P. 1
A. Kępiński - Psychopatologia Nerwic - Rodzaje nerwic, Objawy osiowe nerwic

A. Kępiński - Psychopatologia Nerwic - Rodzaje nerwic, Objawy osiowe nerwic

|Views: 2,402|Likes:
Wydawca: Marcin Labus

More info:

Published by: Marcin Labus on Apr 10, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2013

pdf

text

original

PSYCHOPATOLOGIA NERWIC

ANTONI KĘPIŃSKI

Rodzaje nerwic
Uwagi wstępne Częstość występowania nerwic Trudno nawet w przybliżeniu określić częstość występowania nerwic. W badaniach epidemiologicznych, zależnie od tego, jak dokładnie je przeprowadzono i jakie przyjmowano kryteria granicy między nerwicą a normą psychiczną oraz między nerwicą a psychopatią, odsetek neurotyków w ogólnej populacji społeczeństw naszej cywilizacji waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. Duży odsetek pacjentów zgłaszających się do lekarzy różnych specjalności (niepsychiatrów) stanowią chorzy nerwicowi. Na ogół przyjmuje się, że do lekarzy ogólnie praktykujących i do internistów zgłasza się ich przeszło 50°/o. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że nie ma chyba człowieka współczesnej .cywilizacji, który by przez krótki przynajmniej okres swego życia nie wykazywał wyraźnych objawów nerwicowych. Dlatego stosunkowo łatwo każdemu zrozumieć przeżycia typowe dla tej jednostki chorobowej. Nerwice i nerwice rzekome Dwie, dość powszechne, sytuacje pozwalają w pewnym przybliżeniu wczuć się w przeżycia neurotyka. Jedną z nich jest oczekiwanie trudnego zadania, np. egzaminu, spotkania z ważną osobą, wystąpienia publicznego, a drugą stan po zwykłym zatruciu alkoholem (popularny „kac"). Niepokój, rozdrażnienie, różnego rodzaju przykre sensacje wywołane rozchwianiem równowagi układu autonomicznego (dystonia vegetativa), jak bicia serca, ściskanie w dołku podsercowym, bóle głowy, bóle brzucha, parcie na pęcherz czy kiszkę stolcową, pocenie rąk, drżenie ciała itd. są każdemu znane z własnego doświadczenia. W nerwicy taki stan trwa tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Dlatego .nie można się dziwić choremu, że czuje się pokrzywdzony i niezrozumiany, gdy lekarz po dokładnym zbadaniu i wykonaniu różnego rodzaju badań pomocniczych oświadcza mu ,,panu nic nie jest", ,,to tylko nerwy" itp, Porównanie nerwicy do sytuacji przedegzaminacyjnej i do stanu po zatruciu alkoholem wskazuje na istotny fakt, że identyczne objawy mogą wystąpić

zarówno pod wpływem czynników natury psychicznej (np. lęk przed egzaminem), jak i fizycznych (np. .działanie substancji toksycznej). Różne więc zasadniczo czynniki etiologiczne mogą wywołać analogiczną dysfunkcję ośrodkowego układu nerwowego, W praktyce lekarskiej nierzadko spotykamy się 2 faktem, że objawy typowo nerwicowe są zwiastunem chorób somatycznych lub psychicznych lub im towarzyszą. By odróżnić je od nerwic prawdziwych lub psychonerwic, wywołanych tylko czynnikami natury emocjonalnej, mówi się wówczas o nerwicach rzekomych lub „pseudo nerwicach". Pomyłki diagnostyczne są nieuniknione, gdyż zdarza się, że objawy nerwicowe są jedynymi objawami rozpoczynającej się choroby somatycznej i dopiero dalszy rozwój wypadków wykazuje, że nie była to nerwica, lecz początki choroby nowotworowej, miażdżycy mózgu, choroby Gravesa-Basedowa itp. To samo dotyczy chorób psychicznych. Objawy nerwicowe mogą 'być zwiastunem schizofrenii, cyklofrenii, psychoz organicznych, ataku padaczkowego. Trudno tu jednak mówić o pomyłce diagnostycznej, gdyż rozpoznanie w psychiatrii jest przede wszystkim rozpoznaniem objawowym i jeśli nie ma np. objawów schizofrenicznych, a są tylko objawy nerwicowe, nie można rozpoznawać schizofrenii. Objawy nerwicowe nie tylko wyprzedzają choroby somatyczne i psychiczne, lecz też im często towarzyszą, zwłaszcza w stanie zejściowym choroby i w okresie rekonwalescencji. Nie sprawiają one wówczas większych trudności diagnostycznych, gdyż już wiadomo, z jaką chorobą ma się do czynienia. Rozpoznanie nerwicy Rozpoznanie objawów nerwicowych nie jest sprawą trudną: niepokój i napięcie psychiczne, które jakby promieniują z chorego i udzielają się otoczeniu, oraz typowe skargi pozwalają od razu, nawet laikowi, określić danego człowieka lako „nerwowego", co odpowiada najogólniej pojęciu nerwicy. Trudności powstają dopiero przy próbie odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się objawy nerwicowe, czy są tylko krótkotrwałym stanem przejściowym towarzyszącym określonej sytuacji (np. sytuacja przedegzaminacyjna lub po zatruciu alkoholem), czy i pod nimi kryje się jakaś poważniejsza choroba somatyczna lub psychiczna, czy też wynikają z różnego rodzaju konfliktów emocjonalnych. Tylko w tym ostatnim przypadku ma się prawo rozpoznać nerwicę. Ta pewnego rodzaju wszechobecność objawów nerwicowych wywołuje niejednokrotnie u lekarza swoisty stan niepokoju diagnostycznego. Lekarz nie jest pewny, czy pod nerwicą nie kryje się coś poważniejszego, i nim. postawi rozpoznanie nerwicy, stara się wszystkie inne możliwości wykluczyć. Stawianie diagnozy per exclusionem nie jest zadaniem łatwym, gdyż nigdy nie wiadomo, czy o czymś się jeszcze nie zapomniało i w ten sposób można chorego bez końca wysyłać na różnego rodzaju badania dodatkowe. Niepewność lekarza

zwiększa niepokój pacjenta i tym samym pogłębia jego objawy nerwicowe. Na ogół przyjmuje się, że większym błędem w sztuce jest przeoczenie choroby somatycznej i traktowanie jej jako nerwicy niż traktowanie nerwicy jako choroby somatycznej. Częściej lekarze popełniają drugi błąd. Czynnościowy szmer serca, drobne odchylenia w czynnościach układu dokrewnego itp. traktują jako przyczynę zaburzeń nerwicowych pacjenta, utwierdzając go tym samym w poczuciu choroby, a nawet kalectwa, nieraz na całe życie. Przedstawione trudności diagnostyczne, jak się zdaje, rzucają pewne światło na istotę objawów nerwicowych. Objawy nerwicowe występują mianowicie wówczas, gdy ustrojowi zagraża niebezpieczeństwo i gdy nie może sobie poradzić z sytuacją zewnętrzną lub wewnętrzną, w której się znalazł. Zagrożenie może bowiem pochodzić z zewnątrz, jak w cytowanym przykładzie sytuacji sprzedegzaminacyjnej, lub z wewnątrz, jak w stanie po zatruciu alkoholem. Uczucie lęku, które zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy nerwicy, jest sygnałem niebezpieczeństwa zagrażającego ustrojowi. Istnieje tu pewna analogia z bólem, tylko że ból wskazuje, przynajmniej w przybliżeniu, gdzie należy szukać źródła zagrożenia. Natomiast lęk wyprzedza moment bezpośredniego zetknięcia się z czynnikiem szkodliwym. Obowiązkiem lekarza jest to źródło zła odkryć, a przynajmniej intensywnie go poszukiwać. Nie zawsze bowiem to się udaje. Niemniej sam kontakt z lekarzem i możność szczerego przed 'nim wypowiedzenia się oraz różnego rodzaju środki farmakologiczne, zmniejszające napięcie lękowe i poprawiające nastrój, redukują objawy nerwicowe niezależnie od ich etiologii. Klasycznym przykładem jest wspomniany przez Jaspersa. pacjent, który z powodu moczówki prostej był leczony intensywnie .psychoterapią; działo się to w czasach, gdy rozpoznanie tej choroby nie było jeszcze tak proste, jak obecnie. Pod wpływem psychoterapii stan chorego znacznie się poprawił, co wyrażało się między innymi znacznym spadkiem wydalania moczu. Mimo to chory w jakiś czas potem umarł z powodu guza okolicy podwzgórzowej mózgu, który 'był przyczyną jego dolegliwości. Podobnie więc, jak w wypadku. bólu, można objawy nerwicowe zmniejszyć, nie usuwając ich przyczyny. Klasyfikacja nerwic Trudności występują nie tylko w szukaniu etiologii objawów nerwicowych, lecz też w próbach ich klasyfikacji. Mimo że są one tak ewidentne, iż laikowi nie sprawia trudności ich rozeznanie, to jednak ich racjonalny podział, zwłaszcza oddzielenie objawów istotnych (osiowych), występujących w każdej nerwicy, od objawów mniej ważnych (brzeżnych lub typologicznych), charakterystycznych tylko dla pewnych typów nerwic, nie jest zadaniem łatwym. Dotychczas więc klasyfikacja nerwic jest dyskusyjna. Trudności klasyfikacyjne wynikają z dużej różnorodności objawów nerwicowych i ich indywidualności, mianowicie każdy człowiek demonstruje

Uszkodzone włókno nerwowe — nim wystąpią objawy porażenne (znieczulenia w wypadku nerwu czuciowego) — daje objawy przeczulicy: przykładem może być rwa kulszowa (ischias). i podaje się nazwę kilkuczłonową (np. Wyróżnia on pięć typów nerwic: neurasteniczną. W przeciwieństwie do objawów osiowych. histeryczną. nerwica neurasteniczno-histeryczna. słabość nerwów" (gr. One więc pozwalają dzielić nerwice na różne typy według tego. objawy brzeżne nie pojawiają się w każdej nerwicy. odczuwa bóle mięśniowe.. Podział nerwic. Gdy w nerwicy neurastenicznej dominuje osłabienie. Osłabienie ma zazwyczaj charakter stałego uczucia zmęczenia i zwiększonej męczliwości. zwłaszcza w . trudno jest zmęczenie psychiczne oddzielić od fizycznego. zarówno w sferze psychicznej. jest w zasadzie symptomatologiczny. asthenos = słaby). hipochondryczno -depresyjna itd. Istnieją różne podziały nerwic. Osłabienie i drażliwość są w nerwicy głównymi objawami. które z kolei . gdyż one umożliwiają wyodrębnienie charakter y stycznych typów nerwic. Mianowicie objawy 'można grupować w różny sposób i taki podział z natury rzeczy jest arbitralny. Następnie przejdziemy do omówienia objawów osiowych. nerwica wegetatywna). Postawa chorego. jak i zagranicznej.inny szereg objawów. Opis zaczniemy od objawów brzeżnych. a gdy drażliwość — o formie hiperstenicznej. a w każdym razie nie w tym samym nasileniu. Wówczas objawy dominujące służą do określenia nerwicy lub. Czuje się on fizycznie jak po ciężkiej: pracy lub po wyczerpującej chorobie. Osłabienie idzie zwykle w parze z nadmierną pobudliwością. co nie wydaje się słuszne. które z nich dominują. jego ruchy. Nerwica neurasteniczna Zmęczenie Słowo neurastenia znaczy dosłownie . hipochondryczną. jak i fizycznej.). które występują w każdej nerwicy i dlatego nie mogą służyć za kryterium klasyfikacyjne. nerwica lękowa.pozwolą nam wniknąć głębiej w psychopatologię nerwic. Przedstawiony w tej książce podział jest na ogół z różnymi drobnymi odchyleniami stosowany w psychiatrii zarówno polskiej. anankastyczną (natręctw) i depresyjną. gdy ich wyboru trudno dokonać. wyraz twarzy noszą piętno znużenia. Objawy należące do różnych typów nerwic często występują w różnym nasileniu u tego samego chorego. Wyraźnie tu występuje jedność psychofizyczna. jak zresztą wszystkie klasyfikacje w psychiatrii. Niekiedy objawy osiowe uważa się za klasyfikacyjne (np. mówi się o jej formie hipostenicznej.

Proste zadania stają się trudne i męczące. mianowicie odczucie obręczy ściskającej głowę (kask neurasteniczny). wywołują zmęczenie. Dopiero pod wieczór staje się bardziej ożywiony. a anorgazmii u kobiet. Zmęczenie umysłowe objawia się przede wszystkim niemożnością skupienia uwagi.. bezpośrednio po obudzeniu. Niekiedy chorzy skarżą się na ciężkość powiek.okolicy lędżwiowo-krzyżowej. Człowiek zmęczony szybciej się męczy niż wypoczęty. odczucie ucisku wewnątrz głowy (wata w głowie). że musi znów zaczynać dzień. wszystko go męczy. co czyta. Wszystko męczy. To paradoksalne zjawisko może wynikać stąd. a uczucie zmęczenia zwykle wtedy maleje. bóle mięśniowe itp. Napięcie to jest też odczuwane w mięśniach twarzy. To samo odnosi się do wysiłku umysłowego. kino. | Bóle głowy mają dość typowy charakter. zamiast bawić. trudno im zasnąć. jak bolej głowy. teatr.rozkręca się". Chory ma wszystkiego dość. co można| tłumaczyć wzmożonym napięciem mięśni antygrawitacyjnych. Męczy nie tylko praca. Wejście po schodach. Z uczuciem zmęczenia wiąże się zwiększona męczliwość. sen ich jest zwykle płytki. że sen nie daje odpowiedniego odpoczynku. drgania powiek. Charakterystyczne dla neurastenicznego zmęczenia jest to. że w przeciwieństwie do zmęczenia fizjologicznego. co też należy prawdopodobnie odnieść do wzmożonego napięcia mięśniowego (mięśni powiek i gałek ocznych). zmęczenie gałek ocznych. zaburzenie potencji najczęściej w formie przedwczesnego wytrysku i impotencji u mężczyzn. Możliwe. Poza tym może tu odgrywać rolę negatywne nastawienie emocjonalne do czekającego dnia. Rozdrażnienie Rozdrażnienie neurasteniczne polega na zwiększonej pobudliwości na wszelkie . Nawet wstanie z łóżka staje się wysiłkiem. . trudno mu napisać zwykły list. Dla neurastenika fakt. często budzą się. co przed chwilą słyszał lub przeczytał itp. Ma zwykle różne dolegliwości wegetatywne. zniechęcenia. chorych dręczą koszmarne sny. nie może się skupić. Męczliwość jest więc konsekwencją typowego dla nerwicy neurastenicznej uczucia zmęczenia. występuje ono najsilniej z rana. trudnością zapamiętywania. Są to najczęstsze skargi związane ze zmęczeniem psychicznym. wszystko mu przeszkadza. nie rozumie. uczucie zamętu w głowie (w głowie huczy. kołatania serca. co zresztą uwidacznia się w mimice. że kask neurasteniczny jest wywołany wzmożonym napięciem mięśni pokrywy czaszki. bóle brzucha. ale nawet rozrywka. jest przykrą koniecznością. uczuciem rozproszenia. mały wysiłek fizyczny wywołują bicie serca. Książka. które jest najintensywniejsze po dniu wytężonej pracy. W każdym razie poranek neurasteniczny z poczuciem ogólnego skacowania jest bardzo charakterystyczny dla tej nerwicy i dzięki niemu łatwo rozróżnić zmęczenie fizjologiczne od nerwicowego. zapomina. przelewa się).

Pojęciem przeciwstawnym do słów .bodźce. chce od niego uciec. co dociera w danej chwili do chorego. Zarówno jednak spiesząc się. Wynika ono ze wspomnianego przewrażliwienia na bodźce otoczenia i z odcienia bólowego. Reakcję tę chory może tłumić. którzy z tych czy innych względów nie mogą podołać zadaniom. wszystko bowiem. mieć czas oddzielający go od punktu docelowego poza sobą. czas obecny . gdy godzinami czeka w kolejce lub przez cały dzień kręci się po miejscu swej pracy. . żyją w stałym pośpiechu. co prowadzi do mobilizacji układu wegetatywno-endokrynnego i potęguje uczucie wyczerpania (neurastenia hiposteniczna).nudzić się" i . występuje wtedy mobilizacja układu wegetatywno-endokrynnego do walki lub ucieczki.neurotyk chce mieć poza sobą. celu tego nie ma. Pośpiech i nuda Uczucie pośpiechu lub nudy jest dość typowe dla nerwicy neurastenicznej. Słowo to wywodzi się od łacińskiego „interesse — być w czymś". Uczucie zmęczenia zwiększa jeszcze 'nastawienie . Powstaje stąd uczucie zmęczenia.interesować się". co znów na zasadzie błędnego koła zwiększa ich znerwicowanie. zniszczyć go. nerwica dyrektorska Typowym przykładem formy hiperstenicznej jest tzw. by móc znaleźć się w innym. co znów prowadzi . W drugim przypadku nudzi się. Jest on dla niego przeszkodą. Dlaczego człowiek czuje się zmęczony.. ma cel przed sobą. że człowiek spiesząc się. gdy jest się czymś zainteresowanym. odbierają nieraz kilka telefonów. Uczucie zmęczenia znika.. to wszystko na zasadzie nerwicowego błędnego koła potęguje irytację chorego (neurastenia hipersteniczna). a nudząc się. Chorego dosłownie wszystko drażni i denerwuje jak w alkoholowym „kacu". w aktualnej sytuacji. występuje ona u ludzi na kierowniczym stanowisku. jak i nudząc.ma uczucie. 'nerwica dyrektorska. co do niego dociera. rozdrażnienia itp. przy czym bodziec niezależnie od swego rodzaju nabiera odcienia bólowego. walczy on z czasem obecnym. który jest dla niego przykry i wrogi.. które może być znacznie większe niż po intensywnej pracy umysłowej czy fizycznej. różnica polega na tym. wydają sprzeczne polecenia. z błahych powodów wybuchają gniewem 'na swoich podwładnych. Swoim zachowaniem wprowadzają stan znerwicowania w podległej im grupie społecznej.. jakby go odarto ze skóry. Tzw. być w aktualnym czasie. chce też mieć czas aktualny poza sobą. ma ton przykry. Wszystko. mają nadmiar spraw do załatwienia. nic właściwie nie robiąc? W pierwszym przypadku śpieszy się — chce dotrzeć do celu. a może też ją wyładowywać w formie wybuchów gniewu. dusi irytację w sobie.do zaostrzenia się zachowania otoczenia w stosunku do niego. jakiego one nabierają. lepszym czasie. staje się bolesne i wskutek tego wywołuje zbyt silną reakcję.spieszyć" jest .

Występują one w następstwie upojenia alkoholowego. Objawy te można traktować jako wskaźnik pewnego zneurastenizowania. że dla nich . których życie męczy i jest niejednokrotnie przykrym obowiązkiem. Oczywiście porównywanie reakcji całego ustroju do reakcji poszczególnej 'komórki jest dość ryzykowne. a więc wszystkie czynniki określane mianem organicznych. którzy od wczesnej młodości prawie stale czują się zmęczeni i rozdrażnieni. Późne następstwa urazów czaszki przybierają najczęściej formę przewlekłego zespołu neurastenicznego (tzw. jak i psychicznej wywołują analogiczną reakcję obronną w postaci mobilizacji układu wegetatywno-endokrynnego i na tym założeniu opiera się popularna koncepcja stresu Selyego. „Urodzeni" neurastenicy Istnieją jednak „urodzeni" neurastenicy. Fakt. że czynnikami szkodliwymi są zarówno urazy mechaniczne. ludzie. które występują jako zwiastuny lub stan zejściowy w psychozach endogennych (schizofrenii i cyklorremi). że objawy neurasteniczne często towarzyszą chorobom o wyraźnie organicznej etiologii.. chemiczne lip. Można by podejrzewać. Miażdżyca naczyń mózgowych zaczyna się zwykle zespołem neurastenicznym. Ostre i przewlekłe zatrucia substancjami toksycznymi (np. Obok zespołu neurastenicznego spotyka się tu równie często inne formy nerwic. Niemniej pewne analogie zdają się istnieć.negatywne do sytuacji aktualnej. Pośpiech i nuda są zaliczane do ujemnych cech współczesnej cywilizacji. iż są to w istocie objawy osiowe uszkodzenia żywej komórki. tlenkiem węgla) pozostawiają po sobie objawy typowo neurasteniczne. cerebrasthenia posttraumatica). Nierzadko też zaczynają się objawami neurastenicznymi (choćby grypa). społeczeństw cywilizacji technicznej. Prawdopodobnie czynniki urazowe zarówno natury organicznej. która reaguje na wszelkiego rodzaju uszkodzenie osłabieniem swej funkcji i w pierwszej fazie wzmożoną pobudliwością. Natomiast nie można tego powiedzieć o nerwicach rzekomych. Różnego rodzaju choroby somatyczne (zwłaszcza choroby zakaźne) w okresie rekonwalescencji na pierwszym planie przedstawiają obraz neurastenicznego zmęczenia i rozdrażnienia. Objawy neurastenii na podłożu organicznym Objawy neurasteniczne należą do najczęściej spotykanych w nerwicach rzekomych o etiologii somatycznej. ludzie. Szczególnie wyraźnie występuje to w komórkach nerwowych bardzo wrażliwych na czynniki szkodliwe. jeśli chodzi o ustrój ludzki. jak też urazy natury emocjonalnej. Charakterystyczne jest to. Powstaje nerwicowe błędne koło. można by tłumaczyć w ten sposób.

od aktualnych potrzeb i sytuacji zewnętrznej oraz wewnętrznej wytwarza się hierarchia ważności. a nerw wzrokowy tylko z jednego miliona włókien. a ci. dwukierunkowy przepływ informacji. Na przykład siatkówka oka ludzkiego składa się z około 6 milionów czopków i 110 milionów pręcików. ważne zmieszane z nieważnymi. U takich ludzi spotyka się zwykle utrwalone nastawienie negatywne emocjonalne do otoczenia. a podstawę — końcowy efekt realizacji tegoż planu (np. można przedstawić w postaci piramidy. Zły jest aparat władzy. gdyż jest ich zbyt wiele. Sama konstrukcja morfologiczna układu nerwowego wskazuje na tego typu selekcję. jakie dany układ reprezentuje. w dół biegną rozkazy. nim dojdzie do ich końcowej realizacji. rzeczywista sytuacja polityczna). gdy jest syty. program polityczny w układzie społecznym). Między wierzchołkiem a podstawą istnieje stały. tak że do szczytu dochodzą tylko informacje globalne lub aktualnie istotne. czyli aparatu władzy w wielomiliardowej społeczności komórek ustroju. Schematycznie każdy układ sterujący. plan genetyczny w układzie biologicznym. jak społeczny. a tym samym są przyczyną ustabilizowanego zespołu neurastenicznego.nieważne w pewnych sytuacjach mogą stać się ważne w innych. co ma być w danej chwili wykonane. jak rozkaz został wykonany (sprzężenie zwrotne) i w ogóle co dzieje się na obwodzie. a z drugiej strony informacje biegnące w górę ulegają stopniowej selekcji. według której odbywa się selekcja sygnałów (informacji). której wierzchołek reprezentuje zasadniczy plan danego układu (np. aktualny fenotyp. odbieranych i wysyłanych w otoczenie.samo życie jest urazem. zarówno techniczny. Liczne elementy obrazu wzrokowego powstałego w siatkówce giną . biologiczny. a często też do samego siebie. Próba interpretacji neurofizjologicznej Układ nerwowy spełnia rolę układu sterującego. Informacje . W każdym aparacie władzy istotnym zagadnieniem jest zdolność odróżnienia spraw ważnych od nieważnych. w których z jednej strony rozkazy biegnące w dół zostają stopniowo opracowane. zaprogramowanie w układzie technicznym. przestają je w końcu respektować. przechodzi obojętnie. On integruje ich aktywność i dostraja do sytuacji w otoczeniu. Na przykład człowiek głodny zaczyna zwracać uwagę na restauracje i sklepy spożywcze. Zależnie od celów. wiele ze sobą sprzecznych. Między wierzchołkiem a podstawą piramidy mieści się szereg jakby stacji przekaźnikowych. którzy wysyłane przez niego rozkazy odbierają. a w górę — Informacje. obok których. aktualny produkt maszyny. Utrwalone negatywne podstawy emocjonalne prowadzą do stałego napięcia układu wegetatywno-endokrynnego. Gubi się on w chaosie informacji ważnych i nieważnych. który chce o wszystkim wiedzieć i o wszystkim decydować.

to samo dzieje się. mówienie. „pisz".. że niczego nie może zapamiętać. że wszystko zapomina.stąd. wszystko bawi. z dużym ładunkiem emocjonalnym. Natomiast dziecko. Decyzje. u neurastenika stają się trudne. nim osiągnie on korę wzrokową. gdy człowiek dorosły napotyka przy ich wykonaniu jakieś trudności. To samo dotyczy sygnałów wysłanych na zewnątrz. homuncuus) z olbrzymimi ustami. czyli procesu uczenia się. pisanie. uczucie stałego pośpiechu i wewnętrznego napięcia) wydaje on decyzje impulsywne. Mając zbyt wiele do decydowania (. jak 'nieważne — dochodzą 'do świadomości. Analogiczna selekcja dokonuje się w kierunku odwrotnym (od podstawy do wierzchołka piramidy). . w miarę rozwoju „poważnieje się". Proces eliminacji zależy od wielu czynników. Sygnały — zarówno ważne. Można by więc zespół neurasteniczny przyrównać do złego systemu władzy. Inną sprawą jest. wszystko jest ważne. rękami. które normalnie dokonują się automatycznie. a znikomym tułowiem i zanikłymi kończynami dolnymi wynika . wewnętrzny rozkaz: . które odbierają nasze aparaty zmysłowe. wskutek czego o niczym nie wiedzą i o niczym nie decydują.chodź". bez udziału świadomości lub 'tylko z minimalnym jej udziałem. Jedną 2 charakterystycznych cech zespołu neurastenicznego jest upośledzenie zdolności eliminacyjnej układu nerwowego. dzieje się to na niższych poziomach piramidy. chory skarży się. nie trzeba już wchodzić w szczegóły wykonania. np. gdyż w głowie jego jest z nadmiaru bodźców szum i chaos. ucząc się tych funkcji. „mów". jego konstytucja indywidualna i gatunkowa (w każdym gatunku świata zwierzęcego inaczej on wygląda) i wreszcie od historii osobniczej ustroju. Z wielu obrazów. Jeśli jakaś funkcja jest przez człowieka opanowana. to wystarczy prosty. jak aktualne potrzeby ustroju. Człowiek. W okresie dzieciństwa wszystko interesuje. uwaga jest rozproszona. Karykaturalna postać człowieka w obszarach ruchowych kory (tzw. co szczególnie się zaznacza w hiperstenicznej postaci zespołu neurastenicznego.. wymagają dużej mobilizacji. w którym naczelne czynniki sterujące o wszystkim chcą wiedzieć i o wszystkim decydować. że życie tak męczy. uczy się stale od początku swego życia odróżniać rzeczy ważne od nieważnych. tylko nieliczne docierają do świadomości. zależnie od Ważności funkcji przez nie spełnianych (mięśnie aparatu mowy i ręki są znacznie ważniejsze niż mięśnie tułowia i nóg). czy kryteria ważności są rzeczywiście słuszne. angażuje się w nie całościowo. że rozkazy biegnące z niej do odpowiednich grup mięśniowych ulegają w różnym stopniu selekcji. bez udziału świadomości. co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio zachowania życia własnego i życia gatunku. językiem. inne zostają po drodze wyeliminowane. chodzenie. ważne jest tylko to.tyle mam na głowie".więc. stąd to uczucie. podobnie zresztą jak zwierzę.

U kobiet znowu są pochwy i macice tak zwane z tego samego powodu. zatyka przewody powietrzne. Błądzi 'po całym ciele. które nie ulega rozumowi. W starożytności bowiem uważano. że choroba ta jest wywołana wędrowaniem macicy po ciele kobiety. Zarzucany Freudowi panseiksualizm może wywodzić się stąd. Ale już Platon uważał. Jak widać z zacytowanego fragmentu. „La grande simulatrice" Józef Babiński (1857—1832). tj. wiara w seksualne podłoże nerwicy histerycznej nie "była czymś nowym już za czasów Platona. lecz wskazuje na fakt. To jest ukryte w ciele zwierzę. odetchnąć nie daje. pokąd jednej i drugiej płci żądza i miłość do tego nie skłoni. że histeria występuje także u mężczyzn. że sama histeria naśladuje objawy występujące w innych chorobach. uczeń Charcota.. Określenie to nie znaczy jednak. a potem go zerwały"*. iż twierdził. W „Timajosie" tak bowiem pisał: „Dlatego u mężczyzn organy wstydliwe są nieposłuszne i samowolne jak zwierzę. w kłopoty najgorsze wpędza i wszelkiego rodzaju inne choroby powoduje. Jeszcze do czasów Freuda przeważało przekonanie. że miał on w swojej praktyce przeważnie pacjentów typu histerycznego. Istnieje więc swoiste. . jakoby chorzy naśladowali objawy występujące w innych chorobach. żeby jak drzewa owoc wydały. cierpi i gniewa się. a dżgane ościeniem żądzy wszystko opanować próbuje. współcześni Freudowi psychiatrzy atakowali go między innymi też za to. Kiedy w okresie dojrzałości długi czas owoców nie wydaje. najczęściej w postaci zahamowania jego pełnego rozwoju (infantylizm). nazwał histerię „la grande simulatrice" (wielka symulantką). które chce rodzić dzieci. nie jest to jednak reguła. by byli symulantami. = macica (w wieku XIX w polskim słownictwie lekarskim używano nazwy {”macinniczność"). wybitny neurolog i psychiatra. U nich rzeczywiście można było doszukać się zaburzeń w sferze popędu seksualnego. że jest inaczej.Nerwica histeryczna Uwagi historyczne Nazwa histeria pochodzi z greckiego hystera. iż jest to choroba kobiet.

somatyczny") i która jest w subiektywnym odczuciu podległa normalnie aktowi woli. Nerwowe bóle serca 'czy brzucha nie dają się niejednokrotnie odróżnić od bólów o podłożu organicznym. która steruje wymianą sygnałów ze światem zewnętrznym (okład nerwowy . W dosłownym pojęciu konwersji należałoby więc do niej zaliczyć też objawy wegetatywne.. W samym więc objawie konwersji-histerycznej można dopatrzeć się cech ekstrawersji. nerwicowym bólu brzucha) mogą mieć znaczenie czynniki organiczne (np. nikt może o nich nie . Niektórzy psychiatrzy. tak powszechnych w nerwicach. czynnościowymi.somatyczny". w których zmian tych nie ma.. to w 'nerwicy histerycznej rzutowanie to jest skierowane na zewnątrz. przeżywania siebie i otaczającej rzeczywistości. Przy tym lekarz nie powinien zapominać. że w biologii ma z reguły do czynienia z etiologią wieloczynnikową. zresztą w ten sposób je traktują. a więc w sprawie wyraźnie . Cała sfera zaburzeń wegetatywnych.wymioty — objawem wstrętu. skierowuję). wywołując dysfunkcję układu autonomicznego łącznie z układem endokrynnym.}. że dzieją się we wnętrzu ustroju. zwłaszcza francuscy.zasadnicze podobieństwo między objawami wywołanymi przez określone zmiany organiczne a objawami tzw. Odbija się ono na funkcji tej części układu nerwowego. Zaburzenia układu wegetatywnego są bardziej własne w tym sensie. lecz również o ciężkiej chorobie wyniszczającej itd. Objawy konwersyjne dzielone są zwykle na trzy grupy zaburzeń. czucia oraz wyższych form zachowania się. ruchu. wadliwy sposób odżywiania.. a więc zależnych od woli. należy do tej grupy objawów.organicznej" (np. lecz też poważnego zaburzenia układu trawiennego. Większość jednak ogranicza pojęcie konwersji do objawów występujących w czynnościach regulowanych przez układ nerwowy .. od woli niezależnych. genetyczna skłonność do zaburzeń przewodu pokarmowego itp. Jeśli więc w innych formach nerwicy konflikty emocjonalne rzutują się przede wszystkim do wewnątrz. Zadaniem lekarza jest uchwycenie właściwej etiologii obserwowanego objawu. jego urazy i konflikty) i na odwrót — w sprawie psychogennej (np. Nerwicowy ból głowy może być identyczny a nawet silniejszy od bólu głowy występującego np. Częstoskurcz serca może być objawem emocjonalnego wzburzenia. ale też niewydolności krążenia. mówimy o konwersji [conyerto = zwracam. przy guzie mózgu. natomiast wyłącza z niego objawy występujące w funkcjach regulowanych przez układ autonomiczny (wegetatywny). gwałtowne chudnięcie może świadczyć o nerwicowym braku łaknienia i nerwicowych zaburzeniach metabolizmu. Konwersja Tam gdzie czynniki natury emocjonalnej (psychogenne) rzutują na sferę cielesną. ból brzucha wywołany wrzodem trawiennym) nie bez znaczenia są czynniki psychogenne (stan emocjonalny chorego.

czy któregoś się nie pominęło. konwersyjne) dzieli się na trzy grupy: zaburzeń ruchowych. że nerwica niehisteryczna występuje u człowieka z wyraźnymi cechami osobowości histerycznej. Objawy konwersyjne Trudno wyliczyć nawet pobieżnie wszystkie ważniejsze objawy konwersji histerycznej. Niemniej w wielu zespołach nerwicowych — i to nie tylko pochodzenia psychogennego. jeśli przedtem były one niewidoczne. że chodzi tu o osobowość histeryczną. osobowość histeryczna jest bowiem typem osobowości niedojrzałej. objawy histeryczne (tj. nerwice innego typu zdarzają się u osób z wyraźnymi cechami histerycznymi.wiedzieć. Nie jest to stanowisko słuszne. w zaburzeniach psychicznych — stany nadmiernego pobudzenia lub zahamowania. . W każdej grupie. w zaburzeniach czucia — zniesienie danej funkcji percepcyjnej (znieczulice. nadwrażliwość wzrokowa czy słuchowa itp. uporczywy ból. iż nigdy nie wiadomo. lecz też występujących na skutek zmian organicznych lub rozpoczynającej się psychozy — dochodzi do ich ujawnienia się.). podkreślając w ten sposób. A wszelka choroba niezależnie od tła etiologicznego wyzwala tendencje regresywne — w chorobie chce się być z powrotem dzieckiem i szuka się pomocy i opieki otoczenia. nadmiernej pamięci (hiperamnezji) i jej utraty (amnezji). depressivo-hysterica. nie wyczerpuje on bez reszty wszystkich możliwości. Jest to jakby regresja do wcześniejszych i bardziej prymitywnych form zachowania się i przeżywania. gdyż nierzadko objawy konwersji histerycznej występują u ludzi nie wykazujących cech histerycznej osobowości na odwrót. są często wołaniem o pomoc otoczenia lub wyrazem protestu w stosunku do niego. anancastico-hysterica itd„ choć słuszniej byłoby postawie rozpoznanie neurosis neurasthenica in individuo hysterico itd. Oczywiście. Osobowość histeryczna Pojęcie nerwicy histerycznej mylone jest dość często z pojęciem osobowości histerycznej. Jak już wspomniano. W tym ostatnim przypadku psychiatrzy chcąc w rozpoznaniu zasygnalizować. podczas gdy objawy konwersji histerycznej są skierowane na zewnątrz. dodają do właściwego rozpoznania typu nerwicy przymiotnik histeryczny i tak rozpoznają neurosis neurastbenicohysterica. jak każdy podział. a nie o objawy histeryczne. Jest ich tak wiele i są tak zmienne w zależności od epoki i kręgu [kulturowego. i tak •w" zaburzeniach ruchu spotykamy różnego rodzaju hiperkinezy (ruchy nadmierne) i różnego rodzaju -porażenia. czuciowych i psychicznych. głuchota histeryczna) lub jej podwyższenie (przeczulica. można z kolei odróżnić zaburzenia polegające na wzmożeniu lub zahamowaniu funkcji. ślepota.

/występuje u osób. różnice w odruchach głębokich. gdyż porażona ręka latami była zaciśnięta w pięść. Porażenia były u nich tak 'długotrwałe. W porażeniach czynnościowych (histerycznych) spotykamy się z większym bogactwem obrazu. Choroba ta jest w pewnym 'sensie chorobą zawodową. że występowały przykurczę i zaniki mięśniowe. który nie odpowiada 'dość sztywnemu obrazowi 'porażenia organicznego. Natomiast czasem udaje się zaobserwować ruch porażonej kończyny. Polega on na tym. tj. Dość charakterystyczne dla porażeń histerycznych jest olbrzymi wysiłek. Niemniej zdarza się. Zaburzenia na tle organicznym mają dość wyraźną i określoną symptomatologię. na które często skarżą się chorzy na nerwicę nie tylko histerycznego typu. ale w pozycji stojącej nogi uginają się pod nim i upada na ziemię. iż chory w czasie pisania tak silnie napina mięśnie. a jednak porażona część ciała ani 'drgnie. ruchy mimowolne typu pląsawiczego. napina wszystkie mięśnie. by uruchomić porażoną kończynę.Objawy konwersyjne ruchowe Odróżnienie niedowładów i porażeń histerycznych od organicznych na ogół nie jest trudne przy pewnej znajomości neurologii. Chory taki ma zachowaną siłę w nogach. pomagając sobie drugą ręką. które z racji swego zawodu muszą dużo pisać. Przeciwny rodzaj zaburzeń ruchowych. że nawet wytrawni neurolodzy mają trudności diagnostyczne. a paznokcie wrastały w ciało. w wypadku porażeń ruchowych charakterystyczne jest ułożenie kończyn. Natomiast nie tak rzadko spotyka się dzisiaj histeryczną astazję-abazję. wykrzywia twarz. zmiany napięcia mięśniowego inne niż spotykane w organicznych porażeniach wiotkich czy spastycznych. niemożność utrzymania się w pozycji stojącej i niemożność chodzenia. torsyjnego. jaki chory wkłada. gdy na zmiany organiczne nakładają się zmiany czynnościowe. Chory wykonuje tylko zygzaki lub pisze bardzo niezdarnie. Są to „zrywania" w kończynach górnych lub dolnych. a więc układ porażonej kończyny będzie nietypowy. poci się. odruchy głębokie pozostają równe w obu 'kończynach. drżenia i drgawki całego ciała lub poszczególnych kończyn. którzy latami leżeli w łóżku. Ruchy te są bardzo trudne do odróżnienia od . Również często spotyika się dziś kurcz pisarki (graphospasmus]. że ręka jest usztywniona i subtelne ruchy związane z pisaniem są niemożliwe. Występują one szczególnie wówczas. występuje najczęściej w formie różnego rodzaju ruchów mimowolnych. objawu Babińskiego). typowe zmiany w napięciu mięśniowym. gdy chory odwróci od niej uwagę. polegający na ich nadmiarze. nie mogąc wstać z powodu porażenia histerycznego nóg. nie stwierdza się objawów patologicznych (np. atetotycznego. szczególnie często u nauczycieli. Chorzy tacy nie byli rzadkością przed kilkudziesięciu laty i opisy takich przypadków można znaleźć w dawniejszych podręcznikach neurologii i psychiatrii. Dziś już rzadko spotyka się chorych.

Tiki można by traktować jako utrwaloną formę wyładowywania napięcia emocjonalnego.. spacerując tam i z powrotem lub wykonując jakieś bezcelowe ruchy ręka-mi niż siedząc lub stojąc w całkowitym bezruchu. z czasem treść emocjonalna związana z natręctwem ruchowym znika i zostaje sam tik. czynności przymusowych. poza swoim zasadniczym znaczeniem jako forma aktywności skierowana na zewnątrz. stale się powtarzające. jedną lub obie kończyny. Najczęściej obejmuje on całą połowę ciała. odgrywa też rolę jako najprostszy sposób wyładowania napięcia emocjonalnego. Na tej zasadzie czekając np. gdyż obszar znieczulicy w ten sposób niekiedy się przedstawia. Różnego rodzaju ruchy mimowolne w rodzaju tików. Większość autorów nie zalicza ich do konwersji histerycznej. Nierzadko ruch taki ma charakter czynności przymusowej. jak zbyt częste mruganie powiekami. trudno jednak przyjąć za jej przyczynę zniesienie czucia w pochwie. najpierw dowolnie. Porażona kończyna jest pozbawiona czucia. Czynniki natury emocjonalnej dają w tych wypadkach bardzo podobny efekt jak uszkodzenie organiczne. Czasem miejsca znieczulone przedstawiają się w formie plackowatej. że dany ruch powtarzany jest często.analogicznych ruchów mimowolnych. Mówi się o „rękawiczkowym" lub . Dawniej uważano nawet. Dość często zniesienie czucia występuje w gardle i w pochwie. Tiki można traktować jako utrwalone stereotypy ruchowe. . na skutek którego głębokie nawet przebicie skóry nie wywołuje krwawienia. na egzamin czy ważne spotkanie łatwiej znosi się czas oczekiwania. gdyż znalezienie takiego znieczulonego miejsca było podstawą do poddania danej osoby próbie czarownic. Podobnie jak w wypadku porażeń rozkład konwersyjnych zaburzeń czucia nie odpowiada rozkładowi spotykanemu w sprawach organicznych. Do ruchów mimowolnych o charakterze czynnościowym należą różnego rodzaju tiki. W miejscach znieczulonych występują niekiedy zaburzenia wegetatywne.pończochowym" zniesieniu czucia. Dawniej określano je jako „stigmata diaboli". polegające na skurczu naczyń krwionośnych. Anorgazmia jest wprawdzie bardzo częsta u kobiet o osobowości wyraźnie histerycznej. zdarzają się szczególnie często u dzieci. jak np. że brak odruchów z gardła jest patognomoniczny dla histerii. przede wszystkim prążkowia. Każdy ruch. niezwykłe ruchy ręki czy nogi. występujących przy uszkodzeniu ośrodków podkorowych. Objawy konwersyjne czuciowe Zniesienie czucia dotyku i bólu najczęściej występuje razem z porażeniami. Często zaczynają się one w ten sposób. później już występuje niezależnie od woli i trudno lub w ogóle się go nie udaje powstrzymać aktem woli.. ruchów pseudo-pląsawiczych. niezależne lub tylko w małym stopniu zależne od aktu woli. obgryzanie paznokci itd. krzywienie twarzy w stereotypowy sposób.

Różnicowanie bólów histerycznych z wegetatywnymi ma charakter sporu raczej akademickiego. a nie wegetatywnym. w delirium alkoholowym). Rzadziej spotyka się histeryczną ślepotę lub głuchotę w roszczeniach o rentę. niekiedy o niezwykłym charakterze. Trzymając się ściśle definicji konwersji. Są to bóle bardzo uporczywe. serca. w psychozach intoksykacyjnych. Do zaburzeń o charakterze ruchowym. Głuchota histeryczna też jest rzadka. polegający na kurczowym zaciskaniu powiek. (Jeden z chorych leczonych ambulatoryjnie w krakowskiej klinice psychiatrycznej skonstruował sobie specjalne okulary z drutu. tak by mógł widzieć). Nadmierna wrażliwość na bodźce zmysłowe jest typowa dla zespołów neurastenicznych i wiąże się prawdopodobnie ze zmniejszoną zdolnością selekcji sygnałów. Bóle w histerii mają na ogół bardziej zlokalizowany charakter. gdyż odnosi się ono do zaburzeń czynnościowych powstałych w układzie nerwowym somatycznym. Histeryczna utrata smaku łączy się często z patologicznym brakiem łaknienia [anorexia nervosa}. wpadając w trans hipnotyczny. natomiast często spotyka się koncentryczne zwężenie pola widzenia (też uważane za objaw charakterystyczny dla histerii).Znany jest fakt. nieraz też jakościowo zmieniona. Tego typu intensyfikacja percepcji jest trudna do odróżniania od analogicznych stanów występujących w ostrej schizofrenii lub w padaczce. Histeryczna utrata węchu z reguły obejmuje też utratę zdolności odczuwania ostrych zapachów. Nie ustępują one po środkach przeciwbólowych. takich jak amoniak. mogli swobodnie przebijać nożem swoje ciało i nie pojawiała się ani kropla krwi. wówczas trudno je odróżnić od stymulacji. których percepcja zależy od podrażnienia nerwu trójdzielnego i nie występuje w utracie węchu o etiologii organicznej. Bólami najczęściej spotykanymi w nerwicy histerycznej są bóle głowy. Podobnie jak histeryczna ślepota najczęściej zdarza się pod wpływem silnych napięć emocjonalnych. są głównym objawem i są silniejsze niż bóle występujące w innych typach nerwic na skutek zaburzeń funkcji układu wegetatywnego. na przykład na polu walki. W histerycznych stanach ekstatycznych może wystąpić niezwykłe intensywna percepcja otaczającej rzeczywistości. należy zaliczyć blepharospamus. Ślepota histeryczna zdarza się stosunkowo rzadko. dokuczliwe. o czym była już mowa. w czasie bombardowania. ale spotykane jest też w histerii. ale upośledzających zdolność widzenia. Najczęściej spotykanym w czasach współczesnych objawem konwersji histerycznej jest intensyfikacja percepcji bólowej. po kontuzjach. brzucha. (Na przykład histeryczny ból głowy określa się jako clavus hystericus — gwóźdź histeryczny). natomiast bóle w dystonii . które podtrzymywały górne powieki. że szamani w czasie tańca obrzędowego. ograniczające się do jednego miejsca. Widzenie przedmiotów w zmniejszonych proporcjach (mikropsje) lub w zwiększonych (makropsje) zdarza się najczęściej w zespołach psychoorganicznych (np. genitaliów. należałoby w ogóle bóle pochodzące z wnętrza ciała z tego pojęcia wykluczyć.

tym więcej nasilają się jego objawy nerwicowe. Przykładem zwodniczości obrazu klinicznego jest ciąża histeryczna. po urazach głowy. w której nie tylko występuje zatrzymanie miesiączki. nasilenie i często oporność na środki przeciwbólowe nasuwają podejrzenie sprawy czynnościowej. o charakterze jednakże czynnościowym. lżejsze . rentę. bardziej obiektywne objawy. Warto dodać. ucieczka w chorobę Dużo trudności diagnostycznych i terapeutycznych sprawiają bóle typu histerycznego występujące w sprawach organicznych (np. gdyż równałoby się ono utracie przez chorego poczucia słuszności sprawy. Zdarza się bowiem. że jego cierpienia są przez otoczenie. które mogą przyczyniać się do utrwalenia objawów nerwicowych lub do utrzymania się dolegliwości w sprawach o etiologii organicznej. Tzw. że ciąża histeryczna. W nerwicy chory rzeczywiście cierpi. Tego typu sytuacje występują w sprawach rentowych. krwawienia z dróg oddechowych. że żywi on silne poczucie krzywdy. Uporczywość bólów może skłaniać chorego do szukania interwencji chirurgicznej. zwłaszcza gdy obraz kliniczny nie jest jasny. Jest to popularnie zwana .wegetatywnej są na ogół na nie podatne. łącznie z wydzielaniem siary. Wzrasta bowiem poczucie krzywdy. o którą walczy. Jednakże ich uporczywość. typowe dla ciąży powiększenie brzucha. przewodu pokarmowego. złamaniach. jak gorączka pod wpływem zwiększonej wrażliwości ośrodków termoregulacyjnych. mogą wystąpić u zwierząt domowych (najczęściej u psów i kotów). ataki drgawkowe). narządu rodnego na skutek wzmożonej przepuszczalności naczyń krwionośnych. Chory starający się o rentę jest w sytuacji błędnego koła. np. Z rozmów z chorym można się zwykle zorientować. zwolnienia się z przykrych obowiązków itp. związane np. Bóle takie mają swoje uzasadnienie fizjologiczne w doznanym urazie. co z kolei wzmaga jego objawy nerwicowe. Każda choroba oprócz ujemnych ma też swoje strony dodatnie. czyli symulacja. któremu uległ.. a który przez otoczenie został. im bardziej chce uzyskać rentę.ucieczka w chorobę". zabiegach operacyjnych). lub że choroba jest dla niego środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. że dołączają się inne. na szczęście rzadko. z wypadkiem. a szczególnie przez lekarzy nie doceniane. mimo że ich obiektywne przyczyny już wygasły. Niekiedy chirurg ulega naciskowi chorego. zlekceważony. nie zawsze zresztą uświadomionego. jego zdaniem. jak zresztą niektóre z innych objawów konwersji histerycznej (porażenia. zmianę nastawienia najbliższego otoczenia. Nie jest to jednak świadome wykorzystywanie dodatnich aspektów choroby w celu uniknięcia niemiłej sytuacji. lecz też zmiany w gruczołach sutkowych. Jeśli nawet dzięki niej chory uzyskuje korzystne dla siebie cele. większą troskliwość ze strony współmałżonka. Wyzdrowienie jest niemożliwe..

