P. 1
Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej - najczęstrz przyczyna zaspołu bolesnego barku

Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej - najczęstrz przyczyna zaspołu bolesnego barku

|Views: 2,392|Likes:

More info:

Published by: Kornelia Lisiewska on Mar 25, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2012

pdf

text

original

Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku

179

Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku
KAROL SZYLUK, ANDRZEJ JASIŃSKI, BOGDAN KOCZY, WOJCIECH WIDUCHOWSKI, JERZY WIDUCHOWSKI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Oddział VI Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ręki, kierownik Oddziału: dr med. A. Jasiński

Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku Szyluk K., Jasiński A., Koczy B., Widuchowski W., Widuchowski J. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Oddział VI Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ręki, e-mail: karol.szyluk1@neostrada.pl Dolegliwości bólowe okolicy barku są częstym powodem wizyt u lekarza. Postęp wiedzy na temat budowy i biomechaniki barku pozwala, w oparciu o szczegółowe badanie, na precyzyjną lokalizację przyczyn dolegliwości. Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej (ZCPP) jest najczęstszą przyczyną bólów i ograniczenia funkcji okolicy barku. W wyniku źle rozpoznanego i leczonego ZCPP może dojść do poważnych uszkodzeń struktur znajdujących się w świetle przestrzeni podbarkowej, w tym pierścienia mięśni rotatorów, które wraz z mięśniem naramiennym odpowiedzialne są za ruchy kończyny górnej w stawie ramiennym. Bagatelizowanie problemu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń skutkujących silnymi bólami i znacznym ograniczeniem zakresu ruchomości części wolnej kończyny górnej. Słowa kluczowe: bark, wyrostek barkowy, staw barkowo-obojczykowy Pol. Merk. Lek., 2008, XXV, 146, 179

Subacromial impingement syndrome – most frequent reason of the painful shoulder syndrome Szyluk K., Jasiński A., Koczy B., Widuchowski W., Widuchowski J. Independent Public Provincial Hospital of Traumatic Surgery, Piekary Śląskie, Poland, VI Department of Reconstructive Hand Surgery, e-mail: karol.szyluk1@neostrada.pl Painful shoulder syndrome is a frequent cause of visit at physician. The development of knowledge about the anatomy and biomechanics of the shoulder allows, based on detailed examination, to precise localization of the shoulder dysfunction. Subacromial impingement syndrome is the most common cause of pain as well as of limited motion of the shoulder region. Misdiagnosis and mistreatment can lead to serious damage of the structures placed in the subacromial space including the rotator cuff, which along with the deltoid are responsible for movements of the upper limb in the shoulder joint. If not taken seriously, the problem can cause irreversible damages which will result in pain and limitations of upper limb movements.

Key words: shoulder, acromion, acromioclavicular joint Pol. Merk. Lek., 2008, XXV, 146, 179

Przestrzeń podbarkowa jest integralną częścią barku, ograniczoną od góry wyrostkiem barkowym, więzadłem kruczobarkowym oraz stawem barkowo-obojczykowym, od dołu zaś górną powierzchnią guzka większego kości ramiennej. Zespołem ciasnoty przestrzeni podbarkowej (ZCPP) nazywa się dysfunkcję barku spowodowaną przewlekłym uciskiem struktur znajdujących się w świetle przestrzeni podbarkowej: kaletki podbarkowej, pierścienia rotatorów, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego. Przyczyną ucisku jest zmniejszenie wymiarów przestrzeni podbarkowej lub zwiększenie ciśnienia w jej świetle [2, 5, 24, 26, 32]. Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej jest obecnie często rozpoznawaną przyczyną dolegliwości bólowych w okolicy barku. Szacuje się, że około 40-60% bólów barku spowodowanych jest ZCPP. Pierwsze dostępne na łamach piśmiennictwa doniesienia, próbujące wyjaśnić mechanizm powstawania dolegliwości, to prace Meyera z 1931 r. Przedstawił on teorię, według której przyczyną wystąpienia choroby jest zmniejszenie odległości pomiędzy wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej. Kierując się podobnymi przesłankami, inni autorzy w leczeniu operacyjnym ZCPP wykonywali akromiotomię (całkowite wycięcie wyrostka barkowego), jednak wykorzystywanie tej metody nie przynosiło dobrych wyników [1, 2, 21, 22, 34, 35]. Po 40 latach od doniesień Mayera, w 1972 r. Neer dowiódł, że za ucisk struktur zawartych w przestrzeni podbarkowej odpowiedzialna jest nie tylko budowa wyrostka barkowego, ale również zmiany morfologii: więzadła kruczo-barkowego, stawu barkowo-obojczykowego i dalszego końca

