P. 1
GMP-GHP

GMP-GHP

|Views: 612|Likes:

More info:

Published by: Kaja Kobusińska on Mar 27, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP

Strona tytułowa Wydanie: 1

UP we Wrocławiu Ul. Pl. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław

Data wydania: 23.03.2012

Kod: KG-000

ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP

Numer egzemplarza: 1 Status egzemplarza:
Oryginał

Własnośd:
Właściciel Piekarni BAKIM

Miejsce przechowywania:
Pokój 306

Podpis:
Sprawdził: Kierownik laboratorium Podpis: Opracował: Specjalista ds. zarządzania jakością Podpis:

Zatwierdził: Właściciel
Podpis:

12 16.12 16.12 16.03.2012 Wydanie: 1 Kod: KG-00 UP we Wrocławiu Ul.03. Pl.12 16.03.03.12 16.12 Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel KZ-01 KZ-02 KZ-03 KZ-04 KZ-05 - - 16.12 16.03.03.03.12 16.03.12 16.12 16.12 16.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Spis treści Rozdział nr: 00 Data wydania: 23.03.12 16.03. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Strony: 1/1 Nr rozdziału Tytuł Rozdziału Kod rozdziału Wersja rozdział u Liczba stron Data wydania Wykonał Zatwierdził Kod załącznika Wersja załącznika Liczba stron Data wydania Wykonał Zatwierdził 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Ogólna liczba stron: 19 Ogólna liczba załączników: 5 Specjalista do spraw zarządzania jakością 1 1 1 1 1 Specjalista do spraw zarządzania jakością 000 00 1 2 3 4 5 Strona tytułowa Spis treści Wprowadzenie Podstawa prawna Definicje i skróty Znaczenie wybranych słów Personel KG-000 KG-00 KG-01 KG-02 KG-03 KG-04 KG-05 1 1 1 3 1 3 1 2 16.03.12 16.03.12 16.12 16.03.03.03.03.12 Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel .03.03.12 16.12 16.03.

03. a później w Polinie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Imię i Nazwisko Janina Nowak Jan Nowak Marek Nowak Darek Nowak Damian Kowalski Łukasz Łukawski Damian Idzikowski Tadeusz Piekarski Bożena Nowacka Władysław Boreo Damian Młotkowski Katarzyna Dobrucka Dorota Niezgoda Barbara Blejder Angelika Dziedzic Izabela Ignatowicz Kaja Kobusioska Martyna Kosieradzka stanowisko właścicielka współwłaściciel Współwłaściciel/piekarz Współwłaściciel/piekarz Piekarz Piekarz Piekarz Piekarz Księgowa pomocnik pomocnik Sprzedawca/kasjer Sprzedawca/kasjer Kierownik laboratorium Główny technolog Specjalista do spraw BHP Specjalista do spraw jakości Specjalista do spraw metrologii Liczba godzin na dobę 10 10 8 8 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 .2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. Dziś jest to nasz największy i najbardziej nowoczesny zakład produkcyjny. Pl.p. Data ta wyznacza początek istnienia przedsiębiorstwa Piekarnia BAKIM Obecnie Piekarnie BAKIM to 2 zakłady produkcyjne.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Wprowadzenie Data wydania: 23. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 01 Kod: KG-01 Strony: 1/3 Struktura własnościowa W 1968 roku kultywując rodzinną tradycję. Tarnowieckiej 41. Swoją firmę prowadzili początkowo w formie spółki w Balicach. mieści się w Warszawie przy ul. Rok 1991 zaowocował otwarciem piekarni w Warszawie-Wesołej przy ul. Struktura organizacyjna L. otwarty w 1983 r. Brata Alberta 1. W 1983 roku biorąc do spółki synów otworzyli pierwszą własną piekarnię. Od tego czasu zakład kilkakrotnie rozbudowywano. Najstarszy. swoją działalnośd związaną z piekarnictwem rozpoczęli Janina i Jan Nowak.

