P. 1
Bator Joanna - Japoński wachlarz

Bator Joanna - Japoński wachlarz

|Views: 594|Likes:
Wydawca: AnnaDy

More info:

Published by: AnnaDy on Apr 29, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

Joanna Bator Japoński wachlarz Projekt okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Redaktor Joanna Rodziewicz Korekta ElŜbieta

Szelest ?1 zdjęcia: Joanna Bator Krzysztof Łukasiewicz (Ł) Magda Szczech (S) Zdjęcia Takarazuki za zgodą Takarazuka Revue Company* © Copyright by Wydawnictwo KsiąŜkowe Twój Styl, 2004 © Copyright for the text and photographs Joanna Bator, 2004 ISBN 83-7163-432-3 Skład i łamanie: PLATIN Sp z o.o. Druk i oprawa: Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A. Podziękowania Dziękuję moim japońskim przyjaciołom, przewodnikom, tłumaczom. Gdyby nie ich serdeczność, ciepło, gotowość do pomocy i wytrwałość w odpowiadaniu na tysiące pytań, moja Japonia byłaby zupełnie inna, a ta ksiąŜka pewnie w ogóle by nie powstała. Specjalne ukłony naleŜą się profesorowi Hashizume Daisaburo za jego imponującą wiedzę, poczucie humoru i wspaniałe warunki do pracy, jakie mi zapewnił. Zadręczałam pytaniami wiele osób, których nie sposób wszystkich tu wymienić, więc z wielką wdzięcznością wspomnę jeszcze tylko profesor Ueno Chizuko, profesor Ochiai Emiko i profesora Kato Norihiro. Ando Eriko i Shinji, Shinada Tomomi i Ota Motonori z dziećmi, Yamaguchi Shinobu, Matsuda Naomi, S. Kiku jedli za mną, śmiali się, jeździli na wycieczki, kąpali się w onsenach i sprawili, Ŝe pisząc tę ksiąŜkę, tęskniłam za krajem, w którym za ich sprawą czułam się tak dobrze. Gdyby moi japońscy przyjaciele mogli przeczytać tę ksiąŜkę, odnaleźliby się w niej pod zmienionymi imionami i rozpoznaliby swoje historie umieszczone w nieco innych kontekstach. Za ten najcenniejszy ze wszystkich dar opowieści dziękuję im z całego serca. Mój mąŜ i przyjaciele wnikliwie czytali pierwsze wersje tej ksiąŜki, a ich uwagi były dla mnie inspirujące i równie cenne jak konsultacje językowe, których udzielał mi mój nauczyciel japońskiego. Pomoc zaś, jaką w pracy nad Japońskim wachlarzem ofiarował mi pan Henryk Lipszyc z Wydziału Japonistyki UW, juŜ na zawsze uczyniła mnie jego dłuŜniczką. Dómo arigató. Autor nigdy, w Ŝadnym znaczeniu tego słowa, nie fotografował Japonii. Wręcz przeciwnie, to Japonia oświetliła go błyskiem wielu gwiazd; albo jeszcze inaczej mówiąc: to Japonia zmusiła go do pisania. Roland Barthes Znalazłam się w posiadaniu duŜej ilości papieru i zaczęłam zapełniać kolejne zeszyty opisami dziwnych zdarzeń, historiami z przeszłości i innymi najróŜniejszymi rzeczami, włączając nieraz te najbardziej trywialne. Przede wszystkim skupiłam się na rzeczach i osobach, które uwaŜałam za urocze i wspaniałe, ale moje zapiski pełne są równieŜ wierszy oraz uwag na temat drzew i

roślin, ptaków i owadów. Sei Shónagon Tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym wymysłem. Nie ma ani takiego kraju, ani takich łudzi. Oskar Wilde

271 słów od autorki Nie jestem japonistką. Zawodowo zajmuję się antropologią kultury i gender studies, czyli „genderami", jak mawiamy w skrócie. Cudowny i niespodziewany kaprys losu sprawił, Ŝe spędziłam dwa lata w Japonii, pracując na jednej z tokijskich uczelni. Podobnie jak poszukiwacz złota w kopalni, tak antropolog w kulturze takiej, jak japońska nie powstrzyma się przed drąŜeniem tematów, które kaŜdego dnia olśniewają go bogactwem nowych moŜliwości. Kiedyś dziwiły mnie zamieszczane na początku ksiąŜek asekuracyjne zapewnienia, Ŝe poglądy w nich zawarte są poglądami autora, bo - załoŜywszy, Ŝe autor nie jest bezwstydnym plagiatorem próbującym ukryć ten fakt - czyimi miałyby być? Dziś rozumiem, Ŝe autorzy robią to ze względu na tych, którzy myślą, Ŝe jak ktoś juŜ napisał ksiąŜkę, to z pewnością uwaŜa się nie tylko za człowieka bardzo mądrego, ale równieŜ za odkrywcę obiektywnej prawdy. W niektórych przypadkach pewnie tak jest, ale większość autorów jest szczęśliwa, gdy uda im się uchwycić w słowa fragment świata nawet tak mały, by nadawał się tylko na pocztówkę do przyjaciół. Jeśli jednak kogoś ma to uspokoić: Pisałam wyłącznie o tym, co apelowało do moich oczu, uszu, kubków smakowych; o tym, co mnie osobiście olśniło, zadziwiło, rozbawiło, skłoniło do czytania nowych ksiąŜek. W tym sensie poglądy na temat Japonii zawarte w tej pracy są poglądami autorki. Japoński wachlarz składa się z antropologicznych obrazków kreślonych wzorem zuihitsu - „tak, jak pędzel prowadzi" - i ani przez myśl mi nie przeszło pisanie wyczerpującej rozprawy na temat współczesnej japońskiej kultury. MoŜe zrobi to wkrótce jakiś polski japonista. Albo osoba, która - tak jak wciąŜ uznawana za najwybitniejszą japonistkę Ruth Benedict - ani nie mówiła po japońsku, ani nigdy w Japonii nie była. Tam, tutaj. Oddalenie, dystans, rozsunięcie boków. Tam - to miejsce, gdzie mnie nie ma. Tutaj - to miejsce, w którym jestem. (...) I juŜ jestem tam: na zewnątrz, poza „mną" samym. Zewnętrze to jednak eksponuje mnie jeszcze na inne zewnętrze: na ciało innego człowieka, na innego, o ile ten jest ciałem. Jean-Luc Nancy, esej z katalogu wystawy Gendai I. PodróŜ do Domu Słońca Inne ciała:, ja" i „oni" Moja japońska przygoda zaczęła się na frankfurckim lotnisku przed wejściem numer trzydzieści trzy, gdzie wraz z resztą podróŜnych czekałam na samolot do Tokio. Oprócz mnie byli tam niemal wyłącznie Japończycy, co sprawiło, Ŝe nagle znalazłam się pośród ludzi, od których róŜniłam się wyglądem w sposób znaczący i niemoŜliwy do zignorowania. Gaijin, czyli „obca", „cudzoziemka", dosłownie „osoba z zewnątrz", jedno z nielicznych japońskich słów, jakie znałam, przyszło

mi do głowy i rozbłysło na moim europejskim czole jak neon. Oto ja, „gaijinka". Zabawa w wyszukiwanie w tłumie azjatyckich twarzy, której oddawałam się z obsesyjnym upodobaniem od czasu, gdy zapadła decyzja o moim wyjeździe do Japonii, straciła sens. Teraz to „ja" byłam inna, a „oni" stanowili odniesienie. Niestety, Ŝadne subtelne i wyrafinowane wraŜenie nie dodało blasku początkowi mojej podróŜy. Płaskie skośnookie twarze Japończyków wydawały mi się po prostu bardzo do siebie podobne. Ta boleśnie banalna refleksja nie sprawiła mi Ŝadnej satysfakcji poznawczej, ale japońscy podróŜni byli po prostu czarnowłosi, Ŝółtawi i skośnoocy. Wiadomo, Ŝe przeciętnemu Europejczykowi łatwiej odróŜnić trzy japońskie samochody na parkingu niŜ trzech wczoraj poznanych Japończyków; tacy jesteśmy ograniczeni i co za szczęście, Ŝe umiemy z siebie Ŝartować, bo przecieŜ, broń BoŜe, nie ma to nic wspólnego z naszym poczuciem wyŜszości. Po jakimś czasie przeciętny Europejczyk zaczyna rozpoznawać w Japonii odmienne typy antropologiczne, ale są to nadal róŜnice subtelne - kilka centymetrów wzrostu, kształt kości policzkowych, pieprzyk na policzku, odróŜniający dla potrzeb naszej percepcji jakąś czarnowłosą i czarnooką Mariko z Hokkaido od jej równie czarnowłosej i czarnookiej koleŜanki z Kyushu. Wizualne doświadczenie „bujnej róŜnorodności", w jaką - według autora Imperium znaku - przekształca się z czasem przywoŜony przez nas do Japonii stereotyp Japończyka, w moim przypadku było w oczywisty sposób kwestią przyszłości. WytęŜyłam więc wzrok w pierwszej próbie przeniknięcia tajemnicy, jaką ukrywa cielesna obecność Innego. Japońskie ciała siedzące w poczekalni numer trzydzieści trzy były drobne i ładnie wpasowane w przestrzeń. Na ich szczupłych kolanach spoczywały szczupłe dłonie o podłuŜnych wąskich paznokciach. Bardzo zadbanych i czystych. Jedno obok drugiego siedziały w większości starsze ciała: delikatne kobiety o nienagannych makijaŜach i świeŜych fryzurach sprawiających wraŜenie, jakby przed godziną rozjaśnił je na identyczny odcień brązu ten sam fryzjer, starsi panowie wyszykowani na podróŜ z nieco przesadną dokładnością. Wszystkie ciała, niezaleŜnie od płci, byłyjakby ubrane „za bardzo". Przebrane w uniformy „prawdziwych japońskich turystów", jakich zwarte grupy moŜna zobaczyć w najatrakcyjniejszych miejscach starego kontynentu - na placu św. Marka, w Luwrze, pod krzywą wieŜą w Pizie. Drobne ciała opakowane zostały starannie, elegancko i schludnie, bardzo dokładnie, a ich stroje uzupełniała zbyt duŜa ilość detali: pasujących do siebie chusteczek, pasków, szali i torebek, z rozmysłem skompletowanych czapeczek i kapeluszy, lornetek i aparatów fotograficznych w wymyślnych futerałach. Ciała te miały w sobie coś roślinno-morskiego raczej niŜ ssaczego. Nie szpeciły ich Ŝadne fałdy i nawisy tłuszczu. Nie wylewały się na boki ze swoich eleganckich form i siedziały tak, jakby starały się nie zajmować więcej miejsca, niŜ jest to absolutnie niezbędne. Francuski filozof Jean-Luc Nancy pisze, Ŝe w odróŜnieniu od zachodnich ciał błonowatych, zamkniętych w sobie, monadycznych (a więc potencjalnie agresywnych), ciała japońskie są czułkowate; przyzwyczajone do ścisku wypuszczają na boki czułki, badając przestrzeń, ale nie wchodząc pochopnie w kontakt z innymi ciałami. Za pomocą niewidzialnych radarów namierzają zbliŜające się inne ciało i odginają w bok jak ukwiały. Średnią wieku wśród tych czułkowatych ciał obniŜały trzy młode dziewczyny (albo trzy klony dla mojego niewprawnego i niepoprawnego politycznie oka), które ukryły się w kącie, jeszcze idealnie gładkie, śliczne jak z reklamy

Informacja wypowiedziana po japońsku była o wiele dłuŜsza. w Japonii pierwszy raz w Ŝyciu cieszą się wysokim wzrostem. Nie do wiary . Coś w ich wyglądzie. zasłaniając usta dłonią w potrojonym geście. w którym ja patrzyłam. Ŝe spodnie udaje się wciągnąć tylko do kolan. erotycznym. Jego towarzyszka ani drgnęła. gotowa jest osobiście zadośćuczynić naszym krzywdom. poczułam kolejny przypływ nie-sprecyzowanego cielesnego dyskomfortu. Niewinne lolitki nieświadome (nie chcące być świadome?) swojej dorosłej juŜ kobiecości zachichotały ponownie. Ŝe . i biorąc całą winę na siebie. Klapeczki niby bardzo podobne do tych. Ŝe samolot jest gotowy do odlotu. którym i ja się nie oparłam. Po chwili dopiero zdałam sobie sprawę z tego. trzy wąskie dłonie jeszcze raz uniosły się. Dziwnie. Dziewczęta trzymały je zwrócone czubkami do środka tak. a trzydzieści parę przeŜytych lat pozwoliło mi przyzwyczaić się do poŜytków i wad związanych z faktem. a nagle spotęŜniała klatka piersiowa rozsadza sweterek o przykrótkich i zbyt wąskich rękawach. W porównaniu z tą kwintesencją grzeczności powtórzona właśnie niemiecka informacja przypominała ponaglenie więziennej straŜniczki i to ona dopiero skłoniła mnie do ruchu. która po krótkiej wycieczce gotowa była juŜ do powrotu na swoją planetę. I z pewnością inaczej niŜ zwykle. moŜe drzemała. natychmiast popełniając rytualne samobójstwo.naleŜę do najwyŜszych kobiet w poczekalni i góruję wzrostem nad wieloma męŜczyznami. z góry przepraszając jednak. by przykryć troje ust starannie pokrytych błyszczykiem. Gdy wstaliśmy. przesadne w modnym kroju. wygłoszona kobiecym głosem o oktawę wyŜszym od normalnego. ze zdumieniem spostrzegają zaś. jak czasem robią małe dziewczynki. i tylko opal wielkości przepiórczego jajka zadrgał na jej palcu płomiennym blaskiem. a potem japoński glos powiadomi! nas. świeŜym. jakby jego właścicielka zapraszała nas do uczestnictwa w czymś wyjątkowo przyjemnym i niezwykłym. Bardziej znak buta niŜ but. Cieniutkim głosem wydobywającym się z głębi ściśniętej krtani informowała nas być moŜe. Potem przeniósł wzrok w tym samym kierunku. Nagle coś zaczęło być ze mną nie tak. Siedzieliśmy jak w zamkniętej kapsule. ale średnia jest nadal niezbyt imponująca. Szczupli. by ustawić się w wyjątkowo porządnej kolejce do samolotu. na co te zachichotały. a ono odsunęło się leciutko. Siedzący najbliŜej mnie męŜczyzna zaszeleścił gazetą i spojrzał dyskretnie na zegarek. z przyzwyczajenia kupując ubrania rozmiaru S. trzy pary małych japońskich stopek obutych w najmodniejsze w tym sezonie kla-peczki z nosami w szpic stały pod identycznym kątem utworzonym przez połączone palce i rozsunięte pięty.nad większością męŜczyzn! Nigdy jeszcze nie patrzyłam na świat z tej perspektywy. Japońskie ciała z czułkami: OstroŜne? Nieśmiałe? Przebiegłe? Przycupnęłam obok jednego z nich. Bucik bonsai. którą znam. na promieniejące urodą dziewczęta. jeśli nam się nie spodoba. niepostrzeŜenie zmienili się bowiem w grubasów w rozmiarze XL. i dopiero spojrzawszy na ich stopy zrozumiałam. odbiegało od normy. Ja sama z osoby niewyróŜniającej się niczym szczególnym . Ŝe nie stroniące od mięsa i nabiału młode pokolenie przerosło rodziców i dziadków. Ŝe jeśli będziemy mieć jakieś zastrzeŜenia co do obsługi pokładowej. w czym rzecz. promiennym.o cudzie . Przekraczając granicę Japonii. Po chwili najpierw niemiecki. Ŝe jestem raczej nieduŜa. którzy tak jak ja w ojczyźnie z trudem uchodzili za średnich. przerysowane.azjatyckiego biura podróŜy. Europejczycy i Amerykanie. Brzmiał tak. Statystyki podają. Podobno Japończycy są coraz wyŜsi. Jedna powiedziała coś koleŜankom. ale bardziej ozdobne.

Makaron je się. jakby światło wypłynęło przez niewidoczną dziurkę jak woda. by trafić zwisającym na pół metra makaronem do miseczki z sosem. popatrzy! na stojący przede mną makaron i sos sojowy jak nauczyciel do zeszytu uczennicy. aby wszystko odbyło się według zasad. zielonej ostrej przyprawy. czyli zimnego makaronu z gryczanej mąki posypanego pokrojonymi w cienkie paseczki. Japończyk poczekał. Na fotelu obok mnie siedział starszy męŜczyzna. by zjeść międzykontynentalny posiłek złoŜony z europejskich i azjatyckich dań. a potem to wszystko wpakować do ust. pokiwał głową jeszcze raz i potem juŜ w milczeniu zjedliśmy . jak rozłamuję ich połączone końce. komu japońskie dziecko o buzi jak z kreskówki przygląda się zogromnialymi ze zdumienia oczami. drobny i maleńki. a nie widelec. by ograniczyć do minimum ewentualny kontakt fizyczny z moim łokciem lub ramieniem. „profesorka cudzoziemka". aŜ połknę pierwszy kęs. Pod słońce Ktoś kiedyś powiedział. Nie zamieniliśmy ani słowa od czasu. wygrywając zawody z czasem i dzień zszarzał w mgnieniu oka. Była to pierwsza instrukcja związana z jedzeniem. która jest japońską odmianą chrzanu. jak samolot przelatuje nad Uralem oddzielającym malutką Europę od potęŜnej Azji i skręca na północ. Sobą ma formę cienkiego spaghetti i jedzenie jej pałeczkami wymaga nieco praktyki koniecznej. ile Japończyk moŜe wygłosić na temat ulubionej potrawy podczas codziennej kolacji. Cudzoziemka. będzie plotkował personel w japońskich hotelach i ryokanach. Raz tylko Japończyk uśmiechnął się do mnie niemal nieuchwytnym półuśmiechem.wśród jasnych kobiet mojego kraju wyrosłam niespodzianie na kogoś. „gaijinka". Ŝe między Polską a Japonią jest tylko wielki las. Stałam się nagle kobietą innego rozmiaru. duŜą blondynką w tłumie drobnych ciemnowłosych osób. Pokiwał głową. a które powinnam dodać do swojej potrawy. opiszą mnie studenci nie znający jeszcze mojego nazwiska. staruszek odwrócił się w moją stronę. Zamknięci w hermetycznej kapsule lecieliśmy. Ta nagła translokacja „ja" uświadomiła mi. W pewnym sensie przestałam być dawną mną. „Gaijin-lady". mocząc kaŜdy kęs w sosie sojowym zmieszanym z kilkoma piórkami szczypiorku i odrobiną wasabi. To lekkie danie jest szczególnie popularne latem. Przeciętny Polak przez całe Ŝycie nie wypowie bowiem tylu zdań na temat bigosu. sprasowanymi wodorostami nori. a niekiedy i wyczerpywać charakterystykę mojej osoby. „pani cudzoziemka". to kluczowe słowo odtąd ma otwierać. patrząc na mnie japońskie dziecko i pociągnie matkę za spódnicę. Słysząc. Słoneczny blask na horyzoncie stopniowo zakląsł się w zupełną ciemność tak. W ten sposób wieczór w Europie zamienił się nagle w głęboką noc. W ten sposób Japonia pozbawiła mnie pewności co do własnej osoby.sięgnęłam po pałeczki. która pędząc na łeb na szyję ścigała się ze swoim cieniem nad Syberią. „gaijin-sama". gdy weszliśmy do samolotu.podobnie jak on . Zaczyna się on wkrótce potem. przyjrzał się jeszcze raz i uniósł w dwóch palcach maleńką plastikową torebkę z suszonymi wodorostami nori. z uwagą niepozbawioną poczucia wyŜszości. jakich potem moi japońscy znajomi udzielą mi mnóstwo. „gaijin-sensei". „wielce szanowna cudzoziemka" powie. Ŝe podróŜ do Japonii będzie się róŜniła od wszystkich innych. Jego czułkowate ciało odgięło się delikatnie w stronę okna. których nie zauwaŜyłam. gdy . Moja edukacja kulinarna zaczęła się od podanej w samolocie zaru-soby. domagając się wyjaśnienia tej aberracji w kolejce do samolotu lecącego do Tokio.

swojązaru-sobę. „W milczeniu" nie znaczy jednak „w ciszy". Japończycy siorbią, wciągając kluski w taki sposób, w jaki robią to u nas dzieci, dopóki nie dostosują się do kulturowego wymogu eliminowania ciejesnych odgłosów i bezgłośnego jedzenia, jak kaŜe zachodni zwyczaj. Dla Japończyka jednak jeść bezgłośnie to tak, jakby pozbawić się połowy przyjemności. MęŜczyźni siorbią głośniej i swobodniej niŜ kobiety i jeśliby męskość po japońsku miała coś wspólnego z głośnością siorbania, mój malutki sąsiad byłby prawdziwym macho. Kolejne porcje makaronu znikały w jego ustach w rytmie miarowych higienicznych wessań wyróŜniających się nawet na tle wielkiego „siorb-koncertu", jakim stał się nasz samolot. Po kolacji popitej zieloną herbatą Japończyk zasnął jak dziecko, tak spokojnie, jakby lotniczy fotel był najwygodniejszym posłaniem. Jedna z hipotez na temat łatwości, z jaką Japończycy potrafią zasnąć w kaŜdych okolicznościach, łączy tę umiejętność z faktem, iŜ dzieci są tam karmione piersią dłuŜej niŜ na Zachodzie. Dorośli Japończycy mają ponoć, w przeciwieństwie do nas, pamięć tej bliskości z matką i dzięki niej mogą nieświadomie powrócić do stanu bezpieczeństwa, jakie czuje osesek zasypiający - zwłaszcza po posiłku - w kaŜdych warunkach. Mój sąsiad rzeczywiście wyglądał na spokojnego i miarowo pochrapywał, uśmiechając się przez sen. Być moŜe śnił piękny sen o ssaniu matczynej piersi, którego mogłam mu tylko zazdrościć. Po dziesięciu godzinach lotu, podczas których bezsenna dla mnie noc zdarzyła się na krótko i minęła nagle jak ucięta noŜem, rozbłysła pozioma kreska słońca, znów dzieląc horyzont na dwoje. Zaczynał się nowy dzień, starszy brat tego, który jeszcze nie narodził się w Europie. Zdałam sobie sprawę, Ŝe to juŜ naprawdę blisko, Kraina Wschodzącego Słońca. Miejsce, gdzie Słońce mieszka. Nihon (albo Nippoń), oryginalna nazwa kraju, znanego nam jako Japonia, składa się z dwóch elementów tworzących kanji, czyli chiński znak: nichi to „słońce", a hon to „podstawa", „źródło" lub „początek". Dla Chińczyków Japonia była „domem Słońca", miejscem, gdzie Słońce „mieszka", bo codziennie mogli obserwować, jak wstaje ono na horyzoncie Pacyfiku, za którym leŜał wąski pasek wulkaniczych wysp. Amaterasu, bogini ognistej planety, zajmuje uprzywilejowaną pozycję w panteonie religii shintó i według japońskiej mitologii jest protoplastką cesarskiego rodu. Fakt, iŜ główne bóstwo ma rodzaj Ŝeński, rzecz raczej wyjątkowa wśród solarnych przedstawień, interpretowany jest jako ślad japońskiej kultury matriarchalnej, której dawny splendor przepadł w mrokach historii zdominowanej przez wojowniczych samurajów. Amaterasu to z całą pewnością ona, chociaŜ jej mitologiczne narodziny wymagały obecności pierwiastka męskiego. Na samym początku świata z niebytu wyłoniła się para rodzeństwa, Izanami (ona) oraz Izanagi (on) i zanim zachowanie ptaków (które najwidoczniej z jakichś kosmologicznych powodów juŜ istniały) podpowiedziało im, co mają robić, snuli się bez Ŝadnego zajęcia po bezludnym krajobrazie. Od momentu jednak, gdy poznali radość seksu, zaczęli płodzić boskie potomstwo w duŜej ?}§??. Przy jednych narodzinach zdarzyła się tragedia, bóg ognia, przychodząc na świat, okrutnie poparzył Izanami, i ta w bólu odeszła do krainy umarłych. Izanagi, nie mogąc znieść rozpaczy po utracie Ŝony/siostry, udał się w ślad za nią, i mimo iŜ błagała, by na nią nie patrzył, nie wytrzymał, podniósł wzrok. Izanami z krainy umarłych nie była juŜ jednak tą, której pragnął brat/kochanek, i zobaczywszy jej skalane śmiercią ciało, zapomniał o swojej miłości. Izanagi od tej chwili myślał juŜ tylko o tym, by się oczyścić z brudu

śmierci, i pognał z powrotem do świata Ŝywych. Zanurzył się w wodzie aŜ po czubek głowy, dając początek nie tylko tradycji rytualnych oczyszczeń charakterystycznych dla japońskiej religii shintó, lecz takŜe ze wszech miar godnemu naśladowania świeckiemu zwyczajowi codziennych kąpieli. Gdy Izanagi dokonywał ablucji, z jego ciała narodzili się następni bogowie: z nosa - bóg wiatru, panujący nad morzami, a wcześniej z lewego oka właśnie Amaterasu, bogini słońca, władająca niebem. Tak powstał panteon shintó, religii, która zna pojęcie nieczystości i wstydu, ale nie zna pojęcia grzechu. Jeszcze chwila lotu i czerwona kreska światła eksplodowała w kulę oślepiającego blasku, który wypełnił niebo po oszukanej nocy; Amaterasu wyłoniła się z ciemności, byliśmy juŜ w Japonii. Stewardesy zaczęły poranną krzątaninę, mój sąsiad obudził się rześki i wyspany, złoŜył koc tak precyzyjnie, jakby miał zamiar wyciąć z niego origami, a pilot poinformował nas, Ŝe wkrótce wylądujemy na lotnisku w Tokio, gdzie „panują bardzo dobre warunki atmosferyczne". Była jesień, jedyna pora roku, gdy na zachodnim wybrzeŜu Honshu moŜna przez parę cudownych tygodni cieszyć się suchą, słoneczną pogodą i błękitnym niebem, które przez większą część czasu jest białawe, wzdęte od wilgoci, w kaŜdej chwili groŜące pęknięciem. Ten świetlisty, jasny październik to po japońsku kaminazuki, czyli „miesiąc, gdy bogowie są nieobecni". Wybierają się wówczas na wielkie spotkanie do świątyni Izumo, a ludzkość zostaje pozostawiona samej sobie. Pewnie dotyczy to równieŜ cudzoziemców odwiedzających Japonię, bo nasz zachodni bóg nigdy się tam na dobre nie osiedlił. Zobaczyłam, Ŝe wielki las skończył się, a skręcający na południe samolot pochylił się, sprawiając, Ŝe tafla oceanu uniosła się jak połyskliwa zasłona, za którą po chwili w perłowej mgiełce poranka wyrosła góra Fuji. Święte miejsce Domu Słońca, cel corocznych pielgrzymek setek tysięcy Japończyków, którzy w długiej kolejce wdrapują się na szczyt, by tam oczekiwać codziennego cudu światła i pokłonić się Amaterasu wschodzącej znad morza chmur. Mój sąsiad zerknął przez moje ramię w kierunku okna i jego pomarszczona twarz rozjaśniła się w uśmiechu na widok Fuji, góry gór. Welcome to Japan very much, przemówił do mnie wtedy po raz pierwszy i ostatni. Japoński goździk Narita wyglądało jak wszystkie inne lotniska cywilizowanego świata. Z tym moŜe wyjątkiem, Ŝe pracownicy fizyczni ubrani byli w schludne uniformy bardziej przypominające garnitury niŜ kombinezony robocze oraz śnieŜnobiałe rękawiczki, a młode urzędniczki kłaniały nam się, wskazując drogę teatralnie pięknymi ruchami rąk i nie przestając mówić wysokim, przepraszającym tonem, choć nikt nie zwracał na nie uwagi. Dziarscy i wyspani Japończycy ustawili się w swojej kolejce, trzymając w pogotowiu paszporty z wizerunkiem wschodzącego słońca, a ja wraz z grupką kilkunastu śmiertelnie zmęczonych, wymiętych cudzoziemców powlokłam się do okienka dla Aliens, „Obcych"; ósmych pasaŜerów Nostromo, którzy nielegalnie załapali się na ten lot. Czekając na odprawę, jeszcze raz przyjrzałam się wydrukowanemu e-mailowi od Japonki imieniem Chizuko, która pomagała mi na odległość załatwić wszystkie formalności. Informowała mnie w nim, Ŝe pogoda w Tokio jest piękna (bo wzmianka o pogodzie to obowiązkowa część wszystkich japońskich listów), Ŝe będzie pełnić rolę mojej sekretarki (co było prawdą) i Ŝe perspektywa ta „napełnia jej serce prawdziwą radością" (czego jeszcze nie mogłam być pewna). Poza tym precyzyjna, złoŜona z licznych punktów i podpunktów instrukcja dotycząca początku mojego

pobytu w Japonii pełna była imion i nazw stacji brzmiących na przykład Shinagawa i Ishikawa-dai, które mnie napełniały prawdziwym niepokojem raczej niŜ radością. „Shinagawa - Sina-gała", „Ishikawa-dai - Idź-i-kawa-dai", utrwalałam sobie, oswajając obce brzmienie na wypadek, gdybym musiała tych miejsc szukać sama. „W przypadku, który nie moŜe być prawdą, gdybym nie była tam, gdzie mi przeznaczone zostało, aby cię miło zaprowadzić na miejsce ostateczne, postępuj zgodnie z instrukcją, jak cię proszę i przepraszam z respektem", pisała Chizuko w zabawnym, ale wystarczająco komunikatywnym angielskim, „Ja znać drogę, a ty sama zgubiona lub zakłopotana z bagaŜem na zawsze, a przeto ja cię wezmę samochodem z przyjemnością". Jeden znak kanji wyglądający jak haczyk zaplątał jej się w rzymskie litery pomiędzy „s" a „t" w słowie „instrukcja", a ja mimo wszystko miałam nadzieję, Ŝe nie będę musiała sama szukać „miejsca ostatecznego" i Ŝe ten znak nie jest na przykład jakąś waŜną wskazówką, którą powinnam wziąć wówczas pod uwagę. „Profesor", powiedział urzędnik imigracyjny o szlachetnej twarzy aktora Toshiro Mifune, oglądając mój paszport chyba z lekkim niedowierzaniem, a ja odpowiedziałam: „Hai", czyli „tak", bo niewiele więcej potrafiłam. „Daijóbu", odparł w końcu urzędnik, co brzmiało jak „daj dzioba", a znaczyło „w porządku". Wpuścili mnie, juŜ nie było odwrotu. Zobaczywszy mnie, młoda kobieta w stroju odpowiedniejszym dla pięćdziesięciolatki energicznie pomachała tabliczką z wypisanym moim imieniem i nazwiskiem. Odmachałam więc, a ona zrobiła kilka drobnych kroczków w moją stronę z przednią częścią ciała lekko wysuniętą do przodu i ramionami trzymanymi blisko tułowia jak złoŜone skrzydła. Na twarzy miała wyraz radosnej antycypacji, jakby spotkanie ze mną było szczęściem i zaszczytem, na który długo czekała. Przyszli mi na myśl onnagata, aktorzy teatru kabuki grający Ŝeńskie role w spektaklu, który widziałam niedługo przed wyjazdem do Japonii. Ten wcielający się w postać dzielnej małŜonki wodza w podobny sposób przemieszczał się po scenie, wyrzucając z siebie przy tym całe kaskady kobiecych ochów i achów, na których urok część zachodniej publiczności pozostaje na zawsze nieczuła. „Czy ktoś mógłby zabić ją jeszcze raz?" - spytał mój znajomy, gdy bohaterka wspomnianego przedstawienia nawet po okrutnej śmierci długo nie przestawała ubolewać wysokim, przejmującym głosem. Chizuko tymczasem zrobiła kilka kolejnych drobnych kroczków w moim kierunku i zatrzymała się, sublimując radosną antycypację do jej krystalicznej formy. W Japonii, gdzie kostiumy i opakowania waŜniejsze są na ogól niŜ zawartość, kategorie kobiecości i męskości definiuje się o wiele dokładniej niŜ na Zachodzie. To, co nazywamy róŜnicą rodzaju (gender) albo płci kulturowej, mocno zakorzenione jest juŜ w strukturze japońskiego języka, który podobnie jak niektóre inne języki azjatyckie, ma swoją wyraźną Ŝeńską i męską formę. ZróŜnicowany według płci język stanowi podstawę systemu niezwykle precyzyjnie określającego, co jest właściwe dla kobiet i męŜczyzn. Sposób zachowania Chizuko, z mojej perspektywy odrobinę przerysowany, o krok od przesady, wydawał mi się jednak pełen wdzięku. Była Ŝywym wcieleniem „japońskiego goździka", czyli skromności i delikatnego uroku, jakie powinny cechować młodą damę z dobrej rodziny. Przeciętna przedstawicielka krajów Zachodu co najwyŜej kończy liceum w dziedzinie tradycyjnych kobiecych gestów i zachowań, podczas gdy dziewczyny takie jak Chizuko mają doktorat. Po pewnym czasie spędzonym w Japonii niektóre

jak w teatralnej etiudzie.) OtóŜ to wszystko nie byłoby zdumiewające. Stała dwa kroki ode mnie..Ŝywa. skoro stacja metra. taka pozostanę. gdyby byli podobni innym barbarzyńcom. nieświadomie upodabniają się do otoczenia.„gaijinki" (nawet te. Ŝe w oczach Chizuko czaiła się. w pierwszym zdaniu powiedziała mi bowiem. to z całą pewnością . co znaczą róŜnice w teatrze kobiecości i męskości. powiedziała. mimo iŜ byłoby miło. Niezamierzona ambiwalencja tych miłych słów kazała mi poszukać ukrytego w nich znaczenia. jeśli juŜ nie sympatia. wiedząc. błyskająca czarnymi ognikami źrenic . którą. Ŝe będzie moją sekretarką. a bywało.ciekawość. przy tej pięknej. Ŝe w miarę rozwoju znajomości sprawa jeszcze bardziej się zaciemniała. kobiety po trzydziestce. „Joanna-senseU". przemówiła. Ŝe Japończycy z sympatią traktują nasze starania. „Byłoby bardzo miło. gładkich. Ŝe praktycznie rzecz biorąc. ale przysięgłabym. Albo Shimbashi. Alessandro Valignano Historia del Principio II. Ŝe tak naprawdę nigdy nie uda mi się przyjechać do Japonii. wyglądająca jak personifikacja zachodnich marzeń erotycznych na temat Wschodu. jakimi zostałam otoczona. podczas którego długie czarne włosy Chizuko wykonały taneczne pas. Skoncentrowałam się więc na wydobyciu z siebie japońskiej formułki. Ta czarnowłosa kobieta. Po Ŝyciu w Nowym Jorku. Gdy prezentacji stało się zadość. była bez wątpienia przypadkowa. ukłoniła się i powtórzyła. (. nie byłaby w stanie podrobić Ŝadna cudzoziemka. „Gaijinka" na zawsze „nie stąd". jaką ekstrawagancją w Japonii było obstawanie Chizuko. gdzie czasem po dwóch godzinach rozmowy nie miałam pewności. Zbyt długo jednak i zbyt miękko. w którym mieszka Słońce. Teraz niewątpliwie pora była na moją kwestię. Ale co mnie zadziwia. z twarzą wysuniętą w moją stronę. gdybym mogła. Tokio jest jak Mars Gejsza i Barbie Zupełnie zbita z tropu zatrzymywałam się na ulicy gdzieś w Ginzie. Z całą feministyczną świadomością tego. Ŝe jestem obca i cokolwiek zrobię. witając mnie swoim niedoskonałym angielskim. jakiej nauczyłam się na pamięć. Ukłonu. potrząsnęła moją jak biznesmen ubijający interes. nigdy jednak nie osiągając perfekcji swoich japońskich sióstr. gdybyś mogła przyjechać do Japonii". choć zupełnie niemodnej fryzurze wyróŜniającej ją na tle krótko ostrzyŜonych pań w jej wieku. A moŜe to była Hibiya. Ŝe we wszystkich tych sprawach zachowują się jak bardzo powściągliwi i kulturalni ludzie. Wszystko jest tak dziwaczne i przeciwstawne. które były dotąd mało „kwiatowate") zaczynają dostrzegać pewną zmianę we własnym sposobie bycia. Dopiero potem przekonałam się. Chizuko stanowiła ciekawą odmianę. Chizuko niespodzianie wyciągnęła do mnie rękę. to fakt. skazana na niespełnialne marzenie o kraju. do nas nie są podobni w niczym. Niewłaściwa konstrukcja gramatyczna. Jak mogłam być pewna. I moŜe po prostu bardzo potrzebowałam dobrego znaku. jakiej Chizuko uŜyła. ale czaił się w niej przewrotny sens. lekko pochylona do przodu.. jakiej płci jest nowo poznana osoba. . nie mogłam pohamować podziwu dla miękkich. o czym od dawna wiedziałyśmy obie. by choć w małym stopniu opanować ich język. krągłych gestów. chcąc japońskie powitanie uzupełnić zachodnim.

by pomyśleć. Po nich przemaszerował oddział uczniów w wojskowych mundurkach i Ŝółtych kapelusikach tak równym krokiem. Jak opisać miasto niemoŜliwe? To pytanie. by zrobić sobie nawzajem zdjęcie na jej tle. Przez cały czas towarzyszyło mi wraŜenie. łatwą do opanowania. którego tytuł i cała reszta umknęły mojej pamięci. krzycząc coś z uśmiechem. odpowiada jej rozmówca. trafiłam w ten sposób do Asakusy wyrzucona na jej brzeg z zatłoczonego pociągu. Ŝe płynę pod prąd tłumu poruszającego się według jakichś innych zasad niŜ te. kłaniając się chwiejnie. dryfujących ku pogodnemu wieczorowi. zaczęły wzbudzać we mnie głód. rezygnowałam z przygotowanej wcześniej marszruty i dawałam nieść się miastu jak papierowa łódka rzece. „Nie. pyta dziewczyna. „Ta daleka planeta?". zgrabniej i w innym rytmie poruszających się w tłumie. Wyrosła na jej miejscu restauracja serwująca japońskie dania zachęcała witryną z plastikowymi modelami potraw. upewnia się bohaterka. co dalej. wyrwana z kontekstu rozmowa z japońskiego filmu. Stanęłam tam. znajdowałam inną. Traciłam poczucie czasu i przestrzeni. w ciągu godziny znikła jak kamfora. Na wielkim billboardzie reklamowano robota-kelnera. Po wiadukcie 23 tuŜ nad moją głową przetoczył się srebrny pociąg kolejki Yamanote. „Tokio jest jak Mars". mówi bohater w jednej ze scen. widziałam tuŜ za kawiarnią Starbuck's. lalala". lecz z uporem. ile o jakąś subtelniejszą właściwość japońskich ciał przyzwyczajonych do mniejszej przestrzeni osobistej. Właśnie. kto nie wie za bardzo. Nie tyle chodziło przy tym o konieczność trzymania się lewej strony. Dziewczyna w róŜowym kostiumie i białych rękawiczkach wręczyła mi opakowanie chusteczek higienicznych. Przypomniała mi się absurdalna. Szłam dalej. które znam. Ŝe na jej odnalezienie mam dwa lata. „Nie wiem". szukając stacji. zatrzymało się nieopodal i uniosło w górę telefony komórkowe. stłoczone twarze w jego oknach mignęły i znikły jak fatamorgana. W któryś z pierwszych tokijskich dni. Coffee. Minęły mnie dwie kobiety w kimonach. i pocieszając się. dla kogoś. jakby mapę europejskiego miasta ktoś pociął w niszczarce do dokumentów i posklejał na chybił trafił. Na moje oko kaŜda strona wyglądała tak. Zarzucając szal na ramię. na twarzach miały białe chirurgiczne maseczki i rozmawiały przez telefony komórkowe. Raz po raz próbowałam bez powodzenia zlokalizować swoje „ja" coraz głębiej wsysane w tokijski labirynt bez wejścia i wyjścia. W ręce ściskałam zupełnie nieprzydatny na początku atlas Tokio. hiperrealny makaron w jednym z talerzy unosiły pałeczki trzymane niewidzialną dłonią. co z kaŜdej sieci opisu wymyka się szybciej niŜ rtęć. z którym musi zmierzyć się kaŜdygaijin. powodowałam więc małe katastrofy wśród ludzi zachowujących się tak. Dwóch podchmielonych starszych panów wytoczyło się z restauracji. „Dlaczego?". który serwował kawę dwojgu zielonym kosmitom śpiewającym po angielsku: „Coffee. dokąd chce jechać. któremu przyjdzie do głowy szalony pomysł uchwycenia w słowa czegoś. jak batonik Mars". Śliczne plastikowe potrawy. równie dobrą. by nie wadzić innym. doskonalsze niŜ prawdziwe.przysięgłabym. jakby zaczęła się mobilizacja. która znikła. Ta połoŜona w północno-wschodniej części Tokio dzielnica w przeszłości była kipiącym Ŝyciem centrum 24 . a potem poŜegnali się.

ozdobionych plastikową głową Sfinksa. Główny budynek Sensóji wybudowano całkiem niedawno. pozostała symbolicznym wejściem do shitamachi. a jedna sfera niepostrzeŜenie przenika w drugą. Pozbawione są wprawdzie splendoru i wyrafinowanego wdzięku ze starych drzeworytów. japońskie i europejskie motywy zdobnicze tworzą niesamowity miszmasz stylów i kolorów. Sarariiman. co przyniesie noc. tradycyjnego „dolnego miasta". dzieli tu od profanum mniej niŜ krok. roześmiane dziewczyny z rozjaśnionymi włosami. Ŝe pod fundamentami świątyni ukryto złoty wizerunek bogini. Brak sztucznych kwiatów. skupisko domów publicznych o pretensjonalnych nazwach typu „Versailles" lub „Scarlett" i kiczowatej architekturze jakichś zwariowanych zameczków. Ŝe w tej 25 okolicy znajdowała się tylekroć opisywana. Tak jak w całym Tokio. UŜywają jej nadal zatrudnione tam osoby. duszona wielkimi budynkami ze stali i szkła. Zapalały się kolejne neony. Była spokojniejsza niŜ pozostałe. lecz lekko nadpsute. lecz świętość miejsca. by dać się pochłonąć przez plamy światła w otwieranych drzwiach. jedna z najsłynniejszych na świecie dzielnic rozpusty.śmiesznych . Teraz Yoshiwara to betonowa kraina sarariimanów. Niebo zmieniło barwę z sele-dynoworóŜowej na perlowoszarą. z obłaŜącymi płatami farby. labirynt drewnianych domów.tak charakterystycznych dla Tokio . lecz obdarzone za to w nadmiarze szemranym czarem rodem z filmów o japońskich gangsterach. a przynajmniej nie oficjalnie. Egipskie. Okolica ta nawet nie nosi juŜ dawnej nazwy. przestrzeń sacrum. w świetle neonów miękły betonowe kontury domów. Te zbudowane w ostatnich dziesięcioleciach budynki z betonu. na którym stoi. byle jakie. do których samuraje zakradali się.shitamachi. ekstrawagancko ubrani chłopcy ciekawi. pochodzi od angielskiego sałaty (pensja) i man (człowiek. a dziś kurczy się pod naporem nowoczesności. Turyści i tokijczycy ciągle jednak tłumnie tu przyjeŜdŜają ze względu na słynną świątynię Sensóji. przynaleŜną bóstwom. by w ramionach wyrafinowanych mistrzyń sztuki erotycznej zaŜyć zabronionych im uciech. oblepione są szyldami i reklamami ze zdjęciami półnagich dziewcząt. francuskich pałacyków. teraz zredukowana do kilkudziesięciu erotycznych przybytków. a ja znów na chybił trafił skręciłam w jakąś uliczkę wsysającą w swoją gardziel ciemność nocy. sprawiające wraŜenie skleconych naprędce i tymczasowych. plastiku i bóg wie czego jeszcze. czyli Brama Boga Burzy. wszystko jest tu nowe. Dla wielu prowadząca do niej majestatyczna i zdobna w wielkie czerwone latarnie Kaminarimon. nieistniejące w języku angielskim. pozbawione krzykliwych ozdób. męŜczyzna) słuŜąc określeniu etatowych pracowników biurowych. ale dla wiernych nie on jest waŜny. pełne zacieków wilgoci i rudawych plam rdzy. który dwóch braci rybaków w VI wieku wyłowiło z wód pobliskiej Sumidy. malowana i filmowana enklawa płatnej miłości. grupy rozochoconych męŜczyzn znikały w barach i klubach. którzy dopiero pod wpływem wieczornej kolejki sake zaczynają się uśmiechać. bogini miłosierdzia. krąŜyli jak ćmy w gęstniejącym mroku. W okresie Edo (1600-1867) w tych właśnie okolicach powstała Yoshiwara. porcelanowych „witających kotów" maneki neko czy zwierzątek tanuki . poświęconą Kannon. tych . statków kosmicznych.ponurych panów w identycznych garniturach. Trudno sobie wyobrazić. połoŜone nieco na północ od centrum Asakusy. ale na współczesnych mapach Tokio Yoshiwara to prozaiczne Senzoku 4-Chóme. słowo madę inJapan. meksykańskich burdeli. a wejścia do lokali dyskretniejsze. Legenda mówi.

Zmiana.kunopsów eksponujących piwne brzuszki i wielkie jądra. Uchyliły się automatycznie otwierane tylne drzwi i wysiadła z nich gejsza. Betonowa nowoczesność i ciągle Ŝywa przeszłość to dwie twarze Tokio. Nakładają się na siebie i przedrzeźniają. Z wdziękiem wysunęła się z wnętrza samochodu. przez które sączy się przeszłość. Kiedyś stały element w pejzaŜu miasta. W dłoni trzymała pakunek zawinięty w jedwabną chustkę furoshiki. Spieszyła się zapewne na przyjęcie urządzane przez kogoś bogatego na tyle. Ŝe bledną i odchodzą w niepamięć uroki innych miast. Ŝe pamiętamy zupełnie inne punkty topograficzne. bo co rusz okazywało się. a jej malutkie stopki w śnieŜnobiałych skarpetach tabi i sandałach jednocześnie dotknęły chodnika. czasem wręcz trochę śmieszny. Potraktowałam ten niespodziewany obraz jak prezent od losu dla „gaijinki" szukającej jakichkolwiek drogowskazów. wysoką fryzurę. Kokietują i uwodzą. próbowałam 27 wytłumaczyć. rękaw złotawego kimona z właściwym dla jesieni motywem liści klonu. a nie prawej strony stacji. a pełne śladów przeszłości wpisanej w pejzaŜ. i naleŜącego do kurczącej się grupy koneserów tradycji. Ŝe piękność kusząca nasz wzrok to tak naprawdę męŜczyzna w przebraniu kobiety. bo moŜe się okazać. Czy ta chwila zdarzyła się naprawdę? W tym samym momencie odbiła się w szybie twarz przechodzącej nieopodal blond Japonki w minispódniczce. które kiedyś się lubiło. nie oglądając się. trwałość w nietrwałości tworzą megapolis. gdzie dokładnie znajduje się mój dom. Albo kobieta udająca męŜczyznę w przebraniu kobiety. miasto wspaniałe. fluidalna właściwość wody. które niektórzy zwą Miastem Przyszłości. Ja nie byłam w stanie przypomnieć sobie. pełne szczelin. Imeji cheinji Miasto gęste jak semiotyczna dŜungla. Sprawiają. a oni upierali się. znaczył. Przez moment widziałam jej alabastrową twarz. bym kiedykolwiek widziała kwiaciarnię o nazwie Flower House. Wielkomiejskie jak Manhattan i krok dalej małomiasteczkowe niczym Radomsko. a nie tu. Pod jedną z bram podjechał właśnie ciemny mercedes. by sobie pozwolić na jej towarzystwo. Ŝe salon gry paczinko znajdował się z lewej. dziś gejsza jest widokiem tak rzadkim. a na pewno mający niewiele wspólnego ze współczesnym Ŝyciem. bo zarezerwowane dla uprzywilejowanych. miasto pandemonium. Z jednej strony międzynarodowe i hipernowocze-sne. Spotkanej na wakacjach parze Amerykanów. nierozdzielne i tak samo prawdziwe. dla których jest ono nadal poŜądane i atrakcyjne. Co robiła w Yoshiwara? 26 Jeśli w ogóle. bardziej prawdopodobne. który jednak prawie w całości jest dziełem ostatniego półwiecza. którzy dwa lata temu mieszkali w tej samej tokijskiej dzielnicy co ja. wypełniając uliczkę od krawędzi do krawędzi swoim metalowym cielskiem. Takie właśnie jest Tokio: jak Barbie i jak gejsza. podczas gdy większość Japończyków widzi w niej anachronizm. które niemal przygniotło mnie do muru. Ŝe moŜna spędzić w Tokio całe lata i nie spotkać Ŝadnej. Dla nas gejsza nadal ucieleśnia Tajemnicę Wschodu. Z drugiej tradycyjnie japońskie. Ŝe w głębi znajdują się przybytki niepotrzebujące reklamy. znikła w oszklonych drzwiach. Nie bardzo mogliśmy się porozumieć. Ŝe moŜna by ją zobaczyć w eleganckiej Akasace. Pozbawione starówki z prawdziwego zdarzenia. Nie moŜna jednak ufać swoim oczom. Albo zupełnie odwrotnie. Dopiero po powrocie .

czyli betonowy dom zbudowany na mocniejszej konstrukcji. by wznieść coś innego. powinni ominąć przeszkodę. a w skrzynce wciąŜ pojawiały się listy przepraszające za ewentualne niedogodności. Młodych Japończyków nie dziwi.przyczyna tych nieporozumień stała się dla mnie jasna.jak pisze Donald Richie w The Image Factory . Imeji cheinji. stoi w Tokio przez jakieś 28 trzydzieści lat.obowiązkowe stają się koronkowe spódniczki noszone na celowo za długie dŜinsy. za to stary i troszkę podupadły sklep z tofu. teraz były trzy szeregowe domki w budyniowym kolorze i juŜ mieszkali w nich ludzie. by po powrocie znaleźć je odmienione nie do poznania i na miejscu. zmiana wizerunku. do którego zdąŜyłam się przyzwyczaić. zobaczyć miniaturową replikę rzymskiego pałacu w kolorze morelowym. jak. by robili sobie dodatkową przerwę oprócz tej na lunch. jak się wydawało. Ŝe uwielbianego w grudniu modelu telefonu komórkowego nikt powaŜnie traktujący swój wizerunek nie chce w styczniu. Ŝe modne w sierpniu asymetryczne bluzeczki firmy Milk lub Betsy Blue są zupełnie passe w połowie listopada. Ŝe poczułam się zdezorientowana. Tokio to jeden wielki plac budowy i niemal nie zdarzało się. by w jakimś punkcie mojej dzielnicy nie burzono czegoś. co w Japonii. Ŝe mają rację ci. Zycie przeciętnego apato. ale kaŜda osoba lubiąca obserwować modę zauwaŜy. którzy piszą. Ŝe właściciel młodszego domu dojdzie nagle do wniosku. zjadali swoje o-bentó. czyli dwu. W Ŝadnym teŜ innym kraju mody nie pojawiają się i nie znikają z porównywalną szybkością. Co to za przyjemność rozmawiać albo „esemeso-wać" z niemodnego telefonu? Imeji cheinji dotyczy jednak nie tylko koloru włosów. czysto i nawet niezbyt hałaśliwie burzyli i budowali. modelu komórki czy doczepianej na przykład jako breloczek do niej najukochańszej w danym sezonie maskotki. świetnie prosperującego fryzjera dla psów o nazwie Happy ???-ber Dog.lub trzypiętrowego budynku o drewnianym szkielecie. posiłek ładnie zapakowany w plastikowe pudełko. by się o tym przekonać. podąŜając za ruchem jego ręki. Niewykluczone jednak. z jakichś powodów przeniesionej tuŜ pod okna naszego domu zamiast. jakie sprawia to „szacownym mieszkańcom". a pracownik z czerwono świecącą pałką. Ŝe jego siedzibie potrzebne jest imeji cheinji i zrównają z ziemią. czyli image change. by błyskawicznie wybudować coś bardziej na czasie. to . Mieszkający od trzydziestu lat w Tokio Richie miał duŜo czasu. Budowane współcześnie w Japonii domy nazywa się z angielska apato (od apartment) lub manshon (od mansion). MoŜna więc opuścić na kilka miesięcy swoje sąsiedztwo. trwa średnio kilkanaście lat. którego waŜne zadanie polegało na tym i tylko na tym. gdy siedząc na krawęŜniku. Zdałam sobie sprawę z tego. gdzie niedawno jeszcze był sklep z tofu.na kolejne parę tygodni . gdzie niedawno stały drewniane rusztowania. ale równieŜ wyglądu domów i całych miast. gdy . . by przez cały czas stał na straŜy i informował przechodniów. Przez kilka tygodni moje sąsiedztwo zmieniło się na tyle. a manshon. Robotnicy w szerokich spodniach a la Sindbad i butachskarpetach o płaskiej podeszwie i jednym palcu. Ŝe pewnie Ŝadna inna ze stolic świata nie ewoluuje w takim tempie jak Tokio. z białymi ręcznikami owiązanymi wokół głów uwijali się jak mrówki i nigdy nie widziałam. Tam. a wspomniany sklep znaleźć tam. Sprawnie. przestał istnieć.najpopularniejszy slogan współczesnej Japonii. gdzie wcześniej był plac zabaw dla dzieci z jadowicie zieloną plastikową trawą i statuetką trzymetrowej Godzilli.

schowałam się do łazienki (gdzie ponoć są najmocniejsze ściany). Po rocznym pobycie nie zwracałam juŜ większej uwagi na czkawkę ziemi. by przyzwyczaić się. a zapomniane słowa modlitwy przychodzą na myśl nawet najbardziej zatwardziałym bezboŜnikom. które towarzyszą budowaniu Tokio. lecz w „stawaniu się" naleŜy upatrywać 30 jego istoty. bowiem właśnie minęło przepisowe siedemdziesiąt lat od tego. stukają przesuwane ściany fusuma. Wznoszenie siedzib. tak łatwo jak okruszki ze stołu. „Trzęsie". która przychodzi po trzęsieniu ziemi. kołyszą się Ŝyrandole i zupełnie nie wiadomo. z których czterdzieści procent jest wciąŜ aktywne i w kaŜdej chwili grozi erupcją. opartych na historii wielkich trzęsień. czy to mała czkawka ziemi. Ŝe nie tylko w poezji czy sztukach plastycznych. by była odczuwalna dla człowieka. czy początek końca. stwierdzałam i odsuwałam notebook dalej od krawędzi biurka albo chwytałam podskakujący kubek. jak gdyby nigdy nic. moŜe zostać zniszczone przez trzęsienie ziemi i będący jego nieodłączną konsekwencją poŜar. Tokio na chwilę zamiera. tracimy głowę i wpadamy w panikę. gdzie leŜy Tokio. łącznie z Fuji. tanich i nietrwałych. zasypiają. przeciągnąć i strząsnąć z grzbietu te miliony ton betonu. Ŝe praktycznie w kaŜdej chwili to. jak przekonali się w 1995 roku mieszkańcy Kobe.jeśli są Japończykami wracają do swoich spraw. Wiele japońskich gór. przewracając się na drugi bok. Japończycy zawsze uŜywali materiałów będących pod ręką.Japończycy mieli kilka tysięcy lat.wzorem Japończyków . ludzie zatrzymują się w pól niedokończonego gestu albo budzą ze snu. Ŝe co jakiś czas muszą budować swój świat od nowa i Ŝe jest to proces tyleŜ naturalny co nieuchronny. ale zamiast zalecanej latarki i butelki z wodą zabrałam tylko dyskietkę z pisanym właśnie tekstem. maj ąc w pamięci jakąś niezbyt mądrą instrukcję z przewodnika. wracające na wyspy co roku z niszczycielskim uporem. które w 1923 roku obróciło stolicę Japonii w perzynę. Pierwsze trzęsienie ziemi sprawia. trzy tygodnie. Za pierwszym razem. co napotka na drodze. Rocznie urządzenia pomiarowe zapisują około tysiąca wstrząsów. stali i szkła. sprawiło zatem. ale tragedia moŜe zdarzyć się wszędzie. to byłe wulkany. Nie w „byciu gotowym".przy-wyka się do powtarzalnego scenariusza. Na początku pobytu w Japonii kaŜdy odczuwalny wstrząs jest mocnym przeŜyciem dla większości „gaijinów". Według wyliczeń. z których większość jest 29 zbyt słaba. a potem . kolejne moŜe nawiedzić Tokio w kaŜdej chwili. o których wiadomo. lecz równieŜ w japońskiej architekturze „tymczasowość" raczej niŜ „trwałość" stała się poŜądaną kategorią . Groźba tsunami. ani piękno w zachodnim sensie historycznej ciągłości nie są zatem wartościami. Ŝe będą stały tylko przez jakiś czas. co stworzyli. Najsilniejsze wstrząsy notuje się w regionie Kanto. Ŝe serce nienawykłego cudzoziemca skacze do gardła. Przyzwyczajeni. który z pewnością nie był tego wart. Odczuwalne wstrząsy zdarzają się w Tokio raz na dwa. wielkiej fali. dopełniają obrazu świata istniejącego w wiecznym cieniu zagłady. Wiedząc. gdy nagle całe miasto „dostaje dreszczy". oraz jesienne tajfuny. Ani trwałość. Przez parę sekund drŜą szyby domów. Ŝe ziemia to coś stabilnego i nieruchomego. ale potem . zmiatając wszystko. Tokio połoŜone jest w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów świata i ziemia pod stopami tokijczyków drŜy właściwie nieustannie niczym wielkie zwierzę gotowe obudzić się. czyli tam.

