P. 1
Woititz Janet G. - Lęk przed bliskością

Woititz Janet G. - Lęk przed bliskością

|Views: 261|Likes:
Wydawca: sero15

More info:

Published by: sero15 on Mar 24, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2015

pdf

text

original

Sections

 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Kogo wybierasz na partnera?
 • Dlaczego wybierasz takich partnerów?
 • Czym właściwie jest zdrowy związek?
 • Lęk przed utratą własnego ja
 • Lęk przed zdemaskowaniem
 • Strach przed porzuceniem
 • Więzi
 • Wra liwość
 • Gniew
 • Poczucie winy i wstyd
 • Depresja
 • Zaufanie
 • Granice
 • Oczekiwania
 • Kontrola
 • Lojalność
 • Wa ność uczuć
 • Zagadnienia seksualne
 • Jeśli kochasz dziecko alkoholika
 • „Osoba, którą widzisz, naprawdę nie istnieje"
 • „Stracę kontrolę nad swoim yciem"
 • Lęk nr 9: „Chcę mieć spokój"
 • Podsumowanie
 • Literatura polecana

Janet G. Woititz

Lęk przed
bliskością
Jak pokonać dystans w związku
Przekład: Ewa Zaremba

GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 2000

którzy walczą o bliskość i przeciwko niej. jak i dla osób.Dedykuję tę ksią kę wszystkim. . Jest ona napisana z myślą o tych. którzy dorastali w rodzinie dotkniętej problemem alkoholizmu. które wyrosły w innego typu rodzinach zaburzonych.

.............................................. 33 Strach przed porzuceniem ............................. 48 7 ................................ 28 Rozdział 3 Problemy w związkach wspólne dla dorosłych dzieci alkoholików ............................................................................................................................ 9 Przedmowa.. 32 Lęk przed zdemaskowaniem.............................................................................................. 34 Więzi ........21 Rozdział 2 Czym właściwie jest zdrowy związek? ......................13 Rozdział 1 Kogo wybierasz na partnera? .................................................................................... 38 Wra liwość.................... 21 Dlaczego wybierasz takich partnerów? ........................ 31 Lęk przed utratą własnego ja ............................................................................. 44 Poczucie winy i wstyd..................................................... 11 Wstęp....................Spis treści Podziękowania.................. 47 Depresja ......................................... 41 Gniew...........................................................................................................................................................................

. 57 Kontrola.........68 Rozdział 5 Jeśli kochasz dziecko alkoholika ................94 Literatura polecana .........................84 Lęk nr 5: „To jest nierealne"............................ naprawdę nie istnieje" .................... jaki jestem zły" .......... 54 Oczekiwania ........................ którą widzisz.........................80 Lęk nr 1: „Boję się................................. 82 Lęk nr 3: „Stracę kontrolę nad swoim yciem".......................................................... 109 ................. kim jestem" ...... 60 Lojalność................................................................................................ odkryjesz......................................... 61 Wa ność uczuć.Zaufanie........................................91 Podsumowanie ........................................ 50 Granice ...........90 Lęk nr 9: „Chcę mieć spokój"..............89 Lęk nr 8: „Kiedy lepiej mnie poznasz..................................................................................91 Lęk nr 10: „I tak mnie opuścisz" .............................83 Lęk nr 4: „To i tak nie ma znaczenia"........ e cię zranię" ............................................................................................................................................................86 Lęk nr 7: „Wstydzę się tego............................................... 63 Rozdział 4 Zagadnienia seksualne .................82 Lęk nr 2: „Osoba.. e nie jestem zdolny do miłości" .................................................................................85 Lęk nr 6: „Przekonasz się....................................

. Claudii 0'Brien.Podziękowania D la Dave'a. Donowi Greggowi. Sue Falan i Berniemu Zwebenowi za ich pomoc. Edowi Ellisowi. Eileen Lindsay.dr. Andrei Becker. Lisy i Danny'ego za ich wyjątkowość. Dla mojej Monday Night Group (Grupa Poniedziałkowej Nocy) . którym mnie obdarzyli. Dla Super Brats (Supersmarkacze) z mojej grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików w Rutgers Summer School for Alkohol Studies za zaufanie. Bonnie White. Miriam Sender. Kenowi Kirklando-wi.

e daję odpowiedź na kilka pytań i podsuwam parę według mnie pomocnych sposobów postępowania. miałam pewność. Przelewanie myśli na papier było dla mnie prawdziwym zmaganiem. więc kiedy z jakiegoś powodu nie mogłam znaleźć odpowiednich słów. musiałam odkryć tego przyczynę. od kiedy zobowiązałam się do napisania tej ksią ki. Pisząc obie te ksią ki. Ze względną łatwością napisałam tak e Adult Children of Alkoholics (Dorosłe Dzieci Alkoholików) . Pisanie na temat lęku przed bliskością i walki o nią to zupełnie inna sprawa. Zdawałam sobie sprawę. Gdybym uwaała się za pisarkę. Zawsze czułam potrzebę pisania. Poniewa uwa am się za klinicystkę. będących częścią mojego ycia i mojej pracy. Jest to problem znacznie bardziej złoony. klucz do szczęścia wielu kobiet i mę czyzn. dla setek dzieci.Przedmowa M inęło kilkanaście miesięcy. Napisanie Marriage on the Rocks (Mał eństwo w opałach) poszło mi tak szybko i łatwo.ksią kę dla moich dzieci. wiem. e jest w tym coś więcej. mogłabym to nazwać „kryzysem twórczym". i to nie ja jestem autorką tej ksią ki.i spełnił on swój cel. e miałam wra enie. Był to dla mnie i dla ludzi podobnych do mnie akt oczyszczający . e w tym wypadku nie jestem tak obiektywna. 11 .

A więc do dzieła. muszą nauczyć się wszystkiego od nowa. Ten jak e wa ny problem dotyka bowiem równie moich własnych uczuć. wiedząc. ale nie mam pewności. Intymność. Mo e powodem. czy was uzdrowi. e ksią ka ta mo e wiele wyjaśnić.jak przy pisaniu innych ksią ek. Uwa am. bliskość. była obawa. które dzieci alkoholików bardzo wcześnie sobie przyswoiły. czy tym razem będę mogła wam pomóc. Je eli spodziewacie się znaleźć w tej ksią ce JEDYNE ROZWIĄZANIE. Mam nadzieję. spotka was zawód. Jestem jednak przekonana. . którzy dorastali w rodzinach z problemem alkoholizmu. dla którego tak opornie szło mi pisanie tej ksią ki. a jest to ogromnie trudne zadanie. e problemy w niej zawarte muszą być omówione w takim właśnie kontekście. wra liwość to cechy przeciwne do tych. by przetrwać. e czytacie tę ksią kę z zamiarem wyciągnięcia na jaw pewnych problemów. Aby być zdolnym do odczuwania bliskości. Walka o bliskość dotyczy ka dego z nas i trwa przez całe ycie. aby otworzyć i oczyścić rany. Jest ona jednak szczególnie trudna dla tych. e tylko dzięki temu będą mogły się zabliźnić.

Brakowało wam rzeczywistego wzorca zachowania w związku opartym na miłości. którego doświadczyliście . Mo ecie czuć się przytłoczeni cię arem winy. e nie tylko dorosłe dzieci alkoholików (DDA) walczą z problemami w swoich związkach. proszę. To nie z waszej winy zawsze czuliście. Nawet jeśli po przeczytaniu tej ksią ki nie dowiecie się niczego nowego. gdy „postępuje się właściwie" i po czym to mo na poznać. e nie jesteście odpowiedzialni za ból. zaakceptujcie teraz fakt.w przeszłości. Chocia nie jesteście odosobnieni w walce o bliskość.i który zadaliście . poniewa nie doświadczyliście. Musieliście go sobie stworzyć .Wstęp N awet jeśli znane nam wszystkim statystyki rozwodowe i liczba osób nieszczęśliwych upewniają nas. wmanipulowano was w sytuację. to jednak ci z was. nieznane wam sposoby na udane związki. mają bardzo szczególne problemy i bardzo szczególne potrzeby. poniewa wasze postępowanie w intymnych związkach było tak bezowocne. którzy nale ą do tej grupy. e inni ludzie mają jakieś sekretne. w której się teraz znajdujecie. Po pierwsze. do rozwiązania tego problemu mogą być potrzebne wyjątkowe metody. jak to jest. Nigdy nie mieliście szansy „postępować właściwie".

poszerzy waszą wiedzę na ten temat. Poni szy tekst. Wstrzymajcie się na moment z dalszą lekturą tej ksią ki. Stworzyliście więc własny. Kiedy zbłądziliśmy? Czy mo na to zrozumieć? 14 . Po prostu spójrzcie obiektywnie na doświadczenia z dzieciństwa. Jedyne co wiecie na pewno to to. tak jak je pamiętacie. dorastając w rodzinie alkoholika. Chcę. jak wasi rodzice. Uzale nienie chemiczne Podstępny agresor W czym tkwi błąd? Co się stało? Kto zawinił? Czy to ma sens? Co to znaczy? Jak to się skończy? Wszystko kompletnie pogmatwane. myślcie o swoim dzieciństwie i swojej rodzinie. w znacznym stopniu jest reakcją na tamte prze ycia. jak zdaje się być odmienne. aby odtworzyć obraz relacji. co widzieliście w telewizji. jaki wzór związku przyswoiliście.sami. byście uzmysłowili sobie. Zyskacie nowe mo liwości wyboru. Będziecie mogli bardziej odpowiedzialnie dokonywać trafnych wyborów. jak odnosiliście się do swojej matki czy ojca. obserwacji i tego. pierwotnie publikowany w magazynie „Focus". jakie obserwowaliście między swoimi rodzicami. Pomyślcie. Wszyscy uczymy się obcować z innymi ludźmi. e nie chcecie być tacy. obserwując. nie umiecie oddzielić zachowań budujących od destruktywnych. Wasze zachowanie w związkach jako osób dorosłych. Czytając. Niestety. nierzeczywisty obraz idealnego związku z dziwacznej mieszaniny waszych wyobra eń. jak nasi rodzice odnoszą się do siebie nawzajem i do swoich dzieci. Po przeczytaniu tej ksią ki nauczycie się lepiej współ yć z innymi. Nie oceniajcie. niezale nie od tego.

co chcieliście powiedzieć? Gdybyście wtedy wiedzieli. lecz wymyśliliście je sami. nie zdrowie. poniewa prawdopodobnie nie macie pojęcia.Początek ka dego związku jest inny. Idealizowanie. a dobre trwałe. 15 . których nie znaliście z obserwacji lub z doświadczenia. Jednak we wszystkich mał eństwach. by „postępować właściwie". Dotyczy to nie tylko tych. nie bogactwo. które w tym czasie ma miejsce. e w związku z osobą uzale nioną rzeczywistość nadal jest wypaczana i para krok po kroku traci orientację. w zdrowiu i w chorobie. Kontrakt zostaje zawarty w dobrej wierze. e tak. Je eli statystyki mówią prawdę (a prawdopodobnie są zani one). ale ja nie jestem tego pewna. by mieć tego świadomość. Czy powiedzieliście to. o co w ogóle w zdrowym związku chodzi. to czy miłość. nie dobre. e złe czasy są przejściowe. proces przebiega jednakowo. Zawiera ona następujące wyra enia: na dobre i na złe. którzy będą yli z problemem uzale nienia. Zacznijmy od przyjrzenia się przysiędze mał eńskiej. zakładając. lecz choroba. którą wtedy czuliście. od czego zacząć budowę zdrowego związku mał eńskiego. Tak więc nierealne przysięgi znajdują potwierdzenie w oświadczeniu: „Z nami będzie inaczej". ale wszystkich. Ró nica polega na tym. Mo e od tego zaczęły się kłopoty. lecz bieda. to bardzo du y procent spośród was dorasta w domach z chemicznym uzale nieniem. e czeka was złe. nadałaby temu wartość? Mo ecie powiedzieć. a nawet potencjalne samobójstwo. Nie warto oglądać się wstecz. lecz myśleli realistycznie. Gdybyście nie byli romantykami. były zbudowane na wzorcach. Wa ne jest. Wasze pierwsze próby. to moglibyście zinterpretować przysięgę w ten sposób: na dobre i na złe. póki śmierć nas nie rozłączy. jest nierealistyczne. w których występuje chemiczne uzale nienie. w dostatku i w biedzie.

Rzeczywistość le y gdzieś pomiędzy obietnicami wiecznej szczęśliwości a zało eniem. Kiedy pytam: „Za co tak go kochasz?". „Jak mogę mu pomóc?" Zmienia się pogląd na temat tego. Dochodzi do dziwacznych wypaczeń. e wcześniej nikt nie zauwa ył. czego mo na oczekiwać od związku. Zwykle słyszę wypowiedzi typu: „Było między nami silne fizyczne zauroczenie. e ycie będzie koszmarem. jeśli ona zdradza. nie otrzymuję odpowiedzi. Gdy pytam: „Za co go kochałaś. „Ona mnie nie zdradza". co się dzieje. na otwartości. zrozumieniu i potrzebie bycia rozumianym. Proces ten był tak powolny. Prawda jest głęboko ukryta. Nałóg niszczy wszystko powoli. ale mimo to robisz swoje. Mogliśmy godzinami rozmawiać o wszystkim i o niczym. To ju nie jest Camelot. bo siła emocjonalnego uwikłania jest większa ni rozsądek. Dlatego trzeba uświadomić sobie.. lecz przez ciągłe popadanie ze skrajności w skrajność. Partner wolny od uzale nień traci poczucie własnego „ja". Ludzie. lecz nieuchronnie. odpowiedź przychodzi szybko.Oczekiwania bardzo się zmieniają wraz z rozpoczęciem poszukiwania pomocy.. e uzale nienie od alkoholu wpływa na wszystko . „On mnie nie bije". kiedy decydowałaś się na mał eństwo?". staje się czymś nadzwyczajnym. którzy zaczynają być przyjaciółmi i kochankami. Zdajesz sobie z tego sprawę. poniewa . Nawet jeśli to najgorsze staje się prawdą -jeśli on bije. 16 .jest normalne. jeśli on stracił pracę .to i tak powiecie: „Ale ja go/ją kocham".stopniowo zmienia ono kochanków we wrogów. To ju nie jest sprawa między dwiema osobami. Nie została wypaczona z dnia na dzień. „On ma pracę". Zostanę. posiadają coś wyjątkowego. Byliśmy kochankami i najlepszymi przyjaciółmi". które dla nas . Zachowanie.zwykłych śmiertelników . Przyjaźń opiera się na wielu podstawach: na wzajemnym zaufaniu i uczciwości.

by zatuszować sprawę. mał onkowie o nich nie rozmawiają i nawet jeśli nadal zale y im na sobie. staje się grą sił i sposobem na wyładowanie gniewu. „Idź do łó ka ze swoją butelką.najpierw przed samym sobą. Sytuacja stopniowo się pogarsza i to. ich wspólne ycie ulega negatywnej zmianie. by usprawiedliwić niedotrzymywanie obietnic. co było ciepłym. ustępuje miejsca podejrzeniom i złości. Zaczyna przewa ać pragnienie.Rozpad związku zaczyna się prawdopodobnie w fazie negacji.pełne porozumienie. „Komu jesteś potrzebny? Nie będzie trudno znaleźć kogoś lepszego od ciebie!" Przepaść stale się powiększa. Uczciwe porozumienie zaczyna się rozmywać. Kontakty fizyczne są dobrym wskaźnikiem ogólnej sytuacji w mał eństwie. ale nikt nie chce się im przeciwstawić. „Musisz wybrać!". które istniało wcześniej. Od tego momentu współ ycie mo e być satysfakcjonujące z fizycznego punktu widzenia.poza tym nikt jeszcze nie znalazł lepszego sposobu dochodzenia do równowagi po pijackich ekscesach. Stopniowo fizyczne zainteresowanie ze strony wolnego od uzale nień partnera zanika. adna dziedzina wspólnego ycia nie zostaje nienaruszona. Mo e być sposobem na wspólne ycie. później wobec innych. Prawdziwe uczucia są skrywane do momentu ich wybuchu. Fascynacja fizyczna mo e przetrwać fazę negacji. Zaufanie zaczyna maleć. pełnym miłości prze yciem. „Nie mogę znieść tego zapachu!". nawet wtedy gdy coraz trudniej porozumieć się za pomocą słów . Atmosfera staje się napięta . Zaczynają się kłamstwa . by nie dać się zranić. ale niezadowalające emocjonalnie. Osoba uzale niona kłamie. W tym stadium picie powoduje problemy. Osoba nieuzale niona kłamie. Problemy narastają. Oboje partnerzy są kontrolowani przez alkohol 17 . nie ze mną!".

Nie chce mieć z nimi do czynienia. Oboje odczuwają ból i rozpacz. Przepaść między nimi wcią rośnie. Gdyby mogli zrozumieć! Wyobcowanie pary dotkniętej uzale nieniem staje się coraz większe. Nie jest to jednak proste. Gdzie spędzimy wakacje? Johny znów oblał algebrę. ale odpowiedzialność nie rozkłada się jednakowo. Coraz bardziej dzieli mał onków. którzy są wam teraz pomocni. Partner wolny od uzale nień przejmuje coraz więcej odpowiedzialności. Ich uczucia są podobne. ale jeśli wcześniej ci.-jedno z nich bezpośrednio. Oboje w to wierzycie. Mo e wyremontujemy kuchnię? Tego rodzaju yciowe sprawy przestają być wspólne. to ich wsparcie tylko zwiększy wasz ból. e mo na związek uratować. Partner uzale niony przestaje rozwijać się emocjonalnie. drugie od nałogu partnera. Czasami odczuwacie ulgę. teraz najczęściej są sobie obcy. Choroba się rozwija. Praw18 .. Jedno jest uzale nione od alkoholu. nie doświadczyli tego co wy. Zaczyna odsuwać od siebie problemy. Mo na wszystko wykrzyczeć w kłótniach i w końcu oczyścić atmosferę. ani ich zwalczać. kiedy wreszcie burza nadejdzie. e teraz skończy się picie i wszystko będzie jak dawniej. Związek rozpada się nadal. Macie nadzieję. Tak jest z pewnością. Oszukujecie się. Mał onkowie izolują się od innych ludzi i coraz bardziej oddalają się od siebie. Podstępna choroba nie zatrzymuje się na tym etapie. Wiele mał eństw zbli a wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. drugie pośrednio.. przynajmniej przez jakiś czas. W tym trudnym okresie zbawienne jest wsparcie rodziny i przyjaciół. Oboje równie czują się winni. ale obwiniają się wzajemnie. Jeszcze w tym momencie zniszczenia spowodowane uzale nieniem jednego z partnerów są na tyle małe. Pogłębia się uraza. Kiedyś bliscy. Przez wyra enie uczuć mo na odbudować porozumienie między partnerami.

da jest taka. Trudno dzielić się tymi uczuciami i oczekiwać zrozumienia. Alkohol przestanie nad wami dominować i odtąd będziecie zawsze yć szczęśliwie. Punkt wyjścia musi być inny ni pierwotnie. Chocia ustały kłamstwa. a jednak chętnie daje się jemu wiarę. Odczuwacie tak samo. Uczucia stłumione przez alkohol mogą teraz gwałtownie domagać się ujścia. a nie tylko mówienia do siebie. tak jedynie stworzenie nowej historii mo e je odbudować. nieuzale niony . Aby uzdrowić związek. Komunikacja ogranicza się do okazywania złości. jak pomyślnie rozwiązywać wspólne problemy. rozpacz. Powinien pomóc w wypracowaniu sposobu rozmawiania ze sobą. Abstynencja to za mało. Złość nie mija wraz z momentem zaprzestania picia. strach. Trzeba wszystko budować od nowa. Partner uzale niony tłumi uczucia. co zostało z waszego związku. 19 . Jesteście parą ślepców bez przewodnika. Wyobra a sobie. Czujecie obawę. Koniec z piciem . Cud abstynencji to wasze wspólne marzenie.alkohol nie jest ju w centrum uwagi. Tym razem powinien okazać się przydatny w uczeniu się. Nić porozumienia została przecięta. zraniona wra liwość nie pozwala jeszcze się otworzyć. Utracone zaufanie nie powraca tylko dzięki zerwaniu z nałogiem.niezale nie od tego. Poza tym nic nie dzieje się automatycznie. To największe kłamstwo ze wszystkich. Wśród nich jest ogromne poczucie zagro enia i wielki strach. Teraz istnieje ogromna pustka. Tak jak historia niespełnionych obietnic zniszczyła zaufanie.wije się z bólu. odczuwając ulgę jedynie dzięki złości lub chwilowym fantazjom. Będzie coraz gorzej .co to oznacza dla związku? Oznacza tylko utratę punktu zaczepienia . potrzeba du o cię kiej pracy. tak by ka de z was mogło być wysłuchane i zrozumiane. e choroba będzie postępować. e kończy się picie i wszystko jest tak jak na początku. ale ka de z was osobno.

Związek przestaje istnieć. . Abstynencja to nie nirwana. które istniało na początku waszej znajomości. Jest to jedyna szansa wygranej. gdyby w ich yciu nie pojawił się alkohol. mogą osiągnąć więcej ni w wypadku. nie ma o czym marzyć. Uzale nienie od alkoholu niszczy powoli. Jeśli tak nie jest.Tworzenie zdrowego związku wymaga wiele uwagi i ostro ności. Teraz związek musi mieć naprawdę solidne podstawy. Nie ma ju zauroczenia. Jeśli obie strony zobowią ą się pracować nad jakością związku. jak i indywidualny. lecz nieuchronnie. Jeśli dwojgu ludziom przyświeca ten sam cel. mają wielką szansę na rozwój zarówno wzajemny. Jednak uwolnienie się od niego mo e doprowadzić do zbudowania zdrowego związku mał eńskiego.

Mam mętlik w głowie". ale bezskutecznie. co to jest miłość.Rozdział 1 Kogo wybierasz na partnera? Dlaczego wybierasz takich partnerów? szystko w moim związku układa się nie tak. Podobne słowa słyszę. Mo e sam powinienem odejść". Myślałem. Wiem. 21 W . Próbowałem wszyst-kiego co w mojej mocy. Brzmi znajomo? Powinno. czy czterdziestoletnim weteranem po jednym lub kilku nieudanych mał eństwach. ale nie jest. poniewa jego intymne związki są nieudane. Nawet nie mam pewności. e to tylko moja wina. eby to naprawić. czy go/ją kocham. Historia jest taka sama niezale nie od tego. e tym razem będzie lepiej. kiedy dorosłe dziecko alkoholika rozpoczyna terapię. Zawsze jest tak samo. Mo e w ogóle nie wiem. „To po prostu musi być moja wina. czy dziecko alkoholika jest dwudziestolatkiem w pierwszym powa nym związku.

Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Wszyscy tak się czuliśmy . To wszystko składa się na intymny związek. ale nie słowa i uczucia. wcią wywierają wpływ na wszystkie aspekty twojego ycia. Nawet ci. e to moja wina. Ponownie odczuwasz bezradność -jak w dzieciństwie . 22 . powinieneś uprzytomnić sobie pewne sprzeczne komunikaty. ale nie da się uniknąć walki. i niezale nie od tego. zepchnięte do podświadomości. które stały się stałym elementem waszej samooceny. Dzisiaj wypowiadasz te zdania o swoim związku. Wiem. Inne dobrze znane uczucia to: zagubienie. czy czujecie się tak z powodu obecnych okoliczności.i wszyscy mówiliśmy podobne rzeczy w trakcie burzliwego lub nieudanego związku. Trzeba przejść przez to jeszcze raz. poniewa w dzieciństwie raniono was raz po raz. Próbowałem wszystkiego co w mojej mocy. W obu wypadkach uczucia są jednakowo bolesne. Nie jesteś w tej walce osamotniony! Aby dokładnie przyjrzeć się problemom. poczucie uwięzienia. bezsilność wobec swojego przeznaczenia. e na dobry i zdrowy związek trzeba zapracować. którzy nie yli w rodzinach alkoholików. z jakimi się spotkasz. ale bezskutecznie". ale w drugim znacznie trudniej je przezwycię yć. Jeszcze raz przeczytaj początkowy fragment rozdziału: „Wszystko jest nie tak. Kontekst mo e być nowy. by móc zmienić swoje ycie. czy w to wierzysz. uwa ają.i reagujesz „starą śpiewką". Czy takie odczucia są normalne? To zale y. które w dzieciństwie przekazywali ci rodzice. te właśnie komunikaty. Czy to się tobie podoba. Musisz je zmienić. Dzięki waszym staraniom przebieg całego procesu i jego wyniki będą odmienne. Mimo to uczucia są prawdziwe i bardzo silne. Powracają znane ju prze ycia i uczucia. czy te wasze odczucia wynikają z zakorzenionych przekonań. czy nie.

które jednego dnia są czułe i kochające. pomo e ci uwolnić się od samokrytycyzmu. Zastanawiasz się. Wiedza o tym. Brakowało w tym konsekwencji. Przyjrzyjmy się tym sprzecznym komunikatom i temu. gdy ktoś niestały rzuca ci okruszek. Prze ywałeś 23 . uczucia i myśli będą jutro takie jak dziś. Czasami twój rodzic-alkoholik był czuły i kochający. za to szybko się nudzisz osobą oddaną ci przez cały czas. poniewa jedyną pewną rzeczą.Uświadomienie sobie tego to pierwszy krok w kierunku zmiany opinii o sobie. którzy mogą w rozsądnych granicach prawdopodobieństwa powiedzieć. kogo zachowanie. o tych. jak kształtowały się twoje obecne wzorce. Odejdź". którą znałeś. Tak właśnie pojmowałeś miłość jako dziecko i nadal tak ją pojmujesz. który jest podstawową cechą twojego charakteru. na których mo na polegać? Jeśli przypadkiem związałeś się z osobą konsekwentną. Wcią powtarzasz sytuacje z dzieciństwa. Mówię o osobach mających uporządkowane ycie. był brak pewności. które obiecują. To tak e ktoś. e cię kocha. dlaczego pociągają cię osoby. Jesteś wdzięczny. odbierasz ją jako kogoś niepewnego. wydają ci się bardziej godne po ądania ni te. Nie mogłeś przewidzieć. bo wcią był zmartwiony i rozdra niony. e zadzwonią. Próba zdobycia miłości osoby kapryśnej i odpychającej przywołuje sytuację z twojego dzieciństwa. „Kocham cię. jaki wpływ mają one na ciebie dzisiaj. co im przyniesie jutro. gdy tego rodzaju zachowanie jest ci po prostu obce. innym razem wrogi i odpychający. i nie robią tego. to jednak rzadko to odczuwałeś. Chocia drugi rodzic zapewniał. Dlaczego osoby. co przyniesie kolejny dzień. a następnego odpychające.

aby wszystko naprawić. e jako dorosły lgniesz do osób. e bez ciebie nie umiałyby sobie poradzić? Zabiegasz o ich przychylność. Poza tym wiesz. e nie mo na zawieść kogoś. to ty musiałeś szukać sposobu. 24 . Nawet jeśli teraz wydaje ci się to oczywiste. choć wiesz. poniewa tak właśnie zostałeś ukształtowany w dzieciństwie. Gdybyś był dość dobry. Czy nie masz wra enia. aby znów poczuć przypływ energii i sprowadzić wzajemne relacje na bardziej znajomy grunt. Przypomnij sobie. które są jednocześnie skrajnie od ciebie zale ne i wysoce w stosunku do ciebie krytyczne? Czy nie pociągają cię osoby. poniewa w głębi duszy wierzysz. postaraj się uzmysłowić sobie. ile razy doprowadzałeś do kryzysu w swoim związku. Jesteś mi potrzebny". „Niczego nie potrafisz zrobić dobrze. abyś rzeczywiście poczuł tę prawdę. e wszystkie niepowodzenia były z twojej winy.w dzieciństwie huśtawkę emocjonalną. To następny zestaw sprzecznych komunikatów. kto tak bardzo cię potrzebuje. Nigdy nie byłeś wystarczająco dobry. nawet jeśli byłeś tak bezwartościowy. A jednak wiedziałeś. Będąc dzieckiem. Naprawdę uwierzyłeś. choćbyś nie wiem jak się starał. To było oczywiste. e gdybyś był wystarczająco dobry. nie byłoby w waszym związku takich problemów. I to jest dla ciebie zrozumiałe. Skoro oni nie mogli sobie bez ciebie poradzić. Brzmi znajomo? Kolej na następny zestaw. które wielokrotnie cię upokorzyły. lepiej układałoby się w waszej rodzinie. które wcią jeszcze słyszysz. e być mo e musi minąć więcej czasu. e jesteś potrzebny i e rodzice nie dadzą sobie bez ciebie rady. nigdy nie mogłeś sprostać wymaganiom swojego uzale nionego od alkoholu rodzica.

to mogę naprawić. co zechcą. mogę sprawić. Zgadza się? W niemal ka dej sytuacji znajdziesz sposób. gdyby był trzeźwy". W rodzinie dotkniętej alkoholizmem alkoholik rzadko jest uwa any za osobę odpowiedzialną za swoje zachowanie. chętnie weźmiesz winę na siebie.„To prawda. e jeśli zdołasz usprawiedliwić czyjeś niewybaczalne zachowanie. Teraz jako dorosły stałeś się najbardziej wyrozumiałą osobą na świecie. e twój ojciec jest chory/twoja matka jest chora". mając prostą wymówkę w postaci pijaństwa. Ty jednak ju w dzieciństwie nauczyłeś się rozumieć i wypierać swój ból. Skutki takiego podwójnie związanego komunikatu są dla twojego związku szczególnie szkodliwe. Dlatego.jeśli musi znaleźć się winny. Jeśli jestem odpowiedzialny. szczególnie jeśli chodzi o twój związek uczuciowy. gdy znęcano się nad tobą . to znaczy.wierzyłeś przecie . e dzieci słyszą z ust drugiego rodzica: „Czego się spodziewałeś po pijaku?" lub w okresie poprawy: „Musisz zrozumieć. Twoja podświadomość mówi ci. e te okropne rzeczy zrobił/powiedział któryś z twoich rodziców. e jest ono wybaczalne. który utrwala się w umyśle dziecka z rodziny nadu ywającej alkoholu: „Skoro czuję się winny. e wszystko będzie 25 . Rozumienie czyjegoś zachowania nie oznacza jego akceptacji. e „rodzic nie postąpiłby w ten sposób. Jest w tym równie element kontroli i winy. kiedy twój partner źle cię traktuje. Oto wzorzec myślowy. Częściej zdarza się. to uwierzysz. Nauczyłeś się przecie rozumieć innych i brać na siebie całą odpowiedzialność. zmienić sytuację. e on był pijany". Dziecko dowiaduje się. by wszystko znów było w porządku . e rodzice mogą zrobić. Musisz jednak zrozumieć. e jestem odpowiedzialny. analizujesz sytuację i nie pozwalasz sobie na odczuwanie złości.

e musisz w tym związku robić wszystko . Zrzeczenie się odpowiedzialności za własne szczęście jest dla ciebie metodą radzenia sobie z tą sytuacją. Obiecuję ci". Rezygnacja z poczucia winy oznacza równie rezygnację z przekonania. Wychowano cię na doskonałe popychadło dla grubiańskiej osoby.inaczej". Czasami mimowolnie stajesz się popychadłem dla partnera.to prawie niemo liwe. e twoja prośba zostanie spełniona. Często kończysz w idealnym związku dawca . Utrata kontroli jest oczywiście katastrofą. abyś poprosił o coś dla siebie. „Następnym razem zrobię to dla ciebie.biorca . Na przykład: „To. 26 .nie licz na to! Więc uczysz się niczego nie pragnąć. e jesteś bezwartościowym człowiekiem i nie zasługujesz na to. Twój partner podpadł ci. mo esz więc uznać. i chcę pójść w dniu moich urodzin do teatru. Uznałeś. aby nie doznać zawodu. Ukryta wiadomość brzmi . e właściwie nie wiesz. e on w ogóle nie chce mi sprawić przyjemności". bo nie chwyta w lot twych najbardziej mglistych aluzji. w którym ty naturalnie jesteś dawcą. by partnera czytał w twoich myślach. jak strach przed tym. jest równie niejasna. czego chcesz. oznacza. e kontrolujesz sytuację. druga jest dla ciebie tak obca. Obawa. czego pragniesz. jak zareagować. Nawet najzwyklejszy komplement sprawia. który naprawdę nie chce cię w ten sposób traktować. e muszę mu mówić. Chcesz. e twój partner powinien sam wiedzieć. i odpowiednio się zachowywać bez adnych próśb z twojej strony. Często czujesz się zmęczony i ura ony. e mógłbyś o coś poprosić i nie otrzymać tego. Narzekasz. e czujesz się nieswojo. Pierwsza sytuacja utwierdza cię w przekonaniu.

wszystko będzie dobrze".e cię nie kocha. Byłbyś naprawdę szczęśliwy jedynie z kimś. wszystko jest w porządku. Jakim cudem mam sobie z tym poradzić?" Oba komunikaty się splatają.Mam dosyć pieniędzy. weźmiemy mój samochód. „Nie martw się. .To dla mnie aden problem!". Nikt nie musi się o nic martwić. Jednak e ukryty sens tej przekazanej ci przez rodziców informacji jest inny: NIE jest dobrze. . Potrafisz zatroszczyć się o wszystko i robisz to. Wiele razy mówiłeś: „Nie przejmuj się. .Ja się zajmę jedzeniem. . Ty sobie poradzisz. W rezultacie wyrastasz na nadczłowieka. który automatycznie wiedziałby. Zawsze na słu bie. . „Nie kłopocz się . jak cię uszczęśliwić.Nie martw się. kto umiałby czytać w twoich myślach. z wyimaginowanym bohaterem.Ja wszystko zorganizuję. .

6. 3. w którym prawdziwe są stwierdzenia: 1. je eli stworzyliście środowisko. e jest się w takim związku?" To są słuszne i bardzo wa ne pytania. 2. e twój intymny związek z partnerem jest zdrowy. Mogę być sobą. 28 4. . Mogę się rozwijać. co w tym wypadku oznacza „zdrowy". Mo emy się wspólnie rozwijać.Rozdział 2 Czym właściwie jest zdrowy związek? zym jest zdrowy związek? Jak go odczuwany? W jaki sposób go zbudować? Jak poznać. jest więc problemem uniwersalnym. Określenie. Ty mo esz się rozwijać. 5. Poznasz. Ty mo esz być sobą. My mo emy być sobą. Pragnienie bycia w zdrowym związku jest bardzo powszechne.

kim właściwie jestem.znaczy to jedynie. Nie staraj się dopasować go do swoich marzeń. e punktem wyjścia jest zaakceptowanie partnera takim. 29 . bez wątpienia będziesz wiedział. Inne ró nice są znaczące i musicie nad nimi pracować. jaki jest. nale y określić. gdy uczenie się siebie to proces trwający całe ycie. Oto przykłady trudniejszych problemów: „Nie chcę adnych dzieci" czy „Nie chcę mieć więcej do czynienia z twoją matką". Staje się to jasne w sytuacji. choć jeszcze nie wiem. kim jesteś. aby móc zbudować jedność z ich odrębności. Daj swojemu partnerowi wolność. i nie próbuj go zmieniać. e zdrowy związek pozwala mi być sobą. e trzeba uwa ać na ka dy krok. jaki jesteś i kim się stajesz. gdy czujesz się osądzany . jaki jest. e twój partner nie będzie próbował cię zmienić ani osądzać tego. Niektóre ró nice między nimi są nieistotne i mogą być zignorowane lub przezwycię one. e zmiany w naszej osobowości lub postępowaniu są niepo ądane czy niemo liwe . jaki jest naprawdę. Akceptuj go takim. Wolność bycia sobą oznacza. Wspólne rozkoszowanie się pięknem wschodu słońca. „Mo emy być sobą". Wiele spraw nabiera wartości. Na tym się opieramy.kiedy masz wra enie. kiedy boisz się popełnić błąd. Jednak nawet nie mając pewności. jakiej chcesz dla siebie. jeśli wasz związek ma pozostać zdrowy i przetrwać. kiedy NIE MO ESZ być sobą. Po pierwsze. Nie oznacza to. co ceni ka de z mał onków z osobna. Ka da para buduje swój związek na wspólnych wartościach i zainteresowaniach. Na przykład sprawy typu: „Nigdy nie zakręcasz tubki z pastą do zębów" lub „Nienawidzę spotkań parafialnych" dają się łatwo rozwiązać. Skup się na tym. jeśli prze ywacie je we dwoje.O to głównie chodzi. „Akceptuję cię bezwarunkowo i jestem bezwarunkowo akceptowany". Paradoksem jest to.

spacerem po pla y czy smacznym posiłkiem to przykładowe sytuacje, potwierdzające wartość partnerstwa. Czuję się kimś wa nym, kiedy mam siebie - ty masz siebie - i my mamy siebie. Zdrowy związek stwarza środowisko, w którym mogę się rozwijać. W atmosferze wsparcia mogę zachęcać cię do tego samego. Dzięki naszemu indywidualnemu rozwojowi doskonalimy się tak e jako para. Rozwój mał onków odbywa się równie poprzez wyznaczanie sobie rozmaitych celów i wspólną pracę nad metodami ich osiągnięcia. Co ciekawe, dą enie do celu - a nie sam cel - pomaga w rozwoju związku. Niezale nie od tego, czy uda się osiągnąć cel, czy nie, para zyskuje nowe wspólne doświadczenia. Bliskość oznacza pełen miłości związek z drugą osobą, w którym dajesz i otrzymujesz wsparcie, zrozumienie i dowartościowanie intelektualne, emocjonalne i fizyczne. Im więcej dajecie i otrzymujecie w zamian, tym większe jest między wami uczucie bliskości. Zdrowy związek nie jest konfrontacją. Nie musicie mieć takiego samego zdania na ka dy temat. Zdrowy związek nie musi być symbiotyczny. Nie musicie jednakowo wszystkiego odczuwać. W zdrowym związku liczy się nie tylko seks, który musi zakończyć się orgazmem, ale celebrowanie bycia razem i poznawania się.

30

Rozdział 3

Problemy w związkach wspólne dla dorosłych dzieci alkoholików

P

rzez całe ycie towarzyszyły ci mity stworzone i podtrzymywane przez układy istniejące w twojej rodzinie. Z tego powodu yjesz pod ciągłą presją i zastanawiasz się, czy warto płacić tak wysoką cenę za zdrowy związek. Szamoczesz się z problemami, które innym mogą wydawać się wydumane, ale dla ciebie są rzeczywiste i czasami wręcz cię parali ują. „Chcę się zaanga ować - nie chcę się wiązać". „Chcę kogoś spotkać. Nie chcę się z nikim spotykać". „Chcę cię lepiej poznać. Proszę cię, po prostu odejdź". To utrudnia zaspokajanie własnych potrzeb w związku. 31

Po pierwsze, powinieneś dobrze przyjrzeć się tym mitom, przyjąć je do wiadomości, ale potem odrzucić je i zastąpić tym, co istnieje naprawdę. Nie przyjdzie ci to z łatwością - przecie tak długo z tymi mitami yłeś. One nie znikną z dnia na dzień. Na początek wystarczy, e uświadomisz sobie ich istnienie. MIT: „Jeśli zwią ę się z tobą, utracę siebie". PRAWDA: W rzeczywistości zdrowy związek dowartościowuje, a nie tłumi osobowość.

Lęk przed utratą własnego ja
Masz podobne obawy, poniewa w okresie dorastania nie wykształciło się w tobie poczucie własnego ,ja". Od najmłodszych lat otrzymywałeś od rodziców sprzeczne komunikaty. Brak jasnych informacji zmusił cię do wykreowania wielu przekonań i wartości, bo nie mogłeś nauczyć się ich przez naśladownictwo. Poniewa rodzice nie opiekowali się tobą w wystarczający sposób, musiałeś często sam wobec siebie pełnić rodzicielską rolę. Później nie potrafiłeś określić, kim właściwie jesteś. Twoje poczucie własnego „ja" ciągle się kształtuje i jest podatne na wpływy. W idealnych warunkach dla dorosłej osoby informacje płynące z wewnątrz siebie są du o wa niejsze ni wpływy zewnętrzne. Innymi słowy, na podejmowane decyzje znacznie większy wpływ ma własna wiedza i przeczucia ni to, co mówią inni lub o czym akurat się czyta. Dzieciom alkoholików nie jest łatwo uwierzyć, e mogą same podejmować decyzje i zgodnie z nimi postępować. Czyjaś
32

która łączy zarówno twoje poglądy. MIT: „Gdybyś naprawdę mnie znał. jakie są naprawdę. aby ocenić sytuację. Daj sobie trochę czasu. podejmując decyzje i mniej przejmując się opiniami innych. nie chciałyby mieć z nimi więcej do czynienia. Zdobędziesz dzięki temu cenne informacje. Nie powinieneś automatycznie przekreślać swoich poglądów i zastępować ich nowymi. Mimo to zale y jej na tobie! Lęk przed zdemaskowaniem Wiele dzieci alkoholików wcią się boi. 33 . Poczujesz się du o pewniej. mo e przeraać cię wizja związku z inną osobą. nie zawracałbyś sobie mną głowy". jak myślisz. Będziesz jedynie bardziej dociekliwie „sprawdzać" swoje wra enia. Kochana osoba prawdopodobnie ju dobrze cię zna. Przemyśl to. PRAWDA: Nie jesteś zapewne tak dobrym aktorem.i nie wiadomo. e gdyby kochane przez nie osoby dowiedziały się. której opinie i poglądy byłyby dla ciebie wa ne . jak i innych. zmienić je lub przyjąć całkowicie nową postawę. opinie i reakcje. by być sobą i umieć decydować o sobie. yjesz w ciągłym napięciu. Zyskasz przez to trzy wyjścia z ka dej sytuacji: mo esz pozostać przy swoim stanowisku. aby zrozumieć.opinia ma często wpływ na ich własną. Takie uczucie niepewności nie oznacza od razu „utraty siebie". Jeśli więc pracowałeś nad tym. jak mogłyby na ciebie wpłynąć. skąd się wzięły.

zachowując się zgodnie ze swoimi wyobra eniami o tym. Doskonałość nie istnieje. Strach przed porzuceniem Odczuwany przez dzieci alkoholików strach przed porzuceniem jest bardzo silny i jednocześnie ró ny od obawy przed odrzuceniem. Wydaje się. MIT: „Gdy odkryjesz. nale y się posłu yć twardą logiką. jaka to okropna prawda o tobie miałaby wyjść na jaw.chocia właściwie nie jest dla ciebie jasne. e całe twoje ycie jest uporządkowane i pozbawione wszelkich problemów. Od dzieciństwa utwierdzano cię w przekonaniu. Zbli enie się do kochanej osoby spowoduje. Usiłujesz sprawiać wra enie. e jako zwykły człowiek z ludzkimi słabościami nigdy nie będziesz dość dobry dla kogoś. kogo kochasz. Zastanów się: czy rzeczywiście jako dziecko byłeś w stanie spowodować rodzinne problemy? Uczciwie musisz odpowiedzieć „nie". Aby zmienić to przekonanie. porzucisz mnie". e jesteś przyczyną wszystkich problemów rodzinnych. e dorosłe dzieci alkoholików są 34 . PRAWDA: Nikt nie jest doskonały. e ujawnią się ciemne strony twojego charakteru i ta osoba odrzuci to. e nie jestem osobą doskonałą. Nie wymyśliłeś tego sam. Poza tym sądzisz. jak powinna postępować osoba idealna. Starasz się temu zapobiec. co w tobie dobre i za co cię kochała.

jak te. Wiadomo było. Nie mo na było przewidzieć. Kiedy zaczynało się picie. która nie otrzymała potrzebnej do rozwoju po ywki -jest mocno wygłodniała i pod wieloma względami ogromnie niepewna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to. nie mogłeś temu zapobiec.w stanie znieść odrzucenie i je zaakceptować. e jutro nie będzie przy tobie ukochanej osoby. w wieku dorosłym nie boją się tak wejść w związek. By nie zostać porzuconym. strach przed porzuceniem jest silniejszy ni potrzeba rozwiązania spornej kwestii. Niektóre dzieci w takiej sytuacji ciągle walczyły o zaspokajanie swoich potrzeb. Ten strach jest tak potę ny. e nikt nie zainteresuje się twoimi potrzebami. dopóki pijatyka i towarzyszące jej kryzysy się nie skończą. Próbując uchronić się przed jej utratą. które zrezygnowały z walki. które wcią snują fantastyczne wizje. bardzo starasz się być bez skazy i zaspokajać wszystkie potrzeby bliskiej osoby. kiedy i czy w ogóle rodzice pozwolą ci się do siebie zbli yć. To osobowość bardzo krytyczna. Kiedy nie wszystko dobrze się układa i dochodzi do konfliktu (tak się w yciu zdarza). Jak ju mówiłam. idealizujesz wasz związek i twoją w nim rolę. e dzieci alkoholików często kompletnie zapominają o przyczynie konfliktu. po prostu przestawałeś istnieć. inne się poddawały. e mo e tym razem nareszcie będzie inaczej. Te dzieci. 35 . Bezustannie towarzyszy ci jednak strach. kiedy to nastąpi. To okropne uczucie! Choćbyś nie wiem jak się starał. dziecko yjące w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową wyrasta na osobę ze słabym i bardzo niepewnym poczuciem własnego „ja". Z powodu doświadczeń z dzieciństwa ich lęk przed porzuceniem jest o wiele bardziej dotkliwy. e nigdy nie wiedziałeś.

