P. 1
pytania kolokwium 2

pytania kolokwium 2

|Views: 2,700|Likes:
Wydawca: Kinga Cholewa

More info:

Published by: Kinga Cholewa on Apr 15, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

podaj cel i plan opieki 3 .realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki . . aktualną diagnozą pielęgniarską.ukazania jak należy postępować w przyszłości. zapobieganie. utrzymanie. pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. obniżenie. racjonalnych ustaleń. Może być ona wyrażona w sposób opisowy.włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . aby uniknąć tego. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: .dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska.ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki. złagodzenie. ułatwienie. pomimo wcześniejszych. Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : .ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. częściowo-50%. . Warunki planu opieki: .oparcie planu na podstawach naukowych .plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. czas realizacji zadań.osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.uwzględniający miejsce i warunki. np.unikanie dwuznaczności . nie zostało osiągnięty-0%).a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa . cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). zwiększenie. 8.wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) . które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki). . Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A. co w zakresie opieki zostało dokonane. uzupełnienie. Jest pomostem. podwyższenie. koordynację z planem leczenia 7.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) .stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . ciągłego pielęgnowania. Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. . b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów). zmniejszenie. w jakich opieka jest świadczona. zapewnienie.stawianie na nowe propozycje . poprawa. Dzięki ocenie możliwe staje się: . Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np. B. zaspokojenie.dokumentowanie planu opieki i jego ocena . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. Racjonalna ocena odzwierciedla to.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony. całościowego. likwidacja. co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . .określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową.

takich jak zimno w postaci: . 190C): przez włączenie wentylatora. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. karku . oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury.worka z lodem. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. 2. takich jak: kompoty. 4. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. Zapobieganie odparzeniom.1.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. ma wzmożone pragnienie. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. Obniżenie temperatury. otoczenie parawanem wymiotującego 6. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. zgłaszając. klatkę piersiową . występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. 5. tętna. wywietrzenie pokoju. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . węglowodanów i witamin. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. czasem nawet zdjęcie bielizny . herbata. pachowe. z czarnej porzeczki. soki owocowe. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. malinowym.okładów wysychających i chłodzących na czoło. tętna.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie .kąpieli ochładzających. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 .Problem: Pacjent zjada bardzo mało. ograniczenie tłuszczy.

wybranej. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2.wietrzenie .zapewnienie pacjentowi wygodnego. osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina.dokładne.a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7. delikatne mycie.karmienie pacjenta powolne. w małych ilościach. częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: .wysokiej z opuszczonymi nogami .komasacja zabiegów pielęgniarskich .prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki . bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej . pomiar i dokumentowanie tętna. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) . zapewnienie spokoju. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania. miękkiego łóżka. linomag) 5 .utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% .nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego. pozycji: .pozostawienie go w łóżku . suchej.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających .wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą .wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) . z wykorzystaniem udogodnień.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie.prześcielenie staranne łóżka . oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym.stosowanie udogodnień. czystej.wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: . opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: . Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9. podaj cel i plan opieki 1. zmiana pozycji co 1 godzinę . luźnej.

stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego .zapewnienie ciszy. charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5. pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja .poinformowanie pacjenta.ograniczenie wysiłku pacjentowi . w przyjmowaniu posiłków.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6. Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. rumianku do płukania jamy ustnej.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut.podanie tlenu . częstotliwość) 7. np.podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego. warunków do snu i odpoczynku . z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3.unieruchomienie i uniesienie kończyny .zapewnienie spokoju 4.obserwowanie umiejscowienia.udział w postępowaniu farmakologicznym . spokoju. załatwianiu potrzeb fizjologicznych . Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 .oklepywanie. co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny .zmiana ułożenia b) .zapewnienie wygodnej pozycji .obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) . dotykaniu miejsc obrzękniętych. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: . aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych .wykazanie zrozumienia i współczucia . wody do mycia rąk . zapach. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: . kolor.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu.ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie. zwolnienie.obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . nie wolno ich masować. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej.obserwowanie. niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała. wstrząsanie klatki piersiowej .zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną .

pochyłe). stany zatorowości płuc.duszność mieszana. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. skrzydełek nosa. POChP). w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. przebywaniu w przeciągu. w rozedmie płuc. np. jak np. płuc. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. głównie mięśni tłoczni brzusznej. czyli dyfuzję gazów. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. śmiechu. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. czworoboczne. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. zwłóknienie płuc. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. 3.duszność stała (ciągła). .duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). oskrzeli. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. o brzeg łóżka . zwłóknienie płuc. 1. Powstaje hiperwentylacja. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). dychawica sercowa (niewydolność LK serca).zwężenie oskrzeli 7 .duszność napadowa. . palenia papierosów. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. subiektywne wrażenie. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. spowodowana jest ostro powstającymi. „chory walczy o powietrze”.. Chory opiera kończyny górne np. dołków nad-i podobojczykowych. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. Podział chronologiczny: . Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. układu krążenia lub innymi przyczynami. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . np. np. Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. np. jak np. aby wyrównać brak tlenu. duchownym (na życzenie) 10.

zaburzenia perfuzyjne: niedodma.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. porażenie nerwu przeponowego . torakoplastyka. duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy.niewydolność prawej komory: serce płucne. ospały. resekcja płuca. w rozedmie płuc. zaburzenia mózgowe. Podział według stopnia nasilenia objawów: .duszność wysiłkowa.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. odma samoistna. „walczący o powietrze”. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. przetoki.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . miastenia. Chorzy. skrzywienie kręgosłupa. np. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). resekcja płuca . łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. zapalenie oskrzeli. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . rozedma.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. nadczynność tarczycy. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. orthopnoe. sam chory podaje. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. zapalenie mięśnia sercowego. odma opłucnowa. „niebieski sapacz”. przetrwały przewód tętniczy Botalla. otyłość. reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. np. wady zastawki dwudzielnej. wpływ emocji. hipoksemia. „różowy dmuchacz”. przy toalecie porannej. jest bez sinicy. 8 . np.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność.niedokrwistość. choroba niedokrwienna. na 1 piętro. płyn w opłucnej. naciek. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . otyły. pCO2 nawet poniżej normy. nadczynność gruczołu tarczowego . hiperkapnia. aspiracja ciała obcego . nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. c) inne: .. przełożenie dużych naczyń. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. zrosty. zapalenie osierdzia. b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. np. 4. zawał serca. kwasica metaboliczna. zatory.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. wady zastawki aorty. ma charakter nawrotowy. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. „nie walczy o powietrze”. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. zespół hiperwentylacji powysiłkowej. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. z obrzękami. Podział uwzględniający pozycję ciała: .duszność spoczynkowa.zaburzenia restrykcyjne: guzy. sercowej. jest znany choremu od lat. bez obrzęków. na 2 piętro. 5. zwężenie cieśni aorty. przy wejściu na połowę piętra. poliomyelitis. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. upośledzenie ukrwienia. w napadzie astmy oskrzelowej.

mała – astma oskrzelowa 9 . guz gruczołu tarczowego. w ciężkim zapaleniu płuc. które występują w zapaleniu oskrzeli. np. którą określa się mianem dychawicy sercowej. reflux żołądkowo . kurz. także w rodzinie.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. . która pojawia się w wieku dojrzałym. że nasila duszność. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). Dychawica. dla ostrej grzybicy płuc. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. po spaniu. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości.przełykowy Suchy . roztocze. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. 11. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach.Wilgotny (produktywny. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. rozstrzenie oskrzeli. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. Suchy powstający w pozycji leżącej. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. które należy odróżnić od tych. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . Chorzy skarżą się na bicie serca. gruźlicy płuc . w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. ciężar za mostkiem.duża – ropień płuca. grasiczak. rzadziej lat. Początek dychawicy. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. uczucie omdlewania. jak np. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. tętniak tętnicy głównej. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. płuc Produktywny przewlekły – POChP. poty. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. rozedmie płuc. pierze. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. podczas dnia. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. w której duszność z reguły zmniejsza się. po jedzeniu. najczęściej ma charakter infekcyjny. pyłki roślinne. dym tytoniowy. niektóre postacie zapalenia płuc. zwłaszcza w pozycji leżącej. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. Trzeba też pamiętać.

np. a także scharakteryzować.pogorszenie ukrwienia nerek. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. pienista. np. ziarniniakowatość Wegenera.bez zapachu – świeża plwocina. W ciągu dnia się zwiększają.żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna).cuchnąca – ropień płuc. u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud. np. rozstrzenie oskrzeli. w obrzęku płuc . To obrzęki ciastowate. ropień płuca. co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. w oparzeniach) . rozstrzeniach oskrzeli . skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. utraty masy ciała i palenia tytoniu. czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów.krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych.niebieska u górników rud miedzi . trudna do odkrztuszenia.szara lub czarna u górników węgla . leki p/zakrzepowe .czerwona u wydmuchiwaczy szkła . jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. gorączka. zaawansowany nowotwór płuca . Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej. np. sarkoidoza. z oskrzeli lub tchawicy. np. zatorowość. uraz klatki piersiowej. leczenie przeciwzakrzepowe. zapalenie płuc. 10 . płuc.b) woń: . Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała.gęsta. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. rak oskrzeli. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. 12.podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . np. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. ropień płuca d) barwa: . w astmie . U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu.płynna. lepka. np. Ważne może okazać się ustalenie. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. w zapaleniu oskrzeli. w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . gruźlica płuc. zapalenie oskrzeli. dniach lub tygodniach.czerwonoróżowa.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). a mijają po nocy.

. Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. obrzęki pochodzenia zapalnego . a także w stanach. barków. . wzrostu masy ciała. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. ściskający . należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. karku. lewego ramienia.zwykle bardzo silny.ból samoistny w okolicy żyły. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny.występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie. gniotący. piekący. lewej ręki. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) .OBRZĘKI NERKOWE . wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. 14.bolesny ucisk.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. nadbrzusza . . zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. dławiący. osłabienie. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. pleców.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta .u 10-20% promieniuje do żuchwy. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . Obserwuje się chłodne stopy.ból spoczynkowy palców i stopy. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. tzw. ustępujący po odpoczynku. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy.ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. występujący w: 11 . co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. nudności. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . po posiłku.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. nasilający się w nocy. Jest to ból zawałowy. ciężar. dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem. 13. . Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. zawroty głowy. wzrostu poziomu sodu w surowicy. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach.odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. tzw. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. omdlenie. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy.natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania . z promieniowaniem do żuchwy. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. poty. zmuszający do zatrzymania się. obrzęki nerczycowe. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . wymioty. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu.

przebywanie na dużych wysokościach . które towarzyszą wymiotom innych .podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 . nóg. Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły.zalecanie głębokich oddechów .Znaczne wychłodzenie ciała . Plan opieki: .Zaburzenia naczynioruchowe. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. powrózkowata. Chora kończyna jest cieplejsza. czubek nosa. SaO 2 <85%). uszy. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. np. bolesna przy ucisku. .Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. Jest to bardzo niepokojący objaw.Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. np. obrzękła.Obniżenie ciśnienia tlenu.Niewydolność krążenia .Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . np. takich jak palce rąk. 15. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból.izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. skóra kończyny jest blada i zimna. języka. o skórze miernie zasinionej. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności.Niektóre wrodzone wady serca .ból bardzo silny i nagły kończyny. żyła jest twarda. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . zator tętniczy .ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej . wstrząs kardiogenny . Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. Zapobieganie wymiotom.Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda). jamy ustnej. POChP) . W zapaleniu żył głębokich.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku .wietrzenie pomieszczeń. podaj cel i plan opieki 1. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl).Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). nerwicowe . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej. o wzmożonym ociepleniu. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. Skóra nad nią jest zaczerwieniona. np. zwłaszcza łydek.

Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. owoców suszonych: rodzynki.2. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu. ruchu. gorącej herbaty łyżeczkami .masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. wydalania .zmiana pozycji.) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). przez 5-8 minut. do której pacjent był przyzwyczajony.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut.zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego . 2x dziennie przed jedzeniem .zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych. bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. jarzyn. wody gazowanej.jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne. siemienia lnianego.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . Ograniczenie dolegliwości.wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy . przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. 1-dniowego ukwaszonego mleka. układanie na brzuchu pacjentów leżących . lewatywa. zwiększenie podaży owoców. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . a także buraków. kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3. Ułatwienie wydalania stolca. figi.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy.realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych. miski nerkowatej (najlepiej 2) .umożliwienie wydalania stolca w porze.zapewnienie płynu do płukania ust . .obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej .zapewnienie ligniny.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . Plan opieki: . Plan opieki: .w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów. kawy prawdziwej. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 .wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. kompotu z suszonych śliwek. takie jak wlewka przeczyszczająca.jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . bezpieczeństwa i higieny. pielęgniarka może samodzielnie. surówek. pieczywa razowego i płynów) .jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni. jogurtu. poduszka elektryczna) .podtrzymanie głowy .podanie do ssania małych kostek lodu.jeżeli wzdęcia narastają. Plan opieki: . kefiru. gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) .pozostanie przy pacjencie . stosowanie diety głodówkowej („0”). w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny .rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania. bulionów. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze. 5.

