełnia a kiedy nów. księżyca pewnych czynności nie należy już wykonywać.pogoda. pogodny ten dzień sprowadzi pogodę K 17 Lub lis. W zakresie m e d y c y n y l u d o w e j : na N. Taką pogodę zapowiada również księżyc. ŁSE 1963/124. ŁSE 1961/23 oraz rozpoczynać sianokosów ZWAK 1885/35. należy zaniechać siewu zboża K 15 Poz 129. NKPP niewiasta 20d. a z każdym nowiem (aż do „siódmego roku") przybierają inną postać K 31 Pok 206. Szyf Trąd 44.a. z papa ceće. FORMUŁY POWITALNE 8 . a jak na dół -deszcz 5. bo będą piskliwe lub będzie mało kureczek TN Krasiczyn 1985. bo bydło nie będzie tego jadło K 9 Poz 100. Or L 1935/128. bo zboże zarośnie chabrami ŁSE 1963/H7. NKPP księżyc 3. Znane są jednak również wierzenia przeciwne do omówionych. Lud 1898/419. bo zboże będzie kwitło nie wydając plonu Lud 1912/214.pogoda. parobek rogaty. bo choroba będzie się zawsze odnawiać K 17 Lub 70. Istnieje również przekonanie. b. nadto war.. W zakresie czynności g o s p o d a r s k i c h : w czasie N. taki. TN Krasiczyn 1985. która z kobiet jest czarownicą. Gdy księżyc rogami jest skierowany do dołu. 3 . bo plon będzie lichy Wit Baj 154. bo dom będzie miał dużo pluskiew Baz Tatr 85. nie należy również ścinać słomy i siana. DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . księżyc 1 słońce).na górze. PRZYSŁOWIA 2 . nie należy stosować żadnej kuracji. Jak miesiączek po nowiu ma różki do góry . Na każdym nowiu księżyca w ogrodzie zaczarowanym na szczycie Łysicy odprawiane są „gody diabelskie" ZWAK 1879/33. rana będzie się jątrzyła i zagoi się dopiero na pełni Lud 1896/327. dej zdrowie. z papa peće. patrzeć przez otwór po sęku z deski trumiennej lub ze środkowego okna nowej kaplicy mającej od frontu trzy okna K 15 Poz 108. Księżyc rugaty to je pastuch). Księżyc mętny. siewu gryki K 42 Maz 405. o północy. Z róga pece. ZWAK 1886/222. która rozpoczyna się na N. Mielec. po pełni . wtedy rób" Kai Lim 20. odmładza się K 15 Poz 129. podob. Po N. zapowiada ś m i e r ć monarchy K 17 Lub 70. Wiele osób wierzy. LL 1966/2-3/69.Boże. Sądzi się. Myślenice. TN Banachy 1984. że nie należy przywiązywać wagi do tego. Na N. bo chwasty będą się odnawiały Or L 1935/128. ZWAK 1879/9 lub jest twardy do gotowania Or L 1935/158. jest także dogodną porą dla działalności d e m o n ó w i dusz z m a r ł y c h . {Niebo. a pszenica dużo odmłódek Or L 1935/158. Kup Pol 40 Kaszuby. a kobiałką do dołu Kup Pol 38. Pewne czynności jeśli wykona się w pierwszy piątek po nowiu.na dole najpewniejsza. Folf Zag nr 863.: Na pogodę to ma [księżyc] rogi zagięte na gore.Witaj miesiączku / księżycu nowy / niebieski dziedzicu / królewiczu. Znany jest również zakaz siewu grochu. jak na wietku. a jak na dół . Zamość. zbierają się na Łysej Górze lub rozstajnych drogach K 51 Sa-K 33.Stanąwszy miesiąc w pełni dalej nie rozrasta. Na nowiu księżyca 6 upiory K 15 Lub 196. W czasie N.dokumentacja NÓW ~ eksplikacja 191 ogromny wpływ na ludzi. {A to . na polu nie będzie się nic rodziło Etnl 1989 Dilg 113. Ziemia szyroko. będzie d e s z c z Etnl 1989 Bilg 113. N. Z a k a z y .na takim nawozie zboże będzie się odnawiać ZWAK 1879/7. wstrzymuje dojrzewanie. czarownica chodzi na krzyżówki i rzuca szmaty za siebie Szyr Mi\v 160. a pastyrz rogaty.

.nazwy z przedrostkiem pod-: podpełtlia Kup Pol 41. Kul MiW 435.. . Nowy księżyc powinno się witać słowami: Witom cie. na scęście i na zdrowie. Pełnia . Na szczęście. -łKSIĘŻYC. czyli tradycyjny i współczesny lunearyzm (na marginesie badań kultury duchowej Lubelszczyzny). Lublin 1985. Zapisano wierzenia. Symbolika.N. 50-62. Witajże. Wpływ na człowieka i jego otoczenie. me bolały! Dejze Boże. me na śćeśće ji na zdróvje. K 22 Łęcz 183. -t-KSIĘŻYC. [w:] JOS. Kup Pol 32-40. . . kiedy te trzy bracia gdziekolwiek sie znejdo. Zakazy. tobie niebieska korona. podob. Zdrowaś Marya itd. Duf SNT 432. żeby nas też Nie bolały ręce. Witom cie.eksplikacja I. 73-82. Sim Wierz 236.: . Bieg Lecz 193. Zawitaj miesiączku nowy. przemawiać: Miesiącu (księżycu)! daj mi jajeczka. Mosz Kul 2/24.dokumentacja 193 PEŁNIA .. podob. kto tak księżyc powita. 40. Powitanie księżyca na nowiu. ». niebieski dziedzicu. Kup WiM 14-15. że posiądzie dostatki. WIOTEK. K 15 Poz 5.także . osiągnięcia stanu szczytowego i założonego celu.A nam zdrowie i Fortuna. Jeżeli nazwa pierwsza kwadra oznacza nów. Przepowiednie. Kup WiM 16. BIBLIOGRAFIA: Kup Pol 40-41. Tobie berło i korona.księżyc na pełni Kup Pol 42. KSIĘŻYC PO PEŁNI.. Wiedza ludowa i wierzenia o księżycu. Sim Wierz 236. PEŁNIA.S. 5.A nam zdrowie i Fortuna. a mnie zdrowie. K 40 MazP 51. Inaczej ból głowy nie odstępuje człowieka przez miesiąc. a nam scęście i fortuna. . z gwiazd korona... Opozycje. królewiczu. Ciebie szczęście i korona.. war. Tobie na niebie korona . bo wkrótce zarosną. 41. BIBLIOGRAFIA: B u d z i s z e w s k a Wanda. aby nas nie bolały brzuchy i głowy. PIEŚNI 11 . że w czasie P. Babi n i c z . NÓW. księżycu. PEŁNIA Wstęp. nogi. TN Wiązownica 1988. miesiącu nowy. . a na ziemi fortóna i szczęście! Będzie to wróżbą dla ubogiego. Dokumentacja: Przysłowia. Witam cię. siać K 7 Krak 138. Wisła 1902/623. Witaj. Od bolenia zębów. K 19 Kieł 209. „Etnołingwistyka" t.. pod peinfą SzyfTrad 41. całości. ócz i głowy. K 28 Maz 152. darzyć się będzie w domu jak najlepiej przez cały miesiąc. K 42 Maz 402. leczyć suchoty Or L 1935/157. i zestawienia: księżyc/miesiąc w pełni Szym SDom 5/760. dopół Kup Pol 41 (tu należy też niepełnia Kup Pol 4i) . O mój księzycyku nowy. miesiącu nowy. Lublin 1981. Tobie ku pełni. radzą guślarze koło północy na nowiu miesiąca wyjść w pole. PEŁNIA. jedna kwadra Kup Poi 40. . a me na duśne zbavjćńe. księżyc w połowie Kup Pol 40 i 41. półkole. połowa miesiąca Kup Pol 41. Podczas nowiu mówią Polacy w Galicji wschodniej: Miesiącu nowy! Zęby nas nie bolały głowy! albo: Miesiącowi złota korona.. Zalecenia. Kup Pol 38. na zdrowie. Kup WiM 15 i 16. NKPP księżyc 17. Miesiączku nowy. bo będą szczęśliwe Lud 1895/131. Pieśni weselne. Aby nas nie bolały głowy. Kup WiM 16. wówczas P. sennik. Zar ssiol 85 .: Lud 1903/226 Lubelskie. miesiączku nowy. PUSTE DNI. = Nazwą powszechną na całym terenie Polski jest pełnia Karl SGP 4/70. radzą: jadąc podczas nowiu na świni. N i e b r z e go w s k a Stanisława. tedy niech mie boli (zumb). niech nas nie bolą głowy! K 17 Lub 70. bo z uwydatnieniem kierunku zmian K. połówka Kul Miw 435. w Niebie korona. Niebieski dziedzicu. A mnie zdrowie i fortuna. Dajżc też nam.czasem działania. s. Aby nas nie bolały głowy. Kup WiM 16. war. Kup Pol 42. W dawnym pow.. kłaniać się księżycowi i wymawiać następujące słowa: Witaj-ze.. Lud 1905/81. Lud 1905/81. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. war. bo pierze nie „obumrze" K 7 Krak 194. Kup Pol 42. ani krzyże. Tobie na niebie korona . Opowieści wierzeniowe. witaj. Bibliografia. Sim Wierz 236. Or L 1936/150.A u miesiąca dwa rogi.. Kup WiM 15-18. Aby się zabezpieczyć przed bólem głowy. PUSTE DNI. iefct/ nas nie boleli głowy. Witam cię. Na błogosławieństwo. Od bolenia kolan i kości. KSIĘŻYC PO PEŁNI.. K am o 1 a Maria... ts. połówka księżyca. Temu. 54-55. ani głowy. do całego cyklu miesięcznego: pierwsza kwadra (kwarta. pierwsza dzieł Kup WiM 16. Zachowa] nas w Hożej miłości. zaś nie należy: kopać rowów. Witojcie. tobie wieniec. dla kawalera lub panny. a u Jasieńka dwa braci. Or L 1928/58. Dwie kultowe nazwy księżyca u Słowian. w fazie przybywania między nowiem a pełnią podkreślają rozumienie tej fazy w relacji do -łpeini. Lud 1896/226.. w „pacierzu do św. A witajże. A ja ci dam brodaweczki! Bieg Lecz 127. będziemy robili scyrze. Praktyki ochronne. J. witam miesiącu. Tobie ceść i korona. co dobrze oddają powszechne na terenie całej Polski nazwy z morfemem pół-: półpełnia. od bolynio zębów i głowy. 10 . Sim Wierz 236.. Etnl 1989 Bilg 112. PÓŁPEŁNIA = Nazwy K. Ł a s k a Bronisława. [w:] Z zagadnień kultury ludowej. wrzucać pierza w pierzyny i poduszki. A mnie na zdrowie. spor. pierwsza faza Kup Pol 36. czego życzy się także działaniom człowieka. żeby nas nie bolały głowy. ZAKLĘCIA 9 . Eksplikacja: Nazwy. księżyc na połowie.. A mie zdrowie i ochrona. połowa księżyca. korona. 54-55. Część nazw ujmuje P. Konotacja semantyczna nazw księżyca w polszczyźnie ludowej. bądźże mi wesoły. WIOTEK. Kup Pol 39. witam. 17-18. tob'e na jasne śfecyńe. Relacje potoczne. półpełnie. zwie się druga kwadra Kup Pol 40 i 41. Nów w polskiej kulturze ludowej i gwarach. A mnie szczęście i fortona.(Na pozbycie się brodawek:) W górach nad Łomnicą. witaj-ze. Udz Krak 92. 223—230. Miesiącowi cześć i chwała. Witaj.W i t u c k a J. pół miesiąca (miesiączka) (na terenie Polski południowej) Kup Pol 40. nam szczęście. dobrze jest: zawierać małżeństwa.Zaklęcie od bólu zębów wypowiadane na nowiu: Jest na niebie księżyc. Kup WiM 16 analogicznie do form księżyc Jerzy Bartmiński. Kolekcja. w relacji szerszej. kwarta/) Kup Pol 35. Miesiączku nowy. że się dobrze ożeni itp. Lud 1896/226. Mikołaja" -^księżyc 29a. Byłeś w Rzymie? Był! Widziałeś zmarłego? Widzioł! Bolały go zęby? Nic. podob. Tobie światło. zęby mnie tez nie bolały! Sim Wierz 236. A mnie zdrowie! Wisła 1900/468. Wisła 1898/136. ostródzkim i oleckim pierwsza część. jest w jeziorze kenień. Fisch Lud 162. PÓŁPEŁNIA. Wygląd. kwatera. jest na boru dumb. s. miesiączku nowy. pół księżyca.192 NÓW .: .B. Witaj. Stanisława Niebrzegowska . półksiężyc Kup Pol 40. zarazem przypisuje mu się niszczący wpływ na ludzi i traktuje z obawą.a jeszcze lepiej. Zawitaj. Księżyc w fazie najlepszej widoczności jest postrzegany potocznie w sposób pozytywny jako miara doskonalej okrągłości.: K 48 Ta-Rz 258. zdrowie i fortuna. obrona. a mnie zdrowie i fortuna. Szyf Trąd 41. Kup WiM 16. księżycu nowy. II. miesiónczku nowy.

• Praktyki o c h r o n n e . robić „zakładziny chałupy". ścinać drzewa do budowy. bo wtedy będą malały wraz z malejącym K. W czasie P.na górze. Sim Wierz 236. aby były szczęśliwe ZWAK 1879/24. zaorać nawóz wywieziony na pole Bit śląsk 280. jest dobrym czasem dla zawierania m a ł ż e ń s t w . Niektórzy sądzą. nasadzać kury na jajka Wisła 1898/63. ->księżyc. siać pszenicy . okrągły: ogpol. . Kup wiM 16. to Kain i Abel 6. to będą zawsze pełne Mosz Kul 2/462. siem Pod 153. co rozpoczęte przed i w czasie pełni. w z r o s t i wzmacnianie się. wedle przysł. Szyf Trąd 43. odpowiada w świecie człowieka i w jego otoczeniu -wedle dawnego. Sporad. bo będą miały pełno kwiatów MAAE 1908/137. w pełni jest: j a s n y powsz. także TN Krasiczyn 1985. Za karę muszą tam pracować . podob. w pełni porównuje się w pieśniach Matkę Boską: Pięknaś. Baz Tatr 84. w pełni może sprawić. Mosz Kul 462. diabeł trzyma ciało Twardowskiego na widłach Kup Pol 44. cały księżyc/miesiąc Kup Pol 43. do dnia sądu ostatecznego Wój Klech 139. wtedy są głębsze. Tom Dra 129. najłatwiej pozyskać czyjąś w z a j e m n o ś ć w mi ł ośc i Baz Tatr 154. sadzić kwiaty TN Wiązownica 1988 i przesadzać róże.odbieraj. znaczy to obfitość rosnącego szczęścia Szyf MiW 86. wtedy dobrze rosną i dają dobry plon Mosz Kul 2/460 i 461. stawiać budynki. że K. orać pole. który siedzi na K. okrągły miesiąc Kup WiM 16. wprowadzać się do nowego domu Wisła 1902/380. kopać rowy. cały. będzie przy „pełnym rozumie" ŁSE 1963/127. Kup Pol 44. jeżeli człowiek chory przetrwa nów Wisia 1894/136. siać len i moczyć go w wodzie Bi t śląsk 294. ciało Twardowskiego jest zawieszone ną K. Na K. a więc wszelkie p o m n a ż a n i e . bo pracowali w święto Szyf Miw 145. ® K. K 9 Poz IOO. mo gymbe jak miesiónczek w pełni NKPP księżyc 4d. żeby w strączkach było ich pełno K 48 Ta-Rz 51 i 282. siać groch K 15 Poz 129. skąpały się w niej i utraciły moc Kul Miw 419. Z a k a z y . łysy jak miesiąc w pełni NKPP księżyc 4c. że jest to Twardowski. od efektu świecenia. Myślenice) Kup Pol 44. np.chłop nosi na plecach chrust. wciąż żywego przekonania . Udz Krak 92. Księżyc W pełni jak rybie oko NKPP księżyc 10. bo będą gęsto rosły Wisła 1898/63. z -miiolłiemna zasadzie relacji: silny : słaby 2. że wędruje on po świecie Kul Miw 436. sadzić lu b przesadzać rośliny. np. bo będzie ich pełno Kup Pol 42. baba zaś piecze chleb Szyf Miw 145.dodawaj. Or L 1935/158. odsądzać cielaki od krów. inni twierdzą. mówi się wówczas: To co widzę -. + Miesiąc w pełni i jasne z o r z e . Or L 1935/158. 'pełnię' oznacza się nazwą miesiąc Kup Pol 43. robi masło Kup Pol 44. K. przez kogo przejdzie. TN Krasiczyn 1985. TN Krasiczyn 19S5. podob. a będzie ich pełno K 48 Ta-Rz 282. w pełni można dostrzec p l a m y podobne do kształtów ludzi. bo ziarno będzie miękkie Lud 1905/194. K 5 Krak 338. we frazeologizmach: jak księżyc w pełni NKPP księżyc 4. K 42 Maz 386. bo zboże będzie mieć pełne ktosy Kup Pol 42. roztrząsa gnój lub orze wołami. dobrze jest o b c i n a ć w ł o s y .wyzdrowieniem.w przysł. K 48 Ta-Rz 53. staje się łunnikiem Czap Mat 107 i 109 lub może dostać drgawek Kul Miw 436.dobrze jest siać jęczmień. Tam. K 57 Ruśc 1268) oraz duży : mały K 57 RUŚC 1268. bo na pełni K. Fisch Lud 152.: Siejba na nowiu . aby się pozbyć brodawek patrząc na K. większe i suchsze K 7 Krak 194. K 7 Krak 194. dokonać zakupu inwentarza. rozpoczynać sianokosy ZWAK 1885/35. Kup Pol 44.194 PEŁNIA eksplikacja 195 PEŁNIA . Mosz Kul Jak wszystkie światła niebieskie jest uznawany za p i ę k n y : do K. np. groch i bób. Swoistą podstawę nazewniczą ma widek (w Krakowskiem) K 7 Krak 30. aby promienie K. To co ścinam . pełny (pełen) księżyc/miesiąc (miesiączek) Kup Pol 43. Jerzy K 7 Krak 30. w pełni s z k o d z i ludziom. że ludzie „chodzą po nocy" wisia 1900/465. słabnie . w porów. ■ W p ł y w na c z ł o w i e k a i j e g o o t o c z en ie. po pełni -na dole najpewniejsza. Wszędzie w Poiscc pojawiają się opisowe zestawienia z przymiotnikami pełny. 1900/465. będzie sprytne Or L 1928/155 i szczęśliwe Fisch Lud 162. wówczas trawa schnie K 7 Krak 194. a ten. stawiając naczynie z wodą. Także jeśli dziecko przyjdzie na świat w czasie pełni. wchodzi w opozycje: z . Powszechne jest wierzenie. będą duże Fed żar 280. Szyf MiW 144. Są wtedy wykonywane czynności zmierzające do rozłączenia. bo uchroni się je od chwastów LSE 1961/23. w dawnym pow. Wierzy się. choroba rozpoczęta na pełni kończy się śmiercią lub przeciwnie . Należy chronić dzieci przed światłem K. proso K 9 Poz 100. bo ci się śmeciem wypełni . którzy przebywają na K. W czasie pełni nie n a l e ż y : leczyć chorób gośćcowych K 48 Ta-Rz 294. mężczyzna lub kobieta. zastawiać sieci i samolówki. Po P. Fazie pełni K. to będzie świnia miała dużo prosiąt Czap Mat 107. w pełni 2/460 i 461. gdzie nazwa miesiączek oznacza 'nów' (np. będzie się pieniło i Wypełniało Mosz Kul 2/4CO. w tym także chorób i nieszczęść. na starze. łysy . Stef WarmPś 2/89. a tu (dotykając brodawki) nic nie ma Bieg Lecz 126. Lud 1933/34. pali fajkę. Jeśli sieje w tym czasie „odłączy od piersi. Z a l e c e n i a . Kup wiM 16. spowodować nabycie płodności K 8 Krak 63. to wtedy cielę będzie pełne i dobrze się chowa Kul Wiel 2/152. że to. sadzić ziemniaki. jak w pełni księżyc. Jest to dogodny czas do p o z b y w a n i a s i ę b r o d a w e k : wg wierzenia z Mazur.^ n o w i e m na zasadzie relacji: całość : część (-»nów 6. pod pełnią pomnażają się i wzbudzają mocniejsze cierpienia K 17 Lub 70. TN Krasiczyn 1985. że jest to grający (na skrzypcach lub lutni) św. „Słabości" zadawnione. za karę. o k r ą g ł y 7. dopędzac krowy lub świnie. którzy trzymają się za ręce Etnl 1989 Bilg 114. siać K 7 Krak 138.. Według innych wierzeń plamy na K. gdy chłopak się żeni 5. rozdziału K 7 Krak 194. Pełnia K. ponieważ zwierzę było wówczas pełne i do chowu właściwe Kul Wiel 3/212.naturalny pęd do pełni. czyścić plamy. a jak pełnia już zniknęła to i grzyby Etnl 1989 Bilg 114. w pełni mówiono: Tam (wskazując na księżyc) coś jest. także K 17 Lub 70. może „podnieść" umarłego z grobu i spowodować. ciągnie człowieka w górę wisia 1900/465.świecą całą noc. będzie tłuste K 42 Maz 394 lub pełne na twarzy Mosz Kul 2/462. kręgły miesiąc Kup Pol 44. Pełnia dawała u r o d z a j g r z y b ó w . *■> P. świecisz człowiekowi Kai Lim 19.eksplikacja na młodzie. fraz. NKPP siew 6.we fraz. K 28 Maz 151 i 152. koło (w pow. K 7 Krak 194.gdy silą K. Kul MiW 420. przypomina oko. Lud 1896/225. Nigdy nie siej pszenicy w pełni. szczególnie działa na dzieci: pełnia podchodzi od głowy do nóg. bo są zdrowe Lud 1976/145. Kazimierza Wielka). W czasie P. Przed pełnią i w czasie pełni dobrze jest: z a c z y n a ć p r a c e Szyf Trąd 45.

a jasne zorze. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. K 28 Maz 151.: po pełni Kup Pol 46. w Boże Narodzenie zapowiada rok u r o d z a j n y 1.na górze. PUSTE DNI. tak już ni idzie do góry. tern twardszy rok ma potem nastąpić. Lud 1898/262. PÓLPELNIA. ze góry jakieś so czy coście. No pełny księżyc . po pole. osiągnięcia celu.: Jakem się żenił młody. z P. I coraz sie zwiększa. RELACJE POTOCZNE 7 . stary miesiąc. także Suwalszczyźnie . Siejba na nowiu . więcy go jest.burza gotowa. półksiężyc. na Warmii i Mazurach.Stanąwszy miesiąc w pełni dalej nie rozrasta. według legend z Poznańskiego w tym czasie pokazuje się czarna postać młodzieńca Dek sier 116. że potem Kain nie miał miejsca. BIBLIOGRAFIA: K a m o I a Maria. nie? Tak nieraz widać jak jasno tak jest. mówio. sporad. I jak różkami do góry. sierpek . z pełnia Kup Pol 46. W czasie P. w gwarach często nazywana jest podobnie jak -*półpełnia: są to m . który jadąc do swej zalotnicy utonął w bagnie LL 1960/4-5/31. *& P. Jeśli śni się K. Wszystkie nazwy związane ze „starzeniem się" K.na dole najpewniejsza NKPP siew 6. piskim na starym. 2. Według podań szczecińskich „postać ludzka w bieli" szuka rycerza. takie zacięgi takie so jak nieokreślone postacie. jeśli pogoda . to tam chodziło o te ofiarę. z pełna. bo będzie ono miało „uroczne oczy" LSE 1963/114 oraz „spać z białką" Kup Pol 45. z pełni. bo nic się nie wylęgnie MAAE 1908/137. zawsze na nowiu niewiasta. Miesiąc pełnił się wtedy. P o g o d ę lub d e s z c z przepowiadano także z czasu po P. na początku miesiąca .196 PEŁNIA . to starzy ludzie to twierdzili. bo Abel składał lepsze snopy. NKPP Boże Narodzenie 8.to uon już późni bladzi. już niży. Gwiazdy niebo zasiały. to rok urodny.Jak Gody pod pełnią. NKPP 00 Według opowieści wierzeniowych i legend P. a w miejscu zapadniętego zamku można słyszeć muzykę i dzwony Szyf Miw 141.: kiedy na drugi dzień po P. coś sie s p e ł n i Etnl 1989 Bilg 117. aby „ogień nie padł na dziecko" Kul Wiel 3/97. S en nik. demonów. Widoczna po pełni połowa K. p i ę k n a . W czasie pełni wiły opuszczają nurty Wisły i gromadzą się w swojej świątyni. Nawet twierdzo niektórzy. Jak sie tak nieraz popatrzy dobrze. i już niży . NÓW. późni już cały jak ~ już okrągły cały. W czasie P. OPOWIEŚCI WIERZENIOWE 6 . jak dobija Abla. półmiesiączek. że o.- -►KSIĘŻYC. Już w tej pełni . Na terenie wschodniej Polski i w woj. Pełnia jest zwiastunem. także: ostatnia połowa. nie wie co pełnia. mogą odnosić się do całego okresu „ubywania" aż do momentu jego niewidoczności na niebie: stary księżyc. ♦ P. NKPP Boże Narodzenie 9c. „odłączać" dziecka od piersi.. czy takie i te góry majo swoje cienia i ony odbijajo w świetle. istot fantastycznych. KSIĘŻYC PO PEŁNI. wylatują na Łysą Górę K 17 Lub 109. Im bliżej Boże Narodzenie ku nowiowi przypadnie.No.eksplikacja pszenica 15. Kup WiM 16. że lud Cyganów wywodzi si ę od Kaina. Mosz Kul 2/25. połowa miesiączka. nazwy następujące: pół księżyca/miesiąca. . na tym terenie wystąpiły także nazwy starzyk i staryk Kup Pol 47. jest symbolem stanu doskonałego. podob. Nitsch Tek 181. w pełni. w wierzeniach z Sieradzkiego: „Także zwracają uwagę wieśniacy na zmiany księżyca na początku miesiąca. widać [na księżycu] Kaina. między pełnią a wiotkiem ma nazwy. dawno. NKPP czerwiec ie. stary miesiączek Kup Pol 46. no to po prostu tak świeci. jeżeli zaś na pełni lub schodzie przypadnie. a owocu nie wydadzą MAAE 1908/137. to jest bardzo d o b r y sen. połówka księżyca/miesiąca. Jerzy Bartmiński.Gdy się Chrystus przed pełnią rodzi.. które odnoszą się do początkowego okresu „ubywania" K. A późni już . Lud 1903/226. w czerwcu b u r z ę : Pełnia czerwcowa . jak nastaje początek miesiąca to jest taki cieniutki sierp taki. tern łagodniejsza. W czasie pełni czarownice zbierają zioła na łąkach Etnl 1989 Bilg 103. ZWAK 1882/184.dokumentacja 197 KSIĘŻYC PO PEŁNI . To tak starzy ludzie mówili. 3 . Lublin 1985. P. Konotacja semantyczna nazw księżyca w polszczyźnie ludowej. zabił Abla. gdzie odbywają sabaty Kul wiel 3/511.. = K. wtenczas miesiączek spełnił się. zaczynać budowy Fed żar 280.miesiąc obfity w chleb i d o s t a t e k Wisła 1894/136. gazda spotyka Matkę Boską K 45 Góry 520.na starze. topielec wpatruje się w księżyc Udz Krak 94. Etnl 1989 Bilg 114. WIOTEK. jakby "oczami patrzył. miarą c a ł o ś c i .No. łagodną resztę zimy z tego wysnuwają. to niby na pogodę . nasadzać drobiu. Wisła 1894/136. war. łagodną zimę 3.Jak ja mlodziuchny żenił się. w pow. to już ni ma pogody. Kup Pol 42-45. Nie należy także wywozić gnoju.. ZWAK 1882/183. dlatego. 4 . ze brata zabił i tak niektórzy mówili. wypiekano chleb ku czci demonów domowych Pei Dem 26. Jasne zorze gorzały. bo krowy na niej pasione spuszyłyby się Wit Baj 154. a jak na wiotku to rok głodny. jest czasem działania c z a r o w nic. po pełni . deszcz lub słota się zacznie. nie? . bo kurczęta poduszą się w skorupkach Wit Baj 153. Stanisława Niebrzegowska KSIĘŻYC PO PEŁNI DOKUMENTACJA PRZYSŁOWIA 1 . podob. także Kup Pol mapa nr 3. Późni połowa jest. aby zadecydować o spuszczeniu na ziemię deszczu lub rozpędzeniu chmur K 20 Rad 261. najjaśniejse przez całą nockę świeciły. bo będą tylko kwitły obficie. NKPP niewiasta 20d. i n. za to.2. dostatku 1. 2 . bo zasiew lub wysad na nim się nie uda i< 48 Ta-Rz 282. pół pcini i w połowie Kup Pol 45. uczeń Twardowskiego odkopuje trumnę z ciałem mistrza siem Pod 155.pół miesiączka. W tym czasie kobiety ciężarne nie powinny wychodzić z domu. zachodnich występują nazwy nawiązujące do analogicznych w gwarach ukraińskich i białoruskich: sierp. że miesiąc będzie obfity w chleb i dostatek. a Kain gorsze. siać koniczyny. na południu Polski . szczepić drzew owocowych. że na deszcz.zachodzi. czy lodowe. coraz więcy. więc J\ain sie rozgniewał.Gdy na pełni księżyca Gody przypadają. Etnl 1989 Bilg 113. na starym miesiącu. PIEŚNI WESELNE 5 . w fazie ustępującej. sporad. półkole.pogodny dzień sprowadzi pogodę K 17Lub 118. że to Kain zabił Abla. nie świeci tak.w następny rok urodzaj dogodzi. a właściwie to twierdzono.ma być. to całą kwadrę padać będzie.jak jest różkami do dołu.

że W.N. S. czwarta (czasem . cielę jest słabe i prędko ginie Baz Tatr 84. stary'. [w:] JOS.s p e ł n i ą . no to można go porównać do rogalika TN Gorajec 1984. zachodzi.eksplikacja Wieloznaczną nazwą jest notowany w Krakowskiem wiotek. bo będzie się psuć Baz Tatr 85. schodzi. bo będzie miał małe ziarna Or L 1935/158. PÓŁPEŁNIA. który zaczęto budować w tym czasie nie będzie miał pluskiew Baz Tatr 85. (jest) na zachodzie. ■ K. a jak na wiotku to rok głodny NKPP Boże Narodzenie 9c. zwiotczały. na określenie K. starzenia się oraz podobieństwa do skrajki. Z a l e c e n i a . pazurek. Nie należy także dokonywać zakupów. Dwie kultowe nazwy księżyca u Słowian. 158. utrwaloną w przypisywanym im wpływie na ludzi. zwietrzały. NÓW.: Jak Gody pod pełnią. jest tylko rożek z tego księżyca. wiotki 'miękki. mówi się wówczas. (a) Na s t a r o ś ć K.pełni. słaby : silny z . wierzy się. Baz Tatr 84. księżyc na starze Kul Miw 435. (b) końcowości. należy do końcowej fazy cyklu księżycowego uwydatniają nazwy: kwadra/ćwierć (ćwiartka) ostatnia Kup Pol 49. BIBLIOGRAFIA: B u d z i s z e w s k a Wanda. -^wiotek. trzecia kwandra. odstawiać jałówkę od matki K 48 Ta-Rz 53. dom. Boże... Spo-rad. po pełni. wtedy trawa nie odrasta Or L 1935/158. 51. uetusas Vas ES 1/307. Kup WiM 17. = Nazwa wiotek/wietek znana tylko w gwarach na południu Polski wiąże się etymologicznie z wyrazem wiotki 'slaby. wietek. rogalika. 55-56. por. w tej fazie utrwalają nazwy dotyczące zmniejszania się K. ginie Kup Pol 50. na ternie całej Polski ostatnia kwadra Kup Poi 45. niekiedy jednak wietek oznacza dłuższy okres od pełni do całkowitej niewidoczności. zwierzęta itd. Jeśli ta faza oznacza cały malejący po pełni K. BIBLIOGRAFIA: Kup Pol 45-49. szczycieńskim i nidzickim . miękki. (jest) na wychynowiu. Niekiedy następuje daleko idące uproszczenie podziału faz księżycowych na wstę- pującą i zstępującą. który zwykle trwa dwa tygodnie Kup Poi 47. to rok umdny. PEŁNIA. Oznacza K. z którego wtórnie rozwinęły się wietrzeć. bo będzie gniła na polu. Mosz Kul 2/461. PÓŁPEŁNIA. wiotczenia. też przysł.> n o w i e m . po pełni należą: druga część i działka księżyca Kup-Pol 45. sierp. PEŁNIA. rośliny. że to juz dwa tygodnie do zniknięcia Kup Pol 47.trzecia. zacząć doić krowy. KSIĘŻYC PO PEŁNI. siać i sadzić karpiele. staryk Kup Pol 47. 17 oraz omówienia: schodzi z pełni. trzecia kwatera.. Or L 1938/160. koniec księżyca/miesiąca Kup Pol 50. (c) kształtu. rośliny itd. sierpka. kwadra. mapa nr 3. ♦ Jeżeli ostatnia kwadra grudnia jest wilgotna i bez mrozów. środkową i końcową) Kup Pol 49. Kup WiM 16-18. wisla 1889/88. rożek. że K. który może oznaczać zarówno 'okres po pełni do całkowitej niewidoczności' albo też 'ostatnią fazę K. Stanisława Niebrzegowska . Z a k a z y . po połowie. też przysł. «-» W. Z tego powodu. Ludowe nazwy K. utrwaloną przede wszystkim w nazwach.eksplikacja 198 WIOTEK . skrawek. oraz mająca tę samą semantycznie podstawę nazewniczą warmijsko-mazurska nazwa starzyk. który idąc dalej pozostaje w związku pokrewieństwa z łac. to rok urodny. stary'. mówi się. trzecia kwarta. J. podob. dobrze jest w tym czasie orać ściernie. w pow. Fakt ten oddaje dobrze przysłowie: Jak Gody pod pełnią. na starych dniach K up Pol 50. -►KSIĘŻYC. w ostatniej fazie utrwalają cechy (a) starości. słaby. kłaść kapusty do beczek. PUSTE DNI. na wietku Kai Lim 20. rzadzej wiotcczek. Nazwy przejęte z terminologii fachowej to: druga kwadra. księżyc na wioteczku (występująca na południu Polski Kup Pol 47. a w beczce będzie miękka Or L 1935/158. p o m n i e j s z a jący. (w pow. NÓW. siać groch i bób. trzy kwadry. trzecia kwadra. -►KSIĘŻYC. Kup WiM 17. wchodzi w opozycje: stary : miody z . sadzić kapusty. sierp po pełni' Kup Poi 47. to rok głodny NKPP Boże Narodzenie 9c. a jak na wiotku. gdy liczy się tylko fazę początkową. Jerzy Bartmiński. WIOTEK. Kup WiM 17. Ten sam rdzeń występuje w czasowniku wiotczeć. (w pow. Karl SGP 6/121. trzeci kwartał. tak i na nowie NKPP zdrowie 2e. gośćcarze nie leczą chorób K 48 Ta-Rz 294.. 227-231. 55-56. vetus 'stary'. wywozić gnoju. przypomina dużą literę „C" Kup Pol 49. zmniejsza się. olsztyńskim) druga kwatera. (c) Trzeci typ nazw utrwala cechy wyglądu: skrajka. z. (b) To. wtedy będą miękkie do dojenia Baz Tatr 84. rogal. na ostatku Kup WiM 16. WIOTEK Księżyc w ostatniej fazie zanikania jest potocznie traktowany jako słaby i stary. w tej fazie ma mieć wpływ na ludzi. Kup Pol 49-51. PUSTE DNI. bo zasiew lub wysad na polu się nie uda K 48 Ta-Rz 282. por. wskazuje nazwa wiotek. żeby były miękkie K 48 Ta-Rz 51 i 282.. kosak. co oddają nazwy: K. Na Mazurach do nazw określających połowę K. litew. wtedy są miękkie Or L 1935/128. sierpek. krążek.. wietek.druga kwarta. rzadziej fazę tę nazywa się po prostu ostatek. sierpik Kup Pol 50.na ostatku Kup WiM 17. w ciągu trzech dni przed fazą pustych dni Lud 1976/145. zachowaniu ludzi i in. odpowiadająca ogpol. Kup WiM 16-18. Dziecko urodzone na wiotku jest nikłe i cierpi na ból zębów Baz Tatr 84. jak na wietku. w tej fazie.B. Choroby zamawiane w tym czasie znikną razem z K. piskim) ostatnia kwatera i kwaterka Kup Pol 45. ani wykonywać prac zarobkowych Baz Tatr 84. ® Wygląd K. występują nazwy łacińskiego pochodzenia . s. kończy się.199 WIO TEK . osłabiający. dej zdrowie. to każdy miesiąc będzie miał takąż pogodę podczas ostatniej kwadry ZWAK 1882/185. Na wietku nie należy: siać owsa.

ciemność. BIBLIOGRAFIA: Kup Pol 51-54. Kup Pol 52.wtedy czarownice mogą wyrządzać ludziom Szkody K 7 Krak 30.D.D. jeszcze nie świeci Kup Pol 53. NÓW. pustkowie. Z. pustkowe dni Kup Pol 47. wilkołaki.K. na terenie całej Polski bywa też nazywany nowiem. jeszcze go nie widać. K. ciemne dni (dnie). (4) księżyc opija się krwią ludzką. który zsyła klęski k ar z ąc za grzechy K 17 Lub 70. Stanisława Niebrzegowska ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA W polskiej kulturze ludowej zaćmienie księżyca było wiązane z działaniem czarownic. czas niewidoczności K. szczurom. a nawet karmiącym kobietom K 7 Krak 119.eksplikacja PUSTE DNI myszom. Jest to czas. przed nowiem utrwalają cechę (a) 'braku' K. kozom. ciemne noce. noc bez światła Kup Pol 53 i 57. gdzie pada Z. K. El Przyczyny: g n i e w Boga. to: puste dni Kup Pol 53 i 57. O Z. + Zaćmienie księżyca łączone jest w wierzeniach ze zjawiskami zapowiadającymi dzień Sądu Bożego: góra o górę będzie uderzać. i uważane za oznakę gniewu Boga i zapowiedź końca świata. Lud 1899/54. zasiania się czymś ciemnym Or L 1938/160. którzy zakrywają sobie oczy. mają miejsce wszelkie czary i uwziątki złych K 7 Krak 30. czas. gaśnie pod wpływem złego powietrza i pogody LSE 1984/143. jest zabijany przez swojego brata . gdy cała twarz księżyca jest ciemna Kup Pol 52. (a) Na Mazowszu i w Małopolsce czas niewidoczności K. Kup WiM 13. Kup WiM 14.tym.D. zmiana miesiąca Kup Pol 53. Szyf Trąd 42. księżyc na zmianie. gdzie nów oznacza 'K. kiedy K. część K. bezksiężycowe noce (na Podhalu) Kup Poi 53.słońce Wisła 1917/137. W tym czasie pokazują się także upiory K 1 Krak 290. Szyf Trąd 41. a czarownice i czarownicy chodzą do lokalnego diabła pod krzak rokitowy z prośbą. Podczas P. K.D. zderza się z górą Or L 1938/160. puste noce. Tom Dra 126-127 -+KSIĘŻYC. smoków. nie należy siać (zwłaszcza jęczmień i a ZWAK 1879/9). bezksiężycowa noc. księżyc na zmianach. i spowodowanych tym brakiem (b) 'ciemności'. (3) brak księżyca na niebie . bo będą próżne jajka i nie będzie kurczaków Kup Poi 54.a w erotykach z sytuacją końca miłości: gdy chłopak opuści dziewczynę niebo spadnie. Bieg Lecz 2. W czasie P. Również w kulturze s ł o w i a ń s k i e j zaćmienie księżyca tłumaczono mitycznie. 53 i 57. próżne dni Kup Poi 47. 00 P. Or L 1938/160. walką księżyca ze słońcem. że powietrze jest zaraźliwe Fed Żar 301. czarownice ucztują z diabłami i uczą się różnych sztuczek szkodzenia ludziom Udz Krak 96. jest niebezpieczne dla ludzi i zwierząt sim wierz 237. tym. ciemnota (na Warmii i Mazurach) Kup WiM 14. królikom. że czarownice ściągają go na ziemię i doją. księżyc i słońce się zaćmią ZWAK 1886/184 . Sporad. ciemne wieczory Kup Pol 53. w pierwszej widocznej fazie'. w których nie ma miesiączka Or L 193R/160. przednów Kup Pol 52. U Złe opanowuje miejsca. kotom. przez smoka lub węża Szyf Trąd 41. O północy na Łysej Górze zbierają się czarownice z czarownikami i odbywają biesiady K 7 Krak 95. nasadzać kur. Szyf Miw 143.eksplikacja 201 ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA . W s t a r o ż y t n o ś c i zaćmienia księżyca i słońca traktowano jako wynik czarów czarownic lub napaść demonów i potworów Kop SMit 1077. Mosz Kul 2/26. jest zasłaniany przez inną planetę lub chmury ŁSE 1984/143. jeszcze nie wzeszet Kup Pol 53. ciemna noc Kup WiM 14. owcom. gdy księżyc jest niewidoczny.K. walka K. dni. walka słońca z księżycem Lud 1896/327. trwają trzy dni Kup WiM 13. W czasie P. że (1) księżyc jest zjadany przez św. Z a k a z y .200 _________ PUSTE DNI . 52 i 57. w zaczarowanym ogrodzie na szczycie Łysicy odprawiane są „gołdy diabelskie" ZWAK 1879/33. Wisła . K. (c) Przemiana miesiąca Kup Pol 53. świeci wówczas w Ameryce Kup Poi 53. aby im podał sposoby szybkiego pomnożenia dobytku i nabiału K 7 Krak 78. W czasie P. miesiąc/księżyc nic świeci Kup Pol 53 i 57. (2) jest zjadany przez wilki. Z. ciemna noc. gwiazdy będą się łyskały i księżyc się zaćmi K 40 MazP 245. W miejscowościach. K. i słońce to mężczyzna i kobieta. Eliasza (wierzenia serbskie i chorwackie) lub Boga (bułgarskie). noc bez księżyca/miesiąca Kup Pol 53.K. na niebie bywa nazywany: przed nowiem. około czterech dni Or L 1938/160. Kup WiM 13. czarownica ma moc i po „powietrzu jeździ" K 7 Krak 99. Kup WiM 13-14.'. zaciemniony księżyc Kup WiM 13. połykanie K. jest czarne jak smolą i czuć je strasznie Bieg Lecz 2. 53 i 57. WIOTEK. Jerzy Bartmiński. Udz Krak 92. księżyc na rozmianach Kup Pol 53 i 57. Kul MiW 435. K. rozmiana Kup Pol 53. (c) także interpretują ten czas jako 'przemianę K. sprawia. nie ma księżyca/miesiąca Kup Pol 52.K. K. może odebrać mleko krowom. jest niewidoczny określany jest (w Krakowskiem) nowy czwartek K 7 Krak 30. z a l e c e n i a . po wiotku. ciemny księżyc. (b) Ciemnica. bo się nie urodzi Kup Pol 54. bo K.D. — Nazwy czasu. Okres niewidoczności K. największe zgęszczenie tej nazwy w omawianym znaczeniu występuje na Śląsku oraz w południowo-wschodniej Małopolsce Kup Pol 51. gwiazdy polecą. opija się krwią ludzką Mosz Kul 2/463.w tym czasie święty Jerzy odpoczywa i dlatego furta do nieba jest zamknięta . próżnia księżyca Kup Poi 53. ze s m o k i e m Wisła 1916/129. Puste dni to pora bez nocnego światła . by nie widzieć naszych złości i wówczas przychodzi zaćmienie Lud 1896/327. dni przed nowiem. co zdarza się w czasie krwawych bitew (białoruskie) Mosz Kul 2/463-465.

Ekspliknrja: Nazwy. Pieśni wielkopostne i wielkanocne. troszczące się o świat i nie zbrukane złem. wywołuje choroby Bieg Lecz 2. u Samojedów . Dokumentacja Zagadki.202 ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA . Czynności. W starochrześcijańskiej sztuce nagrobnej i epigrafice gwiazdy były symbolem wiecznej szczęśliwości Lur Slow 65. Sztuka hieratyczna za pomocą rozgwieżdżonego nieba ukazuje chwałę Pana i jego świętych. ->zorza. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 2/244-245. Powstanie gwiazdozbiorów wiązane jest ze zdarzeniami gospodarskimi i religijnymi. 36-38. Opozycje. 1938/160. przyjdzie k o n i e c Ś w i a t a Lud 1896/327. w indyjskich i słowiańskich . głód i wojnę Fisch Lud 162. Gwiazda a los człowieka. w fińskich . Szeroki zasięg miało wierzenie. pomoc w miłości. zwierzętach . wiążą się z losami ludzi i towarzyszą narodzinom i śmierci człowieka.oczy Boga. patrzenie. właściwości. W sensie moralnym gwiazdy interpretowano także jako „światło wiary" For Sym 103. Kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne Widowiska herodowe. ruch. Lur Slow 64. Pieśni sieroce. Nie odróżnia się gwiazd i planet. Towarzyszą zakochanym. że gwiazdy to dusze zmarłych Mif Tok l/ne. W wierzeniach słowiańskich odnajdujemy pierwotne animistyczne wyobrażenia o gwiazdacłi jako przeniesionych na niebo istotach boskich i ludzkich. Pieśni zaduszkowe. znak przyjścia na świat Mesjasza i nadejścia nowego Królestwa Chrystusowego. Stanisława Niebrzegowska Wstęp. Pieśni maryjne. ->Jutrzenka.części skorupek jaja kosmicznego. nr 1-2. Należy zakryć studnię. Wygląd. W kulturze c h r z e ś c i j a ń s k i e j symbolika gwiazd łączy się z ideą Boga. sennik. żołnierskie i partyzanckie.eksplikacja 1900/464. GWIAZDY -►KSIĘŻYC. Przysłowia. W S t a r y m T e s t a m e n c i e wielość gwiazd symbolizuje potomstwo Abrahama Herd Lek 49. aby uchronić je od zarazy K 15 Poz 125. Pieśni zbójnickie. Czas. Ilość. Kategoryzacje.K. piękna wolności i szczęścia oraz niepoliczalnego mnóstwa. powoduje śmierć ludzi i bydła Bieg Lecz 2. zwłaszcza jeśli idzie o ich symbolikę czystości. Równocześnie wykazują wrażliwość na cierpienie. nieba. Bibliografia. Przemowy weselne. Opisy praktyk. Pisana poezja chłopska. Polskie ludowe wyobrażenia gwiazd pozostają w zgodzie z tradycją europejską i słowiańską. Ludowe wyobrażenia o zaćmieniu księżyca. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j gwiazdy nie odgrywały takiej roli jak słońce i księżyc. Pieśni żniwne i dożynkowe. ->Gwiazda Betlejemska. adoracja Boga. Wisła 1900/464. Pieśni weselne. Przepowiednie. Uważano je za otwory w sklepieniu niebieskim: w wierzeniach jakuckich były to okna świata. s. Zamówienia i zaklęcia. Części. Są nieodłącznym atrybutem Maryi Niepokalanej Dziewicy. Pieśni dziadowskie. Rodzaje. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. Obiekt. Kop SMit 1077. Pochodzenie. Herd Lek 181-182. przedstawianej z koroną gwiazd na głowie Herd Lek 49. Przeżycia. Symbolika. P r a k t y k i o c h r o n n e . Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Lud 1903/65. Gwiazdy na ciemnym niebie są traktowane jako duchowe światło przenikające i rozpraszające ciemności nocy Herd Lek 49.korzenie drzew. ZAĆMIENIE SŁOŃCA Jerzy Bartmiński. Wisła 1900/464. Ludy s t a r o ż y t n e traktowały gwiazdy jako istoty obdarzone rozumem. Wort HofT 2/1509-1526. W języku religijnym słowo gwiazda zastępuje niebo. „Twórczość Ludowa" 1992. Pieśni andrzejkowe. nie wyganiać bydła na pastwiska. Po Z. Wyliczanki dziecięce. Pieśni i przyśpiewki miłosne i zalotne. mór. Lokalizacja. zapowiada n i e s z c z ę ś c i a i nieurodzaje K 17 Lub 70. K 15 Poz 125. Chev Dic 2/285. aby nie nastąpiło skażenie wody Bieg Lecz 2. Działania sprawcze. choroby u bydła Or i.K. które rosną w „wierzchnim" niebie lub jeziora w najniższym z siedmiu pięter nieba. Zaćmienia gwiazd i ich spadanie na ziemię uznawano za zapowiedź końca świata Duf SNT 285. ♦ Z. Gwiazdy są ozdobami nieba jak kwiaty ozdobami ziemi. świecenie. choroby bydła i ludzi K 17 Lub 70. Kolekcje. De Vries Dic 157. mowa.

Korona Matki Boskiej 'Korona Północy' Kai Lim 27. gwiezdny -'promienisty'. Szczepana 'Syriusz w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa' Kai Lim 29-30. zwanych Żmijami sssi 2/I82. zabawki świętych K 7 Krak 31. gaisas 'łuna' oraz pokrewieństwo nazwy gwiazda z wyrazami świat. Pierwsza z nich uważana była za oś sklepienia niebieskiego. Domek Loretański. (e) pewien sposób układania snopków'. Zdrobnienia wyższego stopnia: gwiazdeczka. Sito (którym Trzej Królo- oraz narzędziach gospodarskich ssst 2/iso. W gwiazdach spadających dopatrywano się też postaci demonicznych. astrolog'. ->nów. . ->Maly Wóz 'Mała Niedźwiedzica'. --Droga Mleczna 'Galaktyka'.'osoba przynosząca prezenty „gwiazdkowe". Trzy Marie 'trzy gwiazdy Strzały' Kai Lim 28. ->Baran 'gwiazdozbiór Barana'. (b) 'kolorowy lampion noszony przez kolędników'). wyróżniane opozycyjnie do -+Bab Kup Pol 109. Zakonnica. Siekiery. swaigstan 'światło' i litew. -^Gwiazda Wieczorna. w Gwieździe Wieczornej siostrę Księżyca SKSI Lec 133. Sznury. Józefa . (3) 'losu. gwiazdor . gaidrits 'jasny'. -+Sito. (f) 'znamię na głowie konia lub krowy'. Gwiazdy Trzech Króii 'Kastor i Polluks w gwiazdozbiorze Bliźniąt oraz Porcion w gwiazdozbiorze Małego Psa' Kai Lim 30. astrologiczny'. Dawna polszczyzna znała też swojską nazwę astronomii . (c) 'krzyżowanie dróg'. -+Sznurelc z guzami 'gwiazdozbiór Węża = Serpens' lub 'Smoka = Draco'. Mikołajem'. Gwiazdy Trzech Króli. świetlane kule Wisła 1900/465. Marka 'Regulus'. postrzegane jako cale gwiazdozbiory to: ->Baby 'Plejady'. -^Kosiarze. Zespoły G. gwiazdarnia 'obserwatorium astronomiczne'. Gwiazdy św. poświęcono dalej osobne artykuły (odsyła do nich strzałka przed nazwą). -*Wielki Wóz. = Nazwa gwiazda wskazuje na związek przedmiotu ze światłem. (2) . ->Droga Mleczna. Katarzyny 'Korona'. Szczególną rolę Słowianie przypisywali Gwieździe Północnej i Jutrzence. Jana 'Krzyż Południa' Wisła 1901/80. który osiągnął sukces w swojej dziedzinie'. Są gwiazdy i gwiazdozbiory łączone z narodzinami („scena bożonarodzeniowa") i śmiercią Chrystusa („scena pasyjna"). gwiaz-deńka (wsch.. Stajenka Betlejemska (i n n a nazwa Kosiarzy). gwiaździarski 'astronomiczny. podobnie jak wschodzącemu -^słońcu. Kurna Gwiazda K 39 Pom 487. zwane złośnicami. -»Gwiazda Betlejemska 'Kapella w gwiazdozbiorze Woźnicy lub Wenus'. Jana 'Altair w gwiazdozbiorze Orła' Kai Lim 2n. ->OdbieraczJci. czego jednak nie akceptuje Sławski SI SE 1/385. ->Koio św. oraz gwiazdy i gwiazdozbiory łączone ze świętymi. pochodnie trzymane przez aniołów Lud 1952/343.205 204 _______________________ GWIAZDY . Domek Matki Boskiej (DzwoneJc Loretański. -^Jutrzenka. -+ Gwiazda Wieczorna. Ślady kultu gwiazd zachowały się w oddawaniu czci Jutrzence. przymiotnik gwiaździsty znaczy 'pełen gwiazd. Piesek (^>Bahy). Wg Petersona. -+ Gwiazda Północna 'Gwiazda Polarna'.(1) 'kolędnik . przez które światło widać 65. światła niebieskie Czap Mat 61. Krzyż św. Zdrobniała gwiazdka to nie tylko (1) 'mała gwiazda'. zwłaszcza artystycznej'. podob. gwiazdorstwo. Słup i -»Krzyż Święty. słów. 73. -^kometa. Lucyper 'gwiazdozbiór Smoka' Kai Lim 28. oznacza też (5) 'przedmioty przypominające kształtem lub blaskiem to światło niebieskie. Dziady (Dziadki) 'prawdopodobnie Ili ad y' . Piotra i Pawła 'Alfa i Beta w gwiazdozbiorze Perseusza' Kai Lim 28. jasnością Gamlv ind 685. oset. -^Wielki Wóz 'Wielka Niedźwiedzica'. pępek świata. czy nowemu księżycowi. •U Wśród G. Do pojedynczych gwiazd należą: Bliźnięta (Bliźniaczki) 'Kastor i Polluks' Lud 1895/172. Synonimem złej gwiazdy jest planeta K 48 Ta-Rz 279. Scenę bo ż o n ar od z e n i o w ą odwzorowują: Gwiazda Betlejemska. podob. Koronka 'Wolarz' Kai Lim 27. -^Gwiazda Północna. Woźnica 'gwiazdozbiór Aurigi' Kup Pol 108. kwiat st SE 1/384. Drabina. a więc (a) ozdoby choinkowe zawieszane na szczycie drzewka bożonarodzeniowego. Kleszcze Kup Pol 110. ->zorza. gwiazdozbiór 'grupa gwiazd o wspólnej nazwie'. które się nie uśmiechają. gwiazdowaty 'zbliżony kształtem do gwiazdy'. Łukasza Ewangelisty 'Arktur w gwiazdozbiorze Wolarza' Kai Lim 27. który komuś przyświeca'. Na Kaszubach wyróżniane są G. wyróżniane są pojedyncze gwiazdy oraz ich cale zespoły. światłości 64. ->Waga. -* Baran. ->Baby. które mają najbogatsze charakterystyki w polskim folklorze. Pług i Brona św. Gwiazda św. z czego rozwinęły się znaczenia (2) 'ideału. światła boże Kai Lim 22. złośnice złych Sych SGKasz 1/388. Niewiasty 'gwiazdy w grupie Delfina' Kai Lim 28. Warsztat św. Śmieszki są gwiazdami dobrych ludzi. zwane śmieszkami. (także słońce i księżyc) to światła Lud 1900/66. Mif Tok l/ns. z czego dalej -gwiazdorski. otwory w niebie. -+ Gwiazda Kłosu Pszenicznego 'Spica'. Izydora Kup Pol 110. to d u s z e ludzi zmarłych cnotliwych i sprawiedliwych K 34 Chel 255. Mosz Kul 2/467. Tym gwiazdom i gwiazdozbiorom. (3) 'podarunek wigilijny'. blaskiem. Gwiazdy i gwiazdozbiory otrzymują w tradycji ludowej podwójną interpretację: r e l i g i j n ą i g o s p o d a r s k ą .oksplikacja GWIAZDY ('ksplikacja G. mający kształt gwiazdy' a także 'promienny. małych dzieci. zwłaszcza szczęśliwego' i (4) 'człowieka. Briic SE 165. -+gwiazda spadająca. znajdującą swój wyraz w nazwach. że gwiazdy pojawiają się na niebie w chwili narodzin człowieka i spadają w momencie jego śmierci. znezda zawiera w swej podstawie cechę srebrnej barwy. W Jutrzence (Gwieździe Porannej) widziano siostrę Słońca. Gwiazda św. Rozpowszechnione było wierzenie. Gwiazda Matki Boskiej Bolesnej 'Wega w gwiazdozbiorze Lutni' Kai Lim 27. niekiedy utożsamiana ze św. liczby i znaki uczynione przez Boga Ojca przy obliczaniu ludzi na ziemi Lud 1895/170.przez długi czas nie odróżnianej od astrologii gwiaździarstwo/gwiazdarstwo i odpowiednio gwiaździarz 'astronom. ale też (2) 'wigilia i święta Bożego Narodzenia'. Polska). Część wierzeń nawiązuje do przedchrześcijańskich wyobrażeń o życiu pozagrobowym. -^Jutrzenka 'Wenus'. (d) 'piastę koła'. it G. K 34 Chel 255. współcześnie też (3) 'ktoś wybitny w swojej dziedzinie. Psia gwiazda 'Syriusz' K 24 Maz 186. złożony z gwiazd.chłopiec lub kawaler chodzący z gwiazdą w okresie Świąt Bożego Narodzenia'. Gwiazda św. Domek Nazareński) 'Cefeusz' Kai Lim 27. W języku ogólnopolskim słowo gwiazda występuje w podstawowym znaczeniu (l) 'jedno z małych świateł niebieskich widocznych nocą'. (g) 'order'. Gwiazda św. Stąd traktowanie gwiazd jako symbolu ludzkiego losu. które przyświecają swym rodzicom na ziemi Lud 1896/163. Gwiazdki Młodzianków 'gwiazdy gwiazdozbioru Wielkiego Psa i Gołębia' Kai Lim 30. Gwiazdy Męki Pańskiej: Młotki. <Evz\st/<zvzest<e 'srebro' Vas ES 2/86. Włócznie. świetlisty'. lampki 68. -»Kosiarze 'Orion'. miejsce zawieszenia nieba. światła życia ludzkiego udz Krak 91. -±Sito 'gwiazdy Włosów Bereniki'. co potwierdza stprus. które mrugają do ludzi jakby się śmiały oraz złe G.

