P. 1
Romantyzm

Romantyzm

|Views: 221|Likes:

More info:

Published by: Julia Ninh Kieu on Apr 27, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

Romantyzm – nurt w literaturze, który kwestionował potęgę rozumu.

Charakteryzował się uwielbieniem do natury, skłonnością do marzeń, oderwaniem od rzeczywistości, tajemniczością, malowniczością i poetycznością.

MALARSTWO ROMANTYZMU
Inspiracja naturą, jej potęgą i tajemniczością Duże znaczenie kontrastu Pojawiła się tematyka fantastyczna Ekspresja emocji, uczuciowość; na pierwszym planie – uczucia artysty Zainteresowanie uczuciowością człowieka, bunt przeciwko naukowemu podejściu do człowieka i natury • Patriotyzm • Zastosowanie kolorytu • zwrócenie się ku przeszłości (sceny historyczne, wątki narodowościowe) • Artyści: o William Blade 1757-1827 o F. E. Delacroix 1789-1863 o Francisco Goya 1746-1828 Egzotycyzm – zainteresowanie podróżami, tym, co nieznane Orientalizm – fascynacja kulturą Bliskiego i Dalekiego Wschodu • • • • •

EUROPA – POŁUDNIE JEST KLASYCZNE, A PÓŁNOC ROMANTYCZNA
NIEMCY

OKRES BURZY I NAPORU (STURM UND DRANG)
Nazwa pochodzi od dramatu Friedricha Maksymiliana Klingera „Burza i napór” Okres ten narodził się w Niemczech w latach 1767-1785 Przedstawiciele: o Johann Wolfgang von Goethe o Friedrich Schiller • Cechy: o Walka o prawa jednostki o Weltschmerz – ból świata, istnienia o Istnienie jednostki z jest bardzo ważne, lecz jednostka jest przekonana, że jej egzystencja jest bezwartościowa o Fascynacja twórczością i poglądami Rousseau i Szekspira o Inspiracja mitologią germańską, skandynawską o Odrzucenie formalnych ograniczeń, swoboda twórcza o Preromantyzm niemiecki przeciwstawiał się klasycyzmowi, opowiadał się za walką społeczną, eksponował rolę natury o Wykreowany został nowy typ bohatera – czującego i doświadczającego cierpienia irracjonalizm – porzucenie rozumu na rzecz innych metod poznawczych intuicjonizm – kierowanie się intuicją historyzm – odwoływanie się do historii, zwłaszcza do okresu średniowiecza ludowość – szukanie inspiracji w baśniach i podaniach ludowych, zainteresowanie folklorem indywidualizm – artysta ma być oryginalny, powinien kierować się wiarą i intuicją Johann Gottfried Herder 1744-1803 Wprowadził do filozofii romantycznej pojęcie ludowości; był zafascynowany naturalnością i pierwotnością. Ludowość była przez niego traktowana jako źródło powagi i tożsamości Mity i poezja ludowa miały wg niego stanowić wzór budowy dzieła literackiego Nawoływał do sięgania do poezji wolnej od wpływów oświecenia, renesansu Doceniał poezję ludową o naturalnym rodowodzie, związaną z duchem narodu Fascynowały go również pieśni Oscara „Macpenou” Rozumiał historię jako ciągłość realizmu Świat opiera się na ładzie Przyroda jest wzniosła i bogata w sens Człowiek współuczestniczy w dziejach; poprzez swoje działania tworzy tradycję, czyli łańcuch kultury Celem człowieka jest stopniowa humanizacja Ze wszystkich sztuk najbardziej cenił muzykę idealizm niemiecki – podstawą było założenie, że myśl jest pierwotna w stosunku do bytu • • •