obojczyka. Zachęcające wyniki plastyki przestrzeni podbarkowej, wykonywanej metodą Neera, potwierdziły zasadność jego koncepcji. Neer jest również autorem podziału ZCPP na trzy stopnie. · Stopień I charakteryzuje się występowaniem odwracalnych zmian zapalnych kaletki podbarkowej i pierścienia rotatorów, podatnych na leczenie zachowawcze, dotyczy chorych poniżej 25 roku życia · Stopień II to zmiany o charakterze nieodwracalnym, np. zwłóknienie mięśni rotatorów bez cech ich rozerwania; II stadium choroby stwierdza się najczęściej w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 40 rokiem życia. · Stopień III charakteryzuje się częściowym lub całkowitym uszkodzeniem (rozerwaniem) mięśni wchodzących w skład pierścienia rotatorów; najczęściej dotyczy chorych po 40 roku życia [13, 21, 22, 25]. W połowie lat 80. ubiegłego stulecia pojawiły się pierwsze doniesienia o dobrych wynikach leczenia ZCPP metodą artroskopową. Za sprawą zachęcających doniesień Ellmana i innych autorów metoda artroskopowa jest obecnie coraz częściej wykorzystywana w leczeniu operacyjnym ZCPP [2, 11, 29]. Zespół bolesnego barku jest często spotykanym rozpoznaniem. Niestety rzadko na skierowaniach, kartach wypisowych i innych formach dokumentacji medycznej spotyka się bardziej precyzyjne rozpoznania opisujące rzeczywistą przyczynę dolegliwości bólowych okolicy barku. Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej jest częstą przyczyną bólów barku, jego złe lub zbyt późne rozpoznanie oraz nieodpowiednie leczenie może prowadzić do poważnego upośledzenia funkcji kończyny górnej.