Część gwiazd i gwiazdozbiorów posiada w swej nazwie imiona a p o s t o ł ó w . podob. kiedy słońce świeci 6 i z księżycem: Drobne gwiazdy giną od księżyca 6. z ł o t e K 36 Wol 144. za: Miód Pas 74. miesiącem. G. . której imię zostało utrwalone w nazwie: Domek Matki Boskiej.206 GWIAZDY eksplikacja 207 GWIAZDY eksplikacja wie sypali koniom owies). płaczące nad męką Chrystusa. Pług i Brona św. od początku świata 64 z woli Bożej chodzą nad ziemią K 7 Krak 34 . z księżycem są wyprawką dla nowonarodzonego Dzieciątka 12. wchodzą w opozycje: z -4 k s i ę ż y c e rn na zasadzie jeden : wiele 51 A. Sierocie zorza. Krzyż Kuj i/87. w przysł. Czap Mat 54. człowieka zdrowego. Część nazw (głównie gwiazdozbiorów). ciemna G. Niewiasty.wkrótce umrze Lud 1907/203. Stąd każdy człowiek ma SWOJą G. gwiazdy świecą mdło lub blado. Jeśli G. posyła żołnierzom Matka Boska Bart Lub 332. G. świeci jasno. które Kosiarze koszą. że człowiek będzie długo żył. Według przekazu z Krakowskiego na niebie świecą jedynie gwiazdy ludzi pobożnych. Udz Krak 91 . Swoją G. k s i ę ż y c i G .łączą się z „gospodarskimi".powiększają się wraz ze wzrostem człowieka: małe są gwiazdami dzieci. G. Siekiery. wraz ze słońcem. Izydora. a drugie mdłym światłem migocą Udz Krak 91. Dzik Klech 141 . 8. ma cztery konie „w lejcu. pojawiają się na niebie wraz z u r o d z e niem c z ł o w i e k a 66. w poprzek. Sznury. jedne świecą jaśniej. sielnie śfeco G. 10. księżycem płaczą w chwili śmierci Chrystusa 17. zastępują matkę. Mosz Kul 2/467. Słup. grzesznikowi Lud ledwie błyszczy Wisla 1898/138. Te ostatnie są według przekazów podarowane przez pasterza Wojciecha Dzieciątku. chorego. K 10 Poz 306. z ciemną chmureczką i jabloneczką stanowią tło dla wyboru. brata i siostry 58. K 34 Chel 155. Wóz. 67. 67. Marka. ś w i ę t y c h i m ę c z e n n i k ó w : Gwiazdy św. Z księżycem i c a ł y m ś w i a t e m świecą dziewczynie 14. także Maj Mo-tycz 27 (i innymi składnikami świata) oddają pokłon Panu. p l a n e t a m i K 5 Krak 251. x G. 1 5 . ze słońcem (i miesiącem) zdobią Matkę Boską K 5 Krak 251. Droga Mleczna. Wcześniej furman woził po niebie św. bogatego czy biednego Szyf MiW 148. świadczy o icłi łącznym traktowaniu jako pewnej całości. Baran i Kureczka (inna nazwa Bab). są kolo miesiąca SIB-D. świeci jasno Udz Krak 91. Jana. „niecnotliwych" ciemnieją i kopcą się. jeśli G. + W kolędach życzących. K 48 Ta-Rz 259. Gwiazdki Młodzianków. zapalają się od światła niebieskiego K 7 Krak 21 i 31. chwalą Boga. ludzi pobożnych K 7 Krak 32. modre TN Zemborzyce 1978. Wyróżniane są również Trzy Marie. księżyc i G. z księżycem świecą kochankom 51. Krzyż Święty. na zasadzie ciemniejszy : jaśniejszy ze -> s ł o ń c e m 36. są j o s n e 8. Baby. jasne jak ogień Etnl 1989 Bilg 117. ® B a r w a . 4 1 . człowieka na niebie Kai Lim 16. Włócznie. . Udz Krak 91. Wraz z n i e b e m . Inne gwiazdy przedstawiają uczestników tej sceny: Gwiazda Matki Boskiej Bolesnej. 55. Wielki Wóz. braćmi. ciemności. Droga Mleczna. W poezji chłopskiej s ł o ń c e . Giviazda św. która towarzyszy IDU jak Anioł Stróż wisla 1900/466. Jutrzenka. a potem siano potrzebne dla nowonarodzonego Jezusa. *■* G. Waga). Sznuir. Jana. księżycem. wiążąc z nią ludzkie życie Lud 1898/414. tworzą stały kompleks z k s i ę ż y c e m : G. wiązane przy tym w ciąg zdarzeń przekazywanych w formie opowieści wierzeniowych: za Kosiarzami po drodze (Drodze Mlecznej) jedzie furman (Woźnica) wozem (Wielkim Wozem). która świeci w okresie Hożego Narodzenia. męczenników Kai Lim 29-30. Najwięcej jednak nazw gwiazd i gwiazdozbiorów poświęconych zostało M a t c e B o s k i e j . np. ze słońcem i księżycem służą Matce Boskiej K 26 Max 95. do którego Żydzi przywiązali Pana Jezusa. Łukasza Ewangelisty. w nazwach takich. 1907/203.. b y d l ę t a m i 13 w kolędach witają Dzieciątko. są duże i mole TN Krasiczyn 1985. Lud 1900/65. jak: Warsztat św. ż ó ł t e . Piotra i Pawła. podob. także Kul Wiel 3/512. zmieniły się krople łez Jezusa płaczącego nad światem Hart Lub 367. wtedy to Opatrzność K 17 Lub 71 lub aniołowie zapalają G. Z wyglądu G. s r e b r n e (na co wskazuje także jedna z etymologii słowa gwiazda) 54. ma również Chrystus Bart Lub 343. słońce matką. ze słońcem. duże .oznaką smutku 42a. na którym był ukrzyżowany Chrystus. G. 66. widać to dobrze jak on ciągle kołami w tył cofa. Gwiazdy gasną przy słońcu NKPP gwiazda 5. ludzie określają. Niekiedy nazwy o charakterze religijnym . Cnotliwemu (dobremu) człowiekowi gwiazda świeci jasno.ludzi starszych wisla 1898/138. jego G. Nie dbaj o gwiazdy. 301. W powszechnych wierzeniach. czy jest to G.Bóg o z d o b i ł nimi niebo tak jak kwiatami ozdobił ziemię 23." K 7 Krak 32. zorza. z o r z ą . G. księżycem i świętą ziemią są przywoływane w zamówieniu 7. G. „Scenę p a s y j n ą " tworzą gwiazdy związane z Męką Pańską: są to tiarzędzia męki: Młotki. nie mające w nazwie Jej imienia: Gwiazda Kłosu Pszenicznego. Korona Matki Boskiej. podob. 56. W G . jarzące 5icb. Najjaśniejsze są G. po potopie świata K 7 Krak 32. silnych gospodarzom Szyf Trąd 52. gasnące słońce wystąpią przy końcu świata 59. a Baby grabiami zgrabią (Odbieraczki odbiorą) K 7 Krak 32. z S ą d e m O s t a t e c z n y m (Lucyper. które z chwilą ich śmierci nie spadają z nieba K 7 Krak 32. zachmurzy się . zorze siostrami 55. K 17 Lub 71. Gwiazda Św. Eliasza). 44. to znak. . ->gwiazda spadająca. Inne nazwy religijne wiązane są np. G. G. 2 0 . są j a s n e \ c i e m n e Etnl 1989 Bilg 117. Drabina. Baby. Krzyż św. Koło św. 12. np. jeśli człowiek jest zdrowy i szczęśliwy. słońcem. Kleszcze. W noc wigilijną G. Gwiazda św. jakiego dokonuje panna K 44 Góry 73. G. w dzień Zaduszny anioł wyjmuje je z worka i zapala na grobie sieroty Wisła 1901/487. 1907/203. K 48 Ta-Rz 259. gasnące G. W i e l k o ś ć . a ich resztki spadają na ziemię. 36c.t o brat i siostry 12. Szczepana. słońcem. Katrzyny. która podzieliła się na szczątki TN Banachy 1984. dla żołnierza miesiąc jest ojcem. zadek i dyszel u wozu. miesiąc jest między G. ludzi sprawiedliwych powiększają się i świecą na niebie także po ich śmierci Kai Lim 22. czerwone to G. dopalają się przy końcu życia człowieka. biedny lub źle mu się powodzi. będącej odwzorowaniem chłopskiego g o s p o d a r s t w a : Kosiarze. 2 1 . nazwy czysto gospodarskie mogą otrzymywać interpretacje religijne. przeciętnych ludzi nie błyszczą zbyt mocno. K 39 Pom 113. które w dniu Zmartwychwstania szły namaścić ciało Chrystusa. Szczepana. Niekiedy z tą „sceną" łączona jest Gwiazda św. powstały z planety. Jerzego (św. czczą święto wielkanocne 18. Z Matką Boską wiązane są również inne gwiazdy. Gwiazda Św. 57. ze słońcem i księżycem płaczą nad ludźmi w momencie Sądu Ostatecznego so. Lud 1900/65. dziwują się piękności Jezusa. n. G. Józefa. ->Gwiazda Betlejemska. por. deszcz krwawy. pieśniach weselnych i miłosnych G. Gdy człowiek jest chory. bo mu niesporo jechać. Wisła 1898/138.k z guzami.

te gwiazdy na niebie? Jak je porachujes. G. owieczek 3a. 32.grochu 1. 50. kochankowie się spotykają 40. Najczęściej G. i księżyc wisia 1898/209. w leg. aby zęby nie bolały K 7 Krak 175. pyta. Ilość gwiazd jest eksponowana w zagadkach ludowych. nastąpi koniec świata Pies Pas 1/176. rozpoczyna się wieczerza wigilijna 7i. G. to już pod taką gwiazdą lub planetą się urodził Karl SGP 4/133. zasiewają niebo 29. jego gwiazda s p a d a z nieba na ziemię powsz. Dorotę K 26 Maz 342. Stoir. świecić . Człowiek Umrze Lud 1900/65.ze względu na cechy: błyszczeć. fraz. -^gwiazda spadająca. Szyf Trąd 52. Fraz.208 GWIAZDY .eksplikacja 209 GWIAZDY eksplikacja podob. są wyrażone w obiegowych porównaniach. że się pod n i e s z c z ę ś l i w ą gwiazdą urodził K I 7 Lub 7i. K 48 Ta-Rz 259. 14. 49. m r u g a j ą Sych SGKasz 1/388. mogą s p a ś ć pokazane palcem 67. 42. lśnić. Sim Wierz 237. Z a k a z y . wywierają wpływ na wegetację roślin: groch zasiany w nocy. na świadków. G. G. stosowne dary przyrodzenia odbiera K 17 Lub n. 5ic. odpowiada stanom psychicznym kochanków: G. . W zamówieniu łuszczka ma się rozejść jak gwiazdy po niebie ZWAK 1879/54. obrodzi się obficie Kul wiei 3/512. 47b. liczyć gwiazdy na niebie NKPP gwiazda 10. czyściejsza jest Maryja K 23 Kai 252. eh odzą. można Bogu wykłuć oczy Sim Wierz 237. 59. panna młoda Hol Wes 20. Ś w i e c e n i e . Czarownice kmdną z nieba G. gdyż jedni ludzie się rodzą. także Szew Niech 722 i 734. W kolędzie G. wiedzą o miłości młodych 47b^i. gdy do niej jedzie 43. w których porównuje się je do . spadają. a największe . 43. Ja mu życzę tyle dzieci. A G. przenikają po niebie 35. jest tyle. w s c h o d z ą 37. które minęło K 57 RUŚC 1263. gdy bierze wianek dziewczynie 34. -^gwiazda spadająca. Szyf Miw 148. podob. Chłopiec radzi się G. jest wyrażana poprzez formuły niemożliwości: A widzis. Biorą udział w a d o r a c j i Boga. fraza już moja gwiazdka zniknęła oznacza szczęście. Mosz Kul 2/466. podob. służą dziewczynie/chłopcu 14. podob. Komu księżyc świeci. 52.. G. D. są braćmi żołnierza K 18 Kieł 182. P o m o c w m i ł o ś c i . Gdy człowiek umiera. proszą na wesele K 6 Krak 62.. • G w i a z d a a los c z ł o w i ę k a. s m u c i nad panną Krzyż Kuj 1/111. Metaf. temu i gwiazdy błyszczą NKPP księżyc 8. ktoś spod ciemnej gwiazdy NKPP gwiazda 13. świecą dziewczynie/chłopakowi 39. Piat Krak 94. przysięgi chłopca 38. p ł a c z ą nad grobem Jezusa 17. są określane jako d r o b n e 52. Kot Las 85. pierścionek K 3 Kuj 130. idą wraz ze sklepieniem niebieskim Kai Lim 24.co utrwalone w nazwie związanej ze świeceniem 10. drużbowie chodzą po wsi i ogrywają druhny K 6 Krak 16. pomagają (lub nie dają) świecić księżycowi 25. odprowadzają ją do domu 26. w G. Jasieńku.jak np. Mowa. zdobi koronę Matki Boskiej powsz (np 56) ■ Ruch. V G. Niemożliwość policzenia gwiazd oddaje zwrot fraz. ma ramiona. świr Pies 174 i 367. □ G. życia lub też niepowodzenia. Życzenie by komuś świeciły / nie świeciły G. 2. 1887/61. 47. bo pokazana G. zob. wiatry je kryją 33. podob 45 i konstrukcje paralelne: Nastawilim kopecek jak na niebie gwiazdeczek 21. W miarę jak ludzi przybywa. Ilość G. też przedmioty . 51. ile ludzi na świecie: t y s i ą c e . W przeddzień uroczystego święta. niemożliwe.świętych Kai Lim 22. G. G. ćmią się gdy dziewczyna daremnie wypatruje ukochanego K 42 Maz 121. gdy Jezus się rodzi TN Puszno Godowskie 1983. odbiciem światła niebieskiego Kai Lim 22. w i d z ą 3311. należy przerwać pracę. aż będą trzy gwiazdy na niebie.dziewczyna K 26 Maz 232. s z e p c z ą sm. aby potwierdziły jego uczucia. śmierci. Gdy G. 32. K 24 Maz 38. powodzenia. są świadkami miłości 33. a drudzy umierają Kai Lim 16. promienie powsz. Szym SDom 2/287. Gwiazd nie n a l e ż y l i c z y ć i pokazywać palcem. urok może pochodzić z G. tzn komuś źle się powodzi lub ktoś kończy życie NKPP gwiazda 3. G. częsty zwrot w życzeniach (garstek jak na niebie gwiazdek K 23 Ka-s 115. łyskałyby się. Zyw 131. chwalą Boga i8a. Co na niebie gwiazdek świeci Kot Rzesz 202) oraz formułach niemożliwości 9. nad ludźmi 60. Na Trzech Króli nie należy jeść. G. Do G. . ♦ L i c z y ć G. 48. Spadnie 67. że je tak duża. różki TN Dereznia 1984. cecha ta jest założona w zagadkach 1-2. 67. t u r u j ą . W pieśniach intensywność świecenia G. pójdę ja za ciebie 31. dziewiczy wieczór K 28 Maz 148.. na sklepieniu niebieskim wzrasta liczba gwiazd Kai Lim 22. Sim ŚlAntr 16. jest równoznaczne z życzeniem zdrowia. W pieśni weselnej i bajce mają także oczy 27. Nad G.. G.porównywane są oczy 5. 40. Mosz Kul 2/32. dzieci K 57 rtuśC 1295. świecą na niebie. gdzie jest jego ukochana 33. 53 i zach od z ą Glad Wiedz 95. p a t r z ą 27. będą ropieć palce Sim wierz 237. K 40 Mazi' 226. wytrzeszczają oczy 27. znaczy 'robić coś niewykonalnego'. Gwiazdka z nieba. Żona szukająca męża dowiaduje się od gwiazd o drodze Krz PBL nr 425. iskrzą się 27. W pieśniach wędrują. choroby. 48b. ze ona całe ves może pfekrec Sych SGKasz 1/388. G. m ii ion y powsz. jak gwiazd na niebie 'bardzo dUZO powsz. spadające z nieba zagrzewają wodę. mówią 47d. wzywa G. ś w i e c ą . P a t r z e n i e . dusza do nieba NKPP gwiazda 4. W ł a ś c i w o ś c i G. Wisła 1900/465. a nie grzeją Wój Klech 81. bydła niezliczonego 3c. suknia K 8 Krak 57 i 59. Przysł. ciemnieje. m i g o c z ą powsz. co znaczy 'robić coś niemożliwego'. 331. W pieśniach religijnych dwanaście G. podob. b ł y s z c z ą vi przysł. G. ze względu na cechę piękna . świecą. 301. zmienia się. w której król chce zamrozić św. rogi TN Łukowa 1981. ten co się pod jaką gwiazdą urodził. u ś m i e c h a się K 36 Wol 144. się tocą. 4o. bo święto już się rozpoczęło K 34 Che! 156. . 39. gdy wieczorem pojawią się G. W pieśniach n i e p o l i c z a l n o ś ć G. podob 44. twarz waj Klech si. 44-46. gwiazda jego gaśnie. gdy na niebie jest dużo gwiazd. Gdy G. świecą mocą boską.. by przestały świecić na niebie 22. 5ic. 43c. g a s n ą 48b. kolekcje.panna młoda Kur Opól 123. gdy dziewczyna lub chłopak są smutni 42. okazalsze są gwiazdami apostołów Kai Lim 29. o takim człowieku mówią. 43.. gdy dziewczyna traci kochanka ZWAK 1888/181. Udz Krak 91. 46. śliczmepza . gdyby chłopak na zawsze opuścił dziewczynę K 40 MazP 246. aby świeciła Jasieńkowi zwłaszcza. Na Kaszubach o jednej gwieździe (prawdopodobnie mowa o komecie) mówią. Dziewczyna prosi G. spadną. Związek gwiazd z losem człowieka odzwierciedlają frazeologizmy: urodzić się pod s z c z ę ś l i w ą gwiazdą (gdy człowiekowi powodzi się dobrze) NKPP gwiazda 14. umrą rodzice K 42 Maz 402. 31. Kap Baj 73. Jeśli komuś w życiu źle się powodzi. oo Gdy zaczyna świecić p i e r w s z a G. krocie Piat Krak 530. fraz.

morska...dziewczynę (miesiąc .Dudek siedział na dachu. . a gospodarz bogaty. PSL 1970/1/18. Folf Zag nr 390. W CZaS rachubie c z a s u . Niech mie nie ciskają z ziemie do góry. K 18 Kieł 53. jak we dnie. Folf Zag nr 678. 3 ..w s e n n i k u oznaczają coś dobrego. niebieska) jest symbolem M a t k i B o s k i e j 10. jasień miesiąc i jasne gwiazdy.: Pole niewymierzone. tamże war. Etnl 1989 Dilg 121. iskrzą się wyraźnie Gaj Rozw 136. a rechlij nie zebrół. PSL 1965/4/215. Or L 1934/91. żebe to do miesąca i gwiózdów sygło. 6B . w wieczór wigilijny Bart Lub 27. siekierkach Lud 1896/219. podob.w o l n o ś ć (gwiazda wolności) świr Pies 288.Wielo powrozów be trzeba belo.. słońce. jeżeli: G. TN Zamch 1984. war. śmierć gdy G. c. g ł ó d i w oj n a: G. glinianych grzechotkach PSL 1957/1/8. blisko rogów księżyca K 17 Lub 70. A ziemia święto niech mie nie tyro. na pięciu chłopów. we wszystkie trzy wigilie: Bożego Narodzenia. Wisła 1889/495. w Wigilię Bożego Narodzenia. niebie jest mało gwiazd po zachodzie słonka Etnl 1989 Bilg 120. jest zwykle określane: wokół/koło księżyca 19„51D. Liczył gwiazdy przez lupę. 5 . pozbirało. jest mało gwiazd po zachodzie słonka Etn] 1989 Bilg 120 lub w ogóle ich nie widać ZWAK 1882/196.: —►księżyc. miesiąc wiedział. LL 1957/3/36. A to .. pisankach PSL 1956/4-5/227. W pieśniach weselnych . Miedzy polnym grochem leży chleba bochen. ZWAK 1878/181 Ziemia Dobrzyńska. W sztuce ludowej wzór G. łowcy daleko. 53.[Z zamówienia choroby świętego Walentego:] Niech mie już nie szarpią wszelkie natury. LL 1976/4-5/83.owcami/bydłem. Folf Zag nr 837 oraz nadto: Wisla 1889/527. 4. św. Wtem się księżyc obrócił I pokazał mu dupę. Szew Niech 251. na trzy chłopy. morza. także za karę . Nowego Roku. wesoło Sych SGKasz 1/388. Folf Zag nr 114.Nie dbam o gwiazdy. Lud 1898/213. war. Sed Roch.: tamże. Etnl 1989 Bilg 116 i 120. owce . co znajduje potwierdzenie w pieśni weselnej 48. TN Jacnia 1964. który rozrzucał gnój w sobotę K 3 Kuj 91. bydło niezliczone. K 48 Ta-Rz 73. (Gwiazdy). Niech będzie słońce świciło my wesoło. . S ł O t a: G. Folf Zag nr 1273. Ludzie kierują się w e d ł u g G. świecą gęsto ZWAK 1891/51. a pośród łąki rozstajne drogi. Kot Rzesz 396. błyszczą jarząco K 7 Krak 31. -* księżyc.Gwiazdy/rosa/grad jak groch zbierany przez słońce. a pastyrz rogaty. G. zorza. księżyc i słońce). dużo grzybów: obfitość G. Pomiędzy grochem główka kapusty. także K 15 Poz 146.Księżyc pasterzem/parobkiem. S z c z ę ś l i w e ż y c i e małżonków zapowiadają jasne G. (Grad). NKPP gwiazda 11. Jeśli pasterze rachują G. szczytach domu PSL 1961/4/207. W pieśniach miłosnych i kolędach życzących G. podob.. K 20 Rad 293. 69. wskazują chłopakowi/dziewczynie d r o g ę do dziewczyny/chłopaka 40. (Niebo.: Siedzi bochen między grochem. Księżyc rugaty to je pastuch. czasem ma rogi. Gwiazdy niech my pomagajo. k l ę s k i . ZWAK 1882/14.niebo. 2 . Sim Fol 65. 8 . są gęsto nagromadzone i nie świecą jasno ZWAK 1882/196. ^ G. w Boże Narodzenie ZWAK 1887/29. K 6 Krak 429. jasno migocą NKPP gwiazda 8. migają Etnl 1989 Bilg 120. człowiek zamieniony w kozła Wisła 1900/465.211 GWIAZDY dokumentacja 210 GWIAZDY eksplikacja A Położenie G. słońce wstało. tylko mi była Matka Boża. słupach bram PSL 1962/4/180.chłop.pana młodego) Hol Wes 91. Sych SGKasz 1/389. symbolizuje s z c z ę ś c i e (gwiazda szczęścia). A niech księżyc mnie oświeco także. (Gwiazdy i księżyc). (Rosa). na DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . K 17 Lub 71. parobek rogaty. Lud 1923/115. przebywają dobre dusze K 17 Lub 71. na dwu chłopów. TN Rakówka 1984. war.. PRZYSŁOWIA 6 A . Stanisława (gwiazda nowa) Lom śląsk 430. a pasterz łysy. ś m i e r ć monarchy: G. d e s z c z : są nisko TN Krasiczyn 1985. D z i e c i ą t k a 11. mróz: świecą jasno ZWAK 1878/133. Na G. (Księżyc między gwiazdami). w „gwiazdkę" widno świecą Sych SGKasz 1/389. MAAE 1908/320. gwiazdy i księżyc. TN Łuszczów 1962. K 17 Lub 72. Folf Zag nr 863. w pieśniach żołnierskich . szczęście. Bart Lub 302. Na podstawie położenia gwiazd na niebie. tak i w nocy. Na wielgiej łące owieczek tysiące.. 70 i Nowy Rok wisla 1892/648. WYLICZANKI DZIECIĘCE 9 .: Wit Baj 76. ♦ Pogoda będzie. w czasie ślubu K 28 Maz 152. także na chłopa od ziemi.: . określa się G. Wit Baj 127 i 205. korowaju K 28 Maz 142.Księżyc między gwiazdami jak chleb/kapusta między grochem. Kur Opól 59. Trzech Króli ZWAK 1887/146. jasna słońca. i święta Trójca. a niebo jest pogodne K 17 Lub 71.Drobne gwiazdy gmą od księżyca. W nocy Szyf MiW 149. Kot Zn 324.gwiózde). K 7 Krak 33. na ubraniach (zwłaszcza spodniach) góralskich Lud 1900/177. TN Zamch 1984. tamże war. D o b r e plony będą. a. ZWAK 1886/140. Święty Roch zasiał groch. (Oczy).oko 5. wspaniała. W o k r e ś l a n i u m i e j s c a . jest ich dużo. jest ich dużo ZWAK 1886/107. jaśniejąca/jaśniejące W dzień (zwłaSZCZa od Wschodu) K 48 Ta-Rz 259.: .Ziemia szyroko. ZWAK 1887/128. na cztery chłopy ku Wschodowi od głowy Glad Wiedz 96. w e s o ł o ś ć Etnl 1994 Nieb 151-152. pojawia się w hafcie PSL 1957/4/239.[Zamówienie od róży:] Jasna nieba. LL 1960/4-5/57. Roch zasoł groch. TN Jacnia 1964. to w lecie znajdują dużo ptasich gniazd ZWAK 1891/47. A nie byłaś-to jasna gwiazda. w przysł. . K 27 Maz 382 i innych świętych. Gaj Rozw 64. K 46 Ka-S 463. war. Oba blisko siebie Jak gwiazdki na niebie. blado świeci Szyf Trąd 52. stań do pomocy. podob. sporad. Do gwiazd porównuje się oczy 5.Da między dwiema góreczkoma tam jasna gwiazda zaświeciła.. W pieśniach religijnych i kolędach. w tekstach gwarowych potocznych i zagadkach . Bez szybek a całe. kiedy księżyc świeci. (gwiazdeczka) symbolizuje dziew c z y n ę (ukochaną) 28. nie powiedział. G. Gwiazdy i słońce to najlepszy zegar NKPP gwiazda 6.pasterz. jaż belo widno. c h o r o b y . KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE 10 . księżyc . (Jeden powróz.Jaki pasterz mó nówincyj owców? (Miesąc . kulą się we mgle K 7 Krak 31. m l e c z n y r o k : w'wieczór wigilijny nie ma G.. b. NKPP gwiazda 5. TN Rakówka 1984. podob. wycinankach PSL 1962/4/228. 48. Lud 1898/414. dbaj . i Matka Boża. TN Gorajec 1984.Dwa okienka małe. inne war. (śliczna. n i e ś n y rok: w Wigilię Bożego Narodzenia i Sylwestra świeci dużo G. gwiazdy . ZWAK 1885/11. . Folf Zag nr 1234. ale on be muszól bec dosc długi). na niebie w Wigilię Bożego Narodzenia ZWAK 1879/19. gwiazdy. jeżeli: jest dużo G. słońce . ZAMÓWIENIA I ZAKLĘCIA 7 . świecą rzadko i jasno ZWAK 1882/196. (Gwiazdy). ozsypal groch.

.. le lija ! W lic h e j szo p ie le ży . K 2 8 M a z 9 0 . św iec i. jako miesiąc .C h y b a b y m e b y ło N a n ie b ie g w ia zd e cze k . K 2 2 L e c z 3 4 . K o t R ze sz 1 5 2 . ta k p rzio zd o b il fiy rm a m e n t: sło ń ce m . A o n m yśla ł. . .. d zie ń i n o c n ie c h a j cię [B o ż e ] c h w a lą . a . p an n a z d zie c ią tk a m i. c h o d zili p o m ięd zy sn o p a m i. w ar.... p a n ią . w ar. M a ry ja ? M ia ła m ja p ie lu szc c zk i z te j ja sn e j g w ia zd e c zk i. K 1 2 P o z 6 8 . ... D o o k o ła g w ia zd y .. p ła cz k o ło m ie s ię c zn e . (T a k ie z n a k i są n a le w e j stro n ie p ła sz c za H e ro d a i z n a k i te m a ją g o c h ro n ić ).. g w ia z d y a . Św ięt N adf 71. sło ń ce . sło ń c e . J a k k się życ w n ie b ie z g w ia zd a m i. m n ied zy p rzyd o n ka m y. K 4 0 M a z P 2 3 4 . K 1 6 L u b 1 2 6 . . K 5 K rak 2 3 6 k o lę d a . J e zu m iło śc i. J a k o m ie szią c o p ó łn o c y . Lud 1905/161. S ło ń c e . [T ak że: p ro m ie n ie z n ieb a .212 G W IA Z D Y G W IA Z D Y . Ś w ie c i m ie sią c . ja k te n m ie sią c ze jk o p o m ię d zy g w ia zd a m i. TN Tuszów 1988. e . ta k : a . S ło ń c e ... ... T N N ie m iró w e k 1 9 8 0 .G w ia z d y są p ie lu sz k a m i d la m a łe g o Je z u sa . K 2 7 M a z 1 5 6 .. Ju z się ta ro d zin a ro zla tu je z g n io zd a . że to m n ieszió n d z M n ied zy g żo zd eczka m y. Ż eb yście g o sp o d a rzu sta li m ięd zy ko p a m i.. J u żc i o n a p a n ią .. H e j. N a d g ro b e m k ró la n ieb ie skiej sto lic e. w szy stk ie g w ia zd y . S to i o n a [M a ry sia] p rzy o łta rzu m ię d zy p a n ia m i. 137. m ięd zy p a n ien ka m i. p lan e ty .: J a k jech a ła d o ko ścio ła . b . n ie c h a j w szy stk o z a n io ła m i p ię k n o śc i się tw e j d ziw u ją ... 21 .. a g o sp o d a rz . B o ć B ó g n a jk o c h a ń szy .K się ż y c . L u d 1 9 0 8 /3 8 8 . K 3 9 P o m 1 1 3 . ka w alero w ie. ..[R o z p o cz y n a ją w ró ż b y p ie śn ią d o A n d rz e ja :] E j.. n a jślic zn ie jszy m ó j m ie sią czek w św ietle z g w ia zd a m i.B y ło zyte ń k o i m e m a sz. a m oja M arysia m ięd zy d zie w c ę ta m i.. k sięż y c e m i g w ia z d a m i B ó g p rzy o z d o b i! św ia t. K 4 6 K a-S 2 4 . c .. J a k k sięży c m ię d zy .H e j. .. . ch w a lu ju lu dzie. ró ży k w ia t.. ż n iw ia rz e (k o lę d n ic y ) p o m ię d z y sn o p a m i. S to ją k o p e c zk i n a d k o p a m i.. g w ia z d y . . "a d n ie.. . A ló n m yszli. K 5 K rak 236. K o t R z e sz 2 9 5 .. K 20 Rad 191. H e j n a m h e j! W ita ją g o [m a łe g o Je z u sa ] i b y d lę ta . E źli m ie sią cko w i .. L u la j n a jśliczn icjsze św ia ta sło n eczko . m ie sią c e m i g w ia zd a m i.. c h w a lą B o g a . g o sp o d a rz /g a z d a m ię d z y k o p a m i.. c . N a jm ilsza m i S . a zie m ię k w ia tk a m i. sło ń c e . g o d zin y . W ita ją g o n a ro d o w ie .. b ły sk a w ic e . 23 B . B ęd ą tu c h o d ziły p a n n y z d ziec ią tka m i. p o m o g o m u g w io zd a .. W ita ją g o zo rza . J a ko m ie sią c ze k z g w ia zd a m i. ta k p a n n a m lo d a /d z ie w c z y n a m ię d z y d ru h n a m i/p a n n a m i... O n a k lę c y p rze d o łta rze m m ię d zy d ru h n a m i. B ę d zie m sie k rą ży li p o m ię d zy sn o p a m i. m ię d zy .K ó p z b o ż a n a p o lu ja k g w ia zd n a n ie b ie . n ie b o o zd o b ił g w ia zd a m i. K 3 9 P o m 2 3 4 . n a jśiicn ie jsy m iesią cycek . L u d 1 9 0 5 /1 6 1 . św ie c i m ię d zy g w ia zd ec zk a m i. m ię d zy p a n ie n ka m i. c zy n ią p o k ło n . m o m e n t k a żd y . . za le jc ie g w ia zd y św ia tła sw o je w d zię c zn e . C h ó d Ś p 2 1 9 . O n a sied zi w id w u lecce m ied zy sw d ch n ic kd m i. L L 1 9 6 0 /2 -3 /4 9 . e . K 1 8 K ieł 1 4 4 . g w ia z d y .. . T y d ziś z n a m i. .. U m iło w a ł k a żd y . . J a k k się ży c z g w ia zd a m i .: .: A b ę d zie tu k o p e c e k . z o rza . L o m Śląsk 3 89.. W ID O W IS K A H E R O D O W E 1 6 .. k tó re m u n ie b o sw e m i o b ro ta m i.. B a rt L ub 113. S ia d ła so b ie g rzecn a p a n n a w ła w ka ch z d ru h n a m i. p a n n a m ię d z y /z k a w a le ra m i. n a jm ilo sie rn ie jszy o zd o b ił n ie b o i zie m ię sło ń c e m i g w ia z d a m i.. sło ń c e . św icu jej g w iazdy. n a jślic zn ie jsza . M ię d zy b y d lę ta m i. d . K u r O p ó l 4 9 .. p la n e ty . między p a m o m a . W ita ją g o m ie sią c ... war. K 1 0 P o z 3 0 6 . K 2 2 L e c z 6 7 . K ie d y to P a n B ó g stw o rzy ! św ia t. a . m ie sią c i z g w ia zd a m i. a. . m ie sią c ze k w g ó rze św ie c i. S ła ła n a m się d n ia d zisie jsze g o n o w in a . "a d n ie ji ta . ja kb y księ zy cek . PRZEM OW Y W ESELNE 23 A .: .. Stef WarmPś 1/96. Ja k . b .. / u klęk ła n a ko śc iele m ię d zy d ru h n a m i. K o t R z e sz 1 5 7 . w ar.: B ie l K a sz n r 3 0 9 A .. . a c h le lija .: K 1 6 L u b 2 6 5 .. G d y b y śm y n ie m ie li Z a w ie n iec stó w e c ze k .: B ę d zie się b a w iła d ziś z n a m i. P ie s Ś l 1 /3 7 9 . słu żo je j g w ia zd y . w ita ją m a łe g o Je z u sa. ja k o m ie sią c . 2 5 . podob. K 1 2 P o z 6 6 . w yg lą d a ła ja k ten księżyc m ięd zy .. 1 3 5 . m ie sią c . E j sto ją za n ią k o p ec zk i. . E .. g w ia zd y . m ięd zy p a n n a m i.. Z e w sc h o d u sło ń c a k ró lo w ie . le c z m e p o jm u ją .. k się ż y c . b . K ot L as 224... Z W A K 1 8 8 0 /1 0 4 . ja k m iesią c m ięd zy g w ia zd a m i. ta ń czyła d ziś z n a m i. kie d y k się ży c i g w ia zd a p rzy m y m le w y m b o k u . Krzyż Kuj 213... Je z u s m ię d z y b y d lę ta m i. . c. L o m Ś lą sk 2 9 8 . J a k . K 4 0 M azP 2 3 3 .K się ż y c . z o b . K 2 7 M a z 2 6 8 . n a d to w a r.. Ś w ieci m iesią c. że P a n n a c zy sta p o ro d ziła S y n a .. A z c zeg u że ś p ielu szk i m ia ła . L L 1 9 5 7 /4 /5 3 . m ię d zy . M ió d Pas 93. 13 . se rc e m iło śc ią za p a lą .. Ż e b y sta l sn o p p rzy sn o p ie . W ita ją g o [Je z u sa] sło ń c e . P ła c z ja sn e sło ń ce .. i ró żn e m i a ffe k ta m i. U n a sto i n a p o c ziy n iu m iy n d zy d ru żb a m i. b . 12 . K lę k ła o n a p rze d o n ta rze m . D . d . P IE Ś N I Ż N IW N E I D O Ż Y N K O W E 20 . ja ko m ie sią c . K 2 3 K a i 1 7 2 . B art Lub 91. G w ia zd a g o w ita i sło ń c e . w a r. G a j R o z w 1 1 4 . c a ły św ia t św ie c ą /słu żą d z ie w c z y n ie /c h ło p c u . ro k . K 1 9 K ie ł 1 7 5 .. m iesią c i g o ń ce.. w ar. 1 4 . [H e ro d d o Ś m ierc i:] Ja k b y ś m n ie m o g ła z teg o św ia ta zg ła d zić ... Jak księżyc n a n ieb ie M iędzy g w ia zd e c zk a m i. źró d ło sło d k o śc i. d ziw u ją się p ię k n o ści J e zu sa . k o p a m i . a g a zd a .. p o d o b .: A d Z am 5 4 . le lija ! K o t R z e sz 1 4 9 .S ło ń c e . P IE Ś N IE W E S E L N E 24 . O n a sie d zi w p ie r w sze j ła w c e m ię d zy p a n n a m i. B art L u b 6 9 .: C h o d zi Z osień ka ... m ie sią c... . i św ieciła ja ko m iesią c . w ar. C h o d zi J a d ziu n ia p o p o k o jik u . 1 2 9 . p io ru n y . ze to m iesią c .. K o t R z e sz 1 6 0 . K to J ę d rze ja in o p o zn a ł. ja k o m ie sią c n a jślic zn ie jsza .. sło ń ce u stro jo n a . ja k o n a n ieb ie g w ia zd ec zki.. Z W A K 1 8 8 5 /1 2 . / u sia d ła [k o ch an eczk a] so b ie w ła w ka ch m ięd zy p a n n a m i ja ko m iesią c . w a r.. N a g i b e z o d zie ży. B art L u b 11 4. W ita ją g o n a ro d o w ie ze w sch o d u sło ń ca kró lo w ie.] K 2 0 R a d 1 0 2 ..: TN Zielone z Przejmą 1979.. K o t R ze sz 2 2 0 . W łó ż g o [w ia n e k ] n a g łó w e c zk ę i za śp ie w a j ła d n ie d ziś z n a m i.Jak k się życ /m ie sią c m ię d z y /z g w ia zd a m i..d o k u m e n ta c ja d o k u m e n ta c ja 213 11 ~ L u la jże p rzyje m n a o czo m g w ia zd eczko .. . ja k o m ie sią c . a .G w ia z d y (n ie ) p o m a g a ją /d a ją św ie c ić k się ż y c o w i..: T N Ł u b c z e 1 9 7 8 .K się ż y c i g w ia z d a n a p ła sz c z u H e ro d a m a ją g o c h ro n ić .. N ie sk o ń c zo n a . . Z W A K 1 8 9 1 /1 1 6 . ja k te n m ie sią c .. sto ją k o p ec zk i. a . B ęd ziem y sia da li M ięd zy p ó lko pka m i.: K 4 6 K a-S 2 3 ...P o sta n o w ił O n [Je z u s C h ry stu s] firm a m e n t n ie b ie sk i n ie b o i zie m ię .. k o p a p rzy k o p ie .. K 2 4 M az 2 6 9 ..... p o d o b . Z a ta ń c u je m y w o k o ło . L o m Śląsk 3 98. / u sia d ła za ła w ka m i.S ło ń c e m . K o t L as 1 3 0 . 18 . ..: Id zie p a n n a o zd o b io n a . K o t L as 1 3 6 .. P IE Ś N I A N D R Z E JK O W E 19 .. ja k księ życ ..... c a ły św iat. p ła c z ą n a d g ro b e m Je z u sa . K 4 0 M azP 2 3 5 . P IE Ś N I W IE L K O P O S T N E I W IE L K A N O C N E 17 . m n ie sie zd a je . m ię d zy p a n ia m i.. o b ło ki. K 1 6 L u b 2 6 5 .. w a r. 2 2 . ja k m ie sią c ze k n a d g w ia zd a m i. J e d y n o w ła d n y R zą d co n a d rzą d c a m i. a c h lelija. g w ia zd y c zy n ią p o k ło n za w żd y ja k o P a n u sw o je m u . N a sta w itim k o p e c e k ja k n a n ie b ie g w io ze d e c e k . K 4 0 M azP 2 3 6 ..... 1 5 -Jak k się ży c /m ie sią c m ię d z y g w ia z d a m i. g w ia z d y . / u sia d ła K a siu łeń ka m ięd zy p a n ia m i. n ie p o ję te j i p ra w d ziw e j. b . Id zie K a śk a d o k o śc io ła m ię d zy p a n n a m i ja k o k się ży c n a jślic zn ie jszy m ię d zy g w ia zd a m i.K się ż y c . w ar. K 5 K rak 2 5 1 . K 2 2 Ł ę cz 6 6 . k o p a p rzy k o p ie .. J a k o b y m ie sią c ek m ię d zy g w ia zd ec ka m i. a w polu żeby stal snop przy sn o p ie . m ięd zy niew iasta m i. K o t R ze sz 1 3 8 . ze to m iesią c .. ja k la s. K 49 Sa-Kr 151. K 46 Ka-S 188. słu ży je j k się życ . K o t L as 1 2 3 . B art L u b 9 0.. b . J a k k się ży c z g w ia zd a m i. ch m u ry d żd ży ste. A św ie c i sie ja k o m ie sią c . C T y się za b a w z n a m i. W m ie sią c .. w ar..

wylazą ci oczy.Gwiazdy iskrzą się / wytrzeszczają oczy. Jak ciem odprowadził. K 26 Maz 247.: ZWAK 1878/54.. a na niebie gwiazdów nigdy nie zrachuję. Dam ja dziadowi taką jałmużnę. 30 II . K 46 Ka S 94.. A wy. wichry. nadto war. tyl'e Bóg ma szczęścia. Już po wianeczku. Piei Śl 1/216. synagrulowie K 3 Kuj 307]. Sterech parobecków dziewcynę prowadzą. TN Ułów 1967.. A widziałyśmy go w sadecku wiśniowym. co gwiazdy liczycie. war. K 48 Ta-Rz 133. Wolałbym ja. Kot Rzesz 517... gdzie jest jej ukochany/ukochana. wyjźrzę miesiąckiem z oblocku i gwiozdę i pannę przygarnę do bocku. war. coś mi wianek wziął. K 48 Ta-Rz 120. TN Rechta 1978. ile jo narobi! ściezecek do ciebie. tyle a. wzniesę w gwiazdki na niebie . Przedzierzgnę się tą jasną gwiazdeczką.. Pies Śl 1/526. będę Boga prosić. ]ak ich wszystkich zliczysz to pójdę za ciebie. Będę świecić jasno koło ciebie. ŁSE 1974/29. kochaneczko.: K 26 Maz 243.. war. Piei Śl 1/363. zabrałeś wianek mój... Piei Śl 1/482. 29 . miłości. ni . Stanę ja się. Młody miesiąc pełnił się wtedy. A mam .. K 19 Kieł 175.. K 2 San 134..: O wy. K 41 Maz 65.. war.. Piei Śl 2/418. Ej. swego anioła. Krzyż Kuj 1/221.: LL 1957/3/10.Ile gwiazd na niebie. na gwiazdy na niebie. K 48 Ta-Rz 117. war.. Stanę sie stanę .. Policz ty. chce nos pomrozić. K 6 Krak 130. Porachu].. Będę ja pościł.. astronomowie . ZWAK 1878/53. co mi gwiazdeczkę z nieba wywoła. Święt Nadr 221. d.. te gwiazdy na niebie. żeglarze.Dziewczyna/chłopiec pyta gwiazdy/astrologów/żeglarzy/mądrych lu dzi/astronomów/geometrów/..Jedzie Jasio do Kasieńki.... K 40 MazP 257. cyli wy o moim kochanku nie wiecie? K 6 Krak 145. Pies Śl 1/215. Kam Pom 40... . ZWAK 1878/38. .. To wyproszą tę gwiazdeczkę z nieba. Udam ja sie udam gwiazdeńką do nieba. Hol Nasz 91. Pies Śl 1/215.Kawaler i panna połączą się. z miesiączkiem do ciebie. Dam ja żebrakom pszennego chleba. PieS Śl 1/221. gwiazdek na niebie. Miłości dla ciebie. Święt Nadr 193. K 16 Lub 269. czy o niej . To mie ta gwiazdka na ziemie spadnie.. K 25 Maz 54. Jo dóm żebrakom krajiczek chleba. Piei Śl 1/219. ty hultaju . O damci ja tym żebrakom chleba.. co se wyproszę gwiazdę na ziemię. [podobnie odpowiadają: astrologowie K 6 Krak 145. co mi wyprosi gwiazdę podróżną.: Pies Śl 2/248. babkom chleba.. Piei Śl 1/354. bo wy o niej wieta. zdradził.. podob. A ja wijimne szable z p\fod buoku i sobje sęgne gwjazdę z obłoku. A ja będę rzekać w zimie.. pójdę do nieba tą prostą drózecką. sto lat pokutować. Przerzucę ja się gwiazdką .. Mam ci ja litość nad ubogimi. tyle on narobił drużynek do ciebie. Sproszę ja gwiazdy . Bart Lub 218. Nacożeś mi go wziął. mróz nos chce zmrozić. podob. Zdradziłeś mnie. wiatry arcyzy K 6 Krak 145. żeglarze K 46 Ka-S 17.. To mi wyproszą gwiazdeczkym z nieba.Chłopak ściąga/uprasza/sprowadza gwiazdę na ziemię. Rog Śląsk 148. Powiedzcież mi o mym miłym. Ja się obrócę w gwiazdkę na niebie . 243.. b. Wy mądrzy ludzie. I wyproszą gwiazdeczkę z nieba. wichry K 44 Gór 380. on mi gwiazdeczkę spuści do sioła. co mi wymodli gwiazdę wielmożną.Gwiazdy są druhnami panny młodej. . Stoin Żyw 233.n taką strzałę przy boku. K 25 Maz 54. to mie odprowadzą od mej mamuleczki. aniołom i tobie. pojedztd mi o niej. każdemu w potrzebie. A kogoś się ty radził ? Dziewczyno... Sprowadzę gwiazdkę .: TN Ksieżornierz 1984. Co . A wy (tez) g(w)idzdecki. K 22 Łęcz 102. ty syneczku.Panna ucieka przed kawalerem i zmienia się w niedosiężną gwiazdę. Rog Śląsk 161.. Zamykali go kluczykiem perłowym. K 6 Krak 130. Będę ja dawał ubogim chleba. po(w)jedzta mi o niej. war.. K 12 Poz 99.. gwiozdecki na niebie. co na niebie śjecitd. K 16 Lub 269. Pies Śl 1/219.. Oj. K 44 Gór 314. Janeczku mój. Jak .. 34 . Pies Śl 1/221. K 18 Kieł 108. .. Wzniesę się. bo się gwiazdy wyiskrzyły.. te gwiazdy na niebie? Jak je porachujes. stanę malutką gwiazdeczką.: TN Dobre 1977. na ciebie.. . Kot Zn 380. 246. siedmiu parobecków dziewcynę prowadzą. K 46 Ka-S 100. jeśli gwiazdy da się zliczyć/porachować. Widzisz.. Ale ja Boga poproszę ładnie. 32 .: ZWAK 1882/113.. / wy metryce . . K 6 Krak 146. w lesie nad góreczką. bo już pannę młodą do ślubu prowadzą. Wiatry. t tobie. . Aż sie gwiazdeczka zbliży ku ziemi. gdzie widziały ukocha nego/ukochaną. Stanęć ja się tą . Kożcie otworzyć mamusiu.. A jo napiekym żebrakom chleba. K 46 Ka-S 17. moje śliczne gwiazdy.. Świeci miesiąc świecia gwiazdy mu nie dadzą. Mam ja tam w niebie. A mam ja zwierzchność nad ubogiemi. K 4 Kuj 20. w lecie. Ej zrobię ja się gwiazdką na niebie... Pies Śl 2/241. Krzyż Kuj 1/221. ZWAK 1880/175.jeżeli wy o moim kochaniu nie wiecie? K 44 Gór 380. jeżeli wy o mojem kochaniu nie wiecie? K 18 Kieł 108.. Jak ten miesiąc do gwiazdeńki I pyta się ojca swego Co gadać u dziweńki.. już-ci mi tam waszego kochania nie trzeba. Pies Śl 2/247.. . ZWAK 1878/38. war. kej wy ją widzicie.: Święt Nadr 193. Och ty. Konop Krak 8. A widzis. szczęścia. 27 . b. c. na niebie świecicie. Astrologowie.. Gwiazdów nie zrachujesz. powiedzcie wy mnie. b.. A ja się stanę gwiazdką na niebie. A dam ja babie taką jałmużnę. . Będę świeciła ludziom w potrzebie. A ja dam ubogim chleba. K 41 Maz 459. Jakżem cie odprowadził. Udz Krak 128. ŁSE 1978/76. TN Osowno 1980. b. Niż wszystkie gwiazdeczki na niebie rachować. A mam ja w Bogu taką nadzieję. Jasne zorze gorzały. Kogoś się radził? .. A będę ja prosić wszechmocnego Boga. ŁSE 1974/29. kiedy jest mróz. by spuścił na ziemię tę gwiazdeńkę z nieba. To ja nie pożre. kogoś się ty radził? Ni gwiazdki na niebie. 246. c.. o mojem kochaniu nie wiecie? K 57 RuśC 1143. K 3 Kuj 307.. co wyprowadzę gwiazdkę usłużne. a. Rog Śląsk 120. co gwiazdy licycie. A wyjźrzę ja.. . 28 . Uczynięć ja się gwiazdeczką na niebie. czy wy o nim . gwiozdy ocy wytrzescyły. K 12 Poz 100. a. . . Pawi Mer 17. Widzisz. K 12 Poz 98. war.Jakem się żenił.. ze ja tę gwiazdę przygnębię . war..: Stoin Żyw 323. K 48 Ta-Rz 120.Gwiazdy odpowiadają dziewczynie/chłopcu. / wy {tez). Jak wszystkie policzysz. spadnie .: Biel Kasz nr 410. Kochaneczko ciebie. Na niebie gwiazdeczki będą mi drużeczki. Pies Śl 2/241. czy o mojim Stasiu nic mi nie powiecie. Bende ja dawał takóm jałmużnóm. war. K 12 Poz 99. 33 II . co gwiazdy kryjecie . war: Widziały my go pod mostem cembrowym.. pójdę ja za ciebie. A widzisz ty durniu . Jeźli o nim co wiecie. K 4 Kuj 26. ścieżek do dziewczyny. o kochanku. ciebie. K 57 RuśC 1143.. Będę śpiewać z aniołkami w niebie. Jasieńku. . Piat Krak 335.. Zniżę ja gwiazdy bliżej ku ... Dam ja dziadom chleba. war. Ile gwiazd na niebie? Tyle ja mam.. co my sprowadzóm gwiazdę nieslużnóm. Pies Śl 1/217.: . gwiazdy mu się zdadzą. MAAE 1908/193. K 6 Krak 474. Piei Śl 1/217. ZWAK 1882/113. Świcciulby miesiącek ... 33 I . Wolałbym. Marysiu. Piat Krak 420. war. K 28 Maz 224. Krzyż Kuj 1/242. gwiazdy.. metryce K 4 Kuj 26.. K 22 Łęcz 103. Więc zleci gwiazdka z nieba do ziemi. Lud 1903/226. Pies Śl 1/218... dla ciebie.. Pawi Mer 17. . kochaneczko. Piei Śl 1/354.. Wyproszą mi tę gwiazdeczkę z nieba. ptaszęta niebożęta TN Osowno 1980. dawał jałmużnę.: Kam Pom 40. dziewcyno. Same mnie koniki do dom zaprowadzą. . .. ty Janku mój. c. Wy ptaszęta niebożęta. Pies Śl 1/218 A będę ja dawał dziadkom. Konop Krak 117. Gwiazdy moje. Gwiazdy niebo zasiały. Kot Rzesz 350. 31 . co gwiazdy liczycie. K 46 Ka-S 100. K 46 Ka-S 94. Stachu. starczy dla mnie. Przemienię się gwiazdeczką na niebie.. PIEŚNI I PRZYŚPIEWKI MIŁOSNE I ZALOTNE 30 I . panienkom w potrzebie. Którą dosięgnę gwiazdę w obłoku.: K 12 Poz 123. TN Łubcze 1978... 26 . to wyjdę za ciebie. Wianekeś mi wziął! Kogoś się poradził? Kochanko ciebie. Kochaneczku mój. dziewczyno. . war. co gwiazdy licyta.....214 _____________________ GWIAZDY dokumentacja ________________________ GWIAZDY dokumentacja 215 b.. spuści gwiazdkę z nieba. Same mnie dziewcęta do dom odprowadzą. Piel Śl 2/248. a. cese se cubryne (czuprynę) grzebykiem perłowym. Uproszą mi gwiazdy . Kot Rzesz 517. K 2 San 134. niech mi uprosą gwiazdeckę z nieba. Jasiu.. Widzisz ty chłopaku . aryklary K 40 Maz 255. A spojrzyj ty. wolał po świecie wędrować. Gwiazdy ... Wyrzykają mi gwiazdeczkę z nieba. gdy bierze wianek dziewczynie. Święt Nadr 265. war. czyście Mani nie widzieli. bo wy jó jidzita. a...: ..... Sto lat pokutuję i wypokutuję. niżeli na niebie gwiazdy porachować. kożcie otworzyć. K 48 Ta-Rz 118. Bogu . O wy prześliczne . ..Chłopak/Jfcoc/janeczefc/syneczefc radzi się gwiazd. TN Łubcze 1978. Piei Śl 2/244.

41 .' Bo przy tobie. Zaświeć gwiazdeczko. podob. Lom Śląsk 398. ZWAK 1878/47. lic gwiazd na niebie. war.. a mojego Jasienia ciemna nocka zasła.. ZWAK 1885/179. Widzi miesiąc. na gwiazdy? Bo to na taką przysięgę Uwierzyłby każdy..: K 39 Poz 164.. gdzie ty Jasiu mieszkasz? Jedziemy do ciebie. c. wiela klósia w snopku..chłopak i dziewczyna spotykają się.. Wszystkie gwiazdy. Kot Rzesz 270. Krzyż Kuj 1/146. c. K 41 Maz 112.. Piat Krak 229. Rog Śląsk 110. żeby ja nie dostał Za dziołchą króweczki. dziewczyna jest smutna. Pies Ś! 1/386. Czy on żyje.Dziewczyna prosi gwiazdy. Toruje. Chód Śp 186. Chibaby nie było Na niebie gwiazdeczki. tylko moji Kasiniecce.Świeci miesiąc nad stodołą. bo wy o tym dobrze wicie.. moja Marysia między dziewcętami. ile razy dziewczyna dała gęby / miała chusteczek. Wiele gwiazd . a. ZWAK 1888/193.. c. 40 . Przyjadę ja Marysiu przyjadę do ciebie. jasny miesiąc. d. . Ile kropek w morzu. Jasieńku bez ciebie. nie zagaszaj Maryś ^ognia.. tyla . war. a. na wysokim niebie. przemów do mnie słowo. gwiazdy tak jest miłość chłopca i dziewczyny. K 19 Kieł 93. 36 . Pies Śl 2/295. Mam ja na świadectwo miesiącek i gwiazdy. K 46 Ka-S 182. toruje . Gdybym ciebie miał opuścić. a.. I co wysoko widzicie. Kot Rzesz 372. K 4 Kuj 23.Nie ma tyle gwiazd na niebie. MAAE 1898/85. nie gwiazdy na niebie. Choćbym nie miał serca w sobie. Świeci gwiazdeczka na niebie... K 6 Krak 454. najjaśniejsze słońce. widzą gwiazdy. Wędruje. Wielech nocy nie spała. b. jadę dó ciebie.Choć innych jest jak gwiazd na niebie. i ja potorujem . K 28 Maz 238. jak Jasieńku ciebie. jak gwiazdy są na niebie. b.216 _________________ GWIAZDY dokumentacja 217 GWIAZDY dokumentacja chustki na chlebie. K 40 MazP 246. niech ja se pościele Jasiowe łózecko. Jeno w nocy w oknie na cię Z szczerym sercem czekała. ZWAK 1888/188. pójdęć ja z tobą Walusiu. Jak mi ma mila Dala gębiczek.. tyle jest obłudy dziewczyno u ciebie. świeci między gwiazdeczkami. Gdy ja nie mam serca Tylko. chłopak do dziewczyny.Jak księzyc/mieatąc między gwiazdami. nie zagaszaj.. świecą ale nie każdemu. i gwiazdy w około. tak chłopiec nie przestanie chodzić do dziewczyny / dostanie chusteczkę od dziewczyny / dostanie za dziołchą króweczkę.: Pies Śl 1/424. Do twej dzieweczki. kochanie . K 2 San 227.. co lie zabiera do domu. 49 . Lom Śląsk 397. Pies Śl 2/521. Świeci miesiónc nad stodołom.. war. b. K 19 Kieł 175.. Rog Śląsk 147.. jak ja na twą szczerą miłość w myślach moc budowała. Her Kai 2/134. 38 . świadek Pan Bóg. w pieśni weselnej Piat Krak 411. gyńazdko. wędrują gwiazdeczki na niebie . gwiazda na niebie. a. bo ja już ścielę Jankowi i sobie. 42 . K 25 Maz 217... Tyle tez miesięcy I tyle na świecie Panienek tysięcy. K 22 Łęcz 64.Gwiazda/gwiazdy świeci/świecą na niebie. Wędrujom. świeci miesiąc. b.: K 22 Łęcz 57. jadę do ciebie. TN Osowa 1977. K 6 Krak 457. war. Świećcie na chodniczki. musiałoby niebo spaść. war. Ciemna nocka ciemna. . Lom Śląsk 382.1 ja powędruje. wyńdzi kochaneczko. K 27 Maz 337. dziewczyna ściele łóżeczko. Oj.. A boś ty mi raz przysięgał Na księżyc. Ciemna ta gwiazdeczka. Najmilsza mi Helenka między niewiastami. Nie było. Tyle jest obłudy w każdziutkim chłopaku. b. oj zwodziłeś dziewcęta.: Pies Śl 1/506. war. Pies Śl 1/309. Żebym od dziewczyny Nie dostał chusteczki. dziewczyno do ciebie.: Świeci się miesiącek . kochanku. Kogóześ się radził? Gwiazdeczki na niebie I dziewczyno ciebie.Tak jak jest niebo. f 44 . Ile gwiazd na niebie. . war..: Wędrują. czy nie żyje. ZWAK 1886/287.. Pies Śl 1/382 i 456. Nie mam. słońce.. Wędruje.. . świecą gwiazdy. wędruje gwiazdecka po niebie . Zęby nie miesiącyk. da obiecywałeś każdej.. Lom Śląsk 248. Piat Krak 214. 39 — Gwiazda świeci w okieneczko.. wędruje gwiazda do miesiąca i ja powędruję do swego tysiąca. tyle dziewczyna/chłopak ma miłości/przywiązania/szacunku/ . Wiela ma mila miała chusteczek.. c.. Pies Śl 1/406. war. Świeć-ze mi gwiazdecko. K 6 Krak 454. ^ognia. Ile piasku w morzu. Maryś. Wie to .: Rog Śląsk 119. wiedzą . do siebie. LL 1972/1/56.Tak.: Rog Śląsk 120.Ciemna gwiazdeczka świeci na niebie. ciebie... .. wędruje gwiazdeczka po niebie. Pies Śl 1/313.. ja najuboższa między sierotami. Zęby ja nie chodził dziewcyno do ciebie. war. Pies Śl 1/127.. TN Karczmiska 1980. war. Jeno na cię pod okienkiem Szczerem . świecą.. to i w grobie Serduszko me będzie bić. Rog Śląsk 157.: A ja tobie podprzysięgłem Na . jasnych gwiazd na niebie. 37 — Zańdzij słońce.: .: .Miesiąc i gwiazda świecą na niebie . e. prosto w okienecko. co piszę do ciebie. b. nie mam [innej].. Święt Nadr 298. Krzyż Kuj 1/146. dla ukochanego/u kochanej. Oj bodaj ci. war.. zaświeć księżycu. JI ja przywędruje. 45 .. chłopak idzie/jedzie do dziewczyny lub dziewczyna jedzie do chłopaka / do domu. Tyla poćciwości w każdziutkim parobku. a. Chód Śp 192. wędrujom gwiazdecki na niebie. Wiela gwiazd na niebie.Ile gwiazd na niebie / piasku/krx>pe. K 12 Poz 226. dziewczyna wędruje/przenika/turuje do matki/chłopaka. d. . Nie zamykaj okieneczka. żadnej tak nie kocham jak dziewcyno ciebie. smutno memu sercu. a. Świeć-ze my. wzeńdzi miesiąc. a gwiazdy by sic łyskały i miesiąc by świat porzucił. gwiazda na niebie. Świeć mu. . LL 1960/2-3/78. do ciebie. ilech nocy nie spała. war. b. 35 — Gwiazda wędruje/przenika/turuje po'niebie / do miesiąca. Nie ma na niebie Tyle gwiazdeczek. smutny mi ten liścik. MAAE 1908/177. podob. puść mnie.. Zaświeciła gwiazdecka i zgasła. I ja tys wędruje matusiu do ciebie. Zaświeć w szybki "obie. K 22 Łjcz 57.: Chociażby ich [panienek] Jak tych gwiazd . d. Żeby was tu było jak gwiazdek na niebie..Chłopiec przysięga na księżyc i gwiazdy. b. Zdradziłeś mię zdradził.. Rog Śląsk llo. Mika Oraw 51. Kot Rzesz 318. K 25 Maz 169. niech ja se pościele Jasiowe i swoje. czy żyje czy nie żyje . A ty. by (nie) świeciły cłiłopakowi. 46 . ZWAK 1891/123. co świecicie. gwiazdeczka na niebie. co jest w niebie i wy gwiazdy mnie powicie. Ol Pódl 23. co świeci na niebie. a. a.. ino ciebie. (dziewczyno). Jasieńku. Chybaby nie było gwiazdecek na niebie. Świecą mi gwiazdy . Wędruje. war : Rog Śląsk 143.: Kot Rzesz 416. . dziewcyno. 48 . Siła . Tyle mam szacunku Panienko dla ciebie. miesiąc. da nic świeciły gwiazdy. Świeci miesiąc. . K 6 Krak 147. war. on/ona jest niezastąpiony/-a. Siła kropli w morzu. tyla przywiązania mom mała . . miły. Tyle mam.Świecą gwiazdki. war. Nie musiałoby być Na niebie gwiazdeczki. -J . tobym nie potrafił.. świeć-ze my w oboje. Rog Śląsk 120. Pies Śl 1/301. tyla mam miłości. panno. Ol Pódl 23. K 40 MazP 165. tak ukochana między dziewczętam i 43 . dziewczyno dla ciebie.: Pies Śl 2/388. gwiazdecko.. K 40 MazP 153.. łiultaju... c. o jakeś me kochał nockę i dzień każdy. oj da jak mi zaświeci gwiazdeczka na niebie. war. iuitec'. wyńdzi. Jasne gwiazdy. choć na świata końce. Musiałbym się kochać w tobie... Ile dziur w przetaku. ..ł w morzu / dziur w przetaku.. śpiesz sie do mnie. uoj. a.: Piat Krak 80... nie będzie.. 47 — Miesiąc i gwiazdy (i Pan Bóg) — świadkami miłości / widzą/wiedzą. Miłości do ciebie. war. c.Świećcie gwiazdy w ciemną noc..: Oj. do ciebie.

