P. 1
Jezus poszukiwany

Jezus poszukiwany

|Views: 465|Likes:
Wydawca: Paweł Zelwan

Książka jest osobistym wezwaniem do weryfikacji potocznych wyobrażeń odnoszących się do sylwetki oraz tożsamości Sprawcy chrześcijańskiej wiary. Wezwanie adresowane jest w pierwszej mierze do wierzących, ale jedynie z tej racji, dla której Mistrz z Nazaretu pierwszeństwo dostępu do dobrodziejstw ewangelii przyznał niegdyś wybrańcom swego Ojca. Zaproszenie do zmierzenia się z zawartą w niej myślą i wiarą kieruję więc także do Czytelników luźno bądź wręcz antagonistycznie związanych z chrześcijańską tradycją, mając nadzieję sprzyjać im w odkryciu, że niechęć do dwoistych dystynkcji powszechnej w naszym kraju, nieledwie państwowej religii ma swoje uzasadnienie nie w prawdzie o Zbawicielu świata, lecz w namiętnych kłamstwach o jego domniemanych predylekcjach. Życzę im, aby byli zdolni wyciągnąć z tego faktu rozsądne, życiowe wnioski. Paweł Zelwan Wersja papierowa w twardej oprawie jest dostępna w wydawnictwie E-bookowo, http://www.e-bookowo.pl/eseje/jezus-poszukiwany.html.

Książka jest osobistym wezwaniem do weryfikacji potocznych wyobrażeń odnoszących się do sylwetki oraz tożsamości Sprawcy chrześcijańskiej wiary. Wezwanie adresowane jest w pierwszej mierze do wierzących, ale jedynie z tej racji, dla której Mistrz z Nazaretu pierwszeństwo dostępu do dobrodziejstw ewangelii przyznał niegdyś wybrańcom swego Ojca. Zaproszenie do zmierzenia się z zawartą w niej myślą i wiarą kieruję więc także do Czytelników luźno bądź wręcz antagonistycznie związanych z chrześcijańską tradycją, mając nadzieję sprzyjać im w odkryciu, że niechęć do dwoistych dystynkcji powszechnej w naszym kraju, nieledwie państwowej religii ma swoje uzasadnienie nie w prawdzie o Zbawicielu świata, lecz w namiętnych kłamstwach o jego domniemanych predylekcjach. Życzę im, aby byli zdolni wyciągnąć z tego faktu rozsądne, życiowe wnioski. Paweł Zelwan Wersja papierowa w twardej oprawie jest dostępna w wydawnictwie E-bookowo, http://www.e-bookowo.pl/eseje/jezus-poszukiwany.html.

More info:

Published by: Paweł Zelwan on Apr 13, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/07/2014

J EZUS POSZUKIWANY

J EZUS POSZUKIWANY

zebrał i ułożył

Paweł Zelwan

Tytuł: Jezus poszukiwany ˙ e napisał, złozył ˙ i wydał: Paweł Zelwan Ksia ˛zk˛ Współpraca redakcyjna i korekta: Katarzyna Wróbel Projekt okładki: Danuta Zelwan

Cytowania tekstu Pisma pochodza ˛ głównie z przekładu Biblii Warszawskiej z 1991 roku. W kilku miejscach autor dokonał w nich drobnych korekt w intencji uczynienia własnego przekazu bardziej zrozumiałym.

©

Paweł Zelwan 2012

ISBN 978-83-934948-0-4 Wydanie pierwsze Wersja papierowa dost˛ epna w ksi˛ egarni E-bookowo

. . . . . . . . . . . . . . . . 149 P ERSPEKTYWA WISIELCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MAŁY CZŁOWIEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 H ISTORIA BACÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ´C ´ I OBJAWIENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Z AKŁADNIK ZIEMSKIEGO TERRORU . . . . . . . . 327 . . . . . . . . . 109 ´ G O SCIE K RÓLA . . . . . . . . . . . 85 W IARA I DOBRE CH ECI ˛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 W ŁADZA PRAWDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ´ WINIOPAS . . . . . . . 251 W SPOMNIENIE DNIA . . . . . . . . . . A NIE OFIARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 W EDKARZ ˛ I ROBAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 T ESKNOTA ˛ . . . . . . . . . . . . . . . . 301 K USICIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH . . . . . . . . . . . . . 291 ´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 W IARA I PRZESZKODY . . . . . . . . . . . 185 ˙ J AJO W E˛ZA . . . . . . . . . . 9 Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU . . . . . . . CO UKRADLI KSI E˛ZYC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 S POTKANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 M ADRO ˛ S ˙ O DWÓCH TAKICH . . . . . . . . . . . . . 43 S M IŁOSIERDZIA CHC E˛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 W IELKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA .´ S PIS TRE SCI P RZEDMOWA . 119 ˙ W ROGOWIE KRZY ZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 K RZYWDA I SKARGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Ł ASKA I WIARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

co widział. gdy moje otwarte intencje pozna na tej stronie. by dostarczy´ c T . gdyz epnie wrogi Bogu zamysł odwracajacy ˛ ich uwag˛ e od priorytetów Galilejczyka. ze ´ le o Nim my´ sla ˛ i nie post˛ epuja ˛ według jego wo˙ kieruje nimi podst˛ li. a tylko po to. ˙ Zbiór ma charakter protokołu ci˛ ezkiej pracy umysłowej. ˙ c sumieniu wiernych poW obecnym kształcie zbiór ten ma posłuzy´ zostajacych ˛ pod presja ˛ fałszywego osadu ˛ nad ewangelicznym s ´ wiadectwem prawdy.P RZEDMOWA ˙ to raczej owoc pracy redaktorskiej niz ˙ pisarre´ sc ´ tej ksia ˛zki ˙ twórczej. ˛ Cel ten b˛ edzie kwestionowany jako niewiarygodny – mniej lub bardziej wprost (a na pewno bagatelizowany) – dlatego lepiej dla Czy˙ gdyby był telnika. ˛ majacych ˛ na celu zapoznanie moich ówczesnych bliskich z do´ sc ´ trud˙ dla mnie odkryciami nie´ nymi do przyj˛ ecia takze scisło´ sci w obiego˙ wym wykładzie waznych tre´ sci Pisma. Nie pisz˛ e tego. stad ˛ zawar˙ tych tutaj jej owoców Czytelnik nie powinien stara´ c si˛ e ceni´ c wyzej ˙ od trudu niezbyt dobrze odzywionego iz ´ le traktowanego niewolnika. ma pomóc im oczy´ sci´ c si˛ e przed Bogiem. Jest to wi˛ ec swego rodzaju furtka dla wi˛ ez ´ niów przekonan ´ niezgodnych z prawda. słyszał i zrozumiał. wska˙ z zujac ˛ zarazem. któremu w twardej walce o przetrwanie – bardzo cz˛ esto stajac ˛ mi˛ edzy młotem a kowadłem – nie udało si˛ e dostatecznie dobrze przeło˙ c na ludzki j˛ zy´ ezyk tego. niz zmuszony oprze´ c swoje przekonanie w tej sprawie wyłacznie ˛ na własnych bad´ ˛ z cudzych domysłach. skiej – a wi˛ ec bardziej porzadkowej ˛ niz ˙ zeby Czytelnik tak wła´ snie o niej my´ slał. by usprawiedliwia´ c swoje niedostatki. Kanwa moze ˛ opracowania jest zbiór szkiców roboczych napisanych w koncu ´ lat dziewi˛ ec ´ dziesiatych. bo prawda ta po˙ mu w zrozumieniu autorskich intencji. Chciałbym.

˛ obłudna ˛ spolegliwo´ sc ´ wobec niej uwa- 10 J EZUS POSZUKIWANY . których chciwo´ sc ´ dorównuje ich s ´ lepocie. a z kolei na mój akces – ˙ sta´ jak na przeciagły ˛ ryk wielbłada ˛ na pustyni. ˙ Jest to ksia ˛zka dla tych. ˙ lecz dlatego. ze scijanstwu ´ na prawdzie nie zbywa i ze edza słuzy ˙ padlina gromadzie s˛ chwale Królestwa gorzej niz epów. ale moze ˙ przysłuzy´ ˙ c si˛ To ostatnie nie zach˛ eci moze e niejednemu wyschni˛ etemu gardłu. lecz silnych prze˙ chrze´ ˙ owa n˛ ˙ czu´ c. powstawaniu kontynentów czy o pochodzeniu gatunków. ze e w swoich odczuciach nie myla ˛ i nie powin˙ ni odchodzi´ c od zdrowych zmysłów. nakłoniłbym tych uwaznych i pow´ sciagliwych ˛ w sadach ˛ s ´ wiadków do spojrzenia na dzisiejsze naucza˙ nie drogi Panskiej ´ jak na dobrze znany proceder złodziei tozsamo´ sci. zeby poprawi´ c swoje notowania na giełdzie łaski. a i niejednej głowie. ze powszechna. którzy słusznie maja ˛ teori˛ e ewolucji za stek t˛ egich bzdur i ciag ˛ niesmacznych afer. odnalezionej przez niego studni. ˙ malkontentów. za którym nie moze c nic bardziej atrakcyjnego od zwykłej. To jemu ta miara jest potrzebna – nie mnie. Koniunktura na t˛ e pochlebna ˛ ludzko´ sci ˙ zeby ˙ fikcj˛ e jest jednak zbyt duza. dzieci miały prawo zwatpi´ ˛ c w moc ˙ jej wszechwładnej domeny u progu swojego krótkiego zycia. ˙ nie jestem Nie wespr˛ e ich doli swoim s ´ wiadectwem nie dlatego. a w jej uroku dopatruja ˛ si˛ e ˙ n duchowych zagroze ´ dla wierzacych ˛ w odkupiencz ´ a ˛ moc Stwórcy. po˙ s mimo iz ´ wiadczace ˛ przeciwko niej jaskrawe dowody sa ˛ poddawa˙ ne pod rozwag˛ e przez najwybitniejsze autorytety na kazdym niemal do´ swiadczalnym polu nauki. ze jednym z wielu uczonych.P RZEDMOWA Czytelnikowi miary miłosierdzia dla osadu ˛ moich mniej lub bardziej ˙ wymuszonych przez zyciowe okoliczno´ sci ekstrawagancji. patrzac ˛ przez pryzmat ewolucjonistycznej ideologii. ˛ ˙ w szkołach i na uniwersytetach musi si˛ Młodziez e dzisiaj uczy´ c o genezie kosmosu. którzy z wielu niebłahych powodów nie moga ˛ wyda´ c głosu w obronie swoich mieszanych. ˙ ˙ Uzywaj ac ˛ wi˛ eziennego grypsu. która nie nawykła jeszcze do milczenia Wszechmogacego. Mnie przyszło ˙ si˛ tylko upewni´ c ich.

obiektywnie trudna ˛ do uj˛ ecia w zrozumiałe słowa tre´ sc ´ . Do zaszczytu tego garna ˛ si˛ e zarówno mali. jedynego Boga. Je´ sli w szkole nie przykładałe´ s si˛ e zbytnio do nauki lub miałe´ s kiepskiego belfra. tak i chrze´ scijan dotyka niechlubny zaszczyt opłacania łgarstw o Zbawicielu tego s ´ wiata. tudziez ˙ łym s ´ wiecie stanowia ˛ kopalny zapis pot˛ eznego. w zwiazku ˛ z czym Czy- 11 . inni dla ˙ słuz ˙a wielkich korzy´ sci – sadz ˛ ac ˛ przy tym nieskromnie. ze ˛ i oddaja ˛ cze´ sc ´ prawdziwemu wizerunkowi Objawiciela. czy s ´ wiat powstał ˙ formował si˛ w mgnieniu wielkiego oka . ˛ w intencji poprawy stanu duchowego zdrowia. mo˙ ˙ kłopot z odpowiedzia zesz mie´ c duzy ˛ na znacznie prostsze. krótkiego kataklizmu czy wielowiekowego. Pozostajac ˛ w zgodzie z najwi˛ ekszym prawem ˙ ˙ zdona tej ziemi. zaordynowałbym raczej swoim bli´ znim poprzedzona ˛s ´ cisłym postem zmian˛ e diety ni´ zli rekomendowana ˛ przez uczonych pastylk˛ e aspiryny . Czytelniku. ani nie hartuja ˛ woli. które ten s ´ wiat mies ´ ci. czy tez e setki milionów ˙ czy warstwy skał osadowych na calub nawet miliardy lat. ignorancja ˙ na Twoim sumieniu. ˙ by´ Moze c mało istotne dla Ciebie. które sprzyjaja ˛ ich samozadowoleniu. naturalnego procesu. a bar˙ dziej brzemienne od powyzszych pytania. aby´ s koncz ´ ac ˛ lektur˛ e mojej dziwnej ksia ˛zki. w tej sprawie nie zacia ˛zy Je´ sli jednak wyznajesz wiar˛ e w prawdziwego. postanowiłem przekroczy´ c reguły rozsad˛ nych skadin ˛ ad ˛ typograficznych konwencji. łał unikna´ ˛c zarówno tego kłopotu.˙ ˙ zam za skutek o wiele bardziej dalekosi˛ eznych i daleko przemy´ slniej˙ rachuby wybitnych uczonych i w zgodzie ze zdroszych rachub niz wym rozsadkiem. ale ani nie c ´ wicza ˛ umysłów. jak i wielcy – jedni dla małych. jak i zwiazanej ˛ z nim niechybnej konfuzji werdyktem S˛ edziego Izraela. które pewnego dnia zada Ci Sprawiedliwy. Podobnie bowiem jak dzieci w panstwowych ´ szkołach – za pieniadze ˛ swoich rodziców – ucza ˛ si˛ e wierzy´ c kłamstwom o otaczajacym ˛ ˙ je s ´ wiecie i kocha´ c owe kłamstwa ponad zycie. Redagujac ˛ powierzona ˛ mojej trosce. zycz˛ e Ci.

J˛ ezyk wiary jest dzisiaj zawłaszczony ˙ przez wszechwładne media i zeby nie sta´ c si˛ e jedna ˛ z tysi˛ ecy gadaja˛ cych w imieniu Pana głów. Szczególny. ˙ znaczace ˙ a takze ˛ rewelacje i tropy ozywczych my´ sli. niz to zazwyczaj miejsce w publikacjach literackich. prawdziwie wojennym trofeum. literalny nacisk oznaczyłem drukiem rozstrzelonym. ze ˛ starałem ˙ c jedynie cytaty. Dedykuj˛ e je lepszym i zdolniejszym od siebie w intencji naprowadzenia ich na tropy nieznanej dzisiaj sztuki walki o przetrwa˙ nauczycielem. ˙ Nie jestem winien tego. posiłkujac ˛ si˛ e niezbyt wyszukanymi obrazami. Czytelnik moze zc ´ obszerniejsze referencje i dyskursywne obja´ snienia na´ swietlajace ˛ z ´ ródła wat˛ ˙ pliwo´ sci zrodzonych podczas uwaznej lektury wykładanych ust˛ epów. ze s ´ wiat nie zna prawdy o swoim Zbawicielu. musiałem przekaz uczyni´ c odrobin˛ e nie˙ strawnym dla miło´ sników pseudopoboznych tyrad. roboczych wałem dla markowania ironii tudziez ˙ n ˙ przyblize ´ nierzadko do´ sc ´ złozonych duchowych zjawisk. Mam tylko wyda´ c głos w obronie własnego przekonania i zadba´ c. które czytelnicy rzadko maja ˛ przed oczami. Typowo warsztatowe uwagi zamie´ sciłem pod niektórymi z wykła˙ tam odnale´ dów. Staranie to wydało mi si˛ e celowe ze wzgl˛ edu na wymóg bezpos ´ redniego. 12 J EZUS POSZUKIWANY . Obudzenie. ˙ wyja´ ˙ kursywa Orientacji w jej roli niech posłuzy snienie. które pomogły mi w łamaniu kodu z ´ ródłowego . bardziej plastycznego przedstawienia swojego stanowi˙ potrzeb˛ ska. nazywajac ˛ je odsłonami . ˙ ˙ Same opowiadania sa ˛ ostroznymi próbami zblizenia si˛ e do tajemnic wiary. której sam bardziej czuj˛ e si˛ e adeptem niz nie czujno´ sci ich umysłów b˛ edzie moim jedynym.P RZEDMOWA ˙ o wiele wi˛ ˙ ma telnik napotka w tej ksia ˛zce ecej oznaczen ´ emfazy. podczas gdy czcionk˛ si˛ e wyrózni´ e pochyła ˛ zarezerwo˙ czysto umownych. najcz˛ es ´ ciej markuja ˛ one jedynie punkty krytyczne istotne dla wewn˛ etrznej logiki pouczenia. a takze e zmniejszenia kosztów własnych . a nie wielkich pieni˛ edzy. ˙ zeby s ´ wiadectwo to było godne wielkiej wiary.

16 listopada 2011 13 . ˙ tym bardziej nie zdyskredytuje on lekko kosztownego o´ ze slego uporu. Je´ sli jednak Czytelnik takze powiedzie´ c prosto. jak trudno jest czasem i definicji. biorac ˛ z niej jedynie to. kazano mówi´ c ludzkim głosem. Je´ sli wi˛ ec pobiezna wycena tej ostatniej nie wypadnie w jego oczach zbyt nisko. oszcz˛ edzajac ˛ zarazem niepotrzebnych zagadek. miło´ sc ´ . madro´ ˛ sc ´ i cierpienie – zwłaszcza je´ sli człowiek otarł si˛ e o granice s ´ wiata dost˛ epnego ˙ odpu´ ludzkim zmysłom – my´ sl˛ e. licz˛ e. zem godzien czytelniczej wdzi˛ eczno´ sci bad´ ˛ z sym˙ tre´ ˙ jest dla Czypatii. czym jest wiara. ˙ grzesz˛ Oczywi´ scie wiem. Upieram si˛ e tylko przy tym. ˙ znaczaco prawem starozakonnym i prorokami takze ˛ skróci czas czytelniczych bole´ sci . ze e niedostatkiem zrozumiałych poj˛ ec ´ ˙ wie. co najlepsze. Minimalne obycie z przekazem ewangelicznym. prawda. z jakim mnie. ˙ Nie upieram si˛ e. ze sci autorskiej n˛ edzy. Paweł Zelwan Kaletnik. ze sc ´ tej ksia ˛zki ˙ telnika nowina ˛ wi˛ ecej warta ˛ od mojej reputacji.Do´ sc ´ spora liczba przypisów ma pomóc w odnajdowaniu z ´ ródeł bezpo´ srednich odwołan ´ do tekstu Biblii. niesfornemu bydl˛ eciu.

który musi wykona´ c to.M OTTO N˛ edzny i mały jest człowiek. ˙ zrobi´ Wielkim i bogatym jest ten. ˙ ˙ Nie jest godzien zycia ni czci zaden z tych. kto mo ze c to. a trud małych wdeptuja ˛ w proch ziemi. . którzy zacieraja ˛s ´ lady wielkich przewodników. co mu zlecono. ˙ co w por˛ e przedłozono jego rzeczowej uwadze i umiarkowanej trosce o chleb powszedni.

.

słyszeli´ smy bowiem wie´ sc ´ o nim i o wszystkim. jakz ec mamy zawrze´ c z wami przymierze? Oni za´ s rzekli do Jozuego: Sługami twoimi jeste´ smy. włoz na swoje nogi zdarte i połatane sandały. teraz za´ s jest juz i pokruszony. które były nowe. I przyszli do Jozuego do obozu w Gilgal ˙ ów izraelskich: Przybyli´ i rzekli do niego i do m˛ ez smy z dalekiego kraju. co uczynił w Egipcie. Boga twego. który mieszkał w Asztarot. zaopatrzeni w z sc ´ . Sychonowi. A m˛ ez ˙ e mieszkacie wpo´ ˙ e wi˛ Moz sród nas. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły. królowi Baszanu. Te łagwie na wino. ˙ e uz ˙ y´ ˙ ywno´ postanowili takz c podst˛ epu. i powiedzcie im: Jeste´ smy waszymi sługami. Wybrali si˛ e w drog˛ e. A Jozue rzekł do nich: Kim jeste´ scie i skad ˛ przybywacie? Oni odpowiedzieli mu: Z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana. zawrzyjcie ˙ owie izraelscy odpowiedzieli Chiwwijczykom: wi˛ ec z nami przymierze. Ale w trzy dni po zawarciu z nimi przymierza ˙ e sa ˙ e mieszkaja dowiedzieli si˛ e. wzi˛ eli ˙ yli z soba ˛ stare worki na swoje osły i stare. pop˛ ekane i połatane łagwie na wino. z ˙ eni zboru im to zaprzysi˛ a przełoz egli.Lecz mieszkancy ´ Gibeonu. wszystek za´ s ich chleb na drog˛ e był suchy i pokruszony. nie pytali. usłyszawszy o tym. wyruszajac ˛ do was. Rzekli wi˛ ec do nas nasi starsi i wszyscy ˙ ywno´ mieszkancy ´ naszej ziemi: We´ zcie z soba ˛z sc ´ na drog˛ e i wyjd´ zcie na ich spotkanie. jak Jozue postapił ˛ z Jerychem i z Aj. te szaty nasze i sandały sa ˛ zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. ˙ owie izraelscy przyj˛ ˙ ywno´ Wtedy m˛ ez eli nieco z ich z sci na drog˛ e. kiedy je napełniali´ smy. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze. ale wyroczni Pana ˙ e zachowa ich przy z ˙ yciu. co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu. zawrzyjcie wi˛ ec z nami przymierze. sa ˛ oto pop˛ ekane. królowi Cheszbonu. a na siebie zniszczone szaty. Ksi˛ ega Jozuego 9 . i o wszystkim. i Ogowi. gdy zaopatrywali´ smy si˛ e wen ´ ˙ suchy w domach naszych na drog˛ e. z ˛ z bliska i z ˛ w´ sród nich.

by uzyska´ c ochłap łaski rzucony z rak ˛ równych im ˙ ci. gdy odkryja ˛ ich bezwstydne oszustwo? ˙ ˙ or˛ ˙ Wojownik. przywdzia´ c ˙ łachmany. Jedynie mieszkancy ´ Gibeonu uznali za rozsadn ˛ a ˛ zupełnie inna ˛ strategi˛ e2 .Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU ierwsze zwyci˛ estwa Izraelitów po drugiej stronie Jordanu zro˙ wrazenie ˙ biły duze na mieszkancach ´ Ziemi Obiecanej. jednym czynem wkradłszy si˛ e w łaski małych ludzi i wielkiego Boga. Biblia nie skapi ˛ nam danych o tym. ˙ oddajac ˛ si˛ e w r˛ ece tych. ˙ tylko razem moga ze ˛ przeciwstawi´ c si˛ e oszałamiajacemu ˛ ich naporo1 wi naje´ zd´ zców . Wi˛ ecej tez e tam zycie ludu niz ˙ at nych ksia ˛z ˛ po´ sród tych. ˙ W mie´ scie. którzy dzierzyli najwi˛ eksza ˛ w ich oczach rzecz: obietnic˛ e Pana nieba i ziemi. który całe zycie przywdziewa zbroj˛ eis ´ ciska ci˛ ezki ez. zeby stajac ˛ do walki. ze zwróca ˛ si˛ e przeciwko nim. ˙ musi mie´ c bardzo wyra´ zny powód. których przechytrzyli. Królowie tej krainy doszli do nader rozsadnego ˛ z pozoru wniosku. ˙ takiego zobaczyli przekl˛ Cóz eci przez Noego potomkowie Chama? ˙ uczynili co´ Co w nich drgn˛ eło. Starszyzna wraz z mieszkancami ´ s ´ wiadomie zrezygnowała z sojuszniczych układów. nie ludzi. ze s tak przeciwnego ich naturze i oby˙ zamiast wraz z pobratymcami stana´ ˙ czajom? Ze ˛c m˛ eznie w otwartym boju przeciw Izraelitom. Skad ˛ przyszło im do głowy. co uczyniło wzgardzonych uczestnikami obietnicy. bardziej ceniono zwyci˛ estwo niz niepodle˙ warte okazało si˛ ˙ ˙ status udzielgło´ sc ´ . Zast˛ ep Gibeonitów zrobił to bez szemrania jak jeden ma ˛z. którzy nimi władali. w którym – jak zaznacza Pismo3 – wszyscy jego m˛ ez˙ czy´ zni byli wojownikami. posun˛ eli si˛ e do tak niewyszukanego podst˛ epu tylko po to. Bez watpienia ˛ natchnieniem dla najwi˛ ekszego P 1 Jozuego 9:1-2 2 Jozuego 9:3-6 3 Jozuego 10:1-4 .

którzy teraz okazali si˛ e mocniejsi. Je´ sli godzili si˛ e dotad ˛ z odniesiona ˛ w walce porazk ˛ to wspomagało ˙ je´ ich naturalne prze´ swiadczenie. gdyby przystawi´ c mu do skroni ˙ wyróznił ˙ chłodna ˛ luf˛ e rewolweru. ze ezenie trwa zawsze dopóty tylko – ale i tak długo – dopóki jedna ze stron nie ulegnie. ˙ uwaznie ˙ lecz to. który wie. ˛ ˙ ˙ obl˛ ˙ Umieli by´ c wytrwali jak kazdy dobry wojownik. którzy zawsze si˛ e znajda. ze sli wylecza ˛ rany. to na słabszych. je´ sli nie na tych. ˙ mieszkajacy Wystarczy zreszta ˛ zerkna´ ˛c na map˛ e. zeby zasi˛ egna´ ˛c j˛ ezyka o owych niezwykłych wydarzeniach. . co usłyszeli. podst˛ ep Izraelitów. ze patrzyli i słuchali. ze ´ ˙ a. ˙ Gibeonici przestraszyli si˛ e tak. ale odbija ˛ je sobie w dwójnasób. nagromadza ˛ zapasów. Gdy run˛ eły mury Jerycha. ˛ Wydarzenie w Jerychu zdruzgotało doszcz˛ etnie t˛ e ich dotad ˛ niczym 1 Jozuego 6 2 Jozuego 7. o których woleli szybko zapomnie´ c. je´ sli b˛ edzie ich wi˛ ecej lub gdy b˛ eda ˛ mieli słonce ´ za soba. jak przestraszyłby si˛ e dzisiaj kazdy zwyczajny. ze ˛ w Gibeonie Chiwwijczycy – bo o nich tu mowa – nie musieli si˛ e ˙ wysila´ c. a lud izraelski bez przeszkód wkroczył ˙ ał i wyrzn ˛ do nogi wszystko. Działo si˛ e to nieomal pod ich własnym nosem.Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU ˙ w zyciu Gibeonitów wojennego wyczynu były poprzednie potyczki Izraelitów z dwiema warowniami: Jerychem1 i Aj2 . u tych prawdziwych ˙ runa´ wojowników musiało równiez ˛c co´ s. którym tamci z podobnym skutkiem podeszli mieszkanców ´ Aj3 . by upewni´ c si˛ e. 8 3 Jozuego 8:3-22 4 Jozuego 6:20-21 18 J EZUS POSZUKIWANY . . przemówiło im do rozumu. ˙ dba´ Umieli przeciez c o swoje. porzadny ˛ człowiek. było dla nich tak oczywiste jak to. cho´ c dziecinnie prosty. Zobaczyli wi˛ ec dwie ˙ wazne rzeczy: wiar˛ e i wytrwało´ sc ´ zdobywców Jerycha oraz chytry. ˛ to nie tylko unikna ˛ poniesionych tym razem strat. jak i gdzie szuka´ c łupów ˙ kazda ˙ i ze zdobycz w cudzym grodzie musi by´ c okupiona krwia. wiedzieli. co si˛ e ruszało4 . Nie strach tez ich w oczach Boga. a to. co – odkad ˛ si˛ egali pami˛ ecia ˛– ˙ po nocy przychodzi dzien.

w którym. ze e bardziej niz ˙ usłyszeli co´ poniewaz s. Zro˙ przed nadchodzacym ˙ ich uchroni´ zumieli. którym słuzyli Gibeonici. ze ˛ gniewem moze c jedynie 1 Rodzaju 34 2 Jozuego 7:8-26 19 . ˛ to nic nie jest pewne na tym s ´ wiecie i moga ˛ za˙ pomnie´ c o swoich planach. ˙ inne ludy. co nadchodzi – chociaz ˙ jest niepoj˛ ˙ mieli. Ale wtedy ich bestial˙ stwu przy´ swiecała niewymy´ slna idea. Zabrano tez e wynie´ sc ´ . ze ˛ ich z potomkami Jakuba. nie tkni˛ eto zadnego ˙ raz juz ˙ los zetknał dobytku. wyszło na jaw w sadnym ˛ dniu. dla których ludzie zwykli zdobywa´ c grody. Synowie Jakuba bynajmniej nie zamierzali sadzi´ ˛ c całej ziemi. ale wijczycy za´ s dostapili ˛ łaski nie dlatego. Bo nie powstrzymaja ˛ Izraeli˙ tów zadne układy ani moc zjednoczonych królestw. ze ete – przyjdzie równiez na nich i wypełni si˛ e tak jak na Jerychu. którego skusiły kosztowno´ sci2 . Swi˛ ety Bóg Izraela zadbał. aby to co zakryte przed oczami ludów. skoro nie chodzi im jedynie o dobra. ze sli takie rzeczy si˛ e zdarzaja. Skoro jest mi˛ edzy nimi Bóg tak nieubłaganie domagajacy ˛ si˛ e prawa jak ˙ ˙ zaden z bogów. to mieszkancy ´ Gibeonu zrozu˙ to. pragnieniach oraz zapewne równiez im ˙ obok nich zycie ˙ danych wizjach. ale dokonuja ˛ sadu ˛ nad własnym ziomkiem. co dzisiaj nazwaliby´ smy dobra ˛ nowina ˛. przy czym zdobywcy nie tylko nie racza ˛ skorzysta´ c z bogactw w Jerychu. przynajmniej na oko. Było to w mie´ scie Sychem. czy´ zni. Nawet je´ sli oczy gibeonskich ´ wywiadowców nie widziały ukamienowania izraelskiego s ´ wi˛ etokradcy. Teraz za´ s wszystko na to wskazywało. takze kobiety i dzieci. ale nie taki cud i tak bezwzgl˛ edna ˛ ˙ rze´ z w mie´ scie. To s ´ wiadectwo przekonało ich. a pomimo to zgin˛ eli tylko m˛ ez˙ wtedy wszystko. Starszyzna mogła przypomnie´ c sobie. Wszystko mogli poja´ ˛c Gibeonici. ChiwJednak przel˛ ekły si˛ e tamtych wydarzen ´ równiez ˙ bali si˛ ˙ inni. gdzie dwaj bracia izraelscy zem´ scili si˛ e za zhanbienie ´ ich siostry1 . lecz prawomocnym podst˛ epie wobec szafarzy Boz ˙ a ˙ je´ niepodwazon ˛ pewno´ sc ´ . Tuz i dobrobyt zostały zgaszone jak ´ płomien ´ s ´ wiecy.˙ ych obietnic O chytrym. co dało si˛ ˙ bydło. Jedne po drugim padaja ˛ warowne twierdze.

lecz wszystkich. A utwierdziła ich w tym przekonaniu wierno´ sc ´ wybranego ludu. Ale nawet zakon pozostawiał nadziej˛ e tym. Dzisiaj ˙ po prostu uwierzyli . który prowadził wybrany naród. posłuszenstwo ´ prawu. Bo cho´ cby usilnie przekonywali. je´ sli postanowia ˛ ich oszcz˛ edzi´ c. któ˙ Bozy ˙ wybrancy. o jakich zaden człowiek nawet by nie pomy´ slał. i tak nie zostana ˛ wysłuchani. rzy szukali usprawiedliwienia i. zeby uj´ sc ´ ka´ zni. co przed nim przemilczaja: ˙ pramiaja ˛ Jozuemu . Jasne jest tez. jak i dla obcych przybyszów . ze ˙ moga zeby zaufali Izraelitom. ˙ nie maja Wiedza. Nie musimy sadzi´ ˛ c. ˙ walka zdała im si˛ Tak czy owak. co skwapliwie oznaj2 ˙ to. ale poniewaz ˛ zda´ c si˛ e na widoma ˛ moc i wierno´ sc ´ Boga. która najwyra´ zniej dotyczyła nie tylko Hebrajczyków. ze sród zgromadzenia. Usłyszeli takze ˛ ze ˙ ˙ wo Mojzesza miało by´ c takie samo zarówno dla szafarzy Bozych wy3 roczni. gdyz nieubłagana litera ˙ prawa Bozego orzekała o klatwie ˛ nad ludami z ziem obiecanego Izra4 elitom dziedzictwa . co wydarzyło si˛ e w Egipcie i o zwyci˛ estwach nad Amorejczykami. odwrotnie niz ´ trosz1 Jozuego 8:30-35 2 Jozuego 9:9-10 3 Kapłanska ´ 19:33-34 4 Powtórzonego Prawa 7:1-11 20 J EZUS POSZUKIWANY . Dowiedzieli si˛ e bowiem nie tylko o wszystkim.Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU słowo dane im przez Izraelitów. co musieli wiedzie´ c. cby całkiem mozliwe. pozostawało im wzia´ ˛c obietnic˛ e. ˛ ze ˛ najmniejszych szans na przymierze. powiedzieliby´ smy. ˛ ze ˙ dzieli to. ˙ ˙ uznali. którzy wst˛ epowali w s ´ lady wiary ˙ Gibeonici byli w´ ich ojców. ze ˛ ˙ złych zamiarów. które kazało tym ˙ ostatnim robi´ c na ziemi rzeczy. ze e ziemi˛ e i wła´ snie zaczyna swoja ˛ ˙ lub cho´ ˙ ˙ obietnic˛ e wypełnia´ c. to znaczy zeby ocali´ c własne zycie. je´ sli po˙ nie maja dadza ˛ si˛ e za tutejszych. Je´ sli oni tak wykonuja ˛ prawo – my´ sleli Chiwwijczycy – to nie tylko ˙ sam Bóg obiecał im t˛ jest jasne. ze ˙ dotrzymaja ci ludzie równiez ˛ słowa. ze ˙ ˙ ˙ Zeby wiar˛ e uczyni´ c skuteczna ˛. w którym Jozue po bitwie pod Aj przypomniał swemu ludowi zakon 1 ˙ ˙ wieMojzesza – swoim post˛ epowaniem i słowami sami dowodza. pewniejsza ˛ niz e uległo´ sc ´ nie dlatego.

Ostatecznie nie co dzien ´ gromi si˛ e izraelska ˛ pot˛ eg˛ e. Trudno oprze´ c ˙ ˙ sam Bóg ich natchnał. ˙ Musieli udawa´ c. ˙ Izraelici nie pofolguja Nierozsadnie ˛ byłoby liczy´ c na to. Ale oni sami mieszkali ˙ nieopodal! Nie byli dla tamtych obcymi. Dostrzegli. ze e˙ zy´ c z Aj – aby dopia´ ˛c swego – Izraelici musieli odstawi´ c maskarad˛ e. Tylko w ten sposób mogli u´ spi´ c czujno´ sc ´ króla Aj. które nakazywało Izraelicie miłowa´ c obcego przybysza jak siebie samego przez pami˛ ec ´ na ich własna ˛ niewol˛ e w Egipcie. zawsze ch˛ etnego rozgromi´ c wrogów. si˛ e wrazeniu.˙ ych obietnic O chytrym. 1 Jozuego 7:4-5 2 Jozuego 8:3-7 3 Jozuego 8:13-17 21 . lecz prawomocnym podst˛ epie wobec szafarzy Boz ˙ czyli si˛ e nie tak o własne imi˛ e. którzy nagle razem poczuli si˛ e mocni. . ˙ aby zwyci˛ Gibeonici przel˛ ekli si˛ e Boga. Słabeusze i tchórze dzisiaj moga ˛ doczeka´ c si˛ e od nieprzyjaciół cz˛ esto nazbyt skwapliwych odruchów litos ´ ci i współczucia. łatwe zwyci˛ estwo długo spajałoby patriotyczna ˛ duma ˛ tych. a tak wielkie. które dopiero w Bogu nadaje imieniu niezniszczalna ˛ warto´ sc ´. nie ludzi. i to akurat ˙ w sytuacji. wyra´ znie osłabiła ich wojowniczego ducha2 . Gibeonici ze wszystkich sił uchwycili si˛ e tego słowa. Gibeonici nie stracili głowy. Pojawienie si˛ e pobitych uprzednio Izraelitów pod miastem i ich markowana ucieczka na widok wychodzacych ˛ z grodu wojsk rozbu˙ adliwo´ dziły w mieszkancach ´ Aj t˛ e wła´ snie zwykła ˛ ludzka ˛ poz ˛ sc ´ do te˙ zaniechano podstawowych s ˙ sci. które Jozue miał wyt˛ epi´ c. ze ˛ swoim ˙ adzom. ˙ poprzednia porazka. ˙ uwi˛ z ˛ dopiero co przeciez ezionym przez prawo. ze ´ rodków ostrozno´ dajac ˛ całej ludno´ sci miasta hasło do po´ scigu za uciekinierami3 . w której owo prawo uzasadniało mord bez zadnych skrupułów. którzy podaja ˛ tyły. którym Jozue i jego wojsko podeszli mieszkanców ´ Aj. wygo stopnia. jak o swoje zycie. . ze w której zgin˛ eło trzydziestu 1 ˙ sze´ sciu m˛ ezów . ze ˛ gdy usłyszeli o podst˛ epie. wtedy jednak mogli liczy´ c jedynie na równie skwapliwa ˛ wzgard˛ e i miecz. my´ slac ˛ o ratunku. Nalezeli ˙ do jednego przeciez z tych plemion.

˙ Pochwycili oni tym samym ducha Mojzeszowych przykazan. Dotychczasowi uciekinierzy z łatwo´ scia ˛ wykorzystali tym razem prawdziwa ˛ słabo´ sc ´ przeciwników. zbyt podejrzliwi i zbyt naiwni. ´ w których jak w wyniosłej twierdzy obwarowali si˛ e potomkowie Jakuba. co posiadali. Nikt nie podejrzewał. który by nie wyruszył za Izraelem. wykazali si˛ e rozsadnym ˛ w oczach Boga prze˙ po pierwsze. s ´ wiadczeniem. ze a poj˛ eli jego sens nie ci. wsparci z drugiej strony zast˛ epem. który wła´ snie zniszczył obwarowane miasto – wyniosła ˛ ostoj˛ e ich małej wiary. Ale Bóg objawił swa ˛ chwał˛ e. którzy na tej ziemi zabiegali o zycie. którego natchnał ˛ sam Bóg. w ukryciu. którzy ˙ przyszli prosi´ c o łask˛ e. ˛ Bo małoduszno´ sc ´ i strachliwo´ sc ´ Bozych wybranców. je´ sli dojrzy wiar˛ e jedynie w Nim samym szukajac ˛a ˛ schronienia. aby wypełni´ cs ´ wi˛ ete prawo Boga. po co zostało nadane. 1 Jozuego 8:18-23 22 J EZUS POSZUKIWANY . ze ci zamieszkiwali dana ˛ im zie˙ dzisiaj pozna´ mi˛ e. lecz ˙ ci. którzy na´ sladujac ˛ taktyk˛ e synów izraelskich przeciwko nim samym. ˙ a´ czyniac ˛ zado´ sc ´ ich z ˛ kazałaby wyrzn ˛c do nogi tych. Opisane w ósmym rozdziale wydarzenie pozostaje w bezpo´ srednim sasiedztwie ˛ podobnie niezwykłego jak zamysł Jozuego wyczynu trze´ zwych Gibeonitów. tylko dlatego. ˙ wykonawcy prawa nie rozumieli zupełnie. jak wielkie poruszenie i krwiozerczy obł˛ ed wywołał podst˛ ep Jozuego. ze: ˛z ˛ ˙ Najwyzszy ˙ a po drugie. Nie tylko w Aj. ˙ adz W za´ slepionych własna ˛z ˛ a ˛ mieszkancach ´ Aj zwatlało ˛ serce. ´ ˙ adzom. których zadaniem było teraz wtargna´ ˛c 1 do opustoszałego nagle grodu . dajac ˛ nam równiez c. jak za ich plecami z dymem idzie wszystko. ze Bóg wybaczy najbardziej cho´ cby skandaliczne w ludzkich oczach oszustwo. gdy ujrzeli.Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU ˙ Biblia wprost oznajmia. ˙ ˙ ˙ ale takze w połozonym nieopodal Betelu nie pozostał ani jeden ma ˛z. a bramy miasta pozostawili otwar˙ za miastem. którzy brali w posiadanie s ´ wi˛ eta ˛ ziemi˛ e. czeka na znak te. równiez ˙ Izraelitami targaja ˙ adze. któ˙ ry jest miło´ scia. ze od Jozuego oddział Izraelitów.

ze ˛ przybyli. A grało im jedno: ze e na co´ s przydadza. I tak jak tamci z miasta. co widziały ich oczy. z których dopiero co król Aj. zupełnie tak jak mieszkancy ´ Aj. nieraz si˛ e jej przeciwstawi´ c. je´ sli jest wierny. ze e znacz˙ przyjdzie mu jeszcze. co im w du˙ pokorni zawsze si˛ szy grało. skad skiej starszy´ znie. ˛ ze ˛ w najczulszy nerw ich dumy: – Sługami twoimi jeste´ smy. Wiedział. zn˛ econy łatwym triumfem. lecz prawomocnym podst˛ epie wobec szafarzy Boz Kiedy pochód gibeonskich ´ łachmaniarzy oznajmia Jozuemu i izrael˙ długa droga dzieli ich od miejsca. A Jozue rzekł do nich: – Kim jeste´ scie i skad ˛ przybywacie? Gibeonici tylko czekali na to. Sługa zawsze si˛ e przyda. ˛ 1 Liczb 16 2 Jozuego 9:9-14 23 . wyszli ze swej warowni s ´ wi˛ etych przykazan.˙ ych obietnic O chytrym. Zaszczyt słuzby to czasem ˙ adnych zbyt mało dla z ˛ poklasku. Kto´ s. lecz miałki argument ich sprzeciwu: ˙ e mieszkacie po´ – Moz sród nas. którzy zobaczyli uciekaja˛ cych przed soba ˛ wczorajszych naje´ zd´ zców. ˙ e wi˛ jakz ec mamy zawrze´ c z wami przymierze? ˙ trafia Ale Gibeonici odpowiadaja ˛ twardo Jozuemu. ci spogladaj ˛ a ˛ na nich nieufnie. Izraelici zwyczajni hardych słów swoich wrogów stracili głow˛ e. słyszały ich uszy oraz – jakby´ smy powiedzieli dzisiaj – na tym. Z ust m˛ ezów izraelskich pada koronny. jakby zza murów zaryglowanej warowni. Jozue dobrze pami˛ etał ˙ at ˙ i teraz pych˛ bunt ksia ˛z ˛ w obozie na pustyni1 . kto podaje si˛ e za sług˛ e. ´ Oparli swój pochopny werdykt na tym. by zbada´ c. godzien jest. czy nie kłamie. by pokaza´ c si˛ e oczom zdobywców ja˙ ˙ acy ko zdrozeni pielgrzymi zda ˛zaj ˛ z daleka ku odgłosom chwały izraelskiego Boga2 . ujrzał oddział ˙ Jozuego. jak niejszych przy´ cmił jedynie czas wojny i ze ˙ ˙ Mojzeszowi. wiedzac.

aby ci na˙ uczyli si˛ e błogosławi´ c kazdego. Nawet jednak Jozu˙ tak bezwstydnie skłama´ emu trudno było poja´ ˛c. ku wzburzeniu ludu.Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU ˙ c na my´ ˙ komu´ ˙ przyj´ Gibeonici musieli drze´ sl. dochowujac ˛ danego im słowa. który jak zawsze w takich chwilach. Ale racja wi˛ ekszo´ sci nawet dzisiaj rzadko bywa racja ˛ Boga. mówiac: ˛ „Jeste´ smy z bardzo daleka”. ze ´ wiadectwo nie było skierowane przeciwko Izraelitom. ˛ ˙ oszustwo musiało wyj´ Oczywistym jest. kto przychodzi w imieniu Panskim. ˙ który si˛ e uniza. Tak wi˛ ec i wówczas autorytet dany Jozuemu powstrzymał tumult pieniaczy zdolnych ukamienowa´ c tych. za´ slepił nawet Jozuego. ze sc ´ na jaw. ale Bóg. aby tamci wbrew woli wybranców ´ dostapili ˛ wiecznego przymierza. tak i teraz zwrócił si˛ e prze˙ ˙ daciwko ustanowionej władzy. ukarał Gibeonitów ˙ a najci˛ ezsz ˛ i najbardziej w jego oczach niechlubna ˛ posługa. ˛ dał tym dowód nie własnej wspaniałomy´ slno´ sci. ´ Nauka ta trwała długo i trwa do dzisiaj. Aby to. słusznie wyrzucajac ˛ przełozonym. ze li si˛ e zwie´ sc ´ jak dzieci. dane było na podstawie wiary tym. Jozue przywołał ich i rzekł do nich: – Dlaczego oszukali´ scie nas. ze s moze sc ´ do głowy zapyta´ c Pansk ´ a ˛ wyroczni˛ e.2 ˙ owo fałszywe s Nawet on nie rozumiał. jak mozna c. którym sam Bóg ˙ w swym niespozytym miłosierdziu okazał łask˛ e1 . co zakon osadzał ˛ jako grzech3 . lecz mocy i miło´ sci swego 1 Jozuego 9:15-21 2 Jozuego 9:22-27 3 Wyj´ scia 20:16 24 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ chociaz ˙ najwi˛ Jezusa długo nie było oczywiste. Podobnie dla uczniów s ´ wi˛ etych ksiag. Lecz wymierzone było przez Boga przeciwko izraelskiej pysze. Izraelici zazdro´ snie strzegli ˙ mordowali proroków. co obiecane. Je´ sli wi˛ ec Jozue. którzy wierza. widzac ˛ wiar˛ e łachmaniarzy. skoro mieszkacie po´ sród nas. B˛ edziecie wi˛ ec przekl˛ eci i nigdy nie zostaniecie zwolnieni od rabania ˛ drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. ze ekszy w Królestwie to ten.

Osioł z pewno´ scia ˛ wyprzedzi ˙ acego ˙ i osioł rz ˛ ogiera. który jest w Ojcu. a zamiast s ´ wiatecznych. którzy ku poznaniu Syna. On tez ˙ docenili okupiony krwia ˛ dar zycia i łask˛ e. Wcieliwszy si˛ e w ludzka ˛ posta´ c. drwal za´ s ˙ trafia´ c swoim ostrzem bez pudła. ze w progach przybytku. w której wod˛ e i drewno na opał coraz rzadziej nosza ˛ ˙ ˙ ludzkie r˛ ece. ze si˛ e przestraszy i nie rusza go z miejsca nawet chłosta. sprawia.˙ ych obietnic O chytrym. tak jak Gibeonici. aby ci. lecz prawomocnym podst˛ epie wobec szafarzy Boz Boga. niechby i na naszym grzbiecie. umieli podja´ ˛c z ufno´ scia ˛ ˙ brzemi˛ e ponad ich siły. W dobie. który. którym wiele przebaczono. On sam ˙ jest naszym działem i chluba tez ˛ i to z jego rak ˛ otrzymaja ˛ nagrod˛ e ci. co jest miłe naszemu Panu. wn˛ etrze miejsca zgromadzen ´ przepełnia czynna w miło´ sci wiara nieoczekujaca ˛ zapłaty. On sam wie najlepiej to. unizył e bardziej jednak ˙ oni. ˙ roztropno´ ˙ i goGibeonici. nasi bracia w wierze. co przeczuwał juz ˙ nosiwoda musi by´ Jozue. ale wtedy jedynie. która w nich działa. byle nie przeciwko nam. wywyzszaj ˙ Jedyny Bóg dopełnił swego dzieła na krzyzu ac ˛ Tego. te najci˛ ezsze posługi w domu zywego Boga z rado´ scia ˛ ˙ i ochota ˛ wypełniaja ˛ ci. gdy na drodze stanie mu anioł Panski ´ 1 . nauczył swego sług˛ e ˙ c słowa wypowiadane w jego imieniu. ze c zdolny utrzyma´ c równowag˛ e. okazał si˛ e przest˛ epca ˛ ˙ si˛ zakonu. Oby Pan zawsze stał za nami. bo i nas ˙ czasem jak Izraelitów mile łechce niezasłuzone uznanie. gdyz ˙ w jego ustach nie znaleziono zdrady. ˛ nieco ryzykownych fajerwerków religijnej ekstazy. a do tego kazdy z nich winien mie´ c mocny kr˛ egosłup. ze ˙ spragniony nie słabnie to moc Pana. Bywa. poznali. który w oczach wielu. którego płoszy szelest wyschłej trawy. przez wzglad ˛ na siebie samego. 1 Liczb 22:21-34 25 . stalowe nerwy i pewnie stapa´ ˛ c po ziemi. ze sc ´ w˛ eza ˙ ł˛ ebie serce dadza ˛ kazdemu to. wazy´ ˙ Golgoty. Dał nam prawo niz przez wiar˛ e sta´ c si˛ e swymi dzie´ cmi i w duchu u´ swi˛ ecenia wzrasta´ c ˙ daje moc. którzy – jak potomkowie Chama – z wdzi˛ eczno´ scia ˛ za okazana ˛ im z góry łask˛ e przyjma ˛ Panskie ´ jarzmo. Bo wiedza ˛ oni.

którego przez wiar˛ e nazywamy bratem. aby móc wywyzszy´ c ˙ i by´ c dumny ze swoich dzieci jak kazdy ojciec. która ˛ oprócz Boga znamy tylko my sami. ´ nie ˙ straszmy go swoim małym krzyzem. Spójrzmy raczej na Jezusa. lecz białe szaty sprawiedliwo´ sci. je´ sli prawdziwie przyoblekli´ smy si˛ e w Chrystusa. ˙ On uczy chodzi´ c nas – łachmaniarzy z Gibeonu. lecz Pana Jezusa. która jest prawda ˛ i zyciem. Nie naszej. Nasz Ojciec nie jest s ´ lepy jak Izaak. ale tylko je´ sli wytrwamy w naszej nadziei. Przedwieczny zna swego ˙ ˙ On jest w Nim. Je´ sli wi˛ ec diabeł skusi nas. wziaw˛ szy go w koncu ´ za swego pierworodnego. by´ smy pokazali bli´ zniemu metk˛ e z cena ˛ naszych wyrzeczen. Szaty weselne. 1 Rodzaju 27:6-29 26 J EZUS POSZUKIWANY . które przywdziali´ smy. do˙ wodów i gestów na pokaz. Nie dziwmy si˛ e zatem. który musiał dotkna´ ˛c i obwacha´ ˛ c przebranego Jakuba. i zrób˙ my krok na drodze. gdy ten wypełniał na krzyzu ´ wi˛ ete prawo. która ˛ jest Chrystus w nas. ze ˛ pomoca ˛ matki umiał 1 ˙ dogodzi´ c podniebieniu swego ojca . sa ˛ co´ s warte. ˛ A i nas nie zwioda ˛ diabelskie podst˛ epy. Wierzytelno´ sci i długi ˙ rozsadzi ˛ Pan zywych i umarłych. Prawdziwa ˛ ich cen˛ e zna tylko Bóg. My mozemy ˙ znamy warto´ da´ c Ojcu pozna´ c. który zyje z własnej zdobyczy. Szatan nic sobie nie robi z naszych zarliwych obietnic. Nie sa ˛ to ko´ z˙ cho´ ˙ l˛ ece skórki czy tez cby najpi˛ ekniejsze szaty my´ sliwego. na jego krzyz i cen˛ e jego wyrzeczenia. Nas równiez przyjał ˛ Ojciec niebieski i podtrzyma.Ł ACHMANIARZE Z G IBEONU Jakub dostapił ˛ błogosławienstwa ´ w przebraniu swego brata umiło˙ ten z wydatna wanego przez Izaaka dlatego. ze sc ´ jego ofiary tylko w jeden sposób: ubiegajac ˛ si˛ e z wdzi˛ eczno´ scia ˛ o wieniec za cen˛ e naszego ludzkiego ˙ unizenia. poniewaz nasze sztuczki i zabiegi Go nie zwioda. je´ sli Bóg i nas opuszcza w chwilach próby. Zadne Pierworodnego o niebo lepiej. na wywyzszo˙ ˙ nego na drzewcu w˛ eza. jak to robia ˛ dzieci majace ˛ si˛ e za ˙ dorosłych. który opu´ scił swego ˙ jego s ˙ Syna.

.

I zapłakał Jezus. jak go miłował. aby i ten nie umarł? Jezus znowu ˙ ał rozrzewniwszy si˛ e w sobie. Zydzi wi˛ ec. poszedł do grobu. pójd´ z i zobacz. mówiac ˛ do niego: Panie. . wzniósłszy oczy w gór˛ Usun˛ eli wi˛ ec kamien. który s ´lepemu otworzył oczy. rzekł: ˙ e´ ˙ e mnie zawsze Ojcze. ´ Rzekł Jezus: Usuncie ´ ten kamien. . gdzie go spotkała Marta. z wysłuchujesz. z został jeszcze dwa dni na miejscu. A gdy usłyszał. ˙ e´ z s Ty mnie posłał. ˛ ujrzawszy. aby uwierzyli. Lecz gdy Maria przyszła tam. Ewangelia Jana 11:5-43 . ] A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka. i Łazarza. A Jezus. gdyby´ s tu był. z c. którzy byli z nia ˛ ˙ w domu i pocieszali ja. Jezus tedy. z s mnie wysłuchał.˙ e choruje. którzy z nia ˛ przyszli. [. A Jezus miłował Mart˛ e i jej siostr˛ e. była tam pieczara. aby tam płaka´ w mniemaniu. siostra umarłego: ˙ cuchnie. u której wej´ scia lez kamien. poszli za nia ˛ ˙ e idzie do grobu. ale powiedziałem to ze wzgl˛ edu na lud stojacy ˛ wkoło. A Ja wiedziałem. ´ gdzie lez e. ˙ ale był na tym miejscu. widzac ˛ ja ˛ płaczac ˛a ˛ i płaczacych ˛ Zydów. uczyni´ c. z ˙ e. oglada´ ˛ c b˛ edziesz chwał˛ e Boz ˛ ˙ ał umarły. bo juz ˙ jest czwarty dzien Panie! Juz ´ w grobie. padła mu do nóg. gdzie przebywał. ´ Rzekła mu Marta. rozrzewnił si˛ e w duchu i wzruszył si˛ e. dzi˛ ekuj˛ e ci. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten. Rzekł jej Jezus: ˙ ci nie powiedziałem. ˙ nie byłby umarł mój brat. i rzekł: ˙ yli´ Gdzie go połoz scie? Rzekli do niego: Panie. potem rzekł do uczniów swoich: Pójd´ zmy znowu do ziemi judzkiej. gdzie był Jezus i ujrzała go. ˙ Rzekli wi˛ ec Zydzi: Patrz. ze Maria szybko wstała i wyszła. je´ ˙ a? Czyz sli uwierzysz.

Na kazdym kroku starał si˛ e On podda´ c uwadze swoich uczniów i wszystkich. nawet swoich wiernych wyznawców.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI awno temu pewien stary rybak napisał opowie´ sc ´ o człowie˙ si˛ ku. które widział. Człowiek ten uwazał e za Bo˙ ga. Niewiele jest słów. a moc jego s ´ wiadectwa przekonuje najtwardszych bun˙ towników dlatego. gdy znikn˛ eło. w których sam brał udział. mógł sam zmale´ c i tym samym uwierzy´ c. które wprost mówia ˛ o tym. ˙ co wycisn˛ eło łzy temu pot˛ eznemu Królowi przy grobie Łazarza4 . które słyszał. którzy nie widzieli jego ziemskiej postaci. ze e ciałem. a po latach za´ swiadczy´ c wszystkim ˙ to słowo. a przede wszystkim musiał poja´ ˛c nareszcie. ten najbardziej brzemien˙ ny w krwawych dziejach s ´ wiata fakt. Tylko on. którzy Go słuchali. stało si˛ małowiernym. Za zycia nie przekonał nikogo. w co wierzył. który tulac ˛ si˛ e do piersi Mistrza1 . Tylko Jan zrozumiał doniosło´ sc ´ wydarzenia w Betanii5 . czcił i kochał. który widział i dotykał wielbionego przez maluczkich ciała. którego znał. Troch˛ e jakby z lotu ptaka opisywał wydarzenia. o którym ˙ nie wspomina zaden z apostolskich uczniów. Był bodaj pierwszym z nawróconych: przy pustym grobowcu Mesjasza3 musiał z pewno´ scia ˛ przypomnie´ c sobie inny grób i cudowne zmartwychwstanie. D 1 Jana 13:21-26 2 Łukasza 9:51-56 3 Jana 20:1-9 4 Jana 11:35 5 Jana 11:1-45 . Zasłona dla ludzkich oczu rozdarła si˛ e dopiero w chwili jego zgonu po to. czego był pewien. Wszystkie natomiast s ´ wiadcza ˛ o tym. aby mogli wen ´ uwierzy´ c ˙ takze ci. Jan niech˛ etnie mówi o sobie. zyczył sobie jednocze´ snie 2 widzie´ c zagład˛ e samarytanskiej ´ wioski . ze spisał je wła´ snie buntownik i niedowiarek – ˙ ten sam.

pytaja ˛ swego ˙ jest to ten Nauczyciela i okazuja ˛ posłuszenstwo ´ Wodzowi. nie próbuje (jak wielu w dzisiejszych czasach) zmienia´ c cudzych my´ sli. i to w przededniu z podnieceniem oczekiwanego przez nich wybawienia Izraelitów4 . którzy spotkawszy Je˙ my´ zusa. ze ˙ polujacy ˙ nie przychodzi im szy i skuteczniejszy niz ˛ sokół. ˙ dla nich bardziej obcej my´ ˙ ta. którzy nie do konca ´ ufaja ˛ własnym. Bo tylko uwazne tanie jego słów pozwala na moment zapomnie´ c o proroczym cudzie wskrzeszenia. ze ˙ Kazdy z nich post˛ epuje jak Filip i Andrzej. Jego ˙ sprawozdanie z wydarzen ´ w Betanii przypomina na pozór pot˛ ezny. ze ˙ ich Mesjasz szykuNie ma tez sli niz ˙a je si˛ e na m˛ ek˛ e5 . W obrazie tym nie ma na ra˙ Mistrz konsekwentzie miejsca na my´ sl. (przyp. który miał przyj´ sc ´ . Dlatego tez ˙ s nawet do głowy. aby zaden człowiek wzi˛ ety z ziemi nie wzbudzał 1 ˙ postrachu . oznajmili swoim bliskim: – Znale´ zli´ smy Mesjasza6 . Wcia ˛z sla. a nie ze ˙ był zawsze. aby objawił si˛ e w nich Cudotwórca. Wierza. ˛ ze ˙ człowiek. którzy pomy´ ˙ Bóg jest szybuczniowie sa ˛ moze sleliby. ze ˛ jego dłuznikami we wszystkim z wy1 2 3 4 Psalm 10:12-18 Jana 11:6 Jana 11:10-15 Jana 14:18-22 Uczniowie dostosowuja ˛ swoje oczekiwania wobec Nauczyciela do niezgodnego z prawda ˛ obrazu jego posługi. ˙ wreszcie do nich przyszedł . Ale jest dla nich wazny tylko dlatego. który sam miał by´ c ˙ wskrzeszony po to. ze ˙ nie zmierza do wyznaczonego Mu celu i ze ˙ si˛ ten cel zbliza e do Niego z zawrotna ˛ jak na uczniowskie rachuby pr˛ edko´ scia. jaki maja ˛ przed oczami. Uznaja ˛ jego autorytet i dzierz ˛ jego moc. ˛ O całkowitym zaskoczeniu uczniów s ´ miercia ˛ Łazarza oraz prze´ swiadczeniu o niedowładzie (braku skuteczno´ sci) mesjanskich ´ prerogatyw w tej ˙ sprawie wnioskuj˛ e z przytoczonych w zboznej intencji słów Tomasza. ze ´ mier´ c mogłaby dosi˛ egna´ ˛c kogo´ s takiego jak Ła3 zarz . autora) 5 Marka 9:30-32 6 Jana 1:35-46 30 J EZUS POSZUKIWANY . ˙ ˙ wulkanu – z bliska za´ budzacy ˛ zbozny l˛ ek gejzer w poblizu s okazuje ˙ odczysi˛ ez ´ ródłem czystej wody dla spragnionych. juz Galilejczyk nie s ´ pieszy si˛ e na wie´ sc ´ o chorobie przyjaciela2 . Jego ˙ ostatnimi.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI Jan nie troszczy si˛ e zbytnio o przeno´ snie i obrazy. lecz stara ˙ si˛ e z całych sił usłuzy´ c tym. ˛ ˙ wybór na apostołów Syna Bozego ˙ ze zawdzi˛ eczaja ˛ przyrodzonej roz˙ sa ˙ tropno´ sci i dobrej woli.

A kto z Czy wierzysz w to? ˙ e Ty jeste´ Rzecze mu: Tak. z s prosił Boga. Ale to obłudna ch˛ ec ´ . droga naszym ˙ sercom niewiasta jest szczera w swoim ludzkim zalu do kogo´ s.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza ˙ ˙ Tomaszowi jatkiem ˛ zycia. nie umrze na wieki. To w koncu ´ bardzo pospolity grzech i Jan przechował dla nas t˛ e rozmow˛ e kobiety z wcielonym Bogiem wła´ snie po to. ˙ e o cokolwiek by´ Ale i teraz wiem. gdyby´ s tu był. czego si˛ e nie robi dla Mesjasza. Nie mamy powodu wyr˛ ecza´ c Boga i broni´ c jej przed sadem. aby´ smy razem z nim pomarli. z przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. ˛ jakby´ smy sami si˛ e go bali. ˙ adze. ˙ pomyliła si˛ Chcieliby´ smy ja ˛ usprawiedliwi´ c. Panie! Ja uwierzyłam. z s Chrystus. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i z ˙ y´ kto we mnie wierzy. nawet gdy nie całkiem Mu wychodzi. da ci to Bóg. ˙ e zmartwychwstanie Odpowiedziała Mu Marta: Wiem. co i nam wybaczył. cho´ cby i umarł. ale ona. który kaze okaza´ c solidarno´ sc ´ z losem Łazarza: – Pójd´ zmy i my. z c b˛ edzie.2 ˙ Janowi d´ zwi˛ eczało w uszach owo pozytywne wyznanie Zydówki. aby´ smy wiedzieli. wytłumaczy´ c. ˙ yje i wierzy we mnie. dzielna kobieta. ˙ ywot. ˛ Jezus si˛ e spó´ znił: to haniebne i niewybaczalne. Posłuchajmy reszty dialogu: Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. nie byłby umarł brat mój. Ostatecznie.1 ˙ miłosierdzia: Wyrzut Marty to kolejny cios dla m˛ eza – Panie. 1 Jana 11:16 2 Jana 11:20-22 31 . która ˛ na naszych oczach kusza ˛z ˛ Ta zapobiegliwa. kto jest dla niej tylko nauczycielem i cudotwórca. ze e i to nie jej wina. Stad ˛ ich gorliwo´ sc ´ . pomimo jego zaniedbania i karygodnej s ´ lamazarno´ sci wytrwa przy Nim i dochowa wiernos ´ ci. ale i strach.

˙ Tylko sownej chwili. ˛ czemu Jezus tak do niej mówi. Teraz jednak nie jest jej juz o która ˛ sama troszczy si˛ e troch˛ e tak jak o nieco kosztowniejsze do˙ mowe sprz˛ ety. 1 Jana 11:38-40 2 Jana 11:27-28 3 Łukasza 10:38-42 32 J EZUS POSZUKIWANY .G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI ˙ y. A gdy to powiedziała. Nie zda ˛zył. która z jego ust nie padła2 .. odeszła i zawołała Mari˛ e. najwyra´ zniej nie rozumiejac. czego moze ˛c. po co przyszedł i co mówi. to to. który miał przyj´ Syn Boz sc ´ na s ´wiat. siostr˛ e swoja. dlaczeMarta doskonale pami˛ eta swoje credo. ze ˙ pragna´ ˙ z ciała i krwi i jedyne. Marta ma jeszcze zlecenie dla Boga – jak kazda ˙ która straciła z oczu obraz prawdziwego m˛ ezczyzny. zasłoniła si˛ e Maria. ˛ ze ne przyczyny. zeby ów Chrystus – czy jak mu tam – nie marnował swego cennego czasu i doła˛ ˙ czył do grona Zydów pocieszajacych ˛ Mari˛ e po stracie brata. ze kontakt 3 . ˛ . ale na jej oczach jest zasłona s ´ ci. w tak niesto˙ to jasne. Marta. ze wych i umarłych. kim sam jest. Ale wybaczyła Mu przeciez. z kim rozskuje jedynie zniecierpliwione zapewnienie Marty. zeby były czyste. Apostoł s ´ wiadomie dołacza ˛ s ´ wiadectwo pomieszania Marty. ze ˙ to On miał przyj´ mawia. Ów m˛ eski oryginał stoi przed nia ˛ i nie pozostawia cienia watpliwo˛ ˙ wie. Podobnie ˙ mówi do niej Pan zy˙ jak wszyscy pozostali Marta nie wierzy. ˙ nie rozumie. l´ sniace ˛ i nadawały ˙ ˙ kobieta. si˛ e do uzytku. To według niej smród zwłok nie powinien bez po˙ c Panskich trzeby drazni´ ´ nozdrzy1 . przekazujacej ˛ swojej siostrze rzekoma ˛ dyrektyw˛ e Mistrza. które chciałaby. ˙ ból Jezusa miał całkiem realDo protokołu przesłanek za teza. i ze sc ´ na s ´ wiat. raczej jej zbolałej siostrze. ˙ potrzebny. jego powaga i autorytet zatrzymuja ˛ ja ˛ jeszcze przez chwil˛ e i Jezus uzy˙ wie. ˛ lepiej od Jana pami˛ etajac ˛ ˙ jej siostra miała z tym wielkim człowiekiem lepszy duchowy o tym. chociaz go Nauczyciel zdaje si˛ e przypomina´ c jej to.

Jeszcze przez chwil˛ e. przyobleczone w ludzka ˛ ˙ człowiek sam z siebie nad zy˙ posta´ c. gdy Czy moze c co´ s bardziej bolesnego dla naszego Pana niz ˙ zamiast Ozywiciela jego mali bracia i siostry widza ˛ w Nim spó´ znionego spowiednika. ˙ Bóg wskrzesza na zawołanie. Ale Jezus nie chce zobaczy´ c zmarłego – On chce go wskrzesi c ´ ˙ do zycia. wbrew sugestiom wi˛ ekszo´ sci tłumaczy. gdyby wiedziały to. pójd´ z i zobacz. a w kazdym z ucisków ˙ tylko to nan rado´ sci. Tym razem ˙ zmarłemu nie wołaja: nawet najblizsi ˛ – Synu Dawida. ze nikt nie uwierzył w to. których przyze ´ mier´ c nie b˛ edzie konieczna. Ale wtedy. ze szedł zbawi´ c. nachylaja ˛ si˛ e ze zdziwieniem. co ma miejsce pó´ zniej. zmiłuj si˛ e nad nim! ˙ yli´ I rzekł: Gdzie go połoz scie? Rzekli do niego: Panie.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza To. co wcze´ sniej wyjawił był uczniom: 1 Jana 11:33-34 Takie znaczenia. bo nie chce do´ swiadcza´ c rozkoszy ani trosk odkupienczej ´ łaski. 2 Łukasza 22:39-44 33 . ˛ to niewiara jego dobrej znajomej. gorszy ludzi do dnia dzisiejszego: Bóg si˛ e 1 ˙ dziwi (jest wstrza´ ˛sni˛ ety i wzburzony ). uznaja ˛ w Nim Boga nie tylko wargami. Jezus ma nadziej˛ e. ze wego Boga przedkłada bałwany. co mówił Sprawca i Dokonczyciel ´ naszej wiary. ze ´ przyszło. Ale nic takiego si˛ e nie dzieje. Woli prawo i obowiazki ˛ nie do wypeł˙ nienia zamiast okruszyn z Panskiego ´ stołu. Siostry Łazarza zgorszyłaby domniemana bezduszno´ sc ´ Nauczyciela. zanim nie nadejdzie Maria z łkajacymi ˛ wraz ˙ ujrzy czyja´ z nia ˛ pocieszycielami. ˙ jego własna s ˙ ludzie. przywołuje tutaj oryginał. ˙ I owo pot˛ ezne poznanie i miło´ sc ´ Stwórcy. ˙ do modlitwy w ogrójcu2 tli si˛ Az e w Nim nadzieja ciała i duszy. ale i sercem. a to. ze ˛s ufno´ sc ´ i podniesiona ˛ w wierze głow˛ e. Nie sad´ ˛ zmy. co Go zdumiewa i co kaze Mu w ogóle rozmawia´ c z Marta. ˙ by´ ˙ to. który przyszedł dzieli´ c z nimi ich smutek i strach? ˙ Tym razem miało nie by´ c zawodzen ´ załobników – miał by´ c cud. w Betanii.

tak mogliby´ smy nareszcie rozgrzeszy´ c i Jego 1 Jana 11:14-15 2 Łukasza 23:27-31 3 Mateusza 8:10-12. ˙ niczym nie mogliby´ smy wytłumaczy´ c. na która ˛ nie ma lekarstwa.1 ˙ przyjaA oni nie obruszyli si˛ e z powodu tych słów tylko dlatego. ˙ Jezeli powodem Panskiego ´ płaczu byłyby ludzkie łzy i cierpienie. Oto miło´ sc ´ bli´ zniego – do grobu. tragiczne obrazy cudzego rozdarcia oraz daremne małe nadzieje zajmuja ˛ nasze stworzone dla łaski głowy i ciała. Ckliwe romanse. bo uwierzycie. ze ˙ si˛ Tymczasem rzeczywista przyczyna bólu Mistrza rózni e od po˙ skre´ wszechnie domniemanej do tego stopnia. ˛ rozklejajac ˛ si˛ e przed Zydowsk a ˛ Rada. ˙ mierzymy Go nasza Nasz Pan – je´ sli juz ˛ miara ˛ – zrobiłby całkiem ˙ rozsadnie. gdzie Jezus lituje si˛ e nad ludem. ze ˙ był człowiekiem. nie ma wzmianki o jego łzach. – Łazarz umarł. ˙ posadzi´ Musieliby´ smy równiez ˛ c Boga o okrucienstwo ´ i niesprawiedliwo´ sc ´ . 13:40-43. a i tak wespół nie dotra ˛ do tronu ła3 ski . do których w dniu sadu ˛ dołaczy ˛ zgrzytanie z˛ ebów. ze ˙ acy ciel lez ˛ w grobie nie był ich bratem.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI ˙ e tam nie byłem. dlaczego w zadnym z miejsc. ale wła´ snie dlatego. ˙ tak jak rozgrzeszamy siebie ze sładla nas tak kłopotliwy. Dlatego ˙ trudno nam powaznie traktowa´ c Janowe s ´ wiadectwo. w której Je2 zus upomina płaczace ˛ nad Nim niewiasty – Mistrzowi wypadałoby ˙ wzruszy´ wszakze c si˛ e do łez tym upragnionym jakoby przezen ´ przejawem ludzkiego współczucia i solidarno´ sci z jego losem. Dziw˙ i niezrozumiała stałaby si˛ ˙ na tez e scena z drogi krzyzowej. które mówi. Moze ˛ krzyza. ze ˙ jest Bogiem. ze slaja ˛ ja ˛ bezwiednie ze słownika wiary wszyscy tłumacze i egzegeci. lecz nie dalej. ˛ Piłatem. 22:11-14. majac ˛ przed soba ˛ obrazy ludzkich udr˛ ek. i raduj˛ e si˛ e. Łukasza 13:25-30 34 J EZUS POSZUKIWANY . z ze wzgl˛ edu na was. lub cho´ c˙ nie uniknałby ˙ ale za to nie byłby by na miejscu ka´ zni. poniewaz bo´ sci i grzechów ciała. bo gorszy ona ich jak widok rany. 25:26-30. ˙ Jezus płakał przy grobie Łazarza nie dlatego.

Zobaczyli łzy i dopiero one za´ swiadczyły w ich oczach o tej miło´ sci. którego nie znał. Sa ˛ one bladym obrazem pełni. niezmienione. który jak wa ˛z mknał ˛ si˛ e wszystkim. Ale wyrachowanie i strach przed ostateczna ˛ rozłak ˛ a ˛ to nie Jego cechy. ze e i umiemy liczy´ c. który wybrał i ukochał. kiedy to ujrza ˛ Sprawiedliwego. a nigdy wielko´ sci Bozego ducha. ani tez c pocie˙ Syn Człowieczy nie bał si˛ chy i wsparcia w tym. ze oznaczała dlan ´ najwi˛ eksze i najbole´ sniejsze z wyrzeczen ´ na tej ziemi – ˙ rozłak˛ ˛ e z Ojcem. który s ´lepemu otworzył oczy. Ci. jak go miłował. Gdyby było inaczej. Według Pisma bowiem Ojciec opu´ scił Ukrzyzowane˙ Duch Panski go po to. ˙ wyudzielonej cudownie ziemskiemu ciału Chrystusa. której nie poznali i nie przyj˛ eli. nie mogliby˙ dozna´ s ´ my ani oszacowa´ c ceny. ˙ Rzekli wi˛ ec Zydzi: Patrz. uczyni´ c. aby i ten nie umarł?1 1 Jana 11:35-37 35 . dla których płacz wcia ˛z ˙ oznaka ˛ słabo´ sci ludzkiego ciała. Tamci ludzie nie mogli tego zrozumie´ c. a bał si˛ e jedynie grzechu. Ich zawód i pretensj˛ e ukazuje nieziemska relacja naocznego s ´ wiadka: I zapłakał Jezus. czego my si˛ e boimy. teraz spodziewali si˛ e kolejnego. dopiero obecno´ sc ´ Mesjasza przy grobie poruszyła niektóre umysły.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza ˙ bywa jedynie w naszych małych sumieniach. które grzesznicy mieli Mu przyzna´ c dopiero po jego s ´ mierci. ogo˙ łociwszy samego siebie z naleznych Mu praw. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten. Do˙ boimy si˛ brze. lecz nasze – potomków Jakuba. ˙ ˙ ˙ Perspektywa krzyzowej s ´ mierci przerazała Go tylko dlatego. którzy wichociaz dzieli zapewne niejeden cud. ˙ serca ich pozostały kamienne. aby ceniacy ˛ wiarygodne obietnice uwierzyli. ze ´ ˙ nie opu´ sci ich az do skonczenia ´ s ´ wiata. ze e tego. Rozterk˛ e i ból Zbawiciela przy grobie Łazarza tłumaczy do konca ´ tylko jedna jego słabo´ sc ´ – słabo´ sc ´ do ludu. jaka ˛ za nas zapłacono.

Jeszcze bardziej zgubna jest jednak faryzejska obłuda.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI To byli porzadni ˛ ludzie: troskliwi. cho´ ze c zebrał nasze 36 J EZUS POSZUKIWANY . I to jej mamy si˛ e wystrzega´ c. Nie znam zbyt wielu rzezimieszków. Przy grobie Łazarza płacze Bóg. Jego wielko´ sc ´ i cnot˛ e widzimy takze ˙ nigdy nie wypomina ani nie liczy własnych łez. ˙ ˙ ˙ odwazyli ˙ Tylko zołnierze. ze ˙ nie kryje si˛ ale poniewaz e z dojmujacym ˛ ˙ w tym. . ale mógłbym polubi´ c nawet na wolno´ sci cho´ cby tych. Po prostu przyszli i przygladali ˛ si˛ e egzekucji w majestacie prawa. nawet niespecjalnie dy. ˛ to najszlachetniejsza z pobudek. ze ˛ władzy. i rzeczywistym bólem. Zadne tam typy spod ciemnej gwiaz˙ ˙ tacy jak my. ze ˙ jest mocny. obywatelscy. Władzy i kapłanów trzeba słucha´ c. ale mówił takie Inni my´ sleli. chlebie – chyba mu si˛ e w gło˙ to i dobrze. je´ sli nie staraja ˛ si˛ e o wrazenie. ze ˛ si˛ e ˙ ze swym nadmiernym pociagiem ˛ do kobiet. ˛ ˙ moze ˙ i tam nic złego nie popełnił. Czuj˛ e ˙ ˙ ˙ nie kryja si˛ e dłuznikiem tych profesji. ze ˙ zbyt wielu takich nie chodzi wie pomieszało. Przełozeni wzbudzaja ˛ ˙ ˙ z ˙ adza moja ˛ sympati˛ e. Tylko ci. przełozeni i złoczynca ´ na krzyzu si˛ e na jawne szyderstwa i kpiny. zeby nie popełnił ˙ zadnego przest˛ epstwa przeciwko władzy. którym pewno´ sc ´ samych siebie ˙ i pogarda dla słabo´ sci przysłoniły z wyroku Bozego prawd˛ e. Ale pod krzyzem stali równiez ˙ adni z ˛ krwi i widowiska. skoro tam wisi. Zołnierzy lubi˛ e za to. * * * ˙ jest słaby jak my. Niektórzy my´ sleli troch˛ e tak: – Ten człowiek ˙ ˙ musiał co´ s popełni´ c. Nie dlatego. . ˛ krwi. Jeszcze by taki przyszedł do mnie do domu – strach pomy´ sle´ c. ze dziwne rzeczy – co´ s o sadzie. której ulegaja. ˛ iz sc ´ jest gorsza od faszyzmu. ˛ Zgadzam si˛ e odrobin˛ e z powszechnym. jak mówia. którzy nie pozuja ˛ na aniołków albo – co gorsze – misjonarzy w walce z ciemnota ˛ i niesprawiedliwo´ scia ˛ społeczna. współczujacy ˛ – do˙ kładnie tacy jak wi˛ ekszo´ sc ´ z nas. Tak mocny. Niemozliwe. Moze po ziemi. cho´ c zawsze nazbyt skwapli˙ nadgorliwo´ wym i wulgarnym sadem.

Uczniowie nie dojrzeli na twarzy Mesjasza zadnej łzy. poczekaja ˛ spokojnie na radosna ˛ wie´ sc ´ o zmartwychwsta˙ niu. ze epuje odwieczny ludzki l˛ ek przed cierpieniem i s ´ miercia ˛ ciała. który tyle razy. ´ obnazaj ˛ si˛ e wobec tych. Cho´ po´ swi˛ ecił im swoje zycie. ze s ˙ ˙ umarł za nich. kto zwykł ˙ si˛ e był domy´ sla´ c. je´ sli nie moga ˛ uzyska´ c posłuchu. którzy przez swa ˛ łatwowier˙ ˙z ˙ adze. którego zasmucaja ˛ jakoby wszyscy prócz nich samych. Kto´ s. 37 . Zupełnie inaczej bywa u dzieci. aby dołozy´ ˙ nowych. Je´ sli jej nie ma. ale nigdy nie robił scen na pokaz. poddaja ˛ oczom wszystkich metk˛ e z cena ˛ własnego wyrzeczenia. Nie zrobia ˛ ˙ ˙ na nich prawie zadnego wrazenia gromy. B˛ edzie dodawa´ c ˙ c brzemion. zado słów Pisma to. cho´ cby w historii Ko´ scioła. animujac ˛ działanie Ducha ´ Swi˛ etego. Zamiast sami przykładnie okaza´ c konieczne po˙ a słuszenstwo. czego w nim nie ma. ˙ kto´ Prawdziwi chrze´ scijanie nie przejmuja ˛ si˛ e za bardzo tym. przemieniał prze´ sladowanych w prze´ sladowców. c. rzekomo miast je zdja´ ˛c u wodopoju.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza w swój bukłak. ˙ Jezus płakał w Betanii z powodu bałwochwalczej s ´ lepoty Zydów. Malowidło to przedstawia´ c b˛ edzie zawsze z grubsza to samo: smutek i krew Zbawiciela w tej samej złoconej ramie. gdy płaczem wymuszaja ˛ na rodzicach ust˛ epstwa na rzecz ich woli. gdy ich ˙ na którym miał umrze´ i nasz Pan d´ zwigał krzyz. a nawet ze cby usłyszeli imi˛ e Jezus. który znamy. które nie pochodza ˛ z jasnego nieba. aby domaga´ c si˛ e wcia ˛z niezb˛ ednych ofiar zamiast miłosierdzia. Nawet doro´ sli ulegaja ˛ owym diabelskim podszeptom i. reszta przewaznie jest diabła warta. którzy zawierzyli kłamstwu i ubóstwili swoje małe am˙ ich braci i siostry kr˛ bicje i plany. posłusznie czekajac ˛ na swoja ˛ go˙ dzin˛ e. zamiast uwaznie słucha´ c. no´ sc ´ powazniej traktuja ˛ ich rany niz ˛ Ci najbardziej egzaltowani bezwstydnie celebruja ˛ swa ˛ publiczna ˛ m˛ ek˛ e. Poznaja ˛ bowiem. zawsze domy´ sli si˛ e zbyt wiele i odmaluje przed naszymi oczami nie ten obraz. Obudza ˛ w nich raczej współczucie i zdecydowana ˛ gotowo´ sc ´ pomocy tym.

dokad ni. ˛ idzie1 . jakoby Jan. z tego samego co oni powodu. ze apostolskiej władzy w osadzie ˛ nad osobi´ scie zapoznanymi przez Jana cechami sylwetki Mistrza. redagujac ˛ swój protokół z wydarzen ´ w Betanii. zadajac ˛ kłam jego wiernemu prawdzie s ´ wiadectwu. opisujac prze´ swiadczenie. jakie nadał im był Apostoł. Do´ sc ´ trudno jest zdrowo my´ slacej ˛ istocie przyja´ ˛c owo obiegowe ˙ Jan. zranionych w zadajacych ˛ rany. podobnie jak nie´ swi˛ ete ˙ ˙ Bóg zawsze smuci si˛ prze´ swiadczenie Zydów z Betanii. 10 stycznia 1998 + + + Odsłona ˙ Zadna z chrze´ scijanskich ´ denominacji nie doczeka si˛ e gł˛ ebszego du˙ acego chowego przebudzenia bez rewizji lez ˛ u podstaw swej wiary bałamutnego przekonania. To uchybia s ´ wi˛ etemu wizerunkowi. Nie sad´ ˛ zmy. przyczyny Jezusowego bólu przy grobie Łazarza upatrywał w odruchu współczucia dla zgromadzonych tam ziomków ˙ owa bałwochwalcza wizja godzi w kunszt zmarłego.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI – O DSŁONA szafarzy prawowiernej nauki w odst˛ epców. jakich słów uzył ˛ stan du˙ szy Galilejczyka. je´ sli wie ona. A to dlatego. ze c jedna ˛ łz˛ e podczas ka´ z˙ ze ˙ wie. zapewniajac ˛ zarazem łotra na sasiednim ˛ krzyzu. Czytamy wi˛ ec niemal we wszystkich 1 Łukasza 23:33-43 38 J EZUS POSZUKIWANY . ze e i cieszy wraz z nimi. Totez tym wła´ snie słowom przypadła ze strony tłumaczy wielka troska o to. aby czytelnik nie odczytał ich znaczenia takim. Nawet pojmani i torturowani jency ´ cz˛ esto nie uginaja ˛ si˛ e przed wro˙ adnym giem z ˛ wojennych tajemnic. zabierajac ˛ je z soba ˛ do zbiorowej ˙ Syn Bozy ˙ uronił cho´ mogiły.

nieziemskiego przybysza. gniew czy rozczarowanie wskutek post˛ epków czy słów bliskich niezgodnych z jasno sygnalizowanymi wobec nich oczekiwaniami. ze e i wzruszył . zal. słusznie ˙ potomnym pr˛ zakładajac. Jak bardzo Jezus jest tutaj ludzki – uparcie chca ˛ nas przekona´ c egzegeci. ˛ ze edzej zbraknie dowodów na oryginalno´ sc ´ ˙ na to. ˙ który dobrze znamy. ze e narodził. ze ˙ miewał zgoła ludzkie skłonno´ karbów jego my´ sli i woli niz sci i potrzeby . ˙ dopiero co si˛ Przyjmijmy. ˛ którego wybranka swoja ˛ nieuwaga ˛ doprowadziła pewnego razu do i´ scie szewskiej ˙ kobieta.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza ˙ Jezus rozrzewnił si˛ przekładach. ani nauczycielom nie za bardzo na tym zalezy. nie natrafiajac ˛ raczej na swej drodze skromnego prze´ swiad˙ to bóstwu Jezusa Jan po´ czenia. ze ezczyzn a. co to jest zawód miłosny. ˙ ˙ a ro nałozenie p˛ et zdrowemu rozsadkowi ˛ uwazaj ˛ oni za krótsza ˛ drog˛ e ˙ do zboznego celu. Relacja z Betanii jest takim wła´ snie artykułem pierwszej potrzeby ˙ uwydatnia niezadla wst˛ epujacych ˛ ws ´ lady Galilejczyka. odrobin˛ e oleju w głowie i dziwne wra1 Jana 20:30-31 39 . ze swi˛ ecił swoja ˛ Ewangeli˛ e1 . ani nie jest takze ˛ która ˛ zalała zło´ sc ´ na jej nieposłuszne ˙ ˙ dziecko – ze w ogóle nie wie. konkordancj˛ e Stronga. bo sam wziałem ˛ wi˛ ecej ˙ od ideologów i znam róznic˛ ˙ e mi˛ od rozsadnych ˛ ludzi niz edzy dobra ˛ ˙ rada ˛ a dobra ˛ ch˛ ecia ˛ – ta ostatnia nierzadko grzeszy duzym nieumiarkowaniem. poniewaz poznany nigdzie indziej na ziemi nerw Mesjanskiej ´ uwagi oraz jego ˙ optyk˛ e. pomimo iz nie bardzo pasuje on do odmalowanej piórem Jana scenerii. a i w polu jej uwagi niezbyt cz˛ esto stoi troska o spokój ludzkiej duszy. pasji. ˙ Czytelnik nie jest m˛ ˙ Przyjmijmy wi˛ ec. ma przed soba ˛ tylko Bibli˛ e. Najwyra´ zniej ani tłumaczom ˙ skomanuskryptów. co ma nam podda´ c przed oczy dokładnie ten sam obraz czuło´ sci na sprawy zasadnicze. pozwalajac ˛ kazdemu poja´ ˛c hierarchi˛ e celów i warto´ sci tego tajemniczego. ˙ troch˛ Ja bym owe p˛ eta chociaz e poluzował.

w zestawieniu z przyczyna ˛ nazwana ˛ po imieniu przez Jana. ΕΤΑΡΑΞΕΝ 3 Jana 13:21 4 Jana 14:1 5 Jana 5:7 40 J EZUS POSZUKIWANY . dotkliwy zawód . Pierwsze ze słów zdaje si˛ e by´ c wr˛ ecz zarezerwowane na wyjatkow ˛ a ˛ ˙ nie wyst˛ ˙ okoliczno´ sc ´ tego s ´ wiadectwa. Nawet je´ sli Czytelnik nie jest człowiekiem do´ swiadczonym przeciwno´ sciami swojego losu.G RABARZE I ZŁODZIEJE ŁASKI – O DSŁONA ˙ ˙ tłumacze kaz ˙a zenie. jako ze epuje w zadnym innym ˙ jednak łatwo opisa´ miejscu Pisma. zeby nie trwozyli si˛ e (martwili) z powodu jego odej´ scia4 . wzburzenie. Moje opowiadanie jest ich niewymy´ slna ˛ beletryzacja. gdzie on widzi gł e ˛ bok a ˛ 2 trosk e ˛ . piszac ˛ o sta3 ˙ nie duszy Mistrza zapowiadajacego ˛ zdrad˛ e Judasza . b˛ edac ˛ tym samym ubogim w materiał do tworzenia porównan ´ i analogii z do´ swiadczeniem Mistrza. co powodowane współczuciem dla bli´ znich wzruszenie duszy . ze ˛ mu czyta´ c o rozrzewnieniu tam. gdzie on widzi za dziewi˛ etnastowiecznym uczonym gniewne sarkni e ˛ cie. a nawet piszac ˛ o poruszeniu wody ˙ w sadzawce. dla której ów wierny s ´ wiadek dostarczył nam ˙ prostych uzasadnien równiez ´ w postaci sekwencji zdarzen ´ trudnych ´ razem do zniesienia nawet dla Swi˛ etego. irytacj e ˛ . zmartwienie. Jego znaczenie mozna c jako irytacj˛ e daremnymi perswazjami przywodzacymi ˛ na my´ sl rzucanie grochem os ´ cian˛ e. ˙ Odcieniowego znaczenia drugiego ze słów Jan uzywa. gotowo s ´c ´ udzielenia surowej reprymendy 1 . ΕΝΕΒΡΙΜΗΣΑΤΟ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ 2 gr. który w natchnionym przekazie kulminuje opisem wybuchu płaczu 1 gr. nietrudno mu b˛ edzie dostrzec niedorzeczno´ sc ´ propagowanej powszechnie przyczyny jego zachowania w s ´ wietle odkrytych przez siebie w oryginale znaczen ´ kluczowych słów. ˛ majac ˛a ˛ za swój cel uwypukli´ c ich traumatyzujacy ˛ dla duszy Mistrza skutek. do której nie mógł si˛ e nigdy w por˛ e dosta´ c złozony trzy5 dziestoo´ smioletnia ˛ niemoca ˛ nieszcz˛ es ´ nik ! To zupełnie nie jest to samo. i o wzruszeniu dokładnie tam. redagujac ˛ poze˙ ˙ gnalne słowa Mistrza mówiace ˛ uczniom.

nie ma nic dziwnego. ukazujace ˛ jasno i dobitnie przyczyny smutku i gniewu ˙ sług Boga zywego nie jako idace ˛ w zgodzie z intuicja ˛ i rachubami im współczesnych. zwłaszcza ze zapami˛ etałej cenzorskiej arogancji towarzyszy nieodmiennie bardzo ograniczone poczucie humoru i mało dworskie maniery. a dotkliwym do bólu konflikcie. Bynajmniej. skłaniaja ˛ si˛ e ku suto nakrapianym ˙ posiłkom na tyłach wroga. o których walczy. To zasadnicza róznica. zanim spotka ich ze strony Sprawiedliwego los.Dlaczego Jezus płakał przy grobie Łazarza ˙ b˛ edacego ˛ zawsze swego rodzaju ulga ˛ w przezywanym cierpieniu – tak dla małych. lecz pozostajace ˛ z nimi w permanentnym. W relacji Jana. nadzwyczajnego. by patrze´ c ˙ wskazanej przeze mnie. ˙ Dobrze. wbrew tworzonym od wieków pozorom. ˛ wplatuj ˛ ac ˛ bli´ znich we własna ˛ hanb˛ ´ ei zaprzanstwo. gdy ci. na ten stan rzeczy bez l˛ eku. dokładnych paralel ze stanem umysłu Jezusa w Betanii dostarczaja ˛ bogate prorockie sztychy. co domagałoby si˛ e od Czytelnika jakiej´ s ekwilibrystyki umysłowej za cel i sens stawiajacej ˛ sobie co´ s. jak i dla wielkich. Trzeba naprawd˛ e nieziemskiego pokoju. Mazgaj płacze z byle powodu lub ze strachu – wielki wódz i wojownik płacze. łaczy ˛ ich w słabym ciele jedynie pragnienie ulgi. czego tropów w Pi´ smie odnale´ zc ´ nie sposób. by jej rzecznicy doczytali si˛ e z tych stron autorskiego zy1 czenia s ´ mierci . na jaki w swej obłudzie zasługuja. ˙ Paradoksem nowozytnego zakłamania jest odmówienie wiarygodno´ sci Janowemu s ´ wiadectwu w sprawie stanu uczu´ c i my´ sli Spraw˙ cy wiary przy zachowaniu ostroznej estymy dla starotestamento˙ wych s ´ wiadectw bardzo podobnych chwil zycia mniejszych oden ´ – bo nie tak gorszacych ˛ jak Chrystus – ludzi wielkiej wiary i potrzeby poznania prawdy. ´ 18 grudnia 2011 1 Marka 9:42 41 .

zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. a mnie nigdy nie dałe´ s nawet ko´ zl˛ ecia. a oz ˙ ył. którym karmiły ˙ to najemników si˛ es ´winie. rzekł: Iluz ojca mojego ma pod dostatkiem chleba. ujrzał ˙ alił si˛ go jego ojciec. ˛ prowadzac ˛ rozwiazłe ˛ z nastał wielki głód w owym kraju i on zaczał ˛ cierpie´ c niedostatek. dlatego z ˛ a odnalazł si˛ e. Ewangelia Łukasza 15:11-32 . dajcie tez scien ´ na jego r˛ ek˛ e i sandały na nogi. co to jest. ˙ ył si˛ Starszy za´ s syn jego był w polu. i pocałował go. a oz ˛ a odnalazł si˛ e. ˛ przyszedł. kazałe´ s dla niego zabi´ c tuczne ciel˛ e. aby pasł s ´winie. Nalez s weseli´ c si˛ e i radowa´ c. Poszedł wi˛ ec i przystał do jednego z obywateli owego kraju. I pragnał ˛ napełni´ c brzuch swój omłotem. uczyn ´ ze mnie jednego z najemników swoich. ´ I przywoławszy jednego ze sług. bym si˛ e mógł zabawi´ c z przyjaciółmi mymi. zaginał. Wstał i poszedł do ojca swego.Pewien człowiek miał dwóch synów. Wtedy ten rozdzielił im maj˛ etno´ sc ´. lecz nikt mu nie dawał. z odzyskał. A gdy wydał wszystko. z ˙ ył. a jedzmy i weselmy si˛ e. który roztrwonił maj˛ etno´ sc ´ twoja ˛ z nierzadnicami. A wejrzawszy w siebie. zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. uz e i pobiegłszy rzucił mu si˛ e na szyj˛ e. A gdy jeszcze był daleko. twój był umarły. Ojciec za´ s rzekł do sług swoich: ˙ pier´ Przynie´ scie szybko najlepsza ˛ szat˛ e i ubierzcie go. a ja tu z głodu gin˛ e. i tam rozproszył swój majatek. usłyszał muzyk˛ e i tance. która na mnie przypada. ˙ nie jestem godzien nazywa´ juz c si˛ e synem twoim. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. pytał. Wtedy on rzekł do niego: Synu. Rozgniewał si˛ e wi˛ ec i nie chciał wej´ sc ´ . ty zawsze jeste´ s ˙ ało za´ ˙ e ten brat ze mna ˛ i wszystko moje jest twoim. Syn za´ s rzekł do niego: Ojcze. ˙ ycie. Ten za´ s rzekł ˙ e go zdrowym do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabi´ c tuczne ciel˛ e. a ten wysłał go do swej posiadło´ sci wiejskiej. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze. ˙ e ten syn mój był umarły. i przyprowad´ zcie tuczne ciel˛ e. I zacz˛ eli si˛ e weseli´ c. zginał. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Gdy za´ s ten syn twój. daj mi cz˛ es ´c ´ maj˛ etno´ sci. zabijcie je. A gdy wracajac ˛ zbliz e do domu. ˙ nie jestem godzien nazywa´ juz c si˛ e synem twoim. ˙e Ten za´ s odrzekł ojcu: Oto tyle lat słuz ˛ ci i nigdy nie przestapiłem ˛ rozkazu twego. Wstan˛ e i pójd˛ e do ojca mego i powiem mu: Ojcze.

A jego boski autorytet uznali po jego s ´ mierci wła´ snie ci. ˙ Chciwcy zawsze z trudem znosili obecno´ sc ´ Bozych posłanców. ˙ – Zarłok i pijak 1 – mówili zapewne bardziej wyrozumiali – to ostate˙ je´ cznie pół biedy. Prawdziwa. Według nich jednak Jezus grzeszył brakiem dobrych manier. Moc. które On sam ustanowił. i czas. chcac ˛ usłysze´ c kolejna ˛ przypowie´ sc ´ i zobaczy´ c kolejny cud. mógłby si˛ e troch˛ e szanowa´ c i zatroszczy´ c nie o cudza. którzy przeciez twa. W 1 Łukasza 7:31-35 2 Łukasza 7:36-39 3 Łukasza 15:1 4 Łukasza 19:1-10 . ale mógłby chociaz sc ´ i pi´ c z równymi sobie 2 . Faryzeuszy sta´ c było na ugoszczenie Mistrza posił˙ zainteresowanie jego pogladami.´ WINIOPAS S drodze do Jerozolimy Mesjasz wytrwale opierał si˛ e bałwochwalczym honorom s ´ wiadczonym jego uznanej znakomito´ sci. jak przekona´ c Go do konstruktywnej współpracy na rzecz narodowego wyzwolenia. za którym szły tłumy. kto czynił si˛ e równym Bogu. Zanim zdecydowali si˛ e Go zabi´ c. ze e do celników i grzeszników3 . kiem i ostrozne ˛ Schlebiała im obecno´ sc ´ wybitnego Nauczyciela. przyja´ ˛c ich posług˛ e i go´ scin˛ e4 . zapewne długo zastanawiali si˛ e. jaki po´ swi˛ ecał potrzebujacym. Niepoj˛ eta ˛ bowiem i blu´ z˙ Bóg mógłby znizy´ ˙ c si˛ niercza ˛ była dla nich my´ sl. ´ W mniemaniu faryzeuszy jednak niewatpliwie ˛ miał diabła za skóra ˛ ten tylko. ˛ lecz o własna ˛ godno´ sc ´. ˛ godna ˛ naszej uwagi cierpliwo´ sc ´ okazał Jezus owym zawistnym i zakłamanym ˙ kapłanom wazacym ˛ si˛ e podtyka´ c Mu pod nos prawo. ˛ dałyby si˛ e pewnie w ich oczach wykorzysta´ c lepiej w walce z rzymskim okupantem. jaka ˛ demonstrował. Ten syn cie´ sli zbyt mało cenił sobie wyrazy uznania i dobrej woli ˙ pokornie znosili jego karygodne dziwacdostojników.

ale niech˛ etnie skłaniamy si˛ e. któremu starszy brat poskapił ˛ powitalnej uczty. to nie wiemy. Boze! ˛ Ale Mistrzowi nie chodziło o to. ˙ ˙ przypowie´ Ci˛ ezko nam przyzna´ c – cho´ c czasem tak my´ slimy – ze sc ´ ˙ nie dotyczy. dostrzegamy tylko to. moze c Boga. stali´ smy si˛ e z woli Boga niezb˛ ednymi narz˛ edziami łaski. ˛ Zwykłe nie znaczy – godne wzgardy. buntownika. jak litujemy si˛ e nad soba. która ˛ wział ˛ od Ojca. aby uj˙ moralne pouczenie dla wrogów rze´ c w jej słowach co´ s wi˛ ecej anizeli Jezusa. ze im chlebem za kamien. bo wie. zrozumieli.´ WINIOPAS S ˙ Bóg odpłacił którzy do´ swiadczywszy jego obecno´ sci. z dnia ˙ zło beznadziejna dzien ´ stali si˛ e porzadni. a nawet roztkliwia obraz skruchy n˛ edznika. je˙a s ´ li Mu zaufaja ˛ i w Nim złoz ˛ swe nadzieje. a je´ o rozrzutnym synu zestarzała si˛ e i nas juz sli nawet co´ s nas w niej urzeka. Pochlebia nam przekonanie. 1 Mateusza 11:27-30 44 J EZUS POSZUKIWANY . nam. ˛ Zapewniał natomiast. by ci. ˙ budujacy Młodszy syn to dla nas co najwyzej ˛ przykład hulaki. dał nam jedyny wzór miło´ sci i pokory. I Jezus słowem osadza na miej˙ tylko ten. ze ˙ oto jak ów grzesznik los najemnika. jak z niej zaczerpna´ ˛c. to nie tak jak ten. który roztrwonił ojcowska ˛ maj˛ etno´ sc ´ – nie daj ˙ – z nierzadnicami. Zwykłe ludzkie odczucia kaz ˛ nam litowa´ c si˛ e nad rozrzutnym synem przynajmniej tak. ze ˙ ace nie obcia ˛zaj ˛ ich sumienia przed Bogiem pójdzie w niepami˛ ec ´ . co widzieli faryzeusze: opowie´ sc ´ madrego ˛ człowieka. wzrusza nas. który si˛ e ustatkował. któremu po prostu ˙a nie sposób zaprzeczy´ c. ´ Ten niebianski ´ utracjusz odarty do cna z czci i chwały. Dlatego ilekro´ c widzimy w tej wielkiej przypowie´ sci jedynie godnego lito´ sci grzesznika i jego zazdrosnego o ojcowskie wzgl˛ edy brata. którzy dawno si˛ e ich wyzbyli. Owszem. ˛ a upami˛ etawszy si˛ e. W koncu ´ je´ sli grzeszylis ´ my. scu blu´ znierców. który nareszcie – i to ku naszej nie˙ pozostaje mu jedynie zbawienny opisanej satysfakcji – przyznał. do których mówił. ze is ´ wi˛ etokradca jeste´ smy za brama. ze ˙ pokocha´ kto miłuje swego brata. jaki przystoi s ´ wi˛ etym1 .

˛ i ze e az sprzeniewierzywszy swój dział. zadajac ˛ si˛ e z wyj˛ etymi spod prawa. I Duch Jezusa przemawia do wszystkich zapiekłych w swej zło´ sci łagodnie. nizszym ˙ mie´ i mniej czystym od najbrudniejszych ze stworzen. Dlatego los najemników ojca był w oczach syna lepszy ˙ jego własny. – Nierzadnice ˛ to najgorsze z ludzkich istot. Nie rozumieja. ´ I moze c do tego ˙ cel: okaza´ naprawd˛ e wazny c si˛ e bardziej ludzkim od wszystkich tych. których kocha. lecz stanowczo: – Gdyby Ojciec posyłał ratunek dla s ´ win. ˙ nawet dzieci wiedza ˙ Jezus umarł niewinnie. podczas gdy Synowi Człowieczemu przyszło wytchna´ ˛c dopiero w chwili hanbi ´ acego ˛ jego cze´ sc ´ zgonu. gdy komu´ s przyjdzie ochota si˛ e o tym przekona´ c. Pastuch jednak w dniach nieurodzaju okazał si˛ e nieprzydatny i zbyt wymagajacy. to I chociaz ˛ dzisiaj. ˙ ujrzeliby´ czy´ sci i odrazaj ˛ jak my´ slicie. ze On sam postapił ˛ tak. Dzisiaj i nas uwiera troch˛ e my´ sl. ´ ˙ zawisłaby s na krzyzu ´ winia. ˛ ze cinajac ˛ jak miecz bezprawne wi˛ ezy. jakby wobec Ojca skalał si˛ e najnikczemniejszym z przest˛ epstw. którzy nauczyli si˛ e juz e ˙ prawda nie zabija. lecz wyswobadza. gorsze niz ˙s pomyle´ ncy i pijacy. ze ˙ chcie´ ˙ człowiek moze c wyda´ c si˛ e oczom tych. ca to nie pieniadze. ˛ ˙ majatek bo za´ slepiła ich mordercza nienawi´ sc ´ . rozalfabetu wiary i wiedza. niz ˛ przypuszcza´ c. ˙ celnicy. Wieprze. cho´ c z upodobaniem taplaja ˛ si˛ e w błocie. na krzyzu scie nieczystego.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ ˙ znacznie wi˛ ˙ troch˛ Ale mówi tez ecej tym. 1 Łukasza 15:16 45 . ˛ bo tamci mogli przynajmniej zasypia´ c snem sprawiedliwych. zaprawiony gorycza niz ˛ i t˛ esknota. gorsze niz ´winie – tak my´ sla ˛ zakonoznawcy. Gdyby grzesznicy byli naprawd˛ e tak nie˙ acy. zapewnia si˛ e tym niewybrednym stworzeniom codzienna ˛ straw˛ e. ˛ ze ˛ Oj˙ młodszy syn nie wygłupił si˛ ˙ tak bardzo. którzy sa ˛ dumni jak bogowie. I o tym faryzeusze nawet nie s ´ nia. a do czasu. maja ˛ smaczne mi˛ eso. Spra˙ si˛ wiedliwy wie o tym i to dlatego poniza e wobec s˛ edziów tej ziemi ˙ moga ˙ bardziej. ˛ Nie zasługiwał w oczach swych pracodawców nawet na s ´ wi˛ etojanski ´ chleb zwany omłotem1 .

a ojcu rado´ sci z jego powrotu. bezczeszczac ˛ jego wcielony obraz. co jej nalezne. był to koniec jego drogi.´ WINIOPAS S ˙ nie jestem godzien nazywa´ Juz c si˛ e synem twoim – mówi wierny syn ˙ a w przypowie´ sci wobec tych. to był to zaledwie przedsmak hanby. co najcenniejsze – zeby 1 Mateusza 26:36-39. ˛ chociaz ˛ nie jest. Drugi za´ s. którzy uwazaj ˛ si˛ e za wybranców ´ Boga Ojca i chca ˛ dowie´ sc ´ tego. swój wzrok nawet Swi˛ ˙ acych. Spójrzmy z mniejsza ˛ przygana ˛ na owe domniemane bezecenstwa ´ i rozpust˛ e Syna Człowieczego. Jeste´ smy jej ˙ szafarzami. Ta sama. Łukasza 22:40-44 46 J EZUS POSZUKIWANY . wypełnia tym samym jedyne prawo honorowane przez Ojca – prawo łaski. który nie przyszedł nas sadzi´ ˛ c. własnemu bratu odmawia godnego pocz˛ estunku. przychodzi Mu sta´ c si˛ e w ludzkich oczach ˙ nia ˙ je´ bezwolna ˛ ofiara. która nawet dzisiaj pociaga ˛ wiernych. ˙ a odrzucony przez nich prosi jeszcze raz o to. ze e nieskalanej dotad ˛ ˙ chwały Bozego synostwa. ˙ która. znajac ˛ szczodro´ sc ´ ojcowskiego serca. ˛ trwoni go z niegodnymi. prosi o przy˙ a padajac ˛a ˛ nan ´ (nalezn ˛ mu!) cz˛ es ´c ´ majatku. w którym Mesjasza w ogrodzie ogarnia potworny ˙ oto przychodzi Mu wyrzec si˛ strach1 na my´ sl. na co przez tyle lat przeciez zasłuzył. ze sioła . postarajmy si˛ e zobaczy´ c owych dwóch synów przy lepszym s ´ wietle. ale poczatek ˛ naszej. aby tracili dlan ´ dusze. ´ w której teraz opuszcza Go i odwraca oden ´ ´ ety Ojciec. chociaz ek˛ e. A nam dwa tysiace ˛ lat pó´ zniej ci´ snie si˛ e przed oczy spisany przez s ´ wiadków protokół m˛ eki. ale jeden z nich ma pretensje do ojca. którego jakoby jedynym dobrym uczynkiem na tej ziemi ˙ na koniec poszedł po rozum do głowy i wrócił w ojcowskie było to. lecz zbawi´ c od nas samych. ze ˙ ˙ nie dostał z jego rak ˛ tego. ˙ niezupełnie jest to nam na r˛ Dlatego. Doskonale wie. dlatego wypada nam zna´ c zycie i dzieło naszego łaskawcy. ˙ Ten. który nie znał grzechu. Owszem. ze sli dotad ˛ za˙ kosztował ponizenia i wzgardy dla swego majestatu. wiedział najlepiej spo´ sród zyj ˛ ze prawdziwa godno´ sc ´ to godno´ sc ´ Ojcowskiego wyniesienia – ta sama. W tej nigdy do konca ´ niezrozumianej przypowie´ sci obydwaj syno˙ nigdy wie maja ˛ równe prawa. ogałacajac ˛ si˛ e na ziemi z tego.

a jego przymilne i nadskakujace ˛ oblicze wykrzywia grymasem s ´ wi˛ etego oburzenia. cho´ cby nie wiem jak ubogi i wyzuty z własnej czci. Bo Syn wypełnił wol˛ e Ojca. która do pot˛ epienca ´ ˙ przemawia najłagodniej jak tylko mozna: 47 . a o jego szaty rzuca ˛ los.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ móc by´ c z ojcem. Pewnego dnia zrozumiemy lepiej t˛ e miło´ sc ´ . zeby nie donosiły na inne. jak on cierpi. napełnia go w´ sciekło´ scia ˛ i jadem. ale tylko jeden z nich chciał. zeby cierpieli tak. zawsze pomy´ sli. ˙ nie oskarzy ˙ go o to. lecz ze wypełnił ojcowska ˛ wol˛ e. ze e do ˙ winy. ze ˙ przepu´ Nikt juz scił darowana ˛ mu maj˛ etno´ sc ´. Nie b˛ edzie uragał ˛ niebu. Zły sługa zawsze b˛ edzie chciał obrzydzi´ c nam ˙ ˙ wszyscy powinni doceni´ zycie. ˛ napoi´ c ˙ spragnionych i pokrzepi´ c zgłodniałych. Za nic nie zdobyłby si˛ e ˙ na to. Dobry sługa. Mierzy go i sadzi ˛ własna ˛ miara. bo donosiciel zawsze składa złe s ´ wiadectwo o swoim ojcu. by ojciec był z niego dumny i powiedział: – Siad´ ˛ z po prawicy mojej. Nigdy nie zechce. ˙ Nawet na ziemi madrzy ˛ ojcowie ucza ˛ swoje dzieci. zeby wskaza´ c drog˛ e zbłakanym. cho´ cby jako parobek. na co targnał ˛ si˛ e jego brat po to jedynie. Obaj znali wol˛ e ojca. ˛ ˙ Bóg jest tak perfidny. ze ˙ chce go ponizy´ ˙ c i post˛ i podejrzewa. bo kiedy juz e nie zostanie mu nawet strz˛ ep królewskiej godno´ sci. urzeczywistniajac ˛ jego niezgł˛ ebiony zamysł miłosierdzia nad grzesznikami. zeby inni bali si˛ e tak. zeby wraz z Ojcem móc dzieli´ c rado´ sc ´ z widoku prostujacych ˛ si˛ e pleców i błyszczacych ˛ nadzieja ˛ ludzkich oczu. W kazdym miejscu ˙ i czasie znajdzie do´ sc ´ siły. Tylko diabłu nie podobaja ˛ si˛ e Ojcowskie my´ sli i samo przypusz˙ kto´ ˙ go przewyzszy´ ˙ czenie. ze c jego znój i udr˛ ek˛ e znoszone dla niewdzi˛ ecznego ojca. zobaczy z daleka ˙ przyznał si˛ biegnacego ˛ don ´ ojca. ˙ ˙ jak on si˛ e boi. który wy´ sciska go nie za to. ze ˙ naprawd˛ obdzieraja ˛ go z resztek. Zły sługa z ´ le my´ sli o swoim panu. Dzi˛ eki Niemu ludzie poznali ´ etego i wielu z nich przez wiar˛ imi˛ e Swi˛ e w Syna dostapiło ˛ usynowienia. ze s moze c w zasługach dla tronu. ze epuje z nim tak jak on sam z mniejszymi od siebie. ˙ przysłoni swoja ˛ krzywd˛ e.

zalezy smy pochopnie nie podawali do sadu ˛ tego. lecz poprosili o nasza ˛ 1 Łukasza 15:31-32 2 Jana 17:6-10 48 J EZUS POSZUKIWANY . Tylko Umiłowanemu Synowi maj˛ etno´ sc ´ nie przysłoniła Włodarza. Duch prawdy. z s. li i mnie ich dałe´ s. Ja za nimi prosz˛ e. Ale zostawił wszystkim swoim słuchaczom ziarno. i oni je przyj˛ eli i prawdziwie poznali. ze i prawda sa ˛ niepodzielne. ze ˙ nie zdołali za jego zycia wyzby´ c si˛ e buntowniczych zap˛ edów. ˙ zycie ˙ bo wiedział. bo nie w smak mu była rado´ sc ´ ludzi. i strzegli słowa twojego. Nawet jego uczniowie Jezus nie łudził si˛ e. by´ obietnic˛ e. ty zawsze jeste´ s ze mna ˛ i wszystko moje jest twoim. a oz ˙ ył. z co mi dałe´ s od ciebie pochodzi. nie za s ´wiatem prosz˛ e. zaginał. A chleb. Teraz poznali. z ˛ 1 a odnalazł si˛ e. których mi dałe´ s ze s ´wiata. które mi ˙ e od ciebie wyszedłem. która ˛ sam Mistrz ˙ nazwał droga ˛ i zyciem. z których miały by´ c zdj˛ ete brzemiona. dałe´ s. ´ ˙ przekona faryzeuszy. miał przywodzi´ c ludzkim sercom i my´ slom obraz najwi˛ ekszej dobroci. ˛ która tutaj miała pozosta´ c bez odpowiedzi.´ WINIOPAS S – Synu mój. a droga do Ojca nie rozwidla si˛ e. lez s weseli´ c si˛ e i radowa´ c. bo zalezno´ ´ to dla niego hanba. który złamał podczas ostatniego posiłku. twoimi by˙ e wszystko. bo tylko Ojcu. Na˙ ało za´ ˙ e ten brat twój był umarły. Przypowie´ sc ´ konczy ´ si˛ e ta ˛ cierpliwa ˛ perswazja. Szatanowi nie pomogło tłumaczenie. Nie zamierzał tez ˙ sc prosi´ c. co zobacza ˛ nasze oczy i usłysza ˛ nasze uszy. Bo tylko Syn Człowieczy wyszedł naprzeciw miło´ sci Ojca modlac ˛ si˛ e w Ogrójcu2 : Objawiłem imi˛ e twoje ludziom. Dzisiaj niegodziwca po´ ety. albowiem dałem im słowa. o którego istnieniu i mocy miał przypomnie´ c im Pocieszyciel. z ˙ e mnie posłałe´ i uwierzyli. których mi dałe´ s. poniewaz oni sa ˛ twoi. ˙ lecz za tymi. i wszystko moje jest twoje i uwielbiony jestem w nich. który wypełnił swoja wstrzymuje jedynie Duch Swi˛ ˛ ˙ na tym. Szatan spadł z nieba jak błyskawica. bo nie zamierzał ˙ o nic nigdy powiedzie´ c Stwórcy: – Moje jest Twoje. jaka nawiedziła nasz padół.

Piotr nie zajakn ˛ ał ˛ si˛ e. a oni nie. ˛ ofiarowali oni cz˛ es ´c ´ ja˙ ko cało´ sc ´ podobnie jak ci. którzy co dwa tygodnie oddaja ˛ całe zycie Jezusowi . gdy wszyscy biegna. Nie podpowiadajmy im pochopnie tego. Bo nieszcz˛ es ´ ciem naszych niewiernych bli´ z˙ oni my´ nich jest to. tak jak woda ˙ zycia. ˛ Nie przekora ma tez c naszym natchnieniem. kto ja ˛ głosi. którzy odpu´ scili swoim winowajcom. Je´ sli nie zdarzy nam si˛ e sta´ c spokojnie wtedy. gdy wszyscy milkna. Je˙ jest ich wi˛ s ´ li kto´ s boi si˛ e ludzkich sadów. ˛ znaczy to. Nie rozumieli tego tez ˛ si˛ e o pierwszen´ stwo w zasługach dla Królestwa. co bez trudu dostrzega ˛ sami. cz˛ es ´c ´ Ojcowskiej maj˛ etno´ sci. poniewaz ˛ z Bozej ˙ mozemy uratowa´ c innych przed zagłada. ludziach takich jak oni. Nasza i jedyna nad nimi przewaga polega na tym. jak mozna tak trwoni´ c miłosier˙ uczniowie. ˙ by´ a mówi´ c. ˛ a biec. ˙ my wiemy. ˛ ˙ Na tym s ´ wiecie za wszystko si˛ e płaci. ˙ c staran. A s ´ wiadkom i uczestnikom zmartwychwstania. Ale łaska. lecz Duch. ale tylko wtedy. I gdy szatan podesłał im Ananiasza i Safir˛ e. a dysza ˛ cicha ˛ zemsta. 1 Dzieje 5:1-11 49 . który jest Panem. trzeba liczy´ c si˛ e z tym. ˛ i milcze´ c. która ˛ sami włozyli sobie na głowy. ze ˙ komu słuzymy. jest za darmo. Ale po s ´ mierci Mistrza za sprawa ˛ ´ etego okazało si˛ ˙ doskonale pami˛ ˙ Ducha Swi˛ e. gdy odwali si˛ e kamien. ubiegajacy dzie. gdy na oczach s ´ wiadków wydawał na nich sprawiedliwy wyrok1 . Bo młodszy znaczy mniejszy. bo zeby ja ˛ usłysze´ c. ze sla ˛ o Ojcu tak jak starszy syn z przypowie´ sci Jezusa. ´ ˙ Faryzeusze nie mogli zrozumie´ c. nawet za prawd˛ e. kiedy kazdy ma co´ s do powiedzenia. Chrystus nie pociagnie ˛ ich jednak. ˛ gdy zwykłe ludzkie do´ swiadczenie ˙ ujmie odrobin˛ e blasku koronie. je´ sli jego obrazu nie dojrza ˛ w nas. gdy pociagnie ˛ ich młodszy syn. Przyniósłszy bowiem apostołom pieniadze. ze etaja ˛ najwazniejsze lekcje. ze ez ´ niem i nie ˙ ostoi si˛ e przed sadem ˛ Bozym. ˙ gdy wszyscy stoja.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ ˙ jedynie czerpiac ˙ pełni. przystoi dołozy´ ´ aby innych o tym przekona´ c. Przed Nim i tylko przed Nim pierzcha zło jak robactwo.

