P. 1
Robert D. Hare - Psychopaci są wśród nas

Robert D. Hare - Psychopaci są wśród nas

|Views: 1,105|Likes:
Wydawca: Astonek

More info:

Published by: Astonek on Apr 16, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Odraza i fascynacja. Te emocje towarzyszą większości z nas, gdy słyszymy kolejne doniesienia o bezlitosnych, pozbawionych sumienia zabójcach.

Seryjni mordercy, bezwzględnie łamiący zasady społeczne, stanowią ekstremalny przykład, ale są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej - psychopaci są wśród nas. Ludzie ci są w pełni świadomi konsekwencji swoich czynów, znają różnicę między dobrem a złem. Jednak wykazują brak skrupułów i niezdolność do empatii. Przeraża to, że na pierwszy rzut oka wydają się całkiem normalni. Robert D. Hare, światowy autorytet w dziedzinie badań nad psychopatią, przedstawia charakterystykę tych niebezpiecznych osób, barwnie opisuje świat oszustów, kanciarzy i najrozmaitszych drapieżców, którzy oczarowują, kłamią i brutalnie torują sobie drogę przez życie. Czy uważać ich za ludzi chorych czy po prostu złych? Jak ich rozpoznać? Jak się przed nimi bronić? Książka dr. Hare to porywający reportaż o mrocznej stronie człowieka. Robert D. Hare, profesor emerytowany Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, pionier badań nad psychopatią. Opracował jedną z najpowszechniej stosowanych metod oceny tego zaburzenia. „Fascynujące, choć przerażające, spojrzenie na psychopatów (...) sprawozdanie, które otwiera nam oczy i mrozi krew w żytach". „Kirkus Reviews" „Badacz o najwyższej światowej renomie przeplata błyskotliwe spostrzeżenia naukowe fascynującymi opisami przypadków, tworząc dzieto o rzadkiej wartości: książkę, którą świetnie się czyta i wysoko ceni". Dr John Monahan University of Virginia Law School

I I || II
www.znak.com.Dl ptUimm Sin: : i ł.' Ilu J» lll cena detal. 34 zt

NOTA OD AUTORA

sychopatia1 to zaburzenie osobowości cechujące się pewnym zespołem zachowań i domniemanych cech charakteru, w większości uznawanych przez społeczeństwo za niepożądane. Zdiagnozowanie kogoś jako psychopaty nie jest zatem sprawą błahą. Podobnie jak przy innych zaburzeniach psychicznych, diagnoza opiera się na zebranych dowodach wskazujących, że badana osoba spełnia przynajmniej minimalne kryteria tego zaburzenia. W przykładach pochodzących z moich kartotek podstawą starannej diagnozy był obszerny wywiad i zgromadzone informacje. Utajniłem jednak tożsamość osób, zmieniając niektóre szczegóły i usuwając charakterystyczne dane, dbając przy tym, by dokonane zmiany nie wpływały na zasadność formułowanych przeze mnie tez.

P

1 gwałtownymi zachowaniami nieadekwatnymi do sytuacji, brak zdolności do przeżywania poczucia winy i niewrażliwość na stosowane kary, skłonność do obwiniania innych jako jedyny sposób wyjaśnienia własnego zachowania, noszą w polskiej terminologii nazwę osobowości dyssocjalnej - Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańsk 2005, t. 3, s. 589. Postanowiliśmy jednak pozostać przy amerykańskim nazewnictwie, które zgrabnie wpisuje się w potoczne rozumienie tego zaburzenia - przyp. red.

8 Psychopaci są wśród nas Choć tematem tej książki jest psychopatia. Czytelnicy nie powinni zakładać. wiadomości w środkach przekazu i prowadzonych przeze mnie rozmów. czy osoby wymienione w tych źródłach to rzeczywiście psychopaci. być może nimi nie są. że ktoś jest psychopatą wyłącznie ze względu na kontekst. Ale zebrany materiał badawczy pozwala dokładnie omówić rozmaite cechy i zachowania definiujące psychopatię. . n i e w s z y s t k i e o p i s a n e t u o s o b y s ą p s y c h o p a t a m i . albo ilustrują ważną cechę lub zachowanie typowe dla tego zaburzenia. Wiele przykładów zaczerpnąłem z opublikowanych sprawozdań. nie mam więc pewności. nawet jeśli inni określają je tym mianem. w którym pojawia się w tej książce. Być może wspomniane osoby są psychopatami. W każdym przypadku jednak udokumentowane informacje dotyczące jakiegoś aspektu ich zachowania albo są zgodne z pojęciem psychopatii.

ale nie wszystkie. i postępują tak. pozostawiając za sobą złamane serca. Chętnie trwałbym w swojej akademickiej wieży z kości słoniowej. Niezliczone filmy i książki opowiadają o seryjnych mordercach. Wiele spośród tych sprawozdań i historii dotyczy psychopatów. Kiedy zgodziłem się napisać tę książkę. przemysł rozrywkowy i ich odbiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego ważnego rozróżnienia. wiedziałem. egoistycznie zdobywają to. pracownicy opieki P . Od pewnego czasu jednak dramatycznie wzrasta zagrożenie. prowadząc ezoteryczne dyskusje z innymi badaczami oraz pisząc uczone artykuły i rozprawy.WSTĘP I PODZIĘKOWANIA sychopaci to społeczni drapieżcy. jakim dla społeczeństwa są machinacje i spustoszenia dokonywane przez psychopatów. jak zechcą. „Jak możemy się przed nimi chronić?". którzy oczarowują. psychiatrzy i psychologowie sądowi. Całkowicie pozbawieni sumienia i wrażliwości na potrzeby innych. manipulują i bezwzględnie torują sobie drogę przez życie. Choć te i podobne zagadnienia są od ponad stulecia przedmiotem klinicznych analiz i empirycznych badań (a od ćwierćwiecza przedmiotem mojej pracy). zdruzgotane nadzieje i puste portfele. oszustach i zorganizowanej przestępczości. przerażający sekret psychopatii zaczął się ujawniać głównie w ostatnich kilkudziesięciu latach. że trudno będzie przedstawić surowe dane i naukową powściągliwość w sposób zrozumiały dla czytelników. Nawet przedstawiciele systemu sądownictwa karnego prawnicy. czego pragną. W środkach masowego przekazu mnóstwo jest informacji o brutalnych zbrodniach. łamiąc przyjęte w społeczeństwie zasady bez cienia żalu i poczucia winy. Ich ofiary pytają bezradnie: „Kim są ci ludzie?". a środki masowego przekazu. skandalach finansowych i nadużyciu społecznego zaufania. „Dlaczego tak się zachowują?".

w dużej mierze abstrakcyjna i niezrozumiała dla osób.którzy w swojej pracy często stykają się z psychopatami. Mam nadzieję. aby wiedzieli. lecz także dla przedstawicieli systemu sądownictwa karnego i organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym. że czytelnicy. aby lepiej zapoznać się z tą dziedziną. służba więzienna . skorzystają z przypisów do rozdziałów. Naukowy charakter tej książki wynika z mojej wiedzy z zakresu psychologii eksperymentalnej i psychofizjologii poznawczej. A z bardziej osobistej perspektywy: czytelnicy zapewne spotkają kiedyś na swojej drodze psychopatę. a którzy nie. m a jak wykazuje moja książka tragiczne konsekwencje społeczne.10 Psychopaci są wśród nas społecznej. mechanizmom obronnym i tak dalej. Moim celem było uczynienie tych prac przystępnymi . z kim mają do czynienia.nieświadomym procesom i konfliktom. uważam że nie pogłębiono tak naprawdę znajomości tego zaburzenia. Dla ich fizycznego. jak się przed nim bronić i jak zminimalizować wyrządzane przez niego szkody.nie tylko dla ogółu czytelników. Od pewnego czasu jednak podejmuje się próby pogodzenia psychodynamicznych rozważań nad psychopatią z . kuratorzy. funkcjonariusze organów ochrony porządku publicznego. Większość naukowej literatury na temat psychopatii jest specjalistyczna. które nie orientują się w naukach behawioralnych. psychologicznego i finansowego dobra niezwykle istotne jest. którzy z osadzonych cierpią na psychopatię. że większość psychodynamicznych ujęć psychopatii ma w sobie coś z gabinetowych dyskusji. nie zawsze potrafią ocenić. W dużym stopniu wynika to stąd. Niektórzy czytelnicy mogą poczuć się rozczarowani tym. jak go rozpoznać. a zatem niezbyt nadaje się do badań empirycznych. że mało miejsca poświęcam kwestiom psychodynamicznym . Ta nieumiejętność rozstrzygnięcia. Chociaż w ostatnim pótwieczu napisano mnóstwo książek i artykułów na temat psychodynamiki psychopatii. Starałem się nie upraszczać kwestii teoretycznych i ustaleń badawczych ani nie wyolbrzymiać stanu naszej wiedzy. których zainteresują omawiane przeze mnie problemy.

Szczególnie jestem zobowiązany Stephenowi Hartowi. Badania były w większości prowadzone w instytucjach zarządzanych przez Correctional Service of Canada (Kanadyjską Służbę Więzienną). która pokazała mi. omawiam je w swojej książce. Zatrudnionym tam osobom i osadzonym wyrażam wdzięczność za współpracę. jak przekształcić specjalistyczny materiał w przystępną prozę. która pomimo własnej wymagającej pracy zawodowej znalazła czas i energię. . W działalności badawczej korzystaliśmy z grantów Medical Research Council of Canada. Aby zapewnić anonimowość więźniom. Od wielu lat mam szczęście do spotykania na swej drodze wybitnych doktorantów i asystentów.za zachętę do napisania tej książki . Timothy'emu Harpurowi. którzy uczestniczyli w badaniach. mojej żonie i wspaniałej przyjaciółce.Wstęp i podziękowania 11 teoriami i metodami nauk behawioralnych. The MacArthur Research Network on Mental Health and the Law oraz The British Columbia Health Research Foundation. Adelle Forth. Szczególnie jestem zobowiązany Averil. Ich wkład w moje badania objawia się w częstotliwości. kreatywność i entuzjazm potrzebne do energicznej i owocnej działalności badawczej. determinacja i urok mojej córki Cheryl i siostry Noelle. Jej ciepło.oraz Suzanne Lipsett. Wielki wpływ na mój światopogląd wywierają odwaga. zmieniłem szczegóły dotyczące konkretnych osób lub łączyłem kilka przypadków w jeden. Chciałbym podziękować Judith Regan . aby aktywnie wspierać mnie w badaniach. Rezultaty tych starań bywają ciekawe i tam gdzie to przydatne. z jaką ludzie ci są wymieniani jako współautorzy publikacji pochodzących z mojego laboratorium. oni wnoszą nowe pomysły. Nasze kontakty przynoszą korzyść obu stronom: ja zapewniam wsparcie naukowe i sprzyjające środowisko. którzy w minionej dekadzie znacząco wpłynęli na moje myślenie i pracę. Sherrie Williamson i Brendzie Gillstrom.

Dobrzy ludzie rzadko bywają podejrzliwi: nie potrafią zrozumieć. The Bad Seed . bardziej zgodne z koncepcją róży i brzoskwini niż niedoskonały oryginał. na którym je wzorowano. że powierzchowność psychopaty jest równie potworna jak jego umysł. Normalni ludzie ponadto wyobrażają sobie. [. na ogół przyjmują niedramatyczne rozwiązanie jako właściwe i na tym poprzestają. że ktoś inny mógłby zrobić coś... do czego oni sami są niezdolni. przedstawiały bardziej przekonujący obraz cnoty niż sama cnota podobnie jak woskowa róża lub brzoskwinia z plastiku wydają się doskonalsze. co odbiega od prawdy tak dalece jak to tylko możliwe.] Te potwory realnego świata zwykle wyglądały i zachowywały się bardziej normalnie niż ich rzeczywiście normalne rodzeństwo.12 Psychopaci są wśród nas umiejętność oceny i naukowa przenikliwość od lat zapewniają mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa oraz utrzymują mnie przy zdrowych zmysłach. William March.

.

Wszyscy biorą znacznie więcej. nazywaną elektroencefalogramem (EEG). niektóre z zarejestrowanych przez nas fal mózgowych były dziwne. nieraz czarujący .my nie mogły pochodzić od rzeczywistych osób". ale nie monitorowaliśmy ich u przybyszów z kosmosu i z pewnością nie wymyśliliśmy ich na potrzeby eksperymentu. inni na wolności. wśród . Pochodziły od ludzi.ale zawsze śmiertelnie niebezpieczni .WPROWADZENIE: ISTOTA PROBLEMU K ilka lat temu przesiałem do czasopisma naukowego artykuł. Niektórzy z nich przebywają w więzieniach. niż dają. Wszyscy kiedyś natknęliśmy się na kogoś takiego. niektóre układy fal mózgowych przedstawione w artykule wydały nam się bardzo dziwne. Książka ta bezpośrednio mierzy się z problemem psychopatii i ukazuje go takim. a później musieliśmy radzić sobie z wyrządzonymi przez niego szkodami. Redaktor czasopisma uprzejmie zwrócił nam artykuł. Owszem. który napisałem wspólnie z dwojgiem doktorantów. aby badać grupy mężczyzn podczas wykonywania zadania językowego. społeczeństwie i środowisku.zaspokajanie własnych pragnień cudzym kosztem. Te elektroencefalogra. Omawialiśmy w nim eksperyment. aby manipulował nami i oszukiwał nas. jaki jest naprawdę. a odmowę publikacji wyjaśnił następująco: „Szczerze mówiąc. Osobnicy ci. których można spotkać w każdej kulturze. Ich charakterystyczną cechą jest brak sumienia. a zajęciem . Aktywność tę rejestrowaliśmy na wykresie jako serię falistych linii. w którym posłużyliśmy się urządzeniem do monitorowania elektrycznej aktywności mózgu. sekretem. rasie. O skali zjawiska świadczą choćby następujące dane: w Ameryce Północnej żyją co najmniej dwa miliony psychopatów. pozwoliliśmy.mają swoją kliniczną nazwę: p s y c h o p a c i . który wreszcie się odsłania po stuleciach domysłów i dziesięcioleciach badań empirycznych. czyli mrocznym sekretem o niebywałych skutkach społecznych.

osób znęcających się nad dziećmi. wana głosem sumienia. istotnym tylko dla wąskiego grona osób. cyt. które mnożą się w ostatnich latach.to rażące naruszanie norm społecznych. gangsterów.przyp. filmów i programów telewizyjnych.chociaż bynajmniej nie jedyny . giełdowych naciągaczy. Psychopatia występuje w naszym społeczeństwie niemal rów2 nie często jak schizofrenia . bezwzględnej osoby. Ból i troska powodowane przez schizofrenię są jednak niewielkie w porównaniu z osobistymi.sto tysięcy. emocjonalnych związków . wielu psychopatów należy do świata przestępczego. oszustów.osoby. która działa nieskrępoZapadalność na schizofrenię i rozpowszechnienie tej choroby jest podobne w różnych regionach świata. W Polsce schizofrenia dotyka około 1% populacji . red. Psychopata szeroko zastawia sieci i prawie każdy z nas tak czy inaczej w nie wpada. które pozwalają ludziom żyć w społecznej harmonii. złodziei. Dziesiątki książek. Jak można się spodziewać. Nie jest to przyjemny obraz i niektórzy powątpiewają w istnienie takich osób. Podręcznik akademicki. wykorzystując swój wdzięk i kameleonową naturę. społecznymi i finansowymi spustoszeniami dokonywanymi przez psychopatów. że tak sportretowanej osobie brakuje właśnie tych cech. pozbawionej empatii i zdolności tworzenia ciepłych. Aby rozwiać te wątpliwości. damskich bokserów. lecz dotyczy każdego z nas. aby torować sobie drogę w społeczeństwie i rujnować innym życie. adwoka- . Najwyraźniejszy przejaw psychopatii .seryjnych morderców. jak i jego rodzinie.mieszkańcówWprowadzenie:Jorku . Psychopatia nie jest czymś ezoterycznym. wystarczy pomyśleć o dramatycznych przykładach psychopatii. setki artykułów prasowych dostarczają tych samych informacji: psychopaci stanowią znaczny odsetek ludzi opisywanych w środkach masowego przekazu . Czytelnicy dostrzegają zapewne. s..Psychologia. 597 . Wszystkie te właściwości składają się na obraz egocentrycznej. dz. gwałcicieli. ale wielu też pozostaje na wolności. która przynosi dojmujące cierpienie tak pacjentowi. a są to ostrożne15 Nowego istota problemu wyliczenia. nieuczciwych urzędników.choroba umysłowa.

który bawił dzieci jako klaun Pogo. przedsiębiorca budowlany i Człowiek Roku Niższej Izby Handlowej. a w latach siedemdziesiątych zamordował trzydziestu trzech młodych 3 16 Psychopaci są wśród nas ludzi i zakopał większość zwłok pod podłogą swojego domu . lekarzy pozbawionych prawa do wykonywania zawodu. Twierdził. Cahill. którzy budzą w społeczeństwie odrazę i zarazem fascynację. który w latach sie3 T. New York 1987. Najbardziej przykuwają uwagę bezwzględni zabójcy. który po mistrzowsku manipulował systemem sądownictwa karnego. lekarz wojskowy Zielonych Beretów. najemników i biznesmenów bez skrupułów. że zbrodni dokonały „ćpuny". opisywany przez własnego ojca jako „destruktor". . terrorystów. baronów narkotykowych. • Jeffrey MacDonald. Oto skromna próbka wybrana spośród setek ogólnie dostępnych opisów (wiele z nich posłużyło za materiał scenarzystom filmowym): • John Gacy z Des Plaines w Illinois.tów bez uprawnień. obywatel Francji urodzony w Sajgonie. W 1978 roku zbiegł z więzienia w Arizonie wspomagany przez swoich trzech synów i brutalnie odebrał życie sześciu osobom '. sfotografował się z żoną prezydenta Cartera. morderca. Buried Dreams. Wystarczy przejrzeć gazety. demdziesiątych pozostawił za sobą na terenie południowo. członków zorganizowanych grup przestępczych. przemytnik. przywódców sekt. wzbudził wielkie zainteresowanie środków masowego przekazu i stał się tematem książki i filmu zatytułowanych Fata! Vision . hazardzista i morderca. • Charles Sobhraj. tury4 stów odurzonych narkotykami oraz zwłoki . który w 1970 roku zamordował żonę i dwójkę dzieci. żeby zorientować się w skali problemu. • Gary Tison. zawodowych hazardzistów. międzynarodowy oszust.wschodniej Azji opróżnione portfele. bezradne kobiety.

torturował i zamordował dwanaście kobiet na obszarze Los Angeles. manipulant. Podstępem wyłudzał pieniądze od zamożnych osób 12 . The Hillside Stranglers. Wydał w ręce policji swojego kuzyna i wspólnika (Angelo Buono). jeden z „dusicieli ze wzgórz". 7 D. który na początku lat osiemdziesiątych zorganizował w Los Angeles oszukańczy program inwestycyjny dla młodych ludzi z bogatych rodzin (znany jako Klub Młodych Miliarderów). New York 1989. Twierdził. przekonał władze do zapłacenia mu stu tysięcy dolarów za wskazanie miejsca. Fatal Vision. Ciarkę. J. seryjny morderca z Kanady. 0'Brien. 5 J. który z dumą głosił. ' R. • Richard Ramirez. McGinniss. Został stracony na krześle elektrycznym na Florydzie . Potrafił wmówić niektórym biegłym. Ciarkę. • Joe Hunt.Wprowadzenie: istota problemu • Kenneth Bianchi. J. London 1979. w którym pogrzebał swoje młode ofiary. Last Rampage. Night Stalker. że jest „zły". czciciel szatana i seryjny morderca znany jako Nocny Łowca. Two of a Kind. pragnąc zdobyć niechętnego dzieciom mężczyznę. New York 1990.strzelała do własnych dzieci. New York 1991. New York 1985. „panamerykański" seryjny morderca odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu młodych kobiet w połowie lat siedemdziesiątych. • Clifford Olson. który17 pod koniec lat siedemdziesiątych gwałcił. The Life and Crimes of Charles Sobhraj. kradzież z włamaniem. Został skazany w 1 987 roku za trzynaście zabójstw i trzydzieści innych ciężkich przestępstw. Unedecker. Nevilie. B C. gwałt oraz usiłowanie zabójstwa . że czytał zbyt wiele pism pornograficznych i że „złośliwa istota" opanowała jego świadomość. a potem przedstawiała siebie 9 jako prawdziwą ofiarę tej zbrodni . • Ted Bundy. a teraz czyni wszystko. w tym rabunek. aby pozostać w centrum zainteresowania . że cierpi na rozszczepienie osobowości i że zbrodni dokonał „Steve" . • Dianę Downs .

„zabójca studentek". gwałciciel i morderca z Wielkiej Brytanii. napadał [. gwałcił. kobieciarz. palił.] obywateli Skidmore w Missouri" przez całe lata. New York 1987. Finał Payoff... • Kenneth Taylor. dentysta z New Jersey. • Ken McElroy . który porzucił pierwszą żonę. Czekają na egzekucję . Horton. elokwentny nauczyciel greki i łaciny.i popełnione przez nich przestępstwa niewątpliwie przyciągają naszą uwagę. Smali Sacrifices. Echoes in the Darkness. Mulgrew. dopóki w 1 9 8 1 roku nie został zastrzelony na oczach czterdziestu pięciu osób . zamieszany w dwa zabójstwasą wśród nas • William Bradfield. In Broad Daylighl. 12 S. Publiczne zainteresowanie budzą także rozmaici zabójcy i seryjni mordercy. atakujący młode osoby w zaparkowanych 20 . '1 I. który pozbawiał skóry i zjadał swoje ofiary . New York 1980. brutalnie pobił trzecią podczas miodowego miesiąca w 1983 roku. że zabił w samoobronie. w rok później zakatował ją i ukrył jej ciało w bagażniku. New York 1989. który 19 okaleczał i ćwiartował zamordowane przez siebie kobiety . 10 Taż. Tego rodzaju ludzie . morderca chory na ciężką psychozę. • Constantine Paspalakis i Deidre Hunt . Twierdził. pierw15 szy zabójca skazany na podstawie testów DNA ". seksualny sadysta i nekrofil.torturowały i zamordowały młodego człowieka. nieraz przerażające. Rule. a potem pojechał w odwiedziny do rodziców i drugiej żony. Toronto 1990. " H. " A. „syn Sama". • Colin Pitchfork. New York 1989. ponieważ żona zaatakowała go. utrwalając przebieg zbrodni na taś17 mie wideo. MacLean.18 był i Psychopaci . David Berkowitz. Edmund Kemper. New York 1988. skaza13 ny za zamordowanie koleżanki z pracy i dwojga jej dzieci . "' J.na przykład Ed Gein. kiedy przyłapał ją na seksualnym wykorzystywaniu ich małego dziecka .„bez wyrzutów sumienia i skruchy rabował. The Billionaire Boys Club. The Stranger Beside Me. których zbrodnie. Wambaugh. wydają się skutkiem poważnych problemów psychicznych . próbował zamordować drugą.

Maas. 19 M. że powszechnie znane przykłady mają dużą wartość. że stracimy wszystkie oszczędności. " P. 17 listopada 1991. którzy nie zabijają. który powtarza się w kartotekach wszystkich psychopatów: niezdolność do . Gollmar. New York 1989. sąsiadami i współpracownikami ludzi takich jak my. zaatakowani przez mordercę o stalowym spojrzeniu. że psychopaci naprawdę istnieją. lecz z zimnej. że zanim ich aresztowano. Perfect Husband. P s y c h o p a t y c z n i zabójcy nie są jednak szaleńcami . Są na ogół dobrze udokumentowane i uświadamiają nam. R. Jeffrey istota problemu„potwórz Milwaukee". New York 1990. która łączy się z niezdolnością do traktowania innych jako istot ludzkich obdarzonych rozumem i sercem. New York 1991. mianowicie psychopatów. Edward Gein. ale wywierają wpływ na naszą codzienność. The Co-ed Killer. Co więcej. Cheney. Jakkolwiek alarmujące są to informacje. The Blooding.według przyjętych kryteriów prawnych i psychiatrycznych. nikogo nie mordując. 19 który przyznał się do torturowania. New York 1981. byli krewnymi. n i a ) ' . musimy spojrzeć na sprawę z właściwej perspektywy: większość psychopatów oddaje się swoim zajęciom. Son of Sam. przykłady te ilustrują niepokojący motyw. oszukani przez sprytnego naciągacza. " G. Berkowitz i Dahmer . L. wyrachowanej racjonalności. CBS. Jeśli skoncentrujemy się na szczególnie brutalnych i rozgłaszanych przypadkach. makabryczne fantazje seksualne. Taka moralnie niepojęta postawa u rzekomo normalnej osoby wywołuje w nas szok i bezradność. Ich postępowanie nie wynika z obłędu. pragnienie władzy i fascynacja torturami i śmiercią skłaniają do rozważań nad definicją zdrowia psychicznego. Film telewizyjny.Wprowadzenie: Dahmer. zabicia i okaleczenia piętnastu mężczyzn i chłopców (otrzymał piętnaście wyroków dożywotniego więzieWambaugh. New York 1981. Bardziej prawdopodobne jest to. In a Child's Name. New York 1976. możemy nie zauważyć częstszego zjawiska. 20 lr>J. Provost. Trzeba jednak przyznać. niż że stracimy życie. samochodach" .ich straszne czyny.Chociaż tacy zabójcy są często uznawani za poczytalnych jak Kemper. Klausner.

jesteśmy skazani na rolę ofiary .przejmowania się bólem i cierpieniem innych . „New York Times News Service" 17 lutego 1992. którego środowisko najwyraźniej było pełne ciepła i życzliwości.jako jednostki i jako społeczeństwo. która pozwoliłaby rozpoznawać psychopatów żyjących pośród nas. zdolnymi troszczyć się o innych. że moja książka pomoże społeczeństwu i sądownictwu karnemu zorientować się lepiej w naturze psychopatii. których brutalną recydywę dałoby się przewidzieć. n i e k t ó r z y 21 20 Psychopaci są wśród nas D. Ważnym elementem poszukiwań było wspólne wypracowanie metody. które należy . jak i dlaczego rodzi się psychopatia.całkowity brak empatii. Są głębsze. jest tu mało przydatny. agresywnymi dorosłymi. Niniejsza książka prezentuje moje dwudziestopięcioletnie próby znalezienia odpowiedzi na te pytania. które miały straszne dzieciństwo. Owszem. psychopaci doznawali w dzieciństwie materialnego i emocjonalnego ubóstwa i fizycznego maltretowania. zasadniczego warunku miłości. Starając się wytłumaczyć tę ułomność. Ich konsternacja niewątpliwie zmieniłaby się w oburzenie na wiadomość. Oto prosty.w tym komisja orzekająca o zwolnieniach warunkowych . gdyby odpowiednie władze . Ponadto większość osób. Johnson. skali problemów wywoływanych przez to zaburzenie oraz środkach.gruntownie zbadały sytuację. a bracia i siostry są normalnymi ludźmi. aż nazbyt częsty przykład: kiedy ktoś skazany za zabójstwo i warunkowo zwolniony z więzienia popełnia wkrótce następną zbrodnię. Jeśli bowiem nie umiemy ich odróżnić od zwykłych ludzi. mniej uchwytne wyjaśnienia kwestii. Argument. nie wyrasta na psychopatów i bezlitosnych morderców. lecz na każdego dorosłego psychopatę z rodziny dysfunkcyjnej przypada taki. większość ludzi pyta wstrząśnięta: „Dlaczego wypuszczono na wolność taką osobę?". Mam nadzieję. choć może rzucić światło na inne obszary rozwoju człowieka. zgodnie z którym dzieci poddawane brutalności i agresji stają się brutalnymi. że wielu z tych przestępców to psychopaci. Ława przysięgłych wyczerpana makabrycznymi zeznaniami. badamy najpierw sytuację rodzinną .ale z niewielkim skutkiem.

Wprowadzenie: istota problemu 21 przedsięwziąć. aby ograniczyć jego niszczycielski wpływ na nasze życie. .

Zagwizdał i zaczął wsuwać nogawki spodni do cholewek swoich czerwonych. pełnymi niepokoju reakcjami nie tylko w sferze towarzyskiej. dzwoni do mojego laboratorium. skulona. umożliwiają wstępny ogląd tej dziwnej i fascynującej kwestii. czy nie słodka z niej dziewczynka? ." albo „Wie pan. Halmea. Pass By \ d lat przytrafia mi się następująca sytuacja: podczas proszonego obiadu. których niewytłumaczalne zachowanie od dawna budzi ich troskę lub przysparza im bólu. Wiele osób.Rozdziat 1 DOZNAWANIE" PSYCHOPATY Widziałem ciemną krew. usłyszawszy o prowadzonych przeze mnie badaniach. uśmiechając się do mnie. O .. zamszowych butów. dziecku. Nie poruszyłem się ani nie mrugnąłem. Spotykam się z tymi rozważnymi.spytał. Larry McMurty. które tworzą pierwszy rozdział książki. zapinał rubinową klamrę pasa. która sączyła się z ust Halmei i spływała po prześcieradle ku partiom jej ciała zakrywanym przez Huda. Trzy z nich.No. ale właśnie opisał pan mojego szwagra". ale Hud już wstawał.. . pracodawcy lub znajomych. w odpowiedzi na uprzejme pytanie o moją pracę. krótko przedstawiam typowe cechy psychopaty. po czym wykrzykuje: „Mój Boże! w takim razie X musiał być. nigdy dotąd sobie tego nie uświadamiałem. Horseman. a wtedy ktoś z siedzących przy stole zamyśla się na moment. Nie ma bardziej przekonującego dowodu na potrzebę rzetelnego namysłu nad psychopatią niż te prawdziwe opowieści pełne rozczarowania i rozpaczy. aby opowiedzieć o mężu. obróciła się ku ścianie.

którzy zamieniają lub zamieniali ich życie w piekło. Wszyscy . gdzie przebywali przestępcy. „Doznawanie" psychopaty 23 budząc charakterystyczne poczucie. kochankowie. że „coś tu jest nie w porządku. Pierwszego dnia spotkałem się z naczelnikiem więzienia i personelem administracyjnym. zatem informacje potrzebne do ich diagnozy są tam łatwo dostępne). Ów położony w pobliżu Vancouver zakład karny o zaostrzonym rygorze był budzącą respekt instytucją. a także zrozumieć. małżonkowie. jak ma postępować psycholog więzienny. dzięki której mógłbym utrzymywać żonę i córeczkę oraz sfinansować następny etap mojej edukacji. Nie miałem doświadczenia zawodowego ani nie interesowałem się szczególnie psychologią kliniczną czy zagadnieniami kryminologii. czym kierują się ci ludzie. Delikatnie mówiąc. Przypuszczam. RAY Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii na początku lat sześćdziesiątych rozglądałem się za pracą. zostałem zatrudniony jako psycholog w Zakładzie Penitencjarnym Kolumbii Brytyjskiej. I oto. gdzie prowadzona jest większość badań nad psychopatią (z oczywistej przyczyny: w więzieniach przebywa wielu psychopatów. który mógłby mi podpowiedzieć. albowiem przypadki psychopatii można obserwować nie tylko w społeczności więziennej.bez żadnego szkolenia czy mądrego mentora. Jedna z tych opowieści dotyczy środowiska więziennego. że wielu moich czytelników zauważy niepokojące podobieństwo między opisywanymi tu osobami a tymi.Rozdział 1. dzieci. Dwie pozostałe historie zostały zaczerpnięte z codziennego życia. Rodzice. o jakich słyszałem dotąd wyłącznie w środkach masowego przekazu. Zacząłem pracę zupełnie nieprzygotowany . znalazłem się na nieznanym mi terenie. ale nie bardzo wiem co". chociaż nigdy wcześniej nie przekroczyłem bram więziennych. współpracownicy i nieszczęsne ofiary na całym świecie próbują radzić sobie z powodowanym przez psychopatów zamętem.

i posłał mnie tam do przymiarki. Nie spędziłem nawet godziny w nowym biurze.podobnie jak ja . Owoc tych starań był sygnałem. Psycholog zatrudniony tam przede mną pozostawił w biurze skromną bibliotekę. jak mógł wyprodukować tak źle dobrane buty. i to po kilku moich zażaleniach. jakiego się spodziewałem.ogromnego pomieszczenia na najwyższym piętrze. Doszedłem do wniosku. Pierwszy dzień pracy obfitował w rozmaite wydarzenia. takich jak Test Plam Atramentowych Rorscha. że próbuje mi coś uświadomić. nogawki spodni miały zabawnie nierówną długość. czym psycholog miałby się zajmować w więzieniu. że ja także włożę „mundur". Trudno było zrozumieć. że jest to przycisk alarmowy. żeby przynajmniej sporządzono je dla mnie w więziennej pracowni. budzący zaufanie kącik.kompletnie nie wiedział. nigdy jednak ich nie stosowałem. ponieważ więzień.oraz te nieliczne przedmioty na terenie zakładu. Przekonałem naczelnika.nosili mundury. nalegał jednak. zupełnie innego niż przytulny. a buty różniły się między sobą o dwa numery. Skierowano mnie do mojego biura . oczekiwano więc. który składał się z niebieskiej marynarki.ne od pozostałych części zakładu. że nadeszły dla mnie trudne czasy. więc książki mojego poprzednika . kiedy pojawił się mój pierwszy „klient". Więzienie było zarządzane na sposób wojskowy.dodatkowo wzmocniły moje poczucie. która składała się głównie z książek o testach psychologicznych. a niektórzy broń. ale gdybym kiedykolwiek chciał z niego skorzystać. Na ścianie nad biurkiem znajdował się wyraźnie widoczny czerwony guzik. Pomieszczenie to było odizołowa. wyjaśnił. z niezwykłą starannością obrysował ich kształt na arkuszu papieru. Słyszałem coś o tych metodach. Był to wysoki. które wyglądały znajomo . ciemnowłosy 24 Psychopaci są wśród nas . szarych flanelowych spodni i czarnych butów. nie powinienem oczekiwać natychmiastowej pomocy. a po drodze musiałem przejść przez szereg zamykanych na klucz bram. Zdumiała mnie zwłaszcza ta ostatnia pomyłka. który mierzył mi stopy. szczupły. który . że nasz zakład penitencjarny nie funkcjonuje tak idealnie. że takie przebranie nie jest mi potrzebne. Strażnik.cha i Test Apercepcji Tematycznej. jak można by przypuszczać: rękawy marynarki były zdecydowanie za krótkie.

Stwierdziwszy. że powietrze wokół niego brzęczy metalicznie. Po naszej pierwszej sesji. żeby podzielił się ze mną swoim problemem. że zastanawiałem się. którym większości z nas łagodzi siłę swojego spojrzenia. Pohamowałem się jednak . i moje zadanie stałoby się tym trudniejsze. że wciśnięcie guzika na nic się nie przyda. szybko jednak uświadomiłem sobie. nie była od razu oczywista. o czym pomyślałem. który przymyka oczy na jawne .Rozdział 1.będę nazywał go Rayem . Ku mojej uldze. a kontakt wzrokowy.żadnego zerkania na boki. który zalecał się do jego „protegowanego" . nadal się uśmiechając i uporczywie wpatrując mi się w oczy. że nie jestem życzliwie usposobiony do więźniów. Przejęty perspektywą pracy jako autentyczny psychoterapeuta. dla której mi o tym mówił. Utkwiony we mnie wzrok byt nieustępliwy . aby ustalić moją pozycję w zakładzie. przemilczałem sprawę noża. Ray nie zabił współwięźnia. W odpowiedzi wyciągnął nóż i pomachał mi nim przed nosem. jak leci? Mam problem. Wydawało się. Gdybym natomiast doniósł na Raya. Ray wyjaśnił mi. byłoby to naruszeniem surowej reguły. to wcisnąć czerwony guzik za moimi plecami. Gdybym w rozmowie z personelem więzienia nie wspomniał o incydencie z nożem. Przyczyna. bardziej pasywnego partnera w związku homoseksualnym. że złapał mnie w pułapkę: okazałem się naiwniakiem. z czym przyszedł: zamierzał użyć noża nie przeciw mnie. Więzień . jeśli Ray rzeczywiście zechce mnie zaatakować. czy kiedykolwiek naprawdę patrzyłem komuś prosto w oczy. a może zrozumiałem. że nie biegnę uruchomić alarmu. doktorku. zachęciłem Raya. Pierwsze. był tak bezpośredni i intensywny. doskonale dla Raya widoczny. podczas której Ray jeszcze wielokrotnie opisywał swój „problem". który ze mną nawiązał.w terminologii więziennej. Chciałbym z panem porozmawiać". ale wkrótce nabrałem podejrzeń. Potrzebna mi pańska pomoc. zgodnie z którą pracownicy powinni informować o wszelkiej broni w posiadaniu osadzonych. ale przeciw współwięźniowi. rozniosłaby się pogłoska. że jestern właśnie poddawany próbie.może przeczuwałem.odezwał się bez żadnych wstępów: „Hej. że Ray chce mnie sprawdzić. o niebudzącym wątpliwości przeznaczeniu. „Doznawanie" psychopaty 25 mężczyzna po trzydziestce.

zjawił się w moim biurze jakby nigdy nic i poprosił o przeniesienie z kuchni do warsztatu samochodowego . Wciąż pamiętałem o tym. mógłby kiedyś otworzyć własny warsztat. żeby wypróbować swoje pomysły na poprawienie jakości usług gastronomicznych w zakładzie poparłem więc jego prośbę o przeniesienie z warsztatu mechanicznego (gdzie. Kilka miesięcy później nastąpił potężny wybuch pod podłogą. że kuchnia jest źródłem cukru. Kiedy go stamtąd wypuszczono. że byłby dobrym kucharzem . sporządził sobie ów nóż). byle tylko nawiązać „profesjonalny" kontakt z osadzonymi. Coś poszło nie tak i jedno z naczyń eksplodowało. gdzie znajdował się stół naczelnika więzienia.był przekonany o swoich zdolnościach mechanika. miał teraz znakomitą okazję. że zatrudni go w swojej firmie dekarskiej. twierdził. Nie pomyślałem jednak.. odkryliśmy pod deskami skomplikowane urządzenie do destylacji alkoholu. abym załatwił mu deklarację mojego ojca. ale w końcu ustąpiłem. Ustalono. po wyjściu na wolność zamierzał starać się o posadę szefa kuchni. ziemniaków. Kiedy wspomniałem o tym kilku pracownikom więzienia.. ledwie powstrzymywali się od 26 Psychopaci są wśród nas . Któregoś dnia przekonał mnie. że poparłem jego poprzednią prośbę o przenosiny. Na miesiąc przed moim odejściem Ray niemal namówił mnie. jak przypuszczam. owoców i innych składników. dokładnie poniżej miejsca. Od tamtego spotkania przez osiem miesięcy mojej pracy w więzieniu Ray wytrwale uprzykrzał mi życie.pogwałcenie więziennych zasad. ale bezczelne zainstalowanie sprzętu pod krzesłem naczelnika zszokowało wielu funkcjonariuszy. Obecność destylatora w więzieniu 0 zaostrzonym rygorze nie była niczym niezwykłym.dostrzegał w sobie talent do gotowania. zmęczony jego naleganiem. Wkrótce potem postanowiłem zrezygnować z posady w więzieniu i zająć się doktoratem z psychologii. które można przerobić na alkohol. Kiedy ucichło zamieszanie. co pozwoliłoby Rayowi uzyskać zwolnienie warunkowe. że powinien przygotować się do życia poza murami 1 że gdyby tylko miał okazję nabrać doświadczenia. Bez ustanku domagał się uwagi i usiłował mną manipulować. że mózgiem bimbrowniczego procederu był Ray i mój „klient" musiał spędzić trochę czasu w karcerze.

Potrafił mówić (i kłamać) ze swadą i bezpośredniością. Dobrze znali Raya. nieprzerwanie. I oto wyruszyłem z żoną do Ontario. a sporo jego przestępstw było naprawdę brutalnych. i wielu innych. kiedy pokonywaliśmy kilka umiarkowanych wzniesień. Znużenie wykonywaną pracą? Tak wtedy myślałem. i nie peszył się ani odrobinę.Rozdział 1. kiedy cytowałem dokumenty. że jest gotowy do poprawy. wszyscy kiedyś nabrali się na jego projekty i stopniowo zaczęli traktować go sceptycznie. bardzo mną wstrząsnął. z całym dobytkiem zapakowanym na dach samochodu i naszą córką w przenośnym foteliku na tylnym siedzeniu. do gotowania. „Doznawanie" psychopaty 27 śmiechu. na którego w zasadzie nie bardzo mogłem sobie pozwolić. Sposób.przyszłość) kryminalną. że jego przestępcze skłonności całkiem osłabły pod wpływem pasji do . Potem. Ale moi koledzy oceniali Raya wnikliwiej niż ja . które podważały jego słowa. ale każdego. Morrisa pięknie polakierowano.nie tylko mnie. wyremontowano silnik i układ kierowniczy. a ponieważ morris nie był w najlepszym stanie. Kiedy go spotkałem. miał bo°atą przeszłość (i . skorzystałem z przysługujących mi przywilejów w więziennym warsztacie samochodowym . Po prostu zmieniał wtedy temat i znów zaczynał swoją historię. Przeprowadzając się z więzienia na uniwersytet. jeden z funkcjonariuszy. który miał później zostać naczelnikiem więzienia.no. Łgał bez końca. Uznawszy ostatecznie. A przecież przekonał mnie. które rozbrajały nawet najbardziej doświadczonych i cynicznych pracowników więziennych.jak się okazało . od niechcenia. Niemal połowę dorosłego życia spędził za kratami. Ray posiadł niewiarygodną umiejętność oszukiwania . Ich zdolność osądu wyostrzyła się pod wpływem długoletnich kontaktów z ludźmi podobnymi do tego więźnia. nadal spłacałem swojego forda. mechaniki i tak dalej. w jaki zareagował. .gdzie dzięki (on bynajmniej nie powiedziałby „dzięki") mnie nadal pracował Ray. że chyba nie byłby idealnym kandydatem na dekarza w firmie mojego ojca. odmówiłem mu poparcia.pomimo moich kwalifikacji. Pierwsze kłopoty napotkaliśmy wkrótce po opuszczeniu Vancouver: silnik zaczął pracować trochę nierówno. Zgodziłem się. zaproponował mi wymianę: mój ford z 1958 roku za jego morrisa minora z 1950 roku i przejęcie spłaty rat.

Gromadząc materiały. po czym spadł na podłogę . Łatwo było temu zaradzić. kiedy naprawiano tam mój samochód. ale okoliczności sprzysięgły się. notując dane kolejnego studenta. nawet nie mrugnąwszy okiem. okazał się już poważniejszy: pedał hamulca zrobił się dziwnie gąbczasty. Być może to zbieg okoliczności. „Hej. w tej przedkomputerowej epoce. Jak nam powiedziano. Przy sąsiednim stole stał Ray. siadywałem przez tydzień za stołem. ale problem. abym o nim nie zapomniał. niedaleko od więzienia.chyba około roku. zdołaliśmy dotrzeć do stacji obsługi.zagotowała się woda w chłodnicy. że podana przez niego lista .zawołał. wprowadzałem go w życie więzienne. Na uniwersytecie przygotowywałem pracę doktorską o wpływie kar na uczenie się i działanie. gdy przeglądałem jego dokumenty. odkryłem. doktorku. że Ray pracował w więziennym warsztacie. omawiał ze mną wszystkie trudniejsze przypadki. kto jest nowym właścicielem morrisa. że ktoś wymienia moje nazwisko: „Tak. Świetnie nam się razem pracowało". Po uzyskaniu stopnia doktora zacząłem pracować na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. jak leci?" . po czym wrócił do rozmowy i rozpoczął nowy temat. gdzie zdobyłem swoją pierwszą posadę. że wprawię go w zakłopotanie.a było to naprawdę d ł u g i e 28 Psychopaci są wśród nas y wzgórze. aby wraz z kolegami zapisywać długie szeregi studentów na zajęcia w jesiennym semestrze. przewód hamulcowy został przecięty tak. Jasne. Załatwiałem dla niego papierkową robotę. ale miejscowy „telegraf" bez wątpienia przekazał mu informację o tym. że powoli wyciekał z niego płyn. który pojawił się przy zjeździe ze wzgórza. Na szczęście. spodziewając się. Na początku roku akademickiego. Nie jestem pewien. Któregoś dnia. kiedy był tam zatrudniony . byłem asystentem doktora Hare w zakładzie karnym. Moim a s y s t e n t e m ! Przerwałem potok jego słów kąśliwym: „Doprawdy?". po raz pierwszy natknąłem się na literaturę poświęconą psychopatii. Później. czy myślałem wtedy o Rayu. Mechanik z pobliskiego warsztatu odkrył kulki z łożyska w komorze pływaka w gaźniku i wyraźne ślady manipulacji przy wężu do chłodnicy. usłyszałem.

ił zwolniony warunkowo.absolutnie wbrew etyce zawodowej . że kilkanaście miesięcy po moim odejściu z zakładu zost. Trzeba jednak przyznać. . Podniosłem ją za nogi i walnąłem nią o ścianę" . która nie uwzględnia aktualnego stanu wiedzy o psychopatii i recydywie. „Doznawanie" psychopaty 29 zaliczonych kursów uniwersyteckich jest sfałszowana. jakie wnioski należy wyciągnąć z takiej diagnozy przy prognozowaniu zachowania więźniów. Teraz. a każda instancja orzekająca o zwolnieniach warunkowych. historia Raya ma swoją zabawną stronę. Wstrząśnięty tym nonszalanckim opisem potwornego czynu. Ciekawy dalszych losów tego człowieka. że nie chcę go więcej widzieć. pracowałem w zakładzie karnym już od paru miesięcy. niedawno odszukałem jego więzienną kartotekę. Kiedy zauważyłem. aby przedstawił mi szczegóły. że mój kolega dał się wyprowadzić w pole. a ponieważ byto od niej czuć. najwyraźniej bez niepokoju i skrupułów? Jak się okazało. odpowiedzi na to pytanie miałem szukać przez następne ćwierć wieku. wyrzuciłem więźnia za drzwi .j zapowiedziałem. Procedury diagnozowania psychopatii były wówczas nieprecyzyjne i zawodne. zanim komisja rozpatrzy jego wniosek o zwolnienie warunkowe. że nie usiłował zapisać się na któreś z m o i c h zajęć.Rozdział 1. po tylu latach. Jak czytelnicy się przekonają. Wyjaśnił. Mniej zabawne są historie setek innych psychopatów. Psychiatra więzienny zdiagnozował go jako psychopatę i odradzał zwolnienie warunkowe. a potem zginął w trakcie policyjnego pościgu po sfuszerowanym napadzie na bank.oraz to. myśląc o własnej córeczce. naraża się na popełnienie błędu katastrofalnego w skutkach. Trudno jednak winić komisję za zlekceważenie tej profesjonalnej opinii. że kilkumiesięczna córka jego dziewczyny płakała bez przerwy całymi godzinami. „Obsrała mi rękę i i straciłem panowanie nad sobą. Jakie elementy konstrukcji psychicznej pozwalały Rayowi tak ignorować rzeczywistość. Przeczytałem. abym przeprowadzi! testy. niechętnie zabrał się do zmieniania jej pieluchy. że Ray nie stracił pewności siebie nawet p o ujawnieniu jego oszustwa . że w moich aktach brakuje dokładnych informacji o jego przestępstwie. Mężczyzna ten odbywał karę sześciu lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. których badałem od tamtej pory.oznajmił z uśmiechem na ustach. Najbardziej chyba zafascynowało mnie to. kiedy przysłano do mnie więźnia. poprosiłem. a przy tym nie wiedziano. sytuacja jest teraz zupełnie inna.

niepokojące zdarzenia. po paru dniach zniknęło. nie znała nikogo spośród jego przyjaciół. Dan mieszkał gdzieś w londyńskiej dzielnicy Hampstead. Był bezpośredni. Czekał teraz na nowe zlecenie. Po deserze stwierdził z zakłopotaniem.30 Psychopaci są wśród ELSA I DAN nas Spotkała go w samoobsługowej pralni. że nie wziął ze sobą portfela. Podróżował po świecie. W tamtym tygodniu spotkali się jeszcze czterokrotnie. kiedy przebywała w Londynie na rocznym urlopie. Wieczorem w pubie wyjaśnił. . że wpadł pod samochód . ale tylko wzruszył ramionami. Chętnie zapłaciła za obiad. Któregoś wieczoru przyniósł pudło pełne magnetofonów w fabrycznych opakowaniach.Ach. przeraziła się. ale usuwała je ze swoich myśli. „Trzymam je dla znajomego" . gdzie było mu wygodnie. w następnym .zawsze przebiegał przez ulicę tam.współczuł Dan przy obiedzie. A ona była osamotniona. Było to wbrew jej naturze. chętnie zgodziła się obejrzeć dwa filmy. ale wkrótce wprowadził się do Elsy. kiedy nie zjawił się w umówionym miejscu. że jest tłumaczem zatrudnionym przez ONZ. że jest ujmujący i zabawny. Padał deszcz ze śniegiem. Uważała. samotność podróżnego . Widywała go wcześniej w sąsiedztwie i kiedy wreszcie nawiązali rozmowę. obejrzała już wszystkie filmy i spektakle w mieście i nie znała nikogo po wschodniej stronie Atlantyku. lecz po długim okresie samotności czuła się wyśmienicie. jak do tego doszło. Za pierwszym razem. odpoczywając po burzliwym i wyczerpującym procesie rozwodowym. Dopytywała się o szczegóły. Były wprawdzie drobne. że dobrze się znają. co może się trafić. powitała to z zadowoleniem. po trzech dniach zastała go śpiącego na tapczanie. kiedy przyszła do domu przez południem. życzliwy i natychmiast się zaprzyjaźnili. miała wrażenie. Nigdy nie zaprosił jej do siebie. Kiedyś po powrocie zobaczyła trzy telewizory ustawione w kącie.pięciokrotnie. Niemal zemdliło ją od woni perfum i .stwierdził krótko. Ku swojemu zdumieniu. Najgorsze. nie wiedziała nawet. które widziała już przed kilkoma dniami.

podobne do siebie fizycznie.. .O czym ty. łagodnie .a może należałoby powiedzieć: jak niebo i piekło. Bliźniaczki Ariel i Alice. O czym ty mówisz? Wstał z krzesła i wyszedł. że wpatruje się w nią wściekłym wzrokiem.Zwariowałeś? Wcale taka nie jestem.zawołała. Jednak jego uwagi o zazdrości wydały jej się dziwne. . Nie odpowiedział. _ Gdzieś ty był? . pod względem osobowości różniły się jak dzień i noc .Tak się martwiłam! Gdzie byłeś? Obudził się w złym humorze. Pomyślała.Rozdział 1. .To dla ciebie przykre. . Zachowywał się jak zupełnie inny człowiek.mówił jak dawniej. co? . na ogół destrukcyjnym i często obciążającym ich finansowo.warknął. z kim jestem . niepohamowanej zazdrości. Bo minie. skarbie. . Po chwili zapanował nad sobą. że nigdy nie czuł. aż ci minie. BLIŹNIACZKI W trzydzieste urodziny swoich córek Helen i Steve wspominali przeszłość z mieszanymi uczuciami.Zawsze dostawałaś to.ale spróbuj patrzeć na zazdrość jak na grypę i poczekaj. otrząsnął się ze snu i szukał pojednania.Nie będę tego tolerował. . Odwróciła się i spostrzegła. Nie zobaczyła go już nigdy więcej. ktoś się zrywał i pędził jej to kupić.Nigdy nie zadawaj mi takich pytań . jak boli zawiedzione zaufanie. „Doznawanie" psychopaty 31 zwietrzałego piwa. czy mógłby przynieść jej lody z pobliskiego sklepu. Lęk o Dana ustąpił miejsca nowemu dla niej uczuciu: dzikiej. wiem . prawda? .? . . zachowaniu Alice. Jak kotka liżąca swoje młode uspokajał ją i odzyskiwał jej sympatię.Za każdym razem. czego chciałaś.odezwał się z niezwykłą zjadliwością. Nie pytaj. . Na pewno. Każdy napływ dumy z osiągnięć Ariel hamowała myśl o nieprzewidywalnym..Dokąd chodzę.to nie twoja sprawa. kiedy Elsunia czegoś sobie zażyczyła. co robię. Któregoś wieczoru zapytała go niefrasobliwie.

Ale w sposobie. kiedy wydarzyło się coś takiego. że Alice ma coś wspólnego ze śmiercią kotka. Przepracowała rok. o którą się ubiegała. zwłaszcza jako nastolatka. że brak sprecyzowanych celów oznacza brak umiejętności. Wszyscy odetchnęli.w towarzystwie mężczyzn wyraźnie się krygowała . a łzy Alice wydawały się nieco wymuszone. znowu było coś „nie w porządku".nie była tak przyjemna. na podwórzu. Obie dziewczynki były śliczne. W szkole średniej próbowała papierosów i marihuany. że Alice flirtuje . uduszony. Telefoniczna wiadomość od Alice .a raczej od jej opiekunki w ośrodku resocjalizacji . wybrała prawo i odtąd nic nie mogło jej powstrzymać w dążeniu do wybranego celu. Nie było to jednak nic nadzwyczajnego. a szczególną przyjemność sprawiało jej niszczenie rzeczy siostry. Rodzice nie potrafili już zliczyć. w jaki bliźniaczki prowadziły swoje wojny. Ariel z a w s z e zajmowała pozycję obronną. ile razy przesyłali jej pieniądze i organizowali powrót do domu. głodna i bez grosza. kiedy siedemnastoletnia Alice wyniosła 32 Psychopaci są wśród nas .Kontrast pogłębiał się z upływem czasu. Wszystkie siostry często ze sobą walczą. po niespełna dwóch latach rzuciła studia. że już w wieku trzech lub czterech lat Alice wiedziała. Alice odnalazła się na Alasce. Ostatnio. Była wytrwała. gdy kociak podarowany dziewczynkom przez kuzyna został znaleziony martwy. Jeszcze bardziej winna poczuła się wtedy. Redagowała akademickie czasopismo prawnicze. jak wykorzystywać urodę i dziecięcy wdzięk do własnych celów. ukończyła uczelnię z wyróżnieniem i zdobyła pierwszą posadę. Alice z a w s z e była agresorem.choć takie podejrzenia wobec małego dziecka budziły w niej poczucie winy. Alice wraz z koleżanką wymknęła się nocą z ośrodka i nie widziano jej od dwóch dni. ale Helen obserwowała z niepokojem. Dorastając. Ariel sprawiała pewne problemy. Ariel bardzo to przeżywała. Z Alice natomiast zawsze coś było „trochę nie w porządku". aby podzielić się wspaniałymi nowinami: starsi wspólnicy w firmie dali jej do zrozumienia. za kilka lat z pewnością zaproszą ją do swojego grona. kiedy nie zdołała postawić na swoim. Helen odnosiła nawet wrażenie. Obrażała się i miewała humory. przestraszona. W poprzednim tygodniu Ariel zatelefonowała. że jeśli nadal będzie spisywała się tak jak dotychczas. Helen nie mogła pozbyć się myśli. zainteresowana tematyką studiów i ambitna.

chociaż przez trzydzieści lat intensywnej introspekcji nie potrafiła stwierdzić.. odkryła narkotyki. dopóki jestem w stanie zapłacić kaucję. że najprawdopodobniej będzie miała bliźnięta. „Cieszę się. Bo czy nie ona właśnie powinna ponosić konsekwencje swoich czynów? Helen powtarzała niewzruszenie: żadne z moich dzieci nie spędzi nocy w więzieniu (Alice spędziła tam już niejedną. Może mimowolnie zaniedbywała Alice. Może wspólnie ze Steve'em wywołali w rodzinie syndrom Jekylla i Hyde'a. że razem ze Steve'em popełnili jakiś błąd w wychowywaniu Alice. Wkrótce jednak wyszło na jaw. jak ich radość z dziecka na przemian wzmaga się i słabnie pod wpływem życiowych zdarzeń? Owszem . Była teraz nie tylko nieobliczalna. jak powinna. choćby tymczasowo? Czy wszyscy rodzice nie czują. osobno uczęszczały do szkół tańca i osobno jeździły na obozy wakacyjne.ale nie wszystkim rodzicom trafia się ktoś pokroju Alice. nalegając. żeby dziewczynki ubierały się nieidentycznie. Zastanawiał się od pewnego czasu. ilekroć chciała wymóc coś na otoczeniu . także kradzieżą i prostytucją. że k t o ś w naszej rodzinie będzie wypłacalny" powiedział Steve.choćby dziesięć tysięcy dolarów za trzytygodniowy pobyt w klinice w New Hampshire . na czym ów błąd polegał. że Alice. Ale może tkwił w podświadomości . kiedy usłyszał o sukcesach Ariel. „Doznawanie" psychopaty 33 się z domu: przynajmniej Ariel mogła odtąd żyć w spokoju. kiedy usłyszała od lekarza.. Helen bacznie obserwowała inne rodziny i widywała bardzo . skłonna do napadów furii. Szukając odpowiedzi na swoje pytania.Rozdział 1. Była to kwestia odpowiedzialności: Helen uważała. ale Helen miała wątpliwości. jak długo jeszcze będzie mógł pozwolić sobie finansowo na usuwanie szkód spowodowanych przez Alice. Kaucje sądowe i opłaty za terapie . Szczerze mówiąc. Bo czy wszyscy rodzice nie popełniają błędów? Czy wszyscy rodzice nie faworyzują nieumyślnie któregoś ze swoich dzieci.może nie zareagowała tak entuzjastycznie. zdobywszy niezależność. impulsywna. zaczynał powątpiewać w słuszność chronienia jej przed pobytem za kratami. o czym Helen wolała nie pamiętać).stała się narkomanką i wszelkimi metodami. zdobywała pieniądze na swój nałóg.pochłaniały znaczną część rodzicielskiego budżetu. Może.. która sprawiła jej więcej kłopotu przy porodzie.

Kończył się przecież XX wiek. spokojnymi dziećmi. Wiedziała. że Ariel znalazła w pracy bezpieczeństwo i możliwość samorealizacji. Nikt nawet nie był pewien. należało wiedzieć. Wymyślono lekarstwa na depresję. 34 Psychopaci są wśród nas . Po trzydziestu latach Helen i Steve spoglądali na siebie ponad stołem i pytali smutno: „Czy Alice jest chora? Czy po prostu zła?". którzy zetknęli się z Alice. kiedy wznosili toast za nieobecne córki. a nawet niezrównoważone dzieci to na ogół dzieci brutalnych rodziców. terapeutów i pracowników opieki społecznej. radością. czy dziewczyna rzeczywiście cierpi na zaburzenia umysłowe. lecz przy wszystkich popełnionych błędach ona i Steve z pewnością nie zaliczali się do takiej kategorii. stworzono terapie. psychologów. oraz znanym od lat niepokojem o los Alice. Ale chyba najsilniejszą emocją. bardzo niesprawiedliwych rodziców obdarzonych zrównoważonymi.niefrasobliwych. jak radzić sobie z takimi trudnościami. że kłopotliwe. ale żaden z niezliczonych lekarzy. Tak więc trzydzieste urodziny bliźniaczek napełniły Helen i Steve'a mieszanymi uczuciami: wdzięcznością za fizyczne zdrowie córek. był niepokój z powodu ciągłego braku poprawy Alice. psychiatrów. nie potrafił wyjaśnić jej problemu ani zaproponować antidotum. które pozwalały opanować rozmaite fobie.

Pokaże ci wspaniałą zabawę. ale także filozofów i teologów. lekarze. społeczeństwo potrzebują . w czym tkwił twój błąd.porzuci cię. A jeśli ktoś podobny do niego zastuka do twoich drzwi. czy do systemu penitencjarnego? Wszędzie na świecie sędziowie. pracownicy opieki społecznej. Pytanie to od dawna trapi nie tylko psychologów i psychiatrów. prawnicy.Rozdziat 2 WYOSTRZANIE OBRAZU Wybierze cię. kto w sposób całkowicie świadomy łamie powszechne zasady postępowania? Nie jest to jedynie kwestia semantyczna.odpowiedzi na to pytanie. Rozważana z nieco innej perspektywy. Pozostawi ci smutek i niewiele więcej doświadczenia i długo będziesz się zastanawiać. które zajmują się zdrowiem psychicznym. ale zawsze przyjdą rachunki do zapłaty. ogólnie.wiedząc o tym lub nie . Będzie się uśmiechał i oszukiwał. Będzie zachwycał cię poczuciem humoru i rozmachem projektów. rozbroi swoimi słowami i będzie panował nad tobą swoją obecnością. funkcjonariusze więzienni i. Formalnie rzecz ujmując: czy psychopata jest człowiekiem chorym umysłowo czy kimś. czy znowu je otworzysz? Z tekstu podpisanego „Psychopata w więzieniu" adal stoimy przed problemem: „Czy Alice jest chora czy zła?". zabierając twoją niewinność i dumę.a skończy z tobą . i będzie przerażał cię swoim spojrzeniem. co się stało. ma ogromne znaczenie w codziennym życiu: czy leczenie i kontrolowanie psychopatów należy do instytucji. N . A kiedy z tobą skończy . nauczyciele.

„Ten. „ze względu na niepoczytalność". bo tak jej nakazali „Marsjanie w statku kosmicznym" . którego straszliwe i dziwaczne zbrodnie stały się tematem filmów i książek. znaczenie to nadal można znaleźć w niektórych słownikach). Co więcej. że nie ponosi za to odpowiedzialności.na przykład zabijając przypadkowego przechodnia. środki przekazu używają słowa psyc h o p a t a jako odpowiednika określeń c z ł o w i e k n i e p o c z y t a l n y lub s z a l e n i e c : „ P o l i c j a przypuszcza. a ich zwłoki . Jak wcześniej wspomniałem.36 Psychopaci są wśród nas ZAKRES PROBLEMU Zamieszanie i niejasność wywołuje często już sam termin psyc h o p a t i a . uznajemy ją za poczytalną i posyłamy do więzienia. niemającymi kontaktu z rzeczywistością.ale niekoniecznie w prawnym lub medycznym rozumieniu tego terminu. wiedząc. musi być psychopatą".na przykład Edward Gein'". że w okolicy grasuje psychopata". Większość klinicystów i badaczy posługuje się tymi terminami w inny sposób. świadomi swojego postępowania oraz jego motywów. w tym Psychozy. W odróżnieniu od osób psychotycznych. niektórzy seryjni mordercy rze22 czywiście są niepoczytalni . dosłownie: „choroba umysłowa" (psyche . Ich czyny są rezultatem w o l n e g o w y b o r u . Mimo to powszechną reakcją na doniesienia o brutalnych przestępstwach. ani nie cierpią na urojenia.uważamy.„umysł". Psychopaci nie są ludźmi zdezorientowanymi. kto ją zabił. psychopaci są rozsądni. Teksaskiej masakry piłą łańcuchową i Milczenia owiec.„choroba". żeby zrobić coś takiego". że psychopatii nie powinno się oceniać w tradycyjnych kategoriach choroby umysłowej. są słowa: „Trzeba być umysłowo chorym. które na ogół towarzyszą zaburzeniom psychicznym. zwłaszcza o torturowaniu i seryjnych morderstwach. pathos . Jeśli natomiast te same normy łamie osoba zdiagnozowana jako psychopata. Jeśli zatem osoba ze zdiagnozowaną schizofrenią pod wpływem choroby łamie normy społeczne . subiektywny dyskomfort. kaleczył i niekiedy zjadał swoje ofiary. Gein zabijał. halucynacje i głęboki. Możliwe .

Gollmar. Trafili do więzienia.dokonują przerażających czynów. zostało zdiagnozowanych jako psychopaci. co oznacza. angielskim gwałcicielu i mordercy: „[. ubrań. zabijają i kaleczą . a nie »socjopatę«. .„rasowym psychopatą". Wszyscy związani ze sprawą wyraźnie mylili słowo [psychopata] ze słowem p s y c h o t y k " . że rzadziej niż p s y c h o p a t i a bywa mylony z psychotyzmem.H. że są psychicznie chorzy.. Niemniej odróżnienie zabójców chorych umysłowo od zdrowych psychicznie. ale psychopatycznych zbrodniarzy nie było łatwe do przeprowadzenia. Seryjni mordercy zwykle jednak nie przypominają Geina. niekiedy dotycząca kwestii nieomal metafizycznych. New York 1981.] szkoda. Wielu z nich. John Wayne Gacy i Henry Lee Lucas. że psychiatra określił go w raporcie jako »psychopatę«. że są poczytalni i psychicznie zdrowi według aktualnych kryteriów prawnych i psychiatrycznych. 22 R. które skłaniają do namysłu nad terminem z d r o w i e p s y c h i c z n e . W książce The Blooding Joseph Wambaugh tak pisze o Colinie Pitchforku. NIECO TERMINOLOGII Wielu badaczy. Torturują. a niektórzy do celi śmierci. W trakcie procesu psychiatrzy zatrudnieni przez prokuraturę i obronę stwierdzili zgodnie. Na przykład Thomas Harris w książce Milczenie owiec nazywa Hannibala Lectera „rasowym socjopatą".ale na ogół nie znajdujemy dowodów na to. Poprzedziła je parusetletnia debata. choćby Ted Bundy. bo ten pierwszy termin wywołuje nieporozumienia. 37 wykorzystywał do Wyostrzanie obrazumakabrycznych przedmiotów wyrobu abażurów.. że oskarżony jest chory na psychozę.Rozdział 2. podczas gdy autor scenariusza filmowego . masek. Postawiono diagnozę chronicznej schizofrenii i sąd skazał Geina na zamknięcie w strzeżonym zakładzie dla umysłowo chorych. lekarzy praktyków i pisarzy stosuje zamiennie termin y p s y c h o p a t a i s o c j o p a t a . Edward Gein. Niekiedy używa się terminu s o c j o p a t i a dlatego. Autor książki byi sędzią podczas Procesu Geina.

przekonani. Oto interesująca rozmowa. opisane w trzecim wydaniu opublikowanego przez American Psychiatrie Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne) podręcznika Diagnostic and Stati- 38 Psychopaci są wśród nas . Ja nie mam żadnych pretensji. którą mój doktorant (D) przeprowadził z pewnym więźniem (W): D: . wolałaby pani siedzieć obok mnie czy obok jakiegoś socjopaty albo neurotyka. wolą termin s o c j o p a t i a . Jeśli ktoś chce mnie diagnozować.Skąd.Powiedziała mi.również autor tej książki . a przez drugiego . która oceniała pana w więzieniu. który robi w gacie i doprowadza do ogólnej katastrofy?". są antysocjalne zab u r z e n i a o s o b o w o ś c i . jaki jestem.Wybór terminu często odzwierciedla nasze poglądy na ź r ó d ł a i d e t e r m i n a n t y omawianego tu klinicznego syndromu lub zaburzenia. posługują się na ogół terminem p s y c h o p a t i a . podczas gdy inni ..Czy lekarz psychiatra. Mówiła. Zabawnie było.jako psychopata. który i n t e r p r e t o w a n o jako znaczeniowo bliski psychopatii i socj opatii. że psychopata to dla mnie dobre określenie. a spadłaby z krzesła. biologiczne i genetyczne.Czy to nie to samo? W: . Socjopata źle się zachowuje.. Mało brakowało.. przekazała panu jakieś informacje? W: . że do rozwoju zaburzenia przyczyniają się też czynniki psychiczne. Po prostu jestem.. wolałbym być psychopatą niż socjopatą. Ta sama osoba może więc zostać zdiagnozowana przez jednego specjalistę jako socjopata. D: . Odpowiedziałem: „Jasne. bo psychopata może zdarzyć się nawet wśród lekarzy i prawników. Terminem.uznając ów syndrom za rezultat warunków społecznych i przeżyć z dzieciństwa. psychopatą. że jestem. Gdyby się pani znalazła w porwanym samolocie.podobnie jak większość socjologów i kryminologów . bo wychowano go niewłaściwie. żebym się nie przejmował. Może ma pretensje do społeczeństwa. myślę. Nie żywię wrogości. nie socjopatą. Niektórzy klinicyści i badacze . Tak. rozumiem.

Kiedy publikowano tę listę po raz pierwszy. społecznie dewiacyjnych zachowaniach. Trzeba się upewnić. zasięgając porady co do psychopaty. Wyostrzanie obrazu (DSM-1II. jak empatia. 1987). poczucie winy i tak dalej. które działają nie całkiem zgodnie z prawem. Czwarte wydanie (DSM-IY) opublikowano w 1994 roku. Większość przestępców spełnia kryteria tej diagnozy. Mental Disorders. Większość przestępców n i e j e s t psychopatami. Washington 1987. . a pozostają na wolności. bo niektórzy klinicyści wyciągnęli błędny wniosek. którego napotkaliśmy na swojej drodze. powszechnie stosowanych przy 23 diagnozowaniu chorób psychicznych". czy nasz doradca zna różnicę między antysocjalnymi zaburzeniami osobowości i psychopatią" . Według DSM-III i DSM-III-R. tysocjalne zaburzenia osobowości i psychopa24 t i a ~ to wyrażenia synonimiczne. P s y c h o p a t i a natomiast jest definiowana przez zespół społecznie dewiacyjnych zachowań oraz cech osobowościowych. że przeciętny klinicysta nie potrafi wiarygodnie ocenić takich cech osobowościowych. psychopatami zaś j e s t wiele osób. uważano. Warto o tym pamiętać. które klinicysta przypuszczalnie m ó g ł oszacować bez trudu. Dlatego oparto diagnozę na czynnikach. termin a n t y soc j a l n e z a b u r z e n i a o s o b o w o ś c i odnosi się przede wszystkim do zespołu antyspołecznych i przestępczych zachowań.stical ManuałRozdział 2. a mianowicie na obiektywnych. Doprowadziło to w minionym dziesięcioleciu do nieporozumień. 1980) i w 39 of Mental Disorders jego poprawionej wersji (DSM-III-R. Diagnostic and Statistical Manua. egocentryzm. Kryteria diagnostyczne dla antysocjalnych zaburzeń osobowości składają się głównie z długiej listy antyspołecznych i przestępczych zachowań. że a n 23 ' American Psychiatrie Association. a także wydanego niedawno DSM-IV (1994).