Dlatego dla Japończyków istotna jest raczej przestrzeń. a proces budowania i burzenia nabrał rozpędu. który niepokoi wielu Japończyków. co było pod ręką. Po wojnie z dawnego Tokio została tylko kupa gruzów i popiołu. kolejne linie metra rozwijały się jak nić z kłębka. Z tego. Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. skromności i prostocie. równieŜ nie planowane na długo. w których lśniły świeŜo wypolerowanym kamieniem bóstwa prastarej religii. a jej koniec zastał Japonię w sytuacji najgorszej z moŜliwych: była sojusznikiem faszystowskich Niemiec i ofiarą atomowego ataku. jest prawdziwą ironią losu). ani jego uroda nie były jednak dla Amerykanów aŜ tak imponujące i nic nie mogło powstrzymać decyzji o nalotach. a na jej terenie zaczęły stacjonować obce wojska. Niegdyś imperium i jeden z nielicznych krajów Azji. W czasie drugiej wojny światowej Amerykanie z listy miast przeznaczonych do zbombardowania po namyśle skreślili Kioto. Stare domy umierają więc. o tyle nie mieli wcześniej okazji. Ŝe ich władca nie jest juŜ bogiem. czego znieść się nie da". Jedna po drugiej pojawiały się świątynie nowiutkie jak spod igły. O ile bowiem Japończycy przywykli do trzęsień ziemi. Dziś materiały zgodne z estetyką wabi. Mimo iŜ w ciągu XX wieku Tokio dwukrotnie zostało całkowicie zniszczone. melancholia przemijania i tradycyjnie japońska wraŜliwość na patos rzeczy. publiczne łaźnie. Współcześnie ta charakterystyczna dla japońskiej kultury cecha zmieniła jednak nieco swoją specyfikę. a wokół nich. w której wznosi się domy czy świątynie. stolicę pokonanego kraju. pozbawiona armii. bary i restauracje. 31 Ani kilkuwiekowa historia Tokio. by nie zdołać się podnieść. który jednak miał oparcie w wiekach kultury zbyt potęŜnej. Wznoszono domy. szkoły i z roku na rok coraz bardziej wymyślne „hale wielorakiego uŜytku". Ŝe postanowili ocalić świątynie. a cesarz Hirohito w słynnym radiowym przemówieniu nawoływał Japończyków. W morzu niskich domków spiętrzały się kolejne wyspy wieŜowców. plastikiem i aluminium. postmodernistycznej wersji. zastępuje się betonem. a nie one same jako trwale obiekty architektonicznego kunsztu (fakt. które oparły się kolonizacji. wkrótce potem mocą cesarskiego reskryptu ogłoszono poddanym.takŜe piękno nauczono się tu dostrzegać w przemijaniu bardziej niŜ w niewzruszonej wieczności. wyraŜającą się w umiarze. przejawia się w wyglądzie współczesnego Tokio w swojej nowej. przepiękną dawną stolicę Japonii. by przyzwyczaić się do tak wielkich klęsk wojennych i obecności okupanta w swojej ojczyźnie. Na gruzach dawnego Tokio zaczęto chaotycznie budować miasto pozbawione wyraźnego centrum . by „znieśli to. by na ich miejscu mogły wyrosnąć nowe. Dlatego mono no aware. nawet jeśli nie jest to konieczne. iŜ to właśnie w Japonii zachowały się jedne z najstarszych na świecie budowli.estetyczną . więcej domów. będącego zwykłym śmiertelnikiem. czyli na przykład drewno lub bambus. jakich u siebie nigdy nie mieli. Jego tysiącletnia historia zrobiła takie wraŜenie na wojownikach z młodziutkiego państwa. śmiertelne jak wszystko na świecie. kornie i z . została całkowicie pokonana. bary i burdele dla Ŝołnierzy generała MacArthura. zamki i mosty.siedzibę cesarza. miliony domów dla coraz większej liczby ludzi co dzień napływających do Tokio. to wielkie trzęsienie ziemi z 1923 roku nie było tak tragiczne w skutkach jak amerykańskie bomby w 1945 roku. nad nimi i pod nimi otwierano sklepy.

mroczna i niszczycielska. Dior. Natura. stało się takŜe miastem zwesternizowanym. budując Tokio. Tego porządku. czyściutkim i ucywilizowanym. a ograniczeniom przestrzennym musieli podporządkować się nawet zmarli. wydaje się Japończykom niebezpieczna raczej niŜ czarująca. hamburgerów i blond włosów. miastem dŜinsów. znikały drewniane domy i baraczki ze wspólną kuchnią i bez łazienki. co. a nie sielska. Zdobycze nowoczesnej cywilizacji pozwoliły Japończykom zapanować nad siłami natury w sposób większy niŜ kiedykolwiek wcześniej. Starbuck's Coffee. za to pełne pająków i zdradziecko wystających korzeni. jak tylko moŜna sobie wyobrazić. choć ciasne cmentarze w wieŜowcach. a rodziny o wiele mniej liczne niŜ kiedyś zamieszkały w dziuplach typu 2DK (2 dining kitchen). dawną topografię zabetonowano. a co innego przedzierać się przez knieje pozbawione betonowych ście33 Ŝek. w której mieszkania w pobliŜu parków wcale nie cieszą się wielkim powodzeniem. Bardzo niewielu tokijczyków ma wakacyjny domek na łonie natury. wykorzystali z daleko idącą gorliwością. który sprawił. sterylne ogródki z przyciętymi pod linijkę drzewkami bonsai albo ogródki zen. zamontowano gdzie się da miliony głośników przypominających o konieczności przestrzegania porządku. frytek. Ŝe w ciągu kilkudziesięciu lat pokonany kraj stal się na nowo potęgą. tak dalekie od natury. Japończycy wolą naturę w jej przetworzonej i podporządkowanej człowiekowi formie i wtedy dopiero mogą ją ewentualnie „kochać". zabudowano wzgórza i doliny dawnego Tokio. jego rzeki uwięziono.oddaniem. na których prochy przeznaczono nowoczesne. jakim jest Japonia. betonując ich koryta i brzegi. wryto się pod jego powierzchnię tysiącem korytarzy. Co innego bowiem fotografować rozwijającą się magnolię w parku Shinjuku. jak potrafią pewnie tylko Japończycy. Tokio jest być moŜe jedyną stolicą świata. Ŝe na pozór (i to słowo „pozór" jest tu kluczowe) moŜna uznać Tokio za miasto niewiele róŜniące się od . 32 W miarę upływu czasu wzrastał komfort Ŝycia. zdyscyplinowano rzeki i rzeczki. a w masowo budowanych mieszkankach było juŜ wszystko to. Dlatego lubią małe. gdzie plastikowe panele i plastikowe łazienki gwarantują łatwe utrzymanie czystości. co i tak znaczy coś innego w monsunowym kraju naraŜonym na naturalne katastrofy. a włóczęgi po lesie nie naleŜą do ulubionych rozrywek. oświetlono wszystko jaskrawym fluorescencyjnym światłem. drzewa wycięto lub przystrzyŜono w bezlistne kikuty. Ulice przed domami ozdobiono równieŜ plastikowymi dekoracjami zgodnymi z porami roku. Kentucky Fried Chicken i wszechobecny MacDonaWs sprawiają. Chanel. W miastach zamieszkało ponad siedemdziesiąt procent Japończyków i pomniejszanie stało się wymogiem codzienności. jakich na Zachodzie uŜywa się tylko w fabrykach i szpitalach. garniturów i sukienek. Potęgą zuŜywającą rocznie więcej betonu niŜ kilkadziesiąt razy większe Stany Zjednoczone. z tym Ŝe najczęściej w zminiaturyzowanej wersji. Zachodni romantycy ubolewający nad upadkiem japońskiej „miłości do natury" często nie uświadamiają sobie. nieobliczalna matka tajfunów i trzęsień ziemi. Powojenne Tokio. co na Zachodzie. gdzie w ogóle nic nie rośnie. plastikową trawę i czyste betonowe miasta oświetlone jarzeniówkami. Tokio wyrosło na nowiutkie miasto o pejzaŜu w całości ukształtowanym przez człowieka. Ŝe sama ta kategoria jest wymysłem Zachodu.

zacumowane w kanale wielkości piaskownicy. to średnio udana replika paryskiej wieŜy Eiffla. Zachodnia kultura stała się miarą odniesienia i synonimem postępu w architekturze. Japończycy zbyt gorliwie zrealizowali zachodnią ideę miasta jako przestrzeni czystej. ale kompleks wobec zwycięskiego Zachodu pozostał. moŜna dziś odnieść nie tylko do „dziupli". dostrzegalne w ogólnym pejzaŜu Tokio. na Shinjuku. dzielnicy zbudowanej na ziemi wydartej Zatoce Tokijskiej. budynek Tokio Station jest bratem bliźniakiem tego w Amsterdamie. Mimo iŜ Ŝadne japońskie miasto nie uniknęło powojennych przemian. Estetyka wabi uległa degeneracji. w której źle rozumianemu funkcjo-nalizmowi podporządkowano inne wartości. to oczywiście równieŜ integralna część japońskiej tradycji kulturowej. a zmasakrowana wojenną klęską toŜsamość kulturowa wyobcowała się z pejzaŜu. to betonowa monumentalna wersja katedry Notre Damę. Jego główne architektoniczne punkty orientacyjne są poŜyczone z pejzaŜu innych stolic. WieŜa Tokijska. wpływ zachodniej kultury zostawił na wizerunku Tokio ślad trwalszy niŜ przegrana wojna. której charakterystyczną cechą jest poŜyczanie i przetwarzanie . To. a cudzoziemcy (z wyjątkiem „nawróconych na Japonię". które miało stać się wizytówką nowoczesnej Japonii. japońska wyobraźnia utraciła w sporej części tę niezwykłą zdolność absorpcji i twórczego przetwarzania. wznosi się gmach NTT wyglądający jak londyński Big Ben. ale do całej stolicy. jak na przykład weneckie gondole. największy impet modernizacji skierowany został właśnie na Tokio. prowadząc do degeneracji wielu aspektów japońskiej tradycji. pokonany kraj nie poŜycza bowiem na tych samych prawach co kraj będący potęgą. poddając się kolonizacji. Jak pisze w Dogs and Demons Alex Kerr. a od XIX wieku właśnie z Europy i USA. by czymkolwiek zasłuŜyć na uwięzienie w korycie wysokim na pięć metrów. w tle centrum handlowego o nazwie nomen omen Times Sąuare. w japońskiej wersji francuskiego zwany jest nie bez powodu Puchi Berusayu. nawet jeśli jej poszczególne elementy tak mało pasowały do japońskiej rzeczywistości. a pałac w Akasace. a w Daibie. Zdanie Le Corbusiera. co japońskie zaczęto uwaŜać za nienowoczesne i niemodne. stylu Ŝycia. którym podoba się wszystko łącznie z plastikową ikebaną) są do znudzenia zgodni w jego estetycznej ocenie: „brzydkie". po raz pierwszy w dziejach. moŜna znaleźć w kaŜdej dzielnicy.najpierw z Chin via Korea. Po drugiej wojnie światowej proces ten nieco zmienił jednak swoją spe34 cyfikę. element najczęściej chyba powielany na pocztówkach. doprowadzając ją często do przesady. kiedy prawdziwy bambus zastępuje się plastikowym i betonuje rzeczki o wiele za małe. wita odwiedzających Statua Wolności. Amerykanin od kilkudziesięciu lat zakochany w Japonii trudną miłością. I tak na przykład w dzielnicy Jiyugaoka. ale pejzaŜ Tokio ma pewną dodatkową wyróŜniającą go właściwość. Imitacje. w jaką nieuchronnie zmienia się świat. czyli Petite Versailles. które dziś są właściwie wyłącznie wzorami z Zachodu. jest kawałek Wenecji wraz z typową dla niej zabudową i fragmentem płyciutkiego kanału z kołyszącą się na falach gondolą. Ŝe to wtedy. w jakich Ŝyją tokijczycy. To oczywiście nic wyjątkowego w globalnej wiosce. czyli Tókyó Tochó. uŜywany dziś jako rezydencja dla odwiedzających Japonię przywódców innych państw. nowa siedziba władz tokijskich.metropolii Zachodu. iŜ dom powinien być „maszyną do mieszkania". w pobliŜu której mieszkałam. modzie. Zniszczenia wojenne szybko naprawiono. Widoczne na kaŜdym kroku przejmowanie obcych wzorów. jasnej i suchej. sprawiając. Dziś nawet Japończycy nie mówią o nim: „piękne". Jednym .

gdzie pierwszy szogun Tokugawa wzniósł swoją siedzibę. który swój los związał z Japonią. jest słynny Nihonbashi. Nihonbashi przykryto biegnącą na estakadzie autostradą. gdzie mała szczelina w zewnętrznym tekście pozwala dotrzeć w głąb. Nihonbashi był sercem Nihonu. Składają się nań nie tylko imitacje takie jak Wenecja w Jiyugaoce i Statua Wolności w Daibie (by nie wspomnieć o Disneylandzie w Urayasu). sklepy z gadŜetami firmy Sanrio w kształcie hipertroficznych truskawek albo domy mieszkalne przypominające francuskie cha-teau. Ponoć miał to być płomień albo. Wzniesiony w XVII wieku i wielekroć później przebudowywany byl symbolem 35 okresu Edo. postawiony w sercu shitamachi. uwaŜano go za umowne miejsce początku podróŜy do wszystkich zakątków Japonii. choć w praktyce nie sposób go nawet sfotografować. Skrajny funkcjonalizm a la Le Corbusier ma w pejzaŜu Tokio swoją przeciwwagę w równie skrajnej wersji disnejowskiego kiczu.tam. Tylko w ten sposób 36 moŜna odnaleźć ciągłość. podczas którego okazuje się. do jego spodnich warstw. hołubionego na Zachodzie architekta i designera ??????'? Starcka. jak bardzo dzisiejsze Tokio . do czego prowadziła gorliwość w unowocześnianiu i westernizowaniu Tokio. Roman Cybriwsky. Przeszłości. pogrąŜając jedno z najpiękniejszych miejsc dawnej stolicy w cieniu betonu.. Tymczasem w latach sześćdziesiątych. ale nie ma pięknych dzielnic. podczas gdy miejsce przeklęte pozostało za Mostem Łez . i japoński uczony Jinnai Hidenobu udowadniają. ściśnięte na powierzchni czterdziestu metrów kwadratowych. powtarzalność kulturowych wzorów. być moŜe jedne z najwspanialszych na świecie.wzniesione w ciągu jednego pokolenia i na pozór pozbawione planu zakorzenione jest w swojej historii. Są w Tokio pojedyncze piękne architektonicznie budynki. która obecna jest w betonowej tkance Tokio. Tak skolonizowana wyobraźnia wydala na świat miasto. Japoński Most. Tylko zapaleni „tokiofile" potrafią czytać to marsjańskie miasto jak palimpsest. Nihonbashi nadal istnieje. Ŝe dawna topografia miasta obecna jest w jego . które zachowały przez wieki swoje znaczenie.z przykładów tego. związek dzisiejszego Tokio z jego historią. mimo iŜ wielekroć zburzono i zbudowano na nowo to. Drugi z wymienionych wyŜej uczonych zaprasza na fascynujący spacer. gdzie za czasów szogunatu dokonywano egzekucji i gdzie teraz jest wielkie krematorium. co stało na ich powierzchni: miejsce władzy na przykład jest nadal dokładnie tam. których architektura łączy elementy swobodnych wyobraŜeń o włoskim baroku z fantazją o staroŜytnej Grecji.. Co bardziej krytyczni tokijczycy nazywają dzieło zrobione przez Starcka w środku ich miasta „złotą kupą". Na szczęście nie do końca mu się to udało. Obłe. przywrócić zapomniane konteksty zniekształconego znaczenia. pianka z piwa. Na dachu czarnej cięŜkiej bryły tkwi monstrualne Ŝółte coś. które bardzo chciało zapomnieć o swojej przeszłości. gdy Japonia przygotowywała się do olimpiady. Pierwszy z nich wskazuje na miejsca w jego topografii. amerykański geograf. Nawet dla jego rdzennych mieszkańców nie zawsze jest ona widoczna. lecz takŜe pomysły bardziej „twórcze": hotele miłości. nie dostrzeŜe jednak niewprawne oko kilkudniowego turysty. zwęŜające się ku górze. Najlepszym symbolem westernizacji pejzaŜu Tokio jest dla mnie budynek browaru Asashi zaprojektowany przez słynnego.

Tokio.zaprzeczając prawom fizyki . z jakim w ciągu dwóch lat ewoluowała choćby moja dzielnica. zamieszkuje ponad 12 milionów tokijczyków. czyli wspomniany materac uŜywany przez Japończyków zamiast łóŜka. Bliskie. Ŝe trochę przesadzono z zamiłowaniem do betonu i kiczu. telewizor i nielegalnego kota przybłędę. zapraszała mnie przyjaźnie i przypuszczam. ale całej zabudowy Tokio.Japończycy zbudowali praktycznie od podstaw w ciągu jednego pokolenia.brzydkie. mikroskopijna kuchenka i zlew. Moja przyjaciółka Michiko w swoim „apartamencie" wielkości ośmiu metrów kwadratowych utrzymywała nienaganny porządek i .ukryta jak Nihonbashi . dotyczy nie tylko wnętrza mieszkań. Ŝe trzeba pokazać światu most Nihonbashi bez biegnącej nad nim autostrady. by przywrócić Tokio dawną urodę. Ŝe lokatorzy muszą korzystać z publicznej łaźni. matowieć.najpotęŜniejsze miasto świata . Pod Tokio dzisiejszym . ani przez chwilę nie wątpiłam. które znam .jest więc moŜliwość innego miasta. ocalić. W najmniejszych wynajmowanych w Tokio „mieszkaniach" mieści się materac. „Pamiętaj. gdy gdzieś pomiędzy domy juŜ stojące wpycha się kolejny dom albo gdy nowy przybysz z prowincji wpaso-wuje się w tokijski tłum. o którym tu piszę . cudowne. Ta wciąŜ czytelna struktura palimpsestu świadczy nie tylko o związku Tokio ze swoją historią. robiąc sobie miejsce delikatnymi ruchami ramion i bioder. Ŝe zawsze moŜesz się u mnie zatrzymać". Puste centrum labiryntu Po kilkudziesięciu kilometrach dzielących je od lotniska Narita Tokio otwiera betonową paszczę i wchłania ufnego podróŜnika w szary labirynt swoich wnętrzności niczym wielki wieloryb. toaleta jest wspólna. Uczucie klaustrofobii narasta.dzisiejszym układzie właściwie na kaŜdym kroku i jeśli przyjrzymy się uwaŜnie.pomieściła jakoś sporą kolekcję maskotek. by po chwili ograniczyć nasze pole widzenia do kilku. W lepkiej mgiełce kurzu i przemysłowych zanieczyszczeń wszystko zaczyna blaknąć. Najbardziej zatłoczony obszar 23 głównych tokijskich ku. dopóty nie zobaczy się pełnego blasku słońca. Ŝe jakimś cudem znalazłaby miejsce na drugi futon. Dziś coraz częściej pojawiają się głosy. by kaŜdy centymetr był wykorzystany do maksimum. Kolejny kwadrans podróŜy w głąb miasta i ściany są juŜ ze wszystkich stron na wyciągnięcie ręki. czyli dzielnic. odtworzyć czar zatrzymany na drzeworytach Edo. Ŝe będą potrafili je 37 zmienić. Tak samo jak 38 . Światło przygasa i dopóki jest się wewnątrz miasta. dostrzeŜemy nawet model spiralnego ufortyfikowania twierdzy Edo sprzed czterech wieków powtórzony współcześnie w układzie kanałów i autostrad. a brak łazienki sprawia. horyzont zawęŜa się do kilkudziesięciu metrów. Mieszkańcy stolicy Japonii mają tego świadomość i w ostatnich latach dyskusja na temat zmian niezbędnych. które znam . Podziwiając tempo. gdy przyjdzie im na to ochota. co jeszcze zostało z atmosfery shitamachi. które dopiero moŜe stać się sobą. Umiejętność takiego zagospodarowywania przestrzeni.moŜe juŜ wkrótce naleŜeć do przeszłości wspominanej z nostalgią. zgasić fluorescencyjne światło. Zbudować sobie stolicę od nowa to nic wielkiego dla Japończyków i marsjańskie Tokio. zbliŜające się do siebie jeszcze bardziej za kaŜdym razem. lecz takŜe o wpisanej w jego realną i symboliczną przestrzeń nadziei na przyszłość. najbardziej fascynujące z miast. nasiliła się.

czyli Niebiański Władca. ani nie łączy z betonową dŜunglą. Po dwustu pięćdziesięciu latach rządy szogunów skończyły się. po prostu nie dopuszczono do tego. Symboliczne centrum Tokio to nie budynek czy ich kompleks. W miejscu. tak w szczelinie szerokości kiosku po kilku tygodniach powstaje dom dla dwóch rodzin. a w rzeczywistości mieści się szkolna wycieczka i szesnastu dorosłych Japończyków. prostym miastem średniej wielkości. z której przez kolejne wieki ród Tokugawa rządził Japonią. Stojący w ogromnym parku. ale przestrzeń jest ta sama: odizolowana od reszty świata oaza zieleni. Panujący od 1989 roku cesarz Akihito. Z morza dachów rozlewającego się na cztery strony świata wystają tu i ówdzie lśniące srebrzyście skupiska wieŜowców na Shinjuku. co nie jest przypadkowe. jedyne miejsce. dopchnięty przez konduktora w białych rękawiczkach. śaden z domów mieszkalnych nie ma nań pełnego widoku. na początku XVII wieku decyzją szoguna Tokugawy Ieyasu wzniesiono fortecę Edo. by do zatłoczonego wagonu tokijskiego metra w godzinach szczytu zmieścił się choć jeden więcej człowiek. Przeniósł się więc z Kioto do Edo. gęsto obrośnięta wokół miastem. wśród której znajduje się niewidoczna siedziba cesarza. lecz wielki las. ale Ŝaden z budynków nie wyrósł na tak wyraźny punkt orientacyjny. otoczony murem i fosą Pałac Cesarski dostrzeŜe się tylko z lotu ptaka. Teren ten widziany z góry sprawia wraŜenie tak odizolowanego od reszty miasta. gdzie mieszka tennó. podmywa góry. jakby pochodził z jakiejś innej przestrzeni i wrzucony 39 został w Tokio dzięki komputerowej technice. jak ta szara magma rośnie. z . wydają się stabilne. Niemal widać. nie do ogarnięcia. Shibuya. wypełniając swoją masą kaŜdy skrawek wolnej przestrzeni. stopione ze swoją przeszłością. pulsujący zimnym światłem ocean tysiąca odcieni szarości. a cesarz odzyskał autorytet i władzę. osadzone w czasie i przestrzeni. pączkując nowymi domami. co wyrosłe z jakiejś Ŝywej substancji. śadna droga ani go nie przecina. enklawa zieleni. gdzie dziś mieszka.Ŝywioł. które jak na przykład Nowy Jork czy ParyŜ. Po fortecy niewiele zostało. Niemieszcząca się w kadrze metropolia z innej planety. nieskaŜona zieleń i zupełna pustka to dominujące cechy miejsca. co znaczy „Wschodnia Stolica". nie jest przez Japończyków wymieniany z imienia. która kierując się nieznanymi prawami kamienieje przypadkowo w domy. Roppongi czy Ikebukuro. a lata jego władzy przejdą do historii jako okres Heisei. jakim niegdyś były na przykład wieŜe WTC na Manhattanie. W porównaniu z Tokio widziany z góry Nowy Jork jest łatwym do ogarnięcia. Stolice starej Europy to małe miasteczka. jakby było nie tyle zbudowane. Obserwatorium w budynku Kasumigaseki. by śmiertelnicy mogli tam swobodnie zaglądać. Mimo zuŜytych na jego powierzchni milionów ton betonu Tokio ma w sobie raczej coś organicznego. pełznie na wschód i zlewa się z wodami Pacyfiku. który wymknął się spod kontroli człowieka. podobnie jak jego poprzednicy. Tokio nie przypomina innych oglądanych w ten sposób miast. otacza je i zamyka w swoim wnętrzu. place i mosty pozbawione wraŜenia trwałości. gotowe zmięknąć i zaklęsnąć się z powrotem w bulgocącą lawę . świątynka shintó i sklep ze sprzętem do gry w golfa. rozlewający się. Gęsta. Tokio podziwiane z wieŜ widokowych na Shinjuku rozciąga się po horyzont z kaŜdej strony i nigdzie nie ma końca.cudzoziemcowi wydaje się niemoŜliwe. które stało się nową stolicą Japonii i zmieniło nazwę na Tokio. w tym jeden zawodnik sumo.

a najlepiej ze względów prestiŜowych mieszkać w pętli tworzonej przez kolejkę Yamanote. Ŝe pomysł. chociaŜ róŜnice między dzielnicami są o wiele sub-telniejsze niŜ w innych stolicach. StrzeŜe go armia iglastych drzewek o niepokojąco ludzkich kształtach. naleŜy do tradycji. ale podobno do bardzo złego tonu naleŜy zerkanie w kierunku siedziby tennó. mimo iŜ niezbyt pasuje juŜ do współczesnego stylu Ŝycia. nie jest reklamowane i mało kto o nim wie. który interesuje się biologią i nie sprawuje Ŝadnej rzeczywistej władzy. puste jak pokój tatami.najpotęŜniejszych miast współczesności nie ma nic. Moi japońscy znajomi miejsca. To pozorne „nic" przedstawia jednak tak wielką wartość dla Japończyków. w środku jednego z dwóch . mur i ścianę drzew. podczas gdy mieszkańcy Wielkiego Jabłka nie . Sto dziesięć hektarów najdroŜszego gruntu świata jest w duŜej mierze puste. widok na fosę pełną pluskających się kaczek i wielkich jak prosiaki karpi. Symboliczne centrum Tokio. Japończycy chcą. pełni rolę don'tgo area. w Pałacu Cesarskim. plac przed Pałacem Cesarskim jest pusty. a handlo-wo-rozrywkowym centrum kaŜdego z nich jest stacja kolejowa. reszta to las. Generalnie część zachodnia Tokio uchodzi za lepszą od wschodniej. to pomieszczenia gospodarcze. by cesarz zamieszkał poza Tokio. w którym mieściła się część handlowo-rozrywkowa i mieszkalna. bowiem nazwa „Pałac Cesarski" odnosi się do raczej skromnej co do wielkości i całkiem nowej budowli wzniesionej po wojnie. Spacer wokół pałacu przez kilka kilometrów oferuje naszym oczom dość monotonny. jakby właśnie wróciły od fryzjera.obok Los Angeles . którego nawet nie zaznacza 41 się pod tą nazwą na mapach (!). Ci pierwsi powodowani są raczej irracjonalnym lękiem przed złą karmą Sanya niŜ realnym zagroŜeniem ze strony Ŝyjących tam biedaków i bezdomnych. Wokół stacji Tokijska metropolia składa się z organizmów miejskich skupionych wokół kaŜdej stacji metra. łąki i chaszcze. którą ciągle się kultywuje. W Tokio właściwie tylko Sanya. nawet ziemia pod pałacem nie moŜe być niepokojona i dlatego linie tokijskiego metra muszą omijać ten całkiem spory teren w samym środku miasta. wysypany Ŝwirem. bo w przeciwieństwie do wielkich metropolii Zachodu nie ma tu tak wyraźnego podziału na dobre i złe dzielnice. na tle którego wycieczki robią sobie zdjęcia. Z biurowców pobliskiego Marunouchi widać wprawdzie mniej więcej to samo co z obserwatorium. w których mieszkali. Ba. Nawet jeśli nie jest juŜ bogiem. którego nie widać. Z wyjątkiem nielicznych okazji świątecznych (na przykład Nowego Roku) ogromny. Struktura Tokio przypomina plaster miodu: jedno skupisko małych domków przylega do kilku innych i tak dalej. choć skądinąd całkiem miły. Jedyny widoczny z tej perspektywy budynek. „Tokijskie miasta" wydają się „gaijinowi" bardzo do siebie podobne. nigdy nie miał wielu zwolenników. lecz miłym starszym panem.którego moŜna zobaczyć dachy cesarskich posiadłości. 40 niewielki i raczej niepozorny. z czuprynami przyciętymi tak precyzyjnie. Tokijczycy unikają go z nieco innych powodów niŜ nowojorczycy Bronksu. przeklęte miejsce egzekucji i kremacji. aby jego miejsce pozostało właśnie tu. Jak pisał Barthes w Imperium znaku. nieprzyjemnie zgrzytającym pod stopami. nazywali po angielsku swoim „sąsiedztwem" lub częściej właśnie swoim „miastem" i to nawet jeśli ograniczało się ono do okręgu o stumetrowej średnicy.

Jakaś uliczka wąska. to dla Ŝyjących w malutkich mieszkaniach tokijczyków coś w rodzaju poszerzonego poza swe naturalne granice livingroomu. cichnie. otoczone są szczelnie budynkami mieszkalnymi z balkonami. do których bardzo często naleŜą i cmentarze. Te pierwsze mają nawet ogrody. tym bardziej wszystko blaknie. rozrzedza się. które choć pozbawione ogonów.a w Tokio są takich miliony otwiera się przed spacerowiczem i zachęca do spokojnej wędrówki. po hotele miłości.patrząc na to bujne Ŝycie „miast" wokół stacji nieraz miałam wraŜenie. by kochać się bez ryzyka. czysta. do którego starego sklepiku dociera gwar stacji. Między jedną stacją a drugą moŜna nie spotkać Ŝywej duszy. Oprócz Sanya. jeśli nie liczyć niesamowitych tokijskich kotów. i miejsca spoczynku ich dziadków. Ŝe dziw bierze. erotyczne przybytki najrozmaitszego rodzaju . Ŝe stoję pośrodku czyjegoś pokoju. karaoke i paczinko. która mieści się w północno-wschodniej części Tokio i swym biednym wyglądem dość radykalnie odbiega od przeciętnej.w odróŜnieniu od swoich . a z okiem domów widać i bawiące się dzieci. a pomiędzy nią i małym przedsiębiorstwem ogrodniczym wciśnięte są trzy domki mieszkalne. do jednej z ulubionych restauracji. Luksusowe rezydencje stoją dwie ulice od „króliczych nor".od salonów masaŜu. co krok automaty z napojami lub papierosami. tu umawiają się z przyjaciółmi. Ŝe jakoś opierają się trzęsieniom ziemi. zapachy rozpuszczają się w powietrzu. Ŝe łagodnie przechodzą jeden w drugi. To raczej tu. szarość wsysa światła. im dalej od nich. smaku. bary i banki. milkną stopniowo głosy z megafonów. do 42 których chodzi się z narzeczonym. Telebimy. poręczne jak domowy barek . czyli przystacyjna rozrywkowa część miasta. Sakariba. Mozart przechodzący w japoński pop.robią wycieczek do Bronksu z uzasadnionej obawy utraty mienia i Ŝycia. gdzie w cenę wliczona jest równieŜ masaŜystka. odpoczywa. Okolice stacji to miejsca o największym nasileniu dźwięku. Japończycy o wiele częściej zapraszają swoich gości niŜ do domu. Pojawiają się i znikają bezszelestnie jak duchy. tłum rozprasza się. Tam właśnie znajdują się wszystkie sklepy i restauracje. mieszkańcy tych drugich muszą z braku miejsca trzymać pralki i szafki z butami na zewnątrz. stoisko sprzedające szaszłyki yakitori oraz publiczna łaźnia z dymiącym wysokim kominem. czyta. i przedszkola. sklepy Diora i bary sushi. telewizory i muzyka. Jeden z takich kotów przychodził w odwiedziny na mój balkon i . światła. tu się je. zachowują koci wdzięk i dostojeństwo. Brak strefowania dotyczy teŜ wewnętrznej struktury „tokijskich miast". sąsiadującego z kolei ze szkolą i hurtownią materiałów budowlanych. stoiska sprzedające smaŜoną ośmiornicę i czekoladki Lady Godiva. który moŜe być wielki jak Shinjuku lub Shibuya lub malutki jak Ishikawa-dai. gdzie sklep spoŜywczy stoi koło zakładu produkującego tatami i baru karaoke. zapachu. reszta miasta składa się z organizmów na tyle niezróŜnicowanych. a nawet męŜem. Świątynie buddyjskie. gwar i tłok. Znikają czerwone i Ŝółte neony. dyskutuje o polityce i sporcie. Po chwili jest się zdanym na własne towarzystwo i zupełną ciszę. Mały płotek oddziela kolorowe zjeŜdŜalnie od grobów. spokojna . flirtuje. Wokół stacji kolejowej toczy się Ŝycie względnie niezaleŜnego organizmu. znikają wielobarwne reklamy. na których wietrzą się futony i suszy pranie. koloru. czyli dwupoziomowych baraków budowanych na wynajem z materiałów tak lichych. ale Ŝony milionerów i biedaków kupują tofu u tego samego wytwórcy. Ŝe akurat wejdzie teściowa.

albo plac zabaw z całym stadem pleksiglasowych potworów. nadrzeczne bulwary i centra handlowe . Czasem najpierw zapach smaŜononych potraw wybiega spacerowiczowi na przywitanie jak pies. Japońskie dzieci z kolei nie bawią się przy domach. co jakieś sto metrów stoją uliczne automaty z napojami i papierosami . tłum gęstnieje. do uszu dociera głos płynący z megafonów. MoŜna więc ugasić pragnienie jednym z wielu oferowanych przez nie ciepłych i zimnych napitków. ale nie spacerowicz. wykonanych z przeraŜającym nawet dla dorosłego wyczuciem realizmu. Ŝe prędzej czy później trafię na kolejną stację metra. w sercu kolejnego „tokijskiego miasta". więc po prostu szłam dalej przed siebie. stoisko z rybami albo restauracja serwująca makaron sobą. by odebrać zamówione dla mnie . Rysowanie mapek Chizuko przez cały dzień nosiła się z zamiarem zaproszenia mnie do swojego domu na kolację. cha. wiedząc. stanowczo się oddziela. gdzie jestem.bezdomnych braci z Polski . by z ciekawości sprawdzić na mapie. Ogrody bogatszych rezydencji oddziela od wzroku ciekawskich wysoki mur. na przykład jęczmienną herbatką. moŜe zaczepić nas sympatyczny tubylec znający angielski i koniecznie chcący pomóc nam w dojściu do celu. Najlepiej wówczas zapytać go właśnie o najbliŜszą stację kolejową. Czasem teŜ. chociaŜ i tak 43 nie toczy się w nich Ŝadne Ŝycie towarzyskie. Spośród wszystkich krajów Azji. wyłania się kolejny sklepik. zapraszający. Domy w dzielnicach mieszkalnych są ciche. coraz wyraźniejszy. w której akurat trwa uroczystość. Do tego słuŜą im zatłoczone parki. Cisza jest więc niemal doskonała. zaraz potem szarość rozświetla się. 44 O zbliŜaniu się do niej świadczy pojawienie się pierwszego sklepiku albo baru. „Cha. wołał nas nachalnym kontratenorem tak długo. choć rzadko. JuŜ rano. w porze deszczowej szum wody. śmiały się złośliwie. o wiele bardziej absorbującymi niŜ w krajach Zachodu. bo tokijczycy nie włóczą się bez celu po mieszkalnych osiedlach. którego przecieŜ nie znamy. gdy zajrzałam do biura. bank i salon gry paczinko. Ignorując zostawiane dla niego przysmaki. lecz chyba po prostu ciekawy. właśnie w Japonii najbardziej ceniona jest intymność domowego wnętrza. bo przez większą część czasu zajęte są szkolnymi obowiązkami. co na zewnątrz. Po drodze przez te strefy ciszy czasem zdarzy się chram shintó albo buddyjska świątynka. Czasem minie nas rowerzysta albo spieszący gdzieś przechodzień. bo w Tokio nie ma zwyczaju przesiadywania na przydomowych ławeczkach. a w kaŜdym innym okresie złowieszcze „cha. która smakuje jak kasza w płynie. bo na sterylnych tokijskich śmietnikach nawet wróbel by się nie poŜywił. kieszonkowej wielkości park pełen (trzech) kwitnących śliw i zupełnie bezludny. niezbyt przyjemnych wielkich ptaków mających w zwyczaju wyrywać jedzenie z rąk. by w spokoju pokontemplować ich piękno. cha. podobnie jak w całym Tokio. cha" czarnych tokijskich wron. co na ogół mi się nie udawało. sprawiają wraŜenie wymarłych niezaleŜnie od pory roku i dnia. W dzielnicach mieszkalnych. Latem urozmaicają ją cykady.liczba tych urządzeń przypadająca na mieszkańca jest w Japonii najwyŜsza na świecie. potem pokrzykiwanie sprzedawcy sezonowych przysmaków i oto jesteśmy juŜ przy stacji.miejsca przeznaczone do spacerowania. aŜ został pogłaskany i dlatego nazywaliśmy go Neurotyk. schodach albo balkonach.nie był głodny. gdy zatrzymywałam się w środku wymarłego miasta. cha". które od tego.

które jest tak wielkie. by ewentualni wrogowie. gdybym musiała skorzystać z pomocy tubylca w dotarciu do nich. jakie miałam przedsięwziąć po wyjściu ze stacji koniecznie wyjściem D14. Mariko czy Michiko plan zawierał precyzyjne objaśnienia skrętów. Naszkicowany ręką Yume. mieście. Ulice nie mają równieŜ numerów i w ogóle nie są punktem odniesienia. coraz mniejsze kwadraciki. mogąc juŜ na początku zorganizować nam międzynarodowe Ŝycie towarzyskie. Dopiero gdy w zimnym listopadowym mroku Ŝegnałyśmy się przed bramą uniwersytetu. w którym się dwie godziny temu zaczęły. pogubili się w labiryncie. co to takiego. Wyrwała z notesu kartkę i błyskawicznie naszkicowała na niej mapkę. a nie na przykład C21. Im bowiem bliŜej celu. „Muszę ci narysować swój adres". uliczki kręcące się w kółko jak pies za własnym ogonem i kończące murem w tym samym miejscu. Jedna osoba rysująca drugiej mapkę. gdzie się kończy. Do wieczora jednak nie udało mi się dowiedzieć. Ŝe moi japońscy znajomi są o wiele sprawniejsi w rysowaniu niŜ przeciętny Europejczyk. MoŜe fakt. zwrotów i wspinaczek po schodach. powiedziała Chizuko. Zawsze miałam wraŜenie. więc ucieszyłam się tym bardziej. a gdzie zaczyna. na której siedzieliśmy. Nawet komputer pokładowy bardziej nowoczesnych taksówek nie zawsze pomaga.ksiąŜki. bez których nigdy nie znalazłabym szukanych miejsc. dybiący na Ŝycie szoguna. w których zagubiony wędrowiec szuka właściwego miejsca aŜ do momentu. Uzasadnienie konieczności mapek jest proste. Zamiast tego miasto podzielone jest na jednostki administracyjne. Po jakimś czasie na rysowanych dla mnie mapkach anonimowe punkty topograficzne zaczęły być zastępowane przez zindywidualizowane znaki przyjaźni: ławkę. Ŝe nie wiadomo. Ŝe z łatwością potrafią za pomocą kilku kresek oddać ludzką postać. papierowej serwetce. a cała reszta pozostaje bezimienna. Chizuko zdobyła się na zaproszenie mnie i mojego męŜa do swojego „ciasnego i skromnego domu na niewielką kolację". jak dotrzeć do danego miejsca. choć zaskakujące dla cudzoziemca. W Tokio moŜna bardzo szybko zorientować się w doskonałym systemie publicznego transportu 46 . W przeszłości słuŜyła temu. W związku z tym w Tokio . tym zadanie trudniejsze. OtóŜ w Tokio. którą chciałaby ze mną omówić.co prawdopodobnie czyni je wyjątkowym w skali światowej . Wszystkie te mapki zawierały dokładnie tyle informacji. Ŝe we współczesnym Tokio tradycja ta nie zaginęła. MoŜna odnieść wraŜenie. które prowadzi do zupełnie innej części miasta. z nieśmiałością tak charakterystyczną dla początków naszej przyjaźni wyszeptała coś o „sprawie". iŜ posługują się tak skomplikowanym systemem znaków. wspólnie odwiedzany bar. ulice nie mają nazw.to pasaŜer taksówki zobowiązany jest wiedzieć. w powietrzu. publiczną łaźnię. a znaki orientacyjne precyzyjnie opisane w rzymskim i japońskim alfabecie na wypadek. znaki kreślone na skrawku papieru. Chizuko. w której byliśmy razem przed tygodniem. pijąc kawę z puszki. zwierzę w ruchu albo szybko skreślić obraz okolicy w precyzyjnie pomniejszonej skali. gdy z radością podziękowałam jej za zaproszenie. a współcześnie stoi na straŜy ludzkiej prywatności. Za czasów szogunów specjalnie budowano ślepe zaułki. którą przechowuję do dziś. gdy po prostu musi zapytać o drogę. to widok powszechny w Tokio. JuŜ po kilku tygodniach pobytu byłam w posiadaniu kilku odręcznie wykonanych mapek. sprawia. Satoru. Nadaje się je tylko wielkim arteriom albo głównym pasaŜom handlowym. ile potrzeba. a nie jej kierowca. MąŜ właśnie leciał po raz pierwszy do Tokio. ulice były narysowane za pomocą dwóch równych kresek.

Numer 7 wcale nie musi bowiem sąsiadować z 6 i 8. Oprócz wspomnianej teorii celowo budowanych ślepych zaułków. jak i symbolicznej przestrzeni miasta. dlaczego tak się dzieje. stoją z koszami takich reklamowych chusteczek i po dłuŜszym spacerze moŜna zgromadzić. W kaŜdej księgarni moŜna znaleźć dział poświęcony mapom Tokio. musi mieć szczegółowe wskazówki. codziennie rozdawanych na ulicach i przy wejściu do metra. nie przychodzi mi do głowy Ŝadna inna odpowiedź na pytanie. Ota-ku. dajmy na to. szkoła. zakładów kosmetycznych czy obiektów sportowych i drukowane są na przykład na opakowaniach chusteczek higienicznych. w której po pewnym czasie łatwo jest się poruszać nawet bez znajomości języka. pierwszy numer oznacza kwadrat obejmujący mniej więcej jedną ósmą obszaru Ishikawa-dai. starających się przyciągnąć klientów barwnymi okładkami i obietnicą przejrzystości. ale zostańmy przy moim Ishikawa-dai. lecz moŜe mieścić się gdzieś między 29 a 42. restauracji i innych instytucji oprócz adresu mają narysowany plan. jak dotrzeć do nowego sklepu dla golfiarzy albo na wystawę robotów. gdzie leŜą do wyboru propozycje konkurencyjnych wydawnictw. Ŝe jednym z kryteriów numeracji domów jest kolejność ich powstawania. Alternatywą dla mapki moŜe być albo wyjście po przyjezdnego na stację albo naprowadzanie go na cel przy pomocy telefonicznych instrukcji. dodając do tej nazwy odpowiednie cztery numery oraz nazwę miasta i dzielnicy. bo pozwalały one przesyłać mapki na odległość. ale jako praktyczna wskazówka jest zupełnie nieprzydatne. a trzeci jeden konkretny dom. Największą trudność sprawia. ale by odnaleźć mój manshon Bon Hour albo dom mojego sąsiada pana Matsury. Gdy pojawiły się faksy. chcąc nie chcąc. w czasie deszczu przykrytych foliową narzutką. Bywają przypadki bardziej skomplikowane. właśnie w okolicy Ishikawa-dai. zlokalizowanie przedostatniego numeru. Ota-ku to nazwa jednego z dwudziestu trzech głównych „tokijskich miast".. klinik. ich sprzedaŜ w Tokio biła rekordy. Ŝe mapy i mapki są praktyczną koniecznością codziennego Ŝycia w Tokio. zostać dopuszczonym do tajemnicy naszej prywatności. Na przykład Tokio. ale droga od stacji do domu. dotyczy zarówno geograficznej. Ishikawa-dai 2-23-7-105. kilkanaście opakowań informujących. Brak nazw ulic i dodatkowe pułapki z numerami domów sprawiają. Naszkicowany plan ulic i waŜniejszych punktów orientacyjnych. w którym nigdy się nie było. nie jest juŜ taka prosta. Młodziutkie dziewczyny w róŜnych zabawnych uniformach. RóŜnica między przejrzystością sfery publicznej. 47 drugi kilkanaście domów. a niedostępną. zresztą nie tylko cudzoziemcowi. co moŜe trochę wyjaśnia. Mapki towarzyszą teŜ reklamom sklepów. Ostatni jest numerem mieszkania. Powiedziano mi. to jego adres zapisuje się.tte|p*j ?i« Hi tov ounic\ — San ????? i trafić na kaŜdą stację. zamkniętą przed cudzoziemcem sferą prywatną. takich jak dworzec. KaŜdy moŜe trafić na stację Ishikawa-dai. Wizytówki wszystkich tokijskich firm. zakład . gdy mieszka się w większej dzielnicy typu Shibuya. aby potencjalni klienci mogli do nich trafić. Gdy ktoś mieszka.

Organizatorzy większych imprez wynajmują specjalnych „staczy"..... Hachikó .. odpowiadałam więc... Ŝe w ten spokojny sposób manifestują swoje poglądy i protestują na przykład przeciw długim godzinom pracy albo konieczności noszenia tak okropnych garniturów.. bo kiedyś byliśmy razem w pobliŜu.. MęŜczyźni fotografują magnolie w parku Shinjuku.... ?? •7 ? ?? ??????????**r fi' ta ??? ..... który wydrukowała mi Chizuko. skręć teraz w prawo za automatem z napojami z duŜą reklamą napoju Pocari Sweat i idź prosto aŜ do zakładu robiącego tatami. którzy tkwią z tabliczką informacyjną przy stacji i wskazują 48 Tokio wielkomiejskie (Shinjuku). czasem pozwala dotrzeć na miejsce. po namyśle mówiła na to Yume. Ŝe uda mi się samej dotrzeć na miejsce spotkania... „Kolo takiego rozpolowionego plątana.3 ?' ® ???-?? <*»?> ?*??-.. Ŝe bez pomocy „staczy" zaproszeni goście do świtu krąŜyliby po naszej dzielnicy. w której znakach trzeba dopiero odczytać własny sens... Nie wiedziałam jeszcze.... lecz mglistą 49 strukturę przestrzenną.. rozglądając się przedtem w poszukiwaniu charakterystycznych punktów orientacyjnych.. Jednak „pobliŜe" w Tokio ma wymiar nieco inny niŜ na przykład w Nowym Jorku i nie oznacza swojskiego „dwie przecznice na północ". Młodzi męŜczyźni w ciemnych ponurych garniturach stanowili niemal codzienny element krajobrazu w okolicach mojej stacji Ishikawa-dai. hipnotycznie wpatrując się w przyjezdnych........... nie będąc w stanie znaleźć miejsca spotkania.... Stali ze swoimi tabliczkami.. nie mogąc się doczekać mnie w małym barze gdzieś między Harajuku a Aoyamą... „Japońska miłość do natury"... „Gdzie jesteś?"....fryzjerski albo po prostu „takie duŜe drzewo na rogu"... bym łatwiej trafiła na miejsce spotkania. i na początku myślałam.??» *> ? ?... pytali japońscy znajomi... a czasem mimo wszystko ...?» ? is a-. przybywającym drogę. tam musisz skręcić w lewo i iść znów prosto aŜ do salonu .... „Jesteś prawie na miejscu.??» ? ? *. Tokijski labirynt bywa dla cudzoziemca prawdziwym wyzwaniem.. między fryzjerem dla psów a kawiarnią o nazwie Liąuid Grass...nie. przed którym siedzi gipsowy dalmatyńczyk.??» Plan. „W porządku"...najsłynniejsze miejsce spotkań w Tokio. których wybór jest zawsze mniej czy bardziej arbitralny..?» ???***. Nieopatrznie zapewniłam ich..

gubiłam ślad. „W kinie. Jak pisze Barthes w Imperium znaku. Ŝe „to. bo jeśli nie. a ta powtarzała. a ich rozkwit miał miejsce w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. a czasem wwąchiwałam się w jego nikły cień zbyt długo. Yukiko mówi. Ŝe jestem prawie na miejscu i teraz tylko muszę skręcić w prawo koło baru sushi. Hotele miłości pojawiły się w Tokio po wojnie. Wiadomość.paczinko Big Sweet Dream".couple hotel. wpadałam w jeden ze ślepych zaułków i potem czekałam zagubiona w gęstniejącej ciemności. a co było tuŜ za rogiem. tylko na pierwszym piętrze. Po drugiej wojnie światowej Amerykanie usiłowali wprowadzić w Tokio zachodni system i uporządkować adresy według zasad. odpowiedziała i stłumiła chichot. zapytałam Yukiko. gdy poprosiłam. by pokazała mi (tak na wszelki wypadek). szukać drogi. ale nie tego pierwszego. wpatrując się w miejski krajobraz z takim natęŜeniem. tylko następnego. zgodziła się. Ŝe właściciele takich przybytków próbują dziś innych nazw zamiast love hotel . dalmatyńczyk. fashion hotel lub leisure hotel. a Tokio to miasto. Ŝe w Warszawie. Kierowana słownymi wskazówkami tubylców albo trzymaną w dłoni mapką poznawałam Tokio organoleptycznie. i przejść na drugą stronę uliczki. co 50 pozwoliłoby kaŜdemu przeciętnie inteligentnemu człowiekowi trafić wszędzie bez większego problemu i angaŜowania osób trzecich. to większość gości stanowią . moja japońska koleŜanka przyjęła z niedowierzaniem. Po odejściu Amerykanów Japończycy wrócili jednak do starych zwyczajów i nadal rysują mapki. Po odnalezieniu salonu paczinko dzwoniłam do Yume ponownie. ale dla zainteresowanych pozostają one hotelami miłości. boutiąue hotel. i tam skręcić w lewo. W Tokio moŜna bez problemu znaleźć rabu hoteru przy kaŜdej większej stacji kolejowej. Kochankowie z hotelu miłości „A co robiliście?". nie musi być najbardziej racjonalne". a chociaŜ wykorzystywane bywają teŜ przez „profesjonalistki" i ich klientów. które nam wydają się praktyczne i racjonalne. „Z ochotą". „Pocari Sweat. za które często biorą je cudzoziemcy. Siedząc zapach curry. która poprzedniego dnia umówiła się z narzeczonym o imieniu Shinji i całe popołudnie oraz wieczór spędzili w tokijskiej dzielnicy Shibuya. czasem docierałam na miejsce spotkania. hotelu miłości". w Japonii trzeba przyzwyczaić się do tego. ale nie ten na parterze. w którą miałam skręcić. Hotele miłości nie są domami publicznymi. mającego w reklamie tańczącą ośmiornicę. restauracji i. nie ma Ŝadnych miejsc tego typu. W Japonii jest około trzydziestu tysięcy hoteli miłości. które „moŜna poznać tylko przez działanie typu etnograficznego" i brnąc w dŜungli znaków. o ile jeszcze tam stoi. jakby nie było stolicy. gdzie sama nie zdołałam dotrzeć. czyli rabu hoteru w wymowie japońskiej. naprawdę niedaleko. jak podróŜnik przedzierający się przez dŜunglę nad Amazonką. gdzie poczuję z lewej strony zapach curry.. to powinnam znaleźć mały bar serwujący bibimbab. aŜ zobaczę reklamę z napisem po angielsku Korean Viagra i usłyszę dzwoneczek Ŝebrzącego mnicha. Ulice miały mieć numery. Pytanie wydawało mi się więc niewinne i zdziwiło mnie zakłopotanie przyjaciółki. Big Sweet Dream" powtarzałam sobie w myśli i ruszałam.. którego śladem podąŜać mam tak długo. który z hoteli miłości wart jest odwiedzenia. co najbardziej praktyczne. i jego właścicielka zaprowadzi mnie tam. zasłaniając usta dłonią. aŜ światełko roweru pojawi się w perspektywie zupełnie nie tej uliczki.

wzięto by ją za wariatkę albo „gaijinkę". Jawne istnienie w przestrzeni publicznej miejsc. OdróŜniające się od otoczenia architekturą. Cennik hotelu miłości. ale gdyby jakaś młoda kobieta usiadła na kolanach narzeczonego. a aby zostać do rana. pozostał tam. Nie jest to miasto czułych uścisków. których ogarnął miłosny nastrój. mogli dywagować: „U mnie. Przeciwnie. Jego absurdalna architektura disnejowskiego zamku z daleka przyciąga wzrok i dlatego nieraz słuŜył nam jako punkt orientacyjny. by wspomnianą potrzebę zaspokoić. lecz 52 powściągliwych gestów i par. Wagony metra zdobią plakaty i reklamy z półnagimi dziewczętami o dziecinnych buziach i dojrzałych biustach. czyli w domowej sypialni albo w hotelu miłości. co odróŜnia go od wszystkich innych hoteli świata. krok od codziennego Ŝycia. znajduje się w Meguro. powiedziała. I wydaje się.przeflancowany z Zachodu przez młodą generację Japończyków . Od tej pory japońscy kochankowie. Kopułki. w której „urzeczywistniają się pragnienia kochanków". gdzie jeden tego typu przybytek stoi tuŜ obok drugiego. Jeszcze kilka lat temu toczyła się w Japonii powaŜna debata na temat całowania się na powitanie i poŜegnanie.część opinii publicznej uznała za wyjątkowo odraŜający i nieprzyzwoity. Mimo iŜ pokoje na godziny istniały wcześniej wszędzie tam. barów i sklepów. gdzie była taka potrzeba . Śmielsze formy publicznego okazywania uczuć są surowo potępiane. by uprawiać w nim miłość. trzeba zapłacić od czterech do dziesięciu tysięcy jenów. ZałoŜycielka jednego z pierwszych hoteli miłości na Shibuya. wieŜyczki i baszty hotelu Gallery szczególnie malowniczo wyglądają w porze kwitnienia wiśni. Ŝe właśnie mamy do czynienia z hotelem miłości. gdy ich barokowe kształty wyłaniają się z kwiatów jak Wenus z kąpieli w białej pianie. gdzie jego miejsce. eleganckiej dzielnicy ambasad. czyli pocałunek.aby „odpocząć" przez 2-3 godziny. nie znaczy. Jeśli natkniemy się w Tokio na budynek przypominający siedzibę Ludwika Bawarskiego albo wenecki Pałac DoŜów. Prawie nie sposób zobaczyć na ulicach Tokio całującą się parę. Ŝe atmosfera Tokio kipi od seksualnej swobody. które niemal nigdy nie trzymają się za ręce. których głównym (nawet jeśli nie jedynym) zadaniem jest przyjmowanie na noc gości poszukujących noclegu. Gallery Hotel jest kwintesencją kiczowatej estetyki hoteli miłości i niedo-v ścigłym wzorem dla wielu innych. który to zwyczaj . gdzie moŜna uprawiać seks.to dopiero Japończycy wymyślili hotele miłości otwarcie przeznaczone.a więc od ParyŜa po Tokio . wystawiony do wglądu na zewnątrz budynku. Gallery Hotel.zwykłe pary. a Ŝegnającym się . hotele miłości znajdują się jednak w sąsiedztwie domów mieszkalnych. zawiera dwie taryfy . wycieczkowy statek zacumowany między domami albo futurystyczny zamek z atrapami okien. wariację na temat „pałacu księŜniczki" albo swojski kształt gotyckiego kościoła. które w Tokio jest zawsze o krok od fantazji. u ciebie czy w hotelu miłości?" Jeden z najsławniejszych i najokazalszych tokijskich rabu hoteru. jest duŜe prawdopodobieństwo. Love hotel oficjalnie przeznaczony 51 jest do tego. Ŝe rzeczywiście kissu. Ŝe jej zamierzeniem było stworzenie „krainy marzeń na jedną noc". gwiazdka Midori Satsuki. W dzielnicach takich jak Shibuya i Ikebukuro skupiska rabu hoteru tworzą całe enklawy. odpowiednio trzy do pięciu tysięcy więcej.