Obnosza ˛ si˛ e z tym. ale nago´ sci ich nie okryja ˛ swym płaszczem. dumnie sterczace ˛ badyle. Wiedziony prorocza ˛ ˙ ˙ ada intuicja. ˛ zjawi si˛ e przy nich kto´ s. które nie wydaja ˛ owocu. * * * Dzieci gniewu nie umieja ˛ i nie chca ˛ przebacza´ c. Niektóre z nich złamie wiatr i wtedy. którego mieli za s ´ lepca i kutw˛ e. Ananiasz i Safira wiedzieli i nie usłuchali. aby móc wynosi´ c si˛ e nad ubogich i wyzutych z czci. który prawo to wypełnił. ´ ety jednak bez pudła wskazał Piotrowi owych bałwochwalDuch Swi˛ ców. Dzieci gniewu nie chca ˛ by´ c lud´ zmi. których zwodnicze zamysły wymierzone były w młody i słaby jeszcze Ko´ sciół. kupił od sługi klepisko wraz z bydłem. ˛ Dawid uchronił s ´ wiadectwo zywego Boga. by ich pogn˛ ebi´ c. ze ˛ co´ s własnego. ˛ bo z bogów wierzacych ˛ w człowieka czyni je lud´ zmi wierzacymi ˛ w Boga.´ WINIOPAS S Tysiac ˛ lat wcze´ sniej król Dawid. ale go usłuchał. bo był panem i pasterzem swego ludu. który ch˛ etnie dołozyłby z własnej kiesy. co maja. je´ sli poprosza. Za podszeptem starszego syna z przypowie´ sci chcieli wyda´ c si˛ e czy´ sci Ojcu. aby nie uszczupli´ c maj˛ etno´ sci swego króla i kapłana. Mógł mie´ c to wszystko za darmo. bo sam pomaga i obdarowuje. bo przebaczenie nieuchronnie obdziera je z chwały. ze ˛ sum˛ e uzyskana ˛ ze sprzedazy ˙ maja posiadło´ sci. Je´ sli b˛ edzie tlił si˛ e w nich cho´ cby 1 2 Samuela 24:21-24 50 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ a nawet ˙a nie zajakn ˛ a ˛ o tym. jakby to. Wskaz ˛ braki innym po to. który nie z ˛ darów i nie woła o pomoc. czego im brakuje. kto nimi nie wzgardzi. kalało ich w oczach Włas ´ ciciela nieba i ziemi. co czyni jego pan. Niezbitym tego dowo˙ zataili prawdziwa ˙ swej dem jest to. aby zbudowa´ c na nim ołtarz przebłagalny 1 dla oddalenia zarazy w´ sród ludu . w jakiej bezwstydnie paraduja. z proroczego nakazu. ale powstrzymał gorliwo´ sc ´ ˙ mieszkanca ´ Jeruzalemu. podczas gdy Bóg przyjał ˛ wyj˛ etych spod prawa na podstawie wiary w jedynego. Tamten sługa nie wiedział. Sa ˛ jak suche.

Usiad´ ˛ zmy wi˛ ec w domowym zaciszu nad słynna ˛ przypowie´ scia ˛ ˙ a znanego człowieka . ja jestem człowiekiem. Nam za´ s niech wystarczy widok ˙ spojrzenie i gotowo´ łagodniejacej ˛ twarzy. ˙ zamysły wilków w owczych Pan Jezus dał nam do zrozumienia.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ najmniejszy płomyk nadziei. komu okazali´ smy wyro˙ ˙ zumiało´ sc ´ i miłosierdzie. podobnie jak ludzkie ˙ adze. usiłowali za wszel˙ orzech ka ˛ cen˛ e wybaczy´ c Temu. ´ w których ozywa kamienne ludzkie serce i mówi. a Ty. ze e az c. z poczatku ˛ mozolnie. jeste´ s ˙ Bogiem. pochopnie litujac ˛ si˛ e nad n˛ edza ˛ moralna ˛ domniemanego rozpustnika. B˛ eda ˛ sprawia´ c wra- 51 . To i tak ˙ cud – to wiara. ze ˛ z co bad´ ˛ z ze skruchy grzesznika najbardziej cieszy si˛ e jego Ojciec wraz z aniołami. tylko Ty. Je´ sli i tym razem zdarzy nam si˛ e łaskawie przymkna´ ˛c oko na swawole i huczne biesiady rozrzutnego syna . Moze si˛ e okaza´ c. Duch Swi˛ ˙ bad´ ty upewni nas. ale podsyci i własnym ciałem osłoni od szalejacej ˛ zawieruchy. Jezu. którego niektórzy uwazaj ˛ za Boga. uwazne sc ´ do walki. który za nas umarł! A to. na stół. ze dostapił ˛ ich od nas. Ale jezeli ma nas upaja´ c rado´ scia ˛s ´ wiadectwo cudzej wiary. ze przebraniach rozpoznamy po owocach ich wiary. ˙ moze ˙ nie warto si˛ ˙ tak fatygowa´ Rozsadek ˛ podpowie nam. tylko troszk˛ e pomieszało ˙ a im si˛ e w głowach. ci˛ ezki do zgryzienia nawet dla najzdrowszych z˛ ebów. zastanówmy si˛ e. ˙ co gorliwsi lub gnu´ Syn Człowieczy. ze sniejsi. bo próby odpuszczenia Jezusowi jego fatalnej reputacji i niezbyt wy´ ekwintnego gustu moga ˛ okaza´ c si˛ e dla nas zbyt kosztowne. a nie udawa´ c bogów znajacych ˛ si˛ e na ludziach. jakby uczyło si˛ e alfabetu: – Tak. z ˛ sami sa ˛ nienasyceni. wi˛ ecej niz ˙ na ogół umieja A nierzadnice? ˛ Cóz. wypada nam pozosta´ c lud´ zmi znajacymi ˛ Boga. Bo marnie oszacowały swe ciała i zyj ˛ z ludzkiej ˙ która nie rzuca zapłaty i tandetnych błyskotek łaski zamiast z Bozej. i powtórzmy sobie raz jeszcze t˛ e oklepana ˛ opowiastk˛ e o hanbie ´ i chwale. . lecz wylewa si˛ e obficie na odkupione krwia ˛ ciała i dusze. nie moga ˛ wi˛ ec syci´ c innych. zaiste. ˛ liczy´ c. Oby przyszło nam by´ c ˙ blisko tych najcudowniejszych na ziemi wydarzen. Bo bogowie tej ziemi. . to on go nie zgasi.

zamiast je zbawi´ c. ale my dzisiaj ˙ to nieprawda i ze ˙ M˛ wiemy. ˙ zeby´ ˙ A to temu ostatniemu wła´ snie bardzo zalezy. kogo zawsze cieszy nasza skrucha. ˛ zyciow a ˛ pomyłk˛ e i bankructwo – przysłoni˛ ete przez ojca. Trudno nam b˛ edzie odpocza´ ˛c w ich obecno´ sci. ale poznamy je z przypo˙ wie´ sci naszego pasterza. konsekwentna my´ sl i gorace ˛ uczucie za˙ wsze b˛ edzie zagrozeniem dla tych. ˙ ducha. jest Panem wszech´ swiata. ˙ ˙ ten zadeklarowany Zeby´ smy nigdy. Owoce ich b˛ eda ˛ cierp˙ ˙ kie. nie pomy´ sleli. która rozja´ snia nasze oblicza. Gdyby odj˛ eło im mow˛ e. co przewyzsza wszelki rozum. ze edrzec. Nad niebiosa wyniósł Go sam Ojciec. który 52 J EZUS POSZUKIWANY . który jest równy pot˛ eznym aniołom. która zm˛ eczonemu piel˙ grzymowi mówi. które bezładnie składaja ˛ w prózno´ sci swego umysłu. a nigdy prawda. Bo sami pchaja ˛ i strasza. co i jak mówia. ze e łajdaczył. które dołoz ˛ nam udr˛ ek i goryczy. ˙ a uwaznym słuchaczom przedstawił w niej samego siebie i swego przeciwnika. ˙ a nie bezboznym ludziom. zamiast ich uja´ ˛c i osłodzi´ c nasz ˙ krótki zywot. a rady okaza ˛ si˛ e ciernistymi wiechcia˙a mi. który opowiedział t˛ e histori˛ e. co z soba ˛ zrobi´ c. którzy chca ˛ usidli´ c dusze i panowa´ c nad nimi. lecz pusto d´ zwi˛ eczace ˛ słowa. Cudza. Nie zdradza ˛ si˛ e nam łatwo ze swymi planami. ale tez co zamy´ sla jego pokonany na Golgocie przeciwnik. ˛ i do kogo. jaka ˛ sam przebył. nie wiedzieliby. który nie tylko wie. smy cierniowa ˛ ˙ drog˛ e chwały młodszego syna uznali za wybaczalny bład.´ WINIOPAS S ˙ ˙ oboj˛ zenie. a nie nagrodzone. ˛ zamiast pociaga´ ˛ c i dodawa´ c otuchy. Bo z piekła rodem jest ten. zarty zło´ sliwe i bez polotu. ale z ich ust nie Wzdychaja ˛ do górskich wspinaczek i wyzyn usłyszymy zwyczajnej ludzkiej przestrogi. byle tylko ich słuchano. ze awanturnik i ulubieniec prawdziwie pi˛ eknych kobiet miał w sobie ˙ co´ s porywajacego ˛ – co´ s. dokad ˛ sam idzie. bo przed oczami nie maja ˛ Boga ˙ i ludzi. ˙ si˛ Starszy brat pomówił młodszego o to. bo bez posłuchu sa ˛ niczym. ale to przenigdy. ze etne jest im osobi´ scie. Tylko On jest w mocy zetrze´ c ˙ pod naszymi stopami szatana. ze jego towarzysz zna drog˛ e.

nawet najwi˛ ekszych tchórzy. Tylko powaleni wiedza. a nie słowa. ale zakłamanie to diabelskie pi˛ etno. ˙ Dlatego dopóki zyjemy. Rozwiazujmy ˛ ˙ ˙ przep˛ eta nałozone przez władców tej ziemi. ze je straci´ c. a wtedy nie dosi˛ egna ˛ nas oszczerstwa jego su˙ peroszcz˛ ednego brata. nie wstyd´ zmy si˛ e rozrzutnego syna. to lepiej ˙ maja niech nie udaja. wsta´ c. ani tego. gdy wiedza. cho´ cby najlep˙ sza. nie zastapi ˛ podrózy. ˛ A je´ sli tego nigdy nie robia ˛ albo tylko od s ´ wi˛ eta i na pokaz. a ich winowajcy nie wiedza. ˛ co czynia. zadawajmy si˛ e 2 z kim popadnie. Człowiek. Nie dawajmy mniej niz baczenie. bez której nie wiedzieliby´ smy ani tego. lecz bierzmy zen ´ przykład. bo tylko miło´ sc ´ jak ojcowski płaszcz przykrywa mnóstwo grzechów. Tylko umarli nie popełniaja wy pies jest lepszy niz ˛ bł˛ edów.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ ˙ nie zostawił nas bez rady i mocy. Bunt to rzecz ludzka. ma wi˛ ec za co dzi˛ ekowa´ c. je´ sli w koncu ´ wstana ˛ od r˛ ecznych robótek w domowym zaci˙a ˙ moga szu i przyłoz ˛ r˛ ek˛ e do pługa. A ten przysłowiowy pies z samej wdzi˛ eczno´ sci pójdzie za swym panem na koniec s ´ wiata. Tylko grzesznicy wiedza. ˛ ze ˛ co´ s wspólnego z hanb ´ a ˛ Odkupiciela. Wła´ snie wtedy wst˛ epuja ˛w s ´ lady Chrystusa. jak jej uzywa´ c. ˙ Do nas nalezy najwi˛ eksza na ziemi i w niebie władza sadzenia. jest w r˛ eku Boga. az 1 ˙ martwy lew . ˛ ze ˙ cierpienie jest niezasłuzone. ˛ ze ˛ 1 Kaznodziei 9:3-6 2 Łukasza 14:12-14 53 . to ˙ y˙ łaska przywróciła mu wolno´ sc ´ . a najlepiej z niegodnymi naszej lito´ sci . Bóg wspiera wszystkich. Dał z nia ˛ tez ˙ mozemy ˙ no´ sc ´ . który wie. Przy pracy w winnicy licza ˛ si˛ e czyny. Prowad´ zmy rozwiazły ˛ zywot. Wywyzszenie to nie nasza działka – ˙ zostawmy to Najwyzszemu. ze ˙ przeciwstawi´ c si˛ e najwyzszemu dobru i miło´ sci. A mapa. ˛ Dał ˙ ˙ wolnam ja ˛ Syn Człowieczy i pokazał. bo zyje. ze zachowa´ c ˙ ˙ mozemy ˙ ˙ moze ˙ zycie. bo pomiesza im si˛ e w głowach. ˙ Skrzywdzeni i ponizeni musza ˛ niekiedy pierwsi ugo´ sci´ c nieprzyja˙ ich ciół. ˛ ze ˛ po˙ zyj ˙ a.

ze e na zertw˛ e ˙ wielu widzi w nas pozałowania ˙ dla Boga. ich dzisiejsze zdumienie ˙ wzi˛ obróci si˛ e w skowyt. ´ bo s ´ wiadomie przyj˛ eli´ smy sprawiedliwy wyrok ˙ i czekamy na s ´ mier´ c tak jak na zycie. Słusznie widza ˛ w nas skazanców. Poznaja ˛ Go ci. kim jest jego Ojciec. dlaczego nie powinien gniewa´ c si˛ e na młod˙ przed załozeniem ˙ szego. 26 marca 1998 1 Jana 10:24-30 2 Jana 7:15-18 3 1 Koryntian 1:22-29 54 J EZUS POSZUKIWANY . Nie rozumieja ˛ tylko jednego: dlaczego czasem jest nam tak wesoło. Bo On i Ojciec to jedno1 . chociaz godne ofiary losu. którzy pełnia ˛ jego ˙ wol˛ e2 . r˛ e nie tych. nieudacznicy. ˙ nie b˛ Wtedy nikt juz edzie nikogo o niczym przekonywał. a nawet – o zgrozo! – ku ich całkowitemu zaskoczeniu) dostapili ˛ prostacy. utracjusze i inni burzyciele porzadku ˛ publicznego – ludzie. a wzgardzonym i ponizonym przy´ swieca´ c b˛ edzie nadzieja – matka głupich 3 .´ WINIOPAS S ˙ nie nadajemy si˛ ˙ To wła´ snie Chrystus przekonał nas. ze eto w gó˙ ˙ Ze łaski nielegalnie (bez ich zgody. Bo starszy ˙ brat usłyszał juz dawno. którym to si˛ e nalezy. ˙ My jednak wiemy. w wołanie o pomst˛ e do nieba. ze dla Ojca nie jeste´ smy do´ sc ´ czy´ sci. którym nie chciało si˛ e uczestniczy´ c w wielkich sprawach przemijajacego ˛ s ´ wiata. A młodszego doszło juz s ´ wiata. I kiedy przyjdzie po nas Dobry Pasterz.

˛ jak i na zewnatrz ˛ chrze´ scijanskich ´ denominacji ˙ (cz˛ esto bardzo poróznionych co do drugorz˛ ednych czy wr˛ ecz błahych spraw) akurat tego osadu ˛ nigdy nie kwestionuja. skoro nawet przy ˙ ˙ pobieznej lekturze podobienstwa ´ uwazny czytelnik musi doj´ sc ´ do ˙ duz ˙a wniosku.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ + + + Odsłona Osad ˛ moralny prowadzenia si˛ e młodszego syna z bodaj najsłynniejszej przypowie´ sci Mistrza raczej nie podlega dzi´ s publicznej dyskusji. w przeciwienstwie ´ do tamtych nikomu ˙ nie czyni krzywdy – nie stoi wi˛ ec w kolizji z najwi˛ ekszym. z zadnym z Mojzeszowych przykazan. ˛ Wypada si˛ e zastanowi´ c. ´ Czemu wi˛ ec. zabójcy czy cudzołoznika? Odpowied´ z brzmi: ten post˛ epek. noszonym w sercach najwi˛ ekszych tego s ´ wiata? 55 . Głosy tak wewnatrz. ˙ si˛ Czym rózni e post˛ epek utracjusza od – dajmy na to – post˛ epku ˙ złodzieja. ˙ czy raczej postawa zyciowa. od wieków. ze ˛ przesada ˛ jest zakwalifikowanie roztrwonienia ojcowizny jako grzechu przeciwko Bogu. niechby i poszła ona była w cało´ sci na cielesne uciechy. zarówno wierzacy. a w oczach jego ojca gotowo´ sc ´ przebaczenia prze˙ nie znajduje ona wyrazu w ustach win swojej latoro´ sli (pomimo ze wielkiego gospodarza)? Czym jest rozrzutno´ sc ´ młodszego syna: antywzorem prawdziwej ˙ sci czy tez ˙ moze ˙ najzywszym ˙ pobozno´ jej uciele´ snieniem. dlaczego tak si˛ e dzieje. ˛ jak i niewierzacy ˛ chca ˛ w doli młodszego syna widzie´ c obraz ludzkiej n˛ edzy i moralnego ˙ ma ona bardzo niewiele wspólnego z prawdziupadku (pomimo iz wym upadkiem). a je´ sli blizej ˙ ˙ si˛ e przyjrze´ c.

Na pewno brakuje w nim konotacji moralnej – jest to ˙ słowo podstawowe. ˙ ˙ Róznica ta nie jest bagatelna – jest powazna. czyli ludzie odtraceni ˛ wzgardliwym osadem ˛ uczonych w Pi´ smie? Chyba najłatwiejszym do uchwycenia szczegółem tej niezwykłej przypowie´ sci mogacym ˛ posia´ c w czujnym umy´ sle ziarno błogosławionej watpliwo´ ˛ sci jest zatarte w wi˛ ekszo´ sci tłumaczen ´ (zachowuje je ˙ przekład Biblii Brzeskiej i Wujkowe tłumaczenie Wulgaty) rozróznie˙ nie mi˛ edzy okre´ sleniem. ale samo z siebie nie moze ˙ c warto´ słuzy´ sciowaniu. Czemu w koncu ´ Jezus opowiedział t˛ e histori˛ e. rozsypał 3 Ezechiela 5:1-10 4 Łukasza 1:49-53 56 J EZUS POSZUKIWANY . kształt ) i przywoływane jest w wielu miejscach Pisma tam. czy tez 1 Łukasza 15:13 2 gr. a okre´ sleniem. którzy nie przebieraja ˛ zbytnio w słowach. ˛ ˙ Na przykład. Narrator mówi1 bowiem: młodszy syn rozproszył 2 swój dział: jak Ezechiel rozrzuca swoje włosy na wiatr. ∆ΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕΝ – rozrzucił . ˛ co utracjusz zrobił z przypadła ˛ mu cz˛ es ´ cia ˛ ojcowskiej maj˛ etno´ sci. który w swoim gniewie rozprasza wyniosłych z zamysłów ich serc4 . to osad ˛ jego czynu zalezy ˙ wówczas od tego. referujac. jakiego uzywa Jezus. demonstrujac ˛ zapowiada3 ne rozproszenie niewiernego Izraela . precyzyjne i por˛ eczne. Znaczenie tego słowa oparte jest o rdzen ´ rzeczownika ciało (w znaczeniu korpus . czy jak Bóg. gdzie co´ s lub kto´ s to ciało dzieli na kawałki (dezintegruje. posia´ c. rozdzielił . je´ sli kto´ s rozsypuje ziarno. wła´ snie gdy – jak ˙ twierdzi Łukasz – zblizali si˛ e do Niego celnicy i grzesznicy. i nawet ci.´ WINIOPAS – O DSŁONA S Kim jest starszy z dwóch synów: małym zazdro´ snikiem czy kłamliwym sługusem potwarzy dla wierzacych ˛ w moc tajemnego rozkazu danego przez ojca młodszemu. ˙ ˙ c co najwyzej ˙ za wskazówk˛ Moze ono słuzy´ e dla kryterium sadu. po co to robi – czy chce je przebra´ c. w tym miejscu powinni dokona´ c rozsadnego ˛ wyboru. jakim posługuje si˛ e starszy brat. ale nie unicestwia). pomawiajac ˛ młodszego o łajdactwo.

ze c on s ´ wiadomo´ sc ´ wykroczenia przeciwko znanemu sobie prawu ojcowizny. Chodzi tu tylko ˙ samo z siebie nie definiuje ono warto´ o to. ze ˛ a ˛ i po zeraj a ˛ si e ˛ na4 wzajem. . osad ˛ pragnacy ˛ zdyskredytowa´ c ich bezsprzeczne zasługi: dla dobrego ˙ dla godno´ imienia miłujacego ˛ grzeszników ojca czy tez sci bogacza ˙ nie tak znów przej˛ etego stanem swoich wierzytelno´ sci. jak by mozna ˙ to było wnosi´ c z kłopotliwego dla dłuzników donosu na trwoniacego ˛ majatek ˛ zarzadc˛ ˛ e. Tematem tej przypowie´ sci. Druga z okoliczno´ sci demitologizujacych ˛ w moich oczach prorocka ˛ ˙ si˛ przypowie´ sc ´ wia ˛ze e z bezpo´ srednia ˛ manifestacja ˛ woli drogich sobie uczestników spotkania. ze sci moralnej. gdy ten łaje Galacjan za to. przepił . co zwie si˛ nigdy nie moze e dobrem. zasługujacym ˛ na swój n˛ edzny los wyrodkiem szlacheckiego ˙ sioła. Jest to wr˛ ecz przeciwienstwo ´ poprzedniego znaczenia. ˙ kasaj ˙ czy Pawła. miast budowa´ c. przejadł . Czym jednak wytłumaczy´ c dwu- 1 Łukasza 15:30 2 gr. ˙ mógłby mie´ Rozumiem. czyniac ˛ go tym samym samolubnym. do dzisiaj skwapliwie retuszowanego przez miło´ sników fanaberii rzekomych ojców ko´ scioła . ˙ Dlatego wła´ snie Jezus dokonuje tego rozróznienia. jest według mnie fałszywy osad ˛ prerogatyw sług Bozych. ˙ . podobnie zreszta ˛ jak i tematem nast˛ ep5 ˙ nej . Syn wyznaje ojcu grzech przeciwko niemu i przeciwko niebu6 . pochłonał ˛. ˙ Wskazuje na znane kazdemu doskonale post˛ epowanie ksobne. przehulał pozarł 3 Mateusza 23:14 4 Galacjan 5:14-17 5 Łukasza 16:1-17 6 Łukasza 15:21 57 . zawierajac ˛ zarazem ewidentna ˛ kwalifikacj˛ e moralna ˛ czynu: zamysł taki ˙ słuzy´ ˙ c niczemu. ΚΑΤΑΦΑΓΩΝ – zniszczył.´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ ˙ ˙ sprawi´ c. Uzyte ˙ jest ono przez Jezusa. zeby nie trafiło nigdy w zyciodajn a ˛ gleb˛ e. gdy mówi On o po zeraniu domów wdów3 . Mniej sympatyczna z przedstawionych postaci mówi1 natomiast: mój brat zmarnował 2 ojcowski majatek ˛ . .

˙ dopatrzy´ Trudno tez c si˛ e u ojca jakiego´ s gestu przebaczenia. oryginał mówi nam wyra´ znie o zrozumiałym dla kazdego poruszeniu i współczuciu rodziciela. ˙ nie jest Do tego. .´ WINIOPAS – O DSŁONA S krotne po´ swiadczenie przewin wobec nieba?! Skad ˛ miałby wiedzie´ c. lubiezny nej gwiazdy. który z grzeszników twierdzi w akcie skruchy. Znacznie pro´ sciej i uczciwiej wobec Mistrza jest załozy´ ˙ s ze ´ winiopas doskonale wiedział. ΠΡΩΤΗΝ – pierwsza ˛ w czasie. który troch˛ e zbyt pó´ zno poszedł po rozum do głowy . ˙ grzesznik zyjacy ˛ w nie´ swiadomo´ sci co do zarzadze ˛ n ´ i woli Swi˛ ˙ Tej bajki zadne zdrowe dziecko nie strawi. dosłownie. ˙ zwróci´ Warto tez c uwag˛ e na drobna. lecz t˛ e. lecz wła´ snie dla pochwały i zasłuzonej nagrody dla idacego ˛ w zaparte. ˙ przybyszowi da´ Ojciec kaze c sandały. ˛ nie t˛ e. ze ˙ godzien nazywa c ju z ´ si e ˛ synem swego ojca?! Je´ sli ów był synem. Nie – najlepsza z najlepszych tkanin. miejscu ˙ sci lub pod wzgl˛ edem wazno´ 58 J EZUS POSZUKIWANY . a najpierwsz a. ˛ ze ˛ zaszczyt. zanim zgrzeszył. Ow˙ szem. przysłuzył e duszy 1 gr. pier´ scien ´ i. gdy ten uwierzy r˛ ekojmi Ducha ucieles ´ nionej w Pierworodnym. za przeproszeniem. ˙ grzeszy przeciwko niebu. to wówczas nie jest grzesznikiem. bo grzesznika usynawia dopiero Ojciec. ale o wybaczaniu przezen ´ przewin nawróconemu na wła´ sciwa ˛ drog˛ e hulajduszy nigdzie nie ma mowy. istotnie. o czym mówi. Chyba nie. To wszak podstawy chrze´ scijanskiej ´ teologii. naj1 ˛. ˛ lecz czytelna ˛ przesłank˛ e przemawiajac ˛a ˛ za twarda ˛ ojcowska ˛ sankcja ˛ nie dla przygany za złe spra˙ wowanie. Tymczasem przypowie´ sc ´ bardzo jasno mówi o realiach rodzinnej wi˛ ezi jako uprzednich wobec domniemanego przeniewierstwa. upapranego w gnoju i wygłodniałego królewicza. a nie jaki´ s. ˙ rozrzutny syn to Nie da si˛ e tego złozy´ ˛ ze ´ etego . utrzymujac. . która ˛ ma prawo nosi c ´ wyj atkowa ˛ ˙ łajzus spod ciemosobisto s ´c ´ . je´ ze sliby tam nigdy nie był? ˙ Czy na obron˛ e powszechnie przyj˛ etego rozumienia nalezałoby przypisa´ c krasomówstwo s ´ winiopasowi lub narratorowi opowie´ sci? ˙ c. ˙ c do kupy. która jest pierwsz a ˛ szat˛ e . ˙ niewatpliwy ˙ si˛ Zakładajac.

ile najpierwszych szat przewidziano w niebie dla grzeszników i czy na pewno starczy ich dla stroniacych ˛ od przykładnego wyuzdania utracjusza. . W oryginale nie ma bowiem – jak chca ˛ tego z niezrozumiałych powodów tłumacze – dwóch równorz˛ ednych wobec siebie czasowników. . .´ ety? Syn marnotrawny – rozpustnik czy Swi˛ i ciału rozpustnika. ΑΝΑΣΤΑΣ – tego samego słowa uzywaj ˙ a ˛ ewangeli´ sci. który jasno sygnalizuje nie tyle wol˛ e. . któ˙ ry był umarły. co ze znacznie mniej poboznej nadziei na uhonorowanie przez Ojca tak. warto zada´ c sobie zarazem pytanie. co wkrótce stanie si˛ e jego udziałem. chodziło po ˙ mogliby si˛ głowie całkiem co innego. Napisane jest wi˛ ec: – Wstawszy. to pójd˛ e. moim zdaniem. Jest to oczywisty skutek pomieszania podstawowych ˙ poj˛ ec ´ wiary w Syna Bozego. które przyj˛ eło si˛ e uwaza´ sciwej. nieodmiennie od lat odnosz˛ e wraze˙ pochlebstwo dla ludzkiej duszy. ze 1 gr. a ozył. to pójdzie do ojca i powie mu. ˙ Czytajac ˛ ten wła´ snie werset. a któremu jednak. . . ˙ uwaza ˙ si˛ ˙ królewski splendor Do dzisiaj przeciez e za oczywiste. jak został przezen ´ przyj˛ ety Syn. ze od wieków sacz ˛ a ˛ przez szatansk ´ a ˛ słomk˛ e chrze´ scijanskie ´ domeny z uro˙ jonego utozsamienia własnej doli z działem i dola ˛ rozrzutnego syna. . W miejscu pierwszego jest imiesłów uprzedni. pój˙ rozłozy´ ˙ c na: – Kiedy wstan˛ d˛ e do ojca mego i powiem mu. co mozna e. które niby eliksir zycia ˙ nie. piszac ˛ o zmartwychwstaniu 59 . ˙ Kiedy wi˛ ec s ´ winiopas wstanie1 . ze przypada z miejsca nawróconym grzesznikom i nie wymaga on na orlich wysoko´ sciach lepszych referencji nad te wyssane z palca w szkółce niedzielnej. niz e tego spodziewa´ c po nim uczeni w Pi´ smie przyjmujacy ˛ osad ˛ starszego brata nad młodszym za dobra ˛ monet˛ e. ozdrowienczej ´ decyzji domniemanego renegata. nie ma: – Wstan˛ e i pójd˛ e. ˙ ˙ bierze si˛ e nie tyle z zyczenia pobłazliwo´ sci dla ich własnej czy nawet ˙ cudzej rozwiazło´ ˛ sci moralnej. co wiedz e ˛ pastucha odno´ snie tego. ˙ na koniec przywoła´ Pozwol˛ e sobie tez c oryginalne brzmienie zda˙ c za moment wła´ nia.

a cóz s ´ wiatyni). chrze´ scijanie zapominaja ˛ o kanonie 2 apostolskiej nauki ? Dobrze i madrze ˛ jest liczy´ c na wpływowe znajomo´ sci podczas rezurekcji. ˙ c. zeby rychło nastapił. 8:9 60 J EZUS POSZUKIWANY . . kim jest. i ze ˙ przywróci´ rodziciela moze c go do jego praw. ilustrujacej ˛ my´ sla ˛ i wola ˛ Łukasza gł˛ eboki sens godnego na´ sladowania Chrystusowego po´ swi˛ ecenia1 . s ´ wiadomie stajac ˛ si˛ e ˙ kim´ s nizszym od tuczonych na rze´ z stworzen ´ (dla których nie było ˙ dopiero w jerozolimskiej miejsca nawet w izraelskim jadłospisie. ˛ 24 lipca 2011 1 Filipian 2:4-11 2 2 Koryntian 5:21. Bardzo głupio jest jednak spodziewa´ c si˛ e wówczas zrozumienia Króla duchów dla tak jaskrawej ignorancji w sprawie tego.´ WINIOPAS – O DSŁONA S ˙ tylko wola zgrzeszył. a zatoczyłem swoim ramieniem nad niejedna ˛ kobieta ˛ lekkich obyczajów. nie jest godzien nazywa´ c si˛ e tym. ˛ po czym konsumujac ˛ do konca ´ swoja ˛ rzeczywista ˛ n˛ edz˛ e. stał si˛ e grzechem w intencji wykupienia z niej przez wiar˛ e wybranców ´ swego wielkiego rodziciela? ˙ to wła´ Czemuz snie przy lekturze tej przepi˛ eknej przypowie´ sci. co On sam ˙ za dobre i za złe. nie znawszy grzechu. którzy pewnego pi˛ eknego dnia b˛ eda ˛ si˛ e musieli z owego przekonania wytłumaczy´ c przed S˛ edzia ˛ Izraela. . uwaza No i wypływa na koniec pytanie natury zasadniczej: Czy jedno z najbardziej elementarnych przekonan ´ chrze´ scijan. Bardzo głupio i bardzo brzydko. ze niejedno piwo. Ze wzgl˛ edu na nich nie chciałbym oglada´ ˛ c ˙ tego dnia – ze wzgl˛ edu na prawd˛ e pragn˛ e. co miał i kim był. ze ˙ bogobojny królewicz Czy zatem naprawd˛ e tak trudno załozy´ wyzuł si˛ e ze wszystkiego. ze ˙ si˛ nalezy e wstydzi´ c. zamiast nia ˛ kroczy´ c – jest podstawa ˛ ich własnego ˙ poczucia tozsamo´ sci z wola ˛ i władza ˛ sadzenia ˛ Galilejczyka? ˙ jest. to jednak nie zazdroszcz˛ e tym z nich. I chociaz ˙ wypiłem z celnikami i grzesznikami Ja twierdz˛ e. na którym zbudo˙ drogi młodszego syna wano tysiace ˛ kazan ´ i pouczen ´ – przekonanie.

.

zdaniem twoim. podróz ˛ t˛ edy. zostawiajac ˛ go na pół umarłego. z całego serca swego i z całej duszy swojej. a b˛ edziesz z s. nawiazuj ˛ ac ˛ do tego. A nazajutrz dobył dwa denary. I podszedłszy opatrzył rany jego. co mam czyni´ c. a bli´ zniego swego jak siebie samego. rzekł: ˙ ywota wiecznego? On za´ Nauczycielu. On za´ Dobrze odpowiedziałe´ s. Ewangelia Łukasza 10:25-37 . i z całej my´ sli swojej. który si˛ e ulitował nad nim. zawiózł do gospody i opiekował si˛ e nim. Rzekł mu wi˛ ec: ˙ ył. chcac ˛ si˛ e usprawiedliwi´ c. po czym wsadził go na swoje bydl˛ e. Boga swego.A oto pewien uczony w zakonie wystapił ˛ i wystawiajac ˛ go na prób˛ e. rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w r˛ ece zbójców. zalewajac ˛ je oliwa ˛ i winem. rzekł do Jezusa: A kto jest bli´ znim moim? A Jezus. odpowiadajac. ˛ rzekł: B˛ edziesz miłował Pana. gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go. ulitował si˛ e nad nim. aby dostapi´ ˛ cz s rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten. przeszedł mimo. ˙ ujac Pewien Samarytanin za´ s. Podobnie i Lewita. którzy go obrabowali. który wpadł w r˛ ece zbójców? A on rzekł: Ten. był bli´ znim temu. Rzekł mu Jezus: Id´ z. Przypadkiem szedł ta ˛ droga ˛ jaki´ s kapłan i zobaczywszy go. a co wydasz ponad to. poranili i odeszli. ja w drodze powrotnej oddam ci. i ty czyn ´ podobnie. dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj si˛ e nim. Który z tych trzech. czyn ´ to. przeszedł mimo. i z całej siły swojej. podjechał do niego i ujrzawszy.

bo lito´ sci nie da si˛ e wy´ swiadczy´ c tym. ze ˙ przemawia do kazdego. ˙ ˙ w pewnej samarytanskiej dlatego nie miał zalu. która ˛ pogardzali nawet jego wyznawcy. czy jest to jego zagorzały wyznawca czy faryzeusz – Grek. ˙ Dlatego wła´ snie Jezus. Za blu´ znierstwo i obraz˛ e nie odpłaca złorzeczeniem i nienawi´ scia. Nie˙ którym wrazliwszym moralnie milszym był swojski rój much ˙ wybrany naród wraz z kasta brz˛ eczacych ˛ nad kupa ˛ gnoju niz ˛ wyniosłych. Dopiero jednak s ´ mier´ c i zmartwychwstanie ˙ Nauczyciela upewniły ich o tym. rozmawiajac ˛ pewnego dnia z uczonym Zydem. niezdolnych do lito´ sci kapłanów. ale gdy milczy. ˛ A jego gniew objawia si˛ e nie wtedy. którzy na ratunek innym s ´ pieszyli w skafandrach własnej sprawiedliwo´ sci2 . A NIE OFIARY S ˙ ˙ amarytanie mieli do´ sc ´ powodów. Samaryta˙ ˙ nin czy Zyd – m˛ ezczyzna czy kobieta. a nawet pomy´ sle´ c o tej najgł˛ ebszej potrzebie własnej duszy. ˙ przejawia si˛ e tez kto chce Go słucha´ c.M IŁOSIERDZIA CHC E ˛. Bóg nie jest taki jak człowiek i nie brzydzi si˛ e n˛ edza ˛ ubogich. pozostawiajac ˛ niewdzi˛ eczników samym sobie. ˛ dał przykład miłosierdzia ze strony osoby. którzy wstydza ˛ si˛ e ja ˛ przyja´ ˛c. Po raz zy ˙ tak wyra´ ˙ nie wystarpierwszy moze znie dano im do zrozumienia. zeby pozyska´ c dlan ´ ludzkie serca. gdy mówi. ze ´ wiosce odmówio˙ posłancy no Mu go´ sciny tylko dlatego. ze ´ zdradzili si˛ e z celem podró1 ˙ Mistrza . Jezus bez trudu przywołał do porzadku ˛ swoich rozgniewanych podopiecznych. 1 Łukasza 9:51-53 2 Łukasza 9:54-56 . ze nie musza ˛ ba´ c si˛ e zmazy i odrzucenia. Jego niezwykło´ sc ´ i moralna cnota ˙ tym. Jezus wiedział o tym. Uczniów zbiła z tropu ta jednoznaczna odmowa. Unizajac ˛ si˛ e przed wyniosłym obrazoburca. zeby nie lubi´ c Zydów. nie zawahał si˛ e podda´ c jego oczom obrazu lito´ sciwego Sama˙ rytanina. ze ˙ czy by´ c wyznawca ˛ Mesjasza.

1 Kapłanska ´ 19:13-18 2 Łukasza 10:29 3 Mateusza 9:10-13 64 J EZUS POSZUKIWANY .M IŁOSIERDZIA CHC E˛. nalezy ˙ kocha´ s ´ ci. trzeba my´ sle´ c – jak ów Zyd – ˙ najmniejsza skaza na sumieniu obraza ˙ jego majestat. Przestrzeganie prawa słusznie wy˙ dawało mu si˛ e wystarczajacym ˛ zado´ sc ´ uczynieniem Bozym wymaganiom. a cóz c ich za równych sobie. Owszem. ˙ ˙ Nie rozumiał tylko jednego: jak mozna warunkiem zycia uczyni´ c ˙ co´ s zupełnie dlan ´ niemozliwego. który odpuszczał grzechy. Dokładnie takie. A NIE OFIARY ˙ tak nieczułym i perfidnym człowiekiem. Dlatego cho´ ze c uczonym powodowały złe i blu´ zniercze zamysły. to wiedział doskonale. a nie domagał si˛ e ofiar? Uczony wiedział. jak kocha uczony Zyd. go widzie´ c dzisiejsi czytelnicy Pisma. jakie dzisiaj w swoich modlitewnych komorach zadaja ˛ wierza˛ cy chrze´ scijanie. jak si˛ e da – przynaj˙ mniej tak. ze nie odrzucajac ˛ zakonu. . . Nie bardziej i nie mniej – dokładnie tak jak samego siebie. i to z ol´ Mistrz odpowiedział juz sniewajac ˛a ˛ precyzja. mienił si˛ e by´ c Zbawicielem s ´ wiata. Jaki wytrych do bram Królestwa miał w zanadrzu ten Nauczyciel. A kto jest bli´ znim moim?2 Pytanie to Łukasz okre´ slił jako prób˛ e usprawiedliwienia. Ale w zakonie stoi jak wół: – Kochaj bli´ zniego swego jak siebie samego1 . Ale zeby chcie´ c rozmawia´ c z Bogiem. nie znajdujac ˛ nan ´ dobrej odpowiedzi. ˛ ale nasze małe serca i twarde karki niech˛ etnie godza ˛ si˛ e z najdonio´ slejszym ˙ prawem Królestwa Bozego – miłosierdzia chc˛ e. ˙ co jest istota ˛ prawa Mojzeszowego. ze ˛ pytanie. jakim chca Uczony nie był az ˛ ˙ ˙ Mistrz. Drazniło go tylko to. Boga jeszcze jako´ s mógł ˙ to chyba miłowa´ c całym sercem. a nie ofiary3 . ze c Boga tak mocno. to władza mesjan´ ˙ zadał całkiem rozsadne skiego osadu ˛ sprawiła. Toz szalenstwo! ´ Je´ sli ten człowiek miał rodzin˛ e. dusza ˛ i my´ sla. Na to pytanie ˙ dawno. ˛ Ale bli´ zniego?. ˙ ˙ dopiero mie´ ze bli´ znich trudno czasem nawet znie´ sc ´ . I miał ra˙ ˙ cj˛ e. Nie wzbudzało w nim watpliwo˛ ˙ aby zy´ ˙ c.

Tylko tyle miał czyni´ c uczony. e jest zbyt ˙ błyszczy dobrymi ch˛ wielki i zbyt prawy. zdaniem twoim. Temu zr˛ ecznemu kłamstwu sprzyja nasza nieuwaga przy czytaniu przypowie´ sci. I az ˙ ˙ wdzi˛ eczno´ sc ´ za przywrócenie do zycia to najwyzszej próby dowód ˙ wiary w Ozywiciela. nie ma na˙ tyle. ale uwazał. Bo dozgonna wet na chleb. ale tak naprawd˛ e zadowoliłoby go tylko. ˙ stoi przed Nim blu´ Jezus wiedział. wach Jezusa wskazujacych ˛ cel. Ze eciami. któremu obraz miał posłuzy´ ˙ Uczony chciał wiedzie´ c. ze łamaniec i bankrut. był bli´ znim temu. ze znierca. dzi˛ eki któremu otrzymamy przepustk˛ e do nieba. kogo ma miłowa´ c jak samego siebie. wzbraniajac ˛ si˛ e ˙ ów poobarczy´ c kosztami opieki nawet gospodarza. Jako odpowied´ sprosta´ c wymogom prawa – zeby zy´ z otrzymał za´ s takie oto pytanie: Który z tych trzech. ˛ Nie oczekiwał zapłaty. który by si˛ e nad nim nachylił jak Samarytanin nad skatowanym i obdartym w˛ edrowcem. ale poniewaz ˛ przy drodze jego bezwładne i okaleczone ciało. zeby ˙ ˙ c. jak oczekuje tego na pół umarły i pozbawiony wszelkiej nadziei na przetrwanie.Kto jest moim bli´ znim? ˙ ˙ Oskarzyciel chciałby. którego przywiódł na swoim bydl˛ eciu. ze ˙ to on tylko dostrzegł lez ˙ ace czy lubił. Miał oczekiwa´ c i stara´ c si˛ e rozpozna´ c miłosierdzie tak. który wpadł w r˛ ece zbójców?2 Co miał czyni´ c uczony? Tylko jedno: miał kocha´ c jak samego siebie tego. który nie ˙ ze ˙ na łask˛ tylko nie do´ swiadczył miłosierdzia. Zauroczeni wyrazistym obrazem ludzkiej troski i po´ swi˛ ecenia łatwo zapominamy o koncowych ´ sło˙ c. gdyby mógł zap˛ edzi´ c Mesjasza w kozi róg py1 Łukasza 10:30-35 2 Łukasza 10:36-37 65 . Miał przyja´ ˛c łask˛ e cho´ cby z rak ˛ najbardziej ˙ go znał. podziwiał wzgardzonego przezen ´ człowieka – nie dlatego. człowiek. bo wiedział. zeby´ smy w obrazie samarytanskiej ´ posługi1 widzieli przykład godny na´ sladowania. ˙ wi˛ To on zatroszczył si˛ e o nie bardziej niz ekszo´ sc ´ z nas zatrzymujacych ˛ si˛ e nad ludzka ˛ niedola.

´ na czym polega jego fatalna pomyłka. mocne wino ˙ nam niestrudzony pielgrzym. nie trzeba kocha´ c nie˙ wdzi˛ ecznych ofiar przydroznego rozboju. A je´ sli uwaza. W dodatku obiecał pono´ c wynagrodzi´ c Gospodarzowi wszelkie poniesione na nas wydatki. ze aby zy´ c i zycie to zachowa´ c. Je´ sli doliczy´ c do tego ce˙ n˛ e zycia. l´ sni takze ˙ ˙ ˙ Ona mówi nam. ˛ zasługuje jak kazdy. ze ˛ da na pokrzywdzonego przez los. w jak opłakanym stanie si˛ mu po prostu. z ˛ od niego cudów i dowodów posłuszenstwa ´ w postaci po´ swi˛ ecenia dla innych. i juczne bydl˛ e. ze c moze e znajdu˙ ze ˙ Bóg. kto nie jest nam nic winien. ˛ Dlatego zamiast go pot˛ epi´ c i rozgniewa´ c si˛ e. Bo ta przypowie´ sc ´ . zagadnie czasem i cz˛ esto si˛ e u´ smiecha. cho´ c krnabrni ˛ uczniowie. Słowa Mistrza zapami˛ etali jego wierni. prawie bez zycia. Dowiedzie˙ zali´ smy si˛ e od Gospodarza. Znalazła si˛ e oliwa. półprzytomnym opatrzono rany. którzy nie chca ˛ traci´ c sił i cennego czasu. któr˛ edy wiedzie droga do Ojca i jak jest waska. Ale Jezus wiedział tez ecej: wiedział. który zasługuje na wdzi˛ eczno´ sc ´ i cze´ sc ´. spokojnie wyja´ snił mu w podobienstwie.M IŁOSIERDZIA CHC E˛. Dziwny człowiek – moze ˙ Gospodarz nie wyglajak nas potraktowano. Co za gest! Kto z nas po˙ jeste´ my´ slałby przedtem. którym usłuzył ˙ Ockn˛ eli´ smy si˛ e mniej lub bardziej trze´ zwi w przydroznej gospodzie z dala od zgiełku miast i murów warowni. ˙ On wie lepiej? To prawie podejrzane. jakby do- 66 J EZUS POSZUKIWANY . Powiedział ˙ by´ ˙ nie wie. cho´ c w duchu blu´ zni Wszechmogacemu. gdyby nie to. która ˛ przykrył kurz wieków. ˙ zeby wytłumaczy´ c mu. ze ˙ wiek. którego On sam przyszedł objawi´ c. ˙ dla nas. lecz tego. kim jest nasz dobroczynca ´ i ze płacił za nasz wikt całe dwa denary. chcac ˙ ada je. to całkiem sporo jak na kogo´ s. aby były s ´ wiadectwem ich s ´ lepej wtedy jeszcze wiary i m˛ etnej nadziei oraz pociecha ˛ i pokrzepieniem dla utrudzonych pielgrzymów. A NIE OFIARY ˙ wi˛ ˙ ten człotaniami o zakon. ˛ uratowa´ c go od s ´ mierci. ˙ Bo i nas znaleziono gdzie´ s przy drodze. to ma przed oczami nie tego Boga. ze smy warci jakiego´ s kredytu. Bez szemrania usługuje nam przy stołach.

nie trzeba by´ c dobrym. który pewnego dnia usłuzył ˙ Bo to On. ˛ moze˙ my poznawa´ c lepiej i pełniej wielko´ sc ´ Bozego miłosierdzia nad nami. ˛ gdy łaskawe słonce ´ grzeje nam ˙ zzi˛ ebni˛ ete ko´ sci. moja przyjaciółko. jest naszym bli´ znim i bratem. jak Jeruzalem. ze si˛ e lepsi. ˙ byli wyjatkowo ˙ jak s ze ˛ podli i nieczuli. pełna wdzi˛ eku. ˙ ˙ c i wydawa´ ˙ Zeby zy´ c zyciodajne owoce. Nie dlatego. gro´ zna jak hufce waleczne! ˙ aja! Odwró´ c swoje oczy ode mnie. bo mnie przeraz ˛1 ˙ Dziwny blask bije od niego niby z pot˛ eznego z ´ ródła. zupełnie jak wiosna. Chyba jest w jakiej´ s tajemnej zmowie z tamtym ˙ ˙ On naprawd˛ m˛ ezem miłosierdzia. a sama ˙ czujemy łagodno´ sc ´ i promienno´ sc ´ jego spojrzenia sprawia. Nasz Gospodarz sprawia wrazenie. jakby był tu zawsze. ze c.Kto jest moim bli´ znim? ˙ brze pami˛ etał wczorajszy dzien. jak Tyrsa. lecz ze ˙ naszemu palaca ˛ z osobistych potrzeb. 1 Pie´ sn ´ 6:4-12 67 . ˙ – tak jak owemu uczonemu w Pi´ Nikomu z nas przeciez smie – nie ˙ aby dawa´ przyszłoby nigdy do głowy. ze ˙ Bo tylko mierzac ˙ zbawieniu słuzy. Jezus. musimy jak samego sie˙ nam przy drodze. s ´ wiadczy´ c ja ˛ innym. Kapłan i lewita nie zatrzymali si˛ e przy nieszcz˛ es ´ niku nie dlatego. A gdy patrzy. ˛ własne siły z cudza ˛ niemoca. Dla ozywionych samarytanskim ´ Duchem ˙ chrze´ scijan s ´ wiadczenie miłosierdzia to w kazdym czasie najbardziej ˙ zbawia. W Nim jest ukryte nasze zycie i tylko po˙ znawszy Go. ale poniewaz ´ lepcy chodzili w ciemno´ sci i lito´ sc ´ nad ta ˛ ofiara ˛ rozboju mieli za niepotrzebna ˛ i zbyt ˙ kosztowna ˛ strat˛ e sił i czasu. ´ kiedy powracali´ smy do zycia. Moze e powróci i ujrzymy Go nareszcie twarza ˛ w twarz. a do´ swiadczywszy jego lito´ sci. a jego unizenie czyni ˙ ˙ nas dzie´ cmi Boga zywego. mozemy Go na´ sladowa´ c. bie kocha´ c tylko tego. to spływaja ˛ na nas jak drogocenny olej słowa miłosnej pie´ sni: Pi˛ ekna jeste´ s.

ze znienawidził jego z ´ ródło i miar˛ e. za nic tylko nie chciał ˙ by´ c jego dłuznikiem. własna ˛ drog˛ e i prawd˛ e – zobaczy´ c je oczyma Samarytanina z prorockiej przypowies ´ ci. Chrystus Pan przychodzi z potrzebujacymi ˛ i nie jest konowałem. On tak kochał własne zycie.1 zachowa je ku z Spo´ sród uczniów tylko op˛ etanemu morderczymi my´ slami Judaszowi słowa te podobały si˛ e. Kto miłuje z ˙ ycia swego na tym s a kto nienawidzi z ´wiecie. kto ich przywiódł do gospody. ˙ ycie swoje. który w s ´ mier˙ ˙ telnej agonii kasa ˛ wyciagni˛ ˛ eta ˛ r˛ ek˛ e. droga ˛ i prawda. lecz lekarzem dusz. pojedynczym ziarnem zostaje. dowodem wierno´ sci oraz ulga ˛ i błogosławienstwem ´ Panskim ´ dla jego Ko´ scioła. zaprawd˛ e powiadam wam. to wzgardził tym. bo nakaz ten nic go nie kosztował. tym lepiej. który i nad nim si˛ e nachylał. Odtracił ˛ łask˛ e jak poraniony i zbity pies. ˙ nic nam nie Dlatego rozsadnie ˛ zrobimy. Je´ sli potrzeb jest wiele. 1 Jana 12:24-27 68 J EZUS POSZUKIWANY .M IŁOSIERDZIA CHC E˛. który jest zy˙ ciem. nie obumrze. To oni wła´ snie zrozumieli. wi˛ ec cho´ c ˙ jak kazdy ˙ lezał z nas przy drodze. ˛ trzeba znienawidzi´ c własne zycie. A NIE OFIARY ˙ aby kocha´ ˙ lecz wyciagn ˛ a´ ˛c r˛ ece po dobry dar. ze e odwołał. Zrozumieli. lecz je´ sli obumrze. obfity owoc wydaje. Nawet Judasz doskonale pojał ˛ nauki Mistrza. ˙ Bo to od najbardziej zadłuzonych. nie udajac ˛ przed Bogiem. ´ Znienawidził ˙ zabiła go litera zakonu. Uznał prawd˛ e objawiona ˛ za własna ˛ i nikt go ˙ dzi´ s nie załuje. ze c Boga. bo potrzebuja˛ ˙ ˙ cy nie sa ˛ ci˛ ezarem i Bozym dopustem. ˙ ywotowi wiecznemu. które wpadło do ziemi. Zaprawd˛ e. a nasi bliscy nie drazni ˛ i nie sprawiaja ˛ nam bolesnego zawodu. załamanych i rozgoryczonych bije s ´ wi˛ ety blask. do której si˛ Zbawiciela tak. opatrzył ich rany i zapłacił za nich z własnej kiesy. bo własnor˛ ecznie dopełnił swej hanby. je´ sli ziarnko pszeniczne. ze ˙ a brakuje. utraci je. lecz jego odpustem.

zeby wytrwali. a przeznaczenie powołaniem i dobro złem. to nie jest to ich hanb ´ a ˛ i małoduszno´ scia. Bo kiedy – ˙ – bydl˛ nie daj Boze e zechce panowa´ c nad swym Panem. ˛ ze perle tkwi ziarnko piasku.Kto jest moim bli´ znim? ˙ ten kto´ ˙ adał ze s musiał bardzo ich kocha´ c. jak chcieliby. rychło padnie kolejna ˛ ofiara ˛ rozboju na drodze z miasta nierzadu ˛ do wyniosłej warowni. ˙ w kazdej ˙ Wierni wiedza. a zło dobrem. dla wierzgajacych ˛ pod swym Zbawca ˛ bydlat. 3 kwietnia 1998 69 . Wiedza ˛ bowiem. kupuja ˛ t˛ e najcenniejsza. ˙ W przydroznej gospodzie nawet ostatnich połamanców ´ pocieszy wino z Pa´ nskich upraw. bo nie z ˛ darów i ofiar. ´ ety Duch Samarytanina przesiadzie A Swi˛ ˛ si˛ e na mniej wymagajace ˛ stworzenie zdolne doceni´ c dana ˛ mu łask˛ e. aby móc pozna´ c wielko´ sc ´ Ojcowskiego ´ ˙ pewnego dnia Swietlisty Samarytanin poserca. Dlatego je´ ko chciał. az sli pragna ˛ tym wi˛ ecej ˙ i wcia ˛z sa ˛ nienasyceni. Ale zwiastunom zbawienia przystoi raczej pokora jucznego bydl˛ ecia. którzy pomylili kierunek swej podrózy. ze wróci i odda im co do grosza za te kosztowne w jego oczach kubki czystej wody dla spragnionych. skromno´ sc ´ i oddanie kobiet oraz s ´piew ku chwale Boga Ojca i jego Syna. która ˛ osadzi ˛ Sprawiedliwy. ˙ zeby im czyniono. ˛ lecz miara ˛ ich ludzkiej wielko´ sci. którzy b˛ eda ˛ pierwszymi. Bo to oni b˛ eda ˛ wst˛ epowa´ cws ´ lady Mistrza i czyni´ c tak. na którym jedzie Król królów. ˛ które zaszczytne powołanie nazywaja ˛ przeznaczeniem. Bo ratunek Ojciec ˙ a nie przygotował dla ludzi. a tyl˙ ˙ przyjdzie. litowa´ c si˛ e. ˛ bo cierpienia Chrystusowe uznali za błogosławienstwo ´ i kosztowna ˛ prób˛ e ich wiary. ale ostatni.

nie pozwalała ˙ im otwarcie przyzna´ c si˛ e do ignorancji w sprawie powyzszego dyle˙ przyszłoby im wtedy okaza´ ˙ sc matu. co ów ma czyni´ c. A NIE OFIARY – O DSŁONA + + + Odsłona Sednem nieporozumien ´ dotyczacych ˛ tej słynnej przypowie´ sci jest zniekształcenie wewn˛ etrznej logiki pouczenia. Jezus wszakze doceniał wysiłki uczonych. ze ˛ na bakier ˙ z fundamentalnym przykazaniem o miło´ sci bli´ zniego. który warunkiem zycia czyni co´ s zupełnie ˙ ˙ by´ niemozliwego. ˙ usiłowaniom – nie podwazał a jedynie dobitnie uzmysławiał ludziom bezpodstawno´ sc ´ ich nadziei usprawiedliwienia przed Bogiem z uczynków tego zakonu. Ich obłuda. poniewaz c zalezno´ ´ wobec czło˙ wieka. cho´ c słusznych. podobnie jak obłuda wielu chrze´ scijan. Sama bowiem obecno´ sc ´ Wcielonego nieodparcie stawiała wynio˙ sa słych dostojników wobec trudnego do ukrycia faktu. skrytych. którego zyciem i posługiwaniem gardzili. Przypowie´ sc ´ miała wyja´ sni´ c uczonemu punkt widzenia Nauczyciela. Albo Bóg musiał mie´ c ˙ ten. moze c Bogiem miłosierdzia. albo jego prawo miało mie´ c inny sens niz ki znali. stawiała ich samych przed konieczno´ scia ˛ wyciagni˛ ˛ ecia wniosków z ich własnych. niegodna szacunku. Jezus wi˛ ec celowo postawił przed oczyma uczonego nachylajacego ˛ si˛ e nad ofiara ˛ rozbo- 70 J EZUS POSZUKIWANY . których dociekliwo´ sc ´ . który bynajmniej – wbrew podejrzeniom zakonoznawców oraz ich podst˛ epnym ˙ litery prawa Mojzeszowego. jaco´ s na sumieniu .M IŁOSIERDZIA CHC E˛. majacego ˛ w zamy´ sle by´ c odpowiedzia ˛ Jezusa na postawione przez uczonego pytanie odno˙ s ´ nie tego. watpliwo´ ˛ sci ˙ co do tego. czy aby Bóg. aby osiagn ˛ a´ ˛c zycie wieczne. ale godna uwagi.

˛ nie mówiac ˛ juz ´ wiadectwach postronnych. ale i uczniowie mieliby. Jezus zach˛ ecił go na koniec do spojrzenia na owego kłopotliwego bli´ zniego ze stronic s ´ wi˛ etych ksiag ˛ z perspektywy poszkodowanego. ˙ ogl˛ ednie mówiac. lecz darem dla wygladaj ˛ acych ˛ nadziei. które nie jest owocem ludzkich zasług. ˙ sc Całkowita zalezno´ ´ poszkodowanego (oby takich było wi˛ ecej) od posługi i kiesy dobroczyncy ´ miała w mistrzowskim obrazie uda˙ przykazania Panskie ˙ remni´ c jakakolwiek ˛ my´ sl o tym. I cho´ c pytanie. ˙ doskonale wiedział. którym dostojnik sprecyzował swoja ˛ watpliwo´ ˛ sc ´. którzy nie chca dowi i to jej ostrze obraza ˛ by´ c znalezieni przez Pana. nie brakuje całkiem ludzkich. o którym zła wie´ sc ´ niesie. ˛ zbawienna ˛ dlan ´ ignorancja. a obcych mu cech. ˛ 71 . ze ´ sa ˛ ucia ˛zliwe. łosierdzia ze strony tego. ˛ czy to Bóg im płaci za spektakle dobroczynno´ sci. a dobra – ze sci i bogactwa nie sposób zmierzy´ c ludzka ˛ miara. którego miłosierdzie zwiastuje galilejski wie´ ze sniak. których przechwałki o wielko´ sci ich dzieł miłosierdzia nie przekonuja ˛ nawet obdarowanych ich kr˛ epujac ˛a ˛ i nachalna ˛ wielkodusz˙ os no´ scia. ´ Obraz owego dobrego bez wat˛ ˙ dzisiaj wielu wyuzdanych prominentów pienia uczynku straszy takze łaski . najblizsze wyziewom pogardy. ˛ to ten musiał w duchu przyzna´ c. wobec którego nie tylko on. ˙ Bogu.Kto jest moim bli´ znim? ju Samarytanina. ˙ T˛ e wła´ snie my´ sl pozostawił do przełkni˛ ecia Mistrz uczonemu Zy˙ do dzisiaj tych wszystkich. którzy słusznie watpi ˛ a. ˛ mieszane uczucia. skoro warunkiem wypełnienia przez człowieka przykazania o miło´ sci bli´ zniego czyni po prostu zwykła ˛ wdzi˛ eczno´ sc ´ za niezwykły bad´ ˛ z co bad´ ˛ z akt po´ swi˛ ecenia. ze ˛ ˙ jego szczodro´ jakich mało. miało charakter samousprawiedliwienia w zwiazku ˛ ze wzmiankowana. iz ˙ na takich wła´ gdyz snie zlewa si˛ e błogosławien´ ˙ stwo Boga zywego. lecz uznani przezen ´ dla zasług niepodobnych bynajmniej samarytanskiej. ˙ Miała tez przypomina´ c wiernym o warunku odpłaty za uczynki mi˙ to skapiec.

´ 2 Ksi˛ ega Samuela 12:1-12 . aby była twoja ˛z ˛ Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudz˛ e zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. jego za´ s zabiłe´ s mieczem Ammonitów. a drugi ubogi. przyszedłszy do niego. I z ˛ a ona wyrosła u niego razem z jego dzie´ cmi. byłbym dodał ci jeszcze nadto. dałem ci dom Izraela i Judy. aby je przyrzadzi´ ˛ c dla podróz ˙ a ubogiego i ja ˙ a.Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Pewnego razu ˙ mu było wzia´ ˙ a bogatego podróz ˙ ny. dlatego z ˛ wzgardziłe´ s ˙ on˛ ˙ ona. ubogi za´ s nie miał nic oprócz jednej małej owieczki. z kubka jego piła. i rzekł do Natana: Jako z ´mier´ c zasługuje ma ˛z ˛ ˙ e taka ˙ e nie miał lito´ Za owieczk˛ e zapłaci w czwórnasób. z ˙ e na s ˙ . Teraz juz ˙ e mna nie odstapi ˛ miecz od twojego domu po wszystkie czasy. który do niego owiec czy ze swojego bydła. Dałem ˙ ony twojego pana na twoje łono. ˙ ywił ja. Dlaczego wi˛ ec wzgardziłe´ s słowem Pana. a ten. Bóg Izraela: Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jeste´ s tym m˛ ez Ja ci˛ e nama´ sciłem na króla nad Izraelem i Ja ci˛ e wyrwałem z r˛ eki Saula. która ˛ nabył. ci dom twojego pana i z a je´ sliby to było za mało. Wział ˛ wi˛ ec owieczk˛ e tego m˛ ez ˛ przyrzadził ˛ dla m˛ ez ˙a który do niego przybył. Tak mówi Pan. Jeden bogaty. Zal przybył do m˛ ez ˛c ze swoich ˙ nego. który tak postapił. dlatego z ˛ rzecz uczynił i z sci. Wtedy Dawid wybuchnał ˛ wielkim gniewem na owego m˛ ez ˙ yje Pan. przybył. Bogaty miał W pewnym mie´ scie było dwóch m˛ ez bardzo wiele owiec i bydła. ´ Ty wprawdzie uczyniłe´ s to potajemnie. na twoich oczach ˙ ony i dam je innemu. na łonie jego sypiała i była mu jak córka. ˙ em. powiedział: ˙ ów. i b˛ zabior˛ e ci twoje z edzie z nimi obcował w blasku tego słonca. Z chleba jego jadała. Ja jednak uczyni˛ e to wobec całego Izraela i przy blasku słonca. i wziałe´ ˛ sz e Uriasza Chetejczyka. popełniajac ˛ zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłe´ s mieczem. ˙ on˛ ˙ on˛ ˙ jego z e wziałe´ ˛ s sobie za z e.

chociaz sc ´ m˛ ezowi. ze ˙ skie łoze nie było jej niemiłe. Je´ sli za´ s rzecz da si˛ e ukry´ c. gdy ten walczy za słuszna ˛ spraw˛ e. mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozuja ˛ w otwartym polu. Izrael i Juda przebywaja Skrzynia Boz ˛ w szałasach. wyrok zapadnie na winnych kochanków. ze ˛ oto odpowied´ z: K ˙ a. a zabójcza litera prawa. nie przypuszczał. tak wi˛ ec i wtedy ˙ je´ dla Dawida stało si˛ e jasnym. którego wymogom starał si˛ e sprosta´ c. a ma ˙ Batszeby b˛ ze ˛z edzie wierniejszy prawu ˙ on sam. to wilk b˛ edzie syty i owca cała. Zna´ c. kto jest ojcem pocz˛ etego dziecka. lecz s ´ mier´ c. Batszeba nie opierała ˙ niewierno´ ˙ si˛ e. pi´ c i obcowa´ c z moja ˛z ˛ 1 2 Samuela 11:2-4 . Nie przewidział tylko jednego: ˙ jego waleczny rycerz. aby skorzysta´ c z ziemskiej władzy wbrew prawu. Gdyby zył powód. ze ´ ˙ w czasach łaski.K RZYWDA I SKARGA ˙ za cudzołóstwo w jego panról Dawid dobrze wiedział. dla którego miło´ sc ´ do kobiety zdolna jest oprze´ c si˛ e ˙ adaniu poz ˛ jej ciała. wzbudzajac ˛ poz ˛ sc ´ i oskarzaj ˛ za nieposłuszenstwo. ze sli wyda si˛ e. Dawida tym bardziej skusiło. ze scie wdzi˛ eki. ˙ Owocem grzechu nie jest nowe zycie. Ale ten s˛ edzia i prorok Izraela widział tylko ciało i krew. dostrzegłby stwie grozi s ´ mier´ c. Bo gdy zawezwał Uriasza z pola bitwy i chciał go skłoniz ˙ ni´ c do zasłuzonego wytchnienia w domowych pieleszach i obj˛ eciach ˙ ˙ usłyszy taka własnej zony. je´ sc ´ . a ja miałbym pój´ sc ´ ˙ ona? do mojego domu. 1 ˙ królewdo dzi´ s upadla kobiet˛ e w oczach s˛ edziów tej ziemi . które uj˙a rzał w kapieli. ˙ ˙ adliwo´ ˙ ac cia ˛zyła nad nim jak miecz. ˛ nalez ˛ do innego. ´ ˙ niewie´ Dlatego gdy posłancy ´ donie´ sli mu.

Wszakze jej wierno´ sci – cho´ c ja ˛ uwiódł. jak kłopot z głowy – miał tez ˛ jeszcze jedna ˛ zon˛ wielu przed nim i po nim. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. który liczył jeszcze. ´ List z wyrokiem na samego siebie Uriasz doniósł swemu wodzowi. W pewnym mie´ scie było dwóch m˛ ez jeden bogaty. ˙ ˙ Kazdemu m˛ ezczy´ znie zdarza si˛ e zbyt długo spoglada´ ˛ c na cudza ˛ ˙ ˙ własno´ sc ´ . 1 2 Ksi˛ ega Samuela 11:5-13 2 2 Samuela 14:1-22 3 2 Samuela 11:14-25 4 2 Samuela 11:25-26 74 J EZUS POSZUKIWANY . Dawid miał ˙ ukochana. ale chociaz ˙ si˛ do swojego domu. Jako´ sz ˙ e takiej rzeczy nie uczyni˛ z e!1 ˙ złamie Na nic zdał si˛ e podst˛ ep Dawida. Uriasz nawet pewnie ˙ pijany. ubogi za´ s nie miał nic oprócz jednej małej owieczki. ˙ e i dziecko. ´ aby przeciwnik nie mógł ˙ chybi´ c. co si˛ es ´ wi˛ eci. nie poszedł na noc nie podejrzewał. ´ dzi˛ eki której mógł pó´ zniej wkra´ sc ´ si˛ e w jego łaski2 . Wystawił wi˛ ec Uriasza na samym przedzie zmagan. Dawidowi pozostało jedynie wyda´ c na s ´ mier´ c niewygodnego s ´ wiadka swojej hanby. ze ˙ usłucha´ pana. ˙ sam król dochował Niewie´ scie łzy nie lały si˛ e zbyt długo4 . Do Dawida przyszedł i ni stad.K RZYWDA I SKARGA ˙ yw i jak z ˙ yje dusza twoja. który w imieniu Dawida oblegał wroga ˛ warowni˛ e. ze honor rycerza go´ scina ˛ przy królewskim stole. lecz połozył e w bramie wraz ze sługami swojego ˙ nie rozumiał. Joabowi. On takze c króla znaczy czasem ocali´ c ˙ własne zycie . po czym z gorliwo´ scia ˛ słuzbisty zameldował o wykonaniu za3 dania . Sprzyjała jego sercu ta tajemna zmowa z pomazancem. a drugi ubogi. ˛ ni zowad ˛ opowiedział mu pewna ˛ histori˛ e: ˙ ów. A ów słu˙ gus nie pytał. która ˛ nabył. to jednak nie porzucił. dlaczego ma zakonczy´ ´ c zycie jeden z najprzedniejszych wojowników króla. ale nie do kazdego cudzołoznika i zabójcy przychodzi prorok.

jak plugawe maja ˛ wn˛ etrza. na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Uriasz bowiem. Iz ˛ a ona wyrosła u niego razem z jego dzie´ cmi. chociaz wspomniał nic o skardze ubogiego. jak straszliwe brzemi˛ e ˙a cia ˛z ˛ nie cudze. ale nie sa ˛ zdolni do praw˙ dziwego zalu i do łez wdzi˛ eczno´ sci dla Ojca. sa ˛ zdolni przyja´ ˛c nawet ˙ najci˛ ezszy wyrok z ust Sprawiedliwego. aby je przyrzadzi´ ˛ c dla podróz ˙ a ubogiego. ale Dawid nie mógł o tym wiedzie´ c. chociaz ecej takiego nie popełnił. Wział ˛ wi˛ ec owieczk˛ e tego m˛ ez ˙ a. z kubka jego piła. Bo zabici takze ˙ nie wydaja cho´ cby chciał si˛ e poskarzy´ ˛ głosu – woła jedynie z ziemi ich krew. co oznajmił mu prorok: ˙ odpu´ – Pan równiez scił twój grzech. którzy we własnym imieniu domagaja ˛ si˛ e sprawiedliwo´ sci dla bli´ znich. to jednak nie mógł uwierzy´ c w to. oddani ludziom. Nie po drodze tylko był mu osad ˛ własnej sprawy. Prawda ˛ jest jednak. Z chleba jego jadła. lecz własne winy. który wypełnił jej liter˛ e. Ułaskawieni wiedza ˛ o tym. juz ˙ nie mógł.1 i ja ˛ przyrzadził ˛ dla m˛ ez ˙ pewnie pierwSzlachetny król pot˛ epił w gniewie bogacza. który rzuciłby kamieniem w nierzadnic˛ ˛ e. Dawido˙ prorok nie wi spieszno było wyda´ c wyrok w cudzej sprawie. czyli kilka słów o wielko´ sci i ignorancji Dawida ˙ ywił ja.Król lichwiarzy. Je´ sli sa ˛ wierni pra˙ sił i władz˛ wu. Pewnego razu przybył do m˛ ez ˙ Zal mu było wzia´ ˛c ze swoich owiec czy ze swojego bydła. który do niego przybył. który do niego przybył. ˙ c. którego miło´ sc ´ zranili 1 2 Samuela 12:1-12 2 Rzymian 3:19 75 . bo łaska przyszła tysiac ˛ lat pó´ zniej wraz z Królem królów i Duchem ˙ zyskał Ojcowskiej obietnicy. ˙ a bogatego podróz ˙ ny. Bo wi˛ ez ´ niowie zakonu sadzeni ˛ sa ˛ przez zakon2 . nie umrzesz. ˙ nego. Dlatego chociaz ˙ go wyznał i nigdy wi˛ s ´ wiadomo´ sc ´ swego grzechu. byłby tez szym. maja ˛ duzo e. a surowo´ sc ´ ich sadów ˛ s ´ wiadczy jedynie o tym. a tym. ˙ s˛ ze edziom tej ziemi oczy zachodza ˛ czasem bielmem.

król rozgniewał si˛ e. na co ˙ nie zasłuzył. a potomni przechowali jego pi˛ ekne lamenty i pochwalne pienia splecione razem jak warkocz kobiety. id´ z w pokoju . W dziesiatkach a jednak nie cia ˛zy. to jego prawdziwe ˙ zycie przygasło. zeby jak on sam tak i oni do´ swiadczyli wyroków prawa. Chociaz wi˛ ec opiewał miło´ sc ´ Boga w swych psalmach. dzi˛ eki któremu brzemi˛ e nie przestaje by´ c brzemieniem. przebaczam ci. ale nigdy jej nie zrozumiał. ˛ psalmów wylał swoja ˛ dusz˛ e. Gdy Absalom stanał ˛ w spó´ znionej obronie jej czci i s ´ miercia ˛ brata pom´ scił jej hanb˛ ´ e i gorycz3 . Dawid wiele razy prorokował o tym. który miał nadej´ sc ´ . ale palcem nie ruszył2 . ˛ kto to Syn. ˙ Ale o tym królu i poecie wiemy jedno: człowiek ten.K RZYWDA I SKARGA ˙ do zywego. ˙ a jarzmo nie uciska. o potomku obietnicy. bo nie znaja ˛ Ojca i nie wiedza. bo nie umiał jeszcze godnie ubiega´ c si˛ e o to. nie do´ swiadcza ˛ przebaczenia. lecz podcina skrzydła i niszczy najmniejszy promyk nadziei. Dawid przyjał ˛ lekcj˛ e. ale nie usprawiedliwia – mówi prawd˛ e. ´ ale jego rózga nie ˙ dotkn˛ eła ich buntowniczych grzbietów1 . aby ojcowska słabo´ sc ´ zaowocowała jawnym buntem syna. jak kazdy s˛ edzia i władca tej ziemi. którego litera zabija. którego ˙ adza z ˛ władzy pchn˛ eła przeciwko rodzicielowi4 . Gdy jego pierworodny zgwałcił swoja ˛ siostr˛ e. ˛ niewiele brakowało. wystarczyło pi˛ ec ´ lat. bo nie mógł poja´ ˛c. aby tron objał ˛ kolejny strachliwy wymoczek i uzurpator5 . bo nie chciał. lecz podniesiona głowa i odsłoni˛ ete oblicze. 1 1 Królewska 1:5-6 2 2 Samuela 13:1-21 3 2 Samuela 13:22-33 4 2 Samuela 15:1-16 5 1 Królewska 1:5-30 76 J EZUS POSZUKIWANY . A gdy s˛ edziwemu władcy przyszło zda´ c królewski urzad. bał si˛ e kary. ˙ najwyzszym ˙ ˙ ze przejawem ludzkiej pokory wobec zywego Boga nie ˙ jest spuszczona. Gniewał si˛ e wi˛ ec na swoich ˙ synów i zzymał na samowol˛ e swych siostrzenców. Nawet je´ sli usłysza ˛ sto razy: – Synu. Tylko wstawiennictwu wiernego Natana i Batszeby jej syn. Salomon.

Trzech z nich zgubiła własna pycha. chociaz ˙ jego Bóg nie gardzi skruszonym duchem i ludzka Izraela wiedział. ˛ ˙ ten wielki prorok i pasterz Serce Dawida nigdy nie zmi˛ ekło. a prawo ˙ jej do sadzenia słuzy ˛ innych i usprawiedliwiania samej siebie. wazniejszym było zachowa´ c twarz niz e. ˙ król postem i moDziecko Batszeby umarło nieobrzezane. W tym niepokoju okazali si˛ e bardziej ludzcy od swego pana. czego nie chciał. synu mój. synu mój!2 ˙ ten ukarany rózga Niepoj˛ etym było dlan. ˙ bo dla Dawida. lecz na królewskie słowo. ale z czym si˛ e liczył jak n˛ edzarz u lichwiarza. chociaz dlitwa ˛ miał nadziej˛ e odwróci´ c zapadły nan ´ wyrok1 . Jego słudzy zwle˙ król w rozpaczy kali z doniesieniem o zgonie niemowl˛ ecia z obawy. ze e to. ˛ Nie zmi˛ ekło nawet wtedy. ze ˙ targnie si˛ e na własne zycie. ˙ ˙ dusz˛ dego wi˛ ez ´ nia zakonu. Była to przeciez dopiero pierwsza z czterech owieczek czyniacych ˛ zado´ sc ´ popełnionej zbrodni. o której Dawid jakby zapomniał. Czterech synów Dawida nie przyprószyła siwizna. która ˛ sam osadził. Dawid nie mógł dojrze´ c przewinien. na dana ˛ zonie obietnic˛ e. tak jak dla kaz˙ Tym razem nie było miejsca na zal. który zadziwił ich swym opanowaniem i godno˙ stało si˛ s ´ cia. ´ które popełnili pó´ zniej tamci. ˙ Król dobrze przygotował si˛ e na majace ˛ nadej´ sc ´ ciosy. ˛ gdy w koncu ´ usłyszał. Tylko ˙ w zyciu jednego z nich. czyli kilka słów o wielko´ sci i ignorancji Dawida ˙ miał zawdzi˛ ecza´ c swoje wywyzszenie i dostojenstwo. ´ ze ˛ synów ludzkich3 Syn 1 2 Samuela 12:13-23 2 2 Samuela 19:1-4 3 2 Samuela 7:1-16 77 . gdy pewnego dnia dobiegł poddanych jego lament dochodzacy ˛ z górnej komnaty: – Synu mój. ´ Bo to oni wła˙ s ´ nie odwazyli si˛ e powoła´ c nie na własne zasługi ani nawet swa ˛ nie˙ watpliw ˛ a ˛ godno´ sc ´ . Absalomie! Obym to ja był umarł zamiast ciebie! Absalomie. synu mój. Absalomie! Synu mój. ze ˛ n˛ edza.Król lichwiarzy. siedmiodniowego niemowl˛ ecia. która na gwałt odpowiada gwałtem.

która ˛ zapowiedziano tysiac ˛ lat wcze´ sniej. syn Bozy. które zbawia i zacho˙ ˙ ubogi ma ˙ nie miał zalu ˙ wuje zycie. e krwi jednorodzonego Syna i dostał ja. ˙ nie ma zadnych ˙ ˙ Przypomina mu ona. 1 Łukasza 23:26-31 2 2 Koryntian 8:9 3 Efezjan 1:3-12 78 J EZUS POSZUKIWANY . a bogaty go nie skrzywdził. nie płaczcie nade mna. lecz wszystko to zdarzyło si˛ e dla naszego dobra2 . Je´ sli wierza. ale ze ˙ daje wielko´ sc ´ Ojca polega nie na tym. która dzien ´ w dzien ´ si˛ e do nich wyciaga ˛ i przywołuje do z ´ ródeł wszelkiego stworzenia. je´ sli one przestrzegaja ˛ jedynego przykazania. ˛ lecz płaczcie nad soba ˛ i nad dzie´ cmi swoimi. A chociaz ˛ Go. Bo ˙ składa krwawe ofiary. Bo Ojciec ugo´ scił nawet swego zbuntowanego syna zatracenia. ˙ bardzo je kochał i nie chciał. kto pokłada nadziej˛ e w uczyn˙ ˙ kach zakonu – aby oskarzenia zatruły mu zycie i pasterska ˛ posług˛ e. usłysza ˛ jego słowa: – Córki jerozolimskie.K RZYWDA I SKARGA ˙ b˛ ˙ oskarz ˙a ˙a Bozy edzie naprawd˛ e bez winy. zniewaz ˛ ˙ – dokładnie tak jak w przyi opluja. miała miejsce na Wzgórzu Czaszki i do dzisiaj jej wspomnienie pali ˙ tego bezlitosnego go´ scia naszego Ojca jak rozzarzone w˛ egle. a gdy kobiety wzniosa ˛ nad um˛ eczonym swój lament. aby którakolwiek z nich zgin˛ ze eła. którego blu´ zniercze zamysły godziły w jego własne dzieci. który zawsze domaga si˛ e ofiar. ze praw do dzieci Najwyzszego. ze nawet temu. ˙ domagał si˛ Szatan. ˛ a wielkoduszna go´ scina. . ˛ to z ust tego ubogiego m e ˛ za powie´ sci wiernego Bogu Natana – nie dob˛ edzie si˛ e głos skargi. 1 ˙ z przypowie´ Bo bogaty ma ˛z sci Natana nie był skapcem ˛ i zwyrodnialcem – z własnych owieczek nie wział ˛ dla swego go´ scia dlatego. a nigdy miłosierdzia. Szatan bowiem chciał wydrze´ c je z r˛ eki Wszechmogacego ˛ i zrobił wszystko. aby ˙ r˛ ludzie na ziemi nienawidzili i oskarzali ek˛ e. . ˛ ze ˛z do bogatego. zanim ktokolwiek pomy´ slał o nas dobrze lub z ´ le3 . I to on ˙ podjudził Dawida – tak jak kazdego.

a zwłaszcza w sobie samych. umozliwiła jednak prawowierne poła˛ czenie królewskiego stadła. ˙ nie jest nic warta. dostrzec nic dobrego. Pami˛ ˙ zycia ˙ a tym bardziej usłysze´ c. ze 2 kobieta ˛ wielkiej urody . cho´ c Dawidowi przysporzyła ˙ hanby ´ w oczach potomnych. ze etajmy. ze ˙ ˙ nie chciałaby odczu´ kobieta nie jest warta grzechu. Nie zawsze bowiem pod m˛ e˙ zowsk a ˛ nieobecno´ sc ´ przychodza ˛ wdzi˛ eczni posłancy ´ z domu Dawida. którzy czcza ˛ cnot˛ e bardziej niz Dawid. bo kochał tych. je´ sli chca ˛ zachowa´ c zycie. lecz pociaga ˛ i błogosławi. My dzi´ s wiemy. ˙ wielki Czasem zjawiaja ˛ si˛ e tacy. do któwierno´ sc ´ ich wybranek niz rego moga ˛ nie wróci´ c z tarcza ˛ u boku. które˙ była go my nie widzimy. których dał Mu Ojciec przed załozeniem s ´ wiata. Jego owocem stał si˛ e umiłowany przez Pana syn. jej ma ˛z c Uriasza. poniewaz ekno. czyli kilka słów o wielko´ sci i ignorancji Dawida ˙ Obaj ci m˛ ezowie bardzo dobrze si˛ e znali i ubogi wypełnił wol˛ e ˙ bogatego. ale zadna tez c. ˙ wypada słucha´ Dzisiejszym rycerzom Króla królów takze c rozka˙ zów. tak jak nie udaje nam si˛ e czasem w grzesznikach. córce Eliama. i zamiast kocha´ c kobiet˛ e do bólu. Bo i o Batszebie. Kiedy Dawid pocieszał Batszeb˛ e po stracie dziecka wydartego pra´ ˙ juz ˙ nie zył.Król lichwiarzy. Salomon1 . ˙ ma do nas słabo´ Nasz Król takze sc ´ i pragnie wdzi˛ eków swej Oblubienicy. Łaska i splendor na dworze Dawida przypadły niezbyt porzadnej ˛ kobiecie i chyba nie bardzo opłacił si˛ e królowi ten poryw serca. chociaz 1 2 Samuela 12:24-25 2 2 Samuela 11:2 79 . Gdyby nasze oko nie przymkn˛ eło si˛ e na królewska ˛ słabo´ sc ´ . która nie zwodzi i nie ˙ widzi pi˛ przymusza. stawiaja ˛ ja ˛ na piedestale ˙ zadna ˙ i podsuwaja ˛ jej lusterko w miejsce prawdy. ˙ Smier´ wu. by´ smy pami˛ etali o miło´ sci. w jego wybrance zobaczyliby´ smy tylko niewiast˛ e lekkich obyczajów. napisano. ze ˙ to ono przywiodło nas do zyciodajnych ˙ nie stworzyło prawo. warto wi˛ ec. A ich szlachetno´ sc ´ niech mierzy raczej ˙ wojenne wyczyny z dala od domu.

kto odst˛ epuje od tronu łaski. ów zmarły ma ˛z Wybór czasem jest bolesny: albo cnota. Jana 6:27-63 80 J EZUS POSZUKIWANY . Wolny b˛ edzie si˛ e czuł czasem jak jeden z tych parszywych kundli na rogach ulic grzejacych ˛ si˛ e po mro´ znej zimie w pierwszych promie˙ psy na smyczy i w kagancach niach wiosennego słonca. a biedak godna ˛ poza˙ to on sam jest godny połowania ofiara ˛ losu . ´ Małe i duze ´ nie pozazdroszcza ˛ rzekomo bezpanskiemu ´ przybł˛ edzie. ze ˙ ˙ sadzi ˙ ma tylko załowania. Syn nie targował si˛ e z Ojcem. na którego jest tylko jeden sposób. A prawo zniewala ˙ kazdego. bogacz nielito´ sciwym zdzierca ˛. tak jak jedna jest wiara i jeden chrzest. który je i pije własny sad. albo miło´ sc ´ . a nie mózgów. ze ˙ rzy pozostaja ˛ pod jego przemoznym wpływem2 . Nie warknie i nie odtraci ˛ niewidzialnej r˛ eki. co zakon mówi. 9 maja 1998 1 Rzymian 7:1-4 2 Rzymian 3:19-20 3 1 Koryntian 4:3-5. Nie dojrzy nigdy. mówi do tych. gdzie m˛ ezczy´ zni i kobiety walcza ˛ rami˛ e przy ramieniu. ale zbawia tych. 11:28-32. lecz wydał za nas samego siebie. któMy dzisiaj wiemy. Ale i on nie ˙ b˛ edzie zadnemu zazdro´ scił. poniewaz ˛ według ciała i nie rozumie. bo lito´ sc ´ nie obrazi jego prostackiego sumienia. Dla niewolnika. a nasza ˛ specjalno´ scia ˛ niech b˛ edzie pranie szat. ze jednego przeciwnika. To wła´ snie okazana nam lito´ sc ´ uczy nas i zach˛ eca do wzajemnej ule˙ gło´ sci i pokory i umacnia nasza ˛ wiar˛ e na polu bitwy. bo wiedział lepiej ˙ my.K RZYWDA I SKARGA zdrojów. podrózny z przypowie´ sci Natana zawsze b˛ edzie mile widzia˙ nym go´ sciem . bo bez niej nie jest w stanie roz˙ c ciała Panskiego rózni´ ´ i na´ sladuje – gorzej lub lepiej – Dawida zamiast Chrystusa. bo łaska grzeje wszystkich. która wylewa olej na rany i rozwesela mocnym winem. Dał je nam Bóg i tylko nad ogarni˛ etymi jego miło´ scia ˛ zakon – 1 ˙ – nie panuje. ˛ zamiast podda´ c si˛ e Bo3 ˙ ˙ zemu . ˛ skad ˛ pada s ´ wiatło. ze ˙ wszyscy mamy brudne nogi. Niech nam nie uchybia jego niz posługa. którzy nigdy nie zapominaja. ˙ wszystko.

do ko1 Jan 11:47-53 81 . czego sami mozemy si˛ e domy´ sle´ c. sta˙ jac ˛ na miejscu Dawida. ˙ ac ˙ nalenienalez ˛a ˛ don ´ owieczk˛ e. W tym płaskim rycie warto zwróci´ c uwag˛ e na rozgraniczenie mi˛ e˙ ˙ ugodzy zakresem stanu posiadania obu m˛ ezów – bogatemu było zal ˙ ˙ s ´ ci´ c podróznego tym. wi˛ ec bez znaczenia jest dlan. mordercy dzielnego zołnierza i wiernego sługi. ˛ a w losie ubogiego m˛ eza c nic prócz wołajacej ˛ o pomst˛ e do nieba niesprawiedliwo´ sci. Czy jednak znaczenie i cel tej prorockiej przypowie´ sci zamyka si˛ e w przywołaniu przed oczy przest˛ epcy obrazu jego własnej hanby? ´ Czy nie jest z nia ˛ raczej tak jak ze słynna ˛ Kajfaszowa ˛ wyrocznia ˛1 . ´ w czyich r˛ ekach si˛ e znajduje. o której wiedział. czyli kilka słów o wielko´ sci i ignorancji Dawida + + + Odsłona Przypowie´ sc ´ Natana nie mówi królowi nic o motywach wyst˛ epu˙ i nam nie ma ona jacych ˛ w niej postaci. którego wypełnieniem b˛ edzie s ´ wiadome po´ swi˛ ecenie Jezusa. ze ˙ do ubogiego m˛ ˙ Opowiadanie nie mówi nic o gwałcie na ubozy eza.Król lichwiarzy. wypada roztropnie uzna´ c za pospolite domniemanie. zal bogacza pozostaje w naszych oczach znamieniem skrajnego ˙ nie umiemy dojrze´ skapstwa. a wział ˛ nie jakakolwiek ˛ inna ˛. ze korzystał cudze dobro ze szkoda ˛ dla ubogiego. ze ˙ do powiedzenia nic prócz tego. wypowiedziana ˛ przez nie´ swiadome jej prawdziwego sensu usta? Sadz˛ ˛ e. co don ´ nale zało. ˙ wygim (czyli o zabraniu mu owieczki) i posadzenie ˛ bogacza o to. Wydaje si˛ e wi˛ ec na pozór. ˙ ˙ adaGo´ scina podróznego jawi si˛ e wi˛ ec nam zdarzeniem dobrym i poz ˛ ˙ nym. lecz owieczk˛ e. ˙ adaPodłemu i chciwemu zamysłowi oboj˛ etny jest obiekt jego poz ˛ nia. ˙ ˙ ze jest tak wła´ snie i ze Natan przekazuje w kronice trop do poznania ˙ majacego ˛ si˛ e dopiero objawi´ c zamysłu Bozego.

˙ w dobroWarto´ sc ´ zbawiennego dla grzeszników po´ swi˛ ecenia lezy ˙ wolnym poddaniu si˛ e Syna Ojcowskiej woli i zala ˛zek literalnego s ´ wiadectwa o tym przechowała kronika krwawych dziejów wybitnego Jezusowego antenata. ˙ Dobrze jest pami˛ eta´ c o takiej mozliwo´ sci. ze ˙ czynienie zła ma w naturze i gardzi mniejszymi od siebie. dziejem.K RZYWDA I SKARGA – O DSŁONA ˙ Złodziej nie okrada banku ze słabo´ ˙ go nalezy. sci do bankierów tudziez do ich depozytariuszy. sprowa˙ e swojego poddanego. Wówczas na racj˛ e. podobnie gwałtu czy morderstwa nie popeł˙ nia si˛ e na ludziach bliskich. Moze ˙ natomiast niz ˙ ˙ ˙ wiedzie c ´ . jakich jest w stanie dostarczy´ c tylko miłujacy ˛ swojego Ojca Syn. co ma ubogi. szukajac ˛ mocnych argumentów przeciwko swemu hojnemu gospodarzowi1 . zeby ocali´ c chronione przez siebie wa˙ runkowo zycie. Zagadka ˛ jest tu tylko war˙ bogacz – je´ to´ sc ´ go´ sciny. je´ sli bardzo chce si˛ e wy˙ starozakonnej władzy sadu mkna´ ˛c spod pr˛ egieza ˛ za grzechy królów. 2:1-6 2 Jan 10:17-18 82 J EZUS POSZUKIWANY . która podporzad˛ ˙ kowuje sobie mniejsze racje. poniewaz ˛ działania wszelkiego zła jest sprowa˙ adania dzenie obiektu poz ˛ do roli instrumentalnej w celu zaspokojenia własnej potrzeby i to ta ˛ wła´ snie zasada ˛ kierował si˛ e Dawid. dzajac ˛ na dwór zon˛ ˙ bogacz jest chciwcem lub złoTymczasem prorok nie mówi nam. 9 stycznia 2012 1 Joba 1:6-12. ze ceni ja ˛ wyzej podrózny – w podobny sposób jak ce˙ ni ja ˛ podrózny z Ksi˛ egi Joba. który jednoznacznie zaprzeczył. z których przest˛ epc˛ e łacz ˛ a ˛ obustronne zy˙ zasada wotne sprawy. ze ˙ jest w potrzebie i z nieoczywistych powodów postanaMówi tylko. która przy´ swieca si˛ egni˛ eciu po wotum cenniej˙ spojrze´ sze dla go´ scia. mozna c jak na racj e ˛ stanu. poniewaz sli jest prawdziwym bogaczem – ˙ widzie´ nie moze c w owieczce ubogiego wi˛ ekszej warto´ sci dla siebie ˙ w jednej z wielu sztuk własnych owiec i bydła. w szczególno´ sci korzystajac ˛ z takich dobrowolnych dowodów oddania. jakoby ktokolwiek mu ˙ zycie odbierał2 . ze ˙ wia ugo´ sci´ c podróznego tym.

.

Była tez scie pewna wdowa. ˛ mówiac: ˛ Boz bad´ ˛ z miło´ sciw mnie grzesznemu. A celnik stanał ˛ z daleka ˙ e. do domu swego. Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony ˙ dy. a innych lekcewaz ´ Dwóch ludzi weszło do s ´wiatyni. z zmie ich w obron˛ e. tamten za´ s nie. a kto si˛ e poniz edzie wywyz Ewangelia Łukasza 18:1-14 . który Boga si˛ e nie bał. bo kaz edzie poniz ˙ a. ˙ e. dzi˛ ˙ e nie jestem jak inni Faryzeusz stanał ˛ i tak si˛ e w duchu modlił: Boz ekuj˛ e ci. Potem ˙ i Boga si˛ za´ s powiedział sobie: Chociaz e nie boj˛ e ani z człowiekiem si˛ e nie licz˛ e. ˙ by Bóg nie wział co ten niesprawiedliwy s˛ edzia powiada! A czyz ˛ w obron˛ e swoich ˙ zwleka w ich sprawie? wybranych. z ˙ nicy albo tez ˙ jak ten oto celnik. którzy wołaja ˛ do niego we dnie i w nocy. którzy pokładali ufno´ wiar˛ e na ziemi. mówiac: ˛ Był w jednym mie´ scie pewien s˛ edzia. wezm˛ e ja ˛ w obron˛ e. ˛ aby si˛ e modli´ c. b˛ ˙ ony. a drugi celnik. b˛ ˙ szony. chociaz ˙ e szybko we´ Powiadam wam. by w koncu ´ nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. gdy przyjdzie? I powiedział takz sc ´ ˙ e sa ˙ yli. Poszcz˛ ludzie.˙ podobienstwo ˙ e powinni zawsze si˛ Powiedział im tez ´ o tym. jeden faryzeusz. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie ˙ e do tych. a z człowiekiem ˙ w owym mie´ si˛ e nie liczył. z e modli´ c i nie ustawa´ c. oszu´ sci. rabusie. to podobienstwo: w sobie samych. która go nachodziła i mówiła: We´ z mi˛ e w obron˛ e przed moim przeciwnikiem. daj˛ e dziesi˛ ecin˛ e z całego mego dorobku. i nie s ´miał nawet oczu podnie´ sc ´ ku niebu. lecz bił si˛ e w pier´ s swoja. I rzekł Pan: Słuchajcie. I przez długi czas nie chciał. cudzołoz e dwa razy w tygodniu. ˙ jednak poniewaz naprzykrza mi si˛ e ta wdowa. kto siebie wywyz ˙ sza. z ˛ usprawiedliwieni.

totez ˙ pociagał ˛ ich jedynie swoja ˛ moca. ˙ Jezus to mocarz i uzdrowiciel. ze ˙ jego uczniów rozpalaja nie grozi. powstrzymywał ich chciwe ro˙ sad ˙ i powtórne jenia o królestwie na ziemi. mieli władz˛ e i wykształcenie. N 1 2 3 4 Łukasza 17:11-13 Łukasza 17:14-16 Łukasza 17:18 Łukasza 17:22-37 . którym zbraknie odrobiny zbawiennego rozsad˛ ku4 . ze swoja ˛ wdzi˛ eczno´ sc ´ umiał skierowa´ c pod wła´ sciwy adres3 . Gdy ten w odpowiedzi polecił im ukaza´ c si˛ e kapłanom ziemskiej sprawiedliwo´ sci. Przyznajmy po prostu za Mesjai łachudra. wielu uzdrowionych pojmowało. a ten Galilejczyk wydawał si˛ e duzo c. ze ˙ prawo. I chociaz ˛ te ˙ adze same z ˛ co faryzeuszy. ˙ był on najgorszym z nich nicponiem Nie musimy zaraz sadzi´ ˛ c. ale nieWszyscy wówczas wiedzieli.C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA a granicy Samarii i Galilei dziesi˛ eciu tr˛ edowatych poprosi1 ło Jezusa o miłosierdzie . to jednak wybranców ´ traktował łaskawiej. ˛ ze ˛ Bozy ˙ zaskoczy´ przyj´ scie Syna Człowieczego moze c wielu dobrodusznych i spokojnych ludzi. Jezus bez trudu. cho´ c z bólem serca. którego nadej´ scie zwia˙ o tym wiedzie´ stowali prorocy. Byli zdrowi. ˛ który lekcewazy ˙ szem. ˛ Chcieli by´ c jednak dobrze ˙ poinformowani. ˛ a zawadzał troska ˛ o obcia ˛zonych i uci´ snionych jarzmem starego porzadku. zeby nie przegapi´ c Mesjasza. ˙ przy Nim nic im Jednocze´ snie uspokajał swoich podopiecznych. ze ecza przestrze2 ˙ ganiu przepisów Mojzeszowego zakonu . ze ˙ ich łaskawca to Sprawiedliwy. tylko jeden ˙ swojego uzdrowienia nie zawdzi˛ z nich zrozumiał. ze Faryzeuszom na ogół niczego nie brakowało. ze ˙ doskonale wiedział. dobrze ˙ ten dziwny człowiek wychowani. przypominajac.

a jej spraw˛ e ˙ wział ˛ w swoje r˛ ece tylko dlatego. Wdowa chcia˙ ła w koncu ´ tak niewiele: tylko zeby jej dzieci wyrosły na porzadnych ˛ ˙ ˙ ja ˙ ludzi. Uczniom wszystko si˛ e mieszało. szukajaca ˛ obroncy ´ w s˛ edzim. ale ich niezwykła moc ˙ i jego autorytet wycisn˛ eły na nich niepostrzezenie znak Jezusowego posłannictwa jak na psach gonczych. ale nie znale´ zli. ale gotowo´ scia ˛ i posłuszenstwem ´ wobec woli Panskiej. Nie rozumieli najprostszych i najdobitniejszych słów. a ich obł˛ ed kazał im mimo to zaliczy´ c Go w poczet przest˛ epców i zwodzicieli. gdy kłócili si˛ e o palm˛ e ˙ oni sami. dlatego i nam pozostawił ukryta ˛ przestrog˛ e. Swoja ˛ cierpliwo´ sc ´ okazywał nawet wtedy. gdy chcieli pu´ sci´ c z dymem sama1 2 ˙ rytansk ´ a ˛ wiosk˛ e lub odwie´ sc ´ Mistrza od my´ sli o hanbie ´ i ponizeniu . zeby jej domu nie 1 Łukasza 9:51-56 2 Mateusza 16:21-23 3 Mateusza 18:1-6. totez sladowan ´ dla słowa ewangelii wiernych do dzisiaj podtrzymuje czasem ˙a tylko pami˛ ec ´ o tym. które do nich kierował. obelgi i oszczerstwa przyjmuja ˛ z podniesiona ˛ głowa. Zniewagi. bo posadzali ˛ Go o szalenstwo ´ ludzie niespełna rozumu. gdy złozy ˛ niemoc. ich wytrwało´ Dlatego gdy zstapił ˛ na nich Duch Swi˛ sc ´ zaowocowała nie tylko radosnym uniesieniem. który w Duchu Bozym przepowiadał swa ˛ hanb˛ ´ e i chwał˛ e oraz udr˛ ek˛ e i wielko´ sc ´ swego Kos ´ cioła. Mówił w przypowie´ sciach. a niewiara gardzi. który nie bał si˛ e Boga i nie liczył z lud´ zmi. ´ wiedział bowiem lepiej niz znalazł i powołał. a nie oni Jego. Szukali w Nim skazy i fałszu. do kogo nalez ˛ i jak drogo ich wykupiono. i wobec tego winien jest im cho´ cby cz˛ es ´c ´ wyja´ snien ´ kłopotliwych dla nich samych zagadnien ´ 3. ´ które znaja ˛ r˛ ek˛ e swego pana. ˛ ˙ dwa tysiace ˙ ze ˛ lat temu stał na ziemi człowiek. zeby kto´ s pomógł jej. 20:20-28 86 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ bo wiedza. ˙ ˙ w czasach ucisku i prze´ Wielcy dłuznicy miłuja ˛ najbardziej. Jezus znał swego przeciwnika. ze ˙ to On ich pierwszenstwa. zeby nie dosta´ c od niej w twarz. ´ ety. która ˛ wiara przyjmuje. Ludzie ci byli jak wdowa w pewnym mie´ scie. ´ która ˛ Duch im przypomniał.C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA A jego gniew wzbierał tylko wtedy.

Toz wr˛ ecz nieprzyzwoite! ˙ szatan wyprosił sobie. Ale w przypowie´ sciach po˙ ˙ zdolny umocni´ zostawił swym uczniom pot˛ ezny i jedyny or˛ ez c wiar˛ e w obliczu morderczych ciosów wymierzonych zawsze bezbł˛ ednie w Głow˛ e Ko´ scioła. ze ´ ˙ ców Boga zywego przesia´ c jak pszenic˛ e2 . naprawd˛ e ulzyło jej w szacownym klubie sprawiedliwych . aby wybranJezus oznajmił którego´ s dnia. gdy przyjdzie?1 ˙ ona sama wiar˛ Jak to?! Przeciez e wyssała z mlekiem matki. to prawda. jakby zadarł z s˛ edzia. Jak dziecko. bo to bardzo zna˙ zgodził si˛ ny i wzi˛ ety s˛ edzia. ˛ którego jedyna ˛ 1 Łukasza 18:7-8 2 Łukasza 22:31-38 87 . ale trudno nawet ˙ nazwa´ c ich lud´ zmi. Tak. jak który´ s z nich ukradkiem ociera łz˛ e. miły. wzbudza i´ scie niemiłosierny rwetes. ale doprawdy. ale w koncu ´ przeciez e wzia´ ˛c ja ˛ w obron˛ e. ˛ kłamia ˛ i cudzołoz ˛ ˙ i nie tylko nie nadaja ˛ si˛ e na m˛ ezów dla jej córek. chyba zeby dojrzała. Dzisiaj ogromna wi˛ ekszo´ sc ´ chrze´ scijan tryska miłosierdziem. Czy ten ˙ nie ma zbyt wielu tak wiernych Mesjasz troch˛ e nie przesadził? Moze jak ona. ze eki niemu nie ˙ ˙a jest taka jak tamci prózniacy. Ze tez c takie watpliwo´ ˛ sci. ˙ nigdy nie mogła zrozumie´ Jednego wszakze c.O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów ˙ strawił ogien ´ i nie zalała powód´ z. Długo mu si˛ e naprzykrzała. ale nie grzeszy uwaga ˛ i gdy kto´ s komu´ s niechcacy ˛ nastapi ˛ na odcisk. Wszystko umiała wytłumaczy´ c. zadbany i troszk˛ e zuchwały – taki m˛ ezczyzna co si˛ e zowie. c nic wspólnego z ta ˛ obrzy˙ dliwa ˛ zgraja ˛ szyderców. zeby dobrze mówiono o jej zmarłym ˙ A nade wszystko chciała nie mie´ m˛ ezu. co to tylko kradna. Pomógł jej w tym pewien s˛ edzia – ˙ gładki w mowie. cho´ c Bibli˛ e znała na wyrywki: dlaczego Jezus zadał niegdy´ s dziwne pytanie: – Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiar˛ e na ziemi. a jego wyrozumiało´ sc ´ do konca ´ ˙ dzi˛ jej dni miała napełnia´ c ja ˛ wdzi˛ eczno´ scia ˛ za to. chyba Bóg nie jest s ´ lepy i kulawy! Na pewno ˙ ˙ On mógł mie´ ˙ to znajdzie. Wy´ swiadczył jej tym wielka ˛ łask˛ e. pijaków i tchórzy.

aby on si˛ e zmienił i stał si˛ e uzyteczny dla innych albo przynajmniej głosił dobra ˛ nowin˛ e tak ˙ wszystko to robi˛ jak ja. jak kamien. którzy uwierzyli Mu na słowo. ˛ cichych i łaknacych ˛ sprawiedliwo´ sci. Ty znasz moje dobre serce i wiesz. Zamiast pra´ c swoje szaty. ale ten 1 2 Samuela 15:1-6 2 2 Koryntian 11:12-21 88 J EZUS POSZUKIWANY . a gdy wpadnie don ´ piłka utytłanych w błocie urwisów. aby mogli przetrwa´ c pokusy. Panie.C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA troska ˛ jest wychodzenie naprzeciw ludziom pokrzywdzonym przez los (podobnie jak nami˛ etna ˛ troska ˛ zbuntowanego królewicza było niegdy´ s obłudne zapewnianie poddanych swego ojca o znieczulicy i bezwładzie s˛ edziowskiego urz˛ edu1 ). pierze i krochmali własne sumienie. Wyzbyła si˛ e wszakze sli. ˙ Oto jak zarliwie modli si˛ e wdowa pod opieka ˛ tego s ´ wietlistego anioła2 . którzy Mu ufaja. Zapewnia. Co prawda. Bo zgroza ˛ dla jego matactw jest sprawiedliwo´ sc ´ obfitsza od faryzejskiej – ta. woła o pomst˛ e do nieba. ze ˙ Jezusowi musiało si˛ chem Chrystusa. ´ Spraw. gdy w Kazaniu na Górze błogosławił cierpiacych. ˙ ma prawo ubiega´ Bo przeciez c si˛ e przed ojcem o skruch˛ e ˙ złych my´ grzeszników. aby ten kamien ´ stał si˛ e chlebem. Chrystus ustanowił Ko´ sciół ostoja ˛ wiary i obiecał nigdy nie opu´ sci´ c tych. ˛ Tych. łatwiej jej z tym idzie. zawi´ sci. jak bardzo łakn˛ e sprawiedliwo´ sci i chc˛ e jej dobra. ze e dla Ciebie. od kiedy ma automatyczna ˛ pralk˛ e. ze e co´ s pomyli´ c. ˙ Jest jak nieuzytek. ˙ diabeł doskonale broni wiernych przed DuA trzeba przyzna´ c. aby ten zatwardziały grzesznik do czego´ s si˛ e nadawał. która jest z wiary w Sprawiedliwego. blu´ znierstw. zło´ sliwych u´ smieszków. i wywiesza je jak bielizn˛ e przed domem o brudnych oknach. idac ˛ s ´ ladem swego Mistrza. Spraw. Jedna z tych pustynnych pokus brzmi: – Spraw. pychy i głupoty. ochrzcił swoim Duchem. Ty jeden wiesz. ´ drwi sobie z moich s ´ wi˛ etych za˙ sad i przekonan.

nie rozumiej ac. ˙ nie Wdowa ucieka wi e ˛ c z deszczu pod rynn e ˛ . ˛ A ta rozwydrzona ˙ młodziez nie ma zupełnie szacunku dla jej trudu i wiary. nie znaczy to. buntowników i niedowiarków. brzydzi si˛ e dotkna´ ˛c zaby. Strasza ˛ ja ˛ byle wyrostki. s ´ wiadczy to o zamy´ sle i nadziei rzemie´ slnika. ´ staje w obronie uci´ snionych. a odrzuca s ´ wiadectwo Ducha Swi˛ na drwin˛ e i obraz˛ e bałwochwalczych s ´ wi˛ eto´ sci. a staje si˛ es ´ wi˛ eta ˛ kro˙ przed grzechem pychy. ze ˛ ˙ przeznaczeniem deski jest ogien. i nie zedrze z biednej wdowy. a kijem bije po twarzy S˛ edziego Izraela. boi si˛ e brzydkich wy´ etego.O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów proszek z wybielaczem nie jest taki tani. ˛ ze usprawiedliwi jej nic oprócz wiary w Sprawiedliwego. ˙ gdy spod hebla sypia Jezus znał ciesielskie rzemiosło i wiedział. chyba ze e jako bezbronne dzieciatko ˛ w ramionach swej matki . Wyrzuca siła ˛ ˙ woli złe my´ sli i staje si˛ e bezmy´ slna. co trzeba. Na pewno zrobi. który wział ˛ ˙ Ko´ desk˛ e w swoje r˛ ece. nie pozwala sobie razów. ze ´ Wr˛ ecz przeciwnie. a z otwartymi ramionami wita duchy nieczyste. a tylko ucisk ten pot˛ eguje. aby struga´ c nim odst˛ epców. ˛ tak wszystko ma poukładane. boi si˛ e zada´ c ból. Chyba pójdzie znowu na skarg˛ e do swego obroncy ´ – on jest taki porzadny. niczego mi nie brak . a nie boi si˛ e Boga i tylko Jemu umie grzecznie odmawia´ c. Nauczyciel wiedział. wi˛ ec mówi sobie: bogata jestem. we´ zmie hebel we własne r˛ ece. ze sciół z czasem zamiast podda´ c si˛ e obróbce . wzbrania si˛ e przed ukłuciem zazdro´ sci. i tak zreszta ˛ niektóre plamy na sumieniu bardzo trudno schodza. bo ten drugi jest zmarłym i dalekim niz ˙ jawi si˛ dla niej zbyt kłopotliwy. która woli widzie´ go przedstawił obraz fałszywej pobozno´ c Boga ˙ zmartwychwstałym i bliskim. si˛ e wióry. 89 . ˛ drzy ˛ godno´ sc ´ i chlub˛ e z krzyza Panskiego. Dlatego w osobie wdowy nachodzacej ˛ nienawidzacego ˛ Go s˛ edzie˙ sci. a traci swa ˙ wa.

