www.DobraZuza.

pl

„1200 najczęściej używanych angielskich słów”.
Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy. Z naukowych badań wynika że, nauczenie się 100 najczęściej używanych słów daje zrozumienie 40% przeciętnego tekstu w języku który chcesz poznać. Poznanie 300 najczęściej używanych słów odpowiada za około 60% całej komunikacji. Wystarczy znać 1200 najczęściej używanych słów aby zrozumieć język w ok. 80%.

Jak to możliwe?
Odkryta przez włoskiego socjologa i ekonomistę Vilfreda Pareto, zasada 80/20 mówi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn. Inaczej mówiąc małym wysiłkiem, można osiągnąć większe efekty również ucząc się języka. To genialne odkrycie pozwoliło nam stworzyć listę 1200 najczęściej używanych słów w języku angielskim i stworzyć rewelacyjny kurs zawierający tylko to co niezbędne i

www.DobraZuza.pl

najbardziej potrzebne aby w kilka tygodni nauki z łatwością komunikować się po angielsku. Naucz się wymowy 1200 najczęściej używanych słów w wersji dzwiękowej na:

www.DobraZuza.pl

Czy wiesz, że za 98 złotych możesz wziąć udział w 12 - miesięcznym kursie języka angielskiego.
Dlaczego tak tanio ? Projekt jest dofinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ. 118 lekcji przez cały rok za cenę 3 godzin prywatnych korepetycji. Nie przegap Takiej okazji. NA KURS ZAPISZESZ SIĘ NA STRONIE

www.DobraZuza.pl

www.DobraZuza.pl

1.

the

Rodzajnik, używany przed wyrazami, które zostały już raz wspomniane. I have a dog. – Mam psa. The dog is fantastic. – Ten pies jest fantastyczny. W złożeniach np. A box of chocolates – pudełko czekoladek, of – oznacza ‘kogo czego’ I , np. I and my sister – ja i moja siostra / You and me – ty i ja Rodzajnik, używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej wypowiadanymi od spółgłoski, wymienianymi po raz pierwszy np. This is a book. – To jest książka. I have a cat. – Ja mam kota. do, np. to school – do szkoły w, np. in Poland – w Polsce jest, np. It is 5 o’clock. – Jest 5 godzina. ty, np. You are crazy! – Ty jesteś szurnięty! że to, np. It is … - To jest … on, np. He is married. – On jest żonaty. dla, np. It’s for you! – To dla ciebie! był, była, było, np. It was yesterday. – To było wczoraj. / It was nice. – To było miłe. na, np. On the table – na stole jesteś, są, np. You are stupid. - Ty jesteś głupi. jako, np.

2.

of

3.

and

4.

a

5. 6. 7. 8. 9. 10. it 11. he 12. for 13. was

to in is you that

14. on 15. are

16. as

Go with me! – Chodź ze mną! jego. (oni) mieli. np. np.. np. 22. (on) miał. one 29. – Pracuję jako lekarz. – Ja mam / I like .www. – Jestem z Polski. w > I’m at school. ja. all . – Jestem w szkole. I 25.. I like. ale. What is this? – Co to jest? / This is my car. – Oni są .. np. they 20. Słówko do tworzenia przeczeń. I had a car. but 32. z. His wife – Jego żona oni. with 18. On jest głupi. had 30. They are . 17. this 23.. at 21.DobraZuza. np. np.. / I do not like. his 19. – Ja nie lubię. np. not 31. by 28.. – To jest mój samochód. od > I’m from Poland.pl I work as a doctor... – Ja lubię mam. przy. I have a dog. what 33. np. być > To be or not to be! Być albo nie być! to. from 24. co. np. wszystkie.. Coffee or tea? – Kawa czy herbata? przez jeden miałem. albo. be Z.. – Ja mam psa. czy. or 27.Ja jestem / I have . np. have 26.. > I am . – Ja lubię. He is stupid but I like him. What is this? – Co to jest? wszyscy. – Miałem samochód. ale ja go lubię.

robić.? Np. to cię zabiję.? – Czy ty . Don’t do it! – Nie rób tego! 2. – Ja mogę iść. – Oni byli za granicą. if 45. – Pański paszport. 2. – Ja potrafię pływać. który ich powiedziałem. we 37. np. I can swim. all the kids – wszystkie dzieci 34. I can go. np. mogę. when byli. If you do it. They were abroad. an 40. powiedział jeśli.www. np. wasz. Operator w pytaniach w czasie teraźniejszym.. said 44. your 41. 1. – My jesteśmy przyjaciółmi. – Jeśli to zrobisz. Do it today. np. przed rzeczownikami wypowiadanymi od samogłoski. please. Rodzajnik.. Do you like me? – Czy ty mnie lubisz? / Do you like coffee? – Czy lubisz 36. were 35.jabłko twój. can 39. do . jeżeli.. np. np.pl Np. np. When is the film? – Kiedy jest ten film? my. which 42. an apple . Do you . I will kill you. używany przed wyrazami wymienianymi po raz pierwszy w liczbie pojedynczej. We are friends. np. their 43. potrafię.DobraZuza. poproszę. np.. Your passport. there 38. – Zrób to dzisiaj. tam > Here or there? – Tu czy tam? 1. kiedy.

how 50. will Operator do tworzenia czasu przyszłego. into 62. np. some 57. So let’s go! – Więc chodźmy! / So stupid! – Taki głupi! / So beautiful! – Taka piękna! te. ich następnie ona.pl kawę? 46. np. She is sick. then 54. inne > Other people – inni ludzie do środka ma. Speak up! – Mów głośniej! Shut up! – Zamknij się! poza im. np. these 59. każdy o. . How are you? – Jak się nasz? / How many? – Ile. wiele. 47. np.DobraZuza. many people – wielu ludzi trochę. them 53.www. she 55. taki / taka np. I will go there. . I have some money. więc. would 60. np. about 49. około jak. other 61. – Ja mam trochę pieniędzy.Ona jest chora. np. each 48. out 52. so 58. ilu? / How much is it? – Ile to kosztuje? / How could you? – Jak mogłeś? do góry. These computers – te komputery Słówko używane w propozycjach> Would you like? – Czy chciałbyś …? Np. np. many 56. Would you like some coffee? – Czy chciałbyś trochę kawy? inny. has .Ja pójdę tam. up 51.

I have been. / I don’t like you. – Potrzebuję więcej pieniędzy. first 75. jego (dotyczy przedmiotów) kto. see 69. more 64. 2. np. – Nie mam czasu. Nie! 2. its 77. – Ona ma. now .DobraZuza.www. could 71. I need more money. – Ja lubię ciebie. no 72. jemu zobaczyć. What’s the time? – Która godzina? / Time is money. pierwszy byłem w zdaniach np. jej. She is taller than me! – Ona jest wyższa niż ja. żaden problem. W prośbach: Could you help me? Czy mógłbyś mi pomóc? 1. np. I could dance. who 78. time 70. np. Who are you? – Kim jesteś? teraz. I like you. np. 1. Do it now! – Zrób to teraz! 67. been 76. See you! – Do zobaczenia! czas. np. No problem! – Zero problemu. Np. her husband – jej mąż dwa lubić. her 65. than 74. potrafiłem. him 68. two 66. – Ja nie lubię ciebie. np. – Czas to pieniądz. robić niż (w porównaniach). zero. like więcej. np. np.– Ja potrafiłem tańczyć. np. 3. / She has. – Ja byłem. 63. make 73. Żaden. I have no time.pl He has – On ma.

długi 2. Only you! – Tylko ty! / Only sometimes! – Tylko czasami! droga. over 83. water 91. my family. A little 93. down 85. I can’t find it! – Nie mogę tego znaleźć! używać.DobraZuza. Did you . Did you go? – Czy poszedłeś? / Did you do it? – Czy to zrobiłeś? W dół tylko. 2. itp. Made in the USA. coś tam zrobiłeś? Np. I did it. tęsknić trochę bardzo. 1. Np. use 89. . people 80. – Zrobione w USA.? – Czy ty . np. find 88.. my problem – mój problem / my computer. np. Don’t use my computer! – Nie używaj mojego komputera! Wyrażanie prawdopodobieństwa. sposób znaleźć. made ludzie mój. – To może być prawda. way 87. np. 2. podlewać 1.pl 79. only 86. Thank you very much! – 82. ponad 1.. may 90. nad. np. np. Operator w pytaniach w czasie przeszłym. very . mineral water 2. It may be true. np.Zrobiłem to. np. did 84... np. zrobione.www. 1. long 92. my 81. zrobiłem. woda. zrobiłem np.

