P. 1
Prezentacja o Mikołaju Koperniku(1)

Prezentacja o Mikołaju Koperniku(1)

|Views: 391|Likes:

More info:

Published by: Julek Lewalski on Apr 10, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

Prezentacja o Mikołaju Koperniku

Życiorys i najważniejsze dokonania

Biografia
Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła farnego pod wezwaniem Świętego Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu.

Młodość Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę. Dom Kopernika w Toruniu . Został nim wuj Łukasz Watzenrode. Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. Kiedy ojciec umarł Mikołaj miał zaledwie dziesięć lat i potrzebował oficjalnego opiekuna.

matematyki oraz astronomii. ale na doktorat z medycyny nie starczyło już czasu. Pobierał wówczas nauki akademickie w dziedzinie geometrii. W roku 1503 Kopernik obronił przewód doktorski z prawa kanonicznego. które kończył w latach 14911495. a następnie w Padwie w latach 1501-1503. gdzie studiuje medycynę. trygonometrii.Nauka W osiemnastym roku życia za sprawą wuja Łukasza Watzenrode Kopernik udał się do Krakowa na studia uniwersyteckie. ani pieniędzy. . Następne lata to kolejne studia we Włoszech w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500).

która umożliwiła mu ukończenie studiów. Po okresie nauki wraca Kopernik na Warmię. aby służyć kapitule.Astronomia Mikołaj Kopernik podczas swego pobytu we Włoszech cenił sobie bardzo znajomość z astronomem włoskim Domenico Maria di Novara. z którym zapewne obserwował ciała niebieskie i przy którym umocnił swoje zainteresowanie gwiazdami i tajemnicami wszechświata. .

Prus Królewskich. Opracowuje traktat monetarny tj.Warmia Na Warmii Mikołaj prowadził szeroko zakrojoną działalność publiczną. otrzymywał też zaproszenie wyższych władz kościelnych w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza. Był też Kopernik współautorem pierwszych map Warmii. w której jako pierwszy wśród ekonomistów udowadnia. biskupa warmińskiego. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd. Brał udział w zjazdach stanów pruskich u boku swego wuja Łukasza Watzenrode. Tłumaczył dzieła greckie na łacinę. rozprawę o sposobie bicia monet. że dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorszą. . Zalewu Wiślanego i Królestwa Polskiego.

jako administrator przygotowuje miasto i zamek olsztyński do obrony. . leczeniem chorych oraz dalszymi pracami nad nowym układem słonecznym. W styczniu 1521 roku do murów Olsztyna zbliżają się Krzyżacy. We Fromborku zajmował się sprawami administracyjnymi. Kopernik złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko . W roku 1523 został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej. Kopernik.komisarza Warmii. Była w tym wielka zasługa Kopernika. W tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał już do śmierci. Jeszcze w tym samym roku. Dzięki wzorowemu przygotowaniu atak krzyżacki został odparty i miasto nie zostało zdobyte.Ochrona Olsztyna W roku 1516 Mikołaj Kopernik zostaje mianowany administratorem dóbr wspólnych kapituły.

Biskup. Jednakże król. Była to jednak mimo wszystko propozycja najwyższej rangi jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał. kapituła warmińska wśród 4 kandydatów na to stanowisko wysunęła między innymi kandydaturę Kopernika. . czy astronom Kiedy w roku 1537 umiera biskup Ferber. do którego należała decyzja w tej sprawie wybrał na biskupa warmińskiego Jana Dantyszka.

.Prace nad dziełem wszechświata Przebywając nadal we Fromborku zajmuje się Kopernik astronomią i pracuje nad swym wiekopomnym dziełem o wszechświecie. które sam wykonał: kwadrantem słonecznym służącym do obliczenia szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Swą nową teorię podaje w zarysie w tzw. "Komentarzyku". który w odręcznych odpisach krąży po całej Europie. astrolabium) . sferą armilarną (tzw. Przy obserwacji planet posługuje się głównie trzema instrumentami.do wyznaczania kątów współrzędnych planety oraz triquetrum (narzędzie paralaktyczne) do obserwacji księżyca.