że objawy występują bez uchwytnej przyczyny. należą jąkanie. Analogicznie jak tiki jest ono utrwalonym stereotypem ruchowym. Natomiast stosunkowo często zdarza się.. Na ogół treść marzenia sennego jest w wyraźnej sprzeczności z tym. chory budzi się rano z porażoną kończyną. Jąkanie i zacinanie występuje zazwyczaj w dzieciństwie. Niektóre z nich są charakterystyczne dla pewnych zaburzeń organicznych (mowa skandowana — dla sclerosis dissemmata. chory mówi ledwo słyszalnym szeptem. należy wspomnieć o zaburzeniach mowy. a raczej przyjmuje. W histerycznych porażeniach i zaburzeniach czucia rzadko spotyka się tak wyraźne połączenie czasowe wystąpienia objawów z bodźcem emocjonalnym. krtani. jak w symulacji. wpadło do wody i zaczęło się topić. Najczęściej spotyka się utratę głosu (aphonia hysterica). i zostaje gwałtownie stłumiona. dyzartria. Do zaburzeń mowy. najczęściej na skutek nagłego i silnego bodźca emocjonalnego o charakterze łękowym (dziecko np.). przestrach wywołany niespodziewanym bodźcem bólowym przerywa czynnościowy niedowład mięśni krtani. ładunek emocjonalny związany z tą nie dochodzącą do świadomości walką między przeciwstawnymi treściami odbija się na funkcji somatycznego układu nerwowego. języka. rozstrzyga badanie wziernikowe krtani. Nie jest zresztą wykluczone. czy ma się do czynienia ze sprawą czynnościową. Chory np. mowa skandowana. warg). Większość autorów nie traktuje jąkania tego typu jako objawu konwersji. W razie wątpliwości. z których sam nie zdaje sobie sprawy. dyzartria dla paralysis progressiva). że treść marzenia sennego w takim wypadku mogła działać jako bezpośredni wywoławczy bodziec emocjonalny. Zaburzenia mowy Przechodząc do bardziej skomplikowanych form aktywności. które ulegają na skutek histerycznej konwersji zakłóceniu. zacinanie się. np. czy organiczną. że urazowy bodziec emocjonalny uszkadza funkcję w danym okresie rozwojowym najświeższą i tym samym najdelikatniejszą. Niemniej wystąpić one mogą jako objaw konwersyjny. rzadziej w ataku wściekłości itp. zostało zaatakowane przez psa. tiki twarzy towarzyszące mówieniu. nagłego przerażenia. Histeryczna afonia występuje zwykle w następstwie silnego wstrząsu psychicznego. w czasie mówienia . gardła. związanych z samym wykonawczym aparatem ruchowym (mięśnie oddechowe. Ustępuje też najłatwiej pod wpływem nagłego bodźca emocjonalnego (starym i na ogół niezawodnym sposobem leczenia afonii jest faradyzacja krtani. co stanowi treść życia świadomego.warunki pracy itp. np. to osiąga ten cel nie przez świadome dążenie. lecz na zasadzie mechanizmów psychicznych. Jąkanie typu wyraźnie histerycznego występuje u ludzi dorosłych.' chory krzyczy pełnym głosem). bełkotliwa. jest mniej stereotypowe i bardziej dramatyczne. podobnie jak afonia. przestraszyło się pożaru itp.

. jak obrażone dziecko. gestykulacji czy pisma. Pod wpływem silnego wzruszenia można stracić .krzywi się. czerwienieje itp. albo też. co określa popularne stwierdzenie. podobnie jak w afazji motorycznej wykrztusza się z siebie tylko pojedyncze słowa lub sylaby. gdy pod wpływem zablokowania emocjonalnego nie można przypomnieć sobie znanego słowa. zwłaszcza że brak jest innych objawów neurologicznych przemawiających za sprawą organiczną. tak że rozpoznanie konwersji histerycznej nie jest trudne. że ktoś zaniemówił ze wzruszenia. Obowiązuje tu. chory potrafi nawiązać kontakt z otoczeniem za pomocą . W odróżnieniu od zaburzeń występujących w sprawach organicznych są one mniej stereotypowe. mutisme akinetique). czynniki natury emocjonalnej mogą utrudniać lub ułatwiać czynność mówienia. Potok słów staje się czynnikiem rozładowującym wewnętrzne napięcie. że stan emocjonalny prowadzi do pobudzenia lub zahamowania ruchowego. po ataku padaczkowym lub w padaczkowych stanach pomrocznych oraz w niektórych1 organicznych uszkodzeniach mózgu. co odgrywa ważną rolę w rehabilitacji. skandowana. milczy. tj. niezrozumiałe dla otoczenia. Zaburzenia psychiczne . Mutyzm histeryczny na ogól łat-| WQ odróżnić od mutyzmu występującego w schizofrenii ka-tatonicznej. Podobnie jak wyżej wspomniane zaburzenia mowy mutyzm wystąpić może pod wpływem silnego bodźca emocjonalnego. samemu też nie rozumie się wypowiedzi otoczenia. przeciwnie niż w innych rodzajach. nie powiązanych ze sobą.język w gębie". Nie jest ona na ogół traktowana jako objaw histeryczny. Całkowite zahamowanie funkcji mowy określa się pojęciem mutyzmu. W mutyzmie histerycznym. aby można je traktować jako objawy histerycznej konwersji. Inne rodzaje zaburzeń mowy (mowa bełkotliwa. chory. gdyż jest zjawiskiem zbyt powszechnym. mutyzmu. w zaburzeniach mowy powstałych na skutek ograniczonego uszkodzenia odpowiednich ośrodków mózgowych. jak w afazji sensorycznej. dyzartryczna) spotyka się raczej rzadko.mimiki. zwłaszcza zlokalizowanych w pniu mózgowym (tzw. Natomiast w prawdziwej afazji. U łudzi z cechami osobowości histerycznej spotyka się tendencję do nadmiernej gadatliwości. ogólna zasada. by uważać ją za chorobową. Ten szczebiot histeryczny (diarrhea veibomm lub logonhea) nasila się zwykle w stanach napięcia emocjonalnego. bardziej różnorodne i bogatsze w swym obrazie. wypowiada się wiele słów. by tego typu emocjonalne zaburzenia mowy utrzymywały się przez czas dostatecznie długi. Również rzadko spotyka się zaburzenia mowy przypominające afazję. Rzadko jednak zdarza się. w ciężkiej depresji. nadyma. Afazja histeryczna zbliżona do afazji motorycznej lub sensorycznej należy do rzadkości. a więc odnoszące się do samego zapisu pamięciowego słowa. Najczęściej zdarza się afazja typu amnestycznego. niezrozumiałych. Mutyzm histeryczny jest czasem wyrazem negatywnej postawy uczuciowej do otoczenia.

objawu Babińskiego). i z reguły nie zanieczyszcza się. lęku itp. trwa zwykle znacznie dłużej. że dotykał ziemi tylko głową i piętami). wybitnego znawcy histerii. Na ogół stupor histeryczny łatwo jest odróżnić od stuporu katatonicznego. między innymi typu napadowego. pręży ciało. Chory. a nawet wręcz niemożliwe. Tu napięcie emocjonalne prowadzi do całkowitego zahamowania ruchowego. atak histeryczny. popularne były łuki histeryczne — ara en cerde. które dawniej na podstawie tylko obrazu klinicznego zaliczono by do histerii. ze zwiększoną tendencją do napadowych wyładowań. W czasie ataku chory wyginał ciało w ten sposób. drze włosy. zwykle wpatrzony w jeden punkt.Do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Jest on bardziej powierzchowny. które wyrażają drzemiące u chorego stany uczuciowe. depresyjnego lub organicznego. niejednokrotnie trzeba go karmić. ekstazy religijnej. ubranie. Zwężenie świadomości może się wiązać z atakiem drgawkowym. W wieku XIX używano pojęcia histero-epilepsji. dawną osobowośc chorego.. w których rozróżnienie ich charakteru jest niesłychanie trudne. są one bardziej powierzchowne niż analogiczne zespoły występujące w ostrej . Niekiedy ataki padaczkowe przeplatają się z atakami histerycznymi. Przebieg ataku jest zazwyczaj pokryty niepamięcią. W przeciwieństwie jednak do ataku padaczkowego przebiega bardziej chaotycznie i bardziej różnorodnie. głęboki sen następujący po ataku jest typowy dla ataku padaczkowego. Najprostszym jest tzw. przypadkowych gestach i celowych ruchach nie zmienioną. Nie stwierdza się występujących w ataku padaczkowym objawów neurologicznych (sztywności źrenic. Z drugiej strony jednak u ludzi z cechami osobowości histerycznymi. Chory w czasie ataku tak pada na ziemię. należą zwężenia świadomości o różnym nasileniu i różnym klinicznym obrazie. Stanem przeciwstawnym do gwałtownych wyładowań ruchowych jest osłupienie (stupor) histeryczne. nie reaguje na żadne bodźce. płacze. najczęściej w formie niedojrzałości bioelektrycznej. mimo zahamowania ruchowego można dostrzec w mimice. Osoba nim dotknięta sprawia wrażenie podnieconej. wybitny psychiatra i neurolog francuski]. (Przed kilkudziesięciu laty. jest znieruchomiały. zamąconej i silnie emocjonalnie wzburzonej. można go nieraz przerwać nagłym bodźcem bólowym lub emocjonalnym (np. przestrachem). infantylnymi i impulsywnymi stwierdza się znacznie częściej niż w ogólnej populacji patologię w zapisach EEG. W atakach histerycznych czasem występują takie formy zachowania. które można traktować jako histeryczną konwersję. które w miarę rozwoju diagnostyki psychiatrycznej zostało odrzucone. Osoby takie są też skłonne do histerycznych reakcji. że nie odnosi obrażeń. Atak zwykle przechodzi spontanicznie po kilkunastu minutach. za czasów Charcota". Jednak zdarzają się ataki. ekstazy miłosnej. a nie histerycznego. rzuca się na ziemię. nienawiści. To samo dotyczy histerycznych zespołów zamąceniowych. Napadowe wyładowania w zapisie elektroencefalograficznym przechylają diagnozę w kierunku padaczki nawet w tych formach ataków. [Jean Martin Charcot (1825—1893). np. Krzyczy.

. jest pochodzenia padaczkowego. trudności w pracy pobyt w wojsku. choć nie jest to reguła. na najprostsze pytania daje odpowiedzi bezsensowne. Niekiedy wędrówki takie zaczynają się spontanicznie. Tendencje te jednak mogą pozostać tylko w sferze mniej lub więcej uświadomionych marzeń. W jasnym stanie pomrocznym chęć. uciec od tego. w schizofrenii i w padaczce. William James w swych . Przypadek ten jest często cytowany w podręcznikach psychiatrii jako przykład histerycznej zmiany osobowości. padaczce i w psychozach organicznych. że cały epizod ucieczki jest pokryty niepamięcią. z konfliktami i marzeniami chorego. a wymazać to. a nawet swego nazwiska. Zaczyna życie jakby od nowa. co było. który w jasnym stanie pomrocznym wywędrował z Anglii do Stanów. miejsca zamieszkania i wszystkiego. pragnienie przygody. obawa przed odpowiedzialnością sądową itp. a w jakim — histerycznego. . Literackim przykładem realizacji złych tendencji tkwiących w każdym człowieku jest znana nowelka Stevensona .też być histeryczną realizacją tkwiącej w danym człowieka chęci ucieczki od trudnej sytuacji życiowej lub. jasnych stanach pomrocznych jest on stosunkowo nieznaczny. Zespół Gansera lub pseudodemencja (otępienie rzekome) Wernickego zdarzają się najczęściej w warunkach więziennych. w jaki sposób znalazł się w tak odległej miejscowości. który by nie chciał być czasem kimś innym. Trudności tego typu występują przede wszystkim wówczas. polega na wymazaniu przeszłości z pamięci. Stopień zwężenia świadomości bywa różny i często oscylujący. Chory nie pamięta swego nazwiska. napięta atmosfera domowa. jako pan Brown. zmienić swojej roli w życiu. fugi) może .Dr Jekyll i Mr Hyde". gdy jasny stan pomroczny występuje bezpośrednio lub w jakiś czas po urazie głowy. czasem momentem wyzwalającym są aktualne warunki życia. Nie ma chyba człowieka. Do cech osobowości histerycznej należy też tendencja do łatwego przekreślania tego. polegające na wymazaniu z pamięci całej historii życia. Trudno w nich często rozstrzygnąć. Niepohamowany pęd do ucieczek (poriomania. aby wszystko zacząć od nowa. Zdarza się. które wiążą się u niego z miłymi wspomnieniami.Zasadach psychologii" podaje przykład pastora Bourne'a. Przypadki jasnych stanów pomrocznych są rzadkie. Czasem też w histerycznych zespołach zamąceniowych dostrzega się tematykę związaną. np. co jest. nie pamięta swojej przeszłości. w jakim stopniu zwężenie świadomości..schizofrenii. Jedynie w histerii mogą one ulec realizacji. w starczych stanach zamąceni owych. Poriomania występuje też u osób upośledzonych umysłowo. by po kilku miesiącach zbudzić się pewnego poranka z powrotem jako pastor Bourne z uczuciem zdumienia. Chory po wypadku zaczyna swoją wędrówkę. bez uchwytnej przyczyny. niejednokrotnie do miejsc. jak u dzieci i młodzieży. Chory taki zachowuje się bezradnie. tam założył sklepik. W tzw. bo mogą też pojawić się w innych trudnych dla chorego sytuacjach. co dotychczas z nim się działo. zostaje zrealizowana. co było. czasem tylko jego fragmenty są z pamięci wymazane.

ze względu jednak na epidemiczny charakter zaburzenia należy przypuszczać. Reakcja jednego człowieka — paniki. Między wiekiem XI a . stała się w końcu jego drugą osobowością. nudnościami.. że w szpitalu epidemicznie występowały dramatyczne formy histerii. nienawiści. może początkowo świadomie grana. gdyż poczucie zmiany w zwierzę nie jest w tej chorobie rzadkością. 2 plus 2 jest 5. zabić go i zjeść.które sprawiają wrażenie prymitywnej symulacji.głupiego" było jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. krowa ma pięć nóg. tj. demona w postaci olbrzymiego szkieletu z lodu. że zostanie przemieniony w whitico. Wielki znawca histerii. Ludzie nią owładnięci byli przekonani. przeważnie w wilki. zwana whitico. połączonym z brakiem łaknienia. pożerającego ludzi. „Zaraźliwość" histerii Jedną z cech histerycznych sposobów zachowania się jest ich łatwość udzielania się otoczeniu. Nastrój jest obniżony lub wesołkowaty. W wiekach średnich zdarzały się epidemie likantropii. Rola ta. wówczas może on rzeczywiście rzucić się na kogoś z rodziny.. Toruje ono drogę do wyzwolenia się z gniotącego napięcia. prawdopodobnie o charakterze histerycznym. mogą oni łatwo „zarazić się" zachowaniem chorego.złych instynktów" w roli zwierzęcia. Prostych przykładów dostarcza obserwacja zachowania się ludzi w tłumie. Do rzadkości należy zmiana osobowości polegająca na przyjęciu roli zwierzęcia. Na oddziałach psychiatrycznych nierzadko obserwuje się wzajemne indukowanie się chorych własnymi objawami typu konwersji bólowej. którzy wykazują cechy osobowości histerycznej. które normalnie tłumi w sobie. i naśladowali je. Gdy dobry szaman nie odczyni złych uroków rzuconych na chorego. Obraz tej psychozy przypomina nowelkę Stevensona: człowiek zostaje przemieniony w swoje złe alter ego. lub też chęć wyzwolenia swych . Można przypuszczać. ruchowej czy też histerycznych sposobów zachowania się. iż są zmienieni w zwierzęta. które nie pozwala czuć się godnym roli człowieka. 1700 w jednym z zakonów kobiecych we Francji wszystkie mniszki zaczęły miauczeć. U jej podłoża mogło tkwić poczucie winy. a przy tym odczuwają potrzebę wyładowania napięcia emocjonalnego. swym zainteresowaniem tą jednostką chorobową i teatralnymi demonstracjami chorych spowodował. że dla chorego przyjęcie roli . że byli wśród nich schizofrenicy. U Eskimosów zdarza się psychoza. Charcot. Możliwe. która swą teatralnością przypomina reakcję histeryczną — łatwo udziela się towarzyszącym osobom. Puerylizm występujący też najczęściej w warunkach więziennych polega na zachowaniu przypominającym zachowanie się bezradnego dziecka. że była to raczej histeryczna zmiana osobowości. Jeśli w otoczeniu chorego znajdują się ludzie. Chory jest ogarnięty obawą. entuzjazmu. Około r. wymiotami i biegunką. czuły się bowiem przemienione w kotki. Zaczyna się ona głębokim stanem depresyjno-lękowym. np.

by ujrzeć chwalę Boga. Wita w Zabern leczono dotkniętych tą chorobą. Birmie.. które. podobnie jak histeryk. że w kaplicy św. palamitów. występują łatwiej w formie kolektywnej. Zahipnotyzowany. Chore początkowo powtarzają w koło własne słowa i całe zdania. które by indywidualnie zostały zahamowane.. np. jak obejmujące wyższe formy zachowania się.XV w wioskach niemieckich i flamandzkich wybuchały epidemie tańca św. . formie epidemii występuje choroba opisana po raz pierwszy na Malajach pod nazwą latah.. ale znana też pod innymi nazwami w Japonii. że zostali ukąszeni przez pająka Lycosa tarantula. Chłopcy zwykle wspólnie zaczynają palić papierosy. Wybuchy prymitywnej agresji łatwiej występują w tłumie itp.Zaraźliwość" objawów histerycznych rzuca pewne światło na tworzenie się naszych form zachowania się. Tworzą się one łatwiej kolektywnie niż indywidualnie. Wita. W końcu zaczynają mruczeć niezrozumiałe słowa. onanizować się. Występuje ona u kobiet w średnim lub starszym wieku. stąd nazwa tarantulizm. były raczej objawem zbiorowego fanatyzmu niż histerii.ja". Wita pochodzi prawdopodobnie stąd. . połączonego często z wyobrażeniem. na wojnie. W formie epidemicznej występowała też wspomniana wyżej Ukantropia (wilkołactwo). Histeria a hipnoza Wszystkie właściwie objawy konwersji histerycznej. Przykład jednej osoby toruje formy zachowania się innych osób. tym można tłumaczyć przysłowie . w Kongo.. brzmią nader wulgarnie i obleśnie (coproSalia). można wywołać za pomocą sugestii w transie hipnotycznym. zwłaszcza ludzi o pewnej pozycji społecznej (echo-lalia}. ruchowe. Muzyka miała stanowić skuteczne leczenie. że nastąpiły na jadowitego węża. Podobna epidemia wybuchła w wieku XV w południowych Włoszech. zarówno czuciowe. następnie powtarzają słowa ludzi z otoczenia.senatores boni viii. a czasem wykonują ruchy dokładnie odwrotne niż otoczenie. chodzących nago. śpiewali i tańczyli bez przerwy przez kilka dni i nocy aż do utraty przytomności. senatus mała bestia". W dalszym rozwoju choroby naśladują ruchy otoczenia {echopraxia). może nie mieć czucia w jakiejś części ciała. którzy starali się dotknąć pępka głową.My" poprzedza . na skutek skurczu naczyń krwionośnych w miejscu znieczulonym przy przekłuciu igłą nie ukaże się kropla . Wielu z nich miało ataki drgawkowe. Zaczyna się atakiem łęku. . trudnych sytuacjach. Wśród ogólnego podniecenia kobiety zachodziły w ciążę.My" łatwiej odhamowuje się niż „ja". Ludzie dotknięci tą chorobą gromadzili się wokół kościołów. na Syberii. Dotknięci nią uważali. dotychczas utrzymała się taneczna melodia tarantella. Filipinach. Na tej samej zasadzie pewne formy zachowania się. Czasem w. Popularne w średniowieczu sekty biczowników. Madagaskarze. w obozach koncentracyjnych itp. Nazwa tańca św.. Obserwuje się to zjawisko szczególnie w nowych. pić alkohol. w miarę jak stają się wyraźne. adamitów.

W ten sposób nie podlegają już one psychice jako całości.krwi. nad czym nie ma on władzy.. — jeden z twórców współczesnej psychopatologii — uważał. . którym kieruje hipnotyzer. W wypadku konwersji somatycznej tym drugim władcą jest tajemnicza choroba. porażenia. dążeń. Wszystkie te formy zachowania się nie są wynikiem jego. czyli kompleks. że to nie on. by utraconą władzę odzyskać. Chory zresztą niejednokrotnie sam zdaje sobie sprawę. są sprzeczne lub w ogóle niemożliwe do podjęcia. którego chory nie może rozwikłać. skutkiem czego jego decyzje. im więcej chory się wysila. Analogicznie postępuje histeryk. A w przypadku histerycznych zaburzeń psychicznych jest nim przysłowiowe „drugie ja". jak zakochany. która subiektywnie jest odczuwana jako „ja”. węzeł uczuciowy. lecz odszczepionej z całości części. mogą wystąpić różnego rodzaju drgawki. Problem integracji jest osiowym zagadnieniem schizofrenii. że zasadniczym mechanizmem w histerii jest odszczepienie. Chory nie jest w stanie syntetyzować sprzecznych uczuć. znieczulice itd. dysocjacja. Zahipnotyzowany działa na zasadzie automatu. która wywołuje uporczywe bóle. bierze tu wyraźnie górę. odszczepia się jakby od całości życia psychicznego. mimowolne ruchy. tylko woli hipnotyzera. On staje się źródłem perturbacji somatycznych lub psychicznych.alter ego". Analogicznie człowiek uniesiony gniewem czy innym uczuciem. tylko coś w nim w głębi : tkwiącego kieruje jego zachowaniem. aktów woli.. jak zwierzę itd. Natomiast w histerii odszczepieniu ulega większa część — jakiś zasadniczy konflikt. ma nieraz wrażenie. że coś nim owładnęło. W niej jednak rozszczepienie sięga znacznie głębiej niż w histerii. Część psychiki. nie włada on już w pełni sobą. która normalnie jest tłumiona i nie ma możliwości uzewnętrznienia się w jakiejkolwiek formie aktywności. jak w łuku histerycznym. czyli akty woli. jej aktom woli. tym objawy konwersyjne stają się gwałtowniejsze.. może wykazywać nadmierną pamięć (łu-permnezję) lub jej utratę (amnezję). może usztywnić całe ciało. Pierre Janet (1859—1947) wybitny psychopatolog francuski. nabiera własnej autonomii i zaczyna samodzielnie sterować pewnymi procesami psychicznymi czy fizycznymi. które zwykle tłumione. . Jak już wspomniano. przestając panować nad sobą. uzyskując własną autonomię steruje jakby na własną rękę procesami normalnie podlegającymi zintegrowanej aktywności układu nerwowego. część ciała lub część psychiki jest poza zasięgiem jego woli. może on nie władać którąś z kończyn. myśli. hipnotyzowany może zachowywać się jak dziecko. Dysocjacja Uczeń Charcota. może halucynować itd.

belle indifference" — zadziwiająca obojętność w stosunku do tak dramatycznych nieraz objawów. Na słusznym stanowisku stoją psychiatrzy. zmartwienia. niekiedy pacjenci są bardzo zbulwersowani swoimi objawami. co powinno ulec selekcji. gdyż układ ten z natury rzeczy jest autonomiczny. w którym zbyt wiele informacji dochodzi do władz centralnych i zbyt wiele rozkazów z nich wychodzi. Natomiast konwersja histeryczna obejmuje te czynności ustroju. W tych ostatnich sterowanie jest utrudnione na skutek upośledzenia selekcji sygnałów. w którym tworzą się kliki rządzące się własnymi prawami. które normalnie podlegają jego maksymalnemu wysiłkowi integracyjnemu. Objawy konwersyjne rozgrywają się jakby poza chorym. zostają zepchnięte na dalszy plan świadomości. że chorych z konwersją histeryczną cechuje niejednokrotnie .. Chodzi przede wszystkim o wyładowanie uczuć. W konwersji histerycznej integracja zostaje pozornie zachowana.odreagowanie" sytuacji konfliktowej. Konwersja jako objaw upośledzenia czynności integracyjnych . gdyż to. „Abreaction" Jedną z często stosowanych od czasów Freuda metod leczenia konwersji jest . że właśnie jego takie cierpienie spotkało. tworzącym autonomiczne centrum integracyjne. a nawet do podświadomości. którzy do objawów konwersji nie zaliczają zaburzeń układu wegetatywnego..Próba interpretacji neurofizjologicznej Z punktu widzenia czynności układu nerwowego problem konwersji histerycznej przedstawiałby się odwrotnie niż zespołów neurastenicznych. w rauszu po środku narkotycznym (narkoanaliza) czy w czasie rozmowy z lekarzem ma przeżyć to. gdyż nie może on sobie poradzić z nadmiarem informacji. ogranicza się tylko do choroby. wyzwolony z całości. jak w wadliwym systemie biurokratycznym. co było powodem jego nerwicowej reakcji. Natomiast w konwersji histerycznej powstaje autonomiczny ośrodek sterowania. „Belle indifference” Już dawni autorzy podkreślali. tj. uwalniając w ten sposób resztę od integralnego wysiłku. autonomiczną całość. tworzy odrębną. Chory w transie hipnotycznym. Nie jest to oczywiście reguła. oddzielić ważnych od nieważnych. które były przedtem źródłem tego niepokoju. urazy. przeżywanemu subiektywnie jako akt woli. które zostały stłumione i stały się czynnikiem dysocjującym. W zespołach neurastenicznych procesy integracyjne ustroju są upośledzone. jak w wadliwym systemie biurokratycznym. Niemniej nawet w takich wypadkach niepokój nerwicowy maleje. Dzięki niej konflikty. czasem nawet wykazuje on zadowolenie.

a jednak w jakimś sensie w nim tkwiące. stanowiąc autonomiczny ośrodek integracyjny. Wiemy tylko tyle. Niemniej właśnie takie pomyłki zdają się wskazywać na pewną wspólność istniejąca między różnorodnymi zespołami chorobowymi. to. Wysiłek w wymianie informacyjnej wiąże się z koniecznością wyboru właściwej struktury czynnościowej. Histeryczna dysocjacja jest w tych przypadkach pierwszym sygnałem upośledzenia procesów integracyjnych. . Integracja dokonuje się kosztem zubożenia możliwości rozwoju różnych form aktywności ustroju. natomiast wymiana energetyczna (procesy anaboliczne i kataboliczne) może wprawdzie wpływać na świadomość pośrednio. W ten sposób w czasie snu mogą wystąpić struktury czynnościowe w postaci marzeń sennych. a co zachować. poczucia krzywdy. nie wymaga specjalnego wysiłku. że treść ludzkiej świadomości jest związana przede wszystkim z wymianą informacyjną. które najlepiej stosują się do aktualnej sytuacji. guzem mózgu. nie znika całkowicie. na poziomie wymiany energetycznej z otoczeniem dokonuje się w głównej mierze automatycznie. gdy konwersja histeryczna okazuje się np. który jest jedną z najbardziej zasadniczych cech przyrody ożywionej. gdyż z chaosu informacji dochodzących do ustroju trzeba wybrać ważne. natomiast na poziomie wymiany informacyjnej wysiłek staje się konieczny. w histerii czy hipnozie mogą pojawić się objawy somatyczne lub psychiczne nieprawdopodobne w normalnym życiu danego człowieka. tj. zmieniając nastrój. oddziela się od całości.psychoorganiczny. Niemały to bowiem blamaż. który aktywuje odrzucone w procesie ontogenetycznej ewolucji struktury czynnościowe. w jakim stopniu wysiłek ten jest świadomy i jak świadomość u istot niższych od człowieka się kształtuje. że objawy konwersji poprzedzają schizofrenię lub zespół . nie stanowi jednak bezpośrednio treści przeżyć świadomych. W konwersji histerycznej problem integracji jest rozwiązany stosunkowo prosto. co odrzucić. co zostało odrzucone. a z możliwych form aktywności te..Zdarza się. Porządek. nastawienia emocjonalne. które nigdy nie powstałyby na jawie. co człowieka męczy i jest źródłem jego niepokojów. Jeszcze ostrzej i pełniej występuje w schizofrenii problem ujawnienia się nie wykorzystanych możliwości ludzkich. Nie wiemy. którą stanowi upośledzenie funkcji integracyjnych. To. winy itp. Musi zapaść decyzja. Dla lekarza pomyłki tego typu są źródłem diagnostycznego niepokoju. zostaje w jakiś sposób utrwalone w zapisach pamięciowych i może być aktywowane przy zaburzonym procesie integracji. stopień przytomności.

Nerwica hipochondryczna Rola chorego . dba się o niego i pielęgnuje. przedmiotowe i podmiotowe pojecie choroby W hipochondrii występuje ostro zagadnienie różnicy między przedmiotowym a podmiotowym pojęciem choroby. serce. że lekarz go nie rozumie. że jeśli ktoś zajmuje pozycję chorego bezpodstawnie. chory. tj. chorobę nadciśnieni ową.Chory z urojenia" był od wieków tematem lepszych i gorszych dowcipów. Z socjologicznego punktu widzenia pozycja chorego jest pod pewnym względem korzystna. to nerwica hipochondryczna spotyka się z postawą pogardliwo-pobłażliwą. wstępne stadia choroby nowotworowej. osłania się go przed codziennymi troskami i trudnymi decyzjami. budzi niechęć lekarzy.). gdy przestanie boleć głowa. Lekarz czuje się zniechęcony. Hipochondryk czuje się chory. gruźlicę. naprawdę wszystko go boli.. bóle wędrują z jednego miejsca w drugie. Jeśli nerwica histeryczna wywołuje nieraz w otoczeniu napięcie dramatyczne. stawy. zaczyna dokuczać serce itd. Bywają w praktyce lekarskiej sytuacje odwrotne: gdy chory czuje się zdrów. bolą mięśnie. że lekceważy jego dolegliwości. najczęściej używaną i najskuteczniejszą formą społecznej agresji. Człowiek chory jest zwolniony ze swych społecznych obowiązków i najbliższe otoczenie otacza go opieką. Ból sprawia. brzuch. co z kolei powoduje ich narastanie i tym większą niechęć lekarza. nie będąc rzeczywiście chorym. Między lekarzem a chorym hipochondrycznym tworzy się typowe nerwicowe błędne koło. a lekarz tej choroby w nim nie znajduje. kości. Cofa się on jakby na czas choroby do okresu dzieciństwa — nie musi pracować. Nic dziwnego. Boli głowa. a chory czuje się pokrzywdzony. budzi to w otoczeniu poczucie krzywdy i sprzeciw. Ośmieszenie jest. że uwaga chorego z otoczenia przenosi się na . który zanudza ich swoimi skargami i któremu nic nie pomaga. a u którego mimo najskrupulatniejszego badania nic obiektywnie stwierdzić nie mogą. jak wiadomo. Za czasów prywatnej praktyki negatywne nastawienie emocjonalne do chorych hipochondrycznych było równoważone korzyściami materialnymi. że mimo wysiłków diagnostycznych nic u chorego nie znalazł i że wysiłki terapeutyczne nie przynoszą rezultatów. uogólnioną miażdżycę itd. a lekarz znajduje w nim chorobę nieraz bardzo poważną (np. zabierając im cenny czas. Chorzy ci byli przysłowiową kopalnią złota dla lekarzy i farmaceutów. . drętwieją palce u rąk i nóg. Lekarze nie stanowią w tym wypadku wyjątku. Hipochondryk nie udaje choroby.

Hipochondryk czuje się chory i niewiele tu pomagają zapewnienia lekarzy i negatywne wyniki badań dodatkowych..własne ciało. tzn. dociekania naukowe itp. Tylko przeżycia o wyjątkowej sile mogą. że jego poczucie zdrowia zależy w równej mierze od sprawności jego narządów. jako . wypiera inne treści ze świadomości na jawie i we śnie. W hierarchii przeżyć psychicznych "ból zajmuje jedno z czołowych miejsc. odczuwane jest bowiem jako przedmiot. jest ustawicznym źródłem bolesnych doznań. Ciało jest do pewnego stopnia częścią świata otaczającego. które bojąc się jakiejś lekcji. fantazje artystyczne. który przeszkadza w realizacji marzeń i planów i jest źródłem przyjemności oraz przykrości. Poczucie zdrowia nie zależy tylko od sprawnego funkcjonowania narządów organizmu. Psyche i soma Człowiek odczuwa siebie w sposób dualistyczny. przedmiotowym stwierdzeniem. ale też z powodu niepowodzeń w pracy. akty woli itp. Nie można się więc dziwić. że został ciężko raniony. który może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń wegetatywnych. ale od sprawnego funkcjonowania całości ustroju. Człowiek obiektywnie chory może czuć się zdrowy i odwrotnie. aby. Żołnierz w podniecenia walki może nie czuć. Jak wyżej wspomniano. ono staje się ogniskiem jego przeżyć psychicznych. Dziecko. która zwalnia z obowiązków społecznych. są odczuwane podmiotowo. Nie żałuje on pieniędzy na lekarzy i drogie lekarstwa. czuje się rano chore. jeśli chodzi o człowieka. że hipochondryk jest skoncentrowany na własnym ciele. że wszystkie wysiłki chorego zmierzają do ulżenia cierpiącemu ciału. które stają się udręką codziennego życia. poczucie zdrowia nie zawsze idzie w parze ze zdrowiem obiektywnym. z otoczeniem itp. W tym banalnym przykładzie zilustrowane są dwa zasadnicze czynniki wpływające na poczucie choroby: negatywny stan emocjonalny (lęk przed lekcją). oraz: celowość przyjęcia roli człowieka chorego. marzenia. przewodu pokarmowego itp. jako soma (ciało) i psyche. Nie można się też dziwić. związków uczuciowych. Za objawy osiowe w hipochondrii można uznać poczucie choroby i bóle. ciało to jest obolałe. myśli. jak też od jego sukcesów życiowych. że organizm jest w porządku. w życiu erotycznym. tylko zachować nadwątlone zdrowie. Jego oczy odwracają się jakby od świata otaczającego i kierują się na wnętrze organizmu. którym trzeba kierować. wyprzeć z kolei ból ze świadomości. nie jest symulantem. kontaktów z ludźmi. Oznacza to. Można się czuć chorym z powodu zaburzeń układu krążenią. tzn. Bolący ząb wyprze ze świadomości najpiękniejsze marzenia erotyczne. Lęk przed niepowodzeniem osłabia poczucie zdrowia. utraty osoby bliskiej itp. w sumie osłabiających poczucie zdrowia. a dziewczyna w podnieceniu seksualnym nie odczuwa bólu wywołanego przerwaniem hymenu. Natomiast uczucia. stosuje różne ograniczenia.

Podobnie odczuwa się zdrętwiałą część ciała. przeciwstawiające się jego ustawicznej zmienności wynikającej z charakteru wymiany energetyczno-informacyjnej i będące subiektywnym wyrazem integrujących zdolności ustroju. tj. gdy uszkodzi się drogi nerwowe. a stare raczej odrzucane — podmiot . które traktować można jako zasadnicze przeżycie związane z procesem życia. że ciało staje się obce. podobnie jest nim cierpienie. poruszyć itp.ja".moim": wszelkie na nim manipulacje są na żywo odczuwane.ja" niż jego powierzchnia. a interoceptory z jego wnętrza). Staje się obcym przedmiotem. np. Narządy wewnętrzne ciała są mniej .część . ale bardzo . w pewnej nawet mierze wiecznym lub.przedmiotowe" niż części zewnętrzne. czy widok dzieła sztuki. ponadczasowym. Sztuczność tego podziału ujawnia się przy próbach klasyfikacji przeżyć na psychiczne i somatyczne. W tym sensie jest ono nieśmiertelne. którego łączność sygnalizacyjna z ośrodkowym układem nerwowym jest zerwana. ból wówczas zniknie. czy znajdują się one bliżej przedmiotu — ciała. gdyż wszystko wokoło i w nas samych się zmienia. jak się zdaje. czego nie spotyka się w przypadku zęba należącego do innej osoby. Ząb jest przedmiotem. gdyż wszelkie na nim operacje są natychmiast . dotknąć. nie można z nimi walczyć. zarówno powstałe na skutek urazu fizycznego. ściślej mówiąc. Nie posiadają więc zasadniczych cech przedmiotu — nie przeciwstawiają się podmiotowi. łaskotanie.. czy podmiotu — .. można to miejsce usunąć lub znieczulić.. nogę.ja" jest czymś stałym. Wnętrze ciała jest bliżej naszego . takiego. Ból zęba jest przeżyciem związanym z określonym miejscem ciała. Ząb jest przedmiotem. Poza tym obraz wnętrza ciała w porównaniu z jego zewnętrznym obrazem jest mglisty. W subiektywnym ujęciu świat istnieje tak długo. Nie są one bowiem dostępne manipulacji. Każde przeżycie jest bowiem z natury rzeczy psychiczne. zmieniać ich. Przyjemność jest przeżyciem psychicznym niezależnie od tego.ja". Powszechna we wszystkich chyba językach lokalizacja przeżyć psychicznych . wynikającej z istoty metabolizmu informacyjnego — wchłaniane są bowiem przede wszystkim nowe bodźce. jak psychicznego. czy wywołuje ją np. Mimo niezwykłej zmienności przeżyć psychicznych.ja"...sygnalizowane doznaniami przyjemnymi (gdy ból ustaje) lub przykrymi (gdy ból nasila się). która wskutek ucisku na nerw kulszowy utraciła połączenie sygnalizacyjne z ośrodkowym układem nerwowym. zerwanie połączenia sygnalizacyjnego powoduje. Swe przeżycia człowiek dzieli jednak na psychiczne i zmysłowe lub cielesne zależnie od tego. na co wpływa różnica receptorów (eksteroceptory odbierają sygnały z powierzchni ciała.. do pewnego stopnia. gdyż jest ono subiektywnym wyrazem procesu życia.ja" jako centralny punkt odniesienia całego świata. Poczucie własnego „ja". zęba sztucznego lub znieczulonego. jest... jak istnieje . punktem wyjścia dla dichotomicznego podziału soma i psyche. a niezmienne jest . Połączenie to jest istotnym warunkiem odczuwania ciała jako własnego.

w różnych narządach ciała (serce. niezdolność koncepcyjnego myślenia. śledziona. Depresje nierzadko zaczynają się złym samopoczuciem fizycznym i różnego typu skargami hipochondrycznymi. dostępną eksterocepcji i manipulacji sprawia. osłabiony. osłabiając jednocześnie ich wiarę we własne zdolności diagnostyczne.że zespół objawów hipochondrycznych jest jedynym sygnałem istniejącej choroby somatycznej i dopiero znacznie później występują zmiany w badaniu fizykalnym czy też w badaniach dodatkowych. Zdarza się tez. nic też dziwnego. skarżą się oni na obniżenie pamięci. Człowiek przygnębiony czuje się też fizycznie obolały. że uszkodzenie wnętrza ciała nie wpływa zupełnie na samo- . Depresja trafia w to. co dla kogoś jest najcenniejsze. wywołane jakimkolwiek procesem chorobowym. W linii życiowej chorego można się doszukać śladów narcyzmu w postaci zbytniego związania uczuciowego z własnym ciałem. gdy dynamika życiowa jest ogólnie osłabiona. niezadowolenia. nieraz odczuwa bóle ze strony różnorakich narządów wewnętrznych. gdy obiektywny stan jego organizmu nie jest najlepszy. u człowieka o wyczulonym sumieniu i poczuciu moralności — w jego autoportret etyczny (poczucie winy. iż u dotkniętego nim człowieka obraz własnego ciała był punktem neuralgicznym. dumy. udręki. I chory. że depresje u ich pacjentów najczęściej w ten sposób się przejawiają. rehabilituje się w ich oczach. człowiek wesoły ma zwykle też dobre samopoczucie fizyczne. którą by się chętnie nieraz zniszczyło. nawet wówczas. i ludzie niewykształceni. że w obniżeniu nastroju. Powyższe uwagi nie stanowią reguły. przede wszystkim samopoczucie fizyczne jest upośledzone. Z drugiej jednak strony uszkodzenie wnętrza ciała. że w przypadku doznań z wnętrza ciała (interocepcji) zaciera się podział przeżyć na psychiczne i somatyczne. wyjałowienie. zdarzają się intelektualiści.) jest właśnie wyrazem tej bliskości. własne ciało jest źródłem zadowolenia. który przez całe miesiące był traktowany przez lekarzy jako hipochondryk. ciało jest przeszkodą. mózg itp. ludów pierwotnych zwracają również uwagę. urojenia grzecznościowe). Zwłaszcza u ludzi pracujących fizycznie depresja może przebiegać w formie zespołu hipochondrycznego. zmęczony. Natomiast u ludzi pracujących umysłowo obniżenie nastroju wywiera niekorzystny wpływ na ich funkcje umysłowe. to znów głównym celem i atutem życia. np. wątrobą. Przeciwnie. jego nastrój zwykle się obniża. Zdarza się. Mały stopień przedmiotowości wnętrza ciała w porównaniu z jego zewnętrzną powierzchnią. Sprawność cielesna u człowieka pracującego fizycznie jest głównym sprawdzianem prawidłowego funkcjonowania jego ustroju. Psychiatrzy pracujący wśród tzw. Zespół hipochondryczny może więc być wskaźnikiem. zmęczony. odbija się na ogólnym samopoczuciu. u których depresja przebiega właśnie w formie hipochondrycznej. Przy tym uczucia te mogą mieć znak dodatni lub ujemny. u których skargi hipochondryczne nie występują mimo głębokiego obniżenia nastroju. brak inicjatywy itp. pewności siebie lub też poczucia niższości.człowiek chory somatycznie czuje się osłabiony.

to sprawa przedstawia się jeszcze gorzej. nie mogą stać się podmiotami. może nawet większy niż ze świata otaczającego. Poczucie zdrowia lub choroby jest wypadkową wielu czynników. Ze zdziwieniem ogląda człowiek siebie na zdjęcia.poczucie chorego. Dotyk własnego ciała ma inny charakter niż dotyk obcego przedmiotu. wskutek czego ton głosu własnego jest inny. Wprawdzie olbrzymi strumień sygnałów. który czuje się zdrów. za chorego uznać tego. Natomiast przedmioty otoczenia są tylko przedmiotami. jest poza tym fragmentaryczny i niepełny. to odbiór też jest zmieniony. Zapach własnego ciała odczuwa się znacznie słabiej niż innych ludzi i przedmiotów otoczenia lub w ogóle się go nie odczuwa. Lekarz może się nieraz znaleźć w trudnej sytuacji. mimo że obiektywne badanie na chorobę nie wskazuje. niż odbiera go otoczenie (nieco wyższy). Jeśli chodzi o wnętrze naszego ciała. jaką jest twarz. schizofrenii) i traktowane jest jako halucynacja. łączą się w nim bowiem dwa doznania — dotykającego podmiotu i dotykanego przedmiotu (ciało staje tu bowiem przedmiotem poddanym dotykowej eksploracji). to jednak sygnały te nie znajdują swego odbicia w naszej świadomości. dociera stale do ośrodkowego układu nerwowego. do którego jest mniej przyzwyczajony niż do zwykłej fotografii. Jeśli chodzi o inne zmysły. nie widzi się tak ważnej części ciała. wzrok i słuch. że pierwszym zalążkiem ścisłej sekwencji przyczyny i skutku. Obraz naszego . czy odwrotnie. Główne kanały informacyjne. Nie jest wykluczone. słyszy się siebie głównie za pośrednictwem przewodnictwa kostnego. Bezpośrednio oglądać można tylko części swego ciała — przednią część tułowia i kończyn. Czuje się on zupełnie zdrów i dopiero dokładne badanie lekarskie ujawnia chorobę. jak świata otaczającego. gdyż mimo woli przed lustrem robi się miny. podczas gdy badanie wskazuje na szereg zmian somatycznych. przyczyna i skutek są jednocześnie odczuwane przez tę samą osobę. Obraz własnego ciała Obraz własnego ciała tworzy się na innej zasadzie niż obraz otaczającego świata. A więc nawet obraz powierzchni naszego ciała. która tak silnie tkwi w umyśle ludzkim. zwłaszcza filmowym. czy uznać za chorego człowieka. kto się nim czuje. mimo że odbierany za pomocą eksteroceptorów jak świat otaczający. W niej bowiem własne działanie jest ściśle związane z tegoż działania skutkiem. nie taki. odgrywają w jego tworzeniu nieznaczną rolę. którą widzi otoczenie. Odczuwanie zapachu własnego ciała najczęściej w sposób przykry jest zazwyczaj oznaką poważnego zabużenia psychicznego (np. jest właśnie eksploracja dotykowa własnego ciała. często obserwowana u niemowląt. z których obiektywny stan somatyczny nie zawsze odgrywa najważniejszą rolę. jest percepowany inaczej niż otoczenie. Twarz odbita w lustrze nie jest na ogół tą twarzą.

jak sygnał wysłany w otoczenie został przyjęty i jaką w nim wywołał reakcję. tak zróżnicowanej pod względem wykonywanych funkcji. jeśli chodzi o ich własne ciało. że nie ma komórki ustroju. Dzięki nim jest stale au courant tego. W ten sposób układ sterujący całego ustroju jest w stałym kontakcie z układami sterującymi (jądrami komórkowymi) wszystkich jednostek wielomiliardowej społeczności komórkowej. co dzieje się w podległej mu społeczności komórkowej i jak jego rozkazy zostały przez nią wypełnione. Układ endokrynny odgrywa tu rolę drugorzędną. których zadaniem między innymi jest informowanie. Ośrodkowy układ nerwowy nie tylko wysyła sygnały do wielomiliardowej rzeszy . percepują je oni równie słabo jak laicy. niż u ludzi nie znających się zupełnie na budowie i funkcjach ludzkiego ciała. Wiener ten rodzaj sygnałów w układach samosterujących porównuje do listów z nagłówkiem to whom it may concern. Uwagi neurofizjologiczne Na podstawie badań histologicznych można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć. na który mogą zareagować tylko wybrani. Jest on jakby ogólnym apelem do wszystkich. Sterowanie tą olbrzymią społecznością komórkową jest funkcją równie. Natomiast sygnały wysyłane przez układ nerwowy działają bardziej wybiórczo. obok sygnałów wychodzących istnieją sygnały wchodzące do układu. ale też stale od niej sygnały przyjmuje. to szczególnie wyraźnie są one reprezentowane przez części kory mózgowej najstarsze i . tj. Zresztą oba układy są funkcjonalnie ściśle ze sobą powiązane i układ nerwowy wobec endokrynnego odgrywa rolę sterującą. Niezwykle skomplikowany proces utrzymania porządku w tej społeczności. Zasadą wszelkich układów samosterujących jest sprzężenie zwrotne. u lekarzy. układowi wegetatywnemu (autonomicznemu). zawdzięcza się głównie układowi nerwowemu. która nie miałaby połączenia nerwowego. komórek ustroju. a zespoły hipochondryczne przebiegają u nich w ten sam sposób. jeśli nawet nie bardziej skomplikowaną niż sterowanie całością zachowania się ustroju w stosunku do otoczenia. a nawet bardziej dramatycznie. Sygnał wysłany w postaci ciała chemicznego. np. Kora mózgowa jest zaangażowana w aktywności zarówno somatycznego. ale tylko niektóre są w stanie go odebrać i nań zareagować. a ściśle mówiąc. adresat może być tu z góry wyznaczony. jak autonomicznego układu.wnętrza pozostaje ciemny i mglisty. wydzielanego przez gruczoł dokrewny. Nawet u ludzi dobrze obeznanych z budową ciała. Co się tyczy funkcji wegetatywnych. odbieraniem od niego sygnałów i z kolei wysyłaniem sygnałów w otoczenie w postaci różnego rodzaju aktywności ruchowych z mową łącznie (układ somatyczny lub wolicjonalny). dociera do wszystkich tkanek ustroju. włókno nerwowe dochodzi prawdopodobnie do jądra każdej komórki ustroju.

jak to się dzieje z sygnałami pochodzącymi z powierzchni ciała i z otoczenia. nie powoduje uchwytnych zaburzeń w czynnościach narządów wewnętrznych. czym normalnie kierować nie potrafimy. przemianę podstawową itp. normalnie jednak. jak to robi się w Jeukotomii. wiemy dokładnie. Badania neurofizjologiczne wskazują na to. Odczucia z wnętrza ciała są mgliste. a odcinek podwzgórze — kora mózgowa stanowi jakby dodatek.najmłodsze. Również w transie hipnotycznym. można kierować niektórymi funkcjami wegetatywnymi zahipnotyzowanego. . Świadomość wnętrza ciała ogranicza się do niejasnych odczuć przykrych lub przyjemnych. Te wyjątki świadczą o tym. ścięgien. a u człowieka w ogóle do zniesienia funkcji danego zmysłu. Lokalizacja tych odczuć jest na ogół bardzo nieprecyzyjna. przez tzw. Aczkolwiek sygnały z wnętrza ciała dochodzą do kory mózgowej. a więc włókien projekcji wisceroceptorycznej. ruchy robaczkowe jelit. Wprawdzie za pomocą odpowiednich ćwiczeń można prawdopodobnie dojść do większej zdolności kierowania funkcjami wegetatywnymi. że kora przedczołową jest polem projekcyjnym dla wnętrza ciała. nie. Zniszczenie korowych pól projekcyjnych dla eks-teroceptorów i proprioceptorów' (receptory narządu ruchu — mięśni. Analizator korowy funkcji wisceralnych nie odgrywa więc tej roli. do niej dochodzą sygnały z wisceroceptorów (receptorów narządów wewnętrznych). Układ wegetatywny sam sobie radzi ze swoimi zadaniami. . przechodzi na hipnotyzera. bez którego regulacja wnętrzem ciała może nadal sprawnie przebiegać. Na tym polega jego autonomia. w których. o różnej skali nasilenia. w każdym razie nie w ten sposób. Należy więc przypuszczać. a także zmysłu równowagi) prowadzi. najwyższym jego ośrodkiem jest podwzgórze i węchomózgowie. strumień sygnałów jest dwukierunkowy. co analizatory korowe funkcji somatycznych. Interwencja świadomości. W tym przypadku władza nad tym. co i gdzie się dzieje. jak to potrafią hinduscy jogowie. jak wiadomo. że sterowanie czynnościami wnętrza ciała nie wymaga ingerencji kory przedczołowej. odpowiednio głębokim. nie potrafimy też kierować aktywnością narządów wewnętrznych. jednak zwykły człowiek nie potrafi aktem woli wpływać na akcję serca. jak we wszystkich czynnościach zautomatyzowanych. tj. Przecięcie. istotne dla utrzymania ich sprawności. nie docierają jednak do świadomości. włókien łączących podwzgórze z korą przed-czołową. Dojście sygnałów z narządów wewnętrznych do kory przedczołowej nie jest. wszelkie decyzje dotyczące funkcji wegetatywnych rozgrywają się poza sferą świadomości. jak się zdaje. korę przedczołową (część płatów czołowych leżąca do przodu od pól ruchowych). że wnętrze ciała może podlegać świadomym aktom woli. jak we wszystkich zresztą projekcjach. łuk odruchowy jest tu krótszy. od receptora do pola projekcyjnego i od pola projekcyjnego do receptora. węchomózgowie (visceral brain} i przez tzw. od paroksyzmu bólu do paroksyzmu rozkoszy. zakłóca nawet przebieg prawidłowego sterowania. do bardzo poważnych zaburzeń.