że można rzetelnie oceniać cechy osobowościowe. Próbę terenową związaną z DSM-1V opisują R. francuski psychiatra z przełomu XVIII i XIX wieku. New York 1995. Hart. 391.J. Psychologia. " Problemu nie rozwiązało opublikowanie czwartego wydania DSM w 1994 roku. W.J. opisywanej w następnych dwóch rozdziałach. American Psychiatrie AssociaLion przeprowadziło próbę terenową.398.40 Psychopaci są wśród nas PERSPEKTYWA HISTORYCZNA Jednym z pierwszych klinicystów. Podręcznik akademicki. Chociaż testy potwierdziły. który charakteryzuje się całkowitym Zwana też osobowością dyssocjalną . S. aby ponownie oszacować kryteria diagnostyczne dla antysocjalnych zaburzeń osobowości.D. kryteria diagnostyczne dla antysocjalnych zaburzeń osobowości w DSM-IV pozostają właściwie niezmienione w stosunku do DSM-III-R. cyt.por. był Philippe Pinel. s. Ważną częścią tej próby było zastosowanie dziesięcioelementowej wersji Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych.D. Livesley. którzy pisali o psychopatach. Hare. Pinel użył sformułowania s z a l e ń s t w o b e z d e l i r i u m n a określenie wzorca zachowań. T. . dz. nr 100. red. Bardziej szczegółowe omówienia i recenzje tej próby można znaleźć [w:] DSM-IV Personality Disorders. Harpur [w:] „Journal of Abnormal Psychology" 1991.

Wyostrzanie obrazu 41 .Rozdział 2.

Za danie polega na opanowaniu zamku.to gloryfikacja starego hollywoodzkiego mitu: wystarczy wy wrócić psychopatę na drugą stronę.jak podsumowuje Weiss . przebiegłości i działań zgodnych z sumieniem. i niemiecki snajper trafił go w środek czoła" . jak ponad dwa tysiące żołnierzy trafiło do obozu. który wymagał planowania. kompletnie obojętni na los towarzyszy z oddziału i bardziej nastawieni na natychmiastowe zaspokajanie swoich potrzeb niż na zachowywanie zasad ostrożności. że kompania rusza do walki. Weiss.] wystawił głowę. kiedy wszyscy inni byli schyleni. aby odkryć bohatera. Nie trzeba dodawać. 26 . Osobnicy ci. że film portretuje ich jako herosów . Była to .. Psychiatra James Weiss.niż na dokonanie aktu bohaterstwa. przedstawia zupełnie inny obraz.Rozdział Wyostrzanie obrazu 42 parszywa dwunastka 2.„nawrócenie dzięki walecz26 -1 nym czynom zdarza się rzadko albo nawet nie zdarza się nigdy" J. Opisuje dochodzenie prowadzone podczas drugiej wojny światowej przez generała brygady Elliota D.. Wiedząc. przed którym postawiono tuzin szczególnie brutalnych i zatwardziałych przestępców: zgłoście się na ochotnika do samobójczej misji albo tkwijcie w więzieniu. ale w rzeczywistości . aż do poziomu kompanii. mieli znacznie większą szansę na zwrócenie uwagi nieprzyjaciela „Peterson [. Nie trzeba też przypominać. autor Ali But Me and Thee (Oprócz mnie i ciebie). 119.w karnym obozie Army East Coast Processing Center w Camp Edwards na przylądku Cod . a kończył na kradzieży samochodu i rozbiciu go w trakcie szaleńczej przejażdżki. w którym ulokowało się elitarne dowództwo wojsk niemieckich.jak komentuje Weiss . s. [w:] „Journal of Operational Psychiatry" 1974. Cook i Bing rozpoczęli śledztwo od końca . Albo zaczynał od kradzieży żywności.powtarzająca się „ta sama smutna historia".ku satysfakcji kilku pokoleń widzów. nr 5.i posuwali się wstecz. Film opowiada o wyborze. aby ustalić. że więźniowie wykonują tę misję z powodzeniem. żołnierz podejmował się dostarczyć zaopatrzenie i przepadał bez wieści. Cooka i jego asystenta pułkownika Ralpha Binga. Parszywa dwunastka po hollywoodzkiej obróbce może wydawać się nieskazitelnie czysta.

Sprawa ta budziła żywy oddźwięk społeczny. T. W. opublikowanej po raz pierwszy 28 w 1941 roku . St. . Jeśli nie zaznaczono inaczej. inni autorzy jednak oceniali tego typu pacjentów jako „moralnych zwyrodnialców". które większość akceptowała jako ograniczenie własnych najgorszych odruchów i fantazji? Temat podjęło wielu pisarzy. Princeton. które mogły zakłócić lub nawet zniweczyć surową dyscyplinę wojskową. Wyostrzanie obrazu 43 kiego „zła popełnianego przez ludzi" . a nawet diabolicznym. Jeszcze ważniejszy wpływ wywarło ujawnienie nazistowskiego aparatu zniszczenia i bezwzględnego programu masowej zagłady. Po pierwsze.brakiem zahamowań i skrupułów . Pinel uważał ów stan za neutralny moralnie. McCord. ucieleśnienie zła. choć ignorowany.wzorca odmiennego od zwy27 Rozdział 2. The Psychopath. W klasycznej już książce The Mask of Sanity. które postrzegał jako dotkliwy. problem społeczny. praktyczny wymiar: potrzebne było coś więcej niż spekulacje naukowe. Jakie mechanizmy rządziły takimi potwornościami? Jak i dlaczego poszczególni ludzie a nawet jeden człowiek na czele narodu . J.sta27 Rozwój pojęcia psychopatii wielokrotnie już drobiazgowo opisywano.mogli działać z całkowitym pominięciem zasad. Milion. Louis 1976. ale nikt nie wywarł tak głębokiego wpływu na późniejsze badania jak Hervey Cłeckłey. Na przykład przedstawił dokumentację dotyczącą Gregory'ego . St. Cleckley. The Mask of Sanity. Za szczególnie przydatne uważam następujące prace: H. Louis 1976. cytaty z pracy Cleckleya pochodzą z najnowszego wydania: H. An Essay on the Criminal Mind. czy psychopata jest człowiekiem chorym czy człowiekiem złym. Cleckley apelował o zwrócenie bacznej uwagi na zjawisko. Druga wojna światowa nadała tej debacie nowy. Disorders of Personality. diagnozowania i ewentualnego leczenia osób. McCord. The Mask of Sanity. New York 1981. wraz z poborem do wojska pojawiła się pilna konieczność rozpoznawania. Pisał przejmująco o swoich pacjentach i dał czytelnikom pierwszą szczegółową charakterystykę psychopatii. Cleckley. Tak rozpoczął się wielopokoleniowy spór pomiędzy przedstawicielami dwóch stanowisk o to. New York 1964.

jak „spryt i lotność umysłu". 44 Psychopaci są wśród nas 2Q W zebranej przez Cleckleya dokumentacji powtarzają się takie sformułowania. Jest też obojętny na te kwestie w codziennym życiu. gdzie nikt ich nie chce . psychopaci w więzieniu często wykorzystują swoje obycie towarzyskie. [Psychopata] nie zna podstawowych faktów lub danych na temat wartości osobistych i jest absolutnie niezdolny do rozumienia tego typu spraw. Jak zauważa Cleckley.29 Tamże.lego bywalca cel więziennych. która mogłaby znacząco wpłynąć na jego zachowanie lub pomóc mu lepiej się przystosować' . tak aby przystosować się lepiej i uniknąć łatwo przewidywalnych problemów . Nie potrafi w najmniejszym stopniu zainteresować się tragediami. Jego powtarzające się antyspołeczne działania.bo działają destrukcyjnie na innych pacjentów .umiejętnie zabiegają o zwolnienie. „niezwykły urok". Uważam za bardzo prawdopodobne. Nie można należycie opisać losów tego młodego człowieka.to wszystko świadczy moim zdaniem o tym. 173-174. i niezdolność do wykorzystania poprzednich doświadczeń. że nadal będzie zachowywał się tak jak w przeszłości. . że ich właściwym miejscem jest szpital dla umysłowo chorych. że Gregory jest klasycznym przykładem osobowości psychopatycznej. i nie znam żadnej psychiatrycznej terapii. Kiedy zaś znajdą się w szpitalu. s. aby przekonać sąd. „zajmujący rozmówca". nie zapełniając setek stron. jakimi wyraźnie się kieruje.chyba że w bardzo powierzchow. radością czy dążeniami ludzkości. Cleckley przeplata barwne opisy kliniczne swoimi przemyśleniami nad zachowaniem psychopatów. jakie ukazuje wybitna literatura i sztuka. banalność motywów. który nie zabił swojej matki tylko dlateg0' że broń okazała się niesprawna. Piękno i brzydota .

dobro. jakie s t a n o w i ą d l a i n n y c h. 30 ROZPOZNAWANIE „PRAWDZIWYCH PSYCHOPATÓW" . Książka Cleckleya wywarła ogromny wpływ na uczonych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i stworzyła kliniczne podstawy wielu naukowym badaniom nad psychopatią prowadzonym w minionym ćwierćwieczu. co przybliżyłoby mu je za pomocą porównania. nauka wytycza sobie jeszcze ważniejszy cel: o p r a cowanie rzetelnych metod rozpoznawania takich ludzi. gdzie moje rosnące zainteresowanie problemem psychopatii oraz doświadczenia wyniesione z zakładu karnego zapoczątkowały coś. miłość.zostanie on omówiony w następnych rozdziałach. Zgromadziliśmy już przydatny materiał na temat tego.45 Psychopaci są wśród nas nym sensie . jakby pomimo wysokiej inteligencji był ślepy na te aspekty ludzkiego istnienia. czym kierują się psychopaci . Ale w miarę jak pogłębia się nasza wiedza o zniszczeniach powodowanych przez psychopatów grasujących pośród nas. groza i humor nic dla niego nie znaczą. Będzie powtarzał usłyszane słowa i gładko zapewniał o swoim zrozumieniu. Włączyłem się w te wysiłki w latach sześćdziesiątych. nie potrafi dostrzec. Tamże. Jest to zadanie o zasadniczym znaczeniu zarówno dla społeczeństwa. że wcale nie rozumie ' . s. 90. żeby zminimalizować zagrożenie. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. nie są w stanie go poruszyć. bo w orbicie jego świadomości nie ma nic. w którym niegdyś znalazłem zatrudnienie. Co więcej. zło. że inni są nimi poruszeni. co miało odtąd wypełniać mi lata pracy. jak i dla poszczególnych osób. To tak. Nie można mu ich objaśnić. Swoje badania mogłem kontynuować w miejscu. i żadnym sposobem nie pojmie.

na wolności trudniący się napadami na banki. (2) z pewnym trudem. Zwykle nie widzieli żadnego powodu. łatwo odgadywali cel. że bierze w nich dobrowolny udział. dla którego mieliby ujawniać dane istotne dla pracowników więzienia. zmianie przydzielonych im zadań. psychopatyczni więźniowie potrafili wypaczać i modeMieszkanka Fforydy kupiła mu nowy samochód. który znajdował się na szczycie tamtejszej hierarchii: doszedł mianowicie do wniosku. . (3) nigdy". że moje testy nie wywołują negatywnych skutków dla uczestników. Człowiek ten. dostępie do atrakcyjnych programów i tak dalej. Ta klęska urodzaju spowodowała nowy problem: jak odróżnić „prawdziwych" psychopatów od reszty badanych? W latach sześćdziesiątych psychologowie i psychiatrzy nie byli bynajmniej zgodni co do tego. Mieszkanka Kalifornii kupita mu pótciężarówkę z częścią mieszkalną. zaś interesujące nas cechy dystynktywne były zjawiskami psychicznymi. który opisywał podboje dokonywane przez Lesiiego Galla na terenie całego kraju. co jeszcze kupiono temu człowiekowi? Jak trafnie zauważono w artykule prasowym.myśleli o ewentualnym zwolnieniu warunkowym. ale większość z nich polegała na samodzielnej ocenie własnej osobowości . mieli natomiast ogromną motywację.Kłopot z prowadzeniem badań w zakładzie karnym polega na tym. Próbowaliśmy bowiem klasyfikować ludzi.na przykład: „Kłamię (1) swobodnie. a nie jabłka i pomarańcze. Klasyfikacja sprawiała poważne trudności. w jakim psychiatrzy i psychologowie stosowali testy i wywiady. 2e więźniowie są na ogół podejrzliwi i nieufni wobec ludzi z zewnątrz 46 Psychopaci są wśród nas zwłaszcza naukowców. Ja sam otrzymałem pomoc od więźnia. dobrze ukrytymi przed badawczym wzrokiem nauki. W rezultacie zgłosiło się mnóstwo chętnych. wśród których prowadziłem badania. nazwisko Gall („Tupet") wyjaśnia wszystko. aby przedstawić siebie w jak najlepszym świetle . w więzieniu stał się moim rzecznikiem: popierał mnie w badaniach i rozpowiadał. Co więcej. Do identyfikacji psychopatycznych więźniów mogłem użyć standardowych testów psychologicznych. czym charakteryzuje się psychopata. Więźniowie. Kto wie. a nawet mogą okazać się przydatne w zrozumieniu przestępczych zachowań.

. Gall. skłonił swojego prawnika do napisania listu do policjantów z Florydy: zgłasza! gotowość oddania się w ich ręce. że bezlitosny zabójca jest w istocie człowie. ale bytem wart swojej ceny .jyeIT1 wrażliwym i przyjaznym. fałszerstwie i kradzieży. sympatię. Przypominam sobie pewkartotekę z całą baterią testów. Kiedy Gall dowiedział się. jeśli zagwarantują mu odbywanie kary w kanadyjskim więzieniu. Z bezczelnością. Zapewniałem im zainteresowanie. które rzekomo dotyczą psychopatii. że kalifornijska policja jest na jego tropie. Wywieranie zaplanowanego wrażenia było niewątpliwie jednym z ich talentów. Otwierały przed nim serca i książeczki czekowe. Wyostrzanie obrazu 47 „Słodki oszust". wyszukiwał wdowy i wyciągał od nich to. policjanci z Kalifornii odkryli jego bogatą przeszłość kryminalną. które poznawał na wieczorkach seniorów i w klubach towarzyskich. wdziękiem i walizką pełną fałszywych dowodów tożsamości wyłudził dziesiątki tysięcy dolarów od starszych kobiet. Ma twarz z rodzaju tych. które przypuszczają. uważa się za humanitarysłę. . że nawet nie wychodziliśmy z łóżka lować prawdę tak. bratem ich pieniądze. ile jeszcze ofiar zechce się ujawnić". które absolutnie przeczyły Na podstawie artykułów Dale'a Brazao. jak określiła go jedna z ofiar. budowaną na oszustwie. a niekiedy miłość.Rozdział 2. aby odpowiadała ich zamiarom. j Kto wie. [w:] „Toronto Star" 19 maja 1990 i 20 kwietnia 1992.pisał reporter Dale Brazao . „Odkąd ta historia przedostała się do wiadomości publicznej . że Gall mógł także nawiązać romans z ich matką lub ciotką. [. Zbierając informacje.1 Zdarzało się. potrzebującym jedynie psychologicznego odpowiednika serdecznego uścisku! Ze względu na ten brak krytycyzmu literatura przedmiotu była (i jest) wypełniona pracami. ale w rzeczywistości mają z nią niewiele wspólnego.kalifornijska policja nieustannie odbiera telefoniczne zgłoszenia od osób.i znacznie więcej. które każdemu wydają się znajome. towarzystwo. .mówi. czego potrzebował .. odsiadujący obecnie dziesięcioletni wyrok w więzieniu na Florydzie. W rezultacie dokumentacja więzienna obfitowała nieraz w starannie sporządzone profile osobowości. [. „Jasne. które skłoniły psychologa więziennego do wniosku. Zaspokajałem ich potrzeby. rszechnej wiedzy o badanych osobach..

Jak się okazało. „. Wyjaśnił. szablonów ocen i podręczników do interpretacji MMPI. aby załatwić sobie przeniesienie na oddział psychiatryczny. Kiedy stwierdził. aby udzielać konsultacji współwięźniom . załatwimy wszystko tak. a następnie przygotowywał ich do odpowiedzi na pytania testowe. że mężczyzna wykazuje skłonności psychotyczne. ale nie na tyle niezrównoważony. zwłaszcza na MMPI . Stworzył więc profil . który przeprowadziłem z nim w ramach jednego z projektów badawczych.że jest całkiem normalny. Sprawę testów poruszyliśmy podczas wywiadu. że psychologowie i psychiatrzy to „ciemniacy".że jest lekko niezrównoważony. Więzień ów stwierdził. Kiedy będzie się zbliżał termin warunku. jaki profil jest potrzebny jego klientom (przy uwzględnieniu ich sytuacji i zamierzeń). za opłatą. wpadnij do mnie znowu. Decydował. że przy pierwszym teście symulował chorobę umysłową. Wykorzystywał te materiały i płynącą z nich wiedzę.inwentarzu osobowości najbardziej popularnym wśród psychologów więziennych. trzeci . żebyś wykazał znaczną poprawę". to powinieneś być trochę niespokojny. którzy wierzą we wszystko. napisał kolejny test MMPI. miał w celi kompletny zestaw broszur z pytaniami. Podczas naszej rozmowy więzień oświadczył.48 Pewien więzień stanowi doskonałą ilustrację powodów. Wkrótce potem znów zmienił swoją testową osobowość: chciał wydawać się niespokojny i przygnębiony. tabel wyników. że oddział nie bardzo mu odpowiada („za dużo czubków"). Nawet bez takiej „fachowej" pomocy wielu przestępców potrafi bez większego trudu fałszować wyniki testów psychologicznych. i wróci! do głównego więzienia.Dopiero co trafiłeś za kraty? No. gdzie spodziewał się „łatwego życia". może przygnębiony i lękliwy.oczywiście. dla których Psychopaci są wśród nas nie chciałem polegać na testach psychologicznych. żeby nie dało się ciebie leczyć. co im się mówi. że świetnie zna się na testach. Pewien więzień. który niedawno uczestniczył w moim projekcie badawczym. miał w swoich aktach trzy zupełnie różne profile MMPI ^zyskane w odstępach roku: pierwszy profil sugerował. drugi . tym razem okazując się psychicznie zdrowy.

Dlatego wspólnie ze studentami spędziłem ponad dziesięć lat. Inni badacze i klinicyści mieli jednak wątpliwości co do s p o s o b u . posługując się też innymi metodami.Rozdział 2. Narzędzie to nazwaliśmy Skalą Obser. Po raz pierwszy udostępniono powszechnie akceptowalną. w jaki formułowaliśmy diagnozy. powołałem zespół klinicystów. a nieliczne spory rozwiązywano dzięki dyskusji. uzyskując szczegółowy profil zaburzenia osobowości określanego jako psychopatia. Postanowiłem uporać się z klasyfikacją. że psycholog więzienny traktował każdy z tych profilów jako solidny wskaźnik rodzaju i stopnia jego zaburzeń psychicznych. którzy doskonale znali pracę Cleckleya. Moi „oceniacze" otrzymali wytyczne w postaci sporządzonego przez Cleckleya spisu charakterystycznych cech psychopatii.vacyjną Skłonności Psychopatycznych". którym mógł posłużyć się każdy klinicysta i badacz. Wyostrzanie 49 MMPI sugerujący niewielkie obrazu problemy i zaczął otrzymywać valium. Ich zadaniem było identyfikowanie psychopatów w środowisku więziennym za pomocą obszernych. Zespół na ogół okazywał się zgodny w opiniach. opartą na naukowych podstawach metodę oceny i diagnozowania tego zaburzenia. Ironia sytuacji polegała na tym.serWacyjna Skłonności Psychopatycznych jest obecnie używana na całym świecie i pomaga klinicystom i badaczom dość pewnie odróżniać prawdziwych psychopatów od ludzi. poprawiając i dopracowując nasze procedury wyszukiwania psychopatów wśród społeczności więziennej. które następnie sprzedawał współwięźniom. Skala Ob. W rezultacie powstało wiarygodne narzędzie diagnostyczne. szczegółowych wywiadów i drobiazgowej analizy akt. którzy tylko łamią reguły- . Aby zgromadzić dane.

. przypis 33). Najnowszą wersję opublikowano w 1991 r°ku (zob.32 50 Psychopaci są wśród nas Projekty Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych po raz pierwszy udostępniono badaczom w latach 1980 i 1985.

to znaczy.. panować nad uczuciami. kiedy muszę kogoś skrzywdzić? No... gwałt i wymuszenie zięki Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych możemy mówić o psychopatach..Rozdział 3 PROFIL: UCZUCIA I RELACJE Czy obchodzą mnie inni ludzie? Ciężka sprawa... załatwiasz sprawę. nie ryzykując.. co należy. [śmiech].. Obraz ten omaviam w tym i następnym rozdziale. że jak najbardziej. myślę.każdy próbuje cię wyrolować.. a rozdział czwarty jest analizą niestabilnego. może planuje jakiś kant..powiedzmy sobie szczerze . którzy nie mają ze sobą nic wspólnego poza łamaniem Skala. jakby. Rozdział trzeci porusza emocjonalne i interpersonalne aspekty tego skomplikowanego zaburzenia osobowości. Ale zwykle to tak. [... D . ale ... kolejno przedstawiając najbardziej V wyraziste cechy. a jakie to uczucie.] Czy jest mi nieprzyjemnie. że opisujemy zwykłą dewiację społeczną bądź przestępczość albo że mylnie klasyfikujemy ludzi. Ale owszem... rozgnieść insekta? Psychopata odsiadujący wyrok za porwanie. robisz.. typowo aspołecznego trybu życia psychopaty. och. Na przykład potrzebujesz czegoś albo ktoś ci wejdzie w drogę...] Trzeba uważać. zapewnia nam także szczegółowy obraz zaburzoprawah osobowości psychopatów żyjących pośród nas. żeby uczucia mnie krępowały... [. czasami. tylko nie pozwalam.. jestem życzliwy i przyjacielski jak wszyscy.

tomy wymienione na liście są oceniane na podstawie wywiadu połączonego z analizą historii ankietowanego oraz danych archiwalnych.interpersonalne społeczne • łatwość wysławiania się i powierzchowny urok • egocentryzm i przesadne poczucie własnej wartości • brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy • brak empatii • skłonność do oszukiwania i manipulacji • płytkość uczuć • impulsywność ® • • • • słaba kontrola zachowania potrzeba stymulacji brak poczucia odpowiedzial ności niepokojące zachowanie w młodym wieku antyspołeczne zachowanie w dorosłym życiu PRZESTROGA Skala Obserwacyjna Skłonności Psychopatycznych jest klinicznym 33 narzędziem przeznaczonym do specjalistycznego użycia '. którz* są biegłymi sądowymi. Diagnoza bowie* wymaga profesjonalnego szkolenia i dostępu do zatwierdzonyc podręczników. Jeżeli czytelnicy podejrzewają. Należy też pamiętać. C z y t e l n i c y n i e p o w i n n i w y k o rzystywać tej charakterystyki symptomów do d i a g n o z o w a n i a s i e b i e l u b i n n y c h . Poniższe podrozdziały zawierają ogólne omówienie podstawowych cech Skala Obserwacyjna Skłonności Psychopatycznych. gadatliwych lub chłodnych i nieczułych albo wrogich . Symp. że osoby n i e b ę d ą c e psychopatami mogą wykazywać n i e k t ó r e przedstawione tu symptomy. że ktoś z ich otoczę1 nia odpowiada profilowi opisanemu w tym i następnym rozdziale.Health Systems. i jeżeli szukają fachowej porady. powinni zwrócić się do wykwalifikowanego (dyplomowanego) psychologa lub psychiatry. Niektórzy badacze jednak uzyskali i zachowań psychopaty.52 Psychopaci są wśród nas PODSTAWOWE SYMPTOMY PSYCHOPATII Emocjonalne Odchylenia . jest dostępna dla użytkowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wielu ludzi jest impulsywnych. publikowana przez Multi.

625-637).lent recidwism. zwłaszcza kiedy wykonuję swoją pracę. co jednak nie czyni z nich psychopatów.A. Usiadłam. ładna. nr 15. s.Rozdział 3. Niektórym jednak wydają się zbyt wygadani i układni. co powszechnie o nim wiadomo. bywają sympatyczni i pełni uroku. Zanim skończyliśmy. Często są zabawnymi i zajmującymi rozmówcami. sztuce lub prawie. medycynie. i na ogół umiem rozpoznać oszusta. Często próbuje wywołać wrażenie.E.zespołem wzajemnie powiązanych objawów. Psychopata potrafi ze swadą opowiadać historie sprzeczne z tym. zdolnymi do błyskawicznej. M. korzystając wyłącznie z obszernych. i umieją opowiadać mało prawdopodobne. dobrze prowadzonych akt i informacji z archiwum (np. G.. Jestem osobą ostrożną. czułam się już niezwykle. że zna się na socjologii. ŁATWOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ I POWIERZCHOWNY UROK Psychopaci bywają dowcipni i elokwentni. które ukazują ich w korzystnym świetle. że mam piękne oczy. Psychopathy and vio.nie mógł wyjść z podziwu nad moimi włosami. który przeprowadziła z pewnym więźniem: miarodajne wyniki. Rice. psychiatrii. Zdołał wpleść do wywiadu mnóstwo komplementów dotyczących mojej urody .. Harris. Psychopatia jest s y n d r o m e m . Cormier. „Law and Humań Behavior" 1991. a gość natychmiast mi powiedział. że psychopaci udają . literaturze. Jedna z moich współpracownic tak opisała wywiad.że mechanicznie „wygłaszają swoje kwestie". Profil: uczucia i relacje 53 wobec społeczeństwa. hm.T. filozofii. inteligentnej riposty. Bystry obserwator nieraz odnosi wrażenie. C. wyjęłam notatnik. Po wyjściu na zewnątrz nie mogłam uwierzyć. Potrafią dobrze się zaprezentować. ale przekonujące historie. jakby nieszczerzy i powierzchowni. psychologii. Sygnałem takiego nastawienia bywa . że dałam się nabrać na taką sztuczkę".

Wambaugh. dwuzdaniową kwestię na otwarcie. pierwszym z miejsc. to niewiarygodne. raźno przedstawi! ekspedientowi Perry'ego jako swojego przyjaciela. Wśród psychopatów nieraz zauważa się rozmaite warianty takiej „eksperckiej" postawy. który chwalił się wysokim stopniem naukowym z psychologii i socjologii. zrzuciwszy drelichowe spodnie. Na przykład tego ekspedienta w magazynie ubrań w Kansas City.. [.. Osoby zorientowane w dziedzinach. co mu potrzeba z ubrania". „który właśnie się żeni". Swoje fałszywe twierdzenia podtrzymywał podczas wywiadu z jedną z moich studentek. To znaczy: prawie wszystkich. Echoes in the Darkness. Nie śmiej się i nie dziw niczemu. po czym oświadczy!: „Jestem jego drużbą. nadających się według Dicka na planowany miesiąc miodowy na Florydzie. chociaż w rzeczywistości nie ukończył nawet szkoły średniej.. że osoby niezorientowane mogłyby łatwo mu uwierzyć. Pomagam mu przy kompletowaniu tego.54 Psychopaci są wśród nas beztroski spokój wobec ujawnionego oszustwa. psychopatycznego nauczyciela. w Missouri. Raźno wmaszerowat do sklepu. [. Do zamierzonego zadania Dick byt po prostu doskonały. Dick! Zręczny.] Ekspedient „potkną!" to i już po chwili Perry. 34 W książce Echoes in the Darkness Joseph Wambaugh trafnie charakteryzuje Williama Bradfielda. przymierza! ponury garnitur. [. Te rzeczy trzeba zagrać bez pudła". że Bradfield zawsze miał „dobrą. więzień posługiwał się specjalistycznym żargonem z taką pewnością siebie. Jak mówiła. to trzeba mu przyznać.] Po załatwieniu tego wybrali z kolei kilka jaskrawych marynarek i spodni. cyt. Tak. Ktoś skomentował. w których Bradfield przypisywał sobie rozległą wiedzę. Sprytny.. tylko żebyś przy mnie stał. który potrafił wszystkich omamić swoją rzekomą erudycją. J. gdzie Dick postanowi! „uderzyć". który sprzedawca uważa! „za idealny na nieoficjalną ceremonię". która przygotowywała doktorat z psychologii. Rany boskie. szybko dostrzegały jego powierzchowną znajomość tematu. jak on potrafi! „wykiwać faceta".. co będę mówit. W naszych aktach jest dokumentacja psychopatycznego więźnia..] Dick powiedział mu: „Nie chcę nic więcej. . ale nic ponadto". dz.

Ale dni po prostu mijały szybciej. Próbowałem tego już przedtem . dużo lepiej oceniałbym własne życie". s. Myślę-. Dick sięgnął do tylnej kieszeni. na przykład. która jest nie tylko fajna. aktywnością. Czynić ich życie weselszym. Zieliński. strzelił palcami i powiedział: „Psiakrew! Zapomniałem portfela!". Może życie dzieciaków jakiejś kobiety albo kogoś z domu spokojnej starości. 161-162. Nie można go odzyskać. który przy kieliszku wina oznajmia.próbowałem nadrobić czas więkT. A tacy goście jak pan czy ja. Warszawa 1990. czego sam nigdy nie miałem. Oczywiście. B.wać ludziom to. Sprzedawca wręczy! im rachunek. zwłaszcza jeśli niewiele o nim wiemy. nie myślę . bo przedłożył czek in blanco. który otrzymał najwyższy z możliwych wynik na Skali . a poderwał sobie kiciunię. a]e o coś wartościowego w czyimś życiu. Nie chodzi mi o emocjonujące doznania. że jakaś kobieta spotyka w barze atrakcyjnego mężczyznę. Prawdopodobnie będzie to życie kobiety. Przypuśćmy. co następuje: „Zmarnowałem kawał życia. przystojni faceci.. szą Czy mówi szczerze? Z przekonaniem? Słowa te wypowiedział czterdziestopięcioletni więzień o przerażającej przeszłości kryminalnej. Z zimną krwią..wiem.] Co pan na to? Taki paskudny ogryzek jak on. natychmiast wypłaci! mu różnicę gotówką* '. a kiedy Dick wypisał na nim sumę przekraczającą o osiemdziesiąt dolarów tę. Profil: uczucia i relacje 55 .. ale i nadziana. Jednakże ekspedient nie byt widocznie tego zdania. tłum. człowiek. czy ktoś jest szczery czy tylko elokwentny. nie zawsze łatwo jest rozstrzygnąć..nie. Co jego wspólnikowi wydatosięchwy- I tem tak słabym. że nikt nie mógłby nań się nabrać.[. na którą opiewał rachunek. choć niekoniecznie.Rozdział 3. że sprawiłoby mi to wielką radość. a nie lepiejTeraz zamierzam żyć w spokojniejszym tempie i da. Capote.

pytaniem: j e ż e l i b y ł zdolny to zrobić. który cechował wypowiedź doktora MacDonalda'b. Mówił o wydarzeniach. Chyba nigdy przedtem nie spotkałem kogoś tak wygadanego i zdumiał mnie sposób. Przeprowadzałem wywiady z dziesiątkami osób dotkniętych przez straszliwą zbrodnię. McGinniss. lekarzem psychopatą skazanym za zabójstwo żony i dzieci: Przez sześć miesięcy po jego skazaniu. nieustannie błagany przez tego uroczego i elokwentnego człowieka. abym w niego wierzył. Tamże. zmagałem się nie tylko z kwestią jego winy. ale opisywał morderstwa obrazowo i ze szczegółami [.. jest człowiekiem niezwykle wymownym [.]. w jaki przedstawiał [swoją] historię. ale także z innym. którego uważał za psychopatę: J.. Fata! Vtsion. s. zarzucając mu między innymi „rozmyślne zadawanie emocjonalnych cierpień".. pod pewnymi względami bardziej niepokojącym. New York 1989. ale nigdy dotąd nie poznałem nikogo. . Pisarz Joseph Wambaugh zeznawał podczas procesu i tak wypowiedział się o MacDonaldzie. 668. rozmawiając z nimi tuż po tej tragedii albo wiele lat później. z ogromnym dystansem.].. jak 37 mogłem go polubić ? Jeffrey MacDonald pozwał McGinnissa do sądu. elokwencją i swobodą [. może przez siedem lub osiem. w tym z rodzicami zamordowanych dzieci.56 Psychopaci są wśród nas Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych.]. stojąc wobec najokropniejszej sytuacji znanej mi jako pisarzowi. W książce Fatal Vision Joe McGinniss opisuje swoje relacje z Jeffreyem MacDonaldem. a na wolności maltretował żonę i porzucił dzieci. które budzą absolutną grozę. Według mnie.. kto by opisywał takie wydarzenie w ów niemal nonszalancki sposób..

pisała Ann Rule o Dianę Downs. ile gwiazdy jedynej" . Później określiła te zasady jako „dbanie o własny interes". Zdarza się. byłbym błyskotliwy". czy ma jakieś słabo. Ja. Rule.oznajmiła pewna badana przez nas osoba. Gdybym zdobył lepsze wykształcenie. Wygórowane mniemanie o sobie i zarozumiałość niektórych psychopatów ujawniają się nieraz dramatycznie na sali sądowej. dodając: „dałbym dwunastkę. Nigdy nie naruszam swoich zasad". 468. Kiedy zapytano innego psychopatę (skazanego za rozmaite przestępstw3' w tym rabunek. Profil: uczucia i relacje 57 EGOCENTRYZM I PRZESADNE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI „Ja. ale to już byłoby samochwalstwo. pełnej blasku . że psychopaci krytykują lub zwalniają swoich adwokatów i sami występują we własnej obronie. Ja.. 678. s. 38 Tamże. zazwyczaj z katastrofalnym skutkiem. może oprócz tej.Przestrzegam własnych praw.nie tyle najjaśniejszej gwiazdy.] Świat nieprzerwanie kręcił się wokół niej. .gcj odpowiedział: „Nie mam żadnych. że nie przestrzegam prawa . Smali Sacrifices. na przykład. którym wolno żyć zgodnie z własnymi regułami. dz. cyt. Postrzegają siebie jako centrum wszechświata. s. Na dziesięciopunktowej skali przyznał sobie mocną dziesiątkę". A. grubo przesadzonym poczuciem własnej wartości i znaczenia oraz zdumiewającym egocentryzmem i roszczeniowością. że jestem zbyt przyjacielski".Rozdział 3. [. 3Q Psychopaci charakteryzują się narcystycznym.. którą w 1984 roku skazano za śmiertelne postrzelenie jednego z własnych dzieci i trwałe okaleczenie dwojga pozostałych . „Mój partner dostał rok. . istoty wyższe. Ja dostałem dwa. gwałt i oszustwo).. „Nie chodzi o to.

jaką fortunę przyniesie mu ów bestseller. trafi się sposobność. myśląc o zwolnieniu warunkowym. którą zamierzał napisać na swój temat. Psychopaci często stwarzają wrażenie aroganckich.58 Psychopaci są wśród nas przez gównianego prawnika" . jak . i (biorąc pod uwagę ich dotychczasowe osiągnięcia i brak systematyczności w nauce) nie mają większych szans na powodzenie.oświadczył nam jeden z badanych. Nie potrafią uwierzyć. Uwielbiają poczucie władzy i sprawowanie kontroli. Na przykład psychopatyczny przedsiębiorca tworzy wspaniałe plany korzystając zwykle z cudzych pieniędzy. apodyktycznych i zuchwałych. niezbyt orientują się w wymaganych kwalifikacjach .jedno z wielu przestępstw popełnianych od wczesnej młodości . Psychopaci rzadko odczuwają zakłopotanie z powodu swoich prawnych. Rozpoczął rozmowę w typowy sposób: od niezmiernego zainteresowania kamerą wideo. kimkolwiek zechce. Psychopata sądzi.i podwyższono mu karę do trzech lat. niezbyt wykształcony. nielojalnością przyjaciół lub niesprawiedliwym i nieudolnym systemem.jeśli dopisze mu szczęście. jak osiągnąć wyznaczone cele.nie wiedzą. W odpowiednich warunkach . znajdą się chętne ofiary . Jack. Później osobiście złożył apelację . wywołane brakiem szczęścia. Psychopata w więzieniu. i już obliczał. skazany za kradzież z włamaniem . zastrzegł sobie prawa autorskie do tytułu książki.pewnych siebie. że jego zdolności pozwolą mu być.jego przesadne poczucie własnej wartości może zaowocować spektakularnym sukcesem. Niektórym ludziom wydają się charyzmatyczni lub „elektryzujący". że inni mają zasadne poglądy odmienne od ich własnych. jak wyglądam. zadufanych. Pewien więzień. finansowych lub osobistych problemów.zdobył najwyższy z możliwych wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. Chociaż zapewniają o precyzji swoich planów. może snuć mgliste projekty zawrotnej kariery na rynku nieruchomości albo świadczenia usług prawnych dla ubogich. bezwstydnych fanfaronów . Uważają je za tymczasowe komplikacje. „Kiedy obejrzymy nagranie? Chcę zobaczyć.

Profil: uczucia i relacje 59 wypadłem". które ostatecznie doprowadziły do włamania i napadu z bronią w ręku. a wtedy zostałbym tylko ja". leję pedałów. Później jednak wspominał: „Zaliczyłem szesnaście kradzieży z włamaniem w ciągu dziesięciu dni.oświadczył w rozmowie. Piękna stać. a oni właściwie wcale na tym nie cierpią. kiedy byłem w piątej klasie.Kiedy skończy pięć lat. „Jasne.psycholog doświadczona w stosowaniu Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych - . ale nie robię nic złego. czasami musiałem kraść. Później przedstawił szczegółowy. Tak naprawdę nigdy nie poznałem tej dziwki . Była silna. Była to opowieść o długoletniej serii drobnych kradzieży i oszustw: „im częściej spotykasz ludzi. żadnego tam bicia kobiet czy dzieci. ale n i e j e s t e m jakimś pieprzonym kryminalistą". Zacząłem podprowadzać jej biżuterię. niż stracili". żeby wszyscy inni mężczyźni zeszli z tego świata. żeby utrzymać czworo dzieci. jak oddycham . żeby kobieta zupełnie się wycofała. żeby wydostać się z miasta. tym więcej możesz od ich wyciągnąć. i będę mógł go wychowywać na swój sposób". Chciałbym. Jack podjął anemiczną próbę uzasadnienia swoich czynów: Owszem.Zdarzały się jakieś kłamstwa? . Nieźle było. skończyłem już z tym wszystkim". że powinny siedzieć w domu. Uważam. . K o c h a m kobiety. Zapytany o początki swojej przestępczej kariery. .Żartuje pani? Kłamię tak. ciężko pracowała. czterogodzinny raport ze swojej kryminalnej przeszłości. Osoba rozmawiająca z Jackiem . przypominając samemu sobie: „Ach. Cholera.zapytała psycholog. chcę mieć syna . Poza drobnymi kradzieżami. który stale przerywał. „Teraz. dzięki ubezpieczeniu zawsze dostają z powrotem więcej. po wyjściu na wolność. załatwię. naprawdę było nieźle.każde z nas poszło własną drogą".jedno nie mniej naturalne niż drugie". Jakbym wpadł w nałóg i dawał sobie w żyłę". Jack opisywał powtarzające się bijatyki.najpiękniejszą osobą na świecie. odkąd skończyłem czternaście lat. odpowiedział: „Wiązało się to z moją matką .Rozdział 3. „.

jaki ich działania wywierają na innych. wyraźnie zachwycał się popełnionymi przestępstwami i próbował imponować swoim zdumiewającym brakiem odpowiedzialności. z typową dla psychopaty skłonnością do przeczenia samemu sobie w kolejnych zdaniach. miał trzydzieści osiem lat. nie żałują wywołanego przez siebie bólu i zniszczeń i nie widzą powodu. a ja gniję w pudle. Trochę go pociąłem. Kiedy przeprowadzano z nim wywiad. że tym razem po opuszczeniu więzienia zamierza poświęcić się karierze pływackiej. że był to nie tylko najdłuższy. . czy żałuje k t ó r e g o k o l w i e k ze swoich przestępstw. ale też najzabawniejszy z przeprowadzonych przez nią wywiadów. jakie przeprowadziła. Równie oszałamiające były jego nierealistyczne plany. więzień odparł: „Bez przesady! Facet siedzi sobie parę miesięcy w szpitalu. ale gdybym chciał go zabić. Planował uczciwe życie. Rozmowa z Jackiem okazała się jedną z najbardziej widowiskowych.60 Psychopaci są wśród nas stwierdziła. Długa lista wyroków odzwierciedlała nie tylko jego przestępczą wszechstronność. dla którego mieliby się tym wszystkim przejmować. Podczas napadu rabunkowego jeden z badanych przez nas więźniów zaatakował nożem mężczyznę. lecz także nieumiejętność wyciągania wniosków z poprzednich doświadczeń. Chociaż stracił formę i roztył się po latach więziennego wiktu i fast foodów na wolności. Taki właśnie jestem: dałem mu szansę". Na pytanie. czy odczuwa żal. utrzymywanie się z wygranych w zawodach oraz podróże po przejściu na wczesną emeryturę. BRAK WYRZUTÓW SUMIENIA LUB POCZUCIA WINY Psychopaci wykazują szokującą obojętność wobec destrukcyjnego wpiywu. oświadczył z przekonaniem młodego sportowca. Był okropnym gadułą. Choć Jack nie wyrażał żadnej empatii wobec swoich ofiar. to bym poderżnął mu gardło. Zapytany. czy kiedykolwiek był pływakiem. Nie wiadomo. Mówią o tym nieraz zupełnie otwarcie: nie poczuwają się do winy. który później przez trzy miesiące był poddawany leczeniu szpitalnemu.

To mechanizm. chanizni społecznej kontroli . . dla której wtedy tak zrobiłem. 284. Nie jest rzeczywista. Poczucie winy? . Ma okropny wpływ nasze c'a'0' na I są znacznie lepsze sposoby nadzorowania naszych zachowań niż to dość osobliwe użycie poczucia winy4". którym się posługujemy. wy40 i powiadając się bezpośrednio na temat poczucia winy : „[Cokolwiek] zrobiłem w przeszłości . Conuersations with a Killer. bo „dostała bolesną lekcję życia". ale także niszczył po kolei przyszłość każdej ze swoich ofiar. że zamordowana przez niego osoba odniosła korzyść z tej zbrodni. że w y r z u t y s u m i e n i a to ważne określenie. żeby panować nad ludźmi. którego zabił podczas awantury o uregulowanie rachunku w barze. Złudzenie. który oświadczył. Ted Bundy. czy doznaje wyrzutów sumienia z powodu dokonanego morderstwa.i to bardzo niezdrowy. psychopaci czasami wyrażają skruchę. Seryjny morderca Ted Bundy przed swoją egzekucją udzielił wywiadów Stephenowi Micbaudowi i liughowi Aynesworthowi.w c a l e mnie nie martwi. Michaud.Wyraźnie było widać. „Snem" według Bundy'ego było zamordowanie około stu młodych kobiet. Oszołomiła mnie kiedyś logika pewnego więźnia. Bundy nie tylko ignorował własną przeszłość. to się stało. H. s. Spróbujcie dotknąć przeszłości! Spróbujcie zmierzyć się z przeszłością. mam wyrzuty sumienia". New York 1989. . ale później przeczą sobie słowem lub czynem. W dalszej rozmowie stwierdził. Przestępcy za kratami uczą się szybko. i dlatego do tego doszło".mówił w więzieniu. Profil: uczucia i relacje 61 odburknął: „Niczego nie żałuję. Musiała być jakaś przyczyna. Co się stało.G. młody więzień odparł: „Jasne.[co wywołuje] jakieś wrażenia zaniedbań czy dokonań . „Facet powinien mieć pretensje tylko do siebie . Na pytanie. Swoisty me40 S. Aynesworth.Rozdział 3. 41 Tamże.powiedział inny więzień o mężczyźnie. że wewnętrznie nie czuje się „nie w porządku". 41 To tylko sen!" . że jestem w kiepskim . 2 drugiej strony.

„Wszyscy na sali sądowej wiedzieli.. lecz również wolność. a później o samym Adanie: „Nie miał przyszłości jako aktor . który poprosił go o opuszczenie lokalu. a niekiedy zaprzeczają.. Wkrótce po zwolnieniu warunkowym Abbott wdał się w kłótnię z Richardem Adanem. to było czyste pchnięcie". gdzie Abbott zaatakował nożem nieuzbrojonego kelnera. Więzień Jack Abbott skupił na sobie uwagę serwisów informacyjnych. J e ż e l i jestem osobą. a potem ni stąd. kiedy Norman Mailer pomógł mu opublikować książkę In the Belly ofthe Beast. Po co mnie wkurzał?" I dorzucił: „Zresztą.na pewno poszukałby sobie innego zajęcia". Abbotta skazano i postano z powrotem do więzienia. czy czuje wyrzuty sumienia. Jeżeli chodzi o głębię jego świadomych uczuć związanych ze śmiercią Adana.. Na przykład szeroko nagłaśniany fragment filmu ze specjalnego programu telewizji PBS ukazuje Kennetha Bianchie. Letters from Prison. Znajomość ze stawnym pisarzem i działaczem politycznym przyniosła Abbottowi nie tylko rozgłos. wcale nie cierpiał. Abbott bronił się sam. Ricci Adan tak opisała jego postawę podczas procesu: „Przepraszał. amnezji. Pchnięcie nożem w tętnicę to najlżejsza śmierć".twierdził Abbott w telewizyjnym wywiadzie. raniąc go śmiertelnie. że zrobiło się coś złego [. która go zraniła. Podczas wywiadu w telewizyjnym magazynie A Current Affair zapytano Abbotta. Brak wyrzutów sumienia i poczucia winy łączy się u psychopatów z niezwykłą zdolnością do usprawiedliwiania swoich postępków oraz ignorowania odpowiedzialności za działania. współpracowników i innych osób przestrzegających zasad.62 Psychopaci są wśród nas nastroju. byt to wypadek". że wyląduję w pudle bez porządnej rozprawy" .. Psychopaci zwykle roają gotowe ich uzasadnienie. że coś złego w ogóle się wydarzyło. przyjaciół. W przesłuchaniach psychopatów wciąż powraca motyw utraty pamięci.]. . które wywołują szok i rozczarowanie krewnych.jednego z osławionych „dusicieli ze wzgórz" z Los Angeles. musimy wyciągnąć wnioski z następujących uwag: „Żadnego bólu. Wyrzuty sumienia sugerują. Kilka lat później pani Adan pozwała go do sądu cywilnego za spowodowanie śmierci jej męża. Abbott odmówił i obaj mężczyźni wyszli na podwórze za restauracją. „Nie uważam tego za właściwe określenie. ni zowąd zaczyna) mnie obrażać". kelnerem w nowojorskiej restauracji. rozszczepienia osobowości i chwilowej niepoczytalności.

zwykle pomniejsza. kiedy w ewidentny. [. że bardziej bytem pokrzywdzonym niż sprawcą" . seryjny morderca psychopata. że życie jej męża „nie jest warte grosza".Rozdział 3. >m na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych oświad. 0'Brien. Zob. Kobiety. bardzo skrupulatny. Po prostu nie traktowałem ich brutalnie. niż cały ten szajs był warty. także D. Dynamics. odsiadujący wyrok za dwudziestą z kolei kradzież z włamaniem. Pewien więzień z bardzo wysokim wyni'' The Mind of a Murderer. psychopaci często postrzegają s i e b i e jako prawdziwe ofiary. który po torturach zabił trzydziestu trzech chłopców i młodych mężczyzn . Northvale 1988. Abbott oznajmi! pani Adan.. Reid Meloy. Niektóre z nich mi dziękowały.. Inny badany. Profil: uczucia i relacje 63 Wedtug „The New York Times News Service" (z 16 czerwca 1990). który wyciąłem .] kiedy patrzę w przeszłość. Niemniej Ricci Adan otrzymała rekompensatę w wysokości ponad siedmiu milionów dolarów. Chociaż psychopata niekiedy przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Będą się domagali więcej. nikt nie ucierpiał. Podają ich nazwiska w prasie. The Psycho pathic Mind.mogą zgarnąć forsę z polisy. PBS.o napadzie albo gwałcie. and Treatments.że jego przestępstwa mają dla ofiar pozytywne skutki. New York 1985. Zrobiono ze mnie dupka i kozła ofiarnego.że byłem uprzejmy i taktowny. żałosny sposób symuluje przypadek rozsz czepienia osobowości . powiedział: „Jasne. Two ofa Kind. Jak na ironię. rąbnąłem to wszystko. O co tyle zamieszania? W zasadzie wyświadczam im przysługę . Origins. Następnego dnia biorę gazetę i czytam o numerze.twierdził John Wayne Gacy. a nawet całkowicie ignoruje ich od działywanie na innych. widzę. Zawsze tak robią". 27 marca 1984. Są wywiady z pokrzywdzonymi. Frontline. mówią o mnie miłe rzeczy . Ale co z tego? Goście byli ubezpieczeni na ciężkie pieniądze. na przykład. The Hillside Stranglers. nikomu nic się nie stało. oraz J.

64

Psychopaci są wśród nas
44

i zakopał ich zwłoki pod podłogą swojego domu .

Opisując te morderstwa, Gacy wskazywał na siebie jako trzydziestą czwartą ofiarę: „Byłem ofiarą, podstępem pozbawiono mnie dzieciństwa". Zastanawiał się, czy „znajdzie się ktoś, kto zrozumie, jakie to straszne cierpienie być Johnem Waynem Gacy". W książce poświęconej Kennethowi Taylorowi - dentyście, który pobił żonę podczas miesiąca miodowego, zdradzał ją, a potem zakatował - Peter Maas cytuje Taylora: „Kochałem ją tak gorąco.
Cytaty pochodzą z: T. Cahill, Buried Dreams, New York 1987.

Rozdział 3. Profil: uczucia i relacje

65

Tak bardzo mi jej brak. Wydarzyła się tragedia. Straciłem najlepszą kochankę, najlepszą przyjaciółkę. [...] Czemu nikt nie moż
45

pojąć, przez co teraz przechodzę?" .

BRAK EMPATII
Wiele cech, które wykazują psychopaci - zwłaszcza ich egocentryzm, brak wyrzutów sumienia, płytkość uczuciowa i skłonność do oszukiwania - ściśle łączy się z absolutnym brakiem empatii (to znaczy zdolności do tworzenia mentalnego i emocjonalnego „fak- symile" drugiej osoby). Psychopaci nie potrafią wejść w skórę kogoś innego, chyba że w czysto intelektualnym sensie. Cudze uczucia zupełnie ich nie interesują. Pod pewnym względem psychopaci przypominają beznamiętne androidy z fantastyki naukowej, niezdolne pojąć doznań prawdziwych ludzi. Badany przez nas gwałciciel, który uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych, stwierdził, że trudno jest mu współodczuwać ze swoimi ofiarami: „Boją się, tak? Ale nie bardzo to rozumiem. Sam miewałem stracha i nie było to nieprzyjemne". Psychopaci postrzegają innych niemal jak przedmioty, którymi można posłużyć się dla własnej satysfakcji. Ich ulubionym celem są ludzie słabi i bezradni, których nie żałują, lecz wyśmiewają. „We wszechświecie psychopaty nie ma czegoś takiego jak zwykła słabość pisał psycholog Robert Rieber. - Jeśli ktoś jest słaby, jest także
46

frajerem - kimś, kto sam się prosi, żeby go wykorzystać" . „Och, straszne, co za nieszczęście - burknął młody więzień na wiadomość o śmierci chłopaka, którego ugodził nożem
15 1

P. Maas, In a Child's Name, New York 1990. R. Rieber, Manufacturing Social Distress. The Psychopathy of Eueryday Life, New York

1997.

66

Psychopaci są wśród ras

odczas walki gangów. - Nie próbujcie mnie zmiękczać takimi pierdołami. Gnojek dostał to, na co zasłużył, i nie będę się przejmował. Jak widać - wskazał na przesłuchujących go policjantów

- mam tu własne problemy".
Aby przetrwać fizycznie i psychicznie, normalne osoby niekiedy wykształcają w sobie pewną niewrażliwość na uczucia i los konkretnych zespołów ludzi. Na przykład lekarze, okazując pacjentom zbyt wiele empatii, wkrótce przestaliby radzić sobie z emocjami, a ich zawodowa

efektywność uległaby zmniejszeniu. Niewrażliwość ta ma ograniczony zakres, dotyczy określonej grupy. Można też szkolić żołnierzy, terrorystów, członków gangów - bardzo skutecznie, jak historia wielokrotnie nam udowadniała - aby postrzegali wroga jako istotę nie w pełni ludzką, byt pozbawiony życia wewnętrznego. Psychopaci natomiast objawiają o g ó l n y brak empatii. Są obojętni wobec praw i cierpień zarówno obcych ludzi, jak i rodziny. Jeśli podtrzymują więzi z małżonkami lub dziećmi, czynią tak dlatego, że traktują ich jak swoją własność, podobnie jak zestaw stereo lub samochód. Można nawet odnieść wrażenie, że niektórzy psychopaci bardziej troszczą się o wnętrze auta niż o wewnętrzny świat swoich „bliskich". Pewna badana przez nas kobieta pozwoliła swojemu partnerowi molestować seksualnie jej pięcioletnią córkę i tłumaczyła: „Kompletnie mnie wykończył. Miałam już dosyć seksu na tamten wieczór". Nie potrafiła też zrozumieć, czemu oddano jej dziecko do ośrodka opiekuńczego: „Mała należy do mnie. Jej dobro to moja sprawa". Nie protestowała jednak zbyt energicznie - z pewnością nie tak energicznie jak wtedy, gdy zabrano jej samochód do depozytu sądowego ze względu na niepłacenie mandatów. Z powodu swojej niezdolności do pojmowania cudzych uczuć psychopaci niekiedy popełniają czyny, które normalnym ludziom Wydają się nie tylko straszne, ale też absolutnie niezrozumiałe. Na Przykład psychopata potrafi torturować i kaleczyć swoje ofiary z ta- m samym spokojem, z jakim kroimy indyka na świąteczny obiad.

Rozdział 3. Profil: uczucia i relacje

67

Jednak bardzo nieliczni psychopaci dokonują tego rodzaju zbroc ■ ni (chyba że w filmach albo książkach). Psychopatyczny chłód uczu ciowy objawia się zwykle w mniej dramatyczny, choć także de strukcyjny sposób: w pasożytniczym odbieraniu innym dobytku oszczędności i godności osobistej; w pełnym agresji postępowaniu według własnej woli; w karygodnym zaniedbywaniu fizycznego i emocjonalnego dobra swojej rodziny; w niekończącej się serii przypadkowych, płytkich związków seksualnych i tak dalej.

Piętnastoletnia Connie waha się między dzieciństwem i kobiecością, niekiedy przeskakując z jednego stanu w drugi w ciągu kilku godzin. Jest dziewicą, lecz nastrojoną na swoją rozkwitającą seksualność jak ktoś, kto wsłuchuje się w pieśń rozbrzmiewającą mu w głowie. Ale w pewien gorący, duszny dzień, kiedy rodzina zostawia Connie samą, do jej domu przybywa nieznajomy - nieznajomy, który twierdzi, że od dłuższego czasu ją obserwuje. -Jestem twoim kochankiem, skarbie - [mówi do niej], - Nie wiesz, co to oznacza, ale wkrótce się dowiesz. [...] Świetnie cię znam. [...] Powiem ci, jak to wygląda: zawsze jestem mity na początku, za pierwszym razem. Będę trzymał cię mocno i nawet nie pomyślisz,

I

żeby próbować się oswobodzić albo coś udawać, bo będziesz wiedziała, że nie możesz. I wejdę w ciebie, w to sekretne miejsce, i poddasz mi się, i będziesz mnie kochała. [...] -Zaraz

wezwę policję. [...] [Z] ust wyrwało się mu krótkie przekleństwo, słowo nieprzeznaczone dla jej uszu. Ale nawet to „Chryste!" zabrzmiało nienaturalnie. Później znowu się uśmiechnął. Patrzyła, jak pojawia się ten uśmiech, niezdarny, jakby wydobywał się zza maski. Cała jego twarz jest maską - myślała chaotycznie - maską opaloną aż po szyję. - Oto nasza sytuacja, skarbie: wyjdziesz i pojedziemy razem, wybierzemy się na miłą przejazdżkę. Ale jeśli nie wyjdziesz, poczekamy, aż twoi wrócą do domu, i wtedy wszyscy oberwą. [...] - Moja słodka, błękitnooka dziewczynko - powiedział z półśpiewnym westchnieniem, które nie miało nic wspólnego z jej piwnymi oczami '.
1

J.C. Oates, Where Are You Going, Where Have You Been?

68

Psychopaci są wśród ras

SKŁONNOŚĆ DO OSZUKIWANIA I MANIPULACJI
Kłamstwa,

oszukiwanie i manipulacja są dla psychopatów zdolnościami

wrodzonymi.
Uruchomiwszy wyobraźnię i skoncentrowawszy ją na sobie, psychopata

jest zdumiewająco niewzruszony możliwością - a nawet nieuchronnością - ujawnienia jego oszustwa. Kiedy przyłapie sję go na kłamstwie lub przeciwstawi mu się nagą prawdę, rzadko okazuje niepokój czy zakłopotanie - po prostu zmienia opowiadaną przez siebie historię albo próbuje przekształcić fakty w taki sposób, aby ją potwierdzały. Prowadzi to do serii sprzecznych twierdzeń i kompletnej dezorientacji słuchaczy. Kłamstwa te często nie mają żadnej motywacji poza r a d o ś c i ą r o b i e n i a w k o n i a , według określenia Paula Ekmana . Psychopaci wydają się dumni ze swojej umiejętności łgania. Pewna kobieta (z wysokim wynikiem na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych), zapytana, czy swobodnie kłamie, odparła ze śmiechem: „Jestem w tym najlepsza. Radzę sobie świetnie, chyba dlatego że czasami przyznaję się do czegoś niekorzystnego dla siebie. Ludzie myślą: skoro do tego się przyznaje, na pewno jest szczera co do reszty". Jak powiedziała, niekiedy „dosypuje" do swoich słów szczyptę prawdy: „Jeśli ludzie uważają, że część z tego, co mówimy, jest prawdziwa, na ogół wszystko biorą za prawdę". Wielu obserwatorów odnosi wrażenie, że psychopaci czasami nie zdają sobie sprawy ze swoich kłamstw, zupełnie jakby ich słowa żyły własnym życiem, niehamowane świadomością, że obserwator zna fakty. Obojętność psychopaty wobec przyłapania na kłamstwie jest wprost szokująca: sprawia, że słuchacz zaczyna zastanawiać się nad poczytalnością mówiącego. Na ogół jednak słuchacze dają się nabrać. 49
P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie Draheim, M. Kowalczyk, Warszawa 1997.
uj

biznesie, polityce, małżeństwie, tłum.

S

' E-

Jestem osobą bardzo uczuciową. Nie można nie pokochać tych dzieciaków" - powiedziała Genene Jones, skazana za zamordowanie dwojga niemowląt, a podejrzewana

Rozdział 3. „Wpakowałam się w to przez swoje gadanie . aby odegrać rolę bohaterki. ale ważnych dla własnego wizerunku stworzonego przez Genene. kiedy poznają kryminalną przeszłość bohatera jednego z naszych wywiadów nagranych na taśmę wideo.Genene przedstawiła obraz swojego życia. licencję pilota otrzymał cztery lata później • pracował jako pilot handlowy. Opowiadana przez nią historia nie zgadzała się nie tylko ze wspomnieniami innych osób oraz obszerną dokumentacją. Więzień ten jest przystojnym i wymownym dwudziestoczteroletnim mężczyzną. Profil: uczucia i relacje 69 0 zabójstwo kilkanaściorga innych.] Granica między prawdą i fikcją. W trakcie prowadzonych przez nas warsztatów dla psychoterapeutów i biegłych sądowych uczestnicy nieraz są zdumieni. W rozmowie z pisarzem Peterem Elkindem Jones narzekała. a także szokujące próby zatuszowania skandalu ze strony służb medycznych pozwoliły jej uprawiać ten proceder mimo powszechnych podejrzeń co do jej związku ze zgonami oraz krytycznym stanem wielu niemowląt.]. „Podczas naszej rozmowy . które Genene s a m a podała mi cztery lata wcześniej. bo jest tak dokuczliwa".pisał Elkind . pielęgniarka z San Antonio. Jones. Był sprzeczny z rzeczywistością nie tylko w kwestii jej winy [. Jak wszyscy psychopaci. który zdumiewająco odbiegał od tego. ogromna pewność siebie i przekonująca postawa. mający doświadczenie w pilotowaniu samolotów dwusilnikowych oraz znajomość obsługi przyrządów « mieszkał w dziewięciu krajach na czterech kontynentach . [. który snuje setki planów związanych z wyjściem na wolność i ma najwyraźniej mnóstwo niewykorzystanych jeszcze talentów. ale też z informacjami. -1 dzięki gadaniu się z tego wydobędę". między dobrem i złem nie miała dla niej znaczenia""4. podawała noworodkom z oddziału intensywnej terapii środki zagrażające życiu. wykazywała niezwyktą zdolność do manipulowania faktami 1 dostosowywania ich do wtasnych celów.. Jej „urzekający sposób bycia"... że czyni się ją „kozłem ofiarnym. co usłyszałem od kilkudziesięciu jej znajomych. W szybkim tempie i bardzo przekonująco opisuje swoje dotychczasowe osiągnięcia: 0 vv wieku ośmiu lat opuścił dom ę w wieku jedenastu lat zaczął uczyć się pilotażu.. która ratuje maluchy znad „krawędzi śmierci". drobnych i nieistotnych. lecz także w niezliczonych szczegółach.oznajmiła z szerokim uśmiechem.

Po przeczytaniu akt badacz przekonał się jednak. Naturalnie. w których uczestniczył.70 Psychopaci są wśród ras • • • • • • • zarządzał apartamentowcem miał własną firmę dekarską przez rok prowadził ranczo przez pół roku pracował w przeciwpożarowej ochronie lasów spędził dwa lata w straży przybrzeżnej był kapitanem dwudziestopięciometrowej łodzi czarterowej przez cztery miesiące był nurkiem głębinowym. Ich wypowiedzi odzwierciedlają przekonanie. trudno się dziwić. Chociaż czterokrotnie odrzucono jego wniosek o zwolnienie warunkowe. Chce również zamieszkać z rodzicami. Wspominając testy psychologiczne. Jego filozofia? „Opowiadaj pierdoły wystarczająco długo. sprzedaż udziałów w mieszkaniach w miejscowościach letniskowych. nadal snuje śmiałe projekty: podjęcie działalności deweloperskiej. bo niekiedy nawet doświadczeni obserwatorzy są skłonni wierzyć w jego szczerość. Metoda najwyraźniej się sprawdza. że niemal żadna z informacji udzielonych mu przez więźnia nie jest prawdziwa. a część z nich przestanie być pierdołami". Biorąc pod uwagę ich swadę i łatwość mówienia nieprawdy. zaliczyłem wszystko na medal. Właśnie odsiaduje karę za morderstwo. „szczery i bezpośredni". Na przykład notatki jednej z osób prowadzących z nim rozmowy zawierały takie określenia. zdobycie licencji pilota handlowego i tak dalej. Nieraz otwarcie określają siebie jako oszustów. nasz „Na wijacz" uzyskał bardzo wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skło ności Psychopatycznych. okradaj i manipulują. powiada: „Mam IQnie do pobicia. których nie widział od siedemnastu lat. naciągaczy i kanciarzy. jak „sprawia korzystne wrażenie". „inteligentny i wygadany". Psychopaci . „duża umiejętność współżycia z ludźmi". nie odczuwając przy tym najmniejszej skruchy. Rozpoznali u mnie wyjątkową inteligencję". że świat skład się z drapieżców i ich ofiar i głupotą byłoby nie zrobić użytku z cudzych słabości. że psychopaci skutecznie oszukują. Z oczywistych powodów nadaliśmy mu przydomek „Nawijacz".

na przykład równoczesnym związku z kilkoma kobietami lub przekonywaniu członków rodziny i przyjaciół. szukanie dla nich pracy i gromadzenie funduszy na działalność ośrodka. Nadal mnie to wkurza. meble. Nabieram was w tej chwili" . inne zaś opierają się na bardzo prostym pomyśle. z którym przeprowadziłem wywiad na potrzeby tej książki.wyczyścił nas ze wszystkiego. „Lubię nabierać ludzi.oznajmił jeden z naszych badanych. plany zawsze są realizowane z chłodną pewnością siebie i tupetem. A potem obrobił nas do szczętu. czterdziestopięcioletni mężczyzna odsiadujący swój pierwszy wyrok za oszustwo giełdowe. jak z nimi postępować.Rozdział 3. Profil: uczucia i relacje 71 ponadto wykazują dużą przenikliwość w rozpoznawaniu słabych stron ludzkiego charakteru i wykorzy stywaniu ich do własnych celów. Wylądowałem w banku z garścią zawiadomień o przekroczeniu konta i musiałem się gęsto tłumaczyć. jedzenie. Tym razem zniknął na dobre. i to dwukrotnie: maszyny do pisania.wzjęcie upadło. bo na ogół niełatwo było mnie naciągnąć. Bez względu na rodzaj pomysłu. Po miesiącu sfałszował czek i podjął wszystkie pieniądze z naszego rachunku bankowego. przybory biurowe . „Ach.wspominał działacz społeczny. Po pierwszej kradzieży jakoś mnie przekonał. że pilnie potrzeba pieniędzy na „wykaraskanie się z kłopotów". że ktoś mnie tak wykiwa . Niektóre z ich przedsięwzięć są skomplikowane i starannie zaplanowane. Nie mogę uwierzyć. Stale obracałem się wśród dosyć niemiłych typów i wydawało mi się. Pewien facet zachowywał się jak mój najlepszy kumpel bardzo go lubiłem. że wstydzi się i żałuje.po paru tygodniach sam musiałem szukać dla siebie zajęcia". lata siedemdziesiąte . potrafił być przesympatyczny. Nigdy bym nie przypuszczał. Kierowałem ośrodkiem resocjalizacji dla byłych więźniów i dzieliłem czas między poradnictwo dla moich podopiecznych. 2e dałem się nabrać na taką gadkę. . no i nasze przedsię. że wiem.

jak i przyjaciół ułatwia psychopatom popełnianie oszustw i defraudacji.oznajmiła pewna kobieta z wieloma oszustwami i drobnymi kradzieżami na koncie . zgłaszają się na terapie dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Po godzinnych oględzinach para złożyła ofertę kupna. a czynią to nie dla „resocjalizacji". którzy przyglądali się sporej żaglówce z tabliczką „Na sprzedaż". Pożegnawszy się po przyjacielsku. która przyznaje zwolnienia warunkowe. Choć . Na przykład. dużego i małego kalibru. takie to ł a t w e ! " Podobnie działają psychopaci w więzieniach: często wykorzystują każdą szansę. Teraz. Podszedł do nich. Jeden z naszych badanych opowiadał. spieniężył zadatkowany czek i szybko się ulotnił. promowanie fałszywych akcji giełdowych i bezwartościowych inwestycji oraz dokonywanie wszelkiego rodzaju szwindli. które są akurat w modzie. kiedy teorie „cyklu przemocy" zdobyły powszechną akceptację. ale dla stworzenia jej po. co się mówi. nie mówiąc już o dobrach materialnych. „Pieniądze rosną na drzewach . wstępują do religijnych i quasi-religijnych wspólnot lub włączają się we wszelkie pozytywne przedsięwzięcia. przedstawił się jako właściciel łodzi („absolutne brednie") i zaprosił ich na pokład. wielu psychopatów skwapliwie tłumaczy swoje wady i problemy strasznymi przeżyciami z dzieciństwa. jakiś wprawny manipulator ogłasza. nasz badany wyznaczył spotkanie nazajutrz w banku i zaproponował zadatek w kwocie tysiąca pięciuset dolarów na przypieczętowanie transakcji. Uzgodniono warunki.z myślą o komisji. że stał się „nowym człowiekiem" (w chrześcijańskim rozumieniu tego terminu). nie tylko aby przekonać komisję o swoim szczerym postanowieniu poprawy. Nawet n i e c h c ę tego ludziom robić. jak pewnego dnia podczas spaceru po nabrzeżu zauważył parę młodych ludzi.. lecz także aby od życzliwej grupy chrześcijan uzyskać wsparcie.wbrew temu. aby kształtować swój pozytywny wizerunek .zorów..72 Psychopaci są wśród ras Zdolność do oszukiwania zarówno wrogów. podszywanie się pod kogoś innego. Uczestniczą w rozmaitych programach i kursach dyplomowych.

odwoływał się do życzliwości młodych kobiet. z jaką Bundy wykorzystywał swój atrakcyjny wygląd i urok osobisty. The Stranger Beside Me opowiada o wyjątkowej umiejętności.z pewnością gruntownie przemyślał te pytania. co działo się w głowie Bundy'ego. że nasze przypuszczenia są słuszne. a nawet posunął się do założenia na nogę gipsowego opatrunku. ładną kobietą i przebywa się daleko od domu? Ted Bundy . Czasem nie skutkowało i zagadnięta kobieta odmawiała towarzyszenia nieznajomemu. nierozważnych decyzjach . aby w końcu doprowadzić ją do doskonałości. Było to genialne posunięcie.Rozdział 3. a wspótczujące ofiary znajdował na ruchliwej ulicy. ich wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i błędnych.gerBeside Me (Obcy obok mnie). Tak się niezwykle złożyło.na ogół sprawdzało się znakomicie. które zapewne przeszłyby na drugą stronę ulicy. z nogą w gipsie.najbardziej osławiony seryjny morderca. Ted Bundy kupił sobie parę kul. pogłębioną podczas praktyki w telefonie zaufania. aby zdobywać kobiece zaufanie. sprzeciwia się wszelkim ich skłonnościom. a rozwinięty jeszcze dzięki studiom psychologicznym na uniwersytecie.niekiedy miat rękę na temblaku. Chwilowo „niepełnosprawny". Możemy jednak przyjąć. bo oparte na stosowanych przez niego rozwiązaniach . szukat młodych kobiet w ośrodkach rekreacyjnych i prosił o pomoc w załadowaniu łodzi na samochód zaparkowany „kawałeczek dalej". Niewątpliwie wykorzystał swój talent obserwacyjny. kiedy zaczął zwabiać swoje ofiary do samochodu i wywozić je na miejsce zbrodni. stracony w 1989 roku za ostatnie w długiej serii brutalnych zabójstw młodych kobiet . by uniknąć czyichś niewczesnych zalotów ale zatrzymywały się chętnie.różnych wersjach metody. niekiedy zaś. zwłaszcza jeśli jest się młodą. Bez wątpienia też wspomagał się swoją znajomością ludzkich problemów i słabości. jaki kiedykolwiek działa! na terenie USA. z natury nieprzeciętny. aby wesprzeć mężczyznę z rzekomo złamaną nogą. Pytanie: jak nakłonić innych do zrobienia tego. którą wypróbowywał wielokrotnie. że Rule i Bundy przez kilka lat pracowali razem w poradni . Bundy zmienia! taktykę . którzy są gotowi w nie uwierzyć. kiedy to. czego od nich chcemy? Dodatkowa trudność: jak ich nakłonić. Profil: uczucia i relacje 73 takie twierdzenie niekiedy trudno jest zweryfikować.jak pisze Ann Rule w książce The Stran. Nigdy się nie dowiemy. ale . nigdy nie brakuje dobrodusznych ludzi.takich jak przejażdżka z nieznajomym. czego od nich chcemy.