Pierścień rotatorów jest grupą czterech mięśni mających swoje przyczepy początkowe na powierzchni łopatki. a III typem wyrostka barkowego [2. Kształt wyrostka barkowego. 11. Często spotykane określenie „staw barkowy” nie jest zasadne. zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego. 10. Jako pierwszy różne typy budowy wyrostka barkowego opisał Goldthwalt w 1909 r. 10. 5. II – curved. 22. 1. Obręcz kończyny górnej jest otwarta zarówno z przodu. ale stłuczenie lub zwichnięcie stawu ramiennego lub ramienno-łopatkowego. Część autorów uważa. Najczęściej są to wyrośla kostne zlokalizowane w bocznej części wyrostka barkowego [15. związanych z zaburzeniami anatomii. W tym miejscu autorzy pracy chcą zwrócić szczególną uwagę na terminologię. III – hooked ETIOLOGIA Przyczyny wystąpienia zespołu ciasnoty przestrzeni podbarkowej dzieli się na: · pierwotne: – związane z zaburzeniami anatomii struktur ograniczających przestrzeń podbarkową. jest 1/3 przednia dolnej powierzchni wyrostka barkowego i więzadło kruczo-barkowe [2. ANATOMIA I PATOGENEZA Bark jest okolicą anatomiczną. więzadłem kruczo-barkowym. W 1972 r. 32]. I tak z trzech typów wyrostka opisanych przez Neera – prosty – typ I. pierścień rotatorów odpowiada za ruchy w stawie ramiennym. podłopatkowy i obły mniejszy. II – zakrzywiony. Do przyczyn niezwiązanych z dysfunkcją tkanek miękkich tworzących zawartość przestrzeni podbarkowej zalicza się: zapalenie kaletki podbarkowej. nazwy: staw ramienny lub staw ramienno-łopatkowy. a kostno-stawowym sklepieniem przestrzeni podbarkowej oraz więzadłem kruczo-barkowym – narażona jest na ciągłe powtarzające się urazy. obojczykowo-barkowym. 22. ponieważ takiego stawu nie ma. Migracja głowy kości ramiennej ku górze prowadzi do zmniejszenia przestrzeni podbarkowej [10. 4. Zapalenie kaletki podbarkowej. Obecnie jest to teoria powszechnie akceptowana [10. 7. Są to mięśnie: nadgrzebieniowy. Przyczyną wystąpienia dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe powstałe w wyniku długotrwałego przeciążenia i napięcia mięśnia nadgrzebieniowego. 10. 12. której zrąb tworzą kości obręczy kończyny górnej oraz koniec bliższy kości ramiennej. 28. 13. 33]. Burns i Whiple wykazali. że główną przyczyną zespołu ciasnoty podbarkowej jest przewlekłe drażnienie kaletki podbarkowej przez więzadło kruczo-barkowe. 9. Pierwsze doniesienia na temat udziału w etiologii ZCPP zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu barkowoobojczykowego to doniesienia Neera z 1972 r. 21. 20. 30]. Kaletka ułatwia przesuwanie się mięśni rotatorów w przestrzeni podbarkowej. 3. Przewlekłe drażnienie kaletki podbarkowej doprowadza do stanu zapalnego. co z kolei wywołuje zwiększenie ciśnienia w przestrzeni podbarkowej. przeciążenie mięśni rotatorów. Neer udowodnił. zgodnie z mianownictwem anatomicznym. niekiedy nazywana stawem. 