Podobnie bywa w czynnościach zautomatyzowanych.przedczołowa") trafiają sygnały z narządów wewnętrznych (wiscerocepcja). a wykonanie ich wymagało wiele wysiłku woli. a tylna przeszłości. czynności wegetatywne zawsze były poza sferą świadomości w sensie możności kierowania nimi. natomiast do części przedniej dochodzą sygnały z wnętrza ciała.popatrz. Wahania progu świadomości dla interocepcji Powyższe. W przeciwieństwie do czynności zautomatyzowanych (chodzenie. jak koło ci się obraca". stanowiące sprzężenie zwrotne dla sterowania ruchem. mówienie.). a tylna opracowaniem planu otoczenia. zwrócenie na nie uwagi psuje ich wykonanie (rowerzysta.. jak na ten świat działamy. Część tylna przyjmuje i wypracowuje sygnały ze świata otaczającego (eksterocepcja) z wyjątkiem sygnałów węchowych i smakowych.. próg ten przekracza. nie ma więc ona punktu .Zasadą w leczeniu zaburzeń wegetatywnych jest odwrócenie od nich uwagi chorego. które już od dawna wykonuje automatycznie). które dochodzą do węchomózgowia. Im bowiem bardziej stara się on zasnąć. któremu powie się nagle: . dając informacje o jego "wewnętrznych potrzebach. bardzo zresztą ogólne. rozważania natury neurofizjologicznej mogą w pewnym stopniu ułatwić zrozumienie genezy zespołów hipochondrycznych. normalnie działająca poniżej progu świadomości. Obraz otaczającego świata zmienia się zależnie od tego. W nerwicy ograniczenie to wynika z konfliktu między dwiema tendencjami. Plan aktywności nie tworzy się. Interocepcją. Niemożność decyzji powoduje zwrócenie uwagi na własne ciało. tym gorzej dana funkcja przebiega. one prawdopodobnie ukierunkowują formy zachowania się ustroju w świecie otaczającym. Wypracowanie formy zachowania się (sygnału ruchowego) byłoby więc wynikiem zderzenia informacji płynących z wnętrza ciała i z jego otoczenia. zwykle traci równowaga gdyż zwraca uwagę na czynności. wywołać normalny wzwód itp. Kora przednia zwiaduje opracowaniem planu działania. które były niegdyś w centrum świadomości.. Można też zasadniczy podział kory mózgowej na przednią (cortex piaerolandica) i tylną (cortex postroJandica) przedstawić w ten sposób. że przednia dotyczy przyszłości. uspokoić bicie serca. Powstają one najczęściej w tych sytuacjach. informują one o tym. Jedynie uczucie przyjemności lub przykrości w różnych odcieniach może być subiektywnym odpowiednikiem skomplikowanych funkcji związanych ze sterowaniem wnętrzem ciała. gdy możność organizowania planu aktywności zostaje ograniczona. pól ruchowych docierają sygnały z aparatu ruchowego (pro-priocepcja). jak plan ruchu został zrealizowany. pisanie itp. Natomiast do przednich części płatów czołowych (kora . Najbliżej rowka Rolanda do tzw. który jest przynajmniej w pewnej mierze uwarunkowany własnym działaniem. Bruzda środkowa (rowek Rolanda) dzieli korę mózgową na część przednią i tylną.

Powstaje chroniczna sytuacja awaryjna. stoi wobec dwóch przeciwstawnych możliwości spełnienia obowiązku. człowiek byłby owładnięty chaosem doznań płynących ze swego ciała. intensywna recepcja sygnałów otoczenia usuwa ze świadomości istniejącą intero-cepcję. gdyby interocepcją docierała do świadomości. co mogłoby się dziać. że bóle zwiększają się w nocy. noc zawsze dla chorego jest najcięższa. że sytuacja jest analogiczna do tej. Dziecko. oczy nawet we śnie są zwrócone na zewnątrz. Na odwrót. budzi zastanowienie fakt. W czasie snu następuje odcięcie od sygnałów otoczenia. Wówczas dojście sygnałów interoceptywnych do świadomości kieruje uwagę na potrzeby ciała. zmusza do wycofania się z aktywności w świecie otaczającym i do przyjęcia roli chorego. Nawet w chorobie sny dotyczą świata otaczającego. uwolnione od automatycznego wpływania na formowanie się sposobów zachowania się staje się przeżyciem świadomym. można powiedzieć.zaczepienia. Rzeczywiście. bez udziału świadomości. wówczas łatwiej strumień sygnałów intero-ceptywnych dociera do świadomości. Niemniej sygnały interoceptywne w marzeniu sennym zostają przetworzone na sceny rozgrywające się w świecie otaczającym. stanowią dysfunkcję tegoż układu. w której pilot automatyczny daje czerwony sygnał wzywający do pomocy pilota żywego. Zdaniem niektórych autorów z eksterocepcji przechodzi się na interocepcję. Jest rzeczą powszechnie znaną. Ból zęba znika na interesującym przedstawieniu. że olbrzymia ilość sygnałów płynących z wnętrza ciała nie dociera do świadomości. Gdyby było inaczej. która na ogół nie może być regulowana w zakresie własnych automatyzmów ustroju. Dojście sygnałów interoceptywnych do świadomości należy więc traktować jako sytuację wyjątkową. która przynajmniej w pewnej mierze jest zbliżona do roli dziecka szukającego opieki w otoczeniu. gdy organizm nie potrafi sobie poradzić z funkcjami wegetatywnymi na drodze własnych automatyzmów. będące jednym z ich objawów osiowych. W każdej też nerwicy istnieje mniejszy lub większy komponent hipochondryczny. które przed ' pójściem do szkoły zaczyna boleć głowa czy brzuszek. Pustka ta wypełnia się interocepcją. Psychika nasza nie jest przystosowana do pobierania sygnałów interoceptywnych. W nerwicach zaburzenia układu wegetatywnego. Gdy zmniejsza się tempo wymiany sygnałów ze światem otaczającym. a nie we wnętrzu ciała. Przykładem mogą być koszmarne sny po przejedzeniu lub sny erotyczne przy mocnym pobudzeniu seksualnym. w której potrzebna jest pomoc świadomości. Niemożność decyzji stwarza jakby pustkę w sektorze przyszłościowym układu sterującego. Różnego rodzaju dolegliwości hipochondryczne są ilustracją tego. Używając porównania technicznego. . Zdarzyć się ona może. co wymaga przezwyciężenia lęku przed szkołą i ucieczki przed trudną sytuacją.

Niekiedy nerwice hipochondryczne bywają niezwykle uporczywe. Chory narażony na atak swojej pozycji chorego. Zdarza się. A jeśli nawet taka myśl przyjdzie mu do głowy zostaje ona rychło stłumiona. Korzyści te. że dzięki nerwica coś zyskuje. iż choremu trudno przyjąć dodatnie strona swej choroby. zarzut ze strony otoczenia. tym silniej broni jej swymi objawami. nie wychodzą z domu. . zmusza otoczenie do zmiany stosunku i do zajęcia się jego osobą. poprawa stosunku ze strony współmałżonka. rodzicach. Co więcej.. Nerwicy nie można mieszać z symulacją. Zwykle w takich przypadkach do utrwalenia się nerwicy przyczynia się swoistość roli chorego. w wypadku perspektywy staropanieństwa itd. że chorzy latami nie pracują. po grypie. wygodniejszy tryb życia itd. wzmaga się bowiem poczucie krzywdy i agresji do otoczenia. to teraz patrzcie. np. z reguły nasila objawy nerwicowe. rola chorego jest pod pewnymi względami społecznie korzystna. a nawet nie wstają z łóżka. że jest: się chorym. jak ja cierpię". po lekkim urazie głowy itp. . wycofanie się z honorem z przykrych' obowiązków czy sytuacji społecznych. jak już wspomniano. np. iż trudno mu wrócić do dawnej pozycji. nieraz uciążliwych.neurosis rusticana". zwalnia go bowiem od wielu obowiązków społecznych. człowiek ostatkiem sił trzyma się w swej pozycji. choroba wprowadziła go w nową sytuację (rola chorego). Sytuacja emocjonalna już od dawna nabrzmiała. w którym jakakolwiek próba zaatakowania postawy chorego wzmaga objawy chorobowe. Zdarza się. w wypadku niepowodzenia w studiach. że chory nie jest naprawdę chory. że jest naprawdę chory i że otoczenie krzywdzi go posądzeniem o udawanie choroby. np. W Polsce tego typu nerwice są nierzadkie wśród ludności wiejskiej. lecz prawdziwa. gdy dołączą się wspomniane już momenty roszczeniowe (gdy np.Byliście dla mnie niedobrzy. stąd ich żartobliwa nazwa . gdy trzeba wracać z powrotem do rodzinnej wioski. Wytwarza się typowe nerwicowe błędne koło. Tzw. W tym wypadku choroba somatyczna odgrywa rolę czynnika wyzwalającego (tzw. gdyż dolegliwości nerwicowe są tak przykre. . reakcja spustowa).. tzn. Sytuacja znacznie pogarsza się. nie są osiągane świadomie. Fakt.. One są dowodem. np. choroba nie jest udawana. współmałżonku. w której doszło do takiego rozprężenia. niejednokrotnie broni pacjenta przed poczuciem klęski życiowej.Korzystne aspekty choroby Poza tym.celowość" nerwicy polega właśnie na korzyściach płynących z przyjęcia roli chorego. że nerwica hipochondryczna powstaje nagle po stosunkowo błahym niedomaganiu fizycznym. chory stara się o rentę związaną z wypadkiem lub z chorobą). Czasem swą pozycją chorego pacjent podświadomie mści się na swoich najbliższych. a negatywne postawy uczuciowe nasilają zaburzenia układu wegetatywnego. nieraz z obojętnego lub wrogiego stosunek otoczenia zmienia się w opiekuńczy i współczujący.. Chory zresztą rzadko zdaje sobie sprawę..

jest obraz własnego ciała. zmniejsza . u których naruszenie obrazu własnego ciała wiąże się z zachwianiem poczucia własnej płci. Spotyka się je też u osób. stwarza większy dystans wobec konfliktowych przeżyć. Są one cielesną manifestacją lęku moralnego. Można to zagadnienie rozpatrywać w różnych płaszczyznach. prawej u praworęcznych. W historii życia hipochondryków spotyka się zakłócenia w formowaniu się obrazu własnego ciała. Analiza ich wtrakcie rozmów z chorym prowadzi go do większego wglądu we własne życie emocjonalne. oceniany jako zły (np. W ten sposób pośrednio ich poczucie płci jest zagrożone. w okolicy styku ciemieniowo-skroniowo-potylicznego). lub chorzy. które mają dużo konfliktów z uregulowaniem swego życia seksualnego lub którym życie to nie daje zadowolenia. którzy od dziecka na skutek słabowitości i chorowitości prawdziwej lub częściej wmówionej przez zbyt troskliwych rodziców mieli oczy zwrócone na swe ciało. czy też pięknej budowie — było stałym źródłem dumy i przesadnego zainteresowania.Rola zaburzeń obrazu własnego ciała w genezie zespołów hipochondrycznych Ważnym elementem w genezie zespołów hipochondrycznych. onanizm. Na niej opiera się porządkowanie sygnałów wchodzących do układu nerwowego i wychodzących z niego. najczęściej w formie narcystycznego zainteresowania w sensie negatywnym lub pozytywnym. dla których ciało — czy dzięki urodzie. pustka w perspektywie przyszłościowej. korzyści wynikające z roli chorego. Wspomniane tu elementy (zaburzenie integracji wewnątrzustrojowej. Tego typu zespoły hipochondryczne spotyka się w okresach pokwitania i przekwitania. lęk typu moralnego) mogą się wzajemnie przeplatać. Z psychologicznego punktu widzenia obraz własnego ciała wraz z poczuciem własnej płci odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu się obrazu samego siebie (selfconcept). Zaburzenia schematu własnego ciała występują najczęściej w uszkodzeniach półkuli niedominującej (tj. Dolegliwości hipochondryczne mogą być także wyrazem kary podświadomie nałożonej sobie za popełniony czyn. które z natury rzeczy uderzają w poczucie męskości czy kobiecości. Należą tu chorzy. konflikt między przeciwstawnymi tendencjami uniemożliwiający projekcję w przyszłość. Obraz własnego ciała staje się w ten sposób karzącym wykonawcą sumienia. Z punktu widzenia neurofizjologicznego obraz lub schemat własnego ciała jest zasadniczą strukturą. naruszenie obrazu własnego ciała. na której budują się związki czasowo-przestrzenne z otoczeniem. a tym samym zmniejsza panujący w nim nieporządek. Inną grupę stanowią chorzy. który z kolei wiąże się z poczuciem własnej odrębności i wartości. zdradę małżeńską).

przy czym łaskotanie jest bliżej bieguna pozytywnego. w bogatej w receptory bólowe okolicy genitalnej siła bodźca decyduje o tym. Rozdęcie ścian żołądka wywołane przyjęciem pokarmu jest odczuwane przyjemnie. Działa na nie energia mechaniczna. jak i jakościowo sprecyzowane sygnały wydarzeń środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Potrzeba znacznie większej energii niż w wypadku innych receptorów. . które wyspecjalizowały się w odbieraniu określonych sygnałów świata otaczającego czy też wnętrza ustroju i są nieczule na wszelkie inne próbki energetyczne poza zasięgiem ich specjalności. gdzie zdecydowanie stanowią one większość. Możliwe. czy przykre). Stąd pochodzi zresztą ich druga nazwa: receptory nociceptywne [noxa — szkoda). W podstawowej dichotomii przeżyć: przyjemne — przykre. elektryczna. stanowi. Natomiast ich czułość w porównaniu z innymi receptorami jest bardzo mała. Bodźce bólowe wywołane drapaniem w wypadku swędzenia są odczuwane przyjemnie. Skąd bierze się uczucie bólu? Zagadnienie jest niezwykle skomplikowane i jeszcze. by były one tylko źródłem przykrości. też trudno przypuścić. Nie jest jednak wykluczone. a przy silnym — bólowymi. gdy jednak przekroczy ono pewną granice. Łaskotanie polega prawdopodobnie na delikatnym podrażnieniu receptorów bólowych. nie jest to wprawdzie przeżycie przyjemne. receptory bólowe mają bardzo duże możliwości odbioru. jak się zdaje. Receptory bólowe są pośród różnorodnych receptorów najsłabiej zróżnicowane. nie symuluje on swojej choroby. które przy słabym podrażnieniu są receptorami przyjemnościowymi. znajduje swe oblicze w aktywności receptorów bólowych. cieplna. czy coś nie uszkadza zewnętrznej powierzchni ciała lub jego wnętrza. Percepcja bólu Dolegliwości hipochondryka nie są wyimaginowane. że dwubiegunowość emocjonalna: bolesne — przyjemne. przeżycie z pogranicza bólu i przyjemności. Swędzenie też przypuszczalnie jest wynikiem zadrażnienia receptorów bólowych. staje się źródłem nieprzyjemnego uczucia wzdęcia. czy odczucia są przyjemne. to receptory bólowe dają ogólną orientację o tym. Zbudowane są po prostu z nagich (pozbawionych osłonki mielinowej) zakończeń włókien nerwowych. ciało jego jest rzeczywiście obolałe. toteż ograniczyć się trzeba do jego bardzo ogólnego przedstawienia. podobnie jak łaskotanie. chemiczna. że w małych dawkach te same bodźce mogą być źródłem przyjemności (np. lecz nie jest też bólowe. bodźce bólowe przechylają równowagę w kierunku ujemnym (przykre). by wywołać sygnał nerwowy. nie całkiem poznane. Jeśli poprzez inne receptory układ nerwowy otrzymuje zarówno ilościowo. w wypadku receptorów nociceptywnych z wnętrza ciała. a swędzenie — bliżej negatywnego. W przeciwieństwie do innych receptorów.się dzięki temu napięcie lękowe i związana z nim postawa hipochondryczna.

nie ma bowiem osobnych receptorów przyjemności. ale prawdopodobnie fakt. to zagadnienie adaptacji zostało głównie zbadane na proprioceptorach (receptorach narządu ruchu). Rozmieszczenie receptorów bólowych na powierzchni ciała nie jest równomierne. tj. jeśli chodzi o powierzchnię ciała. Są one bardziej zagęszczone na powierzchni przedniej niż na tylnej (na kończynach powierzchniami przednimi są powierzchnie dłoniowe lub stopowe. że ich okres adaptacji jest długi. Jeśli bowiem eksteroceptory są nastawione na informacje (zachowują się więc jak dobrzy reporterzy — obchodzą ich tylko nowe rzeczy). Mają więc one charakter dzwonka alarmowego. a bardziej ogólna w wypadku sygnałów interoceptywnych. podając jednocześnie jego lokalizację. a po chwili występuje już ból długotrwały o charakterze rozlanym. a tylnymi — grzbietowe). rozkłada się gęstość rozmieszczenia receptorów bólowych (jest ich więcej na opuszkach palców niż na tułowiu). która jest dość dokładna. który dzwoni tak długo. o szybszym i wolniejszym przewodnictwie. aż sytuacja bodźcowa nie ulegnie zmianie (np. Zależnie od częstości kontaktu z otoczeniem. W przeciwieństwie do eksteroceptorów. są źródłem przyjemności lub przykrości. a tym samym ważności czynnościowej danej części powierzchni ciała. Zagęszczenie receptorów bólowych zwiększa się na przestrzeni . Z cech eksteroceptorów mają tę. Przypuszcza się. Przy bodźcach bólowych pochodzących z powierzchni ciała odczuwa się najpierw krótki ból o dokładnej lokalizacji. póki ktoś nie przyjdzie i go nie wyłączy. Bodźce bólowe interoceptywne dają prawdopodobnie tylko jeden rodzaj bólu — bez dokładnej lokalizacji. dopóki nie zostanie usunięte źródło bólu). że adaptacja jest w nich długa. gdy bodziec zbyt długo się powtarza. lub — gdy to niemożliwe— póki nie wytworzy się nowy stan równowagi. Jeśli chodzi o interoceptory. informacje stare są nieważne. które przestają wytwarzać impuls nerwowy. to interoceptory nastawione są na regulację. działają tak długo. że są źródłem świadomego przeżycia. a z interoceptorów tę. wytworzone z poszczególnych obojętnych sygnałów. dzięki czemu są one przystosowane do chwytania wciąż nowych informacji z otoczenia.Inne sygnały są emocjonalnie obojętne: dopiero wyższe struktury czynnościowe. gdyż kierunek ruchu jest do przodu. póki czynnik zakłócający (bodziec) nie zostanie usunięty. odnosi się też do wisceroceptorów (receptorów narządów wewnętrznych). Jeśliby receptory bólowe były źródłem tylko bólu. Przednia powierzchnia ciała jest bardziej niż tylna narażona na urazy świata otaczającego. interoceptory i receptory bólowe wyładowują się tak długo. że oba rodzaje bólu są przenoszone innymi włóknami nerwowymi. Jedynie sygnały bólowe mają swój określony znak emocjonalny. Sygnały bólowe informują o niebezpieczeństwie już istniejącym. cała równowaga między przeciwstawnymi biegunami uczuciowymi byłaby zachwiana. które należą jednocześnie do dwóch zasadniczych klas: eksteroceptorów i interoceptorów (receptorów powierzchni i wnętrza ciała). Receptory bólowe są jedynymi receptorami.

ścięgnach. jak i odpływu sygnałów [input i output). jak się zdaje. Z wielu sygnałów. odbytu. dochodzące do każdej komórki ustroju i kończące się prawdopodobnie w jej jądrze komórkowym. Mają one ostrzegać przed niebezpieczeństwem i dlatego jest ich więcej tam. Ból zęba każe człowiekowi wątpić o celowości tak gęstego unerwienia bólowego zębodolu. Nie wiadomo. lecz tez aferente (odbierające od niej informacje). Na przykład neurochirurg może krajać mózg na żywo. które ulegają wymieszaniu w aktywującym układzie siateczkowym. to na podstawie obserwacji chirurgów można przypuszczać. Niemniej właśnie jama ustna ma najbardziej bezpośredni kontakt z otoczeniem. Stąd wydaje się celowe tak gęste rozmieszczenie receptorów bólowych jako źródła sygnałów ostrzegawczych w miejscu największego natężenia kontaktu z otoczeniem. tj. Zasadniczym bodźcem jest tu najprawdopodobniej przesunięcie stężenia jonów wodorowych (pH) środowiska w kierunku większej kwasowości na skutek gromadzenia się kwasu mlekowego. występujące podczas ruchu i wysiłku mięśniowego. a bolesne są tylko mięśnie gładkie i tkanka łączna. Rozkład receptorów bólowych na powierzchni ciała wskazuje wyraźnie na ich funkcję obronną. Jeśli chodzi o narząd ruchu. genitaliów) i w okolicy narządów zmysłowych (w okolicy oczu. Co się tyczy wnętrza ciała. wymagającym zarówno dopływu. powięziach mięśniowych. Prócz bodźców mechanicznych działają tu bodźce chemiczne. Nie jest wykluczone. to również największe zagęszczenie receptorów bólowych występuje na powierzchniach granicznych — stawach. uszu. produkty przemiany materii występujące w nadmiernym stężeniu przy dużym wysiłku mięśniowym. Zęby w filogenetycznej swej roli spełniają rolę narządu chwytnoagresywnego. Obecność włókien wyłącznie eferentnych byłaby sprzeczna z zasadniczym prawem układów sterujących. rogówka oka ma tylko receptory bólowe). w tkance łącznej oddzielającej poszczególne włókna mięśniowe. które przy silnym zadrażnieniu są źródłem nieprzyjemnych uczuć zmęczenia i bólu mięśniowego. sygnał bólowy. nosa. Jak wiadomo z codziennego . receptory bólowe skupiają się więc na powierzchniach granicznych. Prawdopodobnie nie są to tylko włókna eferentne. jaką rolę w percepcji bólowej spełniają zakończenia nerwowe. tj. Dla narządów wewnętrznych otoczeniem są otaczające je tkanki ustroju. są związane ze słabym zadrażnieniem tych samych receptorów. ale mogą one dawać jakieś słabe echo w świadomości w postaci ogólnego samopoczucia. gdyż najłatwiej budzi aktywność kory mózgowej. gdzie niebezpieczeństwo bardziej zagraża wskutek częstszych kontaktów z otoczeniem lub z uwagi na ważność danej części ciała. iż narządy miąższowe są niebolesne. ma uprzywilejowane stanowisko. ból występuje przy uszkodzeniu naczyń krwionośnych lub opon mózgowych. Sygnały wychodzące z komórek ustroju odgrywają przede wszystkim rolę w utrzymaniu stałej równowagi w wielomiliardowym społeczeństwie komórkowym.granicznej między powierzchnią a wnętrzem ciała (w okolicy jamy ustnej. że uczucia przyjemne. sterujące aktywnością komórki.

Niemniej istnieje ona na wyższych poziomach układu nerwowego. jak inne bodźce orientacyjne. Selekcja bodźców bólowych na poziomie receptorów jest słaba. Leukotomia. mniej ważne są zatrzymane. a co ma od razu zostać odrzucone. Chorzy w stanie podniecenia maniakalnego lub schizofrenicznego często nie odczuwają bólu fizycznego.. jak i reaktywnego pochodzenia. tj. że ból nie jest w stanie do niej dotrzeć. Bodziec bólowy nie jest bodźcem obojętnym. zawsze bowiem wywoła przerwanie aktualnej wymiany sygnałów z otoczeniem i nie wygasa tak łatwo. Mianowicie w czasie ataku podagry silnie koncentrował się nad jakimś interesującym go zagadnieniem filozoficznym. receptory te wytwarzają sygnał nerwowy mimo powtarzania się tego samego bodźca. odwrotnie proporcjonalny do ogólnej dynamiki życiowej. odcinający się od otoczenia lub nudzący się. co ma stać się sygnałem. W układzie sygnalizacyjnym dokonuje się stała selekcja sygnałów.doświadczenia. w receptorach. Chorzy tacy niejednokrotnie leczą się długo u internistów. w których jedynym objawem są skargi natury somatycznej. Ból psychiczny jest w nich wyrażony w formie bólu fizycznego. sygnalizuje niebezpieczeństwo. ich świadomość jest tak zaabsorbowana różnymi sprawami. niemałą rolę odgrywają informacje biegnące z wyższych poziomów układu sygnalizacyjnego do receptora. nim zostanie odkryty właściwy charakter choroby.decyzji". stąd jej zastosowanie przy uporczywych bólach nie reagujących już na środki przeciwbólowe i narkotyczne. Kant pisze o tym. Jest on zawsze obarczony znaczeniem. Być może więc kora „przedczołowa" odgrywa rolę w percepcji . one modulują jego czułość zarówno ogólną. gdy inne bodźce zawodzą. Selekcja ta dokonuje się już na najniższym poziomie. Człowiek radosny. Zdarzają się depresje zarówno endogennego. Dzięki niej spostrzegamy to. jak wypracował własną metodę zwalczania bólów podagrycznych. na który ustrój może nie reagować lub po krótkim czasie przestać nań reagować. jak się zdaje. a przede wszystkim ze wzgórzem i podwzgórzem. Zjawisko adaptacji receptorów polega właśnie na selekcji. Pewne bodźce zostają odrzucone przez receptor jako stare. do wyższych poziomów układu. na co zostaliśmy nastawieni w naszym rozwoju filogenetycznym i ontogenetycznym i na co skierowują nas aktualne potrzeby. jest on też najsilniejszym bodźcem orientacyjnym.przedczołową" z jądrami podkorowymi. Jak wspomniano. Próg percepcji bólowej jest. Selekcja ta jest znacznie wyraźniejsza na wyższych poziomach ośrodkowego układu nerwowego. W . bodziec bólowy zawsze zdoła wyrwać z głębokiego snu. ważniejsze — puszczone dalej. z różnych czynników działających na receptor tylko niektóre zostają przekształcone na sygnał nerwowy. odnoszącą się do określonego typu czynników działających.. przecięcie włókien nerwowych łączących korę . pełen wigoru życiowego lub aktywnie czymś zajęty słabiej odczuwa ból niż człowiek smutny. tj. zmniejsza percepcję bólową. jak wybiórczą.

Zdarza się bowiem. Można by więc przypuszczać. ekstazy miłosnej. Ale właśnie to pozorne szczęście jest ich nieszczęściem.przedczołowej". należy iść za kierunkiem jego „spojrzenia". obecnie utrzymały się jedynie bardzo uporczywe stany depresyjne oporne na wszelkie inne metody leczenia.chory ma zawsze rację". Zależnie od tych informacji istniejące struktury czynnościowe muszą nieraz ulec radykalnej zmianie. a w razie potrzeby inne.). w wypadku walki.. . bardziej skomplikowane badania. Do zmiany nie dochodzi. . a drugie o grożącym mu bezpośrednio niebezpieczeństwie. że . gdy te są słabe. Do pewnego stopnia analogiczną sytuację obserwujemy niekiedy w prostej formie schizofrenii. gdy pustkę życia wypełnia hipochondryczne zainteresowanie własnym ciałem. objawy choroby somatycznej.. gdy istniejąca struktura jest bardzo silna (np. jak fizycznego. że tam właśnie dochodzą sygnały wisceroceptywne i bólowe. gdy wskutek tego są oni znudzeni życiem. chaotyczne (np.bólu i to zarówno psychicznego. nudzącego się lub żyjącego w konflikcie. intensywnej koncentracji nad jakimś problemem itp. Dość często spotyka się nerwice hipochondryczne u ludzi. że zespół hipochondryczny jest pierwszym zwiastunem istniejącej dezintegracji funkcji wegetatywnych i dopiero po pewnym czasie występują inne. Kilka uwag praktycznych hipochondrycznymi o postępowaniu z pacjentami W stosunku do chorego z zespołem hipochondrycznym należy zachować dużo cierpliwości. zmienne. to zrozumiały staje się fakt. żyją w pustce. od niego należy zacząć. którzy nie mają większych trudności w domu i w pracy i właściwie powinni czuć się szczęśliwi. przede wszystkim cierpliwie wysłuchać wszystkich skarg i dokładnie zbadać chorego fizykalnie oraz wykonać podstawowe badania dodatkowe. natomiast ustępuje komponent lękowodepresyjny. uchwytne już badaniem fizykalnym. którym nieźle w życiu się wiedze. W chorobach somatycznych leukotomia nie usuwa percepcji bólu. A pustka jest przyczyną obniżenia progu percepcji bólowej i interoceptywnej. u człowieka ogarnietęgo pustką życiową. że psychiczny komponent bólu wiąże się z funkcją kory . Natomiast sygnały z wnętrza ciała (wisceroceptywne) i sygnały bólowe znacznie łatwiej wywołują zakłócenie istniejących struktur czynnościowych. W myśl zasady. Ponieważ skupia on swą uwagę na wnętrzu własnego ciała. z którego nie widzi drogi wyjścia). Ze wskazań psychiatrycznych do leukotomii. w niewielkim wprawdzie odsetku przypadków. chory może pokazać dokładnie bolące miejsce. Jeśli ta najmłodsza filogenetycznie część kory mózgowej odgrywa rzeczywiście zasadniczą rolę w wypracowywania struktur czynnościowych. które mają być w krótszym lub dłuższym czasie zrealizowane. Pierwsze dają bowiem informacje o potrzebach ustroju. związany z bólem. dawniej bardzo szerokich.

pozwala mu znosić cierpliwie dotkliwe nieraz dolegliwości. i niepokój chorego. stwarzając jakby autonomiczną i niezależną od reszty psychiki całość. że jego choroba została uznana. Hipochondryk niejednokrotnie musi walczyć o uznanie swojej choroby przez otoczenie. ustępują. że lekarz nie poznał się na chorobie i ją zlekceważył. gdy chory zapadnie na chorobę somatyczną dostatecznie poważną. W tej paradoksalnej sytuacji fakt. dolegliwości cielesne.Dokładne badanie usuwa niepokój lekarza. Osiąga się to przez poważne traktowanie dolegliwości chorego i dokładne badanie somatyczne. czy wreszcie zachwiany obraz własnego ciała. co tkwi u podłoża jego hipochondrii: czy poczucie pustki i nudy życia. związane z przeświadczeniem. już poza warstwą hipochondryczną. że mógł przeoczyć objawy organiczne. pozwala mu lepiej zrozumieć jego sytuację. Dolegliwości hipochondryczne. Chory nabiera zaufania do lekarza tylko wówczas. a dzięki samej wypowiedzi rozładować istniejące napięcia emocjonalne. Nerwica natręctw Objawy anankastyczne w życiu codzienny Nerwica anankastyczna lub nerwica natręctw charakteryzuje się tym. gdy treść jego przeżyć jest poważnie traktowana. jak już wspomniano. . Dopiero w dalszym etapie rozmów z chorym można zorientować się. że lęk nerwicowy koncentruje się w sytuacji bezsensownej lub sprzecznej z dominantą przeżyć chorego. Poczucie krzywdy. a nieraz uniemożliwiając choremu normalne życie. zwłaszcza jego seksualnej składowej. że ciężkie cierpienia są nie uznawane i lekceważone. co go boli. uporządkować nieco sprzeczne postawy uczuciowe. W postępowaniu z chorymi hipochondrycznymi należy w miarę możności rozładować postawę walki o uznanie własnej choroby. niemożność planowania przyszłości z powodu istotnego konfliktu lub z powodu depresyjnego zamknięcia przyszłości czarną ścianą beznadziei. która w sposób perseweracyjny daje znać o sobie. co powoduje zmianę nastawienia otoczenia i lekarzy. czy chęć ucieczki z istniejącej sytuacji w dogodniejszą pozycję społeczną chorego bądź chęć zdobycia przez tę pozycję większej troskliwości najbliższego otoczenia. utrudniając. trwające nieraz latami. na zasadzie błędnego koła. jest dodatkowym momentem nerwicorodnym zwiększającym. Dzięki temu stopniowo warstwa hipochondryczna rozpływa się. Zwykle splata się kilka czynników współistniejących. Rozmowa z chorym na temat.

na którym stoi. Podobnie można wielokrotnie sprawdzać. W zabawach dzieci można czasem obserwować elementy anankastyczne. przy którym pracują. Czasem przed zaśnięciem nachodzi człowieka niepokój.Ananke oznacza po grecku konieczność. np. "W mniejszym stopniu i mniej rygorystycznie różnorakie formy życia społecznego zabezpieczają przed bezpośrednim zderzeniem się człowieka z człowiekiem. mają dzień zepsuty. Rytuał odgrywa rolę magicznej drogi do władcy. Trzymanie się utartej ścieżki rytuału broni człowieka przed lękiem. Duża wysokość . że jakaś melodia. Każdemu może się zdarzyć. inną drogą nie można do niego dotrzeć. wstaje i sprawdza.. który występuje lub przynajmniej powinien występować w jego pojęciu przy zetknięciu się z władzą boską lub ludzką. Są ludzie. W życiu społecznym tendencje anankastyczne ujawniają się w formie rytuałów.. gdy mogą przywrócić naruszony porządek. ludzkiego lub boskiego. jakby samo zejście z tej magicznej drogi stanowiło laesio majestatis. okaże się zbyt ciasne. fatum. muszą iść określoną drogą do miejsca pracy itp. słowo czy liczba . tak że nie zdoła on utrzymać równowagi i runie w przepaść. przeznaczenie. pieniądze. Dają gwarancję. tym silniej one występują.wciąga". a więc czynności wykonywanych stereotypowo. wysiłek woli jest wobec nich bezskuteczny. czy drzwi są zamknięte lub czy gaz jest wyłączony itp. tak że nie można się jej pozbyć. na dworach królewskich . ma się nieraz ochotę skoczyć w dół. Naruszenie tych „rytuałów" dnia codziennego wywołuje u nich niepokój. burzy (tego rodzaju fobie występują prawie wyłącznie u kobiet). a także dopatrzyć się ich można w niektórych formach życia społecznego. Objawy anankastyczne w śladowym nasileniu występują w codziennym życiu ludzi zdrowych. a nawet szkodliwy. lecz też na ich magicznym działaniu broniącym przed uczuciem lęku. w wojsku. uspokajają się dopiero wówczas. Analogia między czynnościami przymusowymi a społecznymi rytuałami zdaje się polegać nie tylko na tym. W swoisty dla siebie sposób składają ubranie przed wieczornym spoczynkiem lub muszą mieć swoje rzeczy ułożone w określony sposób w kieszeniach ubrania lub na stole. uporczywie w niej tkwi.wejdzie do głowy". im bardziej chory walczy z objawami. Cechą objawów nerwicy natręctw jest przymus. itp. że tą drogą można spokojnie poruszać się między ludźmi. Naruszenie form współżycia budzi niekiedy większy niepokój i poczucie winy niż ugodzenie w drugiego człowieka przy zachowaniu tych form. Rytuał występuje w kultach religijnych. lub też. czy się ma w kieszeni bilet.. myśl mniej lub więcej bezsensowna. zamknięcia. człowiek boi się. że są one stereotypowo powtarzane. Przekroczenie rytuału wywołuje łęk. klucze. dużej wysokości. Są ludzie specjalnie uczuleni pod względem specyficznego porządku w określonych wycinkach swego życia. że ulegnie tej bezsensownej chęci. a po chwili niepokój znów wraca i na nowo trzeba dokonać aktu sprawdzenia. w dyplomacji. . że miejsce. którzy boją się panicznie myszy.

przymus powtarzania jakichś liczb.. jak np. Bezsensowne jest to. uważa je za ciężki grzech.strawić". powtarzanie się w sposób stereotypowy i zwykle wbrew woli chorego oraz obcość. które mają w zabawie określone znaczenie. czymś autonomicznym i obcym. że tę straszną myśl może zrealizować. Myśli tego typu wywołują w nim przerażenie. powtarzania zasłyszanego lub przeczytanego zdania itp. stale musiały mieć przy sobie jakiś przedmiot zielonego koloru. która swe nowo narodzone dziecko (najczęściej pierwsze) darzy bardzo silnym uczuciem. wykonywania w myśli pewnych działań matematycznych. by dziecko to udusić lub przebić nożem. choć stosunkowo rzadko. dzisiaj np. na ich widok odczuwa silny lęk. Poczucie bowiem sensu i bezsensu w dużej mierze zależy od tego. i dlatego musi ciągle je powtarzać. gdy ich nie wykonuje. chory odczuwa je jako coś obcego. oznaka szeryfa jest tego typu talizmanem). Człowiek głęboko religijny może być trapiony przykrymi dla niego myślami o treści bluźnierczej lub na widok świętych obrazów mogą mu przychodzić do głowy najbardziej drastyczne wyobrażenia scen seksualnych. a im bardziej z nimi walczy. lub stałe noszenie ze sobą jakiejś oznaki (dawniej dzieci bawiły się „w zielone". Człowieka o głębokich zasadach moralnych mogą męczyć myśli o wyuzdanej treści erotycznej lub też pełne agresji w stosunku do osób darzonych przez niego uczuciem. W myślach natrętnych typu kontrastowego odsłania się . Matka. że dziecko odczuwa wyraźny niepokój. Ich wspólną cechą jest perseweracyjny przymus. a tym samym bezsensownym. jest ona szokująca przez kontrast z zasadniczą tematyką przeżyć chorego. aby nie nastąpić na linie łączące płyty chodnika. jest przerażona natrętną myślą. co mu dokucza. podporządkowane woli i celowe. tj. włączyć do własnego świata przeżyć. mianowicie w formie myśli natrętnych (obsessiones). Myśli natrętne Objawy anankastyczne mogą wystąpić w trzech formach. Te i podobne czynności. zapoczątkowane w zabawie. tym natarczywiej go one nachodzą.chodzenie w ten sposób. urojenie jest myślą jak najbardziej własną. z czym usiłuje walczyć. nieraz chowa przed samą sobą wszystkie ostre przedmioty. myśli natrętne o tematyce emocjonalnie obojętnej. Zdarzają się. myśl natrętna jest jakby poza światem jego przeżyć. czy daną rzecz możemy . wypowiadanie magicznych zaklęć lub wykonywanie dziwnych ruchów. Tematyka myśli natrętnych bywa różnorodna. mogą do tego stopnia stać się nawykiem. czynności przymusowych {compulsiones} i natrętnych lęków (phobiae). W obawie. tj. Najczęściej jednak tematyka nie jest obojętna. Na odczuciu obcości polega zasadnicza różnica między myślą natrętną a urojeniem. które zresztą niejednokrotnie przeplatają się u tego samego chorego. co nie odpowiada naszemu wewnętrznemu porządkowi. przeciwnie. stanowiącą trzon przeżyć chorego.

Na tle takiego rozmyślania mogą wystąpić epizody derealizacyjne lub depersonalizacyjne. Charakterystyczny dla natręctw jest fakt. że to. ale wskutek powtarzania częściowo zautomatyzowane. czy nie pomylił się w rachunkach. księgowy. najczęściej szare. W natręctwach wątpliwości aktywność samokontroiująca jakby się mści za jej spychanie na margines świadomości i uporczywie staje się jej centralnym punktem. lub odwrotnie. „czy jestem naprawdę". nad którą dawniej często w ogóle się nie zastanawiał. by przekonać się. ksiądz. pytań.. płaskie lub zmienione w kolorycie. że to. czy dana czynność została dobrze wykonana. że cały maleje lub rośnie bądź jakaś część ciała zmienia swą . czy dobrze się wyspowiadał.. normalna kontrola samego siebie rozrasta się tu do patologicznych rozmiarów. chory czuje. niekiedy zmienione w czwartym wymiarze — czasu. Samokontrola w trakcie ich wykonywania odbywa się częściowo poza świadomością. Wątpliwości. czy rzecz. chce się oderwać od tych myśli i im więcej z nimi walczy. a więc przeżycie najbardziej pierwotne. co widzi. „czy dobrze powiedziałem". jak zwykle w natręctwach. a więc takich. co widzi. Tematyka myśli natrętnych może się koncentrować wokół ustawicznego sprawdzania siebie — „czy dobrze zrobiłem". Do zjawisk depersonalizacyjnych zalicza się też zmianę odczuwania własnego ciała. Wszystko są to czynności dla danych ludzi ważne. nierealne. Niepokój niepewności jest nienasycony. że już na wszelką inną aktywność psychiczną niewiele mu pozostaje siły. jest nowe i niezwykłe [jamais vu). wówczas wydaje mu się. Inną formą myśli natrętnych jest uporczywe myślenie na dany temat. że naprawdę istnieje. zrobił dobrze. W takich momentach zachwiane jest poczucie rzeczywistości własnego istnienia. zmuszają chorego do jej powtórzenia. „po co jestem". tym silniej go one nachodzą. natrętnych wspomnień z dawnych czasów. wydaje mu się. człowiek często chodzący do spowiedzi. Jest tak omotany skrupułami. musi czasem siebie uszczypnąć. Wkrótce po sprawdzeniu wątpliwości rodzi się na nowo. czy dobrze ją zrealizował. czy dobrze napisał receptę. jest mu znane (deja vu).kim jestem".jakby druga strona medalu psychiki danego człowieka. A więc lekarz będzie się zastanawiał. sprawdzenie siebie przytłumia go tylko na chwilę. W pierwszym przypadku chory ma poczucie nierzeczywistości otoczenia. Rozmyślania te mogą dotyczyć zwykłych wydarzeń dnia codziennego. że zwykle dotyczą one czynności rutynowych. jeśli chodzi o sam fakt życia. aptekarz. Chory stale przeżywa wątpliwości. który normalnie nie interesuje specjalnie danego człowieka. Potwierdzałaby się w nich Jungowska koncepcja „cienia" (każde przeżycie ma w podświadomości swój . w których częste powtarzanie doprowadziło do ich pewnej automatyzacji. W drugim przypadku — depersonalizacji — chory sam sobie wydaje się nierzeczywisty. „czy czegoś nie zapomniałem". co go otacza. czy nie opuścił lub nie przekręcił jakiegoś słowa w czasie ważnej części obrzędów religijnych. „filozoficznych" w rodzaju . czasem pozbawione trzeciego wymiaru. Chory. jest nieprawdziwe. że wszystko.cień" o przeciwnym znaku emocjonalnym).

Właściwie należy je traktować jako objawy rozszczepienne (schizofreniczne). Niejednokrotnie chorzy trzymają ręce stale w jednej pozycji (np. to zwykle na tle agresywnych uczuć w stosunku do siebie i otoczenia. i to decyzji o dużym współczynniku wahania się: zrobić to. czy nie zrobić.ja" jest cielesna. by niczego nie dotknąć. że dotknęli czegoś brudnego i dlatego muszą zaraz oczyścić się z brudu. Wykonanie czynności przymusowej przynosi chwilową ulgę. mimo wahania i walki w końcu czynność zostanie wykonana. Prowadzi to niejednokrotnie do dotkliwej egzemy skóry rąk. sprawdzanie siebie (czy dobrze wykonało się określoną czynność). Powstaje on na podłożu natręctw dotykowych. Chorzy mianowicie mają wrażenie. głowa puchnie. Tego typu czynności przymusowe są znacznie częstsze u kobiet. złożone jak do modlitwy). czy jakaś czynność została wykonana należycie. zwłaszcza w jej postaci skroniowej. Najczęściej spotyka się je w schizofrenii i w padaczce. kończą się jej powtórzeniem (np. gdyż zostaje w nich naruszona zasadnicza struktura własnej osoby lub otaczającego świata. Mimo stosowania różnych środków ostrożności mają wrażenie. Najczęściej spotyka się przymusowe mycie rąk. dobrze podsumowana kolumna liczb. wkrótce jednak potrzeba jej wykonania wraca na nowo. Wątpliwości. Najczęściej lęk przed zabrudzeniem oznacza lęk przed kontaktem seksualnym. Im silniej chory z nimi walczy. Do częstych natręctw ruchowych należy przymus mycia rąk. które mają uchronić przed złem). czy nie ma pomyłki w napisaniu recepty . tym większy odczuwa przymus ich wykonania. Czynności przymusowe Czynności przymusowe (compulsiones) polegają na powtarzaniu w stereotypowy sposób jakiejś czynności wbrew własnemu rozsądkowi i własnej woli.wielkość. „odczynianie" (wykonywanie różnego rodzaju czynności. W rozmowach z chorym zwykle dochodzi się do symbolicznego znaczenia zabrudzenia. Mimo wielokrotnego powtarzania czynności przymusowe nigdy nie ulegają automatyzacji.. Ale decyzja jest z góry przesądzona. Potrzeba wykonania czynności natrętnej wyrasta najczęściej na podłożu fobii. np. czy drzwi zostały zamknięte. i co chwilę myją ręce. w przypadku sprawdzania. Jeśli występują one w nerwicach. Rozmyślania na temat swojej nicości i marności otaczającego świata mogą w końcu doprowadzić do zaprzeczenia ich rzeczywistości. Objawy derealizacyjne i depersonalizacyjne nie należą do grupy objawów anankastycznych. zawsze im towarzyszy świadomy akt decyzji. Rzeczywistość . Symptomatologia czynności przymusowych jest bogata. rytuały przy ubieraniu i rozbieraniu. że się zabrudzili. natrętnych wątpliwości lub wiary w magiczną skuteczność czynności przymusowej. ręce stają się olbrzymie itp. Poczucie rzeczywistości naszego „ja" wiąże się ściśle z poczuciem rzeczywistości naszego ciała. Zachwianie poczucia własnej rzeczywistości odbija się więc przede wszystkim na jej aspekcie cielesnym.

np. koncentrujące na sobie całą uwagę chorego.itp. . Niepokój zmusza go do jej powtórzenia. Czasem czynności rytualne mają charakter śmieszny dla otoczenia. Często czynności przymusowe są wynikiem fobii. siedem razy itp. cechują się perseweracyjnym przymusem. np. jak inne objawy anankastyczne. toteż trzeba zacząć ją na nowo. jak np. chory musi przekłuwać oczy na fotografii drogiej mu osoby lub jadąc tramwajem musi za każdym razem dotknąć łokciem piersi młodej kobiety. symbolizuje ona czynność o charakterze seksualnym lub agresywnym i jest jakby jej namiastką. jeśli rytuał określonej czynności przekroczy nawet w najdrobniejszym szczególe. Niekiedy czynność przymusowa ma charakter wyraźnie symboliczny. w przypadku przymusowego mycia rąk. ręką czy nogą. np. ile razy trzeba czynność powtórzyć. gdyż lęk towarzyszy też myślom natrętnym (sama myśl może budzić łęk. Fobie. a niemożność oderwania się od myśli natrętnej też często wywołuje silny niepokój) i czynnościom przymusowym (niewykonanie czynności przymusowej prowadzi do narastającego uczucia niepokoju. gdy chory musi obejść dokoła co którąś latarnię uliczną lub wykonywać określony ruch.). że musi być ona wielokrotnie powtarzana. które na chwilę rozładowuje się. niezależne od woli. Wreszcie celem samej czynności przymusowej może być odczynienie zła. Tylko ona może zabezpieczyć przed złym wykonaniem. Chory musi w określony sposób wstać z łóżka. Skrupulatność w wykonywaniu przymusowej czynności powoduje. trzy razy. Liczba określająca. wykonywane często nieświadomie. w określonym porządku ubierać się. lecz jak najbardziej świadome. odgrywa rolę liczby magicznej. gdy czynność zostanie wykonana). idąc do pracy. chory np. głową. ale nie może. występują stale w określonej sytuacji. że można coś takiego pomyśleć. Inaczej bowiem wszystko staje się złe i nieważne. którym chce się on przeciwstawić. Nie są to jednak czynności automatyczne. potrząsa głową. Poza tym fobie zwykle przeplatają się z myślami natrętnymi i czynnościami przymusowymi. gdyż za każdym razem tkwi jakiś drobny błąd w jej wykonaniu. W tym ostatnim przypadku czynności przymusowe mogą przypominać tiki nerwowe. jak w przypadku tiku powstałego na skutek histerycznej konwersji lub utrwalenia się nawyku ruchowego. Stanowisko takie nie wydaje się jednak słuszne. wykonuje strzepujący ruch ręką lub wyrzuca nogę w charakterystyczny sposób. Niekiedy daną czynność powtarza się określoną ilość razy. Fobie Natrętne lęki (phobiae) są przez niektórych autorów traktowane oddzielnie od innych objawów anankastycznych ze względu na dominujące w nich uczucie lęku. musi iść określoną drogą itp. Chory odczuwa silny niepokój.