Write an essay – napisać wypracowanie 99. Where do you work? Gdzie ty pracujesz? / Where is it? – Gdzie to jest? najbardziej. 101. – To jest nowe. W sklepie: How much is it? – Ile to kosztuje? iść. np. 104. most 100. np. 106. 103. It is new. 108. called 97. np. popierać dużo. poprzez 1. plecy 2. 102. go good 107. after 95. know wiedzieć. words 96. np. np. You’re the most beautiful girl I know. Go home! – Idź do domu! dobry. where po. np. It is really good! – To jest naprawdę dobre! nowy. just 98. Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką znam. get through back much 105.pl Dziękuję bardzo! / Very stupid – bardzo głupi Very interesting – bardzo interesujący 94. Do you know? – Czy ty wiesz? / I know! – Ja wiem! / I don’t know! – Ja nie wiem! dostać przez. np.www. pisać. np. new write . np.DobraZuza. właśnie gdzie. after work – po pracy słowa zadzwoniłem dokładnie.

np. 2. every day – każdego dnia / yesterday – wczoraj to samo. 110. np. np.Co sądzisz? / I don’t think so! – Nie sądzę! także dookoła inny przybyłem przybywać. The same again! – Znów to samo! prawy. patrzeć. człowiek 1.DobraZuza. our me man too nasz mi. any 114. day 115. zbyt. work . – Mam rację. np. 120. look think 119. Look at me! – Spójrz na mnie! myśleć. / I’m right. także. – Lubię moją pracę. 116. mnie. praca. np. przychodzić. np. np. – Ty masz rację.www. 122. np. – Ja także. np. – Skręć w prawo. also around another came come 124. w prawo. Where do you work? – Gdzie pracujesz? 113. 118. I like my work. 121. 123. too brutal – zbyt brutalny jakiś. / You’re right. What do you think? . anything – cokolwiek / anybody – ktokolwiek dzień. pracować.pl 109. Give me! – Daj mi / Kiss me! – Pocałuj mnie! mężczyzna. 112. same right 117. Come back! – Wracaj! 1. Turn right. 111. 2. np. Me too. np.

Come here! – Chodź tutaj! brać. Does he work? – Czy on pracuje? / Does she study? – Czy ona studiuje? serce. np. does 129. np. why 137. np. takie tutaj. 126. pomoc np. help 138. 2.pl 125. pomagać. I like this place! – Lubię to miejsce! dobrze.Dlaczego nie? 1. 127. even place well such here take 136. 132. even you – nawet ty miejsce. 135. np. Operator – ‘Czy’ . l. Help me! – Pomóż mi! 2. np. np..DobraZuza. I need your help! – Potrzebuję twojej pomocy! położyć 128. put . np. I don’t like it because . Why is it so? – Dlaczego tak jest? / Why are you late? – Dlaczego jesteś spóźniony? / Why not? .. I must go! – Muszę iść! ponieważ. 133. 131. Don’t break my heart! Nie łam mi serca! / Heart attack – atak serca nawet. np. three must because trzy musieć. heart 130.www. np. take a shower – brać prysznic / take a pill – brać tabletkę dlaczego.w pytaniach w czasie teraźniejszym z 3 os. well done – dobrze zrobione taki. – Nie lubię tego ponieważ … 1. on/ona robi.p. np. 134.

kazać coś zrobić. How old are you? . 147. 144. – Poszedłem do domu. imię What’s your name? – My name is … Jak masz na imię. 155.. should . different away różne w odległości. number great tell 148. 151. mężczyźni 2. I went home.. 1. np.pl 139.www. The same again! – Znów to samo! / Try again! – Spróbuj jeszcze raz! poza poszedłem. np. np. again 142. 154. nazwać powinno się. every day – każdego dnia every night – każdej nocy znalazłem nadal pomiędzy 1. off went old 145. found still between name 156. 141. Tell me the truth! – Powiedz mi prawdę! 1. stary 2.Ile masz lat? 1. liczba 2.DobraZuza. 140. 149. – Nazywam się . np. np. 150. 143. 146. rzec mały każdy. 153. Men say small every 152. ponumerować wspaniały powiedzieć. np. jeszcze raz. 2. ludzie powiedzieć. 3 blocks away – 3 bloki dalej znów.

wyjechałem. np. skończyć coś wzdłuż. 162. np. 171. 173. last 167. home big give air line set own under read dom. last week – w ubiegłym tygodniu last year – w ubiegłym roku nigdy. Go along this street – Idź wzdłuż tej ulicy 1. podczas gdy 2. never! – Nie. nam 1. koniec 2. lewy 2.DobraZuza. fresh air – świeże powietrze linia zestaw własny pod.pl You should go! – Powinieneś iść! You shouldn’t! – Nie powinieneś! 157. No. never 168. 158. 161. Go home! – Idź do domu! / Let’s go home! – Chodźmy do domu! duży dawać powietrze. 160.www. np. 165. under the tree – pod drzewem 1. 163. opuściłem 1. 164. 170. 169. 159. np. czytam (wymowa: ri:d) Read this book – Przeczytaj tą książkę 2. chwila Słowo używane do wyrażania 166. while might . nigdy! / Never mind! – Mniejsza o to! / Never again! – Nigdy więcej! nas. przeczytałem (wymowa: red) ostatni np. us left end along 172. np.

np. something thought both A few those always 184. 185. 182. / Do you often .DobraZuza. Sounds wonderful! – Brzmi cudownie! poniżej widziałem. – Widziałem to wczoraj. Together forever! – Na zawsze razem! zapytałem. tamci zawsze. np. show. poprosiłem 175. myślałem. np. pokaz. 180. I have a few problems. proszę! / Next week! – W przyszłym tygodniu! dźwięk. I saw it yesterday. show large often 187. – Mam kilka problemów.. coś. Next.www. pomyślałem 1. tamte. together 188. np. 179. 186. 183.? razem. oboje 2. How often? – Jak często? / I often go there.? – Czy ty często . np. reality show 2.. np. 181. – Często tam chodzę.. I will always love you! – Zawsze będę cię kochał! 1. zarówno kilka. np. next następny. np. asked . please! – Następny. 177.pl przypuszczeń 174. I have something for you! – Mam coś dla ciebie! 1. brzmieć. np.. sound 176. myśl 2. pokazywać duży często. below saw 178.

DobraZuza. 200. fast food. want chcieć. until form food 199.szkoła podstawowa / high school – szkoła średnia ważny.. / I don’t want to go.www.. school 195. 197. Until now – do chwili obecnej 1. – Nie palę. ziemia. ląd 2.pl 189. 191. – Zamierzam to zrobić. świat Wyrażanie zamiarów: I’m going to . function land . I’m going to do it. szkoła. np. np. formować jedzenie. np. np. What do you want? – Czego chcesz? / I want to go. Do you have children? – Czy ty masz dzieci? funkcjonować 1. – Nie chcę iść. house don’t dom ‘nie’ . 198. 190. np. (coś zrobić). It’s important! – To ważne! / Is it important? – Czy to ważne? do (pewnego momentu). 192. kwestionariusz 2. important 196. 202. – Nie piję kawy. keep children 201. / What’s your favorite food? – Jakie jest twoje ulubione jedzenie? trzymać. lądować 194. / I don’t smoke. forma. np. Keep smiling! – Uśmiechnij się! dzieci. np... world going 193. I don’t like you! – Nie lubię ciebie! / I don’t drink coffee. – Zamierzam . – Chcę iść. przeczenie w czasie teraźniejszym. primary school .

219. – Wziąłem prysznic. began almost live 218. miły. animal farm – farma zwierzęca życie. 208. head 213. boy once 207. I took a pill. That’s enough! – Dość tego! wziąłem. 214.pl 203. np. np. rodzaj zacząłem prawie. np. enough took 211. np. 204.www. np. headache – ból głowy / headline – nagłówek nad 1. otrzymałem. np. animal life 209. It’s for you! – To dla ciebie! / Is it for me? – Czy to dla mnie? głowa. – Wziąłem tabletkę. np. np. np. bok bez (czegoś). np. 216. np. / I took a shower. It’s kind of you! – Miło z twojej strony! 2. side without strona.DobraZuza. zabrałem. 206. above kind 215. I can’t live without you! Nie mogę żyć bez ciebie! chłopiec. mieszkać. once a week – raz na tydzień / once a day – raz na dzień zwierzę. for 212. 210. uprzejmy. boyfriend – chłopak jako sympatia raz. dla. 217. Life is beautiful! – Życie jest piękne! / Everyday life – Życie codzienne dość. Where do you live? – Gdzie ty mieszkasz? strona dostałem. 205. I’m almost ready! – Jestem prawie gotowa! żyć. np. page got .

at night – w nocy 2. jasny. 224. night picture being study second . uczyć się. country father 230. 234. np. 223. noc. Let’s go! – Chodźmy! / Let’s dance! – Zatańczmy! 1. once a year – raz na rok matka. 235. Pepsi light 2.www. What do you study? – Co studiujesz? drugi 222. np. np. 233. ręka.DobraZuza. mother-in-law – teściowa 1. np. daddy – tatuś. np. far hand high year mother 227. np. light 228. lekki. wieś. earth need Ziemia (planeta) 1. np. potrzebuję. 220. 221. It’s far away. np. – To daleko stąd.pl I got a job. 226. Let’s 231. np. obrazek. father-in-law – teść propozycje. 225. np. light blue – jasnoniebieski 1. hand luggage – bagaż podręczny wysoki rok. 232. nocny. 229. – Dostałem pracę. I need money! – Potrzebuję pieniędzy! 2. mummy – mamusia. kraj 2. In the country – na wsi ojciec. np. potrzeba daleko. night club zdjęcie. np. Take a picture – robić zdjęcie bycie studiować.