Ŝe dwa pokolenia są potencjalnymi klientami rabu hoteru. W tokijskich warunkach mieszkaniowych trudno byłoby jednak oddawać się namiętności dyskretnie i po kryjomu.kochankom musi wystarczyć bye. która moŜe. co wyklucza model amerykański. Istnieją specjalne przewodniki. choć nie musi. Wszyscy znikają w drzwiach dyskretnie. a co dopiero. a niedawno wydano nowy. by nie zakłócać harmonii świata. kiedy przed niektórymi z nich trzeba czekać. by zaparkować. w wyznaczonych przestrzeniach. jak sąsiad za ścianą drapie się po głowie. Ŝe słychać nawet. gdzie moŜna oddawać się namiętności bez ryzyka. zwalniając pokój dla kolejnych chętnych na wycieczkę do krainy miłosnych marzeń. . aŜ zwolni się jakiś pokój. Otwarte podejście do seksu i jednocześnie wysokie sformalizowanie ludzkich zachowań składa się na fenomen rabu hoteru. gdzie powstał nowy hotel miłości. Dobrym źródłem informacji jest teŜ Internet. gdy oddaje się bardziej dynamicznym rozrywkom. trzech godzinach. gdzie na specjalnych stronach ludzie dzielą się wraŜeniami z hoteli miłości.nie łączą się ze sobą tak gładko jak tu.dwoje ciekawskich i odwaŜnych cudzoziemców. Ŝe to dama wybiera hotel i pokój. który stracił klasę i nie jest w związku z tym godny polecenia. rzetelny przewodnik. ale nasila się w weekendy. A jeśli juŜ wszyscy wiemy. gdzie i jak się im oddawać.choć rzadko . Ŝe ktoś przeszkodzi albo Ŝe o schadzce będzie wiedziała cała dzielnica. pod warunkiem. Ŝe para jawnie nie obnosi się ze swoją miłością. Najpopularniejsze w Japonii samochody teŜ są nieduŜe. czyli młodych Japończyków nie wyróŜniających się niczym szczególnym w tokijskim tłumie. Młodzi tokijczycy do ślubu mieszkają bowiem z rodzicami (a z kolei rodzice z dziećmi). a w jakim dokonano imeji cheinji. urządzając inaczej pokoje. tak uwaŜa się. być małŜeństwem. do czego słuŜy. parę w średnim wieku. więc właściciele starają się zaspokoić przede wszystkim jej gust. Hotel miłości wydaje się więc jedyną alternatywą. bo trudno uznać za nie wybetonowane brzegi rzek albo parki wielkości sali gimnastycznej. poza tym w Tokio trudno byłoby znaleźć ustronne miejsce.skrajny funkcjonalizm i skrajny kicz . by w dobrym 53 nastroju wyłonić się po dwóch. bye. rozszczebiotaną nastolatkę w czyściutkim mundurku szkolnym i pana po czterdziestce wyglądającego na księgowego z kompleksem lolity. z których moŜna się dowiedzieć. napisany przez młodą tokijską dziennikarkę. a nawet . ale bez specjalnych środków ostroŜności. W Japonii nie ma moralnych czy religijnych zakazów dotyczących seksu przedmałŜeńskiego. co sprawia. w krainie miłosnych marzeń. Ŝe wszelkie inne rodzaje zmysłowych przyjemności powinny odbywać się za zamkniętymi drzwiami. ciasne i niebywale akustyczne mieszkania w japońskich domach nie słuŜą miłosnym igraszkom i symboliczne zasłonięcie okien nic nie moŜe poradzić na to. moŜna spotkać tu wyzywająco ubraną kobietę w fioletowych spodniach ze skaju w towarzystwie drobnego okularnika w garniturze. Oprócz par najbardziej typowych. Same w sobie nie są wprawdzie złe ani grzeszne. Dla wielu tokijskich par rabu hoteru jest jedynym miejscem. ale dobrze wychowani ludzie powinni wiedzieć. Małe. który raczej nie jest ani jej narzeczonym. Cenione w innych okolicach świata łono natury nie istnieje. Tak jak w złym tonie jest nadal w Japonii jedzenie na ulicy. to dlaczego by nie uczynić go pięknym? Pewnie w Ŝadnej innej przestrzeni Tokio dwie jej główne cechy . W hotelach miłości ruch trwa przez cały tydzień. Miłosny savoir-vivre mówi. ani męŜem.

na którym stoi lampka z postumentem 55 w kształcie wieŜy Eiffla . którego dyskrecja jest legendarna.niczym latający dywan . jest teŜ łoŜe z baldachimem i złocony stolik. którą cenią sobie Japończycy.to oczywiście „ParyŜ naszych marzeń" i Emiko albo Tomomi moŜe szepnąć do ukochanego: „Zupełnie jak w tym francuskim hoteliku. Nie wszyscy jednak gustują w romantycznej scenerii miłosnego aktu i oni teŜ znajdą coś dla siebie w hotelach miłości. choć oczywiście nie mówią o niej po rosyjsku. po lub . które niczym wielki Ŝarłoczny kwiat. co zmruŜyć oczy i dać się ponieść wyobraźni. moŜna skorzystać z zestawu do karaoke i zaśpiewać z ukochanym przed. gdy ktoś woli). nie stwarza problemów. gabinet lekarski z fotelem ginekologicznym (lub dentystycznym. śnieŜnobiałą pościelą zapraszającą. nie udając.gigantyczną. gdy łóŜko w innym pokoju okaŜe się róŜowym sercem z pluszu. poprawność polityczną ani dobry gust. gotowy do uŜytku. co potrafią miłośnicy karaoke . z których wyrastają platikowe paprocie. a wnętrzu disnejowskiego zamku uroku przydają gipsowe krasnale i królewna ŚnieŜka (notabene niektórym psychoanalitykom ta bajeczka zawsze się kojarzyła z rzeczami nie dla dzieci.kto wie. Dlaczego filiŜanką? A dlaczego nie? Nic teŜ dziwnego. Zdarzają się hotele miłości nie przyjmujące „gaijinów" i wtedy juŜ na drzwiach informuje o tym stosowny napis: Japanese only. wnętrze samolotu z mundurkiem stewardesy wiszącym jeszcze w pokrowcu z pralni.to przestrzeń. Na ogół jednak personel. Disnejowski zamek z gipsu i betonu albo siedziba szoguna z plastikowymi ścianami imitującymi drewno i ze stojącą w jednym z kątów lekko zakurzoną choinką . kołysze się pośrodku dzięki elektrycznemu napędowi. Ŝe takie jest Ŝycie. W hotelu miłości na Shibuya na ścianie wisi więc atrapa okna z wklejonym w nią zdjęciem Montmartre'u. Elektryczne drzewka wiśni kwitnącej jaskraworóŜowymi Ŝaróweczkami tworzyć mogą nastrój pokoju utrzymanego w mniej popularnym w rabu hoteru stylu japońskim. Ŝe nie są one kiczowate. tak pewnie zrobili Yukiko i Shinji w piątkowy wieczór na Shibuya. Ŝe jest to para cudzoziemców róŜnej płci i znających savoir-vivre panujący w rabu hoteru. więc intuicja designera wydała mi się całkiem na miejscu). Zupełnie nie dziwi więc kochanków. i przecieŜ nic więcej nie trzeba.54 Estetyka rabu hoteru odzwierciedla popularne wyobraŜenia o miłości. Korzystanie z hoteli miłości jest zaś dziecinnie proste i na ogół nie wymaga . Wygląd hotelu miłości czerpie inspirację z fantazji erotycznych. Trzeba traktować tę przestrzeń nie tyle z przymruŜeniem oka. W hotelach miłości motywy zachodnie uŜywane są. i nie udając. by przydać miejscu romantyczności i duszoszczypatielnej nostalgii. pamiętasz?" W kolejnym pokoju rolę łóŜka pełni gondola z czystą.w trakcie miłosnego aktu. Ŝe nie dbają o zgodność historycznych szczegółów. a wanna . Futon rozłoŜony pod takim drzewem . by kochać się w „Wenecji naszych snów". której nie dotyczą prawa codziennego Ŝycia. Na zwolenników bardziej wymyślnych zabaw czeka średniowieczna sala tortur z plastikowymi łańcuchami. Ŝe foyer u szoguna oprócz choinki zdobi kopia Wenus z Milo i kanapka w stylu Ludwika XIV.przenosi kochanków w czasy samurajów i gejsz. by odpłynąć. Łazienka w hotelu miłości moŜe być jaskinią wyłoŜoną sztucznymi kamieniami. przezroczystą filiŜanką. pod warunkiem. szkolna klasa plus uniform uczennicy. które mają to do siebie. Nie ruszając się z niego.

a niewidoczne wcześniej lampki na lustrzanym suficie rozbłyskują jak gwiazdy. Jest cicho i bardzo gorąco mimo włączonej klimatyzacji. co naleŜy robić. musielibyśmy teraz wrócić do mieszkanka źle ogrzewanego i tak małego. tropikalny raj jest juŜ tuŜ-tuŜ. gdzie ciągle trwa styczniowy dzień. gwiazdy migocą. to zamurowane od środka atrapy. a lustrzany sufit niebem nad Hawajami. a w kącie za drzwiami miniaturowa i bardzo czysta łazienka. automat. Gdybyśmy byli przeciętnym małŜeństwem z robotniczego Ikebukuro. Niewiele więcej mieści się w pokoju tropikalnym. który pokój ma wodne łóŜko. Celuloidowe postaci w niesamowitych kolorach zielonkawej Ŝółci i zimnego róŜu podpowiedzą. jeszcze mały barek. zanim podejmie się decyzję. a w dywanie kilka dziur po papierosach. Gdy któreś ze zdjęć nie świeci się. FidŜi lub Bali. w którym jest jacuzzi czy chociaŜ przezroczysta wanna pozwalająca oglądać od spodu zanurzoną w niej nagą narzeczoną. stolik z herbacianymi utensyliami. który niesie lodowatą wilgoć znad oceanu. nasze łoŜe jest wyspą. Gdyby wyobraźnia potrzebowała dodatkowej zachęty. Warto chwilę się zastanowić. te. Ŝe pokój jest akurat zajęty. w którym moŜna kupić prezerwatywę. a więc moŜe to nie wyspa. bo co to za raj bez niego!) i uŜyć jednej z pornograficznych kaset wideo ustawionych na nim w równiutkim szeregu. kolejny guzik wprawia łóŜko w lekkie chybotanie.. wychodzimy na gwarne uliczki Ikebukuro. moŜna włączyć telewizor (oczywiście.znajomości języków innych niŜ uniwersalny język pragnienia (i oczywiście pieniędzy). Otwieramy parasol i walczymy z nagłym podmuchem wiatru. Na przykład do pokoju wielkości mniej więcej dwunastu metrów kwadratowych. Nie ma okien. Po naciśnięciu guzika płacimy w czymś w rodzaju recepcji. a jacy kochankowie nie lubią tropikalnych rajów i gwiazd? Gdy mijają dwie godziny i łódź dobija do brzegu. a w którym rolę tę pełni plastikowy model samochodu osobowego lub furgonetki w wersji country. Z tablicy moŜna dowiedzieć się. Nie widać juŜ. Lekko oblaŜąca fototapeta z tropikalną plaŜą nie pozostawia wątpliwości. moŜe nawet mieszkałaby z nami owdowiała babcia z Kyushu. cierpiąca na bezsenność i świetnie słysząca mimo swoich dziewięćdziesięciu . by dobrze wykorzystać wydane jeny. w której zza wysoko zabudowanego kontuaru klucz podaje nam ręka naleŜąca do osoby niewidocznej w całości i udajemy się do wybranego gniazdka miłości. Kto wie. Ŝe główne światło gaśnie. tematyczny laserowy show na ścianach albo system oświetlenia wraŜliwego na dźwięk i pulsujący w rytm akustycznej akcji kochanków. Jest zimno. które widzieliśmy z zewnątrz. Jeden z na chybi! trafił naciśniętych guzików przy łóŜku sprawia. zdjęcia z opisem wyeksponowane są na podświetlonej tablicy. Ŝe błękitny dywan to ocean. ŁóŜko płynie gdzieś po wodach południowego Pacyfiku. oznacza to. tylko łódź? A co wtedy z palmą? Jaką palmą? Kto by się przejmował palmą. Ŝe jest telewizor. szaro i właśnie zaczyna padać deszcz ze śniegiem. na środku którego stoi okrągłe łóŜko z nieskazitelną 56 pościelą i plastikową palmą u wezgłowia. Ŝe fototapeta jest zniszczona. W foyer naleŜy najpierw wybrać pokój. Ŝe po rozpostarciu ramion moglibyśmy dotknąć obu ścian.. Z braku miejsca pralkę trzymalibyśmy na balkonie łub przed drzwiami na chodniku. a w środku przestrzeń byłaby zapchana do granic moŜliwości plastikowymi pudłami i oświetlona fluorescencyjnym 57 światłem. a nie parą Ŝądnych przygód „gaijinów".

starsze panie charakterystyczne sweterki i spódnice pełne misternych ozdóbek. by znów znaleźć chwilę i wrócić do naszego rabu hoteru. podobnych kostiumach i z torebkami Vuttona na kolanach. nawet jeśli w ich lokaliku mieści się naraz tylko pięcioro gości ściśniętych przy kontuarze. a ekwipunek emerytów moczących kije w Sumidzie bardziej pasowałby na finał międzynarodowych zawodów wędkarskich. W kulturze. jakie miejsce w hierarchii zajmuje opakowane w niego ciało. Ta skłonność do nadmiaru znaczącego. wszystkie tokijskie nastolatki jak na komendę przebierają się w to. w której status jest precyzyjnie określony. a ekstrawagancja czymś śmiesznym i niewłaściwym. którą moŜna spotkać w depato. słynna elevator girl. Są zamoŜnymi gospodyniami w średnim wieku. udawał się do Yoshiwara w przebraniu i zmiana kostiumu czyniła zeń inną osobę. matki na skwerze takie same kapelusiki. na którą składają się dwie monstrualne wieŜe zwieńczone platformami . bo niewyróŜnianie się jest cnotą. Ŝe Japończycy w zachodnich ubraniach zawsze wyglądają tak. bo zasada: „PokaŜ mi. dlaczegóŜ więc miałyby nosić się inaczej niŜ wszystkie inne zamoŜne gospodynie w średnim wieku? Wiele firm nadal ubiera swoich pracowników w uniformy. kim jesteś". Robotnicy ponoć z własnej woli trzymają się wyróŜniających ich spodni a la Sindbad i ręczników na głowach. jakby wybierali się na wesele lub pogrzeb. Na tę wyjątkową okazję . nie jest niczym szczególnym. czyli wspomniana siedziba władz miejskich na Shinjuku. Informuje innych.zmieniwszy ubranie przestawał być wojownikiem. Najdoskonalszym przykładem ciała w uniformie jest pewnie tokijska windziarka. kim ono jest. samuraj chcący uŜyć zakazanej mu przyjemności w dzielnicy rozpusty. Tak jak japońscy turyści spotykani za granicą wyglądają właśnie na turystów. pan Matsura. obowiązuje w Japonii o wiele bardziej niŜ w innych rozwiniętych krajach świata. Tak jak w przypadku japońskich prezentów. co akurat lansuje magazyn mody „Fruits". czyli domach handlowych. wybierający się na sobotnią partyjkę golfa przedstawia sobą widok doskonałego gracza w golfa. Wszyscy zwłaszcza w przypadku młodzieŜy i kobiet . Jak pisze Donald Richie w Image Factory. Mówi się. Sarariimani mają więc identyczne ciemne garnitury. gdzie wszyscy kucharze noszą wielkie białe kucharskie czapki. a powiem ci. tak strój dopiero nadaje sens ludzkiemu ciału. centrach turystycznych. gdzie kolejne warstwy pięknych papierków. budynkach uŜyteczności publicznej. w co jesteś ubrany. Miasto w uniformach Tokio to miasto. Osoby o tym samym statusie po prostu chcą wyglądać tak samo. tak na przykład mój sąsiad. iŜ w wagonie metra moŜna zobaczyć siedzące naprzeciwko pięć pań w takich samych fryzurach. Pewnie juŜ po drodze planowalibyśmy więc.często z niebywałym wprost wdziękiem są tu raczej przebrani niŜ ubrani. strój mówi. młode zamęŜne kobiety 58 spódniczki jednakowej długości i bluzeczki o zbliŜonym kroju wyprodukowane przez te same firmy. nawet jeśli na kolejnym przystanku dołączy do nich szósta. plecami dotykających ściany. Fakt. przesady w ilości szczegółów nadal rzuca się w oczy na ulicach Tokio. pudełeczek i wstąŜek w odpowiednim kolorze waŜniejsze są niŜ ukryty w nich drobiazg. Japończycy lubią uniformy. Nawet tak na pierwszy rzut oka barwna i róŜnorodna młodzieŜ z bohemicznych enklaw po bliŜszym przyjrzeniu okazuje się niewolniczo hołdować kilku typom stroju. Jednym z takich miejsc jest na przykład Tókyó Tochó.siedmiu lat.

podawała szczegóły procedury ewakuacyjnej w razie trzęsienia ziemi czy dziękowała nam. Windziarka kontynuuje śpiewną informację niezaleŜnie od tego. Ta dziewczyna w uniformie pełni rolę Ŝywego honoryfikatora. zwracając się z taką samą profesjonalną gorliwością do zupełnie ignorujących ją Japończyków i zafascynowanych. nie kłopotem dla obsługi. Odwiedzając Tókyó Tochó. lecz dopracowanym w kaŜdym szczególe i pełnym elegancji zaproszeniem. „Dozo". Nie wiedziałam. której wystawę widziałam w Japonii. oczywiście. tym najgrzeczniejszym z języków rozwiniętych społeczeństw. co o mnie będziecie wiedzieć". zwieńczonych infantylnymi kapelusikami. Zawsze z tym samym uśmiechem. wskazujące drogę w podziemiach handlowych. fascynuje się elevator girls i uczyniła je obiektem swoich dzieł. zdobnych w Ŝaboty i kokardy. Ŝe wybraliśmy podróŜ jej windą. była tak szczelnie opakowana w swój uniform windziarki jak japoński prezent i mimo iŜ znajdowała się na wyciągnięcie dłoni. bowiem winda jeździ tylko na platformę obserwacyjną i nie zatrzymuje się nigdzie po drodze. czy w windzie jest jedna osoba. Z praktycznego punktu widzenia praca windziarki jest więc zbędna i ma znaczenie czysto symboliczne. Ani przez myśl jej nie przejdzie zbuntować się i wyrecytować nam haiku albo zatańczyć taniec brzucha. tylko kostium ukrywający ich ciało. naciska odpowiedni 59 guzik. seksualność. mówiła i mówiła skamieniała w pozie pełnej szacunku i kobiecej skromności. Ŝe drzwi są otwarte. gdybyśmy nie zauwaŜyli. pozostawała zupełnie niedostępna. czy informowała nas o historii budynku. „Proszę bardzo". nie podpierają ścian i nie piłują sobie paznokci. Na generowanych komputerowo zdjęciach pokazuje dziesiątki windziarek zamarłych w bezruchu w przestrzeniach nazywanych przez artystkę „zamroŜonymi miastami". Jej uniform mówi: „jestem elevatorgirl i to wszystko. jesteśmy nie byle kim. mistrzyni ceremonii. windziarka kłania się i nie przestając ani mówić. Potem. zapraszając nas w ten sposób do wejścia. korzystając z wolnej chwili. stojąca w windzie kilka centymetrów ode mnie. pleć. windą. W uniformach zawsze na granicy kiczu. nieskazitelnie schludne sprawiają wraŜenie zaczarowanych księŜniczek.obserwacyjnymi. juŜ w środku. nic nie rozumiejących cudzoziemców. zachęca z uśmiechem w razie. Nie plotkują z koleŜankami. Uniformizacja i nacisk na konieczność dostosowania się wyglądem do właściwej grupy odniesienia dają jednocześnie moŜliwość łatwej ucieczki w fantazję. młoda artystka. które czekają na przebudzenie. Wjechać na nie trzeba. Ubrana w czerwony uniform młoda dziewczyna najpierw wskazuje dłonią w nieskazitelnie białej rękawiczce na drzwi owej windy. ale „szacownymi gośćmi" i obecność windziarki słuŜy wskazaniu na nasz dostojny status. . Elevatorgirl z Tókyó Tochó. Patrząc gdzieś przez nas. nie mają indywidualności. Miwa Yanagi. czy dziesięć. Jej gest nie jest takim sobie machnięciem od niechcenia. I tu na scenę wchodzi elevator girl. Podobną funkcję pełnią dziewczęta w punktach informacyjnych. Tak jak dziewczyna z Tókyó Tochó. nigdy nie zobaczymy na ich twarzach niezadowolenia. osoby te bez mrugnięcia okiem wykonują jedną z najniŜszych w hierarchii i kiepsko płatnych prac. którego w języku japońskim. zamiast innych moŜliwych sposobów szybkiego dotarcia na platformę obser60 wacyjną. ani uśmiechać się. co nie jest trudne. te stojące przed wejściem do róŜnych lokali i salonów gry. uŜywa się podkreślając szacunek wobec rozmówcy.

jak i kiedyś. Elvisi są skupieni. butach z czubem i fryzurach ułoŜonych w kaczy kuper. opiera się teŜ wiele starych i nowych form japońskiej sztuki. Nie bez powodu właśnie Harajuku stało się główną sceną kosupure. anime i gier komputerowych. Przy głównej bramie parku Yoyogi na przykład nie zbierają się juŜ demonstranci. tak jak w hotelach miłości. lecz dobrze znane są równieŜ bóstwom religii shintó. lecz w kaŜdą niedzielę tańczy grupa japońskich EMsów. a przebieranki stanowią jeden z jej stałych motywów. tańcząc pod Heartbreak Hotel. z tą róŜnicą. by stać się kimś zupełnie innym. a z drugiej labirynt wąskich uliczek. rozgałęziających się od Takeshita-dori. panowie w średnim wieku naśladują go ze śmiertelną powagą. miejsce nawet w najbardziej szary z szarych tokijskich dni tętniące kolorem i pełne Ŝycia. tak oni w Ŝadnym momencie nie dadzą nam do zrozumienia. niczym motyle fruwające w rozchichotanych stadkach. W latach siedemdziesiątych na Harajuku spotykała się zbuntowana 61 młodzieŜ. ze szczególnym uwzględnieniem tych męsko-damskich. W czarnych skórzanych spodniach. To dzielnica mody i młodych. uczyniły kosupure wydarzeniem z pogranicza happeningu. to wystarczy przecieŜ zmiana kostiumu. Choćby na krótko. których słodki zapach zawsze budził we mnie głód.Japońska kultura. wygląda to mniej więcej tak. Największa grupa wielbicielek kostiumowej zabawy. kioskami sprzedającymi naleśniki z bitą śmietaną i owocami. szaleni faceci". czyli cos-playerek. a nie komizm faktu. Scena kosupure to betonowy mostek Jingu nad torami kolejki Yamanote. a w pobliskim parku Yoyogi urządzano spotkania grup subkulturowych i parady. od kabuki do Takarazuka. misterium i pikniku. które wkrótce zostały zakazane przez władze. to przestrzeń fantazji. na uroku przebieranek. ale to pierwsze oferuje więcej atrakcji. Dla EMsów z Harajuku waŜne jest mistrzostwo w powtarzaniu tanecznych ruchów Elvisa-Pelvisa. Ŝe to zgrywa. jedna z najwspanialszych świątyń shintó w Tokio. jakiego nie powstydziłby się sam Król. Ŝe całkiem na serio. Królestwem shójo jest tokijska dzielnica Harajuku. uwielbianymi przez shójo salonami fotograficznymi zwanymi purikura (od print club). Shójo. Warto zatrzymać się przy Elvisach. tak dziś. Shójo. Dziś Harajuku nie ma nic wspólnego z polityczną rebelią. zanim . kuszący wymyślnymi butikami z młodzieŜową modą. Jakieś dalekie pokrewieństwo łączy Harajuku z nowojorskim East Village. w pełni zaangaŜowani w akt imitacji i tak jak od aktorów kabuki grających kobiety nie moŜemy oczekiwać nagłego mrugnięcia okiem. Kosupure. stoiskami z biŜuterią i gadŜetami. czyli costiumplay albo w skrócie cos-play. nadały kostiumowej zabawie nowy wymiar. Z jednej jego strony znajduje się wielki park i Meiji-jingu. Skoro uniform jest wszystkim. obowiązują inne prawa niŜ w codziennym Ŝyciu. rekrutuje się dziś spośród fanek komiksów manga. Jak napisał jeden z amerykańskich autorów. czyli młode dziewczęta. gnąc się w takt płynących z magnetofonu przebojów sprzed lat. Kostiumowe szachrajstwa kuszą nie tylko śmiertelnych. w której. by oddać się swojemu hobby. jakby Steve Martin albo Dan Aykroyd robili swój popisowy numer typu „my dzicy. iŜ japońscy czterdziestolatkowie z kaczymi kuprami naśladują gwiazdę innej rasy. gdzie panny ze stolicy i okolic przyjeŜdŜają w kaŜdą niedzielę. które są prawdziwymi paniami Harajuku. ale główne przedstawienie kosupure naleŜy do dziewcząt. najbarwniejsze mieszkanki Tokio. stanowi oryginalny element subkultury młodych dziewcząt w wieku od trzynastu do dwudziestu kilku lat. wykorzystuje tę transgresywną moŜliwość.

jak co niedziela. Spoza ramion Japończyków strzelają aparaty zagranicznych turystów którzy. Cala ta zabawa naprawdę wymaga wiele czasu. a ciało ułoŜone w teatralnie wypracowane gesty. Cos-playerki z Harajuku to prawdziwe mistrzynie i jeśli zaznajomiło się wcześniej z kilkoma choćby inspiracjami ich kostiumów. Wydają więc na nie wszystkie zarabiane pieniądze. doceni się. którą podobno specjalnie ze względu na cos-playerki powiększono i wyposaŜono w duŜe lustra. ozdobione przypiętymi na łańcuszkach plu62 szowymi zwierzątkami i gadŜetami.precyzyjnie określone reguły zachowania. Niektóre z dziewcząt przyjeŜdŜających na Harajuku uczyniły z kosupure główną treść swojego Ŝycia: jego celem są coraz lepsze i piękniejsze kostiumy. a potem zmieniają na inną. Na koniec Sakura Shinguji zastyga na jednej nodze z drugą wyrzuconą w przód jak do kopniaka i wytrzymuje wystarczająco długo. PowaŜniejsze przebieranki odbywają się w dworcowej toalecie. bowiem cosplayerki na ogół trzymają się w małych grupkach lub parach. ale dla których dziewczęta rzadko chcą pozować. W kaŜdej zastyga na kilkanaście sekund. którą cenią sobie wspomniani wyŜej Elvisi. A o to chodzi w kosupure: o mistrzowską wierność oryginałowi. Niektóre cos-playerki dopiero tu przeistaczają się w ulubioną postać. jak doskonałe stworzyły kopie. róŜowych kozaczkach i takimŜ kubraczku. przybierając pozy wojownicze i seksowne zarazem. Twarz dziewczynki jest nieruchoma jak maska no. by fotografowie zdąŜyli zrobić zdjęcia. lecz hobby skodyfikowanym.w futurystycznym kombinezonie i platynowej peruce . Efekt jest spektakularny. a cały wolny czas poświęcają szyciu ubrań bądź polowaniu w sklepach Akihabara lub Harajuku na potrzebne gadŜety i materiały. Panowie z aparatami pstrykający jak szaleni to cameko (od camera kici). a koafiury niełatwe do ułoŜenia. bo makijaŜe są misterne i dopracowane. Na mostku Jingu . z czarnym pasem podkreślającym wąziutką talię i kokardą na czubku głowy. Zajmuje im to duŜo czasu. Oto więc Sakura Shinguji z gry Sakura Wars w bardzo obcisłych białych getrach. Liczy się bowiem nie tylko kostium i akcesoria. wśród których dominuje Hello Kitty i króliczek Miffy. inne poprawiają tylko makijaŜ i fryzurę.to chyba Brad Kirsten z gry . 63 Wygląda na doświadczoną cos-playerkę i ze swobodą gwiazdy pozuje fotografom. ale umiejętność jego noszenia i dlatego dziewczęta • korzystając z odpowiednich poradników dla cos-playerek trenują w domu przed lustrem odpowiednie dla swojej postaci pozy i miny. czyli kawali. mającym własną etykietę i jak wszystko w Japonii . opierają się o balustradę i malują. wysiłku i pieniędzy.zwolenniczki kosupure otwierają swoje walizki. MoŜe nim być imię ulubionej postaci albo jakiekolwiek inne słowo japońskie lub angielskie. o tę samą umiejętność naśladownictwa. śadna nie ma przy tym nic wspólnego ze spontaniczną kokieterią. Siadają na betonowym chodniku.jeszcze wyszłam ze stacji. trzymając lusterka między kolanami. które w ich uszach brzmi wystarczająco słodko i fajnie. Kosupure nie jest Ŝywiołowym szaleństwem. którzy zawsze towarzyszą cos-playerkom. Czasem więc koleŜanka pomaga koleŜance.ziemi niczyjej między sacrum aprofanum . Na mostku Jingu dziewczęta zapominają o swoich codziennych toŜsamościach i posługują się pseudonimami. licznie przybyli na mostek Jingu. Ta androginiczna postać obok Sakury .

Na chodniku u jej stóp siedzi kolejna Mana z zespołu Malice Mizer i je makaron ze styropianowego pojemnika. TuŜ po nich pojawiają się najpierw trzy fałszywe ofiary wypadku zawinięte w bandaŜe schlapane czerwoną farbą. robiąc ostatnie poprawki twarzy. z niespodziewaną dziarskością co niedziela uwija się wśród cos-playerek. przygięty do ziemi pod cięŜarem lat i sprzętu fotograficznego wartego kilkaset tysięcy jenów. bo na mostku Jingu niczego nie moŜna być pewnym -wyrównuje przód lateksowej czerwonej sukni. Zawsze są to męŜczyźni. ale jeden siwiuteńki dziadunio. wiele innych cos-playerek. lateksowe gorsety i króciutkie spodenki. prawdziwego łamacza serc (innymi słowy są dziewczętami udającymi dziewczynę udającą chłopaka). zastygają w wystudiowanych pozach i szczerzą plastikowe kły. Za czarnymi androginami przygotowują się cztery bohaterki anime Tokyo Mew Mew. przewaŜają panowie kolo czterdziestki. Trudno zgadnąć.Psychic Force. pali papierosa. by słyszał ją rozmówca. Do tego niebotyczne szpilki. a kilka sekund później dwa bliźniacze stworzenia wampiropodobne. Trochę dalej aŜ trzy postaci w kostiumach z popularnego zespołu Malice Mizer przybierają charakterystyczne grobowe miny. skórzane pejcze w dłoniach i groźne spojrzenia wyćwiczone wcześniej w długich sam na sam z lustrem nie pozostawiają wątpliwości. czy idole. ale płciowa ambiwalencja to „normalka" na mostku Jingu. od jej piskliwego śmiechu jeszcze przez ładną chwilę dzwoni mi w uchu. przygotowując obiektywy. pod którą obsunęła mu się wypchana pierś. seksownych pończoszkach i cięŜkich buciorach znieruchomiały z palcami prawych dłoni ułoŜonymi w V. Po ich lewej stronie samotna i bardzo ponura nastolatka w strojnym kimonie. których imitują. ale zdarza się. Stojące przy niej dwie dziewczyny w garniturach przebrały się za słynnego otoko-yaku Asami Hikaru. Ŝe sprzedają je prasie i to niekoniecznie przyzwoitej. by nie zetrzeć czarnej szminki. Obecność cameko stanowi integralną część zabawy w kosupure. lecz z laserową bronią zamiast wachlarza. Nieopodal jedyny transwestyta . a głowy ozdabiają fantazyjne czepeczki. którą malowała od godziny. Jego koronkowa czerń w zderzeniu z bielą dziewczęcych buzi ma w sobie coś niebywale perwersyjnego i niewinnego zarazem. prezentują ostre makijaŜe. to jej się udało. których nie znam: dwie dominy.w tym sezonie melancholijnego paryskiego amanta. 64 z wprawą wkładając sobie pałeczki niemal do gardła. Mają twarze kredowobiałe i usta wyraźnie spragnione krwi. są męskiego czy Ŝeńskiego rodzaju. . czyli aktorkę Ŝeńskiego teatru Takarazuka odtwarzającą męskie role . Gotycka Lolita albo Bardzo Elegancka Gotycka Lolita to kostium cieszący się w tym sezonie szczególnym powodzeniem i do tego bardzo twarzowy. Cameko to amatorzy robiący zdjęcia dla własnej przyjemności (w której szczegóły nie będę wnikać). spod których wystają pończochy kabaretki. spod spódniczek i kelnerskich fartuszków wystają im obszyte koronką pantalony. jakby właśnie wstały z grobu i pierwszy raz od dawna wyszły na światło dnia.o ile wzrok mnie nie myli. Jedna z nich rozmawia przez róŜowy telefon komórkowy. tak wyglądałby Czerwony Kapturek. gdyby wpadł w złe towarzystwo. szczebiocząc głośniej niŜ jest to konieczne. Kilku fotografów rzuca się w ich kierunku. jakie nosiły kurtyzany. które wyglądają. czy teŜ one. Jeśli chciała być kawali. Ŝe mamy do czynienia z doświadczonymi artystkami. jakich nie powstydziłby się Ŝaden zachodni klub S/M. W miarę zbliŜania się południa nadciąga jeszcze wiele. a oni. na prawo trzy Gotyckie Lolity w czarnych króciutkich sukienkach.

łatwo się pomylić. by cos-playerki zdąŜyły przebrać się w swoje poniedziałkowe uniformy i z powrotem stać się takimi. Nie wolno robić zdjęć z zaskoczenia i surowo zabronione są fotki „z dołu". Zdarzają się cameko polujący na nieprzyzwoite ujęcia. Nie tylko dziewczęta i nie tylko w Japonii marzą czasem. Dlatego cameko nie opuszczają japońskiej wersji króliczka ani na chwilę i w błysku fleszy nastolatka staje się gwiazdą. ale to ryzyko zabawy. Cud transformacji w ulubioną postać.przynajmniej na pozór .na mostku Jingu rebelii jest tyle. maestrię. MoŜe ma siedemnaście lat. podobnie jak nie jest śmieszny kilkudziesięcioletni aktor kabuki grający młodą dziewczynę. wcielająca się co niedziela w potęŜną boginię Amaterasu. NajwaŜniejsze. a na koniec poŜądana jest wymiana wizytówek. w jakie wcielają się cos-playerki. Poza tym młodym dziewczętom wolno bawić się więcej niŜ chłopcom. by sprostać ideałowi.godzą się dziewczęta. Wśród nieszkodliwych poczciwców pstrykających zgodnie z etykietą i bez złych intencji zawsze moŜe jednak zdarzyć się jakiś otaku. stanowi antytezę poprawnej japońskiej kobiecości. Od pragnienia bycia Umą Thurman z Kill Bill do przebrania się za Umę i wyjścia w tym stroju na ulicę dla większości z nas wiedzie jednak długa droga (z wyjątkiem moŜe karnawału 66 i Halloween). niczym więcej. chwiejąc się niepewnie na wysokich szpilkach. Gdyby elevatorgirl. kim chcesz być. przyszła tak do pracy. na które . które mogłyby pokazać. świr. wynika z istoty kultury uniformów: przebieranki stanowią tu uznaną formę artystycznego wyrazu. dopóki przestrzegają reguł właściwego czasu i miejsca. jakimi chce je widzieć społeczeństwo nie uznające ekstrawagancji na co dzień. nie stanowi przeszkody i nie czyni jej śmieszną. co cos-playerka nosi pod spódniczką. Czar trwa do zachodu słońca. do następnej niedzieli będzie po prostu betonową kładką nad torami. Teoretycznie fotograf zawsze najpierw powinien spytać dziewczynę o zgodę. ale wtajemniczona widownia potrafi docenić to. „gaijinów". bo w przypadku Japonek wyglądających zawsze o wiele młodziej. Króliczek. Fakt. moŜe trochę więcej. Na mostku Jingu kostium czyni cię tym. jest nieczytelne: jej cudowny kostium i wysiłek. co na kostiumowej zabawie w przedszkolu. Tak czy inaczej. W przeciwieństwie do nas japońskie dziewczęta z Harajuku mogą co niedziela spędzić parę magicznych godzin w kostiumie ulubionej postaci. Fakt. Pedagodzy i obrońcy moralności nie przywiązują zatem większej wagi do kosupure.65 gdzie od czasu do czasu ukazuje się wizerunek cos-playerki w niezamierzonym przez nią pornograficznym kontekście. Transformacja shójo w postaci z manga czy anime odbywa się z całą japońską grzecznością i . Nawet jeśli przytłaczająca większość postaci. tak mówi etyka kosupure. co dla nas. Gwiazdą dnia jest dziś drobniutka. z jaką opanowała zestaw gestów i póz. niŜ wskazuje ich metryka. Ma ledwo zarysowane piersi i chudziutkie nóŜki. nie ma ryzyka. ufarbowana na blond dziewczynka w stroju króliczka „Playboya". by być kimś innym. Ŝe dziewczętom zaleŜy na zainteresowaniu cameko. iŜ Japończycy nie widzą w tym nic specjalnie dziwnego ani śmiesznego.chcąc nie chcąc . odrzucając jedyny . iŜ warunki fizyczne młodziutkiej cos-playerki są odmienne od tych oczekiwanych od króliczków w ich amerykańskiej ojczyźnie. gdy mostek Jingu zaczyna powoli pustoszeć. Ŝe dziewczęta zapomną się i ruszą w miasto zbrojne w swoją wojowniczą toŜsamość. widać. przybiera seksowne pozy przed wycelowanymi w jej postać obiektywami.

barów i hoteli miłości. Ŝe błyskawicznie zebrano fundusze . ale mimo to zawsze o piętnastej trwał na posterunku. Dać się porwać spod Hachikó „Będę czekał pod Hachikó". Skromny towarzysz profesora Ueno był teraz sławnym Hachikó. by go zobaczyć i pogłaskać na szczęście. system zmiaŜdŜyłby ją jak walec motyla. randek. Uwieczniony w brązie niewielki piesek z czujnymi uszami naleŜał do profesora Ueno Eisaburo. który w czasie swoich pobytów w Tokio miał w zwyczaju samotne wyprawy do Tower Records na Shibuya w czasie. to wielka handlowo-rozrywkowa enklawa przyciągająca swymi atrakcjami fale (zwłaszcza młodych) tokijczyków. gdzie spędził ostatnie dziesięć lat. Wiernego Psa. Wampiryczne KsięŜniczki i obdarzone niezwykłą * mocą KsięŜycowe śeglarki Ŝeglują sobie przez kilka niedzielnych godzin po przestrzeni fantazji. na Harajuku mostek Jingu. by potem grzecznie pojechać do domu. 67 którego „znalazłam" w pierwszych dniach pobytu w Tokio. który nigdy juŜ nie przyjedzie. Wiadomość 68 o jego śmierci dostała się na pierwsze strony gazet. wielkich domów towarowych. Wszystkie te Eleganckie Gotyckie Lolity. Miał w zwyczaju co dzień odprowadzać swojego pana na stację. ciągle czekał. Wieści o jego wzruszającej wierności zaczęły zataczać coraz szersze kręgi i piesek stał się symbolem lojalności tak cenionej i podziwianej przez Japończyków. Zawzięcie machając ogonem. Jest taki miły moment w oswajaniu miasta. Siódmego marca 1934 roku znaleziono go martwego w tym samym miejscu. Ten niepozorny pomnik ginący w zakurzonej nieco zieleni krzewów to najsłynniejsze w całej Japonii miejscem randebu. a Hachikó. a pragnienie dodatkowego uhonorowania zwierzaka sprawiło. Pracownik stacji Shibuya.właściwy na tę okazję uniform windziarki. czyli randez--vous. Za tydzień wrócą na mostek Jingu w nowym kostiumie. gdzie dostał wylewu i zmarł. modną dzielnicę butików. Dwudziestego pierwszego maja 1925 roku profesor Ueno jak co dzień poŜegnał swojego psa na Shibuya i pojechał do pracy. prawdopodobnie największym na świecie miejscem młodzieŜowych spotkań. Na Meguro był to „gargamel". Dni zmieniły się w miesiące i lata. kin. Samotny pies czekający na pana. oddalona tylko o jeden przystanek od Harajuku. a ludzie z róŜnych stron przyjeŜdŜali na Shibuya tylko po to. a w weekendy liczba ta wzrasta do dwustu pięćdziesięciu. gdy ja oddawałam się „badaniom antropologicznym" w działach odzieŜowych depato. mówił mój mąŜ. czyli Wierny Pies. bez trudu wywęszał znajomą postać i rzucał się jej na powitanie z całą spontanicznością swojej psiej natury. gdy dostrzega się na jego mapie ulubione miejsca spotkań. Wiernym Psem. czyli wspomniany hotel miłości. który był kiedyś ogrodnikiem profesora Ueno. Zwierzak nie doczekał się więc juŜ swojego pana. wrósł w pejzaŜ Shibuya. w Japonii ogłoszono dzień Ŝałoby. Czyni to Shibuya. Podobno w tygodniu co wieczór przyjeŜdŜa tu około stu tysięcy młodych ludzi. Naprzeciw potęŜnej i ruchliwej jak mrowisko stacji stoi figurka Hachikó. a potem inni miejscowi i przyjezdni zaczęli karmić pieska i dbać o niego. wyglądając swojego pana. a na Shibuya właśnie Hachikó. sam juŜ niemłody i w coraz gorszym zdrowiu. Shibuya. by potem czekać w tym samym miejscu na jego powrót z uniwersytetu. Hachikó odszedł do psiego nieba we śnie. z nadzieją wpatrując się w tłum podróŜnych. w świątynich buddyjskich odprawiano specjalne naboŜeństwa.

poprawiają nienagannie czyste kołnierzyki koszul. syn twórcy pierwszego pomnika. nawet jeśli nie byłam z nikim umówiona. Ŝe teŜ na kogoś czekam. Piesek stoi w pobliŜu ruchliwego skrzyŜowania. gdzie Hachikó zwykł za Ŝycia siadać i czekać. Po jej zakończeniu okazało się. okolice Hachikó to dobry wybór. której zmieniające się co kilka tygodni trendy śledzą jak nikt na świecie. i pomnik przetopiono na potrzeby trwającej wojny. pośród której niewzruszony kundel czeka na swojego pana. gdy armaty liczyły się bardziej niŜ sentymenty. Niczym ławica ryb. kobiety z zakupami opakowanymi pięknie jak prezenty. i warkot samochodowych silników składają się na kakofonię. Ponad jednostajny hałas co jakiś czas wznoszą się wysokie głosy młodych dziewcząt.wirtualny dinozaur. z którymi się umówili. do którego mają słabość zachodni filmowcy. raz jest to japoński zespół popowy złoŜony z młodziutkich androginicznych tarento.na pomnik. Mogłam udawać. W 1948 roku Takeshi Ando. Po kilku latach nastały jednak czasy. Upajałam się cudowną róŜnorodnością japońskich twarzy. moŜe nawet najlepszy. co na ogół nie jest łatwe w Japonii. Przychodziłam pod Hachikó. które z wielkich koszy rozdają przechodniom chusteczki higieniczne z reklamami. mijająca przeszkodę. a tak naprawdę oddawać się przyjemnościom podglądaczki. szczerzący kły i tupiący ponad morzem głów mijających się na skrzyŜowaniu. „Do zobaczenia pod Hachi". które jeszcze niedawno wydawały mi się takie same. kiedy indziej gwiazda w kimonie zapowiadająca koncert sentymentalnej muzyki enka albo . po lewej stronie mamy więc Hachikó. Lubiłam komfort. palą papierosy i strzepują popiół do modnych w tym sezonie kieszonkowych popielniczek. przyczepione do torebek maskotki. muzyka płynąca z reklam. jaki dawało mi bezkarne przyglądanie się ludziom zjednoczonym na moment społeczną sytuacją oczekiwania. które w przyszłym tygodniu staną się passe. a naprzeciw zbieg czterech ulic i potęŜne telebimy. Zgiełk ludzkich głosów. MęŜczyźni i kobiety. umawiają się tokijczycy. przepływali z moich obu stron męŜczyźni w ciemnych garniturach.z jakichś powodów . stworzył następną podobiznę pieska i ta stoi na Shibuya do dziś. Zawsze z telefonami komórkowymi. wyglądając tych. i przewala się koło Hachikó. a u stóp pieska moŜna nieraz znaleźć przyniesione mu dary. Gdy wychodzimy południową bramką ze stacji Shibuya. ogłuszający wrzask megafonów. Część oczekujących zostaje przez nią porwana i znika. a teraz rozkwitały w bujną . Co chwila ze stacji wylewa się kilkusetosobowa fala ludzi. jakie dominuje w imaginańum Zachodu. gdzie gapienie się na kogoś uchodzi za wyjątkowo niegrzeczne. moŜe składają je najstarsi tokijczycy. na których migają przykuwające wzrok reklamy. W kwietniu 1934 roku figurka psa została uroczyście ustawiona dokładnie w tym miejscu. Jakimś akustycznym cudem ich świdrujące w uszach zachęty i podzięko69 wania są w stanie przebić się na powierzchnię morza dźwięków. którzy przyjechali na Shibuya kolejnym pociągiem. razem z Hachikó patrzą w kierunku stacji. chłopcy i dziewczęta. uczniowie w uniformach. usiłując wyłowić z tłumu znajomą twarz. zielony i wyłupiastooki. przez które najrozmaitsze grupy polityczne głoszą tu swoje poglądy. którzy pamiętają Hachikó w jego ziemskiej postaci? Jeśli ma się ochotę na Tokio takie. a na jej miejsce pojawiają się nowi i zajmują strategiczny punkt obserwacyjny. ubrani według najnowszej mody. fałdki sukienek. Ŝe tokijczycy tęsknią za Hachikó i jego powrót uwaŜają za jedną z najwaŜniejszych rzeczy w swoim zrównanym z ziemią mieście.

w za duŜych czarnych garniturach. których bliskość w największym nawet tłoku rzadko jest uciąŜliwa czy nieprzyjemna. Dalej ruszaliśmy razem. nadawał zasadniczej części deseru gorzkawy. jak kroją dziwnie wyglądające ciasteczko na maleńkie higieniczne kęsy. fasola była mączna i bardzo słodka. dopóki nie pojawiła się trzecia postać dramatu. zielonym UFO serników. Zdarzyło się raz czy drugi. które zawsze suszy się na sznurach koło ich biednych bud w parku Ueno czy Centralnym. ziołowy posmak. Ta nieprawdopodobna i o dziwo smaczna kombinacja smaków i konsystencji była moją małą przygodą. a jego japońską mutacją. jak powtarzają raz po raz: „Kawali". a potem niecierpliwiliśmy się. W eleganckiej gablocie kusiło nasz wzrok kilkanaście jego wysublimowanych rodzajów. zielony jak ona. zmysłowym spotkaniem z Japonią. z . by dać się porwać. nigdzie poza Japonią nie widziałam. Dowodem tak typowej dla kultury Nipponu perfekcji w przyjmowaniu i przetwarzaniu obcych wzorów były małe dzieła sztuki cukierniczej. odchodziła szybciej. by bezdomni kaŜdą wolną chwilę wykorzystywali na robienie prania. ozdobiony kroplą bitej śmietany i paroma grudkami czerwonawej fasoli cieszył wprawdzie oko. Potem weszło mi to w krew i przyjeŜdŜałam pod Hachikó po to właśnie. Czytałam kuriozalne angielskie napisy na ich koszulkach. co znałam jako sernik. z tym Ŝe ja byłam zawsze kilka kroków z tyłu. Kiedyś ruszyłam więc po prostu w ślad za obiektem mojej obserwacji. Ŝe osoba. niŜ bym sobie Ŝyczyła. w kolorze wędzonego kurczaka. Najpierw wybierałam na chybił trafił osobę wśród oczekujących. Smakowałam więc kontrast między tym. jak nieznajome rozmawiają. którą dyskretnie badałam wzrokiem spod ciemnych okularów. podziwiając wdzięk tych morskoroślinnych ciał. licznie zaludniających ulice Shibuya i teŜ lubiących siąść sobie pod Hachikó. próbując wyobrazić sobie. Domieszany do lekkiego serowego kremu herbaciany puder. Ŝe zjaponizowali je z prawdziwą maestrią. Podsłuchując. serwującej wyłącznie chiizukeki. Mogłam więc na przykład tropem dwóch młodych kobiet pochłoniętych oŜywioną rozmową trafić do popularnej kawiarni niedaleko stacji Shibuya. jak po namyśle punktowanym postukiwaniem w gablotkę wymanikiurowanymi paznokciami wybierają deser. i nie bez zmysłowej przyjemności podglądałam spod oka smukłych młodzieńców ubranych i uczesanych z taką samą starannością jak dziewczęta. których dalsze plany juŜ mnie nie interesowały. sernik. rzadko trafiały się typy niechlujne. kim jest i na kogo czeka. opowiadając sobie jakąś historię zbyt skomplikowaną na mój skromny zasób japońskich słów i na koniec odwaŜyłam się spróbować identycznego deseru. Innego dnia więc dwóch młodzieńców o twarzach opalonych. Patrzyłam. oczu po europejsku okrągłych. bo Japończycy tak polubili to ciasto. Nawet wśród tutejszych 70 bezdomnych. Porównywałam fantazyjne stroje. czyli cheese cake. podobny do uŜywanego w ceremonii herbacianej. postanowiłam zostać z nimi dłuŜej. oczu-szparek niemal niewidocznych spod cięŜkich powiek. Sernik o smaku zielonej herbaty matcha. i Ŝegnałam wzrokiem dwie kobiety. barw porcelanowojasnych i ogorzałych. jej skórka 71 chrupiąca od karmelu. wybierając pod Hachikó osoby jak najbardziej róŜnorodne. śmietana gęsta i cięŜka. ale skłaniał mój zachodni język do ostroŜności.wielość kształtów owalnych i podłuŜnych. Starałam się wprowadzać w moją perwersję urozmaicenie. rozpoznając trendy lansowane właśnie przez japońską modę.

Ŝe teŜ zastanawiam się nad zakupem czegoś. głaszcząc wystający z eleganckiej torebki łeb pudla. który. kupowałam kimono wraz ze wszystkimi dodatkami dla ich malutkiej. jak tysiąc innych reklam i broszurek. której niektóre pozycje. wyciągnęła zalotkę i podkręciła rzęsy. Jedne dziewczęta . Chwyt zadziałał i na ulicach Tokio pojawiły się klony Barbie. spokojnego jakby był wypchany. czyli w uniformie mafii zwanej tuyakuza (bo oczywiście w Japonii mafia teŜ nosi uniformy!). wybierając je według jakiegoś sobie znanego kryterium. ale nie o „uroczym". którym nie była rzucająca się w oczy uroda. chichocząc i trzepocząc rzęsami. objaśnione zostały po angielsku i do dziś zastanawiam się. inne przystawały. jak w kaŜdym innym sklepie. które znajdowałam albo dostawałam na ulicy i obiecywałam sobie przejrzeć i przestudiować z naukową wnikliwością. Tam. zawędrowałam do sex shopu. której zygzakowatym tropem ruszyłam spod Hachikó. kruczymi brunetkami.trwałą ondulacją rozjaśnioną na brudny blond. które urodziły się rudymi. zaczepiali młode dziewczyny i namawiali je do zarobienia szybkich pieniędzy w porno biznesie. troszkę zbyt okrągłej córki i dlatego sporo czasu spędziłam w jednym z depato. Kiedy indziej z trzyosobową rodziną. w końcu się pojawił. w końcu jednak córeczka wybrała jasnobłękitne kwieciste kimono z właściwymi dla swojego wieku i niezamęŜnego stanu długimi rękawami. i albo coś mi umknęło. Gdy juŜ wybrałam sobie przewodnika pod Hachikó. Z wystudiowanym uśmiechem zwracali się do przechodzących obok nastolatek. choć teŜ nieoczywiste . wdawały się w pogawędkę. szatynkami. pewnie te najatrakcyjniejsze. Narzeczony. ku naszej uldze. gdzie urocza sprzedawczyni powitała 72 nas ukłonem oraz serdecznym: Irrashaimase!. Ta spod Hachikó rozmawiała przez oczywiście róŜowy telefon komórkowy. Ponoć modę na Barbie. z nieatrakcyjnej i niezgrabnej osoby w dŜinsach na moich oczach przeobraziła się w piękność. co jakoś bardziej wyobraŜalne. wciąŜ obecną na ulicach Tokio. gotowa byłam do poświęceń i na przykład któregoś dnia z utlenioną na blond nastolatką z niebieskimi szkłami kontaktowymi w skośnych oczach czekałam aŜ przez godzinę na spóźniającego się chłopaka. do jakiej erotycznej przyjemności przeznaczone zostało urządzenie określone mianem lovelyfork. którego ekspedientki wystrojono tak na próbę w rocznicę urodzin anorektycznej laleczki. Innym razem za dwiema starszymi paniami ubranymi kosztownie i z gustem. zabrało mnie tylko kilkaset metrów dalej. Po upływie godziny udawanie. albo to miał być pork lub. a potem sprawdziła makijaŜ w równie róŜowym lusterku w kształcie serca. Na Zachodzie niektórzy słyszeli o „brazylijskim widelcu". miał podobnie . Katalog z ofertą sex shopu zgubiłam gdzieś po drodze. przechadzały się pośród półek z towarem. Patrzyłam na jej włosy i myślałam o wszystkich czekających blondynkach świata. mrugając przy tym oczami. stanąwszy strategicznie koło przejścia dla pieszych. a przymierzywszy je. nie przestając mówić wysokim głosem. jakby właśnie wynurzyła się z wody. Panie. wypromował jeden z butików na Shibuya.i te były w zdecydowanej większości . w jednym z tokijskich barów lub pociągów. gdzie tradycyjne japońskie stroje prezentowały manekiny o wyraźnie kaukaskich rysach.cork. aby w którymś momencie Ŝycia ulec terrorowi zachodniego ideału kobiecej urody. Przy wyjściu ekspedientka o czarownym uśmiechu obdarowała mnie katalogiem z ofertą promocyjną.wymijały szemranych amantów szybko i bez słowa ze skromnie spuszczonymi oczami. do śledzenia których skłonił mnie naleŜący do jednej z nich pudel z kokardą i w słonecznych okularach. zaczynało stawać się podejrzane.