e Mary jest paranoiczką. Pewnie mnie teraz zostawi. Chłopak bronił się. nie przejmowałabym się jego zachowaniem". Pewnie nie będzie mu ju na mnie zale ało. „O. tamto!". Chyba przesadziłam. Jej nadrzędnym celem było uśmierzenie bólu spowodowanego strachem przed porzuceniem. e da się o nim zapomnieć. e się go ignoruje. W pierwszej chwili zdziwiła się. 36 .dopóki nie zostanie rozwiązany albo nie stanie się dla pary znaczącym ukrytym problemem. zapytałam: „Jak rozwiązaliście problem?".Typowym przykładem ilustrującym taką sytuację jest kłótnia dwudziestosześcioletniej Mary A. Mary rozzłościła się. poniewa zwracał on uwagę na inną kobietę. W ciągu następnych trzech godzin Mary A. To klasyczny przykład poczucia porzucenia. (jednej z sześciorga dzieci wcią pijącego alkoholika) z jej chłopakiem. kiedy zaczęła się panika. gdybym nie czuła się tak niepewnie. Problem jako taki zniknął. dała mu czerwoną ró ę i przeprosiła go za swoje zachowanie. Kiedy chłopak odszedł. Kiedy później opowiadała mi o tej historii. i kłótnia trwała nadal. mówiąc. Jej okropny strach przed porzuceniem wymazał tę sytuację z pamięci. złość Mary szybko zmieniła się w panikę. Problem Mary obrazuje tak e lęk przed „utratą własnego ja" i lęk przed „zdemaskowaniem". Tłumienie problemu nie sprawi.w takiej czy innej formie . a potem powiedziała tylko: „Ach. Poza tym. W tego typu wypadkach problem nie znika dlatego. a potem poszli do łó ka. Będzie powracał . On przyjął jej przeprosiny. e nie miałam racji. pojechała do domu swojego chłopaka. Bo e! Jestem pewna.

gdy jest dla niej niemiły. tracę siebie. i mówi: „To naprawdę moja wina. Jednocześnie Mary to zauwa a i nienawidzi siebie za to. która wyraźnie zareagowała. czy zareagowała właściwie. a nie przestraszoną. e zwraca uwagę na inne kobiety. Mo e powinnam teraz z tym skończyć". i ta druga Mary równie go pociąga. e jest kimś innym? Przypuszczalnie on ju poznał jej prawdziwe oblicze .Mary zaczyna skupiać całą uwagę na tym. Gdyby wiedział. Chciałabym. jak bardzo niepewnie się czuję. jak jej chłopak reaguje na daną sytuację. jak myśli . Całkowicie skupia się na nim. gdy on flirtuje z inną kobietą? Mary zaczyna surowo oceniać swoją reakcję na jego zachowanie. jeśli będzie się dobrze zachowywać. zastanawia się. i boi się. małą dziewczynkę". Później zaczyna się zastanawiać. co o niej myśli i jak nie dopuścić do jego utraty.czy jak by chciała.„małej przestraszonej dziewczynki". Ta cząstka kobiecej osobowości Mary. Myśli o nim nieustannie. Wszystko przez tę moją niepewność. nie martwiłoby mnie tak to. jak zachowałby się w innych okolicznościach. pewnie by mnie zostawił. Jak długo Mary mo e udawać. czy reakcja Mary na zachowanie jej chłopaka jest spowodowana jej niepewnością. ale Mary boi się być szczera i otwarta. e był on 37 . aby widział we mnie mocną kobietę. Uwa a. e jej partner to odkryje. Niewa ne. Teraz zaczyna mieć wątpliwości. e nasza kłótnia tak się skończyła. szczególnie wtedy. Mary nie wierzy. e ona nie chce więcej czuć się ignorowana. czy tym. e jest kimś wartościowym. To powoduje napięcie w związku. Gdybym czuła się pewniej. Przy naszym następnym spotkaniu Mary powie: „Zawsze gdy z kimś się wią ę. Pewnie nie ukrywa swoich lęków tak dobrze. e mo e go oszukać. A co z potrzebami Mary? Co z faktem. Mo e dobrze. zaczyna powoli zanikać.

i dlatego Mary woli udawać. e nie jest on zainteresowany zmianą jej odczuć. Prawdopodobnie i jednym. Wa ne jest natomiast. e nie są załatwione znacznie wa niejsze problemy. Dopiero potem jesteśmy „my". Mary mo e nie znaleźć w tym związku tego. w którym będzie się czuła bardziej bezpieczna. e para mo e przedyskutować swój problem. Je eli tak jest w tym wypadku. Nie mogłeś liczyć na stałe zaspokajanie przez rodziców twoich potrzeb. MIT: „Jesteśmy jak jedna osoba". Więzi Bardzo mo liwe. PRAWDA: W rzeczywistości ty jesteś sobą. Dla niej równie wa ne jest dowiedzenie się. Nie miałeś pewności. aby odpędzić twoje lęki i wyleczyć rany. Jeśli rzeczywiście. spróbuje on zmienić jej odczucia. e jako małe dziecko nie odczuwałeś więzi typowych dla większości dzieci z tak zwanych normalnych domów.rzeczywiście niemiły. jej chłopakowi zale y na niej. które z czasem się nasilą. a ja sobą. a następnie doprowadzić związek do punktu. szczególnie jeśli to matka była alkoholiczką. Mary nie poczuje się pewniej. e cię przytulą i ukochają. i drugim. Musi je sobie uświadomić. Nie mogłeś liczyć. jeśli odrzuci swoje uczucia. czego szuka. jak twierdzi. e niezale nie od 38 . Kłopoty z rozwiązaniem stosunkowo błahych spraw mogą sygnalizować.

To czas wielkich uczuć. matka wesprze cię w trudnych chwilach. a ona przez całe ycie usiłowała takie więzi zbudować. Osoby. brała udział. pragniecie być razem. mogą pozwolić. by związek rozwijał się powoli. Narasta wzajemne fizyczne zainteresowanie. 39 . od razu głęboko anga ują się emocjonalnie. a obie strony są niezmiernie zaanga owane i bardzo czujne. choć to takie wspaniałe. To czas spełnienia się marzeń. której matka jest alkoholiczką. To tylko dynamiczny początek i nie na tym polega zdrowy związek. Na początku jest raczej więcej „zaanga owania" ni „związku". tkwią w związku po uszy.. czy będziesz miał rację. To wpływa na twoje obecne związki i na to. W pierwszym okresie znajomości intensywność uczuć jest ogromna. których potrzeby w znacznym stopniu zostały zaspokojone w domu rodzinnym (niektóre a do przesady!). W tym czasie obie strony bardzo chcą być razem. Istotne jest zrozumienie ró nic i poznanie wzajemnych zale ności we wczesnej fazie związku. często do siebie telefonujecie. Ich zaanga owanie mo e postępować stopniowo wraz ze wzrostem zaufania. Nie mo esz utrzymać takiej intensywności uczuć. Trzydziestotrzyletnia Chris L. bo przypomina ci to emocje prze ywane podczas kryzysów. Stale o sobie myślicie. Wykorzystują okazję do zbudowania więzi i zanim zorientują się. Wspomina. w zajęciach na temat mechanizmów relacji w grupie. e nie pasowała do kole anek z klasy. poniewa one starały się zerwać więzi ze swoimi rodzicami. co się dzieje. czy nie.tego. Jeśli wią ą się z kimś osoby pochodzące z domów pozbawionych więzi rodzinnych. jak mocno się anga ujesz. Rozumiesz taką intensywność uczuć.

W yciu są tak e inne wa ne sprawy. Prawdopodobnie prawda tkwi pośrodku. Mo e to oznaczać. i zerwać rozwijający się związek. Teraz jeszcze mocniej odczuwasz pustkę. telefony nie dzwonią bez przerwy. odejdź".trzeźwy rodzic. Jeśli będziesz postępować zgodnie ze swoim scenariuszem. Pryska atmosfera idealnej miłości i wszystko zaczyna wyglądać inaczej. e twojemu partnerowi ju na tobie nie zale y. Ponownie uznasz. bo nie chce ka dej chwili spędzać z tobą. Wa ne. e ju ci nie zale y. Kiedy ycie wraca do normy. Naciskanie na partnera zmusi go do przyjęcia postawy „Kocham cię. Powtarza się znany ci scenariusz: pijany . Z twojego punktu widzenia to porzucenie. Obawiasz się. Mo na równie sądzić. mo esz powiedzieć. abyś mógł uniknąć podobnych sytuacji. Z drugiej strony. nawet jeśli nadal zale y mu na tobie. Często druga osoba znajduje przyjemność w zaspokajaniu pragnień obiektu swoich uczuć i poczuciu bycia niezbędnym. e wybrałeś niewłaściwą osobę. byś jasno zdał sobie sprawę ze swoich oczekiwań. by ktoś bli ej cię poznał.Początkowo pochlebia i odpowiada nowemu partnerowi taka bliskość. Twój partner (jeśli ma zdrowe odruchy) nie będzie ju chciał poświęcać się wyłącznie waszemu związkowi. Prawda jest prawdopodobnie taka. Jednak po pewnym czasie zaczyna dusić się w związku i czuć się wykorzystywana. e wią ąc się z kimś. doprowadzisz do sytuacji. e jesteś uzale niony od intensywności uczuć i oszukujesz się. uto samiając związek z ogromną namiętnością. ty czujesz się zawiedziony i odrzucony. bo wszystko czego pragnąłeś to związek oparty na miłości.zostaniesz odrzucony i opuszczony. intensywność uczuć spada. e boisz się zainicjować nową znajomość i pozwolić. ądasz niemo liwego. 40 . której najbardziej się obawiasz . Będziesz bardzo nieszczęśliwy.

mówiąc.czując. a inni ludzie mogą cię rozzłościć tylko wtedy. jak łatwo mnie dotknąć". Podstawową i najwa niejszą umiejętnością w rodzinie alkoholika była dla ciebie zdolność emocjonalnego przetrwania. „Wyszedłem . Starałem się przez cały czas być sam i bałem się towarzystwa innych ludzi. i zgadzali się z nim. jak bardzo jestem podatny na zranienia. Dało się to wyczuć w rozmowie. Wra liwość Wcześnie zrozumiałeś. jeśli chcesz być w zdrowym. e ujawnił swoje uczucia podczas poprzedniego spotkania grupy.mówił . Teraz jednak musisz się otworzyć na innych. o co mu chodzi. Rozpoczął ją Jimmy. e sama idea wra liwości jest bardziej przera ająca ni bycie wra liwym. gdy im na to pozwolisz. gdy czułem. Zdaje mi się. PRAWDA: Rzeczywiście. 41 . jak mocno przez cały tydzień prze ywał to. e tylko ty sam odpowiadasz za swoje szczęście. i złe skutki. bycie osobą wra liwą pociąga za sobą i dobre.MIT: „Bycie wra liwym ma zawsze złe skutki". Jest to jednak jedyna droga do intymności. Inni członkowie grupy rozumieli. Nauczyłeś się kontrolować swoje uczucia. która odbyła się pewnej poniedziałkowej nocy na jednym z grupowych spotkań DDA. i to uczucie towarzyszyło mi przez cały tydzień. intymnym związku.

Inni. Za bardzo boicie się wra liwości i wszystkich konsekwencji podjęcia ryzyka . bo strach przed zranieniem przejął kontrolę nad waszym yciem?" Leslie zwierzyła się nam. chwileczkę! . e potrzebowała trzech lat. Wra liwość to utrata własnego „ja". które zanegowaliście. równie obawiali się czegoś strasznego. co nastąpi. -Jeśli zamierzamy zbudować zdrowe związki. e „pozwolenie sobie na wra liwość" oznacza utratę kontroli nad własnym yciem.„Hej.powiedziałam . określała. mu simy ujawnić przed partnerami swoje uczucia. Wiązało się to z mo liwością skrzywdzenia. mówiąc. Nie mogli sobie na to pozwolić. jeśli choć na chwilę się odsłonię".po wiedziałam. Dla niej pozwolenie sobie na wra liwość znaczyło nara enie się na śmierć.wyznała Malone . spustoszenie i bezsilność wobec tego. Czy nigdy nie zastanawialiście się nad tym.bałam się. „Nie mam ju ad42 .natychmiast więc oświadcza cie. e mnie zabiją. chocia nie mieli a tak drastycznych skojarzeń. e właściwie nie chcecie lub nie mo ecie mieć zdrowego związku. „Kiedy byłam dzieckiem .Co dla was znaczy być podatnym na zranienia? Co macie na myśli. e uczucie miłości ma wiele aspektów. „To bardzo wa ny problem i musimy się nim zająć . a części z nich nigdy nie doświadczyliście? Dlaczego nie cieszycie się chwilą obecną? Dlaczego nie pozwalacie sobie na pewne uczucia? Czy nie myśleliście o tym. e istnieje cała gama uczuć. Czuli. jedna po drugiej. aby móc wyznać swe uczucia ukochanej osobie. e wówczas ktoś inny mógłby zapanować nad ich yciem i wyrządzić im krzywdę. Nie ma na to innego sposobu. porzucenia. e boicie się być wra liwymi?" Ka da z obecnych tam osób. e wiele z odrzuconych przez was uczuć mogłoby wzbogacić wasze ycie? Nie pomyśleliście.

wraz z rozwojem naszego związku i wzrostem zaufania. o co przedtem musiałam walczyć. Musimy otworzyć się na nie. ani krytykować się wzajemnie". gdybyś nie był zainteresowany rozwojem własnej osobowości. e moja sytuacja jest bardziej stabilna i bezpieczna. jak tego oczekiwałam. co oznacza pozwolenie sobie na wra liwość. którym mogłabym tak zaufać. PRAWDA: W rzeczywistości pary od czasu do czasu się kłócą i krytycznie oceniają swoje zachowanie. W rezultacie stałam się silniejsza. poniewa znów czułam strach albo mój partner nie zachował się tak.Cegła po cegle rozbierałam swój mur. 43 . pomógł mi odzyskać wiarę w siebie.mówi. dopóki nie poznamy nowych myśli. Kiedy rzeczywiście pozwoliłam partnerowi stać się częścią mojego ycia. . Zdarzało mi się czasem odbudować kawałek tego muru. Nie znam wielu osób. ale trud się opłacił!" Świadomość. uczuć i poglądów. ale wiem na pewno.nych sekretów . To nie było łatwe. Nie będziemy się jednak rozwijać. Przecie nie czytałbyś tej ksią ki. MIT: „Nigdy nie będziemy się kłócić. Dzięki temu poczułam. mogłam usuwać kolejne bariery. e bycie wra liwą w tym związku nie jest dla mnie bolesne. Jednak powoli i stopniowo. e sama myśl o byciu wra liwym jest bardziej przera ająca ni rzeczywiste prze ycia. jest dla grupy krzepiąca.

Wiedzą. Nie mo na mieć zdrowego związku. kierują gniew przeciwko sobie i myślą o samobójstwie. e w idealnym związku nie ma konfliktów ani gniewu. do czego byłyby zdolne pod jej wpływem. gdy jeśli stracę kontrolę. Poniewa jednak nigdy nie skrzywdziłyby innych. Jeśli tłumi się gniew. Między dwojgiem normalnych. co zirytuje i rozzłości drugą. Obawiają się tak e gniewu innych ludzi. zdrowych ludzi musi czasami dochodzić do nieporozumień. staje się on nie do wytrzymania i w końcu przemienia się w furię. Dzieci alkoholików boją się furii. Zamiast tego racjonalizują. Nie sposób od razu poznać wszystkich czułych punktów w rozwijającym się związku.Gniew Dorosłe dzieci alkoholików wierzą. Słowa. Wyra anie gniewu do niczego dobrego nie prowadziło. poniewa nie wiedzą. a tylko pogarszało sytuację. Gniew jest dla nich czymś skomplikowanym i niezrozumiałym. którymi opisują swoje załamanie. Mo e się zdarzyć. Złość mo e prowadzić do przemocy fizycznej. Złość nie przynosiła nikomu po ytku. e logicznie rzecz biorąc jest to niemo liwe. a tego za wszelką cenę nale y uniknąć. Dlatego dzieci alkoholików uczą się nie odczuwać nigdy gniewu. mógłbym zabić". Dzieci alkoholików wzrastały w atmosferze gniewu i nigdy nie dochodziło do jego rozładowania. e jedna z osób zrobi coś. są pełne złości. Niektóre mówią: „Nie pozwalam sobie na złość. Najlepiej. unikając rozwiązywania konfliktów. a w końcu popadają w depresję. co ją spowodowało i jak jej w przyszłości uniknąć. jednak takie właśnie są ich emocjonalne oczekiwania. W przeszłości nale ało go tłumić. To następny ukryty problem pojawiający się w związku. omówić problem i dowiedzieć się. znajdują dla wszystkiego wytłumaczenie. 44 . kiedy złość minie. skierowanego przeciwko nim.

Dorosłe dzieci alkoholików nie wiedzą jak radzić sobie z odczuwaniem gniewu. nie kocham cię. Chcą wiedzieć. Trzeba go sobie uświadomić. nie będziesz zły na mnie". muszę z tobą zerwać. Ostatnio miałam wykład dla dzieci alkoholików. e dzieci alkoholików obawiają się siły swojego gniewu. musisz mnie zostawić". e mnie nie kochasz.często słyszę takie pytanie. wniosek jest jeden: „Jeśli nie mogę pohamować mojego gniewu na ciebie. skoro wyjściem będzie zerwanie. Mary uwierzyła. Gniew nale y uzewnętrznić w taki czy inny sposób. który wywołał złość. znaczy to. Jeśli ty jesteś zły na mnie. Wa ne jest zrozumienie. I chocia są one nieuzasadnione. Znowu para zapomina o problemie. omówić. Powiedział 45 . „o co mo na się gniewać?". e jej chłopak chce ją porzucić albo e ona musi odejść od niego. ukrytym problemem związku z dorosłym dzieckiem alkoholika. „Czy dla normalnej osoby byłby to powód do złości?" .Dzieci alkoholików często błędnie tłumaczą sobie gniew. Brzmi to mniej więcej tak: „Skoro jestem na ciebie zły. to jeszcze mają wątpliwości. Jeśli ty nie potrafisz pohamować gniewu w stosunku do mnie. zrozumieć i rozładować. Poniewa cię kocham. bo nie mają doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów. e gniew jest wcią obecnym. nie mogę czuć do ciebie złości. Po co troszczyć się o jego rozwiązanie. czy w ogóle jest on czymś stosownym. na który przyszła moja klientka ze swoim chłopakiem. Nie wiedzą. Zadając je. jak rozładować swoją złość. właśnie dlatego. Na poziomie emocjonalnym właśnie takie odczucia przyswaja sobie dorosłe dzieci alkoholików. z którymi są związane. myślą o własnym gniewie i o gniewie osób. uznać. Jeśli ty mnie kochasz. i odczuwała gniew. w rozstaniu widziała jedyne wyjście z sytuacji Nie dość. Poniewa nie umiała sobie poradzić ze złością.

bo ją kocham".Wiesz.on: „Przyszedłem. czy ta reakcja była „normalna". „Jak ktokolwiek mógł wejść do sali i. Usiedli po prawej stronie sali. to na pewno przeze mnie. jakbym nie istniała". Zaimponował mi. co jest normalne? Twoje zachowania wynikają z twojej przeszłości i dopiero gdy spojrzysz na swoje reakcje z pewnej perspektywy. Zdarzają się okropne rzeczy. 46 . e musi popracować nad poczuciem własnej wartości. co spotkało Carol. mnie to w ogóle nie ruszyło. jak to zdarzenie rozwścieczyło Billa. Przy ponownym spotkaniu Carol powiedziała mi. ale ty nie jesteś okropną osobą. MIT: „Jeśli coś się nie udało. zgasić światło? To skandaliczne grubiaństwo . On zaś zobaczył. wszedł do sali pracownik ochrony i zgasił światło. aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym.powtórzyła jego słowa. Dla niej stało się jasne. uznasz. e traktuje się mnie. jak nisko cenią się dzieci alkoholików. patrząc prosto na ciebie. Po upływie mniej więcej pół godziny. Zwróciłam mu uwagę . Kto mo e powiedzieć.wtedy włączył światło i wyszedł. Gniew Billa był dla obojga wa nym doświadczeniem. co jest normalne. Przeszłam nad tym do porządku dziennego i kontynuowałam wykład. większość pozostałych słuchaczy po lewej. PRAWDA: Rzeczywiście. Widocznie jestem przyzwyczajona. . Inne nie. Jestem okropną osobą". w trakcie odczytu. niektóre niepowodzenia są z twojej winy. Chciałoby się instynktownie zapytać.

i samo ich istnienie powoduje problemy. za które 47 . niedobrym". sprawiały. bycia kimś bezwartościowym.przecie nie mogłeś być za nic odpowiedzialny . Doktor Kurtz opisuje wstyd jako „uczucie niedopasowania. Czujesz się winny. jest tak głęboko zakorzenione. poczucie winy było jedynym sposobem zapanowania nad sytuacją.Poczucie winy i wstyd Poczucie winy i wstyd pojawiają się w ka dym związku z osobą. e w waszym związku równie mo esz wpływać na sprawy. Bardzo trudno przezwycię yć te uczucia. Było to oczywiście złudne wra enie . poniewa twoje postępowanie jest złe i ty sam jesteś zły. o wszystkie niepowodzenia w związku. słyszy: „Gdybyś nie był takim beznadziejnym smarkaczem. która dorastając stykała się z alkoholizmem. Uczucia te wzajemnie się podsycają. Uwaałeś. Obwiniasz się. Trzeba nad nimi pracować. w du ym stopniu. Wmawia się dziecku. aby wreszcie przestać oceniać swoje zachowanie jako niewłaściwe i uwierzyć. nie musiałbym pić". e wierzą one. Charakterystyka cyklu uzale nień) opisuje poczucie winy jako „wra enie. Potrzeba wielu lat zmagań. e nie jest się „niedobrym". podczas gdy wstyd dotyka najbardziej podstawowej części osobowości człowieka . e to przez nie wszystko źle się układa. Ernie Kurtz w swojej broszurce Shame and Guilt: Characteristics ofthe Dependency Cycle (Wstyd i wina. Nawet jeśli nie było niczemu winne. i jest się nieudacznikiem. e skoro jesteś za coś odpowiedzialny. Kiedy dorastałeś. to mógłbyś to zmienić. jednak bardzo mocno związane z winą. by choć spróbować. Wina wią e się z zachowaniami. kimś nikczemnym. które ma wiele dzieci alkoholików. Poczucie winy.własnego „ja". Wstyd to poniekąd odmienne uczucie. miernotą". e nie czułeś się zupełnie bezradny.ale wysiłki. Sądzisz.