Lęk przed śmiercią lub przed chorobą psychiczną jest tak powszechny w nerwicach różnego rodzaju. powstaje możliwość ucieczki przed lękiem. ale też wielu innych zaburzeń psychicznych. często absurdalnej sytuacji. a z nim myśl o wyzwalającej go sytuacji. ereutophobia — lęk przed zaczerwienieniem się itp. chory robi wszystko. gdyż jego integracja jest zawsze bardzo chwiejna. gdyż lęk stale wraca. a także w nerwicach rzekomych. Dlatego też obecnie nazwy te wychodzą z użycia. Wszystko inne staje się nieważne wobec niebezpieczeństwa zetknięcia się z tym. Paroksyzmalny lęk przed śmiercią biologiczną lub psychologiczną jest krańcowym wyrazem obaw. Dysponując słownikiem greckim. chory cierpiący na klaustrofobię. lecz także dla samego chorego. które groziłyby zakażeniem się chorobą weneryczną. W fobiach lęk. 'który powstawał od chwili poczęcia. Na przykład chory z lękiem przed wychodzeniem na ulicę może latami nie opuszczać swego mieszkania. końcem swoistego porządku. można unikać zamkniętej czy otwartej przestrzeni. W przeciwieństwie do nieokreślonego niepokoju lęk anankastyczny jest niezwykle silny. np. gdyż każda sytuacja. Śmierć jest końcem wszystkiego. agoraphobia — lęk przed przestrzenią otwartą. toteż uciekając przed nią. Przed lękiem tym nie można uciec. Ponieważ sytuacji tej można uniknąć. że nie ma sensu bać się zabrudzenia i unikać dotknięcia pewnych przedmiotów. by uniknąć sytuacji wyzwalającej fobię. że z obawy przed atakiem takiego lęku chory może odebrać sobie życie. które zawsze w mniejszym lub większym stopniu tkwią w człowieku. wobec których można się zaczerwienić. osób. że mają do czynienia z takim koncentratem lęku. dotychczas istniejący człowiek umiera dla siebie i społeczeństwa. mdłości. zaburzenia równowagi itp. a także niektórych chorób somatycznych. osoba może być źródłem natrętnego lęku. zostaje jakby zamknięty w określonej. Wie on dobrze. Nic więc dziwnego. co wyzwala lęk. towarzyszy mu najczęściej gwałtowne wyładowanie wegetatywne — bicia serca. który jest osiowym objawem nerwicy. poty. ale nie może on tego lęku sobie wyperswadować. gdy sytuacja wyzwalająca tkwi w człowieku. że nie ma powodu bać się otwartej czy zamkniętej przestrzeni. będąc na granicy dezintegracji. zabrudzenia się. można nazwy tego rodzaju mnożyć w nieskończoność. W krańcowych przypadkach o niczym innym nie potrafi on myśleć ani niczym innym się zająć. W niej się jakby skrystalizował i wskutek tego już w innych sytuacjach nie występuje. Jest to jednak szansa dość złudna. Absurdalność lęku natrętnego jest widoczna nie tylko dla otoczenia. Tymczasem w lękach natrętnych możliwość ucieczki zawsze istnieje. że trudno go traktować jako objaw nerwicy natręctw. przedmiot. np. wciąż się nią żyje.Nomenklatura psychiczna dysponuje wieloma określeniami dla różnego rodzaju fobii. Im . Choroba psychiczna jest też w odczuciu subiektywnym końcem dotychczasowego porządku. Staje się niewolnikiem swego lęku. Zdarzają się wypadki. z pomocą których można by zrealizować swoje agresywne myśli natrętne itp. zamknięty w areszcie. ostrych przedmiotów. a nie poza nim. kontaktów. claustrophobia — lęk przed zamkniętą przestrzenią.

W tym ostatnim przypadku leczenie nerwic jest zwykle łatwiejsze. Wyjście na ulicę jest jakby symbolem bardziej swobodnego życia erotycznego. cechą odróżniającą objawy anankastyczne od urojeniowych jest krytycyzm w stosunku do ich treści. że jest się zdalnie kierowanym). a żyjących dobrze z mężami. W tych przypadkach zaciera się granica między natręctwem a urojeniem. Jak już uprzednio wspomniano. Mogą wystąpić w schizofrenii. oznaczać lęk przed kontaktem seksualnym. najczęściej w formie derealizacji lub depersonalizacji. który po powodzi w laboratorium przez kilka lat wykazywał paniczny lęk przed wodą. Objawy anankastyczne mogą trwać z dłuższymi i krótszymi przerwami od dzieciństwa (mniej więcej od okresu pokwitania) lub mogą wystąpić w wieku dojrzałym. Lęk przed zabrudzeniem może np. dotknięcie pewnych przedmiotów będzie dla niego groźne. Przymus (ananke) a wolność woli Cztery zagadnienia wyłaniają się przy analizie nerwicy natręctw — przymusu. W depresjach występuje z reguły tendencja do uporczywych przykrych myśli. są wówczas przelotne i ustępują równolegle z innymi objawami nerwicowymi. że chory w końcu może uwierzyć. Może ona polegać na wytworzeniu się patologicznego odruchu warunkowego jak u psa przez Pawiowa opisywanego. Niekiedy w treści natrętnych lęków można doszukać się tłumionych przez chorego tendencji najczęściej seksualnych lub agresywnych.. choć niezbyt często.. W zespołach psychoorganicznych i w padaczce tendencje perseweracyjne mogą przybrać formę objawów anankastycznych.chciałbym i boję się". daje się uchwycić genezę fobii. wyjście na ulicę może skończyć się jego nagłą śmiercią lub naprawdę jest chory na raka czy kiłę). a rozbicie czasowo-przestrzennej struktury obrazu otoczenia i samego siebie może w stadiach początkowych przejawiać się objawami depersonalizacyjnymi. lęk najczęściej o cechach ambiwalentnych. Luofobia (lęk przed chorobą weneryczną) jest czasem wyrazem poczucia winy w związku z niemoralnym w oczach chorego kontaktem seksualnym.bardziej walczy ze swoją fobią. Lęk przed ostrymi przedmiotami może być wyrazem ukrytych tendencji agresywnych skierowanych do osoby darzonej nierzadko najwyższym uczuciem (ten typ fobii występuje u matek. na zasadzie . Czasem. Zdarza się jednak. Lęk przed wyjściem na ulicę spotyka się nieraz u kobiet nie zaspokojonych seksualnie w małżeństwie. występują też w innych nerwicach. iż sytuacja wyzwalająca fobie jest rzeczywiście dla niego niebezpieczna (np. zwłaszcza pierworódek). derealizacyjnymi i typu deja vu i jamais vu. Objawy anankastyczne w innych zaburzeniach psychicznych Objawy anankastyczne nie ograniczają się tylko do nerwicy natręctw. tym silniej ona występuje. fobii i natręctw graniczących z urojeniami oraz czynności przymusowych zbliżonych do automatyzmu psychicznego (wrażenie. .

Przed każdym świadomym działaniem występuje moment wahania. a drugie syntoniczne. możność dokonania wyboru między odmiennymi. jedno staje się wyraźnie dominujące. Akt świadomej decyzji jest ostatnim ogniwem z długiego łańcucha wydarzeń.krystalizacji lęku. Bez przerwy decydujemy się na ten czy inny sposób zachowania się. magicznego myślenia i perseweracji. iż w pewnym momencie ich rozwoju zaistniała możliwość wyboru między dwoma przeciwstawnymi sposobami . Patrząc z zewnątrz. może on zawsze wybrać jedną. Spośród wielu możliwości form zachowania się. Dzięki temu luzowi przy identycznej konstelacji przyczyn mogą wystąpić odmienne skutki. a także człowieka (prawdopodobieństwo trafnego przewidywania maleje w miarę wzrastania liczby potencjalnych sposobów zachowania się. Istnienie wolnej woli z subiektywnego punktu widzenia jest faktem niezaprzeczalnym. jest więc ono mniejsze dla człowieka niż dla małp "człekokształtnych. Odnosi się wrażenie. można dostrzec u nich wiele cech i sposobów zachowania się odmiennych. że dalsza linia rozwoju idzie w tym. a każda decyzja zmniejsza liczbę istniejących możliwości. a nie w innym kierunku. a nie innego zachowania się — stąd przekonanie o determinizmie panującym w przyrodzie ożywionej. Obserwując historię życia bliźniąt jednojajowych wychowywanych w tym samym środowisku (a więc obarczonych tymi samymi determinantami genetycznymi i analogicznymi determinatami środowiskowymi). czy inaczej. gdyż istnieje zawsze pewna swoboda ruchów. zagadnienie prawdopodobieństwa jest podstawowym problemem współczesnej fizyki). a drugi uległy i bez inicjatywy. niniejsze dla zwierząt niż dla roślin itp. W chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. prowadzący do takiego. Jeśli tej możności wyboru jest on pozbawiony. Jednym z podstawowych przeżyć człowieka jest zdolność wyboru. a nieraz przeciwstawnymi sposobami zachowania się. a często nawet antagonistycznych. można ustalić łańcuch przyczynowy. a drugi — egoistycznie itp. jeden nastawiony altruistycznie. że dany sposób zachowania się jest zdeterminowany genetycznie i środowiskowo. Fakt. czy zrobić tak. nie stoi w sprzeczności z faktem pewnego luzu w łańcuchu przyczynowym (luz taki istnieje nawet w zjawiskach przyrody nieożywionej. np. to należy przypuszczać. tworzących się bez przerwy w życiu ustroju.). a drugie submisyjne. które w ostatecznej redukcji sprowadzają się do dwóch przeciwstawnych. jeden bliźniak jest energiczny i dominujący. Jeśli z dwóch jednojajowych bliźniąt. Patrząc z zewnątrz. tj. że nawet przy bardzo ścisłym ustaleniu związków przyczynowych nie można w stu procentach przewidzieć przyszłości. wychowywanych w identycznych prawie warunkach. mniejsze dla ssaków niż dla ryb. można przewidzieć z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem zachowanie się każdego żywego ustroju. powodując. które doprowadzają do urzeczywistnienia potencjalnych struktur czynnościowych. jedno autystyczne. czuje się automatem i sam bunt przeciw skrępowaniu jest już wyborem. Liczba możliwości zmniejsza się na korzyść rzeczywistości.

W ten sposób jego zakres możliwości ulegnie redukcji. istnieją. i od pamięci rejestrującej wydarzenia zaszłe w układzie. który wybrał typ zachowania się uległy. Nie znaczy to. Komórka nerwowa nie może spełniać funkcji rozrodczych czy trawiennych. oraz powzięte decyzje. a postawę dominującą będzie mu trudniej przyjąć obecnie niż przed powzięciem krytycznej decyzji. a w szczególności jego bliźniaczy brat czy siostra przyjmie pozycję dominującą. które dochodzą do komórki nerwowej. tylko w postaci już bardzo utajonej i niemożliwej do zrealizowania.). że tak silnie tkwiąca w człowieku tendencja do widzenia siebie i otaczającego świata w biegunowych przeciwieństwach: dobro — zło. choć — nim zapadła decyzja dalszego jej rozwoju — możliwości te istniały i prawdopodobnie istnieją nadal. Pod wpływem wielu różnorodnych sygnałów. Wybór jednej z dwóch możliwości przesądza już dalszy rozwój wypadków. miłość — nienawiść. jak plan został zrealizowany. gdyż nawet w technicznych układach samosterujących ich zasadniczym zadaniem jest właściwy wybór spośród możliwych form aktywności (termostat musi wybrać z dwóch możliwości: podwyższyć czy obniżyć temperaturę. Wybór jest zależny od zaprogramowania [co w ustrojach żywych odpowiada planowi genetycznemu). W konkretnym przykładzie bliźniak. piękno — brzydota. gdyż zasadnicze zaprogramowanie (struktura genetyczna) jest we wszystkich komórkach ustroju takie samo. ale jedne z nich wyspecjalizowały się w jednym kierunku. by ta postawa przestała istnieć. a tylko jedna wyprowadzająca (akson). automatyczne urządzenie celownicze musi wybrać właściwy kierunek wyrzucenia pocisku itp. a drugie w innym na niekorzyść różnorodnych funkcji. od dopływu sygnałów. powoduje. +1 — —l itd. że jego najbliższe otoczenie w ten sposób będzie go traktować. są tylko dwie odpowiedzi możliwe: „tak" lub „nie" . które do niego dotarty. Nie jest wykluczone. istnieje bowiem wiele wypustek doprowadzających sygnały do ciała komórkowego (dendryty). ale od warunków środowiskowych zależy. Sama budowa komórki nerwowej wskazuje na konieczność decyzji. Plan genetyczny wyznacza każdej żywej komórce linię rozwoju. a więc sygnały. syntoniczny — autystyczny).zachowania się (dominujący — submisyjny. ale w formie sfrustrowanej i jej możliwości realizacji z każdym nowym wyborem będą mniejsze. która w ostatecznym kształcie jest zawsze wyborem między przeciwstawnymi tendencjami. białe — czarne. Najlepiej widać to w ustrojach wielokomórkowych: każda komórka ma ten sam plan genetyczny.. informujących o tym. Patrząc na żywy ustrój jako na układ sterujący musimy przyjąć moment decyzji za istotny w jego funkcjonowaniu. jak zawarte w tym planie możliwości zostaną zrealizowane. które w nich tkwiły na początku rozwoju. w szczególności sygnałów zwrotnych. wynika z konieczności podejmowania decyzji. musi ona stworzyć własną odpowiedź. Część z nich nigdy nie ma się wyzwolić. Problem decyzji występuje szczególnie wyraźnie w układzie nerwowym. będzie tkwiła ona w nim nadal.

gdy fałszywy krok może być przyczyną śmierci. a na układ nerwowy jako na część ustroju wyspecjalizowaną w funkcji sterowania. To. społecznych) polega na wydawaniu. nad przepaścią. do aktu woli. Podobnie człowiek ma wiele wahań i wątpliwości. nie zastanawia się nad tą czynnością. nie możemy problemu decyzji ograniczać jedynie do decyzji świadomych. Pracę układu nerwowego można by traktować jako polegającą na decydowaniu. by się ona w ogóle nie dokonywała. Pojęcie psychoanalityczne stłumienia nie jest niczym innym. są w jakiś sposób zarejestrowane i zawsze mają szansę ujawnienia się. nie zginęło. nawet w wieku dojrzałym można raczkować. niemniej bardzo ważnym ułamkiem tej funkcji. niemniej funkcja układu nerwowego polega na wybraniu odpowiednich do tej czynności ruchów. Decyzja świadoma jest tylko drobnym. biologicznych. Decyzja jest bowiem zasadniczą funkcją każdego układu sterującego. W układzie nerwowym możliwości odrzucone nie giną. Dalsze następstwo wydarzeń idzie po linii możliwości wybranej.(powstanie lub niepowstanie potencjału czynnościowego). Nie znaczy to jednak. Człowiek. angażował całą aktywność psychiczną. co zresztą jest zrozumiałe. na pewno wymagała wysiłku. W miarę powtarzania wyboru stawał się on coraz łatwiejszy. by nie można wrócić do formy odrzuconej. Szansę te jednak maleją w miarę powtarzania możliwości wybranej. gdyż wariant odrzucony ma już mniejsze szansę realizacji. a w szczególności cały układ nerwowy. decyzja dokonuje się poza progiem świadomości. gdyż układ nerwowy spełnia rolę układu sterującego. a druga odrzucona. We wczesnym okresie życia człowieka problem: raczkować czy chodzić. tj. tak lub nie. jednak np. stają się one z . W ten sposób każda decyzja jest redukcją możliwości tkwiących w układzie. Decyzja. a praca takich układów (technicznych. który nauczył się w w dzieciństwie posługiwać przy jedzeniu łyżką. że jedna możliwość aktywności zostaje przyjęta. Decyzje odnoszące się do chodzenia dokonują się poza progiem świadomości. niż je miał przed odrzuceniem. Każda decyzja polega na tym. gdy decyzja staje się ważna. które są przygotowaniem do odpowiedzi ostatecznej. a odrzuceniu nieodpowiednich schematów aktywności. tylko tkwi w podświadomości i jest przyczyną dotkliwych nieraz perturbacji psychicznych. Prócz tego mogą powstać potencjały miejscowe. decyzji. ale same decyzją nie są. co zostało odrzucone. Uświadomienie procesu decydowania występuje wówczas. I w pewnym już wieku kwestia wyboru formy poruszania się przestała być problemem. które są tylko miejscową odpowiedzią komórki nerwowej na dochodzący do niej sygnał. Przygotowują komórkę nerwową do ostatecznej decyzji (tak — nie). W miarę powtarzania proces decydowania ulega automatyzacji. jak odrzuconym wariantem aktywności. Nie znaczy to jednak. wtedy angażuje ona cały ustrój. nożem i widelcem. Patrząc na żywy utrój jako na układ sterujący. by wybrać pozycja stojącą. nie angażują jej w całości jak potencjały czynnościowe.

spotyka się różnego typu objawy z grupy natręctw. nie pozwalając się usunąć. Osobowość psycha-steniczna.. jeden bez drugiego żyć nie może. czyli na ukierunkowaniu decyzji i ich zautomatyzowaniu. że wszelkie próby uwolnienia się z niego kończą się jeszcze większą zależnością. jakby coś wewnątrz w nim tkwiło i paraliżowało jego swobodę wyboru. Odrzucone możliwości zachowania się nie giną jednak i mogą być w pewnych sytuacjach zrealizowane. Błędne koło stosunku symbiotycznego polega właśnie na tym. Każda próba buntu kończy się większą zależnością. stłumione uczucia negatywne mogą się wyzwolić w formie objawów anankas-tycznych. gdyż nie może swobodnie sterować swoim zachowaniem i kierować swoimi myślami. U ludzi z nerwicą natręctw spotyka się często typ osobowości. to taka. zbeszcześcić przedmioty wyznawanego kultu religijnego itp.nie". którzy sprawiają od najmłodszych lat wrażenie skrępowanych różnymi normami. że dana tendencja tkwiła w psychice chorego. jak posługiwać się widelcem i nożem. tkwiły głęboko w człowieku jako odrzucone warianty zachowania. a teraz jakby mści się na nim. że można wybrać inną możliwość. oparty na całkowitej zależności. by się uniezależnić. od której jest się w ten sposób zależnym. którzy są niezdolni do swobodnego decydowania. Myśli. A więc osobowości typu obsesyjnego to ludzie. potrzeby wykonania bezsensownej czynności. gdyż wtedy jasno uświadamia się niemożność życia bez drugiej osoby. analogicznie można się zastanawiać nad tym. tylko została kategorycznie odrzucona. gdyż zawsze występuje wahanie między „tak" i . gdyż jest się jeszcze słabym. że człowiek ten mógł się tak zachować. stosunek wzajemny władcy i niewolnika. zwłaszcza na początku i u schyłku ostrego procesu. które przykłada szczególną wagę do dobrych manier przy stołe. odczuwa. nie zastanawiając się nad tym. Czasem treść przeżycia anankastycznego pozwala nam przypuszczać. a tłumieniu przeciwstawnych form zachowania się. Nie czuje się on już panem siebie. Mogą być one też wyrazem zaburzenia procesu decyzji. W schizofrenii. będąc w towarzystwie. budząc nieraz zdziwienie otoczenia. jest zawsze ambiwalentny: uczucia pozytywne splatają się z negatywnymi. Po pewnym treningu niektóre czynności wykonuje się automatycznie. Chory nie może odrzucić myśli natrętnej. kiedy kwestia decyzji jest najtrudniejsza. by zabić najdroższą osobę. czy uwolnić się od bezpodstawnego lęku.. Proces wychowania w głównej mierze polega na wzmacnianiu jednych.powrotem świadome. W osobowości infantylnej utrwalił się typowy dla wczesnego okresu rozwoju symbiotyczny stosunek do otoczenia. . Stosunek taki rodzi siłą rzeczy bunt wynikający z chęci uwolnienia się od zależności. gdyż ich prawdziwe pragnienia i dążenia byłv zawsze gwałcone poczuciem obowiązku. nim stały się myślami natrętnymi. Związek uczuciowy z osobą. Szczególnie myśli natrętne o treści seksualnej lub agresywnej nasuwają tego typu interpretację. Przymus anankastyczny polega na tym. że mechanizm selekcjonujący zostaje osłabiony. nasuwający podejrzenie komplikacji w procesie decydowania. bunt z góry skazany na niepowodzenie. który w tej chorobie wyraźnie ulega rozszczepieniu.

Anankastyczna krystalizacja lęku godzi więc w poczucie przyczynowości w przypadku stanów uczuciowych. a nawet sam chory. że to. Stają się one głównym tematem jego myśli.). które wprowadzają chorego w stan paniki). który po zapoznaniu się z drugim mógłby stać się jego najlepszym przyjacielem dzięki społecznemu indukowaniu się pewnych nastawień emocjonalnych. zostaje jego zaciętym wrogiem tylko dlatego. zdaje sobie sprawę. W nerwicy natręctw lęk występuje w sytuacji z reguły niewspółmiernej do wyzwalanego przez nią uczucia. czego się boisz. Częściej jednak lęk wydaje się nam zupełnie nieuzasadniony. przymusowych czynności i fobii. wskazują na tkwiące w człowieku możliwości wyładowań emocjonalnych. W zwykłym bowiem lęku nerwicowym możemy wykryć różne przyczyny.. Czy jednak odpowiedź na nie jest prawdziwa? Czy raczej rzekoma przyczyna nie jest tylko złudnym pozorem. Skłonność człowieka do myślenia przyczynowego powoduje. naprawdę nie może być jego przyczyną. Człowiek. Podobnie jak u nerwowych pań koncentruje się tkwiący w nich lęk i uczucie wstrętu na myszy. że prawdziwa przyczyna. iż sytuacja ta nie może być istotną przyczyną lęku. Krystalizacja lęku powoduje. gdy udaje się wykryć jego genezę i jest on w pewnej mierze uzasadniony. Potwierdza się tu ogólna prawidłowość. że ma on innego kroju mundur lub inny odcień koloru skóry. co budzi uczucie lęku. a w każdym razie niewspółmierny (np. to jednak zawsze jest niewspółmierny do całej sytuacji (jak w przysłowiowym lęku przed myszą).Krystalizacja lęku Krystalizacja lęku polega na tym. zły itp.". że im więcej czegoś się boimy. dlaczego wpadać w panikę. jak to się dzieje w nerwicy natręctw? Zjawiska masowego lęku i nienawiści. że ogranicza się on do sytuacji związanej z tematyką natręctw. Przyczyna jest tu bowiem rażąco niewspółmierna i każdy. Pytania te zmierzają do przyczynowego określenia stanów emocjonalnych. chciałby się od nich uwolnić. tkwi gdzie indziej. tym łatwiej w to wpadamy. klaustrofobia powstała wskutek zamknięcia dziecka w ciemnym pokoju). jakie obserwuje się w czasach wojny. z którym dany stan efektywny się łączy. . dlaczego bać się myszy. Chory boi się swoich natrętnych myśli. dotknięcia pewnych przedmiotów. dlaczego jesteś smutny. Najwyraźniej to zjawisko można obserwować w fobiach: określona sytuacja wyzwala lęk. Czasem udaje się prześledzić genezę tematyki anankastycznej. że nawet wtedy. wówczas lęk towarzyszący objawom choroby natręctw zdaje się być uzasadniony (np. gdy nie wykona się jakiejś czynności według ananka stycznego rytuału itd. co z kolei zwiększa częstość ich występowania. które ten lęk uzasadniają (niepokój nerwicowy możemy tłumaczyć różnymi trudnościami życiowymi i konfliktami. jednym i drugim towarzyszy z reguły silne uczucie lęku. że często stawiamy pytania: . niemniej zjawisko to występuje w czynnościach przymusowych i w myślach natrętnych. gwałtowny atak lęku — zaburzeniami wegetatywnymi. Dlatego wyraźnie widać.

Przekroczenie lub zaniechanie tych form wywołuje silne uczucie lęku. czy relacja między uczuciem a jego przedmiotem jest istotna. w jego pojęciu może pomóc tylko magia. chory nie ma możności ich zatrzymania. ubierać się i rozbierać z zachowaniem rytualnego porządku itp. Najwyraźniej myślenie magiczne występuje w czynnościach przymusowych. które w tradycji ludowej ma swą bogatą historię (zmiana uczuć pod wpływem uroków lub specjalnych ziół). wyzwolone w nich formy aktywności mogą powtarzać się w identyczny sposób. teoretycznie rzecz biorąc — w nieskończoność. a praktycznie — aż do następnego strumienia sygnałów. jest to więc zagadnienie. skłania go do magicznego nastawienia. ale jego pewne cechy można prześledzić w myślach natrętnych i w fobiach.tak na nim skupiają się negatywne uczucia. które w normalnych warunkach nie mają łatwych dróg wyładowania. jak wspomniano. że myśli natrętne. a w literaturze chyba najwyraźniej zostało przedstawione przez Szekspira w „Śnie nocy letniej". irracjonalnego i nie dającego się zwalczyć wysiłkiem woli opanowuje świadomość chorego. które są tłumione przez sygnały dochodzące z zewnątrz (z innych komórek nerwowych lub receptorów): można by powiedzieć. Wskutek perseweracji sygnał. musi myć ręce określoną ilość razy lub iść określonymi ulicami do pracy. Myślenie magiczne Myślenie magiczne w nerwicy natręctw przejawia się w przeświadczeniu chorego. Na poziomie neurofizjologicznym perseweracja jest zasadniczym elementem pracy układu nerwowego. że ma stłumioną tendencję perseweracyjną. czy tylko pozorna. dochodzący do receptora i trwający nieraz tylko ułamek sekundy. Perseweracja Perseweracja. że coś obcego. Poza tym.. obwody zamknięte). że pewne formy aktywności bronią go przed nieokreślonym niebezpieczeństwem. Zwykłe środki tu nie pomagają. W globalnej aktywności układu nerwowego perseweracja nie ujawnia się. jest istotną cechą objawów anankastycznych. może być zatrzymany w układzie nerwowym i tym samym łatwiej się utrwalić (wytworzyć zapis pamięciowy). Chory np. Chodzi o to. Udręka chorego pochodzi właśnie stąd. dzięki specyficznym połączeniom między neuronami (chodzi tu głównie o tzw. który perswerowaną aktywność przerwie. gdyż jej utrzymywaniu się przeszkadzają wciąż nowe strumienie sygnałów i wciąż na . Fakt. czynności przymusowe lub fobie stale się powtarzają w stereotypowy sposób. czyli powtarzanie tej samej formy aktywności niezależnie od bodźców otoczenia. Każda komórka nerwowa ma tendencję do spontanicznych wyładowań.

że czynnik genetyczny w nerwicy natręctw działa właśnie poprzez wzmożenie tendencji perseweracyjnych. gdy ciało jest obolałe. w zdenerwowaniu powtarza się po kilka razy te same słowa lub wykonuje te same ruchy). automatyzmów itp. tej samej mimiki emocjonalnej. Trudno być pogodnym. zostaje zahamowana i wówczas w globalnej aktywności układu nerwowego ujawniają się stłumione normalnie tendencje perseweracyjne. a także w stanach silnego napięcia emocjonalnego. gdy człowiek się czuje zmęczony i nie do życia. perseweracyjny rytm pewnej grupy komórek nerwowych (ognisko padaczkorodne) opanowuje inne komórki nerwowe. często obserwuje się zachowanie się i przeżywanie typu perseweracyjnego — powtarzanie tych samych zwrotów. obniżenie nastroju jest więc w niej zjawiskiem powszechnym. aury. gdy trapią złe myśli lub fobie itp. Uszkodzenie układu nerwowego powoduje uszczuplenie możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych. W niej spontaniczny. wynikająca z prawie nieograniczonego bogactwa możliwości tworzenia wciąż nowych struktur czynnościowych. jak i przewlekłych. gdy nęka stale napięcie wewnętrzne i niepokój. W ten sposób tendencje perseweracyjne biorą górę nad antyperseweracyjnymi. W zespołach. Analogiczne zahamowanie występuje w czasie snu i w stanach półsnu. a w końcu cały układ nerwowy. Na poziomie zachowania się i przeżyć perseweracja w padaczce przejawia się w powtarzaniu się tych samych form ataków. że objawy te są następstwem organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (jak np. Klasycznym przykładem zwycięstwa tendencji perseweracyjnych nad antyperseweracyjnymi jest padaczka. gdy wszystko drażni. Nerwica depresyjna Depresja nerwicowa a cyklofreniczna (endogenna) Każda nerwica łączy się z cierpieniem. Komponent perseweracyjny odgrywa ważną rolę w genezie objawów anankastycznych. psychoorganicznych. Nierzadko też w czystych przypadkach nerwicy natręctw można odkryć nieznaczne objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. w stanach po zapaleniu mózgu). W pewnych warunkach jednak antyper-seweracyjna tendencja układu nerwowego. . Wówczas też można obserwować zachowania i przeżywania typu perseweracyjnego (np. Zdarza się. tych samych ruchów.nowo powstające struktury czynnościowe (neural patterns). Możliwe. zarówno ostrych.

Ale w depresji pochodzenia endogennego (cyklofrenicznej) również można znaleźć różne sytuacje konfliktowe. Przedstawione trudności diagnostyczne nie są zazwyczaj tak duże. że depresja endogenna może się maskować objawami hipochondrycznymi anankastycznymi. które można uznać za przyczynę nerwicy. Jeśli zwrócono na nie uwagę. bez skrzywień osobowości. obserwuje się dość często nerwice. Wówczas chory z depresją pojawia się nam jakby . Przy dokładniejszym zbadaniu w nerwicy ujawniają się zazwyczaj sytuacje konfliktowe. jak i ruchowe — w obu jednostkach chorobowych mogą być identyczne. troski o przyszłość itp. gdyż samo obniżenie nastroju powoduje. co jest pierwotne.Wyodrębnianie zatem nerwicy depresyjnej jako osobnej jednostki nozologicznej może wydawać się niesłuszne. czy bez nerwicowych konfliktów. agresji do siebie i do otoczenia. Trudności diagnostyczne zmniejszają się. gdyż czasem spontaniczna remisja może być poczytana za wynik leczenia. nie jest łatwe. w których obniżenie nastroju jest objawem dominującym. zwłaszcza w obecnej dobie. Smutek i zahamowanie — zarówno psychiczne. neurastenicznymi. wywołujące długotrwałe napięcia emocjonalne. Zdarza się jednak. a nie z pierwszym skokiem depresji. natomiast chory z nerwicą nie wyzwala się od swych problemów i wewnętrznych konfliktów. gdy mamy do czynienia z kolejnym. Niemniej. by odróżnienie obu postaci depresji (nerwicowej i endogennej) było w praktyce niemożliwe i by tym samym obowiązująca od lat w psychiatrii klasyfikacja nozologiczna była nieużyteczna. winy. niechęci do otoczenia i do siebie. że objawy nerwicy spontanicznie występują i ustępują. Analiza psychopatologiczna pozwala niekiedy odróżnić depresję nerwicową od cyklofrenicznej. Argument powtarzalności nie wyłącza jednak nerwicy. W pierwszej smutek jest wtórny do różnorodnych konfliktów. gdyż nie jest łatwo odróżnić ją od lżejszych postaci fazy depresyjnej cyklofrenii. by znów za jakiś czas wrócić. jak się zdaje. W nerwicach bowiem też. sfrustrowanych ambicji. Dla nich właśnie można zarezerwować określenie nerwic depresyjnych. a co wtórne. a w drugiej jest on pierwotny. to głównie . Najłatwiej odróżnić depresję endogenną od nerwicy depresyjnej ex post. że codzienne nieporozumienia i spięcia urastają do miary nie dających się rozwiązać problemów i mogą być błędnie traktowane jako przyczyna depresji. wówczas łatwiej przyjąć cyklofrenię. powodujący.oczyszczony". Ten aspekt jest zresztą dość istotny w ocenie wysiłków terapeutycznych. a nawet histerycznymi. Nerwica depresyjna stwarza nieraz trudności diagnostyczne. Obecność innych objawów nerwicowych przechyla rozpoznanie w kierunku nerwicy. po przejściu objawów chorobowych. Odróżnienie jednak. mimo że przestały one na razie działać jako czynnik nerwicorodny. istnieje pewien element endogenii. z niego dopiero rozwijają się różnorodne postawy uczuciowe w rodzaju poczucia winy. poczucia krzywdy..

znajduje się w sytuacji w pewnej mierze uprzywilejowanej. stłumione uczucia nienawiści. poczucie winy. Gdy przeżycia psychotyczne stają się tak odmienne od przeżyć przeciętnego człowieka. nie jest tak ostra. kocha się też siebie. jak to Kretschmer pierwszy zauważył. Kochając. Tłumiona agresja Smutek nerwicowy często łączy się ze stłumioną agresją. co w naszych przeżyciach stanowi świat otaczający. poczucie krzywdy. charakterystyczny dla grupy psychoz endogennych. by koloryt tych obu światów był odmienny. Oporów tych nie ma na ogół w przypadku psychoz. by podkreślić fakt.dotknięci" chorobą. aby móc wczuć się w cierpienia chorego. co jest nami samymi.. a ciemny w negatywnych. skąd uczucia te u chorego się biorą. lecz prócz tego zasadniczego kierunku istnieje strzałka wektora skierowana do wewnątrz. Choć nie rozumiemy. nie będąc osądzony. że stają się zupełnie obce. W cyklofrenii. Poza tym dołączają się niejednokrotnie aspekty natury konstytucjonalnej. dlaczego stłumiona agresja wywołuje obniżenie nastroju. jesteśmy nimi poruszeni. odskok od granic tzw. Jednym ze sposobów ułatwiających różnicowanie depresji nerwicowej z endogenną jest ocena własnych reakcji emocjonalnych w stosunku do chorego. w pewnym też stopniu istnieje w nerwicach.. a tym. Syntonia konstytucjonalna.. normy psychicznej nie jest daleki. a nawet niemożliwe (jak to się niejednokrotnie dzieje w schizofrenii i w zespołach psychoorganicznych). a zatem jako pewnego rodzaju . nienawidząc. W przypadku depresji endogennej budzi on prawie z reguły współczucie. niemożność wyładowania postawy despotycznej — by wymienić bardziej z nich typowe. Trzeba zwalczyć w sobie postawę oceniającą.kara za grzechy". . wówczas wczucie się w nie jest bardzo trudne. Agresja ta może mieć różne powody. Chory nerwicowy łatwiej niż psychotyk wyzwala nastawienie oceniające. podczas gdy dolegliwości nerwicowe są traktowane jako wynik różnorodnego rodzaju szkodliwych postaw emocjonalnych. że są psychotykami („varii"). Psychotycy są uwolnieni od sądów oceniających na tej zasadzie. Jest on jasny w uczuciach pozytywnych. nienawidzi się także siebie. zwłaszcza w jej formach łagodnie przebiegających. Są oni . Uczucia można by przedstawić w formie wektora skierowanego na zewnątrz. Nasuwa się pytanie. W nerwicy depresyjnej syntonia (współbrzmienie uczuciowe) z chorym jest zjawiskiem znacznie rzadszym.dlatego. które zazwyczaj nie jest pozytywne. jego nieuzasadnione poczucie krzywdy. że granica między małą a dużą psychiatrią (cyklofrenia należy do psychoz endogennych) nie zawsze jest ostra i że komponent endogenny. łatwo wczuwamy się w jego smutek i rozpacz. Granica między tym. Drażnią nas jego pretensje do całego świata i do samego siebie. Dzięki temu cyklofrenik. jak np. jest często cechą cyklofreników. Jest on zrozumiany. niezaspokojone ambicje itp.

które musiały zostać stłumione z lęku przed karą. W ten sposób człowiek ciągnie za sobą bagaż przeszłości w swoich reakcjach uczuciowych. jakby chcąc wynagrodzić sobie jego niedostatek w dzieciństwie. Zwykle działa tu mechanizm błędnego koła.Uczucia negatywne wiążą się ze znaczną mobilizacją ustroju do walki lub ucieczki. wraca za każdym razem. pogardy. Pod nerwicowym smutkiem można odkryć uczucia wrogości. czy nie. czuje się pokrzywdzone. Szuka on w otoczeniu matczynego ciepła. mogą wydawać się niewspółmierne do aktualnej sytuacji. Wyładowanie agresji nie jest jednak lekarstwem na uczucia negatywne. niezależnie od tego. który staje się w ten sposób jakby figurą zastępczą ojca. które agresję do przedmiotu nienawiści jeszcze bardziej wzmagają. Zapiekłe uczucia o znaku ujemnym stwarzają stały stan napięcia wewnętrznego. gdy człowiek wypowie. pokrzywdzenia. Działanie zmniejsza wewnętrzne napięcie. Dziecko. a nie znajdując go. I tak uczucia negatywne do zbyt surowego ojca. nienawiści do osób najbliższych. które na zasadzie psychicznego rezonansu za każdym razem odżywają. lub choćby swą złość wyładuje na martwych przedmiotach. Dynamiczny stereotyp emocjonalny jest w porównaniu z innymi stereotypami najmniej zmienny. W ujęciu pawlowowskim reakcje emocjonalne są ontogenetycznie starsze niż reakcje typu poznawczego lub manipulacyjnego. przyzwyczajone zawsze do znajdowania się na pierwszym planie. „Bagaż” emocjonalny W nerwicach pod fasadą smutku. że są tym bagażem obciążane. wpada w smutek. żalu. kryją się często uczucia tłumionej nienawiści bądź urazy. gdyż staje się on przyczyną tych przykrych uczuć. Nie jest to stan przyjemny i on w dużej mierze powoduje nerwicowe obniżenie nastroju. Po akcie agresji rodzą się uczucia winy. która była w subiektywnym odczuciu za mało czuła i troskliwa. na skutek tego powstałe powiązania odruchowe są silniejsze i trwalsze. czy aktualnie prowadzą one do działania. co mu leży na sercu. Fakt . co jest pierwotne. Jest to znane uczucie ulgi. mimo że już dawno przestało być dzieckiem. wobec przełożonego. Trzeba być jednak ostrożnym w ocenie. negatywne nastawienie emocjonalne do otoczenia czy obniżenie nastroju. gdy nie znajdzie się w uprzywilejowanej pozycji. gdy tylko sytuacja aktualna choć trochę przypomina dawną sytuację urazową. który fizjologicznie tłumaczymy mobilizacją wegetatywnóendokrynną. Żal do matki. gdy dany człowiek czuje się odtrącony przez otoczenie. trwające niejednokrotnie od lat dziecinnych. niezadowolenia z siebie. które wskutek tego. u którego podłoża leżą uczucia negatywne wobec frustrującego otoczenia. Samo obniżenie nastroju łączy się bowiem niejednokrotnie z postawą lękową lub agresywną w stosunku do otoczenia. wracają z tą samą siłą np. wstrętu.

Poczucie krzywdy i winy Częstą przyczyną negatywnego nastawienia uczuciowego do otoczenia. Poczucie winy i krzywdy w ten sposób właśnie często ze sobą się splatają. Patologia zaczyna się wówczas. Co więcej. mają dwie jednoimienne strzałki wektorowe. Nie można stale kogoś nienawidzić. jest poczucie krzywdy i poczucie winy. na zewnątrz i do wewnątrz. Wkrótce jednak następuje ich odbicie na zewnątrz. nienawidząc bliskiej osoby. zazwyczaj nie ogranicza tylko do niej swych negatywnych uczuć. W przypadku poczucia krzywdy występuje bunt . a także do siebie. W obu tych postawach uczuciowych można doszukać się koncepcji świata na wzór sprawiedliwego ojca. do przysłowiowego „kocham i nienawidzę". a tym samym zły. Są to dostateczne powody. czuje się skrzywdzony przez cały świat. Nienawidząc kogoś bliskiego. w poczuciu winy jest się przezeń oskarżanym. człowiek dotknięty tym uczuciem znajduje się stale w pozycji oskarżonego. Prowadzi to z reguły do pewnego rozszczepienia uczuciowego (ambiwalencji). stwarza to zbyt długotrwałą mobilizację ustroju do walki. Amplituda uczuciowa się zwiększa. że przez nią krzywdzący doznał wewnętrznych cierpień. W poczuciu krzywdy oskarża się cały świat. mianowicie z zasady „keep smilling". W stałym. gdy postawa uczuciowa utrwali się na biegunie ujemnym. Nawet między katem i ofiarą. Osoba skrzywdzona przedstawia się wskutek tego w coraz ciemniejszych kolorach i w końcu dojrzewa przekonanie krzywdziciela. Człowiek. Także w poczuciu winy występuje tendencja do generalizacji. wytwarzają się nici wzajemnej swoistej sympatii. by nastrój człowieka żywiącego trwale uczucia negatywne był obniżony. jest ona w jego opinii winna temu. co może wyniknąć z obowiązujących tam wzorów zachowania się. W poczuciu winy uczucia o znaku ujemnym są przede wszystkim zwrócone przeciw ich nosicielowi. który czuje się skrzywdzony przez drugą osobę. gdy strony te są skazane na dłuższe bliskie obcowanie. ze w pełni zasługuje ona na wyrządzoną jej krzywdę. nienawidzi się też siebie. Uczucia mają tendencję do generalizacji. kto jest smutny. lecz na zasadzie generalizacji rozszerza je na całe otoczenie. Uczucia wreszcie. nienawidzi się całego świata. jak już wspomniano. jest społecznie potępiony.ten szczególnie silnie podkreślają psychiatrzy amerykańscy. Zagęszczenie i generalizacja uczuć W bliskim kontakcie z drugą osobą zawsze dochodzi do zagęszczenia emocjonalnego. stałe napięcie wewnętrzne prowadzi w końcu do zmęczenia i spadku sił. bliskim kontakcie człowiek nie wytrzymuje utrwalonych uczuć negatywnych.

a stracił dynamikę i plastyczność młodości. Nie spełnia on naszych wymagań. szarym. w ikońcu zostaje tylko uczucie tłumionej agresji. Poczucie krzywdy spotykamy częściej u osób z cechami psychastenicznymi. Dlatego jest światem złym. tendencji zmierzających do przekształcenia otoczenia „na obraz i podobieństwo" twórcy. Postawa despotyczna Przyczyną agresji w stosunku do otoczenia może być frustracja postawy despotycznej. bardziej dopasowanych do warunków otoczenia. Postawa despotyczna jest w swej istocie postawą infantylną. próby zmiany napotykają opór nie do przezwyciężenia. gdyż kontakty z otoczeniem uczą konieczności rezygnacji z jednych pragnień i prób realizacji siebie na rzecz innych. pobudzeniem ruchowym. Człowiek który cierpi na depresję z powodu frustracji swej postawy despotycznej.. a gdy to nie pomaga.sprawiedliwego" świata. staje się światem obcym. Jest to problem smutku naszej cywilizacji. Ale ani jedni. które powstały na skutek patologicznego układu współżycia obu małżonków. drudzy są nią przytłoczeni. Czuje się własną niemoc. godnym jedynie zniszczenia. nie pozwala na realizowanie wielu marzeń i planów. która pozwala na ustawiczną zmianę planów aktywności. choć niechętne. jak byśmy chcieli.przeciw światu. Jej mechanizm jest następujący. który z tą idealną koncepcją się nie zgadza. wywołuje również uczucie agresywne. Niemowlę na niespełnienie swych życzeń reaguje krzykiem. W miarę rozwoju proporcja despotyczna słabnie. Pierwsi chcą wyskoczyć ponad ocenę otoczenia. po dłuższym lub krótszym czasie wpada w stan apatii i marazmu. z którą musimy współżyć. Tego też typu nerwice depresyjne spotyka się nierzadko u . Współmałżonek nie jest taki. między innymi dlatego. jakim widziało się go przed ślubem. a z drugiej zaś strony dzięki rozwojowi środków komunikacji i informacji wzrasta poziom aspiracji. jaki stawia otoczenie w próbach realizacji tkwiących w każdym człowieku tendencji twórczych. a świat. to jest takich. ani drudzy nie wytworzyli własnej skali ocen w stosunku do siebie. A końcowym etapem agresji jest zniszczenie. często komponent depresyjny wysuwa się na plan pierwszy. a nawet wrogim. Świat nie jest taki. iż wskutek niezwykłego skomplikowania stosunków produkcji. Opór. który nie pozwala na realizowanie siebie samego. a w przypadku poczucia winy — przyjęcie. a w związku z tym także stosunków społecznych. płaczem. stawia opór. chcemy ją zmienić. która mimo wspaniałych osiągnięć nie daje człowiekowi zadowolenia. który — jeśliby można dowiedzieć się o przeżyciach w tym okresie życia — odpowiadałby stanowi depresji. wyroku . nie jest taka. zachował infantylny despotyzm. każda próba realizacji własnych zamierzeń napotyka znaczny opór. jaką byśmy chcieli ją widzieć. Osoba. toteż oba typy osobowości traktuje się jako niedojrzałe. budzi ona wewnętrzną agresję. a gdy się to nie udaje. W nerwicach małżeńskich.

i tak częste w nerwicach. tworząc jakby punkt krystalizacyjny dla innych objawów. Lęk nie jest więc objawem specyficznym dla nerwic. którym nieraz towarzyszy lęk przed śmiercią lub chorobą psychiczną) oraz 3) zlokalizowanej (gdy lęk odnosi się do określonej części ciała lub konkretnej sytuacji). 2) napadowej (paroksyzmów lękowych. dla których wszystko nie jest tak. Trudniej im niż młodym dostosować się do zmieniających się warunków życia. jakby mu coś zagrażało. że w przypadkach. uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. zwłaszcza neurastenicznych. występować będzie on częściej i z większym nasileniem. Jest to uczucie trudne do sprecyzowania. z silnymi zaburzeniami wegetatywnymi. egocentryzm i nerwicowe „błędne koło". chory odczuwa stałe wewnętrzne napięcie. . które urastają wówczas do wielkich problemów. uczucie znużenia i bóle mięśniowe. W różnych też psychiatrycznych zespołach chorobowych wysuwa się on na plan pierwszy. normę. jakby one chciały. jakby coś przykrego miało go spotkać. Nerwicowy lęk pojawia się najczęściej w postaci: l) stałej (nieokreślonego niepokoju). Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Forma i nasilenie lęku w nerwicach bywają różnorodne. zaburzenia wegetatywne.osób starszych. przynajmniej w naszej cywilizacji i w naszej epoce. Lęk jest zjawiskiem powszechnym w przeżyciach człowieka. stąd podwyższenie odruchów głębokich. W każdej jednak nerwicy występuje. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction). kiedy przeżycia te wykraczają poza tzw. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone. Możliwe bowiem. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach. Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. budząc jednocześnie agresję. co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. że w innych epokach i w innych kręgach kulturowych przeważały bardziej dramatyczne formy lęku. toteż można się słusznie spodziewać. występujących w formie ataków. Objawy osiowe nerwic Lęk Formy lęku nerwicowego Za objawy osiowe nerwicy można uznać: lęk. świat otaczający drażni je i irytuje.

