www.DobraZuza.

pl

„1200 najczęściej używanych angielskich słów”.
Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy. Z naukowych badań wynika że, nauczenie się 100 najczęściej używanych słów daje zrozumienie 40% przeciętnego tekstu w języku który chcesz poznać. Poznanie 300 najczęściej używanych słów odpowiada za około 60% całej komunikacji. Wystarczy znać 1200 najczęściej używanych słów aby zrozumieć język w ok. 80%.

Jak to możliwe?
Odkryta przez włoskiego socjologa i ekonomistę Vilfreda Pareto, zasada 80/20 mówi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn. Inaczej mówiąc małym wysiłkiem, można osiągnąć większe efekty również ucząc się języka. To genialne odkrycie pozwoliło nam stworzyć listę 1200 najczęściej używanych słów w języku angielskim i stworzyć rewelacyjny kurs zawierający tylko to co niezbędne i

www.DobraZuza.pl

najbardziej potrzebne aby w kilka tygodni nauki z łatwością komunikować się po angielsku. Naucz się wymowy 1200 najczęściej używanych słów w wersji dzwiękowej na:

www.DobraZuza.pl

Czy wiesz, że za 98 złotych możesz wziąć udział w 12 - miesięcznym kursie języka angielskiego.
Dlaczego tak tanio ? Projekt jest dofinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ. 118 lekcji przez cały rok za cenę 3 godzin prywatnych korepetycji. Nie przegap Takiej okazji. NA KURS ZAPISZESZ SIĘ NA STRONIE

www.DobraZuza.pl

www.DobraZuza.pl

1.

the

Rodzajnik, używany przed wyrazami, które zostały już raz wspomniane. I have a dog. – Mam psa. The dog is fantastic. – Ten pies jest fantastyczny. W złożeniach np. A box of chocolates – pudełko czekoladek, of – oznacza ‘kogo czego’ I , np. I and my sister – ja i moja siostra / You and me – ty i ja Rodzajnik, używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej wypowiadanymi od spółgłoski, wymienianymi po raz pierwszy np. This is a book. – To jest książka. I have a cat. – Ja mam kota. do, np. to school – do szkoły w, np. in Poland – w Polsce jest, np. It is 5 o’clock. – Jest 5 godzina. ty, np. You are crazy! – Ty jesteś szurnięty! że to, np. It is … - To jest … on, np. He is married. – On jest żonaty. dla, np. It’s for you! – To dla ciebie! był, była, było, np. It was yesterday. – To było wczoraj. / It was nice. – To było miłe. na, np. On the table – na stole jesteś, są, np. You are stupid. - Ty jesteś głupi. jako, np.

2.

of

3.

and

4.

a

5. 6. 7. 8. 9. 10. it 11. he 12. for 13. was

to in is you that

14. on 15. are

16. as

They are . albo. 22. He is stupid but I like him. I 25... by 28. Go with me! – Chodź ze mną! jego. / I do not like.. – Pracuję jako lekarz.. z. od > I’m from Poland. What is this? – Co to jest? wszyscy. – Jestem z Polski. – Oni są . być > To be or not to be! Być albo nie być! to.. np. had 30. Coffee or tea? – Kawa czy herbata? przez jeden miałem. I had a car. what 33. ja. np..www. > I am . I like.. at 21. np. – Miałem samochód. co. przy. np. ale ja go lubię. w > I’m at school. they 20. not 31. one 29. all . np. 17. np.DobraZuza. Słówko do tworzenia przeczeń. have 26. but 32. or 27. I have a dog...pl I work as a doctor. ale. – Jestem w szkole. np. His wife – Jego żona oni. np. his 19. np. – To jest mój samochód. czy. np. (oni) mieli. – Ja lubię. from 24. What is this? – Co to jest? / This is my car.. wszystkie. On jest głupi. – Ja mam / I like . – Ja lubię mam. – Ja nie lubię.Ja jestem / I have .. this 23. be Z. – Ja mam psa. with 18. (on) miał.

They were abroad. When is the film? – Kiedy jest ten film? my. we 37. – Jeśli to zrobisz. there 38.pl Np. Your passport. np.DobraZuza. to cię zabiję.. please.jabłko twój. np. your 41. np. – Zrób to dzisiaj. said 44.? – Czy ty . robić. were 35. Rodzajnik.? Np.. np. jeżeli. używany przed wyrazami wymienianymi po raz pierwszy w liczbie pojedynczej. przed rzeczownikami wypowiadanymi od samogłoski. all the kids – wszystkie dzieci 34. mogę.. an 40. np. kiedy.www. if 45. I can go. an apple . when byli. Operator w pytaniach w czasie teraźniejszym. 2. I can swim. which 42. do . – Ja potrafię pływać. tam > Here or there? – Tu czy tam? 1. 1. I will kill you. który ich powiedziałem. can 39. If you do it. powiedział jeśli. Do you . We are friends. np. np. – Pański paszport. – My jesteśmy przyjaciółmi. poproszę. np. potrafię. – Oni byli za granicą.. their 43. np. wasz. Do it today. Don’t do it! – Nie rób tego! 2. – Ja mogę iść. Do you like me? – Czy ty mnie lubisz? / Do you like coffee? – Czy lubisz 36.

she 55. np. some 57. I have some money. ich następnie ona. How are you? – Jak się nasz? / How many? – Ile. then 54. She is sick. np.www. np. – Ja mam trochę pieniędzy. So let’s go! – Więc chodźmy! / So stupid! – Taki głupi! / So beautiful! – Taka piękna! te. ilu? / How much is it? – Ile to kosztuje? / How could you? – Jak mogłeś? do góry. into 62. inne > Other people – inni ludzie do środka ma. has . taki / taka np. Speak up! – Mów głośniej! Shut up! – Zamknij się! poza im. . many people – wielu ludzi trochę. how 50. wiele. each 48. np. więc. np. out 52. np. .Ona jest chora. them 53. Would you like some coffee? – Czy chciałbyś trochę kawy? inny. up 51. około jak. these 59. 47. other 61.Ja pójdę tam. These computers – te komputery Słówko używane w propozycjach> Would you like? – Czy chciałbyś …? Np. would 60. will Operator do tworzenia czasu przyszłego. many 56.pl kawę? 46. każdy o. np. so 58. I will go there. about 49.DobraZuza.

Do it now! – Zrób to teraz! 67. make 73. np. two 66. time 70. I like you. more 64. – Czas to pieniądz. I have been. – Ja nie lubię ciebie. np. – Ja byłem.DobraZuza. her husband – jej mąż dwa lubić. – Ona ma. See you! – Do zobaczenia! czas. I need more money. jego (dotyczy przedmiotów) kto. its 77. been 76. first 75. zero. 2. no 72. Who are you? – Kim jesteś? teraz. – Potrzebuję więcej pieniędzy. np. 1. W prośbach: Could you help me? Czy mógłbyś mi pomóc? 1. np.– Ja potrafiłem tańczyć. – Nie mam czasu.www. What’s the time? – Która godzina? / Time is money.pl He has – On ma. / I don’t like you. Nie! 2. I could dance. jej. np. robić niż (w porównaniach). 63. potrafiłem. She is taller than me! – Ona jest wyższa niż ja. No problem! – Zero problemu. could 71. pierwszy byłem w zdaniach np. 3. than 74. her 65. żaden problem. now . / She has. np. I have no time. jemu zobaczyć. Np. see 69. like więcej. np. np. Żaden. who 78. him 68. – Ja lubię ciebie. np.

Only you! – Tylko ty! / Only sometimes! – Tylko czasami! droga. 1. It may be true. – To może być prawda. zrobione.pl 79. np. podlewać 1. I can’t find it! – Nie mogę tego znaleźć! używać. long 92. Don’t use my computer! – Nie używaj mojego komputera! Wyrażanie prawdopodobieństwa. Np. ponad 1. people 80. 2.? – Czy ty . długi 2. woda. itp. tęsknić trochę bardzo. np. . np. coś tam zrobiłeś? Np. over 83. zrobiłem. my family. very . only 86. 2. np. Thank you very much! – 82. Did you go? – Czy poszedłeś? / Did you do it? – Czy to zrobiłeś? W dół tylko.www. made ludzie mój.. np. np. zrobiłem np. np. Operator w pytaniach w czasie przeszłym.. np. nad. – Zrobione w USA. I did it. A little 93. mineral water 2.DobraZuza. sposób znaleźć. Made in the USA.. did 84. Did you .Zrobiłem to. may 90. find 88.. way 87. use 89. down 85. 1. my problem – mój problem / my computer. my 81. water 91.