.. to gziazdi. Jasiuleńku mój. Zem ja nieszczęśliwy.. 51 D — świeci miesiąc (świeci).dokumentacja 218 GWIAZDY . kiedyś chodził do mnie co dzień. to już i gwiazdkę ma dla siebie.Gwiazdy wzięli sie od początku stworzenia świata. d. PIEŚNI MARYJNE 56 . war. Chód Śp 186. ZWAK 1885/32. Lud 1903/226. 52 . Myśli. słońce zgaśnie. był księżyc. 57-0 Maryja. słońce [w cd. miesioc. Pies Śl 2/321. powiedział Bóg. Nie powiem luba. K 6 Krak 429.. co "o mnie gadają. chłopcy mię kochają. Do mojej dziewcyny opętana mila. proszę. a.siostrami żołnierza. tam mnie k"ocha każdy. gwiazdami i planetami. Tobie świeci miesiąc.Świeci miesiąc. . Słońce. TN Wólka Husińska 1980. Konop Krak 8. PIEŚNI DZIADOWSKIE 59 . b. Rozmaitymi gwiazdami. TN Szyszki 1978. MAAE 1898/89. Słońce.siostrami sieroty. że to gwiazda zeszła. ZWAK 1880/88. LL 1960/2-3/63. żołnierzowi rodnym ojcem będzie . Barbary] wymalować. to ta... MAAE 1898/85..: ZWAK 1884/274. 66 . TN Częstoborowice 1980.matką. nie powiem droga. Jasnością swą napełniają. też: księżyc. miza sostrami. por.ojcem. podob. 51 C . Sob Lubus 24. Kto nim rządzi i sprawuje. Lodżano też w słońce. ZWAK 1886/311. kochają. 65 . K 6 Krak 429. Mówio. gwiazdy. cóż mnie po kochaniu.bratem. gwiazdy. Ciebie kocho jeden.. Jako ten świat oświecają. świeci. Świeci miesiąc. Biel Kasz nr 67B. Piej Śl 1/394. dusze płakające. Świyci mi miesiącek. Świeci miesiąc. dziewczyno.wielu kocha jedną dziewczynę. świr Piel 401.. a . tak dusza w raju między braćmi i siostrami. śvyćyly i gvazdy.. oj. Niescęśni ci ludzie. że ta była taka. żem kochała błazna.. Słońce. b. Kul MiW 435. Jak na niebie miesiąc jasny wzejdzie. C. wszystkie gwiazdy. Gwiazdy szląskie siostrami memi. świeci. . Jak na niebie jasne żarzy wzejdą. 55 . miza [między] brale. ze mnie kocha każdy. gwiazdy.. wejtrzójd raja posadzyma. podob. woda. war. Matko Boża. kto ten świat sposobił.. K 18 Kieł 182. woda.. a mnie kocha każdy. świeci. Lud 1896/277. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 64 . świadkami są gwiazdeczki. Bo on ci będzie niestały. war. Nyr Kar 1/354. Święt Nadr 271.. nr 55.Księżyc. słońce. słońce . LL 1960/2-3/63. por.Miesiąc . ZWAK 1888/181. Jak na niebie jasne słońce wzejdzie. Mosz Kul 2/17. zorza ...Gwiazdy są świadkami.Gdy z Antychrystem człek się zbrata.. coz ja komu zinna. I gwiazdami przyozdobił. Świeci miesiąc. I kto nad nimi panuje. . świeci. gdzieś po lasach.. gdzieś po polach mglistych. a mnie dwa tysiące. no wszystki jidnakowy imia . A trzecia światłość.: K 48 Ta-Rz 209. dzisiaj czasami. gwiazdy pomagają. Wisła 1900/465. K 6 Krak 483. srebrne gwiazdy spadły w ciemną toń. Idą. 51 A . Szyf MiW 148. Kup WiM 20. lituje nad nami. PIEŚNI ZADUSZKOWE 62 .. żołnierzowi rodna matka będzie . gwiazdami.. Wisła 1889/495. Udz Krak 91. wkoło niego gwiazdy. . Kul WiM 437. Diaskorus. tym słowom. Czap Mat 96. Miesiąc mi jest miłym bratem. gdzie ja sie "obrócą.braćmi. koło niego gwiazdy .. war.: Biel Kasz nr 35B. Ni było ani jimionów. lasy nie chcą przyjąć grzesznych dusz. Ksżenżyc pod nogatny. zowidzi jej k"ozdy. ZWAK 1891/110. że jak sie człowiek rodzi...Świeci miesiąc.: K 6 Krak 483. księżycem. ŻOŁNIERSKIE I PARTYZANCKIE 54 . trza będzie kolebeczki. MAAE 1908/132. Niebo to jest zaziesone nad ziemnio i ma takie dury co śfatło zidać. koło niego. Nastąpi wkrótce koniec świata .. jeszcze moje oczki kochania nie znają. TN Zamch 1984. ZWAK 1891/84. . obłoki. ZWAK 1R78/100. ZWAK 1880/174.)) Nyr Kar 250. Red. K 6 Krak 429. wedle niego gwiazda. słońce.. księżycem. a mnie świecą liczne gwiazdy. MAAE 1908/76. Druga światłość była mniejsza. . niebo płaczą/litują się nad niedolą ludzi. war. Szyf Trąd 53. księżyc w dal odpłynął. ciebie kocha jedna. Ciemności wnet zalegną wszędzie: Pogasną gwiazdy. świeco ji gwiazdy. a mnie świecą gwiazdy. A to Kasineczka koło okna przeszła. świeci i gwidzdecek kila. Z nieba deszcz krwawy padać będzie. Ku niebu okiem patrzyła. że dziewczyna traci wianek [= dziewictwo].. to mnie kocha każdy.Smutna rzeka. naokoło gziazdy. kiedy ludzie Szkodzą. świyco mi i gwiozdy. Sad Podh 100..: Sob Lubus 24. a mnie kocha każdy. Jelna 1984. jako ksawiec [księżyc] miza gwiazdami. a mnie kocha każdy. I nazwał wszystkie gwiazdami.. Od tych [Św. ZWAK 1878/128. Or L 1938/161. Nyr Kar 128. góry.Miesiąc. świeci.. To mi przyzna każdy. gdzie ja się obrócę. chłopcy mie. tamże war.. K 7 Krak 31.Każdy człowiek ma swoją gwiazdę. TN Krasiczyn 1985. . K 42 Maz 72. Świeci miesiąc. Świeci miesiąc świeci i gwiazdy jarzące. zorze . Bo Jezus zaparł się nas. tylko upłynie parę miesięcy. Mom jo se dziywcyne. Jak na niebie jasne gwiazdy wzejdą..dokumentacja 50 . Choć urody me mam.matką.. a. ciebie kocha jeden. jakże ja tęsknię do Jasieńka'mego. Ciebie kocha jedna.Maryja ozdobiona słońcem. Czujnie drzemie zakopana broń. pilnie. słońce i z gwiazdami płacze. 51 B . gwiazdy . tyś mi wianek wziął. było słonko. idą. Barbara] oczy odwróciła. Lud 1900/153. serdecznie żałuję. Świeci miesiączek między gwiazdami. . Stef WarmPs 2/89. e. Świeci miesiąc. 61 . potrzeba . c. Jak Pan Bóg stworzył ziemie i powiedział: Zrobimy światłość. nr 58. żołnierzowi rodne siostry będą. gwiazdy. W tej wieży dał [poganin. Piat Krak 157. Svyćylo mi słońce. lasy] przyjmijcie nas.Tobie świeci jeden miesiąc/słońce. jak niebo plącze usilnie: miesiąc. . . Matka mi zorza.: Pies Śl 1/395. drobne gwiazdy wschodzą. jedna . też Szew Niech 329. 63 . Mika Oraw 51. Swemi rękami lamające. Or L 1927/170.219 GWIAZDY . Niech zobacy cłowiek każdy. a jak upłynie dziewięć miesięcy. 53 . 60 . war. . LL 1957/2/20. obłoki. Chód Śp 274. K 21 Rad 136. ciebie kocha jeden. gwiazdy .Przyświecał nam nieraz księżyc i gwiazdy także szeptały: «/Vie wierz. góry. . Pierwsza światłość była największa. ojciec św. PIEŚNI ZBÓJNICKIE. gwiazdy pomagają: Choć urody nie mam. TN Huta 1966. gwiazdy pomagają / i gwiazdy jarzące. TN Łukowa 1984. ZWAK 1887/31. Szyf MiW 148.. K 19 Kieł 141. I dosyć na tym. świeci.gwiazdy. Tob'e kocha jedyn. PIEŚNI SIEROCE 58 . por. świadkami są gwiazdeczki. Niech Ci świeci w maju zorza. Bogi swoje wyrysować. żołnierzowi rodni bracia będą .Myślałeś Jasinku. gwiazdy. K 6 Krak 395.Miesiąc.. . Ga [gdy] do raja przebiez-imo [anioł z grzeszną duszą].Gwiazdy to otwory w niebie.. Etnl 1989 Bilg 118.Bóg sposobi świat i zdobi go słońcem. [O Matce Boskiej:] Z dwunastu gżozdów Koruna na głoże. Posłuchajcie. ZWAK 1878/111. Chód Śp 186.Jak księżyc między gwiazdami. księżyc z planetami. Sych SKasz 1/388.: Świr Piel 402-403..

Kup WiM 19-29. Folk Łodz 91. ZWAK 1885/4. Czynności. bo łona się zatrzensie i może spaść. wielką. Lud 1904/94. s. podob. Or L 1934/149. byki lub konie. A późni to te łapkę. Zachara-Wnękowa] Szcz Ant 836. GWIAZDA KLOSU PSZENICZNEGO. S t a w o ż. Gwiazdy i grzyby w wierzeniach ludu. ZWAK 1878/128.Chrystusa. K o l b u s z o w s k i Edmund. KOLO SW KATARZYNY. Szyf MiW 147-152. ZORZA 70 . 76 — w polach wśród złotych pszenic i ostów / w łąkach gdzie kwitną białe stokrotki / fruwają jak pliszki ciepłą wiosną /prostych wierszy płomienne zwrotki / . krowy mleka dużo dadzą. Plut Glog 2/137. ZWAK 1879/26. Wisła 1901/183.Jak w wilję nie ma gwiazd. K 23 Kał 52. pocht (= póki) sie masło nie wypali. Pieśni żołnierskie. Szyf Trąd 52.Jesteś matką. GWIAZDA PÓŁNOCNA. Dokumentacja: Przepowiednie. to kury będą się dobrze niosły. Herd Lek 49. odkrywa i pokazuje swoje piersi.jak ona wschodząc rano rozlewa swój blask na cały świat. K 5 Krak 195. K 5 Krak 195. Kolędy bożonarodzeniowe.Gwiazd nie należy pokazywać palcem. siostrą Nocy Jak Ind 25-26. TN Krasiczyn 1985. 73 . s. WIELKI WÓZ. / Kapłan modły / kończył świtem / i wieś rosą / święcił. Bart Lub 26. zwiastujące wojnę Światową. gwiazda w kulturze ludowej i wybranych utworach literackich. Gamlv Ind 685-686. [W. poranną . 762-782. W mitologii g r e c k i e j . K 24 Maz 71. [w:] JOS. Bart Lub 26-27. Bart Lub 25. W wielu mitologiach ś w i a t a Jutrzenka to bogini świtu . 1904/526. WAGA. Wisła 1903/96. K 27 Maz 110. 74 . Lur siow 80. siostra Heliosa (słońca) i Selene (księżyca). S n a r s k a Małgorzata. s. SSSI 180-181. Or L 1926/136. tak i Chrystus przybywając na świat rozjaśnił ciemności For sym 103. 108-113.Stoi noc / na skraju wsi / i parasol wznosi. to oni noliwają masła do tyj łapki. Sych SKasz 1/388. Śmierć strąca z nieba lampki . BARAN. Pieśni weselne. Kup Pol 59-64. Kup Astr 1958/5/233-246. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. Wrocław 1980. Szyf MiW M8. Kul MiW 437. Duf SNT 285-286.siostra. gdy na niebie zapaliła się pierwsza gwiazda. 69 . Gaj Rozw 35. Gład Wiedz. / Pod i nad nami. LSE 1961/88. Wierzenia pogańskie na Pomorzu Wschodnim w starożytności i we wczesnym Średniowieczu. ZWAK 1892/265. Kul Wid 3/25. [w:] SLSJ. Choj nowski] Szcz Ant 249. K 48 Ta-Rz 62. jest w tradycji ludowej zapowiedzią początku dnia oraz symbolem nadziei i piękna. Wisła 1895/493. 68 -Az gwiazdami to je tak: Pan Bóg se naładował tyle lampków. a kiedy wieczór ciepły nadchodzi / z sakwą pełną srebra błękitu / z każdej płomienna gwiazda się rodzi / by świecić nocą pszenicom żytom. Wit Baj 139. K 16 Lub 48. [A. Wenus poranna Wstęp Eksplikacja: Nazwy Kategoryzacje. podob. Gwiazda. LSE 1965/30. SZNUREK Z GUZAMI.. K 9 Poz 116.dwaj świetlani bracia. Or L 1934/148. ZWAK 1878/20. w Mleczną Drogę / skręcił. C h o d u k i e w i c z Jadwiga. / Wielki Wóz / robotnic pełen /. Kał Lim 29. K 26 Maz 53. Pieśni maryjne. Szyf Trąd 51-62. co mu je naznaczona. Księżyc i gwiazdy. nr 332.siostra Nocy. funkcje Działania sprawcze. podob. ona bowiem przyniosła ludzkości Słońce-Chrystusa Kop SSym 134. For Sym 101-104. 75 .Eos.Do wieczerzy wigilijnej zasiadało się. Lokalizacja. ruch. Kup Astr 1959/6-7/290-303. Bibliografia. Lud 1895/168-178. podob. Wygląd. GWIAZDA WIECZORNA. wyróżniana spośród gwiazd jako najjaśniejsza. to będzie mleczny rok. Udz Krak 35. Poranna gwiazda najlepiej widoczna przed wschodem słońca. wiązana z Matką Boską jako tą. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. żona słońca Kop SSym 133. Udz Krak 37. / Gwiazdy . ukazującej wymiona. Po całodziennej wędrówce Brzask staje się Zmierzchem. Semantyka i składnia wyrazów stonce. która poprzedza i „przynosi" słońce . 74-79.Jeżeli w wieczór wigilijny jest dużo gwiazd na niebie. / a na niebie / srebrny kapłan / mszały / gwiazdom głosi. -»BABY. że jak sie człowiek rodzi. 283-290. Wisła 1901/183. [K. Sitkowski] Ad Złote 237.dokumentacja 221 JUTRZENKA cksplikacja 67 . Przepowiednie. Or L 1934/150. [S. jak już je sucha. Mosz Kul 2/465^167. K 10 Poz 58. Wypuszcza swe promienie jak bydło. rozpraszająca mroki nocy. 10/335. Kolekcje. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 72 . Każdi ma gziozde widno co się śfeci.gwiazdy znaczące ludzkie życie. i człowiek poty żyje. De Vries Dic 369. Gdańsk 1973. Mif Tok 1/116-118. Wes Śląsk 202. Kop SMit 348-350. LSE 1965/30. W ort Iloff 8/458-468. Or L 1938/156.Rozświeciły się srebrem gwiazdy / na słupach ulicznych / z nieboskłonu / czarnego sklepienia nieba /zeszły do naszych mieszkań. matka. podob. KSIĘŻYC. 9/596-689. pojawia się na wschodzie (ubrana w światło) i rozrzuca swoje różowe szaty. 20-29. naznaczone do tego. Or L 1926/154. ile ma być ludzi na świecie. Szyf MiW 34. S a d ł o w s k a Jadwiga. Właściwości. OniUEKACZKI. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 2/80-82. Pęk Bilg 238. Krz PHI. praca magisterska napisana w Zakładzie Języka Polskiego UMCS. Dziećmi Eos były bóstwa uosabiające gwiazdy oraz najważniejsze wiatry Piet Grec 172. NIEBO. Symbolika. DROGA MLECZNA. gdy krowy (obłoki świtu i promienie) wyrywają się z zamknięcia.promienne siostrzyczki. Or L 1935/149. JUTRZENKA. KRZYŻ ŚW. KOSIARZE. Lur Slow 64-65.. ZWAK 1879/14. MAŁY WÓZ. ŁSE 1961/83. W tradycji c h r z e ś c i j a ń s k i e j Jutrzenką bywa nazywana Matka Boska. Ukazywała się na niebie zanim brat Helios wyruszył w całodzienną wędrówkę Piet Grec 168. 440-441. Stanisława Niebrzegowska JUTRZENKA OPISY PRAKTYK 71 . Znaki na niebie i ziemi. -^Gwiazda Wieczorna. W Apokalipsie Chrystus jest nazywany „gwiazdą świecącą". Opozycje. Jako matka bydła wyjeżdża w wozie zaprzężonym w rude krowy. Luka Leon Jan. Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyinie ludowej. / Na rozłożystym talerzu widnokręgu. to święte ciskajo na ziemie. którą zbiera słońce Kop SSym 134. Lublin 1979. SŁOŃCE. ogromną.Słońce i księżyc . Wisła 1902/370. SITO. Czas. W mitologii i n d y j s k i e j Jutrzenka (Uszas) 'Brzask' . Kup Met. Duf STB 315-317. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Etnl 1989 Bilg 120. . K 35 Przem 14. otwiera bramy nieba. Lublin 1985. GWIAZDA BETLEJEMSKA. Maurer] Wer Ojcz 230. Gaj Rozw 30. Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata. SKSI Lec 133. I so takie święte (= święci). Jej łzy to poranna rosa. Wisła 1902/370. 147-166. KOMETA. Poc Poez 440.220 GWIAZDY . ZWAK 1887/31. / Obecna jesteś.. Jutrzenka jako obiekt kultu. Duf SNT 286. K a m o c k i Stefan. ale nie wolno pokazać na gziazdc. Podobna przepowiednia dotyczy Sylwestra Kul MiW 415 i Nowego Roku Kul MiW 648. Kop SSym 105-108. 100. LSE 1961/88. Pieśni pasterskie. świecenie. księżyc. / W podziurawionym gwiazdami niebie. Podobna do krowy. Udz Krak 37. OWIAZDA SPADAJĄCA. Herd Lek 60.

wstaje Glad wiedz 133. szczególnie jasno świeci w adwencie Glad Wiedz 129. □ J. o świcie Glad Wiedz 133. TN Krasiczyn 1985. (b) J. 194. Ranna Gwiazda Kup wiM 24. Wiele nazw odnosi się do jej p o ł o ż e n i a : Jutrzenka Wschodnia Glad wiedz 69. 'rano' SI SE 1/596. słoweń. = Oprócz powszechnej nazwy Jutrzenka. pokazuje się na wiosnę Glad Wiedz 192. bułg. Niewidoczność . Szyf Mi w 146. Karl SGP 6/409. Zornica Ranna Glad Wiedz 69. 10. b ł y s k a 7. Jutrzenka na wiosnę staje się Gwiazdą Wieczorną 25. Gwiazda Najświętsza (ma związek z Matką Boską) Sych SGKasz 1/388. 129. świt. O Cechą szczególną J. Zorza Glad Wiedz 69. Glad Wiedz 7o. ® J. Gwiazda Poranna sZyf Trąd 49.Dynnyća. fukcjonują inne utworzone na bazie tego samego rdzenia: Jutrznia Giad wiedz 68. Glad wiedz 190. świeci Węgrom] Glad Wiedz 70. TN Łukowa 1984. odmawianej przed wschodem słońca') etymologicznie wiązane z jutro 'rano'. Danica. Szyf Trąd 50. Jutrznicka. Kul wiei 3/511. Jutrznica Sych SGKasz 2/114. tzn. drżące i iskrzące 24. świeci najdłużej ze wszystkich gwiazd Kup WiM 23. czes. posiada dwa znaczenia: (1) 'planeta Wenus widoczna nad horyzontem przed wschodem słońca. podob Giad wiedz 189. Gwiazda Dzienna Kup Pol 74). (4) świtu (ukr. wskazywała Trzem Królom drogę do Betlejem 16. Kup WiM 23. Poranica. Jest to gwiazda. -*Gwiazda Betlejemska.222 ___________________ JUTRZENKA . e. Cygany Glad wiedz 131 lub Ruskie (aby jej nie ukradli. do dnia. Glad wiedz 196. Gwiazda Wieczorna świeci z wieczora j do północy 26. A Lokalizacja: Na wschodzie. Zreńsza Gwiazda Kup WiM 24. słoweń. kradną ją czarownice Mosz Kul 2/652. 19. świeci siedem lat nad Polską. jest określana mianem c ud o w n ej Gaj Rozw 30 lub s z c z ę ś l i w e j gwiazdy 20. serb. c z a s u w y p ę d z a n i a bydła: Pasterka Kup WiM 24. serb. 14. ♦ J. w s c h o d z i 5. w y c h o d z i . 8c. Zowitrzniejszo Gwiazda Glad Wiedz 70. Glad Wiedz 70.'blasku. Porannica Kul Wiel 3/5il. 16. Rakówka 1984. Glad Wiedz 133. kiedy się Pan Jezus narodził Gaj Rozw 30. np. od dawna otaczano c z c i ą . I5e. Poranna Kul Miw 436. Jutrznionka Glad Wiedz 68. ros. Dennice. W dawnej polszczyźnie wyraz jutrzenka był zwykle odnoszony do 'świtu. ros. Gwiazda Jasności Kup Poi 76. ukr. ■ Ruch. Zorza Poranna Glad Wiedz 69. jaki wraz z nią się pojawia: Ranna Jutrzenka 8f. Glad wiedz 195. poprzedza brzask Gaj Rozw 64. pojawia się ran o 8. Jutrznia. Gwiazda Węgierska [jeśli nie ma jej w Polsce. Porenica. Zorka Glad Wiedz 69. metaf. najjaśniejsza z gwiazd 8. . ma światło białawe. Szyf Miw 145. Zarankowa Gwiazda. (3) dnia (ukr. Północna Jutrzenka Glad wiedz 132. Weniusz Czap *•* J. Dennica. jest j a s n a powsz . W języku p o l s k i m słowo jutrzenka (podob. bułg Utrenica). z d o b i k o r o n ę Matki Boskiej 23. Ś w i e c e n i e . J. w y g l ą d u : kasz. + J. jest to. Świetłąca Gwiazda. która pierwsza prowadziła ludzi do stajenki Wisla 1900/464. Wołyniu . Jest ś l i c zn a jak księżyc i lśniąca 8c. Zorza Ranna. przed wejściem słońca 8. J. ś w i t a 8e. Svitivka) Mosz Kul 2/28. 10. (a) J. jutrznia 'pierwsza część modlitwy brewiarzowej. na niebie była tłumaczona na różne sposoby: to bogienki (boginki) zabierają ją do innych krajów Glad Wiedz 130. powstaje 8c. Zora. Glad Wiedz 129. 194. Zorjanca. podczas adwentu. (2) 'jasność poprzedzająca ukazanie się słońca na horyzoncie. Fraz. tzn. Zarnica. od grudnia do maja Glad wiedz 184. Jutrzejka. 13. Świeci od końca listopada do Trzech Króli 16. Jarsko Gwiazda Glad Wiedz 70. it Jutrzenka jest traktowana jako gwiazda świecąca rano i wieczorem lub jedynie rano Mosz Kul 2/27. J. 125. Kul Miw 436. większa od innych gwiazd 18. a nawet jej oko 21. Zwiastunka Kup Poi 8i. jutrzenka wolności (częsty w pieśniach patriotycznych i wojskowych) to 'zapowiedź wolności'. najjaśniejsza panienko" 22. nade świtem. Najbardziej widoczna na niebie jest w wigilię Bożego Narodzenia Red. 8e. F u n k c j e . należy świecić lampkę) TN Konopnica 1978. pozostaje w opozycji z G w i a z d ą W i e c z o r n ą ze względu na czas świecenia: Jutrzenka wschodzi przed wschodem słońca / świeci rano. Kai Lim 32. Kai Lim 32. w Chełmskiem i na pol. 15. Danica. na urodzaje Szyf Trąd 50. Etnl 1989 Bilg 118. ma wpływ na ziemię 24. blasku przed wschodem słońca' sstp Urb 3/205.!. żegnali się albo odmawiali pacierze Mosz Kul 2/465. jako ostatnia z gwiazd Szym SDom 351 zmienia się co trzy lata. pojawia się po północy. znika z nieba (po Bożym Narodzeniu) 2. przychodzi do nas i5c. (2) jutra czyli poranka (kasz.-chorw. Zaranna Gwiazda at.eksplikacja JUTRZENKA eksplikacja_____________________ 223 W językach s ł o w i a ń s k i c h poranna Wenus . Zornica). Większość nazw nawiązuje do czasu rannego świecenia tej gwiazdy i blasku. jutrzenko. b ł y s z c z y i2a. Mat 78. Dennica. w okresie Bożego Narodzenia Glad Wiedz 129. 6. zorza poranna'. Glad Wiedz 131. Zorniczka Glad Wiedz 69. wraz z G w i a z d ą Wiecz o r k o wą (-+Gwiazda Wieczorna) i Gwiazdą Północkową (->Gwiazda Północna) zdobią koronę Matki Boskiej 23. Jutrzenka. Zaranka. Glad Wiedz 194. Zirnyća. ś w i e c i 2. Dynnica. 19. W lecie g a ś n i e kolo południa Glad Wiedz 133. Ukazywanie się jej na niebie witano słowami „Witaj. Rańsza Gwiazda Kup WiM 24. wita ranek Szyf Miw 146. 196. Utremca. przynosi ludziom dobrą nowinę 3. podob. w literaturze polskiej -Gwiazda Dniowa. bułg. ale nie zawsze można ją dostrzec Kai Lim 32.-chorw. uważana za gwiazdę Matki Boskiej. Na jej widok (rano i wieczorem) chłopi odkrywali głowy. idzie przed słońcem również i w dzień. 00 Na charakterystyczny czas świecenia wskazuje nazwa Jutrzenka pochodząca od jutro. Kup WiM 24. Zornica. Gwiazda Porankowa 23. Zornica Glad Wiedz 69. podob. Ta sama Wenus świecąca wieczorem otrzymuje nazwę -»Gwiazdy Wieczornej. J. bardzo jasno świeci 18. świeci bowiem od czasu. pol. Inne nazwy to: Pierworadka TN Gorajec 1984. 193. Zorka. p o k a z u j e się 19. że jako pierwsza z gwiazd świeci zawsze Panu Bogu Red. światła' (błrus. podob. 125. ros. Świtalna Gwiazda Kup Pol 76. W gwarach polskich Jutrzenka to przede wszystkim nazwa Wenus w jej rannej postaci.siostra Słońca SKSI Lec 133 -bywa nazywana od: (1) zorzy. Wrzesinka (najlepiej widoczna jest we wrześniu) Kup WiM 23. świeci jak słońce 8c. Gwiazda Morza ii. TN Księżpol 1984. bo jest n a j ś w i ę t s z a Sych SGKasz 1/388. 189. 192. świtanie. Wenera (Wenus) Szyf Trąd 50. nad ranem OrL 1938/161. siedem nad Węgrami 20. Porenica Glad Wiedz 70. 125. podob. Rakówkn 1984. Gwiazda Poranna'.

7 . świeci 15. 12 . d o b r e g o roku: J. PIEŚNI WESELNE 5 . ZWAK 1884/95. w pieśniach weselnych . 10. dobra nowina. Warszawa 1990.zbiera się na lato. Kot Rzesz 453. K 19 Kieł 134. Piat Krak 328. war : . d. K 27 Maz 382. TN Huta 1966. war.Witaj. K 28 Maz 349..: . zaśpiewaj: Witaj jutrzinecko! Lom Śląsk 361.: . piękna nowina. co ożywia ziemię. Nie tyle-li jutrzeneczko. Ojczyzno droga . Ranna Jutrzenko. Pani świata.zima potrwa długo Glad Wiedz 183. 8. koniec nocy Kul Wiel 3/511 i nadejście dnia 18. Glad Wiedz 130. a.Jutrzenka jest to gwiazda. 358..zbliżający się dzień 17.. jeśli natomiast jest we mgle .. K 22 Lecz 172. że tak jest blisko ludzkości. K 17 Lub 12. Glad Wiedz 129. spojrzyj w niebo i zaśpiewaj . ♦ Przepowiednie pór roku: J.A jeżeli chodzi o nadejście dnia. 18. ZWAK 1886/108. zob. świeci długo przed Godami 2. gdzie ksiądz wcześniej odprawi jutrznię (pasterkę) 20. K 33 Chel 156.Skoro zaświta jutrzenka z rana. Witaj. ze ciągle jest. Chód Śp 75.Ranna jutrzenka świecąca. Na Adama pięknie. będzie dobry rok. np. war : A jak . chleba mają dosyć boże dzieci. e. Bart Lub 142.. zapowiada zbliżanie się wiosny Glad Wiedz 184. gwiazda. że świeci na innym lądzie. żywo wjarusi. Szyf Trąd 53. w zestawieniu fraz. 17 . jutrzenko kochana. Glad Wiedz 130. Jest symbolem m ł o d o ś c i i p i ę k n a Mosz Kul 2/27..Nowa jutrzenko kraju sarmackiego. na wschodzie jutrzenka zeszła I dobrą nowinę ludziom przyniesla. Głowę już smoka jej narodzenie kruszy i daje światu zbawienie. Wit Baj 315. Przed Słońca wejściem. Jak jutrzenka świeci . Nie zapominaj. Chód Śp 77.dobry rok. 8 . ta Jutrzenka wschodzi i już świecić zaczyna. to znak.dokumentacja _______________ 225 J. Świta jutrzenka. PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE DOKUMENTACJA PRZEPOWIEDNIE 1 . świeci cały rok tam. s. Lecz dzisiaj Ciebie Wróg się już lęka. Etnl 1989 Bilg 121. najjaśniejsza Jutrzenko. modlitewnik Jestem z wami. jutrzenka jasna. Znika po świętach Bożego Narodzenia po doprowadzeniu trzech króli do stajenki.. Zawitaj. TN Nedeżów 1977. ale Gwiazdo morza. Niepokalana Mario Panienko. NKPP Adam i Ewa 4.zbliża się dzień Glad wiedz 183. Maryja zrodzona.. ZWAK 1882/182. war. nie pokalana. by nas z Bogiem pojednała. Już Ci na niebie Świeci jutrzenka. to rok będzie dobri. bardzo jasno świeci. gwiazdo porankowa. Królestwa Polskiego. Zawitaj. która świeciła Trzem Królom w drodze do Betleem. Świr Piel 193. witaj.Jeżeli jutrzenka świeci przed Bożym Narodzeniem . Jeśli jej nie widać. za ciasna. J. war. tam będzie dobry rok. Jeśli jest najwyżej na niebie Glad Wiedz 195 lub południowym zachodzie Glad Wiedz 184 . Pani nasza kochająca W Okulicach zajaśniała.Śliczna Panienka jako jutrzenka zrodziła syna. Położenia zajmowane przez J. Moja kochanecko. Glad Wiedz 130. 196. 9 .to odwrotnie.. jeżeli nie . w Turcji Glad Wiedz 130. jutrzenka wolności oznacza nowy p o c z ą t e k i n a d z i e j ę . np. Glad Wiedz 130. 22. Szyf MiW 146.. rano powstająca! Śliczna jak księżyc. podob Glad wiedz 131. J. a w języku znów kościelnym to do tej gwiazdy. zwiastuje nadchodzącą jesień Glad Wiedz 19S. Jest także znakiem narodzenia Chrystusa Kup Pol 81. niejedną panienkę zwabicie do siebie. 2 . Gwiazdo Zaranna. Niebieska Królowa..Jutrzenka świeci. 189.to ludzie są zdrowi i silni. 10 . świeci przed Bożym Narodzeniem 14. witajże i ty. Szyf Trąd 52. jasna w wigilię Bożego Narodzenia 1. 6 .Gdy jutrzenka przed Gody długo świeci. C. Wierzą. która świeci nad ranem w grudniu. a. Wojsko polskie kościuszkowskie Na pomoc nam idzie.. siedem lat 20. powsz. symbolizuje M a r y j ę 4. od Boga nam przysłana. Jak jutrzenka do nas przyszła . moja panieneczko.Gdy tylko zabłyśnie jutrzenka na niebie. 193-194.. gdzie czołem biją świata monarchowie. 16 . leczy od chorób z grzechu ludzkie plemię. 379].p a n n ę m ł o d ą 5-7. wschód J.Już dzień zajaśniał. urodzajne Kai Lim 32. f. a jutrznia .W języku ludowym to ona jest uważana za zbliżający się dzień. dóbr y c h u r o d z aj ó w: J. witaj święta. b. c. nastąpią lata plone.to dobre czasy. św. K 23 Kai 251 [z tekstu Godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. stawajc'eż tu! Kam Pom 293. a.224 JUTRZENKA . ranna jutrzenko.wskazuje północ.dokumentacja JUTRZENKA . d. Ty świecisz mile światu . b. Mosz Kul 2/465. Jutrzenka zabłysła na samym wschodzie. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 14 . LL 1980/1-3/112..Na wschodzie. b. no to najlepiej poznamy sie po Jutrzence. śpiewam z rana do wieczora. Niekiedy świeci nawet nad tym samym krajem trzy lata Gaj Rozw 30. KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE 3 . Gdy J. 189. tyś grzechów naszych lekarką. 190. jutrzenka wschodzi. aż zagasną zorza.. już nam wstała śliczna Maryś. 191. cieszyli się. & W pieśniach religijnych J. drużyno. z d r o w i a : J.^ 4 . Kai Lim 26. Panno nad Panny. pomyślne Kul Miw 436. . jak słońce świecąca. Nad którym krajem jutrzenka świeci co rana. NKPP Boże Narodzenie 6. podob. porównujo Matkę Boske. która wcześniej wschodzi. lśniąca. Zwiastuje ranek Sych SGKasz 2/114. gdy zniknie gdzieś W zasłonie. Gdi łona śjeci. Gwiazda ta . jutrzenko. 18 . wynika źródło. Glad Wiedz PIEŚNI MARYJNE 185. 188.. PIEŚNI PASTERSKIE 11 Kiedy będziesz wyganiała. do Jutrzenki. po podwórzu chodzi. nadto: ZWAK 1882/182. nie każdego roku Świeci Glad Wiedz 131. Szyf Trąd 50..Jutrzenką nazywają także tę gwiazdę. g. J. 15 .Jutrzenka to Maryja. wniebowzięta. jeśli świeci jaśniej .: . w których świeci nad danym krajem. są szczególnie dobre Szyf Trąd 53. Nyr Kar1 54. 13 ... z rana . że jest to ta sama gwiazda.. Witaj czysta Panienko. będzie stodoła ciasna.Światło jutrzenki zapowiedzią wolności. Wes Śląsk 216. e. l/)m Śląsk 430. a nie zawdi w kazdi rok. która świeciła trzem królom w drodze do Betlejem. K 46 Ka-S 463. 19 . Lata.będzie stodoła ciasna. jutrzenka jasna . na niebie są podstawą do określania czasu wit Baj 127. jest większa od innych gwiazd.Częstochowie. Stanisława Kostkę 9. to będzie urodzajny rok. K 5 Krak 200. Etnl 1989 Bilg 118. schodzi na dół .Wilija piękna. cztery lata Czap Mat 78.. Glad Wiedz 184-185. drogi klejnocie narodu naszego.. Jutrzenka jak świeci 3 dni. w relacjach potocznych .

praca magisterska napisana w ZJP UMCS. = BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 1/142-143. Boskiej i to stanowiło właściwie jedyny motyw tak wczesnego odprawiania rorat. Szyf Trąd 49-51. że jutrzenka jest okiem M. występuje w kolekcji z . Zwierzyna. Or L 1938/161. Obok nazwy podstawowej. a zabłyska pierwej nad tym z tych dwóch krajów. Zwierza Gwiazda Szyf Mi w 146. albo tylko jedną. Lublin 1985. Zwierzącka Gwiazda. będzie ranna. 134. Kup Astr 1959/6-7/294-297. . Oprócz Słońca i Księżyca najwięcej jest widzialny. to na jesień. Bart Lub 15. Szyf Trąd 50. W polskiej kulturze ludowej Gwiazda Wieczorna jest opiekunką bydła i dzikich zwierząt. używane są nazwy.Wiele jest gwiazd inszych znowu.Są także szczęśliwe gwiazdy. to na wiosnę będzie wieczorną. a ranna wschodzi przed wschodem słońca. To tak one co trzy lata zmieniają się: albo obie razem widać. . a nawet Jutrzenka. to za trzy lata tam będzie wieczorem. 22 . Zwierzynka Glad Wiedz 71. 152-155. ® G. Zwiernicka Glad wiedz 71. Kop SSym 133-134. a przez siedem nad Węgrami. Krosno. Kup WiM 23. świeceniem wcześniej niż inne gwiazdy .przyświecania z w i e r zę tom (zwłaszcza dzikim) budzącym się wieczorem do wodopoju i żerowania: Gwiazdeczka Zwierzęca 1. 195. Wieczornica. -►Jutrzenka. A wieczorna. podob. Kul MiW 436. Plut Dzierż 5i. którym wskazuje drogę i wyznacza czas żerowania. co sobą koronę Matki Boskiej zdobią. nigdy nie zachodzi. Wenera 2. po zachodzie słońca: Gwiazda Zachodowa Glad Wiedz 76 lub Zachodnia Kup WiM 23 (także nie notowana w gwarach. Wiełką Gwiazdą (jest większa od innych gwiazd) Glad Wiedz 76. Po dziennej wędrówce Brzask (-łJutrzenka) staje się Zmierzchem. motywowanej c z a s e m świecenia G. 80. Kul MiW 436. Glad Wiedz 68-71. 9. Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyźnie ludowej. co urodzajność pól i darzenie się dobytku zwiastują ludziom. W sposób stały występuje w kolekcji z księżycem: razem z nim wschodzi. co zawdziusieńko w jednem miejscu stoji. Gwiazda Wieczorkowa 8. Ma ona świecić przez siedem lat nad Polską. 176-179. podob. GWIAZDA BETLEJEMSKA. podob Kup WiM 23. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. 52. Dokumentacja: Pieśni miłosne. Mosz Kul 2/465. ZORZA.W.gwiazda pólnockowa. Glad Wiedz 71. Zwierzonka 2. razem z nim wschodzi.Gdzieniegdzie w Polsce pozdrawiano ją rankiem słowami: «Witaj. Wierzono.W niniejszym roku [1864] Planeta Wenus największy ma wptyw wywierać na ziemię. 77. w odniesieniu do Wenus wieczornej używane są nazwy takie. Kup WiM 24. 23 . gwiazda wieczorkowa co ją przy zachodzie widać . 5. bywa nazywana także Węgierską Gwiazdeczką (bo jeśli nie świeci w Polsce. Zwiernica. porusza się i znika z nieba stając się -►Jutrzenką.. W mitologii s ł o w i a ń s k i e j Gwiazda Wieczorna to siostra lub narzeczona księżyca SKSl Lec 133. Bydlęca Gwiazda Kup WiM 23. De Vries Dic 441. Gwiazda na odwieczerz Glad wiedz 72. najjaśniejsza panienko)). [w:] J O S . Kup WiM 23. Glad Wiedz 133. iskrzącem i drżącem. Wort Hoff 7/183-214. Jako staruszka opłakuje je i przebacza całodzienne przygody Kop SSym 133. Szyf MiW 146.W.226 _______________ GWIAZDA WIECZORNA . Czas. a między tymi najważniejsze: gwiazda porankowa Jutrzenką zwana. lecz poświadczona w słownikach Mrocznica Lin SJP 3/m). pojawianiem się we wrześniu Wrzesinka Kup WiM 23. Miesiączkowa. Nazwy. K 48 Ta-Rz 258. nazwę Wielka Gwiazda. Jutrzenka Wieczorna.W. 25. Glad Wiedz 72. s . s. GWIAZDA WIECZORNA Wenus wieczorna Wstęp. Mif Tok 1/116. Wygląd. może zimą. K 7 Krak 32. siostrą Nocy. Wieczorniczka. Szyf Trąd 50. 26 . 134. W mitologii i n d y j s k i e j Jutrzenka jest Brzaskiem. *+ Tworzy opozycje z J u t r z e n k ą ze względu na czas świecenia: wieczór : rano 3. Gwiazda Wieczorna -Zmierzchem. a niknie po świętach Bożego Narodzenia. czyli po doprowadzeniu Trzech Króli do stajenki. 465-466. S n a r s k a Małgorzata. której teraz nie widać. Wilcza Gwiazda 7. jutrzenko. odzianej w czarną szatę Jak ind 26. Szyf Trąd 49. 9. Szyf MiW 145-147.Żydowska Gwiazda Glad Wiedz 76. 21 . Lur Slow 79-80. Wieczorowa Gwiazda Kup WiM 23. W wielu mitologiach ś w i a t a Gwiazda Wieczorna jest postrzegana jako zabijająca i spychająca w podziemną odchłań słońce. Gwiazda Zającowa (Zająca). GWIAZDA WIECZORNA.> k s i ę ż y c e m : znajduje się przed miesiącem / przy miesiącu. 124-138. Stanisława Niebrzegowska U m i e j s c o w i e n i e w sposób stały obok księżyca zostało utrwalone w nazwach: Gwiazda Księżyca.. Glad Wiedz 191. a druga nie. Bibliografia. Ta co teraz chodzi rano. . Opozycje. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. które łączą się z jej f u n k ej ą . Glad Wiedz 73. Eksplikacja. jest w i ę k s z a od innych gwiazd Glad Wiedz 76. Zorniczka Wieczorna Kup wiM 23. 9/17-20. Obiekt. Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata. Towarzyszka Księżyca Glad wiedz 73 G. Kop SMit 445. Gwiazda Wołu Glad wiedz 71. Mosz Kul 2/27-28. Służebnica Księżyca 10. funkcje. 73. Przepowiednie. jasnem.eksplikacja 227 GWIAZDA WIECZORNA eksplikacja pokazuje się około ostatniego listopada. to świeci Węgrom). Zwierzęca Gwiazda 4-5. Znak sakralny. W kulturze c h r z e ś c i j a ń s k i e j Gwiazda Wieczorna jako zapowiadająca nadejście nocy.Jutrzenka wieczorna świeci do północy. 52. -►GWIAZDY. Wierną. Zornica Glad wiedz 75. Zwierzowa. Zowią ją chłopi Jutrzenką.Ta [Jutrzenka] co teraz jest ranną.wieczór.W. Kolekcje. Kup Pol 71-76. co pozostaje w niewątpliwym związku z uznawaniem obchodzącej nas gwiazdy przez kościół za symbol Najświętszej Marji Panny (w litanji i w pieśniach).Gwiazda Pirszo Glad wiedz 76. jak dla Wenus porannej: Zorza. idzie po niebie i zachodzi Glad wiedz 73. Czynności: ruch. Planeta ten odznacza się światłem bialem. + G. znany zwykle pod nazwiskiem Jutrzenki. Kalendarz berdyczowski gospodarski 1864.Do wyłącznie polskiej tradycji adwentowej należy odprawianie Mszy wotywnych «przy świetle jutrzenki)). świecenie. w którym pierwej ksiądz mszę odprawi pasterską. Zorniczka (Zornicka). Herd Lek 60. Poza nazwami: Gwiazda Wieczorna Szyf MiW 146. Jest też kojarzona z wyznaczaniem początku szabatu . por. bywa traktowana jako symbol Lucyfera Herd Lek 49. podob. Zwierska Gwiazda Szyf MiW 146. 11. 24 . 20 . Glad Wiedz 125 pow.

zwierzonka itp. W wierzeniach e u r o p e j s k i c h i az j a t y c k i c h była traktowana jako wierzchołek nieruchomego słupa lub gwoździa.P. żegnali się. Szyf WiM 151. nigdy nie zachodzi. wokół której obraca się sklepienie niebieskie Herd Lek 120. Żydzi ropoczynają szabat Glad Wiedz 76.Wiele jest gwiazd inszych znowu. Eksplikacja: Nazwy. do północy 6. Świeci przy zachodzie 6. i słów.Zwierzynco gwiazda idzie przed światłem (księżyca) i drogę mu kieruje. świeci jasno jak księżyc. 297-300. Mosz Kul 2/28. Mosz Kul 2/28. wtedy bydło kładzie się Kup wiM 23.W. G. 195. Polarska Gwiazda. świeci ona «dla (dzikich) zwierząt)): «jak ta gwiazda wstaje. natomiast na jej funkcję przewodniczki Gwiazda Morza Kai Lim 18. Kup Pol 70. G. ->gwiazda. dzikim zwierzętom 9. Dokumentacja: Relacje potoczne i zapisy wierzeń.Oświecitać mi gwiozdecka zwierzęca. 52. cho d zi. w skróceniu . że świeci wieczór. Lapończycy nazywali ją gwoździem północy. G. DOKUMENTACJA PIEŚNI MIŁOSNE 1 . 76-82. Ogień.228______________ GWIAZDA WIECZORNA . W astronomii ludowej poświęcona Matce Boskiej 3. określa się CZaS W nocy Glad Wiedz 68. staje się -i Jutrzenką Glad Wiedz 125. G.P. Glad Wiedz 65. z wieczora 6-7. chłopi odkrywali głowy. zvffetnice). sporad. np. 11. 176-179.przykład lud polski mówi o niej. z wieczora. Gwiazda Kuchnia Glad Wiedz 63. K 7 Krak 32. zorza polarna 5. u k a z u j e s i ę 6. bowiem. k i e r u j e / t o r u je d r o g ę księżycowi 5.W. poldrka Kup Pol 69). Szyf Trąd 49-51. Bywa nazywana pępkiem nieba. 10 . Moment ukazania się G. wilkowi 7.W. Lora Śląsk 296.Wilcza gwiazda . bo jak ta gwiazda wstaje. podob. gwiazda wieczorkowa co ją przy zachodzie widać i . która najjaśniej świeci . G. ♦ Jest otaczana c z c i ą : Na widok G. a do dnia jutrznia. czes. ś w i e c i powsz. Przewodnicz/ca. Szyf Trąd 57. Sporadycznie notowano nazwy: Słonecznica Kup Pol 70. 80. wskazują nazwy Osiowa Gwiazda Glad wiedz 63. 77. Glad Wiedz 73. 10. drzwi do nieba lub dziurę niebieską Chev Dic 2/287. zwierzęca gwiazda. zmienia sie co trzy lata.W. Pochodzenie. co sobą koronę Matki Boskiej zdobią. Glad Wiedz 133. Swiecidło. w nocy 6. to zwierze się podnoszą i wychodzą)). Pozornica (dać pozór 'uważać na coś') Glad Wiedz 63.eksplikacja ■ Ruch. 5 . • Znak s a k r a l n y .wokół niej „chodzą na uwięzi" inne gwiazdy przedstawiające woła. Na traktowanie G. nazywają też tu i owdzie ((służebnicą miesiąca)) albo wprost (podobnie jak lud małoruski) ((gwiazdą miesiąca)) czy ((księżyca)). Szyf Trąd 50. Glad Wiedz 72. podob. 7 . to będzie dobrze się darziło 2. Kup WiM 22. Kop SMit 348. Gdy G. jak księżyc Glad Wiedz 134. 194.W. Samojedzi . jako osi ś w i a t a . RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 2 . 9 . rosyjskich) Gwiazda Północna to jedna z gwiazd wozu .Wieczorną Wenus łączą jakieś ściślejsze stosunki z księżycem. zdobi koronę Matki Boskiej 8. przepowiada zbliżanie się zimy Glad Wiedz 129. tak na. czes. na powiązanie tej gwiazdy z -yMalym Wozem . Gwiazda Północy.W. 8. to tak jasno świeci jak księżyc. Ś w i e c e n i e .nazwy Dyszlowa Gwiazda i Mały Wóz Glad Wiedz 63. zwierzętom w nocy Sych SGKasz 1/388. W wielu m i t o l o g i a c h ś w i a t a Gwiazda Północna była uważana za oś kosmicznego kola. Według G. a nawet cały wszechświat Kop SSym 108. jest identyfikowana jako jedna z gwiazd —> Małego Wozu. Kup WiM 23-24. Czynności i pozycja na niebie. pokazuje się w sierpniu i znika W kwietniu Glad Wiedz 191. Gwiazda na północy Glad Wiedz 62.gwiazda północkowa co zawdziusieńko w jednem miejscu stoji. Herd Lek 49. na którym opiera się niebo.9.gwoździem nieba. na niebie w Wigilię Bożego Narodzenia jest sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej powsz. = Na terenie Polski powszechne są nazwy dwuczłonowe związane z wyznaczaniem przez tę gwiazdę k i e r u n k u północnego: Gwiazda Północna Glad Wiedz 62. 00 Jako pierwsza pokazuje się w i e c z o r e m (por. a między tymi najważniejsze: gwiazda porankowa jutrzenką zwana.dokumentacja 229 GWIAZDA PÓŁNOCNA . świeci chłopakowi 1. Według wierzeń s ł o w i a ń s k i c h (np. © G. Kup WiM 23. Glad Wiedz 73. ->Mały Wóz. Czukczowie -gwóźdź-gwiazdą Mosz Kul 1/18. Kup WiM 2:3. Kup Astr 1959/6-7/294-295. Polarowa Gwiazda Kup WiM 22. tzn.. pod wieczór.W. Kul MiW 436. a odpowiednio do niej wyznacza się też pępek ziemi Mosz Kul 1/20. w s t a j e 4. to będzie dobrze się darzilo.W. z czego wtórnie popularna gwiazda Kup Pol 69. 6-7. bramę niebios. 3 . Kup Pol 71. 186. Gwiazda Fcihlockowa 4.Zwierzęca gwiazda. Wygląd. 124-138. Bibliografia.Jutrzenka wieczorna świeci do północy. zdobi jej koronę 4. jak powiada lud. -+GWIAZDY. Szyf Trąd 50.W. najwyższy szczyt góry świata Herd Lek 49. nazwy) powsz. Kup Pol 71-72. in. odmawiali pacierze.W. 6 . F u n k c j e . po zachodzie słońca Kup WiM 23. Glad Wiedz 71-76. Gwiazda Biegunowa Kup Pol 70. Gdy G. Glad Wiedz 133. Stoi zawsze w jednym miejscu i wyznacza kierunek północny. 4 . konia lub łosia Mosz Kul 1/38. m.W. ->Wielki Wóz. KSIIJŻYC. Gwiazda Północna jest największą i najjaśniejszą z gwiazd -^Małego Wozu..W. do północy albo widać ją przy zachodzie. polargwiazda Kup Pol 22 i 23. Glad Wiedz 191.W prawie całej rdzennej Polsce i w pewnej części Czechosłowacji zwie się [Wenus] ((gwiazdą zwierzęcą)) (pol. Kup WiM 23. że «idzie przed światłem (to znaczy przed księżycem) i drogę mu kieruje)).. pro wad zi ptaki do ciepłych krajów Sych SGKasz 1/388. zwierzonka. Szyf MiW 146. pierwsza ukazuje się pod wieczór na niebie itp. bez G. Ta moja kochanecka z innemi wykręca.(na Podhalu) Polarka (por. Szyf MiW 146. że wilkowi tylko z wieczora świeci. 8 .Zwierzonka świeci z wieczora. a ranna wschodzi przed wschodem słońca. pojawia się na niebie. Glad Wiedz 72.Mówi się zatem o Wenus wieczornej. wieczorem Glad Wiedz 72-73. Kul MiW 437. Kup Pol 69. przed światłem (księżyca) 5. to zwierzęta się podnoszą i wychodzą. ii. ^ G. G. gdy gin ie. ZORZA Stanisława Niebrzegowska GWIAZDA PÓŁNOCNA Gwiazda Polarna Wstęp. to ważna dla ludzi. zwierzęta i ptaki nigdzie nie trafią Sych SGKasz 1/388. Glad Wiedz 72. a nawet wypowiadali specjalne formuły powitalne M osz Kul 2/465. idzie przy miesiączku I przed miesiącem Glad Wiedz 73. JUTRZENKA. Północ Kup Pol 69 i Gwiazda Polarna Glad Wiedz 67.To ta Wenera.mówią. Gwiazda Morska Kai Lim 26. sporad. z n i ż a s i ę (po północy) Glad Wiedz 190.W. 11 . BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 441.

Stała się nam nowina .gwiazda północkowa co zawdziusieńko w jednem miejscu stop. TN Krasiczyn 1985 (częściej gwiazda 1-18. w obłoku 1. 20) funkcjonują inne.Gwiazda Polarna. Tom Drz 72-73. 17. wraz z Gwiazdami Trzech Króli.B. 2 . PASTORAŁKI I KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE 1 . s t o i w jednym miejscu 2. nad szopą/koło szopy 3c^i. K 5 Krak 199.Gwiazdę polarną nazywają zorza polarna. Taka gwiazda jasna była.P. d u ż a . a między tymi najważniejsze: gwiazda porankowa jutrzenką zwana. 3a-b. Bibliografia. DOKUMENTACJA GWIAZDA BETLEJEMSKA Kapella w gwiazdozbiorze Woźnicy lub Wenus Wstęp. uważana jest za znak z b a w i e n i a .B. gdy Jezus się narodził 19.3a-c. nigdy n i e za eh o dz i 4.. 4 i 5. Dokumentacja: Pastorałki i kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne. nadzwyczajna 4i. 6 . miga światłem 16. K 7 Krak 32. TN Rakówka 1984. Gwiazda Chrystusowa 19. 4a. gaśnie. G. -►GWIAZDY.B. G. to ona stoji na miejscu. cały świat 2 czyli zwiastuje nadejście Mesjasza. największa.Gore gwiazda Jezusowi w obłoku. Or L 1934/120.Swiacidło. to by przepadła cala kulia ziemska i ziemia.P. j a s n a 2. Józef stary z Panienecką przy boku. war. 3 . Lokalizacja. A G. MAŁY WÓZ. go re Jezusowi 1. nad Betlejem 3b.Jasna gwiazda nad Nią była. Kul MiW 437. Kup WiM 22-23.Niebo to na slupsie się trzimo. Szyf Trąd 57. wyznacza się kierunek północny.. Króli i zatrzymała się nad stajenką. nie zmieniając nigdy położenia. Według G. jest b i a ł a 12. WIELKI WÓZ. że jest to gwiazda. Uzasadniano to tym. Widowiska herodowe. Ogień. •I* G. Porodziła Panna Syna u siebie . co sobą koronę Matki Boskiej zdobią. Bywa utożsamiana z -łJutrzenką Kai Lim 29. w s k a z u j e d r o g ę do Betlejem Trzem Królom 4a-c. w której było Dziecię. 12. Or L 1934/119. podob. Józef z Panną asystują przy boku. wiążące ją z Jezusem: Gwiazda Jezusa (Jezusowa) Kai Lim 30. rusza po niebie 10. 5 . 2 . Szyf WiM 152. Ta północna gwiazda to nazywa sie oś całej kuli ziemskiej. 8-9.Północna gwiazda. stanowi wierzchołek słupa (gwoździa).B. Kup Astr 1959/6-7/290. wokół której jak wokół osi obraca się sklepienie niebieskie w astronomii ludowej poświęcona została od dawna Matce Boskiej. to ten slup jest gdzie gziozda północna. która zawsze stoi na jednym miejscu wysoko nad nami. nigdy nie zachodzi. A jakby coś dla niej uszkodzone było.B. Pochodzenie. gdy Trzej Królowie przychodzą do Heroda 20. Kot Zn 372. wiecznego wesela 7.Wiele jest gwiazd inszych znowu. jaśniejsza od innych gwiazd 19. Glad Wiedz 60-67.B. Czynności: świecenie. Gwiazda ta prowadziła Trzech .B. W kulturze c h r z e ś c i j a ń s k i e j Gwiazda Betlejemska uznawanajest za znak narodzenia Chrystusa i symbol zbawienia Duf SNT 286.. l ś n i i m r u g a do ludzi 8. bieży 10. co ją przy zachodzie widać i . miesiącem i planetami witają Jezusa 14. płynie 12. idzie 4g. a. Jako że była większa i jaśniejsza od innych gwiazd utożsamiano ją z ->kometą. zwiastuje cud cudów czyli narodziny M e sj as z a 9. gdzie świeci Gwiazda Polarna. Właściwości. śliczna 3c. Królestwa Chrystusowego. 6. ZORZA PÓŁNOCNA Stanisława Niebrzegowska ® G. Symbolika. G. -łWielki Wóz. świeciła najmocniej z gwiazd TN Krasiczyn 1985. Or L 1938/161. Pasterzem Wojciechem. 18. podobnie jak gwiazda biegunowa jest przewodniczką dla żeglarzy. Herd Lek 49. Porodziła i umyła .230 ______________ GWIAZDA BETLEJEMSKA eksplikacja GWIAZDA DETLEJEMSKA dokumentacja ______________________ 231 wśród gwiazd Wisła 1900/468. Gwiazda Mesjasza Red Jelna 1985. ruch. Kul MiW 437. to wg wierzeń przemieniony o j c i e c . 20. 4 . 21 i pasterzom u. Kop SMit 348. Stajenką Betlejemską. 6. Ze cały świat rozświecila. Cechy te znalazły odbicie w cytowanych nazwach . Gwiazda Kuchnia Glad Wiedz 63. tak wszystko to przepadło. b ł y s z c z y 9. Glad Wiedz 64. Maryja rodzi Jezusa. którzy zstępują z nieba na ziemię 15. 19 oraz Świętej Rodzinie w czasie ucieczki do Egiptu Bart Lub 188. 17. = OprÓCZ nazwy Gwiazda Betlejemska Kai Lim 29. W sensie metafizycznym rozświeca ciemności 7.. Jest j a s n a . gwiazda wieczorkowa. który podtrzymuje sklepienie niebieskie 1. 9. Ruch. Eksplikacja: Nazwy. chyli się ku ziemi i wytycza drogę aniołom. wokół niej kręci się cały świat Glad Wiedz 65. gdy dochodzą do Betlejem G. 6. Kolekcje. X G. ze słońcem. gziozda polarna to śródifata. ■ A G. Zaświeciła jasna gwiazda na niebie. której jeden koniec miał być wsparty w miejscu. najświętsza 4h. Przemowy weselne. staje nad Betlejem 4g. G.Maryja porodziła Syna.P.. w kolędzie: Anioł z północy światło z nieba toczy. gdy królowie ruszają w dalszą drogę 20. Kai Lim 16. + GB. Czap Mat 57. Szyf Trąd 57. Glad Wiedz 65. 12. DOKUMENTACJA RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 1 . w i e l g a Kup Pol 70. Wygląd.lelija! Kot Rzesz 147. na wschodzie 5. 13. wskazywanie drogi. że Bogarodzica jest dla dusz ludzkich drogowskazem do nieba i przewodniczką. Miód Pas 60. zaczęła świecić gdy Jezus narodził się 2. piękna 15. Jest osią całej kuli ziemskiej 2 i przewodniczką żeglarzy 3. -vświatło. Gwiazda zbawienia 9. ■ Ś w i e c e n i e . Ukazuje się ponownie. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Wiedzą. 17. którego dziećmi są gwiazdy mniejsze gwiazdy WiBla 1900/468. 8-10. a więc niewidzialnej osi. obracającą się stale równomiernie od wschodu ku zachodowi wokół kryształowej.B.(Jasna/śliczna) gwiazda świeci na niebie/nad Betlejem/ nad szopą/koło szopy (gospodarza).: . Kai Lim 26. TN Klocówka 1979. 84.. ->gwiazda.Sklepienie to [niebieskie] wyobrażano sobie jako banię kulistą. Baranem i Kurcczką traktowana jest jako część s c e n y b o ż o n a r o d z e n i o wej Kai Lim 30. podob. znajduje się nad Maryją / przy Maryi 2. O Jest to gwiazda w e s o ł a 4h. z Panną asystują . K 35 Przem 25. 3 . . co zostało utrwalone w jej nazwach Szyf Trąd 57. Jest n i e r u c h o m a . * Aniołowie wytoczyli ją na niebo. Kup Pol 69-71. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 2/287-288. 4e-i.