Jak ju wspomniałam. zwariowany. Ja jestem w porządku. ty równie . Mo esz przeprosić albo zrobić cokolwiek innego. mo esz jakoś zadziałać. Tworzy to klimat braku zaufania. nie zdawałeś sobie z tego sprawy. w rezultacie kierują oni gniew do wewnątrz. Wzajemne relacje w twoich związkach niezwykle się przez to komplikują. Jeśli zaś nie jesteś winny. co jest nie tak". którego rodzic był alkoholikiem.czujesz się odpowiedzialny. PRAWDA: W rzeczywistości ludzie nie zawsze są szczęśliwi. Dlaczego nie przyjdzie ci do głowy. Nie powiesz tak. nigdy nie był dzieckiem. Człowiek. Depresja Wiele dorosłych dzieci alkoholików jest w stanie.nie 48 . ale oboje musimy zrozumieć. by osoba. I znów wracamy do lęku przed zdemaskowaniem. przeciwko sobie. e jesteś w porządku. Otacza je aura smutku. Poza tym nie chcesz. bez względu na to po czyjej stronie le y wina. to przy twoich emocjonalnych uwarunkowaniach jesteś dosłownie w potrzasku. MIT: „Aby zasługiwać na miłość. Je eli jesteś winny. bo w istocie nie wierzysz. dziecinny . muszę być przez cały czas szczęśliwym człowiekiem". z którą jesteś związany. Nie był spontaniczny. aby zaproponować partnerowi: „Przyjrzyjmy się tej sprawie. jaki jesteś marny i bezwartościowy. który określamy mianem „chronicznej depresji". odkryła. Nawet jeśli twoje postępowanie było dobre. Ma to związek z poczuciem straty.

Obawa przed utratą wią e się z lękiem przed porzuceniem. Utracili oni swoje dzieciństwo i związane z nim prze ycia. Dochodzi do tego wszechobecny lęk przed rozpadem związku. czym jest zabawa. są nikłe szansę na pomyślne rozwiązanie problemu. Nawet jeśli zdarzyło mu się prze yć chwilę. co znaczy być kimś bezwartościowym i impulsywnym. nie mówi się o uczuciach. e trudniej mu było czuć się swobodnie i spontanicznie w jakimkolwiek związku. „Wiem. Dorosłe dzieci alkoholików walczą z depresją. nie miało to dla niego większego znaczenia. który sprawiał. Nie miał okazji do zabawy. Takie prze ycia wywoływały pewien smutek. Powodowało to depresję. poniewa z psychologicznego punktu widzenia oznaczają anarchię. 49 . Takie zachowanie zniechęca drugą osobę i powoduje. nało ę «maskę szczęścia». kiedy czuł. niestety. e nasz związek nie przetrwa i czekam na katastrofę. Zmiany są trudne. Poniewa . Znów trzeba będzie coś stracić. Ka da zmiana wią e się dla nich z utratą tego. co mieli przedtem. jeśli w ogóle wiedział. Oto typowa postawa: „Poniewa nie dostrzegasz ogromu mojego cierpienia. Jednak wielu z nich uczucie depresji stale towarzyszy. Wiedział za to. Poczucie straty jest równie jednym z wa niejszych problemów dla dorosłych dzieci alkoholików. MIT: „Będziemy sobie zawsze bezgranicznie i bezwarunkowo ufać". Ten lęk jest przyczyną ogromnego konfliktu. więc staram się wytrzymać". e zaczynają się spełniać najczarniejsze obawy. Panicznie boję się go stracić. e dobrze się bawi. Piosenka z The King and I o gwizdaniu szczęśliwej melodii będzie moim sposobem na ycie".zachowywał się jak normalne dzieci. starają się być miłe. aby zostać „partnerem doskonałym".

musisz oduczyć się wielu negatywnych reakcji 50 . Jest to jednak sprzeczna z naturą dziecka adaptacja do sytuacji. dziecko uczy się nie ufać. po prostu nie będzie się rozwijał. Od okresu niemowlęcego wierzą. Warunkiem wstępnym i nieodzownym do stworzenia zdrowego związku jest zaufanie. Aby przetrwać. e niebezpiecznie jest wybiegać na ulicę. Aby komuś zaufać.. Nale y je przestrzec. jak zbudować zdrowy związek. eby móc polegać tylko na sobie. do której nie mo na się dostosować. by nie były zbyt ufne.tę zasadę dziecko poznaje bardzo wcześnie i bardzo dobrze. e dzieci ufają innym.. Bez zaufania związek nie będzie dobrze funkcjonował. e nie mo na pójść z kimś obcym. W domu dotkniętym alkoholizmem potrzeby dziecka nie są całkowicie pomijane. W przeciwnym wypadku mogą umrzeć. Zamiast spełnienia oczekiwań najczęściej pojawia się frustracja i niezadowolenie. e nie wolno dotykać piecyka. e ich potrzeby zostaną zaspokojone. e w niezaburzonych rodzinach trzeba je uczyć. by nie dać się zranić. e nie nale y ufać ludziom. ale te nie są stale zaspokajane.PRAWDA: W rzeczywistości zaufanie buduje się powoli. „Nikomu nie ufaj" . Znaczy to. Zaufanie jest dla dzieci czymś tak naturalnym. jest to jedynie wyjątek potwierdzający regułę. Dzieci w swojej naiwności chciałyby kochać wszystkich i wszystko. Zaufanie To naturalne. Dziecko musi nauczyć się samo dbać o siebie. Rozmawiamy o tym. są bowiem zupełnie bezradne i uzale nione od opieki dorosłych. Je eli znajdzie się jednak ktoś godzien zaufania.

a on okae się niegodny tego. Grupa była zachwycona. abyś musiał zachowywać się w jakiś szczególny sposób. e twój partner nie będzie wykorzystywał twoich uczuć ani tego. Lubię wszystkich. Był to dla nich bardzo ciekawy pogląd. Z uczuciem zawodu umiecie sobie dobrze radzić. Będziesz musiał cofnąć się do wczesnego dzieciństwa i nauczyć się ufać. Po pierwsze. mo esz zachowywać się dokładnie tak samo. Je eli komuś zaufacie. Tak po prostu byłoby ci łatwiej". 51 . Kiedy znajdujesz się w sytuacjach. e będziesz je okazywać. e jesteś w sytuacji podbramkowej. „Co wam szkodzi z góry komuś zaufać . ale na razie nie zamierzam nikomu ufać. a ja ci mówię. zaufanie oznacza. Potwierdzenie opinii. a potem odrzucić tych.powiedziałam. Jeśli będziecie nieufni i ktoś będzie się zachowywał w sposób niebudzący zaufania. czujesz. Muszą zasłu yć na moje zaufanie". Obcią eni uwarunkowaniami swojego dzieciństwa nie potrafili sami do tego dojść. ale nie zdruzgotani. e dalej tak być nie mo e. e nikomu nie mo na ufać. bo było to dla nich coś nowego. Powiedziałam: „A mo e zaufać wszystkim. Grupa zgodziła się z nim.i uczuć. nie uchroni was przed rozczarowaniem. jak w wypadku gdybyś nie chciał im ufać. . których dotąd poznałem. Od dzieciństwa bronisz się przede wszystkim przed zaufaniem komuś. W grupie Dorosłych Dzieci Alkoholików pewien młody mę czyzna powiedział: „Właśnie rozpocząłem nową pracę. Nie oznacza to. Chcieli się dowiedzieć więcej o takim podejściu. Jeśli zdecydujesz się zaufać. potwierdzicie swoje poglądy i upewnicie się. Taka jest prawda". To wymaga mniej wysiłku. będziecie naturalnie rozczarowani. Co w związku oznacza zaufanie? Problem jest zło ony. których nie znasz z własnego doświadczenia. e nie nale y nikomu ufać.Skutek będzie taki sam. którzy zawiodą twoje zaufanie.

Wtedy druga osoba powinna odpowiedzieć: „To dla mnie wa na wiadomość. Uczciwość pozwala ci zakładać. Zaufanie oznacza te . Kiedy zaczynamy mówić o zaufaniu. e bliska tobie osoba nie chce cię okłamywać. by umieć powiedzieć: „Mówiąc tak. Psychiczne znęcanie się jest niewybaczalne w ka dym związku. będziecie chcieli omówić swoje zachowanie. Jeśli rewan ujesz się tym samym. 52 . Jeśli tak się zdarzy. aby więcej się to nie powtórzyło. Po drugie. e potrafi ci je okazać. z kim się wią emy. Musisz się przed nią otworzyć.Jednym z powodów. czego się nauczyłeś. Partnerzy nie powinni przed sobą niczego ukrywać. jakich okropności doświadczyli niektórzy z was w dzieciństwie. lecz mówić szczerze. Doło ę wszelkich starań. Działa to w obie strony. zdrowego związku. natychmiast wraca strach. sprawiasz mi przykrość". Musisz uwierzyć. e ufność stanowi coś całkowicie przeciwnego do tego. Nie jesteśmy w stanie zawsze przewidzieć. aby się to więcej nie powtórzyło". pomagasz tworzyć podstawy waszego związku. Wasz związek nie będzie jedynie przygodą. Przekonasz się 0 tym. Szczególnie wa ne jest. e nie będzie przemocy psychicznej. co mo e zranić kogoś. Złość mnie ogarnia za ka dym razem. e ty i twój partner nie będziecie celowo sprawiać sobie przykrości. na kogo zawsze będziesz mógł liczyć. dla których tak się boisz dobrego. Dla wielu osób zaufanie oznacza obietnicę. I nie mo e być w tej kwestii adnych ustępstw. zaufanie oznacza uczciwość. W ten sposób zaczniesz kogoś naprawdę poznawać. co myślą. e bliska ci osoba nie chce cię skrzywdzić. Nie chcę cię skrzywdzić. gdy słyszę. Po trzecie. zaufanie oznacza. którego tak chcielibyście się pozbyć. po której czujesz niesmak. jest to. gdy wyciągniesz rękę po pomoc i otrzymasz ją od ko goś. e nie będziesz wykorzystywać uczuć swojego partnera i tego.

e sprawy poufne nie zostaną u yte przeciwko tobie. zaufanie oznacza.Po czwarte. nie musisz się potępiać za to. Jest jednak równie piekielnie przera ające. Zaufanie do drugiej osoby nie pojawia się z dnia na dzień. e będziecie dotrzymywać danego słowa. którego aspekty omawiałam. coś planować. nie będąc osądzanym. Nie powinieneś się obawiać. co ono oznacza dla nich razem i dla ka dego z osobna. Nie osądzać siebie i nie być osądzanym to zupełnie nowe doświadczenie. e mo esz być. Szczególnie wa ne jest. do jakiego stopnia anga uje się w związek. e para wspólnie decyduje. a tak e do zaakceptowania u drugiej osoby. Znaczy to. Mo na mieć pewność co do drugiej osoby i związku z nią. Na przykład. Ró ni ludzie odmiennie pojmują zaufanie. e mo na na coś liczyć. zaufanie oznacza. Oboje jesteście w porządku. i jest to dla ciebie trudne. Stabilność. e zachowanie nie zmienia się z dnia na dzień. z nadejściem soboty będziesz mógł to zrobić. i twój partner równie mo e być tym. jest podstawą zdrowego związku. Zaufanie. kim chce. by w wypadku kłótni wiedzieć. Ka da para decyduje. Po szóste. kim chcesz. zaufanie oznacza stabilizację. Mo e jednym z prostszych 53 . e mo esz być sobą. e ktoś inny pozna twoje sekrety. Aby czuć się dobrze w danym związku. jednak e niełatwo je zbudować. której tak brakowało ci w dzieciństwie. I wreszcie. musisz mieć pewność. zaufanie oznacza dyskrecję. niezwykle wspaniałe i radosne. musisz być w stanie w to uwierzyć. Równie ty nie powinieneś zdradzać tajemnic twojego partnera. Równie ty musisz sprostać podobnym zobowiązaniom. e nie musisz uwa ać na ka dy krok. Je eli twój partner powie: „Będę się spotykał tylko z tobą i tylko z tobą pójdę do łó ka". Po piąte. jest dla ciebie bardzo trudna do opanowania. Znaczy to. jeśli zaplanujesz jakiś wyjazd na sobotę.

e jest ono ich celem. Musisz zrozumieć.będziemy jak jedna osoba". MIT: „Wszystko będziemy robić razem . To nic niezwykłego.sposobów na zyskanie przez parę wzajemnego zaufania jest uznanie. Czyj ból czułeś? Czy swój? Czy swojej matki? Czy ojca? Gdzie kończyłeś się ty. Powinni zaanga ować się w pracę. Na tym etapie mo esz słuchać rad i nie mieć pojęcia. PRAWDA: W rzeczywistości partnerzy spędzają czas częściowo razem. w którym dorastałeś. a tak e z przyjaciółmi. Wa ne byś zdał sobie sprawę. Trudno było odró nić poszczególne role. W końcu jednak nauczysz się ufać. Nie mogłeś się zorientować. by krok po kroku budować zaufanie. o jakim tu mówiłam. matką czy ojcem. po części w samotności. W środowisku. a zaczynała inna osoba? 54 . w miarę jak rozwija się związek. i omawianie wszelkich w związku z nim trudności. e nie obdarza się nikogo automatycznie tak głębokim zaufaniem. czy byłeś dzieckiem. jak je zastosować w praktyce. To zamieszanie nasuwa wiele pytań. Granice Dzieci alkoholików mają trudności z respektowaniem granic innych ludzi i z rozpoznaniem. jakie są ich własne granice. granice nie były jasno określone. e stopniowy rozwój zaufania jest podstawową częścią procesu budowania zdrowego związku.

e tak to odczułam?" „Wszedłem. Czemu zrobiła taką minę?" „Wieczór był miły i zaprosiłam go do siebie na kawę. Nie nalegaj na to. by zrobić składkę. Zawsze powiem coś niewłaściwego". które mają tendencje do ustalania sztywnych granic. powinieneś dobrze rozeznać się w sytuacji. poniewa drzwi do jej pokoju były otwarte. Czy to źle. dowiedz się. czy pozostałe osoby nie mają w zwyczaju zawsze za siebie płacić. 55 . czy nie naruszasz czyichś praw? Podczas dyskusji z dziećmi alkoholików często padają kłopotliwe stwierdzenia i pytania. Jakim prawem zaczął dobierać się do mnie na pierwszej randce?" „Boję się. Czy to nie jest wyłącznie moja sprawa?" Nie jest dla ciebie jasne. Są one odmienne dla ró nych ludzi. „Denerwuje mnie.czy zachowujesz się właściwie. tego nie rozumieją. czy rzeczywiście uzna to on za przysługę. Wiele powa nych niepowodzeń wynika z braku respektowania granic prywatności innych. czym jest intymność i kiedy narusza się granice czyjejś prywatności. e cię ura ę. aby zrobić mu przyjemność. Na przykład zanim posprzątasz pokój partnera. „Pieścił mnie. kiedy zadają mi osobiste pytania. jednak e dzieci alkoholików. Najpierw upewnij się.jako dorosła osoba . Czułam. po tym jak zaproponowano. Zanim coś zrobisz.Jak było z prywatnością? Jakie rzeczy były twoją wyłączną własnością? Czy naruszano twoją prywatność nawet w łazience? Jakie były granice dobrego smaku? Jak nale ało się zachowywać? Jakie zachowanie było niewłaściwe? Na jakiej podstawie oceniasz teraz . e zapłacisz rachunek. e narusza moje granice.

aby były respektowane i by nie dochodziło do nieporozumień. e stajecie się sobie bliscy. e miałeś dobre intencje.W zdrowym związku partnerzy próbują zasygnalizować. To moje terytorium i chocia wolałabym. 56 . abym mogła w pełni być sobą i dobrze funkcjonować. Niektórzy mają większą potrzebę prywatności i posiadania własnej przestrzeni ni inni. zaczyna mi się robić duszno. Trzeba o tych problemach rozmawiać. pragnienia i yczenia". dla kogoś innego mo e być powa nym problemem. jeśli tak nie jest". PRAWDA: W rzeczywistości. aby było czysto. MIT: „Będziesz instynktownie spełniać wszystkie moje potrzeby. Nie oto chodzi. są małe szansę na ich realizację. Coś. jeśli potrzeby. Naruszenie tej przestrzeni powoduje u wielu osób irytację i ró ne reakcje psychiczne. wyjaśniają sprawę po fakcie. sprzątając mój pokój. jakie są ich granice. e chcę się od kogoś odgrodzić. Na przykład: „Wiem. Jeśli ktoś narusza moje prywatne terytorium. pragnienia i yczenia nie zostaną jasno wypowiedziane. Ró ne są granice i bariery. Respektowanie i rozumienie granic przyczynia się do tego. która nale y tylko i wyłącznie do mnie. Chodzi raczej o re spektowanie mojego terytorium. ale gdy jest to niemo liwe. Inni reagują w odmienny sposób. Zwykle rozmawiają o tym wcześniej. ale to mnie rozzłościło. co jest drobiazgiem dla jednej osoby. to tylko mój problem. Ja równie mam swoją prywatną przestrzeń.

Taka postawa wynika z obaw i wątpliwości co do własnej wartości. to niczego od nikogo nie oczekiwać. Jeśli masz jakieś oczekiwania. gdybyś miała pretensje. Ale . Nauczyłeś się. Ograniczasz straty. Nie byłoby w porządku wobec twojego partnera. będziesz w najlepszym wypadku zawiedziony. a ty o nic nie prosisz. e jedyny sposób. e nie dostałaś na urodziny kwiatów. Jeśli tak nie jest. taka sytuacja wymagałaby omówienia i mogłaby sygnalizować pojawienie się w związku trudności. ale bezpieczny. Wymaga równie wspólnego poświęcania się ich realizacji. Zdrowy związek wią e się z oczekiwaniami. zanim o cokolwiek poprosisz. a częściej zrozpaczony. Dla ciebie jednak 57 . w którym nadu ywano alkoholu. Twardy sposób na ycie.wcią to wieczne „ale" . będzie wspaniale. Usłyszałeś wiele niespełnionych obietnic. Zale y. e lepiej dla ciebie nie mieć oczekiwań. Wiele osób spodziewa się. jaka to była obietnica i ile dla ciebie znaczyła. e będą one spełnione. Gdyby o tym wiedział.ograniczasz równie zyski.Oczekiwania Dorastając w domu. chocia nie mówiłaś mu wcześniej. aby tak było. nauczyłeś się. od „kupię ci loda" do „poślę cię na studia". e partnerzy będą czytać w ich myślach. Je eli zdecydujesz się powiedzieć o swoich pragnieniach i zostaną one spełnione. a mimo to nie spełnił twoich oczekiwań. i musisz powiedzieć partnerowi o swoich oczekiwaniach i zawrzeć z nim pewnego rodzaju umowę. aby się chronić. i chciałabyś. nie musisz dręczyć się problemem własnej wartości. moesz poczuć się zlekcewa ony i utwierdzić się w negatywnych odczuciach na swój temat. poniewa oznacza. Ta wspólnota jest bardzo wa na. Jeśli partner uprzedza twoje yczenia.

Twój organizm ka dy stres odbiera tak samo. Daj sobie zatem czas na przystosowanie się. by nagiąć się do twoich potrzeb. Powinieneś to wiedzieć niezale nie od tego. Mo e nie wyraziłeś się dość jasno. poniewa jest czymś nieznanym. Je eli jasno przedstawisz swoje yczenia i nie zostaną one spełnione.taka sytuacja mo e być stresująca. nie postępowałbyś w taki sposób. Być mo e nie jest w stanie spełnić twojego ądania. niezale nie czy jest negatywny (dis-stress) czy pozytywny (eu-stress). dlaczego twój partner nie wychodzi im naprzeciw. a twój partner mimo to nie będzie próbował dostosować się do twoich potrzeb. Tłumaczenie się ciągłym rozczarowaniem nie da 58 . jak tego chciałeś. Taka reakcja ma na celu ograniczenie stresu. e znów zaczniesz się negatywnie oceniać. A mo e troszczy się o ciebie po swojemu. oznacza to. nie będziesz szczęśliwy z kimś pełnym rezerwy. jeśli wszystko będzie szło zbyt gładko. Jeśli według ciebie twoje pragnienia są rozsądne. ale istnieje niebezpieczeństwo. ale nie okazujesz mi tego w sposób zrozumiały. musisz dowiedzieć się. Mo e twój partner cię nie słuchał. gdybyś był dobrym człowiekiem. Do tego co dobre te trzeba się przyzwyczaić. W rezultacie mo esz mieć skłonność do sabotowania związku. tylko ty poprawiasz sobie samopoczucie". Jeśli jesteś osobą wymagającą du o troski. jakie rozwija się wasz związek. To się po prostu nie uda. twoja troska jest dla mnie bezu yteczna. Przecie . Je eli to wyjaśnisz. albo jest on zbyt skupiony na sobie. co się dzieje. Niczego dzięki niej nie zyskuję. Zatem albo stawiasz mu zbyt wysokie wymagania. trzeba postarać się zrozumieć. a nie tak. Powinieneś wszystko sprawdzić. e związek nie idzie w dobrym kierunku. Mógłbyś powiedzieć: „Jeśli zale y ci na mnie. Wspólnie uzgodnione oczekiwania są podstawą zdrowego związku.

Pary wypracowują swoje własne normy i spełniają wzajemnie obopólne oczekiwania. e chcę. Jednak najpierw trzeba te oczekiwania wyrazić i przedyskutować. Wiele dzieci alkoholików nie wie. co budzi większe obawy. nawet w zdrowych związkach. by pokrywała część wydatków. Taka postawa mo e wydać się uzasadniona. MIT: „Jeśli nie będę przez cały czas panować nad sytuacją. 59 . ale jest to równie sposób na uniknięcie konfrontacji z tym. aby wszedł do domu. zamiast siedzieć w samochodzie i czekać a wyjdę? Czy to rozsądne. a nie chcę się wygłupić. Zmierzenie się z niewygodną sytuacją jest duym krokiem na drodze do zbudowania zdrowego związku. Ludzie rozczarowują czasem tych. na których im zale y. lepiej będzie trzymać buzię na kłódkę i patrzeć co się dzieje. by nakładał krawat. nastąpi anarchia". jakie oczekiwania są racjonalne. gdy trzeba się tą władzą podzielić lub w ogóle z niej zrezygnować. jest rozsądne? Oto typowa reakcja: poniewa nie wiem. Ale nie zdarza się to często. PRAWDA: W rzeczywistości ka dy posiada władzę nad swoim yciem i w razie potrzeby przejmuje kontrolę nad ró nymi sytuacjami poprzez świadome decyzje i uzgodnienia. gdy wychodzimy na kolację? Czy zaproponowanie jej. bym poprosiła go. jakie oczekiwania są racjonalne. czego pragniesz. Są tak e chwile.ci tego. Czy jest racjonalne.

jak ja sama". Kontrolowałeś swoje ycie. ale postanowiłam wszystko robić sama. Nie chcę niczego nikomu zawdzięczać. Ann czuje. poniewa bez pewnej dyscypliny zapanowałaby anarchia. jak poradzić sobie ze wszystkim" albo „Nie wiem. Nie wiem. Mo e się zdawać. Poza tym nikt nie zadbałby o moje sprawy tak. Pojawia się równie obawa przed utratą niezale ności. „Je eli pozwolę. jak zrobić cokolwiek. Przestanie nim kierować i będzie zawsze czuła się wobec kogoś zobowiązana.Wielu moich przyjaciół oferowało mi pomoc. Dla ciebie to tylko słowa. jak to się robi. e chcę się zająć wszystkim albo z kolei od wszystkiego się wymigać. Nie mo na wszystkiego robić samemu. Trzeba dawać i brać oraz dzielić z drugą osobą odpowiedzialność. Ann nie potrafi dzielić się odpowiedzialnością: „Wiem. Jak takie podejście wpływa na związek? Zdrowy związek to nie próba sił. Teraz łatwo dojść do wniosku. „Nikogo nie proszę o pomoc .Kontrola „Jeśli nie będę panować nad sytuacją. by pomógł mi tym razem i on mnie nie zawiedzie. jak określić zakres odpowiedzialności. Wtedy nie będę ju w stanie sama o siebie zadbać i znajdę się w pułapce". jak mogłeś najlepiej. Nie mam pojęcia. e jeśli przyjmuje czyjąś pomoc. 60 . e brak ciągłego panowania nad sytuacją prowadzi do katastrofy. W krótkim czasie stanę się uzale niona od jego opieki. Bardzo wcześnie nauczyłeś się tej zasady. czyli nieuniknionego rozstania. .mówi z naciskiem Ann. wszystko się rozsypie". Lecz mo e to te mieć związek z nieumiejętnością wypracowania odpowiedniej równowagi". straci kontrolę nad swoim yciem. to mo e przy następnej okazji równie zechcę poprosić go o pomoc.

Walczą o kontrolę nad sytuacją. MIT: „Jeśli będziemy się naprawdę kochali. który wymaga specyficznego podejścia. albowiem potrzeba akceptacji i obawa przed porzuceniem są u dzieci alkoholików tak silne. Potrzebuję trochę czasu. Takie wyjaśnienie sytuacji ma swoje dobre i złe strony. Chocia lojalność jest integralną częścią zdrowego 61 . kiedy prosisz mnie o przysługę. jeśli nie będę wszystkiego kontrolować". na zawsze zostaniemy razem". PRAWDA: W rzeczywistości ludzie są razem lub rozstają się z wielu ró nych powodów. Lojalność Dzieci alkoholików są we wszystkich związkach bardzo lojalne. Chocia oświadczają: „Nie potrzebuję cię". Jednak pracując nad nim. aby sobie z nim poradzić. jeśli nie mają od ciebie wieści. mo na osiągnąć poprawę. e tracą one panowanie nad emocjami. Jest to wyczerpujący konflikt i potrzeba wiele czasu i rozmów. masz coś w odwodzie na wypadek. by dotarło do mnie. gdybym zawiódł". a mimo to zniszczyć związek. mo esz odpowiedzieć: „To nie ma nic wspólnego z tobą. Kiedy twój partner mówi: „Denerwuje mnie. ale poddają się emocjonalnie. Mo na kochać kogoś. nie śpią po nocach. e to nie tylko moja sprawa i świat się nie zawali. e za ka dym razem.To kolejny problem.

Z drugiej strony. Nie bierzesz pod uwagę sytuacji. który stał się toksyczny. e wszystko mo na naprawić. W rezultacie łatwiej ci zostać.. Jest to mo liwe. Rodziny alkoholików rzadko rozpadają się przed osiągnięciem pewnych oznak trzeźwości. „Zadzwonię. które ich niszczą. musicie pójść na kompromis. ma jednak pewne granice. ta skrajna lojalność wią e się z silnym pragnieniem uniknięcia bólu związanego z utratą. jeśli obie strony respektują wzajemnie swoje potrzeby i yczenia. omawiają sytuacje. nawet jeśli związek ju nie funkcjonuje. Teraz te się nie uda. Nie 62 . a twój partner nie ma wyczucia czasu. Zostają razem w największej biedzie. Dla dzieci alkoholików lojalność jest wyuczonym wzorcem zachowania. To powtórzenie marzeń z dzieciństwa. ni odejść. nie nale y nadal oszukiwać się. jeśli będę miał się spóźnić" lub „Daj mi dodatkowe piętnaście minut". tak aby druga osoba przez nieuwagę czy nieświadomość nie uraziła partnera. Je eli w związku nie da się rozwiązać problemów. Dzieci alkoholików mają skłonność do przesadnej lojalności. Jeśli na przykład wpadasz w panikę. gdy ty sam byłeś krzywdzony. czy chcą związku monogamicznego. Wtedy się nie spełniły. Umniejszasz swoją wa ność. Świadomie pozostają w związkach. gdyby tylko. w których czują się niepewnie.związku. Bardzo często dzieci alkoholików rozwiązują wszystkie problemy związane z zerwaniem związku. obowiązujących w związku. gdy ktoś spóźnia się pięć minut. Mno ą fantazje na poziomie intelektualnym i emocjonalnym. „Jestem w pułapce. Obie strony decydują. Zadajesz sobie pytanie: „Jak mo esz być tak gruboskórny. by ranić drugiego człowieka?". lecz wcią nie mogą zacząć działać.. Najlepiej. gdy opiera się na wspólnie określonych zasadach. e ycie byłoby cudowne.

MIT: „Mój partner nigdy nie zaakceptuje mnie taką. mo esz się zmienić. Wiązanie się natychmiast z nowym partnerem jedynie to opóźni i niekorzystnie wpłynie na nowy związek. jaką jestem. Musisz wiedzieć. Z góry określ te granice i staraj się być ich świadomym. a kiedy coś innego działa w niekorzystny dla ciebie sposób. Wa ność uczuć Uznanie wa ności własnych uczuć jest tym. e sobie poradzę.mogę się ruszyć. Kiedy zaczynasz racjonalizować. Musisz zrozumieć. Więc dlaczego nie mogę się uwolnić?" Po rozpadzie związku będziesz musiał przejść okres ałoby. kiedy ty je przekraczasz. PRAWDA: W rzeczywistości nie wszystko dobrze się układa. nie będzie mnie wspierał i zawsze będzie mnie krytykował". Wiem. pamiętaj o baga u swojego dzieciństwa. czego dzieci alkoholików potrzebują najbardziej. e istnieją w związku granice lojalności. ale zawsze masz prawo do swoich uczuć. nigdy nie było wa ne. Co jest ze mną nie tak? Nie boję się samotności. i starać się je wyznaczyć. Wręcz 63 . co czułeś. Nie mo na nie doświadczyć poczucia straty. W twojej dotkniętej alkoholizmem rodzinie to. Jeśli będziesz pracować. Nie mo na uniknąć bólu. To część procesu dojrzewania. bądź tego świadom.

Są wa ne". Naprawdę chciałem się tak zachować. Mo esz chcieć przyjrzeć się tej sprawie. co czujesz. Pokazywanie swoich uczuć zbli a nas do siebie". Rzeczywiście chciałem to zrobić". czy twoje uczucia są właściwe. W pewnych okolicznościach uznanie wa ności uczuć mo e być punktem krytycznym dla dalszego rozwoju zdrowego związku. Potrzebowałeś czyjejś odpowiedzi: „Doceniam te uczucia. Joanie. Nie powinieneś tak czuć". Jej drugi mą . poniewa jej matka po długiej i cię kiej chorobie umierała na raka. a właśnie uczucia. lecz osobą uzale nioną od słodyczy. informowanie mnie o twoich uczuciach jest korzystne dla naszego związku. Brakowało ci kogoś. Prze ywała trudny okres. Dlatego tak istotne jest dla dzieci alkoholików. których uczucia zostały uznane. Oprócz guza mózgu i przerzutów nowotworowych matka miała zaawansowaną chorobę alkoholową. Moją klientką była córka alkoholiczki. Potrzebowałeś kogoś. Joanie chciała jej pomóc. Takie są twoje uczucia. kto umocniłby twoje uczucia . Sama nie jest alkoholiczką. alkoholik po terapii. Osoby. ale ty masz prawo czuć to. nie przychodzą po pomoc. twoje uczucia były bagatelizowane: „Naprawdę tak tego nie odczuwasz. aby czuć się wobec siebie w porządku. od ośmiu miesięcy nie pił. komu mógłbyś powiedzieć: „Ale mnie to rozzłościło. Nie miałeś pewności. tak czujesz. „Oczywiście. nie zgłaszają się na terapię. Poza tym.niekoniecznie zachowanie. Chocia matka nigdy w pełni nie zaspokajała jej potrzeb. by wszystkie okazywane przez nie uczucia były wa ne dla drugiej osoby w związku.przeciwnie. Lekcewa enie uczuć partnera mo e być powa ną przeszkodą. jeśli wytworzycie klimat bezpieczeństwa dla ujawniania uczuć. Dzielenie się uczuciami zbli y was. A oto skrajny przykład. moesz mieć inne odczucia. musiała teraz 64 . Ja widzę to inaczej.

Przed chorobą matka stale była przeszkodą dla ich związku. . Choroba matki zabrała im cenne chwile. Mał onkowie byli w nieustannym konflikcie. gdyby jej mą był na takim etapie rozwoju własnej osobowości. niezale nie od tego.W ogóle się nie widujemy. czy oznaczało spędzanie ka dej nocy w szpitalu. Ty i ja mo emy spędzić razem resztę ycia. w których mogli być razem. To raczej poło enie. Robiła wszystko. Byłoby idealnie. było okropne. co mogła. kiedy chora była w domu. Powtarzały się awantury. tak nie było. . W rzeczywistości nie było prawdą.mówiła. Mą sprzeciwiał się tej sytuacji. gdyby Joanie wzmocniła 65 . To była nieszczęśliwa sytuacja. Joanie zareagowała na zachowanie mę a. nie zaspokajał adnej z potrzeb córki. Było to dla niej bardzo wa ne. Fakt. Nawet teraz odbierała im nieliczne cenne chwile. e się nie zgadzali. e matka umierała. niewygodna dla wszystkich. Równie dobrze byłoby. aby zniszczyć ten związek. ale wcale nie czuła się przez to lepsza. e zachowywał się jak mały samolubny chłopiec. e zamierzasz co wieczór odwiedzać swoją matkę . Mo na by nawet powiedzieć. Przera a mnie twój brak zrozumienia moich potrzeb". Niestety. Tak więc. adne z nich nie liczyło się z uczuciami partnera. „Nie podoba mi się. aby być dla niej oparciem. .mówił. Mą Joanie zareagował na tę sytuację negatywnie. Co to za mał eństwo!" Był bardzo zły i zazdrosny. kiedy mogli być razem. co uznała za swój obowiązek. przybierając postawę obronną.być przy matce. Joanie spędzała wiele czasu z matką. „Gadasz głupoty . w jakim się znaleźli.Moja matka niedługo umrze i muszę to dla niej robić. czy regularne wizyty. Jej własne ego nie pozwalało na zlekcewa enie tego. a nawet własną córkę. Joanie znowu mogła jedynie dawać. Oboje czuli się osądzani.

Tarcia między mał onkami zniknęłyby. Joanie powinna powiedzieć mę owi: „Zgadzam się z tobą. Gdyby Joanie uznała wa ność uczuć mę a. gdybyś nie postąpiła teraz tak. Ona nie będzie umiała wybaczyć mu jego „obrzydliwego sposobu myślenia". jak bardzo Joanie kocha.się na tyle. kiedy tego pragnął i potrzebował. zamiast bronić matki i swojego dla niej poświęcenia. by nie czuła się zmuszona do całkowitego poświęcenia się matce. Moja matka jest jak zadra. adne z nich nie musiałoby przyjmować postawy obronnej. e rozumiesz. W dodatku złości mnie. a ona zabiera nam cenne chwile. które moglibyśmy spędzać razem. jakich doznał związek. 66 . Ta historia ma swój happy end. Nie byłoby konfliktu. e chcę zrobić to sama dla siebie i e nie udaje mi się zaspokajać potrzeb mojej matki w jakiś bardziej rozsądny sposób". Nasi bohaterowie uznali wa ność swoich uczuć i złagodzili napięcia w związku. ale jestem w stanie zrozumieć. e nie dałoby się z tobą yć. Mogłaby nadal tak postępować. Mogłaby powiedzieć: „Chciałabym nie czuć takiego przymusu i móc zaspokajać zarówno nasze potrzeby. e nie była przy nim. jak i potrzeby mojej matki. gdyby uznała. Powiedziała pielęgniarce. co czuję. jak wa ne są jego uczucia. a on nie zapomni jej. Uznanie wa ności uczuć mo e być kluczem do przezwycię enia kryzysów. mogą być nie do naprawienia. Bez tego szkody. On mógłby uznać jej uczucia w ten sposób: „Cieszę się. Chciałabym dalej się rozwijać". Matka nigdy nie mówiła córce takich rzeczy. gdyby potrafili się nawzajem powa ać. Pewnego popołudnia Joanie przypadkowo podsłuchała w szpitalu rozmowę matki z pielęgniarką. jak nakazuje ci poczucie obowiązku". Złoszczę się. jak jest z niej dumna i jak wysoko ceni jej opiekę i troskę. Mamy dla siebie tak mało czasu.

jak bardzo się kochają. obie się rozpłakały i wyznały sobie. Matka mogła ju umrzeć w spokoju. Bez uznania wa ności uczuć komunikowanie się jest jedynie próbą sił. Oznacza szacunek dla ró nic i podobieństw. bo w końcu naprawiła swoje ycie. . e słyszała tę rozmowę. To kamień węgielny dla dobrego. Uznanie nie oznacza ugody. stałego porozumiewania się.Kiedy Joanie powiedziała matce.

gdy ich postawy obronne utrwaliły się wskutek negatywnego nastawienia do nich większości społeczeństwa. Aby mieć zdrowy związek. jak w związkach heteroseksualnych. Moich klientów zaanga owanych w związki z osobami tej samej płci mo na z grubsza podzielić na trzy kategorie. Pierwszą grupę stanowią ci. którzy jak sięgną pamięcią. nale y zmienić wyuczone reakcje obronne. szczerego i swobodnego wyra ania siebie zostaje osłabiona poprzez ycie w rodzinie alkoholika. Zdolność do otwartego. Chocia problemy dotyczące osób pozostających w związkach homoseksualnych są podobne. Dotyczy to szczególnie homoseksualistów. intymnego związku homoseksualnego są podobne. nasilają się one u ludzi o wy szej kulturze. Jednak w pierwszym wypadku problemy są bardziej zło one z uwagi na to.Rozdział 4 Zagadnienia seksualne Związki homoseksualne T rudności dzieci alkoholików w budowaniu zdrowego. byli 68 . e naszą kulturę cechuje homofobia.

a z drugiej . Ta grupa przypomina dojrzewającą młodzie . jak to jest. jak najlepiej pokierować swoim dalszym yciem. które dą ą do homoseksualnych związków. ile ma lat w chwili. Z mojego doświadczenia wynika. mające źródło w kontaktach z matką lub ojcem. e nie chcą powtórzyć tych doświadczeń. gdy uderza go prawda o własnych skłonnościach . Walka tych osób ma charakter podobny do tej w związkach heteroseksualnych. i osoby. co taka rzeczywistość dla nich znaczy. e musi on mieć tego samego typu osobowości. którzy w ró nym wieku uświadomili sobie.musi przejść przez wszystkie etapy tego procesu. jak twoja matka lub ojciec czy te osoba. towarzyszących im przez całe ycie. i e skomplikowali swoje ycie heteroseksualne. Druga grupa składa się z osób. Trzecią grupę tworzą osoby. z którą byłeś wcześniej związany. e mają homoseksualne preferencje. Ka dy jednak . i stracili du o czasu i energii na pogodzenie się z tym oraz na zmaganie się ze świadomością. by sprawdzić.boi się jej. która pierwszy raz uświadamia sobie swą seksualność. i zadecydowały.świadomi swoich seksualnych preferencji. e istnieje ryzyko. Na przykład depresja zaczyna się zmniejszać. jest nią z jednej strony zafascynowana. zaczyna ustępować. które właśnie zdały sobie sprawę ze swojej seksualności. które miały złe relacje z osobami płci przeciwnej. Muszą oni podjąć decyzję. Osoby te odczuwają ogromną radość i wielki ból młodzieńczych uniesień. W rezultacie postanowiły wiązać się tylko z osobami tej samej płci. Taka czy inna płeć partnera nie oznacza. Dodatkowe trudności mogą wynikać z faktu. Są to ludzie. aby uniknąć powtórzenia koszmarnej przeszłości. Nie trzeba dodawać. jest jednak mocniej zaakcentowana. 69 .niezale nie od tego. e to się nie udaje. e wiele z tych osób ma rodziny i dzieci. Wiele objawów. które mogą się wydawać nieodpowiednie do wieku. oraz szuka nowych doświadczeń.

i uczycie się tego dzięki wspólnym doświadczeniom. ebym nie była spięta? Czy jako osoba wolna jestem bardziej wra liwa? Czy jestem postrzegana wyłącznie jako obiekt seksualny? Czy muszę przestać się kontrolować? Pytajcie. od których uciekali. jak w związku heteroseksualnym. To wy decydujecie. będących dziećmi alkoholików. Odkryjcie. podczas gdy 70 . Rozmawiajcie o seksie ze swoim partnerem. Nastawienie społeczeństwa powoduje wyolbrzymienie problemów. Podstawy osiągnięcia intymności przez lesbijki oraz gejów. ale walka jest taka sama. Właściwy wybór partnera jest mo liwy niezale nie od płci. Czytajcie literaturę. Problemy obecne w tej sferze dotyczą tak e innych aspektów związku. są takie same jak w związkach heteroseksualnych. e zmagają się oni z fundamentalnymi problemami. Ogólne zagadnienia seksualne To. co wam przeszkadza. jest symptomatyczne dla ogólnej kondycji związku. Mno ą się pytania: Co jest normalne? Jak długo trwa seksualne zgranie się pary? Czy nale y szczerze mówić o swoim nastawieniu do seksu i własnych doświadczeniach? Czy jestem coś wart? Czy jestem wystarczająco dobry? Czy seks mo e być zabawą? Czy du o trzeba o nim wiedzieć? Co zrobić. Wa ną okoliczność stanowi fakt. co jest dla was dobre. co jest normalne.wybiorą kogoś o tym samym typie osobowości. poniewa seks jest jednym ze sposobów porozumiewania się i dzielenia się sobą. Dyskutujcie o tym. w jaki sposób układa się ycie seksualne pary. Niektóre problemy są łatwe do rozwiązania.

ale czułem. jak wszystkie inne aspekty waszego ycia. aby mnie to nie spotkało. ale czuję się winna. a szczególnie o swoich oczekiwaniach. Wiązał się z przemocą fizyczną. pozostaję więc w celibacie". Później szli do łó ka i wszystko wracało do normy. para powinna rozmawiać o yciu seksualnym. równie w sferze seksu. Seks nie słu ył umacnianiu związku. Obserwowane przez was w dzieciństwie relacje między rodzicami były wypaczone. Po zbadaniu problemu staje się jasne. ale w tego typu wypadkach prawdopodobnie potrzeba czegoś więcej. By przeanalizować te uczucia. e seks jest obowiązkiem kobiety. Sprawy związane z seksem są dla was równie skomplikowane. Troskliwy partner mógłby pomóc. Musisz więc zastanowić się. ale usypiał mę a. Ja sama nie potrzebuję seksu.przezwycię enie innych. co znaczy dla ciebie seks. Mogło to stać się powodem waszych trudności z dopasowaniem seksualnym i nasunąć wątpliwości co do własnej seksualności. e nie są w stanie osiągnąć orgazmu. poniewa bycie podatnym na 71 . Trudno ci celebrować własne „ja" w jakiejkolwiek dziedzinie ycia. Jeden z pacjentów powiedział: „Moi rodzice walczyli ze sobą. gdy odmawiam". Ko lejny przykład: „W moim domu seks był przejawem kontroli i siły. W wypadku tej pary brakowało rozwiązania konfliktu. e coś tu jest nie tak". Seks był dla mnie zawsze sposobem na zakończenie kłótni. Nie sprawiał on jej przyjemności. Wiele kobiet i wielu mę czyzn twierdzi. Jest to lęk przed zranieniem. wymaga więcej czasu. e mają oni zahamowania równie w innych sferach związku. Bardzo się boję. Jest to powa ny problem i wymaga pomocy terapeuty. wynikających z waszej przeszłości. Oto następny przykład: „Moja matka mówiła. lecz był raczej sposobem na uniknięcie konieczności wyjaśnienia problemu.