Chof niekiedy wydają się zimni i beznamiętni. dz. Aynesworth. wykazują skłonność do dramatycznych. aby wykorzystując własne doświadczenia. Uważam. ale nie potrafią zanalizować rozmaitych stanów afek.. Psychopaci najwyraźniej cierpią na swoiste ubóstwo emocjonal ne. H.. dopóki nie przebity się przez wspomnienia o życzliwym i . Chociaż od wyroku minęły lata. Baczny obserwator odnosi wrażenie. cyt. tak naprawdę sami niewiele czując. że zasługuje na śmierć. Kiedy Rule zrezygnowała z pracy dla policji i została autorką kryminalnych bestsellerów. smutek z frustracją. Na przykład utożsamiają miłość z pobudzeniem seksualnym.G. zanim poproszono Rule o pomoc w sporządzeniu dokumentacji policyjnego śledztwa w sprawie niezidentyfikowanego mordercy młodych kobiet.Ted Bundy oznajmił policjantom po swoim ostatnim aresztowaniu. Nie mogły jednak nabrać konkretnych kształtów.74 Psychopaci są wśród ras psychologicznej. mogta posłużyć się tym szczególnym zbiegiem okoliczności. skłaniają do namysłu nad absolutną niestosownością opisanych reakcji oraz do powątpiewania w jakość kryjących się za nimi uczuć. powierzchownych i krótkotrwałych demonstracj uczucia. odpowiedział: „Dobre pytanie.oznajmił „Noc51 ny Łowca" Richard Ramirez . Wypowiedzi takie jak cytowane poniżej słowa Dianę Downs.atrakcyjnym koledze zza biurka naprzeciwko. czy uważa. Downs . PŁYTKOŚĆ UCZUĆ "Jestem najbardziej bezwzględnym sukinsynem. 3.tywnych. ukazać wpływ Bundy'ego na innych. 50 c S. Ted Bundy. Czasami przypisują sobie silne emocje. a gniew z poirytowaniem. Rezultat? Dziwna. pożądanie i zachłanność" . który zapytany w trakcie telewizyjnego wywiadu. że odgrywają kom° dię. s.. z jakim się kiedykolwiek zetkniecie"'J .. które ogranicza zakres i głębię ich doznań uczuciowych. W miarę wzrastania liczby ofiar pogłębiały się podejrzenia Rule. „Wierzę w uczucia: nienawiść. która postrzeliła troje własnych dzieci.jak ja sno wynika z tekstu . niesamowita książka o psychopacie. Michaud. gniew. że społeczeństwo zasługuje na ochronę przede mną i ludźmi podobnymi do mnie".

że jednak przeżyła ów atak (doznając rany ramienia. ale tak n i e j e s t . Szczęście miały moje dzieciaki. że psychopata . ale nie zna melodii"^ . Zdaniem wielu klinicystów. padły ofiarą „nieznajomego o bujnych włosach". Mając trzydzieści siedem lat. Na przykład jeden z badanych przez nas psychopatów . noszę w ramieniu stalową płytkę . 1. 26 września 1988. Quaya do wniosku. Johnsa i H. Blizna zostanie mi na zawsze. że dzieci. Potrafię sobie w y o b r a z i ć . Kiedy podkreślano. " Cytat z telewizyjnego programu The Oprah Winfrey Show. Na przykład w swojej rozwlekłej książce o nienawiści. przemocy i racjonalizacjach własnego postępowania Jack Abbot zamieścił tę wiele mówiącą uwagę: „Są uczucia . z lektury i z mojej niedojrzałej wyobraźni. uczucia psychopatów są tak płytkie. że miałam szczęście. wciąż bardzo mnie boli. Moje uczucia to uczucia małego chłopca" . Jakoś nie dostrzegam tego szczęścia. przez prawie dwa miesiące nie mogłam zasznurować sobie butów! Bardzo boli. jestem zaledwie rozwiniętym nad wiek dzieckiem. Cholera.1 Cytat z telewizyjnego programuj Current Affair. a także ona sama. według sądu zadanej własnoręcznie).tak opisywał swoją hologów J-H. Profil: uczucia i relacje 75 nadal utrzymuje. 52 wszyscy bylibyśmy martwi" . czym są). że niemal nie wykraczają poza e m o c j e p i e r w o t n e .C. zna Ten wyraźny brak afektu i głębi emocjonalnej doprowadził psy- słowa.całe ich spektrum które znam tylko z relacji. choćbym bardzo chciała. Downs odparła: „Wszyscy mi mówią: »Ale masz szczęście!«.i będę ją jeszcze nosiła przez półtora roku. t o znaczy prymitywne reakcje na najbardziej naglące potrzeby (najnowsze ustalenia w tej dziedzinie omówię w dalszych rozdziałach). Gdybym oberwała tak jak one.Rozdział 3.dwudziestoośmioletni „żołnierz" pewnego lichwiarza . 10 października 1991. Wcale nie uważam. Nie zapomnę tamtej nocy do końca życia. ż e ich doznaję (a zatem wiem.

In the Belly of the Beast. nr 36. żeby opisał. Inny psychopata wyznał. Abbott. 13. czy owa złość różni się od uczuć doznawanych przez niego w chwili. Jedna nawet puściła pawia na banknoty. s. wyćwiczone. kto nie chce oddać kasy.76 Psychopaci są wśród ras pracę: „Powiedzmy. kiedy ktoś go obraża lub próbuje wykorzystać. Zapytaliśmy. że nie bardzo rozumie. To zupełnie to samo. Chyba kompletnie wymiękla. Letters from Prison. H. J. pewnie bym Słę bal. . że mam przywalić komuś. The effect of social reward on uerbal conditioning in psychoPothic and neurotic military offenders. Bez problemu włączam to i wyłączam". ale nie wiem dlaczego. Nie wymienił żadnych wrażeń emocjonalJ. s. New York 1981. Najpierw wywołuję w sobie złość". „Journal of Consulting Psychology" 1962.H. 51 . Mógłbym się rozzłościć nawet teraz.C. Quay. ale bez rzygania". Poprosiliśmy. Dodał: „Kiedy obrabiam bank.217220. że kasjerka się trzęsie albo nie może wykrztusić ani słowa. Odparł: „Nie. co dla innych oznacza „strach". Johns. Jest zaprogramowane. widzę. jak sam czułby się w takiej sytuacji. Gdyby ktoś mierzył we mnie z broni.

nr 17. Jest to ważne dlatego. red. przyśpieszonym biciem serca. „Crimi. Zapytany. co ewentualnie nastąpi. Ogloff. Hare. Dla większości z nas strach i obawa wiążą się z nieprzyjemnymi doznaniami fizycznymi: poceniem się dłoni. że u psychopatów nie występują fizjologiczne reakcje ko55 jarzone na ogół z doznawaniem strachu". Zdarza się często. Nasze wyją. nr 55. ale też skłania nas do pewnych działań: „Zrób to albo pożałujesz". s. że chodzi o to. być może przewidując. co by myślał lub robił.scular correlates of psychopathy.D. Eksperymenty z użyciem biomedycznych urządzeń rejestrującyc wykazały. drżeniem i „ściskaniem w dołku". Lykken. a pożałujesz". Mówił: „Oddałbym pieniądze". ale niezbyt o to dbając. kiedy się bzykam albo biorę udział w jakiejś bójce". [w:] Psychopathic Behauior. Literaturę przedmiotu omawia R. że dla większości osób strach przed bólem lub karą jest niemiłym uczuciem i potężnym czynnikiem warunkującym zachowanie. Jedne z najwcześniejszych badań prowadził D. jak by się c z u ł. Schalling. nienie. mając emocjonalną świadomość konsekwencji. naprężeniem lub zwiotczeniem mięśni. „Próbowałbym stamtąd spieprzać". suchością w ustach. podczas gdy badany oczekiwał na bolesny wstrząs elektryczny lub głośny dźwięk. Wong. Hare. „Journal of Abnormal Psychology and Social Psychology" 1957. żeby was załatwić". ale nie mogłam nawet poruszyć ustami" i tak dalej. W obu sytuacjach dokonujemy wyboru. S. Psychopaci natomiast beztrosko podążają naprzód. „Szukałbym sposobu. D. R.77 Psychopaci są wśród ras nych. W większości tych eksperymentów rejestrowano potliwość dłoni i bicie serca. „Próbowałam się odezwać. że serce podeszło mi do gardła". Approaches to Research. odparł: „Jasne! Nie jestem robotem. Electrodermal and cardiouascular euidence of a coping response in psychopaths. że opisujemy lęk. Najnowszą pracąjest J. wyraźnie go zdezorientowało.D. Bywam nieźle podkręcony. odwołując się właśnie do towarzyszących mu objawów: „Byłem tak przerażony. Chichester 1978.nal Justice and Behavior" 1990. s. czy kiedykolwiek doznał przyśpieszonego bicia serca lub skurczu żołądka. a nie o to. . Strach powstrzymuje nas przed pewnymi działaniami: „Zrób to. A study of awciety in the sociopathic personality. 231-245. Electrodermal and cardiooa. 6-10.

McDowella. wyrzutów sumienia. I wtedy ucieknie"jb. jakby zastanawiał się nad wyborem polisy ubezpieczeniowej. Jego t^ecia żona Terry. W oświadczeniu skierowanym do sądu błagała: „Proszę dostrzec tkwiące w nim zwierzę. kiedy powinien płakać.. kto potrafi rozważać zabójstwo swoich dzieci z takim spokojem. co się stanie. zaskarbi sobie sympatię innych więźniów i personelu. uprzejmy i rozsądny i zwracał się do terapeuty: »Proszę spojrzeć .opowiadała Terry. 56 --------. Jak komentowat jego kurator sądowy. Po pewnym czasie Przeniosą go do zakładu o złagodzonym rygorze. To lista sporządzona przez człowieka bez duszy". Później Russell obmyślił i zanotował kilka sposobów rozwiązania problemów z żoną: „Nie robić nic". „Wytoczyć sprawę o ustalenie ojcostwa / postępowanie rozjemcze". nie jak Ale terapeuta dal się nabrać i oświadczył. że kiedy się poznali „wydawał się miłym facetem o łagodnym głosie i niezwykłym uroku". który sprzeniewierzył pieniądze swojej klientki. . „Przychodziłam na spotkania [terapeutyczne] z kompletnie zszarpanymi nerwami. „Russell zawsze mówił o swojej pustce emocjonalnej. zapiski te odsłaniają „umysł kogoś. Wyrażała obawę. Mówiąc o morderstwie popełnionym przez Russella na Phyllis Wilde. że nigdy nie powiedzie nam się jako małżeństwu.------------------- Na podstawie artykułu R. W jego zachowaniu nie było nic niezwykłego. a później brutalnie pozbawił ją życia. która początkowo zapewniała mu alibi na czas popełnienia zbrodni. jak dodała. nie rozumie. aby nauczyć się właściwych reakcji emocjonalnych na codzienne wydarzenia". o tym. a nie społecznie akceptowaną osobowość. Doznawany przez psychopatów strach nie obejmuje fizyczny symptomów: podobnie jak większość ich uczuć. co muszę znosić«. którą tworzy sobie na zewnątrz". „Zabić dziewczynki iJustina". że nie potrafi odczuwać tak jak inni. „Widziałam go zaledwie parę godzin po tym. że ogarnia ją obłęd. nic". jakich dotąd spotkałem" - stwierdził sędzia sądu okręgowego po ogłoszeniu wyroku w sprawie Normana Russella Sjonborga. że Russell w końcu ją wytropi: „Wiem.»To on jest psychicznie chory. a ja miotatam się i krzyczałam. szanowanego trzydziestosiedmioletniego adwokata z San Jose. jest niekompl ny.oto.78 Psychopaci są wśród nas Mimo swojej pozycji społecznej jest jednym z najgroźniejszych socjopatów. że „prowadził życie uczuciowe jakby wedtug instrukcji" i „czytał poradniki psychologiczne. Powiedziała też. jeśli całą winę będę zrzucać na męża".Russell siedział sobie spokojny. Ale. Kiedy ich związek zaczął się rozpadać.] Żadnego strachu. [w:] „Image" z 26 stycznia 1992 roku. [. gdy zatłukł [ją] na śmierć. Będzie wzorowym więźniem. Terry stwierdziła-. Russell usiłował wmówić żonie. wspominała. „Zabrać dziewczynki. .. a kiedy się cieszyć". „Zabrać dziewczynki bez zabijania".. zabijając ją".

. czuje się winny. The Psychopatii. który charakteryzuje się przypadkowym i rażącym naruszaniem społecznych norm i oczekiwań. W. reakcje emocjonalne są płyt. głównie o charakterze poznawczym. McCord i J.Rozdział 3. Jednak decydującą cechą jest brak wyrzutów sumienia. to chronicznie niestabilny i bezcelowy tryb życia. 51.. choć wypaczony. Oba aspekty . system wartości.sze. Rozdział 4 PROFIL: TRYB ŻYCIA Ogólny wzorzec osobowości odróżnia psychopatę od normalnego przestępcy. które na ogół uznajemy zdecydowanie nieprzyjemne i których wolimy unikać.emocjonalne / interpersonalne symptomy uwzględnione na mojej Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. . s. The Psychopatii.wspólnie tworzą cało ściowy obraz psychopatycznej osobowości. An Essay on the Criminal Mind57 trzecim rozdziale omówiłem typową dla psychopatów postawę wobec siebie i innych . McCord. Agresja psychopaty jest bardziej gwałtowna. McCord.. opisany w tym rozdziale i obejmujący pozostałe obW. jawy ze Skali. J.jeden dotyczący uczu i relacji. Princeton W 1954. pozbawiony ty fizjologicznych skutków ubocznych. impulsywność bardziej wyrazista. drugi zaś odchyleń społecznych . An Essay on the Criminal Mind. Ale jest to tylko jeden z aspektów tego syndromu. Profil: uczucia i relacje 79 płytki. Jeśli naruszy owe zasady. Drugi aspekt. McCord. Normalny przestępca ma jakiś przyswojony.

p o p r o s t u d z i a ł a ł e m . Na pytanie: „Gdyby pana nie schwytano tamtej nocy. Impulsywne działania wynikają w mniejszym stopniu z utraty panowania nad sobą. n i e m y ś l a ł e m . czy doszłoby do trzeciego i czwartego morderstwa?".z powodzeniem: w 1977 roku został stracony jako pierwsza osoba w USA po dziesięcioletniej przerwie. „Zrobiłem to. lekceważą potrzeby innych. wzbudził zainteresowanie w całym kraju.]. przełożeni i współpracownicy pytają siebie bezradnie. aby choćby chwilowo opóźnić spełnienie życzeń dwulatka ale psychopaci najwyraźniej nigdy nie przyswajają tej lekcji . w większym natomiast z pobudek.. .] Morderstwo pozwala wyładować wściekłość.D. zaabsorbowany własnymi potrzebami.f . I oto ich rodzina. ulgi lub przyjemności. „Psychopata jest jak niemowlę. Gary Gilmore.. bo taką miałem ochotę" . posługując się rozsądkiem" [podkr. Rodzice mogą na ogół posłużyć się obietnicą. co się stało: porzucone posady. kiedy na drodze prawnej domagał się własnej egzekucji . Wściekłość to nie jest rozsądny powód.80 Psychopaci są wśród ras IMPULSYWNOŚĆ Psychopaci zwykle nie zastanawiają się nad pozytywnymi i negatywnymi stronami jakiegoś działania lub jego ewentualnymi konsekwencjami.a to wszystko nieraz z . Nie próbujcie zrozumieć morderstwa.pisali psychologowie William i Joan jyjcCortT'Większość dzieci dość wcześnie zaczyna odkładać dorwanie przyjemności na potem. Gilmore odpowiedział: „Dopóki policja by mnie nie złapała. n i e p l a n o w a ł e m . splądrowane domy. [.H. godząc się z ograniczeniami narzucanymi przez środowisko. zerwane kontakty. morderca z Teksasu. gwałtownie domagający się zaspokojenia" . zmienione plany. Tamte morderstwa były bez powodu. czyli chęci uzyskania natychmiastowej satysfakcji. zranione uczucia .. którymi zwykle kierują się psychopaci. nie zastrzeliła albo coś w tym rodzaju [.to najczęstsze uzasadnienie.R.. Ci dwaj goście mieli cholernego pecha.nie hamują swoich pragnień.

Zazwyczaj też nie przejmują się marnotrawieniem swojego życia. „Jestem wędrowcem.. stanowi prawdziwe zagrożenie. wydawałoby się. The Psychopath. s. który uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. dlaczego „żyje chwilą": „Zawsze mówiono. chwycił jakiś drąg i obrabował najbliższą stację benzynową.jak się zorientował . w. Ponieważ nie chciało mu się wracać. że w drodze na towarzyskie spotkanie postanowił kupić skrzynkę piwa. Jeden z naszych badanych. który jest przed nami. Łatwr ich . dz. a do jej przełamania wystarczy byle powód.portfel zostawił w domu odległym o kilka przecznic. sPoglądać daleko przed siebie. Pewien mężczyzna posłużył się analogią. Psychopaci są więc pory\ czy. a na porażkę. i zobaczyłem ją znowu dopiero po dwóch miesiącach". cyt.to typowa wypowiedź.mo poprzedza. który nas bezpośred. Większość z nas skutecznie kontroluje swoje zachowanie: nawet kiedy mamy ochotę zareagować agresywnie.nie znoszę tkwić w miejscu" . że trzeba prowadzić samochód ostrożnie. pogróżkami i złorzeczeniem. nie pożyję sobie dzisiaj". władowalibyśmy mu się w bagażnik.działania pod wpływem chwili . i gdybyśmy zawsze patrzyli daleko przed siebie. Rzadko zastanawiają się poważnie nad przyszłością. SŁABA KONTROLA ZACHOWANIA Oprócz impulsywności .. rozczarowanie.psyc paci wykazują dużą reaktywność na domniemane lekceważenie i zniewagi. 9.'e będę myślał o jutrze.Rozdziat 4. Jeśli ciąg. Profil: tryb życia 81 błahego. na wszelki wypadek planować drogę awaryjną. ale . Ale przecież właśnie samochód.. McCord. aby wyjaśnić nam. powodu. koczownikiem . McCord. zwykle potrafim się pohamować. poza pojazd. ciężko raniąc jej pracownika. Psychopaci na ogól żyją z dnia na dzień i często zmieniają plany.. J. opowiadał. Jak wspominał mąż badanej przeze mnie psychopatki: „Wstała i odeszła od stołu. dyscyplinę lub krytykę odpowi dają nagłym użyciem przemocy. U psychopatów taka samokontrola jest słaba. a jeszcze rzadziej się o nią niepokoją.

82

Psychopaci są wśród ras

obrazić. Błahostki wywołują ich gniew i agresję, i to w sposób, który innym może wydawać się całkiem nieuzasadniony. Wybuch te jednak, choćby skrajne, na ogół szybko mijają i wszystko wrac do normy, jakby nie wydarzyło się nic szczególnego. Carl zadzwonił z więziennego automatu do żony i dowiedział się, że w najbliższy weekend nie będzie mogła go odwiedzić i przy nieść mu upragnionych papierosów i żywności, bo nie znalazła nikogo, kto by przez ten czas zaopiekował się dziećmi. „Ty głupia dziwko! wrzasnął do telefonu. - Zatłukę cię, kurwo jedna!". Swoją groźbę podkreślił, łomocząc gwałtownie pięścią w ścianę. Ale tuż po odłożeniu słuchawki przyłączył się do rozbawionych kolegów i wyglądał na szczerze zdziwionego, kiedy strażnik więzienny, który usłyszał fragment tej rozmowy telefonicznej, zarzucił mu stosowanie pogróżek i obelg słownych. Pewien więzień, który czekał w stołówce na wydanie posiłku, został przypadkowo potrącony przez innego więźnia. Pobił go wtedy do nieprzytomności i wrócił do kolejki, jakby nic się nie stało. Chociaż za naruszenie przepisów groził mu pobyt w karcerze, na swoje wytłumaczenie potrafił powiedzieć tylko: „Wkurzyłem się- Wpadł na mnie. Zrobiłem to, co musiałem". Jeden z naszych badanych wdał się w awanturę z potężnym bramkarzem w miejscowym pubie i ogarnięty gniewem, wymierzył cios stojącemu obok mężczyźnie. Zaatakowany upadł, uderzając a o krawędź stołu, i dwa dni później zmarł. „Byłem wściekły, facet się ze mnie nabijał" - oznajmił nasz psychopata. Jak twierdził mężczyzna sprowokował go do wybuchu, a szpital dopuścił się zaniedbania, które doprowadziło do śmierci ofiary. Chociaż psychopaci są porywczy i łatwo wpadają w gniew, ich zachowanie nie wymyka się wtedy spod kontroli. Przeciwnie: kiedy ich ponosi, działają jak w napadzie złości - doskonałe wiedzą, co robią. Okazywana przez nich agresja jest zimna, nie towarzyszy jej intensywne emocjonalne pobudzenie, którego większość z nas doznaje w chwilach gniewu. Pewien więzień (z wysokim wynikiem na Skali

Rozdziat 4. Profil: tryb życia

83

Obserwacyjnej...), zapytany, czy kiedykolwiek stracił panowanie nad sobą w napadzie furii, odparł: „Skąd. Nie dopuszczam do tego. Na przykład decyduję, jak bardzo chcę kogoś skrzywdzić". Zdarza się, że psychopata wyrządza innym poważne szkody fizyczne lub emocjonalne, niekiedy czyniąc to wielokrotnie, a jednak nie dostrzega u siebie problemu z samokontrolą. Najczęściej uważa te wybuchy agresji za naturalną odpowiedź na prowokację.

POTRZEBA STYMULACJI
Psychopaci odczuwają nieustanną i nadmierną potrzebę silnych bodźców - pragną żyć intensywnie, „na krawędzi", w centrum akcji. To „życie na krawędzi" często wiąże się z łamaniem zasad. W książce The Mask of Sanity Hervey Cleckley opisuje psychopatycznego psychiatrę, który nigdy nie naruszył prawa w sposób rażący, ale z trudem znosił powściągliwość wymaganą w jego zawodzie i od czasu do czasu pozwalał sobie na odskocznię. W trak- cie weekendów niszczył swój wizerunek opiekuńczego lekarza, upokarzając, znieważając, a nawet fizycznie atakując kobiety, któ- re znalazły się w jego towarzystwie .
60 ---------------- ---------- ------

H. Cleckley, 77ie Mask of Sanity, dz. cyt., s. 208.

W poszukiwaniu podniecających doznań niektórzy psychopwykorzystują narkotyki i często zmieniają miejsca zamieszkać i posady, aby przeżyć coś nowego. Pewien nastolatek, z któr przeprowadzaliśmy wywiad, obmyślił oryginalny sposób na do starczenie sobie mocnych wrażeń: w każdy weekend przekonywaj kumpli do zabawy w „kto pierwszy stchórzy" na wiadukcie kolejowym nad rzeką. Cała grupa ustawiała się przodem do nadjeżdżaj cego pociągu towarowego, a chłopak, który odskoczył pierws- musiał wszystkim zafundować piwo. Nasz badany - niezwykle elo- kwentny młody człowiek, wyrzucający z siebie słowa z szybkość' karabinu - nie przegrał ani razu.

84

Psychopaci są wśród ras

Psychopaci często przyznają, że dokonują przestępstw dla pr życia dreszczyku emocji. Jedna z naszych badanych, spytana, czy kiedykolwiek zrobiła dla zabawy coś szalonego lub niebezpieczneg" odparła: „Jasne, mnóstwo razy. Ale najbardziej niesamowite jest przejście z prochami przez lotnisko. Chryste! Kompletny odlot!". Pewien psychopata stwierdził, że praca „żołnierza" u dilera narkotyków sprawia mu dużą przyjemność ze względu na „przy pływ adrenaliny": „Kiedy mam wolne, podchodzę do kogoś w knaj pie i dmucham mu dymem w twarz. Idziemy na zewnątrz, bijemy się, zwykle gość zaczyna mnie lubić i wracamy do środka, i pijem razem albo coś". Telewizyjny program dokumentalny Diabolical Minds prezentował ciekawe informacje o G. Danielu Walkerze, przestępcy, któr dopuścił się wielu oszustw, rabunków, gwałtów i morderstw i z ochotą wytaczał procesy każdemu, kto stanął mu na drodze W wywiadzie udzielonym Robertowi Resslerowi, byłemu agentov FBI, Walker oznajmił: „To podniecające, kiedy się uciekło ze znanego zakładu karnego i wiadomo, że za plecami błyskają czerwone światła, że wyją syreny. Podniecające i po prostu... lepsze niż seks. Och, naprawdę można się nabuzować".
1 Diabolical Minds, NBC, 3 listopada 1991. Byl to specjalny program z cyklu „Unsolved Mysteries".

Skutkiem tej potrzeby stymulacji jest niezdolność do tolerowania rutyny i monotonii. Psychopaci łatwo popadają w znudzenie. Nie zaangażują się w działania, które są nieciekawe, wymagają powtórzeń lub dłuższego skupienia. Przypuszczam, że psychopata mógłby sprawdzić się jako kontroler ruchu lotniczego, ale tylko w aktyw- nym, gorączkowym okresie. W spokojnych dniach prawdopodobnie by się obijał albo przysypiał - jeśli w ogóle przyszedłby do pracy.

Czy psychopaci mają szczególne zdolności do niebezpiecznych zadań? David Cox, mój dawny student, a obecnie profesor psychologii na Uniwersytecie Simona Frasera, od-

Rozdziat 4. Profil: tryb życia

85

powiada przecząco. Zajmował się mianowicie brytyjskimi pirotechnikami w Irlandii Północnej, a badania rozpoczął z założeniem, że skoro psychopaci zachowują zimną krew w sytuacjach kryzysowych i potrzebują silnej stymulacji, będą doskonale pracować w tych wymagających

„kowbojów" - nieodpowiedzialnych, impulsywnych osobników, którym brakuje profesjonalizmu i skrupulatności niezbędnych do przeżycia w tym zawodzie. Większość psychopatów wykruszała się w trakcie szkolenia, a ci, którzy prześliznęli się przez sito testów, nie przetrwali długo. Równie mało prawdopodobne jest to, że psychopaci okażą się dobrymi szpiegami, terrorystami lub gangsterami. Ich impulsywność, beztroska oraz brak lojalności powodują, że są nieprzewidywalni, nieostrożni i zawodni - stanowiąc potencjalne źródło zagrożenia dla innych.

I !

warunkach. Przekonał się jednak, że żołnierze zatrudnieni przy skomplikowanej i niebezpiecznej misji rozbrajania i rozmontowywania bomb IRA uważają psychopatów za

BRAK POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zobowiązania i przyrzeczenia nic dla psychopatów nie znaczą. Dobre 'ntencje - „Już nigdy cię nie oszukam" - to słowa rzucane na wiatr. Straszne przykłady, jak choćby niespłacone kredyty wynikające z beztrosko zaciągniętego długu, zlekceważone pożyczki, puste obietnicy finansowego wspierania rodziny. „Córeczka jest dla mnie wszystkim. [...] Zrobię co w mojej mocy, aby zapewnić jej to, czeg0 sam nie miałem w dzieciństwie". Pracownicy opieki społecznej i by. łe żony przyjmują te wypowiedzi ze sceptycyzmem - zrozumiały^ skoro ich próby uzyskania od psychopaty choćby wyznaczonych sądownie pieniędzy na utrzymanie dziecka od początku nie przynosiły żadnych rezultatów. Nieodpowiedzialność i niesolidność psychopaty dotyczą wszystkich dziedzin jego życia. Psychopaci wykonują swoją pracę nieregularnie, z wieloma nieusprawiedliwionymi nieobecnościami, niewłaściwym korzystaniem z zasobów firmy, naruszaniem jej reguł i ogólnym

86

Psychopaci są wśród ras

brakiem wiarygodności. Nie honorują formalnych i nieformalnych zobowiązań wobec ludzi i organizacji, Ann Rule w książce o Dianę Downs opisuje charakterystyczny dla psychopatów wzorzec nieodpowiedzialnych zachowań rodzicielskich , Downs często zostawiała dzieci same, kiedy nie mogła znaleźć dla nich opieki. Sąsiedzi twierdzili, że te maluchy - w wieku od piętnastu miesięcy do sześciu lat - chodziły głodne, spragnione uczuć i zaniedbane {widywano je bawiące się na zimnie bez butów i płaszczy). Downs twierdziła, że je kocha, ale przeczył temu brak troski o ich fizyczne i emocjonalne dobro. Obojętność wobec losu dzieci - zarówno własnych, jak i dzieci aktualnego partnera lub partnerki - jest motywem, który wielokrotnie powtarza się w zebranej przez nas dokumentacji. Psychopaci postrzegają dziecko jako niedogodność. Niektórzy, jak Dianę Downs, zapewniają o swojej dbałości o potomstwo, ale czyny podważają ich słowa. Psychopaci często zostawiają dzieci same przez dłuższy czas lub powierzają je nieodpowiednim opiekunom. Jedna z naszych badanych wraz z mężem oddała miesięczne dziecko pod opiekę znajomego alkoholika. Mężczyzna spił się do nieprzytomności, a po przebudzeniu zapomniał o dziecku i wyszedł. Kiedy
A. Rule, Smali Sacriflces, dz. cyt.

odzice wrócili prawie osiem godzin później, niemowlę znajdowało się już w ośrodku opiekuńczym. Matka była oburzona tym pogwałcaniem jej praw rodzicielskich. Oskarżyła władze o odbieranie dziecku matczynej miłości - i zarzutu nie cofnęła nawet wtedy, gdy ją oinformowano, że niemowlę jest poważnie niedożywione, psychopaci nie wahają się korzystać z majątku krewnych i przyjaciół, aby pozbyć się kłopotów. Badana przez nas kobieta, która przez lata przysparzała zmartwień swojej rodzinie, nakłoniła rodziców, żeby - kiedy oskarżono ją o handel narkotykami - oddali dom pod zastaw jej kaucji. Złamała warunki zwolnienia, rodzice zaś walczą teraz o odzyskanie domu.

Chciał zweryfikować opinię. nie wypełniają swoich zobowiązań. listy polecające. że elektrownie jądrowe starannie sprawdzają swoich potencjalnych pracowników . ski. „To było zwykłe nieporozumienie". Zapytany. nie stosując żadnych zabezpieczeń. jazdę w stanie niepełnej poczytalności. Jak opowiadał. a mianowicie psychopatów. „Przyrzekam. u których wykryto wirusa HIV powodującego AIDS. Do wypadku trzeba dwojga". „Pros.z oczywistych powodów. odparł: „A dlaczego nie? Jeżdżę szybko. zetknął się z nosicielami wirusa. że to się nie powtórzy". Z niemal róv skutecznością przekonują system sądownictwa karnego o swoic' dobrych zamiarach. że przyjęte metody: rozmowy kwalifikacyjne. niczego niepodejrzewającymi partnerkami lub partnerami.mi zaufać". otrzymał ponad dwadzieścia wyroków za niebezpieczną jazdę. stałem nauczkę". którzy nie rezygnowali z uprawiania seksu ze zdrowymi. ale potem lekceważą warunki nałożone na nich przez sąd: nawet kiedy znajdują się bezpośrednio pod jarzmem sądownictv karnego. czy po wyjściu z więzienia zamierza nadal prowadzić samochód.Rozdziat 4. że wiele spośród tych osób to psychopaci. Pewien dwudziestopięcioletni więzień. którzy celują w niesolidności i nieodpowiedzialnym zachowaniu. Psychopaci potrafią elokwentnie wywinąć się z kłopotów: „Do. którzy nie troszczą się o straszliwe konsekwencje swojej bezmyślności. Niedawno skontaktował się ze mną pewien lekarz zainteresowany przydatnością Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych w badaniu pacjentów. Profil: tryb życia 87 Psychopatów nie powstrzymuje myśl o ewentualnych problemach i zagrożeniu. Przyznał jednak. ucieczkę z miejsca wypadku. wyrok w zawieszeniu lub przedterminowe zwolnienie z więzienia. nie zawsze pozwalają wykryć tych. Często udaje im się uzyskać nadzór kurato. Zatrudniony w przemyśle psycholog mówił mi. . jakie ich działania mogą przynieść innym. testy osobowości. uczestnik naszego projektu badawczego. fakt. ale jestem w tym dobry. jazdę bez wymaganych uprawnień i zaniedbanie będące przyczyną śmierci.

zeznając przeciwko sobie nawzajem. że psychopaci stają się tymczasowymi partnerami w przestępstwie .| stwem z kimś na krawędzi psychozy i wykorzystuje go jako narzędzie zbrodni. Zwykle jeden z partnerów jest „od mówienia": wykorzystuje swój urok osobisty. Tak rozpoczęła się roczna współpraca w handlu narkotykami. Kiedy „mówca" trafił do aresztu. pasożytnicza psychopatka . Niekiedy psychopata łączy się osobliwym. Znanym przykładem jest opisana przez Trumana Capote'a historia Richarda Hickocka i Per. drugi łamał opornym nogi. drugi zaś. usłyszał ich rozmowę i . Drugi. Jeden z nich.ry'ego Smitha. kto jest do niego podobny. bezwzględny egocentryk nie ma szczególnej ochoty na towarzystwo kogoś. Jeden z psychopatów nawiązywał kontakty i organizował transakcje.ponura symbioza o niefortunnych konsekwencjach dla innych. że wkrótce będzie bogata. kiedy kobieta wyjedzie z przyjaciółmi poza miasto.jak to opisał . Powiadomiona policja zalozyta podsłuch na jej telefon i zgromadziła dostateczną ilość dowodów.żaliła się znajomym.wj(j[)t bo kobieta przechwalała się publicznie. posługuje się oszustwem i manipulacją.złapał dilera za jaja i przekonał go. ż e „ t a k i t a l e n t m ó g ł b y . śmiertelnie niebezpiecznym partner.agresywny psychopata w średnim wieku .zastraszania i bicia . że rodzice niedostatecznie wspierają jej i tak już rozrzutny styl życia. straconych za zamordowanie czteroosobowej rodziny (Merów w 1959 roku [Zzimną krwią)..i z o r e m . Wspólnie obmyślili plan-.. aby oskarżyć parę o planowanie morderstwa. Mam w swoich aktach opisy takich zespołów. Na przykład dwóch młodych psychopatów poznało się na przyjęciu.p r z y n i e ś ć w i e l e k o r z y ś c i " . bardziej skłonny do bezpośrednich ! działań .p o d j e g o n a d . Oczywiście. Dwie gwiazdy to o jedną za wiele. ten „od roboty". Jak relacjonuje Capote. Inny przykład: młoda kobieta . Oboje próbowali uzyskać łagodniejszy wyrok.88 Psychopaci są wśród ras Psychopaci na ogół nie dogadują się między sobą.zaproponował: „A może by coś z tym zrobić?". Zamiar się nie po.] p a r a n o i d a l n y s c h i z o f r e n i k " . Hickock uważał Smitha za urodzonego mordercę i byt przekonany. Hickock wykazywał wszelkie objawy elokwentnego psychopaty. Smith natomiast został zdiagnozowany jako „niemal [. czym prędzej zawarł układ z prokuraturą i wydał kolegę. zeby dostarczył mu i jego kumplowi darmową próbkę. Dopóki są zgodni w swoich planach. tworzą straszliwy duet. aby odstąpił mu trochę kokainy na kredyt. Ale zdarza się.jest „od roboty". Spotkany mężczyzna . Wymagający. .elokwentna. mężczyzna włamie się do jej domu i zabije rodziców. bezskutecznie próbował nakłonić drobnego handlarza narkotyków. ten „od mówienia".

wagary. podpalenia. Ponieważ wiele dzieci. Z zimną kriviq. „To zrobił Perry. oszustwa. kradzieże. ucieczki z domu i wczesne współżycie seksualne. znęcanie się nad rówieśnikami. zwłaszcza tych wychowywanych w niebezpiecznych dzielnicach lub w dysfunkcyjnych. wandalizm. cyt. Capote. zakłócanie toku lekcji. 367. Profil: tryb życia 89 Hickock zrzucił odpowiedzialność za zbrodnię na swojego partnera-. nadużywanie środków odurzających. dz. pełnych przemocy T. Pierwsze dwa cytaty w przekładzie ASkucińskiej.. . Nie mogłem go poić.Rozdziat 4. Zachowania te mogą obejmować uporczywe kłamstwa. s. Pozabijał ich wszystkich"" NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIE W MŁODYM WIEKU Większość psychopatów zachowuje się niepokojąco już w dzieciństwie.

szokował kolegów i sąsiadów. nawet kiedy są wściekli. D. starannie przechowywana kolekcja zwierzęcych szkieletów . a nawet przyjemne doświadczenie. który uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. Okrucieństwo wobec innych dzieci . mówił nam ze śmiechem.wspominał. których nie chciała zatrzymać. pozostawiając szereg ponurych wskazówek co do swoich zainteresowań: psi łeb nadziany na kij. uśmiechając się. wagarować i uprawiać seks. koty i żaby przybite do drzew. odsiadujący wyrok za oszustwo. [w:] „The New York Times" 7 sierpnia 1991. Przykładem młodego psychopaty jest dziecko ze zrównoważonej rodziny. ale woleliśmy je ignoZob. że w dzieciństwie miał zwyczaj zakładać pętlę na szyję złapanego kota. opowiadał. Dorośli psychopaci zwykle opisują swoje dziecięce okrucieństwo wobec zwierząt jako normalne.także wobec rodzeństwa wynika często z niezdolności młodego psychopaty do tego rodzaju empatii. która powstrzymuje normalnych ludzi od zadawania bólu. brać narkotyki. seryjny morderca z Milwaukee. podejmuje w pewnym okresie niektóre z tych działaj należy podkreślić. Goleman. „Straszne rzeczy. Jeffrey Dahmer.90 Psychopaci są wśród nas rodzinach. że jego siostra hodowała szczeniaki i likwidował te. Inny badany. przymocowywać drugi koniec sznura do wierzchołka żerdzi i odbijać zwierzę rakietą tenisową. były jak ostrzeżenie. że u psychopatów praktyki te są częstsze i mają bardziej poważny charakter. Mówił też. nawet gdy porówna się je z postępowaniem rodzeństwa i znajomych dorastających w podobnych warunkach. „Przywiązywałem je do barierki i ćwiczyłem na ich łbach uderzenia kijem bejsbolowym" . które wyczyniał z lalką swojej młodszej siostry. że w wieku dziesięciu lub jedenastu lat postrzelił śrutem „denerwującego kundla": „Trafiłem go w zadek i skowyczał. 64 . które w wieku dziesięciu lub dwunastu lat zaczyna kraść. Dręczenie zwierząt w dzieciństwie sygnalizuje na ogół głębokie problemy emocjonalne lub wychowawcze. aż zdechł". i pełzał dookoła. Mężczyzna.

Rozdziat 4. Tego rodzaju wypowiedzi nie tylko dowodzą. prawie wszyscy sprawiali nieustanne problemy: kłamali. W dużej mierze właśnie ta niezmienność skłania wielu badaczy do wniosku. mieli liczne związki seksualne i tak dalej. . Profil: tryb życia 91 . M. J. Chociaż nie każdy dorosły psychopata wykazywał za młodu takie okrucieństwo. że psychopaci potrafią skutecznie kształtować swój wizerunek. na przykład Deuelopment of Antisocial and Prosocial Behauior. Niezmiennie wyrachowana. kłamliwe dzieci pozbawione empatii. będą postępować w podobny sposób jako osoby dojrzałe. zarówno w dzieciństwie. Impulsywne. New York 1986. Zob.usłyszałem od pewnej matki. rować ANTYSPOŁECZNE ZACHOWANIE W DOROSŁYM ŻYCIU Psychopata uznaje zasady i oczekiwania społeczeństwa za kłopotliwe i niedorzeczne . byli chuliganami. znajomi i sąsiedzi psychopatycznego przestępcy nieraz reagują zdumieniem na wieść o jego zbrodniach: „Nie mogę uwierzyć. red. 01. D. które postrzegają świat jako źródło korzyści. że od początku powinniśmy zaufać naszym najgorszym przeczuciom". antyspołeczna postawa psychopatów jest doprawdy zdumiewająca. zrozumieliśmy ze zgrozą.Ale kiedy próbował udusić siostrę w łóżeczku i nożyczkami przeciął jej skórę na szyi. Błock. Sam tworzy dla siebie reguły. . jak jednak informują środki przekazu. ale też odzwierciedlają powszechną niewiedzę co do wczesnego okresu ich życia. kradli. że był zdolny do czegoś takiego absolutnie nic na to nie wskazywało!".Weus. że wczesne wystąpienie zachowań antyspołecznych to wiarygodna zapowiedź problemów i przestępczości u dorosłych .przeszkody w wyrażaniu własnych skłonności i pragnień. jak i w dorosłym życiu. Radke-Yarrow.

Wyróżniają się oni nawet wśród osadzonych. finansowe bądź emocjonalne zaniedbywanie rodziny.Dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści! Lista Charlesa Mansona zajmuje tylko pięć.Jak długa jest lista pańskich przestępstw? .Ale Manson był tylko zabójcą". nieuczciwych praktykach. zdrady małżeńskie. prowadzeniu podejrzanych interesów.choć nie stanowią naruszenia norm prawnych . lecz próbują wszystkiego. że popełnił ponad trzysta przestępstw. głównie dlatego że ich antyspołeczne i bezprawne działania są b a r d z i e j z r ó ż n i c o w a n e i c z ę s t s z e niż działania innych więźniów. których nie zdołano mu udowodnić. . . że sam jest nie tylko zabójcą. 3 listopada 1991.92 Psychopaci są wśród ras Antyspołeczne zachowania nieraz prowadzą psychopatów do więzienia. Przechwalał się otwarcie. często balansują na granicy prawa. " Diabolical Minds.Myślę. NBC. które . Danielem Walkerem ": „. Tę kryminalną wszechstronność dobrze ilustruje wspomniany już program telewizyjny. znajomych i współpracowników. Nieraz także dopuszczają się czynów. nieodpowiedzialne korzystanie z majątku firmy i tym podobne. . Nie wszyscy psychopaci trafiają do więzienia.są nieetyczne. Walker sugerował. Ich antyspołeczna postawa może polegać na dokonywaniu fałszywych inwestycji giełdowych. niemoralne lub krzywdzące dla innych: przelotne romanse. Psychopaci na ogół nie „specjalizują się" w jednym rodzaju przestępstw. w którym Robert Ressler przeprowadzał wywiad z G. Trudno jest jednak dokumentować i oceniać tego rodzaju zachowania bez aktywnej pomocy ze strony rodziny.i najwyraźniej upatrywał w tym powód do dumy. Wiele ich działań umyka uwadze policji i prokuratury. znęcaniu się nad rodziną i tak dalej. że aktualna lista zajmuje jakieś dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści stron. ale niezwykle wszechstronnym kryminalistą . przyjaciół.

skoro psychopa. Psychopatię diagnozuje się w y ł ą c z n i e na podstawie solidnych dowodów na to. którzy przyjmują dewiacyjny społecznie tryb życia. D. . czy zwiększa się również względna liczba psychopatów żyjących pośród nas. ale ze względu na swoją zdolność odczuwania wyrzutów sumienia.jest już wysoka w warstwach uboższych i wzrasta w całym społeczeństwie.oraz społecznie dewiacyjne zachowania. Argument ten i jego niepokojące konsekwencje omówię w rozdziałach poświęconych źródłom psychopatii. skruchy. Socjobiolodzy wiążą rozwój zachowań z czynnikami genetycznymi. a niektóre z nich mogą dziedziczyć skłonności psychopatyczne. mogą więc dowodzić. empatii i silnych emocji nie uchodzi za psychopatów. ale nie wystarczają do zdefiniowania psychopatii .psychopatia jest mylona z przestępczością i społeczną dewiacją. jak i w poprzednim rozdziale. że liczba psychopatów m u s i rosnąć.Rozdziat 4. nie wiemy. psychopaci nie są jedynymi. że ogółem około 2-3% ludzi jest uznawanych za psychopatów.C1 jako ludzie o rozwiązłym trybie życia mają wiele dzieci. które wychowują się w niepełnej rodzinie z zaniedbanego śródmieścia" '. które przyczyniają się. NastępZob. Goleman. [w:] „The New York Times" 7 lipca 1987. a liczba ta jest dwukrotnie wyższa wśród osób. W twierdzeniu tym jednak .podobnie jak w innych wypowiedziach na temat pogłębiania się psychopatii w naszym społeczeństwie . to znaczy badany objawia większość symptomów opisanych z a r ó w n o w tym. W artykule opublikowanym niedawno przez „The New York Times" Daniel Goleman pisał: „Dane wskazują. Najpierw jednak powinniśmy przyjrzeć się z n a n y m aspektom tej zagadki. Chociaż przestępczość . Profil: tryb życia 93 PEŁNY OBRAZ Oczywiście. że charakterystka badanego odpowiada całkowicie profilowi. Na przykład wielu przestępców wykazuje niektóre cechy omówione w tym rozdziale.

. nym krokiem prowadzącym do sedna sprawy będzie przeanalizo wanie roli. i -Potrzeba stymulacji„Odwaga w odrzucaniu rutyny. ' . -Skłonność do oszukiwania i manipulacji: „A dlaczego miałbym mówić prawdę wrogowi? Wszyscy w jakiejś mierze jesteśmy skłonni do manipulacji.Brak poczucia odpowiedzialności: „Nie należy się skupiać na ludzkich słabościach.Łatwość wystawiania się i powierzchowny urok: „A co jest złego w umiejętno ści wysławiania się?". nudnym i niemal martwym". wiele lat spędził w więzieniu. niezwykłych. jeśli nie mierzy się wysoko?".Niepokojące zachowanie w młodym wieku i antyspołeczne zachowanie w dorosłym życiu-. a nie nijakim. pozostawanie żywym. Czy pozytywna manipulacja nie jest powszechnym zjawiskiem?". . Życie na krawędzi. -Płytkość uczuć: „Gniew może sprawić. „Kryminalna przeszłość jest odzwierciedleniem niegodziwości czy non. Ciekawe jest to.94 Psychopaci są wśród ras Pewien byty więzień niedawno przedstawi! mi swoje poglądy na Skalę Obserwacyjn Skłonności Psychopatycznych: nie byt nią zachwycony.Słaba kontrola zachowania-. „Gwałtowne wybuchy agresji bywają mechanizmem obronnym. życie pełnią. . że zyska się etykietkę psychopaty". tworzeniem fasady. wymagających działań. życie teraźniejszością. podejmowanie ryzykownych. sposobem na przetrwanie w dżungli". Obecnie jest w średnim wieku.Impulsywność: „Może oznaczać kreatywność. monotonii lub przeciętności. spontaniczność i swobodę". że w ogóle nie skomentował Braku wyrzutów sumienia lub poczucia winy. które są powszechne". Oto jego uwagi: . . gdzie zdiagnozowano go kiedyś jako psychopatę. -Brak empatii: „Empatia wobec wroga jest oznaką słabości".konformizmu?". -Egocentryzm i przesadne poczucie własnej wartości: Jak można coś osiągnąć. jaką w regulacji zachowania odgrywa sumienie.

kiedy niszczył jej życie. Był dowcipny . Niekiedy nosii przy sobie sporo gotówki.. że rysuje komiksy i szuka zatrudnienia w jakimś czasopiśmie. Nigdy nie miała zapomnieć tamtej chwili. Pracowała wtedy w ośrodku opieki dziennej. ale żadnego z nich nie wcielał w życie. Ilekroć pytała o któryś z jego E . Tak się to zaczęlo. niekiedy zaś przy. i zachwyciła się jego promiennym uśmiechem. serdecznie śmiała się z jego żartów. jego ubrania zawsze były „pożyczone". od uśmiechu. Przysłowie hebrajskie lyse poznała Jeffreya latem 1984 roku. na którą pojechała z przyjaciółmi. Gdy wszystko się skończyło. potem w trakcie prze. a jego zuchwałość całkiem ją rozbroiła . zrozumiała. a później jakimś trafem odnalazł ją w pracy. przelicz sobie zęby. Jeffrey podszedł prosto do niej i poprosił ją o numer telefonu. Przez cały czas. i Mówił bez przerwy. Jeffrey już na nią czekał. Jeffrey spotykał Się z nią w trakcie przerwy śniadaniowej.przezabawny. że jeg0 poczucie humoru pociągało ją i zarazem dezorientowało.Rozdział 5 WEWNĘTRZNY MECHANIZM KONTROLI: BRAKUJĄCY ELEMENT Kiedy całuje cię łajdak.podbił ją swoją pogodną beztroską i absolutnym brakiem skrępowania.^ na lunch i powrotu autobusem do domu. Następnego dnia zatelefonował.. jak sądziła.poddział. Ilekroć opuszczała budynek. Niewiele mówił o sobie . Wypatrzyła go na plaży. plany i zamiary. opisując swoje pomysły. chodził bez grosza i korzystał z jej pieniędzy. Nie miał stałego adresu.

marzeniach.96 Psychopaci są wśród ras projektów. i nie pozwalał jej uciec. że niedawno spędził noc u znajomego. ^owocowała propozycją zatrudnienia. zadała mu . wydawał się zirytowany: „Ach. Pisał o swoich zdolnościach.Jeffrey znalazł właściwe ujście dla swojej energii. wyraźnie zadowolony z lęku malującego się na jej twarzy. Trafił za kraty.w przeciwieństwie do sędziego. że nawet nie speszyły jej słowa „przyślij pieniądze" w jednym z jego więziennych listów. ale współlokatorki nie były zachwycone. Jednej z nich uczyni! niestosowną propozycję. planach. Policjanci wyjaśnili. Pewnego dnia. kiedy siedzieli przy lunchu. że przy nieustannej obecności Jeffreya koleżeńska wspólnota mieszkaniowa przestała istnieć. którą mu załatwiła. Kiedy znowu pokazał się w domu. jak określił to pewien autor badający podobny przypadek. Nie uwierzyła w tę histo-1 rię . na jakie zasługiwała. Gdyby tylko .czytała . glyse dostała telefoniczną wiadomość od znajomej. Pomimo uwięzienia nie stracił wpływu na Elyse. że Jeffrey handluje narkotykami. Wkrótce stało się oczywiste. słał do niej listy.„werbalnymi wymiocinami". t a m t o ! Zajmuję się teraz czymś większym. a później po kryjomu sprzedał jego sprzęt fotograficzny. Olśnił ją na nowo. mógłby zawojować świat. Nie trzeba dodawać. ale Jeffrey rozpoczął swoją karier? od obrabowania kasy sklepowej i zniknięcia na pięć dni. Jak się okazało. Zalewał ją potokiem słów . do łóżka drugiej wślizgnął się. Pisał o niej. Nazajutrz Elyse poszła odwiedzić Jeffreya w areszcie. Była tak oszołomiona. że Jeffrey nie zamierza się wyprowadzać an' szukać sobie zajęcia. beztroski i rozmowny. mocno przytrzymując ją za ramiona. Jeffrey był poszukiwany w związku z wieloma zarzutami. czasami nawet trzykrotnie w ciągu dnia. Wtedy zapewniłby jej życie. mógłby zrobić w s z y s t k o . bo kochał ją gorąco. Elyse jednak rozglądała się za pracą dla niego. o ich przyszłym wspólnym życiu. kiedy spała. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. zjawiła się policja. Wyszedł na wolność po ośmiu miesiącach i natychmiast zjawił się u Elyse. Przynajmniej raz dziennie. czymś z n a c z n i e większym".

Na jego widok Jeffrey momentalnie . Byli odporni na jego uśmiechy i nieraz wspominali o jego „dziwnym. jeśli Elyse się z nim nie spotka.i Jeffrey zaczął ją prześladować. Zaprzeczył wszelkim oskarżeniom. że wszystko między nimi skończone. Po pewnym czasie rodzice Elyse zaczęli nalegać. Ale też sprawia wrażenie więcej niż trochę . zjawił się w samą porę. brat. rzucił uprzejme „Jak się masz" i wyszedł. Przesyłał jej wiadomości. Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 97 kilka trudnych pytań. aby skonsultowała się z psychiatrą: martwili się jej relacjami z Jeffreyem. Na przemian ufała. „pełen optymizmu". Będę z tobą zawsze. że popełni samobójstwo. przerażający bohater książki i filmu . Jeszcze przez wiele lat dochodziły do Elyse informacje o jego aresztowaniach. głównie za kradzieże i oszustwa. Psychiatra jednak nie był równie czujny. Elyse postanowiła z miejsca zerwać z Jeffreyem. oświadczyła. wypuszczono go i przez pewien czas pracował Od czasu publikacji. a następnie kinowej premiery adaptacji Milczenia owiec reporterzy i dziennikarze telewizyjni pytają mnie. Elyse". oznajmił: „Wiesz. wątpiła i ufała znowu. dopóki jej nie zobaczy. Wkrótce dowiedział się. „oryginalny". Po kilku dniach przeprowadziła się do innego mieszkania . Złapał ją za ramię i przeszywając ją wzrokiem (nagle pojęła. płytkim spojrzeniu". że nigdy nie pozwolę ci odejść. Ukazany w powieści i na ekranie Lecter ma niewątpliwie wiele cech charakterystycznych dla psychopatów. Ale właśnie ta łatwowierność lekarza otworzyła dziewczynie oczy.to wierny obraz psychopaty. Jest egocentrykiem przeceniającym wtasną wartość.Ochłonął. Kiedy wyszli z gabinetu. czy Hannibal „Kanibal" Lecter. skłonnym do manipulacji i pozbawionym wyrzutów sumienia.zamierzał zabić nie siebie. Na szczęście. Później treść się zmieniła . że nie zrezygnuje. na przykład. co niepokoiło rodziców w jego spojrzeniu). wyważył drzwi i chwycił ją za włosy.burza minęła.Rozdział 5. Jeffrey nigdy już nie wrócił. który postanowił zajrzeć do Elyse po pracy. gdzie mieszka. Uwierzyła mu. Jeffrey wdał mu się „pogodny". I to był koniec .genialny psychiatra i zarazem morderca o kani balistycznych upodobaniach . Uśmiechnął się. a także za napaść. bezwzględnym. irafił do więzienia. lecz Elyse.

zdecydowanie odbiega od typowego przykładu. jakim był dla niej urok.byłby członkiem elitarnego klubu. którzy nie popełniają seryjnych morderstw. tym razem z długoletnim wyrokiem. sadystycznych zabójców w rodzaju Lectera daje społeczeństwu bardzo zniekształcony obraz tego zaburzenia. Nie znalazła odpowiedzi. wie teraz sporo o psychopatach dzięki studiom oraz własnemu doświadczeniu. Trudno się temu dziwić. że zarówno Lecter. Jeżeli Lecter j e s t psychopatą. moja dawna studentka. ukazywanie psychopatów jako perwersyjnych. a świadomość zagrożenia. Nadal jednak trudno jej zrozumieć. Rasowy psychopata. Psychopaci łamią prawo powodowani najczęściej egocentryzmem. Kiedy ostatnio o nim słyszała. jeśli uwzględnimy. kaprysem i chęcią natychmiastowego zaspokojenia dość pospolitych potrzeb. a on ma świetną gumkę do wycierania". odzwierciedlające powszechny pogląd. Zastanawia. na kutrze rybackim. Innymi słowy. Elyse. a później gniew Jeffreya. psychotycznego seryjnego mordercy. sprawiła. wypaczonym pragnieniem władzy i seksualną żądzą. a potem po prostu ruszają dalej. Oznaczałoby to. to prawdziwy potwór. „Zdaniem Jeffreya .są w pewnej mierze podobni do autentycznej postaci: Edwarda Geina. że nawet gdyby wszyscy seryjni mordercy byli psychopatami. a nie maniakalnym.k I e rzadko. Oczywiście. jest to bardzo nieścisłe stwierdzenie. który dla czystej frajdy znęca się nad swoimi ofiarami. dlaczego ludzie pokroju Jeffreya tak łatwo wślizgują si? w czyjeś życie. . który pozbawia skóry uprowadzone przez siebie kobiety .jest przecież postacią fikcyjną . jak i Buffalo Bill seryjny morderca z filmu. znowu wylądował w więzieniu.98 Psychopaci są wśród ras szalonego. Seryjni mordercy bowiem zdarzają się n i e z w y .mówi zasady zapisuje się ołówkiem. dlaczego od początku tak całkowicie mu zaufała. Dyrektor psychiatrycznego szpitala dla przestępców. Tak rzadko udaje się wziąć któregoś żywcem". że Elyse jeszcze długo miała się na baczności przed poznawanymi mężczyznami. na każdego seryjnego mordercę psychopatę przypada dwadzieścia lub trzydzieści tysięcy psychopatów. gdzie przebywa Lecter.ja się często. Gdyby rzeczywiście istniał . transwestyta. że każdy psychopata to okrutny seryjny morderca. mówi w powieści: „Och. w Ameryce Północnej jest ich prawdopodobnie mniej niż stu .a być może mieszkają tu nawet dwa lub trzy miliony psychopatów.

W rezultacie . co większość ludzi określa jako swoje sumi. praw i potrzeb otaczających nas ludzi. nazywane uspołecznieniem.Rozdział 5.poprzez rodzicielską opiekę.SemNa poziomie praktycznym wskazuje dzieciom właściwe żałowania. czujemy się winni. dowodzi właśnie potężnego oddziaływania naszych „wewnętrznych policjantów". który sprawia. Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 99 ŁAMANIE ZASAD W życiu społecznym obowiązuje wiele zasad. że opieramy się pokuso lub. Ów natrętny głos oraz przyswojone normy społeczne działają jak „wewnętrzny policjant". . że nasze wewnętrzne mechanizmy kontroli umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa. sformalizowanych jako przepisy prawne lub funkcjonujących jako powszechnie akceptowane przekonania na temat właściwego i niewłaściwego postępowania. Obawa przed karą niewątpliwie trzyma nas w ryzach. które decydują o naszy interakcjach z otaczającym nas światem. kształcenie religijne i tak dalej . Zdumienie i fascynacja lekceważenie. edukację. regulując nasze zachowanie nawet przy braku rozmaitych z e w n ę t r z n y c h mechanizmów kontroli: przepisów prawnych. Uspołecznienie przycz się też do rozwoju tego. oczekiwa otoczenia oraz prawdziwej policji. kontakty społeczne.nie uprzykrzonego głosu. postaw i osobistych kryteriów. lecz są i inne powody. ulegając im. Nie będzie przesadą twierdz nie. dla których przestrzegamy zasad: • racjonalna ocena szans na uniknięcie przyłapania na gorącym uczynku • filozoficzne lub teologiczne pojmowanie dobra i zła • rozumienie konieczności społecznego współdziałania i harmonii • zdolność do uwzględniania i szanowania uczuć. Każda zasada chroni nas jako jednostki i wzmacnia tkankę społeczną. Uczenie postępowania zgodnie ze społecznymi zasadami i przeP'sami.tworzy syste przekonań. jest skomplikowanym proce.jakie psychopaci wykazują wobec zasad.

Ta niezwykła zdolność do koncentracji może być czymś pozytywnym lub negatywnym. które odpowiadają im samym. który na ogół buduje sumienie. Podczas meczu bejsbolowe. na przykład sygnał niebezpieczeństwa. Wszelkie antyspołeczne działania. New York 1970. swobodnie zaspokajają potrzeby i zachcianki.które są dla sumienia głównymi siłami napędowymi" . są dla nich możliwe. Na przykład wielu wybitnych sportowców przypisuje swoje sukcesy między innymi umiejętności skupiania uwagi. wiele skomplikowanych sytuacji wymaga od nas zwracania uwagi na kilka spraw równocześnie.100 Psychopaci są wśród ras Jednak psychopaci pokroju Jeffreya nie podlegają społecznemu wpływowi.mogą ujść im na sucho. Z drugiej strony.lęku i niepokoju . Klinicyści niekiedy porównują tę cechę do reflektora o wąskim snopie światła. Możemy jednak wysunąć kilka przypuszczeń: • Psychopaci prawie w ogóle nie wykazują zdolności do reakcji emocjonalnych . który przestaje obserwować piłkę. dlaczego sumienie psychopaty jest tak wątłe {jeśli w ogóle istnieje). Hare. który wydobywa z mroku pojedyncze przedmioty.go odbijający. Theory and Research. ale przestrzegają tylko tych. a wykroczeni nie wywołują w nich poczucia winy. Niehamowani przez sumienie. ReUą tions between psychopathy and persistent criminality. ols i R. cyt. [w:] Psychopathic Bchauior. Z n a j ą zasady. które . . dz. lub rozprasza się pod wptywem okrzyków z trybuny. ma znikome szanse na poprawienie celności swoich uderzeń. zależnie od warunków. co ich aktualnie interesuje.proaches to Research. psychopaci potrafią skupić catą uwagę na tym.jak sądzą . Psychopathy. bez względu na konsekwencje dla innych. Często zdarza się to psychopatom: tak bardzo dążą do uzyskania satysfakcji i przyjemności. że nie dostrzegają oznak zagrożenia. który by ich prowadził. z jaką drapieżca tropi swoją ofiarę. co nas najbardziej interesuje. Nie mają wewnętrzn" go głosu. aby spojrzeć na przelatującego ptaka. Jeśli skoncentrujemy się tylko na tym. ignorując wszystko inne. Trasler. Nie stawiają oporu pokusom. możemy pominąć inny istotny element. G. Nie wiemy. Ap. Wskazują też podobieństwo do zawziętości. od drobnej kradzie" po brutalne morderstwo. dopuszczając się rozmaitych niegodziwych czynów.

zatem groźba kary nie spełnia swojej funkcji. Niekiedy zostawali bohaterami.R. ale szybko wybiłem to sobie z głowy". mógł myśleć: „Będę miał cholerne nieprzy jemności. samotników lub zarozumialców. ale też od jakości myślowego „mówienia ze sobą" Radziecki psycholog A. Lęk wywoływany przez potencjalną karę za jakieś działanie pomaga zaniechać owego działania. Może właśnie dlatego lista aresztowań i wyrokćr Jeffreya wygląda jak kartoteka przestępcy dotkniętego amnezj żadne sankcje nie zdołały odwieść go od zaspokajania własny kaprysów. Jeffrey. Nieraz jednak nie zważali na takie „szczegóły". Psychopaci natomiast. ale częściej ginęli albo wyrabiali sobie opinię oportuni. dziewczyna zajdzie w ciążę.stów. Elyse mnie zabije". pod względem emocjonalnym oddziałały na niego mniej więcej tak. Sumienie zależy nie tylko od zdolności wyobrażania sobie konsekwencji. Łurja wykazał. Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 101 Na przykład niektórzy psychopaci wsławili się podczas drugiej wojny światowej jako nieustraszeni piloci myśliwców: trzymali się nieprzyjacielskiej maszyny jak terier uczepiony czyjejś nogawki. Mogę złapać AIDS. • „Wewnętrznej mowie" psychopatów brakuje wyrazistości emo cjonalnej. wysokość i położenie swojego myśliwca oraz pozycja innych samolotów. którzy nie spełniają oczekiwań . jak ilość paliwa. Ale jeśli takie myśli rzeczywiście przebiegły mu przez głowę. kiedy prowadzą takie wewnętrzne rozmowy. . po prostu „wygłaszają kwestie". że głos wewnętrzn odgrywa niezwykle ważną rolę w regulacji zachowania69. Kary wymierzane nam we wczesnym dzieciństwie wytwarzają w większości z nas stałe skojarzenie pomiędzy społecznym tabu i uczuciem lęku. Dla psychopatów natomiast związek między zabronionymi działaniami i lękiem jest bardzo słaby.Rozdział 5. a nawet może powstrzymać same m y ś l i o działaniu: „Zastanawiałem się nad wzięciem pieniędzy. próbując zgwałci współlokatorkę Elyse.chyba że chodzi o ocalenie własnej skóry.