Chorzy mają często uczucie.Jeśli niepokój nerwicowy jest uczuciem stałym. którą uporczywie musi się wykonywać (czynności przymusowe) i wreszcie wokół sytuacji. w padaczce jako jedna z postaci padaczki skroniowej. a czasem agresywnym. w zawale serca. skutkiem czego docierają one do świadomości. zasadnicze reakcje lękowe niezależnie od stopnia rozwoju filogenetycznego są analogiczne. że łęk jest zjawiskiem powszechnym w świecie zwierzęcym i występuje nawet na najniższych szczeblach rozwoju filogenetycznego. filogenetycznego rozwoju a człowiekiem. Natomiast w zespołach anankastycznych (natręctw) lęk lokalizuje się wokół myśli. trwających od kilku minut do kilku godzin. zwykle nie mających nic wspólnego z jego genezą. co z kolei skłania do szukania podobieństw w przeżyciach towarzyszących tym zasadniczym wspólnym postawom ruchowym. podczas gdy normalnie są z niej wykluczone. Podobne reakcje obserwuje się u ludzi w sytuacjach skrajnego zagrożenia. że za chwilę umrą lub zwariują. zlewne poty. Wokół nich koncentruje się uwaga. co prawdopodobnie obniża próg świadomej percepcji dla bodźców interoceptywnych. serce. W pierwszym przypadku źródłem niepokoju staje się własne ciało lub jakaś jego część: określony narząd — mózg. genitalia itd. W schizofrenii. słusznie przypuszczać. Tego typu ataki lęku mogą wystąpić poza nerwicą w ciężkich i nagłych chorobach somatycznych. urina spastica (mocz wodojasny) itp. wywołuje się u niego stan zastygnięcia w bezruchu (tzw. Przedmiotem takim może być własne ciało albo określona sytuacja. że uczucie to koncentruje się na określonych przedmiotach. Brak komunikacji słownej między światem zwierzęcym a ludzkim uniemożliwia sprawdzenie hipotez . np.zamarł" lub „oszalał" z przerażenia. jak się zdaje. chaotyczne i bezcelowe ruchy o charakterze ucieczkowym. czynności. której nie można się pozbyć (natręctwo). parcie na pęcherz. w której lęk niejednokrotnie przekracza granice ludzkiej wytrzymałości. pojawiają się stany zastygnięcia w bezruchu (stupor catatonicus) lub burzliwego podniecenia (furor catatonicus). Totstellreflex) lub gwałtowne. drażniąc jakiegoś robaka lub owada źdźbłem trawy. Co więcej. Lęk zlokalizowany polega na tym. a jego nasilenie ulega tylko wahaniom. chory o niczym innym nie potrafi myśleć. która lęk prowokuje (fobie). mówi się nawet. przewód pokarmowy. to paroksyzmy lękowe występują w formie gwałtownych ataków. biegunka. zwłaszcza schizofrenii. Możność aktywnego poruszania się w świecie otaczającym pozwala na obserwacje pewnych analogii w podstawowych reakcjach ruchowych między zwierzętami na różnych stopniach. w ostrych psychozach. Lęk w świecie zwierzęcym Na podstawie obserwacji zwierząt można. Proste doświadczenie może nas o tym przekonać. np. Tego typu lokalizacja lęku występuje w zespołach hipochondrycznych.. połączonych z niezwykle silnym wyładowaniem wegetatywnym: bicia serca. że człowiek .

odnoszących się do przeżyć towarzyszących tym wspólnym postawom ruchowym. występuje od najniższych do najwyższych szczebli rozwoju filogenetycznego.od" źródła bodźca. by nie zostać samemu przez nie zniszczonym. Szuman: Zagadnienia psychologii uczuć w świetle nauki Pawiowa. trzeba niszczyć inne żywe istoty (rośliny. Każdy żywy ustrój może łatwo stać się otoczeniem dla innego żywego ustroju. określane też jako propulsja i retropulsja. jeśli chodzi o świat zwierzęcy i ludzki. gdy chce się otoczenie zniszczyć.. Zasadnicza orientacja: postawy „do" i „od" Według Pawiowa (S. związane z zachowaniem życia i gatunku.humanitarny" jest świat roślinny. Czerpie z niego konieczne do życia substancje i rozłożywszy je na proste elementy buduje z nich własny ustrój. jest raczej okrutne. gdy się przed nim ucieka. lęku. Każdy żywy ustrój żyje kosztem otoczenia. Podstawowe prawo biologiczne — zachowania własnego życia — w terminologii fizycznej można określić jako wzrost negatywnej entropii (swoistego porządku) żywego ustroju kosztem negatywnej entropii otoczenia. tj. ponieważ potrzebne zapasy energetyczne czerpie przede wszystkim ze słońca. wskazuje na ścisłą zależność żywego ustroju od środowiska. Ten intymny kontakt z otoczeniem w przyrodzie ożywionej przybiera dwie formy: metabolizmu energetycznego i reprodukcji seksualnej. co z kolei stanowi sygnał dla otoczenia.) można orientację ruchową w świecie otaczającym ująć w dwa zasadnicze wektory: . Zachowanie ruchowe tego typu. na inne zaś ucieczką. pozostaje dla nas całkowicie niemy. zwierzęta). że otoczenie jest przychylne. Prawo to. przed innymi zaś broni się i krzyczy. Ta zasadnicza orientacja ruchowa w świecie otaczającym odpowiadająca w zasadzie freudowskiemu Lust i Uniust Prinzip. nie pozwala nawet na hipotetyczne próby wniknięcia w jego subiektywną stronę życia. 36. ale można być też przez nie pożartym. jest wstępem do wejścia w bardziej intymny z nim kontakt.. Poznań 1956. W zasadzie więc pierwsze prawo biologiczne można uznać za źródło uczuć negatywnych — nienawiści. że zaspokoi jego podstawowe potrzeby biologiczne. Świat roślinny. z którego on z kolei będzie czerpał zasoby energetyczne.. W pierwszym przypadku bodziec działający na żywy ustrój inicjuje w nim reakcję zbliżenia do źródła bodźca. przyjmowanie bodźców otoczenia i reagowanie na nie przeważnie ruchem. jest sygnałem zagrożenia ze strony otoczenia. Ameba na jedne bodźce reaguje zbliżeniem i wyciągnięciem pseudopodiów. Jest on sygnałem. gdyż aby żyć. str. dziecko do jednych ludzi wyciąga rączki i uśmiecha się. Słowem pożera się swe otoczenie. Zasadniczy wektor towarzyszący negatywnym . Nie można traktować ich oddzielnie od siebie.do" i . W drugim zaś przypadku bodziec wywołuje reakcję odwrotną — ucieczki lub walki. Wymiana sygnałów z otoczeniem (metabolizm informacyjny). będąc pozbawiony ekspresji ruchowej. Bardziej .

Indywidualizacja jest też cechą uczuć pozytywnych — przedmiot miłości jest zawsze jedyny i niepowtarzalny.zly". ale w swym aspekcie twórczym wywodząca się z drugiego prawa biologicznego. ale zbliża się do niego po to.. co zwiększa entropię negatywną (w tym przypadku swoisty porządek organizmu). Może dlatego agresja idzie w parze z lękiem. Dobry zapewnia zwycięstwo struktury organizmu nad otoczeniem. że świat dobry" przyciąga. która jest zasadniczą cechą życia. zwłaszcza w wyższych formach życia. W pewnym sensie ten sam cel osiąga się. Wyrażając tę dychotomię językiem fizyki..dobre" jest to. leży u podstaw uczuć pozytywnych. Wprawdzie agresja wymaga zbliżenia do otoczenia. by przestało istnieć. W miarę rozwoju filogenetycznego metabolizm informacyjny staje się coraz bogatszy. co działa w kierunku odwrotnym.od" otoczenia. uciekając przed nim. ale o nową. gdzie panuje seryjność. Jest to aktywność twórcza. Analogicznie do pierwszego prawa biologicznego (zachowania własnego życia) drugie zmierza też do zwiększenia negatywnej entropii. .złe" to. Reprodukcja seksualna zapewnia powstawanie wciąż nowych planów genetycznych i dzięki temu jest przyczyną indywidualizacji panującej w przyrodzie ożywionej w przeciwieństwie do przyrody nieorganicznej i techniki. U człowieka można by mówić o trzecim wektorze — . a .od" świata otaczającego) w aspekcie subiektywnym (przeżyć żywego ustroju) odpowiadają . Natomiast drugie podstawowe prawo biologiczne — zachowania życia gatunku. Niekiedy. w której własny porządek człowiek stara się narzucić otoczeniu [przekształcić je wedle własnego planu).. wyrażających się wektorem ruchowym „do" otoczenia. zwiększa entropię (niszczy strukturę organizmu).. Zasadnicza orientacja ruchowa polega na tym. Tym podstawowym wektorem ruchowym („do" i . powstającą ze związku seksualnego (byłoby to prawo bardziej altruistyczne). Dlatego już u najprostszych istot żywych obok metabolizmu energetycznego pojawia się metabolizm informacyjny. jak się zdaje. może się zdarzyć. Zaspokojenie zarówno pierwszego. a u człowieka zdaje się on górować nad metabolizmem energetycznym. świat otaczający dzieli się na .. a „zły" odpycha. jak i drugiego prawa biologicznego wymaga orientacji w świecie otaczającym. By je wypełnić. tj. zdolność odbierania sygnałów otoczenia i reagowania na nie (reakcja ustroju może być traktowana jako sygnał wysiany w otoczenie). tj. że własne życie jest poświęcone w obronie dobra potomstwa.. to w przypadku drugiego prawa nie chodzi już o własną negatywną entropię. Jest to już cecha raczej swoiście ludzka.dobry" i .nad". W tym procesie ustawicznej wymiany informacyjno-energetycznej z otoczeniem.uczuciom jest . zły zaś grozi jej zniszczeniem. Tylko jeśli w pierwszym prawie wysiłek ustroju idzie w kierunku zwiększenia entropii własnej (jest więc to prawo w jakimś sensie egoistyczne). trzeba z otoczeniem się zespolić w miłości erotycznej czy macierzyńskiej.

Dla każdego ustroju żywego inaczej się on przedstawia. W pierwszym wypadku oczekuje się spełnienia potrzeb ustroju.złym". jak a ontogenetyczną (dziedzicznością i własną historią życia). Z osiągnięciem celu pozytywnego (świat „dobry") wiążą się pozytywne uczucia. aby utrzymać własny porządek wbrew naturalnemu ciążeniu materii ku entropii. według którego materia zmierza do bezwładnego ruchu swych cząsteczek. Nie można analizować postaw uczuciowych. nie uwzględniając czasu jako czwartego wymiaru otaczającego świata. Z subiektywnego punktu widzenia osiągnięcie celu nie różni się od dążenia do niego. a tym samym zwiększenia entropii. samemu się go niszczy. Dlatego świat otaczający. W tym sensie życie jest wysiłkiem. Ruch w kierunku świata . osiągnięcie celu dodatniego po pierwszym przyjemnym momencie zaspokojenia może być źródłem uczuć o znaku ujemnym. lub gdy cało z zetknięcia się z nim wyjdzie. a w drugim przypadku ich niespełnienia i zagrożenia kontynuacji procesu życia. który najogólniej można określić jako dążenie do przeciwstawienia się drugiemu prawu termodynamiki.postawy uczuciowe pozytywne i negatywne.złego" wynikają z antycypacji tego... o znaku dodatnim. Jakość i różnorodność postaw zależy od stopnia rozwoju filogenetycznego i ontogenetycznego ustroju. a z osiągnięciem celu negatywnego (świat . jedynym i niepowtarzalnym. Dzięki metabolizmowi informacyjnemu tworzy się obraz otaczającego świata. przyciągania lub odpychania. Indywidualna jest też jego zasadnicza . ale w znacznie większym stopniu w metabolizmie informacyjnym. przykre. odmienną od innych ustrojów. zetknięcie ze światem „złym" może być źródłem uczuć przyjemnych w tym przypadku. o znaku ujemnym. Odwrotnie. przyjemne. Indywidualność jest cechą przyrody żywej. gdyż znów trzeba dążyć do dalszych celów. jednemi i drugiemu towarzyszą pozytywne lub negatywne uczucia. przykrości i bólu w zetknięciu ze światem .zły") uczucia negatywne.. jest dla każdego żywego ustroju światem własnym. Przy największym jednak ich zróżnicowaniu zawsze mają one znak plus lub minus. jednocześnie jednak wymiana ta sięga w przyszłość. choć obiektywnie biorąc wspólny dla wszystkich. co ma nastąpić: przyjemności i rozkoszy w zetknięciu ze światem „ dobrym". dąży do określonego celu.dobrego" i ucieczka lub agresja w stosunku do świata . Śmierć bowiem jest ostatecznym zwycięstwem tendencji materii do bezwładnego ruchlu cząstek (entropii) nad tendencją do zachowania własnego porządku ustroju (entropia negatywna).. tj. co można uznać za zasadniczą cechę życia. Kierunek wymiany jest zdeterminowany przeszłością ustroju zarówno filogenetyczną. Co więcej. gdy osiąga się nad nim zwycięstwo i zamiast być przezeń zniszczonym. wyraża się ona już w metabolizmie energetycznym (indywidualność biocheroizmu ustroju). w terminologii fizycznej zwiększenia jego negatywnej entropii. Wymiana ze światem otaczającym (metabolizm energetyczno-informacyjny) dokonuje się w przestrzeni czterowymiarowej. gdyż każdy ma swą indywidualną strukturę.

.. by korzystać z niego dla zaspokojenia prawa zachowania własnego życia i życia gatunku. stanowi pierwszy krok do wymiany sygnałów z otoczeniem. ujęte tu jako subiektywny wyraz zasadniczej orientacji ruchowej w świecie otaczającym. Nie może istnieć postawa .od" wymaga większej mobilizacji energii ze strony ustroju niż postawa . dzięki czemu wyzwala się energia potrzebna do walki i ucieczki. co w subiektywnym aspekcie przedstawia się jako stała oscylacja między uczuciami pozytywnymi a negatywnymi w stosunku do otoczenia.dychotomia na to.do" nad postawą .. a jednak ustrój pozostaje ten sam (zasada tożsamości) — paradoks ten szczególnie wyraźnie uwydatnia się w metabolizmie informacyjnym... Do ustroju docierają wciąż nowe sygnały i wciąż nowe reakcje w nim występują. na świat . Uwarunkowana jest ona strukturą genetyczną.od" — z przewagą procesów katabolicznych. Postawa . tak w metabolizmie informacyjnym przeplatać się muszą obie przeciwstawne sobie postawy wobec świata otaczającego.od". radosny. natomiast w drugim negatywna entropia ustroju maleje. a jednak pozostaje tym samym światem. do bliższego z nim kontaktu. i samą historią tegoż rozwoju.dobry" i „zły"... Wachlarz uczuć związanych z obu zasadniczymi postawami orientacyjnymi jest u człowieka duży.. W każdym języku istnieje wiele określeń zarówno dla uczuć negatywnych. gdy przeważa postawa . walcząc z otoczeniem lub przed nim uciekając. wszystko się zmienia. Analogicznie jak w metabolizmie energetycznym procesy budowy i destrukcji. stać się jego władcą. to znów przyjemny. Życie uczuciowe. Otoczenie trzeba zdobyć. muszą iść ze sobą w parze. czyli rozwoju i śmierci. groźny. jak i pozytywnych. przyciągający. Znacznie więcej energii trzeba wydatkować. Wymiana ta staje się możliwa. Raz jest przykry. W pierwszym przypadku struktura własna organizmu buduje się kosztem struktury otoczenia (wzrasta negatywna entropia ustroju kosztem negatywnej entropii otoczenia). Jeśli jedną z cech procesów przyrody ożywionej jest dialektyka zmienności i niezmienności — żaden atom w ustroju nie pozostaje ten sam. odpychający. tak jak nie mogą istnieć procesy anaboliczne bez katabolicznych. a jednak przez całe życie pozostaje on tym samym indywiduum i jego świat też mimo bezustannej zmienności nie zmienia się. Nie można zbliżyć się do otoczenia i z nim się zaznajomić. Język zresztą jako najwyższa forma ruchu jest zwrócony ku światu otaczającemu i na nim się .. nowe sygnały są wysyłane w świat otaczający.do" łączy się z przewagą procesów anabolicz-nych.do".do" bez podstawy . gdy chce się od niego uciec lub je zniszczyć. które oddają przynajmniej najogólniej jakościowe i ilościowe różnice zachodzące między nimi. a postawa . niż spokojnie do niego się zbliżając w celu zaspokojenia swych podstawowych potrzeb.od". wedle której rozwija się metabolizm informacyjny. w niemałym stopniu zależną od obiektywnych warunków świata otaczającego. W metabolizmie energetycznym postawa . a z tym wiąże się konieczność walki i ucieczki. co przyciąga i co odpycha.

lęk połączony z wiarą. Lęk. ale którą łatwo się wyczuwa. jak praktyki magiczne u ludzi pierwotnych. W medycynie pierwotnej wiele zabiegów lekarskich w rodzaju magicznych masek. pozostając niewspółmiernie ubogim w odniesieniu do zjawisk świata własnego.kształtuje. strach. że przekracza granice ludzkiej wyobraźni i możności wczucia się. Każde z nich oddaje inną sytuację emocjonalną. że właśnie stamtąd może przyjść ocalenie. braku wiary w swe lekarskie możliwości. Byłby to jeszcze jeden przykład stosowanej w medycynie metody wypędzania zła mniejszym złem. występuje silniej w uczuciach negatywnych niż pozytywnych. a czasem do organicznego uszkodzenia określonych układów ustroju. np. zwłaszcza w psychozach. Lęk i agresja łatwiej rodzą analogiczne uczucia w otoczeniu społecznym danego człowieka . chory bowiem boi się śmierci. tj. . może być tak silny. w razie konieczności natychmiastowego działania itp. którą trudno zdefiniować. kalectwa. niepokój. utraty zdolności do pracy w związku ze swoją chorobą. zniedołężnienia. Postawie „od" (lękowo-agresywnej) towarzyszy zwiększone napięcie układu wegetatywnego. niektórych urojeń i omamów. Lęk leży u podłoża wielu innych zjawisk psychopatologicznych. Psychiatra w znacznie większym stopniu niż lekarze innych specjalności styka się z lękiem u swych chorych. Wydaje się.że działanie terapeutyczne w sytuacji lękowej związanej z aktywnością lekarską w obu przypadkach. starości. a lekarz sam nieraz musi swój lęk przełamać w przypadku trudnej decyzji. Zjawisko irradiacji stanów uczuciowych. We współczesnej medycynie wprawdzie magiczna strona oddziaływania lekarskiego jest uważana za szarlatanerię. zostaje przekształcony w lęk przed potęgą wiedzy lekarskiej. hamując go w kontaktach z ludźmi i "powodując coraz większe wycofanie się z czynnego życia. obawa. Problem lęku w medycynie Lekarz stale styka się z lękiem. polega na tym. Lęk. Cała aktywność lekarska zmierza jednak w kierunku zmniejszenia napięcia lękowego. przerażenie itp. bólu. śpiewów rytualnych. np. promieniowania ich na otoczenie. niemniej obecna technika medyczna może u chorych budzić analogiczną grozę. zwłaszcza wówczas gdy dany termin został fałszywie użyty. bojaźń. typowych dla nerwic. groza. a nie jego wzmagania. iż lęk pierwotny związany z dysfunkcją ustroju. Lęk może skrzywić linię rozwoju chorego. jak w chorobach psychosomatycznych. aktów agresywnych. różnego rodzaju obrzędów przemieniało lęk związany z chorobą w trwogę związaną z samym aktem leczenia. które z kolei prowadzi do różnego rodzaju dolegliwości somatycznych. pojęcia służą do określenia różnorodnych stanów uczuciowych związanych z postawą ucieczki.

mówimy wówczas o strachu. lub zbyt nagle. nie jest się narażonym na walkę wręcz dla zdobycia władzy lub zachowania swego prestiżu czy prestiżu swej grupy plemiennej itp. groza jest lękiem wobec czegoś bardzo przerażającego i niezwykłego. Między chorym a jego terapeutycznym otoczeniem tworzy się wówczas błędne koło emocjonalne. paraliżującym wszelką aktywność itp. co zagrożenie publicznym ośmieszeniem czy potępieniem przez własne sumienie. Sytuacją wywołującą lęk biologiczny jest zagrożenie jednego z dwóch podstawowych praw biologicznych. choć chęć ucieczki wydaje się pierwotniejsza od chęci walki. W przeciwnym bowiem wypadku lęk i agresja chorego. nipokój jest lękiem o słabszym nasileniu. narażając się na atak dzikich zwierząt lub utonięcie w wodzie. przyjaźń. jak się zdaje. co. gdyż trzeba się przemóc. i deziniegracyjny. Objawy mogą być te same przy ich różnej genezie. lecz śmierć w nim przychodzi skrycie. Mimo różnorodności przeżyć o charakterze lękowym mogą one pozostać te same lub podobne w sytuacjach zupełnie odmiennych.). Nie znaczy to. używa się tu pojęcia lęku w znaczeniu ogólnym dla określenia przeżyć towarzyszących postawie ucieczki. nie trzeba zdobywać pożywienia. życzliwość. a nie symptomatologiczna. Ze względu na wywołującą sytuację można rozróżnić cztery gatunki lęku. życie codzienne w warunkach cywilizowanych nie dostarcza zbyt wielu sytuacji jawnie zagrażających życiu. obawa jest niepokojem przed określonym przedmiotem. czy też jakaś niezwykła sytuacja. Jest to więc klasyfikacja genetyczna. . W postępowaniu psychiatrycznym sprawą dużej wagi jest umiejętność niepoddawania się irradiacji negatywnych postaw uczuciowych. znajduje swe odbicie w języku. Typową reakcją na taką sytuację jest ucieczka lub chęć walki. co zresztą jest. I tak analogiczne uczucia może wywołać zagrożenie życia. by środowisko współczesne było bezpieczniejsze. jak wspomniano. Zagrożenie z zewnątrz Różne są postacie lęku i różne jego natężenia. gdyż inne terminy już bardziej precyzują sytuację (np. które działa anty-terapeutycznie. moralny. z kolei wzmagają te uczucia u chorego. strach jest wywołanym przez niebezpieczeństwo lękiem przed jakimś przedmiotem. udzielając się personelowi leczącemu. trzeba bowiem znać jego genezę. jak w wypadkach komunikacyjnych. zgodne z duchem języka. Lęk biologiczny. społeczny. W przeciwieństwie do klasyfikacji używanej w codziennym języku klasyfikacja ta nie może być dokonana na podstawie analizy samego zjawiska (przeżycia lękowego). By nie komplikować zagadnienia. Są to: lęk biologiczny. Najłatwiej zrozumieć zagrożenie życia pochodzące z zewnątrz.niż jego nastawienia uczuciowe o znaku dodatnim: miłość. by stanąć do walki z niebezpieczeństwem. zachowania własnego życia i życia gatunku. jak w przypadku zatruć przemysłowych.

Co więcej, człowiek zdaje się szukać sytuacji zagrożenia, by w nich siebie wypróbować i przemóc swój lęk. Tendencja ta jest silna szczególnie u mężczyzn w wieku młodzieńczym. Odgrywa ona rolę w sprawdzeniu poczucia własnej męskości, które z kolei jest koniecznym warunkiem do możności nawiązywania kontaktów erotycznych. Otarcie się o niebezpieczeństwo wyładowuje drzemiący w człowieku niepokój. Może tym należy tłumaczyć, że w okresach trudnych, gdy śmierć staje blisko, np. w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych, w przypadku klęsk żywiołowych, znikają na ogół objawy nerwicowe. Również w życiu indywidualnym obserwuje się analogiczne zjawisko, np. chory, latami cierpiący na nerwice, ,,zdrowieje", gdy zachoruje na ciężką, grożącą śmiercią chorobę somatyczną. Ludzie, którzy z racji swego zawodu czy zamiłowań częściej są narażeni na śmierć, np. marynarze, lotnicy, górnicy, alpiniści, wykazują na ogół mniej objawów nerwicowych niż inni. Niektórzy umyślnie szukają niebezpieczeństwa, by zmniejszyć niepokój nerwicowy. Śmierć zagrażająca z zewnątrz wywołuje tylko wówczas reakcję lękową, gdy jest widoczna. Niebezpieczeństwo musi dotrzeć do świadomości, by powstało uczucie lęku (strachu). Percepcja sytuacji zagrażającej ulega jednak często zniekształceniom pod wpływem postaw uczuciowych. Postawy pozytywne zmniejszają poczucie niebezpieczeństwa (,,z piosenką na ustach w bój"), natomiast postawy negatywne zwiększają je (,,strach, ma wielkie oczy"). W tym ostatnim przypadku działa mechanizm błędnego koła: strach powstały na skutek sytuacji zagrożenia wyolbrzymia to zagrożenie, co z kolei zwiększa uczucie lęku, a lęk zwiększa poczucie za-grożenia itd. Pod wpływem lęku sytuacja realnie bezpieczna staje się w subiektywnym odczuciu niebezpieczna. Zjawisko to występuje często w zespołach urojeniowych. Niekiedy obserwuje się u niektórych ludzi zdolność wyczucia zagrażającego niebezpieczeństwa: w aktualnym obrazie rzeczywistości nie ma niczego, co by na nie wskazywało, a jednak rodzi się niepokój, któremu towarzyszy w wyobrażeniu na jawie lub w marzeniu sennym obraz mającego przyjść nieszczęścia. Zjawiska te należą do parapsychologii. Jak dotychczas nie wiadomo, w jakim stopniu człowiek może poruszać się w przód w otaczającej go czasoprzestrzeni, tj. widzieć swoją przyszłość. Jak wspomniano, sama postawa uczuciowa jest już pewnym wyprzedzeniem teraźniejszości, jest przygotowaniem do tego, co ma nastąpić. Nie jest jednak wykluczone, że istnieją w człowieku możliwości wyraźniejszego widzenia przyszłości. Poza tym bodźce podprogowe, nie docierające do świadomości, mogą sygnalizować zagrażające niebezpieczeństwo. Po zachowaniu się zwierząt można niejednokrotnie przewidzieć zbliżające się trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, ostrą zimę, a więc sytuacje zagrażające. Trudno oczywiście powiedzieć, czy zachowanie to jest zdeterminowane bodźcami podprogowymi, czy też bodźcami docierającymi do świadomości zwierząt, a dla nas niespostrzegalnymi, w każdym razie ma się tu do czynienia z wyraźnym, wykraczaniem w przyszłość. Każdy obraz niebezpieczeństwa jest zresztą w pewnym stopniu wybiegiem w

przyszłość, jest wyobrażeniem tego, co nastąpi, i to wyobrażenie budzi lęk, a nie obraz aktualnej rzeczywistości. Skazaniec czekający na egzekucję boi się egzekucji, a nie siedzenia w celi, co jest jego aktualną sytuacją. Lęk na ogół znika, gdy jest się już w sytuacji zagrożenia; wówczas następuje zazwyczaj działanie, próby ucieczki lub walki, nie ma już miejsca dla lęku., W ogólnym schemacie przebieg zjawiska byłby następujący: uczucie lęku narasta w miarę zbliżania się do sytuacji niebezpiecznej, przy czym na skutek napięcia lękowego odległość czasowa i przestrzenna ulega w tym okresie znacznemu wydłużeniu. Gdy jest się już w danej sytuacji, napięcie lękowe gwałtownie spada; spadek ten należy tłumaczyć wyładowaniem napięcia emocjonalnego w działaniu. Zresztą postawa lękowa jest przygotowaniem do tego, co ma nastąpić w momencie zagrożenia, a tym samym, gdy moment ten nastąpił, traci ona swój sens. Po wyjściu z sytuacji zagrożenia następuje stan odprężenia, ulgi, triumfu z odniesionego zwycięstwa lub zadowolenia, że cało wyszło się z opresji. Te trzy elementy: oczekiwanie, wyładowanie, odprężenie, są dość typowe dla wszelkich sytuacji związanych z silnym napięciem emocjonalnym, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Napięcie lękowe wzrasta, gdy nie ma możliwości wyładowania go w działaniu, np. we śnie silniej przeżywa się jakąś sytuację lękową, niż przeżywałoby się ją na jawie, bo na jawie można działać, nie jest się całkowicie bezsilnym, Podobnie człowiek skrępowany przeżywa silniej zagrożenie niż ten, który ma swobodę działania. W przypadku gdy się jest całkowicie bezsilnym wobec agresora, świadomość, że można sobie samemu odebrać życie, dodaje odwagi (stąd powodzenie cyjankali u osób narażonych na tortury gestapo). Gdy sytuacja zagrożenia rozwija się tak szybko, że obrona przed nią dokonuje się prawie automatycznie i brak jest czasu na przeżywanie lęku, wówczas uczucie to pojawia się w trzeciej fazie, gdy niebezpieczeństwo minęło; lęk wówczas miesza się z typowym dla tej fazy uczuciem ulgi i odprężenia. (Gdy np. szczęśliwie uniknie się wypadku na jezdni, reakcja lękowa z towarzyszącym jej wyładowaniem wegetatywnym występuje później). Wskazywałoby to, że wszystkie trzy fazy muszą wystąpić, a wówczas gdy nie ma na którąś z nich czasu, występuje ona później. Zagrożenie z wewnątrz Jeśli niebezpieczeństwo zewnętrzne wywołuje reakcję lękową dopiero wówczas, gdy jest ono uświadomione (np. dziecko bez lęku może dotknąć przewodu wysokiego napięcia, a człowiek dorosły narazić się na zabójczą dawkę promieni radioaktywnych, gdyż nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa), to zagrożenie pochodzące z wnętrza organizmu wyzwala postawę lękową bez uświadomienia istoty niebezpieczeństwa. Odczuwa się lęk, nie wiedząc, co jest jego przyczyną. Jeśli lękowi towarzyszy uczucie bólu, to można najwyżej w przybliżeniu lokalizować źródło zła, np. gdy odczuwa się ból serca, podejrzewać

zawał. Próg percepcji świadomej dla świata zewnętrznego jest niższy niż dla wnętrza organizmu. Bodziec zewnętrzny wywołujący reakcję lękową dociera do świadomości, a bodziec wewnętrzny wywołujący analogiczną reakcję nie dociera do świadomości. Obrona przed zagrożeniem wewnętrznym dokonuje się poza sferą życia świadomego. Bez udziału świadomości działają różnego rodzaju mechanizmy obronne, wegetatywne, endokrynne, biochemiczne itp., które są tematem badań fizjopatologicznych. Obowiązuje tu ogólna zasada autonomii wewnętrznego życia ustroju; skomplikowane reakcje w nim zachodzące dokonują się automatycznie, bez udziału świadomości, dając najwyżej reperkusje świadome w postaci różnego rodzaju stanów uczuciowych oscylujących między znakiem dodatnim (uczuć przyjemnych) a ujemnym (uczuć przykrych). Różne mogą być przyczyny wewnętrznego zagrożenia ustroju. Wiążą się one z naruszeniem metabolizmu energetycznego. Ujmując sprawę najogólniej, wiemy, że zagrożenie to może być wywołane brakiem tlenu, wody lub pożywienia. Brak jednego z nich prowadzi po pewnym czasie do śmierci. Czas ten dla tlenu mierzy się w sekundach, minutach, dla wody w godzinach, a dla pożywienia w dniach. Szybkość narastania zagrożenia, a tym samym lęku, jest więc znacznie większa w przypadku braku tlenu niż wody czy pożywienia. Brak tlenu wywołuje sytuację alarmową, za mało jest bowiem czasu na działanie celowe. Natomiast przy braku wody czy pożywienia czasu jest jeszcze dosyć, lęk ma znacznie słabsze nasilenie; jest to raczej niepokój z dużą domieszką agresji, świat przeżyć redukuje się do myśli, jak zdobyć wodę czy pokarm. Uświadomienie istoty sytuacji zagrożenia może tu wystąpić łatwiej niż w przypadku braku tlenu, ponieważ więcej jest na to czasu. Uświadomienie źródła lęku nie tyle zależy od wolnego czasu, który pozostaje do zagrożenia śmiercią, ile od tego, czy brak istotnych dla życia substancji pochodzi z zewnątrz czy z wewnątrz ustroju. Sytuacja zagrożenia jest jasna, gdy brak tlenu jest wywołany np. zaciśnięciem dróg oddechowych czy brak wody lub pożywienia — niemożnością jego zdobycia, a pozostaje niejasna, gdy niedotlenienie tkanek jest spowodowane uszkodzeniem mięśnia sercowego, niedostatkiem hemoglobiny, zablokowaniem enzymów oddechowych itp., a brak wody i substancji odżywczych nie jest wywołany ich brakiem w środowisku zewnętrznym, ale np. zaburzeniami procesów asymilacji i metabolizmu komórkowego. Mówiąc ogólnie, człowiek uświadamia sobie niebezpieczeństwo wówczas, gdy świadomie może mu zapobiec (np. usunąć przeszkodę w dopływie powietrza do płuc, walczyć o wodę i pożywienie), a nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, gdy świadoma aktywność jest bezcelowa, tj. gdy walka z niebezpieczeństwem odbywa się wewnątrz, a nie na zewnątrz ustroju. Świadomość jest jakby zarejestrowana dla zewnętrznego, a nie wewnętrznego środowiska ustroju. Uczucie lęku powstaje jednak zarówno przy zagrożeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. W tym ostatnim jednak przypadku lęk jest

Zasadnicze potrzeby ustroju muszą być przynajmniej w minimalnym stopniu zaspokojone. z reguły ostatnia zostaje wyparta. silną anemią. Poznanie tych procesów i sterowanie nimi jest głównym celem medycyny.. wzrasta w okresach. co wyładowania mu towarzyszące. zbiorowego zagrożenia. to lęk związany z drugim prawem biologicznym trwać może ad infinitum. Jeśli bowiem lęk związany z pierwszym prawem biologicznym nie trwa długo. . Istnieją jednak między obiema sytuacjami zagrożenia istotne różnice.. narodowej itp. gdyż może rozpoznać źródło zagrożenia wewnętrznego. jego procesów autonomicznych. by w przyrodzie nie obserwowało się przykładów heroizmu związanego z prawem zachowania gatunku. zatruciem itp. Łatwość ta ma swoje ujemne strony. Może więc on stwierdzić. Zachowanie własnego życia jest dla ustroju ważniejsze niż zachowanie życia gatunku Potrzeba powietrza. samce nieraz zacięcie walczą o zdobycie samicy. a druga z różnego ustawienia sytuacji zagrożenia w czasie. np. Czynnikiem rozładowującym napięcie lękowe o podłożu seksualnym jest nie tyle sam akt spótkowania. wody lub pożywienia jest silniejsza niż potrzeba związku seksualnego i gdy obie występują jednocześnie. zagęszczenia .bezprzedmiotowy. u ludzi popęd seksualny często. by mogło działać drugie prawo. Zagrożenie prawa zachowania gatunku Lęk biologiczny wiąże się nie tylko z prawem zachowania własnego życia.wywodzącej się zasadniczo z grupy rodzinnej — nigdy w historii ludzkości nie brakowało. co mu zagraża. Łatwość odsunięcia w czasie występuje szczególnie wyraźnie u człowieka. gdyż nie ma granicy dla zaspokojenia tej potrzeby. a przykładów narażania swego życia dla zdobycia partnerki lub obrony potomstwa czy nawet szerszej grupy społecznej — plemiennej. popędu seksualnego do okresów rui. bo człowiek dotknięty tym uczuciem nie wie. jak u zwierząt.Nie znaczy to. kataklizmów. lecz też z zachowaniem życia własnego gatunku. Niemniej punktem wyjścia dla zachowania drugiego prawa biologicznego jest zawsze pierwsze prawo. u niektórych owadów akt seksualny kończy się śmiercią samca. Lekarz więc z racji swego zawodu dysponuje większą wiedzą niż laik w zakresie genezy lęku. Jedna różnica wynika ze swoistego „egoizmu" żywego ustroju. wewnętrznym krwotokiem. zwłaszcza wyższego gatunku. które dla przeżywającego stan lękowy jest poza sferą procesów świadomych. by mogła rodzić się potrzeba wyładowania seksualnego. rozgrywających się bez udziału świadomości.wiedza" ta jest atrybutem wnętrza ustroju. nierzadko narażają swe życie dla obrony potomstwa. Zdarza się więc — . że powodem lęku jest brak tlenu wywołany zawałem mięśnia sercowego. w czasie wojny. bo potrzeba sygnalizowana lękiem musi być w określonym czasie zaspokojona lub przychodzi śmierć. u niego bowiem nie ma. Popęd seksualny u człowieka rozkłada się dość równomiernie w ciągu niemal całego życia. Zwierzęta.

iż zależą one przede wszystkim od czynników genetycznych i wczesnych uwarunkowań środowiskowych (klimatu wczesnego dzieciństwa).że mimo pozornie prawidłowego życia płciowego występują ataki lęku o podłożu wyraźnie seksualnym. W miarę rozwoju człowiek staje się bardziej samodzielny. by u zwierząt życie społeczne nie odgrywało roli. rola ta u człowieka jest jednak bez porównania większa i trudno sobie wyobrazić życie i rozwój człowieka bez środowiska społecznego. nawet krótkie izolowanie człowieka od jego środowiska społecznego jest równoznaczne ze skazaniem na śmierć. ich siła i stabilność należą do zasadniczej konstrukcji psychologicznej danego człowieka i właśnie dlatego. Szczególnie człowiek współczesnej cywilizacji. Postawa jest wyrazem dążenia do celu. wynikające z zerwania z nim łączności. a uzależniony od środowiska stworzonego przez ludzi (cywilizacyjnego). jego osiągnięcie może nawet tę postawę osłabić i skierować ją w przeciwnym kierunku. zwłaszcza wczesnego. Przewaga jednej postawy emocjonalnej nad drugą.. że brak wyżycia seksualnego jest przyczyną postawy lękowo-agresywnej. jest punktem docelowym postawy „od". Byłoby jednak fałszywym uproszczeniem twierdzenie. Typowym przykładem jest postawa agresywna okresu pokwitania.do" otoczenia. podobnie jak krańcowy akt agresji. Lęk społeczny. że człowiek jest istotą społeczną. a uczuć pozytywnych do ofiary po wyładowaniu agresji. mord. czuje się bez niego całkowicie bezradny. Znane jest występowanie uczuć negatywnych do partnera po wyładowaniu seksualnym. Lęk ten łatwo kojarzy się z postawą agresywną (analogicznie jak w wypadku lęku wywołanego głodem). które prowadzi niechybnie do śmierci na skutek braku zasadniczych dla życia metabolitów (tlenu. gdyż u nich brak wyładowania podczas stosunku seksualnego (anorgasmia) jest znacznie częstszy niż u mężczyzn .zwłaszcza u kobiet. nie przyzwyczajony do współżycia ze środowiskiem przyrody. Wprawdzie akt seksualny jest punktem docelowym postawy . Nie jest to wprawdzie niebezpieczeństwo bezpośrednie. Nie znaczy to. „Środowisko macierzyńskie" Do truizmów należy twierdzenie. W okresie dzieciństwa. ale . ale pozostawiony wyłącznie sam sobie. wody lub pożywienia). Konsekwencją zależności od środowiska społecznego jest niebezpieczeństwo. Brak wyładowania seksualnego wzmaga napięcie lękowo-agresywne. jak w przypadku zerwania łączności ze środowiskiem naturalnym. to jednak przewaga jednej z obu postaw nie zależy od osiągania ich punktów końcowych. ma stosunkowo niewiele szans przeżycia. należy przypuszczać. Wzrost rozwiązłości płciowej w okresie wojny można tłumaczyć potrzebą rozładowania tegoż napięcia. bez pomocy otoczenia społecznego. że jest to konstrukcja zasadnicza.

Izolacja od środowiska naturalnego zapewnia nie tylko bezpieczeństwo rozwoju młodego organizmu. Kontakt ze środowiskiem naturalnym uzyskuje się bowiem poprzez kontakt społeczny.. grożąca zagładą. A jeśli nawet świat otaczający wydaje się zły i nieprzychylny. nie jest to nieprzychylność prawdziwa. Ten fałszywy „optymizm" w spojrzeniu na otoczenie i na własne w nim bezpieczeństwo wynika z różnego stopnia sprawdzalności sygnałów zwiastujących przychylność i nieprzychylność środowiska. w związku z czym i zasadnicza orientacja staje się coraz bardziej orientacją wyuczoną. Dziecko uczy się. według którego życie wymaga niszczenia innych istot żywych. rozróżniania sygnałów. a nie wrodzoną. Wymiana informacji z otoczeniem może bowiem rozwinąć się jedynie na bazie bezpieczeństwa. to sygnały oznaczające niebezpieczeństwo zostają sprawdzone tylko częściowo. Najwyraźniej prawdziwość tego twierdzenia uwydatnia się w okresie życia płodowego i wczesnego dzieciństwa. Chroni ją w ten sposób od praw w nim rządzących.zwyciężę lub zostanę zwyciężony". a zwłaszcza u człowieka. a tym samym kres dalszej wymiany sygnalizacyjnej ze środowiskiem. które mogą oznaczać niebezpieczeństwo. które od strony żywego ustroju przedstawiają się w formule .niebezpieczeństwo pośrednie. Bezsprzecznie zasadnicza orientacja w świecie otaczającym i związana z nią struktura metabolizmu informacyjnego jest częściowo wrodzona. że ogień jest niebezpieczny. jako owo sparzenie ogniem zapałki lub klaps matki. zapewnia dziecku spełnienie jego zasadniczych potrzeb i usuwa niebezpieczeństwa jakie tkwią w każdym naturalnym środowisku. a także człowiek. Przychylność jest . gdyż jego potrzeby są wciąż przez nie spełniane. a o niebezpieczeństwie jezdni uczy je klaps czy krzyk matki. tj. Od pierwszych dni życia uczą się zwierzęta. parząc sobie paluszek o palącą się zapałkę. przez kontakt z drugą istotą tego samego gatunku. Środowisko macierzyńskie czy to w formie własnego organizmu matki.. We wczesnym dzieciństwie matka lub osoba spełniająca jej rolę stwarza to środowisko. ze względu na bogaty rozwój układu sygnalizacyjnego stosunek reakcji wrodzonych do nabytych przesuwa się wyraźnie na korzyść tych ostatnich.macierzyńskiemu" świat otaczający chowa jakby swe pazury. to nieprzychylność ta jest tylko pozorem. czy też później w formie jej opieki. Jednakże u zwierząt wyższych. jest środowiskiem sztucznym. Jeśli jednak sygnały zwiastujące przychylność środowiska mogą być w pełni sprawdzone. izolującym młodą istotę od zetknięcia z otoczeniem rzeczywistym. Dzięki środowisku . zakrywa okrutne prawo życia. pełne ich sprawdzenie oznaczałoby bowiem kres wszystkiego. W życiu płodowym środowiskiem naturalnym jest organizm matki. lecz też umożliwia rozwój metabolizmu informacyjnego. Natomiast o przychylności otoczenia dziecko uczy się bez przerwy.

W przypadku zasadniczych postaw oznacza to. by szukać dalej. Postawa „do" sprzyja więc poznawczemu realizmowi. towarzyszy postawa „do". Subiektywnym odpowiednikiem dynamiki życiowej jest nastrój. . a nieprzychylność przyjmowana na wiarę. wszelkie przeciwstawne procesy równoważą się. Zasada równowagi procesów przeciwstawnych implikuje ich przynajmniej częściową niezależność od czynników zewnętrznych. Sygnał dodatni lub obojętny może stać się ujemny lub odwrotnie.do" lub . uciekać na dźwięk dzwonka . stanowiące zasadniczą orientację w świecie otaczającym. na zasadzie uwarunkowania społecznego. a niemożność dojścia do źródła bodźca ujemnego zwiększa jeszcze napięcie lękowo-agresywne (oczekiwanie zła). zwłaszcza sygnały negatywne. wówczas bowiem proces wyraźnie słabszy musiałby z czasem zaniknąć. Ten sam sygnał zależnie od tego. podobnie jak pies w eksperymencie pawłowowskim może.do" i . tzn. Znaczenie zatem sygnału świata zewnętrznego nie jest tak duże. która jest znacznie większa w młodości niż na starość. który może np. świat przyciąga. którą jest śmierć. jakby się zdawało. iż mogą występować one w pewnym stopniu endogennie. a także w nerwicach). Sygnały ujemne są więc bardziej fikcyjne niż dodatnie. tj. żywy ustrój idzie swoją drogą rozwoju. przechodzą jakby przez filtr społeczny. siła jednych nie może być wyraźnie wyższa od drugich.od". ich wartość zależy od oceny społecznej. co wiąże się z ogólną dynamiką życiową. dążenie. a postawa „od" — postawie abstrakcyjnej.sprawdzana. że negatywne postawy uczuciowe są zazwyczaj silniejsze i dłużej się utrzymują niż postawy pozytywne. lepiej go poznajemy.od" świat odpycha. pogodnemu nastrojowi... Przeciwne postawy . Otoczenie społeczne spełnia tu rolę eksperymentatora. W miarę rozwoju filogenetycznego wzrasta i komplikuje się metabolizm informacyjny ze światem otaczającym. jak wiadomo. W młodym wieku świat otaczający przyciąga bardziej niż w wieku starszym. powodującej izolację od bezpośredniego zetknięcia się z niebezpieczeństwami otoczenia.. a sygnały otoczenia dodatnie lub ujemne wywołują na ogół tylko przejściowe z niej zboczenia.od" otoczenia. na jaki stan równowagi ustroju trafi. wytworzyć u dziecka reakcję obronną na widok jedzenia zakazanego w danej grupie społecznej lub na widok człowieka z grupy tej wykluczonego. Tym można by tłumaczyć fakt. a smutnemu — postawa . przy jednoczesnym trwaniu opieki macierzyńskiej. gdyż to by się równało śmierci. Dojście do źródła bodźca dodatniego wywołuje często uczucie niedosytu. zbliżając się do świata otaczającego. (Zachwianie tejże równowagi obserwuje się w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. Ich spełnienie zawieszone jest bowiem w nieskończoności. uciekając przed nim lub go niszcząc nie możemy go poznać.. Nigdy nie można dojść do źródła niebezpieczeństwa i je poznać.. niezależnie od sygnałów otoczenia.to nie to". Sygnały ze świata otaczającego.. jak. stwarzamy sobie tylko jego obraz mniej lub więcej fikcyjny. może wywoływać postawę .

Natomiast u zwierząt rozwój układu sygnalizacyjnego na to nie pozwala. Dziecko uczy się odbierać otaczający świat i nań reagować tak. co za takie zostało uznane przez otoczenie społeczne. jak również historia grupy społecznej-. co zostało uznane za złe. choć też nie zawsze jest tym w rzeczywistości. Trafiający do ustroju sygnał może wyzwolić różnego rodzaju struktury czynnościowe. bólowym). ale społecznym. np. Analizując więc akt sympatii czy antypatii w . Połączenie człowieka ze światem otaczającym nie jest bezpośrednie i zamknięte w konkretnej sytuacji. a „abstrakcyjny" — od abstrahere — „odrywać"). które powinno zapewniać otoczenie społeczne. że u psa. i jej rzutowanie się w przyszłość. która zapewnia najbogatsze wzory łączenia się różnych sygnałów ze sobą (kora mózgowa). Skok filogenetyczny. że możliwe jest oderwanie się od sytuacji zewnętrznej. praktycznie biorąc. Świat otaczający przyciąga lub odpycha nie dlatego. nieograniczone. w formie zakazu słownego. U człowieka układ sygnalizacyjny jest na tyle rozwinięty. dobre. dodatni lub ujemny znak sygnałów otoczenia nie jest znakiem naturalnym. a na odwrót. wywołane przez nią struktury czynnościowe mogą wiązać się z nią luźno lub w ogóle się nie wiązać. który bez tej opieki byłby skazany na śmierć. Charakterystyczny dla rozwoju człowieka długi okres niezaradności i potrzeby opieki wynika więc nie tylko z konieczności zaspokojenia potrzeb życiowych młodego ustroju. Metabolizmowi informacyjnemu zagraża chaos z zewnątrz i wewnątrz ustroju. że w ten właśnie sposób uformował się jego obraz na zasadzie społecznych uwarmikowań. z zewnątrz — ze względu na czułość receptorów i mnogość sygnałów na nie działających. zwłaszcza tej jego części. lecz dokonuje się poprzez skomplikowane powiązania społeczne. piękne. z wewnątrz — ze względu na mnogość możliwych struktur czynnościowych. by wywołać reakcję obronną. Zasadnicza orientacja w świecie staje się orientacją społeczną. lecz też z konieczności formowania metabolizmu informacyjnego. typowa dla nich jest postawa konkretna. w których zawarta jest zarówno historia osobnicza danej osoby i jej przewidywanie przyszłości. odpycha to. możliwości są. że w danym momencie takim jest właśnie. (Słowo „konkretny" pochodzi od concrescere — „razem z czymś wzrastać". sprowadza się przede wszystkim do niezwykłego w porównaniu ze światem zwierzęcym rozwoju układu sygnalizacyjnego. Tylko. a dla człowieka — postawa abstrakcyjna. jakim było powstanie człowieka. Filtr społeczny zniekształca obraz otaczającej rzeczywistości. Ceną deformacji obrazu rzeczywistości płaci się za porządek i bezpieczeństwo.lub na widok skrzynki z jedzeniem. lecz z tego względu. przyjemne staje się to. a u człowieka wystarczy presja społeczna. potrzebne jest skojarzenie bodźców w zasadzie neutralnych (jak dźwięk dzwonka) lub pozytywnych (jak jedzenie) z bodźcem negatywnym (np. groźne. który bez presji społecznej mógłby ulec rozchwianiu i oderwaniu się od społecznej rzeczywistości. brzydkie. jak odbiera go i nań reaguje jego otoczenie społeczne. do której ona przynależy. są one bardziej wrośnięte w otoczenie.