18. Podobnie badania przeprowadzone przez Bigilianiego i Toiromena wykazały istotną zależność pomiędzy wystąpieniem ZCPP. zmiany zwyrodnieniowe dolnej powierzchni wyrostka barkowego. jak i z tyłu. Types of acromion: I – flat. Zamiast potocznie używanego określenia „staw barkowy” należy stosować. a typem wyrostka barkowego. choć funkcjonalnie pełni jego rolę. w której najczęściej dochodzi do konfliktu. zalicza się: kształt wyrostka barkowego. stawem barkowo-obojczykowym. więzadło kruczo-barkowe. kaletka i mięśnie tworzące pierścień rotatorów ulegają uszkodzeniu w wyniku tarcia o wymienione struktury kostne i więzadło kruczo-barkowe. że typ wyrostka barkowego jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zespołu ciasnoty podbarkowej. że w takich przypadkach dochodzi do migracji głowy kości ramiennej ku górze w wyniku niewydolności pierścienia rotatorów spowodowanej zmianami degeneracyjnymi i ich rozciągnięciem. – neuropatie. i Kessela z 1977 r. 10..180 K. 36]. Położona w newralgicznym miejscu pomiędzy rotatorami – strukturami poruszającymi się. 1). 34. 32]. 26]. Badania przeprowadzone przez Nirschla wykazały. – wady postawy [2. 12]. Więzadło kruczo-barkowe. rozpoznania i leczenia zespołu ciasnoty podbarkowej w kontekście własnych doświadczeń. osłabienie siły mięśniowej. Newralgiczną okolicą. 20]. Typy budowy wyrostka barkowego: I – płaski. doprowadzając do zmian degeneracyjnych najczęściej w obrębie przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego [14. . zaś otwór tylny jest wolną przestrzenią pomiędzy brzegami przyśrodkowymi łopatek. Otwór przedni wypełnia mostek. Zawartość przestrzeni podbarkowej to: kaletka podbarkowa. III – haczykowaty Fig. Zmiany te występują najczęściej pod postacią wyrośli kostnych okolicy stawu penetrujących do przestrzeni podbarkowej. 27]. od dołu zaś górną powierzchnią guzka większego kości ramiennej. Przestrzeń podbarkowa jest ograniczona od góry wyrostkiem barkowym. Do najczęściej stwierdzanych przyczyn pierwotnych. łopatkowo-żebrowym oraz w przestrzeni podbarkowej [5. Rotatory wspólnie z mięśniem naramiennym odpowiadają za ruchy w stawie ramiennym [2. Podobnie przestrzeń podbarkowa. stawem barkowo-obojczykowym i więzadłem kruczo-barkowym. Obaj autorzy potwierdzili odnotowaną przez Neera koincydencję pomiędzy wystąpieniem ZCPP. co powoduje jej podrażnienie i może prowadzić do stanów zapalnych kaletki i uszkodzenia rotatorów [2. W wyniku zmniejszenia odległości pomiędzy guzkiem większym kości ramiennej a wyrostkiem barkowym. pierścień rotatorów oraz ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego. Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego. stawem nie jest. Osłabienie siły mięśniowej występuje u osób wykonujących pracę wymagającą długotrwałego trzymania kończyn górnych ponad głową. – związane z dysfunkcją tkanek miękkich tworzących zawartość przestrzeni podbarkowej [2. Jak wynika z przedstawionej anatomii. Tak więc nie ma stłuczenia czy zwichnięcia stawu barkowego. 34]. ramienno-łopatkowym. Uszkodzenie kaletki oraz pierścienia rotatorów jest najczęstszą przyczyną wystąpienia dolegliwości. I II III Ryc. zakrzywiony – typ II i haczykowaty – typ III – objawy choroby rozwijają się najczęściej u chorych z wyrostkiem haczykowatym (ryc. 17]. Wyjątkowo duży zakres ruchomości części wolnej kończyny górnej jest wypadkową ruchów w stawach: mostkowoobojczykowym. 1. że największy ucisk na kaletkę występuje w momencie zgięcia i rotacji wewnętrznej kończyny górnej. 16. podgrzebieniowy. Zmiany zwyrodnieniowe dolnej powierzchni wyrostka barkowego. a końcowe na guzku większym kości ramiennej. Szyluk i wsp. · wtórne: – nawrotowa niestabilność stawu ramiennego. Celem pracy było przedstawienie wiedzy dostępnej na łamach piśmiennictwa na temat etiologii.