maszyn. możliwośd występowania śliskiego podłoża. transport i magazynowanie surowców . Proces technologiczny 1.03. hale produkcyjne. Zadaniem piekarza jest wypiek pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców. formowanie i ich rozrost . Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 01 Kod: KG-01 Strony: 2/3 Profil Celem pracy piekarza jest wyprodukowanie chleba i bułek z mąki. rozrost i wypiek ciasta.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. Pomieszczenia te mogą się znajdowad na jednym lub kilku poziomach. Magazyny z pomieszczeniami nie ogrzewanymi.sortowanie i studzenie wypieczonych wyrobów .ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Wprowadzenie Data wydania: 23.wypiek pieczywa . Pl. urządzeo gwarantuje bezpieczną pracę. które występują w piekarni to głównie: zapylenie pyłami mącznymi.wytwarzanie pieczywa . Dobry stan techniczny podłóg.składowanie i ekspedycja wyrobów gotowych . magazyn wyrobów gotowych. Podstawowy proces technologiczny: . Nieostrożnośd i nieprzestrzeganie przepisów podczas obsługi maszyn może byd przyczyną wypadków przy pracy. tj. Uciążliwości. zmienna temperatura. duża wilgotnośd powietrza.przyjmowanie. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny.dzielenie pieczywa na kęsy.przygotowanie surowców do produkcji pieczywa . wody i drożdży z dodatkiem soli i ewentualnie mikrododatków.

usuwanie zanieczyszczeo. soja. kminek. mak.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Wprowadzenie Data wydania: 23. słonecznik (przesianie.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul.przygotowanie odpowiedniej ilości i jakości surowców oraz składników do produkcji . oczyszczenie roztworu) > cukier (rozpuszczenie w wodzie. oczyszczenie roztworu) > drożdże (rozkruszenie. preparowanie): > mąka (przesiewanie. przemycie. usunięcie zanieczyszczeo) . chłodzenie lub podgrzewanie) > woda (uzyskanie odpowiedniej. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 01 Kod: KG-01 Strony: 3/3 2.uszlachetnianie podstawowych surowców (oczyszczanie.03. Pl.zgodnej z przepisami temperatury) > sól (rozpuszczenie w wodzie. podgrzanie) > surowce ziarniste np. rozprowadzenie w wodzie) > tłuszcze (roztopienie) > płynne przetwory mleczne (przecedzenie. Czynności szczegółowe . siemię lniane.

ciastkaro i cukiernictwa do podnoszenia kwalifikacji w zakresie przestrzegania higieny w produkcji i obrocie pieczywek. H. nr 11/2006 9. CIOP . Poradnik dla pracowników piekaro. H. Jacek Paprocki 10. Halina Wojciechowska. Nr 234. Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963r. Artykuł z „Przeglądu Piekarskiego z cukierniczego”. w sprawie Bezpieczeostwa i Higieny Pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. 1979) 3. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 02 Kod: KG-02 Strony: 1/1 1.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Podstawa prawna Data wydania: 23. „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna w małych i średnich piekarniach. Wymagania sanitarne dla pomieszczeo produkcyjnych zakładów sektora żywnościowego. dział 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagao higieniczno-sanitarnych zakładów dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz. rozdział VIII. art. MPiPS 4. II. 5. lista kontrolna BHP. Bezpieczeostwo i higiena pracy w piekarniach i cukierniach. tom I 7. wyd. Pl. Skuza Leska.03. Gubała 6.poradnik pracodawcy. Poradnik dla właścicieli piekaro i cukierni do wprowadzania dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz zasad systemu HACCP. Lipioska. Przewodnik po Zawodach. Kodeks pracy. poz. U.Piskorska 8. Lipioska. 237 2. H. Lubczyoska 11. W. Bezpieczeostwo i higiena pracy w piekarniach.