Więź społeczna ogranicza swobodę poruszania się w otoczeniu. a drugich od niego odpychać. Zasada nierozerwalności ze środowiskiem społecznym utrwala się wcześnie i naruszenie jej w jakimkolwiek momencie dalszego życia stwarza sytuację zagrożenia. W konkretnej sytuacji może wydawać się niezrozumiałe. jakby miał stanąć przed plutonem egzekucyjnym. dlaczego ktoś odbiera sobie życie z obawy przed społecznym potępieniem. które odbija nasze zachowanie się. W tym sensie lęk społeczny jest równoznaczny z lękiem biologicznym. a człowiek dorosły ma dużo swobody w poruszaniu się w świecie otaczającym. dlaczego ktoś przed wystąpieniem publicznym reaguje tak silnym lękiem. niż aktualną sytuację. zaciążył nad dalszym życiem człowieka tak dalece. Fakt.. który w konkretnej sytuacji wydaje się nieuzasadniony. Otoczenie społeczne spełnia rolę zwierciadła. z którego się wywodzi itd. iż nie może on nigdy wyzwolić się od nacisku społecznego. środowisko społeczne. że metabolizm energetyczny i informacyjny u człowieka dokonuje się dzięki jego powiązaniom z otoczeniem społecznym. które stanowią w aktualnej sytuacji otoczenie społeczne. ośmieszeniu itp. każde działanie może stać się przyczyną naruszenia tejże więzi. przez osobę lub grupę osób. i dzięki temu po- . Ten sam sygnał jednych może przyciągać do otoczenia. Lęk społeczny a lęk biologiczny Fakt. dlaczego naraża swoje życie tylko dlatego. Zwierciadło społeczne (sprzężenie zwrotne) Naruszenie lub zerwanie więzi społecznej polega na odrzuceniu. powoduje. że tylko w dzieciństwie zerwanie tej więzi grozi śmiercią. jest zrozumiały w historycznym aspekcie. każdy ruch.stosunku do konkretnego otoczenia. potępieniu. Lęk ten staje się zrozumiały. by nie być uważany przez otoczenie za tchórza lub by zdobyć blaszkę wątpliwej materialnej wartości. iż zerwanie tych powiązań grozi przerwaniem procesów metabolicznych. Wprawdzie wydawać by się mogło. gdy weźmie się pod uwagę siłę więzi społecznej człowieka. można nieraz lepiej odtworzyć przeszłość danego człowieka. to jednak swoboda ta jest złudna. że przez długi okres rozwoju jest się całkowicie uzależnionym od otoczenia społecznego w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i że wymiana informacji kształtuje się według jego norm. jest się bowiem jakby pod stałą obserwacją. Lęk. co stanowi zasadnicze zagrożenie życia.

wokół którego koncentrują się sygnały docierające do ustroju. tj. Spostrzega się przede wszystkim efekt własnego działania. w innych komórkach nerwowych. prowadzi do poważnych zaburzeń ruchowych. i według nich korygować nastawienie działa. to. a także w układzie endokrynnym. przede wszystkim kory mózgowej.. milicjant. do których sygnały zostały wysłane. W układzie nerwowym. Sama zresztą struktura morfologiczna układu nerwowego. Komórki nerwowe sterujące pracą mięśni otrzymują od tych mięśni stałe informacje o ich aktualnym stanie. informując o tym. Zależnie od tej informacji zmienia się plan aktywności (. Sygnał ten nie może trafiać w próżnię. jaki efekt wywołał w otoczeniu sygnał doń wysłany. zwłaszcza filogenetycznie młodszych jego części. jak każdego układu sterującego: technicznego. to każde jego działanie. jak w wiądzie rdzenia lub przy uszkodzeniu móżdżku itp. co dzieje się w jej otoczeniu. Bez niej układ sterujący działałby zupełnie na ślepo i nigdy nie osiągnąłby swego cela. w zależności od bodźców zewnętrznych. informujące o tym. biologicznego lub społecznego. artysta itd. musi dawać jakiś efekt. że fakt zależności od otoczenia społecznego. Uszkodzenie dróg nerwowych prowadzących sygnały zwrotne z mięśni. Z sygnałów zwrotnych informujących nas o efekcie naszego działania najważniejszą rolę odgrywają sygnały pochodzące od otoczenia społecznego. Możliwe. będącą planem aktywności całej komórki.zwala je korygować. można traktować jako sygnał wysłany w otoczenie. W wymianie sygnalizacyjnej z otoczeniem istotną rolę odgrywają więc sygnały zwrotne. Co się tyczy całościowego ujęcia ustroju. a inne hamowane. opiera się na zasadzie zamkniętego obwodu — część sygnałów wychodzących z komórki nerwowej wraca do niej z powrotem. co określa się pojęciem zachowania {behavior). jaki skutek wywarły one w otoczeniu. Praca układu nerwowego. znacznie wyraźniej występujący w życiu ludzkim niż zwierzęcym. gdzie trafia pocisk. wzmacniają lub przekształcają aktualną strukturę czynnościową. inaczej widzi go człowiek żyjący wśród przyrody.. które osłabiają. Urządzenie sterujące działem musi mieć informacje o tym. informując o tym. a inaczej mieszkaniec wielkiego miasta. nadając każdemu sygnałowi. Sygnały płynące od otoczenia społecznego spełniają rolę sygnałów zwrotnych. Pod ich wpływem jedne geny są aktywowane. Z chaosu potencjalnych sygnałów otoczenia trzeba bowiem coś wybrać. Część sygnałów wychodzących z układu musi do niego wrócić z powrotem. zarówno . inaczej stałby się sygnałem bezcelowym i niepotrzebnym. W zależności od sfery działania inaczej percepuje się świat otaczający. nie może być wykonywana bez sprzężenia zwrotnego. Układ chromosomalny sterujący procesami życiowymi komórki zmienia swą aktywność. One stanowią jakby rdzeń. odbija się na całym rozwoju metabolizmu informacyjnego. spotyka się wiele przykładów sprzężenia zwrotnego. w selekcji pierwszeństwo mają sygnały zwrotne.struktura czynnościowa).

do" lub . gdy aktywność niemowlęcia nigdy nie spotka się z odpowiednią reakcją otoczenia społecznego. Często cytowanym przykładem jest kaczątko. Musi więc być takim sygnałem. Matka. tj. Imprinting W każdym okresie życia występują specyficzne możliwości rozwoju. które dla dziecka są społecznymi sygnałami zwrotnymi. Swoistą reakcję. nie wywołując żadnej reakcji otoczenia. a w innych rozwijają się one znacznie trudniej lub w ogóle ich rozwój jest już niemożliwy. to krzyk ten jest sygnałem o dużej mocy. tj. przez który mogą przejść tylko nieliczne struktury czynnościowe. matki.. mogą w ogóle stłumić wrodzoną tendencję do interakcji z otoczeniem (postawę „do"). zmieniającym złe w dobre. Ale jego moc jest całkowicie zależna od otoczenia społecznego. obojętnością lub jawnym potępieniem. przy czym siła modelująca sygnałów otoczenia jest dla tych specyficznych struktur czynnościowych w tym okresie znacznie większa niż w innych okresach życia. tonę bowiem skazane są na stłumienie. Gdy sytuacja stanie się chroniczna. by specyficzne dla niego struktury czynnościowe w pełni się rozwinęły. określa się pojęciem .wchodzącemu. jak i wychodzącemu. która swą aktywnością usuwa aktualne zagrożenie i niepokój zamienia w stan zaspokojenia i pewności. to w końcu niemowlę zaprzestanie tej aktywności i popadnie w stan snu. który będzie przez to otoczenie akceptowany. łatwo może spowodować zahamowanie spontanicznej aktywności. tak że w strukturze emocjonalnej przeważać już będzie stale postawa ucieczkowo-agresywna. irytacją.od") prawdopodobnie w dużej mierze zależy od stosunku otoczenia społecznego do dziecka w pierwszych latach jego życia. charakter społeczny. to może ją przywołać uśmiech. jeśli krzyk nie przywołuje matki. która na każde spontaniczne zachowanie swego dziecka reaguje niepokojem. W nieco późniejszym okresie dziecko uczy się już modelować swoje sposoby zachowania według reakcji otoczenia. jaka zachodzi w tym okresie między żywym ustrojem a jego otoczeniem. lub odwrotnie. które zetknąwszy się z człowiekiem w pewnym określonym okresie czasu po wykluciu się z jajka będzie za nim chodzić jak za swoją matką. przy specjalnie niekorzystnym układzie wzajemnego stosunku między dzieckiem a jego społecznym otoczeniem. nierzadko kończący się śmiercią. przede wszystkim matką. Jeśli krzyk ten mimo wielokrotnego powtarzania wciąż będzie trafiać w próżnię. a pobudzać inne formy aktywności. wówczas popada ono w stan marazmu — apatii i fizycznego wyniszczenia. Zasadnicza orientacja uczuciowa (przewaga postawy . Reakcje tegoż otoczenia. mogą hamować jedne.. W tym zaś okresie wystarcza niewiele bodźców. Działa ona jak wąski kanał selekcyjny. W pewnym okresie określone formy zachowania się (struktury czynnościowe) mogą najłatwiej się rozwinąć. Jeśli krzyk niemowlęcia przywołuje matkę.

. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć. na której modeluje się później stosunek do różnych osób. a nie innej postawy uczuciowej dokonuje się poza udziałem naszej świadomości. Struktura czynnościowa w ten sposób powstała jest wyjątkowo trwała. Niemniej i u niego obserwuje się okresy życia. Tak więc w pewnym okresie życia najłatwiej jest nauczyć się sztuki chodzenia. Znacznie trudniej jest nauczyć umiejętności czytania i pisania osobę dorosłą.imprinting. tak i bez udziału świadomej decyzji czujemy do kogoś sympatię czy antypatię.do") są przyjmowane automatycznie. bez możności świadomego kierowania nimi.. U człowieka przy znacznie większym bogactwie form zachowania się niż u zwierząt trudno mówić o imprinting w dosłownym znaczeniu tego słowa. W Anglii dotychczas formy zachowania się przy stole są czułym wskaźnikiem pochodzenia klasowego. Decyzja przyjęcia tej. co naprawdę się przeżywa. a psychologa zachęcał krzykiem i ruchami do zajęcia tam jej miejsca. nie można zmusić się do miłości.. W tym przypadku większość psychiatrów zgadza się z psychoanalitykami co do znaczenia pierwszych lat życia dla rozwoju zasadniczych postaw uczuciowych. dziecko np. podobnie jak dzieje się przy wyborze tej właśnie. co nie usuwa prawdziwej postawy uczuciowej. uwolnić się od lęku itp. bardziej trudno jest ich się później oduczyć. a wpływ środowiska na ich kształtowanie w tym okresie jest większy. jak postawić krok. może tłumaczyć. Postacie z otoczenia społecznego tego okresu pozostają ważnymi postaciami przez całe życie. np. można najwyżej swoje uczucia maskować. który w akresie imprinting Jego właśnie wybrał sobie za towarzysza. Umiejętność gry aktorskiej. gdy zobaczył go po kilkuletnim okresie wzajemnego niewidzenia. Jeden z psychologów zwierzęcych opowiada dość zabawną historię o ptaku. Chłonność wówczas jest największa. . dlaczego zasadnicze postawy emocjonalne w stosunku do otoczenia (postawa . że ten tak ważny dla dalszego rozwoju okres życia jest pokryty niepamięcią. Podobnie jak podczas chodzenia wykonuje się ruchy automatycznie i tylko w momencie zmęczenia lub na trudnej drodze zastanawiamy się. nienawiści. w których pewne formy zachowania łatwiej się utrwalają.od" i . a nie innej formy aktywności w czynnościach zautomatyzowanych. ukrywania tego. Utrwalone w okresie imprinting formy zachowania utrzymują się przez całe życie. W tym też okresie utrwala się zasadnicza struktura stosunku uczuciowego do otoczenia i do samego siebie. jest istotnym warunkiem utrzymania się w swej roli społecznej. zachowania . bez większego trudu może nauczyć się języków obcych. Fakt..fasady". Sięgając pamięcią do okresu. jedzenia przy stole itd. gdy uczy się ich jednocześnie z językiem macierzystym. że w pierwszych latach życia tworzy się impimting dla zasadniczych form interakcji z otoczeniem społecznym. mówienia. stanowiąc jakby matrycę. możemy prześledzić trudności wyboru właściwej formy aktywności. wygnał swoją wysiadującą jaja partnerkę z gniazda. picia kawy czy herbaty z łyżeczką w szklance lub filiżance. w którym uczyliśmy się takiej czynności.

w których granica między przedmiotem a podmiotem przebiega wyraźnie. Wektor uczuciowy ma jednocześnie dwie strzałki — jedną zwróconą na zewnątrz. formowania się decyzji o przyjęciu postawy ..od" otoczenia. Zwierciadło społeczne ulega tu internalizacji. w procesach uczuciowych w pełni nigdy się ona nie wytwarza. Zasadnicza orientacja emocjonalna powstaje w okresie. wkładaliśmy. Już bowiem u niemowląt zauważa się.ja" i ... Trudno określić. że wymiana ta pozostawia trwały imprinting.. te zasadnicze pojęcia tworzą się w miarę własnego działania i odbierania jego skutków. w jakim stopniu na zasadniczą postawę emocjonalną wpływa struktura genetyczna. a wraz z nim kategorii przestrzennych i czasowych. .np. a tym samym przeszłości i przyszłości. a drugą do wewnątrz. Obserwując dziecko uczące się chodzić. Znacznie trudniej jest prześledzić proces tworzenia się zasadniczej orientacji w świecie otaczającym. Matka jest głównym odbiorcą aktywności dziecka i z kolei jej aktywność na nie wpływa. iż jedne są nastawione więcej na . życie je cieszy i świat pociąga. by z wielu możliwości wybrać najlepszą i wykonać ją jak najsprawniej. a w jakim pierwsza wymiana sygnałów ze światem otaczającym. W przeciwieństwie do procesów poznawczych. a świat odpychający.. uraz porodu. Lęk moralny (internalizacja zwierciadła społecznego) Lęk moralny można traktować jako dalszy etap rozwoju lęku społecznego. a inne na . gdy jeszcze nie wytworzyła się granica między jednostką a jej otoczeniem. żywi się je jednocześnie w stosunku do siebie.do" i . mówić w obcym języku. pisać na maszynie. Można z dość dużym prawdopodobieństwem przyjąć. warunkujący dalszy przebieg życia uczuciowego. przebieg życia płodowego..tak" w stosunku do otoczenia. jeździć na nartach.do" lub . Stąd prawdopodobnie pochodzi dwukierunkowość postaw uczuciowych. w każdym razie wydaje się. czyli w miarę formowania się metabolizmu informacyjnego. Orientacja ta tworzy się w tym okresie. że w tym pierwszym okresie metabolizmu informacyjnego dokonuje się imprinting zasadniczej postawy uczuciowej (postawy .. widzimy jego wysiłek. Żywiąc uczucia negatywne do otoczenia.nie" — życie dla nich jest przykre. tj. nie ma . wiele wysiłku.. jego wahania. W życiu płodowym i w pierwszych miesiącach życia pozapłodowego wypełnia się sobą całą „czasoprzestrzeń". Pierwsza wymiana sygnałów z otoczeniem dokonuje się w świecie społecznym. Sędziowie oceniający nasze .gdy jeszcze nie wytworzyła się granica między daną osobą a jej otoczeniem. próby i błędy przy stawianiu pierwszych kroków. ucząc się pływać. Granica ta powstaje stopniowo w miarę odbierania bodźców otoczenia i reagowania na nie.od").świata otaczającego" ani przyczyny i skutku. to samo dotyczy uczuć pozytywnych. Ewolucja życia uczuciowego przebiega znacznie wolniej niż życia intelektualnego i tym należy tłumaczyć przetrwanie jego zasadniczych form z okresu wczesnego dzieciństwa.

Freud i jego następcy podkreślają monstrualność rozmiarów superego. przede wszystkim rodziców. co wyraża się w popularnych. Postacie zwierciadła społecznego. bez niej byłby on skazany na ciągłe oscylacje pod wpływem zmiennych sygnałów otoczenia. jeszcze w tym okresie. Imprinting pierwszych społecznych sygnałów zwrotnych dokonuje się wcześnie. jest poza zasięgiem naszej aktywności. to. wynikających ze świadomego lub podświadomego potępienia samego siebie. a sumienie dotyczy tylko świadomych). a nieraz i katem. co było początkowo z zewnątrz. że człowiek jest sam dla siebie najsurowszym sędzią. w którym granica oddzielająca od świata otaczającego nie wytworzyła się w pełni. To zniekształcenie utrzymuje się. że jakiś element z przestrzeni zewnętrznej wszedł do przestrzeni wewnętrznej. Przejście z zewnątrz do wewnątrz łączy się z pewnym zniekształceniem odbicia. Pierwszym z nich jest sam okres. stwierdzeniach. Według przedstawionego wyżej modelu internalizacja zwierciadła społecznego polegałaby na zastąpieniu sygnałów zwrotnych pochodzących od otoczenia społecznego sygnałami pochodzącymi od własnych zapisów pamięciowych. W dzieciństwie spojrzenie na otoczenie społeczne jest z natury rzeczy spojrzeniem w górę. staje się on elementem nieoperacyjnym. Zinternalizowane zwierciadło społeczne zwykle silnie powiększa w porównaniu ze zwierciadłem wewnętrznym. . staje się później integralną składową osobowości. w którym dokonuje się imprinting zwierciadła społecznego. Drugim czynnikiem jest sama internalizacja. Działać można tylko na zewnątrz: to co jest w środku. gdyż obejmuje procesy podświadome.zachowanie się i śledzący każdy nasz krok wchodzą do wnętrza. gdyż obraz ważnych postaci utrwalił się znacznie wcześniej i występują one w tej formie. stają się integralną częścią naszej osobowości — sokratesowskim daimonionem. fakt. głosem sumienia czy freudowskim superego (pojęcie superego jest szersze niż pojęcie sumienia. w jakiej zostały utrwalone. wskutek tego internalizacja w pierwszej fazie rozwoju staje się łatwiejsza. zmieniać je. Dlatego zwierciadło społeczne zewnętrzne jest mniej groźne niż wewnętrzne — na zewnętrzne można wpływać swoim zachowaniem. a nawet pychotycznych. pomimo że dana osoba przestała już być dzieckiem. a w praktyce psychiatrycznej nieraz spotyka się przykłady objawów nerwicowych. znosi możność wpływania na niego. pamięć działa nań stabilizująco. Dzięki pamięci układ uniezależnia się od otoczenia. autonomicznym. Zniekształcenie własnego odbicia wskutek internalizacji Zniekształcenie odbicia własnego na skutek internalizacji można odnieść do dwóch czynników. pod tym kątem widzenia rzeczywistość ulega wyolbrzymiającemu zniekształceniu. są potężne i tajemnicze. wobec wewnętrznego jest się bezsilnym.

że weszły do jego wnętrza. a drugi — schisis (rozszczepienia) tejże struktury. który w nas samych się znajduje. że proces wymiany ze środowiskiem jest procesem ciągłym i od narodzin aż do śmierci plan aktywności zmienia się pod presją otoczenia. to jednak przez całe życie człowiek wchłania w siebie elementy otoczenia społecznego. literatury. czy to osób żywych. w jaką grupę społeczną dany człowiek trafi i jakim wpływom będzie podlegał. na nowo jakby ożyły. tj. które stały się dla niego wzorem i sędzią jego postępowania. Dziedziczenie społeczne Otoczenie społeczne działa na nas nie tylko od zewnątrz. które dzięki temu. może on zmieniać się pod wpływem bodźców otoczenia. korektora . pobudzającym lub hamującym rozwój planu genetycznego. Pierwszy z nich dotyczy wagi otoczenia społecznego dla rozwoju człowieka. Schisis Mimo scalenia obu struktur. lecz też od środka. gdyż rzeczą przypadku jest. czy też abstrakcyjnych wartości. religii itp.Na tej samej zasadzie sytuacje z marzenia sennego przedstawiają się znacznie groźniej niż identyczne sytuacje na jawie.. Z faktu internalizacji zwierciadła społecznego można wysunąć dwa ogólne wnioski. czy też postaci idealnych z historii. W czasie snu jesteśmy bowiem pozbawieni możliwości działania i wpływania na rzeczywistość. W sterowaniu całością ustroju człowieka (jego zachowaniem się) zasadniczą rolę odgrywają sygnały pochodzące od otoczenia społecznego. i to drugie działanie jest nawet silniejsze. przenoszonej dzięki mechanizmowi dziedziczenia z pokolenia na pokolenie. Podobnie jest się bezsilnym wobec sędziego. gdyż obie są ze sobą integralnie złączone. Plan genetyczny może realizować się jedynie poprzez wymianę energetycznoinformacyjną ze środowiskiem i jak wiadomo. genetycznej i społecznej (dziedziczenia biologicznego i społecznego). Oddzielanie obu struktur od siebie (dziedziczenia biologicznego od dziedziczenia społecznego) jest fikcją. w wymianie sygnalizacyjnej ze środowiskiem istnieje między nimi pewne rozszczepienie wynikające stąd. tworzy się struktura społeczna. również w pewnej mierze przypadkowa. Choć impimtmg ważnych postaci jest w dzieciństwie najsilniejszy. one są najważniejszym sprzężeniem zwrotnym. W ten sposób obok struktury biologicznej człowieka. będących ideałem dążeń danego człowieka i miernikiem jego wartości. Ponieważ sygnały pochodzące od otoczenia społecznego odgrywają rolę sprzężenia zwrotnego. przy czym ulegającej w momencie przenoszenia przekształceniom na zasadzie głównie przypadkowości (podział mejotyeziny komórek rozrodczych i ich łączenie się).

Przy tym dobre jest to. tzn. co subiektywnie wyraża się tym. są one przez sam ten fakt odbierane w świadomości jako coś lepszego. która jest miernikiem postępowania i celem dążenia. struktura. wpływem zachodzą w nim nowe reakcje. Cechą wymiany sygnałów z otoczeniem jest ustawiczna zmienność. a powtarzające się sygnały ustroju (jego reakcje ruchowe. co spełnia rolę sędziego. do którego się dąży. Ustrój wciąż musi być zasilany nowymi sygnałami otoczenia i wciąż sam tworzy. nawet technicznym. W tym ujęciu lęk moralny byłby sygnałem niezgodności między jednym z planów aktywności a sprzężeniem zwrotnym. że jego imprinting dokonuje się w dzieciństwie. musi być wciąż niszczona i budowana na nowo. W każdym układzie sterującym. Podobnie jak tylko pewne formy energii otoczenia mogą być przez dany ustrój wykorzystane i w swoisty sposób przekształcone. przestają być tymi samymi bodźcami. Konsekwencją internalizacji zwierciadła społecznego jest wewnętrzne rozdwojenie — id i superego. słowne itp. tworzy się określona struktura metabolizmu informacyjnego. tj. informacyjnego Dynamiczna struktura metabolizmu Lęk dezintegracyjny powstaje przy każdorazowej zmianie struktury metabolizmu informacyjnego.) po pewnym czasie ulegają automatyzacji. w pewnym stopniu analogiczna do struktury metabolizmu energetycznego. tj. Na idealizację zwierciadła społecznego wpływa wspomniany już fakt. jako ideał. tj.aktualnego planu aktywności. gdy są uzewnętrznione. ale nic całkiem nowe. Lęk dezintegracyjny. Struktura ma charakter dynamiczny. istnieje konieczność współzawodnictwa miedzy przeciwstawnymi planami aktywności. szatan i anioł. Dr Jekyll i Mr Hyde. większe są różnice między poszczególnymi gatunkami i między jednostkami w obrębie gatunku. stają się sygnałami wysyłanymi w otoczenie. prowadząc do określonych przeżyć i określonych form reakcji. że świadomość nie bierze w nich udziału. lepszy jest ten plan. są wykonywane przy maksymalnie ekonomicznym zaangażowaniu układu sterującego metabolizmem informacyjnym. tak i tylko pewne sygnały otoczenia są przez ustrój wychwytywane i w swoistą przezeń strukturę ułożone. Powtarzające się sygnały otoczenia prowadzą do wygaszenia reakcji organizmu. W zmienności tej jednak istnieje wyraźna niezmienność. kiedy to z natury rzeczy patrzy się na otoczenie społeczne do góry. Różnorodność jest tu wprawdzie znacznie większa niż w metabolizmie energetycznym. Z drugiej strony w tej ustawicznej zmienności metabolizmu informacyjnego nie może on wyjść poza strukturę dla niego specyficzną. nowe bodźce działają na ustrój i wciąż pod ich. zło i dobro. które. Sygnały przez niego odbierane i wysyłane muszą być nowe. nie mogą wykroczyć poza struktura specyficzną dla . który tworzy się pod korygującym wpływem sprzężenia zwrotnego. nowe formy reakcji. Wciąż.

danego ustroju. Fakt. oddaje to. dana struktura utrwaliła się i jej naruszenie. nie zostaje w ogóle przyjęte ani też nie może być przez organizm wytworzone. Prawdopodobne jest. czyli ich struktura. co się w niej nie mieści. a odbierają je niektóre owady. Człowiek nie odbiera światła spolaryzowanego lub pozafiołkowego. i podobnie jak każdy ustrój. że idąc trafiamy stopą na twardy i stabilny grunt. w pewnym sensie analogiczna do strukturalności występującej w metabolizmie energetycznym. Ze strukturalności wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem wynika zasada prawdopodobieństwa — prawdopodobne jest to. wytwarzając impuls nerwowy (oczywiście u tych ustrojów. co wokół się dzieje. że rano zaświeci słońce. w ustrojach niżej stojących w rozwoju filogenetycznym poszczególna komórka może spełniać rolę zarezerwowaną dla układu sygnalizacyjnego (tj. przemawia za realnością wytworzonego obrazu. nie można wyczuć smakiem czy zapachem obecności substancji chemicznych. tzn. co dzieje się w świecie zewnętrznym. To. i reagowaniu na nie różnymi formami ruchu. ich przenoszeniu i integrowaniu — neurony. Zasada prawdopodobieństwa Cechą więc metabolizmu sygnalizacyjnego jest strukturalność. które na zewnątrz ujawniają się pod postacią sygnałów wysyłanych w otoczenie. budzi lęk. tak i z sygnałów do niego dochodzących buduje specyficzne dla siebie formy. ale w rzeczywisty świat i w jakiś sposób go przekształca. Prawdopodobne jest to. który nie zapada się pod nogami ani nie . zadrażnia jego receptory. a nieprawdopodobne to. co mieści się w strukturze tej wymiany. że działanie ustroju nie trafia w próżnię. co się w tej strukturze nie mieści. nie mieszczących się w granicach częstotliwości słyszalnych. buduje specyficzne dla siebie białko. które traktować można jako sygnały wysyłane z ustroju — efektory). W receptorach sygnały otoczenia zostają przekształcone na sygnały własne ustroju — impulsy nerwowe. które nie drażnią odpowiednich receptorów. w jakim stopniu odbierany obraz odpowiada rzeczywistości. nie można usłyszeć drgań powietrza. Sygnały wchodzące do ustroju i z niego wychodzące mają określony stopień prawdopodobieństwa. Przestrzenne i czasowe rozmieszczenie impulsów nerwowych. komórki receptorycznej. gdyż do tego przyzwyczailiśmy się od dziecka. grupą komórek wyspecjalizowanych w odbieraniu bodźców — receptory. przez zaćmienie słońca. zależny od tego. w jakim stopniu dana struktura aktywności utrwaliła się. Zagadnieniem dotychczas nie rozstrzygniętym jest. dociera do ustroju. Nie można ujrzeć fal elektromagnetycznych poza wąskim wycinkiem fal świetlnych. które dysponują aparaturą receptoryczno-nerwowo-efektoryczną. efektorycznej i nerwowej). np. a co w przeżyciu subiektywnym odbierane jest jako obraz otaczającego świata. Tylko drobna część tego.

wywoła to uczucie grozy. W pierwszym przypadku byłoby możliwe tylko jedno połączenie AB = BA. Warto tu może wspomnieć o etymologii słowa „dziwny". promienieć. stąd też uczucia lęku lub śmieszności. które zmieni się w śmiech. Gdy jest inaczej. stykamy się znacznie częściej niż w normalnych stosunkach międzyludzkich z formami zachowania się i przeżyć o małym stopniu prawdopodobieństwa. Gdyby układ nerwowy był zbudowany tylko z dwóch neuronów. Miliardy komórek nerwowych mogą być aktywowane w odcinku tym. wywodzi się ono od aryjskiego pnia . a których psychiatra nie powinien do siebie dopuszczać. a łacińskie . tj. 24. można zastosować tu tzw. permutację. stąd ich określenie jako dziwne lub dziwaczne.deus" dla określenia bóstwa. kiedy nic nowego i niezwykłego zdarzyć się nie może. co nieprawdopodobne. zwany silnią (n!) 1 x 2 x 3 x 4 itd. wówczas naruszeniu utrwalonej struktury towarzyszy lęk. która jednak okazuje się niegroźna i nie narusza utrwalonego sposobu widzenia świata. W psychiatrii. na skutek zaburzeń zmysłu równowagi. BCA. Jednym ze sposobów wywoływania efektu komicznego jest przedstawienie struktury nieprawdopodobnej. To. i na krańcu małego prawdopodobieństwa. czy na razie w ogóle możliwym do wykonania. że zostaliśmy oszukani i że była to tylko maska. co nie mieści się w normalnej strukturze wymiany informacji z otoczeniem. Łuk odruchowy łączący receptor z elektorem jest u człowieka bez porównania dłuższy niż u najwyższych nawet zwierząt. w końcu więc zwycięża.kołysze. gdyż odgrywa tu rolę kierunek przepływu informacji AB – BA). np. na grzęzawisku. Stosując bardzo znaczne uproszczenia. W pierwszym przypadku ma się do czynienia z napięciem wewnętrznym i niepokojem towarzyszącym monotonii i nudzie życia. co ma największy stopień prawdopodobieństwa. natomiast w drugim istnieją możliwości dwóch połączeń.diw" — jaśnieć. gdy tak się stanie. co otacza. kiedy przekonamy się. stąd indyjskie „dewas". różnorodne struktury czynnościowe. w drugim z poczuciem niepewności. W przypadku trzech komórek byłoby ich sześć: ABC. staje się dziwne i niezwykłe. ACB. gdy wszystko... przy czterech byłoby ich już 6 x 4. Prawdopodobne jest. w czasie trzęsienia ziemi. . budzi w człowieku przeciwstawne uczucia lęku i ciekawości. zwłaszcza wielkiej psychiatrii. tworząc niezliczone kombinacje między sobą. które one w otoczeniu budzą. To. zagrożenia i zagubienia się towarzyszącym niezwykłym przeżyciom. CBA. Obliczenie liczby potencjalnych struktur czynnościowych w układzie nerwowym nie jest zadaniem łatwym i nie wiadomo. BAC. aż do n. Uczucie lęku występuje na dwóch krańcach wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem — na krańcu zbyt dużego prawdopodobieństwa. Liczbę kombinacji określa tu wzór matematyczny. niezwykle przyciąga i odpycha. że twarz naszego rozmówcy nie zmieni się nagle w twarz wilka. (Należy zwrócić uwagę na różnicę między połączeniem morfologicznym a czynnościowym. CAB. wówczas możliwych połączeń czynnościowych między nimi byłoby AB i BA. A i B. w czasie burzy na statku. tj.

receptorach odbierających bodźce świata otaczającego. tj. nie trafia na teren całkowicie nie przygotowany. Podane tu oszacowanie ma charakter orientacyjny*. czyli około 52 tyg. schizofreniczne urojenia i omamy. Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z przeszło dziesięciu miliardów (l010) neuronów. Powtarzające się sygnały otoczenia przestają wywoływać reakcję receptorów. 2 tyg. a nie własnego. niż przewiduje wspomniany wzór. zawsze może wyłączyć strukturę dla siebie odpowiednią.Wzór ten nie uwzględnia wielu innych możliwości istniejących w układzie nerwowym. natomiast interoceptory (receptory odbierające sygnały z wnętrza ustroju) adaptują się znacznie wolniej. marzenia na jawie i we śnie. np. Gradient trwałości Człowiek jest zamknięty w możliwościach własnej struktury układu sygnalizacyjnego./rok = 800 lat. Z drugiej jednak strony układ sygnalizacyjny jest nastawiony na zmienność. Zjawisko szybkiej adaptacji występuje w eksteroceptorach. co przychodzi z zewnątrz. l sekundę. Trawestując znane powiedzenie. że komórki nerwowe mają różne prawdopodobieństwo łączenia się z drugimi itp. We wnętrzu ustroju . że nihii novi in cerebro. nie może wyjść poza nią. Następnie trzeba utworzyć sumę logarytmów. Na znalezienie logarytmów potrzeba zatem l0 s. również 1010 s. 100 s = 4 X 104 tygodni. Te niezwykle możliwości tworzenia różnorodnych. co zajmuje pewien czas. że to. Aby wykonać obliczenie tej liczby. bajki. logarytmu-jemy poszczególne czynniki. struktur czynnościowych sprawiają. Obserwowaną rzeczywistość wyprzedzają niejednokrotnie plany. W rzeczywistości więc możliwych kombinacji jest znacznie więcej. takich jak ta. obliczenie wymaga 2 x l010 s 4 X l04 tyg. W sumie potrzebujemy 2x1010 s. że czynnościowe połączenie między komórkami może mieć znak dodatni (pobudzenie) lub ujemny (hamowanie). można rzec. Uwagi te zawdzięczam doktorowi Stanisławowi Olszewskiemu z Katedry Automatyki AGH w Krakowie. Nastawienie na zmienność obowiązuje w stosunku do środowiska otaczającego. czyli przy zastosowanym tu uproszczeniu liczba potencjalnych struktur czynnościowych powinna wynosić w przybliżeniu 1010! (silnia 10 miliardów). że może polegać na miejscowej zmianie potencjału lub pełnym wyładowaniu całej komórki. co zajmie czas np. Ponieważ 106 s jest równe około dwóch tygodni.

Występuje wówczas rozproszenie uwagi. Obu tym komponentom odruchu orientacy]hego (przerwaniu aktualnej . zmęczenie. iż zmienny jest świat zewnętrzny. a te z kolei rozkład glikoaenu na glukozę. ale do wszystkich ogniw łańcucha wymiany sygnalizacyjnej. które stanowią konieczną dla życia strukturę. najmniejszy na styku z otoczeniem zewnętrznym. Sygnały z wnętrza ustroju muszą działać tak długo. następuje zwrot głowy. poziom cukru itd. prowadzą do częściowego lub całkowitego przerwania wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem. Równowaga zostaje przywrócona dzięki działaniu mechanizmów wewnątrzustrojowych. w kierunku źródła bodźca. np. największy na styku z otoczeniem wewnętrznym. zdobycie i spożycie pokarmu powoduje powrót poziomu cukru do normy. jeśli powtarzają się w sposób monotonny. Zmienność pierwszego jest łatwo tolerowana a drugiego bardzo trudno. wytwarzać impulsy nerwowe). Pod wpływem nowego bodźca zostaje na moment przerwana dotychczasowa aktywność ustroju (np. tj. nasłuchując. tj. W razie naruszenia jakiejś stałej. aż przez odpowiednie reakcje ustrój przywróci zachwianą równowagę. w głowie bowiem mieszczą się tele-receptory. Podobnie jak receptory przestają one reagować na powtarzające się sygnały. osłabienie metabolizmu informacyjnego na określonym odcinku kontaktu z otoczeniem. np. stężenia jonów wodorowych (kwasota tkanek i płynów ustrojowych). co hałas ten oznacza). jonów potasu. pod wpływem nagłego hałasu przerywa się na chwilę rozmowę. aż równowaga zostanie przywrócona. który jest przerwaniem tegoż metabolizmu informacyjnego na całej powierzchni kontaktu ze światem otaczającym. np. Można by więc powiedzieć. Szybka adaptacja do bodźców środowiska wewnętrznego kończyłaby się naruszeniem stałych ustroju. czasem też całego ciała. Odruch orientacyjny Zmianę struktury wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem zewnętrznym określa się wg Pawiowa pojęciem odruchu orientacyjnego. a niezmienny — własny ustrój. obniżenie poziomu cukru we krwi pobudzi wydzielanie adrenaliny i hormonów alikotropowych kory nadnerczy.muszą być zachowane pewne stałe wartości (constans). ciepłoty. Zasada ta odnosi się nie tylko do receptorów. sodu. jak i do niego wysyłane. Struktura metabolizmu informacyjnego miałaby więc określony gradient trwałości. senność i wreszcie sen. odpowiednie receptory muszą tak długo reagować (tj. dzięki czemu większy strumień sygnałów pada na powierzchnię receptoryczną. lub dzięki działaniu na zewnątrz. że w metabolizmie sygnalizacyjnym obowiązuje ogólna zasada. Zarówno sygnały odbierane od otoczenia. narządy zmysłowe odbierające sygnały z odległości.

W okresie zapadania w sen. gdy wymiana sygnalizacyjna z otoczeniem redukuje się do minimum.wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem a skierowaniu telereceptorów na źródło bodźca) towarzyszy wyładowanie wegetatywne w postaci przyspieszenia akcji serca. ponieważ trafia na ustrój. że siła reakcji wegetatywnej i emocjonalnej na bodziec zewnętrzny nie jest tylko zależna od siły tegoż bodźca. przypadkowy dźwięk. wzrostu ciśnienia krwi. co prawdopodobnie zmienia opór elektryczny skóry (odruch skórnogalwaniczny). do silnego i gwałtownego uczucia zaskoczenia. że coś zakłóca stan istniejący. zmiany rytmu oddechowego. może zacząć się dopiero po zapadnięciu zasadniczej decyzji. ale też od stopnia jego niezwykłości i od aktualnego stanu. wywołanego nagłym. czyli przejście rytmu spoczynkowego alfa w rytm szybszy i mniej regularny (desynchronizacjaj. Kontakt z otoczeniem. staje się wskutek tej nadwrażliwości . zwiększenia potliwości skóry. Są tu trzy możliwości — plus. Tylko w pierwszym wypadku może dojść do eksploracji źródła bodźca. Utrzymuje się z reguły dłużej niż ruchowy komponent odruchu orientacyjnego. Co się tyczy subiektywnego obrazu wydarzeń wywołanych sygnałem otoczenia. a w trzecim powrót do przerwanej przez bodziec aktywności. świadomości. niespodziewanym bodźcem. gdy bodziec orientacyjny nie dociera do świadomości. czyli do aktywności określanej jako faza badawcza odruchu orientacyjnego. ten sam hałas uliczny. określana jako badawcza. w drugim ucieczka od niego. które wahać się może od bardzo dyskretnego i zwiewnego uczucia niezadowolenia. który w ciągu dnia przestał już działać. tj. Wyrazem zmiany czynności bioelektrycznej mózgu pod wpływem bodźca zewnętrznego jest reakcja zatrzymania. Reakcja wegetatywna z towarzyszącym jej uczuciem nieokreślonego niepokoju występuje nawet wówczas. to schematycznie przedstawić je można następująco: pierwszą reakcją jest uczucie niepokoju. że tylko komponent wegetatywny i śladowe uczucie niepokoju są jedyną oznaką. Jakiś niezwykły szmer wywoła silniejszą reakcję orientacyjną niż znacznie głośniejszy hałas uliczny. do którego człowiek mieszkający w mieście tak szybko się przyzwyczaja. że przestaje nań reagować. Siła reakcji wegetatywnej zwykle koreluje z siłą reakcji uczuciowej. Z codziennego doświadczenia wiadomo. Na tym kończyłaby się pierwsza faza odruchu orientacyjnego. który w tym momencie wycofywał się z wymiany sygnalizacyjnej i tym samym był nie przygotowany do przyjmowania bodżców. dotyczącej prawdopodobieństwa charakteru nowego bodźca. Podobna sytuacja zdarza się w nerwicach typu neurastenicznego: zwykłe bodźce. Staje się więc z powrotem silnym bodźcem orientacyjnym. przykry już z powodu innych objawów nerwicowych. Zdarza się. wywołują niewspółmiernie silną reakcję orientacyjną. Druga faza. wywołuje bicie serca. czyjś głos. jak sygnał telefonu. W pierwszym wypadku występuje zbliżenie do źródła bodźca. minus i zero. w rytm beta. że jakiś bodziec zewnętrzny zadziałał na ustrój. uczucie gwałtownego lęku itp. zwłaszcza palców rąk i nóg.

Sygnały o wartości bliskiej zeru są w normalnej wymianie sygnalizacyjnej z otoczeniem od razu odrzucane na powierzchni receptorycznej lub w dalszych ogniwach łuku odruchowego. wyżej wspomnianych. jakby miały duże znaczenie i odwrotnie. Naruszenie struktury zarówno metabolizmu energetycznego. co pożywienie dla metabolizmu energetycznego. Z dwóch podstawowych czynności tegoż układu: pobudzenia i hamowania. gdy struktura wymiany sygnalizacyjnej z otoczeniem jest wyraźnie naruszona. mogą one przebić barierę selekcyjną. Bodźce. Niewspółmiernie gwałtowna reakcja orientacyjna występuje też przy budzeniu się ze snu. jego wartość zostaje od razu w pierwszym zetknięciu oznaczona. nie może być całkiem nowy. ponieważ nie . Skala wartości ulega wówczas rozchwianiu. Może zostawić wyraźny ślad pamięciowy. który przebije się przez powierzchnię receptoryczną. stanowi zawsze pewne zagrożenie dla ustroju. w ostrych i przewlekłych zespołach psychoorganicznych. Może on w ogóle nie wywoływać reakcji orientacyjnej lub może ją wywołać. większość ruchów przy chodzeniu jest wywołana sygnałami nie docierającymi do świadomości). a sygnały o małym znaczeniu mogą działać tak. Zdolność selekcji bodźców otoczenia można wyobrazić sobie w formie skali wartości. może też wywołać reakcję świadomą. jak i informacyjnego. tutaj bez wyboru aktywizują cały układ sygnalizacyjny. sygnały otoczenia dla metabolizmu informacyjnego są tym. już w pierwszych ogniwach łuku odruchowego. ogólnie mówiąc w tych przypadkach. Z drugiej jednak strony musi on w jakimś stopniu do tej struktury pasować. Według tej skali jedne sygnały są łatwiej przepuszczane. inne trudniej. np. które normalnie zostają zatrzymane na samej powierzchni receptorycznej lub. W tym sensie ustrój antycypuje to. co częściej się zdarza. Tylko w sytuacjach upośledzenia metabolizmu informacyjnego. co może go spotkać ze strony otoczenia. a pierwsza ulega zakłóceniom. ta ostatnia jest wrażliwsza. Antycypacja Każdy sygnał otoczenia. może dotrzeć do świadomości (np. zmienia w mniejszym lub większym stopniu strukturę metabolizmu sygnalizacyjnego i jednocześnie go wzbogaca. Głównym objawem tego naruszenia jest obniżenie zdolności selekcyjnej układu sygnalizacyjnego. po ataku padaczkowym itp.jeszcze przykrzejszy. po narkozie. ze stanu nieprzytomności. działając na ustrój zostaje natychmiast oznaczony określoną Wartością i zależnie od decyzji wartościującej kształtują się jego dalsze losy. zmieniającej się każdorazowo zależnie od aktualnej sytuacji ustroju i jego środowiska. świadomy lub nieświadomy. Sygnał otoczenia nie jest więc czymś całkiem nowym. a być nie spostrzeżony..

gdy nasze przewidywanie się nie spełniło. nagła cisza będzie tak silnym sygnałem. po której się idzie. a w przypadku zachwiania struktury informacyjnej — o łęku dezintegracyjnym. Skomplikowany łańcuch czynności związany z analizą percepcyjną. że droga. jest istotną cechą metabolizmu informacyjnego. tj. Jest ono zasadniczą . Strzał z rewolweru wywoła silniejszą reakcję orientacyjną niż tej samej siły stuk motoru. którą można traktować jako swoisty dla odruchu orientacyjnego rodzaj reakcji lękowej. które na poziomie świadomości jest odczuwane jako zdolność przewidywania. a tym samym gorzej mieszczący się w dotychczasowej strukturze interakcji z otoczeniem. przy pełnym udziale świadomości. zażytego świadomie. w ogóle metabolizmu. opartej na prawdopodobieństwie. W przypadku metabolizmu informacyjnego silą reakcji lękowej jest tym większa. Rzutowanie w przyszłość. W przypadku zachwiania struktury ener-detycznej wymiany ze środowiskiem mówimy o lęku biologicznym. Reakcja zaskoczenia. jesteśmy zaskoczeni. Dzięki temu założeniu funkcja ta odbywa się automatycznie. Zmiana percepcji otoczenia pod wpływem LSD lub innego środka halucynogennego. powstała reakcja lękowa jest wynikiem naruszenia struktury określonego wycinka interakcji z otoczeniem — funkcji chodzenia. polegający przypuszczalnie na przyporządkowaniu wchodzących sygnałów istniejącym już zapisom pamięciowym. im dochodzący sygnał jest mniej prawdopodobny. Przewidywanie nie jest wyłącznie czynnością świadomą. że może obudzić kogoś ze snu. przy braku tlenu niż przy braku pożywienia. Nagła ciemność wywołana zaćmieniem słońca da silniejszą reakcję lękową niż ciemność wywołana brakiem prądu elektrycznego. jest proporcjonalna do dysproporcji między przewidywaną a faktyczną formą zakłócenia metabolizmu informacyjnego. że obserwowany przedmiot można zaliczyć do określonej kategorii zapisów pamięciowych. wówczas akt chodzenia jest wykonywany przy całościowym zaangażowaniu układu sygnalizacyjnego. na trudnej ścieżce górskiej. jest równa. w czasie wojny. by rozpoznać znaną nam rzecz. rozpoznany znajomy okaże się obcą osobą. Subiektywnym sygnałem zagrożenia jest uczucie lęku. Świadoma jest ostateczna decyzja. Siła reakcji lękowej jest proporcjonalna do stopnia gwałtowności zachwiania struktury. W przypadku metabolizmu energetycznego będzie ona większa np. np. czym skończy się zachwianie struktury. Gdy idąc chodnikiem. Zwykle wystarczy drobny szczegół. gdy np. gdy jest inaczej. przy gwałtownej dysfunkcji hormonalnej niż przy łagodnej itp. pojedynczy znak. również energetycznego. rozgrywa się poza sferą świadomości.wiadomo. a idąc dalej. nagle potkniemy się na jego nierówności. wywoła słabszą reakcję lękową niż analogiczna zmiana występująca w chorobie psychicznej lub pod wpływem nieświadomego zatrucia substancją chemiczną wywołującą halucynacje. gdy huk wybuchów bomb i pocisków staje się już czymś zwyczajnym.