ZORZA. C. g. Kur Opól 52. Trzej Królowie od wschodu. mędrcy wolajo: . Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła. gdzie nam gwiazda drogę ściele w te tropy. Przenajświętsza Panna Syna porodziła. Czap Mat 100. Najświętsza wesoła gwiazda prowadzi. A gdy łogrodowy Ło północy wyszed. Wysed chałupnieck na dwór . WIDOWISKA HERODOWE 17 . K 11 Poz 39. wstawaj zapadły w cieniach narodzie. [w:] Z kolędą przez wieki. Kot Rzesz 518.. Kop SMit 348.. Gwiazda sie pojawiła. war. Lud 1895/170. braciszkowie mili. C. prowadząc im świeciła. Trzej Królowie z krajów świata jechali. Stanisława Niebrzegowska GWIAZDA KŁOSU PSZENICZNEGO Spica Według wierzeń zapowiada ona nadejście maja.. a późnij jak wyjechali dalij. świeci jak lilija. Panna Maryja Syna porodziła.. byśmy tam śli. Gwiazda śliczna nadzwyczajna przyprowadziła Trzech Królów od wschodu kraju. ZWAK 1884/65. dziwują się dzieci. a w tropy za nią królowie biegną do ciemnej szopy. ofiarami. miesiąc i gońce. Stef WarmPś 1/209. s. Gwiazda go wita i słońce. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. dziwują sic starzy. 5 .Głos wdzięczny z nieba wychodzi. Bart Lub 180.: Bart Lub 176. 10 . Witają go narodowic ze wschodu słońca królowie. Konop Krak 97. marząc o tak dorodnej pszenicy. Gdy gwiazdę ujrzeli. TN Podklasztor 1979.: TN Zaboreczne 1979. K 22 Łęcz 18. Którego niewdzięczność sroha Heroda szuka. monarchowie.Rusza po niebie świecąca gwiazda. Gwiazdę widzą w świetnem kole. Kole onej szopy śliczna gwiazda świeci. ŚWIATŁO. TN Rakówka 1984. 9 . gdzie Panna Z Synem była.Ciesz sie narodzie..[Kuba] widzi gwiazdę. co mnie prowadzi prosto w szojyeczkę. Tarnów 1996. K 35 Przem 22. d. b. TN Rachanie 1978. h. Tak i ja ida za takom że gwiazdom i tyż mie przyprowadziła az tu w to miejsce. war K 5 Krak 236.Gwiazdka na wschodzie tam jasno lśni ji mruga na nas. K 12 Poz 310. . który niesie rolnikom nadzieję urodzaju. Wstaje chłopek w nocy o samej północy. Trzej Królowie od wschodu. j)ewnie dla uczczenia Pana swego Ściga. to gwiazda twego zbawienia. Miód Pas 70.: TN Zielone z Przejmą 1979.Patrzcie. K 49 Sa-Kr 182. podob. Najświętsza Panienka Jezusa powija. gdzieś nad szopką stanyla rozjaśnienie serdeczne i wesele wieczne. tylko wtedy Trzej Królowie ujrzeli take gwiazdę. TN Krasiczyn 1985. Mosz Kul 2/17-21. Teraz ślicna gwiazda jaśnie oświeciła . bo jim ta gwiazda świeci zbawieniem. KOMETA.i poszli pokłonić się dzieciątku Jezus. war.. Mędrcy króla pożegnali. ZWAK 1885/16.. gdzie jechać.: .. No zmylili wtenczas. co królów prowadziła.. pod red.. jaką ona im przypomina.Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 19 . nie widział tej gwiazdy.. bo oni nie znali drogi do Betlejem i gwiazda ich ta prowadziła właśnie. A jeszcze-ć tam nigdy gwiazda nie świeciła. K 5 Krak 243. Az nad Betlejem stanęła. 12 . słońce. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 2/289. war. I{tóra szła. Tadeusza Budrewicza.. gdzie się Pan Jezus narodził.. 20 . K 22 Lecz 21.: Miód Pas 63.. Za gwiazdą się udali. Krak 250. świeci. 4 . Bart Lub 173. tam Najświętsza Panna Syna opowija. war.[Gwiazda Betlejemska] nie była zawsze widoczna. przeto dostrzegli ją pastuszkowie i św. iiSlicna gwiazdo. przybyliśmy oddać mu pokłon.Gwiazda. A nad jego sopą Słicna gwiazda świeci. i. 29-32. Hej nam hej! J\tóra im drogę wskazuje. skądeś sie tu wzięła? Jesceś nad tą sopą Razu nie świeciła)) .: Miód Pas 64. Najświętsa Panienka Syna porodziła. gdy Panna Maryja Dzicciątcjko zrodziła. co świeci tej nocy.Jescem ani razu tułaj nie świeciła. jako poczęta. patrzcie do góry. Kot Rzesz 518. no to znowu sie miała ukazać. 8 . K 49 Sa-Kr 179. TN Łukowa 1984. K 27 Maz 118. jasność wielka ogarnęła Betlejem. podob. no to wtenczas miała gwiazda zgasnąć i nie wiedzieli. Królowie jadą przez pole. Bart Lub 343. Hej nam hej! Witają go [małego Jezusa] . a. 7 . Zaraz do Betleem Czym prędzy bieżeli. Stanisława Koziary. 14 . Nie masz ci nie masz nad tą gwiazdeczkę. witają małego Jezusa. Nicraz-cm wychodził na dwór o północy.Za gwiazdą śpieszyli. TN Banachy 1984. Wyszed ten gospodarz . idzie za wodzem gromadna jazda: Bieży. 16 . gdzie jako zorza Dziecina Boża na świat cały rzuca blask. W ostatnim dniu kwietnia rolnicy wyglądają Gwiazdy Kłosu Pszenicznego. K r e i n er Jerzy. war. 13 . bieży.: Miód Pas 74. Świeci ona. war. 15 . war. war. K 35 Przem 24. d. która świeciła Na uczczenie Tego Boga. Poszli byli Trzech Fi'rólowie . Jasna gwiazda nad Betlejem .Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie. bieży. mój Janeczku. 6 — Bóg sie rodzi... do szopy. TN Gorajec 1978. Gdy Zbawiciel na świat przyszedł. gwiazda nowego jimienia. Kot Rzesz 382. 11 . war.po świecie. jaka piękna gwiazda do ziemi sie chyli i aniołów chóry wstępujo na ziemie.. a jesce 'm nie widział takij ślicnyj gwiazdy. nad jego szopą . a za królami tłum ludu.. śpiewając głosem cudnym.. . war. ale ludziom nie była widoczna. gwiazda wschodzi. bo jim zwiastuje cud cudów. że stanęła. K 5 Krak 250..na niebie. PRZEMOWY WESELNE 18 . jasna .Patrzcie jak tam gwiazda światłem swoim miga. Biegno królowie za jej promieniem. ZWAK 1880/104. od wschodu przybyli . jak do Jezusa dojechali. Że była jaśniejszą od innych znacznie. . bieży. -►GWIAZDY. Jasna gwiazda zaświeciła. Ze Wschodu królowie serdecznie radzi. która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości.[Trzech Króli do Betlejem] ta gwiazda prowadziła. TN Aleksandrów 1978. Świeci ona świeci jak biała lelija. planety. Trzej Królowie. Bóg sic rodzi w Betlejem. wytoczyli ją aniołowie na niebo. Nad jego szopo Jasna gżozda szweczy. Bart Lub 139. I do Betleem kieruje. ale późnij znowu dzieś sie ukazała. TN Jacnia 1979.. O jasną gwiazdę nad Betlejem pytali. że kiedyś źdźbła pszenicy miały ziarna od ziemi do końca kłosu. 21 . Gwiazda Betlejemska w oczach astronoma. JUTRZENKA.I^ójdźmyz prosto. Trzej Królowie . f. K 26 Maz 71.232 ____________ GWIAZDA BETLEJEMSKA dokumentacja GWIAZDA KŁOSU PSZENICZNEGO cksplikacja 233 b. każdy swego narodu.Gwiazda prowadzi ludzi do szopy. Kiej Maryja swego Syna powiła. to Heroda sie pytali. TN Róża 1979.Gwiazda prowadzi Trzech Króli (od wschodu) (do Betlejem / do Jezusa)..Gwiazda Chrystusowa poczęła świecić od dnia Zwiastowania. Kot Rzesz 273.Ja ida jak niegdyś Trzech Królowie przyjechali ze schodu słońca. księżyc. Tam dzieś zmylili drogę. Wyszed chłopek na dwór prawie o .: TN Zielone z Przejmą 1979. a. Legenda mówi.: TN Trzeciaków 1980.. Miód Pas 109.. b. Or L 1934/120. ludzie nie szanowali jednak . gwiazdkę k' nam nową wywodzi. tu z darami. TN Łazory 1984. oświecała im jasna gwiazdeczka .Gwiazda zaświtała nowa na wschodzie. e.: Bart Lub 304. K 5 Krak 251.Biała gwiazda plynyla. Jana Okonia. a gwiazda ich prowadziła aż na to miejsce.

SPADAJĄCA GWIAZDA

dokumentacja ______________________ 235

234
GWIAZDA SPADAJĄCA - eksplikacja

zboża, pszenica marnowała się, a oni narzekali na urodzaj. Wówczas Bóg rozgniewał się i zesłał suszę, grad i nawałnice, które niszczyły zboże. Matka Boska zlitowała się nad ludźmi i prosiła Boga, by odwrócił klęskę. Bóg usłuchał prośby Maryi i pozostawił taki kłos, jaki Ona dłonią objęła. Na kłosie pozostało światło tego spojrzenia, którem Bóg ludziom przebaczył - i jaśnieje po dziś dzień wśród nieba gwiazdeczka « Gwiazda Kłosa* Zorza 1901/19465-466, war.: Lud 1895/173. Stanisława Niebrzegowska

Gorące lato nastąpi, jeśli gwiazdy spadają w lutym K 42 Maz 391. ^ W powszechnym przekonaniu, gdy gwiazda spada, leci, jest to znak, że u m a r ł Człowiek 1, 6-7, 13-15, podob. Kup WiM 20. W s e n n i k u S.G. oznaczają coś niedobrego Etnl 1994 Nieb 151, ś m i e r ć K 42 Maz 233, K 57 RuśC 607, Etn! 1994 Nieb 151, Śmierć dziecka K 7 Krak 178.

Spadła gwiazda 'meteoryt'
Obok nazwy spad/a gwiazr/Jca s używa si<; wyrażeń niodopały gwiazd 7 lub kamienic, które spadły z nieba 2, -ł-kamień. Na niektórych obszarach Polski za knoty S.G. uważane są wodorosty ZWAK 1882/218 Tarnopol. S.G. wyglądają jak mniejsze lub większe bryłki 8, jak galareta 9. W miejscu, gdzie spadła gwiazda, powstaje tłusta, galaretowata masa K 46 Ka-s 462, podobna do łojowej świeczki K 7 Krak 31. Są też podobne do kamyków: wodniste i przypominające żółto zabarwioną polewkę lub wnętrze kurzego jajka Mosz Kul 2/40. Włosy posmarowane masą powstałą ze S.G. wyrastają bardzo długie 9. S.G. znaleziona w dniu Matki Boskiej Zielnej na Kalwarii stanowi cenny skarb dla tego, kto ją znajdzie 11.

GWIAZDA SPADAJĄCA
meteor Eksplikacja: Nazwy. Spadanie jako czyszczenie się gwiazd. Postać. Czas spadania. Zalecenia. Zakazy. Przepowiednie. Symbolika, sennik. Spadla gwiazda. Dokumentacja: Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Pisana poezja chłopska. Bibliografia.
s

Gwiazdy spadające 5, 7, 9 ze względu na ich nasilenie w okresie sierpnia, w dniu św. Wawrzyńca (10.VIII) nazywane są też łzami św. Wawrzyńca K 15 Poz 224.

DOKUMENTACJA
B Spadanie gwiazd jest wynikiem c z y s z c z e n i a się gwiazd 3,4,8-9, odchodzenia gwiazd na odpowiednie miejsce, bo już odsłużyły swoje Sych SGKasz 1/388; -vgwiazdy. G.S. według wierzeń są rezultatem pęknięcia sklepienia niebieskiego, gdy na niebie powstają „ogniste rysy" Mosz Kul 2/17, jak w momencie -^błyskawicy. W wierszu współczesnego poety ludowego śladem „rozdarcia" nieba jest -+Droga Mleczna, przez którą gwiazdy spadają na ziemię 12. • P o s t a ć . G.S. przyjmują d u s z e l u d z k i e , zwłaszcza dusze pogrzebanych bez chrztu dzieci 10, podob. K 34 chel 255, Pei Dem 49; są siedzibą dusz pokutujących Wisła 1896/57. Jest to diabeł zepchnięty przez anioła 5; Żmij Szy! MiW 153; wicher, który spada Lud 1902/58; demony powietrzne Pel Dem 48; duch powietrzny wój Klech 279. 00 Najwięcej gwiazd spada w s i e r p n i u , koło ś w. W a w r z y ńc a (10.VIII) 3. W pieśni G.S. wyznaczają czas końca świata, podobnie jak zaćmienie słońca 1 księżyca ZWAK 1886/184. • Z a l e c e n i a . W czasie spadania gwiazd dobrze jest pomyśleć życzenie, może ono się spełnić Kup WiM 20, podob. Szym SDom 2/287. W momencie, gdy gwiazda spada należy: przeżegnać się (co oczyszcza grzeszną duszę z win) K 34 chel 255; odmówić pacierz Sych SGKasz 1/388, np. „Wieczne odpoczywanie" lub „Zdrowaś Maryja" K 7 Krak 31, Udz Krak 91, Wisła 1902/441; odmówić modlitwę za konających i zmarłych Kai Lim 22. Kobiety „chrzczą" G.S. Mosz Kul 2/683 i nadają im imiona 10. Jednym ze sposobów uratowania G.S. (= duszy) jest rzucenie w górę płatka płóciennego Pei Dem 49. Z a k a z y . Gdy gwiazda spada, nie należy na nią patrzeć, bo można wkrótce umrzeć Lud 1907/203, zwiastuje ona bowiem śmierć temu, kto ją widział Lud 1900/65. • Spadanie gwiazd jest zapowiedzią morowej z a r a z y K 42 Maz 343, krwawego boju Mosz Kul 2/467, ś m i e r c i wisla 1901/80, Or L 1926/154; ogólnie to - złowrogi znak niebieski wista 1889/495. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 1 - Mówili kiedyś, ze każdy czlouiiek ma swojo gwiazdę. Jak meteoryt leciał, to że już człowiek ten umar, że gwiazda spadla jego. Etnl 1987 Bilg 118, podob. Or L 1938/161, Kul Wiel 3/512. 2 - Spad jakiś kamień z nieba, no a teraz mówio, że jakiś meteoryt czy tam co. TN Krasiczyn 1985. 3 - Spadanie gwiazd - zresztą często mylone ze spadaniem meteorów - nazywano na całym terenie czyszczeniem: gwiazdi się cziszczo, no spadajo [tzn.] przecziszczajo się koło Śfentego Wawrzinca. Szyf MiW 148, podob. Szyf Trąd 52, Kul MiW 437, Lud 1952/343, Or L 1938/161. 4 - [Gwiazda spadająca czyści się, a dusza ludzka zostaje zbawiona, gdy łza św. Wawrzyńca upadnie na gwiazdę. Gwiazdy, które „pociemniały do szczętu", spadają do szklanej bani Piotrowej, w której palą się „roztopione żary".] Lud 1895/171. 5 - Gwiazda spadająca, jest to dyabel, zepchnięty przez anioła, dlatego też na gwiazdy spadające patrzeć niebezpiecznie, gdyż dyabel spadłszy na ziemię, może się do człowieka przyplątać. Lud 1896/163. 6 - Kiedy meteor świecący spada z powietrza ku ziemi, mówią: «że spadła gwiazda, ktoś umarło albo że «ktoś umrze». K 17 Lub 71. 7 - Meteory uważano za spadające gwiazdy, czy niedopaly gwiazd, które aniołowie zrzucali z chwilą śmierci ludzi reprezentowanych przez te gwiazdy. Kai Lim 22. 8 - Ruch meteorów informatorzy utożsamiali z ruchem gwiazd, tak zwanym czyszczeniem się i spadaniem, a to, że ludzie znajdują czasem na polach mniejsze czy większe bryłki spadłych meteorów, nic tu nie przeszkadza. Na całym bowiem badanym terenie nazywa się je spadłom gziazdko. Szyf MiW 153, podob. Kup WiM 20. 9 - Gwiazdy spadające uważają za oznakę czyszczenia się gwiazd. W miejscu, na które gwiazda spadła, pozostaje masa galaretowata, wypalająca trawę. Włosy nią posmarowane, wyrastają bardzo długie. MAAE 1908/132, podob. ZWAK 1886/94, Wisla 1889/437, Wisla 502. 10 - Trafia się, że dziecko umiera bez chrztu; to duszyczce (zdrobniale od «dusza») takiego dziecięcia wolno latać po świecie szukając, kto by je ochrzcił. Więc gdy kto zobaczy taką duszę,

236

___________________ KOMETA - eksplikacja

237
KOMETA dokumentacja

czyli niechrzczeńca (meteor), to powinien go ochrzcić wymawiając imiona męskie i żeńskie K 42 Maz
393, podob. Mosz Kul 2/467.

11 - [Około święta Matki Boskiej Zielnej (tj. 15 sierpnia) nad Kalwarią spada bardzo dużo gwiazd. Gwiazdę taką może znaleźć jedynie uczestnik odpustowej uroczystości; tylko on może ją dojrzeć w czasie, gdy spadnie na ziemię. Gwiazda znaleziona w pobliżu cudownego miejsca, stanowi ogromny skarb dla tego, który ją posiada, o ile nie zdradzi tego nikomu] Lud 1908/300. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 12 - lubię chodzić na łąki złote/ w wieczory jasne/ ... gdzie z mlecznej drogi - / szczeliny pękniętego nieba - / wieczność kapie/ wielkimi kroplami/ sosnom na piersi/ światom na głowy/ ludzie mówią: gwiazdy spadają/ uczeni meteory/ a my poeci że to wieczność kapie/ otulona w ostatni/ blask zorzy Poc Poez 197. 13 - nie wiem która jest moja gwiazda / nie wiem do której się modlić / bij w chwili śmierci w serce nie spadla / jak / spada w gniazdo / ptak polny Poc Poez 458. 14 - Serce zabije rytmem ostatnim / drzewo zakwitnie kwiatem białym / niebo przeszyje błyskawica / gwiazda spadnie na nieboskłonie / - moment końca życia człowieka. [S Chojnowski] Szcz Ant 253. 15 - Z pierwotku sio sie mi letko śmiele - / wiecorem świeciły gwiozd kerdele. / Przyślą noremnica w niebie ugór, / pozrucała gwiozde jedne, dragom. / Licylak ik - zol mi było kozdej - / nie zapoli cłowiek spadłej gwiozdy ... [H. Nowobielska] Szcz Ant 561.
BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 6, 441; G a w e I e k Franciszek, Dwie legendy z Kalwaryi: 1) Gwiazdy spadające z nieba; 2) Cudowny kamyczek, Lud 1908/300; Kop SMit 348; Kup WiM20-22; N i e b r z e - g o w s k a Stanisława, Każdy człowiek ma swoją gwiazdę..., „Twórczość Ludowa", 1994, nr 3-4 s, 7-10; Szyf MiW 152-153; SzyfTrąd 52, 63; Wort Hoff 6/217-228, 8/470-476. -►BŁYSKAWICA, DROGA MLECZNA, GWIAZDY, KAMIEŃ, NIEBO.

sporad. na Śląsku i Ziemi Chełmińskiej gwiazda z miotłą 7 i 8, Sych SGKasz 1/388; w pd. Małopolsce, na Podlasiu i woj. zachodnich miotła Kup Pol 66. Sporad. na obszarze Polski notowano też nazwy: pomietło, wiecha Kup Pol 66, wicha Lud 1907/211; gwiazda z wiechą Sych SGKasz 1/388; gwiazda z grzywą Kup Pol 68, gwiazda z kitą Kup Pol 67; gwiazda z rózgą (z rózgami), gwiazda z ognistym warkoczem 7; gwiazda z warkoczem, palma, miecz Kup Pol 66; gwiazda z mieczem 5; gwiazda z łańcuchem, z pawim piórem, z pawim ogonem, łisia gwiazda, rakietowa gwiazda, gwiazda marsz, świetlna gwiazda Kup Pol 67; sporad'. gwiazda ognista,
Ogniowa Kup Pol 68.

® K.ma kolor b l a d y l u b c z e r wo n y Lud 1907/203; porównywana jest do miotły, rózgi, miecza, warkocza, co zostało utrwalone w nazwach. Zwraca się uwagę na jej ogon 3, 4, 11, który K. wlecze za sobą. Ogon K. jest duży, żółty Etn! 1989 Bilg 119 i ognisty TN Krasiczyn 1985; dodany tej gwieździe przez Pana Jezusa w celu smagania ludzi K 7
Krak 33.

X

K. zsyła Pan Bóg jako ostrzeżenie Wisła 1891/628 lub karę za grzechy 9 i 10.

■ K. gdy spadnie, może s p a l i ć / z a p a l i ć całą ziemię 1, 10, wywrócić ją i przykryć sobą 10. Swoimi ogonami K. ś c i n a j ą ludzi 5, biją i smagają K 7 Krak 33; ogonem (miotłą) z a m i a t a j ą cały świat (niebo) 2, 8. ♦ Pojawienie się K. traktowane jest jako lichy znak Sych SGKasz 1/388, Wisła 1889/495, zapowiada bowiem w o j n ę 6, 7, 11, Kul MiW 438, ZWAK 1878/131, ZWAK 1886/108,
Or L 1928/156, TN Krasiczyn 1985, nieszczęście Szyf MiW 153; Z ar a Z ę Bar ŚrodP 236,

suszę
plagi K

6,

n i e u r o d z a j e lub klęski w gospodarstwie 6, K 7 Krak 33, Bar ŚrodP 236,
głÓd 6 i 7, K 48 Ta-Rz 259, nędzę K 46 Ka-S 462, Lud

7 Krak 33,

Stanisława Niebrzegowska
1900/65,

c h o r o b y K 7 Krak 33, Wisła 1889/495, p o m ó r bydła i ludzi 2, 6, 7, 11, n i e s z c z ę ś c i a
Kul MiW 438, MAAE 1908/132, Szyf MiW 153, Szym SDom 3/408; smutne losy kraju Wisła 1889/495,

KOMETA
Wstęp. Eksplikacja: Nazwy i kategoryzacje. Wygląd. Pochodzenie. Czynności. Przepowiednie. Dokumentacja: Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Bibliografia.

a nawet k o n i e c ś wiat a 1, 2, 4, 8-10. Niektórzy twierdzą, że K. blada zwiastuje pomór, czerwona - urodzaje na zboże Lud 1907/203, jeśli ma ogon zwrócony ku górze, zapowiada plagę na ludzi, jeśli na dół, będą to rózgi na zwierzęta Kup Pol 68.

DOKUMENTACJA
W polskiej kulturze ludowej - podobnie jak w wielu innych kulturach - pojawienie się komet było uznawane za znak wojen, nieszczęść, a nawet końca świata W plastyce c h r z e ś c i j a ń s k i e j w kształcie komety była przedstawiana Gwiazda Betlejemska Herd Lek 67, Kop sśym 156, ->Gwiazda Betlejemska.
=

RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 1 - [Gdy kometa pokaże się na niebie] To wróżyli, no że może być koniec świata wtedy. I właśnie ów starzy ludzie to mówili, że właśnie taka gwiazda z ogonem spadnie, wtedy spali cało ziemie i juz. TN
Krasiczyn 1985.

ft Kometa jest rodzajem gwiazdy i, 2. Obok ogpol. nazwy kometa, kometka (zapożyczonej poprzez łac. z greki, kóme 'włosy', kometes 'mający długie włosy' Vas ES 2/302, si SE 2/282), sporad. makometa, moneta, na Śląsku, Warmii i Mazurach w r.m. komet, występują inne: w Wielkopolsce, Małopolsce, Podlasiu i Sieradzko--Łęczyńskim, sporad. na Śląsku i Ziemi Chełmińskiej gwiazda z ogonem 1, TN
Krasiczyn 1985, ZWAK 1878/131, Kul MiW 438, K 7 Krak 33, MAAE 1908/132, Szyf MiW 153; gwiazda

z ogonem jak drapka Szyf MiW 153; sporad. gwiazda ogoniasta Wisła 1891/628; kwościca (tj. chwościca od chwost 'ogon') 2-3; ogon Kup pol 66; W pd. Małopolsce,

2 - Przecie kie ci tako gwiazda, kwościca, uniży sie ku ziymi i zamiecie ogonem, to syścik ludzi może na wieki wywrócić i hnet po ludzkim zywobyciu na ziymi. Mieś Pog 64. 3 - Skąd sie wzina, to sie wziyna jednego wiecora na niebie, niewysoko nad gronicami tako setno gwiozda, co miała długaśny kwost, jako nie przymiyrzający mietla brzezowo. Bez tyn kwost nazwali jom ludzie kwościcom, tom gwiozde. Mieś Pog 64. 4 - Jes hań na niebie kwościca, co wielgim kwostem co wiecora niebo zamiato, kie zamiecie po ziymi, to wte chlaśnie wos i nos i pódemy syćki jednom drogom. Mieś Pog 67. 5 - Czasem za grzechy ludzkie zsyła Pan Bóg gwiazdę z mieczem (kometę), gwiazdę jak miotła. Tym mieczem ścina ona ludzi, więc ludzie mrą bardzo. Wisła 1898/139. 6 - Komety, szczególniej z ogonami, a jak oni mówią z miotłą, zawsze u nich stanowią wróżbę złych następnych lal, jak np. wojny, suszy, nieurodzaju, głodu, pomoru na bydło

238
WIELKI WÓZ eksplikacja WIELKI WÓZ eksplikacja _______________ '239
i ludzi. K 17 Lub 72, podob. K 46 Ka-S 462, K 7 Krak 33, Dar ŚrodP 236, Lud 1900/65, Lud 1907/203, Kai Lim 33. 7 - Komety czyli gwiazdy z grzywą, rózgą, miotłą lub warkoczem ognistym, uważa gmin zawsze za przepowiednie wojen, ciężkiego głodu lub pomoru. Gdy jednak ludzie ukorzą i szczerze błagają Boga, natedy odwraca się nieszczęście. Lud 1895/171, podob. Wisła 1889/502, Wisła 1891/628, Wisła 1900/644. 8 - Jedna z informatorek widziała około 30 lat temu gwiazdę z miotłą. Pamięta, że jak gwiazda ta ukazała się, to ludzie bardzo się bali i modlili, gdyż wierzyli, że gwiazda to zamiata miotłą cały świat, a jak przeleci, to nastanie koniec świata. Or L 1938/161. 9 - Kometa, jak się ukaże, strach ogarnia ludzi; mówią że ziemia przewrócić się może do góry nogami i koniec będzie świata; ujrzawszy ją, ludzie modlą się i płaczą; za grzechy ludzkie Bóg ją też zsyła. Wisła 1900/464. 10 - Komety czem są? nie wiadomo; są one zwykle zwiastunami wielkich klęsk na ziemi, zsyłanemi przez Boga na upomnienie ludzi do pokuty. Kometa może zapalić całą ziemię, wywrócić ją i przykryć ją sobą. K 34 Chel 255, podob. Mieś Pog 64. 11 - Gwiazdy z ogonem (komety) zwiastują błyskawice, grzmoty i pioruny, ona zaś sama przepowiednią pomoru, głodu lub wojny. K 48 Ta-Rz 259. BIBLIOGRAFIA: B i r k e n m a j e r Józef, Ten czy ta kometa, JP XIV, 1929, s. 154-155; Chev Dic 2/73; De Vries Dic 109; Herd Lek 67; Kup Astr 1959/6-7/291-294; Kup Pol 69-71; Kup WiM 22-23; N i e b r z e g o w s k a Stanisława, Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata, [w:] JOS, s. 155-156; N u z i k o w s k a Helena, Kometa r. 1812 w Muszynie, Lud 1909/67-69; Szyf MiW 152-153; Szyf Trąd 62—64; U ł a s z y n Henryk, O rodzaju rzeczowników kometa i planeta, JP 1930, nr 15, 8. 54-56; W e i n t r a u b Witold, Ten i ta kometa, JP 1929, nr 14, s. 178; WSrt Hoff 5/89-170.

Według wierzeń rosyjskich cały gwiazdozbiór ma przedstawiać wołu, konia lub łosia chodzącego na uwięzi wokół osi świata Mosz Kul 2/38, ->Gwiazda Północna. Słowiańskie nazwy tego gwiazdozbioru (podobnie jak germańskie i romańskie) odnoszą się przede wszystkim do wozu i woźnicy: pol. wóz, wasąg, furmany; błrus. kol'asa; ukr. viz; ros. voz, woźnica; bułg. kola; serb. i chorw. kola, furmani. Dodatkowo u Serbów i Chorwatów funkcjonują także odnoszące się do wołów, u Bułgarów do niedźwiedzia (mećka) oraz zbójów (chajduci), a w pd. Białorusi do czerpaka, miarki
(karec) Mosz Kul 1/38.
=

Ogpol. nazwa Wielki Wóz Etnl 1989 n i i s 119, Kup Astr 2:19, 241, nawiązująca do w y g l ą d u ma nazwy sy nonimiczne: Wóz Kul MiW 437, Kup Astr 239, Szyf MiW 147, 151, Kup WiM 25, Glad Wiedz 53, Wisła 1900/468, TN Krasiczyn 1985; Duży Wóz, Srogi 'wielki' WÓZ,

-łGWIAZDY, GWIAZDA BETLEJEMSKA.

Wózek, Wbzik, Wozisko, Duże Wozisko Kup WiM 25, Kup Astr 239, KaJasa Kup Pol 83, Kareta, Kareta z Dyszlem, Wasag Gład Wiedz 55, Wóz z Dyszla Kup Astr 239, Kup WiM 25, Woz z DyszJem Glad Wiedz 55, Wóz z Krzywym Dyszlem Glad wiedz 55, Kup Astr 239, Maćków Wóz z Krzywym Dyszlem, Wóz ze Złamanym Dyszlem, Dy-siel, Dysiel Złamany Glad wiedz 55; utworzone od m i e j s c a występowania W.W.: Wóz na Niebie Glad wiedz 55, Niebieski Wóz Kup WiM 25, Kup Astr 240, Wóz na Północy I Północny Wóz Glad Wiedz 55; a n t r o p o m o r f i c z n e : Furman Glad
Wiedz 53, Sych SGKasz 1/288, Kup Astr 239; Duży Furman Kup Astr 240; Z O O m o r f i c z n e : Niedźwiedź Kul MiW 437, Kup WiM 25, Kup Astr 240, Glad Wiedz 53, 59; Duży, Wielki

Stanisława Niebrzegowska

WIELKI WÓZ
Wstęp. Eksplikacja: Nazwy. Kolekcje. Opozycje. Pochodzenie. Ilość gwiazd. Części. Czynności. Obiekt. Czas i miejsce. Przepowiednie. Dokumentacja: Opowieści wierzeniowe i bajki. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Pisana poezja chłopska. Bibliografia

Polski ludowy językowo-kulturowy obraz Wielkiego Wozu wpisuje się (wraz z Kosiarzami, Babami, Małym Wozem, Drogą Mleczną) w widzenie niebajako chłopskiego gospodarstwa. W mitologii g r e c k i e j Wielka Niedźwiedzica to kapłanka Artemidy - Kallisto, przemieniona przez Artemidę w niedźwiedzicę, a przez Zeusa przeniesiona na niebo
Grav Mit 87, Mif Tok 1/U7.

W mitologii c h i ń s k i e j siedem gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy odpowiada siedmiu otworom ludzkiego ciała i siedmiu otworom w sercu Chev Dic 3/344. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j Wielki Wóz to grupa gwiazd widoczna cały rok na północnej części nieba, potocznie postrzegana jako wóz, jego koła i złamany dyszel, rzadziej także jako wół, wilk lub niedźwiedź. Wyróżniane (np. przez Serbów i Chorwatów) gwiazdy w tym zbiorze to oprócz wołów także oracz i/lub pasterz.

Niedźwiedź, Niedźwiedzica Kup Astr 240, Glad Wiedz 59, Wielka Niedźwiedzica Lud 1898/414; związane z w i e r z e n i a m i : Wózek Antychrysta, Lucypera 9; inne: Mleczny Wóz (jako wynik kontaminacji nazw Mały, Wielki Wóz i Mleczna Droga) Kup WiM 25, Kup Astr 239; Wóz, co ciągnie przy koniowi, Furmański Wóz (połączenie nazw Wóz i Furman) Glad Wiedz 55. + W.W. i K o s i a r z e razem zachodzą w zimie Glad Wiedz 183, gdy ukazują się na zachodzie, zwiastują lato Glad Wiedz 190. <-> W. W. wchodzi w opozycje wielkości z -* M ał yrn W o z e m i czasu świecenia z -* K o s i a r z a mi i -> B a b a m i. X Według legend pochodzenie W.W. na niebie jest rezultatem kary: zaniepójście do kościoła w święto Bożego Narodzenia 2-3 Bóg przeniósł woźnicę z końmi i wozem między gwiazdy; ukarał furmana za jego za pychę 4; przeniósł między gwiazdy syna, który wiózł swoją matkę-grzesznicę do piekła 5; na rozkaz Pana Jezusa Michał Archanioł zrzucił wóz Lucypera z nieba 9. Według innych wierzeń W. W. to król i jego sześcioro dzieci, umieszczeni na niebie przez Boga, gdy wóz im się złamał i. .*• W W.W. wyróżnia się: c z t e r y gwiazdy Etnl 1989 Bilg 119, piąć gwiazd Kup Astr
241, Glad Wiedz 51, SZeŚĆ Kup Astr 241, S I e d e m TN Krasiczyn 1985, Gład Wiedz 51, OSiem lub

dwanaście gwiazd Gład Wiedz 51. ińr Cztery gwiazdy to koła wozu, następne trzy to d y s z e l 2, 6, który jest złamany lub skrzywiony 6-8. Jest on zwrócony w stronę wschodnią, a tylne koła wozu w stronę zachodnią 2. Koła tworzą układ trapezowaty: W.W. zadnie koła ma syrzyj, u przodka wązyj, dwa konie na przedzie, woźnica na samym przodku Glad Wiedz 51. Jedno z kół jest wytrącone Kup Astr 240, naderwane 2, 4. Niekiedy wyodrębnia się konia

240
WIELKI WÓZ dokumentacja MAŁY WÓZ eksplikacja _______ ___________ 241

(jednego lub dwa), woźnica (furman) Glad Wiedz 51, Kup Astr 241 i mały jeździec [gwiazda ta leży nad trzecią gwiazdą dyszla] Glad Wiedz 57. ■ W.W. i d z i e od wschodu ku zachodowi i niejako cofa się tylnymi kolami

potępiać i sądzić rodziców. Syn pędząc ku piekłu uderzył dyszlem o róg pierwszej bramy i złamał go w polowie. Potem zawstydzony przez anioła puścił konie i odbywaszy wraz z matką pokutę dostąpił zbawienia.] Lud 1895/175, inn e war. zob. Krz PBL nr 2457. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 6 - Cztery gwiazdy tak jak Wóz jak ma kola, a trzy jest w przodzie tak, jak dyszel. No to nazywają Wóz. To jest przeważnie na północy. TN Krasiczyn 1985, podob. Szyf MiW 151, Kup WiM 25, Kup Astr
241, Glad Wiedz 51, 55, 57, 119, TN Danachy 1984.

W kierunku ruchu 2, podob. Glad Wiedz 119, Wisła 1898/138.

♦ Michał Archanioł na rozkaz Pana Jezusa zrzucił W.W. z nieba i złamał mu dyszel 9; na W.W. jeździł św. J e r z y K 7 Krak 29, ś w . E l i a s z Etnl 1989 nilg 122. 00 A W.W. widoczny jest nad horyzontem cały rok, lecz chodzi jedynie północną
Częścią 1985. nieba, na południe nie przychodzi Glad Wiedz 118, podob TN Krasiczyn

7-/1 jak jest Wóz dajmy na to, to ma cztery gwiazdy rozstawione i złamany dyszel. To sie nazywa Wielki Wóz, bo jest i Wóz Mały. Etnl 1989 Bilg 119, podob. TN Krasiczyn 1985. 8 - Wielki Wóz śtyry gwiazdy kola, a trzy taki rządecek to dysiel zlomany. Glad Wiedz 51, podob.
Kup Astr 241.

Utrwalają to nazwy: Północny Wóz, Wóz na północy. Sporad. twierdzi się, że W.W. jest na śrvdku świata i kręci się na jednym miejscu Glad Wiedz 118; jeździ po -»Drodze Mlecznej 10.
Po W.W. poznają Czas W nocy Etnl 1989 Bilg 120, Szyr MiW 151, Glad Wiedz 121, 152, 153,

9 - [Wielki Wóz] jest to wózek Antychrysta albo też Lucypera, którego Michał Archanioł na rozkaz Pana Jezusa zrzucił z nieba i złamał mu dyszel. Glad Wiedz 58, podob. Glad Wiedz 55.
PISANA POEZJA CHŁOPSKA

183, 185, Kai Lim 41 i nad ranem Glad Wiedz 152; określają kierunek Etnl lssn niiR 121, Kup
Astr 241, ZwłaSZCZa północny Glad Wiedz 154, 194.

10 - Stoi noc / na skraju wsi / i parasol wznosi, / a na niebie / srebrny kapłan / mszały / gwiazdom głosi, / Wielki Wóz / robotnic pełen / w Drogę Mleczną / skręcił. / Kapłan modły / kończył świtem / i wieś rosą / święcił. [W. Sitkowski] Ad Złote 237.
BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 3/343-345; Glad Wiedz 118-123, 176-179; Kop SMit 349; Kup Astr 1958/5/239-241; Kup Pol 82-87; Kup WiM 24-25; Mif Tok 1/116-118; N i e b r z e g o w s k a Stanisława, Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata, [w:] JOS, s. 157-159; S n a r s k a Małgorzata, Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyźme ludowej, praca magisterska napisana w ZJP UMCS, Lublin 1985; Szyf Trąd 56-57; Wort HofT 9/679-684.

Wieczorem W.W. jest na zachodzie Glad Wiedz 196, do północy obraca się na północ Glad Wiedz 188; o północy jest na północy Glad wiedz 196; po północy wykręca się na
wschód Glad Wiedz 121, 188, Kai Lim 41.

♦ W przysł. Jak widać Wóz, to siedlaku gotuj wóz, zbieraj z pola Glad Wiedz 197; gdy w lecie widać W.W. na zachodzie, będzie d e s z c z Glad Wiedz 196.

DOKUMENTACJA
-+BABY, DROGA MLECZNA, GWIAZDY, KOSIARZE, MAŁY WÓZ, NIEBO.

Stanisława Niebrzegowska
OPOWIEŚCI WIERZENIOWE I BAJKI

1 - Wielka Niedźwiedzica, a właściwie jak lud nazywa «Wóz» powstał w taki sposób: Na wielkim wozie wiózł król swoją dziatwę i chciał ją zawieźć do nieba; w drodze, juz za chmurami, wóz się złamał i dzieci rozsypał, ale Bóg nie puścił ich już na ziemię 1 w postaci gwiazd umieścił na niebie; razem wszystkich dzieci było sześcioro, a ojciec siódmy. Wisła 1900/468. 2 - Najbardziej wpada ludziom w oko Wielki Wóz na niebie, który wprawdzie posuwa się (pozornie) po niebie tak, jak wszystkie inne gwiazdy, od wschodu ku zachodowi, ale kola tylne ma zwrócone w stronę zachodnią, a dyszel w stronę wschodnią, posuwa się też tylnemi kołami naprzód, nie zaś dyszlem. Dlaczego cofa się tak, wyjaśnia następująca bajka. Jechoł parobek we święto Bożego Narodzenia ze Żydami. W drodze zawodził kołem o piekło 1 musioł w tył cofać. Pon Bóg lak go ukoroł, że ni móg dalej naprzód jechać, ani też cofać sic daleko w tył. I przeniós go na niebo, gdzie do dziś dnia cofo się w tył. Wisła 1898/138. 3 - Furman (Woźnica) - gwiazda Wóz. O niej prawi, iż jakiś niezbożny woźnica jechał gdzieś w sam dzień Bożego Narodzenia, zamiast iść do kościoła. I dlatego wóz mu się rozleciał i między złowrogie przeniesiony gwiazdy. K 48 Ta-Rz 258. 4 - [Kiedyś na świecie było pełno zbójców. Pewien furman jeździł z mlekiem do miasta. By! on bardzo pewny siebie. Chwalił się, że nie boi się jechać przez las, w którym są zbójcy. Może jechać nawet przez piekło. Gdy podjechał pod piekło, zawadził o bramę tylnym kołem, koło oderwało się, a mleko rozlało się. Pan Bóg ukarał furmana za jego pychę i przeniósł go na niebo, żeby ludzie wiedzieli, iż Pan Bóg brzydzi się pychą. Od tego czasu widać jego wóz na niebie z naderwanym kołem, a furmana koło dyszla jak poi konie. Panu Bogu żal było rozlanego mleka i też przeniósł je na niebo. Jest to mleczna droga.] Sych SGKasz 1/288. 5 - Lud ruski i polski zna Wóz ze złamanym dyszlem - wskazuje jako taki konstelacyą Wielkiej Niedźwiedzicy. [Na wozie tym bogobojny syn wiózł swoją matkę, wielką grzesznicę do pieklą. Chrystys Pan postał anioła, aby zatrzyma! syna i pouczył, że dziecku nie przystoi

MAŁY WÓZ

Mały Wóz jest postrzegany w łączności z Wielkim Wozem i ujmowany w ramach „sceny gospodarskiej" razem z Drogą Mleczną, Kosiarzami, Babami, Odbieraczkami. = Oprócz nazwy Mały Wóz Glad wiedz 60, Kup Astr 241, na obszarze Polski występują inne: Wóz; (na Pomorzu, Kujawach i w Poznańskiem) Wózik, Wózek, Mały Wozik, Mały Wózik Kup WiM 26, Kup Pol 88, MaJeriJci Wóz Kup WiM 26, Kup Pol 87, Mniejszy Wóz Kup Pol 87, Mały Furman, sporad. Mała Fura, Biedka (od bida 'wóz o dwóch kółkach') Kup Astr 242, Kup Pol 88, Niedźwiedź, Mały Niedźwiedź,
Mała Niedźwiedzica Glad Wiedz 60, Kup Pol 88, Kup WiM 26.

® Ze względu na wielkość M.W. jest porównywany do -^Wielkiego Wozu -mówi się, że M.W. jest do kartofli, a duży do siana Kup Pol 87. Wśród jego części wymienia się cztery kółka i dyszel Kup WiM 25, który skierowany jest w górę Kup Astr 241. Najbardziej widoczną i najjaśniejszą z gwiazd M.W. jest ->Gwiazda Północna Kup WiM 25. Dzięki tej gwieździe, znajdującej się zawsze w tym samym miejscu, M.W. jest łatwo rozpoznawalny na niebie. Wśród gwiazd MW., w Krakowskiem wyodrębniają również Warsztat św. Józefa Lud 1895/173 i 174.

Kup Pol 87-88. W polskiej kulturze ludowej Orion jest postrzegany jako grupa trzech lub sześciu gwiazd przypominających kosę lub koszących mężczyzn i współtworzy „gospodarski" obraz nieba (z Wielkim i Małym Wozem. Nazwy najczęściej spotykane w Polsce mają podstawę socjomorficzną i odsyłają do realiów wiejskich: n a r z ę d z i (ze względu na kształt i funkcje): Kosa. 191. na środku nieba lub najwyżej na niebie Glad Wiedz 184. gdy są na dwa chłopy nad stodołą Kul MiW 437. zajmowanego położenia.gdy w zimie są wysoko na niebie Glad wiedz 191. piątą . części Lubelszczyzny Kup Poi mapa nr 8. Kolekcje.o północy Kai Lim 39. śtapac 'kij. Eksplikacja: Nazwy.w pow. pd-zach. Według pojawiania się K. = ■ Ruch. W jesieni K. na południu 3. 185. i centralna Polska. także gdy (w zimie) znajdują się na południu Glad wiedz 185. Śląska i w woj. Trzy gwiazdy w kupie . czwartą . trzy gwiazdy drugiej kosy są mniejsze i ciemniejsze od pierwszych Mosz Kul 2/36. pojawiają się na niebie pod koniec lata lub jesienią Glad Wiedz 102. nad Wielkim Wozem Glad Wiedz 60. Wieliczka Glad wiedz 49. gdy zachodzi". Czynności: ruch. 189. Kosarze Glad wiedz 34 . Orion ® Swoim układem przypominają k o s ę 5 .243 KOSIARZE 242 _______________________ KOSIARZE . 184. Kup WiM 25-26. Rosja). rozcesaj mi włosy.są na północy Glad Wiedz 192. 195. Babami. Koścowie. Kup Astr 233. Kosari (Ukraina. Mazowszu. Kup WiM 27. Dokumentacja: Przysłowia. 192. BIBLIOGRAFIA: Glad Wiedz 60-67.są na wschodzie Glad Wiedz 192. najbardziej i najdłużej widoczne są w zimie Kup Astr 233. Legendy. 190. U Serbów i Chorwatów funkcjonują nazwy śćapi. prątek'.w pow. Kup WiM 26. Izydor dopomagający ludziom w czasie klęski wraz z kosiarzami zamienia się w konstelację 2. jesce wyży kosy. W pieśni weselnej umieszczane wyżej'niż księżyc: Wysoko miesiącek. że gwiazdy te w lecie są zupełnie niewidoczne Glad wiedz 98. 185. Polska). godzinę trzecią . idą ku dołowi. Kup Astr 234.gdy są w górze. miesiąc przed Godami pokazują się około ósmej wieczór Glad Wiedz 153. laskę Glad Wiedz 188. Sierp w pow. zbliża się zima) Glad Wiedz 102. Kup Astr 233. gdy zbliża się wiosna Szyf Miw 150. Wskazują północ . jak i wtedy. w Suwalskiem i pn. 190. ustawionych w szeregu: Kosiarze. + K. ósmą . Kosy (Czechy. Mosz Kul 2/33.W. w czerwcu . śtapci. 185. WIELKI WÓZ. 185. 185. W t r a d y c y j n y c h kulturach gwiazdozbiór Oriona jest łączony z pewnymi wydarzeniami mitycznymi lub zajęciami gospodarskimi. śtdpi.z wieczora Glad wiedz 107. 196. orało. GWIAZDA PÓŁNOCNA. górą chodzą w grudniu i styczniu Glad Wiedz 107. KOSIARZE Pas Oriona.są na chłopa Szyf MiW 149. kijek. do 1 i c z b y g w i a z d najbardziej widocznych w tym gwiazdozbiorze: Trzej Królowie (Mędrcy). a który przy uderzeniu w skałę zamienił się w kosę Gal star 43. dwie kosy Red. Słowenia). Trójca . na wiosnę Glad wiedz 98. Miejsce i czas. Mosz Kul 2/37. Kosyniery Glad Wiedz 34. gdy wschodzi. łęczyckim. na niebie.eksplikacja eksplikacja A M. a następnie znikania. ZWAK 1888/137. j e d y n k ę f>.w pow. ś w i e c ącałą noc Glad Wiedz 191.w pow. • Jeśli idzie o cykl roczny. na wiosnę razem przestają świecić. w zimie pokazują się z wieczora Glad . 158. 194. Wawrzyńca lub św. Jest to drąg. Or L 1938/161.o szóstej rano Kai Lim 39. 191. powszechnie określano czas w c i ą g u d o b y oraz porę r o k u Szyf Trąd 54 i 55. a zachodzą na Wojciecha. świecenie. Ilość gwiazd. Odbieraczkami). 195. Glad Wiedz 42-43. którym Lucy per chciał uderzyć Pana Boga. Kośniki. W mitologii g r e c k i e j Orion był myśliwym ugodzonym za zalecanie się do Plejad (-^Baby) strzałą Artemidy i przez nią przemieniony w konstelację Grav Mit 140. raciborskim Glad Wiedz 41-43. Stanisława Niebrzegowska * Św. Kosok w pow. białostockim Glad Wiedz 43. Stajenka Betlejemska Kai Lim 30-31. p o k a z u j ą s i ę jesienią Glad wiedz 98. przed północą Kai Lim 38. śtapovi utworzone od śtap. 191. niekiedy Wymienia Się trzy gwiazdy na kosę i trzy na kosisko Kup Astr 233. Wojciecha Glad Wiedz 50. w polowie września . ralica.wsch. Kosiorki Kup WiM 27. Kośniki (rdzenna Polska). Bibliografia Najczęściej dostrzega się t r z y gwiazdy (co zostało utrwalone w nazwach) 7. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j Orion był postrzegany w stałym układzie z Plejadami: razem idą po niebie. Sarzyna 1984. Wedle innych wersji mitu. dwunastą .są nisko nad ziemią Szyf MiW 149.X) wschodzą o w pół do szóstej wieczorem Kai Lim 38. w s c h o d z ą . Szyf Trąd 55. Pochodzenie. A Wstęp. przemieszczając się ze wschodu na zachód. 195-196. 191. Białoruś. podob. gorlickim. Inne nazwy to: Panny. K. Glad Wiedz 157. gdy ukazują się na zachodzie. 189. Jakuba wychodzi jedna laska Kos (gdy wyjdzie druga. K. Drogą Mleczną. zmieniają miejsce na niebie. Gwiazdy św. za nimi z kolei idą -»Odbieraczki. tydzień po Jadwidze (16. w jesieni . 189. Glad Wiedz 42. pd-wsch. znajduje się zawsze n a północy Kup Pol 87. Relacje potoczne. a po upływie określonego czasu znów pokazują się na wschodzie Mosz Kul 2/34. idą krokiem jak gęsi Mosz Kul 2/31. 188-191. raciborskim Glad Wiedz 49. Przepowiednie. W połowie marca ukazują się na niebie o dwunastej w południe Kai Lim 39. 192. Kup Astr 1958/5/239-241. Trójca Święta . Mosz Kul 2/37. gorlickim. w Bułgarii . pd.nazwa „radło": rdlo. najczęściej mówi się.na Warmii i Mazurach. A 00 K. w Małopolsce i na Górnym Śląsku Kosy Kup Poi mapa nr 8. na św. zaraz za slunkiem Szyf Trąd 55 czyli od wschodu ku zachodowi Glad wiedz 106. zawsze idą za -*Babami. 6 lub rząd k o s i a r z y 4. centralne Karpaty. Grav Mit 141. Wygląd. Ś w i e c e n i e . Weźze Kasiu grzebień.Mif Tok 1/116-118. rolnica MoszKul 2/37-38. Koścy w niektórych okolicach Karpat. 194-196. 188. i W i e l k i Wóz zachodzą razem w zimie Glad Wiedz 183. zwiastują lato Glad wiedz 190. 48. Najpowszechniejsza na terenie Słowiańszczyzny dla pasa Oriona (lub nawet całego Oriona) nazwa została utworzona od nazwy kosy lub kosiarzy: Kosiarze (Białoruś. ludzi używających tych narzędzi. Trzy Jutrzenki . Kosce. -►GWIAZDY. Orion zrodził się z moczu i dlatego „konstelacja Oriona przynosi deszcz zarówno wtedy. Or L 1938/161.

póki się z słońcem nie zetknie kosa. Wojciecha (23. IB .Grabcze Glad Wiedz 35.[A dlaczego te gwiazdy nazywały się Kosiarze? ] A bo takie te gwiazdy jakoś tam szli. W pOW. Niesiarze Glad wiedz 35. związanych z ludowym wyobrażeniem . Stanisława Niebrzegowska „kosiarzach". RELACJE POTOCZNE Kup Pol 90. tak jak jedynki. KOSIARZE. s u c h y . to się ludzie spodziewają cieplej rosy. Izydor . tak jak Kosiarze. Kup Astr 233 i 234 funkcjonują liczne nazwy synonimiczne.. Baby. 3 . tak u o takie były. Izydora znajduje się na niebie. Kup Astr 233. Jak dzień przed Andrzejem zajdą kosy . w Żywieckiem Żniwiarki Kup Astr 234 i Znaczki Kup Pol 89. Jędrzeja. war.w przysł. To "oni gadali . Glad Wiedz 188. dopóki na Św. o! Takie po niebie. s Na obszarze Polski poza nazwą Odbieraczki Szyf Trąd 54. Pumocnice zy Śniadaniem.dokumentacja 245 ODDIERACZKI . będzie on widoczny. Lublin 1985. Stanisława Niebrzegowska DOKUMENTACJA PRZYSŁOWIA IA . Ji noni zawsze sic znali ten mój ojciec na tych gwiazdach. Kucharki ze Śniadaniem). Podbieracze Kup WiM 26. że jest godzina czwarta po pólnocku. 4 . Etnl 1989 Bilg 119. Kup Astr 233.. wówczas. Glad Wiedz 184. 4* Przepowiednie oparte były na widoczności K. Red Gorajec 1984. -►BABY. będzie wczesna wiosna. Zbieraczki.rolnik i oracz . którą współtworzą też: Droga Mleczna. ODBIERACZKI Miecz Oriona Odbieraczki są łączone z Kosiarzami w „scenę gospodarską" nieba. Dopóty nie będzie wiosny. jak moja mama opowiadali . Jak zachodzą na zmrok kosy . ts. będzie m o k r y K IA. W porównaniu jednak z Kosiarzami są one mniejszej wielkości Kul MiW 437. Od tego nazwa powstała Kosiarze. które świecą r z ę d e m obok siebie Glad wiedz 35. O gwiazdach tych mówi się (na co wskazują także nazwy: Niesiarze. TN Krasiczyn 1985. widać takie gwiazdy trzy większe.to na Wojciecha ciepła rosa. GWIAZDY. Andrzeja BIBLIOGRAFIA. wyróżnia się gwiazdę zwaną Pieskiem Glad Wiedz 35. prawda? Tak. Kul MiW 437.eksplikacja 7 . jak na ziemi tkwił jedną częścią w skibie. -+BABY. Wojciecha.. Glad Wiedz 110. 6 . Pług zagłębiony jest w niwę niebieską tak. w dniu św. Kuc Mlp 40.IV) nie zajdą wieczór kosy. ku zachodowi . Glad Wiedz 93-117.. Pracujący kosiarze cudem boskim zostali przeniesieni między gwiazdy. rzęda jakiegoś były. •*• ® O. Glad Wiedz 195. pokiela nie zajdą na Wojciecha kosy. To samo przewidywano z zachodzenia K. a jak po Andrzeju .] Lud 1895/172. Szyf MiW 149. dopóki nic zejdą na zmierzchu kosy. Zastępcę Kup Astr 233. Kup Pol 88-94. I były Kosiarze na południu. Posilali się oni chlebem anielskim przynoszonym przez aniołów. to ( rz y (lub dwie) gwiazdy Glad Wiedz 35. . Jędrzeja (30. Idą ku wschodowi. w Krakowskiem przepowiadają także. A O.No. To so tak równo te Kosiarze. będzie rok 7 Krak 33. w formie kosy. w Ostródzkiem .IV) . Grav Mit 139-142. ODB1ERACZKI. Kup WiM 26. podob. Pomocniki. N i e b r z e g o w s k a Stanisława. Kup WiM 26. Na podstawie czasu ich zachodzenia w dniu św. Podbieraczki.nie było zegara . Mosz Kul 2/34. Gdy niebo przybliży się do ziemi. Ubieraczki Glad wiedz 35 i 36.: Jeżeli kosy zajdą wczas wieczór w dzień św. Jak rano zejdą trzy kosy.. w dniu (lub w wigilię) św.Grabiarki Kup WiM 26. Glad Wiedz 35 i 36. 5 ..Nie zejdzie ciepła na ziemię rosa. Grabiarce Kup WiM 26. 157. na którym pracują „niebiescy żeńcy": po męskich 2 . Wielki i Mały Wóz. . „grabiące" kłosy i pomagające koszą cym mężczyznom . LEGENDY ->nieba jako w i e l k i e g o p o 1 a. TN Krasiczyn 1985. gdy zbliża się zima. S n a r s k a Małgorzata.: Nie będzie cieplej rosy. że przynoszą one Kosiarzom śniadanie Glad Wiedz 35 i 36. 80.Ja nawet tak pamiętam. jaki będzie cały rok: jeżeli po północy w tym dniu zajdą wcześniej. czyli Kosiarze tak zwane były. Mif Tok 1/116-118. so. Kup Astr 233 i 234. Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata.to się spodziewaj cieplej rosy. Wiedz 191. Rów nież brona i pług św. dopóki nie zejdą wieczór kosy Glad Wiedz 158. Mosz Kul 2/29-38. Szyf Trąd 54. Wojciecha (23. WIELKI WÓZ. Pumocnice zy Śniadaniem Kup Astr 234. żywieckim . św. sandomierskim za O. Wczesną w i o s n ę i ciepło zapowiada zachód K. tu prosto świeciły. Szyf Trąd 53-55. (30. jeżeli później...to będzie wczesna wiosna. Wort Iloff 9/684-686. Kai Lim 39. Kup Astr 233. Kup Astr 233.To tak samo wyglądajo jakby te gwiazdy so tak ułożone. Kosiarze. to nazywają Kosiarze. Glad Wiedz 110. GWIAZDY. idą kobiety „odbierające" zboże. war. K 7 Krak 33.[Gdy na ziemi panował wielki „pomór" po wojnie i umierali zwłaszcza ludzie starzy. i to widać. na mrok k"ośi. s.244 __________________________ KOSIARZE .gdy ma nastąpić lato Glad Wiedz 189 i 190. [w:] JOS. Krz PBL nr 2458.XI) wejdzie kosa . już Kosiarze. bo to już wygląd kosy. .to późna. podob. NIEBO.No Kosiarze.. Kup WiM 26-27. znowu. 160-176.Grabarki Szyf Trąd 54. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. Kup Astr 1958/5/233-237. Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyźnie ludowej. NIEBO. Kucharki ze Śniadaniem Glad wiedz 35.. K 48 Ta-Rz 259. ta i ta godzina. zawsze znajdują się za K o s i a r z a m i Glad wiedz 35 i 36.Jak na św. gadajo. I oni sie znali na gwiazdach.XI) ID. W pow. Etnl 1989 Dilg 121.porzucił swoje brony i pług i razem z dwoma innymi robotnikami bezpłatnie stanął do kośby. Glad Wiedz 110. to znak byl.

największej gwiazdy zbioru: Kura Glad wiedz 19. Kup Astr 237. B. legendy etiologiczne wiążą: (a) z karą: Chrystus umieścił na niebie grono kobiet. Przeważa jednak nazwa w l. K 8 Krak 303. sporad. z których jedna świeci jaśniej niż pozostałe. Lokalizacja i czas. więcej niż siedem Kup Astr 237. (d) z p r z y g o d ą : Baby to wysypane z wozu przez furmana kobiety. 24-25. Wygląd B. nie wskazały mu jej i. z dziesięć w jednej gromadce. widoczna na niebie od jesieni do wiosny Mosz Kul 2/34. pięć Glad Wiedz 31. Wygląd. Glad Wiedz 31. kępka gwiazd Red.Baby. 30. Rzadziej Babom nadawano nazwy Grabiarki. Kup Astr 237. Zeus umieścił na niebie w postaci gwiazd. Mają one bardzo różne nazwy: Baby. Kura. Nazwy te wiązane są z widzeniem -mieba jako wielkiej łąki. W języku polskim metaforycznie plejada oznacza grupę ludzi wybitnych. podob. Kaczka Kup Astr 239. Merope.eksplikacja 247 BABY eksplikacja BABY Plejady Wstęp. Glad Wiedz 19. Według mitologii g r e c k i e j Plejady były siedmioma córkami Atlasa. razem zachodzą na św. to k Up a (kupka) Kup Astr 237.. Babki. Vlasi. Plejady Kup WiM 27-28. Ilość. Wojciecha (23. m a ł e i d r o b n e gwiazdy to kurczęta. skupienie gwiazd Kup Astr 239. Kwoka. wyróżniających się w określonej dziedzinie (Plejada aleksandryjska. Kwoczki Glad wiedz 3o. 196. Vlastovice (Słowenia) Mosz Kul 2/35-36. Szyf Trąd 55. Jedna z nich. Według innej wersji mitu Plejady byty kochankami bogów. znane w całej środkowej i zachodniej części kraju Karl SGP 1/28. rdzenna Polska). Kup WiM 27. SJP Dor 6/462-163.piętnaście Kup Astr 237. Vlasci (Bułgaria). Po fazie niewidoczności Kwoka strząsa z siebie puch i robactwo na Ziemię. w porze dobrej do Żeglugi Kemp Slnd 341. Kwoczka (niekiedy rozszerzone przez dodanie określenia .nawiązują też nazwy Gromadki Szyf WiM 150. Glad Wiedz 31. gwiazdy w kupie Or L 1938/160. SZeŚĆ Or L 1938/160. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j Plejady były wyróżniane jako grupa gwiazd. Szym SDom 22. Czynności: ruch. Pochodzenie. że ta właśnie grupa gwiazd patronuje rolnictwu. podob. Wraz z matką Plejady stanowiły obiekt pożądania Oriona. od sześciu do dziesięciu Kai Lim 37. wyżej). Grav Mit 142. x Pochodzenie B.młode święte dziewczęta. Wykorzystanie w rachubie czasu i określaniu stron świata. dlatego należało wtedy ukryć swoje zwierzęta domowe pod dachem Mosz Kul 2/179. Z których = Najbardziej rozpowszechnione na obszarze Polski są nazwy s o c j o m o r f i c z n e j . Kwoczka Mosz Kul 2/35. + B. za którymi idą Baby 4. Kul MiW 437. to gwiazdy małe Or L 1938/160.246 __________________________ BABY . Bibliografia Wiedz 24 pow Wadowice.z kurczętami . Sito. Młodziki Glad Wiedz 29-30. tj. Szyf WiM 150. pleiddes). Kurczątka Glad wiedz 24-25. Mówi się. polsko-ruskie pogranicze. co jest dowodem wyróżniania jednej. . zostawszy żoną Syzyfa. . Babie Bajki. które zapytane o drogę. Stożari. Polska. Kup Astr 237. według A b o r y g e n ó w australijskich . Kokoszki Or L 1938/160. siedem 11. Kup Astr 237. że jest ich duŻO naokoło siebie TN Krasiczyn 1985. W polskiej kulturze ludowej Plejady są postrzegane jako grupa siedmiu gwiazd. też o podstawie Baba Glad jedna jest najjaśniejsza Kup Astr 237. 28. 28. został utrwalony w nazwach (zob. Szyf WiM 150. A Ilość gwiazd składających się na zbiór nie jest dokładnie ustalona. bowiem jej pojawienie się wiosną na niebie oznacza początek roku wegetacyjnego chev Dic 4/29. Ukraina. Szyf Trąd 55. Jelna 1984. który przez pięć lat ścigał je. 30. Słowacja. Spital. od połowy maja do końca października. Kategoryzacje. Według wierzeń bułgarskich. Nazwa Plejad bywa wywodzona także od grec. (c) z d a r e m : jest to kura podarowana Dzieciątku 3. Kwoka) Z kurczętami Karl SGP 2/546. Kwoka Kai Lim 37. Szyr Trąd 55 z jedną większą na przodzie Glad Wiedz 31. koszonej przez -^Kosiarzy. W P o l i n e z j i i P e r u uważano. okres niewidoczności Kwoki na niebie był wiązany z wysiadywanim przez nią jaj Mosz Kul 2/468. Jedna z gwiazd jest duża. Mosz Kul 2/35. to gwiazdozbiór 1. (b) z n a g r o d ą: za obdarowanie chlebem Chrystus umieścił na niebie piekarkę i jej sześć córek: największa z gwiazd to kura. podob. Visozary. Babki (Czechy. także Sito Glad Wiedz 19. osiem Glad wiedz 31. 24. rdzenna Bułgaria i Macedonia). Bąk Kramsk 92. Nazwa ostatnia (powszechna także na Białorusi) wiąże się prawdopodobnie z wierzeniami o ->gwiazdach jako otworach. Siedem Braci.IV) Glad wiedz 185. Or L 1938/160. Nazwy o podstawie z o o m o r f i c z n e j częste na południowym wschodzie Polski (pod wpływem gwar ukraińskich) i Górnym Śląsku to: Kurki Glad wiedz 24. B. dopóki nie przemieniły się w gołębie (grec. Szyr Trąd 55. Grabiarze. Według niektórych przekazów. które po popełnieniu samobójstwa (na wieść o śmierci sióstr Hyad). gwiazdy Or L 1938/160. Glad Wiedz 24-25.Czechy. a największa z nich kura Glad wiedz 31. 31. wstydziła się związku ze śmiertelnikiem i dlatego dziś świeci słabiej na niebie Tok Mif 2/317. it B. Do w y g l ą d u B. bo idą razem w czerwcu Glad wiedz 185. W wierzeniach I n d i a n Ameryki Północnej Plejady to tańczące święte. Sitko Glad Wiedz lg. które teraz muszą chodzić pieszo Sych SGKasz i/io. Stożary. 189. świecenie. bydła i koni. Kup Astr 237. Glad Wiedz 31. 30. dziewięć Kup Astr 237. widoczne na niebie jako konstelacja Tok Mif 2/317. a przy niej takie drobne Etnl 1989 Bilg 119. utożsamiając je prawdopodobnie z -*Odbieraczkami. Podania. więcej jak dziesięć Kup Astr 237. Karl SGP 2/529. Kupka i Kupki Glad Wiedz 30-31. Wózek Dusz. K 7 Krak 32. Zbieracze Kup Astr 239. g r o m a d a (gromadka) małych gwiazd Or L 1938/160. Ich powstanie legendy wiążą z zamianą grupy kobiet w gwiazdy za karę (lub w nagrodę) przez Chrystusa.bez szczególowszej charakterystyki . Kura (Kurka. Szyf Trąd 55. Kurczęta. Rzeszoto (Białoruś) oraz Vołosozary. Kolekcje. plew 'płynę statkiem' i wiązana z czasem ich świecenia na niebie. a nawet . powodując tym samym choroby owiec. Plejada karolińska) SJP Saym 2/689. tworzą kolekcje z K o s i a r z a m i i s ł o ń c e m . Kop SMit 886. jedenaście Szyf Trąd 55. Przepowiednie. podobnie jak -»Baran. przez które widać światło niebieskie Glad Wiedz 28. Dokumentacja: Legendy. Łużyce. Inne nazwy z motywacją mniej przejrzystą to: Panny. Eksplikacja: Nazwy. mniejsze kurczęta 2. ® Układ gwiazd. pd. Sozar (Rosja). dla L a p o ń c z y k ó w -grupa wierzących.p.