www.DobraZuza.pl

236.

soon

wkrótce, np. See you soon! – Do zobaczenia wkrótce! opowiadanie, opowieść od (jakiegoś momentu) Since 1988 – od 1988 roku biały w zdaniach, np. Have you ever …? – Czy kiedykolwiek coś tam robiłeś? Np. Have you ever smoked grass? Czy kiedykolwiek paliłeś trawkę? 1. papier 2. tapetować 1. twardy 2. trudny blisko, niedaleko 1. zdanie, wyrok 2. skazać kogoś lepiej, np. Better late than never! Lepiej późno niż wcale! najlepszy, np. You’re the best! – Jesteś najlepszy! przez podczas dzisiaj jakkolwiek pewny, np. I’m sure. – Jestem pewien. / Are you sure? – Czy jesteś pewien? wiedziałem to jest próbować, np. You should try! –

237. 238. 239. 240.

story since white ever

241. 242. 243. 244. 245.

paper hard near sentence better

246. 247. 248. 249. 250. 251.

best across during today however sure

252. 253. 254.

knew it’s try

www.DobraZuza.pl

Powinieneś spróbować! 255. 256. 257. 258. 259. 260. told young sun thing whole hear powiedziałem młody słońce, sunny – słonecznie rzecz cały słyszeć, np. Can you hear me? – Czy mnie słyszysz? / I can’t hear you! – Nie słyszę cię! przykład, for example – na przykład > It’s a good example. – To dobry przykład. słyszałem kilka 1. zmiana 2. zmieniać, np. Change your socks! – Zmień skarpety! / Change your job! – Zmień pracę! 1. odpowiedź 2. odpowiadać, np. Answer my question! – Odpowiedź na moje pytanie! pokój, pomieszczenie, How many rooms? – Ile pokoi? / living room – salon / bedroom – sypialnia / bathroom – łazienka / rent a room – wynająć pokój / room service – obsługa hotelowa morze, at the seaside – nad morzem przeciwko czemuś

261.

example

262. 263. 264.

heard several change

265.

answer

266.

room

267. 268.

sea against

www.DobraZuza.pl

269.

top

1. najlepszy, np. top 20 2. top (ubranie) 3. top secret – ściśle tajne obrócić, skręcić, np. Turn right – skręć w prawo / Turn left – skręć w lewo uczyć się 1. punkt, np. a turning point – punkt zwrotny 2. wskazywać na duże miasto, np. I like city life. – Lubię życie w dużym mieście. grać, bawić się, np. I play computer games. - Gram w gry. / I play the guitar. - Gram na gitarze. / I play tennis. - Gram w tenisa. W kierunku pięć, Give me five! – Przybij piątkę! on samemu (coś robi) zwykle, zazwyczaj, np. What do you usually … do/eat? Co ty zwykle …robisz/ jesz? pieniądze, np. Time is money! – Czas to pieniądz! w pytaniach: Have you ever seen …? Czy ty kiedykolwiek widziałeś ...? przeczenie w czasie przeszłym, np. I didn’t do it. – Nie zrobiłem tego. / I didn’t go. – Nie poszedłem. / I didn’t work. – Nie pracowałem. samochód, np. Let’s go by car. – Jedźmy samochodem. ranek, np.

270.

turn

271. 272.

learn point

273.

city

274.

play

275. 276. 277. 278.

toward five himself usually

279. 280. 281.

money seen didn’t

282. 283.

car morning

I’m happy. 2. / A true friend – prawdziwy przyjaciel połowa czerwony ryba. twarz. face door 293. See you later! – Do zobaczenia później! zakręt. kroić 2. np.www. standard of living – stopa życiowa 289. cut dome group true 297. plants living . 287. np. goldfish – złota rybka / go fishing – iść na ryby rośliny życie. Open the door! – Otwórz drzwi! / The doors – Wrota 1. 285. 288. half red fish 300. stawiać czoło czemuś drzwi.DobraZuza. It’s true. np. np. ciało z chwilą rodzina później. I’m body upon family later ja jestem. 298. 2. 296. turn move 291. 295. 290. przeprowadzić się. np. zakręcać 1. 286. 301.pl Good morning – Dzień dobry! / in the morning – rano 284. ciąć. np. 294. ruszać się. 299. – To prawda. skaleczyć się kopuła grupa prawdziwy. Move your body! – Rusz ciałem! 1. – Ja jestem szczęśliwy. 292.

312. np. 1. otwarty ziemia. grunt. open ground cold 313. 306. – Nie pamiętam. book a room – zarezerwować pokój dałem 1. / It’s cold outside. 307. shorts – szorty Stany Zjednoczone biegać 1. family tree – drzewo rodzinne 308. np.DobraZuza. black market – czarny rynek jeść krótki. – Zamówmy pizzę. . 305. 311. 309. naprawdę stół. gave order 310. zarezerwować. rozkaz. np. zimny. np. – Jest mi zimno. ground floor. 2.Jestem przeziębiony. I have a cold. really table remember 316. black eat short United States Run book czarny. read a book – czytać książkę 2. 2. Let’s order some pizza. np. zamawiać. tree . zimno I’m cold. tabela pamiętać. 314. zamówienie. otwierać 2. 315. np. 304. 303. drzewo. książka. przeziębienie. – Jest zimno na zewnątrz.www. np.parter 1. Do you remember? – Czy pamiętasz? / Did you remember? – Czy pamiętałeś? / I don’t remember.pl 302.

learned brought close nothing 330. stał się dodać stawać się 326. nauczyłem się przyniosłem zamykać. np. 328. 318. American dream – amerykański sen przestrzeń wewnątrz temu. I have nothing to say! Nie mam nic do powiedzenia! chociaż pomysł. 336. Close your eyes! – Zamknij oczy! nic. 329. language course – kurs językowy przód amerykański. I lived abroad. np. np.3. I have no idea! – Nie mam pojęcia! / It’s a good idea! – To dobry pomysł! przed. 322. before lived 334.4 days ago – 2. 327. I’ll do it.4 dni temu smutny wczesny ja coś zrobię w przyszłości.pl 317. 325. np. – Mieszkałem za granicą. though idea 332. 331.DobraZuza. np.np. – Pomogę ci. 319. w złożeniu: 2. np. żyłem.3. – Zrobię to. pojęcie. 335. 333. / I’ll help you. 323. 324. 320. 321. np. course front American space inside ago sad early I’ll kurs. before work – przed pracą mieszkałem.www. became add become .

338.pl 337. 354. 348. np. feelings – uczucia 342. np. 1. What does it mean? – Co to znaczy? / It means … – To znaczy … / meaning – znaczenie angielski. I can’t dance. 345. I can’t go. letter among I’m able dog shown mean 350. grow draw yet less wind rosnąć. np. 347. 2. np. np. English 351. 353. 352. strong winds – silne wiatry / windy – wietrznie za. hodować rysować jeszcze. – Nie mogę iść. 355. list 2. 340. behind my house – za moim domem 1. 343. 346. odpoczynek 2. np. behind Can’t 344. nie potrafię. Can you speak English? Czy potrafisz mówić po angielsku? 1.DobraZuza. 341. rest perhaps certain six feel . – Nie potrafię tańczyć. nie mogę. litera pośród jestem w stanie pies pokazany znaczyć. Not yet! – Jeszcze nie! mniej wiatr. odpoczywać być może pewien sześć czuć się. 339.www. 349. np.

np. Anything to drink? – Czy coś do picia? trzymać stan 1. ukończyć och osoba. hold state list stood hundred ten . personality . cokolwiek. 357. – Jest mi gorąco. szczególny biegałem pełen. 368. I’m hot. complete oh person hot anything 370. green yes built special ran full 364.osobowość gorący. 362. kompletny 2. fire ready ogień. town 365.pl 356. lista stał. I’m ready! – Jestem gotowy! / Are you ready? – Czy jesteś gotowy? zielony. 369. 375. 374. np. zbudowany specjalny. 366. np. personal – osobisty.DobraZuza. 367. 373. downtown – centrum miasta / Let’s go downtown! – Chodźmy do centrum miasta! 1. wyliczyć 2. stałem sto dziesięć 358. 363. 371. 359. pożar gotowy.www. 372. green with envy – zielony z zazdrości tak zbudowałem. 360. 361. full of cockroaches – pełen karaluchów miasto.

