P. 1
Prezentacja o Mikołaju Koperniku(1)

Prezentacja o Mikołaju Koperniku(1)

|Views: 386|Likes:

More info:

Published by: Julek Lewalski on Apr 10, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

Prezentacja o Mikołaju Koperniku

Życiorys i najważniejsze dokonania

Biografia
Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła farnego pod wezwaniem Świętego Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu.

Został nim wuj Łukasz Watzenrode. Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim.Młodość Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę. Kiedy ojciec umarł Mikołaj miał zaledwie dziesięć lat i potrzebował oficjalnego opiekuna. Dom Kopernika w Toruniu .

trygonometrii. ale na doktorat z medycyny nie starczyło już czasu. gdzie studiuje medycynę. Następne lata to kolejne studia we Włoszech w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500). matematyki oraz astronomii. a następnie w Padwie w latach 1501-1503. W roku 1503 Kopernik obronił przewód doktorski z prawa kanonicznego. Pobierał wówczas nauki akademickie w dziedzinie geometrii. które kończył w latach 14911495. ani pieniędzy. .Nauka W osiemnastym roku życia za sprawą wuja Łukasza Watzenrode Kopernik udał się do Krakowa na studia uniwersyteckie.

Astronomia Mikołaj Kopernik podczas swego pobytu we Włoszech cenił sobie bardzo znajomość z astronomem włoskim Domenico Maria di Novara. z którym zapewne obserwował ciała niebieskie i przy którym umocnił swoje zainteresowanie gwiazdami i tajemnicami wszechświata. . która umożliwiła mu ukończenie studiów. Po okresie nauki wraca Kopernik na Warmię. aby służyć kapitule.

otrzymywał też zaproszenie wyższych władz kościelnych w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza. biskupa warmińskiego. w której jako pierwszy wśród ekonomistów udowadnia. . Opracowuje traktat monetarny tj. Prus Królewskich. Tłumaczył dzieła greckie na łacinę.Warmia Na Warmii Mikołaj prowadził szeroko zakrojoną działalność publiczną. że dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorszą. rozprawę o sposobie bicia monet. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd. Zalewu Wiślanego i Królestwa Polskiego. Był też Kopernik współautorem pierwszych map Warmii. Brał udział w zjazdach stanów pruskich u boku swego wuja Łukasza Watzenrode.

Ochrona Olsztyna W roku 1516 Mikołaj Kopernik zostaje mianowany administratorem dóbr wspólnych kapituły. W styczniu 1521 roku do murów Olsztyna zbliżają się Krzyżacy. leczeniem chorych oraz dalszymi pracami nad nowym układem słonecznym. Jeszcze w tym samym roku. W roku 1523 został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej. We Fromborku zajmował się sprawami administracyjnymi. Kopernik złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko . .komisarza Warmii. Była w tym wielka zasługa Kopernika. Dzięki wzorowemu przygotowaniu atak krzyżacki został odparty i miasto nie zostało zdobyte. W tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał już do śmierci. Kopernik. jako administrator przygotowuje miasto i zamek olsztyński do obrony.

do którego należała decyzja w tej sprawie wybrał na biskupa warmińskiego Jana Dantyszka. .Biskup. czy astronom Kiedy w roku 1537 umiera biskup Ferber. Była to jednak mimo wszystko propozycja najwyższej rangi jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał. Jednakże król. kapituła warmińska wśród 4 kandydatów na to stanowisko wysunęła między innymi kandydaturę Kopernika.

sferą armilarną (tzw. Przy obserwacji planet posługuje się głównie trzema instrumentami. które sam wykonał: kwadrantem słonecznym służącym do obliczenia szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Swą nową teorię podaje w zarysie w tzw.Prace nad dziełem wszechświata Przebywając nadal we Fromborku zajmuje się Kopernik astronomią i pracuje nad swym wiekopomnym dziełem o wszechświecie. który w odręcznych odpisach krąży po całej Europie.do wyznaczania kątów współrzędnych planety oraz triquetrum (narzędzie paralaktyczne) do obserwacji księżyca. . "Komentarzyku". astrolabium) .