Ukazuje się ono drukiem w 1543 roku w Norymbergii.. W maju 1539 roku przybył do Fromborka młody uczony niemiecki Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem. Narratio prima" czyli.Dzieło Kopernika Pracę nad dziełem. De revolutionibus orbium coelestium libri VI". który znacznie przyczynił się do wydania drukiem wielkie dzieła Mikołaja Kopernika. w której obwieszcza światu odkrycia Kopernika... W roku 1541 Retyk opuszcza Frombork wioząc do Norymbergii wielkie dzieło Kopernika. w drukarni Jana Petreiusa pod tytułem. a dedykowane zostaje papieżowi Pawłowi III. Dzieło to składało się z sześciu ksiąg i 203 kart. . De revolutionibus" rozpoczął Kopernik około 1515 roku i właściwie do końca życia ciągle wnosił do niej poprawki. W roku 1540 Retyk wydał rozprawę Pt. . O obrotach sfer niebieskich".. Po długich namowach przekonuje on astronoma do wydania drukiem dzieła. Opowiadanie pierwsze". a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy..

interpretatione latina). sielskie i miłosne w przekładzie łacińskim (Theophilacti Scolastici Simocatti Epistole morales. . rurales et amatoriae.Teofilakt Symokatta Mikołaj Kopernik przetłumaczył z języka greckiego na łacinę zbiór 85 listów: Teofilakta scholastyka Symokatty listy obyczajowe. Tłumaczenie to ukazało się drukiem w drugiej połowie 1509 w oficynie Jana Hallera w Krakowie.

ruszył Ziemię .Wstrzymał Słońce.

obraz Jana Matejki .Astronom Kopernik. czyli rozmowa z Bogiem.

z którym toczymy się dookoła Słońca jak inna jaka planeta. . Jakikolwiek dostrzegamy ruch firmamentu. w pobliżu którego znajduje się środek świata. wraz z najbliższymi jej żywiołami. Wszystkie drogi gwiazd błędnych otaczają dookoła Słońce. ale jedynie środkiem ciężkości oraz środkiem kręgu Księżycowego. 2. ale wywołany jest ruchem samej Ziemi. Jakikolwiek ruch wydawałoby się mieć Słońce. Środek Ziemi nie jest środkiem świata. nie pochodzi on z jego własnego jakoby ruchu. odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dookoła swoich niezmiennych biegunów. 4. co znaczy. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów. zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu. 3. tak że stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomy. pochodzącym z ruchomości samejże Ziemi. 5. Tak więc już sam jej ruch wystarcza do wytłumaczenia tylu widocznych na niebie rozmaitości. że Ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów. lecz jest złudzeniem powstałym skutkiem ruchu Ziemi oraz jej kręgu. Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się i posuwanie naprzód nie jest własnym ich ruchem. a wobec nieba trwale nieruchomego. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do odległości firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia Ziemi do odległości Słońca. 6. czyli sfer niebieskich. ale jest także złudzeniem. Ona to więc.Wnioski Kopernika 1. 7.

że większość ruchów obserwowanych na niebie to ruchy pozorne.sfera Merkurego. widoczne tylko dlatego. co później nazwano "Rewolucją Kopernikowską". Ta rewolucja miała trwać 100 lat. Pod nią zaś znajduje się sfera Wenus i wreszcie ostatnia z nich . W swym Zarysie podaje Kopernik również kolejność sfer: Najwyżej znajduje się nieruchoma. Jowisza i Marsa. że sami się poruszamy. w której krążymy sami. wszystko zawierająca i mieszcząca sfera gwiazd stałych. a pod tą ostatnią mamy sferę.Definicje stwierdzeń Owe siedem stwierdzeń stanowi sedno tego. Po niej następują kolejno sfery Saturna. . Głoszą one. Sfera Księżyca obraca się wokół środka Ziemi.

Śmierć Kopernika Tymczasem Kopernik ciężko zachorował. nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek. Jak głosi legenda. który przyspieszył rewolucję naukową. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci. mówimy o nim "wstrzymał Słońce. ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoje dzieło wydane drukiem. " . ruszył Ziemię. Miał wylew. zaginęła. a biografia. Pozostawił zaledwie kilka listów. którą napisał jego przyjaciel. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza. w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii. by wreszcie dnia 24 maja 1543 roku zamknąć oczy już na zawsze. Do historii przeszedł jako geniusz kosmologii.