393. I felt horrible. np.DobraZuza. – Czułem się okropnie. początek 2. zauważyć 2. np. szybko czułem.koledzy z klasy kawałek. 388. np. piece surface river common . np. 385. / I felt wonderful. 386. It doesn’t matter! – To nie ma znaczenia! stać pudełko.. np. It’s a piece of cake! – To łatwizna! powierzchnia rzeka powszechny. fast felt szybki.pudełko czegoś 1. ogłoszenie wniosek silny. 382. kept notice conclusion strong voice probably area horse matter 387. 395. stand box start that class 392. 379. zaczynać tamten klasa. .. 380. wywieszka.pl 376. 377. common sense – zdrowy rozsądek 378. np. a box of . 394. 389. 391. 384. mocny. 381. strong emotions – silne emocje głos. voicemail – poczta głosowa prawdopodobnie obszar koń. 390. ride a horse – jeździć konno mieć znaczenie. 383. np. trzymałem 1. classroom – sala lekcyjna / classmates .www. – Czułem się cudownie.

– Ja jestem . 404. whether fine round dark past ball 405. – Jestem lekarzem. football – piłka nożna / volleyball – siatkówka / basketball – koszykówka dziewczyna. a bus stop 2. 410.. 407. np. okrągły ciemny 1. / I am from Poland. road to … – droga do … niebieski zamiast jeden z dwóch substancja już ciepły nieobecny. 412. 414.DobraZuza. talk show 2.. girl road blue instead either substance already warm gone finally summer . 413. Stop smoking – Przestań palić! / Stop talking! – Przestań gadać! jestem. np. rozmawiać. 411. am 398. przystanek. / I am a doctor.pl 396. talk 399. którego już nie ma nareszcie. I’m fine. stop 1. np. 406. ten. np. 408. girlfriend – dziewczyna (sympatia) droga. 409. 1. 415. np.. np. 2. in summer – latem/ 397. rozmowa. 403. Let’s talk! – Porozmawiajmy! czy dobrze. w końcu lato. kula. przestać coś robic. – Jestem z Polski. 401.. 402. np. przeszły piłka.www. np. zatrzymywać się 3. przeszłość. I am . – U mnie wszystko dobrze. 400.

np. 421. opuszczać kogoś. np. moc. Beautiful mind – Piękny umysł / Never mind! – Mniejsza o to! na zewnątrz siła.DobraZuza. 429. powerful – silny problem. np. 424. 430. in winter – w zimie głęboki ciężki ostrożnie iść za kimś. 431.www.pl summer holiday – wakacje letnie 416. Księżyc zwierzaki umysł. 425. Do you understand? – Czy rozumiesz? / I don’t understand. moon animals mind 420. political power. np. You’re beautiful! – Jesteś piękna! każdy 1. np. 419. What’s the problem? – W czym problem? / No problem! – Nie ma problemu! dłuższy zima. longer winter deep heavy carefully follow beautiful everyone leave 432. zostawiać. Leave me alone! – Zostaw mnie w spokoju! 2. 422. 426. 427. Follow me! – Idź za mną! piękny. 433. np. np. wyjeżdżać wszystko. Everything is OK! – Wszystko jest w porządku! gra 417. np. 418. understand rozumiem. outside power problem 423. 428. – Ja nie rozumiem. everything game .

438. watch television – oglądać telewizję chory. np. 443. np. Oni powinni zrobić to sami. ice-cream – lody statek sami. 449. np. 448. stan faktyczny trzeci zupełnie nieść odległość chociaż wrażliwy. np.Przynieś mi … 1. np. Bring me …. 439. oglądać np. np. 435. I’m sick. What’s your hobby? – 437. They should do it themselves. Caution! Wet floor! – Uwaga! Mokra podłoga! lód. begin fact third quite carry distance although sensitive 452. political system przynosić. 447. 1. suszyć. zaczynać fakt. zegarek na rękę 2. sick dry within floor 441. 436. for sensitive skin – dla wrażliwej skóry możliwy. 445. 440. 446. It’s possible! – To możliwe! / It’s impossible! – To niemożliwe! hobby. np. possible 453.www. np.pl 434. ice ship themselves 444. 442. suchy 2. – Jestem chory. wysuszyć W obrębie podłoga. hobby . 450. 451. system bring watch system.DobraZuza.

easy go! – Łatwo przyszło. 456. np. rainy – deszczowo nagle łatwy. miss 466. – Niebo jest 458. Easy come. 461. leaves lay size 463. łatwo poszło! / Take it easy! – Wyluzuj! liście położył rozmiar. Don’t miss your bus! – Nie spóźnij się na autobus! wzór niebo. What’s the weather tomorrow? – Jaka pogoda jutro? 1. spóźnić się.www. S-size – rozmiar small – mały / M-size – rozmiar medium – średni / L-size . 459.DobraZuza.rozmiar large – duży dziki pogoda. np. 462. 464. I will miss you! – Będę za tobą tęsknić! 2. np. suddenly easy 460. rzeczywisty. 2. śnieg padać (o śniegu) snowy – śnieżnie snowman – bałwan 457. 3. deszcz 2. real simple snow prawdziwy. 467.pl Jakie jest twoje hobby? 454. np. np. np. tęsknić. padać o deszczu 3. np. 455. prosty. reality – rzeczywistość prosty. 4. pattern sky . The sky is blue. wild weather 465. It’s simple – To jest proste! 1. rain 1.

470.DobraZuza. spacer główny ktoś centrum. np. 476. wide least tiny hour happened 482. Let’s stay at home! – Zostańmy w domu! samemu łódź pytanie. Anything else? – Czy coś jeszcze? złoto budować. the city center pole zostać. It happened yesterday. np. np. decision care low else Gold Build . 480. decyzja.pl niebieskie. np. spacerować 2. zdarzyło się. 481. 478. 475.www. I have a question. opiekować się 2. 474. 485. What’s your decision? – Jaka jest twoja decyzja? 1. walk main someone center field stay 1. / Answer my question! – Odpowiedz na moje pytanie! szeroki najmniej maleńki godzina. dodatkowo. 473. 471. – Pracuję 8 godzin. 484. – Mam pytanie. np. np. 469. 483. opieka niski jeszcze. 472. 487. – To zdarzyło się wczoraj. np. 479. 468. I work 8 hours. 486. itself boat question 477.

np. np. 490. / friendly – przyjacielski / make friends – zaprzyjaźniać się język. glass rock tall alone 1. bottom check reading fall poor 497. language 500. 495. foreign languages – języki obce / language school – szkoła językowa / language course – kurs językowy praca. w pojedynkę. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. np. biedny poverty – bieda. szklanka 2. 496. 502. Leave me alone! . interesting job – ciekawa praca / boring job – nudna praca / full-time job – praca na cały etat / part-time job – praca na pół etatu muzyka. map friend 499. np. 491. check emails – sprawdzać emaile czytanie jesień. 498. 494. poor results – słabe rezultaty mapa przyjaciel.www. music buy . szklany skała wysoki sam. słaby np. np. 493. job 501. np. nędza 2.DobraZuza.pl building – budynek 488. in fall – jesienią 1. ‘A friend in need is a friend indeed’. listen to music – słuchać muzyki kupować 492. 489.Zostaw mnie w spokoju! dno sprawdzać.

522. lost 515. 511. np. np. in spring – na wiosnę podróżować. single ticket – bilet w jedną stronę / single room – pokój jednoosobowy wyraźny energia. 519. poprawny 2. 505.www. wyhodował słuchać. Nuclear energy tydzień.DobraZuza. 512.pl 503. 506. 504. np. np. Go to bed! – Idź spać! / bedroom – sypialnia 509. np. I lost everything. gospodarstwo rolne koło którego 1. 516. 513. 508. 518. 507. clear energy week explain 514. np. spring travel wrote farm circle whose correct bed . Explain it to me! – Wyjaśnij mi to! / explanation – wyjaśnienie straciłem. window mark heat grew listen ask okno ocena gorączka urósł. zgubiłem.Posłuchaj mnie! pytać. np. poprawić łóżko. Listen to me! . – Straciłem wszystko. Don’t ask stupid questions! – Nie zadawaj głupich pytań! pojedynczy. at the weekend – w weekend wyjaśnić. single 510. 520. 521. 517. np. wiosna. traveling – podróżowanie napisałem farma.

teach – uczyć kogoś szczęśliwy. 525. 537. np. 527. 524. 531.pl 523. np. plan 2. Go straight ahead! – Idź prosto! baza. podstawa góra. 535. 530. 528.DobraZuza. 539. You seem to be drunk! – Wydajesz się być pijany! dlatego kwadratowy moment nauczyciel. np. np. 540. 543. obecny 1. mucha samemu. thus square moment teacher happy 541.www. Do it yourself! – Zrób to sam! wydawać się. in the mountains – w górach złapałem włosy ptak drewno 1. planować 536. np. prezent 2. 544. happy end – szczęśliwy koniec / happiness – szczęście jaskrawy wysłałem 1. 534. 526. measure straight base mountain caught hair bird wood color war fly yourself seem zmierzyć prosto. bright sent present plan . 533. 538. kolor 2. kolorować wojna latać. 529. 532. 542.