W roku 1541 Retyk opuszcza Frombork wioząc do Norymbergii wielkie dzieło Kopernika. Opowiadanie pierwsze".. który znacznie przyczynił się do wydania drukiem wielkie dzieła Mikołaja Kopernika. Ukazuje się ono drukiem w 1543 roku w Norymbergii. . a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy. De revolutionibus orbium coelestium libri VI".. .. Dzieło to składało się z sześciu ksiąg i 203 kart. w drukarni Jana Petreiusa pod tytułem. Narratio prima" czyli. De revolutionibus" rozpoczął Kopernik około 1515 roku i właściwie do końca życia ciągle wnosił do niej poprawki.. a dedykowane zostaje papieżowi Pawłowi III. W roku 1540 Retyk wydał rozprawę Pt. Po długich namowach przekonuje on astronoma do wydania drukiem dzieła.Dzieło Kopernika Pracę nad dziełem.. O obrotach sfer niebieskich". W maju 1539 roku przybył do Fromborka młody uczony niemiecki Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem. w której obwieszcza światu odkrycia Kopernika.

Tłumaczenie to ukazało się drukiem w drugiej połowie 1509 w oficynie Jana Hallera w Krakowie.Teofilakt Symokatta Mikołaj Kopernik przetłumaczył z języka greckiego na łacinę zbiór 85 listów: Teofilakta scholastyka Symokatty listy obyczajowe. . sielskie i miłosne w przekładzie łacińskim (Theophilacti Scolastici Simocatti Epistole morales. interpretatione latina). rurales et amatoriae.

ruszył Ziemię .Wstrzymał Słońce.

Astronom Kopernik. czyli rozmowa z Bogiem. obraz Jana Matejki .

6. 3. że Ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów. ale jedynie środkiem ciężkości oraz środkiem kręgu Księżycowego. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów. 5. lecz jest złudzeniem powstałym skutkiem ruchu Ziemi oraz jej kręgu. czyli sfer niebieskich. wraz z najbliższymi jej żywiołami. co znaczy. a wobec nieba trwale nieruchomego. Środek Ziemi nie jest środkiem świata. Wszystkie drogi gwiazd błędnych otaczają dookoła Słońce.Wnioski Kopernika 1. Ona to więc. ale jest także złudzeniem. ale wywołany jest ruchem samej Ziemi. 2. nie pochodzi on z jego własnego jakoby ruchu. z którym toczymy się dookoła Słońca jak inna jaka planeta. Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się i posuwanie naprzód nie jest własnym ich ruchem. 7. . w pobliżu którego znajduje się środek świata. pochodzącym z ruchomości samejże Ziemi. zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu. 4. Tak więc już sam jej ruch wystarcza do wytłumaczenia tylu widocznych na niebie rozmaitości. tak że stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomy. Jakikolwiek ruch wydawałoby się mieć Słońce. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do odległości firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia Ziemi do odległości Słońca. odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dookoła swoich niezmiennych biegunów. Jakikolwiek dostrzegamy ruch firmamentu.

Sfera Księżyca obraca się wokół środka Ziemi. wszystko zawierająca i mieszcząca sfera gwiazd stałych. w której krążymy sami. Ta rewolucja miała trwać 100 lat. co później nazwano "Rewolucją Kopernikowską". Jowisza i Marsa. W swym Zarysie podaje Kopernik również kolejność sfer: Najwyżej znajduje się nieruchoma. widoczne tylko dlatego. Pod nią zaś znajduje się sfera Wenus i wreszcie ostatnia z nich . . że sami się poruszamy.Definicje stwierdzeń Owe siedem stwierdzeń stanowi sedno tego. Po niej następują kolejno sfery Saturna. a pod tą ostatnią mamy sferę. Głoszą one.sfera Merkurego. że większość ruchów obserwowanych na niebie to ruchy pozorne.

który przyspieszył rewolucję naukową. nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza. " . pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci. Do historii przeszedł jako geniusz kosmologii. a biografia. mówimy o nim "wstrzymał Słońce. Miał wylew. Jak głosi legenda. Pozostawił zaledwie kilka listów. ruszył Ziemię.Śmierć Kopernika Tymczasem Kopernik ciężko zachorował. by wreszcie dnia 24 maja 1543 roku zamknąć oczy już na zawsze. ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoje dzieło wydane drukiem. zaginęła. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii. którą napisał jego przyjaciel.