C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA

˙ naWielkiego proroka posadziłaby ˛ o herezj˛ e i niewiar˛ e, poniewaz pisał: . . . duch mój omdlewa – dusza moja nie chce przyja´ ˛c pocieszenia1 . A gdzie indziej: – Krzycz˛ e, bo wzburzone jest moje serce2 . Oto jak szatan przenicowuje Bogu Ducha winne duszyczki, które wola ˛ słucha´ c dobrotliwych pouczen ´ i lekko strawnych poradników zamiast Panskich ´ rozkazów i postanowien. ´ – Tak mówi Pan – głosza ˛ i zaklinaja ˛ przez łzy i niewie´ scia ˛ bole´ sc ´ . . . Lepiej byłoby dla nich, gdy˙ by doszedł ich twardy i zimny głos, który kiedy´ s usłyszeli zydowscy zaklinacze: – Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy co´ scie za jedni?3 ˙ aby walczy´ Lepiej, bo przynajmniej wiedzieliby, z czym igraja ˛ i ze c o wiar˛ e, trzeba mocno przylgna´ ˛c do nagiej skały4 . ˙ Jeden jest obronca ´ i jeden oskarzyciel – obaj wy´ swiadczaja ˛ nam ła˙ ˙ sk˛ e, ale kazdy z innego powodu: pierwszy – poniewaz kocha grzeszników, drugi – bo ich nienawidzi. Pierwszy jest s˛ edzia ˛ i obronc ´ a ˛ za˙ sadzi, razem. Drugi takze ˛ ale za obronc˛ ´ e tylko si˛ e podaje, bo sprzyjaja ˛ jego zamysłom zbrodnie w majestacie prawa. Pierwszy jest prawy, ˙ pierwszego wara drugi wynosi si˛ e ponad prawo. Wierni wiedza, ˛ ze to poprosi´ c, a drugiemu nie opłaca si˛ e naprzykrza´ c nawet z powodu przeciwno´ sci losu. ˙ zyj ˙ a Dzieci maja ˛ na swoje usprawiedliwienie tylko to, ze ˛ i ufaja ˛ ˙ dorosłym, przynajmniej do czasu, gdy uwaznie im si˛ e nie przyjrza. ˛ ˙ ˙ My mamy tylko jednego powaznego znajomego. Przy Nim kazdy ˙ przewiduje to niebianska z nas jest głupszy, niz ´ ustawa, i tylko On jeden sprostał jej wymaganiom. Dlatego wr˛ ecz nie wypada si˛ e z Nim licytowa´ c. Wystarczy Go zna´ c i kocha´ c tak jak bli´ zniego swego, jak siebie samego, bo to On wybawia dusz˛ e ludzka ˛ z otchłani.
14 października 1998

1 Psalm 77:3-4 2 Psalm 38:6-16

3 Dzieje 19:13-20 4 Psalm 63:7-12

90

J EZUS POSZUKIWANY

O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów

+

+

+

Odsłona
˙ komu´ ˙ przyj´ Zakładam, ze s moze sc ´ ochota broni´ c tezy, jakoby Jezusowej wdowie akurat w tym miejscu Ewangelii Łukasza przysługiwało miano troch˛ e niewła´ sciwie ukierunkowanej, lecz szczerej ludz˙ kiej woli zado´ sc ´ uczynienia Bozemu prawu , podobnie jak starszemu bratu słynnego utracjusza1 zbrakło zaledwie odrobiny wyrozumiałos ´ ci dla karygodnych jakoby słabostek tego ostatniego . Wyjawi˛ e wi˛ ec ˙ ˙ od razu, co budzi moje zastrzezenia wobec powyzszego, bardzo popularnego konceptu. ˙ wraz z nia Przede wszystkim, przyjmujac ˛ t˛ e my´ sl, nalezy ˛ przyja´ ˛c ˙ iz ˙ Jezus nie miał waznego ˙ takze, powodu stawia´ c przed oczami swoich bli´ znich obrazu tak drastycznego nieporozumienia, jaki jest udzia˙ łem wdowy zabiegajacej ˛ o sprawiedliwo´ sc ´ u bezboznika. ˙ przypowie´ ˙ Skoro prawda ˛ jest (za Łukaszem), ze sc ´ dotyczy waznej powinno´ sci wierzacego ˛ wzgl˛ edem swego Wierzyciela, to porównanie niesprawiedliwego s˛ edziego do Boga w płaszczy´ znie kierowanych ˙ do obu intencji nie znajduje tu zadnego rozsadnego ˛ uzasadnienia mogacego ˛ pomóc komukolwiek nie upa´ sc ´ na duchu w staraniach o atencj˛ e Sprawiedliwego. Odium tej niejasno´ sci niechybnie spada na sylwetk˛ e Mistrza, owo˙ cujac ˛ nieufno´ scia ˛ kazdej trze´ zwo my´ slacej ˛ istoty. Moim zdaniem Galilejczyk nigdy by nie autoryzował takiego obrotu sprawy. Je´ sli wi˛ ec ta przypowie´ sc ´ istotnie jest o modlitwie (ja twierdz˛ e, 2 ˙ jest o czym´ ˙ nalezy ˙ by´ ze s wi˛ ecej), ze c w niej wytrwałym – a ponie˙ modlitwa nie wymaga fizycznej ani psychicznej siły, nawet słaby waz
1 Łukasza 15:25-30 2 1 Tesaloniczan 5:14

91

C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA – O DSŁONA

˙ si˛ ˙ Jezus nie moze e od niej wymawia´ c – to zakładajac ˛ roztropnie, ze ˙ banałów, nalezy ˙ spodzienie gadał sobie a muzom i nie mówił takze wa´ c si˛ e znale´ zc ´ w jego pouczeniu jaki´ s zdroworozsadkowy ˛ sens, któ´ etego wykładanym w innych sło˙ ry byłby zbiezny z zamysłem Swi˛ wach i miejscach Pisma. ˙ bardzo o to, zeby ˙ Owszem, Jezus był oryginalny, ale dbał tez Je˙ go słuchacze byli w stanie odnale´ zc ´ tropy jego ozywczych my´ sli tak˙ bez Jego pomocy, i zzymał ˙ ze si˛ e, ilekro´ c uczniowie stawiali Mu pytania, na które dawno winni byli pozna´ c jedyna ˛ prawdziwa ˛ odpowied´ z. Podobienstwo ´ Jezus wypowiada niedługo przed koncem ´ swojej ˙ w ich wn˛ ˙ posługi wobec uczniów, majac ˛ juz etrzach zyzny grunt dla prawd zakrytych przed innymi. Czy w takiej chwili mógłby widzie´ c sens absorbowania uczniowskiej uwagi jakim´ s pokr˛ etnym sylogizmem, dla którego brakuje jednej z przesłanek? Jaka ˛ rol˛ e pełni niesprawiedliwy s˛ edzia? Kim jest wdowa? Czemu w koncu ´ Jezus powatpiewa ˛ otwarcie, czy za powrotem zastanie na ziemi to, co przyszedł zaszczepi´ c? Pomy´ sl przez chwil˛ e, Czytelniku: Je´ sli stawiasz na kogo´ s w zawo˙ si˛ dach sportowych, b˛ edac ˛ do tego jego trenerem, to czy gdy zbliza e czas startu, b˛ edziesz mu kła´ sc ´ w uszy, jak uderza´ c, skaka´ c i unika´ c ciosów, czy raczej powiesz mu krótko, co b˛ edzie, je´ sli przegra? ˙ b˛ My´ sl˛ e, ze edac ˛ na miejscu mistrza w jakiejkolwiek wartej zachodu dziedzinie, zrobiłbym to drugie. ˙ ˙ – wbrew wszystkim, których opinie w tej spraA zatem uwazam tez ˙ Jezus uzył ˙ wtedy argumentu z górnej wie miałem okazj˛ e pozna´ c – ze półki, odwołujac ˛ si˛ e nie tyle do rozumu uczniów, którym oni wówczas jeszcze nie byli zdolni grzeszy´ c , ile do ich instynktu przetrwania , któ˙ wrogom prawdziwie dobrych wie´ ry podpowiadał im słusznie, ze sci ˙ si˛ ˙ nalezy e ogien ´ z nieba, handlarzom Słowa Bozego – t˛ egi bicz, zdrajcom za´ s stryczek, a nie kurort czy wytrze´ zwiałka. Według mnie, Jezus mówi w tej przypowie´ sci prosta, ˛ lecz bardzo konkretna ˛ rzecz: ostrzega ich przed skutkami ospało´ sci, folgowania

92

J EZUS POSZUKIWANY

O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów

własnemu widzimisi˛ e, braku wytrwało´ sci, nadmiernej troski o sprawy zewn˛ etrzne – w przykładzie zwienczonych ´ małym sukcesem staran ´ wdowy umieszczajac ˛ obraz konsekwencji braku mocnej wi˛ ezi ˙ z Por˛ eczycielem wiary. Mówi dokładnie, co stanie si˛ e z kazdym, je´ sli nie b˛ edzie si˛ e modlił bad´ ˛ z si˛ e zbiesi: ryczacy ˛ jak lew przeciwnik praw˙ go rodzona matka (znaczy si˛ dy urobi go tak, ze e, Ko´ sciół i Pan Jezus) nie pozna. Moim zdaniem jest to obraz skrajnego upo´ sledzenia władz poznaw˙ pewnej siebie demencji w sprawie wielu jednoznacznie czych, a takze brzmiacych ˛ poruczen ´ Ksi˛ ecia Pokoju. Słowem, jest to obraz złowrogi ˙ plasowa´ i nie mozna c go w szeregu zach˛ ecajacych ˛ zbawiennym przykładem ilustracji. ˙ Je´ sli ktokolwiek, nawet pozbawiona me ˛ zowskiej obrony wdowa, idzie szuka´ c wsparcia u kogo´ s w oczach wszystkich upodlonego w słu˙ ˙ szuka´ zbie złemu, to pobudek dla jej woli nalezy c po´ s ród złych za˙ innym w poznaniu prawdy, je´ mysłów, szkodzacych ˛ takze sli jej stara˙ ˙ nia maja ˛ by´ c poczytane przez innych za s ´ wiadectwo słuzbie Bozej. ˙ a Borykajac ˛ si˛ e z powyzsz ˛ wewn˛ etrzna ˛ sprzeczno´ scia ˛ przekładu, natrafiłem na dwa miejsca, w których kontrowersje tłumaczy zdaja ˛ si˛ e ˙ ˙ prawdopodobienstwo by´ c powazne, zwiastujac ˛ tym samym duze ´ cenzorskiej inwencji. ˙ W pierwszym z nich paradoksalnie najblizszy literze oryginału zdaje si˛ e by´ c najstarszy z przekładów, czyli Biblia Brzeska1 . Pozostałe zgodnie ˙ ˙ uzywaj a ˛ grubego eufemizmu (owijaja ˛ rzecz w bawełn˛ e). Przewaznie ˙ wierni powinni zawsze si˛ czytamy wi˛ ec w nich, ze e modli´ c i nie usta˙ sprawy wa´ c 2 , tak jakby drugi z czasowników miał dotyczy´ c takze modlitwy, podczas gdy tak naprawd˛ e odnosi si˛ e on raczej do ogólnej postawy wierzacego ˛ wobec zła.
1 I powiedział im tez ˙ podobienstwo ´ ˙ nalez ˙ ace, ˙ si˛ ˙ ktemuz ˛ iz e zawzdy modli´ c potrzeba a nie leniwie´ c. 2 Łukasza 18:1

93

C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA – O DSŁONA

Logicznie rzecz biorac, ˛ trudno i tutaj znale´ zc ´ uzasadnienie dla po1 gladu, ˛ jakoby słowo ustawa´ c oznaczało ustawa´ c w modlitwie – Jezus ˙ ˙ bowiem bardzo jasno mówi najpierw, ze nalezy zawsze si˛ e modli´ c, ˙ co zamyka mozliwo´ sc ´ kontrowersji w tej sprawie. Uznanie nast˛ epuja˛ ˙ odnoszacego cego po tym okre´ slenia jako takze ˛ si˛ e do modlitwy implikuje przypisanie Mesjaszowi bł˛ edu logicznego, a na pewno stylistycznego (pleonazm). ˙ nikt nie mówi: – Płyn Normalnie przeciez ´ cały czas do brzegu i nie ˙ nie jest mozliwe ˙ zatrzymuj si˛ e , poniewaz spełnienie pierwszego z nakazów, a niespełnienie drugiego. Ze skromnej perspektywy Stronga doskonale wida´ c, jak naciagany ˛ ˙ bywa sens drugiego ze słów wła´ snie po to, zeby narzuci´ c Czytelnikowi niezgodna ˛ z prawda ˛ my´ sl, jakoby Jezusowi chodziło tu o nieustawanie w modlitwie . Trzymajcie si˛ e z dala od zła , pozostawajcie poza jego zasi˛ egiem , nie dajcie mu si˛ e wciagn ˛ a´ ˛c – w s ´ wietle wskazówek uczonego tak wła˙ s ´ nie nalezałoby rozumie´ c znaczenie pokr˛ etnie wykładanego okre´ sle˙ nia. Nie bad´ ˛ zcie prózni, gnu´ sni, zarozumiali, szpetni, okrutni, nikczemni, podli, zepsuci, zło´ sliwi. Nie czyncie ´ krzywdy innym, a dobrem szafujcie z własnych, a nie z cudzych rezerw. ˙ uzasadnia kluCzy wykład tego wersetu brzmi tak dziwacznie, ze czenie i wybiegi tłumaczy? Chyba nie. Bardzo podobne strofy czytelnik bez trudu znajdzie w apostolskiej domenie władzy sadzenia. ˛ In˙ tencjonalne zaw˛ ezenie wymowy apostolskiej referencji ułatwia jednak przyj˛ ecie fałszywej wykładni całej przypowie´ sci i to z tego powodu figuruje w lekcjonarzach jako rzecz pewna i ustalona, podczas gdy jest ˙ zaledwie nieuwaznym domysłem. Druga kombinacja jest jeszcze dziwniejsza, a przełykana przez łatwowiernych neofitów jak bułka z masłem. W siódmym wersecie2 za sprawa ˛ przesadnej inwencji twórczej napotykamy orzech troch˛ e zbyt twardy do zgryzienia. Niech Czytel1 gr. ΕΓΚΑΚΕΙΝ 2 Łukasza 18:7

94

J EZUS POSZUKIWANY

O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów

˙ to przypadek kładzie mu w uszy my´ nik nie łudzi si˛ e, ze sl o zwło˙ sprawiedliwo´ ce w odpowiedzi na szczere pragnienie Bozej sci. By˙ zenajmniej – jest to czysta ludzka przemy´ slno´ sc ´ , za cel której słuzy stawienie oporów niesprawiedliwego s˛ edziego przed zado´ sc ´ uczynie˙ adaniu niem z ˛ wdowy z domniemana, ˛ analogiczna ˛ jakoby, cho´ c wyni´ etego wobec najzywszych ˙ kajac ˛a ˛ z czystszych pobudek , rezerwa ˛ Swi˛ ˙ pragnien ´ dzieci Bozych. ˙ Bóg lubi Przez t˛ e nadinterpretacj˛ e chrze´ scijanie od wieków sadz ˛ a, ˛ iz natr˛ etów, którzy z podobnym do wdowy uporem szturmuja ˛ urzad ˛ Sprawiedliwego . ˙ Zadne inne wyja´ snienie nie uzasadnia retuszu znaczenia oryginalnego słowa, które we wszystkich innych wystapieniach ˛ Strong tłu˙ maczy jako nieustajac ˛a ˛ cierpliwo´ sc ´ , wyrozumiało´ sc ´ , pobłazliwo´ sc ´ 1. Przy czym j˛ ezykowo słowo to wskazuje tutaj ewidentnie na cech e ˛, wła s ´ ciwo s ´c ´ podmiotu, a nie – jak chcieliby tego tłumacze mierzacy ˛ my´ sl Pansk ´ a ˛ własnymi konceptami – na jego czynno´ sc ´ . W zdaniu tym kłopotliwe słowo mówi wi˛ ec nam nie to, co Bóg robi , ale jaki jest. ˙ róznica. ˙ To w tym miejscu, wbrew pozorom, bardzo duza Poprawny co do zawartej w nim tre´ sci werset brzmiałby wie ˛ c: ˙ Bóg nie ujmie si˛ A czyz e za wybranymi wołajacymi ˛ do Niego we dnie ˙ i w nocy, samemu b˛ edac ˛ wobec nich cierpliwym? Nie jest to moze zr˛ eczna składnia, bo fragment jest trudny w przekładzie nawet w pol˙ skim, do´ sc ´ gi˛ etkim j˛ ezyku, ale nie mozna tu pomina´ ˛c oczywistego ˙ faktu uzycia czynnego imiesłowu, w dodatku w znaczeniu zupełnie odmiennym od preferowanego. Nawet na zdrowy rozum znacznie prostszym w tym zdaniu jest poj˛ ecie zestawienia staran ´ wiernych o pokój duszy ze znana ˛ powszech˙ nie gotowo´ scia ˛ ich Wierzyciela do wychodzenia im naprzeciw niz skonsumowanie do´ sc ´ nieoczekiwanego o´ swiadczenia o tym, jakoby ˙ lepszy od bezboznika ˙ ˙ powód, Bóg – chociaz – miał jednak jaki´ s wazny ˙ by zwleka´ c w najzywszej sprawie swoich wybranców ´ .
1 gr. ΜΑΚΡΟΘΨΜΕΙ

95

pod˙ ˙ sci w oryginale nie ma. ˙ ˙ łatwo odpowiedzi na pytanie. chyba ze e z wilkami w jaki´ s nieczysty układ – powiedzmy: owca raz na jaki´ s czas za ochron˛ e (i´ scie mafijna) ˛ przed niegodziwo´ scia ˛ krzywdzicieli. Zupełnie jak w naszej przypowie´ sci o protekcji przez złego przed gorszym – to w koncu ´ znane wszystkim dobrze Kajfaszowe prawo1 . toby napluł bajarzowi w twarz. to druga rzecz. pobłazliwo´ sc ´ Boza ˙ ˙ zeby Bóg nie musiał si˛ e zapiera´ c samego siebie na zyczenia nieskromnych fantastów. nie. Aplikatorzy tej pseudoduchowej uzywki niech e ˛ tnie zauwazaj ˛ ˙ wielomówstwo nigdy nie nalezało ˙ ze do Panskich ´ recept na odnow˛ e 2 ˙ zycia i wiary . Uwazny Czytelnik nie uzyska tez ˙ cz˛ dlaczego prosty spójnik grecki łacz ˛ acy ˛ równowazne es ´ ci zdania na podobienstwo ´ polskiego i albo a w tym jedynym bodaj miejscu Biblii ˙. ˛ Słuzy staw˛ e doktrynalna ˛ dla doniosło´ sci roli modlitewnych kołowrotków. bo od zarania dziejów było dobitnym s ´ wiadectwem 1 Jana 11:47-53 2 Mateusza 6:5-8 96 J EZUS POSZUKIWANY . w kółko. . i gdyby Łukasz co´ s takiego usłyszał. bezmy´ slnie powtarzanych zdrowa´ sków czy ojczenasz w intencji okazania rzekomo ordynowanej przez Pana wytrwało´ sci w modlitwie . a nie pogładził go po jego ˙ ˙ to jedna rzecz. Niestety.C ZARNA WDOWA I WESOŁA WDÓWKA – O DSŁONA Nie. ˙ ˙ a. a pilnowanie. wokół r˛ ekojmi bezboznika bije w oczy kazde Opaczno´ sc ´ obiegowych wykładów przypowie´ sci mogłaby si˛ e zda´ c ˙ jednak obłudnikom za podCzytelnikowi stosunkowo niewinna. ze ˙ ˙ roztropne stworzenie. jest tłumaczony niezgodnie ze swoja ˛ naturalna ˛ funkcja ˛ jako chociaz ˙ by spełni´ c rol˛ e partykuły uwydatniajacej ˛ kontrast. . To nie jest ten Bóg i nie ta bajka. kołtunach. rozbiezno´ sc ´ . ˙ ˙ wdał si˛ Kazdy przewodnik stada dobrze to rozumie. czas gdy akurat tutaj zadnej rozbiezno´ Drugi z członów zdania jest bowiem drugim wzmacniajacym ˛ prorocka ˛ emfaz˛ e argumentem (obok staran ´ wierzacych) ˛ za przyj˛ eciem pro˙ absurd zabiegów wdowy dla swojej sprawy stej Jezusowej prawdy.

O tkliwo´ sci i ograniczeniach umysłowych demonów umysłowego lenistwa. o którym Łukasz wła´ snie napomyka w krótkim 1 wprowadzeniu do rzeczowej i rozumnej przestrogi Nauczyciela. 25 grudnia 2011 1 Łukasza 18:1-2 97 .

˙ bardziej Ojciec niebieski da Ducha Swi˛ swoim. kto´ s z jego uczniów rzekł do niego: Panie. Powiadam wam. kto prosi. majac ˛ ˙ ycz mi trzy chleby. gdy syn b˛ edzie go prosił o chleb. ˙ eli nawet nie dlatego wstanie i da mu. drzwi juz ˛ ˙ ku. z ˙ e jest jego przyjacielem. a nie mam mu co poda´ albowiem przyjaciel mój przybył do mnie. i nie wód´ grzechy nasze. a b˛ edzie wam ˙ dy bowiem. A ja wam powiadam: Pro´ scie. dzieci moje sa ˛ ze mna ˛ w łóz e wsta´ c i da´ c ci. znajduje. Wtedy rzekł do nich: Gdy si˛ e modlicie. dane. albowiem i my odpuszczamy kaz z nas na pokuszenie. który´ s jest w niebie. kołaczcie. Kaz ˙ jest taki ojciec otrzymuje. a kto kołacze. nie mog˛ zamkni˛ ete. a kto szuka. da mu kamien? ´ Albo gdy b˛ edzie ˙ a? Albo gdy b˛ go prosił o ryb˛ e. poz ˙ y. przyjaciela. jak w niebie ˙ dy dzien. a znajdziecie.A gdy On w pewnym miejscu modlił si˛ e i zakonczył ´ modlitw˛ e. ale nas zbaw ode złego. ˙ sa A tamten z mieszkania odpowiada mu: Nie naprzykrzaj mi si˛ e. którzy go prosza. który. b˛ edac ˛ w podróz c. chleba naszego powszedniego daj nam na kaz ´ i odpu´ sc ´ nam ˙ demu winowajcy swemu. tak i na ziemi. s ´wi˛ ec ´ si˛ e imi˛ e twoje. o ilez ˛ Ewangelia Łukasza 11:1-13 . temu otworza. którzy jeste´ scie z ´ li. I rzekł do nich: Kto´ s z was. a otworza ˛ wam. ile potrzebuje. jak i Jan nauczył uczniów swoich. da mu skorpiona? Je´ sli wi˛ ec wy. to dla natr˛ jez ectwa jego wstanie i da mu. naucz nas modli´ c si˛ e. da mu zamiast ryby w˛ ez edzie prosił o jajo. szukajcie. bad´ ˛ z wola twoja. ˛ Gdziez po´ sród was. przyjd´ z Królestwo twoje. umiecie dobre dary dawa´ c dzieciom ´ etego tym. mówcie: Ojcze nasz. idzie do niego o północy i mówi mu: Przyjacielu.

Gdy˙ by co pobozniejsi chrze´ scijanie nie pami˛ etali. po Pi´ smie i po ludzkich głowach. ˙ słowo Jezus . upchni˛ ety gdzie´ s dla przyzwoito´ sci albo dla ozdoby jak krzyzyk na piersi albo jak samotna wisienka po´ srodku duchowego tortu. ˙ takie bł˛ Dzisiaj wierni wiedza. dlatego staraja ˛ si˛ e zna´ c swego Przewodnika i poda ˛za´ go s ´ ladem. dobrego człowieka. Ale w Ko´ sciele. brakowało im mocy. która ˛ natchnał ˛ ich dopiero Duch Swi˛ ty. Jezus jest maDzisiaj miło´ sc ´ jest wi˛ ekszym słowem niz ˙ ły. tylko nie mogli sobie ´ eporadzi´ c. sentymentalny obraz wniebowzi˛ etej istoty. my´ slac ˛ troch˛ e tak: – Uczniowie mieli dobre ch˛ eci. Je´ sli najwybitniejsi z nich chcieli wi˙ mogło roi´ dzie´ c Samarytan w ogniu. tak jak za dni uczniów Jezusa. totez e równiez ˙ sci. t˛ e ja´ sniejsza ˛. Czytelnicy Biblii oceniaja chwalebne porywy pobozno´ ˛ je łaskawiej. chciwo´ sc ´ i pycha maja ˛ jednak równiez ˙ uczniom zdarzały si˛ ˙ na pozór ga ˛ stron˛ e. dobre ch˛ eci bywaja ˛ cz˛ esto niczym glejt od wójta. to cóz c si˛ e pozostałym. Popełniali jedynie drobne pomyłki – zamiast w lewo. ze ˛ wnioski z uczniowskich pomyłek i unikamy ich jak ognia. który kiedy´ s zapewnił s ´ wiatu lepsze jutro .W IARA I DOBRE CH ECI ˛ ˙ wazny s˛ edzia mógłby dzisiaj z czystym sumieniem uzna´ c uczniów Jezusa za hołot˛ e. ale pod warunkiem. Mozna im wybaczy´ c ich nie´ swiadomo´ sc ´ i głupot˛ e. szli w prawo. bo dla jednych i drugich łaska to luksus U . ˛ ze edy w górach i na morzu bywaja ˛ ˙ c jekosztowne. ˙ i na odwrót. to kobiety milkna. który uprawnia posiadaczy łaski ˙ do harców po ziemskich bezdrozach. ˛ a m˛ ezczy´ zni spuszczaja ˛ wzrok. Ano ˙ ˙ wyciagamy mozna. ˙ matka znaczy wi˛ ˙ ojciec W Ko´ sciele powszechnym wcia ˛z ecej niz ˙ i kiedy mowa o Ojcowskim miłosierdziu. z Jezusa pozostałaby jedynie nalepka na samochodzie lub mdły. ˙ druIstna zgroza! Nienawi´ sc ´ . co było i jest wola ˛ Mistrza.

tak sa ˛ łaskawi. który ma. ze scijanie nic innego nie robia. a takze cieszyli si˛ e bar˙ ˙ udzielona dziej rejestracja ˛ imion w ksi˛ edze zycia niz ˛ im władza ˛ nad ˙ demonami. zeby Marta wreszcie usiadła przy swej zasłuchanej 2 ˙ siostrze . ˛ Dla drugich zaja´ snie˙ je upragnionym zyciodajnym blaskiem. ze ˛ czym pr˛ edzej pobiec do swego przyjaciela ˙ ˙ i pozyczy´ c od niego trzy chleby. Totez s przychodzi do nich o północy1 . jest i b˛ edzie ofiara. Potrzeb jest wiele. Dla jednych pozostanie go´ sciem. ˛ ze sc ´ niezupełnie ˙ dogadza jego zyczeniom. zeby uczniowie nie chcieli by´ c tak bardzo podobni do jego kuzyna Jana3 . Wolałby. drudzy mi dusz˛ e. ale my´ sla ˛ o nim jak o kłopotliwym natr˛ ecie. czym jest łaska. bo w ich oczach był. Maja ˛ go za przyjaciela. Zdai zbytek.W IARA I DOBRE CH ECI ˛ ˙ kłopot. wałoby si˛ e. a najcz˛ es ´ ciej po prostu duzy ˙ chrze´ ˙ a. komu i czym chca ˛ usłuzy´ on naprawd˛ e od nich oczekuje. jakby nie mieli własnych. ˙ Bo ten pot˛ ezny i miłosierny go´ sc ´ przychodzi zawsze o niespodziewanej porze. zeby uczony w Pi´ smie nie wzgardził samarytan´ ˙ ˙ o diabła za ska ˛ posługa ˛4 i zeby faryzeusze nie podejrzewali Go wcia ˛z skóra ˛5 . ˙ gdy kto´ jakby dawno zapomnieli. ˛ kiedy wszy˙ ten niestruscy chca ˛ spa´ c – kiedy sa ˛ zm˛ eczeni o wiele bardziej niz ˙ dzony podrózny. wszystko to. ˛ ze ˛ nawet. nie pami˛ etaja. który mógł chyba wybra´ c sobie dogodniej˙ ich ofiarno´ sza ˛ por˛ e na odwiedziny. ˙ musza Wiedza ˛ tylko.36-37 5 Łukasza 11:14-15 100 J EZUS POSZUKIWANY . o dziwo. oliw˛ e i wino. zeby godnie przyja´ ˛c przybysza. gdy oliwa si˛ e dopala i knoty lamp wiotczeja. który nasyci zn˛ ekana ˛ zmora˙ c Go na przemian. ˛ kim jest. ˛ tylko słuz ˛ Tak sa ˛ ˙ wrazliwi na potrzeby innych. Nie rozumieja. czego nam brakuje: chleb. jakby tamten miał umrze´ c z głodu przed s ´ witem. Pierwsi b˛ eda ˛ Mu kadzi´ c i poniza´ 1 Łukasza 11:6 2 Łukasza 10:38-42 3 Łukasza 11:1 4 Łukasza 10:25-29. ˙ Bo On wolałby. Tak sa ˛ przej˛ eci swoja ˛ do˙ nie wiedza ˙ c i czego broczynno´ scia. bo modlitwa w duchu i w prawdzie przychodzi sama ˙ zeby ˙ wraz z powszednim chlebem i wola ˛ Ojca. który potrzebuje ofiar.

co si˛ e da. tak bardzo długo! Nasze 1 Rodzaju 32:22-31 101 . Słowa naszego go´ scia połyskuja ˛ czasem jak stal ze zbrojowni. ˛ Nie nasyca ˛ si˛ e ˙ z jego rak tez ˛ ci. ˙ to nie diabeł nam si˛ Jezus wyra´ znie dał do zrozumienia. jak to dobrze. ze szatanskiej ´ trójcy i zamiast zachowa´ c dusz˛ e. nieubłagane. jakim jest. bo podobno nie´ zle za to płaca ˛ tam w niebie. ze e na˙ cz˛ przykrza. A je´ sli ˙ przyjacielska pozyczka ˙ komu´ s si˛ e zdaje. Chcemy w koncu ´ by´ c cierpliwsi niz wo´ sc ´ tak rzadko nas dziwi i pociesza. Panie. Chyba jednak nie zwróca. dopóki mi nie pobłogosła1 wisz. po plecach przechodza ˛ nam ciarki. którego cierplibrem. i powiedza ˛ Mu jak kiedy´ s Jakub aniołowi. ze ˙ jeste´ juz s. Tylko z jednym mamy kłopot. który jest naszym do˙ sam Pan. ale przeciez c nieprzyjaciół. Chcemy okaza´ c si˛ e sprawiedliwi przed Sprawiedliwym. ˛ Bo ten cichy i ubogi przyjaciel przychodzi zawsze tylko po najcenniejsze skarby na tej ziemi. miłosierni przed Miłosiernym. którzy jak on wola ˛ ciało za zasłona ˛ ze słów od wcielonego słowa. który czyni pokój. Sa ˛ jak dawniej: twarde. ale ze esto to my zaczynamy naprzykrza´ c si˛ e jemu. ostre i nieznoszace ˛ sprzeciwu – chciałoby si˛ e powiedzie´ c: niedelikatne. gdy wchodzi ten. pragniemy by´ c dobrzy dla tego. wi˛ ec staramy si˛ e Go znie´ sc ´ w pokorze. Bo nie potrzeba trzech chlebów temu. Trudno Mu to wyba˙ Bóg kazał nam kocha´ czy´ c.Przyjaciel w godzinie duchów przyjma ˛ Go takim. kiedy co´ s powie. ze jest lepsza od przyjaciel˙ wraz z chlebem przyjmie jad skiej posługi. chcemy uporzadkowa´ ˛ c wszystko. jakby stawał naprzeciw nas najgro´ zniejszy przeciwnik. Chcemy posprzata´ ˛ c wła´ snie wtedy. który sam jest chlebem. to Ty. straci ja. Czasem. Tak długo na Ciebie czekałem. dokładnie wtedy. gdy wschodziła zorza: – Nie puszcz˛ e Ci˛ e. gdy wchodzi Czysty. który zaprowadza wszelki ład. chcemy uspokoi´ c si˛ e na sama ˛ my´ sl o obecno´ sci tego. On chce usłysze´ c ˙ ˙ od kazdego z nas tylko jedno: – Ach. niech liczy si˛ e z tym. Na pewno zwróca ˛ nam za te trzy chleby zdobyte w s ´ rodku nocy. ilekro´ c staje przy nas Duch prawdy.

Byłoby to ponizej sci. Nie sa ˛ dla psów i s ´ win.3 Klejnoty ludzkiej wiary nie sa ˛ dla lichwiarzy. a zobaczysz. ˙ była ona ze ˛ daj mi swa ˛ godno´ sc ´ i dum˛ e. które widza ˛ pokarm i leze. Poddaj si˛ e Panu. twoich chlebów. bo ci˛ e na to nie sta´ c. Daj mi swoja mi to. chc˛ e u ciebie zamieszka´ c. az ˙ tylko do ciebie. a zobaczysz. Dlatego nie warto budzi´ c o północy sług ojca kłamstwa i wszelkiej przewrotno´ sci. ze ˙ sci. a nie chca ˛ zna´ c Dawcy. Przeciez ja dusz˛ e dla Ciebie połoz˛ Ale On wtedy przemawia łagodnie. wyrzeknij si˛ e swej niezalezno´ ˙ ona zelaznym jarzmem dla ciebie i twoich bliskich. co nalezy ˛ wolno´ sc ´ . twojej pokory. Nie sa ˛ dla tych. ˙ była niewola. nie rozszarpały was. Uwierz raczej temu. niz ˙ ˙ e błyskotek. tylko wiary? Przeciez ˙ ˙ e 1. nie bior˛ zesz oczekiwa´ c. bo gdy zwlecze si˛ e ˙ si˛ ˙ spłaci´ ˙ ze swego barłogu. lecz stanowczo: – Nie chc˛ e twoich ofiar. by ich snad´ z nie podeptały nogami swymi i obróciwszy si˛ e. 1 Jana 13:36-38 2 Mateusza 11:27-30 3 Mateusza 7:1-6 102 J EZUS POSZUKIWANY . ´ ˙ które si˛ egaja ˛ po dar. My´ sl i przestrog˛ e Jezusa ukryta ˛ przed chciwymi oczami jego uczniów streszcza jeden werset Ewangelii Mateusza: Nie dawajcie psom tego. twojego po´ swi˛ ecenia. którzy przyjaciół maja ˛ za natr˛ etów zakłócajacych ˛ ich s ´ wi˛ ety spokój. Dam ci wi˛ ecej. I nie jestem przejazdem. i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze.W IARA I DOBRE CH ECI ˛ serce cz˛ esto cofa si˛ e przed tym blaskiem i mówi: – Tylko tyle chcesz ˙ ja oddałbym wszystko dla Ciebie! ode mnie. który ci˛ e zna i za ciebie por˛ eczył. ˙ mojej godno´ ˙ dasz co zewn˛ etrzne. lecz Ja jestem cichy i pokornego serna mnie i ucz si˛ e. tylko przywróci´ c blask temu. co masz. to okaze e w koncu. ´ ze c jego pozyczki nie ˙ sposób. a zobaczysz. ale Ja nie bior˛ e na jałmuzn˛ e tego. Nie r˛ ecz za nieznajomych. ze ca 2 . Spójrz ˙ to nie ty. Nie chc˛ e ci nic ˙ mozabra´ c. co s ´wi˛ ete. ale nie widza ˛ r˛ eki. a b˛ edziesz panowa´ c. a co gorliwsi moga ˛ straci´ c zycie na usługach diabła. Czekam. ze ˙ była pycha ˛ i buntem.

Ale Pan zna tych. chyba ze dzo mu si˛ e naprzykrzaja. 1 Łukasza 11:9-13 2 Mateusza 5:3-12 3 2 Koryntian 5:14-17 103 . ˛ a mno˙ acych z ˛ si˛ e jak grzyby po deszczu. Tylko ten Ojciec dotrzymuje słowa i nie pozycza . lecz daje 1 dobre dary swoim dzieciom .Przyjaciel w godzinie duchów Cielesne oczy uczniów widziały dwóch przyjaciół. ale Jezus wie˙ dobry jest tylko jeden z dwóch ojców: ten. i których nie chce ˙ niesforni przyjaciele jego przeciwnika barbudzi´ c o północy. którzy gł˛ eboko wierza. wyeksponowane jedynie dla kontrastu z postawa ˛ wierno´ sci danemu przez Boga słowu obietnicy. 22 października 1998 + + + Odsłona Nie jestem dzisiaj pewien – jak napisałem trzyna´ scie lat temu – czy ˙ w zwróceniu si˛ e do przyjaciela o północy o pozyczenie trzech chle˙ dopatrywa´ ˙ bów nalezy c si˛ e duzego duchowego ryzyka . jak On chce. a nie po to. którym dogadza. które stronia ˛ jak moga ˛ od miecza. ˛ ze wielkich przyjaciół poznaje si˛ e w wielkiej biedzie3 . jak umie. A ujrza ˛ ˙ prawdziwie Go ludzie czystego serca2 – ci. Nielicznym tylko brakuje Cudownego Doradcy. jak my chcemy. bo wola ˛ ˙ mi˛ ekka ˛ kadziel ˛ doradców biegłych w zyciowych bolaczkach. który posłał swego dział. Ojciec kłamstwa nie ma syna – ma tylko dzieci. którzy sa ˛ jego i którzy czekaja ˛ wytrwa˙ ˙ le. az przyjdzie i zabije bezboznika tchnieniem swoich ust. Modne sa ˛ jedynie duchowe rozterki. by składali Mu bałwochwal˙ cze ofiary. Raczej widz˛ e ˙ w tym s ´ wiadectwo ju z maj acego ˛ miejsce uwikłania w szatan´ skie szalbierstwa. A Duch Jezusa rozdziela je na szcz˛ es ´ cie nie tak. ˛ T˛ esknota i pragnienia duszy nie sa ˛ dzisiaj w modzie. lecz tak. ze Syna grzesznikom na ratunek.

W szeregu ostatnich Mesjanskich ´ niepowodzen ´ Łu˙ kasz stawia swoim czytelnikom przed oczami obraz powaznego nieporozumienia co do niebianskich ´ priorytetów. gdzie dochodza ˛ do gło1 ˙ su urazone apostolskie ambicje . ˙ jest. na co Mistrz naprawd˛ e ma apetyt . ze 1 Łukasza 9:51-56 2 Łukasza 10:1-20 3 Łukasza 10:25 4 Łukasza 10:38-40 5 Łukasza 11:5-8 104 J EZUS POSZUKIWANY . nie osiagaj zalezno´ ˛ ac ˛ w tym trudzie zadowalajacego ˛ wyniku. ˛ jej zaprzeczenie. ze ˙ nie atencj˛ e dla mesjanskiej ´ woli rózni wypływa ona z wielkiej sympatii dla Galilejczyka. podobnie jak w przypowie´ sci o wdowie i nie˙ w tym działaniu widzie´ sprawiedliwym s˛ edzim. nie powodowałaby u swej siostry odczucia. i jes ´ li porówna´ c jej zachowanie z zachowaniem człowieka fatygujacego ˛ swego przyjaciela w s ´ rodku nocy w sprawie trzech chlebów dla przy˙ łatwo naby´ byłego w go´ scin˛ e drugiego przyjaciela. Po powrocie siedemdziesi˛ eciu dwóch uczniów z wyprawy na wroga prawdy Jezus aplikuje swoim podopiecznym kolejna ˛ korekt˛ e ich nieco zbyt triumfalnej marszruty. ˛ mniej wygodna ˛ perspektyw˛ e2 . Gdyby Marta wiedziała. ˙ zdaje si˛ Nagabujacy ˛ Mistrza o zakon uczony3 takze e mie´ c raczej Bo˙ ˙a ga przed oczami niz – co korzystniejsze – za plecami i jego nie´ swiez ˛ ˙ od uczniowskiej zaledwie to.W IARA I DOBRE CH ECI ˛ – O DSŁONA Na pewno jednak. jakoby to Jemu wła´ snie (a nie jego słuchaczom!) brakowało jakich´ s niecierpiacych ˛ zwłoki posług. ˙ wraz z niespoktórego perspektywa nie bierze nawet pod uwag˛ e. z duchowa Tak tez ˛ potrzeba ˛ nocnego natr˛ eta . waz ˛ si˛ e udzieli´ c swojej siostrze małodusznej reprymendy w bardzo niestosownej chwili4 . mozna c cennej odkrywczej intuicji odno´ snie celu majacego ˛ wkrótce wyj´ sc ´ z ust Nauczy5 ciela podobienstwa ´ . moim zdaniem. opatrzone gorszac ˛a ˛ Jezusowa ˛ ironia. nie mozna c postawy. której oczekuje od swoich wybranców ´ Stwórca – jest to wr˛ ecz. Na nast˛ epny du˙ aca chowy szturchaniec zasługuje Marta. zalecajac ˛ troch˛ e inna. Uwag˛ e uczniów Jezus stara si˛ e nieustannie koncentrowa´ c na swojej ˙ sci od Ojcowskiej woli.

dobrouczynkowej chluby od przeciwnika prawdy. co si e ˛ posiada (nawet gdy jest to tylko chwila czasu lub kromka chleba). Czemu za˙ ˙ wła´ kłada´ c. gdyz oraz w czyim imieniu maja ˛ zanosi´ c swoje poselskie petycje 2 . widzac ˛ gotowo´ sc ´ uczniów ˙ nie był. by podkre´ sli´ c honor podejmowania go´ scia tym. ˙ w ogóle go´ z czym . Wła´ snie dlatego.Przyjaciel w godzinie duchów dziewanym go´ sciem weszło pod jego dach wszystko. ˙ nawet przez moment nie sa ze ˛ w stanie postawi´ c si˛ e na miejscu ´ Swi˛ etego. czyli kogo´ s. obłud˛ e uczonych aspiruja˛ cych do przywi˛ edłych laurów czy nadgorliwo´ sc ´ jego własnych pupili ˙ po zyczaj acych ˛ niejako mizerny tytuł do własnej. ˛ W polszczy´ znie ukuto nawet powiedzenie czym chata bogata . poniewaz e nie to. co jest ˙ ˙ u skromnych ludzi liczy si˛ si˛ e w stanie pozyczy´ c. a nie tym. czego on sam ˙ jego gopotrzebuje. wychodzac do nauki modlitwy. który widzi pomieszanie Marty. do kogo nim przed zesłaniem Ducha. Cier˙ tym ostatpliwie ukazany uczniom konspekt modlitwy nie posłuzył ˙ ci nie bardzo wiedzieli. ´ 1 Łukasza 11:1-4 2 Jan 16:22-27 105 . ze snie Zyd pozostawi swojego drogiego go´ scia zakłopotanym niezdrowym nadmiarem kierowanej w jego intencji gospodarskiej fatygi? Chrze´ scijan tak okrutnie gorszy owa dobrotliwa Jezusowa ironia. i akurat temu go´ sciowi wr˛ ecz uchybia my´ sl. Jednak człowiek majacy ˛ czyste sumienie nie b˛ edzie miał oporów przed skonsumowaniem własnego niesmaku na widok kolejnego ˙ ˙ acej uczniowskiego wykwitu niezbyt uzytecznych w biez ˛ chwili wysił˙ scia ków dorównania pobozno´ ˛ adeptom nauki Jana Chrzciciela1 . z kim sam Mistrz ma osobiste twarde porachunki. jakoby Mistrz był zachwycony. ze ˙ spodarz miałby po´ spiesznie cokolwiek dlan ´ pozycza´ c od zaspanego sasiada. ale ze sc ´ pojawił si˛ e w ich progach. pokazał im w podobienstwie. ˙a Ws ´ wietle Łukaszowego protokołu grzeszy duz ˛ arogancja ˛ domniemanie. ze ˛ naprzeciw małym ambicjom swych pupili.

lapidarny – i´ scie lekarski protokół stanu ich duszy. niz mujac ˛ za niewła s ´ ciwy wzorzec postawy upostaciowany w woli po˙ zyczenia ws ´ rodku nocy trzech chlebów.W IARA I DOBRE CH ECI ˛ – O DSŁONA czym ryzykuja. o której zaden ze zgromadzonych przy Mesjaszu wówczas nawet nie s ´ nił – nie mógł zatem jej otrzyma´ c. która w ustach Jezusa czyni ewidentnie niedorzeczna ˛ wol˛ e zakłopotanego gospodarza czym´ s obcym dla uczniów. gdzie Jezus porównuje wprost warto´ sc ´ co˙ acych dziennych ojcowskich prerogatyw słuz ˛ dobru dzieci z warto´ scia ˛ przywilejów. ˙ Przeczuwajac ˛ ten spory dysonans mi˛ edzy obrazem naduzywaj ace˛ go sasiedzkiej ˛ uprzejmo´ sci natr˛ eta a statusem szczerych pró´ sb dzieci ˙ Bozych. W bibliach Warszawskiej. 106 J EZUS POSZUKIWANY . . ale wy˙ słowo dopiero miało nikało to. pojmujac ˛ zarazem. ?. która ˛ Mistrz chciał wesprze´ c swoja ˛ zach˛ eta ˛ ˙ siła do si˛ egni˛ ecia po dar Bozy. ze si˛ e wypełni´ c na wierzacych ˛ w Synowska ˛ r˛ ekojmi˛ e dla ich najpilniej˙ szej potrzeby osobistego zbawienia. wyłacznie ˛ z tego. . ˛ któ˙ ˙ skomponowa´ rej w zaden sposób nie mozna c ani z gospodarska ˛ wiel˙ ko´ scia ˛ Ojca niebieskiego. ile tak naprawd˛ e jest warta. ˙ z was. Tymczasem jest to zwykłe zdanie oznajmuj ace. ˛ Zapewnienie o woli dotrzymania przez Ojca słowa obietnicy musiało mie´ c dla tamtejszych słuchaczy wymiar nieco abstrakcyjny. idzie do niego o północy i powiada. a nie precyzyjny. tłumacze usiłuja ˛ przypisa´ c podobienstwu ´ rol˛ e retoryki. Je´ sli przyjmie si˛ e go za dobra ˛ monet˛ e małej wiary . Nikt tam o nic nikogo nie pyta! Pytanie pada w dalszej cz˛ es ´ ci wykładu. . ˛ je´ sli nadal zbyt wysoko b˛ eda ˛ ceni´ c warto´ sc ´ własnych aspiracji. według mnie. jak gdyby miało Gdanskiej ´ i Brzeskiej czytamy wi˛ ec: – Któz to by´ c skierowane do uczniów pytanie. ani z wielko´ scia ˛ unizenia Panskiego ´ Sługi. ˙ obroni´ ˙ przyjNie mozna c wewn˛ etrznej logiki pouczenia inaczej. ˛ które najlepiej chyba oddaje Biblia Poznanska: ´ – Kto´ s z was ma przyjaciela. ˛ rzeczy pozostaje si˛ e z analogia. co skutkuje rozdwojeniem osadu ˛ Nauczycielskiego zamysłu i niedowładem w stosowaniu wyciagni˛ ˛ etych przezen ´ otwarcie wniosków. jakimi obdarza wierzacych ˛ Duch Wszechmogacego. .

ale nie jak natr˛ eci chcacy ˛ co´ s pozyczy´ c ˙ od mozniejszego czy chwilowo lepiej sytuowanego bli´ zniego. nie próbujac ˛ – jak na załaczonym ˛ przez wiernego Łukasza obrazku – niezr˛ ecznie konkurowa´ c z dziełem i miara ˛ dokonan ´ Sprawiedliwego. wierzac. by za wszelka ˛ cen˛ e zado´ sc ´ uczyni´ c wasko ˛ poj˛ etym regułom dobrych oby˙ jeste´ ˙ czajów. a temu wła´ snie nieznanemu przez was Ojcu zalezy by´ scie od tego długu byli wolni. 9 stycznia 2012 1 Apokalipsa 14:13 107 . Jan t˛ e norm˛ e ujmuje najzwi˛ ez ´ lej. piszac ˛ w Objawieniu1 o zasłu˙ zonym odpoczynku dla błogosławionych umarłych w Panu . ˙ bardziej niz ˙ wam.Przyjaciel w godzinie duchów ˙ Pro´ scie wi˛ ec i kołaczcie. Pro´ scie. któ˙ ˙ ˙ ich uczynki ida rych wyróznia spo´ sród wielu zywych to. ze ˛ za nimi. ˛ ze scie dłuznikami mojego Ojca w niebie.

która ˛ zgubiłam. zwołuje przyjaciół i sasiadów. ˛ mówiac ˛ do nich: ˙ odnalazłem moja Weselcie si˛ e ze mna. ˛ gdyz ˛ zgubiona ˛ owc˛ e! Powiadam wam: Wi˛ eksza b˛ edzie rado´ sc ´ w niebie z jednego grzesznika. zwołuje przyjaciółki oraz sasiadki ˛ i mówi: Weselcie si˛ e ze mna. Faryzeusze za´ s i uczeni w Pi´ smie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. az A znalazłszy. Albo. Powiedział im wi˛ ec takie podobienstwo: ´ Któz a zgubi jedna ˛ z nich. majac ˛ dziesi˛ ec ´ drachm. ˛ az ˛ odnajdzie? A odnalazłszy. który si˛ e upami˛ eta. ˙ z dziewi˛ niz ec ´ dziesi˛ eciu dziewi˛ eciu sprawiedliwych. który si˛ aniołów Boz e upami˛ eta. którzy nie potrzebuja ˛ upami˛ etania. która niewiasta. I przyszedłszy do domu. ˛ ˙ znalazłam drachm˛ gdyz e. Taka. ˙ z was. Ewangelia Łukasza 15:1-10 . nie pozostawia dziewi˛ ec ´ dziesi˛ eciu dziewi˛ eciu na pustkowiu ˙ ja i nie idzie za zagubiona. aby go słucha´ c. jest rado´ sc ´ w´ sród ˙ ych nad jednym grzesznikiem. nie wymiata domu i nie szuka gorliwie. nie bierze s ´wiatła. gdy ma sto owiec. gdy zgubi jedna ˛ ˙ znajdzie? drachm˛ e. mówi˛ e wam.˙ ali si˛ A zbliz e do niego wszyscy celnicy i grzesznicy. kładzie ja ˛ na ramiona swoje i raduje si˛ e.

Mogli liczy´ c na łask˛ e tylko ci. Strózom pra˙ miłosierdzia maja wa obca była my´ sl. co naprawd˛ e cieszy serce Ojca i jego aniołów. ze e zbawi´ c. nie oszukiwali. kiedy wobec wszystkich zgromadzonych opowiadał dwie bli´ zniacze przypowie´ sci o tym. ze e sa ˛ złodziejami ˙ Mesjasz moze ˙ i chce przy nich usia´ i oszustami. ze na miłosierdzie. ni – i uchwycili si˛ e tego przeczucia jak rabka ˛ królewskiej szaty – ze ˙ czym zawinili. ˙ ten wielki wa ˙ o goł˛ Nie rozumieja. ˛ kto i ile nagrzeszył. ze ˛ dostapi´ ˛ c nieudacznicy i utracjusze. który jakoby cieszy Ojcowskie serce tym. którzy nie kradli. sa ˛ za to przekona˙ to. ˛ ze ˛z ebiej duszy chciał za wszelka ˛ ˙ cen˛ e w´ slizgna´ ˛c si˛ e do wyniosłej twierdzy kazdego ludzkiego serca. nie bojac ˛ splami´ c si˛ e ich nieczysto´ scia. Chrze´ scijanie upar˙ li si˛ e. lecz to. pragnacy ˛ jedynie odrobiny przyzwolenia na swoje istnienie – ci. ˙ nie zerkali ukradkiem na niewie´ scie wdzi˛ eki. ˙ ci ludzie naprawd˛ Uczonych gorszyło nie to. ze ˛sc ´ . a im bardziej tego sobie zycz a. Chrze´ scijanie nagminnie chca ˛ widzie´ c w swym Panu zaci˛ etego wro˙ ga faryzeuszy i uczonych w Pi´ smie. Dzisiaj niewielu uczy si˛ e walki u tego Mistrza. W . który ogłaszał wszem wobec. ˛ Nie na takiego czekali – dlatego swój jad ˙ ma monopol chcieli wsaczy´ ˛ c temu.Ł ASKA I WIARA edług faryzeuszy dla grzeszników nie było ratunku. nie przekre´ sla ich w oczach tego s ´ wiatobliwego ˛ m˛ eza. Ale Jezus nie to miał na my´ sli. ˛ tym mniej maja ˛ solidnych nauczycieli i tym łatwiej daja ˛ si˛ e wodzi´ c za nos zarozumiałym pi˛ eknoduchom i pi˛ eknym ciałom o niewinnym wejrzeniu. zeby w zgubionej i odnalezionej owcy widzie´ c nawróconego ˙ dał si˛ grzesznika. którzy nie bardzo wiedza.

a wszystko b˛ edzie dobrze – jak za dawnych dni. Bo kiedy grzesznik odnajduje swa ˛ zgub˛ e. któr a ˛ zgubiłam1 . Upami˛ etaj si˛ e. ˛ i tylko ich dotyczy ˙ obietnica wiecznego zycia i pokoju na ziemi. ze ˛ od tej znienawidzonej przezen ´ ˙ nie dał mu syci´ gromady – ze c si˛ e ich strawa. ˛ gdyz ˛ . dajac ˛ mu za to prawo kupna najpi˛ ekniejszej z pereł. ze ˛ zda´ c ˙ spraw˛ e ze swego szafarstwa i ujrze´ c oblicze Boga zywego. bo jest tym najmniejszym. który zapomniał juz ˙ słyszy tylnawet. bo´ s zgrzeszył. . który wiecznie niedomaga. by sztuki si˛ e zgadzały . lecz by usłysze´ c anielskie ˙ ˙ chóry. którzy szukaj a. dlaczego ten kłopotliwy synalek sprawił matce tyle bólu . . Cierpisz. Wymiota ˛ izb˛ e i z lampa ˛ Bozego Słowa przeszukaja ˛ kazdy jej ˙ lubia ˙ pragna kat ˛ nie dlatego. zrz˛ edliwe słowa sprawiedliwych zachodzacych ˛ w głow˛ e. ale dlatego. Bo Ojca ciesza ˛ tylko ci. Sprawiedliwi ˙ jego duszy. ze ˛ okragłe ˛ liczby . Uczniowie pozostawia ˛ swe stada na pustkowiu i pójda ˛ szuka´ c swej zguby nie po to. jak brzmi ludzki głos i jego własne imi˛ e. cierpi głód wiary. kiedy byli´ smy razem. to tak. jakby odnalazł Chrystusa. patrzac nie pokrzepia ˛ tez ˛ mu prosto w oczy i mówiac ˛ to. Bo to On jest s ´ lepcem. Oto prawdziwy obraz upami˛ etania. Nie wytłumacza ˛ mu tylko jednego: dlaczego Bóg ˙ go odłaczył tak bardzo go kocha. wi˛ ez ´ niem. On jest tym. Nie pozwolił mu kupczy´ c jego darami. 1 Łukasza 15:6. ˛ gdyz ˛ zgubion a ˛ owc e ˛. Tylko wytrwaj! Bo o czym Duch przekonuje s ´ wi˛ etych: – Juz oni wola ˛ sobie radzi´ c bez nadziei na poranna ˛ ros˛ e.Ł ASKA I WIARA któremu do pełnej setki brakuje jednej jedynej owieczki. Zawsze i wsz˛ edzie wida´ c je˙ ˙ go odst˛ epczy zywot. a do pełnej dziesiatki ˛ – jednej drachmy zgubionej przez nieuwag˛ e i domowy rozgardiasz.9 110 J EZUS POSZUKIWANY . bo wcia ˛z ko marne. ˙ odnalazłem moj a Weselcie si˛ e ze mna. ˙ znalazłam drachm e Weselcie si˛ e ze mna. ˛ lecz dał s ´ wiatło jego s ´ lepym od urodzenia oczom. Sam jeste´ s sobie winien. kaleka. ˙ niedługo. Nie pami˛ etasz? – Tak b˛ eda ˛ mówi´ c i zaklina´ c go na wszystkie bałwochwalcze s ´ wi˛ eto´ sci. ˛ uci´ snionym i spragnionym.

co wy robicie! To bezprawie. zrzec si˛ e swego synostwa i powiedzie´ c: – Ojcze. co jest niczym w oczach s ´ wiata. 2 Samuela 12:1-4 111 . Jest tylko jeden taki pasterz. zamiast obłudnie kiwa´ c głowa ˛ nad jego domniemana ˛ moralna ˛ n˛ edza ˛ i rozaniela´ c si˛ e nad sm˛ etnymi resztkami rozsadku. głupie i wzgardzone – to wszystko. 7:2-10 4 2 Samuela 7:8-9. Nikt nie krzyknał: ˛ – Ludzie.12-16 5 Łukasza 15:14-17 6 2 Koryntian 8:9. kto przyjdzie po t˛ e parszywa ˛ owc˛ e . niz scijan. by na koncu ´ swej drogi.2 A uczynił to po to. który umie znikna´ ˛c sprzed chciwych oczu3 . Dobrze wie. najpierwsz a!) ˛ szat˛ e otrzymał tylko jeden – Ten. Pier´ scien ´ królewski i najlepsza ˛ (dosł.Kto czego szuka i co znajduje? Niewiara domaga si˛ e wyja´ snien. zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. i cz˛ esto w naszych oczach. wyzuta ˛ z praw i czci dla samej siebie. ˛ aby wejrze´ c w siebie i pój´ sc ´ za przykładem rozrzutnego syna. którzy miłuja ˛ i jak On wybieraja ˛ to. ˙ nie jestem godzien nazywa´ Juz c si˛ e synem twoim. którzy sa ˛ zbyt dobroduszni i zwiazani ˛ przez własne sady. małe. Spo´ sród tłumów ˙ zgromadzonych na Wzgórzu Czaszki nie odezwał si˛ e zaden głos w jego obronie. aby kazdy z wywołanych po imieniu wiedział. na kogo ma patrze´ c i kogo na´ sladowa´ c. Oto nasz Bóg. którego sta´ c było na to. i o Nim – o tym Mocarzu w miło´ sci. a objawi´ c si˛ e tym. wyrzucono Go 1 ˙ jak Jonasza za burt˛ e dziejów. aby´ smy nie zapomnieli o zgubionej owcy i o drachmie. nasz Jezus – pasterz wzi˛ ety od trzody4 . którego na ziemi odp˛ edzono od koryta sprawiedliwych5 . ´ ale wiara umie i chce na nie poczeka´ c. Ten człowiek jest niewinny! Odłaczono ˛ tego Baranka. gdy spocz˛ eły na Nim grzechy s ´ wiata. a upami˛ etaniem i wierno´ scia ˛ 1 Jonasza 1:1-16 2 Łukasza 15:17-19 3 Jana 6:12-15. ˛ które rzekomo kazały mu ukorzy´ c si˛ e ˙ przed swym moznym rodzicem. aby zbłakane ˛ i wyl˛ eknione owce mogły nasyci´ c si˛ e jego nieziemskim blaskiem6 i od˙ pocza´ ˛c na jego pot˛ eznych ramionach. co słabe. ˙ si˛ ˙ przypuszcza to wielu chrze´ Jezus ponizył e bardziej.

gdzie Panska ´ własno´ sc ´ . ˛ Zawsze maja ˛ manko. a ten zatwardziały grzesznik nie chce dołaczy´ ˛ c do ich s ´ wiatobliwego ˛ grona – nie chce przyja´ ˛c ich pocieszenia . ˙ Kiedy niewierni słudzy i słuzebnice nie moga ˛ zasna´ ˛c. dajac ˛ zbawienny przykład tym wszystkim. kiedy przyjaciel grzeszników mówi im. ˛ bo jest z nimi Duch prawdy. ˙ ˙ ze przyznał si˛ e do winy. cho´ cby ze wzgl˛ edu na dobitne podkre´ slenie w nim tematu nawrócenia. a dla swego Mistrza i jego dobrej wie´ sci zatracili własne dusze. których obecno´ sc ´ 112 J EZUS POSZUKIWANY . który nieomylnie wiedzie ich tam. wyrzutków społecznych – słowem tych wszystkich. którzy szukajac ˛ swej zguby. bo ta przekl˛ eta drachma gdzie´ s si˛ e zapodziała . I to z tych grzeszników b˛ edzie w niebie wielka rado´ sc ´. lecz ze wypełnił Ojcowska ˛ wol˛ e. odst˛ epców . ze ˛ tego Sprawiedliwego. sprawiajacego ˛ rado´ sc ´ Ojcu. I cho´ cby owca uwi˛ ezła w zaro´ slach albo wpadła do dołu. rachunek im si˛ e nie zgadza. to On ja ˛ znajdzie i wyciagnie. 12 grudnia 1998 + + + Odsłona Z obrazów upami˛ etania podobienstwo ´ o zgubionej owcy i drachmie pozostaje bodaj najczytelniejszym drogowskazem dla wst˛ epujacych ˛ ws ´ lady Sprawiedliwego. ˛ a na zgubiona ˛ w izbie drachm˛ e padnie upragniony blask tych. którzy zwykli spuszcza´ c oczy. którego Ojciec po powrocie wy´ sciskał nie za to.Ł ASKA I WIARA – O DSŁONA ˙ znaja wobec bliskiego im Stwórcy za´ swiadczy´ c innym o tym. Pokutuja˛ cy w potocznej s ´ wiadomo´ sci chrze´ scijan cielesny wizerunek Chrystusa skutecznie przesłania jednak niezbyt wygodna ˛ my´ sl o odrzuceniu przez s ´ wiat wyj˛ etych spod prawa jego przeniewierców . licza ˛ stada i pieniadze. kim jest i jak bardzo ich kocha. zapomnieli ˙ o Bo zym s ´ wiecie. Wierni słudzy s ´ pia ˛ snem niemowlat.

zjadliwego sarkazmu ze strony ´ etego Izraela uczonych i faryzeuszy była bowiem zazdro´ sc ´ o osob˛ e Swi˛ oraz zawi´ sc ´ o posłuch oraz rzeczywista. Jest nim po prostu mozliwo´ sc ´ zado´ sc ´ uczy˙ do Ojca nienia objawionej im w ciele Chrystusa woli Ojca.Kto czego szuka i co znajduje? po´ sród sprawiedliwych napełnia tych ostatnich s ´ wi˛ eta ˛ trwoga ˛ i kieru˙ je ku tamtym zabójcze strzały najprzerózniejszych ostracyzmów. ˛ Sposób my´ slenia kasty kapłanskiej ´ do dzisiaj. których Mistrz nie kr˛ epował ˙ brzemieniem jeszcze jak tamci poczuciem winy wobec Boga czy tez trudniejszych do spłacenia długów wobec kapłana i s ´ wiatyni. było to. iz ˛ od łaski ˙ ac ˙ c si˛ ludzi majacych ˛ co´ s na sumieniu. ˛ za która ˛ tamci przyjmowali od ludzi chwał˛ e. dominuje nawet w społeczno´ sciach uchodzacych ˛ za Chrystusowe . pomimo iz ˙ jego słowa i posługa nie odtracały Mu wskaza´ c. bynajmniej nie kaz ˛ Mu zniza´ e jak oni do n˛ ecenia dusz osobistymi atutami i wielko´ scia. jaki mogli straci´ c w oczach czystych . gdzie l˛ ek przed skalaniem si˛ e znajomo´ scia ˛ z nieobyczajnymi . aczkolwiek niezbyt gło´ sne i nie wobec Niego wyra˙ ˙ zone oburzenie faryzeuszy na drastyczne zlekcewazenie przez tego rabina i kaznodziej˛ e wymagan ´ i przepisów starozakonnych. ˛ ˙ Zadawanie si˛ e z nieczystymi było powaznym uchybieniem obycza˙ ˙ jowym dla wyzszych warstw zydowskich i Jezus niechybnie musiał ˙ jedynym grzechem . warto. a jako ze ˙ wła´ snie zmierza droga prawdy. Zaczynajace ˛ si˛ e pytaniem podobienstwo ´ miało by´ c odpowiedzia ˛ Jezusa na s ´ wi˛ ete. niestety. zeby wiedzieli. co Go ucieszy. a nawet tylko z odmien- 113 . czyli znalezionym ˙ przez Niego przest˛ epcom . ˛ a nie li tylko formalna ˛ czy kazualna ˛ władz˛ e nad ludzkimi duszami. ˙ My´ sl Chrystusowa wszakze – rozwini˛ eta w kolejnych słynnych ˙ i tui kompletnie nierozumianych do dzisiaj przypowie´ sciach – kaze ˙ taj zwróci´ c uwag˛ e słuchaczom Słowa Bozego na pewien kłopotliwy dla postronnych przywilej dany ułaskawionym. a co zasmuci i rozgniewa. których ograniczone rozumienie sprzyjało i uzasadniało w ich oczach stosowanie przez nich jedynego miarodajnego kryterium sadów. Motorem owego nieustannego.

gdzie go widzi stado sprawiedliwych baranów albo wystawnie ucztujacy ˛ biesiadnicy. ze co´ s dla Niego znajduja ˛ (jakby to On co´ s zgubił i wysługiwał si˛ e swymi dzie´ cmi). bo znalazłem to. nie cieszył si˛ e natomiast ich ulga ˛ i rado´ scia. je´ sli nasza ˛ wiar˛ e podtrzymuje wewn˛ etrzny płomien ´ Wniebo- 114 J EZUS POSZUKIWANY . a cieszył si˛ e tylko z tego. ´ tak iz e to. który grzechu nie dopatruje si˛ e tam. co moje – to. Owca nie jest tu wi˛ ec bynajmniej grzesznikiem! Raczej lekkim brzemieniem wiary. W zakonczeniach ´ obu obrazów uderza wła´ snie wskazanie Jezusa na podobienstwo ´ rado´ sci Ojca i aniołów do rado´ sci grzesznika z odnalezienia zguby. ze swym dzieciom w poszukiwaniach – inaczej nie byłby Ojcem – a cieszy Go to. Czysto´ scia ˛ bowiem wykazuje si˛ e przed Bogiem jedynie taka postawa serca. ˙ Ojciec pomaga Tymczasem nawet doktryna wiary upewnia. ˛ jak wst˛ epuja ˛w s ´ lady jego Syna. ˙ Niedorzeczno´ sc ´ w rozumieniu zasad wyłozonych tu przez Jezusa bierze si˛ e z intencjonalnego a nieuprawnionego przeniesienia akcen˙ pozornie oczywiste staje si˛ ˙ Ojca tów obu podobienstw. niepatrzacy ˛ na podsuwane im rachunki. gdy synowie i córki spogladaj ˛ a ˛ na s ´ wiat jego s ´ wi˛ etymi oczami i wykazuja ˛ si˛ e wierno´ scia ˛ przykazaniom swego Zbawiciela. której wyznacznikiem sa ˛ zasady głoszone przez Pasterza dusz. Grzesznicy mówia ˛s ´ wiadkom swej rado´ sci: – Weselcie si˛ e.Ł ASKA I WIARA – O DSŁONA nymi ujawnia jedynie niewiar˛ e sług Chrystusa w usprawiedliwienie z łaski. jakby Oj˙ ciec zostawiał grzeszników samym sobie. których braku nawet nie dostrzegłby człowiek syty. W przeciwnym razie byłoby bowiem tak. ze cieszy znaleziona owca i drachma. co sam zgubiłem! A nie to. podczas gdy tak naprawd˛ e Ojciec b˛ edzie dumny i uradowany jedynie z takich synów i córek. sprzata´ ˛ c czy ˙ zaglada´ ˛ c pod własne łózko. drugi za´ s zap˛ edza je tam. gdzie sam i´ sc ´ nie ma najmniejszej ochoty). nielubiacy ˛ łazi´ c po krzakach. ˛ widzac. którzy porzucaj a ˛ swój stan posiadania na rzecz zapodzianych i – zdawałoby si˛ e niektórym – zb˛ ednych warto´ sci. co zgubili inni. a nie ich naganiacza (pierwszy idzie przodem.

niemajacych ˛ nic wspólnego z krzyzem ˙ najczyteli droga ˛ Pansk ´ a. ˙ zar ˙ nienawróceni grzesznicy Chrze´ scijanie niesłusznie obawiaja ˛ si˛ e. ˙ zwraca kazdego ˙ ze słuchacza do jego własnego stanu posiadania1 . którzy nawet juz ˙ uznani nauczyciele łykali nieostroznie nieprzepisane przez Lekarza mikstury. Do dzisiaj wyznawcy Chrystusa bywaja ˛ niepomni na przestrogi i pouczenia swego Mistrza. Przejawia si˛ e to ich znikoma ˛ samo´ swiadomo´ scia ˛ oraz zwiazan ˛ a ˛ z tym mizerna ˛ i koniunkturalna ˛ operatywnos ´ cia ˛ poznawcza. ˛ Ukryte tu ostrze tej my´ sli Mesjasz obnaza ˙ niej w mowie do faryzeuszy i ostrzezeniach przed ich obłuda. a dzi˛ eki Niemu odna˙ tylko taka lezionych warto´ sci.Kto czego szuka i co znajduje? wzi˛ etego. Jezus celowo dołaczył ˛ paralelny obraz niewiasty szukajacej ˛ ˙ pienia ˛zka. Przesłanie tych przypowie´ sci jest wyjatkowo ˛ niepopularne przez to. Je´ sli bowiem ˙ ludzka przewrotno´ sc ´ zyczyłaby sobie umie´ sci´ c grzesznika na pasterskich ramionach (a sprzyjaja ˛ wydatnie takim pomysłom majace ˛ długa ˛ tradycj˛ e obrazy dworskich sielanek). ˛ a oddajacym ˛ chwał˛ e Bogu Ojcu. ˛ a z drugiej strony – podejrzana ˛ niepow´ sciagliwo´ ˛ scia ˛ w sadach ˛ o współwi˛ ez ´ niach i niebotycznymi pretensjami do wienców ´ za małoduszna ˛ fanfaronad˛ e nad głowami wi˛ ekszych od siebie. przeciwstawiajac ˛ si˛ e zamysłowi ciała upatrujacego ˛ korzy´ sci i chlu˙ by w rzeczach zewn˛ etrznych. to musi nieuchronnie skapitulowa´ c przed perspektywa ˛ konsekwentnego potraktowania jako grzesz˙ nika drachmy wymiatanej miotła ˛ spod łózka. i to przez kobiet˛ e (brrr!). milczacych ˛ pielgrzymów. którzy cierpliwie znosza ˛ pochłaniajacy ˛ tamtych ˙ gniewu Bozego. ze ˙ nawróceni . wła´ snie aby unikna´ ˛c takiego domniemania. W obu tych obrazach chodzi jedynie o osobiste wezwanie do czerpania satysfakcji ze zgubionych przez siebie. poniewaz ˛ postaw˛ e serca Chrystus nazywa upami˛ etaniem chroniacym ˛ przed s ´ miercia. Winni raczej my´ sa ˛ o wiele gorsi niz sle´ c i czu´ c odwrotnie – 1 Galacjan 6:4-5 115 . ˛ kie˙ jako rowanych do swych niefrasobliwych uczniów.

ale pruderyjna – pobozno´ ´ zwykła przypisywa´ c skrycie własne brudy. lecz cichy na ziemi głos ubogich w duchu. a biora ˛ si˛ e wła´ snie z niezupełnie. wspaniało´ sci i nieprzechodniego monopolu na jej chciwe. chociaz ezny w niebie. bo nie s ´ wi˛ eci garnki lepia. a przynajmniej nie przez Pana ˙ błogosławionej nieuwagi przy lekturze dalekosi˛ eznych wizji i przepo˙ nawet nie fawiedni Mocarza miłosierdzia. a zwłaszcza w głoszeniu ewangelii przez dyktatorów duchowej mody przypominaja ˛ troch˛ e burz˛ e w szklance wody. Jezus nie miał poczucia humoru . nami˛ etno´ sci chrze´ scijan w odganianiu złych my´ sli . którzy zapami˛ e1 Przysłów 30:21-23 2 Łukasza 12:8-10 116 J EZUS POSZUKIWANY . gdy pójda ˛ po rozum do jednej Głowy. ˛ Ale ˙ z jego woli i łaski zjawiaja bywa czasem. ˛ a Garncarz kocha i szuka ze swa ˛ lampa ˛ nawet uczo˙ dobrze wie. a bezpodstawne rojenia o rzadzie ˛ dusz. niecierpliwo´ sc ´ ˙ ˙ si˛ i skapstwo ˛ z piekła rodem. Dzisiejsze. bo nie potrzebuje s ´ mia´ c si˛ e z nikogo ten. Jedyna ˛ nadzieja ˛ dla nas wszystkich pozostaje wi˛ ec tylko owcza spolegliwo´ sc ´ wobec bardzo praktycznych – by nie powiedzie´ c babskich – porad i wskazówek pewnego Wielkiego Nieznajomego. małoduszno´ sc ´ . tylko ze ˙ to nawróceni sa ˛ straszni i z ´ li tak. pochopne i niezdrowe dla ciała Chrystusowego.Ł ASKA I WIARA – O DSŁONA ˙ ziemia drzy ˙ pod nimi1 . jak i tym. który jeszcze wówczas okazał godna ˛ podziwu dobrotliwo´ sc ´ tak wzgardzonym przez faryzeuszy. przed którymi drz ˛ tak jedni. zeby tylko nikt nie wazył e zakwestionowa´ c jej powagi. który jest Pełnia. ze ˛ si˛ e na ziemi tacy dowcipni˙a sie . wyp˛ edzaniu demonów . ze oni dobrze o tym wiedza ˛ i – je´ sli znaja ˛ głos swojego Pana – umieja ˛ si˛ e zachowa´ c całkiem przyzwoicie. jakiej Ojciec nie wybaczy nikomu . którzy warto´ sc ´ swoich duchowych aktywów mierza ˛ pogarda ˛ dla na´ smiewców. leczeniu zranionych uczu´ c . ze ˙ niewielu usłyszy jego pot˛ ˙ nych w Pi´ smie. bo dzwoni im przy nich w uszach stal niebianskiej ´ zbrojowni. Lepiej dla nich. przypominajac ˛ o jednej jedynej 2 rzeczy. jak i drudzy. któremu zwyczajowa – juz ˙ sc ryzejska (bo tamta bywała wybitna).

Kto czego szuka i co znajduje? tale szukaja ˛ w Nim tego. czego im samym zawsze brakuje do pełnej setki i pełnej dziesiatki. ˛ 117 .

usiad´ ˛ z wyz ˙ dy bowiem. i s ´lepych. bo nie maja ˛ ci czym odpłaci´ c. b˛ ˙ ony. miej mi˛ e za wytłumaczonego. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i musz˛ e pój´ sc ´ je zobaczy´ c. ˙ y´ aby spoz c posiłek. i jeszcze jest miejsce. I posłał swego sług˛ e w godzin˛ e ˙ wszystko gotowe. I oto zjawił si˛ e przed nim pewien człowiek chory na puchlin˛ e. jak rozkazałe´ s. ˛ z e czasem i oni nawzajem nie zaprosili. od ciebie. Wtedy gospodarz rozgniewał si˛ e i rzekł do sługi swego: Wyjd´ z pr˛ edko na place i ulice miasta i sprowad´ z tutaj ubogich i ułomnych. s ´lepych. ani swoich krewnych. nie siadaj na pierwszym miejscu. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjd´ z na drogi i mi˛ edzy opłotki i przymuszaj. b˛ ˙ szony. doniósł o tym panu swemu. takz i powie ci: Ustap ˛ temu miejsca. rzekł do niego: Błogosławiony ten. tak si˛ e stało. miej mi˛ e ˙ e pojałem za wytłumaczonego. usiad´ ˛ z na ostatnim miejscu. zapro´ s ubogich. A On mu rzekł: Pewien człowiek który b˛ edzie spoz przygotował wielka ˛ wieczerz˛ e i zaprosił wielu. A gdy b˛ edziesz zaproszony i pójdziesz. A gdy wrócił sługa. ˙ ywał chleb w Królestwie Boz ˙ ym. a kto si˛ ˙ a. On za´ Czy wolno w sabat uzdrawia´ c. A inny rzekł: Zon˛ ˛ i dlatego nie mog˛ e przyj´ sc ´. wtedy przyjdzie ten. prosz˛ e ci˛ e. wieczerzy. ani bogatych ˙ eby ci˛ ˙ odpłat˛ sasiadów. by weszli. ˙e z ˙ aden z owych zaproszonych m˛ ˙ ów Albowiem mówi˛ e wam. który ci˛ e zaprosił. rzecze do ciebie: Przyjacielu. Odpłat˛ e bowiem b˛ edziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. ´ tak do nich mówiac: ˛ Gdy ci˛ e kto´ s zaprosi na wesele. który ciebie i tamtego zaprosił. z ez nie skosztuje mojej wieczerzy. chromych. A drugi rzekł: Kupiłem pi˛ ec ´ par wołów i id˛ e je wypróbowa´ c. mówiac: ˛ ˙ nie? A oni milczeli. uzdrowił i odprawił. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów. I b˛ edziesz błogosławiony. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Kaz ˙ sza. jak obierali pierwsze miejsca.A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów. oni go podpatrywali. Nast˛ epnie. bo czasem zjawi si˛ e kto´ s znaczniejszy ˙ e zaproszony. i wtedy ze wstydem b˛ edziesz musiał zaja´ ˛c ostatnie miejsce. gdy za´ s ˙ ej! przyjdzie ten. kto si˛ e wywyz edzie poniz e poniz edzie wywyz ˙ do tego. i miałby´ s juz e. aby powiedział zaproszonym: Przyjd´ zcie. bo juz I pocz˛ eli si˛ e wszyscy jeden po drugim wymawia´ c. i niech b˛ edzie zapełniony dom mój. prosz˛ e ci˛ e. I oznajmił sługa: Panie. odpowiedzi. Potem rzekł do nich: Je´ sli osioł lub wół którego z was wpadnie do studni. gdy zauwaz powiedział do zaproszonych podobienstwo. nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci. Ewangelia Łukasza 14:1-24 . nawet w dzien ´ sabatu. który go zaprosił: Gdy dajesz obiad albo wieczerz˛ Powiedział tez e. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników. go nie wyciagnie? ˛ I nie mogli mu na to da´ c ˙ ył. czy zaraz. i chromych. czy tez s ujał ˛ go. ułomnych. Lecz gdy urzadzasz ˛ przyj˛ ecie.

ze ˙ ten porzadek juz ˛ nie ostoi si˛ e przed naje´ zd´ zca. Cierpli- N 1 Mateusza 15:22-28 2 Mateusza 8:5-13 3 Mateusza 14:1-6 4 Jeremiasza 38:6-13 . jak i przyszłych dni nie miałby po co przekracza´ c tych wysokich progów. którymi ˙ oni wzgardzili. a nieładnie byłoby ˙ upomina´ c go´ scia. Jezus ˙ to nie wielkoduszno´ doskonale wiedział. Faryzeuszom nie wypadało tym razem gło´ sno obruszy´ c si˛ e na cud ˙ uzdrowienia znów dokonany bezwstydnie w sabat. ˛ Skorumpowanego i tchórzliwego namiestnika króla babilonskie´ go poruszyło wówczas wstawiennictwo etiopskiego eunucha. jak oni sami dla swoich synów i wołów w dzien ´ odpoczynku3 . ze ˛z˛ ´ mier´ c człowieka ostrzegajacego ˛ przed 4 zagłada ˛.´ G O SCIE K RÓLA ˙ iewatpliwie ˛ tylko tego jednego dnia w swoim zyciu go´ scił ˙ ˙ w domu zydowskiego dostojnika pewien człowiek. Nasz Pan musiał czu´ c si˛ e troch˛ e tak jak prorok Jeremiasz wrzucony do błotnistej studni kapłanów starego porzadku ˛ w dniu. ˛ b˛ edzie dla nich przynajmniej tak dobry. bo kocha i nie odtraca ca lepiej niz ˛ od łaski tych. Chcieli przeciez uhonorowa´ c wielkiego nauczyciela i cudotwórc˛ e. którzy rozpoznali w Nim Panskiego ´ sług˛ e. który ˙ ksia ˙ eta skazali na s dojrzał. który zaufał Sprawiedliwemu. ze ˙ Mesjasz zna wol˛ Tym razem takze e Oj˙ oni sami. I ze wła´ snie ów Ojciec wskazuje im prawd˛ e oczami chorego na puchlin˛ e biedaka. Jezusa poruszyła jego wiara. ˙ uszło uwagi dostojników. W zadnym z przeszłych. zeby pohamował si˛ e troch˛ e ze swoja ˛ dobrocia ˛. którego znaja. czy tez ˙ Dlatego pomógł im rozwazy´ c w sercach. ze sc ´ biesiadników kazała im ˙ nie? przemilcze´ c jego pytanie: – Czy wolno w sabat uzdrawia´ c. czy aby ojciec. w którym ˙ od dawna było jasne. podobnie 2 ˙ jak wiara kananejskiej matki1 i rzymskiego zołnierza .

byłaby to ostatnia jego wizyta w tym gronie. którzy uwazaj ˛ si˛ e za niezwykle pokornych. ˛ Na ten werset powołuja ˛ si˛ e wielcy i bałamut˙ a ni nauczyciele. jakby stary. Nic ˙ nie mogło za´ ˙ ˙ przeciez swiadczy´ c o ich pokorze i unizeniu dobitniej niz ˙ ˙ to. a Panu i Królowi nawet wypada udziela´ c napomnien ´ i uczy´ c faryzejskie łachudry zasad dobrego wychowania. .1 a kto si˛ e poniz edzie wywyz ˙ Tego wersetu nie´ swiadomie uzywaj a ˛ rodzice. b˛ ˙ ony.´ G O SCIE K RÓLA wo´ sc ´ faryzeuszy jeszcze raz okazała si˛ e nieomal godna podziwu. ze ˙ był si˛ e jak wie´ sniak bez krzty towarzyskiej ogłady. . którzy traca ˛ poczucie humoru. ze ´ naleznego mu miejsca. Jezusowi jednak chrze˙ na proszonej uczcie zachował s ´ cijanie z całych sił usiłuja ˛ wybaczy´ c. aby´ smy tak wła´ snie wyłozyli sobie sens słów kogo´ s. Gdyby w domu którego´ s z nas honorowy go´ sc ´ zaczał ˛ upomina´ c ˙ nie zarezerwowali dlan ˙ stałych bywalców. ´ sami jednak czujemy si˛ e niezr˛ ecznie. a pójdziesz do nieba. ˙ Czytajac ˛ pobieznie to podobienstwo. Jakby Mistrz na˙ odsyłanie na szary koniec prawd˛ e nie miał nic lepszego do roboty niz ˙ na prawdziwej wielko´ wszystkich urwisów. m˛ ezczy´ zni uwodzacy ˛ i ponizaj ˛ kobiety i wszyscy władcy. Kaz e wywyz edzie poniz ˙ a. W koncu ´ przeciez Bogiem wcielonym i Panem sabatu. Ale jej nie przezuli. zgorzkniały belfer dawał nam jeszcze jedna ˛ szans˛ e na popraw˛ e naszego karygodnego zachowania. ˙ Niewiele czasem brakuje. kto si˛ ˙ sza. b˛ ˙ szony. Bo chociaz eli tego nieziemskiego go´ scia. gdy prawia ˛ bezduszne morały upadłej ludzko´ sci. Bo i niewie1 Łukasza 14:11 120 J EZUS POSZUKIWANY . kto przyszedł nas zbawi´ c od nas samych. ˙ dy bowiem. kto Go posłał i po co. – Bad´ ˛ z grzeczny. którym zalezy sci. ze przełkn˛ eli kolejna ˛ przypowie´ sc ´ m˛ edrca. gdy bezprawnie zdobyta władza wymyka im si˛ e z rak. to nie obchodziło ich. ˙ przyj˛ nie zrozumieli. uczac ˛ moresu swo˙ ˙ acy je dzieci.

aby ujrze´ c Swi˛ tego. zeby spra1 Kolosan 2:16-23 2 Tytusa 1:10-16 3 Przysłów 25:6-11 121 . to nie ˙ a ust˛ epuje kłamcy. lecz ten. Bo nie wielkie dary otaczaja ˛ czcia ˛ weselnicy. kto kadzi Królowi. Pierwszym w oczach Sprawiedliwego jest nie ten. nieukojone pragnienie duszy – owa ˛ miłosna ˛ chorob˛ e. To fałszywa ˛ pobozno´ ´ tych wła´ snie pustych gadułów i zwodzicieli szarpał apostolski pazur w li´ scie do Tytusa. których n˛ edza. któ´ era depcze i przedziera si˛ e przez wszystkie s ´ wi˛ eto´ sci. ostrzegajac ˛ wiernych przed lud´ zmi majacy˛ ˙ mi upodobanie w ponizaniu samych siebie i oddawaniu czci aniołom ˙ sc s ´ wiatło´ sci1 .2 ˙ ˙ c. ˙ Ale to wła´ snie takie rozumienie tej zelaznej zasady Królestwa Bo˙ zego pi˛ etnował Apostoł.Ludzie jak bogowie i Bóg jak człowiek ˙ le trzeba. bo ma tylko jeden cel – zbawienie duszy. To wła´ snie temu choremu na wodna ˛ puchlin˛ e przyznawał zaszczytne miejsce przy weselnym stole. wstr˛ etne bydl˛ eta. Wiara jednak. kto chce na nia ˛ zasłuzy´ Kto nie chce podoba c ´ si e ˛ Ojcu. zawsze idzie ku górze. tak jak wszystkim tym. lecz Go kupi´ c. porywa serca ˙ sama nie ma nic prócz tego. gdy cytował ich własnego wieszcza: – Kretenczycy ´ zawsze łgarze. brzuchy leniwe. Bo grzebie łask˛ e własnymi r˛ ekami kazdy. W tamten dzien ´ Zydzi dopilnowali. To ta wła´ snie miło´ sc ´ podmywa wyniosłe brzegi. Dla niej nie ma przeszkód – jest jak osłoni˛ ety pot˛ ezn ˛ dłonia ˛ płomien ´ s ´ wiecy. I to jej pi˛ ekno wskazywał zawistnym i zakłamanym kapłanom ten najpi˛ ekniejszy z ludzi. cho´ c ust˛ epuje ludziom niech˛ etnym jej z ´ ródłom. Wiara strzela bez pudła. ze dano. kto Go prosi3 . zeby zadepta´ c wschodzace ˛ kiełki pszenicy i zdusi´ c krzyk dziecka. s ´ lepota i kalectwo wzywa na pomoc niebiosa. ˙ pochodni tego galilejskiego wie´ Zar sniaka zadeptały ludzkie nogi ˙ ˙ i zadusiły ludzkie r˛ ece. bo wie. co jej i napełnia je do przelewu. ale wielkie.

˛ Nie podobały Mu si˛ e nawet błogosławienstwa ´ i płacz jerozolimskich córek odprowadzajacych ˛ Go na miejsce ka´ zni. czynił cuda. Jezus oka˙ zb˛ zał si˛ e na tyle niekłopotliwym przest˛ epca. ˛ ze edne stało si˛ e zwyczajowe łamanie goleni. moze c tylko diabłem wcie˙ ˙ lonym. je´ sli o tym nie 1 wie . który posłał Jego. Ten. Nie zadowalały Go obiady u boani nan ´ patrze´ c. Zaprzeczyli wi˛ ec nie tylko ˙ prawu Mojzesza – to prawo łamiemy bezwiednie wszyscy jak luna˙ tycy w noc ksi˛ ezycow a. ´ ˙ które odtad ˛ miały sta´ c si˛ e jedyna ˛ miara ˛ wiarygodno´ sci Bozych posłan´ ˙ by´ ców. która czeka ˙ i pyta. któremu po´ Mu odpu´ sci´ c stróze ˛ ze swi˛ e˙ ˙ cili swoje zycie. Faryzeusze nie mogli powatpiewa´ ˛ c w wielko´ sc ´ Syna Człowiecze˙ go. nie chcac ˛ by´ c blizszy ludziom. a przynajmniej niezrównowazonym szalencem ´ – tak uwaza 1 2 Piotra 2:20-22 122 J EZUS POSZUKIWANY . ´ ateczna ˙ Swi ˛ biesiada odbyła si˛ e bez tego blu´ zniercy. Lepiej. którym nie wystarcza s ´ mier´ c Sprawiedliwego. Tej róznicy nie ˙ mogli zaprzeczy´ c – był inny i biło to w oczy. Podwazyli wi˛ ec i zdeptali jego boska ˛ godno´ sc ´ i człowieczenstwo. ˙ Tej przepastnej róznicy mi˛ edzy własna ˛ n˛ edza ˛ a jego czysto´ scia ˛ nie mogli zaprzeczy´ c mordercy Zbawiciela. czy aby Bóg jedyny mógłby by´ c Bogiem. Wywyzszał si˛ e w tak ohydny sposób. jest sługa ˛ kłamstwa. W przeciwnym razie staje po stronie tych. których stworzył. ze e Go słucha´ c ˙ Mu było mało. Był zbyt wyczerpany. bez tej odraza˙ jacej ˛ kreatury. ˛ niepomni miejsc wyznaczonych na odpoczynek – zaprzeczyli i zdusili w sobie resztk˛ e rozumnej woli. która wazyła si˛ e upomnie´ c o prawo łaski dla grzeszni˙ ˙ nie dało si˛ ków. ˙ ˙ uzdrawiał. nie jest tym Bogiem. ze ˛ od nich wszystkich. Wcia ˛z gaczy i dostojników ani miejsce za kazalnica. ze ˙ był madrzejszy nawet to. kto dzisiaj stara si˛ e zaciemni´ c ten blask.´ G O SCIE K RÓLA wiedliwo´ sci stało si˛ e zado´ sc ´ . zanim u´ swi˛ eca ˛ dzien ´ sabatu. Ale jednego nie mogli ˙ publicznego porzadku: ˙ bóg. Mozna było Mu ostatecznie wybaczy´ c. kto czyni si˛ e równym Bogu. I kazdy.

nawet nie okazał wzgardy owym obłudnikom. tak jak ˙ ˙ adliwo´ kazdej ludzkiej poz ˛ sci. jest ono oboj˛ etne. którzy uciekali przed łaska. s ´ wiadomi własnej niemocy. ˙ Jezus Chrystus przyszedł Ale wierni daja ˛ jej odpór. ˛ ze 1 w ciele . którzy. a diabłu.3 chleb w Królestwie Boz Słowa te miały by´ c jak smakołyk albo toast na cze´ sc ´ krnabrnego ˛ cho´ c wybitnego pomazanca. bo wiedza. ˙ Gdyby ugiał ˛ si˛ e i wzniósł tam toast za błogosławionych. których kalectwo i wewn˛ etrzna pustka przyzywa Pełni˛ e. ´ który nierozsadnie ˛ upierał si˛ e przy swoim. ˙ uczci podJeden z biesiadników wypu´ scił taki fajerwerk . to kazdy ˙ jego dobroczynprzezen ´ uzdrowiony przeczytałby w ewangelii. 6:12-13 3 Łukasza 14:12-15 4 Ezechiela 16:30-34 123 . którymi dzi˙ siaj opychaja ˛ si˛ e nierozwaznie chrze´ scijanie. moga ˛ liczy´ c tylko na Mocnego. Chociaz ˙ ˙ bo zadnej ewangelii by nie było. bo ca ˛ był szmaciarz i sprzedawczyk. zanim spadnie na ziemi˛ e. cho´ c zabiega on o ciało2 . Jednak przenikliwy przybysz nie połknał ˛ tych łakoci. Dobrze wiedział. ze epstwo zapłaciliby ci wszyscy. Apostoł Paweł chodził do dobrej szkoły. zamiast pokornie i wdzi˛ ecznie przyłaczy´ ˛ c si˛ e do szacownego grona błogosławionych. ze ´ ˙ raczej nie przeczytałby. ˛ broniac ˛ swego zaprzanstwa ´ tanimi pochlebstwami i podst˛ ep˙ n nym ostrzem oskarze ´ o niewierno´ sc ´ i fałsz.Ludzie jak bogowie i Bóg jak człowiek ˙ ˙ sc kazda zła i chciwa pobozno´ ´ . Ten znawca prawa i zawzi˛ ety blu´ znierca jadł z Panskiej ´ r˛ eki jak potulne szczeni˛ e. przyjmujac ˛ wraz z nimi ˙ za jego ust˛ zapłat˛ e za nierzad ˛ 4 . która wchodzi bez pukania i zagarnia cudze dobra. ˛ ze niosłymi słowami obecno´ sc ´ dostojnego go´ scia: ˙ ywał – Błogosławiony ten. Stał si˛ e 1 1 Jana 4:2-6 2 Galacjan 4:17. który b˛ edzie spoz ˙ ym. ci. aby ciagn ˛ a´ ˛c zyski i błyszcze´ c jak noworoczne fajerwerki – zga´ snie. która daje. sadz ˛ ac. Ale Jezus zachował si˛ e jak nalezy.

ze ekszego od siebie. ze eli. bo mówi sobie i innym: – Mam tylko jego Słowo. co do nich ˙ bo wie. a wielkie miasta nie doczekałyby zadnych wie´ sci od Niego. którym nie do s ´ miechu. ´ az ˛ zrobi´ c to. On po prostu swoje sługi posyła. i Rahab. bo po˙ t˛ ezny Bóg miłosierdzia cieszy si˛ e z wielkiej wiary i tylko tej córce n˛ edzy przyznaje zaszczytne miejsce. jakby nagradzał sam siebie za ˙ łaskawie je przyj˛ swoje wielkie dary i dzi˛ ekował ludziom. tak jak przyznał je etiopskiemu eunuchowi. najwi˛ eksze ryby udławiłyby si˛ e w koncu ´ wszechwiedzacymi ˛ Jonasza˙ mi3 . sierotom i cudzoziemcom. On mi je dał. Duchem prawdy i Pocieszycielem tych wszystkich. którzy ufaja ˛ i czekaja ˛ na Sprawiedliwego. lecz wdowom. ˙ c i o´ Tylko taka wielko´ sc ´ daje si˛ e powali´ c. ale Jemu nigdy. aby dali s ´ wiadectwo prawdzie i przed oczami mieli nie lustro i własna ˛ wielko´ sc ´ . ale znam Tego. ze ˙ gdyby w ludzkiej woli pokładał zbyt wiele. prorokom i cho´ cby najwi˛ ekszym ewangelistom. ale On nigdy nie szydzi. ze ´ mieszy mnie słabo´ sc ´ i głupota moich bli´ znich. 6:20-25 3 Jonasza 4:2-4 124 J EZUS POSZUKIWANY . lecz wielko´ sc ´ tych. nierzadnicy ˛ z Jerycha. W przeciwnym razie byłoby to tak. Bywa. a ja Mu wierz˛ e. dzierz ˛ obietnic˛ e Pana nieba i ziemi2 . nawet nalezy. lecz m˛ ezem miłosierdzia. Bóg nie wdziewa wienców ´ apostołom. Zdarza mi si˛ e mó˙ s wi´ c nieprawd˛ e. za których umarł jego Mistrz. który niegdy´ s wyciagn ˛ ał ˛ wielkiego proroka z dołu zagłady1 . u której znale´ zli pomoc izraelscy zwia˙ acy dowcy. zamiast nauczy´ c si˛ e w niej pływa´ c. bo nie jest ˙ chłopcem na posyłki. Nawet dla tych. ˙ wielki zawsze czeka na wi˛ Zrozumiał. 1 Jeremiasza 39:16-18 2 Jozuego 2:3-8. którzy opuchli woda ˛ zbawienia. Ja nie jestem wierny.´ G O SCIE K RÓLA prostakiem i głupcem dla pi˛ eknych i madrych ˛ – dla wszystkich tych. zniewazy´ smieszy´ c. ˙ racza Bóg nie czeka na swoich posłanców. który jest.

Bo zwykli wypowiada´ c je ludzie znajacy ˛ Boga. kto naj´ ety wi˛ ekszy. napełnia´ c musi wielu duchowych przewodników zrozumiała ˛ trwoga. by jego Ko´ sciół stał si˛ e instytucja ˛ charytatywna ˛ bad´ ˛ z ˙ ton jego napomnienia skierowanego do goprzytułkiem. ˛ ˙ JezusoTymczasem jest mimo wszystko mało prawdopodobne. chromych i s ´ lepych zachowuje do dzisiaj swój niepokojacy ˛ o´ scien. ˙ zaproszenie Mesjasza do stołu musiało mie´ Wszakze c dla nich znacze˙ nie takie. jakiego zyczyłby ˙ nie. przed którymi pierzchaja ˛ celnicy i nierzadnice. warto przypomnie´ c t˛ e jedyna ˛ hierarchi˛ e. gdy wielkie dary deprawuja. prosz˛ e i dzi˛ ekuj˛ e . I nie pomoga ˛ im w dniu sadu ˛ fr˛ edzle u szat skrojonych nie na ich miar˛ e ani dzwoneczki. ˛ Stary Apostoł nie chlubił si˛ e przed swym synem rzeszami. która ˛ uznaje Swi˛ ˙a Izraelski. a jego celem miało by´ c raczej ujawnienie obłudy faryzeuszy chciwie podpatrujacych ˛ jego niezaprzeczalna ˛ wielko´ sc ´. ´ nawet je´ sli gospodarze ch˛ etnie widza ˛ w swych progach potrzebujacych. ze c cho´ c cz˛ es ´ ci potrzeb sygnalizowanych przez wiernych. iz wi chodziło o to. bo niewiernym sługom groz ˛ otchłanie zapomnienia i wstydu. którym ˙ usłuzył. a nie bogowie znajacy ˛ si˛ e na ludziach. ułomnych. 10 stycznia 1999 + + + Odsłona Wezwanie Chrystusa do go´ scinno´ sci wobec ubogich. ˛ a spory cz˛ esto ida ˛ o to. tyle ze sobie Wszechmogacy. ˛ 1 2 Tymoteusza 4:7-18 2 Łukasza 14:12 125 . Ale nawet dzi´ s niełatwo wiernym o te trzy zbawienne dla duszy słowa: przepraszam . ˛ ˙ wypadałoby rzetelnie sprosta´ Sama my´ sl o tym. lecz wiara.Ludzie jak bogowie i Bóg jak człowiek Dzisiaj. zwłaszcza ze spodarza jest osobisty2 . ˛ która ˛ zachował1 .

totez z nich nie kwalifikował si˛ e w jego oczach na błogosławionego. ˛ cho´ c budzac ˛a ˛ respekt. która s ´ wiadectwo Bozej sci zaciska w pi˛ es ´ ciach. bo niehonorujaca ˛ ich uprzywi˙ at ˙ w koncu ˙ lejowanego statusu ksia ˛z ˛ Abrahamowych 3 . a i to skapo ˛ odmierzanych darów i ofiar2 . a ich s ´ wiadomo´ sc ´ była jedynie ˙ n. Dzisiaj ten klarowny ewangeliczny obraz brutalnego i cynicznego s ´ wi˛ etokradztwa przysłania najcz˛ es ´ ciej chrze´ scijanom wła´ snie iden˙ Chrystus był jednak tyczne z faryzejskim prze´ swiadczenie o tym. totez sl o słuzebno´ sci jego ˙ woli wobec potrzebujacych ˛ gł˛ eboko obrazała ich zatwardziałe wn˛ etrza. Ich celem by˙ ło raczej okazanie Jezusowi konwencjonalnych wzgl˛ edów. 15:20-25 2 Łukasza 14:14 3 Jana 8:33 126 J EZUS POSZUKIWANY . Intratna szacowno´ sc ´ ich urz˛ edu miała by´ c jedyna ˛ zapłata ˛ za ich wiotka. ale jeszcze lepiej obdarowywa´ c. któFaryzeusze bynajmniej nie uwazali e za s ´ lepców czy tez 1 rym w sposób oczywisty brakowałoby czegokolwiek . dla które˙ c: była nim całkowita niemozno´ ˙ sc go mogliby si˛ e za takich uwaza´ ´ od˙ wzajemnienia ich warunkowych wszakze. nakazowo-rozdzielcza ˛ po˙ sc ˙ bynajmniej zaden ˙ bozno´ ´ . Jezus podał wyłaczny ˛ powód. aby ˙ tylko ich własny wizerunek zycia i wiary do reszty nie stracił kolorów i wyrazisto´ sci. s ´ wiadomo´ scia ˛ zewn˛ etrznych zagroze ´ otaczajacych ˛ swym brudem ich s ´ wiatobliw ˛ a ˛ wyniosło´ sc ´. kto tak jak oni powoływał si˛ e na ksi˛ egi Mojze˙ Mierzyli wi˛ szowego zakonu i wyrocznie Boze. ec swego go´ scia miara ˛ ˙ ˙ my´ ˙ własnego uposazenia i własnej chwały. ze 1 Jana 9:39-41.´ G O SCIE K RÓLA – O DSŁONA ˙ si˛ ˙ ludzi. Faryzeusze umieli tylko przeprowadza´ c transakcje za plecami swej otumanionej kłamstwem trzody. naleznych ˙ ˙ w ich oczach kazdemu. Mowa Jezusa do przedstawicieli kasty kapłanskiej ´ była bezceremonialna i prosta. Dobrze jest otrzymywa´ c. – Ilez ´ mozna dawa´ c biedakom? Czy oni to docenia? ˛ Jezus z pomoca ˛ prostej aluzji starał si˛ e im uzmysłowi´ c ich własna ˛ skamlac ˛a ˛ n˛ edz˛ e kluczników po˙ szczodro´ znania. Zasada ta była im zupełnie obca.

´ Swiadczy o tym dobitnie nacisk kładziony przez nauczycieli dokładnie tam. Ludzie bowiem chca ˛ by´ c zdrowi. ze Bóg kocha ˙ odpłacaja ˙ ich nie za to. bo tam pogoda nie jest dla bogaczy. ale niekoniecznie znaczy to. którzy chca ˛ tam si˛ e znale´ zc ´ . a nie pozyczonego przekonania o tym. który w swym niezgł˛ ebionym miłosierdziu przymusił1 ich do łask. uparcie stajac ˛ po stronie słusznie w ich oczach ukaranych przez Boga s ´ lepców. którym w zupełno´ sci wystarcza splendor ich własnej chwały i błogostan uczty skłaniajacy ˛ do wielkopanskich ´ gestów – bynajmniej nie do pracy na roli. bo tam daja ˛ darmo – im go´ sc ´ gorszy i w bardziej opłakanym stanie duszy. ze ˛ Mu przyj˛ eciami dla ubogich. chromych i ubogich. ˙ ˙ sa Potoczne wyobrazenia o szczodro´ sci Bozej ˛ nieledwie parodia ˛ rzeczywistej – przypominaja ˛ troch˛ e rozrzucanie konfetti na głowy biesiadników. Bo tylko w ten sposób oddaja ˛ skradziona ˛ Mu chwał˛ e. którym mało kto na ziemi podawał r˛ ek˛ e. skoro wychodził naprzeciw grzesznikom – niesprawiedliwym sługa. ze ˛ by´ c tam. otaczajac ˛ swa ˛ chwała ˛ ich nieustanne: – Prosz˛ e Ci˛ e. ˙ ów domniemany uzurktórzy łaskawie Go przyjmowali. gdzie On jest. bogaci i nie mie´ c powodów ˙ chca do skarg i niepokojów. A to dlatego. lecz poniewaz daja ˛ Mu w wierze zmierzy´ c i wypełni´ c swym bogactwem ich własne ubóstwo.Ludzie jak bogowie i Bóg jak człowiek sługa ˛ grzechu. ze go. Ci za´ s. tym lepiej. Chrze´ scijansk ´ a ˛ umysłowo´ sc ´ do dzisiaj kr˛ epuje obawa o niewystarczalno´ sc ´ Jezusowych zasług dla pragnacych ˛ ujrze´ c oblicze Ojca. b˛ edace ˛ owocem wierno´ sci przykazaniom Sprawiedliwego. kalectwo i s ´ lepot˛ e. pomimo iz pator zupełnie na to nie zasługiwał. musza ˛ koniecznie ˙ ˙ nabra´ c własnego. Psalm 68:19 127 . Tylko wi˛ ec na wielka ˛ wieczerz˛ e nikt si˛ e nie pcha. patrzac ˛ prosto ˙ ich oczy wpatrzone były w Niewidzialneim w oczy. ˛ bo nie doceniał zasług swych ziemskich gospodarzy. pi˛ ekni. gdzie jedynym probierzem wiarygodno´ sci tego przekonania winna by´ c wewn˛ etrzna moc poselstwa i solidny moralny ko´ sciec. lecz dla takich. Panie! 1 Łukasza 14:23.

´ G O SCIE K RÓLA – O DSŁONA Ten dziwny człowiek powiedział bowiem co´ s tak oszałamiajacego. 1 Łukasza 11:9-10 2 Łukasza 14:16-20 128 J EZUS POSZUKIWANY . a znajdziecie1 . a otworza ˛ wam. którzy od wielkiej uczty wymawiaja ˛ 2 si˛ e odpowiedzialno´ scia ˛ za swój stan posiadania . ˙ zbyt podejrzana propozycja dla n˛ To naprawd˛ e wcia ˛z edzarzy udajacych ˛ bogaczy. ˛ ˙ do dzisiaj ludzie wola ˙ Go słucha´ ze ˛ mówi´ c o Nim. a b˛ edzie wam dane. niewolników uchodzacych ˛ za panów. zgubionych. za´ slepiajac ˛ swym blaskiem ich wyniosłe oczy i placz ˛ ac ˛ kłamliwe j˛ ezyki tych. ˙ znale´ którzy zapewniaja ˛ wszystkich wokół. Ich go´ dzacych. i dla s ´ lepców twier˙ ich oczom niczego nie brakuje. ze zli. bo aniołowie maja usłuzy ˛ dobry wzrok i rozpoznaja ˛ z daleka bałwochwalców. ni z pietruszki: – Pro´ scie. niz c. ˛ ze scinno´ sc ´ nigdy nie ˙ im samym. Kołaczcie. Szukajcie. Powiedział po prostu – ni z gruszki.

.

a nawet i z c uczniem moim. a nie ma w nienawi´ sci ojca swego i matki. rzekł do nich: Je´ sli kto przychodzi ˙ ony. czy b˛ edzie w stanie w dziesi˛ ec ´ tysi˛ ecy zmierzy´ c si˛ e z tym. wyruszajac ˛ na wojn˛ e z drugim królem. chcac a idzie za mna. a nie mógł dokonczy´ ´ c. ˛ Kto ma uszy do słuchania. mówiac: ˛ ten człowiek zaczał ˛ budowa´ c. a nie moz ˙ e dokonczy´ Aby gdy juz ´ c. precz ja ˛ wyrzucaja. Kto nie d´ zwiga krzyz ˙ e by´ ˙ bowiem z was. i dzieci. który si˛ ˙ e by´ Tak wi˛ ec kaz e nie wyrzeknie wszystkiego.A szły za nim liczne tłumy. co ma. ˛ nie moz c uczniem moim. Albo. to gdy tamten jeszcze jest daleko. który z dwudziestoma tysiacami ˛ wyrusza przeciwko niemu? Je´ sli za´ s nie. nie moz ˙ e by´ ˙ a swojego. który król. Ewangelia Łukasza 14:25-35 . nie usiadzie ˛ najpierw i nie obliczy kosztów. i obróciwszy si˛ e. którzy by to widzieli. wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Dobra ˛ rzecza ˛ jest sól. wszyscy. niechaj słucha. ani do nawozu. nie moz c uczniem moim. nie zacz˛ eli na´ smiewa´ c si˛ e z niego. i braci. nie siadzie ˛ najpierw i nie naradzi si˛ e. ˙ dy z was. do mnie. i z ˙ ycia swego. Któz ˛ zbudowa´ c ˙e wiez ˛. i sióstr. czy ma na wykonczenie? ´ ˙ połoz ˙ y fundament. czym ja ˛ przyprawi´ c? Nie nadaje si˛ e ani do ziemi. je´ sli jednak sól zwietrzeje.

Tłumy przerzedziłyby si˛ e szybko6 . ˙ okrucienstwem ˙ Bo wtedy pojałby. ze ˙ ich przed gniewem Bozym.33-35. dociskajac ˛ s ´ rub˛ e 5 wszystkim pi˛ eknoduchom .59 Marka 9:42-48 Mateusza 23:4. drudzy.13. ´ a jego wrzuci´ c do morza7 .37. Jana 8:33. Pierwszym zdawało si˛ e. zeby by´ c gotowy˙ obmycie ciała mi na przyj´ scie Mesjasza3 .33.27-28. ´ kiedy wyrokował: N – A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich. czy to. kim sa ˛ i czego Bóg od nich oczekuje. drudzy chcieli zy´ Ci sami ludzie otaczali wkrótce potem Janowego kuzyna.48 Jana 6:66.27. gdyby namaszczonemu zwia˙ stowaniu o Królestwie Bozym nie towarzyszyły cudowne uzdrowie˙ nia.20. Izajasza 24:18. którzy wierza. ˙ ˙ ustrzeze drudzy chcieli. zeby prorok przypomniał im. ale Jezus nie pobłogosławił sprawiedliwych. Pierwsi chcieli mie´ c ˙ c. zastana˙ im uczyni´ ˙ czy mawiajac ˛ si˛ e w duchu. 1 Łukasza 3:3-18 2 Mateusza 3:7-9.15. by zawiesi´ c na jego szyi kamien ´ młynski.21-22. zeby oczy´ sci´ c 2 ˙ własne chciwe chwały sumienia .27-31 . to duzo. tylko jakby odwrotnie – przystawił piecz˛ ec ´ wszelkim wymogom prawa i sprawiedliwo´ sci. ˛ temu lepiej by było. Niektórym zapewne Zwiastun zdawał si˛ e niezrównowazonym szalencem. ˛ ze ´ jest obcia ˛zanie innych brzemionami nie do uniesienia8 . Marka 9:38 5 6 7 8 Mateusza 5:17-19.44 3 Łukasza 3:10 4 Mateusza 19:14. czyste r˛ ece. 8:31. Ludzie przycho˙ dzili don ´ chrzci´ c si˛ e z dwóch powodów: jedni. Jan kazał grzesznikom porzadnie ˛ si˛ e prowadzi´ c.˙ W ROGOWIE KRZY ZA ad Jordanem rozległo si˛ e wołanie proroka1 . 4 ło . co kaze c Jezus.

ze ˙ nym trudem odwracam si˛ e od tych lubieznych typów kartku˙ mam sobie ucia´ jacych ˛ pornograficzne pisemka? Jakze ˛c t˛ e r˛ ek˛ e. dopóki nie ogrzeje go ła˙ jego mdłej. gdzie robak ich nie umiera. które zatykam ˙ zawsze wtedy. wyłup je. Jakze miałbym si˛ e nie pot˛ epi´ c za to. których przeciez ˛c ani stosowa´ c zaden ˙ ˙ szanujacy ˛ si˛ e obywatel. je´ sliby wadziły człowiekowi w waskiej ˛ bramie Królestwa. ze ˙ aby pój´ na słowo. urzadził ˛ awantur˛ e w domu albo w innym s ´ wi˛ etym miejscu?! ˙ ˙ Te małoduszne rozterki przezywa kazdy. popukaliby si˛ e w czoło. ˙ mam sobie wyłupi´ ˙ z tak chwalebJakze c oko tylko dlatego. ze ciagnie ˛ ˙ mam ochot˛ ˙ ch˛ mnie do kobiet. uwierza ˛ takze sc ´ do nieba. zeby nie narzucał si˛ e zbyt nachalnie ze swoimi nieludz˙ nie moze ˙ poja´ ˙ kimi zasadami. ˙ ego. ˙ ze˙ która ˛ przeciez by sprawi´ c Ci rado´ sc ´ ? Mam sobie ucia´ ˛c ucho. Według tego w˛ edrownego kaznodziei nic nie było tak pilnego jak 1 upami˛ etanie i nic tak zgubnego jak przeszkody na równej drodze. a ogien ´ nie ga´ snie. którzy wierzac ˛ mu ˙ w to.˙ W ROGOWIE KRZY ZA – I je´ sli ci˛ e gorszy oko twoje. której tak solennie obiecałem sobie nie postawi´ c wi˛ ecej w domu tego bałwochwalcy i zazdro1 Łukasza 13:1-5 2 Marka 8:14-21 3 Izajasza 36:6 132 J EZUS POSZUKIWANY . o która ˛ potkna ˛ si˛ e maluczcy – ci. Dzisiaj od Zbawiciela oczekuje si˛ e niewiele – zaledwie cudów. co mog˛ e tylko ukra´ sc ´ . a cz˛ e˙ sto tylko tyle. lepiej jest dla ciebie jednookim wej´ sc ´ do Królestwa Boz ˙ niz mie´ c dwoje oczu. ze uciał ˛ jednym ci˛ eciem miecza. ze e na to. ˙ tyle razy powstrzymywałem od kradziezy. trzeba by´ c grzecz˙ owe rozterki Pan nym3 . kaska albo dopóki faryzejski kwas do cna nie przezre ˛ 2 s ´ liwej dewocji . ˙ noga i r˛ Totez eka miały i´ sc ´ pod topór. gdy mój brat klnie w zywy kamien? ´ ˙ mam odraba´ Czyz ˛ c sobie t˛ e nog˛ e. ze etnie bym kopnał ˛ tego zarozumialca. Gdyby stara´ c si˛ e przekona´ c niektórych. a by´ c wrzuconym do piekła.

Izajasza 53:9-12 1 133 . zboa z nim resztk˛ e nadziei. które 7 oddalaja ˛ ich od Ciebie . 5 Ach. na który zasłuzyli. niepokorne łotry3 .20-21 13 2 Koryntian 3:18. które obwie´ scił wysłannik rozgniewanego Ojca. az ˛ Syna Człowieczego przychodzacego ˛ w Królestwie swoim. nie skalaliby si˛ e zadnym z tych obrzydliwych. wielkimi i pokornymi lud´ z6 ˙ mi tak jak ja. ˙ ujrza którzy nie zaznaja ˛s ´mierci. Panie! Byliby wspaniałymi. ˙ znaja Ci. ˙ te chciwe. gdybym tak ja ich nauczył . zabra´ c mi mój ostatni płaszcz2 . nie wyrwa ˛ si˛ e z sideł 13 ptasznika pr˛ edzej. Słuzyliby Tobie jak psy i nigdy nie pomy´ sleli˙ by nawet o niczym dla siebie. b˛ edzie dzieli´ c 10 ich przepa´ sc ´ od tych.11 Nie zakosztuj a. toby nigdy o Tobie nie zapomnieli. niemoralnych. Panie.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! s ´ nika? Czy miałby´ s nie doceni´ c mego wysiłku. ze czency ´ i heretycy wreszcie si˛ e nawróca ˛ i przyjda ˛ do mnie. ˛ ze eci4 i chciałem ˙ ich wyrwa´ c z piekielnego ognia. nim ujrza ˛s ´ wiatło za m˛ ek˛ e swej duszy . i Twoich słów. którzy sadz ˛ a. powiadam wam. który mnie okradł i obraził? Wstydz˛ e si˛ e Ciebie. Chcesz mnie chyba skrzywdzi´ c i obedrze´ c ze skóry. Dopóki nie odejdzie ich twardy sen i za´ slepienie9 . 6:12-15 Łukasza 11:5-7. z ˛ w´ sród stojacych ˛ tutaj tacy. których koło Cezarei Filipowej wskazały słowa m˛ edrca: ˙ e sa Zaprawd˛ e. ˛ nie do s ´ wiadcz a ˛s ´ mierci12 . samolubnych wyst˛ epków. najłatwiej zapominaja ˛ o jego rozkazach i warunkach pokoju. 2 Koryntian 3:12-17 10 Łukasza 16:26 11 Mateusza 16:24-28 12 Hebrajczyków 2:9. ˛ ze ˛ Pana8 . 15:29-30 8 1 Jana 2:3-4 9 Mateusza 13:15. 1 Piotra 2:3-4. bo ˙ ich kochałem. 1 2 3 4 5 6 7 Rzymian 2:17-25 Łukasza 6:29 Łukasza 15:2 Izajasza 31:2-8 Rzymian 2:19-24 Galacjan 4:17. miałem same dobre ch˛ poznaja. z jakim u´ smiecham si˛ e do tego homoseksualisty albo do tamtego.

2 Koryntian 12:9-10. Gdybym nie był tak przebiegły i bezwzgl˛ edny jak 5 6 ˙ Jakub albo jak Jael. i własnej du˙ szy ukaze si˛ e pewnego dnia Nauczyciel. z których tylko wiara wychodzi cało jak pewien młodzieniec. to jak mógłbym dostrzec łask˛ e. ˙ jestem na wojnie? Czyja r˛ to co by mi przypomniało. która mnie przechytrzyła i skuła miłym jarzmem7 ? Kto nauczyłby mnie nie zachłannych. Filipian 3:12-13 8 Marka 14:49-52 9 Pie´ sn ´ 7:2-11 10 Łukasza 14:28-30 11 Rodzaju 11:3-9 12 Izajasza 28:14-18. nie milcz. prosz˛ e! Bo 3 chciwo´ sc ´ to herb biedaków . wekslarzy . gwałtowno´ sc ´ roztraca ˛ stoły kup4 ˙ zazdro´ ˙ swego jak ców. lecz zbawiennych podst˛ epów. co w nocy kradnie cement na swoja ˛ lepiank˛ e12 i nie płaci jak nalezy robotnikom pracujacym ˛ w pocie czoła. Tylko tej krzyczacej ˛ nienawi´ sci do s ´ wiata i ludzi. 30:25 134 J EZUS POSZUKIWANY . Jana 2:14-19 Rodzaju 25:28-33. którym placz ˛ a ˛ si˛ e j˛ ezyki11 i którzy nie sa ˛ w stanie przewidzie´ c. któremu golizna nie przeszkodziła w ucieczce z rak ˛ 8 oprawców ? A je´ sli nie miałbym jednej naprawd˛ e złej my´ sli. skad ˛ doszłyby mnie słowa Oblubienicy: ˙e – Ja nalez ˛ do mego miłego 9 ˙ adanie i ku mnie zwraca si˛ e jego poz ˛ ? ˙ wielOjciec dobrze obliczył koszta swej budowy10 . a Bóg jeden wie. o wiele lepiej niz cy budowniczowie ziemi. 27:19-20 S˛ edziów 5:24-31 7 Jeremiasza 20:7. zona Chebera . czy aby nie zatrudnia ˛ jakiego´ s obrotnego łobu˙ za.˙ W ROGOWIE KRZY ZA Bo tylko ten upór wyzutej z siebie wiary doceni i nagrodzi Sprawiedliwy1 . 1 2 3 4 5 6 Rzymian 9:1-3 Izajasza 12:1-4 Mateusza 15:22-28 Galacjan 2:14. Panie 2 . ze sc ´ strzeze z ´ renicy oka. ze eka zamierzyłaby si˛ e na wroga? Gdybym w koncu ´ nie do´ swiadczył wdzi˛ eku i uległo´ sci kobiety. a ona – nieugi˛ eta i zuchwała córka n˛ edzy – powie: – Ufam Ci. Tylko mów do mnie.

którym piasek zgrzyta mi˛ edzy z˛ eba5 mi . 2:4.20-24 9 Izajasza 28:21. aby´ smy widzieli. Izajasza 40:10. Bo tam zapomni o tych zimnych. bo jedynym tak nie b˛ edzie komu na´ smiewa´ c si˛ e z pot˛ eznej wiezy ˙ spoiwem zywych jej kamieni3 b˛ edzie miło´ sc ´ . ale ze uwierzyła Mu na słowo11 . które szpie˙ a gowały jej dzieci˛ eca ˛ ufno´ sc ´ do Niestworzonego. która nie jest wy´ srubowana ˛ cena ˛ za doskonało´ sc ´ ani zbyt wysoka ˛ poprzeczka ˛ ˙ dla zbyt ambitnych dzokejów. 13 ˙ ˙ m˛ ezowie do swych zon. którzy bóstwu szcz˛ es ´ cia zasta˙ sami sa wiaja ˛ stół6 i obiecuja ˛ wolno´ sc ´ innym. 1 Jana 2:15 135 . a niewiar˛ e – słabostka. chociaz ˛ niewolnikami zguby7 . Jakuba 4:4. otoczonej Boz ˛ chwała ˛ budowli9 b˛ e10 ˙ ˙ dzie wdzi˛ eczna Wszechmogacemu ˛ nie za to. Bo tam w górze natłoczona ˛ i potrz˛ esiona ˛ miar˛ e odbiora ˛ nie ci.22 Izajasza 65:11-15 2 Piotra 2:17-22 Izajasza 5:18. która ˛ przez wiar˛ e posiedli wierni.9. aby´ smy go poznali. ˙ ˙ 2 . ˛ Tam ojcowie zapomna ˛ o zbawiennej nienawi´ sci do swych dzieci. lecz bezwzgl˛ ednym warunkiem pokoju mi˛ edzy Bogiem a lud´ zmi. co to jest wiara i prawda . Hebrajczyków 2:8 11 Mateusza 8:8-9. którzy s a ˛ wierni 1 2 3 4 5 6 7 8 Hebrajczyków 11:7. 20:29 12 Galacjan 2:3-5 13 Mateusza 10:21. niech wnet si˛ e spełni ´ zamysł Swi˛ etego Izraelskiego. Rzymian 7:15-17.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! Tak jak w dniu sadu ˛ szybko ucichły szyderstwa wokół arki Noego1 . ze zobaczyła . oddajac ˛ tym samym chwał˛ e Bogu Ojcu i Synowi. Którzy mówia: ˛ – Niech przynagli. Rzymian 8:25. nie b˛ edzie nawet s ´ ladu po tych. za który zapłacił Syn14 . lecz ci. bracia do sióstr – o tej nienawi´ sci. kazd ˛ ludzka ˛ słabostk˛ e nazywajac ˛ grzechem. niech przy´ spieszy swoje dzieło.19. podejrzli12 wych i zdradliwych jak sztylety z ´ renicach podgladaczy ˛ . Jana 1:50. którzy chca ˛ wiedzie´ c.34-35 14 Galacjan 2:20. ˙ hała´ Nie b˛ edzie juz sliwych i brz˛ eczacych ˛ jak komary kibiców prawdy4 i dobrodusznych kłamców.8 ˙ ˙a Kazda czastka ˛ tej niezwykłej. Jana 6:27-30 10 1 Piotra 1:6-9. Mateusza 24:37-44 Łukasza 14:30 1 Piotra 2:4-12 Izajasza 33:17-19 1 Jana 1:6-10.