Nie są przecież robotami. psychopaci nie są c a ł k o w i c i e niewrażliwi na reguły i zakazy funkcjonujące w społeczeństwie. po prostu znalazł sobie inne źródło. nad którymi zastanawiają się ludzie obdarzeni sumieniem. co możliwe. Kiedy stało się jasne. które z jego dzia. schronienia. wiarygodni i kompetentni. ile ^dojście" . do których zamierzają się stosować. Większość z nas powściąga swoje zachowanie na samą m y ś l 0 krytyce. Nigdy więc poważnie nie zastanawiał się nad skutkami. wątpliwości i lęku przed upokorzeniem.krótko mówiąc.szacuje potencjalne korzyści i koszty . jakie może onieść o f i a r a . • Psychopaci nie bardzo umieją przedstawić sobie w myślach konsekwencje swojego zachowania'0. Jeffrey widział w Elyse nie tyle partnerkę. żywności. że porządni z nas ludzie. sprawieniem bólu. zupełnie nie docierały do jego świadomości. popędy i okazje. Psychopata natomiast ocenia sytuację . bez uwzględniania rozmaitych ewentualności.i korzyści niewątpliwie mają większą wagę.dostarczycielkę ubrań.102 Psychopaci są wśród ras jakby powiedział do siebie: „Wieczorem chyba obejrz" mecz". że ze znacznie większą swobodą niż inni wybierają zasady i ograniczenia.bez niepokoju. WEDLE WOLI Oczywiście.wynikały dla niej. pieniędzy rozrywki i seksualnego zaspokojenia. Skutki.Szczególnie nieostry jest myślowy obraz konsekwencji. które reagują ślepo na chwilowe potrzeby. Konkretne korzyści są przeciwstawiane mglistym konsekwencjom w przyszłości . kiedy rozpatrują . Jesteśmy mniej lub bardziej niepewni własnej wartości 1 dlatego ciągle próbujemy udowodnić sobie i światu. że wycisnął ze związku z Elyse wszystko. pokrzyżowaniem planów na przyszłość . Chodzi po prostu o to. jakie jego samolubne zachowanie przyniesie innym osobom i jemu samemu.

nigdy dotąd nie zaznaczała się tak mocno. Smali Sacńfices. and Murder. są podstawowym produktem stacji telewizyjnych. Równolegle do wału morskiego w zachodnim Vancouver. światła sygnalizacyjne wciąż mrugały. których przekonania prowa-! dzą do konfliktów ze społeczeństwem. Pacific Heights. Jednak samochód na czele kolejki czekał cierpliwie. ] który mówi mu „nie". W biały dzień. wyobrażenie sobie świata takim. Love. In a Child's Name i szczere w swojej wymowie Milczenie owiec .ry. PSYCHOKINOTEATR Powszechna fascynacja elokwentnym oszustem i bezwzględnym mordercą. Mniej więcej przed rokiem zainstalowano tam semafor i wkrótce pojawity się korki w ruchu samo.to tylko niektóre filmy cieszące się obecnie olbrzymią popularnością. Poświęcone przestępczości programy w rodzaju Hard Copy. biegną tory kolejowe. dru-1 gi zaś po prostu je ignoruje. Lies. nawet gdy większość j innych zaczęta go wymijać. a pierwsze auto stało bez ruchu. A Current Affair i America 's Most Wanted. Właśnie zakończyłem trening i odpoczywałem w pobliżu. które pomyślnie przeszły proces uspołecznienia. gdzie uprawiam jogging. po których pociąg przejeżdża tylko kilka razy dziennie. semafor działa nieprawidłowo. jest prawie niemożliwe.j chodowym. Jak napisał autor graffiti z okresu francuskiej rewolty studenckiej w 1968 roku: „W każdym z nas drzemie gliniarz. a żaden pociąg n i e ' nadjeżdża. Misę. . Przylądek strachu. Kiedy odchodziłem stamtąd po jakichś dziesięciu minu-1 tach. Ów wewnętrzny głos przysparza problemów ludziom. Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 103 podjęcie jakiegoś działania. Sypiając z wrogiem. oparte na prawdziwych i rekonstruowanych wydarzeniach. pierwszy poddaje się biernie władzy głosu wewnętrznego. Dla osób. drugi odpowiada temu głosowi „spadaj". że kierowca tego samochodu i psychopata zajmują pozycje na i przeciwnych krańcach powściągliwości: pierwszy niewolniczo przestrzega zasad. Szybko zauważy.Rozdział 5. których nie krępują nakazy społeczeństwa i sumienia. jakim jawi się on psychopatom. Chłopcy z ferajny.i łem. Trzeba go zabić". Można twierdzić. że chociaż światła migają.

autorem (wraz z Dominickiem Bosco) książki Alone iviłh the Deuil.pisał. scenie i ekranie. Pozostała część społeczeństwa wyraźnie szuka informacji o niegodziwych czynach -od łagodnej krnąbrności po brutalną przestępczość. która opowiada o jego pracy zawodowej wśród morderców.Rozdział 5. Pragnąc odkryć.zajmuje w powszechnej świadomości tak ugruntowaną pozycję". jako widzowie utożsamiamy się z psychopatami. od doktora Jekylla do Harry'ego Lime'a. co tkwi również w nas. Saddam Husajn z pewnością także zdążył już wywołać błysk w oku któregoś z autorów".pisze Weber . Weber przedyskutował ten pogląd z Ronaldem Markmanem. Lizzie Bor. że literacka fascynacja „perwersyjnie wynaturzonym umysłem" to nic nowego: „Od Jagona do Normana Batesa. Pytanie brzmi: dlaczego? Czym tłumaczyć ów straszliwy wpływ. na papierze. Kiedy zajedzie potęga wyobraźni.den. pisarze i aktorzy czerpią inspirację z ponurej rzeczywistości: wspominają Kubę Rozpruwacza. którzy zamierzają je udramatyzować. jaki osobowość bez sumienia wywiera na naszą zbiorową wyobraźnię? „Zło jest niewątpliwie ponętne . dla których psychopata .logika nikczemności podlega nieustannemu badaniu w świecie fikcji. który czai się głęboko wewnątrz Bruce Weber przypomina. psychiatrą sądowym. Jak argumentował Markman. Dicka i Perry'ego' . urzeczywistniając nasze fantazje na temat życia wolnego od wewnętrznej kontroli. i interesujemy się nimi. czym to coś jest" .i to nie tylko dla ludzi. „[Psychopaci] mają w sobie coś. od Humberta Humberta u Vladimira Nabokova do Lelanda Palmera/Boba u Davida Lyncha . Jest to jeden z możliwych powodów. Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 104 W opublikowanym przez „The New York Times" 10 lutego 1 9 9 1 roku artykule Przymilanie się do psychopaty.uosobienie pozbawionego skrupułów łotrostwa . Tl " . Charlesa Mansona. Gary'ego Gilmore'a. Józefie Stalinie i Ryszardzie III. nie mówiąc już o Adolfie Hitlerze. W wywiadzie udzielonym Weberowi poszedł jeszcze dalej: „W głębi wszyscy jesteśmy Psychopatami".

zdeklarowanym wrogiem panujących norm i standardów [. Analizował relacje psychopaty ze społeczeństwem: Psychopata jest buntownikiem.z subtelną świadomością . jego buntowni76 J. podczas którego wyjaśnia. agitatorem bez hasła. proponuje kurs zatytułowany Psychopata w rzeczywis ści i filmie. Rebel Without a Causem [Buntownik bez powodu). buntownikiem bez powodu. które mają słabo rozwinięte standardy wewnętrzne. straszliwą siłę. dlaczego film umożliwia tego rodzaju utożsamienie. Joannę Intrator. październik 1991. prywatna rozmowa. W ciemrr ściach zażywamy . innymi słowy.]. z pozoru nie ponosząc konsekwencji" .Richard Hickock i Perry Smith. rewolucjonistą bez programu. Owe kinematograficzne doznania mogą wywierać korzystn wpływ na ludzi psychicznie zdrowych. BUNTOWNIK BEZ POWODU W 1944 roku psychoanalityk Robert Lindner napisał klasyczne już studium psychopatycznego przestępcy zatytułowane Rebel With73 out a Cause . Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element 105 IJick i Perry .W 1955 roku książka dostarczyła tematu znanemu . tium. R. mordercy opisani przez Trumana Capote'a w Z zimną krwią . poważne problemy psychiczne lub poczucie wyobcowania w społeczeństwie.agresywnej i seksi 72 c nej przyjemności. której destrukcyjność jest zdecydowanie niedoceniana. wym Jorku.przyp.Rozdział 5. Intrator. kino „pozwala nam wśliznąć się bez trudu w doznawaną zastępczo przyjemność podglądacza... Mogą jednak również stać się potężnym wzorcem dla osób. Pogrążona w mroku sala tłumi w nas świadomy świat moralny i daje wgląd w stan wewnęt ny niezdominowany przez wymogi superego (sumienia). Lindner. przypominając im o niebezpieczeństwach i zniszczeniach wywoływanych przez psychopatię. przekształcające wizytę w kinie z aktu zwykł ciekawości w akt voyeuryzmu o ogromnym ładunku emocjonalny Jak tłumaczy Intrator. Postrzegał psychopatię jako plagę. psychiatra z Mount Sinai Medical Center w N0. New York 1944.

poczucie odpowiedzialności za dobro innych zanika Czy mimowolnie pozwalamy na przemiany społeczne. Tamże.106 Psychopaci są wśród ras filmowi pod tym samym tytułem. gdzie społeczne zakazy i wymogi są nieobecne i nie istnieją granice ani w sensie fizycznym.stanowią inwestycje 74 obliczone na zaspokojenie jego aktualnych życzeń i pragnień . 75 T- . i musimy zadać sobie kilka ważnych pytań. ale psychopatyczny „bun- pozostaje taki sam. czość prowadzi do celów korzystnych dla niego samego. Kultura może się wprawdzie zmieniać. W polowie lat czterdziestych Lindner napisał. Cytat pochodzi z „The New York Times" 7 lipca 1989. Ogólna postawa psychopaty jest dzisiaj bardziej rozpowszechniona. Tamże. Wykazywany przez młodych przestępców brak empatii w stosunku do ofiar jest tylko jednym z symptomów problemu. Dlaczego nasze zainteresowanie psychopatią wzrasta . J. są bardziej obojętni wobec swoich ofiar. że skłania to jednego z ekspertów do następującego wniosku: townik" Miodzi przestępcy. telewizji. który doskwiera całemu społeczeństwu. ale poglądy Lindnera na psychopatię nigdy nie zostały przedstawione na ekranie. ani psychicznym" . że psychopatów można nieraz znaleźć na obrzeżach społeczeństwa. pod jakim są podejmowane pozorem .Sanchez. Dzisiaj wydaje się. Wszelkie jego starania . że psychopaci są wszędzie pośród nas. które tworzą doskonałe środowisko (czy może raczej teren polowań) dla Psychopatów? jak przekonują poranne gazety. 13. sprzedawanych masowo książkach i czasopismach? Dlaczego coraz częściej sprawcami brutalnych przestępstw są młodzi ludzie? I co takiego dzieje się z naszym społeczeństwem. których spotyka się współcześnie. pytanie to z dnia na dzień nabiera większej wagi. s. bardziej gotowi zadawać ból i zabijać.w kinie. 2. jest niezdolny do wysiłku na rzecz innych.niezależnie od tego. s. gdzie „skrzą się blaskiem wolności osobistej.

rodziny.jak morderca z 1931 roku Peter Lorre wciela się w postać mordercy dzieci.niekoniecznie przyjęty w społeczeństwie. klasycznym filmie Fritza Langa M . Popełnianie przestępstw nie oznał ec z n i an i e. Film Langa jest jedną z najbardziej przekonujących dramatyzacji pojęcia z ł o d z i e j s k i e g o h o n o r u .prostytutka. • szkańców W swojej dzielnicy. przestrzega zasad swojej grupy . psychopata jest idealnym kandydatem do tej pracy. do akcji wkraczają więc inni przestępcy.wychowują się w rodzinie lub środowisku społecznym. matką . chociaż występuje przeciw niektórym społecznym zasadom i wartościom. tłum odrażających bandytów zaciąga go do opuszczonego browaru i osądza przed własnym podziemnym trybunałem. który uprowadza nieszczęsne ofiary z ulicy. Taki przestępca. gangu. Człowiek . z własnymi regułami i zakazami. niemniej jednak autentyczny. Wytropiwszy mordercę. gdzie przestępczość jest w pewnej mierze akceptowaną normą. Ojcem jednego z naszych badanych był „zawodowy" złodziej. z z3 zatem braku sumienia ani nawet słabej podatności na uspo Ludzie stają się przestępcami rozmaitych powodów.Rozdział 6 PRZESTĘPSTWO: LOGICZNY WYBÓR Jeśli zbrodnia należy do zakresu obowiązków. częst° pod wpływem sił zewnętrznych : 0 Niektórzy przestępcy u c z ą s i ę popełniania przestępstw . Policja nie potrafi znaleźć winowajcy. powodowany nagłym impulsem. aby odkryć swoisty kodeks moralny . Gzy złodziejski honor rzeczywiście istnieje? Wystarczy dłużej porozmawiać z typowym więźniem.

przemoc w rodzinie. molestowanie doznawane w dzie- .rebce żony kilka prezerwatyw. wszczął awanturę. ubogich lub skażonych przemocą rodzin. że osoby poddawane w dzieciństwie seksualnemu. jakich się kiedyś wobec nich dopuszczano. fizycznemu lub emocjonalnemu molestowaniu nieraz jako dorośli dokonują podobnych czynów. któremu nigdy wcześniej nie postawiono zarzutów użycia przemocy. a mężczyźni. Jeszcze inni trafiają na lawę oskarżonych z powodu popełnię zbrodni w afekcie. Przykładem są narkomani i ludzie bez zdolności i pieniędzy. którzy tłumią w sobie głos sumienia i dopuszczają się kradzieży z czystej desperacji. znalazł w to. W narkotykach szukali pociechy i ulgi. • Inni łamią prawo pod wpływem jakiejś przemożnej potrzeby. czterdziestole mężczyzna bez kryminalnej przeszłości. Dla wielu spośród tych ludzi negatywne czynniki społeczne ubóstwo. Odsiaduje teraz wyrok dwuletniego więzienia. Herbstem. • Niektórych przestępców można postrzegać jako wytwór tak zwanego cyklu przemocy. którzy brutalnie traktują swoje żony. Crime and Humań Naturę. Zdarza się na przykład. 77 D ------------Rozważania nad przyczynami przestępstw można znaleźć [w:] J. New York 1985. że osoby napastujące dzieci same doznały kiedyś napaści seksualnej. byli w dzieciństwie świadkami przemocy w rodzinie. Wielu uczestników naszych badań rozpoczęło przestępczą działalność jako uciekinierzy z rozbitych. Bardziej dramatycznych przykładów tej „subkulturowej przestępczości" dostarczają rodziny mafijne i grupy Romów rozpowszechnione w niektórych rejonach Europy. Wilson. R. ale z pewnością zostanie zwolniony przed terminem. dzięki przestępstwom zaś mogli się oddawać nałogom. „wpadł w szał" i ciężko pobił nieszczęsną kobietę.108 Psychopaci są wśród ras ten od dzieciństwa towarzyszył ojcu w „pracy". Jeden z naszych badanych. Mamy coraz więcej dowodów na to.

Badlands w reżyserii Terence'a Malicka . Bywają jednak ludzie. częściej przynoszą pozytywny skutek niż w rozmowie ze zwykłym przestępcą. lecz jeśli nimi są. W rozmowie z psyAnalizę powodów. kto •eszcze był w to zamieszany. chyba że wobec zasady „dbaj o własny interes". Instytucje chroniące porządek publiczny korzystają z tego. Można twierdzić. działań przestępczych.były przyczyną. ich działalność wynika nie tyle z niesprzyjających warunków społecznych. kodeksu ani zasad. którzy dopuszczają się przestępstw. przedstawia J. że gdyby te czynniki n i e zaistniały.Rozdział 6. W odróżnieniu od większości przestępców. ponieważ jest to opłacalne.logiczny wybór 109 ciństwie. niektórzy z nich nigdy nie weszliby na drogę przestępstwa. Można by uznać Badlands za typowo hollywoodzki film przedstawiający psychopatę o . New York 1988. Seductions of Crime. wydawać się hopa^ słowa: „Okaż rozsądek. Pewna badana przez nas kobieta. Przestępstwo. niewłaściwa opieka rodzicielska. może nawet bezpośrednią. psychopaci nie wykazują lojalności wobec grupy. ratuj własną skórę. problemy finansowe.to przerażająca fantazja i fjimowa oparta na realistycznych podstawach. z funkcjonowania z pominięciem zasad i ograniczeń przyjętych w społeczeństwie. ile z charakteru. dlaczego popełnia przestępstwa. narkomania . Kratz. natomiast uczucie do młodej Holly wydaje się nieprawdopodobnie głębokie. odpowiedziała w sposób typowy dla wielu psychopatów: „Szczerze? Po prostu dla zabawy".swobodna adaptacja przestępczej kariery Charlesa Starkweathera i jego dziewczyny Caril Ann Fugate . którego nieodparty urok i elokwencja są całkowicie zgodne z profilem psychopaty. a puścimy cię wolno". powiedz. dla których przestępstwo może pewnym ludziom atrakcyjne. Nie wszyscy z nich są psychopatami.. zapytana. Elementem fikcyjnym jest postać Kita Carruthersa. alkoholizm. łatwiejsze od pracy zawodowej lub dostarcza mocnych wrażeń' . kiedy szukają sprawców zbrodni lub próbują rozbić gang czy komórkę terrorystyczną.

że czuje się.mówi swoim bezbarwnym. Holly idzie swobodnie obok zdenerwowanej kobiety. próbując zrozumieć sytuację. Dwa aspekty tej postaci ilustrują i dramatyzują ważne cechy psychopatycznej osobowości. „Co z nami będzie?" . dzięki wspaniałej grze aktorki widać. ale nieznajomość melodii".dosłownie . Pierwszy to emocjonalne ubóstwo i ewidentne markowanie głębokich uczuć. kiedy już płonie dom podpalony w celu ukrycia zwłok. Potem rzuca się na krzesło i narzeka na ból głowy. Tuż przed odejściem strzela w drzwi. Holly to postać rzeczywista.laików i profesjonalistów . Stworzona przez Spacek postać. Holly wymierza Kitowi policzek. przyprawiającego o gęsią skórkę wrażenia. jakby miał zaraz eksplodować.zetknąwszy się z psychopatą. dziecinnym głosikiem. „Cześć" . Jednym z sygnałów jest niestosowność zachowania. wspaniale odegrana przez Sissy Spacek jako mówiąca maska. który sprzeciwiał się obecności chłopaka w życiu córki. Kiedy Kit na oczach piętnastoletniej Holly zabija jej ojca.wędrówkę po kraju. że dziewczyna nigdy nie przeżywała opisywanych emocji. wyrusza z Kitem na morderczą . . jakich powinny doznawać.pyta kobieta.Kit mówi. a jeszcze później.Pyta. A ty?" Ostatecznie Kit zamyka porwanych w piwniczce na środku pola. Sama ^ czasami tak się czuję. Inny przykład: Kit (mając już kilka morderstw na koncie) od niechcenia wyprowadza zastraszoną parę z samochodu na puste pole. pozwala widzom bezpośrednio doświadczyć tego dziwnego. Obok Kita siedzi Holly. czasami rażąca. tej niemożliwej do zdefiniowania nieufności. zasadniczo dotrzymując mu towarzystwa. Być może najbardziej subtelnym dowodem psychopatii jest w filmie narracja Hol- I ly. Dopiero przy powtórnym obejrzeniu wysuwa się na czoło prawdziwa historia: jeśli Kit jest reżyserskim wyobrażeniem psychopaty. „Jak myślisz. Chociaż Holly mówi o miłości łączącej ją z Kitem. o której wspomina wiele osób . załatwiłem ich?" . doskonały przykład na „znajomość stów. warto jednak przypatrzeć mu się dokładniej. -Och odpowiada Holly . wypowiadana monotonnym głosem i przyozdobiona zwrotami zapożyczonymi z ilustrowanych magazynów dyktujących nastolatkom uczucia.110 Psychopaci są wśród ras złotym sercu. mierząc do nich z broni. autentyczny „odmieniec". jakby właśnie pacnął po ciemku parę much.

niekonwencjonalny stosunek do etyki i moralności.D.E. Przestępstwo. Howells. że k t ó r y k o l w i e k spośród psychopatów (wziąwszy pod uwagę ich brak wewnętrznego mechanizmu kontroli. C. Jego gotowość do wykorzystania każdej nadarzającej się okazji. mówiąc. K.. Hollin.logiczny wybór 111 PRZEPIS NA PRZESTĘPSTWO W zasadzie trudno jest wyobrazić sobie. Psychopathy andcrime. bezwzględny. szpiegostwo i terroryzm. sama struktura osobowości psychopaty zapowiada kłopoty dla społeczeństwa.Rozdział 6. Strachan. K. miody psychopata pokroju Jeffreya nie traci czasu: wczepia się w ofiarę i szuka sposobu. aby zachłannie czerpać od niej ciepło. Oczywiście. psychopaci stanowią znaczny odsetek więźniów. [w:] Clirtm Approaches to Mentally Disordered Offenders. wielu psychopatów wchodzi w taki konflikt. a ich kryminalna działalność jest bardzo zróżnicowana: od drobnych kradzieży i defraudacji po wymuszenia i napady z bronią w ręku. Dlatego kiedy promienny uśmiech usypia czujność dziewczyny na plaży. psychopata naturalnie wchodź w rolę kryminalisty. A. Forth. a popełniane przez nich przestępstwa są bardzo liczne • • Psychopaci stanowią przeciętnie około 20% kobiet i mężczyzn przebywających w więzieniu. Szczerze . a także brak wewnętrznego mechanizmu kontroli znanego nam jako sumienie stanowią doskonały przepis na przestępstwo. R. pozbawiony skrupułów i egocentryczny światopogląd i tak dalej) mógłby uniknąć konfliktu ze społeczeństwem. Chociaż nie wszyscy przestępcy są psychopatami i nie wszyscy psychopaci .przestępcami. Hare. New York 1993- ę psychopaci są odpowiedzialni za ponad 50% poważnych przestępstw. Podobnie jak żarłacz ludojad jest z natury maszyną do zabijania. red. morderstwa i takie przestępstwa polityczne jak zdrada. od wandalizmu i zakłócania spokoju po porwania. A reuiew.

Dostał wyrok za gwałt. jeździ samochodem po okolicy (z inną kobietą). Jak powiedział pewien więzień. New York 1987. Pieśń kata.na drodze jego szukającego ujścia gniewuB1. I nie czuje się usatysfakcjonowany. ubiega się o posadę w jego firmie.Mailer. którzy pociągają Johna Wayne'a Gacy'ego. Cahill. to psychopaci^. Następny wieczór spędza podobnie. Kiedy Gary Gilmore. Inny przestępca trafił do aresztu. dopóki nie zabije ofiary i nie ukryje zwłok pod podłogą swojego domu . S1 T. posprzecza się ze swoją dziewczyną. na chwilę pozostawia swoją młodą towarzyszkę samą i strzela do pierwszej napotkanej osoby. że 44% przestępców. B. psychopatyczne zachowanie i motywacja stają się bardziej zrozumiałe. którzy zabili funkcjonariusza organów śledczych na stużbie. Badania przeprowadzone niedawno przez FBI ujawniły. który uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych: „A co miałem robić? Była z niej niezła dupa.zmusza go do kontaktów seksualnych. kiedy wystąpił w teleturnieju . że dwaj zabici przez niego mężczyźni po prostu znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze . to się obsłużyłem". Buried Dreams. Później wyjaśnia.a wszystko to w imię „miłości". No. dopóki potrzeba wyładowania wściekłości nie stanie się zbyt silna. ŻYCIE CHWILĄ Chociaż zwolenników filozofii New Age może oburzyć taka profanacja uświęconych zasad. tłum. zabójca z Utah. żywność i pieniądze . Warszawa 1992.112 Psychopaci są wśród ras zaspokojenie seksualne. Wtedy zatrzymuje się na stacji benzynowej. Kiedy młody człowiek z rodzaju tych. Gacy nie traci czasu . N. jeśli pomyślimy o psychopacie jak o człowieku żyjącym wyłącznie teraźniejszością i niezdolnym oprzeć się sprzyjającej okazji. Jankowiak. schronienie.

niż inni przestępcy. Ale ja nie myślę. choćby . Przestępstwo.nie mają silnych zahamowań. Popełniają ponad dwukrotnie większą liczbę aktów przemocy i agresji . dlaczego pomimo wysokiego ilorazu inteligencji często dawał się przyłapać na przestępstwie. Budzi to niepokój. Gilmore odpowiedział: Parę spraw uszło mi na sucho. ale nie zaskakuje.. nieco przybliża sposób funkcjonowania osoby tak mocno zakotwiczonej w teraźniejszości. jak i na wolności . Jestem niecierpliwy. Nie jestem wielkim złodziejem.okoi to. instrumentalnie. Nie dość pazerny. W zasadzie nie bardzo to rozumiem. którego Gary Gilmore udzielił „Playboyowi" na krótko przed swoją egzekucją. 76. ale psychopaci i tak wyróżniają się na tym de. Zapytany. Federalny Urząd Śledczy. OD NIECHCENIA cze bardziej niż zaangażowanie w działalność przestępczą nie. za które mnie jednak posadzono. Stosują przemoc na zimno. Być może już dawno przestało mi zależeć8J. w środowiskach przestępczych brutalność nie jest niczym wyjątkowym. PSYCHOPATYCZNA PRZEMOC: NA ZIMNO. nie myślę. Traktują groźby i agresję jako użyteczne narzędzie w chwilach gniewu. O c z y wiście. Pięć minut sławy i dwa lata więzienia! Wywiad. The Uniform Crime Reports Section. owszem. „Playboy" maj 1977.w przeciwieństwie do większości z nas .zarówno w więzieniach. wrzesień 1992.Rozdział 6. żeby się wykręcić z tego gówna trzeba tylko myśleć. s. Nie planuję. Departament Sprawiedliwości USA. jeśli chodzi o zadawanie fizycznych cierpień.logiczny wybór 113 organizowanym w rodzinnym mieście swoich ofiar. że psychopaci (obu płci) znacznie częściej od przeciętnych ludzi zachowują się b r u t a 1 n i e i a g r e s y w n i e . urazy lub frustracji i nie przejmują się bólem czy upokorzeniem swoich ofiar. Mogłem bezkarnie zrobić sporo rzeczy. Działam impulsywnie. Nie trzeba być nieprzeciętnie inteligentnym. Killed in the Line ofDuty. Psychopaci . dla zaspokojenia prostych potrzeb.

114 Psychopaci są wśród ras seksualnego pożądania. Następstwa bywają tak poj| ważne. • Gary Gilmore. pobity i okradziony w więzieniu. którzy podczas służby byli zmuszeni użyć siły ze skutkiem śmiertelnym. satysfakcją i samozadowoleniem. Reagują zaś obojętnością albo poczuciem władzy. Billem. powinien skorzystać z pomocy psychologa. a Billa zabrali do Port. Załatwiłem go na całego! [śmiech] [.land na neurochirurgię.. Nawet doświadczeni.. dobrze ilustruje typowy dla psychopatów brak zahamowań w stosowaniu przemocy Otóż niejaki Leroy. zahartowani policjanci nie potrafią spokojnie obserwować.wbiłem mu młotek w głowę. W odróżnieniu od filmowych bohaterów.. „Wieczorem dorwałem Billa.] zadołowali mnie na cztery miesiące. a nie żalem z powodu wyrządzonych szkód. odwróciłem się i wyszedłem [. czego pragną. Ale on i tak był nieźle popierdolony.. że zgodnie z nakazem wielu policyjnych regulaminów każdy funkcjonariusz. skontaktował się z zaprzyjaźnionym z nim Gilmorem. dlaczego współwięźniowie nadali mu przydomek „Kowal". lub dla zdobycia tego.]. W stosunku do psychopaty ta psychologiczna pomoc byłaby stratą czasu.facet nazwał mnie Kowalem w . a potem spokojnie proszą o dokładkę . No więc wracając do waszego pytania . Porównajmy reakcje psychopatów z reakcjami funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego. kiedy siedział sobie i oglądał mecz futbolu wspominał Gilmore . prosząc o pomoc w wyrównaniu rachunków ze sprawcą zajścia. który brał udział w strzelaninie (ze skutkiem śmiertelnym lub bez). którzy przed obiadem zabijają tuzin bandytów. wyjaśniając dziennikarzom. jak psychopata reaguje na potworne wydarzenia lub relacjonuje brutalne przestępstwo tak.przypomina się tu „Brudny Harry" Callahan grany przez Clinta „Make My Day" Eastwooda policjanci są zazwyczaj głęboko poruszeni koniecznością oddani strzału i nieraz doznają „emocjonalnych retrospekcji" lub cierpią ^ tak zwany zespół stresu pourazowego. jakby chodziło o obranie jabłka lub wypatroszenie ryby.

Kiedy Roxanne poskarżyła się na wysokość rachunków za wyżywienie ich czternastu psów..]". ponieważ tamten nie chciał odstąpić mu miejsca przy stoliku. że zabił nożem mężczyznę w barze. Policjantom oświadczyła. ale żaden z tych zarzutów nie zaprowadził go na lawę oskarżonych . Okrutnym zrządzeniem losu „zarządzał kiedyś schroniskiem dla seksualnie molestowanych nastolatek. że kochała męża. Niekiedy narzucał im zabawę w rosyjską ruletkę z ostrym nabojem w każdej komorze".z braku świadków.powiedział.Rozdział 6. Bliska przyjaciółka Roxanne mówiła: „to tak. Doug byl kilkakrotnie żonaty i zwykle terroryzował 1maltretował swoje partnerki.logiczny wybór 115 związku z tamtą sprawą. słabych. szczerze mówiąc"ę pewien byty więzień. zdiagnozowany wcześniej przez więziennego psychologa jako psychopata. uderzy! w głowę naładowanym pistoletem i na jej oczach zastrzeli! jej ulubionego psa.. i często robit im kompromitujące zdjęcia". a odmowę karał biciem. podobnie jak większość kobiet. Podarował mi miniaturowy młotek do noszenia na łańcuszku [. jak wyjaśnił. Podobno Gilmore twierdził później.. Sąd przychylił się do jej stanowiska i oddali! zarzut morderstwa drugiego stopnia. ale byta zmuszona go zabić. Feilatio na żądanie należało mu się w dowolnym miejscu i czasie. Dziennikarze pytali: „Po co były te opowieści o zabójstwach? To przechwałki czy wyznanie?". jakby Doug miał wiele twarzy. którego poślubiła pięć lat wcześniej. że zatłukł Billa młotkiem i popełnił jeszcze inne brutalne morderstwo. kształtował wtedy wizerunek własnej osoby jako twardziela. spokojnie oznajmił policji. Zmuszał swoje kobiety do realizowania scenariuszy brutalnego gwałtu. Gilmore: „[ze śmiechem] Chyba raczej przechwałki. Przestępstwo. Doug zawlókł ją do przyczepy. r^Noiwy Rok 1990 dwudziestosześcioletnia Roxanne M u rray zastrzel iła ześrutówkTJ czterdziestodwuletniego Douga Murraya. . Doug(Juicer) Murray byt „pseudobikerem" spragnionym „potężnych motocykli. „Mogło to spotkać ciebie" . Wykorzystywał je psychicznie i fizycznie. co posiadał". uległych kobiet i psów oraz władzy nad wszystkim. a zaatakowany mężczyzna przeciwstawił mu się w obecności innych klientów baru. Obwiniano go 0 szereg gwałtów i napaści. Wydawał się „niezdolny do seksu bez przemocy i całkowitej kontroli.

przestał nad sobą panować. a tu dziadek schodzi na dół i. sprzedaję mu parę trepów w głowę. co zrobił. ale wrzeszczy dalej. dotkliwym ciosem emocjonalnym. więc. wściekłością czy strachem. Walę g0 w krtań i. Cytaty pochodzą z artykułu K.. McQueena.. no. no. zac: drzeć mordę. i cholernie mnie wkurza. folgując swoim brutalnym upodobaniom. wyczerpany nerwowo. Licznych przykładów dostarczają środki przekazu. Zamyka się w końcu. i leci na ziemię.. uniewinniono. Budzą mnie gliny [śmiech]". poza którą maltretowane i terroryzowane ofiary mają prawo użyć drastycznych środków dla własnej obrony2. jakby. Tak prosta. Gulgocze i w ogóle wydaje dźwięki jak zarzynane prosię [śmiech]. zaczął działać jak automat i nawet nie pamięta tego.. zatacza się.. usłyszałem o sześćdziesięciopięcioletnim mężczyźnie bez kryminalnej przeszłości sądzonym za usiłowanie zabójstwa: zaatakował scyzorykiem swoją byłą żonę i jej adwokata w trakcie niezwykle burzliwego procesu o przyznanie opieki nad dzieckiem. więc biorę browar z lodówki... że oskarżony. Mężczyznę. jestem już nieźle skonany. [w:] „The VancouverSun" 1 marca 1991..116 Psychopaci są wśród ras Niektóre z nich były fajne albo raczej i chciał je przedstawić jako fajne. włączam telewizor i śpię.. niepohamowanym gniewem. ale inne byty tak okropne. 76.. Większość ludzi wie również. beznamiętna brutalność jest czymś zupełnie odmień nym od aktu przemocy wywołanego zaciekłą kłótnią. Miejscowy psychiatra zaświadczył. jak to tylko możliwe". s. Kiedy pisałem ten rozdział. 2 „Playboy" maj 1977. Doug najwyraźniej pomógł miejscowej społeczności wytyczyć granicę. czym jest utrata panowania nad emocjami.. .. • Pewien przestępca (z wysokim wynikiem na Skali Obserwa nej Skłonności Psychopatycznych). tak opisywał to zdarzenie: „Rozgląd się za towarem... wstrząśniętego swoim czynem.. więc dostaje w łeb. który podczas włamania za bit starszego człowieka.. która nieraz powoduje poważne konsekwencje i prowadzi do przerażenia własnym postępkiem.

• Dwie trzecie ofiar psychopatów to nieznani im mężczyźni.logiczny wybór 117 Nawet gdyby go skazano.nozowano jako psychopatów '. Zbrodnie. Nie wyraża potężnych emocji. . W niedawnych badaniach ana]izowaliśmy policyjne raporty o okolicznościach towarzyszących brutalnym przestępstwom popełnionym w ostatnim okresie przez grupę skazanych mężczyzn. w sposób bezpośredni. przyjaciele lub znajomi. • Dwie trzecie ofiar zwykłych przestępców to kobiety z ich rodzin. są zwykle „chwilowym porywem porządnych.. że przemoc jest przez psychopatów stosowana z wyrachowaniem i na zimno. Przestępstwo. skłonnych do skruchy ludzi. • Psychopaci często stosowali przemoc podczas dokonywania prze- stępstwa lub podczas pijatyki albo powodowani chęcią zemsty lub wymierzenia kary. Przemoc stosowana przez psychopatów natomiast nie ma normalnego „zabarwienia" emocjonalnego i zwykle jest prowokowa* na przez jakieś codzienne zdarzenie. których sprawcami byli psychopaci.Rozdział 6. podczas domowych kłótni lub sporów między znajomymi. które zwykle towarzyszą aktom przemocy dokonywanym przez inne osoby. i niemal na pewno się nie powtórzą. z których mniej więcej połowę zdiag. od zbrodni popełnianych przez innych przestępców różniły się w kilku ważnych aspektach: • Zwykli przestępcy na ogół stosowali przemoc podczas domowej kłótni lub w okresie gwałtownych wstrząsów emocjonalnych. Jak podkreślają kryminolodzy. Ogółem można stwierdzić. zabójstwa popełnione pod wpływem silnych emocji. a nie pod wpływem głęboko zakorzenionego bólu lub wytrącających z równowagi czynników. byłby dobrym kandydatem do przedterminowego zwolnienia. nieskomplikowany i rzeczowy.

Na podstawie „The Province" 25 kwietnia 1990. Violence. Jednym z wzorów tej nowej fali przemocy jest psychopatyczny bandyta ukazywany w kinie i telewizji: „To nic osobistego" . Ja tylko chcę tego czy tamtego"3. choćby na homoseksualistów. Williamson.118 Psychopaci są wśród ras Być może najbardziej przerażającym aspektem psychopatycznej brutalności jest jej przenikanie do naszych ośrodków miejskich. Najgorzej było. polegają zwykle na beznamiętnej lub niczym niesprowokowanej agresji wobec przypadkowych ofiar i nieznajomych. zajęty brutalnym zaspokajaniem swoich pragnień. Jak powiedziała pewna piętnastolatka: „Widzę coś. egoistyczne i instrumentalne stosowanie przemocy przez psychopatów. ale nigdy nie robię nikomu krzywdy. [w:] „New York Times News Service" 26 listopada 1991. czego strasznie chcę. PRZEMOC SEKSUALNA Gwałt jest dobrym przykładem na wyrachowane. R. 454-462.mówi. Niektórzy gwałciciele to F. . nr 1. Oczywiście. kiedy wyciągnęłam nóż na taką jedną. S. zastraszanie. handel narkotykami prowadzący do bandyckich porachunków. Lee. napastliwa żebranina. nie wszyscy psychopaci są gwałcicielami. tlms' ki na wybrane grupy. Hare. s. Rozboje. i po prostu to biorę. działalność gangów i ataS. Wong. Crtminal psychopaths and their vic»Canadian Journal of Behavioral Science" 1987.

Przestępstwa tych ludzi.. a także postrzegania ofiar jako źródła przyjemności. że 25% mężczyzn w grupie to psychopaci.Rozdział 6. który „doznaje podniecenia 91 seksualnego. egocentrycznego.„pozbawionego sumienia. Potwierdzenie tych tez znajdujemy w zachowaniu Johna Oughtona. psychopaci stanowią bodaj połowę gwałcicieli recydywistów i seryjnych gwałcicieli" . Ich postępowanie wynika z mieszanki potężnych czynników: niepohamowanej chęci zaspokojenia popędów i fantazji seksualnych. Podobne proporcje obserwuje się w środowiskach wię- . Chociaż przyczyny i mechanizmy znęcania się nad kobietami są złożone i obejmują rozmaite aspekty (finansowe. mogą wydawać się bardziej zrozumiałe niż gwałty dokonywane przez psychopatów. społeczne i psychologiczne). którzy uczestniczyli .logiczny wybór 119 wyraźnie niezrównoważeni osobnicy cierpiący na problemy natury psychiatrycznej i psychologicznej. PSYCHOPATA JAKO DAMSKI BOKSER Społeczna świadomość i nietolerowanie przemocy w rodzinie wzrosły wyraźnie w ostatnich latach. kłamliwego i niezdolnego do miłości" oraz sadystę. Przestępstwo. nazywanego przez prasę \v Vancouver „gwałcicielem w papierowej torbie" (bo kiedy gwałcił dzieci i kobiety. W niedawnych badaniach zastosowaliśmy Skalę Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych wobec grupy mężczyzn. zakładał na głowę papierową torbę). Inni są produktem kulturowych i społecznych postaw. że psychopaci stanowią znaczny odsetek uporczywych dręczycieli. choć odrażające dla społeczeństwa i głęboko traumatyczne dla ofiar. prowadząc do zdecydowanego ścigania i obowiązkowego leczenia winnych. pragnienia władzy i kontroli.w terapii dla maltretujących żony '. wywierając psychologiczną presję na swoje ofiary" . Ustaliliśmy. które narzucają kobiecie rolę podrzędną. mamy dowody na to.dobrowolnie lub z wyroku sądowego . skłonnego do manipulacji. Sądowy psychiatra zdiagnozował go jako psychopatę .

że doskonale rozumie sytuację i nie potrzebuje niczego poza nauczeniem się panowania nad gniewem. Po kilku sesjach zniknął . że wszystko to wyniknęło z drobnych nieporozumień. Newlove. praca nieopanowana. Wydział Psychologii. że jest co najmniej równie wysoki. D. Vancouver.120 Psychopaci są wśród ras R. . podczas której uderzył kobietę w porywie gniewu. Nie wiemy. odpowiedział z uśmiechem. ziennych. owszem. Lider grupy uznat go za interesującą osobowość. Knight. Twierdził. W trakcie pierwszej sesji napomknął mimochodem. ale podejrzewam. skupiając się na powierzchownej. a ów atak byt tylko jednym z wielu podobnych zajść. Leblanc. Kiedy lider grupy przypomniał mu o wyrokach za kradzież. Potem zaczął rozprawiać o psychicznych mechanizmach i psychologicznych teoriach związanych z przemocą w rodzinie. określił tamto zdarzenie jako błahą . Identifying critica! dimensions for discriminating among 'apists. jaki odsetek psychopatycznych damskich bokserów n i e podejmuje terapii. na koniec zaś oświadczył. T. Z policyjnego raportu wynikało jednak. R. niefortunną . zdobył MBA na Uniwersytecie Columbia i prowadzi) rozmaite zyskowne przedsięwzięcia.Prentky.sprzeczkę. że napaść na konkubinę była jego pierwszym wykroczeniem. amatorskiej analizie pozostałych uczestników. Rapist „might murder". Psychopathy and Family Violence. Dominował w grupowych dyskusjach.i. „The Province" 28 stycznia 1987. że złamał konkubinie nos i podbił jej oczy. w których ucierpiały także inne kobiety. Opowieści o studiach na Uniwersytecie Columbia i stużbie w Wietnamie okazaty się nieprawdą. o szczegółach wypowiadał się dość mgliście. s. oszustwo i defraudację. S. W wywiadzie poprzedzającym pierwszą sesję terapeutyczną Leblanc oznajmił. ale jest gotowy w niej uczestniczyć. ale większość obecnych reagowała niechętnie na jego arogancję i agresywny styl bycia. co byłoby jawnym przekroczeniem ograniczeń nałożonych na niego przez sąd. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej.podobno wyjechał z miasta. aby pomóc innym mężczyznom w zrozumieniu ich problemów. „Journal of Consulting and Clinical Psychology" 1991. Dutton. czarujący i sympatyczny mężczyzna. Kanada. Sąd uznał pana Leblanca winnym napaści na konkubinę i nakazał mu poddanie się terapii dla brutalnych mężów. nr 59. że prawdopodobnie niewiele skorzysta na terapii. 643-661. Hart. że służył jako spadochroniarz w Wietnamie.

jakie może zrodzić się w maltretowanej żonie. że psychopaci . prawda leży gdzieś pośrodku. więc będzie lepszy" . ma poważne konsekwencje dla proponowanych terapii: zachowanie psychopatów jest niezwykle oporne na zmiany (temat ten omówię później).logiczny wybór 121 Hipoteza. NAJTRUDNIEJSZY SPRAWDZIAN: CZY MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ ICH ZACHOWANIE? Psychiatra sądowy James Grigson. że psychopaci wywierają na te programy destrukcyjny wpływ. Jak zwykle. że ludzie mający na koncie liczne Przestępstwa lub akty przemocy są bardziej niebezpieczni od innych. którzy twierdzą.jzenia terapii dla brutalnych mężów są zwykle ograniczone. Nie ulega też wątpliwości. Prognoza ich przyszłych działań opiera się zazwyczaj na ich . Nie trzeba wyjątkowej inteligencji. a lista oczekujących na przyjęcie do grupy terapeutycznej nieraz bywa cilu^a. że wielu mężczyzn.Rozdział 6. to psychopaci. w procesach 0 morderstwo. Środki potrzebne do prowa. z którego mógłby z większym pożytkiem skorzystać ktoś inny. Niewzruszoną pewność Grigsona równoważy opinia wyrażana przez wielu klinicystów i decydentów. ile dla uspokojenia sądu. „Leczył się. i poprzestaną na zajmowaniu krzesła. Przestępstwo. którzy ustawicznie znęcają się nad żoną.częściej niż inni mężczyźni będą uczestniczyli w tych programach nie tyle po to aby się leczyć. że psychopatyczny morderca na p e w n o za1 •• 93 bije ponownie" ..może myśleć taka kobieta. aby zrozumieć. Bardzo prawdopodobne jest to. Ale chyba najbardziej niepokojącą konsekwencją skierowania psychopaty na terapię jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. „Doktor Śmierć". że przestępczego zachowania i brutalności n i e m o ż n a przewidzieć dokładnie. tracąc okazję do uwolnienia się od brutalnego męża. W rezultacie dzisiaj nie brakuje nam lokatorów celi śmierci. głosił niezmiennie pogląd. w których oskarżonym groziła kara śmierci.

D. Jak wspomniałem wcześniej. R. Prawie jedna trzecia ' S. nr 2. które decydują o zwolnieniu warunkowym.E. Harris.E. Rice.L. Znaczenie tej różnicy dla komisji. 419-422.C. V. Peters. podkreślają niedawne badania nad gwałcicielami wypusz95 »i czonymi na wolność po intensywnej terapii '.T. Jak wykazują te badania. Hare. dotyczące oskarżonych o przestępst federalne.D. G. ^jjjjjonych mężczyzn ponownie dopuściła się gwałtu. „Journal of Interpersonal Violence" 1990. s. jeżeli będzien wiedzieli. „Journal of Consulting and Clinical Psychology" 1988. Barbaree.122 Psychopaci są wśród ras poczynaniach w przeszłości . A follow-up of rapists assessed in a max1' mum security psychiatrie facility. którzy nimi nie są. Przedmiotem głębokiej troski społecznej są zwolnienia warunkowe ludzi. istotne jest odróżnianie przestępców będących psychopatami od przestępców.zasada ta stanowi podłoże wielu decyzji podejmowanych w systemie sądownictwa karnego. s. R. Przynajmniej kilka prowadzonych ostatnio badań dowodzi niezbicie. Uczeni analizowali statystyki recydywy (popełniania kolejnych przestęps' po wyjściu na wolność). P. Serin.D. • Częstotliwość recydywy z u ż y c i e m p r z e m o c y jest wśród psychopatów około t r z y k r o t n i e wyższa niż wśród innych przestępców. że możemy znacznie poprawić dokładność naszych przewidywań co do przestępczości i użycia przemocy. przeciętnie: • Częstotliwość recydywy jest wśród psychopatów około d w u k r o t n i e wyższa niż wśród innych przestępców. H. 435-448. Kropp. Hart. Performance of małe psychopaths following conditional releasefrom prison. s. M. Gwałciciele recydywiści uzyskiwali zwykle wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej . nr 56. którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym. nr 4. „Psycho logi cal Assessment: A Journal o( Consulting and Clinical Psychology" 1990. R. czy dana osoba jest psychopatą (zgodnie z kryteria 94 5— Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych) . Predictors of psychopathy and release outcome in a criminal population. Quinsey.R. 227-232.

por. byl Atascadero State osP)tal w Atascadero w Kalifornii . Na przykład szereg szpitali psychiatrycznych dla skazanych korzysta obecnie z Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. elokwentnym kuzynie. wyrośnie raczej na człowieka niespokojnego i lękliwego niż na twardego. ordynator Oddziału Psychologii. czy danego pacjenta umieścić na oddziale zamkniętym czy też na tym o łagodniejszym rygorze' . że osobowość i styl bycia nabierają trwa^ Pierwszym szpitalem. otwartym i towarzyskim bracie. nieustraszonego wojownika. recydywą i przemocą. Zainteresowanie to nie dotyczy wyłącznie przestępców. pełnej zahamowań koleżance. z jakim zwolnieni przestępcy znowu dokonają gwałtu. wiele cech charakteru i wzorców zachowań jest stałych przez cale życie. Ze względu na tego rodzaju wyniki system sądownictwa karnego zainteresował się ponownie związkami między psychopatią. który przyjął ten sposób działania.. porywczej. agresywnej sąsiadce. który boi się własnego cienia. Jacy byli.o nieśmiałej. 27 łistopada 1991. podejmując decyzje co do tego. którzy mają wkrótce wyjść na wolność. Przestępstwo. a przed wyjściem na wolność wykazywali objawy dewiacyjnego pobudzenia seksualnego w reakcji na brutalne sceny (co mierzono za pomocą elektronicznego urządzenia umieszczonego w okolicy penisa). te dwie zmienne: psychopatia i dewiacyjne pobudzenie. Nie oznacza to. Platę. Przy obliczaniu prawdopodobieństwa.Rozdział 6. sprawdzały się w trzech przypadkach na cztery.logiczny wybór 123 Psychopatycznych. jeszcze z czasów dzieciństwa . i to niekiedy bardzo. Pfywatna rozmowa. kiedy mieli po dziesięć lat? Choć ludzie się zmieniają. Chłopic. D. Skłonności CZY Z TEGO SIĘ WYRASTA? Pomyślmy o krewnych i przyjaciołach. .

Można jednak zauważyć pewną ciągłość w sp0. Czym tłumaczyć to zmniejszanie się częstotliwości antyspołecznych zachowań typowe dla wielu psychopatów po czterdziestce? Proponowano rozmaite odpowiedzi: psychopaci się „wypalają". Robins. Radke. • Spadek ten zaznacza się wyraźniej w odniesieniu do przestępstw bez użycia przemocy niż w odniesieniu do przestępstw z jej użyciem. Costa. Błock.E. nr 56.A. Olweus. Loeber. a później gwałtownie spada. Jessor. jacy będzie. red. D. sobie. Można jednak zauważyć ciekawą zależność98. 762-765. nużą się przebywaniem w więzieniu lub konfliktami J. M. Małe psychopaths and their criminal careers. A. M. Deve.N. „Journal of Consulting and Clinical Psychology" 1988.D.ciated substance abuse: Euidence for deuelopmental progressions. New York 1986. Lahey.M. L. dojrzewają. Deinant Children Grom Up.liwość. red. w jaki współdziałamy ze swoim środowiskiem. s. New York 1988.124 Psychopaci są wśród ras tego kształtu już w dzieciństwie ani też że rozwój.-Yarrow. C.E. Trudno zatem się dziwić.scence: A replication. s. Hare. McPherson. Rice. H R. B. Psychopathy and uiolent recidiuism.lopment of Antisocial and Prosocial Behauior. • Przestępcza aktywność psychopatów pozostaje na ogół wysoka do ukończenia przez nich czterdziestego roku życia. F. „Journal of Consulting and Clinical Psychology" 1988.my w przyszłości. nr 56. Donovan.N. 625-637. A. J. które ujawniły się już w dzieciństwie. s. Baltimore 1966. R. Natural histories of conduct problems. 710-714: G. Forth.T. L. W badaniach nad przestępczością wykazano między innymi. . Cormier. and asso. t. Harris. dojrzewanie i (W1 świadczenie nie wywierają głębokiego wpływu na to. [w:] Aduances in Clinical Child Psychology. 11. że dziecięca bojaź. delinquency. „Law and Humań Behavior" 1991. że antyspołeczne i przestępcze działania psychopatów są kontynuacją zachowań. nr 15.E. R.E. nerwowość i agresywność utrzymują się niezwykle dług0 przynajmniej do wczesnego wieku dojrzałego4 . Syndrome of problem behaińor in adole. Kazdin.

kobieta może się zastanawiać. nawet kiedy są już starszymi ludźmi. Wielu popełnia przestępstwa. Nie oznacza to jednak. • Spadek liczby przestępczych działań nie musi oznaczać. że wielu spośród tych. Są to ważne informacje. których przestępcza aktywność rzeczywiście zmniejsza się z biegiem czasu. że nauczyli się zaspokajać swoje potrzeby w mniej antyspołeczny sposób niż dawniej. znajdują sobie kogoś. czy „naprawdę choć trochę się zmienił". do końca życia. zwłaszcza przestępstwa z użyciem przemocy. skłonni do manipulacji i bezwzględni. powinniśmy uwzględnić poniższe uwagi: # Nie wszyscy psychopaci w średnim wieku wybierają prostą drogę. miałbym spore wątpliwości co do jego metamorfozy. gdzie mąż sPędza czas ani czym się zajmuje. Różnica polega na tym. że ich zachowanie jest już teraz moralne. nie zdradza żony tak często jak przedtem i deklaruje jej swoją miłość. Przestępstwo.logiczny wybór 125 prawem. zwłaszcza gdy zwykle nie wiadomo. . że nastąpiła zasadnicza zmiana osobowości. Kiedy więc „nawrócony" psychopata wystrzega się problemów 2 prawem. Zanim jednak uznamy. reorganizują swój pogląd na samych siebie i świat i tak dalej. powierzchowni. Jeżeli jest psychopatą. obmyślają nowe strategie pokonania systemu. kto ich rozumie.. że starzejący się psychopata nie stanowi większego zagrożenia dla społeczeństwa. Niektórzy psychopaci popełniają przestępstwa.Rozdział 6. Badania zaś wskazują. nadal ma zasadniczo te same podstawowe cechy osobowości opisane w trzecim rozdziale: są egocentryczni.

WYNIK DOSKONAŁY Chciałbym zakończyć ten rozdział krótką charakterystyką przestępcy. jakim je wypowiadał. Niemniej straciła kilkakrotnie posadę z powodu sprzeniewierzenia funduszy finansowych oraz gróźb pod adresem współpracowników i przełożonych. ż e : odniosła sukces. Earl był czterdziestoletnim więźniem odsiadującym trzyletni wyrok za napaść. Inni widzą w niej zasadniczo tę samą osobę. którą byta dawniej: wyrachowaną egoistkę. Równocześnie jednak byli wstrząśnięci jego słowami i obojętnym.wynik uzyskiwany przez mniej niż jedną na dwieście osób skazanych za poważne przestępstwa. Jeden z nich przyznał później: „Facet naprawdę mnie zafascynował. Niektórzy spośród jej znajomych uważają. a jej kryminalna przeszłość wynikta z niekorzystnych warunków społecznych i braku szczęścia. Jego konflikty ze społeczeństwem zaczęły cześnie: w przedszkolu ugodził widelcem nauczycielkę. kiedy zmuszała go do siedzenia na miejscu. Ponieważ wiele osób traktowało te groźby poważnie. rzeczowym tonem. Zapisała się na rozmaite kursy oferowane w więzieniu } a po wyjściu na wolność (w wieku czterdziestu dwóch lat) uzyskała tytuł magistra psychologii stosowanej.126 Psychopaci są wśród ras Pewna trzydziestopięcioletnia psychopatka z bogatą kryminalną przeszłością posła. który zdaniem dwóch niezależnych biegłych powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów według kryteriów Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych . że jest interesującą kobietą. Zaczęła pracować wśród dzieci z rozbitych rodzin i w ostatnich pięciu latach nie postawiono jej żadnego zarzutu. Obaj badacze ocenili rozmowę z nim jako niezwykle ciekawą: promieniował elektryzującą energią.| nowiła zmienić swoje życie. ] Earl pochodził ze stabilnej rodziny robotniczej. nie ■ podjęto przeciwko niej kroków prawnych. W wieku dziesięciu lat strę- . ale był jak z innej planety. Bałem się jak cholera!". a także obawiato się. że nagłośnię-1 nie jej działań może okazać się kłopotliwe dla nich samych i dla ich organizacji. arogancką i skłonną do manipulacji . Niektórzy z jej środowiska sądzą. był trzecim z czworga dzieci. że teraz skutecznie unika konfliktów z prawem.z tą tylko różnicą.

brakowało dowodów lub Earl potrafi! przekonująco wyjaśnić swoje czyny. a także „regularnie donosi na innych więźniów. odpowiada: „Nie bardzo się orientuję. oszustwo. ile ma dzieci. Zapytany.logiczny wybór 127 j dziewczynki (w tym swoją dwunastoletnią siostrę) starszym kolegom j a w wieku trzynastu lat został skazany za okradanie rodziców i podrabianie ich podpisu na czekach. trwających kilka dni lub tygodni. Zarzuty często oddalano. Akta więzienne opisują też. oraz niezliczonych partnerek seksualnych. jeśli nie przynosi mu osobistego pożytku". przekupstwem i narkotykami. Z wyjątkową zręcznością posługuje się groźbami.. których Earl nie dokonał od tamtej pory. naruszenie przepisów ruchu drogowego. znając jego zachowanie w więzieniu. Nieformalny kodeks więzienny nic dla niego nie znaczy. napaść.dążąc do władzy i kontroli . [. Przyznaje się do kilkuset bliższych związków. Przestępstwo.. które mi udowodniono". jak Earl . Niewiele jest przestępstw. ale wykręciłem znacznie więcej numerów niż te. sutenerstwo i usiłowanie zabójstwa. bezprawne ograniczenie wolności. Oto wiele mówiące notatki psychologa: „Najbardziej wyrazistą cechą Earla jest obsesja na punkcie absolutnej wiadzy. które Rajdowa! sobie przez te wszystkie lata. co budzi strach i podziw obydwu stron. Nieustannie mierzy swoje szanse na wykorzystanie ludzi i sytuacji". gwałt. Spędził jednak zaskakująco mało czasu za kratami. „Owszem. przez parę miesięcy kiblowałem w poprawczaku. jak i administracją więzienną. Próbowano wrobić mnie w ojcostwo. co niełatwo zrozumieć. ale ja na to: »A skąd. Jeśli nawet go skazywano. ponieważ ofiary odmawiały zeznań.Rozdział 6.] Earl ocenia ludzi wyłącznie pod kątem ich podporządkowania się jego woli lub podatności na naciski i manipulację. Chyba jest ich trochę.świetnie układa sobie stosunki zarówno ze współwięźniami. Jego relacje z kobietami są równie powierzchowne i egoistyczne. aby ratować własny tyłek i zapewnić sobie przywileje.. zwykle uzyskiwał przedterminowe zwolnienie. kurwa . kradzież. Jego kartoteka zawiera oskarżenia o rabunek. silą.

Gdy kilka lat temu przeprowadzano z nim ten wywiad. tretował kobiety. Jedną z najbardziej uderzających cech osobowości Earla jest zarozumiałość. Moja reputacja jest dla mnie święta". Ale . żyć skromnie i stworzyć pełen miłości związek z porządną kobietą. który rozmawiał z Earlem.„Jeśli choćby połowa z tego. Sam Earl oświadczył: „Ciągle słyszę. nie? Kiedy się sobie przyglądam. jaki jestem wspaniały. Zamierzam być dobrym obywatelem. nigdy nie powinno się wypuścić go na wolność". Biegły. że dzieciak jest mój?«'\ Notorycznie terroryzował i mai. Dokumentacja więzienna nawiązuje nieraz do jego dramatycznego i egzaltowanego sposobu mówienia. skomentował: „Nie mogłem nie dostrzec ironii w tym. Jego skłonności do brutalnych zachowań seksualnych ujawniały się także w więzieniu. gdzie słynął z „agresyw. co Earl mi opowiadał. co widzę". jestem zadowolony z tego.jak napis3' jeden z moich biegłych .nego homoseksualizmu". że nasza ocena ma całkowicie poufny cha' . Mam wiele do zaofiarowania społeczeństwu i starannie przeanalizowałem swoje wady i zalety. roześmiałbym mu się prosto w twarz. że Earl jest szeroko znany jako notoryczny picer o dziesiątkach fałszywych tożsamości". Earl wiedział.I 128 Psychopaci są wśród nas pewność. W podaniu napisał: „Bardzo dojrzałem i nie widzę dla siebie przyszłości w więzieniu. że nie ma nic. że ludzie robią sobie ze mnie jaja. seksualnie molestował własną córkę i zgwałci) swoją dziewczynę. czego bym nie potrafił dokonać . że Earl rzeczywiście poprawił się w ostatnich latach spędzonych za kratami. tak przesadne było jego samouwielbienie". Ku naszemu zaskoczeniu. Earl czekał na decyzję w sprawie swojego zwolnienia warunkowego. że stałem się bardziej uczciwy i godny zaufania. psycholog i psychiatra więzienny orzekli. i na podstawie swoich informacji określili go jak° dobrego kandydata do zwolnienia warunkowego. ale trzeba w siebie wierzyć.czasami myślę. jest prawdą. Uważam. Badacz z mojego zespołu zanotował: „Gdybym się go nie obawiał.

które spowodowało wielomilionowe straty: „Pańskie uwagi przedstawione w artykule dokładnie charakteryzują tego oskarżonego. wyjechał do Europy na długą wycieczkę i obecnie pracuje w Anglii.. zastępcy prokuratora okręgowego w Nowym Jorku. a wtedy Earl zaczął obwiniać mojego biegłego o ujawnienie treści ich rozmów.Rozdział 6. Jak się okazało. że niedawno zeznawał podczas końcowej rozprawy skazanego za międzynarodowe oszustwo bankowe. Przestępstwo. w odpowiedzi na opublikowany przez „The New York Times" artykuł podsumowujący moje badania nad 99 1 psychopatią" . [. nie przyznano mu wcześniejszego zwolnienia. . a mój były współpracownik nie planuje powrotu do Kanady w najbliższej przyszłości. Earl niedawno wyszedł na wolność. Rosner pisał.krętacki prawnik. obawiając się zemsty ze strony przyjaciół Earla.. Rozdział 1 PSYCHOPACI W GARNITURACH Wady włamywacza są zaletami finansisty. który ze względów i etycznych uniemożliwia nam przekazanie naszych usta leń władzom więziennym. Badacz.. otrzymałem list od Briana Rosnera. Wobec nas zachowywał się zatem bardziej szczerze niż w trakcie przygotowywania wniosku dla komisji. wstęp do Major Barbara W lipcu 1987 roku. o ile więzień nie wyrazi zamiaru skrzywdzenia siebie lub innych.parafrazując Pańskie słowa .] Naszą specjalnością w Urzędzie ds. Przestępstw Gospodarczych jest . George Bernard Shaw.logiczny wybór 129 i jest elementem projektu badawczego.

że Pańska praca pomoże nam wytłumaczyć sądom. Goleman. Myślę. 99 . jak należy go p°* " D. [w:] „The New York Times" 7 lipca 1987. dlaczego wykształcony człowiek w trzyczęściowym garniturze popełnia przestępstwa. a także.lekarz i biznesmen.

aby dobrowolnie i z ufnością przekazały mu miliony dolarów. Wynik był niezgorszy. s. Cony. mimo że nie przedstawił żadnego zabezpieczenia. i tak po kolei. że są ludźmi godnymi zaufania. nosił nagłówek: „Milionowa pożyczka bez zabezpieczenia wymaga pomysłowości. Wypracowali nawet pokaźną zdolność kredytową: jedną pożyczkę spłacali drugą. Grambling i jego pomocnik przekonali szereg instytucji udzielających kredytów. lecz wiele banków. 15 lipca 1987. Przekręty opierały się niemal wyłącznie na stworzonych pozorach. * Dzięki „wyrobieniu towarzyskiemu" Grambling wydawał się wiarygodny. „Wall Street Journal" 23 marca 1987. Działając razem. Bez wymachiwania pistoletem ulotnili się. biuro prokuratora okręgu Nowy Jork. który ze swoim pomocnikiem nakłonił nie jeden lub dwa.Rozdział 7. dziennikarz „Wall Street Journal" uzyskał następujące odpowiedzi od bankierów: • „Banki rywalizują o dobrych pożyczkobiorców". Artykuł zaczynał się tak: Przed paroma laty dwóch biznesmenów na dorobku próbowało ukraść 36. ]oi List od Briana Rosnera. znajdzie je Pan tutaj"5. Załączam materiały z procesu. Psychopaci w garniturach 135 traktować. ale zostali złapani.5 miliona. ale John Grambling wie. Opublikowany w „Wall Street Journal" tekst. Jeśli kiedykolwiek potrzebował Pan faktów na potwierdzenie teorii. jak przekonać banki i jak v 101 sfabrykować aktywa" . Do listu dołączony był pakiet materiałów na temat dokonań trzydziestosześcioletniego Johna Gramblinga juniora. Próbując zrozumieć mechanizm działania takich szwindli. E. który opisywał oszustwa Gramblinga. zabierając 23.5 miliona dolarów z czterech banków i kasy oszczędnościowo-pożyczkowej. . wydając wyrok. 1.

Proceedings. Grambling zarabia na życie. akt oskarżenia nr 2800/85. GramblingoW. aby zdobyć zaufanie swoich ofiar. Tacy ludzie mają czarujący uśmiech i budzący zaufanie ton głosu. na ogół uzyskują ła" Obywatele stanu Nowy Jork przeciwko Johnowi A. także z rodziną. aby bez przemocy wyłudzać pieniądze od osób i organizacji. że postępowanie Johna Gramblinga jest zgodne z omawianą przeze mnie koncepcją psychopatii. W każdym razie działania tego człowieka przywołują na myśl przestępcę z gatunku tych „w białych kołnierzykach". • Grambling „powinien zostać zmuszony do noszenia dzwor na szyi". Być może umie przekonująco tłumaczyć swoje czyny. Sąd Najwyższy Nowego Jorku. która zdecydowanie dąży do popełnienia oszustwa. Gramblinga do sędziego Hermana Cahna. Senlencing Memorandum.akt oskarżenia nr 2800/85. Jak dowodzą protokoły procesowe i inne dokumenty prawn 102 ^^ z przesłanego mi pakietu . Obywatele stanu Nowy Jork przeciwko Johnowi A.i inne podobne do niej . Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork. oszustwem i manipulacją. Homewood 1990. Gramblingowi. jak wykorzystywać nabytą wiedzę i koneksje towarzyskie. list Johna A.nie noszą na szyi ostrzegawczego dzwonka. Psychopaci obdarzeni duchem przedsiębiorczości mogą uznać sprawę Gramblinga . B. nigdy jednak . posłus jąc się urokiem osobistym. któremu ujmujący sposób bycia i szczątkowe sumienie otwierają drogę do okradania instytucji i osób prywatnych.za wskazówkę. Rosner. Swindle. sesja sądu karnego stanu Nowy Jork. pewno dopnie swego". Odmiennie niż „zwykli" przestępcy „w białych kołnierzykach". psychopaci nie sięgają po kłamstwo i manipulację wyłącznie dla zdobycia pieniędzy: oszukują w kontaktach ze wszystkimi. ale z otrzymanych przeze mnie materiałów i z książki nap sanej niedawno przez Briana Rosnera wynika niezbicie.gwarantuję . . część 48. przyjaciółmi i wymiarem sprawiedliwości. a jeśli nawet zostaną ujęci i skazani. Często udaje im się uniknąć więzienia.136 Psychopaci są wśród ras • Osoba. 6 marca 1987.

. [. a postępują tak haniebnie. Warto zapoznać się z kilkoma uwagami na temat Gramblinga wygłoszonymi przez Briana Rosnera podczas końcowej rozprawy: • Działania Gramblinga są wyrachowanymi przestępstwami popełnionymi z chciwości oraz żądzy sprawowania władzy nad życiem i majątkiem innych. MSt 3 Ofiarami jego przestępstw nie były wyłącznie bezosobowe instytucje. zdaniem tych dwóch urzędników.doradcę do spraw działalności dobroczynnej . Można oszacować spowodowane przez niego straty pieniężne. Ich postępowanie wywiera niszczycielski wpływ na społeczeństwo.. aby podrabiać zaświadczenia. Sfałszował na przykład formularz podatkowy swojej szwa- . że pomogli mu założyć oszukańczą organizację charytatywną na rzecz ludzi w podeszłym wieku. Psychopaci w garniturach 137 odny wyrok i zwolnienie warunkowe . Równocześnie omamił starszego pracownika tej firmy . ale instynkty równie straszli106 we jak u najpospolitszego łajdaka Oprócz okradania instytucji finansowych Grambling posługiwał się papierem listowym pewnej renomowanej firmy rachunkowej.i jego kolegę tak. które umożliwiały mu zaciąganie pożyczek. Żądzę taką obserwuje się nieraz u najbardziej bezwzględnych kryminalistów.a potem kontynuują przestępczą działalność. Jak powiedział Rosner.Rozdział 7. Ludzkiego cierpienia i szkód psychicznych oszacować nie 105 można . • Jego narzędzia są wyrafinowane. „Grambling jest najzręczniejszym kanciarzem.] To dzieło człowieka o wyjątkowej nikczemności • Pozostawił za sobą w całym kraju zniszczone kariery i aspiracje. jakiego kiedykolwiek spotkali"" Czarujący ludzie wykorzystują swój czar do ostatka. jak świat im pozwala .

że słuchacze lub czytelnicy są tych faktów świadomi. Jestem konstruktorem. których skrzywdził. Zatrzymał pieniądze. • Dzięki wykształceniu ekonomicznemu stałem się architektem finansowym. Słowom skruchy zaprzeczyły czyny. Kiedy aresztowano Gramblinga. wywołując „falę przestępstw. a kobietę pozostawił z długiem do spłacenia. g d y w y b i e r a ł s i ę o b r o b i ć k o l e j n y b a n k " .138 Psychopaci są wśród ras gierki i podstępem nakłonił ją do podpisania wniosku o kredyt hipoteczny w wysokości czterech i pół miliona dolarów. które zajmowałem przed 1983 rokiem.. i z protokołu końcowej rozprawy. Poniższe komentarze zaczerpnąłem z listu. „a działo się to dokładnie wtedy.. jak się okazuje. Niektóre jego uwagi są bardzo wymowne i zasługują na przytoczenie jako ilustracja cechy typowej dla psychopatów: swobodnego przeinaczania faktów. [. [.] Ci wszyscy nieszczęśnicy. Wyszedłszy na wolność po zapłaceniu kaucji. . czy z jakąkolwiek inną dziedziną . Jego teść napisał. „112 „kanciarzem ani „naciągaczem • Nigdy nie miałem problemów prawnych na żadnym ze stanowisk. B y ł naciągaczem. nawet kiedy w i a d o m o . że znalazł się za kratami. jego szwagierka mówiła o niewyobrażalnej uldze.. Nie jestem zawodowym „ . Grambling dokonywał kolejnych oszustw.. wspominał o terapii. jaką poczuła „na wiadomość o tym. m i a ł problemy prawne przed 1983 rokiem i najwyraźniej n i e był . 109 teraz nikomu nie będzie już mógł wyrządzić krzywdy" . o czym Grambling doskonałe wiedział. która ogarnęła cały kraj" . o swojej „stuprocentowej rehabilitacji". • jestem człowiekiem uczuciowym"4. którym Grambling próbował wyjednać sobie łagodny wyrok.] Boże. czy to związa113 nych z finansami. że Grambling wyrażał skruchę z powodu dawnych przewinień. Twierdzenia te nie pokrywały się z informacjami uzyskanymi przez sąd. o planach zadośćuczynienia za grzechy. A co o swoim postępowaniu mówił Grambling? Całkiem sporo.

Jako student uniwersytetu na początku lat siedemdziesiątych zdefraudował tysiące dolarów z kasy swojej korporacji. Psychopaci w garniturach 139 „człowiekiem uczuciowym" w normalnym znaczeniu tego terminu. W innej instytucji finansowej Grambling kłamliwie przedstawił zajmowaną przez siebie pozycję i oszukał firmę.poważny bank inwestycyjny . tak jak okłamywał każdego. s. kto mu się nawiną} Okłamywał i żonę . dlaczego Grambling dostał tak wysoki wyrok za „zwykłe urzędnicze przestępstwo".. Okłamywał chłopców w sprawie popełnianych przez sie. s. Pierwszy pracodawca . starając się okazać współczucie. 51. Po przejrzeniu obszernego raportu z rodzinnego życia Gramblinga Rosner i jego współpracownicy doszli do wniosku.. powiedział jej. a obudziła się obok Kuby Rozpruwacza". Tamże.bie przestępstw. dz. aby można je był0 zliczyć" Właściwie nie znała swojego męża: „Zupełnie jakbym zasnęła obok harcerza. stępnym. Dała się oszukać. 11. podobnie jak inni. 54. cyt.Rozdział 7.] Pewien znajomy. a wtedy rozpoczął działalność fałszerza i złodzieja116. z którym musi zmagać się co dnia1". Grambling zawsze był marnym ojcem. Pozwolono mu zrezygnować z posady. s. że nie rozumie. 30. O mało go nie rozszarpała. s. Sentencing Memorandum. cyt. list do sędziego Cahna. Wtedy szybko byłoby po wszystkim. że wolałaby po prostu zostać zgwałcona. że nigdy jeszcze nie . Mówiła.w zbyt wielu sprawach. Dla uniknięcia skandalu korporacja przyjęła czek wystawiony przez Gramblinga seniora i nie wniosła oskarżenia.uznał Gramblinga za osobę niekompetentną i „zachęcił" do odejścia z pracy . 10. Jeśli chodzi o uczuciowość Gramblinga. s. Proceedings. [. 6 marca 1987. dz. Tamże... chłodnym i niedoJohn Grambling junior. To „zwykłe urzędnicze przestępstwo" jest ciężarem. Jego oszustwa i wcześniejsze kłopoty z prawem są dobrze udokumentowane. najlepiej obrazuje ją fragment relacji Rosnera mówiący o żonie tego przestępcy: „Bała się 0 synów.

wykorzystywanie ludzi do osiągnięcia tego celu. eufemistycznie określał siebie jako „architekta finansowego" i obawiał się „stracić twarz" traktował swoje przestępstwa jako logiczną odpowiedź na frustrację i stres lub jako spowodowane nie tyle przez siebie.prawdziwi czempioni wśród wyłudzaczy zaufania. „W opinii Gramblinga . Nasza postawa jest zwykle uzasadniona. Najbardziej niebezpieczni są psychopaci . Chętnie natomiast powierzamy nasze aktywa i zdrowie prawnikowi. Wykorzystywał też powszechny pogląd.stanowi doskonały przykład .każdy. z jaką obdarzamy zaufaniem niektóre osoby. ile przez jego ofiary. lekarze. kiedy mamy do czynienia ze sprzedawcą używanych samochodów lub telefoniczną poradnią adwokacką.140 Psychopaci są wśród ras widzieli „tak skrupulatnej analizy umysłu przestępcy w garniturze: nieustępliwe dążenie do majątku.gwarantuje im to zajmowana przez nich pozycja. Przekonawszy nas do siebie. wyrobieniem towarzyskim i rodzinnymi koneksjami. kto jest dostatecznie głupi.który chciał być „ogólnie lubiany". aby mu zaufać lub uwierzyć. nauczyciele i politycy nie muszą mocno się trudzić. Bardziej jesteśmy ostrożni. aby pozyskać zaufanie. lekarzowi lub doradcy do spraw inwestycji. czyni nas łatwym łupem dla oszustów. abyśmy im zaufali . rezygnacja ze wszelkich uczuć i przywiązań poza dbałością o siebie" . lecz już sama gotowość.czterdziestoletni prawnik. Grambling . Skłonność Gramblinga do usprawiedliwiania własnych poczynań to typowe nastawienie psychopaty wobec krzywdzonych osób. jakoby niektóre grupy ludzi były wiarygodne ze względu na swoje społeczne lub zawodowe kwalifikacje.twierdził Rosner . Jeden z naszych badanych (będę nazywał go Bradem) . zasługuje na konsekwencje tego błędu" WYŁUDZAĆ ZE ZAUFANIA Grambling umiał posłużyć się swoim urokiem osobistym. Na przykład prawnicy. który uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych . manipulują nami z szokującą bezwzględnością.