24. I Ryc. 36]. 3. Apleys test Leczenie zachowawcze. Test Apleya Fig. 6. rodzaju wykonywanej pracy. wynik testu jest dodatni. przebytych urazów. Na podstawie doświadczeń własnych. zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowoobojczykowego. Zdaniem autorów. 6. Autorzy pracy chcą zwrócić szczególną uwagę na dokładne odnotowanie podczas przeprowadzania wywiadów: wieku chorego (ZCPP najczęściej występuje po 40 roku życia). 22. lekarz za plecami badanego.) – badany proszony jest o dotknięcie palcem wskazującym kąta łopatki. X-ray Picture: A – PA view. Test Neera Fig. Ustąpienie dolegliwości podczas ponownego wykonywania testu po podaniu środka znieczulającego dodatkowo potwierdza diagnozę. B – Y view. 5. C – osiowej Fig. Jobs test Badania dodatkowe Zdjęcia rentgenowskie (rtg) w trzech projekcjach przedniotylnej (P-A). Test Ludingtona Fig. 3. Według większości autorów leczenie ZCPP powinno się zacząć od leczenia zachowawczego.) – chory w pozycji stojącej. LECZENIE Ryc. C – axis view Ryc. 3. Występuje także bolesność palpacyjna w rzucie stawu barkowo-obojczykowego.) – badany unosi kończyny wbrew oporowi badającego.Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku 181 Przeciążenie mięśni rotatorów najczęściej występuje u młodych aktywnych osób intensywnie uprawiających sport. jeśli ruch ten powoduje ból. pozwalają na różnicowanie dolegliwości. – Joba (ryc. że nie mogą spać na boku. U chorych przed 40. – Ludingtona (ryc. 4. – Apleya (ryc. Wystąpienie dolegliwości bólowych świadczy o uszkodzeniu mięśnia nadgrzebieniowego [2. 6. Nasilenie dolegliwości często występuje w nocy. 34. Przyczyną dolegliwości jest stan zapalny kaletki podbarkowej [10. 4.). Neers test II I II III Ryc. 14. 2. ROZPOZNANIE Podczas przeprowadzania wywiadów lekarskich chorzy skarżą się na bóle przednio-bocznej okolicy barku. z tendinitis calcarea pozwalają też ustalić część przyczyn powodujących chorobę: typ wyrostka barkowego. Zdjęcia rentgenowskie w projekcjach: A – P-A. bocznej (Y) i osiowej (ryc. wskazane jest wykonanie badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego [2. Chorzy zgłaszają również dolegliwości bólowe podczas odwodzenia kończyny i zmniejszenie siły mięśniowej [2. na przebyte urazy okolicy barku oraz na charakter dolegliwości bólowych. 22]. 5. . 15. Ludingtons test W celu poszerzenia diagnostyki przydatna jest również tomografia komputerowa z rekonstrukcją trójwymiarową. dolegliwości najczęściej ulegają zaostrzeniu w nocy. Ryc. w celu dokładnego zobrazowania ewentualnych uszkodzeń w obrębie tkanek miękkich. 28. B – Y. chorzy podają. rokiem życia należy zawsze zebrać wywiad odnośnie: aktywności sportowej. 6. 6. 2. Ponadto. 26]. 5.) – badany w pozycji siedzącej splata ręce za szyją – wystąpienie dolegliwości bólowych interpretuje się jako wynik dodatni. drugą ręką wykonuje energiczne zgięcie i przywiedzenie badanej kończyny . podczas wykonywania testu Neera bardzo przydatne jest przeprowadzenie go po raz drugi po uprzednim podaniu do stawu barkowo-obojczykowego lignokainy (w celu weryfikacji wyniku testu). np. Test Joba Fig. 4. narażonych na częste urazy okolicy barku. 34].test interpretuje się jako dodatni w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych. Ponadto stwierdza się dodatnie testy: – Neera (ryc. jedną ręką stabilizuje obręcz barkową. Badaniem fizykalnym stwierdza się bolesny łuk czynnego odwodzenia w zakresie od 70° do 120°. 2.