25 2 Samuela 18:14-17 2 Samuela 18:27-33 2 Samuela 19:1-3 136 J EZUS POSZUKIWANY . zastanawiajac ˛ si˛ e. bo znaja ˛ Syna. ˛ uciekajac ˛ z pola bitwy9 . Absalomie! Obym to ja był umarł zamiast ciebie! Absalomie. Ale gdy obiektem politycznej rozgrywki staje si˛ e ustanowiona przez Boga władza.˙ W ROGOWIE KRZY ZA i prawdziwi1 . nikt nie liczy si˛ e z kosztami.20 Łukasza 5:32-36 2 Samuela 15:1-6. synu mój. które okryło si˛ e hanb ´ a. 2 Koryntian 12:15. którego syn Isajego miał by´ c pasterzem. przekupujac ˛ nia ˛ Ojca. nad którym wielki ojciec mordowany7 został takze wzniósł lament: – Synu mój. ze przed gniewem Bozym nie umknie nikt. synu mój. Zapewne nie wszyscy wierzyli w czysto´ sc ´ rak ˛ urodziwego Absaloma. Absalomie! Synu mój. za˙ ˙ zegnawszy gniew Bozy nad pomazancem ´ i jego podzielonym ludem. kto próbuje łata´ c swa ˛ sprawiedliwo´ sc ´ skrawkami nowego suk3 na . a nie katem6 . Kiedy w królestwie izraelskim syn powstał przeciwko ojcu4 . i ze królowi ta nadzieja przygasła. Wiedzieli. Bestialsko za˙ jedyny buntownik. Wielkimi bowiem w jego oczach sa ˛ nie ci. by móc cieszy´ ze ˛ tez c si˛ e z własnych synów ˙ i córek. ˙ krew. wyda´ c swym bli´ znim nie2 ˙ nie wahał si˛ przyjaciółmi . I gdy trzeba. lecz ci. synu mój!8 Wiernych wojowników Dawida nie zgorszyła ojcowska bole´ sc ´ . czy aby wyrok syna nad ojcem jest wyrokiem sprawiedliwego.12 2 Samuela 18:7 6 7 8 9 2 Samuela 11:14-15. ˙ u boku króla walcza ˙ o to. co Go słuchaj a ˛ – bo tych On niesie. ze jest bez skazy. 1 2 3 4 5 Apokalipsa 3:14-18 Galacjan 4:15-16. który takze e przekonywa´ c ˙ ˙ zapatrzonych wen ´ ziomków. którzy nosza ˛ Króla . nie wahaja ˛ si˛ e. to˙ w dniu druzgocacego tez ˛ zwyci˛ estwa wchodzili do miasta ukradkiem jak wojsko. zgro˙ król Dawid madzonych przy nim rebeliantów nikt nie przekonałby. a te sa ˛ nie mniejsze niz Tym razem dwadzie´ scia tysi˛ ecy5 ludzi pochłonał ˛ efraimski las.

1 2 3 4 2 Samuela 19:4-7 2 Samuela 18:2-4 2 Samuela 15:12. Jego s ´ mier´ c uspokoiła małe sumienia. ze nienawi´ sc ´ godzi w głow˛ e. Bo ten m´ sciwy sługus i skrytobójca nawet nie pomy´ slał o tym. która ˛ ˙ s˛ w dniu chwały Bozej edzia i prorok Izraela okazał tym. ale zdradziecki cios dosi˛ egnał ˛ go wbrew ojcowskiej woli6 . zawisł na drzewie mi˛ edzy niebem a ziemia ˛5 . Spodziewali si˛ e wi˛ ec hanby ´ i porazki. lecz o zwyci˛ estwo sprawiedliwo´ sci ˙ Bozej. Ale ci ludzie nawet przez chwil˛ e nie stracili z oczu zamysłu zawistnego buntownika. I ze ˙ Jemu. cho´ c grzesznego sług˛ e. gdy b˛ edziesz mógł przyj´ sc ´ nam z pomoca ˛ z miasta. bo jej samej obca jest ojcow˙ ˙ ska udr˛ eka duszy. lepiej b˛ edzie. a nie ludziom. Absalom. którzy go nienawidza. zywemu Bogu. wiedzac. ty bowiem staniesz za dziesi˛ ec ´ tysi˛ ecy naszych. ˙ na ratunek rozdwojonemu królestwu po´ ze spieszył sam Bóg przez ˙ to wzglad ˛ na swego wiernego.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! Tylko dla mordercy królewskiego syna zniewaga ˛ była miło´ sc ´ . 17:1-3 2 Samuela 14:25 5 2 Samuela 18:9-10. a nie w serce. ˛ okazawszy jednocze´ snie nienawi´ sc ´ tym. tak ˙ jak kazdy ocalały z bratobójczej wojny.2 Król nie musiał rusza´ c si˛ e z miasta. nie b˛ eda ˛ na nas zwracali uwagi. Jana 12:32-33 6 2 Samuela 14:28-32. 18:5. pozwoliwszy rozgromi´ c nieprzyjaciół. Dawida. którzy go miłuja ˛1 . bo duch wiary nie opu´ scił jego wiernych. usłyszał z ich ust zgodna ˛ odpowied´ z brzmiac ˛a ˛ w uwaznych uszach jak najpi˛ ekniejsze wyznanie wiary: ˙ .12 137 . winien jest wdzi˛ eczno´ sc ´ król. cho´ Nie wyruszaj! Gdyz cby´ smy uciekli. syn pokoju o urodzie bez skazy4 . i cho´ cby połowa z nas zgin˛ eła. Przed bitwa ˛ w sercach tych walecznych rycerzy była jedna modli˙ twa: – Boze. 16:23. któ˙ adny ˙ mordercza remu doradzał z ˛ swej chwały zdrajca3 . chron ´ Króla! A gdy ten chciał z nimi wyruszy´ c w jednym ˙ szeregu. nie b˛ eda ˛ na nas zwracali uwagi. ˛ ze ˙ walcza ˛ nie o własna ˛ cze´ sc ´ i zycie. Wiedzieli. Galacjan 3:13-14.

ze ˛ o cudownym obliczu i woli tamtego Ksi˛ ecia Pokoju. Chrze´ scijanie łatwo i nami˛ etnie rozsadzaj ˛ a ˛ ludzkie sprawy. zeby pojednane z Bogiem jego własna ˛ krwia ˛ bydełko nie wierzgało zanadto pod zbawiennym dowództwem pasterza dusz i nie podpisywało skwapliwie cyrografów na wołowej skórze. to nic 1 2 3 4 5 1 Piotra 1:10-13 Jana 10:14-15. ˛ wkrótce za´ s dozgonnie wdzi˛ ecznych s ´ wiadków chwalebnego zmartwychwstania8 . ´ który nie 4 na darmo wypełnił wszelka ˛ sprawiedliwo´ sc ´ . Mateusza 11:27-30 138 J EZUS POSZUKIWANY . Bo tym razem goł˛ ebica czystego Ducha spocz˛ eła na wychodzacym ˛ z wód Jordanu pomazancu. którzy znaja ˛ Ojcowskie serce. Albowiem jego jarzmo naprawd˛ e jest miłe. a brzemi˛ e lekkie9 .˙ W ROGOWIE KRZY ZA ˙ s Ludzie nie przeczuwali jeszcze. a przeraził w goracej ˛ wodzie kapanych. Mateusza 28:17-18 Jeremiasza 9:1-2. ludzka niegodziwo´ sc ´ 5 zaliczyła Go w poczet przest˛ epców. lecz – jak i on sam – niesprawiedliwym. Jeremiasza 23:32-40. Ale ten nieziemski przybysz zapowiedział swoja ˛ godzin˛ e trwo6 ˙ a gi .17-18. I gdy podziwiaja ˛ wielka ˛ budowl˛ e. ze ˛ miał z rozkazu rodziciela2 . który tak jak Absalom stał si˛ e wrogiem ˙ pragnał swego Ojca. a w jego ustach nie znaleziono zdrady. 10:18-21 2 Koryntian 5:14-20 Rzymian 8:3-4 6 7 8 9 Łukasza 9:44-45 Łukasza 22:53 Marka 14:31. ´ ety o nia zwłaszcza własna ˛ krwia ˛ – bo nie Ojciec Swi˛ ˛ zabiega. lecz dlatego. których słusznie na tym padole dosi˛ ega kara z rak ˛ ziemskich sług sprawiedliwo´ sci. w której władca tego s ´ wiata za´ slepił swa ˛ pot˛ ezn ˛ moca ˛ s˛ edziów i oprawców łaski7 . niech˛ etnie tylko my´ sla ˛ o niebieskich. ze ´ mier´ c i hanba ´ królewskiego sy˙ na siebie1 . ale nie dlatego. ˙ A zrobił to po to. Miara ˛ kosztów tego rozkazu3 nie miała jednak sta´ c si˛ e samotna bole´ sc ´ Dawida w górnej komnacie nad swym umiłowanym. który tysiac ˛ lat pó´ zniej s ´ ciagn ˛ ał ˛ gniew Bozy ˙ nigdy nie zapomna s ´ wiadków tylko dlatego. Dzieje 2:29-37 Izajasza 28:12. aby wybawi´ c tych. ocali jej na. ze ˛ władzy nad ludzkimi dusza˙ ja mi. A cho´ c był jak jagni˛ e bez skazy.

Popatrza ˛ z anielskim u´ smiechem w oczy s ´ wi˛ etoszkom. 2 Koryntian 1:12 8 1 Jana 2:22-23. to sercem nie wierza. 8 ˙ zadnej ˙ I tak jak nie zapra ˛ si˛ e słów Panskich ´ . bo nie wiedza. a te o samobójstwie to czasem jedne z lepszych). którzy nie wyrzekaja ˛ si˛ e zbyt pochopnie złych my´ sli (bo niektórym z tych zatracenców ´ mogłaby nie osta´ c si˛ e ˙ zadna. prze˙ cierpienie uszlachetnia. 1 Piotra 2:7-8 Galacjan 4:22-27 2 Koryntian 12:11 7 Galacjan 6:14. ´ a nie ze które wisiało 2 ˙ opatrzona włosku.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! ich do niej nie ciagnie ˛ . drego6 . która ma sieczk˛ e w głowie. Łukasza 23:40-42 1 139 . bo mi si˛ e miesza w głowie i zaczynam mie´ c mdło´ sci. bo przeciez etniej ugoszcza ˛ niz ˛ ˙ sa. a na dodawiazan ˛ a ˛ przekonaniem. ze e skonczyły. nie zapra ˛ si˛ e tez z tych 9 nieładnych rzeczy . prosz˛ e. których kole w oczy ich duma. nie skazuja ˛ ˙ głupiego ch˛ ˙ mana banicj˛ e głupoty. zrób z tym porzadek. Co mam powiedzie´ c tej zarozumiałej sierocie. które burza ˛ czasem pokój ich duszy . to ciesza ˛ ˙ si˛ ˙ ocaliły im zycie. ze tek poj˛ ecia nie ma o szlachetno´ sci? 1 2 3 4 5 6 Jakuba 2:19 Izajasza 29:11-14 2 Tymoteusza 2:15-19 Jeremiasza 9:11-15. ˛ ze 3 ny Ojcowska ˛ piecz˛ ecia ˛ fundament i Wodza olbrzymów wiary warto 4 doceni´ c . ˛ ze ´ przyjdzie z pomoca ˛ z miasta5 tym. którzy posiedli wszystko ˙ prócz miło´ sci Bozej. bo wiedza. ˙ Ale umarli za zycia i w duchu wniebowzi˛ eci wierni powtórza ˛ za ˙ Duch Panski wojownikami Dawida swoje credo. a gdy widza ˛ pokojowe pertraktacje. tylko aby móc spokojnie zda´ c spraw˛ e z własnego. Nie ze skapstwa ˛ ani z chciwo´ sci b˛ eda ˛ liczy´ c pieniadze ˛ i mierzy´ c czas. ˛ poukładaj troch˛ e. ˛ co jest z ´ ródłem ich dozgonnej chluby7 . ˙ si˛ e tylko z tego. nie przeganiaja ˛ precz zło´ sci i nie udaja ˛ cierpliwszych niz ˛ ˙ by zamknał bo któz ˛ usta pustym gadułom. Cho´ c ustami wyznaja ˛ . Oni zapra ˛ 10 si˛ e siebie i powiedza: ˛ – Panie. Galacjan 2:17-21 9 1 Piotra 4:12-13 10 2 Koryntian 4:1-2. nie z cudzego szafarstwa. 1 Koryntian 3:18.

Łukasza 16:14-15 140 J EZUS POSZUKIWANY . a pod powieka ˛ zbiera si˛ e łza. otwarte ucho słyszy krótka ˛ rozmow˛ e: – Co mi dasz.˙ W ROGOWIE KRZY ZA Co mam rzec temu kr˛ etaczowi. a tysiace ˛ jej pomysłów nie zastapi ˛ a ˛ Twego zamysłu. sadz ˛ ac. wi˛ ezienny gryps wiary. – Czy to nie za mało. je´ sli jesienia ˛ nie zobacz˛ e listka. nie za wiele? – W sam raz. kto by przekonał go. bo Ja jestem miara ˛ wszystkich rzeczy. ˙ s ´ miewisko2 bezładne wysiłki załosnych złodziei Twojej chwały. który kr˛ epuje si˛ e wi˛ ezami i p˛ etl˛ e zaciska sobie na szyi? Jak mam u´ smiechna´ ˛c si˛ e do tego dygnitarza. Panie? – Dam ci siebie. który przylgnał ˛ do mokrej szyby. upapranych w błocie niewiary3 ? Kto by mu wskazał te zakłopotane i zdziwione własna ˛s ´ miało´ scia ˛ oczy i ten anielski. a zima ˛ tych dwóch sikorek. który podał r˛ ek˛ e wszystkim z wyjatkiem ˛ proroka? Kto mi opowie o twojej wierno´ sci. jakby był tylko jej Panem? Jak mam przemówi´ c do tego dowcipnisia 1 . które tak zawzi˛ ecie dzióbia ˛ połe´ c słoniny za moim oknem? ˙ nie wszyscy potracili głowy i czeCzyje nogi upewnia ˛ mnie. ˛ ze mam da´ c tej wdowie. 1 Izajasza 28:22 2 Kolosan 2:15 3 Izajasza 25:10-12. – Co mam im da´ c? – Daj im Mnie. az ˙ Gdyby´ s n˛ edzarzowi nie opowiedział bajki o wielkiej wiezy ˙ ˙ dobrze jest i wielkiej zazegnanej grozie. ze ˙ przyjdziesz? kaja ˛ wytrwale. który znaja ˛ słudzy Panscy? ´ Gdy setka takich ludzkich pytan ´ zbiega si˛ e w jednym miejscu i czasie. bo ona nie wskaze drogi zbłaka˛ nym. ze ˙ nienawidzi´ c własnej duszy. która mówi o Jezusie tak. który boi si˛ e własnego cienia ˙ daje tym dowód pokory? Co i dzieli włos na czworo. któ˙ a wystawia na pory zbiera w jedno rozproszone dzieci Boze.

patrzac ˛ im prosto w oczy – wystarczy mie´ c troch˛ e dobrych ch˛ eci.15 Pie´ sn ´ 6:4-12 Mateusza 7:12-16 Łukasza 12:49-53 6 Marka 3:5. aby bezmy´ slnym hulajduszom za´ switało. sprawnym. ze ˛ 1 2 3 4 5 Micheasza 3:5-12 Izajasza 28:5-6. a miewa lizusów. a ich córeczki ani razu nie ukr˛ eciły główki lalce i nie wy´ smiały okrutnie ˙ zadnej ofermy. którzy dadza ˛ soba ˛ pomiata´ c nawet w sadzie ˛ . ˛ nieprzejednanym i nieodrodnym synem swej wykl˛ etej i zapomnianej matki 3 . Nie powiedział tylko. oczekiwania i przyzwyczajenia. cuda uzdrowienia i znaki nie były w oczach Panskich ´ warte tyle co nieubłagany opór tych. lecz 7 8 ˙ sprytnych podzegaczy . którzy odpierali atak w bramie2 . ze ładnie jest by´ c takim niewdzi˛ ecznym. zielonym i wesołym i nie wadzi´ c nikomu. ˙ nieA wróg zalewał ich swoja ˛ dobroduszno´ scia. Pan chciał mie´ c uczniów. szlachetna ˛ dusz˛ e i czy był bar˙ si˛ ˙ wszystkie nami˛ dziej błogosławiony . Mateusza 26:37-38 7 Abdiasza 18 8 Dzieje 23:1-9 141 . kujonów i niepokala˙ ich synowie ne panienki. których wyrodne matki cieszy tylko to. Nie trzeba mówi´ c do nich po imieniu. . zatwardziałym egoista. trzeba by´ c wyrozumiałym dla ludzi. a nie czy miał gładkie lico. zna´ c ich potrzeby.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! ˙ b˛ Kiedy wszystkie zamysły ludzkich serc oczy´ sci Sad. ˙ Ogniska ludzkich dusz nie sa ˛ po to. Reszta pójdzie jak z płatka. A wierno´ sci wystarczy dochowa´ c sobie. . ˙ ace s ´ ciagaj ˛ ac ˛ na siebie przewazaj ˛ siły wroga. ˙ nie musza ale tylko po to. I to ten ogien ´ 5 przyszedł rzuci´ c na ziemi˛ e Jezus Chrystus udr˛ eczony bole´ scia ˛ i troska ˛ o Ojcowska ˛ własno´ sc ´6. kto kogo i w czyim imieniu wyciagn ˛ ał ˛ z bagna i czy wział ˛ zapłat˛ e. by´ c tolerancyj˙ nym. ˙ A ze swych uczniów zrobił nie umundurowanych strazaków. Amosa 5:10. tylko aby grza´ c si˛ e przy nich i piec kiełbas˛ e. miłym. gdzie pójdzie4 . Jana 11:33-35. Wtedy okaze e. ˛ przekonywał. ze nie przynie´ sli do domu ani jednej nagany za złe sprawowanie. ˛ wazne edzie tylko to. uzytecznym. ze etne proroc1 twa i zwidy. by wyjmowa´ c z nich rozzarzone w˛ egle.

ze ˛ z co bad´ ˛ z sta´ c Go na ten ostatni ˙ w jego zyciu wysiłek . a tylko niewiary. Wierni traca ˛ tez ˙ czenia si˛ e własnej chwały przez wysłannika Boga Ojca.˙ – O DSŁONA W ROGOWIE KRZY ZA ˙ wstydzi´ c si˛ e zadnej my´ sli ani uczucia. Jezus wszakze ˙ s ´ wiadomie zaprzeczył wszystkim prawom naleznym komu´ s. ˙ bad´ zapewniajac ˛ wszystkich wokół. ze musiało polega´ c na czym´ s ˙ wyczerpujacy mniej spektakularnym niz ˛ fizyczne siły skazanca ´ marsz na miejsce ka´ zni ze znanym wówczas powszechnie narz˛ edziem tortur na plecach. ˙ z rak Gdyby Mistrz wyrwał był swój krzyz ˛ Szymona Cyrenejczyka2 . kto ma si˛ e za króla. które skutecznie unie˙ mozliwiaj a ˛ zrozumienie owego podstawowego znaku duchowej rzeczywisto´ sci. która ich nie 1 okrywa . kapłana i mistrza – słowem za kogo´ s wielkiego w oczach 1 Izajasza 50:4-11 2 Łukasza 23:26 3 Łukasza 14:27 142 J EZUS POSZUKIWANY . chrze´ scijanie nie mieliby zbyt wielu powodów ˙ do zastanowienia. 12 kwietnia 1999 + + + Odsłona ˙ do dzisiaj otacza dziwny półmrok sprzyjajacy Prawd˛ e o krzyzu ˛ po˙ wstawaniu najprzerózniejszych fantazmatów. jaki miał pomóc wiernym w pełnieniu woli Jezusa z Nazaretu. Nami˛ etna i chciwa skłonno´ sc ´ chrze´ scijan do identyfikacji z losem ˙ i cierpieniami fizycznymi Chrystusa nie idzie niestety w parze z uwazna ˛ refleksja ˛ nad pobudkami jego bezprzykładnej uległo´ sci wobec ˙ z oczu sens i cel owego naocznego zrzeoprawców. dlaczego w tej tak skadin ˛ ad ˛ waznej sprawie3 nie ´ dał im osobistego przykładu. Swiadectwo ewangelistów przekonuje ˙ samozaparcie Syna Bozego ˙ jednak o tym.

która sama z siebie nie wie nawet tego. a ozywionym przez wiar˛ e jego ciele. jest cho´ niem posłuzy´ cby ludzka trwoga wobec dictum mafijnego wysłannika o´ swiadczajacego ˛ adresatowi poselstwa bez ogródek: – Jeste´ s trupem (bo. czy kocha. wyrzec samego siebie jest czysto technicznym okre´ sleniem zaprzecze˙ si˛ nia . które mogłoby z powodze˙ c moim współczesnym.Obym to ja był umarł zamiast ciebie! tego s ´ wiata. orzekajac ˛ o ich winie zaparcia si˛ e wi˛ ezi z pojmanym Jezusem. ˛ 1 2 3 4 5 Jana 13:1. ˙ wyznaje swa ˛ wiar˛ e w Boze ˛ ze 4 ˙ tylko Chrystus . lecz odwrotnie. i to wyłacznie ˛ przez wzglad ˛ na miło´ sc ´ swego Ojca do wybranych. ˛ brzmi to troch˛ e tak: – Nie masz nic. Inaczej mówiac. za 2 ˙ ˙ si˛ ˙ go w kazaniu do Zydów kogo uwaza e samego siebie. ˙ Jeste´ s nikim. powiedzmy. stwierdzajac. Stał si˛ e do konca ´ niczym . ze e jest tym. zanegowania tego. Nic nie wiesz i nic nie mozesz. ˙ Samozaparcie nie jest wi˛ ec w istocie okre´ sleniem niejasnej i katorzniczej praktyki udr˛ eczajacej ˛ ciało i dusz˛ e w oczekiwaniu na nagrod˛ e. warunkiem uzyskania wolno´ sci i ulgi w udr˛ ekach 3 i watpliwo´ ˛ sciach rozdwojonej duszy (co´ s jakby nawrót do rzeczywisto´ sci podpowiedzianej przez kogo´ s z godna ˛ wiary miara ˛ w r˛ eku). Filipian 2:5-9 Dzieje 3:13-15 Rzymian 6:3-11 Galacjan 2:19-20 Jana 7:19 1 143 . Dobrowolne przyj˛ ecie 5 ˙ tego punktu widzenia za własny owocuje pot˛ ezna ˛ r˛ ekojmia ˛ Wszechmogacego. Najprostszym wykładem tej bezwarunkowej zasady uczniostwa jest Pawłowe o´ swiadczenie z listu do Galacjan. czy nienawidzi. ˙ n by od takich w tym miejscu stroni´ c) przyblize ´ bezwzgl˛ ednej potrzeby podporzadkowania ˛ si˛ e tej zasadzie. ze rachuby koliduja ˛ nieco z rachubami ojca chrzestnego). poddania w watpliwo´ ˛ sc ´ . gdzie Apostoł ˙ głupstwo. który zamieszkał w obumarłym dla grzechu. ˙ nie on juz ˙ zyje. ˙ A jednym z bardziej ordynarnych (nie widz˛ e waznego powodu. nieszcz˛ es ´ nik ów ˙ jego zyciowe ˙ nie przewidział. Samo słowo zaprze´ c si˛ e . Piotr uzył .

którzy nie sa ˛ zdolni przyzna´ c. ze widz a ˛ (nie znaja) ˛ samych siebie i nawet Chrystusa według ciała1 (bo ˙ blu´ znierstwa przeciwko Synowi miały by´ c odpuszczone2 ). wkrótce potem stanie si˛ e obłudnikiem – ˙ na własne zyczenie wypranym przez szatana z uczu´ c. którzy doskonale wiedza ˛ o swojej nienawi´ sci i nie wstydza ˛ ˙ ich zal. kto twierdzi. uczucia. którego on sam jest tylko s ´ wi˛ etym i nietykalnym narz˛ edziem czy naczyniem . ˙ Zeby przystapi´ ˛ c do naprawy. ˙ gorycz i gniew maja si˛ e jej. co jest podst˛ epna ˛ intencja ˛ mordercy wiary. trzeba mie´ c co naprawia´ c. a trudno ˙ to nie on mypomaga´ c w tym wysiłku komukolwiek. Duch Swi˛ ety obiecany był wła´ snie tym. lecz wyjałowienie umysłu z wszelkich znamion 1 2 Koryntian 5:15-17 2 Marka 3:28-29. ˙ zeby ukrywa´ c to przed Bogiem4 . ´ oczekiwan ´ i nadziei. ze go sprawiedliwo´ sc ´ jest o wiele lepsza od ich sprawiedliwo´ sci. ˛ ˙ wi˛ Jezus moze ec i chce sta´ c si˛ e Nauczycielem i Przewodnikiem tylko tych. a nie ich całkowitemu zaprzeczeniu. któ˙ sa rzy doskonale wiedza ˛ o tym. bo słusznie przeczuwaja. nie sa ˛ tylko tak bezwstydni. Je´ sli kto´ s boi si˛ e i odrzuca od siebie swoje własne my´ sli. ze s ´ li. co było ich niezaprzeczona ˛ przez nikogo własno´ scia. bezmy´ slnym ˙ skłai bezwolnym stworzeniem. nie on czuje i nie on pragnie. ze ˛z ´ li3 . Jest to wymy´ slny akt autodestrukcji. bo diabelski zamysł wział ˛ za Bozy. Słowa Mistrza ˙ c jedynie rzeczowej korekcie ich własnych z Nazaretu maja ˛ za´ s słuzy´ pragnien. nawet je´ sli słusznie nie obnosza ˛ si˛ e ˙ jez tym w´ sród bli´ znich – tym bardziej je´ sli naprawd˛ e uwierzyli. bo robi to za niego Chrystus. zapierajac ˛ si˛ e ich. poniewaz ˙ c wyłacznie jego osobiste pełnomocnictwa maja ˛ słuzy´ ˛ tym. która ˛ pragn˛ eliby wyegzekwowa´ c na swoich winowajcach.˙ – O DSŁONA W ROGOWIE KRZY ZA ˙ nienaJezus nie ma nic dla tych. Mateusza 12:30-32 3 Łukasza 11:13 4 2 Koryntian 4:2 144 J EZUS POSZUKIWANY . porywy woli. dajac ˛ tym samym fałszywe s ´ wiadectwo o dobroci i miłosierdziu Sprawiedliwego. którego skutkiem nie jest odnowienie. którzy tak jak On sam znienawidzili (nie pozbyli si˛ e ) na tym s ´ wiecie wszystko. ˛ ze ˛ swoje ´ gł˛ ebokie uzasadnienie.

podłe i pospolite. zepsuło si˛ e. których jako´ sc ´ wypróbowuje si˛ e w ucisku i prze´ sladowaniach dla słowa ewan˙ gelii. uporz adkowanie ˛ ludzkiego umysłu. oczyszczenie go i odnowie˙ c prawu Bozemu. wyko´ slawiło. co wi˛ eksze. 1 Piotra 4:12-16 145 .Obym to ja był umarł zamiast ciebie! ˙ człowieczenstwa. co don ´ przychodzi. bo przeczy wszelkiemu wyrachowaniu. gdyz ˙ juz ˙ chwale Stwórcy. dzieci oraz wobec samego 1 Rzymian 8:13. pełniejsze. ze ˙ było ono bardzo dobre. przyciaga ˛ i ogarnia to. wybrakowane. Ci. Tylko sam sobie. czy nam si˛ e to opłaca . Kolosan 3:5-6 2 Łukasza 14:33-35 3 Marka 9:49-50. który nie jest zbytnio narowisty ). Bezpo´ srednim celem woli ˙ ale Chrystusa jest wi˛ ec raczej nie zamiana ludzkich my´ sli na Boze. którego niech˛ etnie si˛ e zrzekaja. Galacjan 5:16-18. Albowiem kazdy ogniem b˛ edzie osolony3 . nie odrzucajac ˛ nic z tego. zwietrzało i nie słuzy Stad ˛ Jezusowe porównanie niewiernych do zwietrzałej soli. ˛ ˙ przyda´ ˙ Wiernym jednak moze c si˛ e to powtarzajace ˛ si˛ e przy róznych ˙ okazjach ostrzezenie przed nadmiernym zaufaniem do własnych rezerw i niekoniecznie zbawiennych potencjałów miłosierdzia. ´ które na mocy prawa Bozego podlegaja ˛ potrzebie oczyszczenia i u´ swi˛ ecenia w wierze. wznio´ slejsze. których nie zdziwi zbytnio palace ˛ od wewnatrz ˛ do´ swiadczenie nienawi´ sci wobec braci. tylko pan dba o konia. grzesznej 1 ˙ jego natury) Duchem Bozym . które realizuje si˛ e podług potocznej zasady panskie ´ oko konia tuczy (nie kon ´ tuczy si˛ e widokiem pana . którego celem zazwyczaj jest ustalenie. To. szlachetniejsze. tak by mógł on s ´ wiadomie słuzy´ do´ swiadczajac ˛ w Duchu pokoju i rado´ sci z samego uczestnictwa w jego pełni. czy aby Jemu to si e ˛ podoba. sióstr. rodziców. W przeciwnym razie Bóg przeczyłby ˙ orzekł o stworzeniu. która jest ˙ znia ziemi˛ dobra o tyle. ˙ nie. podczas gdy pytanie wiary winno dochodzi´ c. co małe. ˙ nie podoba´ Chrze´ scijanom moze c si˛ e ta dosadna aluzja do losu bez˙ uzytecznego nawozu – to ich prawo. o ile nadaje smak potrawom i uzy´ e2 . Jest to jedyny dopuszczalny sens słynnego umartwiania ciała (tj. ˙ D´ zwiganie krzyza do dzisiaj jest czym´ s bardzo niepopularnym.

ze ˙ by´ moze c do´ sc ´ kosztowne i dobrze. dzi˛ eki Bogu. ze ˛ po´ sród nich tacy. skutecznie przed nim chroni. którzy nie wiedza ˛ co w trawie piszczy ani w którym ko´ sciele bije dzwon trwogi. ludzi wielkiej wiary i prostoty. dost˛ epny bez recepty. ˙ ˙ zawstydzanie szyderców Trzeba tylko powaznie liczy´ c si˛ e z tym. jak z ziemi. 1 2 Koryntian 12:9-11. oczekujac ˛ oczyszczenia i uwolnienia spra˙ uwierzy´ wiedliwym i miłosiernym sadem ˛ – ci b˛ eda ˛ mogli łatwiej tez c. których kocha. 12:19-21 146 J EZUS POSZUKIWANY . a mało kto 1 ˙ gustuje w zapadaniu si˛ tez e pod ziemi˛ e ze wstydu nad własna ˛ n˛ edza ˛ i n˛ edza ˛ tych. gdyz mediów. bo wielko´ sc ´ jego miłosierdzia i pot˛ ega jego my´ sli nie bardzo jest im na r˛ ek˛ e. a nawet poz ˛ i grzechem jest chcie´ c. a nie móc . przygarniajacym ˛ wszystkich złaknionych sprawiedliwos ´ ci. ˙ konujac ˛ jednocze´ snie za grube pieniadze. niz sta´ c na to dzisiejszych mechanizatorów rolnictwa łaski . ˛ ze ˙ adane. gdy płaci za to odpowiednia osoba. ˙ Jezus w okolicach Cezarei Filipowej wiedział. a majacych ˛ si˛ e za nic. nie był panem samego siebie i o wiele uwazniej ˙ słuchał głosów dochodzacych ˛ Go tak z nieba. noga lub r˛ eka) i którzy wytrwaja ˛ w próbie. Chrze´ scijanie wstydza ˛ si˛ e tylko Chrystusa.˙ – O DSŁONA W ROGOWIE KRZY ZA siebie (innymi słowy – których nie zgorszy własne oko. prze˙ wszystko jest mozliwe. wyciagaj ˛ acego ˛ wybranców ´ z piekielnych czelu´ sci. jakby zbrakło na ziemi jedynie (!) wiary w moc Boga. którzy nie zakosztuja ˛s ´mierci. gdy ponad ze ˙ sa głowami tłumów zapewniał. dopóki nie ujrza ˛ Syna Człowieczego nadchodzacego ˛ w Królestwie swoim. ze ˙ stus. Nietrudno tylko ˙ ˙ Jezus Chryzawstydzi´ c ludzi nawet ostroznym przypuszczeniem. co mówi. ˙ czar W naszych czasach trudno o poczucie winy i wstydu.

.

A je´ sliby siedemkro´ c na dzien ´ zgrzeszył przeciwko tobie. odpu´ sc ´ mu. z Tak i wy. odpu´ sc ´ mu. ˙ e uczynił to. Je´ sliby zgrzeszył twój brat. ˙z ˙ eby zgorszył jednego z tych maluczkich. Kto za´ s z was. az e najem i napij˛ e. który orze lub pasie. niz Miejcie si˛ e na baczno´ sci. przez którego przychodza. mówiac: ˛ Załuj˛ e tego. mówcie: ˙ ytecznymi jeste´ Sługami nieuz smy. I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. a je´ sli si˛ e upami˛ eta. Ewangelia Łukasza 17:1-10 . i rzekliby´ scie do tego figowca: Wyrwij si˛ e z korzeniem i przesad´ z si˛ e w morze. gdyby kamien ´ młynski ´ zawisł na szyi jego. powie do niego. lecz biada temu. by zgorszenia nie przyszły. co wam polecono. co mu polecono? a potem i ty b˛ edziesz jadł i pił? Czy dzi˛ ekuje słudze. uczynili´ smy. usłuchałby was. bo co winni´ smy byli uczyni´ c. a jego wrzucono do morza. gdy uczynicie wszystko.I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna. przepasz si˛ e i usługuj mi. ˛ Lepiej by było dla niego. strofuj go. majac ˛ sług˛ e. A Pan rzekł: Je´ sliby´ scie mieli wiar˛ e jak ziarno gorczyczne. i siedemkro´ c ˙ zwrócił si˛ e do ciebie. gdy powróci z pola: Chod´ z zaraz i zasiad´ ˛ z do stołu? Czy nie powie mu raczej: ˙ si˛ Przygotuj mi wieczerz˛ e.

Nic tak skutecznie nie odejmuje nadziei jak widok drzew niewydajacych ˛ owocu i gór wznoszacych ˛ si˛ e przed ˙ jak wyglada oczami tych. ze ˙ zasłuzyli na lito´ sc ´ i wział ˛ ich w obron˛ e swym łaskawym postanowieniem Pan Zast˛ epów. ale dlatego. ´ 1 Przysłów 18:4 . ze edzie pohanbiona ´ przez zdradliwe przeszkody. ˛ koryto rwacego ˛ stru1 mienia . którzy zapomnieli juz. ˙ zasłuzyli ˙ ˙ ona Dzisiaj chrze´ scijanie upieraja ˛ si˛ e. ze ˛ omdlały rydwan je´ zdziec nie ciesza ˛ serca niebieskiego Ojca. którzy nie zatrzymuja ˛ u wodopoju zm˛ eczonych zwierzat ˛ i ludzi. zeby ˙ Zapewnił tez. ˙ ze ˙ wystarczy odrobina wiary. Bo do nieba wiedzie droga bez pagórków i wy˙ ludzie zasłuzyli ˙ ˙ nie krotów nie dlatego. ˙ droga prawdy b˛ Jezus nie miał watpliwo´ ˛ sci. ze na łask˛ e – ze ˙ ˙ po prostu im si˛ e nalezy. Nawet je´ sli twierdza ˛ ina˙ sa ˙ to czas łaski si˛ czej – ze ˛ jej niegodni – wola ˛ my´ sle´ c. klapki na oczach i smagajacy czy´ c. Gdyby kto´ s chciał dowie´ sc ´ . poniewaz uwierzyli. wykorzeni´ c niezasadzona ˛ przez Ojca ro´ slin˛ e. ze na wygody. Dlatego ostrzegł swych wybranców ´ przed faryzejskim kwasem obłudy. jakie ustawia ˛ na niej ludzie szukajacy ˛ swej własnej chwały. który i dzisiaj zmienia jego wdzi˛ eczne stada w skr˛ epowane obcym jarzmem pochody biczowników. słusznie spotkałby si˛ e z szyderstwem i kpina. ze sc ´ ˙ a ˙ i brak ruchu przedłuzaj ˛ zycie na tym padole. ˛ Trudno jednak byłoby mu zaprze˙ siódme poty. ze e skonczył. a gór˛ e wymagan ´ stawiana ˛ maluczkim wrzuci´ c do morza.W IARA I PRZESZKODY S ˙ bezczynno´ port to zdrowie. Nic tak bowiem nie niszczy delikatnej i kruchej na ziemi tkanki Chrystusowego ciała jak wy´ scig z czasem – jak okrzyki wskazujacych ˛ ˙ na miraze poganiaczy wielbładów ˛ . gdyby twierdził.

który ta nienawi´ sc ´ rozpala.47. gdy przypomna ˛ sobie. zarozumiali i niewdzi˛ eczni. Ko´ sciół przypomina dzisiaj zadufana ˛ Zosi˛ e Samosi˛ e: sam zbawia. 1 Mateusza 23:29-39 2 Łukasza 17:1-2. niz c wrota piekieł. ˛ Ale sprzeciw Duchowi Bozemu kazdy odczuje ˙ zawieszony u szyi i gł˛ na własnej skórze jak wielki ci˛ ezar ebin˛ e zale2 wajac ˛a ˛ usta i oczy . ´ aby oblepiono nimi ich groby. przez których przychodza. A gdy poznaja. jak skrz˛ etnie gromadzili metki z cenami własnych wyrzeczen. Daja ˛ posłuch diabelstwu. ze ˛ jakich mało. 2 Piotra 2:21-22 3 Łukasza 12:45-46. bo schlebia im my´ sl. jak z niedowierzaniem i zawi˙ s ´ cia ˛ cmokali nad klejnotami wiary. kim sa: ˛ czy strzega ˛ słów prawdy. jak zarłocznie i zjadliwie orzekali o cudzej winie. nie chcac ˛ zna´ c swego S˛ edziego. dokad ˛ skieruje go wy3 rok na odst˛ epców od tronu łaski . Marka 9:43-45. a chore ˙ i pijane gniewem Bozym dusze zachwyca obrazem cierni wbijajacych ˛ ˙ nie znale´ si˛ e w ciało. którzy ledwo dowlekli si˛ e do studni. ˙ ze złorzeczen Kazde ´ przeciwko Synowi odpu´ sci Ojciec tym. które zapomniały. jak wyglada ˛ i jak mówi Wierny ˙ i Prawdziwy. lecz biada tym. ˛ B˛ eda ˛ dzi˛ ekowa´ c Bogu za młynskie ´ koło i sznur ciagn ˛ acy ˛ ich na dno. ze zli si˛ e po´ sród oprawców Zbawiciela1 . którzy nie robia ˛ tego co oni. Gdy zobacza. które prze˙ Ojciec w niebie to skapiec wrotnie dowodzi. Lepiej b˛ edzie dla kazdego. je´ sli do´ swiadczy królewskie˙ gdyby miał ujrze´ go prawa. a nie bardziej gnu´ sni. ˙ si˛ wtedy okaze e. poniewaz ˛ trze´ zwi i madrzej˛ si. jak pokazywali duchowe muskuły tym.W IARA I PRZESZKODY ˙ ze ˙ czego´ niz s brakuje ich wierze. ˛ jak uczyli dzieci pomaga´ c dorosłym.49. gdy spostrzega ˛ kłody rzucone pod nogi maluczkim. ˛ co czynia. ˛ ˙ oszacowali Sprawiedliwego na mniej niz ˙ trzydzie´ ze sci srebrników. zamiast im ufa´ c. Jeremiasza 34:17-20 150 J EZUS POSZUKIWANY . którzy ˙ ˙ nie wiedza. czy jej nienawidza ˛ ˙ bardziej niz piekielnego ognia. Zgorszenia musza ˛ przyj´ sc ´ . pochłaniajac ˛ sama ˛ siebie. Pan wepchnie im do gardła prze´ smiewcze sady ˛ nad upo´ sledzonymi ˙ sa i słabymi.

które niegdy´ s s˛ edzia Samson wypu´ scił z zemsty na pola i winnice Filistyn´ 1 ˙ czyków. zeby by´ c odrzuconym. lecz małe 3 i twarde jak ziarnko gorczycy – prawie niewidoczne. prychaja ˛is ´ mieja ˛ si˛ e z ludzkiej n˛ edzy. który uwazne słuchanie przedkłada nad 6 barani tłuszcz . nie jest cenne ˙ w oczach Sprawiedliwego. ˙ obchodzi dzieci. zeby samych sie˙ pod koniec kazdego ˙ ˙ bie uwazali dnia za nieuzyteczne sługi5 . ˙ nowych i pi˛ eknych ludzi. wiaza´ ˛ c snopy. tak s ´ miesznie ˙ gotowe modli´ ˙ małe. I tylko ubogich nie wida´ c – nie wida´ c tych zwołanych przez Słowo. za nikomu niepotrzebne s ´ mieci. kto wolałby. aby inni mogli wej´ sc ´ przez wask ˛ a ˛ bram˛ e4 . ze tam. ˛ tej prostej prawdy. Zeby nie wymagali od siebie cu˙ dów. ˙ gdy dorosna. z ˛c. Wtracaj ˛ a ˛ si˛ e w cudze sprawy. zeby przydał im wiary. ˙ Pan im powiedział. które pragnie okry´ c jego nago´ sc ´ . bo to. gdzie jest Duch Ojcow1 S˛ edziów 15:3-8 2 Łukasza 17:4-5. zeby nie zabiegali o wiele. Jana 1:45-46 3 Mateusza 13:31-32 4 Rzymian 9:1-5 5 Łukasza 17:10 6 1 Samuela 15:18-24 151 . ˙ jego dum˛ bo obraza e Ojcowskie miłosierdzie. doglada´ ˛ c winnic i gajów oliwnych. bo od tego jest kto´ s inny – kto´ s. bo odpu´ sci´ c bli´ zniemu siedem razy na dzien ´ było 2 ponad ich siły . a swoje igraszki i bezduszne sady ˛ nazywaja ˛ misja ˛ dla ubogich . ˙ wiara to nie duze ˙ i mi˛ Ale Pan im powiedział.Przewracanie gór i inne drobne obowiazki ˛ s ´wi˛ etych sam oczyszcza si˛ e. chcac ˛ da´ c ˙ im kawałek chleba i troch˛ e mleka. ˛ bo uciekaja ˛ przed ogniem. bez cze˙ ˙ a go nie przezyj ˛ do jego powrotu. ze ekkie . usprawiedliwia i leczy. pala ˛ wszystko. a słuszna ˛ za to przygan˛ e zwa ˛ prze´ sladowaniem . którzy prosili kiedy´ s swego Mistrza. Słudzy podobni sa ˛ do lisów. zamiast ˙ mu si˛ e podda´ c – nie odrózniaj a ˛ bowiem płomienia s ´ wiecy od j˛ ezyków ˙ pozogi. czego si˛ e dotkna. ile orałe´ Bo cóz s i jak długo pasłe´ s. by nie gorszyła innych. sam osadza ˛ i sam uwielbia. ˙ a´ Zamiast ora´ c. co cenne w ich oczach. ze c si˛ e o to. która ich trawi. zeby nigdy nie zapomniały. przywiazuj ˛ ac ˛ kazdej parze do ogonów płonac ˛a ˛ pochodni˛ e. a tylko o to.

˙ si˛ az e najem i napij˛ e. ze s ˙ ich mozół i udr˛ dostrzeze ek˛ e. same smaczne kaski ˛ ˙ adz˛ i napoje. dam ci. jest tez na przetrwanie. zamiast Mu ja ˛ odda´ c. Polej˛ e ci to smakowitym beszamelem. bo ojciec spu´ scił im kiedy´ s lanie na gołe ˙ dobrze wiedział. ze s przyjdzie i sprawiedliwie osadzi ˛ powierzonych ich pieczy maluczkich. jakby wszelki sad ˛ 1 Mateusza 24:20-25 2 Łukasza 17:7-8 152 J EZUS POSZUKIWANY . i nadzieja skiej obietnicy. On mówi zawsze: – Przygotuj mi wieczerz˛ e. a ich ujadanie rozlega si˛ e wtedy. ˛ ze ´ jest jak ług folusznika i jak młot kruszacy ˛ skał˛ e. przepasz si˛ e i usługuj mi. gdy przychodzi ich Pan. który swój kij ma za wyroczni˛ e i kradnie chwał˛ e ˙ Najwyz˙ Bogu. Usłuz˛ ˛ z zakłamanych zuchwal˙ kto´ ców. którym posługa miłosierdzia odbiera mała ˛ godno´ sc ´ i mały rozum.2 A wierny sługa mówi w duchu: – Dobrze. chociaz ekuja? ˛ ˙ sprawiedliwoDiabeł nie dzi˛ ekuje ani nie oklaskuje s˛ edziów Bozej ˙ s ´ ci. które tuczy byle ochłap. Dam ci na półmisku z ˛ e tej ogłupiałej ze strachu siostry. ze ˙ mu za to nie podzi˛ po´ sladki. która uczy przyzwoito´ sci przy stole rozpusty. którzy ˙a ˙ kto´ drz ˛ zachłannie przed tym. którzy strofuja ˛s ´ lepe na własna ˛ n˛ edz˛ e dzieci Boga zywego. gdy dom s ´ ci´ snie t˛ egi mróz 1 ? Czy to o twoich kosztach i wyrzeczeniach maja ˛ my´ sle´ c te uwikłane w kłamstwie szczeni˛ eta.W IARA I PRZESZKODY ˙ prawdziwy pokarm i napój. Zjedz go sobie. a potem i ty b˛ edziesz jadł i pił. a nigdy na widok mordercy z kiełbasa ˛ w gar´ sci. liczac ˛ na to. bo i cóz szemu po psach. nie chcac ˛ ˙ e ci potrawka zna´ c swego Pana. na widok którego oblizuja ˛ si˛ e ludzie spaczonego umy˙ słowo Panskie słu zapominajacy. co mam najlepszego. Osadz˛ ˛ e tego. Zajrz˛ e w serca tych wszystkich. którzy przy orce ogladaj ˛ a ˛ si˛ e wstecz.

A okrasa ˛ wie˙ ˙ czerzy b˛ edzie jego ponizenie. az edziesz syty. gdy oboj˛ etnieja ˛ na prawd˛ e i fałsz. bo w zadnym z kamiennych serc nie wzbudzi on lito´ sci. co lubisz. Ale nie ujrzysz jednego. gdy wierni słudzy pala ˛ Bogu ogarek. ˙ jest pewien. ˙ które wielbi Niestworzonego. bo zasłoni˛ e ci ten upragniony przeze mnie widok własnym ciałem. Kiedy słowa wydaje mi si˛ e maja ˛ za przejaw pokory. kto prze´ swietla 153 . p˛ edzone wschodnim wiatrem. Sama rozkosz. Ach. ˙ Na pewno nawróca tych dzieci z nieprawego łoza. ˙ którym m˛ ezczy´ zni przywykli spełnia´ c najskrytsze pragnienia. az nasyciłem swój brzuch hanb ´ a ˛ tych godnych pogardy b˛ ekartów. dostaniesz to wszystko na królewskiej zastawie. ˙ poczujesz t˛ Sprawi˛ e. a blu´ znierstwo pachnie. Syna. . których mój Nieprzyjaciel jeszcze nie zaraził wiara ˛ w jakiego´ s. a mnie s ´ wieczk˛ e – kiedy wiara im s ´ mierdzi. jak ja to uwielbiam. ˛ si˛ e teraz do mnie. Tak. okruchy gwiezdnego pyłu. Usłyszysz skamlenie bałwochwalców i zawodzenia rzymskich patronek domowego ogniska. ze ˛ w nim samozwancze´ go pyszałka. które wrzucono do morza. a nie swemu umiłowanemu Synowi. b˛ eda ˛ rozdziera´ c szaty i biada´ c nad n˛ edza ˛ tych obrzydliwych grzeszników. które l´ snia ˛ przez moment. widza a gdy kto´ s mówi. ze ten. jak ozywia i wzmacnia omdlałe od oskarze ´ ciało. a nad rondelkiem unosi´ c si˛ e b˛ eda ˛ skł˛ ebione chmury bez deszczu.Przewracanie gór i inne drobne obowiazki ˛ s ´wi˛ etych i władz˛ e Ojciec przekazał małodusznym i boja´ zliwym kr˛ etaczom. ˙ schlebiajac ˛ zasłuzonym u mnie kłamcom. ˙ b˛ ˙ powiesz: – Tak. bo wie. Ujrzysz błakaj ˛ ace ˛ si˛ e gwiazdy. Dam ci wszystko. bezzwłocznie. jak do ludzkiej duszy wkrada si˛ e nieziemski blask czy˙ ˙ n stego Ducha. Zadowol˛ e ci˛ e widokiem drzew wyrwanych z korzeniami i gór. a gardzac ˛ rozkazami ˙ aniołów Bozych. Nie zobaczysz. aby zapa´ sc ´ w najgł˛ ebszy mrok. jak tylko twój sługa wróci z pola. ze e miła ˛ tobie won ´ w´ sciekłych morskich bałwanów. przyjda ˛ w pokutnych worach. .

I wypluwa jak ta´ sma produkcyjna moralne karły. Jezu. to my´ i dzi˛ ekowałem Bogu. kiedy moja lampa zga´ snie – dobrze mówisz – i ja b˛ ed˛ e jadł i pił. ˙ która ˛ obiecałe´ s swym wybrancom ´ – tym. aby móc zasia´ ˛sc ´ z Toba ˛ przy darmowej wieczerzy. Dzisiaj chrze´ scijanie piora ˛ szaty we własnej krwi. Nic tak nie n˛ eci zdeprawowanych sługusów jak szatanski ´ młyn. ˙ aby i ich sady ˛ i zycie nabrały mocy. zeby podda´ c si˛ e pra4 ˙ adliwo´ wom tego s ´ wiata.W IARA I PRZESZKODY tajniki ludzkich wn˛ etrz. kiedy Ty przyjdziesz i do´ swiadczysz mnie w mojej dła˙a wiacej ˛ n˛ edzy. który miele ludzi. prze´ scigaja ˛ si˛ e ˙ w zbawicielskich pomysłach. ˙ duszy zadnym z nieubłaganych sadów ˛ o moich bli´ znich. zdolnej wskrzesza´ c umarłych. zeby przypadkiem kto´ s ich nie wyprzedził w wy´ scigu na uczt˛ e u samego Lucyfera. A kiedy si˛ egałem po okruchy z panskich ´ stołów ˙ mnie nie opluto 1 . które kaz ˛ zno2 si´ c zaprzanców ´ czczacych ˛ bałwany ze srebra i złota . a z nia ˛ głos najwi˛ ekszej władzy na niebie i na ziemi. ze slałem tylko o tym. ginie wiara w odpuszczenie grzechów. Prawo trzeba przypomina´ c. bo ˙ sa wpierw ugodziły we mnie i zrozumiałem. spece od uzy1 Galacjan 4:14 2 Apokalipsa 2:2 3 Apokalipsa 7:13-17 4 Rzymian 12:1-2 154 J EZUS POSZUKIWANY . bo kiedy cichna ˛ prorockie napomnienia. ale nie z toba. Jej miejsce ˙ zajmuja ˛ duchowi kultury´ sci . czarodzieje . które ubóstwiaja ˛ fabryk˛ e snów i dla których ostatnia ˛ ˙ my´ sla ˛ jest my´ sl pewnego m˛ edrca z Nazaretu. która ˛ wziałem ˛ i wezm˛ e od Ciebie. A wszystko to po to. ze ˛ nadzwyczaj łaskawe. ˛ bydlaku. Nie dodałem octu do ich wina ani kwasu do ich chleba. kaskaderzy . ale za nic jego poz ˛ sci . lecz we krwi Baranka 3 . nie powala. a nie ma˛ k˛ e. lecz podnosi. niezdolne do lito´ sci maszyny. a szaty swoje prali nie w proszku z wybielaczem. A potem. kiedy rozetniesz wi˛ ezy sumienia. którzy na tej ziemi zyli i kochali tak jak Ty – na zabój. ˙ Bo nie zasłuzyłem na ten posiłek codziennym znojem i udr˛ e˙ ˙ Nie nasyciłem swej ka ˛ – zaden człowiek nigdy nan ´ nie zasłuzył.

˙ dwór Króla królów to tr˛ Ale wierni wiedza. Kiedy uczniowie Mistrza z Nazaretu staja ˛ nad zbłakan ˛ a ˛ trzoda. wyzej. ˙ cho´ cby przy młocce. lecz wielko´ sc ´ Króla. ˛ ze ˙ zdobi. a wywyzszenie zostawił wi˛ ekszemu od siebie. kaleki. zanim ob˙ mył nogi brudasom3 . ˛ ze edowaci. i nie skusi ich zapłata za czyny nieprawe – za trze´ zwy sad ˛ nad powierzonym ich pieczy ˙ zyciem. co im polecono. niedoł˛ egi i niemoty . co warto by zatrzy˙ ma´ c. niz dadza ˛ si˛ e namówi´ c na mydlana ˛ oper˛ e i zbyt drogie dla duszy bilety do cyrku. ˛ ze ˛2 – zyje w nich kto´ s Inny – ˙ ˙ ze sad ˛ Bozy si˛ egnał ˛ ich trzewi i nie znalazł tam nic. którym blizej ˙ sci. tylko okrywa nago´ sc ´ kazdego. gdzie kazde madre ˛ dziecko szybko nauczy si˛ e ˙ c ziarno od plew. który ˙ gło´ zawsze mówi: – Im wi˛ ecej. ˛ ze sc ´ przyciaga ˛ i ratuje od zguby maluczkich. Bo tylko ten jeden Człowiek na ziemi nie stroił si˛ e w cudze piórka. wiedzac. sprawniej.Przewracanie gór i inne drobne obowiazki ˛ s ´wi˛ etych wanych samochodów i inni mechanizatorzy rolnictwa . a zupełnie im nie po drodze kolejne igrzyska i targi ludzkiej prózno´ ˙ ch˛ ˙ nawet te w telewizji. który kaleczy ˙ ciało i smuci Głow˛ e. kto nie upiera si˛ e zachłannie 1 1 Samuela 22:1-2. cy. ´ których zar krzepi. od dobrotliwych anielskich wejrzen. ˙ sami juz ˙ nie zyj ˙ a ˙ Bo oni dobrze wiedza. ładniej i taniej. którzy trzod˛ e maja ˛ za mi˛ eso armatnie lub przedmiot prywatnych transakcji i posyłaja ˛ ja ˛ lekka ˛ r˛ eka ˛ za morze albo wprost w oddziały wroga. który zdjał ˛ własne szaty. Totez etniej usłuchaja ˛ Panskich ´ rozkazów. co miał. s ´ lep1 ˙ czasem do nieba niz ˙ do sklepu. a zycie ˙ odróznia´ od s ´ mierci. prócz ozywionej bezwstydna ˛ i głupia ˛ nadzieja ˛ t˛ esknoty za Spra˙ znajda ˙ wiedliwym i Miłosiernym. oczyszcza i spaja Bogu Ducha winna ˛ Oblubienic˛ e. Oni tez ˛ zatrudnienie u Pana zniwa. I ni˙ to nie ich wielko´ gdy nie zapominaja. sniej. Przysłów 31:3-9 2 Galacjan 2:17-21 3 Jana 13:4-5 155 . ˛ ma˙ ja ˛ przed oczami jak zywy obraz ostatniej posługi swego Pana. B˛ eda ˛ robi´ c tylko to. tym lepiej. s ´ miech. ˙ Ojcowski płaszcz nikogo nie lecz zrzekł si˛ e tego.

który przyszedł grzechy zgładzi´ c. a nie jak na goł˛ nan ´ jak na przebiegłego w˛ eza ebic˛ e. niezmordowanie przeko˙ nie ich wybór si˛ nujac ˛ ze e liczy. je´ sli zabiega o wod˛ e ˙ i pokarm dla swego potomstwa. Niebianska ´ po˙ błazliwo´ sc ´ zmogła wówczas owe rozszczekane charty .19. ze ˙ by´ kolwiek moze c tak bezczelny i siedem razy na dzien ´ sprzeciwia´ c si˛ e tym. zeby – tak jak On – móc usłysze´ c z wyniosłych ust: – Oto 1 człowiek! ˙ Ta szata grzeje kazdego. które odtad ˛ ˙ zapach wroga swego Pana oraz jego zdradliwe i przepyszne znały juz przyn˛ ety. jakby nie imały si˛ e jej apostolskie kły i pazury zdzierajace ˛ zasłon˛ e z pi˛ eknego ˙ truchła.22 2 Mateusza 10:16 3 1 Koryntian 5:1-13 4 2 Tesaloniczan 2:6-8 5 2 Tesaloniczan 2:9-12 156 J EZUS POSZUKIWANY . aby wyłuska´ c z jej morderczych u´ scisków dzieci zywego Boga. ominał ˛ wi˛ ec uczniów i ich wiernych na´ sladowców ostry obł˛ ed5 . kiedy tenze cierpliwo´ sc ´ Panska ´ okrywała ich bezwstyd. którzy dziwili si˛ e. sli nie wyda na talerzu grzesznika. Zblednie jej upiorny blask. A nieuzyteczny sługa z przypowie˙ On dobrze wie. ˙ ktoChrystus Pan przemawiał do apostołów. ˙ a który dobrze b˛ przed którym drzy. ze ˙ je´ s ´ ci Jezusa do takich nalezy. gdy wskazuja ˛ ˙ 2 . lecz ich wierno s ´c ´ . ile razy Przestali si˛ e temu dziwi´ c. ˙ Duch przypomniał im. ˙ c zbójc˛ Umiały odrózni´ e od jego ofiary. ˛ i raczy si˛ e zatruta ˛ strawa ˛ blu´ znierstw przeciwko Synowi. gdy stanie jej naprzeciw jedyny anioł.W IARA I PRZESZKODY ˙ przy tym. komu nie uchybia ani troch˛ e. a nie je przemilcze´ c. 1 Jana 19:4-5. którzy postawili na Mesjasza – i w dodatku mie´ c do tego pełne prawo do czasu. która syci swa ˛ prózno´ ´ widokiem parszywych owiec . zamiast umacnia´ c serce łaska. który z Jezusa czyni w spaczonych umysłach nie´ slubne dzieci˛ e niewiasty lekkich obyczajów – zbyt urodziwej jak na matk˛ e Odkupiciela i podejrzanie cnotliwej. edzie znał swego Mocodawc˛ e. to szatanska ´ pycha zrujnuje do cna s ´ wiatobliw ˛ a ˛ społecz3 ˙ sc no´ sc ´ . Bo nawet najpodlejsze ze zwierzat ˛ godne jest swego imienia. gdy Duch Ojcowskiej obietnicy nie zejdzie z pola4 .10.

Tylko jednak najmniejsi maja ˛ taki tupet. Stana ˛ si˛ e za´ s z woli ˙ Ojca podnózkiem stóp Sprawiedliwego. lecz ˙ w˛ przeklinaja ˛ je w imieniu Panskim. ´ a sprawie1 dliwi zaja´ snieja ˛ jak słonce ´ w Królestwie swego Ojca . bo ich miara i siły nie przydadza ˛ si˛ e utrudzonym i spragnionym. Nie odpoczywaja ˛ w cieniu drzew niewydajacych ˛ owocu. i je´ sc ´ . Nie b˛ eda ˛ z nikim stawa´ c w zawody ani mierzy´ c czasu innym piechurom. aby s ´ lepcy mogli przejrze´ c ˙ i dostrzec cho´ cby s ´ lady pot˛ eznych stóp na wiernych a rozległych nie˙ uzytkach Pana nieba i ziemi. je´ sli stanie im na drodze. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. ˛ ze edrowcy musza ˛ i´ sc ´ .Przewracanie gór i inne drobne obowiazki ˛ s ´wi˛ etych ´ gdy wypowie jego imi˛ e: – Swiatło´ sc ´ ze s ´ wiatło´ sci. ´ bo pami˛ etaja. a nie wacha´ ˛ c kwiatki i podziwia´ c widoki na s ´ wietlana ˛ przyszło´ sc ´ . 25 maja 1999 1 Mateusza 13:37-43 157 . lecz wrzucaja ˛ ja ˛ do morza. Fałszywki strawi ich własny ogien. Nie pchaja ˛ si˛ e na wielka ˛ gór˛ e ludzkich zasług. a nie spacerowa´ c w t˛ e i z powrotem.

co uczynili´ smy. jez ˙ ˙ podchodzac ˛ don ´ i podajac ˛ mu ocet. Drugi natomiast. A Jezus rzekł: Ojcze. co b˛ edzie na suchym? ˙ e dwóch innych złoczynców. zwróciwszy si˛ e do nich. ˙ i napis nad nim: Ten jest królem z ˙ ydowskim. które nie rodziły. odezwawszy si˛ e. gdyz ˛ ponosimy kar˛ e za to. Przełoz s na´ smiewali si˛ e. Ten za´ s nic złego nie uczynił. Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! ˙ . ˙ eni za´ ˙ e ratuje samego siebie. który szedł z pola. które nie karmiły. takz ´ jednego po prawicy. niechz ˙ eli jest Chrystusem Boz ˙ ym. i mówiac: ˛ Jezeli Ty jeste´ s królem zydowskim. aby go niósł za Jezusem.A gdy go prowadzili. ˙ owali go tam. mówiac: ˛ Czy nie Ty jeste´ s Chrystusem? Ratuj siebie i nas. I rzekł mu: Zaprawd˛ e. Jezus za´ s. Był tez Tedy jeden z zawieszonych złoczynców ´ uragał ˛ mu. które biadały i płakały nad nim. ˙ yli na niego krzyz ˙ . tym wybranym. ˛ lecz płaczcie nad soba ˛ i nad dzie´ cmi swoimi. wspomnij na mnie. ˛ ukrzyz ˙ e i złoczynców. i piersi. rzekł: Córki jerozolimskie. kiedy mówi´ c b˛ eda: ˛ Błogosławione niepłodne i łona. ratuj samego siebie. nie płaczcie nade mna. I rzekł: Jezu. A gdy przyszli na miejsce. A prowadzono takz ´ by ich razem z nim zgładzi´ c. mówiac: ˛ Innych ratował. cho´ c taki sam wyrok cia ˛z ˙ słuszna Na nas co prawda sprawiedliwie. gdy wejdziesz do Królestwa swego. powiadam ci. bo oto ida ˛ dni. a drugiego po lewicy. A lud stał i przygladał ˛ si˛ e. ˛ A przy dzieleniu si˛ e jego szatami rzucali losy. dzi´ s b˛ edziesz ze mna ˛ w raju. i włoz A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast. zwane Trupia ˛ Czaszka. Szydzili z niego takz ˙e i z ˙ ołnierze. odpu´ sc ´ im. bo nie wiedza. Ewangelia Łukasza 23:26-43 . zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka. zgromił tamtego tymi słowy: ˙ y na tobie? Czy ty si˛ e Boga nie boisz. ˛ co czynia. je´ Gdyz sli si˛ e to na zielonym drzewie dzieje.

˙ cudotwórcy i uzdrowiciela. który go ustanowił. bo oto ida ˛ dni. ale to wła´ snie im przyszło w morderczym za˙ s ´ lepieniu zabi´ c Sprawc˛ e zycia i jego Odkupiciela. Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór: Padnijcie na nas! 1 Łukasza 23:26 2 Łukasza 11:24-32 . gdy s˛ edzia jest czysty jak łza w oczach tego. Kiedy chce si˛ e zabi´ c s˛ edziego. które nie karmiły. które przyszedł zbawi´ c. ˙ głosy podziwu i zachwytu dla skatowanego m˛ Ucichły juz edrca. Gorzej dla ch˛ etki. kiedy mówi´ c b˛ eda: ˛ Błogosławione niepłodne i łona. chłopcze! – wtedy lepiej przeprosi´ c Go ˙ ˙ si˛ i pój´ sc ´ po rozum do Głowy. ˙ Kiedy jednak kto´ s zamierzy si˛ e na S˛ edziego zywych i umarłych. Nie tylko Zydom przytrafiła si˛ e taka ch˛ etka. Zadnej ˙ mocnikiem niosacym ˛ jego krzyz z niewiast nie przyszło juz 2 ˙ na my´ sl błogosławienstwo ´ dla matki Mesjasza . i piersi. temu wyczerpanemu wi˛ ez ´ niowi nie chciałoby si˛ e teraz upomina´ c uwi˛ ezionych w kłamstwie rozdwojonych dusz. wtedy pozostaje ułatwi´ c ucieczk˛ e skazancowi ´ z wi˛ ezienia o zaostrzonym rygorze i zwi˛ ez ´ le przedstawi´ c mu propozycj˛ e nie do odrzucenia. bo i zadna z nich nie ˙ cs chciałaby przezy´ ´ mierci swego syna. niz e powiesi´ c. dobrze jest zna´ c osobi´ scie jego mocodawc˛ e. nie płaczcie nade mna. ˙ acego ˙ s Ale gdyby na ziemi nie było nic bardziej przerazaj ˛ niz ´ mier´ c z rak ˛ bezlitosnych oprawców. K Córki jerozolimskie. który poda ˛zał na miejsce ka´ zni wraz z po˙ ˙ 1 . które nie rodziły. które miał odkupi´ c własnym. ˙ a Ten mu powie: – Uwazaj.P ERSPEKTYWA WISIELCA iedy chce si˛ e kogo´ s zabi´ c w majestacie prawa. ˛ lecz płaczcie nad soba ˛ i nad dzie´ cmi swoimi. dobrze jest mie´ c znajomo´ sci u s˛ edziego. ani przemawia´ c do ciał.

jawnie odrzuconego przez oprawców Syna Człowieczego. ˙ lament nad jego losem3 jest czym´ Mistrz dobrze rozumiał. co stanie si˛ e z Synem Człowieczym. gdy uschnie?”.P ERSPEKTYWA WISIELCA A do pagórków: Przykryjcie nas!1 ˙ . autora). a swoje ubolewania i kondolencje składaja ˛ na błyszczacym ˛ papierze przez posłów pod krawatami. na który Wszechmogacy ˛ zdał wszystkich za wyjatkiem ˛ wierzacych ˛ w Ojcowska ˛ r˛ ekojmi˛ e danej Izraelowi obietnicy (przyp. a bardzo rzadko wst˛ epuje w ich s ´ lady. ale ˙ rzadko słucha zhanbionych ´ i ponizonych. ˙a którzy przyłoz ˛ don ´ swa ˛ własna ˛ miar˛ e. 3 Łukasza 23:27. który wie najlepiej. Gdyby jak apokaliptyczny orzeł lecacy ˛ s ´ rodkiem nieba4 trzykrotnie nie zapowiedział tego.35-38 160 J EZUS POSZUKIWANY . ze s gł˛ e˙ ród boko niestosownym w oczach jego Ojca. ze ludzki ch˛ etnie ubolewa i pomstuje nad zhanbionymi ´ przez obcych. s ´ li to si˛ e dzieje. Apokalipsa 1:7 4 Apokalipsa 8:13 5 Dzieje 20:24-27. płacz towarzyszacych ˛ Mu niewiast mógłby wówczas s ´ wiadczy´ c o tym samym ˙ co łkanie Efezjan zegnaj acych ˛ apostoła Pawła. jak tylko ˙ zamy´ to. co b˛ edzie na suchym?2 ˙ dokonany nad Nim sad Jezus wiedział. co b˛ edzie. gdy ten niespodziewa˙ nie zasmucił ich wie´ scia. Bezprawie miało spot˛ egowa´ c ten blu´ znierczy obł˛ ed. ale takze w imi˛ e praw człowieka wstawiaja ˛ si˛ e za uciskanymi i prze´ sladowanymi przez ziemska ˛ władz˛ e. je´ Gdyz sli si˛ e to na zielonym drzewie dzieje. Sprawiedliwy nie mógł mie´ c na my´ sli nic innego. ze ˛ i bezprawny wyrok zaci´ snie si˛ e z woli Ojca jak zdradziecka p˛ etla na szyi tych wszystkich. Bo otchłanie piekielne nie za˙ przed tymi. Jezus swoja ˛ przestroga ˛ dla „córek jerozolimskich” unaocznia realno´ sc ´ złowieszczo brzmiacej ˛ przepowiedni Ozeasza (wypełniajacej ˛ si˛ e wła´ snie na ich oczach) w czasach. kiedy drzewo jest zielone. jakiej nieraz 1 Ozeasza 10:1-8 2 Łukasza 23:28-31 ˙ jeOstatnia fraza winna brzmie´ c: „Gdyz. z jakim ludzie wiary zegnaj a ˛ najdrozsze im na ziemi osoby. ˙ Ale kobiety przy drodze krzyzowej nie mogły czu´ c tego czystego ˙ ˙ bólu. ˛ prawda ˛ i zyciem – nie był Wodzem i Zbawicielem – był kolejna ˛ ofiara ˛ ludzkiej niegodziwo´ sci. którzy mykaja ˛ si˛ e nie tylko przed mordercami. gdy podstawa ˛ wia˙ nadzieja na usprawiedliwiery jest wszakze ˙ nie przed Bogiem z uczynków zakonu Bozego. ˙ Jezus nie był dla nich droga. ze slona i dokonana na Nim zbrodnia stanowi najjaskrawszy dowód ukazanego uprzednio przezen ´ w podobienstwie ´ zajadłego sprzeciwu ziemian wobec postanowien ´ i wyroków jego Mocodawcy. ˛ ze nie ujrza ˛ go wi˛ ecej5 .

Był ofiara. którego czujny umysł do konca ´ strzeze ˙ przed wrogiem powierzonych Mu tajemnic i robi to o wiele lepiej niz ci. Jezus wobec wszystkich zwierzchno´ sci tego s ´ wiata stał si˛ e ofiara ˛– ale nia ˛ nie był.Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. ˛ która nie nauczyła ich kocha´ c ˙ ˙ swych m˛ ezów i rozsadniej ˛ troszczy´ c si˛ e o siebie i dzieci. bo tylko On jeden jedci˛ ezkim jarzmem. który oddajac ˛ chciwemu przeciwnikowi najsilniejsza ˛ figur˛ e. ani wielki przest˛ epca nie zda ˛zyłby nawet j˛ ekna´ ˛c i schroni´ c si˛ e przed s ´ wiatłem. 1 2 Piotra 2:18-22 2 Mateusza 26:49-56 161 . . które zdja´ ˛c moze nego dnia zmazał win˛ e całej ziemi. aby zadne niepowołane przezen ´ r˛ ece i oczy nie wydarły przed czasem wolno´ sci przyobiecanej jego dzieciom. komu ten wła´ snie Zbawiciel nie pasuje do ewangelii. wraz z odchodzacym ˛ Mesjaszem. Tylko ze ˙ teraz. niczym wytrawny szachista. opłakiwały takze umykajac ˛a ˛ im sprzed oczu bałwochwalcza ˛ wizj˛ e mesjanskiej ´ wielko´ sci. którym z woli Ojca si˛ e poddał. Jezus nie mógł podtrzyma´ c na duchu tych. Był i pozostał Panem tych zwierzchno´ sci. tak wi˛ ec zastawia sidła na własne ˙ nogi kazdy. w której jest miejsce na cze´ sc ´ dla Wszechmogacego ˛ dopóty tylko. którzy jeszcze nie po˙ nic dosiedli Ducha wiary i tak jak jego uczniowie martwili si˛ e. Ojciec bez trudu wystawiłby Synowi dwana´ scie legionów aniołów. . ale wówczas nikogo by juz było przekonywa´ c. których obecno´ sc ´ na ziemi nie jest dla nikogo tak wielka ˛ zagadka ˛ jak obecno´ sc ´ Niestworzonego w stworzonym ciele. Mógł tylko wypełni´ c swoje zadanie jak ˙ ˙ wzi˛ ety do niewoli zołnierz. ze brego nie moga ˛ dlan ´ uczyni´ c . w nast˛ epnym posuni˛ eciu daje mu ˙ stawka ˙ mata – tyle ze ˛ było nasze zycie. od nikogo nie oczekiwano by wiary – tej jednej jedynej rzeczy. ˙ Ani mały. dopóki On sam o nic si˛ e nie upomina. 2 ˙ nie trzeba gdyby On sam był o to poprosił . a i figura nie była z drewna. które dosi˛ egnie pewnego dnia wszystkie małe. z dala si˛ e przypatrywały. I aby wolno´ sc ´ obiecywana przez niepowołanych1 stała si˛ e dla nich samych ˙ ˙ tylko On. Bóg Ojciec w wybranym Synu i tylko w Nim ukrył skarby poznania ˙ i duchowej madro´ ˛ sci. której Ojciec miłosierdzia szuka z lampa ˛ na tej ziemi.

niz ˙ adze przewidywały to małe i przewrotne z ˛ zwierzchno´ sci wybranego ˙ adze narodu. bo tym najcz˛ es ´ ciej brakuje w oczach tego ˙ gł˛ ebokiego. która nie my´ sli jeszcze ˙ wie. ani nie dlatego. odzyskuje swój wdzi˛ ek i godno´ sc ´ małej wiary. chociaz nie przez ˙ celuje w szkole nienagannym własna ˛ uprzejmo´ sc ´ . którzy nie gardza ˛ tylko łapówkami nadziemskich zwierzchno´ sci2 . mówi łaskawemu nieznajomemu: – Dzien ´ dobry! i cieszac ˛ si˛ e z odpowiedzi. a wraz z nimi z ˛ tych wszystkich. bo wiedza ˛ ˙ s ˙ dobrze. bo wielkie przest˛ epstwo to w oczach dziecka wi˛ eksza frajda. bo jej nie zna. moze ˙ to które´ by´ c prawie pewien. ze ˙ zyje ˙ o koncu ´ swojej drogi. ´ bo nie miałby kto na nia ˛ czeka´ c i za nia ˛ t˛ eskni´ c. Dzieci traca ˛ bezpowrotnie swój mały wdzi˛ ek. ˙ a ˙ Kiedy w zimowy dzien ´ dorosły dostanie s ´ niezk ˛ w plecy. Gdy ˙ ów si˛ e odwróci. A tylko On sam ma t˛ e moc. ze ´ niezka w r˛ eku dorosłego nie jest tym samym co w r˛ eku niedorostka. przekonywajacego ˛ zaru. ˙ nast˛ Zdarza si˛ e nawet niekiedy. którzy stwarzaja ˛ łask˛ e. która odwodzi od obł˛ edu lu1 1 Koryntian 9:19-23 2 Łukasza 16:13-15 162 J EZUS POSZUKIWANY . które z ulga ˛ podchwytuja ˛ dobrotliwy u´ smiech. Nikt nie zobaczyłby porannej gwiazdy odbijajacej ˛ skrawek wschodzacego ˛ słonca. To ˙ ˙ wła´ snie dlatego i tylko dlatego Chrystus Pan stał si˛ e nizszym. z jakim Duch Panski ´ usługuje grzesznikom. zamiast znowu rzuci´ c swym s ´ mierciono´ snym pociskiem . bywa.P ERSPEKTYWA WISIELCA pokr˛ etne zamysły ludzi kryjacych ˛ si˛ e ze strachu przed groza ˛ objawie˙ na my´ nia. ze s z rozkrzyczanej gromadki urwisów nie wytrzymało i zamierzyło si˛ e na wi˛ ekszego od siebie przechodnia. ani sta´ c si˛ e wzgardzonym przez tych. ze epnego dnia to samo dziecko. łagodzacy ˛ zmarszczone brwi poszkodowanego. ze dojrzy wygladaj ˛ ace ˛ zza drzewa nie´ smiałe i zawstydzone oczy winowajcy. ze sprawowaniem. zamiast wiarygodnie o niej za s ´ wiadczy c ´. aby 1 pozyska´ c słabych . Nikomu wtedy nie przyszłoby juz sl sta´ c si˛ e słabym. próbujac ˛ zbyt wiernie na´ sladowa´ c dorosłych.

co przemija. którzy nie 1 Izajasza 65:1. aby tylko zadał ˛ w ich zwiotczałe zagle. zrzekajac ˛ si˛ e swej chwały na rzecz tych. ˛ ze ˛ Jeruzalem przykryja ˛ ˙ krew Niewinnego. B˛ w wierzchołki gór. dla których Bóg Ojciec był zbyt głupi . ˙ Zapomna. na morzach i rzekach. gdy drzewo to uschnie. dzi zastawiajacych ˛ stół kapry´ snemu bóstwu szcz˛ es ´ cia1 i paktujacych ˛ 2 z kraina ˛ umarłych . ˙ wieniom z ˛ której nie udało si˛ e przykry´ c zbyt krótka ˛ dla kazdego ˙ Bozego ˙ kołdra ˛ starego przymierza. ˙ Tylko jedno pozostanie zbuntowanej przeciwko Bozym postano˙ adzy. bo ˙ góry i pagórki otaczajace je´ sli tamci sadzili. wi˛ ec poszukaja ˛ towarzystwa i kupia ˛ je sobie za ulepszona ˛ ewangeli˛ e .9. ˙ ozi˛ I kiedy bezprawie si˛ e rozmnozy. . przekl˛ ete przez Pana nieba i ziemi?4 Dokad ˛ uciekna ˛ przed dobra ˛ nowina ˛ ci wszyscy. bo maja ˛ zda ˛zy´ ˙ przed zmrokiem i nie zgubi´ cs ´ ciezki. ˛ ale tylko wtedy. ˛ My´ sl o pustej komorze b˛ edzie ich straszy´ c. to jednak rzucała błogi cien ´ ˙ wysiłki kapłanów stareswym g˛ estym listowiem na solidne przeciez go porzadku ˛ – to gdzie. Ale niewielu usłucha jego cierpliwego jak powiew wiatru głosu. gdzie chca. B˛ eda ˛ podziwia´ c widoki i pi˛ ekno stworzonej natury i kaja´ c si˛ e obłudnie przed bałwanami uczynionymi na podobienstwo ´ tego. którzy uwierzyli Mu na słowo. która jedno prawo ˙ duchowego zycia i wzrostu zamieni na cztery.4-5. by mogli płyna´ ˛c tam.Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. B˛ eda ˛ czci´ c i wielbi´ c Ojcowski majestat. ˛ ze pielgrzymi na górskim szlaku zatrzymuja ˛ si˛ e nie wtedy. . Marka 11:12-14 163 . je´ sli nie pod górami całej ziemi. ebnie miło´ sc ´ nawet tych. ˙ c gdy chca. niedajaca ˛ nikomu nadziei. 13:6-9. gdy sprawiedliwo´ sc ´ z uczynków budziła jeszcze respekt i podziw. i cho´ c bezowocna. B˛ edzie pali´ c ich zar gniewu. gdy musza ˛ zaczerpna´ ˛c tchu. nic ˙ nie wiedzac ˛ o unizeniu jego aniołów. które je zrujnuja ˛3 . b˛ eda ˛ szuka´ c ˙ owego upragnionego cienia zadni ˛ swej własnej chwały ludzie. B˛ eda ˛ wpatrywa´ c si˛ e błagalnie ˙ uprawy. depczac ˛ i ryjac ˛ Boze eda ˛ szuka´ c wiatru ˙ w polu. która ˛ obcia ˛zyli siebie i swoje dzieci wówczas.11-12 2 Izajasza 28:14-22 3 Mateusza 24:7-13 4 Łukasza 3:9.

P ERSPEKTYWA WISIELCA

˙ c bez nadziei na ujrzenie powracajacego umieja ˛ i nie chca ˛ zy´ ˛ w chwale Syna – nie moga ˛ i nie chca ˛ zapomnie´ c tej niewidzialnej pot˛ egi Ojca, która wyciagn˛ ˛ eła ich w mgnieniu oka z bagna, w którym ugrz˛ ez ´ li, i postawiła na skale? Dokad ˛ zwróca ˛ si˛ e te szklane, martwe i zimne oczy szukajace ˛ ciemnego kata, ˛ je´ sli nie ku rozpadlinom ziemi i ku gł˛ ebinom morskim, gdzie mrok i chłód dotknie ich rozpalonych blu´ zniercza ˛ goraczk ˛ a ˛ ciał, ˙ adliwo´ ale nie ugasi tej nieludzkiej poz ˛ sci, która pochłania sama ˛ siebie jak stos pa´ zdzierzy z rzucona ˛ wen ´ iskra? ˛ ˙ mogło rozpali´ Cóz c ten krwawy, z pozoru niewinny, a nawet szlachetny bunt przeciw rodzicielskiej woli, je´ sli nie wła´ snie iskierki – je´ sli nie to, kiedy syn pow˛ edrował za kar˛ e do ciemnego pokoju, zza drzwi którego usłyszał s ´ ciszony s ´ miech ojca, albo gdy dorastajacej ˛ córce nie dostały si˛ e kwiaty i kosztowne upominki przeznaczone dla matki? ˙ ich matka Co mogło skłóci´ c braci, je´ sli nie taki drobiazg jak to, ze nierówno obdarzała ich pieszczota, ˛ a ojciec jednego z nich traktował ˙ e usprawiedliwi palaca jak ofiar˛ e losu? Czy zon˛ ˛ iskra zazdro´ sci, gdy uj˙ rzy zbytnia ˛ ojcowska ˛ poufało´ sc ´ darowana ˛ jej córce? Czy m˛ ezowi mia˙ łoby odebra´ c rozum, gdy jego połowica otwiera swe usta do kazdego i tylko jemu skapi ˛ swych wyznan ´ i uwagi? Czy te drobnostki usprawiedliwia ˛w s ´ wi˛ etych oczach tych wszystkich, którzy stali si˛ e uczciwsi, sprytniejsi, madrzejsi, ˛ poprawili swój ˙ obłozyli ˙ wyglad, ˛ makijaz, si˛ e poradnikami, telewizyjnym chłamem i kartkami wyrwanymi z Biblii tylko po to, aby jaki´ s lizus i kr˛ etacz u´ scisnał ˛ im r˛ ece, a jaka´ s przemadrzała ˛ szefowa u´ smiechn˛ eła si˛ e ˙ do nich znizkowym u´ smiechem nr 5 ? Czy te drobne, jatrz ˛ ace ˛ przewi˙ ˙ ˙ nasze? ny naszych bli´ znich połozyliby´ smy tam, gdzie zwazono juz B˛ edzie wielu takich, których ucho nie otworzy si˛ e na błagalne wes˙ ˙ tchnienie Ducha Bozego, a ich oko na obraz krwawego potu Zyda ˙ z Nazaretu modlacego ˛ si˛ e w Ogrójcu. Bo jego s ´ nieznobiała szata stra˙ ace ˙ szy zmory wia ˛z ˛ ludzi, ale nie przegania ich od tych, którzy na zyczenie straszydeł zrobia ˛ wszystko, byleby tylko nie zaufa´ c Jezusowi,

164

J EZUS POSZUKIWANY

Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. . .

który jest Panem, i nie dokona´ c biegu jak ogarni˛ ety z tyłu i z przodu ˙ a pot˛ ezn ˛ dłonia ˛ płomien ´s ´ wiecy czekajacy ˛ spokojnie na swój czas. Na Wzgórzu Czaszki tylko jeden człowiek nie miał watpliwo´ ˛ sci, ˙ Ojciec niebieski moze ˙ mie´ ze c tu co´ s do powiedzenia, nawet w jego ˙ sprawie. Zawieszono go obok Sprawiedliwego i człowiek ten zda ˛zył ˙ róznica ˙ dostrzec, ze mi˛ edzy nim a Mesjaszem nie jest złowieszcza, lecz zbawienna. Bo je´ sli nawet ów sam powstał kiedy´ s przeciwko własnemu ojcu albo nie chciał lub nie mógł go zna´ c, to zastanowił ˙ go Ojciec tego Syna, którego oblicza nie zniekształcił zaden grymas nienawi´ sci ani j˛ ek skargi na swych oprawców. ˙ Zadziwił go i zaskoczył ten zywy i przejmujacy ˛ trwoga ˛ obraz posłuszenstwa ´ niewidzialnej i niepoj˛ etej woli kogo´ s, komu ufał ten Spra˙ wiedliwy, w milczeniu znoszac ˛ szyderstwa i drwiny zołdaków, którym on sam ch˛ etnie plunałby ˛ w twarz, a gardłujacemu ˛ towarzyszowi ˙ jego ziemskich bole´ sci, gdyby mógł, załozyłby osobi´ scie kaganiec. Był on pierwszym wiarygodnym s ´ wiadkiem i uczestnikiem Pan´ ˙ nic do stracenia oprócz zycia ˙ skiej m˛ eki, bo nie miał juz obudzonego niczym nadzieja w chłopcu na słowo od starszego brata – od prawdzi˙ a wego człowieka, w którego rzucił s ´ niezk ˛. Jezus musiał zawie´ sc ´ opłakujace ˛ Go niewiasty oraz znikna´ ˛c z oczu tych wszystkich, którzy widzieli w Nim boga płodno´ sci i urodzaju, ˙ znikna´ a dzisiaj widza ˛ boga sukcesu. Mieli tez ˛c i znikna ˛ z tej ziemi, by ˙ c za Nim, wszyscy posłancy poda ˛zy´ ´ prawdziwie dobrych wie´ sci nie z tego s ´ wiata. Ale nie miała znikna´ ˛c ani zawie´ sc ´ nadzieja dana wier˙ ˙ nym strózom Bozego porzadku ˛ przez jedynego Ducha, który zbiera to, co rozproszone, karmi to, co zgłodniałe, i poi to, co spragnione. A ten pokarm i napój to sady ˛ miłosierdzia Panskiego ´ nad zbłakan ˛ a ˛ trzoda, ˛ a nie łzawa, zwodnicza i kapry´ sna czuło´ sc ´ pi˛ eknoduchów zapatrzonych w zwierciadło, którzy my´ sla ˛ tylko o tym, jak by nie straci´ c twarzy przed wielkim i bezdusznym Egzaminatorem, który nie ma twarzy, za to ma mnóstwo pomysłów na lepsze jutro. Ten pokarm to oczyszczone przez słowo prawdy grzeszne ciało sług

165

P ERSPEKTYWA WISIELCA

˙ ˙ i słuzebnic Chrystusa, którzy z kazdym dniem i godzina ˛ wrastaja ˛ w podobienstwo ´ swego Pana i jak ciagn ˛ acy ˛ wod˛ e z ziemi korzen, ´ ˙ tak i te najnizsze p˛ edy pompuja ˛ wod˛ e zbawienia w omdlałe gałazki, ˛ niemogace ˛ unie´ sc ´ darów i owoców Ducha. ˙ Bo te ostatnie nie sa ˛ podobne do kruchych i wiotkich ozdób bozonarodzeniowej choinki ani do tłukacych ˛ si˛ e wielkanocnych jajek, a dary ˙ to nie prezenty dla grzecznych dzieci – moze ˙ je unie´ Boze sc ´ , utrzyma´ c ˙ i rozda´ c tylko wiara w Syna Bozego, a nie wiara w wiar˛ e, która chowa głow˛ e w piasek na odgłos traby ˛ i widok połyskujacego ˛ miecza. Bóg nie jest katem, lecz Przewodnikiem – w słupie ognia noca, ˛ a za dnia w obłoku – Przewodnikiem, który ciałem swoich wiernych zagradza i tarasuje czasem drog˛ e hulajduszom, ale przewodzi tylko ˙ tym, którym daleko do lamentu jerozolimskich córek, ostrzezonych ˙ jedna ˛ z ostatnich wielkich przepowiedni Mesjasza, zeby oszcz˛ edziły sobie przynajmniej tej jednej bole´ sci. Bo niewie´ scie udr˛ eki nie przystroja ˛ godnie naj´ swi˛ etszego przybytku, do którego Arcykapłan nowego porzadku ˛ wszedł tylko z własna ˛ krwia ˛ – przybytku, w którym czci si˛ e i kocha objawiona ˛ wiernym wo˙ l˛ e Sprawcy zycia, a nie pokr˛ etne zamysły wroga prawdy i mordercy ludzkich istnien ´ s ´ piacego ˛ spokojnie dopóty, dopóki jego wi˛ ez ´ niowie słuchaja ˛ woli wyniosłej matki patrzacej ˛ z góry na biegajace ˛ w kółko szczeni˛ eta lwiat ˛ i ich słodkie – do czasu – igraszki. ˙ Kobiety przy grobie Jezusa zapewne po raz ostatni w swoim zyciu szykowały si˛ e do starozakonnej posługi namaszczenia zwłok. Upłyn˛ e˙ wonno´ ło jeszcze troch˛ e czasu, zanim w pełni zrozumiały, ze sci i namaszczenie przydadza ˛ si˛ e raczej im samym, a nie ich zabitemu Pa˙ nu, ale juz teraz zb˛ edne okazały si˛ e pachnidła i ma´ sci, jakie z soba ˛ przyniosły, zapomniawszy o radzie królewskiego eunucha dla Estery1 , a aniołowie jeszcze raz upomnieli pierwszych s ´ wiadków zmar˙ twychwstania, zeby i nast˛ epni nie szukali Pana w miejscach przypominajacych ˛ cho´ c troch˛ e grobowiec2 .
1 Estery 2:12-15 2 Łukasza 24:1-8

166

J EZUS POSZUKIWANY

Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. . .

Bo jego ludzie wola ˛ gospody i na drodze do nich przewracaja ˛ gó˙ a, ˙ ry , a nie pod nie właz ˛ zeby resztkami sił podst˛ epnie dowodzi´ c maluczkim niesprawiedliwo´ sci Ojca, który według bałamutnych kr˛ etaczy jest zbyt gwałtowny jak na ich pokojowa ˛ wizj˛ e zbawienia ludzkos ´ ci, a zachowanie jego Syna w ich oczach zakrawa na rozbój w biały dzien. ´ I słusznie, bo złodzieje łaski nie przebieraja ˛w s ´ rodkach, podobnie jak dobrze opłacani przez Ojca mordercy nadziemskich zwierzchno˙ sa ˙ sa s ´ ci – nie dlatego, ze ˛ nieczuli, ale dlatego, ze ˛ zbyt czuli na wyziewy siarki z piekielnych otchłani i nie maja ˛ w obowiazku ˛ pyta´ c ludzi o pozwolenie na akcj˛ e ratownicza. ˛ Korzystaja ˛ przy tym, bo maja ˛ rozum, z dziwnego i bardzo niede˙ mokratycznego przywileju wiary. Depcza ˛ po zmijach i skorpionach, wyciagaj ˛ ac ˛ r˛ ece i przemawiajac ˛ przy tym do Oblubienicy, łatwo zapo˙ ˙ ma goł˛ minajacej, ˛ ze tylko Wielki Wa ˛z ebie serce krnabrnego ˛ Jonasza, który dał si˛ e wyrzuci´ c za burt˛ e3 i w niecodzienny sposób znalazł si˛ e 4 na drodze do wielkiego miasta , które uwierzyło nawet niezbyt dobrej wie´ sci5 . A nie było wtedy przy zwiastunie kobiet, którym uczniowie Mistrza ˙ Bóg, który naprawd˛ ˙ nie dali wiary, ze e umarł, naprawd˛ e zyje, i wcale 6 nie rozmy´ slił si˛ e co do tej obietnicy .
2

1

21 czerwca 1999

1 2 3 4 5 6

Łukasza 10:34-35 Marka 11:20-26 Jonasza 1:10-16 Jonasza 2:1,3,8-10 Jonasza 3:3-10 Łukasza 24:9-12

167

P ERSPEKTYWA WISIELCA – O DSŁONA

+

+

+

Odsłona
Rozumienie istoty i sensu Chrystusowego błogosławienstwa ´ nieustannie ulega erozji i nieumocnione w prawdzie budowle podmywa błyskawicznie sztormowa fala kłamstw o Zbawicielu s ´ wiata. Post˛ epu˙ jacej ˛ ruinie zycia duchowego wydatnie sprzyja bezmy´ slne wtłaczanie ideałów, wyznaczników post˛ epowania, uj˛ etych w apostolskie i prorockie przykazania i zalecenia, w ramy rozbudowanych, lecz suchych, doktrynalnych szkieletów wyznania chrze´ scijanskiej ´ wiary, której sensem i przeznaczeniem nie jest istnienie samej dla siebie. Wiar˛ e kształ˙ tuje i umacnia bowiem jedynie gł˛ eboka, zywa i tajemna wi˛ ez ´ ze Zmar˙ i udziela wiertwychwstałym, który przez swego Ducha jej strzeze nym dokładnie tego, czego potrzebuja. ˛ Sami apostołowie nie byliby zachwyceni, widzac, ˛ jak czci si˛ e ich skromne osoby, nie okazujac ˛ przy tym spolegliwo´ sci wobec prawd, ˙ których nauczaniu po´ swi˛ ecili swoje darowane z łaski zycie. Błogosła˙ w ich oczach dopiero ten, kto czynił tak, jak oni wionym był wszakze czynili, i mówił tak, jak oni mówili. Stad, ˛ na przykład, Duch chwały ˙ miał spoczywa´ c na tych, którzy byli zniewazani, pogardzani i wyszydzani dla wierno´ sci przekazanemu im słowu ewangelii1 . Pawłowi zapewne dzisiaj wielu odmówiłoby statusu błogosławionego , cho´ cby wówczas, gdy spotkał si˛ e z kpinami i odrzuceniem 2 ˙ przez Atenczyków ´ , poniewaz wraz z lektura ˛ owego ust˛ epu pojawił si˛ e w ich oczach obraz kogo´ s bardzo nieefektywnego , nieskutecznego, po prostu kogo´ s, komu nie wyszło . Chrze´ scijanin jednak pozostaje
1 1 Piotra 4:14 2 Dzieje 17:32

168

J EZUS POSZUKIWANY

Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. . .

nim (nie tylko z imienia) niekoniecznie wtedy, gdy jego osobiste noto˙ wania zwyzkuj a, ˛ ani nawet niekoniecznie wówczas, kiedy leca ˛ na łeb na szyj˛ e i nic mu si˛ e nie klei. Pozostaje nim wyłacznie, ˛ gdy trwa w Słowie (tzn. zachowuje je, przestrzegajac ˛ jego przykazan) ´ i zamieszkuje w nim nie jaki´ s duch , tylko ten Duch. Dzisiaj nawet gł˛ eboko wierzacy ˛ ludzie ulegaja ˛ goraczkowym ˛ ma˙ tylko rwaniom pragmatycznych i egalitarnych idei, a wła´ sciwie juz ˛ cym wirom ich m˛ etnych popłuczyn, które swa ˛ bałwochwalcza ˛ wielko´ sc ´ zatraciły w jazgocie szatkujacej ˛ ludzkie doznania dziejowej ma˙ usiłuja szynerii. Przejawia si˛ e to tym, ze ˛ za wszelka ˛ cen˛ e oraz przy ˙ ˙ uzyciu najprzerózniejszych dezodorantów, trików i strojów dowie´ sc ´ ˙ kochaja innym, ze ˛ i osiagaj ˛ a ˛ w tej miło´ sci sukcesy godne podziwu – sa ˛ rozumni, wykształceni, posłuszni, wyrozumiali, pow´ sciagliwi, ˛ cierpliwi i gorliwi zarazem, a czynia ˛ to tym usilniej i bardziej goraczkowo, ˛ im bardziej dost˛ epne oczom i uszom fakty s ´ wiadcza ˛ przeciwko nim. Innymi słowy, Ko´ sciół stał si˛ e poniekad ˛ pozazmysłowy i fantasma˙ istnieje i trwa goryczny w swym uporze udowodnienia s ´ wiatu, ze wbrew, a nawet na przekór zepsuciu, na które skwapliwie wskazuje. Dowodzi to niestety jedynie niewiary wyznawców Boga jedynego w aktualna ˛ i rzeczywista ˛ moc oraz nadprzyrodzona ˛ skuteczno´ sc ´ naj˙ ˙ powazniejszego faktu wcielenia Syna Bozego. Ta wielkoprzemysłowa nami˛ etno´ sc ´ koncernów łaski bierze si˛ e nie ˙ z lekcewazenia osadów ˛ społecznych – to wła´ snie uspołecznienie Ko˙ s ´ cioła jest faktem – tylko z lekcewazenia słów Jezusa majacych ˛ przypomina´ c, wyja´ snia´ c i uzmysławia´ c ludziom groz˛ e ich własnego po˙ łozenia oraz powag˛ e i znaczenie odkupicielskiej posługi wysłannika Ojca Wszechmogacego. ˛ ˙ i powinien si˛ ˙ Chrze´ scijanin moze e zmienia´ c, ale pod zadnym pozorem nie wolno mu tego robi´ c na swój koszt, bo jego własna natura, ˙a jej pomysłowo´ sc ´ i przebojowo´ sc ´ , przebije w koncu ´ Boz ˛ i niczego mo˙ mu nie brakowa´ ze c, ale zabraknie mu w obliczu ucisków i prze´ slado-

169

która sama kieruje si˛ e ku s ´ wiatłu. która ˛ wkrótce s ´ wiadomie nazwano odkupieniem. ze zbawi si˛ e sam. cho´ c umarł. on sam pozostanie martwym wewn˛ etrznie kikutem. ˙ za´ Jak wysoce niewiarygodna jest to godno´ sc ´ . ˙ ˙ lecza Chrze´ scijanie od dawna maja ˛ pot˛ eznego kaca . moze swiadczy´ c za˙ Bóg jedzwyczaj bardzo zgodna reakcja słuchaczy na wie´ sc ´ o tym. ˛ zdeptana ˛ przez bli´ znich godno´ sc ´. a i by mógł otrze´ zwie´ c po niezbyt w koncu ´ dlan ´ roz˙ bardzo zbawienia kosznym pijanstwie ´ i da´ c si˛ e przekona´ c o tym. pozoruja˛ ˙ sc cym zwyczajowa ˛ pobozno´ ´ i wykorzystujacym ˛ dla własnych celów ˙ a kazd ˛ władz˛ e.P ERSPEKTYWA WISIELCA – O DSŁONA wan ´ owoców Ducha czerpiacych ˛ swa ˛ wiarygodna ˛ i rozpoznawalna ˛ atrakcyjno´ sc ´ tylko z korzenia wiary. je´ sli si˛ e jej go nie przysłania. ˛ ˙ nie aby nikt na ziemi nie mógł mie´ c cienia watpliwo´ ˛ sci co do tego. poniewaz ˛ si˛ e ˙ z niego u barmanów . po´ etego czy innymi trzeba ˛ osobliwej i dziwacznej kurtuazji wobec Swi˛ wymogami jakiejkolwiek cielesnej sprawno´ sci. si˛ egajacych ˛ po klina z rak ˛ usłuznych pogan´ ˙ adan skich ofiarodawców zalewajacych ˛ rynek mediów gł˛ eboka ˛ i poz ˛ a ˛ nostalgia ˛ za mitem wiecznego powrotu . moralnym karłem. cze- 170 J EZUS POSZUKIWANY . ze potrzebuje. którego oczywistym dlan ´ przejawem w Jerozolimie było pomieszanie ziemskiej i niebianskiej. jakiej nieopatrznie kto´ s mu udzieli. ˙ Jezus przeczuwał bardzo wyra´ znie to zagrozenie. czym Bóg go łaskawie uposazył. ze ˙ ˙ nak jest zywy. i ze oczekuje od nich wcale nie tego. który pono´ c – tak głosza ˛ reklamowe hasła – przywraca ludziom ich własna. Glejtem od Wójta miał sta´ c si˛ e sam Syn i tylko On. Cele jego b˛ eda ˛ za˙ chowawcze i zabójcze dla kazdej wschodzacej ˛ z łaski ro´ sliny. ´ uciele´ snionej w Nim. bo Ojciec oczekiwał wstawiennictwa za nas na czystym papierze z własna ˛ piecz˛ ecia. Ludzie od czasu wyp˛ edzenia z Edenu mieli do´ swiadcza´ c na własnej skórze rozmaitych przeszkód i utrud˙ nien ´ na drogach do ich własnych celów. ˙ Bez wzgl˛ edu na to. ale zycie wieczne nigdy nie ˙ miało by´ c przegrodzone jaka´ ˛s bieznia ˛ ze zbyt wysokimi płotkami. idei zbawienia.

Wyniesione stworzenie milczy. bo przekonuje ich i nakłania do tego. jakiej słuz ˛ sprawie2 . Sterylizacja ciała Chrystusowego przebiega sprawnie i wyemancy˙ nawet bardzo rzadki widok powanemu Ko´ sciołowi przeszkadza juz ˙ ˙ m˛ ezczyzn i kobiet. gdzie woda nie nadaje si˛ e do picia. efektywno´ sci ˙a i skuteczno´ sci. co w oczach s ´ wiata b˛ edzie wkrótce jedynym godnym obiektem 1 ludzkich błogosławienstw ´ . co ˙ jednym spojrzeniem cały s oczywiste. łatwo byłoby posadzi´ ˛ c Mesjasza o gruba ˛ przesad˛ e w wyrokowaniu o tym. której pozyteczno´ sc ´ mierzy si˛ e ilo´ scia ˛ sprzedanych artyku˙ sc łów. stad ˛ w koncu ´ wszelka atrakcyjno´ sc ´ szacowana atencja ˛ i poklaskiem jej wielbicieli. z ˛ i chciwo´ sc ´ miło´ scia ˛.Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. ale Bóg mówi. Obejmuje takze ´ wiatowy obł˛ ed wyniesienia na ołtarze wszelkich atrybutów płodno´ sci. co zapowiedział dwa tysiace ˛ lat temu w podobienstwie ´ ich słynny nieznajomy. wpatrzonych nie tam. Dla niej arogancja jest odwaga ˛. jak brzmi głos ojca ich dzieci. Stad ˛ dzisiaj ˙ produkcja. a m˛ eczenskich ´ nimbów dla matek. gdzie zyczyliby sobie tego bezczelni prominenci zbawienia.13-17 171 . Gdyby nie wszechwładny kult ciała. oraz korzenie niezasadzonych przezen ´ ro´ slin. go by po Nim si˛ e spodziewali – wi˛ ecej. . stad ˛ pobozno´ ´ mierzona liczba ˛ wyznawców i zasi˛ egiem swych wpływów. a urodzonych i wykarmionych z dala3 od ich wyniosłych oczu i protekcjonalnych a pustych gestów. . Popłoch w ich umysłach dowodzi jednak dokładnie tego. wskazujac ˛ swym wiernym zatrute z ´ ródła i spływy wielkich rzek. słu1 Łukasza 23:29 2 Rzymian 1:18-25 3 Apokalipsa 12:6. Dzisiaj łona i piersi czci si˛ e i obchodzi z daleka albo skrycie poz ˛ zaprzeczajac ˛ tym ich zgodnemu z porzadkiem ˛ rzeczy przeznaczeniu. niech˛ etnie otwierajaca ˛ stronice Apo˙ adza kalipsy. o czym nie mieliby sami nawet ochoty pomy´ sle´ c. domagajacy ˛ si˛ e hołdów i orderów dla nieskalanych macierzynstwem ´ pi˛ ekno´ sci. które dawno zapomniały. bez wzgl˛ edu na to. których ˙ sc plonem syci si˛ e tylko prózno´ ´ . My´ sl Jezusa jednak wskazuje swym ostrzem nie tylko na to. ˙ ada.

pospolite uchodzi za s ´ wi˛ ete . ´ Wydadza ˛ tym samym na siebie wyrok. to nawet je´ sli nie obrazi go samo pytanie. nie˙ słuzy´ ˙ c ciału. Wyprane do cna sumienie kaze ˛ c Boga o krzywd˛ e i niesprawiedliwo´ sc ´ . Gdy spyta´ c przeci˛ etnego chrze´ scijanina. ze ˛ tak obł˛ edne roz˙ ludzie na wie´ ˙ ˙ miał on omimiary. ˙ Absurd ucieczki przed gniewem Bozym wskazał zreszta ˛ dobitnie ˙ wypełniajac Jan Chrzciciel.P ERSPEKTYWA WISIELCA – O DSŁONA ˙ ˙ a zalczo´ sc ´ słuzb ˛. ˛ ze ˛ jeszcze jeden – dodatkowy i ponadprogramowy – przepis zakonu. na którego czekaja ˛ wybrancy. by jak oni broni´ c Boga skrycie przed sa˛ 1 dem. ze e z wola ˛ Pansk ´ a ˛. widzac ˛ pobudki tych. której stworzony przez nich samych majestat b˛ edzie zdawał im si˛ e lepsza ˛ gwarancja ˛ od słów tego. którego nie poznali. sadz ˛ ac. i nie maja ˛ tupetu nawróconych . który ujawni Sprawiedliwy i jedyny ˙ S˛ edzia zywych i umarłych. gdy dosłyszy si˛ e hiobowych ˙ mu posadzi´ wie´ sci. prawo niewygoda ˛. zapewniajac ˛ swych bli´ znich wymowa ˛ cierpi˛ etniczego za˙ jego wiara godzi si˛ d˛ ecia. 1 2 Piotra 2:17-22 2 Łukasza 23:30. Z wypowiedzi wynika jednoznacz˙ bałwochwalczy kult dla stworzenia osiagnie nie. tylko na odczyste za niepokalane . Dosadne okre´ slenie Jezusa dotyczace ˛ istoty wykrzywienia przez ˙ szatanskie ´ sztuczki zamysłu Bozego jest jednocze´ snie najtrafniejszym uj˛ eciem dzisiejszych spraw z lotu apokaliptycznego orła. Apokalipsa 6:16 172 J EZUS POSZUKIWANY . a pokarm nie ma juz wrót. ˙ w nast˛ Jezusowa ˛ bezlitosna ˛ ironi˛ e wida´ c takze epnym fragmencie. którzy sadzili. któremu nikt ˙ dotad ˛ nie wyrwał nawet jednego piórka z pot˛ eznych. Ale prózno by szuka´ c jego wzroku. 2 cytowanym z ksi˛ egi prorockiej . ze sc ´ o sadzie ˛ Bozym (a watpi˛ ˛ e. Ozeasza 10:8. kim jest jego Pan. rzucajacych ˛ cien ´ na ziemi˛ e skrzydeł. zdoła zaledwie wyrecytowa´ c dok˙ to pora na egzamin – prób˛ trynalna ˛s ´ ciagawk˛ ˛ e. który wpierw nad Nim wydali . a obłuda nie pozwoli mu tego nawet otwarcie przyzna´ c. ˛ ze e jego wia˙ ry . bo nie mieli okazji zaprze´ c si˛ e tego. izby na´ ˛c chrze´ scijan) poddadza ˛ si˛ e władzy nadopiekunczych ´ bóstw natury. Lepsi i uczciwsi bywaja ˛ poganie.

Ezechiela 29:18-21 173 . Stad ˛ jego miłosierne. ze ˙ ˙ ˙ wianym na ich własne zyczenie na kazdym pagórku i pod kazdym zielonym drzewem. ze ˙ na wiatr i nie umarł na prózno. moze c złe zamiary? Owszem. A czy ten. z których juz ˛ i szanuja ˛ cho´ cby ˙ w´ zwykła ˛ ludzka ˛ przyzwoito´ sc ´ . nie mówiac ˛ o tym.Wtedy zaczna ˛ mówi´ c do gór. który nie miał nic na sumieniu. . wygłoszonej w Duchu ˙ ˙ Bozym przez idacego ˛ na s ´ mier´ c Sprawc˛ e zycia. została potwierdzo˙ na poddanym oczom uwaznych s ´ wiadków faktem bezprzykładnej w dziejach s ´ wiata zbrodni. ´ Ich oczom i uszom objawił si˛ e sens i wyd´ zwi˛ ek ludzkich nami˛ etno´ sci. które na wie´ sc ´ o zbawiennym sadzie ˛ nie podnosza ˛ głów. istotnie. ze bem za kamien. bo pokłony oddawane stworzeniu. Wiarygodno´ sc ´ mesjanskiej ´ przepowiedni. którzy poj˛ eli. uzyskaja ˛ tym samym szczególne prerogatywy. . Bestia otrzyma od nich dokładnie to. ˛ dajac ˛ tym samym ˙ nie uwierzyli Synowi. który ostrzega przed własnym gnie˙ mie´ wem. ale tylko w zadufanych i chciwych własnej chwały kamiennych sercach. ˙ tylko b˛ ˙ ich Pan nie rzucał słów Oni tez eda ˛ zdolni przyzna´ c. tylko bałwanom poustas ´ wiadectwo o tym. nawet nie pomy´ sleliby´ scie o nadchodzacej ˛ grozie. pytanie do przychodzacych ˛ si˛ e chrzci´ c: ˙ mijowe. ze sród nich dawno zbrakło miejsca na podziw i poszanowanie dla słów jedynej prawdy. której wymow˛ e w pełni na´ swietlił Duch ˙ Bóg odpłacił im chleOjcowskiej obietnicy danej tym. mimo wszystko. wła´ snie – kto? Gdyby nie Bóg. skupionych w jednym punkcie czasu i przestrzeni. ˙ 2. czyniace ˛ ich pierwszymi w Królestwie Mesjasza. kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?1 – Plemi˛ ez Ano. co jej si˛ e nalezy 1 Mateusza 3:7-9 2 Apokalipsa 13:1-18. ˙ włozonej niegdy´ s w usta galilejskiego wie´ sniaka. tym bardziej zjednoczyły w naszych czasach obłudników ˙ tylko nieliczni podziwiaja i kłamców. lecz je chowaja. na jedynym na ziemi człowieku.

nadszedł oblubieniec i te. Wówczas ockn˛ eły si˛ e wszystkie ˙ yczcie nam te panny i oporzadziły ˛ swoje lampy. wyszły na spotkanie oblubienca. ˛ Głupie bowiem zabrały lampy. wziawszy ˛ lampy swoje. nie znam was. wyjd´ zcie na spotkanie. mówiac: ˛ Panie! Panie! Otwórz nam. Czuwajcie wi˛ ec. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził. gdyz ˛ Na to odpowiedziały madre: ˛ ˙ mogłoby nie starczy´ O nie! Gdyz c i nam i wam. o której Syn Człowieczy przyjdzie. zdrzemn˛ eły si˛ e wszystkie i zasn˛ eły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec. ˛ rzekł: Zaprawd˛ e powiadam wam. bo nie znacie dnia ani godziny. pi˛ ec ´ za´ s madrych. Ewangelia Mateusza 25:1-13 . które. które były gotowe. A pó´ zniej nadeszły i pozostałe panny. odpowiadajac. ale nie zabrały z soba ˛ oliwy. ´ A pi˛ ec ´ z nich było głupich. troch˛ e waszej oliwy. weszły z nim na wesele i zamkni˛ eto drzwi. On za´ s. Głupie za´ s rzekły do madrych: ˛ Uz ˙ lampy nasze gasna.Wtedy podobne b˛ edzie Królestwo Niebios do dziesi˛ eciu panien. id´ zcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupowa´ c. Madre ˛ za´ s zabrały oliw˛ e w naczyniach wraz z lampami swymi.

Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH ˙ a przedawczyni wygladała ˛ na znuzon ˛ i odrobin˛ e skr˛ epowana ˛ ˙ moja ˛ obecno´ scia. ze c na zycie i godziwe utrzymanie. co przez wzglad ˛ na zapó´ z- S . przepasany jedynie jakim´ s prze´ scieradłem. czy o jakie´ s raty. a ten chleb kosztuje ja ˛ zbyt wiele zachodu. I tak to nie dla mnie – pomy´ slałem. Mówiła. ˙ ci˛ ˙ ˙ trudne czasy . Ale dlaczego? Dlaczego znów ze smutkiem pozostaje mi porzuci´ c to i tak jedno z niewielu miejsc. czy chodzi o jedna ˛ przedpłat˛ e. lecz trudny do zdobycia wypiek. totez e rozzale˙ to juz ˙ ostatni raz dostaj˛ nie i zniech˛ ecenie. Była całkiem ładna. czy w ogóle b˛ edzie go sprowadza´ c. jakby ˙ sta´ nie było jej juz c na kredytowanie zakupu tych swoich w koncu ´ niewielu klientów. wi˛ ec przyszło mi do´ sc ´ łatwo nie okaza´ c jej współczucia w rozterce. Nie spytałem. ze ezko. Nie tłumaczyłaby si˛ e przede mna. ˙ na jej twarzy odmalowało si˛ ˙ Chyba wiedziała o tym. Od tej pory miał by´ c na przedpłaty i sprzedawczyni nie była pewna. gdy wspomniała. gdzie ch˛ etnie wchodz˛ e? Czemu nie opłaca si˛ e tej kobiecie sprowadza´ c czego´ s. których zaopatrywała w ten wyjatkowo ˛ dobry. ˛ Na chlebie. jakby osłaniał swoje ciało nie tyle ze wstydu. widniała wcia ˛z ˙ od dawna ta sama cena opisana dwiema duzymi cyframi: je˙ dynka ˛ i siódemka. ˛ Nagle zobaczyłem piekarza przemykajacego ˛ noca ˛ niby przest˛ epca – był prawie nagi. za czym ja obszedłbym piechota ˛ całe miasto? Czy ona w ogóle kiedykolwiek kosztowała tego chleba? Watpi˛ ˛ e. ze e mój ulubiony bochenek od r˛ eki. ze ˙ chce zarobi´ ˙ jakby wstydziła si˛ e tego. ˛ Byłem jej stałym i zyczliwym klientem wyłacznie ˛ z powodu tego chleba. Odwracała wzrok zafrasowana. który mi podała.

zeby jacy´ s stróze ˛ sci nie przydybali go na pokatnym ˛ i nielegalnym procederze łaski. ˙ Bez watpienia ˛ ukrywał si˛ e. po˙ chwilami wolałaby. Wolała towary. Tak kłopotliwa. Mówiła kazdemu: – Oddaj mi go. ˙ Musiała nie´ zle si˛ e nabiedzi´ c. kto by mu si˛ e nawinał. troch˛ e szalonym.Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH ˙ było mu do czego´ nionych przechodniów. Wytwarzał i niezmordowanie roznosił swój towar.3 Dobrze si˛ e przebierała na te nocne wyprawy. ze ˙ zeby nigdy si˛ e nie urodził. tajemnym mozole niewolnika. kładła staranny ma˙ zeby ˙ kijaz. Rzemie´ slnik z powołania – chciałoby si˛ e rzec. o które nie trzeba było pyta´ c 2 i prosi´ c . ˛ dlaczego sprzedawczyni unikała mojego wzroku i jakby mimochodem. zna´ c było. a nawet toz˙ ˙ praworzadno´ samo´ sc ´ . ˛ Zupełnie jakby wyparł si˛ e samego siebie. zeby ten poszukiwany przez smako˙ na jej skromnej półce. a ja zapłac˛ e ci cen˛ e kupna w srebrze. zmieniał miejsca pobytu. Tym kłopo˙ dla jej sumienia my´ tliwsza stawała si˛ e tez sl o jego nieugi˛ etym. które jakby spadały im ˙ z nieba. ze eczny fach. Zreszta ˛ nie wiem. Był szybki i nieuchwytny ˙ ceni swój niewdzi˛ dla ludzkich rak ˛ – jak ryba. bo zamiast dostarcza´ c towar tak jak inni hurtowi handlarze i wytwórcy – w biały ˙ dzien ´ i za pokwitowaniem – on zawział ˛ si˛ e. jakby nigdy nie zamierzał korzysta´ c z usług kupców i po´ sredników. Piekarz był biedakiem. poddawała mi obrazy majace ˛ usprawiedliwi´ c w moich oczach jej decyzj˛ e. W jednej chwili pojałem. Obywał si˛ e nawet bez pomocnika. a on był jak duch – nieobliczalny i nieubłagany. oczekujac ˛ mojej wyrozumiało´ sci. moze s 1 potrzebne . zeby po nocy rozdawa´ c ˙ chleb za darmo kazdemu. rzeczywi´ scie. Starała si˛ szy rarytas znalazł si˛ e takze e wi˛ ec wyłudza´ c od nocnych włócz˛ egów bochenki. nikt nie zwrócił uwagi na jej ziemista ˛ cer˛ e oraz wypieki 1 Jana 13:4-5 2 Amosa 8:4-12 3 1 Królewska 21:1-7 176 J EZUS POSZUKIWANY . Nie lubiła tego piekarza.

a teraz mamy przynajmniej troch˛ e grosza. nie takie jak tamtego nawiedzonego piekarza. a ona ˙ ˙ Jedyna dawała mi go bez słowa – w koncu ´ tez znała prawo Boze. Chyba by zabił. ˙ przynajmniej w jej oczach i my jeste´ Dobrze. 6:12-14 177 . Przychodziłem wi˛ ec i brałem go. Ale wy´ swiadczyli´ smy mu przysług˛ e. pogodzi´ ˙ nie. ze smy co´ s warci 2 . ˙ b˛ ˙ temu przygłupowi. Musz˛ e 1 Przysłów 7:6-23 2 Galacjan 4:17. pomy´ slał sobie: ˙ mój. który wciskał nam jaki´ s chleb z udr˛ eka ˛ w głosie. Pokazemy im. dzi˛ ekowa´ c ani zobowiazywa´ ˛ c. ze sród innych wypieków z innymi cenami i po´ sród setek najrozmaitszych towarów w pi˛ eknych i brzydkich opa˙ ˙ kowaniach. . kto go zobaczy. ze s warte w naszych oczach. ze sta´ c na dobry uczynek. na co nas sta´ c! Nie płaciłem nigdy za ten chleb – nie miałem zamiaru. . A wr˛ ecz mówiono: – Jaka dobra i hojna ta pani. ze ˙ ten chleb jest za darmo i bezprawczyni wiedziała. ˛ jej ˙ lezał ˙ po´ zapłata ˛ było to. zeby kazdy. kiedy zobacza ˛ nas z zakupami. Sasiadom ˛ zrzedna ˛ ˙ miny.O usprawiedliwionej niech˛ eci do pewnej damy ˙ zaden ˙ niechybnie zdradzajace ˛ jej podniecenie1 . Jaka ona uczynna – chce jej si˛ e tak po nocy. a on ˙ na półce. znale´ zc ´ prac˛ e. zacza´ ˛c nowe zycie. Przeciez ˙ nie mog˛ tam lezy e go po prostu wzia´ ˛c. Sprzedaw˙ ja wiem. Nie mieli´ smy nic. co robi. Musz˛ e jako´ s zarobi´ c na niego. gdyby´ smy go nie przyj˛ eli. jest co´ my´ sli sobie. W koncu ´ i na nas zwróciła uwag˛ e ta pi˛ ekna i lito´ sciwa pani. ze ˙ adanie ˙ sci – nie trzeba si˛ ne jest z ˛ jakiejkolwiek nalezno´ e u´ smiecha´ c. tak mi si˛ – Boze e chce tego chleba – jestem taki głodny. a jakie maniery – niby królewskie. Niech wie ten ˙ nawet zebraków ˙ odmieniec. Przeciez ta kobieta ci˛ ezko pracuje na swoje utrzyma˙ c. ˙ Mozemy teraz nareszcie wej´ sc ´ do sklepu. totez z łachmaniarzy opierajacych ˛ si˛ e o słabe uliczne latarnie nie wnosił skargi i nie przeklinał jej. Trzeba by´ Moze edzie lzej c człowiekiem. Niech ˙ to. To nie˙ ˙ uczciwe. zasłuzy´ c si˛ e z zo˙ na ˛ i przeprosi´ c szefa.