Mif Tok 1/116-118. B. 80. (wraz z Kosiarzami) znikają z nieba na św. nie ma ich. wychodzą Glad Wiedz 189. Jerzego . do piątego razu. za karę cale grono kobiet umieścił na niebie i nazwał gwiazdozbiór ten Babami. KOSIARZE. kryją się Mosz Kul 2/33 zniżają się nad ranem Glad Wiedz 196.IV) Glad Wiedz 185. które kosiarze skoszą. są niewidoczne Glad wiedz 97. w październiku i listopadzie Glad Wiedz 104.X) B.VI) Glad wiedz 185. posłał ucznia swego po dar chleba.Baby za kosiarzami grabią siano niebieskie dla mającego się narodzić Jezusa. Stoją na środku nieba Or L 1938/161.Ten furman woził po niebie św.Baby to piekarka z sześcioma córkami. 190.248 BADY eksplikacja BABY . Kai Lim 38| c h o d z ą kupami K 7 Krak 32. + W y k o r z y s t a n i e w r a c h u b i e c z a s u i o k r e ś l a n i u s t r o n świata. Za kosiarzami jedzie furman wozem. 191. 194. czerwcu i lipcu B. a baby grabiami zgrabią. które nie odpowiedziały Chrystusowi na pytanie o drogę. znikają. -►GWIAZDY. jeżeli pogodno zapadają. 195-196. są w połowie nieba Glad Wiedz 195. W sierpniu Glad Wiedz 184. Syn Bóg zapytał się raz. BIBLIOGRAFIA: Chev Dic 4/28-29. ♦ Przepowiednie: w i o s n y : Baby w zorze zachodzą Glad Wiedz 157. zajęte swą gawędą. W październiku w tydzień po św. Jesienią B.następnie kwoczkę umieszczono pomiędzy gwiazdami na pamiątkę. Glad Wiedz 93-117. Wisła 1900/468. widzialnemi są i Plejady na niebie. Kup Astr 1958/5/237-239. kończą się. s. Wojciecha (23. przypisuje się w tradycji ludowej właściwość poruszania się po niebie. jak kuka czy kuje ona z wiosną (od Tiburtii do Johannis). K 7 Krak 197. bo wschodzą i zachodzą ze słońcem Glad wiedz 101. ale one wcale na to nic. są wysoko Glad Wiedz 152. bo gromadki zeszli z nieba Szyf Trąd 56. B. O początku Plejad taka gadka: Chrystus przechodząc koło piekarza. Jesienią i w zimie ś w i e c ą całą noc Glad wiedz 189. Lublin 1985. praca magisterska napisana w ZJP UMCS. potrzebne będzie w Boże Narodzenie dla nowo urodzonego Pana Jezusa. wschodzą w pół do szóstej wieczorem Kai Lim 38. 195. W kwietniu Glad Wiedz 191. ze wschodu na zachód Szyf wiM 150. piekarz zaś zamieniony w kukułkę. Lud 1895/175. ma Ą konie w lejcu. językowo utrwalony jest jednak pogląd przeciwny. Tak było: najprzód poszły baby z grabiami. są na trzech chłopów od ziemi Glad wiedz 190. Pokazują się przy końcu czerwca lub na początku lipca Glad Wiedz 104. zwracały uwagi i wciąż z sobą rozmawiały. choć spotyka się też opinie. nad ranem świecą na zachodniej stronie nieba Glad wiedz 194. Jadwidze (16. Pows7. na niebie mówi się: nie widać Bab. Grav Mit 141-142. Mosz Kul 2/29-38. 0 okresie niewidoczności B. 77. tj. na zachodzie Glad Wiedz 191. drugi. Ma to być podarunek od pastuszka ofiarowany przy Narodzeniu Pańskim . WiM 150. przed chatą siedziały kobiety (baby) i gawędząc zabawiały się ploteczkami o sąsiadach. nie świecą. Bóg zbliżył się do gromadki i zapytał o drogę. to zbliża się zima Glad Wiedz 158. Kup Pol 94-101. Szyr Trąd 55-56. Znikają na łato Glad wiedz 185. Porzekadło gospodarskie: trzeba żyto siać. Glad Wiedz 193. Niedaleko szli kosiarze z kosami na ramiączku i nic nie mówiąc. jak zwyczajnie niewiasty . S n a r s k a Małgorzata. Konotacja semantyczna nazw gwiazd w polszczyźnie ludowej. 184. Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata. za Kosiarzami 4. 420. znajdują się na wschodzie słońca Glad Wiedz 190. 3 . Glad wiedz 184. [w:] JOS.a terez dostał nakaz. Jak widać B. 190. 196. które poczęstowały Chrystusa chlebem. zadek i dyszel u wozu. cejco gadać do siebie.196. zimy: zachodzą pochmurno. w jesieni wschodzą o cztery godziny wcześniej niż Kosiarze Kai Lim 38. Wort HofT 9/686-689. . K 7 Krak 32. są niewidoczne Glad wiedz 101. 188. piekarz odmówił go. W grudniu wczesnym wieczorem świecą na północno-wschodniej części nieba Glad wiedz 194. 193.Kwoczka z kurczętami to dar pastuszka dla nowonarodzonego Jezusa. B. zmieniają swe położenie w ciągu nocy Glad wiedz 190: ido drogo. bo mu niesporo jechać. PODANIA 4 . silą tego. w październiku Glad wiedz 190-191. Regularne pojawianie się i znikanie B. Kosiarze pilnują się Babek Mosz Kul 2/31. Glad Wiedz 194. o północy świecą na południu Glad Wiedz 192. zawsze stoją na środku nieba Or L 1938/I6i. wilgotną zimę znaczą. bo mu się śpieszyło. z nieba stało się podstawą obliczania czasu. ale przykrą w mrozie obiecują ZWAK 1882/196. znikają po św. Jedna z gwiazd (Kwoka) świeci najjaśniej Kup Astr 237. Zniecierpliwiony Chrystus. Piotrze (29. Kup WiM 27-28. Ś w i e c e n i e . N i e b r z e g o w s k a Stanisława. z a c h o d z ą . i tak długo.Baby to kobiety. Chrystus chodził po świecie. kasik pójdą. 156-157. mc świecą w lecie Glad Wiedz 189.echnie też znaną jest pomiędzy wieśniakami gromada gwiazd. Od listopada do marca widoczne są całą noc Szyf Trąd 56. ze ostały za niemi cedźkaj w tyle. U Rusinów nazywa się Kuryczka.dokumentacja 249 DOKUMENTACJA ■ R u c h. żeby zwieźć siano. 190. 189-190: w maju. którą słonko robzi Szyf Trąd 56. W październiku widać je na wschodzie wieczorem Glad Wiedz 108. w przoprzek. Stanisława Niebrzegowska . nie odpowiedziały Chrystusowi. piekarka zaś z sześcioma córkami dala mu go tajemnie. IUI. na pięciu chłopów od ziemi Glad Wiedz 190. na południowo--wschodniej części nieba Glad wiedz 192. 151. Na niebie także są Baby. i za to przeniesioną jest na niebiosa. jesienią Glad wiedz 185. Udz Krak 92. W sierpniu lub We wrześniu Glad Wiedz 104. 193. 190-191. W marCU Glad Wiedz 185. we wrześniu Glad wiedz 185. Szyf LEGENDY 1 . Kai Lim 39. A 00 B. na wschodzie Glad wiedz 191. że B. w s c h o d z ą Sych SGKasz 1/10. 2 . pogodną zimę. na wiosnę Glad Wiedz 191. znajdują się na niebie przed Kosiarzami Szyf WiM 150. 348. nigdy nie zmieniają swego położenia Glad wiedz 98. że B. bo to sianko niebieskie. widać to dobrze jak on ciągle kolami w tyl cofa. 160-176. 196. na środku nieba Glad wiedz 106. podob. giną. którą nazywają Kwoczka z kurczętami. 184. gasną. idą razem ze słońcem. wyminęli baby. 195.co uszły dalej. zaczęły pogwarkę (rozmowę).

Katarzyna i stoczona ze skalistej góry. Św. gwiazdy Włosów Bereniki Sito pochodzi od Trzech Króli. nadszedł ów dziad niosąc chleb.250 WAGA . S. na którym zrobił węzły. -►GWIAZDY. Korona Północy SITO Według legendy w koło to została wpleciona św. Najjaśniej Koło św. ale nic od bogacza nie otrzymał.N. Lubelskiem i Sandomierskiem. lecz będą widoczne wtedy. abywyciągnął sobie z błota ten chleb. aby „odwar" przecedzić.N. Kop SSym 444. Piotr wstawił się za matką u Boga. gdy Syn Boży zasiądzie. by wraz z nią dostąpić zbawienia.: Kra PBL nr 804. -►GWIAZDY. dzięki czemu bogacz dostąpił zbawienia Lud 1895/174.N. którego pasterz Wojciech ofiarował Dzieciątku. GWIAZDY. Wówczas część sita spaliła się. należy do gwiazd pasyjnych. skąd żaden glos nie dochodzi. Droga była wyboista i jeden z bochenków spadł z wozu. że jej syn jest klucznikiem do nieba. Do tej figury zalicza się pięć gwiazd drugiej wielkości. Ona oburzyła się. -►BABY. gdy dowiedziała się. Michałem. na jej szlakach ważone są dobre i złe uczynki po śmierci. Po śmierci.N. Według legendy. a szamocąc się i strząsając dusze przerwała sznur i wpadła jeszcze głębiej w ogień piekielny. WAGA Grupa gwiazd przypominająca wagę. porwali je. -►BARAN. gdy bogacz nie miał co położyć na wagę.eksplikacja 251 BARAN eksplikacja SZNUREK Z GUZAMI KRZYŻ ŚWIĘTY gwiazdozbiór Węża lub Smoka Łabędź Grupa gwiazd zwana Krzyżem Świętym. ts. GWIAZDY S. Według podania. OGIEŃ PIEKIELNY. Sitem posługiwała się Matka Boska. Wcześniej Sito było znacznie większe. aby mogła się po nich łatwiej wspiąć. Marek tłukąc się po piekle odzyskał je z rąk szatańskich i zawiesił Sito na dawnym miejscu Lud 1895/175. W czasie spadania z góry dzwona się popsuły tworząc odstępy (= szczerby). wierząc. S. bardzo bogaty człowiek wiózł na wozie bochenki chleba. -►GWIAZDY. przy tej grupie Droga Mleczna rozwidla się na dwa szlaki Kai Lim 31. nadto war. nie zabłocony. KOŁO ŚWIĘTEJ KATARZYNY S. W drodze na targ spotkał go dziad i prosił o jałmużnę. lecz świecący i położył go na wadze. by podnieść chleb. BIBLIOGRAFIA: Kop SMit 349. SITO. 37-38. w miesiącu. Przerwana część sznura wisi nadal na niebie i widać go z guzami świecącymi niby gwiazdy Lud 1895/176. wyprosił d la niej laskę i rzucił sznur. a następnie zostawili je Panu Jezusowi wraz z darami. że jest ich znacznie więcej. S. zaczęła prosić go o wybawienie. S. Katarzyny świeci w listopadzie. podobnie jak otrzymaną od pasterzy kokoszkę (->Baby) Kai Lim 30. . a po wniebowzięciu zawiesiła je między gwiazdami. Sypali oni sitem owies koniom.N. Pan Jezus umieścił podarek na niebie. w chwili „obrachunku" ze św. Kra PBL nr 2456. Czarownicy i „zatraceńcy" figury krzyża z ziemi nie widzą Lud 1895/176. Piotra. aby sądzić ludzi i krzyż ten weźmie do ręki jako berło Kai Lim :ii. Jana. ale czarci warząc napitek 'pierwszą wódkę'.N. nad którą znajdują się Niewiasty i Gwiazda św. BARAN gwiazdozbiór Barana Według opowiadań ludowych jest to ten sam baran. Piotra zesłana do piekła za grzechy. w którym męczenniczka weszła do nieba Lud 1895/173. bogaczowi nie chciało się jednak zejść. Matka św. -►GWIAZDY. Inne dusze czepiały się matki Św. Św. Sznurek z guzami znany jest w Krakowskiem. które do niego włożyli. Powiedział więc dziadowi.

Gościniec św. w Małopolsce i wsch. Miejsce Przepowiednie. Droga Pana Jezusa Glad Wiedz 8i. że jest drogą. osoby boskie i święte . Eksplikacja: Nazwy. Cesta Mleczna. S ł o w i a n i e (na terenie Łużyc. Mazowszu z Podlasiem: Gościniec Glad Wiedz 77. Droga do Mogielnicy Glad Wiedz 83. Odpowiadające takiej interpretacji nazwy to: słoweń. Wierzy się. Jeruzalemska Pan Bóg wytyczył D. Glad Wiedz 83. podob. Glad Wiedz 77. Droga Batyja Mosz Kul 2/39. które znalazły swój wyraz w różnorodnych nazwach oraz objaśniających je opowieściach wierzeniowych. przez/bez niebo) Glad wiedz 79. 24. Zora po niebie (na niebie) Glad Wiedz 8. Boże Wrota Glad Wiedz 79. Droga do Piekar. Droga na deszcz.M. Droga do Gietrzwałdu Szyf Miw 152. Kul MiW 437. Kup Pol 106. Gościniec Św. Nowy Targ. = Najprostsze. Gościniec od Krakowa do Łodzi Kup Pol 105. Droga Wojenna (jak NapoUin sed na rusk'iego) Kup Pol 107.którymi są ciała niebieskie: Droga Gwiazdowa. Droga Ptasza. (śląsk. Mleczny Gości niec Glad Wiedz 84. 1/152. D.5. łukowskim: Trakt Glad Wiedz 82 . Pożoga Glad Wiedz 85. ptaki i zwierzęta: Droga Ptasia 4. ® D. rdzennej Polski. . Kup Astr 213. (Małopolska. Dokumentacja: Legendy. sssi 2/181. kumovska slama. pas (pasmo) gwiazd jasnych 10. Zopyra (Zapyra) (od 'chmura'). Kup Pol 103. Wskazówka Czasu Nocnego Glad Wiedz 85. Droga Przodków. podob. Droga Gęsia Kup Astr 244. miejscowości bi b lij n e -Droga do Egiptu Kup Astr 243. słoneczkowa matka tamtędy jeździła 1 został znak Glad wiedz 85 pow. jednoczłonowe nazwy polskie .kojarzona z m l e k i e m i jego bielą (zob. Strychy Jasno Czerwone.M. Szym SDom 152. podob. Bywa porównywana do rzeki. (w Żywieckiem) Droga Matki Boskiej. Czynności. na niebie jest znakiem rzeki. Bohaterów sssi 2/181. Kup Pol 104.(Warmia) Droga do Olsztina Szyf Miw 152. Droga św. 8 i . Mosz Kul 2/39. (f) c z a s u : Nocna Droga Glad wiedz ar. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. Wygląd. biały obłok'). Glad wiedz 81. Mosz Kul 2/39. Inaczej interpretują Drogę Mleczną Słowianie południowi. b i a ł a 3 (z białego . Kup Pol 104. Kup Pol 105. Kup Pol 105. Kup Astr 243. SSSI 2/181. Kup Pol 105. Kup Pol 103. Kup Pol 103. duże miasta .) Droga z Częstochowy na Kalwarię. i chorw. Krakowski Gościniec 10. 25. Poczajowa. Droga do zbawienia. Mgławica. Litwy) dają jej nazwy: ptasia. Droga do Kępcyn Glad Wiedz 83. (pow. Dibliografia. kumowa slama. Jakuba 24. węża. w pow. Mosz Kul DROGA MLECZNA 2/39. do pogody). Czas. Kup Astr 244. Polska) Gościniec przez/bez niebo Kup Astr 243. Smura (od 'mgła' lub 'chmura') Kup Astr 244. Furman (->Wielki Wóz) zawadził kołem wozu o piekło i rozlał mleko. nazwy) -jest opisywana jako jasna wstęga Glad Wiedz 88.Droga Boga Glad Wied?. Droga do św. którym w szczególności są: mieszkanie Boga i świętych Droga (Gościniec) do nieba (po niebie. (d) mitycznych i domniemanych u ż y t k o w n i k ó w . podob.DROGA MLECZNA eksplikacja 253 Cesta GlaH wiedz Ri. Kup Pol 105. Eliasza Kup Pol 104. Lubelskie) Droga Dusz 26. Droga z Jeruzalem do Betleem Kup Astr 243. chev Dic 1/403. Droga św. Biała Droga Glad Wiedz 85. Anny. 1. tworzone od: (a) w y g l ą d u : Droga Mleczna. Droga na Kalwarię (do Kalwarii) 13. Strale. 106. (g) inne nazwy to Droga Krwawa 29. Droga Zwierząt Kup Astr 244. Droga do raju. Kijowa. Droga Zwierzęca. Droga Duchów Kup Poi 104. Mleczny Pas Kup Astr 244. Pochodzenie. dla których Droga Mleczna jest usypana słomianą sieczką lub sianem. Polesia. z/od Warszawy do Krakowa Kup Astr 243. (e) p r z e p o w i e d n i p o g o d y : Droga Pogody (na pogodę. Droga Świętych Kup Astr 244. Droga ze Skępego do Częstochowy Kup Astr 243. Jakuba Glad wiedz 81. Droga Dusz Umarłych 22. Kup Pol 105.M. Mosz Kul 2/39. Glad Wiedz 81 pow. Ptasięca Kup Astr 244. Strychy (Strych). KuP Astr 243 i 244. zbuntowanym aniołom i po niej strącił ich do piekła 15. kumova(-e) slama (seno) l u b popowa{-e) slama [serw). Mroźna Droga Glad Wiedz 85. Części. Kup Glad Wiedz 81. (c) celu. Droga Dusz (Pokutujących) Kup Astr 244. Kup Pol 104. drzewa. gościniec do Rzymu Lud 1900/66. Częstochowska Droga Szym SDom Wstęp. Pomoda (od pomloda 'chmurka. które Bóg przeniósł na niebo Sych SGKasz 288.M. Gościniec na Warszawę Kup Pol 105. przez którą widać niebiański ogień Herd Lek 33. Kup Astr 244. Droga do Krakowa Mosz Kul 2/39. żurawia. Jerozolimy. Białorusi. Droga z raju do nieba. gęsia. Pol 104. Pisana poezja chłopska. (wsch. Droga od Budapesztu na Warszawę. W wyobrażeniach różnych ludów świata Droga Mleczna jest miejscem przejścia ze świata ziemskiego do świata boskiego Herd Lek 33. Droga dla dzikich gęsi Kup Astr 244. Matka Boska przeszła po niebie i został ślad w postaci D. podob Kup Pol 105. (w centralnej Polsce) Droga (Gościniec) do Częstochowy 13. 83. metaf. 196. Częstochowy. Jest też traktowana jako dźwigar nieba Chev Dic 4/402 l u b szczelina w sklepieniu niebieskim. dusze zmarłych . Kup Pol 105.Droga. Kup Pol 105. która znajduje Się pod ziemią Glad Wiedz 88. ZWAK 1889/77. Trzeci typ nazw słowiańskich wiąże Drogę Mleczną z wielkimi miastami: Droga do Rzymu. kuma lub popa. które miały wypaść z worka niesionego (wiezionego) przez złodzieja. Krakowa. WawrZyjlCa Glad Wiedz 81. Żurawia Mosz Kul 2/39. Wrota do nieba. W polskiej kulturze ludowej Droga Mleczna obrosła licznymi interpretacjami mitologicznymi. serb.. rozlanego mleka i haftowanej szaty Mir Tok 1/116-117. po której dusze zmarłych odchodzą w postaci ptaków ze świata ziemskiego w zaświaty lub drogą do miejsc świętych chev nic 4/402-403. Droga dla ptaków Kup Pol 103.są zwykle rozwijane w dwuczłonowe zestawienia. x (b) u m i e j s c o w i e n i a : Światło Niebieskie Glad wiedz 85. bułg. Droga Księżyca Glad Wiedz 85. Kup Astr 243. Glad wiedz 81. Nowy Larg) Droga Słoneczkowa Glad Wiedz 85. Wadowice. Mosz Kul 2/39. miejsca kultu -Droga do Rzymu 13. Droga do Jerozolimy 19. Kup Pol 104. Jaśni Prag Glad Wiedz 85.Droga Umarłych Kup Pol 104. śladów stóp. Pasmuga s. Droga Księżycowa. Droga do Warszawy Glad Wiedz 83.

to noco jest zidna wisoko.wieczorem 25. Po tej Drodze szli Żydzi z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej Kup Astr 245. Maryja szła między nimi prawie niewidzialna.Gdy biała droga na niebie (droga Jakuba. 7 . wstępowali w niebo Pan Jezus i Matka Boska 21. Twardowski Kup Astr 245. ptactwo leci do ciepłych krajów Kul MiW 437. biskupi jeździli do Ojca Świętego Glad wiedz 83.M.do Bramy Betlejemskiej (która znajduje się przy największym zwężeniu D. że po niej przeszła Karmicielka Zbawiciela ludzkości. Zimą od września (rano) do marca (wieczór) część rozgałęziona pasma D. a słabo będzie deszcz. Glad Wiedz 82. Glad Wiedz 140.M. ańoyov'e śe zbuntowafi i Pan Buk im droga wytyćuu 1 do p'ekya strąćiy.M.zwany mleczną drogą dlatego. po nich spieszą dusze zmarłych 19. na Kalwarię. chodzą nią dzikie gęsi Kup Astr 244.W wigilię Bożego Narodzenia gdy droga mleczna wyraźna. 10 . Wierzy się. jest pocięta pośrodku 19.Droga ptasia. wszystkie kamyczki przemieniły się w gwiazdy i do tej pory świeci ten gościniec pośrodku błękitu .Droga ta wiedzie do tych wielkich odpustów do Częstochowy. 14 .mówio -droga bez niebo.M. Jakuba.zob.pogoda. zapowiada dłuższą pogodę. zaczęli pod stopy Maryi ciskać kamyczki aż się z nich utworzył bity gościniec. a jak gwiazd dużo. Trzej Królowie do Betlejem Glad wiedz 82. Józefem uciekali do Egiptu Glad Wiedz 81. MAAE 1908/132. Mikołaj 9. prowadzi do nieba. k r ę c i się.M. 21. uńi tą drogą str\tncerii byl'i do p'ekya i na znak je ta droga. na zachodniej stronie nieba . Pszczyna. 6 . wyraźna Glad Wiedz 139. gdy jest jasna. podob.Jak mocno śfeci [Droga Mleczna] .Droga bez niebo jak jest taka gwiaździsta w lecie. czyste idą do nieba 26.M. Lubliniec. druga do piekła (w zatracenie) u. gwiazdy 29. śj'enty M'iko]faj. masa gziozdecek razem Szyf Trąd 51. Matka Boska została na ziemi i pomagała biednym ludziom. Kup Astr 244 i 245. Glad Wiedz 81. a nisko nad ziemią nad ranem 4. do Rzymu. no ta mlecna. Ramię to jest nazywane Drogą Betlejemską (lub Drogą Zimową) u. Postrzegana jako dużo. Kup Astr 245. Glad Wiedz 79 pow. to się tak kręci. W D. "fc D. Kup Pol 103.Ml'icno droga.eksplikacja 255 DROGA MLECZNA .M. że jedna połowa D.Krakowski gościniec . Glad Wiedz 141. Kup Astr 245. ■ D. Szyf MiW 152. Szyf MiW 152. wnioskuje się o czasie w ciągu doby: D.M. Ramię zimowe biegnie od wschodu na zachód .M. Eliasz 16. codziennie idą po niej aniołowie i święci do Częstochowy 20. ZWAK 1889/77.M.Jak mleczno drogę mocno jasno zidać. gęsta.Mlecna droga.[Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa.ciągnie się od północy ku południowi. to się traci. Jak wiatr jest. mróz: D. jag mlecna droga jest bystra. słabo świeci 6. Ramię letnie D. a my widzimy Ą rzędy. św. mleczna droga) jasna w dzień Jakuba (25 lipca). 11 . m l e c z n y rok: D. ZWAK 1882/174. Aniołowie-górale wiedli Maryję przez góry i skały. Pan Jezus z krzyżem Glad wiedz 81. to rok będzie mleczny. Glad Wiedz 141 pow.Mówili. wiedzie w dwóch kierunkach Lud 1895/170: od wschodu na zimowy zachód Glad Wiedz 141 i Z północy ku południowi 10. odwraca się Glad Wiedz 142. s u s z ę : D. gwiaździsta. 12 .Jest to droga przecięta w środku: jedna polowa jej wiedzie do nieba. między Gwiazdą Betlejemską. 25). rozwidla się Giad Wiedz 142 tworząc dwie połowy (= dwie drogi) Etni 1989 Biig 120. O .M. tj. Od marca (rano) do września (wieczór) łuk D. s z e r o k a 29. Według niektórych wierzeń D.M. . wyraźna w Wigilię Bożego Narodzenia 2. widoczna w zimę. jest na krzyż Giad wiedz 88. Droga mleczna.M. Sandomierz. przepowiednie. Mosz Kul 2/50. Bóg. Michał Archanioł wybrał się na ziemię z góralami. chodzą: mieszkańcy niebiescy Glad wiedz 82.254 DROGA MLECZNA . podob. a druga do piekła.M.M. miliardy małych i drobnych gwiazd Glad wiedz 88. ma szesnaście rzędów. d e s z c z : D. Białystok.] Zorza 1901/33/799.M.M. jest obecna na niebie K 17 Lub 71. zwana gościńcem św. jak tych wielkich odpustów nie ma. podob Giad wiedz 79.M.M.M. Jezus Kup Astr 245. gdy jest wiatr 12. na wyraj i Z niego powraca Mosz Kul 2/39. a gdy wreszcie stanęli na najwyższym szczycie. 23. a ludzie dostrzegają jedynie cztery rzędy 12. podob.Mlecna droga to je kumuś utorowana. W świetle lampy księżycowej bieliła się ona w oddali jak mleczny pas. Hrubieszów. często cierpiąc głód i chłód. Szyf MiW 152.M. 189. wyraźna Wisła 1902/441. rozwidla się na dwa szlaki przy św. jest za mgłą 7. 15 .pasmo gwiazd jasnych i słabszych .M. Gwiazdami Trzech Króli i Gwiazdą św. to szczelina pękniętego nieba 27. a jak na zranek idzie to nisko nad ziemnio. 4 . 13 . na wschodniej stronie . która mlecznym światłem zalała cały świat między niebem a ziemią.M. bardzo jasna Giad wiedz 139. Po D. to tak wyglunda. to będzie susza. 00 Na podstawie położenia D.nad ranem. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 2 . Chodziła po świecie. Glad Wiedz 83 pow. św. jeździła słoneczkowa matka Glad wiedz 85. d es z c z na drugi dzień . 19. Kup Astr 245. obniża się ku południowi Giad wiedz 152. Red. wysoko na niebie . To jo nazywajo ta droga. będzie pogoda! Etnl 1989 Bilg 120. bystra. jedynie z daleka widniała blaskiem gwiazdy . 8 . jest na krzyż Glad wiedz 141. Kup Astr 245. mnóstwo.w nocy.gdy widać jedną drogę Glad wiedz 141 lub D. Matka Boska z Jezusem i św.M. Szyf MiW 152. Giad wiedz 81.M. jasno jo w'idać to zapow'adajum mrus. wyróżniane jest ramię zimowe i letnie. gęsta w lecie 5. Wtedy Pan Jezus polecił Michałowi Archaniołowi utworzenie hufca aniołów-górali i zabranie Matki Boskiej do nieba. 3 .M. widoczna na niebie Glad wiedz 195. A D. D. 20. W wierszu współczesnego poety ludowego D. na niebie.Gościniec szeroki z gwiazd prowadzi od wschodu na zimowy zachód. t r a c i s i ę 'znika z nieba' jak wielkich odpustów nie ma 13 albo gdy aniołowie nie idą do Częstochowy 20. jest na środku nieba o północy. święci. Po D. Dereźnia 1984. Kup Astr 245. D ł u ż s z ą p o g o d ę zapowiada D. Stajenką Betlejemską.M. Giad wiedz 139. że pierwy nie było ty drogi mleczny. mocno śfeci 6. pasmuga muw'óm. a jak za mgłą to pluta. Gdy doszli do nieba. Krzyżu i jest nazywane Drogą Jerozolimską 18. 245. a on sam przyświecał wielką księżycową lampą. DOKUMENTACJA LEGENDY 1 . aho gośćeńec tam śfeńći jeźjil'i. Matka Boska Kup Astr 243. Glad Wiedz 141 pow. Szczepana. Wisła 1900/465. Wzdłuż D. podob. jasna 3.dokumentacja asfaltu 29). bystro świeci Glad wiedz 196. Jesienią nad ranem D. Glad Wiedz 78. 9 . Jeździ po niej -*Wielki Wóz 28. a droga do nieba była jeszcze bardzo długa. jakby naprawdę droga. jasno jo widać 8. Ta mlyczno droga gwiazd 16 rzędów. nad horyzontem rozwidla się Glad Wiedz 142.187. -^gwiazdy.M. pogoda pewna. jasna w dzień Jakuba 3. 192. Część D. ♦ Dobra p o g o d a będzie jeśli: D. 5 . podob.M. Glad Wiedz 88 pow. To ona wróży na pogodę zawsze. na niebie lub wyraźna Giad wiedz 139. W czasie drogi aniołowie zbierali do toreb płaskie i drobne kamyczki. to jaj będzie dużo. b u r z ę na trzeci dzień: D. p r z e m i a n y : D. 184. D.Jutrzenki. wyraźna 2 . mocno jasno 7. potępione do piekła wisia 1904/79.

-+GW1AZDY. Kai Lim 31./ szczeliny pękniętego nieba . [w:] JOS. 22 . KpM» Mi. Kup Pol 102-108.Natomiast drugie jej ramię luku. jakby wielki pas widniejący w pogodną noc przez całe niebo. Ramię to rozwidla się przy Świętym Krzyżu na dwa szlaki. gdzie z mlecznej drogi . 24 . / A jeżdżą jak te szatany. to nią tak kręci. / Droga z białego asfaltu / niesłusznie nazwana Mleczną. one po niej w kształcie ptaków krążą. 176-179. biegnące blisko siebie. zresztą każda dusza wstępuje na niego.Pośrodku nieba jest droga / szeroka. że cala droga mleczna wiedzie zmarłych do nieba. z tych jeden wiedzie w ((zatracenie)). 28 . N i e b r z e g o w s k a Stan. Lud 1898/414. Porcjon) a Gwiazdą św. to północ. i jedna jej polowa wiedzie do raju. W Chełmskiem zaś powiadają. 77. podob. / Ech. że przebiega od Bramy Niebieskiej między Gwiazdą Betlejemską (Kapella) a Stajenką Betlejemską (Orion) i dalej między gwiazdami Trzech Króli (Kastor. 21 .. s. gdy przechylił się na stronę zachodnią. 17 . / Wielki Wóz / robotnic pełen / w Drogę Mleczną / skręcił. Polluks. że «jak wiatr jest. którzy prowadzili życie zgodne z przykazaniami boskimi Stąd wprowadzono drugą spotykaną w naszym powiecie [limanowskim] nazwę Galaktyki -«Droga Duszo. Or L 1938/160. Sandomierz). Droga ta wiedzie do Bramy Niebieskiej. Zwano je też ((Drogą Zimową)). gwałtem.lubię chodzić na łąki złote / w wieczory jasne / . Poc Poez 197. Trzeba jednak wielkiej przezorności do tej pośmiertnej podróży.awa G-mazdy ZZdwym jakowym obL. 159-160.E'jas pśyjeje tom drogom na źem'e i beje trob'iu na sot. a inni że jest to droga do Jerozolimy. NIEBO. Tok 1/116-118. 16 . K 34 Chel 255.Stoi noc / na skraju wsi / i parasol wznosi. [W./ wieczność kapie / wielkimi kroplami / sosnom na piersi / światom na głowy / ludzie mówią: gwiazdy spadają / uczeni meteory / a my poeci że to wieczność kapie / otulona w ostatni / blask zorzy. Chcąc przy tym wyjaśnić to zjawisko mówią. Machnowski] Szcz Ant 496. Lud 1900/66. Glad Wiedz 193. Szczepana (Syriusz) ku horyzontowi dość równym szlakiem. Mosz Kul 2/39-40. głupia to zabawa. to było jeszcze wczas (wczesna pora) (Dębiany pow. / tą drogą gwiazdy jeżdżą. Wort Hof. a gdy stal na wschodniej stronie.Gdy krakowski gościniec był na środku nieba.Na Śląsku obserwuje się łuk Drogi Mlecznej w związku z przepowiednią pogody: «Jak jest na krzyż (to znaczy jak widać rozgałęziony łuk Drogi Mlecznej). / Śmierć czyha na krawędzi. BIBLIOGRAFIA: Glad Wiedz 77-89. wiązano z gwiazdami pasyjnymi. / a na niebie / srebrny kapłan / mszały / gwiazdom głosi.DROGA MLECZNA 256 DROGA MLECZNA dokumentacja dokumentacja _______________________ '^]_ / Świeć się wam światłość wieczna.Szeroka świecąca pręga (mleczna droga).Drogą tą schodzą na Ziemię aniołowie z poselstwem do ludzi i przez nią prowadzą do nieba dusze ludzi sprawiedliwych. letnie.Jedno ramię tego luku. I Zbawiciel szedł nim wstępując w niebo i Matkę Boską aniołowie wiedli tym gościńcem. Pszczyna. a me mleczna. / Wiele gwiazd jest pijanych. to i aniołowie do Częstochowy nie chodzą. Kai Lim 31. / nocą bez przerwy. Kup Astr 245.. / Kapłan modły / kończył świtem / i wieś rosą / święcił. on tam jeźji po ty drodze oŚO)fam'i.Mleczną drogą idą do Częstochowy codziennie anieli i święci. znajdującej się przy jej największym zwężeniu.c i^ata. / A w reflektorach pędzą. [T. Lud 1895/170.s. 6/367-374. / Ta droga zwać się Krwawa / powinna.Mleczna droga. 29 .. 23 . to droga dusz umarłych. Nazwy te zyskało dlatego. WIELKI WÓZ Stanisława Niebrzegowska . Sitkowski] Ad Złote 237. 18 . do szybkiej jazdy.139-143. gdy z chmur zejdzie. w tych dniach jak jej nie widać. 26 .. / a na drodze po bokach / przeglądają się gwiazdy. przechodzące ponad nasz horyzont od wschodu ku zachodowi zimą. nosiło nazwę «Drogi Betlejemskiej*. Wisła 1900/465. Szyf Trąd 58. to była późna pora. zwane ((Drogą Jerozolimską*). Glad Wiedz 88. a druga do piekła. bo droga rozdziela się w dwa kierunki. 80. pow. to na drugi dzień padaD (Bukowiec koło Jabłonkowa). 61-62. 20 . nazywana jest od dawnych czasów gościńcem św. 19 . Jakuba. Kup Astr 1958/5/243-245. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 27 . ile razy ją tylko widać na niebie. Kai Lim 31. 25 . tą mleczną drogą)) Grzawa.Mleczna droga jest pociętą pośrodku.Droga mleczna to gościniec do nieba prowadzący.

. by mężczyzna nie pokochał innej kobiety 27. Pieśni weselne. ukr. czerwona na wschodzie w Nowy Rok ZWAK 1882/161. wtórnie też: 'blask bijący od czegoś' (wtedy często obocznie w l. Pisana poezja chłopska. gdzie się narodził Jezus Bart Lub 365. jasność jest przeciwieństwem c i e m n o ś c i 7. zarja. Rodzaje. -►zorza północna. CUtfna LL 1957/3/33.ż. świecą się s.bratem. zerkać. Z. płaczenie 28. te zorza le. 'Wenus': Nazwy. 15. Formuła z wiersza F. Wygląd. 29. wieczorna Mosz Kul 2/52. porannej. tzn. z polskimi wyrazami wzrok.'błyszczeć się. Zorzyczki.mn. np. Kolekcje. źarija 'zarzewie') Vas ES 2/81. Z.siostrami) 23. Pieśni dożynkowe. zarjewo 'luna') oraz 'ognia' (por. 2. powstrzymać zarazę K 10 Poz 375 lub zabezpieczyć wieś przed nią K 57 RUŚC 1254. światło z nieba 29. Wstęp.są oznaką śmierci K 10 Poz 375. często w l. na n i e b i e 19. 22. csłow. także ZWAK 1885/241. w o k n i e dziewczyny 22. 13. z a c h o d z ą 2. gaśnie 12. polegającego na zmianie barw nieba bezpośrednio przed zmrokiem i w czasie jego trwania lub w czasie świtu i bezpośrednio po nim' SJP Szym 3/1054. stprus. wita Dzieciątko ZWAK 1880/104. zorzyczki. Pochodzenie.'gwiazda. Wygląd. kończy się praca 12. 15) oraz (2) . b ł y s k a j ą 4.. zarza 18. jako światło. (gdy Chrystus się rodzi) K 27 Maz 1 IG. zorzyć się. zorze .. rumiana LL 1966/2-3/64. pod wpływem gwar ukraińskich. światła' (np. 21. bieluchna K 28 Maz 272. idą od s ł o ń c a Kuc Mlp 34. gdzie zorze zachodzą 2. płacznice 26. to światłość. Zapisy wierzeń i praktyk. Atrybut nieba 20. chłopiec śliczny jak zorze K 12 Poz 238. Dek sier 182. Śliczna K 48 Ta-Rz 195. także LL 1957/2/47. Lokalizacja. i wieczorowa/wieczorna 28. południowa i wieczorowa 28.eksplikacja ____________________________ 259 ZORZA + Razem ze s ł o ń c e m . Przepowiednie. 16. czerwone Z. 'blask na niebie przed wschodem i po zachodzie słońca' = Zorza r. w o j n y: Z. A. ♦ Przepowiednią w i a t r u jest: Z. W ogród spokoju i zorzy wchodzi partyzant poległy w boju 20. ® J a s n a (jasne) 11. Opozycje. rodzinę żołnierza (księżyc jest ojcem. pali się świr Piel 296. n i e p o g o d y : czerwona w Nowy Rok 3. sporad. spotykają się kochankowie 30-31. Zdrobniałe formy: zarzyce 28. Przysłowia. obfitych p o ł o w ó w ryb: gdy w czerwcu grzmi. Gdy Z. m a l o w a n a 24. jaśniejsza niż zorza ZWAK 1879/60. Pieśni sieroce. 28. 1.mn. jest uznawany za m a g i c z n y Dek Sier 77.matką. Gdy gasną Z. miesiąc . zorzyczki 25. W gwarach słowo zorza znaczy tyle co: (1) 'blask na niebie przed wschodem lub po zachodzie słońca'. Pieśni miłosne i zalotne. Karpińskiego Kiedy ranne wstają zorze jest typowym początkiem pieśni religijnych. k r w a w e . goreją 15. z miesiącem i gwiazdami tworzą rodzinę sieroty (Z. zarja 'blask'. żara i paźaras 'blask'. z n i e b a LSE 1965/29. Czynności. piękniejsza K 17 Lub 6 jak zorze jest żonka. zgaśnie światłe zorze 12. . Można wtedy skurzyć z drzewa pszczoły do ula Kot San 209. spoglądaniem'. dlatego Bóg wszystko widzi LSE 1965/29. Z. wzrok dziewczyny jak poranne zorze K 36 Woł 145. l. dziadowskich Nyr Kar 266 i żołnierskich Świr Pies 308. Pieśni żołnierskie. gdy Bóg patrzy na ziemię ŁSE 1965/29. widoczna na niebie rano lub wieczorem'.32. piękna Kur Opól 123. litew. g w i a z d a m i i m i e s i ą c e m Z. widoczne. Porównania: dziewczyna jak zorza 17. utożsamiana z -ł Jutrzenką lub -*Gwiazdą Wieczorną. podob. południowa. trzy was jest: porankowa. Do rannej zorzy trwa zabawa żeńców w czasie dożynek 14. Kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne Pieśni wiosenne Pieśni sobótkowe. A W zamawianiu płacznic: Zorze. zorza węgierska (zlotaworóżowy blask na niebie od strony Węgier) K 48 Ta-Rz 260. ros. gwiazdy . 00 Z. zorja. Rozmówca. żei-eti 'lśnić'. Sliczniejsza K 24 Maz 82. A Z. Dokumentacja: Zagadki. zorza'. świeci się Rog śląsk 232. 'blask na niebie przed wschodem i po zachodzie słońca1: Nazwy.siostrami) 21. c z e r w o n a 3. Kołysanki. jest matką.: zorze świeciły itp. wyróżniane są ze względu na czas i miejsce pojawiania się: zorza ranna/poranna/porankowa. także w r. Matka Boska jako zorza K 33 Cheł 155. sari 'żar'. O rannej zorzy (podobnie jak o -+wschodzie słońca) jest czas modlitwy 29. Z. spozierać Briic SB 651. świtają. 0 O wschodzie lub zachodzie słońca zwracają się do Z. światła 12. morągowata 'pstra' z wieczora K 48 Ta-Rz 259. 21. b ł y s z c z ą 4. Wyrażenie gwarowe na zarzach znaczy 'w promieniach zachodzącego słońca' ŁSE 1962/124. co jest zgodne z wyobrażeniem -►nieba jako kopuły z dziurami („oknami"). na topieliskach zorzyła się woda Dek Sier 137. płonie 31. 18. funkcjonuje też nazwa zdrobniała Zorka. słońce . zaczyna się dzień 4. szabla jak zorza 19. wyście trzy panny 27. 31. z prośbą. zorze 15 i in. Z. jest rano i w i e cz or em Górn Maib 2/322. 656. Czynności. przez które widać światło niebieskie i przez które Bóg patrzy na ziemię. walka świr Pies 307-308.. ++ * Z. w n i e b i e 20. mienić'. litew. np. wstają. czerwona w Nowy Rok 3. Czas od Z. Kategoryzacje. W języku ogólnopolskim zorza występuje głównie w znaczeniu 'zjawiska świetlnego.ZORZA .mn. z ł o t a (złote) 30. Bibliografia. też zarza etymologicznie związane jest z nazwami 'blasku. ■ Z. aby odebrały od dziecka morzyczki 25. podob. ws t a je (wstają). zorja 'gwiazda. śmieł Opól 36. Czas. otwarte zorze (czyli otwarte niebo) w momencie narodzin Chrystusa 10. Eksplikacja: 1. gdy się żeni 15. fi Z. jasne zorze i miesiąc świecą chłopakowi. podobnie jak od -^zachodu do --wschodu słońca.zorze. Ilość. i gwiazda wskazują miejsce. praca stef WarmPś 1/18I. •U Z. wieczornej do Z. Dziecina Boża jako zorza 9.n.bracia. w tym drugim znaczeniu na terenach Polski wschodniej. gwiazdy . zaczyna zabawa sobótkowa 13. o g n i s t a 31. Bruckner łączy też zorzę z 'patrzeniem. silnego wichru: czerwona Z. Symbolika. Lokalizacja. Słowo zorza w stpol.

.. Oddajcie mnie na wojnę. TN Korczów 1984. Roku zorza czerwono wschodzi... Wit Baj 297. kolczyki zgubiła. panie. A w tym lesie młynorza . W zagadce symbolem Z. NKPP czerwiec 1.W niebie jest ogród ciszy i zorzy. zorza wolności się pali świr Pies 296). Jest tam dziołcha . 3 . Święty Pieter ci niebo otworzy. Zostań z Rogem. gdy ta wychodzi za mąż. nadto war. kochancczku. 18 .: Pies Śl 1/447. j a s n a 5. 11.Jak błysną zorze. Jasne zorze gorzały. war. .dziewczynę 01 Pódl 28 i jej u r o d ę (zgaśnie tobie twoja zarza is). niebożę. najjaśniejse przez całą nockę świeciły. pasterze się uwijają i na mulłankach grają. błysceć . -^Gwiazdą Wieczorną.. 'Wenus' Zorza (Ranna. za dworem 5. Mój najmilejszy jeszcze jedzie. Jeżeli w dzień N. U jednego .. ogród zorzy to r aj 20. PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE 19 . co na sklepie Niebieskim się wozi. 9 . kochaneczko. weselmy się! A ciemność już przeszła.. są traktowane jako złowrogie znaki niebieskie wisia 1889/495. 18.. Ow obłok.... 9. Wieczorna) utożsamiana z -+ Jutrzenką. za morzem. Jest na niebie zora jasna. będzie mi sie sabla michtać (migotać) . A jak ci mię oddas do króla cesarza.. PIEŚNI WESELNE 15 . A ja niechże orzę.: . (Zorza. cesarza. rano. Zgaśnie zarza we słoneczku Wspomnisz sobie. K 49 Sa-Kr 151.A wy pasterze mali.: ZWAK 1882/171. U Marcina . Piękna dziewczyna na polu się bawiła. W pieśniach weselnych Z. Ma Kasinkę .: NKPP Urszula Sw 7. U naszego młynarza.. wstawaj.. podob. A wiemcić ja . Lom Śląsk 165. 4 . Pies Śl 2/701..Jak ci ja spoźre (spojrzę) pod jasną zorzę.. gdzie zorze zachodzą. Co ma Kaśkę . K 48 Ta-Rz 159. rano. Pies Śl 1/495. PIEŚNI WIOSENNE 12 . pozbierało. Z tamtej strony dwora świeci jasna zora. Zorza jasna weszła. otwarte zorze. ryby się znacznie i obficie zrodzą.. ma-ć ta Kasię . Lud 1903/226. war. -^słońce. nadto war. NKPP wstać 3. 10 .. Ale nie bez grania. 11 . gdzie jako zorza Dziecina Róża na świat cały rzuca blask. gdzieście tę nockę spali? A wy pasterze. PIEŚNI SODÓTKOWE = 2.. TN Korytniki 1984. Spyta: skąd? Z partyzantki jam jest! Wejdziesz w ogród 13 ..: LL 1957/3/41.. Zorniczka. b. war. Jak ty pójdziesz do ołtarza. TN Dereźnia 1984.Zachowany w nim piorun Ciemną śmiercią grozi. Rog Śląsk 5. Jak się bawiła. Słońce wzeszło. K 41 Maz 21. war. ZWAK 1885/197. ■ Z. jedzie. Aże do świtania. DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . złoty blask złotej zorzy mile witają. K 5 Krak 250. ..Wszyscy snem twardym leżą uśpieni. K 18 Kieł 161. Płakać będziesz. Zgaśnie z ciebie wszystka zarza. Ta ni mniała kąpieleczki Panna Maryja . Rog Śląsk 92. K 24 Maz 106. TN Księżpol 1984. . Ize ci się źle wiedzie. gdy się żeni. •^ Jest znakiem s ł o ń c a ... ze snu powstajcie Pana witajcie z nieba. wtenczas miesiączek spełnił się. kochaneczko. n i e b a i B o g a 7. Zgaśnie tobie twoja zarza. K 28 Maz 151.w o l n o ś ć (zorza wolności zaświeci Bart Lub 329.: TN Zaboreczne 1979. K 48 Ta-Rz 157.. PIEŚNI DOŻYNKOWE 14 .ZORZA ...Spicwajże skowroncczku. a jeśli słońce piękne świeci. czysta .. symbolizuje p a n n ę m ł o d ą Chód śp 77. a. war. K 16 Ka-S 6. w pieśniach miłosnych . war.Porodyła panna Syna... 16 . zileni si zorza.. 10.. wyglądała śliczna Panna . k ą p i e się 5.. ® Z..Jeszcze nie zgasła wieczorowa zorza.. a jasne zorze. Ster WarmPś 3/43. 6 ..Szabla żołnierza błyszczy/migocze jak zorza. Z tamtej strony morza kąpała się zorza. Miesiąc pełnił się wtedy. Jak ja pójdę od . Gwiazdy niebo zasiały.. Panno Maryja. jest tam Kasia jak zorza.dokumentacja 260 ZORZA dokumentacja 261 Z. rok dobry obiecuje. Rano.. Ma Kasinkę . PRZYSŁOWIA 2 . pono mój Jasio jedzie. 7. Zgaśnie świeczka . Jak błyszczą . Chód Śp 204. wychodzi tam śliczna panna z niebieskiego dworza. już mój wianeczek dopłynął do morza. KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE 5 . bo my tu bawić się będziem do rannej zorze. Pies Śi 2/671.: Pies Śl 1/502. W tym mynecku . TN Korytniki 1985. bedc kąpieleczką krasna. war. a poślej choćby za morze po muzykanta. znak częstych niepogod. Jak przyklękniesz . tam jest córka . zgaśnie zorza. weselmy się! . ZWAK 1882/161. jest d z i e w c z y n a i. olkuski. świeci... w pieśniach żołnierskich i kolędach okupacyjnych .Gdy Nowy Rok nastąpi z czerwoną zorzą.Stonce zbiera kolczyki [= rosę]..Do rannej zorzy bawią się / tańczą żeńcy podczas dożynek. tam Maryja przybywała z niebieskiego dwora...: K 12 Poz 194.Gwiazdka na wschodzie tam jasno lśni ji mruga na nas. radujmy się! Rog Śląsk 208.U młynarza jest Kasia/córka/dziołcha jak zorza.. NKPP Nowy Rok 5. Glad Wiedz 75. ->Gwiazda Betlejemska. -+rosa. K 24 Maz 350. księżyc wiedział nie powiedział. na niebie 11. 8 . podob. 7 . .: Kiedy jo spojrzą pod jasne zorza. 20 . Redzie mi się szabla błyskać. byśmy tam śli.Z tamtej strony dwora/morza świeci/kąpie się jasna zora/zorza. Jak ja mlodziuchny żenił się. Jak na niebie zarza. war..... K 40 MazP 551. zgubione przez dziewczynę [= zorzę].: TN Konopnica 1979.. Poranna.Przy onej górze świecą się zorze. TN Gorajec 1978. Wiem ja w lesie .: ZWAK 1882/136..Zorza/zarza dziewczyny gaśnie. Pies Śl 1/425. -••gwiazdy... Pies Śl 1/494... sami królowie trzej ocuceni. Kog Śląsk 201. Wiem ja w lesie młynarza. -^księżyc. rano powstają. presup...Czerwiec gdy zagrzmi. . A Z. zorza. K 46 Ka-S 234.. przy górze 8. Bart Lub 165.. Zgaśnie zarza i słoneczko. Lom Śląsk 184. Ro wnet dla mnie i dla ciebie Zgaśnie światłe zorze. Pani .. wychodziła krasna panna .. Panna Maryja . (Poranna.. zabłysną wolności zorze świr Pieś 249. ZWAK 1886/288 pow. Pies Śl 1/494. PIEŚNI MIŁOSNE I ZALOTNE 17 . Me żałuj. war.. w tym roku niepogody i wiatry się mnożą. K 18 Kieł 180. Zgaśnie świeczka. Wieczorna). Na wojnę mnie dacie Pod króla. K 2 San 56. w sch o dzi K 33 Cheł 155. Zornica Kup wiM 24.Jasne zorze świecą/goreją chłopakowi. Pies Śl 2/685. rosa).gdyż może być kąpieleczką dla Jezusa 11. z ł o t a 6 wskazuje miejsce narodzenia Jezusa.Narodził się Chrystus.. ZWAK 1878/182. swego drygania. TN Michalówka 1980. . Jakem się żenił młody. Tańcujcie na dworze Aż do rannej zorze. K 42 Maz 35.

jest niespokojne.ZORZA PÓŁNOCNA eksplikacja ________________________ 263 262 ZORZA dokumentacja spokoju i zorzy. Wisła 1900/467. WSCHÓD SŁOŃCA. Łódź 21 . Was Jag 228. jedynie do samej Łucyjej. łąk kobierce. PISANA POEZJA CHŁOPSKA 30 — przy blasku złotej zorzy / jabłuszka rwałam w sadzie / i przez płot kochankowi / podatkiem sypałam w trawę. iżby nie mógł ni pić. mówiąc: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".. BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 130. war : . płacze. gdzie z mlecznej drogi . K 15 Poz 241. Niechże ci się przyśni Zorza malowana. Wisła 1889/502. trzy siestrzyce. K 17 Lub 74. Tam dziewczę nuci piosnkę swą I ciężko wzdycha: Ach. SŁOŃCE.. Ranna zorza pobudzać powinna do modlitwy. Potkał ją święty Jan: ( ( A gdzie idziesz. w baśni do niej podobne jest ogniste sklepienie. K 18 Kieł 182. 58 62. należy o zachodzie słońca wyjść z nim na dwór lub podejść do okna i trzykrotnie powiedzieć: « Zorze. nędzę K 46 Ka-S 462. nie śpi. S. 28 . 26 . Poc Poez 197. Jak na niebie jasne żarzy wzejdą.. wzdychanie. -+NIEBO.. LL 1976/1/46. oddajcie mu spanie. zapowiada woj ny K 46 Ka-s 462. Poc Poez 404. Vrtel-Wierczyński. podob. Wórt HofT 6/1118-1121. zarzyce. trzecia wieczorowa. przed wschodem słońca. tj. uśnijże mi. 25 . PIEŚNI SIEROCE -►GWIAZDY. Trzy zorze dziewicze. druga południowa.. Zorza północna to jasność widoczna na północnej części nieba. 27 . BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 30. s. żołnierzowi rodne siostry będą. A dajcie mu dobre wyspaniem.. Kup WiM 28-29. zorzyczki. ŚWIATŁO. matuchno?)> ((Idę synaczka swego łęczyca. Odejmcie od niego płakanie. jego żądze. złote zorze.Zapłakajcie. tam wylewać wodę i mówić: ((Zorze. mo mocny Boże. zabierzcie od dziecka płacznicen. Z. ZORZA S.[O wschodzie czarownica chcąc pozyskać miłość mężczyzny do proszącej ją o to kobiety mówiła te słowa:] Witajcie żarze. gdyż nowy święty zosta! przyjęty do ZAPISY WIERZEŃ I PRAKTYK jednego z siedmiu chórów anielskich K 7 Krak 22. 9/13-16. Jeśli Z. Jak na niebie jasne gwiazdy wzejdą. / Błonia. gronia. roztargnicież mu serce. In ńomine Patris. utożsamiana ze światłem niebieskim. Konopnickiej] serce. Stanisława Niebrzegowska 23 . jego troję dziewięć sił. żołnierzowi rodni bracia będą .Jeśli dziecko ma morzenie. ZACHÓD SŁOŃCA. widziane z wnętrza ziemi K 14 Poz 135. słońce . średniowieczny: Żarze. Pig Wyb 155. zorzyczki.P.Zorza to znak. s. W okienku błyszczą ranne zorze. war : TN Gorajec 1972. 22 . Dziecko przestaje płakać. JUTRZENKA. mór 1 głód K 17 Lub 74./ szczeliny pękniętego nieba . zorze ./ wieczność kapie / wielkimi kroplami / sosnom na piersi / światom na głowy / ludzie mówią: gwiazdy spadają / uczeni meteory / a my poeci że to wieczność kapie / otulona w ostatni / blask zorzy.O zachodzie słońca matka idzie z dzieckiem w pole.matką.. ni do wdowy. WSrt HofT 1/55-59. ni do żadnego stworzenia. NIEBO.Kiedy małe dziecko.braćmi. Jak na niebie miesiąc jasny wzejdzie. GWIAZDA WIECZORNA. żołnierzowi rodnym ojcem będzie . przetrzymać ją do rana. -/ Już przestało bić Jej[M. wyście trzy panny. Rano.. war. Święty Pioter ci bramę otworzy. że chmury się ściągnęły i odpoczywają.. ZORZA PÓŁNOCNA KOŁYSANKI 24 .Przy drodze stoi biały dom.ZORZA PÓŁNOCNA. to światło z chórów anielskich. Poszła Matka Boża po morzu zbirając złote pianki. wystąpi na niebie. ma światło p u r p u r o w e K 1 7 Lub 74. Poc Poez 403. a widoczny kawałek światłości różowej. gwiazdy . mój Boże! Świr Pies 351.siostrami żołnierza. Gdy jest obecna na niebie. Następnie z twarzą zwróconą do zachodzącego słońca woła: Zorzyczki. C z e r n i k 1984. Odejmcie mojemu dziecku morzyczki. Gwiazdy szląskie siostrami memi. żołnierzowi rodna matka będzie . Stanisław. jasne słonko boże. zanieść wodę na skrzyżowanie dróg. Świr Pies 350. należy je wieczorem wykąpać. Wrocław 1952.Miesiąc .. często popłakuje. iżby nie miał wolej ni do dziewki.P. ZWAK 1878/100. Jak na niebie jasne słońce wzejdzie.. maki pachniały ognistą zorzą / miłością wierzbowe bazie. Chev Dic 1/142-143. Wisła 1889/502. należy modlić się dopóki niebo będzie otwarte. 32 . uśnij. wodę zlać do wiaderka. idźcież mi do tego Filipa. ni jeść przez niej. Średniowieczna poezja polska świecka. Wisła 1901/75.. Miesiąc mi jest miłym bratem. Weźcie od mego dziecka płaczenie. a sama odpowiada: „Na wieki wieków". / I ty. KSIĘŻYC. Boś jest Polak i walczyłeś fest! Świr Pies 313. zorznice.ojcem. 33 .. Kot Las 195.Hej. I śpij mi do rana. .. Matka mi zorza. TN Kol. 31 . -+światło. 92.Zorza matką sieroty.N. LL 1972/3/53. trzy was jest: jedna porankowa. Dziewczyna nuci rzewny ton I wzdycha: ach.płonie zorza na niebie sinym / pod zorzą kwitną jabłonie / oj całowałem kraśną dziewczynę / gdy gnała gąski przez błonie / . Galęzów 1979. 29 .lubię chodzić na ląkt złote / w wieczory jasne / . spyta kto? .