Psychopaci chętnie zatem udają doradców finansowych.nych transakcji na giełdzie. tylko pożyczył te sumy. tym lepiej. Bez wahania podrabiają i wykorzystują pochlebne zaświadczenia i listy polecające. . szybko opanować żargon i powoływać się na swoje kwalifikacje bez obawy. Kiedy sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli . Zdarza się. Kiedy zaczęto mówić o jego związkach seksualnych z pacjentkami. Jak twierdzi. że psychopaci skutecznie podszywają się pod ludzi. że oszustwo zostanie wykryte. Jeśli w pracy liczy się zdolność do perswazji i manipulacji. Niektóre z przyjmowanych ról sąjednak znacznie trudniejsze do odegrania. Brad pochodzi z szanowanej rodziny inteligenckiej (młodsza siostra jest prawniczką). a obecnie odsiaduje czteroletni wyrok za oszustwo i nadużycie zaufania. kupił sobie porsche.Rozdział 7. przepisuje leki. Podczas procesu ujawniono. których skutkiem były paro milionowe szkody. którym wyrządził fizyczne i emocjonalne szkody. Psychopaci w garniturach 141 typowo psychopatycznego wykorzystania pozycji zawodowej do egoistycznego zaspokajania własnych potrzeb. Na ogót wybierają zajęcia. zostawiając za sobą zakłopotaną społeczność lekarską oraz pacjentów. agent służb celnych i psycholog specjalizujący się w problemach małżeńskich. Przez niemal rok przeprowadzał operacje .na ogót proste. Słynął jednak z hulaszczego trybu życia: był trzykrotnie żonaty. że występował już jako pracownik opieki społecznej. aby pokryć straty wynikłe z niefortun. policjant. którymi nie są. duchownych. Pobrał mianowicie pieniądze z rachunków powierniczych kilkunastu klientów i sfałszował czeki wystawione na siostrę i rodziców. zażywał kokainę i zaciągnął ogromne długi u miejPoznawszy cechy psychopatycznej osobowości. adwokatów i psychologów. Kilka lat później pojawił się w Anglii.po prostu pakują manatki i ruszają dalej. i zamierzał „zwrócić wszystko co do centa. metodach pracy i sfuszerowanych zabiegach. zainwestował w luksusowe mieszkanie. z odsetkami". zniknął nagle. trudno się dziwić. że psychopata podaje się za lekarza i stawia diagnozy.a zwykle wymyka się prędzej czy później . przy których mogą tatwo symulować wymagane umiejętności. ale nie zawsze żyt na wysokiej stopie i działał w rozmaitych organizacjach społecznych i charytatywnych. Często naraża zdrowie lub życie pacjentów. aby z talentem kameleona wcielić się w rolę zapewniającą im prestiż i władzę. a nawet dokonuje operacji. lecz nie obchodzi go to w najmniejszym stopniu. Dziesięć lat temu pewien człowiek w Vancouver podawał się za chirurga ortopedę. Kiedy pytano. gdzie aresztowano go i skazano za kłamliwe podawanie się za psychiatrę.

W trakcie naszych rozmów Brad sprawiał bardzo sympatyczne wrażenie. Z dużym talentem „zacierał za sobą ślady". Kiedy jeszcze był na uczelni. trafiając do więzienia". Kiedy miał kilkanaście lat. która przechodziła w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Brad został zwolniony warunkowo. rodzice nieraz musieli płacić za niego kaucję. . zaleziono przy nim narkotyki. Spłaciłem dług z procentem. Nie miał problemów na studiach: Byłem na tyle inteligentny. odparł: „Dużo czytam". Na moim roku studiowało sporo ludzi i czasami nakłaniałem któregoś z kolegów. Może teraz być wszędzie. że skończyłem prawo bez zakuwania. ale uniknął procesu. że należą do kogoś innego. W rzeczywistości jego działania przyniosły współpracownikom i rodzinie dotkliwe straty finansowe. Szybko wyszedł na wolność. scowych bukmacherów. że właściwie nikomu nie stała się krzywda: „Izba adwokacka ma specjalny fundusz na pokrycie takich kosztów. O swoich ofiarach mówił.142 Psychopaci są wśród ras jak zdołał wcielić się w tyle postaci. Odsiedziawszy półtora roku za ostatnie przestępstwo. głównie w związku z drobnymi przestępstwami: bójkami i wandalizmem. a jego wypowiedzi brzmiały przekonująco. Zwolnienie anulowano. żeby zastąpił mnie na egzaminie". ale ostatecznie posunął się w malwersacjach za daleko Kłopoty Brada nie były niczym nowym. twierdząc. Dwa miesiące później zatrzymano go przy próbie przekroczenia granicy samochodem matki (zabranym bez pozwolenia). ale tez z seksualnym napastowaniem dwunastoletniej kuzynki i zastawieniem w lombardzie matczynej biżuterii.

moja pacjentka jest niezrównoważona. innych krewnych. Najbardziej niebezpieczni wśród tych dręczycieli są psychopaci. które dotyka najsłabszych. Ale jeszcze bardziej niepokoją nadużycia. jest niepokojąca. nauczyciele. duchownych i nauczycieli budzi prawdziwą grozę. których z wyrachowaniem dopuszczają się niektórzy wykształceni ludzie lekarze. Psychopaci w garniturach 143 PRZECIWKO NAJSŁABSZYM Myśl o tym. polega na tym. W książce The Mask of Sanity Hervey Cleckley barwnie charakteryzuje psychopatycznego psychiatrę i medyka.zobowiązani zawodowo do pomagania najsłabszym. niewzruszeni dotkliwymi szkodami fizycznymi i emocjonalnymi które wyrządzają dzieciom powierzonym ich pieczy. Jednak ta budzą. System jest bowiem zorganizowany tak. ku konsterna. W przeciwieństwie do innych osób z tej grupy.cji nieszczęsnych pacjentów. że psychopata może na drzwiach swojego gabinetu zawiesić tabliczkę z napisem „Prawnik" lub „Doradca finansowy". psychiatrzy. który . że słowa terapeuty mają w nim wyjątkową wagę: „Niestety.Rozdział 7. Najczęściej spotyka się terapeutów którzy bezwzględnie wykorzystują swoją pozycję. psychopaci reagują obojętnością. Szczególnie przeraża egoistyczne nadużycie zaufania. którzy ^afiają do więzienia lub szpitala psychiatrycznego. spragniona uczuć i skłonna do fantazji". niezrównoważonych psychicznie i często cierpiących z powodu własnych postępków.powiedział jeden z naszych badanych. że psychopaci z uniwersyteckim dyplomem potrafią lepiej. nieraz także molestowanych w dzieciństwie. „Po prostu biorę. aby seksualnie molestować pacjentki. adwokaci. A jeśli ofiara się skarży. bezbronnych członków społeczeństwa. mogą czekać ją kolejne traumatyczne przeżycia. psycholodzy.Je> zasadnicza różnica między nimi a tymi psychopatami. ca szacunek maska uwiera i jest zrzucana bez trudu. osoby zajmujące się dziećmi . Liczba dzieci molestowanych seksualnie przez rodziców. bardziej konsekwentnie utrzymywać pozory normalności. opiekunów. wywołując w nich poczucie krzywdy i dezorientację. co mam pod ręką" . Jak notu.

Kilka miesięcy temu zatelefonowała do mnie lekarz psychiatra z zachodu USA. że wiele osób wykazuje zdumiewającą naiwność i niewzruszoną wiarę w prawość człowieka. którzy skwapliwie wykorzystują swoją pozycję. KTÓRE PRZYCHODZĄ IM NATURALNIE Niewątpliwie nie brakuje psychopatów. prestiżu. W zasadzie trudno sobie wyobrazić. Kontaktując się z tymi firmami. Artykuł prasowy zatytułowany: „Najnowszy fortel oszusta . którzy podstępem nakłaniają do działania na ich korzyść. Człowieka Roku i prezesa Izby Handlowej (echa osiągnięć Johna Way. A jeśli dodać do tego uniwersalne atuty: atrakcyjny wygląd i elokwencję. że wśród obwinianego personelu znajduje się wielu psychopatów.wyjawienie prawdy" opisywał dokonania pewnego mężczyzny. władzy lub . żeby posługiwać się Skalą Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych przy sprawdzaniu personelu prywatnych agencji zabiegających o kontrakty na opiekę nad młodzieżą.ne'a Gacy'ego. Mówiła. 121 . DZIAŁANIA. .144 Psychopaci są wśród ras odsiadywał wyrok za seksualne napastowanie ośmioletniej córki swojej dziewczyny. że sporo prywatnych agencji wynajętych przez państwo do opieki nad niezrównoważoną i trudną młodzieżą jest oskarżanych o seksualne napastowanie powierzonych im nastolatków. któremu w ubieganiu się o fotel prezesa Niższej Izby Handlowej przeszkodził pierwszy wyrok za morderstwo) oraz członka komitetu wykonawczego Partii Republikańskiej w niewielkim . zwykłe dla zdobycia pieniędzy. że mogliby postępować inaczej. Psychopatyczni naciągacze mają znacznie ułatwione zadanie dzięki temu. Proponowała. skoro ze względu na swoją osobowość są wprost stworzeni do takiego zachowania.wolności. otrzymuje się doskonały zestaw predestynujący do posługiwania się w życiu oszustwem i krętactwem (doskonałym przykładem jest Brad).podczas odsiadywania wyroku . . nabrała podejrzeń.

. kandydował do lokalnej rady szkolnej. Wmówił ludziom.Rozdział 7. Jeszcze później podawał się za lotnika RAF-u. których oszukał. A potem może reprezentowanie stanu". Martwił się tylko tym. [. Oprócz daty i miejsca urodzenia wszystko okazało się kłamstwem. Po drodze przytrafiły mu się trzy żony. („Zawsze warto domieszać trochę prawdy" . Mężczyzna ten. Miejscowy dziennikarz postanowił sprawdzić kwalifikacje kandydata. ale miał też bogatą przeszłość: antyspołeczne zachowania. Później zaciągnął się do wojska i zdezerterował po trzech tygodniach. Psychopaci w garniturach 145 mieście " . że w razie wpadki: „ci ufni ludzie staną za mną murem. „Osiemnaście tysięcy dolarów dochodu . zawsze o krok wyprzedzając tych.] Przez dwadzieścia lat kluczył po Ameryce. że rozpracował go lokalny reporter. był oszustem nastoletnim dzieciakiem. Był pewien. czyli trzydzieści tysięcy dolarów. bo chce zdobyć odznakę sprawności.wyjaśnił później. pr2e^ kręty. korzystając z dostarczonych przez niego informacji. że jest bohaterem. Do dzisiaj nie zainteresował się ich losem". żeby łatwiej załapać się na autostop. s. tym razem za darmo).. Zdemaskowanie nie wytrąciło oszusta z równowagi. Bearak. . podawanie się za kogoś innego. nią polegał na uczestniczeniu w kursach uniwersyteckich organizowanych w federalnym zakładzie karnym w Leavenworth. który potrafił ukraść mundur harcerski. Dziennikarskie . że podróżuje okazją. „Zanim został dorosłym oszustem. 12. trzy rozwody i czworo dzieci. (w:] „Los Angeles Times" 10 marca 1986. Opowiadał kierowcom. 1.I planowany awans do komisji okręgowej. a jego jedyny kontakt z uczel. >21 ~~---------B.mężczyzna radził dziennikarzowi. W tej wypowiedzi kryje się zapewne więcej prawdy niż we wszystkich jego słowach razem wziętych. Dobry kłamca zna się na ludziach". Kandydat nie tylko był oszustem. rzekomo doktor psychologii Uniwersytetu Berkeley.

pośpieszyła mu na pomoc.zamiast go potępić. „Znane nazwisko jest dla polityka niezwykle cenne. Psychopata reaguje ze spokojem. zasięgnąłem więc informacji i dowiedziałem się. a kojarzy mnie teraz więcej ludzi niż dawniej . Chyba najbardziej uderzające (choć bynajmniej nie wyjątkowe) jest to.razem z komentarzem redakcyjnym . Nadal spogląda ludziom prosto w oczy i składa żarliwe obietnice. prawość i oddanie obowiązkom na równi z zaletami prezydenta Abrahama Lincolna" napisał przewodniczący tamtejszego komitetu Partii Republikańskiej. wkrótce po moim wykładzie przestał mi kopię artykułu . Jak przypuszczam. I nie był to powierzchowny gest. nie bytem jedynym konferencyjnym mówcą. gdyby publicznie zdemaskowano nas jako kłamców i naciągaczy. . Większość z nas czułaby się zdruzgotana i upokorzona. Pół roku po konferencji nadal nie otrzymałem wynagrodzenia. dzięki którym załatwił sobie pracę. A może . Nasz niedoszły kandydat natychmiast dostrzegł nadarzającą się okazję i zaczął snuć plany politycznej kariery. człowiek ten miat bogatą przeszłość kryminalną. oszustwa i kradzieze. Zaproszono mnie kiedyś na konferencję na temat przestępczości. Naturalnie.tak bezlitośnie oszukana przez jednego ze swoich . Jak się okazało. silniej przemówiły do niego słowa oszusta niż jego czyny.nie umiał pogodzić się z myślą. Oczywiście. kilku psychiatrów zdiagnozowało go jako „klasycznego psychopatę". abym omówił swoje badania nad psychopatami. który . że zostat wyprowadzony w pole? Jak zauważył pewien komentator: „Na cynicznej wokandzie amerykańskiej nie ma bardziej poniżającej zbrodni niż frajerstwo" . „Stawiam [jego] szczerość.146 Psychopaci są wśród ras śledztwo podsumował jednak niedbałym: „Nie próbowałem porządnie się zabezpieczyć". a dokumenty i listy polecające.„Mógłbym na tym jechać przez całe lata". proponując.o diagnozowaniu psychopatii. naiwność ofiar ogromnie ułatwia życie wszelkim krętaczom i oszustom. zostały przez niego sfatszowane. że lokalna społeczność . że podczas spotkania rządowego w Waszyngtonie aresztowano naszego organizatora i oskarżono o fałszerstwa.stwierdził.podobnie jak reszta społeczności . Jak na ironię. organizowaną fornii. Obiecano rium w wysokości pięciuset dolarów oraz pokrycie kosztów. zobowiązując się „słowem honoru".

który z pewnością będzie sprawiał kłopoty i zakłócał szpitalny porządek. że tego rodzaju ludzie przynoszą pożytek społeczeństwu: inteligentni psychopaci lekceważą zasady społeczne. artyści . PSYCHOPACI PARAKRYMINALNI Wielu psychopatów raz po raz trafia do więzienia. Są równie egocentryczni. którzy odnieśli sukces". pochodzeniu. zniszczonym życiem i do cna .bez naruszania prawa. że pojawił się pacjent. znowu do zakładu karnego lub psychiatrycznego. Po aresztowaniu oszust wyszedł na wolność za kaucją i przepadł bez wieści.jako prawnicy. a później w barze i nie zauważyłem niczego niezwykłego ani podejrzanego: rcoje czujniki nie zadziałały w jego obecności. biznesmeni. Typowy życiorys takiego psychopaty to przenoszenie się ze znalezionej ostatnio posady do zakładu karnego. Wielu psychopatów jednak nigdy nie trafia do zakładów karnych i psychiatrycznych. ale równocześnie dzięki tym samym cechom osobowości są zdolni do przekraczania granic konwencjonalnego myślenia i mogą mieć twórczy potencjał przydatny w różnych formach działalności artystycznej.Rozdział 7. pisarze. że funkcjonują całkiem nieźle . a stamtąd szybko na wolność. Generalnie osoby te przypominają piłeczkę pingpongową. czego pragną. Mój towarzysz niewątpliwie nie nosił na szyi dzwonka. wyrachowani i skłonni do manipulacji jak przeciętny psychopatyczny kryminalista. obyciu towarzyskiemu i okolicznościom mogą zbudować fasadę normalności i zdobywać to. personel wojskowy. lekarze. korzyści te. ale dzięki swojej inteligencji. kiedy personel zauważy. Spędziłem z tym człowiekiem trochę czasu w trakcie lunchu przed swoim wystąpieniem. że sam ureguluję nasz rachunek w barze. Jak sobie przypominam. prawie bezkarnie. a przynajmniej bez zwracania na siebie uwagi policji i prokuratury. Pojawia się też argument. Czy byłbym gotowy pożyczyć mu pieniądze? Możliwe. później z powrotem poza mury. nikną w porównaniu ze złamanymi sercami. psychiatrzy. Moim zdaniem. Niekiedy określa się ich jako „psychopatów. Psychopaci w garniturach 147 musiał obejść się bez zapłaty. Wydaje się. nalegałem. która wymknęła się spod kontroli. jakkolwiek znaczne.

Jestem pewien. lecz poza nią wykazują stosunkową uczciwość i empatię. Niekiedy owe pokłady odsłaniają się przed naszymi oczami w sposób dramatyczny. Dwaj biznesmeni z aktówkami idą razem ulicą: „Straciliśmy tylko p r z y z w o i t o ś ć " 123 . łatwo mogą Ześliznąć się w bezprawie. kiedy to „podpora społeczności" popełniła jakąś zbrodnię . których psychopaci pozostawiają za sobą. wolę określenie „psychopaci p a r a k r y m i n a l n i " . Odpowiedź na ogół brzmi następująco: winowajca wcale się nie zmienił. Wiele takich przypadków dostarcza materiału pisarzom i scenarzystom. hipokryzji . „Co się z nim stało?". a opinia publiczna pyta wówczas wstrząśnięta (i podekscytowana): „Dlaczego ten człowiek tak się zmienił?".a policyjne i dziennikarskie śledztwo ujawniło nieznane dotąd oblicze sprawcy. którzy odnieśli sukces (ich powodzenie często jest złudne. niewierności. odkrylibyśmy głębokie pokłady emocjonalnego maltretowania. chociaż z formalnego punktu widzenia nie są nielegalne. bezlitośnie dążąc do „wyrażenia własnego »ja«".148 Psychopaci są wśród ras wykorzystanymi ludźmi. interesownie i bez skrupułów.odpowiada drugi . że gdyby rodziny i przyjaciele psychopatów mogli opowiedzieć o swoich przeżyciach. którzy w pracy działają bezwzględnie. I c h czyny.„Bogu dzięki" . Wystarczy wspomnieć rozmaite głośne skandale.na przykład zabójstwo albo gwałt .na pewno kłamią i oszukują w każdym innym miejscu. a zawsze osiągane cudzym kosztem). balansując na granicy prawa. którzy balansują na granicy prawa. parakryminalni psychopaci zachowują się zasadniczo tak samo we w s z y s t k i c h dziedzinach życia.i czynią to bezkarnie. Jeśli kłamią i oszukują w pracy .mówi jeden. a nawet budzą podziw . Przestępstwo jest wtedy naturalną kon- . Zamiast nazywać ich psychopatami. W przeciwieństwie do ludzi. nie obawiając się zemsty. . na 0gół naruszają konwencjonalne normy etyczne. Ludzie.ogółem. nikczemnego postępowania.

Rozdział 7. Psychopaci w garniturach

149

sekwencją wypaczonej osobowości, niezmiennej, ale - na skutek szczęśliwego splotu okoliczności, obycia towarzyskiego, skuteczneSatyryczny rysunek Billa Lee [w:] „Omni" marzec 1991, s. 84.

go tuszowania faktów, zastraszenia rodziny lub biernej postawy znajomych i współpracowników - nieobjawiającej się dotąd przestęp. czym działaniem, które by zaalarmowało wymiar sprawiedliwości Pomyślmy choćby o Johnie Gacym {.Buńed Dreams), Jeffreyu MacDonaldzie (Fatal Vision), Tedzie Bundym (The Stranger Beside Me), Dianę Downs (Smali Sacrifices), Kevinie Coe [Son), Angelo Buono i Kennethu Bianchi (Two of a Kind. The Hillside Stranglers) Davidzie Brownie (Love, Lies and Murder) i Kennethu Taylorze (In the Name ofthe Child) - żeby wymienić tylko kilku spośród najbardziej osławionych i opisywanych kryminalistów. Obecnie diagnozujemy większość tych ludzi jako psychopatów, najistotniejsze jednak jest to, że ich zaburzenie - i związane z nim postępowanie - nie pojawiło się nagle w pełni rozwinięte. B y l i t a k i m i s a m y m i l u d ź m i z a r ó w n o p r z e d a r e s z t o w a ni e m, j a k i p o n i m. Są psychopatami i byli nimi wcześniej. Jest to myśl niepokojąca, sugeruje bowiem, że przypadki znane opinii publicznej są zaledwie wierzchołkiem potężnej góry lodowej. Psychopaci są niemal wszędzie: w biznesie, życiu rodzinnym, wolnych zawodach, wojsku, sztuce, przemyśle rozrywkowym, środkach masowego przekazu, środowisku uniwersyteckim i świecie pracy fizycznej. Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci doznają codziennie lęku, przerażenia, bólu i upokorzeń zadawanych przez psychopatów żyjących pośród nich. Niestety, wielu pokrzywdzonych nie potrafi opisać innym swojej udręki. Psychopaci umieją wywrzeć korzystne wrażenie, kiedy jest to dla nich dogodne, i często przedstawiają swoje ofiary jako winowajców. Pewna kobieta - trzecia żona czterdziestoletniego nauczyciela licealnego - powiedziała mi niedawno: „Przez pięć lat zdradzał mnie, utrzymywał w ciągłym strachu i fałszował czeki wystawiane na moje nazwisko. Ale wszyscy, nie wyłączając mojego lekarza, prawnika i

150

Psychopaci są wśród ras

przyjaciół, uważali, że wina leży po m o j e j stronie. Tak przekonał ich o swojej wspaniałości i moim nienormalnym zachowaniu, że sama zaczęłam mu wierzyć. Nawet kiedy opróżnił mi konto ban- j.QVVe j uciekł z siedemnastoletnią uczennicą, mnóstwo łudzi nie przyjmowało tego do wiadomości, a niektórzy pytali, co mu zrobiłam, że postąpił w tak nieoczekiwany sposób".

PSYCHOPATA Z KORPORACJI
Poniższe informacje uzyskałem dzięki uprzejmości Paula Babiaka, psychologa organizacji i pracy z Nowego Jorku. Trzydziestokilkuletni Dave ma stopień licencjacki państwowej uczelni, trzecią żonę i czworo dzieci. Babiak usłyszał o nim jako „trudnym pracowniku", kiedy rozmawiał z jego przełożonym w trakcie badań prowadzonych w pewnej korporacji w Kolorado. Dave wywarł świetne wrażenie podczas rozmów kwalifikacyjnych, dlatego szef był zdziwiony, kiedy zaczęły się kłopoty.

Rozdział 7. Psychopaci w garniturach

151

Przełożony spostrzegł mianowicie, że pierwszy poważny raport sporządzony przez Dave'a zawiera sporo cudzego materiału. Dave, poproszony o wyjaśnienie, zbagatelizował sprawę, twierdząc, że szkoda mu było czasu i zdolności na „powtórne wynajdywanie koła". Często „zapominał" zająć się niezbyt ciekawymi projektami, a przynajmniej raz wysiał przełożonemu notatkę z informacją, że nie będzie wykonywał dodatkowych zadań. Babiak porozmawia! z innymi pracownikami działu i zaczął podejrzewać, że Dave jest źródłem większości konfliktów w firmie. Podawano liczne dowody jego destrukcyjnego nastawienia. Na przykład wkrótce po tym jak został zatrudniony, wszczął awanturę z główną sekretarką, wtargną! do gabinetu szefa i domagał się, żeby kobietę zwolniono, ponieważ ośmieliła się odmówić przyjścia do pracy w najbliższą sobotę. Sekretarka opisywała to zdarzenie nieco inaczej: Dave potraktował ją arogancko i wpadł we wściekłość, kiedy nie chciała rzucić wszystkiego na jego żądanie. Dave często przychodził spóźniony i nieprzygotowany na spotkania personelu, a pojawiwszy się, nieodmiennie wygłaszał gwałtowne tyrady. Kiedy przełożony poleci! mu, aby panował na nerwami, Dave odpar!, że walka i agresja to czynniki nieodzowne dla życiowego rozwoju. Przełożony zauważył, że Dave nigdy nie uwzględnia cudzych opinii o sobie, nie potrafi przyznać się do b!ędu i zawsze sprawia wrażenie zaskoczonego krytyką, zapewniając, że dotąd niczego mu nie zarzucano. Współpracownicy Dave'a byli konsekwentni w ocenie: powtarzali, że Dave jest arogancki, egocentryczny, niedojrzały, niesolidny i nieodpowiedzialny. Prawie wszyscy przyznawali, że na początku go lubili, ale stopniowo przestali mu ufać. Zdawali sobie sprawę, że historie, którymi pozyskiwał ich sympatię, są zmyślone. Godzili się jednak z sytuacją, nie chcieli bowiem wikłać się w demaskowanie jego kłamstw. Niektórzy - „przejrzawszy go", jak twierdzili - uważali wszystkie wypowiedzi Dave'a za nieprawdziwe i ostrzegali, że nie można wierzyć w jego obietnice. Podczas spotkania z Babialdem Dave określił siebie jako dobrego pracownika, przywódcę z autorytetem i umiejętnością budowania

152

Psychopaci są wśród ras

zgodnych zespołów, uczciwego i inteligentnego - człowieka, który w zasadzie „tworzy" ten dział przedsiębiorstwa. Sugerował nawet, że jego obecny przełożony powinien odejść z firmy, a wtedy on mógłby z powodzeniem go zastąpić. (Kierownik działu mówił, że Dave kiedyś bezpośrednio przedstawił mu tę sugestię). Oznajmił również, że jego p r a w d z i w y m przełożonym jest prezes korporacji. Wydawał się egocentryczny, ale niezbyt zainteresowany tym, co inni o nim sądzą. Jego poglądy i dobór słownictwa dowodziły, że traktuje ludzi jak przedmioty. Przy sprawdzaniu dokumentów Dave'a wyszło na jaw kilka rozbieżności. Na przykład w swoim życiorysie, podaniu o pracę i liście intencyjnym Dave wymienił trzy różne kierunki ukończonych studiów. Babiak powiadomił o tym kierownika (który dotąd niczego nie zauważył), a ten napisał do Dave'a z prośbą o wyjaśnienie. Dave odesłał mu notatkę, w której wykreślił poprzednie nazwy kierunków i przedstawił czwartą wersję. Wezwany na rozmowę, najpierw zachowywał się arogancko, a później zignorował całą sprawę, oświadczając, że nie widzi nic niewłaściwego w podawaniu różnych kierunków studiów przy różnych okazjach, skoro zaliczył wszystkie przedmioty, o których wspominał w dokumentach. Kierownik działu, odkrywszy nieprawidłowości w funduszu reprezentacyjnym Dave'a, poszedł na skargę do s w o j e g o szefa - i dowiedział się, że Dave od początku skarżył się n a n i e g o. Po wysłuchaniu drugiej strony szef zaproponował sprawdzian uczciwości Dave'a. Następnego ranka kierownik działu przekazał Dave'owi pewne uzgodnione z szefem informacje, a Dave wkrótce poprosił wyższego stopniem przełożonego o rozmowę i „powtórzył" mu te dane w zupełnie przekręconej formie. Przełożony nabrał pewności, że Dave jest kłamcą i próbuje podważyć pozycję swojego bezpośred- niego szefa. Wniosek o ukaranie Dave'a został jednak niespodziewanie zablokowany przez kilku przedstawicieli dyrekcji. Babiak był szczególnie zaintrygowany tym, że chociaż najbliższe otoczenie wiedziało o machinacjach, nieuczciwości i nieodpowiedzialności Dave'a, pracownicy wyższego szczebla byli przeko nani

Rozdział 7. Psychopaci w garniturach

153

(przez Dave'a - jak się okazało) o jego talencie organizacyi nym i wielkim potencjale. Mimo wyraźnych dowodów świadcza cych przeciwko niemu, ludzie ci wciąż byli nim oczarowani. Jeg0 gwałtowne zachowanie interpretowali jako przejaw twórczego, a nawet artystycznego ducha, zaś agresję i intryganctwo - jako ambicję. Tak odmienne oceny skłoniły Babiaka do poszukiwania bardziej systematycznej analizy osobowości Dave'a. Jak można było oczekiwać, Dave uzyskał wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. Jego osobowość i zachowanie odróżniały go od typowego trudnego pracownika spotykanego w rozmaitych przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi o karierę zawodową, Dave osiągnął spory sukces: w ciągu dwóch lat dwukrotnie awansował, regularnie podwyżs; no mu pensję (pomimo negatywnej opinii szefa działu) i włączon go do planu rozwojowego jako pracownika o dużych możliwościach. Babiak sądzi, że Dave odniósł sukces także z psychologiczneg punktu widzenia, skoro przez ponad dwa Jata potrafił manipulc wać wyższym kierownictwem, narzucając mu swoją ocenę sytua cji. Jest to tym bardziej godne uwagi, że współpracownicy, podwładni i bezpośredni przełożony obserwowali u Dave'a cechy i zachowania, które normalnie przypisuje się psychopatom.

BOGATE ŁOWISKA
Psychopatom w garniturach nie brakuje sposobności do zyskownych przedsięwzięć. Każda większa gazeta regularnie donosi o dochodzeniach w sprawie podejrzanych programów inwestycyjnych i transakcji obmyślonych i przeprowadzonych przez naciągaczy Doniesienia te dotyczą tylko niewielu spośród tysięcy okazji sprzyjających elokwentnemu psychopacie z głową do rachunków i obyciem towarzyskim, które pozwala mu obracać się swobodnie w kręgach finansowych. W opinii takiego człowieka możliwości zarobku są tak ogromne, zasady tak elastyczne, a strażnicy tak ospali, że świat wydaje

Nigdy dotąd afera nie dotyczyła tak ogromnych sum. tak licznych krajów i tak wielu wybitnych osobistości. „W historii nowożytnych afer finansowych nic nie może się równać ze skandalem banku Credit and Commerce International. Kary dla winowajców są nieraz śmiesznie niskie i niewątpliwie nie przyczyniają się do osłabienia drapieżnych zapędów manipulatorów. 6 J.C. [. zatytułowany „Światowa stolica szwindli". która ma na celu wywindowanie cen akcji na giełdzie.] najbardziej uniwersalna pralnia brudnych pieniędzy i najpotężniejszy supermarket finansowy. s. tak opisywał giełdę papierów wartościowych w Vancouver: „zaludniona szemranymi inwestorami. Gdybym nie mógł badać psychopatów w więzieniu. synami szemranych inwestorów i synami przyjaciół szemranych inwestorów". mój wybór padłby chyba na środowisko w rodzaju giełdy w Vancouver. lipnych inwestycji i nieuczciwej reklamy. Lokalne gazety zamieszczają litanie szwindli... jaki dotychczas utworzono"6. nawet ta katastrofa blednie wobec niedawnych doniesień o światowej sieci korupcji. Chociaż wydaje się to nieprawdopodobne. S..154 Psychopaci są wśród ras się prawdziwym rajem. zamkniętym przez komisje nadzorcze w sześćdziesięciu dwóch krajach [. Oto kilka najnowszych przykładów .] Szybko zaczyna brakować określeń: jest to największe w dziejach korporacyjne przedsięwzięcie o kryminalnym charakterze.. przekrętów. łajdackim imperium o wartości dwudziestu miliardów dolarów.] w ramach zaskakującej operacji o globalnym zasięgu. [. Gwynne.. „Time" 29 lipca 1991. . • Artykuł w „Forbes".które ilustrują bogactwo „łowisk" dostępnych dla sprytnych psychopatów i z pewnością przez nich wykorzystywanych..jeden skromny. The Dirtiest Bank of AU. Beaty. 28. pozostałe zdecydowanie mniej .

niektórzy pracownicy kas zaczęli swobodnie korzystać z funduszy swoich deponentów. Słojami konfitur były dla niego fundusze emerytalne. lipne promocje giełdowe. mówił: „Nie siedziałbym w więzieniu. Po pierwsze. CO POTRZEBNE Nietrudno zrozumieć. żeby po nie sięgnąć". są tu wspaniałe możliwości. że Maxwell jest oszustem i szarlatanem zręcznie przerzucającym fundusze z jednego przedsięwzięcia do drugiego. Uwolnieni od konieczności przestrzegania reguł pod ścisłym nadzorem państwa. które aż się proszą. co doprowadziło . . Choć wiedziano powszechnie.w stopniowo narastającej lawinie długów . Jeden z naszych badanych.psychopatów. gdyby wokół nie było tylu słojów z konfiturami.Rozdział 7. Historia Maxwella jest wymownym przykładem na to. że skandal z kasami oszczędnościowo-pożyczkowymi będzie kosztował amerykańskich podatników około b i l i o n a dolarów . większość poinformowanych.i tak skutecznie działających . w tym dziennikarze. MAJĄ WSZYSTKO. kłamliwych obietnic. zachowywała osobliwe milczenie. Wykorzystywał też „bezwzględną naturę chciwości" oraz panujący układ. nielegalnych praktyk i potwornej chciwości w amerykańskich kasach oszczędnościowo-pożyczkowych. które prezydent Reagan na początku lat osiemdziesiątych wyłączył spod państwowej kontroli. z wyrokiem za sprzedaż podrabianych obligacji przedsiębiorstw. Maxwell miał potężne wpływy i potrafif zastraszyć swoich krytyków. zbiórki pieniędzy na cele charytatywne oraz współudziały w domkach 7 Pod koniec lat osiemdziesiątych odsłonięto dziesięcioletnie kłębowisko nieuczciwych inwestycji. w którym przymyka się oczy na „oszustów 125 pomnażających majątek bez wyroku sądowego" 7. dlaczego wśród przestępców „w białych kołnierzykach" jest tak wielu .do finansowej katastrofy na bezprecedensową skalę. Psychopaci w garniturach 155 Niedawna tajemnicza śmierć potentata prasowego Roberta Maxwella otworzyła istną puszkę Pandory.więcej niż wojna w Wietnamie. Jego imperium runęło wśród oskarżeń o bezprawne wyprowadzenie setek milionów dolarów. że starannie podtrzymywany wizerunek publiczny może skrywać nikczemne czyny i kamienne serce. Przewiduje się obecnie.

zaledwie kilka spośród licznych wygodnych nisz. urok osobisty. . które pozwalają ludziom jego pokroju działać bez zwracania na siebie uwagi. ale malwersanta prosimy o pomoc w inwestycjach lub o zapisanie się do naszego klubu tenisowego. zdezorientowani. często zachowują się tak. który ukradł społeczeństwu miliony dolarów. których grabieże okazały się dla nich tak niebywale zyskowne . biznesmen lub polityk. aby wzajemnie chronić swoje interesy: wywodzą się z tych samych warstw społecznych i tych samych szkół. może zostać skazany na grzywnę lub karę więzienia w zawieszeniu (na ogół po procesie pełnym odroczeń i niejasnych manewrów prawnych). Wystarczy pomyśleć o inwestorach wykorzystujących poufne informacje. a ich oskarżyciele. beztroskę wobec możliwości wpadki i absolutny brak skrupułów. psychopaci mają wszystkie cechy potrzebne do oszukiwania i okradania innych: wygadanie.nawet wtedy kiedy ich schwytano. handlarzach bezwartościowych obligacji i manipulantach z kas oszczędnościowo-pożyczkowych. zaczynają powątpiewać w zasadność własnych zarzutów. Potępiamy i unikamy zwykłego złodzieja. Należą do podobnych klubów. a kary są zwykle śmiesznie niskie.156 Psychopaci są wśród ras letniskowych . Winni gigantycznych przekrętów tworzą n'eraz sieć powiązań. taka przestępcza działalność jest lukratywna. że oszustwa na wielką skalę są traktowane inaczej niż przestępstwa pospolite. Kiedy zaś ich oszustwo zostanie ujawnione. Sprawca "apadu na bank dostaje wyrok dwudziestu lat pozbawienia wolności. odporność na stres. Zdarza się. ryzyko wykrycia . obycie towarzyskie.minimalne. Po drugie. Po trzecie. pewność siebie. które później bez wahania łamią. a niekiedy walnie przyczyniają się do wypracowania reguł. jakby nic nie zaszło. podczas gdy adwokat.

dzieliłem już celę z ubogim i niedouczonym nielegalnym imigrantem. na przykład rabunki lub gwałty. John Grambling. Psychopaci w garniturach 157 Niestety. że nie jestem do nich podobny. Nie wyglądam jak oni. który właśnie miał zadecydować o jego wyroku: Siedząc w więzieniu od dwóch miesięcy. nie działam jak oni i nie doznaję takich uczuć jak oni . Jeśli chodzi o moje odczucia i szacunek dla siebie. z narkomanem przemytnikiem i z zabójcą. .Rozdział 7. a jednak jestem tutaj i według jakiejś logiki powinienem uchodzić za człowieka podobnego do nich. skierował następujące słowa do sędziego. zmuszony przebywać z tym elementem społecznym. Otóż oświadczam bez wahania. wspomniany na początku tego rozdziału. stoczyłem się na samo dno. wielu ludzi uważa działalność przestępców w białych kołnierzykach za mniej groźną niż przestępstwa wymierzone bezpośrednio przeciw konkretnym osobom. z zawodowym kryminalistą. nie mówię jak oni.

„Jak mogłam/mogłem nabrać się na tak niewiarygodny stek bzdur?". Drugi wyciąga je z kieszeni płaszcza.chociaż nie zgadza się z Gramblin. Rozdział 8 SŁOWA Z KIESZENI PŁASZCZA Słowo nie jest tym samym dla jednego pisarza co dla drugiego.że g d y b y ś m y „ t a m " byli. skoro cię tam nie było.Sędzia skomentował. który chce zasmakować światowego życia.. .. bieżnie do uprawiania joggingu. Wtedy brzmiało to rozsądnie. A jeśli ofiara psychopaty nie stawia sobie tego pytania. Psychopata.. Prokurator stwierdził: „Federalne więzienia dla bogatych i uprzywilejowanych proponują smaczne wyżywienie.] Federalne więzienia dla 128 zamożnych i uprzywilejowanych przynoszą temu krajowi hańbę" . z pewnością postawi je ktoś inny: „Dlaczego pozwoliłaś/pozwoliłeś się tak oszukać?". kto może wyrządzić podobne szkody. Charles Peguy W historiach opowiadanych przez ofiary psychopatów powtarza się jak refren pytanie. dostęp do najnowszych premier kinowych. grozi zabójstwem lub grozi okaleczeniem. Jeden wyrywa je sobie z wnętrzności.giem „w praktyce istnieje różnica między przestępstwem przeciwko osobie a przestępstwem przeciwko mieniu. biblioteki. sugeruje wyraźnie i na ogół całkiem słusznie . [. prawdopodobnie też dalibyśmy się nabrać. Typowa odpowiedź: „Łatwo ci mówić. a kimś.] między kimś. kto dopuszcza się gwałtu lub grozi gwałtem. potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski. [. 127 używając wiecznego pióra" " .. przekonująco". że .

A inni? Niestety.Rozdział 7.stanowią zatem doskonały cel dla każdego elokwentnego oszusta. . Psychopaci w garniturach 159 Niektóre osoby są po prostu zbyt ufne i łatwowierne . wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo.

Nawet badacze psychopatii nie są tutaj wyjątkiem: jak wspominałem w poprzednich rozdziałach. Dziennikarz: „Gdzie wyznacza pan granicę między dobrem a złem?". Wypowiedzi psychopatów mają też pewien zagadkowy aspekt: często zawierają sprzeczne i logicznie niespójne twierdzenia. tak zakończyła swoje podanie o zwolnienie warunkowe: „Zawiodłam wiele osób.i ludźmi. Niedawne badania nad językiem psychopatów przyniosły cenne wskazówki pomagające wyjaśnić tę zagadkę oraz niesamowitą zręczność. Słowa z kieszeni płaszcza 160 Niewielu z nas tak dobrze zna się na ludziach. Wyróżniają się oni natomiast niezwykłą swobodą w mówieniu nieprawdy oraz uporczywością i bezwzględnością w oszukiwaniu. ale raz musiałem kogoś zabić". zdeterminowanego psychopaty. • Kobieta. czy ktoś w to wierzy. czy kiedykolwiek popełnił brutalne przestępstwo. Oszust: „Mam swoje zasady moralne. nawet jeśli podejrzewamy. którzy uzyskali wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych: • Pewien więzień z wyrokiem za kradzież zapytany. Moje słowo jest szczere jak złoto". która dopuściła się niewiarygodnej liczby oszustw i fałszerstw. jak się uodpornić na intrygi zręcznego. czy nie. Najpierw jednak spójrzmy na kilka przykładów.. Nie wymiguję . Oszust: „Dobre pytanie. z jaką psychopaci żonglują słowami . Oczywiście. [. Pierwsze trzy zostały zaczerpnięte z rozmów ze skazanymi. odpowiedział: „Nie. które zwykle przechodzą niezauważone. mam swoje zasady" Dziennikarz: „I gdzie wyznacza pan tę granicę?".Rozdział 8. • Producenci popularnego programu telewizyjnego zaprosili przed kamery oszusta. patologiczna skłonność do kłamstwa i manipulacji charakteryzuje nie tylko psychopatów. moi doktoranci i ja także dajemy się niekiedy zwieść. aby wiedzieć.] Najważniejsze dla człowieka są reputacja i dobre imię. który bezwstydnie wyłudzał pieniądze od ko. 129 ^jf biet w starszym wieku "".. że mamy do czynienia z psychopatą.

No i alkohol.. ale to dobre pytanie". Olson: „NieBanalny. u w i e l b i a m skręty. Po prostu. że spróbowałem raz i nic z tego nie wyszło. ale miałem je w teczce. Zagadnienie to 131 . mógłbym się przyzwyczaić.całą t r y l o g i ę " . psychopatycznym seryjnym mordercą. że gdybym zajmował się rozprowadzaniem i miał jej pod dostatkiem. Trochę powciągałem i tyle. natu.. Dziennikarz: „Nieciekawy?". Zdaje się. Są produktem bardzo złożonej aktywności umysłowej. . że procesy mentalne są u psychopatów słabo wyregulowane i nie podlegają konwencjonalnym zasadom. I valium.. ale także sprzeczne twierdzenia wypowiedziane jednym tchem. Olson tak mówił 0 swoim bogatym życiorysie: „Znam tyle a n a k o n d. Olson: „Nie. bez względu n a „ o k o l i c e łagodzące" Oczywiście. Ale zasadniczo interesuje mnie marihuana. Dziennikarz: „Czy to prawda. odparł: „Kokaina? Nigdy jej nie brałem. skąd. Oto fragment rozmowy dziennikarza z Cliffordem Olsonem. Zadziwiające. Jest za droga. Była tylko n i e p o t o m n a " . Oszust: „Nie. Olson: „I wtedy miałem z mą stosunek b a n a l n y " . [. że wszędzie nosił pan ze sobą w teczce niepodpisane pełnomocnictwa?". słowa nie wydobywają się z naszych ust samowolnie.Rozdział 8. Po prostu trzymam się od niej z daleka. 130 ralnie . Psychopaci niekiedy też dobierają wyrażenia w przedziwny sposób. że można by zapełnić pięć lub sześć książek . Słowa z kieszeni płaszcza 161 się od odpowiedzi. Ale przecież była martwa!". Warto przez chwilę się nad tym zatrzymać: mamy tu nie tylko kłamstwa. Dziennikarz: „Och. NiewyIduczone zatem. jak działa na niego kokaina.. Kiedy zapytano Teda Bundy'ego. Zupełnie jakby psychopaci nie panowali nad własną mową i dawali się porwać gwałtownemu potokowi niepowiązanych myśli i słów. Nie chciał być kozłem od f a r m y " . Przypuszczam.] Nigdy nie próbowałem kokainy. nie nosiłem ich wszędzie.Od tyłu". owszem".

. który ubiega się o zwolnienie warunkowe. ale mordował pan seryjnie". Chcę być porządnym gościem". zabili przynajmniej dwudziestu siedmiu chłopców i młodych mężczyzn. Cytaty z artykułu P. a gdyby nie znalazł się pod jego wpływem. przedstawiając dowody na to. ale jeśli przyjrzeć się pańskiej przeszłości.powiada Henley. Cytaty pochodzą z programu 48 Hours. Dziennikarz: „Mówi pan. „Nie jest pan seryjnym mordercą?" . to właśnie jest semantyka"8'. Henley: „Nie jestem seryjnym mordercą".pyta dziennikarz z niedowierzaniem w głosie. Worthingtona [w:] „Saturday Night" lipiec-sierpień 1993. że psychopaci mają inaczej zorganizowany mózg i inaczej działające połączenia między emocjami i słowami. 8 maja 1991. . Działając razem. że nie jest seryjnym mordercą. A oto ciekawa rozmowa Henleya z dziennikarzem. że jest ofiarą seryjnego mordercy. W następnym rozdziale natomiast staram się odpowiedzieć na pytanie. twierdzi. Nie chcę być jakimś tam seryjnym mordercą.162 Psychopaci są wśród ras omawiam poniżej. Dziennikarz: „Powiada pan teraz. Henley: „Nie jestem". jest pan seryjnym mordercą". „Jestem bierny .Nie chcę być jakimś tam psychopatą. Seryjny morderca Elmer Wayne Henley. nie wyrządziłby nikomu krzywdy. dlaczego słuchacze często nie zauważają tych językowych dziwactw. ze padł ofiarą starszego seryjnego mordercy. Henley (z lekką irytacją i protekcjonalnością): „No tak. swojego wspólnika.

dyslektycy. Wnioskuję na tej podstawie.leksji: ośrodki odpowiedzialne za mowę są obustronne . Na przykład złożone procesy nieodzowne w posługiwaniu się mową przynoszą niewątpliwie lepsze rezultaty. i pełni ważną funkcję w postrzeganiu relacji przestrzennych. Oczywiście. obrazowaniu. aby zapewnić im maksymalną skuteczność133.nie kłamie i nie przeczy samym sobie jak psychopaci. równocześnie. Najnowsze wyniki doświadczeń wskazują. k t ó r a ś część mózgu musi sprawować nadrzędną kontrolę nad zadaniem: gdyby półkule współzawodniczyły o przywództwo. Co więcej. Gdyby obie półkule były zaangażowane. że dwustronne proce134 * sy językowe są również charakterystyczne dla psychopatów .umiejscowione w obu półkulach. wielu ludzi z obustronnymi procesami językowymi jąkający się. informacje krążyłyby z jednej części mózgu do drugiej.163 Psychopaci są wśród nas KTO TU DOWODZI? U większości osób każda z półkul mózgowych ma odmienne. ściśle określone zadania. leworęczni . co spowalniałoby tempo przetwarzania i zwiększało ryzyko błędu. Natura prawdopodobnie tak „rozdzieliła obowiązki" między półkule mózgowe. Lewa półkula specjalizuje się w analitycznym i sekwencyjnym przetwarzaniu informacji oraz odgrywa główną rolę w rozumieniu i używaniu języka. -277- . Ich rywalizacja powoduje rozmaite trudności z rozumieniem i produkcją mowy. że psychopatyczna skłonność do głoszenia sprzecznych twierdzeń wiąże się po części z niewydajną „organizacją zarządzania": każda z półkul próbuje przejąć dowodzenie. Prawa półkula przetwarza otrzymane informacje całościowo. jeśli zachodzą w jednej półkuli. na przykład. doznaniach emocjonalnych i przyswajaniu muzyki. a nie w dwóch. Właśnie stąd mogą pochodzić. niektóre formy jąkania się i dys. ich konflikt zmniejszyłby skuteczność działań. a w rezultacie wypowiedzi są słabo zintegrowane i monitorowane. Wyraźnie chodzi tu też o coś innego.

The Mask of Sanity. że psychopaci znają słownikowe znaczenie słów. zanim zrozumiałam. Wie. które niewiele dla niego znaczą . Psychopata przypomina człowieka cierpiącego na achromatopsję. że cię kocham«. s.164 Psychopaci są wśród ras PUSTE SŁOWA Większość osób..] Jego pozorna umiejętność oceny sytuacji i wyczucie społeczne nie sięgają głębiej niż słowa9 Uwagi te trafiają w sedno problemu języka psychopatów. Takie zachowanie nie zaskoczyłoby lekarzy praktyków. wyczuwa intuicyjnie. które często miały do czynienia z psychopatami. cyt. ale nie zna melodii'35. . • Wykazuje łatwość posługiwania się słowami. Warto posłużyć się tutaj prostą analogią..Długo trwało. od dawna świadomych. maleńka. The Semantics of Personal Adjustment.formy bez treści. że w ogóle mu na mnie nie zależy. dz. ale przystosował się do życia w środowisku pełnym barw.. i z początku mu wierzyłam. Zna tylko książkowe znaczenie słów . People in Quandańes. który postrzega świat wyłącznie w odcieniach szarości. nie potrafią jednak dostrzec ani pojąć ich wartości e m o c j o n a l n e j . Oto garść cytatów z klinicznej literatury na temat psychopatii: • Zna słowa. jak bardzo mnie kocha. który jest dwuwymiarowy. że światło oznaczające „stój" znajduje się w górnej części sygnalizatora. Johnson. Cleckley. ™ H.żona jednego z badanych przez nas psychopatów. jakby się naoglądał kiepskich filmów!". . [. NeW York 1946. 230. na czym polega ta różnica. Wiesz. Po każdym biciu mówił: »Przepraszam. nawet kiedy nakryłam go na amorach z moją siostrą . • Idee wzajemności w dzieleniu się i rozumieniu wykraczają poza jego zdolność pojmowania w sensie emocjonalnym. że zatrzymał się na W.opowiadała eks. „Ciągle mi powtarzał. Kiedy więc mówi. pozbawiony emocjonalnej głębi.

ma na myśli g ó r n e światło. psychopacie brakuje ważnego elementu doświadczenia .. który rejestruje na wykresie elektryczną aktywność naszego mózgu. Prawdopodobnie będziemy żywiej reagować na słowa emocjonalne n i ż na neutralne. Trudno mu rozmawiać o kolorach przedmiotów. Możliwe jednak. że siedzimy przed ekranem komputera. Nasze zadanie polega na jak najszybszym naciśnięciu guzika.. inne układają się w bezsensowne zbitki. Na przykład. Na przykład szybciej naciśniemy guzik przy słowie „śmierć" niż przy słowie „papier". podczas gdy słowo „śmierć" ma znaczenie denotacyjne o r a z znaczenie emocjonalne i nieprzyjemne konotacje.w tym wypadku doświadczenia emocjonalnego. w przeciwieństwie do „noko". Najnowsze badania laboratoryjne potwierdzają te kliniczne spostrzeżenia. ilekroć stwierdzimy. że normalnym osobom słowa neutralne przekazują na ogół mniej informacji niż słowa obdarzone ładunkiem emocjonalnym: słowo „papier" ma znaczenie denotacyjne. Komputer mierzy czas potrzebny do podjęcia decyzji i analizuje zachodzące w mózgu reakcje. Niektóre litery wyświetlane na ekranie tworzą znane nam słowa.. Do głowy mamy przyczepione elektrody podłączone do elektroencefalografu. ale samo uczucie się nie pojawia"1 . których tak naprawdę nie potrafi zrozumieć. W emocjonalnych słowach tkwi więcej „mocy". na którym przez ułamek sekundy migają grupy liter. nauczy się też odpowiednio odtwarzać całą pantomimę uczucia [. że potrafi rekompensować tę nieumiejętność. „okno" jest wyrazem. że nie rozpoznaje barw. Podobnie jak choremu na achromatopsję. Równocześnie zaś słowa emocjonalne wywołują w i ę k s z ą reakcję w mózgu niż słowa neutralne. Cleckley pisał: „Może nauczyć się zwykłych słów [. Wyobraźmy sobie. co jest .. Podstawą badań jest obserwacja.].]. że opanował cudze słowa i opisuje nimi lub imituje doznania. ale nie jest wykluczone. Emocjonalny ładunek słowa najwyraźniej daje swojego rodzaju „turbodoładowanie" procesowi podejmowania decyzji. że na ekranie zabłysło prawdziwe słowo. Słowa z kieszeni płaszcza 165 c z e r w o n y m świetle.Rozdział 8. Może nawet jego dobrzy znajomi nie podejrzewają.

Pewien psychopatyczny zabójca. zaczął obrazowo opisywać kilka szcze. to było bardzo złe. s.szybsze decyzje i więcej aktywności mózgowej przy słowach emocjonalnych niż przy neutralnych . jak gdyby relacjonował mecz bejsbolu. że słowa nie mają dla psychopatów tego samego zabarwienia emocjonalnego co dla innych. Nasze nowsze badania przynoszą dodatkowe argumenty. ale beznamiętnie. Owa ułomność ma fascynujące konsekwencje. j a k b y b y ł y n e u t r a l n e .golnie brutalnych morderstw.166 Psychopaci są wśród ras odzwierciedleniem stosunkowo dużej ilości informacji zawartej w tych pierwszych. jak p o w i n n i czuć się w konkretnej sytuacji. że z jakiejś przyczyny psychopatom brakuje niektórych „czuciowych" składników języka . lecz także strach. za które go skazano. Kiedy jednak wyraz twarzy ostatecznie zdradził jej oburzenie.zenie lub wywofać szok. Z początku dziennikarka starała się zachować obiektywną postawę i wykazywać czysto zawodowe zainteresowanie. poproszony przez dziennikarkę o wyjaśnienie motywów swoich zbrodni. T o niezwykle istotne odkrycie potwierdza tezę. 36-37. Kiedy przeprowadziliśmy ten eksperyment wśród więźniów osoby niebędące psychopatami wykazywały normalne reakcje .natomiast psychopaci zachowywali się nietypowo: na s ł o w a e m o c j o n a l n e r e a g o w a l i 13910 t a k . „nowotwór" przywołuje nie tylko kliniczny opis choroby i jej symptomów. Czuję się naprawdę podle. a może i niepokojące wyobrażenie nas 10 -T. Jak większość ludzi. jak ich słowa oddziałują na innych. które podpowiadają. Tamże. więzień przerwał w pół słowa i stwierdzi): „Tak. dowodząc. Na przykład. Musiałem wtedy być chwilowo niepoczytalny". zamiast odpowiedzieć. aby wywrzeć wra. Mówił z ożywieniem. zwłaszcza gdy rozpatrujemy ją w kontekście społecznych interakcji psychopaty oszustw i manipulacji niehamowanych empatią czy wyrzutami sumienia. . Wykorzystują więc reakcje słuchaczy jako „telepromptery". Jednak z powodu swoich wątłych doznań emocjonalnych nie potrafią intuicyjnie rozpoznać. Słowa potrafią budzić w większości z nas potężne emocje. psychopaci niekiedy mówią i postępują tak.

[. A najlepiej wychodziła Techniki obrazowania mózgu dają nam nadzieję na nowe ustalenia dotyczące emocjonalnego życia psychopatów. zaczęliśmy ostatnio otrzymywać obrazy mózgu osób normalnych i psychopatów podczas wykonywania rozmaitych zadań. listonosza zatrudnionego przez ten sam co ona urząd pocztowy. Dianę Downs w książce.. motywowane tylko seksem141. Jeśli nasze wyniki się powtórzą.142 mi z Bertem" **". opowiadając mu.] Gdy przestał przyjmować listy. przechowywałam je w notatniku. W ramach wspólnego programu badawczego ośrodków iyit. W obu wypadkach będziemy znacznie bliżsi zrozumienia sekretu psychopatii niż obecnie. Sinai Medical Center i Bronx VA Medical Center w Nowym Jorku. określa swoje związki z mężczyznami jako pozbawione miłości. Dla psychopatów jednak słowo jest tylko słowem. dlaczego cię tu nie ma. w której przedstawia własny punkt widzenia na tragiczny los swoich dzieci. wiecznego oddania i przysięgach: „nikt inny na świecie nigdy mnie nie dotknie. jak bardzo go kocham. Komentowała: „Bert był w przeszłości.Rozdział 8.. zwykle o długości akapitu lub dwóch. którą prowadziłam z mężczyznami. prowadzonego pod kierownictwem psychiatry Joannę Intrator. że w trakcie przetwarzania wyrazów o ładunku emocjonalnym psychopaci prawdopodobnie nie używają tych samych obszarów mózgu co osoby normalne. . Już po ataku na dzieci Downs nawiązała romans z Jasonem Reddingiem. albo mają odmiennie zorganizowane procesy mózgowe. słałam listy do Berta. W listach adresowanych do Roberta Bertaluccini („Berta"). Owszem. Wiadomości były te same. także w odniesieniu do innych emocjonalnych informacji. czasem jednej strony. zyskamy podstawy do przypuszczeń. jesteś mi .son w teraźniejszości. Słowa z kieszeni płaszcza 167 samych jako chorych na raka. Wstępne wnioski z pilotażowego projektu (przedstawione na dorocznym posiedzeniu Society for Biological Psychiatry i American Psychiatrie Association w San Francisco w maju 1993) wskazują. że jest dla mnie jedynym mężczyzną na świecie. że psychopaci albo posługują się odmiennymi niż normalne strategiami przetwarzania materiału o emocjonalnym charakterze. Downs pisze o swoich obietnicach wiecznej miłości. co wieczór dodając nową wiadomość. Bert. tyle że inaczej ujęte: Kocham cię. Była to gra. a Ja.

Ciągle sprawdzał granice ludzkiej...]. myśli o Bercie ulatywały mi z głowy"1 13.168 Psychopaci są wśród ras potrzebny.. [. kłamcą i złodziejem. W S M e - M S S - > - Sfst&spe&l - C9&& 2- Najbardziej osławionym i potępianym przestępcą kanadyjskim jest Clifford Olson. je j s ł o w a m i ł o ś c i m u s i a ł y b y ć p u s t e . Olson był nałogowym gadutą [. wytrzymałości. Brak tu emocji niezbędnych do nadania regułom mocy... Pisałem wcześniej o roli „rozmowy ze sobą" w rozwoju i działaniu sumienia. .. a niewielu wykazuje aż taką brutalność. Olson to papla [. Ale potrafił też być czarujący i elokwentny... kiedy starał się wywrzeć korzystne j wrażenie [. [. „Puste słowa miłości" były dla Dianę źródłem dumy.] Robiłam sobie drinka 1 pisałam do Berta puste słowa miłości... Ale podobnie jak słowa innych psychopatów. zanurzając się w gorącej kąpieli w pianie.]. Z czasem nauczyliśmy się nie wierzyć ani jednemu jego słowu. obrazy i wewnętrzny dialog obdarzone ł a d u n k i e m e m o c j o n a l n y m czynią sumienie skutecznym.j czym. To właśnie myśli. ponieważ Dianę nie potrafiła wypełnić ich prawdziwym uczuciem. jak daleko może się posunąć.. najnikczemniejsze zbrodniej w szeregu antyspołecznych i przestępczych aktów.. Zawsze zmyślał [. Były to ostatnie.. Olson jest prototypowym psychopatą. Chciał zobaczyć.. Chociaż niektórzy psychopaci nie zachowują się brutalnie.. bo opowiadał tyle kłamstw"....].. ze swadą [. zanim napotka opór ? [. Byt skończonym kłamcą [. których Olson zaczął się dopuszczać j już we wczesnym dzieciństwie.. Byt człowiekiem brutalnym i wyjątkowo poryw.].] Kilka minut później Jason pukał do drzwi.].. jak gdyby zaplanowała je i wykorzystywała w konkretnym celu.]. Spójrzmy na urywki artykułu prasowego z okresu rozprawy Olsona: „Byt fanfaro-1 nem i arogantem.] Myślałam o Bercie. mój jedyny. a kiedy zbiegałam do niego.]. [. Pytanie brzmi: dlaczego? - Ł l U I T T I O * - S - . tłumaczą jego potężny wpływ na nasze zachowanie oraz wywołują poczucie winy i skruchę. seryjny morderca skazany w styczniu 1982 roku na dożywotnie więzienie za torturowanie i zabicie jedenastu dziewcząt i chłopców. Psychopaci nie potrafią tego zrozumieć.]. Byt manipulatorem [. Mówi przekonująco. Sumienie jest dla nich intelektualną świadomością reguł wymyślonych przez innych .świadomością pustych słów..

wspominał: „Mówił szybko. Wydawał się sprytny.. wygadany. temat. który rozmawiał z Olsonem. Słowa z kieszeni płaszcza 169 Dziennikarz. staccato [. dziełem i kimś ważnym". jak oszust próbujący udowodnić..Rozdział 8.] Przeskakiwał z tematu n a . że jesttwar-. .

w jaki jest traktowany przez prasę. rękopis łożony do druku. : Jeszcze przez lata po procesie Olson zadawał ból rodzinom swoich ofiar. Jak wskazują najnowsze badania laboratoryjne. żeby zapłacić Olsonowi sto tysięcy dolarów za wskazanie miejsca. W gazetach pojawity się tytuły: „Zabójca opłacony za wskazanie zwłok". 15 stycznia 1983 roku „Vancouver Sun" donosił: „Seryjny morderca Clif. Psychopaths process emotion in the left hemisphere.. Day i S. ufne ofiary do pozostania z nim sam na sam. ilekroć dostrzegł w pobliżu kamerę. że także inne procesy nadzorowane zazwyczaj przez jedną półkulę znajdują się pod obustronną kontrolą.wciąż narzekał na sposób. pozwalają bowiem zrozumieć. Mogą też rzucić nieco światła na decyzję rządu. system więziennictwa i spoteczeństwo. które wykorzystujemy na naszych tamach [. °raz M. proponując pomoc w zorganizowaniu kursów poświęconych jego osobie. Przyczyny nadal pozostają tajemnicą.ford Olson skontaktował się z nami.alo się nakłonić swoje młode. jakby uważał siebie nie za zbrodniarza. chociaż u większości osób doznania emocjonalne są monitorowane głównie przez prawą półkulę. Wong. Na sali sądowej przybierał pozy. w którym ukrył ciała siedmiu spośród jedenastu zabitych przez siebie osób. informując. relacje znajomych są dla nas cenne. Nigdy nie okazał poczucia winy ani żalu. Olson napisał także do kilku wydziałów kryminologii w Kanadzie. bardziej atrakcyjne fotografie"1"1. . Oustona. przeciwnie . MoH1 Cytaty pochodzą z artykułów R. R.] i wkrótce prześle nam nowsze. pisząc do nich listy na temat morderstw.170 Psychopaci są wśród ras P . „Vancouver Sun" 15 stycznia 1982. PONIŻEJ MINIMUM EMOCJONALNEGO Jeśli mowa psychopatów jest kontrolowana przez obie półkule mózgowe. „Vancouver Sun" 14 stycznia 1982.. lecz za ważną osobistość. że nie jest zadowolony ze swojego zdjęcia. które popełnił na ich dzieciach. Farrow. u psychopatów ż a d n a z półkul nie panuje tak naprawdę uad procesami emocji . Opinia publiczna przyjęła informację o tym układzie z ogromnym oburzę niem. „Nie smak wobec wynagrodzenia dla mordercy dzieci". to możliwe. jak Olsono.

który podkreśla potrzebę samopoznania . świadczą. kiedy określono go jako robota bez głębi emocjonalnej. są podzielone i niewyraźne. drob.Rozdział 8. ponieważ uwydatniają wypowiadane słowa . Ted Bundy był oburzony. które są pojęciami abstrakcyjnymi i niewiele dla niego znaczą. Psychopata definiuje siebie bardziej przez majątek i inne widoczne oznaki sukcesu i władzy niż przez miłość. Jednak inne jego wypowiedzi oraz powierzchowne motywy.podobnie jak poszukiwanie Świętego Graala . Moje emocje są jak najbardziej bogate i rzeczywiste" .stwierdził.„nawiąż kontakt ze swoimi uczuciami".Jeśli uważają. jakimi tłumaczył swoje zbrodnicze zachowanie. że określenie było słuszne. to się mylą. Słowa z kieszeni płaszcza 171 żemy jednak sformułować interesującą tezę.na przykład szerokie rozłożenie rąk towarzyszące zdaniu „To była naprawdę d u ż a ryba" lub kreślenie w powietrzu zarysu opisywanej osoby • Gestykulacja jednak zwykle nie przekazuje słuchaczowi informacji ani dodatkowych sensów. „Kompletny nonsens! . że w moim życiu nie ma emocji. że procesy mózgowe które warunkują emocje u psychopatów. Gesty ekspresyjne to szybkie. czego rezultat stanowi płytkie i bezbarwne życie uczuciowe. Sporo osób interesuje się popularnym prądem w psychologii. Jeśli chodzi o psychopatów. Bundy tylko mgliście pojmował zakres swojego uczuciowego ubóstwa. UWAGA NA GESTYKULACJĘ Warto obserwować sposób. zrozumienie dla drugiego człowieka i współczucie. Jak każdy psychopata. . .jest skazane na porażkę.ne ruchy rąk wykonywane tylko przy mówieniu lub w przerwach między słowami. ćwiczenie to . Mylą się całko3 46 wicie. w jaki nasz rozmówca porusza rękami czyni to rzadko czy nieprzerwanie i gwałtownie? Czy gestykulacja ułatwia nam zrozumienie wypowiedzi? Niektóre gesty są pomocne.

Połączone w jakiś znaczący. całe fabuły. 332-350. ale też pokaźne i dość złożone: zespoły 'dei i zdań. zwroty i zdania. Schiaratura.ekspresyjne gesty najwyraźniej ułatwiają porozumiewanie się: pomagają ująć treść w słowa. tym mniejsze jednostki. B. W niektórych wypadkach częstotliwość gestów odzwierciedla problemy z wysłowieniem myśli i uczuć. które składają się na duże jednostki myślowe.czy nie zwiększa się wtedy liczba zawahań. Podobnie jak inne gesty i poruszenia. utworzyć skrypt. słowa. Warto także spróbować n i e używać rąk w trakcie rozmowy . rozmawiając przez telefon. że psychopaci częściej używają ekspresyjnych gestów niż normalne osoby. W jakiś nieznany sposób . spójny lub logiczny sposób tak. [w:] Funda. red. Najnowsze badania wskazują. Rime. które są podstawą mowy. Jednostki myślowe bywają małe. zwroty i zdania. wystarczy spojrzeć na gwałtowne ruchy. Feldman.172 Psychopaci są wśród ras ale nienależące do fabuły. są na ogół dobrze zintegrowane. L. pauz i zająknięć? Na ogół więcej też gestykulujemy. które towarzyszą poszukiwaniu właściwego wyrażenia. klad . odosobnione i nieskomplikowane: pojedyncze idee. R.może przez zwiększenie ogólnej aktywności tych ośrodków .'"entals of Nonuerbal Behauior. ekspresyjna gestykulacja jest niejednokrotnie elementem „przedstawienia" odgrywanego przez mówcę (szerzej przedstawię te kwestie w następnym rozdziale) lub odbiciem kulturowego stylu rozmowy. Skoro mówiący jest dla słuchacza niewidoczny. słowa. New York 1988. s. Ekspresyjne gesty zapewne „wytyczają" jednost. Ekspresyjne gesty wykonujemy też z innych przyczyn. posługując się wyuczonym językiem obcym niż naszym ojczystym językiem. B. Rime. prawdopodobnie kontrolują również gesty wykonywane podczas mówienia. l985. Na przykład wiele osób gestykuluje. Gesture and speech. Jeśli wydaje nam się to dziwne. Ekspresyjne gesty mogą nas informować o rozmiarach „jednostek myślowych". aby nr 91. które kontrolują mowę.ki myślowe: im większa liczba gestów.na przy. dlaczego porusza rękami? Otóż ośrodki w mózgu. Idee. zwłaszcza kiedy mówią o sprawach ogólnie uznawanych za e m o c j o n a l n e .

Jest to bardzo przydatne w mówieniu nieprawdy. ale niekiedy czyni to . Kłamstwo i jego wykrywanie. cyt. narażają na szwank cały skrypt. B. Psychopathy and nonuerbal behauior in an interpersonal sitiia. Tripp.Rozdział 8. Możemy z tego wysnuć następujące wnioski: • Podobnie jak turysta. • Psychopata organizuje swoje myśli i idee w nieduże jednostki myślowe i z łatwością nimi manewruje.. y* International Thesaurus.tion. aby zachować orientację i układać swoją wypowiedź w sposób przekonujący dla słuchacza..C. „Journal of Abnormal Psychology" 1978. Słowa z kieszeni płaszcza 173 opisują swoje uczucia wobec członków rodziny lub innych „bliskich" . [w:] R. Guesses at Truth. Ekman. P.. dz. Hare.man. R. także B. psychopata ma problemy z wyrażeniem emocjonalnych idei. nr 87.. ponieważ rozumie je mgliście i słabo. s.21. B. nr 2.D. niemal jak przy 149 grze w scrabble . 21-27. Gillstrom. wyuczonym językiem. s. zob. Rouillon. Dlatego biegły kłamca często posługuje się wątłą „prawdziwą fabułą". który szkolną francuszczyzną pyta w Paryżu o drogę. za jakich zwykle ich uważamy. dz. Rime. NIEKOMPLETNA FABUŁA Chociaż psychopaci często kłamią. Bouvy. A. pojęcia i mowę na czynniki pierwsze. „Jour nal of Persoriality Disorders" 1988. Hare. Być może psychopata grywa w intelektualne scrabble. a potem rozmaicie je łączyć.W. H.. cyt.. Hare. „Najbardziej szczwani kłamcy to ci. Pod tym względem emocje są dla psychopaty obcym. Ale postępując tak. Jak komentuje psycholog Paul Ek. Jak wspomniałem wcześniej. Language-related hand gestures in psychopaths. który może utracić swoją strukturę lub stać się mniej spójny i zintegrowany niż przy zastosowaniu większych jednostek myślowych. ich wypowiedzi obfitują w niekonsekwentne i sprzeczne twierdzenia.T. zręczni kłamcy potrafią rozłożyć idee. którzy zawsze ślizgają się na skraju prawdy" J. Leborgne i F. nie są tak wytrawnymi kłamcami. l5° J. 636-643. cytat nr 329.

które często pojawiają się w ich wypowiedziach. ale dla innych jest absolutnie błędny). Przypomnijmy sobie cytowanego w tym rozdziale więźnia. jak i konotacjami uczuciowymi. tworzona przez niego fabuła jest niekompletna i urywana. w którym jedna scena odbywa się przy dużym zachmurzeniu. że ją kocham". Więzień natomiast mógł w niej zawrzeć dwie niezależne jednostki: „Nigdy nie popełniłem brutalnego przestępstwa" i „Raz kogoś zabiłem". lub w tłumaczeniu komuś: „Musiałem jej przyłożyć. Jeszcze inna obserwacja dotycząca sposobu mówienia psychopatów: ich jednostki myślowe są nie tylko nieduże. pozbawione emocjonalnych sensów. Niektórzy widzowie . Niewątpliwie sceny nie były kręcone w ten sam dzień. Sytuacja taka przypomina film.nie dostrzegą tu żadnej sprzeczności. Dla większości z nas te dwa wyda- . a reżyser nie zauważył różnicy przy montażu. lecz także dwuwymiarowe. który mówił. Na przykład psychopata nie widzi niczego niewłaściwego w mówieniu kobiecie „kocham cię" tuż po tym. i może również tłumaczyć ich neologizmy (zestawianie sylab w sposób. Większość z nas dobiera słowa. Interpretujemy to jako wypowiedź wewnętrznie sprzeczną. ale raz musiał kogoś zabić. ponieważ traktujemy ją jako pojedynczą jednostkę myślową. że nigdy nie postąpił brutalnie. żeby nauczyła się dyscypliny. Psychopata natomiast n'e musi przeprowadzać tak starannej selekcji. że są zgodne z jakimś podstawowym tematem.podobnie jak niektóre ofiary psychopatów . który wydaje im się logiczny. Pomaga to zrozumieć przedziwne niekonsekwencje i sprzeczności.rzekomo następująca kilka minut później .174 Psychopaci są wśród ras kiepsko. a druga . zwłaszcza jeśli będą zaabsorbowani akcją filmu.w pełnym słońcu. kierując się zarówno ich znaczeniem słownikowym. Większość z nas potrafi łączyć idee tak. ale psychopaci najwyraźniej mają z tym problemy. bo jego słowa nie są obciążone ładunkiem emocjonalnym i mogą być wykorzys wane w zdumiewający dla nas sposób. ale wie. ponieważ nie umie łączyć elementów w spójną całość. kiedy ją pobił.