dobową zbiórkę moczu. 14 .stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa. jakie dyktuje pragnienie pacjenta. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa.pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach . żółciopędne) 17. p/bólowe. .prowadzenie bilansu płynów. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: .podawanie diety bogatopotasowej. . rozkurczowe. Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. pampersów .ułożenie w wygodnej pozycji. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . hamujące wydzielanie soku żołądkowego. najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .udział w farmakoterapii (leki p/zapalne.podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym. .prowadzenie bilansu płynów . preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna. osłaniające śluzówkę żołądka. Zapewnienie bezpieczeństwa. w cukrzycy Cel. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. witaminy. antybiotyki.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. jakich pokarmów należy się wystrzegać.. podaj cel i plan opieki 1. 400-700 ml + ilość wydalanej wody.z ograniczeniem białka. nawadnianie pozajelitowe . . . na pisemne zlecenie lekarza. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: . żelazo.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6.dobowe mierzenie moczu.stosowanie zleconego żywienia. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: . konsystencji.wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń. .zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. 2. ciśnienia tętniczego. zachowania się pacjenta.umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca .stosowanie okładów wysychających lub chłodzących ..dyskretne kontrolowanie i przypominanie. obrzęków. .zawierającej węglowodany. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. barwy i ilości wydalanego stolca . początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe .obserwowanie i rejestrowanie częstości. d) dopilnowanie.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz.wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. wywietrzenie pokoju .podawanie takiej ilości płynów. . f) stosowanie diety: . . tłuszcze. .wytłumaczenie choremu i rodzinie.kontrolę masy ciała. .

czystej. c) odkręcenie kranu z wodą. . Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. odleżynom. b) .obserwowanie i pomiar obrzęków.stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. Plan opieki: .umożliwienie kontaktu z rodziną. . . 4. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu. duchownym. ciepłego okrycia. 7. Zapobieganie narastaniu obrzęków. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. ciśnienia tętniczego krwi. 3. szlafroka.. . Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: .zapewnienie troskliwej pielęgnacji. . Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. np. zachowania chorego. zapaleniu dróg moczowych 15 .założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza.zapewnienie ciszy i spokoju. .stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. Plan opieki: a) .przebywanie z chorym.zapewnienie bielizny osobistej. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie.zapewnienie ciepłych. . Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. 6. 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5.zapewnienie ciepłego pomieszczenia. c) . b) . f) otoczenie łóżka parawanem.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. pościelowej suchej. bawełnianej. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. . e) rozmowa z chorym na tematy obojętne.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej.obserwowanie i dokumentowanie tętna. obojętnych płynów do picia. .układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel.umożliwienie rozmowy z lekarzem. Zapobieganie zakażeniu. Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. . zwłaszcza okolicy krocza. h) podanie np.zapewnienie ciepłych skarpet. czynnymi. Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju.

pochylaniu się na boki. uda.pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety .0-10 punktów (ryzyko niskie) . bez zbędnych wiązań i zapięć) . gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. co 30-60 minut. następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . 18. Posadzenie w wózku inwalidzkim. . fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. wyściółki . Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a. owczej skóry . * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. kliny.należy stosować podpórki. podaj cel i plan opieki. podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 .nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne . zarówno w dzień jak i w nocy.Alphabed / Alpha Trancell . np.Alphabed / Betabed b.należy stosować na łokcie. pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej.dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy. zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz.należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej . podkładki z materiału SAF. figomajtek.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki .20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) . odzież luźna. majtki rozpinane w kroczu.15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell .stosowanie u kobiet wkładek.nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu. dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn. będącemu w domu.Nimbus / Autoexcel . Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. 19. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. w celu opanowania nietrzymania moczu. Dermalon. spodenki.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów .w ostateczności. wyściółki pod kończyny z materiału SAF.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”. .stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . skali Waterlow: .pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu.należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . wałki . gąbki poliuretanowej . kolana podłożyć wyściółki .korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą.Plan opieki: . Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki . np. ku przodowi. Zastosowanie udogodnień w łóżku: .10-15 punktów (ryzyko średnie) .należy stosować na stopę manszety z materiału SAF .należy stosować poduszki . wspieraniu się na stole. pieluchomajtek . Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań). podkładki c.należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. wg. Pod pośladki. zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.

Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. Kontrola objawów (ból. talkować części ciała. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . Dokumentowanie wyników oględzin p. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h.0. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. przy kąpieli z zastosowaniem: .5% kremu propolisowego . Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. za które chwytamy w czasie obracania i. Nachyleniu f. guzowatość piszczeli. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych . Obserwacja czy pacjent nie moczy się.talku lub mąki ziemniaczanej n.zawiesiny (lotionu) .unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°.oliwki .kremu alantoinowego . Częstotliwość mycia zależna jest od tego. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r.40° C.wg Dison o. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k. delikatne osuszenie skóry.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej. Seni l. duszność. w 30 st. Należy mieć krótko obcięte paznokcie. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie. Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: .d.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. Dokładne . piersi u kobiet.

rozmiary zdiagnozowanejzmiany. z tworzyw naturalnych (bawełna. pęcherzy i zmian naskórka. Określenie czynników ryzyka c. jednorazowe kaczki.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. pęcherze. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej. 4-5 razy na dobę.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych .stosowanie maści cynkowej . Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. Dokładne.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. czysta. Plan opieki: . Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. pokarmów wzdymających. Utrzymanie w czystości ciała.): . Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych.w. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. majtek chłonnych. zmiany ograniczone do naskórka.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . ostro przyprawionych. żelu Tołpy . kształt. Usuwać spod pacjenta szwy.dieta e.zmiana pozycji co 2 godz. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u. z ograniczeniem słodyczy. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . kora.ultradźwięki 2.oklepywanie. krem ochronny do skóry.A. codzienne prześcielenie łóżka.pędzlowanie fioletem gencjany . ż. nie krochmalona. mydło w płynie do mycia i kąpieli. miękka. wielkość. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) . Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f.lokalizacja. guziki.stosowanie Argosulfanu. Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. baseny w. marynat. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. pieluchomajtek. Plan opieki: a. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. 18 . Włączenie pacjenta do samoopieki. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: .s. Należy unikać przegrzania i przepocenia t. masowanie okolicy zaczerwienienia . używek. Posiłki powinny być urozmaicone.pielęgnacja skóry .tlen pod zwiększonym stężeniem . Delbetexu. . Likwidacja zaczerwienienia. len. flanela). Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie. regularne.klasyczny opatrunek gazowy . Likwidacja czerwienia skóry. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. okruchy i inne zanieczyszczenia.udogodnienia .5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. soli mineralnych cynku. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. gotowane. 20. C. pieczone bez tłuszczu z.

Delbetex. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny.przemywanie zmiany odleżynowej 0.. . . tętno. Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową . Oxycort spray.4% Natrium Bicarbonicum lub 0.5% krem propolisowy. Aqua Ag (zmiana co 7 dni). ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. Alantovit.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy.25% Metronidazolu . oraz w razie wysięku pochłaniają go. czas trwania terapii 4-6 tyg. podskórną tkankę tłuszczową.smarowanie.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).gel (płytki). np. są to opatrunki. Sorbolgan. Plan opieki: . Allevyn. Propolis spray. aż do mięśni. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. pochłaniający wysięk.Allevyn.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii. Alantan.zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych. np. wielkość. oddech).. Hydrocoll.pobranie z odleżyny wymazu do badania .Tegasorb.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko.lokalizacja. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek.Granu-gel. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. PC-30V . Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek. Bactroban. Tielle. ułatwiają naturalne procesy autolizy. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. Argosulfan. . ciśnienie tętnicze krwi. Alantovit.Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. Aqua.Granuflex. Hydrosorb.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.5% krem propolisowy.. skórę właściwą. zatrzymując znaczne jej ilości. np. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. oraz inne: Fibracoll. Hydrosorb. Dermazin.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej. krem Penaten. maść z nagietka. Polseptol. maść z nagietka. Nu-Gel. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. 8.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . które w kontakcie z wodą pęcznieją. 0. Comfeel. Intrasite-Gel. Sorbalgon. ..stosowanie miejscowo maści gojących. Linomag. Tielle.pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. pobudzają zianinowanie.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy.Auacel. Sudocrem. 0. np. kształt. mają właściwości oczyszczające ranę. b) opatrunki hydrokoloidowe. rozmiary zdiagnozowanej zmiany. leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). np.

Mydeł leczniczych. .Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. Tavegyl. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. Gummi Acaciae . miękkiej.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. . . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. .Umożliwić kontakt osobisty. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j. Zachowanie czystości rąk. grzybicy. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności. np. z ichtiolem. korespondencyjny. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: .Środków łagodzących świąd. maści. olejkiem rumiankowym.Jeśli stan zdrowia na to pozwala.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu .Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . Plan działania: . wczuwanie się w jego sytuację.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. wszawicy n. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. pudry. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. dziegciem lub szarego . Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. . Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. telefoniczny. niegotowany krochmal. otręby zbożowe. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. zapoznać z topografią oddziału.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. bukowego . Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku. jałowcowego. . ruchowych l. krótko obciętych paznokci.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. brzozowego. otrębami owsianymi. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. . olejek do pielęgnacji skóry .Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . e. zawiesiny. . Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. siarkowego. Zaditen 22. papki. Udział w leczeniu świerzbu. 20 . tj. Zapewnienie bielizny luźnej. .Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. Diphergan. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. przewiewnej.Kąpieli osłaniających z krochmalem. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. Folium Althaeae. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. boraks. płatki owsiane. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. . z surowców naturalnych d. kremy) na miejscowe zmiany skórne m.

Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM . w dołku podsercowym (ch.ból tępy .ciągły . kontaktu z pacjentem.bóle skurczowe (kolka) . .w prawej okolicy podżebrowej .ból napadowy .gorączka .zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) .gorączka .obj. (ch. 23.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA . ze zgagą . bóle głodowe w nocy (ch. posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz. wymioty . XII-cy) .ZASTAWKA BAUCHINA 21 .tępy.ból przy obmacywaniu śródbrzusza . CHOROBA WRZODOWA .promieniuje po prawej łopatki .w.leukocytoza .umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody .gastroskopia – rozp.amylazy.w. lekarzem.amylazy w moczu.w.ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu.w. żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.ból o nieregularnej rytmiczności (w..Założyć dokumentację.nudności.często w pozycji leżącej. żołądka) . łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” ..silny ból z nudnościami lub wymiotami .ból między posiłkami.*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI . RAK ŻOŁĄDKA . XII-cy) . z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu .za mostkiem . Chełmońskiego +++ .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np.ból po posiłku po 1-2 godz.ból w okolicy środkowego nadbrzusza. żołądka) .ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch. lipazy we krwi.nie wykazuje zależności od pory roku.w. posiłku . rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych. .bilirubiny we krwi . XII-cy) .RTG brzucha .

24. rozlany . migrena. 4) zatrucie lekami.gorączka. gastroparesis diabeticorum. wrzód żołądka. kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego. Rowsinga:+++ .leukocytoza . rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . XII-cy. stan po wagotomii. wysokiej niedrożności jelit. w czasie trawienia . że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego.później nad prawym talerzem biodrowym.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . atonia żołądka. guz). jak np.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA . zapalenie otrzewnej. krwiak. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. kolka żółciowa. dróg żółciowych. że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . . subst. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) .objawy: Blumberga.gorączka . Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . wyrostka robaczkowego. c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. zapalenie opon mózgowych.kolonoskopia.ZAPALNE CHOROBY JELIT . stany zapalne jelit. zap. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. niedrożność.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. w rzucie anatomicznym zmian . chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np. zap. ostre zap. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. zapalenie. zap.nudności.ból w nadbrzuszu. zapalenie trzustki. guzy. w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym.wstręt do jedzenia . wątroby.na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew .bóle w podbrzuszu. 22 .spadek m. w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej.szybko narasta nasilenie bólu .c. wymioty . trzustki.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka .spadek m.ból po posiłkach. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek .c.

hiperkalcemia . rakiem żołądka. bladość powłok skórnych. wzmożone ślinienie. brak apetytu. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa). niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. a nie z wymiotami. pienista. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej. niepokój. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. brak ruchu. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. a następnie ją wymiotuje. Brunatne zabarwienie sugeruje.leki: opiaty. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . choroby układu nerwowego (uraz. osłabienie. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. bóle i zawroty głowy. 25. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. jak poty. przyspieszone tętno. nudności.starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . Zdarza się. nie zmienioną. migrena). powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. spadek ciśnienia tętniczego krwi.szczelina odbytu .d) Wymioty zawierające świeżą krew. wpływy emocjonalne .naprzemienne zaparcia i biegunki .ciąża . zawroty głowy. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. guzem jelita. płytkie lub pogłębione oddychanie. zaburzeniami krzepnięcia. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. zapalenie opon mózgowych. suchych stolców Przyczyny: . przykry smak w jamie ustnej. 23 .mała podaż płynów. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Badanie brzucha nie sprawia bólu.rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. odbytnicy .krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. jej usuwanie łączy się z kaszlem. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). bladość.zmiana kalibru stolca . że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji.organiczna przeszkoda w jelicie .guz odbytu. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. Brzuch jest wzdęty. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. przyspieszony oddech. odbijanie. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. zapalenie uchyłków jelita).ch. wyrażająca się nadmiernym skurczem). krwiak. antydepresanty .niedoczynność tarczycy .