łac. 'bóg ognia'.'bóg ognia'. Wawrzyńca (10.'ogień'. znaczy też (2) 'płomień'. ogniście 'czerwono. w doktrynie hinduskiej Brahma jest identyczny z ogniem. gaszenie ognia. Opowieści wierzeniowe. był symbolem życia rodzinnego. Pieśni żartobliwe. ('rad gostb). ognić się 'o ranie: być w stanie zapalnym. Swarożyc (dosłownie 'syn Swaroga' albo 'maty Swarog') miał też nazwę Dadźbóg Giey Mit 130 134. Bibliografia. Zachowania i działania sprawcze. Agni. wypieki na twarzy' (stanąć w ogniu 'zarumienić się gwałtownie'). Legendy. ogieniaszek 19B. Pieśni zaduszkowe. Nazwa Swainga i Swarożyca jest wiązana z ind. Symbolika. w jaki człowiek wszedł w posiadanie ognia: powtarza się motyw wykradzenia go bogom. szatański (->ogień demoniczny). metaforykę domu jako ogniska domowego s SFr 1/581. z imionami dwóch powiązanych ze sobą bóstw. ognica 'robaczek świętojański' (świeci w nocy).: ogienek i9Ab. ugotować/upiec jedzenie'. ->ogień piekielny. co można porównać z dwuczłonowym imieniem Radgost. jako ogień (płomień) . żar'.miłym gościem Lud 1908/49. W micie australijskim jest kawałkiem słońca Mif Tok 2/239. pali. Równocześnie ogień to znak gniewu i kary Doga. w innych przez ptaki Mif Tok 2/240. 'gwałtowne uczucie. ognik 'choroba skóry. gorączka'. 'upał. W gwarach notowane jest nadto znaczenie 'choroba świń. Kolekcje. 'blask.'blask. rozżarzony. np. pod postacią których Duch Święty zstąpił na apostołów w dniu Zielonych Świąt. np. Wygasanie ognia utożsamia się z wygasaniem życia. które było prawdopodobnie epitetem Swarożyca Giey Mit 129. 'podniesiona temperatura ciała. W polskiej kulturze ludowej ogień to dar od Boga. (4) 'ognisko. płomienisty'. Czas i obiekt: rozpalanie ognia. 'namiętnie. słowo ogień przyjmuje też znaczenia przenośne: 'wojna. Ważne Nazwa ogień ma zasięg ogólnosłowiański i jest wywodzona z praindoeuro-pejskiego rdzenia kontynuowanego np. występująca na twarzy i głowie w postaci pęcłierzyków. Ogień jest jednocześnie niebiański. nazywa się również gościem pożądanym i9Aa.. w mitologii greckiej przez Prometeusza. W domach podtrzymywany z największą troską. sennik. szanowany. wskazują na dary jakich udzielają: jako języki dar mówienia we wszystkich językach dla szerzenia wiary. Vas ES 3/118. które przejmuje najważniejsze dla człowieka funkcje ognia i pozostaje równocześnie pod kontrolą człowieka. Wszystkie te znaczenia są ze sobą powiązane. Własności. ignis 'ogień'. -łogień czyśćcowy. Ogień piekła czyni śmierć ostateczną. ognisty 'pałający ogniem. ogicneczek 20e. Zapisy wierzeń i praktyk. podtrzymywanie i odnawianie ognia. ros. Hefajstos. Pieśni sobótkowe. Wulkan Herd Lek 107. rytualnie w dniu św. mówiąca. krost i strupów'. 'niebieskie światło'. = W kulturze j u d e o c h r z e ś c i j a ń s k i e j ogień jest jednym z symboli Boga. boski (->ogien niebieski). Formuły witania i żegnania ognia. ognista mowa). Ballady. gaszony w wyjątkowych sytuacjach. Nazwa Zygmunt/Zygmant Karl SGP 6/427 pojawiająca się w formułach powitania . kochany 20d. pożera. Najważniejszym kulturowo derywatem jest ognisko 'stos zapalony po to. Opozycje. duszenie ognia. Nazwa ta odnosi się do zjawiska przyrody. O sakralizacji O. Personifikacje te ucieleśniały ogień kultowy i domowy. rozjaśnić ciemności. ogniopiór albo ognie pióro. rudy' (ogniste włosy). Agni w Indiach chev Dic 2/309. jak w ind. obrzędowej i leczniczej. Bajki. Przysłowia. gorliwy. świeca)'. Ogień ofiarny identyfikowany był z centrum świata Kemp sind 315. jak i piekielny (->ogień piekielny). 'pełen temperamentu. np. Agni. uniesienia). Pieśni o świętych. Jezusiń/ciem i9Aa. który posiada własności oczyszczające. Duf SNT 449. lampa. pożoga wojenna'. zakazy rozpalania. Panem. formy zdrobnień używane w formułach witania i żegnania O. Charakterystyka ognia w kulturze ludowej podobnie jak i innych żywiołów -zwłaszcza wody i ziemi . niekiedy z epitetami: święty i9Ab. żarliwy. słońca. łopuch' (rośliny o żółtych kwiatacłi). Przekleństwa. Jahwe ukazał się Mojżeszowi w postaci ognia [krzew gorejący) For Sym 73. Relacje potoczne. w stind. W pozytywnym aspekcie ogień dostarczający ciepła jawi się jako warunek życia i traktowany jest jako oczyszczający i odnawiający.obarczona jest dwuznacznością. Próba ognia. podtrzymywany rytualnie. łączony ze sferą sakralną. czująca. Przepowiednie. Traktowany jak istota żywa. Zamówienia. Westa. Pochodzenie i przemiany ognia. O. ognicha albo ognik 'gorczyca albo łopian. co pali się i spala (p a li ). Swaroga i Swarożyca. nie pożerając. Modlitewki Proroctwa. w starożytnej Grecji i Rzymie bogami związanymi z ogniem była Hestia. purpurowo'. świeci i grzeje'. (5) 'płonący lub świecący przedmiot (pochodnia. Duf SNT 449. 20a-c. stos zapalony' (ognie świętojańskie). 'błyskawica' Gamlv ind 274. Atar w Persji. święcenie ognia. zakazy pożyczania. świadczy nazywanie go świętym ogniem Mosz Kul 2/498. słońce' Giey Mit 131 . objęty szeregiem zakazów. Wstęp. Kolędy bożonarodzeniowe i pastorałki. 'czerwone znamię na skórze'. car ogon' 'car ogień' i uwydatnia się jego aktywność Gamlv ind 274. luna'. żarliwie'. fraz. por. Pieśni miłosne.VIII) (dzień odpoczynku ognia). 'rumieniec. Obdarzany był czcią. na terenach wschodniej Polski . Natomiast w aspekcie negatywnym ogień to siła. będący wyrazem takich uczuć' (ogniste oczy. pożyczanie ognia. zapał. 'mający barwę ognia. ale wyklucza na zawsze regenerację chev Dic 2/310. Eksplikacja: Nazwy. Inne wyrazy p o c h o d n e utrwalają podstawowe cechy ognia. jątrzyć'. 450. Narzędzie. Wygląd. świat/ością Pana i9Aa. strzec ognisko domowe. siawiony 'błogosławiony' 20b. darowanie ognia. niszczy. -t-nowy ogień. czerwonka' Karl SGP 3/416. W ogólnym języku polskim słowo ogień prócz znaczenia podstawowego (1) 'coś. któremu nadaje się cechy bóstwa. Kemp sind 315. Pieśni weselne. nie goić się. Pieśni dziadowskie. Lokalizacja i lokalizator. namiętność' (ogień gniewu. namiętności.OGIEŃ eksplikacja 265 OGIEŃ miejsce zajmuje ogień eschatologiczny. svar. W mitologiach pojawiają się różne ujęcia sposobu. zamieszki. Dokumentacja: Zagadki. energii. zakazy gaszenia. Ogniste jeżyki. Ogień wiecznie palący się w domu wyznaczał najświętsze miejsce rodziny. otaczany czcią i szacunkiem połączonym z bojaźnią. także zakazem dzielenia się nim (pożyczania). niebo. -tpożar. W tradycji s t a r o s ł o w i a ń s k i e j łączono kult ognia ziemskiego i ognia niebieskiego.światło i płonący zapal miłości For Sym 75. Kategoryzacje. Ludy s t a r o ż y t n e czciły bóstwa ognia. Zastosowanie w sferze bytowej. ->ogień sobótkowy. Władza nad ogniem. by się ogrzać. (3) 'pożar' (puścić co z ogniem). np. która pali. założyć. Szacunek dla ognia.

np. zapomnieć. TN cholowice 1985. tworzy zespół z -^płomieniem. powinien siedzieć na kominku. gore. lampa. Słaby ogień lada wiatr zgasi. p o r u s z a się: idzie do góry. podob. W barokowej kolędzie (formuła łączenia przeciwieństw) krzepnie 30. furczy K 48 Ta-Rz • Władzę nad O.: (a) palenie. -łogniowi piekielnemu. 439. -zwęglę. mogą czarownicy. za pomocą czerwonej chusty Wisla 1889/514. nie wolno nią zalewać ZWAK 1886/114. w zależności od intensywności: powsz. lecz domowego O. cmentarz. może opiekować się krasnoludek. bucha Gaj Rozw 248. j ę z y k . ® Najsilniej ustabilizowaną cechą wyglądu O. -łiskrą. że O. czemu. niżej. z którymi ma kontakt Lud 1908/46.. oraz zamiany O. np. świętą rzeczą wisla 1898/151. który osądza i wymierza sprawiedliwość. języki ognia s SFr 1/577. np. wytryska LL 1974/2/41. (b) O. O. garnek z wodą. wzniecać ogień.OGIEŃ OGIEŃ . jest stworzony przez Boga dla wygody człowieka 74. fraz. ziemię. ma o c z y n. -►ogień piorunowy. jest jego c z e r w o n a b a r w a : stale w zagadkach 6 i we fraz. roba-ska 6. -►ogień piorunowy. taki O. święcony w kościele Kul Wiel 3/524. towarzyszą określone d ź w i ę k i : O. z ę b y . lila TN Krasiczyn 1985. Pośrednio O. niecony drewnianymi świdrami. co go wse trza sanować Baz Tatr 83. gryzie /żre /uje jak bąk 4. fioletowy. jest źródłem ś w i a 11 a i często występuje jako jego synonim. kategoryzowany jest jako żywioł 'coś żywego': to jest żywioł niszczący i jest dobrodziejstwem dla człowieka. jako jeden z praelementów świata funkcjonuje w zespole z . Istnieje wierzenie. dziedzica. ogieniek śniegowy 32c. kieby uogieniasek ZWAK 1892/133. 'blady odblask czego. wywołany uderzeniem pioruna (-+ogień piorunowy. którymi w zag. 'czerwone znamię na skórze'. W pieśni zaduszkowej dusza. a wielki się od wiatru mnoży 17. zsyłany na ziemię w postaci -+pioruna. w formule: zaklinam cię straszny żywiole ognia [tu stosowna prośba] K 1 Krak 207. podżegać (1) 'podburzać. . chyba woda NKPP ogień 5b. niespokojny człowiek' Vas ES 2/109. i łączy się z postrzeganiem O. (b) poruszanie. wypieki na twarzy'. N i e c z y s t y m jest O. W przysl. żółty. (2) 'podkładać. albo nie ma nóg ani rąk 4. Dek Sier 286. + O. pała 16. O innych cechach: O. może go zesłać jako karę. ->pożar. nie chodzić do sąsiada 2od. określa się również jako złoty. zielony 29. jako siła go poskramiająca . dar nieba 78. nikły s SFr 1/577. blady. -»ogniowi czyśćcowemu oraz -togniowi demonicznemu. W pieśniach miłość gorętsza niż O. złoto błyszczy się jak ogień K 17 Lub 153. por. 24-25. pali się. buzuje. Za ś w i ę t y uważa się O. jako i s t o t a żywa porównywany do panny. kościół 40. prosi o przyjęcie kolejno wodę. ogromny. ogień demoniczny. wątły. czyścił się Lud 1908/44. las. że wraz z jego zanieczyszczeniem zmniejsza się jego ochronna. w wodzie ognia szukać NKPP szukać 17. TN Motycz 1985. mówi 73. znajduje się w podstawowej opozycji z . świeci się: w por. O. niecony przy użyciu siarki Kul wiel 3/525. wisla 1902/418. K 51 Sa-Kr 214. -►nowy ogień. O. w opow. W pieśni religijnej o Św. błyska K 3 Kuj 155. w złoto lub gady 60. por. rzucanych za siebie przedmiotów dla stworzenia przeszkody utrudniającej pościg 70. ściany pieca 6d-f. wielki lub mały. to c z y s t o ś ć i ś w i ę t o ś ć . (c) świecenie. jak łogiyń błyszczały klejnoty sim Gad 53. w formule witającej rozpalany O. Nyr Kar 158. ma zapewne związek ze słowami zygi || żegi 'długie iskry przy watrze' Karl SGP 6/439.. Z jego skalaniem związany był zwyczaj corocznego krzesania nowego ognia oraz wiara w to. w kulturze ludowej jest ogniem b o ż y m Czap Mat 122.eksplikacja eksplikacja żbi 266 i zażegnywania O. ani me zapómnim. jako istoty aktywnej. może być: duży Czub Aneg 88. także ci. np. O Podstawowe własności O. podpalać' SJP Dor 6/774. obłok. x O. : lód 32.^ p o w i e t r z e m . O. Zapomnieć. W baśniach częsty motyw z a m i a n y w O. ogień. we fraz. w przysl. pryska ZWAK 1886/91. sowizdrzały Czub Aneg 32. judzić kogo przeciw komu. Stanisławie: Świeco kochania boskiego! Ogniu żarliwości! Lom Śląsk 434. gorący jak ogień NKPP ostry 5. Wisla 1904/103. w górę pała 16. ale gdy stoi mu na przeszkodzie diabeł idzie bokiem Czub Aneg 87. bez którego nie można żyć TN Motycz 1985. jako istoty żywej zob. (d) Paleniu się O. wesoło w górę bucha Sim Gad 184. sprawuje Bóg. W i e l k o ś ć . *•* O. bruka się przez zetknięcie ze światem" 81. niebieskawy. zapałka'. świeca. krzesany krzesiwem Kul Wiei 3/524. świconco.Nie zgasi ognia olej. -łogień demoniczny. kręcący się. ciołka. kaszubskie wid Tred Kasz 44 oraz znaczenia wtórne słowa ogień. to świenty ogień. O traktowaniu O. -+pożar. drzewa.> w o d ą i ~* z i e m i ą 74a oraz . niecony przez tarcie Baz Tatr 143. Ze względu na lokalizację i właściwości ogień ziemski przeciwstawiany jest ogniom zaświatowym: -^ogniowi niebieskiemu. Tę stereotypową cechę utrwalają znaczenia pochodne. Pochodną jest opozycja O. O. 'płonący lub świecący przedmiot. jarzy się K 17 Lub 79. 1t O. (->pożar) indywidualizuje O. którym lizę np. (a) O. kojarzony z istotami demonicznymi. wyłazi na najwyższy drąg 4. huczy ZWAK 1886/91. bo złe się w nim odzywa K 33 Chel 75. ponadto (e) zachowania właściwe istocie żywej.v w o d ą . O. czerwony jak ogień NKPP czerwony 19. Woda jest przeciwstawiana O. by O. w por. jest g o r ą c y 21. ->nowy ogień). wzniecony poświęconą hubką 75. co mają uroczne oczy Czub Aneg 155. obfity. owczarze. Wedle wierzeń zmniejszyć lub zwiększyć moc O. (d) wydawanie specyficznych dźwięków. „jest samą czystością. Jako źródło światła: błyszczy K 42 Maz 420. Opozycja ta jest znoszona w cudownościowych formułach kolędowych: ogień lodowy 32t>. g ł o w ę i r a m i o n a Mosz Kul 2/502. drażnić go' Karl SGP 6/427. zygać/zyzać 'wyciągać na kogo rękę. krowy. O. piekło. skarbicek boży I9b. W celu zdobycia zaczarowanych ziół pozorowano płonący O. nie szkodzi budynkom Krz PBL nr 504A. -*ogień sobótkowy. która szuka swego świata. a także O. namawiać kogo do popełnienia przestępstwa'. np. tleje IOA. strzela ZWAK 1879/28. dlatego w domach na noc stawiano przy O. zyga 'bąk (zabawka). -»ogień niebieski. we fraz. ->popiołem 10. światłość Pana i9a. uświęca przedmioty. diabeł Jaz Spis 300. ->dyrmern 9. ■ Podstawowe zachowania O. określany jest także jako dar boży 74c. Kolor O. (c) O. srogi K 8 Krak 109. łuna'. magiczna moc. 'rumieniec. Trudna zgoda z ogniem woda 7A. Bo moji serdeczko gorętsze niż łogiyń Pies śl 2/417.

ZWAK 1887/31. (a) O. z różnych domostw. Żyję nie żyję. nie wolno palić: obrazów świętych. by nie było w domu biedy K 7 Krak 135.kryla się w tym wiara. zaś usmircec ogiń to 'zgasić ogień na noc' Tred Kasz 44. starej miotły. -►ogień sobótkowy. jest układany do snu (= gaszony). mówią. żalą się na złe traktowanie i postanawiają zemścić się spalając chałupę 72.269 OGIEŃ . musi jeść 4 i pić Mosz Kul 2/501. s p r z e c i w i a s i ę TN Motycz 1985. Mowę O. umiera 3. jest straszny K 7 Krak 207. w baśniach nie spala drzewa. Oj.. W kolędowej formule cudowności Bóg ogniem bywszy . nazywając odpowiednio samicę . zdycha 'gaśnie' Tred Kasz 44. W O. paradoksalne. trzeszczy Wisła 1892/396. W żart. Schnie jak od ognia woda NKPP schnąć 4. Tred Kasz-44. przysl.kozmeciem K 34 Chel 160 (por. np. czasem po kilku dniach leżenia słomy w rowie pali ją babka siedząca nocą przy zmarłym K 16 Lub 134. W Wielkopolsce palono słomę. w przekazach wierzeniowych dwa O. 5. LL 1964/1-2/56. żyją lub przebywają d u c h y żywiołowe K 15 Poz 189. rzuca się w O. nazywanie żywym ogniem O. w kuźni 34. (b) grzeje i parzy. jest zawsze u kowala. i (e) we wnętrzu ziemi. w przysł. na Podhalu: kija pasterskiego. ->ogień niebieski.. 56. by nie psuć świętości Baz Tatr 1R0. powoduje. więc: śpi por Wisła 1898/ IGI . ale pożeram. parzy: Nie dotykaj ognia.. boby ręka uschła ZWAK 1892/266. wywołuje pożar Wisła 1898/151. zob. O wykorzystaniu działań sprawczych. by były mocne i długie. -^słońce. ros. podarunków od ukochanej/ukochanego jest znakiem odrzucenia miłości ZWAK 1884/81. tak zły człowiek żadnego nie chwali NKPP zly 70. Nie przyjmuje grzesznika. samca . hartuje stal 12. przepadło' NKPP ogień 11. prosi się go o to podczas rozpalania 19B.eksplikacja OGIEŃ eksplikacja 268 260J SyCZy Wisła 1889/491. 6h-j. żarzy się w s e r c u zakochanego Lom śląsk 398. w metaforze pieśniowej O. wołają o ratunek. na którym leży 31. ale jest to życie swoiste. Odczuwa emocje i reaguje na to. kto to zrobi. rodzi się 2. które w baśniach wabią podróżnych do O. który zabił rodziców 59. W pieśniach miłosnych O. (d) na ziem i: w domu najczęściej w piecu. np. i g r a 72. zob. (e) 0. dusze: Gdy głownia w ten dzień [Zaduszki] lub węgielek z pieca lub komina wypadnie. Nie wolno w O. Także należało palić stare łyżki. zastosowania. gdy się go gasi 20f. cnoty. ->ogień piekielny. 41. kuźmiszką. co spalone trafia na „drugi świat". ZWAK 1887/31 . spala: spalanie wiąże się z unicestwieniem.serca chłopaka. np. Do O. w y s u s z a : por. wezmę ja w skorupecke ognia. 68. rozgrzeję ja jeziorecko do dna K 40 MazP 139. nieconego przez tarcie Lud 1908/44. W uprzyslowionym ostrzeżeniu . tłumi się w nim K 28 Maz 230. (b) Jako źródło ciepła O. że O. co oddaje dobrze zag. ->ogień czyśćcowy. przez ogień się rodzi. budzony (= rozpalany) prośbą o wstanie i witany specjalnymi formułami 19-20. g n i e w a się TN Cholowice 1985. O. bo ten. w pieśni: "ogienek sie poli. W Siedleckiem w Wielki Czwartek spala się Judasza 'kukłę ze słomy' Lud 1898/185. ale dla kogoś można chcieć w ogień i wodę skoczyć/pójść NKPP ogień 51. wiór od trumny K 6 Krak 6. . opiekuńcze 75. bo mleko wodmeje Baz Tatr 187. że należy palić obcięte paznokcie. g r z e j e . -»-nowy ogień. palić skorupek z jaj. z matką się zobaczy i umiera (Sól) Folf Zag nr 40. całe me życie z głodu umieram 3. będzie miał wrzody na głowie ZWAK 1886/94. O. Wisła 1905/168. bo owce się rozejdą Baz Tatr 187. W pieśniach miłosnych spalenie w O. np. odpoczywa w dniu św. O. co utrwala fraz. także dlatego. ZWAK 1878/127. wyobrażenie zimy Kul Wiel 3/50. albo gdy nie postawi mu się na noc garnka z wodą Lud 1908/44. przekazuje życie: jest ojcem dymu 2. -+piorun. któreby ją zjadło.kóźmychą. nie spala przedmiotów świętych.samicę i samca. trzaska Kot Las 120. Dy żyć O. Rytualne s p a l a n i e symbolicznych przedmiotów. kuznec 'kowal' Mif Tok 2/21). Cudzy ogień nie grzeje HA. że ze słonej wody rośnie sól: Z wody pochodzi. co ilustrują przysłowia i frazeologizmy. Barbary K 10 Poz 132. pieśni O. Udz Krak 88. W O. też nc-D. bo bydło. Kasinko. obrazu N. podob ZWAK 1878/127. oddycha. a następnie napadają na swą ofiarę K 51 Sa-Kr 251. n Działania sprawcze: (a) spala. pochłania 28. W szczególnych sytuacjach ogień g a d a pod kominem Dek sier 158. niemowlę 73. . wodę święconą. w baśni jest ojcem bohatera obdarzonego niezwykłą siłą 62. czegoś jak ognia bać się NKPP ogień 9. ( c ) w c z y ś ć c u . (b) w p i e k l e . ziele itp. O. na kominie.O. nie wolno wkładać przedmiotów mających związek ze śmiercią: słomy spod umarłego. Wisła 1896/137. bydziemy sie grzołi stoin Żyw 51. nauki 8. jak w ogień rzucił 'znikło. topi. że gdyby ptaki zbierały je do gniazd. gdy się nim miga ZWAK 1892/253. straciłoby zęby ZWAK 1884/281. też 29. Musi regenerować swoje siły.nie spala siana. człowiek obdarzony specjalnymi zdolnościami. palono obcięte włosy. podobnie jak ziemia i woda 40. ale w przysl. wywołuje s t r a c h . tzn. która służyła za podkładkę pod trumnę na wozie pogrzebowym Kul wiel 3/187.Marii Panny i obrazu św. w legendzie . jak się go traktuje: z ł o ś c i się. zgodnie z wierzeniami. lub też sama się w tym ogniu miota K 5 Krak 311. W obrzędzie nowego latka palono śmierć/śmiercichę. tzn. tedy się me sparzysz HB. podob. nie chce kija palić 48. Wierzono. Wierzono. w o j u j e . (= namiętność) rzuca się/wdaje w kulawą/chorą/trzecią nogę chłopca 46. bo rana się zaogni K 42 Maz 334. bałwana ze słomy. demony. zob. gdy się go pożycza TN Motycz 1985. które wyrosło z mogiły zabitego 67. Na Warmii w dniu Zaduszek palono krzyż misyjny (węgle z niego służyły jako uniwersalne lekarstwo) Szyf MiW 73. podob. r o z m a w i a TN Motycz 1985. jest nienasycony 7B. wysusza. w pieśniach wianka/cnoty panny 36. 73. podob. W Chełmskiem odróżniano O. Wulkan . podob. rozumie dziad wędrowny. 20. (c) hartuje. K 10 Poz 271. fraz. w ludowych wyobrażeniach jest ż y w y . Na Podhalu nie zużyte sakramentalia. przysł. aby kiedyś. zawiązanego powrósła. lokalizowany jest: (a) w/na n i e b i e . rozgrzewa. por.. A O. Jako ogień wszytko pali. bo pszenica się zasnieci. 6e. wszystkie włosy wyjdą lub będzie bolała głowa K 35 Przem 235. pódźmyz tam. (c) O.. wieczny ogień w wnętrzach swych żarzy K 50 Sa-Kr 361. mści się za nieuszanowanie Wi»la 1898/150. przy zmartwychwstaniu znalazły się i one także i nie potrzeba było szukać ich po świecie nie wiadomo gdzie K 34 Chel 165. płótna zdjętego z rany. że to dusza je wyrzuciła. Wawrzyńca 19. przedmiotów symbolizujących czystość. że to. chraści 'igliwia' ze smrecyny. bo w węźle pokutuje dusza ZWAK 1890/127. drzewa krzyża świętego K 20 Rad 274. na Pogórzu K 44 Gór 93. Określenie ostawić ogiń prze zecym oznacza zostawienie ognia na noc. kogoś przeklina się: Ażeby cie ogień pochłonął 28. 316.

cegłę. wypowiadano formułę W imię Ojca 1 Syna i Ducha Świętego Czap Mat 119. ze to sie oddaje cześć zmarłym. W pieśni miłosnej rozpalenie O. rozpalano O. TN Motycz 1985. była praktyka podtrzymywania O. Baz Tatr 88. rozgarniano żar na krzyż i przygarniano popiołem. Powsz. że gdy w tym dniu wypadnie z pieca głownia. Nazwy tej czynności wskazują na różny sposób jej wykonania: krzesanie 32a.bo rozpleni się oset i chaber Karw Dobrz 197.. Na Podhalu. na hali musi się palić przez cały czas obecności tam pasterzy i bydła. krzesze kopytem LL 1975/1/53. zalewano. Mosz Kul 2/714. R o z p a l a n i e O. Szyf Miw 91. oddawano go pod opiekę św. Rozpalenie w specjalny sposób O. żegnano rozpalony O. W baśniach kogut wypija wodę ze studni. rozpalania. i zalewano święconą wodą Baz Tatr 83 lub rosołem z oscypków. Na Podhalu wierzono. kładzenie Kom Tatr 56. odkładano po jednym drewienku. Na całą dobę gaszono go rytualnie w wigilię św. Podczas codziennego (porannego) rozpalania O. torfu TN Krasiczyn 1985. W Wigilię nie wolno było O. może zamrozić Mróz (baśniowy pomocnik) 65. Łucji (13. np. ->nowy ogień. Zwyczaj corocznego o d n a w i a n i a O. W kolędach Matka Boska / aniołowie / św.O. hubki święconej 75.. ten. rozpalano za pomocą: strzałki piorunowej (-^kamień piorunowy) i kawałka metalu TN Cholowice 1985. por. w której m. że dmuchany O. gasi go i wychodzi z pieca cało 71. w domu przez cały rok. którą uderzano sierpem ZWAK 1879/34. anioła 20a-c. darowania. ZWAK 1886/87. Podob. 45. traktowano jak wygasanie życia. Bar środp 312. dla ukochanej/ukochanego posiada sens naddany. Stara panna po śmierci musi go na miysiónczku połlić Śmiel Opól 76. O. Stary ogień gaszono wieczorem w wigilię Trzech Króli (6. i9Aa. K 17 Lub 79. Wierzono. Wisła 1916/74. która przychodzi do swoich dzieci Nyr Kar 307. ->nowy Ogień. w pieśni . Bar ŚrodP 280. Nie gasi O. służący wzmożeniu jego dobroczynnych sił. niecenie 32d. Wygasanie O. 44. Kul Miw 425. Zalewać wodą O. Gasząc O. z lodu/kamienia 32. P o d t r z y m y w a n i e O. W pieśniach miłosnych pojawia się motyw prośby o niegaszenie O. by w dzień Bożego Narodzenia rozpalić z nich O.V I I I ) K 9 Poz 142. w domu wykonywano szereg czynności sakralizujących O. zgasić święconą wodą K 7 Krak 24.in. podob. niekiedy rozbudowywaną.. domowego nie wolno było. W Dniu Zmarłych nie palono O. bo to przyjente. Garncarze wierzyli też. wierzy się też. że umiejętność tę człowiek posiadł sam 57. farcie 57a. MAAE 1898/IOO. by ugasić O. odnawiania. zakładanie/nakładanie 32b-c. klepanie Rog śląsk 53. że wiatr gasi O. np. Niech będzie pochwalone światło/święty ogień Mosz Kul 2/498 i formułami specjalnych modlitewek 19. który nie pojednał się z Bogiem przed śmiercią. O. Lud 1908/44. wręcz go wzmaga. że O. G a s z e n i e O. Wawrzyńca 19B. w Wielką Niedzielę. dlatego czynność jego gaszenia była zrytualizowana. a czarownica krzesze go paznokciem K 7 Krak 95. do ognia oliwy dolewać NKPP ogień 5a. w baśni wiatr pojawia się w cudowny sposób. krzesiwa 1 hubki wierzbowej TN Motycz 1985. O. które chroniły gaszony O. Wawrzyńca. Bóg nauczył człowieka niecić O. że woda poświencona przez sól Baz Tatr 182. bo dziecko będzie rozdęte ŁSE 1963/132. świeżo. na ha li . fraz. a wielki się od wiatru mnoży 17. krzemienia i huby albo noża. okazywania szacunku. Słaby ogień łada wiatr zgasi. a potem wrzucony do O. składanie Rog śląsk 9. temu zboże będzie się śnieciło ZWAK 1891/49. w której miał płonąć: żegnano się znakiem krzyża 78. tj. O. Ciężarnej nie wolno dmuchać na O. żegnano go wtedy specjalnymi formułami 20a. gdy przyjeżdżali swaci . nie mogła rozpalać położnica przed wywodem ZWAK 1885/55. żegnano się TN Cholowice 1985. W przysł.. 94-95. pożyczania. rozniecać słomą ŁSE 1961/90. złożenie Mika Oraw 71. przynosi szczęście TN Moniatycze 1979. Baz Tatr 83. żeby ten spokój był w domu TN Motycz 1985. W polskiej kulturze ludowej nie występuje (częsty w wielu mitologiach) motyw wykradzenia O. że diabeł wznieca O. żeby czarownica nie miała dostępu do O. Wit Baj isi. K 3 Kuj 92.nowym. Wykonywano również czynności. za pomocą odkładanych w tym okresie kloczków 'powróseł ze słomy' i guzeczków 'główek koniczyny' ZWAK 1882/301. -łogień demoniczny Duch człowieka. oliwa/olej. kto na hale przyszedł po zachodzie słońca nie mógł od O. Wawrzyńca (10. hubki z buku Baz Tatr 83 nazywanej zogiew Hajd Nie 220. odnawiano w domu przez rozdmuchiwanie żaru TN Motycz 1985. naklod go Jasinek ku dziywcyny woli 44.1) K 23 Kai 66. siekiery i huby Baz Tatr 81. i przestrzeń. to niescyńście jest Baz Tatr 84. 78. gdy w domu był zmarły ŁSE 1965/29. w wigilię Bożego Narodzenia ze zbieranych codziennie od dnia św. ale gdy mu się posypie mąki i soli święconej przestaje wiać Baz Tatr 88. gdy jesienią pasterze opuszczali hale żegnano O. podtrzymywania. nic zapalić.. by ogrzać Jezusa w cudowny sposób krzeszą. np.XII) do Bożego Narodzenia gałązek osiki Lud 1937/73. w Kieleckiem kładziono na O. witano go słowami Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus K 16 Lub 22. na holi ogienek sie poli. e. oznacza odwzajemnienie miłości: Na holi. Piotr i Paweł / pszczółki. w domu rozpala nieboszczka. jest jego zamrożenie. w pierwszym dniu Wielkanocy . zagrażający bohaterom K 14 Poz 155. Wierzono. rytualnie witano nowy ogień rozpalany w dniu św.. -vnowy ogień. to w takim piecu nie można już go rozpalić zanim nie odmówi się koronki Czub Aneg 88. rozkazał i tak od lat kazują. ale wierzono.czyli o nie-odrzucanie miłości 43d.271 OGIEŃ OGIEŃ eksplikacja eksplikacja 270 °o ♦ O. należało go tylko przysypać popiołem . należy O. żelaznej monety z rąbkami na obwodzie Lud 1952/432.na znak odmowy 42a i gaszono podczas oczepin 42b. krzemienia TN Krasiczyn 1985. podob Lud 1926/89. rozpala go sobie kolo miejsca swej śmierci Lud 1911/62. gaszenia. w Dzień Zaduszny nie należało palić O. Także rozpalano O. bo by szałas się zapalił albo owce wyginęły Baz Tatr 188. O. krzesiwa. mogło wedle wierzeń sprowadzać czarownice. Baśniowym sposobem ugaszenia O. Na Podhalu wierzono. niecą O. O. był to dzień odpoczynku dla O. do którego przystawiano garnek z powązką nabitą szpilkami wit Baj 281. O. kto pierwszy rozpali O. O. ogólnie zapalanie powsz. bo tak Duch Sw. że jeśli żaba. jest obiektem szeregu czynności wykonywanych w ściśle określonym czasie. czarownica wskoczy do pieca garncarskiego i zgasi O. uroczyście wzniecony był uważany za silniejszy i żywotniejszy Mosz Kul 2/506. bez użycia rąk K 7 Krak 271. Jak się zagasi. nie wolno zapalać w domu w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia ŁSE 1965/31. należało gasić. . Szyf Miw 157.. polegał na zastąpieniu starego ognia .

że gdy kobieta w ciąży pożycza O. np. TN Motycz 1985. Grodź Lecz 73. w Wielki Piątek Szyf Miw 56. której nie wolno krzywdzić. Nie należało gasić ognia w noc wigilijną. Czap Mat 117. albo d . żebyś się z nim bawił I3b. Lud 1908/46. ale robi to w specjalny sposób: Trza mu było podać ogień na łopacie. Ś w i ę c e n i e O. na którego głos pojawia się wojsko cisz Krak 185. bo tę część ciała spryszczy Wit Baj 151. Pożyczany O. konie me darzą się ZWAK 1885/40. w Wielkim Tygodniu (Wielką Sobotę) . 73. bo się zboża nie udadzą Wisla 1892/772. udzieliłeś wiernym ognia Twojej światłości. w zamian za ogrzanie się przy O. w Przemienienie Pańskie K 51 Sa-Kr 42. Wyniesienie go z domu traktowano jako wynoszenie zeń życia. bo się oba spalą Baz Tatr 188 lub owce się targają Baz-Tatr 188. Wisla 1890/109. K 52 Br-Pol 433. ale także z szacunku dla O.272 ________________________ OGIEŃ eksplikacja OGIEŃ eksplikacja _________________________ 273 80. w ciągu trzech dni od urodzenia dziecka. Wymiatać pomiotłem umoczonym w pomyjach Lud 1908/46.. gdyż zmarli członkowie rodziny przyjdą się do niego ogrzać Red. bo mleko będzie zaczarowane K 51 Sa-Kr 42. bo to tak. Skarbnikowi górnik może podać O.1) K 23 Kai 66. bo krowom na wymiona szkodzi K 51 Sa-Kr 69. który jest prawdziwym kamieniem węgielnym. z watry do szałasu. w której nie ma słowa prawdy 61. kiedy prosił. ŁSE 1963/134. wisla 1898/150. Kul MiW 429. a także jak żywą istotę. której nie wolno znieważyć. 73b. O. gorącą wodą ZWAK 1892/253. deptać Baz Tatr 188. krzesze się i poświęca słowami następującej modlitwy: „Boże. np. zaczarowane trzewiczki cisz Krak 185. Ogień nic twój brat. nie tylko z obawy przed zemstą. w dni święte: w niedzielę TN Motycz 1985. K 31 Pok 150. bo plującego O. O.34. P o ż y c z a n i e O. Zakaz pożyczania O. co miało (i ma) oparcie w katolickich praktykach liturgicznych. Nie można też: d r a ż n i ć O. b a w i ć się O. nieszczęściem Baz Tatr 84. tym. TN Motycz 1985. . Lud 1924/73.. zmora oskopuje (rozrzuca) ogiń na kominie ZWAK 1887/20. porodzi dziecię glinę jedzące K 32 Pok 320. Ty przez swojego Syna. jak swego Jasia budziła 38. w dniu przyjścia na świat istoty żywej. Lud 1924/59. TN Motycz 1985.. O. zalewać n i e c z y s t o ś c i a m i TN Cholowice 1985. miał być obiektem działania sił demonicznych. bo się ogień zagniewa TN Cholowice 1985. bo to grzech Wisla 1891/628. Baz Tatr 187. z rondlem lub rynką nie wolno chodzić po O. gniewa TN Motycz 1985. w dniu urodzin dziecka Lud 1924/62. Zalewać wodą Wisla 1891/628. dusi go mara/zmora LL 1962/1-2/63. 68. bo ból OCZU jest nieunikniony Wisla 1889/491. -*pożar. Jakeś tego nie miał ze sobą. Wisla 1893/141. Nie wolno o d d a w a ć m o c z u na O. Szyf Miw 120. Zakaz ten trwał czasem do dziewięciu tygodni Lud isps/419 i dotyczył również połogu K 17 Lub 80. przeklinać przy O. zmarły ojciec prosi syna o przyniesienie na grób O. w piekle oddawać musi I4a. zbójcy w zamian za gadkę. Lud 1924/63. W pieśni motyw chodzenia dziewczyny po O. TN Motycz 1985. by odpalił Lig śląsk 139. bo sie co złego stanie TN cholowice 1985. poszła Kasieńka po ogień. bo ciele zawsze głodne by było K 51 Sa Kr es. bo się szałas spali Baz Tatr 188. szczęścia K 17 Lub 80. jakby w Pana Jezusa TN Krasiczyn 1985. Mosz Kul 2/501. spiesząc się NKPP ogień 10.. w Boże Ciało K si Sa-Kr 42. D a r o w a n i e O. ŁSE 1961/205. Nie pożyczano O. bo krowa mleko straci K 17 Lub 79. będzie beczeć późni TN Motycz 1985. brudną Wodą Wit Baj 151. TN Krasiczyn 1985. miało grozić śmiercią domowników Lud 1924/73. to na tego spada kara Lud 1924/74. wbrew zasadzie utrwalonej w przysł. Bar środP 280. który osądza i wymierza sprawiedliwość. krzesano tradycyjnie krzesiwem wista 1897/802. w wi g i l i ę Trzech Króli (5. może kiedyś pożar być TN Motycz 1985. bo cały rok trzeba by po niego chodzić ZWAK 1886/215. LSE 1974/65. albo w czapce. we wszystkie dni Matki Boskiej K 51 Sa-Kr 69. w Wielki Poniedziałek i Piątek K 51 Sa-Kr 69. bo język SprySZCZy Wit Baj 80 i 151. bo go po śmierci będzie dość 15. Wierzono też. Lubartów 1995. darują sierocie bracia-miesiące w zamian za wymienienie ich imion lub odpowiedź na pytanie..-i 3/32. w przysł. pomyjami 72. Lud 1924/73. bo cały oparszywiejesz TN Cholowice 1985. bo to jest żywe TN Motycz 1985. bez pozwolenia domowników nie dziękując. 122. Wynoszenie O. wierzy się. np. . rozpala się go obok kościoła i wrzuca doń tarninę (Pan Jezus nosił cierniową koronę) TN Tyszowce 1985. S z a c u n e k d 1 a O. w Wigilię (szczególnie kobiecie) TN Motycz 1985. w zamian za złotą koronę. w które nie wolno przekładać pożyczonego O. poświęć ten nowy ogień wykrzesany z kamienia dla naszego użytku i przez te święta wielkanocne rozpal w nas pragnienia. bo słońce kwiaty opalizwAK 1891/47. że Kto za życia ognia pożycza. głóg Karw Dobrz 195. złote ubranie i strzelbę MAAE 1908/259. podaje się lampą zawieszoną na kilofie ZWAK 1887/21. stąd zwrot wpaść/przyjść jak po ogień 'na krótko. s t a w a ć t y ł e m do O.byto objęte z a k a ż e 111. bo słonko kwiaty opali Lud 1924/GO. ale kto zabiera O. Lud 1908/46. podob. Lig śląsk 93. bo jeśli skarbnik chce od kogoś O. Na Warmii zachował się zwyczaj święcenia wody i O. traktuje się jak ś w i ę t o ś ć . a nawet w okresie jej rozwoju w łonie matki. Pożyczenie O. Gaj Rozw 56. Chodzenie po ogień było praktykowane w codziennym życiu wiejskim. 79. ani z innego szałasu. np.i w inne święta. w Dzień Wniebowstąpienia K 51 Sa-Kr 42. Lud 1924/64 lub woły na karki zachorują K 51 Sa-Kr 68 i 69. Dotyczyło to zwłaszcza pory po -►zachodzie słońca Wisla I890/100. zmieniając się w złoto i rzeczy wartościowe lub paląc i zmieniając się w gady 60. Ognia każdemu 1 wody użycz. M SparSZyWieje ZWAK 1892/253. bo w tym nie masz szkody I4b . 43. np.. D u s z e n i e O. abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości" For Sym 75. przyjmuje znaczenie naddane szukania miłości chłopca: W stodole świta biały dzień. 69. bohater baśniowy otrzymuje w prezencie gwizdek. Za pożyczony O. który z nich najpiękniejszy 60. O. ZWAK 1892/253. bo to niedobrze TN Krasiczyn 1985. w Boże Narodzenie. LSE 1974/65. podczas pierwszego wyjścia bydła na pole. podob. Bieg Lecz 18. O. bo OprySZCZy Wisla 1890/109. obraża się. bo po śmierci każą łizać kamień rozpalony do czerwoności ZWAK 1878/126. bo szczęście wyszłoby z domu Kul wi. bo krety w stodole i chlewie ziemię będą toczyły ZWAK 1885/44 oraz osób. spali Sych SGKasz 3/300. bo przez cały rok grożą rodzinie kłótnie i ogień by się kupki nie trzymał Bart Lub 19. że dzieci spać nie będą i będą płakać K 7 Krak 141. W bajkach występuje motyw darowania O. gdy przybyło coś z inwentarza. Baz Tatr 188. Dlatego n i e w o l n o : pluć w O. święci się również w okresie Bożego Narodzenia Baz Tatr si. K 32 Pok 320. TN Motycz 1985. trza było lampę zdjąć ze stojaka 1 dać onemu. bo oddaje się całe powodzenie ZWAK 1891/47. w czasie zasiewu. O. Zakaz dotyczył przedmiotów. Nie można przekładać O. żeby dziecku szczęścia nie odebrać ŁSE 1953/1. nie dziękuje się. K 57 Ruśc 1270. był przestrzegany w czasie rozpoczynania corocznych czynności gospodarskich.. chce mu wyrwać rękę Lig śląsk 93. por. Nic tak po ogień chodziła. podob. Wisla 1898/150. Nie pożyczano O. Baz Tatr 83. TN Cholowice 1985.

Dymienicę 'wrzód w pachwinie' leczono przez trzykrotne przerzucenie O. naokoło izby z ape w n i a 1 o z d r o w i e Baz Tatr 165. Wierzono. brodawki dotykając grochem i spalając go Bieg Lecz 29. że O. płonął nieprzerwanie. Oczyszcza z grzechu dusze zmarłych K 51 Sa-Kr 38. że należy palić w nim zwłoki samobójców podejrzanych o chodzenie po śmierci K 51 Sa-Kr 36. kurzajki. Dorocie: Dorotka w ogień wstąpiła. W baśni mnoży się włożone w O. by zboże się darzyło ZWAK 1892/261. leczono różę (czerwone plamy na skórze) poprzez spalanie nad gromnicą gałeczek Inu/pakuł/konopi. i przeciw złemu on pomaga Baz Tatr 83. ->ogień czyśćcowy. bulgotanie i inne odgłosy wydobywające się z garnka podczas gotowania uważano za pisk dusz potępionych przebywających w wodzie. K 46 Ka-S 494. W przypadkach traktowania choroby jako istoty żywej straszono ją albo wyganiano z ciała za pomocą O. leczono z otrzęsienia powstałego w wyniku jazdy lub biegania Bieg Lecz 28. tak np. że zły duch nie ma przystępu Grodź Łęcz 73. „która w dymie jako czarna. gdy drzewo znajduje się w O. K 57 RuśC 1255. ziarno podarowane biedakowi przez Najświętszą Pannę K 42 Maz 490. bowiem oczyszcza wszystko ZWAK 1878/126. Bieg Lecz 130. złaź z oka mojego ZWAK 1889/70. ma moc o d m ł a d z a n i a i czynienia pięknym. np. miały chronić przed -^pożarem. K 7 Krak 207. że można leczyć przez spalanie rzeczy zostających w kontakcie z chorym Bieg Ucz 29. gdzie ono leżało. K 39 Pom 389. -►gradem. ts. które następnie palono w O. męczeńskiej ś m i e r c i i pokuty: .cksplikacja cksplikacja 275 274 K 17 Lub 79.należało rozkrwawić. Z ogarków robiono krzyżyki i wbijano je w Wielki Poniedziałek na polu. Wierzono. Leczyć miało samo spalenie ziaren jęczmienia MAAE 1908/141. leczniczy. Uważano. podob. O. należy to trzy razy przepuścić przez ogień zanim przyniesie się to do domu Wisła 1902/414. zalecano także rzucanie szczypty soli raz do ognia. ZWAK 1887/28. ZWAK 1881/161. że O. w wierszowanej legendzie o Św. jako od złego ducha pochodzące. ->grad. namioty a następnie zapali. że jeden ogień drugi zwalczy TN Motycz 1985. zgromadzi się przez okres kilku lat pewną ilość chrustu. nidzem ci nie zrobiul złego. że jeśli znajdzie się coś na drodze. których siedliskiem jest woda. Wyszła piękniejsza niz była 51. np. ->chmury. w sposób cudowny słup ognisty spadający z nieba rozsypuje się w kłosy. wierząc. Węgle z poświęconego O. przez zanadrze Wit Baj 271. że się pali. . wił -demon zamieszkujący w wierzbie lub brzozie żałośnie piszczy. w sferze kulturowej. ZWAK 1878/138. n i s z c z y z ł e m o c e . w trakcie zamówienia płaczki 22. albo <złym duchem będące K 17 Lub 149. (nawet fajki. motyw odmładzającej kąpieli we wrzącym mleku K 19 Kieł 236. TN Motycz 1985.. a nie jęczmień wit Baj 272. dusze żyjących. ->ogień niebieski. długa pręga uchodzi kominem" Wój Klech 284.wedle rozpowszechnionych wierzeń . albo pomiędzy nogami chorego klęczącego na miotle i siekierze wit Baj 75. ZWAK 1882/283. gdzie ktoś popełnił samobójstwo. Podob.. w ok. W magii p l o d n o ś c i o w e j : palono kości pozostałe po zjedzeniu święconego mięsa i rozrzucano popiół po polu ZWAK 1878/21. ♦ Zastosowania: w sferze bytowej. chronić przed cierpieniem LSE 1961/206. ZWAK 1884/297. do grzania. oczyści duszę samobójcy i trafi ona do nieba K 51 Sa-Kr 38. Kokoszanki. Funkcję ochronną przejmowały także przedmioty mające kontakt z (). gromadzono drewno i palono je w miejscach. W baśni za podkucie konia Chrystus odmładza kowalowi starą żonę. gotowania. np. 66. przejście przez matkę idącą z dzieckiem do chrztu przez rozżarzone węgle położone na siekierze Lud 1908/43. podob. Gwizd. by do chrztu w izbie. podob. do którego wrzucono święcone zioła miał odpędzać płanetników Baz Tatr 86. 284. ZWAK 1886/ns. truciznę trucizna 18 praktykowanej przy leczeniu oparzeń Bieg Lecz 91. podob. O.. np. Odpowiednio użyty O. analogicznie po urodzeniu dziecka dbano. Żartować z O. Podobnie leczono febrę K 48 Ta-Rz 302. podobny skutek dawało spalenie ułożonych na krzyż patyków Baz Tatr 87 albo mąki Peł Dem 63 i 73. Przy leczeniu kołtuna należało spalić obcięte włosy K 7 Krak 169. ->-wiatr. Zapalenie O. brodawki. ZWAK 1879/14. że niemoc z nóg ogień święty wyciągnie Bieg Lecz 28.ma moc o c z y s z c z a n i a . W zamówieniach uwku wysyłano go na ogień gorący 21. miał także wypłaszać złe moce. wierząc. Karw Dobrz 141. Można było przy jego pomocy zakląć ducha. .. Wpatrywanie się w palący O. 40. Uważano. c h r o n i p r z e d z ł y m i mocami: dlatego płonął w domu przez całe święta. Dąbrówna zamawiano różę słowami: Jezus szedł ogrodem koprowym z głownią w ręku 1 mówił (do róży): Nie będziesz więcej ogniem pustoszyła. podob. Wisła 1897/350. papierosa) podczas wyruszania w podróż miało zabezpieczać przed złymi przygodami. K 15 Poz32. dlatego dzieci kąpano w wodzie. pisząc jego imię na karteczce i paląc ją w O. Górale wierzą.zapewniać szczęście na cały rok Wisła 1897/802. gdy drzewo piszczało w O. podob. przed końcem świata 26. igrać z nim. jako środek magiczny. -+burzę. włożywszy ją w O. Śmiel Opól 42. Kul Wiel 3/439. Wierzono. bo igrający będzie w nocy posianie moczył I3a. Suchoty leczono huśtając dzieckiem nad rozpalonym na rozstajnych drogach O. ZWAK 1892/253. Palono w nim ropuchy. podob. że Ogień leczy ogień. to lepiej tego nie łączyć TN Motycz 1985. wystraszona febra miała porzucić chorego K 34 Cheł 209. nadto: Bieg Lecz 22. do której przedtem wrzucano rozpalony węgielek. albo: zjedz jęczmień ZWAK 1887/55. MAAE 1908/142. Wierzono. wkładano chorego do pieca chlebowego i gdy ten zaczynał krzyczeć. wtedy O. Czap Mat lis. sosny i ziela. że ma moc i łeczy. bo będzie się gniewał ZWAK 1892/253. w k ł a d a ć doń o s t r y c h p r z e d m i o t ó w (bo można go skaleczyć). leczono: jęczmień poprzez potarcie chorego miejsca ziarnami jęczmienia i spalenie ich 82. że choroby mogą przechodzić na odpowiednio dobrane przedmioty. wykorzystywano jako n a r z ę d z i e t o r t u r. gałązki wyjmowane z poświęconego w Wielką Sobotę O. np. mówiono przy tym: Mam jęczmień na oku. O. I3c. mówiono. O. por. odpędzał ->deszcz. 38. powodować. a ktoś obcy odpowiadał: Masz gówno. ułożoną w tzw. O. wytrzeć chlebem i spalić go w O. Wrzucano doń butelkę ze złapaną zmorą. raz do garnka z wodą Sim Wierz 268. że to dusza pokutująca odzywa się i litości błaga K 17 Lub 124. odmawianymi trzy dni z rzędu po zachodzie słońca Bieg Lecz 133. migać. oświetlenia. że jeśli w miejscu. pałko bo się sprzeciwi TN Motycz 1985.OGIEŃ OGIEŃ . na ból nóg zalecano chodzenie boso po O. z gałązek tarniny. wkładać noża: bo ogień ostry i nóż ostry. Obejście z poświęconym O. istoty demoniczne. zanokcicy Bieg Lecz 29. i zatykane na rogach pola Lud 1898/321. gdzie ktoś został zamordowany K 23 Ka 263. dla dodatkowego zabezpieczenia taką wodę wylewano w O. -»ogień sobótkowy. W m e d y c y n i e ludowej. wielka jest moc Boża przez ogień K 21 Rad no. obejście z nimi domu wokół . Ogień pochodzi od Boga i temu ma takie przywileje.. zalecano przy żółtaczce Wisła 1899/81. Wit Daj 80. kłuć łasko. Zakładano działanie reguły.

pickórz. W s e n n i k u O.. 5 . Wisła 1905/168. ZWAK 1881/137. Wawrzyńca 52. język SprySZCZy Wisła 1892/396. Corzy uje. Jana Ap 20. Folr Zag nr 533. por. Jezusa 25. trzeSZCZlJ Wisła 1892/396. Gdy cię dotknę. LI.co wolisz. np. (b) za czary. LL 1957/3/37. sprawdzaniem czystości/cnoty było włożenie wianka panny do ognia / rzucenie na wodę 41. ogień żądzy. przybycie g o ś c i zapowiada O. ale pożeram. że rozpala TN Łęka 1979. j. bucha z komina Gaj Rozw 248. jest symbolem Boga np. Stoi w kąciku w czerwonym gorseciku. s ł o t a . 138. gdy O. . b. zapowiada generalnie coś n i e d o b r e g o : złodzieja K i7Lub 119. choćby w ogniu gorzał. (Ogień w piecu). 1962/1-2/87. czerwony robasek 6g. a w lesie mi przeszkadzają. d. modry . 3 . (Ogień i iskry)..Dobry gospodórz a lichy gosc. ś m i e r ć .. czy tu iv tę wodę . (Ogień i dym). Czerwona krowa czarne ciele lizy. Ojciec się rodzi. Doroty 51. dobrze się pali 78. Folf Zag nr 1194. zebe czerwiony modrawym dobrze oddychół. Porzucona dziewczyna chcąc doznać oczyszczenia prosi o spalenie 54. 7-10. chodzenie po O. Czerwony robasek ma ze sobą piasek. jeno swajt majt. Bióly bez czerwiony go zapychó.: ZWAK 1890/246. Wisła 1904/103. dusz.y grzesznej 2-1..dym.królowa. 252. za zabicie rodziców i przyjaciela 59. (Ogień). w formule powitalnej i9Aa.dziecko 10 ogień wrzuciła K 22 Lecz 160.WAK 1882/199. jak bąk. Chodzenie po O. J e z u s a . d e s z c z . chorobę Etni 1994 Nieb 152.. (Ogień i czeluście). cierpieć musisz. jeśli O.: . będzie k ł ó t n i a .. Zęby ci się ogień nie wdał w tę kulawą nogę 46. szukanie. każe spalić synową K 8 Krak 37. ZWAK 1878/176.gień i dym jak ojciec i syn.u.kominiórz. Cisz Krak 343.1.: . K 7 Krak 98.: Cerwone uacisko skubie w carnem d. .modrawemu drogę przepychó. trzeszczy K 7 Krak 254. Wisła 1905/168. Lud 1911/81. pogodę. jeśli O. po O. (Ogień). nadto ś m i e r ć kogoś z rodziny Czap Mat 120. 2 . Św. jako obraz m i ł o ś c i pojawia się w pieśniach ludowych. strzelający na kominie ZWAK 1879/28. strzela Wisła 1904/103. por. -►ogień demoniczny. i. -»ogień piekielny. Wisła 1887/61. syczy Wisła 1889/491. ogon odwróci K 42 Maz 403. ale wodą mnie zadusisz. a duży wielką k ł ó t n i ę Etnl 1994 Nieb 153. war. lecz czuwać nie mogę. złodzieja TN Krasiczyn 1985.. radość. czórny . Etnl 1994 Nieb 152. Spalenie było karą i jednocześnie narzędziem o c z y s z c z e n i a grzesznika (-»popiół): (a) za morderstwo dziecka. 27. np. Józef K 15 Poz 250. zob. (Bióly . ♦ Z obserwacji O. K 16 Lub 150. należy wówczas na O. "'e żyję. Dodatkowo ogień jasny oznacza obmowę. f. Folf Zag nr 107. jarzy 7. gdy O. tamże war.. O.OGIEŃ eksplikacja OGIEŃ dokumentacja 276 277 np. juz syn po dachu chodził. spalenie w ogniu św. (Ogień). Kul ognisko domowe) życia i szczęścia (zob. gdy O. bruny . 141 i 173. myszy. Wedle ludowych proroctw ziemia na końcu świata będzie spalona przez O. (Ogień). ogień z dymem chorobę TN Cholowicc msr. (b) w y d a r z e n i a : np. wyżej o zakazach pożyczania ognia i sposobach jego gaszenia). -»ogień czyśćcowy. mróz. O. ś n i e g . czerwiony . za zabicie pasierbicy 64. (Ogień).O. c. z i m n o . (Ogień). sypnąć trzy garstki soli. jak bąk. Folf Zag nr 364. Folf Zag nr 198. O. w śnie może też wg sennika ludowego zapowiadać coś d o b r e g o : słońce K 46 Ka-s 489. Folf Zag nr 83. ugryzie. czerwony ciołeczek 6f. kąpiel w O. Lud 1927/72. a matka .Żyję.: Ogień i woda dobrzy słudzy. panienka w czerwonych sukienkach 6b. miał jeździć konno za karę duch nieuczciwego geometry ZWAK 1883/26. np. w piecu ZWAK 1878/133. a obmawiającego zaboli język Wisła 1889/491. np. jeśli O. obraz Apokalipsy św. jest jednym ze sposobów zadawania śmierci: w baśni teściowa . powsz. a syn po dachu chodzi. gaśnie ZWAK 1882/199. tamże war. Czerwone łacisko w czarnym dupisku. (Ogień). w pieśniach macocha chce spalić pasierbicę 50. ^ W polskiej kulturze ludowej O. por. Folf Zag nr 580.. gdy koty pchają się do O. ciemny smutek. Wisła 1900/322. gOŚcia Etnl 1994 Nieb 152. O. glena zakale (zakalec)). nie będzie cie mu żal 47. Bo jak cie uwiedzie. DOKUMENTACJA ZAGADKI 1 . Folf Zag nr 955. palono czarownice K 15 POZ 246. też przekleństwa 28-29. fraz. o b m o w a . ogień namiętności.ogiń. g. w i a t r będzie wiał z tej strony. ZWAK 1892/9. Czerwony koral po piecu orał. 299. dziewucho. w balladzie: A ty wójtówna . gaszenie i zapalanie O. (Ogień i dym). . zapała duszę zakochanego K 4 Kuj 234. w kolędzie 31. Czerwony ciołeczek sadą górkę liże. czerwony dziedzic 6a. Folf Zag nr 946. Folf Zag nr 365. k ł ó t n i ę . (Ogień). 250. nowinę ZWAK 1878/136.Ogień to czerwony dziedzic / panienka w czerwonych sukienkach / ktoś w czerwonym gorseciku / czerwona krowa / czerwony ciołeczek / czerwony robasek I czerwone łacisko / . Jako podstawa bytu człowieka jest symbolem domu. wynoszenie. w pieśni: Posiać ci się nie odrzekam. ZWAK 1879/37. ogień gniewu. bezpieczeństwa (por. Czerwony dziedzic na żerdzi jedzie. Czerwone czarne liże.chleb. Jechała panienka w czerwonych sukienkach. jak bąk. mały małą kłótnię. 40. czórny . oznacza też namiętność miłosną.: Jeszcze się ojciec me narodził.czy w ogień 53. że aż iskry wylatują ZWAK I88S/91. Jak czerwiony łecho nagrzeje. stratę materialną LL 1964/3/4. źle się pali 78. z ł e g o człowieka. nikt do niej nie dojdzie. za urodzenie dziecka przez pannę i za wyrzeczenie się go 55. jeśli się kurzy K 48 Ta-Rz 260. gdy czerwony O. 6 .Ogień nie ma nóg ani refk. a. przysł. ZWAK 1878/180. K 17 Lub 79. e. a łazi/gryzie/żre/je. P r ó b ą o g n i a . W pieśni miłosnej: Nie wierz mu. z której furczy O.. myli tylkiem piasek. pożyczanie.. podob. ani rąk.. (Ogień na łuczywie). gdy kot do O. O miłości mówi się. K 48 Ta-Rz 260.. lecz źli gospodarze. (Ogień i ścierka). 139. A gorzy zre. są (w zagadkach): czerwona krowa 6e. że diabeł może uratować czarownicę z O. dlatego przyczepiano do słupa kartkę z napisem Jezus. a wylezie na najwyższy drąg. symbolizuje n i e n a w i ś ć i niską namiętność. huczy. nadto war. cale me życic: że z głodu umieram. to figury zalecania się i akcji miłosnych 43. Folf Zag nr 962. gdy pryska. Folf Zag nr 741. tzn. Wiel 3/451. Wierzono. USta OprySZCZą się Wisła 1896/137. w i a d o m o ś ć . 4 . Symbolami O. czerwony koral 6h. Nie ma nóg. przepowiadano: (a) stan p o g o d y : będzie pogoda. Maria. to bruny bez glene nie je. S p a l e n i e wO. fraz. list TN Krasiczyn 1085.. ZWAK 1892/197. tamże war.W piecu mnie jest zamykają. h. Folf Zag nr 1140. Wiała 1896/137.