W pojęciu planu mieści się widzenie przyszłości.cechą przyrody ożywionej. W tym ujęciu lęk jako subiektywny wyraz zachwiania porządku metabolizmu informacyjnego towarzyszyłby stale człowiekowi od prawie niedostrzegalnego niepokoju przy zwykłym odruchu orientacyjnym do paniki wynikającej z całkowitego rozbicia istniejącego porządku. tak że obraz otaczającego świata tworzy się na zasadzie różnorodnego umiejscowienia sygnałów nerwowych na siatce czasowo-przestrzennej. W głównej mierze pogotowie to. nakłada się na dezintegrację już istniejącą. Realizm przyrody polega na ogólnej zgodności planu z możliwościami środowiska. u człowieka odpoczywającego. „Przewidując" dalsze etapy swego rozwoju. realizuje swój plan genetyczny poprzez wymianę energii i informacji ze swoim środowiskiem. Integracja i dezintegracja Dezintegracja struktury metabolizmu informacyjnego. Każda żywa istota od najprostszej jednokomórkowej do najbardziej skomplikowane] wielokomórkowej. Możliwe. bowiem dzięki niemu może się wytworzyć nowa struktura metabolizmu informacyjnego (może powstać nowa myśl. że granica ta nie jest tak ostra w świecie zwierzęcym. Sam plan może zresztą ulec modyfikacjom pod wpływem środowiska. Współrzędna czasu. co się już dokonało. stanowi najważniejszy element struktury metabolizmu informacyjnego. Na przykład u człowieka skupionego nad pracą nowy bodziec na ogół zwiększa dezintegrację. od tego. w różnym zresztą nasileniu. "W ludzkiej świadomości ostro odcina się przeszłość. W zależności od warunków środowiskowych możliwości realizacji planu genetycznego kurczą się lub rozszerzają. gdyż sygnał nerwowy jest jakościowo niezależny od rodzaju bodźców otoczenia. w wyniku nałożenia się obu może się ona sumarycznie zwiększyć lub zmniejszyć. obok współrzędnych przestrzennych. rozprasza go. wspomnienie itp. który może się realizować jedynie w ustawicznej wymianie ze środowiskiem. jest wciąż sprawą dyskusyjną. a na odwrót. np. występuje u każdego człowieka. nowe wrażenie. wywołana strumieniem sygnałów z zewnątrz ustroju lub z jego wnętrza. poprzednia struktura musi być zburzona. To ustawiczne burzenie i budowanie jest może najbardziej charakterystyczną cechą pracy układu sygnalizacyjnego. w przypadku kataklizmu lub ostrej schizofrenii. będąc związane z istniejącym w metabolizmie informacyjnym . To ułożenie sygnałów stanowi aktualną strukturę czynnościową metabolizmu sygnalizacyjnego. od przyszłości. jaką jest człowiek. co ma się dokonać.). a na jej miejsce zbudowana nowa. Niektórzy psychiatrzy mówią o pogotowiu lękowym. w pewnej przynajmniej mierze ustrój musi „przewidywać" zachowanie się środowiska w stosunku do siebie. W jakim stopniu modyfikacja taka jest możliwa. czyli to. przewidywanie. rozproszonego analogiczny bodziec może ją zmniejszyć. co zostało już zrealizowane.

zjeżenie się włosów itd. mogą być traktowane jako sygnały wysyłane w otoczenie. gdyż sygnały pochodzące z układu ruchowego (z mięśni. Im układ sygnalizacyjny jest bardziej precyzyjny i wymiana informacji z otoczeniem bardziej skomplikowana. więzadeł itd. . to jednak w razie potrzeby mogą one z powrotem być świadomie sterowane. tj. choć de facto pochodzą z wnętrza ciała.. gdyż może być zaŁeżne od aktu woli. mówienie. w szczególności od decyzji wyboru danej struktury czynnościowej. zblednięcie czy zaczerwienienie twarzy. wzmożona potliwość dłoni. ponieważ stanowią rodzaj sprzężenia zwrotnego dla sygnałów wychodzących z ustroju. pisanie itp.pewnym rozchwianiem porządku. które jest właściwie funkcją wegetatywną. np. rozszerzenie źrenic. określane jako proprioceptywne. a drugi — z otoczeniem wewnętrznym. Z drugiej strony pewne reakcje wegetatywne. stawów. jak chodzenie. Układ wegetatywny określa się też jako autonomiczny. nie jest jednak funkcją całkowicie autonomiczną.). czyli dla wszelkich form ruchu. Oddychanie. Wprawdzie wiele funkcji sterowanych przez układ somatyczny rozgrywa się poza sferą świadomości — funkcje zautomatyzowane. Granica między funkcjami wolicjonalnymi a autonomicznymi nie jest jednakże ostra. tym utrzymanie stabilnej równowagi staje się trudniejsze. Natomiast funkcje wegetatywne są funkcjami sensu stricte autonomicznymi.. że ich manifestowanie się na zewnątrz jest sprawą drugorzędną i że w istocie należą one do wewnętrznego metabolizmu informacyjnego. Pojęcie to ma uwypuklić jego niezależność od świadomych procesów psychicznych. będąc niejednokrotnie ważną wskazówką orientacyjną co do stanu emocjonalnego. Zaburzenia wegetatywne Uwagi neuroanatomiczne i neurofizjologiczne Układ nerwowy somatyczny i autonomiczny Układ sygnalizacyjny zwykło się dzielić na: somatyczny i wegetatywny (autonomiczny). od aktu woli. nie można nimi kierować własną wolą. W przeciwstawieniu do układu wegetatywnego układ somatyczny nazywa się analogicznie układem wolicjonalnym. należą do domeny układu somatycznego. Pierwszy zajmuje się wymianą sygnałów z otoczeniem zewnętrznym. Mimo to traktuje się je jako reakcje wegetatywne. Podział ten nie jest całkiem ścisły. uważając.

Układ współczulny wzmaga procesy kataboliczne. stamtąd dochodzą sygnały i tira z kolei w formie ruchu są wysyłane. budowy. a część współczulna jest zlokalizowana w większej odległości od terenu działania (skupiska komórek leżą przed kręgosłupem — zwoje przedkręgowe). w części centralnej zaciera się. substancja i energia otoczenia zostają przekształcone na swoistą strukturę energetyczną i substancjalną ustroju. różnicę tę można ująć jako większą decentralizację układu autonomicznego. że układ współczulny łączy się z układem centralnym w jego części środkowej (piersiowo-lędźwiowej). Pod względem anatomicznym różnica między układem autonomicznym a somatycznym zaznacza się wyraźnie na obwodzie. niż proces burzenia. wektor wymiany energetycznej z otoczeniem jest skierowany na zewnątrz. gdy ustrój przygotowuje się do walki lub ucieczki. sygnały są odbierane z różnych narządów ustroju i do nich z powrotem wysyłane. niż to się dzieje w układzie somatycznym. że układ współczulny jako pobudzający procesy destrukcji najsilniej działa wówczas. Układ współczulny i przywspółczulny Część przywspółczulna znajduje się bliżej narządów wewnętrznych (niektóre skupiska komórek nerwowych mieszczą się w samych narządach wewnętrznych lub w ich bezpośredniej bliskości). że ta zależność wiąże się z funkcją mowy. Ta różnica w lokalizacji. a te właśnie grupują się głównie w środkowej części . tj. Terenem oddziaływania dla układu autonomicznego jest własny ustrój. w której oddychanie odgrywa ważną rolę. jak się zdaje. Poruszając się na swoim terenie. Specyficzna dla ustroju struktura energetyczno-substancjalna zostaje zmieniona na niespecyficzną — na energię mechaniczną. Układ przywspółczulny wzmaga procesy anaboliczne. podczas gdy układ somatyczny oddala się od terenu obcego i bardziej od niego izoluje. Duże masy mięśniowe muszą ulec wówczas aktywacji. Proces budowy jest bardziej skomplikowany.Możliwe. To dziwne nieco połączenie z osią układu nerwowego może wynikać stąd. Natomiast dla układu somatycznego terenem oddziaływania iest środowisko zewnętrzne. ośrodki sterujące muszą więc znajdować się bliżej miejsca działania. jest to jakby wewnętrzny układ sygnalizacyjny. a stosunkowo proste substancje chemiczne wydalane z ustroju itp. rozpadu. wynika z odmiennego charakteru aktywności obu układów. układ autonamiczny jest jakby bezpieczniejszy. cieplną. wektor przemiany energetycznej jest skierowany do ustroju. Nie wdając się w szczegóły anatomiczne. może bardziej do niego się zbliżyć. Druga różnica lokalizacyjna polega na tym. a układ przywspółczulny w odcinkach skrajnych (głowowym i krzyżowym). tj. Jego jednostki sterujące — ciała komórkowe neuronów — mieszczą się bliżej terenu oddziaływania.

osi ciała. Natomiast układ przywspółczulny, jako pobudzający procesy budowy, najsilniej działa wówczas, gdy ustrój przygotowuje się do funkcji pokarmowych i rozrodczych, a te lokalizują się w odcinku głowowym (otwór gębowy) i odcinku końcowym (odbyt pierwotny). W osi centralnej układu nerwowego zaciera się rozróżnienie lokalizacyjne układu współczulnego i przywspółczulnego. Trudno jest ściśle określić, które skupiska komórek nerwowych należą do jednego, a które do drugiego układu. Lokalizacja obejmuje poszczególne funkcje, główne skupiska komórek nerwowych sterujących oddychaniem i krążeniem znajdują się w dolnych odcinkach pnia mózgu (w rdzeniu przedłużonym i w moście), a ośrodki nerwowe dla przemiany wodnej, węglowodanowej, tłuszczowej, termoregulacji, funkcji pokarmowych i rozrodczych itd. — w podwzgórzu. Ośrodki te sterują zarówno układem współczulnym, jak i przywspółczulnym. Procesy anaboliczne i kataboliczne — konstrukcji i destrukcji — są tak ze sobą zespolone, że sterowanie nimi niezależnie od siebie jest niemożliwe. Widać z tego, jak zespolone są ściśle ze sobą dwa przeciwstawne procesy; budowy i niszczenia, na nich bowiem opiera się dialektyka życia. Podwzgórze i węchomózgowie Podwzgórze uważa się za główny ośrodek funkcji wegetatywnych. Podwzgórze łączy się przez przysadkę mózgową Z układem endokrynnym. Przysadka, podobnie jak podwzgórze w układzie wegetatywnym, odgrywa centralną rolę w układzie endokrynnym. Nie znaczy to, aby ośrodki wenetatywne znajdujące się w filogenetycznie starszych częściach ośrodkowego układu nerwowego — w rdzeniu i pniu mózgowym — były mniej ważne; uszkodzenie ich (np. ośrodków oddychania i krążenia w rdzeniu przedłużonym) może prowadzić do śmierci. Równie w młodszych filogenetycznie częściach mózgu znajdują się ważne ośrodki wegetatywne; są one ściśle zespolone z ośrodkami somatycznymi (tj. sterującymi wymianą sygnałów ze światem otaczającym), tak że oddzielenie ich jest często niemożliwe. Na przykład drażnienie pola ruchowego czy czuciowego w korze mózgowej wywoła jednocześnie zmiany naczynioruchowe w części ciała, której reprezentacja korowa została zadrażniona. Drażnienie starszych filogenetycznie części kory mózgowej (węchomózgowia) wywołuje silne reakcje wegetatywne, ale jednocześnie zasadnicze postawy w stosunku do otoczenia — wściekłości, paniki, pobudzenia seksualnego. Węch, który u człowieka jest zmysłem nie tak ważnym jak u innych ssaków, odgrywa, jak się zdaje, istotną rolę w filogenezie kory mózgowej. Sygnały węchowe determinują zasadniczą orientację w świecie otaczającym. Układ sygnalizacyjny węchowy tworzy jakby rdzeń, wokół którego narasta najwyższy, tj. korowy poziom metabolizmu informacyjnego. Węchomózgowie człowieka tylko w małym stopniu jest związane ze zmysłem węchu (bezpośrednio z nim

związana jest opuszka węchowa, a prawdopodobnie też jądra migdałowate), niemniej filogenetycznie z niego się wywodzi. Węch jest jedynym zmysłem, którego sygnały nie biegną przez główną stację przekaźnikową, tj. przez wzgórze (thalamus), lecz wprost zmierzają do kory mózgowej, co również może wskazywać na jego specyficzne znaczenie. Badania neurofizjologiczne przemawiają za tym, że drażnienie węchomózgowia, a także podwzgórza wywołuje wraz z reakcjami wegetatywnymi silne przeżycia uczuciowe. Dlatego też uważa się te części mózgu, przy zachowaniu całej ostrożności w lokalizowaniu funkcji psychicznych, za główny ośrodek życia emocjonalnego. Porównując mózg najniższych ssaków, np. gryzoni, z mózgiem człowieka, stwierdza się niewspółmiernie duży rozwój najwyżej uformowanych części kory mózgowej (neocortex) w porównaniu z filogenetycznie najstarszą częścią kory mózgowej (archicortex i mesocortex), tj. z węchomózgowiem, a także z podwzgórzem. Te części mózgu u najniższego i najwyższego ssaka są prawie identyczne. Skok filogenetyczny w rozwoju mózgu koncentruje się u człowieka na neocortex. Nastawionych neuroanatomicznie i neurofizjologiczme psychiatrów powyższe fakty skłaniają do raczej smutnych refleksji na temat tzw. wyższych uczuć ludzkich. A obserwując reakcje uczuciowe zwierząt wyższych (ssaków, ptaków) niekiedy dochodzi się do przekonania, że ich życie uczuciowe jest bardziej harmonijne i szlachetniejsze niż człowieka. Dysproporcja między gwałtownym rozwojem „nowej" kory mózgowej a niezwykle powolnym rozwojem „starej" nie wpływałaby więc korzystnie na harmonię życia uczuciowego. Wreszcie badania neurofizjologiczne nad pamięcią wskazują na to, że dla utworzenia zapisu pamięciowego konieczne jest przejście strumienia informacji przez węchomózgowie i podwzgórze, o trwałości zapisu pamięciowego decyduje m.in. komponent uczuciowy. Słuszne wydać się może popularne powiedzenie o kierowaniu się w życiu węchem. Wokół struktur anatomicznych związanych z tym zmysłem skupiają się struktury sterujące podstawowymi zachowaniami o silnym ładunku emocjonalnym (postawy ,,do" i ,,od"), a jednocześnie funkcjami wegetatywnymi i endokrynnymi. Filogenetycznie węch byłby zmysłem najważniejszy m w zasadniczej orientacji w świecie otaczającym. Węch i smak, zmysły zresztą do siebie zbliżone, stanowią granicę między metabolizmem informacyjnym a energetycznym. Od nich ostatecznie zależy decyzja, czy dana część świata otaczającego może zostać wchłonięta i zamieniona na strukturę własną ustroju, czy też należy ją od siebie odrzucić. Bodźce węchowe są też decydującymi sygnałami w doborze seksualnym. Wprawdzie znaczenie węchu i smaku u człowieka nie jest tak duże jak w świecie zwierzęcym, niemniej odgrywają one wyraźną rolę w doborze pokarmów, a także w doborze seksualnym. Sygnały z innych zmysłów muszą przejść przez węcho-mózgowie, aby utrwalić

się w pamięci. Wiadomo, że bodźce węchowe czy smakowe należą do tych, które najłatwiej nrzywołują wspomnienia z plastyczną żywością autentycznego przeżycia. Od struktur ośrodkowego układu nerwowego związanych ze zmysłem węchu i smaku, zależy więc decyzja wchłonięcia lub odrzucenia świata otaczającego nie tylko w sensie metabolizmu energetycznego, lecz też informacyjnego. Słusznie więc mówi się o ,,smaku" życia, gdyż wchłanianie tego, co wokół się dzieje, jest w strukturze morfologicznej i funkcjonalnej układu nerwowego dość ściśle związane ze zmysłem węchu i smaku. Sygnały dochodzące do kory mózgowej z różnych obwodowych pól receptorycznych spływają do węchomózgowia; tam prawdopodobnie zapada decyzja co do zasadniczej postawy: zbliżyć się, czy oddalić. Od tej decyzji zależy zasadniczy ton uczuciowy przeżycia wywołanego wchodzącymi do mózgu sygnałami, a także ich utrwalenie w palnięci. Doświadczenia na zwierzętach i obserwacje neurochirurgiczne u ludzi zdają się przemawidć za tym, że zniszczenie węchomózgowia uniemożliwia tworzenie nowych zapisów pamięciowych, natomiast nie ginie pamięć zapisów wytworzonych przed zabiegiem, Dalsza droga strumienia sygnałów prowadzi z węchomózgowia do podwzgórza, gdzie zależnie od zapadłej w węcho-mózgowiu decyzji występuje z kolei rozkaz większej lub mniejszej mobilizacji ustroju. Przy decyzji ,,od" jest ona większa niż przy decyzji „do". Walka i ucieczka wymagają bowiem większego wysiłku niż przyjazne zbliżenie się. Postawa ,,do" nastawia układ wegetatywny w kierunku anabolicznym, a postawa ,,od" — w kierunku katabolicznym. W ten sposób bodźce świata otaczającego rezonują się w całym ustroju, człowiek spostrzega świat nie tylko oczyma, uszami, węchem itd., ale też sercem, żołądkiem, jelitami., naczyniami krwionośnymi itd. We wszystkich narządach ustroju odzwierciedla się bowiem metabolizm informacyjny. Układ endokrynny poprzez podwzgórze i przysadkę mózgową bierze czynny udział w przygotowaniu ustroju do tego, co ma za chwilę nastąpić. Szczególnie ważną rolę odgrywa tu tzw. oś przysadkowo-nadnerczowa (przysadka i kora nadnerczy), do której taką wagę przykłada Selye w swojej teorii stresu. Teoria ta była dalszym rozwinięciem badań wybitnego fizjologa amerykańskiego Cannona nad zjawiskiem obserwowanym przez etnografów u niektórych plemion murzyńskich, tzw. śmierci woodoo. Lęk wyzwolony zaklęciem czarownika lub przekroczeniem tabu prowadzi do stanu skrajnej prostracji i w ciągu kilku dni do śmierci. Marginesowe uwagi o medycynie naukowej Badania nad zmianami fizjologicznymi i biochemicznymi, towarzyszącymi różnego rodzaju stanom uczuciowym, stanowią dziś rozległą dziedzinę wiedzy, tworzącą podstawę psychosomatyki. Koncepcja wpływu psychicznego na

a nierzadko spaczony wgląd w prawdziwe mechanizmy działania układu. charakterystyczna dla wszystkiego.czynności somatyczne stanowiła ideę przewodnią medycyny przednaukowej.. a potem nieraz zabija. Znika w nim ruch i dialektyka życia i śmierci — umierania i odradzania się. maski. Powstanie medycyny naukowej było związane z rozdzieleniem psyche od soma. bo jest ona w gestii badającego. opiera się na zasadzie: działam i obserwuję wynik mego działania. stara się go schwycić. który zafascynował je na łące. to tylko te które sam odkrył dzięki naruszeniu granicy przez eksperyment. a badany skutkiem. że jedyne prawa obowiązujące w obserwowanym układzie. Pierwszy polega na tym. Badający jest przyczyną. tym większe staje się pole działania dla eksperymentatora. co obserwuje jako skutek własnego działania na badany układ. Wydaje mu się. trzyma go w rączce.. Studia lekarskie zaczynają się od anatomii i histologii. co żywe. Dzięki śmierci obraz morfologiczny zostaje utrwalony. Eksperyment naukowy. tańce rytualne. Przedmiot badany nie ma własnej przyszłości. Na niej opierały się różnego rodzaju praktyki stosowane przez lekarzyczarowników: zaklęcia. a przedmiot obserwowany w ten czy inny sposób reaguje na jego działanie. które miały choremu przywrócić zdrowie. W tym sensie łatwiej eksperymentować na przedmiotach martwych niż na żywych. patrzy w przyszłość. co w skrzynce się naprawdę kryje. Inaczej bowiem nie dałoby się poznać-morfologii ciała ludzkiego. gdzie przedmiot badania musi być uśmiercony.czarnej skrzynki". daje tylko fragmentaryczny. który stał się podstawą medycyny naukowej. ale nadal nie wiadomo. by móc go mieć na zawsze i w dowolnej chwili go badać. że koncentrując się na obserwacji skutków własnego działania. bez jego działania nie mogłoby ono powstać. Eksperymentator jest inicjatorem zjawiska. Dziecko. jest skierowany w prze- . zapomina on o granicy oddzielającej badany układ od otoczenia i o swoistości praw rządzących w obrębie układu. że wyskakują z niej różne rzeczy. Ciało bowiem musiało stać się przedmiotem podległym swobodnej manipulacji koniecznej do poznania zarówno jego struktury anatomicznej. a niekiedy zdrowemu zaszkodzić (w przypadku czarnej magii). On planuje przebieg wydarzeń. na roślinach i zwierzętach niż na człowieku. że eksperymentator zbyt łatwo stawia znak równości między swoim działaniem a przyczyną. Jest to znany problem . chcąc lepiej zapoznać się z motylem. działa się na nią w ten czy w inny sposób. zapominając o tym. Stopień swobody badacza wzrasta ze stopniem braku swobody badanego przedmiotu. które eksperymentator może łatwo popełnić: błąd granicy i błąd fałszywego determinizmu. co powoduje. Drugi błąd związany jest z tym. Im łatwiej przedmiotem obserwacji da się swobodnie manipulować. czary itp. Dwa są główne błędy myślowe. jak i mechanizmów fizjologicznych i chemicznych. że każdy układ ma swoistą organizację czynnościową i że to.

Istotą życia jest bowiem ustawiczna wymiana energetyczno-sygnalizacyjna między ustrojem a jego środowiskiem. Bez przekaźnika genetycznego każdy żywy ustrój musiałby od początku zaczynać ewolucję przyrody ożywionej. w funkcjonowaniu żywego ustroju. dostosowanym raczej do człowieka niż do nich. plan ten ulegnie modyfikacji. Przykładem nieliczenia się ze specyfiką metabolizmu informacyjnego i swoistością jego determinizmu są niektóre doświadczenia stosowane do niedawna z wielkim zapałem w psychologii eksperymentalnej. opartymi na bodźcach węchowych i smakowych. A tak wchodzi w życie z gotowym planem porządku — negatywnej entropii. które doprowadziły do aktualnego stanu. Gdy pod wpływem nieznanych nam jeszcze czynników w jednej z nich. zwykle szczury (psychologowie bowiem preferują szczury. lecz jeśli wg fizyka Schroedingera określimy je jako przeciwstawienie się entropii — dążeniu materii do bezwładnego ruchu cząsteczek. mające różne cele i zadania. W każdym razie nie może się on rozwinąć bez udziału środowiska. poddawane są różnego rodzaju testom na inteligencję (labirynty itp. a badane są przyczyny.). to wówczas plan genetyczny można traktować jako ułatwienie w wysiłku życia. Powstają w ten sposób różnego rodzaju tkanki i narządy. Wszystkie komórki mają bowiem ten sam plan genetyczny. w jakim stopniu plan genetyczny wpływa na przyszłość danego ustroju. powstaje komórka nowotworowa. w szczególności emocjonalnej. ale też nieożywionej i w urządzeniach technicznych problem przyszłości jest równie ważny dla charakterystyki badanego przedmiotu. dotyczących niektórych metod naukowych stosowanych w medycynie współczesnej.szłość. Warto może wyobrazić sobie sytuację odwrotną: gdyby szczury badały zachowanie się człowieka testami dla nich specyficznymi. . która rozmnażając się tworzy obcą i często wrogą (w przypadku nowotworów złośliwych) społeczność w macierzystym organizmie. Zwierzęta doświadczalne. W miarę rozwoju filogenetycznego funkcje jednostek tej społeczności ulegają coraz większej specjalizacji. Tymczasem nie tylko w przyrodzie ożywionej. jakby testowany człowiek w nich wypadł. a neurofizjolodzy koty). Jak dotychczas nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Nie wiemy. Mimo to jednak zachowany jest wspólny plan aktywności. nie wiadomo. a w związku z tym — do uwag krytycznych. jak problem jego przeszłości i aktualnego stanu. np. Integracja genetyczna. czym jest życie. Przy rozpatrywaniu roli układu wegetatywnego i endokrynnego w ustroju dochodzi się nieuchronnie do refleksji nad znaczeniem czynników natury psychicznej. endokrynna i nerwowa Na każdy ustrój wielokomórkowy można popatrzeć jak na społeczeństwo złożone z bardzo wielu jednostek (komórek).

ale reaguje tylko ten. które sygnału tego oczekują. ale na skutek tego. jest dolegliwość cielesna. Widocznie jest on potrzebny i nie mógł być przez układ nerwowy zastąpiony. rozchodząca się z krwią po całym ustroju i wywołująca reakcję w tych narządach. Jak wspomniano. Znacznie precyzyjniej sprawą integracji wielomiliardowej społeczności komórkowej kieruje układ nerwowy. na którym mogą rozminąć się bardziej szczegółowe i zmienne aktywności ustroju. spostrzegana w smutku czy w radości lub z uczuciem nienawistnym czy przyjaznym. że tło jest inne. nerwowego. jego zdaniem.Współcześni genetycy w przeciwieństwie do dawnych są skłonni przypisywać planowi genetycznemu większą plastyczność. działanie jego jest znacznie dłuższe niż impulsu. Sygnał wysyłany przez gruczoł dokrewny działa na cały ustrój. zwykle kieruje się do lekarza chorób wewnętrznych lub innego specjalisty medycyny somatycznej. Układ endokrynny nie jest systemem sygnalizacyjnym zbyt zwrotnym. sterowane już przez układ nerwowy. Na przykład ta sama rzecz. Symptomatologia zaburzeń wegetatywnych Skargi cielesne w chorobach somatycznych i nerwicach Chory na nerwicę rzadko trafia wprost do psychiatry. Dolegliwości psychiczne — swoje niepokoje. Niemniej układ endokrynny w trakcie rozwoju filogenetycznego nie zostaje wyrugowany przez układ nerwowy. lekarz może mu pomóc. a także precyzyjność wyzwalania właściwych reakcji niezbyt duża. który by integrował funkcje wielokomórkowej społeczności i jednocześnie przystosowywał je do sytuacji w świecie otaczającym. wobec bólu fizycznego staje bezradny. dzięki czemu łatwiej jest je oddać w . W ten sposób powstała integracja endokrynna. specjalnego systemu. co prawda znacznie wolniej. w której rolę sygnału spełnia substancja chemiczna. smutki. co i w jaki sposób z tego planu zostanie zrealizowane. oczywiście najsilniej na ten narząd. Przeżycia te formalnie mogą być identyczne. wyda się zupełnie inna. którego dana wiadomość dotyczy. Sygnały szybciej i łatwiej trafiają tu do właściwych odbiorców. stają się czymś innym. do którego jest skierowany. które też stanowią tło dla bardziej szczegółowych i zmiennych przeżyć. Ciało jest jakby bardziej na zewnątrz. urazy i kompleksy — może sam sobie próbować tłumaczyć i z nimi gorzej lub lepiej radzić. W życiu subiektywnym byłaby tu pewna analogia ze stanami uczuciowymi. Od nich zależy. Bodźce otoczenia na zasadzie sprzężenia zwrotnego modyfikują genetyczny plan aktywności. rozwija się równolegle z tamtym. Jego działanie jest stosunkowo powolne. co chorego najwięcej niepokoi i w czym. W miarę powstawania ustrojów wielokomórkowych i specializowania się poszczególnych komórek do wykonywania określonych funkcji plan genetyczny wymagał wzmacniania tj. mimo że jest ta sama. jest to sygnał typu to whom it may concern — każdy może go odebrać. Tym samym stwarza on jakby tło. zależnie od typu swoich dolegliwości. Jest to zrozumiałe. bo tym. łatwiej ulega uprzedmiotowieniu.

Nie wiadomo. jak już wspomniano. mniej więcej co jedną do półtorej godziny. człowiek korzysta z zapasów nagromadzonych w ciągu dnia (jeśli dzień jest okresem czuwania). Jednak niektóre z nich częściej się powtarzają i są dla nerwic dość typowe. Wciąż jeszcze bardzo mało wiemy o życiu psychicznym w czasie snu. nie potrafi o niczym innym myśleć ani spojrzeć na nie bardziej obiektywnie. wysiłku i spoczynku. Poza tym sposób przedstawiania przez chorego dolegliwości jest dla nerwic dość charakterystyczny. brak apetytu i związany z tym ubytek wagi. mniej jest w nich emocjonalnie zaangażowany. lato. zamknięcie się w sobie.tzw. Dopływ informacji jest też zredukowany do minimum. Zaburzenia snu Sen jest zjawiskiem w przyrodzie powszechnym. Zarówno więc typ skarg. aktywność zewnętrzna spada prawie do zera. REM (rapid eye moyements) — przyspieszenie rytmu bioelektrycznego mózgu i wystąpienia szybkich ruchów gałek ocznych. wchłania się i przekształca na strukturę własną ustroju to. tzn. pod zespołem nerwicowym może się kryć poważna nieraz choroba somatyczna lub choroba psychiczna. Metabolizm energetyczny przesuwa się wyraźnie w kierunku procesów anabolicznych. zaburzenia seksualne. niż to się zdarza w chorobach czysto somatycznych. Skargi cielesne. umiejscawiające się w różnych częściach ciała. Marzenia senne. . gdyż. są w pewnym sensie przejawem tendencji anabolicznych. bóle wędrujące. poza tym jest z nimi jakby bardziej złączony. jak i sposób ich przedstawienia pozwalają na ogół od razu podejrzewać nerwicę. co w ciągu dnia zostało zdobyte. rytmu dnia i nocy. jesień życia. bóle głowy. duszności. bóle serca. Oczywiście nie jest to równoznaczne z jej rozpoznaniem. o czym świadczy charakterystyczny dla nich zapis elektroencefalograficzny. Poza tlenem niczego z zewnątrz się nie przyjmuje.ręce lekarza. Do najczęstszych dolegliwości nerwicowych można zaliczyć bezsenność. a także znacznie bardziej odległych okresów życia. występujące w sposób regularny. Chory somatycznie łatwiej oddziela od siebie swoje dolegliwości. z jakimi zgłaszają się do lekarza chorzy na nerwice.. tworzą się sceny marzenia sennego. są bardzo różnorodne i trudno je wszystkie wymienić. bóle brzucha. Z fragmentów informacji nagromadzonych w ciągu poprzedniego dnia. w jakim stopniu przewaga procesów anabolicznych dotyczy też metabolizmu informacyjnego. Zasadniczą cechą snu jest znaczna redukcja wymiany energetycznoinformacyjnej ze środowiskiem. Następuje. Zalicza się do podstawowego rytmu biologicznego. chory jest zazwyczaj bardziej zaniepokojony swoimi objawami. Drugim takim podstawowym rytmem jest rytm rozwoju odpowiadający porom roku: wiosna. mrowienia i drętwienia palców rąk i nóg.

mostu i pnia). a drażnienie układu siateczkowego wywołuje reakcję obudzenia nawet w głębokim stanie śpiączkowym (komatycznym). Zniszczenie klasycznych dróg czuciowych. co prowadzi do zaburzeń świadomości. jak też różnego typu zaburzenia świadomości dają uszkodzenia pnia mózgu (ściślej mówiąc rdzenia przedłużonego. istotnych w każdym procesie twórczym. dróg nerwowych zbudowanych z neuronów o krótkim aksonie. Obecnie uważa się. tj. Jeśli analogicznie jak w metabolizmie energetycznym cechą tworzonych struktur czynnościowych jest ich swoistość. nie wszystkie drogi wstępujące mają wpływ na stan przytomności. prowadziło do stanów śpiączkowych (stąd jego nazwa encephalitis lethargica). zwłaszcza w otępieniu starczym. Rytm snu i czuwania może zatem równie dobrze zależeć od dopływu bodźców do kory mózgowej. jest strukturą bardziej swoistą niż obrazy powstałe na jawie. następuje często odwrócony rytm snu. Jest to aktywność w pewnej mierze twórcza. tj. W przeciwieństwie do klasycznych dróg czuciowych układ siateczkowy stanowi drogę niespecyficzną. a tym samym składających się z bardzo wielu neuronów. w którym na małej przestrzeni skupiają się wszystkie drogi doprowadzające i odprowadzające. Wirusowe zapalenie mózgu. toteż bezsenność jest niejednokrotnie pierwszym objawem zwiastunowym zbliżającej się psychozy. składających się tylko z kilku neuronów i dochodzących do określonych pól receptorycznych w korze mózgowej. Natomiast zniszczenie układu siatecz-kowego. Jak wykazały badania Moruzzlego i Magouna (1949). które formują się pod większą presją otaczającej rzeczywistości. docierają tylko do warstwy IV odpowiednich korowych pól receptorycznych). Analogiczne efekty. Zniszczenie tylnej części podwzgórza. impulsy pochodzące z różnych narządów zmysłowych ulegają w nim wymieszaniu i w tej formie docierają do całej kory mózgowej i do wszystkich jej warstw (drogi klasyczne. Ostre psychozy zarówno endogenne. Na tym stanowisku stali antagoniści lokalizacyjnej koncepcji Hessa (m. jak organiczne zwykle zaczynają się od okresu bezsenności. prowadzi do stanów śpiączkowych. specyficzne. a jest bardziej ożywiony w ciągu nocy. a tylna — z układem współczulnym. skutkiem czego łatwo więc mogą ulec uszkodzeniu. Zaburzenia te wiązano z uszkodzeniem okolicy podwzgórzowej.jakby krótkie filmy. występujące w sposób epidemiczny po pierwszej wojnie światowej. chory drzemie w ciągu dnia. nie wpływa na stan przytomności. Przednia część podwzgórza jest związana z układem przywspółczulnym. np. należałoby przyjąć. że marzenie senne bardziej oddaje prawdę o danym człowieku. Tam też Hess w latach trzydziestych na podstawie swych doświadczeń na zwierzętach lokalizował ośrodek snu. szkoła pawłowowska). Natomiast jest ono pozbawione elementów wolicjonalnych. W psychozach organicznych. znosi stan przytomności. że rytm snu i czuwania wiąże się z aktywnością układu . tzw. przez nowotwór. Zaburzenia snu należą do dolegliwości najczęściej spotykanych w psychiatrii. in.

że stanowi on skuteczną broń przeciw bezsenności. Natomiast dla cyklofrenii. że zaśnie. stanowi jedną z takich faz. Charakterystyczną cechą wszystkich leków. kąpiel przed spaniem itp. spacery. sama myśl o bezsennej nocy. a który w rzeczywistości nawet nie ma działania nasennego. zwłaszcza dla fazy depresyjnej. związanego z uporczywą myślą . W nerwicach najczęściej spotyka się duże trudności w zasypianiu. Stan maksymalnego napięcia uwagi i stan komatyczny. by sprowadzić sen: czytanie nudnych książek. by sprowadzić upragniony sen. w którym już bodźce myślowe nie wywołują reakcji obudzenia. Granica między stanem przytomności a nieprzytomności nie jest ostra. gdyż obejmuje właściwie . na ogół bez większych efektów.. co przekonanie.czy tej nocy będę spał". Chorzy stosują różne sposoby. że ustrój na ogół szybko się do nich adaptuje. We śnie. Świadomość. charakterystyczne jest bardzo wczesne budzenie się. gdy walczy się z sennością.siateczkowego. toteż po krótszym lub dłuższym czasie działanie ich staje się coraz słabsze. Od aktywności układu siateczkowego zależy aktualna pozycja między obu biegunami. chory ma pewność. co zgadza się z koncepcją continuum. a zwłaszcza działających na układ nerwowy. w czasie której przewalają się przez głowę najprzykrzejsze myśli i obrazy. przysłowiowe liczenie owiec. przede wszystkim dlatego. wspomniany uprzednio REM. Jest ona odwrotnością sytuacji. lecz też od sygnałów pochodzących z kory mózgowej (odgrywają one tu rolę sprzężenia zwrotnego). uważany za odpowiednik marzeń sennych. redukuje niepokój. gdy chce się za wszelką cenę nie dopuścić do zaśnięcia. Aktywność ta jest zależna nie tylko od sygnałów zmysłowych pochodzących z otoczenia i z samego wnętrza ciała. Jeśli lek nasenny działa nadal w mdłych dawkach. a ośrodek snu Hessa traktuje się jako część tego układu. spędza sen z oczu. że zażycie lekarstwa sprowadzi sen. Bezsenna noc jest męczarnią. Choć sen nie jest zjawiskiem tylko wegetatywnym. i rzeczywiście zasypia. Na tej zasadzie może działać nasennie każdy środek. istnieją więc różne stopnie nasilenia. Poza tym aktywujący układ siateczkowy jest szczególnie wrażliwy na wszelkie zmiany chemizmu swego bezpośredniego otoczenia. że bardzo chce się zasnąć.. są krańcowymi biegunami continnum wyrażającego różne stany świadomości. Chorzy nerwicowi kładą się spać z lękiem. o którego skuteczności chory jest przeświadczony. tym szansę są mniejsze. Najmniej wysiłku wymaga zażycie środka nasennego. podobnie jak w stanie czuwania. Skutkiem tego. Na podstawie badań elektroencefalograficznych rozróżnia się w czasie snu różne fazy jego głębokości. im więcej się o tym myśli. trzeba stosować coraz wyższe dawki środków nasennych i zmieniać ich rodzaj. Istotne jest tu nie tyle nasenne działanie leku. to dzieje się to na zasadzie zmniejszenia napięcia lękowego. W krajach kapitalistycznych producenci środków nasennych szybko dochodzą do fortuny. Im bardziej chce się zasnąć. jest to. toteż są one stosowane w olbrzymich ilościach.

groźnymi wizjami. Za dnia świat z powrotem staje się zwyklejszy i przystępniejszy. Im większa jest bezsilność. Zaburzenia psychotyczne występują wówczas. Sen jest równie potrzebny do życia. Powstaje typowe nerwicowe błędne koło. groźny. że treść marzenia sennego staje się rzeczywistością. Skarg takich nie można traktować dosłownie. Neurotyk rzesto czuje się samotny. tym mniej się może. do kierowania wolą. musi przytulić się do swego misia lub do ręki matki czy ojca. gdy ma mokre pieluszki. in. (marzenia sennego). Przypadki te należą do rzad- . częściowo przynajmniej podporządkowuje się je własnej woli.. jest to znany problem impotencji — im więcej się chce. gdy pozbawia się badanego tej fazy snu. Sama ciemność budzi niepokój. woda i pożywienie. budzi negatywne uczucia. jak powietrze. wobec których jest bezsilny.dobrym misiem". człowiek czuje własną wobec niego bezsilność. ze przez całą noc nie zmrużyli oka. np. gdy jest głodne. staje się on tajemniczy. albo oba uczucia razem. Chorzy często skarżą się. Bezsilność jest cechą wczesnego dzieciństwa. Negatywne uczucia wzmagają zaburzenia wegetatywne. Dlatego też w leczeniu nerwicowej bezsenności istotny jest moment. gdy nie może dosięgnąć czegoś rączką itd. To. Jest to reakcja w zasadzie infantylna. w którym chorego przestaje nękać obawa. do którego mógłby się przytulić i bezpiecznie w jego obecności zasnąć. Poczucie bezsilności wyzwala lęk lub agresję.). trwającej nawet latami. w ten sposób bowiem reaguje niemowlę (stąd wywodzi się jego krzyk. podobnie jak funkcje sensu stricto wegetatywne znajduje się on poza sferą działania woli. charakterystyczne dla okresu niemowlęcego. Zaburzenia wegetatywne stawiają człowieka z powrotem w pozycji niemowlęcia. polegających na tym. zmienia się obraz rzeczywistości. człowiek zostaje sam ze swoimi myślami. Poczucie bezsilności i towarzyszące mu na zasadzie dialektycznej sprzeczności poczucie wszechmocy. niemniej obowiązuje w nim zasada autonomii. niezrozumiały przez swe otoczenie zdany tylko na siebie. działanie wolicjonalne zakłóca przebieg czynności autonomicznych i zautomatyzowanych. Nerwicowy lęk przed bezsenną nocą jest też lękiem przed samotnością. W nocy nasila się poczucie osamotnienia. m. W miarę rozwoju zdobywa się władzę nad otoczeniem. Chory przez krótkie zazwyczaj okresy śni na jawie.wszystkie funkcje życiowe. tzn. Tęskni za . Opisywane są wprawdzie przypadki bezwzględnej bezsenności. co sprzeciwia się woli. lękami. Prawdopodobnie w ten sposób zmniejsza ono swój lęk przed nocą i samotnością. że w powstaniu zaburzeń istotną rolę odgrywa faza REM. tym silniejsze dążenie do władzy (do infantylnej wszechmocy). Całkowity brak snu w ciągu 3—4 dób prowadzi z reguły do zaburzeń psychotycznych. Badania eksperymentalne nad snem zdają się wskazywać na to. bezsenność. koncentruje się on bowiem na zjawiskach. że nie zaśnie. po zapaleniu mózgu lub ranie postrzałowej głowy. budzi się go za każdym jej pojawieniem się w zapisie elektroencefalograficznym. Co więcej. Niejednokrotnie dziecko kładąc się spać. znikają lub przynajmniej zostają stłumione już w dzieciństwie.

„wyżętym" po kilkunastu godzinach snu. które w ciągu dziennej aktywności zacierają się. towarzyszące przykrym marzeniom sennym. a ze wzrostem niepokoju wzrastają somatyczne dolegliwości. W stanie nerwicowego napięcia trudno odrężyć się. Sny w nerwicy są często koszmarne. Wyrażając tę myśl popularnym językiem. Normalny rytm aktywności i odpoczynku jest w nerwicy zachwiany. Chory nieraz budzi się w nocy z uczuciem silnego lęku. Zazwyczaj chorzy podający. I nie jest istotne..kości i wymagałyby. — nie mija z chwilą udania się na spoczynek. tylko w jakim stanie się budzi. są przygotowane do ucieczki lub walki. Wstępem do snu jest odcięcie od bodźców otoczenia — wyszukanie możliwie zacisznego miejsca. dolegliwości cielesne itd. przykre myśli. a w czasie snu nie śpi dość głęboko. Pawłów tłumaczył zaburzenia nerwicowe rozchwianiem równowagi między procesami pobudzenia i hamowania. zwłaszcza typu neurastenicznego. Przeżycia bólowe (a więc interoceptywne. że . Można przypuszczać. Nie bez wpływu na samopoczucie i nastrój w ciągu dnia są marzenia senne poprzedzającej nocy. że stan nerwicowego napięcia — niepokój. pozycji leżącej. Napięcie emocjonalne i związane z nim wyładowania w układzie wegetatywneendokrynnym . tj. gdyż są tak wymęczeni walką z bezsennością. weryfikacji. że nerwicowiec w ciągu dnia nie jest w pełni obudzony. a czuć się zmęczonym. trudno odpowiedzieć. a nawet po jednej godzinie. Sen w nerwicy nie przynosi odpoczynku. Przekonanie ich o tym. nie można oderwać się od . przyjęcie pozycji ciała. Przerwanie rutynowych zajęć dnia kieruje tory myślenia na tematykę konfliktową. jak się zdaje. a przeciwnie. często zbliżonej do pozycji płodowej. Napięcie nerwicowe nie mija z chwilą udania się na spoczynek. w ich świadomości zostają tylko okresy czuwania. z biciem serca. zlany potem. budzi u nich uzasadnione poczucie krzywdy. mięśnie nie rozluźniają się. Dlaczego tak jest. ile godzin się śpi. Sen między innymi charakteryzuje się przejściem z eksterocepcji na interocepcję. śpią z częstymi przerwami. można stwierdzić. że noc nie była całkowicie bezsenna. nasila się z chwilą ustania aktywności dziennej. jakby rzeczywiście całą noc nie spali. przybierają w nocy na sile.przez noc nie zmrużyli oka". rozbitym. Biologicznym celem snu jest wypoczynek. tzn. mogą też tłumaczyć stan porannego wyczerpania. Stan porannego zmęczenia jest dość typowy dla nerwic. przerwanie największego dopływu bodźców zewnętrznych przez zaniknięcie oczu itd. Prawdopodobnie w związku z utrzymującym się napięciem mięśniowym występuje przed zaśnięciem nagłe zrywanie się całego ciała lub kończyn (noga lub ręka sama skacze) i drętwienie czy mrowienie palców rąk i nóg. w której aktywność ruchowa redukuje się do minimum i w której nie trzeba przeciwstawiać się sile ciężkości. bezczynność zwiększa niepokój. Można wstać wypoczętym po kilku godzinach snu. w czasie snu sygnały z wnętrza ustroju nabierają większego znaczenia niż sygnały z zewnątrz.

W chorobach somatycznych spotyka się również słabszą odporność pewnych układów. gdy np. nie chodzi tu w każdym razie o zwykłe naśladowanie. „czy zasnę". Zaburzenia łaknienia Zaburzenia łaknienia w nerwicach występują w dwóch formach: jego braku lub . tj.. Na trudne sytuacje życiowe reagują bezsennością. uczuć lęku i agresji. że babka. Napięcie to powoduje. jak wiadomo. którzy od najmłodszych lat cierpią na bóle głowy. którzy od młodych lat mają trudności ze spaniem. jak obecnie bóle głowy czy serca. że mają one ku temu dziedziczną skłonność. Analogicznie spotyka się ludzi. od osób bliskich przyjmuje się zwykle nieświadomie styl reagowania nerwicowego. nie mogą zasnąć. W przypadku rodzinnego występowania zaburzeń układa wegetatywnego należy być ostrożniejszym w przyjmowaniu tła genetycznego. Na przykład fakt. że chory często w ciągu nocy budzi się i że jego marzenia senne obracają się wokół konfliktów i wyrastają na podłożu emocjonalnym o znaku ujemnym. większości objawów nie da się świadomie naśladować. nie zawsze świadczy o tym.konfliktowych tematów i od uporczywej myśli. jakie obserwuje się w pewnych okresach historycznych czy w różnych kręgach kulturowych. to ma on szansę zawsze w przyszłości towarzyszyć konfliktowym sytuacjom. krążenia. stąd wyraźna przewaga snów lękowych.zaraźliwe". Na przykład omdlenia były tak częstym objawem nerwicowym u kobiet na przełomie wieków XIX i XX. budzą się wielokrotnie w ciągu nocy. stąd słuszne przypuszczenie o ich genetycznym podłożu. oraz w udzielaniu się zasadniczych postaw uczuciowych („zaraźliwość" klimatu uczuciowego). nie mają apetytu itp. pokarmowego itp. często narzekają na bezsenność. Styl ten łatwo. ulega utrwaleniu. ból głowy raz wystąpi jako reakcja nerwicowa na trudną sytuację. pod wpływem sugestii łatwo wywołać różnego rodzaju zmiany reakcji wegetatywnych i inne zaburzenia typu nerwicowego. tzn. o swojego rodzaju puncturn minoris resistentiae. Wyjaśnienia zjawiska należałoby szukać raczej w stanach hipnotycznych. żołądka. np. Skłonności do pewnych chorób występują niejednokrotnie rodzinnie. tzn. serca. W takich przy-padkach chronicznych i wybiórczych dolegliwości można by myśleć o wycinkowym upośledzeniu układu wegetatywnego. oddechowego. matka i córka cierpią od młodych lat na bóle głowy. Dolegliwości nerwicowe są . „Zaraźliwość" objawów nerwicowych nie jest zjawiskiem łatwym do wytłumaczenia. „Zaraźliwością" objawów nerwicowych można tłumaczyć mody na określone zaburzenia wegetatywne. zwłaszcza w młodym wieku. Zaraźliwość nerwicowych zaburzeń wegetatywnych Bywają ludzie. rano wstają znużeni. w których.

że jest zdenerwowany. Obserwuje się rodziny grubasków i chudeszy. a nawet śmierci (na tej zasadzie ujemnego bilansu opierały się hitlerowskie obozy zagłady — Vernichtungslager). Przyjmowanie pokarmu jest warunkiem wymiany energetycznej z otoczeniem. bilans energetyczny jest ujemny. a charakter jej utrwalony. w drugim zaś jedzenie staje się jedyną przyjemnością życia. W tych przypadkach objawy nerwicowe są zazwyczaj mniej ostre niż przy spadku ciężaru. Na pewno nie bez wpływu są tu skłonności dziedziczne. jego apetyt przybiera charakter nerwicowy. a głodu nie odczuwać. jakby cała niechęć do życia skoncentrowała się na jedzeniu. W obu przypadkach działa nerwicowe błęde koło. Nadmiar ciężaru utrudnia mu wydatkowanie energii (mniej się rusza). U chorych nerwicowych zarówno z brakiem łaknienia. nim ustali właściwe rozpoznanie. po pewnym czasie coraz mniejsze ilości pokarmu zaspokajają głód. podobnie jak w przypadku bezsenności. Gdy natomiast chory redukuje nerwicowe napięcie ustawicznym jedzeniem. Ocena wpływu genetycznego musi jednak być ostrożna. które na skutek nerwicy stało się szare i przykre. Gdy wskutek napięcia nerwicowego traci się chęć do jedzenia. Jeśli jest ono niedostateczne. ale przewlekły. już od niemowlęcia wykazują zwykle nadwagę ciała. Podobnie jak potrzeba snu. Poznawanie przedmiotów otoczenia zaczyna się od wkładania ich do ust. tak i potrzeba jedzenia należą do podstawowych potrzeb zwierzęcych i ludzkich. oo jest dodatkowym źródłem niepokoju dla chorego. że jest głodny. Niemałą rolę odgrywa tu styl jedzenia panujący w danej rodzinie a ten między innymi zależy też od sytuacji ekonomiczne. zerwany w chwili urodzenia. a ci co do jedzenia odnoszą się z niechęcią — niedowagę. Ci co „kochają jeść". Nadmierny apetyt jest najczęstszą przyczyną otyłości. co w końcu może doprowadzić do skrajnego wyniszczenia. Przy nadmiernym przyjmowaniu pożywienia bilans energetyczny jest dodatni. którzy od najmłodszych lat cierpią na nadmierny apetyt lub jego brak. a także dla lekarza. zostaje przywrócony w każdym momencie karmienia i usta są tą częścią ciała. która przede wszystkim . jak i z jego nadmiarem obserwuje się charakterystyczny stosunek emocjonalny do jedzenia. a także innych zaburzeń wegetatywnych. nadmiar energii zostaje zdeponowany w postaci tłuszczu. W takich skrajnych sytuacjach (anorexia nervosa) dochodzi oczywiście do ogromnego wyniszczenia. otaczający świat wchłania się przez usta i akt ten iest źródłem erotycznej przyjemności. spotyka się ludzi.nadmiaru. W jednym wypadku jest nim wstręt. natomiast przebieg nerwicy jest wprawdzie łagodny. Na ogół nie spotyka się ludzi grubych wśród ludzi biednych i ciężko pracujących fizycznie. toteż w końcu chory może dosłownie nic nie jeść. skutkiem czego jeszcze więcej przybiera na wadze. tylko dlatego. Cielesny związek z matką. ustrój więcej energii wydatkuje niż przyjmuje z otoczenia. je nie dlatego. Według Freuda pierwszą fazą rozwoju libido jest faza oralna. Brak łaknienia jest częstszy: prowadzi on do znacznych nawet spadków ciężaru ciała.