548. 549. rather length speed machine information except figures you’re raczej długość 1. You’re stupid! – Jesteś głupi! / You’re wonderful! – Jesteś cudowny! wolny. 555. np. np. 558. 557. np. np. I’m free! – Jestem wolny! / Are you free? – Jesteś wolny? / freedom – wolność spadł przypuszczać naturalny ocean. couldn’t reason difference 566. prędkość 2. 560. It makes no difference! – To nie stanowi różnicy! może. travel by plane – podróżować samolotem ulica. 565. 551. fell suppose natural ocean government baby grass plane 562. I’m looking for Rose street? – Szukam Rose Street? nie mogłem przyczyna różnica. in the ocean – w oceanie rząd (instytucja) niemowlę trawa samolot. maybe . 553. street 563. np. np. 564. 556. np. free 554. 561. 559.pl 545. 546.www. 547. przekraczać prędkość maszyna informacja Z wyjątkiem dane ty jesteś. 552. 550.DobraZuza.

eye drops – krople do oczu 1.www. 578. płacić. – Jestem spóźniony. środek 2. 583. np. 580. np. istota ludzka 2. history mouth middle step child strange historia usta 1. 572. It’s strange! – To dziwne! / You’re strange! – Jesteś dziwny! 1. słynny późno. wydoić wybierać północ siedem sławny. – Jest późno. mleko 2. 569.pl Maybe tomorrow? – Może jutro? 567. 2. 584. np. 577. 568. pay . 579. 573. soil human trip woman eye milk choose north seven famous late 585.DobraZuza. I wish you a Happy Birthday! – Życzę Ci Szczęśliwych Urodzin! gleba 1. wish 574. pay by cash – płacić gotówką / pay by a credit card – płacić kartą kr. 575. 582. ludzki wyjazd. środkowy krok. np. 570. życzenie. 581. / It’s late. business trip – wyjazd służbowy kobieta oko. I’m late. 571. etap dziecko dziwny. 576. życzyć komuś np.

2. – Tak na wszelki wypadek. prasować kłopot sklep. – Nie pójdę tam! przypadek Just in case.DobraZuza. mówić. modern art – sztuka nowoczesna radość. Business is business! – Interes to interes! / It’s none of your business! – To nie twój interes! sięgać los nie zrobię czegoś. sleep 1. 5. zabawa złapać. 589. iron trouble store besides oil modern fun catch business 1. sen spać sleepy – śpiący sleeping bag – śpiwór Sleeping Beauty – Śpiąca królewna 587.pl 586. 598. np.www. case 600. żelazko 2. np. reach lot won’t 599. np. 590. 594. 595. bookstore – księgarnia drugstore – apteka poza tym olej nowoczesny. np. 597. catch a cold – złapać przeziębienie interes. 592. 593. Can you speak English? – Czy potrafisz mówić po angielsku? / Speak up! – Mów głośniej! 596. speak . 4. 591. 588. 3. I won’t do it! – Nie zrobię tego! / I won’t go there.

np. 619. meeting – spotkanie. Is it really necessary? – Czy to naprawdę konieczne? on jest. zapisać 2. 604. przepisywać las szczególnie konieczny. 606. age minute wall meet record copy forest especially necessary 616. np. kształt 2. 612. zebranie 1. 620. a block of flats – blok mieszkalny kierunek południe (kierunek) 1. 603. 621. 613. 611. kopiować. rejestr. 605. 608. soft skin – miękka skóra wioska przedmiot. shape eight edge soft village object 1. – On jest dobrym pracownikiem.DobraZuza. He’s a good worker. he’s 617. np. 614.www. Unidentified Flying Object – UFO Niezidentyfikowany Latający Obiekt wiek minuta ściana. mur spotykać się. kopia 2. unit flat direction south subject . 609. 602. 618. przedmiot szkolny 2.pl 601. kształtować osiem krawędź miękki. nagrywać. jednostka mieszkanie. ewidencja 1. temat 607. 615. 610.

ja mam. nie było. 637. Skin disease – choroba skóry / Skinny – chudy nie był. 631. 633. 624. 641. ahead wrong practice sand tail wait difficult general cover material . I’m bad! – Jestem zły! temperatura para. birthday party – przyjęcie urodzinowe 1. zmuszać 1. np. np. 634. – To nie byłem ja. 627. It wasn’t me. 630. – Boli mnie głowa. yellow party force test bad temperature pair 632. sandpit – piaskownica ogon czekać. np. Wait for me! – Poczekaj na mnie! trudny. np. np. np. You’re wrong! – Jesteś w błędzie! praktyka. 640. a pair of jeans – para dżinsów / a pair of shoes – para butów do przodu błędny. It’s difficult! – To trudne! ogólny przykryć. 639. 638. żółty przyjęcie. np. obejmować. test 2. skin skóra. 629.www.DobraZuza. wasn’t I’ve got 625.pl 622. ćwiczenia piasek. 636. I’ve got a headache. 635. np. 626. uwzględniać materiał 623. np. siła 2. 628. testować zły.

jechać np.www. 663. 646. tysiąc znak. It isn’t true. 656.pl 642. np. 654. rich team corner cat amount garden led note various race violence 664. czasu) krew. rowerem region W złożeniu: neither …nor – ani …ani okres (np. 660. 650. przejażdżka 2. 648. 662. 645. np. 643. 657. What’s the result? – Jaki jest wynik? 653. fight violence – zwalczać przemoc wynik. 655.DobraZuza. 661. 652. 647. 651. 649. banknot różne wyścig przemoc. – To nie jest prawda. result . 659. np. 644. sign language . isn’t thousand sign guess forward huge ride region nor period blood nie jest. 658. team games – gry zespołowe róg kot ilość ogród doprowadził notatka. bloody – krwawy / blood test – badanie krwi bogaty zespół. np.język migowy zgadywać do przodu olbrzymi 1.

We’ll go. 1. 675. kamienny 1. in addition – w dodatku Przeczenie w czasie teraźniejszym z 3 os. 677. 2. np. cattle million anyone rule . np. naprzeciwko urodzony. weight loss – utrata wagi cienki 1. He doesn’t like coffee. np. To nie ma sensu. 671. 674. martwy. common sense – zdrowy rozsądek bydło milion ktokolwiek 1. dead 669. uderzyłem żona wyspa my coś zrobimy w przyszłości. uderzyć 2.p. I was born in Poland. np. brother addition doesn’t brat dodatek. 676. – Urodziłem się w Polsce. l. It doesn’t make sense. np. 678. rządzić 2. 672.pl 665. 670.DobraZuza. 681. – My pójdziemy. dead body – zwłoki / deadline – ostateczny termin oddania czegoś waga. zasada 668. kamień 2. weight thin stone hit wife island we’ll opposite born sense 679. 673. 667. 3. On nie lubi kawy. 680. sens. 682. 666. senses – zmysły.www.

1. You have no chance! – Nie masz żadnych szans! gruby 1. 685. zepsuty. You look pretty. 688. 689. odsetki 2. np. np. np.www.. / 2. broken heart – złamane serce / Your hand is broken. science 1. 686. 684. 696. pociąg. My car is broken.. np. 687. 692. 1. rozbity. widok śliczny. np. produkować ciągnąć syn miałem na myśli. nauka. 694. nauki ścisłe 3. np. złamany. interest chance 693. / express train – pociąg ekspresowy / travel by train – podróżować pociągiem świeży. thick sight pretty train 697. 2. – Mój samochód jest zepsuty. plon 2. wzrok 2. np. fresh . interesować szansa. – Wyglądasz ślicznie.DobraZuza. I meant you. broken 691. np. political science–nauki polityczne bać się. afraid women produce pull son meant 690.pl 683. – Twoja ręka jest złamana. produkcja. I’m afraid of dogs! – Boję się psów! kobiety 1. – Miałem na myśli ciebie. train to – pociąg do . 695. korzyść.

np. – Proszę usiąść. 707. 709. 714. 703. stanowisko znosić coś 1. przewodzić 1. kupiłem radio. że nie. np. radio station – stacja radiowa metoda król podobny 1. 706. 710. 702. 705. sit bought radio method king similar return corn decide position bear hope 713. deska 699. Sing a song – śpiewać piosenkę silnik. 711. song engine board . cornflakes – płatki kukurydziane zdecydować się 1. mieć nadzieję. powrót kukurydza. please. np. lead break 701. np. np. 712. Don’t break my heart! – Nie łam mi serca! siedzieć. łamać. przerwa. I hope so! – Mam taką nadzieję! / I hope not! – Mam nadzieję. drive prowadzić samochód. powracać 2. engineer – inżynier 1. np. Can you drive? – Czy potrafisz prowadzić samochód? prowadzić. np. Sit down. / Hopeless – beznadziejny Piosenka. np. 715. 704. 708. lunch break 2. 700.DobraZuza.www. nadzieja 2. pozycja 2.pl fresh vegetables – świeże warzywa 698.