1

To również ignorowanie konwencji literackich i wartości estetycznych. dramaturg. jeśli nie odnajdzie nowych. Goethego przedstawiciel klasyki weimowskiej Postawa buntu przeciw stosunkom feudalnym.Filozofia epoki Odrzucenie mimesis Ironia romantyczna – przekonanie o wyższości fantazji twórczej nad prawami rządzącymi rzeczywistością. „Do urny greckiej”. żywotnych źródeł – stworzenie nowej mitologii. mistycyzm Historycyzm – usiłowanie zachowania realii. ograniczającym prawo jednostki do indywidualnego rozwoju. ody i peomaty „Oda do słowika”. dążenie do nieskończoności Wyobcowanie artysty ze społeczeństwa Ironia romantyczna jako struktura myślenia i tworzenia literatury Poezja absolutna Friedrich Schlegel „Mowa o mitologii” – ludzkość zginie. podjął próbę zintegrowania człowieka nowożytnego jako „bytu rozdartego” przez umoralniający wpływ sztuki ANGLIA Walter Scott BADASS Zapoczątkował powieść poetycką !!! Stworzył wzór nowożytnej powieści historycznej Ludowość. poematy „Endymion i Hyperion” William Blake Malarz i poeta mistyczny Jego własne objawienia religijne znalazły odbicie w jego dziełach Ideą artystyczną Blake’a było tworzenie integralnej całości tekstu i obrazu – tomy swojej poezji sam ilustrował Natura religia Autor „proroczych” poematów. dzieł prozatorskich oraz liryków zebranych w „Pieśni nienawiści” i „Pieśni doświadczenia” Pod koniec swojego życia zajmował się tworzeniem ilustracji do Księgi Hioba – jedne z najlepszych dzieł artysty 2 . tła historycznego Percy Shelley Romantyczny buntownik. przeciw zakłamaniu i wszelkim przejawom tyranii Schiller. filozof Obok J. historyk. W. której inspiracją miała być kultura orientu Odrodzona mitologia – kres oświecenia. scjentyzmu i sztywnych reguł klasycyzmu Wprowadził termin romantyzm do języka krytyczno-naukowego August Wilhelm Schlegel Romantyczność – właściwy duch sztuki nowożytnej Literatura powinna się odwoływać do włoskiego średniowiecza i renesansu oraz hiszpańskiego „złotego wieku” Krytyka francuskiego oświecenia Jako pierwszy w Niemczech prowadził wykłady z sanskrytu Henrich Heine Poparcie dla „męczenników wolności” Autor głośnych zbiorów poezji lirycznej Cykl „Obrazy z podróży” stworzył nowy gatunek prozy łączący tom osobisty i liryczny z ostrą satyrą polityczną Postulował zaangażowanie literatury w walkę o wolność i sprawiedliwość społeczną Krytyka niemieckich prądów intelektualnych i literatury Friedrich Schiller Poeta. prekursora anarchizmu John Keats Wydał 3 tomy poezji. łączenie sprzecznych pierwiastków Wyniesienie jednostki dzięki sztuce ponad granice codzienności. Twórczość to rodzaj gry polegającej na zacieraniu granic między bytem realnym a fikcją i zachowanie dystansu wobec nich. mając silne poczucie sprzeczności między ideałem a rzeczywistością. zawierające ballady. głosił ateizm “Prometeusz wyzwolony” – dramat Zwolennik filozofii Williama Godwina.