Ŝe mam w pamięci własną mapę Tokio. węszyć. znajdowałam kolejnego przewodnika. nikomu jednak nie wierząc do końca. który nigdy nie miał się dowiedzieć. dematerializowały się w pulsującej szarości jakiegoś wieczoru i być moŜe pojawiały znów kawałek dalej. Ŝe oto zaczyna się to marsjańskie miasto coraz bardziej . bo w Japonii tylko „gaijini" są tak nieprzyzwoici. Ŝe przestawałam go rozpoznawać. a oni 73 przecieŜ tylko przebrali się za cudzoziemców. wokół mnie i pod ziemią. Ŝe zaczął padać deszcz. które wiozły mnie dalej. gdy świetlista jesień zmieniła się w wilgotną. dawałam dalej nieść się miastu. jaką rolę odegra! w mojej małej tokijskiej przygodzie. pozwalać sobie na gubienie się i tonąć w erotyczno-katastroficznych fantazjach. Wystarczyło. barów karaoke. a potem do kolejnych pociągów. w którym moŜna spędzić cały dzień. Ramię w ramię. ale wytrwale. trzymać się z daleka od zorganizowanych wycieczek. a ja o dwa kroki za nimi. w sam środek świata gęstego. zauwaŜyłam. a pejzaŜ zmieniał się na tyle.rozjaśnione włosy misternie wymodelowane wwielokolczastego irokeza. jak gdyby nigdy nic. Wysiadałam na stacjach zauroczona brzmieniem ich nazw. Ani niebieskie szkła kontaktowe. Zostawiając Barbie i seksownego cowboya w jednym z rabu hoteru. Naziemne przejścia wydawały się znikać. irracjonalnym przeczuciem przygody. kawiarni. uczuciu. chodzić. które wydawało się na początku tak niewiarygodne. i wchodziłam do jednego z niepozornych wąskich budynków. Ŝe Sexy Cowboy Go Fast sińce 1998. fryzjerów. śledzić kroki tymczasowych przewodników. a potem wyjść na powierzchnię w zupełnie innej jego części. buty z węŜowej skóry. w przyzwoitej odległości od siebie. czuć miasto pod stopami. Tam kupowałam 74 w automacie puszkę mocnej kawy i oszukując zmęczenie. schodów. gdy próbowałam nimi wrócić do znajomej stacji. parków i świątyń bez trudu układają się w moich ustach. rozrastający się jak korytarze w mrowisku. by złapać oddech. Po kilku miesiącach. paczinko. jaka moŜe mnie tam spotkać. taksówkami i chodzić. gdzie zapadała juŜ noc. jeździć pociągami. Powitali się bez pocałunku. a niewy-mawialne i niezapamiętywalne niedawno nazwy jego barów. Wpadałam do podziemi handlowych i wyjeŜdŜałam z nich ruchomymi schodami w miejscu. pełnego zapachów. wplątywałam się w jakieś uliczki. niewinna na pozór kawiarnia okazywała się tymczasem bramą prowadzącą w labirynt pełen drzwi. stacji. przejmującą chłodem zimę. gdzie z wielopiętrowych stacji metra wjeŜdŜałam wprost do domów towarowych. schodków i wind. Na przykład w Ginzie na Chuó-dóri. patrząc na moją bezradność. być moŜe nawet wyjąć plan Tokio i spóbować się na nim odnaleźć. Oto jedyny sposób na Tokio: włóczyć się bez specjalnego planu. błyszczące spodnie opięte na chudych chłopięcych biodrach i koszulkę z napisem informującym nas. którego nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. Dzięki anonimowym postaciom spod Hachikó granice mojego Tokio rozszerzały się. Idąc ich śladem i będąc przez nich bezlitośnie porzucana. pogmatwane przez złośliwego albo opitego sake demona. salonów masaŜu. mimo iŜ zeszłam pod ziemię w słoneczne popołudnie. ruszyli w kierunku Wzgórza Hoteli Miłości. a jego topografia stawała coraz bardziej złoŜona. wynurzały się i znikały pod ziemią. ani blond włosy nie oduczyły ich japońskiej powściągliwości w okazywaniu uczuć. a ta w kapryśną wiosnę kwitnących wiśni. który chichotał szyderczo. Miasto rosło nade mną. Malutka. I nie dziwić się pojawiającemu się nagle uczuciu. napić się kawy.

Po kilku minutach przejechałyśmy kolejne miniaturowe skrzyŜowanie i znalazłyśmy się w moim „mieście" o nazwie Ishikawa-dai. Po dnie Nomi jeździły jakieś dziwne maszyny. ale jest bardzo demokratyczne". Ŝe ten bezbronny strumyk zbuntuje się przeciw ludzkiej zbrodni i ucieknie. Ŝe „demokratycznie" nie stwarzano trudności. Ŝe moŜna by tu (czemu nie?) zostać na zawsze. a zapytana o cel tych zabiegów Chizuko odpowiedziała. Przez chwilę jechałyśmy wzdłuŜ płytkiej wąskiej rzeczki o nazwie Nomi. (. Po obu stronach więzienia rzeczki Nomi rosły drzewa wiśniowe prawdziwe. echo dudniło w betonowym wąwozie. co zaintrygowało mnie na tyle. zaburzenie równowagi biologicznej w zabetonowanej rzeczce sprawiło. Prawdopodobnie jednak. więc podziwiając drzewa kwitnące nad uwięzioną rzeką. o włos. Widział społeczność. i to tylko dwie z moŜliwych hipotez. Jej właścicielka w domowym kimonie i wielkim fartuchu. uniformie gospodyń .. Ŝe dno co rusz zarasta gąszczem niemiłych burych chwastów i co jakiś czas trzeba je zdzierać.. jaskrawo pomalowane niby-koparki. „Sakurd". ZbliŜałyśmy się do dzielnicy. Chizuko wyszeptała z naboŜeństwem ojczystą nazwę najsławniejszego drzewa Japonii i jej twarz rozjaśniła się w zachwycie: „Bardzo piękna sakura kwitnie wiosną". Reid Confucius Lives Next Door III. 77 które zamiast łyŜki do nabierania ziemi miały wielkie obrotowe szczotki. zaplecze jakiejś malutkiej restauracji. Najpierw minęłyśmy bank Mizuho i malutki posterunek policji z wizerunkiem latającej myszki Pipi-chan nad wejściem. Ŝe nie mogłam się doczekać. duŜe. „Prawie jesteśmy". czyli Wzniesienie Kamienistego Strumyka. Ŝe on widzi coś innego. R. i po skręceniu z szerokiej ulicy zagłębiłyśmy się w uliczkę niewiele szerszą niŜ przedpokój w europejskim mieszkaniu. nie wiedziałam jak wyglądać będzie moje lokum i zŜerała mnie uzasadniona ciekawość. była zwykła brzydota. który prawdopodobnie oznaczał radość. ba. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą naszej ulicy i całego naszego sąsiedztwa. aŜ naocznie przekonam się. jakby konstruktorzy bali się. Sąsiedztwo Przeznaczenie jest juŜ niedaleko Po dwugodzinnej jeździe z lotniska Chizuko poinformowała mnie. Chizuko miała na myśli prawdziwie demokratyczną przeciętność mojego mieszkania lub fakt. dorodne. Ŝe „ma ono skromny rozmiar. w której miałam mieszkać. na czym moŜe polegać ów „demokratyzm" i juŜ mogę zdradzić. Japończycy mają wielekroć opisywaną zdolność widzenia wybiórczego. Ŝe moje „przeznaczenie jest juŜ niedaleko". by zamieszkali w nim „gaijini". nie widząc otaczającej go brzydoty. bo jest brudna". przy drzwiach której tkwił plastikowy kubeł pełen rybich szkieletów niczym resztek po uczcie Golluma. Oprócz bardzo ogólnych informacji. którą uwięziono w betonowym łoŜysku ze ścianami tak wysokimi. W jednym z e-maili Chizuko napisała. było jasne. oznajmiła Chizuko i wydała z siebie jeden z tych uroczych japońskich pomruków. ciągnące się zwartym szpalerem. Ŝe robotnicy „myją rzekę.lubić. który w końcu najadł się do syta. Rzeczywiście. a potem. Ŝe mi się to nie udało. prawie wszystkich innych dzielnic mieszkalnych Tokio. T. Robiły straszny hałas.) Kiedy jednak Matsuda--san opisywał nam tę okolicę. potrafią je wykadrować z reszty pejzaŜu i cieszyć się pięknem. migoczące jesienną czerwienią i złotem.

Wszędzie na Ishikawa-dai suszyły się niezliczone ilości prania. pranie i czerwono-Ŝółte reklamy. Ŝe między naszym samochodem a ścianami budynków nie ma przestrzeni wystarczającej. w malutkim mieszkaniu. Futony i pościel zwisały z balustrad i okien. szorowała akurat fragment asfaltu przed swoim domem. Fakt. absorbującym wilgoć. wszędzie . Piękne i zupełnie nieczytelne dla mnie znaki informowały o nazwach lokali i serwowanych w restauracjach specjałach: o świeŜym sushi. Ŝe człowiekowi kiedykolwiek uda się je pokonać. którego drzwi. robotników. skupiona. iŜ japońskie gospodynie wydają się robić pranie kilkakrotnie częściej niŜ gdziekolwiek indziej. nie odrywając wzroku od trzymanego w drugiej grubego komiksu manga. dachach. swobodnie przejeŜdŜały obok nas dziesiątki ludzi na rowerach. w całym tym zamieszaniu sprawiającym wraŜenie totalnego chaosu nie dochodziło do Ŝadnych wypadków. Niektórzy rowerzyści rozmawiali przez telefony komórkowe. a kierowcy nie irytowali się na tych wolniejszych uŜytkowników drogi: kobiety z zakupami i dziećmi. inni jedną rękę mieli zajętą bagaŜem. tak jak inne. urzędników i uczniów objuczonych wielkimi skórzanymi tornistrami. wyciągając rękę z okna kuchni. ale nie zwróciła na nas uwagi. z którego moŜna podać sąsiadowi sos sojowy. tempurze. skarpety i bielizna. by dorosły człowiek przecisnął się bokiem. jakby jakieś tajemnicze prawo fizyczne nie pozwalało dwóm osobom zbliŜyć się do siebie na odległość groŜącą kolizją. ale teŜ koniecznością wymuszoną bardzo wilgotnym klimatem i źle ogrzewanymi mieszkaniami.domowych. Pleśń i grzyb rosną w nich bujnie i bez obaw. . zgięta w kabłąk. która nikomu nie przyszłaby do głowy w moim kraju. czyli wszelkim pleśniopodobnym grzybom. Mimo iŜ wydawało się. Na plastikowych „pająkach". Kwiaty kwitnące w doniczkowych ogródkach. a czasem wietrzyły się rozłoŜone na stojących przy domach rowerach.na balkonach. kluskach ramen i shabu-shabu. podyktowany jest nie tylko tak chwalebnym zamiłowaniem Japończyków do higieny. stojące co kilka kroków automaty z napojami i papierosami wyróŜniały się plamami kolorów jak przypadkowe chlapnięcia farby na szarym tle domów „mojego" sąsiedztwa. W porze deszczowej nie sposób jednak uniknąć niemiłej niespodzianki w postaci spleśniałych butów czy kimona pokrytego brązowymi kropkami wilgoci. a nawet całe zrobione z nich pokrowce na cenniejsze ubrania. kaŜdym skrawku wolnej przestrzeni. Przez otwarte okno samochodu słyszałam. Zycie w wiecznym tłoku. wykształca umiejętności nieznane ludziom przywykłym do większej przestrzeni. nonszalancko prowadził rower jedną ręką. i saszetki z Ŝelem. a między 78 pojazdami lawirowali piesi. jak tysiące 79 ręczników i prześcieradeł furkoczą na wietrze niczym Ŝagle i czułam delikatny zapach świeŜego prania. okrągłych albo czworokątnych. wychodziły wprost na jezdnię. Uczeń gimnazjum w ciemnym mundurku przecisnął się w szparze między naszym samochodem a ścianą domu. W kaŜdym sklepie drogeryjnym dostępne są w duŜym wyborze środki przeciw kabi. Rowerzyści kluczyli więc między samochodami z wdziękiem cyrkowych akrobatów. zajęta czynnością. Reklamy i billboardy ozdabiały właściwie większość budynków i były w stosunku do nich nieproporcjonalnie duŜe. powiewały więc ręczniki. ale nikt na nikogo nie wpadał. Przejechałyśmy niemal po jej stopach obutych w drewniane klapki geta. krzątała się w pobliŜu. jak tłumaczyła mi Chizuko.

na wyciągnięcie ręki. nie ma Ŝadnego znaczenia. „To ładna okolica". „Taylor Fujimura". Kątem oka zobaczyłam wnętrze staroświeckiego zakładu krawieckiego. po którym ślad zaginął pół wieku temu.Wśród napisów po japońsku tylko co jakiś pojawiały się angielskojęzyczne. ułoŜonym w znak zapytania. Fakt. a ja z grzeczności przyznałam jej rację. starszy męŜczyzna w fartuchu w Kubusie Puchatki strzygł zakrzywionymi noŜycami kolekcję drzewek bonsai. pachnący jeszcze nowością. Nie będąc w stanie znieść dziko rosnącego ogona. lecz komputerowo wygenerowany lasek lub bambusowy gaj. jak na manshon niezbyt duŜy. Na nasz widok wydał z siebie węŜowate „Wssssss". powiedziała moja towarzyszka. Droga pięła się teraz ostro pod górę. a jego towarzyszka falbaniastą suknię i fryzurę w stylu młodej Brooke Shields. męŜczyzna na zdjęciu miał marynarkę z podwiniętymi rękawami. „To tu". przed drugą. Gdy reklamuje się na plakatach czy w czasopismach takie nowe manshony. przeczytałam szyld na rogu kolejnej uliczki. w którą skręciła Chizuko. Ŝe to jego przerośniętym zapędom estetycznym kot sąsiada zawdzięcza swój przycięty ogon. La Chateau i podobne nazwy w róŜnych wersjach angielskiego czy francuskiego. odsunęły się od siebie. którą potem zobaczę na stacji Ishikawa--dai. Bon Hour stoi na duŜym placu wśród drzew. Nikomu jednak nie wydaje się to przeszkadzać. nie najbrzydszy. Palące Home. ale leŜy w dolinie. obok uśmiechał się mały maneki neko z łapą wzniesioną w geście powitania. ale jeszcze bardziej okazałą. Podejrzenie. sztukowane bambusowymi protezami. Bon Hour był betonowy. lecz równieŜ betonowe i niezgrabne. Sunny Hill. przed jedną siedział na smyczy wielki czarny kot ze szczątkowym ogonem. postanowił dla lepszego efektu francuskie bon poŜenić z angielskim hour. w których niemal Ŝadne drzewo nie miało naturalnego kształtu. obłoŜony czymś. niŜ chciała natura. w witrynie którego leŜa! otwarty katalog z zachodnią modą sprzed dwudziestu lat. prawie nigdy nie pokazuje się ich naturalnego otoczenia. 80 W Dobrej Godzinie Mój dom nazywał się Bon Hour. Gdy pokonałyśmy wzgórze. mówiły o estetycznym wysiłku i pracy. złapał go i zrobił z naturalnego kota. ozdabiają fronty tokijskich manshonów. ale naprawdę po jego obu stronach. które mieszkańcy tych nieładnych betonowych rezydencji włoŜyli w to. by ich drzewka były doskonalsze. domy większe wprawdzie. pojawiło się w mojej głowie i zostało tam na zawsze. jeden z japońskich dźwięków oznaczających niezadowolenie. Poprzycinane. Na reklamie. choć nie byłam przekonana. New Garden. niemal bezludna. obdarzony został cudzoziemskim imieniem. TuŜ za progiem stał rząd butów zdjętych przez klientów. Ten. Jak niemal wszystkie tokijskie rezydencje typu manshon. w którym miałam spędzić dwa lata. przed naszymi oczami wyrósł zbudowany na jego szczycie pięciopiętrowy nowiutki manshon. kota bonsai. bo główna ulica została za nami. Wprawdzie większość tokijskich kotów ma krótkie ogony i . tak jak kostium waŜniejszy jest w Japonii od zawartości. na których wspierały się gałęzie. powtarzając frazę o zbliŜającym się „przeznaczeniu". tak wizerunek wydaje się prawdziwszy od rzeczywistości. iŜ na przykład Słoneczne Wzgórze nie tylko nie jest słoneczne. nagle spokojna. zostawiając miejsce dla niewielkich ogródków. podniosła rękę Chizuko i zaparkowała samochód przed domem. kto nadawał imię mojemu domowi. podobną. językach najbardziej kojarzących się Japończykom z zachodnią elegancją. znajdowały się jednorodzinne rezydencje. co imitowało czerwoną cegłę.

Spojrzeliśmy sobie w twarz i oboje cofnęliśmy się z rezerwą. Chizuko poczekała jeszcze tylko. Na . zaklęłam los. zbyt jaskrawe dla oczu wciąŜ pełnych szarości. zwykle odruchowo sprawdzałam. jedno przy drugim. Dom jest dla mnie miejscem. przeczytałam na drzwiach domu sąsiada od bonsai. powtórzyłam więc zaklęcie i odsłoniłam okno pierwszego małego pokoiku. Piękne owoce. Ŝe lubi Kenzo oraz Gucciego. mogłabym ściągnąć ze sznurka jego bokserki. Ŝe okna słuŜą między innymi do patrzenia przez nie. mimo iŜ w zatłoczonym wagonie jego ciało przylega do naszego ciała. Mogłam odczytać nawet napisy na metkach prania suszącego się na jego balkonie i stwierdzić z uznaniem. by nie wprawiać w zakłopotanie gospodarzy. Ŝe zdejmę buty w przedpokoiku genkan. lecz w lewą stronę. co z nich widać . wnętrza mieszkania. od prawdziwego. prawą. ozdobną stroną na zewnątrz.nie w prawą. dlatego teŜ nigdy nie zasłaniam okien. „Tu buty". móc patrzeć na świat. gdy późną wiosną drzewo ponownie zakwitnie małymi białymi kwiatami o odurzającym zapachu. Przed moimi oczami ukazał się zarys góry Fuji. Popularne są teŜ szyby z matowego nieprzezroczystego szkła i zewnętrzne osłonki z falistego plastiku. Okazało się. Nieraz chodzi teŜ o to. który jest tuŜ. 82 Był za nim dom pana Matsury. którzy dawno zapomnieli. „Matsura".to znaczy. Niezgrabnie lawirując na jednej nodze. naprawdę blisko. a lewą w stronę pokoju. „Niech będzie widok". gdy nie ma Ŝadnego ryzyka. Kotary stanowią odpowiednik spuszczonych oczu. bliŜej szare morze dachów i kolejne domy wspinające się na wzgórze aŜ do stóp Bon Hour. Gdybym dobrze wyciągnęła ramię i miała taką perwersyjną potrzebę. Nawet odwiedzając cudze mieszkania. podwyŜszonego o jeden stopień. tak samo świeŜe. Ŝe aby otworzyć 81 drzwi. Domy w Tokio mają ciemne okna szczelnie zasłonięte cięŜkimi kotarami. oddzielającym to. mimo iŜ nieurządzone. przepuszczającą kaŜdy dźwięk. by upewnić się. bo lokale. których gorzki smak nie dorównuje urodzie i które ciągle tam będą. Z sąsiedniego pokoju widać było zaś samego gospodarza i jego bonsai. ale nigdy do końca w to nie uwierzyłam. pierwszy krok po japońsku. za cienką ścianką. Tokijczycy zasłaniają okna nawet wtedy. delikatny jak rysunek tuszem na starym parawanie. tak zasłony oddzielają od sąsiada. zrzuciłam więc adidasy i zrobiłam swój pierwszy krok na bosaka. UzaleŜniona od „widoków". Ŝe jest to ich cecha genetyczna. bye". W moim japońskim mieszkaniu wszystkie okna teŜ były zasłonięte. aby pracując. Ŝe ktoś mógłby zajrzeć do środka. by to raczej ci. TuŜ przy balkonie rosło obwieszone owocami drzewo mandarynki mikan. pokazała i znikła w pantomimie ukłonów. co są wewnątrz. antycypując kolejne podróŜe. które pozwalają zachować symboliczną granicę między wnętrzem a tym.zwyczaj. co na zewnątrz. trzeba go przekręcić odwrotnie niŜ u nas . „Niech będzie widok".mówiono mi. które często wiesza się na odwrót . ciemne połyskliwe liście i złocistopo-marańczowe słońca. Ŝegnając mnie: „Bye. co na zewnątrz. Podobnie jak zwyczaj unikania kontaktu wzrokowego z obcym symbolicznie izoluje od innego człowieka. zawsze przesuwam biurko do okna. Podtrzymują iluzję niemoŜliwej do końca intymności. często wynajmowane są juŜ z kotarami. ścięty stoŜek lekko przesłonięty podłuŜną chmurką. a Chizuko wręczyła mi klucz. nie patrzyli na tych na zewnątrz. Dopiero okna sypialni pozwoliły mi odetchnąć z ulgą. z którego tak jak z portu wygląda się na zewnątrz. którego szybko pozbyłam się w Japonii. między „ja" a „światem".

Zaczęło się podobno od jednej zbuntowanej parki. która stworzyła równieŜ to coś. ale większość cudzoziemców go nie posiada. nie skłaniając do poświęcania mu specjalnej wizualnej uwagi. W rzymskim alfabecie napisana była tylko nazwa firmy Toto. 83 Niespodzianka w toalecie To. by zrozumieć działanie japońskiego sedesu.wykorzystują jako ozdobne doniczki. Do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku japońska toaleta występowała przede wszystkim w wersji „kucanej". która uciekła opiekunom z klatki. co zobaczyłam otwierając kolejne drzwi mieszkania w Bon Hour. I gdyby piloci uŜywali plastikowych kapci z napisem Hello Kitty Happy Toilet. a wyglądało toto jak fotel pilota samolotu bojowego (gdyby robiono je w kolorze róŜowym). dopiero mój ruch sprawił. co trzeba. Polubiłam je od pierwszego wejrzenia. Metoda prób i błędów była więc jedyną. pochodzą z daleka. Patrzyłam w zdumieniu na zestaw kilkunastu przycisków i pokręteł zamontowanych z obu stron róŜowego kuriozum. Najwięcej mieszka ich na kampusie pobliskiego uniwersytetu. co stało w mojej toalecie w Bon Hour. skrzecząc i gubiąc jaskrawe pióra. Podobno Ezra Pound cieszył się rzadkim darem odgadywania pierwotnego kształtu ukrytego w znakach kanji. W dziedzinie tej prym wiedzie stara firma Toto. stała się przyczyną zakłopotania niejednego zresztą „gaijina". by je odsłonić. zakładane w Japonii w eleganckich hotelach i restauracjach. opatrzone były stosowną instrukcją obsługi w obrazkach. Ŝyjące w wielkich stadach. Jak mówiła Chizuko.ku konsternacji japońskich gości . by wsunąć w nie stopy. Po drugiej wojnie światowej postanowiono zrewolucjonizować tę sferę Ŝycia i dziś Japonia jest światowym liderem w produkcji wszystkiego.gałęziach mandarynki siedziało stado jaskrawozielonych papug. jak się zachować. Pierwsze zachodnie sedesy. sprawiło. jaka nastąpiła w Japonii w „temacie toalet". Jeden po drugim neonowy błysk i rozchwiane gałęzie. a . Wieczorami wracają gromadnie z Ŝerowisk. nie zauwaŜyłam ich w pierwszej chwili. Nacisnęłam pierwszy przycisk. co dotyczy supernowoczesnch toalet. Ŝe poderwały się do lotu. Nie naleŜałam do wybitnych wyjątków i japońskie oznakowania pozo84 stawały dla mnie nieczytelne. upodobały sobie ponoć te właśnie okolice Tokio. dając początek całej brawnej kolonii. gdzie aleja potęŜnych drzew ginko jest ich główną siedzibą. zapraszając. ale nawetgaijin wiedziałby. Znałam wówczas pięć kanji. jaką zrobiło mi Tokio. jaką mogłam zastosować. które stały tam równiutko. cudzoziemcy kupują je i . które dziś moŜna czasem znaleźć na targach staroci. nagłe wariactwo koloru jak z obrazów Rousseau! Trochę większe od papuŜek nierozłączek. Nic wykwintnego. zaszczycając nas swoim hałaśliwym towarzystwem. Ŝe do końca pobytu w Japonii najbardziej stresującym momentem w czasie odwiedzin u japońskich znajomych była konieczność udania się do toalety. Widok z Bon Hour był pierwszą niespodzianką. była to budka na wolnym powietrzu z dziurą w podłoŜu. To piękno szczegółu czekające. który wychodził z WC okryty wstydem i z poczuciem niŜszości wobec technologicznego zaawansowania Nipponu. W kaŜdym innym znanym mi kraju na tym miejscu stałoby swojskie urządzenie zwane sedesem. Prawdziwa rewolucja. ale jak się okazało nie te. i trzymane były przez Japończyków jako ptaki ozdobne. jaką nadal moŜna spotkać w niektórych miejscach. chyba z Ameryki Południowej. Bardziej zamoŜni mieli do swojej dyspozycji białe porcelanowe naczynia w niebieskie kwiatki. ale moŜna je teŜ zobaczyć w kilku sąsiednich dzielnicach.

zamieszkiwanymi przez uboŜszych. ale nie leci woda i wbrew pozorom naprawdę nie zmyślam. Ŝe korzystające z toalety kobiety zuŜywają więcej wody. Po jego naciśnięciu rozległo się prawie Ŝe realistyczne „szuuuugulgul". Czeka się w kolejce kobiet. jeden z przycisków włączał funkcję co najmniej tajemniczą. badające za jednym zamachem mocz. ale dopiero Toto naprawdę mnie zaskoczyło. Wyobraźnia konstruktorów japońskich sedesów posuwa się takŜe do śmielszych rozwiązań niŜ „szuuugugul" i w jednym 85 z depato. uwaŜają za zbędne.wówczas ze środka wyłoniła się plastikowa rurka. Ŝe gdybym siedziała. To wynajęte dla mnie w Bon Hour było typowym lokum przeznaczonym dla rodziny z klasy średniej i w społecznej drabinie mieszkań plasowało się pomiędzy rezydencjami. zamiast banalnego dźwięku spuszczanej wody. Skoro korzystanie z toalety jest naturalną i powszechną potrzebą. to dlaczegóŜ by jej sobie trochę nie uprzyjemnić? Na tatami Właściwie jedynie nieprzewidywalny sedes firmy Toto odbiegał od moich wyobraŜeń o mieszkaniu troszkę egzotycznym. Gdy jest ich więcej i siusiają symultanicznie. Zimą temperatura w ich mieszkaniach spada więc . Jego zasadniczą wadę stanowił brak centralnego ogrzewania. na szczęście czysta i ciepła. a „króliczymi norami". a w Ginzie istnieje poświęcone im muzeum. które właśnie robiły zakupy u Armaniego czy Ferragamo. ogrzewanymi od spodu stolikami kotatsu albo piecykami gazowymi. o jakim nie śniło się nam w najbardziej freudowskich snach. słychać świergot ptaków. zamiast zaglądać do środka jak jakiś barbarzyńca. „Odgłos spuszczanej wody" polega na tym. Udało się im to z nawiązką. z której pod duŜym ciśnieniem wytrysnęła woda. co znaczy. Ŝe dwa razy szła na marne. gdy Japończycy zaadaptowali zachodni model urządzenia znanego jako sedes. to udogodnienie wprowadzono ze względu na kobiety. i co raz za drzwiami idealnie czystego pomieszczenia rozlega się ptasi śpiew. ale dość komfortowym i z grubsza normalnym. Nie leciała. Ŝe słychać charakterystyczny „odgłos". standardowe wyposaŜenie nowoczesnych sedesów firmy Toto. Oprócz rzeczy mniej czy bardziej przewidywalnych. W telewizyjnych reklamach producenci sedesów i gadŜetów niestrudzenie zachęcają do wypróbowania kolejnej nowości. jeśli nie oczywistych (podgrzewanie deski i róŜne strumienie myjące i suszące). W momencie. a ja obejrzałam się nerwowo w obawie zatopienia albo kolejnego prysznica. Kolejnych prób dokonywałam. bo kierując się wstydliwością i chcąc zagłuszyć „odgłosy". takimi jak naleŜąca do pana Matsury. Istnieją równieŜ sedesy grające kilka rodzajów muzyki. gdy kolejna klientka robi siusiu. kontentując się klimatyzatorami. wnosząc w ten sposób swój mały wkład w rozwój globalnej ekologii. I nie powinna. ale nigdzie nie leciała woda. Domyśliłam się. toaleta zmienia się w rozświergotany las. odsuwając się jak najdalej. w trakcie i po. spuszczają wodę nie raz. Widziałam w mieszkaniu znajomego artysty z East Village toaletę w kształcie wielkiego buta. Japońscy uczeni zbadali. Co więcej. Zajrzałam dla pewności tu i tam. mimo wilgoci oraz chłodnej i długiej zimy. Pomysł na zaoszczędzenie marnowanej wody został wprowadzony w Ŝycie i teraz kobiety mogą sobie włączać „odgłos spuszczanej wody". które tokijczycy. bowiem był to tylko tak zwany „odgłos spuszczanej wody". krew i ciśnienie. odpowiednia część mojego ciała miałaby do czynienia z czymś w rodzaju bidetu. zgodnie ze swoim zwyczajem postanowili go ulepszyć i skonstruować supersedes. lecz trzy razy: przed.

KaŜdy. czyni bowiem człowieka zahartowanym. Ŝe japońskie psy ubrane są wówczas w ciepłe kubraczki i czapeczki. ale juŜ podłogi pracowni i livingu wyłoŜono drewnopodobnymi panelami. „jest bardzo zdrowe". ale przestaje to juŜ być regułą.mają tylko trzy maty (około 5 m2)! Nieco większe mieszkanka o powierzchni czterech i . W sypialni były nadal tradycyjne maty tatami. „Gaijini". Oprócz kuchennych i łazienkowych szafek oraz futonu i z jakichś powodów telewizora. co czasem słuŜyć miało teŜ zwalczaniu tak nieheroicznych pragnień jak miłość cielesna do kobiety. a najmniejsze z moŜliwych pokojów do wynajęcia . o zgrozo. który wzmaga się w czasie deszczu. a nie metrów kwadratowych. stoły i krzesła coraz częściej uznawane przez nich za bardziej funkcjonalne i bliŜsze ich dzisiejszemu stylowi Ŝycia. jeśli nie większość. japońskich domów ciągle ma chociaŜ jeden pokój tatami. Uzasadnienie braku odpowiedniego systemu grzewczego podawane przez samych Japończyków najczęściej odwołuje się do wiary w to. ale łazienka przystosowana została do japońskich zwyczajów kąpielowych. ale nawet kapcie zostawia się za lekko podwyŜszonym progiem. choć niestety złudne uczucie. Ŝe się jej nie pobrudzi. Jest to tym dziwniejsze dla obserwatora z zewnątrz.tak jak ja to uczyniłam montują sobie dodatkowe klimatyzatory w kaŜdym pomieszczeniu i. Tatami to najbardziej prywatna. po jakimś czasie staje się to automatycznie wykonywaną czynnością. dla których marznięcie w pokorze nie jest godną kultywowania cnotą. Wystrój mojego mieszkania w Bon Hour stanowił mieszankę wschodnich i zachodnich wzorów. ale ogólnie „dobre". zna to cudowne. intymna część domowej przestrzeni. jakie ogarnia człowieka w takich chwilach. Ich dłuŜsze brzegi obszyto ciemnogranatowym płótnem. zwykle . która przyjęła się w ostatnich latach jako wynik zmiany stylu Ŝycia tokijczyków. Zielonkawe maty tatami ciągle pachniały świeŜą słomą ryŜową i były najładniejszą podłogą. Dlatego na tatami nie tylko pod Ŝadnym pozorem nie wchodzi się w butach. Ŝe ma ono pozytywny wpływ na rozwój układu krwionośnego niemowląt i oseski przez cały rok noszone są z gołymi nóŜkami.oczywiście pozbawionych własnej kuchni. o którym pomyślała zapobiegliwa Chizuko. stojąc godzinami w lodowatej wodzie. co. Mimo to powierzchnię pokoi najczęściej podaje się w ilości mat tatami. iŜ do 86 tej pory popularne jest przekonanie. a chodzenie boso po gładkiej. mieszkanie było zupełnie puste. Na tatami moŜna teŜ za dnia leŜeć i czytać albo robić cokolwiek innego. tuŜ koło twarzy czuć miły trawiasty zapach. bardzo nowoczesna kuchnia niczym nie róŜniła się od modelu zachodniego.nawet do około 10 stopni Celsjusza. Japońscy bohaterowie historyczni lubili dowodzić swego męstwa. Ŝe marznięcie jest nie tylko „zdrowe". na których stawiają zachodnie łóŜka. Czasem 87 Japończycy przykrywają tatami dywanami albo linoleum. Wiara w zbawczą moc zimna jest tak silna. grubo tkanej powierzchni dostarcza zmysłowej przyjemności. Uczucie. Wiele. pod warunkiem. Ŝe wszystko zaczyna się od nowa. jaką kiedykolwiek miałam w sypialni. Zupełnie niepraktyczne i wymagające specjalnej troski tatami ma jednak niewątpliwy walor estetyczny. dzielnym i niema-rudnym. nie wyłączają ich nawet na noc. kto często się przeprowadza. Gdy zasypia się. łazienki i toalety . Wymiary jednej maty to 186 cm na 93 cm. jak będą mnie bez skutku przekonywać Japończycy.

nie wiedząc. dzieląc mieszkanie na osobne sfery.pół maty (około 8 m2) wśród studentów uchodzą za całkiem wygodne. moŜe to jakiś japoński zwyczaj. tak jakby za kaŜdym razem zmieniało się dekoracje teatralne. Kto wie. Dom. Ŝe podłoga stała się sufitem i odwrotnie. W pokoju tatami jest zawsze specjalna głęboka szafa zajmująca jedną ścianę. weszłam do pokoju. co zrobić. na którym posadzę kwiaty. a jeśli pogoda sprzyja. tak Ŝe gdy się w niej siedziało. gdy udało mi się uruchomić system grzewczy. czyli przesuwane ekrany. pierwszy raz w Ŝyciu na sposób japoński. rzeczywiście jest jakaś logika. która pisała coś na kartce bezgłośnie poruszając ustami. MoŜna by przewrócić ją do góry nogami i nie zauwaŜyć. podekscytowana urodą mojego nowego domu i zainspirowana ciach. Szybko okazuje się. by się pomoczyć. MoŜna więc rozsuwać fusuma i mieć jeden wielki pokój albo zasuwać. którego nie znam. dokładnie wyszorowani. zaintrygował mnie szelest pod drzwiami wejściowymi. jak się pomyśli. by dopiero nadać mu sens. stojąc na podłodze łazienki albo siedząc na niskim stołeczku. czego wymaga takie miejsce. który wyjrzał zza rogu i chyba znów zasyczał: „Wssss". w czym. Skończywszy pisać. przyjrzała się trzymanej kartce i chyba miała zamiar zostawić ją i sobie pójść. której podłogę i ściany wykonano z jakiejś sztucznej Ŝółtawej masy. Dopiero potem. która nie jest zamknięta w sposób ostateczny. tym bardziej Ŝe zwykle wyposaŜone są w kącik kuchenny. zobaczyłam tam Chizuko. a schowek wypełniają inne rzeczy. a specjalny odpływ chroni mieszkanie przez zalaniem. najpierw wywietrzyć je na balkonie. Mieszkanie w Bon Hour nastroiło mnie całkiem optymistycznie. wypełnić Ŝyciem. Jednak pokój tatami „chce" być pusty i taki powinien pozostać. ale zanim zaczęłam się na dobre rozpakowywać. Japończycy myją się poza wanną. . Przyglądałam jej się przez chwilę. normalny Japończyk kąpie się wieczorem. serce japońskiego domu. lecz fusuma. mnóstwo kwiatów. 88 pozwalała zanurzyć się w wodzie po brodę. pomyślałam i po prostu otworzyłam drzwi. JuŜ wykąpana. jasnobeŜowe ściany i samotny zwój z kaligrafią to wszystko. który zapraszał. Ku mojemu zaskoczeniu. Kąpiel w brudnych mydlinach na wzór barbarzyńców z Zachodu napełnia ich bowiem obrzydzeniem. uŜywają prysznica. zakończyłam inspekcję. W praktyce nie wszyscy składają i rozkładają swoje sypialnie. o czym zdecydowałam w pierwszym w Ŝyciu ogrodniczym natchnieniu. wychodząc na długi balkon. doskonała w swej ascetycznej kolorystyce i pustce. ciach noŜyc pana Matsury. co wypróbowałam od razu. To była dobra przestrzeń. Wanna była krótka i bardzo głęboka. wchodzą do gorącej (naprawdę gorącej) wody. pozwalające na swobodne operowanie przestrzenią. Ŝe odrzuca on wszystkie meble i buntuje się przeciw pomysłom na urządzenie go. przystosowywać wnętrze do własnego nastroju. Nie chcąc go draŜnić. Tatami w sypialni i drewnopodobne panele w reszcie mieszkania stanowiły dziwny kontrast ze śmieszną plastikową łazienką. Nieskazitelne maty. Pokój tatami nie ma drzwi. Podeszłam do nich na palcach i zerknęłam przez judasza. Wczesne popołudnie to nie pora na kąpiel. które udało mi się popełnić w drodze z lotniska Narita do Bon Hour? Jedna więcej nie zrobi Ŝadnej róŜnicy. W łazience nie było klimatyzatora i gorąca woda w zetknięciu z chłodnym powietrzem skraplała się w kłębach pary. do której powinno się codziennie rano chować zwinięte fu tony. powitalne haiku przylepiane potajemnie do drzwi nowego przybysza? Albo lista gaf.

Chciała zostawić mi paczkę z kartką pod drzwiami i uciec. Ŝe nauczyłam sieje lubić dlatego. czyli „Bardzo mi przykro". które właśnie wtedy zaczęło być naprawdę moje. i z wyglądu przypominające siekaną wątróbkę. ale nieśmiałość nie pozwoliła jej go skończyć. W środku miała grudkowate bordowe 90 nadzienie. Gładkie. niepotrzebny jej aparat telefoniczny. przekonała ją. którą chcę. krojąc kęsy za pomocą spłaszczonych patyczków z surowego drewna. by ogrzać zziębnięte dłonie. Chizuko nie przestawała się sumitować. łamiąc zasady. kontynuując długi proces wtajemniczania mnie w tajniki japońskiej kuchni. Nieco zbita z tropu ponowiłam zapraszający gest. próbując pierwszy kęs z zachłannością osoby ceniącej sobie kulinarne rozkosze. często uŜywanego jako nadzienie. Pyzy były bardzo piękne. połyskliwe kule. Jedna była biała. ot tak sobie. ale najwidoczniej droga. tak jak trzyma się kubek. japońskich słodyczy z ryŜowego ciasta i dŜemu z czerwonej fasoli. Ŝe przywiozła mi róŜne rzeczy . Ŝe ich dziwny smak zawsze przywołuje tę chwile. napój dla strudzonego wędrowca. Nie mogła zadzwonić. Sądzę. jaką pokonałyśmy razem samochodem. powiedziała Chizuko i podniosła . co wyglądało jak spłaszczone pyzy zawinięte w liście. gdy obca kobieta powitała mnie w swoim kraju jak starą przyjaciółkę.naczynia. jakieś kuchenne sprzęty. bo nie miałam jeszcze 89 podłączonego telefonu. czy nie i co w ogóle ma zrobić. uklękła na podłodze livingu. Powinny rozpływać się w ustach. tak słodkie. z tym Ŝe przesłodzona i jeszcze nieugotowana. ale ją zaskoczyłam. ale nie wiedziała. „Bądź tu szczęśliwa". do dopiero co poznanych cudzoziemek w szlafrokach. okazało się. Nigdy przedtem nie była gościem cudzoziemki. Gdy Chizuko juŜ przyjęła moje zaproszenie. Chizuko nalała nam japońskiej herbaty. będę wracać do niej jak do wypróbowanego talizmanu. czy to wypada. a wtedy Chizuko zdecydowała się wejść do środka. Ŝe była jednak przygotowana na taką ewentualność. Ŝe nie jestem aŜ tak nieprzyjemna jak w niektórych okrutnych japońskich dowcipach o białych kobietach. bym przywykła do mochi. Zatrzymaną w czasie scenę na podłodze mieszkania. Zdejmując buty. Chęć pomocy i ciekawość kolidowały z japońską powściągliwością. śliczną poduchę do siedzenia na podłodze. na zawsze zachowam w pamięci i ilekroć potem Japonia wyprowadzi mnie z równowagi. a trzecia zielona. według których ją wychowano. trzymając ją oburącz. który nareszcie doszedł do kresu podróŜy . Wyjęła z pudła dwie ceramiczne czarki i dwa talerzyki. ale smakowała teŜ dokładnie tak jak polska pyza. Japończycy z całą pewnością bowiem nie wpadają. powiedziałam odwaŜnie. zaczęła angielskie zdanie wyjaśnienia. Pyzy jadło się. Okazało się.co wprawiło Chizuko w widoczne zakłopotanie. jak pokazała Chizuko. Potem otworzyła pudełko z pyzami i zapytała. dostarczając kulinarnej ekstazy. Potrzeba będzie duŜo czasu. Ŝe cierpły zęby. a Japończycy nie przychodzą do siebie w gości bez zapowiedzi. „będzie kolorem pasowała do herbaty". nie roniąc ani kropli. myślałam. i podała mi jedną z czarek. Tak jakby podawała mi Ŝyciodajny eliksir. „Zieloną". Rozgardiasz porozrzucanych wokół bagaŜy i absurdalny turban z róŜowego ręcznika na mojej głowie przydawały uroku tej niezwykłej ceremonii herbacianej kpiącej z reguł starych mistrzów. przytrzymując na piersi poły szlafroka. Kula nie tylko wyglądała. właściwie w ogóle rzadko odwiedzają się w domach. Od japońskiego „Sumimasen".gest jak doskonałe kanji powitania. druga róŜowa. po czym wydobyła z podręcznej torby termos i opakowanie czegoś.

sandały geta akurat przecenione o 500 jenów. warzywniakowi dodaje charakteru kolekcja kaktusów. umieszczając na ścianie poŜółkły zwój z kaligrafią i kilka świątynnych talizmanów. wszystkie sklepiki w mojej okolicy są rodzinnymi interesami. ubrania dla starszych pań. w których moŜna zgubić się i Ŝyć przez całe lata. Płynące z megafonów słowa witają mieszkańców i zachęcają do robienia zakupów. tętniąca młodością Shibuya czy Ikebukuro. kilka minut pociągiem od wielkomiejskiego Tokio. Od stacji Ishikawa-dai ciągnie się główna ulica handlowa z latarniami ozdobionymi plastikowymi dekoracjami . Między księgarnią a sentd Spiętrzone wertykalnie i horyzontalnie stacje metra to jedyne centra Tokio świeckie. równie niewielką. promocyjna oferta ryŜu w dziesięciokilowych workach. Część towaru z małych sklepików wystawiona jest wprost na ulicę. w przerwach gra spokojna muzyka. i ja. które prowincjonalną atmosferą bardziej przypomina Radomsko niŜ Manhattan. Wytwórca mat tatami nadał swojemu warsztatowi styl najbardziej japoński. Tylko sklepik. tako\" kucharza. Oprócz jednego większego samu spoŜywczego. gdzie znajdują się największe na świecie domy towarowe Seibu. babcia Shinada ozdobiła ściany swojej piekarni rysunkami wnuka. a bardziej ekspansywni sprzedawcy sami wznoszą zachęcające okrzyki charakterystycznym monotonnym głosem. jest ciągle jeszcze jej miniaturową piekarnią czy juŜ.czarkę do ust. jest Tokio. Wnętrzom sklepów indywidualny wyraz nadają wiszące na ścianach dyplomy i obrazki. warzywa i owoce o idealnych kształtach ułoŜone w zgrabne piramidki. w których krzyŜują się drogi milionów tokijczyków dojeŜdŜających do pracy. „gaijinka". wyczerpujemy 91 limit. a potrawa jest lepsza. liśćmi klonu albo bambusowymi witkami. w Dobrej Godzinie. smaŜonymi kulkami ciasta z posiekaną ośmiornicą. Dwie sfery przenikają się niekiedy na tyle. Ŝe trudno powiedzieć. czy przestrzeń.pachnący dymem przysmak jesieni . Właścicielka sklepiku z japońskimi słodyczami ma na ladzie dwa ceramiczne lwy z Okinawy i zegar w kształcie Hello Kitty. poustawiane tu i ówdzie gadŜety i pamiątki z podróŜy. W Ishikawa-dai kaŜdy kaŜdego zna i wydaje się. kasztany . Ŝywiąc się na darmowych degustacjach w dziale spoŜywczym. który najwyraźniej jest fanem disnejowskich kreskówek. a nie religijne świątynie konsumpcji. w której babcia Shinada ogląda telewizję. ma ascetyczny wygląd malej fabryczki . Tak zaczęło się moje japońskie Ŝycie w Bon Hour.pakowane w ozdobne czerwone torebki i sprzedawane przez głośno zachęcającą klientów młodziutką dziewczynę w równie czerwonym fartuszku. Dopuszczalna liczba dziwadel jest precyzyjnie określona: ekstrawagancko odziana starsza pani z pudlem. Ŝe Konfucjusz mieszka tuŜ za rogiem w kaŜdej chwili gotów zapobiec wszelkim próbom buntu wobec odwiecznego porządku. z wprawą przyrządzane przez pokrzykującego „Tako. identycznymi jak we wszystkich innych „tokijskich miastach". niŜ moŜna by podejrzewać z jej opisu.gałązkami kwitnącej wiśni. Obok stoisko z tako-yaki. sypialnią. kusi podniebienie ostrym zapachem. która śpiewa do siebie. a w rybnym wisi pod sufitem wielka nadmuchiwana ośmiornica. w którym robi się i sprzedaje tofu. Jedne są potęŜne jak Shinjuku z dwoma milionami przewijających się codziennie podróŜnych. Większość jednak ma małomiasteczkową atmosferę jak moje Ishikawa-dai. Tu. a nad nimi lub w ich głębi zwykle mieszkają właściciele.

pod którą zawsze czekają na resztki trzy grube koty. Od rana do wieczora moje sąsiedztwo jest sennym królestwem staruszków i matek z dziećmi. zwanej swojsko „mamą". Powietrze przesyca się wówczas zapachami niemal nieobecnymi za dnia. właściwie nie istnieje w Japonii. maczane w gęstym sosie szaszłyki ze wszystkiego. gdzie Japończycy oddają się jednej z ulubionych rozrywek. uczniowie. Klienci. gdzie oprócz miniaturowych roślinek umieścił drewniany model świątyni. sprasowaną na płasko kałamarnicę. co pod ręką. zwabił mnie do piekarni babci Shinady. przez ich głosy przebija się wibrujący alt właścicielki. Sarariimani. To właśnie ten zapach chleba. krwioŜerczych wampirach. buchający zza bambusowych rolet zapach alkoholu i tytoniowego dymu przyprawia o zawrót głowy. Ŝe ktoś je ukradnie. by nie wystawały im na ruchliwą ulicę. przywołujący na myśl małe polskie miasteczka.figurkę kota Doraemona. co kto lubi. mięsa. Gospodynie wrzucają rybę do piekarnika. plastikowych drzew i . Zaludniają się restauracje i zamknięte wcześniej bary. na którym dziadek Tanaka piecze kaŜdego wieczoru pachnące yakitori. gdzie moŜna po pracy napić się sake albo piwa i przegryźć co nieco: suszoną rybkę. przez którego otwarte drzwi moŜna zobaczyć kuchnię. Najbardziej popularne tytuły wystawiane są na stojakach na zewnątrz. a potem ruszają dalej ulicą przesyconą zapachem ryby. z wielu rozlega się muzyka. NajbliŜej stacji Ishikawa-dai. grillowania i tłuczenia sezamu. gęstnieje. bułeczki z nadzieniem curry. Wracający z pracy czy szkoły zatrzymują się i stoją koło półek tak. siadając z patykami yakitori na małej ławeczce. Grill. by po jakimś czasie wynurzyć się z rozluźnionym krawatem i rozpaloną twarzą. Zaczyna się czas smaŜenia i gotowania. ale za to przed wejściem do niej właściciel urządził hakoniwa. muszą podkurczyć nogi. niemal namacalnie prawdziwy. tac i kadzi. a jego prawdziwe Ŝycie zaczyna się o zmroku. Ŝe przechodząc widzi się tylko ich plecy i pochylone głowy. Drogę do nich pokazują płonące w ciemności okrągłe czerwone lampiony. gdzie jego synowa kroi potrzebne ingrediencje. nakrywają stoły. „pudełkowy ogród" w plastikowej kuwecie z piaskiem. właściciele barów piszą kredą na wystawionych na zewnątrz tablicach nazwy i ceny dzisiejszych specjałów. Jeden po 93 drugim znikają w barach męŜczyźni w garniturach. smaŜoną ośmiornicę czy szaszłyk ze skóry kurczaka w słodkim sosie. wlewania skwierczącego sosu sojowego na rozgrzane patelnie. .kto wie dlaczego .92 pełnej metalowych pieców. kilka kamyków. inni zadowalają się tylko przekąską pod gołym niebem i napojem z automatu. jedynej kobiety w towarzystwie. Gdy przechodzi się blisko. znajduje się księgarnia. co jest cechą charakterystyczną wszystkich „tokijskich miast". Zjadają po kilka szaszłyków na miejscu. bo ryzyko. stoi niemal w progu swojego mieszkania. którą potem odwiedzałam niemal codziennie. gawędząc z dziadkiem Tanaką. by powtórzyć rytuał dający mi poczucie czasowej przynaleŜności do świata tej uliczki i sąsiedztwa. pokazywała mi specjalność dnia. czytaniu na stojąco nowych numerów czasopism i komiksów ????. sadystach pedofialch. witają dzieci wracające po długich godzinach nauki. kobiety w kostiumach i w fartuchach zarzuconych na domowe sukienki czytają rysunkowe opowieści o obdarzonych czarodziejską mocą księŜniczkach. czasem śpiew rozochoconych męŜczyzn. a wnuk bawi się u jej stóp. sosu sojowego i świeŜego pieczywa. Babcia Shinada uśmiechała się na mój widok.

z daleka przyciągający wzrok nagłą erupcją koloru. Paczinko to jedna z japońskich obsesji zupełnie niezrozumiałych dla reszty świata. między popularną księgarnią a sentó. która w ogóle się do mnie odezwała. Z ciepłym purezento w dłoni szłam dalej. stoją hipertroficzne kosze sztucznych roślin. U jasno oświetlonego wejścia. Bryła złoŜona z ostrych kątów ma srebrną fasadę z dwiema doryckimi kolumnami. Namalowano na niej splecione ogonami piersiaste syreny. a mój język napotykał na dzisiejszą niespodziankę. Co tak fascynującego jest w tej grze? Ciągły ruch wchodzących i wychodzących ludzi bez trudu pozwala zajrzeć . to właśnie byłyby miejsca dające najwięcej światła. wykorzystując do maksimum swój angielski pięciu słów. Gdyby popatrzeć na Ishikawa-dai z lotu ptaka. czyli prezent. a ona dokładała purezento. kolejne małe dowody na to. Paczinko w moim sąsiedztwie stanowi przykład architektury łączącej wątki z komiksów ???? z nostalgią za światem Disneya i apeluje do podobnych potrzeb estetycznych. wielokrotnie przekraczają one na przykład dochody uzyskiwane z przemysłu kinematograficznego. publiczną łaźnią. Dziś jest w Japonii około dwudziestu tysięcy salonów paczinko. niemal nierealny w swej neonowo ostrej obecności. jeśli juŜ pokona się przyzwyczajenia i idiosynkrazje własnych kubków smakowych. Gawędziła ze mną. co hotele miłości. jedną z tych zjaponizowanych specjalności o zadziwiających smakach. Wybierałam na koniec coś z jej oferty. czyli bilionach dolarów. bo właścicielka piekarni była pierwszą osobą z sąsiedztwa. niegrzeczne siostry Małej Syrenki. nie licząc „wsss" pana Matsury. kaŜdej wsi i zapomnianej przez bogów osadzie na wyspie Kyushu czy Shikoku. Japonia oszalała na punkcie paczinko dopiero po wojnie. najpierw mijamy budynek paczinko. a obecna jego forma narodziła się po długiej ewolucji prostszej gry amerykańskiego pochodzenia. a ja podtrzymywałam rozmowę. Liczbę klientów szacuje się na ponad pięćdziesiąt milionów. Ta psychodeliczna wizja raju przyciąga jednak codziennie setki klientów. nigdy nie udało się przeflancować jej na inny grunt w przeciwieństwie na przykład do karaoke. symetryczne bukiety niczym dekorację trybuny dla pierwszego sekretarza partii w komunistycznej w Polsce mojego dzieciństwa. Idąc od strony stacji. 94 Między paczinko a karaoke Określenie „między księgarnią a sentó" jest tylko jednym z moŜliwych sposobów na uchwycenie siecią opisu pejzaŜu mojej okolicy. które zyskało popularność nawet w krajach Zachodu. które aranŜuje w sztywne. czyli dziesięć razy więcej niŜ kin. Inny pozwala opowiedzieć o niej jako o przestrzeni. a podobne jej wersje moŜna znaleźć w kaŜdym innym mieście. Z jakichś powodów właściciel tego paczinko gustuje w białych i czerwonych goździkach. kolumny oplata plastikowy bluszcz. krewetkę na ostro w droŜdŜowej bułeczce albo słodycz fasoli w osłonce słonego francuskiego ciasta. innymi słowy. jak w przypadku większości salonów.czekoladowe oponki o smaku zielonej herbaty albo rogaliki z czerwoną fasolą. Piekarnia babci Shinady znajdowała się mniej więcej w połowie drogi między stacją Ishikawa-dai a moim domem czy. a roczne dochody liczy się w trylionach 95 jenów. które moŜna polubić. i wielkie fioletowe kwiaty wyglądające jak genetycznie zmutowane rosiczki. Ŝe czerpanie wzorów z Zachodu moŜe być jednak twórcze. której wyraz nadają dwa najjaśniejsze punkty orientacyjne: salon gry paczinko i bar karaoke.

a podejrzane typy wdają się w awantury. Grający mają twarze pozbawione jakichkolwiek emocji jak robotnicy przy taśmie produkcyjnej albo mnisi. 96 Rzędy graczy w paczinko nie wydają się bardziej Ŝywe niŜ rzędy automatów. skoncentrowani. bracia tych. Dlatego wygranej w postaci gotówki nie moŜna odebrać w samym salonie. ostre światło stanowią najwyraźniej integralną część uroku tej gry. skoro jest to interes przynoszący dwadzieścia pięć procent zgłaszanych dochodów w sektorze usług. Szczęściarze mają przy nogach po całym koszyku wygranych kulek. Siedzą obok siebie zupełnie obojętni na obecność sąsiada. Trzy czwarte grających w paczinko to męŜczyźni. Ów kolorowy. nie przeklina. gdzie przesiadują wytatuowani gangsterzy. Salony paczinko nie są jednak miejscami niebezpiecznymi. by spadając. prawa ręka na wajsze wprawiającej kulki w ruch. by wystrzeliły w górę tak. Nikt jednak nie chciał grać w miejscach. w którym mafia wydaje własne czasopismo i dopóki nie zajmuje się narkotykami albo zabijaniem zwykłych obywateli. fluorescencyjnym świetle i kłębach papierosowego dymu co jakiś czas słychać zwycięską kaskadę kulek. Nikt nie zagaduje sąsiada. Jeśli się to uda. oczy wpatrzone w migającą światełkami wertykalną planszę. wpadły w odpowiednią dziurkę. a nie fabryki. w lewej papieros. które przypominały buduary. a paczinko to zakamuflowana gra hazardowa. Niektórzy właściciele. a Ŝycie Ŝyciem.w głąb jaskrawo oświetlonego pomieszczenia i zobaczyć rzędy hałaśliwych automatów z oszklonym wertykalnym ekranem. by pozory zostały zachowane. co trzeba. jeśli w ogóle cokolwiek zaleŜy tu od umiejętności gracza zdanego na ślepą Fortunę. po której kaskada kulek spada w dół. potomkowie samurajów. ozdobiony wizerunkami półnagich kobiet o ogromnych piersiach albo postaciami z kreskówek ekran ponabijany jest szpilkami układającymi się w ścieŜki dla metalowych kulek. odizolowani od sąsiadów niewidocznym pancerzem. którzy zabetonowali japońskie miasta. W nieludzkim hałasie. i wszystko jest w porządku. Oczywiście yakuza ma wiele wspólnego z paczinko. najlepiej czujący się w miejscach. gdzie ludzie o kamiennych twarzach. oficjalnie wymienia się w salonie na drobne upominki. lewitujący w innej rzeczywistości.suchych. próbowali nadać swoim salonom inny wystrój. Podczas jedynej wizyty w salonie z syrenami przegrałam dwa tysiące jenów w ciągu . W końcu Japonia jest krajem. jeśli się jest szczęściarzem. czego łatwo się domyślić. który zwycięzcy oferuje tylko mało wartościowe drobiazgi. w okienku za rogiem. długopisy albo zapalniczki. Wygraną. nieczuli na hałas technorocka i okrzyki paczinkowych didŜejów. utemperować łoskot maszyn. złagodzić światło. a niezgłaszanych nikt nie wydaje się nawet w stanie oszacować. jak zahipnotyzowani wpatrują się w elektroniczną mandalę. Nie lubię paczinko. o czym wie kaŜde japońskie dziecko i policjant. a nieoficjalnie. ale prawo prawem. nie próbuje oswoić maszyny. waląc w nią pięścią albo uwodząc głosem. Industrialny hałas i zimne. na Ŝywą gotówkę. pozostawiona jest samej sobie. hałaśliwych i jasnych. Hazard jest w Japonii nielegalny. odpalają papierosa od papierosa. rzeki i wybrzeŜa. a zaznaczam. z których natura została wykluczona . Ŝe niewiele. Najczęściej jednak wrzucone kulki przepadają z metalicznym hałasem w bezdusznych trzewiach automatu. które wpadły do tej dziurki. wygrywa on więcej kulek. do których być moŜe dotarł głosy estetów ubolewających nad brzydotą świata paczinko. Sprawiają raczej wraŜenie szczególnego rodzaju świątyń. Wrzuca się je do otworu w automacie i operując wajchą sprawia.