NKPP ogień 48. Og'mku. ten się ognia boi. Jako ogień bywa z wodą. 19 B . Kot Zn 472.Rozniecali go [po wygaszeniu w wigilię św.Doktorska to reguła. Sych SGKasz 3/300. bo popuścisz wodą. K 11 Poz 44. NKPP trucizna 3b. śpij/ siedź w kominku. Kot Zn 285. Za góry.. Na ludzkie slipie!. truciznę trucizna. TN Ułów 1967. taki syn.. Etnl 1989 Bilg 133. NKPP cudze 6d... przi tern „ogienecku". Wisła 1897/346.: Wit Baj 297. Nad wszystkim inszym panuje przygoda. jakby go ogniem posypano. NKPP nauka 33. Człowiek będzie się ludzi pytał.Daleko od ognia . że ogniem ta ziemia zniszczona będzie. będzie jeździł człowiek z wozem żelaznym. nadto war.Nie ma dymu bez ognia. og'inku. to gospodyni powinna ogieniaszek przeżegnać temi słowami: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. vitro ja ce nazed złożą. NKPP cnota 40b. d. powinien go przeżegnać i powitać słowami: witajże.Daleka woda ognia nie gasi. czemu przynajmniej Pana nie ogrzejesz. NKPP ogień 2. 15 . Na bagna. NKPP ogień 24.[Zamówienie płaczki:] Idź. K 20 Rad 76. Zamowiom!. 25 . war. PROROCTWA 26 . e. NKPP ojciec I3m. pod najświętszą twoją opiekę.Slaby ogień lada wiatr zgasi. Jak rozpalom to też przeżegnam ogień i tak mówię: Witoj. lobie oddaję ogieniaszek sławiony... tak i stary z żoną młodą.Ognia nie należy odmawiać. PRZEKLEŃSTWA 28 . 310. Witamy Pana naszego i światłość jego. FORMUŁY WITANIA I ŻEGNANIA OGNIA 19 A . Cnota skarb wieczny ..Cnoty/nauki ogień nie spali. MODLITEWKI 24 . 7 B.. Bom ja tobie rada. 11 B ... i najgłupszy przyzna. że Bóg ogniem bywszy. nadto war. śpij tu ogieniaszku z Panem Jezusem i ze wszystkiemi Swiętemi.: Nie igraj z ogniem. b. NKPP dym 12. Wiedźcież mnie na ogień gorący. NKPP ogień 53.Po ogniu i popiół pozbieraj. f. Ogień nazywa się Zygmunt..Za ogień się nie dziękuje. ma granice Nieskończony. duszyczko. NKPP natura 12. b. Zygmunciu.Na rok przed końcem świata. NKPP ogień 23. war. b. a. NKPP ogień 45. [Wieczorem po kolacji gasi się ogień ze słowami:] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. czy wolą z nim jechać. [Wieczorem gasi się ogień ze słowami:] Ogieńku kochany.Wrzeszczy. ZWAK 1886/114. w piekle oddawać musi. 18 .: Kot Zn 293. Ogień Z oka Ze wszystkich kotów [kątów]. Z brzytwamy. 16 . bo w tym nie masz szkody. Bodaj cię ognie spiekły! K 28 Maz 31. czy też ma ich wrzucić do ognia. war.Tam ciągnie natura./ teraz tak przewiadujo. ZAMÓWIENIA 21 . 22 .Nie dotykaj ognia.. nie dejże nas też nigdy zubożyć. NKPP ogień 17.OGIEŃ dokumentacja OGIEŃ dokumentacja 279 278 PRZYSŁOWIA 7 A . TN Hutków 1978 [kolęda F.. Nie igraj z ogniem.[Zamówienie łuszczki:] Przyszła święto Jewka Ze siekiramy.Trudna zgoda: z ogniem woda. 13 . Jak mojej matki łzy kapały. c.: Milk Pas 458-460. 17 . Łuszczkę.Ogień tleje i w popiele. war. A czemu ty. . Amen. Nauki woda nie zabierze. war.Ognia nie należy pożyczać. Grodź Le. Przyjdzie czas na wszystko.Jaki ojciec. gdy się ma iść spać. pójdzie do piekła.. Przez ogień gorący. 31 . . Kto za życia ognia pożycza. NKPP niewiasta 55. nie zabierze woda. Co wieczór. Na rozstajne drogi! Nie wracaj tu nigdy. a grzej. Polom sobie nogi! Niech to kadzenie wyjdzie na pożytek..Nie należy igrać/bawić się/żartować z ogniem. NKPP woda 13. Wycinała. jaki ogiyń. idź z Bogiem.: ZWAK 1889/65. 12 .Nie widzą. Ogień nie twój brat. Siedź w kominku. A paliła byś ty sie! TN Krasiczyn 1985. NKPP ogień 23c. 14 A . NKPP ogień 49g. war.. W wigilię dnia św. czorcie! Idź w ogień wiechy Z tego niewinnego ciała! Idź za lasy. gdzie się podziała.. Kto wybierze pierwsze. plączesz1? Bom się na matkę zamierzyła. Nie spali ogień. 23 .: Kot Zn 72.Woda. Karpińskiego]. 449. Ze ustanie ten plac wszystek.Jezus [= ogień] położony na sianie. W imię Ojca i Syna. Niźli czyje uderzenie. ń'e bąjkej złi. [W Żywieckiem wygłasza się modlitwę] do tylko co rozpalonego ognia: Ogieńku święty. 14 B . blask ciemnieje. . taki dym. Kto się raz sparzył. będzie oczyszczony z grzechów przez ogień i pójdzie do nieba. C. Wyszła duszyczka z ciała . 20 — Ogieniaszku. ogień i niewiasta nigdy nie powiedzą basta. a ogień nie spali. KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE I PASTORAŁKI 30 . Święty Wawrzeńcze przeblogo~ sławiony. Wisła 1895/507 Poznańskie. wstań z Bogiem ogieniaszku.W Wielki Piątek zimno było. 11 D . TN Lubcze 1978. jis ja ce gaśą. Mosz Kul 2/499. 11 C . Kto wstanie rano i roznieca ogień.. Jezusieńku nasz kochany. podob. NKPP ogień 38. 11 A . Z ogniem i złym człowiekiem żartować nie trzeba. a. ZWAK 1892/253. że ogień leczy ogień. Oj siano siano. Niech sie stanie wolo Bożo! Kot Zn 190. K 9 Poz 144. a wielki się od wiatru mnoży.: TN Michalówka 1980. NKPP ogień 41. Wawrzyńca ogień wieczorem gaszono mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rzecz to dziwniejsza. 114. 29 .Cudzy ogień nie grzeje. 7 C . idź z Bogiem ogieniaszku. nie zabierze woda. Gorsze moje zamierzenie. b.a. Wodzono Go przez tarki kolące. w siano sie ukrył.: K 20 Rad 99. Żebyś ty zielonym ogniem spalił się! ZWAK 1891/191. Ognia każdemu i wody użycz. K 9 Poz 144. ogień wzgórę pala. NKPP wrzeszczeć 18. moc truchleje. NKPP parzyć 6i. 115. czemu nie gorejesz. NKPP żona 36. c. Kot Zn 484. a. bo go po śmierci będzie dość.: Nie sparzyć ogień. NKPP ogień 22. 10 B . [Podczas gaszenia ognia mówi się:] Święty Janiolecku. w którym będzie ogień. siana nie spaliwszy. kto drugie. żebyś się z nim bawił. 489. nie pali go.Ażeby cie ogień pochłonął! TH Krasiczyn 1985.Witaj ogieńku święty / gościu / Jezusieńku / skarbiczku boży / Zygmuncie . 8 . Na kamienie gorące. Wypolala.cz 73.. Ogień krzepnie. NKPP stal 1. NKPP ogień 49.nie spalisz się. Czap Mat 115. Nie chodź do sąsiada. war. gościu pożądany. 9 B .: Trudnoć w przyjaźni ma być ogień z wodą. 27 .Uroki! Urocyska!. Amen. zapalając zapałką trzaski sosnowe i olszowe lub z dwojga innego drzewa i mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Św.Stal w ogniu się hartuje. Jak Pana Jezusa na mękę wodzono. war. a śpij. komentarz w Mosz Kul 2/498. b.: ZWAK 1878/178. siedzę na stołecku. nadto: Wisła 1893/141. 88. war. Wawrzyńca]. Kot Zn 246. K li Poz 44. a. NKPP ogień 23. Zęby ze mnie tak krew kapała. Pan Niebiosów obnażony.Bóg się rodzi. Tylko ^ogniem. 10 A . i Ducha Świętego! .Dusza pokutuje na ogniu gorącym. 9 A . kto od niego stroni. tedy się nie sparzysz. . Zakrzykom! Na ogień gorący. c. skąd początek dala: kamień ku ziemi leci. skarbicku boży.

280
OGIEŃ - dokumentacja

281
OGIEŃ - dokumentacja

32 - Maria/aniołowie/św. Piotr i Paweł/pszr.zółki krzeszą/niecą ogień z lodu/śniegu/kamienia, by ogrzać Jezusa lub ugotować mu obiad. a. [Maryja] Z lodu ognia wykrzesała, Pana Jezusa wygrzewała, w pieluszki go powijała
i do siebie przytulała. Bart Lub 163; war.: TN Michalówka 1980, TN Konopnica 1979, TN Aleksandrów 1978, TN Okale 1986, TN Motycz 1981, TN Motycz 1985, TN Częstoborowice 1980, TN Dereźnia 1981, TN Nasutćw 1979, TN Potoczek 1979, TN Zawada 1965, TN Krasiczyn 1984; nadto war.: Przyszła Maryja

PIEŚNI ZADUSZKOWE

40 - Dusza, która szuka swego świata, prosi las, wodę, ogień, by ją przyjęły. Gołębica (dusza) juz wylata sukający swego świata. Sukający pociesenia i swych grzechów odpuscenia. ... Ogień, ogień przyjmnij-ze mnie, bo Pan Jezus nie wie o mnie. w ciągu dalszym też: ... / wleciała do ognia sukający ogrzania. O Najświętsa Matko Boska, raluj-ze mnie
Cęstochowska. K 23 Kai 12fi, war : Biel Kasz nr 35; por z tekstem roty: Jeżeli nie mówię prawdy,

w ciemny las ... Zrobiła sobie wielki czas. Z kamienia ognia ukrzcsala. Pana Jezusa ogrzewała — Hej, lelija. Kot Rzesz 215; A Maryja uchadzała, w ciemnym lascńku nocowała. Z kamienia ognia wykrzesała, i z lodu drew narąbala. I Pana Jezusa ogrzewała. K 33 Chel 117. b. Anieli ogień składali, objad gotowali. ... stał im się ogień lodowy, a płomień wiatrowy. K 5 Krak 235. c. Ty Piętrze i Pawle, złóż ogień lodowy. ZWAK 1885/15, nadto war.: K 5 Krak 235; Zakładaj Piętrze ogieniek, ogieniek śniegowy. Święt Nadr 75. d. Jare pcółecki toć jej rade były - Matuchnicce Boży światełko sprawiły - Z lodu ognia unieciły. Kot Rzesz 498. 33 — Józef daje ognia z fajeczki/fajerki, by podgrzać Dziecinę. Józefie stareńki, daj "ognia z fajeczki, podegrzejmy tą dziecinę, by mu było cieplij. Bart Lub 164, war.: TN Dereźnia 1984; nadto: ... weź ognia w fajerkę ... K 49 Sa-Kr 126. 34 - Kowal kuje w kuźni, w której nigdy ogień nie jest gaszony [= symbol drzewa życia]. A w tej kuz'ni kowal kuje, ... nigdy ogniu nie zgasuje, ... Oj, ty zlolny kowalczyku, ... ukujze mnie złotny piers'c'ień. EtnI 1992 Pódl 111, war.: Etnl 1992 Pódl 112, por. nr 5fi. PIEŚNI SOBÓTKOWE 35 - Tam na górze ogień gore, noceł moja, kopie! moja. Na tej górze dwoje drzewa, ... Jedno drzewo, boże drzewo ... K 28 Maz 92, war.: K 28 Maz 86. 36 - Oj sobótka, sobótecka, pójdźze do mnie, dziewusecka. A cyś godna, cy me godna me uciekaj-ze od ognia. Nie uciekaj-ze od środka, nie spali się twoja cnotka. K 5 Krak 295. 37 - Płynie, mój wianeczku, po tej modrej fali, póki się ten ogień świętojański pali. Piat Krak 136. 38 - Dziewczyna idzie/chodzi po ogień [= szuka miłości chłopca]. a. W stodole świta biały dzień, poszła Kasieńka po ogień. Nie tak po ogień chodziła, jak swego Jasia budziła. Ol Pódl 115, war.: K 20 Rad 233, Krzyż Kuj 1/214, K 24 Maz 290, K 42 Maz 85, K 27 Maz 160, 184 i 239, K 16 Lub 231, Piat Krak 92, ZWAK 1891/152; ... Po ogień chodziła, Janeczka budziła. TN Jacnia 1965; W niedzielę rano, w biały dzień, Chodziła Kasieńka po ogień. Kot Rzesz 422; ... posła do karcmy po ogień. Oj, nie po ogień chodziła, jeno kochanka budziła. K 40 MazP 204; ... posła do stajni po ogień. Wstań-ze Scepanku, umyj się ... K 24 Maz 183; Wstań-ze Rozyno, bo juz dzień, idź do Antosiaka po ogień. Ona po ogień nie poszła, jeno Józieńka budzić szła. K 22 Łęcz 77. b. W stodole świta w brogu dzień, poszła Marysia po ogień. Ni ognia szukała, młodego
Iwasia dostała. K 35 Przem 65.

niech mnie mc przyjmie po śmierci ani ogień, ani woda, ani ziemia, ani piekło, ani niebo. K 45 Gór 555. PIEŚNI WESELNE 41 - Panna/chłopiec wkłada wianek panny do ognia / rzuca go na wodę [= próba niewinności]. a. A za dworem siwy kamiń, modra lelija, uwijze mi z ruty wieniec, moja jedyna. A nie daj go dworakoju, bo go nie godzien, jeźli mnie go w rękę nie dasz, włóż go na ogień. Jeźli w ogniu nie zgorzeje, puść go na wodę, jeźli z wodą nie popłynie, włóż go na głowę. A z gloweczkt do piwniczki, co nie zwiędnieje, mechajże się hultaj dworak z niego nie śmieje. K 27 Maz 253; Nie dajze ich [wianeczków] chłopu na wieś, bo ich niegodzien - zawińze je w te chusteckę, włóż je na ogień. A wyjmij je z ogieniaska, niech nie więdnieją, zanieśze je do piwnicki, niech ojędrznieją. K 18 Kieł 72; Uwijze go [wianek] w zapaseckę, wlóz go na ogień. A weźze go z ogieniaska, niech ci nie tleje, zanieśze go do piwnicy, niech ci rumieje (rumieniejc). K 18 Kieł 100, war.: Biel Kasz nr 40; nadto: A nie daj go [wianka] dworakowi, bo go nie godzien, jeźli mnie go w rękę nie dasz, włóż go na ogień. Jeźli w ogniu nie zgorzeje, puść go na wodę. K 40 MazP 532; Me dajze go [wianka] chłopcu na wieś, bo go nie godzien, A jak ci ja nie przyjadę, rzuć go na ogień, A jak w ogniu me zgorzeje, puś go na wodę. A jak z wodą nie popłynie, list pisać będę. Święt Nadr 200; Przede wroty - kamień zloty, ślicna lelija, uwij-ze mi jeden wianek, panna Zojija. Nie daj-ze go chłopu ze wsi, bo go nie godzien, a skoro ja. nie przyjadę, wlóz go na ogień. A jak w ogniu nie zgorzeje, puść go na wodę; a jak z wodą nie popłynie, list pisać bandę. K 26 Maz 212; Kiedy nie das mnie młodemu, włóż go na ogień. K 28 Maz 240. b. Aleś już ty, dzieweczko, Wianka niegodna. Jach go godna, ... Tyś go niegodzien, Toż go weź z mojej głowy, Włóż go na ogień. Pies Śl 1/467, nadto Rog Śląsk 233; war.: Jest tam szelma, nie młodzieniec, co mi wziął wieniec. Ale wejźcie mu go, włóżcie go na ogień. Pies Śl 2/745. 42 - Gaszenie/zalewanie ognia, a. gdy przyjeżdżają swaci na znak odmowy; b. podczas oczepin. a. Oj zalej, matko ogień, bo w zaloty jadą, Zalej-ze go, zalej - niechaj jadą dalej! Chyba bym, mateńku, rozumu nie miała, bym przed zalotnikami ogień zalewała. K 16 Lub 227,
war.: K 1 Pies 434.

b. Zagaś ogień, zagaś, niechże się nie pali, niechże się matula z córeczką nie chwali. Chód Śp 95. PIEŚNI MIŁOSNE 43 - Dziewczyna/chłopiec a. chodzi po ogień, b. szuka ognia, pożycza komuś ogień, c. prosi o wyniesienie ognia, d. gasi/zapala ogień [= kocha i zaleca się]. a. Moja matulu, moja kochana, przeehowajże ten ogień, niechajże nie chodzę do sąsiada po niego co dzień, bo u sąsiada ... parobeczek tam gładki, dałam wianeczek, dałam ruciany, nie radząc się matki. Chód Śp 126, war.: K 25 Maz 72, K 34 Chel 69; Kazes mu [staremu kawalerowi] po wodę, wytknie sobie nogę, kazes mu po ogień, opali se brodę. K 6 Krak 143, 513, war.: Mika Oraw 57, Sad Podh 115. b. Córulino, dziecię moje, chto w okienko puka? Matulmo najmilejsza, dziewka ognia szuka. K 39 Pom 152; war.: [ognia szuka] kowal ... K 4 Kuj 43; ... sąsiada [sąsiadka] ... K 42 Maz 40, K 22 Lecz 124.

39 - Palenie w ogniu ziół (bylicy, ruty) ochroną: a. przed zabraniem mleka przez czarownicę, b. przed śniecią pszenicy. a. Niechaj ruta w ogniu trzeszczy, czarownica z złości wrzeszczy. Niech bylicy gałąź pęka, czarownica próżno stęka. Myśrńa tu przyszły z daleka, popalili zioła święte; nie zabiorą już nam mleka czarownice te przeklęte. Spokojnie nam ogień świeci i zióleczko każde tleje. Oj nie pomrą nasze dzieci, oj nie będzie swaru w doma. K 27 Maz 135, nadto: K 24 Maz 349. b. [Sobótkowa pieśń, śpiewana w dniu św. Szczepana:] Na mojej grządeczce rosła w lecie rutka, Dziś wśród ciężkich mrozów płonie mi sobótka. Dziś mojej pszeniczce sobótkę-m spaliła, Pamiętajże o tern, byś się nie śniecila. Ty, moja sobótko, rzuć płomień w niebiosy, Na świętego Jana zakwitną tu kłosy. Zieleńże się, zieleń - ty, pszeniczko złota, Przyjdę ja tu znowu, gdy minie sobota. Lud 1898/318.

OGIEŃ

dokumentacja OGIEŃ dokumentacja

282 283

c. Wynieś-ze mi, wynieś, okrzejanko ognia. Nte będę ja tobie ognia wynosiła, będzie ci na niebie gwiazdecka świeciła. LL 1960/2-3/78. d. Nie zagaszaj, Maryś, "ognia, jadę dó ciebie, dó ciebie. Jak zagaszę, tak za]Kił'e, "o ciebie, Janku, nie stoję. Krzyż Kuj 1/146; Ej, jak ci ja pojadę, da, z konikami do dnia, ej, da, moja dziewcyno, da, nie zagasaj ognia, war.: K 41 Maz 470, TN Rozkopaczew 1982. 44 - Na holi, na holi ogienek sie poli, naklod go Jasinek ku dziywcyny woli. Stoin Żyw 51, war.: Sad Podh 58, Mika Oraw 70, MAAE 1898/100. 45 - Tancerz prosi karczmarkę o niegaszenie ognia w karczmie. Kaczmareczka guodna, ńe zalewaj uogńa, bądzem pic, tańcować caló nocka do dńa. Kam Pom 243, war.: K 25 Maz 173, K 45 Gór 150, MAAE 1898/98, ZWAK 1890/225. 46 - Ogień wdaje się/dostaje się w kulawą/chorą/trzecią nogo chłopca [= fal-

54 - Rozpalcie ogień, ... Z smolnych drew, z smolnych szczyp. Wrzućcie mnie w niego, ... na ten wstyd. ... Będzie tam ze mnie garsteczka popiołu. I rozsiejcie go ... po polu. Kot Rzesz 253. 55 - Bracia spalają występną siostrę w ogniu. Tarnowy ogień napalemy, swoje siostrzyckę w nim spalemy. - O nie palcie mnie o północy, o bo już mnie nikt nie zobacy. Oj jeno palcie na świtaniu, jak panny wołki wygieniają, jak skowroneńkl zaśpiewają. K
16 Lub 292, nadto war.: Biel Kasz nr 90.

56 - Kowal kuje w kuźni, w której nigdy nie jest gaszony ogień [= symbol drzewa życia]. Na podolu w szczyrcm polu stoi kuźnia na kamieniu. A w tej kuźni kowal kuje, nigdy ognia nie zgasuje. Ty kowalu, kowalczyku, ukuj ze mi trzech koników. Ukuj że mi bardzo rano, na wojenkę nakazaną.
K 1 Pies 234, war : K 25 Maz 107, K 26 Maz 108 i 276, K 40 MazP 200, Ol Pódl 164, por. nr 34.

lus].
LEGENDY

a. Posiać ci się nie odrzekam, lecz czuwać nic mogę, Zęby ci się ogień nic wdał w tę kulawą nogę. A nie bójże się, dziewczyno, nie bój się ognia, Będę ściskał i przytulał, choćby
do samego dnia. Pies Śl 1/246, war.: K 12 Poz 25, K 4 Kuj 16, Krzyż Kuj 1/198, K 40 MazP 139 i 520, TN Janowiec 1979, K 18 Kieł 78, K 21 Rad 7, Piat Krak 153, ZWAK 1878/ 44-45, ZWAK 1880/243, LL

1961/3/30; Posłać ci się nie wymawiam, Gadać nie mogę, ... Boby ci się ogień dostał W kulawą nogę. Piel Śl 1/342, nadto: K 25 Maz 18, Rog PieS 249. b. Jak się ogień wrzuci w nogę, poratujes mnie. K 27 Maz 258. c. Nie bój ze się, Kasiu, ognia, ani puchliny, położę ja chorą nogę wedle pierzyny. K 2 San 131, war.: K 12 Poz 25, K 22 Łęcz 90, K 40 MazP 201, K 21 Rad 6. 47 - Nie wierz mu, dziewucho, choćby w ogniu gorzał, Bo jak cie uwiedzie, nie będzie cie
mu Żal. Pies Śl 1/356, nadto: ZWAK 1885/178, K 40 MazP 252, Pies Śl 2/719. PIEŚNI ŻARTOBLIWE

57 - Wzniecenie pierwszego ognia: a. przez tarcie leszczyny; b. krzesanie kamieni. a. O pochodzeniu ognia powiadają: że wygnany przez ojca syn kupiecki, puściwszy się na morze został wyrzucony na bezludną wyspę. Gdy tam bez myśli żadnej począł trzeć leszczynę o leszczynę, wzniecił on ogień, który się stamtąd rozszerzył po całym świecie. K 34
Chel 257-258.

48 - Woda nie chce ognia lać, ogień nie chce palić kija. Stworzył Pan Bóg grusze, żeby gruszki były, żeby gruszki miała. Stworzył Pan Bóg kozę, żeby gruszki trzęsła. Koza nie chce gruszek strząsać, gruszki nie'padają ... Stworzył Pan Bóg ogień, żeby pałę palić. Ogień nie chce pały palić, pala nie chce piesa walić, pies nie chce kozy kąsać, ... Stworzył Pan Bóg wodę, żeby ogień zalać. Woda nie chce ognia lać, ogień nie chce pały palić ... TN Krasne 1966, war.: Kupiul se Zyd wody, zęby ogień gasić, Woda nie chce gasić, Ogień nie chce kija spalić. MAAE 1908/222; por. motyw bajki łańcuszkowej Krz PBL nr 2030D oraz podob. motyw o babie, która nie może zapędzić prosięcia do chlewika i prosi o pomoc psa; gdy ten odmawia, zwraca się do kija itd. Krz PBL nr 2030. PIEŚNI DZIADOWSKIE 49 - [Przed Sądem Ostatecznym:] Mówią wciąż, że ciemność przez trzy dni nastanie, Ze grzesznemu żaden ogień nie ożyje. Nyr Kar 112. 50 - W zbrodnicze ręce sierotkę porwała, I żywcem w ogniu spalić ją chciała. Nyr Kar 299. PIEŚNI O ŚWIĘTYCH 51 - Św. Dorota wstępuje w ogień i pięknieje. Kazał król ogień napalić, Kocioł ołeju przystawić, Świętą Dorotkę w nim smażyć. Kot Zn 150, war.: LL 1972/4-5/10, K 22 Łęcz 171, K 26 Maz 342, K 19 Kieł 140, Kot Zn 152; Kazał oleju nawarzyć, Świętą Dorotę usmażyć. Dorotka w ogień wstąpiła, Wyszła piękniejsza niż była. Kot Zn 151. 52 - Lewito święty oraz męczenniku, sługo Chrystusów, wiary miłośniku, Wawrzyńcze, ogniem dla wiary palony, srodze męczony. K 22 Lecz 177. BALLADY 53 - Dzieciobójczynię karze się śmiercią przez spalenie w ogniu/utopienio. A ty wójtówna - co wolisz, czy tu w tę wodę - czy w ogień? A ty wójtówna - co wola, CZy ty popłyniesz czy spłoniesz? K 4 Kuj 51, nadto war.: Biel Kasz nr 85.

b. Ali on [mądry człowiek] sobi pomyśliał, jakby to ten ogień zdobyć? Znaliaz taki dwa kamieni i miał przy sobi knota takiego z wełny takiej. [Udało mu się wykrzesać pierwszy ogień.] Czap Mat 114. 58 - Burśtyn [który powstał podczas potopu z łez ludzkich] ocysca sie w ogniu cy na zazących węglach i z tego, co dobre było w ludzioch, wydaje dym psijemny dla nosa i oców, a ze złek reśtek zostoje na dnie trochę smrodliwych woglów i carnech sadzy. PSL 1973/4/198. 59 - [Syn zabił swoich rodziców i swego kołczana, ksiądz wyznaczył mu pokutę] Będzies zbawiony ... ale jeżeli .się drugi raz na świat narodzis. [W tym celu ksiądz polecił] Idź do lasu, napal ogień, a jak sie to drzewo będzie dopalać, skoc w niego i spal się na popiół, a jak się spalis, wtenczas odpokutujes i znajdzies matkę i zonę. [Gdy chłopak tak uczynił] zgorzał, tylko serce jego zostało całe pod węglami. K 21 Rad 182. BAJKI 60 - Ogień osądza i wymierza sprawiedliwość: I. podarowany sierocie/ubogie mu zamienia się w złoto, rzeczy wartościowe; II. podarowany niegodnej osobie spala ją lub zmienia się w gady. a. I. [Sierota wysłana przez macochę po ogień, prosi o niego: a) mróz, wiatr i miesiąc, b) dwanaście miesięcy; odpowiada trafnie i grzecznie na zadane pytania i otrzymuje w darze pełną zapaskę ognia, który w domu okazuje się złotem, odzieżą lub rozrzucony po polu zamienia się w budynki. II. Córka macochy, która niegrzecznie odpowiada na zadane pytania, otrzymuje ogień, który ją spala lub zmienia się w kłąb gadów.] Krz PBL nr 480B. b. [1. Ogień daruje biednemu za grzeczną rozmowę Bóg, św. Piotr i Paweł; ogień zmienia się w złoto, budynki. II. Bogatego brata, który był niegrzeczny dla wędrowców ogień
spala.] Cisz Krak 136, war.: K 42 Maz 493.

61 - Ogień podarowany za opowiedzenie historii bez słowa prawdy. Krz PBL nr 1922. 62 - Bohatera o nadludzkiej sile poczęła matka zapłodniona przez ogień. Krz
PBL nr 301, nadto war.: ZWAK 1878/151.

63 - I. Chrystus (i św. Piotr) w zapłatę za nocleg młócą zboże ogniem. II. Chłop chce ich naśladować i wznieca pożar. Krz PBL nr 752A. 64- Zamordowane dziecko (ptak) zrzuca na głowę macochy-zbrodniarki ogień.
Krz PBL nr 720.

285
284 ________________________ OGIEŃ - dokumentacja OGIEŃ dokumentacja

65 - Bohater ma nadzwyczajnych pomocników, m.in. człowieka zamrażającego Ogień. Kra PBL nr 513, nadto war.: K 51 Sa-Kr 214. 66 - I. Za podkucie konia Chrystus odmładza kowalowi starą żonę włożywszy ją w ogień. II. Kowal próbuje odmładzać innych, ale to mu się nie udaje. Krz PBL nr 753; nadto war.: [diabeł odmładza kowalowi żonę] TN Kawęczyn 1964. 67 - Ogień nie chce spalić drzewa wyrosłego z grobu zamordowanego, ZWAK 1878/143. ' 68 - Ogień nie chce przyjąć ciała krzywoprzysiężcy. K 45 Gór 555. 69 A - Wrzucenie węża w ogień. [Bohater służy u staruszki przez rok, ma zbudować płot i wrzucić wypelzle z niego węże w ogień, z chwilą wrzucenia w płomienie węża ze złotą koroną, staruszka zmienia się w królewnę.] Kra PBL nr 421. 69 B — Za uratowanie węża z ognia bohater otrzymuje dar rozumienia mowy zwierząt, LL 1961/4-6/74. 70 - Ścigany bohater rzuca za siebie przedmioty, które zamieniają się w ogień. Kra PBL nr 314. 71 - I. Kogut chce odebrać pożyczone pieniądze. II. Zostaje przez dłużnika skazany na spalenie. III. Zalewa ogień wodą. Krz PBL nr 715. OPOWIEŚCI WIERZENIOWE 72 - Dwa ognie rozmawiają o złym traktowaniu przez gospodynię i postana wiają zemścić się spalając jej chałupę. Ognie rozmawiają między sobą. Nie godzi się pożyczać ognia z innej chałupy. Pewna kobieta pożyczyła sobie ognia. Na kominie pożyczony ogień zaczął rozmawiać z miejscowym. „Moja gospodyni, mówi pierwszy z nich, co wieczór i poranek oczy mi przemyje, przeżegna." „A moja, mówi drugi, pomyjami mię zachlapie." - „Co jej za to zrobić?" „Trzeba z nią poigrać!" Wziena się chałupa i spaliła. Opowiadająca uważa tę karę za bardzo słuszną, gdyż ogień powinno się na noc zalewać czystą wodą i „ogarniać". Wisła 1889/307 Łuków, war.: Wisła 1898/151, K 53 Lit 403, K 17 Lub 79, K 33 Che! 75, wg Mosz Kul 2/502 motyw zachodnio-i wschodnioslowiański. 73 - Mowę ognia rozumie dziad/niemowlę/... a. Raz jeden człowiek rozumiejący mowę zwierząt, ptaków i ognia podsłuchiwał, jak rozmawiały ze sobą dwa ognie. Czy dobrych masz gospodarzy? - pytał ogień przeniesiony [z innego domu]; ja swoich będę palił - mówił dalej - źle się ze mną obchodzą; gospodyni leje wszelkie brudy na pomiołę, a potem nią mię zamiata, dzieciom dozwala ze mną swawolić i bić mię. Ze mną inaczej się obchodzą - mówił drugi - i nie mam potrzeby uskarżać się za to, więc gdy go będziesz palić, zostaw mego gospodarza kolasy, które są twemu pożyczone. Wkrótce spłonął ów dom i wszelkie zabudowania, a kolasy pod powiatką [wiatą, szopą] ani tknięte zostały. K 53 Lit 403; [Mowę ognia rozumie też miemowlę.j Wisła 1905/168; b. Baba żebraczka opowiadała, jako: Raz pewien dziad wędrowny zapowiedział we wsi, że nazajutrz spali się jedna z chat, którą wskazał. Zapytany: z czcgoby to wnosił? Odpowiedział, że siedząc w przyległej chacie przy kominie, ujrzał ogień z owej zagrożonej chaty, przychodzący tam w odwiedziny. Przybyły ogień miał mówić: „jutro spalę moją chatę, bo moja gospodyni źle się ze mną obchodzi, nie żegna mię wieczorem, pomyjami mnie zalewa". Drugi ogień ... odpowiedział ... „Ja zaś zachowam się spokojnie, bo nie mam się za co żalić ani mścić; moja gospodyni codziennie mnie znakiem krzyża św. żegna, pomiotło w czystej macza wodzie, popiołem pięknie zagarnia". [Następnego dnia wskazana przez dziada chałupa spłonęła.] K 38 Chel 75. RELACJE POTOCZNE 74 - Bóg stworzył ogień. a. Ogień? Jest tyż stworzony przez Pana Boga dla człowieka. Pan Bóg stworzył uogień, wodę i ziemie. TN Krasiczyn 1985. b. Ogień stworzył Pan Bóg dla człowieka, dla jego wygody. TN Motycz 1985.

c. Prawie święcono ten ogień, że to był wielki dar Boży ten ogień. TN Krasiczyn 1985. 75 - Hubkę - to sie jom gotuje. Jom sie bierze z bukowego drzewa i we wodzie gotuje, a pote susy i tłuce na mientko, wie sie łatwo ogień hyta. I to ino po malej drobince nosili bacowie w poście - to opiekunowało kie poświęcili. Hubę sie święciło - bo to „dobry ogień" dawało. ... Wengiel drzewiany opiekunuje tyz bydło i owce na holi - temu musi sie stale tamoj ogień palować w sałasie, bo w nim duk mięsko i sytko opiekunuje. Baz Tatr 166. 76 - [O rozpalaniu ognia 23 czerwca:] Bo jak Chrystus przyjmywał chrzest na rzeki Jurdanie, to zejszed Duch w ogniu i słyszę, ze to Syn mój ukochany i jego słuchajcie. To zamiast tego Świętego Ducha to palio ten ogień. Czap Mat 121. 77 - Na Świętego Jana były sobótki, myśmy pletly takie wieńce. U nas jest tutaj przewóz i szło sie na środek Sanu, jechało sic na tym promie, i rzucało sie, i w tym wieńcu była świeczka ..., a myśmy mieli ogień rozpalony na brzegu. TN Krasiczyn 1985. ZAPISY WIERZEŃ I PRAKTYK 78 - Nim krzesać ogień zaczną, żegnają się wprzódy. Skoro rozdmuchają iskrę między węglami i skoro już ... łuczywo zapalą, żegnają się także, jak gdyby dla pobłogosławienia szczególnego daru nieba, który utrzymuje życie tyla ludzi i zwierząt. Jeżeli rozniecony ogień dobrze się pali, mówią, że będzie pogoda, w przeciwnym razie słota. K 17 Lub 79. 79 - Wieś ma ... wielki szacunek dla ognia, np. gdy w Wielkopolsce dzieci bawią się ogniem, mówi się: Daj spokój, ogień nie twój brat, żebyś się z nim bawił. Kul Wiel 3/17. 80 - Zalewać ognia nie wolno, bo to grzech; chcąc zaś ogień przygasić, należy go tylko przysypać popiołem. ZWAK 1886/114. 81 - Choć ogień jest samą czystością, bruka się przez zetknięcie ze światem i musi się oczyszczać, a „czyści się" w wodzie: gdy woda wre, to on właśnie, kąpiąc się w niej, wywraca koziołki. Lud 1908/44. 82 - [Jęczmień leczono spalaniem jęczmienia lub pocieraniem chorego miejsca ziarnami jęczmienia, które potem wrzucano w ogień.] K 7 Krak 160, podob. K 34 Chel 211, Pęk Bilg 236, TN
Krasiczyn 1985, K 52 Br-Pol 441, K 51 Sa-Kr 18, K 31 Pok 163, MAAE 1908/141, ZWAK 1882/261, ZWAK 1885/46, ZWAK 1892/259, Lud 1908/183, Lud 1931/51, ŁSE 1966/110.

BIBLIOGRAFIA: Aian Poet 1/193-194, 204-206, 2/1-51 Briic Mit 238-239; C i s z e w s k i Stanisław, Ognisko. Studyum etnologiczne, Kraków 1903; Chev Dic 2/309-314; De Vries Dic 186-188; Duf SNT 449-450; Duf STB 615-620; For Sym 72-76; Gamlv Ind 274; Giey Mit 127-136; Grav Mit 79-80, 133-138; H e c k o w a K.W., Pod znakiem świętego słońca. Dawne wierzenia śląskie, Wrocław 1961; Herd Lek 107-108; IvTop Slav 140-147; IvTop Issł 18, 48, 95-96, 99, 100, 103, 118, 121, 148-149, 158-163, 172, 173, 199, 207, 218, 236, 240, 241; Kemp SInd 315, 394; Kop SMit 777; Kop SSym 266-270; K o z i o ł Maria, „Gość w czerwonym płaszczu". Pogańskie i chrześcijańskie elementy w ludowym stereotypie ognia, „Akcent" 1986, nr 26, s. 48-51; L a t e r n e P., Pochodzenie światów, Warszawa 1951; Lur Slow 149-151; Low Rei 218 220, 2 2 4 - 2 2 5 ; f , u k a Leon Jan, Wierzenia pogańskie na Pomorzu Wschodnim w starożytności i uie wczesnym średniowieczu, Gdańsk 1973, s 41-43; Mif Mel 402; Mif Tok 2/239-240; M l e c z k o Teofil, Ogień. Wierzenia l u d u związane z ogniem, Lud 1904/95; Mosz Kul 2/493 509; R e m i s z e w s k a Urszula, Konotacja semantyczna ognia w polszczySnie ludowej, praca magisterska napisana w ZJP UMCS, Lublin 1986; S K S I Lec 272; SSSI 462-463; Slav Mif 284-285; S zy d e I s k i J., Kult ogniska domowego i przodków, Poznań 1917, s. 45; Tom Drz 28, 40, 58-59, 170; Usp Rus 106-107, 124, 196, 267; W al I i s S , Krzesanic ognia, „Na tropie", R. 2: 1947, nr 4, s. 8; Woź Low 171-174, 218-220, 225; Wórt Hofl 2/1389-1402.

-►DYM, ISKRA, NOWY OGIEŃ, OGIEŃ CZYŚĆCOWY, OGIEŃ DEMONICZNY, OGIEŃ NIEBIESKI, OGIEŃ PIEKIELNY, OGIEŃ PIORUNOWY, OGIEŃ SOBÓTKOWY, PIORUN, PŁOMIEŃ, POPIÓŁ, POŻAR, SŁOŃCE, WĘGLE, WODA, ZACHÓD SŁOŃCA, ŻAR.

Joanna Szadura

286 _________________ OGIEŃ SOBÓTKOWY - eksplikacja OGIEŃ SOBÓTKOWY I 00 O.S. najczęściej rozpalano nocą w wigilię św. Jana (23.VI) 76, Etn Pol 2/145, K 27
Maz 133, K 28 Maz 92, K 16 Lub 119, K 20 Rad 1 1 6 , K 43 Śl 19, K 5 Krak 308 OraZ W dniu Św. Jana

eksplikacja

287

OGIEŃ SOBÓTKOWY

Wstęp. Eksplikacja: Nazwy. Czas. Miejsce. Rozpalanie i żegnanie. Funkcje magiczne: oczyszczające i ochronne. Wróżby. Dokumentacja —Vogień. Bibliografia.

W polskich ludowych obrzędach sobótkowych dokonało się zespolenie słowiańskiego kultu ognia i wody z kultem świętego Jana Chrzciciela. Za powód rozpalania ogni świętojańskich podaje się upamiętnienie ochrzczenia Jezusa przez św. Jana 76, pamiątkę dnia narodzin św. Jana PSL 1983/3-4/175, lub jego męczeńskiej śmierci Lud 1898/322; śmierci św. Jana Nepomucena, który był palony i smażony w ogniu K 19 Kieł 195. Ognie rozpalane w Zielone Świątki miałyby upamiętniać zesłanie Ducha Świętego w postaci języków ognistych Lud 1898/322. Wzmaganie sil słońca poprzez rozpalanie na ziemi ogni (ognisk) w momentach letniego i zimowego przesilenia słonecznego, podczas równonocy jesiennej i wiosennej było praktyką stosowaną w r ó ż n y c h k u l t u r a c h Kop ssym 268. Ognie rozpalano: w czasie głównych świąt rzymskiego boga słońca - Sola (obchodzonych 24-25.XII); - celtyckiego święta ognia w starożytnej Brytanii i Irlandii obchodzonego w Nowy Rok; 31.X - w wigilię Wszystkich Świętych, późniejsze ang. Halloween; w wigilię Bożego Narodzenia spalano wielkie kloce na ogniskach, staczano ze wzgórz koła ogniste (naśladowanie obniżającego się biegu słońca); w noc świętojańską; w kościele katolickim przyjęto poświęcać ogień przed kościołem w Wielką Sobotę zgodnie z terminem pierwotnego obchodu narodzin wiosennego słońca Kop ssym 268. W kulturze s ł o w i a ń s k i e j rozpalanie ognia sobótkowego miało na celu wzmaganie siły słońca w okresie letniego przesilenia, zapewnienie sobie zdrowia na cały rok, zapewnienie płodności zwierząt gospodarskich oraz upraw; ognie te rozpalano, by uczcić połączone żywioły: niebieski ogień (słońce) i wodę wisla 1916/150. — Nazwa ogień sobótkowy lub krótko sobótka K 43 śl 19 wiąże się ze zwyczajem rozpalania O. (ognisk) w kolejne soboty od Wielkanocy do Zielonych Świątek, tj. przez siedem sobót Lud 1898/312. Zwyczaj ten jest znany w Polsce do dziś Etn Pol 2/145. O. rozpalane w wigilię św. Jana Chrzciciela (23.VI) nazywane są ogniami świętojańskimi 37, K 27 Maz 133, K 43 śl 19; oraz na zasadzie zwężenia zakresu - nazwami całych obrzędów, którym towarzyszą: sobótka 36, 39b, 77, Karl SGP 5/186, sobóteczka 36, kupalnocka, kopalnocka, kupalonecka, kopiclnocka, kopernocka, kąpała, kupała, kupalina Karl SGP 2/526, K 28 Maz 92. Nazwa sobótka występuje na terenie północno-wschodniej Polski, nazwa kupała, kąpała, kupalnocka, etymologicznie związana z ruskim imieniem św. Jana Chrzciciela: Iwan / Janko Kupała, występuje w pasie wschodniej Polski Etn Poi 2/145. Inne nazwy to: ognie Jcupaine K 5 Krak 308, K 33 Chel 149, na obszarze graniczącym z Białorusią i Ukrainą - palinocka Etn Poi 2/144. Z czasem rozpalania tych O. wiąże się nazwa ognie czerwcowe K 20 Rad 1 te; też ognie byłiezne, tj. takie do których wrzuca się bylicę K 16 Lub 119.

(24.VI) 77, K 49 Sa-Kr 267; ponadto rozpalano obrzędowe ognie w innych istotnych momentach obrzędowego cyklu dorocznego: w okresie l e t n i e g o i z i m o w e g o p r z e s i l e n i a s ł o n e c z n e g o , podczas równonocy jesiennej i wiosennej, a więc: w Wielkim Tygodniu lub w Niedzielę Wielkanocną - w Kieleckiem, Sandomierskiem i Krakowskiem, na Podlasiu Etn Pol 2/145; w każdą sobotę od Wielkanocy aż do Zielonych Świątek, tj. przez siedem sobót Lud 1898/312; w wigilię lub dzień Zielonych Świąt - na Podlasiu, w Kieleckiem, Sandomierskiem, Krakowskiem, Rzeszowskiern i na Pogórzu Etn Pol 2/145 na pamiątkę zesłania Ducha Świętego w postaci ognistych języków K 19 Kici 194; w dniu św. Piotra (29.VI) K 49 Sa-Kr 271, 284; w dniu św. Rocha (16.VIII) na Kurpiach, Mazowszu Etn Pol 2/145; w okresie świąt Bożego Narodzenia - w Zamojskiem Etn Pol 2/145; sporad. w dniu św. Szczepana (26.XII) 39b, Lud 1898/313, np. paliła je na polu dziewczyna z resztek wigilijnej słomy i siana wyniesionych z domu Lud 1898/318. Na Lubelszczyźnie sobótki palono jesienią, po zbiorach K 17 Lub 100, K 16 Lub 120. A Ogień świętojański (w wigilię św. Jana) rozniecano w miejscach kulturowo

„ważnych": W pobliżu WÓd, strumieni K 27 Maz 135, K 28 Maz 97, K 24 Maz 180, K 52 Br-Pol

124, 125, na wzniesieniach K 49 Sa-Kr 268, na szerokich miedzach między polami Kot Las 228, na drogach K 49 Sa-Kr 278. W wigilię Zielonych Świątek rozpalano O. przy drogach, rzadziej za wsią pod krzyżami K 28 Maz 34, 89. W dniu św. Rocha (16.VIII) na drodze przed wsią K 27 Maz 138, na placu przed kościołem PSL 1962/2/93. Na Lubelszczyźnie palono je na polach K 17 Lub 100, K 16 Lub 120. ♦ R o z p a l a n i e ognia świętojańskiego. O. świętojański rozpalano w rytualny sposób. Rozpalano go z czterech stron, na cztery rogi, co symbolizowało strony świata i ruch słońca Lud 1898/315. O. ten krzesano deskami Pei Dem 14, przez tarcie drzewa K 24 Maz 347, Lud 1898/315, co nazywano żywijm rozpaleniem. Do rozpalenia używano słomy zdartej ze strzechy i zabranym gospodarzom bez ich wiedzy starym płotem K 20 Rad ni, tzw. stopkami, tzn. szczątkami łapci, które przez rok cały były rzucane na strzechę K 52 Br-Pol 126. Wrzucano do niego zioła takie, jak bylica 39, K 2 San 112, ruta 39, łopucha K 49 Sa-Kr 281, przestęp, mikołajek Kul Wiel 3/527, dziurawiec - zioła lecznicze wspomagające siły magiczne O.; rośliny, których użyła Matka Boska chcąc, aby głowa św. Jana napowrót do ciała przyrosła PSL 1983/3-4/178. Tańczono wokół O., co symbolizowało ruch słońca PSL 1985/1/67, 69. Z e g n a n i e ognia świętojańskiego. O. świętojański żegnano znakiem krzyża, by diabeł nie miał do niego przystępu i nie zaniósł go na budynki gospodarskie Lud 1898/321, 1899/258. Przeżegnanie O. miało uniemożliwić dostęp do O. czarownicy, która tej nocy miała obowiązek zawiezienia do piekła wozu pełnego masła i sera, na którego zrobienie musiała ogrzać kwartę kwaśnego mleka przy ogniu świętojańskim wisla 1892/924. ł Funkcje magiczne: O. sobótkowemu przypisywano własności: (a) oczyszczające i (b) ochronne. (a) Wierzono, że przeskakiwanie ogni kupalnych K 33 Che! 149 o c z y s z c z a Szyf MiW 67. Uważano, że jest to kąpiel przez ogień dla oczyszczenia z grzechów K 5 Krak

K 48 Ta-Rz 82 czy: Sobótki na Zielone Świątki! Lud 1898/320. Lud 1907/87-97.. obnoszono po granicach pól. PSL 1985/1/67-75. Jan chrzci wodę i przepędza z niej demony czyniąc ją bezpieczną dla kąpieli Lud 1907/91. Na Podhalu owce przepędzano przez O. Dzień narodzin głowy. a także by zapewnić im p ł o d n o ś ć . K II Poz 44. które niewidoczne tańczą przy ogniskach K 39 Pom 69. ogniska palono. O. sobótkowych w dniu św. W polskiej kulturze ludowej rozpalanie nowego. wzniecano pocieraniem np. Uważano to za skuteczne lekarstwo przeciw zarazie Karw Dobrz 60. że jak przez ogień nie przechycme. . jeśli podczas przeskakiwania przez O. do naczynia stojącego na podłodze Gaj Rozw 98.K l o s i e w i c z Danuta. Wierzono. ♦ Przeskakiwanie przez O. Rozpalanie O. Świętojańskie Bar ŚrodP 302 wierząc. wpadła do ogniska K 10 Poz 204.XII) chroniło pszenicę przed śniecią 39b. war. wokół prosa. SŁOŃCE. Palenie przez mężczyzn O. Robiono to po to. „Wiedza i Zycie". O. a przeskakiwanie przez ogień sobótkowy chroniło przed bólem nóg Lud 1898/316. L i s n o w s k i Leon. podob. śnieci. nr 7. Joanna Szadura NOWY OGIEŃ Wsią K 27 Maz 138.VIII).. Ziarna te wykorzystywano do wiosennego siewu Gaj Rozw 99. (b) Wierzono. ZWAK 1887/30. świętojańskie obnoszono po polach i wokół ogrodów. For Sym 73. ŁSE 1957/294. drąga osicowego [? osikowego . Maria Kozioł. rozpalany w wigilię Zielonych Świątek miał oczyścić bydło i zachować je od zarazy K 5 Krak 294. świętojańskie traktowano jako wróżbę o wczesnym lub późniejszym małżeństwie: która dziewczyna łatwo przeskoczy przez O. WODA. LL 1966/2-3/69. by chronić uprawy przed zarazą. K 49 Sa-Kr 268. K 20 Rad no. podob. podob. że palenie O. PSI. ziarno przesypywano przez płonący O. w śmigus pokropiona. a teraz osuszona została Lud 1898/316. OGIEŃ. Na Pomorzu zapisano wierzenie. miały one chronić rośliny od robactwa K 49 Sa-Kr 268. Ś w i c t e k Jan.VIII).. Wórt Holi 4/733 740. tego dnia. W środkowej Polsce zabezpieczano ziarno przed śniecią oraz zapewniano urodzaj zboża przez przepalanie (nazywane też kadzeniem) np. by był urodzaj K 19 Kieł 195.] o bal osicowy albo sosnowy K 27 Maz 138. wyjdzie w ciągu roku za mąż K 4 Kuj 267. Rozpalenie O. 1929. Przepędzano bydło obok O. to czary się imają LL 1963/4/26. co znalazło utrwalenie w przysł. ażeby bydła nogi nie bolały ZWAK 1886/224. w dniu przyjścia na hale Baz Tatr 81. S. O. podob. Popiół z O.: Lud 1898/320. Karw Dobrz 203. Mosz Kul 2/3U. K a l i n o w s k a . 194. Rozpalanie ognia przez pocieranie wiązano w wielu kulturach z seksualnością. sierpem lub palmą weselną ZWAK 1885/36. by nie odbierały krowom mleka 39a. po g r a n i c a c h pól i przepędzanie przez 0. także uspokajało to nie dające się doić krowy PSL 1962/2/93. Toin Drz 195-200. PSL 1962/2/93 przez dogasające O. żywego ognia miało na celu wzmożenie jego siły. 77. 4. lub popiół z ognisk bydła. K 27 Maz 133. Lud 1898/308 322. K u b i a k Krzysztof. Zabiegu tego dokonywano w dniu św. by na krew nie chorowało K 49 Sa-Kr 269. szkodnikami czy gradobiciem. a także: Sobótki! Maju! Raju! K 44 Gór 94. ze słowami: W ostatki oproszona. i p r z e z O. bo to bydło się przeczyszcza i czainwnice nie mają dostępu Szyf MiW 67. Rozpalano O. Sobótko w Galicji. Szczepana (26. Etn Pol 2/143-146.N. by niedźuńadki (owady) korzeni u zboża nie podgryzały K 19 Kieł 191. Rocha (16. tam grady nie przeszkadzają NKPP sobótka 1. świętojańskich z a p o b i e g a wzmożonemu w tym dniu działaniu czarownic. podob. W Krakowskiem zachował się zwyczaj huśtania i przenoszenia przez chłopców dziewcząt nad O. Kop SMit 759. Gdzie sobótki zapalają. tj. Obrzędy świętojańskie. Sobótka. ten poświęcał ksiądz Grodź Lecz 74. W niektórych okolicach przed 24.NOWY OGIEŃ 288 OGIEŃ SOBÓTKOWY eksplikacja eksplikacja 289 296. K 27 Maz 138. by nie przechodzić przez wodę K 49 Sa-Kr 272. wołano przy tym: Uciekajcie niedźwiadki (owady) w Kubowe ziemniacki lub śpiewano nabożne pieśni Lud 1907/89. Przyczynek do badań nad problematyką świętojańska. aby czarownice nie mogły polecieć do piekła. uciekaj śnieć! albo: Uciekaj kąkolu. Uważano przy tym. O. podob. D e k o w s k i Jan Piotr. ŁSE 1962/131-145. zapalonym z patyków wierzbowych. gradobicia i złych duchów ŁSE 1962/139. rozpalany na drodze pod odbierze mleka ŁSE 1961/207. nie ma siły TN Motycz 1985. 1983/3 4/175 184. łączono z puszczaniem przez panny na wodę wianków z wstawionymi weń świecami 37. Lud 1898/320. Taniec w aspekcie ruchu obrotowego. sobótkowych miało chronić przed ->gradem. aby w ich ogniu spłonęły czary i czarownice Szyf MiW 67. kiedy to obnoszono płonące smolne szczapy lub stare miotły wokół pól z okrzykami: Świeć się świeć. sobótkowego zmieszany z pokrzywą (żegawką) i solą dawano bydłu do żłobu w wigilię Bożego Narodzenia. nikt krowom nie Nowy ogień to ogień obrzędowy rozpalany tradycyjnymi sposobami przez tarcie. Wykorzystywano do tego jeden ze snopów przyniesionych w tym dniu do domu. Na Huculszczyźnic przepędzano bydło przez żywy ogień rozniecany w wigilię Bożego Narodzenia Wisła 1897/354. K r ć e k Franciszek. słomę z włożonym zielem święconym w dniu Matki Boskiej Zielnej (15. W Pinczowskiem proso przepalano bezpośrednio przed sianiem . która nie przychodzi do O. Przeskakiwanie przez O. Z a w i s t o w i c z K. Rodzajem magii ochronnej było o b n o s z e n i e O. aby ziarenka w kłosach zaczęły twardnieć Udz Krak 56. by się ziarno zapaliło. prosa podczas wigilii Bożego Narodzenia. Ogień w ten sposób rozpalany był potem podtrzymywany w domach przez cały rok. W Olkuskiem praktyka ta była stosowana w Zielone Świątki. bo bez ognia wianek na nic. świętojańskich jest czarownicą K 27 Maz 135.J.B. Lud 1899/256-258. Udział w obrzędzie chronił przed bólem głowy: Kto na sobótce nie będzie. że kobieta. Dodatkowo mieszano O. O.przesypywano je nad O. W i s ł a 1892/923 927. w okresie Wielkanocy na polach służyło oczyszczeniu miejsca już przed wiosennym wyprowadzeniem koni Ha pastwiska Gaj Rozw 57. Sobótka. bo cię będę smolił! ŁSE 1967/294. DOKUMENTACJA-tOGIEŃ BIBLIOGRAFIA: Briic Mit 309-310.VI palono wszystkie miotły Kul Wiei 3/66. LL 1976/1/45. Praktyki takie wykonywano w Wielki Poniedziałek lub w Wielką Sobotę ŁSE 1967/294. główka go boleć wciąż będzie NKPP sobótka 2. Sobótka. Obrzędy i zwyczaje świętojańskie w Piotrkowskiem. źe tego dnia św. Bart TLub 28. że O. R. świętojańskie palone są dla czarownic. w wigilię Zielonych Świątek. -+NOWY OGIEŃ. do którego wkładano rózgę drużby weselnego. lub palono ciernie (drzewo męki Pańskiej) K 24 Maz 187. M a t u s i a k Szymon. ZWAK 1878/22. Obrzęd sobótkowy.