czysty 2.DobraZuza. 720. Good evening! – Dobry wieczór! / in the evening – wieczorem / evening news – wiadomości wieczorne brązowy 1. np. brown clean wouldn’t 722. kontrolować 3. 718. sekcja spędziłem pierścionek. 724. rozprzestrzeniać 2. np. np. cichy 2. control 1. 731. remote control – pilot do telewizora 1.www. in the afternoon – po południu srebrny. – Nie zrobiłbym tego. 717. / I wouldn’t do it. 729. 726.pod kontrolą 2. – Nie poszedłbym. Quiet. 725. np. 728. cisza.pl 2. under control . kontrola. clean teeth – czyścić zęby 1. boarding card – karta pokładowa 716. spread evening 719. 723. zarząd 3. I wouldn’t go. np. rozprzestrzenianie wieczór. ear-rings – kolczyki zęby. czyścić gdybanie. 730. section spent ring teeth quiet ancient sightseeing afternoon silver nose . srebro nos. please! starożytny. 721. Ancient History – Historia Starożytna zwiedzanie popołudnie. 727.

np. – Przepraszam. / Are you busy today? – Czy jesteś zajęta dzisiaj? Poza wysyłać. 747. 741. np.www. 745. death 737. 744. send emails – wysyłać emaile 736. human capital – kapitał ludzki wypełniać. the capital of Poland / Kapitał. interes. śmierć. You’ll do it. np. napełnić 1.DobraZuza. np. jestem zajęty. Cross the street – Przejdź przez ulicę ostry. krzyż 2. nora wybrzeże 1. 739.pl nosy – wścibski 732. robić interesy zajęty. – Pójdziesz tam. np. / You’ll go there. umowa. century therefore level you’ll wiek (100 lat) dlatego poziom Konstrukcja do wyrażania czynności przyszłych. sharp fight capital 743. np. 742. – Zrobisz to. fill deal busy 746. death penalty – kara śmierci / die – umierać / dead – martwy dziura. 735. 738. 734. np. sharp pain – ostry ból walczyć stolica. I’m sorry I’m busy. 2. przechodzić na druga stronę. 733. hole coast cross 740. beyond send .

proszę! / Attention. 763. Powodować. 756. 755. cool 750.. Do you love me? – Czy ty mnie kochasz? chłodny 749. please! – Proszę o uwagę! mięso pani zachód zadowolony akcja 1. uwielbiać coś.pl 748. np. good cause – uzasadniona przyczyna 2.. np. type attention gas kitchen pick scale basic . pisać na maszynie uwaga gaz. scales – waga podstawowy. 757.www. przyczyna. np. typ 2. Silence. zrywać skala. basic pay – pensja podstawowa bez dodatków / basics – podstawy 751. proszę. 762. np. np. meat lady west glad action pass 758. pass – przemijać. gas bills – rachunki za gaz kuchnia zbierać. Time is passing by. np. np. 760. miłość 2. It can cause … To może spowodować . 1. pass an exam – zdać egzamin 2. please 752. 759. please! – Cisza. 764. kochać.DobraZuza. love 1. 753. 761. 754. cause 1. – Czas przemija. np.

o dużym znaczeniu szary cud. proszę? elektryczny. electricity – elektryczność kosztuje kosztowało koszt costing – kosztorys 766. please? Czy mógłbyś to opisać. 3. np. działanie kapelusz ramie. opisywać. It includes . uczynek 2. 772. 775. 773. What’s happened? – Co się stało? 1. 2. 767. np. arms race – wyścig zbrojeń wierzyć. 770. np.www. major gray wonder 777. np. kasa pancerna dorosły. include describe 779.. wonderful – cudowny / What a wonderful world! Co za cudowny świat! zawierać.. cost 769. safe grown 768. happen zdarzyć się.DobraZuza. 776. 771. Nosić 1. 4. Believe me! – Uwierz mi! / I don’t believe you! – Nie wierzę ci! / Do you believe me? Czy ty mi wierzysz? główny. wear act hat arm believe 774. 778. – To zawiera.. grown-ups – osoby dorosłe 1.. bezpieczny 2. electric .pl 765. Could you describe it.

789.krzeseł) Zawierać.DobraZuza. 786. np. You’re very fit! – Jesteś w bardzo dobrej formie! równy. 782. row contain fit 788. np. / I’d like to study. 781. 793. sprzedałem 2. wizyta. sold visit sheep I’d 1. – To mi nie pasuje. odwiedziny 2. cukier. office 785. yard beat inch sugar . pasować. wyrażających chęć zrobienia czegoś. 791. pokonać 2. 787.–Chciałbym studiować biuro. No sugar. uderzyć. np. np. owce W frazach. np. 792. sprzedany 1. kłócić się 2.pl 780. słodzić 784. 2. post office – poczta / office worker – pracownik biurowy / police officer – policjant 1.www. I’d like to go. W dobrej formie.długości) 1. – Chciałabym pójść. poproszę! 2. 783. please! – Bez cukru. ubijać cal (jed. container – pojemnik 1. moral values – wartości moralne / valuable – cenny podwórko 1. It doesn’t fit me. equal value 790. equality – równość wartość. odwiedzać owca. rząd (np.

dalszy wygrałem. przesyłać pieniądze drogą elektroniczną 1. key elements – elementy kluczowe / key factors – czynniki kluczowe product. bawełniany mówił zakupy. kluczowy. róża 2. Shore throughout Compare poprzez porównywać. np.www. bawełna 2. comparison – porównanie . key 1. drut 2. strach. klucz 2. rose cotton spoke Shopping 807.DobraZuza. piggy bank – świnka skarbonka dalej. win – wygrywać. 809. np go shopping – iść na zakupy / shopping bag – torba na zakupy / shopping mall – centrum handlowe 1. winner – zwycięzca 1. bać się brzeg morza czy jeziora 795. 799. istotny. np. 804. 796. sale – wyprzedaż 1. Fear 808. 806. kwota całkowita sprzedawać. product dessert bank farther won 800. wzrósł. 797. zwiększył się 1. lęk 2. 805. 802. 810. całkowity 2. 798. 801. an interesting product / by-product – produkt uboczny deser bank. total sell wire 803.pl 794.

narrow mental 821. 823. According to technology . nature 816. ćwiczenie. Joking apart! – Żarty na bok! ścieżka ostrożny. proces 2. np. poruszanie się. 812. 2. przetwarzać.DobraZuza. np. 2. oficjalny > Notary Public – Notariusz / public transport – transport publiczny / public holiday – dzień wolny od pracy zgodnie z technologia 813. ruch. process 815. Be careful! – Bądź ostrożny! / care – opieka / Take care! – Uważaj na siebie! wąski umysłowy. ruch społeczny 1. w odległości. np. 822. bread 814. ćwiczyć chleb. nine useful public 824.www. human nature – natura ludzka / natural – naturalny oddzielnie. np. 817. mental disease – choroba umysłowa / mental block – blokada umysłu / mentality – mentalność dziewięć pożyteczny publiczny. 820. 818. apart path careful 819. bread and butter – chleb z masłem toast bread – chleb tostowy 1. 825. movement exercise 1.pl 811. data processing – przetwarzanie danych natura.

touch 838. np. 835. np. np. armchair – fotel / chairman – przewodniczący 827. upuścić.DobraZuza. 834. eye drops – krople do oczu 2. Don’t touch it! – Nie dotykaj tego! 3. instytucja. 829. eksperymentować. 830. Eksperyment. Don’t drop it! – Nie upuść tego! krzesło. np. Where do you spend your holidays? . np. drop 839. The speech was boring. medical experiment – eks. chair . medyczny 2. touching story – wzruszająca historia 1. United Nations Organization – ONZ wiedza. np.pl 826. zraniłem spędzać. speech 828.www. touching – wzruszający. appear ate dinner hurt spend 836. np. np. 832. know – wiedzieć / I don’t know! – Nie wiem! pojawiać się zjadłem obiad zranić. nacja. experiment on animals eksperymentować na zwierzętach 1. salty – słony. experiment 837. Przemówienie było nudne. kropla. public institutions naród. dotykać. institution nation knowledge 831. salt sól. np. dotyk 2. too salty – zbyt słony przemówienie. 833.Gdzie spędzasz wakacje? 1.

shop online – robić zakupy przez internet / shopping mall – centrum handlowe jeśli nie. miejsce 2. np.pl 840. np. np. np. zniszczenie telewizja. np. cable television – telew. 842. spot 850. 844. szczególny 2.. particular shop 848. 843. 847. 854.www. drobiazgowy sklep. krosta 3. np. twice a week – dwa razy na tydzień / twice a month – dwa razy na miesiąc 1. 845. singer – piosenkarz / song – piosenka kolumna dwa razy. unless 849. 856. 841. shop=store.. kablowa rachunek. met passive none devastation television bill . 852. dostrzec W złożeniu: Neither … nor – Ani … ani … Neither he nor she understands me. 855. Unless you do it – Jeśli tego nie zrobisz 1. passive smoking – bierne palenie W frazie: none of – żaden z .DobraZuza. neither 851. east separate truck sing wschód (kierunek) rozdzielać ciężarówka śpiewać. column twice 846. Ani on ani ona nie rozumieją mnie. 853. spotkałem bierny. np.