Ŝe przy odpowiednim wysiłku kaŜdy uczeń jest w stanie opanować w tym samym stopniu grę na pianinie. W pięciopiętrowym budynku znajduje się kilkadziesiąt pokojów rozmieszczonych na poziomach o zróŜnicowanym wystroju. przyciągają wzrok duŜe 97 czerwone litery „Karaoke Big Echo" oraz podpisany wizerunek Hello Kitty. Pokoje w Big Echo mają róŜną powierzchnię . które przeznaczone są dla kilku. Z kolorowego menu moŜna zamówić posiłek albo coś do picia i juŜ. licealistki. Karaoke w mojej okolicy jest bardziej nowoczesne niŜ tradycyjny bar ze sceną. W Japonii zaś niemal kaŜdy powiedziałby. gdzie ktoś odpowiedzialny za wystrój zadbał o odpowiednią liczbę podobizn koteczki i róŜowego koloru. który ma tyle wspólnego z rozrywką co operacja oka bez znieczulenia. Idea doryoku. Oprócz stolika. czyli karaoke. Oczywiście niektórzy bywalcy karaoke po prostu mają dobry słuch i głos.z całą pewnością coś dla dzieci poniŜej dwunastego roku Ŝycia raczej niŜ miejsce. Jedna z prawdopodobnych odpowiedzi wiąŜe się z upodobaniem Japończyków do amatorszczyzny. solo. Idea karaoke opiera się zatem na przekonaniu. ile włoŜony w występ wysiłek i staranie. czyli „wysiłku". gdzie lubią spędzać czas dorośli. w kaŜdym z pokoików zamontowano kamerę. Mając w pogardzie paczinko. młode pary. Bierzemy więc mikrofon i śpiewamy.od wielkości szafy do takich. Aby nikomu nie przyszła do głowy aktywność inna niŜ śpiewanie. R. jeśli zapytamy Amerykanów. która na okrągło go monitoruje. z koleŜanką albo z kochankiem. teraz wystarczy wybrać kod piosenki i na ekranie pojawi się teledysk oraz tekst. który jest dany. tak waŜnego w całym japońskim systemie edukacji. Reid. Oglądane z zewnątrz Karaoke Big Echo teŜ przywodzi na myśl raczej duŜe przedszkole albo sklep z zabawkami . Ŝe kaŜdy jest w stanie opanować w zadowalającym stopniu kilka wokalnych numerów i to właśnie włoŜona w osiągnięcie tego celu praca liczy się bardziej niŜ talent. dlaczego dany uczeń ma ze wszystkich przedmiotów lepsze oceny niŜ jego przyjaciel. Dlaczego Japończycy tak lubią karaoke? Od początku nurtowało mnie to pytanie. białej koteczki. PrzecieŜ to naród nieśmiałych ludzi. która chyba trochę wstydziła się tam być. Innych jednak natura pozbawiła tych darów i kosztem wspomnianego „wysiłku" opanowują kilka popisowych numerów. postanowiłam zaŜyć innej japońskiej przyjemności dostępnej w moim sąsiedztwie. skoki do wody. Jak pisze T. srebrne kulki wystrzeliły w górę i wszystkie bez wyjątku przepadły metaliczną kaskadą w nicości. ruszyłam. .ośmiu sekund. Do jego białej fasady. a śpiewanie sprawia im przyjemność. foteli i aparatury nie ma w nich nic więcej. matematykę. jednej z najpopularniejszych postaci w japońskiej kulturze popularnej. „Ruszaj gałką". czyli Hello Kitty Chmura 9. którzy najlepiej czują się w grupie i publiczne śpiewanie solo powinno być dla nich koszmarem. dziennikarz „Washington Post" i znawca Japonii. Ŝe ów lepszy uczeń wkłada w naukę więcej wysiłku. Najlepiej na piętrze o nazwie Hello Kitty Cloud 9. Aby usłyszeć kończące występ gratulacje. muszą pokonać własną słabość i śpiewać. w której liczy się nie tyle talent. powiedziała towarzysząca mi Chizuko. do których przypadkiem wstawiono telewizor i sprzęt nagłaśniający. to śpiewać kaŜdy moŜe. Wszystkie pomieszczenia wyglądają tu jak sypialnie dla niemowląt. pozbawionej okien. A skoro tak. a nawet kilkunastu osób. Jednak Japończycy obojga płci znikający w drzwiach Big Echo mają więcej niŜ dwanaście lat: sarariimani w kilkuosobowych grupach. odpowiedź będzie brzmiała: „Bo jest zdolniejszy". opiera się na przekonaniu.

wspaniały gawędziarz opowiadający mi piękną angielszczyzną aneg99 doty o samurajach i sarariimanach. Nie bez powodu teŜ kolejne tarento japońskiej muzyki pop zwykle nie umieją śpiewać. Niebo opadło i zawisło tuŜ nad naszymi głowami cięŜkie od wzbierającej wilgoci. posadziłam na balkonie Bon Hour zimowe kwiaty. ale ja nie miałam tyle czasu. a po krystalicznie czystych dniach października i listopada przyszedł ponury grudzień. / wanna be your man. rosły!) i . polegającej na realizacji postulatu: „Nie wychylaj się. Dziś w mniejszym juŜ wprawdzie stopniu. to szaleć. jak rosną (o dziwo. Po półgodzinie tych popisów przyszła moja kolej i wtedy po raz pierwszy i ostatni w Ŝyciu zaśpiewałam w barze karaoke. a moŜe uda ci się być takim jak wszyscy". nie miała ani głosu.Nagrodą za ich odwagę jest akceptacja grupy. Fakt. naprawdę włoŜyłam w to duŜo wysiłku. kto. próbuj z uporem. chcąc nie chcąc. a biała koteczka patrzyła na nas bezmyślnymi oczkami. ktoś. ani warunków scenicznych. iŜ są tak samo ułomni jak my wszyscy. nie robił min. Mój wybór padł na Celinę Dion i jej piosenkę z Titanica. Kocha się ich nie za to. Matsuda Seiko. ten miły starszy pan o posturze nadzwyczaj delikatnej i kruchej śpiewał piosenki Beatlesów. jak szaleć. i pewnie za to. śpiewał więc. a cała absurdalność sytuacji. za jej wielkość i „wylininie". powaŜny. nie pozwalającej na tak „nieodpowiednie" przyjaźnie jak nasza. kto potrafi! wypracować dystans wobec uprzedzeń własnej kultury. W karaoke kaŜdy moŜe być gwiazdą na ludzką skalę. co jakiś czas pękało i. Smok. Ŝe tylu wybitnych i niepokornych opuszczają dla nie tak czystych i nie tak bezpiecznych miast Zachodu. a największa gwiazda lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Miał świetny słuch i dobry mocny głos. po kilku nieudanych próbach opanowałam jazdę na rowerze z parasolem w jednej ręce. Niczym Matsuda Seiko. niezbyt utalentowanych. I tam. o którym pisze Barthes? Za to. wiśnie i duchy Podobno w Japonii trudne jest tylko pierwsze dwadzieścia lat. Ŝe Japonia jest tak bogata i bezpieczna. Ŝe jawią się tak doskonali jak Nicole Kidman czy Brad Pitt. Po dwóch miesiącach spędzonych na Ishikawa-dai ilość rzeczy kompletnie dla mnie niezrozumiałych wprawdzie wzrosła. zamiast się zmniejszyć. jest dla niektórych przykładem wschodniej wersji demokracji. skarbnica wiedzy o Japonii. tak jak ja. więc popisywał się nim nie bez satysfakcji. w róŜowym pokoiku karaoke ozdobionym wizerunkami Hello Kitty. lecz przeciwnie: za to. doryoku. Nie zraŜając się pogodą. skupiony. z którą łączył mnie brak talentu muzycznego. widać upodobanie Japończyków do idoli reprezentujących typ dziewczyny czy chłopaka z sąsiedztwa: postaci przeciętnych. przynosząc wilgotną. Nie wygłupiał się. nigdy przedtem niczego nie posadził. Bogowie wrócili ze świątyni Izumo do domów. MoŜe to właśnie ta zasada odpowiedzialna jest za potęgę i śmieszność współczesnej Japonii. Raz w Karaoke Big Echo towarzyszył mi Satoru. pracuj cięŜko. pochmurną pogodę. których sadzonki dostałam od mojej nowej koleŜanki Mariko wraz z radami niezbędnymi dla kogoś. japoński profesor. lecz nadal wyraźnie. Człowiek wybitnego intelektu. tak sobie tylko urodziwych. cały jej komizm był dla niego nieczytelny. Z gorliwością ogrodnika neofity parę razy dziennie sprawdzałam. zwana „japońską Madonną". iŜ w Japonii nawet wysiłki osób zupełnie pozbawionych muzycznych talentów spotykają się z cierpliwością i zachętą grupy. ale moje codzienne Ŝycie zaczynało układać się w jakąś formę normalności.

ogrzewany od spodu elektryczną grzałką i przykrywany kołdropodobną narzutką. których jeszcze parę miesięcy temu nie umiałabym rozpoznać. jakby posiadanie podobnej rzeczy w kuchni było czymś oczywistym i niezbędnym. O północy pojechaliśmy na rowerach do buddyjskiej 101 świątyni Kuhonbutsu i słuchaliśmy tam stu ośmiu ogłuszających uderzeń potęŜnego dzwonu.niestety . Ŝe pierwszy sen w Nowym Roku jest bardzo waŜną wróŜbą dla Japończyków. Ŝe umiem go juŜ wsysać bez chlapania na boki i ścigania pałeczkami nitek. Podkładałam pod jego nogi cztery grube słowniki. a przechodząc przez stoisko z rybami. właściciel sentó z całą trzypokoleniową rodziną i mój sąsiad od bonsai. mąŜ Chizuko. i dopiero potem dowiedziałam się. wpełzałam pod stolik tyłem jak rak i leŜąc na brzuchu czytałam albo pisałam. byłoby naiwnością i ogromną przesadą. bez trudu rozpoznałam twarze kilku osób z mojego sąsiedztwa. które miały wypłoszyć tyleŜ samo naszych złych skłonności. mackowatych . Fuji . Kolejne osoby pojawiały się. by zwiększyć przestrzeń między blatem a podłoŜem. bo gotująca kiedyś u mnie Chizuko zapytała o niego takim tonem.obok. bakłaŜana i jastrzębia . Bywałam 100 w japońskich domach i nawet wchodząc do własnego. na którą planowaliśmy wyprawić się latem. Pomiędzy starym a nowym rokiem jest coś w rodzaju czasowej szczeliny. nie zapominałam juŜ o zdejmowaniu butów. hojnie dolewając Ŝubrówki. symbolizowaną przez jej przerośnięte nitki. bo . z jakichś powodów. wypełniając się sprzętami.odkrywałam w sobie ambicję pokazania panu Matsura od bonsai. a tym razem nawet pierwszy raz wyraźnie i bez uciekania wzrokiem powiedział mi japońskie „dzień dobry". i zapachami. którego dziką i bujną wizję postanowiłam urzeczywistnić. i dziadek Tanaka ze świeŜo przyczernionymi włosami. tłumaczył nam Teru. które zgromadziły się na niewielkim placyku przy pomarańczowej bramie torii. czyli festiwal. Gdy w dzień Nowego Roku wybrałam się do najbliŜszej świątyni shintó. Mieszkanie w Bon Hour stawało się coraz bardziej japońskie. Tej nocy śniła mi się góra Fuji. którą wolał od sake. wylatuje na małą wycieczkę. Była babcia Shinada z piekarni. gdy uchyla się na moment metalowa pokrywa piekła i sto osiem demonów. jak powinien wyglądać ogród. odmieniona. Gdy chłód wieczoru przenikał przez pojedyncze okna i nieizolowane ściany.nawet dodatkowe klimatyzatory nie były w stanie podnieść temperatury w moim japońskim domu powyŜej przygnębiających 16 stopni Celsjusza. Powiedzieć. W pierwszy japoński wieczór sylwestrowy jadłam w domu Chizuko przewidziany na tę okazję makaron sobą i nie bez satysfakcji stwierdziłam. Mariko podarowała mi stary stolik kotatsu. Ŝe zaczynałam wrastać w Japonię. zwanej przez nas dla uproszczenia „naszym kościołem". który juŜ od jakiegoś czasu nie syczał na mój widok. luki pełnej anarchii. pan Matsura. umykających mi wcześniej jak nerwowe dŜdŜownice. ale ten mały świat między księgarnią a sentó dzień po dniu coraz bardziej dawał się lubić. na matsuri. symbolizujących ludzkie przywary.uwaŜa się za wyjątkowo dobry znak. wielkookich. sukiyaki i sashimi. umiałam juŜ nazwać parę jadalnych stworzeń -wilgotnych.o których wcześniej nie ośmieliłabym się pomyśleć w kontekście posiłku. Kupiłam nawet specjalny nóŜ do patroszenia krewetek. Chizuko nauczyła mnie robić zupę miso. jakich nigdy wcześniej nie uŜywałam. Sobą jedzona w przeddzień Nowego Roku gwarantuje pomyślność i długowieczność. bez białego fartucha i bardzo elegancka. Chizuko w jednej ze swoich fantazyjnych apaszek. .

uciekały tylko po to. a nawet czasem zagadują do „gaijinów". Tak powściągliwi na co dzień Japończycy nabierają śmiałości w atmosferze matsuri i zachowują się swobodniej.najwaŜniejszych świąt dla Japończyków. spod jego zielonego płaszcza wystawała para męskich nóg w sportowych butach. Dziś lew tańczy tylko na terenach świątyń i oto właśnie się pojawił . „How doyou doT\ zagaił więc grzecznie dziadek Tanaka. czyli „wymiataniem sadzy". straszny. to równieŜ integralna część japońskiego Nowego Roku i moj e sąsiedztwo przybyło chyba w komplecie. aŜ wyczerpał wszystkie wątki. ale kolejność tych czynności zawsze mi się myliła. piszcząc. Wokół nas uwijały się postaci w kostiumach i zabawnych maskach zastygłych w strasznych grymasach. z jakimi miało się do czynienia przez ostatnie dwanaście miesięcy. ku uciesze dzieci i radości dorosłych. przypominając sobie lekcję angielskiego z odległej przeszłości.wielki. nie brakowało nawet naszej dziwaczki z pudelkiem. Ŝeyakuza pod przykrywką shishimai wyłudzała haracze i policja zabroniła tej praktyki. zwana hatsumairi. Rzucał się wte i wewtę. Kadomatsu podarowane mi przez Mariko miało charakter eklektyczny: do bambusowego patyczka przyczepiony był swojski Mikołaj w czerwonym ubranku. uśmiechają się. momencie skupienia i pociągnięciu za sznur z dzwonkiem. jak to miał w zwyczaju. Poprzedzone gruntownymi porządkami 102 i przygotowywaniem kart z Ŝyczeniami. Innymi słowy. gdzie powitanie Nowego Roku ma bardziej elegancki charakter. by po chwili znów zaczepiać komediantów. Japończycy nadal hołdują wielowiekowej tradycji. Na drzwiach domów pojawiają się kadomatsu. jest wydarzeniem radosnym i pełnym ciepła. nie tylko symboliczne plamy i brudy. . Dwie młodziutkie dziewczyny ubrały się w przepiękne świąteczne kimona i pelerynki z białych lisów. Te generalne porządki nazywa się susuharai. bowiem lew wraz ze świtą chodził po domach sąsiedztwa niczym nasi kolędnicy. czyli „tańca lwa". Zgromadzeni wokół 103 zaimprowizowanej sceny patrzyliśmy. a potem witały się z przyjaciółmi i sąsiadami. Sama modlitwa w świątyni shintó zwykle zajmuje Japończykom chwilę i polega na trzykrotnym klaśnięciu w dłonie. a dzieci. zastępowane boŜonarodzeniowymi gadŜetami poŜyczonymi z kultury Zachodu. więc warto było zapłacić parę jenów za jego towarzystwo. Pierwsza w roku wizyta w świątyni shintó. przygotował na mój uŜytek pasujący tematem miniwykład po angielsku i swoim perswazyjnym głosem doświadczonego nauczyciela mówił tak długo. Ta stara tradycja chińskiego pochodzenia jeszcze niedawno miała nieco inny charakter. które w dzisiejszych czasach często są uzupełniane bądź.obok O-bonu . dlatego świetnie nadawało się dla „gaijinki". zbliŜając swój pysk do naszych twarzy. poruszając się w okręgu stworzonym przez widownię. ale okazało się. przystrojonej na tę okazję w liliowy kombinezon i słomkowy kapelusz z kwiatem. Podeszłam do Chizuko. która kaŜe witać Nowy Rok bez długów i niedotrzymanych zobowiązań. Lew symbolizuje szczęście i zdrowie. lecz takŜe te rzeczywiste muszą być usunięte przed 1 stycznia. które wypada wysłać do wszystkich osób. Jej mąŜ profesor. wrzuceniu ofiary. noworoczne dekoracje z bambusa i gałązek sosny. by obmyć ręce przed wejściem na teren świątyni. to jedno z dwóch . z czerwonym pyskiem i białą wielką grzywą. pewnie wybierały się do świątyni Meiji. Trwały przygotowania do shishimai. niestety. jak lew odgrywa ekstatyczny taniec. Nowy Rok celebrowany przez trzy dni od 31 grudnia do 3 stycznia.najpierw kierując swe kroki do źródełka.

„Front wiśniowy" . Sakura. powaŜnych i niepowaŜnych. „gaijinka" to nie lada gratka dla lwa. była zapowiedź hanami. niemal dotykając swoim nosem mojego. zamieniły się w wielkie. ryknął i zatańczył.nie znając Ŝadnych lepszych sposobów na tę okazję . ukucnęłam i .gdziekolwiek w Tokio zwróciło się oczy. Powoli pęczniejące pąki sprawiły. to dopiero dwa miesiące później 104 oczekiwano go w Fukuoce na Kyushu. We wszystkich gazetach. jak złoŜone skrzydełko. W końcu. w których rosną drzewa wiśniowe i gdzie moŜna teraz lub w niedalekiej przyszłości celebrować hanami. Po wszystkich tych podskokach lew zwinął się na rozciągniętej na ziemi płachcie. „Idź!". W drugiej polowie marca sprawy nabrały rozpędu. Przypuszczam jednak. plastikowe bukiety z białych i róŜowych gałązek. przez których pęknięcie widać było wieczorem co najwyŜej wątły biały cień. Ŝe ostry. ciastka mochi. kimona młodych kobiet z sakurowym motywem . herbaty z kwiatów suszonych albo solonych. Tak jak zapowiadano . osoby nieznoszącej zimy. Nie wypadało odmówić. uroczystość podziwiania kwiatów. zachęciła mnie Chizuko i zachichotała. Jak ogłosiła Rządowa Agencja do Spraw Kwitnienia Wiśni. jak to się stało. Wprawdzie w lutym poświęcono trochę uwagi kwitnieniu śliw. znieruchomiał i chyba zapadł w sen. czyniąc ze mnie . po pełnym napięcia oczekiwaniu. gdzie pojawiło się mnóstwo słodyczy i potraw symbolicznie odwołujących się do sakurowego święta. W ciągu jednej ciepłej nocy nabrzmiałe pąki. barwione na róŜowo i pakowane w marynowane liście wiśni. a ludzie przechodzący pod nimi coraz częściej przystawali i zadzierali głowy. Trzy miesiące między styczniem a kwietniem dla mnie. słychać było wszędzie: na ulicach. rozkwit tokijskich drzew ma nastąpić dwudziestego piątego dnia tego miesiąca i wszyscy czekali nań w napięciu. a ten podniósł się. Tak zaczął się mój pierwszy Nowy Rok po japońsku. ale nic nie moŜe równać się z sakurą. zasłaniając dłonią usta tym pięknym gestem japońskich kobiet. .dokładnie dwudziestego piątego marca . stało się. drukowano mapki informujące o najciekawszych miejscach.Udawał. tym bardziej Ŝe w przeddzień znów dostałam od niej purezento w postaci rogalika z apetycznym czarnym sezamem. JuŜ na początku marca drzewa rosnące wzdłuŜ zabetonowanej rzeczki Nomi zaczęły dawać delikatne znaki Ŝycia.niestety . czyli „froncie wiśniowym".drzewa wiśniowe rozkwitły. w metrze i sklepach.poklepałam lwa po drewnianej głowie. Ku uciesze zebranych. w radiu i telewizji. i po chwili byłam jego główną ofiarą. graficzny kształt gałęzi złagodniał.tak jak zimny front albo ciepły ma w zwyczaju . wielkiego święta kwitnących wiśni. W telewizji codziennie mówiono o sakura zensen. były przede wszystkim czekaniem na wiosnę. słowo oznaczające kwiat wiśni. które we wrzątku czarodziejsko rozprostowują się do swojego pierwotnego kształtu. Ŝe to babcia Shinada pierwsza wystąpiła z inicjatywą. Przyszło mu to tak łatwo jak zwykle Japończykom.dodatkową atrakcję przedstawienia. UŜywane tradycyjnie określenie z języka meteorologii wydaje się jak najbardziej na miejscu.był chimeryczny i wprawdzie do subtropikalnej wyspy Okinawa dotarł juŜ 15 stycznia. Komuś z nas musiało przypaść teraz w udziale obudzenie lwa i nie wiem. A wiosna w Japonii oznacza kwitnienie wiśni. wyszłam więc na środek. który wyglądał jak małe muszki. pełne kwiaty. który po kolejnych miesiącach zacznę nieświadomie i prawdopodobnie niezdarnie naśladować. Ŝe nas kąsa na szczęście. Lwisko potrząsało grzywą i wykrzywiało się. Ŝe padło na mnie. Cukiereczki w kształcie kwiatków wiśni.

Ŝe aŜ niewiarygodnej. po środku którego rósł zwarty szpaler drzew pokrytych tak gęsto kwiatami. Kwitnienie wiśni. i kontrast między czernią ich bezlistnych gałęzi a bielą lub róŜem kwiatów jest olśniewający. akademickiego i fiskalnego. Wprawdzie niektórzy mieszkańcy wystawiali stoły przed dom i podziwiali kwiaty. Ŝe tajemnica piękna kwitnących wiśni tkwi w tym. Byli nowymi uczniami pobliskiej szkoły podstawowej i po oficjalnej uroczystości dumne mamy w niemal identycznych pastelowych kostiumach. słonecznie Ŝółtych kapelusikach. jadąc rowerem wzdłuŜ Nomi. w pełni swojej urody i rozkwitu. To oni (i one) pierwsi zauwaŜyli. Młodziutkiej 105 amerykańskiej studentce. Ŝe trwa ono tak krótko i tak nieuchronnie przemija. Wtedy w szkołach odbywa się uroczystość dla pierwszaków. Majestatyczne wiekowe sakwy na kampusie pobliskiej uczelni stały się miejscem pielgrzymek ludzi z całej okolicy. Kto wie. ale najbardziej urokliwe moŜna znaleźć właśnie w kieszonkowych parkach małych „tokijskich miast". które na wyspie Honshu przypada na przełomie marca i kwietnia. którzy w owym czasie nie mieli wielu innych zajęć prócz uprawiania sztuki i miłości. robiły im pamiątkowe zdjęcia pod kwitnącymi drzewami. zaplątałam się w tłum maluchów w granatowych mundurkach. Japońskie wiśnie kwitną. Nieciekawa droga wzdłuŜ rzeczki Nomi zamieniła się w olśniewający pasaŜ. z którego szczelin na kaŜdym kroku wyrastały teraz biało-róŜowe królewskie bukiety. pobliska Ookayama czy Midorigaoka. delektowali się przygotowanymi specjalnie na tę okazję potrawami równie wymyślnymi jak ich stroje. którzy robili sobie zdjęcia na ich tle. Hanami to jedna z najstarszych japońskich tradycji. na którą przychodzą wraz z wystrojonymi mamami. mimo przejeŜdŜających im niemal po stopach pojazdów. Kwiaty wiśni mają to do siebie. najpiękniejsze pewnie na wielkim cmentarzu Aoyama. Któregoś dnia. Arystokraci. to nie tylko początek prawdziwej wiosny. Wiśnie rosnące wzdłuŜ Nomi. gdzie biesiaduje się wprost na nagrobkach. docenili urok . ale wojownicy. kwiaty te kojarzyły się z popcornem i moŜe rzeczywiście to porównanie oddaje coś z ich lekkości . Najsłynniejsze tokijskie hanami odbywa się w parku Ueno. po zaledwie tygodniu Ŝycia. to większość wybrała któreś z bardziej tradycyjnych miejsc w pobliskich parkach. piękne i bujne. takich jak moje Ishikawa-dai. moŜe podobna konstatacja jakiejś damy Heian data początek japońskiej idei mono no aware.tak kruchej. które pewnie były odpowiednim uniformem na tę okazję. którzy na kilka wieków objęli w Japonii władzę. patosu rzeczy i melancholii w obliczu nietrwałości? W kaŜdym razie Ŝadne długo kwitnące drzewa nie wzbudziły nigdy aŜ takiego zachwytu Japończyków. jak duŜo jest wiśni w betonowym Tokio. które urządza się tam. Ŝe ich czupryny zlewały się w jeden nieprzebrany gąszcz aksamitnej bieli. 106 Ŝe opadają zanim zwiędną. siedząc pod kwitnącymi drzewami. gdzie jest więcej przestrzeni i nie ma ruchu samochodowego. zanim pojawi się na nich choćby cień zieleni.Dopiero wtedy ze zdumieniem przekonałam się. a początek dali mu wraŜliwi na piękno esteci płci obojga z dworu cesarskiego. Kultura estetów przepadła pod ruinami dworu Heian. to nie najlepszy jednak punkt na hanami. krótkich spodenkach i w niesamowitych. ale równieŜ rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zwyczaj ten narodził się w okresie Heian (794-1185). biesiadując. którą poznałam w Tokio.

Specjalne zestawy na hartami moŜna kupić w sklepach spoŜywczych. Najpierw kilka. Niektóre z tych prowizorycznych stołów wyglądają tak. a wiatr unosi płatki dalej. a samo święto ma spokojniejszy charakter. głosy ludzi stają się coraz bardziej donośne i pijane. tako-yaki. Przez kilka dni hanami trwa festiwal estetycznych. Dziś hanami ma bardzo demokratyczny charakter. mogą podnieść w górę oczy i zobaczyć przyprawiający o zawrót głowy widok pointylistycznych białych płatków na tle ciemnogranatowego nieba. który juŜ bladym świtem tkwi pod wiśnią w Ueno. Kwitnienie wiśni stało się symbolicznym wyrazem Ŝycia samuraja. gdyby przyszła ochota na coś jeszcze. Ci. Ludzie jedzą. wyjmują przyniesione ze sobą 107 jedzenie. Widok sennego młodzieńca w czarnym garniturze. stare wiśnie. gdzie rosną piękne. gdy jak za podmuchem wielkiego wiatru. Ŝe nie powstydziłaby się ich wykwintna restauracja. wojownicy podziwiali opadające płatki w podniosłym wzruszeniu. Na przykład w parku Senzoku Ike niedaleko mojego domu hanami odbywa się na wzniesieniu o wielkości jakiegoś tysiąca metrów kwadratowych. W świetle księŜyca i róŜowym poblasku lampionów hanami przypomina pradawne misteria. moŜna dokupić na stoiskach sprzedających smaŜony makaron sobą z warzywami. róŜne słodkości i alkohol. który kulminuje w dniu. przyjacielskich lub zawodowych ciągną do parków. a po chwili ogarnia nas sakura fubuki. i wszystko pokryte zostaje półprzejrzystymi płatkami delikatniejszymi niŜ dziecięca skóra. a gdy drzewa pokrywają się białą chmurą kwiatów. Biesiadujący pod drzewami wyglądają niczym postaci z instalacji Kusamy Yayoi: są cali w kropki. kwiaty zaczynają opadać. „burza wiśniowego śniegu". którego ideałem było Ŝyć krótko i w pełni rozkwitu młodości polec w walce o słuszną sprawę. Biesiadnicy wchodzą na nie po zdjęciu butów. by dołączyli do japońskiej grupy i wraz z resztą towarzystwa dokończyli wielką butlę sake.jakimś cudem niemal wszyscy uŜywają dokładnie takich samych. opowiadają dowcipy. by pilnował dla reszty kawałka cennej ziemi pod sakurą. którzy nie wypili za duŜo. śpiewają. Wczesnym popołudniem dominują rodziny z dziećmi. ale pod wieczór więcej jest dorosłych.sakury. Nie brakuje alkoholu i przybywa go. W małych parkach łatwiej znaleźć miejsce. Wraz z zapadaniem ciemności gęstnieje zapach sake i piwa. Kilka dni wcześniej powstają tam prowizoryczne stoiska. przybywają ludzie i rozkładają pod nimi niebieskie plastikowe płachty i . które równym szeregiem ustawiają dookoła. Gdy wiśnie zakwitają. ludzie w grupach rodzinnych. piją. Pod koniec siedemnastego wieku hanami świętowali juŜ wszyscy. Nawet jeśli nie było z kim walczyć. zaczynają się erotyczne przekomarzanki i sprzeczki. a estetyka ulotnego piękna sakury stała się stałym elementem japońskiej kultury. robią zdjęcia. . w miarę jak zapada zmierzch.co po jakimś czasie spędzonym w Japonii przestaje dziwić . Teraz moŜna nawet zdobyć się na odwagę i poprosić samotną parę „gaijinów". potem kilkadziesiąt powoli płynie w dół. kulinarnych i alkoholowych rozkoszy. W tych bardziej zatłoczonych konieczne jest zarezerwowanie sobie miejsca i firmy wysyłająw tym celu najmłodszego pracownika. grupa starszych pań ma ze sobą przenośny zestaw do karaoke i wszystkie kolejno próbują swoich sił. ale przynajmniej równie często smakołyki takie przyrządza się w domu. czyli podziwianie kwiatów nocą. stawiane są toalety i przenośne śmietniki. Zapalają się czerwone lampiony rozwieszone między drzewami i zaczyna się yozakura. to częsty widok w okresie hanami. Metafora Ŝycia krótkiego jak kwitnienie wiśni pozostała jak smutne memento w wierszach i pamiętnikach pilotów kamikadze.

więc gdy w jakieś lipcowe popołudnie znowu wyszło słońce. przelotne deszcze i słońce w aureoli wilgotnej mgiełki. Jest gorąco i tak wilgotno. mówili moi japońscy przyjaciele. ścian domów. czekając tylko na sprzyjające warunki. która przychodzi po hanami. które wydały na świat to niewiarygodne. szumiącą deszczem szarość i niemal w kaŜdym sklepiku mojego sąsiedztwa są w sprzedaŜy parasole. wyrosłyby tak samo bujnie jak w szufladzie. grubiejąc w oczach. Ŝe ryby mogłyby pływać w powietrzu. Ŝe shintó przypadają sprawy Ŝycia. prostą drogą wiodą ku tsuyu. Zaczynało się lato. z dyskretną metką Diora. cykady wielkie i hałaśliwe jak helikoptery. 108 Dwa miesiące przyjemnej. Wszystkie kolory rozmywają się w jednostajną. stają się zwykłymi zielonymi drzewami. do chramu teŜ przynosi się niemowlęta po błogosławieństwo . gdy w strugach ulewy jechałam na rowerze do stacji metra. ptasich skrzydeł. jakich nie miałam nawet do pierwszej komunii. a wysuszone w suszarce błyskawicznie wilgotniało. 109 którego powierzchnia pokrywała się wilgocią zaraz po wytarciu teŜ wilgotnym ręcznikiem. zimnoblękitne kwiatostany miały w sobie coś złowieszczego. gdzie reszta pasaŜerów równieŜ się wachlowała. W czasie pory deszczowej klimatyzatory w japońskich mieszkaniach włącza się na funkcję „suszenie". porze deszczowej. nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. którym nikt nie poświęca najmniejszej uwagi.do ocierania wilgoci z twarzy i karku. ale ona podobno zawsze jest wyjątkowa cięŜka. Taki los spotka! moje skórzane buty i torebkę z delikatnego zamszu. by zamienić się w pleśń. trwa. gdy w bezsenne noce przyglądałam się im przez szybę zalaną strugami deszczu. a buddyzmowi domena śmierci. lepką. a drugi pozwala! wprawić w lekki ruch cięŜkie od wilgoci powietrze w wagonie. niczym wielookie głowy. Wykiełkowalyby zresztą pewnie nawet na moim ciele.przykleja je do szyb. czyli japońskie zaduszki. KaŜdy tokijczyk ma teŜ przy sobie mały ręczniczek . Wraz z innymi gospodyniami z sąsiedztwa otworzyłam na ościeŜ wszystkie okna i wyłoŜyłam na balkon futony i pościel. ale nie jest ona zbyt skuteczna i śliska błonka wilgoci pokrywa wszystkie sprzęty. o których nie moŜna zapominać w tym czasie. Tsuyu zaczyna się w czerwcu i trwa. gorące noce. Lato w Tokio to pyszne agarowe desery z owocami i ufolody o smaku zielonej herbaty. pleśniejącą nieskończoność. skręcając się w loki. Mówi się. krótko Ŝyjące piękno. gdyby jakiekolwiek stworzenie zdobyło się na większą aktywność w taką pogodę. Ŝe Japończycy tak rozsądnie i praktycznie podzielili funkcje swoich dwóch religii. Ich niepozorne owoce nie nadają się do jedzenia. Gucciego lub Kenzo . W uproszczeniu jest to prawdą: śluby zawiera się w obrządku shintó. Ale lato to przede wszystkim święto O-bon. a ich oszalałe pędy zaczęły szparami włazić do środka. „To wyjątkowo cięŜka pora deszczowa". Bujne hortensje.kobiety gustują w firmowych. Pierwszy dawał mi złudną ochronę. Parasol i wachlarz to dwie rzeczy. Moje włosy podwoiły swoją objętość. Wielkie. trwa przez jakieś sześć tygodni wlokących się w mokrą. a rozsypane w szufladzie zapomniane nasiona rzeŜuchy cichutko wyrosły sobie w bujny jasnoseledynowy trawnik wczepiony korzonkami w nieuŜywane sztućce. Wkrótce magiczne drzewa. choć kapryśnej. a ksiąŜki piły wodę jak spragnione gąbki. japońskiej wiosny. kwiaty pory deszczowej. zarosły okno mojej pracowni w Bon Hour. Pranie nie schło. maty tatami w mojej sypialni pachniały sianem coraz intensywniej i gdybym wysypała na nie nasiona rzeŜuchy.

Na tę okazję kobiety i dziewczynki ubierają się w świąteczneyukaty przewiązane pięknymi pasami obi. A duchy zmarłych są teraz przecieŜ właśnie tu. Yagurę 110 ozdabiają róŜowe lampiony. ale nie ma ponurej atmosfery . Składa się on z powtarzalnych elementów naśladujących na przykład sadzenie ryŜu albo kopanie węgla . którzy mogą na przykład łowić małe czerwone rybki pływające w płytkim pojemniku. plac przed supermarketem staje się miejscem sakralnym. Tam. Gdy wszystko jest gotowe. jedzą makaron sobą i szaszłyki yakitori. nosowym głosem i ruszają wokół yagury w idealnie zsynchronizowanym rytmicznym tańcu. O-bon ma. domowy ołtarzyk.to właśnie taniec ku czci duchów. to piękny buddyjski festiwal poświęcony tym. Zamówione ceremonie odprawiane są teŜ w świątyniach i w całej okolicy czuć zapach dymu i kadzideł. MoŜe półpogańskie dziady miały coś z jego atmosfery? O-bon związany jest ze śmiercią. nie dorównując mistrzostwu babci Tanaki i jej koleŜanek. Tańce zaczynają się po zmroku. znajdują się cmentarze. jak co roku. którzy dali się skusić. bogato zdobiony bęben. Trzynastego lipca ludzie idą na cmentarz i zapalają białe latarnie z herbem rodzinnym. Tylko nieliczni męŜczyźni wzorem swych towarzyszek zakładają tradycyjny męski strój. z wyraźnymi makijaŜami na wciąŜ ładnych twarzach. Uwagę zwraca zwarta grupa starszych pań wystrojonych z jeszcze większą starannością niŜ reszta. To czas. Wielu tancerzy myli krok. gdy duchy przodków powracają z zaświatów. Do ekstatycznego dźwięku bębna dołącza flet i grzechotka. O-bon. W Ishikawa-dai główną scenąbon-odori jest zwykle mały placyk przed supermarketem Peccock i główna handlowa uliczka nieopodal stacji. małe dziewczynki . oprócz części prywatnej. Zaczynają śpiewać wibrującym. suną jednak w coraz większym kręgu.. potem kilkaset osób.. by za jednym zamachem udało się złapać ich jak najwięcej do papierowego kubeczka. którą. który ma przynieść im ukojenie i moŜe trochę przyjemności. wetknięte za węzeł obi. czyli zaduszkowych tańców. wydaje się jednocześnie pełen ciepła. a juŜ od późnego popołudnia schodzą się ludzie. którzy odeszli. wciśnięto w rękę mojemu na szczęście muzykalnemu męŜowi. na której honorowe miejsce zajmie bębniarz walący w wielki. Ci. Po chwili okazuje się. ustawia się yagurę. jak wielka chmura krąŜą nad głowami swoich bliskich. dzieci zaklejają sobie buzie cukrową watą i coca-colą. podczas gdy kolejne osoby zaczynają dołączać do kręgu starszych dam. chodzi o to. na moje oko wyglądają lepiej niŜ w garniturach. popijają zimną jęczmienną herbatę i piwo Asashi.dostojny i powaŜny. a starsze panie wyukatach formują krąg wokół platformy.bóstw. stawiają na nim wykwintniejsze i smaczniejsze niŜ na co dzień dary dla swoich zmarłych. ale ci. którzy jeszcze mają w domu butsudan. czyli drewnianą platformę. do o-haka. Nie brakuje atrakcji dla najmłodszych. a zmarłych chowa według ceremonii buddyjskiej i tu. Po chwili tańczy juŜ kilkadziesiąt. Stroju dopełniają wachlarze. Nieco zakłopotany gaijin stoi więc na środku i grzechocze. rodzinnego grobu. japońskie święto zmarłych obchodzone późnym latem. Ŝe to mistrzynie ceremonii bon-odori. rozlega się muzyka: bębniarz zaczyna walić w bęben. nawet nie wiem kiedy. próbując naśladować właściwe ruchy. Jedną z nich jest babcia Tanaka. krąŜą między stoiskami. na tyłach świątyń. równieŜ swoją część publiczną w postaci bon-odori. które wiesza się równieŜ wzdłuŜ ulic nad ciasno obok siebie poustawianymi straganami z jedzeniem. by oświetlić duchom drogę powrotną na ziemię.

Ŝe nikt nie patrzy. Zanim weszli do salonu. Na bosaka Po pierwszym roku w Bon Hour wysłałam do Polski kilka wielkich paczek. jak obiecali. Laleczki kokeshi. ale starsze panie przestały juŜ śpiewać zastąpione przez głośniki z nowoczesną muzyką. którego wszyscy entuzjastycznie witają i Ŝegnają po występie. Ŝe bardzo mi się podoba bonodori. powiedzieli kilka razy: Hai. Oto pielęgniarki z pobliskiego domu opieki przywiozły na tańce swoje niedołęŜne podopieczne na wózkach i . które coraz swobodniej szepczą coś do siebie w powietrzu cięŜkim od potu. którzy odpowiedzialni są za dzisiejszą uroczystość. a potem ponownie podnosił . po czym kaŜdy z nich wprawnym ruchem podniósł jeden karton z napisem Japan Post. gdy otworzyłam drzwi. Trzech niewielkich panów. udało mu się zostać takim świetnym bębniarzem? Dlatego. Mówię mu. schludnie ubranych w błękitne uniformy i białe rękawiczki. Pierwszy męŜczyzna kładł na podłodze trzymany cięŜar. ukłoniło mi się jednocześnie. wśród których gotowa juŜ jestem niemal wypatrzyć jakąś swoją japońską praprapraciotkę. pod którymi mieli białe skarpety. dostawałam od przyjaciół. doryokul Staruszki na wózkach odjeŜdŜają. sprawdzili wypełnione przeze mnie kwity. dymu i alkoholu. siadamy wraz z innymi obserwatorami na krawęŜniku. Starszy męŜczyzna z grupy oficjeli. którym nie mogłam się oprzeć. kolo północy bębniarze wciąŜ bębnią. Inni nadal tańczą. zwaŜyli paczki. W pewnym momencie do kręgu bon-odori dołącza dziwna grupa. lśniące nowością trampki. jakie zesłała nań natura. a jednym z nich jest drobny chłopiec z zespołem Downa. w którym stała piramida kartonów. zdjęli w przedpokoju czyściutkie. pojawili się dokładnie o piętnastej trzydzieści. Czy dlatego. Taniec ku czci duchów zaczyna przypominać dyskotekę! Nie dajemy się juŜ wciągnąć do aktywnego uczestnictwa. jakie kupowałam na targach staroci. zwoje z kaligrafią. przykucał i zakładał buty.nie mogące juŜ chodzić stuletnie babcie o ciałach skręconch artretyzmem jak precle pamiętają właściwe gesty i tańczą tylko ramionami i dłońmi! Bon-odori trwa przez kilka godzin ciepłej nocy. gdzie w dowód wdzięczności za udany występ muzyczny mojego męŜa częstowani jesteśmy kolejnymi kubkami piwa. bębniarze zmieniają się kilkakrotnie. wyciągałam ze śmietników. gdy wydawało mi się. Ŝe włoŜył w to tyle wysiłku. ale i spontanicznie odpowiedzieć całym zdaniem. by z czystym sumieniem gromadzić następne cuda. 112 / i prawdziwych skarbów.nie do wiary . Duchy. ale w miarę jak robi się późno.111 wydają się najbardziej wytrwałe i z powaŜnymi buziami uparcie powtarzają gesty i kroki starszych. z których kaŜda waŜyła około dwudziestu kilogramów. pyta mnie o coś po japońsku i pierwszy raz w Ŝyciu udaje mi się nie tylko zrozumieć. Moje mieszkanie w Bon Hour nie było juŜ w stanie pomieścić rosnącej ilości „durnostojek". Przeszli boso te kilka metrów dzielących ich od moich paczek. Wiele z nich pewnie wróci na następny O-bon juŜ w chmurze duchów.coś trzeba było z tym zrobić. chichoczą nade mną głosem cykad. Po paczki przyjechali pracownicy poczty. ich ruchy stają się coraz bardziej spontaniczne. Ŝe mimo upośledzenia. stare kimona i ilość ceramiki wystarczającą dla kilku wielodzietnych rodzin . czyli tak. W wąskim przedpokoju ustawili się w kolejkę.

Dorośli i dzieci. Ostatni krok przez okno. pracownicy poczty i tragarze z fortepianem waŜącym więcej niŜ oni razem. Ŝe przedstawiciele nauk ścisłych respektują go w pracy częściej niŜ humaniści. Generalnie miałam wraŜenie. mój przyjaciel Satoru powiedział mi. Wówczas drugi w kolejce powtarzał tę samą pantomimę. mieszkańcy i goście. ???? your shoes off. Jednak na socjologicznej konferencji zorganizowanej w górskim ryokanie koło Kioto miałam rzadką okazję wygłoszenia referatu w ceratowych róŜowych kapciach. zanim wejdą do środka. i nic dziwnego. wszyscy bez wyjątku muszą zdjąć buty. ale bez butów. czyli pensjonatach w japońskim stylu. Ŝe pewien bohater japońskiej telenoweli. Chyba nikomu nie przyszło do głowy. zostawiając przed drzwiami do innego świata brud tego. ale w tym. Symboliczne uzasadnienie zwyczaju zdejmowania butów jest o wiele istotniejsze od praktycznego. zmianę statusu. Zwyczaj ten obowiązuje równieŜ w świątyniach shintó i buddyjskich. który przyszedł naprawić lodówkę. ryokanach. który zdecydował się opuścić. ile wymagałaby okoliczność. ale techniczna trudność tych operacji czy poświęcone na nie minuty. Podobnie postępuje nawet japoński samobójca. respektowania tego zwyczaju wymagają bardzo stanowczo. a nawet w części pomieszczeń uniwersytetów i biur.narodziny. ściągano by i zakładano buty tyle razy. wyrozumiali 114 zazwyczaj wobec dziwactw cudzoziemców. oznaczając przejście z jednej sfery do drugiej . Sypanie solą. co na zewnątrz (soto). gdyby paczek było sto. pierwszy po raz kolejny ściąga! trampki w moim przedpokoju. gdzie kaŜdy moŜe wejść. Remove your shoes compulsory. wiedząc. Ŝe tylko czasem je zakładają. jak okazja wymagała. i elegancka przyjaciółka w szpilkach. śmierć. najpierw ściągnął buty. nie miały Ŝadnego znaczenia dla trzech panów w białych skarpetkach. co pewnie wskazuje na prawidłowość domagającą się bliŜszych badań. Ŝe Japończycy często zdejmują buty. a dopiero potem rzucił się z pięściami na niepoŜądanego przybysza. iŜ rzecz nie w tym. niektórych restauracjach. Gdy trzeci pracownik poczty kładł swój cięŜar obok dwóch pozostałych na pace samochodu. zwalniając miejsce czekającemu koledze. buty zdejmowano i zakładano dziewięć razy. pod wagon metra robi boso. mycie dłoni. Zwyczaj zmiany obuwia zinternalizowany jest tak mocno. płukanie ust albo obmywanie całego ciała towarzyszą wszystkim obrzędom shintó. Do not . Ŝe do jego domu zakradł się złoczyńca. i wnętrza mieszkania (uchi). Na bosaka czują się lepiej. którą lubiłam oglądać przy śniadaniu. Być moŜe humaniści są bardziej otwarci i traktują swoje miejsce pracy jako przestrzeń publiczną. zmiana stroju. mechanik. RozwaŜaliśmy tę kwestię podczas kończącego konferencję wystawnego bankietu w sali tatami naszego ryokanu ubrani elegancko. W religii shintó rytuał oczyszczania jest najwaŜniejszą praktyką. Ŝe czułam się nieswojo. Przed wejściem do japońskiego domu po prostu trzeba zdjąć buty i nie ma Ŝadnego wyjątku od tej zasady. która dotyczy równieŜ wielu codziennych zachowań. Zdjęcie butów stanowi mały rytuał symbolicznego oczyszczenia towarzyszący przekroczeniu granicy dwóch sfer: tego. Jako Ŝe kartonów było dziewięć. by wrócić po następną z czekających w salonie paczek. Japończycy. przed113 noworoczne porządki. które dla nas byłyby stratą czasu.paczkę i wychodził z nią do zaparkowanego pod Bon Hour pocztowego samochodu. bo pasujące do reszty wysokie czarne buty musiałam zostawić w szafce przy wejściu.

to tylko trzy przykłady lingwistycznych starań ze strony narodu.włoŜenia czyichś uŜywanych kapci jest drobnomieszczańskim zwyczajem.na własne buty stojące w genkan. Za kaŜdym razem. czasem zapowiadane z telefonu komórkowego parę minut przed dzwonkiem do drzwi. gdy cudzoziemiec przy stole zrobi z siebie idiotę. która nie mrugnie okiem. a więc podane (ewentualnie) przy drzwiach kapcie zdejmujemy i zakładamy ponownie dopiero po opuszczeniu pokoju tatami. Ŝe będą tam czekały na nas specjalne plastikowe butki. dbałam więc. Jednak w miarę upływu czasu. Czasem gospodarze podają odwiedzającym kapcie. ale tylko jeśli tak właśnie chcą. których oczywiście nie moŜemy zapomnieć zdjąć przed powrotem do wnętrza mieszkania. wtedy musimy włoŜyć kapcie ogrodowo-balkono-wo-tarasowe. prosząc o odrobinę keczupu. MoŜna teŜ być pewnym. starajmy nie nadepnąć dalej niŜ pozwala na to granica genkan wyznaczona najczęściej przez podwyŜszenie podłogi. przeznaczone do chodzenia po reszcie domu. chyba Ŝe w ogóle jesteśmy na bosaka. czy nie bardziej.teŜ jest moŜliwe. Zostawianie butów w genkan nie wyczerpuje komplikacji związanych z japońskim obyczajem. najczęściej drewniane klapki. Po zakończeniu wizyty w toalecie . Ŝe dla moich nowych japońskich znajomych nieprzestrzeganie zwyczaju zmiany butów moŜe być równie odraŜające. ogrodo-wo-balkonowotarasowe i dodatkową. a kto wie. łazienką i balkonem. który na ogół nie ma w zwyczaju dostarczać cudzoziemcom informacji w języku innym niŜ japoński. Po wyjściu gości wszystko wracało do normy i buty przemieszczały się swobodnie. balkon lub taras. I mimo iŜ poza tym popełniałam co . za nic mając granicę między kuchnią. który niezbyt dobrze mi się kojarzy. zdjąwszy uprzednio kapcie. róŜowe plastiki z wizerunkiem Hello Kitty w toalecie.jak wspomniałam wyŜej . Chyba Ŝe gospodarze postanowią pokazać nam swój ogród. Gdy zapraszają nas do pokoju tatami moŜemy mieć jedynie skarpetki. jak dla mnie dłubanie sobie w zębach przy stole. pokaŜe mu. W Polsce konieczność zostawienia butów w przedpokoju i . Jedynie pokój tatami uchronił się przed moim barbarzyństwem. która stoi w genkan.zostawiamy tam „plastiki". które musimy załoŜyć. gdzie trzeba. pod Ŝadnym pozorem nie wychodzimy w nich na zewnątrz! Zakładamy ponownie kapcie (lub: patrz wyŜej) i spokojnie uczestniczymy w dalszej części wizyty. słuŜąc tylko do otwierania drzwi przychodzącym. iŜ musi ściągnąć buty. Ŝe Japończyk ma cztery pary kapci: mieszkaniowe. drewniane sandały geta na balkon i do ogrodu.shoes here .uwaga . gdy miał do mnie przyjść Japończyk. by wejść do jej domu. W moim polskim domu na bosaka mogą chodzić odwiedzający mnie przyjaciele. skórzane klapki do otwierania drzwi. i bym nie zapominała ich zmieniać w odpowiednim czasie. moŜemy być pewni. Ŝe moi japońscy znajomi 115 nigdy się o tym nie dowiedzą) i chodziłam w butach po swoim mieszkaniu. ale nie zawsze. Zakładając je. Gdy udajemy się do toalety. co . wizyty moich japońskich znajomych stały się częstsze. Miałam jednak świadomość. toaletowe. Musiałam więc wzmocnić czujność. Bywa. Ŝe japońska gospodyni. Przed końcem wizyty w japońskim domu nasze stopy czeka jeszcze tylko jedna zmiana . ale przestrzeganie całej reszty wydawało mi się jedną ze śmiesznostek charakterystycznych dla „nawróconych na Japonię" cudzoziemców. by wszystkie pary kapci stały tam.ta część zawsze wydawała mi się najobrzydliwsza . zmieniając swoje zastosowanie albo w ogóle zapodziewając się. Oczywiście na początku pobytu w Japonii ignorowałam całe to obuwnicze zamieszanie (mam nadzieję.

bez pośpiechu. Napis na karcie dań jednej z tokijskich restauracji (pisownia oryginalna) IV.kobieta w średnim wieku. potem głowę. otworzyłam puszkę gorącej kawy. Cieszące się wielką popularnością poranne programy tego rodzaju skierowane są przede wszystkim do gospodyń domowych. w tempie bliŜszym 117 teatrowi nó niŜ współczesnym programom. ale ciągle Ŝyła. „A oto noŜe". niŜ jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie. by wytłumaczyć jakieś kulinarne szczegóły związane z krwawym wnętrzem czaszki. Eating goodfood is very healthy and important for your happy human life. Gurume jest japońską wersją francuskiego słowa gourmet (znawca dobrego jedzenia i picia). a potem. wydając pomruki podziwu i aprobaty. część swoich przyzwyczajeń zostawiłam razem z butami w genkan. Był to drugi dzień mojego pobytu i na podłodze wciąŜ stały naczynia po mojej i Chizuko ceremonii herbacianej z pyzami. które pochyliły się nad rybą i kiwały głowami. którego zabiłam. w ciągu kilku sekund ucięła jej łeb. Nie miałam jeszcze mebli. kupioną w przydomowym automacie.kolekcję noŜy. i włączyłam telewizor. usiadłam więc na poduszce od Chizuko. Trzymając osłabłą ofiarę w Ŝelaznym uścisku i nie zmieniając przyjemnego wyrazu twarzy. Ryba straciła wigor. szczegółami nie z tego świata. Potem powoli. z precyzją chirurga wbiła go pod jedno z jej skrzeli. wzięła bardzo cienki nóŜ i chwytając rybę pewnym ruchem. Szczegółami dla mnie niezrozumiałymi. Co więcej. kompetentna. przedstawiał sposoby obcinania rybom głowy. zaśpiewały unisono pomocnice. nie mieszczącymi się w moim sposobie myślenia o rybach i obcinaniu im głów. Imperium smaku Sposoby dekapitacji Pierwszy program telewizyjny. Program naleŜał to tak zwanych gurume shows. materializując się nagle w mojej wannie i pytając: „Jak mogłaś?" .sprawia wraŜenie dobrej cioci. kucharka kontynuowała tak przez dobrą chwilę. przyzwyczaiłam się i po wyjściu gości machinalnie zakładałam nawet te z Hello Kitty. pasujące róŜowym kolorkiem do sedesu Toto. uśmiechała się przyjaźnie i ciepło. ale niezarozumiała . „Oto ryba". Kamera zrobiła zbliŜenie na zdekapitowaną rybę . I nie koronkowe okrucieństwo tego programu mnie uderzyło. powtarzając demonstracyjne gesty. kucharka wygłosiła długą tyradę towarzyszącym jej dwóm młodym pomocnicom. Takiego wznoszącego się. choć niewątpliwie oglądanie serii dekapitacji przy śniadaniu nie odpowiada mojej idei porannego relaksu. na którą patrzyłam. W ten sposób japoński zwyczaj stał się moim własnym. nie przestając się uśmiechać. specjalistka od zabijania przekręciła nóŜ pod rybim skrzelem. wskazując prawą dłonią leŜącą w misce Ŝywą rybę. „Aaayyuuuu". Wielkie rybie oczy ciągle patrzyły.krok gafy normalne dla gruboskórnej „gaijinki". w kwestii butów stałam się perfekcjonistką. prześladuje mnie do dziś.najpierw na tułów. Jako Ŝe w japońskiej telewizji mówi się o wiele więcej. który znam. jednym z wielu zmienionych nie do poznania zapoŜyczeń. wchodząc do japońskiego domu. Główna bohaterka . Ta. światło odbijało się w nich jak w zmąconych lusterkach. którą mistrzyni ceremonii wzięła do ręki. jaki obejrzałam w swoim tokijskim domu. Cala historia została powtórzona jeszcze kilka razy na podobnych duŜych rybach. Gdy wyjaśnieniu stało się zadość. a lewą . a duch jedynego karpia. z tym Ŝe sposób dekapitacji nieco się róŜnił. przeciągłego „Aaayyuuuu" będę uczyła się przez wiele miesięcy.