Uważano. 117. Szyf MiW 156. nigdy żarem wziętym z innego ogniska. podob. Nowy ogień przez tarcie rozniecano także w Wielką Sobotę w obejściu Wisła 1891/432. p r z e c i w i a sie w razie gaszenia Etn! 1989 Biig 124. Wisła 1891/628.: bo by piorun samych gaszących zabił ZWAK 1890/189. K 48 Ta-Rz W sposób specjalny rozpalano pierwszy O. tylko o swoje bogactwo Sim Gad 46-47. z których jeden przywiązany był do płotu Wisła 1891/432. poświęconego w tym dniu w kościele. ale oszczędza człowieka. ZWAK 1878/125. pryska'. Pel Dem 45. ten utrzymywano w domu przez rok K 23 Kai 66. Był rozpalany tarciem o bont lub belkę w stodole K 3 Kuj 92. zanieczyszcza się. Pel Dem 45.P. świeżo. ogienek świadczą o pozytywnym stosunku do ognia. jest znakiem laski Bożej Mosz Kul 2/489. TN Motycz 1985 dobytek ludzi złych i grzesznych ZWAK 1890/189. 196. K 34 Chel 159. -^piorun.P. Baz Tatr 83 i 140 mają charakter nie tylko opisowy. ->ogień demoniczny. K 3 Kuj 90. coby nifto nie widzwl. krzesano go na hubę Baz Tatr 140. *+ N. 154. K 42 Maz 402. bo pochodzi od Boga Kul wiel 3/524. IvTop Siav 144. ■ Nazwa żywy ogień Lud 1908/44 wiąże się z techniką otrzymywania ognia poprzez pocieranie (obraz aktu płciowego).VIII w wigilię św. -►ogień. w ciągu roku traci swą moc ochronną. O traktowaniu O. TN Krasiczyn 1985. W domu nowy ogień rozpalano w dniu Trzech Króli (6.NOWY OGIEŃ . K 48 Ta-Rz 262. bo to ciężki grzech Sprzeciwiać Się Woli Boga Wisła 1890/109. np. TN Choiowice 1985. na tym terenie został zanieczyszczony i nie spełniał swojej ochronnej funkcji. Lud 1908/46. ->ogień. ZWAK 1890/189.O. lub do wigilii św. potem przenoszono do domów. TN Motycz 1985. był gaszony 10. dlatego należało zgasić wszędzie O. K 7 Krak 136. ->piorun.eksplikacja 290 OGIEŃ PIORUNOWY . olszowego. Na hali pirsy ogień trza zapolować samemu w salasie. Nazwy boży ogień Wisła 1890/245. Mosz Kul 2/489. np. wrzucić do niego węgiel. Baz Tatr 83. z rozkazu Boga ZWAK 1890/189. podob. jest bowiem wierzenie. powsz. W Karpatach i na Podhalu żywy albo boży ogień rozpalano w dniu przyjścia na halę Baz Tatr 81. który ulitował się nad głodnymi dziećmi K 14 Poz 160. wiąże się z wiarą. (młody) uważany jest za silny i stawiany w podstawowej opozycji do s t a r e g o O. O. ■ O. gdzie O. spala K 39 Pora 22. K 46 Ka-S 462. Taki O. Jana (23. Inaczej niż u Słowian wschodnich. nie gaszono K 17 Lub 78. Usp Rus 120. nazywany inaczej: ogień od pioruna TN Motycz 1985.VI) Kul Wiei 3/35. 2/18. co święcony bel. że epidemia zarazy. ♦ O. TN Motycz 1985.1) powrozem zapalonym od O.P.eksplikacja 291 powstawanie. Wawrzyńca był dniem odpoczynku O. boski Ogień K 7 Krak 278. czysty ogień. C i s z e w s k i Stanisław.III) Pontifei Maiimus rozpalał nowy ogień za pomocą wklęsłego lustra od promieni słonecznych albo przez tarcie owocującego drzewa. drzazgę z laski cisowej. niebieski Ogień. pożar piorunowy / od pioruna Pel Dem 45. Obawiano się kar za gaszenie O. Wzniecanie ognia za pomocą tarcia. że panowie nie troszczyli się o chłopów. narodziny ognia kojarzono z aktem płciowym mitologicznych istot lub zwierząt Herd Lek 108. żywe rozpalenie. to miało porazić człowieka TN Motycz 1985. Wisła 1889/501. Bar środP 280. K 24 Maz 187 i przenoszony do domów. traktowany jest jako święty. laskowego lub osikowego wit Baj 149.P. Wisła 1899/666 669. BIBLIOGRAFIA: Afan Poet 1/257. rozpalano przez tarcie specjalnego rodzaju drzewa. Ogień uzyskany tą techniką był ogniem sakralnym.P. -►GWIAZDY. podob. że O. nie spala obrazu Matki Boskiej K 39 Pom 22. Zdrobnienia: ogieniaszek. podob. że O. W s t a r o ż y t n y m R z y m i e z początkiem nowego roku (l. De Vries Dic 339.P. Zwyczaj rozpalania nowego O. TN Choiowice 1985. Niecenie ognia przez tarcic. TN Choiowice 1985. że ugasić go nikt nie jest w stanie Wit Baj . TN Banachy 1984. podob. OGIEŃ Joanna Szadura OGIEŃ PIORUNOWY W polskiej kulturze ludowej ogień wywołany uderzeniem pioruna jako pochodzący z nieba jest uznawany za święty.: w nowym domu wrzucano doń święcone zioła ŁSE 1963/113. Wisła 1897/242. uroczyście wzniecony uważano za silniejszy i żywotniejszy Mosz Kul 2/502. For Sym 73. że ognia od piorunu nie należy gasić ZWAK 1887/3. a jako święty i czysty w opozycji do o g n i a d e m o n i c z n e g o Kul wie] 3/524. Pierwszy ogień pod kuchnią w Wielką Niedzielę rozpalano z zeszłorocznych wianeczków z cierni Karw Dobrz 195. L u b i c z Rafał. Pel Dem 45. jako istoty żywej. żyka 'rozchodzi się. pierwszy ogień LSE 1963/113. po czym rytualnie rozpalany pod gołym niebem K 23 Kai 103. Lud 1907/88. Pan JeZUS Zapali K 17 Lub 153. Wisła 1891/432-433. Kul Wiel 3/520. z dopuszczenia Boskiego wynika i< 17 Lub 78. co je poświęcona 1 cetynki 'igliwie' ze skorusy i smerka Baz Tatr 83. za to. Wawrzyńca (patrona ognia). gdy widać najwięcej spadających gwiazd.P. O. gaszony przeciwia sie Etn! 1989 Bi!g 124. za boskie narzędzie kary lub łaski. wieczorem K 22 Lecz 176. dwu drążków leszczynowych. O 00 A O. IvTop Issi 18. dlatego należy wzmóc jego siłę poprzez tzw. Lud 1908/44. pozbawionego siły Mosz Kul 2/506. i rozniecić nowy ogień przez tarcie drewna o drewno. np. Dzień św. Jednocześnie jest to dzień. Stary O. K 48 Ta-Rz 262. boży Ogień ZWAK 1887/217. Slav Mif 285. W dniu św. W Lubelskiem i Chełmskiem wierzono. x O. O. ale i wartościujący. K 34 Chel 159. TN Motycz 1985. za: odmówienie sierotom chleba K 14 Poz 160. przez bronienie jeszcze więcej zabudowań zapalić się może K 46 Ka-s 462. Kul Wiel 3/520 i 524. w kulturze polskiej to narzędzie kary Bożej Wisła 1889/491. cholery była znakiem. jest z nieba rzucony TN Choiowice 1985. Wawrzyńca O. 262. Lud 1908/49. O. = Ogień piorunowy K 14 Poz 160. gdyż święty ogień musiał być nieskalany For Sym 73.

że piorun zapala. Joanna Szadura odpowiednikiem -►ogniem ziemskim. stąd nazywano je ogniem. 8. a grom gasi ZWAK 1878/125 ziemia Dobrzyńska. ->pożar.. W legendzie O. podob. W ludowych wyobrażeniach Bóg reprezentuje ogień niebieski. że jest to możliwe. jeśli d o g a s z e n i a z a s t o s o w a ć : (a) m 1 e k o: ZWAK 1878/125. N. 116.. na niebie pokazała się gwiazda z długim ogonem i jakieś slupy ogniste. pall się ->s!ońce.. podtrzymuje.N. -►pożarami.jak można sądzić . topieniem obłoków.N. 3. por. W celu odwrócenia gromów i piorunów wystawiano w oknach zapalone g r o m n i c e K 11 Poz 143. 667-668. PIORUN. -►światło. podob. które uosabia szatan/czarownica/grzesznik 4. (b) p r z e d m i o t y p o ś w i ę ć on e jak: sól. slupem ognistym. Panna i święci (szczególnie św. jak iz nieba . ziemia jęczała głucho. Wtenczas góra i z górami będzie sie zbijała.P. A g a t a ) . kręgiem ognistym Kul Wiel 3/508. że O. gdy w to samo miejsce uderzy Pel Dem 45. któraby ani włoska ciemnego na sobie nie miała" Wisła 1893/115.P. Przed O. św. ZWAK 1887/217: k o z i e K 15 Poz 181..mleko. Wierzy się. palono ś w i ę c o n e z i o ł a K 11 Poz 147. mz piorunowy ogień kto ugasi K 10 Poz 383. Florian. 716. Kompleks i kolekcje. Czap Mat 119. pozostaje w ścisłym związku ze swym . K 46 Ka-S 462. 228. któremu towarzyszy gwiazda z ogonem. POŻAR. De Vries Dic 466. dlatego śmierć lub pożar od pioruna uważano za karę bożą. ZWAK 1881/139. woda. którym np. Wreszcie huk się ponowił .M. komety TN Krasiczyn 1985..Ognisty deszcz spadnie na ziemię w dniu Sądu Ostatecznego. O. K 42 Maz 402. = x Nazwy ogień niebieski i ogień z nieba 7 uwydatnają pochodzenie i mają charakter wartościujący. Maria Panna w Obrazie Piękoszowskim K 21 Rad 236 oraz o b r a z y i f i g u r y ś w i ę t y c h . Pel Dem 45. atrybutami Wołosa (boga bydlęcego) . . 7. inny charakter ma określenie świat/o niebieskie. -►piorun. Wg pieśni piędzć] UŚtlic jadący po grudzie. -►kamień piorunowy. jest jego uosobieniem Tom Kos no. i mniasteczka i klasztorze będą si palili. ->pożar. -►słońcem. deszczu ognistego 1. w który ma iść ogień Pel Dem 63. Legendy. k W a Ś n e/(zsiadłe)'Kul Wiel 3/521. ale nie zawsze spala 3. świecą ->księżyc i -(-gwiazdy. . 0 Od O. Samo słońce traktowano jako ogień płonący na niebie Mosz Kul 2/440. LEGENDY 2 .N. (= piorun) zabija/ściga zło.N. 131. wierzy się bowiem.148. c h r o n i ą : Bóg. a nie niszczy życie 3. Dokumentacja: Pieśni dziadowskie. K 17 Lub 78. Lud 1905/214. TN Krasiczyn 1985. proroctwa o zniszczeniu -►świata przez ogień 8. ale „potrzeba przytem. Afan Poet 1/538. K 48 Ta-Rz 262. Wtem słup ognisty w kształcie wielkiego snopa ukazał się na sklepieniu niebios i tak pędził z hukiem ku ziemi. -►ogień piorunowy. ZWAK 1892/253. jęk ziemi 2. -►OGIEŃ. Usp Rus 71. równaniem dolin i zbijaniem się gór 1. Synonim świat/ość wskazuje na metafizyczny charakter O. O. pierwszym z ogni zaświatowych (-»ogień piekielny. A g a t y i ś w i ę c o n e g o c h l e b a .P. Relacje potoczne i zapisy wierzeń. prędzej się piwo w chłodnym sklepie skwasi. ->pożar.N. deszcz ognisty 1. słońce zachodziło krwawo. i wieczny K7 Krak 28. pali 1. 124.Słup ognisty na niebie [= zapowiedź kary Bożej]. Nadto moc ugaszenia O. oblaki będą si topili.N. ognistą planetę K 26 Maz 356. W kulturze ludowej ogień niebieski jest praogniem. deszczem ognistym. -łpiorunem. Pan Bóg zaczął karać ludzi za ich grzechy. zioła. K 30 Pok 285. w ok. (b) kozi I Ój ZWAK 1892/253 Wieliczka. Eksplikacja: Nazwy i pochodzenie. 667-668. ->błyskawicą. Lud 1896/326. K 48 Ta-Rz 262. war. 687. Własności Przyczyna. „spada" na ziemię w postaci pioruna (nazywanego też ogniem niebieskim) SFr s 1/577. Zabiegiem stosowanym w przypadku pożaru od pioruna było wyprowadzanie ognia w pożądaną przez siebie stronę za pomocą: (a) przedmiotów poświęconych. którą wypełnione jest niebo. który nie paląc świeci 5. por. jednocześnie utożsamiano go ze światłością.OGIEŃ NIEBIESKI OGIEŃ NIEBIESKI eksplikacja dokumentacja 293 292 152. pierwszy zapala. (c) d r u g i p i o r u n . Usp Rus 172. Wtenczas z nieba i pierony będą bardzo bili. jest wtedy zapowiedzią bądź n a r z ę d z i e m kary. jest ś w i ę t y K 7 Krak 28. Hajd Nie 242.. O O. Jako zapowiedź kary bożej na ziemię spada slup ognisty. kulą ognistą Etnl 1989 Bilg 100. Straszno było wtedy [za rządów młodego Sicińskiego] na świecie. np. uważano.wognistyj deszcz na cały świat pójdzie. O. mają: (a) o s o b y ś w i ę t e . np. . 716. a dolina z dolinami będzie sie równała.Snop zboża w postaci słupa ognistego spada na ziemię w czasie wielkiego głodu. 2/560. oraz ->kometą. K 52 Br-Pol 31. że piorun bywa ognisty i wodny. Wierzenie to .ma swe podłoże w starosłowiańskim micie o walce Peruna z Wołosem. aby na początku pożaru ktoś rozebrany do naga obiegł trzy razy palący się budynek" K 34 Chel 255. od którego pali się -łsłońce. 560. krwawy zachód słońca. 7-10. -►pożar. drugi gasi ogień ZWAK 1887/3 pow.: K 50 Sa-Kr 341. Nowego Targu gasi się „mlekiem kozy zupełnie białej. S ł od k i e Baz Tatr 145. słupa ognistego 2. Jezus. Kop SSym 269.. błyskawicy o. sierść i nawóz bydlęcy. 3 . ogniskiem K 34 Chel 254.N. Bibliografia. Etn] 1989 Bilg 124. o b r a z u Św. -►piorun. chleb. Atrybutem Peruna był piorun.wielki snop rozprysł się w milijonowe OGIEŃ NIEBIESKI Wstęp. podob. 172-173. Jana Ap 20. Równolegle utrzymuje się wiara. 687. 2/516. BIBLIOGRAFIA: Afan Poet 1/538. DOKUMENTACJA PIEŚNI DZIADOWSKIE 1 . O W C Z e Lud 1897/143. K 17 Lub 78. -►słońce. + W obrazie Sądu Ostatecznego deszcz ognisty współwystępuje z -+piorunami. zesłanego na grzeszników nikt ni e jest w stanie ugasić. (b) przedmiotów mających związek z drogą: ustawiają wozy w kierunku. obraz z Apokalipsy św. -►dym. -»ogień czyśćcowy). Wtenczas przed skończeniem [świata] wielka ufność będzie. na Rusi przypisywano zdolność poskramiania O. olkuski.

smutna nuta jego. różne też insze bywały ukarania Boże i nawet ooieri z nieba złatował na grzeszników.Krwawy to glos. O ■ Opisuje się go jako s t r a s z n y . o. Czap Mat 115. Dodaj ratunku duszom tym czyścowym w ogniu surowym. syny nie ratują. . wezwól z ognia czyśćcowego. wyobrażenie czyśćca jako pustyni pełnej spiekoty Wisła 1901/485. D e l u m e a u Jean. Warszawa 1994. 8-7 teraz tak przywiadujo. 192. W pieśniach pogrzebowych (określanych też jako pieśni do ognia czyśćcowego TN Krasiczyn 1985) prosi się Jezusa 1. Córki. którą jest oczyszczanie z grzechów dusz przebywających w czyśćcu na pokucie K 3 Kuj 177.C. który jest święty i wieczny. że ogniem ta ziemia zniszczona będzie. Opozycje. tak wam się stanie. Panem. ■ A Nazwy ogień czyśćcowy i. Jezu! Przez Twą. 4 . spalenie starych mioteł miałoby wzmagać O. o. Istotną cechą jest to. co mnie dziś.. K 7 Krak U. ale też i dusz w czyścu zostających. 39.Więzień prosi Jezusa o wybawienie z ognia czyśćcowego. bo nie spala K 7 Krak 23. jak sie tam pali. we łzach gorzkich długo tonąc. ile kto w O. OGIEŃ PIEKIELNY. K 7 Krak 23. KOMETA.Potem znowu zepsuło się pokolenie ludzkie. tam za moment grzechu płonąc. któren unika [wynika] z ognia czyścowego. TN Cholowice 1985. OGIEŃ PIEKIELNY. bo jo barzo cirpić muse. DESZCZ.Cioty ginęły zwykle przez wodę lub ogień naniccony przez ludzi. Tom Drz 29. 6 .C. przyjaciele.. Starzy ludzie mówili. Co wy nam dzisiaj.No ogień niebieski. Dokumentacja: Pieśni wielkopostne. A podajcież nam szczodrobliwą rękę. o. Amen. 3. przejściowej kary i oczyszczenia.. Więzień w cyjśćcu zatrzymany prosi na Jezusa rany: ratuj z ognia moje duse. oraz do -vognia niebieskiego. po trzykroć upadający. budynku. SŁOŃCE Joanna Szadura PIEŚNI WIELKOPOSTNE 1 . TN Motycz 1985. Wawrzyńca 5. ten zewsząd p i e c z e 2. 2-4. 58.Krzyż okrutny dźwigający. jeżeli umrze. że dusze w czyścu pozostające więcej cierpieć będą K 7 Krak 91. rzeszowskie]. Wort Hoff 2/1294-1299. W Krakowskiem zapisano wierzenie. cierpi matka. nikt się nade mną me użali.. Ale ginąć mogły i od niebieskiego ognia..Ogień niebieski to według tego tutaj były uznawane błyskawice. jest Dzień Zaduszny K 7 Krak 23. .OGIEŃ CZYŚĆCOWY eksplikacja OGIEŃ CZYŚĆCÓW V dokumentacja 294 295 snopki. a aniołowie zapisują. Za chwilę znikły ciemności. siostry też nie dbają. OGIEŃ. kieby ogień rażący. K 49 Sa-Kr 546. «■* O.C. uważaj każdy żyjący. OGIEŃ PIORUNOWY. Joanna Szadura . że jeżeli dziecko trzymane do chrztu przeżyje chrzestnych rodziców. For Sym 74. na ogień w czyścu gorejący. my wam zaraz potem. Pieśni dziadowskie. . niech się cieszę z Tobą. O. podob. co ludzie nieraz i w snach widzo to raczej to w ogniu. do -+ognia piekielnego. żyjący człowiecze.C. Oj. BIBLIOGRAFIA: Kop SMit 778. K 15 Poz 90. O.. i zesząd mnie ogień pali.. K 22 Łęcz 177.9 Szym. wybył 1 co wytrzymał K 7 Krak 23. por K 7 Krak 39). a tym samym funkcję.. W lamencie żałobnym Matka Boska podaje grzesznym duszom różaniec w środę i sobotę. Eksplikacja: Nazwy i lokalizacja. ugaś gorączkę niezmierno aby z litości. Grzech i strach. 39. córki z płaczym sie żali.. że błyskawica to już otwiera się niebo. obszernego pola. . nie odkupi się śreblem ani zlotem. Poczucie winy w kulturze Zachodu X1!1-XVII1 w. by wydostać je z O. kiedy jest afekt wspólny w miłości. Tak dusze w czyścu smutnie narzekają. pali 4b przebywające w nim dusze 2. bardzo o s t r y 4b. BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 187. .. wybawiajcie nas z tej okrutnej męki. Według wierzeń z Krakowskiego każda dusza wysiaduje w czyśćcu na popiele rozpalonym i coraz zimniejszym. modli się za ich dusze. rozpalany jest od promieni słonecznych K 7 Krak 23 (por. promienie słoneczne oświeciły miasto. W kulturze c h r z e ś c i j a ń s k i e j ogień czyśćcowy to jeden z ogni zaświatowych (-►ogień niebieski. ale owszem.C. z czyśca rękami swojemi.C.. i< 8 Krak 126. Własności. OGIEŃ NIEBIESKI. lud zgłodniały pokryły cały pełnymi swymi kłosami.C. inni krewni.. GWIAZDY. X Według wierzeń krakowskich O. Powsz. o Jezu! TN Lu beze 1978. 4 o wybawienie z O. PIEŚNI POGRZEBOWE OGIEŃ CZYŚĆCOWY Wstęp. Tom Kos 110-112. ogień w czyśćcu 2 uwydatniają miejsce jego lokalizacji. także św. -+OGIEŃ. bo trwa tylko określony czas 1-5. narzędzie pokuty. Wawrzyńca] Wszakżeś Patronem nie tylko żyjących.. które zostają. a lud zdumiony z radością wykrzykiwał „ Chleb z nieba! Chleb z nieba! Chleb!" K 46 Ka-S 498. Jezu! Mają z pisma ogłoszenie. i sprawiać.. otoczył mnie płomień bystry. wierzy się w skuteczność próśb patronów i aniołów stróżów K 7 Krak 23 oraz modlitw o wybawienie dusz z O. gdy z grzechów się o c z y s z c z a . Bracie i siostro w jednyj wnętrzności.C. Jezu.Słuchaj. 7 . Bibliografia. Pochodzenie. 3 . lecz nic w mm me spłonie K 7 Krak 23.. w którym każda dusza ma swoją celę K 7 Krak 23. o Jezu! TN Rudzienko 1953. chociaż gorzeje K 1 Krak 23. przechodzi za nich jeden raz upały czyśćcowe K 7 Krak 21. że n i e s p a l a : Słońce tam pali [w czyśćcu] 2 . g o r e j ą c y Ah. a mc się od niego nie spali. Ogień w czyścu bardzo ostry. jak w czyścu pałą płomienie. diabli wymierzają karę.[Do św. KSIĘŻYC. podaj w czyścu duszom rękę.. w i e l k i LL 1978/4-6/177.. OGIEŃ CZYŚĆCOWY. srogą mękę. wiecznego. . pozostaje w opozycji do -rognia ziemskiego. Tylko "ogniem. co jak gwiazdy spadające leciały ku ziemi i nie tylko nie uszkodziły nikogo. podaj rynkę miłosierno. Powszechnym dniem modlitwy za dusze przebywające w O. a. Jezu! Dekret Boski nic przeminie. o Jezu! Przez ten ciężar krzyża Twego. podob. PIORUN. wyciągnij je zranionemu. to znowuż te różne objawienia były. w światłości. Jezu! Wyprowadź z twej świętej miłości.. Działania. na syny. Ad Pies 103 [Grodzisko Dolne woj. 5 . o. DOKUMENTACJA -^BŁYSKAWICA. PIEŚNI DZIADOWSKIE 5 . .. RELACJE POTOCZNE I ZAPISY WIERZEŃ 4 . bracia. Przyjdzie czas na wszystko. NIEBO. . . nikt o duszy mej nie wspomni. -rogień piekielny). Pieśni pogrzebowe. aż na wieki wieków. do niebieskiej wesołości. b. s u r o w y 5. Jezu! Etnl t. Maria Kozioł. co za "ogiń w czyjścu piecze przybywający.

ognie piekielne PSL 1956/3/135 Beskidy. ♦ O. W s ł o w i a ń s k i e j mitologii chrześcijańskiemu piekłu odpowiadał ad (z grec. Baśnie. 17. 474. Połom sobie nogi! LL 1973/3/53. Jest Wieczny ZWAK 2. ogień piekła 12.. u gar a i. TN Motycz 1985. w piecu ognistym 11. Wejście do niego wyobrażano sobie jako paszczęki węża/smoka/robaka dyszącego ogniem Mif Tok 2/266.P. NKPP piekło 9. Nieśli ojca i matkę uderzenie. piekielne tonie 16. p o d t r z y m u j e chłopiec/sierota będący na służbie u diabła K 8 Krak 127. TN Jacnia 1965. ZAMÓWIENIA 2 .mn. TN Motycz 1985. O. Na Kaszubach wierzono. pieką 14. Także św. p a l i . prosi się o wstawienniectwo Matkę Boską 11. ha-ides 'świat podziemny'). 'pali. Na bagna. ♦ W ludowych wyobrażeniach szafarzem O. diabla ZWAK 1889/62. Na Podhalu wierzono. + Razem z s i a r k ą . które jest gdzieś pod ziemią K 7 Krak 38. krwawe Izy Jezusa 5. 4 . Działania. Poprzywiązywani są w piekle do słupków ognistych za tę część ciała. W modlitwach: zachowaj nas Parne od ognia piekielnego TN Krasiczyn 1985. ogniem wiecznym 13. w których gotują/smażą się dusze K 8 Krak 127. Modlitewki. Lokalizacja. Wisła 1899/216. czorcie! Idź w ogień wieczny Z tego niewinnego ciała! Idź za lasy.P. Tak jak inne ognie zaświatowe (->ogień czyśćcowy. Relacje potoczne. g ó r z e powsz.Pawlcpiotrze. Wisła 1904/79 (-+podziemie) lub gdzieś na ziemi LL 1975/1/51. które ma pochłonąć wszystko. Pieśni miłosne. ogniem wieczystym 19. Nie spala tylko p a r z y 18. b u c h a 15. Tę jedną weź pod boczeńki I ciś w ogień głęboczeńki! Kot Zn 477. 9. o s t r y m i p r z e d m i o t a m i (brzytwy. g ł ę b o c z e ń k i 3. świat w którym dusze odbywały karę wyobrażano sobie również jako ogniste jezioro. mordercy ojca 13.P. jest d i a b e ł .Jest ci wprawdzie ogień w piekle. żeby cię wieczny ogień nie ominął TN Krasiczyn 1985. kara : nagroda 6. Własności.P. Wisła 1899/73. ® Piekło wyobrażano sobie jako miejsce wypełnione ogniem.P. nazywany inaczej ogniem czartowskim PSL 1956/3/136. pozostaje w opozycji do -+ognia niebieskiego. duso. 14: w niebie dusze kwiatki zbierajo i śpiewajo. A Wierzy się. W c h r z e ś c i j a ń s k i c h wyobrażeniach piekła ogień jest jego nieodłącznym atrybutem i narzędziem wiecznej męki. Kolekcje.„Jcscern ci go nie bijała. W Chełmskiem zapisano wierzenie. Czap Mat 125. siarczysty TN Motycz 1985.OGIEŃ PIEKIELNY eksplikacja OOIEN PIEKIELNY dokumentacja 297 296 O 216. a granicę między piekłem a czyśćcem jako ognistą rzekę polną wody jak sadze czarne. Po cierniu . celuść okropna i ś niej śmierdziało okrutnie. -+ogień niebieski) posiada specjalne własności. Opozycje. Piotr może cisnąć grzeszną duszę w ogień 3.P. zgodnie z przekonaniami ludowymi można zobaczyć przez szpary w drodze Bąk śląsk 20. Idź do raju. jako ogniste jezioro Czap Mat 125. które płoną ognisto w różnych kolorach K 8 Krak 126. 449.„Gorse. Co ojca i matkę bita. i ogień diabelski buchał Baz Tatr 95. Wisła 1889/113. W baśniach O. są nieudane 16. PSL 1956/3/136. p i e c z e . Dokumentacja: Przysłowia. ZWAK 1890/224. 4. Próby wydostania się z O. K 10 Poz 79. np. MODLITEWKI 3 . I nie upraszała za wami. palą się LL 1975/1/51. Pig Wyb 20.[Zamówienie płaczki u dziecka:] Idź. Dopierom Sie powierzała"'. który nie spala i nie daje światła 19. Wisła 1899/73. ludzi: ażeby cie ogień piekielny pochłonął TN Motycz 1985.P.Ino jedna [duszyczka] nie rada była. 407. W piekle O. W zamówieniu płaczkę 'płacz u dziecka' wysyła się w ogień wieczny 2. pod tyglami z węglami (= duszami) K 42 Maz 479. gdzie morze się pali 15. że gwiazdy spadające to głownie porwane z nieba przez szatana na podsycenie O. że O. pioruński LL 1975/2/48. 1889/62. I'. piecze'] jak mówią.P. 9. Grzesznicy smażą się w O. w liście niebieskim: Zęby się moja Matka nie modliła. jego dysponentem jest diabeł. służy też określeniu piekła jako miejsca kary wiecznej i gehenny Duf SNT 270. Baz Tatr 95. że widać go w miejscu. por 4. a nie żywi K 3 Kuj 286. a w piekle poprzywiązywane są do słupków ognistych MAAE 1908/124. Zamówienia. Wisła 1904/79. wieczysty 19. s m o ł ą . który jaśnieje. Eksplikacja: Nazwy. 16. wchodzi w podstawowe opozycje piekło : niebo. Pogłos tych wierzeń obserwuje się w polskiej kulturze ludowej. Wedle pieśni z widowisk bożonarodzeniowych gasi go krew z ran Jezusa. Udz Krak 95. podob. ale nic tak tez bardzo ugara [tj. Ballady. Wszyscy byście marnie pogmęłi 1 w piekielny ogień się dostali Kot Zn 459. pali się pod kotłami. Pieśni pogrzebowe. W przekleństwach wysyła się w O. TN Motycz 1985. pod łożem Madejowym Sim GŚląsk 30. złych dzieci 3. że O. bogacza 12 i innych grzeszników 7. metaf. TN Jacnia 1965. DOKUMENTACJA PRZYSŁOWIA 1 . weź te klucze.P. 13. . nie daje ś w i a t ł a Wisła 1904/79. obydwa te obrazy łączą się. jest n a r z ę d z i e m mę k i dusz przebywających w piekle PSL 1956/3/135: złej macochy 14. którzy wieki w ogniu piekielnym gorzeć będą MAAE 1908/123. O. Za góry. noże) jest narzędziem męki 6. Sim GŚląsk 30. Obiekt. g o r e j e . OGIEŃ PIEKIELNY Wstęp. podob K 7 Krak 23.P.P. Na rozstajne drogi! Nie wracaj tu nigdy. szumi Kul wiel 3/513. Wygląd. że gdzieś (od strony słowackiej) było wejście do piekła. ducha: Bodajś w ogniste piekła przepadło! K 14 Poz 379. Widowiska bożonarodzeniowe. . w ludowych wyobrażeniach piekło mogło mieć kilka poziomów por. otwórz dusze.P. 17. ■ Wierzy się. którą najwięcej grzeszyły MAAE 1908/124. Bibliografia. Pieśni dziadowskie. Ogień jako narzędzie męki. także w l. znajduje się w piekle 1. piekielna toń I6a. . Wyobrażenie morza ognia.Po kolącym!" Święt Nadr 255. pali. 17. Idze duso po ogniu. = Ogień piekielny. pomierzenie. też dno beze dna Śmie! Opol 61. K 34 cheł 255. warzą się K 8 Krak 127. K 14 Poz 207. ** O. ogniem diabelskim Baz Tatr 95.

po nitce. Sad Podh 148. Wrjrt HofT 4/184-257.Ogień wieczny będzie zalany przez krew / krwawe łzy Jezusa.OGIEŃ PIEKIELNY dokumentacja OGIEŃ DEMONICZNY eksplikacja 299 298 WIDOWISKA BOŻONARODZENIOWE 5 . a.. Piotr/ksiądz próbuje wydostać swą matkę z ognia piekielnego: a. . Który jest z każdej strony.po coś ku mnie chodził.: . nalewają. Warszawa 1994. Są to: na Warmii i Mazurach kłobuk 6. Ach jakież to wtenczas bandzie narzekanie. Bart Lub 255. zły. Zaczął więc najprzód za pierwszy szczypiorek ciągnąć..to syn u Boga łaskę wyprosił. Usp Rus 93. . Ognistemu Żmijowi.leży więc i gryzie go do dziś dnia na dnie morskim tak. wołając: „Dyweł stop!" Jeżeli mu się wtedy uda okręt wstrzymać. dobrzy do nieba. Postawion tam piec ognisty pójdzie w niego lud nieczysty.„A wy przeklęte dusze. a zazdrośnica przepadła się aż na samo dno piekielne. 8 . idą.. TN Motycz 1985. zli na uodzin wjeczn i. nadto war. TN Krasiczyn 1985. Najświętszej Panny błagajmy. o straśliwym sądzie. matka obejrzała się i rzekła: . kiej carci okrutni na strasny sąd idą. K 48 Ta-Rz 209. 11 . też na Białostocczyźnie latawiec 8. Wygląd. K 17 Lub 208. gdzie lichota.Godna jo se. 16 . po co się za mną wieszacie? Nie jesteście godne przenieść się tam. Zem [bogacz] nie dawał ofiary. tylko parzy. Nyr Kar 164.. BAŚNIE 15 . gdzie dobrota. oj wzięni macochę.W dniu Sądu Ostatecznego . bo człowiek by sie spalił w nim. na ojca. źli na ogień wieczny. 13 . Mosz Atl 2/35. Malborskiem i Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej Mosz Atl 2/35.. też ognistemu wężowi Pel Dem 54. Mika Oraw 40. aleś i ty g" odzień .Dy mie uomówiyła ta jedna pr"qh"ownia. Jak Pan Bóg złych. Lokalizacja.. Piotr spuścił nitkę do piekła] Ale óna [matka św. nadto ZWAK 1890/224. godna. -+OGIEŃ.. zambów zgrzytanie. Joanna Szadura OGIEŃ DEMONICZNY Wstęp. proszę was o straszliwym sądzie. Posłuchajcie. OGIEŃ NIEBIESKI.A wy.Piekło to jest po prostu ciemność ta m straszna. K 19 Kieł 147. LL 1957/2/39 [Poznańskie]. K 4 Kuj 68. Oto krew leją zbawienne rany. Przysłał-ci Pan Jezus dwóch czartów z piekła. Krz PBL nr 804. Spojrzyj na obraz krwawemi łzami. Mosz Atl 2/35. Skoro statek twój pocznie biec bardzo chyżo. By nam dała ubłagać Syna Swego. mnie . Herd Lek 107-108. że zawsze będzie miał dobrą bryzę. będą duse wrzucać w ten ogień okrutny. demonom powietrznym.. 94. PIEŚNI MIŁOSNE 7 . np. demonom sporzącym dobytek Mosz Kul 2/611. por.[O ogniu piekielnym:] Ten ogień nie pali. D e l u me a u Jean. to kiedyś mówili. W ogień piekła wrzucony. to sprawa twoja przegrana . ŁSE 1965/198. Działania. 247. Tom Drz 132. otworzą się rajskie wrota. Poczucie winy tu kulturze Zachodu XIII-XV1II w. Szyf MiW 107. smolę. wszystkich sądzić będzie. źli na ogień wieczny... Czas.. Grzech i strach. a wy potępieńce. RELACJE POTOCZNE 17 . Ten ogień wieczny będzie zalany. piekic!neguo "ognia. O! Nie pali. gdzie ja się przeniosę! . [Sw. jakeś zasłużyło. dobrych wraz sądzić zasiądzie .. OGIEŃ CZYŚĆCOWY. ścielą.. . będzie tam placu dość i zębów zgrzytania. Za te trzy szczypiorki miał Piotr święty matkę swoją wyciągnąć z piekielnych toni . okrutni. będzie tam wtenczas płacz i narzekanie Lud 1934-1935/52. ze aż ogień piekielny w tym miejscu bucha. „O Jezu Chryste ukrzyżowany! Co ja mordował ojca swojego. Dokumentacja: Przysłowia. Kapitan nie chciał dotrzymać umowy.. Za perły i łańcuchy Krępują mnie złe duchy. ich funkcje i więź z bogactwami zbliżają je do żar-ptaka WTop siav 140-141. tak samo i drugi. A wy gorsi. wyrzuć kotew z łańcuchem. BALLADY 14 . K 21 Rad 88. c. nie wam!" I otrząsnęła się mocno. For Sym 74.Przysłał-ci Pan Jezus dwóch aniołów z nieba. tak ci płacić będą.Wieczny ogień. ten ogień . Ale kiedy już ksiądz wychodził z tą laską [dziewięć razy święconą] ku bramie piekielnej. Bart Lub 224. Nyr Kar 57. ostre noże. by się w ogniu piekła. począł gryźć ów nieszczęsny łańcuch .ogień. inaczej chobołd. b. oj wzięni sierotkę prościuchno do nieba. ale ten się zerwał. za pomocą trzech szczypiorów.: Słuchajcie. Maria Kozioł. W polskiej kulturze ludowej ognistość/iskrzenie się przypisywano istotom mitycznym..A syn niedobry na śmierć skazany.Czerwieńce i talary Narobiły tej kary. A kiedy przyńdzie ów dzień ostateczny. BIBLIOGRAFIA: De Vries Dic 187.Św. żywych i umarłych. a zaraz do pieklą napowrót. tyn święty ogiń . na matkę swego narzekania.Idcie-z dobrzy. Sim Gad 185. Eksplikacja: Pochodzenie. 10 . 12 . zła robota. Piotra] odezwała się w gniewie: „Idźcie precz. Dy una nie minie piekiclncg"o "ognia. K 46 Ka-S 329. djabeł ze złości. Tam jest ogień wieczysty. kiedy na tym sądzie sam Pan Jezus będzie. Nie dla was niebo!" Spadły dusze do piekła. zalany. podob. b. za który się matka uchwyciła. każ czartowi zatrzymać statek.. że w piekle będzie. że mu się nie udało porwać duszy do pieklą. Bart Lub 271. PIEŚNI DZIADOWSKIE 9 . ale z nimi i owa niegodziwa kobieta gwoli zawiści. tamże war. Bibliografia. 218. lataniec 6. jako źli. a wtedy nitka urwała się i ona jeszcze głębiej do ogieniaszka spadła. Matka Piotrowa za życia tylko raz jednemu ubogiemu trzy szczypiorki od cebuli dala. kiedy w tym spostrzegła. Uczą mnie w piekle skruchy. Oj. proszę.. brzytwy. Biel Kasz nr 69.dobrzy do nieba. i gorąco bardzo.. a gdy w rękach pozostanie nie więcej nad dwa ogniwa owego łańcucha przy spuszczaniu go do morza. któremu źle się wiodło zgodził się oddać duszę diabłu pod warunkiem. jak płacze niebo usilno. Obiekt. Bo ta w piekle siarkę. na Lubelszczyźnie diabeł 9. a jako była zawsze zawistną kobietą. pilno. war: Po to krew toczysz z najświętszej rany. LL 1957/2/38.Posłuchajcie... Mosz Atl 2/35. Wisła 1916/115. Narzędzie. 18 . TN Chołowice 1985.W dniu Sądu Ostatecznego diabli dusze grzeszników porwą/wrzucą w ogień piekielny. na koniec na trzecim już się prawie wydostała. Idą oni. smokowi K 14 Poz 101. tak i teraz zawołała: . już nie ujdę ognia wiecznego". Oj. Wtenczas czarci porwą duszę do piekła w ten płomień okrutny. na Śląsku diabeł Sim Gad 29. Za radą przyjaciela postawi! warunki. 211-216. długości najmniej 200 metrów. PIEŚNI POGRZEBOWE 6 . grześnicy. że się także kilka dusz kolo niej uwiesiło. w Wielkopolsce skrzat K 15 Poz 28. war.[Kapitan okrętowy. dusze potępione. w Kociewskiem. Z aksamitu załeczony(m). war. Otóż krew broczy zbawienne rany. np. Ballady. złych lat doczekać nam nie dała. Opowieści wierzeniowe i zapisy wierzeń. 19 . a . w piekle . Pieśni dziadowskie.: K 15 Poz 172.I natychmiast wszystkie duszyczki spadły.] Zażądaj od djabła jak najsilniejszego wiatru i wypłyń zaraz na morze pod wszystkiemi żaglami. ścielą strasne łozę: miece.

151.1). z ust upiora K 17 Lub 96. Też źrebięciu (=diabeł) ogień zieloniaty z kufy buchał Pig Wyb 223. albo nawet miota z siebie iskry naokół. O. chobołda) na Warmii i Mazurach opisuje się jako słup o g n i s t y 8. 101. 9. zapalając snopy. pilnujący skarbów potwór zieje zielonym ogniem Dek Sier 146. tego Łognisty Chop ze spanio łozbudzi śmiel Opól 42. Np. me robi Plut Glog 120. gdy diabeł jest na ewangelii w kościele . ŁSE 1963/109. sinawy ZWAK 1880/4. kolo południa. którego płomienie były całkiem zielone Dek Sier 146. raroga).D. K 34 Chel 138. zioiu z ust potępieńca ZWAK 1885/61. diabeł prycha/zionie ogniem Kot Podg 58. O. nie pali domu. pluje ogniem K 14 Poz 6i. którym posługuje się diabeł. S k r z a t pokazuje się z błyszczącymi oczyma i pałającymi ogniem ustami K 15 Poz 28.eksplikacja 300 OGIEŃ DEMONICZNY eksplikacja 301 x W baśniach i opowiadaniach wierzeniowych d i a b e ł ma pełno ognia w pysku Lud 1982/116. z nozdrzy K 15 Poz 2ii. sunie przed czarnymi końmi bez łbów śmiel Opól 82. ciągnięcie za sobą ognistego ogona. którymi diabeł oczyszcza z rdzy i wilgoci zakopane pieniądze K 17 Lub 74. Sim ŚlOpol 133. diabeł ma ognistą czapeczkę 3. na rozstajach Dek Sier 48.: ogniste pióra. na przepalający się skarb należy rzucić. Widziano go jak przylatywał jako wietrzny wąż z ogniem Pel Dem 53. s k a c z e Kon wiM 54. por.. plewy Mosz Kul 2/612. Pel Dem 206. np. podob Wisła 1903/564. por. Sim Wierz 255. K 17 Lub 74. daje ognia z gęby. Dem 110. że gdy leci nocą. na bagnach I2c. Ognista drapaka Kul MiW 428. jest n i e b i e s k i święt Nadr 105. to się taki ogień zrobił Plut Glog 99. ogień w garle ji zbonek zielony pimęndzy przi sobie susyl Lud 1899/366. Lud 1911/65. Ognistość to jedna z istotnych cech diabelskości i demoniczności. w dziupli starego dębu Dek Sier 54 i na cmentarzu LL 1958/2-3/79. Są to „ognie prawdziwe". Diabeł/Z?o. Pel Dem 91. Lucyper nieci go Z paSZCZy 2. -»pożar. ptaka o ognistym ogonie łub grzywie. oczy ogniste/świecące/płomienne/czerwone (=pałające ogniem piekielnym) w obrazie diabla Mosz Kul 2/615. wielkość ognistego ogona kłobuka zależy od wartości przynoszonych swemu gospodarzowi dóbr 6. np. Mówi się o nim. bucha/idzie z pyska. towarzyszący kłobukowi nie szkodzi mu Mosz Kul 2/675. wyschnięcia studni na Śląsku Opolskim spodziewają się nadejścia Ognistego Chłopa 1. por. który towarzyszy istotom demonicznym to przede wszystkim palenie się. Piat Cechy 7. latawca. z pyska psa pokazującego się o północy Sim Gad 20. związek z bogactwem (przynoszenie pieniędzy i ziarna) K 40 MazP 59. z pyska czarnego b a r a n a Lud 1899/365. nie pozostawia po sobie żadnego śladu na ziemi ZWAK 1890/135. np. W baśniach częsty jest motyw s m o k a ziejącego ogniem K 14 Poz 101. O. ® Wygląd O. Wierzy się też. Dek sier 48. spod kopyt LL 1962/1-2/77. ale bywają też okresy/momenty szczególnej ich aktywności. O. który mioł ozór wywalony. O. jeśli jednak człowiek mu nie podziękował. taki srogi. ale nie spalanie. z pyska okrutnego zwierza pilnującego skarbów LL 1962/3/41. chucha O. 110. K 7 Krak 62. a ogień tego co zostanie nań rzucone nie spala 12. zawierający w sobie złote monety Sych SGKasz 5/98-99. W baśniach i wierzeniach szeroko rozpowszechniony motyw ognistego p t a k a (kłobuka. ■ Działanie O. U a r w a 0. demona sporzącego dobytek (kłobuka. W i e l k o ś ć O.OGIEŃ DEMONICZNY . podob. niekiedy opisywany jako czerwony Wisła 1904/525. zależy od tego. ogień mu z pyska wybuchał i czorne mrókwie z tego łognia śmiel O pol 80. w którym przepalają się pieniądze. towarzyszący istotom demonicznym p a l i s i ę : Ognisty Chłop zrobił się jak snop słomy. podob.D. ale również manifestowała się w ich wyglądzie. z ocy i z nosa i z piska stracha ZWAK 1880/200. Przysługują tym istotom również ogniste atrybuty. Też smok ma ogniste ślepia Pel Dem 79. że smok suje na zmianę ogniem i mrozem ZWAK 1881/226-227. ma najczęściej c z e r w o n ą barwę Mosz Kul 2/615. Sim Gad 185. ->złoto. Piat Cechy 7. podob.. ->gwiazda spadająca. czarownicy. krzesze go paznokciem K 7 Krak 95. O. w którym czyszczą się pieniądze. sim wierz 255. np. Przejawia się ona nie tylko w możności ziania nim przez istoty demoniczne. Golęcin 1993.. też przestrzega się: elito przi świycy lygać idzie. 54-55. zależy od tego jakim istotom i zjawiskom towarzyszy. upiora. A Skarby palą się na polu I2a.u(a miesza wtedy złoto w O. gdzie przebywa. który za sobą prowadzi płomień O. 6. Cisz Krak 254. towarzyszącego istotom demonicznym interpretowana była jako rodzaj miernika. O. ale też uwarunkowana jest ich specyfiką. K 34 chel 258. zwroty diabeł skarby pali Kul Wiel 3/443. diabelskie konie sypią ogień z podków K 8 Krak 152. z ognistymi ślepiami Pet 00 Czasem działania istot demonicznych jest noc. W czasie suszy. 121. zianie O. ślepia potwora pilnującego zaklętych skarbów ziały ogniem.. pali się skarb K 40 MazP 80. wedle których ma on kolor z i e l o n y : np. Piat Cechy 10. że jego kolor zależy od zakopanego metalu Red. ale nic. z którego paszczy zionie O. bucha z gęby/ust diabła/Boruty 5. możliwe jest. jakim istotom towarzyszy. Wierzy się.. zawsze się przesuwa Lud 1965/267. ogień zieloniaty Pig Wyb 223. świeci się jak O. Pel Dem 107.: ognistość/iskrzenie się przypisywane jest kłobukowi w momencie powrotu do domu z łupem Szyf MiW 113. że przybiega w ognistej osłonie K 40 MazP 59. zazwyczaj o północy 6. czarnego psa. Kul Wiel 3/448. nagle pojawia się i równie nagle znika. pojawiają się też relacje. Na Kaszubach zanotowano wierzenie o smoku. iskry szły i palii się Dob Niem 114. ale nie spala. Szyf MiW 113. -►płomień demoniczny.. któremu przysługuje szereg atrybutów związanych z O. Z pyska CZamegO konia K 15 Poz 198. O. jak miotła ognista Sypiąca iskrami Mosz Kul 2/676. np. Lig Śląsk 120. Ognisty Chłop odprowadzający nocą wędrowców do domu otrząsa obok drzwi iskry. boginek a nawet wodników Mosz Kul 2/615. Wisła 1903/565. Skarby wydobywać się mają na powierzchnię ziemi i przepalać wedle relacji ludowych w Kwietną Niedzielę. czy wiła. Inny bajkowy obraz: Smok pyrskoł logniym i smołom. ł Ogień towarzyszący przepalaniu się skarbu jest narzędziem jego oczyszczenia. część odzieży. Sim Gad 144. bucha z ust różnych istot demonicznych np. O. ale wierzy się. nozdrzy zwierząt pod których postaciami kryje się diabeł. C z a r o w n i c a sunie 'zionie' ogniem ZWAK 1881/254.. gdy coś niesie swemu gospodarzowi wygląda jakby płonął 6. że podczas każdego takiego „pożaru" skarbu jedna moneta zostaje na ziemi 4. O g n i s t e g o Ż m i j a na terenach północno-wschodnich opisuje się jako człowieka z parą skrzydeł lub ptaka o wężowym ogonie Tom Kos 118-119. na łąkach Kon WiM 54. 118-121. 9. jego lot porównywany jest do lotu spadającej gwiazdy Mosz Kul 2/675. Podczas swego lotu wygląda jak -►błyskawica. Piat Cechy 8. choć obrażony kłobuk może ukarać człowieka pożarem Mosz Kul 2/675. skarb diabelski tli się Dek sier 48. O. K 7 Krak 204. podob. w którym przepalają się skarby. K 40 Mazi' 57. por. z ust wstającej z grobu zmarłej (strzygi) K 51 Sa-Kr 169.

. Kto rzucił . K 17 Lub 74. Czasem taki ptak leciał.] Śmiel Opól 41-42. 8 . co trzy lata K 17 Lub 74 albo co sześć. a jest kto odważny. Szyf MiW 114. nóż. 6 . Wił się Lucypcr. a. po capecce ognisty.: Biel Kasz nr 86. BALLADY 3 . skarb zapada się odpowiednio głęboko 7.to slup ognisty. OPOWIEŚCI WIERZENIOWE I ZAPISY WIERZEŃ 4 . I przyjechał do nij pan. że czyszczą się tyle razy. Płonąca beczka tocząca się po drodze ukazała się o dwunastej w południe Sim Gad 132. czapką. ballada o dzieciobójczyni porwanej do pieklą.W niedziele. Wierzono. Dek Sier 146. widzieli. OGIEŃ PIEKIELNY. Jana Lud 1965/269 Kartuzy. będzie kopal do pieniędzy tak głęboko.Kej dno studnie zaszkrobie. co roku od momentu złożenia w ziemi ZWAK ISSO/4. Z pyska mu [diabłu] "ogiń buchoł LL 1962/1-2/76. skarb ten otrzymać może. będzie kopal po kolana.. Wszystkim złym duchom w piekle złorzeczył. np.. 9 . Pieniądze takie można sprzątnąć dyabłu . Sypie on iskrami tym więcej. tilko kołbuk prziszedł do niego. Wierzy się też.Śladem po przepalaniu się pieniędzy jest zlota/srebrna moneta znaleziona W miejSCU palenia się Ognia. [Czas suszy jest okresem częstych pożarów. Tom Kos 118-119.Jak piorun trzasnął. byle tylko przybiegł na miejsce. przed rezurekcją ZWAK 1887/217. leci jak płonąca drapaka lub tylko jego ogon wygląda jakby płonął.Jeżeli prędko ognik przelatuje. żeś mnie takim nazwała? Po koniku po wronym.. że w zależności od rodzaju rzeczy rzuconej na O. czapkę.Diabłu ogień bucha z pyska. OGIEŃ. to Lognisty Chop do drzwiyrzi klupie.dokumentacja 7a. PŁOMIEŃ DEMONICZNY. Kto śmiały. chustką.. Usp Rus 235-237. mówią. ♦ By zdobyć diabelski skarb O. Kłobuk. BIBLIOGRAFIA: Mosz Kul 2/615. PIEŚNI DZIADOWSKIE 2 . a dla poznania w którem miejscu kopać. kolo św. -►GWIAZDA ZŁOTO SPADAJĄCA. w niedziele poszła panna na ziele. a odznacza się ognistym ogonem. Święt Nadr 104. że taki szum i ogień. i po siodle smolonem. zostawił tam jakąś część ze swojej odzieży. a kto zdążył rzucić but. POŻAR.Diabelskie pieniądze przepalają się/płoną w ogniu i można je zdobyć rzucając na nie części ubrania. także W noc przednoworocziią K 29 Pok 122. jak wściekły jęczał. nożem 1.Kłobuk/chobołd/lataniec [=demon sporzący dobytek] wygląda jak ognista miotła i sypie iskrami. sypiąc iskry. bułami lub w ogólności takimi rzeczami. niech czemprędzej spieszy w to miejsce i płomień ten przerzuci pierścionkiem. Sim Gad 27. Jeżeli się więc w Kwietnia Niedzielę podczas czytania ewangelii w kościele. nadto war. zobaczy w polu płonący ogień. to mówili: lataniec. ile było złych uczynków przy nabywaniu ich K 15 Poz 48. nad nim należało przyrzucić/przykryć pierścionkiem/czapką/chustką/butem (jakąś częścią odzieży). Krz PBL nr 8014. co sunie w powietrzu poniżej księżyca. gdy coś niesie. Po czem żeś mnie poznała. 7 . Po uzdecce złocisty. pasem. Siarczysty ogień z swej paszczy niecił. że komuś diabeł pieniądze niesie. przepalają się. 5 . 675. jak mu ogień z gęby buchoł i jak mu ślepia świeciły. -»płomień demoniczny.OGIEŃ DEMONICZNY dokumentacja au. które służą do ubrania. Przez spełnienie tej czynności ma tracić dyabel moc do swych pieniędzy. Nyr Kar 322. Kon WiM 72.Latawiec . b. Joanna Szadura DOKUMENTACJA PRZYSŁOWIA 1 . K 25 Mn?. siedem lat K 42 Maz 410.. skri takie wpadali przez konin do tego gospodarza. kiedy diabeł jest na ewangelii w kościele i jego skarby pozostają bez opieki] z wnętrza ziemi coraz więcej dobywając się ku wierzchowi. [W Kwietną Niedzielę. z piekła rodem sam szatan. łańcuch zabrzęczał. K 17 Lub 74. Szyf MiW 107. kto sukmanę rzucił. będzie kopal po szyję.j 302 OGIEŃ DEMONICZNY . Szyf MiW 132. co za sobo prowadził płomnień ognia. 160. jak sam jest wysoki. war. . Wisła 1902/62. im cięższy niesie łup na ogonie. W6rt Hoff5/29-47.: ZWAK 1880/4. podob Hajd Nie 260.. D'iło zidać w noc'i o dwunastej godzinie.

W tradycji b i b l i j n e j ogień jest plastycznym symbolem Doga. czerwony kulas 1. we fraz. W kulturze c h r z e ś c i j a n s k i e j symbolika płomienia łączy się z obrazem Boga i miłości. 'namiętny'. por. (d) wydawanie charakterystycznych odgłosów oraz (e) wynikające z przypisania mu cech istoty żywej: (a) P a l e n i e s i ę P. W przysł. ochronną i niszczącą. Typowy kierunek ruchu P. ale również grzechu. szerzy się. Działania sprawcze. tetragram YHWH Kop ssym 267. jest związany z życiem. w zgrubieniach płomienisko 3A. lecz także (2) 'rumieniec. Vas ES 3/273. p ł o n i e i g a ś n i e powsz. węgiel zaś palić się P. Wygląd i właściwości. (2) 'bursztyn czerwony'. gwałtownie'. płomyk (1) 'floks. cerwony koral 3D. powsz. popiół Briic SE 421-422. = Płomień. nienawiści. c h o d z i powoli Baz Tatr 83. zapał. czerwona krowa 3B. ■ Typowe czynności P. Ojciec się rodzi. niekiedy . gorący jak płomień s SFr 1/691. sennik. bije ZK. idzie PSL 1965/2/m. jak płomień 'szybko. o której mówi się. spraw. Barwa utrwalona we fraz. (b) świecenie. gdy P. (3) 'gwałtowne uczucie. ginąć w płomieniach 'spalić się żywcem'. Na Mazowszu. oczu. najpierw jest czerwony. płomyszek.. por. wybucha. blask. wychodzi słupem ponad komin Jan śląsk no. błyszcząco'. Symbolem gorącej miłości są płomienie otaczające Serce Jezusa i IVlaryi. Tę samą równoważność P. przymiotniki płomienisty i płomienny znaczą min. a zgodnie z garncarskimi doświadczeniami w zależności od stopnia rozgrzania 1'. rośnie e. sowy. + Występuje w kolekcji z -tdymem. czerwono jak płomień. polano. ® O 13 a r w a P. w przysł. Porównywany do węży ognistych Nyr Kar 286. był niegaśliwy górale przy zapalaniu ognia żegnają watrzisko Baz Tatr 83. określany powsz. a drugi z płomieniem 'jeden wart drugiego' NKPP ogień 14. był płomień i z płomienia dym TN Cholowice 1985. w porównaniach płomień czerwony jak krew Lig śląsk 78. coś płomieni innych nie znała. potem żółty.: b ł y s k a . płomykówka 'gat. W dużym stopniu jest identyfikowany z -►ogniem jako jego podstawowa postać. Wyrazy pochodne to: płomieńczyk (1) 'jeden z gatunków jaskra o drobnych żółtych kwiatach i wąskich liściach. pełga 'pełznie po ziemi' SJP Dor 6/509. wymienia się z -►ogniem. (4) 'drogi kamień. 'lśniąco. z kościelną pieśnią maryjną Ty. płomiennie to 'żywiołowo. płomyk 'czerwony bursztyn'. np. Obiekt Zastosowanie. Częstym motywem malarskim jest obraz Ducha Świętego w postaci ognistych języków Lur slow 150. W i e l k o ś ć charakteryzowana przez zdrobnienia i zgrubienia. Sych SGKasz 4/89. W potocznym języku polskim słowo płomień oznacza nie tylko (1) 'czerwony język ognia unoszący się nad płonącym przedmiotem'. Baśnie Opowieści wierzeniowe i zapisy wierzeń. Czynności. 1 palić będzie wśród najstraszniejszej WOjny K 7 Krak 27. żółto-niebieskawym Lig śląsk 129. W proroctwie. płonące serce jest również atrybutem niektórych świętych For Sym 76. Wstęp. neutralne: chodzi 2. z ogniska może być niebieskawo--zielony ZWAK 1882/198. niechaj pożar dom nasz omija K 41 Maz 516. (c) I'. ma moc oczyszczającą. Kart SGP 4/139. migocze powsz. np. W polskiej kulturze ludowej płomień. ma ten sam psł. a płomień wiatrowy 10. zdrobniale płomyk. W kolędowej formule cudowności obraz ognia rozpalanego przez aniołów: Oj stał im sie ogień lodowy. pień *pel-. 'świetlisty. Phlox'..PŁOMIEŃ eksplikacja 305 PŁOMIEŃ płomieni: oddać ro na pastwę płomieni. to (a) palenie się. wytryska ZWAK 1882/198. płomie Karl SGP 4/139. śmiercią i silą. (b) Jako źródło ś w i a t ł a P. palącej się świecy jest błękitny wierzy się. bujny Kot San 108. P. w płomienie wpisywany jest znak Jahwe. skacze. chciwości. Kolekcje. płomyczek Kot Podg 55. Bibliografia. stać się pastwą . płomieniek Karl SJP 4/261. diament'. Aby P. i pieśniach słońce i cnota goreją bez płomienia 7. W zag. T e m p e r a t u r a . Przysłowia Kolędy i widowiska bożonarodzeniowe. języków ognistych K 22 Łęcz 33. 'jaskrawo.: przyłazi 1. określana głównie jako c z e r w o n a : w zag. płomik Sych SGKasz 4/9o. Dokumentacja: Zagadki. tylko miłością Boską gorzała. miłosne płomienie. zawiści czy lubieżności. j a s k r a w y 7. m i g a . bucha w górę. roślina ozdobna. nadto określenia: wątły SJP Dor 6/509. iść płomieniem s SFr 1/691. beczki smolnej K 5 Krak 295. 'płonący'. cerwone lelitko 3C. płonie w karbidce skarbnika Lig śląsk 78. P.: płomień uderza komuś na twarz znaczy 'ktoś czerwieni się' s SFr 1/692 i w znaczeniach wtórnych: płomień 'czerwone znamię na ciele'. w zag. co wyrazy palić. P. a syn po dachu chodzi. gwałtownie' Karl SJP 4/261. Jeden z ogniem. b u c h a . żywy płomień. z pasją. zapali się płomieniem. we fraz.. namiętność' płomień entuzjazmu.P. wznosi się K 2 San 110 i opada K 46 Ka-s 498. smgi Kap Baj 72. to kierunek góra : dół . np.. i znaczenie płomień 'drogi kamień' Lin SJP 4/160. grzech za lubieżnym pojrzemem 5. (5) 'czerwone znamię na ciele'. For Sym 76. charakterystyczne określenia: P. p o r u s z a się: językowo utrwalony jest szybki ruch P. podobnie jak ogień. że duch pilnujący spraw ludzkich jest w izbie K 42 Maz 398. Eksplikacja: Nazwy. morze płomieni s SFr 1/691. ust wyrażają zarówno żarliwość uczuć. Symbolika. Pospołu te rzeczy chodzą: dym za płomieniem. że czerwony jak ki-ew P. miłości. Fraz. że zjada świece z ołtarzy. Gniew do płomienia równy z imienia NKPP gniew 2. Przepowiednie i wróżby. we fraz. formy ze zmianą rodzaju: płomię Karl SGP 4/139. stanąć w płomieniach 'palić się'. Tyto'. żar płomienia s SFr 1/691. Określenia powolności ruchu O. świecący'. płumię Dek Sier 240 i 327. na Pomorzu płoni K 39 Pom 500. Sztuki plastyczne za pomocą płomienia wydobywającego się z serca. Na Śląsku wierzy się. jest jako j a s n y . fraz. i ognia wyraża przysł. {Dym i płomień) 2. jak i przemocy Herd Lek 12-1. ->ogień. a na końcu biały Jan śląsk 170. 'gorący'. przed sądnym dniem krew ludzka potoczy się strumieniami . wypieki na twarzy'. słów w sensie niezwykłej siły. (c) ruch. Pieśni miłosne.ciemny. Ranunculus flammula '. np. fraz. • Metaforyzacja miłości i namiętności jako ognia i towarzyszącego mu P.

W s e n n i k u P. Rośnie bez korzeni. woda). pójść z płomieniem. ♦ N