W sklepie: How much is it? – Ile to kosztuje? iść. know wiedzieć. new write . where po.pl Dziękuję bardzo! / Very stupid – bardzo głupi Very interesting – bardzo interesujący 94. after 95. – To jest nowe. get through back much 105. 106. np. np.DobraZuza. poprzez 1. np. Do you know? – Czy ty wiesz? / I know! – Ja wiem! / I don’t know! – Ja nie wiem! dostać przez. plecy 2. You’re the most beautiful girl I know. called 97. It is new. 103. popierać dużo. 108. np. most 100. 102. właśnie gdzie. Where do you work? Gdzie ty pracujesz? / Where is it? – Gdzie to jest? najbardziej. Write an essay – napisać wypracowanie 99. after work – po pracy słowa zadzwoniłem dokładnie. 104. np. Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką znam. just 98. np. go good 107.www. It is really good! – To jest naprawdę dobre! nowy. np. pisać. 101. np. words 96. np. Go home! – Idź do domu! dobry.

/ You’re right. np. np. day 115. przychodzić. zbyt. 121. 118. – Ty masz rację. np. 112. człowiek 1. 123. I like my work. 2. Where do you work? – Gdzie pracujesz? 113. / I’m right. look think 119. patrzeć. w prawo. 2. The same again! – Znów to samo! prawy. mnie. 120.www. anything – cokolwiek / anybody – ktokolwiek dzień. Give me! – Daj mi / Kiss me! – Pocałuj mnie! mężczyzna. What do you think? . pracować. work . np.DobraZuza.pl 109. np. np. – Lubię moją pracę. np. 110. any 114. np. – Skręć w prawo. Look at me! – Spójrz na mnie! myśleć. także. too brutal – zbyt brutalny jakiś. – Mam rację. every day – każdego dnia / yesterday – wczoraj to samo. np. 111. np. also around another came come 124. our me man too nasz mi. praca. np. same right 117.Co sądzisz? / I don’t think so! – Nie sądzę! także dookoła inny przybyłem przybywać. Me too. Turn right. Come back! – Wracaj! 1. 116. 122. – Ja także.

np. 2. Don’t break my heart! Nie łam mi serca! / Heart attack – atak serca nawet.pl 125. on/ona robi. take a shower – brać prysznic / take a pill – brać tabletkę dlaczego. np. 134. I must go! – Muszę iść! ponieważ. 126. np. Why is it so? – Dlaczego tak jest? / Why are you late? – Dlaczego jesteś spóźniony? / Why not? . Come here! – Chodź tutaj! brać. 127.DobraZuza. Operator – ‘Czy’ . pomoc np. well done – dobrze zrobione taki. does 129.p. 133. even you – nawet ty miejsce. 135. even place well such here take 136..Dlaczego nie? 1. takie tutaj. – Nie lubię tego ponieważ … 1. heart 130.www. I need your help! – Potrzebuję twojej pomocy! położyć 128. Help me! – Pomóż mi! 2. pomagać. put . help 138. np. np..w pytaniach w czasie teraźniejszym z 3 os. 131. np. three must because trzy musieć. l. np. Does he work? – Czy on pracuje? / Does she study? – Czy ona studiuje? serce. I don’t like it because . 132. I like this place! – Lubię to miejsce! dobrze. why 137. np. np. np.

found still between name 156. 150. 2. 144. np. Tell me the truth! – Powiedz mi prawdę! 1. stary 2. 3 blocks away – 3 bloki dalej znów. I went home. ponumerować wspaniały powiedzieć. different away różne w odległości. How old are you? . again 142. rzec mały każdy. jeszcze raz. 146.www. imię What’s your name? – My name is … Jak masz na imię. – Nazywam się . np.Ile masz lat? 1. off went old 145. np.DobraZuza. every day – każdego dnia every night – każdej nocy znalazłem nadal pomiędzy 1. nazwać powinno się. 149. 154.pl 139. 143. 1. – Poszedłem do domu. should . ludzie powiedzieć. np. 151. Men say small every 152. 147. mężczyźni 2. np... 140. 155. 141. np. liczba 2. 153. The same again! – Znów to samo! / Try again! – Spróbuj jeszcze raz! poza poszedłem. number great tell 148. kazać coś zrobić.

170. 171. us left end along 172. przeczytałem (wymowa: red) ostatni np. while might . 162. nigdy! / Never mind! – Mniejsza o to! / Never again! – Nigdy więcej! nas. koniec 2. np. never! – Nie. 160.pl You should go! – Powinieneś iść! You shouldn’t! – Nie powinieneś! 157. fresh air – świeże powietrze linia zestaw własny pod. 164.www.DobraZuza. np. 163. nam 1. Go along this street – Idź wzdłuż tej ulicy 1. never 168. home big give air line set own under read dom. 173. lewy 2. 169. np. Go home! – Idź do domu! / Let’s go home! – Chodźmy do domu! duży dawać powietrze. last 167. np. chwila Słowo używane do wyrażania 166. 165. 159. 158. np. wyjechałem. last week – w ubiegłym tygodniu last year – w ubiegłym roku nigdy. podczas gdy 2. No. 161. under the tree – pod drzewem 1. czytam (wymowa: ri:d) Read this book – Przeczytaj tą książkę 2. skończyć coś wzdłuż. opuściłem 1.

np.? razem. show large often 187. Together forever! – Na zawsze razem! zapytałem. I have a few problems. – Mam kilka problemów. pomyślałem 1.www. np.pl przypuszczeń 174. coś. 182.? – Czy ty często . 183. proszę! / Next week! – W przyszłym tygodniu! dźwięk.. np. How often? – Jak często? / I often go there. I have something for you! – Mam coś dla ciebie! 1. pokazywać duży często. poprosiłem 175. tamci zawsze. – Widziałem to wczoraj. Sounds wonderful! – Brzmi cudownie! poniżej widziałem. pokaz. oboje 2. asked . – Często tam chodzę. 186. myślałem. next następny. 177. show. np. please! – Następny. np. tamte. / Do you often . 181. np. np. together 188. 179. I saw it yesterday. I will always love you! – Zawsze będę cię kochał! 1.. reality show 2. brzmieć.DobraZuza. 180. something thought both A few those always 184. zarówno kilka. np. myśl 2. below saw 178. np.. 185.. Next. sound 176.

(coś zrobić). – Zamierzam . world going 193. przeczenie w czasie teraźniejszym. np.www. primary school . 202. Keep smiling! – Uśmiechnij się! dzieci. fast food. / I don’t want to go. 198. want chcieć.. formować jedzenie. np. np.pl 189.. lądować 194. świat Wyrażanie zamiarów: I’m going to . 192. house don’t dom ‘nie’ .DobraZuza. Until now – do chwili obecnej 1. I don’t like you! – Nie lubię ciebie! / I don’t drink coffee. – Nie chcę iść. 191. 197. – Zamierzam to zrobić. 200. / What’s your favorite food? – Jakie jest twoje ulubione jedzenie? trzymać. function land . np. szkoła. What do you want? – Czego chcesz? / I want to go. Do you have children? – Czy ty masz dzieci? funkcjonować 1. It’s important! – To ważne! / Is it important? – Czy to ważne? do (pewnego momentu). kwestionariusz 2. until form food 199. np. / I don’t smoke. forma. school 195. I’m going to do it.. – Nie palę.. important 196.szkoła podstawowa / high school – szkoła średnia ważny. ląd 2. – Chcę iść. 190. ziemia. np. keep children 201. np. – Nie piję kawy.

That’s enough! – Dość tego! wziąłem. np. I took a pill. Where do you live? – Gdzie ty mieszkasz? strona dostałem. boy once 207. It’s kind of you! – Miło z twojej strony! 2. 214.DobraZuza. began almost live 218. 219. once a week – raz na tydzień / once a day – raz na dzień zwierzę. np. 204. 217. miły.pl 203. 208. np. – Wziąłem prysznic. above kind 215. 205. headache – ból głowy / headline – nagłówek nad 1. for 212. np. I can’t live without you! Nie mogę żyć bez ciebie! chłopiec. boyfriend – chłopak jako sympatia raz. head 213. np. side without strona. 206. – Wziąłem tabletkę. I’m almost ready! – Jestem prawie gotowa! żyć. 210. 216. enough took 211. page got . animal farm – farma zwierzęca życie. np. rodzaj zacząłem prawie. np. np. np. zabrałem. np. / I took a shower. np. mieszkać. bok bez (czegoś). uprzejmy.www. np. It’s for you! – To dla ciebie! / Is it for me? – Czy to dla mnie? głowa. otrzymałem. Life is beautiful! – Życie jest piękne! / Everyday life – Życie codzienne dość. animal life 209. dla.

np. light blue – jasnoniebieski 1. jasny. Let’s 231. 232. What do you study? – Co studiujesz? drugi 222. I need money! – Potrzebuję pieniędzy! 2. 226. 234. 235.DobraZuza. Let’s go! – Chodźmy! / Let’s dance! – Zatańczmy! 1. It’s far away. np. ręka. 225. np. – Dostałem pracę. nocny. Take a picture – robić zdjęcie bycie studiować. far hand high year mother 227. light 228. 233. once a year – raz na rok matka. np. np. np. noc. mother-in-law – teściowa 1. father-in-law – teść propozycje. mummy – mamusia. 221. at night – w nocy 2. 229. lekki.www. Pepsi light 2. daddy – tatuś. 223. earth need Ziemia (planeta) 1. np. 220. potrzeba daleko. uczyć się. In the country – na wsi ojciec. country father 230. potrzebuję. – To daleko stąd. night picture being study second . obrazek. np. kraj 2. hand luggage – bagaż podręczny wysoki rok. np. np. wieś. np. np. 224.pl I got a job. night club zdjęcie.

www.DobraZuza.pl

236.

soon

wkrótce, np. See you soon! – Do zobaczenia wkrótce! opowiadanie, opowieść od (jakiegoś momentu) Since 1988 – od 1988 roku biały w zdaniach, np. Have you ever …? – Czy kiedykolwiek coś tam robiłeś? Np. Have you ever smoked grass? Czy kiedykolwiek paliłeś trawkę? 1. papier 2. tapetować 1. twardy 2. trudny blisko, niedaleko 1. zdanie, wyrok 2. skazać kogoś lepiej, np. Better late than never! Lepiej późno niż wcale! najlepszy, np. You’re the best! – Jesteś najlepszy! przez podczas dzisiaj jakkolwiek pewny, np. I’m sure. – Jestem pewien. / Are you sure? – Czy jesteś pewien? wiedziałem to jest próbować, np. You should try! –

237. 238. 239. 240.

story since white ever

241. 242. 243. 244. 245.

paper hard near sentence better

246. 247. 248. 249. 250. 251.

best across during today however sure

252. 253. 254.

knew it’s try

www.DobraZuza.pl

Powinieneś spróbować! 255. 256. 257. 258. 259. 260. told young sun thing whole hear powiedziałem młody słońce, sunny – słonecznie rzecz cały słyszeć, np. Can you hear me? – Czy mnie słyszysz? / I can’t hear you! – Nie słyszę cię! przykład, for example – na przykład > It’s a good example. – To dobry przykład. słyszałem kilka 1. zmiana 2. zmieniać, np. Change your socks! – Zmień skarpety! / Change your job! – Zmień pracę! 1. odpowiedź 2. odpowiadać, np. Answer my question! – Odpowiedź na moje pytanie! pokój, pomieszczenie, How many rooms? – Ile pokoi? / living room – salon / bedroom – sypialnia / bathroom – łazienka / rent a room – wynająć pokój / room service – obsługa hotelowa morze, at the seaside – nad morzem przeciwko czemuś

261.

example

262. 263. 264.

heard several change

265.

answer

266.

room

267. 268.

sea against

www.DobraZuza.pl

269.

top

1. najlepszy, np. top 20 2. top (ubranie) 3. top secret – ściśle tajne obrócić, skręcić, np. Turn right – skręć w prawo / Turn left – skręć w lewo uczyć się 1. punkt, np. a turning point – punkt zwrotny 2. wskazywać na duże miasto, np. I like city life. – Lubię życie w dużym mieście. grać, bawić się, np. I play computer games. - Gram w gry. / I play the guitar. - Gram na gitarze. / I play tennis. - Gram w tenisa. W kierunku pięć, Give me five! – Przybij piątkę! on samemu (coś robi) zwykle, zazwyczaj, np. What do you usually … do/eat? Co ty zwykle …robisz/ jesz? pieniądze, np. Time is money! – Czas to pieniądz! w pytaniach: Have you ever seen …? Czy ty kiedykolwiek widziałeś ...? przeczenie w czasie przeszłym, np. I didn’t do it. – Nie zrobiłem tego. / I didn’t go. – Nie poszedłem. / I didn’t work. – Nie pracowałem. samochód, np. Let’s go by car. – Jedźmy samochodem. ranek, np.

270.

turn

271. 272.

learn point

273.

city

274.

play

275. 276. 277. 278.

toward five himself usually

279. 280. 281.

money seen didn’t

282. 283.

car morning

292. – Ja jestem szczęśliwy. 286. cut dome group true 297. np. ruszać się. 287. ciało z chwilą rodzina później. 296. skaleczyć się kopuła grupa prawdziwy. – To prawda. kroić 2. turn move 291. 288. 285. 295. See you later! – Do zobaczenia później! zakręt. np. 298. Move your body! – Rusz ciałem! 1. 301. I’m happy. np. goldfish – złota rybka / go fishing – iść na ryby rośliny życie. face door 293. It’s true. I’m body upon family later ja jestem. 299. 2. plants living . 2. zakręcać 1. przeprowadzić się.www. ciąć. 290.DobraZuza. twarz. np. Open the door! – Otwórz drzwi! / The doors – Wrota 1. / A true friend – prawdziwy przyjaciel połowa czerwony ryba. 294. np. half red fish 300.pl Good morning – Dzień dobry! / in the morning – rano 284. standard of living – stopa życiowa 289. np. stawiać czoło czemuś drzwi.

shorts – szorty Stany Zjednoczone biegać 1. otwierać 2. tabela pamiętać.Jestem przeziębiony.www. / It’s cold outside. 306. np. rozkaz. Let’s order some pizza. – Jest mi zimno. gave order 310. otwarty ziemia. 2. really table remember 316.DobraZuza.pl 302.parter 1. – Zamówmy pizzę. zarezerwować. open ground cold 313. 311. – Jest zimno na zewnątrz. np. naprawdę stół. zamawiać. ground floor. 303. 1. np. black market – czarny rynek jeść krótki. family tree – drzewo rodzinne 308. . drzewo. tree . 305. 309. read a book – czytać książkę 2. np. zamówienie. np. książka. zimny. 312. Do you remember? – Czy pamiętasz? / Did you remember? – Czy pamiętałeś? / I don’t remember. 2. 315. zimno I’m cold. grunt. np. 307. np. 304. przeziębienie. 314. I have a cold. – Nie pamiętam. book a room – zarezerwować pokój dałem 1. black eat short United States Run book czarny.

4 dni temu smutny wczesny ja coś zrobię w przyszłości. w złożeniu: 2. np. żyłem. np. 321. I lived abroad. 336. before lived 334. – Pomogę ci. I’ll do it. 331. 325.3. – Zrobię to.3.www. I have no idea! – Nie mam pojęcia! / It’s a good idea! – To dobry pomysł! przed. Close your eyes! – Zamknij oczy! nic. 328. np.pl 317. American dream – amerykański sen przestrzeń wewnątrz temu. 335. np.DobraZuza.4 days ago – 2. 329. np. 320. pojęcie. np. 333. – Mieszkałem za granicą. before work – przed pracą mieszkałem. np. 318. / I’ll help you. 327. became add become . course front American space inside ago sad early I’ll kurs. stał się dodać stawać się 326. language course – kurs językowy przód amerykański. learned brought close nothing 330.np. I have nothing to say! Nie mam nic do powiedzenia! chociaż pomysł. nauczyłem się przyniosłem zamykać. 324. 323. though idea 332. 319. 322.

feelings – uczucia 342. 355. letter among I’m able dog shown mean 350. 345.pl 337. odpoczywać być może pewien sześć czuć się. – Nie mogę iść. 347. – Nie potrafię tańczyć. rest perhaps certain six feel . nie mogę. 352. np. 338. nie potrafię. behind my house – za moim domem 1. 348. I can’t dance. np. np. English 351. hodować rysować jeszcze. strong winds – silne wiatry / windy – wietrznie za. What does it mean? – Co to znaczy? / It means … – To znaczy … / meaning – znaczenie angielski. 339. 340. np. litera pośród jestem w stanie pies pokazany znaczyć.www. odpoczynek 2. Not yet! – Jeszcze nie! mniej wiatr. 354. grow draw yet less wind rosnąć. I can’t go. list 2. np. np. behind Can’t 344. 343. 341. Can you speak English? Czy potrafisz mówić po angielsku? 1. 1. np. 2. 353. 349. 346.DobraZuza.

368.www. downtown – centrum miasta / Let’s go downtown! – Chodźmy do centrum miasta! 1. green with envy – zielony z zazdrości tak zbudowałem.osobowość gorący. lista stał. 359. np. 361. town 365. 363.DobraZuza. 367. Anything to drink? – Czy coś do picia? trzymać stan 1. – Jest mi gorąco. 373. szczególny biegałem pełen. full of cockroaches – pełen karaluchów miasto. personal – osobisty. 357. 360. complete oh person hot anything 370. pożar gotowy. I’m ready! – Jestem gotowy! / Are you ready? – Czy jesteś gotowy? zielony. 369. np. np. 372. stałem sto dziesięć 358. zbudowany specjalny. cokolwiek. kompletny 2. 371. 366.pl 356. 374. 375. personality . fire ready ogień. hold state list stood hundred ten . 362. ukończyć och osoba. wyliczyć 2. I’m hot. green yes built special ran full 364.

382.koledzy z klasy kawałek. / I felt wonderful.. – Czułem się cudownie.. trzymałem 1. It doesn’t matter! – To nie ma znaczenia! stać pudełko. 394. ride a horse – jeździć konno mieć znaczenie. np. It’s a piece of cake! – To łatwizna! powierzchnia rzeka powszechny. zauważyć 2. 384. 379. . zaczynać tamten klasa. a box of . 389. mocny.www.DobraZuza. kept notice conclusion strong voice probably area horse matter 387. 390. np. np. strong emotions – silne emocje głos. 377. wywieszka.pl 376. np.pudełko czegoś 1. I felt horrible. szybko czułem. 381. np. np. 395. fast felt szybki. classroom – sala lekcyjna / classmates . np. 385. początek 2. 388. common sense – zdrowy rozsądek 378. 380. piece surface river common . 383. voicemail – poczta głosowa prawdopodobnie obszar koń. 391. – Czułem się okropnie. ogłoszenie wniosek silny. 393. stand box start that class 392. 386.

407. np. 406. whether fine round dark past ball 405.. 410. girlfriend – dziewczyna (sympatia) droga. football – piłka nożna / volleyball – siatkówka / basketball – koszykówka dziewczyna. np. 412. 409. Stop smoking – Przestań palić! / Stop talking! – Przestań gadać! jestem. I am .www. – Jestem z Polski. np. / I am from Poland. kula.. 400. 1. I’m fine. – Jestem lekarzem. 2. a bus stop 2. 413. 402. np. 401. talk 399. np.DobraZuza. – U mnie wszystko dobrze. stop 1. w końcu lato. in summer – latem/ 397.. przystanek.. 404. zatrzymywać się 3. okrągły ciemny 1. 411. przeszłość. road to … – droga do … niebieski zamiast jeden z dwóch substancja już ciepły nieobecny. rozmowa.pl 396. 403. np. ten. np. am 398. / I am a doctor. którego już nie ma nareszcie. przeszły piłka. Let’s talk! – Porozmawiajmy! czy dobrze. przestać coś robic. 408. girl road blue instead either substance already warm gone finally summer . – Ja jestem . np. 414. rozmawiać. 415. talk show 2.

in winter – w zimie głęboki ciężki ostrożnie iść za kimś. 427. 421. opuszczać kogoś.www. 425. You’re beautiful! – Jesteś piękna! każdy 1. 431. np. np. everything game . Leave me alone! – Zostaw mnie w spokoju! 2. Beautiful mind – Piękny umysł / Never mind! – Mniejsza o to! na zewnątrz siła. np. Księżyc zwierzaki umysł. Do you understand? – Czy rozumiesz? / I don’t understand. 424. What’s the problem? – W czym problem? / No problem! – Nie ma problemu! dłuższy zima. 422. moon animals mind 420. np. zostawiać. np. 429. 419. 433. wyjeżdżać wszystko. Follow me! – Idź za mną! piękny. np.DobraZuza. 418. np. 430.pl summer holiday – wakacje letnie 416. 428. np. – Ja nie rozumiem. longer winter deep heavy carefully follow beautiful everyone leave 432. understand rozumiem. powerful – silny problem. moc. outside power problem 423. political power. 426. Everything is OK! – Wszystko jest w porządku! gra 417.

stan faktyczny trzeci zupełnie nieść odległość chociaż wrażliwy. 447. np. np. 448. It’s possible! – To możliwe! / It’s impossible! – To niemożliwe! hobby.DobraZuza. 446. possible 453. np. ice-cream – lody statek sami. suchy 2. Caution! Wet floor! – Uwaga! Mokra podłoga! lód. wysuszyć W obrębie podłoga. ice ship themselves 444. np. np. 443. np. zegarek na rękę 2. 1. Bring me …. 445. for sensitive skin – dla wrażliwej skóry możliwy.Przynieś mi … 1. Oni powinni zrobić to sami. I’m sick. 450. 436. hobby . They should do it themselves. 435. What’s your hobby? – 437. sick dry within floor 441. system bring watch system. 442. np. 438. 451. – Jestem chory. oglądać np. zaczynać fakt.pl 434. suszyć. 439. watch television – oglądać telewizję chory. np. political system przynosić. 440. begin fact third quite carry distance although sensitive 452.www. 449.

rainy – deszczowo nagle łatwy. Don’t miss your bus! – Nie spóźnij się na autobus! wzór niebo. np. np.rozmiar large – duży dziki pogoda. np. spóźnić się. padać o deszczu 3.DobraZuza. What’s the weather tomorrow? – Jaka pogoda jutro? 1. 462. 3. real simple snow prawdziwy. 467. The sky is blue. 459. rzeczywisty. tęsknić. łatwo poszło! / Take it easy! – Wyluzuj! liście położył rozmiar. Easy come. pattern sky . rain 1. – Niebo jest 458. It’s simple – To jest proste! 1. np. 461.www. leaves lay size 463. 455. 2. śnieg padać (o śniegu) snowy – śnieżnie snowman – bałwan 457. 456. np. wild weather 465. miss 466. np. deszcz 2. I will miss you! – Będę za tobą tęsknić! 2. 4. reality – rzeczywistość prosty. np. suddenly easy 460. S-size – rozmiar small – mały / M-size – rozmiar medium – średni / L-size . prosty.pl Jakie jest twoje hobby? 454. 464. easy go! – Łatwo przyszło.

spacer główny ktoś centrum.www. 468.DobraZuza. What’s your decision? – Jaka jest twoja decyzja? 1. 484. spacerować 2. It happened yesterday. 476. 469. 487. – To zdarzyło się wczoraj.pl niebieskie. 474. walk main someone center field stay 1. Anything else? – Czy coś jeszcze? złoto budować. Let’s stay at home! – Zostańmy w domu! samemu łódź pytanie. 486. I have a question. 470. 472. itself boat question 477. np. wide least tiny hour happened 482. decyzja. 480. np. / Answer my question! – Odpowiedz na moje pytanie! szeroki najmniej maleńki godzina. – Mam pytanie. 483. np. zdarzyło się. dodatkowo. np. decision care low else Gold Build . 479. 475. I work 8 hours. opieka niski jeszcze. – Pracuję 8 godzin. 481. the city center pole zostać. 471. 485. 478. np. opiekować się 2. np. np. 473.

language 500. interesting job – ciekawa praca / boring job – nudna praca / full-time job – praca na cały etat / part-time job – praca na pół etatu muzyka. ‘A friend in need is a friend indeed’. in fall – jesienią 1. np. np. 491. Leave me alone! . 493. słaby np. 489. check emails – sprawdzać emaile czytanie jesień. music buy . glass rock tall alone 1. 498. poor results – słabe rezultaty mapa przyjaciel.pl building – budynek 488.Zostaw mnie w spokoju! dno sprawdzać. foreign languages – języki obce / language school – szkoła językowa / language course – kurs językowy praca. w pojedynkę.DobraZuza. / friendly – przyjacielski / make friends – zaprzyjaźniać się język. bottom check reading fall poor 497. szklany skała wysoki sam. 496. job 501. szklanka 2. listen to music – słuchać muzyki kupować 492. biedny poverty – bieda. nędza 2. 490. np. map friend 499. np. 502.www. 494. np. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. 495. np.

511. Don’t ask stupid questions! – Nie zadawaj głupich pytań! pojedynczy. np. 505. np. 508. 504. 522. 513. Listen to me! . single ticket – bilet w jedną stronę / single room – pokój jednoosobowy wyraźny energia. poprawić łóżko. spring travel wrote farm circle whose correct bed . clear energy week explain 514. 520. wiosna. at the weekend – w weekend wyjaśnić. traveling – podróżowanie napisałem farma.www. gospodarstwo rolne koło którego 1.Posłuchaj mnie! pytać. 507. np. 516. 519. np. poprawny 2. Go to bed! – Idź spać! / bedroom – sypialnia 509. 517. np. wyhodował słuchać.pl 503. 518. zgubiłem. Explain it to me! – Wyjaśnij mi to! / explanation – wyjaśnienie straciłem. 521. 506. – Straciłem wszystko. Nuclear energy tydzień. np. np. 512. lost 515.DobraZuza. np. single 510. window mark heat grew listen ask okno ocena gorączka urósł. I lost everything. in spring – na wiosnę podróżować.

529. thus square moment teacher happy 541. 535.pl 523. np. 530. 537. podstawa góra.www. in the mountains – w górach złapałem włosy ptak drewno 1. bright sent present plan . 544. measure straight base mountain caught hair bird wood color war fly yourself seem zmierzyć prosto. 533. obecny 1. np. 534. kolor 2. np. 532. 542. 527.DobraZuza. You seem to be drunk! – Wydajesz się być pijany! dlatego kwadratowy moment nauczyciel. 531. 538. teach – uczyć kogoś szczęśliwy. 540. 539. 543. planować 536. 526. Do it yourself! – Zrób to sam! wydawać się. prezent 2. np. mucha samemu. plan 2. Go straight ahead! – Idź prosto! baza. 528. np. happy end – szczęśliwy koniec / happiness – szczęście jaskrawy wysłałem 1. 525. 524. kolorować wojna latać.

558. 551. You’re stupid! – Jesteś głupi! / You’re wonderful! – Jesteś cudowny! wolny. 546. in the ocean – w oceanie rząd (instytucja) niemowlę trawa samolot. np. 560. 556. przekraczać prędkość maszyna informacja Z wyjątkiem dane ty jesteś. I’m free! – Jestem wolny! / Are you free? – Jesteś wolny? / freedom – wolność spadł przypuszczać naturalny ocean. travel by plane – podróżować samolotem ulica. np. np. 559.pl 545. prędkość 2. np. 565. np. 550. rather length speed machine information except figures you’re raczej długość 1. 552. street 563. 561. 553. 548. couldn’t reason difference 566. 549. 557. fell suppose natural ocean government baby grass plane 562. It makes no difference! – To nie stanowi różnicy! może. 547. I’m looking for Rose street? – Szukam Rose Street? nie mogłem przyczyna różnica. maybe .DobraZuza. 555. np. np. free 554. 564.www.

I’m late. płacić. 572. It’s strange! – To dziwne! / You’re strange! – Jesteś dziwny! 1. etap dziecko dziwny. np. 578. środek 2. – Jest późno. 582. 579. ludzki wyjazd. 580. środkowy krok. / It’s late. 569. wish 574. pay .DobraZuza. history mouth middle step child strange historia usta 1. 570. życzenie. 568. np. 571. eye drops – krople do oczu 1. soil human trip woman eye milk choose north seven famous late 585. 573. 2. istota ludzka 2. 576. np. – Jestem spóźniony. życzyć komuś np. I wish you a Happy Birthday! – Życzę Ci Szczęśliwych Urodzin! gleba 1. 581. business trip – wyjazd służbowy kobieta oko. np. słynny późno. pay by cash – płacić gotówką / pay by a credit card – płacić kartą kr. mleko 2. 583.www. wydoić wybierać północ siedem sławny. 575. 577.pl Maybe tomorrow? – Może jutro? 567. 584.

sleep 1. 589. 588. 2. 598. 592.www. 594. iron trouble store besides oil modern fun catch business 1. – Nie pójdę tam! przypadek Just in case. żelazko 2. catch a cold – złapać przeziębienie interes. 593. 5. np. case 600. zabawa złapać. np. mówić. sen spać sleepy – śpiący sleeping bag – śpiwór Sleeping Beauty – Śpiąca królewna 587. speak . 595. modern art – sztuka nowoczesna radość. np. 590.pl 586. 4. 3.DobraZuza. 591. I won’t do it! – Nie zrobię tego! / I won’t go there. – Tak na wszelki wypadek. reach lot won’t 599. Business is business! – Interes to interes! / It’s none of your business! – To nie twój interes! sięgać los nie zrobię czegoś. np. Can you speak English? – Czy potrafisz mówić po angielsku? / Speak up! – Mów głośniej! 596. bookstore – księgarnia drugstore – apteka poza tym olej nowoczesny. 597. prasować kłopot sklep.

613. rejestr. shape eight edge soft village object 1. 604. 610. np. jednostka mieszkanie.www. kształtować osiem krawędź miękki. unit flat direction south subject . zebranie 1. 608. 618. 611. 619. kształt 2. kopia 2. przepisywać las szczególnie konieczny. przedmiot szkolny 2. ewidencja 1. a block of flats – blok mieszkalny kierunek południe (kierunek) 1. Unidentified Flying Object – UFO Niezidentyfikowany Latający Obiekt wiek minuta ściana. kopiować. nagrywać. 606. 615. meeting – spotkanie. – On jest dobrym pracownikiem. 612. 602. 603. np. soft skin – miękka skóra wioska przedmiot. temat 607. np.DobraZuza. 609. 620. 605. mur spotykać się. Is it really necessary? – Czy to naprawdę konieczne? on jest. 621. age minute wall meet record copy forest especially necessary 616. 614.pl 601. zapisać 2. He’s a good worker. he’s 617.

wasn’t I’ve got 625. np. np. 631. sandpit – piaskownica ogon czekać.pl 622. 638. 639.www. ćwiczenia piasek. – Boli mnie głowa. np. np. np. np. test 2. I’m bad! – Jestem zły! temperatura para. You’re wrong! – Jesteś w błędzie! praktyka. 637. nie było. 633. Wait for me! – Poczekaj na mnie! trudny. 629. It’s difficult! – To trudne! ogólny przykryć. It wasn’t me. skin skóra. uwzględniać materiał 623. 628. np. 636. 635. obejmować. ahead wrong practice sand tail wait difficult general cover material . 634. np. ja mam. birthday party – przyjęcie urodzinowe 1. siła 2. np. 641. żółty przyjęcie. 624. I’ve got a headache. a pair of jeans – para dżinsów / a pair of shoes – para butów do przodu błędny. 630. Skin disease – choroba skóry / Skinny – chudy nie był. – To nie byłem ja. zmuszać 1. testować zły. 640.DobraZuza. 626. yellow party force test bad temperature pair 632. 627.

It isn’t true. 650. 643. sign language .język migowy zgadywać do przodu olbrzymi 1. np. 663. rowerem region W złożeniu: neither …nor – ani …ani okres (np. np.www. 656. result . banknot różne wyścig przemoc. jechać np. czasu) krew. 652.DobraZuza. isn’t thousand sign guess forward huge ride region nor period blood nie jest. What’s the result? – Jaki jest wynik? 653. 658. przejażdżka 2. 659. 654. 660. – To nie jest prawda. 655. 646. fight violence – zwalczać przemoc wynik. np. 648. 662. 645. 644. bloody – krwawy / blood test – badanie krwi bogaty zespół. 657. np. tysiąc znak. 649. 661.pl 642. 647. team games – gry zespołowe róg kot ilość ogród doprowadził notatka. rich team corner cat amount garden led note various race violence 664. 651.

np. weight thin stone hit wife island we’ll opposite born sense 679. We’ll go. 667. martwy.pl 665. in addition – w dodatku Przeczenie w czasie teraźniejszym z 3 os. l. – Urodziłem się w Polsce. On nie lubi kawy. brother addition doesn’t brat dodatek. To nie ma sensu. 670. 2. 671. 681. naprzeciwko urodzony. np. np. I was born in Poland. 675. 674. dead body – zwłoki / deadline – ostateczny termin oddania czegoś waga. cattle million anyone rule .DobraZuza. 1. np. It doesn’t make sense. 673. – My pójdziemy. He doesn’t like coffee. senses – zmysły. 682. 680. 3. rządzić 2.p. weight loss – utrata wagi cienki 1. zasada 668. common sense – zdrowy rozsądek bydło milion ktokolwiek 1. 666. 678. uderzyć 2. dead 669. sens. 677. kamienny 1. kamień 2. 672. uderzyłem żona wyspa my coś zrobimy w przyszłości.www. np. 676.

2. interest chance 693. np. np. – Twoja ręka jest złamana. np. – Miałem na myśli ciebie. 685. plon 2. rozbity. I meant you. – Wyglądasz ślicznie. produkcja. 695. np.. You look pretty. złamany. broken 691. You have no chance! – Nie masz żadnych szans! gruby 1.www. / express train – pociąg ekspresowy / travel by train – podróżować pociągiem świeży. nauka. science 1. train to – pociąg do . np. widok śliczny. np. 687. np. pociąg. 1. zepsuty. thick sight pretty train 697. / 2. wzrok 2. produkować ciągnąć syn miałem na myśli. np. 688. afraid women produce pull son meant 690. nauki ścisłe 3. 684. 689. 696. My car is broken. 686. I’m afraid of dogs! – Boję się psów! kobiety 1. fresh .. korzyść.DobraZuza. odsetki 2. 692. – Mój samochód jest zepsuty. broken heart – złamane serce / Your hand is broken. 1. interesować szansa. political science–nauki polityczne bać się. 694.pl 683.

przerwa. sit bought radio method king similar return corn decide position bear hope 713. deska 699. Can you drive? – Czy potrafisz prowadzić samochód? prowadzić. np. np. przewodzić 1. song engine board . 714. – Proszę usiąść. please. I hope so! – Mam taką nadzieję! / I hope not! – Mam nadzieję. Sing a song – śpiewać piosenkę silnik. lead break 701. 709. np. powrót kukurydza. 706. mieć nadzieję. 710. stanowisko znosić coś 1. engineer – inżynier 1. Sit down. 715. pozycja 2. łamać. 707. np. 702. 708. powracać 2. np. że nie.DobraZuza. cornflakes – płatki kukurydziane zdecydować się 1. drive prowadzić samochód. 700. nadzieja 2. / Hopeless – beznadziejny Piosenka. radio station – stacja radiowa metoda król podobny 1. 703. 711. 705. np. Don’t break my heart! – Nie łam mi serca! siedzieć. np. np.pl fresh vegetables – świeże warzywa 698.www. kupiłem radio. lunch break 2. 712. 704.

control 1. np. zarząd 3. 731. clean teeth – czyścić zęby 1.pl 2. 728. brown clean wouldn’t 722. remote control – pilot do telewizora 1. czysty 2. czyścić gdybanie. rozprzestrzenianie wieczór. 730. rozprzestrzeniać 2. 729. srebro nos. cichy 2. 721. np. 725. Good evening! – Dobry wieczór! / in the evening – wieczorem / evening news – wiadomości wieczorne brązowy 1. section spent ring teeth quiet ancient sightseeing afternoon silver nose . ear-rings – kolczyki zęby.www. Ancient History – Historia Starożytna zwiedzanie popołudnie. kontrolować 3. – Nie poszedłbym. np.pod kontrolą 2. – Nie zrobiłbym tego. cisza. 720. / I wouldn’t do it. Quiet. np. np. please! starożytny. I wouldn’t go. 727. 723. 718. spread evening 719. under control . 724. sekcja spędziłem pierścionek. boarding card – karta pokładowa 716. kontrola. 717. in the afternoon – po południu srebrny. 726.DobraZuza.

744. przechodzić na druga stronę. np.www. napełnić 1. jestem zajęty. 747.DobraZuza. human capital – kapitał ludzki wypełniać. I’m sorry I’m busy. np. 738. sharp pain – ostry ból walczyć stolica. death penalty – kara śmierci / die – umierać / dead – martwy dziura. / Are you busy today? – Czy jesteś zajęta dzisiaj? Poza wysyłać. / You’ll go there. 745. 739. You’ll do it. – Przepraszam. death 737. 741. robić interesy zajęty. śmierć. Cross the street – Przejdź przez ulicę ostry. np. np. np. 2. hole coast cross 740. krzyż 2. 735. send emails – wysyłać emaile 736. np. sharp fight capital 743. np.pl nosy – wścibski 732. beyond send . century therefore level you’ll wiek (100 lat) dlatego poziom Konstrukcja do wyrażania czynności przyszłych. 742. 733. – Pójdziesz tam. nora wybrzeże 1. umowa. interes. fill deal busy 746. the capital of Poland / Kapitał. – Zrobisz to. 734.

763. np. It can cause … To może spowodować . np. pass an exam – zdać egzamin 2. np. zrywać skala.pl 748. 755. Powodować. 764. pisać na maszynie uwaga gaz. 760. 761. please! – Cisza.DobraZuza. Time is passing by. meat lady west glad action pass 758. basic pay – pensja podstawowa bez dodatków / basics – podstawy 751.. 753. type attention gas kitchen pick scale basic . np. proszę! / Attention. please 752. Silence. np. miłość 2. good cause – uzasadniona przyczyna 2. np. gas bills – rachunki za gaz kuchnia zbierać.www. uwielbiać coś. 1. cool 750.. scales – waga podstawowy. 759. Do you love me? – Czy ty mnie kochasz? chłodny 749. love 1. typ 2. np. please! – Proszę o uwagę! mięso pani zachód zadowolony akcja 1. przyczyna. 757. proszę. cause 1. 754. 756. 762. np. kochać. pass – przemijać. – Czas przemija.

775. happen zdarzyć się. grown-ups – osoby dorosłe 1. 772. Believe me! – Uwierz mi! / I don’t believe you! – Nie wierzę ci! / Do you believe me? Czy ty mi wierzysz? główny. np. wear act hat arm believe 774.. include describe 779. please? Czy mógłbyś to opisać. wonderful – cudowny / What a wonderful world! Co za cudowny świat! zawierać. 778.DobraZuza. Nosić 1. bezpieczny 2. np. major gray wonder 777.. Could you describe it. np. 4. opisywać.pl 765. 773. 3. proszę? elektryczny. What’s happened? – Co się stało? 1. arms race – wyścig zbrojeń wierzyć. 2. It includes . o dużym znaczeniu szary cud. cost 769.www. electricity – elektryczność kosztuje kosztowało koszt costing – kosztorys 766. electric .. 770. 771. – To zawiera. 767. safe grown 768. kasa pancerna dorosły.. np. uczynek 2. 776. działanie kapelusz ramie.

sprzedałem 2. please! – Bez cukru. 781. 2.długości) 1. wyrażających chęć zrobienia czegoś. row contain fit 788. yard beat inch sugar . 786. office 785. 782. np. I’d like to go. 793. sprzedany 1. equality – równość wartość. sold visit sheep I’d 1. poproszę! 2. np. cukier. equal value 790.pl 780.–Chciałbym studiować biuro. ubijać cal (jed. rząd (np.krzeseł) Zawierać. No sugar. 791. You’re very fit! – Jesteś w bardzo dobrej formie! równy.www.DobraZuza. kłócić się 2. container – pojemnik 1. 783. post office – poczta / office worker – pracownik biurowy / police officer – policjant 1. 787. / I’d like to study. It doesn’t fit me. W dobrej formie. odwiedziny 2. uderzyć. – Chciałabym pójść. owce W frazach. pokonać 2. np. wizyta. – To mi nie pasuje. np. 792. np. 789. słodzić 784. odwiedzać owca. moral values – wartości moralne / valuable – cenny podwórko 1. pasować.

np. zwiększył się 1. 798. rose cotton spoke Shopping 807. total sell wire 803. 796. wzrósł. bawełniany mówił zakupy. strach. kluczowy. winner – zwycięzca 1. np. Shore throughout Compare poprzez porównywać. product dessert bank farther won 800. 810. przesyłać pieniądze drogą elektroniczną 1. an interesting product / by-product – produkt uboczny deser bank. comparison – porównanie . key elements – elementy kluczowe / key factors – czynniki kluczowe product.pl 794. piggy bank – świnka skarbonka dalej. drut 2.www. lęk 2. win – wygrywać. 806. 805. np go shopping – iść na zakupy / shopping bag – torba na zakupy / shopping mall – centrum handlowe 1. dalszy wygrałem. 802. 809. sale – wyprzedaż 1. bać się brzeg morza czy jeziora 795. klucz 2. 799.DobraZuza. kwota całkowita sprzedawać. istotny. key 1. całkowity 2. róża 2. bawełna 2. Fear 808. 801. 804. 797.

817. 812. poruszanie się. np. Joking apart! – Żarty na bok! ścieżka ostrożny. mental disease – choroba umysłowa / mental block – blokada umysłu / mentality – mentalność dziewięć pożyteczny publiczny. np. human nature – natura ludzka / natural – naturalny oddzielnie. 825. Be careful! – Bądź ostrożny! / care – opieka / Take care! – Uważaj na siebie! wąski umysłowy. 822.DobraZuza. przetwarzać. ćwiczyć chleb. proces 2. nature 816. np. 818. 820. apart path careful 819. 2. According to technology . 823. process 815. w odległości. movement exercise 1. bread and butter – chleb z masłem toast bread – chleb tostowy 1. ruch społeczny 1. ruch.pl 811. np. bread 814. 2. narrow mental 821. ćwiczenie. nine useful public 824. oficjalny > Notary Public – Notariusz / public transport – transport publiczny / public holiday – dzień wolny od pracy zgodnie z technologia 813. data processing – przetwarzanie danych natura.www.

830. dotykać. experiment 837.DobraZuza. touching story – wzruszająca historia 1. The speech was boring. np. experiment on animals eksperymentować na zwierzętach 1. Don’t drop it! – Nie upuść tego! krzesło. kropla. public institutions naród. 829. drop 839. np. Przemówienie było nudne. too salty – zbyt słony przemówienie. Where do you spend your holidays? .pl 826. np. np. 835.www. touching – wzruszający.Gdzie spędzasz wakacje? 1. institution nation knowledge 831. Eksperyment. appear ate dinner hurt spend 836. 833. instytucja. armchair – fotel / chairman – przewodniczący 827. 834. United Nations Organization – ONZ wiedza. eye drops – krople do oczu 2. upuścić. np. medical experiment – eks. nacja. salty – słony. dotyk 2. chair . np. Don’t touch it! – Nie dotykaj tego! 3. 832. know – wiedzieć / I don’t know! – Nie wiem! pojawiać się zjadłem obiad zranić. salt sól. eksperymentować. touch 838. np. np. speech 828. np. medyczny 2. zraniłem spędzać.

Unless you do it – Jeśli tego nie zrobisz 1. passive smoking – bierne palenie W frazie: none of – żaden z . np. np. miejsce 2. 844. 854. 852. kablowa rachunek. 842. 855. np. 856.www. east separate truck sing wschód (kierunek) rozdzielać ciężarówka śpiewać. met passive none devastation television bill . krosta 3. np. 841. 847. spot 850. cable television – telew. 843. np. np. dostrzec W złożeniu: Neither … nor – Ani … ani … Neither he nor she understands me. Ani on ani ona nie rozumieją mnie. shop=store. particular shop 848. column twice 846. 845.. zniszczenie telewizja.. shop online – robić zakupy przez internet / shopping mall – centrum handlowe jeśli nie. szczególny 2. twice a week – dwa razy na tydzień / twice a month – dwa razy na miesiąc 1. drobiazgowy sklep. spotkałem bierny.DobraZuza. unless 849.pl 840. neither 851. 853. np. singer – piosenkarz / song – piosenka kolumna dwa razy.

live under pressure – żyć pod presją 1. solve pressure rozwiązywać (np. 862. 865. church original enjoy 872. report farmer count trade chief month clothes doctor indeed dance 869. 870. 866. 867. 863. np. tańczyć. informować 2. znany 859.www. cieszyć się czymś. 868. 858. raport. 864. np. / Enjoy yourself! – Baw się dobrze! wypadek. – Zatańczmy! kościół. główny miesiąc ubrania lekarz. sister familiar . Let’s dance.pl electricity bill – rachunek za elektryczność. pay bills – płacić rachunki 857. I enjoy dancing. 874. 871. 860.DobraZuza. sprawozdanie rolnik liczyć 1. handlować przywódca. np. – Lubię tańczyć. taniec 2. accident 873. np. car accident – wypadek samochodowy / by accident – przypadkiem siostra znajomy. napięcie. family doctor – lekarz rodzinny w rzeczy samej 1. handel 2. 861. solution – rozwiązanie ciśnienie. churchyard – cmentarz oryginalny 1. problem).

wykaz. 2. respect slow noise statement hungry 890. Slow down! – Zwolnij! szum. lie 881. 878.pl 875. np. final exams – matura 1. final rise loud fair 885. join tube . 884. 883. np. tubka. kłamać. szacunek 2. 891. końcowy. 879. 888. play fair – grać fair / It’s not fair! – To nie w porządku! 1.www. Are you hungry? – Czy jesteś głodny? 1. 886. np. loudspeaker – głośnik. Don’t lie! – Nie kłam! 3. wiać 2. leżeć 2. metro w Londynie 880. podmuch szybki quickly – szybko prawo. np. połączyć. powolny. np. dołączyć do kogoś tuba. podnosić głośny. civil law – prawo cywilne / break the law – łamać prawo 1. kłamstwo finałowy. 887. noisy – hałaśliwy oświadczenie. np. podwyżka 2. honest imagine blow quick law szczery wyobraź sobie 1. 877. 889. 876.DobraZuza. szanować wolny. bank statement – wyciąg bankowy głodny. megafon zgodny z zasadami. 882.

1. 905. owoce. 899.DobraZuza. effect paid motion myself divide supply diet dear surprise 906. np. 896. surprising – zaskakujący pistolet. nervous breakdown – załamanie nerwowe 1. karabin. I’m 20. nervous nerwowy. 903. – Mam 20 lat. 908. empty twenty broke nice 897. 901. 898. dział 1.www. I did it myself! – Zrobiłem to sam! podzielić. 904. np. 909. gun entire fruit crowd . np. np. 894. fruit salad – sałatka owocowa tłum. 2. division – podział. healthy diet – zdrowa dieta / go on a diet – przejść na dietę drogi. np. zaopatrywać dieta. 900. 895. niespodzianka. Dear Peter! – Drogi Piotrze! 1. skutek 2. zaopatrzenie 2.pl 892. opróżnić dwadzieścia. nice to meet you! – Miło cię spotkać! / Nice to see you! – Miło cię widzieć! 1. 902. np. 907. sekcja. machine gun – karabin maszynowy cały owoc. rozbiłem miły. złamałem. pusty 2. zaskoczyć. efekt. a nice surprise – miła niespodzianka 2. effective – skuteczny zapłaciłem ruch samemu. crowded – zatłoczony 893.

w formie stałej zanieczyszczenie. skok regularny. sunflower – słonecznik gwiazda mózg drewniany rodzaj rozwijać. We are happy. 916. 933. 914. np. udział 2. 931. sick wet solid pollution flower star brain wooden sort develop shoulder variety season share jump regular represent market we’re flew finger expect army dinner camp danger chory mokry solidny. 922. 929. 927. 918. 930. development – rozwój ramię różnorodność pora roku 1. 911. 912.pl 910. 915.DobraZuza. polluted – zanieczyszczony Kwiat. np. 921. 932. 935.www. 934. regular meals – regularne posiłki reprezentować rynek my jesteśmy. poleciał palec (u ręki) spodziewać się armia obiad obóz niebezpieczeństwo. 928. 925. dangerous – niebezpieczny . dzielić się 1. 917. 913. 926. 924. 920. skakać 2. 919. 923.

941. express feelings – wyrażać uczucia 1. 950.pl 936. Don’t push me. 951. wyrażać. 937. firma obecny. 954. właściwy płaszcz. – Jestem wnerwiony. 956. It’s mine. strzał 2. przeć. zastrzelił wnerwiony. 952. zastrzyk 3. too sweet – zbyt słodki / Sweet dreams! – Słodkich snów! sukienka torba.www. sweet dress bag proud neck breath strength member twelve mine company current pound . shot 943. 947. np. ekspresowy.DobraZuza. np. torebka dumny szyja oddech siła członek. np. – To moje. raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy pchać. 953. 955. – Nie popychaj mnie. express train – pociąg ekspresowy / express mail – przesyłka ekspresowa 2. np. np. bieżący funt 942. 945. purpose breakfast proper coat push express cel śniadanie odpowiedni. np. 939. / Are you angry? – Czy jesteś wnerwiony? Słodki. np. 946. 949. member of parliament – członek parlamentu dwanaście mój. 938. angry 944. 948. 1. I’m angry. 940.

964. – On żyje. kończyć stacja. an average woman – przeciętna kobieta umierać. 970. pasować 3. 965. See you tomorrow! – Do zobaczenia jutro! / tomorrow morning – jutro rano pojechałem ludność 1. koniec 2. np.pl 957. pić 2. napój doświadczenie. 972. in the future – w przyszłości jutro. He’s alive. 968. 967.www. mecz przeciętny. 959. drove population finish station . double room – pokój dwuosobowy do określonego czasu 1. płyn 2. 974. average 962. np. – On umarł. valley double till match dolina podwójny. np. np. 973. 960.DobraZuza. 961. zapałka 2. np. 1. 958. strumień dostarczać 1. future tomorrow 971. 966. die of – umrzeć na / He died. die 963. liquid alive stream provide drink experience 969. płynny żywy. What’s your work experience? Jakie jest twoje doświadczenie zawodowe? przyszłość. np.

społeczność kapitan autobus. cent electricity 983. spalić 2. scena 2. oparzyć 3. electricity bill – rachunek za elektryczność wszyscy. everybody 984. – To jest nic nie warte.DobraZuza. burn 981. It’s worth it. ścierać kurze warty. 977. kurz 2. / It’s worth nothing. oxygen mask – maska tlenowa wiersz poetry – poezja rozwiązanie. milkshake – koktajl mleczny 1. – To piecze. – Jest tego warty. faza tlen. It’s a perfect solution! – To doskonałe rozwiązanie! 1. community captain bus 990. – Każdy jest inny. go by bus – jechać autobusem bus stop – przystanek autobusowy chronić. 980. Everybody is different. 989. 985. szczur. 978. np. np. potrząsać. np.pl railway station – stacja kolejowa 975. cent elektryczność. 976. It burns.www. np. 988. 986. 979. protect . shake stage oxygen poem solution trząść. rat dust worth 987. 982. the rat race – wyścig szczurów 1.

oil industry – przemysł naftowy 1000. cook raise further cancer guide discover plain usual seat 1. police consider dozen baseball rubber 1006. 999. np. 996. np. 3. 995. bez dodatków zwyczajny. discovery – odkrycie zwykły. 2. gotować. 1004. Call the police! – Zadzwoń po policję! rozważać tuzin rodzaj gry 1. 1002. kucharz podnosić dalszy. 1008. miejsce. np. lung cancer – rak płuc przewodnik (człowiek). 992. popierać 2. 998. 1003.DobraZuza. 994. kolejny nowotwór. guma. gumowy. 1005. poparcie dokładnie przemysł. rubber shoes – gumowce symbol 1. zwykły siedzenie. przyjmować. fasten seat-belts – zapiąć pasy bezpieczeństwa / Is this seat free? – Czy to miejsce jest wolne? akceptować. I can’t accept it! – Nie mogę tego zaakceptować! policja. accept 1001. 1007.pl protection – ochrona 991. 993. 1009. guidebook – książka-przewodnik odkryć. symbol support exactly industry . 997. prosty. 2.www.

popełnić błąd szpital pozostawać 1. np. Stop laughing! – Przestań się śmiać! / Don’t laugh at me! – Nie śmiej się ze mnie! zakupy spożywcze popularny dziękować 1. charger – ładowarka pomyłka. they’re beneath laugh oni/one są. 1021. They’re friends. groceries popular thank quarter 1017. poniżej śmiać się. make a mistake . mistake hospital remain service . obciążyć. np. 1016. 1011. climb continue potatoes receive design 1022. 1019. 1014.DobraZuza. kwadrans.www. przewodniczący 1. – Oni są przyjaciółmi. np. 1025. Ćwierć 2. projektować 3. 1015. 1027. 1026. opłata 2.pl 1010. usługa. 1023. president charge 1024. 1012. 1018. obsługiwać 2. quarter past one – kwadrans po pierwszej wspinać się kontynuować ziemniaki otrzymywać 1. 1020. designer – projektant prezydent. project 2. service industry – przemysł usługowy / Customer Service – Obsługa Klienta 1013.