Japońskie jedzenie jest bowiem filozofią i sposobem Ŝycia. (b) dokonywane przez kobiety w podeszłym wieku o świcie. wszystko to przyrządzane 119 za pomocą róŜnych metod i z niezwykłą inwencją. m) które właśnie rozbiły wazon. k) narysowane cienkim pędzelkiem z wielbłądziego włosia. niewyobraŜalnej taksonomii. d) prosięta. (h) zwane tańcem bogini wśród traw. która przetrwała do czasów współczesnych jako odrębna jakość. nadająca jedzeniu symboliczny wymiar. Sztuka doskonalenia Pierwszy obejrzany przeze mnie gurume show obudził we mnie zainteresowanie japońską kuchnią wykraczające poza skłonność do zawsze lubianego sushi. (n) etc. Minimalizm. n) które z daleka są podobne do much". Podstawą tradycyjnej japońskiej kuchni są ryŜ. e) syreny.. na przykład całego apetycznego Śródziemnomorza. c) tresowane. związany z porą roku albo szczególną okazją. których zostanę oddaną fanką. silna kontekstualizacja. W najprostszej wersji ten skromny zestaw składników daje bezpretensjonalne danie nadal jadane przez biednych i bogatych: garstkę ugotowanego bez dodatków ryŜu. Wersja najbardziej wysublimowana to potrawy kaiseki serwowane przy ceremonii herbacianej . przecina się linię Ŝycia. eleganckie . gdzie sposoby obcinania rybom głów dzieli się na: (a) takie. idea taka byłaby równie bliska. Przy pierwszej 118 porannej kawie w Tokio zdałam sobie sprawę. dotycząc wszystkich sfer Ŝycia społecznego. „Kuchnia" to właściwie niezbyt dobre słowo. (d) będące dziełem dziewic z Wysp Południowych. i) miotające się jak szalone. Ŝe jeszcze jedynie kuchnia francuska i chińska spełnia tak wysokie kryteria artystyczne jak japońska. to jej główne cechy wyróŜniające.a) naleŜące do Cesarza. (j) takie. dzikie i hodowane warzywa. (i) portugalskie. f) fantastyczne. (1) pochopne. 1) et cetera. gdzie autor cytuje pewną (fikcyjną oczywiście) chińską encyklopedię. potrawy od kilkudziesięciu lat zadomowionej na Zachodzie. produkty sojowe. Ŝe jestem w imperium smaku. j) niezliczone.dzieło sztuki samo w sobie. W Japonii nawet o-bentó przygotowane przez matkę dla malucha jest często dziełem sztuki. i na smak potraw. h) włączone do niniejszej klasyfikacji. Ŝe znalazłam się w świecie innej. (e) bardzo ciche. (g) odwrotne. owoce morza. Być moŜe mieszkańcom innych rejonów świata. Jego znaczenie symbolicznie wykracza poza kuchnię.Pomyślałam o słynnym fragmencie z ksiąŜki Jorge Luisa Borgesa. kwintesencja zdrowej prostoty. W przeciwieństwie do chińskiej czy francuskiej. gdzie nóŜ wbija się półpoziomo pod lewe skrzele. uświadomił mi. fakturę. Mimo postępującej westernizacji Japończykom udało się zachować swoistość swojej kuchni. w której zwierzęta dzielą się na: . (k) podpatrywane przez ramię. nie mrugając okiem. chudą grillowaną rybkę. (c) noworoczne. g) bezpańskie psy. Mój pierwszy japoński gurume show. równy nacisk na aspekt wizualny. konstytutywnym elementem toŜsamości kulturowej Japończyków. parę pikli i miseczkę zupy miso. b) zabalsamowane. ale znawcy tematu uwaŜają. (f) oglądane przez cudzoziemki przy śniadaniu. japońska kuchnia korzysta z o wiele mniejszej ilości podstawowych produktów i znikomej ilości przypraw. gdzie przekręcając nóŜ pod kątem 16 stopni. Tak właśnie wyglądał mój pierwszy lunch w stołówce studenckiej. (m) opisywane na wyjątkowo białym papierze. niepozbawiona wszakŜe walorów estetycznych.

pozbawiona . wspaniała na steki. Nikt nie oczekuje. stało się japońską tempurą. gdy na początku XX wieku zaczęto hodować w Japonii bydło rzeźne (wcześniej nie jadano mięsa). Ów wyrafinowany minimalizm japońskiej kuchni nie oznacza jednak zamknięcia na rzeczy nowe. Standardowa kuchenka gazowa. właśnie „marmurkowo". o której z takim zachwytem pisze Barthes w Imperium znaku. nawet jeśli w odniesieniu do własnej kuchni mają zdrowe poczucie wyŜszości. Od czasu zaś. co jedzą inni ludzie. puszystego. albo prowadzą do japonizacji tych potraw i włączenia ich w tradycyjne menu. które dają się twórczo zjaponizować. Przede wszystkim dotyczy to przybyszów z krajów anglosaskich i słowiańskich. spowijał całą okolicę. jest produktem japońskiego talentu do ulepszania. Przykładem udomowienia zachodniej potrawy jest ów sernik o smaku zielonej herbaty. Polski talerz. ma maluteńki piekarnik. Moi japońscy znajomi na śniadanie jadali wprawdzie tosty lub muesli. Jedzenie ryby to jedno. Wszystkie te rzeczy mają jednak wyraźny smak i zapach. Ku uciesze moich japońskich przyjaciół. który według informacyjnego obrazka słuŜy właśnie do pieczenia ryby. Ŝe tłuszcz w mięsie odkłada się o wiele bardziej równomiernie. przyznanie się do tego byłoby w złym tonie. Japonizacja oznacza przy tym nierzadko ulepszenie czy wręcz sublimację. Marmurkowa wołowina. rybki i miso shiru. Za najlepsze uwaŜane są po prostu takie potrawy. Mimo wprowadzenia mięsa do menu. W porównaniu z nimi japońska kuchnia wielu „gaijinom" wydaje się mdlą. Ŝe będziemy im się przyglądać albo zachwycać się ich kolorem. rzadko dostarcza wizualnej uczty. Kolejne mody na zagraniczne potrawy albo przemijają w Japonii bez śladu. a jeśli w ogóle jakiś Japończyk woli wołowinę albo wieprzowinę od tuńczyka czy bonito. W ten sposób na przykład proste portugalskie danie. a grzebanie w jej zimnych wnętrznościach to co innego. uŜywałam go głównie do podgrzewania bułeczek z rodzynkami kupowanych u babci Shinady. którym delektowałam się w Cheesecake Caffee na Shibuya. Dymny zapach grillowanej ryby unosił się nad moim sąsiedztwem kaŜdego ranka i kaŜdego wieczoru. stoły ludzkości wzbogaciła nowa odmiana niezwykle delikatnej wołowiny zwana czasem „marmurkową". nigdy nie zastąpiło ono jednak ryb i owoców morza. Taka naturalizacja jest w Japonii nadal bardziej popularną formą wzbogacania własnego menu niŜ etniczne restauracje w krajach Zachodu. a do jej wyglądu przywiązujemy mniejszą wagę. zapoŜyczone wraz ze swą nazwą w XVI wieku. W przeciwieństwie do niektórych Europejczyków. kawał mięsa i jarzynę. Japończycy są bardzo ciekawi tego. na którym połoŜono ubite ziemniaki. przyćmiewając inne wonie. doskonałe w swym pięknie odwołującym się do wszystkich zmysłów. Ale kulinarne zwyczaje „gaijinów" są w ogóle śmieszne dla Japończyków i vice versa. Dla nas najwaŜniejszą rzeczą w potrawie jest bowiem smak i aromat. skłonni do próbowania i kulinarnych eksperymentów. a zwykły biszkopt tej samej proweniencji biszkoptową poezją ciasta kasutera.jak pejzaŜ namalowany tuszem. Pojenie ich piwem 120 albo japońską wódką i codzienne ręczne masowanie (tak: „ma-so--wa-nie") sprawia. ale wielu młodszych i starszych woli tradycyjny zestaw złoŜony z ryŜu. jeszcze mniej apelująca do oka jest kiełbasa na gorąco albo bigos. Ŝółtego sześcianu jedzonego na przykład z lodami o smaku zielonej herbaty i fasolowym dŜemem. w tym wypadku do ulepszania krów. dla wielu cudzoziemców pierwsze zetknięcie się z daniami kuchni japońskiej nie jest źródłem olśniewających wraŜeń. jaką kupuje się w Japonii.

wskazując palcem na imitacje dań. co przyznają nawet sami Japończycy. To pewnie dlatego zwizualizowane menu jest tak popularne w Japonii. Większość rzeczy zjadanych przez Japończyków spełnia jeszcze inne funkcje oprócz cieszenia oka i zaspokajania głodu. W zachwycie jedzącego podziw dla wizualnego piękna malutkich chryzantem ozdabiających świeŜe saskimi i odczuwanej na języku aromatycznej soczystości surowej ryby stapiają się w nową jakość w chwili konsumpcji. ale jego kształt i kolor przypominają o jesieni. z której wystają filuternie amarantowe macki ośmiornicy albo melancholijny pysk srebrnej długiej ryby. MoŜna tu kupić plastikowe jajko sadzone z misternie wymodelowanym zarodkiem wrośniętym w Ŝółtko. gruboskórnych biedaków. przypadkiem znalazłam uliczkę.przaśny ryŜ nie ma 121 smaku! Poza tym w przypadku japońskiego jedzenia smak i aromat uwaŜane są za jedną tylko z jakości składających się na dobrze przyrządzony posiłek i nie powinny zagłuszać innych. W witrynach wystawowych japońskich restauracji przyciągają wzrok plastikowe modele jedzenia. skamieniały rosół z okrągłymi oczkami tłuszczu. podane w naczyniach podkreślających ich przesłanie. posypany szczypiorkiem zastygłym na zawsze na jego twardej złotej powierzchni albo model sushi z połyskliwym surowym kawałkiem tuńczyka. symbolizują pory roku i ich asocjacje oraz specjalne wydarzenia. Pływający w zupie okrągły plasterek białej galaretki rybnej kamaboko nie ma wprawdzie wyraźnego smaku. dostarczając wiedzy. gdzie w małych sklepikach sprzedają wyłącznie sztuczne jedzenie dla potrzeb restauratorów. który kupiłam sobie tego dnia zamiast prawdziwego jedzenia. zdumienie przeradzało się w zgrozę. moŜna poza tym wyciągnąć kelnera na zewnątrz i zamówić lunch lub kolację. w której granice zmysłów zacierają się w nieznanej nam jedności.co za potworność . ale . Liść klonu wycięty z marchewki nie jest Ŝadną kulinarną rewelacją. Noszę go tej pory w plecaku jak talizman chroniący przed nieszczęściem braku sushi. Gdy w ten sposób profanowany byl biały ryŜ. Te atrapy wiele ułatwiają „gaijinom". róŜo122 wiutką krewetkę. świeŜą i wilgotną. Modele jedzenia wykonane są perfekcyjnie i z niepokojącym realizmem.smaku. nieraz zastawialiśmy się całkiem serio. Niektórzy Japończycy uwaŜają ludzi Zachodu za upośledzonych zmysłowo. Spacerując gdzieś między Asakusą a Ueno. dla których . bawełniane. by obróbka kuchenna jedynie wydobyła i delikatnie podkreśliła jego naturalną nutę. Stojąc przed gablotką restauracji czy kawiarni. równie waŜnych jego cech: koloru i faktury. gąbczaste. Nawet najmniejszy lokalik ma na zewnątrz oszkloną gablotkę i kusi przechodniów miseczką ryŜu. słabo przyprawiona. W wielu potrawach kolor lub/i faktura są zaś w ogóle od niego istotniejsze. z przypieczoną skórką. na przykład czyste tofu dostarcza kubkom smakowym doprawdy bardzo niewyraźnych wraŜeń. ale za to moŜe być niezwykle zróŜnicowane pod względem faktury i konsystencji: jedwabne. tak w wystawnym posiłku jego organoleptycznej „treści" nie sposób oddzielić od wizualnej „formy". a widok wielkiego białego barbarzyńcy polewającego subtelne danie sosem sojowym nieraz wprawiał Japończyków w zdumienie. Smak musi zostać tak skomponowany. Japońskie jedzenie jest przyjemnością języka i oka. są tak apetyczne (czy bardziej?) jak prawdziwe. co jada się w danym miejscu. Potrawy. które plastikowe danie wygląda na smaczniejsze. Tak jak w przypadku kaligrafii piękno znaków jest równie waŜne jak przesłanie tekstu.

w którym kaŜdy element jest znakiem czytelnym tylko dla wtajemniczonych (czyt. Tak rzecz ma się w przypadku wspomnianej fugu. ciągle ściskając je w dłoni. 123 Tyle dramatycznego napięcia przy daniu z ryby nie bierze się bez powodu. Zjadanie posiłku. jedzona w dzień poprzedzający Nowy Rok oznacza nadzieję na powodzenie i długowieczność. O-mochi.oznaczając pełnię księŜyca. niepozornej rybki. którzy muszą). Japończyków). którego przedstawiciele gotowi są ryzykować Ŝycie dla nowego doznania kulinarnego. Japończycy jadają więc fugu bardzo chętnie. których ofiarą padają staruszkowie. słynnego przysmaku kuchni japońskiej. czyli na surowo. a ich goście mają swoje porzekadło: „Chętnie zjadłbym fugu. ani nie zawiera Ŝadnych cennych dla zdrowia substancji. Jedzenie fugu ma wartość przede wszystkim symboliczną i zaspokaja inne pragnienia niŜ głód. gdy w ten sposób. jada się przy wielu okazjach. ucztując. Sobą. Tetrodotoksyna znajdująca się w ciele fugu jest sto dwadzieścia razy bardziej zabójcza niŜ cyjanek. ale zjeść coś. nikogo nie zraŜają. Pozwala ucztującym mieć świadomość. ze skórą pokrytą kolcami i nieprzyjemnym zębatym pyskiem. będzie kona! przez wiele godzin w straszliwych męczarniach. Ŝe naleŜą do klubu wyrafinowanych koneserów. czerwona śliweczka ume-boshi. którymi moŜe nawet mrugać. bowiem toŜsamościotwórcza rola japońskiego jedzenia przybiera czasem formy tyleŜ dziwne. bo zamykają oczy i wydają takie dźwięki. W sensie kulinarnym atmosfera świąt trwa w Japonii przez cały rok. Oprócz tego jest naprawdę brzydka. Zabójcze stworzenie nie jest przy tym ani bogate w mięso. najwaŜniejszy jest bowiem fakt. podziwiano srebrzystego satelitę juŜ w okresie Heian. jakby płakały". twarde ciasto i uformowany w spłaszczone kulki ryŜ. W upiornie drogich restauracjach specjalizujących się w tym . zwierzają się co wraŜliwsi z japońskich mistrzów kuchni. iŜ jej wątroba i Ŝeńskie gonady zawierają jedną z najbardziej niebezpiecznych trucizn. ozdabiająca białe ryŜowe poletko. Ŝe nie zdąŜy on odłoŜyć pałeczek i skona. Rocznie przeŜute zostaje dziesięć tysięcy ton potencjalnie trującego rybiego mięska. bardzo agresywna. a potrawy towarzyszące ceremonii hartami są lekkie i wiosenne jak wiśnie kwitnące nad głowami biesiadujących. gdy zabijam ryby fugu. proszę bardzo. Gdy ilość zjedzonej trucizny jest mniejsza. Takie podejście jest bardzo charakterystyczne dla mieszkańców japońskiego imperium smaku. czyli ubity na kleiste. najchętniej w postaci saskimi. Znana w naszym kręgu kulturowym wątpliwa przyjemność obŜerania się do granic moŜliwości nie przemawia do nich (moŜe z wyjątkiem zawodników sumo. co niebezpieczne. Zewnętrzna brzydota nie oddaje jednak wszystkich cech fugu. cała ryba zawiera porcję mogącą zgładzić trzydzieści osób. przypomina jedzącym o pradawnej tradycji księŜycowych pikników. Ŝe nawet zdarzające się corocznie przypadki zadławienia. iŜ moŜe uśmiercić człowieka tak błyskawicznie. która w chwili zagroŜenia nadyma się jak piłka i w odróŜnieniu od innych ryb ma powieki. Jadłam fugu i przeŜyłam „Smutno mi. Jedyna wyjątkowość fugu polega na tym. co jest trujące i bardzo drogie. by uśmiercić dorosłego człowieka zmieściłaby się na czubku szpilki. to ciągnący się przez cale Ŝycie proces budowania toŜsamości kulturowej. symbolizuje japońską flagę. ilość wystarczająca. JuŜ samym swoim wyglądem wysyła światu czytelną informację: „Nie jedz mnie". ałe chciałbym przeŜyć". a wiara w jego dającą siłę moc jest tak duŜa.

co znaczy. podczas gdy towarzyszący mi Japończyk byl radosny i zrelaksowany jak dziecko w lodziarni. Wątroba fugu z kolei do złudzenia przypomina ponoć spermę męskich osobników tego gatunku. nieskazitelne tatami. ? dobrana do niego kompozycja kwiatowa. nie ma mowy o amatorszczyźnie. którzy przeszli specjalne szkolenie. Ŝe przecieŜ kucharz teŜ człowiek i. Podzielona na kilka oddzielnych boksów przestrzeń zapewniała ucztującym intymność. Miejsce to specjalizuje się w daniach z najbardziej śmiercionośnej odmiany ryby. Ŝe nie jest to najgorsza sceneria na ostatni akt japońskiej ruletki. dziabnąć niechcący tę trującą wątróbkę? Czy właśnie to ryzyko utraty Ŝycia wprawiało go w taki dobry humor i podniecenie? W końcu nie bez powodu mówi się. którego nie wolno podać japońskiemu cesarzowi. Wystrój restauracji charakterystyczny był dla najdroŜszych i najelegantszych miejsc w Japonii. tak zwanej torafugu. omawiających między jednym a drugim kęsem przyszłość partii konserwatywnej albo przemysłu samochodowego. iŜ jest on w stanie namierzyć i unieszkodliwić odpowiednie elementy wnętrzności/Mgw. Co roku przyjemność uczty fugu ktoś przypłaca Ŝyciem. czylifugu tygrysiej. jak to ludzie. Liczba wypadków śmiertelnych została zmniejszona dzięki zaostrzonym współcześnie środkom bezpieczeństwa. Zanim spróbowałam o cokolwiek zapytać . Ŝe nie ma Ŝadnego niebezpieczeństwa. często bywają tu ludzie sztuki. A przynajmniej mnie ta myśl przyszła do głowy. do którego doprowadziła nas starsza kobieta w kimonie. Siadając przy niskim stoliku. co tak wyjątkowego jest w uczcie fugu. gdy w towarzystwie japońskiego znajomego weszłam do tego przybytku gastronomicznych kamikadze. i przecieŜ ręka moŜe mu się omsknąć. w trakcie którego nauczyli się odróŜniać wątrobę i Ŝeńskie gonady fugu od innych jej wnętrzności. i cieszy się sławą wśród amatorów niebezpiecznej potrawy. Ale przecieŜ nigdy nie moŜna mieć stuprocentowej pewności. iŜ zbędne ozdoby nie zakłócały pustki sali. Dumnie wyeksponowany na ścianie dyplom mistrza kuchni ma upewnić klientów.przysmaku pracują kucha124 rze. W restauracji w Akasace. polityki i wielkiego biznesu. powołując się na znajomość z jednym z bywających tu znakomitych gości. Stolik trzeba zarezerwować z duŜym wyprzedzeniem. do której zaprosił mnie japoński dŜentelmen. by na własnym języku przekonać się. w ten smutny sposób opuścił świat na przykład jeden z najwybitniejszych aktorów kabuki Bando Mitsugoro III. Wprawdzie w wyspecjalizowanych restauracjach zapewnia się gości. Ŝe Japończycy jak nikt inny potrafią w doskonałych proporcjach mieszać rozkosz i ból. omylny. ale nadal około stu pechowców zjada fugu na swoją ostatnią wieczerzę. i uczynić z tego dzieło sztuki. zanim trucizna rozejdzie się po jej zimnym ciele. Ŝe ryba ma „Ŝeńskie gonady". przeciętnemu człowiekowi chyba w ogóle niełatwo wyobrazić sobie. Czy nie myślał o tym. W przypadku tak niewielkiej rybki nie jest to łatwe. a w razie czego widok umierającego gościa nie niepokoił innych klientów. pomyślałam. samotna 125 skręcona (w konwulsjach?) gałąź. którą Japończycy uwaŜają za afrodyzjak i raczą się nią z rozkoszą. beŜowe ściany i drewniane belkowanie dopełniały reszty. ale fugu jest jedynym smakołykiem. Jeden jedyny zwój wisiał we wnęce tokonoma. a co dopiero znaleźć je w jej zimnym i oślizgłym wnętrzu. wyłaniała się z ceramicznej wazy.

co pływa „Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne. Składała się z kilku dań. Ŝycząc smacznego po japońsku. jakie ma się po zastrzyku znieczulającym u dentysty. biały przejrzysty płatek. co się roi w wodzie. Ŝe ryby są piękne i pełne wdzięku. Ale przecieŜ to nie o to chodziło. Utopiłam w nim więc swój pierwszy kęs fugu i włoŜyłam go do ust lekko drŜącą dłonią. ale tak naprawdę najwyraźniej czułam cytrusową nutę sosu. MoŜliwe teŜ jednak. która zaglądała do nas zza parawanu i uśmiechała się zachęcająco. surowa fugu w formie z maestrią przyrządzonego saskimi. Być moŜe wpłynął na to fakt. Zamknęłam oczy i wsłuchałam się w reakcję swoich zmysłów.. Jakiś czas po wyjściu z restauracji odczuwałam w ustach i na języku dziwne. czyli pycha. która nie ma płetw albo łusek. potencjalnie zabójcze nic. i spośród wszystkich zwierząt wodnych. przyjemnie i clue wieczoru.mojego znajomego.. będziecie jedli. ale być moŜe ostre zielone igły oznaczały moŜliwość śmierci. którą zawiera nawet poprawnie przyrządzone mięso fugu. nawet gdyby fugu smakowała jak trociny albo pasta do butów. 126 Podniosłam pałeczkami fragment Ŝurawiego skrzydła. Kęs fugu smakował delikatnie (Bardzo delikatnie) rybą i miał ciekawą fakturę. oprócz łodzi podwodnej. byśmy je sami ugotowali na stole w specjalnym garnku. Towarzyszący mi Japończyk zamarł w oczekiwaniu. co „mlecz") wyglądająca. świętego ptaka Japonii. będzie dla was obrzydliwo127 ścią". iŜ jestem cudzoziemką o zmyśle smaku mniej wraŜliwym niŜ japoński. jej niemal przejrzyste ciało tworzyło wzór lecącego Ŝurawia. ale mówi się. Przez delikatną strukturę mięsa przebijał zimny błękit ceramicznej glazury. Japończycy uwaŜają. dalej shirako yaki. przyniesiono naszą fugu -kolację. następnie tetchiri. Pokrojoną w cienkie jak bibuła plastry rybę ułoŜono na kosztownym ceramicznym półmisku. „Oishii". fugu--sashi. czyli około 500 dolarów. w morzach i rzekach. w morzach i rzekach. która leŜała obok ryby. którzy potrafią docenić ich jedzenie. Ŝe to to samo. Ŝe Japończycy zjedzą wszystko. Ciemniejsze elementy skrzydeł zrobiono z ugotowanej skóry fugu. które mają płetwy i łuski. Podobno w ten sposób działają śladowe ilości trucizny. spośród wszystkiego. Nie wiem. czytamy w Księdze Kapłańskiej. gdy podejrzałam rachunek przez ramię mojego japońskiego towarzysza. Nasza kolacja z fugu kosztowała 65 tysięcy jenów. który popatrzył na mnie z aprobatą. podanym w osobnych miseczkach. sperma fugu jest ciałem stałym i podejrzewam. Fugu nadal smakowała jak pierś z kurczaka. lekkie odrętwienie. Wszystko. Saskimi z fugu serwuje się z pysznym sosem ponzu. Ale kaŜda istota wodna. jaka była jej symbolika. zaliczając je do jednych z najwspanialszych tworów . ponaglił mnie Japończyk spragniony moich wraŜeń i wyciągnął szyję w oczekiwaniu odpowiedzi. o dziwo. a jedyną ozdobę stanowiła mała gałązka sosny. którym Ŝaden zdrowy człowiek by się nie najadł. PrzeŜułam kolejny kawałek. powiedziałam więc mojemu towarzyszowi. jeszcze jeden. czyli grillowana sperma fugu (tak. Zostałam dopuszczona do tajemnicy jednego z kulinarnych misteriów i musiałam sprostać wymogom magicznej chwili. W dwóch czarkach z gorącą sake pływały smaŜone płetwy fugu i była to fugu hire-zake. Ŝe w ten sposób zareagowałam. co pływa. „Hm?". których podstawą stanowiła straszna ryba. czyli fugu z surowymi warzywami i tofu przygotowanymi tak. jak surowe mięso piersi kurczaka. z jaką Japończycy zawsze patrzą na „gaijinów".

lekko drgających albo desperacko . Ŝółwie. ostrygi. albo (wersja rekomendowana) w jednym z barów pobliskiej Ginzy poczekać do rana. jak pokazuje przykład fugu. zajmujące muszle porzucone. które poległy. mówiąc gościom: „Oto zaraz zjecie takie szacowne i piękne. młoda Japonka. ślimaki. Babka Yukiko pracowała do siedemdziesiątego roku Ŝycia. Ryba nie jest po prostu rybą . kalmary. Yukiko znała się na owocach morza jak nikt inny z moich japońskich znajomych. Na pomysł wyprawy na Tsukiji Yukiko wpadła pod wpływem mojej fascynacji wyglądem kolejnych dziwnych stworzeń. co trzeba było wyciągnąć z dna morza. kraby. które zmarły śmiercią naturalną. Bardzo wieloma stworzeniami raczą się w całości. stworki z długą trąbą. największym w Japonii i jednym z największych na świecie. które zaspokaja głód. Jako Ŝe nadal nie wymyślono Ŝadnej skuteczniejszej metody połowu awabi. jedzą niemal wszystkie wodorosty. Ona sama wybrała karierę nauczycielki angielskiego. jej starsza siostra nurkuje w pokazach dla turystów odziana juŜ w białą koszulkę. uwaŜane przez Japończyków za przysmak. Niebezpieczne zajęcie wydobywania morskich uszu juŜ dwa tysiące lat temu zarezerwowane zostało dla kobiet. kiedy to około piątej zaczyna się na Tsukiji aukcja tuńczyków. trzeba albo wstać o nieludzkiej porze.poŜywieniem. Japończycy na ogół wiedzą. gdy z odrobiną sosu sojowego i zielonego chrzanu wasabi wpadają do japońskich Ŝołądków. a niektóre jeszcze Ŝyją. Do dziś wierzy się. co mają na talerzu. Awabi zwie się po polsku „uchem morskim" albo „uchowcem" i wygląda jak biaława kluska w takimŜ właśnie anatomicznym kształcie. Ŝe nie tylko lepiej od męŜczyzn znoszą zimno.natury. stworzeń juŜ nieŜywych. W sumie pochłaniają jedną szóstą wszystkich ryb zjadanych na świecie. ale rybą . by wydobyć przyklejone do skal awabi. Swoją osobną ceremonię mają teŜfugu. ośmiornice. gdzie zabijanie jest jednym z niezbędnych elementów. i za te. Jedzą zatem ryby wielkie jak cielęta i małe jak kijanki. ale -jak mówi Yukiko -jest ich coraz mniej. czyli mięsiste bezkręgowce. a nie półnaga jak ich babka. wieloma na surowo. by nakarmić Japończyków. teŜ dają sobie radę). Wszystkie jadalne skarby wyłowione z wody moŜna zobaczyć na targu Tsukiji w Tokio. której Japończycy nie potrafiliby przyrządzić (a z niektórymi trującymi. Motyw pływającej ryby bardzo często stanowi ozdobę zwojów wiszących w tokonoma w restauracjach. które razem zjadałyśmy. co nie jest czymś wyjątkowym wśród kobiet ama.znakiem mającym swoje symboliczne miejsce w Ŝyciu wszechświata. jedzą zwierzątka bardzo ładne i odraŜające. Zarówno jej babka jak i matka były ama. godne podziwu stworzenie". ama są ciągle potrzebne. i morskie jeŜowce. homary. stworzenia mieszkające w ogromnych muszlach i muszelkach nie większych niŜ paznokieć. mimo iŜ z perspektywy cudzoziemca-mięsoŜercy równieŜ pozostali mogli uchodzić za specjalistów. awabi i wszystko. ale teŜ mają pojemniejsze płuca i dłuŜej mogą wytrzymać pod wodą. Wyrazem respektu wobec darów morza są ceremonie religijne odprawiane ku czci złapanych i zjedzonych zwierząt. które schodziły pod wodę. która wbrew miejskiej elegancji miała wiele wspólnego ze światem ryb i rybaków. kobietami nurkami. Do tej drugiej opcji przekonała mnie 128 Yukiko. Podobno rzeczywiście nie ma w wodach Pacyfiku i Morza Japońskiego takiej nietrującej rzeczy. ama wyławiały więc perły. trepangi. krewetki. Aby być świadkiem całego przedstawienia. co roku buddyjscy kapłani modlą się zarówno za te ryby. Schodziły pod wodę tylko w przepasce biodrowej i bez Ŝadnego ekwipunku.

niektórzy sprzedają tylko jeden rzadki gatunek kraba albo parę odmian małŜowatych pyszności. męŜczyźni w półmroku przemykający wśród tusz wyglądali jak uczestnicy pogańskiego rytuału. Ŝe jeszcze kwadrans temu siedziałyśmy z Yukiko w ciepłym barze. wskazywali nimi w górę. inne juŜ zdekapitowano.czepiających się pałeczek mackami.rozumieli się nawzajem bez problemu. ZamroŜone rybie cielska spowite były w biały opar jak w kokony. Jeździły wózki bagaŜowe. pokrojone w małe kawałki i z róŜnymi dodatkami podane w misce ryŜu. Oprócz tuńczyka na Tsukiji sprzedawanych jest kilkaset gatunków innych stworzeń. okazuje się delikatnym przysmakiem o nazwie mirugai. Właściciele poszczególnych stoisk specjalizują się w kilku rodzajach towaru. Aukcja odbywała się w kilku miejscach jednocześnie i co ułamek sekundy kolejny tuńczyk zostawał sprzedany. w związku z tym nie mają nawet nazw innych niŜ japońskie. Wokół nas trwał nieustanny ruch. trzepotali palcami. tuńczyków. W czasie lunchu tokijczycy będą jeść sushi z tuńczykiem albo mięso tej pysznej ryby. Brunatna substancja w ogóle nie wyglądająca na coś. w dół.niewiarygodne . było jeszcze ciemno. Nowy właściciel podzieli go na porcje i wyeksponuje na lodzie na jednym z tysiąca pięciuset stoisk w zadaszonej części targu Tsukiji. 129 który niewiele zmienił się przez wieki. Znalazłyśmy się w zupełnie innej rzeczywistości i trudno było uwierzyć. pracownicy za pomocą metalowych harpunów ładowali na nie ryby. bo dla właściwości smakowych mięsa im krótsza jest przerwa między uśmierceniem a zjedzeniem. serwowanym na przykład jako dodatek do sushi. Klienci odpowiadali na ich oferty skomplikowaną pantomimą dłoni. z wyglądu łykowata. Gdy zaczynała się aukcja. Rzędy ogromnych cielsk tuńczyków leŜały na betonie. niektóre ciągle miały głowy z półotwartymi pyskami. to jajeczka morskiego ślimaka. rzecz rzadka i bardzo ceniona przez koneserów. Tu sprzedawało się ryby w sposób. na boki i . dopiero od niego ryba trafi do indywidualnych klientów zaopatrujących restauracje i sklepiki. Zimny dreszcz przespacerował się po moich plecach i zamienił się pod zbyt cienkim sweterkiem w gęsią skórkę. Niektóre z owoców morza moŜna znaleźć tylko tu. niektóre waŜyły pewnie kilkaset kilogramów. Na ich ciemnoszarych cielskach wypisana była czerwoną farbą waga i numer. Prowadzący aukcję kontaktowali się z kupującymi skrótami z szybkością karabinów maszynowych. Bladawy. Stracą Ŝycie w ostatnim moŜliwym momencie. wyrastająca z podłuŜnej muszli lekko drgająca trąba o kształcie niezaprzeczalnie fallicz-nym. co dałoby się z jakiegokolwiek powodu wziąć do ust. gdzie grała swojska współczesna muzyka. Na Tsukiji zaczęłyśmy oględziny od największych z nich. najwięcej jednak było takich wielkości człowieka. przydając rozgrywającemu się przed naszymi oczami widowisku nastroju niesamowitości i grozy. LeŜą na kostkach lodu w hali wielkości boiska do piłki noŜnej albo niczego nieświadome baraszkują w plastikowych wanienkach napełnianych ciągle świeŜą wodą. pokryty szczeciniastymi wyrostkami bezkręgowiec kształtu i wielkości piłki plaŜowej moŜe więc być przysmakiem 130 wyławianym u wybrzeŜy Sumatry tylko w grudniu i serwowanym w kilku jedynie japońskich restauracjach. Nad ziemią unosiła się zimna mgła. jakiś szczególnie poŜywny wodorost . a tuńczyki równie dobrze mogły być ciałami wrogów złoŜonymi w ofierze krwioŜerczemu bóstwu. tym lepiej. Nacięte ogony ryb pozwalały klientom ocenić ich jakość.

zasuszony w postaci czarniawych granulek albo sprasowane na papier pająkowate coś z wypustkami. Podobno najdroŜszy przysmak, jaki moŜna kupić na Tsukiji, to właśnie ta brunatna substancja, na której kulinarny czar byłam tak nieczuła, a która okazała się suszoną ikrą morskiego ślimaka, niewielkiego, pozbawionego muszli i urody stworka, który pełza w morskich głębinach, do końca nie wiedząc, Ŝe za kilogram jego jajeczek Japończycy gotowi są płacić prawie 10 tysięcy dolarów. Spacer od jednego stoiska Tsukiji do drugiego to podróŜ po krainie niewyobraŜalnych kulinarnych moŜliwości. Wszystko, co pływa (oprócz wspomnianej łodzi podwodnej), czeka tam na swoich nabywców i wkrótce trafi na stoły Japończyków. Brnęłyśmy z Yukiko między kubłami pełnymi wielkich rybich głów, skrzynkami bezbronnych Ŝółwików, stosami piszczących ze złości krabów ze skrępowanym szczypcami, kłębowiskami martwych juŜ węgorzy spętanych ogonami w ostatnim spazmie, krewetek ukrywających smaczne wnętrze pod burozielonkawymi pancerzykami, górami kolczastych jeŜowców, z których dwa przekrojone dla przykładu pokazywały ewentualnym nabywcom Ŝółtawą masę niesprecyzo-wanych wnętrzności. MoŜe najbardziej zaskakujący na Tsukiji jest zapach. Spodziewałam się spotęgowanej woni polskiej Centrali Rybnej, którą w mieście mojego dzieciństwa czuć było kilkadziesiąt metrów wcześniej cięŜką wonią zaduszonej makreli i konającego karpia, ale na tokijskim targu jedynym obecnym zapachem był 131 sionawy zapach morza. Tu Ŝadna ryba nie zdąŜy się zepsuć i nikt, tak jak Japończycy, nie opanował metod konserwacji darów morza. A dary te są niebywałe! KaŜdy krok uświadamiał mi, jak bardzo ograniczone jest nasze mięsne menu. Przeciskałyśmy się z Yukiko między kadziami pełnymi wielkich spiralnych muszli zawierających czarniawą pulsującą masę wciąŜ Ŝywej substancji i muszelek tak malutkich, Ŝe mogły mieć w środku tylko jakieś mokre biedne nic; patrzyłyśmy na męŜczyzn krojących potęŜne korpusy tuńczyków, dzielących je na jaskrawoczerwone i róŜowawe sześciany połyskujące na lodzie jak klejnoty; zaglądałyśmy do wanienek sflaczałych kałamarnic i meduzopodobnych drgających galaret, smukłych błękitnych rybek wielkości dłoni pływających w kółko jak oszalałe i grubych okrągławych chyba-ryb o psich pyskach, przyczajonych jak do skoku. Najbardziej intrygowały mnie stosy maleńkich srebrnych rybek o wyraźnych czarnych oczkach nieproporcjonalnie duŜych w stosunku do reszty ciała; to gapiące się pandemonium poskręcanych ciałek miało w sobie coś z obrazów Boscha. Podobne rybki uŜywane są do rzadkiej potrawy, o której opowiadała mi Yukiko, zwanej nomen omen „piekielnym tofu". Jej „piekielność" polega na tym, Ŝe do stopniowo podgrzewanego rosołu z Ŝywymi rybkami wkłada się kostkę zimnego tofu, a one w ucieczce przed gorącem wkręcają się w nią, by zginać dopiero, jak i ona zawrze. Jeden z najładniejszych z kolei towarów na Tsukiji to ośmiornice. Amarantowe, wielonogie, z odnóŜami zdobnymi w rzędy białych przyssawek wyglądają jak surrealityczne stwory z marynistycznych bajek dla dzieci, a nie składnik ich codziennego menu. Ośmiornice kroi się jak torty na kawałki zawierające część głowy i jedną lub dwie brodawkowate macki. WraŜenie robią teŜ czerwone ryby tai, które mają bardzo charakterystyczne oczy, wielkie, jasne i wypukłe; światło odbijając się w nich sprawia, Ŝe na wszystkich zrobionych przeze mnie zdjęciach patrzą przeraŜającymi ślepiami wilkołaka. Yukiko podawała mi nazwy kolejnych specjałów, tłumacząc, do czego się nadają, a

do czego nie, pochylała się, przyglądając z bliska srebrnym oślizgłym ciałom, wdawała się w pogawędki ze sprzedawcami, którzy chętnie flirtowali, zachęceni jej urodą i nie132 odpartym wdziękiem. Sprzedawcy z Tsukiji są rubaszni i niekiedy całkiem przyjaźni; przyzwyczajeni juŜ do pojawiających się czasem turystów, którzy robią sobie zdjęcia, do wszystkich tych dziwnych białych kobiet i męŜczyzn, pozujących z monstrualnym łbem tuńczyka wyciągniętym z kosza na odpadki, jakby taki łeb nie byl najzwyklejszą rzeczą pod słońcem. Ten Japończyk, który handlowa! mirugai, fallusami w muszlach, na widok cudzoziemki chichoczącej z japońską koleŜanką zachęcająco wskazał na sprzedawane stwory i powiedział (podobno): „Nie bójcie się, nie ugryzą". Sushi na śniadanie Sushi na śniadanie moŜe wydawać się dziwnym pomysłem i mnie prawdopodobnie nie przyszedłby on nigdy do głowy, gdyby nie Yukiko. Gdy juŜ zaspokoiłam swoją ciekawość na Tsukiji, namówiła mnie, byśmy w jednej z restauracji na terenie targu od razu spróbowały niektórych z tych rzeczy, które dopiero co oglądałyśmy. Wprawdzie nie byłam jeszcze Japonii tak długo, by widok Ŝywej ryby wzbudzał we mnie głód o siódmej rano, ale uznałam, Ŝe nie jest to doświadczenie, które mogłoby mi zaszkodzić. W końcu zjadłam fugu i przeŜyłam. Sushi, potrawę japońskiej kuchni, która najbardziej przyjęła się na Zachodzie, zrodziła konieczność. Aby przechować rybę, wkładano ją w gotowany solony ryŜ, który fermentując, zapobiegał jej zepsuciu. Zwyczaj ten zapoczątkowano w mieście Osaka. Taka właśnie zamarynowana ryba przechowywana w drewnianych beczkach była pierwotną formą sushi. W okresie Edo uległa ona przekształceniu i sushi zaczęto nazywać małe przekąski składające się ze świeŜo gotowanego ryŜu i przede wszystkim surowej ryby. Bogaci kupcy z Edo nie chcieli bowiem jeść przechowywanej ryby, ale najświeŜszą, prosto z morza. Wielkość sushi ponoć dostosowana została do kobiecego gustu; panie nie chciały zbyt szeroko rozdziawiać buzi, bo uwaŜane to było za nieeleganckie. Tak narodziła się potrawa doskonała, znak firmowy Japonii. Sushi moŜna zjeść w kaŜdym zakątku kraju, ale im bliŜej morza, tym lepiej. Wprawdzie do sushi powszechnie dodaje się inne składniki, wodorosty, pie133 czone i grillowane owoce morza, niektóre owoce i warzywa, ale jego istota polega na połączeniu lekko kwaskowego ryŜu i kawałka surowej ryby; nic więcej, nic mniej, Ŝadnych europejskich wymysłów z majonezem, cytrynką i pietruszką. Ta „niebiańska kombinacja", jak napisał jeden z zachodnich miłośników japońskiej kuchni, jest w stanie uwieść nawet bardzo konserwatywnych „gaijinów", którzy po pewnych czasie stają się kompulsywnymi poŜeraczami sushi, chociaŜ przedtem w ogóle nie jadali ryb. Mnie nie trzeba było przekonywać, ale dopiero w Japonii doświadczyłam sushi-ekstazy, sushi-blogost&rm, kulinarnej rozkoszy niemoŜliwej do zaznania nigdzie indziej. „Suszarnie" były miejscami, w których umawiałam się z Japończykami albo innymi „gaijinami". Tam objadaliśmy się, polecając sobie nawzajem co smaczniejsze egzemplarze zachętami wrodzaju: „To róŜowe z ikrą na wierzchu jest pycha", „Weź koniecznie to płaskie z mackami" albo „Łap, łososie jadą". Dla cudzoziemców nie mówiących po japońsku rajem są tak zwane kaitenzushi, czyli mało wykwintne, ale za to tanie i wygodne „suszarnie" obrotowe,

gdzie po taśmie wokół baru jeŜdŜą talerzyki, a na kaŜdym spoczywają dwa kawałki czegoś, czego nazwy moŜna wprawdzie nigdy nie poznać, ale smak pokochać i potem budzić się w jakimś innym kraju i wspominać go z nostalgią. Szefami w barach sushi zawsze są męŜczyźni. Japończycy wierzą, Ŝe kobiety nie nadają się do tej pracy z powodu zbyt ciepłych dłoni, które niepotrzebnie grzałyby ryŜ. Ale pewnie po prostu o wiele lepiej być szefem „suszarni", niŜ marznąć na dnie morza, by wyłowić potrzebne ingrediencje, a ideologię zawsze moŜna do tego dorobić. Bar sushi na terenie targu Tsukiji, do którego zabrała mnie Yukiko, naleŜał do bardziej tradycyjnych. Tu nie było obrotowej taśmy i kaŜdy gość sam zamawiał to, na co miał ochotę. To właśnie takich „suszarni" jest w Tokio najwięcej i przynajmniej jedną moŜna znaleźć przy kaŜdej stacji kolejowej. Klientela tej, do której zaprosiła mnie Yukiko, składała się głównie z robotników z Tsukiji, męŜczyzn o spracowanych dłoniach i sposobie bycia bardziej bezpośrednim, niŜ pozwala na to japońska norma. „IrasshaiW!", personel przywitał nas według zwyczaju serdecznym 134 okrzykiem, a goście siedzący przy kontuarze, zajmującym całą długość pomieszczenia, odwrócili zdumione twarze w naszą stronę. Normalne kobiety nie wpadają do takich miejsc o siódmej rano. „Yukiko-chanl", ucieszył się stojący za kontuarem szef, który był krewnym mojej przyjaciółki, „wujkiem Hidetoshi". Po chwili podano nam zieloną herbatę i oshibori, wilgotne ściereczki do wytarcia rąk. Po obowiązkowych pytaniach kierowanych do cudzoziemki, czy umiem jeść pałeczkami i czy jem surową rybę, na które pozytywnie odpowiadała Yukiko, złoŜyłyśmy pierwsze zamówienie. Jedna porcja sushi to zawsze dwa kawałki; nic, co się kroi, nigdy nie jest serwowane pojedynczo lub w trzech kawałkach. Zwyczaj ten - jak wiele innych kulinarnych zakazów i nakazów - związany jest wieloznacznością i labiryntową głębią japońskiego języka, w którym znaki kanji mogą w zaleŜności od kontekstu znaczyć coś innego i inaczej być wymawiane. I tak jeden kawałek to hito kire, a trzy to mi kire - wymowa obu niemiło kojarzy się z zabijaniem i samobójstwem. Z kolei kanji liczby cztery wymawia się tak samo, jak ten oznaczający śmierć, shi. Dlatego nigirizushi serwuje się po dwa, a makizushi po sześć, nigdy cztery. Za oszkloną gablotą kontuaru wyeksponowane były dzisiejsze specjalności i zaczęłyśmy od mojego ulubionego toro, delikatnego mięsa z brzucha tuńczyka, które smakuje jak najdelikatniejsza wołowina i w ogóle nie ma zapachu ryby, potem była ika, śnieŜnobiała twardawa kałamarnica, tamago, czyli słodkawy omlet jajeczny przypasany do ryŜowego wałeczka paskiem wodorostów, ikura, czyli ikra łososia, pomarań-czowozłota, wyraźnie rybna, pękająca w zębach. Za kontuarem wuj Hidetoshi, w białym stroju, z ręcznikiem zawiązanym na czole i dłońmi czerwonymi od ciągłego moczenia w wodzie chwytał garstkę ryŜu, ugniatał ją, kładł na wierzchu szczyptę wasabi, potem kawałek ryby, wszystko z szybkością i precyzją automatu, po kilku sekundach kolejna porcja nigirizushi stała przed nami gotowa do zjedzenia. Sushi moŜna jeść rękoma, wystarczy koniec zanurzyć w sosie sojowym i juŜ; mają wielkość odpowiednią na jeden kęs. W przerwach między porcjami przegryzałyśmy z Yukiko gari, przejrzyste płatki piklowanego imbiru, których ostry smak słuŜy 135 odświeŜeniu palety smakowej i ma właściwości bakteriobójcze. Sushi w małym barze na Tsukiji było wspaniałe, świeŜe, bezpretensjonalne i -jak się okazało -

Przeciętnemu człowiekowi wystarczy kilka prób. wypatroszył i połoŜył przede mną podrygujące danie. wbrew pozorom nie jest trudne i nie wymaga jakichś szczególnych zdolności manualnych. trzymana za ogon krewetka ciągle „tańczyła". Po kilku chwilach jej miseczka z ryŜem była niemal pusta. „za ogon. wyciągnął z niego Ŝywą krewetkę. Nie od razu uda się więc na przykład zjeść . zwróciła się do mnie w końcu Yukiko z diabelskim błyskiem w czarnych oczach. „Za ogon!". Ŝe odori znaczy równieŜ „skakać". Jedzenie pałeczkami. „Oishii". którzy posługiwali się nimi od dawna dość biegle. choć biegłość w tej sztuce wymaga oczywiście czasu. Ŝe wilczy apetyt i wyraźne objawy kulinarnego błogostanu. Zatrzepotała podkręconymi rzęsami. automatycznie podniósł się o oktawę na nieosiągalne dla mnie wyŜyny kobiecego wdzięku. Sarariimani.idealne na śniadanie po nieprzespanej nocy. w której małych smagłych dłoniach pałeczki śmigały szybciej niŜ druty kogoś z duŜym doświadczeniem w robieniu swetrów. Umiejętność ta jest w praktyce zdecydowanie prostsza niŜ w teorii. Nawet ci cudzoziemcy. sprawiały satysfakcję szefowi Hidetoshi. iŜ wymienił z Yukiko jakieś uwagi kompletnie niezrozumiałym językiem pełnym pomruków i chrząknięć. to jedno z pytań. Yukiko wyjęła mi ją więc z ręki. westchnęła z niemal erotycznym zachwytem. w mgnieniu oka uciął jej głowę. W japońskich barach typu fast food. veryfast. Taki białawy skaczący paluszek. których japońska nazwa brzmi hashi. a moja czujność uśpiona śniadaniową ucztą nie ostrzegła mnie przed pochopną decyzją. „taniec". nie dałam rady. 136 Pałeczki i widelec „Czy umiesz jeść pałeczkami?". które w środku mogą mieć rybę albo rybną pastę. ale nie wydawało mi się podejrzane. „Mój wuj pyta. ogórka. a Ayaki. czy chcesz spróbować tańczącej krewetki?". Pałeczkę ruchomą trzyma się między kciukiem a palcem wskazującym prawej ręki. MoŜe fakt. Odori. I moŜe coraz szerszy. które gaijin wcześniej czy później usłyszy w Japonii. gdybym nie była tak skupiona na zmysłowej kontemplacji mojego śniadania. gdzie w automacie kupuje się kupony wymieniane przy barze na wybrane potrawy. zanim skończy!" Poszłam za jej radą. połyskujący złotymi zębami uśmiech wuja Hidetoshi powinien mnie zaniepokoić. Wówczas szef sięgnął do jednego z pojemników stojących w zasięgu jego ręki. „Tańcząca krewetka" . a nie wiedziałam. Ŝe daleko im do mistrzostwa ludzi jedzących w ten sposób od dziecka. Szczególnie lubiłam obserwować dziesięcioletnią Ayaki. a pałeczka nieruchoma spoczywa równolegle do niej przytrzymywana w statycznej pozycji między palcem wskazującym a serdecznym. Po nigiri sushi przyszła więc pora na kilka makizushi. przechyliwszy ją do ust ułoŜonych w dzióbek. w jakie wprawiało mnie sMs7u'śniadanie. zanurzyła w sosie i poŜarła. której głos w momencie. jakie do mnie dotarło z tajemniczej konwersacji. czyli ruloników ryŜu zawiniętego w jadalny papier z wodorostów. gdy z angielskiego przeszła na japoński. zgarniała pałeczkami ostatnie ziarna. Przypuszczam. Spoglądał na mnie raz po raz i przekomarzał się z Yukiko. poradziła Yukiko. grzybki shitake i inne rzeczy. to jedyne słowo.brzmiało nawet całkiem apetycznie. podpowiedziane szefowi przez nastrój i wyobraźnię. dałby mi do myślenia. zwaną przez polskich „gaijinów" po prostu „mielonką". zauwaŜają teraz. food jest very. robotnicy i studenci wpadają tam w przerwie na lunch i zmiatają wszystko pałeczkami z ponaddźwiękową szybkością. by nauczyć się posługiwać pałeczkami i zjeść nimi posiłek.

ale które. pałeczki mają w sobie „coś macierzyńskiego". aby pałeczki były nowe. „kroją" i „nabijają". „rozszczepia". Jedynie w wyjątkowo drogich i eleganckich miejscach podaje się pałeczki wycięte ze świeŜego bambusa . Japończycy lubią jednak.bardzo delikatne w dotyku. brak reguł pierwszeństwa w zjadaniu jego poszczególnych części i „macierzyńska" funkcja pałeczek skłaniały niektórych zachodnich uczonych do określania japońskiej kuchni mianem „postmodernistycznej". Pałeczki podawane w ogromnej większości japońskich restauracji zrobione są z surowego drewna. Ze smutkiem przyznaję. Ŝe nie udało nam się osiągnąć . W ten sposób moŜemy być pewni. podczas gdy zachodnie zwyczaje kulinarne wymagają „armii pik i noŜy związanych z drapieŜnością". zwłaszcza tych ze świata hostess i gejsz. chlapiąc dookoła. Według niego porównywalne są do ptasiego dzioba karmiącego małe. Ŝe jedzenie za pomocą dwóch patyczków ma w sobie coś bardziej naturalnego i zmysłowego niŜ jedzenie widelcem i noŜem. by uczta była choć w połowie tak wspaniała? Pewnie wypadałoby przygotować jakieś polskie specjały. Jego zdaniem zachodnie sztućce „okaleczają". Pewnie moŜna by bawić się w dalsze efektowne porównania. które przed konsumpcją trzeba „rozdziewiczyć". Rozwiązaniem dylematów było menu typu fusion. co wygląda i pachnie jak bigos. która przywiozła takie niedostępne w Japonii ingrediencje jak czerwone buraki. Na szczęście akurat wybierała się do nas w odwiedziny przyjaciółka. Uczta Chizuko Po „skromnej" kolacji u Chizuko ogarnęła mnie panika związana z koniecznością rewanŜu. ale lepiej zostawić je tym. Ŝe nikt przed nami ich nie dotykał i jeszcze do niedawna były drzewem rosnącym w indonezyjskim lesie albo na stokach japońskich gór. „rozsuwa" i „rozdrabnia". są połączone i przed posiłkiem kaŜdy je rozłamuje. nawiązuje do wspomnianej „dziewiczości" pałeczek. czemu towarzyszy charakterystyczny trzask. by uniknąć kompromitacji? „Das Bigos" 138 zachwycił wprawdzie niemiecką rodzinę mojej siostry. których teoria jedzenia interesuje bardziej niŜ praktyka. które moŜna myć. bo ekolodzy głośno protestują przeciw takiemu marnotrawstwu drzew. Wiele dowcipów erotycznych. Co im podać. które słuŜą do trzymania w ręku.sporo czasu spędzał w japońskich restauracjach. Ostatnio 137 w takich miejscach jak na przykład studenckie stołówki zachęca się do pałeczek plastikowych.za pomocą pałeczek śliski makaron ramen. Pozbawione centrum (jakim dla nas jest kawał miecha) japońskie danie. Barthes w Imperium znaku dokonuje ciekawego porównania jedzenia pałeczkami oraz widelcem i noŜem. Zdaniem francuskiego filozofa. w pięknym bladozielonym kolorze. sterylne i przez nikogo innego nie uŜywane. Wystarczy pomyśleć. w którym polskim krokietom i barszczykowi towarzyszyły bardziej międzynarodowe specjały. jest to jednak moŜliwe i po jakimś czasie zaczyna się zauwaŜać.jak łatwo zauwaŜyć . Wersje wielokrotnego uŜytku stosowane są niemal wyłącznie w domu i wtedy kaŜdy członek rodziny ma własną parę. który . ale przecieŜ Japończykom nie podam czegoś. który będzie raz po raz zsuwał się z powrotem do zupy. podczas gdy pałeczka „nigdy nie dokonuje gwałtu na potrawie". Ŝe dziennie przeciętny Japończyk zuŜywa trzy pary pałeczek. Końce drewnianych pałeczek. Skoro grubo ponad miliard Azjatów jakoś sobie radzi. a jedynie „podnosi".

KaŜde z nas czworga brało bezpośrednio z naczynia wybrany kąsek i moczyło go we własnej miseczce z sosem. dwa brązowawe ślimaki przyprawione sosem sojowym i z powrotem umieszczone w swoich kremowych. czyli „wszystko razem". W kaŜdym razie zdawaliśmy sobie sprawę z tego. stanowiące japoński odpowiednik naszego „bigosu na winie". kilku przystawek. Dekoracja nie była nachalna. było teŜ w oczywisty sposób jesienne: składały się nań krewetki. Ozdobę brunatnobeŜowego półmiska stanowiły dwa prawdziwe liście. Unoszący się znad misy zapach przywodził na myśl jesienne ogniska i dym unoszący się nad polami. grzyby i orzechy ginnan zapieczone na grubej soli w specjalnym glinianym naczyniu. poszczególne potrawy leŜały. Potem przyszła pora na danie. Tu sytuacja była nieco inna: teoretycznie pełniłam rolę zwierzchnika Chizuko. Ŝe kolacja dla nas była dla Chizuko duŜym wyzwaniem: musiała sprostać nowej roli gospodyni. nie dotykając się. 139 wąskie prostokąty surowej kałamarnicy ozdobione z wierzchu na purpurowo piklowaną ikrą z dorsza. zawinięte w wodorosty i przekrojone na połowy tak. dwa liście wyglądały tak. Uczta przygotowana przez Chizuko na naszą cześć była o wiele wykwintniej sza niŜ codzienny japoński posiłek. które Chizuko zdjęła przed podaniem potrawy na stół. Na ceramicznym półmisku przyniesionym przez Chizuko na początek uczty cieszyła oko niesymetryczna kompozycja zensai. Kolejnym daniem uczty Chizuko było yosenabe. niemal przejrzysty makaron przypominający anielskie włosy. urokliwe w swojej prostocie. co umiała robić najlepiej i co -jej zdaniem . na które nasze kubki smakowe najmniej były przygotowane: makaron sobą został podany w .mistrzostwa „skromnej" kolacji Chizuko. Całość była lekka i delikatna. smaŜona na złoto ryba o jasnym mięsie przyprawiona kwaskowym sosem. na tle ceramiki w kolorach ziemi. które ustawiła na plecionych bambusowych matach. Yosenabe Chizuko podała w ceramicznych czarkach. które symbolizowały zbliŜający się październik. których zielona barwa na obrzeŜach przechodziła juŜ w jesienne złoto. ale w porównaniu z elegancką restauracją cechowała ją duŜa dowolność w doborze potraw. na wierzchu leŜały sosnowe igły. podłuŜnych muszelkach. jakby statusem społecznym była równa swojemu męŜowi.godne było zagranicznych gości pierwszy raz odwiedzających jej dom. malutkich i bardzo zróŜnicowanych dań. nasze kontakty miały charakter niemal egalitarny i uproszczony dzięki uŜywaniu języka angielskiego. iŜ idealnie białe wnętrze kontrastowało kolorem z niemal czarną zielenią nori i róŜowopomarańczową skórką. bo goszczeni wcześniej cudzoziemcy naleŜeli do zagranicznych współpracowników Teru. pokrojone w cieniutkie plasterki awabi ugotowane w sake i sosie sojowym. warzywa i cieniutki. ale jako Ŝe od początku wykazywałam kompletną obojętność wobec reguł japońskiej hierarchii. marynowane w paście miso asparagusy o jaskrawym kolorze świeŜej trawy. plasterkom marchewki sprawne dłonie gospodynie nadały kształt liści. roladki z brązowej wołowiny z ukrytymi w środku szmaragdowozielonymi łodygami szczypiorku. Chizuko przygotowała to. jej męŜa profesora. Były tam gotowane krewetki. ale jakŜe przy tym odmienne: w przezroczystym rosole rybnym pływały kawałki kilku róŜnych owoców morza. podejmującej zagranicznych przyjaciół tak. Chizuko znalazła je w pobliskim parku i to one zainspirowały do przygotowania pracochłonnych przystawek. jakby właśnie spadły nań z drzewa. Trzecie danie. Byliśmy jej pierwszymi „gaijinami". a poszczególne smaki wyraźne i zachowujące swoją specyfikę.