Byłby to przykład nerwicowej regresji — cofnięcia się do wcześniejszych ontogenetycznie form zachowania się i przeżywania. w szpitalu itp. np. Natomiast ludzie otyli łatwo tracą na wadze. w sanatorium. który jest tego świata najbliższym przedstawicielem. są one w głównej mierze autonomiczne i od woli niezależne. Świat w nerwicy staje się przykry. a chudzi przybierają. Z matki rozszerza się łączność ze światem przez usta na inne przedmioty otoczenia. gdyż postępując w ten sposób pogłębia się emocjonalny stosunek do tego problemu. . Najczęściej spotyka się w nerwicach zaburzenia o charakterze minusowym — obniżenie popędu i sprawności seksualnej. Często występuje autoerotyzm jako najłatwiejsza forma wyładowania. co oczywiście osłabia chęć erotycznego zbliżenia. tj. a nie tylko przez układ wegetatywny.związek ten utrzymuje. charakterystyczny dla nerwicowych zaburzeń łaknienia. Emocjonalny stosunek do jedzenia. rzadziej o charakterze plusowym — w postaci wzmożonego popędu. Trzecią grupę tego typu zaburzeń stanowią zaburzenia seksualne. co między innymi objawia się zmniejszeniem popędu seksualnego. a z nim ogólnej dynamiki życiowej. kontakt z nim bolesny. towarzyszy mu słabsze lub nieudane wykonanie. Wmożenie popędu ma charakter nerwicowy. Ten sposób odbierania otoczenia koncentruje się na partnerze seksualnym. drażniący. Zaburzenia seksualne Nerwicowe zaburzenia snu i łaknienia stanowią zagrożenie pierwszego prawa biologicznego. zaostrzają się konflikty. że są to funkcje zasadnicze dla zachowania życia własnego i życia gatunku. godzą one w drugie prawo biologiczne — zachowania życia gatunku. szuka się wyładowania seksualnego dla zmniejszenia nerwicowego niepokoju. jest zjawiskiem prawidłowym w okresie niemowlęctwa. gdy znajdują się w warunkach. ile się waży. stąd większa potrzeba zmiany i atrakcji. Leczenie nerwicowe otyłości czy chudości nie może więc polegać na zwracaniu uwagi na problem jedzenia. co już Szekspir zauważył. w których nie muszą zajmować się swoją dietą — w wojsku. Funkcje związane z podstawowymi prawami biologicznymi są sterowane przez cały układ nerwowy. zachowania własnego życia. W tym sensie są one czymś więcej niż tylko zaburzeniami wegetatywnymi. przez zalecanie skomplikowanych diet tuczących czy odchudzających. nie można bowiem żyć bez wypoczynku i bez pokarmu. Nerwicowy charakter wzmożenia popędu sprawia. narasta niechęć i zobojętnienie. partnera seksualnego traktuje się jako przedmiot tego wyładowania. Na ogół jednak nerwicy towarzyszy obniżenie nastroju. niemniej właśnie dlatego. że podobnie jak w jego wzmożeniu pod wpływem alkoholu. szybko się też nim nuży. częste sprawdzanie.

Wyciek taki zdarza się nawet bez erekcji. co niejednokrotnie jest wyrazem stosunku uczuciowego do partnera lub do życia seksualnego w ogóle. Akt seksualny może być bolesny (dyspareunia). należy wykluczyć zmiany organiczne. Niemożność rozłączenia się partnerów (penis capfiyus) bywa nierzadko powodem kompromitacji. Nie można na rozkaz wywołać orgazmu. co nierzadko zdarza się w małżeństwie. Mężczyźni odczuwają w czasie stosunku i po nim zmęczenie. od woli niezależnym. widoku aktu seksualnego u rodziców itd. pochwy. Natomiast dość często występuje osłabienie ejakulacji. u kobiet druga. Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń wegetatywnych zaburzenia . oraz fazę współczulną. tym samym jest aktem autonomicznym. a nawet ma do niego wstręt. U mężczyzn najczęściej jest zaburzona pierwsza faza. nadżerka szyjki macicy itd. a kobiety na brak wyładowania (anorgasmia).. Mężczyźni najczęściej cierpią na brak erekcji ( impotentia ). jak stan zapalny przydatków.Sam akt seksualny jest sterowany głównie przez układ wegetatywny. wówczas życie seksualne. Z punktu widzenia pracy układu wegetatywnego można w akcie seksualnym rozróżnić dwie fazy: przywspółczulną. W takich przypadkach. zanim przyjmie się tło nerwicowe. można tylko do niego doprowadzić za pomocą tych czy innych technik. staje się dla niej równie wstrętne jak jego przedstawiciel. dawniej miłe. Do rzadkości należy brak ejakulacji (wytrysku). Obniżenie przyjemności stosunku seksualnego jest dość typowe zarówno dla kobiet.. np. kobieta nigdy nie odczuwa przyjemności w czasie stosunku. Jeśli natomiast na skutek niepełnego rozwoju popędu seksualnego lub zahamowania go pod wpływem jakiegoś urazowego przeżycia. która jest oczywiście znacznie trudniejsza do leczenia niż wtórna. Akt seksualny może u nich budzić wręcz wstręt. nie potrafią bowiem wyłączyć się z tematyki nerwicowej. zamiast wytrysku — wyciek. Mężczyźni obawiają się. Analogicznym objawem. może być traktowane jako objaw nerwicowy typu konwersji histerycznej. Gdy kobieta zrazi się do swego partnera. w samym akcie seksualnym nie są emocjonalnie zaangażowani. jest to anorgazmia wtórna. jak i mężczyzn cierpiących na merwice. jest pochwica (vaginospasmus). próby gwałtu. Kobiety jeszcze ostrzej niż mężczyźni odczuwają brak przyjemności w stosunku. że stosunek może im zaszkodzić. objaw stosunkowo rzadki. w której dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych w narządach płciowych (czego u mężczyzn wynikiem jest wzwód prącia) i do wzmożonego wydzielania gruczołów śluzowych (dzięki czemu zmniejsza się współczynnik tarcia). co. jeśli nie jest wywołane zmianami organicznymi. u kobiet szczytowanie). która doprowadza do seksualnego wyładowania (wytrysk u mężczyzn. ale o charakterze ruchowym. jak w wypadku autoerotyzmu czy gry miłosnej. mówi się o anorgazmii pierwotnej. ale popularny ze względów anegdotycznych. ich objawy nerwicowe nasilają się.

Nie trzeba dodawać. Jako ogólną zasadę można by przyjąć. dolegliwości tego typu. o których była mowa. nie obejmują one całości ustroju i jego funkcji zasadniczych. bóle serca. Niemniej są one niejednokrotnie tak dokuczliwe. Zaburzenia w oddawaniu stolca w postaci nawykowego zaparcia lub biegunek również są spowodowane dysfunkcją ruchowego aparatu wegetatywnego. a także mięśni prążkowanych krocza. trudności w oddawaniu moczu. pęcherzyka żółciowego). bóle mięśniowe. I tak bóle głowy w nerwicach mają najczęściej charakter naczynio-ruchowy. Poza tym zbytnie koncentrowanie się na objawie nerwicowym zwykle objaw ten nasila. Mówimy wtedy o nerwicy seksualnej. w publicznych ustępach). częściowo też prążkowanych. co uwydatnić się może w elektrokardiogramie (EKG). wiąże się ze skurczem naczyń . Częste u nerwicowców uczucie zimna zwłaszcza rąk i stóp (zimne. O pierwotnych mówi się wówczas.seksualne mogą wystąpić jako jedyny objaw nerwicy. Zdaniem niektórych autorów odgrywa też rolę w ich powstawaniu skurcz mięśni prążkowanych pokrywy czaszki. pieczenia palców rąk i nóg. lecz zbadać całą historię życia chorego. drętwienia. Najczęstszą przyczyną nerwicowych bólów serca są skurcze naczyń wieńcowych. gdy występują od początku (np. Zaburzenia seksualne dzieli się na pierwotne i wtórne. że wiążą się one przede wszystkim ze skurczem mięśni gładkich. dwunastnicy. Nerwicowe zawroty głowy są wywołane zmianami naczynio-ruchowymi w układzie błędnikowym. niemożość oddania moczu w niektórych sytuacjach. Rrak wzwodu jest wywołany niedostatecznym rozszerzeniem się przestrzeni naczyniowych prącia. Inne zaburzenia wegetatywne W przeciwieństwie do omówionych zaburzeń. zaparcia stolca i biegunki. iż cała uwaga chorego na nich się koncentruje. są bardziej wybiórcze. żołądka. mężczyzna nigdy nie był zdolny do stosunku seksualnego. Również zaburzenia seksualne. są wywołane skurczami naczyń krwionośnych. np. jelita grubego. częstą przyczyną bólów w czasie stosunku u kobiet (dysparcunia) są stany spastyczne mięsni gładkich pochwy i macicy. bóle brzucha. Wówczas me należy jednak koncentrować się tylko na sprawach seksualnych.. co bóle i zawroty głowy. gdyż w niej nierzadko znaleźć można przyczynę zaburzenia. mrowienia. że zaburzenia pierwotne są znacznie trudniejsze do leczenia. można w zasadzie sprowadzić do zaburzeń w skurczach mięśni gładkich. kobieta nigdy nie odczuwała przy stosunku przyjemności). To samo dotyczy zaburzeń w oddawaniu moczu (częstomocz. zwłaszcza okolicy lędźwiowo-krzyżowej itp. Patofizjologiczny mechanizm tego typu zaburzeń wegetatywnych nie jest jeszcze dobrze poznany. a o wtórnych. tj. wilgotne dłonie). gdy występują już po krótszym lub dłuższym okresie prawidłowego funkcjonowania. Bóle brzucha są wywołane spastycznymi skurczami mięśni gładkich w różnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyku.

ale te. jak i całego świata zwierzęcego. pod wpływem siły ciężkości). lęk przed potępieniem przez otoczenie. Oba te szczytowe rodzaje aktywności spotykają się z najsilniejszym oporem zarówno zewnętrznym.krwionośnych skóry i tkanki podskórnej przy jednocześnie wzmożonej aktywności gruczołów potowych. lub zamkniętymi drzwiami. w drugiej zaś w mięśniach prążkowanych anty grawitacyjnych (utrzymujących wyprostną postawę i przeciwdziałających opadaniu części ciała. iż znaleźli się w ślepej uliczce. głowy. Analizując historię życia chorych rzeczywiście dochodzi się do wniosku. ogólne uczucie zmęczenia fizycznego — mają swą prawdopodobną przyczynę w zwiększonym napięciu odpowiednich mięśni prążkowanych. skrępowane powijakami. które tkwią w samym człowieku. gdy uczucia zbliżają się do jednego z dwóch przeciwstawnych biegunów — zespolenia się z otoczeniem w akcie seksualnym lub do zniszczenia go w akcie mordu. a dopiero na dalszym planie — ruchu manifestującego się na zewnątrz (zakres działania mięśni prążkowanych). że aktywność wyładowuje się w ruchu wewnętrznym. powiek. że życie dla nich stanęło na miejscu itp. niemożność wyboru między przeciwstawnymi planami aktywności itp. przed którymi nerwowo spaceruje się czekając na ważne spotkanie. które są na zewnątrz. . w zdenerwowaniu wykonuje się liczne. znieczulice w palcach rąk i nóg.ja chcę". które jest realizacją jego planów. niemowlę. Skurczami naczyń krwionośnych należy też prawdopodobnie tłumaczyć mrowienia. Powijakami. Największa potrzeba działania występuje wówczas. uczucie zmęczenia w oczach i drgania powieki. że nie ma dla nich drogi wyjścia z sytuacji konfliktowej. Uniemożliwienie ruchu zewnętrznego powoduje. a często wręcz szkodliwych. wędrujące bóle mięśniowe w różnych częściach ciała. tułowia. własnego . że zatrzymali się oni na drodze swego życia. wykonywanego przez mięśnie gładkie. wyzwala się ona w formach niecelowych. Znaczną więc część omawianych tu zaburzeń wegetatywnych można sprowadzić do nieprawidłowej funkcji ruchu — przede wszystkim ruchu w zakresie narządów wewnętrznych. W porównaniu z innymi możliwymi formami aktywności mają one na ogół małe szansę realizacji. Gdy człowiek nie ma możliwości celowego działania. niepotrzebne ruchy. że ich osobnicza ewolucja utknęła w martwym punkcie. jak obowiązujące normy społeczne. np. Najsilniej jednak działają nie te przeszkody. Gdy nie ma ona ujścia w działaniu celowym. jak i wewnętrznym.. Nadmiar wyładowania ruchowego jest jakby rekompensatą za to zatrzymanie się na drodze życia. mogą być różnego rodzaju przeszkody. niemniej oddaje ono istotę ogólnej zasady. np. pręży się i krzyczy. które krępują swobodę działania. że aktywność ruchowa jest zasadniczą cechą człowieka. W pierwszej grupie najczęściej spotyka się zaburzenia w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych i przewodu pokarmowego. drętwienia. Jest to oczywiście ujęcie raczej symboliczne. Bóle krzyża. Chorzy na nerwicę często się skarżą. wówczas realizuje potrzebę aktywności w bezcelowych ruchach.

Gdy w momencie złości z rozkoszą zabiłoby się swego chwilowego przeciwnika, wówczas nie tylko zaciskają się pięści, ale też naczynia krwionośne, ściany przewodu pokarmowego itd. Gdy uczucia dochodzą do swych ekstremalnych biegunów, często przeplatają się z sobą, agresja jest źródłem rozkoszy, a akt seksualny łączy się z agresją. Byłoby zbyt dużym uproszczeniem sprowadzić wszelkie zaburzenia wegetatywne występujące w nerwicach do wyładowania ruchowego we wnętrzu samego ustroju. Zaburzenia wegetatywne wynikają z mobilizacji całego ustroju do walki bądź ucieczki. Mobilizacja ta wiąże się z zasadniczą postawą emocjonalną. Obejmuje ona wszystkie funkcje ustroju, a nie tylko ruchowe. Zmienia ona procesy biochemiczne, fizjologiczne, a także psychiczne. Niemniej niemożność wyładowania się na zewnątrz w celowym działania i przeniesienie ciężaru aktywności na ruch wewnętrzny oddaje, jak się zdaje, istotę zaburzeń wegetatywnych, spotykanych w nerwicach. W każdym razie w leczeniu nerwic istotnym momentem iest zabieg odwrotny: zmiana ruchu wewnętrznego na zewnętrzny. Już samo wypowiedzenie kłopotów, dolegliwości konfliktów zmniejsza natężenie zaburzeń wegetatywnych, gdyż mowa jako jedna z form ruchu zewnętrznego dale ujście dla nie wyładowanej tendencji do działania, osłabiając tym samym wyładowanie się jej w ruchu wewnętrznym. Podobne działanie ma zalecana w nerwicach praca fizyczna; wyładowanie w ruchu zewnętrznym zmniejsza natężenie ruchu wewnętrznego, który jest w dużej mierze przyczyną różnych cielesnych dolegliwości nerwicowych. Jeśli zaburzenia wegetatywne są wyrazem mobilizacji ustroju, która towarzyszy negatywnym postawom uczuciowym, to powstaje pytanie, jak wytłumaczyć fakt, iż trwają one miesiącami, a nawet latami. Trzy czynniki odgrywają tu prawdopodobnie rolę. Negatywne postawy uczuciowe ulegają łatwo utrwaleniu. Mówi się o ,,zapiekłych uczuciach". Uczucia nienawiści do najbliższych, do całego świata, poczucie krzywdy, chęć zemsty, poczucie winy mogą tkwić w człowieku niemal przez całe życie, stwarzając tym samym stałe pogotowie do walki, która wprawdzie nie przychodzi, ale ustrój jest do niej zmobilizowany. Procesy wegetatywne mają duży stopień inercji. W przeciwieństwie do układu somatycznego, który steruje stosunkiem do otoczenia, układ wegetatywny, jako odpowiedzialny za porządek we wnętrzu ustroju, jest nastawiony na większą stabilność. Stąd zakłócenie powstałe w układzie wegetatywnym ma większe szansę utrzymywania się; wolniej wygasa niż zakłócenie w układzie somatycznym (tj. sterującym stosunkiem ze światem otaczającym). Trzecim wreszcie czynnikiem jest prawdopodobnie wrodzona nadpobudliwość układu wegetatywnego. U jednych ludzi reakcje wegetatywne są stosunkowo słabe, u innych bardzo silne. Dość często obserwuje się tendencję do reagowania określonymi zaburzeniami wegetatywnymi, np. bólami głowy, brzucha, atakami duszności itd., tak jakby pewny odcinek układu wegetatywnego był u danego

człowieka bardziej podatny na ujemne wpływy otoczenia i stanowił główne ujście dla wyładowania aktywności ruchowej, o której uprzednio była mowa. Prawdopodobnie jest to wrodzona słabość jakiegoś odcinka układu wegetatywnego, choć nie można wykluczyć utrwalenia się pewnych wzorów zachowania we wczesnym okresie życia. Jak już wspomniano, istnieje bowiem pewna ,,zarażliwość" reakcji wegetatywnych. Taką „zaraźliwą" reakcją jest np. ziewanie. W czasie ostatniej wojny spotykało się nagminnie u żołnierzy, zwłaszcza angielskich i amerykańskich, zaburzenia wegetatywne serca. Interniści są skłonni rozpoznawać nerwice narządowe, np. serca, żołądka, jelita grubego itp., co wprawdzie z punktu widzenia psychiatrycznego nie jest słuszne, gdyż nerwica nie jest chorobą poszczególnego narządu, ale całego człowieka, niemniej zwrócenie uwagi na dysfunkcję układu wegetatywnego i zlokalizowanie tej dysfunkcji może czasem ułatwić postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne np. przez dokładniejsze zbadanie danego narządu i zapisanie leków działających wybiórczo na daną część układu wegetatywnego, choć w dalszej fazie leczenia zbytnia koncentracja na „dotkniętym" nerwicą narządzie może być wręcz szkodliwa. Nie tak rzadko w praktyce lekarskiej spotyka się ludzi od dziecka cierpiących na określony typ zaburzeń wegetatywnych. Zwykle okazuje się, że jedno z ich rodziców miało analogiczne dolegliwości; w takich przypadkach trudno, jak już zaznaczono, rozstrzygnąć, czy dana skłonność była odziedziczona, czy też odwzorowana. Niezwykle interesującym, choć niezbyt poznanym, zjawiskiem jest meteoropatia. Polega ona na silnej reakcji układu wegetatywnego, połączonej z uczuciem niepokoju, na zmiany atmosferyczne. Człowiek taki jest „żywym barometrem"; reaguje bólami głowy, biciem serca, ogólnym rozbiciem psychofizycznym, niepokojem, podnieceniem itp. na zmiany ciśnienia barycznego (najczęściej na niże) i dzięki temu może nieraz lepiej niż Wicherek przewidywać pogodę, Analogiczne nasilanie się objawów obserwuje się w reumatyzmie, choć może mieć ono inną genezę. Meteoropatia typu wegetatywnego występuje dość często u neurotyków, a także u ludzi o konstytucjonalnie chwiejnym układzie wegetatywnym. Nie wiadomo, jakiego rodzaju sygnały działają tu na układ wegetatywny; niektóre badania wskazuje iż pewną rolę odgrywa jonizacja powietrza. W każdym razie są to sygnały niedostępne świadomej percepcji. Analogicznie, jak się zdaje, zjawisko, tylko w znacznie silniejszym stopniu, występuje u zwierząt, dzięki czemu mogą przystosować się do zmian pogody. W jakimś sensie byłaby to zdolność przewidywania przyszłości. Zaburzenia wegetatywne stanowią poważny problem współczesnej medycyny, o czym świadczyć może fakt, że większość leków działa na układ wegetatywny. Tak potężnie rozbudowana we współczesnej medycynie farmakoterapia jest w głównej mierze farmakoterapią układu wegetatywnego.

Egocentryzm

Dlaczego irytujący Cechą charakterystyczną dla osób chorych na nerwicę jest ich przekonanie, że nie ma ludzi bardziej nieszczęśliwych i chorych niż oni. Wszelkie próby ukazania im cierpień innych ludzi kończą się niepowodzeniem. Gdy na oddziale wśród chorych nerwicowych znajduje się chory w obłożnym stanie, mimo że zdają sobie oni sprawę z powagi jego sytuacji, to jednak uważają, że on cierpi mniej niż oni. Ich charakterystyczny sposób mówienia, który nieraz po kilku zdaniach pozwala zorientować się, że ma się do czynienia z neurotykiem, polega głównie na eksponowaniu zaimków ,,ja", ,,mój" oraz przymiotników dosadnie malujących ogrom ich cierpienia. Cecha ta jest wprawdzie charakterystyczna dla osobowości histerycznej, ale spotyka się ją zasadniczo w każdej nerwicy. Rozmawiając z chorym na nerwicę, odnosi się wrażenie, że jest on zamknięty w kokonie uprzedzonych przez siebie cierpień, konfliktów, urazów. Nie może się z niego wydostać, a świat otaczający nie dochodzi do niego bezpośrednio, ale poprzez skłębione nici jego urazowych nastawień. Zasadniczym momentem w leczeniu jest rozbicie tego kokona egocentryzmu. Gdy chory ujrzy, że nie tylko on cierpi na świecie, że nie jest najnieszczęśliwszy z ludzi, można mieć nadzieję, że zaczął przełamywać swój egocentryczny opór i dzięki temu obiektywnie patrzeć na samego siebie. Egocentryzm jest cechą, która najwięcej irytuje otoczenie, nie wyłączając lekarzy. Godzi ona bowiem w poczucie wspólnoty w widzeniu świata. Aczkolwiek każdy ma swój własny świat, to jednak jest on częścią świata wspólnego wszystkim ludziom (heraklitowskiego — koinos kosmos). To włączenie się w ludzką wspólnotę wymaga rezygnacji z tego, co najbardziej osobiste. Przeżycia najbardziej własne musza być obciosane, aby pasowały do przeżyć innych ludzi inaczej byłoby się narażonym na wykluczenie z kręgu ludzkiej wspólnoty, co spotyka psychotyków. Świat chorych na nerwicę nie jest jednak ,,innym" światem. Trapią ich te same

a przypuszczalnie u każdej żywej istoty obdarzonej zdolnością odczuwania. jak wojny napoleońskie. jemu służy. ludziom zdrowym. na co nie ma żadnego wpływu. Każdą żywą istotę można bowiem uważać za układ. jak i sygnalizacyjnym. Rady tego typu nie przynoszą im ulgi. Punktem centralnym współrzędnych czasu i przestrzeni w tym układzie jest własne . urazy. „Biorę" i „daję" Poczucie. którym jest własne . a czas inny jest czasem obcym. co każdego człowieka. Stąd biorą się rady dawane chorym'na nerwicę. iż jest się centralnym układem odniesienia. Dla młodego człowieka. od którego nie można tylko brać. W drugim natomiast wypadku świat otaczający staje naprzeciw niego jako równy partner. ale też trzeba mu coś dać z siebie. Bliższe jest to. Egocentryzm jest subiektywnym wyrazem faktu. z czym człowiek bezpośrednio się styka. W pierwszym wypadku świat otaczający jest bowiem tym dającym. . w którym się żyje jest czasem własnym. Dlatego można przypuszczać. . gdy on sam musi z własnej „inności" rezygnować.ja". w ten sposób staje się ona punktem centralnym swego świata. jest ona na ogół równie daleka. Współrzędne czasu i przestrzeni odgrywają zasadniczą rolę w metabolizmie zarówno energetycznym.ja" w chwili obecnej. że jest się „pępkiem" świata. góra-dół. strona lewa i prawa) jest własne aktualne położenie. I od tego punktu mierzy się dystans czasu i przestrzeni. sprzeczne uczucia. że pierwszym odczuciem żywej istoty jest poczucie egocentryzmu. według nich bowiem układa się własny porządek morfologiczny i czynnościowy ustroju. im bardziej przeważa postawa „biorę" nad postawą „daję". Czas.. spełnia wszystkie potrzeby człowieka. gdyż świat ten swoiście porządkuje. jest tym silniejsze. Centralny układ odniesienia Nerwicowy egocentryzm jest w zasadzie tylko zaostrzeniem cechy normalnie występującej u każdego człowieka. Współrzędną czasu dzieli się na przeszłość i przyszłość od punktu. w którym energie i sygnały otoczenia zostają w swoisty i niepowtarzalny sposób zorganizowane. a odległość czasu między nimi dla niego się zaciera. jak odległości przestrzenne na krańcach horyzontu. Dlatego człowieka zdrowego irytuje. co odległe. A punktem centralnym tych współrzędnych jest właśnie poczucie własnego „ja". niż to. Podobnie punktem centralnym dla współrzędnych przestrzennych (przód-tył. w którym odległości stają się równie trudne do oceny. nawet ich dolegliwości zdarzają się. wprawdzie na czas znacznie krótszy..nie trzeba tylko myśleć o sobie" itp. „każdy człowiek ma swoje zmartwienia". w rodzaju: „trzeba się wziąć w garść".konflikty.. że ktoś podkreśla swoją „inność" zajmując się tylko sobą. który nie przeżył ostatniej wojny.

jest bezradny. które mają swoje wymagania i swoje prawa. w której otoczenie zapewnia macierzyńską opiekę. gdyż nie ma możliwości wejścia w świat przeżyć istot żywych poza człowiekiem. chcąc jakby w ten sposób wchłonąć w siebie cały otaczający świat. Każda choroba łączy się z pewną regresją do dziecięcego egocentryzmu. świat zaludnia się istotami podobnymi do własnego . Swoistość egocentryzmu nerwicowego Każdy człowiek chory czuje się trochę jak dziecko. nie dają się uchwycić i pochłonąć. postawa „biorę" przeważa u niego z konieczności nad postawą „daję". wymaga opieki otoczenia. Trudno powiedzieć. że rozwój układu sygnalizacyjnego ułatwia obiektywizację własnego stosunku do otoczenia.. dziecko znajduje się w jego centrum. W okresie wzrostu przeważają procesy anaboliczne (biorę) nad katabolicznymi (daję). Jako ogólną zasadę można przyjąć. z której śmiało można wyjść na „podbój świata" — sięgać ręką po każdy przedmiot i wkładać go do ust. w której raz się daje. Równowaga między „biorę" i „daję" jest w pewnej mierze analogiczna do równowagi między procesami anabolicznymi i katabolicznymi metabolizmu energetyczno-informacyjnego. Dziecko czuje się punktem centralnym swego świata. jak on. Również egocentryzm dziecka ma inny charakter niż u chorego na nerwicę. zmniejsza nasilenie postawy egocentrycznej. Można jednak przypuszczać. Dlatego postawa egocentryczna w dzieciństwie i wczesnej młodości jest zjawiskiem naturalnym. uczy rozpoznawać w otoczeniu jednostki podobne do siebie. Chory somatycznie nigdy nie jest tak skoncentrowany na swoim cierpieniu. raz się kieruje. a raz bierze. mają swoje życie. są w oczach . czy analogiczny spadek postawy egocentrycznej obserwuje się w rozwoju filogenetycznym. która jest przeciwieństwem postawy egocentrycznej. Troska pieszczota pojawiają się dopiero u wyższych gatunków zwierząt. jak chory z nerwicą i nie czuje się tak nieszczęśliwy. Interakcja z otoczeniem.ja". że zmniejsza się ona w miarę rozwoju ontogenetycznego. ale tego faktu nie podkreśla ani też nie jest z tego powodu nieszczęśliwe. Te same ilości energii i sygnałów są brane z otoczenia. co wysyłane do niego. W dalszym dopiero rozwoju wypadków przedmioty otoczenia stawiają opór. W nerwicy jednak egocentryzm znacznie wykracza poza te granice. „nikt nie chce mi pomóc". a tym samym — zmniejszenie egocentryzmu. a raz jest się kierowanym. Egocentryzm dziecka jest postawą wyjściową. że na niższych szczeblach filogenezy zachowanie egocentryczne zaznacza się silniej niż na wyższych. Jest to postawa. wszystkie jego potrzeby są spełnione. proporcja „ja" i świat otaczający staje się bardziej realna.Wytwarza się pewnego rodzaju postawa animistyczna. Zresztą obserwacja zwierząt zdaje się wskazywać na to. W egocentryzmie nerwicowym jest wyraźna pretensja w stosunku do otoczenia — „nikt mnie nie rozumie".

choć bliższe prawdy byłoby określenie „jestem cały chory". Psychotyk nie może być egocentrykiem. którą mógłby się normalnie z otoczeniem kontaktować. uważa. gdyż cały czuje się chory. Egocentryzm jest w nerwicy jedyną możliwą postawą. nadal zdrowa. Analogicznie przedstawia się egocentryzm starców. może wywołać objawy nerwicowe. innym. Przeciwieństwem jest choroba psychiczna. dyż chory czuje się . nie ma więc czasu na inne sprawy i nieraz jest zmuszony żądać pomocy otoczenia. w innym świecie. Nie może już on odszczepić części chorej od zdrowej. Jego egocentryzm wynika z konieczności zajmowania się tą oddzieloną częścią siebie. że ani jego . kim się było. że nie przeszedł na drugą stronę granicy. potrzeby opieki ze strony otoczenia. ani jego świat nie stały się inne. w ten sposób z postawy egocentrycznej przechodzi się w postawę animistyczną. W początkach choroby somatycznej. czuje się w nim zagrożony. która daje poczucie własnego . że czuje się chory. i na resztę.. ani też nie żyje. dzięki któremu to co „złe" zostaje odrzucone. W chorobie somatycznej dochodzi do rozszczepienia między chorą częścią ciała a resztą ustroju. że "wszyscy są od niego zdrowsi i szczęśliwsi i dlatego pragnie zrozumienia i pomocy ze strony otoczenia. w którym proporcje są już całkiem odmienne.dziecka podobne do niego.ja". gdyż jego . jak chory psychicznie. Mimo że znajduje się on jeszcze we wspólnym ludzkim świecie.. zdrowej części siebie. Rozszczepienie jest tu mechanizmem obronnym. gdyż nie ma. obcym dawnemu sobie. a jednocześnie bliska. Jego kontakt ze światem otaczającym jest zawsze bolesny. gdyż każda choroba pociąga za sobą dysfunkcję całego ustroju. jest się nim objętym. Analogiczny mechanizm obronny działa w ocenie własnej.. całościowe zagrożenie ustroju. mówi się „mam chore serce. w której już odszczepienie „złego" nie działa.ja" jest inne i jego świat jest inny.. co im dałem". braku rozeznania itd. Tak jakby był chory tylko pojedynczy narząd. Rozszczepienie to wyraża się nawet w potocznej mowie. przestaje się być tym. jak chory somatycznie. z nimi zaczyna gaworzyć i bawić się. Wówczas zostaje to odszczepione i położone na karb chwilowego działania w afekcie. która jest mu obca i wroga. jakie stanowi każda choroba. gdy stale musi o niej myśleć i o nią się troszczyć. staje się kimś nowym. płuca" itp. Egocentryzm człowieka chorego jest wynikiem jego słabości. nim powyższy mechanizm zacznie działać. niemniej sam fakt. przymusu zewnętrznego.ja". Wówczas człowiek czuje się cały chory. gdy coś w naszym postępowaniu przez nas samych zostało potępione. Człowiek chory somatycznie jest jakby rozdzielony: na część chorą (może nią być nawet całe ciało). a nie cały organizm. żołądek. Całość ta pozostaje zdrowa. dochodzi w nim jeszcze roszczenie w stosunku do otoczenia —„ ja mam prawo od nich wymagać troskliwości za to wszystko. Chory z nerwicą znajduje się na granicy między chorobą somatyczną a psychiczną. będącą jej antytezą. świadczy o tym. przestaje być integralną częścią całości. która pozostaje nie zmieniona. o czym była wyżej mowa.

chorym całościowo (jego „ja" jest chore w tym sensie. jak chory w ciężkim stanie somatycznym. Jeśli to „ja" musi być osłonięte. By móc normalnie żyć. dotyczyć części ciała lub całego ciała. a nie tylko w nim samym. w .Jestem" — wyraża chwilę obecną.. Zaburzenie nie jest przelotne. nad sobą zastanawiać. tzn. a staje się przedmiotem. która przestaje być częścią podmiotu — .wzięty" chorobą. jak się zdaje.. Ma on wrażenie. Jak uprzednio zaznaczono. cieszyć się życiem i nim martwić. Na czym polega to poczucie: . Określenie . że trzeba coś w nim lub w otoczeniu zmienić. jego stosunek do świata się nie zmienia.. nawet w ciężkiej chorobie somatycznej nie wypowiada się fatalnego „ja jestem chory". ale stan ten mija po kilku godzinach lub dniach. Jeśli w przelotnym zakłóceniu równowagi psychicznej przychodzi autorefleksja. roztrzęsiony. Nie ma człowieka. która wciąż nie jest jasna. to nie ma ona egocentrycznej utraty proporcji. gdyż wówczas nie trzeba byłoby koncentrować się stale na sobie. po drugie — nie może zajmować się kimkolwiek ani czymkolwiek innym. że „ja" cały jestem chory). tym bardziej trzeba się sobą samym zajmować. które zmusza człowieka do zajmowania się tylko sobą i swoim cierpieniem i odsuwa go od normalnego życia? W tym zdania najważniejszym słowem jest . tym trudniej jest ustawić siebie w normalnej relacji ze światem zewnętrznym bowiem „ja" wypełnia wszystko. W zasadzie więc nerwicowiec czuje się jak chory . która ujawniła. otoczone opieką zarówno jego właściciela. nieszczęśliwy. chętnie oddawanym opiece specjalistów. iż zaszła jakaś zmiana. Im silniej jest ono związane z przymiotnikiem „chory". chronione..chory" może bowiem.ja". gdyż każdy kontakt z otoczeniem jest bolesny. Natomiast w nerwicy można owo fatalne „ja jestem chory" wypowiedzieć. interesować się światem i czuć się nim zmęczonym mieć cel w życiu i czuć jego bezsens — nie można być chorym.ja jestem chory". Dopiero słowo „ja" nadaje trwałości stanowi choroby. a ono jest u niego chore. wszystko go rani. jak i otoczenia.ja". jak już powiedziano.. Oczywiście dla każdego lekarza takie stwierdzenie jest szokujące. Człowiek chory wycofuje się z życia. który jest dla otoczenia szczególnie denerwujący. który już nie potrafi chorej części od siebie odrzucić i czuje się całkowicie ogarnięty chorobą.. lecz stara się chorą część od siebie odrzucić. a w chorobie somatycznej są one widoczne. wprowadza nas. nie czuł się obolały. być szczęśliwym i cierpieć. Egocentryzm byłby więc objawem wskazującym na zakłócenie w relacji danego człowieka z jego środowiskiem. który by nie miał przejściowych objawów nerwicowych. Egocentryzm nerwicowy. że w aktualnej sytuacji to . gdyż każdy świadomy kontakt musi przejść przez integrujące „ja". musi więc przede wszystkim zajmować się sobą.ja jestem zdrów" — człowiek nadal jest tym. Mówiąc .. w istotę tei choroby. "jakby obdarto go ze skóry.ja" stało się niewydolne. . kim był. bo w przypadku nerwicy nie znajduje on żadnych obiektywnych zmian tłumaczących poczucie choroby. to może tylko świadczyć.

Człowiek należący do przyrody nie jest wyłączony spod praw ewolucji. Zwiększa to poczucie własnej wartości. którym chory wciąż się zajmuje i żąda. Historię jej życia można nakreślić jako krzywą rozwoju. Rozwój polega na tworzeniu wciąż nowych form morfologicznych i czynnościowych. Ten nadmierny ładunek uczuciowy skierowany do własnej osoby pochodzi stąd.ja". Własne . który zmniejsza postawę egocentryczną jest znalezienie drogi wyjścia z impasu. Obowiązujące w przyrodzie prawo ewolucji odnosi się nie tylko do całych gatunków. że kreci się on wokoło. Egocentryzm nie jest egoizmem. Człowiek może wciąż stwarzać nowe . by inni się też nim interesowali. W znanej formule etycznej o miłości i bliźniego najtrudniejsza do spełnienia jest część druga: „jak siebie samego". jest w nim agresja w stosunku do siebie i do świata. jak i jego otoczenie mają wrażenie. Egocentryzm bowiem wbrew pozorom nie jest wyrazem miłości do samego siebie. że uczucia zostały zablokowane w swym ujściu na zewnątrz. W egocentryzmie stosunek do siebie jest ambiwalentny — „kocham i nienawidzę". nie jest źródłem przyjemności. Egocentryzm jest właśnie wyrazem wypaczonego stosunku do samego siebie. Kochając siebie. lecz gdy ból przejdzie. lecz też do każdej jednostki. przestaje o niej myśleć. Analogicznie gdy człowiek idąc urazi się w nogę. Rozmawiając z chorymi na nerwicę z reguły dochodzi się do ich konfliktów uczuciowych z najbliższym otoczeniem. Egocentryzm jest wyrazem buntu przeciw własnemu losowi. Pewna stabilizacja stosunku uczuciowego do siebie. Drugim czynnikiem zmniejszającym postawę egocentryczną jest uzyskanie w rozmowach z lekarzem spokojniejszego i obiektywniejszego spojrzenia na samego siebie.której własne „ja" wszystko przesłania. Zaburzenie jednak nie jest zupełnie stałe. Wyładowanie uczuć negatywnych w stosunku do najbliższych osób w czasie rozmów z lekarzem stanowi już pewne dla nich ujście i dzięki temu zmniejsza postawę egocentryczną chorego. Egocentryzm a ewolucja jednostki Trzecim czynnikiem. przestałoby się je widzieć. ale niepokoju i ambiwalentnych uczuć. W nerwicy zarówno sam chory. łatwiej jest kochać innych. na chwilę zwraca na nią uwagę. jaką uzyskuje się w rozmowach z lekarzem obiektywizację własnego autoportretu. U człowieka jednak dzięki niezwykłemu w porównaniu ze światem zwierzęcym rozwojowi układu sygnalizacyjnego ewolucja dotyczy przede wszystkim form czynnościowych. biegnącą od najprostszych form do najbardziej skomplikowanych. w których przeważają uczucia negatywne. wpływa na stosunek uczuciowy do otoczenia.. w którym siebie w pełni się akceptuje i walczy o swoje prawa z krzywdą nieraz innych ludzi. że znalazł się w ślepej uliczce. od momentu poczęcia aż do śmierci musi się rozwijać. gdyż wówczas wystąpiłoby przyzwyczajenie do ułomności własnych i otoczenia.

co mu w pracy przeszkadza. wówczas egocentryzm staje się zjawiskiem zrozumiałym. w której przekształca się zarówno siebie. Wzrost napięcia lękowego wzmaga objawy wegetatywne.do". konstrukcja jego układu nerwowego jest tak bogata. którego ruch naprzód został zahamowany. te z kolei zwiększają uczucie lęku. Gdy np. Wszelka aktywność twórcza. Jest to wektor „nad". Niemożność koncentracji uwagi kieruje uwagę chorego na sam proces uwagi i na czynniki zakłócające. Nerwicowy lęk wywołuje szereg zaburzeń wegetatywnych.. ktoś nagle odczuje bóle głowy lub bicie serca. Błędne koło Przykłady Poczucie kręcenia się wkoło. że nigdy nie jest on w stanie wyzyskać tkwiących w niej możliwości.formy swej aktywności. wektorów ludzkiej aktywności. Ułatwia bowiem realizację tkwiącej w człowieku potrzeby przekształcania świata „na obraz i podobieństwo swoje". Kilka przykładów może zilustrować istotę zagadnienia. . Objaw ten polega na zamknięciu się w nerwicowy krąg przyczyny i skutku.nad"). które doprowadza do punktu martwego w krzywej rozwoju. ustępowanie egocentryzmu jest zwykle pierwszym sygnałem ustępowania nerwicy. jego niepokój wzrasta. zmniejsza postawę egocentryczną. Jest on kręceniem się wokół własnej osi człowieka. Jak wspomniano.. jak i otaczający świat według własnego plany. Jeśli nerwicę będziemy traktować jako reakcję na zatrzymanie się w rozwoju. zamyka się ludzka aktywność (zasadnicze postawy uczuciowe . że coś złego dzieje się w jego organizmie.od" i postawa twórcza . Trzy czynniki odgrywające rolę w wyprowadzeniu chorego z postawy egocentrycznej — uporządkowanie stosunku uczuciowego do otoczenia i do samego siebie oraz stworzenie możliwości twórczej aktywności — dotyczą trzech podstawowych wektorów. koncentracja uwagi staje się . boi się po prostu. skutkiem czego chory myśli o swojej niewydolności umysłowej i o tym. który obok wektora „do" i „od" określa zasadnicze kierunki ludzkiej aktywności. znalezienia się w sytuacji bez wyjścia łączy się też z czwartym osiowym objawem nerwicy. mianowicie z objawem błędnego koła. w których. Zrozumienie postawy egocentrycznej ułatwia zrozumienie istoty nerwicy jako zakłócenia trzech podstawowych. Subiektywnie odczuwa się ewolucję własnych form czynnościowych jako potrzebę aktywności — aktywności twórczej. choćby w ramach stosowanej w lecznictwie terapii zajęciowej. kurcze żołądka.. Te same trzy czynniki mają zasadnicze znaczenie w wyleczeniu z nerwicy.

Wysiłek chorego koncentruje się na tym. Walcząc z dolegliwością nerwicową wywołuje się wzrost jednego z ogniw łańcucha przyczynowego. Poczucie krzywdy odbija się na zachowaniu chorego w stosunku do otoczenia. z którego wyjść nie może. i jego wołanie o pomoc trafia na coraz większą pustkę. co mu najbardziej dokucza. co znów zwiększa jego postawę egocentryczną. Poczucie winy jest przyczyną doszukiwania się we wszystkim własnej winy. tym one bardziej będą mu dokuczać. gdy po wielu badaniach dochodzi do wniosku. Chory drażliwy będzie walczył z osobami i przedmiotami wywołującymi u niego rozdrażnienie. Lekarz zdezorientowany objawami nerwicowymi. że „to tylko nerwica". by z niego się wyrwać. co w końcu prowadzi do nasilenia się objawu. Stabilność układu jest w ten sposób zachowana. Każdy chory ma bowiem dla siebie typowe błędne koło. dzięki czemu ciężar poczucia winy rośnie. Nerwicowy egocentryzm powoduje odsuwanie się otoczenia od chorego. Przykładów tego typu można by przytoczyć znacznie więcej. wskutek czego musi być coraz silniejsze. analogicznie sprawa będzie się przedstawiać z innymi zaburzeniami wegetatywnymi. tym silniejsza staje się tendencja do obciążania własnego sumienia. która z kolei wzmaga wewnętrzne napięcie i rozdrażnienie itd. A więc chory cierpiący na zaburzenia potencji będzie głównie na niej się koncentrował. Nasilenie objawów nerwicowych wzmaga negatywne nastawienie lekarza do chorego. tym więcej go boli. teoretycznie ad infinitum. a to znów zwiększa jego objawy nerwicowe. na co otoczenie reaguje zazwyczaj negatywnym nastawieniem uczuciowym do chorego. co z kolei zwiększa objawy nerwicowe. Sprzężenie zwrotne dodatnie Sytuacja przypomina psa gryzącego swój ogon. (Na przykład w termostacie wzrost temperatury ponad wyznaczoną normę powoduje spadek w wytwarzaniu . Jest to przykład dodatniego sprzężenia zwrotnego. że wzrost jednego powoduje wzrost następnego. z którym się walczy. wskutek czego objawy jej staną się jeszcze dokuczliwsze. daje odczuć często nieświadomie swoje rozczarowanie choremu. Drażliwość często spotykana w nerwicach wywołuje odpowiednią reakcję otoczenia. co tylko wzmoże jego stan rozdrażnienia itd. W ujemnym sprzężeniu zwrotnym jego wzrost wywołuje spadek ilości sygnałów wysyłanych przez układ. Powiązanie członów przyczynowych w nerwicowym kole jest tego rodzaju. tym bardziej jest poirytowany i jeszcze silniej gryzie. tym bardziej będzie się czuł pokrzywdzony. gdyż chory znów czuje się nie zrozumiany i odtrącony. Chory z poczuciem krzywdy im usilniej będzie szukał sprawiedliwości. bo im bardziej się wysila.jeszcze gorsza. Chory z natręctwami im silniej z nimi będzie walczył. a im jest on większy.. co z kolei wzmaga poczucie krzywdy. tym bardziej nerwicowy krąg wokół niego się zacieśnia. Im silniej pies gryzie swój ogon.

błędnego koła" można spotkać nie tylko w przypadku nerwic. w której pies zamiast coraz silniej gryźć swój ogon. a także w medycynie somatycznej. Każda choroba jest bowiem w jakimś sensie naruszeniem istniejącej równowagi ustroju. umożliwia ono choremu wyjście naprzód. coraz bardziej zamyka się w swoim świecie. zajmuje się on już czymś innym. . które wywołują jeszcze silniejsze gryzienie. Po pewnym czasie równowaga zostaje jednak przywrócona. która z kolei jest przyczyną gorszego utlenienia tkanek i zmniejszenia odporności.ciepła). aby osłabić jedno z ogniw błędnego koła (lęk nerwicowy). Nerwicowe błędne koło jest jedną z przyczyn. a z czasem w ogóle przerwany. rozdrażnienie. życie toczy się dalej. Niekiedy przejściowa zmiana warunków życia. rpzmowy z lekarzem. dla których tak trudno choremu wyjść z egocentrycznego kręcenia się wokół własnej osi. mogą przyczynić się do przerwania utrwalonego błędnego koła. dążącym do autodestrukcji. Wydaje się. coraz większy lęk przed nimi czuje. W przypadku psa sprzężeniem zwrotnym są bodźce bólowe biegnące od gryzionego ogona. Zapalenie nerek łączy się zwykle z anemią. przyjemnym obgryzaniem kości. czyli skierowuje go na drogę ewolucji. Przykłady . W dodatnim sprzężeniu jest odwrotnie — jego wzrost powoduje wzrost sygnałów wysyłanych przez układ. zaburzenia wegetatywne. odsuwa się od otoczenia. lecz też w innych zaburzeniach psychicznych.. dzięki czemu sygnały bólowe ulegają stopniowo wygaszeniu. poczuwszy ból zajmuje się np. co z kolei ujemnie wpływa na pierwotne schorzenie itp. W przykładzie z psem odpowiadałoby to sytuacji.. (Wzrost temperatury w termostacie zamiast zmniejszać. naruszeniem przekraczającym możliwości samoregulujące danego układu. odczuwający lęk przed ludźmi. dzięki czemu układ odzyskuje zachwianą stabilność. Człowiek nieznerwicowany w sytuacji konfliktowej może też wykazać objawy nerwicowe — niepokój. wskutek czego coraz trudniej mu do ludzi się zbliżyć. Na przykład schizofrenik. Czasem wystarczy podanie środków zmniejszających napięcie lękowe. zwiększyłby ilość wytwarzanego ciepła. w którym chory znajduje oparcie i może przed nim wyładować swe tłumione uczucie i odnaleźć swą własną wartość itp. że zjawisko błędnego koła jest charakterystyczne dla każdej choroby. przygnębienie itp. gdyż zamiast jak neurotyk tkwić w sytuacji konfliktowej. Układ o dodatnim sprzężeniu jest układem niestabilnym. Dopływ bodźców ujemnych zostaje w ten sposób zredukowany. Możliwości te polegają na działaniu ujemnego sprzężenia zwrotnego. W terapii nerwic rozbicie błędnego koła jest ważnym momentem.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->