Ale inni o tym nie wiedza ˛ i chociaz ˛ na ten ˙ kosztowny bochen. którego widziałem. wołam go. którzy uwazaj ˛ ich za owce prowadzone na rze´ z. Ja wiem. bo robi˛ e dokładnie to. a on zaraz przychodzi i mówi: 1 Izajasza 65:11-12. Sofoniasza 1:11-14 178 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ bo inaczej prze˙ e si˛ p˛ edza ˛ mnie. niz c ˙ patrza Instytut Rockefellera. . B˛ ed˛ e budził pijaków wysiadujacych ˛ w bramach. Wszyscy! To jest ciało moje za was wydane. by mógł by´ c prawdziwy. a jej haniebny proceder wyszedł na jaw w s ´ wietle nadchodzacego ˛ dnia. Pomy´ slałem. ale oprócz pieni˛ edzy. zeby powiedzie´ c: – Daj mi go. zeby ta handlarka Słowa Bozego sczezła marnie. Musz˛ e przesta´ c włóczy´ c si˛ e po nocach ˙ i postara´ c si˛ e chociaz o przyzwoity wyglad. b˛ ed˛ e namolny i bezwstydny. a nie godzi w nich sad ˛ bogaczy. bo ˙ a schlebia im. ze ˙ za ten chleb juz ˙ zapłacono i to o wiele wi˛ ˙ mógłby da´ ze ecej. zeby przynajmniej niektórym w ciemna ˛ noc dostał si˛ e cho´ c okruch tego chleba. ze ˛ im pod nos kawałek chleba. ze przyci´ snie wielki głód. Daj mi go zaraz! Jestem głodny. co tam˙ i mnie ten piekarz. byłby dla nich zbyt czarny. . ˙ mimo wszystko to nieładnie z jej strony. A kiedy jednak zdarzy si˛ e. to przez my´ sl im nie przejdzie. Przebiegn˛ e wszystkie zaułki wielkiego miasta nierzadu ˛ i wcisn˛ e wszystkim wyj˛ etym spod prawa k˛ es tego niebianskiego ´ wypieku ze słowami: – Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. szarpał za rami˛ e złodziejaszków i str˛ eczycieli i przymuszał kobiety lekkich obyczajów. Od tamtej pory chleba mi nie brakuje. zanim odwaz˛ e go ukra´ sc ´. ˙ ˙ . Powiazali ˛ sobie r˛ ece zgodnym oczekiwaniem na zrzadzenie ˛ losu1 . ˙ Dlatego postanowiłem pój´ sc ´ za przykładem tamtego piekarza.Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH przesta´ c grzeba´ cws ´ mietnikach. ˙ kruk. bo tam wszystko si˛ e znajdzie. który podetknałby Tacy sa ˛ dobrze wychowani.

kto by si˛ e ˙ ˙ tak ponizył. ˙ prawie straciłem nadziej˛ ˙ kto´ A ja juz e. niestrudzonego pomocnika ludzi wielkiej wiary. a wstrzasaj ˛ ace ˛ anonse. Zbawi˛ e dusz˛ e bez najmniejszych skrupułów. Powiedział mi kiedy´ s słówko o Ojcu. co to jest wiara. jedz do syta. a ja Mu uwierzyłem. Ten niewolnik kogo´ s mi przypomina. ze s mi powie: – Chod´ z. kto to jest Bóg. którzy porywaja ˛ si˛ e na niebiosa i nie sprzedaja ˛ wrogowi powierzonych tajemnic. Dostaniesz całego denara w złocie. bo ˙ kiedy mówił. * * * Spotkałem piekarza niedawno. ˙ nocleg i wyzywienie ˙ Zapewniam odziez. oraz bilet w jedna ˛ stron˛ e. Był zapracowany. kupowanych i sprzedawanych za n˛ edzne grosze. ile warte jest zycie i promyk nadziei. Nigdy nie znałem nikogo. nagle opadły ze mnie kajdany z rak ˛ i nóg i pu´ sciła zelazna obr˛ ecz zakładana na ziemi najwi˛ ekszym łotrom. Ci robotnicy ostatniej godziny pójda ˛w s ´ lady piekarza. do miasta. danej wyzutym z czci dla dogorywajacego ˛ truchła. On zapewnił ˙ nawet dla najpo´ mnie. Trudno w to uwierzy´ c. chrzest. Tylko pami˛ etaj: Złoto jest dla zuchwałych. ale tak wła´ snie (z grubsza) brzmiały te niepozorne. gdzie nie wydaje si˛ e brata za sto roboczych dniówek. nic nie zatrzymuj do nast˛ epnego dnia 1 . kim sa ˛ aniołowie i zwierzchno´ sci i któr˛ edy na s ´ wi˛ eta ˛ gór˛ e. Coraz mniej było darmozjadów i musiał umieszcza´ c swoje ogłoszenia w internecie po˙ s ´ ród milionów bezuzytecznych informacji o tym padole. nawrócenie. Ale on wie dobrze. Im nie trzeba b˛ edzie po raz setny tłumaczy´ c. Kogo´ s bardzo wiernego i pi˛ eknego.O usprawiedliwionej niech˛ eci do pewnej damy – Masz. bo ˙ do skonczenia Ja jestem z toba ˛ az ´ s ´ wiata. potrzebuj˛ e ci˛ e 2 . 1 Wyj´ scia 16:16-21 2 Powtórzonego Prawa 28:64-68 179 . ze sledniejszych Ojciec ma robot˛ e.

Nie dostapi ˛ a ˛ wielkiej. królewiczu i straszliwym smoku zrzuconym do otchłani8 . które połaczy ˛ w jedno go´ sci. Bóg nagrodzi je za upór i wytrwało´ sc ´ w wierze w najpi˛ ekniejsza ˛ z bajek o królewnie. Jedne b˛ eda ˛ znały piekarza. 3 października 1999 1 Nahuma 2:3-14 2 Powtórzonego Prawa 24:7. którzy nie zapominaja ˛ o wydanych rozkazach Wszechmocnego: Oto Ja kład˛ e na Syjonie kamien. powiedz przecie. Psalm 118:17-23. Apokalipsa 18:7-11.13 3 Nahuma 2:14. 3:13-19 4 Izajasz 28:16. 10:1-6.26. zeby sprawi´ c sobie mała ˛ rado´ sc ´ i pociech˛ e. A dzieła handlarzy zy2 wym towarem i klejnotami umarłych spłona ˛ swym własnym ogniem 3 przekl˛ etego gadulstwa . 12:1-6. 5 6 7 8 Zachariasza 4:8-14. odpierajac ˛ m˛ eznie jeszcze ˙ wiary: dobry zwyczaj – nie pozy˙ jedno pokuszenie na waskiej ˛ s ´ ciezce czaj 6 . bo sprzedały chleb za srebro.Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH ˙ Stawia ˛ si˛ e jak wojsko na apel poległych1 . 3:13-18 Izajasza 14:3-27. kosztowny kamien ´ w˛ egielny. skad ˛ przyszły – do diabła. za´ s ich zawzi˛ eta i hała´ sliwa dobroduszno´ sc ´ zazgrzyta z˛ ebami nad wniebowzi˛ etymi. inne tylko skle˙ powe półki z mydłem i powidłem. Apokalipsa 11:3-13 Mateusza 25:1-13 Mateusza 25:8-9 Jakuba 1:22-24. a z ust zadnej z nich nie wyjdzie zakl˛ ecie czarownika: ˙ pi˛ – Lustereczko. Łukasza 10:17-20 180 J EZUS POSZUKIWANY . s ´ wiadków i po´ slubionych na wieki. ten si˛ e nie zachwieje4 . Mateusza 21:42-46. czyz ekniejsza jest na s ´ wiecie? 7 Bo na tej ziemi madre ˛ panny marza ˛ tylko o tym weselisku. ´ kamien ´ wypróbowany. Kiedy do ludzkich uszu dojdzie krzyk: – Oto oblubieniec. mocno ugruntowany: kto wierzy. wyjd´ zcie ˙ na spotkanie!5 – z oczu spadna ˛ łuski ci˛ ezkiego snu i korowód panien przygotuje si˛ e do drogi. Wkrótce potem błogosławione usłysza ˛ anielskie chóry i d´ zwi˛ ek kró˙ lewskiej harfy. bo współtowarzyszki ich ziemskich niedo˙ li po´ sla ˛ je tam.

nieuwaga czy wr˛ ecz szalenstwo ´ . dokonałby trafnego wyboru. Je´ sli wi˛ ec komu´ s przyszłaby ochota otwartego zakwestionowania podstaw prawnych mojego anonsu. który ksia ˛zk˛ szukiwany powołał do istnienia. 181 . bad´ ˛ z pozostawił ˙a był swoim słuchaczom duz ˛ swobod˛ e w interpretacji akurat tych słów. starajac ˛ si˛ e wykaza´ c niedorzeczno´ sc ´ te˙ zy upatrujacej ˛ handlarzy Słowa Bozego w sprzedawcach z Jezusowej przypowie´ sci o dziesi˛ eciu pannach. jakim Mistrz bez watpienia ˛ chciał uwydat˙ ni´ c to. co mówi.O usprawiedliwionej niech˛ eci do pewnej damy + + + Odsłona ˙ e Jezus poOpowiadanie jest s ´ cisła ˛ ilustracja ˛ zamysłu. ˙ zapoznanie Deska ˛ grobowa ˛ dla takiego zaprzanstwa ´ b˛ edzie takze ˙ bardzo duzego kontrastu. zyj ˛ ws ´ wiecie rzeczywistym i w nim ˙ szukajacych ˛ znaków czy norm Królestwa Bozego. jakoby Jezus nie musiał był dokładnie wiedzie´ c. Nie sa ˛ to znamio˙ acych na istot reformowalnych . Wskazuja ˛ raczej ˙ na ci˛ ezkie upo´ sledzenie władz poznawczych. immanentna ˛ niezdol˙ no´ sc ´ do poda ˛zania za wskazówkami rozumnej czy cho´ cby tylko uczciwej woli. ze prócz pewnych mało istotnych pozorów tak naprawd˛ e nic nie łaczy ˛ madrych ˛ panien z głupimi. znieczulica (moralna). a w odprawie danej głupim przez madre ˛ – godnego wielkiej wiary odparcia zamysłu złego. To dlatego wła´ snie przymiotnikowi markujacemu ˛ roztropno´ sc ´ – oraz zawsze cenna ˛ w oczach Galilejczyka uwag˛ e – towarzyszy refe˙ rencja do tak diametralnie róznych cech umysłu jak: ot˛ epienie . ˙ Kazdy przeciwnik tej tezy stanie jednak przed potrzeba ˛ obja´ snienia dziwnej tu roli sprzedawców i nie b˛ edzie w stanie wykupi´ c swojej ˙ skóry czym´ s drozszym od znamiennej obłudnikom sugestii.

czemu wła˙ c. ´ etego ˙ do kogo´ co nalezy s innego (obiecany przez wiar˛ e dar Ducha Swi˛ ˙ pokazuje złodziejskie znacz aco ˛ ułatwia owe starania). lecz i słabszej płci. ˛ co jest grane – podobnie jak dobrze wiedział to Jan3 – bez zb˛ ednych rozterek przychodzi im odesła´ c swoje współtowarzyszki tam. 4:1-2 2 Filipian 2:3 3 1 Jana 2:18-21 4 1 Koryntian 16:22. bynajmniej – jest ˙ to gorszace ˛ nominalnych chrze´ scijan do dzisiaj apostolskie zyczenie s ´ mierci 4 dla tych. nauczycieli. Galacjan 1:6-10 182 J EZUS POSZUKIWANY . ˙ innych zadeklarocudotwórców. pragna ˛ wyłudzi´ c od nich cz˛ es ´c ´ niepodzielnego s ´ wiadectwa prawdy. gdzie wzi˛ eły one pierwsze i jedyne lekcje prawdy o nieznanym ich sercom i my´ slom a nadchodza˛ cym w mroku oblubiencu. które odwołujac ˛ si˛ e do dobrze rozumianej przez madre ˛ panny potrzeby solidarno´ sci. co don ´ nalezy. jakoby owe głupie panny mogły za sprawa ˛ madrej ˛ rady sta´ c si˛ e madrymi ˛ . dlaczego człowiek szczerze ˙ a nie o to. a z tym nawet sensownego wyja´ snienia. oczekujacy ˛ zbawienia winien stara´ c si˛ e o to. egzorcystów. bo jest im z nia ˛ nie po drodze. którzy uragaj ˛ a ˛ prawdzie. ˙ moze ˙ zwazy´ ˙ c i to. ˛ bo nawet je´ sli przyja´ ˛c owa ˛ moralizatorska ˛ konwencj˛ e na przekór Jezusowi. jak równiez zakusy na przyobiecane wiernym dobro. s ´ ciwie oliwa miała słuzy´ ˙ Tymczasem proste utozsamienie sprzedawców z lud´ zmi głoszacy˛ mi Chrystusa dla zysku1 lub – jak to Apostoł ujmuje – przez wzglad ˛ 2 ˙ a na prózn ˛ chwał˛ e tłumaczy zarazem. Marna.Z ŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH – O DSŁONA W standardach egzegetycznych brak u´ sci´ slen ´ dla zakresu znaczen ´ ˙ za marna przymiotników madre ˛ i głupie słuzy ˛ woalk˛ e dla niczym nieuzasadnionego prze´ swiadczenia. który moralista ˛ nie był. ´ Nie jest to dobra rada . uzdrowicieli tudziez 1 2 Koryntian 2:14-17. ˙ madre Poniewaz ˛ panny dobrze wiedza. to i tak zbraknie jej konceptu tłumaczacego ˛ pochodzenie oliwy w lampach trze´ zwiejszych przedstawicielek pi˛ ekniejszej. ze ˙ odprawa dana głupim Czytelnik zechce tez pannom przez samego oblubienca ´ brzmi dokładnie tak samo jak wyrok majacy ˛ w swoim czasie doj´ sc ´ uszu wielu proroków.

które prawo dzieci Bozych uzyskały ˙ ubiega´ przez wiar˛ e. ´ 24 grudnia 2011 1 Mateusza 7:21-23. nie zadajac ˛ szafarzom prawdy kłopotliwych uczniowskich pytan.O usprawiedliwionej niech˛ eci do pewnej damy wanych znajomków Sprawiedliwego . Łukasza 13:24-30 2 Mateusza 7:24-27 183 . dajac ˛ przyst˛ ep do siebie duchowemu kołtunstwu ´ i jawnemu 1 zakłamaniu . zredagowanemu przez Mateusza orzeczeniu S˛ edziego ˙ pokrewne zestawienie obrazu Izraela w tej sprawie towarzyszy takze madro´ ˛ sci budowniczego stawiajacego ˛ swój dom na opoce z głupota ˛ 2 ˙ . głupie panny to te. bo godza ˛ one w najzywszy interes giełdy chrze´ scijanskich ´ papierów warto´ sciowych i mój akces oznacza dla nich ryzy˙ ˙ ko powaznej znizki ich rynkowych notowan. którzy zaniechali higieny osobistej . i bezmy´ slno´ scia ˛ wyznaczajacego ˛ grunt pod fundament na plazy ˙ Słowem. ´ Ja odpowiedzi na swoje pytania nie szukałem w miejscach cho´ c˙ ˙ ich by tylko zblizonych wygladem ˛ do targowiska. ze c si˛ e o nie warto na straganie. Co wi˛ ecej. Czytelnik równiez ˙ tam nie znajdzie.

˙ eby´ Ale z smy ich nie zgorszyli.A gdy przyszli do Kafarnaum. zarzu´ c w˛ edk˛ e i we´ z pierwsza ˛ złowiona ˛ ryb˛ e. otwórz jej pyszczek. a znajdziesz stater. mówiac: ˛ Jak ci si˛ e wydaje. tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Na to Jezus: A zatem synowie sa ˛ wolni. A gdy wchodził do domu. przystapili ˛ do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm? Rzecze Piotr: Owszem. Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobieraja ˛ cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: Od obcych. Ewangelia Mateusza 17:24-27 . uprzedził go Jezus. id´ z nad morze.

W EDKARZ ˛ I ROBAK ˙ ielko´ sc ´ Mesjasza była niezaprzeczalna. ˛ jak walczył za nich ich Wódz. Gdy poborcy opłaty s ´ wiatynnej ˛ rzucili błotem2 w nieskazitelna ˛ biel ˙ szaty Sprawiedliwego. nie były tez sli pozostałych uczniów. Dla Piotra równiez. – Owszem. Gdyby´ scie Go znali tak jak ja. to sami zapłaciliby´ scie Mu. ˛ Gdyby tak było. je´ sli nie zapami˛ etaja. Nie mieli jednak odwa˙ gi. Piotr przyszedł do Jezusa brudny. Piotrowi nawet nie przyszło do głowy. a słowa kierowane don ´ przez Mistrza spływały nan ´ jak drogocenny ˙ olejek. Jego i jego uczniów ciasnym kordonem podst˛ epnych oskarze ´ Wie˙ dział dobrze. zwróciliby si˛ e wprost do winowajcy. której sidła otaczały zewszad ˛ ˙ n. którzy wkrótce W 1 Jana 13:13 2 Mateusza 17:24 3 Łukasza 13:10-17 . ze mordercze ciosy wymierzone sa ˛ w Niego i uczniowie nie obronia ˛ si˛ e przed nimi. nie płaci tych waszych dwóch drachm. Jezus rzeczowo wychodził naprzeciw owemu ludzkiemu pragnieniu czci i uległo´ sci wobec Zbawiciela s ´ wiata. ˛ My´ sli Apostoła nie były lep˙ inne niz ˙ my´ sze. zeby da´ c odpór blu´ zniercom odmawiajacym ˛ ulgi podatkowej uzdrowicielowi i cudotwórcy. ˙ ˙ ˙ ecego wdzi˛ Piotr nie wiedział jeszcze. Nie chodziło im rzecz jasna o pieniadze. poprawiajac ˛ wizerunek swego Nauczyciela i wcia ˛z wybiegajac ˛ naprzeciw domniemanym przezen ´ oczekiwaniom Króla. Jezus patrzył prosto w oczy s ´ mierci. który pociagał ˛ uczniów swym dostojenstwem ´ i moca ˛1 . zamiast upomina´ c si˛ e o pieniadze. który o naruszenie przepisów ˙ ludzi dajacych prawa oskarzał ˛ si˛ e uzdrawia´ c w sabat3 . podobnie jak przełozony synagogi. ˙ sci do i´ Piotr był dumny z przynalezno´ scie królewskiego otoczenia. ze jest brzydki i ze ksia ˛z˛ eku ˙ nie zdob˛ edzie. wyrózniaj ac ˛ go spo´ sród gromadki niby ksi˛ ecia z kiepskiej bajki.

ze ´ nie chroni nawet 1 Mateusza 18:1-5 2 Mateusza 17:25-27 3 Mateusza 17:27 4 Przysłów 27:19-20. za którego zycie chciał wkrótce da´ c własna ˛ droga. lecz ze wzgl˛ edu na samego siebie. gdy na krzyzu ˙ gdyby zawisł tam jeszcze jeden łotr nienawidzacy niz ˛ swych oprawców i niepłacacy ˛ składek na odnow˛ es ´ wiatyni. Jezus trzymał mocno t˛ e trzepoczac ˛a ˛ si˛ e ryb˛ e. ze ˛ sa ˛ nienasycone4 . nad którymi panuja ˛ – od obcych. ze edu na niego. ze ˙ adaniom rego wolni synowie tej ziemi winni czyni´ c zado´ sc ´z ˛ jej królów 3 i rzadców ˛ . ´ Piotr miał ˙ jego Mistrz widzi jeden powód. ´ który idzie za nimi i za´ slepia buntem przeciwko posta˙ ˙ nowieniom Boga zywego dotyczacym ˛ ich własnego zycia.W EDKARZ ˛ I ROBAK potem zapytywali Jezusa o to. dla któteraz tylko zapami˛ eta´ c to. które połkn˛ eły ostry haczyk w˛ edki Wszechmogacego. a za swa ˛ chlub˛ e ˙ a ˙ c. co ciagnie ˛ je na brzeg morza ludzkich istnien. Szatanska ´ duma nie pozwalała na razie Piotrowi zrzec si˛ e kłopotli˙ wej roli obroncy ´ Sprawiedliwego . a dziwia ˛ si˛ e. podobnie jak wiele innych. ale nie wiedza ˛ po co i na czyj rachunek. – Królowie ziemi pobieraja ˛ opłaty od tych. ˛ lecz nieczysta ˛ dusz˛ e5 . Ale wspomnienie tego dziwnego połowu z rozkazu Mistrza przetrwało groz˛ e jego hanby ´ is ´ mierci ´ ˙ nie jest dodo czasu. Od obcych. ze ˙ umiera Syn Bozy. ˛ nie wiedzac ˛ nawet. bo trawi ich bluz ´ nierczy ogien. Ch˛ etnie obruszyłby ˙ na bezduszno´ si˛ e i poskarzył sc ´ i znieczulic˛ e urz˛ edników. Domagaja ˛ si˛ e zaledwie uznania dla swych praw. kto jest najwi˛ ekszy w Królestwie Nie1 bios . w którym Duch Swi˛ ety upewnił Piotra o tym. brze. Jana 13:36-38 186 J EZUS POSZUKIWANY . Czerpia uwazaj ˛ cierpienia z powodu własnych naduzy´ ˛ do upojenia ˙ słowo Panskie z bogactw tego s ´ wiata.22 5 Łukasza 22:32-34. ˙ ale jest to lepsze dla wszystkich. ale w progu zatrzymało go łagodne słowo Panskie ´ podtrzymujace ˛ jego mała ˛ nie2 oczyszczona ˛ my´ sl . ˛ Dzisiaj chrze´ scijanie sa ˛ wolni . ˙ ˙ ich z ˙ adze Miał tez zapami˛ eta´ c. ˙ Pan strzeze ˙ jego kroków nie ze wzgl˛ Piotr nie rozumiał jeszcze.

jakby ci ostatni umieli co´ s ˙s ˙ sci. co m˛ edrzec ogarnia jednym spojrzeniem i mówi: – Marno´ sc ´ nad marnos ´ ciami. piruety wirtuozów tanca ´ towarzyskiego na lodzie ani pokazy duchowej pirotechniki. Zamiast spokojnie zarzuca´ c swe w˛ edki. kupieckich. mistrzowie sportu i spece od cyrkowych sztuczek. na konkursy pi˛ ekno´ sci i oratorskie popisy. ˙ Pan nie widział nic niestosownego w oczeNie pami˛ etaja ˛ nawet. ze e udaje i spełnia co do joty. uczac ˛ jedynie mało kosztownych w koncu ´ figli na rzecz wizerunku Niestworzonego. chwytaja ˛ si˛ e wi˛ ec w tym celu najrozmaitszych strategii: militarnych. sło´ sci i buty. ze ˛ ich bat. aktorzy. gwiazdy estrady. który jest rzetelny i prawy nie dla˙ ma nad soba tego. którzy byli pewni jego wynio˙ c przeciwko Mesjaszowi. zamiast cieszy´ c si˛ e z tego.Czy kupowa´ c ryby. na salony ˙ na tasiemcowe odnowy biologicznej i gabinety erotycznego masazu. bo przed Piotrem w Kafarnaum stan˛ eli słudzy. ˙ ˙ w Ko´ Chrze´ scijanie jednak zycz a ˛ sobie mie´ c te atrakcje takze sciele. ˛ Martwia ˛ si˛ e jak dzieci dopiero tym. estradowych. teatralnych. ˛ Gotowi sa ˛ niemal przekla´ ˛c tych. Nie chca wi˛ ecej niz ´ ciaga´ ˛ c nalezno´ ˛ zadziwi´ c ich staterem wyj˛ etym z pyszczka złowionej z rozkazu Panskiego ´ ryby. zupełnie jakby na s ´ wiecie było za mało miejsca na kursy aerobiku dla pan. ze ˙ ich Bogu wszystko si˛ co´ s nie wychodzi. sportowych i cyrkowych. jakby w ten sposób mogli uj´ sc ´ przed sprawiedliwym sadem ˛ nad swoja ˛ własna ˛ niewiara. ´ na kluby dyskusyjne i koła gospodyn ´ wiejskich. ze kiwaniach poborców s ´ wiatynnego ˛ podatku. Goraczkowo ˛ wkładaja ˛ Mu w usta własne słowa i my´ sli. co posiadaja. a w głowie ich zuchwałe roszczenia. ze ´ wiadectwa ich wiary wy´ smiewaja ˛ i parodiu˙ ja ˛ prawdziwi zołnierze. gdzie nawet wytrawni strzelcy chowaja ˛ si˛ e za kamienie w˛ egła – na to wszystko. seriale z gadajacymi ˛ głowami i na stare dobre westerny. kupcy. ale 187 . których nie poruszaja ˛ zbawicielskie akrobacje. czy je łowi´ c? ˙ im samym tego. kłóca ˛ si˛ e mi˛ edzy soba ˛ i obruszaja ˛ na zawsze solidarnych poborców. a chcieli si˛ e nia ˛ tylko posłuzy´ Nie podeszliby nawet do ucznia. a ma˙ popularne s ja ˛ za złe.

do´ swiadczony w cierpieniu jak ten. Zbawiciel to łapiduch. i nie był to wyglad.W EDKARZ ˛ I ROBAK ˙ jest taki. ˛ a jego posta´ c nie taka jak synów ludzkich – tak wprawi w zdumienie liczne narody. królowie zamkna ˛ przed nim swoje usta. mówiac Spragnieni wcia ˛z ˛ si˛ e tuz ˛ sobie: 1 Mateusza 10:16 2 Izajasza 52:1-12 188 J EZUS POSZUKIWANY . czego im nie opowiadano. czy moze ˛ Czy Bozym sadom ˛ towarzyszy aplauz is ´ miech na sali i czy w Ko´ sciele tylko prorokom zamykaja ˛ si˛ e usta? Tysiace ˛ takich głupich. których nikt juz Jak wielu si˛ e przeraziło na jego widok – tak zeszpecony. niezdolnymi do stawienia czoła obłudzie. czy Wielki Wa ˛z ˙ zwiazuje. ˙ bole´ Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Nie miał postawy ani urody. a rami˛ e Pana komu si˛ e objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latoro´ sl i jako korzen ´ z suchej ziemi. bo chce i kocha. której widok ˙ oczy i uszy. ˛ który by nam si˛ e mógł podoba´ c. które by pociagały ˛ nasze oczy. i wisi jak robak na w˛ edce pot˛ eznej i miłosiernej woli swego Zbawcy. lekarz to konował. i zrozumieja ˛ to. czy sługa to sługus. niepodobny do ludzkiego był jego wyglad. przed którym zakrywa si˛ e twarz. ˙ potykaja ˙ przy studni. czy lew to pluszowa zabawka. słusznie zachodzace odstrasza uwazne ˛ w głow˛ e. wódz to wodzi˙1 rej. a król to b˛ ekart. Zgorszenie staje si˛ e niechlubnym udziałem społeczno´ sci. bo zobacza ˛ to. dziecinnych pytan ´ gn˛ ebia ˛ n˛ edzarzy. Rychło staja ˛ si˛ e ich marionetkami. ilekro´ c jej słudzy porzucaja ˛ my´ sl Pansk ´ a. ˙ uwalnia. ˙ ˙ ali´ wzgardzony tak. ˛ czerpiac ˛ niezb˛ edne w ich oczach profity z udziału w zarzadach ˛ spółek tego s ´ wiata. czego nie słyszeli. których kr˛ eta droga skonczyła ´ si˛ e na progu dziwnego miejsca z jeszcze dziw˙ dzisiaj nie rozumie: niejszymi słowami na s ´ cianie. ma ˛z sci. Kto uwierzył wie´ sci naszej. ze nie zwaz smy na niego2 .

swego nad˛ etego ucznia. gdzie ludzie nie patrza ˛ krzywo na obcych i nie dogadzaja ˛ sobie kosztem nieobecnych. to nie tutaj. ˙ mi si˛ A moze e to tylko przy´ sniło?. którego sednem miało sta´ c si˛ e usuwanie przeszkód 1 Przysłów 30:21-23 2 Dzieje 21:20-26 189 . czy je łowi´ c? ˙ nikt nigdy nie mówi o krzyzu. Apostoł doskonale rozumiał nowe prawo łaski. ze ˙ moze ˙ ten mi co´ My´ slałem. ˙ sami sa którzy staja ˛ na drodze najmniejszym i chlubia ˛ si˛ e tylko tym. ˛ ˙ ˙ Zarzut stawiany na kazdym kroku Mesjaszowi przez Zydów i tym ˙ ˙ razem był powazny.Czy kupowa´ c ryby. ˙ musi jednak by´ Bóg podtrzyma tych. ze ´ wiecie ma ten. . tylko troszk˛ e nadziei. nie teraz. takiej prawdziwej ludzkiej ˙ ostatnie słowo na tym s nadziei na to. kto kiedy´ s powiedział: – Niech si˛ e stanie. ze sc ´ niewolników. którzy pomy´ sla. ˛ ze c takie miejsce i czas. Niech mi juz ˙ Chrystus. . Podobno stała si˛ e wtedy. . gdyby tylko zechciał broni´ c swej podejrzanej reputacji. . ˙ ziemia nie moze ˙ unie´ Nauczyciel Piotra wiedział. Ale to nie tutaj. ze ˙ o Królestwie Bozym nie zwracała si˛ e przeciwko wierze ich ojców. ze s powie. bo swym zdradliwym ostrzem podwazyłby prze˙ nauka konanie wielu s ´ wiadków Chrystusowych udr˛ ek o tym. który miał o wiele wi˛ ecej niz by ui´ sci´ c na czas coroczna ˛ opłat˛ e na odnow˛ es ´ wiatyni. Pawłowi w Jerozolimie przyszło mierzy´ c si˛ e z pomoca ˛ braci z po˙ ˙ dobnym oskarzeniem o lekcewazenie obyczajów i tego wolnego syna ˙ było długo przekonywa´ nie trzeba juz c o potrzebie publicznego za2 ˙ do´ sc ´ uczynienia Mojzeszowemu prawu . co´ s da. Nic wielkiego. Po prostu. którzy jak On sam zostaja ˛ królami1 . Bez trudu wykazałby poborcom ich własne uchybienia. i próbuje oddali´ c od siebie ˙ t˛ e godzac ˛a ˛ w nia ˛ wol˛ e Boga zywego posadzeniami ˛ o nieprawowierno´ sc ´ jego sług. podobnie jak bez trudu przyszło Mu ogarna´ ˛c jednym ojcowskim spojrzeniem ˙ On powodów. ˙ – Nie. ale powali tych. . nawet na tej ziemi. ze ˛ ˙ ˙ w zgodzie z małym prawem i nie musza ˛ juz uwaznie słucha´ c Panskich ´ rozkazów. niech stanie si˛ es ´ wiatło´ sc ´ . .

˛ zeby nabrały si˛ e na pusty haczyk. Niejedna ogłupiała ryba złakomiła si˛ e na t˛ e wierna ˛ Bogu przyn˛ et˛ e . dlaczego mam spokojnie patrze´ c na te straszydła. Wstr˛ et i mordercze z ˛ jakie mieli odtad ˛ rozbudza´ c rozliczni szafarze łaski. ˙ Tamtejszym strózom praworzadno´ ˛ sci nie wystarczyło rzecz jasna s ´ wiadectwo szacunku Pawła dla rodzimych obyczajów. Trzeba co´ s na nim zawiesi´ c – jakiego´ s Pawła albo Piotra. zanim poczuła mocne szarpni˛ ecie i dostrzegła stojacego ˛ nad soba ˛ W˛ edkarza. Kazdy z nich zapytał samego siebie mniej wi˛ ecej tak: – Czy jest kto´ s na tym s ´ wiecie. Wtedy dopiero niektóre z nich rzucaja ˛ si˛ e na taka ˛ wspaniała ˛ przyn˛ et˛ e i mój o´ scien ´ wbija im si˛ e 1 1 Koryntian 9:16-23 2 Dzieje 21:27-36 3 Izajasza 50:4-11 190 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ Wywleczono go na zewnatrz ˛ 2. ˙ adze. ˙ ale bezzasadna w´ sciekło´ sc ´ i wzgarda podjudzonego przez Zydów tłu˙ mu dobitnie ukazała uwaznym s ´ wiadkom obraz wzgardzonego wy˙ rzutka i robaka nadzianego na twardy o´ scien ´ Słowa Bozego. którzy znaja ˛ 1 ˙ prawo Mojzesza. Nie bój si˛ e. albo co´ s równie szkaradnego i niepotrzebnego nikomu. a nadstawia´ c grzbiet tym. wykrzywione pogarda ˛ i zło´ sliwym u´ smieszkiem? Czy jest kto´ s. bo widzisz. ˛ bo ja nawet nie umiem pływa´ c i gdyby nie ten haczyk. zeby nie stały na zawadzie ani tym. mój robaczku. które ten oso˙ w jerozolimskiej s bi´ scie złozył ´ wiatyni. dlaczego mam nie zasłania´ c twarzy przed obelgami i pluciem. którzy nigdy o nim nie słyszeli . nieraz okazały si˛ e by´ c zbawienne dla tych wszystkich. kto powie mi. którzy bija ˛3 . dlaczego tu jest tak zimno i ciemno.W EDKARZ ˛ I ROBAK ˙ na drodze do nieba. to od razu poszedłbym na dno? ˙ pytanie i brzmiała jak głos prawdziOdpowied´ z była szybsza niz wego Ojca: – Ja jestem. ˙ którym pewnego pi˛ eknego dnia obrzydło zycie i własne grzeszne ˙ ciało. ryby sa ˛ za ˙ madre. kto powie mi jedno prawdziwe słowo i wyciagnie ˛ mnie stad. ani tym.

ze 1 Mateusza 13:47-50.11. ˛ z łaski i nie lubia. ˙ ˙ Chrystus otrzymawszy niespodzianie pienia ˛zek. 22:8-14 2 1 Jana 2:3-4. i zwioda ˛ wielu swoja ˛ obłuda ˛ i samouwielbieniem. a w˛ edka ciagnie ˛ je na brzeg. sa ˛ po prostu kłamca2 mi . co to przeciez ´ wi˛ ety szantaz ja ˛ na swym lichwiarskim sumieniu. bo mój Ojciec kocha nawet tych okropnych urz˛ edników. gdy jaki´ s rzeczoznawca zarzuci im fałsz i bezprawie. ale na moje wierne robaki złapi˛ e tez eda ˛ zawsze pi˛ eknie u´ smiecha´ c si˛ e do poborców opłat s ´ wiatyn˛ ˙ niejedno wymuszenie i s ˙ manych. ze ˙ na sumieniu jaki´ zaretu cia ˛zył s wielki dług wobec szlachetnej.29 3 1 Tymoteusza 4:1-7. ze ˙ oni zyj ˙ a dliwo´ sci Bozej. które nic nie maja ˛ dla przedstawicieli prawa. aby nie cierpie´ c prze´ sladowania dla mojego imienia3 . W paszczach drugich ryb nic nie ma i te aniołowie wyrzucaja ˛ precz. Zrobia ˛ wtedy s ´ wi˛ ete miny i łaskawie b˛ eda ˛ si˛ e modli´ c o swego prze´ sladowc˛ e i nieprzyjaciela sprawie˙ który nie rozumie. ˛ bo Ojciec ka˙ ludzie odwróca zał mi powiedzie´ c na ziemi. ze ˛ si˛ e od prawdy i dadza ˛ posłuch ba´ sniom. czy je łowi´ c? w przepastna ˛ gardziel.Czy kupowa´ c ryby. który powie mu. których moje słowo sprawiedliwie osadzi. 2:9.19. W pyszczkach pierwszych ryb tkwia ˛ monety zamykajace ˛ usta wsz˛ edobylskim poborcom podatkowym. A te ryby. Pozostawi˛ e ich samych sobie i rozprosz˛ e jak te ich drobia˙ takie ryby. Galacjan 6:12 4 Przysłów 28:4-7 191 . uroczej i niewinnej ludzko´ sci. które b˛ zgi . tylko chwala ˛ si˛ e i wysługuja ˛ moim imieniem. 2 Tymoteusza 4:3-4. ˙ kamiennej s Zapewne niejeden bezduszny stróz ´ wiatyni ˛ zdziwi si˛ e. Potem moi 1 aniołowie dziela ˛ je na dobre i na złe . których szatan podbu˙ Jezusowi z Narza przeciwko Mnie i wymownie zapewnia. ˛ 4 ˙ zeby kto´ s przypominał im o jakich´ s nieistotnych drobiazgach . Nic ich nie b˛ edzie obchodzi´ c.

W EDKARZ ˛ I ROBAK – O DSŁONA jest wielkim i szczodrym Panem tych małych i biednych ludzi1 . ze majace ˛ złego ojca pragnie usilnie da´ c wyraz swemu prze´ swiadczeniu. by chciał umiety s ´ wiatynnej ˛ mogła wyda´ c si˛ e az s ´ ci´ c ja ˛ po´ sród innych s ´ wiadectw nie´ swiadomego uwikłania uczniów ˙ rejestruje w kłamstwa o słudze Pana. 8 listopada 1999 + + + Odsłona ˙ ˙ relacji z wydarzenia w Kafarnaum Trudno oprze´ c si˛ e wrazeniu. przy którym to pierwsze niepokojaco ˛ blednie. W swych niedorzecznych oczekiwaniach bioracych ˛ si˛ e z niewła´ sciwego ukierunkowania ich wysiłków chrze´ scijanie niecz˛ esto powracaja ˛ my´ sla ˛ do istoty i warunków Ojcowskiego błogosławienstwa ´ przeznaczonego dla tych. które dowodza ˛ po´ srednio niewiarygodno´ sci ich solennych zapewnien ´ o czysto´ sci motywów Sprawiedliwego i mocy sprawczej jego przykazan. Jej warto´ sc ´ polega na tym. iz ˙ były urz˛ nie mógłby zda´ c lepiej nikt inny niz ednik panstwowy. iz ona w klarownym obrazie do dzisiaj aktualny rozd´ zwi˛ ek mi˛ edzy poczuciem własnej warto´ sci wielu wierzacych ˛ a przekonaniem niewielu o bezwzgl˛ ednej powadze pouczen ´ i napomnien ´ Mistrza. którym on sam nie dorasta do pi˛ et. ´ ˙ dziecko Tymczasem nawet ludzkie do´ swiadczenie wykazuje. 1 Przysłów 28:9-16 192 J EZUS POSZUKIWANY . którzy wst˛ epuja ˛w s ´ lady jego Syna. ´ Chy˙ tylko Mateuszowi reakcja Piotra na pytanie poborców opłaba tez ˙ tak niestosowna. Zazwyczaj bowiem brakuje im cierpliwo´ sci dla wiecznych malkontentów wskazujacych ˛ uchybienia ich przewodników. bo na ich miejscu nigdy nie zdobyłby si˛ e na taki gest.

Jezus nieraz starał si˛ e uprzy˙ tomni´ c uczniom. zeby – tak jak Piotr w Kafarnaum – zachn a´ ˛c si˛ e na tych. jakby to. czy je łowi´ c? ˙ inne maja ze ˛ gorszego. ile sam zitelny wizerunek Mesjasza. którzy zwracaja ˛ si˛ e do nas z dziwnymi pretensjami. iz ´ mie wytkna´ ˛c taki drobiazg jak zaniedbanie w tej materii. za sprawa ˛ opiniotwórczej ˙ c w oczach wielu wiarygodno´ ˙ Jezusa siły kapłanów. musiało by´ c takim i dla nas. ale s ´ wiadomy opór wobec ˙ jawnych oczekiwan ´ strózów prawa ze strony ludzi. podwazy´ sc ´ słuzby jako wysłannika Ojca. którym na oko niczego nie brakowało. czy kto´ s płaci. aby ich poselstwo nie wykluczało nikogo z przyczyn. które w skali wieczno´ sci nic nie znacza. ˙ Płaskie wyobrazenia o oszczercach nie pomagaja ˛ w uzyskaniu wyrazistszych konturów sylwetki Sprawiedliwego. musiałby niechybnie. Rzecz jednak szła nie o to.Czy kupowa´ c ryby. czy nie – bo zapewne nawet poborcom niekiedy przymykały si˛ e oczy na widok niewypłacal˙ ˙ nej n˛ edzy – tylko o to. kiedy bezprawie wida´ c jak na dłoni. moze wynosi´ c si˛ e ponad prawo i przepisy starozakonne. co im jest drogie. Piotr i tutaj nie wykazał si˛ e dbało´ scia ˛ o nieska˙ nie rozumiał jeszcze. ze wybór na apostołów nie jest udziałem ich woli i je´ sli maja ˛ przysparza´ c chwały Sprawcy ich wiary. Bunczuczna ´ odpowied´ z Piotra bynajmniej nie była s ´ wiadectwem degrengolady moralnej jego Nauczyciela. Podatek s ´ wiatynny ˛ jednak dotyczył wszystkich i jego coroczne uiszczanie było raczej niezbyt kosztownym przejawem szacunku dla rodzimych obyczajów – pytanie poborców nie musiało zatem wywoła´ c u Piotra oszołomienia ˙ jego Panu ktokolwiek s na my´ sl o tym. Zreszta ˛ nawet ˙ co szlachetniejsi poganie uznaliby słusznie za powazne uchybienie ˙ zasadom uczciwej walki praktyk˛ e publicznego ponizania i dyskredy- 193 . nie trze˙ ˙ ba wielkiej arogancji. czy kto´ s. kto uchodzi za Syna Bozego. ˛ Oczywi´ scie dzisiaj. musza ˛ – tak jak On – zabiega´ c o to. aby mie´ c powód do chluby kosztem niepomnych na ojcowskie nauki synów i córek. poniewaz ˙ ˙ c zawdzi˛ ecza jego unizonej posłudze i dlaczego miałby sam si˛ e unizy´ wobec nieprzyjaciół swego Pana.

jej ciosy sa ˛ zawsze bezbł˛ edne i nieubłagane. poniewaz ˙ aby walczy´ s ´ cijanie nie rozumieja. Wszakze etnych czasów taka ˛ ˙ wła´ snie dezynwoltura ˛ cechuje si˛ e chrze´ scijanska ´ apologetyka bez ze˙ nady wkraczajaca ˛ na teren wrogów krzyza z plikami papierowych ˙ dowodów na niekorzy´ sc ´ ich winowajców. ˛ Tymczasem dzieje si˛ e wła´ snie na odwrót: to przeciwnik triumfuje ˙ chrzenad bezpłodnym gadulstwem ja´ snie o´ swieconych. to nawet tacy jak Mateusz. ˛ ˙ ˙ grono przyjaciół Oczywi´ scie mozna by´ c przy tym pewnym. 194 J EZUS POSZUKIWANY . bo tylko za to dobrze płaca. gdzie gwa˙ rantuje efekt. jakby zywiła nie całkiem ˙ przeciwnik Boga ugnie si˛ ˙ usprawiedliwiona ˛ nadziej˛ e. ze nie b˛ edzie nawet komu okaza´ c wdzi˛ eczno´ sci za wydatna ˛ pomoc. ˛ ze c o wiar˛ e. co jest po prostu woda ˛ na ich młyn). Mozna ja ˛ jednak przechytrzy´ c – niezbyt efektownie: bez s ´ wiatła jupiterów wydzielajacych ˛ z góry sztuczny krag ˛ zainteresowan ´ postronnych. troch˛ e głupawo ˙ je´ ˙ rzeczowierzac. ze e przed miaz˙ ac dz ˛a ˛ jego racje argumentacja. a miecz w gar´ sci i nie łudza ˛ si˛ e. ze przeciwnicy stana ˛ si˛ e z dnia na dzien ´ naprawd˛ e gro´ zni i nieludzcy ˙ zaczna i ze ˛ posługiwa´ c si˛ e argumentami. co Bóg przykazał. zwyczajnie.W EDKARZ ˛ I ROBAK – O DSŁONA ˙ od niepami˛ towania atutów przeciwnika. ze sci tych. a trucizna przenika dokładnie tam. na która ˛ znajduja ˛ si˛ es ´ rodki zazwyczaj tylko wówczas. gdy sprawa okazuje si˛ e wychodzi´ c naprzeciw naj˙ ˙ prawdziwi i zupełnie bliscy zywszym zapotrzebowaniom chwili. które znaja ˛ tylko wi˛ ez ´ nio˙ tez ˙ by´ ˙ łaska nie opu´ wie – ale mozna c pewnym. ˛ Bo tej złudzie nie da si˛ e wybi´ c z˛ ebów ani zamkna´ ˛c jej paszczy do˙ si˛ wodami na to. ze ˙ lub zwolenników nagle stopnieje. którzy j˛ e˙ przedstazyk trzymaja ˛ na wodzy. ze e myli – bo ona si˛ e nie myli. ze wiciele prawa przymkna ˛ oko wła´ snie na ich zobowiazania. bez wielkich nakładów i bez wielkich słów – po prostu wdziewajac ˛ odpowiedni strój. nie trzeba wychodzi´ c naprzeciw nami˛ etnym oczekiwaniom ludzi wyzutych z prawdy (cho˙ podejmujac ciazby ˛ z nimi uczone spory. ˛ ze sli nabierze si˛ e cech tamtego Człowieka i okaze wa ˛ spolegliwo´ sc ´ dokuczliwym go´ sciom. a jedynie robi´ c samemu to.

od której zalezy ˙ własne zycie. a niewidoczna dla ich łakomych oczu zył˙ ka i unoszacy ˛ si˛ e nad wodami Duch Bozy spowijajacy ˛ cierpliwego 195 . ze sli ci b˛ eda ˛ w stanie dowie´ sc ´ swoja ˛ intelektualna ˛ ekwilibrystyka ˛ buddy˙ jest ignorantem lub kłamca. ze ˛ zasłuz ˛ tym wyczynem na nagrod˛ e z rak ˛ Sprawiedliwego. to nie wywina winno´ sci i przekonali papieza ˛ si˛ e przed nieubłaganym Poborca ˛ s ´ wiatynnych ˛ opłat . ze skutecznie odejmuje wiarygodno´ sc ´ . a tylko na ich szat˛ e. ˙ i dzisiaj wielu sympatykom Piotrowej nonszalancji szatan Sadz˛ ˛ e. bo swym nieumiarkowaniem odbieraja ˛ chwał˛ e Bogu Ojcu i Synowi. ˛ skutecznie odwraca uwag˛ e wielu wierzacych ˛ od celu ich pielgrzymki. ˙a s ´ cie bad´ ˛ z katolikowi. które zalecał i o których za´ swiadczył zyciem i słowem ich Mistrz. lecz by chcieli i umieli wciela´ c z zycie to. ze ˛ robaki ˙ i nie daja ˛ si˛ e łatwo nabra´ c na pusty haczyk. aby budowniczowie wiary hasali jak małpy po stelazach jej ˙ doktryn.Czy kupowa´ c ryby. ale poniewaz edkarz ˙ ryby nie bez powodu lubia przekonał ich w paru słowach. ale nie bez znaczenia tez ˙ si˛ ˙ moze e okaza´ c mocna. to dowioda ˛ ˙ tym przebiegło´ sci i pokory. o czym mówia. ˛ bo kłamcy tylko tego nie potrafia. b˛ eda ˛ mogli dostrzec miar˛ e. I słusznie. ˙ Zeby jednak wyłgali si˛ e sianem od swych najoczywistszych po˙ do pracy na roli. gdy ich płomiennemu wyznaniu nie towarzyszy uwaga w zgł˛ ebianiu my´ sli i wskazówek m˛ edrca z Nazaretu. ze ˙ obrzydzony im przez kłamców W˛ rwacych ˛ sieci. którzy pewnego dnia poszli na ryby ˙ zasmakowali w wielkich połowach ryb i nie wrócili – nie dlatego. który na Sadzie ˛ nie spojrzy na ich wizytówki. co głosza. czy je łowi´ c? ˙ przeciez ˙ takze ˙ ich celnik. narzucajac ˛ im swa ˛ zwalista ˛ ˙ je´ i usankcjonowana ˛ przez publikatory wielko´ scia ˛ przekonanie. ˛ Heroizm dzisiejszych nauczycieli w zwalczaniu bł˛ edów i wypaczen ´ ludzi niemajacych ˛ poj˛ ecia. a niewygórowanymi oczekiwaniami przedstawicieli ziemskiej władzy. który ani razu nie przestapił ˛ kodeksu z góry Synaj ˙ nie po to. Odzieja ˛ si˛ e za´ s w nia ˛ tylko ci. A je´ sli uchyla ˛ si˛ e przed małodusznymi w ich oczach.

ze bez jego wiedzy i wbrew jego woli dał małym ludziom wielka ˛ moc. ˙ B˛ eda ˛ za´ s ja ˛ mieli tylko ci. ˙ tak jak ludzie. chyba ze e. jakby chowano ich w chlewiku. którym daleko do stałego ladu ˛ wiary w istnienie Ziemi Obiecanej. zanim ujrzeli s ´ wiatło dnia. tylko trwa´ c niewzruszenie na niezbyt wygodnym posterunku w nadziei. winni rzetelnie ustali´ c. ˙ o tym. bo nie brali napiwków i nie kłaniali si˛ e zwierzchno´ sciom do ziemi – ˙ zaledwie tyle. ze sc ´ przyn˛ ety mówi sama za siebie. 196 J EZUS POSZUKIWANY . ze ˙ czuja Gdyz ˛ si˛ e w wodzie jak ryby. bywa.W EDKARZ ˛ I ROBAK – O DSŁONA Łowc˛ e dusz. nie majac ˛ nan ´ po˙ wodu do skargi na to. ze ˙ je´ Mistrz przekonał ich tez sli naprawd˛ e nie sta´ c ich na to. bo nie okrywa jej l´ sniaca ˛ t˛ eczowo łuska niemych dla Ojca stworzen. ´ ˙ połkn˛ których warto´ sc ´ mierzy u Niego nie to. ze eły haczyk (do zgubnych nami˛ etno´ sci nikogo bowiem na ziemi nie trzeba nakłania´ c). ˛ ani miłosierni. ˙ zbyt pi˛ Nie byli wszakze ekni ani zbyt madrzy. by opłaca´ c cudze s ´ wi˛ eto´ sci. Bo Pan nie nakazał nikomu ugania´ c si˛ e za rybami. chociaz ˙ godno´ one przekona´ c o tym. czy maja ˛ w swych pyszczkach drobna ˛ opłat˛ e jako usprawiedliwienie w oczach wszystkich wierzycieli Jezusa Chrystusa . Nie wytykali tylko niko˙ wszedł im w drog˛ go palcem. ˙ ze przynajmniej w jednych oczach robakom nadzianym na o´ scien ´ niczego nie brakuje. tak nie˙ niewielu mogłyby które robaki czuja ˛ si˛ e tam jak w niebie. którzy wroga prawdy nie dojrza ˛ w zadnym poborcy. lecz to. ryczac ˛ zraniony i udr˛ eczony z w´ sciekło´ sci. której nie schlebia skrycie s ´ wiadectwo przekupionego przez Boga celnika imieniem Mateusz. kto ich opłacił i dlaczego niby tak drogo. zeby cesarz nie obraził si˛ e na Boga. nie szukali przeciwników – to przeciwnik ich szukał. a niekiedy zapominali nawet o odrobinie przyzwoito´ sci. pr˛ edzej na dnie własnej duszy.

.

zastaje go opróz i przyozdobionym. ˛ Albowiem na podstawie słów twoich b˛ edziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich b˛ edziesz pot˛ epiony. ˙ e z kaz ˙ dego nieuz ˙ ytecznego słowa. z ˛ zdadza ˛ spraw˛ e w dzien ´ sadu. z kranców ´ ziemi słucha´ c madro´ ˛ sci Salomona. gdyz ˙ zwiastowania Jonasza upami˛ etali si˛ e. Tak b˛ niz edzie i z tym złym pokoleniem. i z ˙ adne miasto czy dom Kaz rozdwojony sam w sobie. rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba. pustoszeje. ˙ e odzyskał mow˛ tak z e i wzrok. ] A powiadam wam. [. szukajac ˛ ukojenia. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce. ˙ nionym. Królowa z Południa stanie na sadzie ˛ wraz z tym pokoleniem i pot˛ epi je. M˛ ez ˙ na skutek stana ˛ na sadzie ˛ wraz z tym pokoleniem i spowoduja ˛ jego pot˛ epienie. w˛ edruje po miejscach bezwodnych. chcemy widzie´ c od ciebie znak. i wszedłszy mieszkaja niz ˛ tam. Wówczas idzie i zabiera z soba ˛ siedem duchów innych gorszych ˙ on. Wtedy mówi: Wróc˛ e do domu swego. Ewangelia Mateusza 12:22-45 . ksi˛ ecia demonów. sam z soba ˛ jest ˙ e wi˛ rozdwojony. i uzdrowił go. wymiecionym skad ˛ wyszedłem. . rzekł im: ˙ de królestwo. nie ostoi si˛ e.Wtedy przyniesiono do niego op˛ etanego. I zdumiony był cały lud i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze. który był s ´lepy i niemy. ˛ rzekł im: ˙ ne znaku z ˙ ada. znajac ˛ ich my´ sli. A On odpowiadajac. synowie wasi przez kogo wyganiaja? ˛ Dlatego oni b˛ eda ˛ s˛ edziami waszymi. rozdwojone samo w sobie. ˙ owie z Niniwy tak i Syn Człowieczy b˛ edzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. A Jezus. Pokolenie złe i cudzołoz ˛ ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. które ludzie wyrzekna. i bywa koncowy ´ stan człowieka tego gorszy ˙ pierwotny. bo przybyła ˙ Salomon. a oto tutaj wi˛ ecej niz Jonasz. i przyszedłszy. . a oto tutaj wi˛ ecej niz Gdy za´ s duch nieczysty wyjdzie z człowieka. jakz ec ostoi si˛ e królestwo jego? A je´ sli Ja przez Belzebuba wyganiam demony. ale go nie znajduje. mówiac: ˛ Nauczycielu. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Pi´ smie faryzeuszów. A je´ sli szatan szatana wygania.

s ´ lepi i głusi na progach s ´ wiaty ˛ n ´ lub przy drogach. Gry´ zli. ze ci´ c. Tylko drobna cz˛ es ´c ´ tego marginesu mogła skorzysta´ c z usług ˙ ˙ miał kto za nich zapłazydowskich zaklinaczy i to pod warunkiem. ale rzadko do tego stopnia. Nawet gdyby mieli przed soba ˛s ´ lepego od urodzenia. ˙ ˙ tym razem musiało troch˛ zeby traci´ c przy nich głow˛ e. oszcz˛ edzone oczom i uszom sprawiedliwych. kaleczyli swe ciała.34 2 Mateusza 12:22-24 .˙ J AJO W E ˛ZA ˙ na op˛ ˙ aryzeuszom wygodnie było sadzi´ ˛ c. przewracali oczami. Niektórzy z nich nigdy nie widzieli s ´ wiatła. zeby nikt 1 ˙ si˛ nie wazył e powatpiewa´ ˛ c w powag˛ e ich urz˛ edu . Ofiary ludu przyjmowane ich chciwymi r˛ ekoma miały przebłaga´ c ˙ acy ˙ gniew Boga cia ˛z ˛ nawet nad tymi. miotali przeklenstwa. którzy w swoim zyciu nie wypowiedzieli jednego słowa. Ludzie zawsze bali si˛ e złych duchów. nie słyszeli ani nie wydali ludzkiego głosu i tylko lito´ sciwe modlitwy oraz starania s ´ wiadków ich n˛ edzy mogły da´ c im nadziej˛ e na chleb powszedni i kat. błagali o lito´ sc ´ albo siedzieli niemi. ˛ w którym nie dosi˛ egałyby ich zmory. dokad ˛ wygnały ich głosy rozsadku ˛ bogobojnych rodzin. F 1 Jana 9:2-3. Op˛ etani nie byli w stanie sprosta´ c wymaganiom racjonowanej przez kapłanów łaski. ze etanych cia ˛zy ˙ wyrok za ich domniemane niegodziwo´ sprawiedliwy Bozy sci. ´ padali do nóg. wszem ˙ wobec powtarzaliby swa ˛s ´ piewk˛ e: – Cierpi. bo zgrzeszył . rzucali si˛ e jak ryby wyj˛ ete z wody. o ile zdumieli si˛ e dokonanym na ich oczach cudownym uzdrowieniem swego pobratymca. przynajmniej o tyle. totez e zdziwi´ c s ´ wiadków faryzejskie posadzenie ˛ Mesjasza o pakt z diabłem2 .

cho´ c nielegalne.37-39 3 Mateusza 12:27 200 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ nie za´ s okazywa´ c niepokój co do tego. W jego oczach wszakze do obaw ci.˙ J AJO W E˛ZA Nawet je´ sli wcze´ sniej trudno było im okaza´ c entuzjazm temu cudo˙ sc twórcy. ze scie 1 Mateusza 12:25-26 2 Jana 10:24-25. ˙ b˛ Pr˛ edzej czy pó´ zniej przeciez edzie musiał wytłumaczy´ c si˛ e przed Belzebubem ze swojej osławionej przewrotno´ sci. osadzajac ˛ na miejscu szczekajac ˛a ˛ sfor˛ e popraw˙ nie mieli powodów nym rozumowaniem. Faryzeusze przeoczyli w swoim obł˛ edzie. nie zadajac ˛ juz i zdrowie ˙ jest zgodne z kłopotliwym dla nich zydowskim prawem . Jezus wykorzystał t˛ e kłopotliwa ˛ dla faryzeuszy zadr˛ e w ich rozdwojonych umysłach.31-33. którzy widzieli w Nim wysłannika piekieł zwodzacego ˛ cudami maluczkich. która rozwiazuje ˛ na1 ˙ łozone przez jego pana wi˛ ezy . je´ sli ludzie mimo wszystko zechca ˛ ˙ sobie pytania. czy aby diabeł na pewno scze´ znie w majestacie ich prawa . faryzeusze powinni raczej cieszy´ c si˛ e na widok cudu z niechybnego upadku kogo´ s. kimkolwiek by nie był2 . a zadajac ˛ ˙ tak zazdrosny. których sumieniom bynajmniej nie uchybiało branie pieni˛ edzy 3 ˙ za zaklinanie duchów . ze kocha Belzebuba za tak bezprzykładne. ˙ Jezus zdał oskarzycieli na z pewno´ scia ˛ niezbyt miłosierny sad ˛ ich synów. miłosierdzie . ˙ przyj´ Jezus dał swym zakłamanym s˛ edziom do zrozumienia. jak sobie inne – czy aby Wszechmogacy ˛ Bóg jest az wskazywałyby na to wykrzywione w´ sciekło´ scia ˛ oblicza luminarzy prawowierno´ sci. czy zycie ˙ uzdrawia´ c si˛ e taniej . którym przepadnie nadzieja na zysk z oficjalnego procederu. ˙ c Faryzeusze przecenili wierno´ sc ´ swej trzody. Tak czy owak. ze sami s ´ ciagn ˛ a ˛ na siebie gromy z ust tych. starajac ˛ si˛ e przyłozy´ ˙ lud mimo wszystko nie podo jej oczu własna ˛ miar˛ e i liczac ˛ na to. to oczekujac ˛a ˛ bad´ ˛ z co bad´ ˛ z na Mesjasza pobozno´ ´ tamtych ludzi musiało poruszy´ c to darmowe wstawiennictwo u nieznanego im Pana tego sługi. a kogo tak szczerze i nami˛ etnie nienawidza. kto sam sobie przeczy.

nie od˙ chwachodzac ˛ od zmysłów. ze sjasz po´ swi˛ ecał swoja ˛ uwag˛ e i czas ludziom b˛ edacym ˛ zgorszeniem ˙ dla tych. któremu nie mozna c. rozprasza3 . aby wiarygodnym w ich oczach ˙ stał si˛ e nie sługa miłosierdzia. którzy uwierza ˛ wen ´ dopiero po jego s ´ mierci. a ich mowa tak przesaczo˛ ˙ ˙ dzisiejszego czytelnika musi dziwi´ ˙ Mena jadem i zółci a. a nie wieczno´ sc ´ . którzy z dziwnych powodów przestrzegali innych przed tym wyrachowanym i bezdusznym zwyrodnialcem. cho´ cby przyszło Mu umrze´ c 1 Mateusza 12:29 2 Łukasza 11:52 3 Mateusza 12:30 4 Jana 8:25-29.42 201 . to ten ich bóg musi by´ c albo mały. ˛ ze c to.Gruszki na wierzbie ˙ ˙ zaprzeczy´ Królestwa Bozego jest faktem. Ale wła´ snie zba2 wiennej roztropno´ sci zbrakło owym klucznikom poznania . ˛ je´ sli zezwala na ich oczach na tak haniebne bezecenstwa. ze nie czas jeszcze na ostateczne rozliczenie. ´ Zwykły rozsadek ˛ kazałby podporzadkowa´ ˛ c si˛ e zaborcy. nie tylko nie zda ˛zywszy si˛ e wyspowiada´ c. ˛ jest przeciwko mnie. Ale Zba˙ ˙ wiciel uwaznie słuchał dochodzacego ˛ Go z góry głosu4 i wiedział. którzy chcieli tylko odrobiny wytchnienia w poczuciu. Poglady ˛ faryzeuszy były tak pokr˛ etne. co to lepiej trzyma´ c si˛ e oden ´ z daleka . albo złozony jaka´ ˛s straszliwa ˛ niemoca. ze ˛ sta´ c si˛ e oparciem dla tych. Skoro bowiem maja ˛ Go za złodzieja Bozej ˙ ły. Gdyby Jezus chciał wówczas powiedzie´ c to. ale nawet pomy´ sle´ c o potrzebie zado´ sc ´ uczynienia i spłaty ich własnych długów. a kto ze mna ˛ nie zbiera. Ale ˙ jego słowa maja Pan wiedział. lecz jego pot˛ ezny Mocodawca z łaski rozwiazuj ˛ acy ˛ p˛ eta s ´ mierci. co widział. który rozdaje łupy zdobyte na zwiazanym ˛ przezen ´ mocarzu1 . ze od ich prawdziwego Ojca dzieli ich tylko krok. ˙ Słowa Ojca włozone w usta jego Syna wypełniały si˛ e co do joty: – Kto nie jest ze mna. ciała tamtych szyderców i blu´ znierców rozsypałyby si˛ e w mgnieniu oka ze stra˙ chu.

˙ ze ˙ ich wielko´ ˙ Ale Jezus zaznaczył takze.˙ J AJO W E˛ZA z rak ˛ swych ziomków. do´ swiadczajac ˛ po drodze ich zniewag. Ostrzegł ˙ ˙ ich. czy dobry duch. ˙ mieszkanców Jezusowi wypadało przypomnie´ c na tym miejscu. ze 1 Mateusza 12:30-39 2 Jonasza 3:4-9 3 1 Królewska 10:23-25 4 Mateusza 12:41-42 202 J EZUS POSZUKIWANY . którzy do dzisiaj wygladaj ˛ a ˛ gruszek ˙ nie ma tych s na wierzbie. Przypomniał tez ˛ króla. ze ´ licznych kotków zwiastujacych ˛ przebudzenie natury . a zarzucaja ˛ gruszy. ´ ety Duch nie pozwala na ponowne zakwaterowanie Bo tylko Swi˛ nieproszonych przez Ojca go´ sci w wymiecionej dla Niego izbie – nie ˙ jest Mu ciasno. do którego zjezd no zewszad. a jedlatego. ze ´ 2 Niniwy nie bardzo zaskoczyła wie´ sc ´ Jonasza . ale poniewaz ˙ nie rzuca słów na wiatr. kierowali je pod wła´ sciwy adres i nie rozgłaszali wie´ sci z krain. która w tym Duchu usługuje. bo pogłoski o Oj˙a cowskich pomyłkach groz ˛ nawet najszlachetniejszym donosicielom s ´ miercia ˛ lub kalectwem i to bez wzgl˛ edu na ich wiekopomne zasługi 1 dla ludzko´ sci . ze dynie dzieło Wiernego i Sprawiedliwego obchodza ˛ z daleka zawistne i wszystkowiedzace ˛ j˛ ezyki oszczerców. bo my´ sl o poprawie obyczajów mało komu jest obca. uzdrawia. grymasów i oszczerstw. ˛ by tylko rzuci´ c okiem na splendor jego dworu oraz odda´ c 3 hołd jego przenikliwo´ sci i rozwadze . pomaga. czy demona wyp˛ edza zły. sc ´ blednie wobec słuzebnej 4 wielko´ sci Króla królów i proroka . zwłaszcza gdy nad głowa ˛ zawisa ˙ pewnego madrego ˙ za˙ miecz. który nie pomstował w duchu – ˙ ten odwleka sprawiedliwy wyjak Jonasz – swemu Mocodawcy. Przed jednym tylko ostrzegł swoich słuchaczy. w których nie byli. którym do dzisiaj bywa oboj˛ etne. ˙ by´ Bo Bóg naprawd˛ e moze c tylko jeden i niekoniecznie tak obrzy˙ ˙ dliwy. zeby mie´ c za złe ludziom brak Ducha Bozego. On ma za złe jedynie sprzeciw osobie. zach˛ eca i napomina tych. zeby gdy składaja ˛ zazalenia.

˙ aby pój´ ze sc ´ do nieba.9-11 2 1 Królewska 10:10. lecz je czynił. byle dobrze patrzyło mu z oczu i byle nie wymagał od ludzi cudów.12.25.Gruszki na wierzbie ˙ ac rok. którzy nie wzgardza ˛ posługa ˛ nawet powinowatego Belzebuba . ze ˛ Stwórcy. ch˛ etniej widzac ˛ w Zbawicielu swego walecznego i szlachetnego. Ale groza i wspaniało´ sc ´ Bozych wyroków nigdy nie miały przysłoni´ c pewnej dziwnej. Bynajmniej nie dlatego. 4:1-4. . darowana odrobina roz3 sadku ˛ . lecz nieco odległego 1 Jonasza 3:10. którymi do zywego wstrzasn˛ ˛ eło widmo znisz˙ czenia. wystarczy zaledwie.14. ze na i niezrozumiała jest wypowied´ z Mistrza wykazujaca ˛ dobitnie wewn˛ etrzna ˛ sprzeczno´ sc ´ zarzutu o pakt z diabłem. a w Niniwie pami˛ ec ´ o wielkiej pokucie takze ˛c ˙ dopiero wraz z lud´ zmi. ˙ Totez czytelnicy na ogół łatwo traca ˛ z oczu cel mowy. Wr˛ ecz przeciwnie – ˙ uchybiaja to ludzkie my´ sli sa ˛ tak pogmatwane i nieczyste. 9 listopada 1999 + + + Odsłona Wymowa słynnego wykładu Jezusa stanowiacego ˛ odpowied´ z na oszczerstwo faryzeuszy zazwyczaj umyka uwadze ludzi sp˛ etanych ˙ powikłajarzmem władcy tego s ´ wiata.27 3 1 Jana 5:19-21. narazaj ˛ swego posłanca ´ na hanb˛ ´ e i po´ smiewisko szlachetnych 1 i podłych obronców ´ pokoju na ziemi . niezbyt okazałej i niezbyt strasznej postaci galilejskiego wie´ sniaka. Efezjan 2:4-10 203 . . Królowa ˛ Saby do konca ´ jej dni miały syci´ c doznania z dworu Salomona. wonno´ sciami i urokiem tysiaca ˛ ko2 ˙ miała wystygna´ biet . Bo Bóg Ojciec czeka na takich. który nie gardził złotem. którego s ´ wiadectwo przekonało wielu o tym.

zgodny niepokój rodziny o kłopotliwy dla niej status odmienca ´ syna Józefa i Marii.31. Dzieje 16:27 Jana 5:19-20. a tak˙ mało ugładzone nami˛ ze etno´ sci uczonych w Pi´ smie miały za swój wspólny mianownik owo szalenie trudne do rzeczowego zdyskredytowania ludzkie pragnienie. ˛ rozumie˙ jacym ˛ bezwzgl˛ edna ˛ wobec Bozych wymagan ´ potrzeb˛ e wypełnienia ˙ i nieposkromiona obecno´ sc ´ Ksi˛ ecia Pokoju mogłaprawa7 . ´ nie sposób przeoczy´ c.˙ – O DSŁONA J AJO W E˛ZA ˙ wiarygodnego a nieugi˛ obronc˛ ´ e niz etego s ´ wiadka zapoznanej przez Ojca niegodziwo´ sci wszystkich ludzi. gdy przyszłoby mu sprawiedliwie szafowa´ c darem Bozym. ˙ ˙ ˙ Zaden z tych uwaznych słuchaczy nie zyczyłby sobie sta´ c si˛ e pew˙ zwłaszcza nego dnia podsadnym ˛ ludzkich trybunałów. która miała wyja´ sni´ c uczniom znacze˙ reakcje bliskich Jezusowi nie podobienstw. Jeremiasza 17:5-6 Marka 3:20-22. a moze ˙ wówczas. ˙ z pewno´ scia ˛ ich podziw i wytrwało´ sc ´ w poda ˛zaniu za Uzdrowicielem znacznie by osłabły5 . aby wizerunek Bóstwa nie konkurował ˙ ˙ n skutecznie. by same z siebie mogły stanowi´ c podstaw˛ e odróznienia 4 kozłów od owiec . podobnie jak zapał uczniów z kart Janowej relacji koncz ´ acy ˛ si˛ e obrazem porwanych przez nich kamieni6 . Mateusza 11:27 204 J EZUS POSZUKIWANY . 1 2 3 4 Mateusza 13:11-15. ze krewnych2 oraz – przez wzglad ˛ na obiekt kontrowersji – faryzeuszy ˙ ˙ tak bardzo od mniej poufałych okrzyków wokół nie rózniły si˛ e az ˙ ozdrowienca ´ 3 . ta zywa by otworzy´ c uszy na niespotykany nigdzie rozd´ zwi˛ ek mi˛ edzy miara ˛ 8 ludzkich sadów ˛ o wysłanniku Ojca a jego własna ˛ miara ˛. Jana 7:2-5 Mateusza 12:23 Mateusza 25:31-46 5 6 7 8 Łukasza 14:25-26 Jana 8:31.58-59 Łukasza 7:2-8. Tylko najbardziej lojalnym wobec stworzonego porzadku. 23:40-42. Nawet gdyby pomina´ ˛c wyd´ zwi˛ ek wypowiedzianej jeszcze tego samego dnia nad morzem strofy1 .26-27. 17:1-4. a na pewno by nie przewyzszał ich wyobraze ´ i nadziei. Otwarte zdumienie i podziw dla Cudotwórcy. Gdyby bezimienne tłumy s ´ wiadków ziemskiej wielko´ sci Mesjasza mogły cho´ c w cz˛ es ´ ci poja´ ˛c racje jego rodziny oraz faryzeuszy. do których przywykli. nawet.

Jezus nie miał bezpo´ srednich dowodów na wiarygodno´ sc ´ stwier3 ˙ uczen dzenia. słyszac ˛ zrównowazon ˛ perswazj˛ e Nauczy1 ciela skierowana ˛ do rozjuszonych oszczerców . przy której pretensje i roszczenia faryzeuszy sa ˛ niegodne tego. którzy wyrobili sobie o Nim jaki´ s poglad ˛ (cho´ cby niezwykle 1 Mateusza 12:25-37 2 Marka 8:14-21 3 Jana 13:13-19. Wielu spo´ niz sród słyszacych ˛ jego głos mogłoby ˙ poszczyci´ ˙ wszakze c si˛ e o wiele doskonalsza ˛ od strózów prawa po˙ scia. ale przede wszystkim z zatrutym owocem ich szalbierstw po´ sród tych. trzeba az stana´ ˛c w gronie jego jawnych przeciwników. Zreszta ˛ nie sadz˛ ˛ e. by ryzykował spiera´ c si˛ e o to z mistrzami . zeby kto´ s Go przerósł – bynajmniej nie z powodu jego ˙ bezprzykładna s osławionej megalomanii . jak małe mozliwo´ sci manewru po˙ ˙ aca zostawiała Mu słuzba u Ojca. ˛ Niewielu jednak pojmuje. ze ˙ ten Człowiek to wcielona pot˛ watpliwo´ ˛ sci co do tego. ze ´ wiadomo´ sc ´ ˙ wyjatkowym. lecz dlatego. czy aby ˙ nie ma najmniejszych nie za mało kosztuje skwapliwe przyznanie. Jezus zdawał si˛ e doskonale rozumie´ c zakres i znaczenie własnych ˙ sadów. którzy Go na´ sladowali – nie za´ s ci. ˙ najuczciwszym z nauczycieli nie przeszkadzało bozno´ ˛ poniewaz bynajmniej – a wr˛ ecz bywało powodem chluby – kiedy uczen ´ ich przerastał. iz ców wysłannik Wszechmogacego ˛ miałby si˛ e jawi´ c jako kto´ s mniej ˙ Wódz i Przewodnik. powagi swego powołania i odr˛ ebno´ sci czyniła Go takze ˛ je´ sli chodzi o skal˛ e doznan. ze ´ nie jest wi˛ ekszy od mistrza . kaz ˛ mierzy´ c si˛ e słowami nie tylko z jawnym sprzeciwem i sarkazmem uczonych. by trak˙ towa´ c je powaznie. ˙ Nikt nie był bardziej oden ´ s ´ wiadom zagrozenia nazwanego fary˙ w oczach swych wyznawzejskim kwasem. ze ega słowa. czy aby by´ c wrogiem ˙ Jezusa. 15:19-21 205 .Gruszki na wierzbie ˙ a Zastanowiłby si˛ e raczej. polegajacego ˛ na tym. ´ której czastki ˛ stali si˛ e z woli jego Mocodawcy zdolni do´ swiadczy´ c jedynie ci. o których zabiegał2 . Według Niego nie było po pro˙ ˙ stu mozliwe.

zbyt oczywiste. wiedzac. ˛ iz ˛ zbyt dalecy we własnych oczach od ˙ ˙ zarłocznej zawi´ sci faryzeuszy. wystawiajac ˛ na prób˛ e cierpliwo´ sc ´ Pansk ´ a. Stad ˛ nieprzejednanie Jezusa.43-45 Mateusza 23:27-28 Jana 2:14-17 Galacjan 4:17. którzy jawnie domagaja ˛ si˛ e oden ´ znaku. które porówna´ c by mozna do bez˙ wiednego dryfowania ku pot˛ eznym i zdradliwym wirom. Podziela´ c poglady ˛ Mesjasza nie znaczy jednak by´ c zdolnym do walki z ohyda ˛1 . zeby byli w stanie w pełni uzmysłowi´ c ˙ ˙ sobie groz˛ e własnego połozenia. Zadaniem Sługi było wła´ snie oznaczenie pobielanych grobów. Zło widziane oczami postronnych jest według Jezusa bagatel˙ ne. by mogło by´ c dla kazdego trze´ zwego słuchacza przedmiotem kontrowersji. nie za´ s uległo´ sc ´ czy wr˛ ecz nadskakiwanie oczekiwaniom mniej5 szych . ze go gorliwo´ sc ´ o dom Jego4 – wierno´ sc ´ wi˛ ec wobec wi˛ ekszego jest wyznacznikiem jego post˛ epowania. 6:12-14 206 J EZUS POSZUKIWANY . ˙ acej po których ludzie chodza.˙ – O DSŁONA J AJO W E˛ZA pochlebny). Jezus celowo podkre´ sla. ze ˙ manych s˛ edziów. lecz dlatego. ˛ ˙ i nie dlatego. niz chcieliby to widzie´ c niebezinteresownie upatrujacy ˛ w Nim podst˛ epnego oszusta jego chciwi rozmówcy. pod wpływem nauki jego zakładuchów. ze On sam nie ma zamiaru wyp˛ edza´ c wszystkich złych ˙ sami ludzie. Prawdziwe i rzeczywiste zło jest zakryte przed wszystkimi i Jezus uległby mu. co odbiera chwał˛ e Jedynemu. ze epienie grozi wszystkim zgromadzonym – nie tylko tym. sa ˛ skłonni widzie´ c dobroczync˛ ´ e w kazdym niezbyt kosztownym cudotwórcy. a wi˛ ec i obaw. a faryzeuszy uznali zgodnie za najwstr˛ etniejsze pod słon´ cem bydl˛ eta. ˙ pozera ˙ Psalmista głosi w natchnieniu. który po bezpo´ sredniej odpowiedzi danej oszczercom zwraca si˛ e natychmiast do wszystkich ˙ ci sa zgromadzonych2 . 1 2 3 4 5 Jakuba 2:19 Mateusza 12:30-37. nie zaskakujac ˛ s ´ wiadków faryzejskich kr˛ etactw głosem o wiele bardziej stanowczym ˙ i autorytatywnym. ˛ nawet nie przeczuwajac ˛ odrazaj ˛ za3 ˙ pot˛ warto´ sci ich wn˛ etrz .

kto rzuca oszczerstwa. . orła. ˙ własnym ciałem osłania´ Przy Mistrzu nauczyli si˛ e wszakze c wiar˛ e in˙ adliwo´ ˙ tak nych. człowieka. by na ulicy nie kłaniali si˛ e oprawcom ludzkich sumien ´ 2 i nie korzystali zbyt skwapliwie z ich niepraktycznej w skali wieczno´ sci wiedzy oraz rzekomej władzy nad tajnikami ludzkich wn˛ etrz. Apokalipsa 22:15 3 2 Tymoteusza 2:22-26 4 Dzieje 5:9 207 . Faryzeusze nie pierwszy i nie ostatni raz wykierowali oszczerstwo ˙ e – nie dlatego. ˙ najpowazniejsze ˙ ˙ Dzisiaj takze zagrozenia umykaja ˛ uwadze uwiedzionych obłuda ˛ kłamców ludzi. Nie kazdy. chyba ze e z nimi 4 ´ Swi˛ ety Duch . kto czyni cuda. ˛ ˙ usłyszeli wcale nie zadawalajace ale poniewaz ˛ Jezusa pytanie z ust s ´ wiadków uzdrowienia: – Czy nie jest to Syn Dawida? ˙ Ano nie wiadomo. miastu ani królestwu . lecz jej nieporuszona ˛ skała ˛ o obliczach lwa. . cho´ c niezbyt szlachetnym nan ´ zapotrzebowaniem ziemskich racji stanu. Filipian 3:2. których sprawiedliwo´ sc ´ jest zaledwie odraza ˛ do chamstwa.Gruszki na wierzbie ˙ Fałszywy prorok nigdy nie staje otwarcie przeciwko zadnemu do1 mowi. co je odpiera z godno´ scia ˛ sługi (nie pana ) ludzkich dusz. ze skiej ciemnoty . Reakcje faryzeuszy uczniowie musieli s ´ ledzi´ c z uwaga ˛ niejeden raz. ze ˙ byli przekonani o zasadno´ w cizb˛ sci posadzenia. co na ogół jest w zgodzie z powszechnym. Ale ˙ z woli Ojca w oczach uwaznych słuchaczy miał sta´ c si˛ e nim nie ten. lecz ten. byka ˙ spory z wierzycielami Syna Bozego ˙ i. raczej podsuwa czastk˛ ˛ e poznania. schle˙ biajac ˛ ludzkiej prózno´ sci. obłudy i nie´ swi˛ etych lub zbyt s ´ wi˛ etych (wy1 Mateusza 12:25-28 2 2 Jana 10-11. którym pobielane groby poz ˛ sci nie wydawały si˛ e az ohydne. i ze nie przyspa3 ˙ ˙ spiera si˛ rzaja ˛ Mu wdzi˛ ecznych Ojcu dłuzników . ˙ ich Pan nie jest suflerem wiejSami bowiem przywykli do tego. jest wiarygodny. aby usankcjonowa´ c swój własny status stró˙ prawowierno´ za sci i czysto´ sci obyczajów.

w przeciwienstwie ´ do niezliczonych i niezbyt stałych w swej wierze rzesz Bogu Ducha winnych5 wyznawców. ˛ jest przeciwko mnie. która i dzisiaj stosowna ˛ zapłata ˛ dla nierzadnicy ˛ .1 ˙ usprawiedliwienie z łaski stało si˛ Zapewne dlatego. ze jest4 . a pomieszanie słów i poj˛ ec ´ jedyna ˛ 2 ˙ Osoba. Jest wszakze 3 wzbudza niemiłosierny rwetes i jazgot wołajacy ˛ o pomst˛ e do nieba – ˙ mówi.idealizowanych) wizerunków Jezusa z Nazaretu. Nie dosłyszałem si˛ e ˙ słów cho´ takze cby odrobin˛ e przypominajacych ˛ brzmieniem królewska ˛ fraz˛ e: – Kto nie jest ze mna. 1 2 3 4 5 Mateusza 12:29-32 Ezechiela 16:30-41 Apokalipsa 16:10-11 1 Koryntian 2:11 1 Koryntian 6:15-20 . a kto ze mna ˛ nie zbiera. rozprasza. ze e jednym z najtanszych ´ towarów na tej ziemi. kim wcale nie dlatego. ale poniewaz ˙ słyszy i widzi. i wie.

Moi domownicy nie obudzili si˛ e jeszcze i do okna z trudno´ scia ˛ udało mi si˛ e przywoła´ c tylko jedna ˛ z sióstr. totez e w tempie stosownym ˙ do alarmu bojowego i zbiegłem na dół. było juz zmierzch. Przy pobliskim strumieniu znalazłem sasiada. Słonce ´ zaczynało o´ swietla´ c ˙ pobliska ˛ skarp˛ e i wyzłobion a ˛ w jej piasku nisz˛ e. Był wyra´ znie zadowolony z przebiegu wydarzen ´ i nie starał si˛ e ukry´ c podniecenia. która. czas płynał ˛ inaczej niz ˛ o wiele wolniej. ˙ ubrałem si˛ Wskazany był po´ spiech. unoszac ˛ przy tym swa ˛ mała. snie opu´ scił swoje leze ˙ dom. My´ sl o wzi˛ eciu siekiery. znalazłszy si˛ e w jego po˙ blizu. ˙ s i moje błyskawiczne przygotowania okazały si˛ e gorzej niz ´ lamazar˙ po wszystkim i zapadał ne. Tu. przetarłszy oczy. ˛ Lez ˛ w niej tym razem ˙ z wolna rozprostowywał si˛ ogromny wa ˛z e. ˙ na zewnatrz. jaka ˛ stoczył z potworem nasz wspólny znajomy. w domu. ˛ który kon´ czył wła´ snie wrzuca´ c do wody zakrwawione strz˛ epy wn˛ etrzno´ sci. by zada´ c sobie pytanie. W tonie jego głosu dało si˛ e wy- R . Sploty jego kilkunastometrowego cielska pokrytego mieniac ˛a ˛ si˛ e t˛ e˙ czowo łuska ˛ miały grubo´ sc ´ nogi dorosłego człowieka i z ich pot˛ ez˙ ˙ na ˛ masa ˛ mógłby zmierzy´ c si˛ e co najwyzej spory buldozer usypujacy ˛ w okolicy przeciwpowodziowe wały. ale jednocze´ snie nawet najzwinniejsze ze stworzen ´ nie zdołałoby umkna´ ˛c. ˛ złowieszcza ˛ głow˛ e. w której cz˛ e˙ acy sto bawiły si˛ e dzieci moich sasiadów. opowiadajac ˛ ze szczegółami o walce. noza ˙ miałem do´ albo liny wydała mi si˛ e niedorzeczna. Gdy znalazłem si˛ e na dworze. chociaz sc ´ czasu. zmierzajac i szybko okra ˛zał ˛ w stron˛ e jego frontu. ˙ Gad wła´ ˙ zdołała dojrze´ c pełznacy ˛ ogon w˛ eza.T ESKNOTA ˛ ankiem wyjrzałem przez okno. po co ja tam wła´ sciwie id˛ e i na co licz˛ e.

ze s. Dotknał ˛ r˛ eka ˛ wyprawionej ze znawstwem skóry i powiedział: – Ten nie był najwi˛ ekszy . które teraz zdało mi si˛ e wielka ˛ stodoła. Chciałem mu odpowiedzie´ c: – Wiem. chociaz wymuszone. rzeczowe pytania. Panie . Był tu zawsze.T ESKNOTA ˛ ˙ czu´ c owo znamienne poczucie wyzszo´ sci wła´ sciwe chciwym s ´ wiadkom niecodziennych wydarzen. Nigdy nie ˙ ˙ nieuzywał wielu słów. ˙ znowu spó´ Jak zwykle chciał mi da´ c do zrozumienia. Chciałem zobaczy´ c jego trofeum – skór˛ e tego zabitego słowem gada. ze s z jego zmarłych. ale znał jej cen˛ e. upew˙ nie jestem duchem którego´ niajac ˛ go tym samym. ´ Wiedział. ´ nie ˙ ˙ przy nim ani razu kobiety. ale schludny i zyczliwy. a tylko prosi´ c. gdy zadałem mu krótkie. ´ Gdyby nie one. Mój znajomy nigdy nie umiał wymówi´ c poprawnie imienia tamtego ˙ l˛ wie´ sniaka. ˙ Z wygladu ˛ był raczej niepozorny. ze zniłem si˛ e ˙ na wspaniałe widowisko. Nie miał nic kosztownego. Zaprowadził mnie wi˛ ec do swojej szopy. którego osob˛ e otaczał we wsi zbozny ek. dlaczego nie wzywano go do umierajacych. kr˛ epowała go sama moja obecno´ sc ´ i uspokoił si˛ e dopiero tedy. ˛ Czekał na mnie. 13 listopada 1999 210 J EZUS POSZUKIWANY . nie miałby o czym opowiada´ c ani o czym s ´ ni´ c. Ale dobrze. które zelektryzowało i pobudziło do zycia cała ˛ wie´ s. a jego ruchy były równie oszcz˛ edne. ˙ przyjd˛ Tajemniczy wie´ sniak mieszkał nieopodal i wiedział. ˛ prze´ swietlona ˛ gdzieniegdzie promieniami słonca. ze e. Nie rozumiem. chociaz ˙ dziecko wskazałoby drog˛ kazde e do niego. ˙ tu jeste´ wiem. ale ˙ na uboczu i tak na dobra ˙ zył ˛ spraw˛ e nikt go dobrze nie znał. czego potrzebuj˛ e. nawet pogladów ˛ ani zamiłowan. Ale nie s ´ miał. Ale powstrzymało mnie jego spojrzenie i powiedziałem tylko: – Tak. ten nic nie znaczy. dlatego otaczał go taki nieziemski spokój. Nie mozna ˙ zauwazyłem tez go było wi˛ ec kupi´ c. Skóra zwisała z wysokiej powały pomieszczenia. Sam nie potrzebował nadziei.

.

odetnij ja. ale je´ sli sól zwietrzeje. w ogien ´ nieugaszony. a by´ c wrzuconym do piekła. I usiadłszy. ˛ nie mnie przyjmuje. lecz tego. niechaj stanie si˛ e ze wszystkich ostatnim i sługa ˛ wszystkich. Bo kto nie jest przeciwko nam. niz ˙ mie´ kulawym do z c dwie nogi. Albowiem ˙ dy ogniem b˛ ˙ e ja kaz edzie osolony. a ogien ´ nie ga´ snie. a ktokolwiek by mnie przyjał. zaprawd˛ tego. kto z nich jest najwi˛ ekszy. a ogien ´ nie ga´ snie. bo nie chodził za nami. A je´ sli ci˛ e gorszy ˙ ywota. ˛ Ewangelia Marka 9:33-50 . to dobra rzecz. kto by dokonywał cudów rzekł: Nie zabraniajcie mu. zapytał ich: O czym to rozprawiali´ scie w drodze? A oni milczeli. gdzie robak ich nie umiera. przywołał dwunastu i rzekł im: Je´ sli kto´ s chce by´ c pierwszy. gdzie robak ich nie umiera. ten jest za nami. a ogien ´ nie ga´ snie. jak wyp˛ edzał w twoim imieniu demony. kto nie chodzi za nami. ˛ temu lepiej by było. którzy wierza. rzekł do nich: Kto by przyjał ˛ jedno z takich dziatek w imieniu moim. niz ˙ mie´ dla ciebie jednookim wej´ sc ´ do Królestwa Boz c dwoje oczu. niz ˙ mie´ r˛ eka twoja. wyłup je. czymz ˛ przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój mi˛ edzy soba. I je´ sli ci˛ e gorszy oko twoje. poniewaz w imieniu moim i mógł zaraz potem z ´ le o mnie mówi´ c. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imi˛ e ˙ e nalez ˙ ycie do Chrystusa. postawił je przed nimi i wziawszy ˛ je w ramiona. A b˛ edac ˛ w domu. Ale Jezus ˙ nie ma takiego. Potem wział ˛ małe dzieci˛ e. nie straci zapłaty swojej. Sól. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu! Widzieli´ smy kogo´ s. a by´ c wrzuconym do piekła. ´ a jego wrzuci´ c do morza. A je´ sli ci˛ e gorszy noga twoja. mnie przyjmuje. który mnie posłał. ˛ lepiej jest dla ciebie wej´ sc ´ kaleka ˛ do z c dwoje rak.I przybyli do Kafarnaum. lepiej jest ˙ ego. z e powiadam wam. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich. bo rozmawiali mi˛ edzy soba ˛ w drodze o tym. gdzie robak ich nie umiera. by zawiesi´ c na jego szyi kamien ´ młynski. i zabraniali´ smy mu. ˛ a pój´ sc ´ do piekła. odetnij ja. ˛ lepiej jest dla ciebie wej´ sc ´ ˙ ywota.

Marek znał przyczyn˛ e tamtego milczenia2 . Jezus musiał ich wspomóc – nieco tym zniecierpliwiony1 – wyp˛ edzajac ˛ demona z epileptyka. Jego czuj˙ było dla nich zagadka ne spojrzenie wcia ˛z ˛ – wiedzieli tylko.MAŁY CZŁOWIEK czniom nie udawało si˛ e zadowoli´ c swego Mistrza. wypowiedział najwi˛ ecej madrych ˛ słów. ˛ Kto z nich jest najwi˛ ekszy? Czy ten. a pokarm i napój – dla łaknacych ˛ i spragnionych sprawiedliwo´ sci. którym nie´ sli wie´ sc ´ 3 ˙ o Królestwie Bozym . jakby Ojcowskie słowo nie było przeznaczone dla dzieci. dla którego uczniowie – tak jak wszyscy nieznajacy ˛ Boga – wstydzili si˛ e własnej nieudolno´ sci. wyzuł si˛ e ze wszystkiego. dał najwi˛ eksza ˛ jałmuzn˛ ˙ ten. o czym rozmawiali w drodze do domu. poznał zakryte przed innymi tachorych. Syn Boga z Ko´ sciół Chrystusowy milczy dzisiaj. który wyp˛ edził najwi˛ ecej demonów. podobnie jak Paweł znał powód. z którego zwiazaniem ˛ bezowocnie mierzyli swe siły. uzdrowił najwi˛ ecej ˙ e. gdy Nauczyciel zapytał ich w Kafarnaum. który jemnice. Wkrótce potem zapadła cisza. którzy stawiaja ˛ niepewnie pierwsze kroki na górskich szlakach. kamienne s ´ wiatynie ˛ zamykały dary łaski dla miłych U 1 Marka 9:14-27 2 Marka 9:30-34 3 Marka 9:28. ˙ Obecno´ sc ´ Mistrza niepostrzezenie kr˛ epowała ich cielesne ch˛ etki – ˙ ˙ to wła´ uczniowie nie zauwazali jednak na razie. ˙ ten człowiek patrzy i słucha troch˛ ˙ oni i ze ˙ wie ze e inaczej niz ˙ sami byliby skłonni to przyzna´ o nich wi˛ ecej. niz c. Jakby wyniosłe. gdy słyszy te nagie pytania maluczkich. ze snie ogarniajaca ˛ ich blisko´ sc ´ Ojcowskiego wysłannika o´ smiela ich do zadawania pytan.W IELKI . głupoty i niemocy wobec ludzi. 2 Koryntian 4:1-4 4 Mateusza 16:16 . ´ które ludzie tego s ´ wiata zbyliby oburzeniem lub kpina. co posiadał – czy moze ˙ ywego4 ? pierwszy powiedział: – Ty´ s jest Chrystus.

lecz tego. ze pobudki. go ochoty na ich towarzystwo. Ze etna troska o dobra ˛ sław˛ e drogiego ˙ im imienia niezupełnie dogadza zyczeniom Mistrza. ˙ to. Jana 14:16-31 2 Marka 3:22 3 3 Jana 9-11 4 1 Jana 4:10 214 J EZUS POSZUKIWANY . którzy nie zadaja ˛ kłopotliwych pytan ´ i lubia ˛ odpusty ˙ za krwawic˛ e niepodobna ˛ do krwawicy Syna Bozego. ˛ nie mnie przyjmuje. na kazalnicach i skrzynkach na pieniadze ˛ dla tych. nie przystaje ze ˙ ich nami˛ do woli i słów Jezusa. co niedawno było udziałem wszystkich uczniów.W IELKI . ´ kiedy Duch Swi˛ ˙ on sam bardzo na nim skorzystał. ˙ niedawno Gdyby Jan mógł stana´ ˛c obok faryzeuszy. Zazdrosne spojrzenia i grzeszne zamysły uczniów okiełznał krótki i mocny postronek Patrona wielkich łowców dusz. którego partyjne ambicje nie podobały si˛ e jego miłosiernemu Panu3 . ale musieli kiedy´ s by´ c dzie´ cmi – takimi jak to. Musiało jednak upłyna´ ˛c duzo zanim orli wzrok Apostoła bez wahania osadził ˛ Diotrefesa. Doskonale zrozumiał. mnie przyjmuje. który mnie posłał1 . czy apostołowie byli wówczas ojcami. ze 1 Marka 9:37. bez trudu dostrzegłby. obdarowujac ˛ uczniów moca ˛ uzdrawiania i wyp˛ edzania złych duchów. Nie wiemy. który bynajmniej nie szukał własnej chwały. aby nast˛ epnie na ich oczach przygarna´ ˛c do siebie ze słowami: Kto by przyjał ˛ jedno z takich dziatek w imieniu moim. którzy oskarzali 2 Mesjasza o konszachty z Belzebubem na widok uzdrowienia op˛ eta˙ kierowały nim podobne faryzejskim nego. ale dopiero po jego s ´ mierci Jan zaczał ˛ rozumie´ c. na czym polega wielko´ sc ´ królewskiego ´ ety przyzwolenia4 dla wi˛ ez ´ niów cudzych przekonan. a ktokolwiek by mnie przyjał. które postawiły przed nimi pewnego dnia drogie im r˛ ece.MAŁY CZŁOWIEK Bogu domostw w konfesjonałach. Watpliwo´ ˛ sc ´ Jana zrodziła si˛ e natychmiast. gdy wraz z ziomkami obruszał si˛ e na egzorcyst˛ e niemajace˛ ˙ czasu. bo łaska upewnił go o tym.

Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy Wszechmogacego ˛ nie była i nie jest na jego dziurawa ˛ kieszen. ´ których wag˛ e i znaczenie objawił uczniom Duch ˙ uprzejOjcowskiej obietnicy. aby ci byli mocno przekonani o tym. a jego głos na ziemi wysłuchany ˙ w niebie6 . Syn swego Ojca został przyj˛ ety. gdy udali si˛ e w dalsza ˛ drog˛ e. ´ lecz 1 na pusta ˛ głow˛ e i kamienne serce . ze mo´ sc ´ i nienaganne maniery Króla królów to kosztowny i bezzwrotny dar dla utytłanych w błocie urwisów . aby zadziwi´ c ˙ i wstrzasn ˛ a´ ˛c tymi. które dzieciom przyznawały szczególne prawa bynajmniej nie ze wzgl˛ edu na ich watpliw ˛ a ˛ skadin ˛ ad ˛ niewinno´ sc ´ . którzy zgodnie pierzchn˛ eli na widok zapowiadajacej ˛ si˛ e hanby ´ i ka´ zni Syna Człowieczego. Jana 5:30-32 Dzieje 10:24-29. Jezusa oburzyła oczywista głuchota jego podopiecznych na dopiero co wydane przez Niego rozkazy Ojca3 . co nazywaja ˛ własnym. Apostołowie niepr˛ edko polubili dzieci. zeby włos z głowy im nie ˙ spadł i zeby nikt nie wykradł im podst˛ epnie tego. 1 2 3 4 Jana 16:8-15 Apokalipsa 3:15-21 Marka 10:13-16. którzy modla ˛ si˛ e tylko. który nie kwapił si˛ e ze szczerym podj˛ eciem lekkiego brzemienia apostolskiej wiary5 . ˙ jego Pan jest szczodry i łaskawy nawet dla poganskiej ze ´ dziczy 4 . ale ten pot˛ ezny i cudowny przybysz nie prosił o to. Rozdwojenie w´ sród parszywej dwunastki ustapiło ˛ wraz z bezpłat2 nym nabyciem zrozumienia woli Panskiej ´ i ochotna ˛ spolegliwo´ scia ˛ wobec przykazan. i dopiero Pawłowe napomnienie w Antiochii przywołało do porzadku ˛ krewkiego sług˛ e. Wkrótce po kazaniu w Kafarnaum. co na˙ lezało do Niego7 . lecz ze wzgl˛ edu ˙ ˙ na trudna ˛ do podwazenia zale zno s ´c ´ od ramion wi˛ ekszych i o wiele ˙ ich własne.33-35 5 Galacjan 2:11-16 6 Jana 12:28-30 7 Jana 17:8-10 215 . łaskawszych niz Piotrowi jeszcze długo po zesłaniu Ducha nie mie´ sciło si˛ e w głowie. i nie przyjmował chwały od ludzi.

5. kto si˛ e don ´ zblizył. poniewaz małym ludziom wielka ˛ moc. ´ Wprz˛ egni˛ eci w obce jarzmo Galacjanie spogladali ˛ teraz na Pawła jak na kata albo nielito´ sciwego rzadc˛ ˛ e6 .W IELKI . a ich skromnym przykładem wierno´ sci pociagn ˛ ał ˛ do nieba wygladaj ˛ acych ˛ nieznikomej nadziei. a jedyne. i bogactwo. ze człowiek nie miał na pozór nic. wał. ale zbraknie im w drodze kubka wody2 da˙ nej z rak ˛ tych. ani wygladu. Paweł ubolewał nad ich uwikłaniem w szatanskie ´ szalbierstwa ludzi o spaczonych umysłach. I jedynie ci ostatni nie straca ˛ swojej ˙ przyjmujac zapłaty z jego s ´ wi˛ etych rak. Kiedy Paweł walczył o wiar˛ e Galacjan uwiedzionych obłuda ˛ kłam˙ ców.7-8 2 Mateusza 10:40-42 3 Marka 9:41 4 Jana 3:31-36 5 Galacjan 4:13-14 6 Galacjan 4:12 216 J EZUS POSZUKIWANY . których ujmuje i pociaga ˛ tylko zywe s ´ wiadectwo przy3 ˙ nalezno´ sci do Sprawiedliwego . to powiedzie´ c im: 1 Mateusza 6:2. godne były w ich oczach czci dla królewskiego herolda. ani pieni˛ edzy. co mógł zrobi´ c z przekonaniem. którym szafomu. postawił im przed oczami obraz przybysza złozonego niemoca ˛ 5 ˙ ˙ ów ciała . ˙ Ale ten człowiek był pi˛ ekny – wewn˛ etrzny blask udzielał si˛ e kazde˙ a pokój. zapatrzona w swe prywatne m˛ eczenstwo. którego niegdy´ s przyj˛ eli jak anioła Bozego tylko dlatego. Ani mowy. przy´ swiadcza ˛ tym samym. ´ nie chciała spojrze´ c na siebie oczyma s ´ wi˛ etego. którzy obietnic˛ e wolno´ sci zamienili na transakcj˛ e kup˙ zwalniajac na i sprzedazy. ˙ Jarzmo cia ˛zyło trzodzie. który ich obdarował. ale ta. co zasługiwałoby na uznanie i poklask. Szcz˛ es ´ liwe dni Galacjan skonczyły ´ si˛ e wraz z poddaniem karku zakłamanym gadułom – owym wszechwładnym i wyuzdanym pi˛ eknoduchom.MAŁY CZŁOWIEK Ci otrzymuja ˛ zapłat˛ e1 . który wymaga od nich zbyt wiele i któremu winni odszkodowanie za niedotrzymanie umowy o prac˛ e. ˛ ani zdrowia. ˛ gdyz ˛ w swe progi s ´ mieci Pan´ 4 ˙ Bóg mówi prawd˛ ˙ dał skie. ˛ tempo marszu na s ´ wi˛ eta ˛ gór˛ e i odbierajac ˛ ˙ chwał˛ e Bogu zywemu. jaki czynił. rozciawszy ˛ wprzód ich wi˛ ezy mieczem Panskim. ze e .

tylko morderczy ˙ scie na powrót swoje nadzieje2 zakon. jestem taki sam jak wtedy. 1 Mateusza 5:29-37 2 Galacjan 4:8-11 3 Galacjan 6:12-13 4 Galacjan 4:17 217 . ˛ a sami sa ˛ w´ sród najgorszych. bo schlebia wam status zwierzat ˛ ofiarnych. której je wyłupiono. tak jak wy sami siebie usprawiedliwiacie. zebym was usprawiedliwił. ˛ powołujac ˛ si˛ e na Chrystusa. ˙ Wypatruja ˛ cudzołoznic i odst˛ epców od prawowiernej nauki. nogi. bo ja si˛ e nie zmieniłem – wy´ scie si˛ e zmienili i chcieliby´ scie da´ c mi własne oczy ˙ jak lalce. gdybym stanał ˛ przed nimi. Wolicie kata od brata. W niebie s ´ miertelnie by si˛ e nudzili. a zobaczycie. ale nie wypełniaja ˛ nawet tych. ˙ Ale to nie ja was oskarzam. ale niedoczekanie wasze. kochani. macicieli. bo nie wiedza. Gorsz˛ e was. o których wam mówia ˛3 . ˛ o czym mówia ˛ i co zagarniaja. ´ których gorsza ˛ własne r˛ ece. Ci chcieliby wypełni´ c wszystkie przykazania. ale wspomnijcie im o mnie. przeszkadzam wam. jak zalewa ich własna zło´ sc ´. co jeszcze. usta. w którym złozyli´ za namowa ˛ podburzajacych ˛ was rzezanców. bo tylko grzesznicy i heretycy uzasadniaja ˛ istnienie ˙ tych w´ sciekłych psów zeruj acych ˛ na ludzkiej n˛ edzy. ˛ bo czujecie si˛ e winni ˙ sprawili´ wobec mnie. złodziei. Pomstuja ˛ na zło´ sników. ˙ zebym patrzył na was waszymi. Zobaczyliby´ scie moc ich miłosierdzia. Wyklinaja ˛ oszustów. Chcieliby´ scie wyłupi´ c sobie oczy i da´ c je mnie1 . ze scie mi zawód. oczy i Bóg jeden wie.Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy Spójrzcie na mnie. ˙ c mi ofiar˛ Chcecie złozy´ e pokutna. bo tam zbraknie obiektów ich zachłannej troski4 .

ze za te ofiary wydarte ciału?! Fig˛ e z makiem. Nie mnie s ´ lepota dolega. ust˛ epo˙ wali miejsca starszym. ˙ Ojciec wam zapłaci którymi was poja. nie wpychali si˛ e bez kolejki. poczuciem humoru. kim jestem – nikim innym! I mam własne oczy. Dzieje 2:36-37. ˛ szanowali rodziców.W IELKI . bo Bóg ich przyjał ˛ nie ˙ byli pow´ ˙ tryskali dlatego. nie uzywali brzydkich wyrazów. bo Pan ukróci zamysły wyniosłych kpiarzy i szyderców nabijajacych ˛ kabzy cnota ˛ Ksi˛ ecia Pokoju. bo pomiesza wam si˛ e w głowach. nie nadmuchiwali zab wym mewom chleba z karbidem. to Mu ja ˛ skwapliwie spłacacie. ˙ i nie rzucali krzyklinie pluli z mostu do rzeki. nieporadne. nie próbowali wysadzi´ c w powietrze pociagu. Przyjdzie i wykradnie tych wszystkich. czego musieliby si˛ e wstydzi´ c i co ukrywa´ c. nie bawili si˛ e na wysypiskach s ´ mieci. bojac ˛ si˛ e własnego cienia. Łukasza 3:12-14. ˛ Jestem tym. bo wszystko jest w nich krzywe. ˛ My´ slicie. wul˙ dostana garne i głupie oprócz nadziei na to. 1 Mateusza 25:37-40 2 Mateusza 11:11-12. ˙ a na pogrzebach i s ´ lubach zachowywali si˛ e jak nalezy. Ojciec płaci tylko za wierno´ sc ´ Synowi. 22:6-10 3 Kaznodziei 10:5-7 218 J EZUS POSZUKIWANY . w których nie b˛ edzie nic takiego. 16:26-31. W tył na lewo! Albo lepiej szybko o mnie zapomnijcie. ze dla nich ratunku. tylko wam skłonno´ sc ´ do mocnych trunków. ˙ c w synowska a wy zamiast si˛ e zadłuza´ ˛ sprawiedliwo´ sc ´. ˛ przezorni. bo pewnego ˙ nie ma dnia ogarn˛ eła ich s ´ wi˛ eta trwoga i w jednej chwili poj˛ eli. wspaniałomy´ slni. którzy do nieba ida ˛ na pie˙ chot˛ e3 i których nie gorszy zadna cz˛ es ´c ´ ciała. ze zdrowiem. którzy gwałtem porwali si˛ e na niebiosa . ze ˛ niedługo nowe ciała. ze sciagliwi. kochani! ˙ my´ Tak mogłaby i dzisiaj wyglada´ ˛ c pot˛ ezna sl Panska ´ w ustach tych 1 2 najmniejszych .MAŁY CZŁOWIEK ˙ zebym przyjał ˛ t˛ e wyznaczona ˛ przez obcych rol˛ e w waszym obrzadku. prezerwatyw.

głupot˛ e. Na tych. jest ˙ a na zawołanie. bo On kocha s ´ mieci . Bo miło´ sc ´ – tak sadz ˛ a ˛ – u´ swi˛ eca wszystko: gwałt. przekonywajace ˛ innych usprawiedliwienie dla nogi kopiacej ˛ w słusznej sprawie. Mateusza 21:14-16 2 Zachariasza 2:11-14 3 Izajasza 28:16-20 219 . opa3 ˙ sła tłuszcza zastyga w przerazeniu . aby jego umiłowani mogli odmówi´ cs ´ wiatu i oprze´ c si˛ e nienawistnemu Ojcu tumul1 Psalm 8:3. egowo´ sci.Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy Nie dlatego Bóg ich przygarnał. aby Bóg nie ˙ si˛ wazył e tkna´ ˛c jej nie´ swi˛ etych splotów i musiał doceni´ c jej nami˛ etne wyznanie wiary w szatanskie ´ sztuczki. którym umkn˛ eła nadzieja czystego zysku albo odwetu na nieprzyjaciołach. bo chwał˛ e przygotował sobie nie z ust karmiacych ˛ i ofiarnych. Ale Jezus Chrystus przyszedł w ciele wła´ snie po to. w oczyszczaniu ˙ acych wielkich miast z m˛ etów i wyrzutków. na kazd ˛ godzin˛ e dnia i nocy. bezprawie. której jedyna ˛ chluba ˛ jest przyznanie si˛ e do winy. wygodnym. aby da´ c biednym. bo przewrotno´ sc ´ diabelska wyjdzie do nich z otwartymi ramionami i tysiacem ˛ zbawiennych porad. w uzdrawianiu. dla r˛ eki odbierajacej ˛ bogatym. ze e w ich nieskalanych umysłach jakie´ s eleganckie. a nawet skamlac ˛a ˛ w ponizeniu pych˛ e. ˛ ale zrobił to. bo wiara to zbrodnia wołajaca ˛ o pomst˛ e do nieba. Przydaje si˛ e w podrózy. dla spłakanych i zawiedzionych oczu. przeno´ snym i nad ˙ ˙ w ksi˛ podziw uzytecznym. w handlowych transakcjach i kooperacji ekumenicznych koncernów łaski – słowem. których strzeze ´ renicy swego oka2 . Dzisiaj Bóg stał si˛ e towarem: tanim. chci˙ wo´ sc ´ . ´ czeka ogien ´ ich własnego wyrachowania. nienawi´ sc ´ . a w zwyczaju ma czyni´ c co´ s z niczego. w ewangelizacji. które upew˙ na pewno znajdzie si˛ nia ˛ ich o tym. I tylko gdy nad wier˙ chwały i słup trawiacego nym pojawia si˛ e obłok Bozej ˛ go ognia. w prowadzeniu ko´ scioła. w uwalnianiu z odrazaj ˛ nałogów i w łagodzeniu rodzinnych sprzeczek. wyuzdanie. którzy nie lubia ˛ Panskich ´ przykazan. lecz ss acych ˛ i bezwstydnych paso˙ ˙ jak z zytów łaski – owych dzieci1 .