Zapewnienia o przywiązaniu do matki były niezgodne nie tylko z udokumentowanym postępowaniem wobec niej.podstępem nakłonił owdowiałą matkę do zaciągnięcia kredytu hipotecznego w wysokości dwadziestu pięciu tysięcy dolarów. że wypowiedzi psychopatów są czasami nieco dziwaczne. ale martwię się o nią. nieopubliko.). kocham matkę. podejmuje nieoczekiwane wątki i nie umie prosto łączyć zwrotów i zdań.. przyznał: „Mam ich jeszcze trochę schowanych i kiedy stąd wyjdę. kto to zrobi?". Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej. Cohesion i Coherence in the Speech of Psychopaths. ' ' S. Kiedy zwrócono mu uwagę na tę sprzeczność. Williamson. który odsiadywał trzyletni wyrok za kradzież i oszustwo . Zapytany o ukradzione pieniądze. a jeśli sam się o siebie nie zatroszczę. Słowa z kieszeni płaszcza 175 rzenia (wyznanie miłości i pobicie) byłyby logicznym i afektywnyabsurdem.Rozdział 8. Najnowsze badania dowodzą. przypadkowemu słuchaczowi może wydawać się do przyjęcia. ale także z wyjawionymi planami wykorzystania skradzionych pieniędzy. chociaż dość chaotyczna. zamierzam poszaleć"... Kanada. odparł: „No tak. Fabuła.. Jeden z badanych przez nas psychopatów tak odpowiedział na prośbę rozmówczyni o opis jakiegoś silnego doznania emocjonalnego: . A oto zadziwiająca wypowiedź człowieka (z wysokim wynikiem na Skali Obserwacyjnej. Vancouver. pozostawiając ją z długiem. który kobieta musi spłacać ze skromnej pensji urzędniczej: „Moja matka to wspaniała osoba. Zbyt ciężko pracuje. O CZYM TO JA. ale jest już dosyć stara. ukradł pieniądze i uciekł. jako przejaw ogólnej tendencji do „zbaczania ze szlaku" .wana praca doktorska. Naprawdę mi na niej zależy i chcę pomagać jej w życiu". Psychopata mianowicie często zmienia temat.

który nie pozwolił rozmówczyni dostrzec. powiedzmy. Na przykład pewien psychopata z naszego projektu badawczego spytany. W wypowiedziach psychopatów . i. przyszedł kumpel. Ja jestem bardziej typem romantyka.na ogół wynikają po prostu z niedbałości i chwilowego rozproszenia uwagi. i oglądaliśmy mecz w telewizji. założyliśmy się o wynik. Właściwie nie przeszedłem na czerwonym świetie. Mnóstwo przykładów....niektórzy mówią. no... gdybym nie był w więzieniu. Ponadto psychopaci niekiedy wyrażają się w sposób trudny d0 zrozumienia: „Spotkałem takich dwóch facetów w barze.. byłem trochę zdołowany i. no i kumpel wygrał. Psychopaci często nie odpowiadają na postawione im pytania lub odpowiadają wymijająco. a drugi alfonsem. nie? Mnie tam specjalnie na tym nie zależy.. Nagranie wideo dowiodło jednak wszystkim . no. czy miewa wahania nastrojów.. że kiedyś... że spotkalibyśmy się na imprezie.w tym naszej zakłopotanej badaczce . no. Ale kto wtedy oberwał: diler czy alfons? Oczywiście. na pewno by się pani zgodziła. Przyczepili się do mnie i dałem mu p0 ryju" mówił pewien badany przez nas psychopata.. Jak pani myśli? Znaczy się... 1 czułem się cholernie kiepsko"... nie? Więc z czego robić aferę? Gliniarz napadł na mnie bez powodu i naprawdę mnie wnerwił. to trudna sprawa. no.znaczy ... Pamiętam.. co się dzieje. drobne zakłócenia zdarzają się także w rozmowach ludzi normalnych . że kiedyś. Udają twardzieli. eee. ale czasem wydają się całkiem spokojni. więc po co się czepiał? Problem z glinami polega na tym.. ale próbował flirtu. co?" Słowom tym towarzyszyły zamaszyste ruchy rąk i przesadna mimika . zwykle próbują udowodnić swoją władzę.. Jeden by| dilerem..że więzień nie tylko mówił nie na temat.. odparł: „Wahania? . że zawsze są zdenerwowani..... Więc chyba mają wahania nastrojów.. Prawdopodobnie było jeszcze żółte. Pamiętam. przeszedłem na czerwonym świetle i nie było żadnych samochodów.dramatyczny popis. że.176 Psychopaci są wśród ras „Och. i chciałbym się z panią umówić...

Próbuję wniknąć w jego sposób myślenia.. eee. żeby bohater byt i n.. eee.zręcznie odpowiadając na pytania testu psychologicznego.. że życie jest bardzo krótkie i że jesteśmy tu przez krótki czas. jeśli jest to dla nich korzystne. jak i treść. poważniejsze i mogą wskazywać na jakąś ułomność w organizacji procesów mentalnych . Na przykład opisywany w drugim rozdziale więzień potrafił załatwić sobie miejsce na oddziale psychiatrycznym . Łatwiej dostrzeżemy w niej jakiś sens niż w słowach schizofrenika. Słowa z kieszeni płaszcza 177 natomiast zakłócenia są częstsze.. tak zareagował na pytanie: „Czy miewa pan wahania nastrojów?": „Jestem po prostu takim. więc.. przejdziemy do zupełnie nowego wymiaru i problemy tego świata rozwiążą się dla nas. . świadczą o nienormalnych cechach. ukazać jego motywy. Właśnie s p o s ó b łączenia słów i zdań.a później wydostać się stamtąd . Warto wspomnieć. a nie ich t r e ś ć . zwolennikiem teorii. dążenia i .... Na przykład jeden z naszych badanych.Rozdział 8.... może być interpretowana jako wymijająca lub przebiegła. któremu później postawiono diagnozę schizofrenii. któryś z nich. eee. nie twierdzę.. „Co mam zrobić. jak i treść.t e r e s u j ą c y ? — zapytał. = Kilka lat temu twórcy hollywoodzkiego filmu pełnometrażowego o psychopatycznym seryjnym mordercy poprosili mnie o konsultację. że psychopaci umieją przekonująco symulować chorobę umysłową. że w wypowiedziach schizofreników dziwaczna jest zarówno forma.ale nie w ich zawartości.. Wiadomo. no i. że dobrze orientuję się w tych sprawach". Przytoczona wyżej odpowiedź psychopaty na to samo pytanie... Pewnego dnia jednak zadzwonił do mnie zdesperowany scenarzysta.. więc i tak wszyscy umrzemy w którymś momencie. i będziemy mieli nowy zestaw problemów i nowy zestaw radości..... Bardzo zależało im na wiernym oddaniu charakteru psychopaty i starannie badali to zagadnienie. chociaż odbiega od tematu i brzmi nieco dziwnie. Osobliwa i niezbyt zrozumiała jest tu zarówno forma.

ale nic z tego nie wychodzi. St. który zabił przynajmniej szesnaście osób. niedojrzała i pozbawiona szczegółów. kur----------Materiał i cytaty pochodzą z: T. A True Story of error and fustice. że nie tylko wykazywana przez psychopatę umiejętność manipulacji utrudnia klinicystom ocenę jego poczytalności.rzadko dowiadujemy się czegoś więcej o ich motywacji. które sprawiają. Psychiatrzy wyznaczeni przez sąd uznali go za niezdolnego do uczestniczenia w procesie. New York 1989. żeby byty przekonujące dla widzów. dostar.Cza napisana przez Terry'ego Ganeya książka o Charlesie Hatcherze. Po długiej serii sprzecznych orzeczeń medycznych Hatcher znużył się całą zabawą i zaczął wykorzystywać swoje talenty do przechytrzenia prawników i sądu.178 Psychopaci są wśród ras problemy tak. odbiegające od tematu i słabo . że filmowe i literackie ujęcia odzwierciedlają do pewnego stopnia rzeczywistość. sował pomiędzy salami rozpraw i sądowym szpitalem psychiatry^ nym. że nawet zwyczajni ludzie są interesujący i zróżnicowani. a choć wiele wysiłku wkłada się w obrazowe. Ci faceci [dwaj psychopaci w filmie] są zbyt do siebie podobni i w gruncie rzeczy nie kryją w sobie nic ciekawego". Oskarżony o zamordowanie sześcioletniego chłopca. które wzbogacają życie normalnych osób dorosłych. Ganey. W pewnym sensie scenarzysta trafił w sedno: psychopaci w filmie i literaturze są na ogót dwuwymiarowi. Niewykluczone. konfliktów i psychicznego zamętu. Joseph's Children. Badania nad wewnętrznym światem psychopatów ukazują nam bezbarwny krajobraz. z jaką psychopa- C1 manipulują doświadczonymi psychiatrami i psychologami. Dowody przedstawione w tym rozdziale sugerują jednak. Szczególnie wymownego przykładu zręczności. bez pogmatwanych pragnień. krwawe i w zasadzie niepotrzebne przedstawianie ich z a c h o w a ń Hannibal Lecter w Milczeniu owiec imponuje pompatyczną erudycją i przy każdej okazji folguje swoim kanibalistycznym skłonnościom . bez głębi emocjonalnej. psychiatrzy szpitalni stwierdzili natomiast że może w nim uczestniczyć. w której psychopata wygłasza sprzeczne. Psychopaci to nieodmiennie postaci papierowe. Rozmowa. bo szukał emocjonujących Wrażeń . Życiowa filozofia tych ludzi jest zwykle banalna.

Na przykład. że tego nie zrobił. podczas procesu Johna Wayne'a Gacy'ego przedsiębiorcy z Chicago i seryjnego mordercy. Ława przysięgłych odrzuciła argument o niepoczytalności Gacy'ego i opowiedziała się za karą śmierci. Tamże.. s. a z drugiej . 338. że kogoś zabił. New York 1987. że Gacy po prostu lubi mówić.oznajmia. Psychiatra stwierdził. Słowa z kieszeni płaszcza 179 powiązane twierdzenia. Cahill.cy'ego nie obejmuje luźnych skojarzeń. Moim zdaniem. Zapytany. „czy potok wymowy Ga. ponie154 waż kłamie" . . jest to kłamstwo. a jego wypowiedzi są pełne sprzeczności..]. czy jest to luźne skojarzenie?«". że Gacy jest psychopatą i człowiekiem poczytalnym. który zabawiał chore dzieci przebrany za klauna Pogo .psychiatrzy wielokrotnie składali sprzeczne 153 ^^k oświadczenia Eksperci zatrudnieni przez prokuraturę uznali. Psycholog orzekł. typowych dla schizofrenii: »Jeśli pan Gacy przyznaje z jednej strony [. niewątpliwie wpływa na profesjonalny osąd. zaś eksperci obrony uważali go za psychotyka i człowieka niepoczytalnego. wykrętów.Rozdział 8. co mówił poprzedniego dnia. racjonalizacji i usprawiedliwień. „Luźne skojarzenia" Gacy'ego oraz jego sprzeczne twierdzenia i kłamstwa mogą po prostu wynikać z niedbałości i braku troski o przej153 154 Materia! i cytaty pochodzą z: T. że Gacy to psychopatyczna lub antyspołeczna osobowość z dewiacją seksualną. [Gacy] nie pamięta. Buried Dreams. ów psychiatra odparł: „Moim zdaniem.

a psychopaci potrafią urządzić wspaniale przedstawienie.grą w umysłowe scrabble bez całościowego skryptu. która ma na celu zrnylenie słuchacza. że zachowania te są również spowodowane wadliwymi. Dla niejednego słuchacza sposób opowiadania historii jest przynajmniej równie ważny jak sama historia. Zwodzi nas nie treść.Rozdział 8. siedzący na sali językoznawca sformułował tezę. A ZATEM SĄ PSYCHICZNIE CHORZY? Sprzeczne. Kiedy niedawno wygłaszałem prelekcję na uniwersytecie w Kalifornii. które podtrzymują zainteresowanie słuchaczy. że przy opowiadaniu historii skrypt jest na ogót bardziej konsekwentny i spójny logicznie niż skrypt wykorzystywany przez psychopatę. Pojawia się tu ważne pytanie: skoro ich wypowiedzi nieraz bywają osobliwe. że pod pewnymi względami psychopaci przypominają wprawnych gawędziarzy. niespójne wypowiedzi! Ubóstwo emocjonalne! Jestem Pewien. a może nawet zaburzonymi relacjami między zdarzeniami zachodzącymi w umyśle a monitorowaniem własnej mowy . że czytelnicy zmagają się teraz z dokuczliwym pytaniem: czy . Trzeba jednak zauważyć. Obie grupy posługują się przejaskrawioną mową ciata i przeróżnymi zwrotami akcji. psychopata natomiast dąży przede wszystkim do władzy i samozadowolenia. tak łatwo nami manipulują i popełniają oszustwa? Dlaczego nie dostrzegamy sprzeczności w ich słowach? Odpowiem krótko: ponieważ trudno jest przeniknąć ich maskę normalności. lecz ich sposób mówienia oraz gra na naszych emocjach. aby rozpoznał je przypadkowy słuchacz. którą uprawiają za pomocą słów. dlaczego psychopaci są tak przekonujący. Słowa z kieszeni płaszcza 180 j^ystość wypowiedzi lub być elementem strategii. Ponadto celem opowiadania historii jest między innymi dostarczenie rozrywki i nauki. Językoznawca argumentował. Ich językowe dziwactwa są niekiedy zbyt subtelne. W świetle materiału przedstawionego w tym rozdziać możemy jednak przypuszczać. że w tym rozumieniu psychopaci są dobrymi gawędziarzami.

że psychopata wykazuje brak umysłowych i emocjonalnych mechanizmów potrzebnych do przekształcenia znajomości zasad w zachowanie akceptowane przez społeczeństwo. chopaci cierpią na zaburzenia umysłowe i być może nie są tak odpowiedzialni za swoje postępowanie.twierdzą . co robią. że psychopaci są wystarczająco świadomi tego. Jeżeli . to niewątpliwie znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z większością z nas. . Interesujące pytanie.nie potrafił rozwinąć w sobie sumienia. podszedł do mnie psychiatra sądowy i stwierdził: „Pańskie badania sugerują. Jak wspominałem. Ta współczesna wersja dawnej idei niepoczytalności moralnej może być całkiem sensowna z punktu widzenia teorii. Rozumieją zasady społeczne oraz konwencjonalne znaczenie dobra i zła. Do tej pory diagnoza psychopatii była dla wielu morderców wyrokiem śmierci. Czy teraz to się zmieni?". albo źli? Po wykładzie na temat psychopatii i mowy. aby odpowiadać za swoje czyny. jak przypuszczaliśmy.ci ludzie są psychicznie zdrowi? Czyżbyśmy wracali do starej debaty: albo chorzy. Pojmuje intelektualne reguły gry. nie ma jednak znaczenia dla praktycznych decyzji dotyczących odpowiedzialności za dokonane przestępstwo. nie jest zdolny do poczucia winy i skruchy oraz ma problemy z monitorowaniem swojego postępowania i jego wpływu na innych. lecz reguły emocjonalne są dla niego niedostępne. który wygłosiłem podczas psychiatrycznej konferencji na Florydzie. Ale wiedza ta niekoniecznie odstrasza ich od działań antyspołecznych. że pSy. Niektórzy obserwatorzy argumentują. Potrafią kontrolować swoje zachowanie i są świadomi potencjalnych konsekwencji własnych czynów. psychopaci spełniają kryteria zdrowia psychicznego obowiązujące współcześnie w systemie prawnym i psychiatrii. Jestem przekonany.

182 Psychopaci są wśród ras Rozdział 9 MUCHY W PAJĘCZEJ SIECI olicjant odsuwa się nieco. współzawodnictwo. Ale tam gdzie pojawia się psychopata. próbę sił.na tym odcinku drogi śmiertelnie potrącono chłopca".naturalny lub zaaranżowany . żeby nie pomachać jej na pożegnanie. Na ogół jest on stosunkowo nieszkodliwy . którzy wykorzystują swoją Powierzchowność i wdzięk .ot. Ale prowadząca samochód kobieta wysiadła z taką pewnością siebie. P . »Miesiąc temu mówi .stojący przy samochodzie policjant zyskuje dzięki temu fizyczną przewagę i wzmacnia swój autorytet. spotkanie łączy się z poważnym zagrożeniem.bez litości i skruchy. Ich celem jest manipulowanie i rabowanie . uśmiechała się tak sympatycznie.przez chwilę. Patrzy. Nie jest szczególnie atrakcyjna. lecz jej bezpośrednie spojrzenie ma nieodparty urok. Zgodnie z zasadami. Większość z nas akceptuje warunki i zasady relacji międzyludzkich. Jechała wiejską drogą z prędkością ponad osiemdziesięciu mil na godzinę.aby naklonić innych do postępowania według ich woli. I za każdym razem potrzeby i słabości „ofiary" współokreślają wynik spotka. kiedy kobieta wysiada z samochodu. kierowca zatrzymany za łamanie przepisów drogowych nie powinien opuszczać pojazdu . Powstrzymuje się z trudem. z której tylko jedna osoba może wyjść zwycięsko. Ostatecznie jednak ulega wesołym zaczepkom i wypisuje tylko ostrzeżenie. element szych codziennych kontaktów. jak kobieta wraca do samochodu i odjeżdża. Policjant prosi o prawo jazdy i nie odpowiada na próby nawiązania rozmowy . Psychopaci postrzegają interakcje społeczne jako zyskowną okazję. Zawsze jednak trafiają się tacy. nia.

budząca sympatię poza. Jeśli samo przedstawienie nie wystarcza. Budzą zainteresowanie i zwodzą nas nie tyle kunsztem językowym.ZACZYNA SIĘ PRZEDSTAWIENIE Jak pisałem wcześniej. poprawić swój wizerunek lub osiągnąć jakieś zawodowe lub polityczne cele. hierarchia ważności może się odwrócić: patrzymy na widowi. imponujący samochód. potok słów. Zwykle bardziej zważamy na słowa rozmówcy niż na towarzyszące im niewerbalne sygnały: gestykulację. nawet głupie. która ma swoje słabości. uśmiech. przesadni w słowach i gestach. Oczywiście.gko i nie koncentrujemy się na treści ". ile odgrywanym przez siebie przestawi: niem. skłonni do efekciarstwa. i wykonał dwadzieścia osiem egzekucji. niekoniecznie jednak są artystami słowa. mimikę. Ale . umiejętność rozpraszania uwagi. Atrakcyjny wygląd. Społeczeństwo bazuje na zaufaniu. W relacjach z innymi bywają powierzchowni i nieszczerzy. intuicyjne rozpoznawanie czułych punktów rozmówcy . elokwentny psychopal oraz ofiara. to przerażająca kombinacja.wszystko to pomaga ukryć czysto widowiskowy charakter psychopatycznych wypowiedzi. że przez piętnaście lat pracował jako płatny zabójca dla mafijnej organizacji Murder Inc. nie brakuje jednak ludzi łatwowiernych. Przystojny. sprawę zwykle załatwiają zręcznie wykorzystane rekwizyty: sfałszowane referencje. Pięćdziesięciosześcioletni Ed Lopes przez sześć lat podawał się za baptystycznego pastora. wy* sysając z nich życiową energię lub pozbawiając majątku. którzy chętnie się popisują . Twierdził. który odnalazł Boga w celi śmierci. nie tylko psychopaci są zdolni do teatralnych wystąpień. Kiedy jednak nasz rozmówca jest atrakcyjny i odgrywa sugestywne przedstawienie. drogie ubranie. Jednak w odróżnieniu od psychopatów.jak mówił swoim parafianom i innym wspólnotom religijnym . nieco charyzmy. Rekwizyty stosowane przez niektórych oszustów wydają się często dziwaczne. nie pasożytują na napotkanych osobach.ekstrawaganccy. starając się wywrzeć korzystne wrażenie. Wszyscy znamy ludzi. kontakt wzrokowy. psychopaci wiele mówią.

L. Gesture and Speech.184 Psychopaci są wśród ras w stanie Waszyngton . cyt. Znikała na parę miesięcy i nigdy nie tłumaczyła. kredyt hipoteczny na dom. Po niedawnym zdemaskowaniu Lopes przyznał. ale bez niej jestem samotny.zwierzała się pewna kobieta. Ma taki cudowny uśmiech" . Zawsze robiła coś niesamowitego. że pomagają im dekoncentrować lub zastraszać. Kiedy była w pobliżu. uwikłany w sieć namiętności i kłamstw utkaną przez jego żonę. wręcz szokującego. Przepuściliśmy mnóstwo pieniędzy . . wywierać silne wrażenie i przejmować kontrolę nad rozmówcą. Schiaratura. mówił: „Zamieniła moje życie w piekło. Zwykle też wkraczają w naszą przestrzeń osobistą . Z reguły ich występy bywają tak dramatyczne i denerwujące. 8 i 10 stycznia 1992. gdzie rzekomy pastor miał oczekiwać na przeniesienie do Illinois11. co mówił.i pośpieszyli mu na pomoc. śmiertelne pobicie innej kobiety oraz ugodzenie nożem i zaduszenie swojej dziewczyny. Sąd szybko zmienił zdanie w sprawie kaucji i nakazał Lopesowi powrót do więzienia. że złamał reguły warunkowego zwolnienia z zakładu karnego w Illinois. odwracając jego uwagę od wypowiadanych słów. dz. Jeden z moich dawnych współpracowników. Na podstawie Associated Press. Rime. ofiara badanego przez nas psychopatycznego oszusta.na przykład za pomocą intensywnego kontaktu wzrokowego. gdzie się podziewała. Nie potrafiłem B. „Nie sły. chałam wszystkiego.moje oszczędności. ale inni zebrali pieniądze na kaucję . gdzie odsiadywał wyrok za zamordowanie drugiej żony.zdumiewająco matą sumę pięciu tysięcy dolarów . podchodzenia zbyt blisko do nas i tak dalej.otrzymał poradę duchową od Billy'ego Grahama. ale mówił przepięknie. Jak zareagowali jego parafianie? Niektórzy byli wstrząśnięci. a petycje trzystu pięćdziesięciu funkcjonariuszy więziennych skłoniły komisję orzekającą o zwolnieniach warunkowych do wypuszczenia go na wolność. pochylania się do przodu. którą uważał za psychopatkę. miałem kompletny mętlik w głowie. że naprawdę żyję. Ale dzięki niej czułem. Psychopaci potrafią wprawnie posługiwać się mową ciała i czasami trudno jest nie śledzić ich poruszeń.

Poniższe przykłady ilustrują niezwykłą zdolność. zanim formalnie załatwiono transakcję. „Nawet nie zostawiła mi wiadomości" . „nigdy nie wybierał atrakcyjnych kobietr 1 Potrafił wyczuć brak pewności siebie i samotność tak. Kobieta była zbyt zażenowana.powiedział ze smutkiem mój kolega. • William Bradfield. Szukam punktu zaczepienia. Muchy w pajęczej sieci 185 myśleć o niczym oprócz niej". oszust. wyznał w rozmowę: „W pracy najpierw oceniam klienta. że będzie potrzebowała samochodu. z odsetkami. • Jeden z badanych przez nas psychopatów. ustalam. TRAFIĆ W CZUŁE MIEJSCE Jeśli napotkana osoba ma w swojej psychice jakieś słabe punkty. oczywiście.samochodem. z jaką psychopaci wykrywają nasze czułe miejsca. sprzedał jej s w ó j za cztery tysiące dolarów. jakiejś szczeliny. odwołując się do jej ledwie rozbudzonej seksualności.Rozdział 9. o którym wspominałem wcześniej. kiedy żona zamieszkała z innym mężczyzną. czego klient potrzebuje. Charakterystyczne dla psychopatów jest bezwzględne wykorzystywanie osób samotnych. Przykręcam śrubę". Kiedy zamieszkał z jedną z nich. A później przychodzi pora spłaty. a następnie. 157 . psychopatyczny nauczyciel. jak 157 świnia wyczuwa trufle" ę YV mrożącej krew w żyłach scenie filmu Przylądek strachu psychopatyczny bohater grany przez Roberta De Niro hipnotyzuje swoim zachowaniem i w zasadzie uwodzi piętnastoletnią dziewczynę. i wtedy mu to daję. Pewien badany przez nas więzień wyszukiwał w barach przygnębione kobiety. ulotnił się szybko . psychopata z pewnością odnajdzie je i wykorzysta. żeby wnieść sprawę do sądu. Małżeństwo rozpadło się nagle. przekonał ją.

Plan nie wypalił bo czujny pastor z pobliskiego kościoła nabrał podejrzeń.w sposób nieunikniony . zwłaszcza ci przebywający w więzieniach. . że jest to oszust na zwolnieniu warunkowym. Echoes in the Darkness. podając się za „konsultanta w sprawach żałoby". zagubionych i bezradnych. nawiązują kontakt ze swoimi ofiarami poprzez gazetowe kąciki samotnych serc. 22-23. J. Dostała sporo odpowiedzi od więźniów.oświadczył nasz badany. spacerów w deszczu. Kilka lat temu moja dawna studentka.. szukając osób w podeszłym wieku. zamieściła ogłoszenie w takiej właśnie rubryce. w tym od psychopaty. Listy często prowadzą do odwiedzin i . piękna i tajemniczości syjamskich kotów . które właśnie straciły męża lub żonę i zostały same. Jego list obfitował w kwieciste wyrażenia i sentymentalne opisy zachodów słońca. Jeden z naszych badanych czytywał gazetowe nekrologi. Kiedyś. Wambaugh. dz. cyt. miłośniczka kotów syjamskich. aby upoważniła go do zarządzania jej majątkiem. obfitującą w przypadki przemocy wobec mężczyzn i kobiet.szybko wykrywa i wyzyskuje słaby punkt agentki Starling: jej lęk przed okazaniem się „pospolitą".a wszystko to rażąco kontrastowało z udokumentowaną przeszłością tego człowieka. „Kobieta była samotna i próbowałem wnieść nieco radości w jej życie" . wiernych uczuć. z którym wcześniej rozmawiała w ramach naszego projektu badawczego. przekonał siedemdziesięcioletnią wdowę. • Psychopaci umieją dostrzec i wykorzystać nasze kompleksy i brak wiary w siebie.186 Psychopaci są wśród ras Niektórzy psychopaci. s. sprawdził referencje „konsultanta" i odkrył.do rozczarowania i cierpienia ofiar. w której doktor Hannibal Lecter .„rasowy socjopata" . * Psychopaci bezlitośnie wykorzystują ludzką potrzebę znalezienia celu w życiu i żerują na słabych. W Milczeniu owiec Thomas Harris przedstawia wymowną scenę.

Kobiety te nieraz godzą się z brutalnym traktowaniem. Wiele z nich pracuje w instytucjach świadczących usługi publiczne: w szpitalach. że czuła pustkę w życiu i po prostu uległa pochlebstwom i obietnicom swojego pacjenta. W oczach psychopaty jednak same proszą się o emocjonalne. pracownik opieki społecznej. Pewna pani psycholog o doskonałej reputacji (i niemal nieistniejącym życiu towarzyskim) uciekła z psychopatą powierzonym swojej pieczy. Cechował się natomiast pewną cherubinkowatością. kto go zrozumie". ale nawet ludzie oswojeni z tym zaburzeniem miewają słabości. który nieustannie przyjmował kobiece wizyty.Rozdział 9. Któraś z nich skomentowała: „Trzeba mu matkować". w tym pracownice więzienia. Muchy w pajęczej sieci 187 Agentka Starling była nowicjuszką w kontaktach z psychopatami. i zwykle szuka w ludziach dobra. które czują głęboką potrzebę pomagania i matkowania innym. Prawie każdy psychiatra.z opróżnionym kontem bankowym i maksymalnym obciążeniem kart kredytowych. „Sprawia kłopoty. 157 . a pomija lub pomniejsza ich złe cechy: „Miai takie straszne dzieciństwo. jedna z moich ulubionych anegdot dotyczy psychopatycznego więźnia. która znalazła się w kryzysie spowodowanym przez psychopatycznego pacjenta lub więźnia. nie był szczególnie przystojny ani interesujący w rozmowie. fizyczne i finansowe wykorzystanie. • Psychopaci wykazują nieprzeciętną zdolność do rozpoznawania i wyzyskiwania „ciepłych" kobiet . Miał kryminalną. złamaną karierą i zniszczonymi marzeniami o pełnym miłości związku . które można wykorzystać. potrzebuje kogoś. opiece społecznej. inna stwierdziła: „Zawsze miałam ochotę go przytulić". ale mogę mu pomóc".wyjaśniła dziennikarzowi. Porzucona dwa tygodnie później . która najwyraźniej pociągała wiele kobiet. poradnictwie. wierząc w swój zbawienny wpływ. pełną brutalnych czynów przeszłość.takich. pielęgniarka i psycholog zatrudnieni przez jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym lub zakładzie karnym znają przynajmniej jedną osobę spośród personelu.

zanim po- . Kenneth Bianchi. które dawniej rezerwowano dla wybitnych sportowców. Seryjnych morderców czyni się teraz bohaterami komiksów i gier planszowych. Przypuszczam.wyjaśniła' 8. Kiedy patrzę na niego. W książce o Richardzie Ramirezie. który zmarnował sobie życie. jakich ukazują filmy Bonnie i Clyde czy Thelma i Luiza. którzy dokonali brutalnych zbrodni o podłożu seksualnym. Daniel Gingras. kto by go poprowadził" . psychopatyczny zabójca odsiadujący w Kanadzie trzy wyroki dożywotnego więzienia za morderstwo i napaść na tle seksualnym. po czym zbiegł i zabił dwie osoby. bo nie znalazł nikogo. Owe „wyzwolone" dusze nieraz stają się bohaterami ludowymi lub wzorami dla osób. większość ludzi starannie dobiera sobie bohaterów. Pedofile. choćby tacy.188 Psychopaci są wśród ras ZABÓJCZA ATRAKCYJNOŚĆ Zawsze zdumiewało mnie zainteresowanie wzbudzane przez przestępców. Ted Bundy. John Wayne Gacy i Richard Ramirez. na przykład. czczącym szatana „Nocnym Łowcy". która pilnie przysłuchiwała się rozprawom wstępnym i przesyłała Ramirezowi listy miłosne i swoje fotografie. Rozgłos mylony jest ze sławą i nawet najbardziej bezlitosny przestępca jawi się w takich okolicznościach jako znamienita osobowość. aby urzeczywistnić swoje rojenia o „niegodziwości". drobni złodzieje i szaleńcy mniej nadają się do tej roli niż buntownicy i uciekinierzy. przekonał personel więzienny do przyznania mu jednodniowej przepustki. Chyba najdziwniejszego przykładu zabójczej atrakcyjności dostarczają procesy słynnych morderców: szybko pojawia się zastęp oddanych wielbicielek. autor opisuje młodą studentkę. wywoływali prawdziwy entuzjazm w niektórych rzędach na sali rozpraw. którzy nie wahają się przekroczyć prawa. Naturalnie. że wielu z nas widzi ziszczenie swoich fantazji w postępowaniu tych. widzę przystojnego gościa. Szczególnie fascynujący okazują się psychopatyczni seryjni mordercy. „Współczuję mu głęboko. a ich podobizny umieszcza się na kartach kolekcjonerskich. wiernych korespondentek i gorliwych zwolenników. które są zbyt bojaźliwe.

Linedecker. Niewątpliwie jednak wśród ich zwolenniczek i zwolenników znajduje się sporo osób. że chce wyjść za niego za mąż.i ogarnęło mnie współczucie". s. Większość z nas nie bardzo potrafi zrozumieć. „Po prostu zobaczyłam jego zdjęcie . które padły ofiarą własnych psychicznych kompleksów. . jak można ignorować potworne zbrodnie dokonane przez tych ludzi. New York 1991.189 Psychopaci są wśród ras nownie go schwytano. Pewna mieszkanka Kalifornii przeczytała o tej sprawie. 202-203. nawiązała korespondencję z Gingrasem i oznajmiła. Niektóre osoby kierują się romantyczną potrzebą nieodwzajemnionej miłości. inne przyciąga szum medialny lub atmosfera sensacji i za158 C. Night Stalker.powiedziała .

Niedawno unieważniono jej Poprzedni wyrok i nakazano wszczęcie nowego procesu. że popełnione zbrodnie były nieuniknioną konsekwencją strasznych przebyć w dzieciństwie. Lee. Bambenek. odroczenia i hałaśliwe poparcie dla Bambenek. jakoby była uchodźczynią. Muchy w pajęczej sieci grożenia. The face of a killer. która szuka schronienia przed amerykańską niesprawiedliwością. New York 1992. że jest niewinną ofiarą sytemu zdominowanego przez mężczyzn. Bambenek nie zaprzeczyła zarzutowi mniej poważnego przestępstwa. przebiegłą femrrie fatale. Nie tylko mężczyźni winni brutalnych przestępstw budzą ogromne zainteresowanie . a po jej ucieczce z więzienia trzysta osób uczestniczyło w zorganizowanym z tej okazji wiecu. K. Jej twierdzenie. która zapewniała. ng . Toronto 1992.lub wierzą głęboko. zostało negatywnie rozpatrzone przez kanadyjskie władze i Bambenek deportowano do USA. Bambi". władze Milwaukee uznały ją za bezlitosną zabójczynię. programów telewizyjnych i kilku przychylnych jej ksią*i~ 159 % zek (sama napisała jedną z nich) . Radish. na poczet R M. „The Sun" 3 listopada 1990. Woman on Trial. Bambi. Bambenek (przez środki przekazu nazwana „Bambi") to dawny króliczek „Playboya" i była policjantka skazana za zamordowanie w Milwaukee poprzedniej żony swojego męża. a także bezmyślnego społecznego zafascynowania urodą i efektownością. Run. L. Była częstym gościem telewizyjnych talk-show. Bambenek zbiegła do Kanady. Środki masowego przekazu przedstawiały jej historię jako wymowny przykład strategii „wykorzystaj swoje atuty". Bambi.Rozdział 9. nawrócenie grzesznika . Chociaż zyskała znaczny rozgłos i była tematem wielu artykułów prasowych. Wystosowana przez USA prośba o ekstradycję wywołała niekończące się rozprawy. 190 a jeszcze inne dostrzegają godną walki sprawę . wyroku zaliczono jej lata spędzone w więzieniu i wypuszczono ją wolność. machając transparentami z napisem: „Uciekaj.obalenie kar}' śmierci. Kiedy odsiadywała wyrok. gdzie wkrótce ją złapano. The Beautiful Ex-Cop Conoicted of Murder Who Escaped to Freedom ar>d Won America'$ Heart.jak dowodzi historia Lawrencii Bambenek. setki osób świętowały jej urodziny na przyjęciach w Grand Hotelu.

Rozdział 9. ile dobrowolnymi uczestnikami makabrycznego tańca śmierci. Zaprzeczenie to ważny mechanizm psychiczny. Niekiedy takie osoby po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości. ZNIEKSZTAŁCANIE RZECZYWISTOŚCI Pomijając już to pośrednie . trzeba stwierdzić ze smutkiem. który brał udział w jednym z naszych projektów badawczych.obcowanie z ciemnymi stronami ludzkiej natury. w tym dwa prezentowane tego samego wieczoru. ale może też zamknąć nam oczy na fakty oczywiste dla otoczeniaNiektórzy ludzie są odporni na prawdę. żeby odpowiadała ich wyobrażeniom 160 . gdy uciekła z innym mężczyzną. Poświęcono jej trzy filmy telewizyjne. który pomaga nam eliminować przykre informacje z naszej świadomości. a gorliwcy nie znajdują się w prawdziwym niebezpieczeństwie. równaniu z karierą Amy Fisher. W większości wypadków to przypochlebianie się osławionym mordercom jest stosunkowo niegroźne: przestępca rzadko odnosi korzyść. którzy ostrzegali. znajdują bowiem osoby skłonne odgrywać rolę ofiary. A teraz wielka z niej gwiazda". że żona go zdradza. przynajmniej dopóki obiekt ich podziwu pozostaje w więzieniu. że psychopaci często bez większego trudu zaspokajają swoją potrzebę samozadowolenia. „Lolity z Long Island". Na przykład. Był przekonany o jej szlachetnym charakterze nawet wtedy. Sprawa Fisher szybko stała się medialnym wydarzeniem. że są wykorzystywane. Są nie tyle ofiarami manipulacji psychopaty. Później chciała odstrzelić głowę żonie swojego faceta i s p a r t a c z y ł a robotę.i na ogół bezpieczne . ponieważ potrafią zniekształcać rzeczywistość tak. Zdegustowany „zawodowy" przestępca. mąż jednej z badanych psychopatek gwałtownie podważał wiarygodność doniesień swoich znajomych. Muchy w pajęczej sieci 191 Dochodzenie Bambenek do sławy było bardzo powolne w po. skomentował: „Byia nikim. skazanej za postrzelenie żony swojego rzekomego kochanka.

A wtedy się przekona. jej projekcje pasowały doskonale do jego wizerunku własnej osoby. jeśli wiąże się z psychopatą. W artykule „Nowa ofiara oszusta". Będzie traktował mnie po królewsku". która postanowiła być „dobrą żoną".. jak mówiła.192 Psychopaci są wśród ras 0 p o ż ą d a n y m stanie rzeczy..] człowieka czynu [. która rygorystycznie przestrzega tradycyjnej kobiecej roli w relacjach z mężczyzną. Psycholog sądowy J. powtarza sobie: „Dołożę więcej starań. jak nie potrafi żadna inna. Nie byłam taką żoną. Natomiast psychopata będący mężem kobiety. niemal idealnego mężczyznę. Patrzyła na niego i widziała urojonego. Naturalnie. Reid Meloy opowiedział mi o następującym przypadku : psychopata (z wyższym wykształceniem) poważnie poturbował swoją żonę. 1 przemienię ten gniew w coś dobrego i mocnego". jaką powinnam. bezpieczną bazą. napisanym dla czasopisma „New Woman" ^p^l . Ignorowana przez męża.. lecz uważa. co się dzieje. Dom jest dla niego niezawodnym wsparciem. kwiecień 1991. naraża się na prawdziwą udrękę. Równocześnie zaś. Być może wierzy. z której realizuje swoje plany i wyrusza na poszukiwanie krótkotrwałych romansów. Była partnerka jednego z naszych psychopatów postrzegała jego przestępcze działania jako świadectwo męskości. tkwiąc w przyjętej przez siebie roli. wiedzie na ogół wygodne życie. traktowana brutalnie lub zdradzana. zadbam o niego tak. będę. ile dla niego znaczę..] 1 bez lęku". że powinna podtrzymywać swoje małżeństwo. Kobieta napisała później w dzienniku (który udostępniła Meloyowi): „Potrzeba mu troskliwej opieki. zwłaszcza jeśli ma dzieci. Znękana żona zwykle wie. Ale będę nią. że jeśli bardziej się postara albo będzie czekać cierpliwie. Kobieta. „porządnej" żony zniekształciło rzeczywistość w jej oczach i odebrało jej całą pewność siebie. obarcza się całą winą za domowe niepowodzenia. „niezwykle wrażliwego [. mąż się zmieni. W (niePrywatna rozmowa. Przywiązanie do męża i do ideału lojalnej.

Chociaż oszust potrafi w każdym tłumie wypatrzyć kobietę. pewnym siebie.R. Muchy w pajęczej sieci 193 I dziernika 1991 roku. jest naturalnym celem oszusta". zniekształconej) rzeczywistości. a zawierają bliższą znajomość z psychopatą lub psychopatką. jak bardzo są dla nich bolesne . którzy dostrzegają w sobie jakieś fizyczne lub psychiczne niedociągnięcia albo czują się w obowiązku podtrzymywać osobiste relacje bez względu na to. Psychopaci świetnie potrafią wykorzystywać ludzi. klubach fitness. Psychiczne mechanizmy kierują** tymi. „Samotna kobieta na dobrym stanowisku.. W zasadzie to samo można powiedzieć o każdej kobiecie i każdym mężczyźnie. elokwentnym. Violent AttachmentSr Norhtvale 1992. Caseya. które podejmują pracę wymagającą kwalifikacji. samochodów i pożyczek bankowych. silnie uzależniają się od innych i są niepewni własnej tożsamości. że ktoś taki jest człowiekiem przystojnym. ' Historie kobiet zafascynowanych skazanymi zabójcami przedstawia S. niezamężnej kobiecie z pokaźnym dochodem. szukając czegoś więcej niż drinka. którzy mają niską samoocenę. New York 1991. która będzie dla niego źródłem pieniędzy. będzie tropił swoją ofiarę w uczęszczanych przez nią miejscach . niestety. którzy wiążą się z brutalnymi ludźmi. dyrektora wydziału do spraw przestępstw gospodarczych w biurze prokuratora okręgowego w Filadelfii . skłonnym do manipulacji i bez wątpienia chwytającym za serce".barach dla singli. Zdaniem Josepha D.o d dwóch do dwudziestu tysięcy dolarów i szuka miłości i pieniędzy. Dojrzy jej podatność na atak. ujmującym. twierdzi Casey. treningu czy tańca. ubrań. Kiki Olson rozważała niespodziewany skutek uboczny rosnącej liczby niezamężnych kobiet. 160 .Rozdział 9.gdzie gromadzą się samotne kobiety. Meloy. która ma . sam nie chce się odróżniać od przeciętnego zalotnika. „możemy założyć.] Oszust ją rozpozna.pisała Olson . mieszkania i wyżywienia. jest skazana na życie pełne rozczarowań i brutalnego traktowania. omawia J. Na tym polega jego zawód". Mimo wszystko. [. klubach towarzyskich .„oszust. Isenbergi Women Who Love Men Who Kill..lub może p o ż y c z y ć . który żeruje na aktywnej zawodowo.

obiektywnym zainteresowaniem. . Rozdział 10 ŹRÓDŁA PROBLEMU .Zrozumiałam. zerkając na matkę poprzez splecione palce. więc nie ma sensu dłużej kłamać . że w zasadzie nic nie można uczynić. ale z dnia na dzień nabiera wprawy. istnieją sposoby na zminimalizowanie powodowanych przez nich cierpień i strat (rozmaite metody przetrwania omawiam w ostatnim rozdziale). Przedstawienie jednak nie było przekonujące i Christine obserwowała swoje dziecko z nowym dla niej. Doskonali technikę. Rhoda odsunęła się powoli. ukryia twarz w poduszce i rozszlochała się żałośnie. jestem pewna".Uderzyłaś go butem. The Bad Seed P owyższy cytat pochodzi z bestselleru opartego na szokujący10 i „potwornym" pomyśle: postaci dziecka „złego od urodzenia ■ Książka opowiada o małej Rhodzie Penmark. myśląc: „Jest jeszcze amatorką. z wyrazem cierpliwej konsternacji w oczach. której prawdziwa natura odsłania się. William March. Za kilka lat jej występy nie będą wydawały się kabotyńskie. rzuciwszy się na kanapę. aby uchronić się przed napotkanymi w życiu psychopatami. Będzie absolutnie przekonująca. później.powiedziała pani Penmark do swojej córki Rhody. Stąd miał te ślady w kształcie półksiężyca na czole i ramionach. Ale chociaż psychopaci niewątpliwie znajdują się w korzystniejszej sytuacji. gdy dziewczynka morduje szkolnego kol eg? ■ .JAKIE MAMY SZANSE? Wielu czytelników zapewne nabrało już przeświadczenia.

Hopewell 1997. [. choć wcale zręcznym. kiedy miała sześć lat i mieszkali w Baltimore. co szybko odkryli.Rozdział 10. że okazała się zwykłym.. zdolna do cieplejszych uczuć.jakby już dawno wyczerpały jej się cierpliwość i uprzejmość . uporządkowanej. Rozpaczliwie szukają pomocy u roz maitych psychologów i terapeutów. złodziejaszkiem. później.. 40-41. bo troszczy się wyłącznie o siebie102. i jest historią poczucia winy. oznajmiła szorstko . ale nic nie przynosi poprawy i . Pani Penmark przyszła po wyjaśnienie i dyrektorka. z oczami utkwionymi w złoto-srebrnym koniku morskim wpiętym w klapię jasnoszarego płaszcza pani Penmark. zmusiwszy się do ujrzenia prawdziwej. przekonane o swojej wszechwładzy W. [.] Wszystko to jednak miało nikły wpływ na decyzję szkoły: prawdziwym powodem usunięcia Rhody jest to. Jest wprawną i przekonującą kłamczuchą.że Rhoda jest samowystarczalnym. Źródła problemu 195 W tej małej było zawsze coś osobliwego. oczywiście. Christine. choć nigdy to nie nastąpiło. Rodzice psychopatów mogą w zasadzie tylko bezradnie patrzeć. jaki stworzyła ze swoim troskliwym mężem.. licząc. March. trudnym i nieczułym dzieckiem. 162 " pierwszorzędnym znaczeniu.] nie przejawia skruchy i lęku typowych dla dzieciństwa. pod innymi zaś prawie się nie rozwinęła. lecz po roku dyrektorka poprosiła ich o zabranie dziecka. zapisali ją do nowoczesnej szkoły o doskonałej reputacji. nie jest też. jak ich dziecko podąża drogą egocentrycznego zaspokajania własnych pragnień. The Bad Seed. które kieruje się własnymi zasadami. pełnej miłości i obiecującej atmosferze rodzinnego domu. s. że z wiekiem upodobni się do innych dzieci. stawia sobie dramatyczne pytanie: dlaczego w stosunkowo spokojnej.. Pod pewnymi względami wydaje się znacznie dojrzalsza niż przeciętne dziecko. Historia opowiadana przez Marcha dotyczy głównie matki Rhody. ale [rodzice] ignorowali jej dziwactwa. powieść Marcha wiernie oddaje rzeczywistość. a nie zasadami otoczenia. Christine Penmark. psychopatycznej natury swojej córki. Wyrosła mała morderczyni? Jakkolwiek wstrząsająca.

Wspominają o etycznych i praktycznych problemach związanych z określaniem dzieci pejoratywną nazwą. Wielu ludzi wzbrania się przed stosowaniem terminu p s y c h o p a t a wobec dziecka. Syn ma teraz piętnaście lat i był siedmiokrotnie aresztowany". za co nie uniknął odpowiedzialności. Kary. złe jest to. że są z mężem zakładnikami chłopca. Kliniczne doświadczenie i empiryczne badania dowodzą jednak. wizyty w poradni. która przeczytała w prasie o moich badaniach. stał się głównym aktorem w chaotycznym i rozdzierającym rodzinnym dramacie. Inna matka pisała. Przekonaliśmy się jednak. podwaliny tego zaburzenia można znaleźć już u bardzo młodych osób. napisała do mnie w wyraźnej desperacji: „Syn zawsze był krnąbrny i zamknięty w sobie. bez ostrzeżenia. rodzinne awantury. u dorosłych. na czym go nie przyłapano.196 Psychopaci są wśród ras Zdumienie i ból stopniowo zastępują oczekiwaną radość z dziecka i wciąż powraca dokuczliwe pytanie: „W czym popełniliśmy błąd?" MŁODZI PSYCHOPACI Idea psychopatii w dzieciństwie wydaje się wielu osobom nie do przyjęcia. Pewna matka. którego adoptowali przed kilkoma laty. które wprowadzają zamęt do swoich nCr wych rodzin. że Historie o adoptowanych dzieciach. Kobieta właśnie urodziła dziecko i oboje z mężem bali się o jego bezpieczeństwo w obecności adoptowanego syna . W wieku pięciu lat ustalił różnicę między dobrem i złem: dobre jest to. nawet próba posłania go na »obóz psychologiczny« nie odniosły najmniejszego skutku. że pierwsze oznaki tego zaburzenia osobowości pojawiają się już u małych dzieci. 7vviastuny profilu opisanego w poprzednich rozdziałach pojawiają . prośby i groźby. Odkąd nabrał samodzielności i dostrzegł swój talent do manipulacji i zastraszania. Odtąd zawsze kierował się tą zasadą. Większość wzmianek o wczesnych objawach psychopatii pochodzi jednak od biologicznych rodziców. nie są czymś niezwykłym. Psychopatia nie powstaje nagle.

niewymuszone i z pozoru bezmyślne kłamstwa • wyraźna obojętność wobec cudzych uczuć. Farrington. Wymienione poniżej cechy świadczą o odstępstwie od normalnego rozwoju w pierwszych latach edukacji: • uporczywe.Rozdział 10. . absolwentka socjologii. nr 4. ifij Obserwacyjne badania nad rozwojem psychopatii i aspołecznych zachowań od dzieciństwa do dorosłości przedstawiają między innymi L. Rodzice takich dzieci nieustannie zadają sobie pytanie: „Co jesz. Baltimore 1966. Robins Deuiant Children Grow Up. których dzieci zdiagnozowano jako psychopatów. niechętne bliższym kontaktom. . agresywne i skłonne do kłamstwa. 164 197 się we wczesnym okresie życia . nauczycieli i wszelkich reguł • nieustanne powodowanie problemów i niewrażliwość na nagany czy groźbę kary • drobne kradzieże w szkole i domu • ciągła agresja. rodzice. późne chodzenie spać. oczekiwań i cierpień lub niezdolność do ich rozumienia • buntownicza postawa wobec rodziców. bójki • uporczywe wagarowanie. Chociaż wszystkie dzieci zaczynają swój rozwój nieskrępowane zasadami przyjętymi w społeczeństwie.ho°d.bardziej samowolne.N. Są w niewytłumaczalny sposób „inne" . Jak wskazują ustalenia kliniczne i zasłyszane świadectwa. s. D. cze?". Źródła problemu . że dzieje się coś niedobrego. gotowe wystawiać tolerancję otoczenia na ciężką próbę.którą będę nazywał Susan: . Antisocialpersonality from childhood to adult. że jej córka . mniej podatne na wpływy i naukę. 389-394. znikanie z domu • skłonność do maltretowania lub zabijania zwierząt • wczesne eksperymenty z seksem • wandalizm i podpalenia. jeszcze zanim dziecko poszło do szkoły. „The Psychologist" 1991. w większości uświadamiali sobie. niektóre na zawsze pozostają odporne na proces uspołeczniania. opowiadała mi. . Pewna matka. terroryzowanie słabszych. krnąbrne.

198

Psychopaci są wśród ras

„próbowała utopić swojego kotka w muszli klozetowej. Zjawiłam się, kiedy zamierzała znów spuścić wodę, i wydawała się całkiem niewzruszona, może trochę zagniewana tym, że ją przyłapałam. Wspomniałam o tym mężowi, a kiedy zapytał o to [Susan], ze spokojem oświadczyła, że nic takiego się nie zdarzyło. [...] Nie byliśmy w stanie się do niej zbliżyć, nawet kiedy była zupełnie mała. Zawsze chciała narzucić nam swoją wolę i jeśli nie mogła osiągnąć tego przymilnością, urządzała dzikie awantury. Kłamała, nawet wiedząc, że znamy prawdę. [...] Kiedy miała siedem lat, urodził nam się syn i [Susan] bez przerwy dokuczała mu w okrutny sposób. Na przykład zabierała mu butelkę, dotykała mu warg czubkiem smoczka i odsuwała się natychmiast, kiedy usiłował ssać. [...] Skończyła już trzynaście lat i choć czasem przybiera słodką, skruszoną pozę, zwykle przysparza nam mnóstwa cierpień. Wagaruje, jest aktywna seksualnie i próbuje kraść mi pieniądze z torebki".

ZABURZENIA ZACHOWANIA I PSYCHOPATIA U NASTOLATKÓW
DSM-IV, diagnostyczna „biblia" Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nie notuje kategorii, która w pełni uwzględniałaby psychopatyczną osobowość u dzieci i młodzieży. Opisuje natomiast klasę destrukcyjnych zaburzeń zachowania - destrukcyjnych społecznie i często bardziej niepokojących otoczenie niż osobę z zaburzeniami. Podane są tam trzy nakładające się na siebie podklasy: 0 z e s p ó ł n a d p o b u d l i w o ś c i p s y c h o r u c h o w e j , który charakteryzuje się nieodpowiednim rozwojowo stopniem nieuwagi, impulsywności i nadpobudliwości

Rozdział 10. Źródła problemu

199

• z a b u r z e n i e z a c h o w a n i a - wzorzec uporczywych zachowań, które naruszają podstawowe prawa innych osób i ważniejsze społeczne normy lub zasady odpowiednie dla tego przedziału wiekowego • z a b u r z e n i a b u n t o w n i c z o-n i e p o s ł u s z n e - wzorzec negatywnych, nieprzyjaznych i aroganckich zachowań bez poważnego naruszania podstawowych praw innych osób, które charakteryzuje zaburzenie zachowania. Żadna z tych kategorii diagnostycznych nie jest całkowicie trafna w odniesieniu do młodych psychopatów. Najbliższa wydaje się kategoria zaburzenia zachowania, nie ujmuje jednak emocjonalnych, poznawczych i interpersonalnych cech osobowościowych - egocentryzmu, braku empatii, poczucia winy i skruchy i tak dalej - istotnych dla diagnozowania psychopatii. Większość dorosłych psychopatów zapewne spełniała w młodości kryteria zaburzenia zachowania, ale większość dzieci z zaburzeniem zachowania n i e będzie psychopatami w dorosłym życiu. Istnieje natomiast podklasa zaburzenia zachowania „słabe więzi społeczne, niski poziom lęku, wysoki poziom agresji i inne cechy »psychopatyczne«" - która jest tożsama z zaburzeniem definiowanym i diagnozowanym za pomocą Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych u dorosłych' . Bardziej wymownych dowodów na psychopatię u dzieci dostarczają badania przeprowadzone niedawno w dwóch ośrodkach poPrzegląd literatury przedmiotu przedstawiają B. Lahey, K. McBurnett, R. Loe- ker, E. Hart, Psychobiology of Conduct Disorder, [w:] Conduct Disorders in Children and Adolescents. Assessments and Interoentions, red. G.P. Sholevar, Washington 1995.

radnictwa psychologicznego w Alabamie i Kalifornii " . Dzieci, głównie chłopcy w wieku od sześciu do trzynastu lat, trafiły do poradni z powodu różnych problemów emocjonalnych, edukacyjnych i wychowawczych. Uczeni - pod kierownictwem Paula Fricka z uniwer-

200

Psychopaci są wśród ras

sytetu w Alabamie - oparli badania na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych, oceniając każde z dzieci pod względem cech osobowościowych i zachowań, które opisałem w rozdziałach trzecim i czwartym. Zidentyfikowano grupę dzieci, które wykazywały cechy emocjonalno-interpersonalne i społecznie dewiacyjne zachowania bardzo zbliżone do wzorca charakterystycznego dla dorosłych psychopatów. Dla badaczy zaangażowanych w ten projekt - oraz dla niezliczonych rodziców, zdezorientowanych i zrozpaczonych dziecięca psychopatia stała się ponurą rzeczywistością.

TRUDNE WYZWANIE: JAK REAGOWAĆ?
Większość dzieci, które wykazują psychopatyczne skłonności, wcześnie zwraca na siebie uwagę nauczycieli i psychologów. Jest niezwykle ważne, aby pracownicy szkół i poradni rozumieli naturę problemu, z którym się mierzą. Jeśli ich interwencja ma przynieść jakikolwiek pozytywny skutek, powinna nastąpić we wczesnym dzieciństwie. Kiedy przyszły psychopata wkracza w wiek dojrzewania, szanse na zmianę wzorca zachowań są już nikłe. Niestety, wielu nauczycieli i psychologów, którzy mają do czynienia z takimi dziećmi, nie stawia czoła wyzwaniu - z rozmaitych przyczyn. Niektórzy, decydując się na podejście czysto behawiory- styczne, wolą leczyć konkretne zachowania: agresję, nieuczciwość i tak dalej, a nie zaburzenie osobowości z typowym dla niego splotem cech i symptomów. Inni obawiają się długoterminowych konUl Badania te opisano szczegółowo [w:] P.j. Frick, B.S. 0'Brien, J.A. Wooton, K. McBurnett, Psychopathy and conduct prohlems in children, „Journal of Abiiormal Psychology" 1994, nr 103, s. 700-707. sekwencji

grożących dzieciom lub nastolatkom, u których zdiagno- zowano zaburzenie uważane powszechnie za nieuleczalne. Jeszcze innym trudno jest uwierzyć, że cechy i postawy, które widzą u swoich młodych podopiecznych, nie są jedynie przejaskrawionymi formami

Rozdział 10. Źródła problemu

201

normalnego zachowania, skutkiem niewłaściwej opieki rodzicielskiej lub niepożądanego warunkowania społecznego, a zatem nie poddają się terapii. Wszystkie dzieci są w pewnej mierze egocentryczne, skłonne do manipulacji i kłamstwa, co po prostu wynika z ich niedojrzałości argumentują psychologowie, wywołując niemałą konsternację wśród rodziców zmagających się z problemem, który nie zanika, a nawet się pogłębia. Zgadzam się, że nadawanie psychologicznych etykietek dzieciom - i dorosłym - nie powinno być traktowane jako błahostka. Być może największym zagrożeniem jest tu „samospełniająca się przepowiednia": dziecko uznane za „trudne" dopasowuje się z czasem do szablonu, otoczenie zaś - nauczyciele, rodzice, znajomi - przyczyniają się do tego, nieświadomie komunikując swoje negatywne oczekiwania. Nawet jeśli użyte metody spełniają przyjęte standardy naukowe, przy żadnej diagnozie nie można wykluczyć błędu i niewłaściwego jej zastosowania przez niedbałych lub niekompetentnych klinicystów. Czytałem o dziewczynie, u której psychiatra rozpoznał schizofrenię. Jak się później okazało, dziewczyna była głodzona przez rodziców, a kiedy zapewniono jej odpowiednią opiekę, jej stan radykalnie się poprawił. W setkach innych znanych przypadków - i zapewne w niezliczonych przypadkach nieujawnionych - błędna diagnoza psychiatryczna wywarła olbrzymi wpływ na losy pacjenta. Łatwo też jest sobie wyobrazić, że konsekwencje te znacznie się pogłębiają, jeśli z powodu złej diagnozy nie zauważono innych, uleczalnych problemów. Z drugiej strony, n i e r o z p o z n a n i e , że dziecko wykazuje wiele lub większość cech osobowościowych, które definiują psychopatę, może skazać rodziców na niekończące się wizyty u nauczycieli, psychiatrów i psychologów w daremnym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co złego dzieje się z ich dzieckiem i z n i m i sam y m i . Może też prowadzić do serii niewłaściwych terapii i interwencji, a wszystko to przy dotkliwych kosztach finansowych i emocjonalnych. Jeśli trudno nam jest stosować oficjalny termin diagnostyczny w odniesieniu do dzieci, nie róbmy tego. Nie zapominajmy jednak o

202

Psychopaci są wśród ras

rzeczywistym problemie: syndromie cech osobowościowych i zachowań, który zapowiada długotrwałe kłopoty - bez względu na to, jak go nazwiemy.

JASON
Niedawno posłużyliśmy się wersją Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych w trakcie badania grupy młodych przestępców, chłopców w wieku od trzynastu do osiemnastu lat. Ich przeciętny wynik był w y ż s z y niż wynik uzyskiwany przez dorosłych kryminalistów, a ponad 25% można było określić mianem psychopatów, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Szczególnie zaniepokoiło nas odkrycie, że w czołówce grupy znalazł się chłopiec zaledwie trzynastoletni. Jason zaczął popełniać poważne przestępstwa - włamania, kradzieże, napady na młodsze dzieci - p r z e d u k o ń c z e n i e m s z e ś c i u l a t . Pod względem ldinicznych symptomów i zachowania nie różnił się od znanych nam brutalnych dorosłych psychopatów - z jednym ciekawym wyjątkiem: opowiadając o swoich poglądach i postawie, był bardziej otwarty i bezpośredni, mniej powściągliwy i nieszczery. Jego słowa budziły grozę. Zapytany, dlaczego dokonuje przestępstw, ów chłopiec ze stabilnej, inteligenckiej rodziny oparł: „Bo lubię. Starzy szaleją, kiedy wpadam w kłopoty, ale mam to gdzieś, dopóki dobrze się bawię- Zawsze byłem oryginalny". O innych ludziach, także swoich ofiarach, mówił: „Chcecie znać prawdę? Zrobiliby mnie w jajo, gdyby rnogłi, tylko że jestem szybszy". Chętnie atakował bezdomnych, a zwłaszcza „cioty", „lumpiary" i dzieciaki „na gigancie", bo „są do tego przyzwyczajone. Nie lecą skarżyć się glinom. [...] Jeden gościu, z którym się pobiłem, wyciągnął kosę i wziąłem mu ją, i wsadziłem mu w oko. Ganiał naokoło i wrzeszczał. Co za palant!". Jeszcze zanim rozpoczął naukę w szkole, regularnie okradał rodziców i pobliskie sklepy oraz terroryzował inne dzieci, aby zdobyć ich

równocześnie chroniąc prawa obywatelskie tych młodych osób? Teraz. . Stara dawała się nabrać przez długi czas". Źródła problemu 203 słodycze i zabawki. nie pochodzi ze społecznie lub fizycznie niesprzyjającego środowiska. Nadal to robię. którego motywy i zachowanie można łatwo wytłumaczyć .nie jest niezrównoważony emocjonalnie. nie możemy dłużej pozwolić sobie na ignorowanie psychopatii występującej u niektórych dzieci. nie wykazuje urazów neurologicznych. ale realność psychopatii wciąż pozostaje niezauważona. a kryzys społeczny będzie się pogarsza! (więcej na ten temat w ostatnim rozdziale). Pół wieku temu Hervey Cleckley 1 Robert Lindner alarmowali. Nie ulega wątpliwości. Często unikał kłopotów. każdy pracownik ośrodków poradnictwa dla dzieci i młodzieży.Rozdział 10. domów poprawczych i systemu sądownictwa karnego zna kogoś. kłamiąc: „Patrzyłem prosto w oczy i wciskałem ludziom kit. szpitale psychiatryczne . Naszą jedyną nadzieją jest jak najszybsze wykorzystanie wiedzy o tym zaburzeniu W przeciwnym razie nadal będziemy stosować plaster jako antidotum na chorobę zagrażającą życiu. że niedostrzeganie psychopatów żyjących pośród nas już wywołało kryzys społeczny. Od stuleci pytania pozostają te same: • Jak zrozumieć takie dzieci? • Jak społeczeństwo powinno reagować i chronić siebie. opieki nad młodzieżą. kto bardzo przypomina Jasona. sądy. organizacji społecznych. Świetna sprawa.codziennie na setki sposobów zmagają się z tym kryzysem. kiedy pogłębiają się symptomy rozpadu społeczeństwa. że społeczeństwo będzie miało poważne problemy z Jasonem. Niestety.szkoły. Dzisiaj nasze instytucje publiczne . Nie jest to nastolatek.

najgorsze jeszcze przed nami. Loeber podkreśla kwestię. Nieustannie szokują nas i przygnębiają ale już nie dziwią . cyt. zaś terapie powodowały na ogół tylko krótkotrwałą poprawę. AntisocW personality from childhood to adulthood.204 Psychopaci są wśród ras PRZESTĘPCZOŚĆ I PRZEMOC W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami nieubłaganej i przerażającej tendencji: dramatycznego wzrostu przestępczości wśród nieletnich. nr 10. R.i coraz młodszy wiek ich sprawców.zabójstw.. którą często przesłaniają nam doniesienia o aktach przestępczych w naszym społeczeństwie: „Wzrost poziomu upośledzenia w działalności młodocianych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powinien rodzić obawę o zdolność części tej generacji do wychowania nowego pokolenia. Szczególnie niepokoi rozwój narkomanii i zwiększająca się liczba brutalnych przestępstw . Deuelopment and Risk Factors. s. R. dz. Innymi słowy: trzymajmy się mocno . rabunków . jak antyspołeczne będzie następne pokolenie"loB.. . gwałtów. D. Psycholog Rolf Loeber przypomina. 389-394. s. „The Psychologist" 1991.. Loeber.doniesienia o dzieciach poniżej dziesiątego roku życia zdolnych do tego rodzaju bezmyślnej przemocy. Upośledzone metody wychowywania dzieci to jeden z czynników decydujących o tym. s.. „Clinical Psychology Review" 1990. że lekarze praktycy nigdy nie osiągali znacznych sukcesów w rehabilitacji młodych ludzi. Farrington.Loeber. 3. 1-41. który dawniej był zarezerwowany dla zatwardziałych kryminalistów. nr 4. Deoelopment and Risk Factors of fuuenile Antisocial Behauior and Deli' nquency. grożącego obezwładnieniem naszych instytucji społecznych. których antyspołeczne zachowanie było już zakorzenione.

rzucając ich na podłogę po tym. aby zablokować je jak najwcześniej.do psychopatii. a kiedy chłopiec nie odchodzi. Jest zbyt . Źródła problemu 205 Loeber pisze. aby wytłumaczyć .rosnącą liczbę przestępstw wśród nieletnich ".Rozdział 10. Dla zilustrowania swoich tez przedstawiają niedawne nagłówki gazet z całego kraju: • Nastolatek z Kolorado czeka cierpliwie. czy pięciolatek zdawał sobie sprawę z konsekwencji. podczas gdy matka dogorywa pocięta i zatłuczona przez dwóch jego kolegów.przynajmniej częściowo . McKelvey. który . który zabił matkę i młodszą siostrę podczas kłótni o planowane przyjęcie urodzinowe. • Policjanci z Kansas City są zszokowani czynem zazdrosnego dwunastolatka. że do przestępczości prowadzą rozmaite znane drogi i nielogicznością. Na przykład władze miasteczka w jednym z zachodnich stanów rozpaczliwie K. C. trzymiesięczne bliźnięta. kiedy jeden z nich przypadkowo zadrapał ją podczas zabawy. a wręcz głupotą. Children Without Conscience. To samo rozumowanie odnosi się . Ken Magid i Carole McKelvey odwołują się do badań nad psychopatią.według zebranych świadectw . co możliwe.A. • Czteroletnia dziewczynka zabija swoich braci. HighRisk. • Policja na Florydzie próbuje ustalić. grożąc im nożem. Magid. Chłopiec umiera w szpitalu. Mógłbym zacytować dziesiątki podobnych historii.gwałci i molestuje inne dzieci. • Jedenastolatka z zamożnej dzielnicy St. 169 szukają sposobu na dziewięciolatka. z naszej strony byłoby nie czynić wszystkiego. strzela do niego z broni rodziców. New York 1989. kiedy zrzucał trzylatka z czwartego piętra klatki schodowej. Louis nakazuje dziesięcioletniemu koledze wynieść się z jej podwórka.z jeszcze większą mocą .