H. J. politycy. noc 29-30 XI 1830 – 21 X 1831 Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji. 1848 – 1849 Seria zrywów rewolucyjnych i narodowych w Europie „lud” – społeczności dążące do polepszenia warunków bytowych i narodowości walczące o spełnienie swoich aspiracji w różnej postaci: autonomii. Geneza powstania: o Niewierzący w możliwość zwycięstwa i lojalistycznie nastawieni wobec cara arystokratyczni przywódcy polityczni: A. Z kraju wyjechała głównie arystokracja.I. Karol Ujejski. Kraszewski (autor „Starej Baśni”). Skrzynecki. Czartoryski. Słowacki. TŁO HISTORYCZNE Powstanie listopadowe. W „Przedmowie” autor domaga się miejsca w literaturze dla twórczości ludowej. Zasięg: Królestwo Polskie i część prowincji zabranych (Litwa. Chłopicki. Rybiński o Przewaga militarna Rosji o Brak większego wsparcia ze strony ludności chłopskiej. Norwid. faza schyłkowa 1849 – 1863 tzw. Krasiński. urzędników dworskich i rządowych Jakub Szela – najbardziej znany przywódca człopskich oddziałów Wiosna Ludów. społeczny. II. powielanie tego. niepodległości lub zjednoczenia w ramach jednego państwa 3 nurty rewolucyjne: ustrojowy. faza wczesna 1822 – 1830 W 1822 ukazał się tomik poezji Mickiewicza. inteligencja polska: Mickiewicz. słynącego z rozległych romantycznych wrzosowisk Wrzosowiska te stały się tłem szalonych namiętności – romantycznej miłości i nierozłącznej z nią nienawiści. faza szczytowa 1830 – 1849 Od upadku powstania listopadowego zostało wprowadzone rozróżnienie na romantyzm emigracyjny i krajowy. chłopska). W Polsce: Teofil Lenartowicz. Niemojewski oraz nieudolni dowódcy: J. B. narodowy 3 . III 1846 Powstanie chłopskie na terenach zachodniej Galicji Pogrom ludności ziemiańskiej. postuluje oryginalność oraz narodowość sztuki. II. a w nim 2 największe dzieła. wobec negatywnego stanowiska szlacheckich. Krukowiecki. Romantyzm krajowy: Fredro. konserwatywnych władz państwowych do uwłaszczenia i likwidacji pańszczyzny na wsi o Brak pomocy z zewnątrz Rzeź galicyjska (rabacja galicyjska. J. J. artyści. Henryk Szebuski. Upadek powstania daje początek wielkiemu ruchowi – wielkiej emigracji. “Romantyczność” i „Przedmowa”. Żmudź i Wołyń). co kiedyś już powstało. J. „okres epigoński” – naśladowanie. M. III. które przekraczają próg śmierci FRANCJA Wiktor Hugo “Cronuwell” – wstęp – prezentacja artystycznego deklaracja romantyzmu o Dramat romantyczny winien sięgać do dramatów historycznych o Zburzenia zasady 3 jedności o Mieszania się scen tragicznych i szczęśliwych o Wprowadzenie mowy potocznej o Silna ekspresja poprzez zróżnicowanie języka wymowy bohaterów Alfred de Musset “Spowiedź dziecięcia wieku” Rene Chateaubriand Powieść powetycka “Rene” Nowy nurt .Charlotte i Emily Bronte Emily – “Wichrowe wzgórza” Pochodziły z hrabstwa Yorkshire. Dembiński.reneizm PERIODYZACJA POLSKIEGO ROMANTYZMU I.

