Program nauczania – klasa 1

1. Omówienie zasad obowiązujących na lekcjach. Alchemia i chemia. 2. Alchemia i alchemicy. 3. Chemia i chemicy. 4. Czym jest eliksir? Pojęcie podstawowe i pochodne. 5. Sprawdzian nr 1 – teoria. 6. Składniki eliksirów. 7. Składniki eliksirów. 8. Składniki eliksirów. 9. Składniki eliksirów. 10. Podstawowe zasady warzenia eliksirów. 11. Sprawdzian nr 2 – teoria. 12. Eliksiry klasyczne. 13. Ważymy eliksir. 14. Podział i barwy eliksirów. 15. Eliksir pieprzowy i energii. 16. Sprawdzian nr 3 – teoria i praktyka. 17. Eliksir snu. 18. Napój na czyraki. 19. Eliksir dobrego sampoczucia. 20. Proverum. 21. Coxossis. 22. Eliksir zmniejszający ból. 23. Sprawdzian nr 4 – teoria i praktyka. 24. Podsumowanie roku. 25. Sprawdzian całoroczny.

16 tematów, w tym 4 sprawdziany i 5 tematów dodatkowych.

Program nauczania - klasa 2
1. Zapoznanie z regulaminem lekcji. Powtórzenie wiadomości z klasy 1. 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności zdobytych w klasy 1. 3. Utrwalenie wiadomości z klasy 1. 4. Magia a eliksiry. 5. Alchemia – poziom rozszerzony. 6. Eliksir Pazur. 7. Sprawdzian nr 1 – teoria i praktyka. 8. Eliksir Rumbin. 9. Eliksir Durbon. 10. Eliksir Carlowan. 11. Eliksir Normaling. 12. Sprawdzian nr 2 – teoria i praktyka. 13. Veritaserum. 14. Felix Felicis. 15. Eliksir Męstwa 16. Eliksir Zwinności 17. Eliksir paplania. 18. Sprawdzian nr 3 – teoria i praktyka. 19. Eliksiry pradawny i klasyczne – przypomnienie z klasy 1. 20. Sprawdzian nr 4 – teoria i praktyka. 21. Podsumowanie wiedzy zdobytej w klasie 2. 22. Sprawdzian z wiedzy zdobytej w klasie 2.

14 tematów, w tym 4 sprawdziany i 4 tematy dodatkowe.

Program nauczania – klasa 3
1. Zapoznanie z zasadami panującymi na lekcjach eliksirów. Przypomnienie wiadomości zdobytych w klasie 2. 2. Sprawdzian z wiadomości i umiejętności zdobytych w klasie 2. 3. Wzory magiczne. 4. Posługujemy się tablicą ViruSojewa. 5. Zapisujemy składniki eliksirów za pomocą symboli. 6. Sprawdzian nr 1 – teoria. 7. Mikstury i wywary. 8. Eliksir Amonowy. 9. Eliksir Hufflepuff. 10. Eliksir Ravenclav. 11. Eliksir Wiecznej Młodości. 12. Sprawdzian nr 2 – teoria i praktyka 13. Eliksir Nienawiści. 14. Eliksir Senności. 15. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 1. 16. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 1. 17. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 2. 18. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 2. 19. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 3. 20. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 3. 21. Próbny egzamin z eliksirów. 22. Próbny egzamin z eliksirów. 23. Zakończenie nauki eliksirów.

14 tematów, w tym 4 sprawdziany i 5 tematów dodatkowych.