wstrzykiwanie do przestrzeni podbarkowej steroidów. – szybszy powrót funkcji kończyny. możliwość wyboru metody otwartej na każdym etapie operacji.: Anatomic relationships in the shoulder impingement syndrome. Buckup K. jak i przestrzeni podbarkowej.L. Bigliani L.. In: Shoulder surgery (ed.).. prowadzą do ciągłego drażnienia kaletki podbarkowej i pierścienia rotatorów.: The painful arc syndrome. w których: wcześniej zastosowane leczenie metodą artroskopową nie przyniosło skutku. 28-32. Szczególnie po długotrwałym intensywnym usprawnianiu ruchowym funkcja kończyny ulega pogorszeniu a dolegliwości bólowe nasileniu. J.W. 11. Codman E. że podczas ćwiczeń dolegliwości ulegały nasileniu. 6.. Clin. 54. 2007. Na podstawie doświadczeń własnych stwierdzamy. 4. Clin.L. Surg. Neviaser zaproponował metodę „cztery w jednym”.: Arthroscopic decompression of shoulder impingement secondary to os acromiale. i wsp. zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Pierwsze doniesienia zaprezentowane przez Neera w 1972 r. Ganz R. prowadzonego przez okres od 6 do 12 miesięcy.R. 19. 1993. Nie zgadzamy się z doniesieniami niektórych autorów. i wsp.L.B. Orthop. 18. Pierwsze doniesienia o artroskopowej dekompresji przestrzeni podbarkowej to praca Ellmana z 1987 r.K. W tym czasie stosujemy niesteroidowe leki przeciwzapalne. Sports Med. 3. 59. 79. 1997. Gerber C. mniejszy ból pooperacyjny. tenodezę ścięgna mięśnia dwugłowego.: Anterior acromioplasty for the chronic impingement syndrome in the shoulder. Morrison D.. 173-181. Veenstra M.: Excursion of the rotator cuff under the acromion. Res. Większość z tych chorych. 12... 228-232. Wykonywał on jednocześnie: przecięcie więzadła kruczo-barkowego. Autorzy w leczeniu operacyjnym polecają metodę artroskopową. Bone Joint Surg.S. 10. 436-442.: Pathophysiology of Impingement.: Rupture of the supraspinatus tendon. Nakajima T. Tan J.N. Terrier F.J. Orthop. 29]. 15. Neer C. Hutchinson M.B.. J. 3-9. 60-67. Warszawa. Clin Orthop Relat Res.: Pathology and pathogenesis of the intratendinous tearing of the rotator cuff viewed from en bloc histologic sections. W sytuacji. Duke P.: The relationship of acromial architecture to rotator cuff disease. Leczenie zabiegowe. 10. Warszawa. – mniej rozległy dostęp operacyjny. Fenlin J. Najczęstszą z nich jest. że przyczyn dolegliwości bólowych barku jest wiele. Flatow E.. 823-838. Hamada K. An anatomic study. Już sam fakt wzięcia pod uwagę takiego rozpoznania jest krokiem milowym. W: Testy kliniczne w badaniu kości. stawów i mięśni. – mniejsze uszkodzenie mięśnia naramiennego. 1987. fizykoterapię [8. i wsp. nie ma możliwości bezpiecznego wprowadzenia instrumentarium do przestrzeni podbarkowej (przeważnie ze względu na stopień zaawansowania choroby). 1994. 197-200. Relat. 1990..... Relat.... 10. Bardzo ważne jest. i wsp... 703-708. resekcji stawu barkowo-obojczykowego oraz tenodezy ścięgna głowy długiej bicepsa [21. dowodziły przydatności akromioplastyki metodą otwartą. aby osiągnąć sukces. 28]. Wywiad i badanie fizykalne powinno być poparte radiogramami zawsze w trzech projekcjach: P-A. Operacja polega na resekcji 1/3 przedniej wyrostka barkowego i przecięciu więzadła kruczo-barkowego. 1991.: Arthroscopic subacromial decompression: analysis of one to three-year results. Trans. Terrier F. 446-453.. 41-50. Res.: Lesions of the musculotendinous cuff of the shoulder.G. odnotowujemy stosowanie uporczywej rehabilitacji. Relat. Sports Med. PIŚMIENNICTWO 1. 254. Zdaniem autorów największe znaczenie w pierwszym etapie leczenia ma szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia zachowawczego. Techniki otwarte rozpowszechnione były w latach 70. że leczenie nie może obejmować usprawniania ruchowego. aby zdawać sobie sprawę z tego. 1994. 1993. Bone Joint Surg. jak wspomniano we wstępie. Autorzy pracy w większości przypadków wykorzystują metodę artroskopową. Bohenek A.R.... kiedy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów. 9. dalszej części obojczyka. Whipple T. Orthop. Chang H. J. Kessel L. – mniejsze blizny pooperacyjne. W: Anatomia człowieka tom I (red. 23. The exposure and treatment of tears with retraction. Reicher M.U.). 