862. 870. 866. churchyard – cmentarz oryginalny 1. tańczyć. np.pl electricity bill – rachunek za elektryczność. napięcie. solution – rozwiązanie ciśnienie. / Enjoy yourself! – Baw się dobrze! wypadek. np. report farmer count trade chief month clothes doctor indeed dance 869. problem). 874. handlować przywódca. accident 873. 868. I enjoy dancing. raport. np.www. 861. Let’s dance. główny miesiąc ubrania lekarz. cieszyć się czymś. 871. live under pressure – żyć pod presją 1. car accident – wypadek samochodowy / by accident – przypadkiem siostra znajomy. solve pressure rozwiązywać (np. taniec 2. znany 859. informować 2. 858. 864. – Lubię tańczyć. np. handel 2. 863.DobraZuza. 860. 865. family doctor – lekarz rodzinny w rzeczy samej 1. 867. sprawozdanie rolnik liczyć 1. sister familiar . pay bills – płacić rachunki 857. church original enjoy 872. – Zatańczmy! kościół.

888.DobraZuza. 884. np. kłamać. Are you hungry? – Czy jesteś głodny? 1. np. Slow down! – Zwolnij! szum. wykaz. podmuch szybki quickly – szybko prawo. 882. 2. honest imagine blow quick law szczery wyobraź sobie 1. np. 891. leżeć 2. połączyć. 883. civil law – prawo cywilne / break the law – łamać prawo 1. noisy – hałaśliwy oświadczenie. loudspeaker – głośnik.pl 875. szacunek 2. 878. powolny. 887. kłamstwo finałowy. podnosić głośny. końcowy. np. szanować wolny. 889. lie 881. 876. 877. tubka. np. metro w Londynie 880. wiać 2. Don’t lie! – Nie kłam! 3. bank statement – wyciąg bankowy głodny. megafon zgodny z zasadami. np. dołączyć do kogoś tuba. podwyżka 2. join tube . final rise loud fair 885. 879. final exams – matura 1.www. play fair – grać fair / It’s not fair! – To nie w porządku! 1. respect slow noise statement hungry 890. 886.

905. 896. I did it myself! – Zrobiłem to sam! podzielić. 895. 902. 901. nice to meet you! – Miło cię spotkać! / Nice to see you! – Miło cię widzieć! 1. 1. I’m 20. pusty 2. dział 1. a nice surprise – miła niespodzianka 2. rozbiłem miły. crowded – zatłoczony 893. gun entire fruit crowd .www. np. nervous breakdown – załamanie nerwowe 1. empty twenty broke nice 897. effect paid motion myself divide supply diet dear surprise 906. Dear Peter! – Drogi Piotrze! 1. skutek 2. np. 904. złamałem. opróżnić dwadzieścia. zaopatrzenie 2. 899. np. 903. owoce. karabin. 900. 898. effective – skuteczny zapłaciłem ruch samemu.pl 892. surprising – zaskakujący pistolet. fruit salad – sałatka owocowa tłum. niespodzianka. sekcja.DobraZuza. 907. division – podział. 2. machine gun – karabin maszynowy cały owoc. np. np. zaskoczyć. zaopatrywać dieta. efekt. nervous nerwowy. healthy diet – zdrowa dieta / go on a diet – przejść na dietę drogi. 894. 909. np. – Mam 20 lat. 908.

928. regular meals – regularne posiłki reprezentować rynek my jesteśmy. 924. 935.DobraZuza. 920. skok regularny. We are happy. np. skakać 2. 923. 925. 929. 930. 918. sick wet solid pollution flower star brain wooden sort develop shoulder variety season share jump regular represent market we’re flew finger expect army dinner camp danger chory mokry solidny. 921. dangerous – niebezpieczny . np.www. 933. 913. development – rozwój ramię różnorodność pora roku 1. 911.pl 910. 926. 917. 919. poleciał palec (u ręki) spodziewać się armia obiad obóz niebezpieczeństwo. 914. 912. polluted – zanieczyszczony Kwiat. udział 2. 931. w formie stałej zanieczyszczenie. 934. 927. 915. dzielić się 1. sunflower – słonecznik gwiazda mózg drewniany rodzaj rozwijać. 916. 922. 932.

947. 950. raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy pchać. 945. np. express train – pociąg ekspresowy / express mail – przesyłka ekspresowa 2.DobraZuza. 952. np. I’m angry. strzał 2. np. np. – To moje. shot 943. 937. 946. 1. firma obecny. – Jestem wnerwiony. zastrzelił wnerwiony. np.pl 936. wyrażać. zastrzyk 3. 938. / Are you angry? – Czy jesteś wnerwiony? Słodki. 951.www. torebka dumny szyja oddech siła członek. 954. 948. przeć. 955. Don’t push me. – Nie popychaj mnie. bieżący funt 942. np. 949. właściwy płaszcz. 940. sweet dress bag proud neck breath strength member twelve mine company current pound . np. 953. express feelings – wyrażać uczucia 1. 939. too sweet – zbyt słodki / Sweet dreams! – Słodkich snów! sukienka torba. angry 944. 956. ekspresowy. 941. purpose breakfast proper coat push express cel śniadanie odpowiedni. member of parliament – członek parlamentu dwanaście mój. It’s mine.

in the future – w przyszłości jutro. 974. die 963. – On żyje. kończyć stacja. np. płyn 2. 959. koniec 2. 958. 960. an average woman – przeciętna kobieta umierać. 972. valley double till match dolina podwójny. np. die of – umrzeć na / He died. 973. 968. strumień dostarczać 1. He’s alive. 966. napój doświadczenie. np. liquid alive stream provide drink experience 969. mecz przeciętny. 1. np. future tomorrow 971.www. double room – pokój dwuosobowy do określonego czasu 1. 961. np.pl 957. płynny żywy. zapałka 2. – On umarł.DobraZuza. 964. See you tomorrow! – Do zobaczenia jutro! / tomorrow morning – jutro rano pojechałem ludność 1. 965. average 962. 967. pasować 3. 970. drove population finish station . What’s your work experience? Jakie jest twoje doświadczenie zawodowe? przyszłość. pić 2. np.

Everybody is different. 976. cent electricity 983. scena 2. everybody 984. rat dust worth 987. oparzyć 3. go by bus – jechać autobusem bus stop – przystanek autobusowy chronić. 988. 979. potrząsać. community captain bus 990. – Każdy jest inny. – Jest tego warty. np. – To jest nic nie warte. / It’s worth nothing. electricity bill – rachunek za elektryczność wszyscy. It’s a perfect solution! – To doskonałe rozwiązanie! 1. 986. cent elektryczność.DobraZuza. oxygen mask – maska tlenowa wiersz poetry – poezja rozwiązanie. społeczność kapitan autobus. faza tlen.pl railway station – stacja kolejowa 975. kurz 2. – To piecze. szczur. milkshake – koktajl mleczny 1. 977. np. spalić 2. the rat race – wyścig szczurów 1. 978. protect . ścierać kurze warty. 985. It burns. burn 981. shake stage oxygen poem solution trząść. 982. np. 989. 980. It’s worth it. np.www.

1008. oil industry – przemysł naftowy 1000. 998. poparcie dokładnie przemysł. guidebook – książka-przewodnik odkryć. discovery – odkrycie zwykły. np. police consider dozen baseball rubber 1006.DobraZuza. gotować. 1002. symbol support exactly industry . 1004. lung cancer – rak płuc przewodnik (człowiek). 2. 1005. 992. 1007. 993. prosty. I can’t accept it! – Nie mogę tego zaakceptować! policja. guma. 995. zwykły siedzenie. 1009. kucharz podnosić dalszy. np. przyjmować. Call the police! – Zadzwoń po policję! rozważać tuzin rodzaj gry 1. kolejny nowotwór. miejsce. 997. accept 1001. 996. 1003. 999. cook raise further cancer guide discover plain usual seat 1. popierać 2.pl protection – ochrona 991. 3. fasten seat-belts – zapiąć pasy bezpieczeństwa / Is this seat free? – Czy to miejsce jest wolne? akceptować. 994. gumowy.www. rubber shoes – gumowce symbol 1. 2. bez dodatków zwyczajny. np.

groceries popular thank quarter 1017. charger – ładowarka pomyłka. – Oni są przyjaciółmi. kwadrans. 1014. 1016. np. przewodniczący 1. president charge 1024. 1018. np. They’re friends.DobraZuza. Stop laughing! – Przestań się śmiać! / Don’t laugh at me! – Nie śmiej się ze mnie! zakupy spożywcze popularny dziękować 1. service industry – przemysł usługowy / Customer Service – Obsługa Klienta 1013. 1012.popełnić błąd szpital pozostawać 1. 1025. mistake hospital remain service . they’re beneath laugh oni/one są. 1019. Ćwierć 2.pl 1010. 1026. 1020. np.www. designer – projektant prezydent. 1021. 1023. 1015. project 2. obsługiwać 2. 1027. usługa. make a mistake . quarter past one – kwadrans po pierwszej wspinać się kontynuować ziemniaki otrzymywać 1. 1011. opłata 2. projektować 3. climb continue potatoes receive design 1022. obciążyć. poniżej śmiać się.

increase students insects address wzrastać studenci. 1035. np. Are you married? – Czy jesteś żonaty? Zasugerowałem. 1045. I will never forget you! – Nigdy cię nie zapomnę! rower.DobraZuza. suggested . ride a bike – jeździć rowerem sekret.pl 1028. 1047. 1042. żonaty. A bottle of beer – butelka piwa Lot zapominać. top secret – ściśle tajne żołnierz cichy. 1044. uczniowie owady adres. 1034. 1029. 1033. np.obserwacja wskazywać stacja kolejowa nóż zamężna. 1030.www. silent night – cicha noc struktura wysokość obserwować. np.sugestia 1032. 1038. np. What’s your address? Jaki jest twój adres? szczerze dolary należeć do butelka. 1031. 1046. suggestion . 1039. np. 1036. 1040. 1041. sincerely dollars Belong to bottle flight forget bicycle secret soldier silent structure height observe indicate Railroad station knife married 1049. 1037. 1048. 1043. tajemnica. np. observation .