popieranie równości – postawa rycerza • budowa ośmiostroficzna • nieregularna liczba wersów w strofie • rymy: i przeplatane i parzyste. której człowiek musi się podporządkować • natura jako potęga. koronę i biały tren” o „głos w gęstwinie drzew.POWIEŚĆ POETYCKA – GATUNEK SYNKRETYCZNY • • • • • • • • • Łączy w sobie elementy dramatu. nie jest chronologiczna – tajemniczość nastroju Historycyzm – odwoływanie się do minionych epok. fascynująca. to jego śpiew” o Tańczące srebrne królewny. tajemniczości • irracjonalizm. mimesis (uwielbianej przez klasyków) • nawiązanie do rewolucji francuskiej. realizmu. żeńskie „Rybak” – Goethe • Ludowość. odrzucenie realizmu. epiki i liryki występuje narrator bogactwo środków stylistycznych (np. które również odczuwa emocje • natura jako prawda. kontekst historyczny • bunt. Mickiewicz – Konrad Wallenrod. Mickiewicz o Rękawiczka – Schiller o Rybak. tajemniczość. rozbudowane metafory) może być pisana wierszem Fabuła podzielona na fragmenty. logicyzmu fantastyka. ich śpiew wśród drzew przedstawiciel młodego romantyzmu o Intuicjonizm o Sensualizm o mistycyzm Natura – tajemnicza. o George Byron – Giaur o J. Goethe – Cierpienia młodego Wertera BALLADA – GATUNEK SYNKRETYCZNY • • • • • • świat przedstawiony zaprzeczeniem oświeceniowego ideału: uporządkowania. Król Olch – Goethe „Rękawiczka” – Friedrich Schiller • historycyzm – przeniesienie miejsca i czasu akcji do średniowiecza (fascynacja epoką) • gotycyzm – zawężenie historyzmu i budowanie nastroju grozy. W. surrealizm . to król mnie wabi.świat przedstawiony obfituje w niezwykłe wydarzenia tajemniczość narracja mocno subiektywna stroficzny układ – często również występowanie refrenów przykłady: o Ballady i romanse – A. najczęściej do średniowiecza Motyw orientalny – fascynacja wschodem Bohater – indywidualista targany sprzecznymi namiętnościami Przykłady: o A. nie należy z niej igrać „Król Olch” – Goethe SYN OJCIEC Swiat postrzegany przez syna: o Nierealny świat. fantastyczny o „król Olch ma płaszcz. fantastyka – budowanie nastroju grozy. motyw syreny • natura jako byt. ale neutralna Swiat postrzegany przez ojca: o Realny świat o Mgła/sen o o Szelest olch i wrzosu Księżyc objawiający się wśród drzew przedstawiciel mijającej epoki – oświecenia o Realizm o empiryzm 4 .

Gatunek: ballada. Tyrteizm – (od Tyrtajosa. sprzeciwił się woli bogów i został za to surowo ukarany. chińską). „Dulce et decorum est pro Patria mori” – słodko I zaszczytnie umierać za ojczyznę (pieśń II. Mieli mieć wpływ na historię świata. Irracjonalizm (łac. individuum . obłąkana. Indywidualiści (w przeciwieństwie do kolektywistów) uważają. zagadnienia. japońską. postawa moralna. jest osamotniona. Jest to postawa poświęcenia się dla wyższych celów – odzyskanie niepodległości ojczyzny – swojego honoru poprzez rezygnację z reguł etyki. a nawet życia. Egotyzm romantyczny – eksponowanie osobowości bohatera literackiego lub autora. Przyczyną łamania zasad moralnych jest konieczność zmagania się z dużo potężniejszym wrogiem. lud. spartańskiego poety) nawoływanie do walki w obronie niepodległości. greckiego tytana. miasteczko (przypominające wieś) Bohaterowie: Karusia. Māsziach – pomazaniec. podkreślająca znaczenie jednostki w społeczeństwie. że duch Jasieńka naprawdę istnieje wierzy w miłość. że rzeczywistości nie da się poznać w racjonalny sposób. duch Jasieńka. Egotyzm dodatkowo wiązał się z autobiografizmem i autotematyzmem. która jest w stanie przezwyciężyć śmierć mieszka z macochą nie prowadzi dialogu. przypisujący najwyższą wartość pozarozumowym środkom poznawczym. prorok) – Teoria historiozoficzna. ale przekonana. zachowuje się jak obłąkana. skupienie uwagi czytelnika na ich wewnętrznych przeżyciach i doznaniach. który poświęcił się dla dobra ludzi. ideologia. irrationalis – nierozumowy) – pogląd filozoficzny głoszący. arabską.TEKST PROGRAMOWY zawierający podstawowe. problemy. starzec. z którym walka "z otwartą przyłbicą" skończyłaby się druzgoczącą porażką. dostrzega swojego kochanka. Indywidualizm (łac. że społeczeństwo nie jest odrębnym bytem lecz sumą jednostek i że najlepszym rozwojem zbiorowości ludzkiej jest rozwój poszczególnych podmiotów. Wallenrodyzm – nazwa pochodzi od tytułowego bohatera powieści poetyckiej Adama Mickiewicza: Konrad Wallenrod. idea lub sprawa narodowej. III Horacego). wyznaczenie im posłanniczej misji Mesjasza ludzkości.jednostka. Narrator staje się bohaterem Karusia: prosta. coś niepodzielnego) – doktryna filozofii polityki. ks. lecz swoisty monolog (wykrzyknienia u pytania retoryczne) dla innych wokół jest szalona. Postawę prometejską reprezentuje Konrad z Dziadów części III Adama Mickiewicza. stosowanie podstępów i zdradzieckich metod działania. 5 . wybraniec przeznaczony do pełnienia specjalnej misji. Pochodzenie nazwy od imienia Prometeusza. motywy. główne cechy. do którego odwołują się późniejsi autorzy Ballada „Romantyczność” jako tekst programowy Przestrzeń: biały dzień. ma poczucie wyobcowania – alienacja Pojęcia: Orientalizm – uzewnętrznienie i akcentowanie w tworach kultury fascynacji kulturami Wschodu (Hinduską. szczęścia osobistego. budzenie pragnienia obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Prometeizm – postawa poświęcenia dla ludzkości (także człowieka). Mesjanizm (hebr. nadanie uciemiężonym Polakom wyjątkowej roli zbawiciela narodów. wiejska dziewczyna. Wykradając dla nich ogień. perską.

