P. 1
zaświadczenie o zatrudnieniu

zaświadczenie o zatrudnieniu

|Views: 2,171|Likes:

More info:

Published by: Grzegorz Plewka on Apr 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

Zał. nr 16.

14 do Instrukcji Operacyjnej „Proces udzielania i obsługi posprzedażowej Kredytów hipotecznych [MR,MA]”

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

pieczęć zakładu pracy

Miejscowość: Data wystawienia zaświadczenia UWAGA: Zaświadczenie o zatrudnieniu - ważne miesiąc od daty wystawienia dokumentu -

Informacje o zatrudnieniu: Zaświadcza się, że Pan Pani:

imię ojca: PESEL zamieszkały/ła przy ulicy nr domu nr mieszkania w dowód osobisty wydanym przez , w: inny, podać jaki kod pocztowy ,

legitymująca/y się dokumentem tożsamości: seria numer

jest zatrudniony/na od dnia

numer REGON zakładu pracy NIP zakładu pracy Nr telefonu do zakładu pracy stanowisko: Forma zatrudnienia: Umowa o pracę Kontrakt

Wymiar Czasu Pracy Pracownika: Pełny wymiar czasu pracy Pracownik Jest Zatrudniony: Na czas nieokreślony Określony do dnia , zatrudnienie na czas określony jest powszechnie stosowaną praktyką /wynika z polityki kadrowej pracodawcy: Tak , Nie i jest to pierwsza/y druga/i kolejna/y umowa/kontrakt Jest pracownikiem sezonowym Jest zatrudniony w okresie próbnym Informacje o dochodach: Średnie miesięczne podstawowe wynagrodzenie NETTO z ostatnich 3 mcy , PLN Słownie: Słownie: Niepełny wymiar czasu pracy Określić część etatu………………………… Nie dotyczy

Łączna kwota wynagrodzenia dodatkowego NETTO (premia, bonusy, nagrody) w ostatnich 12 miesiącach

BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony | www.bnpparibas.pl

 
Nr Oddziału Nr Klienta

ZA/153/2011

27-06-2011

scan

1/2

6202

XIII Wydział Gospodarczy. jest w stanie likwidacji Podpis i pieczęć funkcyjna osoby upoważnionej Zakład pracy nie jest w stanie upadłości Nr telefonu do osoby uprawnionej do potwierdzania zatrudnienia Wyrażam zgodę na potwierdzenie w/w danych u Pracodawcy oraz wybranych przez Bank urzędach – w formie informacji udzielonej telefonicznie. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. KRS pod numerem 6421.jest w stanie upadłości .. nagrody) Wynagrodzenie to nie jest jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów: Kwota obciążenia ……………………………. Suwak 3. NIP: 676-007-83-01.bnpparibas. . PLN miesięcznie kwartalnie rocznie inna: …………………. bonusy. Jednocześnie oświadczam.MA]” .14 do Instrukcji Operacyjnej „Proces udzielania i obsługi posprzedażowej Kredytów hipotecznych [MR.……………… Wymieniony pracownik nie znajduje znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. że upoważniłem Pracodawcę do ich potwierdzenia. Warszawy.Tytuł obciążenia ………………………………………………………………………………………………………. Częstotliwość wypłacania wynagrodzenia dodatkowego (premia.Zał. nr 16. Czytelny podpis osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny Data - - BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul.pl   Nr Oddziału Nr Klienta ZA/153/2011 27-06-2011 scan 2/2 6202 . kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł. telefaksem lub w inny sposób. w całości wpłacony | www. st.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->