W IELKI - MAŁY CZŁOWIEK

towi pieniaczy, dla których jego Syn stał si˛ e asem atutowym trzymanym w chciwych chwały r˛ ekach. ˙ mogłoby go nie by´ Bóg stał si˛ e nieodzowny! Jakze c w Ko´ sciele, który wyznaje i czci Go jako Pana? Bóg jest obowiazkowy, ˛ On po prostu ˙ – przeciez ˙ sam to obiecał. Nie moze ˙ przeciez ˙ nie dotrzymusi by´ c i juz mywa´ c słowa. Szach-mat. Koniec partii – Bóg jest nasz. ˙ Owszem, obiecał, ale nie kazał trzyma´ c Go za słowo , tylko uwa z˙ ˙ braci, sióstr, zon, ˙ ˙ nie słucha c ´ – uwazniej niz rodziców, uwazniej ˙ tych zachłannych drgnien niz ´ ludzkiej duszy, która lubi wyr˛ ecza´ c Wszechmogacego ˛ i bra´ c napiwki za serwowanie obfitych posiłków ˙ suto zakrapianych winem Bozego gniewu1 . ˙ Dlatego spełni si˛ e prorockie zyczenie, aby Bóg miał schronisko po˙ dróznych na pustyni2 , aby mógł odej´ sc ´ od swego ludu, opu´ sci´ c ich tak, by zostali sami ze swymi ołtarzami, kadzielnicami, bałwanami, z tysiacem ˛ bezładnych my´ sli goniacych ˛ jedna druga, ˛ z ostrzami ta˙ niego miłosierdzia zwróconymi przeciwko najblizszym, z młynskimi ´ kamieniami u szyi ciagn ˛ acymi ˛ ich w gł˛ ebin˛ e zalewajac ˛a ˛ usta i oczy3 . ˙ modlitwa sprawiedliwego4 na pohybel Spełni si˛ e, bo wiele moze gorszacym ˛ maluczkich hanb ´ a ˛ zapatrzonego w siebie cierpi˛ etnictwa, które wszystko chce wiedzie´ c, pozna´ c i zrobi´ c, tylko nie chce zna´ c ´ i widzie´ c Swi˛ etego, bo milsze jest mu obce jarzmo niesprawiedliwych s˛ edziów i kłamców z piekła rodem. Ko´ sciół zapomniał o prawie weta dla Niestworzonego. Ujarzmił wody i gł˛ ebie ludzkich nami˛ etno´ sci, pobudował s ´ wiatynie ˛ i obmurował si˛ e fasadami teologicznych formuł i obrzadków, ˛ zabezpieczył si˛ e przed posadzeniami ˛ o sekciarstwo, przed prze´ sladowaniami i szyderstwem – jest pi˛ ekny, wzniosły i. . . pusty, i gdy rozlega si˛ e w nim ˙ płacz m˛ ezczyzny, wierni zatykaja ˛ uszy, odwracaja ˛ oczy, chowaja ˛ r˛ ece do kieszeni, a nogi ich same wykonuja ˛ w tył zwrot , bo nie chca ˛ pa-

1 Daniela 1:3-8 2 Jeremiasza 9:1-2,9-14

3 Łukasza 17:1-4 4 Jakuba 5:16-18

220

J EZUS POSZUKIWANY

Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy

˙ za bole´ mi˛ eta´ c o tym, ze scia ˛ sługi Panskiego ´ stoi bole´ sc ´ i gniew Ojca 1 na niewierno´ sc ´ trzody . Ko´ sciół jednak nie zdołał zabezpieczy´ c si˛ e przed prawda, ˛ ukryta ˛ jak miecz w ustach przychodzacego ˛ w mroku M˛ edrca, który wkracza do grodu wojowników i burzy umocnienie, w którym pokładano ufno´ sc ´ 2 . Ale b˛ eda ˛ po´ sród tych najpo´ sledniejszych i najmniej walecznych tacy, których nie zgorszy własne oko i którzy nie zapragna ˛ obdarowa´ c Udr˛ eczonego własnym, ale spojrza ˛ na siebie oczami M˛ edrca z Naza˙ bad´ retu i powiedza ˛ szeptem krótko, a tre´ sciwie: – Boze, ˛ z miło´ sciw mnie, grzesznemu. ˙ Rwace ˛ strumienie zywej wody popłyna ˛ z wn˛ etrza tych, którzy za nic w s ´ wiecie nie b˛ eda ˛ chcieli by´ c podobni do niepow´ sciagliwego ˛ greckiego mocarza, syna boga Olimpu i ziemskiej kobiety. Tamtemu nakazano oczy´ sci´ c zapuszczone stajnie króla Augiasza, a ów przemy´ slny heros skierował w nie wody pobliskiej rzeki. Zrobił to, bo mu˙ nad nim bowiem gniew małych bogów za własnor˛ siał – cia ˛zył ecznie popełnione zbrodnie. ˙ ˙ nad Mocarz Izraela nic nie musiał, a gniew Boga zywego zacia ˛zył ˙ zgrzeszył, ale poniewaz ˙ sam stał si˛ Mesjaszem nie dlatego, ze e grzechem za tych, których dał Mu Ojciec. ´ etym – wiedział o tym, Ten Człowiek nie był bohaterem, lecz Swi˛ dlatego nikomu na ziemi nie polecił pracy ponad ludzkie siły. Wykonał ja ˛ za nas jak mistrz ciesielskiego rzemiosła i wskazał na Jakubowa ˛ 3 ˙ drabin˛ e , po której umie wchodzi´ c do nieba kazdy przyzwoity wie˙ przykazania Panskie s ´ niak, je´ sli wierzy, ze ´ sa ˛ jak niezwykle praktycz˙ a ne szczeble ratunkowej drabiny, pozwalajacej ˛ umkna´ ˛c przed pozog ˛ i zniszczeniem. Z ust tych zbiegłych przest˛ epców wyjdzie s ´ piewna podzi˛ eka za niewysłowiony dar łaski, która bardzo zdziwi i niemile zaskoczy nie-

1 Powtórzonego Prawa 20:10-20; Marka 3:5; Łukasza 13:34-35

2 Przysłów 21:22-23,26-31 3 Jana 1:51; Rodzaju 28:11-17

221

W IELKI - MAŁY CZŁOWIEK

wierne łachudry chcace ˛ znale´ zc ´ si˛ e w niebie legalnie, z trzosem zasług dla potomno´ sci, gładkim licem i w otoczeniu orszaku wielbicieli. ˙ nawet marzeDla nich spotkanie z S˛ edzia ˛ Izraela nie b˛ edzie juz 1 niem – na głos trab ˛ pierzchna ˛ w rozpadliny ziemi , gdzie strawi ich jak stos pa´ zdzierzy ogien ´ buntu, który sami wzniecili płomieniem wystudiowanej przed lustrem pokory. Rychło porzuca ˛s ´ ciskane w r˛ ekach do ostatniej chwili rachunki i pokwitowania za czyny swej wiary, gdy Bóg przypomni im, na ile oszacowali Sprawiedliwego, skoro wielko´ sc ´ 2 jego łaski zmierzyli własna ˛ wielko´ scia ˛ , oczekujac ˛ za królewskie dary ˙ przewidywał dla uczniów Mistrz z Nazaretu. o wiele wi˛ ecej, niz Bo wielkim pielgrzymom, zwiastunom prawdziwie dobrej wie´ sci, miał wystarczy´ c kubek wody z rak, ˛ które same wyciagaj ˛ a ˛ si˛ e do ich ˙ wraz z ich ust i oczu spragnionych widoku Ziemi Obiecanej, poniewaz obecno´ scia ˛s ´ lepi przejrzeli, a wi˛ ez ´ niom zsun˛ eły si˛ e z nóg kajdany. ˙ Ci otrzymaja ˛ zapłat˛ e za to, ze nie plun˛ eli w twarz tym, z których ˙ mówił im, patrzac ˙ kazdy ˛ prosto w oczy: – On zyje. Posłał mnie do was, ˙ ˙ wkrótce przyjdzie. zebym wam to powiedział. Znam Go, obiecał, ze Wierzcie ewangelii. Czuwajcie i módlcie si˛ e, nie s ´ pijcie i zachowajcie pokój w danych wam granicach. Jan musiał nieraz przypomina´ c sobie tamto łagodne i cierpliwe na˙ prawdziwa, dopomnienie, które pó´ zniej pozwoliło mu zrozumie´ c, ze skonała wielko´ sc ´ czyni wielkimi tych, o których zabiega, bo przywraca im niewidzialna ˛ moca ˛ miar˛ e ich kruchego istnienia, z którego sama czerpie, dzi˛ eki tajemnej wi˛ ezi z ukrytym w s ´ wiatło´ sci niedost˛ epnej Królem duchów. ˙ on przypominał Trudno wskaza´ c człowieka, który by cz˛ es ´ ciej niz ˙ wiernym o tym, na czym polega i czemu słuzy miło´ sc ´ do Boga3 . Ten najstarszy wiekiem apostoł przykazania Panskie ´ miał w trzewiach. Nie mówił o nich zbyt wiele, nie szukał ich goraczkowo ˛ z my´ sla ˛ o egzaminie dojrzało´ sci4 , obywał si˛ e bez zb˛ ednych słów, bo Słowo za1 Ozeasza 10:5-8; Łukasza 23:27-31 2 1 Koryntian 2:10-15 3 1 Jana 4:10; 5:3 4 1 Jana 5:10-12

222

J EZUS POSZUKIWANY

Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy

mieszkało w nim przez wiar˛ e1 , a kto´ s, kto kocha, oszcz˛ edza bli´ znim czeków bez pokrycia. Prorok bowiem to nie ten, co mówi o Bogu, lecz ten, który Go wi˙ ˙ łaska to co´ dzi i czyni to, co On. I kazdy, kto go zobaczy, wie, ze s ˙ bardzo kosztownego, skoro on sam tak cz˛ esto mówi nie . Bo Bóg moze ˙ dopiero tym, którzy nie odmówi´ c nawet wiernemu apostołowi2 , a cóz chca ˛ Go zna´ c, przekr˛ ecajac ˛ prosta ˛ my´ sl Pansk ´ a ˛ i kapry´ snie obrusza˙ zapadłe Boze ˙ wyroki, jakby czekali nie na Niego, lecz jac ˛ si˛ e na juz ˙ e wynagrodzen na kolejna ˛ podwyzk˛ ´ (okupiona ˛ głodowym strajkiem) od władcy tego s ´ wiata za morderczy, a upojny trud stawiania przeszkód na równej drodze i łapania pocztowych goł˛ ebi z wie´ sciami z linii frontu. Na tym s ´ wiecie wiele rzeczy da si˛ e załatwi´ c , ale nadzieja ˛ tchnie ˙ bo szafuje nie wedle zasług, lecz wedle upodobania3 . tylko Duch Bozy, A Bogu tylko jedna rzecz na ziemi si˛ e podoba. ˙ schyla si˛ ˙ a Tak bardzo si˛ e podoba, ze e i podnosi kazd ˛ drobin˛ e4 , ˙ a kazd ˛ czastk˛ ˛ e swego stworzenia, któremu brak tego wszystkiego, co ˙ On ma w obfito´ sci. I mówi wszystkim wokół: – To moje! To nalezy do Mnie i tylko do Mnie, bo Ja jestem Pan.
2 lutego 2000

1 2 3 4

Jana 14:23-24 2 Koryntian 12:7-11 1 Koryntian 12:7-11 Jana 6:12-13,34-58

223

W IELKI - MAŁY CZŁOWIEK – O DSŁONA

+

+

+

Odsłona
˙ do najbardziej kategorycznych orzeMowa o zgorszeniu1 nalezy ˙ ˙ czen ´ S˛ edziego zywych i umarłych. Drastyczno´ sc ´ uzytych w niej obrazów miała bowiem efektywnie konkurowa´ c z odwiecznymi klipami gwałtu i przemocy, za których posiadanie ludzie ch˛ etnie oddaja ˛ swój czas i pieniadze. ˛ Niewiele złego wynika z folgowania nami˛ etno´ sciom, które chciwymi oczami s ´ ledza ˛ doniesienia o krwawych jatkach i gwałtach na nieletnich, podsumowujac ˛ dalekie od ich trzewi obrazy cudzych udr˛ ek ˙ nic dobrego. wyrazami s ´ wi˛ etego oburzenia. Niewiele złego, ale tez Para uchodzi w gwizdek, a koła ani drgna. ˛ Nawet najpotworniejszy obraz okaleczenia ciała nie jest bowiem zdolny upomnie´ c si˛ e w ludz˙ kiej duszy o odrobin˛ e wyrozumiało´ sci dla godnych jej bli´ znich, a cóz dopiero mówi´ c o tym szerokim, królewskim wylewie anielskiej dobroci, przyzwoito´ sci i powabu, który bywa udziałem st˛ esknionych za Zbawca ˛s ´ wi˛ etych. ˙ ˙ ˙ Bóg jest dawca ˛ – cichym, pot˛ eznym i niezmozonym, a kazdy jego ˙ dar w r˛ ekach wiernego objawia innym jego zarliwo´ sc ´ i szczodro´ sc ´. ˙ jego zyczenia ˙ Bóg nie jest moralista, ˛ a to znaczy, ze nie maja ˛ wiele wspólnego z oczekiwaniami tych wszystkich, którzy chcieliby – jak Jan wówczas2 – aby bli´ zni dorównali ich zapałowi, uczciwo´ sci, erudycji, poj˛ etno´ sci – aby byli przynajmniej (!) tacy jak oni. Bóg nie tłumaczy si˛ e i nie ociaga; ˛ zawsze wychodzi naprzeciw, bo ˙ spełchce zawrze c ´ z człowiekiem znajomo s ´c ´ – nie dlatego, ze
1 Mateusza 5:20-48 2 Marka 9:38

224

J EZUS POSZUKIWANY

Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy

˙ nie spełnił zad˙ nił on jakie´ s jego wymagania, ale wła´ snie dlatego, ze nego. Przyzwyczajonym do bałwochwalstwa uczniom nie przyszło jesz˙ swa ˙ sc cze do głowy, ze ˛ zalezno´ ´ od Ojca w niebie mogliby zademon1 ˙ domagajac strowa´ c pro´ sciej i skuteczniej, niz ˛ si˛ e od innych uległo´ sci wyłacznie ˛ na podstawie zewn˛ etrznych atrybutów darowanej im władzy. To wła´ snie uzyskaniu upragnionej przez Jezusa wiarygodno´ sci ˙ c ostrzezenie ˙ s ´ wiadków jego udr˛ ek miało posłuzy´ przed zastawianiem pułapek i przeszkód na drodze najmniejszych. ˙ sami sa Uczniowie musieli nie zdawa´ c sobie sprawy z tego, ze ˛ w´ sród tych ostatnich , którym Mistrz wyjednywał łask˛ e u Ojca i ułatwił wej´ scie do Królestwa, zniósłszy zakon przykazan ´ 2 . Chcieli, aby ˙ tylko do nich i zeby ˙ Mesjasz nalezał ich własna wielko´ sc ´ mierzona ˙ adali, była miara, ˛ jakiej poz ˛ a nie jaka ˛ mieli pokocha´ c. Janowe s ´ wiadectwo prawdy zadało kłam jego własnej duszy, cho´ cby w mistrzowskim obrazie rozmowy Nauczyciela z uzdrowionym przezen ´ s ´ lepcem3 . Gdyby ten starzec, spisujac ˛ swa ˛ relacj˛ e, przyznawał sobie wówczas te prawa, na jakie chciwie powoływał si˛ e wraz z uczniami w okolicach Kafarnaum, nie dałby doj´ sc ´ do głosu prawu łaski, które ufno´ scia ˛ wskazuje na swego dobroczync˛ ´ e. Nawet Jezus nie obruszył si˛ e na owego szczodrze obdarowanego wzrokiem człowieka, który rzekł do Niego: ˙ to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzy´ – Któz c?4 – Kim jest ten Syn Człowieczy, o którym mówisz? ˙ Na to pytanie uczniowie mieli odpowiada´ c maluczkim swym zyciem do konca ´ własnych dni, bo prawem dzieci jest zna´ c Ojca i prosi´ c Go o to, co przystoi przyszłym, usynowionym przezen ´ współdziedzicom, a nie wyłudza´ c oden ´ zadatki na poczet ich własnej chwały jak ˙ oszcz˛ starszy brat, który kłuł Ojca w oczy tym, ze edził Mu wydatków
1 Jana 16:24 2 Efezjan 2:14-17 3 Jana 9:35-41 4 Jana 9:36

225

które i bez tej posługi dobrze wiedza. r˛ ece si˛ egaja ˛ po cudza ˛ własno´ sc ´ . bo o Bogu. chwieja ˛ si˛ e na nogach i których oczy. skazujac ˛ na banicj˛ e ˙ i zapomnienie kazdy niedoskonały i nieczysty poryw ludzkiej woli. ˛ ze sc ´ okrywa i leczy. ˛ nieledwie ˙ miło´ bazarowa ˛ plotka ˛ w ustach niepami˛ etajacych.MAŁY CZŁOWIEK – O DSŁONA na zbroj˛ e wyzutej z siebie wiary1 . pustej i wyniosłej nauki. a nie ducha fałszu. ˙ tych własnor˛ nieusprawiedliwiajacych ˛ wszakze ecznie popełnionych6 . ˛ z tym – ze nie sta´ c je na bilety do raju stemplowane przez automaty łaski. trzeba zgłupie´ c5 . ze ´ piesza ˛ do złego. ˙ i chłoszcze dzieci. którego niezbyt 1 Łukasza 15:29-30 2 Jana 10:17-18 3 Łukasza 15:12-21 4 Mateusza 25:41-45 5 1 Koryntian 3:18-20 6 Izajasza 5:18-23 226 J EZUS POSZUKIWANY . ze snie w obecno´ sci Czystego ujawniały si˛ e nieczysto´ sci jego podopiecznych – była to reguła zbawienna dla wszystkich znalezionych przezen. zdajac ˛ sobie juz e z tego. Sta´ c je jednak na odprawienie spod swych domostw nieproszonych ˙ a go´ sci. trzeba zej´ sc ´ na ziemi˛ e i lepiej przyjrze´ c si˛ e Synowi Człowieczemu. którzy do Chrystusowej posługi maja ˛ zbyt ci˛ ezk ˛ r˛ ek˛ e. ˙ ace a pozostawia odrazaj ˛ dla najmniejszych. a zeby by´ c wyniesionym. ´ uwolnionych i oczyszczonych małych istnien. a oczy wypatruja ˛ chciwie niegodziwo´ sci bli´ znich. Dzisiaj doniesienia o nieprawo´ sci s ´ wiata zast˛ epuja ˛ sprawiedliwo´ sc ´. szukaja ˛ kielicha. ´ którym za jego sprawa ˛ i moca ˛ odechciało ˙ ich nogi s si˛ e pot˛ epia´ c bli´ znich za to. która ˛ za tajemnym poruczeniem 2 3 Wszechmogacego ˛ przywdział młodszy . zamiast przysługujacego ˛ posłancom ´ dobrych wie´ sci kubka wody. ˙ Zadza ˛ władzy i uznania musiała jednak by´ c osadzona ˛ przez Ducha prawdy. a ewangelia stała si˛ e niesprawdzona ˛ i watpliw ˛ a ˛ pogłoska. który moralizuje.W IELKI . ze ˙ aby zmadrze´ ˛ c. Wymow˛ e owych blu´ znierstw ujawniali i napi˛ etnowali pó´ zniej ˙ doskonale spraw˛ ˙ wszyscy apostołowie. a nie obnaza ˛ ˙ duzo ˙ im brakuje do sprawiedliwo´ ˙ a w zwiazku ˙ ze sci Bozej. której jedyna ˛ tre´ scia ˛ jest ponizanie ludzkiej kondycji przebranej w pokutna ˛ szat˛ e bezcielesnej złudy4 . Nie było bo˙ to wła´ wiem bynajmniej przypadkiem. zimne tchnienie senten˙ cjonalnej.

Nie. obłud˛ e. ˛ ze ˛ tego. co Jemu nie słuzy? oczy widzace ˛ przeniewierstwa. Chrze´ scijanin nie moze stu powiedzie´ c: – Nie chce mi si˛ e. a oczy do patrzenia. c. ze ˛ dlatego powiedział takze. pustych deklaracji i frazesów o miłos ´ ci ogarniajacej ˛ wstr˛ etne dla oczu bydl˛ eta? ˙ nie mie´ ˙ Moze. a nie kr˛ epujace ˛ innych s ´ wiadectwo wspartej Ojcowskim Duchem wiary. dajmy na to. którzy słusznie powatpiewaj ˛ a. co według ich rozw´ scieczonych jadem suflerów winny robi´ c. sta´ c si˛ e dlan ´ sidłem i pułapka ˛ na drodze? ˙ moga. To nie w jego stylu. bo usunie mu si˛ e grunt spod nóg. 16:1-9. . programów odnowy. ˙ po proDzisiaj niech˛ ec ´ stała si˛ e grzechem. . A na czym stoi? ˙ nie Na Chrystusie. prorokowi moga ˛ przeszkadza´ c własne oczy. ˛ czy Apostoł mógł kadzi´ c swym umiłowanym i łatwowiernym Galacjanom za zło˙ a zon ˛ mu uprzednio ofiar˛ e z ich najlepszych ch˛ eci2 . Czy Bóg moze mie´ c ochoty na piecz˛ etowanie ko´ scielnych szkieletów. 18:22 227 . tak jak nie było i nie jest w stylu Sprawiedliwego robienie wody z mózgów ludziom i tak ostatecznie otumanio˙ ich oczy nie widza nych strachem przed my´ sla. sprzedajno´ sc ´ . ˛ lepiej pono´ c si˛ e gada w miłej i swobodnej bad´ ˛ z pogrzebowo-podniosłej (namaszczonej ) atmosferze. ˙ A czy Czy moze c ochoty na co´ s. jak uj´ sc ´ przed zagłada ˛ i jeszcze nie´ zle zarobi´ c3 za zbawienne. Moze ˛ plwocin i ma´ sci Panskich. ˙ ze ˙ lepiej je wyłupi´ Pan uznał. co powinny widzie´ c. za sprawa tez˛ e o chorobie Pawłowych oczu. teologicznych traktatów. dzi˛ ekuj˛ e. 1 Apokalipsa 3:17-18 2 Galacjan 4:15-16 3 Łukasza 14:12-14. A je´ sli Panu si˛ e co´ s nie podoba?. Co niektórym z nich lepiej b˛ edzie porzuci´ c niezbyt królewska ˛ hipo˙ wówczas. a nogi i r˛ ece nie robia ˛ tego. Nie mam na to ochoty. r˛ ece do brania i dawania. ˙ Tylko ze głowa nie jest do my´ slenia o czubku własnego nosa.Prawo weta i par˛ e innych obywatelskich przywilejów Stwórcy pr˛ edkie nadej´ scie zwiastuja. Nogi sa ˛ do chodzenia. pustosłowie moga ˛ przeszkadza´ c ich wła´ scicielowi – czy. zamiast wciaga´ ˛ c we własna ˛ bezwstydna ˛ obłud˛ e tych. lecz o tym. ˙ odmówi´ Nie moze c. ´ sami przejrza ˛1 .

a nie lubia ˛ ani przydługich czy zbyt wzniosłych kazan. jest obce.˙ pój´ ˙ nie sa niz sc ´ do piekła za wmawianie innym. Lepiej wyłupi´ c takie oko. ´ winni wi˛ ec przede wszystkim zorientowa´ c si˛ e. bo tkwi w głowie. ze ˛ kochani. wraze ´ a z nim kłopotliwe dla jej nieczystego sumienia bogactwo mi˙ łosierdzia Bozego nad przemijajacym ˛ s ´ wiatem. bo nazywaja ˛ rzeczy po imieniu. A niewiara to bad´ ˛ z co ˙ prosty chirurgiczny bad´ ˛ z o wiele wi˛ ekszy grzech przeciwko Bogu niz ˙ w proch si˛ zabieg na ciele. które i tak przeciez e obróci. Ci. którzy wyznaczaja ˛ ramy cudzych poczynan. ´ a nie kij i marchewk˛ e– i którym nie wszystko. jakie ramy Bóg wyznaczył im samym i czy nieopatrznie nie pomogli Mu w podj˛ eciu brzemiennych w skutki postanowien ´ okupionych nie całkiem niewinna ˛ krwia. ˛ Bo pro´ sba staje ˙ si˛ e zbawiennym rozkazem tylko w ustach m˛ ezów i niewiast miłosierdzia. lubia ˛ proste pytania i proste odpowiedzi. której szkodzi nadmiar ˙ n. którzy w r˛ ekach trzymaja ˛ miecz Panski. ´ ani kosztownych układów i poufało´ sci kredytowanych przez osiłków i krzykaczy łaski . . co ludzkie.

zatrwozonego zaledwie o własna ˛ posad˛ e j˛ eku. Wizyty konczyły ´ si˛ e o dwudziestej drugiej. zeby przywykna´ ˛c do obrazków dnia codziennego. ˛ a w przymglonych oczach mała ˛ nadziej˛ e na wytchnienie po dniu. ze slenie ogiernia . dla których sam widok podchmielonej portierki czy p˛ ekatej teczki celnika schodzacego ˛ trapem ze statku woła w wielu niezbyt madrze ˛ dobranych słowach o pomst˛ e do nieba. Spo´ sród bardziej rzucajacych ˛ si˛ e w oczy uderzał zwłaszcza ten. ale przynajmniej jednej ˙ si˛ z dozorczyn ´ o tej porze oficjalny ton głosu znizał e jedynie do po˙ ufnego. cho´ c nie zawsze szczodrzej obdarowanych wdzi˛ ekiem. cór Koryntu . Ich niepewny. zagubiony u´ smiech tylko dewocja osadziłaby ˛ ˙ ˙ jako lubiezny – był w nim zaledwie cien ´ owej rozneglizowanej i nie- M 1 Rzymian 2:11-29 .´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S ˙ do´ ˙ ieszkałem juz sc ´ długo w portowym hotelu. Miały zapewne w ustach jedynie smak niezbyt drogiego wermutu. musujacego ˛ szampana albo wódki z pepsi-cola. zanim jej oczy nie przymkn˛ eły si˛ e na kolejny przemyt towaru . od którego pochodziło niezbyt wytworne miano kwatery dla robotników spoza miasta. j˛ ezykowym wyuzdaniem moralistów1 . o którym wolały zapomnie´ c. nie grzeszy przynajmniej owym bezpłodnym. nawet je´ sli odrobin˛ e nieprzyzwoite. Towar nie był zbyt drogi – mało kogo było tam sta´ c na zawodowe prostytutki stajace ˛ zwykle w okolicach portowych barów i restauracji – przyprowadzanym przez dokerów kobietom zazwyczaj brakowało wi˛ ec tupetu bardziej ceniacych ˛ swe ciała. ˙ Nawet nieuwaznym go´ sciom moich kolegów nie przedstawiało tru˙ okre´ du uzmysłowienie sobie.

Oddawały si˛ e za darmo. ˛ nawet je´ sli zapo˙ robotnik akordowy inaczej wyglada minały. dobrze o tym wiedzac. ˛ Spo˙ oni tkałem pó´ zniej wielu ludzi. ˙ Trzej młodzi m˛ ezczy´ zni mieszkajacy ˛ w pokoju naprzeciw sanitariatów mieli wła´ snie co´ s z owej dziarskiej. która pewnego razu zastała mnie pod prysznicem. Pili takze sc ´ systematycznie. ale tym. W kobiecie.´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S ˙ szkodliwej kpiny naleznej wszystkim ludziom na tej ziemi. rozpoznałem wła´ snie narzeczona ˛ jednego z nich. ze e do gardłowych. jakby słabo´ sci kobiet były dla nich samych jedynie odwiecznym usprawiedliwieniem2 pozwalajacym ˛ ich nami˛ etnemu łgarstwu na opasłe. ale bez wi˛ ekszego wysiłku godzili libacje z robota. rzadko skapiono ˛ wstydliwych odruchów lito´ sci podtyka1 jacej ˛ pod nos kawałek chleba . a inaczej rano. stajac ˛ si˛ e łatwym obiektem m˛ eskich szyderstw i brutalno´ sci. Tylko najwstr˛ etniejsze typy – a nie było ich ani mniej. które spodlały we własnych oczach i półprzytomnie błakały ˛ si˛ e tygodniami od jednego do drugiego pokoju. którzy bardziej ostentacyjnie niz i z o wiele bardziej wzniosłych we własnym odczuciu pobudek ob˙ nosili si˛ e ze swym zyciowym uporzadkowaniem ˛ i problematyczna ˛ ˙ tylko dla nielicznych oczu godno´ scia. ˛ Nawet jednak spo´ sród pozyczajacych ˛ ode mnie pieniadze ˛ wolałem tych. ze ˛ wieczorem. Niektóre z nich wypadały z roli. dla których frywolno´ sc ´ i bezwstyd nie maja ˛ swych odpowiedników w niebie. W m˛ eskim hotelu nie 1 Ezechiela 16:49-50 2 Ezechiela 16:51-52 230 J EZUS POSZUKIWANY . dobrze upozorowanej arogancji. której nie znalazłem u moich rozchełstanych i cz˛ esto nazbyt wylewnych kolegów z pracy uparcie zapraszajacych ˛ mnie na kieliszek. ani wi˛ e˙ gdziekolwiek indziej – gł˛ ˙ cej niz eboko urazała nawet najskromniejsza my´ sl o odpowiedzialno´ sci za te splugawione ich własnym sa˛ dem wywłoki. ˙ do´ Byli obowiazkowi ˛ i dobrze zorganizowani. t˛ egie wyroki nad niesprawiedliwo´ scia ˛ i korupcja ˛ wi˛ ekszych od siebie ludzi znienawidzonej przez nich na wyrost władzy. którzy nie starali si˛ e– ˙ ˙ ich sprawa zalicza si˛ jak ci ostatni – o wrazenie.

Skwapliwie wprawdzie zach˛ eta ˛ do tej ekstrawagancji niz potwierdziłem niestosowno´ sc ´ jej zachowania wobec nieco wstrza´ ˛sni˛ etego. ale nie na tyle. W kazdym razie ˙ niechybnie zmomoja łagodna perswazja majaca ˛ uprzytomni´ c jej. ze ˙ jej r˛ onie´ smielenie nie zatrzymało tez eki. w sama ˛ por˛ e. ze e po prostu przytuli´ c. 231 . Była co prawda podchmielona. Totez ˙ zaskoczyło mnie zaledwie to. ze ˙ kobezwstyd niz bieta podeszła do mnie. lecz wdzi˛ ecznego mi za trze´ zwo´ sc ´ i rozsadek ˛ s ´ wiadka. stajac ˛ tym samym wprost pod strumieniem wody.Deszcz pada na nasza ˛ miło´ sc ´ ˙ przewidziano nadwyzek luksusów i tylko w nielicznych kabinach ˙ o tym. ale ˙ po prostu zadnych s ´ wi˛ etych nami˛ etno´ sci pi˛ etnujacych ˛ zawsze raczej ˙ bezhołowie. o jakich nie s ´ niło si˛ e ma˛ drym i roztropnym. ˙ chce si˛ ˙ Zanosiło si˛ e na to. Lekkie si˛ e rozsadnego ˛ przypuszczenia. która ˛ dotkn˛ eła mojego ramienia. który za chwil˛ e wpadł do ła´ zni w poszukiwaniu niezbyt trze´ zwej za swo˙ ˙ mie´ ja ˛ sprawa ˛ wybranki. wyprowadziłem ja ˛ z kabiny – jak si˛ e okazało. czy powinnam. nie mówiac ˛ juz ˙ kazdy z dwóch natrysków na pi˛ etrze oddzielony był od cz˛ es ´ ci z umywalkami tylko z jednej strony. nawet je´ sli w takiej chwili nie pomy´ slał o bardziej ˙ ustronnym miejscu. Ale m˛ ezczyzna w mojej sytuacji nie moze c czystego sumienia. nie odniosła skutku i pomimo moich zbyt taktownych usiłowan ´ udało jej si˛ e jedna ˛ r˛ eka ˛ obja´ ˛c mnie wpół. nie majac ˛ ochoty na komplikacje. czy prysznic nie był dla niej wi˛ eksza ˛ ˙ moje ciało. czy to wypada – straciły dla niej znaczenie na widok niezbyt skr˛ epowanego jej obecno´ scia ˛ ciała ˙ obcego m˛ ezczyzny. jakby słowa – czy mog˛ e. ze czy sobie sukienk˛ e. Dopiero wówczas. bym mógł pozby´ c ˙ nie pomyliła kierunków. Do dzisiaj nie mam pewno´ sci. Nikt nie narzekał – widok m˛ eskiej nago´ sci nie wzbudzał nie tylko posadze ˛ n ´ o ekshibicjonizm (mało kto znał znaczenie tego słowa). ze ˙ ust˛ epów drzwi dawały si˛ e jako´ s domkna´ ˛c. gdzie sa ˛ mozliwe rzeczy.

ze ˛ postawa ˛ uczestnicz˛ e w ja˙ kiej´ s niesłychanej perwersji owocujacej ˛ w moim własnym zyciu je˙ dynie pot˛ egujacym ˛ si˛ e i potworniejacym ˛ strachem przed ponizeniem i upadkiem. wewn˛ etrznej pustki i martwoty skazanej na sama ˛ siebie. gdzie wyrokuje si˛ e zawsze na rzecz winowajców. Stara˙ szlachetłem si˛ e by´ c przynajmniej szlachetny.´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S Ja oczywi´ scie pomy´ slałem. zadajac ˛ sobie tylko jedno tak rzadko zadawane pytanie: – Kim jest ten mistrz? Czy on mnie zna? Odpowiedzi przychodziły coraz pr˛ edzej. Rozsadek ˛ był w moich oczach najoczywistszym przeciwstawieniem szlachetno´ sci. ze ˙ t˛ ega mojego nieznajomego na niewielu robi wielkie wrazenie. p˛ ekni˛ ecia. które jawnie bad´ ˛ z skrycie podziwiałem. je´ sli trafia ˛ tam ˙ jakim´ s cudem. ze sc ´ byłaby lepsza w oczach mojego małego s˛ edziego od prze´ switów z ´ le skrojonego. s ´ wiadczacego ˛ o moich kombina˙ cjach i unikach. My´ slałem nieraz pó´ zniej o takim miejscu. zapijanej tanim winem w obawie przed odrzuceniem. jak si˛ e zachowa´ c. sadz ˛ ac ˛ za innymi. w miar˛ e jak doro´ slałem. gdzie nie ma zadnej granicy mi˛ edzy czynem a słowem. Tyle razy nie wiedziałem. 232 J EZUS POSZUKIWANY . Nie udawała mi si˛ e zadna wirtuozeria ani prawdziwe mistrzostwo. ˙ gdzie nie ma zadnej utajonej grozy. Nie miałem tyle sił co inni. oparcia. szczeliny. które staje si˛ e faktem podobnym uszkodzonej przez rafy krypie bez sternika. szytego nie na moja ˛ miar˛ e i podartego ubioru. bo jedyna ˛ dost˛ epna ˛ mi jego miara ˛ było wyrachowanie i nieskromno´ sc ´ rynku wszechobecnych usług dla ludnos ´ ci. ´ ˙ tak niesprecyzowana a wbrew poczuciu. ˙ ponie doczekujac ˛ si˛ e głosu potwierdzajacego ˛ niejasne przeczucie. iz ˙ faktyczna moja nago´ gotów byłem sadzi´ ˛ c. ze no´ sc ´ cechuje si˛ e wła´ snie gotowo´ scia ˛ obrony szczytnych przekonan. ˙ ˙ bo kazdy sad ˛ bije jakby ze z ´ ródła wszelkiej tozsamo´ sci i wiedzy o niej. tak cz˛ e˙ sto wstydziłem si˛ e z powodu z ´ le skrywanej blagi czy przechwałki. szukajac ˛ w goraczkowym ˛ po´ spiechu jakiego´ s wzoru. tak bezlito´ snie zdany na pozory – my´ slałem. Człowiek nie powinien by´ c tak zaskakiwany.

z trudem uzyskiwałem zaledwie mglista ˛s ´ wiadomo´ sc ´ nagich (czyli według mnie nieprzyzwoitych . co znałem: rodzin˛ e.Deszcz pada na nasza ˛ miło´ sc ´ Kiedy starałem si˛ e w chwilach trwogi uporzadkowa´ ˛ c własne my´ sli. ˙ by´ Czy kto´ s. poniewaz e si˛ e. Nie mam nic na swoja ˛ obron˛ e wobec tych. Czy ja je mam. ˛ ˙ sa ˙ c komu´ ˙ za doze ˛ słabi. ale jest ich duzo. ze s spojrzy na mnie ˙ gorzej niz ja sam na siebie. Kto za to płaci? Kto mi za to płaci – za te nic nie˙ znaczace ˛ dla innych akty woli. u´ spionego człowieczenstwa. studia. a sam przeciez slił – tego nie ˙ wymy´ sliłby zaden człowiek przy zdrowych zmysłach. ale ja to zro˙ nigdy bym tego nie wymy´ biłem. ˛ A skoro nie wiedza. to nie ma dla mnie nadziei. porzuci´ c wszystko. skoro nawet spod moich drzwi ludzie odchodza ˛ jakby bez brzemion? Czy to słuszna obawa? Słuszna. Je´ sli Boga nie ma. kiedy kto´ s ˙ adzami w najbardziej zeszpeconych z ˛ istnieniach dopatruje si˛ e ˙ znaków niemego. którzy chodzili po ziemi. kogo spojrzenia si˛ e obawiam. znajomych? Gdzie jest ta siła? Czego´ s chyba nie zrozumiałem – czy ˙ mozna zrozumie´ c co´ s. których czyny i słowa ˙ bardzo duzo. sa ˛ słabsi. ˛ co ja wiem? Ja przeciez s wiem! ˙ to takiego kazało mi pewnego dnia wyjecha´ Cóz c. je´ sli moim s˛ edzia ˛ byłby ktokolwiek z tych. dlaczego to zrobiłem. które uwazam do tego za swoja ˛ ˙ to za s s ´ wi˛ eta ˛ powinno´ sc ´ ? Cóz ´ wi˛ eto´ sc ´ – to jaki´ s obł˛ ed paso˙ zytuj acy ˛ na resztkach moich sił! Dostrzegam i doceniam dobre ˙ ˙ boj˛ ˙ kto´ strony kazdej rzeczy. Kto jest Bogiem – czy ja Go znam? 233 . to czy moga ˛ zagraza´ s. czego si˛ e nie zrobiło? Nie. co zrobiłem bez najmniejszego wahania. to jestem szalony. my´ sli o przyszło´ sci. bo je´ sli kto´ s mi nie powie. tylko o tym nie wiedza. ˙ Oni nie sa zbadałem – sa ˛ małe. ˛ silniejsi. moze c mniejszy ode mnie. wstydliwych) faktów: ˙ – Broni˛ e innych – nie mozna inaczej nazwa´ c tego. ´ To za duzo kosztuje. bo nic mnie nie usprawiedliwia z tego. kto wie o tym az ˙ co´ brze? Czego oni nie wiedza.

ale nie wiem. Oni nic nie wiedza ˛ o lito´ sci. niespokojnymi pytaniami ordynatora. ze s sobie ubzdurałem? To nie jest moja wina! A czy to w ogóle jest czyjakolwiek wina. ˛ ze co´ s maja. ze e wstydza. czy jest mniej taktowny i mniej uprzejmy ode mnie?! Tyle rzeczy rozumiem i umiem obliczy´ c. co mówi i czy w ogóle jest to głos. ˛ ze edzie i ze c inaczej. czy mam jakakolwiek ˛ szans˛ e na odnalezienie tego sprawcy domniemanego przest˛ epstwa przeciwko normom i obyczajom? Czy popełniłem jaki´ s ˙ bład. tych pełnych troski i ubo˙ co´ lewania spojrzen ´ moich bliskich mówiacych ˛ mi. Nie wiedzie´ c. zon˛ Nie jestem chory. zupełnie mi si˛ e ˙ to nie u´ smiecha. zeby si˛ e przekona´ c. panie Pawle?).´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S ˙ spotka´ Czy Boga mozna c i nie wiedzie´ c o tym? Czy On si˛ e nigdy nie przedstawia. ˛ pilnu- 234 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ wiedzac. lekarzy? mam prosi´ c? T˛ e kobiet˛ e w poradni. Czy to ja jestem winien tego całego zamieszania wokół mnie. Sadz ˛ a. tylko czasem dusi mnie jaka´ s zmora – to oni sa ˛ chorzy z tymi swoimi dobrodusznymi banialukami. Nie wiem tego! Dokładnie tego. dla którego miałbym si˛ e wstydzi´ c tego. ˛ ale dla mnie nie maja ˛ nic. które rozsypuja ˛ si˛ e jak zabawki. ksi˛ edza. Nie umiem cofa´ c czasu. ´ Jestem głupcem – kogo ˙ e. Ja co´ s wiem! Nie mog˛ e po˙ nic nie wiem. ˙ Zapisałem si˛ e na oddział. co zrobiłem – ˙ inni mnie si˛ wystarczy. e by´ c m˛ edrcem – to zbyt ˙ ucia ˛zliwe i nie na moja ˛ pusta ˛ kieszen. kim jestem i kto mnie obliczył. czy wezma ˛ mnie ˙ tak b˛ ˙ nie moze ˙ by´ za obłakanego. czyj to głos. a ja nie wiem. a jaki´ s dziwny głos mówi czasem do mnie. Operuja ˛ poj˛ eciem normy klinicznej i stosuja ˛ je. gdy lepiej im si˛ e przyjrze´ c. z tymi idiotycznymi. Czy dlatego tylko miałbym zapa´ sc ´ si˛ e pod ziemi˛ e? Nie wiem. ze ˙ nie jestem i nie chc˛ chc˛ e wiedzie´ c duzo. ˛ którego załuj˛ e. co to ma barek w gabinecie (Jak si˛ e pan dzisiaj czuje? Czy co´ s panu ˙ dolega. czy chciałbym wróci´ c? Nie. ale nie widz˛ e waznego powodu. ˛ Po prostu patrz˛ e i widz˛ e. Ale nie jestem Sokratesem. jak chca.

które wiedziały lepiej niz e co´ s wielkiego i pi˛ eknego. zepsute. jest krzywe. a nie lekarze! A pacjenci to ofiary zap˛ edzo˙ komunałami bogatej w pół´ ne pod ich noze srodki cywilizacji s ´ mierci. likwidujac ˛ organy czuciowe i komórki odpowiedzialne w ich oczach za chaos duszy. ze ˙ stało si˛ twarzy. zaliczajac ˛ własne nieuzyteczne słowa na jego czyste ˙ konto. dziwna i niezrozumiała dla mnie czyja´ s rado´ sc ´ . który ˙ jakiekolwiek słowa. co najcenniejsze na drodze – ten ˙ szeroki. Kiedy otworzyły mi si˛ e oczy. ˛ my´ sli i uczu´ c. i bardzo dziwnego. o którym powiedziano tyle ˙ niedorzeczno´ sci. W moich r˛ ekach i oczach wszystko próchnieje. niz kiedykolwiek mi si˛ e przy´ sniło. W jej mimowolnym bezwstydzie nie było wielkiego fałszu. I stało si˛ e to bez udziału ludzkich rak. ze ˙ dostałem wi˛ ˙ powiedział mi lepiej niz ecej. rozłazi si˛ e. Zdołałem tylko zapami˛ eta´ c to. Kilka ˙ ja. która na chwil˛ e wyszła z pokoju i dla której niewiele było rzeczy niewatpli˛ wie dobrych i upragnionych. Jezusowe słowa. Jakie´ s dziesi˛ ec ´ lat pó´ zniej przypomniałem sobie t˛ e kobiet˛ e. wpra- 235 . ˛ ze ludzka ˛ niegodziwo´ sc ´ osadziły ˛ wła´ snie te bezcenne. ˙ to rze´ Toz znicy. rozdwojone. pełny i pot˛ ezny gest przyzwolenia za moimi plecami. ˙ to musiał by´ Dzisiaj wiem. Szybko pojałem. obce naturalnemu s ´ wiatłu. ˙ inni wygladaj Ale skad ˛ ja to wiem? Przeciez ˛ a ˛ tak. ˙a si˛ e skarz ˛ bad´ ˛ z na których bardzo skarz ˛ si˛ e inni. aby odchylenia od normy stwierdzano u tych. bezwiednych porusze˙ e wiary na przeniach ludzi dzi˛ eki Bogu odnajdujacych ˛ wask ˛ a ˛s ´ ciezk˛ kór heroicznym dyrdymałom i bałwochwalczym zap˛ edom ludzko´ sci. U´ smierzaja ˛ i łagodza ˛ ból. którzy ˙ a. jakby o tym nie wiedzieli.Deszcz pada na nasza ˛ miło´ sc ´ jac ˛ tylko. których królewski rozmach i sił˛ e przekonywania dane mi zostało wyjawi´ c. a nawet na przekór woli tych. podobnie jak w niemych. niewiele widziałem – jaki´ s niepewny ludzki głos. którzy nie zwykli czeka´ c na wyja´ snienia. ze c On – ten.

za któ˙ a re płacono ci˛ ezk ˛ gotówka ˛ ze skarbców ziemskich kosztowno´ sci oraz ˙ zyciem zn˛ econych małym bogactwem niewolników bestii. zeby obraz Boga w Ko´ sciele był 1 Apokalipsa 13:15-17. co cenili w nim inni. co on sam zagubił i zaniedbał. ani tez ˙ Bóg Raczej przez to. 18:1-19 2 Mateusza 13:37-43 3 Apokalipsa 14:13. ze ˙ by´ moze c o wiele mniej drobiazgowy w sprawach dlan ´ pierwszej wagi. gdzie sam nie spo˙ dziewał si˛ e jej odnale´ zc ´ . cz˛ Nie sadz˛ ˛ e – je´ sli przyszłoby mi zgadywa´ c – ze esto kłopotliwe dla postronnych. aby naby´ c prawa do handlowania nadzieja ˛ utrudzonych i spragnionych1 . podobnie jak tej lekko zamroczonej. ˙ Pomy´ slałem. Psalm 50:7-23 236 J EZUS POSZUKIWANY . ˙ owo. ˙ aniołowie naprawd˛ Stwierdziłem nie bez trwogi. wiele próznych wysiłków. Stałem si˛ e jego dłuznikiem – dokładnie tak. ale pewniejszej swego ˙s niz ´ mier´ c kobiecie udało si˛ e trwale zadomowi´ c w moim podr˛ ecznym lekcjonarzu. bie cenił. ˛ a królewski rozkaz maja ˛ za co´ s mniej niz na rzecz winowajców. których kroki do bram s ´ wi˛ etego miasta poprze3 dzane sa ˛ przez ich uczynki .´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S ˙ wiajac ˛ tym w konsternacj˛ e kolejne grono niezbyt uwaznych i niezbyt pokojowo nastawionych wielbicieli Mesjasza. ze e nie b˛ eda ˛ mieli kłopotów z powiazaniem ˛ w snopy na spalenie nieubranych jak nale˙ ludzkich istnien zy ´ 2 . którzy niekiedy wysłuchuja ˛ nawet nieprzepłaconych ludzkich pró´ sb. ˙ Widziałem pó´ zniej wiele ubiorów. co on sam w so˙ przez to. Bo ludzie ci gardza ˛ Chrystusowym cia˙ owoc błagania łem i głowa. widzac ˛ mój mozół i upór upatrujacy ˛ prawdy tam. a w innych – dlan ´ bez znaczenia – mógłby si˛ e okaza´ c o wiele bar˙ urz˛ dziej nieubłagany niz ednicy skarbowi. ˙ jak zadłuzyłem si˛ e u wielu – bynajmniej nie przez to. upodobanie zyskałem w oczach Panskich ´ czym´ s ˙ wi˛ ecej (ale na pewno niczym mniej) niz wła´ snie dławiac ˛a ˛ niemoca. ˛ go˙ wesprze´ towa ˛ wszakze c si˛ e w swej nadziei na jedynym ciele wolnym od skazy. jakby bał si˛ e. ˙ Spotkałem pó´ zniej człowieka. jak niewiele trzeba. który zachn ał ˛ si˛ e niecierpliwie.

r˛ ekami i no˙ powinien wyzna´ gami uznał. jak to si˛ e skonczy ´ – to akurat wiedzia˙ ˙ łem az za dobrze. co si˛ e rusza. Bo kłamcom i oszczercom szczodrej r˛ eki Wszechmogacego ˛ dogadza bodaj tylko ubiór. Jakby ich własna ˛ nago´ sc ´ Bóg Ojciec oszacował zbyt pochopnie. co im przykazano. ze c swój bład. a powołane dzi˛ eki ˙ ˙ Niemu do zycia znaki oraz zywe przepowiednie pi˛ ekna i mocy odrodzonego ciała. odrobin˛ e niepraktycznych s ´ wi˛ eto´ sci. wspaniałomy´ slnym i do granic przyzwoito´ sci nad˛ etym obroncom ´ ludzkich. Jakby powody rado´ sci. znamiona nago´ sci na tej ziemi miały by´ c z woli jego Mocodawcy przysłoni˛ ete gradem wszechwiedzacych ˛ i zimnych kamieni – tymi pocałunkami s ´ mierci. Nie zastanawiałem si˛ e nigdy. a Synowi powierzył rol˛ e niewybrednego s ´ wintucha i pod ich s ´ wi˛ etymi oczami. o wiele lepiej niz ci. dla których sprzeciw kłamstwu woła o pomst˛ e do nieba w zawoalowanych szyderstwach i kpinach agregatów łaski zasilanych olejem wprost z otchłani. uroczego bałaganiarstwa. za który moga ˛ zapłaci´ c sami – bynajmniej nie ten. Wystarczy nada´ c mu zr˛ ecznie troch˛ e bardziej ludzki kształt – troch˛ e ozdób. którzy strasza ˛ piekłem i pot˛ e- 237 . stajni albo przy warsztacie na wyzbyte z ich nami˛ etno´ sci. ˛ oddajac ˛ sprawiedliwo´ sc ´ rezolutnym. wystudiowanej nonszalancji i błogosławienstw ´ dla wszystkiego. troszk˛ e subtelnej ironii dla pozbawionych wyobra´ zni i polotu nieo´ swieconych – a w proch rozsypuje si˛ e mozół s ´ wi˛ etych Panskich ´ i wkracza mdły. słodkawy odór truchła zgarniajacego ˛ za plecami natchnionych kolejna ˛ pul˛ e ku uciesze szulerów grajacych ˛ znaczonymi kartami losu. troch˛ e nacisku w czułym dla duszy miejscu nalezy e. który mogliby dosta´ c. luk˙ mi si˛ susów. ˙ ˙ Aby ci ludzie w zadnym z zakatków ˛ opróznionej. bezsilno´ sci. wymiecionej i przyozdobionej izby nie natkn˛ eli si˛ e przypadkiem w kruchcie. robiac ˛ to. jaki objawił Jezus Chrystus. cho´ c nieuchwytne dla chciwych oczu. l˛ eku. a zwłaszcza niewie´ scich praw. smutku. wzburzenia i gniewu Sługi Panskiego ´ – owe jedyne rzeczywiste.Deszcz pada na nasza ˛ miło´ sc ´ akurat odwrotny od tego.

wierny materii i rzemie´ slnikowi. zawsze ten sam. tonem. narz˛ prawdy jak mapa od podrózy.´C ´ I OBJAWIENIE M ADRO ˛ S pieniem wiecznym. Przyrzad ˛ ten ma jedna ˛ zalet˛ e: jest dokładny. co widziałem i słyszałem. 1 maja 2000 1 Łukasza 18:1-8 2 2 Tymoteusza 2:19 238 J EZUS POSZUKIWANY . jak na ziemi. t˛ e. ˛ wiedzac ˛ jedno: ze to zachowa´ c. niekoniecznie dlatego. a d´ zwi˛ ek z niego czysty. ˛ która na ziemi sama jakim´ s cudem ustrzegła si˛ e słów i obietnic bez pokrycia. ze pada. je´ sli nie opowiem o tym. gdy przyjdzie?1 Bo tylko wiary nie da si˛ e podrobi´ c i zdławi´ c ani uja´ ˛c czci i godno´ sci ˙ aby zy´ ˙ c i zycie ˙ tym. ale ˙ głos wybrzmi nuta. Nie wiedziałem tylko. Ten ton jest jak d´ zwi˛ ek kamertonu. przy której si˛ e trze´ zwieje. trzeba mie´ c naprawd˛ e dobre układy i zna´ c odpowiednia ˛ Osob˛ e– t˛ e jedyna. chociaz slnych wide˙ łek prózno by stara´ c si˛ e o aplauz tak w niebie. czy Ojciec b˛ edzie ze mnie cho´ c troch˛ e dumny. nikomu dzi´ s nie przeszkadza absolut . ze ˛ słuch absolutny – to gruba przesada. a jeszcze rzadziej słuchacze. edzie od r˛ eki ˙ is ´ mier´ c od zycia. ˛ ˙ maja Mówi si˛ e o nich. który rzadko pojawia si˛ e na ziemi i którego nie sposób podrobi´ c i powieli´ c w tysiacach ˛ bezdusznych egzemplarzy tak dalekich od ˙ kopia od oryginału. Kapeli jest do´ sc ´ sporo. chyba ze ˛ która ˛ wszyscy dawno zapomnieli. cho´ cby tym dziwnym pytaniem M˛ edrca z Nazaretu koncz ´ acym ˛ jedna ˛ z przypowie´ sci słowami: Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiar˛ e na ziemi. ale Wszechmogacy ˛ zna dobrze2 tylko jedna ˛ ˙ na łeb z nich. co na nia ˛ wskazuja. T˛ e jedna ˛ nut˛ e niektórzy potrafia ˛ przywoła´ c bez owego przyrzadu. o którym rzadko my´ sla ˛ wyko˙ bez tych zmy´ nawcy.

.

Powiniene´ s był wi˛ ec da´ c pieniadze ˛ moje bankierom. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza si˛ e z nimi. Ewangelia Mateusza 25:14-30 . tam b˛ edzie płacz i zgrzytanie z˛ ebów. a ja po powrocie odebrałbym. co małe. oto masz. ˛ rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałe´ s. który wział ˛ dwa talenty. który ma dziesi˛ ec ´ talentów. który wział ˛ dwa. przyniósł dalsze pi˛ ec ´ talentów i rzekł: Panie! Pi˛ ec ´ talentów mi powierzyłe´ s. który odjez ˛ przywołał swoje sługi i przekazał im swój majatek. kaz sci. i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie. kto nie ma. Rzekł mu pan jego: Dobrze. z e. co ma. ˙ demu według jego zdolno´ a trzeciemu jeden. ˙ demu bowiem. ˙e z ˙ n˛ A odpowiadajac. Potem przystapił ˛ ten. zaraz poszedł. ˛ I dał jednemu pi˛ ec ´ talentów.˙ dz ˙ ajac. odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. byłe´ s wierny. i zbieram. Oto dalsze pi˛ ec ´ talentów zyskałem. i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłe´ s. obracał nimi i zyskał dalsze pi˛ ec ´ . gdzie´ s nie rozsypywał. Wreszcie przystapił ˛ i ten. i odjechał. A nieuz e wrzu´ ccie w ciemno´ sci zewn˛ etrzne. sługo dobry i wierny! Nad tym. Podobnie i ten. byłe´ s wierny. I przystapiwszy ˛ ten. z s nie siał. który wział ˛ jeden. a temu. We´ zcie przeto od niego ten talent i dajcie temu. ˙ e´ ˙e z ˙ niesz. gdzie nie siałem. który wział ˛ jeden talent. co małe. b˛ Kaz edzie dane i obfitowa´ c b˛ edzie. ˙ ytecznego sług˛ zostanie zabrane i to. z zyskiem. wiele ci powierz˛ e. co moje. odszedł. zyskał dalsze dwa. wykopał dół w ziemi i ukrył pieniadze ˛ pana swego. Bojac ˛ si˛ e tedy. który wział ˛ pi˛ ec ´ talentów. Rzekł mu pan jego: Dobrze. wiele ci powierz˛ e. wejd´ z do rado´ sci pana swego. kto ma. gdzie´ z s człowiek twardy. A ten. oto dalsze dwa talenty zyskałem. sługo dobry i wierny! Nad tym. B˛ edzie bowiem tak jak z człowiekiem. i zbierasz. A ten. a drugiemu dwa. gdzie nie rozsypywałem. który wział ˛ pi˛ ec ´ talentów. co twoje. wejd´ z do rado´ sci pana swego.

wykonało si˛ e. . kto nie potrzebuje juz c. ˛ ze miało si˛ e na nim wykona´ c. niekłopotliwych wyznawców. Lubił. słuchajac ˛ słów Syna Bozego. którzy nie przeklinali drzew niewydajacych ˛ owocu. nawet te nieco złowieszcze1 . Szacunek dla ludzkich dokonan ´ nie kolidował w jego odczuciu ˙ z boja´ znia. co jak król – jak kto´ s.O DWÓCH TAKICH . wiedzac. przyznajac ˛ Mu tym miejsce w gronie za˙ ˙ nawet sa ˙ słuzonych dla zbawienia s ´ wiata. wiedzac ˛ dobrze. Napisał juz ˛znist a ˛ rozpraw˛ e S 1 Mateusza 16:21 2 Mateusza 21:18-22 3 Jednostka miary i pieniadza ˛ równa 60 minom. która ˛ zamierzał odkupi´ c straszne winy swoich bli´ znich. jak wypełniaja ˛ si˛ e przepowiednie. ˙ ch˛ totez etnie przebywał w gronie podobnych mu. Człowiek ˙ wła´ ˙ ten był dlan ´ wszakze snie zywym uciele´ snieniem jego skrytych t˛ esknot oraz pragnienia. ok. aby pewnego dnia zostawi´ c wszystko i odej´ sc ´ ˙ prosi´ ˙ to. ˙ uwiódł obraz słodkiej niewoli samoJego martwe oczy dawno juz ˙ ˙ ponizenia i słuzby. ze ˙ odmawia si˛ e moznowładcy bez wyra´ znej przyczyny. był w jego oczach nieledwie zbytkiem i jedynie z przyrodzonej ˙ nie mu nie´ smiało´ sci nie wzbraniał si˛ e go przyja´ ˛c. 26 kg. Nareszcie był czenie za´ swiadczy´ c o tym. który oden ´ otrzymał. a która we wła´ sciwym czasie i miejscu pozwoliłaby mu god˙ Jezus jest Panem i basta. Talent3 . ˙ CO UKRADLI KSI E ˛ZYC ˙ łudze ulzyło troch˛ e na wie´ sc ´ o wyje´ zdzie swego Pana. a na widok ogromnej góry na szlaku wpadali w zachwyt i uniesienie2 . które w Mistrzu z Nazaretu upatrywały godnego szacunku m˛ edrca. niedorównujacych ˛ mu skromno´ scia ˛ i pow´ sciagliwo´ ˛ scia ˛ w przyjmowaniu darów z Panskiej ´ r˛ eki. Dobrze wiedział. Bez trudu mógłby dowie´ sc ´ miałko´ sci poganskich ´ szalbierstw. ˛ jakiej do´ swiadczył. kim jest Jezus. ze go´ s pewien i nie zamierzał i´ sc ´ws ´ lady dwóch swoich współtowarzyszy.

lubiezno´ sci i rozpusty zalewajac ˛a ˛ ˙ po wstas ´ wiat. bo musieli to wiedzie´ c 242 J EZUS POSZUKIWANY . Przeistoczenia jednak tylko utwierdzały wiernych w gł˛ ebokim i skadin ˛ ad ˛ słusznym prze´ swiadczeniu o nadprzyrodzonym charakterze posługi swego patrona i dobroczyncy. paragrafy i podpunkty. szyderczych ˙ zmorach władajacych ˛ kazdym słowem jego chciwych ust. CO UKRADLI KSI E ˛ZYC dla nieuków. którego siarczysty oddech w ich nozdrzach był jedynym znanym im przedsmakiem wolno´ sci. musimy brzmiały w uszach wiernych jak d´ zwi˛ ek kajdan u stóp skutego i powalonego ˙ przed nimi oprawcy i ciemi˛ ezyciela braci. wyklinał arcypoboznie zabójcza ˛ jakoby dla ich czułych i de˙ likatnych sumien ´ fal˛ e plugastwa.O ˙ DWÓCH TAKICH . gdyby tylko przeciwnicy jego Pana. w których czarno na białym stało. ˛ byli cho´ c w połowie tak rzetelni i uczciwi jak on sam. nachylajac ˛ si˛ e nad Biblia. ˛ Słowa powinni´ smy . Zwyci˛ ezca bierze wszystko – tyle wiedzieli. ze tyle robi´ c dla kogo´ s. zrównowazonych zdan. ˙ ludzie uwielSługa przeistaczał si˛ e czasem w potwora (poniewaz ˙ płaca. ´ który na ich oczach brał na siebie ich straszne przewiny. po której spływa olej łaski) – ryczał wtedy wielkim głosem nad niewiara ˛ swych podopiecznych. ˙ biaja ˛ potwory i duzo ˛ zeby zobaczy´ c jaka´ ˛s maszkar˛ e. Jego wdzi˛ eczno´ sc ´ dla współpracowników wspierajacych ˛ go wydatnie w szlachetnej i podniosłej misji oraz tkliwo´ sc ´ wobec potrzebuja˛ cych poruszała i zawstydzała najbardziej zatwardziałe serca. cierpiac ˛ przy tym niemiłosiernie i bar´ ety szał stanowił bowiem w mniemaniu jego wyznawdzo gło´ sno. a w dodatku jest idiota. którzy padali przed nim. ´ podzielonych i pogrupowanych elegancko w rozdziały i akapi˙ szatan ty. ze si˛ e myli. którym ˙ mozna ˙ w głowie nigdy nie postało. jakby przed przyj˛ eciem wiary groziło im mniej niz ˛ pieniu w szeregi s ´ wi˛ etych i jakby widok coraz skapiej ˛ przyodzianych ˙ c ich bardziej niz ˙ my´ ciał miał przeraza´ sl o bezcielesnych. kogo si˛ e nie widzi i nie zna. Swi˛ ˙ ców stosowna ˛ przeciwwag˛ e dla tysi˛ ecy chłodnych. których kolana miały ugia´ ˛c si˛ e na sam widok przypisów i wykazu literatury z ´ ródłowej. jakby odebrało im władz˛ e ˙ w nogach.

czy wypada si˛ es ´ mia´ c. Władcze maniery tej kreatury niejednemu wydały si˛ e lepsza ˛ gwarancja ˛ od zapewnien ´ prawdziwego Boga. skad ˛ si˛ e bierze i kto wła´ sciwie tego po˙ bowiem przynalezno´ ˙ sc ˙ trzebuje. ece i paznokcie ´ za najlepsza ˛ wizytówk˛ e misjonarskich aspiracji. bo zamykały usta niedowiarkom. ˙ Oczywi´ scie nie był na tyle nieostrozny. Prostodusznie uwazał ´ do swej pot˛ ez˙ a czyste r˛ nej frakcji za r˛ ekojmi˛ e sprawiedliwo´ sci Bozej. czy raczej płaka´ c. to nie wiadomo było wła´ sciwie. Nie był stworzony do roli błazna (raczej do roli niezbyt rozgarni˛ ete˙ ˙ go mafiosa). a posłuch dlan ´ i szacunek uznanych dostojników stał si˛ e błoga ˛ piecz˛ ecia ˛ jego wyt˛ esknionej przez narody wiarygodno´ sci. ˛ a fatalnych dla pot˛ epienców. którzy Go znaja. niz prze- 243 . cuda i znaki nalezały do najpowazniejszych atutów mistrza (je´ sli nie bra´ c pod uwag˛ e otaczajacej ˛ go zawsze dworskiej s ´ wity). Pociecha nie była jego specjalno´ scia. Smiał si˛ e do rozpuku z opowiadanych mu dowcipów. chociaz niekiedy zdawał si˛ e by´ cs ´ mieszniejszy.´ ˙ ytów łaski Swiat z perspektywy pasoz ludzie zjednoczeni nienawi´ scia ˛ do pokonanych. dajac ˛ mu niejedna ˛ okazj˛ e do goracego ˛ zapewnienia s ´ wiadków okazywanej mu ludzkiej wdzi˛ eczno´ sci (całowano go bowiem w pier´ scien ´ na palcu prawej r˛ eki oraz składano mu najprze˙ ˙ rózniejsze ofiary) o swym najgł˛ ebszym unizeniu i pokorze. ´ ´ slej rzecz biorac. składajac ˛ nawet mało tym zainteresowanym propozycje nie do odrzucenia. Najpot˛ ezniejsze znosił osobi´ scie. ˙ Był – ma si˛ e rozumie´ c – najzarliwszym or˛ edownikiem zniesienia ba˙ rier mi˛ edzy lud´ zmi. ˛ Sci´ ˛ nie wiedział po prostu. podziwiajac ˛ uczłowieczony na ich zyczenie ob˙ ˙ raz sługi Panskiego ´ i wygrazajac ˛ wrogom ich krzyza wersetami wyrwanymi z Biblii niby sztachetami wyciagni˛ ˛ etymi z okalajacego ˛ dom płotu. Uzdrowie˙ ˙ nia. któ˙ re jakoby okiełznali. czym to si˛ e je. Kazdy i tak s ´ wietnie odnajdywał przy nim swoje miejsce. by podawa´ c si˛ e za Mesja˙ sza – nie było to zreszta ˛ konieczne. wrogich im sił. ale gdy sam próbował rozbawi´ c rzesze wiernych. nie do konca ´ przekonanym o tym. czy sługa zna Pana i czy jest zwiastunem dobrych wie´ sci dla tych.

o wiele skromniejszego zazwyczaj i efektywniej˙ akrobaci. tylko Pan Bóg. co ukradli ksi˛ ˙ Ale było tez ezyc – po prostu wzi˛ eli ˙ Rzeczywi´ go dla siebie i juz. które umiłowały s ´ wi˛ ete gaje. totez e mocno rami˛ e przy ramieniu. ˙ ten trzeci nie lubił Pana Jezusa i dlatego zakoDobrze wiedzieli. ze ˙ ˙ przepał swój talent. ˙ golce – to nawet przez my´ sl im nie przeszło.O ˙ DWÓCH TAKICH . scie byli okropni i narwani i nikt ich ˙ byli bezprzykładnie chciwi nie lubił. A to dlatego. s ´ wi˛ ete frazesy. A ze nie mieli nawet na chleb – po prostu takie dwa ˙ w ciemna. zwłaszcza w zamy´ sle nagła´ snianych przez s ´ wiat pielgrzymek. ˛ konsumenci ognia. ale i intratny splendor armii zbawienia ma na sobie piecz˛ ec ´ odpowiedniej osoby. jak by uzasadni´ c w oczach wiernych chrzest embrionów) trudno byłoby rzecz jasna wymierzy´ c nawet złotym talentem. do złudzenia przypominajacych ˛ wyst˛ epy objazdowego cyrku. s ´ wi˛ ete krowy. ˛ Jego heroiczna ˛ i zapami˛ etała ˛ pasj˛ e ratowania zgubionych (a zachodził w głow˛ e nawet nad tym. a nawet klauni – wiedza. zeby nie musie´ c porywa´ c si˛ e na niebiosa2 – totez 3 kl˛ eli go okrutnie i bardzo zgodnie . bo mało komu u´ smiecha si˛ e na ziemi los pozba˙ wionego rozumu odst˛ epcy niegodnego nawet pozałowania. bo przywiódł do obł˛ edu wiele narodów. Jakakolwiek watpliwo´ ˛ sc ´ w tej delikatnej bad´ ˛ z co bad´ ˛ z materii byłaby równoznaczna z herezja ˛ i diabelskim knowaniem (bo diabeł uwiel˙ szeregi chwały trzymały si˛ bia odwraca´ c kota ogonem). innych s ´ wi˛ etych rzeczy – a nie chciały zna´ c Swi˛ 1 Jana 6:44-57 2 Łukasza 16:13-17. ze ˙ zerki. który przemienia si˛ e czasem w nale´ snik1 . s ´ wi˛ ete Pismo. s ´ wi˛ ete groby i mnóstwo ´ etego. s ´ wi˛ ete sprawy. ale niewielu obchodziło. plemion i j˛ ezyków. CO UKRADLI KSI E ˛ZYC widuja ˛ to pałacowe obyczaje. treserzy dzikich zwierzat. ˛ co czynia. czy kosztowny. * * * ˙ dwóch takich. ze ˛ ksi˛ ezycow a ˛ ˙ ˙ tego przepysznego s noc mozna chcie´ c czego´ s innego niz ´ wiecacego ˛ rogalika. Jana 6:60-66 3 Izajasza 65:10-15 244 J EZUS POSZUKIWANY . woltyszego w budowaniu przekonania widzów o tym. ze ˙ na Ojcowski grosz.

˛ niczym niezmacon ˛ a ˛ rado´ sc ´ – takie 1 2 3 4 5 6 Izajasza 8:18-23 1 Jana 5:10 Apokalipsa 13:11-18 Apokalipsa 16:12-14 Izajasza 60:21 Apokalipsa 16:8-9 7 Kapłanska ´ 19:26. Daniela 5:11-12. 20:6. jest i co miało nadej´ sc ´ . a nie moga ˛ go odda´ c. wrózyli z fusów i z gwiazd. ze ˛ obłuda ˛ dowodza ˛ wła´ snie prawdziwo´ sci i wiarygodno´ sci wyroków Boga ˙ zywego. którzy usłysza. ze ˛ si˛ e do zadnej winy wobec ociemniałej ludzko´ sci1 .´ ˙ ytów łaski Swiat z perspektywy pasoz ˙ Wszcz˛ eła si˛ e oczywi´ scie wielka awantura. chociaz drapali pazurami w ziemi i podchodzili a to z jed˙ na pustyni był nej. o tym. jakie wobec Niego popełnili. aby nie nawrócili si˛ e9 i zostali bez ratunku zgruchotani10 . bo go zjedli i maja ˛ go w s ´ rodku2 . ˛ zdajac ˛ ich tym samym na pastw˛ e nikczemno´ sci i bezprawia. i wielka. ˛ nie wiedzac ˛ nawet. ˛ uwierzyli i mieli w sobie po11 ˙ kój tak jak oni ksi˛ ezyc . Ale ˙ nie umieli. których ostroznie nazywano apostołami. ˛ cho´ c pi˛ ekna. Wi˛ ec rozzło´ scili si˛ e jeszcze bardziej8 – bo jako´ s Pan Bóg nie chciał ˙ wspomóc tej ich nami˛ etno´ sci i nie dał im nawet buldozera ani łopaty – ˙ nic nie widza ˙ swoja i udali. Najbardziej zawzi˛ eli si˛ e na nich i obrazili wielcy ewangeli´ sci i pro˙ rocy oraz ci. Apelowano nawet – o ludzka przewrotno´ sci! – do ich sumienia. aby wykorzeni´ c t˛ e dzika. przypieka´ c zyw˙ cem.31. co było. bo zar 6 ˙ okrutny . Zachariasza 12:2-9 11 Apokalipsa 11:10-13. pocili si˛ e przy tym. Izajasza 29:23-24 245 . no bo jak tak mozna – ˙ ksi˛ ˙ mówiono – to oburzajace ˛ i niesprawiedliwe! Przeciez ezyc jest ˙ dla wszystkich! Chciano ich wrzuci´ c do wi˛ ezienia. ze ˛ i nie słysza. który od nich odstapił. bo przepadła im nadzieja na zysk z oficjalnego i uznanego przez s ´ wiat procederu ˙ kupowania i sprzedawania odpustów3 przy s ´ wietle ksi˛ ezyca i wtórze 4 ˙ zabich rechotów . A wierni s ´ wiadkowie wyrokowali o nich. co s ´ wi˛ ete. cho´ cby chcieli. Mateusza 13:14-15 10 Sofoniasza 1:11-18. ˛ odro´ sl 5 z ich prawowiernego gaszczu ˛ nawzajem sprzecznych przekonan ´ . a to z drugiej strony. ale nic im nie wyszło7 . ale oni tylko rozkładali r˛ ece i mówi˙ nie poczuwaja ˙ li. przesłuchiwa´ c. Powtórzonego Prawa 18:10-15 8 Apokalipsa 16:10-11 9 Izajasza 29:7-14. zeby go oddali. aby ci. Unie´ sli si˛ e wi˛ ec s ´ wi˛ etym gniewem i zebrali wokół wszystkiego.

którzy ja ˛ mieli (bo prosili. bo wtedy nic ich nie uchroni przed aniołapiecz˛ eci Bozej mi zagłady. 12:42-43. Mateusza 13:12 2 Apokalipsa 7:2-3. 1 Apokalipsa 13:17. podejmujac ˛ jaka´ ˛s kar˙ pozna´ ˙ nikt bez jego woli kołomna ˛ decyzj˛ e. i oddzielił od s ´ wiata. ze ˙ najwazniejsze dla jego sprawy jest to. ze przyjdzie. i prorocy. Wiedzieli. aby ludzie na ziemi nie mieli ˙ na czołach2 . kto ma. CO UKRADLI KSI E ˛ZYC ogromne szcz˛ es ´ cie rozja´ sniajace ˛ ich oblicza z powodu wielkiego mi˙ ˙ ich Pan niedługo łosierdzia Bozego nad stworzeniem oraz nadziei. 9:22-23. Ci bowiem. b˛ edzie do˙ dane. aby zgodnie z prawem Bozym s ´ wiadczyli przeciwko tamtemu jednemu i aby ten. zabrane1 . gdyz ˛ bo sa ˛ zbyt słabi). poniewaz ˛ nim. ze e Go bał. 9:4-6. Chodziło mu rzecz jasna o władz˛ e nad ludzkimi duszami. aby ci nie byli we własnych oczach tak głupi i niedorzeczni w usiłowaniach poznania prawdy. podczas gdy on nie tylko si˛ e nie bał.O ˙ DWÓCH TAKICH . ze c. kto kocha grzeszników. który tyle mu ˙ krwi napsuł i który nie miał za grosz wstydu i kłamał w zywe oczy ˙ si˛ swemu Panu. a ta˙ obracajac lent bardzo mu przeszkadzał. co najwi˛ ecej zarobił. Ale ten pomiot diabelski wiedział. co przystoi ˙ kazdemu słudze: pozna´ c swego Pana. bo na ich oczach spełnia si˛ e to. ale ˙ nawet nie miał na tyle rozumu. a nie ich zwodzi. ze temu. aby Bóg ich jako´ s oznaczył ˙ oni tego nie umieja. Dlatego wła´ snie ten obłudnik i kłamca tak si˛ e rozzuchwalił i za˙ straszył wielu poboznych i miłujacych ˛ prawo ludzi3 . ´ których zbawiennego rozumienia udziela tylko On sam przez swego Ducha obietnicy danego wiernym Jezusowi. a temu. dostał jeszcze wi˛ ecej kosztem niegodziwca. nie mógłby z tak niebywałym powodzeniem zwodzi´ c mieszkanców ´ ziemi. zeby spróbowa´ c zrobi´ c to. nie ˙ Boga mozna ˙ pozna´ dawali sobie wmówi´ c. ˙ A było ich dwóch po to. kto nie ma. 22:4 3 Jana 7:12-13. bo ci ˙ nie uwierzyliby mu tak łatwo w to. 16:2-4 246 J EZUS POSZUKIWANY . co zapowiedział dawno temu kto´ s. ze c Go nie moze ˙ zadne ˙ i ze ludzkie postanowienie nic nie znaczy wobec jego postanowien ´ i rozporzadze ˛ n. bo miał najwi˛ ecej. jak wyrokował o tym nieraz Jezus i apostołowie.

Mateusza 21:28-32 2 Izajasza 29:11-15 3 Dzieje 8:18-24 4 Dzieje 8:9-17 247 . zeby chrze´ scijanie mieli jakie´ s kłopoty z pozna˙ ˙ prawdy nie ma. to juz ˛ tam. twardy jak kamien ´ orzech do zgryzienia. skwapliwie wykorzystali zbawienne jakoby dla ich duszy osiagni˛ ˛ ecia cywilizacji i si˛ egn˛ eli sami po tajemna ˛ wiedz˛ e wiary. bo mogliby od którego´ s przypadkiem dosłysze´ c ˙ nadsi˛ e słów prawdy jedynej. gdzie trzeba. ze a na pewno nie jest ona Bogiem. cho2 wajac ˛ gdzie´ s przewrotnie ostatniego puzzla . i jak sobie troch˛ e pogłówkuja ˛ nad Pismem i ukłonia ˛ si˛ e grzecznie wro´ ˙ musi im da´ gom. ze kolekcji s ´ wi˛ etych Osób i nie pozwala im dokonczy´ ´ c układanki. ˙ ich usta ociekaja czcicielami pozłacanych podobizn Wcielonego. i ładne formułki. Tak oto. ˙ Wtedy bowiem mieliby powazny kłopot. diabeł nauczył ludzi gardzi´ c głupcami i stroni´ c od nich jak od ognia. prawdziwy.´ ˙ ytów łaski Swiat z perspektywy pasoz ˙ ˙ I zeby zamiast nalezycie doceni´ c to. Nie wiedzieliby. bo inaczej musieliby si˛ e ˙ nie uzupełnia ich wspaniałej i godnej podziwu na Niego obrazi´ c. ze ˙ uzywaj a ˛ imienia Panskiego.30. co zostało im dane zapewne tylko ˙ sci i przez brak dobrego wychowaz niepoj˛ etej i karygodnej prózno´ 1 ˙ nia Syna Bozego . bo nie walczy za swych wybranców ´ – 1 Łukasza 15:1-2. cho´ cby prawomocnego zarzutu o to. ze ˛ posoka ˛ kłamstw i nienawi´ scia ˛ do prawdy. zrównujac ˛ z ziemia ˛ ich budowl˛ e i odsłaniajac ˛ wobec wszystkich jej fundamenty i zat˛ echłe lochy dla wi˛ ez ´ niów ich własnych przekonan. ˛ ze ˛ i dobre inwestycje. wi˛ ec sprytnie przekonuje kazdego. który wali w ich s ´ wiatobliwo´ ˛ sc ´ z tak pot˛ eznej armaty. ´ ˙ A diabeł nie chce. za sprawa ˛ wielu swych oddanych sprawie por˛ ecznego ka˙ ganka sług i słuzebnic. ´ ety jest im absolutnie niezb˛ Bo Duch Swi˛ edny – tak im wychodzi. niem prawdy. 13. ˙ Bóg ceni ich porzadek wierzac. ´ sa ˛ złodziejami praw autorskich Stwórcy. i b˛ eda ˛ mogli z czystym sumieniem uczy´ c tej sztuczki innych 3 i o´ swieca´ c tych ˙ do pi˛ wszystkich. co pocza´ ˛c z takim dra˙ niem. ˙ Go włoz ˙a Jak Go b˛ eda ˛ mieli. którzy im przeciez et nie dorastaja ˛ w przemy´ slno´ sci 4 zarzucania sieci na ptaki niebieskie . to On juz c Ducha Swi˛ etego.

zdobywa´ c dla niej mi˙ liony Afrykanczyków ´ i tysiace ˛ Europejczyków. zeby si˛ e opami˛ etał i nie grzeszył tak strasznie i nie blu´ znił. zeby nikt jej nie ukradł i nie obraził. mówili nogami. ze ˙ sa im chwały Bozej. nad nim pomodli. schlebiali ´ etego spooszustom i przytakiwali tym. zeby domaga´ c si˛ e ułaskawienia dla tych okropnych. którzy na wzór naszej pokory wobec Mistrza pokornie przymykaja ˛ oczy na widok naszych drobnych – zaiste! – potkni˛ ec ´ i niewiedzy. co mówi (nie mógł prze˙ chcie´ ˙ ˙ był w stanie ciez c. bo dzi˛ eki Nie˙ mu i my mozemy by´ c usprawiedliwieni przez mniejszych od siebie. bo gdyby tego nie zrobili. chodzili na r˛ ekach. uda˙ sa. strzec. którzy dawno umarli? I tak przeciez ˙ ˙ dlaczego On chciał. a nawet zmartwychwstał. o czym sami nie zostali przekonani. który ignoruje na˙ wet najtaktowniejsze uwagi. zeby stawali na głowie. wi˛ ec chciał tylko. zeby wybaczy´ c swoim winowajcom – toz ˙ to absurd i szczyt przewrotno´ sci. jes ´ li wierza ˛ jakiemu´ s wstr˛ etnemu i zło´ sliwemu przybł˛ edzie. bo w przeciwnym razie kto´ s si˛ e tak ˙ nareszcie sam zobaczy. nieokrzesanemu i nieo´ swieconemu bandycie. CO UKRADLI KSI E ˛ZYC wr˛ ecz przeciwnie. kto tu jest Panem. A ten Jezus to. owszem. wali innych niz ˛ odprawiali egzorcyzmy nad łajdakami. umarł. kto by si˛ e nad nimi pomodlił. których grzechy wobec Swi˛ ˙ wiły całunem s ´ mierci – szata ˛ zatruta ˛ zółci a ˛ i jadem potwora.O ˙ DWÓCH TAKICH . zeby takiemu wybaczono) – tylko ze łaski i to Go usprawiedliwia w naszych oczach. ˛ usprawiedliwieni darmo. zarozumiałych odmienców. ´ którzy ma˙ wszyscy zgrzeszyli i brak ja ˛ czelno´ sc ´ dowodzi´ c (o zgrozo!). Dobrze ˙ ˙ wiedział. ˙ ale kto tam wie. to oni maja ˛ za nia ˛ walczy´ c. ze Jezus naprawd˛ e nie bardzo wiedział. czy On naprawd˛ e zyje – czy kto´ s Go widział ˙ nikt nie wie. ze ˙ a co gorsza. prócz tych. był. to nie mieliby nikogo. przekonywali innych o tym. ze ich na to nie sta´ c. Ale Pan nie oczekiwał od swoich wybranców ´ wielkich rzeczy – nie ˙ chciał. zeby mówili ludzkim 248 J EZUS POSZUKIWANY .

którzy szanuja ˛ trud wi˛ ekszych od siebie. tak jak i oni uszanowali i uczcili wiara ˛ trud i wielko´ sc ´ miłosierdzia Panskiego ´ nad ˙ traci´ soba. ale poniewaz e. który ogarnał ˛ ludzi uwiedzionych obłuda ˛ ich sm˛ etnego i zawistnego ˙ współtowarzysza. które oni wypełniali tak. I nikt nie mógł si˛ e im bezkarnie sprzeci˙ pragn˛ ˙ umiłowali Władc˛ wi´ c nie dlatego. jak zostali pouczeni4 . jakiej mieli do´ swiadczy´ c z powodu wesela w niebie i za która ˛ tak bardzo t˛ esknili. I Pan uwazał. Apokalipsa 11:3-6 6 Izajasza 27:13. ˛ nie chcac ˛ juz c czasu i sił na darmo. a udzielone im łaskawie pełnomocnictwa przez wzglad ˛ na wybranych. I posyłał im przez nie swoje słowa otuchy. a na dodatek miał bardzo ograniczone poczucie humoru. dlatego zdro´ sci. Apokalipsa 3:8-10 Izajasza 30:21 5 Izajasza 26:11. Apokalipsa 21:23-26 249 . ˛ ˙ ˙ Kazdego. jaka przyszła na cały s ´ wiat. co si˛ e od Niego dostało .´ ˙ ytów łaski Swiat z perspektywy pasoz głosem i starali si˛ e bardzo zapami˛ eta´ c i zachowa´ c w sercu dokładnie to. aby odda´ c pokłon Panu . pochłaniał ogien ´ z nieba5 – taki. kto si˛ e na to odwazył. i umacniał ich. ˙ I tak miało spełni´ c si˛ e słowo wielkiego proroka o tych. którzy w kaz6 dy nów i sabat mieli przychodzi´ c. nikomu nie za˙ ˙ tak jest najlepiej2 . nikogo nie bije. ze eli władzy. nie wabi. który dał im prawo sadu. Nikogo si˛ e nie przymusza. nie wykorzystuje. bo stał si˛ e im bliski przez 1 2 3 4 Izajasza 40:9-10 Izajasza 61:6-9 Izajasza 60:11. ze sci w małym – bo ˙ to bardzo niewiele kosztuje zachowa´ ˙ przeciez c z pomoca ˛ Boga zywe1 go i wzbogaci´ c si˛ e na tym. bo uznał ich za godnych wielkiej radootworzył im drzwi na o´ sciez s ´ ci. ze 3 ˙ . który postanowił ich zachowa´ c w godzinie próby. który robił dobra o tron Bozy ˛ min˛ e do złej gry. Dlatego Pan pochwalił tych dwóch (a oni bardzo chcieli by´ c przezen ´ ˙ dochowali Mu wierno´ pochwaleni) wła´ snie za to. nie okrada. upewniały ich o wierno´ sci i prawdziwo´ sci Boga. Nie za7 ˙ blask dalekiego ksi˛ ˙ chwycał ich juz ezyca . co usłyszeli i zobaczyli u Niego – bo tylko tego nie da si˛ e podrobi´ c i zniekształci´ c – aby we wła´ sciwym czasie ich s ´ wiadectwu mogli uwierzy´ c ci. 66:23 7 Izajasza 60:19-20.

. CO UKRADLI KSI E ˛ZYC ˙ ciało i krew Chrystusa. ˛ a czy ich mieszkanie nie b˛ edzie przypadkiem sasiadowa´ ˛ c z lokum prostytutki albo – nie daj Bóg – samobójcy. ze ˙ za darmo. . ˛ i czy nie b˛ edzie tam nieproszonych go´ sci. których gorszyły własne oczy. bo oni wtedy postaraliby si˛ e o rezerwacj˛ e za odpowiednia ˛ dopłata. ˛ jak b˛ edzie w niebie i czy na pewno ciepło i przestronnie. i mnóstwo innych podobnych watpliwo´ ˛ sci napełniło ich szlachetne i troskliwe brzuchy i n˛ ekało do konca ´ s ´ wiata2 . bo igrali z jego ogniem ˙ oni jeszcze nie sa ˙ i kokietowali Sprawiedliwego. . nogi i r˛ ece. jaki´ s ˙ za niewielkim wynagrodzeniem (bo s s ´ wi˛ ety. i dlatego piekło ich pochłon˛ eło. zeby nie było. A s ´ wi˛ eci mieli 3 wielki ubaw. sycac ˛ swe wn˛ etrza kazdym słowem wychodzacym ˛ z Panskich ´ ust. . . zeby nie popełnili jakiej´ s strasznej gafy ˙ sam Król si˛ na tym bad´ ˛ z co bad´ ˛ z proszonym weselu – bo to przeciez e ˙ zeni. i co z woda. I dano im ujrze´ c trupy odst˛ epców1 . ˙ maja ze ˛ mnóstwo wad i obaw i nie wiedza. a ich aureole czy nie b˛ eda ˛ przeszkadza´ c im w grze w kr˛ egle albo w je´ zdzie na nartach. ze ˛ tacy jak nalezy. wzia´ ˛c wszystkie ˙ ˙ oni tak z niczym. moze ´ wi˛ eci nie sa ˛ chciwi) ˙ powie. Na pewno przeciez b˛ edzie jaka´ s kontrola na granicy. jak si˛ e tam zachowa´ c. pokwitowania za czyny swej wiary. bynajmniej nie z ich powodu i nie na ich koszt . ˙ dobrze przygotowa´ I wpierw musza ˛ si˛ e przeciez c. . 5 czerwca 2000 1 Izajasza 66:24 2 Marka 9:42-48 3 Apokalipsa 19:1-10 250 J EZUS POSZUKIWANY .O ˙ DWÓCH TAKICH . które jedli i pili..

jakby w st˛ ezałej ˙ wokół nas. miejsc. bo chociaz ety był ˙ si˛ jaka´ ˛s praca. kapiacej ˛ od s ´ wiatła przestrzeni kazdy ruch i słowo mierzone było miara ˛ nie z tej ziemi. chcac ˛ omówi´ c wazne ˙ o´ zwierzy´ c si˛ e lub całowa´ c. luksusowych ˙ sprawy. ˛ ˙ najmniejszego W postawie i wyrazie twarzy chłopca nie było tez s ´ ladu pragnienia pochwały i chluby. a pytania równie zb˛ edne co zapłata umarłemu. gdyby nie my´ sl o napotkaniu je˙ ˙ nie wydarzyło si˛ go spokojnych i uwaznych oczu. suchej jak pustynia cerze nie ˙ mógłby zach˛ eci´ c nikogo z postronnych do podania mu r˛ eki. w jego poruszeniu nie ˙ tej znamionujacej było wszakze ˛ ziemskie realia tremy. gdzie ludzie zwykli si˛ e spotyka´ c. ˛ to na mój widok przerwał ja ˛ i zblizył e. kodusznych rodzin i lekarzy uczacych ˛ je zy´ Wyglad ˛ chłopca o pergaminowej. gdybym oszacował jego uległo´ sc ´ czym´ s mniej niz eciem wartownika na widok generalskich dystynkcji. cho´ c ziemi tej dana. które łajdaków czynia ˛s ´ wi˛ etymi i na odwrót. Byłoby wr˛ ecz uchybieniem przyzwo˙ drgni˛ ito´ sci. który sam wykonał. by pokaza´ c mi dziwny przedmiot. którym dzieci nami˛ etnie wkupuja ˛ si˛ e w skape ˛ łaski dorosłych. M . jakby moja obecno´ sc ´ i spojrzenie były dlan ´ tak oczywiste jak dotyk bliskiej osoby. Nie pa˙ trzył na mnie zbyt uwaznie ani nawet ciekawie. oczekujacej ˛ przebłagania trwogi. gdzie to było – moze ˙ ˙ kalni – w kazdym razie w zadnym z tych ustronnych. ˙ na ulicy albo w dworcowej poczeNie wiem.S POTKANIE ˙ zaj˛ ały chłopiec musiał na mnie czeka´ c. Totez e nic z tych ˙ rzeczy. gdzie dzieci o twarzach starców otacza s ´ cisły kordon ich wiel˙ c szybko na ich koszt. a kazdy ˙ ludzki gest wobec niego okazałby si˛ e skazony znamieniem zachłannej. która ujawnia ˙ niech˛ ec ´ meldunkowych do wielkich zadan ´ i strategii przełozonych. Nie był to tez srodek dla chorych na progeri˛ e.

Twardo´ scia ˛ przywodziło na my´ sl ceramik˛ e. co pod moca ˛ stanowiacego ˛ o nim rozkazu. których nie sposób nazwa´ c słowami.S POTKANIE Nie było w nim miejsca na słowo bez pokrycia. bo nie pomogłyby one nikomu poja´ ˛c. a zmy´ slnie dosłodzonych urokami s ´ wiata i podawanych łatwowiernym jako zbawienne. która roz˙ trzaskałaby si˛ e nie tyle pod jego ci˛ ezarem. co je łaczyło. ´ d´ zganego zimnym. co zjezyłoby włos na głowie kazdemu. szyderczym rechotem piekielnych wysłanników. mozna by przyblizy´ skromniej obrazem trwogi szalenca. prawo bez tre´ sci czy obowiazek. Wszelkie próby porównania tego niezniszczalnego tworzywa ˙ acymi z osobliwo´ sciami kosmosu wia ˛z ˛ w sobie czastki ˛ s ´ wiatła na podobienstwo ´ gigantycznych lejów zaginajacych ˛ przestrzen ´ musiałyby ˙ wyda´ c si˛ e nieco załosne. bo nie był w s ´ rodku pusty. dla którego s ´ mier´ c jest przy nich 252 J EZUS POSZUKIWANY . ˛ Zarłoczno´ sc ´ i plugawo´ sc ´ tych natr˛ etnych i dziwacznych segmentów. ˛ z którego wypełnieniem si˛ e zwleka. czym ˙ si˛ rózni e w nich s ´ wiatło´ sc ´ od ciemno´ sci. lecz pełny. jed˙ norodny i to w sposób przekraczajacy ˛ ludzkie wyobrazenia o g˛ esto´ sci materii. jednak upuszczenie przedmiotu na ziemi˛ e ujawniłoby krucho´ sc ´ tej ostatniej. a chociaz ˙ mukolwiek róznicy mi˛ edzy nimi nie mogłoby si˛ e dokona´ c bez igra˙ szek najprózniejszego z umysłów. skute. kto nie zrozumiał i nie ˙ do´ swiadczył na własnej skórze powagi pewnych szczególnych słuz˙ ˙ c najbowych polecen ´ i przestróg Galilejczyka. ˙ ˙ To. ˛ ˙ ˙ uzmysłowienie koKazdy głos brzmiał troch˛ e inaczej. Nie było wi˛ ec w nim miejsca na nic. ˛ lecz prosta ˛ siła. albo lepiej – zmiazd niezwykła. to z pewnym trudem zdobyłbym ˙ si˛ e na uwydatnienie tego. Przedmiot trzymany w jego mocnych jak na dziecko r˛ ekach trudno byłoby nazwa´ c pudełkiem. z trzech stron jednak tego misternie wykonanego przed˙ miotu – gdy przyblizyłem do nich kolejno swoje ucho – doszły mnie ˙ zone ˙ trzy głosy s ´ ci´ sni˛ ete. nie była w nich czym´ s najpotworniejszym – te cechy posiada bowiem wiele obrzydliwych zjawisk rujnujacych ˛ nadziej˛ e. co nie byłoby konieczne.

Pomy´ slałem. Gdyby postawi´ c przed nim tysiac ˛ szklanych tafli. to nie zastanawiałby si˛ e ani chwili. Po czym zamarłem mi: – Dwa. słuchajac ˛ jego nagran ´ . jakiej kłów i pazurów prózno by szuka´ c w annałach najdzikszych zwyrodnien ´ ludzkiej woli. ˙ jednak warto zrobi´ Ale to wystarczyło. Przez my´ sl przemkn˛ eło ˙ . ogarniajacym ˛ mnie od stóp do głowy gejzerem był w´ sciekły j˛ ek ˙ i skowyt bestii.Raport z linii frontu niby mi˛ ekka poduszka. którzy – tak jak ja – nie lubia ˛ by´ c zaskakiwani przez wyroki Sprawiedliwego. 28 czerwca 2000 253 . powiedział rzeczowo: – Zostały jeszcze dwa . Musiałem schyli´ c si˛ e do rak ˛ chłopca. której złowieszczym. to naprawd˛ e nieduzo. ze strachu. Zdołałem zaledwie przypo˙ mnie´ c sobie. ze c co´ s dla tych. Natychmiast moim ciałem wstrzasn˛ ˛ eła konwulsja. na której z nich utknie jego zakrwawione ciało. kto za mna ˛ stoi – na wi˛ ecej zbrakłoby czasu i sił kazdemu. zaledwie dwa. on podniósł głow˛ e i patrzac ˛ mi w oczy. a kiedy ˙ wyprostowałem si˛ e ci˛ ezko. .

a nie ujrzeli. ale nie ma w sobie korzenia. drugi sze´ sc ´ dziesi˛ eciokrotny. A posiany na gruncie skalistym. z ˛ i uszy wasze. odpowiadajac. ˛ i słuchajac. uschły. a cały lud stał na brzegu. dlatego wstapił ˛ do łodzi i usiadł. co wy słyszycie. ´ zostały spieczone. kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie. ˙ e słysza. ˛ nie widza. to ten. b˛ edzie dane i obfitowa´ c b˛ edzie. Albowiem ot˛ epiało serce tego ludu. a nie ujrzycie. i nie nawrócili si˛ e. które powiada: B˛ edziecie stale słucha´ c. i szybko powschodziły. A posiany na dobrej ziemi. aby sia´ c. gdzie nie miały wiele ziemi. co ma. kto słowa słucha i rozumie. Kto ma uszy. nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prze´ sladowanie dla słowa. Albowiem temu.Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. ˛ rzekł: Wam dane jest zna´ c tajemnice Królestwa Niebios. A inne padły mi˛ edzy ciernie. ˛ I spełnia si˛ e na nich proroctwo Izajasza. Inne za´ s padły ˙ gleba na grunt skalisty. a Ja z ˙ e widza. Ewangelia Mateusza 13:1-23 . i to. z ˛ bo zaprawd˛ e powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragn˛ eło ujrze´ c to. Jeszcze inne padły na dobra ˛ ziemi˛ e i wydały owoc. ale tamtym nie jest dane. ´ I rzekł: Oto wyszedł siewca. przychodzi Zły i porywa to. i usłysze´ c to. co wy widzicie. to ten. drugie sze´ sc ´ dziesi˛ eciokrotny. z ˙ eby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli. I mówił do nich wiele w podobienstwach. I zebrało si˛ e wokół niego mnóstwo ludu. ˙ dego. jedne stokrotny. ale umiłowanie tego s ´wiata i ułuda bogactwa zaduszaja ˛ słowo i plonu nie wydaje. a nie usłyszeli. to ten. b˛ edzie odj˛ ete. a inne trzydziestokrotny. a inny trzydziestokrotny. a nie b˛ edziecie rozumieli. a ciernie wyrosły i zadusiły je. uszy ich dotkn˛ eła głuchota. ˛ nie słysza ˛ ani nie rozumieja. który słucha słowa. patrzac. Do kaz co zasiano w jego sercu: to jest ten. a ze nie miały korzenia. A gdy wzeszło słonce. Wysłuchajcie wi˛ ec podobienstwa ´ o siewcy. Ale błogosławione oczy wasze. oczy swe ˙ yli. niechaj słucha. kto jest posiany na drog˛ e. I przystapiwszy ˛ uczniowie. wnet si˛ e gorszy. padły niektóre ziarna na drog˛ e i przyleciało ptactwo i zjadło je. kto słucha słowa i zaraz z rado´ scia ˛ je przyjmuje. ten wydaje owoc: jeden stokrotny. Dlatego w podobienstwach ´ do nich mówi˛ e. gdyz ˙ nie była gł˛ eboka. b˛ edziecie ustawicznie patrze´ c. i sercem nie rozumieli. a temu kto nie ma. przymruz ˙ ebym ich nie uleczył. rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobienstwach? ´ A On. A posiany mi˛ edzy ciernie. bo. kto ma. A gdy siał.

˛ mocni i uznani. bo pakt z kraina ˛ 4 umarłych . sa ˛ godni najgł˛ ebszego ˙ iz ˙ za sprawa współczucia. Niepisany warunek umowy opiewał na niezb˛ edne w oczach ich mocodawcy pozbycie si˛ e nienawi´ sci i uprzedzen ´ za pomoca ˛ grubej czarnej kreski oddzielajacej ˛ brzydkie od ładnego. madrzy. ˛ tylko zeby połaczyli ˛ swoje siły i pod jego ˙ szlachetnym przywództwem rozgromili swego naje´ zd´ zc˛ e i ciemi˛ ezyciela. ze 5 rzy nie umieja ˛ kocha´ c swoich nieprzyjaciół . równo´ sc ´ i bra˙ zycia ˙ terstwo i nakazano im dokładnie zadepta´ c najlichsze zala ˛zki i nadziei danej przez Boga wyzutym wobec Niego ze swych praw3 . Mieli nim przej´ sc ´ zbrojni królowie jutrzenki w otoczeniu chci˙ wych orszaków i pachołków gotowych na kazde ich skinienie2 .W SPOMNIENIE DNIA G o´ sciniec1 wiódł znanym szlakiem koryta wyschni e ˛ tej rzeki. ˛ cudownych ˙ tak ogromne rezerwy ponaddarowanych im mocy odkryja ˛ w sobie az ludzkich potencjałów. Wszyscy bowiem chcieli by´ c po˙ zyteczni. ze ˙ by wojowali mi˛ edzy soba. Ci ostatni byli misjonarzami w walce o wolno´ sc ´ . a szatanscy ´ najemnicy doskonale wychodzili naprzeciw usprawiedliwionym przez nich ludzkim oczekiwaniom. Mateusza 18:21 1 Mateusza 13:4. 4 Izajasza 28:5-20 5 Łukasza 17:4-5. Mieli dla nich bad´ ˛ z co bad´ ˛ z nie byle co. któciu propozycji byli oczywi´ scie całkowicie zgodni co do tego. odejmujace˛ go resztki rozumu i przyzwoito´ sci. Zadanie ich było bardzo proste i szalenie dochodowe – mnóstwo ludzi garn˛ eło si˛ e do ich namaszczonego posługiwania. które pozwola ˛ im wybaczy´ c swym dzieciom. Nie spodziewali si˛ e wszakze. ˙ Bóg kocha ludzi co najmniej tak jak oni i nie chce. ze˙ Mówili. ˙ Wszyscy zarłoczni klienci owej niezwykle korzystnej w ich odczu˙ ci.19 2 Apokalipsa 16:12-14 3 Psalm 66:10-12 .

a nawet współmałzonkom. chyba ze zwracały si˛ e przeciwko nim w prostackiej nadziei odzyskania po˙ zyczonych im pieni˛ edzy bad´ ˛ z twarzy. nie wszyscy byli tym zachwyceni. nie chcac ˛ nie tylko doceni´ c.W SPOMNIENIE DNIA ˙ rodzicom. gdzie wili si˛ e w przekony- 256 J EZUS POSZUKIWANY . Niektórym udawało si˛ e nawet ˙ odtad odpu´ sci´ c swoim r˛ ekom. nogom i oczom. Mordercza fasada ich s ´ wiatobliwych ˛ poselstw. ale u´ swi˛ econym przez Lucyfera w zupełno´ sci wystarczała sama obecno´ sc ´ otaczajacej ˛ ich ciała. złocone ramki. obrzuconej przez nich błotem słów bez pokrycia. Wpatrzeni w ich od siebie sług sprawiedliwo´ sci nizszej niz ˙ ˙ dostojne oblicza zaledwie zauwazali niegodziwo´ sci innych. Na ogół jednak s ´ wietlisty szlak ich wiary nie zatrzymywał przy nich ˙ ludzkich kreatur. chodziły i patrzyły bez najmniejszych skrupułów. ˙ Zadne ludzkie do´ swiadczenie nie było w stanie zachwia´ c nadzieja. ze ˛ same chwytały. w której od czasu do czasu pojawiał si˛ e wykwintny pseu˙ doprorocki lament lub rozzalenie oprawione w s ´ liczne. Ci. Co prawda. ale cho´ cby tylko zwróci´ c swojej uwagi na ich duchowa ˛ przemian˛ e i pa´ sc ´ im do nóg w podzi˛ ece za ich wielkoduszno´ sc ´ . które s na dłuzej ´ miały upomina´ c si˛ e wobec nich o ja˙ sci czy odrobin˛ ˙ pachołkowie łaski kiekolwiek nalezno´ e rozsadku. które podobały si˛ e ich gorliwym sługom. której ofiarowali swe dusze. a nieobecnych w ich zwartych szeregach apostołów i proroków Sprawiedliwego. dobrodusznej i wyniosłej aury bezosobowego miłosierdzia. ˛ totez nie musieli nawet zbytnio si˛ e sili´ c na przykładne akty miłosierdzia wobec znienawidzonych przez nich. bynajmniej. Odtad ˛ nie pytali o drog˛ e. bo sami stali si˛ e droga ˛ dla wi˛ ekszych ˙ ˙ niebiosa. a wielu postronnych bezczelnie opierało si˛ e oczywisto´ sciom. i to tak skutecznie. ˛ która ˛ posiedli. w zupełno´ sci wystarczali ich dziarskiej i aroganckiej formule zbawienia. tak wi˛ ec drwina ulicznicy czy ˙ ˙ do rzeczy wartych ich ptasie łajno na nowym palcie nie nalezały juz zastanowienia. zreszta ˛ raczyli do´ swiadcza´ c tylko tych rzeczy. Prorocy nie przeszkadzali wielkim królom. których sobie kupili.

aby strachem przed pot˛ epieniem wskutek nieznajomo´ sci tylko przez nich jakoby zapoznanych prawd utrzyma´ c w ryzach stłoczone w ich wysokich progach gromady watpi ˛ acych ˛ i boja´ zliwych. a rzad1 Izajasza 65:1-7 2 Apokalipsa 16:2 257 . od których skutecznie oddzielała wszystkich wysmakowana pogarda dla my´ sli i słów Galilejczyka. okazujac ˛ si˛ e przy tym madrzejszy ˛ od nich wszystkich – to jednak władza królów skutecznie chroniła mauzolea owych s ´ wi˛ etych trucheł przed rzeczowa ˛ krytyka ˛ ich poczynan. s ´ wietnie współgrała z faktem nieobecno´ sci w nich z ´ ródeł pociechy i wsparcia. Wr˛ ecz zach˛ ecano owych bezpiecznych s ´ wi˛ etych do prorokowania i ogłaszania wzajemnie sprzecznych orzeczen ´ i przestróg. co zreszta ˛ zapowiedziała niejed˙ byle zdrowo my´ na t˛ ega głowa. ˛ ˙ inwigilacyjny smród rozWrzody ich własnej zło´ sliwo´ sci2 . a chociaz slacy ˛ niedorostek mógłby ujawni´ c ich głupot˛ e i niewiedz˛ e oraz ob´ smia´ c beztrosko ich zad˛ ecie i prychanie ospałych kocurów ogłupionych zwykłym dezodorantem. iz ˙ logowani i wywyzszeni przez diabła s ´ wi˛ eci Go mieli. Takich cudaków było co niemiara. b˛ edacym ˛ jakoby ich por˛ eczna ˛ i wyłaczn ˛ a ˛ własno´ scia. jakby najoczywistsze pod słoncem ´ było. a takze ˙ przestrzeniajacy ˛ si˛ e miriadami poufnych porad lubieznych. cwanych ˙ jak lisy podgladaczy ˛ zycia nie budziły niczyjego niepokoju.Ballada o rolniku wajacych ˛ rzesze konwulsjach swego (zbawiennego pono´ c) upodlenia. ´ Obchodzono wi˛ ec je z daleka ˙ mogliby oni przypadkiem – całkiem niechcacy w obawie. Ci najbardziej ˙ ˙ wyuzdani piekielnicy przekonaliby kazdego ze swoich nieuwaznych ´ ety włada ˙ to Duch Swi˛ słuchaczy – a nawet psa z kulawa ˛ noga ˛ – ze ˙ do obowiazków ich my´ slami i pragnieniami i ze ˛ ich niesfornej trzody ˙ czyni´ ˙ ˙ nalezy c zado´ sc ´ ich najpobozniejszym zyczeniom. Na tynku owych wszechwiedzacych ˛ gadułów wymalowane były nawet rzeczowe dowody zbrodni Boga przeciwko ludzko´ sci w posta˙ ci nieskromnych głosów s ´ wi˛ etego oburzenia na brak Ducha Bozego ˙ owi skataw oazach łaski. iz ˛ – zetkna´ ˛c 1 ´ niepokornych ze Swi˛ etym .

otaczajac ˛ niepodobnego do nich pokutnika. Natychmiast zielenieli z w´ sciekło´ sci i wychodzili jeden po drugim ze swych twierdz. konfrontacji z ich bezładnym tupetem. podziemnych kryjówek i stert chrustów. pozby´ c całkiem słusznych uczu´ c odrazy do ich szat skalanych przez ciało1 . ˙ si˛ Piski. iz ˛ przykazan ´ Jezusa. Jedyna ˛ bodaj korzy´ scia ˛ z takiej dziecinnej. bo w koncu ´ prze˙ mało kosztownej. ˛ mogło si˛ e okaza´ c pozyskanie uwagi nawet troch˛ e upojonego 1 Judy 23 2 Apokalipsa 17:6-18 3 Apokalipsa 2:2. lecz ˙ ˙ wygladaj jakby i o Bozym s ´ wiecie oraz o tym. uciebezładna ˛ i napastliwa ˛ wobec rzeczoznawców posta´ c pobozno´ ˙ nazbyt dobrze ich opaczne wyobrazenia ˙ le´ sniajac ˛a ˛ az o szczodro´ sci ˙ Bozej. rozjuszona swołocz. ´ ˙ Mozna było wówczas zwiaza´ ˛ c te gadziny jednym soczystym słowem. ze egaja ˛ nieba. dasami ciez ˛ i obłuda. Zapominali nagle nie tylko o przykazaniach Galilejczyka. ale nie si˛ egały. nazywajac ˛ ich kłamcami – co było oczywi´ scie jedyna ˛ prawda ˛3 – i wykazujac ˛ im. Wystarczyło wszakze c ich baloniki. i mało kto dzi˛ ˙ nie ko juz ekował Bogu za to. Ich szlachetno´ sc ´ i wyrozumiało´ sc ´ dla cudzej n˛ edzy miała bowiem jednak swoje granice i to nawet nie tak rozległe jak ich opita krwia ˛ 2 ˙ nakłu´ s ´ wi˛ etych tusza. z nadskakujac ˛a ˛ pomoca ˛ owych bezwstydnych komiwo˙ jazerów i niedouczonych felczerów. przekr˛ ecajac ˛ uparcie ich niejasne pono´ c znaczenie i kultywujac ˛ wynio´ sle jaka´ ˛s ˙ sci. ale nie maja ˛ nawet najmniejszej ochoty z nimi si˛ e zapozna´ c. 3:9 258 J EZUS POSZUKIWANY . w oparciu o uznany przez nich siarczy´ scie i z przytupem autorytet ˙ oni sami nie tylko nie przestrzegaja Pisma. ze ˛ a ˛ na nim sami jak ˙ adna z ˛ krwi. ze udało mu si˛ e. a na ich usta wypełzał spieniony ˙ jad szyderstwa przebrany w wyniosłe. szczuta i podjudzana przeciwko silniejszemu. j˛ eki i oszczerstwa zdałoby si˛ e wtedy.W SPOMNIENIE DNIA ˙ nawet podniecenie. w˛ ezowe manifestacje swego usprawiedliwionego ubolewania nad nie´ swiadomo´ scia ˛ i przykrym charakterem odmienca.

który – je´ sli umiał trzyma´ c j˛ ezyk za z˛ ebami i nie miał oczu z tyłu głowy – musiał wówczas zwatpi´ ˛ c o wiarygodno´ sci swych zawzi˛ etych obronców ´ prawdy jedynej.Ballada o rolniku ich winem s ´ wiadka. ono ˙ ten. Było jak Skaliste podłoze ˙ zachwyt próznego dziewcz˛ ecia. lecz – w przeciwienstwie ´ do nich – usprawiedliwionych w swej nami˛ etno´ sci stworzen ´ 1. Psalm 79:1-5 2 Mateusza 13:5-6. kto on zacz i skad ˛ przybywa5 . którzy zaparli si˛ e wiary. którzy przez własna ˛ chciwo´ sc ´ i niewiar˛ e stali si˛ e pokarmem dla nienasyconych. zdrowie czy słowo. 14:9-12 5 1 Jana 4:1-3 6 2 Koryntian 13:5-7 259 . ˙ e mi˛ Gdyby oszacowa´ c róznic˛ edzy tymi. 19:17-18.8. na˙ wet we własnym imieniu i interesie najblizszych. zmuszajacy ˛ ich do nadrabiania mina. stajac ˛ przed morderca ˛ i oskar˙ ˙ zycielem braci. którzy przeszli prób˛ e 6 ognia . * * * ˙ 2 takze ˙ nie rokowało obfitych plonów. 1 Apokalipsa 11:1-6. a rozkosznej dla niej samej egzaltacji i podziwu. ˙ Ciała owych wszystkich pozeraczy łaski . którego udziałem stał si˛ e sprawiedliwy sad ˛ nad tymi.20-21 3 Apokalipsa 13:3 4 Apokalipsa 13:4. zanim oczarowane nim tłumy oddadza ˛ 4 pokłon jego posagowi ˛ .11-12. miały by´ c pozarte przez wezwane głosem anioła ptactwo. i nietaktem jest pyta´ c go o to. jakby jedno słowo z ust bli´ zniego mogło naprawd˛ e zmieni´ c ich błogo´ sc ´ w ruin˛ e. ˛ praca. majac ˛a ˛ za3 brzmie´ c w uszach zwierz˛ ecia . drugorz˛ ednych w walce ˙ o przetrwanie gadzetów. kto daje. a w szczególnych przypadkach – dwojakiej. ˛ iz by´ c dobry. Koszta takich ekstrawagancji były jednak mało znane i nikomu nie chciało si˛ e zadawa´ c kłamu słowom sługusów. depczacych ˛ chleb i kapi ˛ a˛ ˙ cych si˛ e w winie. a inne podnie´ sc ´ w jednej chwili ze zwatpienia ˛ i trwogi. I czy da´ c mu kwiat. a tymi. ˛ mowa ˛ i mnóstwem innych. które mierzy swój wdzi˛ ek i powab dla nieznajomego dobroczyncy ´ jedna ˛ i ta ˛ sama ˛ nuta ˛ pochlebnej mu jakoby. u wyj´ scia mozna by dostrzec w tych ostatnich dziwny niepokój o swój własny wizerunek. musi przyj˛ ełoby je z taka ˛ sama ˛ naturalna ˛ pewno´ scia.

Nie powinien mie´ c w sobie owej władczej. kiedy zabawa si˛ e zaczyna i kiedy konczy. ˛ Ich słomiany zapał. iz 1 Marka 9:42-50 260 J EZUS POSZUKIWANY . ale ze ˙ ich własne osiagni˛ ˛ ecia w tej dziedzinie sa ˛ o wiele blizsze doskonało´ sci ˙ niewygładzone tysiacem niz ˛ ich uzasadnionych westchnien ´ prostactwo Sprawiedliwego. aby schlebiała im my´ sl. ze ety nie zna si˛ e na zartach. jak ˙ ch˛ i to. mniej pracowity i mniej ˙ nców efektowny od wykwitów ich fantazji. nie mogac ˛ ˙ c za nimi z tak topornymi posługami jak podlewaw dodatku nada ˛zy´ ˙ nie.W SPOMNIENIE DNIA Bóg nie powinien nikogo zaskakiwa´ c ani dziwi´ c – my´ sleli. totez nie uczyli si˛ e od swych mentorów. a na pewno nie wie. ˛ Byliby raczej skłonni przyzna´ c – bo wstydza ˛ si˛ e swych niedzisiej˙ owszem. który kazał poobcina´ c członki i wyłupi´ c wadza˛ 1 ce w progach Królestwa oko . nieprzejednanej i nieuchwytnej dla ich oczu natury. ze etnie stawali za wzorzec dla innych niczym kaprale. aby uwiadomi´ c innych o tym. izby rozumieli oni ograniczony zakres kompetencji Mesjasza w sprawach dotyczacych ˛ ich osobi´ scie. którzy w podoficerskiej szkole uchodzili za ofermy i popychadła – osłabiły ˙ niejedna ˛ latoro´ sl zn˛ econa ˛ mirazem cienia i błogostanu ludzi sławia˛ cych imi˛ e Króla. Krucho´ sc ´ istnienia była w ich oczach nieomal atutem uzasadniaja˛ cym i usprawiedliwiajacym ˛ pragnienie znaczenia i mocy w oparciu o zasady przeczace ˛ zdrowemu rozsadkowi. Pierwsza bowiem rzeczywista trudno´ sc ´ okazywała si˛ e upadkiem w oczach tych. cho´ c z pewno´ scia ˛ nie ˙ Bóg miszcz˛ edzili oni sił i s ´ rodków. zrobił on z ich wydatna szych ojców – ze. ˛ pomoca ˛ pewne ˙ post˛ epy w materii tak delikatnej i ulotnej jak zbawienie duszy. dla których nauka chodzenia winna by´ c wolna od ˙ ich podopieczni błyskawiczoznak nieporadno´ sci i niewiedzy. ´ ˙ Watpi˛ ˛ e. jak unika´ c przyobiecanego przez ´ ˙ Swi˛ ˙ Galilejczyka ognia w przekonaniu. nawozenie i osłona przed spiekota. ze e za nimi ugania. słownych róza ´ i zwalistych ˙ ˙ si˛ próznostek. Winien by´ c mniejszy.

ze moga ˛ pozosta´ c bez oczekiwanego przez nich odd´ zwi˛ eku i nie zobowiaza´ ˛ c do stosownej w kantorach wymiany walut wzajemno´ sci. gdzie oni. lecz poniewaz ˙ nie wcale nie dlatego. iz ˛ spływajacej ˛ obficie przez ich usta i r˛ ece wypada zawdzi˛ ecza´ c poruszenie w szeregach ich sióstr i braci. starali si˛ e odda´ c innym dokładnie i jedynie to. który oddał si˛ e w niewol˛ e grzesz˙ nych ich zamysłów. nie byli zbytnio pewni prawomocno´ sci takiego przekonania. Co prawda. którzy nie okazywali. Bo tak było. Anonimowe donosy w tak zwanej dobrej wierze . słowa i posługa kunktatorstwie znamiennej obawy o to. bo sami nigdy nie stan˛ eli przed kłopotami. co sami przyj˛ eli. i to ˙ włozyli ˙ w nie za mało wysiłku. bo nie musieli on ´ prosi´ c – był jak najoczywistsze ˙ objawy udaru słonecznego i pojawiał si˛ e jak cholera albo dzuma wsz˛ edzie tam. tych. Niewielkiej bystro´ sci wymagało dojrzenie w ich wyrachowanym ˙ ich dar. których bynajmniej nie mieli ochoty wskaza´ c palcem. iz ˛ ˙ Zar kontrowersji i chorobliwy dreszczyk wokół spraw Panskich ´ nazywali deszczem . ale poniewaz zniej pochlebiała im łaska. bo granic nigdy sam nie wyznaczył. Zrobili to z ´ li ludzie . niczym niewymuszony zdawał si˛ e im wi˛ ec wnio˙ to łasce Wszechmogacego sek. iz docenili wysiłków Sprawiedliwego. aby przekona´ c wszystkich. subtelne aluzje i woalka całkowitej dyskrecji zapewniona wchodzacym ˛ z nimi w układy konfidentom i podgladaczom ˛ łaski stanowiły osnow˛ e ich publicznej aktywno´ sci mierzacej ˛ post˛ epy innych zakresem własnych na nich ˙ wpływów oraz ich w pełni lojalna ˛ zdolno´ scia ˛ pasozytowania na ludzkiej naiwno´ sci. ze sa ˛ do cna zepsuci ˙ nawet na Ojcowskim wysłanniku pofolguja ˙ ai ze ˛ swym otchłannym z ˛ dzom.Ballada o rolniku łuje ich bezgranicznie. stajac ˛ w obronie pokrzywdzonych przez los. z którym koniecznie trzeba było si˛ e 261 . Zrobili zen ´ szczególnie obrzydliwego i odstr˛ eczajace˛ go przyzwoitych ludzi bałwana. i to nawet ˙ obrony takiej potrzebuja. od których za ˙ najwyra´ wszelka ˛ cen˛ e chcieli wybawi´ c innych.