Do you agree with me? Czy zgadzasz się ze mną? / I don’t agree with you! – Nie zgadzam się z tobą! pięćdziesiąt 1. 1055. pokój (brak wojny) 2. 1060. 1061. 1066. mobile phone – tel. sweets telephone 1069. Spell it. fifty escape kill 1056.pl 1050. What’s your favorite … ? Jaki jest twój ulubiony …? słodycze 1.. 1057. 1063. Swimming pool – basen sposobność natychmiast ulubiony. Killer – zabójca planeta niebezpieczny wydarzenie lider 1. planet dangerous event leader peace spelling 1062. Killing – zabójstwo. chapter swimming opportunity immediately favorite 1067. 1051. np. np. telefon. 1058. np. please! 1053.www. telefonować powtarzać. 1059. ucieczka 2. 1065. 1052. please! – Przeliteruj to. spokój literowanie. komórkowy 2. proszę! rozdział pływanie. 1068. 1054. np. repeat .DobraZuza. enter magazine agree wchodzić magazyn zgadzać się z . 1064.. uciekać zabijać. Repeat.

1083. 1075. 1081. / Serious problem – poważny problem dodatkowy. np. np.pl 1070. 1072. perfekcyjny zdeterminowany słownik. modelka klimat kawa. employer – pracodawca.www. 1086.Nikt mnie nie lubi! Detale. 1085. You’re nobody! – Jesteś nikim! / Nobody is perfect! – Nikt nie jest doskonały! / Nobody likes me! . prepare instance avenue newspaper actually employee przygotowywać przykład aleja gazeta faktycznie pracownik. details muscles model climate coffee whenever serious 1087. 1073. It’s nothing serious. 1084. extra perfect determined dictionary .DobraZuza. 1074. 1078. np. 1079. unemployment – bezrobocie recenzja. 1088. 1089. 1090. please! Doskonały. 1071. instant coffee – kawa rozpuszczalna kiedykolwiek poważny. 1076. employ – zatrudniać. book review przekonywać kogoś pozwalać na coś nikt. Extra ketchup. employment – zatrudnienie. 1082. 1077. To nic poważnego. szczegóły Mięśnie model. review convince allow nobody 1080. np.

educated – wykształcony wymagany polityczny. What a nightmare! – Co za koszmar! szorstki biblioteka warunek. 1107. 1097. writing style – styl pisarski wykształcenie. 1103. 1105. 1094. 1106.DobraZuza.pl Polish-English dictionary 1091.www. np. 1102. parents-in-law – teściowie styl. np. Don’t lose it! – Nie strać tego! warzywa rodzice. 1108. np. 1100. 1104. 1112. ordinary nightmare rough library condition arrived located program pencil tongue title enemy garage lose vegetable parents style education required political zwykły koszmar. 1101. interesting program ołówek. political situation–sytuacja polityczna / political party – partia polityczna córka indywidualny 1111. coloring pencils – kredki język tytuł wróg garaż tracić. work conditions – warunki pracy przyjechałem umiejscowiony program. 1109. np. daughter individual . 1095. 1110. 1093. 1096. 1099. np. 1098. np. 1092.

1118. I can’t see any progress. 1128. / make progress – robić postępy razem. It was yesterday. 1115. successful – udany ruch uliczny. economic situation – sytuacja ekonomiczna / emergency situation . charakter osobisty. 1120. np. 1119.DobraZuza. 1117. 1123. 1129. sytuacja. discussion – dyskusja zdrowy zdrowie rozpoznawać często bohater. artykuł 2. personal computer. np. 1126.www. traffic jams – korki uliczne wczoraj. – To było wczoraj. disappear success traffic yesterday situation . np. 1116. altogether activities article equipment discuss healthy health recognize frequently character personal 1125.pl 1113. PC – komputer osobisty / personal problems – kłopoty osobiste / person – osoba znikać sukces. rodzajnik wyposażenie omówić. 1127. – Nie widzę żadnego postępu. 1124.sytuacja nadzwyczajna 1114. progress postęp. active – aktywny 1. 1122. np. ogółem zajęcia. 1121. przedyskutować.

dyrektor szkoły. 1138.DobraZuza. 1144. 1. 1146. organization – organizacja / international organization – organizacja międzynarodowa 1132. physical education – w-f sąsiad. realize message zdawać sobie sprawę wiadomość. 1141. 1137. neighborhood – sąsiedztwo podekscytowany. medycyna. np. 1135. exciting – ekscytujący szeptać dostępny koledż meble skóra (zwierzęcia). lekarstwo doskonały. Główny. skórzany mąż 1. 1140. City Council – Rada Miasta autor organizować. 1147. 1133. physical neighbor excited whisper available college furniture leather husband principal medicine excellent operation council author organize . leave a message – zostawiać wiadomość ostatnio rachunek. 1145. np. 2. Accounts – księgowość fizyczny. bank account – rachunek bankowy.pl 1130. 1143. 1136. najważniejszy. 1149. accountant – księgowy. recently account 1134. 2. 1142.www. 1139. 1148. doskonale operacja rada (instytucja). 1131.

np. 1157. tracić para. – To strata czasu. 1174. 1156. 1158. 1173. 1151. citizenship – obywatelstwo środowisko 1. kilka Funkcja łączyć.DobraZuza. ogłaszać 2.pl 1150. rozmowa dowód. 1153. wpływać odwołać publiczność mieszkanie gorszy transport zamarznięty 1. 1152. 1166. 1164. It’s a waste of time. 2.www. wymawiać zaoferował 1. 1163. stosować 1169. couple function connect project pronounce offered apply . 1168. 1165. strata. 1172. no evidence – brak dowodów obywatel. wpływ 2. 1162. 1175. 1160. silnik wpływać na konwersacja. 1170. 1154. 1161. Connection – połączenie project 1. 1155. 1171. 1167. concern barbecue homeless disease construction motor affect conversation evidence citizen environment influence cancel audience apartment worse transportation frozen waste dotyczyć grillowanie bezdomny choroba konstrukcja motor. 1159.

foreign language – język obcy jakość. apply for a job – ubiegać się o pracę / apply for – ubiegać się o 1176. np. zaplanować 2. 1192. 1188. np. terrible instrument balance ability arrange rhythm avoid 1191. 1189.www. standard 2. improve stomach collect prevent courage occur foreign quality poprawiać. 1182. Avoid drinking alcohol – Unikaj picia alkoholu 1. 1187. ID – dokument tożsamości 1. codzienny 2. 1178. aplikować. 1180. gazeta codzienna tożsamość. prevention – zapobieganie odwaga występować (mieć miejsce) obcy. 1190.pl 2. daily identity standard . 1185. brzuch zbierać. zagraniczny. improvement – poprawa Żołądek. 1183. zorganizować rytm unikać. collect stamps – zbierać znaczki zapobiegać. standardowy 1184. 1186. 1181.DobraZuza. np. 1179. 1177. 1193. high quality produkt – produkt wysokiej jakości okropny instrument równowaga zdolność 1.

Combination . 1197. attach a file – dołączyć plik / attachment – załącznik przerażać społeczny. drukowany i przekazywany drogą elektroniczną wyłącznie do użytku prywatnego.pl 1194. 1200.www.jest własnością portalu www.DobraZuza. Social security – Ubezpieczenie społeczne / Social science – Nauki społeczne fabryka licencja.DobraZuza.szyfr zamka.pl Darmowy e-book może być kopiowany. frighten social 1198. kombinacja dołączyć. rekomendować 1195. 1199. np. Wszelkie zmiany w treści i formie są zabronione. driving license – prawo jazdy zalecać. factory license recommend E-book „1200 najczęściej używanych angielskich słów”. combine łączyć. ISBN 978-83932406-0-9 Jolanta Głowacka . attach 1196.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful