P. 1
Materiały Budowlane 2-2007

Materiały Budowlane 2-2007

|Views: 1,450|Likes:

More info:

Published by: Piotrek Sołtys on Apr 03, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

W NUMERZE
TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych
P. Łukowski – Materiały i systemy do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych – wdrażanie norm europejskich EN 1504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Courard, A. Garbacz, T. Piotrowski – Inżynieria Powierzchni Betonu. Część 3. Termodynamiczne uwarunkowania adhezji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. Mielczarek, M. Lange – Naprawa oraz wzmacnianie elementów i konstrukcji drewnianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. Brylicki, A. Łagosz, M. Rembiś, A. Smoleńska – Nowe zaprawy naprawcze do rekonstrukcji cegieł i spoinowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Madryas – Współczesne materiały konstrukcyjne w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Fleszar, A Królikowski – Zabezpieczanie konstrukcji żelbetowych za pomocą migrujących inhibitorów korozji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. H. Gerdes – Impregnacja betonu za pomocą silanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Chmielewska, J. Koper – Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Kozkova, M. Rorke – Radcon # 7 – innowacyjna technologia hydroizolacji betonu . . M. Karpała – Sprężyste mocowanie szyn kolejowych i tramwajowych . . . . . . . . . . . M. Kałuża, T. Bartosik – Wzmacnianie konstrukcji materiałami na bazie włókien węglowych, szklanych i aramidowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Foremny – Kompozyty FRP do wzmacniania konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Olesiak – Zasady stosowania farb krzemianowych w renowacji zabytków . . . . . . K. Danielewska, A. Pszczółkowska, T. Górecki – Nanotechnologia w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. Owsiak – Badanie efektywności hydrofobizacji powierzchni cegieł . . . . . . . . . . . . A. Fojutowski – Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 12 15 21 24 26 29 32 36 39 42 46 49 52

ISSN 0137-2971 Nakład do 14 500 egz.

Cena 16,00 zł (w tym 0% VAT)

Adres redakcji 00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A skr. poczt. 1004 tel./fax (022) 827-52-55, 826-20-27 e-mail: materbud@sigma-not.pl www.materialybudowlane.info.pl Ogłoszenia przyjmuje redakcja tel./fax (022) 826-20-27, 827-52-55 oraz Dział Reklamy i Marketingu ul. Mazowiecka 12, 00-950 Warszawa, skr. 1004 tel./fax (022) 827-43-66, 826-80-16 e-mail: reklama@sigma-not.pl Redaguje zespół: Redaktor Naczelny mgr inż. Krystyna Wiśniewska Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Danuta Kostrzewska-Matynia Sekretarz redakcji mgr inż. Ewelina Kowałko Kierownik Działu: prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki Rada Programowa mgr Zbigniew Bachman, inż. Maria Bajszczak, mgr Mariola Berdysz, mgr inż. Andrzej Dobrucki (przewodniczący Rady), dr inż. Zbigniew Giergiczny, dr inż. Mariusz Jackiewicz, mgr inż. Przemysław Konopka, inż. Józef Kostrzewski, dr Alina Muzioł-Węcławowicz, prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski, mgr inż. Andrzej Podobas, dr inż. Stanisław Zieleniewski Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji artykułów oraz nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam Wszystkie zamieszczone materiały są objęte prawem autorskim, a ich przedruk w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek języku jest zabroniony. Skład i łamanie: FOTOSKŁAD Pracownia Poligraficzna www.ksiega.com.pl Przygotowanie w technologii CTP, druk i oprawa LOTOS Poligrafia Sp. z o.o. www.drukarnia-lotos.pl SIGMA-NOT Sp. z o.o. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 skr. poczt. 1004, tel.: (022) 818-09-18 Internet: http://www.sigma-not.pl Prenumerata: e-mail: kolportaz@sigma-not.pl

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
J. A. Pogorzelski – Myślmy kompleksowo o mieszkaniach, energii i kredytach . . . . . . 56 A. Węglarz – Możliwości finansowania projektów z dziedziny efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 P. Cieślewicz – Termoizolacja typu PIR – materiał nowej generacji . . . . . . . . . . . . . 62

PRAKTYKA BUDOWLANA
Z. B. Kohutek – Trwa Kampania Znaku Jakości SPBT „Dobry Beton” . . . . . . . . . . . 68 Z. Szparkowski – Tendencje rozwoju budynków biurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI
M. Kosiorek, A. Kolbrecki – Bezpieczeństwo pożarowe – część XVI. Środki ogniochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

TARGI BUDMA 2007
K. Wiśniewska, E. Kowałko – Bogaty program BUDMY 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . Posadzki przemysłowe z betonów kompozytowych Bautech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kształtki wieńcowe – wygodne i łatwe w użyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno o zwiększonej izolacyjności akustycznej firmy Stolbud S.A. Włoszczowa . . . . . Nowości FAKRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gala Laureatów Konkursu Perły Ceramiki UE 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 77 78 80 82 84

RYNEK BUDOWLANY
SOLBET zwiększa produkcję i umacnia markę – wywiad z Markiem Małeckim, Prezesem Grupy SOLBET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . K. Fronczak – Drewno w internetowej sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 87 90 93 97

EKOBUDOWNICTWO
H. Piekut – Zanim zabraknie węgla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

VADEMECUM UNIJNE
J. Tworek – Ocena regulacji prawnych i funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

PRAWO W BUDOWNICTWIE
P. Swaczyński – Odzyskanie należności na drodze sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zapraszamy do odwiedzenia: www.materialybudowlane.info.pl oraz Portalu Informacji Technicznej: www.sigma-not.pl

2 ’2007 (nr 414)

1

ankietę wśród instytucji zainteresowanych tematyką normy i wprowadzenie ewentualnych poprawek. L. W 2007 r. dwie kolejne normy (EN 1504-6 i EN 1504-7) wprowadzono metodą uznania. wprowadzanie Norm Europejskich do stosowania w Polsce odbywa się metodą uznania lub tłumaczenia. Z drugiej strony. wymagania. np. tłu* Politechnika Warszawska P Tabela 1. a ich wersje polskie są obecnie w fazie ankietyzacji i powinny być opublikowane w 2007 r. sterowanie jakością i ocena zgodności). Opracowaniem polskich wersji norm zajmuje się zespół pod kierunkiem prof. Systemy ochrony powierzchnowej przetłumaczona i opublikowana w 2006 r. Definicje. uzupełniona i poprawiona. mija 10 lat od chwili opublikowania normy ENV 1504-9 przez CEN jako normy przeznaczonej do tymczasowego stosowania. Czarnecki. a zatem przewidziane do wprowadzenia metodą tłumaczenia. Paweł Łukowski* Materiały i systemy do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych – wdrażanie norm europejskich EN 1504 maczeniu na język polski podlega tylko tytuł dokumentu. ich wprowadzenie uznano także za pilne. nietłumaczona przetłumaczona i opublikowana w 2005 r. dotyczące materiałów i systemów do napraw i ochrony betonu. Betonu. tłumaczenie przygotowane do publikacji w 2007 r. Wprowadzenie Normy Europejskiej metodą uznania (dawniej nazywaną też metodą „okładkową”) polega na jej opublikowaniu w języku oryginału. Czarnecki. Naprawa konstrukcji betonowych w świetle norm europejskich („Materiały Budowlane” 9/2005). przetłumaczona i opublikowana w 2006 r. P. Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku normy ENV 1504-9. Zgodnie z ustawą z 12 września 2002 r. przetłumaczona i opublikowana w 2006 r. ostęp osiągnięty w ostatnich 15 latach w zakresie napraw konstrukcji z betonu znalazł wyraz w opracowaniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) zbioru 10 norm pod ogólnym tytułem EN 1504: Products and systems for the protection and repair of concrete structure. i dlatego były one publikowane metodą uznania. wprowadzona metodą uznania (bez tłumaczenia). tłumaczenie przygotowane do publikacji w 2007 przetłumaczona i opublikowana w 2006 r. Normy z serii EN 1504 są obecnie wprowadzane do stosowania w Polsce. wymagania. Definitions. Normy eurpejskie z serii EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. o normalizacji. uznano z oczywistych powodów za przeznaczone do powszechnego stosowania. EN 1504-10 2 2 ’2007 (nr 414) . przez Polski Komitet Normalizacyjny – Komitet Techniczny nr 274 ds.R. Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych w świetle normy EN 1504-10 („Materiały Budowlane” 7/1999). (tabela 1). weryfikację merytoryczną i językową. jako Normy Europejskie o statusie Norm Polskich. W tym czasie miała ona zostać. sterowanie jakością i ocena zgodności Numer EN 1504-1 EN 1504-2 EN 1504-3 EN 1504-4 EN 1504-5 EN 1504-6 EN 1504-7 EN 1504-8 EN 1504-9 Definicje Tytuł Status normy w Polsce przetłumaczona i opublikowana. Normy z serii EN 1504. Wprowadzenie Normy Europejskiej metodą tłumaczenia obejmuje szereg etapów. L. Termin ostatecznego zatwierdzenia do stosowania był już kilkakrotnie przekładany i obecnie trudno przewidzieć.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych dr inż. dlatego jej pozycja wobec pozostałych norm jest w pewnym sensie nadrzędna. W niniejszym artykule przedstawiono aktualny stan wdrożenia Norm Europejskich dotyczących materiałów do napraw i ochrony betonu do stosowania w Polsce. quality control and evaluation of conformity (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. H. Norma ta zawiera ogólne zasady stosowania materiałów i systemów do napraw i ochrony betonu. przyjęcie wersji polskiej przez odpowiedni Komitet Techniczny. Obecnie siedem norm z serii EN 1504 jest wdrożonych do stosowania w polskiej wersji językowej (w tym norma PN-EN 1504-1 doczekała się już wydania uzupełnionego i poprawionego). najnowsze wydanie 2006 r. Definicje. na podstawie doświadczeń zebranych w różnych krajach. Sasse. L. Projekt europejskiej normy ENV 1504-9:1997 („Materiały Budowlane” 11/1998). wreszcie zatwierdzenie przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. opublikowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN jako norma do tymczasowego stosowania (ENV). L. betonu Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne Łączenie konstrukcyjne Iniekcja betonu Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych Ochrona zbrojenia przed korozją Sterowanie jakością i ocena zgodności Ogólne zasady stosowania wyrobów i systemów Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac przetłumaczona i opublikowana w 2006 r. Czarneckiego z Politechniki Warszawskiej Problematyka napraw betonu w świetle Norm Europejskich była niejednokrotnie prezentowana na łamach czasopisma „Materiały Budowlane” – por. wprowadzona metodą uznania (bez tłumaczenia). kiedy ten dokument utraci tymczasowy charakter. w tym zwłaszcza opracowanie polskiej wersji językowej dokumentu. Łukowski. a następnie wprowadzane metodą tłumaczenia. Czarnecki. requirements.

Rys. Operacje te wyznaczają funkcje używanych materiałów i są podstawą ich klasyfikacji wg PN-EN 1504-1: • wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej betonu: wyroby i systemy. oferowanych na rynku. których zastosowanie poprawia trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych. ochronę powierzchniową betonu (rysunek 2). skażonych (chlorki) lub zobojętnionych (karbonatyzacja). po usunięciu fragmentów luźnych. W każdej naprawie betonu lub żelbetu można wyróżnić. gruntowanie podkładu betonowego. 2 ’2007 (nr 414) 3 . zastępujące uszkodzony beton i przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji. wiele operacji naprawczych: iniekcję rys. W dziesięciu częściach przedstawiono całość problematyki – od definicji do wykorzystania materiałów i systemów na placu budowy. • wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych: wyroby i systemy stosowane do napraw konstrukcji betonowych. Złożoność zagadnienia znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie różnorodnych rozwiązań materiałowych w zakresie napraw i ochrony betonu przed korozją. Założeniem serii norm europejskich EN 1504 jest kompleksowe ujęcie tematyki napraw i ochrony konstrukcji betonowych. • wyroby i systemy do łączenia konstrukcyjnego: wyroby i systemy stosowane w celu zapewnienia trwałej konstrukcyjnej przyczepności między betonem a dodatkowo stosowanym materiałem. • wyroby i systemy do kotwienia: wyroby i systemy. mający na celu całkowite lub częściowe przywrócenie obiektowi wyjściowego lub wymaganego projektem stanu użytkowania. stosowane metody i odpowiadające im normy z serii EN 1504 Rys. • wyroby i systemy do ochrony zbrojenia przed korozją: wyroby i systemy nakładane na niezabezpieczone zbrojenie w celu zapewnienia ochrony przed korozją. • wyroby i systemy do iniekcji betonu: wyroby i systemy wprowadzane do konstrukcji betonowej przez iniekcję. Etapy naprawy. zapewniając odpowiednią współpracę obu materiałów lub przez wypełnianie pustek zapewniają współodkształcalność stali i betonu. wypełnianie ubytków. Wyroby i systemy ochronne i naprawcze zajmują w strukturze norm PN-EN 1504 centralne miejsce (rysunek 1). ochronę zbrojenia. 2. które kotwią zbrojenie w betonie. 1. • wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych: wyroby i systemy stosowane do napraw powierzchniowych.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA Struktura zbioru norm z serii PN-EN 1504 Naprawa budowli to złożony sposób postępowania. przywracające ciągłość i/lub trwałość konstrukcji. Struktura zbioru norm z serii EN 1504 przywracające geometrię powierzchni lub estetyczny wygląd konstrukcji.

wyrobów iniekcyjnych – Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie PN-EN 12637-1:2005 (U) Kompatybilność wyrobów iniekcyjnych – Część 1: Kompatybilność z betonem PN-EN 14068:2004 (U) Oznaczanie wodoszczelności spękań. wypełnionych iniekcyjnie. bez zmian w betonie PN-EN 14068:2004 (U) Oznaczanie wodoszczelności spękań. z uwzględnieniem cyklu termicznego lub bez cyklu termicznego. cd.PN-EN 1799:2000 Badanie przydatności konstrukcyjnych materiałów klejących do stosowania na powierzchniach betonowych PN-EN 12188:2001 Oznaczanie połączenia stali ze stalą w celu określenia właściwości konstrukcyjnych materiałów klejących PN-EN 12189:2000 Oznaczanie czasu przydatności do użycia PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12192-2:2002 (U) Metoda badania wypełniaczy do spoiw polimerowych PN-EN 12614:2005 (U) Oznaczanie temperatury zeszklenia polimerów PN-EN 12615:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie PN-EN 12617-1:2004 (U) Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS) PN-EN 12617-3:2004 Oznaczanie wczesnego skurczu liniowego konstrukcyjnych materiałów klejących PN-EN 12618-2:2005 (U) Oznaczanie przyczepności. 5 PN-EN 1504-2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepności przez odrywanie PN-EN 1770:2000 Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej PN-EN 1877-1:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12192-1:2004 Metoda badania suchych składników gotowych zapraw PN-EN 12617-1:2004 (U) Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS) PN-EN 13057:2004 Oznaczanie odporności na absorpcję kapilarną PN-EN 13294:2004 Oznaczanie czasu tężenia PN-EN 13395-2:2004 Oznaczanie urabialności – Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy PN-EN 13529:2005 Odporność na silną agresję chemiczną PN-EN 13578:2004 (U) Kompatybilność z betonem wilgotnym PN-EN 13579:2004 Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej PN-EN 13581:2004 Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli PN-EN 13687-1:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej PN-EN 13687-2:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny) PN-EN 13687-3:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej PN-EN 13687-5:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok termiczny PN-EN 1504-3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepności przez odrywanie PN-EN 1767:2002 (U) Analiza w podczerwieni PN-EN 1770:2000 Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej PN-EN 1877-1:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12192-1:2004 Metoda badania suchych składników gotowych zapraw PN-EN 12617-4:2004 Oznaczanie skurczu i wydłużenia PN-EN 12637-1:2005 (U) Kompatybilność wyrobów iniekcyjnych – Część 1: Kompatybilność z betonem PN-EN 13294:2004 Oznaczanie czasu tężenia PN-EN 13295:2005 Oznaczanie odporności na karbonatyzację PN-EN 13395-1:2004 Oznaczanie urabialności – Część 1: Badanie rozpływu zapraw tiksotropowych PN-EN 13395-2:2004 Oznaczanie urabialności – Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy PN-EN 13395-3:2004 Oznaczanie urabialności – Część 3: Badanie płynności mieszanki betonowej stosowanej do napraw PN-EN 13412:2006 (U) Oznaczanie modułu sprężystości przy ściskaniu PN-EN 13687-1:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej PN-EN 13687-2:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny) PN-EN 13687-4:2002 (U) Oznaczanie kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho PN-EN 1504-4 Łączenie konstrukcyjne PN-EN 1767:2002 (U) Analiza w podczerwieni PN-EN 1770:2000 Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej PN. na str. z uwzględnieniem cyklu termicznego lub bez cyklu termicznego. wyrobów iniekcyjnych – Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie PN-EN 12636:2001 Oznaczanie przyczepności betonu do betonu PN-EN 13412:2006 (U) Oznaczanie modułu sprężystości przy ściskaniu PN-EN 13733:2004 Oznaczanie trwałości konstrukcyjnych materiałów klejących PN-EN 1504-5 Iniekcja betonu PN-EN 1543:2000 Oznaczanie narastania wytrzymałości na rozciąganie polimerów PN-EN 1767:2002 (U) Analiza w podczerwieni PN-EN 1771:2005/AC:2005 (U) Oznaczanie iniekcyjności z zastosowaniem warstwy piasku PN-EN 1877-1:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12614:2005 (U) Oznaczanie temperatury zeszklenia polimerów PN-EN 12617-2:2005 (U) Rysy skurczowe polimerowych wyrobów iniekcyjnych: skurcz objętościowy PN-EN 12618-1:2004 (U) Przyczepność i wydłużalność stosowanych do iniekcji wyrobów o ograniczonej plastyczności PN-EN 12618-2:2005 (U) Oznaczanie przyczepności. bez zmian w betonie 4 2 ’2007 (nr 414) . Normy Europejskie Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań i ich powiązanie z normami EN 1504.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Tabela 2. wypełnionych iniekcyjnie.

in. ich klasy. metody zdefiniowanie sposobu użycia poszczególnych materiałów. iż sformułowano w niej zasady dotyczące naprawy betonu i ochrony zbrojenia. otoczenia oraz stosowanych materiałów. Zakres badań uzależniony jest od zasady. Wykonanie prac naprawczych z wymaganiami. normy te są przywoływane w odpowiednich częściach normy EN 1504 (tabela 2). Określono także etapy naprawy oraz czynniki. którym przyporządkowano odpowiednie metody technicznej realizacji. W 18 przypadkach metoda badania polega na wizualnym sprawdzeniu danej cechy. ze str. Normy Europejskie Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań i ich powiązanie z normami EN 1504 cd. Praca została wykonana w ramach grantu rozwojowego MNiSW nr R04 020 01 2 ’2007 (nr 414) Odbiór prac naprawczych 5 . zasady. W normie EN 1504-10 określono m. W komentarzach do norm podkreśla się także znaczenie przyczepności do podłoża i międzywarstwowej jako warunku powodzenia naprawy. sposoby kontroli jakości prac. konserwacja i utrzymanie konstrukcji uszkodzenia. Na ogół są to proste próby przeprowadzane bezpośrednio na placu budowy. której przyporządkowana jest metoda naprawy lub ochrony. Do każdej metody podano zestaw cech wraz Tabela 3. opracowanie dokumentacji Diagnostyka stanu konstrukcji Wstępne planowanie naprawy Projekt naprawy Postępowanie naprawcze w świetle norm europejskich Znaczenie normy ENV 1504-9 wynika m. kontrola jakości.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA Tabela 2.in. prace zapobiegawcze. Niemal połowa norm na metody badań jest wprowadzona do stosowania w Polsce metodą tłumaczenia. 4 PN-EN 14117:2005 (U) Oznaczanie czasu wyciekania cementowych wyrobów iniekcyjnych PN-EN 14406:2005 (U) Oznaczanie współczynnika rozszerzalności i ocena rozszerzalności PN-EN 14497:2005/AC:2006 (U) Oznaczanie stabilności filtrowania PN-EN 14498:2005 (U) Zmiany objętości i masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i przechowywania w wodzie PN-EN 1504-6 Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych PN-EN 1544:2007 (U) Oznaczanie pełzania syntetycznych wyrobów żywicznych (PC) przy długotrwałym obciążeniu rozciągającym prętów zbrojeniowych kotwienia PN-EN 1767:2002 (U) Analiza w podczerwieni PN-EN 1877-1:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości PN-EN 1881:2007 (U) Badanie wyrobów kotwiących metodą wyrywania PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 12192-1:2004 Metoda badania suchych składników gotowych zapraw PN-EN 12614:2005 (U) Oznaczanie temperatury zeszklenia polimerów PN-EN 13294:2004 Oznaczanie czasu tężenia PN-EN 13395-2:2004 Oznaczanie urabialności – Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy PN-EN 1504-7 Ochrona zbrojenia przed korozją PN-EN 1767:2002 (U) Analiza w podczerwieni PN-EN 1877-1:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 1: Oznaczanie równoważnika epoksydowego PN-EN 1877-2:2002 (U) Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi – Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości PN-EN 12614:2005 (U) Oznaczanie temperatury zeszklenia polimerów PN-EN 13062:2004 (U) Oznaczanie tiksotropii wyrobów do ochrony zbrojenia PN-EN 15183:2006 (U) Badanie ochrony przed korozją PN-EN 15184:2006 (U) Przyczepność otulonej stali do betonu przy ścinaniu (badanie wyrywania) PN-EN 1504-10 Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac PN-EN 1542:2000 Pomiar przyczepności przez odrywanie PN-EN 1766:2001 Betony wzorcowe do badań PN-EN 1881:2007 (U) Badanie wyrobów kotwiących metodą wyrywania PN-EN 12190:2000 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej PN-EN 14630:2007 (U) Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w betonie metodą fenolftaleinową Część 8 normy EN 1504 Sterowanie jakością i ocena zgodności podaje procedury kontroli jakości wyrobów. Właściwości te dotyczą podłoża. Badania sprawdzające obejmują łącznie 45 cech podłoża. Do tego celu stosuje się m. Podobny pogląd był prezentowany również przed opublikowaniem tych norm. fikacja i przyczyny możliwości. materiałów naprawczych.in. aby zapewnić właściwy przebieg robót. prowadzenia prac wybór i zastosowanie materiałów i sprzętu. Etapy naprawy wg ENV 1504-9 Etapy naprawy Użytkowanie konstrukcji Elementy istotne na danym etapie naprawy warunki i przebieg użytkowania. które powinny być sprawdzone. dokumentacja. odnosząc je do zasad naprawy i ochrony. Jednym z podstawowych warunków powodzenia naprawy lub ochrony jest właściwe przeprowadzenie prac. sformułowanych w normie ENV 1504-9. pozostałe metodą uznania i są one na różnych etapach przygotowania do publikacji w wersji polskiej. jakie powinny być brane pod uwagę w poszczególnych fazach realizacji przedsięwzięcia (tabela 3). z faktu. Wymagania dotyczące: podłoża. stosowanych materiałów i otoczenia. Dotychczas opracowano ok. normy dotyczące badań. zagadnienia BHP badania odbiorcze. 60 Norm Europejskich na badania wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. W normie EN 1504-10 zestawiono metody napraw i ochrony konstrukcji przed korozją.

które można zmierzyć za pomocą wagi torsyjnej Wihelmy’ego. Andrzej Garbacz** mgr inż.w stalagwierzchniowego γL oraz mometrze obwodu przewężenia. Właściwość ta jest efektem współdziałania napięcia powierzchniowego (swobodnej energii powierzchniowej SFE – Surface Free Energy) cieczy i podłoża oraz międzyfazowej energii powierzchniowej. zależny od promienia kapilary. wyrażonym wzorem: ∆W γL = . Tomasz Piotrowski** Inżynieria Powierzchni Betonu. ** Uniwersytet w Lie `gie ** Politechnika Warszawska O Międzyfazowa energia powierzchniowa γSL na granicy faz ciało stałe/ciecz jest miarą siły przyciągającej cząsteczki cieczy do podłoża. cosα = 1. Na cząsteczkę znajdującą się wewnątrz cieczy działają siły przyciągania pochodzące od otaczających ją cząsteczek. α – kąt między powierzchnią płytki i płaszczyzną styczną do powierzchni cieczy. Można ją podzielić na dwie składowe odpowiadające oddziaływaniom międzycząsteczkowym: polarną (dipolową) γp i dyspersyjną γd. W celu uzyskania dobrej przyczepności ciekłego materiału naprawczego do mineralnego podłoża naprawianego (beton) stosuje się materiały dobrze zwilżające podłoże. Rozkład sił działających na cząsteczkę na powierzchni cieczy jest inny. kąt zwilżania będzie stosunkowo duży (rysunek 2). natomiast w praktyce należy również uwzględnić empiryczny współczynnik k. Definicję swobodnej energii powierzchniowej opisuje równanie Owensa i Wendta: p γ SL = γ S + γ L − 2 λdS ⋅ γ d − 2 λp ⋅ γ L [N/m] L S Kąt zwilżalności to kąt. Termodynamiczne uwarunkowania adhezji Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy γL można przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kształtu kropli tuż przed jej oderwaniem się od końcówki dozującej stalagmometru (rysunek 1). zwany stałą stalagmometryczną danego przyrządu. Przeniesienie cząsteczek z wnętrza na powierzchnię cieczy jest związane z wykonaniem pracy przeciw wypadkowej sił międzycząsteczkowych. Schemat stanu zwilżenia ciała stałego przez ciecz 6 2 ’2007 (nr 414) . Fn określa się ze wzoru: Fn = F – Q = 2γL (l + d)cos α [N] gdzie. decyduje fizykochemiczna kompatybilność podkładu betonowego i materiału naprawianego. nazywa się napięciem powierzchniowym. że ich wypadkowa równa się zeru. Część 3. Zgodnie z praRys. γL – napięcie powierzchniowe [N/m]. na skutek działania sił adhezji. Siła od napięcia powierzchniowego Fn równa jest różnicy między siłą F potrzebną do oderwania płytki od cieczy i ciężarem płytki Q. l . aby utworzyć jednostkową powierzchnię cieczy. która jest skierowana do wnętrza cieczy wzdłuż normalnej do powierzchni cieczy. Opisany jest równaniem Younga-Dupre’a jako zależność między napięciem powierzch- [N/m] Rys. Napięcie powierzchniowe wynika z sił wzajemnego oddziaływania występujących między cząsteczkami cieczy. [J/m2 = N/m] ∆A gdzie: A – pole powierzchni [m2]. Praca.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych dr Luc Courard* dr inż. jaki tworzy styczna powierzchni cieczy i powierzchnia ciała stałego. Siły przyciągania.długość zanurzonej części płytki w momencie odrywania [m].1. Wzór określający wagę kropli w ma postać: w = mg = k2π rγL [N] Innym sposobem pomiaru jest metoda odrywania płytek metalowych. tworzą wypadkową. Swobodna energia powierzchniowa jest więc tą częścią energii. Ze względu na symetrię sferyczną siły te kompensują się tak. jaką trzeba wykonać. Polega ona na wyznaczeniu siły potrzebnej do oderwania płytki (o znanym obwodzie) od powierzchni cieczy. cząsteczki cieczy przylegają do metalu i wówczas α = 0. objętości kropli i konstrukcji przyrządu. W przypadku cieczy zwilżającej płytkę. która w wyniku zmian nie została zrównoważona. d – grubość płytki [m]. W – praca potrzebna do utworzenia powierzchni A [J]. obok struktury geometrycznej powierzchni podkładu („Materiały Budowlane” 9/2006) i stopnia jego mikrozarysowania („Materiały Budowlane” 12/2006). Jej wartość można określić przez pomiar kąta zwilżania jednej lub kilku cieczy o dobrze znanych właściwościach. 2. W przypadku gdy swobodna energia powierzchniowa jest równa lub większa niż napięcie powierzchniowe cieczy następuje efekt pełnego zwilżenia i kąt zwilżania jest zerowy. wem Tate’a waga kropli Schemat pomiaru w jest wprost proporcjonalna do siły napięcia po. Natomiast jeżeli ciecz o dużym napięciu powierzchniowym (woda) znajdzie się na podłożu o niskiej energii powierzchniowej (teflon). Przyjmując d << l można obliczyć napięcie powierzchniowe cieczy γL ze wzoru: γL = F −Q 2l skuteczności naprawy. w tym napięcia powierzchniowego. Zjawisko zwilżania można opisać jako zmianę stanu energetycznego na skutek zmiany powierzchni rozdziału ciało stałe/gaz i ciecz/gaz na skutek powstania nowej ciało stałe/ciecz. pochodzące od cząsteczek cieczy.

iż siła adhezji jest tym większa. a także parowania.8 53 42.7 21. owocną dyskusję i opiekę merytoryczną. Wyniki badań napięcia powierzchniowego w przypadku wody i zaczynów cementowych z domieszkami oraz kąta zwilżalności na zróżnicowanych podłożach: W – woda destylowana. Modyfikatory materiałów naprawczych Rys. Na podstawie rozważań termodynamicznych można także wykazać niekorzystny wpływ obecności warstewki wody na powierzchni podkładu w przypadku stosowania kompozytów polimerowych. im mniejszy jest kąt zwilżania i im większe napięcie powierzchniowe cieczy.7 53. że powierzchnia betonu nie jest jednorodna. Praca adhezji określa stabilność powierzchni zespolenia. zależnie od Wartości pracy adhezji w przypadku podkładów suchych (WaV) i z warstewką wody na powierzchni (WaVL) UKŁAD NAPRAWIONY WaV WaVL materiał naprawczy/podkład [mJ/m2] [mJ/m2] Zaprawa cementowa/beton Akryl/beton Akryl/akryl Akryl/beton hydrofobizowany Żywica epoksydowa/beton Żywica epoksydowa/podkład epoksydowy Żywica epoksydowa/beton hydrofobizowany 87. co upraszcza zjawisko zwilżania tylko do oddziaływań dyspersyjnych.2 relacji między wartościami napięcia powierzchniowego wody i mieszanki materiału naprawczego. Pomiar kąta zwilżalności przeprowadza się bezpośrednio w goniometrze (fotografia). Praca powstała w ramach pracy statutowej w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PW – 2007. Czynniki wpływające na pracę adhezji Stosując odpowiednią modyfikację materiału naprawczego lub obróbkę powierzchniową podkładu betonowego można kontrolować właściwości termodynamiczne w układzie naprawianym.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA niowym cieczy i ciała stałego oraz międzyfazową energią powierzchniową (rysunek 2): cos θ = γ S − γ SL γL Wyznaczenie składowych równania polega na pomiarze kata zwilżenia na podkładzie o zerowej składowej polarnej – γSp. 2 ’2007 (nr 414) 7 . Ze względu na zmienność kąta zwilżenia w czasie.4 52. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pomiaru napięcia powierzchniowego γL wody (W) i zaczynów cementowych (C) z różnymi domieszkami obniżającymi lepkość oraz wyniki pomiaru kąta zwilżenia tych materiałów na różnych podkładach. Ciecz o wyższym napięciu powierzchniowych wypiera ciecz o niższym napięciu. Obliczona na ich podstawie wartość pracy adhezji za pomocą równań wyrażających WA1 i WA2 wskazuje na możliwość wykorzystania wyniku pomiaru kąta zwilżenia na podkładzie betonowym do celów porównawczych między mieszankami materiału naprawczego (rysunek 4).8 74. Uwzględniając natomiast oddziaływania polarne i dyspersyjne wg równania opisującego swobodę otrzymuje się energię powierzchniową: p W A 2 = 2 λdS ⋅ γ d + 2 λp ⋅ γ L L S Rys. Objawia się to zmniejszeniem pracy adhezji.4 56 – 22. Lechowi Czarneckiemu – Kierownikowi Katedry za inspirację.1 80. C3 – naftalenem. pracę określa się ze wzoru: WA = γL + γS – γSL [N/m] a po wprowadzeniu γS = cosθγL + γSL z przekształcenia wzoru na kąt zawilgocenia otrzymuje się: WA1 = γL (1 + cosθ) [N/m] Wynika z tego. C6 – kopolimerem winylowym [N/m] mogą odpowiednio zmieniać napięcie powierzchniowe lub kąt zwilżania. γL – napięcie powierzchniowe cieczy [N/m]. przyjmuje się wartość zmierzoną po 1 lub 2 min od naniesienia cieczy na podłoże. W przypadku gdy adhezja jest wynikiem jedynie sił van der Waalsa. C5 – lignosulfonianem sodowym. C4 – melaminą wielkocząsteczkową. Autorzy składają podziękowania prof. co potwierdzają wyniki badań (tabela). Zależność między obliczonymi wartościami pracy adhezji WA1 i WA2 Pomiar kąta zwilżalności W związku z tym. należy przeprowadzić oddzielne badanie zaprawy cementowej i kruszywa. 3. gdzie: γS – napięcie powierzchniowe ciała stałego [N/m]. W celu określenia rzeczywistej pracy adhezji należy jednak uwzględnić dipolowe i dyspersyjne oddziaływania międzycząsteczkowe. rodzaj podłoża i cieczy oraz czas pomiaru. γSL – międzyfazowa energia powierzchniowa ciało stałe-ciecz [N/m]. na skutek adsorpcji powierzchniowej i mikrochropowatości.2 79. 4.7 66. Hydrofobizacja podkładu betonowego zwiększając wartość kąta zwilżania. znacznie obniża pracę adhezji. C2 – kwasem maleinowym. Można ją opisać jako pracę konieczną do pokonania sił adhezji cieczy do ciała stałego.in. Obecnie w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie w Lie prowadzone są badania nad `ge ustaleniem tej zależności. zaczyn z: C1– melaminą. więc konieczne jest określenie pewnego optimum. co może zwiększyć pracę adhezji. C – zaczyn bez domieszki. przeprowadzone na Uniwersytecie w Lie `ge. Czynniki te mają przeciwny wpływ na zwilżalność. Na wartość kąta zwilżalności wpływają m.6 92.

W przypadku sztormów lekkość konstrukcji jest wadą. Wytrzymałość na ściskanie. lekkie szkieletowe konstrukcje drewniane zachowują się dosyć dobrze nawet przy silnych huraganach. których obustronne dobijanie pozwala na ich podniesienie wraz z konstrukcją. ubytki przekroju (duże otwory po sękach. obtarcia). Belki złożone. a szczególnie rozciąganie w kierunku prostopadłym do włókien również jest znacznie mniejsza niż wzdłuż włókien. Właściwości drewna zmieniają się w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach: podłużnym. załamania. kratownice. biotyczne. które podwyższają odporność konstrukcji na huragany i drgania sejsmiczne. Czasem do okresowego podtrzymania (podstemplowania) wysoko położonych konstrukcji można użyć dźwigów mostowych. * Politechnika Szczecińska K Technologie wzmacniania i naprawy Przed przystąpieniem do napraw i wzmocnień należy opracować projekt. W przypadku gdy zachodzi potrzeba podniesienia konstrukcji na znaczną wysokość. liczbę kondygnacji. Niektóre z zalet drewna to: korzystny stosunek wytrzymałości do gęstości pozornej. Wytrzymałość na ścinanie drewna równoległe do włókien jest niewielka i wiele węzłów kratownic połączonych na wręby czołowe i belek uległo zniszczeniu na skutek ścinania. inż. dobre właściwości termoizolacyjne. posadowienie budynku. Decyzje dotyczące naprawy (od małej naprawy do wyburzenia) mogą być określone na podstawie zestawienia uszkodzeń i wyznaczonego poziomu stanu technicznego budowli. Dalszą zaletą drewna jest odporność na związki chemiczne. Powoduje to problemy z łącznikami. ugięcia. Przyczyny uszkodzeń drewna można podzielić na: mechaniczne. Słupy ustawia się najczęściej na szerokich klinach z twardego drewna. dachu. Przy ocenie stanu technicznego bierze się pod uwagę: wiek budynku. stropów. takim jak trzęsienia ziemi i ekstremalne wiatry. Małgorzata Lange* Naprawa oraz wzmacnianie elementów i konstrukcji drewnianych Określenie stanu technicznego budowli Badania stanu technicznego budowli stanowią podstawę przyporządkowania konstrukcji do jednego z poziomów stanu technicznego. Przy wzmacnianiu części podporowych belek jednolitych można ograniczyć się do pojedynczych stempli umieszczonych pod belką w pobliżu podpory. Zwiększa to bezpieczeństwo ich wykonywania i ułatwia wprowadzenie nowych elementów wzmacniających. Po zakończeniu prac wzmacniających należy stopniowo. czy remont jest opłacalny. poluzowania). a przyszłościowe modyfikacje nie są kosztowne. chemiczne. szczególnie w przypadku gdy konstrukcja jest poddana nietypowym obciążeniom. które powodują korozję stali i niszczą beton. Odciążenie wykonuje się najczęściej przez podpieranie (lub podwieszanie) konstrukcji tymczasowymi podporami z krawędziaków lub żerdzi. skręcanie. chociaż ich zachowanie w dużym stopniu zależy od jakości łączników. Poziom stanu technicznego poszczególnych części budowli należy określić oddzielnie. przemieszczenia. otwory wiercone.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych prof. promieniowym i stycznym. w wyniku czego następują wgniecenia i poprzeczne pęknięcia. a w kratownicach w pobliżu węzłów pasa górnego. kształt i wymiary. W wyniku niewielkiej wagi i podatności konstrukcje drewniane dobrze znoszą trzęsienia ziemi. fizyczne. szczegóły wzmocnień i wytyczne robót. na które przekazuje się całe obciążenie działające na konstrukcję wraz z ciężarem własnym. • stan łączników i złączy. zmiany kształtu i położenia: wygięcia. rezystograf). łuki i ramy powinny być podparte szeregiem słupów. Wytrzymałość drewna wzmacnianych konstrukcji powinna być określona na 8 2 ’2007 (nr 414) . łuki i ramy zaleca się podpierać słupami dwugałęziowymi z przewiązkami. W projekcie należy uwzględnić zalecenia dotyczące zabezpieczenia przed korozją biologiczną oraz eksploatacji i przepisów bhp. rodzaj gruntu (soczewki torfowe) itp. za pomocą klinów lub podnośników. Pierwszym niezbędnym etapem prac wzmacniających jest odciążenie konstrukcji. Liczba i wymiary słupów zależą od rozpiętości i obciążenia konstrukcji i są obliczane. do oceny. wręby. konstrukcję i stan: ścian. ale jeśli połączenia zostały wykonane prawidłowo. pokrycia i poszycia dachowego. na podstawie danych o uszkodzeniach uzyskanych podczas oględzin. Obecnie można nabyć wiele rodzajów nowoczesnych łączników. estetyczny wygląd i inne. Istotne znaczenie ma przy tym kierunek działania obciążeń w stosunku do przebiegu włókien. Wykonawstwo konstrukcji drewnianych jest stosunkowo łatwe. Zbigniew Mielczarek* dr inż. a następnie ustalić jeden poziom ogólny np. Najlepiej do tego celu zastosować nowoczesną aparaturę do nieniszczących badań diagnostycznych (np. specyficzne dla materiału oraz oddziaływania nadzwyczajne. umieszczonymi po obu stronach konstrukcji. zmiany w elementach metalowych (korozja. bez gwałtownych szarpnięć usunąć stemple. Ocenie podlegają: • stan drewnianych elementów budowli. próbkach wyciętych z nieobciążonych części konstrukcji. zawierać rysunki robocze. Projekt wzmocnienia powinien uwzględniać warunki eksploatacji konstrukcji. Przy ustaleniach ostatecznych należy dokładniej oceniać główne elementy konstrukcyjne budynku. stosuje się podnośniki śrubowe. onstrukcje drewniane mogą być odporne na wpływy atmosferyczne pod warunkiem prawidłowej budowy i eksploatacji. Kratownice. odporność ogniowa (pod warunkiem zwartych przekrojów o dużych wymiarach). dr hab. • stan całej konstrukcji nośnej.

z odcinków stalowego ceownika lub dwóch kątowników.. W celu zilustrowania tego zagadnienia na rysunku 5 przedstawiono m. dlatego trudno jest określić redystrybucję naprężeń w elementach o przekroju złożonym i w efekcie obliczyć. 1. 3 – śruba Niekiedy zachodzi konieczność wzmocnienia drewnianych konstrukcji stropowych lub dachowych jako całości. VEB Verlag für Bauwesen.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA Wzmacnianie przekryć belkowych w przypadku ich przeciążenia. Taki sam efekt daje zamiana ciężkiej warstwy ocieplającej lub zasypki na lżejszą. Teoria prętów o złączach podatnych jest stosunkowo skomplikowana. które przymocowuje się do końca belki dwiema śrubami. w jakim stopniu nakładki współpracują z elementem bezpośrednio obciążonym. Lialin J. a pomiędzy stalą i drewnem umieszcza się warstwę hydroizolacji. 3. gdy nie występują żadne defekty. Rozkład naprężeń normalnych i tnących w prętach o złączach podatnych jest odmienny niż w elementach jednolitych. Wzmocnienie końców belek [Zubariew G. W tym celu można zastosować dodatkowe belki pod lub w przestrzeniach pomiędzy istniejącymi. W przypadku stropów stosowane są zazwyczaj wzmocnienia za pomocą płyty żelbetowej współpracującej z belkami w przenoszeniu obciążeń. zależności pomiędzy wielkością naprężeń normalnych w osiowo ściskanych prętach złożonych: dwugałęziowego pasa górnego kratownicy (a) i jednogałęziowego słupka lub krzyżulca kratownicy. zależy od kilku parametrów. σn – naprężenia w przekładkach lub nakładkach 2 ’2007 (nr 414) 9 . d) prefabrykowanymi „protezami” stalowymi. Wzmacnianie końców (główek) belek drewnianych [Mönck W. e) „ protezami” wykonanymi z żywicy poliestrowej Rys .in. N. Przykłady różnych metod połączeniowych płyty betonowej z belką drewnianą za pomocą prętów ze stali żebrowanej: a) przekrój poprzeczny. a długością prętów. rodzaju i liczby łączników. Konstrukcji iz dieriewa i płastmas. b) prętów z nakładkami: σg – naprężenia w prętach bezpośrednio obciążonych. dwukrotne zwiększenie przekroju (przy analogicznym obciążeniu) nie oznacza dwukrotnego zmniejszenia naprężeń. M. Po podparciu odcina się przegniły koniec belki i zastępuje nowym (stalowym lub drewnianym). Wydanie „Wysszaja Szkoła”. b) górna „proteza”: 1 – belka. Połączenie płyty betonowej z belką drewnianą: a) za pomocą wrębów i gwoździ. Obliczenia Rys. Wykresy zależności pomiędzy naprężeniami normalnymi a długością: a) prętów z przekładką ciągłą. w których występują pęknięcia przebiegające równolegle lub skośnie w stosunku do podłużnej osi pręta (fotografia). b) przekrój podłużny Pęknięcia skurczowe w belkach drewnianych Rys. Berlin 1980]: a) stalowymi ceownikami połączonymi za pomocą śrub. i tak np. Inne przykładowe sposoby wzmacniania końców belek pokazano na rysunku 2. Wpływ podatności złączy na pracę drewnianych elementów zespolonych jest bardzo duży. Wzmacnianie elementów drewnianych. wykonuje się zwykle za pomocą nakładek lub przykładek Rys. Przykłady połączeń płyty żelbetowej z belką drewnianą podano na rysunku 3 i 4.: Holzbau. Moskwa 1980]: a) dolna „proteza”. jakie występują w przykładkach. Grundlagen für Bemessung und Konstruktionen. b) za pomocą kształtowników stalowych i lekkiego betonu. 4. 5. 2. jest najbardziej celowe przez zmniejszenie działających na nie obciążeń. rodzaju obciążenia i konfiguracji przekroju poprzecznego pręta. długości pręta. Wielkość naprężeń. b) gwoździ Rys. bocznych przymocowanych za pomocą gwoździ lub innych łączników mechanicznych (podatnych). 2 – nakładka stalowa. Proteza metalowa składa się np. c) gwoździowanymi nakładkami drewnianymi. nazywanym niekiedy „protezą”. Wzmacnianie podporowych części podciągów i belek opartych na ścianach zewnętrznych i przegrodach wykonuje się w sposób pokazany na rysunku 1.

5th World Conference on Timber Engineering. Spotyka się również przypadki. w których obciążenie przyłożone zostało albo do gałęzi skrajnych (rysunek 5a). Można nimi również wzmacniać złącza klinowe w belkach klejonych. np. Jeżeli pęknięcia są głębokie (przechodzą na wylot). albo środkowych (rysunek 5b). Bardzo często czynnikiem decydującym o nośności węzła podporowego jest ścinanie. b) przybitymi do krokwi i belki [Stefanovic B.R. które wykonuje się zwykle przez stosowanie przykładek węzłowych przymocowanych za pomocą gwoździ lub śrub (rysunek 6 i 7). Wykresy ilustrują zależność pomiędzy wielkością naprężeń normalnych występujących w przekrojach położonych w środku rozpiętości prętów. ale jednocześnie weryfikować zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne. które bardzo często ulegają uszkodzeniom. Oddzielne części przekroju pękniętego (rozwarstwionego) będą współpracowały ze sobą. W niektórych przypadkach stosuje się styki z dodatkowymi prętami ściągającymi (rysunek 8). stosując polimerobeton. które z reguły bardzo znacznie osłabiały elementy w miejscach połączeń. 1998] wierzchnia przekroju nakładek powinna być nie mniejsza niż powierzchnia przekroju wzmacnianego elementu. np. 6. wzmacnianie stropu przez przymocowanie (przybicie) do belek obustronnych przykładek i płyty żelbetowej współpracującej z belkami. nie tylko uwzględnić zmniejszenie przekroju pasa dolnego. tym bardziej efektywne jest stosowanie nakładek lub przekładek łączonych na gwoździe.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych wykonano wg metody A. jeśli zostaną wzmocnione łącznikami.: Practical use of comopsite Timber-Concrete Beam connected by Nail. Miejscowe osłabienia czy uszkodzenia mogą być również wzmacniane za pomocą laminatów włóknistych. których sumaryczny przekrój jest wprawdzie niezmieniony. a linią przerywaną – uproszczonymi. W niektórych przypadkach (elementach krępych z małą liczbą łączników) może się okazać. naprawę węzła można wykonać. w których zastosowano górne i dolne nakładki ciągłe połączone gwoździami. Szwajcaria. które są narażone na rozrywanie w poprzek włókien. której wskaźnik wytrzymałości i moment bezwładności są znacznie mniejsze niż dla przekroju jednolitego. Przy wykonywaniu napraw elementów i konstrukcji dachowych nie należy ograniczać się do przywrócenia stanu pierwotnego. Linią ciągłą zaznaczono naprężenia określone wzorami ścisłymi. Wzmacnianie węzła podporowego kratownicy może być również wykonane w sposób pokazany na rysunku 9. i obliczenia przeprowadzać jak dla rozciągania ze zginaniem. Po- Rys. konstrukcje drewniane hal przemysłowych. Montreux. Wpływ podatności łączników jest jeszcze bardziej widoczny w przypadku zginanych prętów złożonych. dlatego odległość od miejsca podcięcia do końca belki powinna być odpowiednio duża. Rżanicyna. co w efekcie powoduje ogromny wzrost naprężeń i zmniejszenie sztywności. Montreux. że te nadbitki praktycznie nie biorą udziału w pracy konstrukcji. np. Szczególnie w budownictwie tradycyjnym stosowano wiele rozwiązań typu ciesielskiego. Wzmocnienie wrębu podporowego: a) śrubami ściągającymi. Przy obliczeniach węzłów podporowych na wręby czołowe. Szwajcaria. W przypadku gdy uszkodzeniu węzła podporowego towarzyszy zniszczenie głównych belek i końców krokwi. że im większa długość (smukłość) prętów. Wzmacnianie wrębów podporowych nakładkami gwoździowanymi: a) przybitymi do krokwi. dlatego też osoba wykonująca ekspertyzę czy opracowująca opinię techniczną powinna uwzględnić (w obliczeniach sprawdzających nośność i sztywność konstrukcji) specyfikę wymiarowania takich konstrukcji. Bardzo niekorzystna i niebezpieczna sytuacja jest wówczas. Wymagają one wzmocnienia miejscowego lub na całej długości. a nawet obiekty przemysłowe. które zapewniałyby przeniesienie sił rozwarstwiających. Z wykresów tych wynika. ale również mimośród spowodowany podcięciem. Wykresy te mają charakter poglądowy. gdy w pła- 10 2 ’2007 (nr 414) . Najczęściej wzmocniena wymagają pasy dolne wiązarów kratowych. połowę). Najczęściej wręby podporowe wymagają naprawy i wzmocnień. Do wzmacniania stref elementów drewnianych. taśm CFRP. Miejscowe wzmocnienie wykonuje się w postaci nakładek połączonych śrubami. b) ukośnie przybitymi nakładkami z desek [Stefanovic B. 7. należy np. ponieważ wykonywane są zwykle z drewna niedostatecznej jakości. stosowane są często wklejane pręty stalowe. 5th World Conference on Timber Engineering. ale jego nośność jest znacznie mniejsza. wówczas pręt jednolity zamienia się w dwa niepołączone pręty o znacznie mniejszej grubości (zwykle o ok. a przy zginaniu schemat pręta odpowiada belce wielokrotnej. że w przypadku ściskania smukłość pręta składającego się z dwóch części jest znacznie większa niż jednolitego. ponieważ zbudowane zostały dla konkretnego rodzaju i liczby łączników oraz konfiguracji przekroju poprzecznego. Czasem przy wzmacnianiu konstrukcji stosuje się jednocześnie kilka metod. Jest to spowodowane tym. 1998] Rys. a obejmy tego nie gwarantują.: Practical use of comopsite Timber-Concrete Beam connected by Nail. że do wzmocnienia zastosowano obejmy stalowe.

W przypadku większych sił w krzyżulcach. Wzmocnienie węzła podporowego kratownicy stalowymi „protezami”: 1 – „proteza” stalowa z ceowników. która może wywołać przekroczenie smukłości. wzmocnionych cięgnami stalowymi. Berlin 1980] sposób. Konstrukcji iz dieriewa i płastmas. W tym przypadku wskazane byłoby profilaktyczne wzmocnienie rozpatrywanego węzła. Należy jednak pamiętać. Ogólne wzmocnienia pasa dolnego stosuje się w przypadku. W celu uniknięcia tego zjawiska należałoby zmienić kąt ich na- Rys. N. Połączenie krzyżulców z pasem górnym kratownicy: a) nieprawidłowe. Grundlagen für Bemessung und Konstruktionen. 12.: Holzbau. VEB Verlag für Bauwesen. 5 – spaw szczyźnie ścinania węzła podporowego występują pęknięcia (np. b) wiązar po wzmocnieniu [Mönck W. Berlin 1980] chylenia. śrub i pierścieni oraz stalowych śrub ściągających Rys. W każdym przypadku złącza elementów powinny być kształtowane w taki Rys. Ponadto pokazane na rysunku 11b ukośne pręty dodatkowe będą powodowały zginanie pasa górnego. Wzmacnianie całych wiązarów dachowych wykonuje się w przypadku wielu defektów i niedostatecznej ogólnej nośności. Grundlagen für Bemessung und Konstruktionen. W przypadku zniszczenia konstrukcji dachowej łatwo ją zastąpić prostą konstrukcją złożoną z dwóch belek klejonych. b) prawidłowe 2 ’2007 (nr 414) 11 . 2 – przepona. a co za tym idzie uszkodzeniem nawet całej konstrukcji. 3 – kratownica. 8. 2 – przepona. 5 – spaw Rys. M.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA a) b) Rys. VEB Verlag für Bauwesen. które zapobiegłyby zginaniu pasa dolnego dodatkowej podpory (rysunek 11). że dodatkowe podparcie kratownicy w środku rozpiętości może (w wyniku zmiany schematu statystycznego) spowodować w skrajnym przypadku zmianę znaku sił. Wzdłuż całego pasa umieszcza się z boków dwa ściągi stalowe. Najczęściej wystarczające jest założenie ściągów stalowych z nakrętkami na końcach..4 – śruby. VEB Verlag für Bauwesen. Berlin 1980]: a) nakładkami i przekładkami połączonymi na śruby i pierścienie zębate. b) nakładkami i przekładkami drewnianymi połączonymi na gwoździe. Wzmocnienie pasa dolnego kratownicy [Zubariew G. Grundlagen für Bemessung und Konstruktionen. gdy na długości pasa występują liczne defekty i wykonanie miejscowych wzmocnień nie jest celowe (rysunek 10). Mogą się one znajdować znacznie poniżej dolnej krawędzi konstrukcji. Wydanie „Wysszaja Szkoła”.: Holzbau. Lialin J. płytę węzłową należałoby umieścić bliżej krawędzi górnej pasa. Moskwa 1980]: 1 – stalowa „proteza” z ceowników. Zastąpienie zniszczonej drewnianej konstrukcji dachu szedowego konstrukcją trójkątną trójprzegubową z drewna klejonego [Mönck W. Konstrukcja takich wzmocnień jest bardzo indywidualna. Należy się wówczas liczyć ze zniszczeniem węzła. i pręt trzeba będzie zabezpieczyć przed wyboczeniem. 11. zamocowane w węźle podporowym kratownicy. połączonymi w kalenicy w układ krokwiowy ze ściągiem stalowym (rysunek 12). 13. Wzmocnienie nadmiernie ugiętego wiązara kratowego dodatkową podporą wewnętrzną: a) schemat ugiętego wiązara.: Holzbau. pochodzenia skurczowego). 9. Rys. 4 – śruby. Wysokość konstrukcji wówczas wzrasta i odpowiednio maleją siły w ściskanym pasie górnym. Prawidłową i wadliwą konstrukcję takiego węzła ilustruje rysunek 13. 10. 3 – kratownica. W przypadku dużych ugięć wiązara dachowego można go podeprzeć dodatkowym słupem ustawionym w środku rozpiętości. tak aby dochodziły do węzłów pasa górnego. d) nakładkami stalowymi połączonymi z końcami belek za pomocą blach stalowych. c) nakładkami z ceowników stalowych i drewnianej przekładki połączonymi na śruby i pierścienie zębate. aby nie dopuścić do wystąpienia rozciągania w poprzek włókien. Konstrukcję wiązara należy wówczas wzmocnić za pomocą ukośnych prętów. Naprawa rozerwanych prętów rozciąganych [Mönck W.

dobra nakładalność i zachowanie właściwości roboczych w odpowiednio długim czasie. Dodatkowo preparatami uzupełniającymi mogą być impregnaty do wzmacniania strukturalnego osłabionej cegły oraz preparaty do wykonania izolacji hydrofobizującej odnowionej powierzchni. a stwardniała masa naprawcza do cegły i spoinowania powinna pełnić funkcję „kompresu” odciążającego mury obciążone solami rozpuszczalnymi podobnie jak tynki renowacyjne. – wapno hydratyzowane. • być bezpieczne dla zdrowia użytkowników i niezbyt drogie.0 mm. – piasek do zapraw budowlanych o uziarnieniu 0 – 2. 12 2 ’2007 (nr 414) . a więc mrozoodporność. Zakłada się. – domieszki chemiczne o takim samym charakterze jak w przypadku mas naprawczych do rekonstrukcji cegły. • charakteryzować się jak największym udziałem składników naturalnych i tradycyjnie stosowanych w sztuce budowlanej oraz zawierać jak najmniejszą ilość żywic syntetycznych i domieszek chemicznych.5R. takich jak mikrostruktura czy cechy fizykomechaniczne. co zapewni prawidłowy transport wilgoci z podłoża. trzy rodzaje domieszek chemicznych: retentory na bazie eterów celulozy. • być łatwe w użyciu oraz poddawać się obróbce mechanicznej. Witold Brylicki* dr inż. • stopień białości umożliwiający odpowiednie ich wybarwienie. • wykazywać zbliżoną rozszerzalność termiczną do rewaloryzowanego materiału (cegła lub spoina). tzn. barwę. Ponadto nie powinny zawierać rozpuszczalnych w wodzie soli i innych substancji mogących wywierać szkodliwe oddziaływanie na cegłę i spoinowanie. • wykazywać dużą trwałość. że w celu dużej skuteczności prac rewaloryzacyjnych cegieł i spoinowania masy mineralne stosowane do uzupełniania ubytków powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami użytkowymi. W tabeli 1 przedstawiono ogólne składy zapraw naprawczych do cegieł i spoinowania stanowiące przedmiot badań.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych dr inż. oczywiste jest. piasek kwarcowy o granulacji 0. takimi jak dobra plastyczność i urabialność. Artur Łagosz* dr Marek Rembiś* dr inż. ale także określenie ich przyczyn. że system zapraw naprawczych do rekonstrukcji cegieł i spoinowania musi składać się z co najmniej dwóch rodzajów materiałów różniących się właściwościami materiałowymi (cegieł oraz zaprawy murarskiej. Badania nad nowym rodzajem mas naprawczych do rekonstrukcji cegieł i spoinowania zostały zrealizowane w ramach grantu celowego KBN nr 285/CT 07-10/2000 pt.5 – 2. wapno hydratyzowane. powinny odznaczać się: • zbliżoną lub niższą wytrzymałość niż elementy poddane renowacji. uziarnienie. * Akademia Górniczo-Hutnicza im. Podczas ustalania składu obydwu rodzajów zapraw naprawczych zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie właściwości oczekiwanych i żądanych przez konserwatorów. Niejednokrotnie zaprawy uzupełniające wykonywane są „na poczekaniu” przez dowolny wybór przypadkowych składników. redyspergowalna żywica proszkowa na bazie octanu winylu. odporność na działanie czynników atmosferycznych. – chłonne kruszywo diatomitowe o granulacji 0. Do przygotowania zapraw naprawczych do spoinowania zastosowano: – cement portlandzki biały CEM I 32. W związku z tym w Polsce podejmowane są prace badawcze dotyczące opracowania różnych renowacyjnych zapraw mineralnych bazujących na krajowych surowcach i dostosowanych do poszczególnych materiałów budowlanych. – mielony granulowany żużel wielkopiecowy. która służy do spoinowania muru). wskazanie metody wzmocnienia stref osłabionych oraz uzupełnienia istniejących ubytków. mikrostrukturę i teksturę zbliżoną do rewaloryzowanych cegieł. oraz odpowiednimi właściwościami stwardniałych mas mineralnych.1 – 0. Powszechnie uważa się. a także mieć niski skurcz lub nawet lekką ekspansję w celu zapewnienia dobrej współpracy z podłożem.0 mm. że zastosowanie nieprofesjonalnie przygotowanych mas naprawczych powoduje wręcz skutek odwrotny i zamiast poprawy stanu obiektu prowadzi do jego dalszej destrukcji. oraz odporność na procesy starzeniowe.5R. Często zdarza się. o najbardziej istotnych zadań konserwatorów zajmujących się rekonstrukcją murów ceglanych i spoinowania należy nie tylko określenie głębokości i charakteru zmian destrukcyjnych. Anna Smoleńska* Nowe zaprawy naprawcze do rekonstrukcji cegieł i spoinowania • mieć wygląd. • zbliżoną nasiąkliwością. • twardnieć w warstwach o dowolnej grubości i objętości i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. że rekonstrukcja cegieł i spoin należy do najtrudniejszych zadań konserwatorskich. skażone środowisko. a jednocześnie nie uszczelniać rewaloryzowanych cegieł. „Wdrożenie do produkcji zapraw mineralnych do uzupełniania ubytków w cegle”. mikroorganizmy. Uwzględniając wymienione wymagania. Obecnie użytkowane zaprawy uzupełniające do rekonstrukcji cegieł i spoinowania dobierane są na zasadzie podobieństwa zewnętrznego bez uwzględniania właściwości materiału poddanego naprawie. i naszym zdaniem nie bez racji. Stanisława Staszica w Krakowie D Surowce wyjściowe Do przygotowania zapraw naprawczych do cegieł zastosowano następujące surowce wyjściowe: cement portlandzki biały CEM I 32. mączka kwarcowa jako dodatek schudzający. etylenu i estrów kwasów akrylowych oraz domieszka napowietrzająco-hydrofobizująca. finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.5 mm jako kruszywo. takich jak woda.

.

1 0.7 Podciąganie kapilarne wg PN-85/B-04500 po 24 h [mm] 5. Technologia zapraw naprawczych do rekonstrukcji cegieł i spoinowania została zgłoszona do opatentowania przez AGH w Krakowie (nr zgłoszenia patentowego 381 303 z okresem ochronnym od 15.0 – 6.003 Odporność na działanie soli brak śladów brak śladów soli wg WTA soli na na powierzchni powierzchni próbki po 10 próbki po dniach moczenia 10 dniach moczenia Test krystalizacyjny brak zmian nie stosuje się wg normy DIN 52111 po 10 dniach moczenia i suszenia Wnioski Zaprawy naprawcze do rekonstrukcji cegieł i spoinowania spełniają wymagania normy europejskiej dotyczącej zapraw budowlanych powszechnego użytku. Michałowicach.80 4.003 0.23 Tabela 2.21 Opór dyfuzyjny względny wg PN-B-10106 [m] 0.20 – 1. Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500 [MPa] 6. Specyficzny charakter prac rewaloryzatorskich oraz dążenie do stworzenia jasnych i przejrzystych kryteriów oceny jakości zapraw naprawczych powoduje. co zapobiega pojawianiu się wykwitów i plam na powierzchni. odporność na działanie soli. Synagodze Wysokiej na Kazimierzu oraz rekonstrukcji zabytkowych pomników.12.4 – 5.3 46.0 – 4.049 – odchylenie standardowe 0.24 0. Więckowicach. Poszerzone badania dotyczące niektórych cech użytkowych. takich jak porowatość.6 2.i grubowarstwowy RT400 EKO-TYNK firmy RenoTech.15 33.7 4. produkowany na bazie krajowych surowców mineralnych i odpadowych. galanterii kamiennej i elementów małej architektury. zastosowano w przypadku konserwacji wielu obiektów zabytkowych. wykazały. takie jak zdolność pochłaniania i magazynowania oraz odporność na działanie soli czy paroprzepuszczalność. EKO TYNK RT 400 działa jako powolny kompres odsalający. Skład badanych zapraw naprawczych Składniki wyjściowe Udziały masowe składników w stanie suchym [% masowe] zaprawa zaprawa naprawcza do naprawcza spoinowania do cegły 12.0 – odchylenie standardowe 0.14 0.3 Współczynnik wnikania wody wg WTA po 24 h 4. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań cech użytkowych zapraw naprawczych do cegieł i spoinowania będących przedmiotem badań autorów pracy.3 [% obj. w klasztorze ss.5R Wapno hydratyzowane Mielony granulowany żużel wielkopiecowy Piasek do zapraw 0 – 2 mm Piasek do zapraw 0. Szreniawie. a ponadto weryfikuje się ich cechy szczególne. Ich stosowanie regulowane jest przez krajowe wymagania techniczne.5 – 41. krajowe aprobaty techniczne i instrukcje wykonawcze.5 – 2 mm Mączka kwarcowa Domieszki chemiczne Wyniki badań stwardniałych zapraw naprawczych do cegieł i spoinowania Zaprawy naprawcze stosowane do rewaloryzacji zabytków nie są w żadnym kraju przedmiotem standaryzacji na poziomie norm krajowych oraz standardów międzynarodowych.05 Gęstość objętościowa stwardniałych zapraw wg PN-85/B-04500 1.8 19.0 – odchylenie standardowe 0. w kościołach Mariackim i św.0 5. Radziszowie.02 – – 53. Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki dużej liczbie dużych porów nie następuje rozsadzenie tynku pomimo krystalizacji wewnętrznej.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Tabela 1.42 0.72 0.70 – 0.4 – 20.] – odchylenie standardowe 3.0 2.76 – 1. że w ocenie ich jakości jako dokument odniesienia obowiązuje standard europejski na zaprawy budowlane powszechnego użytku.5 16.76 67.in.1 – 3.25 1. Uzyskane wyniki badań weryfikujących w pełni upoważniają autorów technologii do podjęcia prób produkcyjnych i stosowania mas naprawczych w rekonstrukcji cegieł i spoinowania. że spełniają one także wymagania innych powołanych norm i instrukcji WTA.22 – odchylenie standardowe 0.7 18.0 Przyczepność do podłoża wg PN-85/B-04500 [MPa] 0. oferowany przez firmę RenoTech. 14 2 ’2007 (nr 414) . Przykłady zastosowania zapraw naprawczych System zapraw mineralnych. Tychach. we wnętrzach kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.15 – 11.).06 1.65 – 3.06 Mrozoodporność zapraw wg PN-85/B-04500 po 15 cyklach mrożenia bez zmian bez zmian Porowatość stwardniałych zapraw określona wg metodyki WTA 38.21 – 0. Oleśnicy.056 – 0. Wyniki badań zapraw naprawczych Badana cecha i przyjęta metodyka badania Właściwości użytkowe zapraw naprawczych do cegły do spoinowania Cement biały CEM I 32. Dominikanek. test krystalizacyjny. a dokumentami odniesienia są w tym przypadku wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach i/lub wymagania stawiane przez niemieckie instrukcje WTA.10 – 0.068 0.0 1. W strukturze tynku jest strefa odparowania.1 – 0. m.0 – 13. Stosowany jest bez tynku podkładowego. opór dyfuzyjny względny.1 Nasiąkliwość wg PN-85/B-04500 [% masowych] 17. Tynk cienko.5 mm Diatomit 0.9 0.1 – odchylenie standardowe 0.31 Wytrzymałość na zginanie wg PN-85/B-04500 [MPa] 3.2006 r. Zaprawy są stosowane również jako materiał rzeźbiarski w produkcji detali architektonicznych. przeznaczony jest do wszystkich typów murów. na Zamku Żupnym w Wieliczce oraz w katakumbach Teatru Wielkiego w Warszawie.38 [g/cm3] – odchylenie standardowe 0. kapliczek i innych obiektów zabytkowych w Warszawie. Floriana.

Nowością jest wytwarzanie rur kamionkowych do mikrotunelowania. żeliwo). Wysocki L. gdy prędkość przepływu ścieków zapewnia samooczyszczanie. Kolonko A. a przewód jest skutecznie wentylowany.. m. Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania. m. – Madryas C. poza ochroną materiałowo-strukturalną. – Madryas C. np. Kolonko A. podobnie jak materiały skalne. – tworzywa sztuczne (duroplasty i termoplasty). W przypadku przewodów sanitarnych i ogólnospławnych beton może być narażony na lekką lub średnią agresywność środowiska.... głównie w przypadku realizacji nowych kanałów metodami tradycyjnymi (w wykopach) i bezwykopowymi.. inż. Więcej informacji na temat współczesnych rozwiązań materiałowych dotyczących tego obszaru budownictwa można znaleźć w publikacjach: – Kuliczkowski A. jest obecnie stosowana w przypadku rekonstrukcji studni. dużej wytrzymałości oraz małej szorstkości i bezproblemowego recyclingu. Problemy bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. powłoki cienkowarstwowe (nakładane metodami malarskimi). Politechnika Świętokrzyska. co implikuje wzrost zainteresowania tym tworzywem.. Kolonko A. stosowana jest sporadyczne. 377. Monografie. Kielce 1998. poza ochroną materiałowostrukturalną. nawet na wysoką. Podstawowe właściwości kamionki przedstawiono w tabeli. Do budowy nowych obiektów. O Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 10 – 20 Specjalnej odmiany cegła. s. 2 ’2007 (nr 414) 15 . rury średnicy nawet do 1. konstrukcje warstwowe tworzone ze współpracujących materiałów oraz kompozyty materiałowe. Natomiast w przypadku zwiększonego zagrożenia ścieków. Cezary Madryas* Współczesne materiały konstrukcyjne w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast Materiały ceramiczne W grupie materiałów ceramicznych najdynamiczniej rozwija się produkcja wyrobów z kamionki do zastosowań w kanalizacji. Studia. W przypadku konieczności wykonania izolacji w środowisku o silnej agresywności bardzo dobre rezultaty uzyskuje się przez kotwienie w konstrukcji przewodu okładzin z płyt polietylenowych łączonych przez spawanie. Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Wrocław 2006. – betony (żelbet. W celu ochrony konstrukcji przewodów betonowych przed kokrozją. kamionka). W artykule przedstawię wyłącznie podstawowe informacje o najczęściej stosowanych materiałach. Szot A. gdzie zachodzi rozkład osadów przy braku skutecznej wentylacji. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Rozprawy 13. stosuje się ochronę materiałowo-strukturalną. jak i monolitycznych. Beton umożliwia wykonywanie konstrukcji zarówno prefabrykowanych. poprawę odporności betonu na korozję siarczanową można uzyskać przez zastosowanie odpowiedniego kruszywa. Przykładem takiego zastosowania betonu mogą być tubingi służące do montażu obudów segmentowych w tunelach o większej średnicy.in. 287.2 becnie do budowy nowych lub odnawiania starych przewodów podziemnych na terenach zurbanizowanych stosuje się: – materiały ceramiczne (cegła. 245. s. nazywana dawniej kanalizacyjną. Wysocki L.. co jest jego przewagą w porównaniu z innymi tworzywami.. a przy wysokiej agresywności. Mikrotunelowanie.. Bielsko-Biała 2006. powłoki zbrojone (laminaty) oraz wykładziny.2 m oraz wykładziny stosowane do naprawy przewodów. Beton Dynamiczny rozwój technologii betonu w ostatnich latach doprowadził do produkcji betonów wysokowartościowych. węglanowego. – metale (stal. podając ich wybrane cechy oraz przykłady wykonywanych z nich produktów. – materiały skalne (bazalt. granit). Do ochrony powierzchniowej przy średniej agresywności środowiska należy stosować. komór i przewodów kanalizacyjnych wykonanych z tego materiału. szczelności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. powłoki grubowarstwowe. z których wykonuje się praktycznie tylko konstrukcje prefabrykowane. dużej trwałości. s 58. a w przypadku małych spadków.. beton sprężony). Wrocław 2002.in. – polimerobeton. Podstawowe właściwości fizyczne kamionki Właściwości Ciężar objętościowy [KN/m3] Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [MPa] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Twardość w skali Mohsa Moduł sprężystości [MPa] Współczynnik rozszerzalności termicznej [1/K] Współczynnik przewodności termicznej [W/(m • K)] Wartość 22 15 – 40 100 – 200 ≅7 ≅ 50 000 5 • 10-6 ≅ 1. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznaj. Można także wykonać okładziny z cegły i kształtek klinkierowych osadzanych na zaprawie chemoodpornej.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA prof. – Madryas C. odporności na korozję i ścieranie. W infrastrukturze sieciowej miast beton stosowany jest przede wszystkim do bu- * Politechnika Wrocławska dowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej. dr hab. W ramach wymienionych grup materiałów stosowane są ich liczne odmiany. Coraz szersze zastosowanie kamionki wynika z jej zalet. s.

.

.

Zaletą technologii z grupy close fit jest minimalizacja zmiejszenia przekroju poprzecznego odnawianego przewodu. Są to konstrukcje wrażliwe i ich aplikacja wymaga wysokich kwalifikacji. polipropylen PP. polietylen średniej gęstości PEMD (MD – Middle Density). Glass Reinforced Plastic – GRP. jest jednym z najnowszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. a o zawartości mniejszej od 3% wysoką odpornością. Przyjmuje się. Tworzywa sztuczne są stosowane w przypadku budowy przewodów w technologii HDD oraz technologii rekonstrukcji z grupy close fit. Wykładziny w technologii insituforn i jej pochodnych (np. Tunel wieloprzewodowy z tubingów betonowych Polimerobeton Polimerobeton. Przez zmniejszenie stosunku w/c z wartości 0. Odporność polimerobetonu na korozję (pH = 1 – 10) powoduje. które dodatkowo pozwalają uzyskać beton o wyższej szczelności. rekonstrukcji oraz wymiany obiektów eksploatowanych. Glasfaserverstärkte Kunststoff – GFK): utwardzane żywicą epoksydową GRP-EP lub żywicą poliestrową GRP-UP. polibutylen PB. Analiza tych założeń wskazuje. duża odporność na ścieranie. uniemożliwiającą odpływ żywicy do wnętrza przewodu. typu V z wyprofilowaną kinetą oraz jajowym. Przykład tunelu wieloprzewodowego z tubingów betonowych przedstawiono na fotografii 1. budowli lub konstrukcją naprawianą w przypadku budowli odnawianych. 1. 50%. wykonywane są z tkanin o strukturze filcowej. swagelining. Konstrukcje z tworzyw sztucznych zaliczane są zazwyczaj do grupy podatnych i w związku z tym konieczne jest zapewnienie im współpracy z ośrodkiem gruntowym w przypadku nowych Fot. Podstawową zaletą tworzyw sztucznych jest ich duża odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych oraz mały ciężar objętościowy. Udział żywicy poliestrowej stanowi zaledwie 10 – 12% masy polimerobetonu. Do produkcji betonów przeznaczonych do kanalizacyjnych należy stosować cementy o podwyższonej odporności na korozję. homopolimer polipropylenu PP-H. zarówno na etapie projektowym. szczególnie CEM IIIB. polietylen wysokiej gęstości PEHD (HD – High Density). 2. takimi jak mikrotunelowanie lub metoda przeciskowa. Technologia ta została nazwana insituforn i dała początek opracowaniom następnych technologii z zastosowaniem wykładzin (linerów) ściśle pasowanych (np. że kolektorów kanalizacyjnych nie należy wykonywać z betonów o w/c większym od 0. a także wysoka wytrzymałość zarówno na ściskanie. Podstawowe zalety polimerobetonu to duża odporność na agresję chemiczną i biologiczną.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 4%. compact pipe czy U-liner). b) Fot. kopolimer polipropylenu PP-Co. ma podstawowe znaczenie. Uzyskuje się go w wyniku spojenia żywicą poliestrową zazwyczaj kruszywa kwarcowego wysuszonego do wilgotności w ≤ 0. Do produkcji przewodów używane są: tworzywa poliwinylowe: nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC-U (oznaczenie krajowe PCW-U). Szczególnie istotna jest zawartość C3A w cemencie. Wyroby z duroplastów firmy Hobas Polska: a) system (studnie. studni i zbiorników.2%. chlorowany polichlorek winylu PCW-C. rolldown. Ideę tych technologii opracowano w Anglii na zlecenie koncernu British Gas. polietylen wysokiej gęstości sieciowany PE-X. jak i naprawy. jak i rozciąganie. jak i wykonawczym. komór. tak aby stos okruchowy wykazywał możliwie małą porowatość. Kruszywo powinno składać się z frakcji 0. a wodoszczelność należy dostosować do przewidywanego zagrożenia korozyjnego.40 (beton obecnie stosowany do produkcji rur przez uznanych producentów) obniża się podatność betonu na ścieranie i przesiąkliwość o ok. niem. Na rynku dostępne są rury o przekroju: kołowym. kompozyty – duroplasty wzmacniane włóknem szklanym (ang. gdy obciążenie hydrauliczne jest graniczne. 23 kN/m3 i wytrzymałość na ściskanie 60 – 150 MPa. do tradycyjnego układania w wykopach otwartych oraz do układania technologiami bezwykopowymi. W infrastrukturze podziemnej miast wykorzystuje się go do budowy przewodów kanalizacyjnych. ułatwiający montaż. i zawierać co najmniej 98% SiO2. Polimerobeton ma gęstość ok. przyłącza i przewody) do wykonywania kanalizacji.45. W wyniku impregnacji otrzymuje się trójwymiarową siatkę włókien z wypełnionymi przestrzeniaa) Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne wykorzystywane są zarówno do budowy nowych obiektów. co w przypadku. w literaturze angielskojęzycznej oznaczany najczęściej skrótem PRC (Polyester Resin Concrete).2 – 32 mm. process phenix). Na fotografii 2 przedstawiono przykłady wyrobów z duroplastów. że gotowy produkt może pracować praktycznie w każdym środowisku. absorbujących żywice i pokrytych z jednej strony folią z tworzywa sztucznego. b) prefabrykat do rekonstrukcji przewodów o niekołowym przekroju w technologii relining 18 2 ’2007 (nr 414) .50 (przeciętny beton) do 0. poliolefiny: polietylen niskiej gęstości PELD (LD – Low Density). Dużą odpornością na korozję siarczanową charakteryzują się cementy hutnicze. że cement o zawartości C3A mniejszej od 8% charakteryzuje się średnią odpornością na korozję siarczanową.

PEHD czy PCW albo być uciągloną konstrukcją z PEHD. których ostre krawędzie mogą rysować wprowadzane rury z PEHD. Za głowicą rozkruszającą stary przewód wciągany jest nowy przewód z PEHD. laserowe systemy kontroli kierunku przewiertów. a drugą wykonuje się z masy bitumicznej lub z tworzyw sztucznych. drobnoziarniste należą do grupy stali o podwyższonej wytrzymałości (SPW) o granicy plastyczności do 500 MPa. a po procesie utwardzenia niejednorodną konstrukcję. W efekcie nastąpił rozwój technologii wykonawstwa i odnowy podziemnych systemów sieciowych. najczęściej jako ciśnieniowe przewody tranzytowe. Linery z kompozytu Tworzywa sztuczne są dotychczas używane jedynie jako materiały konstrukcyjne w bezwykopowych wymianach przewodów infrastruktury podziemnej miast. w których pierwszą warstwę ochronną stanowi zwykle powłoka cynkowa. Berstlining statyczny lub dynamiczny polega na rozkruszaniu za pomocą głowicy. inicjując ich pękanie. przewodowe rury spawane i zgrzewane do transportu mediów o ciśnieniu poniżej 16 MPa i temperaturze niższej od 300 °C. są stosowane najczęściej do budowy przewodów ciśnieniowych do przesyłania gazu. Referat powstał dzięki środkom na badania przyznanym autorowi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydiów profesorskich. telewizyjne systemy kontroli stanu technicznego i postępu robót. jest przyjazna dla środowiska. ale przy spa- Podsumowanie Różnorodność nowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w infrastrukturze podziemnej miast wynika przede wszystkim z ogromnego zapotrzebowania na ten rodzaj budownictwa. W celu zwiększenia trwałości wyrobów z żeliwa. Stosuje się wtedy technologię berstlining lub pipe eating. poliuretanu. estrów winylowych lub żywice epoksydowe. którą można zakwalifikować do wykładzin laminowanych. Nowe konstrukcje „wciągane” są do wnętrza przewodu bezpośrednio (nie techniką rewersji) przez zastosowanie obróbki mechanicznej (rolldown) lub mechaniczno-termicznej (swagelining). Średnica przewodów nie przekracza 500 mm. skorup. Rury stalowe. polietylenu lub żywicy epoksydowej. Powłoki wewnętrzne są wykonywane z zaprawy cementowej. ropy naftowej. i usuwaniu rozkruszonych części przez system transportu hydraulicznego poza ośrodek gruntowy. w przypadku przepływów grawitacyjnych. gdyż nie pozostawia fragmentów niszczonej rury w gruncie i umożliwia powiększanie średnicy przewodów przez wprowadzenie w miejsce przewodów niszczonych rur o większej średnicy (takiej jak średnica głowicy). które jest skutkiem nieprzewidzianie dynamicznego rozwoju aglomeracji miejskich. zużytego przewodu i pozostawianiu jego fragmentów w gruncie. w zależności od materiału konstrukcyjnego. Na fotografii 3 przedstawiono widok linera w technologii insituforn wprowadzanego techniką rewersji. Rury produkuje się ze stali niestopowych i niskostopowych przez ich formowanie z blach lub taśm stalowych. Połączenia rur stalowych wykonywane są najczęściej przez spawanie. Metale Wyroby metalowe (stalowe lub żeliwne) są używane wyłącznie do budowy nowych sieci infrastruktury podziemnej miast oraz armatury. Stale na rury powinny być w pełni uspokojone i wykonane w technice kontrolowanego walcowania jako stale drobnoziarniste. Implikuje to zapotrzebowanie na nowe tereny wyposażone w media oraz konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury sieciowej do potrzeb przyszłych miast. rury z polietylenu dużej gęstości (PEHD). że dzięki budowie strukturalnej żeliwo sferoidalne przy zginaniu i rozciąganiu może plastycznie odkształcać się po przekroczeniu granicy plastyczności (wydłużenie powyżej 0. technologie spawania oraz warunki odbioru. które stają się technologiami dominującymi. Drugi rodzaj technologii z grupy close fit wykorzystuje jako konstrukcje nośne. o napędzie pneumatycznym lub hydraulicznym. ale również stosowane materiały dodatkowe.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA mi żywicą termoutwardzalną. robotyzacja itp. czyli rozkruszonych fragmentów rur. wymianę przewodu bez zatrzymywania przepływu mediów. Stale niestopowe przeznaczone są na rury konstrukcyjne. Stale niskostopowe. Powłoki ochronne zewnętrzne to najczęściej systemy dwuwarstwowe.2%). wykonuje się rury żeliwne z powłokami ochronnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi. Polega 2 ’2007 (nr 414) 19 . zabezpieczone antykorozyjnie. Korzystną ich właściwością mechaniczną jest to. na rozkruszaniu wymienianego przewodu głowicą podobną do stosowanych w mikrotunelowaniu. Specjalny system wewnętrznych bypassów umożliwia. w tym technologii bezwykopowych. Uważane są za stale spawalne. Do transportu ścieków stosowane są stosunkowo rzadko. wody zimnej i gorącej oraz instalacji przemysłowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Technologia nie generuje wstrząsów. W niektórych technologiach przekrój wciąganego przewodu z PEHD zostaje wstępnie zniekształcany do przekroju przypominającego literę U (U-liner) lub C (compact pipe). Wymieniana rura może być wówczas skonstruowana z krótkich modułów z GRP. 3. waniu rur i rurociągów należy mieć na uwadze nie tylko równoważnik węgla CE. Mogą być stosowane żywice z grupy poliestrów nienasyconych. Wadą technologii jest pozostawianie w gruncie tzw. Technologia pipe eating jest bardziej uniwersalna i powstała jako pochodna technologii mikrotunelowania.) oraz bez zastosowania najnowszych rozwiązań materiałowych. Nie było to możliwe bez wyposażenia budownictwa w najnowsze maszyny (zdalnie sterowane głowice do urabiania gruntu. Fot. W takim przypadku stosuje się najczęściej rury stalowe z wykładziną wewnętrzną z zaprawy cementowej z zewnętrzną powłoką antykorozyjną z tworzywa sztucznego. Na rynku dostępne są także rury żeliwne. jak ceramika i betony najnowszych generacji czy tworzywa sztuczne i polimerobetony.

.

Do betonu wnikają chlorki i dwutlenek węgla. prowadzącemu do obniżenia jego wysokiej wartości pH i zaniku warstwy pasywnej na stali. Związki te nanosi się na powierzchnie konstrukcji żelbetowych narażonych na korozję. 1. że zbrojenie przestaje być pasywowane już przy pH < 11. gdyż w nowych konstrukcjach żelbetowych stal jest pokryta warstwą pasywną i inhibitor jest niepotrzebny.5.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA dr inż. która silnie hamuje korozję. Wnikanie chlorków i karbonatyzacja betonu powodują zniszczenie warstwy pasywnej i stwarzają warunki do korozji stali (do rozwoju procesu korozyjnego niezbędny jest dostęp tlenu). Wydział Inżynierii Lądowej ** Politechnika Warszawska. Po zastosowaniu inhibitora okres trwałości konstrukcji wydłuża się (wzrost czasu do awarii o ∆t).in. a ich stężenie przy powierzchni stali rośnie. Wodorotlenek ulega rozpuszczeniu w wodzie porowej. Zakłada się.in. ↓ oznacza moment zastosowania inhibitora 2 ’2007 (nr 414) 21 . Andrzej Królikowski** Zabezpieczanie konstrukcji żelbetowych za pomocą migrujących inhibitorów korozji nieznacznym ubytku masy stali następuje poważne obniżenie jej wytrzymałości mechanicznej. Inhibitor został wprowadzony do betonu po przekroczeniu krytycznych wartości stężeń czynników korozyjnych i inicjacji procesu korozyjnego stali. gdy stężenie czynników korozyjnych przekroczy wartość krytyczną. metody: • elektrochemiczne. Przenikają one przez otulinę betonową do prętów zbrojeniowych i powodują zahamowanie procesów korozji stali. W przypadku powierzchniowego wprowadzenia inhibitora (strzałka na rysunku) moment jego działania jest opóźniony ze względu na konieczność transportu inhibitora przez otulinę betonową i osiągnięcia odpowiedniego stężenia przy powierzchni stali. Jest to działanie zapobiegawcze. tworzy się szczelna warstewka pasywna. lecz nie naruszają jeszcze działania ochronnego warstwy pasywnej.5 i wówczas stal ulega korozji ogólnej. W tych warunkach na powierzchni stali zbrojeniowej. która jest powiązana m. lecz głębokich uszkodzeń korozyjnych. Początkowo – przy wysokim pH betonu i małym stężeniu jonów chlorkowych – stal jest w stanie pasywnym i korozja zachodzi bardzo powoli. Przyczyną korozji stali zbrojeniowej są również jony chlorkowe. Schemat rozwoju procesu korozji stali w betonie • inhibitory korozji. co może prowadzić do zniszczenia konstrukcji. W procesie wiązania cementu portlandzkiego powstaje wodorotlenek wapniowy. Ich źródłem są też środki odladzające (działające bezpośrednio na konstrukcje drogowe. 1 – inhibitor MCI. składniki zanieczyszczeń przemysłowych. ze stopniem zawilgocenia. Początkowo bezobjawowy charakter korozji wżerowej może mieć bardzo gwałtowny i niebezpieczny w skutkach przebieg. W ostatnich latach zaproponowano stosowanie migrujących inhibitorów korozji (MCI – migrating corrosion inhibitors). Szybkość transportu czynników korozyjnych przez beton zależy od jego przenikalności. tworząc roztwór nasycony o pH ≈ 12. Inhibitory mogą być dodawane w procesie wytwarzania mieszanki betonowej. Otulina betonowa działa jak powłoka ochronna i uniemożliwia wnikanie czynników korozyjnych z otoczenia. wżerów. Przy przekroczeniu krytycznych wartości stężenia jonów chlorkowych lub pH następuje zniszczenie warstwy pasywnej i rozpoczyna się intensywna korozja stali. Agnieszka Fleszar* dr inż. edną z podstawowych przyczyn destrukcji żelbetu jest korozja stali zbrojeniowej. • iniekcyjne. Ten naturalny mechanizm ochronny może jednak w niesprzyjających warunkach zostać zakłócony i korozja stali zbrojeniowej spowoduje zniszczenie konstrukcji żelbetowej. Na rysunku 2 przedstawiono schematycznie rozwój procesu korozji stali po zastosowaniu migrujących inhibitorów korozji. Jony chlorkowe powodują lokalne zniszczenie warstwy pasywnej i powstanie niewielkich powierzchniowo. Rys. • polegające na nakładaniu powłok ochronnych na konstrukcję lub bezpośrednio na pręty zbrojeniowe. tzw. Przy ** Politechnika Warszawska. Schemat rozwoju procesu korozji stali w betonie po zastosowaniu migrującego inhibitora korozji: 0 – bez inhibitora. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie rozwój procesu korozji stali w betonie. Proces korozji rozpoczyna się. który nadaje betonowi odczyn wysokoalkaliczny. Ze względu na niejednorodność betonu korozja stali zachodzi bardzo nierównomiernie. Powoduje ona zmniejszenie przekroju poprzecznego elementu. Inhibitory korozji stali w betonie W celu ochrony konstrukcji żelbetowych przed korozją stosuje się m. Stal jest chroniona przed korozją przez alkaliczne środowisko otaczającego ją betonu. mosty czy wiadukty). które oddziałują nie tylko w rejonach nadmorskich. 2. Z upływem czasu beton podlega procesowi karbonatyzacji. Wydział Chemii J Rys.

Informacje o dużej szybkości wnikania migrujących inhibitorów okazały się 22 2 ’2007 (nr 414) . Działanie ochronne migrujących inhibitorów jest związane ze spowalnianiem reakcji korozyjnych na powierzchni stali i obniżeniem przepuszczalności otuliny betonowej. Charakterystyka podstawowych grup migrujących inhibitorów korozji Mechanizm działania ochronnego tworzenie warstwy adsorpcyjnej na powierzchni stali ograniczającej dostęp czynników korozyjnych wzmacnianie tlenkowej warstwy pasywnej. drofobowe) i agresywnych jonów z powierzchni stali. że transport tych związków odbywa się głównie przez dyfuzję ich rozpuszczonych form w fazie wodnej. dawki inhibitora. Różnią się one zdolnością penetracji betonu i wykazują odmienne mechanizmy hamowania korozji stali.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Migrujące inhibitory korozji to prosta i tania technika ochrony konstrukcji żelbetowych przed korozją. Ich stosowanie może przynieść oczekiwane efekty. a także azotany (III) (obowiązująca obecnie nazwa azotynów). odbudowanie uszkodzonej warstwy pasywnej uszczelniane betonu przez tworzenie trudno rozpuszczalnych związków w porach uszczelniane betonu przez tworzenie trudno rozpuszczalnych związków w porach znaczna mała Kwasy karboksylowe mała wiska. zanim stężenie czynników korozyjnych przekroczy kryUwagi aplikacyjne związki trujące i bardzo lotne – ryzyko odparowania związki trujące. jego ilość. Stosuje się również dodatki. Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji może być zarówno rozbieżna. a coraz częściej bardziej wyrafinowanych technik. Stosuje się je w przypadku istniejących konstrukcji żelbetowych. blokujące pory betonu i uniemożliwiające odparowanie inhibitora. Oczekuje się. które utrudniają ich odparowywanie z konstrukcji. W przypadku gdy aplikacja inhibitorów korozji nastąpi. w jakich warunkach zasadne jest użycie migrujących inhibitorów korozji. inhibitory MCI zawsze powinny docierać do prętów zbrojeniowych. że lotne związki organiczne (aminy i aminoalkohole) będą szybko wnikać do betonu w fazie gazowej. gdy zniszczenie stali zbrojeniowej jest jeszcze niewielkie. W związku z tym istnieje konieczność monitorowania procesów korozyjnych stali zbrojenioStan betonu Stężenie chlorków i/lub postęp karbonatyzacji Znacznie poniżej wartości krytycznych Bliskie wartościom krytycznym Przekraczające wartości krytyczne przez krótki czas Przekraczające wartości krytyczne przez dłuższy czas Charakterystyka migrujących inhibitorów korozji Jako migrujące inhibitory korozji stali w betonie stosuje się m.in. Ważne są m. tyczną wartość. a w efekcie zwiększenia skuteczności zabiegu. W celu uniknięcia takiego zjaStan stali szybkość korozji zniszczenia korozyjne brak Stosowanie inhibitorów Zasady stosowania W tabeli 2 wskazano. aminy. W tabeli 1 scharakteryzowano działanie tych związków. tj. niż pomiar potencjału korozyjnego stali. lecz także ograniczają odparowanie lub wymywanie innych inhibitorów. aminoalkohole. możliwość wymywania z betonu Tabela 1. Przypuszczano. odbudowanie zniszczonych warstw pasywnych (repasywacja). można oczekiwać wyższej skuteczności ich działania. Przeważa jednak pogląd. Wzbudza duże zainteresowanie praktyków. że dodatek inhibitora opóźni moment zapoczątkowania korozji lub zatrzyma rozpoczęty już proces korozyjny (jest to więc działanie naprawcze). górną powierzchnię konstrukcji żelbetowych pokrywa się woskami syntetycznymi. Literatura podaje również rozbieżne informacje na temat mechanizmu działania ochronnego oraz szybkości dyfuzji migrujących inhibitorów korozji w betonie. Zasadność stosowania migrujących inhibitorów korozji znikoma – stal pokryta warstwa pasywną znikoma – stal pokryta brak warstwą pasywną początek intensywnej korozji – niewielkie warstwa pasywna zniszczona zaawansowana korozja stali znaczne pozbawionej warstwy pasywnej niepotrzebne wskazane wskazane nieskuteczne wej za pomocą powszechnych metod elektrochemicznych. kwasy karboksylowe. Potrzebne jest też monitorowanie stopnia skażenia betonu (stężenia chlorków. tworzenie warstw adsorpcyjnych i wypieranie wody (warstwy hyGrupa inhibitorów Aminy i aminoalkohole Azotany (III) – azotyny Fluorofosforany Zdolność penetracji betonu znaczna Tabela 2. Efekt ochronny powinien być wyraźny przy niewielkim stężeniu inhibitora i znacznym stężeniu czynników korozyjnych i utrzymywać się przez długi czas. W tabeli 3 zestawiono czynniki wpływające na skuteczność działania migrujących inhibitorów korozji. po nałożeniu zaprawy naprawczej lub zawiesiny wodnej zawierającej inhibitory korozji. Migrujące inhibitory korozji mogą być nanoszone na elementy żelbetowe jako składniki zapraw naprawczych lub w postaci zawiesin wodnych (rysunek 3). jaka dostała się do betonu i powierzchni stali zbrojeniowej. Wykorzystuje się w ten sposób synergię działania różnych związków. wytrzymałość czy mikrostrukturę. w których proces korozyjny już się rozpoczął lub dopiero może się rozpocząć. jeśli zostaną wprowadzone we wczesnej fazie procesu korozyjnego. Preparaty handlowe dostępne na rynku zawierają zwykle mieszaniny inhibitorów. związki uszczelniające beton nie tylko utrudniają wnikanie czynników korozyjnych. Inhibitory zmniejszają szybkość korozji stali przez wzmacnianie tlenkowych warstw pasywnych. tworzące trudno rozpuszczalne produkty. Niezależnie od sposobu nanoszenia. fluorofosforany. postępu karbonatyzacji). Jednym z problemów jest lotność stosowanych związków oraz możliwość ich odparowania z powierzchni betonu.in. jak i sprzeczna. Wprowadzenie inhibitorów nie powinno niekorzystnie wpływać na fizykochemiczne właściwości betonu. np.

konieczność powtarzania aplikacji inhibitora Podsumowanie Ze względu na problemy podczas eksploatacji wielu obiektów budowlanych prace badawcze związane z migrującymi inhibitorami korozji są potrzebne i uzasadnione. co utrudnia porównanie. co utrudnia miarodajną ocenę samego efektu inhibicji. w tym w Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem prof. pomijających fazę transportu inhibitora przez beton. w celu ochrony mostów. 80% (spadek szybkości korozji o taką wartość po dodaniu inhibitora). takie jak szybkość transportu inhibitora w betonie. zapewniającego skuteczną i trwałą naprawę elementów żelbetowych. Ważne jest też określenie trwałości efektu ochronnego. przesadzone. skuteczność inhibitowania procesu korozyjnego i wpływ na właściwości betonu. Schemat migracji inhibitorów – jako składników zapraw naprawczych lub zawiesin wodnych – do elementu żelbetowego Tabela 3. Podobnie skuteczność inhibicji w betonie szacowana jest przez niektórych naukowców na ok. Lechowi Czarneckiemu za inspirację i merytoryczną opiekę. w których migrujące inhibitory korozji są często stosowane wraz z innymi metodami ochrony (np. Wobec wielu sprzeczności na temat skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji i wciąż niepełnego poznania mechanizmu ich działania wskazane jest zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ich zastosowaniu. inni zaś stwierdzają nieznaczny wpływ lub wręcz brak efektu ochronnego (przyspieszanie korozji) po wprowadzeniu inhibitorów. Podawane są bardzo różniące się wartości maksymalnego stężenia chlorków (od 0. przy różnych narażeniach korozyjnych. w przypadku zaawansowanej korozji stali. iż skuteczność inhibitorów określana na podstawie badań laboratoryjnych w roztworach symulujących. Działanie migrujących inhibitorów korozji jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w wielu laboratoriach.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA i na świecie. nie są miarodajne. po których stwierdzono pojawienie się inhibitora na określonej głębokości otuliny. wymywania lub zużywania się inhibitora. Podawane w nielicznych pracach okresy (dni – lata). że preparaty handlowe określane do niedawna jako migrujące inhibitory korozji. w ramach którego prowadzone są badania modelowe wybranych migrujących inhibitorów korozji. 3. zależnego od stopnia skażenia chlorkami i karbonatyzacji betonu. Wyniki badań wskazują. Innym kierunkiem badań powinno być określenie minimalnego stężenia inhibitorów.4 do 3% w stosunku do masy cementu). Czynniki wpływające na skuteczność migrujących inhibitorów korozji stali zbrojeniowej (wpływ danego czynnika określony jest przy założeniu stałości pozostałych czynników) Czynnik Moment dodania inhibitora Wpływ wyższa skuteczność. bo efekt inhibicji występuje dopiero po osiągnięciu określonego stężenia inhibitora przy powierzchni stali. Rys. Skuteczność działania inhibitora zależy od stężenia jonów chlorkowych i stopnia karbonatyzacji otuliny (tabela 3). przy których inhibitory są skuteczne. Ponadto istnieją dość znaczne różnice w ocenie skuteczności działania inhibitorów w modelowych badaniach prowadzonych w laboratoriach badawczych oraz w rzeczywistych warunkach. Zaprezentowane rozbieżności dotyczące skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie tłumaczy się przede wszystkim różnicami w stosowanej metodyce badawczej (badania betonów różnej jakości. wiaduktów i budynków publicznych. jest wyższa niż w badaniach polowych. różne dawki i sposoby aplikacji inhibitorów oraz odmienne metody określania skuteczności inhibicji). gdy korozja została już zapoczątkowana Stężenie chlorków w betonie spadek skuteczności przy większym stężeniu chlorków. gdy proces korozji stali został już zapoczątkowany. Autorzy biorą udział w realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. gdy inhibitor zostanie dodany przed inicjacją korozji. ograniczona skuteczność. Współczynnik dyfuzji aminoalkoholi w betonie wg różnych danych wynosi 10–12 – 10–8 cm2/s i nie jest większy niż współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych. zabezpieczenia powierzchniowe – woski syntetyczne). W szczególności badania te powinny być ukierunkowane na określenie skuteczności działania inhibitorów w warunkach odwzorowujących ich praktyczne zastosowanie. Określane są podstawowe czynniki decydujące o działaniu ochronnym inhibitorów. Pomimo sprzecznych opinii o skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji są one stosowane w Polsce Podziękowania Autorzy wyrażają wdzięczność prof. natomiast szybkość transportu takich inhibitorów przez beton – od kilkudziesięciu mm/dzień do mniej niż 1mm/dzień. przepuszczalności. Wątpliwości co do mechanizmu działania inhibitorów spowodowały. Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2005 – 2008 jako projekt badawczy nr 4 TO7 E 04829. tj. W tym przypadku dane literaturowe są również bardzo rozbieżne. ważny jest stosunek stężeń jonów chlorkowych i inhibitora Postęp karbonatyzacji spadek skuteczności przy obniżeniu pH betonu wskutek karbonatyzacji Przepuszczalność betonu wyższa skuteczność dla szczelnych betonów Trwałość inhibitora w betonie stopniowy spadek skuteczności wskutek odparowania. Bez tych informacji trudno jest oszacować skuteczność stosowania inhibitorów w warunkach. są obecnie nazywane inhibitorami stosowanymi powierzchniowo lub systemami powłokowo-inhibitującymi. Lecha Czarneckiego. 2 ’2007 (nr 414) 23 .

Gerdes* Impregnacja betonu za pomocą silanów Tabela 1. • struktura grup alkoksylowych – duże grupy alkoksylowe wolniej ulegają hydrolizie niż małe. silany. Karlsruhe.7 23 25.9 15 dzinach ulega hydrolizie i rozkłada się na rozpuszczalne w wodzie silanole oraz etanol. Stopień występowania odchyleń zależy od typu silanu. dr inż. t – długość kontaktu [s].5 0. Andreas H. W rzeczywistości w równaniu na głębokość penetracji należy zastąpić napięcie powierzchniowe γL napięciem międzyfazowym γSL.35. Na skutek zmniejszenia współczynnika Badania W celu scharakteryzowania przenikania impregnatów w wewnętrzną strukturę kapilarną betonu przeprowadzono doświadczenia z różnymi silanami. Po kilku go- Rys. reaktywności chemicznej użytych silanów. reakcja zachodzi najwolniej przy pH 7. Al – współczynnik absorpcji cieczy [kg/m2s]. Zmniejszenie napięcia międzyfazowego (rysunek 2) powoduje nawet niewielka ilość alkoholu (> 5% ciężaru).08 kuteczną metodą zapobiegającą przedostawaniu się do betonu wodnych roztworów soli drogą podciągania kapilarnego są organiczne komponenty krzemianowe. Napięcie międzyfazowe nie jest wartością stałą. O długoterminowym ich działaniu decyduje głębokość penetracji i zawartość substancji aktywnej. Niemcy Rys. Reakcje chemiczne zachodzące w porach betonu mogą być podzielone na dwie grupy: hydroliza trialkoksilanów do silantrioli i etanolu. 0. które są związane z żelami CSH. cementu portlandzkiego CEM I 42.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych prof. typu zastosowanego rozpuszczalnika. Boczne powierzchnie próbek uszczelniono klejem na bazie żywicy epoksydowej i wysuszono do stałej masy. W kolejnym stadium następuje kondensacja silantrioli do siloksylanów. a następnie wartości poboru roztworu wodnego impregnatu w g/m2 i oznaczono je jako funkcję pierwiastka kwadratowego długości kontaktu wg wzoru: x= gdzie: x – głębokość penetracji [m]. Wyniki badań Na rysunku 1 pokazano wyniki doświadczeń w przypadku stosowania różnych silanów. Właściwości testowanych impregnatów Produkt Napięcie Lepkość powierzch.45 i 0. 1. Napięcie międzyfazowe mieszaniny etanolu i wody γ L ⋅ reff ⋅ t lub x = Ai ⋅ t 2η l * Uniwersytet Nauk Stosowanych. ηl – lepkość dynamiczna cieczy [mPas]. reff – efektywny promień poru [m]. Zanurzano je w różnych impregnatach na 24 h i wyznaczano poziom poboru płynu. Pobór kapilarny różnych cieczy absorpcji cieczy następuje odchylenie absorpcji silanów od idealnej linii absorpcji w zależności od reaktywności chemicznej silanów. współczynnik hydrolizy w przypadku grup metoksylowych jest ok. Współczynnik hydrolizy zależy od: • wartości pH – hydroliza może być katalizowana przez współczynnik pH. 3) nałożyć nową warstwę zewnętrzną w celu odbudowy betonu.5 (zawartość 350 kg/m3). Wybrane produkty i ich właściwości zestawiono w tabeli 1. co można wytłumaczyć reakcjami chemicznymi silanów. Stadium decydującym o polimeryzacji silanów jest reakcja hydrolizy. W celu przywrócenia uszkodzonej struktury betonu do stanu pierwotnego należy: 1) usunąć warstwę zewnętrzną metodą oczyszczania wysokociśnieniowego za pomocą wody. Silan wsiąka w beton na skutek podciągania kapilarnego i formuje granicę międzyfazową: ciecz/ciecz (silan/woda). • struktura grupy alkilowej – wraz ze zwiększającą się liczbą atomów C 24 2 ’2007 (nr 414) . Badano próbki betonu z mieszanki betonowej o w/c odpowiednio 0. 2) oczyścić powierzchnię i nanieść warstwę wzmacniającą. γL – napięcie powierzchniowe cieczy [mN/m]. wykonanej na bazie kruszywa o maksymalnej frakcji 16 mm.dynamiczniowe na [mP*s] [mN/m] 22.50. 0.40. 5 razy większy niż grup etoksylowych. Na rysunku 1 przedstawiono przebieg doświadczenia z reagentem. tzw. Kształt profili penetracji zależy od: czasu kontaktu silanu z powierzchnią betonu. natomiast absorpcja silanu po 6 – 8 h znacznie odbiega od idealnej krzywej absorpcji. 2. S Propylotrietoksysilan Izo-butylotrietoksysilan n-oktylotrietoksysilan n-oktylotrietoksysilan – emulsja wodna 27.95 – 2. które można scharakteryzować za pomocą profili penetracji. maleje podczas przesiąkania silanu do porów. a nie ciało stałe/ciecz (stwardniały zaczyn cementowy/silan). Każda zmiana pH o 1 w skali pH w którymkolwiek kierunku powoduje dziesięciokrotne zwiększenie współczynnika hydrolizy. Absorpcja wody odpowiada stosunkowi pierwiastka kwadratowego czasu w ciągu 24 h.

Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA
zmniejsza się współczynnik hydrolizy; przeszkoda przestrzenna krzemu w rozgałęzionych cząsteczkach, takich jak grupy izobutylowe, prowadzi do zmniejszenia reaktywności. Współczynnik hydrolizy wzrasta w następującej kolejności: izo-butyl >> n-octyl >> propyl; w takiej samej kolejności zmniejsza się wpływ czasu dla badanych silanów w przypadku odchyleń od idealnej linii absorpcji w zależności od reaktywności chemicznej silanów. W celu scharakteryzowania kinetyki procesu hydrolizy przeprowadzono różne doświadczenia za pomocą tzw. urządzenia reakcyjnego. Ustalono, że nie występuje ulatnianie się silanów, wykryto wyłącznie etanol. Maksymalne wartości uwalnianego etanolu zaobserwowano po 8 h w przypadku propylotrietoksysilanu, po 16 h w przypadku izo-butylotrietoksysilanu i po 7,5 dniach w przypadku oktylotrietoksysilanu. Wyniki te są niezgodne z założeniem sformułowanym dla współczynnika hydrolizy. Istnieją również znaczne różnice w ilości etanolu uwalnianego podczas hydrolizy propylotrietoksysilanu lub izobutylotrietoksysilanu oraz izo-oktylotrietoksysilanu. Z porównania teoretycznych ilości uwolnionego etanolu z wynikami otrzymanymi na podstawie analizy chemicznej wynika, że prawie 100% propylotrietoksysilanu oraz izo-butylotrietoksysilanu i tylko ok. 50% izo-oktylotrietoksysilanu reaguje i formuje polisiloksan, znany również jako żywica krzemowa. Wskazuje to, że budowa chemiczna badanych silanów silnie wpływa na ich reakcje chemiczne. W celu wyjaśnienia mechanizmów chemicznych, które pojawiają się podczas reakcji chemicznych, wykonano badania dystrybucji polisiloksanów w kolumnie za pomocą metody spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Wyniki przedstawiono na rysunku 3. W przypadku propyltrietoksysilanu profil penetracji jest zupełnie inny niż profil izo-oktylosiloksysilanu. Oznacza to, że nie tylko współczynnik hydrolizy jest w znacznym stopniu uzależniony od struktury chemicznej, ale również interakcje pomiędzy makrocząsteczkami. W ostatnich latach do impregnowania betonów, przede wszystkim ze względów ekologicznych, zalecano i stosowano wodne emulsje silanowe o niskiej lepkości. Doświadczenia praktyczne i laboratoryjne wykazały, że głębokość pene-

• adsorpcja emulgatora – emulgator może być absorbowany na powierzchni przez pory kapilarne; stężenie pozostałego w roztworze emulgatora nie jest wystarczające do stabilizacji emulsji. W związku z tym nie powinno się zalecać stosowania emulsji do impregnowania materiałów zawierających cement.
Rys. 3. Dystrybucja siloksanu w kolumnie

Zastosowanie środków impregnujących w praktyce
W przeszłości uważano, że jednokrotne pokrycie powierzchni betonu środkiem impregnującym zapewnia wystarczające zabezpieczenie. Impregnaty nakładano za pomocą aparatów natryskujących aerozol bez powietrza. Maksymalna głębokość penetracji substancji aktywnej wynosiła 2 mm i dlatego stosowano różnorodne procedury i produkty zwiększające głębokość penetracji. Obecnie sposoby nakładania środków impregnujących dzieli się na dwie grupy: nakładanie środków impregnujących o znacznej lepkości, w postaci kremów, żelów i past, techniką natryskiwania lub nakładania wałkiem; kilkakrotne nakładanie środka impregnującego zawierającego 100% silanu, o niewielkiej lepkości, techniką natryskiwania. Wybór metody nanoszenia środka impregnującego zależy od indywidualnych cech obiektu oraz możliwości finansowych. Szybką i pewną metodą kontroli jakości jest spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), co potwierdzają badania (rysunek 5). Profile penetracji otrzymane dla dwóch próbek pobranych w dwóch różnych miejscach ściany są bardzo zbliżone do linii wzorcowej, co oznacza, że osiągnięto zamierzony efekt.

tracji nie przekracza 0,5 – 1 mm przy czasie kontaktu 24 h. Profile penetracji ustalone metodą radiografii neutronowej w doświadczeniu ze ssaniem kapilarnym wskazują, że głębokość penetracji cieczy wynosi ok. 3 mm podczas kontaktu w czasie 4 h i 7 mm podczas kontaktu w czasie 24 h (rysunek 4).

Rys. 4. Profile penetracji cieczy betonu podczas stosowania emulsji obserwowane metodą radiografii neutronowej

Z danych doświadczalnych wynika, że podczas procesu podciągania zachodzi na powierzchni betonu proces demulsyfikacji, zapobiegający przenikaniu silanów do wewnętrznych struktur. W efekcie oddzielania stanów woda wsiąka tylko w zewnętrzną warstwę betonu, natomiast silan odparowuje na powierzchni betonu. Przyczyną oddzielania stanów są następujące zjawiska: • efekt filtra – materiały porowate, takie jak beton z porami średnicy 01 ÷ 10 µ mogą działać jak filtr oddzielający cząstki silanu w stanie uwodnionym; • efekt elektrolitu – kationy rozpuszczone w roztworze w porach mogą destabilizować emuslję przez redukcję sił odpychających pomiędzy cząsteczkami; • efekt składników organicznych – niektóre składniki, takie jak alkohole, działają jak demulgatory;

Rys. 5. Wyniki kontroli jakości w praktyce (dokończenie na str. 33)
2 ’2007 (nr 414)

25

TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych
dr Bogumiła Chmielewska* mgr inż. Jerzy Koper**

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji
noszenia przebiegu rys. Każda rysa powinna być ponumerowana i opisana. Opis powinien zawierać informacje umożliwiające identyfikację elementu obiektu i przebiegu rysy. W przypadku gdy przyczyną spękań jest korozja zbrojenia, należy określić jego położenie przez usunięcie warstwy betonu i bezpośrednią obserwację stali oraz otaczającego ją betonu. Wykrywanie pustek w betonie przez lokalizację głuchego dźwięku podczas ostukiwania powierzchni młotkiem stosuje się w przypadku defektów usytuowanych płytko pod powierzchnią. Większe możliwości wykrycia rys i pustek w betonie, określenia głębokości przebiegu rys widocznych na powierzchni, dają metody nieniszczące, m.in. metoda ultradźwiękowa i badanie radiograficzne. Umożliwiają one zlokalizowanie obszarów betonu, które wymagają bardziej szczegółowej oceny, np. przez wykonanie otworu rdzeniowego i pobranie próbki do oględzin, co pozwoli bezpośrednio zmierzyć szerokość i głębokość rys. Oględziny i analiza materiału próbki umożliwiają identyfikację mechanizmu powstawania rys, przyczyn ewentualnie stwierdzonej korozji. Rdzenie, w których stwierdzono rysy, nie mogą być użyte do określenia wytrzymałości betonu na ściskanie, jednak można na ich podstawie ocenić skład betonu, stan powierzchni rys, rodzaj zalegających zanieczyszczeń i osadów. Wycinanie rdzeni osłabia jednak konstrukcję, co może być przyczyną zawężenia obszaru wykonywania odwiertów.

N

aprawa metodą iniekcji polega na wprowadzeniu materiału iniekcyjnego w miejsca nieciągłości materiałowej betonu i wypełnieniu pustek. W artykule jest kontynuowana tematyka zaprezentowana przez autorów w nr. 12/2006 „Materiałów Budowlanych” oraz na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji Ustroń 2006. Zalecenia dotyczące zastosowania iniekcji jako metody naprawy konstrukcji betonowych oraz wymagania dotyczące materiałów iniekcyjnych zawarte są w normach serii PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Iniekcja jest także przedmiotem opracowań Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI).

Analiza stanu technicznego naprawianej konstrukcji betonowej
Przed przystąpieniem do naprawy konstrukcji betonowej niezbędne jest przeprowadzenie diagnostyki budowli i przygotowanie projektu naprawy. Ocena stanu technicznego konstrukcji wymaga analizy dokumentacji technicznej i oględzin obiektu. Sprawdza się jakość betonu i grubość otuliny zbrojenia oraz czy aktualne obciążenia, które oddziałują na konstrukcję, odpowiadają projektowanym. W przypadku braku dokumentacji przeprowadza się inwentaryzację w celu określenia rodzaju i rozkładu zbrojenia czy przebiegu kabli sprężających. Zarysowania konstrukcji naprawianej widoczne są z reguły na powierzchni (fotografia 1) i dlatego prace wstępne polegają na jej czyszczeniu przez odkucie lub umycie wodą. Pomocne w prowadzeniu prac, szczególnie na dużej powierzchni, jest przygotowanie siatki regularnych linii do na-

Wykonywanie iniekcji
Prace przygotowawcze. Ocena stanu konstrukcji, przyczyn uszkodzeń i inwentaryzacja rys jest podstawą do przygotowania projektu naprawy, który powinien uwzględniać rodzaj obiektu, jego kubaturę, funkcję, zalecenia dotyczące użytkowania, oraz określać m.in.: • harmonogram prac iniekcyjnych; • niezbędny personel; • zestawienie sprzętu do iniekcji; • rodzaj materiałów iniekcyjnych i pomocniczych; • rodzaj i rozmieszczenie końcówek iniekcyjnych (pakerów); • technikę naprawy, • bezpieczeństwo i higienę prac; • sposób przeprowadzenia kontroli jakości. Przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych należy przygotować powierzchnię i wnętrze rys, ustalić rozstaw pakerów, sposób ich montażu i ocenić, czy trzeba zamknąć powierzchniowo rysy. Zanieczyszczenia rys usuwane są przez odessanie (nie zatyka się mikrorys) lub, jeżeli rysa przebiega na wskroś, za pomocą sprężonego powietrza. W przypadku gdy jest to konieczne (i po rozpoznaniu ograniczeń wykonania zabiegu), rysę można przepłukać wodą, alkoholem lub środkiem myjącym, a następnie usunąć roztwór sprężonym powietrzem i przesuszyć rysę. Przepłukanie rys wodą pod ciśnieniem jest zalecane, gdy materiałem iniekcyjnym jest zaczyn cementowy.

Fot. 1. Charakterystyka rys: a) oznaczenie położenia; b) pomiar szerokości; c) badanie głębokości i stanu rys w konstrukcji
** Politechnika Warszawska ** Polbet Sp. z o.o.

26

2 ’2007 (nr 414)

Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA
Przesklepienie rys zapobiega wyciekowi materiału iniekcyjnego przed związaniem. Czynność ta jest zalecana w celu uzyskania wymaganego ciśnienia w przypadku iniekcji monolityzującej konstrukcję, gdy powstałe połączenie ma przenosić naprężenia. Rysę można zostawić otwartą lub częściowo otwartą, jeżeli jest wilgotna lub zawodniona, a iniekcja prowadzona jest za pomocą szybkowiążącej żywicy poliuretanowej. W zależności od rodzaju rys oraz przyjętej technologii iniekcji do uszczelnienia stosowane są: gips, szpachlówki cementowe, polimerowo-cementowe lub szybkowiążące, wymagające suchego podłoża szpachlówki żywiczne. Powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do podłoża (>1,5 MPa). W niektórych przypadkach niezbędne jest poszerzenie, a nawet rozkucie rysy (w kształcie litery V) po obu jej krawędziach. W zależności od wybranej metody iniekcji jako końcówki iniekcyjne stosowane są pakery naklejane lub mocowane wgłębnie. Mogą one być jednorazowe lub wielokrotnego użycia, np. do iniekcji żeli akrylowych lub zaczynów mineralnych. Sposób ich mocowania przedstawiono na rysunku 1 i 2. W przypadku pakerów naklejanych w rysę wbity zostaje metalowy pręcik, a następnie nakładany jest paker, który przykleja się za pomocą kleju epoksydowego. Drożność końcówki zapewniona jest po związaniu kleju i wyjęciu drucika. Istotne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni do przyklejenia pakera: oczyszczenie powierzchni i obrzeża rysy np. przez szlifowanie i jeżeli to konieczne odtłuszczenie oraz zagruntowanie podłoża betonowego. Odległość między pakerami powinna być mniejsza od grubości (d) iniektowanego elementu (ok. 0,9d) lub od głębokości iniektowanej rysy. Ze zmniejszaniem się rozwartości rys odstępy te powinny maleć: przy szerokości rys poniżej 0,2 mm orientacyjny odstęp miedzy pakerami wynosi ok. 15 cm, a gdy rozwartość rys wynosi powyżej 1 mm, rozstęp ten można zwiększyć do ok. 50 cm. W zależności od sposobu montażu wyróżnia się pakery wgłębne: udarowe (wbijane w rysę), najczęściej z tworzyw sztucznych; otworowe: stalowe lub aluminiowe, mocowane w wywierconych otworach za pomocą gumowych pierścieni; mocowane ręcznie (śrubowe) lub maszynowo („popnit”); po wywierceniu otworów konieczne jest ich oczyszczenie z pozostałych w nich zwiercin. Na fotografii 2 przedstawiono rodzaje pakerów iniekcyjnych. Połączenie końcówki iniekcyjnej z urządzeniem iniekcyjnym odbywa się przez kalamitki zaopatrzone w wentyle zwrotne, które zapobiegają wypływowi materiału. Rozmieszczenie i średnica otworów iniekcyjnych zależą od rodzaju naprawianego elementu, rodzaju stosowanych pakerów oraz od geometrii rys. Pakery rozmieszcza się zwykle naprzemiennie wzdłuż przebiegu rysy, w odstępach odpowiadających 1/2 grubości elementu. Powinny

Fot. 2. Pakery iniekcyjne: a) naklejany; b) otworowy wbijany; c) otworowy rozprężny; d) otworowy z przedłużką; e) pistolet iniekcyjny

Rys. 1. Sposób montowania pakerów naklejanych

Rys. 2. Sposób montowania pakerów wgłębnych

przecinać rysę najlepiej pod kątem 45°, w połowie grubości iniektowanego elementu konstrukcyjnego. W elementach znacznej grubości otwory iniekcyjne mogą być usytuowane w dwóch rzędach i pod różnymi kątami, dobranymi tak, aby maksymalnie zwiększyć możliwość penetracji. Dopuszczalne jest również przedłużanie otworów za pomocą wiertła o mniejszej średnicy. Należy zachowywać zasadę, aby odległość między dwiema końcówkami iniekcyjnymi była równa lub mniejsza od zasięgu penetracji materiału iniekcyjnego w naprawianym elemencie. Przed rozpoczęciem iniekcji badana jest drożność wykonanych otworów oraz szczelność miejsca zamontowania pakerów, np. za pomocą suchego powietrza lub wody. Przebieg iniekcji. Iniekcję rozpoczyna się od najniżej położonego pakera (w przypadku rys pionowych) lub od pakera skrajnego (w przypadku rys poziomych). Końcówka pakera jest zakręcana, gdy iniekt wypłynie z następnego otworu. Otwór taki staje się kolejnym punktem iniekcji. Iniekcja powinna być prowadzona w kolejnych otworach w miarę wypełniania się rysy materiałem iniekcyjnym. W przypadku braku iniektu w sąsiednim otworze należy iniekcję powtórzyć w otworze poprzednim lub wywiercić nowy otwór iniekcyjny. W celu uzyskania pełnej skuteczności konieczne jest przeprowadzenie reiniekcji, tzn. ponownego doiniektowa2 ’2007 (nr 414)

27

Pakery naklejane są odbijane. Podstawą oceny jakości wykona- 28 2 ’2007 (nr 414) . Po zakończeniu robót pakery należy usunąć. Przy wykonywaniu iniekcji zaczynami cementowymi lub polimerowo-cementowymi wskazane jest przed rozpoczęciem prac nawilżenie suchych rys w celu zapobieżenia odciągania przez beton wody z zaczynu cementowego. Poza analizą dokumentacji najczęściej stosowanym sposobem kontroli skuteczności zabiegów iniekcyjnych jest wykonanie wierceń w miejscu iniekcji. pneumatyczne. aby w dokumentacji znalazła się informacja dotycząca osoby prowadzącej prace iniekcyjne oraz osoby nadzorującej je i kontrolującej. w przypadku stosowania żywic poliuretanowych wysoko spienialnych. hydrauliczne. spienienie materiału. Wykonanie iniekcji monolityzującej materiałem epoksydowym w obecności wody może spowodować niezwiązanie kompozytu iniekcyjnego lub obniżenie jego właściwości mechanicznych i przyczepności do betonu. temperaturę otoczenia i warunki podczas prowadzenia prac. Błędy w praktyce napraw metodą iniekcji Częstym błędem podczas prowadzenia iniekcji jest nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących warunków stosowania i przechowywania materiałów. Prace kontrolne podczas wykonywania zabiegów iniekcyjnych pozwalają na prawidłową ocenę przebiegu robót oraz umożliwiają korygowanie na bieżąco występujących błędów lub zaniedbań. Zabieg ten należy przeprowadzić przed zakończeniem procesu żelowania żywic w rysie (z wyjątkiem szybkowiążących żywic spienialnych). ich rozmieszczenie i rodzaj. Ręczne lub nożne pompy iniekcyjne stosowane są przy naprawie małej ilości rys lub w miejscach mało dostępnych. Pompy takie są bardzo proste w obsłudze i w konserwacji. ilość wtłoczonego iniektu oraz uwagi o procesie iniekcji. Kontroli podlega technika prac. Ocenia się stopień wypełnienia rys oraz wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych nia już zainiektowanych otworów. Dostawca zobowiązany jest określić te warunki w karcie materiałowej. wartość ciśnienia początkowego i końcowego. membranowe. Innym rodzajem zbiorników są zbiorniki ciśnieniowe. a następnie zasysany i tłoczony wężem wysokociśnieniowym do pistoletu iniekcyjnego. inwentaryzację rys. Dopuszcza się wkręcenie pakerów głęboko.5 MPa. Czasami. temperaturowych) zmian rozwartości rysy może skutkować prowadzeniem prac naprawczych w czasie jej minimalnego rozwarcia. W takim przypadku skuteczność wykonanego zabiegu iniekcyjnego jest znikoma. nych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz wizualne sprawdzenie skuteczności wypełnienia. oprzyrządowanie i środki pomocnicze. a więc właściwościach mechanicznych materiału. ślimakowe. Wskazane jest. spalinowe. tak aby nie korodowały. O potrzebie wykonania dokumentacji decyduje zleceniodawca. które łączą się przed końcówką iniekcyjną w mieszalniku statycznym. Duża wytrzymałość materiału iniekcyjnego na rozciąganie przy niewielkich Kontrola wykonania robót Firmy wykonujące prace iniekcyjne powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i uprawnienia wydane przez producenta wyrobu iniekcyjnego i instytuty branżowe. Kontrola obecności wilgoci i wody w rysach ma duże znaczenie w przypadku doboru materiałów iniekcyjnych i efektywności przeprowadzonego zabiegu naprawczego. pompy iniekcyjne. Pompy ciśnieniowe mogą być tłokowe. kolanowe i próżniowe. jednakże istotnym ograniczeniem pracy jest czas żelowania mieszanki. Sprzęt powinien zapewniać bezawaryjną pracę i uzyskanie wymaganej efektywności i jakości robót. a otwory i uszkodzenia naprawiane. Materiały stosowane do iniekcji o ściśle określonej charakterystyce technicznej powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania. liczbę pakerów. korzystne jest również wprowadzenie wody w rysy przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych w celu efektywnego wykorzystania zjawiska przyrostu objętości w czasie wiązania. Nieuwzględnienie krótkookresowych (np. wypłukiwanie cementu i w efekcie niewłaściwe wiązanie. metalowe usuwa się z konstrukcji. Nawet w przypadku zaczynów na bazie cementów nadmierna ilość wody w rysie może spowodować niekorzystną zmianę stosunku wodno-cementowego. Pompy dwukomponentowe wyposażone są w dwa niezależne zbiorniki i dwie oddzielne instalacje tłoczące.lub więcej komponentowe z możliwością doboru ilościowego składu mieszanki. w których zaczyn iniekcyjny jest tłoczony za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu < 0. a pozostałe po nich otwory wypełnia uszczelniającą zaprawą szybkowiążącą. 20 min. czasie wiązania i stopniu usieciowania. Obecność wody w rysach lub jej brak wpływają na sposób prowadzenia i skuteczność zabiegów iniekcyjnych. gdy otwór nie wchłania mieszanki w ciągu ok. W zależności od rodzaju podawanego materiału wyróżnia się urządzenia jednokomponentowe i dwu. Temperatura i skład mieszanki decydują o lepkości. Urządzenia do prowadzenia prac iniekcyjnych można podzielić na zbiorniki iniekcyjne oraz pompy ręczne i mechaniczne: elektryczne. Powierzchniowe uszczelnienie rys jest usuwane. Dokumentacja obejmuje m. Przyczyną jest skurcz chemiczny i cieplny wiążących materiałów lub jak w przypadku poliuretanów. Konieczne jest wcześniejsze osuszenie rys lub zastosowanie specjalnych żywic epoksydowych do podłoży wilgotnych. dysponować zespołami fachowców oraz niezbędnym sprzętem do prowadzenia skutecznych napraw. Powinien być osobny zapis przebiegu iniekcji każdej iniektowanej rysy oraz szkic przedstawiający rysę i rozstaw wentyli iniekcyjnych. Ocena stabilności rozwartości rys oraz zmiany ich szerokości decyduje o skuteczności naprawy. a w przypadku iniektu cementowego w czasie co najwyżej do początku wiązania cementu. W przypadku zaczynów cementowych wypełniania szczeliny jest zakończone. ich stan zawilgocenia.in. W przypadku pomp jednokomponentowych materiał iniekcyjny po wstępnym wymieszaniu jest wlewany do zasobnika pompy. Zbiorniki iniekcyjne stosuje się do iniekcji grawitacyjnej. Innym sposobem jest wykonanie badań nieniszczących. Pakery z tworzyw sztucznych można odciąć przy powierzchni.

od czasu wynalezienia go przez dr. Radcon # 7 jest szczególnie zalecany w środowisku. szczególnie w przypadku iniektów poliuretanowych. Andrea Kozkova i Michael Rorke tłumaczenie Agnieszka Filippovits-Szpila www. W przypadku gdy wytrzymałość materiału jest niewielka. Obecnie jest szeroko wykorzystywany w Azji. a materiały i sprzęt użyty do prac iniekcyjnych najwyższej jakości. Powierzchnie mogą być użytkowane w kilka godzin po natrysku Radconu # 7. gdy zespoły prowadzące prace iniekcyjne są odpowiednio przeszkolone i doświadczone. Radcon # 7. Powoduje to powstawanie tzw. jest zbyt długi. Firma dr. skutecznie poprawiając odporność na uszkodzenia przez cykle zamrożeniowe. centra handlowe. a nie za pomocą miksera koloidalnego. które należy uwzględnić. rozstaw i kąt nachylenia.pl tel. dr. W takim przypadku pomimo drożności rys iniekcja jest mało skuteczna ze względu na ograniczony zasięg migracji iniektu. W takich przypadkach ziarna mikrocementu tworzą konglomeraty.beton. naprawa będzie nieskuteczna.in. wskazuje na przewagę Radconu # 7 nad tradycyjnymi membranami. światowego dystrybutora. instalacje uzdatniania wody. Częstym zaniedbaniem wykonawczym jest przygotowywanie zaczynów mikrocementowych za pomocą tradycyjnych mieszadeł. jest bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny. potwierdziły skuteczność działania produktu. które nie mają właściwej zdolności penetracji. Podsumowanie Naprawa konstrukcji żelbetowych metodą iniekcji jest skuteczną i wszechstronną techniką umożliwiającą wypełnianie rys i ubytków w wewnętrznej strukturze betonu. zbiorniki wody pitnej. Ed Byrne.beton 29 . w którym występują liczne przejścia temperatury przez 0 °C. Radcon # 7 został uznany przez projektantów jako skuteczna technologia ochrony betonu architektonicznego. zwiększa jego trwałość zamykając pęknięcia i umożliwia dyfuzję pary wodnej z betonu. 603 971 600 2 ’2007 (nr 414) dr. powstawanie nowych zarysowań. Radcon # 7 zamyka rysy do 2 mm szerokości. ponieważ redukuje nasiąkliwość betonu.W. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej iniekcji (reiniekcja) żywicą poliuretanową o niskim stopniu spienienia i wydłużonym czasie wiązania lub żywicą epoksydową (gdy rysa jest już osuszona w wyniku pierwotnej iniekcji żywicą poliuretanową). wysokospenialnych. a firma Radcrete Pacific uzyskała w 2000 r. Zastosowanie zbyt wysokiego ciśnienia iniekcji może powodować propagację rys. natryskiwany na powierzchnię penetruje w beton i tworzy podpowierzchniową membranę w zewnętrznej warstwie betonu. biochemicznie zmodyfikowany krzemian sodu.. współpracując z doświadczonymi firmami wykonawczymi. zapewnia kompleksową usługę izolacji i naprawy powierzchni betonowych. ich głębokość.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA zmianach wymiarów poprzecznych rys pozwoli na skuteczne połączenie ścianek rys. cykliczne zmiany wymiarów rysy. uszczelnianie struktury betonu i scalanie konstrukcji. Doświadczenia ze stosowania Radconu # 7. jest skurcz materiałów iniekcyjnych. Osiąga się to.radcon. Dyrektor Generalny Radcrete Pacific. na które oddziałują obciążenia dynamiczne. ma zdolność uszczelniania nowo powstałych rys. W porównaniu z innym hydroizolacjami wyróżnia się unikalnymi cechami zapewniającymi ochronę i uszczelnienie betonu zbrojonego przez cały okres eksploatacji konstrukcji. Smith w 1975 r. generalny dystrybutor preparatu w Polsce. Radcon # 7 zastosowano m. jeżeli wystąpi w nich woda. Europie i Ameryce. płyty parkingów i stropodachy. Niedopuszczalne jest rozcieńczanie zaczynów iniekcyjnych w celu uzyskania odpowiednio niskiej lepkości. dzięki czemu eliminuje konieczność napraw i konserwacji.pl. Łatwo daje się aplikować. certyfikat ISO 9001. Często się zdarza. jeżeli czas wiązania kompozycji iniekcyjnej w stosunku do czasu. a izolacja nie jest podatna na uszkodzenie przez podwykonawców.beton@radcon. Kolejnym zjawiskiem. mającej na celu wypełnienie powstałych nieszczelności. A. otworów „ślepych”. natomiast zbyt wysokie ciśnienie początkowe – niepełne wypełnienie rys oraz segregację zaczynu iniekcyjnego. nieprzecinających rysy. Radcon # 7 jest skuteczny również w przypadku konstrukcji narażonych na duże naprężenia termiczne. Specyfiką metody jest „niepoprawialność” zabiegu iniekcyjnego. gdyż eliminuje on konieczność stosowania ekranów chroniących membranę. w celu ochrony czterdziestu mostów kolei norweskich i pasa startowego lotniska w Pittsburghu. Podobne negatywne zjawiska wewnątrz rys mogą występować. a w skrajnym wypadku odspajanie się niewielkich elementów konstrukcji. w którym mogą występować np. Z uwagi na długi czas wiązania zaczynów cementowych iniekty nie są stosowane w obiektach. Innowacyjna technologia hydroizolacji betonu Radcon # 7 stosowany jest od 30 lat w ponad 75 krajach świata. Jego głównym obszarem zastosowania są nadziemne części budynków i budowli. Praca została przygotowana w ramach grantu Politechniki Warszawskiej nr 504 G/1080/7007. Jest aktywny. takie jak mosty. Doskonale chroni zbrojenie przed korozją wywołaną przez jony chlorków i jest odporny na duże ciśnienie wody w przypadku budowli hydrotechnicznych. że przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych nie została prawidłowo dobrana lub sprawdzona drożność otworów. Podczas prowadzenia prac iniekcyjnych bardzo ważna jest kontrola czasu przydatności iniektu do tłoczenia.

Podstawowe funkcje naprawcze torkretu: reprofilująca – polega na uzupełnieniu betonem większych ubytków. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „TORKRET” W. że Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „TORKRET” W. silosy itp. chłodnie kominowe.).torkret. • wzmocnienie naprawianego obiektu.pl 30 2 ’2007 (nr 414) . Majchrzak sp.6 – 1 MPa. W zależności od uszkodzeń grubość wypełnień może sięgać nawet do 50 cm.pl www.com. jest znaną i cenioną na rynku polskim firmą. wzmocnienia wyrobisk i korytarzy w górnictwie. kwalifikacje i specjalistyczna kadra w połączeniu z najwyższej klasy sprzętem powodują. konstrukcyjna – przy naprawach. ponowne natryśnięcie w celu uzyskania faktury „Cut and flash”. działające na rynku polskim od 1989 r. fakturowa – w połączeniu z funkcją zabezpieczającą lub w przypadku odtwarzania faktury zewnętrznej elementów architektonicznych np. pionowych (sufity wyrobisk korytarzowych w kopalniach. łuki. Umożliwia ono: • wypełnienie ubytków po skorodowanym i odkutym betonie. • zwiększenie przekroju poprzecznego w przypadku dodatkowego zbrojenia elementów. Zabezpieczenie skarpy w technologii torkretowania wznoszenia nowych konstrukcji cienkościennych i skorupowych (kopuły. zbiorniki.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Zastosowanie torkretowania w naprawie obiektów pecjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „TORKRET” W. Naprawianą powierzchnię można wykończyć jedną z metod: – stan po wystrzeleniu z dyszy „As Shot”. nadbrzeża kanałów. muszle koncertowe itp. W celu eliminacji ognisk korozji stali zbrojeniowej stosuje się mieszanki torkretowe zawierające migrują- Podpora naprawiona w technologii torkretowania ce inhibitory korozji typu MCI (Migrating Corrosion Inhibitor). Doświadczenie. że cząsteczki MCI penetrują obszar nie tylko w miejscu..j. W przypadku ubytków większych niż 5 cm należy stosować zbrojenie z siatki o oczkach co najmniej 10 x 10 cm. S Składniki mieszanki wyrzucane są z dyszy wylotowej pod ciśnieniem roboczym 0. Przez osiemnaście lat działalności firma naprawiła kilkaset obiektów inżynierskich.j. w przypadku: naprawy i rekonstrukcji obiektów żelbetowych i betonowych (mosty. Majchrzak sp.. – stan po jednokierunkowym ścięciu „Cut”. naprawia obiekty budowlane w technologii torkretowania. tunelach) spowodowały. w obiektach zabytkowych (stare poręcze betonowe lub żelbetowe. które powodują. prac konserwatorskich. zabezpieczająca – polega na odtworzeniu lub zwiększeniu otuliny betonowej. Majchrzak sp. często w powiązaniu z funkcją reprofilującą. wzmacniania skarp i głębokich wykopów. W przypadku kompleksowej naprawy obiektu technologią torkretowania oprócz zalet technicznych i użytkowych torkret nadaje naprawianemu obiektowi również estetyczny wygląd. • odtworzenie geometrii i architektury elementu/konstrukcji. 061 897-81-02. lecz docierają również do stali nieodsłoniętej. przypominającym fakturą tynki strukturalne. fax 061 897-81-01 e-mail: torkret@torkret.com. – stan po wstępnym związaniu. • odtworzenie otuliny. Można stosować mieszanki typu SPCC. gdzie wizualnie stwierdzono ognisko korozji. Parametry fizykomechaniczne torkretu lepsze niż tradycyjnego betonu oraz możliwość układania na powierzchniach skośnych (np.). Celem torkretowania jest przywrócenie naprawianemu obiektowi pierwotnych właściwości użytkowych. a w przypadku niewystarczającej otuliny uzupełnienie jej na całej konstrukcji lub jej fragmentach. w tym wiele zagrożonych awarią budowlaną. a także w przemyśle metalurgicznym i budownictwie tunelowym. kominy. tel. rzek). sklepienia itp.). j. Torkretowanie polega na dynamicznym narzucaniu wcześniej przygotowanej mieszanki na odpowiednie podłoże lub deskowanie w przypadku wykonywania nowych konstrukcji. że technologia torkretowania jest powszechnie stosowana w budownictwie.

ciche nawierzchnie torowe Biuro Kraków ul.pl .sika. Polskich Marynarzy 12/3 71-050 Szczecin tel./fax (052) 349 32 29 Biuro Szczecin ul. (022) 31 00 700 fax (022) 31 00 800 Biuro Gdynia ul. (071) 363 39 61 fax (071) 363 25 99 Biuro Warszawa ul. Marszałka Focha 1 81-403 Gdynia tel. Ojca Beyzyma 10/3 53-204 Wrocław tel. (091) 486 85 59 fax (091) 486 86 37 Biuro Wrocław ul. (058) 622 93 57 fax (058) 662 25 25 www. (012) 644 37 40 fax (012) 642 16 91 Biuro Poznań ul. Gdańska 125/7 85-022 Bydgoszcz tel. trwałe. Rzemieślnicza 1 62-081 Przeźmierowo tel. Karczunkowska 89 02-871 Warszawa tel.Nowoczesne. (061) 652 38 22 fax (061) 652 37 78 Biuro Bydgoszcz ul. Łowińskiego 40 31-752 Kraków tel.

Szczególnie ważne jest to w sytuacji. Na podstawie prawie trzydziestu lat doświadczeń można mówić o co najmniej trzydziestoletniej trwałości torowisk wykonywanych w technologii sprężystego mocowania szyn Icosit KC. trwale elastyczna podlewka poliuretanowa. kolejowych i podsuwnicowych) zostało zrealizowanych w oparciu o system Icosit KC. Balickiej i Bronowickiej w Krakowie (fotografia 2). szyna zatopiona lub podparcie ciągłe. Linia kolejowa Poznań – Katowice montowana na podkładach żebrowych * Sika Poland Sp. Wybierając odpowiedni materiał z grupy produktów należących do systemu Icosit KC. Badania praktyczne i laboratoryjne prowadzone przez uznane instytucje naukowe na kilku kontynentach potwierdziły też. Kędzierzyn-Koźle – bocznica przy dworcu PKP. mocowanie na podkładkach żebrowych (fotografia 1). zielony tramwaj. z o. Zaskakujące okazały się także wyniki sprawdzających badań zmęczeniowych. Balickiej nad ul. wykonane przez Politechnikę w Monachium. obiekty komunikacji tramwajowej. Obok walorów estetycznych i proekologicznych gwarantuje on redukcję drgań. torowisko suwnicy bramowej w Stoczni Gdynia. iż system wykazuje cechy izolatora elektrycznego. w którym tradycyjne kotwy i połączenia sztywne stanowią jedynie dodatkowy element stabilizujący. jest czas zamknięcia ciągu komunikacyjnego dla ruchu. 10 dB. W wielu dziedzinach produkcji coraz powszechniej zastępowane są tradycyjne połączenia sztywne połączeniami elastycznymi. torowisko tacy nalewaków w Rafinerii Gdańskiej. Górnośląską w Katowicach oraz obiekty realizowane w ramach zadania Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych inż.in. 1. 110 projektów (remonty torowisk tramwajowych. Równie ważną cechą jest odporność na paliwa. Kościuszki nad ul. Dworzec Warszawa Wileńska. Każda ingerencja w system komunikacyjny związana jest z dużymi utrudnieniami dla wszystkich użytkowników. W Polsce pierwsze realizacje wykonano w połowie lat dziewięćdziesiątych. Obecnie stosowanym powszechnie w budownictwie komunikacyjnym rozwiązaniem jest tzw. Prawie wszystkie realizacje zastosowań technologii sprężystego mocowania szyn. Do dziś na terenie Polski ok. powstałymi przez wprowadzenie pomiędzy dwa elementy materiału łączącego o odpowiednich parametrach fizycznych i wytrzymałościowych. można dopasować rozwiązanie do przewidywanych ugięć szyny w zależności od założeń projektowych i lokalnych wymagań użytkowych. Armii Krajowej w Krakowie. Po 28 latach eksploatacji ubytek sprężystości określono na 6% w stosunku do wartości pierwotnej. Odcinki torów szynowych zamocowane za pomocą systemu Icosit KC w normowej temperaturze mogą być oddane do użytkowania po upływie 24 h. kiedy cały układ komunikacyjny jest ciągle przeciążony i każde zakłócenie powoduje duże problemy dla całej lokalnej społeczności. obok jakości i trwałości wybranego rozwiązania. węzeł „Żaba” w Warszawie. np. Polega ona na całkowitym zespoleniu szyn z podłożem. Podstawowym elementem mocującym jest specjalna.: linia kolejowa Poznań – Katowice.o. linia E20. W tej sytuacji jednym z warunków wyboru technologii remontu. miejscowość Sieraków. Ponadto mocowanie wykonane przy użyciu podlewów poliuretanowych systemu Icosit KC charakteryzuje się właściwościami dźwiękochłonnymi oraz tłumiącymi drgania i wibracje. na próbkach jednych z pierwszych torów mocowanych systemem Icosit KC. które zrealizowano. Pomiary porównawcze (przed remontem i po remoncie) wykonane na istniejących obiektach komunikacji zbiorowej potwierdziły. które zaprezentuję w artykule. to m. sprężystymi. chemoutwardzalna. Innym często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. że materiał praktycz- Fot. co pozwala na stosowanie tego typu materiałów w przypadku torowisk specjalistycznych – tac nalewaków oraz napraw przez sklejenie spękanych płyt lotniskowych lub drogowych. iż system wykazuje cechy redukujące hałas średnio o ok. Podczas remontów i modernizacji torowisk kolejowych i tramwajowych w Polsce stosowane są coraz powszechniej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne z technologią sprężystego mocowania szyn systemem Icosit KC firmy Sika na czele. Obiekty. Przykładem takiego rozwiązania może być modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. znacznie ogranicza hałas oraz zapewnia długi okres bezawaryjnego użytkowania. wiadukt w ciągu ul. Taki system stosuje się w przy- 32 2 ’2007 (nr 414) . Maciej Karpała* Sprężyste mocowanie szyn kolejowych i tramwajowych w Polsce nie nie wykazuje ubytku sprężystości. linia E30. Warszawa Grochów – Dalekobieżna Stacja Postojowa. Okazało się. były związane z warunkami realizacji remontu torowiska lub modernizacji lokalnego układu komunikacyjnego. wiadukt w ciągu ul.

dr inż. Do mocowania szyn użyto żywicy Icosit KC 340/45. Przejazd tramwajowy z płyt prefabrykowanych przez ul. Jana Pawła w Krakowie – fotografia 3) lub stalowej (np. Grzegórzeckiej. 4. betonowej oraz w kostce brukowej. W związku z tym nie zaleca się stosować emulsji do impregnowania konstrukcji betonowych. Pawiej. Nawierzchnie prefabrykowane są stosowane przede wszystkim w przypadku torów tramwajowych zabudowanych w jezdni. prof. prawidłowe wykonawstwo prac i dokładną kontrolę jakości. sprężyste mocowanie szyn w nawierzchni bitumicznej. Andreas H. 2. teren aglomeracji śląskiej oraz wiele innych miast Polski w których jest infrastruktura torowa. Fot. 25) Wnioski Z przeprowadzonych badań wynika. • emulsje nanoszone na powierzchnię betonu mogą ulegać rozbiciu na skutek procesów chemiczno-fizycznych w wyniku oddzielania fazowego do wewnętrznych struktur zewnętrznej powierzchni betonu. szynę zatopioną stosuje się w przypadku wykonywania nawierzchni torowej w powierzchni jezdni. natomiast do uszczelnienia styku płyty wykorzystano materiał bitumiczny Icosit KC FM. Nawierzchnia prefabyrkowana torowiska łączy zalety prefabrykowanych płyt wielkowymiarowych z podlewem ciągłym szyny. obciążonej normalnym ruchem kołowym. jak i interakcje pomiędzy makrocząsteczkami odgrywają istotną rolę w procesach zachodzących podczas impregnacji betonu. Balickiej i Bronowickiej wie). Ze względu na niewielką wysokość konstrukcji i stosunkowo mały ciężar. W takim systemie wykonano przejazd tramwajowy przez ul. w Krakowie w ciągu Fot. Przykładem zastosowania tego rozwiązania są remonty torowisk we Wrocławiu. Stosowane materiały pozwalają na skuteczne. zależą od czasu kontaktu. co gwarantuje długotrwały efekt. Gerdes 2 ’2007 (nr 414) 33 . Szyna zatopiona na nowo wybudowanym widukcie Izydora Stelli-Sawickiego w ciągu al. że: • absorpcję silanów można przewidzieć za pomocą pierwiastka kwadratowego czasu kontaktu. a także jako przejazdy na skrzyżowaniach jezdni z torami tramwajowymi. Kocmyrzowską w Krakowie (fotografia 4). 50 odcinków wyremontowanych linii tramwajowych w całej Polsce. Toruniu. nowo wybudowany wiadukt Izydora Stelli-Sawickiego w ciągu al. Stradom. nawierzchnie te nadają się również doskonale do budowy linii tramwajowych na mostach i wiaduktach.wego w ciągu ul. Gertrudy. • przy planowaniu impregnacji należy uwzględnić „efektywną głębokość penetracji” oraz „minimalną zawartość substancji aktywnej”. natomiast silany paru- ją z powierzchni betonu. Gdańsku.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA padku obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej (np. jeżeli nie przekracza on 8 h i znany jest współczynnik absorpcji silanów AS. Jana Pawła w Krakowie tzw. W celu dobrania właściwych parametrów impregnacji zaleca się wykonywanie badań. np. remont torowiska na moście Powstańców Śląskich Fot. • właściwości fizyczne wpływające na proces przenikania. Kocmyrzowską w Krakowie Impregnacja betonu za pomocą silanów (dokończenie ze str. a mianowicie: trwałość i stabilność nawierzchni drogowej oraz doskonałe warunki mocowania sprężystego szyny. Krakowie. Przykładem może być ok. Równie często w Krakowie ul. • zarówno współczynnik hydrolizy. Rakowickiej. 3. Łodzi. co jest wynikiem reakcji chemicznych za- chodzących podczas przenikania do systemu porów. św. Modernizacja torowiska tramwajoprzez Wisłę w Krako. Lubicz. takie jak napięcie międzyfazowe σ oraz lepkość dynamiczna η.

.

.

Należy stosować wyłącznie produkty z danego systemu. Wzmocnienia te wymagają wielu prac przygotowawczych i montażowych oraz zwykle długiego okresu pielęgnacji. stosowane są głównie do wykonywania wzmocnień konstrukcji murowanych. że doskonale sprawdzają się jako materiały wykorzystywane do wzmacniania konstrukcji narażonych na oddziaływania udarowe i wybuchy. siły rozciągające (strefy wsporniki oddziaływania momentów dodatnich i ujemnych) siły ścinające (strefy przypodporowe oraz strefy przekazywania obciążeń skupionych) strefy oddziaływania obciążeń udarowych. Główne obszary zastosowania materiałów FRP w konstrukcjach żelbetowych Rodzaj konstrukcji Płyty. maty węglowe (CFRP) maty węglowe (CFRP). zmianie schematu statycznego (wprowadzenie dodatkowych podpór) lub wprowadzaniu dodatkowego zbrojenia w postaci elementów stalowych. Włókna aramidowe. zewnętrznego zbrojenia w postaci płaskowników stalowych. strefy zagrożone wybuchami otwory wycinane w istniejących konstrukcjach Rodzaj stosowanego materiału FRP taśmy węglowe (CFRP). ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe oraz niższy niż w przypadku włókien węglowych i stali moduł sprężystości. Ze względu na specyfikę materiałów kompozytowych. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów FRP i klejów z różnych systemów wzmacniających. aplikacje dodatkowego. Cecha ta powoduje. „L” kształtki (CFRP) maty aramidowe (AFRP) maty węglowe (CFRP) taśmy węglowe (CFRP). Marta Kałuża* mgr inż. W przypadku konstrukcji betonowych i żelbetowych stosuje się je wówczas. Gliwice ** Euro-Projekt siły ścinające strefy oddziaływania obciążeń udarowych. strefy zagrożone wybuchami Kratownice pręty rozciągane pręty ściskane i węzły taśmy węglowe (CFRP). szklanych i aramidowych. T Podciągi. wykonanych na bazie polimerów węglowych. węglowych (CFRP) oraz aramidowych (AFRP). Metoda ta zastępuje popularne w ostatniej dekadzie XX w. Materiały kompozytowe zalecane są do wzmacniania niemal każdego rodzaju konstrukcji (tabela 1). Włókna szklane. strefy zagrożone wybuchami otwory wycinane w istnie. poza wysoką wytrzymałością na rozciąganie. maty węglowe (CFRP) maty aramidowe (AFRP) taśmy węglowe (CFRP) taśmy węglowe (CFRP). jako jedyne z wymienionych polimerów cechują się wysoką wytrzymałością w kierunku prostopadłym do kierunku włókien. maty szklane (GFRP). maty węglowe (CFRP) maty węglowe (CFRP) maty aramidowe (AFRP) radycyjne techniki wzmacniania konstrukcji polegają przede wszystkim na zwiększeniu wymiarów przekroju poprzecznego (dotyczyło to głównie przekrojów żelbetowych – dobetonowanie). strefy zagrożone wybuchami skręcanie Ściany siły rozciągające Aplikacja materiałów FRP Kompozyty włókniste FRP stosowane w budownictwie do wzmacniania konstrukcji inżynierskich bazują na włóknach: szklanych (GFRP). taśmy aramidowe (AFRP) maty węglowe (CFRP). maty) oraz specjalnie dobrane kleje na bazie żywic epoksydowych. ściskające siły poprzeczne strefy oddziaływania obciążeń udarowych. do prac wzmacniających wykorzystuje się gotowe systemy FRP. żebra. Tomasz Bartosik** Wzmacnianie konstrukcji materiałami na bazie włókien węglowych. maty aramidowe (AFRP) maty aramidowe (AFRP) taśmy węglowe (CFRP) maty węglowe (CFRP) 36 2 ’2007 (nr 414) . Obecnie w Polsce systemy FRP dopuszczone są do stosowania w budownictwie na podstawie ważnych Aprobat Technicznych wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz obowiązujących w Unii Europejskiej. szklanych i aramidowych try wytrzymałościowe oraz bardzo wysokie moduły sprężystości stosowane są głównie do wzmacniania elementów betonowych i żelbetowych. Jedną z nowych metod wzmocnienia elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie doklejanego zbrojenia zewnętrznego w postaci taśm lub mat z kompozytów włóknistych FRP – Fibre Reinforced Plastic (lub Fibre Reinforced Polymer). w skład których wchodzą materiały FRP (taśmy. kiedy beton podłoża charakteryzuje się małą wytrzymałością. Najczęściej wykorzystuje się je do zwiększenia nośności w konstrukTabela 1.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych mgr inż. Włókna węglowe ze względu na bardzo wysokie parame** Politechnika Śląska. powłoki Rodzaj oddziaływania/ /przypadki szczególne siły rozciągające (strefy oddziaływania momentów dodatnich i ujemnych) strefy oddziaływania obciążeń udarowych. Często też wykonanie tradycyjnego wzmocnienia jest bardzo trudne lub wręcz technologicznie niemożliwe.taśmy węglowe (CFRP) jących konstrukcjach Słupy siły rozciągające.

Naklejanie taśm CFRP na powierzchni elementu w strefie rozciąganej – wzmocnienie bierne a) b) Fot. B4 – wzmocnienie na zginanie taśmą CFRP z jej zakotwieniem w strefie przypodporowej 2 ’2007 (nr 414) 37 . polegające na wprowadzeniu dodatkowych wstępnych sił ściskających do układu. bądź inną przeszkodą. 3. Najczęściej wzmacniane są belki. B1. Przy wzmacnianiu konstrukcji materiałami kompozytowymi rozróżnia się dwa podstawowe typy wzmocnienia: bierne. ale także spowodować powstanie kolejnych uszkodzeń. pęknięć) niezwykle ważna jest prawidłowa ocena przyczyn ich powstawania. Podczas określania stanu konstrukcji pod kątem planowanych robót remontowych związanych z aplikacją materiałów FRP. bardzo ważna jest ocena: • wymiarów wzmacnianych elementów. • wilgotności betonu w miejscach przeznaczonych do aplikacji materiałów kompozytowych (w przypadku większości klejów wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 4% masowe). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów konstrukcji (np. kratownice oraz konstrukcje obiektów specjalistycznych. naklejanie wstępnie naprężonych wstęg AFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu (fotografia 2b). A2. w momencie bardzo szybkiego przyrostu momentu zginającego w pobliżu podpory. Fot. słupy. rys. usytuowania i rozwartości rys i pęknięć. za pomocą stalowych blach kotwiących (po prawej) Ocena stanu istniejącej konstrukcji i technologia realizacji robót wzmacniających Przyjęcie rodzaju i sposobu wzmocnienia powinno być każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą stanu technicznego istniejącej konstrukcji. aramidowe) w stanie suchym na powierzchni wzmacnianego elementu – maty o masie powierzchniowej do 400 g/m2. Błędy w tej ocenie prowadzić mogą do przyjęcia niewłaściwej technologii naprawy. 1. rzadziej używane są do wzmacniania konstrukcji murowych oraz stalowych. Na rysunku przedstawiono metody wykonania rożnego rodzaju wzmocnień biernych i czynnych. W przypadku wykonywania czynnego wzmocnienia wykorzystuje się: naklejanie wstępnie naprężonych taśm CFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu (fotografia 2a). B2. co może prowadzić nie tylko do braku oczekiwanych rezultatów. W przypadku wzmocnień biernych stosuje się następujące sposoby aplikacji taśm i mat FRP: naklejanie taśm CFRP na powierzchnię wzmacnianego elementu (fotografia 1). ściany. naklejanie mat FRP (węglowe. wklejanie taśm CFRP we wzmacniany element w bruzdy nacięte piłą diamentową. B3 – wzmocnienie na zginanie taśmą CFRP i na ścinanie matą CFRP (bez zakotwienia maty oraz z zakotwieniem maty w strefie ściskanej przekroju). Jest to konieczne najczęściej w przypadku zastosowania dwóch warstw taśmy naklejonych na siebie. np. b) wstęgami AFRP – ściskane słupy Metody biernego wzmocnienia strefy zginanej i ścinanej w elementach zginanych: A1. aby na odcinku długości 2 m nie wystąpiły nierówności przekraczające 5 mm). kominy. polegające na doklejeniu materiału wzmacniającego oraz czynne. szklane. 2. A4 – wzmocnienie na zginanie taśmami CFRP wklejonymi w bruzdy. A3 – wzmocnienie na zginanie taśmą CFRP naklejoną na dolną bądź dolną i boczną powierzchnię belki. Fot. wymagane ze względu na niewystarczającą długość zakotwienia taśmy (fotografia 3). Czynne wzmocnienie: a) taśmami CFRP – elementy zginane. lub w sytuacji nagłego skrócenia taśmy ze względu na kolizję z otworem. Dodatkowe kotwienie końców taśm CFRP: przy użyciu mat CFRP (po lewej).Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA cjach żelbetowych i drewnianych. płyty. w zależności od potrzeb. rury i zbiorniki. • wytrzymałości betonu na odrywanie metodą „pull-off” (wymagania dotyczące wytrzymałości podłoża na odrywanie podano w tabeli 2). • występowania. • grubości i stanu otuliny betonowej prętów zbrojeniowych. • równości podłoża (wymagane jest. Ostatnio wprowadza się dodatkowe kotwienie końców biernie przyklejonych taśm. naklejanie mat CFRP metodą na mokro (wet lay up) na powierzchni wzmacnianego elementu – maty o masie powierzchniowej 400 – 800 g/m2. Taśmy oraz maty mogą być naklejane na elementy konstrukcyjne jednokierunkowo lub krzyżowane w różnych kierunkach.

Wymagana wytrzymałość podłoża przy stosowaniu materiałów FRP Rodzaj materiału Taśmy węglowe (CFRP) Maty węglowe (CFRP) Maty aramidowe (AFRP) Maty szklane (GFRP) Wytrzymałość na odrywanie minimum 1. Większa liczba warstw mat może być nakładana metodą mokre na mokre. nanoszenie drugiej warstwy żywicy na wcześniej naklejoną matę i ponownie dociśnięcie jej wałkiem (żywica musi przesączyć warstwę włókien w macie. np. Żel ten jest aktywny zawsze. i od tego czasu ma aprobatę techniczną IBDiM. Technologia stosowania materiałów kompozytowych FRP jest prosta i bardzo szybka. 38 2 ’2007 (nr 414) . przy większych materiały PCC. 24 stycznia br. aby nie napowietrzać mieszanki (należy uzyskać całkowicie jednorodną mieszankę). zaleca się odkurzyć podłoże bezpośrednio przed klejeniem taśm. co zapobiega powstaniu pęcherzy powietrza w spoinie pod taśmą). wypełnić ewentualne rysy i pęknięcia w konstrukcji betonowej lub żelbetowej żywicą epoksydową. Radcon # 7 do uszczelniania i ochrony betonu Radcon # 7 dostępny jest w Polsce od 2005 r. Wykonanie wzmocnienia za pomocą mat węglowych przebiega w podobny sposób. sprawdzić stan kleju: data dostawy. który środek tworzy w betonie po aplikacji. tak aby nastąpiło całkowite zalaminowanie włókien w żywicy epoksydowej). frezowania lub inną gwarantującą właściwe przygotowanie powierzchni betonu. dzięki bardzo dobrej stabilności kleju nie trzeba stosować żadnych pomocniczych podpór. Długotrwała skuteczność działania preparatu wynika z aktywności żelu. stosując iniekcję ciśnieniową. Radcon # 7 otrzymał atest Państwowego Zakładu Higieny stwierdzający. Większość klejów żywicznych osiąga ok. Uszczelnienia i izolacje wykonane Radconem # 7 w Stanach Zjednoczonych 30 lat temu działają skutecznie bez napraw i konserwacji. bardzo dokładne wymieszanie składników kleju (żywica laminująca). tynku. aby świeży jeszcze klej wyciskany był z obu stron taśmy. prowadząc wałek wzdłuż włókien). ułożenie ręczne maty na warstwie żywicy (za pomocą specjalnego wałka należy docisnąć matę do podłoża. Prace przygotowawcze są identyczne. tłuszcze itp. a następnie jest on usuwany szpachelką.0 MPa minimum 0. przydatność do użycia.. Przy wzmacnianiu matami elementów o ostrych krawędziach powinny one zostać wyoblone przed naklejeniem maty FRP.2 MPa • rodzaju i stężenia soli szkodliwych dla materiału budowlanego (w uzasadnionych przypadkach). • bardzo dokładne wymieszanie składników kleju mieszadłem wolnoobrotowym (do 300 obr. i ma zdolność pęcznienia w kontakcie z wodą. Nadmiar kleju usuwa się. 23 °C. sprawdzić wilgotność podłoża (dopuszczalna wilgotność na głębokości do 20 mm w zależności od wymagań producenta kleju). jak taśm węglowych. • oczyszczenie i odtłuszczenie taśm specjalnymi preparatami. Nanoszenie powłok malarskich na taśmy bądź maty nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów. 80% nośności po 24 h w temperaturze ok. polegające na wzmocnieniu elementu konstrukcji przez naklejenie taśm CFRP na jego powierzchnię. Prace technologiczne.) metodą piaskowania. Przyjmuje się. Im większy jest ten promień. wykonać ewentualne reprofilacje powierzchni wraz z wyrównaniem nierówności na obszarze aplikowania taśmy (przy mniejszych nierównościach stosuje się żywiczne szpachlówki systemowe. Sytuacja taka ma miejsce najczęściej w przypadku wzmacniania na ścinanie belek oraz przy wzmacnianiu słupów o przekroju prostokątnym. W celu poprawy przyczepności kolejnej warstwy. • naklejenie taśmy na odkurzone podłoże. temperatura podłoża wyższa od temperatury punktu rosy o przynajmniej 3 °C). Minimalny promień wyoblenia wynosi 10 mm. nr partii itp. przygotować urządzenia niezbędne do kontroli temperatury powietrza i podłoża podczas klejenia i twardnienia kleju (temperatura powietrza w zależności od wymagań producenta kleju. tym wyższa będzie skuteczność wykonanego wzmocnienia. oleje. przeprowadzić kontrolę wytrzymałości oczyszczonego podłoża metodą „pull-off” oraz kontrolę jego równości.5 MPa minimum 1. że może być stosowany do uszczelniania i ochrony konstrukcji betonowych. W ramach przeprowadzenia prac przygotowawczych należy: oczyścić podłoże z materiałów utrudniających przyczepność (stwardniały zaczyn cementowy. że pełną nośność kleje te osiągają w temperaturze ok. kiedy w otoczeniu są wolne jony wapnia. 23 °C po 7 dniach. nanoszenie pędzlem żywicy laminującej na powierzchnię spoiny klejowej. kielni lub specjalnego przyrządu (klej na taśmie powinien być ułożony w postaci daszka dwuspadowego. mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia. przy naprawach całopowierzchniowych materiały SPCC lub beton natryskowy). można świeżo ułożoną matę posypać piaskiem kwarcowym.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Tabela 2. dociskając taśmę wałkiem z utwardzonej gumy w taki sposób./min). przygotować instrumenty niezbędne do kontroli wilgotności względnej powietrza (dopuszczalna wilgotność względna powietrza w zależności od wymagań producenta kleju). natomiast główne prace wzmacniające są następujące: przygotowanie i precyzyjne docięcie mat (należy zwrócić uwagę na przebieg włókien). • naniesienie kleju na taśmę za pomocą szpachelki. obejmują: • przygotowanie i precyzyjne docięcie taśm.

rzadziej aramidowe ze względu na wysoką cenę (ponad 200 zł/m2). zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej. na 3 grupy: • CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) – kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami węglowymi. przejmujące naprężenia rozciągające lub ścinające. W połowie lat osiemdziesiątych XX w.8 87 5. Niewątpliwie zaletą tego rozwiązania jest dwustronne działanie kleju oraz brak możliwości odklejenia się taśmy. nastąpiło pierwsze w historii wzmocnienie budowli przy użyciu taśm węglowych.4 380 0.00 1. Obecnie rolę elementu nośnego pełnią nowoczesne włókna (tabela). Dzięki temu może powstać indywidualny system naprawczy do danej konstrukcji. Taśmy w budownictwie występują w postaci prefabrykowanych produktów kompozytowych. Składają się one z elementu nośnego (włókna w ilości 45 – 70% objętości kompozytu) oraz matrycy (spoiwa scalającego włókna). Materiały FRP możemy podzielić. składających się zarówno z tkanin. Właściwości różnych rodzajów włókien Włókno Typ Średnica Gęstość [µm] [kg/m3] Szklane Węglowe Aramidowe E S PAN PITCH Kevlar 49 Twaron 10 10 7 10 11. zawierających zawiesiny. Tkaniny aramidowe znajdują specjalne zastosowanie ze względu na ekstremalnie wysoką wytrzymałość i odporność na uderzenia. Wyjątkiem są włókna aramidowe. kiedy to pod kierunkiem prof.0 231 1. wstrząsami sejsmicznymi oraz w podporach wiaduktów. Taśmy wykorzystywane są do wzmacniania konstrukcji betonowych. Uzyskano bardzo korzystne wyniki i w 1991 r. Znajdują się one wtedy wewnątrz wzmacnianego przekroju. W 1996 r. które mają praktycznie taką samą wytrzymałość w kierunku poprzecznym jak podłużnym.45 W Sprężanie taśm Źródło: S&P Reinforcement Taśmy kompozytowe Taśmy kompozytowe zostały wymyślone na potrzeby techniki kosmicznej. ponieważ są najtańsze. najczęściej ortogonalnie. Warto również zwrócić uwagę na zastosowanie tkanin szklanych do wzmacniania zbiorników oraz rur. Istnieje duża dowolność montażu – tkaniny można łączyć z innymi tkaninami oraz taśmami na zakład. Wojciecha Radomskiego dokonano wzmocnienia stropu w Lubinie.49 1. co ma miejsce w przypadku aplikacji powierzchniowej. jak i taśm. Należą do nich: • brak fazy płynięcia plastycznego. a tym bardziej aramidowych. można je również naklejać warstwowo jedna na drugiej w ilości do 3 szt.5 XX w. szwajcarski instytut badawczy EMPA zaczął prowadzić badania pod kątem zastosowania taśm w budownictwie. materiałami wybuchowymi. narażonych na uderzenia pojazdów ciężarowych. słupy. Jest to związane z liniowym charakterem pracy. Oprócz zalet kompozyty FRP mają też wady.76 2. składających się z włókien węglowych. Istnieje też możliwość wklejania taśm „na sztorc”. nastąpił bardzo dynamiczny rozwój kompozytów włóknistych (FRP – Fibre Reinforced Polymers). żelbetowych. ale jeśli jest mało miejsca. Stanowią one dodatkowe zbrojenie. Miało to miejsce na moście w Ibach w Szwajcarii.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA Andrzej Foremny* Kompozyty FRP do wzmacniania konstrukcji ką Wiar (wykorzystano technologię Sika CarboDur). Najczęściej przykleja się je na powierzchnię elementu. lotniczej i stoczniowej. stalowych. Włókna są umieszczone jednokierunkowo. Zwykle taśmy są układane obok siebie. takie jak kominy i zbiorniki. technologia ta dotarła do Polski. Jest to dobry materiał ze względu na dużą wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne oraz na odkształcenia spowodowane obciążeniem z zewnątrz. jak i elementy o skomplikowanych kształtach. Tkaniny Tkaniny z FRP są jeszcze powszechniej stosowane niż taśmy. W budownictwie stosuje się głównie taśmy z włóknami węglowymi. Stosuje się je w konstrukcjach zagrożonych zamachami terrorystycznymi. Tkaninami wzmacnia się i naprawia zarówno zwykłe belki.54 2. • GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers) – kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami szklanymi. Kluczową rolę ma tu również odporność na działanie mediów agresywnych oraz mała ścieralność w momencie przepływu mediów.8 127 2. Matryca przekazuje obciążenia zewnętrzne na włókna oraz ochrania je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. w zależności od rodzaju włókien. Taśmy można także przyklejać w głębi przekroju. Stosowane kleje wykazują zwykle zbyt małą wytrzymałość na ścinanie i oderwanie i nie może być w pełni wykorzystana nawet wytrzymałość włókien węglowych. Najpowszechniej stosowane są tkaniny z włóknami węglowymi i szklanymi. drewnianych oraz murowanych.5 131 2. Ich ilość i grubość zależy od wymaganej nośności oraz wymiarów wzmacnianego przekroju. Bardzo korzystne jest stosowanie wzmocnień. natomiast spoiwem jest najczęściej klej na bazie żywicy epoksydowej.9 12 2. Należy wówczas wykoWytrzymałość na rozciąganie [MPa] 3450 4300 3650 2400 3620 3600 Moduł Wydłużenie Younga przy zerwaniu [GPa] [%] 72 4. płyty.45 1. wzdłuż taśmy. a w roku następnym wzmocniony został most w Przemyślu nad rze* Politechnika Warszawska nać we wzmacnianym elemencie zagłębienie o szerokości i głębokości wklejanej taśmy. zniszczenie materiału następuje 2 ’2007 (nr 414) 39 . • AFRP (Aramid Fibre Reinforced Polymers) – kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami aramidowymi (głównie Kevlar). Tkanina składa się z włókien ułożonych dwukierunkowo. sprężonych. Zwiększają nośność konstrukcji i ograniczają odkształcenia.

Często pojawiają się zarzuty. W czasie odbudowy poznańskiej katedry po II wojnie światowej fara pełniła rolę prokatedry. tak jak to ma miejsce w przypadku np. przy użyciu rusztowań wypożyczonych od firmy JACKBUD. Lecha Czarneckiego (Politechnika Warszawska) Podsumowanie Kompozyty FRP znajdują bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym budownictwie. m2 rusztowań. mocniejszego spoiwa. Jej budowa. Wysokość świątyni wynosi 34 m. dlatego też bardzo ważna jest ochrona przeciwogniowa konstrukcji. Najważniejszy jest sumaryczny koszt wykonania całej naprawy lub wzmocnienia. • wrażliwość na wysoką temperaturę. żelbetu. Rzeczywiście włókna węglowe czy aramidowe są kilkakrotnie droższe od stali zbrojeniowej. Fara została wybudowana przez jezuitów. Stanisława Biskupa (tzw. Szybkość i łatwość montażu była możliwa dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych rusztowań ramowych typu Blitz firmy LAYHER. Kluczową rolę pełni odpowiednie przygotowanie podłoża i warunki atmosferyczne. Kościół ma bardzo bogate.. rozpoczęta w 1649 r. poprawy wytrzymałości złącza. • podatność na lokalne nierówności (taśmy muszą być przyklejane na równe podłoża. że nowoczesne materiały kompozytowe są drogie. Wzmacnianie mostów czy wiaduktów taśmami i matami FRP nie wymaga zamknięcia ich dla ruchu oraz trwa stosunkowo krótko. Wewnątrz fary ustawiono ok. Rusztowania zmontowała firma Tomasza Kubińskiego ze Skoków. Warunkiem uzyskania żądanych właściwości jest jednak odpowiednia kultura wykonania i eksploatacji.5 tys.in. Najsłabszym elementem kompozytów FRP jest strefa połączenia z materiałem naprawianym. trójnawowe i obszerne wnętrze. Dalsze badania dotyczą m. ścią na korozję. Rusztowania zapewniły bezpieczeństwo oraz dostępność do wszystkich miejsc poddawanych renowacji. Specyfika miejsca wymagała wysokiej precyzji montażu. Bardzo ważne są również koszty społeczne. Lekkość elementów oraz duży wybór rozwiązań systemowych przyczyniły się do szybkiego montażu i skrócenia czasu realizacji. o łącznej wadze ok. która zapewniła optymalne zaplecze materiałowe oraz wysoki profesjonalizm obsługi. co widać dobrze na przykładzie mostów. trwała z przerwami ponad 50 lat. który w przypadku kompozytów FRP jest o wiele niższy niż tradycyjnych metod. Cechują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i odporno- Przykład zastosowania rusztowań Blitz Rusztowania typu Blitz firmy LAYHER są obecnie stosowane przy renowacji wnętrza poznańskiego kościoła św. poznańskiej fary). W wyniku zastosowania systemu rusztowań Blitz uzyskano optymalne warunki prowadzenia prac konserwatorskich. Mimo skomplikowanego wnętrza budowli nie było konieczności użycia rusztowań modułowych. a długość 55 m. Badania naukowe powinny iść w kierunku poprawy wytrzymałości kleju lub opracowania innego. 2. Prace konserwatorskie rozpoczęto w grudniu 2006 r. ponieważ obiekt jest zabytkowy i wydzielona część cały czas służy wiernym. bez ostrzeżnia. zagłębienia należy wyrównywać). żywica epoksydowa przy temperaturze ok. ale nie można brać pod uwagę tylko kosztu materiału. który jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce. 40 2 ’2007 (nr 414) . Opracowanie powstało w ramach przedmiotu „Inżynieria materiałów budowlanych” – prof.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych w sposób nagły. 180 °C traci swoje właściwości. 30 t. co pozwoliło znacznie zmniejszyć koszty montażu.

.

Farbom krzemianowym przypisane zostało jednak określenie „farby mineralne”. który przypomina produkt reakcji preparatów do wzmacniania kamienia. tzw. 1840 r. Wytrzymałość podłoża mineralnego z podkładem malarskim przed (a) i po (b) naniesieniu farby krzemianowej. zawierający sól alkaliczną. jony sodowe i hydroksylowe wg reakcji: Na4SiO4 + 3H2O → 4Na+ + 3OH– + H3SiO4–. 1818 r. 1. Z roztworów szkła wodnego wytrąca się amorficzny żel krzemionkowy. tworząc żel krzemion* Remmers Polska Sp. wykonaną z chudej zaprawy przygotowanej z piasku kwarcowego o ostrym ziarnie i wapna. gdy szkło wodne całkowicie przeniknie przez podkład malarski. ponieważ z powodu swojej struktury cząsteczkowej i wielkości cząsteczek ma dosyć dużą lepkość. Wytrzymałość podłoża mineralnego z podkładem malarskim w przypadku zbyt dużej głębokości wnikania szkła wodnego Zagrożenie tym zjawiskiem wzrasta wraz z nakładaniem kolejnych warstw renowacyjnych na istniejącej powłoce krzemianowej. Z tego powodu istnieje zalecenie z pierwszych lat malowania farbami na bazie szkła wodnego. Z kolei w przypadku zbyt dużej ilości szkła wodnego może ono dotrzeć aż do właściwego podłoża. tzw. aby nakładać farby krzemianowe na specjalny „podkład malarski”. niepotrzebny i często szkodliwy wzrost wytrzymałości (rysunek 3). w przypadku stosowania systemów 42 2 ’2007 (nr 414) . Wzrost wytrzymałości podkładu malarskiego wynika z wcześniej opisanego tworzenia żelu krzemionkowego (rysunek 1). 2. 1300 °C. do lat sześćdziesiątych XX wieku można było oferować farby krzemianowe wyłącznie jako układy dwuskładnikowe. W celu uzyskania nadających się do magazynowania. tzn. możliwość stosowania szkła wodnego w budownictwie.o. na warstwę grubości jedynie kilku milimetrów. Od ok. podobnie jak cement lub wapno. jednoskładnikowych farb krzemianowych. a w efekcie niewielką głębokość wnikania. Ze względu na niską stabilność tego spoiwa. do spoiw nieorganicznych. Szkło wodne można uzyskać przez stopienie mieszaniny piasku kwarcowego i soli alkalicznych (węglanu sodu lub potasu) w temperaturze ok.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych mgr Jacek Olesiak* Zasady stosowania farb krzemianowych w renowacji zabytków kowy („krzemionkuje”). Rys. należy dodać znaczne ilości dyspersji polimerów. 3. tak że zachodzi w nim niepożądany. podejmowano pierwsze próby zastosowania szkła wodnego jako spoiwa farb. Wytrzymałość podłoża mineralnego z podkładem malarskim w przypadku zbyt małej głębokości wnikania szkła wodnego jako spoiwa Rys. Podczas rozpuszczania krzemianu sodowego w wodzie uwalniane są: kwas krzemowy. ze względu na rozpuszczalność w wodzie. z o. Założenie: optymalna ilość dostarczonego szkła wodnego jako spoiwa Dobre rezultaty można jednak uzyskać tylko wtedy. np. Keim zgłosił do opatentowania „farbę krzemianową” na bazie szkła wodnego. który jednak nie ma mineralnej natury! Naukowiec Nepomuk Fuchs odkrył ok. 150 °C przy ciśnieniu 5 atm. Takie roztwory zawierają nadmiar jonów OH– i dlatego reagują silnie alkalicznie. Do wzmacniania kamienia naturalnego i tynku było ono stosowane przez krótki okres. A. S Wytwarzanie szkła wodnego Szkło wodne (alkalikrzemiany) to zbiorcze określenie dla szkliście twardniejących stopów alkalikrzemianów o zmiennym składzie oraz ich roztworów. a) b) zkło wodne zaliczane jest. farb organicznolub dyspersyjno-krzemianowych. farby „czysto” krzemianowe. Rys. np. Po ostudzeniu i stwardnieniu stopu szkliste alkalikrzemiany określane są w języku potocznym. W handlu dostępne są prawie wyłącznie „płynne szkła wodne”. porowate i chłonne podłoże. Zachodzi wówczas reakcja: SiO2+2Na2CO3→Na4SiO4+2CO2. Szkło wodne wnika w wierzchnie warstwy ziaren podłoża i reaguje tam. W 1878 r. Szkło wodne żeluje w amorficzny żel krzemionkowy. które uzyskuje się przez rozpuszczenie „stałego szkła wodnego” w przegrzanej wodzie. w przypadku nakładania niewystarczających ilości spoiwa nie można wykluczyć powstawania „profili łuskowych” – znanych z opisów wietrzenia kamieni naturalnych (rysunek 2).W. jako „szkło wodne”. Szkło wodne jako spoiwo farb Warunkiem koniecznym „funkcjonowania” dwuskładnikowych farb krzemianowych jest mineralne.

Bydgoszcz – 0609 877 888. farb krzemianowych na bazie szkła wodnego. W wyniku nakładania każdej kolejnej powłoki i uszczelnienia powierzchni spowodowanego przez wytrącanie się żelu krzemionkowego. co bardzo często prowadzi do niekorzystnych zmian wizualnych (przenikania „rdzy”). 0 663 758 060. (061) 816 81 00. warunki te wyraźnie się pogarszają. Szczecin – 0663 759 092.w ogóle. naprawy betonu i wykonywania posadzek żywicznych. Rys. Jednocześnie wzrasta wytrzymałość przesyconej. np. Przy każdym kolejnym cyklu roboczym szkło wodne wnika w podłoże i w porach wytrąca się żel krzemionkowy. Żagań – 0691 505 619 2 ’2007 (nr 414) 43 . gmachy urzędów i budynki mieszkalne. udokumentowane i opisane w literaturze fachowej. Kraków – 0602 767 827. Kielce – 0605 487 516. Zagrożenie tworzeniem łusek jest tym większe.o. Sowia 8 tel. Przedstawicielstwa w Polsce: Białystok – 0663 750 842. Funcosilu Historic Kalkfarbe (patrz „Zaprawy i farby wapienne do prac renowacyjnych”. sprawiają. Poznań – 0601 777 301. Łódź – 0660 428 412. Jelenia Góra – 0605 267 579. dwuskładnikowe farby krzemianowe.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA powłokowych na bazie tego samego spoiwa krzemianowego (rysunek 4 i 5). których autentycznie mineralny skład i pełna odwracalność technologiczna nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla malowanego podłoża. odnoszą się tylko do powłoki nakładanej po raz pierwszy. Wrocław – 0603 633 779. Na naszej liście referencyjnej znajdują się zarówno czołowe zabytki europejskie. Koszalin – 0604 414 858. „Materiały Budowlane”. Legnica – 0602 156 361. że stosowanie farb krzemianowych np. 6. renowacji elewacji.zauważa się przy tym skiego po naniesieniu farby krze. Rzeszów – 0507 147 706. aby nakładać „miękkie na twarde”. ze względu na „historyczny charakter” szkła wodnego jako spoiwa. Nieraz uzasadniane jest to dobrymi właściwościami techniczno-wilgotnościowymi (zdolność dyfuzji pary wodnej. niezależnie od tego. Lublin – 0602 458 237. są szczególnie cenione z punktu widzenia konserwacji zabytków. 4. faks (061) 816 81 34 http://www. 0601 370 415. Wniosek: niezawierające tworzyw sztucznych. co łamie zasadę tynkarską. problemy i szkody. Obecnie farby krzemianowe stosowane są na ogół bez podkładu malarskiego. gdyż wraz z utratą powierzchniowej warstwy traci się dużą część informacji dotyczącej pierwotnej stratygrafii. 0600 826 131. 62-080 Tarnowo Podgórne. podane w instrukcjach technicznych. kamień czy inne podłoże mineralne. im bardziej miękkie jest podłoże. jak i liczne budowle inżynierskie. że wartości podawane w instrukcjach technicznych z reguły nie dotyczą kolejnych powłok i powłok renowacyjnych. Nie Rys. Wytrzymałość podłoża mineralnego bez podkładu malar. Takich ograniczeń nie ma w przypadku stosowania farb wapiennych. W efekcie już przy nakładaniu pierwszej powłoki istnieje ryzyko tworzenia niekorzystnych profili wytrzymałości (rysunek 6). Można więc uznać. ul. nr 9/2005). Omówione zagrożenia i procesy oraz konkretne przykłady. Wytrzymałość podłoża po drugim naniesieniu farby krzemianowej na wcześniej wykonaną powłokę W przypadku obiektów zabytkowych tego typu zagrożenie stanowi szczególnie duże niebezpieczeństwo. Podczas stosowania farb krzemianowych na kamieniu naturalnym powstaje dodatkowe zagrożenie: związki żelaza obecne w podłożu mogą zostać uruchomione w wyniku alkalicznego odczynu farby. wapiennych) jest oceniane bardzo krytycznie. Rybnik – 0691 505 614. ważnego w konserwacji zabytków. przypowierzchniowej strefy. obiekty przemysłowe. akrylowe i wapienne • żywiczne powłoki posadzkowe • chemoodporne powłoki ochronne. Wytrzymałość podłoża po pierwszym naniesieniu farby krzemianowej na wcześniej wykonaną powłokę krzemianową Rys. z o. 5. Gdynia – 0501 391 313. Świdnica – 0663 750 594. że nie spełniają one warunku odwracalności. że parametry techniczno-wilgotnościowe mianowej REMMERS POLSKA Sp. Inną niekorzystną cechą farb krzemianowych jest to. Olsztyn – 0663 759 770. Nasza oferta obejmuje: • preparaty do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie • mineralne zaprawy uszczelniające • bitumiczno-polimerowe hydroizolacje grubowarstwowe • systemy tynków renowacyjnych • zaprawy do naprawy betonu • pasty czyszczące do kamienia i cegły • impregnaty wzmacniające i hydrofobizujące • zaprawy do uzupełniania ubytków i spoinowania • farby silikonowe. Częstochowa – 0602 386 911. na kamieniu naturalnym i miękkich tynkach (np. 0663 750 162.remmers. gdzie już wcześniej je raz zastosowano. Warszawa – 0601 370 688. czy jest nim tynk. W ten sposób pory są zwężane i uszczelniane. Nadmiernie wzmocniona warstwa powierzchniowa może się w dłuższym czasie odspajać w postaci łusek. e-mail:budowle@remmers.pl. kapilarność) charakterystycznymi dla dwuskładnikowych farb krzemianowych. Oferujemy pomoc w doborze technologii i bezpłatne doradztwo techniczne. W zaskakujący sposób „krzemionkowanie” – pomimo zagrożeń związanych z nim w przypadku farb – często nadal oceniane jest jako „pozytywne”. Organizujemy szkolenia w dziedzinie hydroizolacji. Ze względu jednak na właściwości techniczne związane z „krzemionkowaniem” nie powinny być one nakładane tam.pl Materiały i systemy firmy REMMERS są znane i stosowane od ponad 50 lat.

Pozwoliło to na ustabilizowanie konstrukcji rusztowania. W przypadku remontu filarów wiaduktu nad torami PKP w Jastrzębiu Zdroju przy al. Kolumny rusztowań połączono dźwigarami kratowymi i wyłożono podestami na całej powierzchni.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Zastosowanie rusztowań w pracach budowlanych ostatnim czasie. Prace montażowe utrudniał stalowy pomost komunikacyjny usytuowany na drodze rusztowania na wysokości ok. 10 m. natomiast przy budowie platformy dźwigary kratowe z wyłożeniem oraz przerzuty podestów. Rusztowania Layher Blitz 100 z platformami w Bazylice Królowej Jadwigi Fot. we współpracy z przedsiębiorstwem budowlanym DOMBUD. 100 m2 na wysokości 3. Piłsudskiego (fotografia 4 i 5) zastosowano podpory mostowe trójjarzmowe H20 stężone odpowiednio ze sobą rurami stalowymi (dwa rzędy podpór pod przęsłem środkowym oraz po jednym rzędzie pod przęsłami skrajnymi). 4. Kolumny rusztowania połączono przerzutami podestów. W celu maksymalnego zbliżenia rusztowania do ścian zastoso- wano rusztowanie Layher Blitz 100 i konsole. Fot. umożliwiającą wykonanie polichromii na ścianach i sklepieniach. z dodatkowymi wieżami na całej długości stężonymi rurami stalowymi z rusztowaniem głównym.5 m (fotografia 1). Przy budowie filarów wiaduktu wykorzystano również deskowania dostarczone przez firmę Budosprzęt. Wiadukt Jastrzębie 1 Fot. współpraca firmy Budosprzęt z firmami partnerskimi zaowocowała kilkoma ciekawymi realizacjami. zamontowała rusztowania Layher Blitz 70 o wysokości roboczej 22 m. Jako dźwigary zastosowano profile stalowe IN400 bezpośrednio podpierające prefabrykowane belki WBS. wykonała platformę roboczą o powierzchni ok. Do wykonania tynków na ścianach wewnętrznych w Centrum Kultury w Chorzowie firma Budosprzęt. 1. Zastosowano rusztowanie Layher Blitz 70. Do wykonania sufitów podwieszonych zamontowano (za sceną. 5. Rusztowanie Layher Blitz umożliwiające wykonanie izolacji termicznej zbiornika Fot. mimo okresu zimowego. które omówimy w tym artykule. W Bazylice Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej zmontowano platformę na wysokości roboczej 16 m (fotografia 3). na wysokości 9 m) platformę roboczą o powierzchni 50 m2. we współpracy z firmą Inox Instal. Natomiast w celu wykonania izolacji termicznej zbiorników (fotografia 2) zmontowano ruszto- W Fot. Wiadukt Jastrzębie 2 44 2 ’2007 (nr 414) . 3. 2. Platforma robocza pod zbiornikiem nowej warzelni na terenie Browarów Tyskich wanie wolno stojące (gdyż nie można było zakotwić rusztowań do ścian zbiornika) o wysokości roboczej 16 m. W celu przekazania obciążeń z górnej części rusztowania na dolną dodatkowo podparto pomost wykorzystując rury stalowe i podstawy śrubowe w osiach pól rusztowania. W celu wykonania instalacji pod zbiornikiem nowej warzelni na terenie Browarów Tyskich firma Budosprzęt.

.

ciągliwość i wytrzymałość zmęczeniową. Z tego względu stal MMFX2 osiąga lepsze właściwości mechaniczne niż inne stale wysokowytrzymałościowe. Dodanie 5% masy zawierającej nanorurki do matrycy polimeru znacznie zmniejsza przepuszczalność powstałych z niej kompozytów. Zalicza się do niej działania na elementach mniejszych niż 100 nm.nasa. np. dostrzegł w niej dziwne nici o rozmiarach rzędu nanometrów. jak informatyka. Laboratorium Materiałów Uniwersytetu w Helsinkach zaproponowało Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych Poiltechniki Warszawskiej współpracę nad modyfikacją betonu nanorurkami węglowymi w celu otrzymania samozagęszczalnego betonu wysokiej wytrzymałości. zbliżoną do odporności stali nierdzewnej. czyli karzeł) to jednostka długości równa jednej miliardowej metra (10 –9 m). zwiększa ich odporność ogniową i właściwości mechaniczne. natomiast dodanie 15% objętości nanorurek do tlenku glinowego zwiększa przewodność elektryczną o 13 rzędów wielkości. japończyk Sumoi Iijima oglądając za pomocą mikroskopu elektronowego (w Laboratorium Badań Podstawowych Firmy NEC w Tsukubie w Japonii) próbkę rozmazanej sadzy. zbliżoną do sklejki. na takie dziedziny techniki. Dzięki swoim właściwościom omawiana stal cieszy się dużym zainteresowaniem w USA. Stal ta wyka- Fot. tzw. Symulacje badań cech wytrzymałościowych nanorurek (www. które mogą być przydatne w modyfikacji rozwiązań materiałowych. chemicznych i biologicznych. niedostępne dotąd możliwości. Nanometr (od greckiego słowa nanos. State-of-the-art report 2003. Nanorurki W 1991 r. nanorurki (carbon nanotubes – CNTs). Na fotografii 1 przedstawiono symula- Stal MMFX2 Stal MMFX2 (fotografia 2). Izolacje Ważnym obszarem rozwoju nanomateriałów są izolacje. takie jak nanoporowe komponenty krzemianowe i aerożel.nas. nanorurki w hydratyzowanym zaczynie cementowym mogą utrudniać powstawanie i rozwój rys w betonie. Celem nanotechnologii jest wykorzystanie właściwości materiałów na poziomie atomowym do uzyskania doskonalszych cech fizycznych. Rozwój nanotechnologii wpływa m. 2. zaś nanotechnologia to technologia zajmująca się zagadnieniami na poziomie budowy atomu. metalach i betonach. Ze względu na bardzo duży stosunek długości do średnicy i zbliżone rozmiary do CSH. USA. Dzięki nanorurkom można także wzmacniać ceramikę oraz metale. m. podobnie jak jej zastosowanie w produktach komercyjnych. Stal MMF2 Nanotechnologia naśladująca naturę Niektóre nanotechnologie mają na celu skopiowanie lub naśladowanie materiałów naturalnych. produkowana przez firmę MMFX Steel Corp.* Anna Pszczółkowska*. Tomasz Górecki* Nanotechnologia w budownictwie cję badań cech wytrzymałościowych nanorurek. Wykorzystanie nanotechnologii może prowadzić do rewolucyjnego ulepszenia wielu produktów i procesów oraz otwiera zupełnie nowe. W porównaniu ze zwykłą stalą węglową ma zupełnie inną strukturę w skali nano. została opracowana przy użyciu nanotechnologii przez profesora Garetha Thomasa z University of California (Berkeley).gov) 46 2 ’2007 (nr 414) . Celem artykułu jest przedstawienie możliwości. Universtiy of Paisley. medycyna.in.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Katarzyna Danielewska.in. materiałoznawstwo. które zachowują się do Fot. RILEM CC197-NCM przygotowanym przez * Politechnika Warszawska zuje odporność na korozję. anotechnologia to nowa metoda podejścia do projektowania i wytwarzania materiałów przez modyfikację ich mikrostruktury na poziomie nanometrycznym. elektryka. John C Gibbs and Peter JM Bartos. materiałach ceramicznych. 1. wyższą wytrzymałość na rozciąganie. Jej właściwości umożliwiają dłuższy okres użytkowania w środowisku agresywnym i w efekcie obniżają koszty konstrukcji. Marynarki Wojennej oraz Departamentów Transportu różnych stanów. Prowadzi się wiele badań zastosowania nanotechnologii w polimerach. Na świecie środki przeznaczone na badania i rozwój nanotechnologii rosną z roku na rok. School of Engineering and Sciences. Federalnej Administracji Autostrad. których struktury zostały zoptymalizowane przez wiele milionów lat ewolucji. O przykładach naturalnych systemów możemy przeczytać w raporcie Application of Nanotechnology in Construction. przy czym jest znacznie tańsza. elektronika. ACM Centre. N Wenzhong Zhu. robotyka.

Zastosowane w nim materiały reagują na sygnały z otoczenia.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA dziesięciu razy lepiej niż konwencjonalne izolacje. Są bardziej efektywne od baterii słonecznych starego typu oraz działają nawet w pochmurne dni. ich dużej liczby i małych wymiarów (10 – 100 nm). likwidując konwekcję i obniżając całkowite przewodnictwo cieplne. Klej można stosować bez użycia podkładu. które można będzie nanieść na dowolną powierzchnię. prof. Dzięki właściwościom hydrofilowym powłoki woda deszczowa równomiernie spływa i zmywa brud. Charakteryzują się one małą gęstością i dużą porowatością. w tym antygraffiti – bakteriobójcze – utwardzające – ochronne – antykorozyjne – farby o zwiększonej trwałości Inne zastosowanie NANO-HOUSE to dom przyszłości – wykorzystujący nowoczesne materiały budowlane opracowane dzięki nanotechnologii. które praktycznie eliminuje wymianę energii w gazie. Naukowcy z University of California pracują nad elastycznymi bateriami słonecznymi. jest nieprzepuszczalny. 1. Powłoki tworzy się. Powłoki tworzone przy użyciu nanotechnologii (tabela) mogą być wykorzystane do selektywnego odbijania i przesyłania światła o różnej częstotliwości. Lechowi Czarneckiemu za cenne uwagi i sugestie podczas przygotowywania artykułu. z o. wykładanego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. gdzie okazało się. fotokatalitycznego. Wykorzystane są np. Bardzo dobre właściwości izolacyjne tych materiałów wynikają z unikalnego kształtu porów. że poziom tlenków azotu na ścianie pokrytej zaprawą tynkarską na bazie cementu fotokatalitycznego był o 20 do 80% niższy niż na powierzchni ze zwykłego cementu. szą kompatybilność z betonem oraz większą tiksotropię w porównaniu z innymi zaprawami naprawczymi. Jako przykład można podać farbę. Cząsteczki gazu wewnątrz porów doświadczają zjawiska znanego jako efekt Knudsena. stworzony przez Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (CSIRO) i University of Technology w Sydney (UPS). która działa dwuetapowo. które rozkładają tlenki azotu i inne toksyczne substancje. większą wytrzymałość na rozciąganie i mniejsze skłonności do zarysowań. znana z twardości. Wykazuje on lepszą przyczepność. Inne przykłady zastosowania nanotechnologii: twarde i wytrzymałe powłoki nanokrystaliczne wytwarzane z aluminium i tytanu oraz pokrycia nanoceramiczne wykazujące od 4 do 6 razy większą odporność na zużycie i dwukrotny wzrost wytrzymałości w porównaniu z ceramiką konwencjonalną. Powłoki i materiały do napraw Przez wprowadzanie nanocząsteczek lub nanowarstw w pokrycia można ulepszyć ich właściwości i rozszerzyć zastosowanie.o. ma mniejszy skurcz. Autorzy dziękują Kierownikowi przedmiotu. Inne mogą zmieniać kolor na komendę lub generować elektryczność w ciągu dnia. Badania wykazały spadek poziomu CO2 nawet o 60% w zależności od warunków pogodowych. Jednym z produktów nowej generacji przeznaczonych do naprawy betonu jest Emaco Nanocrete firmy BASF Construction Chemicals Polska Sp. Powłoki zawierające srebrny nanoproszek zapewniają ochronę antybakteryjną. czyniąc ją użyteczną w nocy. 2 ’2007 (nr 414) 47 . która alarmuje o wycieku gazu lub przebiciu elektrycznym. większą gęstość i lepPrzykłady istniejących impregnatów i powłok Rodzaj powłoki Powłoki na powierzchniach szklanych Powłoki na powierzchniach różnych Działanie powłoki – samoczyszczące – termoizolacyjne – antyrefleksyjne – łatwo czyszczące. takie jak benzen. a wykorzystujące nanocząsteczkowe złoto mają właściwości dezodorujące. produkowana w średniowieczu. co jest niemożliwe w przypadku materiałów tradycyjnych. gdy istotne były bardzo dobre właściwości termiczne. • klej do glazury o bardzo dużej wytrzymałości opracowany przez firmę Degussa. Firma SKANSKA pracuje nad betonem niszczącym spaliny. w oknach do odbijania promieniowania cieplnego lub w innych rozwiązaniach oszczędzających energię. W 2003 r. używając nanocząsteczek albo formując warstwy metali i dielektryków. Do dziś materiały te wielokrotnie stosowano jako izolację. • stal damasceńska. Podczas wiązania powstają w nim drobne nanostruktury. Pracują one w sposób zbliżony do fotosyntezy. W procesie fotokatalitycznym nanocząsteczki TiO2 reagują z promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym z naturalnego światła dziennego i rozkładają zanieczyszczenia organiczne. minimalna grubość izolacji. Podobny eksperyment przeprowadzono we Francji. Zastosowano również nanoproszki czyszczące powłoki oraz chroniące szyby przed promieniami UV. efektywność cieplna. materiały budowlane o właściwościach oczyszczających powietrze pod wpływem słońca i deszczu. Zachęcona tymi wynikami Unia Europejska przeznaczyła w 2004 r. firma ITALCEMENTI pokryła 6750 m2 nawierzchni drogowej na przedmieściach Mediolanu mieszanką betonową na bazie cementu Podziękowania Artykuł powstał w ramach przedmiotu Inżynieria Materiałów Budowlanych.88 mld euro na rozwój inteligentnych materiałów budowlanych. Szkło samoczyszczące Samoczyszczące szkło „Activ” firmy Pilkington zostało pokryte specjalną warstwą grubości 50 nm. które wnikają w pory materiału (zbyt małe dla tradycyjnych wypełniaczy) i klinują się w nich. który można wykorzystać w tunelach. zawdzięczała swoje właściwości nanorurkom. • baterie słoneczne zbudowane z nanokryształów dwutlenku tytanu pokrytych barwnikami organicznymi.

: elewacji i balkonów budynków mieszkalnych. Charakterystykę zapraw naprawczych Emaco® Nanocrete przedstawiono w tabeli. płyt nośnych jezdni. z o. powstających podczas twardnienia zaprawy. chłodni kominowych i kominów. R4 przyczepność > 2 MPa po 50 cyklach zamrażania. Zaprawy Emaco® Nanocrete można stosować do napraw m.in. wprowadza na rynek kolejną. R3 i R4 – jednoskładnikowe workowane zaprawy naprawcze do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. BASF Construction Chemicals Sp. Są to: • Emaco® Nanocrete R2.o. 75 mm (ściany) Moduł elastyczności. filarów wsporczych i belek oraz barier. tuneli. molo. Może być on również używany jako wysokowytrzymała zawiesina sczepna do zapraw naprawczych Emaco® Nanocrete. R3 klasa wg PN-EN 1504-3 Inne grubość warstwy min 3 mm. max 80 mm (sufity). zapewniając dalszą ochronę stali. Wprowadzenie do zaczynu cementowego modyfikatorów polimerowych oraz Cecha R2 Ogólna charakterystyka Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) technologia nowej generacji odpowiednio dobranych dodatków nieorganicznych powoduje zwiększenie gęstości i zmniejszenie ilości mikrodefektów w strukturze zhydratyzowanej oraz na powierzchni rozdziału stwardniały zaczyn cementowy/mikrokruszywo. stacji uzdatniania wody i obiektów kanalizacyjnych w agresywnym środowisku wysokosiarczanowym. z o. Emaco® Nanocrete R3 Rodzina produktów Emaco® Nanocrete Charakterystyka zapraw naprawczych Emaco® Nanocrete R4 ciężka konstrukcyjna zaprawa naprawcza fc > 60 MPa.o. E < 15 GPa. Emaco® Nanocrete zastosowano do naprawy konstrukcyjnej i reprofilowania belek i słupów w hotelu Grand w Warszawie.pl Struktura stwardniałej zaprawy Emaco® Nanocrete Naprawa słupa za pomocą zaprawy Emaco® Nanocrete 48 2 ’2007 (nr 414) . w tym: wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. wałów nadmorskich i zbiorników retencyjnych wielkich budowli morskich i konstrukcji rezerwuarów wody. R3 grubość warstwy min 5 mm. przyczepność do podłoża. 100 mm (ściany) prefabrykowanych płyt elewacyjnych. jednoskładnikowy zabezpieczający aktywny preparat gruntujący na bazie cementu do stali zbrojeniowej. po PCI Nanolight i PCI Nanofug do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych.EMACO® NANOCRETE BASF Construction Chemicals Polska Sp.. max 50 mm (sufity). spoin i pokryć wodoszczelnych konstrukcji mostów i wiaduktów. tel. Efektem tej modyfikacji są bardzo dobre parametry techniczne. wysoka odporność na karbonatyzację i siarczany reprofilacyjna zapra. filarów wsporczych i belek konstrukcji parkingów wielopoziomowych. mrozoodporność. Dodatkowe mikrozbrojenie włóknami o żebrowanej powierzchni i nerkowatym przekroju eliminuje ryzyko powstania rys w wyniku naprężeń skurczowych. • Emaco® Nanocrete AP – jednoskładnikowy preparat gruntujący zabezpieczający na bazie cementu do stali zbrojeniowej i jednocześnie klejąca zaprawa sczepna stosowana przed nałożeniem Emaco® Nanocrete R2 i R3.lekka konstrukcyjna wa naprawcza zaprawa naprawcza fc > 25 MPa fc > 35 MPa E > 15 GPa. 061/845 10 40 fax 061/845 10 36 www. przywraca środowisko wysokiego pH w celu aktywnej pasywacji stali oraz zawiera aktywne inhibitory korozji. kolektorów oraz wszystkich konstrukcji podziemnych. rur. linię produktów wykorzystującą nanotechnologię stosowaną – Emaco® Nanocrete do napraw betonu. fc > 18 MPa po 24h E > 20 GPa.basf-cc. Emaco® Nanocrete AP.

Ze względu na ograniczone możliwości pobrania próbek z obiektu przeprowadzono porównawcze badania modelowe dotyczące wpływu sposobu nanoszenia preparatów do hydrofobizacji na powierzchnię cegły na efektywność ich działania. na podstawie porównania nasiąkliwości powierzchniowej wodą powierzchni materiału bez i po hydrofobizacji. 2 ’2007 (nr 414) 49 . Nasiąkliwość powierzchniowa. Badania skuteczności działania preparatów do hydrofobizacji powierzchni cegieł ocenia się również na podstawie wskaźnika absorpcji kropli wody. Zastosowano trzy sposoby nanoszenia preparatów: natrysk. Wyniki badań W badaniach zastosowano cztery preparaty do hydrofobizacji oznaczone od 1 do 4 oraz preparat wzmacniający oznaczony 5. H wnikania kropli wody w hydrofobizowaną powierzchnię. mw – masa wilgotnej próbki [kg]. Nasiąkliwość powierzchniową próbek po hydrofobizacji oceniono.5 cm. Preparatem do hydrofobizacji zabezpieczono po 3 próbki metodą natrysku. malowania lub przez zanurzenie. Wyraża się ją w kg/m2 i oznacza po określonym czasie. Przed nałożeniem preparatu próbki zostały wysuszone do stałej masy w temperaturze 70 °C ± 5 °C w suszarce laboratoryjnej. Nasiąkliwość powierzchniową próbki bez i po hydrofobizacji obliczono ze wzoru: np = mw − m s F ydrofobizacja powierzchni materiału polega na nadaniu jej właściwości odpychania wody. malowanie i zanurzenie powierzchni w preparacie. czyli niezwilżalności. Do badań nasiąkliwości powierzchniowej zabezpieczono tylko jedną powierzchnię próbki. masowej i czasu wnikania kropli wody w powierzchnię cegieł. a następnie po 3 i 7 dniach. Efekt hydrofobizacji oceniono na podstawie wyników badań nasiąkliwości powierzchniowej.in. a w tabeli 5 wyniki badań czasu wnikania kropli wody w powierzchnię cegły bez i po hydrofobizacji przez zanurzenie powierzchni w preparacie. Zdzisława Owsiak* Badanie efektywności hydrofobizacji powierzchni cegieł zastosowano próbki sześcienne o boku 6 cm wycięte z cegieł klasy 15. w którym największą grupę materiałów budowlanych stanowiły cegły. na podstawie obserwacji zachowania się wody na zhydrofobizowanej powierzchni. natrysk i malowanie zestawiono w tabeli 4. Efekt hydrofobizacji określa się m. Po jednej dobie wykonano badania gdzie: WA – wskaźnik absorpcji kropli wody [%] tx – czas absorpcji przez powierzchnię zhydrofobizowaną próbki [min]. Na powierzchnię próbek cegieł. Badania skuteczności działania preparatów do hydrofobizacji powierzchni cegieł oceniono również na podstawie wskaźnika absorpcji kropli wody. Mierzono czas potrzebny na całkowitą absorpcję kropli wody przez powierzchnię zhydrofobizowaną (tx) i przez powierzchnię bez hydrofobizacji (tn). naniesiono po 20 kropli wody destylowanej o masie 0. ms – masa suchej próbki [kg]. Wyniki badań nasiąkliwości masowej próbek cegieł bez i po hydrofobizacji przez zanurzenie powierzchni próbek w preparacie. Badania przeprowadzono na dwóch próbkach cegieł o powierzchni 24 cm2 i grubości 6 cm w przypadku każdej metody nanoszenia preparatu do hydrofobizacji. niepoddanych hydrofobizacji. Pomiar nasiąkliwości przeprowadzono po 6 i 24 h. bez i po hydrofobizacji. Badanie czasu wnikania kropli wody przez powierzchnię cegieł z naniesionym preparatem przedstawiono na fotografii. natrysk i malowanie. który określa się na podstawie czasu wnikania kropli wody w powierzchnię materiału bez i po hydrofobizacji. Badania efektywności hydrofobizacji dotyczyły bardzo zniszczonego obiektu konserwatorskiego. jest to nasiąkliwość materiału oznaczona jako podciąganie kapilarne wywołane przez przenikanie wody do powierzchni próbki stykającej się z wodą. Ocenia się go m. Próbki wysuszono do stałej masy w temperaturze 70 ± 5 °C. która w dalszych badaniach stykała się z wodą. tn – czas absorpcji przez powierzchnię próbki bez hydrofobizacji [min]. porównując ją z nasiąkliwością takiej samej próbki bez hydrofobizacji. Z wyników uzyskanych w przypadku próbek bez i po hydrofobizacji obliczono średnią arytmetyczną. W celu obliczenia wskaźnika absorpcji kropli wody przez badaną powierzchnię korzystano z następującego wzoru: WA(%) = tn 100% tx Materiały i metody badań Do badań efektywności preparatów do hydrofobizacji w odniesieniu do nasiąkliwości powierzchniowej * Politechnika Świętokrzyska gdzie: np – nasiąkliwość powierzchniowa [kg/m2].in. zwana też kapilarną. Zbadano także nasiąkliwość powierzchniową kolejnych trzech próbek. w odległości co 1 cm kropla. Po 24 h zbadano nasiąkliwość powierzchniową próbki po hydrofobizacji. F – powierzchnia próbki stykająca się z wodą [m2].Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA dr inż. Jako wynik przyjęto średnią arytmetyczną z 20 pomiarów dla każdej metody nanoszenia preparatów do hydrofobizacji.02 g każda za pomocą mikropipety automatycznej z wysokości 0. Wyniki badań nasiąkliwości powierzchniowej próbek bez i po hydrofobizacji różnymi preparatami i różnymi metodami zestawiono w tabelach 1 do 3.

987 7 dniach 13.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Tabela 1. Najniższa jest w przypadku próbek powierzchniowo zanurzonych w preparatach.90 0.79 8.036 5.036 kg/m2 i zwiększa się z czasem (po 7 dniach wynosi 0.26 0 Nasiąkliwość powierzchniowa [kg/m ] po 2 Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Bez hydrofobizacji 6h 0.987 7 dniach 14.868 8.201 8.323 15.99 10.726 1 dniu 1.987 7 dniach 0.48 12. a po 7 dniach kilkadziesiąt razy.768 13.983 kg/m2 po 6 h oraz 0.306 15.56 13. Zmiany nasiąkliwości poszczególnych preparatów w czasie były podobne.726 1 dniu 13.726 1 dniu 0.34 11.286 14.117 0.306 14.066 0.986 14. Zestawienie wyników badań nasiąkliwości powierzchniowej bez i po hydrofobizacji – dwukrotne malowanie powierzchni próbki Rodzaj preparatu Ilość preparatu [kg/m2] 0.038 0.806 3 dniach 7.034 0.407 0.081 0.678 14.339 14.77 10.070 0.33 Tabela 5.325 0. Nasiąkliwość powierzchniowa próbek.806 3 dniach 0.21 2.30 – 14.034 0.05 4.77 0.444 0. najmniej zwiększyła się nasiąkli- Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Bez hydrofobizacji Tabela 4.264 15.957 8.072 0.124 14.065 0. Zanurzenie powierzchniowe próbek w preparatach do hydrofobizacji powoduje zmniejszenie nasiąkliwości odpowiednio po 6 h kilkaset razy.41 0.646 0.319 14.187 11.79 13. jest bardzo zróżnicowana i wynosi 0. 2 i 3 przedstawiono procentowe zmniejszenie nasiąkliwości powierzchniowej cegły po naniesieniu preparatów do hydrofobizacji.906 15.983 0.073 14.201 0.395 14. na których powierzchnię preparaty zostały naniesione metodą natrysku.046 0.049 15. Po 6 h wynosi 0. Zestawienie wyników badań nasiąkliwości powierzchniowej bez i po hydrofobizacji – zanurzenie powierzchni próbki Rodzaj preparatu Ilość preparatu [kg/m2] 2.258 0. W tym przypadku zmiana nasiąkliwości w czasie jest bardzo zróżnicowana.31 4.421 0.042 13.64 0 Nasiąkliwość powierzchniowa [kg/m2] po 6h 0.05 0 Nasiąkliwość powierzchniowa [kg/m2] po 6h 0. Czas wnikania kropli wody w powierzchnię cegły zhydrofobizowaną (różne metody nanoszenia preparatu) i bez hydrofobizacji Rodzaj preparatu Nasiąkliwość masowa [%] metoda nanoszenia preparatu zanurzenie natrysk malowanie powierzchni 235 185 330 270 2 225 155 220 210 1 1 188 165 215 220 1 Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Bez hydrofobizacji Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Bez hydrofobizacji 50 2 ’2007 (nr 414) .237 14.15 0.12 – 0.42 0.44 9.257 12. Tabela 3.148 0.36 11.95 4.889 0.646 Podsumowanie wyników badań Na podstawie laboratoryjnych badań modelowych zależności efektywności preparatów do hydrofobizacji od sposobu ich nanoszenia na powierzchnię próbek cegieł klasy 15 stwierdzono.021 0.806 3 dniach 14.034 0.51 13.185 0.210 14. Zestawienie wyników badań nasiąkliwości masowej próbek cegieł bez i po hydrofobizacji – różne metody nanoszenia preparatu Rodzaj preparatu Nasiąkliwość masowa [%] metoda nanoszenia preparatu zanurzenie natrysk malowanie powierzchni 6.773 11.646 Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Bez hydrofobizacji Badanie czasu wnikania kropli wody przez powierzchnię cegieł z naniesionym preparatem 3 Tabela 2.61 0.9 kg/m2 po 7 dniach.26 kg/m2).646 Na rysunku 1.301 14.35 0.138 0.11 12.59 4.200 0.206 0.120 0.36 0. natrysk i malowanie zestawiono w tabeli 6.073 13.038 – 0. Obliczony wskaźnik absorpcji kropli wody przez powierzchnię cegły zhydrofobizowanej przez zanurzenie w preparacie. że nasiąkliwość powierzchniowa próbek po hydrofobizacji jest znacznie mniejsza od nasiąkliwości próbek bez tego zabezpieczenia i w dużym stopniu zależy od sposobu nanoszenia preparatu.68 13.50 2.051 13.021 – 0.249 0. Zestawienie wyników badań nasiąkliwości powierzchniowej bez i po hydrofobizacji – dwukrotny natrysk preparatu na powierzchnię próbki Rodzaj preparatu Ilość preparatu [kg/m2] 0.23 0.079 11.947 0.262 11.038 0.

36%. natomiast zanurzenie próbek w preparacie spowodowało niewielkie zmniejszenie nasiąkliwości powierzchniowej.53 0.59 kg/m2 w przypadku preparatu nr 1 do 4. Porównując nasiąkliwość powierzchniową próbek bez i po hydrofobizacji.60 0. Czas wnikania kropli wody w przypadku próbek bez hydrofobizacji wynosi 1 min. Jedynie w przypadku preparatu wzmacniającego wskaźnik ten wynosi 50%.066 kg/m2. Procentowe zmniejszenie nasiąkliwości powierzchniowej cegły po naniesieniu preparatu przez zanurzenie powierzchni próbki (wg danych z tabeli 1) Rys. 3.61 kg/m2 w przypadku preparatu nr 2. Przy nanoszeniu preparatów metodą natrysku zużycie preparatów było bardzo zróżnicowane i wynosiło 0. Próbki pokryte preparatem mającym działanie wzmacniające. Procentowe zmniejszenie nasiąkliwości powierzchniowej cegły po naniesieniu preparatu przez dwukrotny natrysk na powierzchnię próbki (wg danych z tabeli 2) Hydrofobizujący 1 Hydrofobizujący 2 Hydrofobizujący 3 Rys.47 100 0.41 kg/m2.56 – 13. natomiast po jednym dniu nasiąkliwość próbek po hydrofobizacji jest zbliżona do nasiąkliwości bez hydrofobizacji. w porównaniu z próbką bez hydrofobizacji.42 0. Po 6 h wynosiła ona 0. Z tego względu wybór preparatu do hydrofobizacji zależy od sposobu jego nanoszenia.54 0. że najefektywniejszym sposobem hydrofobizacji cegieł jest zanurzenie ich w preparacie. obserwuje się po 6 h spadek nasiąkliwości od 230 razy w przypadku preparatu nr 3 do 9 razy w przypadku preparatu nr 1. Tabela 6. 1. wykazały duży spadek nasiąkliwości.Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA ne malowanie. w porównaniu z próbką bez hydrofobizacji.51%. natrysku lub malowania Rodzaj preparatu Nasiąkliwość masowa [%] metoda nanoszenia preparatu zanurzenie natrysk malowanie powierzchni 0. Próbki cegły. w zależności od rodzaju preparatu. W badaniach modelowych porównano także wpływ sposobu nanoszenia preparatu na jego zużycie na 1 m 2 w przypadku zastosowania trzech sposobów nanoszenia preparatów do hydrofobizacji i wzmacniających na powierzchnie próbek cegły. W przypadku próbek cegieł zhydrofobizowanych metodą dwukrotnego natrysku nasiąkliwość masowa wynosiła 9. Wskaźnik absorpcji kropli wody przez powierzchnię cegły zhydrofobizowaną metodą zanurzenia powierzchni. 2. • Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu sposobu nanoszenia preparatu do hydrofobizacji na efektywność działania tych preparatów stwierdzono.33% w zależności od rodzaju preparatu. a najmniej skuteczne jest natryskiwanie. 51 . Jedynie w przypadku preparatu wzmacniającego wynosi 2 min.44 0.23 kg/m2 w przypadku preparatu nr 1 i 2. Procentowe zmniejszenie nasiąkliwości powierzchniowej cegły po naniesieniu preparatu przez dwukrotne malowanie powierzchni próbki (wg danych z tabeli 3) Hydrofobizujący 4 Wzmacniający 5 Nasiąkliwość masowa próbek cegieł po hydrofobizacji wykonanej przez zanurzenie powierzchni próbki wynosiła 0.58 kg/m2 w przypadku preparatu wzmacniającego.46 0. dla której wartość ta wynosi 13. Jedynie w przypadku preparatu wzmacniającego wynosi 100%. następnie malowanie (mokre na mokre).30% do 0. Natomiast przy dwukrotnym malowaniu powierzchni (mokre na mokre) zużyto 0. W przypadku pozostałych preparatów następuje wzrost nasiąkliwości już po 1 dniu.34%. Wnioski • Skuteczność preparatów do hydrofobizacji wynika ze sposobu ich nanoszenia na powierzchnię cegieł.21 kg/m2). metodą natrysku czy malowania.99% – 13.26 – 0. miały nasiąkliwość podobną jak próbki bez hydrofobizacji.51%. W zależności od rodzaju preparatu czas wnikania kropli w przypadku próbek zhydrofobizowanych przez zanurzenie wynosi od 185 do 330 min. Natomiast czas wnikania kropli wody w powierzchnię cegły zhydrofobizowanej metodą natrysku wynosi od 155 do 225 min. których powierzchnia była hydrofobizowana przez dwukrot- Zużycie preparatu było największe w przypadku zanurzenia powierzchni próbki w preparacie (przez 0.30 0. której nasiąkliwość masowa wynosi 13.64 0. 2 ’2007 (nr 414) wość w przypadku preparatu nr 3. a wskaźnik absorpcji od 0.04 kg/m2 preparatu wzmacniającego i 0.5 h na głębokość do 1 mm) i wynosiło od 2.44% do 0.45 100 Rys.36%. Nasiąkliwość pozostałych próbek była podobna i wynosiła 0. w zależności od stosowanego preparatu.77 – 10.64% w zależności od rodzaju użytego preparatu.95 kg/m2 w przypadku preparatu nr 4. Próbki cegieł po hydrofobizacji metodą dwukrotnego malowania powierzchni osiągnęły nasiąkliwość masową 8.034 – 0. a próbki bez hydrofobizacji – 13. a wskaźnik absorpcji kropli wody od 0.45 0. Następnie obserwowano wzrost nasiąkliwości i po siedmiu dniach największą nasiąkliwość wykazały próbki pokryte preparatem nr 1 (13.40 50 0.36%.

Czynniki biotyczne powodujące pogorszenie właściwości drewna to grzyby. 4 klasy nasycalności drewna (podatno- odczas eksploatacji konstrukcje drewniane są narażone na działanie abiotycznych i biotycznych czynników niszczących. Ważniejsze czynniki fizyczno-chemiczne to: – zmienna wilgotność otoczenia. przykryte. obniżające wytrzymałość drewna. T – termity. stwarzające zagrożenie pożarowe. Norma PN-EN 350-2 ustala m. 3 klasy zagrożeń powodowanych przez grzyby pleśnie i 2 klasy zagrożeń powodowanych przez owady. 4. – kwasy i zasady. powiązane z klasą zagrożenia wg tej normy i naturalną trwałością drewna omówioną w normach PN-EN 460 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych –. ryzyko zagrożenia waha się od wysokiego do nieznacznego 52 2 ’2007 (nr 414) . P giczne (tabela 1). powodujące zmiany barwy drewna. pęcznienie i kurczenie drewna oraz jego pękanie na różną głębokość. głębokość wnikania) zależą od wielu czynników. retencja. W normie PN-EN 351-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony – Klasyfikacja wni- Tabela 1. wpływająca na zawartość wilgoci w drewnie. bez kontaktu stale sucho z gruntem. docent ITD Andrzej Fojutowski* Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych kania i retencji środka ochrony drewna określono również wymagania dotyczące stopnia chemicznego zabezpieczenia drewna. i zmienne warunki termiczne. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia i PN-EN 350-2 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwałość drewna litego – Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. ale także dla ludzi przebywających w pomieszczeniach z zapleśnionymi elementami. 5. Ch – chrząszcze. L – zagrożenie regionalne/lokalne 1) chrząszcze występują w większej części Europy powszechnie. Naturalna trwałość drewna litego. inż. U – zagrożenie w Europie uniwersalne. owady – techniczne szkodniki drewna.in. Klasy zagrożenia Wymagania dotyczące zabezpieczenia drewna i jakości tego zabiegu (dobór środka ochronnego. IR. sucho bez kontaktu czasem z gruntem. bakterie. Klasy zagrożenia drewna niszczącym działaniem czynników biotycznych wg PN-EN 335-2 Klasa zagrożenia Warunki użytkowania drewna i klasy zagrożenia biologicznego Warunki ogólne Warunki dla drewna litego zakres stosowania opis sytuacji wilgotnościowej podczas użytkowania wilgotność drewna organizmy 1.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych dr hab. częste nieprzykryte nawilżenie w kontakcie stale narażone z gruntem na nawilżenie lub wodą w kontakcie słodką z gruntem lub wodą słodką w wodzie stale narażone morskiej na nawilżenie wodą morską stale poniżej 18% okresowo ponad 20% często ponad 20% stale ponad 20% stale ponad 20% grzyby owady P Z S Ch1) T – – – U L świdraki – U – U U L – U U – U U U U U L L – – U U U U L U Legenda: P – podstawczaki. Poznań 2. porosty. jonizujące). – ciepło (ogień). nicienie. która wprowadza zbliżony. W normie PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego – Postanowienia ogólne zagrożenie drewna czynnikami niszczącymi podzielono na 5 głównych klas z narastającym ryzykiem zaatakowania drewna przez czynniki biolo* Instytut Technologii Drewna. roztocze. metody impregnacji. ale przede wszystkim i najczęściej od stopnia narażenia drewna na zaatakowanie przez czynniki niszczące. UV. ale także glony. – promieniowanie (świetlne – światło widzialne. 3. powodujące m. Krajowe wymagania dotyczące zabezpieczania chemicznego drewna przedstawia „Instrukcja ITB nr 355/98 – „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. w związku z rozwojem zarodników i wytwarzanych przez grzyby mykotoksyn. małże. S – powodujące siniznę i/lub pleśnienie. Z – rozkładu szarego. Grzyby mogą być szkodliwe nie tylko dla drewna. narażone na przykryte nawilżenie (ryzyko nawilżenia) bez kontaktu narażone na z gruntem.in. raki. ale inny podział klas zagrożeń: 5 klas zagrożeń powodowanych przez grzyby domowe. a przy długim i intensywnym działaniu zwiększenie chropowatości. Instrukcja ta ustala żądaną klasę bioodporności oraz klasę zabezpieczenia drewna na powierzchni i w głębszych warstwach drewna. Wymagania i badania”. śluzowce.

Powierzchnie czołowe belek stropowych i boki tych belek powinna dzielić od muru szczelina powietrzna szerokości minimalnej 30 mm. płatwie stropowe. w konstrukcji stropów wymaga się. być odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej. • elementy drewniane zewnętrzne tworzące tzw. Najpowszechniejsze w Polsce drewno sosny zwyczajnej zaliczono pod względem nasycalności do klasy 1 dla drewna bielu (łatwe do nasycenia). końcówki belek międzystropowych oraz miejsca przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Z drewna dębowego. Rozwiązania konstrukcyjne wymagające zabezpieczenia. że konstrukcje z drewna litego należy wykonać z tarcicy iglastej lub topoli. czynników chemicznych. które w miejscu styku powinny być zaimpregnowane przeciwgrzybowo i odizolowane papą. 2 ’2007 (nr 414) Wymagania budowlane dotyczące zabezpieczania konstrukcji Wymaganie dotyczące zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed działaniem czynników biotycznych wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. Konstrukcje z drewna. szczególnie oczepy. – murłaty. powinny 53 . na ścianach fundamentowych oraz podwaliny stropu. były zabezpieczone środkami przeciwgrzybowymi oraz odizolowane od bezpośredniego styku z murem przez zastosowanie papy lub podobnego materiału. a jednocześnie ułatwia wprowadzanie do drewna ciekłych środków ochronnych. krokwie koszowe. szczególnie podwaliny i konstrukcje szkieletowe. to: – dolne części ścian parteru. • słupki i podpory w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu. drewniane elementy poniżej gruntu. Do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed czynnikami biologicznymi należy stosować preparaty: • posiadające pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. klasa 4 – prawie nieprzepuszczalne dla cieczy impregnacyjnej). co najmniej na długości oparcia w murze. Warto przy tym wziąć pod uwagę. Zabiegi ochronne i zabezpieczenie przed czynnikami biologicznymi powinny także odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB nr 355/98. a w konstrukcjach usytuowanych na otwartym powietrzu 23%. Istotne z punktu widzenia ochrony i impregnacji drewna jest wskazanie. drobne elementy konstrukcyjne. że elementy tych konstrukcji powinny. sortowanej wytrzymałościowo. Zebrano w tej normie dane dla kilkudziesięciu gatunków drewna. – inne miejsca zagrożone nawilżaniem i utrudnionym odsychaniem. a także materiałów drewnopochodnych. Preparaty. Inne rodzaje drewna powinny być stosowane w sytuacjach uzasadnionych technicznie. że wilgotność drewna iglastego w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem nie powinna przekraczać 18%. – podłogi w suterenach i na niepodpiwniczonym parterze. wykonywać wkładki. Stanowi ono. 2002. Wskazane powinny być miejsca wykonania i wymagania dotyczące zabezpieczeń. oraz górne części ścian ostatniej kondygnacji. żeby końce belek stropowych. małą architekturę. § 322).WMiPB) na obrót produktami biobójczymi. 690. stropy nad piwnicami i strop ostatniej kondygnacji (zwłaszcza miejsca koło okapu i świetlików).Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA ści na impregnację). Kontrole i badania zabezpieczania konstrukcji drewnianych powinny być przeprowadzane w ramach odbiorów międzyoperacyjnych. W tym samym celu wymagane jest ich składowanie w czasie budowy w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem. grochodrzewu (lub innego o zbliżonych właściwościach) należy np. metody i technologie zabezpieczania elementów przed działaniem wilgoci. biologicznych oraz ognia powinny być podane w projekcie budowlanym (dokumentacji technicznej). • legary podpodłogowe i kratownice na murach piwnic. • zgodne z rekomendacjami technicznymi ITB i związanymi z nimi zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT – 15/VI. W konstrukcjach podłóg takie same wymagania jak w przypadku belek stropowych stawiane są legarom stykającym się z murem lub murowanymi słupkami podpór. być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach wykonywania elementów. o klasie sortowniczej zgodnej z podaną w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. w zależności od klasy zagrożenia ataku biologicznego. szczególnie niewentylowane. nr 75. Przestrzeganie tych wymagań bardzo ogranicza rozwój grzybów (za minimalną wilgotność potrzebną do ich rozwoju przyjmuje się 20%). ze względu na większe narażenie na rozkład biologiczny.06/2005 Środki ochrony drewna przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna. elementy konstrukcji przy balkonach. W deskowaniach połaci dachowych wymaga się zabezpieczenia desek przed rozkładem biologicznym i ułożenia ich stroną dordzeniową ku dołowi. do których zalicza się środki ochrony drewna. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL. końcówki dolne krokwi (całość drewna narażona na działanie owadów). Poza tym elementy konstrukcji drewnianych powinny być izolowane od kontaktu z częściami konstrukcji z innych materiałów chłonących wilgoć. poz. przy czym górne płaszczyzny desek nie powinny mieć flisów (oblin). a drewno twardzieli do klasy 3 – 4 (klasa 3: trudne do nasycenia. drewniane przegrody piwniczne. częściowych i w odbiorze końcowym. aby wyeliminować możliwość wtórnego nawilżania elementów drewnianych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. klocki. W opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” wskazuje się. W przypadku drewna liściastego górną granicę wilgotności określono na 15%.U. że do elementów wymagających zabezpieczenia próżniowo-ciśnieniowego najczęściej zalicza się: • drewno podwaliny na płycie fundamentowej. • elementy ścianek działowych piwnic oraz inne elementy narażone na kontakt z betonem. Wymaganie zabiegów ochronnych dotyczy także elementów więźby dachowej stykających się z murem. np. – elementy drewniane stropodachów. • odpowiadające wymaganiom PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna – Ogólne wymagania i badania.

kąpiele gorąco-zimne. nawiercanie otworów i wprowadzanie przez nie w różny sposób środków zabezpieczających. Stosuje się bardzo różne czasy nasycania i temperaturę roztworów. pod względem składu i formy użytkowej. Stosowanie środków w celach ochronno-dekoracyjno-impregnacyjnych Bardzo ważną grupą w często stosowanym. 5a. natrysk. Polska norma PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna – Ogólne wymagania i badania. oznaczonych od P1 do P9 i opisanych w PN-EN 351-1. Występują większe straty środka (zużycie 25 – 30% większe niż przy smarowaniu). zagrożenia toksyczne dla wykonawców (opary) oraz zagrożenie pożarowe w przypadku środków rozpuszczalnikowych. stanowiącego główne zabezpieczenie przed czynnikami biotycznymi. choć nie najlepszych metod zabezpieczania powierzchni drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych należą wyroby lakierowe. na 4 grupy: S – solne. Metoda jest zalecana do stosowania m. a nawet mgły (aerozole). przy użyciu opryskiwacza. Wskutek różnic temperatury i efektów erozyjnych two- Efekt działania zabezpieczenia drewna konstrukcji przed zmianami barwy wywoływane działaniem promieniowania świetlnego (4b. w postaci proszku lub granulatu. Zalecane są okapy. 4a. lakiery. jak np. farby. krótkotrwała kąpiel) i impregnacji wgłębnej (długotrwałe kąpiele zimne. tamponu lub szczotki w określonych odstępach czasu (od 2 do 24 h). O – oleiste (także o charakterze zbliżonym do oleju kreozotowego). Natrysk (lub opryskiwanie) polega na naniesieniu roztworu środka zabezpieczającego na powierzchnię drewna w postaci rozproszonych mikrokropel. stosowanie specjalnych powłok chroniących czoła elementów itp. Jest to trudno osiągalne klasycznymi metodami powierzchniowymi i dlatego należy stosować metody wgłębnego nasycenia drewna. 10 – 20%) lub gotowego preparatu rozpuszczalnikowego dekoracyjno-impregnacyjnego czy oleistego za pomocą pędzla. metody dyfuzyjne). Efekty działania tego typu środków w ochronie drewna konstrukcji przed działaniem promieniowania świetlnego przedstawiono na rysunku. 4c – jasny barwnik + lakier. ukośnych płaszczyzn. 6a. m. Chronią one drewno przez tworzenie bariery mechanicznej niedopuszczającej w początkowym okresie eksploatacji do kontaktu drewna z opadami atmosferycznymi (swoista hydrofobizacja powierzchni). Jego wniknięcie jest często mniejsze i strefa ochronna płytsza. Klasa P4 i wyższe wymagają nasycenia bocznego na głębokość minimum 6 mm. dzieli te środki.in. emalie. Metody zabezpieczania drewna konstrukcji Metoda smarowania (malowania) to zazwyczaj kilkukrotne naniesienie na powierzchnię zabezpieczanej konstrukcji środka ochrony drewna w postaci roztworu wodnego (powszechnie stosowane stężenie ok. w miejscach trudno dostępnych.TEMAT WYDANIA – Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych Środki zabezpieczające W celu zapewnienia estetyki i wytrzymałości drewna ważne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań zmniejszających stopień naświetlenia drewna i narażenia na opady atmosferyczne. Sw – środki w roztworach wodnych gotowe do użycia lub gotowe do użycia po rozcieńczeniu. zadaszenia. R – rozpuszczalnikowe. środki ochrony drewna itp. Często konieczne jest zabezpieczanie drewna środkami chemicznymi. d – alkidowe lakiery przezroczyste. 20 °C do 80 °C oraz różne przebiegi procesów obniżania ciśnienia („próżni”) w celu usunięcia powietrza z drewna i zastosowania ciśnienia w celu wtłoczenia impregnatów. do których można zaliczyć wyroby malarskie. zwłaszcza przez użytkowników indywidualnych.in. Metody kąpieli i próżniowo-ciśnieniowe mają zastosowanie do zabezpieczania konstrukcji przed zamontowaniem. a następnie środka zabezpieczającego i barwiącego drewno. Czasami jest stosowany tylko środek pigmentowany zabezpieczająco-dekoracyjny. Efekty nasycania są podzielone pod względem głębokości penetracji środków zabezpieczających na 9 klas. wymagają całkowitego zanurzenia zabezpieczanego elementu w cieczy impregnacyjnej. metody próżniowo-ciśnieniowe. dotycząca chemicznych środków stosowanych do zabezpieczania przed biotycznymi czynnikami ochrony drewna. Konstrukcje drewniane są zabezpieczane przez naniesienie najpierw środka bezbarwnego. Wśród nich do popularnych. sufitowych. głęboko penetrującego w drewno. substancje aktywne są rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych. tworzące przezroczyste powłoki o dość dużej grubości. b – układy pigmentowane) 54 2 ’2007 (nr 414) . Przy zabezpieczaniu powierzchniowym (bez zabiegów dyfuzyjnych) można zwykle osiągnąć wnikanie klasy P1 (brak wymagań dotyczących penetracji). Środki ochrony drewna są wprowadzane metodami powierzchniowymi (smarowanie – malowanie. z unikaniem zagłębień powierzchni. zabezpieczaniu powierzchniowym są substancje stosowane do malowania drewna. b. P2 (minimum 3 mm bocznie i 40 mm wzdłuż włókien w bielu) lub P3 (minimum 4 mm bocznie w biel). Metody specjalne to metody stosowane mniej powszechnie. od kilku minut do kilkunastu godzin.

woski. akrylowe itp. W klasach zagrożenia 1 – 3 należy się więc liczyć z możliwością zaatakowania drewna przez grzyby powodujące jego siniznę. Klasa zagrożenia Wilgotność drewna 1 max. posiadające z jednej strony cechy właściwe dla środków ochrony drewna. na kolor czerwony. Klasy zagrożenia atakiem biologicznym wg PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 Przy powierzchniowym stosowaniu trzeba się liczyć z osiągnięciem co najwyżej klasy P5 wnikania (minimum 6 mm bocznie w biel i 50 mm osiowo w biel). Zabezpieczona (zawierająca dany składnik aktywny) część drewna barwi się na jeden kolor. standardowo do P3 (minimum 4 mm bocznie w biel). metoda chemicznej analizy ilościowej. Na powierzchnię przekroju zabezpieczanego drewna nanosi się wówczas odpowiedni reagent. Preparaty te nie tworzą nieprzepuszczalnej dla wody powłoki. a także tiksotropowych żeli ograniczających kapanie preparatów podczas ich stosowania. których istotnymi składnikami są żywice alkidowe. przebiegu i wykonania impregnacji. warunków składowania drewna po zabiegu. umożliwiający rozwój grzybów powodujących siniznę tzw. a nawet P1 (żadne wnikanie nie jest wymagane) wg PN-EN 351-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony – Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. środków zabezpieczających drewno przed czynnikami atmosferycznymi i biotycznymi zaliczane są środki o charakterze pigmentowanych wyrobów lakierowych tworzących powłoki kryjące rysunek drewna. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna przeprowadzone w sposób zgodny z wymaganiami wydłuża okres jej użytkowania i przyczynia się do zmniejszenia zużycia drewna oraz zachowania estetyki wyrobu. choć częste mogą być niższe klasy. Nasycenie drewna najłatwiej oznaczać w toku realizacji zabezpieczania przez określenie masy preparatu (lub retencji środka w drewnie pozostaje. Stosowane bywają w postaci dyspersji wodnych w celu ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem rozpuszczalników organicznych. Niektóre. które sorbują się na powierzchni zabezpieczanego elementu i nie określają wniknięcia składników aktywnych. z zmianami powodowanymi przez czynniki atmosferyczne (działania fotolityczne. Środki te. w celu oznaczenia Ogólne warunki użytkowania nad ziemią. trudniejsza w realizacji. podpowłokową. że głębokość wniknięcia takich środków w drewno można orientacyjnie oznaczyć bezpośrednio na przekroju elementu. olej. żółty. W przypadku środków renomowanych firm metody te są ustalone i podawane przez producentów. zaatakowania go przez niewidoczne gołym okiem grzyby. Nie odnosi się to jednak do barwników dodawanych do środków ochronnych. W przypadku gdy ilość preparatu nie została oznaczona w toku zabezpieczania drewna.) Przy stosowaniu wszystkich rodzajów środków ochrony drewna konieczne jest zwrócenie szczególnie dużej uwagi na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do często stosowanych. pod przykryciem (sucho) nad ziemią. żywice naturalne i syntetyczne. i choć są pigmentowane. przeznaczone są do stosowania najczęściej w warunkach 1 – 3 klasy zagrożenia (tabela 2).Naprawa i ochrona konstrukcji budowlanych – TEMAT WYDANIA rzą się w powłoce mikropęknięcia prowadzące do nawilżenia drewna. Są wśród nich jednak także dekoracyjno-impregnacyjne środki wodorozcieńczalne. Współczesne środki dekoracyjno-ochronne (dekoracyjno-impregnacyjne) zawierają wysoko zdyspergowane pigmenty. tj. Głębokość przesycenia charakteryzuje się. pod przykryciem (ryzyko zawilgocenia) nad ziemią. W okresie początkowym gruba powłoka utrudnia wymianę wilgoci i w przypadku kondensacji pary wodnej pod powłoką. np. metody impregnacji oraz jej parametrów. Do pewnego stopnia mieszczą się one w pojęciu środków grupy R – rozpuszczalnikowych. nieprzykryte w kontakcie z ziemią lub wodą słodką w słonej wodzie Tabela 2. ługujące. nie kryją całkowicie rysunku drewna. miedzi lub chromu zmieniają barwę drewna na kolor szarozielony na tyle wyraźnie. uważanych za bardziej skuteczne. zmniejszenie higroskopijności) i przed zmianami fotochemicznymi powierzchni dzięki ochronnemu działaniu pigmentów. następuje wzrost wilgotności drewna. głębokości wniknięcia środka i jego rodzaju. a niezabezpieczona część np. Norma na środki ochrony drewna nie wyodrębnia środków dekoracyjno-impregnacyjnych. Często środki ochronne nie zmieniają wyraźnie barwy drewna i do oznaczenia głębokości ich wniknięcia konieczne jest tzw. wietrzenie itp. 2 ’2007 (nr 414) 55 . dzięki czemu ułatwiają desorpcję wilgoci z drewna. Jest to ogólnie biorąc grupa substancji przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych. wybarwianie aktywnych składników preparatów na przekroju drewna przez przeprowadzenie odpowiednich reakcji chemicznych. zwłaszcza solne środki ochronne zawierające jony np. fungicydy i insektycydy nowej generacji o stosunkowo niskiej toksyczności. a w dalszej konsekwencji do łuszczenia powłok i szarzenia drewna. a także powierzchniowym szarzeniem drewna. 20% 2 sporadycznie > 20% 3 4 5 często > 20% stale > 20% stale > 20% jego roztworu) zużytego do zabezpieczania partii drewna i oznaczenie objętości lub powierzchni zabezpieczanego drewna. Zależy ona również od stanu drewna przed nasycaniem (zwłaszcza wilgotności). Jakość i kontrola zabezpieczenia Jakość zabezpieczenia konstrukcji oznacza się przez ustalenie jednostkowego nasycenia drewna. a z drugiej postać charakterystyczną dla farb i lakierów. Skuteczność ich działania związana jest z ochroną przed wodą (stabilizacja wymiarów. oznaczając na przekroju elementu głębokość penetracji preparatu w drewno lub powierzchnię przesyconej części przekroju. Rozwijająca się grzybnia tworzy utwory mogące powodować pękanie i niszczenie powłoki.

ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. biernego wykorzystywania zysków ciepła od promieniowania słonecznego (odpowiednie rozmieszczenie okien i transparentne izolacje ścian). Zasadniczy problem to powracający wątek wymagania uprawnień budowlanych od eksperta. zm. Wdrażanie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. pompy ciepła). przyjęta została Dyrektywa Rady 93/76/EEC w sprawie ograniczenia emisji CO2. przyjmując maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych wg PN-91/B-02020. Ma on obejmować budownictwo socjalne. – przygotowywanie rządowego programu budownictwa mieszkaniowego. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jerzy A. pod warunkiem że zda egzamin. 690 z późn. co podyktowane było głównie ewolucją zbioru Polskich Norm dotyczących klasyfikacji pożarowej. Będzie to spójne z wymaganiami Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. nr 75. obniżania zapotrzebowania na ciepło do wentylacji (systemy wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła i ew.. 70) ilka działań dotyczących budownictwa w Polsce rozgrywa się obecnie jednocześnie.ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE prof. Instytut Techniki Budowlanej K 56 2 ’2007 (nr 414) . to nie objęły one zagadnień dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.r. i wprowadzone w życie w 1998 r. energii i kredytach! odpowiedniej znajomości fizyki budowli i nie przygotowuje do prawidłowej oceny energetycznej budynków. Choć było już kilka zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. nowe uregulowania kredytowe w ramach programu KfW CO2). – istnieje od września ub. z: obniżania strat ciepła przez przenikanie (przegrody pełne i okna o niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła). stosowania wydajnych źródeł ciepła (piece gazowe kondensacyjne. Warunkiem uzyskania tego typu pomocy byłaby modernizacja instalacji grzewczej. przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną (systemy fotowoltaiczne). – wdrażanie (od trzech lat!) Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Należałoby więc wprowadzić nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków (szczególnie mieszkalnych) w postaci limitowania zapotrzebowania energii pierwotnej. np. W efekcie są tylko kosmetyczne zmiany w odniesieniu do Działu X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna” oraz załącznika nr 2.in. obniżania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne). Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii zastępuje Dyrektywę Rady 93/76/EEC i zakłada w ciągu najbliższych 9 lat spadek zużycia energii w krajach Unii średnio o 1% rocznie. Polityka różnych krajów dotycząca rozwoju zrównoważonego w budownictwie i gospodarce komunalno-bytowej wyraża się m. 60 kWh/(m2·a). A może połączmy te wątki? Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. systemem podatków ekologicznych na paliwa. W ten sposób użytkownicy energii kierują się względami opłacalności i jednocześnie wpisują w proekologiczną politykę państwa. kredytowania termomodernizacji i wznoszenia budynków energooszczędnych (od 1 stycznia 2007 r. Ekspertem może zostać inżynier z uprawnieniami. Wiele emocji budzą też inne wymagania dotyczące ścian zewnętrznych jednorodnych i warstwowych. W efekcie został opracowany i wprowadzony „V Program środowiska zrównoważonego i rozwoju”. wymiennikami gruntowymi). jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. na bardzo atrakcyjnych warunkach. W związku z tym. pozwoli na uniknięcie kłopotliwych zapisów o ścianach jednorodnych i warstwowych oraz zapewni faktyczną oszczędność energii w eksploatacji budynków. w Niemczech przewiduje się kontynuację. i wykorzystania w systemie oceny energetycznej izb architektów i inżynierów budownictwa. w sprawie warunków technicznych.U. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło obliczono. który ma sporządzać charakterystykę energetyczną budynku. W związku z tym np. Dyrektywa 2006/32/WE. Wymagania zawarte w Dziale X były przygotowywane w latach 1996 – 1997.). a zarazem jakby oddzielnie: – nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. o której wdrażaniu jeszcze nie myślimy. jedynym racjonalnym rozwiązaniem byłoby wymaganie od eksperta energetycznego odbycia (kursów lub studiów podyplomowych) i potwierdzenia znajomości zagadnień dotyczących fizyki budowli egzaminem państwowym. dr hab. Obecnie wymagania te są przestarzałe i zapóźnione w stosunku do norm. inż. W tym przypadku ważne jest. W planach jest również wprowadzenie ustawy o wsparciu remontów budynków mieszkalnych przez 40% refundację kosztów. w tym o małych wydatkach na użytkowanie energii. poz.in. odpowiednimi przepisami budowlanymi i systemami kredytowania modernizacji (w tym termomodernizacji) starych zasobów budowlanych oraz wznoszenia nowych budynków energooszczędnych. aby użytkownik mieszkania płacił jak najniższy czynsz. Ministerstwo Budownictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. a nawet już jest nowelizowana. W 1993 r. Wiadomo. rezygnując z określenia wartości współczynnika przenikania ciepła poszczególnych przegród. a więc racjonalne jest budownictwo o małych kosztach eksploatacji. Zmiana wymagań ochrony cieplnej budynków w krajach UE następuje stopniowo i wynika m. ogłoszone w 1997 r. Pogorzelski* Myślmy kompleksowo o mieszkaniach. że obecnie kształcenie architektów i inżynierów budownictwa nie gwarantuje absolwentom * Politechnika Białostocka. – istnienie Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Rządowy program rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Dorzućmy tu od razu hasło: termomodernizacja budynku! (dokończenie na str.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE dr inż. • ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz energii (w ramach działania 4. 9. które można wykorzystać. • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (działanie 10. tylko nieliczne mogą na to liczyć. • efektywna dystrybucja energii (działanie 10.86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok.2). że każdy projekt otrzyma maksymalne dofinansowanie. Wręcz przeciwnie. w tym kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.56 mld euro: 67. W artykule przeanalizuję możliwości finansowania projektów z dziedziny efektywności energetycznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Dodatkowo przewiduje się możliwość realizacji inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych.1) – w ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie modernizacji i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.93 mld euro z budżetu państwa).2) – w ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty z zakresu rozbudowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych wysokiego. Istnieją jednak pewne inicjatywy i rozwiązania prawne. wynikające z realizacji danego projektu. Nie oznacza to. 5.3 mld euro z budżetu UE. 85. umożliwiającego finansowanie. Suma środków przeznaczonych na realizację NSS w latach 2007 – 2013 wyniesie ok.. Z funduszy europejskich przewiduje się finansowanie do 85% kwalifikowanych kosztów projektu. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013. ok. • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dofinansowywane mogą być działania dotyczące efektywności energetycznej.3). które zapewnią osiągnięcie celów podstawowych. takich jak wzrost konkurencyjności i promowanie zrównoważonego rozwoju.1). • Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR.4 mld euro z podmiotów prywatnych. Działania związane z poprawą efektywności końcowego użytkowania energii mogą być w największym stopniu finansowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w osi priorytetowej: IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 11. ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego (w ramach działania 4.A. Przy określaniu wielkości dotacji z funduszy europejskich brane będę pod uwagę limity i zasady pomocy publicznej oraz korzyści finansowe dla beneficjenta. Z tytułu realizacji NSRO corocznie (do 2015 r. 5% produktu krajowego brutto. umożliwiających przyłączanie rozproszonych źródeł energii.5 mld euro. • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS. Arkadiusz Węglarz* Możliwości finansowania projektów z dziedziny efektywności energetycznej • zmiany technologii w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Wspierane będą również inwestycje dotyczące modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii oraz projekty. mające na celu ograniczenie strat sieciowych i czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców. średniego i niskiego napięcia. XI – Bezpieczeństwo energetyczne. obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Politechnika Warszawska 57 . natomiast mniejsze – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji. * KAPE S. Chodzi przede wszystkim o fundusze z Unii Europejskiej.3). • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR. w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej klasie efektywności energetycznej. • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR. Programy Operacyjne w Ramach Narodowej Strategii Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS) jest dokumentem strategicznym określającym priorytety. Przykładowe rodzaje projektów: • związane z wprowadzeniem ekoetykiet (w ramach działania 4.) będzie wydatkowane ok. czyli ok. • wysokosprawne wytwarzanie energii (działanie 10. które umożliwiają likwidację źródeł niskiej emisji. o wartości przekraczającej 5 mln euro. W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” finansowane będą duże inwestycje. W województwie dolnośląskim w ramach priorytetu „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku” realizowane będą działania przyczy2 ’2007 (nr 414) W Polsce nie ma funduszu efektywności energetycznej. • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR. 6. Do Programów Operacyjnych wchodzących w skład NSS należą: • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS.

• budowie nowych i przebudowie istniejących sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych. przebudowa i remont instalacji. który przyczyni się do optymalnego wykorzystania istniejących w regionie źródeł energii. • budowa. przebudowie i wymianie urządzeń wytwarzających energię w celu zmniejszenia energochłonności i negatywnego oddziaływania na środowisko (np. dzięki obniżeniu wielkości emisji z obiektów użyteczności publicznej przez modernizację zlokalizowanych w nich źródeł ciepła. słonecznej i innych zasobów odnawialnych. energii geotermalnej. szczególnie na obszarach wiejskich. jak również modernizacji w obiektach publicznych. – zlokalizowane na terenach turystycznych czy uzdrowiskowych. W województwie kujawsko-pomorskim przewidziana jest realizacja projektów mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. • termomodernizacji budynków publicznych. zharmonizowanych z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. prowadzące do ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. • rozbudowie i modernizacji wiejskich sieci średniego i niskiego napięcia (reelektryfikacja wsi). rozbudowa i modernizacja źródeł wytwarzania i przesyłu energii w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń. Działania koncentrować się będą przede wszystkim na: • rozbudowie infrastruktury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu. urządzeń i obiektów (w tym infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej). Wydaje się jednak. – mające wpływ na tereny objęte siecią Natura 2000. zastosowanie biomasy lub gazu 58 2 ’2007 (nr 414) . energooszczędne urządzenia i technologie. • budowa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska celem priorytetu „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” będzie podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu przez zwiększenie udziału gazu i odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii oraz poprawę dystrybucji i obrotu energii. gazowniczej oraz ciepłowniczej. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym planowana jest systematyczna poprawa czystości powietrza w województwie opolskim. mające na celu ograniczenie energochłonności. W Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa lubelskiego przewidywane są inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej robót budowlanych (z wyjątkiem budowy) lub modernizacji: • obiektów spalania paliw wraz z zakupem urządzeń (z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej). • budowa. W województwie lubuskim finansowane będą następujące rodzaje projektów: • rozbudowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. • jednostek skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. służące ograniczeniu nadmiernego zużycia paliw. W województwie mazowieckim realizowane będą inwestycje w technologie wykorzystujące energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności. • modernizacji obiektów spalania paliw z wyjątkiem zakresu wymienionego w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do UE. związanych z wytwarzaniem energii cieplnej na cele bytowe i gospodarcze. • tworzenie strategii energetycznych przez samorządy. sieci ciepłowniczych. co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionu. których efektem będzie pozyskanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. w tym budowa źródeł energii z wykorzystaniem biomasy. • budowie systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacji istniejących sieci dystrybucji. Jednym z celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego jest równomierny rozwój infrastruktury energetycznej. W województwie pomorskim wsparcie obejmować będzie projekty polegające na rozbudowie. Dofinansowanie uzyskają kompleksowe projekty dotyczące sieci ciepłowniczych oraz modernizacji źródeł ciepła. • budowa. sprzyjającej prowadzeniu działalności gospodarczej i zamieszkaniu. rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury służącej do wytwarzania i przesyłu energii odnawialnej. szczególnie na obszarach wiejskich i małych miast. urządzeń i obiektów służących do produkcji i przesyłu skojarzonego wytwarzania energii. a także umożliwiające przyłączanie OZE do sieci elektroenergetycznej. jak również oszczędne i racjonalne gospodarowanie energią cieplną na lokalnym rynku. W województwie podlaskim skoncentrowano się na rozwoju odnawialnych źródeł energii. w tym rozwoju sieci wysokiego napięcia. rozbudowę i przekształcanie komunalnych systemów ciepłowniczych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. że możliwe jest finansowanie projektów dotyczących efektywności energetycznej zawierającej komponent OZE.ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE niające się do poprawy jakości powietrza. Preferowane będą przedsięwzięcia: – realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W województwie małopolskim wsparcie w ramach RPO będzie ukierunkowane na modernizację. • działania dotyczące poprawy funkcjonowania oraz modernizacji lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej. Zakłada się zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie uzyskania energii. • realizacji inwestycji. zwiększenia jakości dostarczanej energii i bezpieczeństwa energetycznego. W województwie łódzkim będzie wspierany rozwój efektywnego systemu energetycznego. dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. przebudowa i remont instalacji. Wspierany będzie również rozwój i modernizacja systemów (źródła i sieci) infrastruktury cieplnej wykorzystujących nowoczesne. w szczególności geotermii. • istniejących sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz urządzeń do produkcji i przesyłu energii z odnawialnych źródeł energii.

efektywności energetycznej istnieje w programie Inteligentna Energia – Europa (IE-E). PR zostanie przeznaczona na program stypendialny i wsparcie mobilności naukowców. ustanawiająca program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 – 2013). Przewidywane działania priorytetu energia obejmować będą takie kierunki. bazujący na różnorodnych źródłach i dostawcach energii w połączeniu ze wzmacnianiem wydajności energetycznej. • wiedza na rzecz polityki energetycznej. 28 września 2005 r. termomodernizacji. które mogą otrzymać dofinansowanie projektów w ramach RPO. • Centra Doskonałości – Komisja Europejska powtórzy konkurs na Centra Doskonałości. że na ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza decydujący wpływ będzie miała realizacja projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. jest duża. zwania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatycznych. W województwie zachodniopomorskim wsparcie uzyskają inwestycje z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. • wytwarzanie paliw z odnawialnych źródeł energii. przedsiębiorstwa. programu wsparcia polityki dotyczącej ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz programu Inteligentna Energia – Europa. zamierza włączyć IE-E do programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji2) w 2007 r. Tworzona jest Europejska Rada Badań (European Research Council). Nie podano szczegółowego zakresu inwestycji. rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013). COM(005) 440 wersja ostateczna. poza obiektami administracji publicznej. jak: • wodór i ogniwa paliwowe. „niskiej emisji” na skutek zmiany systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady. • odnawialne źródła energii wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia. O grant indywidualny będzie mógł się ubiegać pojedynczy zespół badawczy bądź też konsorcjum składające wniosek bezpośrednio do ERC. że wszystkie projekty powinny wynikać z Programu Ochrony Środowiska województwa zachodniopomorskiego. instalacji urządzeń filtrujących gazy (np. dotyczącej programu szczegółowego „Współpraca”. Dofinansowanie znajdą również projekty z zakresu termomodernizacji i zastosowania OZE. Program ten jest aktualizowany co cztery lata i obecnie powinna nastąpić jego aktualizacja na lata 2007 – 2010. 12 października 2006 r. przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności sektorów europejskiego przemysłu energetycznego. W 7. jedynie zaznaczono. • inteligentne sieci energetyczne. wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań.ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE w źródłach ciepła). Możliwość uczestniczenia podmiotów polskich w nietechnologicznych projektach dotyczących m. • Stypendia Marie Curie (program „People") – znaczna część środków 7. Wniosek powinno złożyć międzynarodowe konsorcjum.in. w odpowiedzi na pilne wy1) Wniosek w sprawie decyzji Rady. PR proponuje się następujące instrumenty: • projekty badań stosowanych (collaborative projects). O finansowanie mogą się ubiegać podmioty ze sfery finansów publicznych. • Projekty CRAFT dla MŚP – wzorem 6. PR utrzymany będzie schemat pomocy dla MŚP w postaci projektów CRAFT (co najmniej trzy MŚP wynajmują jednostki naukowe do wykonania badań i prac rozwojowych). W województwie śląskim poprawa jakości powietrza będzie osiągana przez przedsięwzięcia na rzecz systemów ciepłowniczych. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (The Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) będzie składał się z: programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji. odsiarczanie) i urządzeń odpylających itp. Przewidziano więc wsparcie głównie inwestycji w infrastrukturę wytwarzania i przesyłu energii odnawialnej. • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Umożliwiona będzie również kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. co doprowadzi także do wzrostu jej udziału w bilansie energetycznym regionu. że KE chcąc jak najściślej powiązać zagadnienia efektywności energetycznej z mechanizmami rynkowymi. 2) Udział w międzynarodowych programach badań i rozwoju W 7. PR badań i rozwoju technologicznego w latach 2007 – 2013 przewiduje się wiele działań zmierzających do1) przekształcenia obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych na bardziej zrównoważony system. Lista beneficjentów i podmiotów. związki celowe i stowarzyszenia. • granty indywidualne (Frontier/Basic research – „Ideas") – UE wprowadziła system grantów indywidualnych podobny do systemu grantów oferowanych przez KBN (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Bruksela. • wydajność energetyczna i oszczędność energii. Bruksela. organizacje społeczne. 2 ’2007 (nr 414) 59 . W województwie warmińsko-mazurskim przyjęto. W planie operacyjnym dla województwa świętokrzyskiego przewidziano wspieranie projektów mających wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawę stanu technicznego infrastruktury energetycznej. W Wielkopolsce prowadzone będą działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery przez realizację projektów dotyczących instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami odnawialnych źródeł energii oraz systemów przesyłowych energii cieplnej. chociaż jest on zakamuflowany pod nazwą „Research Potential". • technologie wychwytywania i sekwestracji CO2 w celu bezemisyjnego wytwarzania energii. • czyste technologie węgla. Indykatywny budżet projektu powinien wynosić 4 – 50 mln euro. Warto zauważyć.

) wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne. Wypływy do funduszu pochodziłyby z podatku od użytkowania energii (jeśliby taki został wprowadzony). redukcji emisji gazów oraz oświetlenia przestrzeni publicznej. BGK wspiera działania rządu w obszarach obejmujących zarówno ochronę środowiska. że osiągnięcie celu indykatywnego wymagać będzie wzmożonych działań rządu prowadzących do zwiększenia efektywności wykorzystania energii finalnej przy dbałości o zachowanie wzrostu gospodarczego. udzielonych przez współpracujące z BGK banki komercyjne na określone inwestycje realizowane na terenie całej Polski. małopolskim przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO sp. Projekt obejmuje: • komponent poręczeń. Konieczne wydaje się powołanie Krajowego Funduszu Efektywności Energetycznej. przede wszystkim w sektorze budowlanym i przemysłowym („SAVE”). pożyczek. • finansowanie kosztów audytu energetycznego z komponentu pomocy technicznej. • nowe i odnawialne źródła energii dla scentralizowanej i zdecentralizowanej produkcji elektryczności i ciepła oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym i systemami energii („ALTENER”). przeznaczony na wsparcie oraz monitoring Projektu. nakłada na Polskę obowiązek podjęcia intensywnych działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych. W polskiej gospodarce wartość zużycia energii finalnej ma od 2000 r. Wyrównanie poziomu efektywności energetycznej polskiej gospodarki do poziomów starych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE15) wymagać będzie jednak znacznie większych nakładów finansowych. Na realizację programu „Inteligentna Energia – Europa w latach 2007 – 2013 przewidziano 780 mln euro. tj. którego administratorem jest Bank Światowy. począwszy od 1 stycznia 2008 r. spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule ESCO. tworzeniu możliwości rynkowych i zwiększaniu świadomości. Realizując Projekt Efektywności Energetycznej GEF. umowy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy zarządza Projektem Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD. W ramach komponentu poręczeń. BGK zawrze z bankami komercyjnymi ramowe umowy współpracy. dysponującego możliwością przyznawania dofinansowania.3 mln USD. Fundusz powinien być ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego i wchłonąć Fundusz Termomodernizacji. • komponent grantu. np. • wspieranie finansowania procesu inwestycyjnego mającego na celu ochronę środowiska. Program Inteligentna Energia – Europa koncentruje się na usunięciu pozatechnicznych barier. tam gdzie dostarczana energia jest przynajmniej w 50% wykorzystywana do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach i podgrzewania wody w budynkach. Fundusz GEF (Global Enviroment Facility) powstał w 1991 r. realizowanych w woj. o budżecie 3. która weszła w życie 17 maja 2006 r. • komponent pomocy technicznej.. Projekt Efektywności Energetycznej GEF Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach podpisanej w marcu 2005 r. Celem dyrektywy jest ograniczenie zużycia energii finalnej przez użytkowników końcowych o 9% w okresie dziewięciu lat. w Krakowie. miejskich systemach grzewczych. wpłat Zakładów Energetycznych i innych dystrybutorów energii oraz wpływów z systemu białych certyfikatów. osoby fizyczne. • łatwe i tanie zabezpieczenie kredytu. Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. w kolejnych dziewięciu latach jej obowiązywania. Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska. przez: • zwiększenie grupy dopuszczalnych inwestycji o inwestycje realizowane w obszarze oświetlenia ulic i przestrzeni publicznej i tym samym poszerzenie zakresu finansowania przedsięwzięć niekwalifikujących się do uzyskania premii termoodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji. Celem projektu jest finansowe wsparcie (do 30 czerwca 2011 r. dywersyfikacja paliw. jak i wykorzystanie zasobów energii. przeznaczony na wsparcie inwestycji energooszczędnych o długim (10-letnim) okresie zwrotu. o budżecie 5. tendencję wzrostową. gwarancji na działania powodujące wzrost efektywności energetycznej. 1 Traktatu. przeznaczony na zabezpieczenie poręczeń spłaty kredytów Podsumowanie Przedstawione mechanizmy finansowe wspierające efektywność energetyczną budzą pewną nadzieję na osiągnięcie przez Polskę większych sukcesów w tej dziedzinie niż dotychczas. oraz paliwa odnawialne i wydajność energetyczna w transporcie („STEER”). Program będzie składał się z trzech następujących dziedzin: • wydajność energetyczna i racjonalne wykorzystanie energii. 60 2 ’2007 (nr 414) . United Nations Environment Programme oraz United Nations Development Programme. celem programu Inteligentna Energia – Europa jest wspieranie stałego rozwoju w powiązaniu z energią i przyczynianie się do realizacji ogólnych celów ochrony środowiska. dzięki nowym rozwijającym się i odnawialnym źródłom energii. mające na celu zmniejszenie strat bądź poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach. jako mechanizm finansowy zarządzany przez trzy agendy ONZ: Bank Światowy. samorządy. osoby prawne.7 mln USD. co oznacza. 175 ust. • aspekty energetyczne w transporcie. dotacji budżetowych. na podstawie których będzie udzielać poręczeń do 70% kwoty kredytów na przedsięwzięcia energooszczędne. lokat bankowych. polegające na inwestycji bądź modernizacji. • zwiększenie dostępności kredytów i wzbogacenie oferty banków kredytujących.o. bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. o budżecie 2 mln USD.ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE Na mocy art. z o. sieciach cieplnych.

Urządzenie to symuluje działanie warunków zewnętrznych: wilgotności.ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE Tynki akrylowe Dryvit – zauważ różnicę ajważniejsze cechy wykończenia powierzchni zewnętrznych to: trwałość. polegającej na łączeniu pigmentów i wypełniaczy w powłoce. Twierdzenie. że tynk nie spełnia już swojej roli.o. tel. zawierające 100% kopolimery akrylu. spowodowanego dezintegracją spoiwa. śniegu i ekstremalnej temperatury ulega stopniowemu niszczeniu. wiatru. Tajemnica jakości tych rozwiązań to odpowiednia kompozycja surowców oraz reżim technologiczny i kontrola jakości. na które powinien odpowiedzieć sobie inwestor po obejrzeniu tych próbek. Syreny 26 w Warszawie nego i reprezentatywnego wskaźnika. wygląd i łatwość nakładania. 0 801 37 98 48. określającego zachowanie powłok wystawionych na działanie warunków zewnętrznych.pl 2 ’2007 (nr 414) 61 . że każde ziarno zaprawy jest dokładnie otoczone mieszaniną składającą się z żywicy. materiały wypełniające. Podczas dalszej degradacji powłoki występują spękania i odsłonięcie kruszywa. że w niektórych próbkach nastąpiła znaczna erozja nośnika. na którą składają się: żywice. która wiąże wszystkie składniki powłoki i wpływa na trwałość tynku. Są one osiągane przez dobranie odpowiedniej kompozycji powłok. brzmi: „Jakie to wszystko ma dla mnie znaczenie?”. Metoda umożliwia otrzymanie w krótkim czasie powtarzal- N Budynek mieszkalny w Warszawie przy ul. Podczas procesu degradacji erozja zachodzi w różnym tempie. wypełniacza i pigmentów (tzw. jak wyglądała w stanie przed testem i po ekspozycji przez 5000 h. jest daleko idącym uproszczeniem. Każda para zdjęć przedstawia powłokę. że zastosowanie jakichkolwiek żywic akrylowych da powłoce bardzo dobrą jakość. Kolor zmienia się tym bardziej. z o. w której spoiwo nie będzie w stanie spełniać swojej roli. tzn.dryvit. nośnik). W trakcie jej działania widać zmiany w wyglądzie. deszczu. W przypadku stosowania wyrobów firmy Dryvit inwestor ma zapewnioną dłuższą ochronę obiektu. Syreny 26 Zerodowany tynk akrylowy na budynku w Warszawie Powierzchnia tynku akrylowego Dryvit po 15 latach eksploatacji budynku przy ul. Standardowo przyjmowanym czasem ekspozycji w przypadku powłok zewnętrznych w komorze Weather-Ometer jest 2000 h. 022 453 39 50 do 53 www. a w przypadku powłoki Dryvit niewielka. Firma Dryvit produkuje tynki akrylowe. temperatury. Z łatwością można zauważyć. odczynniki zwilżające itp. Nośnik wystawiony na działanie słońca. czyli wystąpienia formy pyłu na powierzchni powłoki. W celu udowodnienia jakości rozwiązań Dryvit przeprowadzono długoterminowe badania przyspieszonego starzenia. wg nowoczesnych formuł DPR. promieniowania UV oraz pozwala na ich cykliczne zmiany. zagęszczacze. aż dojdzie do sytuacji. Dryvit Systems USA (Europe) Sp. Proces erozji rozpoczyna się od kredowania. w komorze umieszczono powłoki Dryvit oraz inne powłoki polimerowe. pigmenty. im dłużej tynk wystawiony jest na działanie czynników zewnętrznych. Test został przeprowadzony metodą porównawczą. Jego wyniki zostały udokumentowane serią zdjęć. Przed badaniem widać było. Erozja jest procesem dynamicznym. Próbki zostały umieszczone na 5000 h w komorze do badań klimatycznych Weather-Ometer®. takie jak niespójność powierzchni większych obszarów pokrycia (zanik nośnika). Pro- ces kredowania postępuje tak długo. Pytanie. W końcu właściciel zauważa.

• klasę ogniowa Broft1 (dawniej NRO) oraz REI 30. szpitalach. świadczące o braku zagrożenia w postaci szkodliwych gazów i płonących kropli. a po sprowadzeniu jej przez firmę EcoTherm do Europy także rynki krajów Beneluksu czy Wielkiej Brytanii. Ich odporność na nacisk przy 10% odkształceniu (standardowy test termoizolacji) wynosi 150 kPa i w związku z tym można bezpiecznie konserwować i odśnieżać dach bez ryzyka uszkodzenia pokrycia. Te zalety pianki zdecydowały o utworzeniu w Europie nowej grupy termoizolacji. że płyty mają: • rekordową wartość współczynnika λ = 0. o rosnącym udziale płyt Vapotherm w rynku izolacji ściennych w krajach. • wysoką trwałość i stabilność wymiarową. Oddział EcoTherm w Polsce dostarczył na krajowe budowy ponad 1 mln m2 płyt typu PUR i PIR w ciągu ok. Płyty Vapotherm w okładzinie z włókna szklanego można również stosować w ścianach dwuwarstwowych w układzie z systemowym klejem i siatką. m. jednostce straży pożarnej w Katowicach – 1000 m2. czyli Maksymalny Rezultat zy cięższa. 10 lat. Płyty Vapotherm nie rozprzestrzeniają ognia i uzyskują klasę E30. teatrze w Katowicach – 1800 m2. gdzie mury szczelinowe stanowią podstawowe rozwiązanie.Termoizolacja typu PIR materiał nowej generacji Izolacji z 1 m2. Wrocławia – 10 000 m2. Posadzka z góry i z dołu Płyty Vapotherm coraz częściej doceniane są jako izolacje posadzek ogrzewanych. Decyduje to Pianka PIR została wynaleziona pod koniec XX w. wytwórni frytek k. Materiał raz wbudowany nigdy nie będzie wymieniany. • odporność na nacisk minimum 15 t/m2. Szczególną rolę odgrywają w procesie termorenowacji. W Polsce płyty Vapotherm zastosowano m. Europie pod nazwą Vapotherm. Płyty Vapohterm przyklejone do stropu nad piwnicą nie ograniczają wysokości podpiwniczenia. wysokość istniejących otworów drzwiowych. Fenomen tego materiału polega na tym. wyposażonych w przewody grzejne. jako izolacje dachów. • niską nasiąkliwość – minimmum 90% zamkniętych porów.in. w Polsce znanej jako MR Izolacja. • niewielką masę – 32 kg/m2. Izolacja dachu Przykład: izolacja o U = 0. gdzie grubość izolacji ogranicza np. Pionierem tej technologii w Europie jest holenderska firma EcoTherm. szkołach. na którego dachu zastosowano 990 000 m2 płyt.2 t. Ich stabilny montaż w murze szczelinowym umożliwiają kotwy i klipsy. posadzek i ścian.23 W/m2K i powierzchni 1000 m2 wykonana z płyt Vapotherm grubości 10 cm waży tylko 3. mgr inż. Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za stosowaniem płyt Vapotherm jest korzystna cena materiału termoizolacyjnego. Piotr Cieślewicz 62 2 ’2007 (nr 414) . W efekcie nie zachodzi ryzyko oberwania się ocieplenia. Płyty z pianki PIR produkowane przez firmę EcoTherm dostępne są w całej Skuteczna izolacja ścian Płyty Vapotherm z powodzeniem są stosowane jako termoizolacja przegród. określonej jako HR Insulation (High Result Insulation).in.023 W/mK. • aprobatę ITB i świadectwo PZH. natomiast z innych powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych jest kilka ra- • klasy ogniowe S2 i d0. Różnorodność okładzin wynika z różnych zastosowań płyt Vapotherm. należąca do światowej grupy CRH. gdzie stanowi już 25% stosowanych izolacji. • łatwość i bezpieczeństwo obróbki. Dowodem na rosnące zainteresowanie płytami Vapotherm jest magazyn kwiatów w Holandii. Produkowane są jako panele z rdzeniem PIR w okładzinach elastycznych typu papier ekranowany aluminium. gdzie jakość izolacji decyduje o skuteczności ogrzewania. i szybko podbiła rynek w USA. w: hali produkcyjnej w Kobierzycach – 38 000 m2. włókno szklane czy wreszcie folia aluminiowa.

VELUX.Naturalne światło w przedpokoju. łazience? Świetlik tunelowy VELUX dostarcza naturalne światło do pomieszczeń Dwa rozwiązania do każdego rodzaju dachu: TWF z tunelem elastycznym i TWR z tunelem sztywnym Więcej informacji: www.pl TWR 014 TWF 014 . garderobie.

1. lecz zapewnia zdecydowanie większe bezpieczeństwo. Przykład poddasza wykończonego z użyciem tego rodzaju wieszaków 64 2 ’2007 (nr 414) . 3 – wieszak obrotowy ze sprężyną. 2. Elementy te pozwalają na szybki i tani montaż konstrukcji sufitów podwieszanych. w skład których wchodzą następujące elementy: profile i akcesoria metalowe. Jednym z najczęściej stosowanych elementów systemu NIDA jest wieszak do poddaszy. Przykład zastosowania łącznika ES 60 w konstrukcji sufitu pokazano na rysunku 1. mają większą wytrzymałość konstrukcyjną i w związku z tym zaleca się je stosować zwłaszcza w przypadku grubości opłytowania co najmniej 25 mm. przeznaczony do podwieszenia konstrukcji poddasza do krokwi. Jest on droższy i bardziej pracochłonny od systemu wykorzystującego wieszaki obrotowe ze sprężyną i pręty. Są one dostępne w 3 wymiarach. Zaletą tego rozwiązania Rys. W razie potrzeby można zamówić pręty dłuższe lub wykonać przedłużenie przez połączenie dwóch prętów za pomocą sprężynki NIDA. 70 lub 100 mm. Sufit podwieszany: 1 – profil NIDA CD 60. jak i ściennych oraz poddaszy. Elementy NIDA EL w porównaniu z typowymi łącznikami ES. 1000. 1500 mm. Element NIDA ES może. Do wykonywania sufitów podwieszanych powszechnie stosuje się wieszaki obrotowe ze sprężyną w komplecie z prętem. a niekiedy powinien być zastąpiony przez łączniki elastyczne NIDA EL (fotografia 1). 2 – łącznik NIDA ES 60 łączników NIDA ES 60 pełni funkcję ogniochronną pod warunkiem użycia jako okładziny płyty gipsowej typu F wg PN-EN 520. 1. W przypadku potrzeby system ten może być uzupełniony o przedłużacze noniusza wraz z łącznikami. System mocowany za pomocą F Fot. Parametry akustyczne sufitu wykonanego przy użyciu łącznika EL również są lepsze niż podobnego sufitu. W związku z tym wykonawcy coraz częściej decydują się na wybór tego rozwiązania. Pręty stanowiące część rozwiązania są dostępne w standardowej długości: 250. Używa się ich zarówno w konstrukcjach okładzin sufitowych. 4 – płyta gipsowa jest możliwość bezstopniowej regulacji wysokości podwieszenia. Łączniki NIDA EL. Sufit z płyty gipsowej pełni funkcję ogniochronną w przypadku kiedy wieszaki obrotowe ze sprężynką i prętem zastąpione są przez system noniuszowy (rysunek 3). Wieszak górny noniusza NIDA WGN 20 lub NIDA WGN 30 (umożliwiają regulację wysokości podwieszenia o 160 – 380 mm) + dwie przetyczki + wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60 Rys. Rys. 3. Przykład takiego sufitu pokazano na rysunku 2. Zastosowanie łączników ES 60 w konstrukcji sufitu: 1 – profil nośny NIDA CD 60. w którym zastosowano łączniki ES. nawet gdy nie są stawiane wymagania ogniowe. taśmy i elementy mocujące.PRAKTYKA BUDOWLANA Akcesoria systemu suchej zabudowy NIDA irma Lafarge Gips oprócz płyt gipsowych oferuje systemy suchej zabudowy. 2 – profil przyścienny UD 27. masy szpachlowe. Powszechnie stosowanymi akcesoriami metalowymi są łączniki ES. pozwalających na uzyskanie pomiędzy konstrukcją a płytą odległości 40. 500.

4. Każdy element z gamy akcesoriów NIDA jest testowany indywidualnie i jako integralna część systemu. +48 (41) 357 82 00 www. którzy uczestniczą w rozwiązywaniu bardzo szczegółowych problemów i przygotowują gotowe rozwiązania systemowe. jego prawidłowe działanie w zakresie odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej. Akustyczny sufit podwieszany Lafarge Gips przedstawiono na rysunku 4. 2 – profil NIDA CD 60.lafargegips. Zakresy obciążeń w przypadku poszczególnych odmian wieszaków akustycznych są następujące: • 15 – 25 daN (Phonilight). Szczegółowych informacji dotyczących sufitów akustycznych udzielają Doradcy Techniczni Lafarge Gips (kontakt dostępny na stronie www. Dzięki temu firma udziela gwarancji na cały system. Phonissimo. Gwarancja na system NIDA obejmuje elementy wyszczególnione w instrukcji montażu systemów suchej zabudowy NIDA. W ofercie firmy Lafarge znajdują się trzy odmiany wieszaka akustycznego: Phonilight. Inna kombinacja profili. 4 – paroizolacja. w którym jest zastosowany. Szczegóły dotyczące rozwiązań dostępne są w dokumentacji technicznej Lafarge Gips. • 30 – 50 daN (Phonissimo). Phonistar. • 50 – 140 daN (Phonistar). 6 – blachowkręty Rys. Rys. 3 – wełna mineralna. 5 – płyta gipsowa.pl). 5.pl 2 ’2007 (nr 414) 65 . parametrów akustycznych oraz odporności na uderzenia. jest ograniczenie przenoszenia dźwięków przez stropy. tel. płyt gipsowych i akcesoriów nie jest w stanie dokładnie odtworzyć systemu NIDA w zakresie odporności na ogień. W ofercie firmy Lafarge Gips znajdują się również bardzo specjalistyczne akcesoria. obok funkcji nośnej.lafargegips. Redukcja drgań przenoszonych przez sufity zawieszone na wieszakach akustycznych przy optymalnym obciążeniu wynosi 99%. Przykład zastosowania wieszaka do poddaszy: 1 – wieszak do poddaszy NIDA WP 60. Stopień tłumienia drgań elementów zależy od wielkości obciążenia. Optymalny dobór poszczególnych akcesoriów do konkretnej aplikacji zapewniają Doradcy Techniczni Lafarge. Celem ich stosowania.PRAKTYKA BUDOWLANA Optymalnego doboru wieszaków i ich rozmieszczenia dokonuje się przez analizę ciężaru sufitu. Przykład sufitu wykonanego przy użyciu wieszaków akustycznych pokazano na rysunku 5. Na szczegól- ną uwagę zasługują łączniki i wieszaki akustyczne. których zastosowanie w pewnych przypadkach jest niezbędne.

.

: 022-645 13 38 (9). na podstawie której uzyskały znak CE. nakładaniem tapety lub glazury można pominąć gruntowanie podłoża.pl. Klejenie krawędzi na styk zapewnia dokładność i gwarantowaną wytrzymałość połączeń bez użycia taśm wzmacniających oraz redukuje zużycie masy szpachlowej do powierzchniowego wygładzenia. mogą być naprzeciw siebie. 250. 15 i 18 mm. poza typowym obszarem suchej zabudowy. o stożkowych łebkach skuteczne zagłębiających się na odpowiednią głębokość i eliminujących szpachlowanie. sztywnych połączeń. jak i od zewnątrz. zapewniają wysoki wskaźnik izolacyjności akustycznej i charakteryzują się wytrzymałością mechaniczną zbliżoną do drewna. stanowiące alternatywę dla powszechnie znanych płyt gipsowo-kartonowych (GK). Dzięki takim parametrom mają znacznie szersze zastosowanie niż płyty GK. • Zapewniają przegrodom budowlanym dobre właściwości akustyczne – materiał o dużej gęstości ogranicza emisję fal dźwiękowych. Spoiny. krawędzie płyt na narożnikach nie wymagają zabezpieczenia kątownikami ani siatkami wzmacniającymi.5 mm. www. Ten sam materiał można wykorzystać jako konstrukcyjne poszycie drewnianych ścian szkieletowych zarówno od strony wewnętrznej.Płyty gipsowo-włóknowe dlaczego warto je stosować? ERMACELL to płyty gipsowo-włóknowe (GW). w obiektach sportowych czy widowiskowych. np. płyty mocuje się w ustalonej kolejności. Producent oferuje płyty grubości 10. zazwyczaj od lewa do prawa. Badania ogniowe wykonywane wg norm EN i bazujące na nich europejskie klasyfikacje ogniowe potwierdzają wysoką ja- rozwiązania osiąga się.5 mm. • Charakteryzują się dużą gęstością i wytrzymałością mechaniczną. które wstrzeliwuje się za pomocą pistoletu pneumatycznego. w pomieszczeniach suchych i o podwyższonej wilgotności. o ile nie zaleca tego producent warstwy wykończeniowej. Xella systemy suchej zabudowy tel. 12. Zastosowanie Jeden rodzaj płyt może być wykorzystany do poszycia przegród o określonych klasach odporności ogniowej i właściwościach akustycznych. • Są odporne na wilgoć – w stanie nasycenia nie puchną i nie rozwarstwiają się. Wymiary płyt – od 100 x 150 cm do 120 x 200. Płyty GW. sprawdzone i są potwierdzone Europejską Aprobatą Techniczną ETA-03/0050. Stabilność mechaniczna płyt oraz metoda klejenia spoin zapewniają przegrodom budowlanym klasy odporności ogniowej w zakresie R – nośności. i wody. gdzie gromadzi się duża liczba osób. a jako podkład pod glazurę wystarcza pojedyncze poszycie z płyt 12. wszędzie tam.5. ale do zabudowy wnętrz najczęściej wystarczają 10 oraz 12.xella. zwłaszcza o niskiej częstotliwości w paśmie ≤100 Hz. F kość materiału. Nadają się także do recyklingu. Połączenia pionowe. do mocowania płyt do konstrukcji stalowej (wyłącznie do profili CW) należy stosować wkręty samogwintujące. pod obciążenia użytkowe zbędne są dodatkowe wsporniki czy wzmocnienia (pojedynczy wkręt z kołkiem rozporowym do pustej przestrzeni przenosi obciążenia użytkowe do 50 kG). że warto je stosować. pod kątem mechanicznym i ogniowym. jak i w procesie produkcji. po obu stronach ściany. a jednocześnie nie blokują strumienia pary wodnej i reagują na zmiany poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Właściwości płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL zostały przebadane. lub klamry długości 30 mm lub 35 mm. przed malowaniem. niepalne. włókien celulozy uzyskanych z rozdrobnionego papieru. Oto one: węzły elementów konstrukcji ze stalowych zimnogiętych profili poziomych UW i pionowych CW nie mogą mieć stałych. • Odpowiadają europejskim standardom w zakresie ekologii – zarówno na etapie eksploatacji. fax: 022-645 15 59 fermacell-pl@xella. Spełniają wysokie wymagania bezpieczeństwa. Płyty FERMACELL są odporne na wilgoć. małe koszty robocizny. E – szczelności oraz I – izolacyjności ogniowej od 30 do 120 min. www. Optymalne Charakterystyka płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL • Mają one jednorodną strukturę – powstają ze sprasowanej mieszanki gipsu.pl 2 ’2007 (nr 414) 67 .com. • Są niepalne (klasa materiału A2). Uniwersalne cechy płyt gipsowo-włóknowych oraz ich wyjątkowy sposób łączenia pozwalają w 96% wykorzystać materiał na budowie. nadają się do poszycia przegród budowlanych od zewnątrz oraz w budynkach nieogrzewanych w zimie. 300 cm – dostosowano do potrzeb rynku. stosując tanie wypełnienie o niskiej gęstości i małej grubości. Zastosowanie płyt GW do budowy ścian działowych wymaga uwzględnienia różnic pomiędzy metodami montażu płyt GK i GW. oszczędności na materiałach pomocniczych powodują. 260. ukośne można wykonać jako klejone nawet poza konstrukcją. Właściwości płyt gipsowo-włóknowych. poziome.fermacell. bez dodatkowych profili. w celu uzyskania żądanej klasy odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie jest niezbędne wypełnienie pustki ściany wełną mineralną pomiędzy elementami szkieletu.

Kielc. nieuczciwej konkurencji czy braku poszanowania podstawowych zasad kupieckich. Kohutek Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce Patronat medialny Połączenie spółek maxit i Deitermann Polska Od stycznia 2007 r. a także ignorowaniu nowoczesnych standardów normalizacji europejskiej. prezes Jerzy Grochulski (Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP). inż. Kampanię „Dobry Beton” wspiera swym autorytetem Europejska Organizacja Betonu Towarowego ERMCO.2 mld euro. Kahi.o. zatrudnia ok.A. Słupska. kleje do płytek i kremazyt – oferowane pod marką maxit (dawniej Optiroc). jak m.. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce zaprasza wszystkich. Lubina. Deitermann. prof.”. Gorzowa Wielkopolskiego. Laureaci zostaną zaprezentowani w specjalnym „Katalogu wyróżnionych Znakiem Jakości – Liderzy betonu towarowego”.: maxit. Uroczystość odbędzie się 22 marca 2007 r. Foksal 2 (siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich). 5 tys. Opola i Rzeszowa oraz po jednej ze Szczecina. Kapitule przewodniczy prof. Wszystkie kandydujące wytwórnie zostały już ocenione przez audytora. wzmocni pozycję maxit wśród rodzimych producentów materiałów budowlanych. poziom kompetencji personelu. dr hab. Często pojawiają się też Patronat honorowy zaniedbania w sferze ochrony środowiska. Roczny obrót firmy przekracza 1. Wskazując pozytywne wzorce. Bezcenny jest także patronat Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. dr inż. która po przeanalizowaniu wyników dotychczasowych zmagań rozstrzygnie o przyznaniu wyróżnienia lub też nie. a także przyniesie wymierne oszczędności. SPBT walczy w ten sposób z pojawiającą się zbyt często patologią na krajowym rynku betonu towarowego. wieńczącą IV edycję Kampanii „Dobry Beton”. Polyment. na galę. Skonsolidowana sprzedaż w 2006 r. a w jej skład wchodzą: prezes Andrzej Balcerek (Stowarzyszenie Producentów Cementu). ma 109 zakładów produkcyjnych (chemii budowlanej. keramzytu. Leca. Łodzi. Fibo. maxit Group działa w 29 krajach europejskich oraz w Rosji i Chinach. spółki maxit i Deitermann Polska działają na rynku polskim pod nazwą maxit sp. Strategia firmy zakłada dalszy rozwój marek maxit i Deitermann oraz utrzymania dotychczasowych kanałów dystrybucji. Lublina i Nowego Targu. sprawność urządzeń. Zgromadzeni będą świadkami wręczenia atrybutów wyróżnienia (certyfikat oraz pieczęć jakości) reprezentantom nagrodzonych wytwórni. które po raz pierwszy poddają się procedurze kwalifikacyjnej. Optiroc. Marmoran. przy ul. którym zależy na dobrej jakości betonu dostarczanego na budowę. W ubiegłych latach Grupa maxit była reprezentowana na rynku przez takie europejskie marki. Walki nie ułatwia urzędowe stanowisko Ministerstwa Budownictwa i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. wyrobów z kremzytu. natomiast pozostałych ośmiu to zakłady. Bogata oferta firmy zawiera ponad 300 produktów i systemów bardzo dobrej jakości. maszyn i urządzeń budowlanych). organizatorem Kampanii „Dobry Beton” jest Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). dr hab. wchodzącego w skład HeidelbergCement Group. Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń oraz potencjału obu zespołów pozwoli na jeszcze lepszą obsługę klientów. wg którego beton towarowy nie jest wyrobem budowlanym. godne naśladowania. Krakowa. Heidelberger Bauchmie. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zachodzącego w całej Europie procesu konsolidacji lokalnych podmiotów należących do maxit Group – znanego w Europie producenta materiałów budowlanych. z o. Jan Małolepszy (Akademia Górniczo-Hutnicza). polegającą na zaniżaniu jakości betonu. Arlita. Jesienią 2006 r. Osiemnaście wytwórni spośród 26 zainteresowanych wyróżnieniem to laureaci II edycji Kampanii „Dobry Beton”. Znaku Jakości oraz przez Zarząd SPBT.). Beamix. wiarygodność bazy surowcowej. Lech Czarnecki (Politechnka Warszawska). 68 2 ’2007 (nr 414) . m-tech. którzy obecnie z dwuletnim stażem starają się o prolongatę ważności certyfikatu. inż.in. ABS DuroSystem. produkty elewacyjne. Skierniewic. wyniosła ponad 111 mln PLN. Kontrolowany jest też stan przygotowania produkcji. dla których bardzo dobra jakość jest wartością uniwersalną.. Zdzisław B.in. W Polsce maxit zatrudnia obecnie 244 osoby i ma trzy zakłady produkcyjne: wytwórnię keramzytu oraz dwie fabryki gotowych mieszanek chemii budowlanej. do eliminacji przystąpiło 26 wytwórni betonu towarowego. Wrocławia. podkłady podłogowe. po dwie z Warszawy. zawsze godną poparcia. w tym: cztery z Aglomeracji Górnośląskiej. Vetonit. a następnie zweryfikowane przez Komisje SPBT ds. W obecnej edycji bierze się pod uwagę przede wszystkim poziom wdrożenia europejskiej normy PN-EN 206-1 „Beton . a także materiały i systemy do napraw konstrukcji oraz wykonywania izolacji wodoszczelnych – reprezentujące markę Deitermann. Na etapie finału włączają się do niej także partnerzy spoza środowiska betonu towarowego. w sali wystawowej oraz pomieszczeniach recepcyjnych Pałacu Zamoyskich w Warszawie. prezes Ryszard Pazdan („Atmoterm” S. Do zamknięcia procedury potrzebna jest jeszcze rekomendacja Kapituły Znaku Jakości. jej rezultaty w stosunku do oczekiwań klientów oraz spełnienie wymagań kryteriów ochrony środowiska. Jeleniej Góry. Jak co roku.PRAKTYKA BUDOWLANA Trwa Kampania Znaku Jakości SPBT „Dobry Beton” Dobiega końca regulaminowa kwalifikacja kandydatów do wyróżnienia Znakiem Jakości „Dobry Beton” w ramach IV edycji (2006/2007). Serpo. m. pracowników.

Znajduje się w nim więcej przestrzeni na pracownika niż w jakimkolwiek budynku w Japonii. do których doprowadza się świeże powietrze. Rozwój elektroniki wpływa na budownictwo biurowe w sposob nieoczekiwany. która ma podłączenia kablowe zarówno w poziomie. a także mogą wytwarzać niekorzystne środowisko fizyczne (jonizacja powietrza. kanałów w ściankach działowych itp. szczególnie programiści. a także stosowania raczej wentylacji naturalnej niż okna klimatyzacji (rysunek). podpodłogowych. jak i w pionie. Obecnie następuje decentralizacja biur. Budynek NTT Tokio (fot. że komputery zabierają wolną przestrzeń. które zwykle zatrudniają mniejszą liczbę pracowników. autor) Fot. ze względów reklamowo-prestiżowych. dr hab. Pracownicy.in. Obserwuje się również zmiany W w rozplanowaniu indywidualnych miejsc pracy w otwartej przestrzeni biurowej. arch.PRAKTYKA BUDOWLANA prof. Rozprowadzanie kabli odbywa się ze specjalnych miejsc. 1. wyposażenie elektroniczne trzydziestopiętrowego budynku biurowego NTT Shinjuku Headquarters Building w Tokio jest droższe niż sam budynek (fotografia 2). lokalizuje się nadal w centrach miast. inż. Na każdym pię- Fot. Pojawiają się problemy związane ze środowiskiem pracy. która zmieniła oblicze wielu dużych miast. Centrale biurowe w Tokio (fot. wolą pracować w środowisku bardziej spokojnym na przedmieściach miast lub w parkach przemysłowych. autor) * Politechnika Warszawska Wymagania środowiska świetlnego (Źródło „Green Vitruvius”) 2 ’2007 (nr 414) 69 . rozmieszczonych w przestrzeniach międzysufitowych. Dzięki odpowiedniej formie budynku wszyscy pracownicy mają zapewniony dostęp do widoków na zewnątrz i do światła dziennego. Nowoczesny projekt budynku biurowego zawiera trójwymiarową sieć połączeń. np. emisja ciepła i hałasu). 2. Wraz z wprowadzeniem komputerów w biurach warunki pracy uległy pogorszeniu. Pracownicy domagają się dostępu do światła dziennego i umożliwienia widoku na zewnątrz. Jest to spowodowane tym. Natomiast centrale (fotografia 1). m. Lokalizacja w śródmieściu poszczególnych oddziałów biur staje się coraz bardziej kosztowna i trudno dostępna ze względu na komunikację. Zygmunt Szparkowski* Tendencje rozwoju budynków biurowych ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój architektury budynków biurowych.

inż. Obiekt został zlokalizowany przy skrzyżowaniu bardzo ruchliwych miejskich autostrad. Fot. 3000 zł. Przestrzeń biurowa jest otwarta na wielu kondygnacjach. Wnioski Można rozwiązać wiele problemów. M. Atrium Centrum Biurowo-Kongresowego w Tokio (fot. Wsparcie polega na częściowym pokrywaniu przez państwo odsetek od kredytu. gaz płynny – ok. Podłogi rusztowe pozwalają na podłączenie stanowisk pracy do najnowszego wyposażenia elektronicznego. poniesione dodatkowe koszty na inwestycję zwrócą się po 7 – 20 latach. 3. powstał program wznoszenia takich budynków z inicjatywy BASF Polska i TERMOORGANIKI. oprawy z soczewek parabolicznych. które zmierzają do stworzenia tzw. inteligentnych budynków biurowych przewidują wykorzystanie komputerów do sterowania instalacjami w całym budynku. a w dłuższym okresie przyniosą właścicielowi wymierny zysk. Należy wspomnieć. Ważne jest więc zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku. jeśli będziemy myśleć o nich łącznie. W Polsce mamy doświadczenia eksploatacyjne z budynków energooszczędnych. energooszczędne żarówki. taryfa nocna – ok. można zaoszczędzić rocznie 9000 – 12 000 kWh energii w porównaniu z budynkiem standardowym. Jest to związane również z trendami proekologicznymi. gaz ziemny – ok. Jeżeli chodzi o zastosowanie komputerów na stanowiskach pracy. zmniejsza ich rozmiary i wielkość powierzchni przeszklonych. Konieczna była także eliminacja emisji fal radiowych. zdolności kredytowej kredytobiorcy i ceny/wartości kredytowanej nieruchomości. Jest ona ciemniejsza. zapyleniem. Myślmy o energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym. Można też zaobserwować przykłady zintegrowanego projektowania. w zależności od nośnika energii i taryfy: energia elektryczna: taryfa całodobowa – ok. Elewacja podwójna chroni przed zewnętrznym hałasem. 2300 zł. W zależności od używanego nośnika energii. cieplejsza i mniej błyszcząca niż większość metalowych ścian na innych budynkach wieżowych w Japonii. Zdolność kredytowa zależy od przewidywanych dochodów i wydatków kredytobiorcy. że podwójna wentylowana fasada została po raz pierwszy zastosowana w Polsce w 1999 r. W związku z tym jego architektura podlegała ograniczeniom zarówno jeżeli chodzi o wieżę biurową. W przypadku oświetlenia znane są już i wprowadzane tzw. autor) Nowe możliwości pojawiają się w produkcji szkła o dużej przewodności. jego ogrzania i naturalnej wentylacji. a więc przed zakończeniem czasu spłaty kredytu. Grzegorczyk). Być może zaistnieje wkrótce również możliwość utworzenia tzw. Pogorzelski 70 2 ’2007 (nr 414) . Klimatyzacja ulega ograniczeniu do tych obszarów. W przypadku budowy budynku energooszczędnego koszt inwestycji i wysokość kredytu są większe do 10% w stosunku do standardowego. 2700 zł. a zarazem dobrej izolacji cieplnej. zagrażająca otaczającej przestrzeni powietrznej ze strony instalacji budynku. biurowej przestrzeni wirtualnej. Obecne jej ceny gwarantują oszczędności rzędu 1800 – 5200 zł/r. Na każdym piętrze trzonu instalacyjnego znajdują się przestronne pokoje wypoczynkowe. z odpowiednio grubą warstwą izolacji termicznej. 1800 zł.PRAKTYKA BUDOWLANA trze znajdują się indywidualnie sterowane wentylatornie. ale jest przesunięty do jednego z narożników. umożliwia wentylację naturalną przez otwieranie okien od strony wewnętrznej fasady. Wśród wydatków ważną pozycję stanowią rachunki za ogrzewanie. 56) Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. w którym zastosuje się wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. odpowiedniego do zapewnienia światła dziennego. Jerzy A. Stąd rozciąga się panoramiczny widok Tokio. Myślmy kompleksowo o mieszkaniach.. zmniejsza konieczność klimatyzacji.. podłączonej do Internetu. Ze względu na szerokość trzonu nie leży on w centrum budynku. z „ciepłym kredytem” Fortis Banku. Wysokość kredytu udzielanego przez bank jest zwykle uzależniona od tzw. biura inteligentnego. na budynku biurowym Saski Buisness Park w Warszawie (arch. to obserwowana jest daleko posunięta decentralizacja. Można w ten sposób wydatnie zmniejszyć zużycie energii lub też wykorzystywać źródła pasywnej energii słonecznej do ogrzewania. olej opałowy – ok. jak i towarzyszące jej trzypiętrowe muzeum. W jednorodzinnym budynku energooszczędnym o powierzchni 150 – 200 m2. 5200 zł. Dotychczasowe główne pomieszczenia komputerowe zostały od pewnego czasu zastąpione komputerami PC na każdym stanowisku pracy. oświetlenia i wentylacji. Powstają budynki atrialne o dużej wolnej kubaturze wewnętrznej (fotografia 3). (dokończenie ze str. dr hab. a także do Internetu. W związku z oszczędnością energii wznosi się budynki bardzo szczelne. energii. jego forma musiała uzyskać odpowiedni kształt. Można to uzyskać w wyniku obniżenia strat ciepła przez przenikanie i wentylację oraz polepszenia wykorzystania zysków ciepła. podłączonymi do ogólnej sieci komputerowej. które powinny być odizolowane od zewnętrznych warunków środowiskowych. większej zdolności kredytowej inwestora i obniżeniu nakładów eksploatacyjnych w wyniku uzyskania rzeczywistych oszczędności energetycznych. która tworzy zarazem zbiornik do wymiany zużytego powietrza. prawidłowo ocenionych przez wykwalifikowanego eksperta! prof. różnego rodzaju oświetlenie miejscowe itp. Akcja ta wymaga tylko upowszechnienia. Ściana osłonowa budynku została wykonana z fluoropolimerów. Ze względu na to. że cień budynku mógł padać na pobliskie budynki mieszkalne. stosownymi oknami. Projekty tzw.

F). retardantów. Ze względu na mechanizm działania wyróżnia się następujące środki ogniochronne: wytwarzające w podwyższonej temperaturze gazowe powłoki ochronne z gazów niepalnych. trójtlenkiem antymonu. że wskutek działania ognia i promieniowania cieplnego pęcznieją i nadają wyrobom określoną klasę reakcji na ogień (na skutek ochrony warstw pod powłoką przed ogniem). zmniejszać szybkość powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia. Cl. Przykładowo okładziny z drewna o gęstości powyżej 800 kg/m3 i grubości nie mniejszej niż 12 mm są trudno zapalne. właściwości stali. wydzielać substancji nadmiernie toksycznych podczas rozkładu termicznego w wysokiej temperaturze. pochodne fosforowe. są to: związki boru (kwas borowy. głównie drewno i materiały drewnopochodne poddane oddziaływaniu termicznemu o niewielkiej intensywności. zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych. łączące cechy obu wymienionych grup. tlenki molibdenu. np. Wszystkie wymienione środki chronią przed spalaniem płomieniowym. borany amonu. Niektóre materiały i wyroby uzyskują odpowiednią klasę bez konieczności stosowania specjalnych środków zabezpieczających. mają działanie inhibitujące palenie. melaminą. badania odporności ogniowej tych ścian. połączenia fosforanów z mocznikiem. natomiast nie powinny: być szkodliwe dla ludzi i zwierząt. klasyfikację i zastosowanie urządzeń wentylacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. które po naniesieniu na wyrób zabezpieczany penetrują pod jego powierzchnię. w ramach Podręcznika fizyki budowli. w celu zwiększenia efektu halogenowego łączy się chlorowce z tlenkiem metalu. które pod wpływem ciepła pęcznieją i tworzą grubą. kaolin lub inne materiały nieorganiczne. zagadnienia dotyczące projektowania dachowej wentylacji oddymiającej. małych źródeł 2 ’2007 (nr 414) 71 . które po zastosowaniu na zabezpie* Instytut Techniki Budowlanej czanym elemencie poprawiają jedną lub kilka charakterystyk reakcji na ogień zabezpieczanego wyrobu. klasyfikację ogniową ścian kurtynowych. Klasyfikację materiałów budowlanych (także wyposażenie wnętrz) z uwagi na reakcję na ogień. rozkładowi oraz zdolności przechodzenia w temperaturze płomienia w niepalne formy ciekłe. – powłoki barierowe. metody projektowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. klasyfikację wyrobów budowlanych z uwagi na odporność ogniową. • okładziny ogniochronne – pokrycie powierzchni zabezpieczanego wyrobu okładziną grubości co najmniej 1 mm. Zalicza się do nich związki amonowe. tj. w tym: – środki aktywizowane termicznie. klasyfikację wyrobów budowlanych z uwagi na ich udział w rozwoju pożaru. podobnie duża grupa wyrobów z PVC. halogenowe (Br. spoiwa mineralne. siarczany organiczne. polifosforany amonu. Mirosław Kosiorek* dr inż. Andrzej Kolbrecki* Bezpieczeństwo pożarowe – część XVI Środki ogniochronne Po raz szesnasty zapraszamy do lektury artykułu z cyklu „bezpieczeństwo pożarowe”. funkcje ścian zewnętrznych w warunkach pożaru. zasłonom i różnego rodzaju okładzinom (boazerii) z drewna i materiałów drewnopochodnych. prof. poziomom chwilowym. stopów aluminium. funkcje elementów budynku w warunkach pożaru. odcinające dopływ tlenu. Obejmuje ona nie tylko materiały . a po wysuszeniu lub przereagowaniu nadają zabezpieczonemu elementowi określoną klasę reakcji na ogień. W tym numerze omówimy środki ogniochronne. a także odporność ogniową przegród przeszklonych. takie jak: fosforany amonu. PW. wytwarzają węglowe warstwy ochronne oraz piany izolacyjne. zmieniać właściwości oraz barwy zaimpregnowanego materiału. w zależności od miejsca ich zastosowania w budynku. połączenia). • impregnaty – preparaty w postaci cieczy lub past. odpowiadającemu początkowej fazie pożaru. a w dalszej kolejności klimatu miasta i oświetlenia. kwas wolframowy. dzięki pochłanianiu energii na przemiany fazowe. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. Dotychczas omówiono: oddziaływanie pożaru. Po części Podręcznika fizyki budowli poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu ukaże się cykl artykułów dotyczących izolacyjności akustycznej w budownictwie. które w procesie produkcji są dostosowywane do wymagań. reguluje PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. pasty lub sypkiej. hamujące wzrost temperatury cząstek lignocelulozowych. np. efekty oddziaływania termicznego na beton. inż. zwęgloną warstwę ochronną. wydzielać toksycznych substancji w normalnych warunkach eks- ploatacji. powodować korozji stali (gwoździe. Jako zabezpieczenie ogniochronne stosuje się: • środki ogniochronne (retardanty) – wyroby w postaci cieczy.PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI dr hab.. Preparaty stosowane w celu ochrony przed ogniem powinny: opóźnić moment zapalenia się materiału. obniżające strumień ciepła dopływający do powierzchni ochronnej. izolujące. boraks). który rozpoczął się w październiku 2005 r. są zdolne do związania się ze strukturą polimeru i przekształcenia jej w trudno zapalną. szkło granulowane. Inne wyroby uzyskują odpowiednią klasę w wyniku dodania w procesie produkcji tzw. Niekiedy zachodzi potrzeba zapewnienia odpowiedniej klasy wyrobom gotowym. polifosforany. a także okładzin ściennych. Dotyczy to dużej grupy wykładzin podłogowych. betonu i elementów murowych w podwyższonej temperaturze. która nadaje określoną klasę reakcji na ogień (na skutek ochrony warstw pod okładziną przed ogniem). zawierające włókna mineralne. np. • ogniochronne powłoki pęczniejące – wykonane ze środka ogniochronnego o takiej budowie. żelbetowych i murowych. biuretem itp. zmniejszać intensywność spalania się materiałów.

Taki efekt uzyskuje się po wykonaniu 3 ÷ 5 zabiegów w odstępach kilkugodzinnych. po kilku godzinach i po kilku dniach). • pokrywanie wyrobu warstwą materiału niepalnego. Natomiast w przypadku stosowania tynków i okładzin zewnętrznych należy zwrócić uwagę. Farby oraz inne powłoki ogniochronne nanosi się pędzlem lub metodą natrysku. które spełniają wymagania kategorii X. Nasycanie polega na nanoszeniu impregnatu pędzlem. Nasycane tkaniny będą skutecznie zabezpieczone przed działaniem ognia. b) poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych i promieniowania ultrafioletowego w komorze klimatyzacyjnej. gdy wchłoną (zależnie od rodzaju oraz gramatury) od 5 do 15% suchego preparatu lub co najmniej 50 g środka na 1 m2 tkaniny. mogą ją nawet przyspieszać. zewnętrznych z częściową ekspozycją i zewnętrznych z pełną ekspozycją). Środki te nie zapobiegają destrukcji drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno i materiały drewnopochodne należy odpowiednio przygotować do wykonania zabezpieczeń ogniochronnych przez: oczyszczenie powierzchni drewna z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kora. metodami: natryskiwania. jeżeli oddziaływania odpowiadają rozwiniętej fazie pożaru. serii próbek: a) niepoddanych działaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych i promieniowania ultrafioletowego w komorze klimatyzacyjnej. Trwałość zabezpieczeń ogniochronnych w czasie określa się na podstawie Ustaleń Aprobacyjnych UA GW VII. 2) wprowadza się cztery kategorie zastosowania zabezpieczeń ogniochronnych z uwagi na oddziaływania środowisk: • X – zabezpieczenia ogniochronne przewidziane do wszystkich warunków (wewnętrznych. płyt gipsowo-kartonowych i wapienno-piaskowych itp. lecz jeszcze niewbudowanych. O skuteczności powlekania decyduje głównie grubość nałożonej warstwy. Ograniczają strumień ciepła docierającego do palnej powierzchni. Środki zawierające np.12/2006: 1) trwałość zabezpieczeń ogniochronnych z uwagi na oddziaływanie środowiska określa się przez porównanie wyników badań w zakresie reakcji na ogień. Wieloletnie próby i doświadczenie praktyczne wykazały. co sprzyja jego degradacji biologicznej. gdy wyniki badań próbek 1b) spełniają kryteria podane w tabeli 1. – potwierdzono szczelność i trwałość ich przylegania. – drewno o wilgotności powyżej 30% można nasycać tylko niektórymi roztworami o wysokim stężeniu. • 300 ÷ 500 g/m2 w przypadku farb olejnych. • Y – zabezpieczenia ogniochronne przewidziane do warunków wewnętrznych i zewnętrznych z częściową ekspozycją.PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI ognia bądź pojedynczych płonących przedmiotów. przed malowaniem należy każdorazowo przeprowadzić odtłuszczenie i zmatowanie istniejących powłok. szklanej. związki fosforowe. W przypadku gdy nie wystąpią wymienione objawy. W przypadku zabezpieczania drewna wbudowanego preparatami solnymi należy je starannie oczyścić (również ze starych powłok malarskich) i odtłuścić. W takich przypadkach stosuje się następujące technologie: • nasycanie drewna specjalnymi roztworami. zabezpieczenie uzyskuje się przez pokrycie powierzchni drewna warstwą materiału niepalnego – natryskiwane masy ogniochronne. • 250 ÷ 400 g/m2 w przypadku farb na bazie fosforanu amonowego. glina). że mogą one powodować kondensację pary wodnej na powierzchni drewna. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia elementów i konstrukcji drewnianych przed ogniem jest impregnacja wyrobu w trakcie procesu produkcyjnego. Niejednokrotnie jednak zabezpieczenia wymagają wyroby już gotowe lub wbudowane w obiekt. tynki na siatce okładziny z płyt gipsowo-kartonowych lub z wełny mineralnej. Przy ustalaniu stopnia wilgotności drewna należy uwzględnić. zwiększając czas kąpieli lub krotność nanoszenia). nie można stosować zabezpieczenia na istniejące warstwy (należy je bezwzględnie usunąć przed zastosowaniem środka ogniochronnego). pod warunkiem że: – istniejące powłoki są w dobrym stanie (nie łuszczyły się). • 500 ÷ 800 g/m2 w przypadku farb na bazie szkła wodnego i wypełniaczy mineralnych. łyko. Metody kąpieli oraz ciśnieniowo-próżniowe są stosowane do zabezpieczania elementów i konstrukcji gotowych. • 200 ÷ 300 g/m2 w przypadku powłok z żywic syntetycznych. sprawdzenie stopnia wilgotności drewna. cementu itp. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe są one stosowane w celu zwiększenia nośności konstrukcji podczas pożaru. Niektóre farby i lakiery ogniochronne mogą być stosowane na istniejące powłoki.). a w razie potrzeby doprowadzenie jej do wymaganego zakresu. Uwagi: a) wyroby. nie stwierdzono zmętnienia czy zmatowania (bezpośrednio po malowaniu. • Z2 – zabezpieczenia ogniochronne wewnętrzne o wilgotności klas mniejszych niż 5 wg normy PN-EN ISO 13788:2003. że: – drewno do nasycania w roztworze środków solnych powinno być (bez względu na stosowaną metodę) powietrznosuche (w szczególnych przypadkach dopuszcza się impregnację drewna do 30% wilgotności. spełniają także wymagania kategorii Y oraz Z1 i Z2. kąpieli lub ciśnieniowo-próżniową. Poświadczenie trwałości zabezpieczenia ogniochronnego wydaje się wówczas. natomiast gdy pojawi się którykolwiek z wymienionych objawów. resztki zaprawy. W przypadku gdy nie jest konieczne zachowanie faktury i wyglądu drewna. • pokrywanie wyrobu farbą lub lakierem. • Z1 – zabezpieczenia ogniochronne wewnętrzne o wilgotności klasy 5 wg normy PN-EN ISO 13788:2003. Uwaga: Drewno przed wbudowaniem powinno być doprowadzone do stanu powietrznosuchego. Odrębną grupę stanowią izolacje ogniochronne z wełny skalnej. że w celu odpowiedniego zabezpieczenia elementu drewnianego przed ogniem należy nałożyć na jego powierzchnię następującą ilość środka ogniochronnego: • 800 ÷ 1500 g/m2 w przypadku powłok uniwersalnych (wapno. Materiały zabezpieczone pędzlem lub natryskowo powinny wchłonąć 150 ÷ 200 g suchej masy na 1 m2 powierzchni. Wystarczające zabezpieczenie zapewnia wchłonięcie co najmniej 17 kg suchego preparatu na 1 m3 nasycanego drewna. 72 2 ’2007 (nr 414) .

stosując stożkowy grzejnik wg normy ISO 5660-1. 95% wilgotności względnej 20 °C. – deszczu – powietrze o kontrolowanej temperaturze wdmuchuje się przez osłonę komory. 20% wilgotności względnej 30 °C. deszczu i promieniowania UV. d) kategoria Z2 – próbki badawcze poddaje się kolejno działaniu następujących warunków cieplno-wilgotnościowych: – 4 h przechowywania w temperaturze 5 ± 3 °C. d) częściowa ekspozycja obejmuje działanie temperatury poniżej zera. okładzina lub impregnacja Kategoria zastosowania X Y Z1 Z2 T R UV H T H T H T T – oddziaływanie temperatury. Analizę wykonuje się w zakresie 4000 ÷ 600 cm-1 i przy rozdzielczości < 4 cm-1. osłaniając jednocześnie inne powierzchnie. spełniają także wymagania kategorii Z2. Następnie próbki poddaje się cyklicznemu oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych zgodnie z tabelą 3. 40% wilgotności względnej 40 °C. które spełniają wymagania kategorii Y. przy czym każdy obejmuje: • 5-godzinną fazę bez deszczu w temperaturze otoczenia 40 ± 3 °C. zgodnie z normą PN-ISO 11507:2000. 20% wilgotności względnej 30 °C. Próbki badawcze poddaje się oddziaływaniu środowiska. próbki poddawane są 6-godzinnym cyklom. 2 ’2007 (nr 414) 73 . Badanie powinno trwać 22 min. w ramie w pozycji pionowej. z szybkością 10 K/min do temperatury 800 °C. powłoka pęczniejąca. sucho IV – 6 h 70 °C. które spełniają wymagania kategorii Z1. 95% wilgotności względnej 40 °C. – 4 h przechowywania w temperaturze 5 ± 3 °C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%. 95% wilgotności względnej -20 °C. – pięć poddaje się oddziaływaniu warunków środowiskowych określonych w dalszej części. • 1-godzinną fazę z deszczem w temperaturze otoczenia 20 ± 3 °C. Oddziaływanie środowiskowe dla poszczególnych kategorii zastosowania zabezpieczeń ogniochronnych Rodzaj zabezpieczenia ogniochronnego Powłoka z farb lub lakierów. spełniają także wymagania kategorii Z1 i Z2. a wartości średnie powinny być obliczane dla 20 min.PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI Tabela 1. – 18 h przechowywania w otwartej lub wentylowanej szafce badawczej w warunkach wilgotności i temperatury otoczenia wg normy PN-ISO 11503:2001. ale bez działania deszczu i promieniowania UV. Identyfikacja polega na porównaniu wykresów termograwimetrycznych i widm IR próbki badanej i próbki odniesienia. e) pełna ekspozycja obejmuje działanie temperatury poniżej zera. W przypadku FTIR można stosować technikę ATR. H – oddziaływanie wilgotności stylki z bromku potasu. sucho 1i2 Cykle oddziaływania temperatury i wilgotności II – 6 h III – 6 h 70 °C. Identyfikacji zastosowanego środka ogniochronnego można dokonać przez: – analizę termograwimetryczną i/lub – analizę w podczerwieni IR (wskazane zastosowanie techniki FTIR) np. a badania próbek zabezpieczeń innych niż posadzki – przy strumieniu ciepła o mocy 50 kW/m2. c) wyroby. Cykliczne warunki oddziaływania temperatury i wilgotności dla zabezpieczeń kategorii X i Y Dzień I–6h 20 °C. Oddziaływania środowiskowe dla poszczególnych kategorii zastosowania: a) kategoria X – próbki eksponuje się przez cztery tygodnie w komorze klimatycznej uwzględniającej oddziaływanie: – promieniowania UV – wg normy PN-EN ISO 11507:2000 (lampa typu 2) przez cały okres cyklu. UV – oddziaływanie promieniowania słonecznego. 95% wilgotności względnej Tabela 2. – 4 h przechowywania w temperaturze 23 ± 3 °C i wilgotności względnej powietrza 80 ± 5%. wg Procedury Badawczej ITB LP-28/06. 40% wilgotności względnej 40 °C. c) kategoria Z1 – próbki badawcze poddaje się działaniu następujących warunków cieplno-wilgotnościowych: – 8 h przechowywania w temperaturze 40 ± 3 °C i wilgotności względnej powietrza 98 ÷ 100%. a próbki spryskuje wodą destylowaną i zdemineralizowaną. Próbki do analizy termograwimetrycznej powinny być nagrzewane w atmosferze azotu. powtarzanym 112 razy bez przerw. Warunki oddziaływań środowiskowych. Warunki badania reakcji na ogień: Z dziesięciu próbek przygotowanych do badań: – pięć nie poddaje się oddziaływaniu warunków środowiskowych. 3) oddziaływania środowiskowe dla poszczególnych kategorii zastosowania zabezpieczeń ogniochronnych podano w tabeli 2. 6 i 7 -20 °C. Oddziaływaniu warunków środowiskowych poddaje się tylko powierzchnie zabezpieczone ogniochronnie. Natomiast próbki do analizy IR powinny mieć postać pa- Tabela 3. przy czym wprowadzanie nowych warunków powinno nastąpić w ciągu 30 min po ustaniu warunków poprzednich. Kryteria badania próbek poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych i promieniowania ultrafioletowego Właściwości Szybkość wydzielania ciepła – RHR Całkowita ilość wydzielonego ciepła – THR1200s Zabezpieczenia Zabezpieczenia posadzek inne niż posadzek kryteria przy strumieniu ciepła 30 kW/m2 50 kW/m2 ≤ 60 kW/m2 większa nie więcej niż o 20% od wyniku uzyskanego na próbkach niepoddanych oddziaływaniom cykli środowiskowych b) wyroby. Podobieństwo wykresów i widm wskazuje na identyczność próbek. 95% wilgotności względnej 3 i 4 20 °C. 95% wilgotności względnej 5. b) kategoria Y – próbki poddaje się cyklicznemu oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych zgodnie z tabelą 1. R – oddziaływanie deszczu. Badania próbek zabezpieczeń posadzek wykonuje się przy strumieniu ciepła o mocy 30 kW/m2. przy czym wprowadzanie nowych warunków powinno nastąpić w ciągu 30 min po ustaniu warunków poprzednich.

Jej zastosowanie w przegrodach zewnętrznych obiektu budowlanego daje wymierne efekty ekologiczne w całym cyklu użytkowania. W br. Solbet. 74 2 ’2007 (nr 414) . Wielkiej Brytanii.TARGI BUDMA 2007 Bogaty program BUDMY 2007 L iczba wystawców (ok. Certyfikaty Środowiskowe przyznawane są przez Instytut Techniki Budowlanej. wyróżniających się parametrami technicznymi i walorami estetycznymi oraz wpisujących się w światowe trendy wzornicze.. Dokumenty te z rąk Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera. oprócz tytułu Perły Ceramiki UE 2006 po raz pierwszy w historii konkursu przyznano Perły Ceramiki Dystrybutorów 2006. W porównaniu z 2006 r. skierowany do inwestorów indywidualnych. podczas których prezentowano jak prawidłowo układać dachówkę. nowy prezes zarządu SAINT-GOBAIN ISOVER Polska. Roca. powierzchnia wystawiennicza targów zwiększyła się o 15% i wyniosła ok. 84. kiedy przejęła grupę RMC. Litwy i Łotwy. Plannja. a drugi budowy dróg ekspresowych i autostrad w latach 2007 – 2013. co (oprócz niewątpliwych korzyści finansowych) przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych związków (m. która jest obecna na polskim rynku od marca 2005 r. 40 tys. SAINT-GOBAIN ISOVER Polska od dawna pracuje nad takimi rozwiązaniami technologii produkcji. Wystroju i Małej Architektury. Steico. planowania. Salon Stolarki Otworowej.01. Firma Cemex Polska Sp. Rockwool. usystematyzowanych badań i za pomocą metody LCA (ang. Ukrainy. m2. Podstawą do przyznania certyfikatu jest przeprowadzenie dokładnych. Imprezy towarzyszące Profesjonalny charakter targów potwierdził interesujący i bogaty program imprez towarzyszących. W przedsięwzięciu tym wzięły udział następujące firmy: Alpol. CO2. i planach na 2007 r. Rosji..). zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy i Międzynarodowe Tragi Poznańskie (MTP). Dużo widzów przyciągnęły Pokazy Sztuki Dekarskiej. betonu towarowego i kruszyw. Stowarzyszenia Architektów oraz Sekcji Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków. którzy wzięli udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2007 (23 – 26 stycznia 2007 r.in. Salon Wykończenia. aby w maksymalnym stopniu wykorzystać surowce wtórne. skierowanych do różnych grup zwiedzających. Targi odwiedziły również delegacje z Uzbekistanu. Zwiedzający mieli również okazję uzyskać informacje i zasięgnąć porad na temat prezentowanych produktów i technologii. Legrand. Hoermann. Viessmann i Xella. odebrał Nicolas Suret. Jednym z narzędzi mających prowadzić do tego celu jest ocena cyklu życia produktów przeprowadzona przez Zakład Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej.in. Niemiec. zorganizowany przez Ardo-Studio i MTP. Codziennie prezentowano wybrane etapy budowy jednorodzinnego domu modelowego wykonanego z nowoczesnych i energooszczędnych materiałów. Celem konkursu jest promowanie kolekcji płytek ceramicznych dostępnych na polskim rynku.o. odbywających się pod patronatem Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera i Ministra Transportu Jerzego Polaczka. projektowania. mocować obróbki blacharskie. Wśród zwiedzających nie zabrakło gości z zagranicy. m. Life Cycle Assessment – cykl życia produktu) określenie wpływu wyrobów na środowisko. Bułgarii. Ceramika Paradyż. Omówiono również uwarunkowania prawne i społeczne budowy dróg i autostrad. 24 stycznia br. Ich uzupełnieniem była Wyspa Nowości. Obowiązuje do momentu zmiany przez producenta deklaracji środowiskowej.) odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie Perły Ceramiki UE 2006 zorganizowanym przez kwartalnik „Wokół Płytek Cramicznych” pod patronatem Ministerstwa Budownictwa. eksponująca najnowsze produkty wystawców.2007 r. W drugim dniu targów (24. gości z 34 państw). Instytut Techniki Budowlanej zorganizował konferencję poświęconą ocenie regulacji prawnych i funkcjonowaniu rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów UE (artykuł Jadwigi Tworek na str. Certyfikat środowiskowy jest przyznawany bezterminowo. Centrum Budownictwa Drogowego i Inżynieryjnego. Więcej informacji o laureatach na str. Salon Usług Budowlanych. 100). a liczba wystawców o 18%. Fakro. Zgodnie z opinią Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej wełna mineralna Isover jest wyrobem przyjaznym dla środowiska. a także zagadnienia dotyczące zarządzania i odnowy dużych osiedli mieszkaniowych. Połączono je ze zwiedzaniem wykończonej części budynku i poradami dotyczącymi wykonawstwa. rynny oraz montować okna dachowe. CAD Projekt. Ma 2 cementownie. na przykładach już zrealizowanych obiektów. 1300 z 28 państw w tym 327 firm zagranicznych) i zwiedzających (ponad 50 tys. Aluplast. finansowania i realizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych. Centrum Budownictwa Sportowego oraz Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD. odbyła się też uroczystość wręczenia Certyfikatów Środowiskowych spółce SAINT-GOBAIN ISOVER Polska. Rintal. potwierdziła. Cemex Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu. że nadal jest to największa w Polsce i najbardziej prestiżowa impreza targowa branży budowlanej. z o. Po raz drugi w historii targów BUDMA odbył się BudShow – Dom dla każdego. 10 kopalni kruszyw oraz sieć 40 wytwórni betonu towarowego. finansowania rewitalizacji. Prowadzi do zmniejszenia zużycia energii grzewczej podczas eksploatacji budynku. Ekspozycja targów BUDMA 2007 została podzielona na: Salon Materiałów Budowlanych – Ściany i Dachy. SO2). Z myślą o przedstawicielach samorządów lokalnych zaprezentowano dwa programy rządowe: jeden dotyczący socjalnego budownictwa mieszkaniowego. poinformowała podczas konferencji prasowej o wynikach 2006 r. Firma ISOVER Polska otrzymała je za wyroby z wełny mineralnej: skalnej i szklanej. Mołdawii i Rumunii.

Dla Cemexu był szczególny również z innego powodu. podpisali umowę o współpracy. wszyscy klienci indywidualni. do podgrzewania wody użytkowej. za co najmniej 8 tys. a nawet wspomagania centralnego ogrzewania.. Zrezygnowano z udziału pośredników. Poza efektami finansowymi bardzo ważne jest to. wypełniania nieużywanych podziemnych zbiorników oraz do wykonywania skomplikowanych detali architektonicznych. 10% produkcję cementu. dzięki czemu jej potencjał wytwórczy zwiększył się o 9 wytwórni betonu towarowego i jedną kopalnię kruszywa. Podczas targów Budma 2007 prezesi firm: Lafarge Dachy – Wojciech Gątkiewicz oraz Viessmann – Roland Krause. inwestycje w cementowniach w Rudnikach i Chełmie.in. Koszt inwestycji szacowany jest na 64 mln zł. Roczna wielkość produkcji to ponad 2 mln m3 betonu. Politechnika Łódzka. a także produkcję kruszyw. zabezpieczenia przeciwśnieżne oraz elementy komunikacji na dachu. obróki ścian i kominów. a obecnie również kolektor słoneczny. W cementowni Rudniki również zbudowany zostanie nowy hermetyczny magazyn klinkieru. Nowy model sprzedaży spowodował trzykrotny wzrost liczby klientów – przedsiębiorców i hurtowni budowlanych – kupujących cement bezpośrednio u producenta. Nowości na Budmie Targi Budma 2007 były opatrzone podtytułem „Targi wiedzy i zastosowań”. 2 ’2007 (nr 414) 75 . oprócz siedmiu modeli dachówek cementowych w bogatej gamie kolorystycznej. że był to bardzo dobry rok dla całej branży. Dach z systemem solarnym Braas – Viessmann umożliwia otrzymywanie taniego ciepła. unowocześnione będą piece obrotowe oraz zwiększona wydajność załadunku cementu.23 W/m2K (w przypadku bloczków grubości 36 cm U = 0. Firma wprowadziła pionierską w polskim przemyśle cementowym strategię sprzedaży. że zostały one optymalnie dopasowane. elementy uszczelniające kalenice i grzbiety. Solbet Ideal to bloczki o gęstości 400 kg/m3 i grubości 36 cm – dotychczas produkowane oraz po raz pierwszy zaprezentowane na BUDMIE 2007 – grubości 42 cm. do układania rurociągów. że Braas to kompletny system dachowy. Ponadto dzięki jednomilimetrowej tolerancji wymiarów i wyprofilowaniu powierzchni czołowych na pióro i wpust bloczki Solbet Ideal muruje się na cienką spoinę bez wypełniania spoin pionowych. zł brutto. dzięki czemu Cemex może lepiej i szybciej dostosowywać swoją ofertę rynkową do potrzeb odbiorców. Budowanie jest więc szybkie i łatwe. W odpowiedzi na zwiększające się potrzeby krajowego rynku budowlanego Cemex zapowiada kolejne inwestycje w Polsce. zmodernizowane będą młyny cementu oraz rozbudowana instalacja magazynowa i dozowania paliw alternatywnych. W Chełmie powstanie m. pochodzącego z energii słonecznej. sprawił. Instytut Techniki Budowlanej i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia i ofertę partnerskiej współpracy z przemysłem. a w tym przypadku nie bez znaczenia jest również znana i ceniona marka Braas. Natomiast z 10 kopalni należących do Cemex Polska można wydobyć ok. W 2007 r. przewyższający wszystkie dotychczasowe prognozy rynkowe. Spółka zamierza przede wszystkim zwiększyć o ok. 4 mln t kruszyw rocznie. przy braku siły roboczej na polskim rynku. Może dostarczyć na rynek ponad 3 mln t cementu rocznie z cementowni w Rudnikach i Chełmie. które umożliwiają uzyskanie ściany jednowarstwowej o współczynniku przenikania ciepła U = 0. Politechnika Poznańska. dostępny z „jednej ręki”. Tak ciepła ściana gwarantuje zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku. a ponadto występuje niewielkie prawdopodobieństwo popełnienia błędów wykonawczych. wchodzą: membrany i folie dachowe. W jego skład. m. Zastosowanie systemu elementów pochodzących od jednego producenta daje gwarancję. Grupa kapitałowa Solbet – największy producent betonu komórkowego w Polsce – zaprezentowała dwie grupy produktów: Solbet Ideal do wznoszenia ścian jednowarstwowych oraz Solbet Optimal do wykonywania tradycyjnych ścian warstwowych. którzy zakupią dachówki cementowe Braas i akcesoria dachowe. mające na celu zwiększenie wydajności oraz ochronę środowiska. W 2007 r. odpylany skład klinkieru. W przypadku betonu towarowego jest największym krajowym producentem. Gwałtowny wzrost popytu na cement w 2006 r.27 W/m2K). Firma przejęła spółkę Unicon. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych. ale w związku z prognozowanym wzrostem popytu na beton towarowy planuje też inwestować w rozwój sieci betoniarni. system rynnowy. zamknięty. mają prawo do jednego kolektora słonecznego Vitosol100 firmy Viessmann w cenie 1 zł. której celem jest dotarcie bezpośrednio do klienta końcowego. Politechnika Krakowska.TARGI BUDMA 2007 Spółka jest czwartym co do wielkości producentem cementu w naszym kraju. Sześć wyższych uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza. Cemex wprowadzi na rynek nowe mieszanki betonowe do specjalnego zastosowania. oferowane przez Lafarge Dachy. jest to ogromnym atutem ścian jednowarstwowych. 200 mln zł. Cemex zainwestował w rozwój technologii produkcji cementu i ochronę środowiska w cementowniach w Chełmie i Rudnikach. Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska oraz cztery ośrodki badawcze: Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Po raz pierwszy z inicjatywy Sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk została przedstawiona ekspozycja „Nauka dla materiałów budowlanych.in. pochłoną ok. Ponadto w 2006 r. Obecnie. materiały oparte na wiedzy”. zgodnie z którą od 1 lutego br.

Pruszyński Sp. Ewelina Kowałko 76 2 ’2007 (nr 414) . • maszyna do produkcji betonowych elementów wibroprasowanych TECHMATIK WIB 1411. z o. • teleskopowe zadaszenie basenu „OPERA”. producent: HABOE EDELSTAHL-SYSTEME GmbH. z o. który powinien zapewnić redukcję bocznego przenoszenia dźwięków. przeznaczone do wznoszenia ścian międzymieszkaniowych. z o. producent: REHAU AG + Co. przeprowadzonym przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. zewnętrznymi).5R. Niemcy. Zgodnie z PN-B-02151-3:1999 wyniki badań laboratoryjnych wykorzystywane przy projektowaniu należy pomniejszyć o 2 dB (tzw. Dodatek TECH pozwala na przygotowanie lekkich zapraw o podwyższonych właściwościach termicznych i akustycznych. Poznań. międzymieszkaniowej) ze ścianami bocznymi (np. -5) dB. Piaseczno..o. • system balustrad ze stali nierdzewnej HABOE. producent: JADAR TECHMATIK s.TARGI BUDMA 2007 Firma Tech Service Polska sp.o. producent: ROTO FRANK Sp. Zgodnie z raportem z badań laboratoryjnych. • system posadzek przemysłowych BAUTECH (jednowarstwowe monolityczne utwardzone powierzchniowo posadzki przemysłowe z betonów kompozytowych).o. producent: DOSPEL Sp. m. akustyczny współczynnik bezpieczeństwa) i wówczas RA1R = 56 dB. promowała technologię polegającą na wykorzystaniu odpadów styropianu w produkcji zapraw budowlanych oraz maszyny i urządzenie do produkcji betonów lekkich. Lubartów. Fakro.o.o. Knauf. Radom. że izolacyjność akustyczna ściany międzymieszkaniowej grubości 25 cm wykonanej z SILIKAT-ów A spełnia wymaganie obowiązujące w większości krajów europejskich R’A1 ≥ 53 dB. Górażdże Cement. kanałów. firma zgłaszająca produkt: INOX DESIGN Sp. W najbliższym czasie przewiduje się nowelizację normy PN-B-0215-3 i wprowadzenie do niej. Niemcy i HARALD BŐHL GmbH.. firma zgłaszająca: GRILTEX Polska Sp. Jest to bardzo cenne rozwiązanie.. Sopro Polska Sp. Dariusz Kupidura. Medaliści targów Tradycyjnie podczas targów BUDMA przyznano Złote Medale MTP za wyroby i technologie wyróżniające się innowacyjnością i jakością. Firma Fakro. Poznań. Warszawa.o.. z o. Mapei Polska Sp. Grupa Silikaty zaprezentowała nowe bloczki wapienno-piaskowe SILIKAT A o bardzo dobrych właściwościach akustycznych.o. Zaprawa POLYTECH może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych oraz przemysłowych jako podkłady podłogowe..o. Wynika to z niezbyt rygorystycznych polskich wymagań. wypełnienie gzymsów... producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ERGOBUD” Sp.o.. z o. • wentylacja COMFORT MAX. termoizolacja stropów. Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej obliczone wg PN-B-02151-3:1999. Częstochowa. Projektant może bez obaw przyjąć. z o. Poznań.o.: Lafarge Dachy Sp.o. znany producent okien dachowych. skarży się na nieodstateczną izolacyjność akustyczną przegród.o. RA2R = 53 dB. z o. ponieważ ponad 30% osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych. Sucha zaprawa cementowo-styropianowa POLYTECH produkowana jest na bazie bardzo lekkiego granulatu styropianowego połączonego w fazie produkcji z dodatkiem TECH i cementu portlandzkiego 32. pokazała na BUDMIE 2007 aż piętnaście nowych wyrobów. tarasów.. dachów/stropodachów. Luksemburg. Niemcy. Samolicz Kosztorysowy SYKAL. Krystyna Wiśniewska. Opoczno. uhonorowane zostały najbardziej rozpoznawane marki oraz najczęściej wybierane przez klientów w 2006 r. z o. • geowłóknina TYPAR SF. z o. Nagrody ACANTHUS AUREUS za najciekawsze stoiska przyznano szesnastu firmom. Konstancin Jeziorna. Więcej informacji w artykule „Nowości Fakro” na str. • system kosztorysowania (oprogramowanie i bazy danych) pt.o. Otrzymały je następujące wyroby: • samozamykacze krzywkowe z szyną ślizgową z funkcją „EASY OPEN”. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA. z o. przeprowadzonych w Zakładzie Akustyki ITB. zaostrzonego wymagania dla ścian międzymieszkaniowych na poziomie R’A1 ≥ 53 dB. Cemex Polska Sp. wynoszą: RA1 = 58 dB dla ścian wewnętrznych i RA2 = 55 dB dla ścian zewnętrznych. co jest szczególnie zalecane przez przecięcie warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej ścianą międzymieszkaniową.o. Niemcy. • kształtki wieńcowe do wykonywania wieńców stropowych KZE i KWE. z o.. z o. producent: DuPont de Nemours. • wysokoosiowe okno dachowe 735.. producent: STOLBUD SA. charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej w postaci wskaźników jednoliczbowych (wg PN-EN ISO 717-1:1999) ścian z bloczków Silikat A grubości 25 cm wynosi Rw = 60 (-2. firmy: Atlas.in. Przy określaniu izolacyjności akustycznej przegrody w budynku wartość tę należy pomniejszyć o poprawkę K uwzględniającą wpływ bocznego przenoszenia dźwięków. W rankingu Budowlana Marka Roku 2006. wybudowanych zgodnie z wymaganiami normowymi (wg PN-B-02151-3:1999 wymagana minimalna wartość izolacyjności akustycznej ścian międzymieszkaniowych wynosi R’A1 ≥ 50 dB). firma zgłaszająca produkt: ROTO FRANK Okna Dachowe Sp. Ściany wykonane z bloczków SILIKAT A łączy się ze ścianami bocznymi za pomocą wiązania murarskiego lub. 82. z o. Wienerberger. Włoszczowa.in. firma zgłaszająca produkt: DORMA Polska Sp. na podstawie tych danych. O dobrej izolacyjności akustycznej przegrody decyduje również sposób połączenia ściany oddzielającej pomieszczenie (np. wzorem innych krajów. producent: BAUTECH Sp. producent: DORMA GMBH.in. • gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT THERMO (w wersji antybakteryjnej). firma zgłaszająca produkt: PHU „GLOBAL-TECH”. Dąbrowa Górnicza..c. m. producent: ALUNA ARTUR NOWAK. Tytuł „Budowlanej Marki Roku 2006” otrzymały m. producent: SOFTBUD – Biuro Oprogramowania Mikrokomputerowego. Jarosław Kupidura.. Poznań. Lubartów.. z o. • okno jednoramowe systemu WS-6000 z drewna klejonego warstwowo o zwiększonej izolacyjności akustycznej AKUSTIK.

wszystkie produkty systemu BAUTECH® mają odpowiednie atesty i certyfikaty: ITB i PZH. System BAUTECH opracowano na podstawie 15-letnich doświadczeń firmy zdobytych w wyniku współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami. łatwość w utrzymaniu czystości. BAUTECH Firma udostępnia również na swojej stronie internetowej specjalny formularz „Dane wyjściowe do wykonania opracowania projektu powierzchniowo utwardzanej monolitycznej posadzki przemysłowej z betonu kompozytowego w technologii BAUTECH”. Ireneusz Lickiewicz – Dyrektor firmy BAUTECH.bautech. materiałów do pielęgnacji i impregnacji nawierzchni betonowych. jak jest to wymagane. przeznaczenie nawierzchni. oraz maszyn do układania i wykańczania nawierzchni. nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2007. browarach. www. bogata kolorystyka. Inne zalety posadzek Bautech to: odporność na duże obciążenia statyczne i dynamiczne. materiałach do utwardzania powierzchni w technologii DST (MULTITOP. inż. 022 716 77 91.in. Nieustająca aktywność firmy w promowaniu technologii oraz bardzo dobra jakość posadzek przyczyniły się do zainteresowania tym produktem rynków zagranicznych. zawierające informacje o: podłożu w zależności od istniejących warunków gruntowych. preparatach powłokotwórczych i impregnujących. arch. chłodniach. tel. utwardzaczy posadzkowych. odporność na substancje agresywne. BAUTECH sp. dzięki rozpatrywaniu indywidualnych wymagań i lokalnych warunków posadzki wykonywane są „na miarę”. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa. wizyty na placach budów i w betoniarniach mają na celu dopilnowanie bezwzględnego przestrzegania reżimów technologicznych i udzielenie pomocy technicznej w przypadku problemów podczas wykonywania posadzek.pl. stanowią barierę dla gęstych substancji. oleje itp. własnymi autoryzowanymi wykonawcami oraz spójnej polityki działów badawczo-wdrożeniowych i handlowo-marketingowych. a w efekcie trwałością. supermarketach. ich dozowaniu i obróbce mechanicznej. warunki gruntowe. System BAUTECH – jednowarstwowe monolityczne utwardzone powierzchniowo posadzki przemysłowe z betonów kompozytowych. ilości i rodzaju zbrojenia rozproszonego (stalowego BAUMIX i ewentualnie polipropylenowego BAUCON). takich jak: smary. • konsultacje i szkolenia – współpraca zespołów polskich i zagranicznych specjalistów o bogatej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwala na przekazywanie pełnych i rzetelnych informacji. magazynach.Posadzki przemysłowe z betonów Posadzki przemysłowe z betonów kompozytowych Bautech kompozytowych Bautech Jednowarstwowe monolityczne utwardzane powierzchniowo posadzki przemysłowe z betonów kompozytowych BAUTECH. garażach. „eksperymentowanie” podczas wykonywania posadzek. BAUTOP. rozstawie szczelin dylatacyjnych. czasie i sposobie ich wykonania. wypełnień dylatacyjnych.). przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz strefach zagrożenia wybuchem. smary. co umożliwia kompleksowe zastosowanie systemu tak szybko. W efekcie eksport stanowi ponad 30% obrotów firmy. • wykonawstwo – dzięki wysoko wyspecjalizowanej autoryzowanej sieci wykonawczej inwestor otrzymuje gwarancję najwyższej jakości wykonywanych posadzek. oleje.pl 2 ’2007 (nr 414) 77 . bezpośrednie kontakty z inwestorem. EXTRATOP). Uroczystość wręczenia Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2007. wyróżniają się innowacyjną recepturą i bardzo dobrą jakością dorównującą produktom wytwarzanym przez najlepszych światowych producentów. fax 022 716 77 90 e-mail: bau@bautech. z o. dr hab. • produkcję i dystrybucję – włókien zbrojeniowych (stalowych i polipropylenowych). firma stale powiększa profesjonalny potencjał wykonawczy i w związku z tym jest w stanie sprostać rosnącemu i coraz bardziej wymagającemu rynkowi inwestycyjnemu. przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne oraz wymagania dotyczące nawierzchni (ścieralność. Bogusław Zalewski – Prezes Zarządu MTP Fot. wymaganej klasie i recepturze betonu płyty nośnej oraz jej grubości. rozbudowana sieć wykonawcza umożliwia szybką realizację inwestycji. Józef Jasiczak – Przewodniczący Kapituły Konkursu. ponaddwudziestoletnia żywotność bez stosowania specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Od lewej: prof. w którym jako dane wyjściowe przyjmuje się m. Zainteresowany otrzymuje kompleksowe opracowanie techniczno-technologiczne. System BAUTECH obejmuje: • projektowanie – rozwiązania technologiczne nawierzchni projektowane są za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. który należy wypełnić i odesłać do firmy. odporność na ścieranie i udary. Specjalistyczne szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone dla firm wykonawczych eliminują tzw. przeznaczony jest do stosowania w zakładach produkcyjnych. ze względu na swoje specyficzne właściwości.o.

Bogusław ZalewFot. Dostępne są dwa rodzaje kształtek: zewnętrzne i wewnętrzne.o. Przy układaniu dolnego zbrojenia wieńca poniżej stropu nie ma konieczności używania stempli (wieniec opuszczony proponowany jest przez wielu producentów elementów ściennych). zbrojone kształtki wieńcowe firmy Ergobud Sp. Józef Jasiczak – Przewodniczący Kapituły Konkursu. Wręczenie Złotego Medalu MTP za kształtki wieńcowe. pozwalający na wygodne ułożenie zbrojenia i oparcie stropu z obu stron ściany. na których spoczywa wieniec. a ich szerokość (240. z o. inż. Od lewej prof. pozwalający na sprawne i bezpieczne wykończenie wieńca. PSKJ itp. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa. charakteryzujące się wysokim poziomem technologicznym oraz jakością na najwyższym poziomie. Kształtki przeznaczone do wykonywania wieńców na ścianach zewnętrznych mają przekrój zbliżony do litery „L”. zbrojone kształtki wieńcowe to dopasowany do wymiarów ściany oraz wysokości stropu szalunek tracony. pozostawiając miejsce na izolację termiczną. Oba rodzaje kształtek są od wewnątrz profilowane w celu uzyskania dystansów zbrojeniowych. Kształtki można stosować w gęstożebrowych stropach belkowych (np. za nowatorskie rozwiązanie. Do wieńca na ścianie jednowarstwowej wykorzystuje się kształtki węższe niż szerokość muru. 300 lub 360 mm) zależy od grubości ściany. Krzysztof Bruzi – współwłaściciel firmy Ergobud Sp. Nowicki ski – Prezes Zarządu MTP Betonowo-keramzytowe.). 2K. Kształtki wieńcowe zapewniają równomierny rozkład obciążeń przekazywanych ze stropu na mur zastępując podkłady betonowe lub ceglane. Kształtki do wykonywania wieńców na wewnętrznych ścianach nośnych mają korytkowy kształt. z o. rów wykonywanych z pustaków ceramicznych wysokodrążonych oraz bloczków z betonu komórkowego. Z.. co jest ważne przede wszystkim w przypadku mu- 78 2 ’2007 (nr 414) . Teriva. że krawędź stropu jest zamknięta ścianą o wysokości dobranej do zastosowanego stropu i waha się od 225 mm (w przypadku stropów wysokości 160 mm) do 405 mm (w przypadku stropów wysokości 340 mm). Ich zastosowanie powoduje. zespolonych stropach żelbetowych wykonywanych z zastosowaniem prefabrykowanych płyt żelbetowych (np. Betonowo-keramzytowe. Ceram. na której zostaną oparte. Stosowanie kształtek wieńcowych eliminuje drogie i czasochłonne deskowanie. dr hab.) oraz żelbetowych płyt kanałowych. Kształtki rozwiązują także problem ryglowania całego stropu podczas wykonywania opuszczonego wieńca stropowego. W efekcie ułożone na nich pręty zbrojenia mają zagwarantowaną prawidłową otulinę betonową. Fert itp. z Warszawy zostały uhonorowane Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2007. Filigran. co przyspiesza tempo robót budowlanych. która poza nowatorskim podejściem do budownictwa gwarantuje trwałość i ekonomię przedsięwzięcia budowlanego.o. zbrojone kształtki to racjonalna inwestycja.TARGI BUDMA 2007 Kształtki wieńcowe – wygodne i łatwe w użyciu Betonowo-keramzytowe. Mają one długość 600 mm. Potwierdza to rekomendacja Instytutu Techniki Budowlanej (RT ITB-1058/2006 Wieńce stropowe KZE i KWE).

• skrócenie czasu montażu stropu i wieńca. • eliminację czasochłonnego i kosztownego deskowania lub obmurówki wieńca.U.i wielowarstwowych. oraz zapewniają: bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu./fax (0-22) 646-20-40 e-mail: ergobud@ergobud.ergobud.o. • możliwość wyprowadzenia ze ściany rdzenia bez naruszania konstrukcji kształtki. prefabrykowane kształtki wieńcowe są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP oraz zostały zarejestrowane jako Wspólnotowy Znak Towarowy (TM) w Urzędzie ds. Żelbetowe. • możliwość każdorazowego wykonania wieńca opuszczonego bez konieczności ryglowania. P. • równomierny rozkład obciążeń przenoszonych przez strop na ścianę. tel.pl 2 ’2007 (nr 414) 79 . • eliminację dystansu zbrojenia wieńca. • eliminację skrajnych podpór montażowych. wymierne korzyści finansowe i estetykę wieńca. ERGOBUD Sp. z o.TARGI BUDMA 2007 Kształtki wieńcowe umożliwiają: • zabudowę wieńca stropowego na ścianach jedno.H. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante i są zastrzeżone w całej Unii Europejskiej.pl www. bez względu na materiał. z którego wykonane są elementy ścienne.P.

to odnosi się wrażenie. • uszczelka na obwodzie skrzydła okiennego. złotym. a efekt jest imponujący. z wkładką termiczną i ukształtowaniem profilu skutecznie chroniącym przed działaniem czynników atmosferycznych. Nowicki Profil okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej Dzięki tym zmianom udało się w prosty i niezbyt kosztowny sposób osiągnąć okno o izolacyjności akustycznej Rw = 40 dB. • okapnik aluminiowy soft w kolorze złotym.2/16A/6). naklejane. konstrukcyjne.A. Stolbud S.1 W/m2K).TARGI BUDMA 2007 Okno o zwiększonej izolacyjności akustycznej firmy Stolbud S.A.A. • przekładka z gumy neoprenowej (Interhelam Antracyt 008). Wynik korzystniejszy o ok. możliwość zastosowania okapników w dowolnym kolorze wg palety RAL lub anodowanym.pl 80 2 ’2007 (nr 414) . uchylne (U). sosno- wego lub meranti. tel. elementy ozdobne. prof. samozamykacz. inż. fax 041 38 82 211 e-mail: wloszczowa@stolbud. z możliwością wykonania jako: stałe (S). 041 38 82 100. • osłonki na zawiasy w kolorze: stare złoto. Z. Od lewej: Augustyn Zioło – Stolbud S. Wręczenie Złotego Medalu MTP za okno o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Okno drewniane o zwiększonej izolacyjności akustycznej 40 dB uzyskało Aprobatę Techniczną AT 15-2496/2006 oraz Certyfikat na Znak Jakości Akustycznej AQ-ITB. Można w nim zastosować: moskitierę. dr hab. mająca na celu elastyczne zamocowanie szyby i wyeliminowanie rezonansu akustycznego. 10 dB osiągnięto bez gruntownych zmian w konstrukcji oraz zastosowaniu materiałów powszechnie dostępnych na rynku. okładzinę aluminiową. klejonego warstwowo na grubość. szprosy (nakładane. podczas gdy standardowe okno WS-6000 ma Rw = 30 dB. Szczególną uwagę zwrócono na sposób szklenia okna i użytych do niego materiałów.pl www. srebrnym. brąz RAL 8022. Włoszczowa otrzymał ten certyfikat jako jedyny producent stolarki okienej w Polsce. brąz RAL 8017. że jest on o połowę mniejszy. Andrzej Aumiller – Minister Budownictwa. aby spełnić oczekiwania klientów narażonych na nadmierny hałas spowodowany przede wszystkim samochodowym ruchem ulicznym o dużym natężeniu. Włoszczowa produkuje okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej z drewna dębowego. Okno jest dwudzielne R+ UR. gdyż hałas w pomieszczeniu podlega następującej zasadzie: jeżeli zmniejszy się o ok.A. Włoszczowa. okiennice.A. oddzielonych ciepłymi ramkami i przestrzenią wypełnioną argonem (współczynnik przenikania ciepła zestawu szybowego wynosi 1. Marek Szczęsny – Prezes Zarządu Stolbudu S. Józef Jasiczak – Przewodniczący Kapituły Konkursu. Włoszczowa O kno drewniane o zwiększonej izolacyjności akustycznej 40 dB. uchylno-rozwieralne (UR). z funkcją mikrouchylania na skrzydle UR. skutecznie chroniąca pod względem termicznym i akustycznym. Włoszczowa. • osadzenie pakietu szkła we wrębie szybowym za pomocą hermetycznego kleju Instaweld 6613. przyklejona przed osadzeniem pakietu szkła do wrębu. jaki jest na zewnątrz. Nowe okno powstało na bazie konstrukcji okna jednoramowego WS-6000 z drewna klejonego warstwowo. rozwieralne (R). powstało we współpracy Stolbudu S. charakteryzujące się nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym i bardzo dobrą jakością.A. Nowe elementy zastosowane w konstrukcji to: • zestaw szybowy złożony z szyb niskoemisyjnych i dźwiękochłonnych (44. Włoszczowa z zespołem pracowników Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. międzyszybowe). Ponadto w nowym oknie zastosowano: • okucia obwiedniowe o nośności 130 kG dla każdego skrzydła. w celu zapewnienia stabilności kształtu. białym. NCS lub lakierami transparentnymi z uwzględnieniem indywidualnych życzeń klienta (możliwość wykonania okien dwukolorowych). Stolbud S. 10 dB w stosunku do tego.stolbud. Są one impregnowane (w odrębnym procesie) i malowane w dowolnych kolorach wg palety RAL. Bogusław Zalewski – Prezes Zarządu MTP Fot.

.

Okno FTT Termo montowane jest z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych akcesoriów montażowych FAKRO. Charakteryzuje się wygiętą w kształcie łuku ościeżnicą. skonstruowany i produkowany na indywidualne zamówienie klienta.0 mm. nieotwierane). Dzięki zastosowaniu tego typu okien zwiększa się doświetlenie pomieszczenia i pole widzenia. co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. – profile trapezowe tłoczone z blachy aluminiowej grubości 1. co umożliwia stosowanie w budynkach. innowacyjnymi okuciami oraz nowo zaprojektowaną klamką. świetlik dachowy. szyba witrażowa. uszczelka obwodowa i uszczelka w profilach kryjących bok ościeżnicy). Odpowiednio zaprojektowane i wykonane okno dachowe FTT Termo oraz system montażu zapewniają bardzo dobre Okno kolebkowe FCS Jest to produkt nietypowy. – fabrycznie zamontowane dolne kątowniki do montażu okna na łatach w konstrukcji dachu. Okno PTP wyposażone jest w: – jednokomorowy pakiet szybowy 4H-16-4T z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną z warstwą niskoemisyjną. wyposażone jest w dwukomorowy. w których szczególny nacisk położony jest na zminimalizowanie strat ciepła. Uszyby = 1. schody ognioodporne. arch.5 W/m2K wg EN 12567-2.1 W/m2K. skrzydłem i pakietem szybowym. Uokna = 1. Okno kolankowe BDL otwierane jest uchylnie i rozwiernie. Okno kolebkowe otwiera się obrotowo i ma klamkę zamontowaną w dolnej części skrzydła. schody nożycowe z klapą. W nowych oknach kolankowych zastosowano podwójny system uszczelnienia. umożliwiająca łatwą obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie.0 W/m2K wg EN 674. w łazienkach czy w kuchniach. firma FAKRO zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej innowacyjnych polskich firm. Okno PTP ma konstrukcję obrotową.1T z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną ze szkła laminowanego. okno termo. jak i uchylne – identyczne jak pionowe. roleta ARP. Okno PTP montuje się w dachu o kącie nachylenia 15 – 90° wraz z kołnierzem uszczelniającym identycznym jak do okien drewnianych FAKRO. które wewnątrz wzmocnione są ocynkowanymi profilami stalowymi. co wpływa na sztywność profilu oraz zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. kołnierza paroprzepuszczalnego XDP i kołnierza paroszczelnego XDS. BXL Okna kolankowe przeznaczone są do montażu w ścianie pionowej (kolankowej) na poddaszu i stanowią dodatkowy element „przedłużający” okno dachowe. Wykonane zostało z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym. umieszczony w grubszej. dla firmy FAKRO był okresem dynamicznego rozwoju. których efektem jest 10 patentów zgłoszonych w 2006 r. Uszyby = 1. a okno BXL – nieotwierane. drzwi kolankowe. Okno można stosować również w pomieszczeniach. okno oddymiające. okno kolankowe (uchylno-rozwierne. Okno aluminiowo-tworzywowe PTP Okno idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach na poddaszu. uszczelkę obwodową i uszczelkę przylgową. drewnianej ramie skrzydła. norma badań PN-EN 1026). schody segmentowe z metalową drabiną. Nowa seria okien kolankowych charakteryzuje się nową konstrukcją ościeżnicy i skrzydła. Oblachowanie jest również dopasowane do kształtu okna. umieszczona w dolnej części skrzydła. – nowa klamka w kolorze białym. Stoisko firmy Fakro na targach Budma 2007 Fot. Charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła Uokna = 0.3 W/m2K. BVL. Uszyby = 1. Biorąc pod uwagę liczbę patentów zgłaszanych rocznie. – potrójny system uszczelnienia (uszczelka przylgowa ościeżnicy. zaprezentowanych podczas tegorocznych targów BUDMA w Poznaniu.94 W/m2K. Okno FTT ma konstrukcję obrotową. Mogą to być zarówno okna rozwierne. FAKRO parametry termoizolacyjności i najwyższą 4 klasę szczelności w zakresie przepuszczalności powietrza (klasyfikacja PN-EN 12207. w których zgodnie z życzeniem klienta ma znajdować się białe. wyłaz dachowy. Łuk wygięcia okna kolebkowego dopasowany jest do promienia łuku dachu i idealnie komponuje się z połacią dachową. i aż 15 nowości. zapewniające dużą oszczędność energii cieplnej. Nowe okna kolankowe wyposażone są w jednokomorowy pakiet szybowy 4H-14-33. superenergooszczędny pakiet szybowy. Zanotowano ponad 10% wzrost sprzedaży i firma może pochwalić się pracowniami badawczymi. np.TARGI BUDMA 2007 Nowości FAKRO 2006 r. uchylne. Okna kolankowe BDL. Okno FTT Termo Jest to okno dachowe o specjalistycznej i nowatorskiej konstrukcji. Nowości to: okno aluminiowo-tworzywowe. okno kolebkowe. w których panuje okresowo zwiększona wilgotność. 82 2 ’2007 (nr 414) . łatwe do utrzymania w czystości okno dachowe. Wyposażone jest w specjalnie wyprofilowany jednokomorowy pakiet szybowy z dwiema szybami hartowanymi 4H-16-4HT. okno kolankowe BVL – uchylnie.

Ze względu na dużą wagę okna oddymiającego powinny je montować dwie osoby. Umożliwiają one dostęp do pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za ścianą kolankową. W dolnej części wyłazu znajduje się specjalnie ukształtowany profil.1 W/m2K w kolorze beżowym. Schody strychowe LWM zbudowane są z metalowej drabiny i energooszczędnej klapy o współczynniku przenikania ciepła 1. korytarze. Ma konstrukcję klapową i otwierany jest na bok na prawą lub lewa stronę. a nawet piwnice. Uszczelka obwodowa znajdująca się w dolnej części skrzynki zapewnia schodom najwyższą klasę szczelności. Drzwi kolankowe DWK przeznaczone są do zabudowy w ścianie kolankowej. Oferowana jest w dwóch wersjach: – roleta ARP obsługiwana ręcznie. Wymiary 50 x 80 cm uzyskane dzięki specjalnemu systemowi składania drabinki pozwalają na zamontowanie schodów w otworach o niewielkich rozmiarach. Zastosowanie tego rodzaju świetlików pozwala na doświetlenie wszystkich pomieszczeń w budynku. Umożliwia również przesuwanie wyłazu w czasie montażu w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia dachowego. Mogą być montowane w wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę. Jest wyposażony w uniwersalny kołnierz uszczelniający. Zastosowanie siłowników elektrycznych w oknie oddymiającym umożliwia wentylację pomieszczeń. Segmentowy system składania drabiny schodów oraz blokada klapy w pozycji pełnego otwarcia zapewniają prostą obsługę schodów. Wolna przestrzeń wypełniona jest styropianem grubości 3 cm. Zamontowany w suficie rozpraszacz równomiernie rozprowadza promienie światła i doświetla pomieszczenie.1 W/m2K) oraz wysoka szczelność maksymalnie ograniczają straty ciepła. Wówczas należy zainstalować w nim oprawę oświetleniową spełniającą funkcję lampy. Okno FSP wyposażone jest w dwa siłowniki elektryczne. klatki schodowe. Wyłaz WLI przeznaczony jest do pomieszczeń nieogrzewanych. Świetlik rurowy SLT przenosi światło dzienne wpadające do rury światłonośnej przez kopułę zamontowaną na dachu. Segmentowy system składania drabiny schodów oraz blokada klapy w pozycji pełnego otwarcia zapewniają prostą obsługę schodów. Do obsługi wysoko zamontowanej rolety ARP służy uniwersalny drążek ZST. Świetlik rurowy może być wykorzystywany również wieczorami oraz w nocy. Okno dachowe. Wyłaz dachowy WLI Wyłaz pozwala na szybkie. łatwe i bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. jest umieszczenie zawiasów na dolnej jego krawędzi. dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym. najczęściej stosowane jest w klatkach schodowych. Prosty montaż na łatach nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek. Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają zaokrąglone kształty wsporników bocznych oraz pozostałych okuć. Schody LWF posiadają odporność ogniową EI 30 min. na jednej głębokości. wykonane z drewna sosnowego. Takimi po- 83 . dzięki czemu przypomina odwrócone okno klapowe. który umożliwia dopasowanie go do każdego rodzaju pokrycia dachowego. ponieważ zostało fabrycznie wyposażone w kątowniki. Zastosowany ogranicznik obrotu stabilnie utrzymuje otwarte skrzydło oraz chroni przed przypadkowym zatrzaśnięciem klapy. Duże wymiary zapewniają wygodne użytkowanie wyłazu oraz umożliwiają doświetlenie wnętrza. Są to pierwsze w Polsce schody o rozmiarze odpowiadającym warunkom technicznym zabudowy (86 x 130 cm). Zalecane do stosowania w dachach o kącie nachylenia 20 – 60°. Żadna z krawędzi okna. Drabinka schodów ma konstrukcję nożycową. Świetliki rurowe mogą być montowane na dachach o nachyleniu 15 – 60° lub na dachach płaskich (na zamówienie). Standardowo drzwi kolankowe wyposażone są w skrzydło termoizolacyjne grubości 36 mm. z dwóch stron oklejone płytą HDF w kolorze białym. która zapewnia szczelność podczas pożaru. nie może znajdować się nad kalenicą dachu.TARGI BUDMA 2007 Okno oddymiające FSP Najważniejszą cechą okna FSP. Wymiary wewnętrzne wyłazu 86 x 87 cm spełniają wymagania warunków technicznych zabudowy. Świetlik rurowy SLT Główną jego funkcją jest dostarczanie naturalnego światła do wnętrza budynku. Doskonałe parametry termoizolacyjne (U = 1. Montowane jest na łatach. Energooszczędna. – roleta ARP-E sterowana elektrycznie po podłączeniu do jednego z urządzeń sterujących Fakro. W standardowej wersji działanie rolety ARP-E możliwe jest tylko przy zamkniętym oknie. które automatycznie otwierają skrzydło. garderoby. Następnie promienie słoneczne odbijają się od ścian giętkiej. Policzki w kształcie litery „S” nadają schodom nowoczesny wygląd i pełnią rolę poręczy.1 W/m2K znacznie ogranicza straty ciepła. Dostępne dwa rodzaje kołnierzy: do pokryć płaskich i profilowanych. Klapa schodów wykonana jest z materiałów ognioodpornych oraz wyposażona na obwodzie w uszczelkę pęczniejącą. Okno oddymiające FSP wykonane jest z drewna sosnowego. Schody Schody strychowe ognioodporne LWF służą do wyjścia na poddasze (strych) oraz stanowią zaporę ogniową podczas pożaru wewnątrz budynku. jako klapa oddymiająca. impregnowanego próżniowo. w których nie ma możliwości zamontowania okien dachowych czy pionowych. Roleta ARP to również dodatkowa dekoracja wnętrza na poddaszu. mieszczeniami mogą być łazienki. biała klapa termoizolacyjna grubości 36 mm o współczynniku przenikania ciepła 1. Schody nożycowe z klapą termoizolacyjną LST służą do wyjścia na poddasze (strych). nawet tych. odróżniającą je od innych okien dachowych. refleksyjnej rury i kierowane są ku dołowi na rozpraszacz. 2 ’2007 (nr 414) Roleta ARP Stanowi ona ochronę przed światłem i zapewnia przyjemne zacienienie wnętrza podczas słonecznych dni. Uszczelka obwodowa znajdująca się w podfrezowanej części skrzynki zapewnia schodom najwyższą klasę szczelności. Wyłaz może być montowany w dachu o kącie nachylenia 15 – 60°. po otwarciu skrzydła. który osłania ościeżnicę oraz zapobiega poślizgowi w momencie wychodzenia na dach.

Calle. producent: Ceramika Marconi Sp. Nagrody w postaci statuetek i certyfikatów wręczyli laureatom: Andrzej K. Foresta/Forest oraz Mustang. Texas.A. Pozostałe osoby (od lewej): Jerzy Grochulski.A. Przewodniczący Jury Dystrybutorów. producent: Villeroy & Boch Fliesen GmbH (Niemcy). odbyła się 24 stycznia 2007 r. Homme. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2007 w Poznaniu.L. (Hiszpania) Geom.A. organizowanym przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. Nowicki Prezes firmy Ceramika Paradyż – Stanisław Tępiński (pierwszy z lewej) dziękuje za przyznane wyróżnienia. Tytuł Perła Ceramiki Dystrybutorów 2006 nadano kolekcjom: Travertino. Krystyna Wiśniewska – Redaktor Naczelna kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. producent: Ceramika Paradyż. Z. producent: Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych Jacek Pilch. producent: Ceramika Paradyż. Tibet. Maxima/Maxim.o. Aumiller.A. Carnaby.(Hiszpania). wybranym przez jurorów z nominowanych kolekcji w trzech równorzędnych edycjach konkursu. producent: Cooperativa Ceramica d’ Imola (Włochy) Etnica oraz Gres Real Cotto. producent: Ceramika Nowa Gala S. producent: Pamesa Ceramica S. Tibet. Krystyna Wiśniewska . Tytuły Perła Ceramiki UE 2006 i Perła Ceramiki Dystrybutorów 2006 zostały przyznane najciekawszym kolekcjom płytek ceramicznych. producent: Ceramika Nowa Gala S. Aumiller – Minister Budownictwa.. z o. producent: Ceramika Tubądzin Antares. Nagrodę przyznaną firmie Polcorolit SA.A.Gala Laureatów Konkursu Perły Ceramiki UE 2006 Uroczysta gala wręczenia nagród w prestiżowym konkursie Perły Ceramiki UE 2006. Towarzyszyła jej wystawa nagrodzonych kolekcji. Janusz Wójcik. Foresta/Forest. Andrzej K. Sophistic oraz Sugar. Wielką Perłą Ceramiki UE 2006 nagrodzono firmę Ceramika Paradyż Nagrodę Ministra Budownictwa otrzymała firma Polcolorit S.L. Maxima/Maxim. Minister Budownictwa Andrzej Aumiller wręcza Barbarze Marconi – członkowi Rady Nadzorczej 84 Fot. Madera.A. producent: Tau Ceramica (Hiszpania) Cabaret. producent: Venus Ceramica S. producent: Ceramika Tubądzin. Wyróżnienie: Cabaret. Travertino. producent Ceramika Gres S. Sophistic i Sugar. producent Opoczno S. producent: Pamesa Ceramica S. Organizator konkursu KWARTALNIK Tytuł Perła Ceramiki UE 2006 zdobyły kolekcje: Corda oraz Flavia.A. Jerzy Grochulski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. pod patronatem Ministerstwa Budownictwa. producent: Venus Ceramica S. Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Sekcji Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków. Janusz Wójcik – Prezes firmy ARCER.

że o silnej pozycji Solbetu na rynku. oprócz wielkości produkcji. Węgry oraz do Rosji. poziom sprzedaży może przekroczyć 1. wytwarzający beton komórkowy oraz zakład w Aleksandrowie Kujawskim. ale i inne materiały niezbędne do wznoszenia obiektów. 95% rynku w Polsce stanowi beton komórkowy gęstości 600 – 650 kg/m3. m3 betonu komórkowego. które doceniają również zagraniczni producenci. stropy TERIVA. 27% udziału w krajowej produkcji betonu komórkowego. Jednostką macierzystą grupy jest SOLBET – SOLEC KUJAWSKI. Potwierdzają to konkretne dane: ok. strukturę i profil produkcji. KW: Co. na których działamy. Naszym celem jest podanie klientowi obiektywnej informacji na temat wad 2 ’2007 (nr 414) 85 . SOLBET KOLBUSZOWA – beton komórkowy. aby zwiększyć sprzedaż odmian lekkich w Polsce. Jakie są możliwości produkcyjne. a także zakłady mechaniczne wytwarzające maszyny i urządzenia na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych i nie tylko. inż. KW: SOLBET jest liderem w produkcji betonu komórkowego w Polsce. stropy TERIVA. tzn.RYNEK BUDOWLANY SOLBET zwiększa produkcję i umacnia markę Z mgr. Współczesny SOLBET to Grupa Kapitałowa skupiająca przede wszystkim zakłady wytwarzające beton komórkowy. że w 2006 r. Krystyna Wiśniewska Krystyna Wiśniewska: W ostatnich latach na bazie zakładu produkcji betonu komórkowego SOLBET i zakładu produkcji maszyn budowlanych SOLBET-ZREMB w Solcu Kujawskim powstała Grupa Kapitałowa SOLBET. KW: Jak jest struktura asortymentowa betonu komórkowego w SOLBECIE? Które odmiany są najpopularniejsze i jaki jest obecnie kierunek rozwoju tego wyrobu w Polsce i na świecie? MM: W tym momencie należy powiedzieć o specyfice rynków. zakład mechaniczny. nowoczesny zakład dysponujący światowymi technologiami produkcji betonu komórkowego oraz stropów TERIVA. produkujący doskonałe linie technologiczne do wytwarzania betonu komórkowego. Jego specyfika wynika z braku tradycji budowania ścian jednowarstwowych. Markiem Małeckim – Prezesem Grupy SOLBET rozmawia red. Co do kierunków rozwoju myślę. a może raczej z braku nakładów na wypromowanie niewątpliwych zalet tego typu rozwiązania. co stanowiło ok. SOLBET LUBARTÓW – beton komórkowy. ponieważ są one zupełnie odmienne. jak i z ociepleniem będą istniały równolegle na rynku. że jest jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie marketingu. aczkolwiek udział w rynku może utrzymać się na dotychczasowym poziomie. W 2007 r. dysponujący wykwalifikowaną kadrą konstruktorów i technologów. Natomiast rynek polski jest zupełnie inny. SOLBET ZREMB – zakład mechaniczny o dużych możliwościach produkcyjnych. Marek Małecki: Historia firmy SOLBET to już ponad pięćdziesiąt lat doświadczeń w produkcji ściennych materiałów budowlanych. sprzedała 1229 tys. na Słowację. zdecydowało o silnej pozycji SOLBETU na rynku? MM: Uważam. posiadający również oddziały zamiejscowe – zakład w Podnieśnie. gęstości 400 kg/m3. że zarówno technologia ścian jednowarstwowych. którą Pan zarządza. poza poziomem sprzedaży i jakością produktów. profesjonalny. Efektem tego jest eksport maszyn tej firmy do Czech. Kolejni członkowie grupy to: SOLBET STALOWA WOLA – beton komórkowy. gęstości 600 kg/m3. z tego względu. W strukturze sprzedaży na rynek niemiecki czy skandynawski 66% stanowią odmiany lekkie. Jednostka ta to samodzielny zakład badawczo-rozwojowy. betony ciężkie. styropian. Proszę przybliżyć historię jej tworzenia. wielkość sprzedaży i udział w krajowym rynku betonu komórkowego? MM: Grupa SOLBET w 2006 r. Widać zatem. zdecydowało posiadanie w swojej grupie zakładu mechanicznego SOLBET-ZREMB. którzy są w stanie zrealizować najbardziej skomplikowane zamówienia na urządzenia do produkcji materiałów budowlanych. pozostałe 34% stanowią odmiany cięższe. pozostali krajowi producenci również nie wykorzystali w pełni swoich zdolności produkcyjnych.5 mln m3. produkujący wyroby chemii budowlanej.

które są niezbędne w każdej branży.RYNEK BUDOWLANY i zalet obu technologii. i ma małą masę. ponieważ dobra koniunktura powoduje. Planujemy budowę lub przejęcie zakładu na jednym z rynków zagranicznych. niskie nakłady pracy wynikające z faktu. aby utrzymać pozycję lidera na rynku betonu komórkowego? MM: Będziemy się skupiać przede wszystkim na promocji lekkich odmian betonu komórkowego przeznaczonych na ściany jednowarstwowe.30 W/m2K. w mniejszym stopniu na ukraiński. że jeden standardowy bloczek to tyle samo powierzchni ściany. Obecnie trzeba będzie szybko nadrobić te zaległości. stąd wydłuża się czas oczekiwania na realizację zamówienia. Nie zaniedbamy też produkcji niezbędnych w budownictwie odmian ciężkich. doskonałą akumulację ciepła. styropianu. Na pewno nie spowoduje to organiczenia produkcji. ponieważ przy obecnym boomie budowlanym w Polsce bardzo trudno jest zaspokoić zapotrzebowanie naszych zagranicznych kontrahentów. ponieważ spowoduje dalszy wzrost jakości bloczków naszej produkcji. 42%. że bieżąca produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie na bloczki z betonu komórkowego. litewski i łotewski. Pamiętać jednak należy. Mam nadzieję. Konieczne jest przypominanie inwestorom na każdym kroku. 70 %. że szykujemy spore zmiany już w tym roku. ale możliwości ich realizacji zawsze zależą od kondycji całej gospodarki. wyeksportowaliśmy 123 000 m3. co przy produkcji 1 229 000 m3 betonu komórkowego stanowi 10%. Co do zmian na rynku materiałów ściennych. że przez prawie 10 ostatnich lat potencjał produkcyjny całej branży był wykorzystywany w ok. KW: Które wyroby firma eksportuje i do jakich krajów? Jaką część produkcji SOLBETU stanowi eksport i jakie są plany jego rozwoju? Czy w grę wchodzą również inwestycje na rynkach zagranicznych? MM: W spółce SOLBET-ZREMB. KW: Życzę dalszych sukcesów na krajowym i zagranicznych rynkach. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę. W Polsce beton komórkowy utożsamiany jest jeszcze z bloczkami z lat siedemdziesiątych. Mogę powiedzieć. a z bloczków SOLBET IDEAL można uzyskać ścianę zewnętrzną o U = 0. że w Polsce nie jest dostatecznie powszechna wiedza na temat zalet betonu komórkowego. Jeszcze w tym roku planujemy inwestycje. skandynawski. ale również niezbyt wysoko ocenianymi pod względem jakości.23 W/m2K. Dziękuję za rozmowę 86 2 ’2007 (nr 414) . których celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych. że zwiększają się ceny surowców. łatwość obróbki. W 2006 r. realizować zamówienia na poszczególne wyroby? MM: 2006 r. a więc gęstości 700 kg/m3 czy w przyszłości 800 kg/m3. maszyn? MM: Niewątpliwie drugim strategicznym produktem dla Grupy SOLBET będzie chemia budowlana. że beton komórkowy zapewnia bardzo dobrą termoizolacyjność. słowacki i czeski. co kilkanaście cegieł. są równie obiecujące. aby dostawy naszych produktów dla naszych stałych odbiorców były rytmiczne. która na razie znana jest tylko regionalnie. Są to jednak rynki bardzo perspektywiczne i w 2007 r. był dobry dla Grupy SOLBET i prognozy na 2007 r. Będzie miało tylko skutki pozytywne. Pamiętać również należy. Drugim ważnym produktem eksportowym obok maszyn do wytwórni materiałów ściennych jest oczywiście beton komórkowy. zarówno w wersji IDEAL. Na pewno będziemy robić wszystko. Nasze wyroby trafiają przede wszystkim na rynek niemiecki. a więc chemii budowlanej. Mamy świadomość. jak i przemysłowym są bardzo duże. szczególnie kiedy trzeba w ścianie wykonać bruzdy i otwory. ułatwiającą proces budowy. tańszymi od innych materiałów ściennych. O jego popularności w dużej mierze decyduje cena. jak i OPTIMAL. a w dodatku ich podaż jest ograniczona. z pozycji Grupy Kapitałowej SOLBET i jakie są prognozy na 2007 r. KW: Jakie są plany rozwoju pozostałych działów produkcji w SOLBECIE. że minione „chude” lata spowolniły procesy modernizacyjne. że w budownictwie dominuje model ściany warstwowej z dociepleniem. że z betonu komórkowego można wymurować ścianę jednorodną o współczynniku przenikania ciepła U < 0. osiągnął 70% obrotów. powinna ten wizerunek zmienić. że jest on zbyt mały. Skuteczna promocja naszych systemów. Oczywiście logicznym krokiem jest wzrost nakładów na promocję klejów marki Gabit. KW: Jaki jest obecnie udział betonu komórkowego w rynku materiałów ściennych w Polsce i co decyduje o jego popularności? Jak zmienia się rynek materiałów ściennych i jak Pana zdaniem będzie się zmieniała pozycja betonu komórkowego? MM: Udział betonu komórkowego w rynku materiałów ściennych w Polsce oscyluje na poziomie ok. to głównym naszym zadaniem jest utrzymanie obecnej pozycji betonu komórkowego przez promowanie jego bezspornych zalet. KW: Jak ocenia Pan 2006 r. Ich doskonała izolacyjność akustyczna powinna decydować o zastosowaniu szczególnie do wzoszenia ścian wewnętrznych. Dowodzi tego fakt. a wyboru niech dokona sam. należącej do Grupy Kapitałowej SOLBET. stąd na bazie bardzo jeszcze krótkiego okresu koniunktury trudno wyrokować. gdyż obecna bardzo dobra koniunktura w budownictwie powoduje. ale inwestorzy dostrzegają również inne zalety. wiedza inwestorów jest bowiem bardzo ograniczona. bez oczekiwania odbiorców. Nie będzie to łatwe. Z pewnością potrzeby zarówno w budownictwie mieszkaniowym.? Czy przy bardzo dobrej obecnej koniunkturze w budownictwie jesteście w stanie rytmicznie. na pewno zwiększymy na nich naszą obecność o kolejnych kilkadziesiąt procent. Jak już wspominałem. Dajemy klientowi dwa najlepsze produkty w swoich klasach: SOLBET IDEAL – do wznoszenia ścian jednowarstwowych. KW: Czy potencjał produkcyjny betonu komórkowego w Polsce jest wystarczający w stosunku do potrzeb? MM: Trudno to jednoznacznie ocenić. eksport w 2006 r. takie jak: dobra izolacyjność termiczna przy relatywnie dużej wytrzymałości. że inni producenci betonu komórkowego też pójdą tą drogą i wspólnie przekonamy potencjalnych odbiorców do tego materiału. SOLBET OPTIMAL do budowy ścian z ociepleniem. betonów ciężkich. KW: Jakie przedsięwzięcia planuje SOLBET. szybkość prowadzenia prac budowlanych. łatwość obróbki. czyli ścian warstwowych.

6 86 263 1 854 872 93. o 30 – 50%.7%). Znaczny wzrost.7 99.4 68. 22. m2] Wykładziny podłogowe z polimerów chlorku winylu [tys. m2] Szyby zespolone jednokomorowe [tys. w których masa rozpuszczalnika organicznego przekracza 50% masy roztworu [hl] Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) chlorokauczukowe.4 99.4% .RYNEK BUDOWLANY Produkcja materiałów budowlanych w 2006 roku W stępne wyniki badań GUS przeprowadzonych w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. – 20. 14. roku.2 109. m2] Szyby zespolone wielokomorowe [tys. 5. materace i płyty z włókna szklanego [t] Wyroby sanitarne.. w porównaniu z grudniem 2005 r.6%. odnotowali producenci bloków ściennych z betonu lekkiego – o 47. 3.1%). cementu – – o 70. ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych [tys.8 1 790 33 439 118.6 128. do podłóg mozaikowych [tys. rur stalowych (o 21.3 2 ’2007 (nr 414) 87 .4 80. epoksydowe oraz poliuretanowe.0%).4 83.2%.0 77.5 79.5%).4%. 2.6 83. wykazały że w 2006 r.0%) oraz tarcicy (o 9. wzrost produkcji osiągnęli producenci 24 grup wyrobów.6%). wyrobów izolacji termicznej z wełny mineralnej (o 22.6 120..7%. dachówek ceramicznych (o 6.3 104.8 96. 32. cementu (o 8.2% i 29. m2] Płyty parkietowe z drewna. w 2005 r.3%.9 56.4%.5 80.6%).4 63. 9. o ponad 50%.5 99.0 97. ceramicznych gąsiorów dachowych (o 5.6%.9 76.5%).1 63.7 90. 7. 1. Słabsze niż w poprzednich miesiącach wyniki notowane w grudniu nie zmieniły ogólnego. pozostałe [hl] Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. wyrobów sanitarnych z porcelany (o 24. m2] Farby i lakiery (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów akrylowych lub winylowych.6%. – tylko 20 grup).5%.2 116. w których masa rozpuszczlanika organicznego przekracza 50% masy roztworu [hl] Rury. 12.6%. pozostałe [tys.0%.4%.5 7 581 6 067 1 085 661 725 9 2 686 4 299 111 859 107 903 15 785 10 096 10 521 124 32 289 49 242 131. uzyskano w branży materiałów budowlanych znacznie lepsze wyniki produkcyjne.0%. gazomierzy – o 38. Wzrost produkcji wyrobów przez kolejne trzy lata odnotowali producenci rur. Roczna dynamika produkcji była bowiem w 22 grupach wyższa od notowanej za 11 miesięcy br. 3.5 82. 1. sklejki (o 4. (cd.3%. 8. – o 2.6 68.5% oraz masy betonowej – – o 57. 89) XII Wyroby liczby bezwzględne Tarcica [dam3] w tym: tarcica iglasta [dam3] Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna [m3] Płyty wiórowe i podobne płyty drewnopodobne [dam3] Płyty pilśniowe z drewna lub innych materiałów drewnopodobnych [tys.5%. 61. aż w 32 grupach wyrobów odnotowano produkcję niższą niż w listopadzie br.5 104.6 102.6% oraz farb i pokostów chloro- Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych używanych w budownictwie w 2006 r. przewodów i węży sztywnych z PVC (w 2004 r. 5. betoniarek (odpowiednio o 34.. Najwyższy wzrost. W grudniu 2006 r.4%. 15. W grudniu 2006 r.5%. chemoutwardzalne. Spośród 39 obserwowanych grup wyrobów rozmiary produkcji aż 30 grup były wyższe niż przed rokiem (w 2005 r.4 65.5%. o liczbie pracujących 50 i więcej osób.3%. w środowisku wodnym [hl] Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie poliestrów o masie rozpuszczalnika organicznego większej niż 50% masy roztworu [hl] Farby i pokosy (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie poliestrów.4%).4%). 80. m2] Okna i drzwi. wyrobów izolacji termicznej z wełny mineralnej – – o 32. masy betonowej (o 33. zanotowano w produkcji elementów ściennych silikatowych – o 132.7%.6 82. 8.3%. w porównaniu z 2005 r. elementów ściennych silikatowych (o 0.1 82. 37.7%.8%). 8.6 118. ościeżnice i progi drewniane [tys. na str.. 17. przewody i węże sztywne z polimerów chlorku winylu [t] Wykładziny podłogowe.8 90. a w 24 wyższą niż w grudniu ub.3 98..5 2 218 18 341 33 892 349 549 – – 81.4 79. m2] Filce.5%.8%. – o 97. w 2006 r.3%. m2] Płyty parkietowe z drewna.7%. z porcelany [t] 171 141 8 339 383 33 490 798 164 1 914 2 427 2 036 108 930 4 188 408 252 10 575 2 613 31 880 I–XII XII 2005 = 100 XII XI 2005 = 100 2006 = 100 97.5%). bardzo dobrego obrazu całej branży w skali roku.

88 2 ’2007 (nr 414) .RYNEK BUDOWLANY Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych używanych w budownictwie w 2006 r.

W grupie wyrobów.9 83.6 232. szt. o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 18. a o 7.4%.1 120. szt.0%.0%. t] Papa [tys.6%.7%. drzwi. W ciągu całego 2006 r.9 94. przy czym w produkcji szyb jednokomorowych odnotowano wzrost tylko o 6.6% oraz szyb zespolonych wielokomorowych – o 57. wypalane z gliny. płyt wiórowych – o 7.2 132. blachy walcowanej na zimno – o 16. Bardzo dobre wyniki. płyt parkietowych do podłóg mozaikowych – o 3.7 85.0%.5 138.9%. wyrobów sanitarnych z porcelany – o 8. dachówek ceramicznych – – o 22. filce i płyty z włókna szklanego – o 2. cegły ceramicznej i elementów stosowanych do li- cowania – o 15.2 121.4%. cegły i elementów budowlanych. stosowanych pod oblicowaniem – o 9.5%.8% oraz okien.0%.8%. wykładziny podłogowe. ceramicznych pustaków stropowych – o 29. a do podłóg niemozaikowych spadek o 3. w tym rur bez szwu – o 34. O 5 – 10% w skali roku wzrosła produkcja rur stalowych – – o 9.6 117.5 97. o ponad 50%. epoksydowych i poliuretanowych.0% mniej wyprodukowano farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. szt. drzwi. betoniarek – o 23. roku wystąpił w produkcji płyt parkietowych do podłóg mozaikowych – o 9.6%. płyty pilśniowe – o 2. odnotowali producenci cegły ceramicznej i elementów stosowanych do licowania – – o 4. ceramiczne [dam3] Ceramiczne cegły i elementy stosowane do licowania [dam3] Pustaki stropowe ceramiczne [tys.6%. ościeżnic i progów drewnianych – – o 10. cementu – o 15.3%. O 10 – 20% więcej wyprodukowano farb i pokostów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. dachówki ceramicznej – o 12.7%.7 98.6%. ceramicznych gąsiorów dachowych – o 2.8%. legitymowali się producenci wapna – o 28. t] rury ze szwem [tys.5% więcej.5%.6%. wodomierzy – o 11.5 128.2 77.] Dachówki ceramiczne [tys.. mgr Małgorzata Kowalska Główny Urząd Statystyczny 2 ’2007 (nr 414) 89 .9 157. chemoutwardzalnych.0%. wypalanych z gliny.1% oraz okien. t] Betoniarki z wyłączeniem drogowych [szt.2%. stosowane pod oblicowaniem [dam3] w tym: pustaki ścienne.0%.8%.6%.7%. papy – o 7.9%. cegły i elementów budowlanych. ceramiczne. (cd. t] Elementy ścienne silikatowe [dam3] Bloki ścienne z betonu lekkiego [tys.3 81. epoksydowych i poliuretanowych.2 74. t] Wapno [tys. wodorozpuszczalnych.3 100. bloków i płyt ściennych gipsowych – o 15.4 95. ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych – o 4.9%.9 kauczukowych. betoniarek – o 61.1 89.5%. wodorozpuszczalnych – o 9.0 91.1%. osiągnęli również producenci masy betonowej – o 29. o 20 – 30% wyższymi niż w grudniu 2005 r.8 95. ceramicznych. a do podłóg niemozaikowych aż o 34. ceramicznych. o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 31.6%. gazomierzy – o 25.2 84.] I–XII XII 2005 = 100 XII XI 2005 = 100 2006 = 100 259 243 33 467 14 905 316 1 140 163 63 253 86 1 611 4 943 44 33 18 15 63 1 804 46 75 2 822 2 614 361 7 911 145 338 3 597 14 372 1 956 668 3 158 1 142 19 106 65 075 434 417 211 206 921 41 923 494 1 051 117.7%. t] Rury stalowe [tys.3% więcej.7 104.7%.2 123. wyrobów sanitarnych z porcelany – o 16. t] Bloki i płyty ścienne gipsowe [tys.RYNEK BUDOWLANY Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych używanych w budownictwie w 2006 r. t] Blachy walcowane na zimno [tys.2%.5%.4% mniej. Mniej niż w 2005 r. a ze szwem tylko o 0. wyprodukowano tylko farb i pokostów chlorokauczukowych. farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. papa – o 4.4%.6%. natomiast bloki i płyty ścienne gipsowe – spadek o 2. szt. przewodów.0 100. tarcicy – o 3.3 98.8%. ceramicznych gąsiorów dachowych – o 14.] Cement [tys. wzrost o 20 – 30%. rur.8 96.5%.2%.0%.7 120. w przypadku których odnotowano dynamikę produkcji ±5% poziomu ubiegłorocznego znalazły się sklejka – wzrost o 4.0 147. płyt wiórowych – o 18.] Gazomierze [tys.2%.5%.8 122.0 104. o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – aż o 50. węży sztywnych z PVC o 20. nieprzekraczający 5% produkcji ubiegłorocznej. a ze szwem spadła o 2.2% i sklejki – o 7.3%. Spadek przekraczający 10% poziomu produkcji w grudniu ub.7% oraz rur. przewodów. wodomierzy – o 30.4%. szyb zespolonych wielokomorowych – o 28.] Gąsiory dachowe. ze str. tarcica – o 2.7%. rur stalowych – o 17.2 134. węży sztywnych z PVC – o 20. ściennych lub sufitowych z tworzyw sztucznych – o 17. ościeżnic i progów drewnianych – o 20.2%.9%. ceramiczne [tys. t] rury bez szwu [tys.3 86. chemoutwardzalnych. stosowanych pod oblicowaniem – – o 17. 87) XII Wyroby liczby bezwzględne Cegły i elementy budowlane. blachy walcowanej na zimno – o 13. Bardzo dobrymi wynikami.2 115. m2] Wyroby izolacji termicznej z wełny mineralnej [tys.4%. o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 0.6 170.8%. szt.0%.] Wodomierze [tys.5% i farb i pokostów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych.1%.1%.7 86. ale szyb jednokomorowych wyprodukowano o 17. wyrobów izolacji termicznej z wełny mineralnej – o 14. Znacznie mniejszy wzrost.5% oraz bloków ściennych z betonu lekkiego – – o 19. płyt pilśniowych – o 2.8%. filców i płyt z włókna szklanego – o 0. wypalanych z gliny. t] Masa betonowa [tys. ceramicznych pustaków stropowych – o 10. w tym bez szwu – o 25. wapna – – o 15.1 79.2% mniej.4 98.9%.0 79. O 10 – 20% więcej wyprodukowano wykładzin podłogowych.3 104. największy wzrost produkcji.5 89. osiągnęli producenci elementów ściennych silikatowych – o 80.

4 84.RYNEK BUDOWLANY Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2006 roku 2006 r. (wzrost o 8.9 1.4 109.1 108. I – III I – VI I – IX I – XII I – III I – VI I – IX Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 2006 r. a przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do własności mieszanej W w sektorze prywatnym utrzymał się na prawie niezmienionym poziomie – 2%. inżynierii lądowej i wodnej – 44. w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów budowlanych.4 143. natomiast w porównaniu z listopadem 2006 r. – 5. Udział produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa z przewagą własności zagranicznej zwiększył się o ponad 1 pkt – do ok.8 108.5%. Znaczne zwiększenie sprzedaży odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych poza jednostkami zajmującymi się głównie Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób Wyszczególnienie 2005 r. była o ok. wobec 7.0 92. I – XII struktura [%] 117.4 12.8 165.0%.4%.7 84. 12%.1 98.0%.7 108. wzrost odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw.8 99.4 29.2 144.7 110. W grudniu 2006 r.7 1..0 112.0%).4 pkt.9%.6 71.0 107.2 114.2 123.0 100. w III – 21. w których produkcja była niższa niż przed rokiem.1 112.4 104.2 111. inżynieria lądowa i wodna wykonywanie instalacji budowlanych wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 105.2 93. W porównaniu z grudniem 2005 r. – 17. w II – 11.5%.4%. w całym 2006 r.4 116.8 107.0%. a w porównaniu z listopadem 2006 r.5 114.8 70. W styczniu i w lutym odnotowano spadek sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób). natomiast w kolejnych miesiącach 2006 r.2 2.0 90 2 ’2007 (nr 414) . a w sektorze publicznym – o ok.2%. a w przygotowaniu terenu pod budowę – 14.5 117.8%. w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r.4 115.0% przed rokiem) niż inwestycyjnym (o 15.6 152.6 107.7 108. W efekcie.3 104.4 108.0 112..1 107.5 108. 12% wyższa niż w 2005 r. przy czym w jednostkach.9 117. W stosunku do listopada 2006 r. Udział robót inwestycyjnych w ogólnej produkcji budowlano-montażowej zmniejszył się o 1. wobec 7.3%.9 122.9 100.5 108.8 109.0 125. a w efekcie. 23% – przy nieznacznym spadku).9 126.5 108. W sektorze prywatnym sprzedaż produkcji zwiększyła się o ok.6 11.0 108. 7%. 98% i był zbliżony do notowanego przed rokiem.8 98. – o 44.6 148. których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie instalacji budowlanych.3 106.8 110.0 163.0 102.1 103.8%.3 115.6 118. zrealizowana systemem zleceniowym przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane.3 103. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych.6 99.5%.8 28. W strukturze produkcji budowlano-montażowej podobnie jak w latach poprzednich największy udział stanowiły roboty wykonane przez przedsiębiorstwa będące własnością krajowych osób fizycznych (ponad 66% przy ponad 1 pkt spadku) oraz wykonywane przez prywatne spółki krajowe (ok.8%. Szybciej rosła sprzedaż robót o charakterze remontowym (wzrost o 23. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej.5 107.6% przed rokiem). 8%. Udział sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji budowlano-montażowej wyniósł ok. w I kwartale wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wyniósł 4. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 17.2 154.7 93. poza jednostkami zajmującymi się głównie realizacją robót wykończeniowych.5 109.3%.1 111.9% w stosunku do grudnia 2005 r. w realizacji robót wykończeniowych – 25.8 1.4 96.0 analogiczny okres poprzedniego roku = 100 Ogółem z tego roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym remontowym Z ogółem – grupy przedsiębiorstw: przygotowanie terenu pod budowę wznoszenie obiektów budowlanych.8 118.6 181. w IV – 23.2 184. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrost w skali roku wyniósł 26. obserwowano już jej wzrost (w ujęciu rocznym) – szczególnie wysoki od września. I – XII XII 2005 r. wyniósł on 56. do 70.7 98.

11%). przy czym w firmach.7 31. wykonywaniem instalacji budowlanych – 2. budynki o charakterze edukacyjnym. w jednostkach wykonujących specjalistyczne roboty budowlane – o ponad 23%.8 53.9 100.2 12. W podmiotach specjalizujących się w wykonywaniu podłóg i ścian oraz pozostałych robót wykończeniowych poziom zrealizowanych robót nie uległ zmianie. a zbiorowego zamieszkania o 0. przy czym w podmiotach specjalizujących się w robotach budowlanych drogowych – o ok. tunele i przejścia nadziemne i podziemne budowle wodne rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze oczyszczalnie wód i ścieków kompleksowe budowle na terenach przemysłowych obiekty pozostałe. Wzrost produkcji w grupie przedsiębiorstw wykonujących głównie instalacje budowlane spowodowany był zwiększeniem sprzedaży wśród podmiotów zajmujących się głównie instalacjami elektrycznymi – o ok. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: autostrady. 20%. Spadek produkcji.6 9.4% do 45. gdzie indziej niesklasyfikowane 20. których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie głównie robót budowlanych wykończeniowych.8 1.5 2. jednomieszkaniowych o 0. budynków szpitali i zakładów opieki medycznej.9 4. których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę.4 6. 27%.9% do 13. przy czym udział tej grupy w strukturze produkcji budowlano-montażowej jest niewielki. 7%. wyniósł on 0. a z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 20.1%. Udział robót wykonywanych przy realizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych zmniejszył się o 0. 100.9 4. niż przed rokiem. budynków o charakterze edukacyjnym. których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków i budowli. odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się pozostałymi instalacjami budowlanymi. Przy ogólnym wzroście sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (zrealizowanej w 2006 r. przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób) o 17. wodnych. drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych mosty. a w specjalizujących się w robotach wykończeniowych – 8.7 24. inżynierią lądową i wodną – 3. 16%.2 1. w których produkcja była niższa niż przed rokiem.5 1.6 6. Struktura (w cenach bieżących) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wg rodzajów obiektów budowlanych Rodzaje obiektów Struktura [%] 2005 r. Spadek ten był wynikiem zmniejszenia udziału produkcji związanej zarówno ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (z 32. W przedsiębiorstwach. w zajmujących się głównie wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych – o ponad 25%. roboty związane z realizacją budynków rzwiększyły się o 14. O niższej.4 13. – udział robót dotyczących realizacji budynków (z 46.1 32.8%. sprzedaży robót w przedsiębiorstwach.7 2. inżynieria lądowa i wodna.7 11. Spadek udziału robót zrealizowanych na budynkach niemieszkalnych dotyczył budynków biurowych (o 0.9%).9 2006 r.1 4. a w podmiotach zajmujących się głównie budownictwem ogólnym i inżynierią lądową – o ok.4 pkt. ulice i drogi pozostałe drogi szynowe.4 pkt).9 2.5%. Wzrost sprzedaży produkcji odnotowano w firmach zajmujących się głównie malowaniem i szkleniem (o ponad 14%) oraz tynkowaniem (o ok.0 2. ogólnodostępnych obiektów kulturalnych. wentylacyjnych i gazowych – o ok. jak i mieszkalnych (z 13. 16% oraz w jednostkach specjalizujących się w wykonywaniu instalacji cieplnych. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich klasach.3 13.5% do 31.3 pkt.4%).4 54. których podstawowym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę. o ok.5 5.4 pkt) i budynków pozostałych (gospodarstw rolnych i budyn2 ’2007 (nr 414) 91 .8%. 26%.3%).7%. wiadukty i estakady.2 2. drogi ekspresowe.0 45.5%.2 pkt. 9%. W ogólnej wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zmniejszył się – w porównaniu z 2005 r.RYNEK BUDOWLANY realizacją robót wykończeniowych.7 11. w zajmujących się głównie wznoszeniem obiektów budowlanych. Duży wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym obserwowano również w podmiotach. wykonujących roboty budowlane izolacyjne – o ok. realizujących obiekty inżynierii wodnej – o ok.0 46. Ogółem Budynki razem budynki mieszkalne w tym: mieszkalne jednorodzinne o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe budynki niemieszkalne w tym: biurowe handlowo-usługowe przemysłowe i magazynowe ogólnodostępne obiekty kulturalne. Wzrost odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw.0 6.6%.7 Dużemu wzrostowi sprzedaży produkcji budowlano-montażowej towarzyszył wzrost przeciętnego zatrudnienia o 3.0 3.6 6.0 12. zadecydowały gorsze efekty jednostek specjalizujących się w montażu stolarki budowlanej (spadek o ponad 13%). budynków kultury fizycznej (o 0.9 1.4 10.7 6.8 1.7 2.4 2.2%.

odnotowany we wszystkich województwach (przed rokiem w sześciu). tj.2 750.5%). budowli sportowych i rekreacyjnych (po 0. lubelskiego – o 7.4%).6%).3% (wzrost o 18.2 122.7% (spadek o 5.1 pkt). warmińsko-mazurskiego – o 7.in. W styczniu br. lubuskiego – o 9.1 107.0 104. dróg ekspresowych. lubelskiego – o 27.7%).5 125. których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie instalacji budowlanych. nieco niższy niż przed miesiącem.2% (wzrost o 0. W styczniu 2006 r.0% (przed rokiem spadek o 4. produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. W strukturze produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w 2006 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w styczniu br.9 942.7 124.8 123.4% (wzrost o 1. podlaskiego – o 7. ale nadal korzystnymi.4 132.2 pkt) oraz dróg lotniskowych (o 0. Spowodowane jest to ostrożniejszymi niż przed miesiącem. lepsze od przewidywań z grudnia 2006 r.2%). o 0. ocenami bieżącego portfela zamówień.0 102.). lubuskiego – o 24.6 101.6 pkt) oraz kompleksowych budowli na terenach przemysłowych i budowli wodnych (po 0.4 109.9 123.2 127.3 107.0 I – XII 2005 = 100 120.7 103.8%).8 pkt (przy spadku udziału robót związanych z budową oczyszczalni wód i ścieków – o 1.0 100. W najbliższych miesiącach oczekuje się poprawy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej i ich prognozy są ko- rzystne. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług towarzyszył także wzrost przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych (o 3. wiaduktów i estakad. Podobnie jak w grudniu i styczniu 2006 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie nadal jest optymistyczny.7 101. zrealizowana w 2006 r. Formułowane prognozy związane z sytuacją finansową są nadal pozytywne.5%).7 109. Zwiększające się od kwietnia 2006 r. największe wykorzystanie mocy produkcyjnych notuje się w przedsiębiorstwach.2% (spadek o 42. z warunkami atmosferycznymi i niedostatecznym popytem. a w przypadku budowy mostów. spadło w porównaniu z grudniem 2006 r.5% (przed rokiem wzrost o 19.2%).4 053. do 54. jako najbardziej znaczące bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorstwa nadal wskazują m.9 103.in. konkurencję ze strony innych firm oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.8%).6%) i mazowieckiego o 4. (w tym znacznie wyższy od notowanego w styczniu 2006 r.0 pkt). hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oraz budynków transportu i łączności (po 0. mgr Janusz Kobylarz Główny Urząd Statystyczny 92 2 ’2007 (nr 414) .8%).1 pkt). koszty zatrudnienia. obejmująca przychody z działalności budowlanej i niebudowlanej. Zmniejszył się natomiast udział produkcji związanej z budową rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych – o 1. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich województwach (przed rokiem w czternastu).0 101.9 288. chociaż ostrożniejsze od tych z grudnia 2006 r.8 115.2 101.8%).RYNEK BUDOWLANY ków magazynowych rolniczych) – o 0. przy czym dotkliwość tej ostatniej bariery zwiększyła się w skali roku najbardziej spośród wszystkich utrudnień wymienianych przez przedsiębiorstwa. 88% do ok. Zwiększył się natomiast udział produkcji związanej z realizacją budynków handlowo-usługowych oraz budynków przemysłowych i magazynowych (po 0.6 469.3 909. tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych – nie uległ zmianie (2.1 116.4% (wzrost o 11.2 pkt).0 367.7% (wzrost o 5.1 293. ulic i dróg pozostałych (o 4.4 223. rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz linii energetycznych przesyłowych (o 1. Produkcja sprzedana budownictwa.3%).7%). Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w firmach z siedzibą na terenie województwa: pomorskiego – o 9.6%.2 pkt).9 107. przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. była (w cenach bieżących) o 20.2 747.4% (spadek o 2.4 103.5 pkt).6 zowieckiego – o 23. robót i usług.3 114.] 329 21 15 13 6 17 29 65 6 14 7 19 53 8 12 34 11 I – XII 2005 = 100 103. obiektów pozostałych (o 0.9% wyższa niż przed rokiem (w 2005 r. dróg kolei napowietrznych lub podwieszanych. Wzrósł także udział produkcji związanej z budową dróg szynowych.8% (przed rokiem wzrost o 4.6 Przeciętne zatrudnienie [tys.3 121. wobec spadku w 2005 r. uciążliwość barier związanych m.6 240. Znacznie zmniejszyła się natomiast.0%) i maProdukcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie w 2006 roku Województwa Produkcja sprzedana [mln zł] Polska dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 90 5 3 2 1 3 6 30 1 2 2 4 9 1 2 9 2 102.9% (spadek o 0. zwiększył się udział robót związanych z realizacją obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z 53.8 104. wyższa o 11.2 059. roku. z ok.6% w 2005 r. o czym zadecydował wzrost udziału robót związanych z budową autostrad. ze sprzedaży wyrobów produkcji własnej.4 pkt.5 113.4 116. 83%. lecz lepszy niż w analogicznym miesiącu od 1994 r. przy czym największy w przedsiębiorstwach z siedzibą na terenie województwa: podkarpackiego – o 32.2 123.2 112.3 121.9 818.2 796.0 673. świętokrzyskiego – o 24. w porównaniu ze styczniem ub.1 pkt).1 470.6%). wielkopolskiego – o 4.

4 87. z wyjątkiem budownictwa indywidualnego i zakładowego.6 89.4 95. I–XII 2006 r.1 102. wynikające z bardzo dużego popytu na nowe mieszkania. na str. Największy udział (50%) w przyroście nowych mieszkań mieli nadal inwestorzy indywidualni.0%). mieszkań. Spółdzielnie mieszkaniowe wybudowały 7. którzy budują mieszkania na ogół 2. roku – 29. mieszkania komunalne stanowiły 3. 94) Mieszkania Województwa liczby bezwzględne I–XII 2005 = = 100 PrzeciętPowierzchnia użytkowa na pomieszkań wierzchnia użytkoI–XII kowa 2005 = miesz[m2] = 100 kania [m2] Liczba mieszkań rozpoczętych Ogółem POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 114 8 5 4 2 4 12 26 1 4 3 10 8 1 4 10 5 164 469 055 776 914 767 390 521 340 630 047 250 321 626 472 529 057 100.9 106.2 97.8 m 2) wynikał ze zmiany struktury inwestorów – spadek udziału inwestorów indywidualnych.9% więcej niż przed rokiem.8 163 797 113.4 118.6 87.1% (w ub. oraz wydano pozwolenia na budowę 168.8 90.2 tys. mieszkań.5 144. TBS-y 5.7 507 711 88. Bardzo dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym potwierdzają wskaźniki określające wzrost liczby rozpoczętych budów i udzielonych pozwoleń na budowę nowych mieszkań. których udział wyniósł 33.2%).7 192 632 100. roku – 7.6 95.1 505 764 97.2 I–XII przeciętna 2005 = 100 powierzchnia mieszkania [m2] 100. i wyniosła 114. chociaż w porównaniu z ub.8 102.5 398 241 88.RYNEK BUDOWLANY Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2006 roku wstępnych danych GUS 1) wynika.3 m2). małopolskiego – 10.4 112.4 95.2 782 817 112.6 102.6 117.6 59. 2 ’2007 (nr 414) 93 .2 128.1 90.5-krotnie większe niż pozostali inwestorzy. Ponad połowę wszystkich mieszkań wybudowano na terenie 4 województw: mazowieckiego – 23.2 924 573 97.1 112.4 111. roku – 3. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań oddanych do użytku w 2006 r.2% (26 521 mieszkań).3 124.4% więcej niż w 2005 r.0 137 962 9 794 6 250 5 522 2 700 5 338 17 255 33 388 1 274 5 122 3 796 15 050 8 062 2 361 5 832 11 296 4 922 Dane mogą ulec zmianie po opracowaniu danych ze sprawozdawczości rocznej.7 5. a zakładowe – zaledwie 0.5 105.9 0.2% (10 529).4 tys. a spadek przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania (o 2.4 568 081 115. że liczba nowo wybudowanych mieszkań w 2006 r.1 97.9 2 528 167 115.0% (10 250).5 89.0 50. tj.5 m2 (w ub. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano we wszystkich formach budownictwa.5 pkt. m 2 i była o 2.3 122.0 95.0 33.2 91.1%).2 41.2 % (wobec 0.3 100.7%). tzn.9% (12 390). Na rynku mieszkaniowym panuje jednak znaczne ożywienie. We wszystkich formach budownictwa (z wyjątkiem budownictwa komunalnego) wznoszono mieszkania większe niż przed rokiem. o 30. oraz 1) Z Wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – grudzień 2006 r. – 105. rokiem udział ten zmniejszył się o 5.0 43.r.7% wszystkich mieszkań (w ub.4 1 178 742 94. ukształtowała się na poziomie 2005 r.1 3..5 293 044 104.3 114.5 109. Formy budownictwa mieszkaniowego liczby struktura bezwzględ[%] ne 114 164 57 134 37 8 5 4 783 788 807 418 234 100. (cd.5 51.1% (wobec 4.9 Ogółem Indywidualne Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem Spółdzielcze Społeczne czynszowe Komunalne Zakładów pracy deweloperzy.5%). wybudowano zaledwie 100 mieszkań więcej niż przed rokiem.5 557 582 96.5 1 068 531 76.5 92. pomorskiego – 9.5 97.0 100. Najmniejszy dział w przyroście ogólnej liczby mieszkań miały województwa: opolskie Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – grudzień 2006 r.1 11 701 976 123. wielkopolskiego – 9. a przeciętna powierzchnia jednego mieszkania wyniosła 102.3 106.9 107.6 119.9% (w ub.4 98. o 35.2 90.6 484 761 90.0 97.4 78.2 64..3 340 553 104. W 2006 r. tj.2 120.6% niższa niż przed rokiem. wyniosła 11 702 tys. rozpoczęto budowę 138 tys.1 7.8 1 206 980 93.

6 – 68.7 61.0 64. Największą aktywność wykazali inwestorzy indywidualni z województwa mazowieckiego.4 953 775 788 631 560 928 7 754 17 627 87 319 1 134 8 621 1 128 276 2 112 2 111 2 102 52 4 1 1 4 12 5 1 1 3 1 – 1.2 92.0 144.7 87.2 91. a przeciętna powierzchnia mieszkania – 144.1 60. świętokrzyskim – 1265.7% wszystkich mieszkań indywidualnych w kraju.1 157.5 73.3 152.1 44.5 59.4 195. świętokrzyskie – 1.5 104.1%.7 63.7 136..2 93.0 168.3 92.9 170. tylko 1.9 56.5%.8 92.5 68.2 64.9 160.9 87.7 110.3 228.6 50.3 149.7 92. 10.8 137. 57 134 mieszkania. 10. tj. o 10 – 20% mniej w lubuskim – o 16.7 m2 więcej niż przed rokiem). 2.7 238.5 67. wynika.0 64.2 53.5 168. tj.RYNEK BUDOWLANY Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – grudzień 2006 r. tj.0 64.2 92.4 55. tj.0 93.2 97.5 56.2 86.6 61.1 144. Największą aktywność budowlaną.2 110.7 88.9 131.4 85.1 129.8 69.0 114. tj.1 122.7 163. łódzkim – o 12. którzy wybudowali w 2006 r.1%.5 48.5 97.4% (1626). największy w województwie zachodniopomorskim – o 24.6% ogółu w województwie).6 92.6 86.3 43.9 59. o 8.9 522 55 22 21 7 19 69 171 2 45 25 6 13 9 23 11 18 457 372 096 790 543 351 171 567 076 265 266 900 165 567 308 855 165 112.6 70.4 85. W pozostałych województwach odnotowano.5 102.8 53.9 66. wielkopolskim – o 13. m2.6 93.7 90. Z porównania wojewódzkich efektów budownictwa mieszkaniowego w 2006 r.2% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów.6 – 74. z wielkopolskiego – 6442.1 76.1 90.7 346.1 146.1 81. a w pozostałych województwach spadek nie przekroczył 10%. Efekty budownictwa indywidualnego stanowiły po- 94 2 ’2007 (nr 414) .6 241.7 139.4 94.9 129. że tylko w dwóch województwach wybudowano więcej mieszkań indywidualnych.6 63.6 64.3 84.6% (2914) i podlaskie – 2. 11.2 173.2 2 441 205 59 59 56 41 252 838 9 8 45 350 109 12 69 200 121 880 778 033 370 594 865 109 547 938 381 838 470 603 876 546 067 865 118.7 286. którzy wybudowali 9822 mieszkania. 93) Mieszkania Województwa liczby bezwzględne I – XII 2005 = = 100 PrzeciętPowierzchnia użytkowa na pomieszkań wierzchnia użytkoI – XII kowa [m2] 2005 = miesz= 100 kania [m2] Liczba mieszkań rozpoczętych Budownictwo indywidualne POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 57 3 2 3 1 3 5 9 3 1 3 6 1 2 6 2 134 081 524 003 599 259 753 822 953 499 574 920 083 265 159 442 198 90.4 90.2% (1340 mieszkań).8%.4%.3 53.2 147.1% wszystkich mieszkań wybudowanych na tym terenie) i podkarpackim – o 3.5 81. ze str.0 90.3 8 292 212 654 314 38 132 793 2 199 – 784 589 1 222 117 – 711 243 284 Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 37 3 1 1 783 352 068 023 947 602 167 271 179 125 710 558 346 150 297 124 864 114.6% mniej niż w 2005 r.0 86.5 163. tj.2 92. wyrażającą się liczbą oddanych mieszkań.2 74. Najmniej mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali w województwie opolskim – 953.4 68.1 113. tj.5 75.9 136.7% (3047).2 72.4% (2198 mieszkań) i warmińsko-mazurskim – 22.7 83.4 93. lubuskim – 1599. i chociaż było to mniej niż w ubiegłym roku aż o 9.5 69 4 3 3 1 3 7 12 1 3 1 4 6 2 2 7 2 365 354 381 368 741 933 518 779 162 965 620 689 366 085 507 485 412 Budownictwo spółdzielcze POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 8 788 758 367 409 142 253 1 219 2 812 32 801 519 124 187 140 471 200 354 106. 2. tj.0 120.8% (2159).8% i podlaskim – 1574. dolnośląskim – o 15.3 155.0 141.9% więcej (953 mieszkania. z wynikami osiągniętymi w 2005 r.4 142.7 123.3%.9 152. co stanowiło 71.7 140.8 63.6 8 238 455 353 410 217 476 820 1 451 143 495 257 534 911 166 278 929 335 624 100 048 247 591 963 757 091 892 906 655 335 766 804 607 769 093 91.1 83.5 287.2 111.8 195.5 60. (cd.3% więcej (3499 mieszkań.9 87. śląskiego – 6083.6 285.3 51. tj.3 197.2 45.3 55.3 58. w porównaniu z 2005 r.7 147. 17.3 49. lubuskie – 2. to nadal zachowali pozycję lidera w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. tj. Łączna powierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosiła 8239 tys. 75.5 77.5 143.5 62.6 93.9 103.2 59.6 82.9 110.7 93. spadek liczby mieszkań indywidualnych.8 75.7 262.0 90.7%. w opolskim – o 11.7 151. 2.6 43.7 87. tj.2%.0 93.6% i małopolskiego – 5753.7 126.0 59.7 55.0 65. wykazali inwestorzy indywidualni.2 m2 (o 1.8 197.2%.6 136.3 141..

zachodniopomorskim – 36. a najmniej w pomorskim – 1.5 m2 i opolskim – 151.4% (124). podkarpackim – o 31.1% więcej).0% (519). warmińsko-mazurskim – o 97. pomorskim – 5558. a przeciętna powierzchnia mieszkania zwiększyła się o 2 m2 i wyniosła 64. odnotowano w województwie łódzkim – o 185. tj. zachodniopomorskim – o 49. a powierzchnia użytkowa mieszkania była o 3.9% (124 mieszkania). podlaskim – 17.5% (1023).6% (1068) i dolnośląskim – o 55.0% (2812).6% (ale są to tylko 253 mieszkania). W przypadku dynamiki spółdzielczych efektów budowlanych uwagę zwraca ożywienie.4 m2.8% więcej niż przed rokiem. Mieszkania wybudowane przez spółdzielnie stanowiły 7.RYNEK BUDOWLANY nad 50% wszystkich mieszkań wybudowanych na terenie województw w następujących 9 województwach: świętokrzyskim – 77. Udział tej formy budownictwa wzrósł z 29.1 m2 w 2005 r.6% (2812).1%. m2 (o 18. podkarpackim – o 128. w warmińsko-mazurskim – 53..3%.2% (187) i opolskim – 2. wielkopolskim – 61. a najmniejsze. dolnośląskim – 39. powyżej 80 m2.9%. zachodniopomorskim – 152.9% (3352).9% i podlaskim – 51. powyżej 150 m2. co w porównaniu z 2005 r. Wybudowały one 8788 mieszkań.6% (947). i był to największy wzrost wśród wszystkich inwestorów.2% (367).1%. lubuskim – o 63.7 m2.6%. kujawsko-pomorskim – o 60. świętokrzyskim – 131. o 7. m2. a najmniejszą lokalną aktywność wykazali deweloperzy w województwie podkarpackim – tylko 2. Najmniejszy udział w przyroście nowych mieszkań mieli deweloperzy z województwa podkarpackiego – tylko 125. małopolskim – o 141. świętokrzyskim – 1. tj.7% i małopolskim – 4167.9%. Największy przyrost nowych mieszkań na sprzedaż lub wynajem.1% (354) i kujawsko-pomorskim – o 40.6%. Największe mieszkania na sprzedaż lub wynajem. zakładowe) wybudowano w 2006 r.9% (1219) i podkarpackim – 9. – 51.4% (32).7% nowych mieszkań to lokale wybudowane przez deweloperów.9 m2. co łącznie stanowiło zaledwie 1.8 m2 i śląskim – 81. tj. budowano w województwie świętokrzyskim – 85.5 tys.1 m2.2% (801).2 m2 wobec 50. tj.0%.5% wszystkich mieszkań oddanych przez deweloperów w skali kraju. lubelskim – 62. ok.6 m2. świętokrzyskim – 9. a najmniejsze. świętokrzyskiego – 150 i opolskiego 179.4%.2%.1% (801). opolskim – 71. śląskim – 73. Łączna powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 522. małopolskim – 13.0 m2.2% wszystkich mieszkań deweloperskich.3% (ale są to tylko 602 mieszkania).0% w 2005 r.4% (ale było to 12 271 mieszkań) i wielkopolskim – o 6.2% (124 mieszkania). a najmniejszy udział odnotowano w województwie pomorskim – 1. mazowieckim – 10.6%. 14.1% (3124). tj. śląskim – 2. Małe zainteresowanie budownictwem spółdzielczym wykazano w województwie pomorskim – spadek o 56.1% w 2006 r. lubelskim – o 13. Największą ak2 ’2007 (nr 414) 95 .2%. poniżej 60 m2. łódzkim – 12.6 m2. co stanowiło 32. łódzkim – 68.1%. do 33. 11. łącznie 10 459 mieszkań. w województwie łódzkim – o 246.3% (125). Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 2442 tys.9% (200).5 m2.9% (1219). o ponad 50%.3% więcej niż w 2005 r. 130 m2. którzy wybudowali 37 783 mieszkania. inwestorzy indywidualni budowali w województwie podlaskim – 163. deweloperzy wybudowali w województwie świętokrzyskim – o 54.5 m2. zachodniopomorskim – o 70. lubuskim – 136. a udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w kraju wyniósł 5.6% (142). Największy udział w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w województwie mieli deweloperzy w pomorskim – 54. mieszkań których budowę rozpoczęto oraz mieszkań.2% wszystkich mieszkań wybudowanych na tym terenie. Z ogólnej liczby mieszkań spółdzielczych najwięcej wybudowano w województwie mazowieckim – 32. Najwięcej mieszkań na sprzedaż lub wynajem oddano do użytkowania w województwie mazowieckim – 12 271.2 m2 większa i wyniosła 59.8%.7%. na których budowę wydano pozwolenia * – dane wstępne mazowieckim – o 9. kujawsko-pomorskim – 55. Największy udział w zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych miały spółdzielnie w województwie podkarpackim – 17.7% (tylko 150) .3% więcej niż przed rokiem. o ponad 100%. w warmińsko-mazurskim – 129. komunalne. Ponad połowę tych mieszkań wybudowały Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 5807. Największe mieszkania.0 m2.5 tys. wielkopolskim – 1. W pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego (społeczne czynszowe. m2. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania. lubuskim – 54. o 6.3 m2 i opolskim – 55. mazowieckim – 46.2% (1864). Powierzchnia użytkowa mieszkań społecznych czynszowych wyniosła 297. Mniej mieszkań niż w 2005 r.4% (1297). o 12. tj. a przeciętna powierzchnia mieszkania była nieco większa niż w 2005 r. stanowiło wzrost o 9.9%. Na drugim miejscu w rankingu inwestorów budownictwa mieszkaniowego uplasowali się deweloperzy. o 14.6% (140) i lubuskim – 1.9% więcej niż w 2005 r. podkarpackim – 75.3% wszystkich nowych mieszkań w województwie (801).7% wszystkich efektów budownictwa mieszkaniowego w 2006 r.

40%. Ponad połowę mieszkań komunalnych wybudowano na terenie 4 województw: mazowieckiego – 995.2% (na 4046 mieszkań). świętokrzyskim i wielkopolskim.4% więcej.1 tys. podlaskim. tj. tj.. małopolskim – 7939 i śląskim – 6950. tj. wybudowanych zostanie w województwie mazowieckim – 13 066. łódzkim.3% (2905 mieszkań).0% więcej niż w 2005 r. tj. W porównaniu z 2005 r. a przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 78.2%. Największy wzrost liczby nowych mieszkań oddanych do użytkowania w 2006 r. o 56. dolnośląskim – o 33. dolnośląskim – na 9187 (o 38. tj. spółdzielnie – o 7. Ponad 45% tych mieszkań będzie budowanych w ramach budownictwa indywidualnego. przy czym największy w zachodniopomorskim – o 72. nieprzekraczający 10%. mieszkań. stanowiło wzrost o 35. którzy w 2006 r. gdyż ci inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę 77 tys.1%. najwięcej w województwie wielkopolskim – 1155 (o 230% więcej pozwoleń niż przed rokiem).4% więcej). małopolskim – 17 255. których budowę rozpoczęto w 2006 r.2 m2 mniejsza niż przed rokiem (41. a w mazowieckim 598. Jedynie w ramach budownictwa społecznego czynszowego odnotowano spadek aktywności – rozpoczęto budowę 4106 mieszkań. mazowieckim – 23 i lubuskim – 22.RYNEK BUDOWLANY tywność wykazały TBS-y w województwie małopolskim.3% wszystkich mieszkań.5%. W pozostałych województwach wydano więcej pozwoleń na budownictwo komunalne. mieszkań.4 m2 w opolskim. W pozostałych województwach liczba nowych mieszkań społecznych czynszowych nie przekroczyła 500. m2. o 12.8%.4% więcej). Więcej pozwoleń niż przed rokiem otrzymały również spółdzielnie mieszkaniowe – na budowę 7.7% więcej) i pomorskim – na 9076 (o 43. tj.1% wiecej. Największą dynamikę wykazali jednak deweloperzy. a w porównaniu do ub. małopolskim – 725 (4-krotnie więcej). co w porównaniu z 2005 r. w podkarpackim – tylko 48. o 56. a ich udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych stanowił zaledwie 0. nowych mieszkań. tj. o 20. W województwie mazowieckim spółdzielnie otrzymały pozwolenia na budowę tylko 633 mieszkań. tj. a opolskim – 92. 17. śląskiego – 379.0%. które rozpoczną budowę 4703 mieszkań. Najmniejszy wzrost liczby mieszkań.0 tys. tj. kujawsko-pomorskim – 508.7% więcej).8 tys. opolskim – o 59. a największy wzrost osiągnęli inwestorzy z województwa pomorskiego – o 172. tylko 234 mieszkania. 9. opolskim – 30.5 tys.). o 5. a najmniej w województwie lubuskim – tylko 42. o 49. przy czym najwięcej zamierzają wybudować w województwie warmińsko-mazurskim – 991 mieszkań (o 42.1% (2054).4%. a najmniejszy w świętokrzyskim – o 2.9% mniej niż w 2005 r. podejmując działania przygotowawcze do rozpoczęcia nowych budów.. tj. chociaż intensywność działań poszczególnych grup inwestorów jest zróżnicowana. O prawie 8% mniej pozwoleń otrzymały TBS-y.1%. przy czym w świętokrzyskim nie oddano żadnego mieszkania. co w skali województwa stanowiło tylko 2.5% (8292). świętokrzyskim – 68 i podlaskim – 81.6 m2). mieszkań. a w zachodniopomorskim o 55% mniej (na 189 mieszkań). o 40% mniej niż w 2005 r.6% (ale są to tylko 1403 mieszkania). przy czym największy spadek odnotowano w lubuskim – o 67. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 183.4 m2 wobec 43. do 47. We wszystkich województwach liczba nowo rozpoczętych budów wzrosła.9 m2 i było to o 14. a średnia powierzchnia mieszkania była o 2. budownictwo komunalne – o 17.7 m2 w warmińsko-mazurskim.7% mieszkań w województwie. Łączna powierzchnia użytkowa tych mieszkań wyniosła 18. mgr Małgorzata Kowalska Główny Urząd Statystyczny 96 2 ’2007 (nr 414) . W dolnośląskim TBS-y oddały 822 mieszkania. Połowa tych mieszkań przypada na budownictwo indywidualne – 69 365. W ramach budownictwa komunalnego zamierza się rozpocząć budowę 4. na którego terenie wybudowano 1014 mieszkań. otrzymali pozwolenia na budowę 74. śląskim.9% więcej niż w 2005 r. roku było to aż o 69. wielkopolskim – 8202. wszyscy inwestorzy otrzymali łącznie pozwolenia na budowę 168. o 15.8% więcej. tj.9% (4020) i łódzkim – o 8. odnotowano w ramach budownictwa komunalnego – 4418 mieszkań. tj. wielkopolskim – 769 (2-krotnie więcej).5% wszystkich mieszkań społecznych czynszowych i 8. Na mocy pozwoleń uzyskanych w latach 2005 – 2006 rozpoczęto budowę 138 tys. o 24. 17.7%. pomorskim – 15 050. 32. inwestorzy indywidualni – o 17. o 62.1% (5505).6 m2 w województwie lubuskim. lubelskim – 88.. Były to mieszkania o najmniejszej powierzchni użytkowej: od 31. Najwięcej mieszkań zakłady pracy wybudowały w województwie warmińsko-mazurskim – 90.4% więcej niż w 2005 r. Najwięcej nowych lokalizacji uzyskali deweloperzy w województwie mazowieckim – na budowę 25 588 mieszkań (o 71.5% (2361 mieszkań). mieszkań. 10.8% mniej. natomiast liczba 5 nie została przekroczona w lubelskim. o 30. wielkopolskim – 11 296. Prognoza dla rynku mieszkaniowego Na rosnące potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa aktywnie reagują inwestorzy. opolskim – 54. podkarpackim – o 7. W 8 województwach wydano mniej pozwoleń niż przed rokiem. małopolskim – na 9396 (o 72. dolnośląskiego – 449. W 2006 r. tj.1 m2 w pomorskim i 46.2 m2 więcej niż przed rokiem. zanotowano w województwie zachodniopomorskim – o 7. tj. ok.9%. pomorskim – 624 (o 99. Najwięcej mieszkań indywidualnych.3% i zachodniopomorskim – o 65. śląskim – 548 (ale jest to o 45.4 tys.3%.2%.0% (4593). tj. m2. podkarpackim – 976 (ponad 6-krotnie więcej niż przed rokiem).2% (4922 mieszkania) i świętokrzyskim – o 9. a prawie 40% przeznaczono na sprzedaż lub wynajem – 52 953. kujawsko-pomorskiego – 574.5% mniej niż w 2005 r.8% więcej). łódzkiego – o 94. Zakłady pracy wybudowały w 2006 r.5% więcej). przy czym najbardziej w mazowieckim – 33 388 mieszkań. największą dynamikę nowo rozpoczętych budów zanotowali deweloperzy – wzrost o 66.2% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w województwie.0% więcej. Wzrost liczby wydanych pozwoleń odnotowano we wszystkich województwach. podlaskiego – o 120.1%. mieszkań. podkarpackim.5 tys.

na skutek konieczności wykonania cięć sanitarnych lub też w wyniku rezygnacji innych nabywców z kupna. Z istotnym jednak zastrzeżeniem: charakterystyczna dla klasycznej giełdy swobodna gra podaży i popytu jest w tym wypadku ograniczona. że w czerwcu 2006 r. świata nauki. W jej rękach spoczął mechanizm regulacji cen drewna. ale także historia jego działalności na rynku. Obiektywizowaniu odbioru handlowego oraz optymalizacji jego kosztów znakomicie może pomóc informatyka i zdecydowano się ją wykorzystać i zdyskontować niemałe już doświadczenia we wdrażaniu informatyzacji gospodarki leśnej w ramach SILP (Systemu Informatycznego Lasów Państwowych). przemysłu drzewnego. Dzięki aplikacji e-drewno każdy klient może dowiedzieć się. W komisji znaleźli się reprezentanci Lasów Państwowych. udostępnia nabywcom aplikacja informatyczna e-drewno. widełek cenowych. a leśnicy utworzyli klub sprzedawców surowca drzewnego. ten lepszy”.99) 2 ’2007 (nr 414) Portal prawdę powie Lasy Państwowe są obecnie praktycznie jedynym dostawcą drewna na krajowym rynku. Zebrane tam doświadczenia sprawiły.). Jak wiadomo. przyrzeczeń surowcowych. internetowej platformy portalu leśno-drzewnego. Komisja Leśno-Drzewna przy dyrektorze generalnym LP. z wykorzystaniem specjalnej. godzi interesy dostawcy i nabywcy drewna. choć w swoim czasie zdefiniowane w stosownym zarządzeniu dyrektora generalnego LP. Lasy Państwowe przedstawiają ofertę sprzedaży. np. Na niej to. w prosty sposób. Wychwyciły to również analizy wewnętrzne prowadzone przez DGLP: w różnych dyrekcjach regionalnych LP (a jest ich w kraju siedemnaście) wypracowano różne modele relacji z odbiorcami. ostatecznym czynnikiem wyłaniającym zwycięzcę aukcji jest już tylko cena. ustalenie ich dolnej i górnej granicy w ramach tzw. z którą mogą się 97 . Bezstronność gwarantuje jej skład. jakie drewno i w jakiej ilości będzie oferowane oraz jaka jest cena wywoławcza. np. gdyż rynkowa oferta drewna ma uwarunkowania przyrodniczo-leśne. e-drewno Drewno niesprzedane w podstawowym. utworzono specjalną instytucję – Komisję Leśno-Drzewną. Stosowane jeszcze w 2006 r. jakie przetargi będą organizowane w najbliższym czasie. To właśnie Komisja Leśno-Drzewna zatwierdza kryteria i ich wagi. Na swym inauguracyjnym posiedzeniu 26 października 2006 r. i „przy otwartej kurtynie” rozpatrywane jest zgłaszane zapotrzebowanie na surowiec. powołana w zgodzie z § 10 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. obsługuje wszystkie nadleśnictwa i dyrekcje regionalne. którzy zwracali uwagę na nadmierną uznaniowość i brak przejrzystości procesu negocjacyjnego i podważali przyjmowane w jednostkach organizacyjnych kryteria oraz wagę stosowanych ocen warunków sprzedaży drewna. Budziło to zastrzeżenia odbiorców drewna. z powodzeniem stosowana była na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. premiującą wcześniejszych odbiorców drewna i dyskryminującą oferty kupna składane w późniejszym terminie. W odróżnieniu od portalu. To rodzaj gwarancji udzielanej nabywcom.). a każdej grupie przypisana jest stosowna waga. (dokończenie na str . gdzie obowiązuje „koszyk” kryteriów wyboru oferty i nabywcy. W tej materii obowiązuje zasada „koszyka” trzech grup kryteriów (oceniana jest nie tylko cena zaoferowana przez klienta. klęsk żywiołowych na obszarach leśnych. ofertowym trybie za pośrednictwem portalu leśno-drzewnego oraz pojawiające się w ofercie LP doraźnie. Chcąc uniknąć takiej sytuacji na rynku drzewnym. Krytykowano zwłaszcza regułę „kto pierwszy. że również w przyszłości będą mogli liczyć na sprzedaż surowca (co pozwala planować rozwój produkcji. dyrektor generalny LP zlecił tej właśnie dyrekcji opracowanie aplikacji do zastosowania we wszystkich dyrekcjach regionalnych. Lasom Państwowym daje to stabilizację zbytu surowca i łagodzi skutki wahań koniunkturalnych na rynku. na ograniczenia podaży giełda reaguje po prostu zwyżką cen. jak też w przyjęte kryteria oceny ofert składanych przez nabywców drewna. zapoznać wszyscy zainteresowani. organ doradczy dyrektora generalnego LP.RYNEK BUDOWLANY Drewno w internetowej sieci Z początkiem 2007 r. niż to wynika z etatów cięć zawarowanych w dziesięcioletnich planach urządzenia lasu. Taka formuła sprzedaży już od marca 2005 r. średniowymiarowego do przerobu mechanicznego. przedstawiciele izb gospodarczych oraz stowarzyszeń drobnych producentów branży drzewnej. W jej kompetencjach znalazło się również określenie procedur zbywania drewna w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisja ma wgląd zarówno w zasady kształtowania ofert sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. wiarygodność finansowa itd. Dotychczasowy model sprzedaży drewna zastąpiono systemem rokowań jednoczesnych on-line. Lasy Państwowe nie mogą pozyskiwać więcej drewna. zasady sprzedaży drewna. W skrajnych wypadkach własnymi zasadami zaczęły się też kierować nadleśnictwa. operującym ogromną ilością tego surowca. Informatyczny portal leśno-drzewny pozwala prowadzić rokowania w formie zbliżonej do mechanizmu giełdowego. niezbędne inwestycje itd. to dość liczne gremium (obecnie 94 członków) powołało do życia cztery kluby nabywców drewna (wielkowymiarowego. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) wprowadziła nowe zasady sprzedaży drewna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Z powodzeniem działa on od dłuższego czasu. Wśród nowych zasad sprzedaży drewna na internetowej platformie portalu leśno-drzewnego znalazła się również formuła tzw. średniowymiarowego do przerobu chemicznego oraz klub nabywców drobnych). z biegiem lat podlegały stopniowej regionalizacji.

Funkcjonuje już na tym pustkowiu pierwszy zakład. ale bardziej konkretne plany wiążą się jednak z powstaniem kolejnych firm dostarczających materiały budowlane. Obecnie robi to aż 6 firm na czele z Knauffem. Dziś mało kto pamięta jednak. a w najbliższych latach ma powstać kolejne 50 firm. Jest już projekt nowoczesnego centrum zagospodarowania odpadów. Fiat i nie tylko) czy silników lokują tu swoich kooperantów. a w trzeciej i czwartej rozpoczynają inwestowanie nowe firmy. W drogę od początku – jak na polskie warunki – niezwykłą. Fabrykę chemii budowlanej wybudowała firma Caparol. widać powstające i funkcjonujące kolejne zakłady. Więcej będzie się też dziać. oprócz wspomnianych kopalni i elektrowni. Nie jest to efekt przyrostu naturalnego. a następnie widać funkcjonującą już portugalską fabrykę kosmetyków i przygotowany teren pod wytwórnię butelek typu PET. Najbliżej Urzędu Gminy. natomiast zatrudnienie znajduje tu prawie 20 tys. w najstarszej Strefie Przemysłowej nr 1. Chodzi o to. położona w samym Kleszczowie. Wzdłuż nowoczesnych dróg budowane są ścieżki rowerowe. na których brak cierpi gmina Kleszczów. Z wydzielonych czterech stref przemysłowych dwie już są prawie całkowicie wypełnione. Obok będzie fabryka tektury. Warto przypomnieć. Szeroki pas gładkiego asfaltu może w przyszłości być dwupasmówką łączącą strefy przemysłowe zarówno z trasą Warszawa – Katowice. Działają one w pobliżu elektrowni. a na zboczu sztucznej góry Kamieńsk zimą funkcjonuje wyciąg narciarski należący do KWB „Bełchatów”. W spalin. woda. jest projekt basenu i akwenu wodnego – służącego także wędkarzom. Obok Finowie zbudowali zakład wytwarzający rury z polietylenu. montażystów. że Kleszczów oraz okoliczne sołectwa miały się – zgodnie z czarnymi prognozami – osunąć do największej europejskiej dziury w ziemi. dalej włoski zakład produkujący części do samochodów. jak i tych. Nieprzypadkowo na drogę wydzielono pas szerokości 40 m. które ma powstać na 160 ha wydzielonej Strefy Przemysłowej nr 4. że największa w Europie Elektrownia „Bełchatów” też przez lata nie stwarzała mieszkańcom nalepszych warunków. w której kolejną kadencję sprawuje urząd pani Kazimiera Tarkowska. do chemików i pracowników przemysłu spożywczego.Tak informuje Andrzej Szczepocki. 4 tys. A więc przybywa miejsc pracy także dla kobiet. 50 zakładów pracy. gdy powstanie zakład wytwarzania gazu procesowego z odpadów. Inni też uznali. przez spawaczy. kanalizacja i w każdej ze stref oddzielna oczyszczalnia ścieków. Na początku było budownictwo Na obszarze gminy. która powstaje w miejscu. który zajmuje się zagospodarowaniem świetlówek. pracowników budowlanych. Polscy inwesto- 98 2 ’2007 (nr 414) . obiekty sportowe. mieszkańców i ciągle ich przybywa. Obecnie budowany jest zakład wytwarzający „wszystko do kuchni”. Kiedy wjeżdża się w Strefę Przemysłową nr 3 (ok. Będzie lotnisko i pole golfowe. 1000 osób. Tworzą ją niezamieszkałe wioski Bogumiłów i Karolów. centralne położenie i doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów – prąd. Wsiadamy do samochodu i ruszamy. kształcące zarówno młodzież w różnych specjalnościach. Tymczasem obecnie na na terenie gminy Kleszczów zameldowanych jest ok. a konkretne projekty. prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. 180 ha). Zgłosili się już inwestorzy z branży biopaliw. Inwestorzy z innych branż szybko dostrzegli atuty Kleszczowa. W gminie ma powstać duże centrum edukacyjne. funkcjonuje obecnie ok. zajmującej aż 1000 ha. jest bogata – od wysoko kwalifikowanych specjalistów z dziedziny energetyki i górnictwa. ma funkcjonować nawet kilkadziesiąt firm – większość z nich będzie zagospodarowywać odpady lub miejscowe materiały. ślusarzy. żeby obok mógł powstać nawet tor kolejowy. W tej czwartej strefie. jaką jest odkrywka Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Te najważniejsze to tańsza o 10% niż w kraju energia elektryczna. osób i nie są to wyłącznie pracownicy elektrowni i kopalni. Szczepockiego zbliżamy się do przyszłego wielkiego placu budowy. jak i Warszawa – Wrocław. Po jednej stronie powstaje zakład Opla. zaczął być przetwarzany na płyty gipsowo-kartonowe i inne wyroby gipsowe. a w pobliżu palarnia kawy i rozlewnia zagranicznych win. Władze gminy dbają także o menedżerów i chcą zapewnić warunki wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. Gips syntetyczny już na poczatku lat dziewięćdziesiątych zamiast blokować tereny inwestycyjne. po drugiej funkcjonuje już holenderska firma Kersten z branży konstrukcji stalowych. którzy chcą zmienić zawód. Powstaje montownia naczep samochodowych.EKOBUDOWNICTWO Zanim zabraknie węgla ielu wójtów i burmistrzów zazdrości włodarzom gminy Kleszczów. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o ok. wytrzymujący brak wód gruntowych. ale też nieprzypadkowo wygrywa krajowe rankingi gospodarności. miała to być pustynia lub – w najlepszym przypadku – „suchy las”. To nie marzenia. gdzie pierwotnie planowano hałdy z elektrownianym gipsem. gaz. lecz napływu różnych specjalistów z całego kraju. Uchodzi ona za najbogatszą w Polsce. jest Strefa Przemysłowa nr 2. Wiązało się to z wydobywaniem z kopalnianego wyrobiska wielu atrakcyjnych surowców oraz z wykorzystaniem gipsu z odsiarczania Wielkie centrum recyklingu Słuchając prezesa Fundacji A. Tu się po prostu bardzo dużo dzieje. Paleta zawodów. Z tego też powodu szybko rozwijające się w Polsce fabryki samochodów (Opel. Jeśli dodać. że warto Niedługo firmy produkujące wyroby budowlane były jedynymi na tym terenie. że pierwszymi inwestorami w gminie byli przedstawiciele budownictwa.

Energetykom i górnikom powinno przecież zależeć na zagospodarowaniu. Są już wydzielone tereny pod to budownictwo. że nowoczesny system jednoczesnych rokowań internetowych sprawdził się w praktyce i wykazał pełną funkcjonalność techniczną (dostęp. czyli ok. Dzięki zasobom piasku na składowisku bełchatowskim i energii powstającej z przetwarzania odpadów komunalnych (mają one być zwożone z centralnej części Polski) ma funkcjonować zakład suszonych piasków. W pobiżu czwartej strefy przemysłowej jest wielki plac z samochodami przywożonymi tu pociągami. W 2012 r. placówek oświatowych kupujących drewno opałowe itp. Powstaje pytanie: gdzie mają mieszkać nowo zatrudniane osoby? Na razie taką wielką sypialnią jest dla nich Bełchatów. bezpieczeństwo itd. Problemu niedostatecznej podaży surowca nie rozwiąże jednak nawet najlepszy system informatyczny. Wdrażając nowe zasady sprzedaży drewna. Oferta LP podlegająca trybowi jednoczesnych rokowań internetowych wyniosła tymczasem 25 mln m3 (dalsze 5 mln m3 skierowano do sprzedaży w innym trybie). Ponadto kopalnia i elektrownia muszą ograniczać zatrudnienie. oraz deklarowany termin płatności. Część górników znajdzie zapewne zatrudnienie na powstającej w sąsiedniej gminie odkrywce Szczerców. Henryk Piekut Drewno w internetowej sieci (dokończenie ze str . bez szkody dla pozaprodukcyjnych funkcji lasu. powstanie huty aluminium wykorzystującej ten cenny metal odzyskiwany z aut. Pani wójt Tarkowska wierzy. Jeśli więc dwóch klientów wylicytuje jednakową cenę. który zaoferuje krótszy termin płatności. że w urzeczywistnienie niektórych planów włączy się holding BOT Górnictwo i Energetyka. o które klient gotów jest skrócić standardową płatność. jednostek samorządowych prowadzących działalność gospodarczą. Głównym punktem niezadowolenia odbiorców drewna stał się jednak niedostatek surowca oferowanego przez Lasy Państwowe.). Krzysztof Fronczak 2 ’2007 (nr 414) 99 . a klientowi pozostaje jedynie zarejestrować się w systemie. cenę. lawety nie będą puste. niezawodność. Standardowo przyjęto 30-dniowy termin płatności. piasków oraz cementu – chce tu wybudować zakład produkcji paneli ściennych i stropowych o nazwie Ekodom Kleszczów. Wykorzystają do tego naturalne surowce (gliny i piasek) ze złóż towarzyszących odkrywce KWB „Bełchatów”. Mają przywozić wyeksploatowane wraki do przemysłowego złomowania w kilku zakładach recyklingowych. Po prostu eksploatacja węgla brunatnego ma się w tej odkrywce zakończyć za ok.EKOBUDOWNICTWO rzy korzystający z hiszpańskiej technologii zgłosili już zapotrzebowanie na 5 ha gruntów pod zakład produkujący pustaki szczelinowe (MAX 220 wymiary 288 x 188 x 220). wynoszącej 5%. a w efekcie redukcja ofert. Zachowano też sprzedaż drewna dla podmiotów obowiązanych do stosowania procedur zamówień publicznych. podać. prostota obsługi. 35 mln m3. Mówiąc krótko. że w realizację projektów dotyczących czwartej strefy przemysłowej uda się włączyć środki unijne./r. Przy dobrym tempie inwestowania na zwolnionych będą czekać miejsca pracy wręcz za płotem. Jeszcze bardziej ambitny charakter ma zakład produkcji włókien i wyrobów bazaltowych. stworzone dzięki dotychczasowym opłatom ekologicznym i innym oraz myśleniu władz o przyszłości. np. które złożyły ponad 50 tys. jaką masą danego surowca jest zainteresowany. Prezes Fundacji Andrzej Szczepocki liczy. Ma tu się podobno zrodzić nawet nowa technologia budowy domów. dla osób okazjonalnie nabywających drewno okrągłe wielkoi średniowymiarowe przeznaczone do przerobu na potrzeby własne itp. im wcześniej zgodzi się zapłacić za zakupione drewno. może zaproponować skrócenie tego terminu. wskaźnik ten będzie dla niego tym korzystniejszy. nie zlikwidowano tradycyjnego systemu aukcji i submisji na sprzedaż pewnej ilości cennego drewna wybranych gatunków. wówczas zwycięży ten. Kanadyjski inwestor – korzystając z odpadowych popiołów. Do kasy gminy Kleszczów przestaną wówczas płynąć opłaty od kopalni. ustalaną na podstawie rocznej stopy procentowej funduszu leśnego. 8 lat. Natomiast jeśli kilku klientów zaoferuje identyczną cenę – decyduje kolejność przystąpienia do aukcji. 5 mln m3 więcej niż obecnie. Z niego aż 6 światowych firm motoryzacyjnych odbiera nowe auta. a niebawem powstaną pierwsze nowoczesne osiedla mieszkaniowe. szczególnie te wspierające ochronę środowiska. Już pierwsze tygodnie obowiązywania nowych zasad sprzedaży drewna dowiodły. Niewykluczone jest np. gdyż stopniowo rosną zasoby rębne naszych lasów. można będzie skierować na rynek ok. ofert zakupu drewna poszczególnych grup handlowych. ceną skorygowaną. by rozwieźć je po kraju. o szczególnych cechach użytkowych. a nie na gromadzeniu popiołów. którą gotów jest zapłacić. Pozostaną jednak miejsca pracy i nowoczesna infrastruktura. opiewających łącznie na 34 mln m3. firm. pomniejszonej o liczbę dni.). W przypadku gdy klient zechce jednak dodatkowo uatrakcyjnić swoją ofertę. Zakładana zdolność produkcyjna 12 mln szt. Wydzielono też pulę surowca dla klientów kupujących drewno na zasadach detalicznych (na opał dla gospodarstw domowych i rolnych. jak i przedstawiciele przemysłu drzewnego. W portalu leśno-drzewnym zarejestrowało się ponad 7 tys.97) W wypadku aplikacji e-drewno nadleśnictwo przedstawia ofertę. o ile nie przeszkodzi mu w tym kolejna reorganizacja (BOT ma wejść do Polskiej Grupy Energetycznej). Z przedstawianych przez Lasy Państwowe szacunków wynika jednak. W najbliższych latach władze gminy Kleszczów planują rozwój budownictwa mieszkaniowego u siebie. W przyszłości jadąc do tej największej hurtowni. Podzielają dziś tę opinię zarówno leśnicy. że najbliższe lata przyniosą poprawę zaopatrzenia w drewno. Ta ostatnia kategoria ma niemałe znaczenie. co premiowane jest tzw. Ich mieszkańcami nie będą już prawdopodobnie pracownicy KWB „Bełchatów”.

Jednocześnie praca na forum europejskim CEN jest znakomitą szkołą skutecznego funkcjonowania w Unii Europejskiej. związanych z możliwością oznakowania znakiem jakości akustycznej ITB. zapewniających właściwe wyważenie niekiedy rozbieżnych interesów. Podkreślił. oznakowania znakiem budowlanym. Postulaty przemysłu dotyczące specyfikacji technicznych zaprezentowała mgr inż. • nadzór nad wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek. Mieli oni istotny udział w kształtowaniu programu forum. wdrażająca dyrektywę 89/106/EWG i określająca specyficzne polskie zasady. że obecnie nie można jeszcze ocenić dyrektywy. W wystąpieniu tym wydzielone zostały wyraźnie poszczególne elementy systemu: • specyfikacje techniczne wyrobów. a drogą może być zarówno posiadanie własnej reprezentacji w strukturach Grup Roboczych i Komitetów Technicznych CEN. Współpracy z Gospodarką mgr inż. którymi w „systemie europejskim” są zharmonizowane Normy Europejskie i Europejskie Aprobaty Techniczne. Warunkiem dobrej jakości norm. Forum dyskusyjne rozpoczął zastępca Dyrektora ITB ds. „Potrzeby przemysłu w zakresie aprobat technicznych”. Podstawą jest uczestniczenie w procedurze opracowywania norm. Wśród postulatów zmian znalazły się: – doprowadzenie do jednolitego funkcjonowania wszystkich jednostek uczestniczących w zadaniach wynikających z dyrektywy w skali całej UE. „System regulacji prawnych decydujących o kształcie rynku wyrobów budowlanych”. na które 24 stycznia br. * Instytut Techniki Budowlanej 100 2 ’2007 (nr 414) . Marian Popinigis (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego – OSPZPiSR) w referacie pt. Spotkanie rozpoczęła część oficjalna. że dla przemysłu korzystniejsze jest uczestniczenie w procesie normalizacji niż krytykowanie i kontestowanie jej wyników. że ustawa z 16 kwietnia 2004 r. obowiązuje już prawie trzy lata zdecydowano. dobrowolnych Rekomendacji Technicznych ITB oraz Certyfikatów ITB związanych z wymaganiami oznakowania CE. – wzmocnienie funkcjonowania nadzoru nad rynkiem. że ustawa o wyrobach budowlanych. Wręczenie dokumentów miało szczególnie uroczystą oprawę. podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie przedsiębiorcom ostatnio wydanych przez ITB: Europejskich Aprobat Technicznych. „Wpływ przemysłu na powstawanie i postanowienia norm europejskich” oraz mgr inż. Jadwiga Tworek* Ocena regulacji prawnych i funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów UE a w „systemie polskim” – Polskie Normy i krajowe Aprobaty Techniczne. obowiązujące na rynku w odniesieniu do wyrobów jeszcze nieobjętych harmonizacją europejską i obejmujące tych producentów. prowadzącą do zapewnienia ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi. czyli norm opracowanych bez własnego udziału. Od 15 lat corocznie podczas targów BUDMA odbywają się seminaria organizowane przez Instytut Techniki Budowlanej. określające ich cechy techniczne. Maria Dreger (Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej – MIWO) w wystąpieniu pt. Marek Kaproń wystąpieniem pt. Na zaproszenie do udziału w forum dyskusyjnym „Ocena regulacji prawnych i funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej” pozytywnie odpowiedzieli przedstawiciele: Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO). ponieważ trwa w Unii Europejskiej dyskusja nad kierunkami zmian w dyrektywach nowego podejścia oraz nowelizacją dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych. że czas ocenić wyniki jej wpływu na funkcjonowanie naszego rynku. jak i specyficzne krajowe rozwiązania. określające ramy związane z funkcjonowaniem europejskiego rynku wyrobów budowlanych. na których prezentowano referaty ekspertów ITB o nowo wprowadzanych krajowych i unijnych regulacjach dotyczących wyrobów budowlanych. Włączając się w trwającą dyskusję na temat kierunków nowelizacji dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych. o wyrobach budowlanych zawiera zarówno postanowienia związane z wdrożeniem do polskich przepisów dyrektywy Rady nr 89/106/EWG. którzy nie funkcjonują w skali Europejskiego Obszaru Gospodarczego. gdyż nie wszystkie wyroby budowlane objęte są możliwością oznakowania CE a ponadto nie we wszystkich państwach członkowskich dokonano jej pełnego wdrożenia.VADEMECUM UNIJNE mgr inż. gdyż uczestniczył w nim Minister Budownictwa Andrzej Aumiller. złożonej już z 27 państw. • właściwe oznakowanie wyrobów umożliwiające ich wprowadzanie na rynek. Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (PIPHB). Zaprezentowane stanowisko można streścić: najpierw należy dokończyć wdrożenie. wg których można wprowadzać na rynek wyroby budowlane. na którą składają się zadania związane z zadeklarowaniem właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań typu oraz prowadzenie i dokumentowanie zakładowej kontroli produkcji umożliwiającej stałe osiąganie deklarowanych cech. Jest to szczególnie na czasie. Maria Dreger wskazała. przybyło do Poznania prawie 400 osób. W związku z tym. stanowiących istotne z punktu widzenia przemysłu decyzje na całe lata jest udział w ich stanowieniu ekspertów z różnych środowisk. Pani Dreger postawiła tezę. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego (OSPZPiSR). Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń (SSO). jak i aktywne uczestniczenie w ankietyzacji projektów Norm Europejskich prowadzonych przez PKN od czasu uzyskania członkowstwa w CEN. • ocena zgodności wyrobów dokonywana przez producenta z ewentualnym udziałem niezależnej strony trzeciej. potem ocenić i wprowadzić ewentualne zmiany dyrektywy. Maria Dreger – w dużej mierze na podstawie własnych doświadczeń z pracy w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) – przedstawiła warunki efektywnego wpływu przemysłu na postanowienia norm. Przez kilka ostatnich lat miały one formę spotkań szkoleniowych. a także certyfikatów dobrowolnych np.

VADEMECUM UNIJNE
– celowość podwyższenia wymagań dotyczących stosowanych systemów oceny zgodności, gdyż certyfikacja daje większą pewność odbiorcom wyrobów budowlanych i zapewnia warunki uczciwej konkurencji między producentami. Wystąpienie członka Zarządu OSPZPiSR Mariana Popinigisa poświęcone było aprobatom technicznym, związanym z indywidualną oceną przydatności do stosowania nowych, innowacyjnych wyrobów nieobjętych normami. Zwracając uwagę na status aprobaty technicznej jako drugiego obok normy dokumentu odniesienia w procedurze oceny zgodności wyrobów budowlanych, pan Popinigis podkreślił potrzebę szerszego udziału przemysłu w opracowywaniu zasad tej oceny dokonywanej przez jednostki aprobujące. W przypadku krajowych aprobat technicznych zasady te ujęte są w dokumentach Zaleceń Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). Udział przemysłu może przyczynić się do aktualizacji dokumentów ZUAT, które powinny być powszechnie stosowane przez wszystkie jednostki aprobujące i ogólnie dostępne dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dla producentów innowacyjnych wyrobów budowlanych istotne znaczenie ma czas, decydujący niekiedy o uzyskaniu pozycji na rynku, dlatego też bardzo ważna jest terminowość procedur aprobacyjnych i skrócenie terminów wydawania aprobat. Marian Popinigis zaproponował, aby – wzorem Europejskich Aprobat Technicznych – również w przypadku aprobat krajowych jednostki wydające miały możliwość kontroli prawidłowości stosowania postanowień tych dokumentów. W referacie zwrócono uwagę, że warunkiem prawidłowego stosowania wyrobów innowacyjnych jest odpowiednia wiedza wbudowujących i stosujących na temat właściwego doboru, montażu, odbioru robót i eksploatacji wyrobów. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa zainicjowało już wydawanie poradników dotyczących właściwego stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w praktyce. Przedstawiciele przemysłu powinni włączać się w opracowywanie podobnych dokumentów, pomocnych dla inwestorów, firm montażowych czy zarządców nieruchomości. Zarówno w przepisach kształtujących „system europejski”, jak i „system krajowy” wprowadzania wyrobów na rynek podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie deklarowane cechy wyrobu i za prawidłowe jego oznakowanie pozostaje zawsze producent, niezależnie od ewentualnego udziału jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego w procedurze oceny zgodności. W wystąpieniu dra inż. Mariusza Gareckiego (Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń – SSO) pt. „Zadania producenta w ocenie zgodności wyrobów i zakładowej kontroli produkcji” przedstawiono definicję zakresu aktywności producenta w zależności od systemu oceny zgodności przewidzianego dla danej grupy wyrobów. W każdym przypadku producent musi zapewnić funkcjonowanie udokumentowanych procedur i zapisów z prowadzonej zakładowej kontroli produkcji, w ramach której dokonuje sprawdzania surowców, półwyrobów, parametrów procesu produkcyjnego i wyrobów gotowych w ramach badań bieżących i okresowych. Zawsze też producent odpowiada za ustalenie typu wyrobu, czyli zadeklarowanie właściwości użytkowych na podstawie wstępnych badań typu. Pan Garecki zwrócił w swym wystąpieniu uwagę, że ramy formalne polskich przepisów, wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych, powodują zawężenie możliwości znakowania znakiem budowlanym niektórych wyrobów, mających istotny wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w obiektach budowlanych. Przy braku Norm Europejskich lub Polskich Norm powinno być możliwe udzielanie krajowych aprobat, ale ich zakres ograniczono do wyrobów objętych mandatami Komisji Europejskiej. Skutkiem tego producenci kilku grup wyrobów do napraw betonów poddani są rygorom systemu i oznakowania, ale nie ma takiej możliwości w przypadku wyrobów do iniekcyjnego uszczelniania przegród budowlanych. Cementy powszechnego użytku mieszczą się w ramach systemu, ale szybkosprawne cementy naprawcze nie mogą być oznakowane znakiem budowlanym. Sytuacja taka, zdaniem Mariusza Gareckiego, stanowi naruszenie zasad równej konkurencji na rynku, gdyż przepisy różnie kształtują obowiązki producentów wyrobów konkurencyjnych, które można zamiennie stosować. Jednocześnie stwierdził, że wiele norm europejskich pozwalających na wprowadzanie wyrobów na rynek nie spełnia oczekiwań producentów. Dotyczy to bardzo niskich poziomów minimalnych wymagań, zróżnicowania klas i poziomów wymagań nie zawsze jasnych dla użytkownika oraz niespójności postanowień pewnych grup norm. Zdaniem pana Gareckiego system oceny zgodności wyrobów wymusza znaczne zwiększenie kosztów producentów rzetelnie wypełniających wszystkie obowiązki, a jednocześnie nie zapewnia żadnej kontroli, pozwalającej na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji. Odczuwalną przeszkodą w funkcjonowaniu obecnych przepisów jest także brak jednoznaczności w ich interpretacji. Ramy funkcjonowania organów nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych przedstawiła dr Magdalena Rytwińska (Prezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – PIPHB) w wystąpieniu pt. „Postulaty przemysłu pod adresem nadzoru nad rynkiem”. Do sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek powołane są organy nadzoru budowlanego, czyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. Formuła nadzoru nad wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek obejmuje: – postępowanie kontrolne u producenta/upoważnionego przedstawiciela oraz u sprzedawcy; – postępowanie administracyjne, wszczynane z urzędu na podstawie wyników kontroli. O ile przedmiotem kontroli u sprzedawcy wyrobów budowlanych są przede wszystkim takie dokumenty, jak deklaracje zgodności, dane producenta, specyfikacje techniczne, to w przypadku kontroli u producenta sprawdzane są także raporty z badań typu i dokumentacja zakładowej kontroli produkcji. Zgodnie z przepisami kontrolujący ma możliwość: wglądu do dokumentów; dokonywania oględzin; prowadzenia przesłuchań; zasięgania opinii biegłych; zabezpieczania dowodów; nieodpłatnego pobierania próbek do badań. Z obserwacji rynku przedstawionych przez panią Rytwińską wynika jednak, że przeważnie organy nadzoru ograniczają się do kontroli dokumentów. Jeśli są one sporządzone poprawnie, z formalnego punku widzenia, to rzadko wszczynane jest postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia rozbieżności między wynikami kontroli a sygnałami o nieprawidłowościach uzyskiwanymi z rynku. Przemysł uważa takie podejście za zbyt formalistyczne, ponieważ na rynku znajdują się wyroby, dla których została sporządzona prawidłowa dokumentacja, ale nie spełniają parametrów w niej zadeklarowanych. Postulaty przemysłu pod adresem organów nadzoru budowlanego można streścić następująco: • celowe byłoby traktowanie kontroli dokumentów jako pierwszego – bardzo istotnego – elementu kontroli, lecz nie ograniczać jej tylko do tego zakresu; • w razie otrzymania sygnałów rynkowych wskazujących na uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistej zgodności wyrobów
2 ’2007 (nr 414)

101

VADEMECUM UNIJNE
z dokumentami odniesienia należałoby wszczynać postępowanie administracyjne; • w toczącym się postępowaniu administracyjnym dopuszczać jako dowody wyniki badań przeprowadzone przez uprawnione laboratoria, nawet poza tym postępowaniem; • należy znacznie częściej pobierać próbki kwestionowanych wyrobów budowlanych. Zdaniem pani Rytwińskiej uchybienia formalne w dokumentacji wyrobu są mniej szkodliwe, zarówno dla potencjalnego użytkownika, jak i zasad uczciwej konkurencji, niż faktyczne niedotrzymywanie parametrów wyrobu, zadeklarowanych przez nieuczciwego producenta w formalnie prawidłowej dokumentacji. Z przedstawionych wypowiedzi przedstawicieli przemysłu wynika wiele postulatów, dotyczących zmian w istniejących przepisach, ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów. Ramy całego systemu w skali europejskiej są obecnie przedmiotem dyskusji na forum Komisji Europejskiej i wszystkich organizacji biorących udział w działaniach wynikających z postanowień dyrektywy 89/106/EWG. Informacje o tym, w jaki sposób w ogólnoeuropejskiej dyskusji uczestniczą przedstawiciele przemysłu przedstawiłam w referacie pt. „Postulaty przemysłu UE w sprawie zakresu nowelizacji dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych i stan prac Komisji Europejskiej”. Punktem wyjścia było stwierdzenie podstawowej roli przemysłu, jako trzeciego obok Komisji Europejskiej i państw członkowskich partnera w kształtowaniu regulacji europejskich, których zadaniem jest ułatwienie swobodnego przepływu wyrobów budowlanych i zniesienie barier technicznych. Największą rolę ma do spełnienia Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów dla Budownictwa – CEPMC, które aktywnie uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Budownictwa i reprezentuje stowarzyszenia krajowe producentów z wszystkich państw członkowskich. Zawsze uwzględniane są przez Komisję Europejską wnioski CEPMC o przedłużenie okresów przejściowych dla norm, jeżeli zdaniem członków tej organizacji wymagany jest dodatkowy czas na dostosowanie się przemysłu do ich postanowień. CEPMC zainicjowało możliwość klasyfikacji ogniowej określonych grup wyrobów na podstawie znanego i udokumentowanego ich zachowania się w warunkach pożaru – bez potrzeby dalszych badań, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (klasyfikacja CWFT). Za pośrednictwem europejskiego stowarzyszenia CEPMC prowadzone są analizy przemysłu służące ocenie efektywności działania dyrektywy 89/106/EWG oraz konkurencyjności budownictwa. Istotna rola przypada przemysłowi również w prowadzonej ostatnio przez Komisję Europejską polityce przeglądu regulacji prawnych UE wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W ramach tych działań prowadzone są prace zmierzające do nowelizacji wszystkich dyrektyw nowego podejścia. Przewiduje się, że jednym aktem prawnym objęte będą wspólne dla nich wszystkich ogólne wymagania, w tym: – uściślone definicje stosowanych terminów i określeń, takich jak producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dostawca, dystrybutor, udostępnienie wyrobu na rynku itd.; – nowe wymagania dotyczące obowiązków importerów, dystrybutorów, sprzedawców i innych pośredników w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia właściwej jakości oferowanych wyrobów; – wykorzystanie europejskiej infrastruktury akredytacji na potrzeby notyfikacji jednostek uczestniczących w ocenie zgodności wyrobów, mające na celu wyrównanie poziomu świadczonych przez nie usług. Prace nad nowelizacją dyrektywy 89/106/EWG szczegółowo opisywałam w Vademecum Unijnym na łamach „Materiałów Budowlanych” w 2006 r., dlatego też przedstawione na targach BUDMA 2007 informacje o stanowisku przemysłu europejskiego przedstawię w sposób bardzo syntetyczny: • na konferencjach regionalnych dla przemysłu organizowanych przez CEPMC stwierdzono, że źródłem problemów nie jest sama dyrektywa, ale różne sposoby wprowadzenia jej wymagań w życie; • dla producentów wyrobów budowlanych warunki stosowania wyrobów zawarte w przepisach państw członkowskich nie są wystarczająco przejrzyste i dostępne; • zdaniem przemysłu istotną wartością jest stabilność prawa i wciąż jeszcze potrzeba czasu na pełne wdrożenie dyrektywy, zanim przystąpi się do projektowania radykalnych zmian jej postanowień; • istnieją możliwości poprawy sytuacji w ramach obowiązujących przepisów przez wydawanie jednoznacznych interpretacji niektórych zapisów czy też zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek notyfikowanych. Bardzo podobne postulaty pojawiły się w odpowiedzi na ankietę Komisji Europejskiej, której wyniki opublikowane w 2006 r. wskazują na potrzebę harmonizacji sposobu formułowania i większą przejrzystość przepisów budowlanych, ustanawianych przez państwa członkowskie. Ponadto wyniki ankiety wskazują na potrzebę uproszczenia systemów oceny zgodności, procedur prowadzących do uzyskania Europejskich Aprobat Technicznych oraz na konieczność specjalnych rozwiązań adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W prowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej studium efektywności dyrektywy wskazano m.in. na: – potrzebę opracowania i wdrożenia programów szkoleniowych i informacyjnych, koordynowanych i finansowanych przez Komisję Europejską, gdyż znajomość zasad systemu wprowadzonego przez dyrektywę 89/106/EWG wciąż jeszcze jest niewielka; – konieczność opracowania ogólnodostępnych europejskich baz danych o przepisach państw członkowskich i krajowych warunkach stosowania wyrobów budowlanych w konkretnych obiektach; – celowość zastosowania specjalnych rozwiązań dla sektora MŚP w zharmonizowanych Normach Europejskich. Głos reprezentacji polskiego przemysłu powinien być słyszalny w tej ogólnoeuropejskiej dyskusji, dlatego też Instytut Techniki Budowlanej zainicjował, podczas forum na targach BUDMA 2007, krajową dyskusję nad oceną dotychczasowego funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce. Marek Naglewski – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że wiele zarzutów formułowanych w trakcie forum wynika z braku zrozumienia, że ustawa o wyrobach budowlanych upoważnia jedynie do kontroli etapu wprowadzania wyrobu na rynek i nie ma charakteru prewencyjnego. Z drugiej strony przytoczone przez Głównego Inspektora dane liczbowe wskazują na bardzo dużą rolę jednostek nadzoru budowlanego w zapobieganiu nieprawidłowego umieszczania wyrobów na polskim rynku. Tylko w 2006 r kontrole wykazały ponad 2000 nieprawidłowości, z czego ponad 200 stwierdzonych przypadków dotyczyło wyrobów z oznakowaniem CE, blisko 1300 wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym i blisko 500 wyrobów budowlanych bez wymaganego oznakowania. Forum zapoczątkowało dyskusję środowiska budowlanego na temat zmian potrzebnych z punktu widzenia krajowych producentów wyrobów budowlanych i nieuchronnych wobec postępu prac Komisji Europejskiej nad nowelizacją przepisów UE dotyczących wyrobów budowlanych.

102

2 ’2007 (nr 414)

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Odzyskanie należności na drodze sądowej
praktyki wiem, że często obawiają się Państwo dochodzenia należności na drodze sądowej. Spowodowane jest to błędnym przeświadczeniem, że wiąże się to z ogromnymi kosztami, wieloma formalnościami i długim terminem oczekiwania na zakończenie sprawy. W przypadku gdy istnieje ryzyko, że dłużnik nie zapłaci polubownie kwoty wierzytelności, należy jednak zastanowić się nad skierowaniem pozwu do sądu. Wymagane dokumenty trzeba zweryfikować pod względem formalnym, np. sprawdzić, czy faktury są podpisane, a jeżeli tak, to czy przez osobę uprawnioną. To samo dotyczy protokołów odbioru. Jeśli są, to czy są odebrane, a jeśli nie, to dlaczego. Trzeba również zatroszczyć się o aktualne dokumenty rejestrowe dłużnika oraz ustalić wartość przedmiotu sporu. W przypadku gdy należność wynika z faktur, wystarczy zsumować kwoty wierzytelności głównej (nie wliczając odsetek). W innych wypadkach trzeba określić wartość przedmiotu sporu. Jeżeli dochodzimy kwoty do 10 tys. zł, to roszczenie o zapłatę będzie rozpatrzone w postępowaniu uproszczonym, a więc z wykorzystaniem formularza, co bardzo ułatwia sporządzenie i złożenie pozwu, natomiast gdy będzie przekraczać 75 tys. zł, sprawę należy kierować do sądu okręgowego, a nie rejonowego. Nakaz zapłaty uzyskamy wówczas, gdy odpowiednio udokumentujemy wymagalność roszczenia i dłużnik nie będzie podważał jego zasadności w toku postępowania. Taki dokument opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności stanowi podstawę do dochodzenia długu na drodze egzekucji. W celu dochodzenia długu na drodze egzekucji należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo komornika (wykaz rewirów oraz obszar, jaki obejmują, łatwo znajdziemy w Internecie). Będzie to komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego obszarze zamieszkuje dłużnik. W przypadku egzekucji z nieruchomości (w myśl kodeksu postępowania cywilnego), za właściwego miejscowo komornika uznaje się działającego przy sądzie, w którego okręgu jest położona nieruchomość. Natomiast gdy nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą jednak postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, zawiadomi o wszczęciu, a następnie ukończeniu egzekucji komornika, do którego mogłaby należeć egzekucja. W przypadku gdy egzekucja z nieruchomości nie ma miejsca, wierzyciel ma większą możliwość wyboru komornika, któremu chce powierzyć sprawę. Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego. Komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jeżeli w zakresie prowadzonych przez komornika egzekucji zaległość nie przekracza sześciu miesięcy. Zaległość (o której mowa w ustawie) wylicza się, dzieląc liczbę

Z

spraw niezałatwionych w roku poprzednim przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim – z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzalnych. Komornik prowadzący egzekucję wg wyboru wierzyciela ma obowiązek zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadałaby zgodnie z właściwością lub podziałem czynności. Dzięki wprowadzeniu elementu konkurencyjności między komornikami, mamy większą szansę, że sprawa będzie poprowadzona dobrze i z należytą starannością. Mimo tego nie można się oszukiwać i żyć w przeświadczeniu, że komornik ściągnie pieniądze bez naszego udziału. Takie przypadki zdarzają się, jeżeli dłużnik wyraża chęć spłaty albo nie kryje majątku, natomiast najczęściej wierzyciel musi współpracować z komornikiem i udzielać mu informacji na temat dłużnika oraz wskazywać, w miarę możliwości, majątek, z jakiego może być przeprowadzona egzekucja. W przypadku gdy nie mamy czasu na poszukiwanie informacji na temat dłużnika, możemy to zlecić komornikowi za wynagrodzeniem z majątku dłużnika zgodnie z art. 7971. Wiąże się to z kosztami zaliczek na poczet czynności przeprowadzanych przez komornika, jednak w sytuacjach, w których komornik ma większe pole manewru niż wierzyciel, zlecenie poszukiwania majątku jest jak najbardziej wskazane. W celu zapewnienia większej kontroli nad czynnościami przeprowadzanymi przez komornika, w myśl art. 763 możemy żądać od niego udzielenia informacji o przebiegu egzekucji. Jeżeli komornik odnajdzie majątek, to zajmie go na naszą rzecz. Dłużnik zapłaci nie tylko za wierzytelność łącznie z odsetkami, ale również koszty zastępstwa procesowego oraz niemałe koszty egzekucji komorniczej.

Piotr Swaczyński
Kancelaria Corpus Iuris tel. (022) 622-73-60, (022) 622-73-61 p.swaczynski@gci.pl, tel. kom. 504-770-860

Sąd Arbitrażowy przy PIPHB
Przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa działa Sąd Arbitrażowy. Na liście arbitrów, poza prawnikami, znaleźli się najlepsi specjaliści z różnych dziedzin. Poddanie sporu Sądowi Arbitrażowemu pozwoli na znaczne oszczędności, ponieważ przewidziane w regulaminie i taryfikatorze opłaty są niższe niż w postępowaniu przed sądem powszechnym, a ponadto postępowanie jest znacznie krótsze. Przedmiotem rozpoznania przez Sąd Arbitrażowy mogą być spory o prawa majątkowe (za wyjątkiem spraw o alimenty) oraz takie prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody. W celu poddania sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego konieczne jest zawarcie umowy w tej kwestii lub przynajmniej zamieszczenie w umowie łączącej strony tzw. zapisu na sąd polubowny.
2 ’2007 (nr 414)

103

Prenumerata roczna miesięcznika „Materiały Budowlane” jest możliwa w dwóch wariantach: • prenumerata wersji papierowej. • e-mailem: materbud@sigma-not. basenów i innych pomieszczeń wilgotnych. systemy renowacji betonu. Świętokrzyska 14A.info.o. • listownie: Redakcja „Materiały Budowlane”. Uwaga! Druk zamówienia na www. którzy podpiszą z Wydawnictwem umowę prenumeraty ciągłej (odnawianej automatycznie co roku). 840 35 89. środki do czyszczenia i pielęgnacji okładzin. skr. URSA Polska jest firmą: silną. Sopro Polska Sp. spoiwa i zaprawy do wykonywania jastrychów. • e-mailem: kolportaz@sigma-not. Podstawowe produkty firmy to wełna mineralna URSA i polistyren ekstrudowany URSA XPS.Prenumerata dla szkół W 2007 r.pl.. Dla tych prenumeratorów Wydawnictwo oferuje dodatkowo roczniki archiwalne miesięcznika „Materiały Budowlane” z lat 2004-2006 na płytach CD w cenie 20 PLN netto (+ 22% VAT) za każdy rocznik. 104 2 ’2007 (nr 414) . dodatki do zapraw. Produkty URSA zostały zastosowane w obiektach o różnej wielkości i przeznaczeniu.pl. wytrwałością.pl.. ul..materialybudowlane. to firma chemii budowlanej działająca na polskim rynku od 1994 r. poczt. (22) 827 43 65. Odbiorcy zagraniczni: cena rocznej prenumeraty 114 EURO dla prenumeratorów z Europy oraz 126 USD spoza Europy. preparaty gruntujące.pl za pośrednictwem Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. Cena (brutto) prenumeraty miesięcznika „Materiały Budowlane” na 2007 r.o.PL Prenumeratę można zamówić: za pośrednictwem redakcji „Materiały Budowlane”: • faxem: (22) 827 52 55.: • faxem: (22) 891 13 74. • Klub Prasy Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp.SIGMA-NOT. • przez Internet: www.40 PLN Prenumerata ulgowa – rabat 50% od ceny wersji papierowej (rabat dotyczy tylko tej wersji). tel. wysyłany po zakończeniu roku wydawniczego). 104. Mazowiecka 12. otrzymują bezpłatny kod dostępu do archiwum elektronicznego z lat 2004 – 2006 na Portalu Informacji Technicznej WWW. szpachle samopoziomujące. 00-950 Warszawa.o. • prenumerata w pakiecie (pakiet zawiera całoroczną prenumeratę wersji papierowej + rocznik czasopisma na płycie CD. szybko wiążące zaprawy montażowe. nowoczesną. miesięcznik „Materiały Budowlane” będzie docierał do średnich szkół budowlanych w całej Polsce dzięki firmom URSA Polska oraz Sopro Polska. * W przypadku zmiany ceny w okresie objętym prenumeratą lub zmiany stawki VAT. Obecnie należy do hiszpańskiego koncernu URALITA GROUP i korzysta z jego siły i doświadczenia. zaprawy do murowania. stabilnością i bezpieczeństwem. a ponadto z lat 2004 – 2006 w wersji elektronicznej (cena 1 egz. z o. Po otrzymaniu zamówienia wystawiamy fakturę VAT. ul. Ideą przewodnią Sopro jest bardzo dobra jakość produktów i profesjonalizm działania. z o.o. ul. 00-707 Warszawa. stabilną. z o. systemy uszczelnień tarasów. • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. otrzymają 10% bonifikaty od ceny czasopisma. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pełni opłaconej.sigma-not. 826 20 27. z o. URSA Polska dba również o środowisko naturalne. konsekwentną w działaniu. Oferta handlowa Sopro Polska obejmuje: kleje i zaprawy do spoinowania okładzin z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. (dawniej Pfleiderer Technika Izolacyjna) działa na polskim rynku od 1997 r. z o.* Cena 1 egzemplarza 16 PLN Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 192 PLN Cena prenumeraty rocznej w pakiecie 216. 840 59 49. URSA Polska Sp. z o.info. Wyroby ze znakiem URSA pomagają oszczędzać energię i redukować emisję zanieczyszczeń. • przez Internet: www.o. Warunki prenumeraty na 2007 r.o.pl. • Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. po cenie ulgowej – pod warunkiem przesłania zamówienia ostemplowanego pieczęcią koła SNT lub szkoły.materialybudowlane. Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół i studenci wydziałów o kierunku budowlanym mają prawo do zaprenumerowania 1 egz. Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzą: • Redakcja „Materiały Budowlane”. Dzięki nim proponuje wiele rozwiązań dotyczących izolacji termicznej i akustycznej. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. troszczącą się o klientów i pracowników. Ku Wiśle 7. URSA to po łacinie niedźwiedzica – słowo kojarzące się z siłą. UWAGA! Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika „Materiały Budowlane” na 2007 r. Warszawa. netto wg aktualnego cennika). WYDAWNICTWO SIGMA-NOT Prenumeratorzy. Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej. Redakcja serdecznie dziękuje firmom w imieniu nauczycieli i uczniów za umożliwienie dostępu do najnowszej wiedzy z dziedziny wyrobów i technologii budowlanych oraz rozwoju rynku. szpachle do naprawy ścian i podłóg. URSA Polska oferuje bogatą gamę materiałów izolacyjnych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->