´ które wystawiały ich na po´ smiewisko trze´ zwych istot. tak ˙ dla wrogów. A te wła˙ snymi r˛ ekami rozdarłyby na strz˛ epy kazdego. pastorami i mnóstwem por˛ ecznych. ze ˙ tego si˛ i do czego słuzy e nie je. szczodry. Strasznym grzechem na opoce było chcie´ c ich wychłosta´ c i nawet ci. nie wieszano na nich psów. a nawet nie wiedzieli. ˙ maja Mówiono o takich. zeby ani jedni. którzy z zapałem opowiadali o nich pieprzne dowcipy. jak dla przyjaciół. ani drudzy nie wtar˙ gn˛ eli w ich strzezone przez tresowane psy rewiry. Chyba ˙ figlarzem okazałby si˛ ˙ ze e ma ˛z. kto s ´ miałby domalowa´ c ich nieskalanym orka ˛ podobiznom cho´ cby pieprzyk na nosie. ze ˛ osobowo´ sc ´ . Był wielki. Otoczka ta pozwalała im wyst˛ epowa´ c ex cathedra przed lud´ zmi. a bardziej zakłamanych tytułowano m˛ ezami Bozymi. a niektórzy zdołali z pomoca ˛ jego niewyczerpanej pono´ c łaski zakre´ sli´ c wokół siebie fosforyzujace ˛ z oddali granice poufało´ sci. w ich obecnos ´ ci gi˛ eli si˛ e w dziwacznych pokłonach jak na cesarskim dworze. apostołami. kardynałami. bo wydawał koncesje na akty miłosierdzia1 . Mieli ˙ dzieci i zony. ˙ ˙ Nienawi´ sc ´ do m˛ eza bowiem nie była warunkiem poda ˛zania s ´ lada˙ ten pił na umór i bywał w fatalnym towarzymi Mesjasza (chyba ze ˙ Bozego ˙ stwie) i nic nie usprawiedliwiłoby – prócz owego m˛ eza albo innej szaty z fr˛ edzelkami – ich własnego niesmaku wobec m˛ eskiej 1 Apokalipsa 13:11-18 262 J EZUS POSZUKIWANY . co to takiego ˙ – wiedzieli tylko. ˙ przeciez które nami˛ etnie składały swe pociechy w ofierze dla Molocha i dla których sakrament z ich rak ˛ był jak róg obfito´ sci przepełniajacy ˛ ich spragnione kapłanskich ´ pieszczot ciała. a nawet dobry – ˙ chociaz nie było tego po nich wida´ c – i udawało si˛ e pono´ c wej´ sc ´ z nim w całkiem korzystne układy. charyzmat czy co´ s w tym ˙ ˙ rodzaju. Szcz˛ es ´ liwców nie wytykano palcami.W SPOMNIENIE DNIA liczy´ c. nie wacha ˛ i nie dotyka. ale niekoniecznie zna´ c i kocha´ c jak samego siebie. którzy jej nie mieli. a kompletnie nieadekwatnych okre´ slen.

zwłaszcza je´ sli zetkn˛ eli si˛ e oni nieopatrznie z rozwydrzonymi albo rozkapryszonymi gromadkami niewiniatek ˛ uczepionych coraz krótszych spódnic matek od siedmiu bole´ sci. Niewie´ scia inicjatywa oddolna skutecznie jednak podtrzymywała ów ewangelizacyjny zapał. zachcianek ˙ ˙ i próznostek zapobiegała grozie inflacji i deficytowi w budzecie naj˙ powazniejszego po Bogu sponsora łaski. totez system przedpłat na udziały w Królestwie s ´ wietnie sprawdzał si˛ e wsz˛ edzie tam. majacych ˛ w zgodnym zamy´ sle produ˙ ˙ centów i uzytkowników połaczy´ ˛ c przyjemne z pozytecznym. dlatego tyle czapewnie czuło si˛ e tylko w obecno´ sci Ducha Swi˛ su i nauki po´ swi˛ ecano murowanym receptom na jego otrzymywanie. ˙ wydawanie i uzywanie. nawet gdy ku niemej udr˛ ece kobiet niedzielny poranek zaczyniony bywał nerwowym upustem ˙ pracowitych i zazwyczaj zrównowazonych panów domu. Brakowało tylko przekonywajacych ˛ t˛ egie głowy efektów tego proletariackiego współdziałania i zal˛ egał si˛ e w nich sm˛ etek na widok kolejnych wybiegów propagandy zbawienia nazywajacej ˛ łotra zacnym .Ballada o rolniku irytacji na widok oszałamiajacego ˛ wzrostu kosztów utrzymania zbawiennej jakoby dla kobiet łaski. a wied´ zm˛ e błogosławiona ˛ mi˛ edzy niewiastami . Racjonowane sprawiedliwie bony miały zapewni´ c wszystkim do˙ dobrze zorganizowany st˛ ep do marzen ´ o jego mocy i miło´ sci. który wprawiał postronnych w lekkie zakłopotanie. 1 ˙ gniewu Boga zywego ˙ Wszystko to miał spali´ c zar . a rozrzewnienie dziwaków wspominajacych ˛ stan wyjatkowy ˛ albo wr˛ ecz zamach stanu kwitowano gł˛ ebokim niesmakiem. Całe to uszcz˛ es ´ liwiane na sił˛ e towarzystwo wzajemnej adoracji nie´ etego. 1 Apokalipsa 16:8-9 263 . A wyrozumiało´ sc ´ tych ostatnich dla m˛ eskich dziwactw. który dawno te˙ sci daleko odmienne od kremów mu zalecił wiernym s ´ rodki ostrozno´ z filtrem przeciwsłonecznym. głupiego szlachetnym . gdzie nie kwestionowano osiagni˛ ˛ ec ´ rewolucji ludowych.

szlachetnych. słyszac ˛ dalekie odgłosy wie´ sci z frontu zbawienia. energicznych i bogatych w zyciowe do´ swiadczenie braci i sióstr zjednoczonych niełaskawymi dla nich samych siłami natury. jak kto´ s gryzie si˛ e w j˛ ezyk.W SPOMNIENIE DNIA ˙ na zawsze złaczy´ Bohaterstwo miało takze ˛ c z prochem ziemi tych. aby nikt przypadkiem nie spojrzał na nich jak na tchórzy i nieudaczników. dzi˛ eki którym on sam na pewno nie nabyłby rozumu. kłopotów ze wzwodem czy krzywych nóg bli´ znich przykrywany przemy´ slnie sterta ˛ porad dobrotliwych ojczulków z piekła rodem tu˙ skwapliwymi odruchami politowania niewiast lekkich obyczadziez jów zagłuszajacymi ˛ sprawnie głos z nieba. która nie ma rak. Tylko ci. ˛ izby sci miał si˛ e okaza´ c nad podziw dobry humor z powodu luk w pami˛ eci. ze c w najstrasz˙ liwszych m˛ ekach niz z nudy. którzy mdleli na sama ˛ my´ sl o pojawieniu si˛ e po´ sród zatroskanych o przy˙ szło´ sc ´ . Odmieniec zachodził w głow˛ e nad celem nieprzytomnej tyrady ˙ o normach chrze´ scijanskiego ´ zycia i zasadach. Wypinali pier´ s. Ponad gaszcz ˛ kłujacych ˛ cierni wyrastali tylko nieliczni – ci. si˛ egali niebios w nieustajacym ˛ i cichym błaganiu o chwile ukojenia niepochwytne bez nadziei na zupełnie nowe. wol1 Jakuba 1:22-27 264 J EZUS POSZUKIWANY . to mało kto powatpiewał. ˙ kpiny niewiernych rozpleniły si˛ ˙ I chociaz e w kazdym zakatku ˛ zie˙ przejawem Ojcowskiej szczodro´ mi. którym po´ sród ludzi nie zdarzyło si˛ e zapomina´ c o swym lustrzanym odbiciu1 . którzy za nic nie chcieli uchodzi´ c za s ´ miesznych. ˛ nóg i głowy i nie mówi ludzkim głosem. A chłopców i dziewcz˛ eta słusznie szukajacych ˛ kogo´ s z miara ˛ w r˛ e˙ woleliby juz ˙ umrze´ ku przez moment rozbawiła my´ sl. Starszy człowiek z nosem si˛ egajacym ˛ brody ze zdziwieniem odnotowywał nagłe skr˛ epowanie patrzacego ˛ nan ´ kaznodziei. Garbaty patrzył. który dopiero co ze swada ˛ mówił o dymie z Panskich ´ nozdrzy . wspomniawszy przy nim o noszeniu brzemion.

było co najwyzej epstwa godnych ´ ich własnego ubolewania n˛ edzarzy. ˙ Bóg nie chciałby. i wzruszali innych wspomnieniem ˙ jabłek lub ksia ˙ (obiekty ich nami˛ kradziezy ˛zki etno´ sci były zawsze ˙ godne pozadania ˛ i usprawiedliwiały poniekad ˛ ich moralna ˛ wiotko´ sc ´. ˛ ˙ Najbardziej zakłamani starali si˛ e o korzystne dla nich wrazenie.Ballada o rolniku ne od skazy ciało. czy aby wolnoamerykanski ´ styl zwiastowania uprawnia jego mistrzów do nagrody z rak ˛ Panskiego ´ Sługi oraz czy jego błogosławien´ stwo istotnie dotyka ust wodzirejów i aferzystów. Swoje o´ swiadczenia ˙ było im zarzuci´ formułowali na pi´ smie. ˙ Zapobiegliwo´ sc ´ niektórych kazała im nawet ostroznie powatpie˛ wa´ c. ze wracali jak za zgubiona ˛ owca ˛ do chwil. ˙ przez to nigdy nie kopn˛ Wielu takze eło w gór˛ e w rozpaczy – jak ˙ szczodro´ ˙ niczego piłki futbolowej – t˛ esknego przeczucia. gdzie podzia´ c oczy. a na pewno nie to. nawet najmniejszy w ich odczuciu. 265 . w których ze wstydu nie wiedzieli. ´ do której jakoby nie ma powrotu. jakoby znali nawet swoje słabo´ sci. co odrzucili sami. blednacym ˛ na tle okazałych dowodów ich samowiedzy. niedoskonały poryw ludzkiej woli. aby nie mozna c niedopełnienia obowiazków. jakby dzieło Boze ˙ ich przedsi˛ ebiorczych zap˛ edów było ledwie zauwazonym przez nich aktem drobnej wytwórczo´ sci . co czyni kazdego wrogiem Boga ˙ ˙ tak niestosowne jak przest˛ zywego. Swiadomo´ sc ´ tysi˛ ecy niecnych zachcianek i podłostek. ˙ wobec kreowali swój wizerunek tak zapami˛ etale. dlaczego i jakie z ˛ zawiodły ich na kraw˛ ed´ z otchłani. wspólna ˛ wszystkim ludziom). ponad które si˛ e wznie´ sli. dawała im prawo do nuty nostalgii za kraina ˛ dzieci˛ ecych marzen. bo nawet zawodowy morderca nie umiałby ˙ adze im wytłumaczy´ c. stroniac ˛ jedynie przezornie od tabu ˙ młodzienczych ´ miłostek. aby w komorze Wielu pomy´ slało przy nich. Pozostali nacierali si˛ e repelentami i pachnidłami. ze sc ´ Boza nie odrzuca. lecz przemienia ˙ i oczyszcza kazdy. jakby to.

a cała napuszona metodologia mieniem u szyi5 . ze sli los pot˛ epienca ´ jest o wiele gorszy od ˙ losu złozonego trzydziestoo´ smioletnia ˛ niemoca ˛ nieszcz˛ es ´ nika3 . jakich by sobie zyczył jego Mocodawca. 1 Apokalipsa 16:15.W SPOMNIENIE DNIA ˙ nie dlatego. to moze ˙ lecz chciał małych niewysłowiona ˛ odraz˛ e do ich małych kradziezy. Łukasza 12:39-40 2 Wyj´ scia 32 3 Jana 5:5. aroganckie przechwałki zadusiły niejedna ˛ wschodzac ˛a ˛ ro´ slin˛ e. Przekl˛ eta przez Boga ziemia niech˛ etnie go´ sciła w sobie pot˛ ezn ˛ ˙ ˙ je´ ozywcz a ˛ dla duszy my´ sl. ˙ a. o których nie s ´ niło si˛ e najbardziej łasym na kosztowno´ sci zjadaczom powszedniego chleba. aby włamanie lub skok na bank ˙ ˙ niebieskiego porzadku. dla której obraza ˛ majestatu Wszechmogacego ˛ stał si˛ e złoty cielec. a pomieszanie krwi ziomków Mesjasza z krwia ˛ zabitych przez nich ofiar4 ˙ jest zaledwie skromnym przyblizeniem ka´ zni i pomsty za odtracenie ˛ r˛ eki i zniewag˛ e Sprawiedliwego. bo popyt na mało kosztowne. a nie zrzutka jego ludu na podobizn˛ e Niestworzonego ulana ˛ z kolczyków z egipskiego złota na rozkaz powolnego niecierpliwym wybrancom ´ kapłana2 . egipskie porady umiej˛ etnie kształtuje od tamtej pory bezpłciowy oprawca ludzkich sumien ´ i zwiastun nieprzekonujacej ˛ wiernych jutrzenki. tyle ze wiary i zwiastowania jest bodaj najczarniejsza ˛ karta ˛ dziejów spisanej ˙ dawno ewangelii Syna Bozego. ˙ juz którego s ´ mier´ c przyniosła na zie˙ mi korzy´ sci całkiem odmienne od tych. złodziei przenicowa´ c na wielkich. Dobrze pokryte urokiem obłudy. to wszelkie próby odzyskania zbawiennej równowagi i wdzi˛ eku przy pomocy własnych rak ˛ i przemy´ slno´ sci speców od wystroju wn˛ etrz sa ˛ podobne wysiłkom topielca z ka˙ daremniejsze.8-14 4 Łukasza 13:1-5 5 Łukasza 17:2 266 J EZUS POSZUKIWANY . mniej niz ˛ to nie dlatego. by bałwochwalców pozbawi´ c wszelkiej my´ sli o szacunku dla jego własnego rzemiosła czyniacego ˛ i rozdzielajacego ˛ rzeczy. obcia ˛zyły nie podatników. ze ˙ czuł I je´ sli ich Pan podawał si˛ e za złodzieja1 . lecz stróza ˛ ˙ si˛ A je´ sli przez upodlenie i hanb˛ ´ e z ich rak ˛ sam wazył e sta´ c czym´ s ˙ rzecza.

˙ R˛ eka Panska ´ ocieniła i zrosiła kazdy. to jego miło´ sc ´ i szczodro´ sc ´ nie ma sobie równych.Ballada o rolniku ˙ na sama ˙ o Bogu. ze sli mieliby mówi´ co tym. na bezczeszczacych ˛ jego imi˛ e ciułaczy Bozej ˙ Ich walki o zycie i sumienie s ´ wi˛ etych Panskich ´ nie dojrzał. ˛ bo jest najczystszym owocem błagania ˙ o nie w chwilach. który niczym nie przypominał placu zabaw dla dzieci. kto ze wstydu za nieusłuchane dzieci chciałby zapa´ sc ´ si˛ e pod ziemi˛ e. któremu nie obiecano zbyt ˙ zajmie si˛ ˙ wiele. biezni 1 Hebrajczyków 6:4-8 2 Mateusza 23:27-32 267 . których nie zyczy si˛ e najwi˛ ekszemu wrogowi. którzy to poj˛ eli. pi˛ ekno i porzadek. nawet najmniejszy skrawek ˙ gruntu. tak jak kto´ s. pełnej pochlebstw. Dojrzał ja ˛ tylko ozywiony z martwych Syn siedzacy ˛ po prawicy Ojca i struga ˛s ´ wiatła wskazał Rodzicowi godnych jego obietnicy. zadrzeli ˛ my´ sl. ˙ Dlatego zamilkli jak owce prowadzone na rze´ z. ˙ wszystko ma swój czas i je´ Pomy´ sleli wi˛ ec. ˙ zaden ˙ ˙ pi˛ ˙ poniewaz zabójca i szyderca nie wygraza es ´ ciami i nie uzywa mocnych słów – po prostu nie sta´ c go na taki gest wobec swych ˙ dłuzników i winowajców. ˛ tak odosobnieni w swym pragnieniu jak cho´ cby mucha w butelce ze wspaniałymi widokami na przyszło´ sc ´ – raczej jak ziarnko rzucone w czarna ˛ ziemi˛ e. bo zrozumieli. przechwałek i plotek. ˙ ze ˙ nie sa Pomy´ sleli tez. ˙ Ich błagania nie dosłyszało zadne z ludzkich uszu. ale na pewno to. a na˙ ˙ wet nie przewidział zaden bojownik ni emancypantka – zaden ze zdo2 ˙ biacych ˛ nagrobki sprawiedliwych . ˛ która swa ˛ niedorzeczno´ scia ˛ az razi stworzone arcyludzka ˛ moca ˛ gład´ z. którego głos Ci. mozna c j˛ ezykiem innym niz ˙ mowa. ze e nim Rolnik i Pan wielkiego zniwa. ze ˙ by mówi´ ˙ przez Niego danym – usłyszeli. bo pro´ sby stawiane im za wzór przy kontuarach łaski stały si˛ e dla zasiewów jak gro´ zby i przestrogi Wszechmogacego ˛ rzucajacego ˛ wieczna ˛ klatw˛ ˛ e 1 ˙ chwały . małych czarów i wielkich ukłonów w stron˛ e publiczno´ sci – to woleliby umrze´ c i to zaraz. j˛ ezykiem kupieckiej nomenklatury. ze je´ sli kto´ s tak bardzo si˛ e gniewa i mówi o tym tak otwarcie jak syn cie´ sli z Nazaretu. co widzieli i słyszeli.

co wiedzieli wszyscy. a wykwintnisie ogłady.W SPOMNIENIE DNIA ˙ z przeszkodami.34-35. co było czym´ s. A zrobiła to. 1 Jana 2:15-17 2 Mateusza 11:25-26 3 Apokalipsa 13:11-16 4 Mateusza 13:1-3 5 Mateusza 12:22. niewidzialnych mocarstw. wie´ sci i chleb powszedni w zamian za ˙ pozadany ˛ jej pokłon wyjałowionej do cna publicznej opinii3 .24. Tam˙ głow˛ ten miał takze e. Slepcy domagali si˛ e oden ´ znaku. gdzie ludzie licza ˛ na dywidendy ze swych trwoznych lokat w spółkach z imponujacym. ´ których istnienia nie uzasadnia ani nie okrywa na tej ziemi polityka wielkich. ze s z niczego. nowojorskiej giełdy – zadnego ˙ z tych wielu miejsc. Nie marnował czasu. a to. Sprawiła. bo miał go niewiele – dokładnie i zaledwie ˙ tyle. Bo tak si˛ e jej spodobało. prózniaka uczyniła m˛ edrcem.38-39. ˙ Niewiele im z tego przyszło. Powiedział tylko to. a madralom ˛ odebrała rozum i tania ˛ 2 przyzwoito´ sc ´ . widzacych ˛ o´ slepiła. udało si˛ e nikogo przekona´ c. I na odwrót – gadułom przymkn˛ eła chciwe usta.46-48 6 Jana 8:25-30 268 J EZUS POSZUKIWANY . ´ ˙ jak kazdy ˙ Dzien ´ miał ci˛ ezki robotnik5 . kredytujac ˛ łaskawie wzrost najbardziej niewydarzonych i zbolałych własna ˛ n˛ edza ˛ stworzen. ze ˛ nóg i głowy. obróciła w nico´ sc ´. który nazwie s˛ edziego skorumpowanym hultajem i splunie na ław˛ e przysi˛ egłych. Niemowie rozwiazała ˛ j˛ ezyk. a głuchemu ˙ uszy. ile ma oskarzony na sali rozpraw. s ´ lepemu otworzyła oczy. * * * Dawno temu pewien Człowiek siedział w łodzi przy brzegu morza i mówił dziwne rzeczy ponad głowami otaczajacych ˛ Go słuchaczy4 . ˛ lecz ograniczonym kapitałem ˙ powstało co´ bogini losu1 . szaleni rozumu. o czym bezen ´ nikt nigdy by nie usłyszał6 . cyrkowego namiotu. podobnie jak dotad ˛ zadnej amebie nie ˙ człowiek nie ma rak. jakie bywaja ˛ niechlubnym udziałem s ´ miertelników postawionych 1 Jakuba 4:4. Nie powiedział wi˛ ec tego. racjonujaca ˛ miło´ sc ´ . a łajdaka szlachetnym. nietoperze roztłukła o słupy uliczne. Miał jednak ˙ spory kłopot – był Bogiem – i dlatego nie zrobił zadnej z tych rzeczy.

ze snie spłaca najwi˛ ekszy z nich wbrew nadziejom i roszczeniom wierzycieli Wszechmogacego ˛ . ze ´ mier´ c nadchodzi.Ballada o rolniku przed sadem ˛ za oszustwa podatkowe albo zdrad˛ e stanu. jakie sam czynił6 – Obiecał takze eksze rzeczy niz ˙ a tylko taka obietnica godna jest najwyzszego szacunku dla jej szafa˙ o wiele mniej kosztuje Ojca otwarcie swych zaworza – bo przeciez ˙ zamkni˛ rów i wierzei na pro´ sb˛ e swego umiłowanego Syna niz ecie ich 7 i zawarcie na głucho na zgodne z jego wola ˛ błaganie jego kruchych 1 Ch˛ etnie stawia si˛ e za przykład wielkiej cnoty ostatnia ˛ wol˛ e Sokratesa (469-399 p. ˙ wła´ Wiedział bowiem. 2 3 4 5 6 7 Jana 15:20-26 Mateusza 16:16-17.n. powiedział jednak. których nazywał dzie´ cmi. a zbyt wielki. a jego wielki uczen ´ zdał spraw˛ e ze skrupulatno´ sci i odwagi swego mistrza. które kaz ˛ ˙ gdy s bli´ znim my´ sle´ c. ´ niesprawiedliwym wyrokiem ziemskiej władzy). Nie miał tez ekszego od siebie2 ani parasola dla tych. a m˛ ezczy´ zni nie próbowali Go wyr˛ ecza´ c i zast˛ epowa´ c bez jego woli. ˙ pami˛ Ale Galilejczykowi tez ec ´ nie szwankowała. zeby 5 ˙ niewiasty nie rozczulały si˛ e nad jego losem . a nawet tych niewielu skazanych niewinnie na podstawie poszlak i domysłów. by bez wielkiej emfazy zwano Go Bogiem3 .e. Był zbyt mały.) – ska˙ sc zanego w Atenach na s ´ mier´ c za bezbozno´ ´i ˙ – zobowiazuj deprawacj˛ e młodziezy ˛ ac ˛a ˛ przy˙ jaciela do oddania Asklepiosowi pozyczonego koguta. a jedynie dopełnili tego. co przykazał. przypomniał sobie o drobnym długu. Grecki m˛ edrzec zanim wypił trucizn˛ e (zgadzajac ˛ si˛ e tym samym z wydanym nan. Jana 20:3-9 Jana 19:5 Łukasza 23:27-31 Jana 14:9-17 Jakuba 5:17-20. ˙ wiernym wi˛ ˙ te. jakby s ´ wiadkowie jego wielko´ sci mieli wła´ snie od niego uczy´ c si˛ e skromno´ sci i pokory1 . ˙ Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. czas na rozliczenie długów. Nie miał w r˛ ekach kwitów za swa ˛ wielkoduszno´ sc ´ ani mowy na swo˙ ucznia wi˛ ja ˛ obron˛ e. a jednak nie okra˙ ˙a sił swego wystapienia ˛ na Golgocie zadnymi skrupułami. Apokalipsa 3:7-8 269 . aby umkna´ ˛c przed skrzekiem 4 władcy: – Oto człowiek .

udr˛ eczone wewn˛ etrznym blaskiem Wcielonego. Wyp˛ edzenie demona nie było w jego oczach niczym godnym wi˛ ek˙ sam dobrze wiedział. nawet jak na Zbawiciela s ´ wiata.W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA i nieco krnabrnych ˛ latoro´ sli znajacych ˛ ostatni rozdział ksi˛ egi Salomo1 na i par˛ e innych drobnych uwag Sprawiedliwego. to jego pochód droga ˛ morska ˛ i Zajordaniem7 nieliczni tylko uznaliby za znaczacy ˛ dla krwawych dziejów s ´ wiata. ale wystapił ˛ jako przeciwnik ˙ własna swego pokolenia5 . Wia˙ rołomnego sług˛ e wyprowadziłoby juz z równowagi wcale nie posa˛ dzenie o konszachty z Belzebubem2 – do jego odparcia nie byłby zdolny.45 Mateusza 12:46-50. 6 lipca 2000 + + + Odsłona Jezus usłyszał tego dnia sporo. ze ˙ gdyby ponadludzkie szej uwagi. za kogo si˛ e podaje. 9:1 Dzieje 16:16-17 270 J EZUS POSZUKIWANY . Jezus ˙ nie tylko ujawnił niedorzeczno´ jednakze sc ´ roszczen ´ swych bezpo´ srednich przeciwników domagajacych ˛ si˛ e oden ´ zado´ sc ´ uczynienia. Jego ˙ obraz mesjanskiej s ´ wiadectwo było jednak o wiele skromniejsze niz ´ posługi przereklamowany przez triumfatorów i propagandzistów ła˙ ˙ ˛ ozywcze tchnienie za od´ swiezacz powietrza i niewielu ski 8 majacych 1 2 3 4 Kaznodziei 12:1-7 Mateusza 12:24-25 Mateusza 12:23 Wyj´ scia 4:1-9. jakiego 4 ˙ lud izraelski oczekiwał od Mojzesza . iz c tym. nawet gdyby otaczały go tysiace ˛ wyznawców – irytacj˛ e musiałaby ˙ sc w nim wzbudzi´ c sama ostrozno´ ´ 3 przypuszczenia s ´ wiadków doko˙ moze ˙ on by´ nanego przezen ´ cudu.31 Izajasza 8:23. chociaz zmory nie pierzchały na jego rozkaz.30-31 5 6 7 8 Mateusza 12:34.39. właczaj ˛ ac ˛ w sad ˛ nad nim takze ˛ rodzin˛ e pra6 gnac ˛a ˛ wybawi´ c go od jego urojen ´ . Marka 3:20-21.

Ballada o rolniku

˙ ˙ potraktowało powaznie prosta ˛ i jednoznaczna ˛ sugesti˛ e Zbawiciela, iz ˙ demoniczna władza nad ludzkim zyciem, której wi˛ ezom nikt prócz ˙ taka Niego nie umiał sprosta´ c, nie napawa jego współczesnych az ˛ od˙ moc Ducha prawdy mieli uwaza´ ˙ c za ostatnia raza, ˛ izby ˛ desk˛ e ratunku. ˙ cielesna niemoc i upo´ Tymczasem Jezus orzekł wyra´ znie, iz sledzenie sa ˛ zaledwie jak pryszcz w miejscu, gdzie słonce ´ nie dochodzi, i je´ sli poszukujacy ˛ prawdziwej ulgi chcieliby ujrze´ c jego Mocodawc˛ e, wypada im bezwzgl˛ ednie posia´ ˛sc ´ jedyna ˛ r˛ ekojmi˛ e dajac ˛a ˛ odpór blu´ z˙ jedno nierczej inwazji, która o wiele skuteczniej odbiera rozum niz uprzykrzone ciału paskudztwo. My´ sl owa ˛ ujał ˛ dosadnie w wielu swoich mowach, a obraz obłudników, których współwyznawcy dwakro´ c 1 ˙ przewyzszaj a ˛ zakłamaniem , na trwałe miał zadomowi´ c si˛ e w umysłach odrodzonych z nieskazitelnego nasienia. ˙ acy Wykład majacy ˛ wyja´ sni´ c uczniom powag˛ e i wia ˛z ˛ charakter s ´ wiadectwa prawdy uj˛ etego dla osłony w przypowie´ sciach Jezus zakon´ ˙ czył słowami2 , które uwazny słuchacz mógł zrozumie´ c tylko w jeden sposób. Je´ sli prorokom i sprawiedliwym nie było dane ujrze´ c tego, co On wi˙ pragnienia, t˛ dzi, to znaczy, ze esknoty i nadzieje umiłowanych przez ˙ Sprawiedliwego nie przyblizyły wielu z nich ani o włos do rzeczywistego obrazu Boga, dopóki On sam nie zechciał si˛ e objawi´ c, posyłajac ˛ w najwła´ sciwszym dla jego zamysłu czasie i miejscu kogo´ s don ´ podobnego . ˙ si˛ Jezus celowo posłuzył e takim kontrastem, aby uwypukli´ c my´ sl ˙ ludzie podj˛ eta ˛ pó´ zniej przez Piotra w li´ scie do swoich wiernych3 , iz ˙ wydanych rozporzaniesprawiedliwi – to znaczy nierespektujacy ˛ juz ˛ 4 dzen ´ Wszechmogacego ˛ i uprzedzeni do tych, których widza ˛ – nie ˙ maja ˛ co marzy´ c o dostapieniu ˛ łaski zywota i objawienia jego chwały, nawet gdyby za sprawa ˛ jakiego´ s cudu ujrzeli gruszki na wierzbie bad´ ˛ z zmartwychwstała ˛ te´ sciowa. ˛
1 Mateusza 23:15 2 Mateusza 13:11-17 3 1 Piotra 4:15-19 4 Łukasza 16:31; 1 Jana 4:20

271

W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA

˙ swym uporem wobec uznania podstawowego faktu, iz ˙ Poniewaz Bóg wcielił si˛ e w posta´ c zapoznanego i wybranego przez siebie człowieka, aby uja´ ˛c si˛ e za wzgardzonymi i odrzuconymi przez ludzi, kwestionuja ˛ gorszac ˛a ˛ ich ide˛ e, jakoby miał On uczyni´ c co´ s dla nich wyłacznie ˛ przez wzglad ˛ na to, kim sam jest, nie biorac ˛ bynajmniej pod uwag˛ e ich nawet najszlachetniejszych usiłowan, ´ a tym mniej aspiracji, ˙ aby zaden z ludzi nie chełpił si˛ e przed Nim tym, co czyni go wi˛ ekszym w oczach bli´ znich. Przecza ˛ wi˛ ec temu, co nader skwapliwie wyznaja, ˛ godzac ˛ w prawo ˙ do niezb˛ Boze ednych im samym przywilejów autorytetu i kamienia w˛ egielnego ich wiary. Post˛ epuja ˛ tym samym niesprawiedliwie wobec ˙ si˛ kogo´ s, kto, tak jak Jezus i apostołowie, wazy e ujawni´ c ogrom ich ˙ sprzeniewierzen ´ wobec przykazan ´ z góry Synaj, a dzisiaj wobec zela˙ Chrystusowego posłannictwa. znych zasad nauki i słuzby W obu tych zapoznanych przez nich przypadkach Bóg widział i widzi powód, dla którego obecno´ sc ´ powołanego i namaszczonego przezen ´ wysłannika jest koronnym argumentem jego twardego sporu ˙ jest, i zarazem jakby jego z lud´ zmi majacymi ˛ Go za kogo´ s innego, niz r˛ ekojmia ˛ ze wzgl˛ edu na wybranych, bo dla tych ostatnich, w których ma On upodobanie, Wszechmogacy ˛ nie jest honorowym uczestnikiem konferencji doktrynalnej, na której ludzie uzgadniaja ˛ mi˛ edzy soba, ˛ co ˙ mozna my´ sle´ c o Bogu, a czego nie wolno , tylko jedyna ˛ Istota, ˛ której ˙ si˛ ryzykowne moze e okaza´ c przypisanie pustosłowia. Je´ sli wi˛ ec Bogu wolno robi´ c co´ s, co nie jest domena ˛ ograniczonych w swej dora´ znej i partykularnej optyce ludzkich usiłowan ´ – a trud˙ no byłoby temu zaprzeczy´ c na gruncie zelaznych doktryn wiary – ˙ ˙ to moze On widzie´ c bardzo wazny powód, dla którego s ´ wiadectwo ˙ wybranej i powołanej przezen ´ garstki wiernych miałoby przewyzszy´ c i zwiaza´ ˛ c darowana ˛ władza ˛s ´ wiadectwa nieposiadajace ˛ czego´ s, co On sam ceni najbardziej, bo przysparza Mu chwały. Minimum dwóch lub trzech s ´ wiadków, jakie wyznaczył Jezus warunkiem jego obecno´ sci

272

J EZUS POSZUKIWANY

Ballada o rolniku

˙ mie´ po´ sród ludzi , moze c zatem w jego oczach rang˛ e obligatoryjne˙ acego go i wia ˛z ˛ innych własnym osadem ˛ zgromadzenia2 , je´ sli prawda ˛ ˙ jest, ze miłuja ˛ oni Boga bardziej od innych. Odrzucajacy ˛ ewangeliczne s ´ wiadectwo prawdy bad´ ˛ z próbujacy ˛ umniejszy´ c wobec innych jego rang˛ e znale´ zliby si˛ e wówczas wobec ˙ Niego oraz zgromadzenia aniołów i s ´ wi˛ etych w połozeniu analogicz˙ ˙ nym do połozenia Rady Najwyzszej pozbywajacej ˛ si˛ e Jezusa bad´ ˛ z tysi˛ ecy powołujacych ˛ si˛ e nan ´ społeczno´ sci, które na przestrzeni wieków wiele razy odrzucały głosy niewygodnych im, a wiernych przykazaniom Mesjasza s ´ wiadków jego wielko´ sci. Sytuacja taka mogłaby wyda´ c si˛ e na pierwszy rzut oka do´ sc ´ niezwykła, ale nie nieprawdopodobna, przynajmniej dla tych, którzy czytaja ˛ ˙ uwaznie Pismo i ucza ˛ si˛ e na popełnionych przez siebie, a bolesnych dla ich sumienia bł˛ edach. Znacznie bardziej niewiarygodny mógłby ˙ okaza´ c si˛ e zgodny opór przed pozostawieniem w Bozych r˛ ekach wyłacznych ˛ prerogatyw na czynienie rzeczy o wiele bardziej niezwy˙ uzdrowienie, a nawet zmarkłych i godnych w jego oczach uwagi niz twychwstanie tysi˛ ecy ciał, co nie jest wyłaczn ˛ a ˛ specjalno´ scia ˛ Zbawi˙ dusz. ciela i stróza ˙ ludzie nie lubia Z tego, co powszechnie uznane, wynika bowiem, iz ˛ prawdy i ponad wprawiajace ˛ ich w zakłopotanie s ´ wiadectwa przedkładaja ˛ jej pozór, który w ostatecznym rozrachunku okryje ich przed ´ etym hanb Swi˛ ´ a ˛ wskutek spolegliwo´ sci wobec zwodniczych zamy˙ słów szatanskiej ´ rebelii. Stad ˛ do najwazniejszych celów zamysłu Du˙ zabezpieczenie i opiecz˛ cha zaliczy´ c nalezy etowanie drogich Wszech˙ mogacemu ˛ s ´ wiadectw oraz ich ochron˛ e przed naduzyciem (nawet ˙ ˙ kosztem zycia swoich sług i słuzebnic), które odbierałoby Mu chwał˛ e. ˙ ludzie znaja Je´ sliby tak nie było, wypadałoby zgodzi´ c si˛ e z tym, iz ˛ prawd˛ e i sa ˛ jej posłuszni, a s ´ wiat jest rajem, skoro króluje w nim ˙ nawiedzenie czym´ ˙ adanym, prawda, co czyni Boze s mało poz ˛ i to nie tyle odno´ snie tego, co ma nadej´ sc ´ , lecz tego, co jest. Skutkom
1 Mateusza 18:19-20 2 Jeremiasza 9:1-2,4-5,11-15

1

273

W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA

takich szalbierstw osobi´ scie przeciwstawiał si˛ e Paweł, wzmiankujacy ˛ 1 o wydaniu na zatracenie Himeneusza i Filetosa . Oczywi´ scie dzisiaj szatan zmienił swoja ˛ strategi˛ e, bo nie jest pół˙ twierdzenie o zaistniałym główkiem, tylko morderca ˛ i wie dobrze, ze ˙ jakoby zmartwychwstaniu wzbudzi u posiadaczy wiedzy o Najjuz ˙ ˙ rozbawienie. Warto jednak nie na´ wyzszym najwyzej smiewa´ c si˛ e zbyt ochoczo z niedouczenia ojca kłamstwa i wszelkiej przewrotno´ sci , bo poczucie humoru nie jest wyłaczn ˛ a ˛ domena ˛ ludzkich istot, które prze˙ dobrze znaja ciez ˛ przysłowie: Ten si˛ es ´ mieje, kto si˛ es ´ mieje ostatni . ˙ si˛ ˙ okaza´ ˙ pomimo zapami˛ Moze e wszakze c, ze etałego oczekiwania ˙ na przyj´ scie Pana wi˛ ekszo´ sc ´ spodziewa si˛ e ujrze´ c kogo´ s innego niz ˙ ten, który ma przyj´ sc ´ , i sprawa ˛ najwyzszej wagi jest ujawni´ c faktyczna ˛ podstaw˛ e ludzkich oczekiwan ´ i nadziei w chwili, gdy na to nie jest jeszcze za pó´ zno. ˙ MePrzypowie´ sci adresowane były do ludzi słusznie sadz ˛ acych, ˛ iz sjasz mówi o Królestwie. Niemniej jednak tylko otaczajaca ˛ Go garstka ˙ Jezus uzywa ˙ dziwiła si˛ e, iz obrazów i słów opatrzonych cz˛ esto klamra: ˛ – Kto ma uszy, niechaj słucha2 , które nie stanowiły jednoznacznie brzmiacej ˛ zach˛ ety do wstapienia ˛ w szeregi błogosławionych . Owo zaciekawienie3 Mistrz uznał za ukryty jeszcze przed oczami swych wybranców ´ nerw prawdziwego uczniostwa, s ´ wiadomego za sprawa ˛ ˙ Ojca drastyczno´ sci róznicy mi˛ edzy nimi samymi a tamtymi . Jezus mógł ich naucza´ c i kierowa´ c ich umysłowymi wysiłkami wy˙ łacznie ˛ dzi˛ eki posiadaniu podstawy takiego rozróznienia, u´ swiado˙ w okresie dzieci˛ mionej juz ecym4 , oraz dzi˛ eki do´ swiadczeniu szczególnej łaski czyniacej ˛ Go przez posłuszenstwo ´ Ojcowskiej woli wi˛ ekszym od uczniów.
1 2 Tymoteusza 2:15-18 2 Mateusza 11:13-15; 13:1-9,36-43; Marka 4:21-23; 7:14-23; Apokalipsa 2:1-7; 13:1-9 3 Mateusza 13:10 4 Łukasza 2:42-52

274

J EZUS POSZUKIWANY

Ballada o rolniku

Nie wiemy, czy wykładał uczniom znaczenie wszystkich podo˙ ˙ pod koniec nauczania zdał ich bienstw. ´ Watpliwe, ˛ zwazywszy ze na wol˛ e Ojca, która ˛ sam pełnił, dajac ˛ im przykład wierno´ sci, ale która zwracała uczniów za po´ srednictwem Syna ku nadziei i wierze w to, ´ ety wspomógł ich w słabo´ co przezen ´ obiecane, aby Duch Swi˛ sciach, wprowadzajac ˛ w prawdy, jakich wcze´ sniej by nie znie´ sli1 . Bardziej ˙ ograniczał si˛ prawdopodobne, iz e w ich wyja´ snianiu do ukazywania ˙ złozonych fragmentów duchowej rzeczywisto´ sci w taki sposób, aby uczniowie mogli uchwyci´ c sama ˛ zasad˛ e kształtujac ˛a ˛ jego sposób my˙ i posłannictwa. s ´ lenia oraz obcy im jeszcze długo styl słuzby Po´ srednia ˛ przesłanka ˛ przemawiajac ˛a ˛ za brakiem w´ sród uczniów zdolno´ sci wykładu obszernych znaczeniowo Jezusowych paraboli jest nieobecno´ sc ´ w pismach apostolskich jakichkolwiek nawiaza ˛ n ´ do wi˛ ekszo´ sci najbardziej znanych dzisiaj dzi˛ eki nim podobienstw. ´ Pomimo to Jezusowi udało si˛ e odcisna´ ˛c na nich Ojcowska ˛ piecz˛ ec ´ ˙ do dzisiaj nie da si˛ w tak dyskretny i oryginalny sposób, ze e wskaza´ c konkurencyjnych wzorców j˛ ezykowych, które za swój honor poczytywałyby unaocznienie bli´ znim bezpo´ sredniego zwiazku ˛ słowa głoszonego przez Mistrza z niezwykła, ˛ bo niespotykana ˛ u nikogo innego, determinacja ˛ tamtych ludzi w wypełnianiu zakrytych przed innymi Panskich ´ poruczen. ´ ˙ a Niezbyt ryzykownym, bo majacym ˛ swoja ˛ niezalezn ˛ podstaw˛ e, ˙ pomimo wnioskiem mogłoby by´ c prostoduszne przypuszczenie, iz niedowładu w zapoznawaniu innych ze znaczeniami litery zachowanego przez nich Słowa apostołowie oraz ci, którzy im wierzyli, byli ˙ upodobaniom Wniebowzi˛ ˙ dzisiejsi ich egzegeo niebo blizsi etego niz ˙ ˙ ci, dla których wiedza o Słowie Bozym stała si˛ e bozyszczem o wiele ˙ bardziej wymagajacym ˛ i tysiackro´ ˛ c bardziej zarłocznym od pro forma uznanego przez s ´ wiat Boga w ludzkiej postaci. Ten bowiem nie tracił swego cennego czasu na jałowe dywagacje ˙ na temat zyciodajnej strugi – On nia ˛ był, a i swym pupilom naka1 Jana 16:12

275

W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA

zał nie tyle naucza´ c, co czyni c ´ uczniami. Apostołom całkowicie ob˙ ca wi˛ ec według mnie była skłonno´ sc ´ do gromadzenia bezuzytecznej, cho´ c mogacej ˛ imponowa´ c bli´ znim wiedzy, b˛ edaca ˛ dzi´ s niekiedy pra˙ sci, poniewaz ˙ Mistrz siła ˙ wie synonimem pobozno´ ˛ obrazu swej pot˛ eznej sylwetki nie pozostawił im miejsca na rozterki i dylematy prokurowane przez na´ sladowców byle kogo skrzeczacych ˛ na pierwsza ˛ z brzegu zasłyszana ˛ modł˛ e. Niejako oczy´ scił ich własna ˛ czysto´ scia ˛ i napełnił własna ˛ moca ˛ po to, by umieli post˛ epowa´ c tak jak On. Dawał im jakby samego siebie, mówiac ˛ to, co chciał powiedzie´ c; ˙ mówi to, co chce powiedzie´ wiedzac ˛ o tym, ze c, oraz demonstrujac ˛ ˙ jego dar był daowa ˛ samowiedz˛ e, aby uczniowie mogli uwierzy´ c, ze ˙ rem wi˛ ekszego od Niego, któremu ufał do ostatnich chwil swego zycia. Wła´ snie owa władza sadzenia, ˛ o której mówił tak, jakby dana była ˙ komu´ s, w kogo si˛ e wcielił, pozostajac ˛ tym, kim był1 , wyrózniała Go ˙ spo´ sród wszystkich zyjacych ˛ i dawała Mu prawo okre´ slenia wszystkich b˛ edacych ˛ przed nim zbawicieli mianem zbójców i złodziei, któ˙ uzurpatorom mesjanskich rych jego owce nie słuchały 2 , poniewaz ´ pełnomocnictw brakowało w oczach owiec wła´ snie cech owej samoobjawiajacej ˛ si˛ e woli Mocodawcy posłanca. ´ Z przypowie´ sci o siewcy niezwiazany ˛ powołaniem słuchacz mógł ˙ Mesjasz widzi pewna odczyta´ c z trudem zaledwie fakt, iz ˛ znana ˛ jego ˙ e mi˛ oczom róznic˛ edzy losem ziarna rzuconego na urodzajna ˛ i nieuro˙ dzajna ˛ gleb˛ e. Zadna z dost˛ epnych mu my´ sli nie kierowała go w stron˛ e refleksji nad osobliwa ˛ cecha ˛ zapoznanego nieoczekiwanie rolnika, ˙ gdzie popadnie. który rozsiewa swe zboze, Nawet uczniom nie przeja´ sniło si˛ e w głowach po tym, jak Jezus upewnił ich o darowaniu im poznania zakrytych przed innymi tajemnic, bo, istotnie, nie było to równoznaczne z posiadaniem ich rozumie˙ przez wiar˛ nia udzielanego wszakze e, jakiej trudno by si˛ e dopatrzy´ c w rywalizujacych ˛ dziecinnie o prymat apostołach.
1 Mateusza 11:27; Jana 5:19-27; 17:1-3 2 Jana 10:7-15

276

J EZUS POSZUKIWANY

˙ podW jednej z ostatnich swoich mów Jezus raz jeszcze podwaza staw˛ e ich pewno´ sci i to w sytuacji. przed konieczno´ scia ˛ uznania mogacej ˛ dla nich samych okaza´ c si˛ e brzemienna ˛ w skutkach ignorancji co do woli uty˙ tułowanego przez nich Synem Bozym nieznajomego3 . ´ i je´ sli naprawd˛ e uwazaj ˛ iz ˙ powiedział jedyna my´ sle´ c. aby uczniowie odnie´ sli wrazenie. gdzie Mistrz po raz kolejny postawił przed oczami wszystkich uczniów fakt całkowitej ich niewiedzy dotyczacej ˛ celów ich własne˙ go powołania i słuzby. ˙ zna swego Syna. dlatego wierzymy. Jezus jednak konsekwentnie postawił ich. iz e domaga. przykładem pochopnego w sadach ˛ Piotra. ˙ ich wyznanie nie jest wyznaniem Jednak Jezus doskonale wie. poniewaz ˛ prawd˛ e o Nim w słowach: ˙ e Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz. – Teraz wiemy. z s od Boga wyszedł4 . kim jest ich Nauczyciel – o wiele lepiej. niz by si˛ e tego spodziewa´ c dzisiaj po rzekomo bezstronnych kreatorach opinii publicznej. Podobny wysiłek Mesjasza miał miejsce w okolicach Cezarei Filipowej. A skoro Ojciec udzielił Mu swych wyłacznych ˛ pełnomocnictw. winni podobienstw. aby nie łudzili si˛ e wi˛ ecej. zna wykład swych ˙ a. z ˙ e´ aby ci˛ e kto´ s pytał. 1 Marka 4:10-13 2 Mateusza 16:13-14 3 Marka 8:29-33 4 Jana 16:16-30 5 Jana 16:31-33 277 . ze ˛ prawd˛ e o swym Ojcu. ze ˙ ˙ to On jego si˛ wiary. ze tylko ten. kto przy nich stoi. Dlatego ich wypowied´ z kwituje przepowiednia ˛ dotyczac ˛a ˛ 5 ˙ rychłego sprawdzianu ich wierno´ sci . który pełni jego wol˛ ze e. ˙ jest On Chrystusem. izby miało to wówczas zasygnalizowa´ c ˙ ˙ co´ s wi˛ ecej niz fakt. Uczniowie s ´ wietnie orientowali si˛ e w ludzkich 2 ˙ mozna ˙ opiniach o tym. iz moga ˛ wyr˛ eczy´ c Syna Człowieczego w jego posłudze wzgl˛ edem nich samych. i nie chce.Ballada o rolniku Jezus szarpnał ˛ ich zazdrosne ambicje irytacja ˛ na widok ich niepo1 ˙ j˛ etno´ sci . to uczynił to dlatego. w której wła´ sciwie nie powinien ˙ uczniowie mówia oponowa´ c. ale trudno sadzi´ ˛ c.

skad ˛ moze sc ´ nie tylko odpowied´ z. Innymi słowy. ale przede wszystkim wsparcie dla tych. co s ´ wiat o Nim sadzi. ˛ ze epuja ˛ zgodnie z prawda. co jest im samym niezb˛ edne. kim sa. które oni mieli pozna´ c dopiero dzi˛ eki Duchowi prawdy. który argumentował w´ sród Koryn˙ acym tian przeciwko pustym domysłom kra ˛z ˛ w zborze wokół jego osoby i na szal˛ e kładł własne poczucie przyzwoito´ sci. w której uzmysławia i przypomina swym pod˙ miło´ opiecznym. ˙ to przyAle podczas gdy Paweł naprawd˛ e wiedział. post˛ epujac ˛ tak. a wr˛ ecz opiera na niej swoje straszliwe o´ swiadczenie). unaoczniona ˛ ˙ Mistrzowi zarejestrowanym przez Jana uczniowskim odkryciem. by czuli si˛ e tym. ze sciagn˛ ˛ eli swój j˛ ezyk. aby uzmysłowi´ c ˙ swym wiernym podstawowa ˛ róznic˛ e mi˛ edzy nim a jego przeciwnikami3 . ˙ Sedno Jezusowego unizenia Jan zdefiniował precyzyjna ˛ fraza ˛ jednego ze swych listów. bo wy˙ gdyby pow´ daje im si˛ e. apostołom za´ switało. ze prawdziwa wielko´ sc ´ nie potrzebuje pytan ´ mniejszych od siebie – ona ˙ przyj´ je rodzi i kieruje tam. ˙ Ale to jeszcze przed s ´ miercia ˛ Mesjasza uczniowie zrozumieli. ˙ post˛ Dzisiaj nauczyciele sadz ˛ a. ˛ Podpieraja ˛ si˛ e niezr˛ ecznie wyznaniami Apostoła.W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA Warto jednak przy tej okazji zwróci´ c uwag˛ e na bezwzgl˛ edna ˛ war˙ to´ sc ´ apostolskiej refleksji (której Jezus w zaden sposób nie kwestionuje.23 3 1 Koryntian 9:12-18 278 J EZUS POSZUKIWANY . ze ˙ aby Mu si˛ zbyteczne jest ich zaciekawienie i ze e podoba´ c. ze ˛ sci i rozterki Jezusa dotycza ˛ jedynie zakresu tych spraw. jak On post˛ epował w wierze w szczodro´ sc ´ i r˛ ekojmi˛ e jego Mocodawcy. ˛ ile komu On sam słuzy. winni nie ˙ A tego tyle wiedzie´ c to. znanie takiego atutu któremukolwiek z powszechnie uznanych współ1 1 Jana 4:10 2 Jana 16:12-15. utraciliby co´ s. komu słuzy. ˛ wypowiadajac ˛ si˛ e skwapliwie na niezadane im przez Boga tematy. usłyszawszy ˙ watpliwo´ ja ˛ nie w por˛ e2 . ze sc ´ Boga polega na czym´ s całkowicie odmiennym ˙ n od wyobraze ´ o niej wła´ sciwych współczesnym mu niedowiarkom1 . którzy odpadliby. moga ˛ si˛ e dowiedzie´ c wyłacznie ˛ od jednej Osoby.

r˛ ek˛ e i nieubłagana ˛ wobec nich wol˛ e Mesjasza. z czasem ˙ stało si˛ e jasne. ale wiedza. któłoby włos na kazdej apostolskiej głowie.6. To.27. na czym polega kradziez ziarna i jak temu zapobiega´ c. którzy nie wydaja ˛ głosu2 . kto to jest zły i jak bardzo. jak dla wielkich. 1 Jana 2:4. Trudno orzec. Tymczasem pierwsza z brzegu współczesna egzegeza tego fragmentu wykazuje si˛ e kompletna ˛ nieznajomo´ scia ˛ zasi˛ egu przepowied˙ ni wskutek komiksowego wr˛ ecz zaw˛ ezenia zakresu podstawowych ˙ ˙ poj˛ ec ´ uzytych przez Syna Bozego. zaden z nich nie sadził ˛ – chociaz ˙ uchybienia – ze ˙ bez Ducha z pewno´ scia ˛ wszyscy popełniali powazne ´ etego moga ˙ Swi˛ ˛ sobie poradzi´ c z zastrzezonymi prawem autorskim 1 ˙ ˙ Stwórcy tajemnicami zycia i wiary . Kiedy jednak to si˛ e stało. Jezus. dlatego wypowiadał si˛ e zawsze na z góry zadany temat. a nieumocnionych w prawdzie wyznawcach jedynego Boga.20. co to jest niestało´ sc ´ umysłu . ˙ miał by´ Tylko bowiem owoc sprawiedliwo´ sci Bozej c znakiem rozpoznawczym na waskiej ˛ drodze wiary. kiedy apostołom zachciało si˛ e by´ c wykonawcami sło˙ ˙ ˙ wa Bozego.6. Wszystkie pó´ zniej1 Rzymian 8:9. miło´ sc ´ do s ´ wiata i jego ułudy . zgorszenie. kto próbowałby uzasadni´ c swój dobrowolny akces wobec posługi owych niedobrowolnych (zaiste!) szafarzy.24. tak dla małych. 5:10-12 2 Przysłów 31:6-9 279 . podał uczniom w podobien´ ˙ n stwach zarys podstawowych zagroze ´ dla wschodzacego ˛ ziarna. ˙ a komu ufa´ c nie nalezy. je´ sli chodzi o zdolno´ sc ´ udzielania innym cho´ cby samych tylko prze˙ czu´ c o dynamice nauczycielskich celów. która ˛ tryskała kazda z apostolskich głów wiedziona troska ˛ o wiar˛ e i sumienie najsłabszych. ˛ komu mozna c.20.Ballada o rolniku ˙ na s ˙ cze´ snie nauczycieli naraza ´ mieszno´ sc ´ i słuszna ˛ wzgard˛ e kazdego. Jezusowi nikt nie płacił za mówienie. majacych ˛ wkrótce uskuteczni´ c si˛ e na łatwowiernych. 4:2. zjezy˙ ˙ dla uczniów. ucisk . zbrodniczych zakusów swego przeciwnika. wiedzac ˛ na czym ona polega. to ˙ ufa´ znaczy tych. ˙ powiedzie´ czego nie mozna c o dzisiejszych zbawicielach s ´ wiata . prze´ sladowanie dla słowa . pre˙ cyzujac ˛ odcienie pot˛ eznych. co ma miejsce dzisiaj. poniewaz rzy znali głos. a z tym całkowitym bezwładem.

których cele i s ´ rodki zilustrował Jezus w oparciu o konkretne prorockie sztychy dotyczace ˛ gniewu ˙ Bozego na niewierno´ sc ´ swego ludu. ale i tak konia z rz˛ edem temu. Rzut okiem na widome oznaki ruiny i rozkładu wi˛ ezi społecznos ´ ciowych oraz na ich przyczyny w niepogł˛ ebionym rozumieniu my´ sli ˙ naprawd˛ ˙ przeChrystusowej upewni kazde e czułe sumienie o tym. ´ słuz ˛ oddzielaniu wiernych od kłamstw owych zwodniczych duchów. ˛ zwłaszcza iz ´ wiadomie stroniłem (!) od eskalacji s ´ rodków emfazy przy opisie uragaj ˛ acych ˛ Bogu zjawisk. co to niegdy´ s przebiegł ˙ dawniej czekało si˛ drog˛ e spod Maratonu do Aten.W SPOMNIENIE DNIA – O DSŁONA sze wysiłki apostołów koncentrowały si˛ e na nieuchwytnej dla nie˙ acej powołanych sług woli Panskiej. bo koszta takich wie´ sci jak moje zblizone sa ˛ lekko do kosztów gonca ´ w bojowym rynsztunku. to watpi˛ ˛ e. na których nazwanie nie ma do´ sc ´ mocnych słów. ze ˙ łaski warto traktowa´ strogi i bezcenne wskazówki m˛ edrców z Bozej c ˙ ˙ ma to miejsce na chrze´ powazniej i wnikliwiej. czy jest przy zdrowych ˙ ˙ zmysłach i czy zyje. by udało mi si˛ e ukaza´ c wi˛ ecej niz ˛ czastk˛ ˛ e poznania owych blu´ znierczych zwidów panoszacych ˛ si˛ es ´ wia˙ s towa ˛ nowomowa ˛ w umysłach wierzacych. kto widział. zrozumiał i zdołał uja´ ˛c w codzienne bad´ ˛ z co bad´ ˛ z słowa tyle. bo Mesjasz wcia ˛z 280 J EZUS POSZUKIWANY . co mnie dano. kto prze˙ gorszy ludzi małej wiary. Je´ sli bowiem dokonał on tego. tyle ze e na wie´ sc ´ o zwyci˛ estwie wodza. a dzi´ ss ´ wi˛ etuje si˛ e zwyci˛ estwo kogo´ s. ˙ drobna Nie sadz˛ ˛ e wprawdzie. grał. niz scijanskiej ´ agorze.

.

˛ mówiac: ˛ Jakz c nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: Zaprawd˛ e. który z nieba zst˛ ˙ ywot. ˙ ywot wieczny. Jak mi˛ e posłał Ojciec. ˛ we mnie mieszka. który z ˙ ˙ ˙ a Ja przez Ojca zyj˛ e. Kto spoz ˙ ywa ciało moje i pije krew moja. ˛ nie taki. Albowiem chleb Boz epuje i daje s ´wiatu z Wtedy rzekli do niego: Panie! Dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im ˙ ywota. aby jedli. kto słyszał od Ojca i jest pouczony. z ˙ y´ kto spoz c b˛ edzie na wieki. Kaz Nie jakoby kto´ s widział Ojca. ˙ ywa ten chleb. który mnie posłał. Zaprawd˛ e. to ciało moje. a Ja w nim. zaprawd˛ e. a chleb. którego On posłał. krew moja. kto do mnie przychodzi. zy´ c b˛ edzie przeze mnie. który z nieba zstapił. jak napisano: Chleb z nieba dał im. tu natomiast jest chleb. je´ sli nie b˛ edziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego. pouczeni przez Boga.˙ mamy czyni´ ˙ e? Odpowiedział Rzekli wi˛ ec do niego: Cóz c. Napisano bowiem u proroków: I b˛ eda ˛ wszyscy ˙ dy. ˙ ywa´ Ja jestem chlebem z ˛ je´ sli kto spoz c b˛ edzie ten chleb. kto go spoz ˙ ywym. zaprawd˛ e. a kto wierzy we mnie. zaprawd˛ e. powiadam wam. które Ja oddam za z ˙ ˙ e Ten moz ˙ e da´ s ´wiata. ˙ esz dał wam chleb z nieba. a Ja go wskrzesz˛ e w dniu ostatecznym. Wtedy sprzeczali si˛ e Zydzi mi˛ edzy soba. ˙ y´ ˙ ywot z c b˛ edzie na wieki. ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb nie Mojz ˙ y to ten. ˙ ywot wieczny. który jest od Boga. kto wierzy we mnie. aby nie umarł ten. tak i ten. Albowiem ciało moje jest prawdziwym ˙ ywa ciało moje i pije pokarmem. powiadam wam. Taki jest chleb. nigdy pragna´ ˛c nie b˛ edzie[. który z nieba zstapił. nigdy łakna´ Jezus: Ja jestem chlebem z ˛c nie b˛ edzie. który Ja dam. a krew moja jest prawdziwym napojem. jez ˛ Ojciec. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawd˛ e. przychodzi do mnie. Ojca widział tylko Ten. z ˛ ten ma z a Ja go wskrzesz˛ e w dniu ostatecznym. Rzekli tedy do niego: Jaki wi˛ ec znak czynisz. ma z ˙ ywota. który zst˛ epuje z nieba. kto mnie spozywa. ˙ ywa. ] ˙ e przyj´ ˙ eli go nie pociagnie Nikt nie moz sc ´ do mnie. . aby wykonywa´ c dzieła Boz ˙ e: wierzy´ Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boz c w tego. jaki jedli ojcowie i poumierali. Ojcowie wasi jedli mann˛ Ja jestem chlebem z e na pustyni i poumierali. powiadam wam. Kto spoz ˙ yje. . Ewangelia Jana 6:30-58 . aby´ smy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mann˛ e na pustyni. nie b˛ edziecie mieli ˙ ywota w sobie. z nieba.

która rozniosła si˛ e po Galilei. ˛ a droga ˛ im miar˛ e dajac ˛a ˛ niezbyt kosztowne prawo do bezpłodnych osadów ˛ cudzych poczynan. ze ˙ powiedział dokładnie to. lecz ze c. ˛ wła´ sciwa ˛ tamtym ludziom pewno´ sc ´. dla którego mieliby porzuci´ c krzywa. ˛ przeto nama´ scił mnie. którego On wła´ snie reprezen˙ owa tuje5 . ˙ cytowane słowa IzajaWszyscy zgromadzeni dobrze wiedzieli. ´ ˙ jego współNiepokój. ˙ Jezus przePoruszenie w synagodze wywołało bowiem nie tyle to. ˙ Wie´ sc ´ . ˛ iz ˙ brakowa´ czesnym moze c wiary w Boga. co chciał powiedzie´ mówił. 2 ˙ słowa proroka wła´ iz snie si˛ e wypełniły . jaki wzbudził Jezus jednoznaczna ˛ sugestia. ze ˙ ˙ sza4 zapowiadały mocarne poselstwo Boga zywego.Z AKŁADNIK ZIEMSKIEGO TERRORU Duch Panski ´ nade mna. nie wzbudził tym wielkiego entuzjazmu w´ sród wpatrzonych wen ´ słuchaczy – ˙ ˙ w kazdym razie nie taki. by nie obawia´ c si˛ e sadnego ˛ dnia. jakiego zyczyłby sobie jego Mocodawca3 . abym zwiastował ubogim dobra ˛ nowin˛ e. ˙ ˙ iz o zamysłach Bozych wiedza ˛ do´ sc ´ . jakie zwykło si˛ e okre´ sla´ c mianem dobrych – wartych cho´ cby sporego majatku. ˛ K 1 Łukasza 4:15-20 2 Łukasza 4:21 3 Łukasza 4:22 4 Izajasza 61:1-8 5 Łukasza 4:24-30 . iedy Jezus o´ swiadczył pewnego dnia w rodzinnym mie´ scie. posłał mnie. Przywykli tez ˙ wi˛ ˙ c kres jaki´ do my´ sli. abym ogłosił jencom ´ wyzwolenie. 1 abym zwiastował miło´ sciwy rok Pana. abym uci´ snionych wypu´ scił na wolno´ sc ´. nie nalezała do takich. podwazał ˛ arogancka. a s ´lepym przejrzenie. iz ezom i udr˛ ece wybranego narodu ma połozy´ s ich wielki ziomek zwiastujacy ˛ dobra ˛ nowin˛ e na miar˛ e ich oczekiwan ´ ˙ i nadziei. Nie widzieli jednak waznego powodu.

w okolicach s ´ wi˛ eta Paschy. ˙ oczom mieszkanców Powiało groza ˛ i chociaz ´ Nazaretu i Kafarnaum ukazały si˛ e oczywiste znamiona mesjanskiej ´ wielko´ sci. ˙ Zadnemu z apostołów nie przyszłoby na my´ sl domaga´ c si˛ e od Jezusa znaków potwierdzajacych ˛ wiarygodno´ sc ´ jego posłannictwa. co zarzadził.9-11.Z AKŁADNIK ZIEMSKIEGO TERRORU ˙ by dosta´ Była raczej sensacyjna. – Ach. to tylko ˙ uchybia wcielona przewrotno´ sc ´ umiałaby przekona´ c rzesze o tym. a za takie dopiero dzisiaj mozna c troch˛ e grosza. Jezus wydawał rozkazy i wszystko. ich przekonanie było warte tyle. ˙ sami nieco oszołomieni zakresem i powaga a uczniowie. iz jego pełnomocnictwa mu˙ tylko moc. Swi˛ Zdziwienie s ´ wiadków niezwykłej mowy proroka i nadnaturalnych przejawów jego mocy nie było wi˛ eksze nad podziw dla wydanej przezen ´ wkrótce. Ciasny krag ˛ uczniów otaczajacych ˛ swego Mi˙ strza dawał jednak pozna´ c postronnym. ˛ spełniało si˛ e. którzy rezolutnie porwali jako za1 Łukasza 4:31-37 2 Jana 6:7. której nie powstydziłby siały opiewa´ c na co´ s wi˛ ecej anizeli si˛ e najłaskawszy z s˛ edziów i proroków Izraela. ze ˙ ˙ kazdemu blizsza znajomo´ sc ´ z owym skrytym władca ˛ dusz. skromnej uczty sycacej ˛ z góra ˛ ˙ z widokiem tajemniczego posłanpi˛ ec ´ tysi˛ ecy ludzi2 . co pewno´ sc ´ dobrze wychowanych terrorystów. chociaz ˛ mesjanskiej ´ władzy. kim Ty jeste´ s. cóz ˛ Jezusie Nazarenski? ´ ´ ety Boz ˙ y1 Przyszedłe´ s nas zgubi´ c? Wiem. nadstawiali swych uszu do najdziwniejszych nawet poruczen ´ i nauk Ojcowskiego wysłannika.14 3 Jana 6:42-48 284 J EZUS POSZUKIWANY . dalekie wszakze ˙ kazdemu człowiekowi na tej ziemi oczekiwan ´ pana od swych sług. oswojonych juz ´ ca kłopotliwych wie´ sci. Byli tego pewni3 . to jednak sło˙ ˙ głos demona p˛ wa M˛ edrca nie stały si˛ e blizsze ich uszom niz etajacego ˛ człowieka w synagodze: ˙ mamy z toba. Najwyra´ zniej Jezus wiazał ˛ ˙ od znanych z nimi jakie´ s szczególne oczekiwania. ˙ ci garn˛ I chociaz eli si˛ e don ´ jak psy do r˛ eki swego wła´ sciciela. Co prawda.

bo nieoczekiwanego. przenikliwym blaskiem demony. jakiej upust dawały wobec Niego nieustannie rzesze wyzutych z prawdy bałwochwalców oraz udr˛ eczone jego wewn˛ etrznym. ˙ ludzkie łzy.Chleb w mie´ scie nierzadu ˛ kładnika prawowitego dziedzica tronu. po˙ zapewne wielu z nich nie stało z boku. iz ˛ Ojca jest uczyni´ c ze swych wybran´ 2 ców bezwstydnych darmozjadów i krwiopijców . ˙ przykładne gromy nad ciałami uwikłanych w kłamstwa nieszcz˛ ze es ´ ników nie daja ˛ nikomu prawa do nic nieznaczacych ˛ w oczach jego Mocodawcy pochlebstw i insynuacji pod adresem Syna Człowieczego. niemniej jednak Jezusowi uczniowska zachłan˙ no´ sc ´ nie uchybiała tak bardzo jak zamysły nieuwaznych i chciwych własnej chwały s ´ wiadków jego królewskich manier oraz mniej oczy˙ wistego dla nich unizenia Sługi Panskiego. ´ ˙ wielki Galilejczyk robił. aby jednoznacznie zdyskreTotez ˙ dytowa´ c warto´ sc ´ owej słuzalczej czołobitno´ sci. 1 Jana 6:14-15 2 Jana 6:53-55 3 Jana 6:52. iz ˛a ˛ uprzejmo´ scia ˛ niezbyt drogie ludzkie ust˛ epstwa na rzecz nowego. co mógł. który nagle wtargnał ˛ na moczary. trudno jednakze Jezusowi upewni´ c skwapliwie s ´ wiadczace ˛ o jego mocy rzesze o tym. Słuchaczy jednak zgorszyło3 owo – w ich odczuciu niegodne Króla – o´ swiadczenie oraz bezpo´ srednia. bałwochwalczej na˙ On sam uhonoruje daleko idac dziei na to. totez ˙ bez wi˛ Jezus był czysty – o wiele czystszy niz ek˙ wola szych ceregieli oznajmił. ´ na czyj koszt mieliby wie´ sc ´ oni na ziemi ˙ jedyne zycie warte swego imienia.60 285 . kategoryczna zach˛ eta do konsumpcji nieznanego im jadła i napoju. wizerunku Ojcowskiej posługi. lecz próznych dowodów samowiedzy. które przedkładano Mu w płonnej. gdy uczniowie dzielili mimo iz ˙ rozmnozone w r˛ ekach Panskich ´ bochenki. zastrzegajac ˛ rzecz ˙ nieoboj˛ jasna. ˙ Dlatego sam unikał jak ognia1 okazałych. Te ostatnie pierzchały na słowo Wcielonego jak bł˛ edne ognie przed ˙ było huraganem. pragnac ˛ wymusi´ c na jego rodzicu zmian˛ e ustroju. iz etne jest dlan.

Z AKŁADNIK ZIEMSKIEGO TERRORU ´ etego nie mieliby kłopotów Zaznajomieni z Pismem wierzyciele Swi˛ z przypomnieniem sobie s ´ wiadectw zwojów. Trzy tysiace ˛ lat temu król Saul trzykrotnie słał swe oddziały w pro´ etego rockie osiedle.51-59. ze ˛ gdy idzie im o to. 1 Samuela 22:8 5 1 Samuela 19:20-24 286 J EZUS POSZUKIWANY . zwracały si˛ e przeciwko pysze i wyniosło´ sci wybranców ´ z Bozej cho´ cby w obrazie uzdrowionego przez Elizeusza dowódcy wrogich Izraelowi wojsk aramejskich1 bad´ ˛ z wdowy – z równie odległego od obmierzłej Bogu Jerozolimy Sydonu – otoczonej troska ˛ Eliasza w latach posuchy. na jego słowo wyniszczajacej ˛ rodzinny kraj2 . * * * Ziemskie racje słusznie kieruja ˛ oddziały wyszkolonych komandosów w miejsca. które w swej wymowie ˙ łaski. iz niesłusznie uparli si˛ e widzie´ c w Gromowładnym nieprzejednanego wroga ich nieprzyjaciół.31-33. by własna ˛ r˛ eka ˛ uwolni´ c si˛ e od prze´ sladowczych majaków upatruja˛ cych w namaszczonych s ´ wi˛ etym olejem wybrancach ´ wrogów rzeko˙ ˙ mo przez nich uciemi˛ ezonego Bozego ludu4 . wywoływała jedynie złowieszczy szmer s ´ wi˛ etego oburzenia w szeregach obronców ´ taniej i bardzo niepraktycznej w skali wieczno´ sci prawdy o Ojcu Abrahama oraz jego potomków3 . gdzie znienawidzony przezen ´ zakładnik Swi˛ 5 ukrył si˛ e pod skrzydłem wiernego Bogu Samuela . gdzie pertraktacje z porywaczami moga ˛ nie osiagn ˛ a´ ˛c ˙ swego celu i nie ocali´ c i tak krótkiego zycia zakładników. Ale pomimo wielu podobnie oczywistych dowodów na niefrasobliwo´ sc ´ wobec prorockich nawoływan ´ i przestróg najmniejsza aluzja ˙ powołani spadkobiercy dziedzictwa Bozego ˙ Jezusa co do tego. Łukasza 4:28-29 4 1 Królewska 18:17-18.37-48. nak okazało si˛ e. Nieraz jed˙ rachuby władców zawodza. Wzi˛ ety od trzody pasterz z wyroku Boga odebrał mu bowiem chwał˛ e – udzielona ˛ lito´ sciwie przez wzglad ˛ na dobro niewiernych mieszkanców ´ Ziemi 1 2 Królewska 5:1-14 2 1 Królewska 17:1-16 3 Jana 8:15-20.

. ˙ zachłanny król Apostoł Judasz.20-21 7 Mateusza 27:3-5 287 . W koncu ´ sam podzielił osobliwy los swych oddanych niecnej spra˙ wie oprawców i jak oni. w skromnym przekonaniu. który modlił si˛ e do Niego o odpuszczenie swym prze´ sladowcom. ze ˙ dotkna´ gom lepiej od razu si˛ e powiesi´ c. Ale w jego mocne r˛ ece4 miał odtad ˛ wpa´ sc ´ ˙ ˙ lemiesz zbawiennego pługa5 bad´ kazdy. do których dołaczył ˛ nawet jego syn2 . cho´ c miał mniej do stracenia niz Izraela. wyrazone usprawiedliwionym pytaniem: – Czy i Saul mi˛ edzy prorokami?!1 ˙ s˛ Dawid dozył edziwego wieku.Chleb w mie´ scie nierzadu ˛ Obiecanej – która ˛ chciwy władca umniejszył. komu zacia ˛zył ˛ z potrzeba zado´ sc ´ uczynienia swym niezbyt chciwym wierzycielom6 . Galacjan 6:3-5 6 Mateusza 18:28-30. bo dopiero po tym. Rzymian 12:18. wy´ slizgujac ˛ si˛ e z rak ˛ wielu swych wrogów. 19:20-24 2 Samuela 15:1-16 Łukasza 12:49-53 Hebrajczyków 10:28-31 5 Łukasza 9:61-62. Ale jego daleki poto˙ połowy dni syna Isajego. iz ˙ na skalanej ziemi az ˙ tyle dni. Mozna i warto si˛ e dziwi´ c. nie´ swiadomym własnej hanby ´ i upodlenia. . owładni˛ ety Duchem Bozym. konaniem przezył Oko Odwiecznego przymkn˛ eło si˛ e na chwil˛ e na widok bezprzykładnego mordu na swym umiłowanym Synu. jak sprzedał ciało i krew powolnego oprawcom Por˛ eczy1 2 3 4 1 Samuela 10:9-12. legł nagi przed ˙ strózem prawdy objawionej. wynoszac ˛ si˛ e ponad ˙ drogie duszy Dawida Mojzeszowe prawo. przyjaciół. mek obietnicy Wszechmogacego ˛ nie dozył ˙ – ku gł˛ poniewaz ebokiej dezaprobacie obronców ´ pokoju na ziemi – znacznie powi˛ ekszył i umocnił grono podobnych do Boga zakładników prawdy. zbyt pó´ zno wyciagn ˛ ał ˛ wnioski z Jezusowych lekcji7 . niz ˛c przez gruba ˛ pomyłk˛ e ˙ ˙ z takim przez ´ renicy Ojcowskiego oka. swa ˛ niemoca ˛ wprawiajac ˛ wielu trze´ z˙ wych ludzi w niemałe zdziwienie. stajac ˛ si˛ e niezrównanym Nauczycielem najskuteczniejszego w krwawych dziejach s ´ wiata terroru 3 wobec swych upatrzo˙ ich wronych przez siebie.

co ludzkie. Ale czas łaski nie zakonczył ´ si˛ e przez to.Z AKŁADNIK ZIEMSKIEGO TERRORU ciela utrudzonych i spragnionych. ˛ ˙ powołanym przez Boga szantazystom ˙ Bo chociaz umkn˛ eła dzi˛ eki Niemu sprzed oczu fałszywa obietnica. co Boze. pragnac ˛ w swym niezgł˛ ebionym miłosierdziu zebra´ c resztk˛ e 8 Izraela w dwana´ scie pełnych koszy znaczacych ˛ liczb˛ e drogich Mu. którego Ojciec naprawd˛ e nie´ zle postarał si˛ e dorówna´ c ludzkiej przewrotnos ´ ci i który wolał trze´ zwych wrogów swego Wybawcy od swych pijanych przyjaciół o dwóch twarzach. co Bóg za7 mierzył . ˛ to owym gniewnym ludziom – a wraz z nimi wielu innym – za´ swieciła nadzieja 2 na czysty zysk . który nie domagał si˛ e bynajmniej ˙ takiej usłuzno´ ˙ sci wobec zgodnej od swego zawistnego wybranca ´ az ˙ woli zydowskich m˛ edrców i panów tego s ´ wiata1 . ˙ i przyjrze´ ˙ lecz o to. lecz ułomkom niebianskiego ´ chleba6 pozostawionym przez tych. skutecznie ˙ połkn˛ przekonujac ˛ wiernych. cho´ c niewidoczny dla ˙ nawet najgorsi ludzie na tej ziemi nie usprawienich haczyk. który niegdy´ s kazał uczniom zrobi´ c dokładnie to. Bo tylko te zbywajace ˛ s ´ wiatu resztki pozbiera ku chwale Ojca Duch jego Syna. a rozproszonych w słusznym gniewie plemion9 . Wpierw jednak wypada im si˛ e wykaza´ c troska ˛ nie o to.39-40 Apokalipsa 9:4-6 288 J EZUS POSZUKIWANY . 1 2 3 4 5 Łukasza 22:2-6 2 Koryntian 4:17 Mateusza 17:24-27 Mateusza 13:44-46 Mateusza 13:45-46 6 7 8 9 Jana 6:12-15 Apokalipsa 7:2-5 Jana 6:13. ale ze dliwia ˛ przed Bogiem ich własnego niedowiarstwa3 . lecz rozpoczał. to moga ˛ nawet pewnego pi˛ eknego ˙ dnia otrzyma´ c nagrod˛ e godna ˛ sług najpowazniejszego Rzeczoznawcy4 i Kupca5 w jednej osobie. których łatwo jest Bogu nakarmi´ c. c si˛ e uwazniej nie tyle rzeszom oczeku˙ jacym ˛ kolejnego zrzutu zywno´ sci lub innego dowcipu Stwórcy. ze eli wła´ sciwy. lecz niełatwo nawróci´ c. A je´ sli za´ s sami stana ˛ si˛ e podobni do wielkiego Zakładnika. do którego zach˛ ecił ich Duch prawdy. ˛ niezbyt szlachetna ˛ krwia. a z nia ˛ nadzieja brudnego zysku okupionego własna.

˙ Bóg Ojciec nie ma prawa do swoich głupstw i próznostek ˙ ze na rzecz tych wszystkich. którzy za nic nie ˙ dadza ˛ si˛ e uwolni´ c od zboznych my´ sli o podobnych im gwałtownikach i ich skrytych przed chciwym okiem kłamców marzeniach o darmowym wikcie na koszt najwi˛ ekszego z wi˛ ez ´ niów cudzych przekonan ´. ˙ stary s Bo Bóg miłuje tylko ochotników dobrze wiedzacych. ani m˛ edrcy od siedemdzie˙ si˛ eciu siedmiu bole´ sci – zadna z wyniosłych kreatur1 .Chleb w mie´ scie nierzadu ˛ ˙ adnych Nie znajda ˛ si˛ e w nich ani nami˛ etni zaklinacze deszczu czy z ˛ ofiar demonów. kto ceni łask˛ e ˙ ponad własne zycie. ˛ ani kurtuazja ˛ zbyteczna ˛ na prawdziwie wielkim dworze. lecz trze´ zwym uciechom s ´ wi˛ etych. ˛ ze ´ wiat 4 ˙ dzieli waska od nowego wcia ˛z ˛ brama stracenców ´ . czy tez 14 sierpnia 2000 1 2 3 4 5 1 Koryntian 13:1-3 Judy 16. a kto sprzedaje ja ˛ zza wysokiego kontuaru5 . ani chłopcy na posyłki. ˙ Znajdzie si˛ e za´ s w nich kazda drobina ludzkiego istnienia.18-19. ˛ ani rozsadkiem. która cze´ sc ´ i chwał˛ e Bogu oddaje z odsłoni˛ etym obliczem i z r˛ ekoma niewy2 ˙ acymi grazaj ˛ Stwórcy za własne łzy na policzkach ani za rado´ sc ´ swych nieprzyjaciół3 niepodobna ˛ beztroskim. Apokalipsa 13:17 289 . Tylko dzi˛ eki tej ofierze wierni wiedza ˛ nawet dzisiaj. 13:4. co to nie grzesza ˛ wobec Niego ani pracowito´ scia. ˙ który – wszakze z trwoga ˛ duszy – pozwolił swym oprawcom sadzi´ ˛ c. nikt nie usiłował sprawdzi´ c. aby ˙ wisi. czy aby na pewno sługa stoi. której korona przeszkadza w schylaniu si˛ e nad okruchami niebianskiego ´ chleba. Apokalipsa 16:9-11 Apokalipsa 11:7-11 Mateusza 7:12-14 Jana 6:64-70.

˛ iz ˙ ali´ aby´ smy im zwiastowali dobra ˛ nowin˛ e. jako Rzymianom. A to czyniła przez wiele dni. imieniem Lidia. a pretorzy. ˛ I zatrzymali´ smy si˛ e w tym mie´ scie dni kilka. które si˛ e zeszły. wi˛ ez ´ niowie za´ s przysłuchiwali si˛ e im. . a nazajutrz do Neapolu. zwrócił si˛ e do ducha i rzekł: ˙ eby´ Rozkazuj˛ e ci w imieniu Jezusa Chrystusa. stamtad ˛ za´ s do Filippi. jak sadzili´ ˛ smy. która miała ducha wieszczego. ] Dzieje Apostolskie 16:9-40 . gdzie. starali´ smy si˛ e zaraz wyruszy´ c do Macedonii. z ˙ by przynosiła dziewczyna. ˙ pewna bogobojna niewiasta. rzekli: Ci oto ludzie. mówiac: ˛ ˙ nam. mówiac: co Paweł mówił. pochwycili wyszedł. Wreszcie Paweł zn˛ ekany. A gdy została ochrzczona. zdarzyło si˛ e. z Pawła i Sylasa. prosiła. Gdy tylko ujrzał to widzenie. wtracił ˛ ich do wewn˛ etrznego lochu. z s z niej wyszedł. A gdy´ smy szli na modlitw˛ e. odbywały si˛ e modlitwy. A około północy Paweł i Sylas modlili si˛ eis ´piewem wielbili Boga. wstapcie ˛ do domu mego i zamieszkajcie. a nogi ich zakuł w dyby. a wi˛ ezy wszystkich si˛ e rozwiazały ˛ [. I w tej chwili ˙ e przepadła nadzieja na ich zysk. wrzucili ich ˙ owi wi˛ do wi˛ ezienia i nakazali stróz eziennemu. zda ˛z smy wprost do Samotraki. I stawiwszy ich ˙ przed pretorów.I miał Paweł w nocy widzenie: Jaki´ s Macedonczyk ´ stał i prosił go. zdarłszy ani zachowywa´ c. Przysłuchiwała si˛ e tez ˙ si˛ sprzedawczyni purpury. z miasta Tiatyry. i usiadłszy. przyjmowa´ c ˙ przeciwko nim tłum. wnioskujac. aby ich bacznie strzegł. ˙ e i dom jej. rozmawiali´ smy z niewiastami. której Pan otworzył serce. tak iz e skłaniała do tego. A gdy jej panowie ujrzeli. a gdy im wiele razów zadali. zawlekli ich na rynek przed urz˛ edników. a która przez swoje wróz wielki zysk panom swoim. ˙ e spotkała nas pewna I wymogła to na nas. idac ˛ za Pawłem i za nami. którzy sa ˛ Zydami. które jest przodujacym ˛ miastem okr˛ egu macedonskiego ´ i kolonia ˛ rzymska. otrzymawszy taki rozkaz. wołała mówiac: ˛ ˙ szego i zwiastuja Ci ludzie sa ˛ sługami Boga Najwyz ˛ wam drog˛ e zbawienia. ˙ e si˛ tak z e zachwiały fundamenty wi˛ ezienia i natychmiast otworzyły si˛ e wszystkie drzwi. Ta. których nie wolno nam. takz ˛ Skoro´ scie mnie uznali za wierna ˛ Panu. Nagle powstało wielkie trz˛ esienie ziemi. Odpłynawszy ˛ z Troady. Wraz z nimi wystapił ˛ tez z nich szaty. Przepraw si˛ e do Macedonii i pomóz ˙ nas Bóg powołał. zakłócaja ˛ spokój w naszym mie´ scie i głosza ˛ obyczaje. kazali ich siec rózgami. Ten. A w dzien ´ sabatu wyszli´ smy za bram˛ e nad rzek˛ e. .

˙ i nie sposób byłoby na pierwszy rzut oka dostrzec wrzody a moze ˙ ˙ szatanskiej ´ zło´ sliwo´ sci uprzykrzajace ˛ zycie sług ewangelii Syna Bozego. a powody do chluby z rodzinnego zakatka ˛ mniej oczywiste – o wiele trudniej. a je˙ go rozgniewa´ s ´ li tak. Raczej na od˙ wrót – to niezwykłe jej nat˛ ezenie. wła´ sciwe wiernym Bogu pomazan´ com. Łukasz nie przymknał ˛ swego oka na roze´ zlonego Pawła. ˙ a tym bardziej s ´ wiadkowi dzieł Bozych ona nie przystoi. gdzie zycie ludzi byłoby mniej zorganizowane. ´ okłamywanych na wła˙ ˙ sne zyczenie przez nawiedzona ˛ w˛ ezowym duchem dziewk˛ e. bynajmniej nie przez nieuwag˛ e. ˙ W innym. Wiara niezb˛ edna jest tylko tym. apostoł Łukasz si˛ egnał ˛ po pióro. prawie dwa tysiace ˛ lat temu. by przyzna´ c. to co moze c. owładni˛ ete drapiezn ˛ niech˛ ecia ˛ do S˛ edziego Izraela. ˙ brzemienny w skutki incyŁukasz nie bez powodu zaznacza. iz dent miał miejsce w przodujacym ˛ mie´ scie macedonskiego ´ okr˛ egu. podobnie jak nie domagaja ˛ si˛ e wiary opisane przezen ´ zdarze˙ w pewnej rzymskiej kolonii zawrzało nia. w istocie. ze s dnia. czy sługa Boga zywego moze c zły i jak bardzo. którzy próbuja ˛ znale´ zc ´ odpowied´ z ˙ ˙ by´ na pytanie. N 1 Dzieje 16:16-24 . ˙ c swym s pragnac ˛ usłuzy´ ´ wiadectwem oczekujacym ˛ zbawienia. ze na skutek bezceremonialnego post˛ epku jego okrutnie rozsierdzonego 1 przyjaciela . Smród. wionał ˛ od nich okrutny i Pawłowi musiało si˛ e mdło robi´ c na my´ sl o obłudzie mieszkanców.W ŁADZA PRAWDY ˙ którego´ ie trzeba wierzy´ c w Boga. Pisarzowi. pozwoliło spłyna´ ˛c na drogie wówczas zwoje słowom i obrazom ˙ a wykl˛ etym przez współczesne koniunktury. z których jasno wynika.

˛ słodka˙ wej woni zgnilizny. Zaden z tych dokumentów nie wy´ swietlił cho´ cby czastki ˛ zamysłu stojacego ˛ za lud´ zmi podobnymi do mojego znajomego chłop˙ ca – po prostu nie lezało to w zakresie ich kompetencji i uprawnien. który cała ˛ swoja ˛ uwag˛ e i wysiłek skupił na tym. przy której odór rozkładajacych ˛ si˛ e zwłok moze by´ c z powodzeniem przyrównany do zapachu tanich perfum. lecz prowadzi. a na˙ błogosławieni lepiej wygladaj wet ze ˛ a ˛ bez tych psich atrybutów . by nie prze˙ wróci´ c si˛ e wraz ze zbyt ci˛ ezkim dlan ´ narz˛ edziem orki. której sam doznał. ˛ Wszystkim twórczym wysiłkom. ˙ c Tej na pozór zupełnie niepoj˛ etej zawzi˛ eto´ sci nie sposób przyblizy´ ˙ zadn a ˛ ludzka ˛ miara. które czynia ˛ ich zbyt wnikliwymi jak na oczekiwania niemrawych wi˛ ez ´niów. brakowałoby bowiem w oczach rzeczoznawcy wła´ snie owej wstrzasaj ˛ acej ˛ determinacji (a dokładniej – samozaparcia).W ŁADZA PRAWDY Gdyby dzisiaj komu´ s zechciało si˛ e unaoczni´ c bli´ znim tło i przyczy˙ acej ny przewrotno´ sci kaz ˛ nienawidzacym ˛ Boga poleca´ c innym jego ˙ protekcj˛ e. ˛ z tym gorszacym ˛ innych niedosytem. który pozwala wybuchna´ ˛c szczerym i czystym gniewem na widok otoczonych troska ˛ przez bałwochwalców jaj bazyliszka. którzy uwazaj ˛ ze e nie przyda. ˙ Prac˛ e t˛ e mozna by porówna´ c do pracy postawionego przy pługu chłopca. a tysiac ˛ razy poczu´ c na twarzy zimne grudy ˙ oderwa´ opornego ugoru. niz c cho´ cby na chwil˛ e r˛ ece od swego pługa. jakby urodził si˛ e z ta ˛ przedziwna ˛ wobec ziemskich realiów skaza. Oczywi´ scie byłby on wr˛ ecz zobowiazany ˛ (przez wzglad ˛ na potrzeb˛ e solidarno´ sci z losem s ´ wi˛ etych) zmierzy´ c si˛ e oko w oko z zajadło´ scia ˛ ˙ a. musiałby on do´ swiadczy´ c wła´ snie tej odrazajacej. bo zrodzonych ˙ nie pcha. z nieskazitelnego nasienia Duch Bozy Prawdziwa ˛ prac˛ e swego umysłu ukryłby przed oczami komisarzy łaski tak niepodobnej do tej. ˙ nos w niebie na nic si˛ s ´ lepców. obficie udokumentowanym w dziejach s ´ wiata. Dla naszego s ´ wiadka byłaby to jednak fraszka. Zrobiłby to niemal bezwiednie. oschłej dla powabów i słodyczy ziemskich bogactw i za˙ szczytów. ze c umrze´ c z wyczerpania. gdyby doda´ c. ´ 292 J EZUS POSZUKIWANY . Porównanie to ˙ chłopiec wolałby stokro´ zaostrzyłoby swa ˛ wymow˛ e.

by kupiła jeszcze jedno kłamstwo o Zbawicielu s ´ wiata. ale i dokładnie to. aby kazdy. ze ´ wiat naprawd˛ e si˛ e konczy. 1 Dzieje 16:19-22 293 . zeby wy´ spiewał wszystko jak na przesłuchaniu. izby Lidi˛ e. co w trawie piszczy. ˙ co odj˛ eto m˛ ezczy´ znie. którzy drz ˛ na my´ sl. ze a tam. ˙ Sprawozdanie Łukasza grzeszy tak niebywała ˛ skromno´ scia. Miał w tej przyziemnej. sprawd´ z. którzy ogołocili niejedna ˛ wdow˛ e z oszcz˛ edno´ sci po to. nie odszedł precz od tronu. Lidia znalazła si˛ e w oficjalnym rejestrze błogosławionych bynajmniej nie przez wzglad ˛ na sama ˛ siebie. ´ skoro w zadnej ˙ z ksia ˛zek. by przyja´ ˛c reklamacje Ale Łukasz wiedział. Bo ten Pomocnik ich takze ra. czego Bóg w niej dokonał i o czym powołany przez Boga s ´ wiadek jego ˙ niegdy´ ˙ udr˛ ek złozył s wiarygodne s ´ wiadectwo. nie napotkali s ´ ladu odrazy ich autorów do splendorów ich mocodawców. lecz przez to. I to wcale nie dlatego. co don ´ nalezało – opisał prawdziwa ˛ ˙ histori˛ e tak. ˛ ze ˙ chciałoby si˛ e przycisna´ ˛c go do muru . czyni˛ e purpury. które im si˛ e nawin˛ eły. dlatego ˙ zrobił tylko. sprzedaw˙ sci i pokory. Jej przykład posłuzył ˙ rzeczoznawcy do uwypuklenia róznicy mi˛ edzy Ojcem s ´ wiatło´ sci a ojcem kłamstwa. ˙ chyba s ˙ My´ sla ˛ oni. Ten człowiek jednak wiedział. którego nie domagali si˛ e bynajmniej panowie1 ˙ adnej sprzedajnej dziewki. gdzie nie ma wiary. twardej misji wielkiego Pomocnika. ˙ z pustego i Salomon nie naleje. nie spłynie nawet kropla deszczu. sam miał za wzór pobozno´ ˙a ˙ kobiecie mogłoby by´ Tak sadz ˛ a ˛ ci. kto mu uwierzy. któ˙a re kiedy´ s nagi˛ eły wol˛ e Boz ˛ do dwóch zgoła odmiennych poruczen ´ ˙ dla jego wiernych sług.Gdy robisz sobie reklam˛ e. Dlatego jego oszcz˛ edny raport z wydarzen ´ w Filippi nie pomija pierwszej z dwóch kobiet. dlatego do dzisiaj coraz cichsze echa opisanych przezen ´ wydarzen ´ sa ˛ zdolni ˙ wspiewydoby´ c z gwaru ubodzy w duchu. ze c dane co´ s. z ˛ gwarantowanej jej przez nich chwały. czy sta´ c ci˛ e. ˙ którego on sam stał si˛ e dłuznikiem.

A Jemu naprawd˛ e si˛ e nie chce i słuszno´ sc ´ . z której szatanskie ´ ˙ ˙ ˙ wi˛ ezy spadły moze tylko dlatego. ˛ która stworzyła s ´ wiat. tym razem si˛ e przeliczył. na których słowa si˛ e powołuja. plakaty i kampanie reklamowe. bo staja ˛ na drodze poszukujacym ˛ prawdziwej mocy i wielko´ sci. ze Niewiele wiadomo o nieszcz˛ esnej dziewczynie. ˛ sami wzgardziwszy prorockim pouczeniem tych. ˛ A skoro tak robia. i z nowymi lud´ z˙ ˙ Bóg poumieszczał z dala od mi – z nowym zyciem. obwie´ sci´ c. e jej imi˛ e – bo imiona op˛ etanych słusznie nie zajmuja ˛ urz˛ edowych rejestrów. ˛ to czy ˙ im zaleze´ ˙ c na czym´ ˙ panom z Filippi zaskoczonym moze s wi˛ ecej niz niemile twarda ˛ odprawa ˛ apostolskiej władzy dana ˛ duchowi pytona? * * * ˙ Zwiastowanie ewangelii Syna Bozego musza ˛ dzi´ s wspomaga´ c ha´ sła. . ˛ nie jest niewolnikiem ludzkich pogladów ˛ i zapatrywan ´ na zbawienie – jest Zbawicielem. I stworzy go od nowa. nie jest krasomówca ˛ ani wieszczem z klapkami na oczach i uszach – jest mowa. w którym prawd˛ e o Jezusie 294 J EZUS POSZUKIWANY . oznacza to. drazni ˛ ˙ Nie zachowało si˛ powonienie lwa ewangelii Bozej. ze ´ przemówił albo co´ s rozkazał. jakby Swi˛ etemu Duchowi nie ˙ chciało si˛ e osobi´ scie nakłania´ c m˛ ezczyzn i kobiet.W ŁADZA PRAWDY ˙ ze ˙ skoro ludzie ci kłamia. Bo Bóg nie jest uczestnikiem publicznej debaty o Nim samym – jest jej S˛ edzia. ze duch wielkiego w˛ eza opasuja˛ ˙ ac cego swymi splotami cała ˛ ziemi˛ e. moc i władza jest po jego stronie. by nadstawili swych uszu na wie´ sci posłanca ´ w ludzkiej postaci. ze ˙ nie ma dla nich nadace ˛ dziełem wi˛ ekszych niz dziei. . zeby zaden chciwy hultaj i sługus Lucyfera nie ˙ Bóg don mógł powiedzie´ c bezkarnie. którego zala ˛zki ˙ ˙ trucicielskiego jadu. Ale zachowało si˛ e wspomnienie dnia. do której sami dost˛ epu nie maja. My´ sla ˛ tez. który próbował wszem i wobec ˙ jest inaczej. Bo Bóg nie mówi do hultajów i pewien madry ˛ człowiek rodem ˙ a z Tarsu wiedział o tym. ˛ przypisujac ˛ sobie zasługi b˛ e˙ oni. Dlatego tupnał ˛ w gniewie swa ˛ pot˛ ezn ˛ noga ˛ na widok blu´ znierczego zamysłu. Z nowa ˛ ziemia ˛ i niebem.

˛ któr˛ edy chadza Król i czy naprawd˛ e jego r˛ eka jest za krótka. ˙ do dzi´ s ostrzy swe s ´ wiatobliwe ˛ pazury na kazdego. ale i czyste sumienie. ˙ jak głosza ˛ pokr˛ etne wieszczby w˛ ezowych dzieci. ˙ ci. ˛ ze doniósł. która skinie na niego przyja´ znie i przemówi don ´ ˙ ci. Piecz˛ ec ´ apostolskiego urz˛ edu Łukasz przystawił w miejscu. którym pomyliły si˛ e ołtarze. ˙ Ich krwiozerczy obł˛ ed. ze winien był machna´ ˛c r˛ eka ˛ na hultajstwo rzymskich pretorów. ˙ adaniu Strach o własna ˛ skór˛ e na wie´ sc ´oz ˛ rzymskiego obywatela2 skutecznie jednak otrze´ zwił przedstawicieli prawa. gdy na rynku miłosierdzia wspartym o siebie bawołom z niebianskich ´ zagród idzie dym z nozdrzy. czy aby zawsze b˛ edzie im si˛ e ˙ opłaca´ c dictum samozwanczych ´ strózów praworzadno´ ˛ sci. to zaledwie pionki wielkiej gry o zniesławienie jego Wodza. Wówczas bowiem nawet s ´ lepcy widza. sprawd´ z. a sadz ˛ a. ˙ ˙ Paweł poodrózniaj acy ˛ gnoju od powideł. Bo rachuby liczmanów zawodza. którzy nigdy mo˙ ze nie mieliby okazji zastanowi´ c si˛ e. wypuszczajac ˛ wielkodusznie ofiary własnego bestialstwa. którzy skatowali jego i Sylasa za rzePaweł dobrze wiedział. Wzgardzony urz˛ ednik chciał bowiem zobaczy´ c wreszcie podobizn˛ e Ojcowskiej postaci. którzy ˙ zyczyli sobie mie´ c tanim kosztem nie tylko s ´ wi˛ ety spokój. ze koma ˛ uliczna ˛ burd˛ e.Gdy robisz sobie reklam˛ e. które˙ niego wykład skrupulatnie omijaja ˛ fałszujacy ˛ piewcy miło´ sci Bozej. A hetman na szachownicy S˛ edziego Izraela nie bije bez 1 Łukasza 19:2-6 2 Dzieje 16:35-39 295 . by przyja´ ˛c reklamacje ˙ drogie Łukaszowi imi˛ ujawnił jego Duch. czy sta´ c ci˛ e. zwłaszcza weł – jest na tyle skromny. ˛ a notowania ich łaski leca ˛ na łeb na szyj˛ e. zjednoczony misteriami nieczystego ducha. ˛ zeby zapewni´ c sobie godne miejsce przy biesiadnym stole. by pozwoli´ c ulzy´ ˙ Bogu o tym nikt nie na tych. którzy do dzi´ ˙ łagodniej niz s daja ˛ łapówki Wszechmogacemu. a takze e sprzedawczyni purpury koniecznie chcacej ˛ go´ sci´ c swych dobroczynców ´ – podobnie ˙ jak niegdy´ s Zacheusz. Chcieliby oni my´ sle´ c. kto – tak jak Pa˙ c sobie na boku. celnik. którego zbozne pragnienie bez trudu odgadł Mistrz z Nazaretu1 .

Nie – to ci ostatni ˙ na tym. ´ ze złe. w koncu ´ przeciez ˙ c siebie za godnego najci˛ ˙ ˙ wieuwaza´ ezszych lochów – ale poniewaz ˙ w mie´ dział. ze ˛ gorsi od innych. by – tak jak on – nie wzia´ ˛c za ich uznanie ani grosza. ale mało kto na ziemi byłby zdolny ponizy´ e do tego stopnia. którzy uwierza ˛ im na słowo. Nie wiedział Paweł wiedział. Tej przebiegło´ sci.W ŁADZA PRAWDY powodu pionków swego przeciwnika. iz s ´ wiecacego ˛ przykładem godno´ sci. ´ ˙ przekona´ Duch Swi˛ ety moze c o grzechu i sadzie ˛ tych tylko. komu słuzy tylko. ˛ co czynia. dlatego s ´ piewał wraz z towarzyszem w wi˛ ezieniu hymn pochwalny1 . którzy nie wiedzieli i nadal nie wiedza. za co siedzi. ze ˛ za ewangeli˛ e – o wiele wi˛ ecej niz renci z r˛ ekami opiecz˛ etowanymi znamieniem bestii. ˙a ˙ Bóg a i płonne okaz ˛ si˛ e nadzieje tych. Nie miał wi˛ ec za złe nie´ swia˙ obili go bez przyczyny – nie miał im nic za domym własnej hanby. ˛ ˙ Wła´ snie strózowi wi˛ eziennemu i pachołkom pod rozkazami słu˙ ˙ tego zalczych pretorów najpr˛ edzej mogło si˛ e wyda´ c niezwykłe to. taktu i równowagi ducha wi˛ ez ´ nia ˙ oskarzono o wichrzycielstwo. ´ ˙ i kto go broni. W przeciwnym Łukasza. bo bardziej im zalezy samemu pomoc oden ´ uzyska´ c. jakiej nie mógłby by´ c w stanie udzieli´ c zaden z prowodyrów miejskich zamieszek. jest dobry. Nie b˛ edzie tylko kto miał opłaci´ c ich własnego trudu i ofiary. by wspomóc Boga. czy jego oprawcom kiedykolwiek za´ swieci jutrznia Dawida – ˙ sa ˙ sam mógł wcale nie dlatego. niz ˙ by płaca ˛ wi˛ ecej. Paweł doskonale rozumiał powag˛ e wła˙ c si˛ snych atutów. ˙ Chciał jednak da´ c miłosierna ˛ lekcj˛ e swym nierozwaznym prze´ sla˙ dowcom – taka ˛ lekcj˛ e. w którym szatanskie ´ lobby otynkowuje wied´ zma. dost˛ epnej oczom wiernego swemu przyjacielowi ´ ety Duch. ze ˙ dlan. Jest. ale nie bez znaczenia jest tez ´ kto o tym mówi – 1 Dzieje 16:24-27 296 J EZUS POSZUKIWANY . naucza – chwała Bogu – tylko Swi˛ ˙ prze´ razie s ´ wi˛ eci nie mogliby spa´ c spokojnie. zazwyczaj skwapliwie domagajacych ˛ si˛ e (w jego sytuacji) adwokata i wyja´ snien. ze scie. bo wcia ˛z sladowałaby ich ˙ za duzo ˙ płaca ˙ ich konkumy´ sl.

Nie warto zatem odbiera´ c im ochła1 Daniela 6 297 . nie wystarczy dzi´ s postara´ c si˛ e o nocleg w jaskini pełnej lwów – taki dowód mógł ˙ mie´ c swoja ˛ wag˛ e w czasach. ze c kłam morderczej intencji. ze ˛ widowni˛ e o bezcenna ˛ watpliwo´ ˛ sc ´ . czy kozioł. sprawd´ z. czy tez ˙ spłaca długi swoich bli´ twierdzi. co – jak si˛ e wydaje – jest upojna ˛ specjalno´ scia ˛ sług Lucyfera. gdy odrózniano jeszcze ludzka ˛ istot˛ e od 1 wygłodniałej bestii . by przyja´ ˛c reklamacje ˙ ten. ze etno´ sciom zapami˛ etałych s ´ wi˛ etoszków nie brakuje tupetu. Chrze´ scijanie od wieków sa ˛ przekonywani ˙ sta´ o tym. ´ Rzeczona ˛ arogancj˛ e Wszechmocny słusznie karze kompletna ˛s ´ lepota ˛ i wydaje pod miecz Ducha prawdy bez najmniejszych skrupułów. czy aby chrze´ scijanska ´ t˛ esknota za jedno´ scia ˛ nie jest ˙ dnem nieludzkiej pasji jednoczenia głów . ze c ich na wykupienie pierwszej z wymienionych.Gdy robisz sobie reklam˛ e. i to ˙ aby zada´ tak skutecznie. my´ slac ˛ przy tym o wypłacie. trzeba nie tyle przekroczy´ c pr˛ edko´ sc ´ s ´ wiatła. ˙ wzbogaci zapatrzona A przy´ cmi go dlatego. kto czy owca. kto spłaca własne długi. ´ Wyczyn taki przy´ cmi nawet blask jupiterów w cyrkowym namiocie. ze znich. * * * ˙ Spo´ sród recept na odnow˛ e zycia i wiary znajdowanych w r˛ ekach ˙ ˙ im chorych z urojenia do najdrozszych wypada zaliczy´ c t˛ e. czy sta´ c ci˛ e. Czy ten. ˙ nami˛ Z cała ˛ powaga ˛ trzeba przyzna´ c. która niegdy´ ss ´ wieciła s ´ wi˛ etym Panskim. która kaze uwolni´ c Boga – do najtanszych ´ za´ s (bo bezpłatnych) t˛ e. Aby tego dokona´ c. okazujac ˛ Bogu uprzejmo´ sc ´ ˙ nalezna ˛ skazancowi. która zaleca ˙ Go uwa znie słucha c ´ . których chcieliby si˛ e u niego dopatrzy´ c kłamcy i oszczercy jego szczo˙ w gniewie r˛ drej takze eki. gdzie treser dzikich zwierzat ˛ zwykł przy wtórze werbli wkłada´ c swoja ˛ głow˛ e w rozdziawiona ˛ posłusznie paszcz˛ e swego pupila. spo´ sród których w zadnej nie ma miejsca na my´ sl o duchowej strawie. ile po prostu zapali´ c t˛ e sama ˛ lamp˛ e.

aby oblali si˛ e zimnym potem ˙ moze ˙ to juz ˙ sam Pan przychodzi . ze e zwie´ sc ´ Swi˛ 1 go Ducha . którzy Pismo czuja ale nie potrzebuja ˛ ich tez ˛ nosem i bywaja ˛ w dobrym towarzystwie. ˛ Pretorzy doskonale zrozumieli. przepraszajac ˛ apostołów ˙ ˙ na zyczenie ich Ducha. to moze c Rzymianinem. czy Pan pobitych przez nich nie jest przypadkiem wi˛ ekszy ˙ nawet i od cesarza. co do nich nalezy. Moze c po prostu Bogiem. ze ˙ ludzie z krwi i koZapewne niejeden s ´ wi˛ ety dziwił si˛ e srodze. od ich panów. Nie ma na to zbyt wielu dowodów na pi´ smie. i tymi. co ja ˛ głosza. zeby prawdy nie było i zeby nie istnieli ci. Oni na pewno zrozumieja. dlatego czym pr˛ edzej ugładzili swe kołtuny. ˙ zbyt wiele ci. 1 1 Królewska 22:14-25 298 J EZUS POSZUKIWANY .W ŁADZA PRAWDY ˙ zrobili i robia ˙ Warpu przekonania o tym. Wystarczy jednak tym ostatnim hukna´ ˛c nad głowami z nadmuchanej Duchem Panskim ´ papierowej torebki. zeby nast˛ epnym razem zastanowili si˛ e przynajmniej. ze ˛ to. nawet je´ sli udałaby si˛ e diabłu stara sztuczka zacierajaca ˛ ˙ e mi˛ na oczach s ´ wiata róznic˛ edzy kastratem i obrzezanym – a wraz z nia ˛ mi˛ edzy tymi. o co idzie gra z tym przybł˛ eda ˛. to jednak – i Paweł w Filippi dobrze o tym wiedział – podrzuci´ c ka˙ myk Zorobabela do ogródka bałwochwalców. Niewie´ scia inicjatywa oddolna s ´ wi˛ eci dzi´ s swe triumfy nie tylko w zakatkach ˛ podobnych dawnej rzymskiej kolonii. ze s ´ ci tak ch˛ etnie oddaja ˛ swe dusze widmom o wykrochmalonych tanim bielidłem sumieniach. którzy chcieliby usuwa´ c kłopotliwe dla nich samych członki. a moze ˙ On nie by´ Bo je´ sli tak. którzy chcieliby zadba´ c o ich higien˛ e i przyzwoito´ sc ´. który niejednego stróza ´ ete˙ nikomu nie uda si˛ ich lochów przekona o tym. co mozna ˙ c najpro´ łozy´ sciej powiedzeniem: – A kuku! ˙ ˙ Bo kłamcy chcieliby. Wr˛ ecz trudno zna˙ ceniono le´ zc ´ miejsce na ziemi. ˛ dlaczego ˙ by wyPaweł zajrzał niegdy´ s bestii w gardziel i zrobił co´ s. na my´ sl. a co gorsza (ale tego ˙ by´ lepiej nie powtarza´ c) – chrze´ scijaninem. gdzie r˛ ekojmi˛ e sprawiedliwo´ sci Bozej by bardziej od wykwitów fantazji przodowników nauki o zbawieniu.

ze ˛ zaczyna si˛ e wła´ snie ich lekkodusznym przy˙ ziarna jego wielkich zapowiedzi. Nie pozwolił na to. bo jest Kim´ s. które pretorów chciały obdarowa´ c nimbem szlachectwa za darowanie wolno´ sci wyj˛ etym przez nich samych spod prawa. bo ˙ nierzad przeczuwał. zwoleniem na kradziez 20 września 2000 1 Rodzaju 14:17-24 299 . ˙ ˙ Zreszta A Zydów lubi i juz. by przyja´ ˛c reklamacje ˙ bo tylko Bóg nigdzie si˛ e nie urodził i nie aspiruje do barw zadnej z nacji. ˛ kogo´ s musi lubi´ c. a gdy kto´ s jeszcze jest podobny do ojca Abrahama. Tak i Apostołowi z góry przyszła w sukurs riposta na szatanskie ´ knowania. czy sta´ c ci˛ e. tyle trzeba mu było. tak jak ojciec wiary nie pozwolił niegdy´ s Sodomicie chełpi´ c si˛ e własna ˛ wielkoduszno´ scia ˛ wobec przyjaciół Boga.Gdy robisz sobie reklam˛ e. to Bóg bardzo go lubi. które nie zna miary tego s ´ wia1 ta . by da´ c odpowied´ z bydl˛ eciu. sprawd´ z. Bo Abraham zmierzył króla Sodomy jednym spojrzeniem.

A ja ci powiadam. ˙ e On jest Mesjaszem. i cokolwiek zwia ˛z edzie zwiazane ˛ ˙ esz na ziemi. Szymonie. jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Ty´ s jest Chrystus. co Boskie. b˛ I dam ci klucze Królestwa Niebios. A On. i na tej opoce zbuduj˛ e Ko´ sciół mój. b˛ i w niebie. aby nikomu nie mówili. a bramy piekielne nie przemoga ˛ go. z s Piotr. bo nie my´ slisz o tym. wiele wycierpie´ c od starszych arcykapłanów i uczonych w Pi´ smie. ˙ e ty jeste´ lecz Ojciec mój. obróciwszy si˛ e. z sc ´ do Jerozolimy. A Jezus odpowiadajac. ˙ e musi by´ z c zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr. Ewangelia Mateusza 16:13-23 . z ˙ e musi pój´ Od tej pory zaczał ˛ Jezus Chrystus tłumaczy´ c uczniom swoim. mówiac: ˛ Miej lito´ sc ´ nad soba. rzekł Piotrowi: Id´ z precz ode mnie. a cokolwiek rozwia ˛z edzie rozwiazane ˛ i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim. inni za Eliasza. lecz o tym. poczał ˛ go upomina´ c. ˙ esz na ziemi. wziawszy ˛ go na stron˛ e. ˙ acie? A odpowiadajac On im mówi: A wy za kogo mnie uwaz ˛ Szymon Piotr rzekł: ˙ ywego. Syn Boga z ˛ rzekł mu: Błogosławiony jeste´ s. synu Jonasza.A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. szatanie! Jeste´ s mi zgorszeniem. bo nie ciało i krew objawiły ci to. pytał uczniów swoich. który jest w niebie. ˛ Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. co ludzkie. mówiac: ˛ ˙ aja Za kogo ludzie uwaz ˛ Syna Człowieczego? A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela.

Cóz sc ´ . jak chcieliby ja ˛ widzie´ c niezbyt skrupulatni rzeczni˙ niełaskawo´ cy starozakonnego prawa. ze sc ´ uczniów w osadzie ˛ niektórych słów i poczynan ´ prawowitego dziedzi- Z 1 Kaznodziei 3:1-22 . ˙ Obawy kapłanów były uzasadnione. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. to moze na pewno zepsułyby wzniosła ˛ atmosfer˛ e rytuałów oczyszczenia. ˛ nie myja ˛ rak. Wydawało si˛ e natomiast. Niesforni pupile Pomazanca ´ byli bodaj najpor˛ eczniejszym atutem argumentacji majacej ˛ w oczach ludu zdyskredytowa´ c wiarygodno´ sc ´ ˙ to za godno´ powołania Jezusa na urzad ˛ S˛ edziego Izraela. nie wydawało si˛ e wszakze ˙ nym. ˛ a gdyby wpu´ sci´ c ich do s ´ wiaty˛ ˙ nie napluliby do kielichów... cho´ cby i po´ swi˛ econych.1 apach wolno´ sci rozchodzacy ˛ si˛ e po Zajordaniu wokół tajemni˙ czego w˛ edrowca od dawna niepokoił małodusznych strózów ludzkich sumien. izby Mesjaszowi uchybiało towarzystwo tej zbieraniny nieczystych stworzen ´ . próbowali ˙ bardziej okr˛ ezna ˛ droga ˛ zmrozi´ c serca entuzjastów obfitujacej ˛ w cuda posługi. któ˙ ra bez najmniejszej zenady przyzwala hołocie na tak paskudne zachowanie?! Nie płaca. Bez watpienia ˛ zadna z małych apostolskich głów nie grzeszyła nadmiarem pietyzmu dla rzeczy mar˙ postrontwych. ale poniewaz sc ´ z Galilejczykiem słusznie wydawała si˛ e im zbyt kosztowna.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA Wszystko ma swój czas ˙ da sprawa pod niebem ma swoja i kaz ˛ por˛ e: . ale ich niepokorne spojrzenia ni. ´ Faryzeuszom i uczonym w Pi´ smie na r˛ ek˛ e ˙ niewielka nawet poufało´ byłby jaki´ s mesjanski ´ lapsus.

1 Mateusza 15:1-12 2 Mateusza 15:7-13 3 Łukasza 9:51-56 302 J EZUS POSZUKIWANY . co ona oznacza i dokad ˛ ich wiedzie. ´ którym przeszkadzał brud za paznokciami jego wybranców. to ci nie mieli jeszcze bladego poj˛ ecia o tym. po˙ nalezne ˙ Królowi zyskał jedynie kolejny bolesny dlan ´ dowód na to. przywołujac ˛ swo˙ ich podopiecznych do tylko Jemu znanego porzadku. Uczniowie byli po prostu pod wpływem nauki zakłamanych s˛ e˙ Wszechmocny wyrył juz ˙ był w ich umysłach jak na glidziów i chociaz nianej tablicy liter˛ e swej odwiecznej tajemnicy. Przekonanie uczniów było niewiele warte i Jezus dobrze o tym ˙ gdy dosłyszał si˛ ˙ za jego sprawa wiedział. co łatwo stwierdzi´ c. . lecz krót˙ Ojcowskiej nieprzyja´ kowzrocznym ziomkom do zrozumienia. spo´ sród Sama˙ acej rytan albo innej obrazaj ˛ ich małe sumienia hałastry 3 .´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA ca Ojcowskiej schedy mogłaby skutecznie konkurowa´ c z dziełami jego przyszłych oprawców. ´ wystawiajac ˛ na pokaz ich bezwstyd i obłud˛ e1 . totez e uwagi. ma jedynie na papierze . próbujac ˛ znale´ zc ´ cho´ cby jedna ˛ z nia ˛ konfrontacj˛ e. by ich Mistrz zaprowadził pokój ˙ niekoniecznie kosztem jerozolimw bardziej pokojowy sposób i moze skich m˛ edrców – ofiary sami ch˛ etnie by wytypowali. ´ Swiadectwa ewangeliczne jednogło´ snie zreszta ˛ przesadzaj ˛ a ˛ o mało ˙ popularnym fakcie respektu uczniów przed pot˛ eznym skadin ˛ ad ˛ biczem faryzejskiej nauki. skaczac ˛ przez płot tchórzy i kr˛ etaczy. . ˛ Tak wi˛ ec i parszywa dwunastka zgodnie zaoponowała. ˙ Uczniowie wyra´ znie zyczyli sobie. który ich przygarnał. ze zni nie sposób załagodzi´ c. jak na razie. ˛ zzymaj ac ˛ si˛ e niekiedy na ich niepoj˛ etno´ sc ´ i jasno dajac ˛ swym krewkim. ze ˛ doznały uszczerbku na czci i honorze powszechnie uznane znakomito´ sci2 . Mistrz reagował w takich razach natychmiast. ze królów cze´ sc ´ i honor On sam. Niekochanym łatwo na tym s ´ wiecie o zbytek troski wobec tego. której przed zesłaniem Ducha prawdy godnie stawił czoła Panski ´ protegowany. gdy Mesjasz bez najmniejszych ceregieli odprawił do diabła jerozolimskich posłanców.

upadłego królestwa – zbyt skromnego we własnych oczach. liczyli zaledwie na poczesna ˛ rol˛ e dumy zniewolonego przez naje´ zd´ zc˛ e. usiadł na nim. Zbolała udr˛ eka ˛ córki Kananejka z pewno´ scia ˛ nic nie wiedziała ˙ z Mesjaszem gra o uczniowskich rozterkach. a zbyt chciwego ws ´ wi˛ etych oczach. niewielka ˛ zwłoka ˛ na jej pro´ sb˛ e wyłuskujac ˛ jednakowoz swych podopiecznych tylko kolejny niewczesny wyraz troski o bałwochwalczy wizerunek Wybawiciela1 . gdy Jego 1 Mateusza 15:22-28 2 Mateusza 11:11-12 303 . ale – przynajmniej z pozoru – szło Mu jak po przysłowiowej grudzie. a uzyskanie oden ´ drogiej jej samej formy zado´ sc ´ uczynienia nie tylko nie skala zapoznanego przez nia ˛s ´ wiadectwa prawdy. Jezusowi nadarzyła si˛ e sposobno´ sc ´ ˙ dla tych. Uczniom nawet nie marzyło si˛ e miejsce w´ sród najwi˛ ekszych tego s ´ wiata. Jezus miał ich przerobi´ c na chwał˛ e Ojcowskiego imienia. lecz zanim Piotrowi przyszło z Ojcowskiej r˛ eki zakosztowa´ c dokładnie tej samej odprawy dla obłudnych roszczen. ˛ lecz trze´ zwiejsza ˛ od jego własnych uczniów niewia˙ z trzewi st˛ e. Totez ˙ Jezus serdecznie potraktował ale wr˛ ecz moze e przysłuzy´ zdesperowana. ˛ Cóz e stanie. by s ´ ni´ c o rzeczywistej władzy i pot˛ edze. przypominajac ˛ odrobin˛ e skapca. ze ˙ idzie o zycie. ´ której niedawno sam był tylko troch˛ e zakłopotanym s ´ wiadkiem.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” Mesjasz był jednak – nie tylko w tej sprawie – nieubłagany. bojac ˛ si˛ e jedynie o to. ze ˛ ˙ ˙ si˛ Jezus był ich zywym oparciem i nadzieja. ze ˛– ˙ go wpierw zabija. nawet nie tego. by po nia ˛ si˛ egna´ ˛c i ze zdobytej stosownym gwał2 ˙ tem godno´ sci udzieli´ c uprzednio przez si˛ e ponizonym i niegodnym. Uczniowie ˙ c si˛ za nic nie chcieli zadłuzy´ e w wota szczodrej kiesy swego Sponsora. wiedziała natomiast. ˙ mu si˛ ˙ c. nad któdobitnego zademonstrowania warto´ sci swej słuzby ˙ nadmiarem skrurymi morderczy osad ˛ starszyzny Izraela nie cia ˛zył pułów w korzystaniu z dobrodziejstw Wcielonego. ˛ który odnalazłszy przypadkiem ˙ go okradna wielki skarb.

znanym celnikom j˛ ezykiem – po znajomo´ sci . i to niejedno. O ile jednak Jezusowi przychodziło mierzy´ c si˛ e z jadem faryzejskim ˙ ˙ t˛ nieledwie lewa ˛ r˛ eka ˛ (je´ sli ostroznie przyja´ ˛c. ˙ Dla faryzeuszy nie było przeciez czy uczniowie Jezusa maja ˛ co´ s na sumieniu. ciałem. w którym mowa władzy płynie wprost do jego członków. która złemu i dobremu udziela bez miary wyłacznie ˛ – by rzec nieco przekornie. Tymczasem Mistrz wykonywał wytrwale swoja ˛ prac˛ e i jego otwarcie okazywane konfuzje nad niepoj˛ etno´ scia ˛ swoich skarbów nie przyc ´ miły ani na moment gł˛ ebokiego prze´ swiadczenia o mocy sprawczej danej Mu r˛ ekojmi.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA ˙ zbraknie?! – my´ sleli. co uczniowie widzieli w ich ˙ z ich podst˛ szeregach po tym. Marka 9:31-32 2 Izajasza 8:16-18 304 J EZUS POSZUKIWANY . który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba. I b˛ ed˛ e wyczekiwał Pana. Nie mieli natomiast w ich ˙ oczach prawa. i w nim b˛ ed˛ e pokładał nadziej˛ e. która ˛ niegdy´ s wyraził Izajasz w słowach: Zabezpiecz˛ es ´wiadectwo. jak Mistrz prze´ swietlał kazdy epów. Mieli. budujac ˛ i zach˛ ecajac ˛ do walki w jedno´ sci. zapiecz˛ etuj˛ e nauk˛ e w moich uczniach. Oto ja i dzieci. była nim za´ s nienawi´ sc ´ do sankcji tej władzy. o jakiej skłóceni co do wielu spornych kwestii uczeni w Pi´ smie nawet nie s ´ mieli pragna´ ˛c. który mieszka na górze Syjon. Zgorszeniem dla nich było wi˛ ec nie to. zasilajac ˛ je.2 ˙ wazne. które mi dał Pan. jeste´ smy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana Zast˛ epów. ze e wła´ snie miał mniej władna). trzoda ˛ poddana ˛ Mu i bez ludzka ˛ r˛ eka ˛ nakre´ slonych ograniczen ´ w dost˛ epie do tronu łaski. by zwa´ c si˛ e dzie´ cmi Boga zywego. bojac ˛ si˛ e pyta´ c Go w tej równie niemal zywej 1 jak On sam sprawie . ˛ to prawdziwych wyczynów – o czym s ´ wiadcza ˛ protokoły s ´ wi˛ etych Panskich ´ – dokonywał po´ sród darowanych Mu Ojcowska ˛ 1 Łukasza 9:44-45.

daremnym nacisku na potrzeb˛ e ˙ sci w ferowaniu wyroków: daleko posuni˛ etej ostrozno´ ˙ cie si˛ Miejcie si˛ e na baczno´ sci i strzez e kwasu faryzeuszów i saduceuszów!1 ˙ ˙ kwestie. ´ a zwłaszcza ich styl. ˙ frontem duchowej walki Mesjasza były Myli si˛ e ten. co nast˛ Sumujac ˛ wyłozone juz epuje: ˙ władza osadu Jezus wie. ˛ ze jego starcia z faryzeuszami i tymi wszystkimi. niz c było na to któregokolwiek z wysłanników piekieł. która stawia pod pr˛ egierzem darowanej Mu władzy wszystkich absolwentów zakonu . ˛ a wiecznie nietrze´ zwych pupili. gdzie Mistrz postanowił urzadzi´ ˛ c małe przedstawienie. ´ Warte uwagi: Jezus zawsze zwraca swych rozmówców ku ich własnemu przeniewierstwu literze prawa. ze ˛ uczniów kuleje. 1 Mateusza 16:6 305 . którzy poczynali sobie wo˙ sta´ bec Niego znacznie s ´ mielej. wida´ c w relacji Mateusza z wydarzen ´ w okolicach Cezarei Filipowej. jakie odnajdywał raz po raz Jezus w umysłach swych podopiecznych – trudno´ sci z przyj˛ eciem najbar˙ Bóg stał si˛ dziej podstawowej tre´ sci jego posłannictwa (z grubsza: ze e ˙ człowiekiem. zeby uratowa´ cs ´ wiat). fałszujac ˛ obraz rzeczywisto´ sci. ˙ ado której nie maja ˛ dost˛ epu wskutek własnej niewiary w wia ˛z ˛ ˙ cy charakter juz wydanych postanowien. kto sadzi. mozna ˙ by rzec. Równie dobrze mógłby ów uzna´ c Kartezjusza czy Schopenhauera za swych duchowych przewodników i skonczyłby ´ nie tam. przechylajac ˛ si˛ e na stron˛ e jego wielkiego przeciwnika.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” prawica. gdzie miał cicha ˛ nadziej˛ e si˛ e znale´ zc ´. którzy szukali z Nim zaczepki. wyst˛ epuja ˛ jako jego mandatariusze i po´ srednicy. to jest tych. ilekro´ c przychodzi Mu ujawni´ c wiedz˛ e. któ˙ rzy nie posiadłszy praw Dawcy zycia. Przyjawszy ˛ za pewnik trudno´ sci. ja˙ kiego Jezus uzywa po parokrotnym. łatwiej jest zrozumie´ c patent. Prawdziwy front mesjanskich ´ zmagan.