Drugie wydawnictwo źródłowe to .. .Recenzja książki pt. Prof.Regesta Copernicana”.Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” Mariana Biskupa. Sztokholmie i Getyndze. Prace te objął przygotowując wydawnictwo . Ukończył liceum ogólnokształcące. którzy tam osiedlili”. czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521”. a następnie studiował na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu..Wojna Pruska. Pierwsze z nich to rękopisy Kopernika . Marian Biskup jest laureatem Nagrody FNP’92 w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę zatytułowaną .Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537” . W wyniku kwerendy udało się odkryć kilkanaście kopernikanów oraz przekazów pośrednio związanych z Kopernikiem. ukazujące jego związki z Mazurami. Prowadził poszukiwania w archiwach i bibliotekach krajowych oraz Uppsali.. zawierające pełny. znany dziś zestaw przekazów źródłowych. Chodziło przede wszystkim o skontrolowanie całości spuścizny rękopiśmiennej wielkiego astronoma oraz zweryfikowanie tekstów już opublikowanych.dr hab. Urodził się w Inowrocławiu.Lokacje łanów opuszczonych na Warmii z lat 1516-1522. Od 1967r. W ten sposób powstały dwa wydawnictwa źródłowe. gdzie w 1946r. Biskupa. Badania nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika to ważny nurt w pracy naukowej prof... . w których znajduje się kilka nieznanych dokumentów.

Dzięki tej lekturze możemy dowiedzieć się również. a dokładnie – jej północnej części pomorskiej. Mikołaj Kopernik jawi nam się jako publicystyczny obrońca południowej Warmii z Olsztynem przed agresją krzyżacką. iż wiele lat swego życia poświęcił Kopernik czołowemu zagadnieniu. tj. ruszył Ziemie. ustawodawstwo jak i obraz ludności XVI wieku. ukazując sytuację administracyjną. Nazwisko Kopernika wiąże się powszechnie z jego epokowym odkryciem. zwanej wówczas Prusami Królewskimi. . takie wydało go plemię” Marian Biskup dostrzegł potrzebę ukazania jego sylwetki i roli jako obywatela Polski XVI-wiecznej. jak i ogół społeczeństwa :.Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika” stanowi próbę pokazania aktywnej działalności utalentowanego i wszechstronnego astronoma oraz bliższe poznanie wszystkich aspektów kopernikowego żywota. w których rozwój włożył wiele szczerego i realnego wysiłku.Wstrzymał Słońce.. . które budziło i budzić zawsze będzie głównie zainteresowanie wśród naukowców.Praca pt. nurtującemu społeczeństwo Prus Królewskich.. najważniejsze problemy społeczno – gospodarcze. reformie monety krajowej i ujednolicenia jej z monetą ogólnopolską. W dziele tym autor zawarł wiele obrazów historycznej Polski. badających życie Wielkiego torunianina.

które miały wpływ na pracę. gdyż od pierwszych stron rysuje nam jego postać. często nieznane zdarzenia . jednocześnie obserwował zaćmienie Księżyca ..ciekawostek”. że autor zajął się zobrazowaniem życia Mikołaja Kopernika. Książka ta. pełna jest zaskakujących . zdobywania wiedzy i umiejętności u boku swego wuja i protektora – Łukasza Watzenrodego oraz samodzielne kształcenie swych poglądów i przekonań. sposób rozumowania.Listów” Teofila Symokatty. Przed naszymi oczyma ukazuje najistotniejsze.Możemy stwierdzić. na całe życie astronoma. jedną z nich jest fakt którego dokładność bardzo mnie zainteresowała. Prof. Biskup stwarza nam możliwość do obserwacji dojrzewania. twórczość.. pomimo swego bardzo statycznego wyrazu. np. a mówi on o tym iż dnia 2 czerwca1509 roku w Krakowie Kopernik przygotowując druk swego łacińskiego tłumaczenia greckich .

Prezentacje przygotowała : Z klasy : .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->