kolor: słomkowożółty . upławy.wałeczki ziarniste – brak .krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . wymioty.26. ew.zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: .białawy. moczówka prosta. obrzęki. 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml.cukier: brak.Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. śpiączka mocznicowa. śluz – nie powinno być. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok. niektóre leki . kamica nerkowa. choroby układu krążenia.Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę. ropy.przejrzystość: klarowny. do 0.Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę. 1. wymioty. szczawiany.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: . .mętny – odczyn zasadowy.urobilinogen: brak. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . przez kamień. moczany – pojedyncze . .zapach: swoisty .5-2 litrów moczu/dobę. zapalenie nerek.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 . utrata krwi.komórki nabłonka – pojedyncze . cukrzyca. mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: . mocz zawierający białko. uszkodzenie miąższu nerkowego. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi. przejrzysty .bakterie.białko: brak. 27.zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego . leki. biegunka.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: .hipostenuria . miesiączka. ew. buraki czerwone.fosforany. spadek temperatury ciała. .zasadowy – obecność w moczu krwi. Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy.poniżej 1015 . Przejrzystość: . Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . mleczny – przy domieszce ropy. Gęstość względna: . stosowanie diety jarskiej.zapach acetonu – cukrzyca .bilirubina: brak. poniżej 100 mg w 100 ml moczu .hiperstenuria – powyżej 1025 24 .czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego. zamknięcie odpływu moczu z nerek np. ew. .krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia . przewlekła niewydolność nerek. nudności. oparzenia.2 mg/l .

zwężenie cewki moczowej. oddaje mocz w przysiadzie. paciorkowiec kałowy. nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. 28.przerost gruczołu krokowego. uraz dróg moczowych.oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. kamica nerkowa. kroplami) .zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca).bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza. prątek gruźlicy.nadmierne spożycie płynów. Chory nie odczuwa parcia na mocz. a 400 ml zalega). ale mniejsza niż 100.przerywany lub cienki strumień moczu. przerywanym strumieniem. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: . . np. cewki moczowej . który wycieka stale kroplami z cewki. kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. w zapaleniu pęcherza moczowego. przewlekła niewydolność serca. . . wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie. porażenie dolnej połowy ciała. zwężenie cewki.100 ml moczu zostaje opróżnionych.silne. guzy. w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. . białkomocz. urazy mózgu.częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . drożdżaki). przerasta warstwa mięśniowa pęcherza.zatrzymanie moczu (retencja) . nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. to nadmierna ilość fosforanów. . pozycja leżąca. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) . pałeczka ropy błękitnej.stany zapalne dróg moczowych. 25 . z parciem. .bolesne oddawanie moczu (alguria) np. pęcherza moczowego . dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja. Nadmierny osad mineralny.. gruczolak stercza .powyżej 4-6 razy na dobę. cukrzyca. nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. stany zapalne miąższu nerkowego. uciska ręką okolicę pęcherza. . moczanów w kamicy nerkowej.czynniki nerwowo-psychiczne.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. w większej objętości niż w ciągu dnia. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. kamień w pęcherzu moczowym. . zbyt częste. choroby układu nerwowego (guzy. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu.przyjęte leki. szczawianów.zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. w małych ilościach. brak intymności. pałeczka odmieńca.częstomocz . rdzenia). Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu . przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej. wałeczki ziarniste). poród.zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji .izostenuria – 1010-1011. .

wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). gdy lekko uciska się je palcem. np. 29. Zwiększa się wtedy. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. przewlekłej biegunce. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. 5 st. w kwasicy cewkowej. pozostaje również wtedy.Ziarninowanie (wzrost.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. Powstają jamy. zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. Często występuje ból. które mogą się łączyć. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. guzy. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. znikające po usunięciu ucisku. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. np.. – nieblednące zaczerwienienie. że mikrokrążenie jest uszkodzone. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. Wskazuje. nasilonej proliferacji naczyń. Wskazuje. np. 26 . Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. gorączka. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. Może trwać do 3 dni. . niekiedy bardzo znacznie. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. niedoborze witaminy B6. 31. – blednące zaczerwienienie. 3 st. ropomocz. wady wrodzone. powstaje obrzęk z wysiękiem. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). ciała obce. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. oczyszczania odleżyny. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. urazy. nadczynność gruczołów przytarczycznych. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. kamienie pęcherza moczowego. . lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. prostaglandyny. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej .Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. ilość zalegającego moczu. kininy. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. przerzuty raka do kości. jak częstomocz. otoczone obrzękiem i rumieniem. w zatruciu witaminą D. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. bakteriuria. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. 4 st. . nadmiar mleka i środków alkalicznych. 2 st. .

niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. Stosuje się je w odleżynach 2. odleżyny we wszystkich fazach gojenia.. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. elastyczne. są przezroczyste. reaktywnej. szczelnie izolują ranę. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. Składają się z 2 warstw: . b) Hydrosorb. Są przezroczyste. pochłaniają wysięk. bakterii . moczu. martwiczych tkanek.zewnętrznej. Skutecznie działają przez 24-48 godzin.9% NaCl. Zmienia się je w zależności od potrzeby. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. Preparaty: a) Nu-Gel. Tegaderm. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. zwłaszcza w okolicach pięt. na rany pooperacyjne. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. mają duże właściwości pochłaniające. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. pod którą zachodzą procesy oczyszczania.9%.32.. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. 2 st. 5 st. po przeszczepach. stolca. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. mocno oczyszcza. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. Nie przyklejają się do rany. Stosowane w leczeniu dużych. kałem. Nie mają właściwości alergizujących. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. Hydrofilm. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku. Agua-gel. 3. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. nieprzepuszczalne. tzn. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. łokci. Preparaty: 27 . tlenu. przylegającej do rany. ziarninowania i naskórkowania. 5 st. Bioclusive. 4. moczem oraz infekcją. Stosowane w odleżynach 4. 4 st. Nie powinny być stosowane przy infekcji. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. przezroczyste. GranuGel. Preparaty: Opsite. 3. Flexigrade. samoprzylepne. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. co umożliwia wzrost i migrację komórek. Stosowane w odleżynach 2. utrzymując w niej temperaturę ciała. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. Intrasite-gel. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. zabezpieczającej przed dostępem płynów. a przy obfitym wysięku częściej. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. oparzenia 2 stopnia. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. jako zabezpieczenie venflonów.9%. Stosuje się je w odleżynach 1. chroniąc przed zamoczeniem np. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. zwykle po 7 dniach. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn.wewnętrznej.

cienką warstwę 1-2 mm. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. można stosować z terapią kompresyjną . utrzymuje optymalną temperaturę rany. niż wynosi ich ciężar. nadmanganianem potasu. np. wodą utlenioną. inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. Actisorb IX grupa Inne: 28 . Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. Tielle (hydropolimer. Stosuje się je 1x dziennie. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. Są używane do czystych. przewlekłe. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. płaskich. w postaci sznura lub tamponu. tkankę tłuszczową i mięśnie. Fibracol .9% NaCl. izolują termicznie. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. 4 st. Kaltostat. zwiększa aktywność fibroblastów. TenderWet active cavity. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera.Promogran: rany trudno gojące się. ranę należy przemywać 0.9% NaCl. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). obficie wydzielających odleżyn. . Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. Preparaty: Tega-gel. 3. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. Preparaty: Allevyn (płytka). po uprzednim przemyciu rany 0. Jodosorb. zmienia się je wówczas. np. antybiotyków. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. nie wolno przemywać jodyną. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. ochrania czynniki wzrostu w ranie. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. 4 st. Stosowane w odleżynach 2. np. pobudza ziarninowanie. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. Allevyn cavity (gąbka). nie należy zakładać go na rany zainfekowane. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. Permafoam cavity. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. może być do 7 dni na ranie. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. Tielle. można go stosować razem z terapią kompresyjną. Permafoam comfort.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). wymagające aktywnego oczyszczania. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. eliminuje szybko wysięk. Preparaty: Fibrolan. może pozostać na ranie przez 4 dni. Permafoam concave. Stosowane w odleżynach 2. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany.PermaFoam. utrzymują wysoką wilgotność rany. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. Sorbalgon. Są przepuszczalne dla powietrza. nie działają na prawidłowy nabłonek.9% NaCl. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. 3.TenderWet 24 active. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. który zapewnia wilgotne środowisko. odbarcza nadmiar wydzieliny. .TenderWet.Acudex.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. w fazie oczyszczania i ziarninowania. otrzymywane z glonów morskich. bez uprzedniego oczyszczenia. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). TenderWet 24: rany zakażone.

odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. odleżyna sięga do mięśni. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . Nie wolno go przycinać. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle.. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. Gram-. pierwotniaki). zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. grzyby. np. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. martwica rozpływna.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. Nie przylega do rany. drożdżaki. zmiana 2x w tygodniu. Nu-Gel + Bioclusive. nieblednące zaczerwienienie. opracowanie chirurgiczne 4 st. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. ew. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. beztlenowce. zmniejsza ryzyko infekcji. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. Może być na ranie do 7 dni. zmiana 1-2x w tygodniu. nie przywiera do ran. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. martwica czarna i sucha. pęcherze. Skuteczny wobec MRSA. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). zamknięty w nylonowej saszetce.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->