1995. 31. ponieważ intensywne ćwiczenia. 1985. niesteroidowe leki przeciwzapalne.182 K. Bigiliani L.. – mniejszy ból pooperacyjny. Naszym zdaniem procedury te powinno się wykonywać jedynie w przypadku stwierdzenia patologii w obrębie tych struktur. Metodę otwartą zaś rezerwujemy dla przypadków.: Anterior acromioplasty: effect of litigation and workers compensation. w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy guzkiem większym kości ramiennej a wyrostkiem barkowym. Saunders Company Ltd. Butters K. Orthop. W tym czasie stosuje się: modyfikację trybu życia.: The role of the coracoid process in the chronic impingement syndrome. 20. Shoulder and Elbow Surg. 1994. 14.. Gerber C. Za artroskopowym odbarczeniem przestrzeni podbarkowej w opinii autorów przemawia: – możliwość dokładnej eksploracji stawu ramiennego. Czas trwania leczenia zachowawczego nie powinien przekraczać 6 miesięcy. fizjoterapię.: Kości części wolnej kończyny górnej. co wynika z naszych obserwacji. i wsp. 755-765.U.. zwłaszcza odwodzenie. Lim K.. Orthop.C. Burns W. A preliminary report. PZWL. 1854-1868.A. Orthop.: The morphology of the acromion and its relationship to rotator cuff tears. którzy za każdym razem proponują reseksję stawu barkowoobojczykowego. 16. 2... Bigliani L. 2002. Ticker J. 1988. J. Staw barkowy. O przydatności metody artroskopowej świadczą doniesienia wielu autorów porównujących wyniki leczenia metodą otwartą i artroskopową. Clinical classification as a guide to management.. Bone Joint Surg.. Ellman H. Łasiński W. Clin. Am. 1987.. Doniesienia Neera potwierdzały badania innych autorów.. lu przypadkach zbyt mało.P. Oczywiście w miarę upływu czasu i popularyzacji metody wielu badaczy wnosiło własne modyfikacje do leczenia operacyjnego.). 175-181. Wallace W. April E. 8. Fukuda H. Szyluk i wsp. Flatow E. J. Arthroscopy. London. Na jej korzyść przemawia: możliwość dokładnej eksploracji stawu ramiennego. W 1982 r. Report of ninety-fife excisions. iniekcje steroidów. Przeprowadzając wywiady odnośnie wcześniej stosowanego leczenia. 1997. Soslowsky L.A. 11. 18. 13. zbliżającym lekarza do sukcesu terapeutycznego. 22.C. Bone Joint Surg..U.: Subacromial impingement syndrome. mniejsze dojścia operacyjne. 19. McLaughlin H. 31].L.A. J. 7. Buckup K.M. 779-788. 22.: Arthroscopic subacromial decompression for stage-II impingement. Clin. Arthroscopy.: The subcoracoid space. 3-26. 96-102. 9. W razie niepowodzenia leczenia zachowawczego wskazany jest zabieg operacyjny. bocznej i Y. Na podstawie doświadczeń własnych autorzy chcą zwrócić uwagę na duże znaczenie określenia zakresu operacji..: Office evaluation and and management of the shoulder impingement syndrome. Frieman B. 215.A. PZWL. Zehnder R. 1949. 249. 1997... Patterns of subacromial contact. 15(2). Rockwood C.. J. stosuje się leczenie operacyjne – metodą otwartą (klasyczną) lub zamkniętą (artroskopową). ubiegłego wieku. 1972. J. Armstrong J. Naszym zdaniem kierowanie chorych z ZCPP na rehabilitację może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. (red. 51-69. Relad. Ellman uzyskał 88% wyników dobrych i bardzo dobrych. Clin. Obecnie wyniki leczenia obiema metodami są porównywalne [2. North Am. 21. PODSUMOWANIE Rozpoznanie zespołu bolesnego barku oraz leczenie tej choroby jedynie lekami przeciwbólowymi i rehabilitacją to w wie- . 67. „oszczędzanie” kończyny. Copeland S. 19. Clin. 4. możliwość rekonstrukcji uszkodzonych struktur zarówno stawu ramiennego. 132-138.L. Res. 1986.. Levine W. 166-172. 5. 22. 304. Watson M.: Excision of the acromion in treatment of the supraspinatus syndrome.. przedniej akromioplastyki. podaje. Orthop. Bone Joint Surg. Ticker J.S. Res.. 1990. 3. 171-178.. stawem barkowo-obojczykowym lub dalszym końcem obojczyka. Sahstrand donosi o 77% chorych z wynikiem dobrym i bardzo dobrym po zastosowaniu przedniej akromioplastyki. 17.