1045. 1040. 1044. 1041. 1031. 1033.pl 1028.sugestia 1032. żonaty. 1047. 1039. I will never forget you! – Nigdy cię nie zapomnę! rower. A bottle of beer – butelka piwa Lot zapominać. np. np. uczniowie owady adres. 1037.DobraZuza. 1048. 1038. suggested . 1035. What’s your address? Jaki jest twój adres? szczerze dolary należeć do butelka. 1046. np.obserwacja wskazywać stacja kolejowa nóż zamężna. tajemnica. silent night – cicha noc struktura wysokość obserwować. suggestion . Are you married? – Czy jesteś żonaty? Zasugerowałem. np. increase students insects address wzrastać studenci. 1029.www. sincerely dollars Belong to bottle flight forget bicycle secret soldier silent structure height observe indicate Railroad station knife married 1049. ride a bike – jeździć rowerem sekret. top secret – ściśle tajne żołnierz cichy. 1034. 1043. np. observation . 1030. np. 1042. 1036.

1060.www. 1065. 1061. 1059.pl 1050. repeat . Swimming pool – basen sposobność natychmiast ulubiony. telefonować powtarzać. komórkowy 2. uciekać zabijać. 1066. np. 1068. sweets telephone 1069. 1058. mobile phone – tel. chapter swimming opportunity immediately favorite 1067. 1064. enter magazine agree wchodzić magazyn zgadzać się z . 1054.. 1063. np. pokój (brak wojny) 2. Do you agree with me? Czy zgadzasz się ze mną? / I don’t agree with you! – Nie zgadzam się z tobą! pięćdziesiąt 1. 1052. fifty escape kill 1056. ucieczka 2. What’s your favorite … ? Jaki jest twój ulubiony …? słodycze 1. Killer – zabójca planeta niebezpieczny wydarzenie lider 1.. planet dangerous event leader peace spelling 1062. np. 1055. np. Repeat. spokój literowanie. Spell it. 1057. please! – Przeliteruj to. telefon. proszę! rozdział pływanie. 1051. please! 1053. Killing – zabójstwo.DobraZuza.

please! Doskonały. 1071. prepare instance avenue newspaper actually employee przygotowywać przykład aleja gazeta faktycznie pracownik. extra perfect determined dictionary . book review przekonywać kogoś pozwalać na coś nikt. 1073. 1072. 1085. 1078. 1079. np. You’re nobody! – Jesteś nikim! / Nobody is perfect! – Nikt nie jest doskonały! / Nobody likes me! .www.pl 1070.Nikt mnie nie lubi! Detale. 1082. 1090. review convince allow nobody 1080. It’s nothing serious. 1081. modelka klimat kawa. np. 1088. np. 1077. 1083. employ – zatrudniać. 1076. instant coffee – kawa rozpuszczalna kiedykolwiek poważny. Extra ketchup. szczegóły Mięśnie model. 1089. / Serious problem – poważny problem dodatkowy. perfekcyjny zdeterminowany słownik. np. details muscles model climate coffee whenever serious 1087. employment – zatrudnienie. To nic poważnego.DobraZuza. 1086. employer – pracodawca. 1074. 1084. 1075. unemployment – bezrobocie recenzja.

1110. 1096.pl Polish-English dictionary 1091. writing style – styl pisarski wykształcenie. work conditions – warunki pracy przyjechałem umiejscowiony program. 1094. 1105. 1093. educated – wykształcony wymagany polityczny. 1100. What a nightmare! – Co za koszmar! szorstki biblioteka warunek. 1102. Don’t lose it! – Nie strać tego! warzywa rodzice. ordinary nightmare rough library condition arrived located program pencil tongue title enemy garage lose vegetable parents style education required political zwykły koszmar. 1103. 1092. np. 1106. 1104. 1095. daughter individual . coloring pencils – kredki język tytuł wróg garaż tracić. np. np. 1109. parents-in-law – teściowie styl.DobraZuza. political situation–sytuacja polityczna / political party – partia polityczna córka indywidualny 1111. np. 1108. interesting program ołówek. 1097. np.www. np. 1107. 1098. 1112. 1101. 1099.

1117. altogether activities article equipment discuss healthy health recognize frequently character personal 1125. 1119. progress postęp. disappear success traffic yesterday situation . 1128. 1123. przedyskutować. np. I can’t see any progress. economic situation – sytuacja ekonomiczna / emergency situation . np. – To było wczoraj. np. 1127. rodzajnik wyposażenie omówić. PC – komputer osobisty / personal problems – kłopoty osobiste / person – osoba znikać sukces. successful – udany ruch uliczny.pl 1113. 1122. sytuacja. 1129. 1115. 1121. np. artykuł 2.www. traffic jams – korki uliczne wczoraj. charakter osobisty. 1124. 1126. 1116. discussion – dyskusja zdrowy zdrowie rozpoznawać często bohater.DobraZuza. 1120. – Nie widzę żadnego postępu. 1118. / make progress – robić postępy razem.sytuacja nadzwyczajna 1114. active – aktywny 1. personal computer. ogółem zajęcia. It was yesterday.

1143. dyrektor szkoły. neighborhood – sąsiedztwo podekscytowany. 1141. 1135. 1. 1148. 1136. 2. organization – organizacja / international organization – organizacja międzynarodowa 1132. physical education – w-f sąsiad. realize message zdawać sobie sprawę wiadomość. 1138. physical neighbor excited whisper available college furniture leather husband principal medicine excellent operation council author organize . skórzany mąż 1. lekarstwo doskonały. City Council – Rada Miasta autor organizować. np. exciting – ekscytujący szeptać dostępny koledż meble skóra (zwierzęcia). leave a message – zostawiać wiadomość ostatnio rachunek. 1139. 1133. recently account 1134. 1140. Accounts – księgowość fizyczny. 1142. 1147. najważniejszy. np. 1144.www. doskonale operacja rada (instytucja). accountant – księgowy. 1149. medycyna. 2. 1145. Główny.DobraZuza. 1131. 1146. bank account – rachunek bankowy. 1137.pl 1130.

1151. 1153. silnik wpływać na konwersacja. 1159. 1173. 1161. stosować 1169. 1157. It’s a waste of time.pl 1150. 1170. Connection – połączenie project 1. 1171. 1154. 2.www. wymawiać zaoferował 1. 1152. 1168. rozmowa dowód. ogłaszać 2. 1162. citizenship – obywatelstwo środowisko 1. no evidence – brak dowodów obywatel. 1167. 1174. wpływać odwołać publiczność mieszkanie gorszy transport zamarznięty 1. 1160. concern barbecue homeless disease construction motor affect conversation evidence citizen environment influence cancel audience apartment worse transportation frozen waste dotyczyć grillowanie bezdomny choroba konstrukcja motor. np. 1175. 1158. kilka Funkcja łączyć. 1155. 1163. 1172. tracić para.DobraZuza. strata. 1156. 1164. 1165. couple function connect project pronounce offered apply . wpływ 2. 1166. – To strata czasu.

1187. improvement – poprawa Żołądek. collect stamps – zbierać znaczki zapobiegać. 1180. brzuch zbierać. daily identity standard . 1185. zagraniczny. 1181. np. 1186.DobraZuza. 1192. zaplanować 2. 1190. zorganizować rytm unikać. high quality produkt – produkt wysokiej jakości okropny instrument równowaga zdolność 1. aplikować. prevention – zapobieganie odwaga występować (mieć miejsce) obcy. np. 1179.pl 2. terrible instrument balance ability arrange rhythm avoid 1191. np. apply for a job – ubiegać się o pracę / apply for – ubiegać się o 1176. 1183. ID – dokument tożsamości 1. Avoid drinking alcohol – Unikaj picia alkoholu 1. 1193. 1182. codzienny 2. improve stomach collect prevent courage occur foreign quality poprawiać. 1178. standard 2. standardowy 1184. 1189. 1188.www. 1177. foreign language – język obcy jakość. gazeta codzienna tożsamość.

szyfr zamka.DobraZuza. rekomendować 1195. driving license – prawo jazdy zalecać. combine łączyć. 1199. frighten social 1198. 1200. ISBN 978-83932406-0-9 Jolanta Głowacka .pl 1194. factory license recommend E-book „1200 najczęściej używanych angielskich słów”.pl Darmowy e-book może być kopiowany. Wszelkie zmiany w treści i formie są zabronione. drukowany i przekazywany drogą elektroniczną wyłącznie do użytku prywatnego.DobraZuza. 1197.jest własnością portalu www. attach a file – dołączyć plik / attachment – załącznik przerażać społeczny. Combination . kombinacja dołączyć. np. Social security – Ubezpieczenie społeczne / Social science – Nauki społeczne fabryka licencja.www. attach 1196.