Podobnie jak osławione nattó .ale o wiele prostsze.sfermentowane ziarna soi. Na deser dostaliśmy owoce z jogurtem „hodowanym" przez Chizuko w domu. Na podobne uczty byłam zapraszana zwłaszcza na początku mojego pobytu w Japonii i towarzyszyły one pierwszym odwiedzinom w japońskich domach. by odkleił się od ścianek. a mój przepis na sałatkę z cykorii i pomarańczy znany jest jako „sałatka gaijinki". Jeśli odwiedziny takie oznaczały początek przyjaźni. Potrawa ta narodziła się ze zwyczaju zalewania zieloną herbatą resztek ryŜu w miseczce. lepiliśmy pieroŜki i rozmawialiśmy swobodniej niŜ przy jakiejkolwiek innej okazji. kolejne posiłki były juŜ . Najpierw więc szłam z Chizuko albo Mariko do sklepu i wybierałyśmy potrzebne produkty na codzienną kolację. Ŝe większość kobiet słyszała o naszych międzynarodowych kulinarnych ekscesach. której istotą jest właśnie faktura. które szybko znikały w naszych ustach. którą nie kaŜdy gaijin jest w stanie docenić. lekko chropowata.tororo rzadko znajduje wielbicieli wśród „gaijinów". pijając ją z dodatkiem wody mineralnej lub sprite'a. w którą. od lat zaopatrywał się w pobliskim monopolowym. Współcześnie uszlachetnione róŜnymi dodatkami wersje ochazuke serwuje się w wielu restauracjach i jest to popularna potrawa kończąca zakrapianą imprezę. gdzie w miarę skromnych moŜliwości starałam się wnieść twórczy wkład. tworząc na cześć „gaijina" te małe dzieła sztuki. Pozytywna odpowiedź na inicjacyjne pytanie o posługiwanie . wiąŜe się z moim sybaryty-zmem.wprawdzie nieodmiennie piękne . bowiem nie czułam się podczas nich skrępowana myślą. jakiego nie powstydziłaby się Ŝadna włoska kawiarnia. Gdy Mariko 141 zaprosiła mnie wiosną na szkolny piknik. których pojemnikiem zostałam obdarowana na koniec. z jaką nawiązałam ciepły kontakt z ludźmi w kraju. Kroiliśmy ryby. w którym cudzoziemcy skarŜą się na samotność i wyobcowanie. okazało się. taką miksturę wypijano. organizowany przez matki pociech grających w piłkę noŜną.czerwonych miseczkach z laki wraz z sosem zrobionym z utartego warzywa tororo. a ja nie naleŜałam 140 do wyjątków. lekko szczypiącym smaku. zlepione śluzowatą ciągnącą substancją . Sos z tororo to przykład potrawy. Chizuko podała to danie z wodorostami i piękną. Jedna z dróg do serca Japończyka wiedzie przez Ŝołądek. ku naszemu zaskoczeniu. Wkładem pana domu było hojne dolewanie nam Ŝubrówki. jak bardzo gospodyni musiała się umęczyć. co znaczy w tym wypadku tyle. Te mniej formalne spotkania wspominam najcieplej. Przez Ŝołądek do serca Japończyka Jedna z hipotez. często z udziałem ich męŜów i dzieci. który na koniec Chizuko podała w formie ochazuke. towarzyszyły mu pikle domowej roboty. Ŝe trzeba podzielać jego przekonanie o wysokiej wartości sztuki kulinarnej w Ŝyciu człowieka i lubić japońskie jedzenie. półpłynna papkowa-tość. Gdy znajomość przyjęła formy prawdziwej zaŜyłości. białawym kolorze i konsystencji rzadkiej papki dla niemowląt. Oczywiście w naszym posiłku nie mogło zabraknąć ryŜu. a potem ją przyrządzałyśmy. jaką mam na temat relatywnej łatwości. gotowaliśmy razem w mikroskopijnych kuchniach. bowiem zostawianie niedojedzonego posiłku nie było i nie jest w dobrym tonie. „górskiego kartofla" o słabym. moŜe tylko z wyjątkiem wspólnej kąpieli. ta dziwna. kilka rodzajów herbaty do wyboru i kawę z ekspresu. złotopomarańczową ikrą łososia.

programów telewizyjnych i najrozmaitszych poradników poświęconych jedzeniu.powiedzmy sobie szczerze . wprowadzając go w bardziej skomplikowane arkana japońskiej kuchni.zaŜyć kąpieli w miejscowym onsenie). gotowymi rozprawiać godzinami o subtelnościach smaku oleju do tempura albo sposobach krojenia makreli. Rodzice Mariko. Byli jedynymi ludźmi. bo ich wyjątkowy system pokarmowy przystosowany jest wyłącznie do japońskiego jadła. W Tampopo. wymagającą umiejętności. przedstawiająca matkę karmiącą piersią dziecko. których przedstawicieli w innych krajach słusznie nie podejrzewałoby się o wysmakowany gust kulinarny. niemal uczłowieczony element wszechświata. Ŝyciodajne i intymne jak mleko matki. Japońska kuchnia zajmuje waŜne miejsce w idei Nihonjinron.nie jest Ŝadną rybą. Autorzy ksiąŜki The Essence ofJapanese Cuisine piszą. których akcja toczy się wokół kulinarnych wątków i zawsze przynajmniej na jednym kanale TV emitowany jest gurume show. Ŝe cudzoziemiec nie jest przypadkiem beznadziejnym i warto zainwestować czas. by próbować lokalnych przysmaków (i . kultowym filmie Itami Yuzó. Autokary pełne Japończyków ruszają w dal. twierdzą niektórzy Japończycy. Jak piszą autorzy The Essence of Japanese Cuisine. Takie wyprawy nie są zresztą niczym wyjątkowym i funkcjonują w formie zorganizowanej. a inni uwaŜają. DuŜą popularnością cieszą się komiksy ????. czyli kobiet. tak naprawdę ma ona kluczowe znaczenie dla całego filmu. do którego profesor kluskologii przemawia czułymi słowy.gotowanie nie jest poślednim zajęciem. tylko przerośniętym wodnym robakiem.się pałeczkami i jedzenie surowej ryby jest czymś w rodzaju zdanego testu. Bardzo często osoby wykonujące zawody. głównym bohaterem jest jedzenie. Ŝe grupa robotników drogowych. który . moŜe nawet spróbować się z nim zaprzyjaźnić. Ich zdaniem kadr ten pokazuje. w której dwie urodziwe Japonki jeŜdŜą po najdalszych zakątkach kraju tylko po to. okazują się w Japonii wybitnymi znawcami jedzenia. konkurs na nową potrawę z udziałem sławnych osób albo podróŜnicza epopeja. Ŝe japońskie jedzenie dla Japończyków jest tak waŜne. którym udało się skłonić mnie do zjedzenia węgorza. Innym razem jechaliśmy . „To najlepsze i najzdrowsze jedzenie na świecie". A kto wie. 142 zarezerwowanym dla mniej uprzywilejowanych członków społeczeństwa. Ŝe zamorskie specjały nie nadają się dla mieszkańców Krainy Kwitnącej Wiśni. bliską sztuce nawet wówczas. kilka razy zabierali nas na kulinarne wycieczki po Japonii.co za cudowna kombinacja przyjemności . złoŜonej z naukowych i pseudonaukowych teorii na temat wyjątkowości (a niekiedy wyŜszości) mieszkańców Japonii nad innymi nacjami. Tampopo kończy scena nie mająca pozornie związku z całą historią. Przyrządzanie jedzenia traktuje się jako czynność waŜną. Dlatego bardzo często japońscy męŜczyźni potrafią gotować i z przyjemnością oddają się temu hobby . a zainteresowanie kuchnią jest dobrze widzianym wyrazem ogłady w przypadku ludzi obojga płci. nie jest w Japonii niczym dziwnym. zawody w zjadaniu sushi. W Japonii prawdopodobnie bardziej niŜ w jakimkolwiek innym kraju wiedza o jedzeniu ma charakter powszechny. Daje pytającym nadzieję. para dziarskich staruszków naleŜących do Klubu Smakoszy Seniorów. dyskutująca przy sake nad wyŜszością tuńczyka z północnego Pacyfiku nad tym z Oceanu Indyjskiego. O wadze przywiązywanej do kuchni świadczy ilość artykułów. gdy odbywa się we własnym domu i nie na pokaz. a poszczególne regiony kraju prześcigają się w promowaniu lokalnych specjalności.

Ŝe torturując dziecięce umysły tylko nakazami.143 przez siedem godzin tylko po to. Ŝe nie mogę powstrzymać się. plasterkiem jarzyny. ostrzeŜeniami i pamięciowym wkuwaniem. Kawaiilll Lolitki z imperium zmysłów Fajna kulturka W odwaŜnej. by od razu nie zjadać całej zupy miso. co delikatne. Autor twierdzi. by w jakimś podmokłym lesie przez kolejne trzy zbierać blade. popija łykiem zupy. wyprodukował on ludzi niedojrzałych do dorosłego Ŝycia. sukcesem i władzą. w klasycznej juŜ pozycji TheAnatomy of Dependence. winiąc za to między innymi powojenny system edukacyjny. W japońskim posiłku. społeczeństwo zaś przede wszystkim z opresją. Imperium smaku. Sądem języka/oka. kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu róŜnych potraw. zakazami. ale smakosze seniorzy wyglądali na naprawdę szczęśliwych. Teza o szczególnej tęsknocie Japończyków do wiecznego dzieciństwa nie jest jednak nowa. Delikatne tofu zagryza się kawałkiem ostreg0 ??? albo czymkolwiek innym. Mieszkańcy USA i Europy największą nostalgię Ŝywią do szaleństw wczesnej młodości. kucając pod parasolami w gęstniejącym deszczu. koniecznością kompromisów i rezygnacją. kolejność ich spoŜywania nie ma Ŝadnego znaczenia. ale nie zjada się jej 0d razu do końca. na co akurat ma się ochotę . cyt. Yamane Kazuma Gyaru no kozo {Struktura dziewczyny) V. a potem na miejscu. Mariko bardzo rozśmieszyło. charakterystycznymi dla modelu zachodniego. Grzybki smakowały niezbyt wyraźnie. Nagle pojawiła się młoda dziewczyna. w którym najdrobniejsze zachowania ujęte sąw pancerz reguł. podyktowane jest indywidualnym wyborem. a potem porzuca ją na rzecz następnej. Dziś kwestia ta intryguje wielu japońskich uczonych. Nakamura Hajime. Cos-playerki z Harajuku. kęsem surowej ryby. obrazoburczej ksiąŜce Dogs and Demons Alex Kerr pisze. na turystycznej kuchence przyrządzić je i zjeść. W przypadku Japończyków miłość natury nierozerwalnie wiąŜe się ze skłonnością do podziwiania rzeczy niewielkich i pełnej czułości pielęgnacji tego. To. złoŜonym z kilku. Z elementów jasno skodyfikowanego systemu znaków tworzy się w ten sposób własne imperium. gdy opowiadałam jej. niepozorne grzybki. nie miały właściwości halucynogennych. Mariko mkt nie kazał najpierw zjadać zupy. Chwyta się szczyptę jednej potrawy.krewetką w tempurze. a nie z emancypacją. gdy zasiadałam do zastawionej wieloma naczyniami tacy z japońskim posiłkiem. japoński psychiatra o światowej sławie. Ŝe japońska kultura zdziecinniała. za Saito Yuriko „The Japanese Appreciation of Naturę" Jak moŜemy podsumować tę totalną infantylizację Japonii? Odpowiedź jest prosta. Głos mojej mamy: „Najpierw zupa!" odzywał się w mojej głowie za kaŜdym razem. Nastrojem. którzy pytają tak jak Fukuda Kazuya w pracy pod wymownym tytułem: Dlaczego Japończycy stali się takimi dzieciakami? W Japonii dorosłość utoŜsamiana jest ze społeczeństwem. Najpełniej wyraził ją Doi Takeo. od czego zaczniesz akt konsumpcji. w sferze jedzenia pozostawia się margines wolności. podczas gdy . W kraju.

ozdabiały pluszowymi zwierzątkami swoje dziecinne torebki. a tworzony od niego czasownik . czyli karóshi. Lolitka stała się ideałem i wkrótce ulice miast zaludniły grupy rozchichotanych istot. dać się kochać i za nic. sprzedawcy uprzejmi. Podstawowa odpowiedź na intrygujące cały świat pytanie. które ubierały się i zachowywały jak dwunastolatki. szkolne spódniczki. a wkrótce takŜe róŜowe telefony komórkowe. schronić się 145 w bezpiecznym zakątku matczynych ramion. sepleniła i przekręcała słowa. Śmierć z przepracowania. Japońską wersją lolitki jest burikko . Ubrana w rzeczy odpowiednie dla wybierającej się na szkolny bal dwunastolatki. Gdy była u szczytu kariery. obdarzona za to w nadmiarze umie146 jętnością sprzedawania tego. przez które rozmawiały nienaturalnie wysokimi głosami. jakim cudem Japończykom udało się w ciągu jednego pokolenia zbudować imperium. to specjalność japońska. interpretować moŜna jako rezultat bardzo wysokich oczekiwań. bezbłędnie wyczuła potrzebę nowego kobiecego wizerunku i dala cielesny wyraz budzącemu się trendowi. a w wywiadach posługiwała się afektowanym dziewczęcym językiem. a nie na przykład polska. gdy byli małymi dziećmi. Marzenie o powrocie do dzieciństwa. a Ŝycie osobiste najciekawszym tematem. chodziła szurając stopami. a ulice posprzątane. dla mnie osobiście dość przeraŜające. do której wraca się w marzeniach i snach. zniekształcając słowa tak. Pozbawiona talentu wokalnego i scenicznych warunków Seiko Matsuda. jak twierdzą niektórzy badacze.to spopularyzowane przez jedną z młodocianych gwiazdek pop słówko znaczy po japońsku „udawane dziecko". czyli zachowywanie się w sposób dziecinny.od świtu do nocy i często ponad ludzkie siły. nadaje kierunek kulturze współczesnej Japonii. Jej kolejne dwadzieścia cztery single stały się hitami. niekiedy mając lat co najmniej dwa razy więcej. Lolitki pojawiły się w reklamach . Na zawsze pozostać dzieckiem. za nic w świecie nie dorastać . pozbawiona wyraźnych cech dojrzałej kobiecości. Jego centralną postacią stalą się lolitka: infantylna i niedojrzała postać kobietydziecka. kusi wielu mieszkańców Krainy Kwitnącej Wiśni. Bycie dorosłym to taka właśnie praca . Tę romantyzację dzieciństwa jako oazy szczęścia. Matsuda uosabiała ideał japońskiej dziewczyny z sąsiedztwa i po mistrzowsku wykorzystała swoją przeciętność. w którym sterylnie czyste pociągi są zawsze punktualne. przyczyniła się do popularyzacji infantylnego i strywializowanego wizerunku kobiecości w Japonii. nie ponosić odpowiedzialności. produkujący nowych idoli. jak robią to dzieci. jakie przed kaŜdym stawia japońskie społeczeństwo. stając się obiektem męskich pragnień i niedoścignionym wzorem do naśladowania dla młodych Japonek.„udawanie dziecka". czego akurat potrzebuje widownia. wspięła się na szczyt popularności. szczebiocząc i chichocząc. opadające skarpetki i płaskie buciki. zrobione przez fotografa szczęściarza zdjęcie jej majteczek trafiło na pierwsze strony bardziej i mniej powaŜnych gazet. czyli słynna gwiazda lat osiemdziesiątych Matsuda Seiko. Z pragnienia pozostania w raju dzieciństwa narodził się w latach osiemdziesiątych potęŜny nurt kulturowy. burikko idealna. a kiedy trzeba szlochając. jest prosta: Japończycy pracują cięŜko i z oddaniem. słuŜąca jako model identyfikacyjny dla kobiet i obiekt pragnienia dla męŜczyzn.to pragnienie.Japończycy powszechnie tęsknią za czasem. Wspomniana tu juŜ japońska Madonna. Ubrane w za małe pastelowe sweterki. które. Matsuda.

fajny i fajniutki. Przeciętny człowiek moŜe uŜyć tego słowa w znaczeniu „fajny". a szczyty popularności osiągały rzeczy. dzięki którym dziewczęta i młode kobiety mogły wyglądać bardziej dziecinnie. to coś w rodzaju zbyt długich i obszernych białych getrów. słodkie i wdzięczne. Słowo. Japońskie słowo kawaii tłumaczy się na angielski jako cute. Co tak pociągającego jest w białej kotce firmy Sanrio. Zapewne młodsze pokolenie mogłoby nam co nieco dopowiedzieć. co jest „słodkie" lub „fajniutkie" w sposób dziecinny. Dlatego tak zwane luźne skarpety nie przeminęły z wiatrem po kilku tygodniach. Dorosła męska część populacji nie pozostała obojętna. to: „Kawaii". to Hello Kitty. Luźne skarpety. Ŝe to 147 one udawały dzieci. ale w świecie lolitek kawaii to coś. które nosi się zrolowane na łydkach. a nawet „zajebisty". niestety.kobiece nogi wyglądają wówczas wyjątkowo ślicznie. niedojrzały i bierny. zanim polubili to równieŜ chłopcy. miły. Motto Hello Kitty: „Nigdy nie masz za duŜo przyjaciół" nic nie straciło ze swojej świeŜości. SłuŜy bowiem do opisywania ludzi i rzeczy. rzeczy i zjawiska. rozstawionymi piętami i połączonymi palcami stóp. które właśnie spadło z tapczanu. bezbronne. Bawiliśmy się ze znajomymi „japonofilami" w wymyślanie polskich odpowiedników kawaii i zgromadziliśmy następujące: „słodki. juŜ nie tak kawaii. lecz takŜe niewinne. W modzie pojawiały się kolejne lołitkowe hity.w tym sensie. słabe. Fajna kulturka juŜ wkrótce miała stać się dominującym nurtem. będącym uosobieniem słodkiej bezbronności i spełniającym wymienione . bo w naszej grupie były osoby koło trzydziestki. Najsłynniejsza ikona kawaii. które są nie tylko ładne. rozpoznawalna po obu stronach Pacyfiku. róŜowy toster. milusi. W ruuzusokkusu najlepiej stawać z kolanami ku sobie. Słownik Longmana znaczenie słowa cute wyjaśnia kolejno jako: „bardzo ładny lub atrakcyjny". a całość słuŜy osiągnięciu efektu szczuplejszej nogi. Ŝe stała się przedmiotem uwielbienia 148 milionów Japończyków? Niewątpliwie największa część tajemnicy tkwi w jej wyglądzie.loose socks). czyli ruuzusok-kusu (od angielskiego . włochata ramka na wewnętrzne lusterko w samochodzie.i w programach telewizyjnych. atrakcyjne seksualnie. co jest „fajne inaczej": na przykład kocię. Głównymi jej aktorkami od początku były dziewczęta i młode kobiety . ubierały się jak dzieci i kupowały dziecinne gadŜety. Japońskie kawaii takŜe słuŜy opisowi ogólnie pozytywnch cech człowieka. troszkę Ŝałosne. czaderski". odnosząc się jednak tylko do tego. bo . czyli zantropomorfizowana biała kotka i jeden z najbardziej opłacalnych w dziejach motywów uŜywanych w przemyśle designerskim. lecz stały się standardowym wyposaŜeniem garderoby lolitki. Panowie uczestniczą w kulturze kawali przede wszystkim biernie: gapiąc się na lolitki z erotycznym zachwytem. przy czym nie zawsze w miły sposób". bo popyt na gadŜety z jej wizerunkiem trwa. Specjalny klej trzyma luźną skarpetę na miejscu. miękka wielkooka maskotka pozbawiona ust. ale termin ten ma nieco inny zakres znaczeniowy. komentując infantylnymi okrzykami i chichotem bardziej sensowne wypowiedzi męskich uczestników. pluszowe zwierzątko doczepione do damskiej torebki. „atrakcyjny w sposób seksualny" oraz „bystry i praktyczny w radzeniu sobie z ludźmi.trzeba przyznać . zwierzęcia. które w ustach japońskich lolitek słyszało się najczęściej. miłe. W1999 roku Hello Kitty hucznie obchodziła swoje dwudziestopięciolecie. maleńkie.

ozdabiają ubrania przechodniów. której nie będę tu rozwijać. które ani nie ugryzie. powiewają na suszących się ręcznikach i pościeli. Patrzy na świat szeroko rozstawionymi kropkami oczu i nie ma ust. takich jak słonie. w całej wielowiekowej japońskiej tradycji dominuje zamiłowanie do pejzaŜy uładzonych. na japońskim rynku fanshi guduzu dostępnych jest mnóstwo rzeczy zupełnie pozbawionych wymiaru praktycznego. oprócz przedmiotów jakoś jednak uŜytecznych. iŜ długopis słuŜy do pisania. delikatnych i bliskich" (Saito. Ŝe w japońskiej kulturze juŜ wcześniej byli bohaterowie o cechach kawaii. Ich specyfika polega na tym. wszystkie te słodkie cuda przeznaczone są nie tylko dla dzieci. kolców i zębów. MoŜna jednak włączyć je do kategorii rzeczy kawali jako zdziecinniałe.przedmioty i stworzenia o krągłych kształtach. obejmuje: . s. bo ta ich cecha wydawała się najbardziej cieszyć widzów. Dyndają wesoło przy telefonach komórkowych. pozbawionych dzikości i raczej nieszkodliwych stworzeń: „W istocie w japońskiej tradycji nie znajdujemy pochwały 'puszczy pełnej dzikich bestii'. łapki pozbawione palców i nogi bez stóp. Od debiutu białej kotki w 1974 roku popyt na rzeczy z jej podobizną nie słabnie. ani nie ucieknie. nalepki. Ale wracając do Hello Kitty .stworzenia ciepłokrwiste. pozbawione nieprzyjemnych kantów. pandy. .ma ona głowę nieproporcjonalnie wielką w stosunku do reszty ciała. podstawki. które współcześnie stały się dominującymi (czyŜ na przykład czerwony. Najbardziej kawali są ssaki i ssakopo-dobne. hipopotamy. Hello Kitty oraz tacy jej dalecy krewni jak panda Tarę. co miękkie i puszyste. 1996. Na przykład: pokrowiec na uchwyt do papieru toaletowego.stworzenia dziecinne. lecz zamiast tego ciągłą świadomość urody rzeczy małych. okrąglutki Daruma nie wygląda słodko?). szczeniaki. Jak pisze wspomniana Kinsella w Cuties in Japan. bez pazurów. podpowiada mi więc. choć ani miękcy. Poza tym. . a toster do opiekania pieczywa. Hello Kitty została uŜyta przez japońską firmę Sanrio jako główny motyw ozdobny fanshi guduzu. lecz takŜe dla dorosłych.to. króliczek Miffi 149 czy Ŝółty stworek Pikachu patrzą na nas zewsząd na ulicach Tokio. to z pewnością byli nieduzi. Fakt. niedźwiedzie. przy-wieszki z wizerunkiem Hello Kitty. 240). Co najwaŜniejsze. Ŝe praktyczne znaczenie jest wtórne wobec symbolicznego . . ale raczej nie nosoroŜce czy mrówkojady. co z natury jest duŜe. . Intuicja. Jak pisze Saito Yuriko. nos jak guziczek i kokardę na lewym uchu. z miękkimi krawędziami. małe foczki. misie koala.przeznaczeniem róŜowego długopisu z wizerunkiem Hello Kitty albo takiegoŜ tostera jest zatem przede wszystkim budowanie toŜsamości właściciela. ani puszyści. młode egzemplarze zwierząt i ludzi.to. Najczęściej cytowana lista rzeczy. na przykład pomniejszone wersje wielkich groźnych zwierząt. choć tu mogą być wyjątki. Gwiazdami japońskiej telewizji przez jakiś czas była para stuletnich bliźniąt.wyŜej kryteria bycia kawaii. co malutkie bądź miniatury tego. które sąkawaii. króliczki. a więc stworzenia. . Hello Kitty uosabia stworzenie. schodzi na plan dalszy i dlatego. plastikowe opakowanie z patyczkami do czyszczenia dziurek w uszach (tych od kolczyków!) oraz róŜnorakie breloczki. a inwencja designerów w tworzeniu kolejnych gadŜetów jest nieograniczona. takie jak kocięta. czyli wszystkich „słodkich" i „fajniutkich" rzeczy (od angielskiego fancy goods). gładkie.

produkuje kawali samochody. do których drogę wskazują szyldy i reklamy czytelne dla kaŜdego Japończyka. za które Zachód tak podziwiał Japonię. Noszą inne nazwy. .stworzenia niezdarne. Ŝe „skończył się czas dŜinsów i szaleństw". czyli „pełnego zestawu". Młodziutkie dziewczęta. wymagające opieki. oznaczający erotyczną fiksację na punkcie niedojrzałych dziewcząt. gdzie kupuje się seks".moŜe powiedzieć. okładki codziennych gazet i pornograficznych komiksów manga. dyskrecja to. Była masaŜystką. w dosłownym języku oznaczającego stosunek . jakby była to ospa wietrzna albo róŜyczka. Rzecz w tym. krąŜące po Shibuya czy Shinjuku w rozszczebiotanych stadach. ale trudnych do uniknięcia chorób. Ŝe miejsca. dźwigi. Dwudziestosiedmioletnia dziś Michiko przed dziesięciu laty pracowała przez jakiś czas w jednym z tokijskich Soaplandów w dzielnicy Kabuki-chó. gdzie dziewczyny takie jak ona pracują w najstarszym zawodzie świata. Kerr pisze. ale przy kaŜdej większej stacji znajduje się od kilku do kilkuset przybytków jednoznacznego przeznaczenia. bezbronne. wydają się mniej czy bardziej uniwersalne.od „masaŜu erotycznego" do fum kósu (od angielskiego fuli course). odkurzacze i tostery. nie nazywają się „miejscami. mamy dziś do czynienia raczej z kawali. rozmach i zaskakująca dla „gaijinów" otwartość. Paradoksalnie. obsiadają pomnik Hachikó. często nieme. Ŝe dawne kategorie estetyczne. z jaką są realizowane. Geneza kultury kawali jest równieŜ istotna dla zrozumienia tego. Erotyczne marzenia o dziewczętach młodszych. najlepiej róŜowe. To ich pragną męŜczyźni. jedna z tych nieprzyjemnych wprawdzie. By wytłumaczyć. gdzie kaŜdy powyŜej trzydziestki czuje się w ich tłumie nieswojo. Rorikon to w japońskiej wersji języka angielskiego Lolita ???????. Kobieta po trzydziestce wprawdzie nie jest jeszcze staruszką. zaludniają sklepy i kawiarnie. barwne jak papuŜki. RoznegliŜowane wizerunki młodych dziewcząt ozdabiają ulice i pociągi. Wprawdzie od 1957 roku prostytucja jest w Japonii zakazana prawnie. odnoszącą się do infantylnego królestwa kiczu i zamiast wabi.. trzeba parę słów poświęcić Krainie Mydła. drugie słowo-klucz do zrozumienia japońskiego 151 imperium erotycznego.przedmioty i stworzenia w pastelowych kolorach.tak jak Chizuko . obok otwartości. 150 Raj dla Humberta Humberta „MęŜczyźni w Japonii mają rorikon". niŜ zezwala prawo. niepodzielnie władają na Harajuku. gdzie kupuje się seks. Pośród wszystkich wymienionych wyŜej rzeczy najbardziej kawali jest bowiem japońska lolitka. Gdziekolwiek się pojawią. co Michiko tam robiła. W Japonii buduje się kawali domy. ale słowo masaŜ odnosiło się do znacznie szerszego zakresu świadczonych przez nią usług. a jedną z nich jest właśnie Kraina Mydła. Z trzepotem wymalowanych rzęs fruwają wśród ponuro odzianych sararllmanów. śledzą je spojrzenia męŜczyzn. powiedziała mi Michiko takim tonem. ale młodość ma juŜ za sobą i . ale w Japonii wyróŜnia je powszechność. czyli „kompleks Lolity". Określenie to uŜywane jest jako słowo-przykrywka dla popularnego rodzaju łaźni. co stało się z erotyczną wyobraźnią Japonii w ciągu ostatnich trzydziestu lat. są najbardziej kolorową grupą na ulicach Tokio. w której dziewczęta świadczą teŜ inne usługi oprócz mycia klienta . Świat naleŜy do lolitek. zastąpione zostały tą nową wszechwładną kategorią.

waŜy pewnie . znaczy klienci. knajp. Do jednego z takich miejsc na pół roku trafiła Michiko. Michiko udało się zostawić przeszłość za sobą i opowiadała mi o niej bez rozczulania się nad sobą czy usprawiedliwiania. dodając z chichotem. przyjęła się. Właściciele niektórych Krain Mydła. a klienci szczególnie chwalili jej młody wygląd i dziewczęcą słodycz. jak na przykład Disneyland. a napis: „ZniŜki dla rannych ptaszków od 6. Oczywiście mundurek 152 Michiko miała na sobie tylko na początku spotkania z klientem. Mówi. Nazwa przywodząca na myśl czystość i wodę. którą Japończycy tak lubią. nikt o niej nie mówi. czyli Sópurando w wymowie japońskiej. zafundowali sobie angielski szyld oprócz tego w katakana. współczesne wcielenie Madame Butterfly. Ŝe „japońscy męŜczyźni lubią być rozpieszczani". nic nie zagraŜa mizu-shóbai. RóŜowy neon „Soapland". i nawet kaŜdy kobiecy uśmiech ma swoją cenę. ułatwił jej sprawę. Dziewczynie. cechował o wiele większy pragmatyzm niŜ bohaterkę opery Pucciniego. Ta filigranowa istota o delikatnych rysach wciąŜ wygląda na nastolatkę i nie utraciła do końca czaru nimfetki. udzieliła mi nieco dziwnej odpowiedzi. które zdobyła w mizu-shóbai. pomaga jej nawiązać kontakt z podopiecznymi. jak mówi. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Japońskie Stowarzyszenie Kąpielowe w 1985 roku wybrano określenie Soapland. oraz jakiś czarodziejski land (które. jak pozory zostaną zachowane. Dziś Krainy Mydła stanowią jedną z najbardziej klasycznych rozrywek oferowanych przez japońskie imperium erotyczne. Michiko najpierw oferowała klientowi kąpiel. uwaŜającej takie zapoŜyczenie za obraźliwe dla swojego kraju.30 do 8.00" widoczny z peronu Ikegami Linę na stacji Gotanda nie jest skierowany do miłośników higieny i kaŜdy o tym wie. Nie pozostało mi nic innego. w których alkohol płynie rzeką. obficie przedtem namydlonym.kaŜdy zna prawdę. jak uwierzyć jej na słowo. Na koniec mistrzyni mokrej ceremonii kłaniała się w podziękowaniu biernym odbiorcom przyjemności i wręczała im swoją wizytówkę z typowo japońską grzecznością i stosowną w kaŜdych okolicznościach zasadą decorum. Ŝe do pracy ubierała się w najzwyklejszy szkolny mundurek z krótką granatową spódniczką i białą bluzą z Ŝeglarskim kołnierzem. jaki moŜemy zobaczyć choćby w Ikebukuro albo w okolicach dawnej Yoshiwara. Ŝe projektuje kapelusze i kolekcjonuje stare kimona. wymusił zmianę szyldu. kabaretów i innych przybytków. idąc z duchem czasu. Tak długo jednak. Byli dla ciebie mili?". jeśli takie było jego płatne Ŝyczenie -fum kósu. Ŝe doświadczenie. w końcu była profesjonalistką. która porzuciła dom i którą z kolei porzucił amerykański kochanek. Opowiada. „A oni. NaleŜy ono do nomen omen mizu-shóbai. „W ogóle się nie ruszali". iŜ doskonale pasowała do poŜądanego wizerunku lolitki. a porządek społeczny nienaruszony. Michiko. nie reklamuje więc perfumerii. Dziś oprócz tego. W apartamencie. Japończycy uwielbiają). dlatego bez problemu znalazła. Michiko mierzy jakieś 150 cm. Fakt.seksualny. czyli łaźniami tureckimi. ale protest ambasady tureckiej... Przybytki te działają na podobnej zasadzie jak salony paczinko . „dobre miejsce". zapytałam kiedyś Michiko. złoŜonym z obszernej łazienki i malutkiego pokoiku. Kiedyś łaźnie tego typu nazywano Toruko-buro. pracuje jako wolontariuszka pomagająca młodocianym prostytutkom wrócić do normalnego Ŝycia. czyli „wodnego interesu" oznaczającego świat barów. potem masaŜ własnym nagim ciałem. a potem. Soapland dawał jedyną moŜliwość zarobienia duŜych pieniędzy w krótkim czasie.

poczytać o nich w męskich wydawnictwach.rzecz wyjątkowa wśród dorosłych Japończyków jak ognia unikających cielesnego kontaktu . których główną atrakcją była nie kawa. W przeciwieństwie do moich uniwersyteckich koleŜanek. ja znalazłam źródło wiedzy o świecie. by łamać zakaz dotykania młodziutkich kelnerek. bo główną atrakcją erotyczną było naprawdę tylko podglądanie. wykrzywiania nóg). które moŜna by zobaczyć pod spódniczką uczennicy. MęŜczyźni w Japonii kochają takie właśnie lolitki i to one królują w ich erotycznym imaginarium. Wybiegła za mną z kawiarni Starbucka w Ginzie. Na głowie miała całkiem stylowy kapelusik zszyty z kawałków grubego j edwabiu uŜywanego na kimona. W najmniejszym mieszkanku świata. łan Buruma. I tak. gdy moda na lolitki święciła swe największe triumfy. które muszą przytrzymywać sobie na pupie. Natura poskąpiła jej 153 nogom poŜądanej na Zachodzie smukłości i prostego kształtu. co jednak w przypadku japońskiej dziewczyny nie musi być wielką wadą (wiem to od czasu. tak do nopan kissa przychodzili. by realizować erotyczne fantazje o podglądaniu. Białe majteczki. pasujące kolorem podkolanówki w poprzeczne pastelowe paseczki i sandałki. by nie podwiał ich wiatr. chylącym się ku upadkowi domu w Ueno. a kissa skrót od japońskiego kissaten. ale mało pociągająca erotycznie. Ŝe nawet w wieku sześciu lat nie miałam w sobie tyle dziewczęcego wdzięku.około 40 kg i czułam się przy niej wielka jak nigdy. którą zostawiłam niechcący na stoliku. by oddać mi ksiąŜkę. Gdy poznałam Michiko. Ŝaden z nich nawet nie myślał. Ujmując . Poza tym po prostu polubiłyśmy się. Michiko jest kawaii. a nie smakować cappuccino. jakoś mnie jednak fascynował. Właśnie.. gdzie licealistki noszą niebezpiecznie krótkie spódnice od mundurków. jak w herbaciarniach okresu Edo i Meiji męŜczyźni nie tyle pili herbatę. Zapytała. W latach osiemdziesiątych. Według standardów japońskich.. który badał japońskie imperium erotyczne empirycznie. Od tego dnia spotykałyśmy się. gdy zobaczyłam w jednym z tokijskich sklepów przyrząd do. Michiko byłaby raczej zabawna niŜ seksowna. tak bardzo daleki memu ideałowi. czyli kawiarnia). dzieliła przestrzeń kilku metrów kwadratowych z Ŝywym kotem i stadem pluszowych maskotek. mogą spotkać się w fanklubach lolitek. ubrana była we włochatą róŜową tunikę. Panowie o erotycznych preferencjach Humberta Humberta. ile flirtowali z gejszami. 154 pojawiły się nopan kissa. popatrzeć na nie na ulicach Tokio. opowiada o grupach dorosłych męŜczyzn w garniturach chichoczących w nopan kissa jak sztubacy. a wszystkie kolejne kreacje Michiko wzbudzały we mnie rozczulenie i leciutki Ŝal. Michiko od początku zachowywała się z o wiele większą swobodą i . to fetysz nad fetysze w erotycznej kulturze współczesnej Japonii. bardzo krzywe zęby i wiecznie zdziwione oczy. pochwaliłam jej kapelusz i zaczęłyśmy rozmawiać. lecz młodziutkie kelnerki nie noszące majteczek pod minispódniczkami (nopan to zniekształcenie angielskiego no pants. jakie wynajmowała w starym. bohatera Lolity Nabokova. Podziękowałam. Reprezentowany przez nią model kobiecości. idealną cerę. Według zachodnich standardów kobiecego piękna. Ma twarzyczkę w kształcie serca. Zaskoczyła mnie swoją potoczystą angielszczyzną i śmiałością. czyli kawiarnie. czy napiję się z nią kawy. Michiko miała okazję do angielskich konwersacji. miła i słodka. Jego zdaniem. do którego inaczej nie miałabym dostępu.bez przerwy pacała mnie w ramię dziecinnym gestem.

bo moŜna było sobie wyobrazić. czerwonym lateksie i wysokich butach. gdy jedna z dziewcząt . Te uŜywane przez dziewczęta z rozmaitych przybytków typupeep-show często są sprzedawane po „spektaklu". Dołączone doń zdjęcie dziewczynki w szkolnym mundurku potwierdzało autentyczność zakupu. ale fetysz majteczek lolitki pozostał. Dziewczyny z Kabuki-chó wyglądają tak dziecinnie i słodko.dla odmiany w pełni ubrana . patrzą na nas z fotografii z naiwną niewinnością i pokazują białe majteczki. informując klienta. namacalnie rzeczywiste i nie z tego świata. co mi mówili. gdzie moŜna kupić ich mundurki i inne parafernalia. ale połoŜono temu kres. Nie było wśród nich wampów w czarnych koronkach. Są dostępne. Jeszcze niedawno w ulicznych automatach. starzy i młodsi. Ŝe chce się zapytać. by widzieć . rysunkowe opowieści kupowane przez dorosłych i dzieci obojga płci i obejmujące wszystkie moŜliwe do wyobraŜenia tematy. takich samych jak te sprzedające co krok napoje i papierosy. i drugiej aktywności Japończycy potrafią oddawać się w kaŜdych warunkach. by się nią cieszyć. z tym Ŝe w dyskretniejszej formie. gładkoskóry elf z krainy wiecznego dzieciństwa. i jednej. Lolitki. Ŝe te białe gatki jeszcze niedawno dotykały jej ciała. Być moŜe zainteresowanie. setki lolitek. jakie merkantylizacja fetyszystycznych pra155 gnień wzbudziła w zagranicznych mediach. Bardzo lubiłam zaglądać współpasaŜerom przez ramię tak. Ŝe zostały zdjęte specjalnie na tę okazję. niewymagające. nie potrzebował całej lolitki. z czyimś łokciem wbitym w brzuch .rzecz filozoficznie. patrząc na amatorskie fotografie zatrudnionych tam dziewcząt. Przepraszam. była wyjątkowo kusząca. a niektóre pornograficzne gazetki oferują wysyłkową sprzedaŜ bielizny noszonej przez gwiazdki porno. z jakim kiedyś chrześcijańscy misjonarze koedukacyjne łaźnie. Podobno sprzedaŜ uŜywanej bielizny cieszyła się duŜym zainteresowaniem. czemu nie są w szkole i gdzie podziewają się ich rodzice. moŜna je było zresztą kupić i tak klient zabierając ze sobą do domu fetysz. mogę pana podglądnąć? W tokijskim metrze pasaŜerowie albo śpią. agresywne seksualnie kobiety to w Japonii zainteresowanie mniejszości i nie cieszą się one takim powodzeniem jak lolitka. I nie wiem jak inni. czy moŜna do końca wierzyć w to. wykorzystując prawo o handlu rzeczami uŜywanymi.obojętni. Ciało w ciało z innym człowiekiem. zanim trafią do nowego właściciela. które muszą być czyste i higieniczne. które przelatują przez Japonię z siłą i szybkością jesiennych tajfunów. jakimś cudem (moŜe z grzeczności) nie pocący się. Najczęściej czytają komiksy manga. mimo iŜ mizu-shóbai oferuje coś na kaŜdy (męski) gUSl i nawet parę atrakcji dla pań. Dojrzałe. ta negatywna obecność białych majteczek w nopan kissa. Na organizowanej na miejscu aukcji. Być moŜe w części męŜczyzn których znam. a miejsca. spokojni. Zakaz ten nie zmniejszył jednak zainteresowania lolitkami. teŜ miało coś do rzeczy. To ona reprezentuje mainstream. męŜczyźni i kobiety patrzą w trzymane przed oczami kartki. rzeczywiście wzbudziłyby tylko litość i chęć okrycia kocem ich wątlutkich ramionek. Popularne kiedyś nopan kissa znikły z szybkością wielu innych mód. Nieraz spacerowałam wąskimi uliczkami Kabuki-chó. ale Humbert Humbert oszalałby w Japonii z radości. ale nie byłabym pewna. istnieją ponoć nadal.urządzała striptiz. Amerykanie opisywali automaty z majteczkami z takim samym uporern. wielbiciele lolitek mogli nabyć uŜywane majteczki zapakowane hermetycznie w foliowy woreczek. wprawne i niemądre. albo coś czytają. nawet na stojąco w tłoku godzin szczytu.

które duŜo czasu spędzają wśród ksiąŜek. Ŝe spod króciutkiej spódniczki widać jej majtki. kto zajmuje na tyle wysokie stanowisko. Wydłubywanie oczu. Na pierwszym obrazku jego manga ubrana w mundurek dziewczynka wybiega ze szkoły. torturowana i zabita z okrucieństwem. wyrywanie języka. biegnie. Dobiegłszy do końca dziewczynka przewraca się. ćwiartowanie noŜem do ryb. MęŜczyzna rusza za nią. który siedzi koło mnie) i jej oczy powiększają się do wielkości spodków. I łza zbierająca się w kąciku jednego z wielkich przeraŜonych oczu. w japońskich szkołach edukacja seksualna nadal pozostawia wiele do Ŝyczenia i te publikacje. zjadanie Ŝywcem. . Perwersja polega156 jąca na podglądaniu. jakim poddawane są lolitki w ero-manga. słodka jak ulepek. W porównaniu z japońską manga bohater Milczenia owiec to nudziarz bez wyobraźni. który pewnie ma juŜ wnuki. o jakim nie śnił Hannibal Lecter. To moŜe być koniec jednej z historii. na trzecim mamy zbliŜenie jej rozchylonych ust. obserwowałam przygody nieletniej bohaterki. 157 która na kolejnych stronach moŜe być gwałcona. który zastygł wpatrzony w swoją ofiarę wzrokiem tak samo pełnym fascynacji jak czytający manga męŜczyzna w metrze. Uczennica jest bardzo kawali. bohaterowi nie wystarczy patrzenie na bezbronną dziewczynkę. oblewanie Ŝrącymi substancjami. co czytają inni. na drugim odwija z papierka lizaka. Na swoje usprawiedliwienie mam fakt.obrazki w ich manga. opierając się o mur tak. zrywa się. Jak pisze Nicholas Bornoff. Czytelnik widzi teraz tylko jego plecy. przypalanie i defloracja za pomocą nieprzyjemnych metalowych narzędzi to tylko kilka przykładów z bogatego repertuaru sadystycznych praktyk. zajął wolne miejsce koło mnie i wyjął gruby kolorowy komiks z eleganckiej skórzanej teczki. i trochę przypomina Michiko. MoŜe jest dyrektorem działu? MoŜe nawet jakimś prezesem? Wsiadł na stacji Shinjuku. na końcu której jest wysoki mur. wpada w pustą uliczkę. dzielnicy biurowców i siedziby władz miasta. Oto starszy pan w drogim garniturze i krawacie nieco bardziej fantazyjnym niŜ przeciętny. Ŝe moŜe sobie pozwolić na tę odrobinę ekstrawagancji w zuniformizowanej Japonii. Obrazek pokazany jest z perspektywy ścigającego dziewczynkę męŜczyzny. który w swojej bogatej ofercie miał niezliczoną ilość manga na wdzięczny temat seksualnej eksploatacji i torturowania lolitki. Dziewczynka spostrzega przyglądającego jej się męŜczyznę w garniturze (do złudzenia podobnego do tego. tłucze sobie kolano. w których zagłębił się mój współpasaŜer. Białe dziecinne gatki i stłuczone kolano. krojenie piłą elektryczną. Co moŜe czytać? Coś o uprawie ogródka? Grze w golfa? Nowinki motoryzacyjne? Nic z tego. Lolitka i jej majteczki to wizerunek popularny nie tylko w stricte pornograficznych publikacjach dla dorosłych męŜczyzn. Zezując w bok. Ŝe to ktoś. MoŜna wnioskować. Siada. jakie zawiera gruby tom. Znalazłam w okolicach Akihabara sklep. nieraz mają taką właśnie „pouczającą" formę. Jeśli jednak komiks naleŜy do gatunku pornograficznej ero-manga. dotyka wiele osób. słuŜącwjej zastępstwie. ale równieŜ w komiksach skierowanych do kilkunastoletnich chłopców. Na kolejnych obrazkach akcja gwałtownie przyspiesza. wysuniętego języka i wielkich oczu przypominających puste oczy zwierzątka. dorosły powaŜny męŜczyzna. gubi tornister. iŜ robię to z tak zwanej ciekawości poznawczej i dyskretnie.

O genitaliach osób. Japońskie prawo przeciw obsceniczoności (oparte na artykule 175. Brutalna ero-manga na pewno nie sprzyja rozwojowi 159 . na których są one widoczne. Japońskie prawo nie zabrania przedstawiania seksu z dziećmi ani jakiejkolwiek innej dewiacji wymyślonej przez ludzkość. w wersji miękkiej dziewczyna pada łupem tylko Toma Podglądacza.Dzięki nim młodzi czytelnicy poznają sekrety kobiecego ciała w sposób. Wystarczy zamazać włosy łonowe albo w odpowiednim miejscu wstawić maskujący kwadracik.w porównaniu z niektórymi okolicami Warszawy . wszystko inne uchodziło płazem. Cenzorzy z równą skrupulatnością traktowali zachodnie publikacje na temat sztuki. ułatwia sprawę i rzecz dzieje się w majestacie prawa. Fakt. wpleciony jest wątek erotyczny. W fabułę dotyczącą takich „męskich" spraw. narządy płciowe przedstawiono nierealistycznie i niepołączone w akcie seksualnym. ale ich zapał gaśnie wraz z pamięcią o ofierze. podobnie jak we wszystkich innych cywilizowanych krajach świata. Z właściwą Japończykom skrupulatnością i powaŜnym podejściem do sprawy wytoczono więc wojnę nieprzy158 zwoitym włosom i zaczęto je usuwać przy pomocy armii cenzorów. Jeśli nie było włosów łonowych. Prawda jest jednak taka. którego stare numery z białą plamą na podbrzuszu modelek nadal moŜna wygrzebać na tokijskich pchlich targach. zaczęły automatycznie podlegać cenzurze. nie ingerując poza tym w treść przekazu. Najczęściej pojawiają się wówczas. w którego domu znaleziono ogromną kolekcję materiałów pedofilskich. morderca trzech małych dziewczynek. zdarzają się kilkadziesiąt razy rzadziej niŜ na Zachodzie i nawet najzacieklejsi wrogowie pornografii nie byliby w stanie udowodnić jednoznacznej zaleŜności między czytaniem ero-manga a przemocą seksualną. Rodzące się w Japonii co jakiś czas inicjatywy procenzurowe nie mają wielkiego wpływu i giną śmiercią naturalną. Czasem koleŜanka rozbierana jest przemocą. gdy ujęty został Tsutomu Miyazaki. iŜ małe dziewczynki jeszcze nie mają włosów łonowych. Ŝe w Japonii przestępstwa na tle seksualnym. Pedofilia jest oczywiście karana. Konstytucji z 1946 roku) zabrania realistycznego przedstawiania genitaliów osób dorosłych i aktu seksualnego. Stateczne gospodynie domowe na etacie cenzorek spędzały długie godziny.przedszkole. gdy władze zaczęły wytaczać procesy twórcom kontrowersyjnych obrazów. który zachodnim feministkom zjeŜyłby włosy na głowie. Tokio to najbezpieczniejsze z miast. w którym kobieta moŜe bez większego ryzyka pójść niemal wszędzie i o kaŜdej porze. Ŝe „dorosłość" oznacza obecność włosów łonowych i od tej chwili wizerunki. jak i egzemplarze „Playboya". ale w krainie wyobraźni wszystko wolno. a jego kulminację stanowi scena. Kategoria „dorosłości" została dookreślona dopiero później. włączając nagrane na wideo sceny makabrycznych morderstw. prawo milczy. wydrapując z obrazków realistyczne wizerunki genitaliów i nieszczęsne włosy. Tak było. w jakich mieszkałam. jak baseball czy wyścigi samochodowe. gdy opinią publiczną wstrząsa wiadomość o zbrodni dokonanej pod wpływem pornografii. Ustalono mianowicie. które nie są dorosłe. w której bohater/czytelnik podgląda roznegliŜowaną koleŜankę w sytuacji czyniącej ją bezbronnym obiektem wystawionym na męskie spojrzenie. podobnie zresztą jak wszystkie inne. Nawet miejsca uchodzące za tak podejrzane jak zaułki Kabuki-chó czy Yoshiwara to .

siedzący obok mnie w metrze ogląda obrazki. shunga wykorzystywane były wprawdzie jako inspiracja do samotnych męskich przyjemności. Dziewczynka. czyli świra. Jeśli juŜ. ale nie stroniły teŜ od nich kobiety i pary. Odmienne podejście do seksualności sprawiło. które kojarzy nam się z Japonią. a nie dominującą normę. jak pisze Buruma w A Japanese Minor. ingerencja państwa dotyczyła szerzej pojętych dobrych obyczajów. zwanym „miastem kawalerów". Mistrzowie shunga uwieczniali pary złoŜone z aktorów kabuki i kurtyzan. Mistrzowie tacy jak Harunobu czy jego uczeń Koryusai. Ŝe spełniają pozytywną funkcję pozwalając rozładować napięcie i frustrację. dostarczając artystom niewyczerpanej inspiracji. co robiły kurtyzany. zwany japońskim 160 markizem de Sade. w Edo. w okresie Edo „frustracja" dotyczyła wojowników w słuŜbie szoguna. ale nie realnego zagroŜenia dla uczennicy w mundurku stojącej tuŜ przy nas. Fotograficzne zbliŜenia powiększonych wagin i bogate stroje. przedstawiające ćwiartowanie nieletniej bohaterki piłą mechaniczną. Ŝe w Japonii przedstawienia o tematyce seksualnej od wieków rozwijały się ze swobodą. za którymi szaleją dziś kolekcjonerzy na całym świecie.obrazy te składały się na kwintesencję wyrafinowania. W tych czasach spokoju i izolacji od reszty świata przemoc i seksualna perwersja stanowiły jedną tylko z wielu fantazji. gdy upowszechniła się sztuka drzeworytu. iŜ męŜczyzna. Wtedy teŜ narodziła się kultura „kwiatów i wierzb". istniała . Zwyrodnialec Miyazaki uwaŜany jest za jeden z wyjątków. bo mianem baishun . Z wyjątkiem kilku niechlubnych incydentów władze okresu Edo zostawiały artystom wolną rękę i nie cenzurowano shunga. bowiem. czy aby zapobiec ewentualnej krzywdzie kilku nimfetek. a rozkwit w okresie Edo. warto zamykać cały pornograficzny interes. czyli „wiosennych obrazkach". ułoŜonym w całe historie. To wówczas artyści skupili swoją twórczą pasję na shunga. zakazana i „nieprzyzwoita" była miłość naruszająca społeczny porządek. Podobnie jak teraz ero-manga. najsławniejszy na Zachodzie Utamaro. zapobiegają antyspołecznym zachowaniom. Dziś chodzi o zestresowanych sarariimanów w słuŜbie korporacji. powie dorosła kobieta zapytana. ale nie czyni z Japończyków pedofilów i morderców. Pornograficzne komiksy. którego niepokorny geniusz zachwycił impresjonistów. które dziś czytają Japończycy. po prostu odwróci wzrok.feministycznej świadomości. W niektórych shunga obrazkom. Fakt. Jej początek miał miejsce przed ponad tysiącem lat w okresie Heian. portretujących barwne Ŝycie domów publicznych „wiosennych". a nie seksu.„sprzedawanie wiosny" . akrobatyczne pozycje na huśtawkach i miłosna pasja ogarniająca bohaterów na tle przepięknych japońskich pejzaŜy. a odpowiedź na pytanie. gejsz i samurajów we wszystkich moŜliwych kombinacjach obu płci i wszystkich wyobraŜalnych „genderów". tworzyli pornograficzne „wiosenne obrazki". stanowiąkontynuację długiej tradycji. do której nie dopuścił chrześcijański Zachód. porównujących go do Rembrandta. towarzyszyły podpisy tak jak w dzisiejszych komiksach manga. wierzono. skrajną postacią otaku. Hokusai. wydaje się w Japonii oczywista. shunga rozumiane były jako wentyl bezpieczeństwa podtrzymujący porządek społeczny. co sądzi o wszechobecności pornografii. a nie seks. Jak sugeruje wspomniany Bornoff w ksiąŜce Pink Samurai. Kunisada. „Ja na to nie patrzę". melancholijne kurtyzany i waleczni samurajowie spleceni w uścisku . czyli świat gejsz.określano to. wychowana po japońsku. Owszem. moŜe być źródłem mojego dyskomfortu.