Nie sądzę. a mnie zdradzali obaj moi mę owie-alkoholicy. Bardzo mnie to martwi". lecz w złym doborze partnerów. nie będzie musiała stawić czoła problemowi. Tej kobiecie nie pomogą dyskusje o alkoholikach i ich potrzebie usprawiedliwiania własnego nałogu. To bardzo wyraźny przykład na to. ale wraz z postępem choroby. W zdrowym związku decyzje o monogamii ewoluują wraz z jego rozwojem. i trudność nie le y w jej braku atrakcyjności. Oto inny problem: „Jedynym miejscem. Dlatego nie chcę adnych intymnych związków. e to jeden z powodów mojej nadwagi". jest sypialnia. jaką mam do zaoferowania drugiej osobie. Na szczęście Martha pracuje z dobrym terapeutą. bym mogła przez to kolejny raz przejść. Znacznie przybrała na wadze. Nabierz otuchy! Je eli potrafisz być do72 . alkoholik nierzadko szuka innych partnerów. Gdy się zmieni i dojrzeje. jak unikanie ryzyka mo e ograniczać odczucia.zranienia zawsze wią e się z odczuwaniem bólu. w którym czuję się silny i opanowany. Zdarza się. poniewa nie była atrakcyjna. Kiedy w grę wchodzi alkoholizm. Na początku jest monogamia. zasady ulegają zmianie. jej wybory staną się bardziej zgodne z tym. W głębi duszy uznała. e na początku znajomości partnerzy są związani równie z kimś innym. Myślę. który pomo e jej odkryć swoją seksualną osobowość i uznać. by w ten sposób uniknąć problemów z seksem: jeśli nikt nie uzna jej za atrakcyjną pod względem seksualnym. czego naprawdę pragnie. W miarę rozwoju związku podejmują decyzje o wyłączności. Alkoholizm mo e być powodem bardziej zło onych problemów. Oto co opowiedziała Martha: „Mój ojciec zdradzał moją matkę. W pewnym sensie czuła się równie odpowiedzialna za romanse swojego ojca. e mę owie zdradzali ją. Zaczynam wierzyć. e seks to jedyna rzecz.

uwolniła się od wyobra eń. e to tak e jest dla niej przyjemne. czy zdarza im się trzymać za ręce. by być zdolnym do wyra ania swoich uczuć. Jeśli jesteś tylko dobry technicznie. czy sprawia jej przyjemność.brym partnerem w sypialni. tak". Z powodu swoich dziecięcych doświadczeń Lynn mylnie uto samiała stosunek z uprawianiem miłości i nie była w stanie dostrzec pełnego obrazu sytuacji. Kiedy rozmawiałam z Lynn o uprawianiu miłości. e wraz z mę em zaznali wiele aspektów miłości fizycznej. gdy mą mówi jej czułe słowa lub przytula ją. ale nie chcę się z nim kochać. Pragnę dzielić z nim całe moje ycie. w którym mo esz sobie na to pozwolić. jesteśmy nie tylko mę em i oną. Podstawą związku jest bowiem emocjonalne zaanga owanie i troska. To. e mówi ona o stosunku. e w naszym wypadku będzie tak samo". Zamiast jednak celebrować własne ego. nie mo emy mówić o związku. Prawdziwa jest równie odwrotna sytuacja: „Bardzo kocham mojego mę a. rozszerza się na inne sfery związku. odpowiedziała: „Och. Prawda jest taka. Jeśli pokonasz lęk przed zbli eniem się do partnera na innych płaszczyznach. ale i dobrymi przyjaciółmi. Ten temat ma nieskończoną ilość wariantów. i mogłaby powielić negatywny model rodziców. Sypialnia jest miejscem. okazało się. e uprawiają oni miłość na wiele sposobów. Je eli nadal będziesz 73 . Jest mi bardzo drogi. kiedy idą na spacer. Kiedy spytałam ją. co dzieje się w sypialni. Prawdopodobnie nie ufasz sobie na tyle. Kiedy zapytałam. mo esz być dobrym partnerem pod innymi względami. W moim domu uprawianie miłości przypominało gwałt. Co innego jednak znaczy być technicznie dobrym. odpowiedziała. uda ci się to tak e w sferze seksualnej. Kiedy uświadomiła sobie. Podstawowy problem brzmi: „Boję się zbli yć do kogoś". Boję się. wykorzystałeś swobodę na tym terenie jako kolejny środek do pokonania samego siebie.

prawdopodobnie nadszedł czas. Kazirodztwo jest znacznie szerzej rozpowszechnioną oznaką dysfunkcji w rodzinie. e nie masz wystarczających informacji. Seks jest tylko jednym z aspektów związku.powoli. I prawdopodobnie to przede wszystkim ci w yciu przeszkadza. Chocia zdarzają się stosunki kazirodcze pomiędzy matką i synem. Jeszcze raz ci mówię . ni wynikałoby to z naszych wstępnych badań. tworzy podatny grunt dla tego rodzaju zjawisk. ojcem i synem oraz między rodzeństwem. Naprawienie wypaczeń mających swoje źródło w dzieciństwie jest istotne dla twojego osobistego rozwoju. intymnego związku. Kazirodztwo Chocia kazirodztwo nie jest stałym zjawiskiem w rodzinach alkoholików. ale związek buduje się dzień po dniu. 74 . Wzajemne poczucie bliskości mo e być bardzo wa ne i symptomatyczne. System rodzinny. który pomo e ci je przezwycię yć.miał z tym trudności. występuje jednak wystarczająco często. W naszej dyskusji skupimy się zatem na tych ostatnich. Pamiętaj. Uspokój się. Daj spokój partnerowi. by popracować ze specjalistą. by znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Nic w zdrowym związku nie dzieje się nagle. w którym istnieje problem alkoholizmu. najczęściej zachodzą pomiędzy ojcem i córką. Mo liwości mogą pojawić się znienacka. Bez wątpienia dzieci alkoholików będące ofiarami kazirodztwa mają jeszcze większe trudności ze stworzeniem zdrowego. by skłaniać do dyskusji.

Jak kazirodztwo wpływa na późniejsze związki? Po pierwsze. Najczęściej spotykane formy kazirodztwa to dotykanie piersi i genitaliów. dlaczego nikomu o tym nie powiedzieli.Kazirodztwo mo e być jawne lub utajone. zniszczone zostaje zaufanie (problemy z nim związane omawialiśmy wcześniej). Zaspokajanie seksualne ojca mo e być przez nią uwa ane za rozszerzenie roli „małej matki". Zdarza się to często. e jedna z córek. Istnieje du e prawdopodobieństwo. Najbardziej nikczemnym aspektem kazirodczego związku jest pozbawienie dziecka „bezpiecznej przystani". Pytałam wielu klientów. jak i w rodzinach alkoholików często się zdarza. wykorzystywanie dzieci do masturbacji oraz seksu oralnego. Rodzina jest wyizolowana. Z pewnością to. To mogłoby 75 . aby powiedzieć komuś. Kazirodztwo jawne jest definiowane jako utrzymywanie kontaktów seksualnych w rodzinie. Dziecko nie ma dokąd uciec. przejmuje większość obowiązków w zakresie prowadzenia domu i opieki nad młodszymi dziećmi. „Dlaczego czekałaś. nic by się nie zmieniło. co dzieje się w rodzinie. e takie zachowanie wystąpi w wypadku zamiany ról pomiędzy matką i córką. zwykle najstarsza. Kazirodztwo utajone dotyczy w większości tego samego zakresu. Nie uwierzyłaby mi albo nic by z tym nie zrobiła. gdy matka jest alkoholiczką lub cierpi na przewlekłą chorobę. a będziesz po trzydziestce lub blisko czterdziestki. Wiele uwarunkowań obecnych w innych rodzinach kazirodczych znajdujemy tak e w rodzinach alkoholików. będących ofiarami kazirodztwa. jest tematem tabu. brak w nim jednak rzeczywistego kontaktu fizycznego. e jako dziecko byłaś wykorzystywana seksualnie?" Odpowiedź jest zawsze taka sama: „I co by to pomogło? Gdybym powiedziała mojej matce. Zarówno w rodzinach kazirodczych. Dotyczy to ka dej formy kontaktów seksualnych. niekoniecznie faktycznego stosunku.

e nie ma nikogo. kazirodztwo wpływa na twoje obecne zachowania seksualne. Taki związek w aden sposób nie usunie problemu. Te wczesne doświadczenia znacznie zaostrzyły twoje późniejsze problemy z obdarzeniem zaufaniem partnera w intymnym związku. niektóre ofiary kazirodztwa uznają. Co więcej. uwa ają. a to powoduje problemy. e nie mo esz ufać. Po drugie. Uznałeś więc. Na pewno nie mogłeś ufać temu z rodziców. e mo esz ufać jedynie sobie. Po pierwsze. Ofiary kazirodztwa wracają w sytuacjach intymnych do swych dziecięcych prze yć.tylko pogorszyć sytuację. bo w przeciwnym razie zostaniesz skrzywdzony. nie miały nikogo. komu mógłbyś zaufać. Prowadzi ponadto do idealizowania mę czyzn. Jednak pozostałe wypaczenia i trudności nadal odgrywają wa ną rolę. kto mógłby im pomóc. e nie miałeś nikogo. Po czwarte. Jest zupełnie jasne. decyduje się na związki homoseksualne. nie mogłeś równie zaufać drugiemu z nich. czego nauczyłeś się dzięki tym wczesnym i długotrwałym prze yciom. nauczyłeś się. ofiar kazirodztwa. e jedynie przez seks mogą zdobyć miłość i przywiązanie drugiej osoby. i posiadają niezwykłą seksualną moc. Nierzadko zdarza się. Je eli seksualne doświadczenia z ojcem były przyjemne. A na pewno nie mogłabym pójść do nikogo spoza rodziny". e powracają koszmary z dzieciństwa. były takie. komu mógłbyś zaufać. które wykorzystywało cię seksualnie. w których znalazłeś się w bardzo młodym wieku. To wyobra enie wypacza rozwój zdrowego intymnego związku. wiele kobiet. Te dzieci nie miały dokąd pójść. 76 . Zaanga owanie się w związek homoseksualny nie rozwią e problemu braku zaufania. Przecie adnemu z rodziców nie mogłeś zaufać. Okoliczności. gdy odczuwają lęk przed penisem. Po trzecie.

Jednak skutki są nieco inne. e nie będziesz w stanie docenić kogokolwiek innego. Zawsze towarzyszą im następujące odczucia: „Jestem za to odpowiedzialna". jak w normalnych warunkach zachowywałaby się ona. Poniewa ojciec był idealnym obiektem miłości. dlatego tak wa na jest praca ze specjalistą. Niedocenianie wpływu utajonego kazirodztwa jest błędem. kto sprawia. Ojciec traktuje małą dziewczynkę jak onę lub obiekt miłości. aby go zastąpił. i siostrę. „Dlaczego przydarzyło się to właśnie mnie. to kiedy będąc 77 . by temu zapobiec?" Jeśli dziecko w rodzinie alkoholika przyjmowało uległą postawę. co powoduje trudności w jej kontaktach z innymi mę czyznami. czemu nie zrobiłam nic. poszukuje podobnego mę czyzny. Chocia twoje :fantazje seksualne nie spełniły się w realnym świecie. Przypadki kazirodztwa nie są czymś zwyczajnym.W wypadku gdy kazirodztwo jest raczej utajone ni jawne. Jest zazdrosny o jej adoratorów i robi subtelne seksualne aluzje Górka często zachowuje się tak. Dziecko nie czuje się wykorzystywane. a nie mojej siostrze?". Musisz zmierzyć się z poczuciem winy i wstydem. Reakcja dziecka na kazirodczą przemoc dotyczy głębokich poziomów osobowości i do nich trzeba dotrzeć. Dziewczynka tak e idealizuje ojca. „Skoro spotkało to i mnie. niektóre okoliczności są podobne. Jest to więź bardzo trudna do zerwania Jak mo na odejść od kogoś. droga do rozwiązania problemów wiedzie przez otwarcie się ofiar kazirodztwa w rozmowach z ludźmi. e czujesz się kimś tak wyjątkowym? W jaki sposób uda ci się znaleźć inną osobę która kochałaby cię bezwarunkowo? Stawienie czoła tego rodzaju obawom wiąe się z rozdzierającym bólem. mającymi podobne doświadczenia i mogącymi ich zrozumieć. moją one być na tyle silne. które czują ofiary kazirodztwa. Podobnie jak z innymi problemami związanymi z yciem w rodzinie alkoholika. lecz idealizowane.

e nie byłaś w stanie powstrzymać kazirodztwa. co zaszło. Jest dzisiaj wielu terapeutów. z jakimi ktoś dorastający w rodzinie. ale wtedy byłaś tylko dzieckiem. Wa ne. widzi siebie jako chętnego. W adnym wypadku nie byłaś odpowiedzialna. w którym mogłabyś traktować swoje ciało jako coś dobrego. które przejmowały rolę matki. jest to nawet reakcja obronna. Byłaś ofiarą i znajdowałaś się w potrzasku. Musisz pozbyć się uczucia wstydu. bo byłaś kimś odra ającym. co dzieje się z dziećmi. jak intelektualne zrozumienie tego. które były wykorzystywane seksualnie. Spójrz na siebie jako na małe dziecko i powiedz mu. e nie jest winne temu. Niesłusznie czujesz do siebie odrazę. w której nadu ywano alkoholu. Jednak e nie umniejszam bólu i trudności. Dla wielu osób. poniewa patologiczny wpływ wykorzystywania seksualnego jest głębszy ni skutki alkoholizmu. Nie powinnaś tak e czuć wstydu. poniewa nie znałaś innych mo liwości. Nie byłaś wstrętna. Złagodzenie poczucia winy nie jest takie proste. Ma nieuzasadnione i niesłuszne poczucie odpowiedzialności. Jest to bardzo trudne. twój wstyd przeszkadza ci zbudować zdrowy intymny związek. by mieć na swój temat dobre zdanie. które pozwalają by je bito zamiast rodzeństwa czy matki. Nie próbuj pomóc sobie sama. lecz tak e wyczulona na to. by była to osoba wra liwa nie tylko na problemy rodziny alkoholika. 78 . Trudno mi teraz w sposób wyczerpujący przedstawić te problemy. Nieprawda. Podobnie jest z dziećmi.dorosłym wraca do tych wydarzeń. e nie mogłaś być winna. zajmujących się ofiarami kazirodztwa. aby im tego oszczędzić. Nie miałaś wyboru. a nie broniącego się przed kazirodztwem. spotyka się przez całe ycie. Innymi słowy. e doświadczyłaś kazirodztwa. Nie powinnaś czuć się winna. Dziś nie pozwoliłabyś sobie na takie zachowanie.

e tyle osób tak e przez to przeszło. .Nie jesteś sama. w jaki sposób wykorzystywał cię twój rodzic. e to. Kiedy podzielisz się z innymi swoimi doświadczeniami. będziesz zaskoczona. było chore. O ile zachowanie w tajemnicy twojej przeszłości związanej z alkoholizmem nie przyniesie ci korzyści. to utrzymywanie w sekrecie kazirodztwa działa przeciwko tobie. W przeciwnym wypadku nie stanie się mo liwe uzmysłowienie tobie. Wyjawienie tego sekretu mo e ci pomóc się uwolnić.

Jestem pewna. Dzieci alkoholików są najbardziej kochającymi i lojalnymi ludźmi ze wszystkich. Kiedy wydaje ci się. co temu 80 . twój partner się wycofuje. e nie związałbyś się z dzieckiem alkoholika. najbardziej intensywnym. e zakochałeś się w dziecku alkoholika. Mają do zaoferowania więcej ni jakakolwiek inna znana mi grupa ludzi. partner robi coś. co taka osoba mo e wnieść do związku. Kiedy myślisz. Jestem równie pewna. Nie dowiesz się. e związek z dzieckiem alkoholika wywołuje w tobie mieszane uczucia. e wasz związek jest najwspanialszym. intymnym i ekscytującym wydarzeniem w twoim yciu. najpiękniejszym. e osiągnęliście pełne zrozumienie. e wszystko dobrze się układa. gdybyś nie był pod wra eniem tego.Rozdział 5 Jeśli kochasz dziecko alkoholika N ie dziwi mnie. co się stało.

będzie bardzo przydatne. Mo e w ogóle nie ma na to odpowiedzi. chyba e miałoby to spowodować korzystne dla was zmiany we wzajemnych relacjach. poniewa nie znają innych mo liwych reakcji. przeciwstawienie się innym przychodzi du o łatwiej ni osobom pochodzącym z rodzin alkoholików. pomieszaną z chęcią chronienia ciebie. będzie przera ony lub zacznie się wiercić na krześle. aby twoje reakcje w danej sytuacji były bardziej odpowiednie do tego. Na przykład ludziom. jak się z kimś 81 . będący dzieckiem alkoholika. e są inne mo liwości i co jest właściwe. Dzieci alkoholików często w specyficzny sposób reagują na daną sytuację. Najczęściej jego specyficzna reakcja nie ma nic wspólnego z tobą. Dziecku alkoholika bardzo trudno jest przeciwstawić się innym. by zgasił papierosa lub przynajmniej wydmuchiwał dym w innym kierunku. Nie ka ę ci zachowywać się inaczej. co jest dobre?". ale szczególnie trudne jest dla niego sprzeciwienie się tobie. oraz nieodpartą wdzięczność za to. którzy mieli szczęśliwe dzieciństwo. W związku ze swoją przeszłością mo e odczuwać silną obawę. e ktoś siedzący przy sąsiednim stoliku pali. co dzieje się w umyśle twojego partnera. chocia twoje zachowanie mogło ją wywołać. Z kolei twój partner. co powoduje twoim partnerem.przeczy. Równie niełatwo mu obserwować. Nie wiedzą. Ta dyskusja ma sprawić. skoro nie wiem. który wydaje ci się dziwny lub pozbawiony sensu. Naturalnie. czujesz się zagubiony. Często słyszę pytanie: „Jak mogę dobrze postępować. jest dla ciebie naturalne. co faktycznie dzieje się z dzieckiem alkoholika. Je eli jesteś w restauracji i przeszkadza ci to. Ale z pewnością istnieją właściwe reakcje. Zrozumienie tego. e poprosisz go. Dziecko alkoholika często zachowuje się w sposób. e opanowałeś tę sytuację. Ten rozdział ma ci pomóc w lepszym zrozumieniu tego.

ebyś tego nie robił. jeśli zrobię coś. to nie umyślnie. i chciałbym. e cię zranię". e ró nymi sposobami kreują osobę.nie zachowują się naturalnie. Jeśli powiesz coś. Po prostu bądź świadom. e niechcący powiedzą lub zrobią coś. Oto coś. ni się spodziewałeś. W rezultacie starają się nie być spontaniczne i . Boją się. ale prawdopodobnie niektóre z nich. czego warto spróbować. e dzieci alkoholików odczuwają wszystkie te lęki. Nie sugeruję. naprawdę nie istnieje". Nie mówię. Poni ej omawiam podstawowe lęki dzieci alkoholików. Dzieci alkoholików tak bardzo starają się wyglądać i zachowywać normalnie. Jeśli tak się zdarzy. 82 . Ta obawa wynika z faktu.co szybko odkryjecie . co cię zrani. dam ci znać. e dzieci alkoholików nie zostały nauczone. są zdolne. urocze i komunikatywne. Zrozumienie ich mo e przynieść ulgę twojemu partnerowi. co mo e was zranić. e jego reakcja mo e być inna. ale dlatego. Lęk nr 1: „Boję się. Obawiają się. które mają wpływ na reakcje wobec ciebie. abyś i ty mi powiedziała. Ich zachowanie wynika z obserwowania innych. to jednak same nie wierzą. którą widzisz. e naruszą granice waszej prywatności. co sprawi mi przykrość. e nie znają innych mo liwych zachowań. jaki sposób mówienia i zachowania jest właściwy. niezale nie od tego. e rzeczywiście takie są. jak błahej sprawy to dotyczy. Tylko w ten sposób mo emy naprawdę się poznać i szanować swoje uczucia". Chocia w większości postępują właściwie. Lęk nr 2: „Osoba. Mo ecie powiedzieć swojemu partnerowi: „Zaryzykujmy.sprzeczasz.

Poniewa nie jestem pewna siebie. Jeszcze gorzej byłoby. pełna seksapilu osoba. albo taką.które składają się na ich osobę. dzieci alkoholików czują. są pełnoprawne i prawdziwe. e ich zewnętrzna poza. Zatem daliście się oszukać. mój ojciec równie nie panował nad sobą. Ta maska zwykle nie jest tak skuteczna. jak im się wydaje. która sprawia wra enie pewności. Moja matka nie panowała nad sobą. Pociągająca. czarująca. e jeśli zbli ę się do ciebie. Chocia te dwa oblicza . Jaka straszna myśl! Jakie okropne wspomnienie! Nie mogę pozwolić. Dzieciom alkoholików trudno w to uwierzyć.zewnętrzne i wewnętrzne . Lęk nr 3: „Stracę kontrolę nad swoim yciem". 83 . nie jest realna. gdybyście wskutek poznania prawdy przestali uwa ać je za osoby interesujące i atrakcyjne. którą pokochaliście. ich zachowanie wydaje się pociągające i interesujące. Byłoby idealnie. poniewa obawiam się. a jednak oboje mieli władzę nade mną. Chocia obie te sfery osobowości istnieją. która ich zdaniem spełnia wasze oczekiwania. e ja źle bym wybrała.jaką chcieliby być. wierząc. boję się. gdyby dziecko alkoholika ujawniło swoje lęki i zyskało pewność siebie. Prawdopodobnie widzicie. interesująca. by to się powtórzyło. atrakcyjna. i właśnie ta prawdziwa osoba was pociąga. w środku jednak są rozdygotane i pełne obaw. Pozwolę ci podejmować wszystkie decyzje. będę ci we wszystkim ustępować. kim on lub ona jest naprawdę. natomiast sfera wewnętrzna jest tą rzeczywistą. dzieci alkoholików nie mają pewności. nie istnieje w jej własnym umyśle. e wewnętrzna osobowość nie istnieje. czy postrzegacie je takimi. jakimi są naprawdę. Na zewnątrz wszystko wygląda dobrze.

Jest to rodzaj obrony. czy dziecko alkoholika ma wszystkie informacje wystarczające do podejmowania decyzji. które mają takie nastawienie. ale nie jestem pewna. Jest to tak e rodzaj próby. poniewa mam ograniczony czas. Dziecko alkoholika nie w pełni orientuje się. które są jasno postawione. będą was 84 . musicie razem omówić kwestie dotyczące podejmowania decyzji. Dlatego odsunę się od ciebie lub będę stawiała niedorzeczne wymagania. Dzieci alkoholików. e naprawdę nic się nie liczy. Sprawy. czy będę miała dość siły. e chcesz mną rządzić. nie są tak przera ające i mogą być postrzegane bardziej realistycznie. Aby rozwiązać ten problem. Być mo e oka e się konieczne. aby przejść przez cały proces razem i przekonać się. Kiedy ktoś jest przygnębiony. Lęk nr 4: „To i tak nie ma znaczenia".Naprawdę nie chcę tak postępować. e to i tak nie ma znaczenia. Jeśli zaś pozwolę. choć z pewnością zrozumiałe. abym mogła udowodnić sobie. Przedyskutujcie związane z tym ewentualności i doprowadźcie do wspólnych ustaleń. niepowodzenie mniej mnie zrani. Wasza niecierpliwość i niezdecydowanie. e próbuję kierować naszym związkiem. Nie oznacza to jednak. wydaje mu się. Wynika z postawy wyuczonej w rodzinie alkoholika. Chodzi tylko o to. Taka postawa ma w pewnym sensie charakter obronny. „Je eli uznam. których nie będziesz mógł spełnić. Mo e będziecie musieli powiedzieć partnerowi: „Sam podejmuję tę decyzję. która przekształca się w styl ycia. będę załamany". by to miało znaczenie. gdy coś się nie uda. jakie są mo liwości wyboru i jego konsekwencje. nie pomogą partnerowi w podjęciu decyzji. by się nie poddać. e trzeba szybko podjąć decyzję".