Prowadził poszukiwania w archiwach i bibliotekach krajowych oraz Uppsali. Prof.. czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521”. Od 1967r. znany dziś zestaw przekazów źródłowych.. gdzie w 1946r.dr hab. Ukończył liceum ogólnokształcące. W ten sposób powstały dwa wydawnictwa źródłowe. Sztokholmie i Getyndze. Drugie wydawnictwo źródłowe to . W wyniku kwerendy udało się odkryć kilkanaście kopernikanów oraz przekazów pośrednio związanych z Kopernikiem. Biskupa.Lokacje łanów opuszczonych na Warmii z lat 1516-1522..Wojna Pruska.Recenzja książki pt.. Chodziło przede wszystkim o skontrolowanie całości spuścizny rękopiśmiennej wielkiego astronoma oraz zweryfikowanie tekstów już opublikowanych. w których znajduje się kilka nieznanych dokumentów.Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537” .. . Marian Biskup jest laureatem Nagrody FNP’92 w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę zatytułowaną . zawierające pełny.Regesta Copernicana”. Badania nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika to ważny nurt w pracy naukowej prof. Pierwsze z nich to rękopisy Kopernika . Urodził się w Inowrocławiu. którzy tam osiedlili”. . ukazujące jego związki z Mazurami.Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” Mariana Biskupa. Prace te objął przygotowując wydawnictwo . a następnie studiował na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

w których rozwój włożył wiele szczerego i realnego wysiłku. nurtującemu społeczeństwo Prus Królewskich. jak i ogół społeczeństwa :. które budziło i budzić zawsze będzie głównie zainteresowanie wśród naukowców. a dokładnie – jej północnej części pomorskiej. . iż wiele lat swego życia poświęcił Kopernik czołowemu zagadnieniu. takie wydało go plemię” Marian Biskup dostrzegł potrzebę ukazania jego sylwetki i roli jako obywatela Polski XVI-wiecznej. zwanej wówczas Prusami Królewskimi. ukazując sytuację administracyjną. Mikołaj Kopernik jawi nam się jako publicystyczny obrońca południowej Warmii z Olsztynem przed agresją krzyżacką. tj. ruszył Ziemie. reformie monety krajowej i ujednolicenia jej z monetą ogólnopolską. najważniejsze problemy społeczno – gospodarcze..Wstrzymał Słońce. Nazwisko Kopernika wiąże się powszechnie z jego epokowym odkryciem. badających życie Wielkiego torunianina.Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” stanowi próbę pokazania aktywnej działalności utalentowanego i wszechstronnego astronoma oraz bliższe poznanie wszystkich aspektów kopernikowego żywota. ustawodawstwo jak i obraz ludności XVI wieku. .Praca pt. Dzięki tej lekturze możemy dowiedzieć się również.. W dziele tym autor zawarł wiele obrazów historycznej Polski.

Biskup stwarza nam możliwość do obserwacji dojrzewania. jedną z nich jest fakt którego dokładność bardzo mnie zainteresowała. np. pomimo swego bardzo statycznego wyrazu. które miały wpływ na pracę.Listów” Teofila Symokatty.ciekawostek”. na całe życie astronoma. Prof. pełna jest zaskakujących .. Przed naszymi oczyma ukazuje najistotniejsze. jednocześnie obserwował zaćmienie Księżyca .Możemy stwierdzić. sposób rozumowania. że autor zajął się zobrazowaniem życia Mikołaja Kopernika. gdyż od pierwszych stron rysuje nam jego postać.. twórczość. Książka ta. często nieznane zdarzenia . a mówi on o tym iż dnia 2 czerwca1509 roku w Krakowie Kopernik przygotowując druk swego łacińskiego tłumaczenia greckich . zdobywania wiedzy i umiejętności u boku swego wuja i protektora – Łukasza Watzenrodego oraz samodzielne kształcenie swych poglądów i przekonań.

Prezentacje przygotowała : Z klasy : .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->