pozostające z procesu technologicznego .wszelka stycznośd personelu z odpadkami Maseczka. gdzie możliwe jest zabrudzenie lub zniszczenie odzieży. bądź zanieczyszczenie produktów żywnościowych Jadalnia. Pl.ubranie ochronne.zmniejszenie liczby drobnoustrojów do poziomu. w którym powstaje produkt żywnościowy Fartuch .częśd ubrania ochronnego.miejsce w zakładzie pracy.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Definicje i skróty Data wydania: 23. chroniąca górne drogi oddechowe.wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty. który jest bezpieczny dla konsumenta i nie powoduje niekorzystnych zmian jakości handlowej żywności. Dział produkcyjny. krojem najczęściej zbliżone do płaszcza. która w przypadku piekarni chroni żywnośd przed dostaniem się do niej niepożądanych części ciała – włosów Dezynfekcja.03.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 03 Kod: KG-03 Strony: 1/3 DEFINICJE Czepek. Stosowane wszędzie tam.pomieszczenie sanitarne służące do spożywania posiłków podczas przerwy w pracy Kierownik żywienia.częśd garderoby ochraniająca głowę.osoba odpowiedzialna za cały proces związany z produkcją żywności w zakładzie Kontakt z odpadkami. oraz produkty przed zanieczyszczeniami od człowieka Mycie – usuwanie zanieczyszczeo stałych z powierzchni produkcyjnych wykorzystując do tego celu wodę Odpadki .

gotowy produkt nadający się do spożycia Próby sanitarne.materiał przeznaczony do dalszej przeróbki Szatnia.sprawdzenie stanu sanitarnego wszystkich elementów znajdujących się w zakładzie Rękawice.03. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 03 Kod: KG-03 Strony: 2/3 Odzież pracowników.zbiornik na wszelkie substancje i przedmioty pozostające z procesu technologicznego Półprodukt.pomieszczenie sanitarne.produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji. Pl.częśd odzieży ochronnej.ubiór.: ciasto chlebowe w czasie urabiania.jeden z elementów dodawany w procesie technologicznym. przeznaczona do ochrony skóry rąk przed oparzeniami oraz żywności przed zanieczyszczeniami Składnik. np.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Definicje i skróty Data wydania: 23. w którym pracownik przychodzi do pracy Odzież robocza –ubiór ochronny wymagany na danym stanowisku pracy Pojemnik na odpadki . w którym pracownicy zmieniają swoje ubranie na odzież roboczą . składającym się na gotowy produkt Surowiec.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Produkt.

water closed .ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Definicje i skróty Data wydania: 23. które weszły w skład produktu gotowego SKRÓTY BHP.efekt koocowy (finalny) działalności produkcyjnej Zanieczyszczenie produktu. Pl.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 03 Kod: KG-03 Strony: 3/3 Węzeł sanitarny.instalacja doprowadzająca do odpowiednich miejsc w budynku wodę bieżącą i odprowadzająca stamtąd brudną wodę do kanalizacji Wyrób gotowy.03.wszystkie niepożądane elementy.Bezpieczeostwo i Higiena Pracy WC.

Pl. Zalecane do bieżących działao (nie ma konieczności natychmiastowego wdrożenia). dodatkowe działanie JEST – w odniesieniu do stanu rzeczywistego zgodnego z obowiązującymi wymaganiami ZAPOBIEGAD – uniemożliwid wystąpienie. obowiązkowe w przyszłości do wdrożenia we wszystkich nowych inwestycjach. ZALECA SIĘ – pożądane. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 04 Kod: KG-04 Strony: 1/1 Aby uniknąd nieporozumieo. których to spełnienie nie może byd odkładane w czasie. celem jest zerowa ilośd wystąpieo UNIKAD – znaczenie słowa „unikad” często dwuznaczne.03. obowiązkowe NALEŻY/ POWINIEN – W odniesieniu do stanu rzeczywistego chwilowo niezgodnego z obowiązującymi wymaganiami. ale który to stan w najbliższej przyszłości będzie zgodny lub oczekuje na weryfikacje. dlatego nie będzie stosowane w tym dokumencie . wymagane.2012 Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul.do wdrożenia natychmiast. słowa dotyczące określonych wymagao i warunków otrzymują dokładne znaczenie: MUSI – W odniesieniu do wymagao mających bardzo istotne znaczenie dla jakości zdrowotnej lub handlowej żywności.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Znaczenie wybranych słów Data wydania: 23.