˛ ˙ adanym To troch˛ e tak jak z plotka ˛ o spodziewanym i poz ˛ przybyszu. ˛ którego z ´ ródło jest im nieznane. co demonstruje Piotr uwaza. Jezus podkre´ sla warto´ sc ´ nieznanego Piotrowi z ´ ródła darowa˙ ˙ c na fraz˛ nego uczniom poznania. ze do innych w podobienstwach ´ (zakrywajac ˛ znaczenie wypowiadanych tre´ sci). im samym wykładajac ˛ je na osobno´ sci1 . je´ sli tych potrzeb nie spełni. ˙ ze ˙ wie. z kim ma do czynienia. ale nikt nie chce blizej Go pozna´ c. ze e do ułu˙ ˙ dy. ˛ dlaczego ich osad ˛ ˙ si˛ rózni e od osadu ˛ innych. ˙ wiedza Piotra i jego towarzyszy odnosi si˛ Jezus wie. a gdy juz e stanie (bo chciwcom bardzo ˙ na tym zalezy). Uwaza c nie jest to nigdzie napisa˙ prawo Dawcy zycia ˙ ˙ posiadł i ze ˙ jest poza zasi˛ ne. Uczniowie nie wiedza. przedkładajac ˛ za to jego oczom wota napełniajace ˛ Go odraza. Gdy˙ by było inaczej. za czym nie stoi zadne prawo i zadna rozumna wola.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA Pierwsze z zadanych tu uczniom pytan ´ odwołuje si˛ e do ich własnej wiedzy o tym. 1 Mateusza 13:10-17 2 Mateusza 16:15-17 306 J EZUS POSZUKIWANY . które dotyka nie´ swiadomych znanej mu prawdy o swym Rozmówcy. biada przybyszowi. która pod jego nieobecno´ sc ´ nabiera cech towaru pierw˙ nim si˛ szej potrzeby. co mozna przełozy´ e: Masz ˙ wiedz˛ szcz˛ es ´ cie. czyli czego´ s. nie byłoby dla Ciebie zadnej nadziei 2 . ˙ tez. co ludzie sadz ˛ a ˛ o Synu Człowieczym. bo sa ˛ oni cz˛ es ´ cia ˛s ´ wiata i epoki. ze e o Mnie zawdzi˛ eczasz mojemu Ojcu. Drugie pytanie otwiera drog˛ e do porównania znanego im osa˛ du ludzi spoza ich kr˛ egu z ich własnym osadem. w której za sprawa ˛ roz˙ adliwo´ ˙ ˙ budzajacej ˛ poz ˛ sc ´ nauki faryzeuszy niemal kazdy uwaza ˙ si˛ e za godnego mesjanskiego ´ wsparcia. czego jednym z bezpo´ srednich do˙ Mistrz mówi wodów jest cho´ cby zdziwienie uczniów tym. ze juz egiem zła. ˙ cho´ swoim wyznaniem.

. ˛ . którzy godnych palmy pierwszenstwa ´ woleli widzie´ c w wi˛ ekszych od siebie. Przy czym najczulszy ˙ nerw mesjanskiej ´ mowy nie odwołuje si˛ e tu bynajmniej do zadnego z rzekomych Piotrowych atutów czy jakoby dojrzanych w nim przez Jezusa predyspozycji. Marka 1:34. ˙ istotami najlepiej poinformowanymi o jego tozsamo´ ˙ ze sci sa ˛ 1 ˙ by zach˛ nie ludzie. Nie wydaje si˛ e wszakze. Nie ewokuje ani komplementu. . 1 Mateusza 8:29. jak chcieliby to widzie´ c cherlawi plagiatorzy M˛ edrca z Nazaretu. . ani w ogóle ni˙ czego. Jest ˙ i rujczym´ s wr˛ ecz przeciwnym – czym´ s. co przykładnie poniza nuje gromki atest uczniowskiej samowiedzy. 3:11-12. dla którego ów winien uwaza´ e za błogosławionego. lecz demony . wbrew namacalnemu do bólu wtórowi szyderstw uczonych. ..Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” Udziela tym samym swojemu uczniowi bezpo´ sredniej wiedzy ˙ c si˛ odno´ snie powodu. ˛ Wy˙ ˙ rezyserowan a ˛ po mistrzowsku osnow˛ e zaistniałej sytuacji mozna dojrze´ c we wspólnej wszystkim punktom widzenia czastce: ˛ – Oni mówia. Dzieje 16:16-17 2 Mateusza 16:18 307 . ecał je do współpracy w dziele zbawienia. Tylko trzecia ˛ i ostatnia ˛ z wypowiedzi cechuje gł˛ eboka wewn˛ etrzna s ´ wiadomo´ sc ´ z ´ ródła własnego przekonania i doniosło´ sci oznajmianej Piotrowi wiedzy2 . Łukasza 4:41. – A Ja Ci mówi˛ e. ˙ Kulminacja ˛ króciutkiego scenariusza na uzytek swych słuchaczy Jezus czyni swoista ˛ roszad˛ e przywołanych do tej pory ˙ znaczen. zgubionych owiec. Mistrz nie miał cienia watpliwo´ ˛ sci co do tego. ani pochwały. ´ której celem jest uwypuklenie przez kontrast róznicy w spojrzeniu na domen˛ e udzielonej Mu władzy sadzenia. – Wy mówicie. co wywyzsza owego rzekomego ksi˛ ecia apostołów spos ´ ród garstki wywołanych po imieniu.

˙ przed Dawidem – ze ˙ skała co wiedziano juz ˛ ich zbawienia jest Bóg. Jezus odwraca tu po prostu perspektyw˛ e. Tymczasem kłopotliwy zaimek w wypowiedzi Jezusa nie jest niczym innym jak tylko odwołaniem do uprzednio zademonstrowanej ˙ władzy własnego sadu ˛ nadajacej ˛ kazdej zbłakanej ˛ owcy (nie tylko Piotrowi) nowe imi˛ e podług do dzi´ s zagadkowo brzmiacej ˛ wyroczni Jezusowego ulubienca: ´ Zwyci˛ ezcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. Programista bez trudu pojmie ów zwrot jako referencj˛ e dla uprzednio zadeklarowanej procedury. lecz mozny edrowiec po´ sród niezbyt trze´ zwych i niedowierzajacych ˛ jego wie´ sciom kompanów piecz˛ etuje warto´ sc ´ swojego s ´ wiadectwa uderzeniem pi˛ es ´ ci w stół. lecz po wielko´ sci jej oddania.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA Logice zdania z osiemnastego wersetu po´ swi˛ econo tomy. 1 jak tylko ten. ˙ by si˛ ˙ pokusi´ Mozna e takze c tu o bogatszy obraz litanii skutego kaj˙ a danami wi˛ ez ´ nia o duszy s˛ edziego Samsona2 z włozon ˛ mu w usta mowa ˛ wybawiciela na s ´ wiadectwo prawdy dla jego mocodawcy. jak gdyby lekcja w Cezarei miała za swój jedyny cel przypomnienie rodowitym Izraelitom tego. który je otrzymuje . 1 Apokalipsa 2:17 2 S˛ edziów 16 308 J EZUS POSZUKIWANY . a najs ´ mieszniejsze z nich prezentuja ˛ heroicznie swoja ˛ mała ˛ bron ´ rzekomo na pohybel watykanskim ´ iluzjonistom . w której nie˙ ˙ w˛ co znuzony. którego nikt nie zna. starajac ˛ si˛ e nakierowa´ c uczniów na najbardziej podstawowa ˛ my´ sl jego własnego posłannictwa. podług której prawdziwie królewska ˛ godno´ sc ´ pozna´ c nie po wielko´ sci jej or˛ edzia. w nauczycielskiej referencji dopatrujac ˛ si˛ e wskazania na osob˛ e Mistrza. a na kamyku tym wypisane nowe imi˛ e. wewnatrz ˛ której umieszczono stosow˙ na ˛ komend˛ e samopotwierdzenia. Ale blizszy chyba duszy wie´ sniaka ˙ (a o taki wszak idzie) b˛ edzie tu obraz przydroznej knajpy. za któ˙ re zaden z jego towarzyszy – nawet ten najbardziej zainteresowany wyzwoleniem – nie dałby złamanego grosza.

Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” Nie jest to jaka´ s szczególnie doniosła ani jedyna chwila. uzmysła˙ ˙ ˙ wiwiajac ˛ mu. podczas gdy ten boi si˛ e własnego cienia. ze sc ´ sprzeniewierzyli si˛ e darowanej im z łaski r˛ ekojmi władzy. Kwituje przy tym dobrouczynkowa ˛ obłud˛ e tych ostatnich słynna ˛ ˙ do dzisiaj opacznie rozumiana) (chociaz ˛ Jezusowa ˛ ironia ˛ pod adresem tych. z góry dyskredytujac ˛ warto´ sc ´ kazdej. niz c si˛ e z jego orlim 2 wzrokiem . 12:1. ze zna go lepiej niz ten swoja ˛ dziurawa ˛ kieszen ´ i ze dzi go w´ sród zwyci˛ eskich królów. co skutecznie broni Ojcowska ˛ sched˛ e przed słusznym skadin ˛ ad ˛ zarzutem m˛ edrców tego s ´ wiata o schlebianie pospolitym gustom. Apostolska przenikliwo´ sc ´ musiałaby pozosta´ c legenda ˛ – gdyby nie wiele dobitnych ewangelicznych s ´ wiadectw ich troski o czysto´ sc ´ ˙ toporno´ przekazu – zwłaszcza ze sc ´ wykładu protokołów apostolskiej wiary doprasza si˛ e dzi´ s plebiscytu na najwi˛ eksza ˛ dziennikarska ˛ kaczk˛ e. w której wysłannik Wszechmogacego ˛ mówi do bli´ zniego po imieniu. ˙ wazka ˙ strofa apostolskich komunałów nieomal przesiakni˛ Kazda ˛ eta jest owym szczodrym władczym tonem. która woli mówi´ c ˙ Go słucha´ o Nim. Jest to mianowicie niebywale szczodra i bezpretensjonalna zdolno´ sc ´ udzielania osobistej r˛ ekojmi za wypowiada1 2 Koryntian 11:16-22. gdzie Apo˙ stoł stepuje na uzytek zbałamuconych przez fałszywa ˛ nauk˛ e wiernych 1 ˙ pod jego nieobecno´ w Koryncie czy Galacji. niz c. uprzytamniajac ˛ im. których prawdziwy wizerunek s ´ wi˛ etego gorszy do tego stopnia. Ws ´ wiadectwach tych jest co´ s. z jakim Jezus w okolicach Cezarei Filipowej demonstruje niezwykle praktyczna ˛ warto´ sc ´ własnej ˙ samowiedzy. ˙ łatwiej byłoby im wyłupi´ ˙ zmierzy´ ze c sobie oczy. ˙ Obszerna ˛ dokumentacj˛ e stylu tej najpot˛ ezniejszej władzy sadzenia ˛ ˙ Czytelnik odnajdzie cho´ uwazny cby w Pawłowych listach. dzi˛ eki której uwierzyli jego zwiastowaniu.11-13 2 Galacjan 4:11-18 309 .

zeby 2 si˛ e przeciwko wam nie obróciło . który Mnie posłał i którego słucham. Ja nic nie sadz˛ ˛ e – Ja mówi˛ e w imieniu tego. ze e ˙ wyp˛ cuda. chociaz ˙ nie słuchaja Ludzie sadz ˛ a. ˙ Nie da si˛ e zrozumie´ c opisanej niegdy´ s przez celnika. wy sadzicie. tylko na tym. Mnie wasze s ´ wiadectwo nie jest potrzebne – to wam potrzebne ˙ jest moje s ´ wiadectwo. a bramy piekielne nie przemoga ˛ go. a zaaranzowanej przez jego Mistrza sceny bez odwoływania si˛ e do z ´ ródeł wiedzy ˙ a o Naj´ swi˛ etszym. powracajaca ˛ niby odbity echem w górskiej kotlinie grom niejednej prorockiej glosy na nut˛ e: – Ja jestem. ˛ ze chociaz nie słuchacie. kim jeste´ scie. które niczym j˛ ezyczek wagi n˛ eci kupców 1 i wekslarzy. do nieuprawnionej korekty znaczenia kłopotliwego zaimka w słynnym Jezusowym zdaniu: ˙ e ty jeste´ A Ja ci powiadam. i na tej opoce zbuduj˛ e Ko´ sciół mój. w wydanym poganom przedsionku s ´ wiatyni ˛ . ze edzam złe duchy. ˙ ˙ Ja czyni˛ Róznica mi˛ edzy wami i Mna ˛ nie polega na tym. Nie wiecie.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA ne słowa. dlatego starajcie si˛ e mu nie uchybi´ c. a wy tego nie wiecie. skad nie wyp˛ edzacie. a wy ich ˙ Ja wiem. ˙ acej A wykład wytrwale poda ˛zaj ˛ za Mistrzem my´ sli jest naprawd˛ e dziecinnie prosty i brzmi: ˙ jestem prorokiem. ˙ ˙ Mnie roków. wi˛ ec Ja wam to powiem: 1 Apokalipsa 11:1-2 2 Jana 12:44-50 310 J EZUS POSZUKIWANY . Kazd ˛ taka ˛ zbyt chciwa ˛ prób˛ e czeka fiasko wskutek utkni˛ ecia w miejscu. ˛ ze ˛ pro˙ jestem Synem Bozym. ze ˛ przyszedłem i dokad ˛ id˛ e. a wy ich nie czynicie. z s Piotr.

Je´ sli b˛ edziecie robi´ c to. Musicie tylko wiedzie´ c dokładnie. co lubi˛ e. ani bramy piekła nawet si˛ e nie s ´ niły. by´ scie mieli si˛ e zaprze´ c tego. abym Mu słuzył pełnił jego wol˛ e. jakim Ja jestem.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” ˙ Jeste´ scie lud´ zmi wybranymi przez Ojca do słuzby w moim ˙ i wyimieniu. macie dost˛ ep do tronu łaski. który Mnie ustanowił nad wami. aby na wasze własne zycie nie połozył rak ˛ wasz dotychczasowy wierzyciel. których istnienie nie zalezy ˛ lecz od tego. tak jak Mnie wysłuchuje. Jest nim raczej pokaz mesjanskiej ´ czuło´ sci na sprawy zasadnicze. poniewaz ono dokładnie ten sam rozd´ zwi˛ ek mi˛ edzy błogim atestem przyzwolenia dla mesjanskich ´ dziwactw a gorszac ˛a ˛ nie´ swiadomych ich powagi lekko´ scia. co wam Ojciec przeze Mnie zleca. Celem mesjanskiej ´ wypowiedzi nie jest wi˛ ec bynajmniej utwierdzenie Piotra czy któregokolwiek z obecnych przy niej krótkowzrocznych ˙ pupili Mistrza w jakiej´ s godnej ich trzewi wyroczni. W koncu ´ przeciez ˙ zadnemu z uczniów ani Ko´ sciół . ˙ Dlatego patrzcie uwaznie i uczcie si˛ e ode Mnie. W mojej mocy jest jedynie sta´ c si˛ e za was ˙ okupem i dobrowolna ˛ zertw a ˛ wrogów Ojcowskiego dziedzic˙ ˙ swych chciwych twa. których Jan 2 ˙ ilustruje umownie i z premedytacja ˛ nazywa wierzacymi ˛ . ˛ z jaka ˛z ´ le obrany ulubieniec publiczno´ sci rozprawia si˛ e 1 Efezjan 2:12-16 2 Jana 8:31-59 311 . i da wam nie tylko kredyt na nowe mieszkanie w niebie. to ˙ od tego. od którego dotad ˛ oddzielała was przegroda z ciała i krwi1 . tak jak Mnie wybrał Ojciec. i niech was ˙ Mnie znaBóg Ojciec chroni. szatan. ˙ Mozna by zaryzykowa´ c porównanie tej sceny z obrazoburczym ˙ starciem Jezusa z przypodchlebiajacymi ˛ mu si˛ e Zydami. gdzie siedzi i skad ˛ patrzy. bo nie jest to w mojej mocy. Ojciec mój wysłucha was. ale nagrod˛ e za wasz trud i wytrwało´ sc ´ . Je´ sli wierzycie moim słowom. znaczy takie. ze cie. tylko w mocy tego. chcac ˛ by´ c takimi. co kto o nich sadzi.

uwielbia ! – mówi do nich Jezus. co Mu si˛ e podoba. Nie moze c ustami swojego wybranca.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA ˙ scia z prózno´ ˛ swych ziomków. skła˙ ˙ ˙ nia do my´ sli. gdyz ´ i upodlenia. 14 lutego 2004 1 Jana 8:54 312 J EZUS POSZUKIWANY . ale podob˙ ˙ nie jak dawniej. przy której koncu ´ dzieci Abrahama si˛ egaja ˛ po kamienie. Co prawda. Wniosek s ´ wiadków tej przechwałki jest niemal natychmiastowy. ˛ I nie tylko ja si˛ e o to postaram. ze sciół Chrystusowy jest gorszy od sprzedaj˙ dopłaca do własnej hanby nej dziewki. niedwuznacz˙ ˙ nie napomykajac ˛ o powaznym uchybieniu na niekorzy´ sc ´ dzierzonego przezen ´ niepodzielnie s ´ wiadectwa Ojcowskiej r˛ ekojmi ze strony jego nieszkodliwych wyznawców . z biegu predewyzszego zdania niz stynujaca ˛ Piotra do jakiej´ s szczególniejszej misji dziejowej . którego nie znajda. rzekomo na jego podstawie. kto ich nie lubi i nie traktuje stosownie do przyj˛ etej ˙ powiedzie´ przez nich miary. ze dzierzy je tym razem uwazny s ´ wiadek wydarzenia w okolicach Cezarei Filipa i pilny uczen. mniej waznym jest punkt widzenia od punktu siedzenia. wystawiajac ˛ na szwank ich małodusznych roszczen ´ własna ˛ reputacj˛ e. nie istnieje chyba bardziej frywolna interpretacja po˙ ˙ ta. ´ ˙ sa ˙ im si˛ ze ˛ obdarci i zasmarkani i nalezy e zimny prysznic . na któ˙ Ko´ rym jak wół stoi. ˙ W kazdym razie ostrze tej precyzyjnie skre´ slonej Janowa ˛ r˛ eka ˛ potyczki. Nie wy˙ starczy. według najt˛ ezszej z głów. jak owo niesforne enfant terrible imputuje dzieciom Abrahama jarzmo niewoli grzechu. I nie wystarczy m˛ edrcom tego s ´ wiata glejt tutejszego wójta. 1 Mnie lubi Ojciec. ˙ według nich robi´ Ojciec nie moze c tego. zwłaszcza po tym. nie mo˙ lubi´ ze c kogo´ s. ´ któremu zwyci˛ estwo pisa˙ no bynajmniej nie przez wzglad ˛ na watpliw ˛ a ˛ warto´ sc ´ jego zblizonych tam Piotrowym przekonan ´ o słudze Pana. Potrzebny im tez b˛ edzie w swoim czasie mały kamyk.

lecz skadin ˛ ad ˛ bardzo ogólnej. ale i nie chcieli zrozumie´ c opisanej przez skrupulatnego celnika sceny. samego Autora słynnego zdania. ze w tym miejscu Mistrz musiał odwoła´ c si˛ e wła´ snie do znanej wszystkim. mozna ecz pokusi´ c si˛ e o stwier˙ zwierzchno´ dzenie. jaka ˛ Mistrz ˙ rozusiłował był tam wszczepi´ c swoim t˛ epawym pupilom. wiemy. Przypa˙ wr˛ trujac ˛ si˛ e im z wi˛ ekszej odległo´ sci. nieznanej sercom wiernych tre´ sci. a zapowiedzia ˛ dotyczac ˛a ˛ Ko´ scioła. ˛ ze referencje wszystkich słów Apostoła odnajduja ˛ swoje z ´ ródła – jak to bywa u skromnych i prostolinijnych ludzi – wewnatrz ˛ samego przekazu. je´ sli nie zakłada´ c na wyrost jakiej´ s szczególnej. dla któ˙ Jezus [Bóg] jest skała rej szkoda moich słów. Tymczasem rzecz wydaje si˛ e do´ sc ´ prosta. poniewaz ˛ odpowiedzi na trze´ zwe pytanie o logiczny zwiazek ˛ mi˛ edzy o´ swiadczeniem dotyczacym ˛ Piotra. prawdy wyznawanej w proroctwach i psalmach. 313 . ze ˛ ˙ akurat zbawienia. a takze ˙ tropnie przyjmujac. aby ludzie nie tylko nie mogli. ˛ czyli desygnatem kłopotliwego zaimka tej. ale z tej wiedzy nie wynika bynajmniej wprost. ´ etego wspomn˛ Przez grzeczno´ sc ´ wobec Swi˛ e tu tylko o jednej z popularnych hipotez czyniacej ˛ skała. ale troch˛ e dziwacz˙ nie daje ona rozsadnej na. Oczywi´ scie.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” + + + Odsłona Mateusz zapewne byłby zaskoczony liczba ˛ kontrowersji wzbudzanych do dzisiaj jego relacja ˛ z wydarzenia w okolicach Cezarei. Interpretacja ta nie jest całkiem niedorzeczna. Brak owej logiki w tym wyjas ´ nieniu jest otwarta ˛ furtka ˛ dla katolickiej inwencji twórczej . ze sci tego s ´ wiata sprzysi˛ egły si˛ e.

Jezus zawsze pozyskuje ich rozproszona ˛ uwag˛ e dla jakiego´ s znaczacego ˛ na drodze do prawdy szczegółu. zarazem precyzujac ˛ słusznie obrany kierunek hipotezy. ´ uczniom5 oraz Synowi Bozemu . z których pierwszy zawiera okolicznik miejsca ˙ b˛ edacy ˛ odwołaniem do pierwszego członu zdania złozonego. dla którego Piotr – a wraz 1 Mateusza 16:5-12 2 Mateusza 17:22-27 3 Jan 13:12-20 4 Łukasza 8:9-10 5 1 Koryntian 6:1-3 6 Jan 5:24-47 314 J EZUS POSZUKIWANY . w których Mistrz konfrontuje ich samo´ swiadomo´ sc ´ z własna. Wła´ snie w intencji powi˛ ekszenia zakresu s ´ wiadomo´ sci uczniowskiej władzy Jezus wyja´ snia powód. . lecz jego słowo: dokładnie – pierwszy człon zdania wraz z jego dopełnieniowym podczłonem. opoka ⇐⇒ słowa Jezusa Uzasadnienie dla takiego domysłu staje si˛ e ja´ sniejsze. że ty jesteś Piotr . Moim zdaniem. ˛ ile zebrali okruszyn chleba1 . co do którego zamysłów i priorytetów uczniowie maja ˛ bardzo powierzchowne rozeznanie. Po nim nast˛ epuja ˛ dwa człony współrz˛ edne. z ´ ródłem referencji zaimka wskazujacego ˛ na skał˛ e nie jest Jezus. ˛ którym – jak to juz ˛4 – wszyst6 ˙ ko podaje si˛ e w podobienstwach. _ A Ja ci powiadam . czemu umył Ów uczniom nogi3 . od kogo królowie pobieraja ˛ 2 cło . gdy potraktuje si˛ e wydarzenie w Cezarei jak jedna ˛ z wielu danych uczniom lekcji.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA – O DSŁONA Proponuj˛ e przyj˛ ecie troch˛ e innej optyki. . a indagacj˛ e Nauczyciela wypada tu rozumie´ c jako prób˛ e postawienia przed oczami ˙ uczniów róznicy w zakresie władzy sadzenia ˛ udzielonej kolejno: lu˙ uczniowie wiedza dziom na zewnatrz. podobnie jest i teraz. ˛ starajac ˛ ˙ c do nich z tre´ si˛ e zblizy´ scia ˛ obca ˛ ich umysłom i woli. Według mnie. która rzuca wi˛ ecej s ´ wiatła na kontekst i sens tamtego wydarzenia. i na tej opoce zbuduję Kościół mój . Pytajac. nieco tylko zbyt nami˛ etnie przyjmowanej w protestanckim s ´ rodowisku.

chociaz proroków nie słuchaja. Mianowicie: Zna Pan tych. ˙ c pigułk˛ ˙ ac Wypada tu dołozy´ e Pawłowej teologii. kto uzyskał godn a ˛ ˙ wiary informacj e ˛ odno´ snie tego. a po drugie. z nim pozostali uczniowie – winien si˛ e uwaza´ ˙ ˙ nie za szczególnie wyróznionego spo´ sród swoich towarzyszy (je´ sli juz czym´ s. Ja was znam lepiej niz ˛ kieszen ´ dlatego. chociaz ˛ przysze˙ wy własna dłem i dokad ˛ id˛ e. jako konstytutywna ˛ dla dzieł przyszłej wiary. kim jest Jezus. które odmienia ˛ ich zycie i my´ slenie o Bozych sprawach. który zna swo˙ je ze skutkiem wywoła´ je owce po imieniu3 . – Jezus (o swoim uczniu): – Znam ci˛ e lepiej niz ˙ My´ sl Pansk ´ a ˛ mozna by tu przedstawi´ c nast˛ epujaco: ˛ Ludzie zna˙ ja ˛ mnie jako jednego z proroków. ˙ ty sam siebie . skad znacie mnie jako Syna Bozego. a nie zawiedziecie si˛ e w swoich nadziejach. a nie na innej skale ). co mi przykazał. Tylko bowiem pasterz. których skwapliwo´ sc ´ ogłaszania rewelacji na temat Mesjasza nad podziw dobrze obywała si˛ e bez trudnych pytan ´ 1. co jest piecz˛ ecia ˛ Bozego fundamentu. ˙ słucham mojego Ojca i robi˛ ze e. – Ludzie: – Znamy ci˛ e – jeste´ s prorokiem. skad ˛ tak naprawd˛ e pochodza ˛ ˙ ˙ rozkazy. Jezus. – Uczniowie i demony: – Znamy ci˛ e – jeste´ s Chrystusem . Eliaszem itp. Niestety. daje im pozna´ c. utwierdza uczniów w warto´ sci przyobiecanej im r˛ ekojmi Ducha. ˙ dy. ˛ a za tego. Łukasza 4:41 2 2 Tymoteusza 2:19 3 Jan 10:1-18 315 . Wskazujac ˛ na warto´ sc ´ własnej samowiedzy (na tej wła´ snie. i: Niech odstapi ˛ od niesprawiedliwo´ sci kaz 2 kto wzywa imienia Panskiego.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” ˙ c za błogosławionego. którzy sa ˛ jego. Na´ sladujcie mnie. moze c. po pierwsze. ˛ Wy ˙ ˙ nie wiecie. nie mozna było tego powiedzie´ c o informatorach op˛ etanych. to na pewno pop˛ edliwo´ scia). zachowujac ˛ 1 Dzieje 16:16-18. ´ Ja´ sniejszy staje si˛ e przy niej sens demonstracji wiedzy Mistrza dotyczacej ˛ Piotrowego imienia. słuz ˛a ˛ zrozumie˙ niu.

˛ bo jestem Synem Człowieczym. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. . lecz On mnie posłał. po´ srednio. do powszechnych j˛ ezykowych obyczajów. . co ma si˛ e wkrótce wydarzy´ c na Golgocie. ˙ Bezpo´ srednie referowanie do własnych wypowiedzi nie nalezy ˙ moim zdaniem. ˙ c zasadno´ Warto jednak rozwazy´ sc ´ takiego domysłu w kontek´ scie innych wypowiedzi Mesjasza. gdzie Jezus uzywa gramatycznej trze˙ ˙ c. by miał Jak bowiem Ojciec ma z ˙ ywot sam w sobie. Oczywi´ scie Piotr jest innego zdania (wie lepiej ) na temat tego. 1 Jan 5:26-27 2 Jan 8:42 316 J EZUS POSZUKIWANY . . ciej osoby w odniesieniu do samego siebie. którego znaczenie z kolei celowo kontrastuje z wykładnia ˛ Piotrowego imienia (kamyk ). . o jakiej mali s ´ wiadkowi udzielonej jej przez Ojca r˛ ekojmi maja ˛ raczej ˙ blade poj˛ ecie. stad ˛ tez. które – podobnie jak tutaj – demonstruja ˛ uczniom miar˛ e Synowskiej samowiedzy. ˛ bo jest Synem Człowie1 czym. Wsz˛ edzie tam. Porównajmy to z innym: . bym ˙ miał zywot sam w sobie.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA – O DSŁONA od złego. czyli: ˙ Jak bowiem Ojciec ma zywot sam w sobie. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem. z s Kefas. wiedzy o z ´ ródle danej Mu władzy sadzenia. I dał mi władz˛ e sadzenia. markowanego słowem skała . tak dał i mnie. i dlatego dostaje przykładnie po uszach. . mozna spokojnie załozy´ ˙ udziela On bli´ ze znim w ten sposób. zwłaszcza za´ s takich. tak dał i Synowi. ˛ We´ zmy przykład z Ewangelii Jana: ˙ ywot sam w sobie. bierze si˛ e obiektywna trudno´ sc ´ w przyj˛ eciu roli zaimka tej jako pro˙ e ty jeste´ stego referenta do zdania: A ja ci powiadam. I dał mu władz˛ z e sadzenia. ze ˙ pierwszy fragment mógłby równie dobrze Łatwo zauwazy´ brzmie´ c tak jak drugi.2 ˙ c.

w jaki dawniej wol˛ e Boz ˛ głosili prorocy. wzmacnia jego wymo˙ to. Jezus ˙ odwołuje si˛ e do cz˛ es ´ ci swojej wypowiedzi wła´ snie jako do włozonych ˙ w jego usta słów Ojca. ˙ utwierdzenie słuchaczy kim jest Ojciec oraz co dał Synowi . wkrótce – na skutek obł˛ edu jego przywódców. w której Jezus. skierowanym do Piotra zdaniu. który mozna edzie uchroni´ c przed gniewem Bozym w oparciu o sprawiedliwo´ sc ´ pochodzac ˛a ˛ z wiary w moc odkupiencz ´ a ˛ opłakiwanego. 10:1-15 317 . Według mnie. Jezus jest objawicielem tej woli ˙ sposób swojej zalezno´ ˙ sci od Stwórcy nalezy ˙ i podkre´ slanie w tenze ˙ wr˛ ecz do jego słuzbowych obowiazków ˛ . ˛ ze c ˙ jako brzemi˛ ˙ acego widziane inaczej niz e cia ˛z ˛ nad wybranym ludem przeklenstwa ´ (niepłodne łona i wyschni˛ ete piersi ). . co u starotestamentowego proroka nie mogło by´ w˛ e wyrocznia. ze ˙ ato widzi w postaci odrzucenia przez starszyzn˛ e Izraela jego słuz ˛ ˙ płodnego) poselstwa. 1 Łukasza 23:27-31 2 Ozeasza 9:14. ku którego najwyzszym prerogatywom sam zwraca uprzednio uwag˛ e swego pop˛ edliwego ucznia. . ˙ Podobnego rodzaju odwołanie mozemy odnale´ zc ´ cho´ cby w przemowie do córek jerozolimskich łkajacych ˛ nad losem skazanca ´ 1 . Skoro cego Bogu i ludziom (bardzo przeciez ˙ w czasach. ze usta Posłanca ´ głosza ˛ i wyrazaja ˛ wol˛ e Ojca w taki sam ˙a sposób. w których spraowo mordercze szalenstwo ´ ma miejsce juz wiedliwych zwykło si˛ e jeszcze poznawa´ c po stosunku do starozakonnych przykazan. ´ to bole´ sc ´ opłakujacych ˛ go kobiet winna raczej odna˙ b˛ ˙ le´ zc ´ taki obiekt . lecz takze ˙ ˙ w tym. ´ ˙ to – czyli błogosławienstwa Swiadek głosi. opatrujac ˛ dane im słowa klamra: ˛ Tak mówi Pan.Przedawniona sprawa „apostolskiej sukcesji” ˙ Jednak celem Jezusa nie jest tu tylko złozenie o´ swiadczenia o tym. w słynnym. którego oczywiste s ´ wiadectwo kobiety wła´ snie maja ˛ przed oczami – b˛ edzie postrzegane jako przejaw błogo˙ sławienstwa ´ Bozego. przywołujac ˛ Ozeaszowe proroctwo2 . ze ´ dla niepłodnych łon ˙ On sam juz ˙ i niekarmiacych ˛ piersi – wypełni si˛ e tym niechybniej.

czego Duch Ojcowskiej obietnicy nie był jeszcze prorokom objawił. jakie miano przysługuje Mnie. jest mój Ojciec. dokładnie obmy´ slanych. o czym nikomu si˛ e jeszcze nie s ´ niło. Osoba. a ty wiesz. Ludzie jednak chcieli. to w Cezarei stawia przed oczami uczniów Ojcowskie słowo. ˛ ze jego kotwica ˛ sa ˛ u Łukasza słowa Ozeasza. który Mnie posłał i od którego ja znam twoje prawdziwe ˙ jestem Synem Bozym. ze I to na tym. na co zasłuzyli lub co opłacili. podobnie jak wszyscy wiedza ˛ z grubsza. z ta ˛ róz˙ nica. a nie co mo˙ gliby mie´ c darmo. t˛ egich lekcji Nauczyciela ˙ s ´ lepych. co wiem od Niego (polegajac ˛ na danym przez Niego słowie) – a nie ˙ acych na tym. zeby było taniej ˙ i pro´ sciej . uwazniej słuchajac ˛ Panskich ´ przykazan. co Ja sam tu jestem i komu słuz˛ ˛ która to wie. oznajmiajac ˛ to. Jednak w obu tych przypadkach mamy do czynienia z wewn e ˛ trznym odwołaniem. wszyscy wiedza. jako ze ˙ – je´ ˙ tak powiedzie´ tez sli mozna c – pewna ˛ rutyn˛ e Mesjanskich ´ powinno´ sci . ˙ imi˛ e. ˛ mozna by zobrazowa´ c logos mesjanskiej ´ intencji nast˛ epujaco: ˛ Szymonie. jakie jest twoje prawdziwe imi˛ e i powołanie. co wiem od ciebie lub od uwazaj ˛ Mnie za jednego z proroków – wykonam to. chromych i głuchych.´ J ADRO ˛ SZALE NSTWA – O DSŁONA ˙ c. ´ ˙ Reasumujac. wi˛ ec i maja ˛ to. synu Jana. po ˙ e. ze ˙ zaimek wskazujacy Prosz˛ e zauwazy´ ˛ to pełni rol˛ e bardzo po˙ dobna ˛ do roli zaimka tej w omawianym wersecie Mateusza. autoreferencja ˛ do słów pochodza˛ ˙ podczas gdy w Jerozolimie Jezus cych z godnego wiary z ´ ródła. ˛ jak masz na imi˛ e. Mało kto jednak wie. 30 lipca 2011 318 J EZUS POSZUKIWANY . a u Mateusza – słowa Jezusa. podobnie jak mało komu tak naprawd˛ es ´ wita. tyle ze cytuje i wykłada proroka. ˙ posłuzy´ ˙ c lepszemu zrozumieniu wyłozonego ˙ Przykład ten moze ˙ eksponuje sam zwyczaj Galilejczyka czy punktu widzenia. która wymowy zdarzenia w Cezarei nie czyni bynajmniej wy˙ c nad losem przyszłych pokolen jatkowej ˛ lub majacej ˛ zacia ˛zy´ ´ bardziej od wielu innych.

.

cała ona twoja b˛ edzie. powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy A Jezus. ˛ rzekł mu: Powiedziano: Nie b˛ edziesz kusił Pana. ˛ komu chc˛ e. odpowiadajac. A Jezus mu odpowiedział: ˙ y´ Napisano: Nie samym chlebem człowiek z c b˛ edzie. i daj˛ Dam ci t˛ e cała ˛ władz˛ e i chwał˛ e ich. ˙ e o tobie.´ etego. I rzekł do niego diabeł: Je´ sli jeste´ s Synem ˙ ym. poczuł głód. A Jezus. Ewangelia Łukasza 4:1-13 . aby si˛ Boz e stał chlebem. i przez czterdzie´ sci dni kuszony przez diabła. pełen Ducha Swi˛ Ducha po pustyni. i pokazał mu wszystkie królestwa s ´wiata w mgnieniu oka. Boga swego. I rzekł do niego diabeł: ˙ została mi przekazana. powiedz kamieniowi temu. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie b˛ edziesz słuz ˙ ym. Je´ sli wi˛ ec Ty oddasz mi pokłon. a gdy one przemin˛ eły. A gdy dokonczył ´ diabeł kuszenia. odstapił ˛ od niego do pewnego czasu. aby ci˛ napisano bowiem: Aniołom swoim przykaz e strzegli. poniewaz e ja. i na r˛ ekach nosi´ c ci˛ e b˛ eda. rzu´ s ´wiatyni ˛ i rzekł do niego: Je´ sli jeste´ s Synem Boz c si˛ e stad ˛ w dół. W dniach tych nic nie jadł. ˛ aby´ s nie uraził o kamien ´ nogi swojej. A odpowiadajac ˛ Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawa´ c i tylko jemu ˙ ył. I wyprowadził go na gór˛ e.

przyszło mi jedynie zachodzi´ c w głow˛ e. ze M . ale tez ˙ ˙ a ko podróznemu wypadało mi okaza´ c nalezyt ˛ atencj˛ e wobec kogo´ s. Słowem. Na pierwszy rzut oka była to jaka´ s zdewastowana rudera. ˛ to dobrym i nieucia ˛zliwym dla pielgrzymów. był to kto´ s. ˙ ˙ Byłem troch˛ e znuzony i ozywiłem si˛ e na intonacj˛ e mojego druha ˙ zblizyli´ ˙ smy si˛ jednoznacznie dajacego ˛ mi pozna´ c.K USICIEL ój towarzysz nie wygladał ˛ na człowieka szcz˛ es ´ liwego. jego słuzbowych dystynkcji i taktu mógłby mu pozazdro´ sci´ c niejeden władca. jakiej ni˙ dlatego. ˙ Zaiste. ˙ bodaj królowi skad ˛ wokół mnie takie ceregiele i na co awanse nalezne wizytujacemu ˛ podbita ˛ przezen ´ krain˛ e. ze ˙ jagdy nie skapiłem ˛ ludziom gorzej urodzonym. Udzielał mi swojej wiedzy bezpretensjonalnie i z wyczuciem. ale nie ˙ spojrzałem we wskazamógłbym z czystym sumieniem stwierdzi´ c. Nie zwracałem na niego wi˛ ekszej uwagi przez grzeczno´ sc ´ . Jak si˛ e godzi prawdziwemu m˛ edrcowi. jaka ˛ ˙ za nie zapłacił. sli ˙ był sługa. kto zdawał si˛ e uchodzi´ c we własnych oczach za pełnomocnika gospodarza tej ziemi. niz narzucajac ˛ swoje. ˙ zupełnie jakby ten ostatni słuzbowy obowiazek ˛ studził jego rachu˙ mógłbym okaza´ by na sama ˛ my´ sl. ze c wi˛ eksze zaciekawienie wła´ snie tym miejscem. którego on zdawał si˛ e niemal wstydzi´ c. na oko była zawyzona. ˙ Co prawda. raczej porzadkuj ˛ ac ˛ moje własne ˙ my´ sli i uwagi. ze e do kresu naszej wyprawy. mógłbym bez zenady uplasowa´ c jego mow˛ e po´ sród najbardziej frapujacych ˛ rytów ludzkiego j˛ ezyka. kogo mógłbym szczerze podziwia´ c za zdolno´ sc ´ ˙ Je´ ogarniania oszałamiajacej ˛ skadin ˛ ad ˛ perspektywy naszej podrózy. niemniej jednak cena. Zastanowił mnie jaki´ s odmienny wyraz jego twarzy.

Rozterki te trwały krótka ˛ chwil˛ e. to dlaczego mnie fatygował. Nie zamierzałem skaka´ c ze spado˙ ˙ odrobin˛ chronem. odnio˙ wrazenie. a nawet wr˛ ecz niesmak. ze s znacznie oden ´ pot˛ ezniejszy kierował ta ˛ wyprawa ˛ ˙ i na pewno nie był to ten pan. ze ˛ ˙ sc prózno´ ´ . ˛ Zblizył e do nas wolno jaki´ s człowiek w kombinezonie roboczym. . zywiłem co najwyzej e sympatii i uznania dla ludzi pokonujacych ˛ z upodobaniem przestrzen ´ w kierunku wertykalnym i słuchajac ˛ jednym uchem partyjnego tonu mojego towarzysza. któremu mój towarzysz słuzył. przysadzistej budowli. drogocennych i przynoszacych ˛ pozytek ludzko´ sci. ˙ ryzykował. Zachowywał si˛ e wyczekujaco ˛ i spokojnie jak kto´ s. Moje zdumienie. . ze nie by´ c tym. za kogo chce uchodzi´ c. wypowiadajac ˙ Mój towarzysz duzo ˛ ostroznie t˛ e urz˛ edowa ˛ niemal klauzul˛ e akurat w chwili. Raczej udzieliła mi si˛ e samorzutnie jego perspektywa okre´ slajaca ˛ to miejsce mianem przeznaczonego do likwidacji ze wzgl˛ edu na brak jakichkolwiek korzy´ sci wynikajacych ˛ z jego istnienia . komu zlecono nie uprzedza´ c biegu wypadków. który istotnie nie wy˙ si˛ gladał ˛ zach˛ ecajaco. ˙ mój przewodnik tak nisko ocenił moja Nie spodobało mi si˛ e. ˙ ˙ słem przemozne jakby o jednego z nas było tu za duzo. Je´ sli musiał mnie tu przyprowadzi´ c. która wystawiałaby na szwank jego godno´ sc ´ . obudziła jednak dopiero je˙ acej go zdawkowa informacja odno´ snie charakteru lez ˛ w malowniczej dolinie. ozna˙ kto´ ˙ czałoby to. skre´ slajac ˛ baz˛ e skoczków spadochronowych ze swojej długiej listy miejsc wartych mojej uwagi. Podszedłem par˛ e kroków w stron˛ e hangaru. zwłaszcza je´ sli miałby tak olbrzymie pole manewru jak on. Skoro nic tam nie było ciekawego. ˙ Zaden szanujacy ˛ si˛ e sługa nie dopu´ sciłby do sytuacji. w której zupełnie miałem dosy´ c ˙ rzeczy okazałych.K USICIEL nym przez mojego towarzysza kierunku swoimi oczami. 322 J EZUS POSZUKIWANY . Nie umiałem sobie wyja´ sni´ c poczucia wewn˛ etrznej sprzeczno´ sci je˙ moze ˙ on go usiłowan ´ niczym innym jak tylko przypuszczeniem.

ska słuzba Ockna ˛ si˛ e nagle przytulone do zimnego głazu. Zagarnie je euforia wyzwolenia. ów modlitewny bezwstyd z ˛ a˛ ˙ od Sprawiedliwego. nie tracac ˛ jej z oczu i nie ogladaj ˛ ac ˛ si˛ e za siebie ani z nikim nie rozmawiajac? ˛ ˙ nie wolno pobrudzi´ Ze c szat. który miały za skał˛ e swej wiary . ale bez gniewu powiedział: – Pralnia była. Kazde dziecko Boze zumiałoby porównanie s ´ wiadectwa namaszczonego wysłannika swe˙ go Ojca do skoku z nieba na uzytek wygladaj ˛ acych ˛ stamtad ˛ nadziei. Po czym tamten nagle zwiotczał. a stokro´ ˙ ziemcy podwyzki c jej mniej godny niz ˙ zdrowia. uniknawszy ˛ zdradliwego ostrza siepaczy łaski – owego zaaplikowa˙ nego nieuwaznym słuchaczom odruchu samouwielbienia. a je´ sli to si˛ e zdarzy. ˛ a ja si˛ e obudziłem. jest i b˛ edzie. na którym wymalowano bliska ˛ ich duszy rado´ sc ´ z powodu ˙ a długo oczekiwanego desantu aliantów na tereny obj˛ ete pozog ˛ okupanta. ze ˛ r˛ eka w r˛ ek˛ e z Wcielonym? ˙ nie t˛ ˙ nie wolno na skróty. uczłowiecza ˛ je i sprowadza ˛ ich nadzie- 323 . czkawka i bełkot dochodzace ˛ z kazalnic. wykrzywił si˛ e i zniknał. ze stem trzeba przej´ sc ´ ostro wznoszac ˛a ˛ si˛ e gran ´ i i´ sc ´ w gór˛ e rzeki. Bo czy z płaskich. trzeba si˛ e zatrzyma´ c ˙ i doprowadzi´ c je do porzadku. czego ja nie wiedziałem. Ale na tym koniec. owa mordercza iluzja niewia˙ aca ry lz ˛ niebo zawoalowanymi pochlebstwami pod adresem niezna˙ adaj nej jej r˛ ekojmi dla wniebowzi˛ etych. Zwrócił si˛ e do mojego towarzysza i twardo. ze e z jedna ˛ nie˙ ˙ zrowiadoma. komiksowych dykteryjek o pragnieniu wolno´ sci od obcego jarzma udałoby mu si˛ e wyj´ sc ´ cało. ze edy droga. ˛ bo z aniołami nie ma zartów. a strach przed odkryciem hanbi ´ acej ˛ je pomyłki. ˙ Znałem dobrze tylko jedna ˛ pralni˛ e i zadnej bazy skoczków spado˙ znowu mam zagadk˛ chronowych. wi˛ ec pomy´ slałem. ze ˙ za moKto im powie. przez któ˙ ida ry ze´ slizguja ˛ si˛ e w otchłan ´ przekonani. Nikt. Przy odrobinie szcz˛ es ´ cia odnalazłoby skrawek swojej dzieci˛ ecej wyobra´ zni. ˛ Nie była zreszta ˛ bardzo trudna.Gniazdo oporu Wiedział co´ s.

proszac ˛ Go o tak niewiele – pytajac ˛ raczej ˙ ˙ istnieje. niz ˙ błaga´ ˙ trwoznie. jak pachnie łaska. Zupełnie jakby wyszedł naprzeciw moim niejasnym przeczuciom. bo ludzkie ucho cz˛ esto wtedy nie słucha zbyt uwaznie cichego szmeru stojacego ˛ za nim suflera. wygladaj ˛ acy ˛ co najwyzej na mechanika podniebnych wehikułów. Niepozorny człowiek. Przez moment poczułem si˛ e zakłopotany wymowa ˛ ukazanego mi ˙ we s ´ nie zdarzenia. skad ˛ sama przyszła. Na moich ˙ bez najoczach unicestwił jego zamysł w tak niewinny sposób. który zdawał si˛ e uchodzi´ c za mojego wielkodusznego ˙ iz ˙ sam z niej korzystam bynajpoplecznika. ze mniejszego wysiłku przyszło mi pomy´ sle´ c o jego fatydze jako o kolejnej drobnej przysłudze mojego wielkiego Pana.K USICIEL je na ziemi˛ e. przepełnia je i wznosi je tam. 324 J EZUS POSZUKIWANY . Trzeba wówczas móc mie´ c si˛ e o co oprze´ c. ˙ zeby nie poczu´ c. mniej nie przez wzglad ˛ na wielko´ sc ´ i prawo´ sc ´ mojego charakteru. ´ etego. czy nie zechciałby potwierdzi´ c. zaznaczajac ˛ jednakowoz. ze ˛ Stwórc˛ e. ˛ słowa ˙ watpliwy´ slizguja ˛ si˛ e z niewładnych rak ˛ s ´ miertelnika. jak rozlewa si˛ e w ich wn˛ etrzach. co przyobiecał. wolnym od skazy wzorcu Panskiej ´ woli jak na legarze niebian´ ˙ skiej powały. gdzie nie naucza ˛ si˛ e pogardy do sakiewek wr˛ eczanych w nieodpowiednim momencie. ˙ ze ˙ w chwilach próby nawet najmadrzejsze ale wiedziałem tez. a cho´ cby i duze ˛ wo´ sci same z siebie nie wystarczaja ˛ do podj˛ ecia trafnej decyzji. ze c. B˛ eda ˛ ba´ c si˛ e wielkiej ˙ ognia i nie przyjdzie im do głomy´ sli i wielkiej miło´ sci bardziej niz ˙ obrazaj ˙ a wy. ˙ wobec demonów jak chłopiec wobec m˛ ˙ – znaGłupcem jest ma ˛z eza ˙ łem t˛ e sentencj˛ e pot˛ eznego poganskiego ´ intelektu lepiej od innych. zaczepi´ c wzrok na niedo´ scignionym. ale zrobia Kupia ˛ my´ sl o dobroci i wszechmocy Swi˛ ˛ wszystko. zeby przyszedł zniszczy´ c ziemi˛ e i da´ c im to. lekka ˛ r˛ eka ˛ dostarczajac ˛ mi miary dla osadu ˛ zakusów wytrawnego zwodziciela. dosłownie zmiótł czy raczej ˙ zył ˙ zmia zd mojego dostojnego towarzysza jednym słowem wypo˙ wiedzianym wła´ sciwie bez zadnej sakramentalnej emfazy.

Umiałem dotrzyma´ c kroku m˛ edrcom i dokazywa´ c z błaznami. kto mówi don ´ krótko: – Tego oszcz˛ ed´ z! ˙ Za zadne skarby nie odwróciłbym si˛ e w tym momencie i wcale ˙ ˙ juz ˙ dobrze wiedziałem. Znałem jego zasady i nie ukłoniłem mu si˛ e ani nie podzi˛ ekowałem. kocha´ c i nienawidzi´ c. za co niejeden oddałby si˛ e do konca ´ swoich dni w niewol˛ e u tyrana. ze e one nalezały. ˛ ze ˛ kogo´ s. Ale prawd˛ e powiedziawszy. a zmii zawiaza´ ˛ c w supeł ogon i zadepta´ c jej mała ˛ głow˛ e. ze ˙ plew snopy ludzka ˛ niegodziwo´ sc ´ i młóci´ c zboze wy wida´ c było z oddali. tworzy´ c i niszczy´ c. nie u´ smiechnał ˛ si˛ e ani nie pozdrowił. W porównaniu z innymi byłem jednak skuty o wiele mocniejszym jarzmem – takim. czym uchybiłbym epoletom danej mu władzy: w przeciwienstwie ´ do niego mogłem to zrobi´ c. które mógł zerwa´ c tylko ˙ ten. Miałem darmo i z nawiazk ˛ a ˛ to wszystko. nie miałem czym si˛ e chwali´ c. małym współdzie˙ prawnie mi si˛ ˙ dzicem wielkich wło´ sci i tylko fakt. ale poniewaz ˙ stoi za mna ˙ ˙ moja ze ˛ kto´ s. ˙ Nie wykonał zadnego gestu w moim kierunku. kto własne przekonanie demonstrował gorzej ode mnie. co mi je załozył. ˙ Niejednego madral˛ ˛ e byłbym w stanie zap˛ edzi´ c w kozi róg. 325 . tylko spojrzał na mnie tak jak na tamtego i w jednej ˙ widzi za mna chwili pojałem. okaza´ c ˙ poszukiwaczom złota i zastygna´ zar ˛c kamiennym uporem na drodze kłamców i tchórzy. Skoczek zrobił to znacznie lepiej i jak nikt spo´ sród wielu znanych mi or˛ edowników zbawienia. ˙ mój lekcjonarz nie przewidywał korzystania z protekcji nikoTotez go.Gniazdo oporu Byłem w koncu ´ tylko królewskim pachol˛ eciem. kto owo zycie chroni znacznie skuteczniej niz niesławna przekora i osławiona ciekawo´ sc ´ rzeczy zakrytych od zało˙ zenia s ´ wiata. nie ze strachu o własne zycie. czynił moja ˛ osob˛ e smakowitym kaskiem ˛ szatanskiej ´ rebelii przeciwko prawom i postanowieniom odno´ snie Ojcowskiej schedy. umiałem wiaza´ ˛ c ˙ na klepisku tak.

który od swoich podopiecznych wymaga zaledwie odrobiny rozsadku ˛ i elementarnej troski o czysto´ sc ´ darowanego przyodziewku. nawet o zmierzchu ludzkich dziejów. Nie byłem tchórzem. co mógł osiagn ˛ a´ ˛c. ale to. Bo słowo Panskie ´ spełni si˛ e co do joty. a towarzyszace ˛ takiemu ˙ a zdarzeniu s ´ wiatło w jednej chwili zniszczyłoby doszcz˛ etnie kazd ˛ klisz˛ e. bo jego rezyserowi wysiadłoby serce po dwóch nakr˛ econych klatkach. ze ´ odrzucone. którzy niegdy´ s spadli z nieba i godnie opowiadali niestworzone historie . ale i tym razem nie dane mu było zmiesza´ c z błotem rodowej piecz˛ eci ułaskawionego królewskim rozporzadzeniem ˛ grzesznika. kto szuka prawdy. którzy zwykli oczekiwa´ c od ludzi cudów heroizmu i odwagi. ze słuchałem ludzi. ze ˛ i skoro Swi˛ nie niepokoi zbytnio s ´ wiata pot˛ ega ˛ i moca ˛ swojego arsenału. 11 listopada 2004 . ˙ znam naprawd˛ dla którego miałbym nie pochwali´ c si˛ e. a na pewno nie dorastał Mu ˙ do pi˛ et zaden z tych. nie dałoby si˛ e przedsta˙ wi´ c na zadnym ekranie nawet w postaci superdreszczowca dla bardzo ˙ wymagajacej ˛ i bardzo znudzonej widowni.Przeprałem szybko swoje szaty. ´ ety ˙ niegłupio jest to urzadzone Pomy´ slałem wi˛ ec. były troszk˛ e zabrudzone przez tego wstr˛ etnego typa. ze e wielkiego i miłosiernego Pana. Byłem szcz˛ es ´ ciarzem. ˙ nie zainteresuje mnie blizej ˙ to. co prawda. co widziałem. którego blisko´ sc ´ tolerowałem niemal do konca ´ ˙ mojej podrózy. to i ja nie mam powodu do obaw. odnajdzie ja ˛ bez wi˛ ekszego trudu. to znaczy – mogłem z czystym sumie˙ c si˛ niem uwaza´ e za szcz˛ es ´ liwego człowieka i nie widziałem powodu. w pełni zdajac ˛ sobie spraw˛ e z warunkowego charakteru udzielonego mu przyzwolenia w mojej sprawie. czy ten. co przezen Mógł liczy´ c. i dokładnie to mu si˛ e udało. Było to jedyne. ˙ Zaden nie mógł si˛ e z nim równa´ c. ˙ uwaznie ˙ Wyszedłem bez szwanku tylko dlatego.

H ISTORIA BACÓWKI – Powiedz mi ty. a moze ˙ gdzie´ ˙ a. trudno ich policzy´ c. ze ˙ ˙ przymusi´ ˙ tylko to okrutne prózniaki i ze c ich do czegokolwiek moze baca – nikt inny. zeby juhas nie zrozumiał. gdzie pasiesz swoje stada. Nie wiem ilu. A raczej wie. ˙ Niekiedy jednak tak si˛ e zdarza i wtedy baca uzywa swojego dziwnego j˛ ezyka. Ale nie znalazłem lepszego obrazka. bo wcia ˛z s łaz ˛ a kiedy juz e ˙ zbiora ˛ wszyscy. ˙ Trudno powiedzie´ c. wi˛ ec prosz˛ e ˙ Czytelnika o wyrozumiało´ sc ´ dla tak płaskich przyblizen). Moze ˙ dziesi˛ ˙ byłoby bacówki. co ˙ Rzadko si˛ ˙ don ´ nalezy. jak on to robi: po prostu spojrzy na nich i kazdy z nich wie. którego miłuje moja dusza. który brzmi jak przewalajacy ˛ si˛ e nad kotlina ˛ górska ˛ ˙ budzi w juhasach o wiele wi˛ ˙ jaka´ grom. które dzia˙ łaja ˛ na juhasów o wiele skuteczniej niz znaki drogowe na kierowców. to id´ zs ´ladem owiec i pa´ s swoje ko´ zl˛ eta przy szałasach pasterzy! Bacówka mogłaby si˛ e nazywa´ c inaczej. gdzie postój wyznaczasz w południe. co b˛ edzie. e zdarza. ´ Juhasi nie . Bez niego nie ˙ juhasi. czego chce ˙ baca rzadko tez ˙ mówi cokolwiek – na ogół nie od niego baca. je´ sli nie zrobi tego. kiedy nie ma nic lepszego do roboty. Sa ˛ tez eciu. wi˛ ec przywłaszczyłem sobie wła´ snie ten. a w kazdym razie przesiaduje tam. chociaz ˙ za pomoca potrzebuje j˛ ezyka i swoja ˛ wol˛ e wyraza ˛ znaków. najpi˛ – Jez ekniejsza w´ sród kobiet. (Pewnych rzeczy nie da si˛ e opisa´ c. abym nie musiała błaka´ ˛ c si˛ e w´ sród stad twoich towarzyszy? ˙ eli tego nie wiesz. cho´ cby przez wzglad ˛ na zszargane sumienia polskich górali. to ma si˛ e w głowie zupełnie co innego. ˙ W bacówce – jak sama nazwa wskazuje – jest baca. którzy nie b˛ eda ˛ w stanie oceni´ c wła´ sciwie mojego wyboru. co ma robi´ c. ˙ si˛ pi˛ etnastu. Wiadomo. tylko ze eksza ˛ trwog˛ e niz s tam burza z piorunami.

Mozna e było co prawda na´ smiewa´ c z niej do woli. ˙ nie było s I to wcale juz ´ mieszne. To proste. a nawet do rozpuku. a co to papuga . Mozna by ˙ baca ich usynowił i oni nie moga powiedzie´ c. za wyjatkiem ˛ tego. wi˛ ec zbierali si˛ e tłumami i szli albo lecieli w to miejsce. powiedział im. a pozostali sa ˛ jakby odbiciem tego ostatniego. 328 J EZUS POSZUKIWANY . a ci najgorsi to chcieli. ˙ było si˛ gdzie pr˛ edzej czy pó´ zniej mozna e jej spodziewa´ c. ale juhasi nie wiedzieli. bacy. w której na szcz˛ es ´ cie była zamkni˛ eta i z której sama chciała uciec). którego baca kocha najbardziej). I kłaniali si˛ e jej. gdy go zapytakiego papiez tali którego´ s dnia. na dole. ze ˛ o tym zapomnie´ c. jak przystało na synów bacy (oczywi´ scie. gdy s ´ miali si˛ e z papugi. a sam jej skrzekliwy głos mógłby rozdrazni´ ˙ głodnego juhasa. ˙ Nazywano ja ˛ tam. Ale powiedział im tez ˙ – o czym łatwo było zapomnie´ ze c. ale ludziom to nie wystarczało. sa ˛ przeciez To znaczy nie całkiem. ale oni nie ˙ nie jest to wła´ całkiem rozumieli. Przenoszono ja ˛ z miejsca na miejsce. ale czasem. Papuga rzeczywi´ scie stanowiła wymarzony wr˛ ecz obiekt igraszek juhasów. Siedziała zamkni˛ eta w klatce i klepała bezmy´ slnie jakie´ s wy˙ c kazdego ˙ uczone mowy. bo baca tak postanowił. dlatego gdy baca wszedł. kto jej si˛ e dotknie. bo baca niczego swoim synom nie odmawiał i nie zabraniał. ale ˙ zrównani sa ˛ z nim w prawach. co to ˙ . Dlatego baca. a oni wła˙ s ´ nie sobie uzywali na papudze. zeby wszyscy na ziemi mogli obejrze´ c to szkaradne ptaszysko. wiedzieli. ze sciwa pora na takie rozrywki. co to za dziwactwo tam si˛ e gramoli. zeby wypu´ sci´ c ja ˛ na wolno´ sc ´ (to znaczy z tej klatki.H ISTORIA BACÓWKI boja ˛ si˛ e niczego i nikogo – dlatego sa ˛ juhasami – ale boja ˛ si˛ e gniewu ˙ jakby jego synami. ˛ to nie zachowuja ˛ si˛ e tak. jak sobie podochoca. ˙ to papuga. bo kazdy. umiera. a nawet – o zgrozo! – padali przed nia ˛ na twarz i próbowali cało˙ wa´ c ja ˛ w ten paskudny dziób. to zmierzył ich takim spojrzeniem. Baca ma tylko jednego syna i ten syn jest jednym z juhasów. ˙ si˛ Tak wła´ snie było którego´ s razu. ˙ ˙ bo papuga przyciagała ˛ uwag˛ e kazdego przechodnia (po to była) – ze˙ by trzymali si˛ e od niej z daleka. papiezem .

toby pewnie si˛ e utopiła. ze ˛ taka ˛ pi˛ ekna ˛ siostr˛ e. A wtedy jeden z juhasów. wi˛ ec zgodnie z regułami ba˙ była tego godna. bo była pi˛ ekna. az ´ schodzac ˛ z niej. chociaz ˙ ˙ jak wygladaj ˛ a ˛ ksi˛ ezniczki. a nawet dumni ˙ maja z tego. to juz czego chce baca. wła´ snie ten niedouczony . zeby nie dali si˛ e nabra´ c. ˙ to ksi˛ ˙ Wszyscy juhasi tylko spojrzeli i zaraz wiedzieli. Nikt nie znał jej imienia. a wła´ sciwie jej jadowita plwo˙ ˙ łatwowiernych. Baca przywitał ja ˛ zreszta ˛ jak swoja ˛ córk˛ e i juhasi byli bardzo szcz˛ es ´ liwi. a jego syn byłby tam potraktowany Na dole juz przez potrzebujacego ˛ pomocy jak jeszcze jeden (ten najbezwzgl˛ edniejszy) oprawca i rzezimieszek. a baca powiedział im. ze ˙ nikt nie znał bacy. Była cała w błocie i krwawiły jej stopy. ˛ Juhasi zgodnie rzucili si˛ e na tamtego gaduł˛ e i tak mu natarli uszy s ´ niegiem. nie tylko straciłby resztki nadziei na oca˙ miałby lenie. niz da´ c si˛ e wyciagn ˛ a´ ˛c juhasowi. rego´ s ranka na swoim bydl˛ eciu Dan˛ e. wpadła w jakie´ s bajoro i gdyby nie syn bacy. tak wi˛ ec kiedy syn bacy przywiózł któ˙ tylko jeden zapomniał. Jeden tylko spo´ sród juhasów si˛ e nie s ´ miał – wiadomo który. bo uciekłszy ˙ w koncu. ˛ I zaraz zmadrzał. ˛ to widzac ˛ juhasa idacego ˛ mu na pomoc. ˛ i to tak. w góry. cy traktowano ja ˛ jak pierwsza. tułała si˛ e po ciemku po grani. Winna była temu oczywi´ scie papuga. ˛ Po prostu dlatego. ˙ cała utytłana w błocie. ale wr˛ ecz odciałby ˛ liny i skoczył na pewna ˛s ´ mier´ c. wsaczaj ˛ aca ˛ si˛ e jako rzekomy eliksir zycia do zył To ona wła´ snie tak skutecznie przekonywała wszystkich o niegodzi- 329 . ale baca znał i powiedział wszystkim: to jest Dana. ze ezniczka. o´ swiadczył gło´ sno: – Dana od Boga! Baca nawet nie drgnał. Gdyby jaki´ s nieszcz˛ es ´ nik zap˛ edził si˛ e na turnie i uwiazł ˛ pomi˛ edzy przepa´ scia ˛ w dole a skalna ˛ przewieszka ˛ nad swoja ˛ głowa. Juhasi szybko si˛ e uczyli. ze ˙ nawet syn bacy nie miał mu za złe tych papuzich zartów. Dana weszła do bacówki jako ostatnia. cina. ˙ ˙ jak kazdy z nich zyczyłby tego swojemu wrogowi. gdyby ów miał ˙ zamiar rozgniewa´ c bac˛ e jaka´ ˛s durnota.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ ˙ którego zaden z nich nie zyczyłby najwi˛ ekszemu wrogowi.

´ a wcia ˛z negata. ale jako´ s mu si˛ e nie chciało. komu zawdzi˛ ecza ocalenie. ˙ wygłodniałym juhaZ tego bogactwa kapn˛ eło rzecz jasna takze som – a raczej spłyn˛ eło na nich. tak zeby nikt ˙ ˙ nie mógł pomy´ sle´ c. jakie nieodmiennie spoczywało na jego ulubiencu ´ i pierworodnym. Uczt˛ e mieli jak w banku. niekiedy gwałtownym. ze ma to co´ s wspólnego z Dana. ze jest tu z innego powodu niz ten. Teraz jednak była odpowiednia pora i baca – jak to miał w zwyczaju – wznoszac ˛ kielich. zanim mogła zobaczy´ c. ˙ furczało. którzy zabieraja ˛ biednym. Ale o to trzeba pyta´ c bac˛ e. Nie wiadomo było dokładnie. w któwdzi˛ ecznie. bo Dana u´ smiechała si˛ e do nich tak ˙ od razu zapomnieli o wszystkich tych chwilach. ˙ ale juhasi słusznie podejrzewali. który ja ˛s ´ ciagn ˛ ał. ze ´ władczym. ze z nimi sam baca i obdarzał ich wszystkich takim samym spojrzeniem. a oni lubili ucztowa´ c. skad ˛ si˛ e bierze nagle tyle jadła. 330 J EZUS POSZUKIWANY . jakiego nie s ´ mieli pragna´ ˛c. manierom dodawała blasku i splendoru. a to dlatego. to nie zanurkowałaby ze strachu ˙ wybawienie z rak przed upiorem . co zabrali n˛ edzarzom. Zreszta ˛ kto wie. A juhasi dokładnie tym si˛ e zajmowali z najwi˛ ekszym zapałem i oddaniem dla jasno im brzmiacej ˛ woli bacy. Rabali ˛ wi˛ ec biedot˛ e. az wi˛ ec nie mieli nawet komu da´ c tego. Wina było oczywi´ scie pod dostatkiem i nikomu nie szkodziła dolewka. Tylko dla˙ tyle si˛ tego Danie az e dostało. ˛ no i z synem bacy. ˙ Kazdego z juhasów ojcowska duma bacy unosiła wówczas i stawia˙ ich na co dzien ła tak wysoko. ˛ Baca co prawda mógłby zarzadzi´ ˛ c uczt˛ e i bez nich. wolac ˛ s ´ mier´ c w moczarach niz ˛ po˙ nieuchwytnego reszukiwanego od dawna listem gonczym. aby da´ c bogatym.H ISTORIA BACÓWKI wo´ sci tych. ˙ ˙ wspomniał o zasługach wszystkich i kazdego z osobna. ze rych my´ sl o ludzkim upodleniu. ssała ich wn˛ etrzno´ sci az s ´ miertelnikom bólu. na widok pokłonów oddawanych ˙ do granic znanego tylko niewielu truchłom. Dopiero przy sto˙ ˙ ˙ siadał le kazdy z nich wygladał ˛ jak pot˛ ezny knia´ z. czy gdyby syn bacy po zmierzchu nie wyciagn ˛ ał ˛ jej wpierw z bagna. a ze ˙ papuga wykosiła bogaczy. który zna baca.

9 marca 2002 ´ Spiewu bacy. nie przekroczyła granic stosowno´ sci. który w chciwych chyba przyblizy´ ˙ ˙ moglioczach n˛ edzarzy odzwierciedlał si˛ e przerazeniem na my´ sl. byłoby równoznaczne 331 . bo gdyby je ujrzeli. totez ˙ powszechny aplauz dla przemy´ ˙ kogokolwiek o tym. to mowa.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ powiedzie´ Jego słowa były tysiac ˛ razy g˛ estsze i – je´ sli tak mozna c– ˙ te. nie dałoby si˛ e ˙ c lepiej niz ˙ obrazem kontrastu. jaka ˛ wygłosił. po których kazdy z nich brał si˛ e do poruczonego jego własnej woli i władzy dzieła. jakie dochodziły uszu juhasów podczas ich bardziej pracowite niz ˙ ˙ miłupiezczych wypraw na ucz˛ eszczane przez n˛ edzarzy drogi. dzierz ˛ uniesiony nad stołem kielich. iz slnie rezyserowanych tam widowisk jest nieco przesadny. Totez ˙ baca nie pominał ˙ mo iz ˛ zadnego z wielu wspaniałych i godnych jego pochwały dokonan ´ juhasów. które za swój wzór miały papuzie piórka. to juhasi nie musieliby im odbiera´ c siła ˛ owych sm˛ etnych resztek ich własnego poczucia przyzwoito´ sci i krzywej na pierwszy rzut oka miary. które n˛ edzarzom zdaja ˛ si˛ e nie istnie´ c. a sam tylko strach na wie´ sc ´ o pojawieniu si˛ e na dole jej domownika był dostatecznie wymownym dowodem bankructwa cnót n˛ edza˙ przekonywanie rzy. Rychły gest zaproszenia dla domowników do rozpocz˛ ecia suto zakrapianej winem uczty był wi˛ ec dla juhasów zupełnie jak jedno z tych ˙ wielu skinien ´ bacy. iz by w jednej chwili utraci´ c t˛ e kurczowo s ´ ciskana ˛ przez nich nadziej˛ e na ochłap przyzwolenia wi˛ ekszych od siebie. jaki według nich przysługiwał im z tytułu wypowiedzenia jakiej´ s sakramentalnej klauzuli ziemskiej władzy czy – co jeszcze bardziej godne wzgardy – na podstawie ich mizernie udokumentowanej spolegliwo´ sci wobec jej wymagan. a nawet przypomniał im te. podobnie jak wielu tamtejszych wotów zado´ sc ´ uczynienia panujacemu ˛ niepodzielnie porzadkowi ˛ rzeczy. o których ˙ ac dawno zapomnieli. ´ ˙ ich tysiace W przedsionku bacówki jeden dzien ´ był wart wi˛ ecej niz ˛ sp˛ edzone na hołubieniu najszczytniejszych osiagni˛ ˛ ec ´ ludzkiego ducha.

14 sierpnia 2002 332 J EZUS POSZUKIWANY . co mogłoby zada´ miał nic na sprzedaz. mógłby posłuzy´ e dla ukazania roli. iz zamysł dopatrujacy ˛ si˛ e jej po˙ trzeby oszacowaliby bez pudła jako niesmaczny zart. którzy jak orły nad skalnymi rozpadlinami mierzyli ziemi˛ e niepochwytnym s ´ miertelnikom wzrokiem. Baca nie ˙ był wyzuty ze wszystkiego. która wyznaczyła miejsce ˙ n˛ im samym i która ˛ znali o wiele lepiej niz edzarze. ˙ ˙ je´ Mozna by powiedzie´ c. ze sli granice praw i wło´ sci nakre´ slone przez ludzi traciły na wyrazisto´ sci w obr˛ ebie perspektywy danej juhasom. to s ´ piew bacy był dla tych ostatnich niby niewidzialna granica woli. porywajacego ˛ słuchaczy do podziwu dla daru jego ducha. bo do s ´ wiadczał uniesienia. wprawi´ c słuchaczy w podziw. bo z jego wn˛ etrza ˙ płyn e ˛ ły rzeki zywej wody jak z najczystszego ze z ´ ródeł stworzenia. by sta´ c si˛ e wi˛ ekszym – by do´ swiadczy´ c jakiego´ s uniesienia. c kłam s ´ wiadectwu jego niezłomnej i nieubłaganej natury. bo był pot˛ ezny. a prawem ˙ głosu w jego obecno´ sci obdarowany był kazdy. ze ˛ niedozwolonych. kto zapragnał ˛ go wyda´ c. przeciwnie – kazd ˛ swoja ˛ bogata ˛ fraza ˛ powi˛ eksza przestrzen ´ i moc władzy darowanej zgromadzonym ˙ miało to kiedykolwiek miejsce w greckim teo wiele szczodrzej. obrazem postaci koryfeusza. Baca s ´ piewał nie po to. jaka ˛ pełnił (nie ograniczajac ˛ si˛ e do niej). Juhasi ˙ kazdy ˙ zreszta ˛ znali go na tyle dobrze. ´ ˙ Spiew bacy rozpoczynał si˛ e bez zadnej wst˛ epnej ceremonii. pozyska´ c w zamian fundusze na działalno´ sc ´ charytatywna ˛ czy co´ s w tym rodzaju – s ´ pie˙ wał. co nie przystoi s ´ wiadkom godnym tylko wielkiej wiary. Je´ sli kto´ s uparł˙ c si˛ by si˛ e.H ISTORIA BACÓWKI z postrz˛ epieniem sobie j˛ ezyka. niz atrze. szukajac ˛ dlan ´ ziemskich analogii. którego prowadzenie nie umniejsza bynajmniej chluby ˙ ˙ a zadnemu z przezen ´ prowadzonych. prze´ swiadczeni za ˙ nie przekraczaja sprawa ˛ papugi o tym.

˙ mógł liczy´ zwłaszcza ze c na powag˛ e ich bojowego rynsztunku wówczas. 333 . nych i wydajniejszych posługach niz Kr˛ ecili nosami (wszyscy prócz syna bacy) zawsze. ale i o tym. ale nawet wielki król nie tak dawno w koncu ´ upadłego. od której zalezała sama mozliwo´ sc ´ pozbycia si˛ e zb˛ ednego. jak ma na imi˛ e i gdzie si˛ e był urodził. totez staniu ich mizernych arsenałów w walce z przest˛ epczo´ scia ˛ zalegalizowana. Wszyscy oni mieli zbyt krótkie r˛ ece do realizacji strategii pasterskiej ˙ wyciaga´ niwy. ˙ nie tylko mały prezydent nowej Amedo czego nie nadałby si˛ e juz ryki. które bez najmniej˙ szej zenady prokurowały przed ludzkimi oczami wizje zwalistych. ze nej klingi w˛ edrowiec natychmiast zapomni nie tylko o skazach własnej aparycji. Niestety.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ Juhasi dobrze znali mark˛ e zyletek firmy Wilkinson. mogli poleci´ c im w takiej sytuacji jedynie swój miecz. okazywali daze leko idace ˛ zrozumienie pielgrzymom utyskujacym ˛ nieco na fatalna ˛ ja˙ ˙ ko´ sc ´ tej cz˛ es ´ ci ich własnego ekwipunku. Ale baca nie miał im za złe tej zapalczywo´ sci. a cóz s ´ miertelnik. starego Babilonu. ich pole manewru w obliczu rozterek napotkanych było niezmiernie ograni˙ specjalizowali si˛ czone. przytłaczajacych ˛ przeszkód i brzemion. Pomimo wi˛ ec. ilekro´ c gospodarz ich szałasu wyr˛ eczał si˛ e nami˛ etno´ sciami ziemskich władców. tym bardziej ze e w znacznie bardziej skutecz˙ golenie brody. a czasem po prostu niemile widzianego owłosienia. skwapliwie szerzacych ˛ spustoszenia po´ sród zadufanej tłuszczy obronców ´ prawdy. ˛ Baca zaliczał do niej głównie takie degeneracje. z których podj˛ eciem nie mógł˙ dopiero Bogu ducha winny by mierzy´ c si˛ e nawet szejk arabski. gdy wypadało mu osłoni´ c przed hanb ´ a ˛ swoje ziemskie godła. a po˙ nie mieli najmniejszej watpliwo´ ˙ na widok jego obnazo˙ niewaz ˛ sci. ˙ im samym stalowe ostrza były zupełnie zbyteczne. nie umieli tez ˛ c wła´ sciwych wniosków na podstawie ˙ w bacówce nie było mowy o wykorzyskali własnych osiagni˛ ˛ ec ´ .

H ISTORIA BACÓWKI Dawniej wyznawców tych smrodliwych idei zwano faryzeuszami . Nawet kokieteria wzmiankowanego bandziora. iz zwych uzytkowników ˙ ostrzy przedniej marki nie zrazi do nich niezasłuzone zrównanie zwy˙ kłego siepacza ze stosunkowo skromnym wytwórca ˛ bardzo pozytecznych i do´ sc ´ trwałych narz˛ edzi. była bowiem w fatalnym gu´ scie. Tutaj wypada ˙ to o tym wła´ mu tylko wiedzie´ c. Rutynowym wybiegiem jego nieco ospałej proroczej intuicji było dyskredytowanie zawczasu ˙ n wszelkich zastrzeze ´ co do wiarygodno´ sci podstaw własnej samowie- 1 O zasługach Dawida Wilkersona. Dlatego baca którego´ s dnia zmarszczył brwi i wydał rozkazy ˙ n˛ w sprawie cizby edzarzy zapatrzonej w dobrze znanego pot˛ epienca. kto cudzej obłudzie przydawałby mniejsza ˛ wag˛ e ˙ własnej. majac ˛ usprawiedliwiona ˛ nadziej˛ e. konkursy i nagrody. którym ani troch˛ e nie chciało si˛ e cierpie´ c za miliony dusz uwielbiajace ˛ promocje. jako ˙ spora scheda po wielkich obłudnikach przynosiła krociowe zyski ze ˙ ˙ współprzeciwnikom prawdy i jakkolwiek niemal kazdy wiedział. znanego protestanckiego kaznodziei i duszpasterza. recept na udane współzycie seksualne ˙ ˙ nskie. i pozycie małze ´ przepisów na dobry humor i doskonała ˛ zemst˛ e. czego nie mozna dzie´ c o opakowaniach z dwoma szpadami. ´ którego osławiona przekora juhasów ochrzciła roboczo: Mr Wilkin˙ trze´ ˙ son 1 . autora). przed którym kl˛ e˙ powiekały tłumy. odoru faryzejskich kr˛ etactw unikano nad podziw nieskutecznie. kompletnemu za´ slepieniu w sprawach pierwszorz˛ ednej wagi sprzyjała wła´ snie hała´ sliwa i zupełnie bezładna nagonka na tych. czemu trudno było si˛ e dziwi´ c. ze ˙ udział w w˛ ezowych knowaniach nie jest w dobrym tonie. w dobie powszechnej reorganizacji znaczen ´ i zwiaza˛ nej z nia ˛ pruderii mieszkaniowej. s ´ rodków czysto´ sci. ale obecnie. to niełatwo było znale´ zc ´ kogo´ s. ˙ Czytelnik łatwo zasi˛ egnie j˛ ezyka na kazdym chrze´ scijanskim ´ targowisku. ze snie przebranym za owc˛ e wilku jest mowa (przyp. niz ˙ Do powyzszego stanu rzeczy nie przyczyniły si˛ e oczywi´ scie rekla˙ ˙ my zyletek. Co godne uwagi. 334 J EZUS POSZUKIWANY .

mówiły ˙ juhasi dobrze sobie radza ˙ sp˛ mu one tylko. których sam widok miał by´ c uko˙ jeniem dla skupionych wokół niego pasozytów i nierobów. . ze zwi˛ ek tego zakl˛ ecia. jak niezasłuzonych. dlatego do konca ´ swoich dni miał si˛ e miota´ c w poszukiwaniu argumentów przeciwko bacy. ze ˛ i ze etali winowajc˛ e jak ˙ spiwszy go uprzednio do nieprzytomno´ nalezy. zdawałoby si˛ e. ze ˙ . ˙ nie wywyzsza´ c si˛ e nad innych. nie miały one naj˙ mniejszego znaczenia). ze istotnie – ma on dokładnie i tylko to. Znajdował je po omacku bez wi˛ ekszych trudno´ sci (oczywi´ scie.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ ace dzy. zaprzeczał otwarcie. wi˛ ec jestem. Najsampierw o´ slepili go. wyrazaj ˛ si˛ e w formułowaniu sakramentalnych zapewnien ´ wo˙ czego jak czego. nieco na wyrost przej˛ etym losem przemijajacego ˛ s ´ wiata. bron ´ Boze. Przyszły rychło w postaci ˙ ci˛ ezkiego kaca oraz niestrawno´ sci. ˙ Chc˛ e. a czynił to tak dobitnie. 335 . przybierajac ˛ stosowne miny i pozy. jakoby był proro˙ nie jest nikim szczególnym dla Wszechkiem. co miało oznacza´ c. bec bli´ znich. ale na pewno bardzo wielu mogłoby poszczyci´ c si˛ e tak posia˙ daniem jego cnót. wi˛ ec mam – oto. pragn˛ e. iz ˙ Uzasadniał ten swój akces uzyteczno´ sci publicznej. wszyscy pokornieli . zeby nikt z postronnych nie mógł zaprzeczy´ c. własnym pra˙ na sam d´ gnieniem. co na wst˛ epie zyczył on ˙ sobie mie´ c wytłoczone w kazdym nieczystym sumieniu. czego chce. ˙ Na bacy nie robiły najmniejszego wrazenia owe brednie. spolitszych przejawów nonszalancji wobec woli i władzy Swi˛ Jego delikatno´ sc ´ wobec swych wyznawców wzruszyłaby (i wzru˙ ˙ szała) niejednego miło´ snika napojów wyskokowych. sci. Juhasi zaj˛ eli si˛ e nim wi˛ ec ˙ ˙ – bardzo starannie. . a de facto watpliwych ˛ darów jego ducha. jako ze popyt na uduchowione osobisto´ sci mi˙ i spazmy rozkomo wszystko nie dorównywał ich rynkowej podazy ˙ szy na widok tak zakłamanych jak on dziwaków nalezały do najpo´ etego. ale pokory to mu nie brakuje. ˙ kazdy. . moze ˙ nie mogacego ˛ (tylko to ostatnie było zgodne z prawda) ˛ i ze. Pozostawało jedynie czeka´ c na duchowe torsje tego kłamcy. Zeby. jakich oczekiwał od nich ów niezbyt rozgarni˛ ety hochsztapler.

W kazdym razie musiałaby by´ c ona o wiele zr˛ eczniejsza od pokr˛ etnej autoreklamy o literze: ˙ uczniem proroka. szczatki ˛ jego rozchwianego poczucia przyzwoito´ sci odzyskiwały przy tej okazji rang˛ e tekstury prorockiej wyroczni. kogo posłał. którzy grzeszyli wobec niego madro´ ˛ scia ˛ osłów. Co prawda.H ISTORIA BACÓWKI ˙ Skwapliwie wychodzac ˛ naprzeciw zgodnej woli swych dłuzników. to ˙ tak bezkarnie ten opity krwia ˛s ´ wi˛ etych rzezimieszek nie mógłby juz ˙ mami´ c innych glosa ˛ własnej n˛ edzy. ze ˙ acego osioł miałby pełne prawo kopna´ ˛c zblizaj ˛ si˛ e don ´ w nim je´ zd´ zca. . ów straganiarz urzadzał ˛ widowiska. wystap ˛ jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. i ryzyko korekty jego upodoban ´s ´ miałek bierze na własna ˛ głow˛ e. Tymczasem skapstwo ˛ Mr Wilkinsona kazało mu ubiega´ c si˛ e w´ sród ˙ nawet bli´ znich o aplauz dla tak niegustownego nakrycia głowy. – Nie jestem ja prorokiem ani tez jestem pasterzem i hodowca ˛ sykomor. ze e. ale gdyby kto´ s przypadkiem ujawnił owa ˛ tajemna ˛ istot˛ e jego przewagi nad bli´ znimi. dlatego postarał si˛ e on o rozpropagowanie tej. jak i wielu innych demonstracji własnej chluby. szczegóły tej niewła´ sciwie zaadresowanej laurki z adresem zwrotnym nie były zbyt przekonujace. O to zreszta ˛ w sumie mu chodziło. lecz Pan wział ˛ mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Id´ z. Niestety. iz ˛ dobrze wie. Musiał jednak cz˛ esto si˛ e powtarza´ c. o która ˛ dopominały si˛ e u niego 336 J EZUS POSZUKIWANY . za które miał odbiera´ c po bezczelnej g˛ ebie z nawiazk ˛ a ˛ od tych. ˛ Swoja ˛ znana ˛ ripost˛ e Amos skierował bowiem do kapłana bałwochwalczej s ´ wiatyni ˛ i nie miała ˙ uwiarygodnienie w´ ona innego celu niz sród resztki otumanionego ˙ Wszechmogacy kłamstwem ludu słusznego prze´ swiadczenia. tak ze zyciodajna krew sikała zen ´ jak z beczki. bo działanie tego eliksiru nie zawsze odnosiło spodziewany przezen ´ skutek. na których nacinał swoje ciało ˙ ˙ ˙ t˛ epymi zyletkami. . ˙ zdałoby si˛ Wytykał ich wówczas palcami tak zajadle. rezerwy jego były całkiem spore.

o czym nie miał zielonego poj˛ ecia – było to ponad jego siły. sadz ˛ ac ˛ bałamutnie. ˛ a cóz 337 . cho´ ˙ acej od skazanców ´ o znacznie łagodniejszej niz c równie wia ˛z ˛ sentencji sprawiedliwego wyroku. dlatego wie´ sc ´ o tym. by zdyskredytowa´ c warto´ sc ´ jego poselstw. iz ku i wolno´ sci od obcego Bogu jarzma w jego ustach nie przewidywała nawet mizernego zadatku na poczet przyszłej chwały jej szczodrego skadin ˛ ad ˛ Sponsora. ˙ naprawd˛ Jego skapstwo ˛ było tajemnica ˛ poliszynela. bo cho˙ odkrycie Mr Wilkinsona. ˙ jego wiernych ogarSwoim przeciwnikom wybaczał tak gło´ sno. ˙ Do bacy nie docierały w kazdym razie od strony jego rewirów najmniejsze oznaki godnego pasterskiej atencji dzi˛ ekczynienia. równo´ sc ´ i braterstwo. ˙ Zazdro´ scił zreszta ˛ kazdemu. zadowolonymi z siebie głowami u jej szczytu. kto na swój błogostan nie zapracował ˙ ˙ obietnica wiecznego odpoczynzbyt ci˛ ezko. ze ˙ mozna ˙ sobie nie szkodzi´ ciaz c. miało swój ˙ to wnioski z owej zbyt hała´ gatunkowy ci˛ ezar. jako ze e nie trzeba było wielkiej inteligencji i wyobra´ zni.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ adne z ˛ nieczystej krwi rzesze bojowników o wolno´ sc ´ . sliwej rewelacji nie prze˙ dopiero tych. Ob˙ jawienie było własno´ scia ˛ jego hordy i basta. ze czyniaja ˛ si˛ e do chwały Wiekuistego. którzy mieli do powiedzenia co´ s. jakie ów str˛ eczyciel od siedmiu bole´ sci otrzymywał raz po raz ˙ jego. kto spluwał na sam widok jednego z wielu dozgonnie wdzi˛ ecznych mu kasiarzy łaski. Nie dopuszczali wi˛ ec jej do głosu. których straszkonywały nawet zdrowych bydlat. zrozumiałe wi˛ ec było. wprawiała go w niemała ˛ irytacj˛ e. iz sladowanego ˙ c na tak kosztownej i spektakularnej fatymogłoby zupełnie nie zaleze´ ˙ przydze. ze Bóg otworzył oczy komu´ s. ze ˙ mnogim winowajcom prze´ niała panika na sama ˛ my´ sl. Nie był w stanie tylko wybaczy´ c tym. ignorujac ˛ zasadno´ sc ´ t˛ egich batów. w których jedyny bodaj negatywny wzorzec stanowili animatorzy duchowych łancuszków ´ szcz˛ es ´ cia i piramidek z t˛ epymi.

Tysiace ˛ młodych ludzi rzucało papierosy. ´ ˙ bo postarali si˛ Nie czuł si˛ e tak wszakze. Na bezrybiu i rak ryba . juhasi dali mu popali´ c. niejako z definicji nie majac ˛ zbyt wielkiego szacunku dla dokonan ´ ludzkich rak. * * * Tak. perspektywy. . tworzyła wokół niego nimb or˛ edownika praw odrzuconych i sponiewieranych przez los. zwalajac ˛ na jego ˙ Galilejczykowi barki tak wielkie brzemi˛ e ludzkiej niegodziwo´ sci. jakim ów amerykanski ´ czy´ scioch ujał ˛ ˙ niechby i niezyciowej ˙ złaknionych jakiejkolwiek juz. by chełpił si˛ e wizjami atencji i pokłonów ziemskich władców. zgodnie ˙ z postanowieniem bacy. Zmusili go.H ISTORIA BACÓWKI ne wi˛ ezy tylko juhasi rozcinali jednym ci˛ eciem miecza. stanowi´ c dlan ´ jedyna ˛ polis˛ e na zycie i sumienie. którego obelzywe kalumnie pod adresem wniebowzi˛ etych znalazły niemały posłuch po´ sród ociemniałych szlifierzy patentów Sprawiedliwego. strzykawki i alkohol. których ów samozwanczy ´ por˛ eczyciel obietnic Wszechmogacego ˛ zdołał upewni´ c o czysto´ sci i wspaniałomy´ slno´ sci własnych intencji. porównywalna z umiarkowanym. e o to juhasi. ry. lecz wymiernym szacunkiem dla dokonan ´ Mac Donalda. która ˛ kazano mu wymachiwa´ c przed nosem soczystych. lecz małodusznych kpiarzy i szyderców. a po˙ pochlebstwem dla władzy była zgoda firmy Mr Wilkinsona niewaz na utylizacj˛ e poprodukcyjnych odpadów wszechwładnej koniunktu˙ n. ze wypadałoby w swoim czasie zdumie´ c si˛ e tak niestosownym w oczach jego Mocodawcy po´ swi˛ eceniem. ˛ Kwieciste demonstracje s ´ wi˛ etego oburzenia. . Juhasi wi˛ ec bez najmniejszych skrupu˙ łów wsparli anons rzeczonego skorupiaka. Estyma dla s ´ wiatowych sukcesów tej istnej ameby. mecenas prawdy mógł si˛ e czu´ c wolny od zagroze ´ z którymi oko w oko stawali niegdy´ s jej ulubiency. jakich w pocie czoła dopracował si˛ e ten zatrudniony na czarno najemnik. które ci ostatni kierowali pod adresem jego firmy konsultingowej zajmujacej ˛ si˛ e eksportem dokuczliwych dla s ´ rodowiska nieczysto´ sci. Skoro sam baca nie ˙ im zadnych ˙ dawał juz szans na wytrze´ zwienie przed rychłym dniem 338 J EZUS POSZUKIWANY . miały.

w´ sród których twardo dzierzył Ilo´ sc ´ jego pogladów ˛ na tematy zasadnicze nie była tak oszałamia˙ ˙ jaca. którego m˛ eki mozna skróci´ c tylko w jeden sposób – i znacznie przy´ spieszało stosowane przez nich w takich przypadkach wykonawcze procedury. za którymi skrycie przepadał.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla ˙ sadu. Gdyby w swoich proroctwach wykazał si˛ e niechby i s ´ ladowym przekonaniem o tym. co 339 . które szybko obiegały s ´ wiat za sprawa ˛ nieco na wyrost wykl˛ etych przezen ´ mediów. z których korzystał. ˙ była jednak na tyle duza. synach. pragn˛ e ) spełniały w jego mechanicznych ustach funkcj˛ e dziadka do orzechów. co b˛ edzie z nim samym. a nawet te milsze dla ucha: chc˛ e . ˙ ze ˙ juhasi nie Siła nabywcza jego ksia ˛zek byli skłonni do odruchów miłosierdzia nad tłumaczami jego grama˙ tycznych hieroglifów. iz edna ˛ powin˙ no´ scia ˛ kazdego sługi – a na pewno pretendujacego ˛ do nimbu wiecznej chwały – jest przyswojenie sobie elementarnych reguł cho´ cby tylko ojczystego j˛ ezyka. i jako´ s nie dosłyszał si˛ e (był głuchy jak pien) ´ rozsad˛ ˙ bezwzgl˛ nych perswazji. ˛ to tym mniej mozna było tego oczekiwa´ c po jego przybranych ˙ prym jego pierworodny. jakie sam serwował. Mr Wilkinson nie wygladał ˛ na zbyt zakłopotanego tak drastyczna ˛ dysproporcja ˛ mi˛ edzy jako´ scia ˛ usług. gdy spełni si˛ e to. ˙ nawet uchybienia stylu. a tych. w którym kateDarowaliby mu moze goryczne imperatywy (musimy . sci. ale jego prze˙ uzasadni´ ˙ s ´ ladowcze maniactwo nie dało si˛ e juz c zadn a ˛ ze zrozu˙ miałych dla juhasów pobudek – co najwyzej strachem utuczonego ˙ na dzien ´ uboju prosi˛ ecia. mogacych ˛ mu uprzytomni´ c. ˛ jakby mozna było wnioskowa´ c z liczby sa ˛znistych i nieco nudnawych elaboratów. powinni´ smy . pełnych szalenstwa ´ i rozpu˙ bez stosownej wzajemno´ ˙ c si˛ sty – zdolnych wszakze. zzymaj acymi ˛ si˛ e skrycie na niechlujstwo umy˙ słowe i nagminne lekcewazenie kardynalnych zasad dobrego wycho˙ specjalisty od spraw wania przez tego poczytnego znachora tudziez Ducha madro´ ˛ sci i rozumu . przysłuzy´ e swemu zawzi˛ etemu wrogowi.

ze ˙ amerykanski budzenie byłoby nie na r˛ ek˛ e. mogacej ˛ uwolni´ c Bogu ducha ˙ winna ˛ młodziez od nałogów plucia do rzeki oraz w stron˛ e papuzich ołtarzy. ale uznał za lekka ˛ przesad˛ e mamienie kraju. Nie przewi˙ dywano tam nie tylko zadnego przebudzenia (cho´ c je´ sli miałoby si˛ e 340 J EZUS POSZUKIWANY . które papuzi dwór ustalał i egzekwował bardzo surowo. gdyz ˙ fasada Mr Wilkinsona miejne mu dobrze i o wiele skromniejsze niz sce jego godła s ´ wiadczyło o czym´ s zupełnie przeciwnym. tym bardziej iz eboka ˛ rezerwa ˛ odniosła si˛ e do przepowiedni Mr Wilkinsona o majacym ˛ jakoby nasta´ c tu wielkim przebu˙ papudze przedzeniu. Odrzucenie jego wyciagni˛ ˛ etej r˛ eki. majacej ˛ upewni´ c lekkodusznych mieszkanców ´ kraju o ich szczególnej dziejowej roli w zbawczej misji wzgl˛ edem niezbyt przy´ chylnej temu ostatniemu pozostałej cz˛ es ´ ci Starego Swiata. ˛ ale ˙ rozreklaprzede wszystkim zniewaga ˛ dla rangi dostatecznie przeciez mowanych osiagni˛ ˛ ec ´ spod znaku Wyzwanie młodych . ˙ zemsta ojca chrzestnego za ten nieodpowiedzialny afront była Totez do´ sc ´ perfidna i nozdrza bacy rozd˛ eły si˛ e w wyrazie pogardy dla tego ˙ obrazonego moczymordy. tylko o to. było niepoj˛ eta ˛ przez Mr Wilkinsona ekstrawagancja. owych ˙ nad˛ etych. ze ´ mafioso niezupełnie spełniał przebudzeniowe kryteria. Tego zawoalowanego pochlebstwa pod adresem i tak zmorzonych ˙ znamocnym winem Lachów baca nie mógł pu´ sci´ c mu płazem. które znalazły odzew zaledwie po´ sród mizernej garstki najbardziej zakłamanych zwolenników samozbawienia. których kresem jest przybrzezna * * * ˙ machna´ ˙ a Baca nie był drobiazgowy i mógłby moze ˛c swa ˛ pot˛ ezn ˛ r˛ eka ˛ na kołtunstwo ´ zapatrzonej wen ´ jak w obraz tłuszczy. w´ sciekłe morskie bałwany. Przy czym nie chodziło tu bynajmniej o to. superpoboznych gadułów gardzacych ˛ posłuszenstwem ´ jak ˙ skała. juhasi nie zatłukliby go tak ceremonialnie – w sposób zarezerwowany dla najwi˛ ekszych łotrów. skad ˛ bad´ ˛ z co bad´ ˛ z pochodziła papu˙ ona sama z gł˛ ga. gdy usłyszał z jego własnych ust o wyroczni Panskiej ´ .H ISTORIA BACÓWKI przepowiedział swym bli´ znim.

a rozgniewany na nich baca nie zamierzał wkłada´ c im w r˛ ece nawet tak marnego atutu. ˛ jak juz ˙ klan papugi nie bez racji posiadania tego bł˛ ednego rycerza. tym ˙ bardziej. Słowem. ze e przewietrzył ów uprzykrzony mu za´ scianek.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla co´ s przebudzi´ c . co w trawie piszczy. ´ Jego łatwowierni mieszkancy ´ mogliby wówczas usprawiedliwia´ c si˛ e poniewczasie wprowadzeniem w bład ˛ przez jakiego´ s wydrwigrosza. ˙ wspomniano. Mr Wilkinson byłby ostatnim z zachwyconych tak nieoczekiwanym wypełnieniem własnego proroctwa. Fatyg˛ e bacy uzasadniała czysto monopolistyczna racja. jak ˙ jego poruczenia dla juhasów. odraza do swawoli rozrzutnego syna nigdzie chyba nie ˙ była tak gł˛ eboka jak wła´ snie w ostoi papuzich zartów na tematy za˙ kazane i baca stanowczo nie zyczył sobie. jakie do przebudzenia doprowadzi´ c by mogły. były jedynym wymiernym stanem Poglady. zbadaliby dokładnie. nadal miały słuzy´ ˙ c ku dobrerówniez ˙ mu tylko nielicznym. którzy zanim udzieliliby u siebie opiniotwórczego głosu obcokapitałowemu konsorcjum. a ze ˙ ˙ oszacował ich zywioł jako zagrozenie dla własnej domeny. to tam wła´ snie najpr˛ edzej). ale nawet umiarkowanego zainteresowania wytycznymi. na własna ˛ zgub˛ e) owej kurtuazji swego wroga i orli wzrok bacy. Nie miał on bowiem cienia złudzen ´ co ˙ gdyby nawet podmuch z gór naprawd˛ do tego. w por˛ e otrze´ zwionym widokiem zywego ucie- 341 . by jaki´ s zamorski przybysz dokładał obłudzie tego kraju widmo własnej hanby. Ot˛ epiała papuga nie doceniła. zupełnie dobrze jednak rozumiana przez ludzi. technologie asenizacyjne przedsi˛ ebiorcy zza oceanu napotkały zrozumiały opór niech˛ etnej kosztownym innowacjom oligarchii spod znaku panny z dzieckiem i jej wymowne milczenie wobec szlachetnej propozycji Mr Wilkinsona baca słusznie uznał za niepotrzebne ryzyko obdarowania zamorskiego ksi˛ ecia laurem tutejszego m˛ eczennika prawdy. a nawet nie dostrzegła (oczywi´ scie. ze akurat ten kraj na brak cierpi˛ etniczego zad˛ ecia nie mógł narzeka´ c.

Dzien ´ miał si˛ e ku koncowi. co zupełnie im si˛ e nie u´ smiechało. ˙ Hołubienie trutni nalezało tam do obowiazków ˛ pracujacych ˛ w pocie czoła robotnic. dla których spłodzenie wartego zachodu hodowcy potomstwa było ostatnim z najmniej pilnych zadan. i kosztowne ociaganie ˛ si˛ e juhasów z dawno wydanym nan ´ wyrokiem musiałoby odwlec nieco perspektyw˛ e suto zakropionego winem bacy posiłku. której ˙ sami zawdzi˛ eczali honor błogosławionego przez bac˛ e zywota. Juhasi nie mieli najmniejszych kłopotów z wprowadzeniem w czyn ˙ ustalen ´ bacy i po´ spiech tych zadeklarowanych prózniaków brał si˛ e wyłacznie ˛ z ich bezwzgl˛ ednego wyrachowania. ´ 14 września 2002 ˙ Kazdy pszczelarz bez trudu zrozumiałby zakłopotanie juhasa na widok ziemskich porzadków. których miała nieco zaskoczy´ c mowa S˛ edziego zywych i umarłych. ale i on mógł czasem pozazdro´ sci´ c (gdyby obawiał si˛ e jakiejkolwiek konkurencji) hodowcom. ´ ˙ nie tylEkwipunek juhasów był co prawda na tyle solidny. a status królowej matki zdawał si˛ e by´ c atrybutem ˙ kapry´ snych i zarłocznych efemeryd. z których jedynie ta najmniej okazała pozostawiała zbawienna ˛ furtk˛ e dla zwykłych po rozum chodzi´ c do Głowy. które wieczerzy w ba˙ cówce nie zamieniłoby na zadne z osiagalnych ˛ na ziemi splendorów ˙ zupełnie w ich odczuciu nie wchodziło w gr˛ i wygód. ˛ które warto´ sc ´ zabiegów ich cier˙ knowan pliwego i pracowitego nadzorcy sytuowały daleko ponizej ´ ˙ owa bezprzykładna przewrotno´ bezczelnych intruzów. a juz e stawianie na szali zasług dla tronu chwały krwawicy niepodobnej do tej. ze ˙ ˙ a ko umozliwiał dyskretna ˛ (niezauwazaln ˛ dla nikogo) interwencj˛ e 342 J EZUS POSZUKIWANY .H ISTORIA BACÓWKI le´ snienia ponadziemskich strategii. Mr Wilkinson był za´ s tylko jednym z wielu hała´ sliwych awanturni˙ ków. którzy do pracy w swej własnej pasiece przyst˛ epowali bez r˛ ekawic i kapelusza. Bac˛ e moze sc ´ dziwiła najmniej.

˙ zeby da´ c do wiwatu bezczelnym plagiatorom Mistrza z Nazaretu (któ- 343 . Ten za´ s nie był skory firmowa´ c piecz˛ ecia ˛ swej władzy cudów. Czas na zbawienne rady dawno jednak minał ˛ i tylko naprawd˛ e wyjatkowa ˛ okoliczno´ sc ´ była w stanie zobligowa´ c bac˛ e do poruczenia władzy i mocy juhasa całkowicie zb˛ ednych rozterek jakiego´ s zagubionego w˛ edrowca. niemniej jednak woleli oni wpierw spojrze´ c w kierunku swego roz˙ na swój własny rachunek przyczynia´ kazodawcy. które strzegły. ˙ pracy. które mogłyby nieco przy´ wazał spieszy´ c rozli˙ czenie wpisów w ksi˛ edze zycia. niz c si˛ e do i tak straszliwego zam˛ etu po´ sród obronców ´ prawdy jedynej. A dla dzieci kochajacych ˛ swojego ojca było to na˙ otwarcie ludzkich oczu na nie prawd˛ e dziecinnie łatwe i co najwyzej wymagało skinienia bacy. Byłby raczej skłonny doradzi´ c wyłupienie oczu albo uci˛ ecie j˛ ezyka rozkojarzonej dewotce czy ˙ zaopatrzy´ łatwowiernemu gadule niz c któregokolwiek z oddanych mu sług w pełnomocnictwa ku dora´ znej dla nich uldze cielesnej niemocy. by nie miesza´ piencom ´ skutym r˛ ekami mocniejszymi niz c w rachunkach swego patrona. ich kompetencje były przeciez ˙ komNie mieli wi˛ ec duzo petencjami dzieci. który zbytnio spoufalił si˛ e z ohydnym i podst˛ epnym rodem papugi. co to za terminy. ˙ opłacało si˛ Bacy rzadko juz e uwiarygodni´ c własne prerogatywy ˙ (a nie trwało to nigdy wi˛ ˙ ułamek sekundy) rozi nieco dłuzej ecej niz ˙ jedynie takie terminy.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla w zapuszczonych gniazdach chrze´ scijanskiej ´ nomenklatury. lecz tak˙ otwarta ze ˛ i równie skuteczna ˛ demonstracj˛ e darowanej im władzy. Tylko on wiedział. któ˙ ˙ bezwstydnie uragał rych zapozyczony status sprawiedliwo´ sci Bozej ˛ wymogom zwykłej ludzkiej przyzwoito´ sci. w zwiazku ˛ z czym juhasi roztropnie oszcz˛ edzali swego gniewu pot˛ e˙ ich własne. a nie było mu po drodze z jego wyimaginowanymi ˙ ci˛ ezarami. jak umiały (a umiały sporo). rangi ˙ s ´ wiadectwa Bozego. Uzdrowienia zlecił swego czasu bandzie nierobów i wydrwigroszy.

Ogródek warzywny Lucyfera. . by nawet najmniejsza przestrzen ´ zycio˙ dajnej gleby skazona była trujacymi ˛ miazmatami nienawistnej Bogu ˙ ludzkiej woli i zawalona stertami bezuzytecznych półprawd wypluwanych przez rzeczonych ewangelistów z samozaparciem godnym ˙ plon pracy juhasów był ranimbów najwi˛ ekszych obłudników. ˙ ˙ Baca wszakze szacował go miara ˛ nie z tej ziemi i kazdy z jego przybranych synów mógł do´ swiadczy´ c jego rodzicielskiego ciepła i jego dumy z własnych dokonan. je´ sli zrówna´ c by go z owocami hurtowej działalno´ sci sprze˙ dawców uzywek z napisem Jezus . a ich uzasadnione znudzenie jałowo´ scia ˛ cudzych poczynan ´ nie przeobraziło si˛ e jeszcze w miły papudze kształt nieco spó´ znionej dekadencji ubolewajacej ˛ potulnie nad upadkiem obyczajów. czego sobie zyczył. chociaz ˙ był jednak na tyle zadbany. ˙ nie miał poj˛ Nikt juz ecia. którym za sprawa ˛ bacy sprzykrzyła si˛ e bezpłodna kontestacja zapoznanej przez nich n˛ edzy bli´ znich. 344 J EZUS POSZUKIWANY . i wyznaczył im jako zbójecki dział w tej trudnej misji doczesna ˛ chwał˛ e ˙ zasłuzonych dla ewangelii. N˛ edzarzom u´ smiechało si˛ e uzdrowienie przez Boga. ´ A widzieli oni niejedno. ˙ istotnie nieco zapuszczony. ˙ wizyty apostołów niebywale schlebiały ich prózno´ ˙ sci. nie lubili jednak z Nim chodzi´ c – woleli. a w koncu ´ przeciez o to chodziło. co to takiego ewangelia. ´ gdy po powrocie przedkładał swemu mocodawcy protokoły z godnych uwagi bacy wydarzen. Totez czej lichy. 23 grudnia 2002 ˙ ˙ Juhasi uwaznie przeczesywali teren blu´ znierczej pozogi w poszukiwaniu buntowników. by On sam cz˛ esto do nich si˛ e fatygował. . wi˛ ec bac˛ e niewiele ˙ nieraz kosztowała taka transakcja i bez wi˛ ekszych ceregieli – jak to juz był uczynił – oddał niewiernych w moc ich wrogów. Bilans si˛ gdyz e ˙ ˙ ˙ tylko zgadzał i kazdy miał to.H ISTORIA BACÓWKI rzy uwielbiali n˛ eci´ c słabe dusze wizjami szcz˛ es ´ cia i pokoju z Bogiem).

Widzieli zawieszone pod powała ˛ knajp z wyszynkiem klatki pełne szczurów. które to dolegliwo´ sci nalezały do najpospolitszych. otumanionych strachem i uwiedzionych czarem uragaj ˛ acego ˛ Bogu tru˙ chła. Z daleka przypatrywali si˛ e hołdom s ´ lepców i pielgrzymkom kula˙ wych. z na n˛ ekajace ˛ jego dusz˛ e pytanie: – Kim jeste´ s. totez ˙ ka´ znej cz˛ es ´ ci wyrytej w kamieniu (baca nie uznawał zadnych innych no´ sników informacji) ich litery mogło przyprawi´ cs ´ miertelników co ˙ o mdło´ ˙ najwyzej sci i biegunk˛ e. chełpiacych ˛ si˛ e swoim wyniesieniem i nad wyraz wzniosłymi pogladami. ˛ Widzieli zdradliwe tonie bałwochwalczego heroizmu. chyba ze s biegły przypomniał sobie. Patrzyli na rozdarte i rzucone hienom strz˛ epy zycia. który zadrzał. Panie? – i któremu baca. jakoze wszystkich na wol˛ e i władz˛ e pochlebców. ´ Kody protokołów były rzecz jasna nie do złamania nawet przez ˙ ˙ ujawnienie niechby i ponajwi˛ ekszych hakerów Słowa Bozego. ˛ n˛ ecac ˛ w ich wiry niepomnych na przestrogi Galilejczyka. Demencja w tej ˙ baca – jak juz ˙ wspomniano – zdał sprawie była jednak okrutna. w których ˙ przed lejacym ˛ si˛ e z nieba zarem szukali ochłody spece od ludzkich bolaczek. Ryzyko konfuzji nieobznajomionych z prawidłami sztuki walki o przetrwanie w obliczu zetkni˛ ecia si˛ e z zaszyfrowanymi wie´ sciami 345 . mocy i sławy po´ sród tych. którzy zazdro´ scili zywemu Bogu pi˛ ekna. którymi sami wzgardzili.Pogoda dla bogaczy albo: Widziałem wybrank˛ e Króla Widzieli manifestacje pogrzebowe na rzecz zrozpaczonych rodzi˙ ców. ˙ usłyszawszy odpowied´ Widzieli wreszcie n˛ edzarza. nie dało si˛ e w zwiazku ˛ z tym na ich podstawie zawy˙ jaki´ rokowa´ c o pochodzeniu tajemniczego przekazu. w drodze uzasadnionego okoliczno´ sciami wyjatku. którym odebrano dzieci. co powoduje torsje u kłamców. ˛ pozwolił zaczerp˙ na´ ˛c troch˛ es ´ wiezego powietrza na pohybel tym. i słuzalcze transparenty wyzywajace ˛ ˙ niebo na kazda ˛ niemal wie´ sc ´ os ´ mierci łgarza i sprzedawczyka. które miast pochówku marzyły sta´ c si˛ e pokarmem bestii. Widzieli chłopców i dziewcz˛ eta. którzy prawdzie od˙ scia mówili władzy nad s ´ wiezo´ ˛ i moca ˛ ludzkich doznan.

a szcz˛ es ´ liwcy nie narzekali zbytnio. ze uda si˛ e na nich skorzysta´ c. tylko kamuflaz.H ISTORIA BACÓWKI ˙ niemal stuprocentowe) było niewspółmiernie małe wobec (chociaz ˙ bez wiedzy i woli bacy nikomu nie absolutnej gwarancji co do tego. która ˛ dzierzył ˙ ca. na jakie nie sta´ c było juz ˙ ˙ Sam zartowni´ s spał spokojnie. Sta´ c go było na oszałamiajac ˛a ˛ wr˛ ecz tolerancj˛ e wobec tych. i którzy wobec dictum zawartych w nich wyro˙ to kiepski zart. bo ów pouczył zawczasu swoja ˛ wierna ˛ młód´ z. którzy chcieli je mie´ c. nabrały wody w usta. zeby nie wdawała ˙ ˙ ˙ si˛ e w zadne bijatyki. nych u z ´ ródła pogłosek o nieobliczalnej jakoby polityce Swi˛ Skape ˛ opiniodawcze instancje. u których próbowano zasi˛ egna´ ˛c j˛ ezyka na temat juhaskiej recydywy. bojac ˛ si˛ e narazi´ c na jawne kpiny i utrat˛ e swego autorytetu (którego de facto nie ˙ jej kłopotliwy status rychło spowszedniał. ˛ ˙ baW niczym nie przeszkadzało to domenie władzy. ˙ ków byli w stanie orzec tylko. ze ˙ ˙ w którym znalazło si˛ ˙ Nie był to jednak zart. miejsce dla takich zartów. którzy byli ich godni. totez nie chciało si˛ e bra´ c za bary z prawda ˛ b˛ edac ˛a ˛ jedna ˛ wielka ˛ niewiadoma. bo i nikomu miały). 27 grudnia 2002 346 J EZUS POSZUKIWANY . ˙ Specjalno´ scia ˛ bacy nie była bowiem akwizycja ubezpieczen ´ na zycie ˙ dawno weselisko i sumienie. a tylko rzuciła gdzieniegdzie co´ s ci˛ ezkiego. e takze ˙ ˙ nikogo na ziemi. zeby ˙ w swoim czasie łgarze nie mieli zadnych podstaw do tanich uspra˙ nikt wiedliwien ´ i wykr˛ etów. i wej´ sciówkami na zapowiedziane juz ˙ szafował on do´ sc ´ ostroznie. którym brakło słów na widok kontrolowanych przecieków z linii najrzeczywistszego z frontów. dajac ˛ je nie tym. ze nie ustawił dla nich drogowskazu. bo nie nalezało do jego kompetencji ˙ pochopne i zazwyczaj bardzo ucia ˛zliwe dementowanie niesprawdzo´ etego. lecz tym.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->