Dorastanie było dla wielu z nich bardzo 85 . jeśli nie będę w pobli u". aby mieć pewność. mówiąc: „To nie jest gra. Niemo ność uwierzenia jest czym innym ni niemo ność postrzegania danej sytuacji jako realnej. „Co jeszcze muszę ci udowodnić?". mówiąc: „Czy to dzieje się naprawdę? Ale ze mnie szczęściarz". Jeśli nic nie powiecie. e ich nie opuścicie. e nie mo emy w coś uwierzyć. To nie dzieje się naprawdę". Jest to sztuczka mająca was skłonić do dalszego udowadniania. Przy ró nych okazjach mogliście usłyszeć od dzieci alkoholików: „To jest nierealne. Kiedy dzieci alkoholików mówią: „To niemo liwe". Zale y mi na tobie. Słyszycie takie stwierdzenie. Stopniowo postawa obronna będzie zanikać. wyra amy podniecenie i poczucie niezwykłości: „Mam szczęście. e wam zale y. ma to inne znaczenie. e udało mi się znaleźć osobę. Lęk nr 5: „To jest nierealne". udanym i wyjątkowym. To sprawdzanie was nie jest jednak przejawem egoizmu ani nie wynika z chęci wypróbowania was. Wynika z niepewności i raczej marnego wyobra enia o sobie. nie będziecie w stanie tego znieść i w końcu odejdziecie. które tylko czas mo e wyleczyć. W końcu będziecie mieli ochotę zapytać: „Ile razy mam to powtarzać?". kiedy wszystko dobrze się układa i wasz związek wydaje się czymś tak cudownym. e trudno wam w to uwierzyć. „To nie ma znaczenia" oznacza „Ja nie istnieję" oraz „Zupełnie o mnie zapomnisz. Mówiąc. Nie musisz ciągle mnie sprawdzać".wielokrotnie sprawdzać. Prawdopodobnie to właśnie macie na myśli. a nadal będziecie poddawani próbom. Mo e będziecie musieli przeciwstawić się partnerce czy partnerowi. z którą tak wiele mogę prze yć!".

jest szansa. e powróci. okoliczności stają się dla nich na tyle obce. Je eli twój partner ucieknie. Lek nr 6: „Przekonasz się. e nieprzyjemne zachowanie nie ma nic wspólnego z wami. Kiedy ycie dobrze im się układa. Kiedy szalejecie ze szczęścia i sądzicie. e jest tak dobrze. e nie mo ecie ich dłu ej kochać. e a wydaje się to nieprawdopodobne. bo są okropnymi ludźmi. Mo ecie uznać. Ni stąd. Mo ecie powiedzieć: „Nic złego nie zrobiłem. Jeśli z tym sobie poradzicie. dziecko alkoholika w celu urealnienia sytuacji próbuje to zniszczyć. lecz jest związane z wyuczonymi przez dzieci alkoholików reakcjami. Kiedy wszystko układa się tak cudownie. ale zrozumcie. Znajomość tego mechanizmu mo e uczynić was bardziej odpornymi. by siebie chronić. potrafiłyby cieszyć się. e mają poczucie nierealności.traumatyczne i rzeczywistość własnego dzieciństwa jest jedyną. Zapewne będziecie musieli zrobić coś. zamiast stać na przeszkodzie własnemu szczęściu. on lub ona mo e właśnie robić coś. Takie zachowanie nie ma dla was sensu i czujecie się odepchnięci. Gdyby tak nie było. reszta pójdzie jak z płatka. czują się winne i są pełne skruchy. aby sabotować związek. Dochodzą do wniosku. Wasze zrozumienie zapobiegnie dalszemu komplikowaniu się sytuacji. Powoduje to niepokój. Wszystko jest dobrze. jaką znają. jaki jestem zły". Kiedy dzieci alkoholików zdają sobie sprawę. ni zowąd dziecko alkoholika wywołuje sprzeczkę lub nie odbiera waszych telefonów. e to odtrącenie jest tylko chwilowe. Po prostu spróbuj się rozluźnić i nie spiesz się". e z waszym partnerem dzieje się to samo. 86 . co zrobiły.

skoro była gotowa zerwać związek z tak błahego powodu. i odstraszy was siła ich gniewu. gdy spojrzymy na zachowanie Sarah pod kątem jej dzieciństwa w rodzinie alkoholika. Istnieje realna obawa. e reakcja Sarah była przesadna. Sarah poprosiła Tommy'ego. Zdarza się. Z ich dziecięcych doświadczeń wynika. Nauczyła się nie prosić o pomoc. jeśli zdarzy się coś. Po pierwsze. tak jak robiły to inne dzieci. e a tak ją to rozzłościło. To mo e. w jaki sposób reagujecie na złość i jak bardzo obchodzi was to. W rezultacie wiele z nich jest pełnych nierozładowanej złości. wpadła w furię. czego z początku nie rozumiecie. Wa ne jest dla was i dla waszych partnerów. Bardzo trudno jej było powiedzieć: „Potrzebuję twojej pomocy". e oka ą wam gniew w niewłaściwy sposób. Dzieci alkoholików boją się. e złość odczuwana wobec partnera i ta z dzieciństwa wsączą się w związek. abyście się dobrze znali. musiała się przełamać. by poprosić o przysługę. e jeśli będą okazywały gniew. ale dla Tommy'ego nie było to trudne. by przeniósł na tył podwórza kilka gałęzi.Dzieci alkoholików nauczyły się ukrywać swój gniew. ale zrobię to". Odpowiedział. e z przyjemnością to dla niej zrobi. przysporzą tylko więcej trudności. e pewne sytuacje w związku przywołują wczesne doświadczenia. zdacie sobie sprawę. Były za cię kie. e tego nie uczynił. Wszystko zale y od tego. Dzięki temu. Obawiają się tak e. które spadły z drzew przed domem. Kiedy dziecko alkoholika reaguje złością nieadekwatną do sytuacji. Incydent ten nabiera znaczenia. jak inni się do was odnoszą. bo nigdy jej prośby 87 . ale nie musi być prawda. e wytłumaczenia trzeba szukać w dzieciństwie. ale powiedział: „Przepraszam. Tommy był zdumiony. Zupełnie o tym zapomniałem. Jest oczywiste. prawdopodobnie nasilenie gniewu nie ma z nią nic wspólnego. Kiedy Sarah wróciła z pracy i zobaczyła. by sama mogła je zebrać.

e zapomniał. Wiedziałby. Je eli jego zachowanie się nie zmieni. Aby związek pozostał zdrowy. Jednake w tej konkretnej sytuacji jej reakcja wydaje się zbyt ostra. Jeśli nie jest pewien. Poza tym Sarah nadmiernie przejmuje się tym. para musi wnikliwie przeanalizować ten incydent. jeśli nie spełni prośby jak najszybciej. e nie ka de jej yczenie będzie automatycznie spełniane. Tommy będzie musiał zrozumieć. Oczywiście jej złość na Tommy'ego wydaje się niewspółmierna do sytuacji. czy będzie 88 . e tylko udaje. e nigdy nie poprosiłabym o coś. e tak liczy się ze zdaniem innych na jej temat. Tommy okazał się niewra liwy na jej potrzeby. nawet jeśli tak trudno jej prosić. powinien to zrobić na warunkach osoby. e nie jest pewna własnej opinii o sobie. poczuła. ale nie a do tego stopnia. poniewa pracuje nad związkiem i jest on dla niej wa ny. Gdy Tommy zapomniał o jej prośbie. Gdyby nie zapomniał o posprzątaniu gałęzi. co pomyślą sąsiedzi. To. e jeśli zgadza się coś zrobić. Jego ociąganie się było właściwe jego przeszłości. Skoro mówi ukochanej: „Tak. Fakt. i jestem dla niego wa na. Ona musi zrozumieć. a ona nie będzie mogła tego znieść. aby poprosić. e mu na mnie zale y. świadczy. która mogła ją zdenerwować. gdy zobaczą bałagan na jej podwórku. która go o to poprosiła. świadczy o tym. zrobię to dla ciebie". co nie jest dla mnie wa ne. nie mógłby zapomnieć. Jednak e. nie będzie w porządku.nie były spełniane. Musi równie zrozumieć. e jest dla niego zupełnie niewa na. poniewa tak niedbale potraktował jej prośbę. podjęła świadomą decyzję. być mo e będzie musiała poddać ocenie ich związek. e ociąganie się Tommy'ego nie odzwierciedla jego uczuć do niej. e to dla niej pilne. wiedząc. wiedziałabym. Jej rozumowanie przebiegało w ten sposób: Gdyby rzeczywiście mu na mnie zale ało.

„Gdybyś nie był takim łobuzem. z którym jesteście związani. Przyczyną tak wielkiego wstydu jest to. skoro mam takie uczucia w stosunku do chorej osoby". osądzając się za takie uczucia. Mo ecie być zdumieni. e alkoholizm jest chorobą. Dorosłe dziecko alkoholika mo e sobą gardzić. jeśli dowiecie się. Od początku mówiono im: „Dopóki się nie pojawiłeś. zaczęły się sobą brzydzić. Chocia to dla was całkowicie nie ma sensu. To mo e być jeden z powodów. Jednocześnie jest skupione na tym. mroczna tajemnica. z jakiej rodziny pochodzi. jak niskie mniemanie ma o sobie dziecko alkoholika. kiedy się przekonacie. poniewa wcią jeszcze były złe na rodziców i czuły się upokorzone ich zachowaniem. A kiedy dorosły i zrozumiały. kim jestem". 89 . ale nie mogę obiecać. ycie było wspaniałe". e od razu to zrobię". powinien powiedzieć: „Zrobię to dla ciebie. Być mo e partner nie przedstawił was swojej rodzinie i zastanawiacie się dlaczego. e nie istnieją. Lęk nr 7: „Wstydzę się tego. Często czują się odpowiedzialne za alkoholizm rodziców. kochana osoba mo e się uwa ać za NIC. co myślicie . zdolna. Porozumiewanie się i rozmawianie mają ogromne znaczenie dla dzieci alkoholików. Chocia te uczucia odpowiedzialności i wstydu są niewłaściwe. nie musiałbym pić". jak taka bystra.mógł wykonać prośbę natychmiast. nie znaczy to. czarująca. To jedyny sposób dla nich i związanych z nimi osób na budowanie zdrowego związku. e wiele dzieci alkoholików obarcza się odpowiedzialnością za kłopoty swoich rodzin. Powiedziały sobie: „Muszę byś naprawdę okropny.czy nadal będzie wam na nim zale eć. Wprost trudno wam będzie zrozumieć. one naprawdę tak czują i jest to ich głęboka.

e przyjdzie kolej na mnie. aby naprawić sytuację. e osoba. Dziecko. Lęk nr 8: „Kiedy lepiej mnie poznasz. na której wam zale y. Jak mógłbym być zdolny do miłości. e nie jest się zdolnym do miłości. Wiele dorosłych dzieci alkoholików wypłakiwało się w moich ramionach: „Starałem się to powstrzymać. 90 . e coś z nim jest nie tak. Czego by nie robił. Ale po prostu nie byłem w stanie. nie miało to znaczenia. Jednak postawa ta jest tak głęboko zakorzeniona. poniewa nie mo e znaleźć sposobu. na uczynienie ycia znów pięknym i szczęśliwym. e nie jestem zdolny do miłości". nadal karze się za prze ycia z dzieciństwa. Poznanie przez was tej tajemnicy wywołuje w niej strach. Kiedy sekret zostaje ujawniony. kształtowało się we wczesnym dzieciństwie. Jako dziecko twój partner chciał znaleźć sposób na to. na które nie miała wpływa. kiedy moi rodzice kłócili się ze sobą. nawet się nie wtrącałem. Choćby nie wiem jak się starał. Zmiana sposobu postrzegania siebie wymaga czasu. Poczucie. Będziecie musieli być cierpliwi. e czasami. bo się bałem. by ją naprawić. odkryjesz. skoro przede wszystkim myślałem o sobie?". A najgorsze jest to. uwa ało. znalazłoby sposób. bezsilna ofiara sytuacji. e „gdybyś naprawdę mnie znał. Ten lęk jest blisko spokrewniony ze wstydem. aby wszystko dobrze się uło yło. e utwierdza dzieci alkoholików w przekonaniu. jest zdolna do miłości. nigdy nie było to dość dobre. ale trudno jej będzie uznać to za prawdę. którą poznaliście i na której wam zale y. Gdyby naprawdę było zdolne do miłości. nie chciałbyś mieć ze mną nic wspólnego". mo e utracić swoją moc. Prawda jest taka.Urocza dorosła osoba. zmienić.

Dorosłe dzieci alkoholików odczuwają potworny lęk. Zacznie mi zale eć. stanie się okropnie nudny i nie będą mogły go znieść. W rzeczywistości stworzenie zdrowego związku zapewni im poczucie bezpieczeństwa. znów mnie dopadną. Jeśli będziemy razem. a potem będę się martwić.Lęk nr 9: „Chcę mieć spokój". kiedy pragną osiągnąć równowagę. e są one aktywnymi. wymagający cię kiej pracy. na której ci zale y. Uczucia mnie niszczą. Właśnie teraz moje ycie jest uporządkowane i nie chcę ryzykować. Nie chcę tego teraz! Chcę mieć spokój". Uzasadnienie wygląda mniej więcej tak: „Moje całe ycie było pasmem emocjonalnych kryzysów. odejdą. Taka postawa będzie krótkotrwała. przeciągając strunę. To mo e nie mieć sensu. Ten lęk 91 . Postawa będzie krótkotrwała nie tylko dlatego. Wasi partnerzy mogą bać się wejścia w związek z obawy przed porzuceniem. Związek z tobą nie pozwoli mi utrzymać bezpiecznego kursu. o którym mówią. u ywając argumentu „Chcę mieć spokój". Jest to złudzenie. Zacznę czuć najró niejsze rzeczy. Jest to jednak długotrwały proces. jakiego nie mieli wcześniej. Lęk nr 10: „I tak mnie opuścisz". ale głównie z braku układu odniesienia. pełnymi energii ludźmi. Spokój. Nie chcę ju niczego czuć. z którymi są związane. któremu ulega wiele dzieci alkoholików. będę musiała prze ywać wzloty i upadki. Nie chcę tego. Jestem tym zmęczona. e osoby. mo e wycofać się z waszego związku. Osoba.

Musicie to zrozumieć. Jest jednak równie wa ne. Mo ecie się teraz zastanawiać. To niepokojące zachowanie wynika z lęku przed porzuceniem. którzy nie dorastali w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową. Spróbujcie wziąć pod uwagę kilka spraw. aby nie zawieść swojego partnera. poniewa je eli ta zaborczość wymknie się spod kontroli. czy warto zmagać się z tymi wszystkimi lękami partnera. Po pierwsze. Przyjaciele częściej czynią związek silniejszym. nie wszystkie dzieci alkoholików odczuwają wszystkie te lęki. są wolni od tych lęków. Po trzecie. Będziecie musieli wiele razy umacniać tę myśl. e wam na nim zale y i e nie macie zamiaru odejść. jak są wobec was zaborczy. kiedy jednak zdecydują się na związek. a jednocześnie mieć świadomość. nie wszyscy ludzie. mo ecie się przekonać.ró ni się od obawy przed odrzuceniem. Musicie ponadto być ostro ni. Równie wasz partner powinien utrzymywać kontakty z innymi. jakie tu wymieniłam. rozkwitać i by zapewnić bezpieczeństwo potrzebne wam obojgu. Jest to powa ny problem. Inni ludzie znacznie mniej by się przejęli. aby tak e inne osoby były obecne w waszym yciu. ni mu szkodzą. Natomiast dzieci alkoholików mają skłonność do przesadnego reagowania na takie zachowanie i wpadają w panikę. e zaborczość wynika z podstawowego lęku przed porzuceniem. Dlatego wa ne jest. umrę" . byście wcią upewniali go. Lęk przed porzuceniem jest znacznie głębszy: „Jeśli mnie porzucisz i zostawisz zupełnie samą. aby wasz związek mógł się rozwijać. czego wasz partner najbardziej się obawia. zazdrośni i niepewni. Po drugie. największy problem dzieci alkoholików dotyczy ich stosunku 92 . będziecie zmuszeni zrobić to. Dorosłe dzieci alkoholików początkowo odczuwają obawę przed wiązaniem się z kimkolwiek.i równie ma swoje źródło w dzieciństwie. gdybyście zapomnieli zadzwonić lub spóźnilibyście się o godzinę.

Du o mo na zyskać. w czym tkwi problem. mo na przezwycię yć. Mo liwość precyzyjnego wskazania. Znajomość charakterystycznych cech dzieci alkoholików mo e pomóc w obraniu właściwego kierunku zmian. dzięki którym walka o zdrowszy związek jest łatwiejsza. będąc w związku z dzieckiem alkoholika. Polega on na niezdolności do postrzegania siebie jako osoby wartościowej i godnej miłości. Dzięki uświadomieniu sobie tego i wzajemnemu zrozumieniu mo liwe jest rozwiązanie wszystkich problemów. jeśli partnerzy chcą nad tym wspólnie pracować.do siebie samych. e jesteście osobami wartościowymi i godnymi miłości. jakie się napotyka. Najcenniejsza jest w nich zdolność ofiarowania wam poczucia. pomaga znaleźć rozwiązania. Trudności. .

jednocześnie pracować zawodowo. Dorosłe dzieci alkoholików zgadują. z seriali telewizyjnych. Prawdopodobnie postanowiłeś. gonić za karierą trzynaście czy czternaście godzin dziennie. Gdybyś przyswoił sobie któryś z tych modeli „idealnej rodziny". która mieszka parę domów dalej i wszystko robi wspólnie . adna kobieta nie jest w stanie przez dłu szy czas piec chleba. wszystko na czas naprawiać.Podsumowanie 1. Wszystko. pora ka byłaby nieunikniona. W końcu pozbyłbyś się złudzeń. co w yciu robisz. ma być inne. To wszystko bujdy. nie mieć własnych problemów i chętnie wysłuchiwać cudzych. być przez cały czas troskliwym i pełnym zrozumienia mę em oraz płacić wszystkie rachunki bez słowa skargi. 94 . e twój związek nie będzie taki.według twoich kryteriów to właśnie jest ideał rodziny. A mo e po prostu wybierzesz model rodziny. co jest prawidłowe. skoro postanowiłeś. utrzymywać domu w nienagannym porządku. Po pierwsze. w jakim pozostawali twoi rodzice. być partnerką seksualną i oną. być idealną matką. e nic nie będzie takie jak w twoim domu? Skąd będziesz czerpał wzorce swoich zachowań? Ze środków masowego przekazu. Tak e aden mę czyzna nie mo e być idealnym ojcem. Jednak to nie takie łatwe! Co ci pozostanie.

co jest dla nich dobre. Jeśli znacie pary. Wa ne jest by dostrzec. których wzajemne relacje wam się podobają. 2. Zewnętrzne naciski będą wpływały na związek i zaburzały jego równowagę. Przypomnij sobie alkoholizm w swojej rodzinie. do którego ka dy musiałby się dopasować. Realizowanie tego co dobre dla ciebie równie wymaga czasu. Dowiedzcie się. Dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z konsekwentnym realizowaniem swoich planów. które wam przeszkadzają. Ludzie mają swoje mocne i słabe strony i nie ma jednego wzoru. Prawidłowość oznacza dyskutowanie i przezwycię anie zachowań. Wbij sobie do głowy. Para określa swoje własne normy w zale ności od tego. lecz wypalenie i złość.to równie pewien proces. jak trudności w doprowadzeniu do końca realizacji twoich planów. On te rozwijał się powoli. co działo się w twoim domu. a nie z dnia na dzień. co z tego mo e się wam przydać.będziecie wtedy mogli zadecydować. nie tylko jej cel. porozmawiajcie z nimi. jako para. które jest rozsądne i wygodne dla was jako pary. Twoje problemy w budowaniu związku mają takie samo podło e. e istotnym elementem związku jest sama droga rozwoju. e to wszystko jest przeciwieństwem tego. równie tym kierujecie. Związek z drugim człowiekiem przypomina realizację projektu .Poniewa uznałeś. Prawidłowe w związku jest zachowanie. starasz się być „idealny". e zdrowe związki rozwijają się powoli. ale wy. Hasła Anonimowych Alkoholików: Easy Does It (Spokojnie!) i One Day At A Time (Nie wszystko na raz) znajdują zastosowanie zarówno 95 . co im pomaga . Skutkiem takiego zachowania nie jest uznanie cię za świętego.

To ci nie pomo e zbudować zdrowego związku. co masz. dopóki tego nie doświadczycie. Bardzo trudno być cierpliwym. e anga ują się stopniowo: na początku znajomości zaczynają od małego zaanga owania. kiedy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę. powinieneś z góry określić granice. co oboje partnerzy wnoszą do związku. byłeś nazbyt wra liwy. Wa ne byś zdał sobie sprawę. To pomagało ci przetrwać. Nie mo ecie wiedzieć. Mo 96 . Pozwól. Nie mo ecie w krótkim czasie dowiedzieć się o sobie wszystkiego. Zamiast tego. Nie zaczynaj od końca.w związku. e przez weekend jesteście razem 24 godziny na dobę. Nie ma znaczenia. jak i we wszystkich innych sprawach. Jest ono adekwatne do tego. Dorosłe dzieci alkoholików kłamią. Dam mo e osiemdziesiąt. dając od razu wszystko. W trakcie tego procesu zadecydujesz. Potrzebujecie czasu. Takie są dzieci. Dla nich jest naturalne. Inni ludzie nie muszą podejmować tego rodzaju decyzji. a mo e siedemdziesiąt pięć procent. Kiedy trochę podrosłeś. ale nie jestem ju w stanie dawać całego siebie". jak intensywne byłyby od początku wasze kontakty. by twoje zaanga owanie rosło w sposób naturalny wraz z upływem czasu. nauczyłeś się zostawiać coś dla siebie. niezale nie od tego. 3. ufny i szczodry. Kiedy byłeś dzieckiem. jak wygląda ycie codzienne w długotrwałym związku. Teraz mówisz: „Nie będę ju dawał z siebie wszystkiego. W miarę rozwoju związku ich oddanie równie wzrasta. by zbudować zdrowy związek. nie ma jednak innego wyjścia. e potrafisz odruchowo skłamać. jak wiele mo esz z siebie dać. jak dotychczas. byś od razu nie anga ował się emocjonalnie tak bardzo. Istotne dla ciebie jest to.

kiedy przestaniesz się osądzać. napisz to. Im dokładniej będziesz obserwować własne zachowanie. na kartce i przeczytaj swojemu partnerowi. ni do spontanicznie wypowiadanych przez siebie słów. co takie zachowanie znaczy. kiedy chciałbyś być uczciwy. co mówisz. zawsze istnieje ryzyko. 97 . Jeśli zachowasz obiektywizm. Dorosłe dzieci alkoholików osądzają się bezlitośnie. Zamiast szukać winy w sobie czy w swoim partnerze. co myślisz. poniewa masz skłonność do automatycznego osądzania. co napisane. e ukrywanie przez ciebie prawdy dotyczy jedynie twoich uczuć. e masz skłonności do automatycznego obwiniania się. Jesteś bardzo ciekawą osobą. e naprawdę siebie polubisz. Kiedy poczujesz się w związku spokojniejszy i bardziej bezpieczny. Mo esz mieć większe zaufanie do tego. co chcesz powiedzieć. Zainteresuj się sobą i swoimi reakcjami. Będzie to dla ciebie trudne. Zdaj sobie sprawę. e twój partner stanie się podejrzliwy w stosunku do wszystkiego. Jeśli przejawiasz skłonność do zachowań obronnych i nieuczciwości w sytuacjach.liwe. ale kiedy sobie to uświadamiam. co myślę". spróbuj przyjrzeć się problemom i określić ich przyczyny. chciałbym móc powiedzieć ci później. Mo e łatwiej ci będzie napisać to. przyjrzyj się temu z dystansu i spróbuj dociec. e nie mówiłem tego. co masz do powiedzenia. mo e zmienisz swój nawyk i zaczniesz mówić. 4. bo mo esz doprowadzić do tego. Jeśli zachowanie twojego partnera unieszczęśliwia cię. „Oto co chciałbym ci powiedzieć. Pozwól mi po prosto przeczytać to z kartki". tym lepiej poznasz samego siebie. Oczywiście. Mógłbyś po prostu powiedzieć: „Czasami nie mówię uczciwie. zdołasz spojrzeć na sytuację obojętnie i powstrzymasz się od osądzania siebie. Uwa aj. jakie są moje uczucia.