Złe nawyki osób mających kontakt z żywnością oraz nieodpowiednie się z nią obchodzenie są przyczyną skażenia żywności. Pl. nawet najbardziej skuteczne środki i metody postępowania nie będą skuteczne. że pracują z żywnością. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 05 Data wydania: 23. Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości czystej odzieży roboczej. a tym samym przyczyną zatrud pokarmowych i innych chorób u konsumenta.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Pracownicy Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul.03. Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowiskach pracy.2012 Kod: KG-05 Strony: 1/3 CELE Prowadzenie systematycznego nadzoru w zakresie postępowania pracowników w aspekcie zapewnienia odpowiedniego poziomu osobistej i stanu zdrowia. Bez wiedzy pracowników na ten temat i świadomości. UZASADNIENIE Nieodzownym środkiem utrzymania standardu higienicznego jest higiena personelu. wszelkie. a także warunków do systematycznego utrzymywania czystości. OPIS PROGRAMU PROWADZENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH Warunki wstępne obejmują:           Lokalizację i otoczenie zakładu Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny Maszyny i urządzenia Procesy mycia i dezynfekcji Zaopatrzenie w wodę Kontrolę odpadów Zabezpieczenie przed szkodnikami o kontrolę w tym zakresie Szkolenie personelu Higienę personelu Prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP .

Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 05 Data wydania: 23. Pl. mied krótko obcięte paznokcie. a w szczególności pid. które mogłyby przyczynid się do zanieczyszczenia żywności. Podstawowe wymagania dotyczące higieny osobistej i warunków zdrowia pracowników przedstawiają się następująco: o Pracownicy posiadad odpowiednie kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnieo higieny o Każda osoba pracująca na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z żywnością musi wykazad odpowiedni stan zdrowia określony na podstawie badao lekarskich i odpowiednich badao analitycznych o Pracownik chory lub podejrzany o chorobę zakaźną. ewentualnie obuwie robocze i maseczki ochronne o Każdy pracownik musi przestrzegad zasad higieny i czystości (zwłaszcza rąk. powinny byd zabezpieczone wodoodpornym opatrunkiem. jeśd lub żud. biegunkę lub ropne schodzenia skóry powinien byd bezzwłocznie odsunięty od pracy wymagającej kontaktu z żywnością o Pracownicy nie mogą przechowywad rzeczy osobistych w strefie produkcyjnej o Pracownicy nie mogą wykonywad czynności.2012 Kod: KG-05 Strony: 2/3 Pracownicy muszą postępowad zgodnie z wymogami i nie mogą stanowid źródła zagrożenia żywności. zegarków. cierpiący na infekcję dróg oddechowych. kasład. najlepiej w kolorze niebieskim w celu jego szybkiej identyfikacji w przypadku ewentualnego dostania się do żywności . plud. czyścid nos itp. oraz odpowiednie nakrycie głowy. o Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcyjny powinien założyd czystą odzież roboczą.03. spożywad posiłki.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Pracownicy Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. palid tytoniu. jeśli osoba jest warunkowo dopuszczona do pracy . odzież robocza powinna byd czysta i nieuszkodzona oraz całkowicie zakrywad odzież osobista pracownika i włosy) o Pracownicy produkcyjni nie mogą nosid biżuterii. szpilek i spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów . które mogłyby zagrażad bezpieczeostwu konsumenta w przypadku dostania się do żywności o Wszelkie skaleczenia i rany.

2012 Kod: KG-05 Strony: 3/3 PODSUMOWANIE DLA AUDITORÓW ZAŁĄCZNIKI Nr załącznika 1 2 Nazwa załącznika Instrukcja higieny osobistej pracowników działu produkcyjnego piekarni Instrukcja higienicznego korzystania z WC i Instrukcja mycia rąk ZAPISY Rodzaj zapisu Miejsce przechowywani a Pokój nr 1 Pokój nr 1 Czas przechowy wania 3 lata 5 lat Osoba odpowiedzialna za przechowywanie Specjalista ds. Grunwaldzki 24a 50-343 Wrocław Rozdział nr: 05 Data wydania: 23.ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP Pracownicy Wydanie: 1 UP we Wrocławiu Ul. Pl. zarządzania jakością 5 . zarządzania jakością Nr załącznika 3 4 Ankieta.stan zdrowia karta dopuszczenia pracownika do pracy Schemat dopuszczenia/ Niedopuszczeni a pracownika do pracy Pokój nr 1 Okres istnienia firmy Specjalista ds. zarządzania jakością Specjalista ds.03.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->