206 Psychopaci są wśród ras młody. ŹRÓDŁA Kiedy myślimy o psychopatii u dzieci. Z jednej strony istnieje teza. ubóstwo.na brutalnego przestępcę. kiedy przyjmujemy do wiadomości. brak perspektyw zawodowych.być może wykazujące mniej groźną mieszankę cech opisanych w rozdziałach trzecim i czwartym . że osobowościowe cechy psychopatii występują już w młodym wieku. . Warto jednak rozważyć kilka roboczych teorii na temat przyczyn psychopatii. ponieważ . co sprawia. które ustąpi z biegiem czasu. a jest to niezwykle ważne. a nie można umieścić g0 w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. drugie . szybko dochodzimy do zasadniczego pytania: dlaczego? Jak wspominałem wcześniej. jakkolwiek niepokojąca. mechanizmy współtworzące osobowość psychopatyczną wciąż pozostają zagadkowe.brutalnych rodziców. że jedno dziecko z tym zaburzeniem wyrasta na oszusta. trzecie . „1?0 jego onary Te straszne wydarzenia nie są skutkiem przypadku ani zwykłym przejaskrawieniem normalnych zachowań.0 Offitials stymied by alleged rapist. a nie r. żeby stanąć przed sądem. otwiera drogę do badań nad psychopatią w całym okresie życia. niewłaściwe towarzystwo . Świadomość ta. polityka lub adwokata.na dość produktywnego członka społeczeństwa.na nieuczciwego biznesmena. Stają się bardziej zrozumiałe. jeśli mamy wypracować skuteczne metody interwencji i odkryć. gdy w niebezpieczeństwie jest dziecko. Niestety. wielu młodych ludzi ulega wykolejeniu ze względu na niesprzyjające środowisko społeczne . I znowu pada pytanie: dlaczego? 1. a czwarte .„takie kroki podejmuje się tylko wówczas.jak wyjaśnił przedstawiciel odpowiedniej instytucji .ale psychopaci wydają się wykolejeni od samego początku. „Seattle Times" 21 lipca ] 992.

stosunkowo młodej dyscypliny naukowej.pogląd. Jak zwykle bywa w takich sporach. rozprzestrzeniając swoje geny niemal bez osobistego zaangażowania. ile wyrazem pewnej uwarunkowanej genetycznie strategii roz171 rodczej . i występowanie psychopatycznych zachowań u dzieci dostarczają podstaw do kilku biologicznych teorii dotyczących źródeł psychopatii. nawet jeśli zaniedbamy je lub porzucimy. Możemy też mieć tak wiele dzieci. prawda leży gdzieś pośrodku: psychopatyczne postawy i zachowania wynikają zapewn e z p o ł ą c z e n i a czynników biologicznych i środowiskowych. Dla psychopatycznych mężczyzn najbardziej skuteczną metodą jest tu współżycie z wieloma partnerkami . zdolność pewnych typów uszkodzenia mózgu do wywoływania symptomów. z drugiej . które przypominają psychopatię. • Zgodnie z tezami socjobiologii.Rozdział 10.według socjobiologów . że niektóre z nich na pewno przetrwają. psychopatia jest nie tyle zaburzeniem psychicznym. że jedną z naszych najważniejszych ról życiowych jest rozmnażanie się . Psychopaci . NATURA Dowody na genetyczne i biologiczne podłoże temperamentu. że psychopatia kształtuje się wyłącznie pod wpływem niekorzystnego środowiska społecznego we wczesnym okresie życia (wychowanie). Źródła problemu 207 zgodnie z którą zaburzenie to jest głównie rezultatem czynników genetycznych i biologicznych (natury). Na przykład możemy mieć nieliczne potomstwo i opiekować się nim bardzo troskliwie.przekazywanie swoich genów następnemu pokoleniu. dając mu duże szanse na przetrwanie. Wypełniamy to zadanie na rozmaite sposoby.wybierają krańcową wersję tej drugiej strategii: rozmnażają się najczęściej i nie troszczą się o los potomstwa. Socjobiologowie twierdzą mianowicie.

czy nawiązuje liczne kontakty seksualne. Socjobiologowie nie twierdzą. „Zawsze mogę mieć następną" . żeby kobiety same o niego zabiegały. Bracia byli uczciwi i pracowici Jerry natomiast „dryfował przez życie. . poczynając od szesnastego roku życia. ś w i a d o m i e dążymy do przekazania naszej puli genów. Starszy brat jest lekarzem. że natura dała nam rozmaite strategie osiągania tego celu. który nie jest tak atrakcyjny. Postępowanie psychopatycznych kobiet również odzwierciedla strategię oszustwa: współżycie seksualne z wieloma mężczyznami i brak troski o los potomstwa. Mając luźny kontakt z kilkoma gwiazdami rocka. podawał się za ich agenta i powiernika. że prowadząc życie seksualne. oszustwa i fałszywego przedstawiania własnej pozycji.stypendystą na drugim roku studiów. i już". wspaniałe perspektywy. trzydziestoletni fałszerz. Zapytany o swoje potomstwo. Kiedy zapytaliśmy pewnego psychopatę.208 Psychopaci są wśród ras seksualnymi . Terry odsiaduje dwuletni wyrok za swoje pierwsze przestępstwo: serię napadów sprzed roku. Psychopata. Mimo wszystko rodzina wspierała go emocjonalnie i finansowo przez cały okres dojrzewania. kochających i troskliwych rodziców. ponieważ chce mieć dzieci i w ten sposób uzyskać swoistą „nieśmiertelność genetyczną". Nietrudno było mu przekonać niedoświadczone piosenkarki. Miał . Jest psychopatą. Nadzieje i oczekiwania rodziców znaczyły dla niego mniej niż dobra zabawa. kiedy wspomniałem o jej dwuletniej córce zakatowanej przez jednego z jej licznych koDwudziestojednoletni Terry pochodzi z zamożnej i szanowanej rodziny. odparł: „O czym tu gadać? Dzieciaki. co mu się nawinęło".i szybkie ich porzucanie. Jeden z badanych przez nas psychopatów.stabilne życie rodzinne. biorąc. Sądzą tylko. młodszy . najłatwiej osiągnie ten cel za pomocą kłamstwa. stale znajdywał sobie konkubiny. i tyle". roześmiał się i powiedział: „Lubię się pieprzyć. zamieszkał przynajmniej z ośmioma takimi kobietami i opuścił je natychmiast. O ile mi wiadomo.powiedziała mi chłodno pewna psychopatka. manipulacji. a jedną z nich jest właśnie strategia oszustwa wykorzystywana przez psychopatów.jak słyszymy . kiedy zaszły w ciążę. że może pomóc im w karierze.

Stała się także „zawodową" matką . dz. Podobnie jak większość badanych przez nas psychopatek. Dramatycznym przykładem jest zachowanie Dianę Downs. koczowniczy tryb życia i łatwość z jaką dostosowują się do nowych warunków społecznych. chanków (dwoje starszych dzieci już wcześniej trafiło do ośrodka opiekuńczego). Zdaje się. Przed ukończeniem dwudziestu lat Terry został ojcem dwojga dzieci i głęboko zaangażował się w hazard i handel narkotykami.patki z reguły zaniedbują swoje potomstwo pod względem fizycznym i emocjonalnym lub po prostu je porzucają. osoby. Rule. skoro wyraźnie nie zależało jej na trzech poprzednich. „Nie siedziałbym tutaj. Best Kept Secrets. Istotna jest także książka napisana przez samą Downs. Kiedy nie mógł już wyciągnąć pieniędzy od rodziców. które regularnie kłamią i oszukują. można uznać za przejaw nieustannej potrzeby świeżych terenów rozrodu Jeszcze jedna uwaga. 1 7 2 zastępczą. społeczności i miejsca zamieszkania. zaniedbywała i w końcu próbowała zabić swoje dzieci. odparła: „Kocham dzieci". Smali Sacrifices.mówił. pijaństwa . Psycho. . na ogó} zostają schwytane. którzy pozwalają synowi gnić w takim miejscu?" Zapytany o własne dzieci. cyt. mam wiedzieć!". Ich ruchliwy. Oczywiście.brawurowych przejażdżek samochodem. cyt. dlaczego chciałaby urodzić kolejne dziecko.ale bez formalnych wyroków. że oddano je do adopcji. zaczął napadać na banki. Szybko trafił do więzienia. Niewykluczone. nawiązując równocześnie szereg romansów. przenosząc się od jednego partnera seksualnego do drugiego. że zdolność do oszukiwania ma wartość adaptacyjną w niektórych sektorach społeczeństwa tak skłonnego do rywalizacji jak nasze. odburknął: „Nigdy ich nie widziałem. Kiedy zapytałem. jak należy. która maltretowała. dz. Specyficzne cechy osobowościowe mogą więc . Znacznie zmniejsza się wtedy ich skuteczność wkrótce więc szukają następnych partnerów. gdyby starzy zachowali się. Skąd.Co to za rodzice.Rozdział 10. czynami całkowicie przeczyła słowom. Źródła problemu 209 pełen szaleństw i zatargów z prawem . u diabła. gotową zajść w ciążę dla pieniędzy A. kiedy ich potrzebowałem .

nawet przy uwzględnieniu różnicy wieku. czy egocentryzm i impulsywność u dzieci i psychopatów są rzeczywiście takie same.i cechami dziecka. J. że wspomniane właściwości fal mózgowych wiążą się także z sennością i znudzeniem występującym u normalnych osób dorosłych i mogą wynikać nie tyle z opóźnionego rozwoju mózgu. Bonner III. a nie skazywać ich na wegetację u dołu drabiny społecznej. Walker.lub dziesięcioletnie dziecko . że mało kto miałby problemy z rozpoznaniem motywacji. J. 1. Hare. że psychopatia po prostu odzwierciedla opóźnienie rozwojowe. niewielu . NeW York 1986. 1" R. R.3 Zob. impulsywnością. że . Co ważniejsze.H. Są to interesujące przypuszczenia. Zdaniem niektórych uczonych. Reid. że za opisywaną przez Cleckleya „maską zdrowia psychicznego" kryje się nie osobnik niepoczytał174 ny. Sądzę. Psychopathy. cyt. Wątpię ponadto. lecz dziewięcio. chęcią natychmiastowego zaspokojenia pragnień . Kegan. Dorr.z niejasnych przyczyn niektóre struktury w mózgu psychopaty rozwijają się 173 w anormalnie wolnym tempie ". ile z braku zainteresowania stosowanymi metodami pomiaru. osobowości i zachowań typowych dla normalnego dziesięciolatka i typowych dla dorosłego psychopaty. • Znana już od lat teoria biologiczna głosi. oznacza to. D. The child behind the mask: Sociopathy as dewelopmental delay. [w:l W. trzeba jednak zaznaczyć.W. Teoria socjobiologiczna uchodzi wprawdzie nieraz za intuicyjnie przekonującą. Na przykład psycholog Robert Kegan z Uniwersytetu Harvarda uważa. Theory and Research. Unmasking the Psychopath. Teza ta ma dwojakiego rodzaju podstawy: podobieństwa między elektroencefalogramem dorosłych psychopatów i normalnych nastolatków oraz podobieństwa między niektórymi charakterystycznymi cechami psychopaty egocentryzmem.D. dz.I.210 Psychopaci są wśród ras niekiedy ułatwiać psychopatom wspinanie się po szczeblach kariery. ale trudno jest zweryfikować ją naukowo: większość dowodów ma charakter poszlakowy i pośredni.

158-160. zwłaszcza jego przedniej części. s. Źródła problemu 211 rodziców psychopatycznego dziesięciolatka mogłoby pomylić go z jego zwyczajnym rówieśnikiem. R-W.D. . Hipoteza ta opiera się na pewnych podobieństwach w zachowaniu psychopatów oraz pacjentów z uszkodzeniem płatów czołowych: między innymi słabej zdolności do długoterminowego planowania. Najnowsze badania jednak nie przynoszą dowodów na uszko175 dzenie płatów czołowych u psychopatów ".ze względu na „wadliwe łącza". i całkiem sensowna wydaje się hipoteza.Rozdział 10. s. nr 96. „Journal of Abnormal Psychology" 1987. „Journal of Abnormal Psychology" 1990. płytkich uczuciach. że jakaś forma zaburzenia czynności płata czołowe go niekoniecznie polegająca na jego uszkodzeniu .W. Hart.są niezbyt skuteczne w regulowaniu zachowania psychopatów.E. razie nie ważniejsze niż różnice. Performance of psychopaths on cognitiue tasks related to frontal lobe fiwction. T.D. że z jakiejś przyczyny .może tłumaczyć psychopatyczną impulsywność i częstą niezdolność do pohamowania niewłaściwych zachowań . społecznie niestosownym zachowaniu i impulsywności. ważnej dla funkcji wyższego rzędu. Ponadto podobieństwa między psychopatami i pacjentami z uszkodzeniem piatów czołowych mogą być tylko powierzchowne. a w każdym R. Hare. Jak wiadomo. s. „Journal of Abnormal Psychology" 1984. niskiej odporności na frustrację. psychopatia jest wynikiem wczesnego uszkodzenia lub zaburzenia czynności mózgu. S. A.D. • Według interesującej teorii biologicznej. p}aty czołowe pełnią zasadniczą funkcję w regulacji zachowania. Forth. wczesny uraz . J. nr 99.J. Bartsch.cal'ests. 374-379. Mimo to niektórzy badacze przekonują. R. On the relatioe importance of "Psychopathic" personality and ilcoholism on neuropsychologica! measures of frontal lobe dysfunction. Hare. nr 93. drażliwości i agresywności. Hoffman. Performance of małe psychopaths on selected neuropsychologi. 133-140. Hall.

Niemniej badania nad pacjentami z uszkodzeniem mózgu mogą dostarczyć wskazówek co do natury psychopatii. na co mam ochotę! Jeszcze pożałujecie. że psychopatia wynika bezpośrednio z wczesnego oddziaływania czynników społecznych lub środowiskowych. że moje stanowisko będzie nie do przyjęcia dla osób. Newman. s. s.P. które przypominają zachowania psychopaty. niepodatności na kary i niewłaściwego zachowania w towarzystwie. nr 41. H. niekonsekwentnych metod wychowawczych i tak dalej. impulsywności. A. „Tak .według określenia niektórych badaczy . 301-315. Ogólnie rzecz biorąc. Newman.wyraźnie odbiega od zestawu cech osobowościowych i zachowań definiujących psychopatię. Calvin wyraża tu bodaj najpopularniejsze uogólnienie na temat psychopatii: psychopatia jest skutkiem doświadczonego w dzieciństwie urazu psychicznego lub niesprzyjających okoliczności . Ale ta „nabyta psychopatia" . wnioski z praktyki klinicznej i badań naukowych nie są tak rozstrzygające. jeśli z tego powodu wyrosnę na jakiegoś psychopatę!".odpowiada ojciec. J. E. {Zdaję sobie sprawę. „Nikt nie wyrósł na psychopatę dlatego. że musiał chodzić spać o rozsądnej porze" . „Psychological Review" 1980.spectiue and model for research.ale nie pozwalacie mi także żuć tytoniu! Nigdy nie wiadomo. które wyprowadzają wszelkie antyspołeczne . nr 87. Reaction to punishment in extroverts and psychopaths. s. emocjonalnej i fizycznej deprywacji lub molestowania. 81-94. „Journal of Research in Personality" 1987. Tranel. Niestety. nie znajduję jednak przekonujących dowodów na to. Damasio. „Behavioral Brain Research" 1990.ubóstwa.mówi Calvin . nr 21.212 Psychopaci są wśród ras WYCHOWANIE Moja ulubiona seria historyjek obrazkowych to Cahin & Iiobbes. Damasio.R. W pewnej historyjce poirytowany Calvin krzyczy: „Dlaczego muszę już iść spać? Nigdy nie wolno mi robić tego.P. Disinhibitory psychopathology: A new per. Uszkodzenie przedniej części mózgu może prowadzić do zachowań. Gorenstein. Indiuiduals with sociopathic behauior caused by frontal damage fail to respond autonomically to social stimuli. odrzucenia przez rodziców. co może doprowadzić mnie do ostateczności!" " Zob. Implications for the impulsiue bchauior of disinhibited indiuiduals. 464-480. J. D.E. między innymi: słabej zdolności do oceny i planowania.

nie potrafią panować nad sobą i nie cieszą się sympatią rówieśników. W wieku przedszkolnym zaniedbywane i maltretowane dzieci częściej niż inne wpadają w gniew. Rozpoczynając naukę w szkole. Deuelopment of Antisocial and Prosocial Behauior. New York 1986.z maltretowania lub deprywacji w dzieciństwie). Deuelopment and Risk Factors. Nie czyni to z nich jednak psychopatów. Wagner. Radke-Yarrow. M. a także przemocy i działań niezgodnych z prawem.od drobnych kradzieży do masowych mordów . H. McCord.L. Zaniedbywanie i brutalne traktowanie m o g ą wyrządzić dziec177 ku ogromne szkody psychiczne . Nie ma wątpliwości. Źródła problemu 213 działania dorosłych . red. J. że porównywalnie zmniejszyłaby się liczba psychopatów i drastyczność ich antyspołecznego zachowania. Ale jest mało prawdopodobne. Raine. [w:] Social Psychophysiology and Emotion. Antisocial Behavior °nd Social Psychophysiology. J. „Psychiatry" 1988. Zob. s. że rozwiązanie tych problemów dzieciństwa doprowadziłoby ostatecznie do radykalnego spadku przestępJ77 Wczesne czynniki ryzyka prowadzące do problemów w dorosłym życiu. s. nr 51. New York 1988. jest bardziej skłonnych do depresji. Olweus. łatwo się rozpraszają. Wiele dzieci z takim urazem ma niższy iloraz inteligencji. są zwykle nadpobudliwe.. red.S. czości i innych zaburzeń społecznych. STRASZNA TESS Pewien film telewizyjny ukazuje psychologa Kena Magida podczas pracy z sześcioipółletnią Tess .Loeber. 160-66. Film składa się głównie z nagrań sesji terapeutycznych. Parental behavior in the cycle of aggression. D. SŁODKA.Rozdział 10. dz. niekontrolowanego zachowania i narkomanii. prób samobójczych. „Science" 1989. Theory and Clinical Applications. jakie Tess zadawała w nocy swojemu młodszemu bratu Benjaminowi . omawiało wielu badaczy. rhe Cycle ofViolence. w tym przestępczości i przemocy. 14-23. Błock. Widom. błękitnych oczach i zabawnie szczerbatej buzi. na przykład: C.istnym aniołkiem o niewinnych. cyt. nr 244. A. R. odmawiają wykonania poleceń i wykazują brak entuzjazmu.dopóki . Opowieści o cierpieniach.

a także psychicznego i fizycznego zaniedbywania. . Tess?" . Zabijam je. Musieliśmy blokować jej drzwi".214 Psychopaci są wśród ras rodzice nie postanowili zamykać jej w pokoju. jak podczas jednego z częstych napadów wściekłości Tess chwyciła Benjamina za głowę i uderzała nią o cementową posadzkę. W książce High Risk. . jak przyznała. Okazało się. co może przydarzyć się dziecku.od narodzin do ukończenia dwóch lat . „Brutalność Tess wobec Benjamina doprowadzała nas do rozpaczy mówił dziennikarzowi przybrany ojciec dzieci.przykład tego.Myśleliśmy z początku.. opublikowanej po raz pierwszy w 1987 roku.podpowiada terapeuta. doznawały w swojej biologicznej rodzinie okrutnego molestowania seksualnego. Magid prosi Tess. że trzeba go zabić. .. Narrator filmu opowiada. aby udręczony chłopczyk mógł spać bezpiecznie . „Żeby zabić mamusię i Benjamina.mówi dziewczynka.Wsadzam w nie szpilki. „Dlaczego je wzięłaś. Tess wykradła noże . że Tess bije go w nocy po brzuchu. że dzieci. a zwłaszcza Tess. Magid przedstawił Tess jako wymowny . porażający .Nie przestawałam. które we wczesnym okresie życia nie miało silnej więzi z rodzicami lub opiekunami. zbadali jej historię i odkryli. żeby opisała. Przybrani rodzice Tess i Benjamina byli przerażeni zachowaniem córki. .A myślałaś wtedy." wyjaśnia dziewczynka spokojnie.Szukając wyjaśnienia. że nieobecność takiej psychologicznej więzi na odpowiednim etapie rozwojowym . że Benjamin ma problemy żołądkowe.„duże i ostre".Tłukłam go i tłukłam .. ale też rażąco kontrastują z naszym wyobrażeniem dziecięcego zachowania (imiona dzieci zostały zmienione).pyta Magid. Mnóstwo razy . Matka siłą odrywała jej ręce od brata. . w tym psychopatii .nie tylko wywołują grozę. . jak traktuje zwierzątka.Myślałam.mówi Tess.? ..jest ważną przyczyną problemów psychicznych i wychowawczych.owszem. argumentował.

jak i niekonsekwentne stosowanie kar są 'ączone z etiologią psychopatii. An Essay on the Criminal Mind. Parental behauior in the cycle of aggression. że psychopatię warunkują czynniki biologiczne i społeczne (prywata rozmowa. a z pewnością nie jest to bardzo 179 wiarygodne źródło naukowe .] [Ale] dane miały charakter retrospektywny i zachowanie psychopaty mogło być nie tyle skutkiem rodzicielskiego odrzucenia. ile jego powodem" . rzeczywiście miewa straszliwe skutki. Źródła problemu 215 Teorie przywiązania nadal cieszą się popularnością. zob. s. 22 lipca 1993). opublikowanej w 1964 roku.. a n i e k t ó r e z tych skutków mogą przypominać cechy i zachowania definiujące psychopatię. że wczesne trudności z przywiązaniem się do opiekunów mają cokolwiek wspólnego z rozwojem psychopatii. referat wygłoszony na posiedzeniu International Society for Research on Aggression. że ważną przyczyną psychopatii są czynniki społeczne. gamy symptomów łączonych z psychopatią . Turku. [. zaniedbywanie. deprywacja. nr 51. Ostatnio Joan McCord tak wypowiadała się na ten temat: „Zarówno odrzucenie przez rodziców. William i Joan McCord przekonywali. alkoholizmu i konfliktów z prawem.od lęku i depresji przez rozszczepienie osobowości i schizofrenię do zaburzeń odżywiania.. We wpływowej pracy The Psychopatii. także J. . Większość czynników zewnętrznych kojarzonych z brakiem więzi odrzucenie. Nie znajdujemy też mocnych dowodów na to.w tym do charakterystycznej biegłości w manipulacji i d o wyraźnego b r a k u poważnych objawów psychicznych obserwowanych u osób. „Psychiatry" 1988. w dużej mierze dlatego że wydają się „wyjaśnieniem" wszystkiego . Większość danych empirycznych pochodzi jednak z retrospektywnych opisów przeżyć z wczesnego dzieciństwa. maltretowanie i tak dalej Magid obecnie uważa. Nic jednak nie wskazuje na to.Family Sources of Crime.Rozdział 10. 14-23. wiązywania się do opiekunów prowadzi do pełnej. lub niemal pełnej. lipiec 1984 . że niezdolność przy. Mala Tess z filmu telewizyjnego jest niewątpliwie wymownym przykładem. które doznały urazów emocjonalnych ze strony swojego społecznego i fizycznego otoczenia. McCord.

Pogląd ten opiera się na dowodach. Możliwości tej jakoś nie dostrzegają osoby. a ów brak więzi jest zasadniczo skutkiem. że czynniki genetyczne warunkują w peW' nej mierze biologiczne podstawy funkcjonowania mózgu i zasadniczą strukturę osobowości.współzależności między czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. Rodzice. nie przyczyną. co z kolei wpływa na to. Ich dramatyczne poszukiwania odpowiedzi na pytanie. że psychopatia jest w y n i k i e m trudności z przywiązaniem się do opiekunów we wczesnym dzieciństwie. raczej nie okażą się owocne. jeśli społeczeństwo niesłusznie uzna ich za winnych problemu. że psychopatia wynika ze skomplikowanej . które uważają niekorzystne środowisko lub niewłaściwą opiekę rodzicielską za źródło wszelkiego zła. między innymi strachu częściowo wywodzą się zatem z natury i być może z jakichś nieznanych nam biologicznych oddziaływań na rozwijający się płód i noworodka. a także budowę emocjonalnych „połączeń" z innymi ulegają znacznej redukcji. zaburzenia. Elementy potrzebne do rozwoju psychopatii . MODEL INTERAKTYWNY: NATURA I WYCHOWANIE Jestem zwolennikiem poglądu.216 Psychopaci są wśród ras Niektórzy badacze twierdzą zatem. którzy rozpaczliwie i daremnie podejmują starania. aby zrozumieć i dobrze wychować swojego psychopatycznego syna lub córkę. że takie dzieci nie potrafią łatwo się przywiązywać. w czym popełnili błąd. które wskazują. będą musieli zmagać się z podwójnie ciężkim brzemieniem. W rezultacie szanse na ukształtowanie sumienia i wewnętrznego mechanizmu kontroli. moim zdaniem natomiast trudności te są niekied y s y m p t o m e m psychopatii.w tym głęboka niezdolność do empatii i pełnej gamy uczuć. Uważam za prawdopodobne. jak reagujemy na życiowe doświadczenia i środowisko społeczne i jak z nimi współdziałamy .i słabo rozumianej . .

Assessments and toterventions. należy wymienić: T. J. z którego środowiskowe. s. A. M. J. warunki te pełnią ważną funkcję w kształtowaniu materiału dostarczonego przez naturę. „Journal of Personality" 1990. że różnice w inteligencji. nr 250.chophysiology. 167. Biołogical bases of childhood shyness. Res. red. Czynniki społeczne i postawa rodziców wpływają na rozwój i sposób wyrażania psychopatii. Wśród najnowszych prac na temat dowodów. Bates. społeczne i edukacyjne doznania tworzą niepowtarzalną jednostkę . R. 223-228.R Sholevar. Infant predictors of inhibited and uninhibited profiles. Lahey. McGue. które wskazują.na odgrywanie społecznie dewiacyjnej roli. Temperament in Childhood.cial Issue. o podobnych cechach osobowościowych. s.Rozdział 10. że psychopaci są skazani na niezmienną drogę rozwojową . Źródła problemu 217 Nie oznacza to. uzdolnieniach i osobowości wiążą się ze zróżnicowaniem genetycznym. a psychopatia w szczególności.surowiec.mental influences on adult personality. Biołogical foundations of personality: Euolution. Oznacza to natomiast. Bouchard. nr 2. Posłużmy się prostą analogią: garncarz ma zasadniczy wpływ na kształt wyrabianego naczynia (wychowanie). behauioral genetics. „Psychological Science" 1991. red. D. s. Washington 1995. Spe. E. ale właściwości wyrobu zależą także od rodzaju wykorzystywanej gliny (natura) . że ich biologiczne wyposażenie . N. politykiem. Kagan. Segal.J. ale pochodzący z ubogiego lub .nick. nr 58. Tellegen. że przestępczość 1 brutalność ogólnie.S. An analysis of adopted twins reared apart. „Science" 1990. może stać się oszustem. T. Kagan.daje wątłe podstawy do procesu uspołeczniania i rozwoju sumienia. nieuczciwym urzędnikiem. Sources of human psychological differences. Wnioski z badań nad rodziną. K. Genetic and rearing enuiron. J. M. J. który dorasta w stabilnej rodzinie i ma dostęp do pozytywnych zasobów społecznych i edukacyjnych.T. nr 240. człowiek o cechach osobowości psychopatycznej. Hart. pozostają pod wpływem genetycz- Chociaż psychopatia nie wynika głównie z niewłaściwej opieki rodzicielskiej i niekorzystnych przeżyć w dzieciństwie. N. [w:] Conduct Disorders in Children and Adolescents. Rothbart. New York 1989. nieetycznym przedsiębiorcą. „Science" 1988. N.E. s. I tak. McBurnett. Związek lęku z psychopatią w okresie dojrzewania omawiają B. The Minnesota study oftwins reared apart.171. Ktoś inny. G. and psy. 40-44. Loeber.K. Psychobiology of Conduct Disorder. bliźniactwem i adopcją wskazują. McGue. adwokatem. 263-292.L. Lykken. Snidman.J. Snidman. Bouchard. M.

s a m o nie wystarcza. K. ale w mniejszym stopniu wpływają na niezdolność do empatii i rozwoju sumienia. S. W kilku prowadzonych niedawno badaniach ocenialiśmy wczesny wpływ rodziny na późniejszą przestępczość osób o ce1B2 chach psychopatycznych i osób niemających takich cech .ment. 177-195. F. Warunkowanie społeczne. Amsterdam 1974. A.L. Cambridge 1988.218 Psychopaci są wśród ras niezrównoważonego środowiska. na przykład: The Causes of Crime: New Biological Appro. Vernon. 2-7 maja 1992. Naturę and Nurture During Infancy and Early Childhood.aches.A. Waszyngton. może być włóczęgą bez pracy. Higgins i B. że jakość życia rodzinnego zdecydowanie słabiej oddziałuje na antyspołeczne zachowania psychopatów niż na zachowania większości ludzi. Enuiron. Zob. Raine. Theory ond Clinical Applications.N. że psychopatyczna glina jest znacznie mniej podatna na formowanie niż glina. H. red. Stack. J. że pochodzenie rodzinne psychopatów różni się od pochodzenia innych przestępców. które przyniosły dowody na znaczenie czynników genetycznych dla zespołu cech osobowościowych (opisanych w rozdziale trzecim) definiujących psychopatię (W.A. Genetic and Enuironmental Contributions to Dimensions of Personality Disorder.J.Li. Psychopathy. Szczególnie cenne są niedawne badania nad bliźniac. Mednick.A. Wagner. Mednick. żeby wytworzyć umiejętność troszczenia się o innych lub głębokie wyczucie dobra i zła. Jak można . T. and Psychopathology. Antisocial Behavior and Social Psychophysiology. P. W obu wypadkach czynniki społeczne i metody wychowawcze pomagają kształtować sposób w y r a ż a n i a psychopatii w działaniu. Moffitt. D. and environrnent. s. New York 1988. choćby intensywne. Cambridge 1987.C. De. F. D. z którą zwykle mają do czynienia społeczni garncarze.twem. Sch ul singer. red. Jackson. [w:] Social Psychophysiology and Emotion. Korzystając z wcześniejszej analogii.Fries. [w:] Genetics. J. nych i biologicznych składników temperamentu i są kształtowane przez czynniki społeczne i środowiskowe.L. Jang.A. najemnikiem. R. • Nie znaleźliśmy dowodów na to. red.E. S. Schulsinger. Bell.W. heredity. możemy powiedzieć. Fulker. S. Plomin.vesley. Wynika stąd ważne dla systemu sądownictwa karnego spostrzeżenie. referat wygłoszony na posiedzeniu American Psychiatrie Association. brutalnym przestępcą.

Rozdział 10. Źródła problemu 219 było oczekiwać. czy rodzina była stabilna czy niestabilna. Forth. • Wśród przestępców b e z cech psychopatycznych jakość życia rodzinnego wiązała się ściśle z wiekiem. czerwiec 1990. podczas gdy osoby ze stosunkowo stabilnych rodzin trafiały na ławę oskarżonych znacznie później. w którym badany zaczynał popełniać przestępstwa. Ottawa. mając około piętnastu lat. które wspiera zdrowe zachowanie u rodzeństwa. którzy nie byli psychopatami. and early referat wygłoszony na posiedzeniu Canadian Psychological Association. • Jakość życia rodzinnego nie miała natomiast najmniejszego wpływu na początek działalności przestępczej psychopatów. są zgodne z literaturą na temat przestępczości: niekorzystny E. De Vi ta. . family background. Osoby z rodzin zmagających się z trudnościami odpowiadały po raz pierwszy przed sądem. • Wnioski dotyczące przestępców. oraz z charakterem tych przestępstw. • Trzeba wspomnieć o ważnym wyjątku od przedstawionych tu ogólnych prawidłowości: nasze badania wskazują. pochodzenie nie ma natomiast wyraźnego wpływu na brutalność innych przestępców.D. w wieku około dwudziestu czterech lat. psychopaci odpowiadali po raz pierwszy przed sądem przeciętnie jako osoby czternastoletnie. wpływ rodziny przyczynia się do wczesnych konfliktów z pra_ wem. R. Niezależnie od tego. nie zniechęca psychopatów do bezwzględnego zaspokajania własnych pragnień.E. criminality. większość przestępców wywodzi się z rodzin. że psychopaci z niestabilnych rodzin popełniają znacznie więcej b r u t a l n y c h przestępstw niż psychopaci z rodzin stabilnych. Psychopathy. Hare. A. które borykały się z problemami. Ale nawet udane życie rodzinne.

palił marihuanę i lubił gry wideo. mianowicie że doznania społeczne oddziałują na sposób wyrażania psychopatii w praktyce. cwanego i „kłopotliwego od zawsze". chętnie czerpią inspirację ze swojego ubogiego. [. Niedawna historia z mojego miasta uświadamia nie tylko dramatyczny wzrost przestępczości wśród nieletnich. [. Oczywiście.. PONOWNE SPOJRZENIE NA SPOŁECZEŃSTWO KAMUFLAŻU Wobec coraz powszechniejszych problemów społecznych kwestia źródeł psychopatii zyskuje ogromne znaczenie. Trzynastoletni zabójca otrzymał najwyższy wyrok przewidywany w kanadyjskiej ustawie o nieletnich przestępcach . ale nie korzystają z tej wiedzy tak łatwo jak psychopaci. powiedzieli: kradzieże sklepowe.] Zapytani o jego zainteresowania.trzy lata więzienia .. Motyw zbrodni? Ofiara nie dostarczyła zakupionej przez mordercę marihuany wartej dwieście pięćdziesiąt dolarów. skonfliktowanego i pełnego przemocy środowiska. opisywano jako skłonnego do manipulacji. inni ludzie też uczą się brutalnych zachowań.] Adwokat [.. Na przykład koledzy z sąsiedztwa określali go jako „anormalnego gościa«. Niezwykle wymowne są informacje o mordercy.. która kryje się za statystyką.220 Psychopaci są wśród ras Jest to zgodne z moją wcześniejszą tezą. mając większą zdolność do empatii i panowania nad swoimi odruchami. Psychopaci. Przestępstwo o zdecydowanie nie młodzieńczym charakterze .] mówił podczas rozprawy .za śmiertelne pobicie dwunastolatka. którzy pod względem emocjonalnym nie odróżniają brutalności od innych form zachowania.. który wagarował. Sprawcę. którego nazwiska nie ujawniono. ale także rzeczywistość..

opierając się na niezbyt precyzyjnie przedstawionych informacjach.. ponieważ okradał program zaopatrywania dzieci w mleko. choć trudno formułować diagnozę na odległość.] Ogłaszając wyrok. Gangi młodzieżowe są zamieszane w handel narkotykami. ogólnie rzecz biorąc. Często rekrutują I nowych członków w szkołach. W wieku jedenastu lat codziennie palił marihuanę. Chociaż aktywność gangów coraz bardziej niepokoi społeczeństwo.. Gangi zawsze stwarzały wspaniałe możliwości dla młodego psychopaty. później regularnie zażywał haszysz.. [. Brzmi znajomo? Możliwe. Źródła problemu 221 dotyczącej zwolnienia za kaucją.. którzy twierdzili. nie zmienia się z upływem czasu". lecz raczej o ten komentarz do okoliczności zbrodni: „Według pogłosek krążących po [jego dzielnicy]. a nawet mogą nadawać im ton. W siódmej klasie został usunięty za szkoły. Chyba niewiele innych zajęć dostarcza brutalnemu psychopacie tyle satysfakcji ..i to tak bezkarnej. egoistyczne. Był wielokrotnie zawieszany w prawach ucznia za zakłócanie spokoju i wagary. że zabójca zaczął włamywać się do mieszkań w wieku ośmiu lat.. kradzież i posiadanie narkotyków. Niedawno dwóch piętnastolatków i szesnastolatek zostało . że oskarżony dokonał morderstwa ale nie powiedziało ani słowa". aż dwudziestu nastolatków wiedziało. niekiedy kokainę.Rozdział 10. wyrachowane i agresywne skłonności harmonizująz wieloma działaniami gangu. kary dla młodych gangsterów bywają śmiesznie niskie. Chodzi tu zresztą nie o zdiagnozowanie młodego przestępcy. a ich obecność na tym terenie nieustannie przypomina uczniom i nauczycielom o ich wpływie i potędze. zastraszanie i wymuszenia. że sprawca wykazuje klasyczną postawę »antyspołeczną«. Dokonywał podpaleń już jako dziewięciolatek. a w ostatnich trzech latach dziesięciokrotnie uciekał z domu. kradzieże. Nie doznaje poczucia winy tak jak inni i ma problemy z empatią [. [sędzia] przytoczył opinie lekarzy.]. [. Jego impulsywne.] Otrzymał wyroki za włamania.

pulsywności. przestrzeganie zasad i troska o dobro innych nie są w wysokiej cenie.niemal na pewno z rozpaczą . że psychopaci mogą stać się wzorami dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin lub rozbitych społeczności. nieodpowiedzialności. Jeszcze bardziej przeraża myśl. obawiając się zemsty. którzy słyszeli o morderstwie. Jak powiedział rzecznik policji. braku poczucia winy i tak dalej . ale z jakichś powodów nie powiedzieli nikomu ani słowa. a do bezprawnego wywierania wpfywu na świadków dochodzi przy każdym procesie dotyczącym gangów. znali tożsamość zabójcy. w tym napaść.bardzo podobne do postawy niektórych działających w nich psychopatów. że przestępca może groźbami zmusić ofiary do wycofania oskarżenia".im. ponieważ rodzice nastoletnich świadków. „W CZYM ZAWINILIŚMY?" Trudno wyobrazić sobie rodziców psychopatycznego dziecka.„W czym .222 Psychopaci są wśród ras oskarżonych o rozmaite przestępstwa związane z przynależnością do gangu. „zatrważające jest to. gdzie autentyczny psychopata znajduje bezpieczną kryjówkę.stopniowo zmierzamy ku akceptacji. że nasze społeczeństwo nie tylko jest zafascynowane psychopatyczną osobowością.to niewykluczone. nie pozwolili swoim dzieciom zeznawać w sądzie. a niekiedy nawet pochwalaniu niektórych cech wymienionych na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych . folgując swoim destruktywnym. posiadanie niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie uszkodzenia ciała. ale wykazuje wobec niej coraz większą tolerancję. kradzież samochodu. że nasze szkoły właśnie przekształcają się w mikrokosmos „społeczeństwa kamuflażu". Większość zarzutów oddalono. wzmacnianiu. egoistycznym skłonnościom i narażając na szwank całą zbiorowość uczniów. Gangi mają zbiorowe poczucie władzy i bezkarności . Jeśli . gdzie uczciwość. którzy nie pytaliby samych siebie . Doprawdy niepokojące jest milczenie tych dwudziestu młodych Kanadyjczyków.jak uważam . Świadczyłoby to.

Każdy. dlaczego tylko nieliczni psychopaci popełniają seryjne morderstwa. że niewłaściwa opieka rodzicielska i niekorzystne środowisko fizyczne i społeczne mogą zaostrzać potencjalne problemy i głęboko wpływają na wzorce zachowań u dzieci. skoro nasz syn / nasza córka zachowuje się w ten sposób?". Chociaż źródła psychopatii pozostają niejasne. Odpowiedź brzmi: prawdopodobnie w niczym. dzięki coraz bardziej precyzyjnym diagnozom i pogłębiającym się badaniom możemy zacząć opracowywać lepsze metody postępowania z psychopatami w naszych społecznościach. Nie oznacza to. uzna filmowych bohaterów za niepokojąco znajomych. Źródła problemu 223 zawiniliśmy. skłonnego do szwindli biznesmena lub nieuczciwego prawnika. Oparty na tamtych wydarzeniach film W zakolu rzeki z 1987 roku ukazuje te dzieci jako przedstawicieli „pustego pokolenia". Złożona współzależność tych czynników pomaga ustalić. W 1981 roku w kalifornijskim Milpitas trzynaścioro nastolatków przez trzy dni zachowywało milczenie w sprawie morderstwa dokonanego przez kolegę na czternastoletniej dziewczynie z ich klasy. Ów zręcznie zrobiony film daje nam wyjątkowy I wgląd w techniki kamuflażu zanarchizowanej subkultury młodzieżowej. podczas gdy przeważająca większość wybiera karierę „zwykłego" przestępcy. że wina spoczywa wyłącznie lub choćby przede wszystkim na rodzicach. Rodzicielska postawa zapewne nie decyduje o zasadniczych elementach psychopatii. Podsumowując nasze skąpe informacje: nie wiemy. że rodzice i najbliższe otoczenie nie mają powodów do niepokoju.Rozdział 10. Nie ulega wątpliwości. To właśnie jest tematem końcowych rozdziałów tej książki. . kto orientuje się w sposobie bycia niektórych współczesnych nastolatków. może jednak oddziaływać na rozwój i sposób objawiania się tego syndromu. ale najnowsze dowody przeczą powszechnej opinii. dlaczego niektóre osoby stają się psychopatami. W tym okresie cała trzynastka urządzała sobie wycieczki na wzgórza. żeby obejrzeć zwłoki.

czy też nie chce odsłaniać emocji przed reprezentantem wtadzy. „Wszyscy macie gdzieś. kiedy mijają się w drzwiach domu i idą każde własną drogą. żeby opisali. że zginęła. I Ten brak empatii. podczas gdy dorośli z trudem wiążą koniec z końcem.. a nawet świadomości straty doprowadza nauczyciela do furii.] Dzięki temu możemy poczuć się moralnie lepsi. ale wszyscy macie w dupie. które ostatecznie ujawniły fakt morderstwa: „Powiedz. Dawniej . Rozpaczliwie szukając dowodu. ironiczną pozę przybraną przez te dzieciaki. któremu wciąż jeszcze zależy. obiecując „wolność osobistą". a życie rodzinne ulega kompletnemu rozkładowi. przy aktywnej zachęcie. autokreację i egoizm jako normę. bez diagnozy. wydaje się przerażająco bliski rzeczywistości. W jednej z najbardziej przejmujących scen nauczyciel.pociągały psychopatę obrzeża i margines. Tylko klasowy „kujon" przyznaje się do jakiejkolwiek reakcji. nieodpowiedzialność. reszta wydaje się zupełnie zdezorientowana pytaniem nauczyciela. że mimo wszystko potrafi do nich dotrzeć.. jak oddziałała na nich utrata koleżanki. Bo w przeciwnym razie nie siedzielibyśmy tutaj. Udręczeni codziennymi problemami rodzice są w stanie jedynie wołać do swojego dziecka Jo ty?". ile Jamie dla ciebie z n aczyta. Odpowiedź na wybuch nauczyciela? Milczenie. a potem niemal błaga uczniów. wiem. Dzieci zafascynowane ukazywaną w telewizji przemocą tworzą tu sekretne podziemie. szkoły. [. Film nie rozstrzyga.jednej z osób.jak pisał w 1944 roku Robert Lindner . żalu. że [Jamie] nie żyje. Prosi.niepostrzeżenie. dzisiaj nasze ulice. który ją zabił". obojętnym spojrzeniem. Mam nadzieję..224 Psychopaci są wśród ras Świat tych nastolatków to dzielnica zamieszkana przez białą klasę robotniczą środowisko rzadko portretowane realistycznie przez filmowców. że moja książka uprzytomni czytelnikom tę straszną możliwość. tylko ganialibyśmy po ulicach. Ale nawet ona odpowiada pustym. nawet domy mogą dawać psychopacie szansę wtopienia się w środowisko .". otwarcie przedstawiając kwestię psychopatii u dzieci. impulsywność.. tropiąc faceta. nauczyciel zwraca się do Clarissy . Ale ukazany w nim obraz społeczeństwa. To tylko film. czy Clarissa rzeczywiście niczego nie odczuwa. . półprzytomni z niewyspania. próbuje przebić się przez „luzacką". które traktuje ubóstwo emocjonalne.

i wyjaśniamy konsekwencje tej diagnozy. Później już sama komisja musi rozstrzygnąć. zaś komisja musi się tłumaczyć przed opinią publiczną i rodziną ofiary. . Jeśli natomiast więzień nie jest O . Podczas którejś z konferencji pewien psycholog więzienny powiedział mi. Seryjny gwałciciel. jak wykorzystać te informacje. że zakłady karne z jego stanu regularnie posługują się Skalą Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych. oskarżono mnie o gwałt. mamy czyste konto. aby uchronić się przed oskarżeniem o błędną decyzję w sprawie zwolnienia warunkowego. Psychiatra powiedział: „Chłopak jest psychopatą.Rozdziat 11 ETYKA DIAGNOZOWANIA W ósmej klasie wyrzucono mnie ze szkoły za pobicie nauczyciela. Mamy jednak jeszcze ważniejszy powód do skrupulatności w diagnozie: zanim będziemy mogli opracować skuteczne metody kontrolowania i leczenia psychopatów. jeśli chcemy pogłębić naszą wiedzę o tym społecznie destrukcyjnym zaburzeniu. musimy ich poprawnie identyfikować. Trzeba posłać go na obóz letni". Pracownik opieki społecznej powiedział: „Chłopak jest pokrzywdzony przez los. Uznali mnie za wykolejeńca.mówił. który pierwsze brutalne przestępstwo na tle seksualnym popełnił w wieku jedenastu lat d samego początku argumentowałem w tej książce. Trzeba posłać go do więzienia". a potem kogoś zabija. że się nie mylili. Jeśli więzień jest psychopatą i wychodzi na zwolnienie warunkowe. Zniszczyło mi to życie. „Skala pomaga nam formułować opinie dla komisji .Powiadamiamy komisję. więc udowodniłem. Kiedy miałem siedemnaście lat. czy przestępca jest psychopatą. że precyzyjna ocena psychopatii jest niezwykle istotna.

że jest tylko kwestią czasu. wiarygodną metodę diagnostyczną. Właśnie dlatego Skała Obserwacyjna Skłonności Psychopatycznych jest tak przydatnym narzędziem. kiedy rodziny zabitych przez więźniów na zwolnieniu warunkowym zaczną skarżyć władze za wypuszczenie na wolność „psychopatycznego mordercy. Z uwagi na gwałtowny wzrost przestępczości i liczby osadzonych w zakładach kamych. że błędne użycie terminu p s y c h o p a t i a ma dla diagnozowanej osoby potencjalnie destrukcyjne skutki. ale również daje wielu ludziom . ale zwolnienie warunkowe zawsze wiąże się z ryzykiem".jest przydatnym zabezpieczeniem przed takim zarzutem. Wszyscy zrobiliśmy co w naszej mocy. też jesteśmy kryci . że pracownicy instytucji psychiatrycznych i opieki społecznej powinni przy podejmowaniu decyzji wykorzystywać informacje o psychopatii. dlaczego nasze społeczeństwo przeżywa tak wiele trudności. Nie tylko zapewnia klinicystom i decydentom solidną.w tym pracownikom systemu sądownictwa karnego . Poprawnie postawiona diagnoza może dopomóc w odpowiedzi na pytanie. że można spokojnie go wypuścić.dokładny opis przesłanek rozpoznawania psychopatii. Psycholog powiedział też. znajdujemy tu jasno omówione przyczyny takiej diagnozy. bezprecedensową brutalność przestępstw i coraz częstsze przypadki narkomanii. Zamiast stwierdzenia klinicysty: „Zgodnie z moją wiedzą.226 Psychopaci są wśród ras psychopatą i zabija kogoś na wolności. Skala Obserwacyjna Skłonności Psychopatycznych . ten człowiek jest psychopatą". niechcianej ciąży oraz samobójstw wśród młodzieży sądzę. Trzeba jednak pamiętać.podobnie zresztą jak komisja. przeludnienie szpitali psychiatrycznych.mówił . chociaż wszelkie dowody wskazywały. . który nie został właściwie zdiagnozowany".

ale zdarzają się niewytłumaczalne i tragiczne błędy. że komisja nie ponosi winy za śmierć policjanta. przewodniczący komisji do spraw zwolnien odparł: „To kwestia oceny". Ani ofiara napaści.odzyskuje wolność. jest świetnym. Sześć tygodni później zastrzelił policjanta podczas rutynowej kontroli drogowej. Decyzje te są na ogół słuszne. że więzień nie stanowi już poważnego zagrożenia dla społeczeństwa. został warunkowo zwolniony z teksaskiego zakładu karnego w 1990 roku. Kiedy zapytano: „Jak można twierdzić. kiedy przestępca z bogatą przeszłością kryminalną szybko . W 1984 roku skazano go za dwa różne przestępstwa z prawem jednoczesnego odbywania dziesięcioletniej kary. Dziewczyna Buntiona opisywała go następująco: „Jest inteligentny.fair" z 7 maja 1991. Dlaczego człowiek skazany za brutalną napaść tak szybko znalazł się na wolności? Nie był zresztą nowicjuszem wśród przestępców. Oświadczył też. piętnaście miesięcy po otrzymaniu wyroku piętnastu lat więzienia za napaść na tle seksualnym. Dziennikarz telewizyjny David Lee Miller . bohater programu telewizyjnego „A Current Af. lecz już w 1986 roku cieszył się swoim siódmym zwolnieniem warunkowym. jest dżentelmenem". „Nie bardziej niż matka [Buntiona] krytykowana za urodzenie takiego syna". ma wspaniałe poczucie humoru. a potem konsekwentnie naruszał warunki kolejnych zwolnień (przyznawanych mu najwidoczniej bez większych oporów). zwykle jednak komisja orzekająca w sprawie zwolnienia warunkowego uznaje.Rozdział 11. ani rodzina zamordowanego policjanta prawdopodobnie nie zgodziłyby się z tą osobliwą charakterystyką. Na ławę oskarżonych trafił po raz pierwszy w 1961 roku. że człowiek z taką przeszłością nie jest zagrożeniem dla społeczeństwa? Przecież to niewątpliwy recydywista". Dzieje się tak z rozmaitych powodów. beztroskim kompanem. Na przykład niejaki Carl Wayne Buntion. Etyka diagnozowania 227 I TYLKO KOMISJA BYŁA ZASKOCZONA Opinia publiczna jest nieraz zszokowana.i najwyraźniej bez większych trudności .

żeby powiązać diagnozę z jego kryminalną przeszłością. jeden zapis w aktach może naznaczyć więźnia piętnem psychopatii na całe życie. może być niezwykle użyteczna dla sądownictwa karnego. ale jak usprawiedliwić teksaską komisję orzekającą o zwolnieniach warunkowych. aby przewidzieć. Buntion przypuszczalnie nie wyszedłby na wolność. Przejrzawszy stosy takich dokumentów. dlaczego komisje nie uznają ich za przydatne w podejmowaniu trudnych decyzji co do przedterminowego zwalniania więźniów. że Carl Wayne Buntion nie stanie się nagle wzorowym obywatelem. niemal bez kwalifikacji. Niestety. Nie trzeba było przecież wybitnej inteligencji. Gdyby władze więzienne nalegały na przeprowadzenie stosownych testów w ramach jego wniosku o zwolnienie warunkowe i gdyby komisja była na tyle przenikliwa.raportami dostarczanymi im przez psychiatrów i psychologów. że młody człowiek skazany za serię włamań . która ma także wartość prognostyczną.lub zdezorientowani . a nie takie.228 Psychopaci są wśród ras mówił: „Miłość może być ślepa. na przykład. rozumiem. które wiąże się z nieprecyzyjną diagnozą i mylnym szufladkowaniem. Nieraz też są zniechęceni . Należy jednak pamiętać o niebezpieczeństwie. Czy Buntion jest psychopatą? Zapewne. Świadczą o tym sukcesy Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych w prognozowaniu recydywy i przemocy. które orientują się w zachowaniach przestępców i doceniają znaczenie psychopatii w przewidywaniu recydywy i przemocy. POTĘGA DIAGNOZOWANIA Staranna diagnoza. Przypuśćmy. niektóre zaś przedstawiają diagnozy bez empirycznych dowodów na swoją prognostyczną skuteczność. do komisji orzekających o zwolnieniach warunkowych zwykle trafiają osoby z mianowania politycznego. W systemie penitencjarnym. która nie potrafiła dostrzec prawdy o Carlu Wayne'ie Buntionie?". Ponadto członkowie komisji często mają zbyt mało czasu na gruntowne rozpatrzenie wniosków. Wiele raportów klinicznych jest niejasnych i pełnych technicznego żargonu.

Rozdział 11. planowaniu zwolnień warunkowych oraz przygotowywaniu personelu do codziennych kontaktów z więźniami. że kilka lat wcześniej psychiatra uznał więźnia za „osobowość antyspołeczną". że pacjent największego szpitala dla psychicznie chorych przestępców w Ameryce Północnej zabił jednego z tamtejszych pracowników1"Kierownictwo i personel uzgodnili nowe reguły: pacjenci. s k r u p u l a t n a ocena może być bardzo przydatna w klasyfikacji przestępców. Albo skoro już znajdą się w takim szpitalu . na którym należy ich umieścić. pobieżnie przegląda akta i zauważa. . Słyszałem niedawno. W raporcie stwierdza. przekonana terminem użytym przez psychologa i zaniepokojona wzrostem przestępczości. a zatem zwolnienie warunkowe byłoby w jego sytuacji bardzo ryzykowne. W trakcie dochodzenia nieszczęsny psycholog przyznaje. że w jego ocenie więzień jest p s y c h o p a t ą . wyznaczaniu im zajęć. podejmowaniu decyzji co do właściwej terapii i interwencji. Testy te pomagają w trudnym poszukiwaniu równowagi między potrzebą ograniczania przemocy i prawem pacjenta do opieki medycznej. Więzień wpada w depresję i popełnia samobójstwo. a wcześniej dopuszczali się aktów przemocy. Zapracowany i kiepsko opłacany psycholog więzienny przeprowadza z nim krótką rozmowę.może ułatwiać wybór odpowiednio zabezpieczonego oddziału. Etyka diagnozowania 229 ubiega się o zwolnienie warunkowe. odrzuca wniosek o zwolnienie. muszą poddać się specjalnym testom. Z drugiej strony. którzy uzyskali wysoki wynik na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych. że sformułował diagnozę na podstawie więziennej kartoteki i piętnastominutowego wywiadu. Komisja. zanim zostaną skierowani na oddział o złagodzonym rygorze. Właściwa diagnoza może też zapobiegać przenoszeniu psychopatów z więzienia do zakładu psychiatrycznego dla przestępców z zaburzeniami umysłowymi. gdzie będą wywierać destrukcyjny wpływ na innych pacjentów.

Konflikt w Zatoce Perskiej wkroczył właśnie w decydującą fazę i nieprzerwanie zalewano nas zdjęciami i komentarzami na temat Atascadero State HospilaJ w Atascadero w Kalifornii. a jeśli psychiatrzy nie potrafią tego zrozumieć. J Na podstawie: N. The Garry David case. formułowane na odległość diagnozy znanych osobistości. Parker. „Australian and New Zealand Journal of Psychiatry" 1991. nawet te pochodzące od doświadczonych diagnostyków. prosząc o ocenę potencjalnego związku pomiędzy psychopatią i osobowością Saddama Husajna. Odmówiłem ich prośbie. że jedynym sposobem uniemożliwienia Garry'emu Davidowi. prezydenta Iraku. a dziennikarze z CBS najwyraźniej postanowili ostudzić ten zapał za pomocą „opinii eksperta". chyba sami są »szaleni«". s. 371-374. wszelkich możliwych aspektów działań wojennych oraz kryjącej się za nimi polityki. Władze w Australii stwierdziły jednak niedawno.230 Psychopaci są wśród ras Większość sądów na całym świecie traktuje psychopatów jako psychicznie zdrowych wedtug kryteriów prawa i psychiatrii. „agresywnemu psychopacie". Szczegóły przekazał mi David Platę. DIAGNOZOWANIE NA ODLEGŁOŚĆ Na skutek sympatycznego zbiegu okoliczności zgłosiła się kiedyś do mnie telewizja CBS. sierpień 1991). Po zapoznaniu się z danymi o licznych przestępstwach i aktach przemocy dokonanych przez Davida sędzia Sądu Najwyższego. łatwo zamieniają się w parodię rzetelnych metod. wyjścia na wolność jest ustawowe uznanie go i jemu podobnych za niepoczytalnych. ordynator Oddziału Psychologii (prywatna rozmowa. Podobnie jak orzeczenia wygłaszane niefrasobliwie przez „Doktora Śmierć" (o którym będzie mowa w następnym podrozdziale). Mimo głośnych protestów ze strony środowiska psychiatrów David został sądownie uznany za 185 umysłowo chorego i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze" . Re- . Przewidywanie następnych posunięć Husajna stało się globalną obsesją. miał powiedzieć: „Ktoś z taką przeszłością niewątpliwie cierpi na chorobę psychiczną. który przewodniczył rozprawie. nr 25.

że prezydent Iraku cierpi na „»narcyzm złośliwy«. występując w telewizji CNN 13 lutego 1 9 9 1 roku.Rozdział 11. Nawet laicy poddali się temu trendowi. W tym samym okresie Daniel Goleman donosił o wypowiedziach Jerrolda Posta.jak wielokrotnie słyszeliśmy w początkowym okresie konfliktu . profesora psychiatrii i nauk politycznych na Uniwersytecie George'a Waszyngtona'ć"\ W zeznaniu złożonym przed amerykańskim Senatem profesor Post stwierdził. Post jednak korzystał ze swojej diagnozy. a diagnoza [Posta] opiera się na słabych dowodach". uwiarygodniona nie tyle faktami. „The NeW York Times" 19 stycznia 1991. nie tylko analizując psychikę Husajna.ostatecznym terminem. ale także prognozując jego przyszłe działania: przed 15 stycznia . ile uzyskanym przez eksperta tytułem naukowym. s. Zwłaszcza w odniesieniu do Husajna „krytycy podkreślają. Ilość biograficznych materiałów na temat Husajna była skąpa. Kongresman Robert Doman. które wywołuje u niego przerost ambicji. W artykule z „The New York Times" Goleman wykazywał. paranoję i bezwzględność". a ogromnie istotne czynniki kulturowo-religijne i inne elementy tworzące system przekonań tak odmienny od naszego wymagały wnikliwej analizy i głębokiego namysłu przed podjęciem jakichkolwiek prób psychologicznej diagnozy. poważne zaburzenie osobowości. W tamtej sytuacji niebezpieczeństwo było szczególnie wyraźne. ponieważ . nazwał Husajna „socjopsychopatą". Etyka diagnozowania 231 zultatem może być zwyczajna plotka. że psychologiczne profile znanych osobistości mają swoje źródło w teo° D. riach Freuda i są cenione przez rząd amerykański. że inne interpretacje są równie prawdopodobne.„pierwszą ofiarą wojny jest prawda". Cl i nast. Goleman. eksperci natomiast różnią się w poglądach na ich wartość. Experts Differ on Dissecting Leaders' Psyches from Afar. jaki prezydent Bush wyznaczył Husajnowi na wycofanie irackich wojsk z Kuwejtu - .

„Ależ właśnie o to chodzi! . która przeczytała artykuł o moich badaniach.232 Psychopaci są wśród ras oznajmił. oświadczył: „Bush chce pozabijać wszystkich Arabów. który wypowiadał się w informacyjnym programie Canadian Broadcasting Corporation 7 lutego 1991 roku. W wieku siedmiu lat molestował swoją siostrę. WKRACZA „DOKTOR ŚMIERĆ" Potencjalna destruktywność diagnoz sporządzanych na użytek sądu znajduje swoje urzeczywistnienie w działalności doktora Jamesa Grigsona. że prognostyczna skuteczność diagnoz klinicznych ma swoje ograniczenia: „Chodzi tu o tendencje i prawidłowości. a przy tym diagnoza psychopatii prawdopodobnie utrudniłaby synowi uzyskanie przedterminowego zwolnienia. . już po wyroku . który odsiadywał wtedy wyrok trzech lat więzienia za kradzież.zawołała matka. jak ktoś reagował w minionych sytuacjach kryzysowych. teksaskiego psychiatry znanego w popularnej i naukowej literaturze jako „Doktor Śmierć". bo okradał firmę ojca". Pewna kobieta. Wyjaśniłem. że „pan Husajn w ostatniej chwili prawdopodobnie zrezygnuje z konfrontacji". abym przetestował Skalę Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych na jej synu. że mój syn jest psychopatą". Wydarzenia potoczyły się inaczej: Husajn ani myślał ustąpić. powiedziała mi przez telefon: „Z tekstu wynika. Irakijczyk. To psychopata". Zanim skończył dziewięć lat. żeby je uzyskał! Mieliśmy z nim same kłopoty. Dla winnych najcięższej kategorii morderstw przewidziano w Teksasie dwie kary: dożywotnie więzienie albo śmierć. ale nie można formułować stanowczych prognoz opartych wyłącznie na osobowości". że powinnam byta pobierać od nich czynsz. Wyboru którejś z tych możliwości dokonuje się podczas odrębnego postępowania sądowego. policjanci spędzali w naszym domu tyle czasu. że nie będę mógł tego zrobić. Jak na ironię. Można mówić.Wcale nie chcę. Teraz siedzi w więzieniu. Post przyznał. Poprosiła.

nie zetknąwszy się z nim ani razu do dnia rozprawy-mówi przysięgłym. Opis zachowania doktora na miejscu dla świadków niewątpliwie zaniepokoi każdego sumiennego badacza i klinicystę. a potem . Morderca z r o z m y s ł e m zadał ofierze śmierć. sędziowie przysięgli muszą być całkowicie zgodni w trzech „kwestiach specjalnych": 1. może ich zapewnić o ciągłym zagrożeniu. że k o r z y s t a j ą c z w i e d z y med y c z n e j .na podstawie tego opisu . Rosenbaum. zgodnie ze sformułowaniami Kwestii specjalnej numer 2. 143.Rozdział 11. Trauels with Dr.trzykrotnie skłaniając ławę przysięgłych do opowiedzenia się za karą śmierci. Aby wyznaczyć karę śmierci. jakie oskarżony będzie stanowił dla społeczeństwa.na ogół nie przebadawszy oskarżonego. Niczego więcej nie potrzeba18 . Rosenbaum relacjonuje swoje podróże z Grigsonem. ż e o s k a r ż o n y popełni czyny przestępcze z użyciem przemocy w przyszłości. Oskarżyciel przedstawia szczegółowy obraz hipotetycznego przestępcy oparty na dokumentacji podsądnego. „Yanity Fair" maj 1990. szych morderstw . który w ciągu dwóch dni zeznawał na trzech rozprawach dotyczących najcięz' R. Następnie . W poświęconym Grigsonowi artykule Ron Rosenbaum pisze: I tu wkracza Doktor.pyta doktora: „Czy może pan stwierdzić ze znacznym prawdopodobieństwem . Death. słucha recytowanych informacji o zabójstwie i zabójcy. 2. 3. w języku prawniczym nazywaną przypadkiem hipotetycznym. Etyka diagnozowania 233 skazującym. s. Istnieje p r a w d o p o d o b i e ń s t w o . Najwięcej problemów sprawia na ogół kwestia specjalna numer 2: stopień zagrożenia. która zastępuje drobiazgowe badanie oskarżonych. Zajmuje miejsce dla świadków. Mamy tu do czynienia z praktyką. Morderstwo nie zostało w przekonujący sposób s p r o w o kowane.

jakie u z y s k a l i . że będzie zagrożeniem w każdym środowisku. które będą stałym zagrożeniem dla społeczeństwa?". scharakteryzował pewnego oskarżonego jako „ostry przypadek socjopatii".] popełni czyny przestępcze zużyciem przemocy. Ewing.Tak. W artykule poświęconym etyce orzekania o stopniu zagrożenia12Charles Ewing informuje. Będzie tam postępował tak samo. doktorze? .. że Grigson zeznawał w ten sposób na ponad siedemdziesięciu rozprawach. „Dr Death" and the case for an ethical ban.234 Psychopaci są wśród ras medycznym. 407-428. czy hipotetyczny zabójca przypominający Fullera. zabije ponownie: .Czy chce pan przez to powiedzieć.. którego potrzebowali sędziowie przysięgli w każdym razie całe świadectwo. I to wystarczyło.Nie mam żadnych wątpliwości. odpowiadając twierdząco na pytanie prokuratora o hipotetycznego przestępcę. że opisany przez pana człowiek. które dotyczyły C.aby uzasadnić opinię. nawet w środowisku więziennym? .P.. to znaczy oskarżonego..Jakie jest pańskie zdanie. będzie nadal dopuszczał się aktów przemocy i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla każdego środowiska. jak postępował na wolności" .. „naukowe" świadectwo. s.. pisze Rosenbaum. skazanego za śmiertelne pobicie starszej kobiety i seksualne wykorzystanie jej zwłok w trakcie rabowania domu. ze termin s o c j o p a t i a jest tu synonimem p s y c h o p a t i i definiowanej w tej książce. . Nie ulega jednak wątpliwości. by pozostać przy życiu. absolutnie żadnych. Rosenbaum cytuje odpowiedź Grigsona na pytanie. Było to całe „medyczne". cyt. Grigson. że oskarżony [. . że Aaron Lee Fuller jest zbyt niebezpieczny. oczywiście. dz. Omawiając sprawę Aarona Lee Fullera. w którym się znajduje. zamieszany wielokrotnie w działania o wzrastającym stopniu brutalności. nie rokuje nadziei na poprawę i powinien ponieść śmierć.

sędziowie przysięgli w całym kraju opierają swoje decyzje na tego rodzaju zeznaniach ekspertów. Charakter rozpraw pozwala na zakwestionowanie tej opinii przez innych biegłych. metody diagnostyczne i pochopne sądy Grigsona nie tylko budzą zastrzeżenia ze względów naukowych i klinicz- . Właściwa procedura diagnostyczna. zgodna z normami stowarzyszeń psychologów i psychiatrów. Etyka diagnozowania 235 wyboru kary za najcięższe morderstwo. solidnych kryteriów diagnozy. aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do swojej racji. wymaga starannego przesłuchania wskazanej osoby i poddania jej testom psychologicznym. niezwykłe. Ale niektórzy eksperci są wyjątkowo przekonujący. że Grigson. a także przestrzegania powszechnie uznanych. łagodnie mówiąc. Podejście Grigsona do dokonywania ekspertyz sądowych jest.Rozdział 11. Rosenbaum komentuje. jako jeden z bardziej ekstrawaganckich biegłych sądowych. i sześćdziesiąt dziewięć z tych rozpraw zakończyło się wyrokiem śmierci. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuszcza zeznania biegłych składane przez takich psychiatrów jak Grigson. Moim zdaniem. że biegły tylko wyraża w ł a s n ą o p i n i ę . Podkreśla też. że Grigson „nie jest wyjątkiem" . ma dość charyzmy. jeśli sposób sformułowania prognozy wskazuje.

od prawdopodobnych brutalnych recydywistów.. społecznych i środowiskowych czynników. stanowi zagrożenie społeczne. Kiedy zaś diagnoza decyduje nie tylko o rodzaju terapii. skuteczność naszych prognoz co do recydywy i przemocy i tak byłaby ograniczona. poważnie zmniejsza ryzyko decyzji podejmowanych w systemie sądownictwa karnego. może pomóc w odróżnieniu przestępców. Trzeba też pamiętać. Doktor J. Niemniej znajdujemy sporo dowodów na to. żeby była w akceptowalnych granicach trafna. że jego zdaniem oskarżony. Przedstawiona niżej historia wymownie ilustruje niebezpieczeństwa. Poprawnie stawiana. Ale posiadanie narzędzia i właściwe posługiwanie się narzędziem to dwie różne sprawy. należy dołożyć wszelkich starań. które warunkują antyspołeczne zachowania. że skrupulatna diagnoza. Nawet w najbardziej sprzyjających warunkach. że nawet gdybyśmy potrafili diagnozować z absolutną dokładnością (a nie potrafimy). psychiatryczne diagnozy i przewidywania nie są wolne od błędu. przy dostępie do najlepszych informacji i zastosowaniu najsurowszych kryteriów. ale również odzwierciedlają osobliwą wiarę we własną nieomylność. lecz także o życiu diagnozowanego. które wynikają z nieodpowiednich metod stosowania tej diagnostycznej pomocy. zeznał podczas pewnej rozprawy. Opinię tę opierał na kryminalnej przeszłości oskarżonego . psychiatra sądowy znany jako biegły prokuratury.236 Psychopaci są wśród ras nych. O PRZYDATNOŚCI NARZĘDZIA DECYDUJE UŻYTKOWNIK Skala Obserwacyjna Skłonności Psychopatycznych pełni ważną funkcję jako narzędzie deskrypcyjne i prognostyczne. którzy nie stanowią wielkiego zagrożenia dla społeczeństwa. a klinicyści szybko zaczęli wykorzystywać ją do rozmaitych celów. ponieważ zmienne składające się na diagnozę są drobnym procentem indywidualnych. wielokrotnie już karany za brutalne przestępstwa. oparta na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych.

. Diagnoza nadaje trudne do usunięcia etykietki. lecz wykorzystał Skalę jako ogólną podpowiedz przy formułowaniu własnej oceny i zapoznawaniu się z obszerną literaturą naukową. a zatem nie rokuje nadziei na poprawę. Tak się złożyło. Etyczne problemy omówione w tym rozdziale mają dwojakie źródło: brak metod o solidnych podstawach naukowych oraz budzące wątpliwości podejście do wykonywanego zawodu. psychiatra bynajmniej nie przestrzegał szczegółowych instrukcji z podręcznika. która była wówczas dostępna. o j e g o sposób użycia Skali. Adwokat zapytał doktora ]. były ważnym elementem strategii prokuratora. (Nie jest to rzadkie zjawisko wśród lekarzy praktyków: nieraz używają kryteriów diagnostycznych jako wskazówek.. żeby podsądnego uznano za niebezpiecznego przestępcę i skazano na karę pozbawienia wolności na czas nieokreślony. Podsądnego reprezentował na rozprawie przedstawiciel renomowanej kancelarii adwokackiej . czy mógłby uzyskać niezależną opinię o oskarżonym. tworząc własną opinię opartą na doświadczeniu klinicznym). że nie mają do czynienia z psychopatą. który starał się. obeznanych z Skalą Obserwacyjną Skłonności Psychopatycznych. który opowiedział mi o procesie i pokazał mi kopię raportu sądowego sporządzonego przez doktora J. metody stosowania Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych i obliczania wyników na jej podstawie. uwzględniając znakomitą reputację doktora j. Sędzia odrzucił diagnozę psychopatii postawioną przez doktora J. Jak się wkrótce okazało. oceniło przestępcę według jej kryteriów. Wyjaśniłem adwokatowi. Nasunęło mi się nieco wątpliwości i adwokat zapytał. że oskarżony jest psychopatą (według kryteriów Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych). a następnie sądowi. Dwoje moich współpracowników. a błędne przewidywania oparte .misja nie do pozazdroszczenia.Rozdział 11. Etyka diagnozowania 237 oraz na swoim stwierdzeniu. i udaremnił starania prokuratury o skazanie oskarżonego na czasowo nieokreśloną karę pozbawienia wolności. Raport i zeznania doktora J. że ów adwokat znał mojego dawnego studenta. Oboje doszli do wniosku.

nie płaci czynszu i beztrosko żyje na koszt innych. wybierze drogę przestępstwa. kłamstwa i kradzieże. Rozdział 12 CZY MOŻEMY COKOLWIEK ZROBIĆ? Droga Ann Landers. Jednak traktował okrutnie psy i konie mojej siostry. u babci i u swojej matki. Nie wolno tu się godzić na żadne ustępstwa. Moja siostra i szwagier wyszukiwali mu posady. Wspierali z umiarem jego sportowe zainteresowania. Zmagająca się z problemem Virginia . której pasierbem jest dwudziestodwuletni były student. Nie pije i stroni od narkotyków. ale teraz zabrakło im pomysłów. Siostra wydała na pasierba tysiące dolarów. które wywodzą się z rzetelnych badań naukowych. kiedy Denny był małym dzieckiem i ożenił się z moją siostrą przed siedmiu laty. jak kopał je i bił. Widziano. Denny mieszkał już u mojej siostry i jej męża. Denny ma kilka zalet. Zatrudniała dla niego korepetytorów. Jak można zmotywować tego chłopca? Obawiamy się.238 Psychopaci są wśród ras na niepoprawnej diagnozie mogą prowadzić do zamętu i prawdziwych nieszczęść. Będę nazywała go Dennym. że chłopak jest przepełniony wrogością) i zaprowadziła go do trzech lekarzy. Jego ojciec rozwiódł się z pierwszą żoną. którzy po badaniach wykluczyli problemy o podłożu fizycznym. w tym dziesięć tysięcy na wojskową szkołę z internatem. piszę w imieniu siostry. środek zabezpieczający przed katastrofą. Antidotum. z której usunięto go za oszustwa. Nie pracuje. posłała go do trzech psychologów (usłyszała. że jeśli czegoś nie zrobimy. Niedawno wprowadził się do jednej z ciotek. kryje się w starannym stosowaniu procedur. których wyraźnie nie potrafił utrzymać.

że jeśli chciałby do mnie napisać. Będzie to wymagało sporo wysiłku. „Press Democrat" 8 stycznia 1991. Jest zbuntowanym. Jest to podejście pełne najlepszych intencji . Nie wiem. Proszę. pokaż mu tę rubrykę i powiedz. do którego skłania się większość ludzi posiadających odpowiednie środki finansowe. Ponad dwadzieścia lat temu tak pisałem w książce przeznaczonej dla psychologów i psychiatrów: JQO A. skoro może nie płacić za mieszkanie i żyć utrzymywany przez rodzinę? To oczywiste. po co dwudziestodwuletni chłopak ma pracować.oraz pacjent . która podpisała się jako „zmagająca się z problemem Virginia". niezrównoważonym młodym człowiekiem. ale naprawdę warto. trudno o bardziej charakterystyczną reakcję laików w naszym społeczeństwie: koniec z pobłażliwością.są naprawdę nietypowi. Jeśli jednak mamy do czynienia z psychopatą. Czy możemy cokolwiek zrobić? 239 Virginio. chyba że okoliczności i terapeuta .Rozdział 12. że Denny jest straszliwie rozpuszczony. . jest skazane na porażkę. Jeśli tak. ma pasierba psychopatę. Landers. czy siostra osoby. Warto nawet zachęcić go do kontaktu z Ann Landers. z radością powitam jego list13.takie. jeśli nie zechce poddać się terapii i dojść do porozumienia z samym sobą. którego czekają w przyszłości same kłopoty. posłać go na terapię. A zaraz potem powinien postarać się o dyplom ukończenia studiów.

jest tak naprawdę jego dorosłym partnerem w całkowicie dobrowolnym związku. że psychopatyczna odporność na stres może mieć podłoże biologiczne.240 Psychopaci są wśród nas [Z] nielicznymi wyjątkami tradycyjne formy psychoterapii. co dzieje się wokół. terapia grupowa.gia. Badania laboratoryjne potwierdzają ten wniosek i wskazują. Kiedy policjant I 202 . w tym psychoanaliza. Jeffrey Dahmer z Milwaukee.w tym seryjnych morderstw. okazują się nieskuteczne w leczeniu psychopatii. Czy zatem powinniśmy zazdrościć psychopatom? Trzeba pamiętać.r n yirnHTrrnnrrir nrrrr -------------------.rrrii r -<-■ f •"uli ' i nrr-rrfi n i ------. Psychopaci stale popadają w kłopoty. w którym Dahmer przyznał się do piętnastu morderstw. ujawniono więcej takich sytuacji.wumMłMpJ^^B Klinicyści opisują psychopatów jako osoby. Obecnie sytuacja pozostaje zasadniczo bez zmian. Podobnie jak człowiek. że Dahmer natknął się na kontrolę drogową. Niedawno poznaliśmy makabryczne przykłady tej zdolności do zachowywania równowagi w skrajnie stresujących okolicznościach. że najkrótszym rozdziałem w książkach na ten-Tr. który nosi przeciwsłoneczne okulary wewnątrz domu. który zabił go wkrótce potem. Policjanci odeszli. jak nieostra jest granica między odwagą i brawurą. Wielu badaczy powiada nawet. sprawca straszliwych zbrodni . pozostawiając chłopca w rękach Dahmera. w dużej mierze dlatego że nie motywują się lękiem ani nie zważają na sygnały ostrzegawcze. który zbiegł z jego mieszkania. terapia elektrowstrząsowa i stosowanie rozmaitych leków'91. Podczas postępowania sądowego. traci jednak wiele z tego. że nagi i okrwawiony nastolatek.n vii t r f "i' i 11 nr. których psychiczne mechanizmy obronne tłumią skutecznie lęk i strach. a przyczyną ucieczki była zwykła kłótnia kochanków. Na przykład raport „Associated Press" (z 11 lutego 1992) wspominał.-fr " -------------------. Nie lepiej wypadają terapie biologiczne. terapia skoncentrowana na kliencie i psychodrama.spokojnie przekonał policję. ale powoływał się (daremnie) na swoją niepoczytalność.-i-rr-iTnr-|irrTrrrririipifn -----------------------. okaleczeń i kanibalizmu . wioząc na wysypisko ciało swojej pierwszej ofiary. w tym psychochirur. psychopata wygląda atrakcyjnie.

medyczny i sądowniczy jest niemal sparaliżowany ogromem zadań. Jednozdaniowy wniosek w rodzaju: „Nie znaleziono skutecznej terapii". s. czynnościami kom. Theory and Research. często podsumowuje naukowe recenzje literatury przedmiotu. postanowił wybrać się na nocną przejażdżkę i przy okazji wyrzucić nagromadzone w domu śmieci. mat psychopatii powinien być rozdział poświęcony metodom leczenia. powinniśmy nadal poszukiwać metod. że pacjent potrzebuje i życzy sobie pomocy w uporaniu się z psychicznymi i emocjonalnymi problemami: lękiem. Krótko mówiąc. depresją. obsesyjnymi myślami. Skoro jednak naszym instytucjom publicznym zagraża gwałtowny wzrost przestępczości. w którym znajdowały się zwłoki. Dahmer oznajmił. brakiem poczucia własnej wartości. Pozwolono mu odjechać. Hare.pulsywnymi i tak dalej. a system prawny. „Nic nie działa". które ograniczą potężny wpływ wywierany przez psychopatów na społeczeństwo.Rozdział 12. 110. Ujmując rzecz obszerniej: psychopaci są na ogół zadowoleni z siebie i ze swojego wewnętrznego świata. aby dostosować się do norm społecznych. I tu właśnie jest sedno sprawy: psychopaci nie dostrzegają w sobie żadnych problemów psychicznych ani emocjonalnych i nie rozumieją. DLACZEGO NIE MA POZYTYWNYCH REZULTATÓW? Podstawowym założeniem psychoterapii jest to. New York 1970. nieśmiałością. R. pacjent musi być świadomy problemu i musi pragnąć mu jakoś zaradzić. że zdenerwowany rozwodem rodziców. żeby pacjent aktywnie współpracował z terapeutą w poszukiwaniu sposobu uwolnienia się od dolegliwości. Psychopathy. dlaczego mieliby zmieniać swoje zachowanie. Czy możemy cokolwiek zrobić? 241 I oświetlił latarką plastikowy worek. chociaż świat ten osobom . Skuteczna terapia wymaga również. z którymi się nie zgadzają.

Są przekonani.jak sądzą . że mają prawo posługiwać się oszustwem i manipulacją. . Ich przekonania i czyny wynikają z twardej jak skała struktury osobowości. tylko nie siebie. a ich zachowanie jest stosunkowo niekontrolowane i bezkarne. Inni zręcznie lawirują przez życie bez zbytnich niedogodności. wyjątkowo odpornej na wpływy zewnętrzne. a swoje postępowanie oceniają jako racjonalne i satysfakcjonujące. • Wielu psychopatów nie odczuwa konsekwencji swoich działań dzięki ochronie życzliwych krewnych i przyjaciół. Nie spoglądają z żalem w przeszłość ani z niepokojem w przyszłość. zwykle obwiniają system. z nakazu sądowego lub powodowani chęcią ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Ci zaś. los. trudne do osłabienia nawet w najbardziej sprzyjających warunkach.otoczenie. Trudno zatem się dziwić.242 Psychopaci są wśród ras postronnym może wydawać się bezbarwny. Przystępując do programu leczenia. którzy zostają schwytani i ponoszą karę. otoczenie wszystko. że nie widzą sensu większości metod psychoterapeutycznych. mają już głęboko zakorzenione postawy i wzorce zachowań. dla których psychopaci są marnymi kandydatami do terapii: • Psychopaci nie charakteryzują się „kruchą" psychiką. Uważają siebie za ponadprzeciętnych w nieprzyjaznym. • Psychopaci nie szukają pomocy z własnej woli. wśród konkurentów do władzy i zasobów. aby uzyskać „co im się należy". Doznają niewielu zmartwień. Są także inne powody. bezwzględnym środowisku. a w interakcjach społecznych starają się przechytrzyć wrogie . Wielu jest po prostu zadowolonych ze swojego trybu życia. Na ogół zgłaszają się na terapię pod wpływem nalegań zdesperowanej rodziny.

Nie są zdolni do otwartości emocjonalnej i autoanalizy. Czy możemy cokolwiek zrobić? 243 • Kiedy już rozpoczną leczenie. nie mają dla nich wartości. do których dąży większość terapii. niezbędne do osiągnięcia pozytywnych rezultatów.Rozdział 12. Relacje międzyludzkie. . zwykle tylko stwarzają pozory zaangażowania.

] socjopaci nie pragną zmiany. którą terapeuta chciałby widzieć u pacjenta. a wielu terapeutów dość chętnie im na to zezwala. uważają terapię za farsę. jak i terapii grupowych. • Większość programów terapeutycznych po prostu dostarcza psychopatom nowych usprawiedliwień i racjonalizacji oraz pogłębia ich znajomość ludzkich słabości. a terapeutów za osobników. że inni także mają swoje potrzeby. uwieść lub wykorzystać . Te otrzeźwiające wnioski odnoszą się zarówno do indywidualnych terapii. ale nie starają się zmienić własnych poglądów i nastawienia ani dostrzec. kiedy terapeuta i pacjent odbywają spotkania w cztery oczy. któ192 rych należy oszukać. są nieprzychylnie nastawieni do autorytetów (w tym do terapeutów). Jak pisałem wcześniej. narzucając współuczestnikom 192 . nie znoszą zajmowania podrzędnej pozycji. A już z pewnością skazane na porażkę są próby nauczenia psychopatów. jak „naprawdę doznawać" skruchy i empatii.Rozdział 12. podczas których osoby z różnymi problemami starają się uczyć od siebie nawzajem oraz przyswajać nowe sposoby odczuwania i myślenia o sobie i innych. Psychopaci na ogół starają się przeczekać cały ten psychoterapeutyczny taniec.. postrzegają rolę pacjenta jako żałosną.. Psychopaci mogą opanować nowe. zastraszyć. Nie jest to gotowość do introspektywnych poszukiwań. Czy możemy cokolwiek zrobić? 244 Oto jak pewien zniechęcony psychiatra charakteryzuje psychopatów (których nazywa socjopatami) jako pacjentów: [. nie mają koncepcji przyszłości. lepsze metody manipulacji. psychopaci często dominują podczas indywidualnych i grupowych sesji. traktują wgląd terapeutyczny jako usprawiedliwienie. uczucia i prawa.

Negatywnie reaguje na pytania i wątpliwości dotyczące jego postępowania.Rozdział 12. Essential Psychopathology. że zmienił swoje życie dzięki sesjom samoświadomości w chrześcijańskim ośrodku medytacji i kościele prowadzonym przez wspomnianą wyżej kobietę. że uległ resocjalizacji dzięki przyjaźni z siedemdziesięciosześciolet.. Jego twierdzeniom przeczą jednak świadkowie. [w:] „The Vancouver Sun" 2 marca 1991. Maxmen. zbiegł do Kanady i dotarł do Vancouver. tak wypowiadał się o więźniu z bardzo wysokim wynikiem na Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych: „Nie włącza się do dyskusji.S. który każdego zauroczy". Czy możemy cokolwiek zrobić? J.nią niewidomą kobietą. inteligentnym i zajmującym". 245 Czterdziestoletni mężczyzna z pięćdziesięcioma pięcioma wyrokami za oszustwa. New York 1986. Otóż przestępca ów zapewnia teraz. . że rzekomo zresocjalizowany oszust nadal wystawia bezwartościowe czeki i nie płaci | rachunków1 ... Prawnik urzędu migracyjnego uznał go za „patologicznego tgarza. których sam nie zainicjował. argumentując. i za klasyczny przykład oszusta. Na przykład psychiatra. że blokuje wymianę poglądów i tłumi aktywność grupy za pomocą rozwlekłych monologów. który prowadził więzienny program terapeutyczny. którzy zeznali. Psycholog zaś komentuje optymistycznie: „Poczynił znaczne postępy.. Farrow. Wkrótce potem jednak pojawia się w aktach następująca uwaga: „Wykazuje wyraźne oznaki poprawy. Podkreślał też. [. które są próbą uchylenia się od rozmowy na jego temat". złamał warunki zwolnienia. „notorycznego kłamcę. że mężczyzna został warunkowo zwolniony z więzienia w USA pod koniec lat osiemdziesiątych. „pozostawiając za sobą w całym kraju stosy bezwartościowych czeków". lecz także chorobliwym kłamcy „z głęboko zakorzenionym zaburzeniem osobowości". [. który nie potrafił odróżnić prawdy od zmyślenia". uprzejmym.] Wydaje J Na podstawie artykułu M. fałszerstwa i kradzieże dokonane w trzech krajach próbował uniknąć deportacji z Kanady. swoje przekonania i interpretacje. Psychiatra w raporcie z 1985 roku pisał o nim jako człowieku „zawsze sympatycznym.] Nie chce uznać. Przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania".

Personel stanowi integralną część tej społeczności i przechodzi specjalne szkolenie. Jak wspomniała. który przyznaje więźniom lub pacjentom znaczną swobodę w kształtowaniu własnego życia. Terapia grupowa bywa wbudowana w program „społeczności terapeutycznej". • W jednym z eksperymentów psychopaci nie mieli motywacji do poprawy. wcisnąłby im kompletne gówno!" TERAPIA MOŻE POGORSZYĆ SYTUACJĘ Pewna forma terapii grupowej jest ważnym elementem większości programów leczenia organizowanych w więzieniu i nakazywanych przez sąd. Pacjentów oceniano za pomocą Skali Obserwacyjnej Skłonności Psychopatycznych.mówił. Dowodów potwierdzających ten wniosek dostarczają niedawne badania nad przestępcami. że nabrał pracowników więziennych na swoją „zresocjalizowaną" postawę.pod względem sprzętu i obsługi .246 Psychopaci są wśród ras się bardziej otwarty na innych. Dwa lata później jedna z moich doktorantek przeprowadziła wywiad z tym psychopatycznym więźniem i oceniła go jako najbardziej przerażającego ze znanych jej przestępców. chwalił się. N i e j e s t jednak skuteczny w odniesieniu do psychopatów. . „Niewiarygodne . a także traktować ich w humanitarny.ale na ogół dosyć skuteczny w odniesieniu do przestępców. aby koncentrować się na potrzebach i zdolnościach pacjentów. którzy uczestniczyli w programie społeczności terapeutycznych. pełen szacunku sposób.Kto pozwolił tym matołom na wykonywanie zawodu? Nie pozwoliłbym im psychoanalizować swojego kundla! Podobnie jak ja. Jest to program intensywny i bardzo kosztowny . wcześnie wycofali się z programu i odnieśli z niego . w dużej mierze wyzbył się swoich przestępczych zapatrywań".

Wydział Psychologii Uniwersytetu Saskatchewan. Recydywę przestępców po opuszczeniu przez nich programu analizował J. tego rodzaju programy tylko wskazują psychopatom lepsze techniki manipulacji. czego zaznałeś od swojej matki" . którzy nie uczestniczyli w programie. Czy możemy cokolwiek zrobić? 247 stosunkowo niewielką korzyść. Kanada. Saskatoon. Programy te również dostarczają psychopatom łatwych usprawiedliwień: „Miałem straszne dzieciństwo". Taka spóźniona anaOpis tego programu terapeutycznego można znaleźć [w:] J. W jaki sposób psychoterapia mogłaby zmienić pacjenta na niekorzyść? Ale osoby odpowiedzialne za te programy wcale nie są zaskoczone. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwaczne. Treating criminal psychopaths in a therapeutic community program.tłumaczy psychopata współuczestnikowi terapii. oszukiwania i wykorzystywania innych. Można się tu nauczyć świetnych metod wywierania nacisku". Niestety. 194 cjentow . S. Greenwood. że gwałcisz kobiety. Hemphill. • W innym eksperymencie psychopaci po opuszczeniu społeczności terapeutycznej byli niemal czterokrotnie bardziej skłonni do brutalnych przestępstw niż inni pacjenci. Równocześnie zaś nie bardzo chce mówić o w ł a s n y m zachowaniu. . „Twój problem polega na tym. A. po wyjściu na wolność zachowywali się mniej brutalnie niż psychopaci po terapii. Nawroty po wyjściu z więzienia zdarzały się wśród nich znacznie częściej niż wśród innych pa. „Behavioral Sciences and the Law" 1990. . nr 8. że psychopaci zwykle przejmują kontrolę na spotkaniach i starają się udowodnić wszystkim swoją intelektualną wyższość. Ogloff. Recidivism of Criminal Psychopaths After Therapeutic Community Treatment. Ale program nie tylko okazał się wobec nich nieskuteczny: p r a w d o p o d o b n i e z m i e n i ł i c h n a w e t n a n i e k o r z y ś ć ! Psychopaci. Wong. niepublikowana praca magisterska. s. 81-90. Jak powiedział pewien psychopata: „To zupełnie jak ukończenie szkoły. „Nie nauczyłam się nawiązywać kontaktu ze swoimi uczuciami".Rozdział 12.R. bo podświadomie chcesz je ukarać za to. Wiedzą.

202. Programy te. za pomocą których psychopata przekonuje otoczenie o swojej poprawę: nieraz wykorzystuje także więzienne programy edukacyjne (kursy psychologii. m W. opisanego szczegółowo przez McCorda. najlepszym sposobem na zmniejszenie wpływu dorosłych psychopatów na społeczeństwo powinno być wczesne przeciwdziałanie. z upływem lat pozytywny wpływ zaniknął. Terapia grupowa i społeczność terapeutyczna nie są jedynym źródłem nowych strategii. podobnie jak terapie. w7 których przekształceniu ulega cale społeczne i fizyczne środowisko pacjenta i mobilizowane są wszelkie środki. Wiązał natomiast pewne nadzieje z programami. że się zresocjalizował lub przeżył „nawrócenie". lecz wywiera dobre wrażenie na osobach. które oczekują poprawy.248 Psychopaci są wśród ras liza wyjaśnia niewiele. z jaką niektórzy terapeuci biorą te stwierdzenia za dobrą monetę. . McCord. 1982. MŁODZI PSYCHOPACI Logicznie rzecz ujmując. Dotychczas jednak tego rodzaju wysiłki nie kończyły się sukcesem. The Psychopatii andMilieu Therapy. Po dogłębnej analizie programów terapeutycznych socjolog William McCord doszedł do wniosku. s. New York. zapewne dają psychopacie tylko powierzchowną orientację i znajomość terminologii (chwytliwych haseł) dotyczącej procesów interpersonalnych i emocjonalnych. Zawsze zdumiewa mnie gotowość. że „próby odwodzenia od psychopatycznych zachowań we wczesnym okre195 sie życia" są na ogół nieskuteczne . Niestety. aby wspierać zasadnicze zmiany w zachowaniu i postawie. nie budzą większego optymizmu: choć nastoletni psychopaci wykazywali poprawę w trakcie leczenia i po nim. rezultaty jednego z takich przedsięwzięć. socjologii i kryminalistyki cieszą się szczególnym wzięciem). ale pozwalają mu wmawiać łatwowiernym.

JESZCZE JEDNA OTRZEŹWIAJĄCA MYŚL W zasadzie wszystkie dowody na skuteczność bądź nieskuteczność leczenia psychopatów opierają się na programach przeznaczonych dla osób. Wiele z tych strategii oddziałuje nie tylko na dziecko. Wyckoff. A gdyby nawet jakiś program skutecznie zmieniał psychopatyczną postawę i zachowania. Czy możemy cokolwiek zrobić? 249 Sytuacja może się polepszyć. wcześnie zastosowane. B. . J. które przebywają w więzieniu bądź szpitalu psychiatrycznym lub mają kłopoty z prawem. jak zaspokajać własne potrzeby w bardziej prospołeczny sposób. L. okażą się przydane w modyfikowaniu wzorców zachowań u „początkujących psychopatów". A jednak się nie sprawdzają. kiedy głębiej poznamy źródła psychopatii. w którym problemy się pojawiają14' . być może przez ograniczanie agresji i impulsywności oraz przez uczenie. że niektóre z tych programów. które dość skutecznie zmieniają postawę i zachowanie dzieci i nastolatków z rozmaitymi problemami. Psychologowie opracowali ponadto programy interwencyjne. ale także na jego rodzinę i środowisko społeczne.C. rywalizacja między rodzeństwem. Grimley. E. Dyscyplina bez krzyku i bicia. D. Kirby.A. Understanding and Treating Attention Deficit Disorder. Nie należy 14 sprawiedliwość. Dobra pomoc dla rodziców. New York 1986. dobrze pomyślane i przeprowadzane w nie najgorszych warunkach. nie można by go wykorzystać w stosunku do milionów psychopatów. który opisuje częste problemy wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym (napady złości. Programy te są zwykle intensywne. niechęć do pójścia spać). Ściepko. Praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów dotyczących zachowania dzieci. balaganiarstwo.Rozdział 12. Praktyczny podręcznik. Unell. którzy nie przebywają w zakładzie karnym lub nie otrzymali sądowego nakazu poddania się terapii. którzy próbują radzić sobie z nadpobudliwym dzieckiem.K. Warszawa 2005. Niewykluczone. tłum.

Osoby te nie potrafiły zrozumieć. jeśli nie wynikają ze starannie nadzorowanych badań. że mąż odnosi się do niej lepiej niż poprzednio. dlaczego nie reaguję na ich informacje z entuzjazmem. że psychopaci na wolności zechcą choćby rozważyć zgłoszenie się do takiego programu. • Po pierwsze. gdy zachowania niektórych psychopatów poprawiają się „spontanicznie"? Jak zachowywała się przed tą zmianą? I skąd pewność. pomimo niezliczonych prób terapii i wielkiej rozmaitości stosowanych technik. schodząc mężowi z drogi lub dokładając wszelkich starań. Na przykład żona psychopaty może sądzić. żeby ich do tego zmusić. CZY MAMY PO PROSTU SIĘ PODDAĆ? Jakkolwiek przygnębiające są te dowody. Czy leczona osoba naprawdę była psychopatą? Czy zaczęła wykazywać poprawę w średnim wieku. żeby ograniczyć konflikty i napięcie w domu. Na przykład kilka osób mówiło mi w minionych latach. nie mamy jednak możliwości. Społeczeństwo zaś nie ma sposobu. mało jest programów. zanim spiszemy psychopatów na straty jako odpornych na wszelkie próby leczenia i nadzoru. że udało im się spowodować znaczną poprawę w zachowaniu psychopaty ze swojego otoczenia. Nie można traktować poważnie twierdzeń o skutecznym leczeniu psychopatii. które spełniają . żeby o tym się przekonać.250 Psychopaci są wśród ras oczekiwać. że jakaś konkretna metoda terapeutyczna wywarła dobroczynny wpływ na psychopatę. W rzeczywistości jednak może to ona nauczyła się radzić sobie z problemami. powinniśmy rozważyć kilka kwestii. żeby zaspokoić jego potrzeby i życzenia. Od czasu do czasu można przeczytać lub usłyszeć. że zmiana nastąpiła właśnie w „psychopacie"? Często myli się poprawę w zachowaniu psychopatów ze zmianami we własnym podejściu do tych osób. Być może stłumiła własną osobowość i poświęciła swoje aspiracje. Niewykluczone. że rzeczywiście dokonały przełomu w terapii.

Prawdę mówiąc. Innym częstym problemem przy ocenie programów leczenia i nadzoru jest brak starannie dobranych grup kontrolnych lub porównawczych. • Po drugie. Wiemy. że opieramy nasze wnioski na niezbyt solidnych podstawach. i ważne jest ustalenie zakresu. że opisywane metody diagnostyczne są nieraz absolutnie nieodpowiednie lub przedstawione zbyt niejasno. Termin l e c z e n i e sugeruje. W literaturze przedmiotu chyba najbardziej irytuje to. że wkrótce przestają być podobne do początkowego projektu. co dotyczy zarówno powszechnych doniesień o nieskuteczności programów. a nieliczne opracowane w ten sposób programy borykają się z tyloma kwestiami administracyjnymi. a także niewłaściwej oceny programów. niektóre z naszych prób leczenia psychopatów mogą być zupełnie chybione. Nasza wiedza wywodzi się na ogól z folkloru klinicznego. badań nad pojedynczymi przypadkami. że istnieje coś wymagającego interwencji medycznej: choroba. oznacza bowiem. przeprowadzenia i oceny programu o dobrze przemyślanej strukturze i solidnych podstawach metodologicznych. jak i sporadycznych doniesień o ich skuteczności. czy program. wciąż jeszcze nie doczekaliśmy się zaplanowania. zachowania świadczące o nieprzystosowaniu i tak dalej. To ważne zastrzeżenie. stosowania kiepskich procedur metodologicznych i diagnostycznych. żeby czytelnik mógł rozstrzygnąć. Czy możemy cokolwiek zrobić? 251 szeroko akceptowane kryteria naukowe i metodologiczne. • Po trzecie. o którym mowa. Stan literatury na temat leczenia psychopatii jest doprawdy zatrważający. ma cokolwiek wspólnego z psychopatią. że zachowanie wielu psychopatów poprawia się z wiekiem. państwowymi i społecznymi. w jakim konkretny program terapeutyczny wspiera te „naturalne" lub „spontaniczne" zmiany. .Rozdział 12. subiektywne cierpienie. niewiele programów terapeutycznych jest projektowanych specjalnie dla psychopatów.

muszą uwzględniać to stanowisko . . Podjąłem to wyzwanie z dwóch powodów.mówił Joseph Fredericks.Psychopata to taki sam człowiek jak każdy inny.jak już wspomniałem wcześniejsze strategie wykazywały szereg wad i nie opierały się na najnowszych ustaleniach teoretyków.o ile potrafimy to rozstrzygnąć . że zgodzą się na nasze postulaty. która obejmowała zabójstwo jedenastoletniego chłopca. których celem jest nakłonienie psychopatów do zmiany zachowania. lecz tylko wtedy gdy będą w ich interesie. Po pierwsze . Niewykluczone. homoseksualny pedofil z bogatą przeszłością kryminalną. co sprzeciwia się ich „naturze". ELEMENTY NOWEGO PROGRAMU Przedstawiciele kanadyjskich władz. Dużo łatwiej jest zmieniać ludzi.252 Psychopaci są wśród ras Ale . żeby zmienili swoje zachowanie. 1'' „Canadian Press" 22 września 1992. czy byłbym gotowy zaplanować eksperymentalny program terapii i nadzoru takich osób.albo będą skazane na klęskę. [. przynajmniej w tradycyjnym znaczeniu tego terminu. Jest psychopatą. To bzdury . którzy uznają je za absolutnie normalne i logiczne. Po drugie. . Czy jednak zachowania psychopatów nie świadczą o nieprzystosowaniu? Owszem. zapewne wydają się takie społeczeństwu.psychopaci są całkiem zadowoleni z siebie i nie widzą potrzeby leczenia. zapytali mnie niedawno. może żądamy od nich czegoś. że psychopatów nie można leczyć. badaczy i klinicystów..] Nie może znieść bólu 197 i dlatego pozwala.. niż tych. którzy nie aprobują swoich postaw i zachowań. Programy. „Wszyscy powtarzają. dostosowując je do naszych norm i oczekiwań. lecz nie psychopatom. Kiedy domagamy się od psychopatów. dostrzegając potrzebę nowych metod postępowania z psychopatycznymi przestępcami i świadome powszechnego pesymizmu co do tradycyjnych sposobów leczenia. bo ma większą wrażliwość. żeby spływał po nim jak po kaczce" .

ma spore szanse na sukces.jak osądziliśmy . Research Branch.przestępcy po prostu zeszli z właściwej drogi i wymagają tylko resocjalizacji . który . Uznaliśmy. Ottawa 1992. że założenie większości poprzednich programów . kryminologii. . że psychopatyczni i niepsychopatyczni przestępcy będą dopuszczać się aktów przemocy zarówno w więzieniu. psychiatrii. które zmniejszą prawdopodobieństwo. Corrcctional Service of Canada. jak i po powrocie do swojej społeczności. i wypracowaliśmy ogólny zarys wzorcowego programu. Czy możemy cokolwiek zrobić? 253 niewątpliwie niezbędne są programy.jest błędne w odniesieniu do psychopatów. A Model Treatment Program for Offenders at High Risk for Violence.Rozdział 12. Nie mogę tu przedstawić szczegółowego opisu naszej strategii. że w centrum naszego zainteresowania powinni znaleźć się psychopatyczni i niepsychopatyczni przestępcy skłonni do brutalności.zawsze kierują się własnymi zasadami. Podstawą projektu była opinia. Niedawno władze postanowiły wprowadzić nasz projekt w życie i podjęły kroki w celu zorganizowania eksperymentalnego oddziału w federalnym zakładzie karnym. więziennictwa oraz projektowania i oceny programów . Zebrałem międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie psychopatii. 29S Robert Hare. Ze społecznego punktu widzenia psychopaci nigdy nie znajdowali się na właściwej drodze . postaram się jednak wskazać jej najważniejsze aspekty.

Tego rodzaju program będzie kosztowny i zawsze zagrożony erozją z powodu zmieniających się instytucjonalnych potrzeb. SKORO NIC NIE DZIAŁA? Jeśli ma się do czynienia z prawdziwymi psychopatami. Nawet jeśli omówiony powyżej eksperymentalny program . ile przekonywać. trzeba sobie uświadomić. których nie poddano terapii).Rozdział 12. Będziemy też wykorzystywali . a co nie w odniesieniu do poszczególnych osób). Oczywiście. przewidujemy surowy nadzór oraz sprecyzowane i nieuchronne sankcje za naruszenie reguł programowych. Jednak alternatywne propozycje obciążające budżet utrzymywanie w więzieniu przestępców skłonnych do brutalności albo ryzyko wypuszczenia ich na wolność . jak mogą spożytkować swoje zdolności i atuty w sposób akceptowalny dla społeczeństwa. penitencjarnych i społecznych. Niektóre moduły zapewne okażą się skuteczne względem psychopatów. Program zaprojektowano tak. i odwrotnie. że rezultaty będą w najlepszym razie skromne. że obecna postawa i zachowanie nie służą ich interesom i że sami muszą ponosić odpowiedzialność za własne czyny. Po instytucjonalnej części programu nastąpi surowa kontrola i ścisły nadzór nad przestępcami wypuszczonymi na wolność. Równocześnie będziemy starali się wskazać. ale nie względem innych przestępców. żeby można było empirycznie oceniać jego rozmaite elementy (co się sprawdza.nie wydają się atrakcyjne. CO ROBIĆ. Uczestnicy programu będą porównywani ze starannie dobraną grupą kontrolną (złożoną z przestępców.typową dla niektórych psychopatów skłonność do „spontanicznie" pojawiającej się poprawy wraz z osiągnięciem wieku średniego. Niewykluczone również. że rokowania co do poprawy w ich zachowaniu są obecnie marne. politycznych nacisków i obaw społeczeństwa.i starali się przyśpieszyć . Czy możemy cokolwiek zrobić? 254 Z tego względu program przeznaczony dla psychopatów będzie próbował nie tyle rozbudzać w nich empatię i sumienie.

że sytuacja nie zmieni się na lepsze. które pozwalają ograniczyć niebezpieczeństwo. Podobnie można powiedzieć. na niewiele zda się psychopatom. Ale mówią też. że znajomość przestępczych metod. Są jednak metody obrony. Coraz obszerniejsza literatura na temat przemocy w rodzinie dowodzi jednak. schodzić mu z drogi.przyniesie owoce. Jeśli czytelnicy mają w swoim otoczeniu psychopatę lub psychopatkę. że zdeterminowany włamywacz potrafi dostać się do najlepiej strzeżonego domu. niezdolni uciec bez narażania siebie i innych . częściej mu ustępować". i być może czują się jak w potrzasku. niż zrobić. którzy nie przebywają w więzieniu lub nie znajdują się pod ścisłą kontrolą. najlepszym wyjściem byłoby unikanie jakiegokolwiek związku z psychopatą. wszystko będzie w porządku. że taka strategia na ogół tylko wzmacnia i utrwala problemy. zdrowy rozsądek i porządny system alarmowy lub wyszkolony pies zmniejszają ryzyko włamania. Będę bardziej się starać.zwłaszcza swoich dzieci . Wiele kobiet myśli: „Może kiedy się zmienię. zapewne już podejrzewają. Wiem: łatwiej powiedzieć. że chociaż nikt nie jest odporny na machinacje psychopatów. Rozdziat 13 KURS PRZETRWANIA P olicjanci twierdzą. Jeśli nie zadziałają.na niebezpieczeństwo. . W następnym rozdziale podaję garść praktycznych wskazówek co do środków obronnych i minimalizowania strat. istnieją sposoby. Oczywiście. Szczególnie trudne jest położenie kobiety mieszkającej z psychopatą skłonnym do sprawowania absolutnej kontroli. można próbować ograniczyć doznawane szkody. okazywać więcej tolerancji.

Zręczny psychopata potrafi w k a ż d y m znaleźć czułą strunę i zagrać na niej koncert. jesteśmy narażeni na ich oszustwa. żaden podręcznik nie ochroni nas przed niszczycielskim wpływem psychopatów. co się z nimi dzieje. Najlepszym środkiem obronnym jest znajomość natury tych dwunogich drapieżców. ile z chęci uzyskania przewagi i samozadowolenia ~ . Niektórzy przyjmują to spojrzenie z ogromną przykrością. z czym mamy do czynienia. Wszyscy.wspaniały wygląd. swadę i tak dalej. a wszystko to nie pozwala nam dostrzec jego prawdziwych zamiarów. beznamiętnemu i „drapieżnemu" spojrzeniu psychopatów. Wiele osób nie potrafi sprostać przenikliwemu. przyjemny tembr głosu.256 Psychopaci są wśród ras JAK SIĘ CHRONIĆ? Trzeba wiedzieć. a nawet ubezwłasnowolnieni. hipnotyzujące maniery. Nie dajmy się zwieść rekwizytom. że spotkamy ich kiedyś na swojej drodze. Psychopaci zdarzają się we wszystkich sektorach społeczeństwa i jest bardzo prawdopodobne. Na przykład nie należy zwracać zbytniej uwagi na wyjątkowo ujmujące cechy napotkanych osób . Normalni ludzie utrzymują kontakt wzrokowy z rozmówcą z wielu przyczyn. Każda z tych właściwości może służyć jako przykrywka dla działań wymierzonych przeciwko nam. nie bardzo rozumiejąc. niemal jakby postrzegali siebie jako potencjalne ofiary w obecności drapieżnika. Warto jednak wypróbować kilka metod. psychopaci natomiast wpatrują nam się w oczy nie tyle z powodu zainteresowania 199 czy empatii. Tylko z pozoru jest to proste. Inni czują się przytłoczeni i zastraszeni. intrygującej gestykulacji i potoczystej wymowie typowego psychopaty. kłamstwa i manipulację. Bez względu na psychologiczną wymowę tego spojrzenia nie ulega wąt- . Trudno jest nie ulec promiennemu uśmiechowi. Choć moja książka powinna tu pomóc. nie wyłączając ekspertów.

The Omówienie „drapieżnego spojrzenia" psychopaty można znaleźć [w:] J.pliwości. Me. Kiedy więc znajdziemy się w towarzystwie osoby. należy zamknąć oczy lub odwrócić wzrok i bacznie przysłuchiwać się wypowiadanym słowom. „widowiskowość" i tak dalej . Northvale 1988. że intensywny kontakt wzrokowy jest dla psychopatów cenną pomocą w manipulowaniu i dominowaniu nad innymi.R. Psychopathic Mind.wywierają na nas obezwładniający wpływ. której niewerbalne sygnały lub sztuczki . przesadna gestykulacja.loy.przeszywające spojrzenie. .

ale najbardziej obrazowe opisy tego zjawiska znajdujemy w literaturze faktu.fieldzie i Jayu Smithu. dz.. Patrząc w nie. nieprzyjazne oczy"15'. Na przykład James Ciarkę w książce Last Rampage tak charakteryzuje Gary'ego Tisona. a określano je rozmaicie . pozbawione wyrazu [.były jego głęboko osadzone.] Jego spojrzenie było tak przeszywające. jowialny..mówiła. jakikolwiek inny .gniewny. bo wprawiały mnie w zakłopotanie.Rozdział 13. co Gary myśli i czuje.najczęściej dostrzeganą i zapamiętywaną na zawsze . a język drugie. doświadczony człowiek ufa wymowie oczu'7 .] oczy.w zależności od tego. któremu pewien 200 J. Ciarkę.] Jego spojrzenie przykuwało uwagę. Myśląc o Gaiym. . w jakim byt nastroju. [. Lekarze praktycy często wspominają o „pustym" spojrzeniu psychopatów. mordercę. Spoglądał tak i n t e n s y w n i e . trudno było odgadnąć. s. Znajoma opowiadała mi o pewnym mężczyźnie.jakie myśli i jakie zamiary" . „lodowate". W książce Echoes in the Darkness Joseph Wambaugh opowiada o Williamie Brad. Nie wiedziałam.. zwłaszcza gdy przekazywane przez nie informacje nie zgadzają się z mimiką twarzy i treścią wypowiedzi. że mogto paraliżować. cyt. Choć w rzeczywistości oczy dają nieraz mylne wyobrażenie o naszym wewnętrznym świecie. 4. że niekiedy byt naprawdę przerażający". Autor nieraz wspomina o oczach tych mężczyzn. Puste. przenikliwe i wrogie.. Zupełnie jakby nie miały łączności z objawianymi przez niego uczuciami. Last Rampage. niepokoiło. nauczycielach z liceum. co się za nimi kryje . Kolega z pracy mówił: „Potrafił budzić lęk tymi przenikliwymi oczami. Smith w 1986 roku) za zamordowanie koleżanki i jej dwojga dzieci.„poetyczne". [Bradfield] wpatrzył się tak w Ricka Guidę (prokuratora)... Tak pisze o Bradfieldzie: Miał posępne niebieskie oczy. widziało się przede wszystkim te zimne.. a następnie manipulował nią i ranił emocjonalnie. Bez względu na jego nastrój . zbiegł z więzienia wspomagany przez swoich synów i przed śmiercią zabił jeszcze kilka osób: Szczególnie uderzającą cechą fizyczną Gaiy'ego .głosi mądra maksyma. Kurs przetrwania 258 Czy oczy są „zwierciadłem duszy"? Wiele osób jest o tym przekonanych. „hip. który zręcznie manipulował systemem karnym. nie są całkowicie bezużytecznym źródłem wiedzy. [. „Kiedy oczy mówią jedno.pozostawały bez zmian. który rozkochał ją w sobie. „Niechętnie patrzyłam mu w oczy. skazanych (Bradfield w 1983.notyzerskie" .

ale jego oczy byty zupełnie wyjątkowe. Holtz odpowiedział mu spojrzeniem i powiedział: „Takie bzdury działają tylko na inteligentnych". Wydaje się jednak.. Sekretarka Smitha stwierdziła podobno: Nigdy w życiu nie widziałam takich oczu. Równie interesujące są uwagi Wambaugha na temat Jaya Smitha. moja droga. nie gad [.. trudno jest oprzeć się takiej myśli. Waumbaugh. Kurs przetrwania 259 agent FBI wyznał. Hannibal Lecter. że w s z y s c y nauczyciele „mieli problem z opisaniem oczu swojego dyrektora. że spojrzenie Bradfielda zmusiło go kiedyś do cofnięcia się o dwa kroki.również tych stosunkowo nielicznych. To były oczy. Dodał. Spojrzenie Bradfielda poraziło Guidę. ale to także nie było trafne". z czym kojarzy jej się to dyrektorskie spojrzenie: „Nie ryba. cyt.Rozdział 13. ale i ono niezupełnie zadowalało".] Kiedy Bradfield próbował tej sztuczki na policjancie Jacku Holtzu.. Mówiono o nich »gadzie oczy«. 18.ostatecznie uświadomiła sobie. [.] tylko oczy k o z ł a ! " 201 [. Sekretarka Smitha . Dosłownie zwaliło go z nóg. Echoes in the Darkness. którzy mordują i kaleczą . Wambaugh komentował: „To n i e były rybie oczy.. że zachowanie psychopatów . jak sugeruje ta uwaga? Kiedy rzeczywisty lub fikcyjny seryjny morderca -Ted Bundy. niedawno wypuszczonego na wolność przez Sąd Najwyższy Stanu Pensylwania ze względów proceduralnych. Nie miały w sobie u c z u c i a . które redaktorzy gazet później chętnie wyodrębniali dla efektu.pisał Wambaugh . jest książę ciemności" . s. Usiadł i zaczął bawić się z [psemj..wynika nie ''"' J. Czy oczy psychopaty zdradzają wcielonego diabła. dz. Nasuwało się określenie »oczy płaza«..popełnia straszliwe zbrodnie. rybich oczach.zauważył jeden z nauczycieli . ..] Jo. Niby znam kilka osób o zimnych.

rodzinę. co rozmówca powie lub zrobi. ale kiedy już uwikłamy się w sieć oszustw i manipulacji. udawanego zainteresowania i życzliwości oraz kłamliwych opowieści o swoich finansowych przedsięwzięciach i pozycji społecznej. którzy okazują nam zainteresowanie. Nawiązujmy znajomości.260 Psychopaci są wśród ras Nie zakładajmy sobie klapek na oczy. że kontakty międzyludzkie opierają się na zaufaniu i że nie można ostrożnie i ze sceptycyzmem traktować wszystkiego. trudno nam będzie oswobodzić się bez emocjonalnych i materialnych strat. wykorzystując aksjomat. Powinniśmy przynajmniej starać się sprawdzić nowych znajomych. lecz o zasięgnięcie informacji. psychopatyczny oszust początkowo chce pokazać się z najlepszej strony. mając oczy szeroko otwarte. Trzeba zapytać tę osobę o przyjaciół. ilekroć poznamy kogoś na przyjęciu lub w barze. które wydają się wprost oszałamiająco atrakcyjne. pracę. To cenna wskazówka. wymijająco lub . jak każdy człowiek. Psychopaci zwykle odpowiadają wtedy niejasno. Posuwa się jednak znacznie dalej. Dlatego próbuje obezwładnić swoją ofiarę za pomocą pochlebstw. Wkrótce na jego masce mogą pojawić się rysy. Nie chodzi tu o wynajęcie prywatnego detektywa. miejsce zamieszkania. plany i tak dalej. która pomaga uchronić się przed intrygami psychopatów. Policja i prawnicy doradzają zachowywanie szczególnej czujności wobec osób.

Ostatecznie uciekł z miasta. kto chętnie wyświadczy jej przysługę (jak się później okazuje. że studiował zarządzanie na pewnej renomowanej uczelni. że jest oszustem poszukiwanym w kilku krajach. Wzbudziło to moje podejrzenia. Kiedy znajoma nabrała podejrzeń. mężczyzna porzucił ją i zniknął. nie za darmo). spotkała życzliwego mężczyznę na lotnisku w Lizbonie. Osoby podróżujące w pojedynkę są ulubionym celem psychopatów. Niekiedy jest to zaskakująco proste. kluby. którzy bez trudu wynajdują je w tłumie pasażerów lub turystów. napomknąłem. Niektóre miejsca są dla psychopatów wymarzonym terenem polowań: bary dla singli. Traktujmy takie odpowiedzi podejrzliwie i w miarę możności próbujmy je weryfikować. znajoma zaś pozostała z głębokim rozczarowaniem. szuka towarzystwa. Miejmy się na baczności w sytuacjach wysokiego ryzyka. zagraniczne lotniska i tym podobne. Cała ta historia . Na przykład moja znajoma. zmęczona. Popytałem tu i ówdzie i dowiedziałem się. Podając się za tajnego agenta tropiącego szajkę przemytników. rozrywki lub przygody .wygląda . rozgniewana na mnie. którego poznała w swoim kościele. Nie był jednak skłonny wspominać swoich studiów i konsekwentnie zmieniał temat rozmowy.i zwykle znajduje kogoś. zdobył jej zaufanie i pozyskał ją dla rzekomego śledztwa. Kurs przetrwania 261 niespójnie. kurorty. nieco zagubione i zdezorientowane. bo zniszczyłem jej świat fantazji. że wcale nie studiował na mojej uczelni. Spotkawszy tego człowieka. W następnych tygodniach podróżowali razem po Europie. Mówił. Dalsze dochodzenie ujawniło. Potencjalna ofiara jest samotna.Rozdział 13. statki wycieczkowe. zaciągając ogromne długi na jej karcie kredytowej. Na przykład moja znajoma nawiązała kilka lat temu romans z mężczyzną.mówiła później . Znajoma zastanawiała się nad zainwestowaniem w promowane przez niego przedsiębiorstwo. Wydawał się człowiekiem o szerokich koneksjach i nieposzlakowanej opinii. samotna i stęskniona za domem po kilkutygodniowym pobycie w Europie. że jesteśmy absolwentami tego samego uniwersytetu.

który szuka nowych ofiar. Pojedynczy inwestorzy nie decydują o codziennych transakcjach 1 mogą tracić pieniądze nie z własnej winy. Często słyszy się 0 oszustwach. przygnębiona. kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.262 Psychopaci są wśród ras dziwacznie. ale było wtedy inaczej. Samotne osoby z zasobami finansowymi łatwo padają ofiarą psychopatów. z pewnością można to rozpoznać . ale kończy się boleśnie. których ofiarą padły banki. jesteśmy szczególnie podatni na nie całkiem legalne propozycje. JAK MINIMALIZOWAĆ STRATY? Niestety. a także konsultacja z psychologiem. „Czułam się zmęczona. Niekiedy po prostu nie mamy wpływu na bieg wydarzeń. Jeśli jesteśmy łasi na pochlebstwa. którzy wydają się nieświadomi naszych słabych punktów lub nie skupiają się na nich. Starajmy się poznać samych siebie.to zaproszenie dla każdego pozbawionego skrupułów manipulanta. Poznanie samych siebie nie zawsze przychodzi nam bez trudu. podobnie jak zbyt długie przesiadywanie na słońcu. który „zgubił" . a on tak świetnie mnie rozumiał i podnosił na duchu". fundusze emerytalne i tak dalej. Psychopaci umiejętnie identyfikują i wykorzystują nasze czułe miejsca. Pomóc tu może staranny rachunek sumienia. szczere rozmowy z rodziną i przyjaciółmi. choćby w niebezpośred. domy maklerskie. Takich ludzi trzeba oceniać bardziej krytycznie niż tych. kto się nimi interesuje. bywa przyjemne. Pławienie się w pochwałach. nawet najlepsze środki ostrożności nie zabezpieczą nas całkowicie przed zdeterminowanym psychopatą. Najlepszą metodą obronną jest poznanie własnych słabości i ostrożność wobec każdego. Jeśli zaś mamy w sobie nieco zachłanności.nich kontaktach finansowych z psychopatami. Pewien psycholog zatrudniony w liceum mówił mi z rozpaczą o maklerze.

gdy zdezorientowani. „Ale rozmowa toczyła się całkiem gładko . Reid Meloy wspomina. Dla większości z nas nie jest to łatwe. »Niesamowite!« . kiedy ktoś wytrwale szuka sposobu ułożenia sobie życia z psychopatycznym mężem lub żoną. 'sycholog sądowy J. Prywatna rozmowa. Psycholog musiał pożegnać się z paruset tysiącami dolarów nie przez swoją lekkomyślność. zrozpaczeni rodzice usiłują radzić sobie z psychopatycznym synem lub córką. Często telefonują do mnie zaniepokojone osoby. owszem. pozostają nam tylko próby minimalizowania strat. ale ten spryciarz wyczuł intuicyjnie. po jak długim . jak został wyprowadzony w pole podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Trzeba nakłonić go do przyjęcia posady!« Dopiero po dłuższym czasie . Niemal równie przygnębia to. ale czym? Moją błyskotliwością . a także wtedy gdy psychopata zdobył nasze uczucia.»Jest naprawdę błyskotliwy. która wprawiała mnie w zachwyt.zorientowałem się. . że facet cytuje moje niedawno opublikowane artykuły. Szukajmy fachowej rady. . nad którymi sporo się nasiedziałem! Normalny człowiek powiedziałby zapewne: »Czytatem pańskie publikacje i sądzę o nich to i to«.wstyd przyznać.mówił mi Meloy przez telefon. lecz dlatego że urzędnicy odpowiedzialni za znalezienie dobrego maklera dali się omamić psychopacie.Byłem pod dużym wrażeniem. żona. W takich okolicznościach. dziecko lub znajomy . ale poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. kwiecień 1991. Chyba najbardziej poruszające są sytuacje. Od czasu do czasu rzucał jakąś uwagę. którego dokumentacja okazała się później sfałszowana. Nasza rozmowa 202 była dla niego świetną okazją do oszustwa" . Kurs przetrwania 263 kilka milionów dolarów z powierzonego mu funduszu emerytalnego nauczycieli. Imponował mi.pomysłami. nie mogłem się nadziwić jego inteligencji. że ich mąż. czym najlepiej mnie zmanipuluje.myślałem. które przypuszczają.Rozdział 13.

że jej mąż idealnie odpowiada profilowi psychopaty przedstawionemu w czasopiśmie. że j e j relacji nie traktowano poważnie. z którym się konsultujemy.kogokolwiek . jak powinny postąpić. Przez ponad dziesięć lat próbowała znaleźć fachową pomoc. przyjaciół. pewna mieszkanka Maine. która przeczytała artykuł o moich badaniach i doszła do wniosku. opisywał mi uporczywe próby znalezienia kogoś . ile razy mój telefoniczny rozmówca. Nieszczęsna kobieta zaczęła wierzyć. postarajmy się zasięgnąć opinii k i l k u lekarzy. że problem istnieje. i pragną dowiedzieć się ode mnie.kto zrozumie problem lub choćby przyzna. na przykład. aby ldinicysta. zwłaszcza w kontekście terapii i interwencji w rodzinie. Mąż tak wzorowo zachowywał się w gabinecie lekarskim. że może mieć rację. co kryje się za ujmującym stylem bycia tego człowieka. krewnych. policji i tak dalej. świadczyły.264 Psychopaci są wśród ras wykazuje psychopatię. Państwowe stowarzyszenia psychiatrów i psychologów mają zwykle listę godnych polecenia klinicystów. potem u szeregu psychologów i psychiatrów . Jeśli pozwolą nam na to zasoby finansowe. Postawienie właściwej diagnozy psychopatii . najpierw u swojego rodzinnego lekarza. Nie potrafię zliczyć. których mi udzieliła. Nawet solidna diagnoza nie kładzie kresu problemom. Można . Należy zadbać. Czasami jest to bardzo trudne.nadaremnie. Informacje.przez znającego się na rzeczy klinicystę . Zadzwoniła do mnie.jest czasochłonne i wymaga dogłębnych badań. był obeznany z literaturą na temat psychopatii i miał doświadczenie w postępowaniu z psychopatami. na ogół czyjaś żona lub zdesperowany rodzic. Następny krok zależy od naszej sytuacji i powinien być planowany pod kierunkiem kompetentnego lekarza z doświadczeniem w postępowaniu z psychopatami. w tym rozmowy z diagnozowanym i uzyskania potwierdzających informacji z rozmaitych źródeł: od przełożonych i współpracowników. Żaden z klinicystów nie potrafił dostrzec. że to z n i ą jest coś nie w porządku. W takich warunkach nie mogę służyć im pomocą.

W rzeczywistości jednak cierpią znacznie mniej niż my . Kurs przetrwania 265 również zwrócić się do miejscowych ośrodków zdrowia psychicznego i poradni uniwersyteckich.ponieważ dostajemy fizyczne. Odszukanie takich osób i podzielenie się z nimi informacjami może nam bardzo pomóc. niewątpliwie sprawia cierpienie i innym osobom. Na przykład żona.Rozdział 13. a jeszcze inna porzuca męża po pierwszych niepokojących sygnałach. a winnymi ich nieszczęścia są krzywdzeni przez nich ludzie. Pamiętajmy. nie powinniśmy winić się za ich postawę i zachowanie.wobec każdego. mogli poprawić lub pogorszyć sytuację. emocjonalne lub finansowe cięgi. rodzice psychopatycznego syna lub córki zamartwiają się swoją rolą w rozwoju zaburzenia. gdzie podziewa się jej niewierny mąż. że nie jest w stanie zaspokoić swoich pragnień. ale nie ma dowodów. że prawdopodobnie nie zrobili nic złego. że wina nie leży . dla których zadajemy się z psychopatą lub psychopatką. który przyczynia się do naszego cierpienia. rozmyślając. Nie obwiniajmy siebie. choćby poprzez uświadomienie. Bez względu na powody. że nie jesteśmy sami. Owszem. Psychopata. Psychopata bowiem przeżywa problemy głównie dlatego.własne zasady . Psychopaci stosują te same zasady . że to oni cierpią.i z innego powodu. że zachowanie rodziców jest p r z y c z y n ą psychopatii. Nie warto im współczuć: ich problemy nie mogą równać się z naszymi. że kobieta poślubiła psychopatę. my natomiast . podczas gdy bardziej uległa kobieta spędza życie. co się dzieje. Psychopaci nieraz dają do zrozumienia. Podobnie. naraża się na fizyczną napaść. Bardzo trudno jest ich przekonać. Większość psychopatów ma na swoim koncie sporo ofiar. nasza osobowość i decyzje mogą mieć jakiś wpływ na to. Nie zapominajmy. Oczywiście. która broni swoich praw. Zasadniczym problemem jest jednak zawsze to. kto jest ofiarą.

które również dały się omamić. trudno jest się z tym pogodzić. Na przykład. aby przyjęła propozycję wspólnej opieki. Choć walka z psychopatami jest co najmniej ryzykowna. a „wygrawszy bitwę". Ale liczba osób w naszej społeczności. Niekiedy możemy obrócić psychopatyczną filozofię „zwycięstwo za wszelką cenę" na własną korzyść. W walce nastawiają się zwykle na wygraną. psychopacie. że przeciwnik jest niebezpieczny. Psychopaci odczuwają głęboką potrzebę psychicznej i fizycznej kontroli nad otoczeniem. Każdy jest narażony na intrygi psychopaty . jeśli właśnie zostaliśmy oszukani i krępujemy się złożyć formalną skargę. że bez względu na okoliczności nie będziemy już próbowali za pomocą pieniędzy uchronić psychopaty lub psychopatki od kłopotów. Pamiętajmy jednak. że nie powinniśmy bronić swoich praw. którzy prowadzili ze sobą długotrwałą wojnę o opiekę nad dziećmi. Adwokat kobiety świadomy. że uda nam się wprowadzić ogólne zasady .z potencjalnie katastrofalnymi skutkami dla dzieci. natychmiast stracił zainteresowanie rodziną. Były mąż od początku właśnie tego pragnął. możemy zadecydować. zdeterminowany i zasadniczo obojętny na los dzieci . może być dla nas prawdziwym zaskoczeniem. Nie oznacza to.to żaden wstyd paść jego ofiarą. Ostrożnie z metodami ofensywnymi.266 Psychopaci są wśród ras po naszej stronie. Pragną mieć przewagę i są gotowi posłużyć się urokiem osobistym. Oczywiście.wiążące dla obu stron .dzięki którym ułatwimy sobie życie i z ofiary stopniowo przekształcimy się w osobę zdolną zadbać o siebie.doradził klientce. Ustanówmy ogólne zasady. Na przykład słyszałem o pewnej kobiecie i jej byłym mężu. . Taktyka adwokata okazała się skuteczna. groźbami i przemocą dla zapewnienia sobie posłuchu. niewykluczone. choć bardzo ryzykowna: psychopata mógł upomnieć się o swoje prawa . że narażamy się wtedy na poważny uraz fizyczny i emocjonalny.

przekonywał. aby zrozumieć i zacząć kontrolować dziecko. Mało prawdopodobne. Nie oczekujmy radykalnych zmian.„jak musisz się zachowywać. że pracuje nad problemem i wkrótce zwróci jej pieniądze. całkiem zdesperowana. a zatem są łatwiejsi we współżyciu. aby tutaj mieszkać" . zwykle mamy przed sobą lata emocjonalnej szarpaniny oraz nakładów finansowych na wydobywanie dziecka z kłopotów. kiedy zmagamy się z psychopatycznym synem lub córką. lecz publikacje wymienione w przypisach do rozdziału dwunastego dostarczą przydatnych informacji. na ogół jednak pozostają tacy. Szybko zrozumiała. Niestety. W końcu. a nawet wykazywać krótkotrwałą poprawę w zachowaniu. jeśli mają przynieść jakikolwiek skutek. jacy byli zawsze. Osobowość psychopatów jest w znacznej mierze „wykuta w skale". . kiedy psychopatię wykazuje nasze dziecko. że nasze działania wywołają fundamentalne i trwałe zmiany w ich postawie wobec siebie i innych. Kurs przetrwania 267 Pewna moja znajoma wpadła w sieć oszustw i manipulacji finansowych utkaną przez elokwentnego „konsultanta". Poświęcamy mnóstwo energii i środków. że się zmienią.mogą być jedynym sposobem na pozostanie przy zdrowych zmysłach. postanowiła rozmawiać z nim tylko przy świadkach lub dokładnie notować każde słowo. że „konsultant" ją zwodzi. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna. Ilekroć próbowała z nim dyskutować. które rzekomo zainwestował w jej imieniu.Rozdział 13. jeśli będziemy spodziewać się zbyt wiele. i podjęła przeciw niemu kroki prawne. wędrujemy od jednego specjalisty do drugiego i rzadko uzyskujemy zadowalający wynik. Rozpaczliwie szukając pomocy. Psychopaci mogą obiecywać. Sensowne. ale zwykle czekają nas lata rozczarowań. ale na ogół daremnie. Omówienie konkretnych strategii rodzicielskich wykracza poza zakres tej książki. Zasady powinny być jasne i konsekwentnie egzekwowane. Chociaż niektórzy psychopaci trochę „łagodnieją" z wiekiem. ale nienaruszalne zasady .

zatracać własną tożsamość . i wymaga fachowej porady. Im bardziej ustępujemy. Być może moja książka przyczyni się do powstania takiego ruchu. Bywa to niełatwe. wiemy już. zarówno medycznej.schodzić z drogi.że jesteśmy ich niewarci. Najbardziej jednak potrzebujemy grup wsparcia przeznaczonych konkretnie dla ofiar psychopatów.oraz naszych znajomych . a nawet popadamy w obłęd. Oczywiście. że nie jest sama. W większości miast działają poradnie i grupy wsparcia. Ofiara zwykle przekonuje się. Zamiast podejmować bezowocne wysiłki dostosowania się do beznadziejnej sytuacji . którzy wiedzą. Korzystajmy z grup wsparcia. Wiele grup i organizacji pomaga ofiarom przestępstw uporać się z problemami. rodzice młodego psychopaty lub psychopatki nie mogą po prostu machnąć ręką na swoje dziecko. jak i prawnej. tym bardziej jesteśmy wykorzystywani. aby zaspokajać psychopatyczną żądzę władzy.268 Psychopaci są wśród ras Wycofajmy się w porę. Zanim nasze podejrzenia skłonią nas do szukania fachowej diagnozy.lepiej jest uznać. które zajmują się przemocą w rodzinie. Psychopaci mogą zniszczyć naszą pewność siebie i przekonać nas . niezrównoważonymi dziećmi i prawami pokrzywdzonych. psychologami i klinicystami. jak postępować z psychopatycznymi dziećmi . że dla naszego fizycznego i emocjonalnego przetrwania powinniśmy przejąć kontrolę nad swoim życiem.choćby rezultaty miały okazać się bardzo skromne. godzić się z losem. Powinniśmy wykorzystać wszelkie dostępne nam wsparcie. że czekają nas ciężkie czasy. . a nawet ryzykowne. któreś z tych środowisk może okazać się dla nas ogromnie użyteczne. Zależnie od sytuacji. Będą musieli ściśle współpracować z nauczycielami. i ma sposobność dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

psychopatów. Po pierwsze. P . abyśmy nie ustawali w poszukiwaniach. Ale termin r e s o c j a l i z a c j a . W przeciwnym razie nadal będziemy przeznaczać ogromne środki na ściganie. aby zrozumieć to niepokojące zaburzenie i znaleźć skuteczne metody wczesnej interwencji. zamiast ratować sytuację już po katastrofie. z dwóch powodów. ignorując los ich ofiar. Niemniej w porównaniu z innymi poważnymi zaburzeniami klinicznymi psychopatia rzadko jest przedmiotem systematycznych analiz. więzienie i nadzorowanie psychopatycznych przestępców. Trzeba nauczyć się socjalizować. choć wywołuje znacznie więcej społecznego zamętu i nieszczęść niż wszystkie inne psychiatryczne zaburzenia razem wzięte. dużo sensowniej byłoby dołożyć starań. Ja również tak postąpię. Jest sprawą absolutnie nieodzowną. mimo ponad stuletnich badań klinicznych i kilkudziesięcioletnich dociekań naukowych psychopatia nadal pozostaje zagadką. koszty finansowe i społeczne okażą się olbrzymie. nie resocjalizować. Dzięki niedawnym odkryciom zyskaliśmy nowe informacje o tym niepokojącym zaburzeniu i potrafimy wyraźniej określać jego granice.popularny wśród polityków i administracji zakładów penitencjarnych . że niezbędne są dalsze badania. A to wymaga wielkiego wysiłku badawczego i wczesnych działań interwencyjnych. System sądownictwa karnego wydaje miliardy dolarów rocznie na daremne próby „resocjalizacji". Po drugie. Jeśli nie uporamy się z przerażającym sekretem psychopatii.jest tylko chwytliwym hasłem.EPILOG o omówieniu literatury przedmiotu naukowcy zwykle zamykają dyskusję stwierdzeniem.

I 1 .

.................242 Rozdział 13..................................................................... Rozdziali.................... Wstęp i podziękowania ................................................. Profil: tryb życia .. Wprowadzenie: istota problemu....... Rozdział 3.......... Rozdział 2. Czy możemy cokolwiek zrobić? .......... Muchy w pajęczej sieci ....................... Rozdział 7............................... ........................................................................SPIS TREŚCI Nota od autora............................................................ ............ Rozdział 10...... ............. ...................... Profil: uczucia i relacje.......................................... Przestępstwo: logiczny wybór ............................ 272 .............. Źródła problemu .............. Rozdział 4......................................... 7 9 15 23 37 52 81 97 134 160 196 Rozdział 6........................................ Etyka diagnozowania ............ Wyostrzanie obrazu ...................... .......... ................... 1 1 0 Rozdział 9.................................................. 1 8 3 Rozdział 1 1 .....................228 Rozdział 1 2 .................................................................................. „Doznawanie" psychopaty .................................... Psychopaci w garniturach................. Słowa z kieszeni płaszcza ... Wewnętrzny mechanizm kontroli: brakujący element ................ Rozdział 5........... Rozdział 8.......... 2 5 9 Epilog .................. Kurs przetrwania .........................................

Senlencing Memorandum. s. 69. VioIent and aggressiue behauior by criminal psychopa^International Journal of Law and Psychiatry" 1984. Ottawa 1984. lekceważenie zobowiązań społecznych. 1. Eualuating the construct ualidity of psychopathy on Black and "te małe inmates. Hare.nal of Law and Medicine" 1983. IM „ Tamże. 80. Cognitiue Bases of Mental Disorders. „Journal of Abnormal Psychology" 1990. t. n 118 B. 3. 250-259. 93n C.N. Gramblingowi. Ewing. 81 (powyższe sbwa są wyróżnione w liście napisanym przez teścia Gramblinga). s. 11 Tamże. 362. Wong. „American Jour. tatwość reagowania agresją 49 P. akt oskarże.R.. L. Rosner. Three preliminary studies. Newman. s. The Working Brain. nr 8. R. "r s. J. Tamże. McPherson. New York 1989. Criminal and institutional haoiors of psychopaths. 390. 107 ~ 108 100 Sentencing Memorandum. „Journal of ttterpersonal Violence" 1991. Serin. 87. D. 70 . A cognitiue perspectiue on antisocial personality. nr 7. L.P. Death " and the casefor an ethical ban on psychiatrie and psychot°8icul predictions of dangerousness in capital sentencing proceedings. dz. New York 1973. s. 111 rr. dz. 407-428. ths< 104 Obywatele stanu Nowy Jork przeciwko Johnowi A. Newbi Park 1991.P. 58 „Playboy" maj 1977. Gorenstein. z uczuciami innych osób. ■sSmith. Swindle. Programs Branch Users Report. s. „Dr. 86. Kosson. [w:] Annual Reinew of Psychopathology. s. s.C. Tamże. trudność w utrzymaniu staiych związków z innymi. Psychopathy and oiolence in criminals. Luria. The Death Shift. s. <59 A. s.1 Objawy zaburzenia osobowości opisywanego przez doktora Hare: nieliczenie się z normami społecznymi. Smith.. 81 " D. 78. s. S. Afterthoughts.nia »J 2300/85.P. cyt. 117 Tamże. Tamże. E. .S. 35-50. Magaro. Elkind. nr 6. 83. s. s. s. red. P. cyt. 423-431.

cyt. Associations. Sąd Najwyższy Nowego Jorku..D.7._s. którego oskarżano o napad z bronią w ręku. Cambridge 1987. s. The International Thesaurus of Quotations. cyt. List do sędziego Hermana Cahna. List by! próbą przekonania sędziego. dz. Grant. A. nr 93. czyli Grambling. Tripp. The effect of social reward on oerbal conditioning in psychopaths and neurotic military offenders. Johns. nr 99.. Reduced lateralization in uerbal dichotic listening ^ adolescent psychopaths. The Menacing Stranger. Psychopathy and perceptual asymmetry during uerbal dichotic listening. s. s. że nie odstrzeliłem mu tego cholernego łba". Hare. s.. Jenkinsa. [w:] R. Chan. L. Galaburda. Michaud. 6 marca 1987. 22 listopada 1990. dz. 38. Sentencing Memorandum. and Pathology. nr 9. M. 141-14-' R. dz. Inside Edition. cytat nr 199. • Mężczyzna.T.. Actions and Passions. H. McPherson. B. 127 faędzia Herman Cahn. Psychopathy and cerebral asymmetry in semantic processing. s. cyt. s. 50. nadawca. 329-337. A. „Journal of Consulting Psychology" 1962. s. Jutai. „Independent News Service" 7 grudnia 1991. Quay. Smiley.119 Tamże. s. s. ( 217-220. sonality and Individual Differences" 1988. Biological Mechanisms. C. Szkoda. Proceedings. 125 Cytaty pochodzą z artykułu P.. A Crook and a Conspiracy of Silence. 15 N. 107. „Journal of Abnorma! Psychology" 1984. 84-85. N. Hare. „How grateful should Europę be?". J. Wcale mnie tam nie było.D. Sentencing Memorandum. dz. V. 0'Brien. Ted Bundy.. cyt. H. . Lemer. Scerbo. 272129 130 135 J H. A. nie zasługuje na długoletni wyrok za popełnione prze- stępstwa. John Grambling junior. 48. Raine. 55. R.G.C. cz.N. nr 26 . Captain Bob Reuealed.. Cerebral Lateralization. New York 1977. 122 M. „Journal of Abnorma] Psychology" 1990. okręg Nowy Jork. Rosner. 361. Aynesworth. New York 1970. S. zareagował na zeznania naocznego świadka słowami: „Kłamie. Geschwind.

nr 28. Spitzman. przemoc.A. Hare. jak dyscyplina. Williamson. Tamże. Harpur. „Journal of Mental and Nervous Diseases" 1984. s.C. 140 S.. Downs. sierpień 1990. " D.D. Blechman. Praktyczny poradnik dla rodziców. Ted Bundy. „Ethology and Sociobiology" 1987.J. S. M. Best Kept Secrets. 260-273. H.. „Psychology Review" 173 Zob. Sensitiuity to emotional polarity in psychopaths. nr 172. „International Journal of Psychology" 1983. Aynesworth. 158. Cytaty pochodzą z jej artykułu. s. 144. Harpending.K. „Psychophysiology" 1991. uwagi o poważniejszych problemach i zaburzeniach behawioralnych oraz wskazówki co do szukania specjalistycznej pomocy.W. Kohl. 545556. New York 1981. referat wygłoszony na posiedzeniu American Psychological Association. O gestykulacji związanej z mówieniem pisze P. Sobus. dz. L. J.S. New York 1987. Michaud. Znakomite porady na temat wielu powszechnych dziecięcych problemów z zachowaniem. Sociobiobgy and antisocial behavior. Boston. J. R. Garber. 701-706. s. Springfield 1989.D. s.G.F. Feyersisen. Garber. 1SS Tamże. 183 Sprawę tę opisywała Mary Lynn Young [w:] „The Sun" 12 grudnia 1990. porusza takie kwestie. s. nr 18> s. R. H. GoodBehauior. Abnormal processing of ajfectiue words by psychopaths. McNeill. Oto kilka godnych uwagi publikacji: E. 166. Soluing Child Behauior Problems at Home and at School. D. Ouer 1200 Sensible Solutions to Your Child's Problems from Birth to Age Twelve.. cyt. Cham. Kofoed. Wtaśnie o tym badaniu „fal mózgowych" wspomniałem we „Wprowadzeniu". s°ciopathy as an adaptation. Manna! actioitij during speaking in aphasic subjects.paign 1985. Podstawowe zasady i strategie zapobiegawcze. 196 Wiele prac opisuje programy i metody postępowania z behawioralnymi problemami u dzieci. T.. MacMillan. s. 63S-72S. Praktyczne podejście do najczęstszych problemów. So you think gestures are nonverbal. nr 8. Growing with Your Children. H. wizerunek własnej osoby .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->