Umiejętność bawienia się i sprawiania sobie przyjemności to wspaniały cel. ale będę się bardzo starał postępować zgodnie z twoimi wskazówkami. Dorosłe dzieci alkoholików traktują siebie bardzo powa nie. Oto jak niektórzy moi klienci wypowiadają się na temat ycia towarzyskiego. jak się bawić i w czym znajdować przyjemność. gdybym poznał kilku mę czyzn. który jest oddalony o około pół godziny drogi.Bardzo chciałem poznać nowych ludzi i zaprzyjaźnić się z nimi. To bardzo wa ne byś nauczył się. Dorosłe dzieci alkoholików nie potrafią się bawić. Mo e powinieneś w swoim związku tak postawić sprawę: „Uczę się. z którymi mógłbym się trzymać. Bardzo tego chcę. Czułem się bardziej samotny i wyobcowany ni zwykle. „Ostatnio przeprowadziłem się do innego miasta . by w związku dobrze się bawić. co byłoby zabawne. ycie towarzyskie jest przez wielu ludzi w „dorosłym świecie" uznawane za jeden ze sposobów na zabawę . jak prze yć zwykłe przyjęcie towarzyskie. i wiedziałem. zaparkowałem samochód i nagle wpadłem w depresję . Kiedy wpa98 . Mo e stosunkowo szybko i ja będę mógł wyjść z jakimiś pomysłami".ty musisz się nauczyć nawet tego.5. Jeśli ty zaczniesz. Nawet nie umiem myśleć o czymś. mają pierwszorzędne znaczenie.włączyłem silnik i wróciłem do domu. 6. Starania. W ostatnią sobotę było przyjęcie dla AA w Bostonie. Postanowiłem jechać. do którego warto dą yć. jak się bawić. Zrobiłem półgodzinną przeja d kę. . e to ja powinienem coś z tym zrobić. byłbym równie zadowolony. znalazłem miejsce parkingowe.mówił John. będę cię naśladować. poniewa w dzieciństwie nigdy się tego nie nauczyłem. Chocia chodziło mi głównie o kobietę.

Zabieram do samochodu pełny zestaw do makija u. przez większą część wieczoru trzymałeś się blisko mnie . które reagują napięciem na sytuacje związane z udziałem w yciu towarzyskim. jest tak przytłaczające. staję się bezu yteczny dla innych i dla samego siebie. e wcią zadaję sobie pytanie. „Kiedy w ostatnią niedzielę byliśmy na przyjęciu. e muszę się stamtąd wydostać". Niektórzy je lubią. ale wielu po prostu 99 .spytała go i dodała . szczególnie kiedy mogą spotkać nieznane osoby. przybornik do manicure i suszarkę.mówiła Marie do Johna. ni wyjść na towarzyskie spotkanie. „Czy dobrze wyglądam?" . Są to dość typowe reakcje dorosłych dzieci alkoholików na sytuacje towarzyskie. Byłem skończony". e dzieci alkoholików nie są jedynymi osobami. Z czego wynika to przera enie? Co ono oznacza? Czy mo na się nauczyć reagować inaczej? Pozwolę sobie najpierw wyjaśnić. Nie dałbym rady zacisnąć zębów i jednak tam wejść. niektórzy znoszą. jakie odczuwam przed ka dym wyjściem. .o to martwią się wszyscy. czy w ogóle warto iść.Czy to dlatego. „Czy mnie zaakceptują?". e będę nie do przyjęcia. kto by powiedział: „Uwielbiam rozmowy na przyjęciach koktajlowych" czy „Imprezy dla samotnych są wspaniałe" lub „Bary są błogosławieństwem dla rodzaju ludzkiego". W rzeczywistości jednak spotkania towarzyskie są dla większości ludzi nieuniknione.Wolę zostać w domu. Connie stwierdziła: „Zdenerwowanie. e było ci mnie al? . Propozycje „Zróbmy przyjęcie" lub „Chodźmy na przyjęcie" spotykają się z entuzjazmem. jeśli choć jeden włosek będzie nie na swoim miejscu". na wypadek gdybym musiała zrobić końcowe poprawki. aby przyzwoicie wyglądać. Nigdy nie spotkałam nikogo. a po godzinie przytłacza mnie i wiem. Moje zdenerwowanie na przyjęciu wzrasta. Wiem. ale podszytym przera eniem o ró nym nasileniu. „Co powiem?".dam w depresję.

Dzieci alkoholików w porównaniu z innymi ludźmi mają tendencję do ostrzejszych reakcji.z trudem je wytrzymuje. a do następnego dnia. w głębi duszy masz uczucie. e będzie dobrze. Wszyscy byliście podekscytowani Bo ym Narodzeniem czy Wielkanocą i zawsze kończyło się to awanturą. Modliłeś się. Z pewnością pokonali zdenerwowanie. e czułeś się za enowany. zwykle nie mają prawdziwej oceny sytuacji. Obawiałeś się.stawały się przyczyną twojej paniki. Dlatego nawet jeśli twoje zachowanie wydaje się innym właściwe i urocze. Dlaczego tak jest? Wróćmy do przera ających dni twojego dzieciństwa. którzy dodają sobie odwagi za pomocą środków psychoaktywnych. zwykle powodowały. 100 .gdy zaplanowano przyjęcie . Z powodu coraz większego wyobcowania nie miałeś zbyt wielu doświadczeń w sytuacjach towarzyskich. wakacje . albo . Ci. by twój rodzic-alkoholik się nie upił. e będziesz musiał się zająć swoją pijaną matką czy swoim ojcem. Jeszcze przed wyjściem byłeś zdecydowany uciec. uroczystości. Twoi rodzice nie byli w stanie nauczyć cię ogłady towarzyskiej. Odwiedziny przyjaciół w twoim domu były czymś tak niezwykłym. Wydarzenia towarzyskie. e stanie się coś złego. co robić. e z nim przyszedłeś. Byliście wyizolowani. ani jak rozmawiać z nieznajomymi. ale ich radosne zachowanie z poprzedniej nocy mo e zupełnie inaczej wyglądać w świetle dnia. w których brałeś udział z rodziną. To. Byłeś zawiedziony i zdenerwowany. e ich wszystkich oszukujesz. Twoje urodziny albo były ignorowane. by czuć się swobodnie. e ju sam pomysł wywoływał zdenerwowanie. W końcu twoja rodzina przestała wychodzić na przyjęcia. Wakacje i święta zawsze były koszmarem. Przyjęcia. Nie pokazali ci. było nieuniknione. jak się ubierać. Starałeś się. Nigdy nie mogłeś być pewny. by inni ludzie nie domyślili się.to wszystko były wariacje na ten sam temat.

7. ale daje ci swobodę. 8. w przeciwnym razie nie byłoby tylu rozwodów. 9. Bądź u yteczny. urocza. To prawda niemal uniwersalna. aby je pokonać. Musisz tylko ćwiczyć. 2. nad którymi zgadzasz się pracować. Pojedź swoim samochodem. Następnym razem będzie łatwiej. które ułatwią ci wyjście na przyjęcie. Daj sobie prawo do zdenerwowania. istnieje tylko w ich wyobraźni. zaplanuj. 6. Obiecaj sobie. 7. Roznieś chipsy lub opró nij popiel niczki. lecz z bliskim przyjacielem. jaką widzą inni. Przyjmij to za prawdę. Akceptacja nigdy nie przychodzi łatwo. Niezale nie od tego. Intymne związki są trudne tak e dla innych. jeśli się zdecydujesz na nie pójść: 1. To jest przyczyną twojej depresji lub silnego napięcia. kiedy wyjdziesz. Zanim tam dotrzesz. dobrze ubrana. e postanowiłeś pójść i poszedłeś. e wszelkie trudności i problemy to przeszkody. Uznaj. 5. 4. e poznasz jedną nową osobę. Przeczytaj dzisiejszą gazetę. by znaleźć temat do roz mowy. e ta atrakcyjna. Nie idź sam. pogratuluj sobie. 101 . Dowiedz się. Wydaje się to proste. Dorosłe dzieci alkoholików mają problemy w intymnych związkach. gdy myślisz o przyjęciach. czy będzie podawany alkohol. Oto sposoby. Nie ty jeden masz trudności. Wracasz bowiem do dzieciństwa i wczesnych. traumatycznych prze yć. 3. ale tak nie jest. Zaakceptuj ten fakt. co się zdarzy. by zmienić swoje ycie i uczynić je bardziej wartościowym. inteligentna i ciepła osoba.Uwa asz.

wciągnąć się w zabawę i brać w niej udział. Teraz chcę zrobić to inaczej". e dla ka dego oznacza to. Harriet była przez wiele dni wściekła na Arthura i nie potrafiła pohamować swojej złości. Kiedy kilka dni temu byli na tańcach. co ka ą inni. Hariett starała się dobrze bawić. gdy Arthur poprosił ją do tańca. czuła się zniewolona.Arthur sam zmienił zasady. sądziła. w wielu sprawach jest uległa i robi to. z powodu swojej zbyt gwałtownej reakcji. Kiedy disc jockey powiedział: „Panie proszą panów". Kiedy disc jockey zawołał: „Panie proszą panów". na którą nie miała adnego wpływu . Tymczasem Arhtur nie był uległy. Ten incydent przeniósł ją ponownie w dzieciństwo. Poniewa był bardzo władczy i dominujący. kiedy ojciec nie pozwalał jej robić czegoś dla siebie i po swojemu. Dorosłe dzieci alkoholików przesadnie reagują na zmiany. Ona. i wybierają panie. próbuje cię skrzywdzić . na które nie mają wpływu. Kiedy tylko podjęła tę decyzję. z którą jesteś związany. nie mogła po prostu powiedzieć mu: „Później. podszedł Arthur i zaproponował taniec. Nie znaczy to. Powinieneś jej wytłu102 . Harriet przesadnie zareagowała na zmianę. powiedziała sobie: „W porządku. e wyrządzasz sobie krzywdę. Harriet odmówiła mu w niegrzeczny sposób i odeszła. byś jako dziecko alkoholika dostrzegł. Przypuszcza. Te uczucia powróciły.mo e po prostu nie przestrzega zasad tak jak ty lub jest bardziej od ciebie spontaniczna. Wa ne jest.8. ani samej popełniać błędów. by ten decydował za niego. e inni ludzie są równie ulegli i będą się zachowywać podobnie jak ona. Poniewa Harriet jest dzieckiem alkoholika. tak gwałtownie reagując na zmiany. chciał zatańczyć z Harriet i nie zamierzał pozwolić disc jockeyowi. e osoba. będę asertywna i poproszę kogoś do tańca".

e oczekujesz od partnera przesadnych pochwał.maczyć. łatwo poddasz się manipulacji. Mo esz przez to wpaść w pułapkę. jakim chciałbyś być. które nawzajem dają sobie prawo do własnych uczuć i poczucie. którą być mo e chciałbyś w sobie rozwinąć. e twoja reakcja nie odnosiła się do obecnej sytuacji. e jej pomysły nie zawsze będą przez ciebie odbierane zgodnie z jej intencją. Przekonaj się. i przyznasz wyraźnie. Je eli aprobata ze strony twojego partnera staje się dla ciebie najwa niejsza. by być związanym z osobą. co uwa asz za osobistą zniewagę.pragnienia i mo liwości. e nie masz chcieć podobać się swojemu partnerowi 103 . Coś. Dorosłe dzieci alkoholików stale szukają aprobaty i potwierdzenia. gdy odkryjesz. mo e mieć zupełnie inny motyw. e pragnienia i mo liwości to dwie zupełnie ró ne rzeczy. Dopiero wtedy mo esz zacząć godzić te dwie rzeczy . lecz do twojej przeszłości. Musisz zdać sobie sprawę. Zdrowy związek wymaga dwojga osób. jaki jest powód. co ma na myśli twój partner. Być mo e nigdy nie staniesz się takim niefrasobliwym. 9. ale na dą enie w tym kierunku warto poświęcić czas i energię. e są wa ne. Dzięki temu będzie wiedziała. e tobie zmiany nie przychodzą łatwo. Wa ne jest byś wiedział. Powinieneś szukać aprobaty u siebie samego. kiedy opinia ta ulegnie zmianie. swobodnym człowiekiem. zaczynasz zatracać siebie w tym związku. potwierdzenie i poczucie wa ności. Na razie dla obojga z was jest tak samo wa ne. która daje wsparcie. elastycznym. Jeeli liczy się dla ciebie przede wszystkim dobra opinia innych o tobie. Elastyczność to cecha. Sytuacja będzie jasna. kiedy zmienia zasady. Nie znaczy to.

wyra ającym się w stwierdzeniu: „Jestem inny. Najwy szy czas. by twój partner wspierał cię i mówił. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji.lub e nie będzie ci miło. e inny nie znaczy gorszy. nie. Będąc w związku. Przede wszystkim musisz zrozumieć. nie jest to dojrzały związek. To podkreśli waszą wyjątkowość jako pary. wzmo ona przez twoje wyobcowanie w dzieciństwie. e relacja rodzic . Pozwoliłeś. e to co w tobie cudowne istnieje niezale nie od uznania innej osoby. Jesteś inny.dziecko nie jest tym. Wszyscy jesteśmy ró ni. e to czyni cię bardziej interesującym. Poczucie odmienności wydaje się towarzyszyć ci przez całe ycie. Jeśli jednak twoje poczucie własnej wartości zale y od drugiej osoby. bo nie jestem nic wart". Poza tym pomaga to bardziej akceptować siebie. jesteś niedobry". Dorosłe dzieci alkoholików zwykle czują się odmienne od pozostałych ludzi. 104 . Kiedy pragniesz. Rozwój uwydatnia naszą wyjątkowość. byś zrozumiał. by cieszył się swoją. jest bardzo trudna do przezwycię enia. Nie musi ona jednak być tak wielkim problemem. e jesteś skazany na samotność. co nie znaczy. gdy on cię pochwali. 10. by twój partner był dla ciebie jak rodzic i mówił: „Tak. bo jesteś wyjątkowy i rozwijasz swoją osobowość. Taka sytuacja jest niewskazana dla osób dorosłych. nie ukrywaj. e jesteś inny. e jako jednostka masz swoje prawa. lecz zacznij uznawać swoją indywidualność i zachęcaj partnera do tego. Ta alienacja. do czego naprawdę dą ysz. jesteś dobry.to normalne w zdrowym związku. postaraj się pamiętać. Oznacza to tylko. to co innego . e jesteś cudowny. Nawet jeśli zawsze czujesz się odmienny od pozostałych. uznaj.

na których ci zale y.11. Lojalność w stosunku do drugiej osoby nie jest najwa niejsza. ile daję? Czy to tylko pobo ne yczenie. Osoba związana z tobą jest szczęściarzem. 105 . i e nie chcecie wspólnie pokonywać problemów. nie zna granic. Podobnie jak pozostanie na miejscu. Lojalność jest jedną z twoich największych zalet . Zadaj sobie następujące pytania: Czy wynoszę z tego związku to. ale lojalność w stosunku do ludzi. musi mieć rozsądne granice. ni pragniesz. e dzięki mojej lojalności w naszym związku wszystko uło y się tak. Dorosłe dzieci alkoholików są wyjątkowo lojalne. bo zawsze mo e na tobie polegać. Przede wszystkim musisz być lojalny wobec siebie. co jest dla mnie dobre? Czy dostaję tyle. w którym powinieneś powiedzieć „dość". gdy ich partner w rzeczywistości na to nie zasługuje. Odejście bez podjęcia próby jego naprawy nie jest dobrym pomysłem.i jednym z największych obcią eń. jak bym tego chciał? To bardzo wa ne pytania. ale mo esz te z powodu jej niewybaczalnego zachowania być zmuszony do zerwania związku lub przyjaźni. Twoja rodzina była bardzo lojalna. Jeśli ocenisz wszystko realistycznie i okae się. tylko dlatego e jest to jedyna rzecz. e otrzymujesz mniej. Najwa niejsze jest rozpoznanie momentu. Czasem uciekasz od pewnych problemów. będziesz musiał zrewidować swoje poglądy na temat waszego związku. Jednak droga do wyleczenia zaczyna się od ograniczenia tej lojalności na rzecz rozsądku i odpowiedzialności wobec wszystkich członków rodziny. Chocia jest to wspaniała cecha. Wolno ci nadal nadal być lojalnym w stosunku do osoby zachowującej się w niewybaczalny sposób. którą umiesz zrobić. Lojalny musisz być przede wszystkim wobec siebie.

12. Dorosłe dzieci alkoholików są albo nadzwyczaj odpowiedzialne, albo wyjątkowo nieodpowiedzialne.
Jedną z zalet bycia w zdrowym związku jest to, e nie musisz sobie ze wszystkim radzić sam. Ty robisz swoją część, a twój partner swoją. Kiedy pojawiają się problemy, mo ecie usiąść i wspólnie poszukać rozwiązania. Wa ne jest byś uznał, e nie jesteś sam. Robienie planów razem z drugą osobą jest dla ciebie czymś nowym, ale zdejmuje z twoich ramion wielki cięar. Bez względu na to, co się dzieje, jest ktoś, z kim mo esz o tym pomówić, kto mo e razem z tobą poszukać sposobów na osiągnięcie tego, czego pragniesz. To dotyczy tak e partnera, który mo e liczyć na twoją pomoc w realizowaniu własnych celów. Nie jesteś sam. Kiedy na przykład przygotowujesz posiłek lub załatwiasz sprawunki, mo esz otrzymać pomoc. Kiedy musisz rozwiązać zadanie, które zdaje się nie mieć rozwiązania, mo esz liczyć na pomoc. Nie musisz być za wszystko odpowiedzialny. Twoje ycie mo e nabrać równowagi. Podczas gdy ty zajmujesz się jednymi sprawami, twój partner mo e zadbać o inne. We wszystkim współuczestniczycie - na tym właśnie polega związek dwojga ludzi. Nie będzie ci łatwo uwierzyć w oddanie drugiej osoby lub przyjąć, e na jej słowie mo na polegać. Trudno ci będzie uwierzyć nawet w to, e problem nie jest tylko i wyłącznie twój. Wspólna odpowiedzialność jest rzeczą podstawową dla zdrowego związku. Jeśli znajdujesz się wśród osób nadzwyczaj odpowiedzialnych i pozwalasz, by ktoś inny martwił się i troszczył o wszystko, pojawia się inny rodzaj problemów. Prawdopodobnie znalazłeś kogoś, dla kogo przyjemnością jest wyręczanie cię we wszystkim. Są ludzie, których cieszy dawanie i dla których nie jest wa ne, czy otrzymają coś w zamian. Oczywiście wiele
106

z nich to dorosłe dzieci alkoholików. Jednak jeśli nie staniesz się bardziej odpowiedzialny, twój partner w końcu poczuje się ura ony. To, ile ktoś mo e dać drugiej osobie, nie otrzymując niczego w zamian, ma swoje granice. Zastanów się, czy nie popracować nad tym, by stać się człowiekiem bardziej odpowiedzialnym. Jednak e i to wią e się z ryzykiem wpadnięcia w pułapkę. Skoro związałeś się z osobą, która postanowiła opiekować się tobą, wszedłeś w relację rodzic - dziecko. Kiedy zdecydujesz być bardziej odpowiedzialny, mo esz napotkać opór i oburzenie partnera. Nie da się jednak pogodzić braku odpowiedzialności z posiadaniem zdrowego związku. Konieczne jest, byś nad tą cechą pracował, ale nie musisz robić tego sam. Jeśli wasz związek się rozwija, a ty chcesz wziąć na siebie więcej odpowiedzialności, co dotąd nie było w twoim stylu, omówcie to z partnerem. Mo esz mu powiedzieć, e chciałbyś robić więcej i aktywniej uczestniczyć w waszym wspólnym yciu, ale potrzebujesz jego pomocy. Bycie w związku wymaga dawania i brania - to nie działa tylko w jedną stronę.

13. Dorosłe dzieci alkoholików mają skłonność do ograniczania się do określonego sposobu działania, nie biorąc pod uwagę innych zachowań ani mo liwych konsekwencji. Ich impulsywność prowadzi do zakłopotania, do tego, e czują się one za enowane, nienawidzą samych siebie i tracą kontrolę nad otoczeniem. W rezultacie tracą wiele energii na naprawianie szkód.
Twoja impulsywność to twój największy wróg. Je eli czujesz, e musisz do kogoś zadzwonić, wyjechać gdzieś daleko, wziąć ślub czy zerwać związek - odłó to na chwilę. Za107

dzwonisz za godzinę, jutro zadecydujesz o podró y, a z oświadczynami lub zerwaniem poczekaj do połowy tygodnia. Skoro zyskałeś trochę czasu, zmuś się do rozwa enia innych mo liwości oraz do zastanowienia się nad konsekwencjami swojej decyzji. Jeśli nie potrafisz zrobić tego sam, poszukaj kogoś do pomocy. Je eli rozwa ysz inne warianty, będziesz mógł podjąć rozsądną decyzję (która mo e, ale nie musi być taka sama, jak ta podjęta impulsywnie). Tylko w ten sposób będziesz w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Nie powiesz później, gdy coś się nie uda: „A gdybym tego nie zrobił...". Jeśli z kolei wszystko pójdzie dobrze, będziesz wiedział, e nie jest to szczęśliwe zrządzenie losu, lecz efekt twojej rozsądnej decyzji.

Wniosek
Rodziny dotknięte chorobą alkoholową źle funkcjonują. W takiej rodzinie istnieją nieprawidłowe relacje między jej członkami. Twoje zachowanie jest oparte na doświadczeniach z dzieciństwa, ale chcesz od tego uciec. To, e wiesz, czego nie chcesz, nie oznacza, e wiesz, czego chcesz. Musisz wiedzieć, czym jest zdrowy związek. Musisz nauczyć się go budować. Musisz odrzucić szkodliwe nawyki. Nie unikniesz walki. Nie unikniesz błędów. Nie unikniesz zniechęcenia. Podobnie nieuniknione są: wspólnota, miłość, dowartościowanie, radość, po ądanie, przyjaźń, zrozumienie, współdziałanie, zaufanie, rozwój, bezpieczeństwo i spokój. Wyzwania czekają, a wybór nale y do ciebie.
108

S. . T. Paul. Pietsch. V (1974) Human Be-Ing. Woititz. W. M. Adult Children ofAlcoholics. Marriage on the Rocks. A. G.Literatura polecana Harris. (1978). Berkeley Books Woititz. J. Do I Have To Give Up Me To Be Loued By You. Harper & Row. Inc. Health Communications.. (1984). (1967) I'm OK. (1980). Simon & Schuster. C. J. Inc. G. (1979). Vale Alllen.You're OK. Signet. Health Communications. Paul. Peck. CompCare. Daddy's Girl. (1983). How to Haue A Creative Relationship Instead ofA Power Struggle. M. J. The Road Less Traveled.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->