młodość. Romantyczność jako wspomnienie upokarzające człowieka a. Romantyczność – nauka „upatrzona w grubiaństwie pogrążonego kiedyś prostactwa”. fantastyczne romantyzmu są świadectwem ciemnoty społeczeństwa 3. jego istota 6 . natomiast by wgłębić się w literaturę romantyczną wystarczy kierować się uczuciami Polacy poprzez lit. odnajdują swoją wartość. gotycyzm By zrozumieć literaturę klasyczną należy posiąść wiedzę nt historii i tradycji. mimesis Reprezentuje lit. „duby bab wiejskich”. Swoboda literatury romantycznej jest zagrożeniem dla dotychczasowo wyznawanych stabilnych wartości. „Romantyczność jako szkoła zdrady i zarazy” Maurycy Mochnacki. świadomość egzystencji Literatura = wartość narodu. „duch rycerza i chrześcijaństwa średnich wieków” Fantastyka. Romantyczność nie słuchająca prawideł sztuki a. które warunkowały porządek poprzez ograniczenia i formę b. upajanie się czasami przeszłymi c. sztuka wypolerowanego nauką. schematami Inspiracja z dzikiej i nieokrzesanej natury Emocje. a prowadzonego przyzwoitością towarzyską talentu. Grecji i Rzymu & lit. rozpamiętują czasy przodków Jan Śniadecki. Elementy mistyczne. rom. O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej KLASYCZNOŚĆ „ubity. „malowanie prostej natury”. Klasycyzm – „wzór prawdy i piękności. nauka dla ludzi” b. Jest ledwie tolerowaną przez autora indywiduum 2. francuska XVII i XVIII wieku ROMANTYCZNOŚĆ Kreatywizm. O pismach klasycznych i romantycznych 1.SPÓR MIĘDZY ROMANTYKAMI A KLASYKAMI Kazimierz Brodziński. „szcztuka obudzania tęsknych uczuć lub przerażenia”. porządnie i regularnie drzewami zasadzony grobowiec” Dojrzałość. O literaturze polskiej wieku XIX NARÓD: Istota narodu = zebrane w całość wszystkich razem myśli. Wypolerowane towarzystwo a duby bab wiejskich a. witalność Nieograniczona barierami. znajome świata i poruszeń ludzkich. poczucie zjednoczenia ludzi. st. doświadczenie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->