szyluk1@neostrada. Acta Orthop.J. Petersson C. 102. Wrocław. Wickiewicz T. van der Windt D. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej.: The measurement of subacromial contact pressure in patient with subacromial impingement. J. Konttinen Y. Ogata S. Kavanagh R. 0692 433 623.. Grana W. Volumed. 12... Res. Norlin N. 33. medycynie rodzinnej. 32.S. 1995. 178-179.. 321-323. Clin. 2.. 23-29. 1997. Adres: Karol Szyluk. Neer C. ul. houlder and Elbow Surg. tel.. de Jong B. 31. Neviaser R. Warszawa Charakter kursu: Kurs doskonalący. patient characteristics. Br. Vecchio P..T..: Arthroscopic subacromial decompression: two to seven years follow-up. Bytomska 62. chorobach wewnętrznych. Res. ul. Otrzymano 31 stycznia 2008 r. ul. Nordt W. 27.: Ruptures of the supraspinatus tendon.. Trauma Surg.E. Orthop.K.. 60. i wsp.J. Roye R. ul. 107-112. 30.B. 4. 373-392.: 0 22 569 38 07. 1994. Trans. 1995. J. Neviaser T. J. Sachlstrand T. 1999. Med.Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej – najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku 183 23.F. 301-306.. Marymoncka 99.H. Arthroscopy. Studium Kliniczno-Dydaktyczne. 1989.. Koes B. 01-813 Warszawa. Uhthoff H. Klinika Nefrologii.pl Ostra niewydolność nerek 03.: Glenohumeral cinematics in a muscle fatigue model a radiographic study. 34. 24.A. Cegłowska 80 Kierownik naukowy: prof.S.: Operations for the impingement of the shoulder. Clin. Clin.: Shoulder disorders in general practice: incidence. faks: 0 22 569 38 09. Ziółkowski M. pediatrii toksykologii klinicznej. e-mail: kursy-4@cmkp.F. 54. Orthop. dr hab. 336-340.L. 1982. Relat. The significance of distally pointing acromioclavicular osteophytes. 1995.. 174. (red.: Soft-tissue rheumatism: diagnosis and treatment. Toivonen D.: 032 266 51 92. 01-813 Warszawa. Ryszard Gellert Zgłoszenia na kurs: Wyłącznie na formularzu zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP.. Ann Rheum Dis. xx-xxx Piekary Śląskie.: Acromial enthesopathy and rotator cuff tear. Yates C.. 34. 1983.: Arthroscopic subacromial decompression versus open acromioplasty. Organizator: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 01-809 Warszawa.K. 1994. 36. Orthop. Relat. Oddział VI Chirurgii Rekonstrukcyjnej Ręki. Reveille J. W: Anatomia topograficzna człowieka.2008 r. Res.. Dla lekarzy nefrologów w ramach kształcenia ustawicznego oraz dla lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii. Gentz C. Reumatol. i wsp.P.: The four-in-one arthroplasty for the painful arc syndrome. Santavirta S. Schumacher G. Orvin J. Relat. Scandinavica. Garretson R. Orthop.: Kończyna górna. Orthop.. 70-77. Res.A. 25. e-mail: karol. 121-125.. 28. Marymocka 99 . 376-383. Early results in 52 patients.W.: Shoulder pain in a community-based rheumatologic clinic. 11. and management. 1990..: Inflammation of the subacromial bursa in chronic shoulder pain.A. Orthop. Arthroscopy. 26. 18. 163. 1983. medycynie ratunkowej.. Antti-Poika I. i wsp. Am.J. 35. med. 173. A radiologic and histologic postmortem investigation of the coracoacromial arch. Relat. 1992. 29. 39-48. 45-48. 143-148..: Acromial structure and tears of the rotator cuff.. tel..A..D.pl Płatność: kurs bezpłatny Uwagi: miejsce zajęć: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.10.edu. 959-964.J. Neviaser J.: Impingement lesions.L. Tuite M. 440-442. Arthroscopy.). 1995.. 5. Hazleman B.. 1989. Clin. Arch. Studium Kliniczno-Dydaktyczne. 111. Plotkin E. 37.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->