. Nauka japońskiego to dla uczniów naprawdę cięŜka praca. Japońscy badacze zazwyczaj uwaŜają. na które ci nie są przygotowani. Stłumiona rewolucja dziewczynek Określenie „rewolucja dziewczynek" pierwszy raz usłyszałam od Satoru. Ŝe eskalacja symbolicznej przemocy wobec kobiet stanowi pochodną dokonujących się w dzisiejszej Japonii przemian obyczajowych. Dziś postać. Ŝe pełne przemocy przedstawienia seksualne. widać jasno. jak to się z upodobaniem przedstawia we współczesnej japońskiej pornografii. Ŝe nowoczesne kobiety coraz częściej wzbudzają w japońskich męŜczyznach niechęć i strach przed stałym związkiem. ani poćwiartować potem. Japońskie władze. która była obiektem erotycznego pragnienia w shunga. tym lepiej nadaje się do tego celu. Moja znajoma Yukiko. stawiają przed partnerami wymagania.przez słodką chwilę identyfikować się z ofiarą. by . Ta zapomniana i stłumiona rewolucja była jedną z pierwszych zapowiedzi kultury kawaii i „lolityzacji" wizerunku kobiety. słuŜąc rozładowaniu stresu związanego z opresywną rzeczywistością społeczną. związać i poćwiartować.. Japonki. pisząca pracę doktorską o ewolucji męskiej seksualności na podstawie badań klientów klubów z hostessami.makabryczna odmiana shunga. Podejrzewają one. zwana muzane („obrazy okrucieństwa"). których ofiarą jest bezbronna i niedojrzała lolitką. niechęci panów do uprawiania seksu.bo niezbadane są ścieŜki fantazji sarariimana . a nie okazja. ale na ogół na „wiosennych obrazkach" utrwalony został obraz krainy. która w tym czasie szalała w Europie i Ameryce. Ŝe na początku lat siedemdziesiątych japońskie dziewczęta zainicjowały lokalną odmianę obyczajowej rewolucji. Hipotezy feministek są odwaŜniejsze. podczas naszych kilku lekcji japońskiego. ubolewające nad mizernym przyrostem naturalnym. MoŜe teŜ . po drodze zdąŜy taką wielkooką lolitkę posiąść. a im bardziej bezwolny i podporządkowany obiekt. gdzie seks był podniecający dla obu stron. rysowałam niezgrabne znaczki. ale często z wybujałym nienaturalnie biustem. na co tylko przyjdzie ochota. którzy znaczną część Ŝycia spędzają wciśnięci w hierarchiczną strukturę swoich firm. Satoru powiedział. Ich bunt wobec obowiązujących reguł zaczął się od ataku na bastion świętości 162 . podczas których podjął trud nauczenia mnie alfabetu hiragana. jadący z Chuo Rinkan do pracy w Shinjuku. socjoloŜka. jakiego uŜywały zbuntowane dziewczynki. Dowiedziałam się. mówi. czyli Nie wyjdę za mąŜ. Ŝe przypominają pismo. pełnią wspomnianą funkcję sublimacyjną. mimo iŜ kobiety nie trzeba było ani przedtem pobić.japoński język. Ŝe wiele japońskich kobiet ma juŜ inne wymagania niŜ ich mamy i nie marzy im się pokorne gotowanie zupy miso przez resztę Ŝycia. Lolitka z ero-manga nie ma zaś wymagań i moŜna z nią zrobić (przynajmniej w wyobraźni) wszystko. Z ksiąŜki Yoko Haruki pod tytułem Kekkon Shimasen. emancypując się ze swoich dawnych ról. zastąpiona została hybrydyczną formą kobiecości: lolitką o dziecinnej buzi i łonie. potrzebują symbolicznego 161 zadośćuczynienia. Gdy przygryzając język z wysiłku. MęŜczyzna. teŜ zwróciły uwagę na ten niepokojący fakt. W ostatnich latach pojawiło się duŜo artykułów na temat. Miało to miejsce na samym początku mojej japońskiej przygody. MęŜczyźni.

klinik ginekologicznych i świąt religijnych. z jakimi kojarzymy Japonię. a pismo buntu stało się jeszcze jednym towarem i utraciło swój rewolucyjny potencjał. namalowała niedawno na swoich boeingach postaci z kreskówek. nie tylko nadając im krągły. Słodkie stworzonka zaczęły pojawiać się na wszystkim . a kaŜda z japońskich prefektur wybrała na swoje logo jednego ze słodkich dziecinnych bohaterów. to normą jest zapis wertykalny. Ŝe . Kawaii. miejscowi architekci stylizowali posterunki policji na piernikowe domki. Ŝe nowa moda na słodkie pismo. przemalowywano dźwigi na Ŝyrafy albo dinozaury. róŜne słodkie stworki uŜywane są do reklamy usług bankowych. pocztówki i zeszyty przeznaczone specjalnie do pisania kawaii. gwiazdkami czy małymi postaciami. jak poradzić sobie z buntem. Tak zaczęła się era kawaii. Wszechobecność słodkiego kiczu jest nieraz dla „gaijina" troszkę przeraŜająca albo co najmniej dezorientująca.zaznaczyć swą indywidualność: kaŜdy uczeń musi opanować znak w tym samym czasie i zapisywać go dokładnie według ustalonych reguł. Jednak japońskie odkurzacze nadal wyglądają jak wielkie cukierki. DostrzeŜono bowiem. Zanim jednak opracowano środki zaradcze. często łączony na przykład z elementami grunge. „nieprawidłowym". bo w Japonii nikt nie lubi takich ekstrawaganckich. Dziewczynki tymczasem zaczęły pisać właśnie poziomo i zmieniły kształt znaków. których przeraŜeni buntem dziewczynek autorzy wymyślali kolejne terminy mające oddać specyfikę zjawiska. Zaczęły powstawać publikacje. stała się dominującym nurtem. powiedziała towarzysząca mi Chizuko. której hołduje ponad połowa japońskich uczennic. „zdegenerowanym". „zdeprawowanym". nie widząc nic dziwnego w fakcie. wystylizowany charakter. aby przyciągnąć klientów. W nowym języku zaczęły pisać listy i pamiętniki. w latach dziewięćdziesiątych wyrósł bardziej ironiczny i androginiczny. a szkolne autorytety nie mogły poradzić sobie z rozprzestrzeniającym się szaleństwem dziewczynek. socjoloŜka z Cambridge. I tak pismo dziewczynek nazywano pismem „komiksowym". jest Ŝyłą złota. jest to nadal jeden z dominujących trendów i trudno kupić jakikolwiek produkt. a nawet w oprogramowaniu komputerowym. lecz takŜe ozdabiając je serduszkami. dostałam kartę z wizerunkiem Hello Kitty i takąŜ torebkę w prezencie. szybko doceniono powagę sprawy i zaczęto zastanawiać się. „okrągłym". a gdy zakładałam konto w japońskim banku Mizuho. „Kawaii]". naruszających porządek pomysłów. Podniesiono alarm. Mimo iŜ apogeum kultury kawaii przypadało na lata osiemdziesiąte. Na początku firma Sanrio wypuściła na rynek papeterie. rewolucja dziewczynek została poŜarta przez prawa kapitalistycznego rynku. który nie miałby gdzieś narysowanej wielkookiej buzi.od prezerwatyw po samoloty. a potem posypała się cała lawina fanshi guduzu. Z dominującej na początku ery kawaii mody typu „bal w przedszkolu". Język dziewczynek przyjął się w manga i filmach animowanych. podczas gdy jego twórczynie określały je po prostu mianem kawaii. Podczas jednego ze spacerów w dzielnicy Dene'n Chófu sklep Sanrio w kształcie ogromnej truskawki wyrósł mi przed oczami jak psychodeliczna wizja. Jak w Cuties in Japan pisze Sharon Kinsella. nie mając prawa do najmniejszej zmiany. czasopismach. Mimo iŜ w niektórych przypadkach Japończycy piszą horyzontalnie na zachodni sposób. pełen wdzięku styl. W ciągu kilku lat liczba uŜywających go buntowniczek osiągnęła 5 milionów. 163 estetyka moŜliwie najdalsza od wyrafinowanej elegancji i umiaru. a jedna z firm lotniczych.

Dziś. piórniki i saszetki kupowane są przez tłumy dziewcząt. Dla kobiety takiej jak na przykład Michiko jest strojem ochronnym. 165 czyli „słodkie" i „fajniutkie" jest takie „hołubienie". gdy wszystko było wolno. Rynek nie tylko wyszedł naprzeciw wszystkim potrzebom. kontrolę i władzę. nie przemawia wizerunek dojrzałej. Do męŜczyzn. dziewczyny z Krainy Mydła ciągle przebierają się za uczennice. „Po co?". Kawaii spinki. ale wykreował nowe. a szkolny mundurek pozostaje najbardziej erotycznym kostiumem. gdy jej opowiadałam. które w okresach wyprzedaŜy krąŜą tłumnie wokół butików na Harajuku czy Shibuya. nigdy i pod Ŝadnym pozorem . ani kobietą. a japońskie nastolatki ze swej strony wcale nie chcą wyglądać jak dorosłe osoby. Kult lolitek to jedna z reakcji przeciw systemowi. pod warunkiem. Ŝe się nasze „wewnętrzne dziecko" nie zmieni w despotycznego bachora. rozlega się co chwila na tokijskich ulicach i dla większości „gaijinów" jest to jedno z pierwszych słów. Ŝe dzieci . Świat dzieciństwa. Abstrahując od wszystkich dyskusji na temat róŜnicy kulturowej i relatywizmu. spódniczek z klosza i podkolanówek. by wyglądać powaŜniej i udawać licealistki. w którym bycie dorosłą kobietą/dorosłym męŜczyzną oznacza opresję. które pozwalają ludziom hołubić swoje „wewnętrzne dziecko" i kupić mu czasem ulubioną maskotkę. jakie są w stanie wyłapać z potoku obcej mowy. Nie dojrzałam do dorosłego Ŝycia. Kawaii.dorosłą kobietę obdarowano czymś właściwszym dla przedszkolaka. jaką Michiko zna. pozostaje oazą szczęścia. którzy nie chcą dorosnąć. wielu ludziom łatwo się będzie zgodzić.nie powinno przedstawiać się jako obiektów seksualnych i przedmiotów sadystycznych . gdzie nikogo to nie dziwiło. nawet jeśli nie prowadzi do rzeczywistych aktów przemocy.nigdzie. Ŝe czas mija i właśnie przekroczyła granicę wieku uwaŜaną jeszcze niedawno za początek staropanieństwa. więc dajcie mi spokój". aby wyglądać kawaii. ja sama miałam ukrytą potrzebę doczepienia sobie małego misia do telefonu komórkowego i zrealizowałam ją w Japonii. Ŝe nawet te nastolatki. mroczne oblicze infantylizacji japońskiej kultury niepokoi. Erotyzacja małych dziewczynek w krwawych manga dla męŜczyzn nie moŜe być zjawiskiem niewinnym. Wiadomość. „Kawaii!!!". Jak się okazało. które chodzą do szkół nie wymagających mundurków. gdy nie było się jeszcze ani męŜczyzną. jak po lekcjach w siódmej czy ósmej klasie upychałyśmy z koleŜankami w torbach idiotyczne fartuszki z poliestru. konieczność wpasowania się w sztywną hierarchię płciowych ról. chętnie je kupują i przebierają się w nie. zdziwiła się Michiko. Michiko mówi. W ten sposób 164 dziewczynki z buntowniczek stały się konsumentkami kawaii rzeczy i najdoskonalszymi obiektami męskiego pragnienia. dwadzieścia lat od narodzin „fajnej kulturki" kawaii. i dlatego nie rezygnuje ze swoich włochatych tuniczek. Za nic nie odpowiadam. Dlatego to drugie. jaką mały chłopiec ma nad swoimi zabawkami. błyszczyki do ust w kawaii opakowaniach. świadomej swojej seksualności kobiety. jaką wysyła ten kostium. Co roku na kawaii rzeczy wydaje się w Japonii miliardy jenów. Póki co dwudziestosiedmioletnia Michiko nie zamierza pogodzić się z tym. Dla męŜczyzny wizerunek lolitki reprezentuje seksualność bez konsekwencji i odpowiedzialności. W kulturze kawaii moŜna teŜ dostrzec pozytywne aspekty. podstawki i ramki. brzmi: „Jestem jeszcze mała. Upieranie się przy wizerunku lolitki jest jedyną obroną przed systemem. skarpetki.

„fajną kulturką"? Kerr porównuje obecny kryzys Japonii do syndromu powoli gotującej się Ŝaby. przez tłum przebiegł szmer . Ubrana w kostiumik.. zmieniły buty na wygodniejsze i znów wymyśliły jakąś rewolucję. jeśli chcę. warta jest poświęcenia. który nie tylko wyglądał jak Chanel. sympatycznej twarzy. marzyłam. nie zwaŜając na deszcz. Ŝe się ją dostanie. gdy bezskutecznie próbowałam porozumieć się w kasie teatru Takarazuka. teatralnej dzielnicy Tokio. dla mnie był to pierwszy raz. Fanki marzą. przed nową siedzibą Takarazuka. a więc. Miałyśmy iść na spektakl zatytułowany Romans de Parts. Ŝe udawałam się tam w towarzystwie prawdziwej fanki i znawczyni. jak zwykły czynić to zawsze przed i po kaŜdym spektaklu. rozjaśnionych na kasztanowo włosach uśmiechnie się i pomacha fankom. aktorkę Takarazuka. Kiedy w końcu pojawiła się w drzwiach. Takarazuka: „Ona jest takim pięknym męŜczyzną!" Otoko-yaku w deszczu Umówiłam się z Naomi w Hibiya. odtwarzającą męskie role. by w gigantycznej kolejce stanąć po wejściówkę bez Ŝadnej zresztą pewności. Naomi odwiedza Takarazuka kilka razy w miesiącu. co oznacza odmowę dorosłości.. czy to moŜliwe. Kobiety stały tam. pada na kres młodości.praktyk. Ŝe bilety rezerwuje się z wielkim wyprzedzeniem lub bladym świtem przychodzi. Chwila. raczej jej destrukcję niŜ rozkwit. którego czubek ginął w miękkiej szarości nieba napęczniałego od wilgoci. mogę z nią pójść. Ŝe naleŜy do fanklubu jednego z otoko-yaku i dlatego moŜe dostać bilety nawet na najbliŜszy spektakl. Były fankami Takarazuka czekającymi na przybycie swojego idola tak. bardzo szczupła postać o krótkich. która wrzucona do wrzątku wyskoczyłaby i uratowała się. moŜe. zastanawiałam się. Wysoka i wiotka. łan Buruma A Japanese Mirror VI. by nie przypominać dorosłych kobiet. cierpliwe wielbicielki przez chwilę zobaczą z bliska upragnioną twarz. moją uwagę od razu zwrócił tłum kobiet z parasolami. ale był Chanel. wyszeptane przez młodą Japonkę o zabawnie piegowatej. gdy moŜna na mgnienie oka znaleźć się blisko niego. włączając te odgrywane na scenie Takarazuka. Gdyby tak te dziewczynki. Poznałam Naomi. MoŜe jednak powinnam napisać „blisko niej". wysiadając z samochodu albo wychodząc z teatru. Alternatywą jest pozostanie wiecznym efebem lub dziewczyną. dobiłam na miejsce. nawet nie zauwaŜy. Gdy pojawi się. Wygląda! jak fantastyczny statek z masztem. zatrzyma się na chwilę. Nacisk w tak wielu japońskich historiach. by móc podarować mu listy i pluszowe zwierzątka. na ich dziecinne bluzeczki i kiczowate plastikowe pantofelki. Patrząc na papuzie grupki dziewcząt z Tokio ubranych tak. niemal nieruchome. namalowane własnoręcznie portrety i inne dowody uwielbienia. ani kobietą. uŜyć Ŝeńskiej formy osobowej? Kobiety przed teatrem czekały bowiem na otoko-yaku o imieniu Asami Hikaru. Nie wiedziałam. a tak. kiedy woda zawrze. Dałam Naomi wizytówkę i po kilku dniach przysłała mi e-mail. „Niego?". spokojne. czekających przed 167 wejściem do róŜowawego budynku o monumentalnej architekturze. Gdy płynąc od stacji Yurakuchó w potokach niespodziewanej wiosennej ulewy. Ŝe wspaniała wielowiekowa kultura Japonii stanie się tylko kawali. Wtedy usłyszałam cichutkie: „MoŜe ci pomóc?". tym cenniejszy. przypominała słynącą z klasycznej elegancji księŜnę Masako. ani męŜczyzną. jeśli szczęście będzie im sprzyjać.

której był właścicielem. androginiczna postać wyglądała jak bóstwo. 168 a jej makijaŜ zbyt wyraźny. ale Ŝaden opis nie zastąpi wizyty w teatrze Takarazuka. obcisłe jak druga skóra haftowane na złoto dŜinsy podkreślały chłopięcy kształt bioder i długie zgrabne nogi. naleŜała do Ŝeńskiej płci. transcendujący ograniczenia płci i rodzaju. miała kobiece dłonie.wysoka. gdy pierwszy raz zobaczyłam otoko-yaku. gdybyśmy nie zostali zmuszeni do wyboru albo . Narodzinom teatru Takarazuka towarzyszył ukuty przez Kobayashiego slogan „czystej. Ale od tej androginicznej postaci emanował czar elfa i nieziemski erotyzm. krzyków. ani męŜczyzną. iŜ oglądanie kobiety przebranej za męŜczyznę i śpiewającej miłosną piosenkę trzymanej w ramionach koleŜance jest 169 niewinną rozrywką dla całej rodziny. Ŝe odgrywanie męskich ról na scenie bardziej uwraŜliwia dziewczęta na . i jednocześnie najpotęŜniejszy teatr masowy. Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan. powiedziała towarzysząca mi Naomi. a cała inwestycja okazała się nad podziw udana. Musical. od którego teatr wziął swoją nazwę. Hikaru Asami miała buty na wysokim obcasie. zamieniając basen na scenę. Czarna męska koszula opinała niemal płaską klatkę piersiową. teatr Takarazuka to „niska kultura". jedynej jak dotąd zachodniej pracy antropologicznej poświęconej temu zjawisku. Jako Ŝe nawet w kraju o tak bogatej tradycji męsko-damskich przebieranek jak Japonia.podziwu. ale ruszała się w nich zamaszyście jak męŜczyzna. zgromadził dwanaście dziewcząt i stworzył z nich zespół teatralny. niełatwo było bronić tezy. i zrekompensować mniej udaną inwestycję w postaci pierwszego w Japonii odkrytego basenu. japoński milioner. stosownej i pięknej" (kiyoku. uŜywając męskiej formy zaimka osobowego. w porównaniu z dostojnym kabuki. Otoko--yaku Asami Hikaru nie wydawała się ani kobietą. wyraźnie nie naleŜało do tego świata. które spłynęło z deszczowego nieba i mimo wizyty. tadashiku. Dla fanek to Takarazuka Revue albo po prostu Takarazuka. „Uwielbiam go". co nie moŜe się zdarzyć. Fakt. a zgromadzone pod teatrem fanki kochały jej męskie wcielenie. tylko jakąś pośrednią formą bytu. jeśli ktoś jeszcze uwaŜa ten hierarchiczny podział za przydatny. Takarazuka narodziła się w 1913 roku w małym japońskim miasteczku koło Osaki. była ubrana śmiesznie i kiczowato. Zgoda. impresario i polityk. rewia i operetka łączą się tym przedsięwzięciu w całość jedyną w swoim rodzju. „ona jest takim pięknym męŜczyzną!" Kabuki na odwrót w wersji pop Takarazuka-shójo-kageki (Dziewczęcy Teatr Muzyczny z Taka-razuki) to największa na świecie trupa.albo. ojciec Takarazuka wymyślił prawdziwie akrobatyczne uzasadnienie. jaki stworzono na początku ubiegłego wieku. Szczegółowe informacje na temat Takarazuka moŜna znaleźć w ksiąŜce Jennifer Robertson Takarazuka. okazało się nic nie warte. Nie było jednak Ŝadnego przepychania się. jaką moŜe wolno byłoby nam się stać. Wszystko to. a aktorki nazywane są „takarazinkami" (Takarasiennes) na wzór paryŜanek (Parisiennes). co wcześniej słyszałam o Takarazuka. Aby zwiększyć ruch na linii kolejowej. szarpaniny. w której wszystkie role grane są przez kobiety. jaką zaszczyca Ziemian. Od początku mianowicie przekonywał publiczność i krytyków. utsukushiku) rozrywki rodzinnej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Kobayashi Ichizó. ale mówiła „ja". Rzeczywiście . Scenę w deszczu przesycał niewysłowiony smutek tego. adoracja miała charakter niemal religijny.

nie stając w konflikcie z obowiązującą w Japonii patriarchalną polityką seksualną. Były przypadki samobójstw z miłości i namiętnych romansów między fankami a gwiazdami. a ich zdobycie graniczy z cudem. 170 androginiczni otoko-yaku. Bilety znikają błyskawicznie. teatr Takarazuka wydaje się nieprzekładalny na języki odmiennych kultur. Takarazuka ma dziś w Tokio i rodzinnym miasteczku dwie ogromne sceny na trzy tysiące widzów i zatrudnia ponad siedemset osób. cichy niegdyś kurort z gorącymi źródłami. określana mianem sumire (czyli fiołek. Z takiego punktu widzenia przywdzianie męskiego kostiumu przez dziewczynę stanowiłoby akt nadgorliwego konformizmu raczej niŜ rewolucyjny gest transgresji. by Takarazuka rozkwitła. Miasteczko Takarazuka. ale jej sława nigdy właściwie nie przekroczyła granic Japonii. To wystarczyło. które naleŜy rozpatrywać w kontekście tamtejszej kultury. To kabuki na odwrót w wersji pop pozostaje zjawiskiem specyficznie japońskim.tak jak było od początku . otoczony przez kompleks rozrywkowy o nazwie Familyland albo Famirirando w wymowie japońskiej. grające męŜczyzn.z męŜczyzn) kontynuuje zatem politykę ojca Takarazuka. które zajmują się ceremonią herbacianą i . Po dziesięciu latach działalności niewielka scena przebudowana została więc w gigantyczny teatr o trzech tysiącach miejsc. Takarazuka Revue bardzo często pojawia się w japońskich mediach i podróŜuje po świecie. tak samo silnie zakorzeniona jest w długiej japońskiej tradycji ambiwalentnych płciowo bohaterów. ale obiektem kultu są przede wszystkim kobiety grające męskie role . z których około czterystu to aktorki: musume-yaku.niuanse męskiej psychiki. uznanie Takarazuka za oryginalną w formie „szkołę Ŝon" nie było pozbawione sensu.uzyskanie zgody na publikację zdjęć do tej ksiąŜki zajęło mi pół roku. i otoko-yaku. podkreślając. kwiat uznawany za symbol Takarazuka). dając dobry przykład widowni. Ŝe niemal niemoŜliwy . odtwarzające role Ŝeńskie. Ŝe popularność Takarazuka przerosła kabuki (w przeciwieństwie do kabuki. Cenzura publicznych wypowiedzi członkiń zespołu dotyczy zwłaszcza ich Ŝycia prywatnego i preferencji seksualnych. z wzruszająco staroświeckim hollywoodzkim przepychem. Takarazuka i jej aktorki otacza kordon pilnie strzeŜonej czy raczej sprytnie kontrolowanej tajemnicy. Mimo iŜ Takarazuka ma o wiele mniejszy prestiŜ niŜ dostojne kabuki.tajemniczy. Jako Ŝe Kobayashi zawsze deklarował swoje pełne poparcie dla konfuncjańskiego ideału kobiety jako patronki domowego ogniska. Odtwórczynie ról Ŝeńskich teŜ wprawdzie cieszą się zainteresowaniem i sympatią zrzeszonych w fanklubach pań. Kontakt z dyrekcją jest tak trudny. Wszystkie osoby związane z teatrem obowiązuje niepisana zasada dyskrecji. Kult otaczający odtwórczynie ról męskich sprawił. W firmowych materiałach reklamowych i promocyjnych nadal widzimy jedynie powierzchowny wizerunek aktorek przedstawianych w estetyce glamour. Takarazuka w 1986 roku wzbogaciła się o jeszcze jedną trupę). Ŝe takarazinki powinny być postrzegane jako „normalne dziewczyny". Dzięki temu uczą się one być wartościowszymi Ŝonami i matkami w przyszłości. a na pewno dowcipu. Podobnie jak inne szalenie popularne w Japonii formy subkultury kobiecej i dziewczęcej. Kierownictwo teatru (złoŜone . jest dziś pełnym sklepików z wszystkimi moŜliwymi gadŜetami miejscem kultu dla kobiet namiętnie kochających kobiety przebrane za męŜczyzn. a polityka kierownictwa kładzie duŜy nacisk na wykluczanie jakichkolwiek erotycznych dwuznaczności w oficjalnych wizerunkach.

by wyglądać zupełnie jak boska blondynka. Jak łatwo się domyślić. Ŝe te piękne japońskie dziewczęta celebrują swą odmienność w campowym spektaklu. gdy konieczność spotkania z bratem buntownikiem ją do tego skłaniała. Ma ona między innymi religijną genezę. Gdyby jednak tak się stało. które mogą na dobre stracić zainteresowanie prawdziwymi męŜczyznami.pęknięcie między jego wysiłkiem. wcieleniem Amaterasu. iŜ ideału osiągnąć się nie da. Skoro nawet bogini. ale tylko do czasu. z całą pewnością mieliby teraz grono świętych o zagadkowej pici i skłonności do zmiany kostiumów. a bardziej konserwatywne w tej materii chrześcijaństwo nigdy nie przekonało Japończyków. Japońskie przebieranki cechuje powaga nieznana drag ąueens i drag kings Zachodu. nie dziwi. pod którą nie sposób nie szukać ukrytego sensu. W japońskiej kulturze tradycja męsko-damskich przebieranek jest prawdopodobnie silniejsza i trwalsza niŜ gdziekolwiek indziej. którzy przekonywali. która dała początek rodowi cesarskiemu. Dla Japończyków odgrywanie roli innej płci uwaŜane jest za umiejętność wymagającą maestrii. w okresie Edo na przykład bywały gejsze płci męskiej uczone kobiecych ról i bawiące w przebraniu męŜczyzn gości. przebierała się za męŜczyznę. te dyplomatyczne zabiegi słuŜyły i słuŜą wykluczaniu jakichkolwiek niedomówień na temat ewentualnego homoseksualizmu takarazinek. a melancholijną zgodą na to. Ŝe dla Japończyków w zabawie tej waŜne są inne wartości niŜ ironia. sądząc. w których nigdy nie jesteśmy doskonali. bogini Amaterasu. gejowska prasa nie mogła wyjść z zachwytu. a niektórzy chłopcy za dziewczęta. bowiem wydaje się. polega bowiem z grubsza zachodnia estetyka określana mianem camp. drugiej religii Japonii gładko koegzystującej z shintó. jakie kierownictwo Takarazuka przywykło formułować od lat. Wprawdzie bliskie. Oto „normalne dziewczęta". lecz . a z kolei podczas niezwykle dostojnej ceremonii wstąpienia na japoński tron cesarz symbolicznie staje się kobietą. Ta śmiała interpretacja skłoniła szefa zespołu do kolejnego publicznego protestu. a początkom teatru kabuki towarzyszyło zupełne pomieszanie płci i ról odgrywanych przez aktorów i aktorki na scenie oraz w Ŝyciu.podkreślone mrugnięciem oka czy przesadnym gestem . Idąc śladem bogini. brzmi oficjalna definicja sytuacji. Ten aspekt od początku często wykorzystywany był przez krytyków teatru. Buddyzmowi. iŜ kult otaczający Takarazuka ma lesbijski charakter i „zagraŜa 171 zdrowiu" dziewcząt. które w męskim przebraniu stają się idolami innych „normalnych dziewcząt". co po prostu piękny. gdy Ŝadna z nich nie zaczyna zachowywać się w sposób uwaŜany za męski (na przykład ubierać się i mówić jak męŜczyzna). Jako przedsięwzięcie otwarcie lesbijskie Takarazuka postrzegana jest często za granicą i gdy na przykład w 1994 roku pojawiła się w Londynie. Ŝe teatralne i parateatralne rozrywki oparte na tego rodzaju praktykach od wieków występowały w Japonii w duŜej rozmaitości. aby był ironiczny. gustowała w zmianie kostiumów.układaniem kwiatów w czasie wolnym od gry na scenie. Na przekonaniu o tragikomicznym wymiarze kobiecych i męskich ról. świątynne tancerki przebierały się za chłopców. teŜ nieobca jest płciowa ambiwalencja. Nas w męŜczyźnie 172 przebranym za Marylin Monroe najbardziej podnieca to . Od japońskiego transwestyty nie wymaga się. czułe związki między młodymi dziewczętami nie są potępiane w japońskiej kulturze. Główne bóstwo religii shintó. a efekt jest nie tyle campuwy.

gdy dowiedziałam się.słynnego pisarza Mishimy Yukio. Jako młody męŜczyzna święcił triumfy w spektaklu Czarna jaszczurka. Nie przez przypadek gwiazda. „Sztuczna" kobieta jest estetycznie doskonalsza od prawdziwej. bowiem sztuczność to waŜna cecha estetyki Krainy Kwitnącej Wiśni. ale dlaczegóŜ by nie zrobić dowcipu „gaijince"?). które popsułoby całą przyjemność. którego piękno jest naturalne. JakieŜ więc było moje zdumienie. Patrzyłam więc na szczupłą. Nie bez powodu grację i wdzięk aktorów kabuki stawiano za wzór do naśladowania dla rzeczywistych kobiet. składają się na przyczynę. z racji której female impersonators stają się gwiazdami na taką skalę. Nie bez powodu teŜ teatrem uwaŜanym za wizytówkę Japonii jest kabuki. Ŝe posiadała rzadki talent aktorski i . Dziś. w połączeniu z bardziej tolerancyjnym podejściem do seksualności w ogóle. jak na przykład Miwa Akihiro. z którego kobiety wykluczono. Celebrowany z pasją urok sztuczności i dreszcz erotyczny. których skomplikowana natura do dziś intryguje badaczy twórczości autora Zakazanych kolorów. był teŜ przyjaciółką i muzą . pewne jest tylko to. przysłuchiwała się w naboŜnym skupieniu. by reprezentować je na scenie mogli aktorzy męŜczyźni. z którą czas (być moŜe przy pomocy chirurgów plastycznych) obchodzi się nadzwyczaj łagodnie.bo Ŝeńska forma tych słów jest tu z pewnością właściwsza . którą odgrywa. „za to biŜuterię zawsze noszę prawdziwą". powiedziała w jednym 173 z niedawnych wywiadów. Na jeden z takich koncertów do klubu w tokijskiej Ginzie zabrała mnie Mariko ze swoim towarzyszem Ŝycia. wcielając się w tę rolę z powagą i mistrzostwem aktora kabuki. a jej wzruszenie na granicy łez niemal mi się udzieliło. a nie mak impersonators stają się gwiazdami mediów. zgromadzona w sali urządzonej z barokowym przepychem. o wiele waŜniejsza niŜ ironia i dystans. od kilkudziesięciu lat Ŝyje i występuje publicznie w kobiecym przebraniu. Ten najsłynniejszy japoński transwestyta. była męŜczyzną grającym kobietę. W jej losach. tancerka Okuni. tworząc z nim jedną z tych niesamowitych kombinacji miłosnych. aktor i piosenkarz. Istota o szlachetnej twarzy. tak jak zmaltretowane zabiegami ogrodniczymi drzewko bonsai mojego sąsiada Matsury przewyŜsza pod tym względem drzewo. która nabrała mnie w Ginzie. Japonia nie była i nie jest krajem równości pici. Miwa ma około siedemdziesiątki i nadal jest kobietą. często pojawia się w mediach. symboliczne zmiany pici nie mogą dotyczyć kobiet i męŜczyzn w tym samym stopniu. Sądziłam. On po prostu był kobietą. którzy próbują swych sil na scenie. Ŝe nie jestem prawdziwą kobietą". to raczej female. Nie wtajemniczyli mnie jednak w szczegóły (sympatia sympatią. Ŝe kobieta w czarnej sukni to biologiczny męŜczyzna! śaden z elementów przedstawienia nie był wyraŜony w znanym mi języku campu. a publiczność podziwiała doskonałość maskarady. Publiczność. Nieznana mi dama rzeczywiście śpiewała pięknie i przy jakimś szalonym tangu zaczęłam na dobre ulegać magii spektaklu. Miwa ma wielu naśladowców. a nie odwrotnie.bardziej przekonujący niŜ osoba tej płci. „Niektórzy twierdzą. jaki wywołuje płciowa ambiwalencja. grając oczywiście główną rolę Ŝeńską. Początek kabuki dała u zarania XVII wieku kobieta. a artysta nie przypominał dragąueen z Nowego Jorku czy Londynu. owianych tajemnicą. Ŝe mam do czynienia z artystką w rodzaju japońskiej Ewy Demarczyk. nie oczekując demaskatorskiego mrugnięcia okiem. wiele lat po samobójczej śmierci Mishimy. drapiąc w gardle jak dym. wysoką kobietę w czarnej sukni i boa z lisów i słuchałam francuskich piosenek śpiewanych przez nią po japońsku w rozdzierającym serce stylu wielkiej divy.

Zarówno w filozofii konfucjańskiej. a młode aktorki. Nawet poza sceną przebrani w kobiece stroje. Taki jest teatr kabuki dziś: kilkudziesięcioletni męŜczyzna przebrany w kimono moŜe grać w nim role zrozpaczonej matki. a więc oświecenie nie jest dla istoty obdarzonej takim ciałem dostępne dopóty. wydaje się Japończykom sprzeczny z ideą tej sztuki. dzielnej kurtyzany albo młodziutkiej zakochanej dziewczyny. skłaniali swoich patronów do trwonienia fortun i zaniedbywania obowiązków rodzinnych i słuŜbowych. gdy w kabuki grały obie pici. dopóki nie narodzi się powtórnie jako męŜczyzna. pięknego. Tak czy inaczej. powszechnie uwielbiani i rozpieszczani. jak i Ŝeńskie. ryzyko rozwiązłości zostało w ten sposób powaŜnie zredukowane. którzy mieli odtąd grać Ŝeńskie role. Ŝe kobiecość jest niŜszą formą istnienia. jak i w buddyzmie. Kobiety. na który trzeba wielu generacji i kolejnych coraz doskonalszych wcieleń. kobiety swobodnie wcielające się w męskie role musiały budzić niepokój. Następnym krokiem wiernego zasadom konfucjanizmu szogunatu było więc zastąpienie rozpieszczanych młodzieńców dorosłymi męŜczyznami. stawały się muzami artystów i przyjaciółkami moŜnych. Jest to jednak długotrwały proces. Nie bez przyczyny więc nawet w czasie. Wykluczenie kobiet wprawdzie oficjalnie słuŜyć miało umoralnieniu teatru kabuki. Związek aktorek kabuki z nielicencjonowaną prostytucją i nieustanne krwawe spory sponsorów o względy ulubionych artystek skłoniły więc w 1629 roku szogunat Tokugawa do zastąpienia kobiet młodymi chłopcami. otoczone atmosferą dwuznacznej sławy. Swobodna zmiana ról płciowych. zagraŜała więc nie tylko moralności. W najwcześniejszym okresie istnienia kabuki grały w nim tylko kobiety. W onnagata podziwia się . którzy odtąd mieli grać kobiece role. ale sam pomysł. To 175 właśnie wtedy krystalizowała się japońska forma dandyzmu i ideał bishónen. To właśnie owo „zaniedbywanie obowiązków" i nowa forma seksualności raczej niŜ seks w sensie homoseksualnej „rozwiązłości" stały się powodem dalszych zmian w kabuki. Multiplikacja ich wizerunków na pornograficznych drzeworytach uczyniła z nich własność masowej wyobraźni. Młodzi chłopcy okazali się równie poŜądani erotycznie i wkrótce zostali nowymi gwiazdami ówczesnego półświatka.sukces w udawaniu męŜczyzny podwaŜał leŜące u podstaw płciowej hierarchii przekonanie. W doktrynie buddyjskiej na przykład kobiece ciało uwaŜa się za niedoskonałe i nieczyste. zastąpienie kobiet młodzieńcami nie podniosło morale kabuki. czyli odtwórcę Ŝeńskich ról. Młodzieńcy pojawiają się na scenach współczesnego kabuki. znacznie powaŜniejszego zamieszania.przekształciła widowisko taneczne w teatr. jakie prowokowała ich obecność na scenie. których moŜna się nauczyć. W okresie Edo popularność kabuki rosła z roku na rok. które odtwarzały zarówno role 174 męskie. ale całemu porządkowi społecznemu. które ośmieliły się podjąć taką próbę. iŜ kobieta z krwi i kości mogłaby zastąpić onnagata. Homoseksualne związki dorosłych męŜczyzn nigdy bowiem nie wydawały się Japończykom tak atrakcyjne. otwierając drogę niezliczonym naśladowcom. ale stanowiło równieŜ pochodną innego. androginicznego młodzieńca. uznawane za byty niŜsze. w kobiecych strojach. otoczeni adoratorami tej samej płci. Ta próba oderotyzowania kabuki powiodła się. rozumianych jako zbiór gestów i zachowań. spotykały się ze społecznym potępieniem i karą . tylko męŜczyźni mogli równieŜ poza sceną prowadzić Ŝycie jako kobieta.

pozostawiając miejsce dla kobiecego rodzaju. naleŜy do tych teatrów. Czerwone dywany. onnagata moŜe to zrobić lepiej właśnie dlatego. Tu najwyraźniej nie ma wstępu. aktorki ciągle uwaŜane były za kobiety dwuznacznej profesji. mimo iŜ o mniejszym prestiŜu niŜ kabuki. urodzić dziecka. Dzięki otwarciu Japonii na świat w okresie Meiji (1868-1912) na sceny weszły sztuki europejskich oraz amerykańskich autorów i aktorki takie jak Matsui Sumako zaczęły udowadniać. co . uśmiechniętych tak. jak robi to drag queen. Miejsce. kaŜdego roku aplikuje do szkoły muzycznej Takarazuka około sześciuset marzących o sławie 177 dziewczynek w wieku 15-18 lat. jak chcą pozostać w teatrze (a więc do około 35.maestrię. ubrany jest zgodnie z kodami wskazującymi na przynaleŜność do mniejszości seksualnej i artystycznej bohemy (skłonność Japończyków do uniformów ułatwia rozpoznanie). japońskie kobiety musiały odzyskać prawo grania na scenie. Takarazuka to przestrzeń kobieca. Ŝe jest męŜczyzną. z jaką powtarza on gesty uznawane za kwintesencję kobiecości. Oficjalnie takarazinki są czyste i dziewicze jak lilie. oczywiście. który licznie zaludnia ulice Tokio. z których po morderczych egzaminach wybranych zostaje tylko czterdzieści. reprezentowanej przez męskiego aktora kabuki. który onnagata odgrywa za pomocą odpowiedniego kostiumu. czyli tego. choć a rebours. roku Ŝycia). gdzie Japonki przychodzą. W Takarazuka uderza w oczy niemal zupełny brak heteroseksualnych par i tego charakterystycznego typu w ciemnym garniturze. Kandydatki powinny pochodzić z „dobrych rodzin". Onnagata nie próbuje „podszyć się" pod konkretną kobietę. chrupiących ciasteczka. ale przedstawić za pomocą odpowiednich środków ideał kobiety. co po angielsku nazywamy gender. Ŝe japońskie kobiety potrafią grać role kobiet nie gorzej od męŜczyzn. miękkie. Ŝyjące 176 na marginesie przyzwoitego społeczeństwa. Tłumy kobiet zrelaksowanych. jakby jakaś tajemnicza siła starła z ich twarzy charakterystyczny dla Japonek wyraz wiecznego zmartwienia. którzy mogą mieć rodziny. zwanego sararii-manem. Jakie są? Kim są gwiazdy Takarazuka? Aby stać się obiektami pragnienia fanek. róŜowawe światło. Jednak gdy Takarazuka powstawała. W przeciwieństwie do aktorów kabuki. ale zanim Ŝeńska trupa mogła powstać. dziewczyny z Takarazuka muszą nie tylko sprostać wysokim kryteriom artystycznym. by podziwiać młode piękne dziewczyny przebrane za męŜczyzn. W kabuki kobieca pleć została więc wykluczona. Ironia chce. Jeśli juŜ pojawia się jakiś męŜczyzna. takarazinkom tak długo. ani. wysoko postawionego głosu oraz zestawu wyuczonych gestów i póz. W krainie wiecznych dziewic i efebów Wnętrze tokijskiego teatru Takarazuka jest dziwnie małe i przytulne w stosunku do monumentalnej architektury widzianej z zewnątrz. Podobny zabieg. Jak uwaŜają znawcy kabuki. Mimo tych ograniczeń wolności osobistej. zastosowano w Takarazuka. Poza tym wokół widzimy tylko kobiety. Ŝyć otwarcie w nieformalnym związku. Takarazuka. na scenie znów pojawiło się kobiece ciało. Ŝe największy zachwyt wzbudza ono w męskim przebraniu. nie wolno wyjść za mąŜ. obłe kształty nie tylko freudyście mogą przywieść na myśl kobiece łono. ale takŜe dostosować się do niezwykle surowych wymogów dotyczących ich Ŝycia osobistego. które ponownie otworzyły przed kobietami scenę: oprócz idei kobiecości.

Wiele takarazinek Ŝyje w internacie takŜe wówczas. Wszystkie domowe prace wykonywane są przy tym ręcznie. ale tylko część spełnia odpowiednie kryteria. sposobów ekspresji słownej.oznacza w praktyce rodziny dobrze sytuowane. KaŜdy zespół ma swoją parę gwiazd. jakie musi sobie przyswoić otoko-yaku i musume-yaku. Otoko-yaku niekiedy. Hoshi (Gwiazda) i Sora (Niebo). które muszą wypełniać pod okiem starszych takarazinek.obciąŜane są cięŜszymi obowiązkami.w pewnym stopniu . sprawują męŜczyźni. niezaleŜnie od tego. takimi jak „dyskretny wdzięk" bądź „gwiazdorstwo". a przyszłe odtwórczynie ról męskich obci-nająwłosy i uczą się zachowywać jak męŜczyzna. KaŜda z trup odznacza się indywidualnymi cechami. ale te dziewczęta. podobnie jak oddawania się rozrywkom i przebywania poza kampusem. Kata obejmują odpowiedni zespół gestów i póz uwaŜanych za charakterystyczne dla kobiety lub męŜczyzny. kształt twarzy. Wszystkie rezydentki na przykład odpowiedzialne są za sprzątanie. choć bardzo rzadko. Dziewczyny mieszkają w pilnie strzeŜonym internacie po dwie. otoko-yaku i musume-yaku w strojach codziennych upozowani na heteroseksualną parę. zwaną „złotą kombinacją". a wtórny .takarazinki przybierają swój „wtórny rodzaj (gender)".jak „koty" w wojsku .oprócz kryteriów fizycznych (wzrost. jak osobowość i . panuje wojskowy rygor i hierarchia. jak było juŜ powiedziane. Yuki (Śnieg). których wynajęcie nierzadko jest sponsorowane przez bogate fanki (lub rzadziej fanów). jak byłaby utalentowana. gdy juŜ skończy naukę. często przeprowadzają się do własnych mieszkań. to najpopularniejsze sposoby przedstawiania „złotej kombinacji". Jak pisze amerykańska autorka. z łokciami w pewnej odległości od ciała. Dla przykładu otoko-yaku uczy się poruszać ekspansywnie. czyli aktorkę grającą męskie role i jej koleŜankę specjalizującą się w rolach Ŝeńskich. ale młodsze .osobiste preferencje. mogące sobie pozwolić na kosztowne studia swoich córek. która umówiła się na randkę w jednym z eleganckich lokali w tokijskiej 178 Ginzie. W Takarazuka kierownictwo. Na drugim roku szkoły muzycznej Takarazuka dziewczęta zostają podzielone na dwie grupy. Męskich wizyt surowo zabrania się. Oczywiście na ogół studentki pragną zostać właśnie otoko-yaku. Otoko-yaku trzymający w ramionachmusume-yaku. nigdy nie zagra w Takarazuka. w roli kobiety o silnym charakterze jak Scarlett 0'Hara). Tylko absolwentki szkoły muzycznej mogą zostać artystkami w tym teatrze. bo kierownictwo Takarazuka wierzy. gdy zaś . oboje w cięŜkich makijaŜach i barokowych kostiumach. czyli kodeksu zachowań właściwych kobiecie albo męŜczyźnie. Ŝadna osoba z zewnątrz. „pierwotny rodzaj" oparty jest na kryterium genitalnym. Takarazinki dzielą się na pięć zespołów: Hana (Kwiat). a ich wizerunki zajmują centralne miejsce na plakatach i okładkach czasopism.na takich właściwościach socjopsychologicznych. To wówczas . budowa ciała. To one wcielają się w zakochanych bohaterów kolejnych sztuk granych w Takarazuka. Ŝe wspomaga to kształtowanie charakteru podopiecznych. i na czele kaŜdej stoi kierownik męŜczyzna. dłońmi zaciśniętymi w pięści. Od tego czasu większa część codziennych zajęć będzie nastawiona na uczenie się kata. tembr głosu) . a ich codzienne Ŝycie uporządkowane jest jak w koszarach. Tsuki (KsięŜyc).według terminologii wprowadzonej przez Robertson . trzy w kaŜdym pokoju. intonacji. które stają się gwiazdami. ale musume-yaku skazana jest na granie wyłącznie Ŝeńskich bohaterek. zatrudniany jest w Ŝeńskiej roli (np.

Jamesa Deana. Clarka Gable.siada. biodrami lekko wysuniętymi do przodu na wzór Elvisa. piękną i melancholijną formą istnienia. KaŜdy otokoyaku kreuje z męskich kata indywidualną sylwetkę. o wiele niŜszego niŜ ten. Jego gesty są kanciaste. którzy nigdy nie pozwalaj ą sobie na więcej niŜ pocałunek. gdy przez cały czas. nie mają jednak wiele wspólnego z rzeczywistą rozwiązłością i w tym sensie są bardziej . trzyma nogi po męsku rozstawione pod kątem bliskim szpagatowi. bardziej przypomina osobę rasy kaukaskiej. lecz takŜe rasowo. wielkie oczy. pięknego młodzieńca. i podobnie jak postaci z manga (np. W jej sylwetce trudno dopatrzyć się kobiecych krągłości. staje się postacią rozpoznawalną dzięki takiemu. chociaŜ jest to zwyczaj stosunkowo nowy w Takarazuka. znany najlepiej z komiksów dla dziewcząt. ale od lat osiemdziesiątych królują niepodzielnie otoko-yaku androginiczni. takŜe prywatnie pokazywała się z wąsikiem. jakim mówią Japonki. wysoki wzrost i androginiczne stroje składają się na całość jedyną w swoim rodzaju. ucieleśniający japoński ideał bishónen. często równieŜ poza sceną posługują się męską odmianą japońskiego języka i uŜywają scenicznego tembru głosu. Wygłaszając swoje kwestie. Wśród postaci ze świata zachodniego polecanych jako wzory do naśladowania dla otoko-yaku Robertson wymienia Alana Delona. Niekiedy dodawane są takŜe takie niezaprzeczalne oznaki męskiej płci. bishónen w manga odznacza się andro-giniczną urodą o cechach raczej kaukaskich niŜ azjatyckich i często pochodzi z krainy tak odległej od Japonii. Za kaŜdym razem jego rozjaśnione włosy. Jest efebem. Jak pisze Robertson. Ambiwalentne płciowo albo otwarcie homoseksualne wątki. ostre. bishónen z manga dla dziewcząt bywa uczestnikiem dość odwaŜnych praktyk homoseksualnych. Jacka Nicholsona i właśnie Elvisa Presleya. W przeciwieństwie jednak do bohaterów Takarazuka. 179 zgorszenie innych budziła w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Haruna Yuri. odtwórczyni roli Rhetta Butlera z Przeminęło z wiatrem. z natury swej skazaną na zagładę (idealnego bishónen stworzył wspomniany Mishima Yukio w Zakazanych kolorach). a oczy podkreśla makijaŜem tak. a nie innemu skomponowaniu elementów uwaŜanych za męskie. zdecydowane i bez wahania podnosi głos. Podobnie jak bohaterzy Takarazuka. Nieraz zresztą natura zostaje skorygowana operacyjnie. Ŝe artystka wzorowała się raczej na sylwetce Davida Bowie niŜ Jacka Nicholsona. by zlikwidować azjatycki kształt powiek. duŜo większe niŜ w naturze. Otoko-yaku nosi krótkie włosy. jak arystokratyczne dwory 180 dawnej Europy albo nawet inna planeta. zachwyt jednych. jak broda czy wąsy. odtwórczyni męskich ról staje zawsze na rozstawionych nogach. Najpopularniejszy dziś wizerunek otoko-yaku budzi podejrzenia. Jej głos jest wyraźnie obniŜony i po męsku stanowczy. z manga dla dziewcząt). Bishónen. Klasyczna odtwórczyni męskich ról ma około 170 cm wzrostu i jest bardzo szczupła. W początkowym okresie istnienia Takarazuka w modzie byli macho otoko-yaku. Otoko-yaku bowiem nie tylko jest ambiwalentny płciowo. ze stopami na boki. Ŝe wydają się duŜo. tak popularne w dziewczęcej subkulturze Japonii (i tak szokujące dla „gaijinów"). to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w całym japońskim imperium erotycznym. z wąsami czy bez. nawet jak na japońskie standardy. Otoko-yaku. kiedy przedstawienie było na afiszu. najczęściej rozjaśnione na kasztanoworudy odcień. Marlona Brando. ???????'? Chevaliera.

Zycie miłosne Oskara jest równie skomplikowane jak jego/jej pleć igender. bowiem czar efeba trwa nie dłuŜej niŜ kwitnienie wiśni. wampiryczne księŜniczki i księŜycowe Ŝeglarki z manga dla dziewcząt. ale Oskar początkowo nie odwzajemnia tego afektu. nie wiedząc. bo zawiera wszystkie te motywy. to światy te charakterystyczne są dla marzeń dziewczynek. Kobiety w wieku lolitek i ich mam spotykają się na widowni Takarazuka.niewinne. ale gdy upewnia się co do powagi swojej miłości. W Takarazuka kochankowie nigdy nie zostają razem tak długo. ale wychowywana jest jako chłopiec. śadna inna postać Takarazuka nie jest otoczona aŜ takim kultem fanek i o zagraniu Ŝadnej bardziej nie moŜe marzyć otoko-yaku. Zakochuje się w nim Andre. tylko o melancholię. iŜ Oskar jest kobietą. musi wrócić do męskiego losu. W męskim kostiumie zaczyna odwzajemniać uczucie Andre. by móc kontynuować rodzinną tradycję wojskową. dalekich od japońskiej rzeczywistości. które przebierają się za lolitki.romans wolny od społecznych nakazów. postać grana przez kobietę grającą kobietę udającą. a Takarazuka przedstawia go w wersji pop: egzotyczni kochankowie nieuchronnie rozstają się. jej obiekt zostaje zabity w pojedynku. Melancholię przemijania. Ze swym kochankiem Andre łączy się dopiero w róŜowym niebie dziewczynek. przebieranek jest więcej niŜ przeciętnie. co szybko przemija. smutne piękno przemijania . ukochany zostaje w ParyŜu. Mimo iŜ przynajmniej w połowie na widowni zasiadają kobiety w średnim wieku. który wybrał mu ojciec.prawdopodobnie budzi w czytelniczkach nostalgię za miłością doskonałą i androginiczną formą istnienia niemoŜliwą na ogół w dorosłym Ŝyciu. Spędza z tym drugim romantyczny wieczór. wzniosłe i bardzo młodo jak we wspomnianej RóŜy z Wersalu. Nie przez przypadek sceniczne adaptacje komiksów to główna część repertuaru Takarazuka i to one stają się największymi hitami. To ojciec Oskara wybiera dla niej męski los i zostaje on/ona osobistym ochroniarzem Marii Antoniny. pozbywszy się na moment męskiego kostiumu i przywdziawszy suknię. Bishónen zamieszkuje ten sam świat marzeń o wiecznym dzieciństwie co lolitki. niŜ mogłoby się wydawać. Przedstawienie RóŜy z Wersalu oparte zostało na kultowej manga z lat siedemdziesiątych autor181 stwa Ikedy Riyoko. nie o seks chodzi w Takarazuka. a spotykają się w wyobraŜeniowych światach. który w feerii pawich . Homoseksualny romans. a koniec wyjątkowo melancholijny. zakazów i heteroseksualnego przymusu . Tych samych dziewczynek. Ramię w ramię patrzą na otoko-yaku. Głównym bohaterem jest Oskar. Bishónen ze swej natury symbolizuje to.melancholia. na których opiera się popularność Takarazuka: akcja dzieje się w ParyŜu (czyli w miejscu „dalekim" i „pięknym"). trzydzieści lat cierpienia i samobójstwo pod kwitnącą wiśnią. którego bohaterem jest bishónen . Romans po japońsku oznacza trzy dni wspólnego szczęścia. Niestety. Mono no aware . tak jak na przykład słynna RóŜa z Wersalu. Innymi słowy. patos rzeczy. poniewaŜ kocha się w szwedzkim arystokracie Von Felsenie (który darzy uczuciem Marię Antoninę). Nie bez powodu ten właśnie spektakl stał się hitem wszech czasów. Na koniec bardzo romantycznie i widowiskowo ginie sam Oskar w szturmie na Bastylię. Oskar rodzi się jako dziewczynka w przededniu francuskiej rewolucji.to najpopularniejszy temat japońskiej sztuki wysokiej i niskiej. by móc jak najdłuŜej pozostać w rzeczywistości moŜliwie jak najdalszej od obowiązków i odpowiedzialności ich mam. by musieć prowadzić Ŝycie dorosłych kobiet i męŜczyzn. arabska księŜniczka odlatuje do swojej Arabii albo jeszcze lepiej umierają pięknie. Ŝe jest męŜczyzną.

zamieszczonym w Imperium znaku. Japonki zostały moimi . podczas gdy właściwy język podróŜy jest językiem spotkania z Innym. Jak siostrę zaginioną w dzieciństwie. jak moda kawaii. która cudem się odnalazła.bo przecieŜ było oczywiste. ale w przypadku istniejącej od prawie wieku Takarazuka taka moŜliwość jest mało prawdopodobna. której byt ograniczony jest do sceny marzeń i snów. „świat. ciepłego i przytulnego wewnątrz jak łono wielkiej mamy. to przejawy tej samej tęsknoty za dzieciństwem. jakąś bliŜej niesprecyzowaną obietnicę zmiany patriarchalnego modelu japońskiego społeczeństwa. a Japończycy wszystkich płci na ogół dobrze znają róŜnicę między fantazją a rzeczywistością. Tak jak miejsca. kult lolitek i właśnie Takarazuka. Do tego teatru. w jednym z pierwszych rzędów.piór. mimo iŜ nigdy tam nie byliśmy". przedstawiciele obcych mi. aby tezę taką dało się obronić.na zdjęciu z japońskiej gazety. Powiedzenie japońskie VII. Siedziałam tam z nimi. potraktowały mnie z niebywałym 185 ciepłem i Ŝyczliwością. Wodny świat kobiet Japończycy i Japonki Ma rację Barthes. czyŜ to nie one napędzają machinę melancholii? Melancholii. nagle skośnymi oczami. dając w zamian łatwy dostęp do symbolicznej ucieczki w marzenia. które tam spotkałam. biur. Ŝe przebieranki Takarazuka zawierają w sobie rewolucyjny potencjał. przychodzi się po to. Ŝe jestem obca i wkrótce stamtąd wyjadę . który wydaje się bliski i daleki. Widziałam twarze młodziutkich i starszych kobiet. ale nie wydaje się. „Tęsknię. Ŝe zamieszczane w turystycznych przewodnikach słowniczki dotyczą jedynie rzeczy nudnych. do którego naleŜy Naomi. Miejsca. za którymi tęsknimy. Zetknięcie z Japonią stało się przyczyną tej metamorfozy oblicza filozofa. to odwieczne motto melancholii. roziskrzone oczy pełne wzruszenia. DuŜe zainteresowanie takimi formami kultury popularnej. „Takarazuka to coś niemoŜliwego". autor patrzy na nas poczerniałymi. hermetycznie męskich światów „Spotkanie". jakiej podlega w obcym kraju kaŜdy podróŜnik. Po wojnie tylko dwie rzeczy stały się silniejsze: nylonowe pończochy i kobiety. którą japońska kultura przesiąknięta jest na wskroś. symbolizującej nieuchronną zmianę wewnętrzną. łabędziego puchu i blasku cekinów kusi je androginicznym czarem właściwym dla krainy. Myślę. w innym języku. gdzie ma miejsca fanklub. więc jestem". Nie bez powodu zdjęcia ilustrujące jego ksiąŜkę przedstawiająniemal wyłącznie męŜczyzn. o którym Barthes mówi. Ŝe nieraz na scenicznych deskach zaczynały się rzeczywiste rewolucje. dotyczy tej właśnie twarzy o męskich rysach. Ŝe ślad. Autora Imperium znaku interesowali młodzi aktorzy kabuki i zawodnicy sumo. Wprawdzie dzieje światowego teatru udowadniają. którą dla niego była Japonia. jaki w moim przypadku zostawił pobyt w Japonii.kobiety. Japońska kultura uniemoŜliwia rzeczywiste akty rebelii. 182 Robertson sugeruje. choć juŜ niedługo musi znów wrócić do siebie. dotyczy relacji z innymi kobietami. jakiś urzędów celnych. choć nigdy tam nie byliśmy. które pamiętamy. W sytuacji pozbawionej rywalizacji i skazanej na chwilowość . poczt i lekarzy. by marzyć. Pod jej wpływem jego własna twarz uległa dziwnej przemianie . powiedziała mi kiedyś Naomi. Takarazuka powtarza jeszcze raz. pisząc w Imperium znaku.

zwłaszcza ci. do której chodziłyśmy po kinie z Naomi i Mariko. Mijałam ich na kampusie. w którym nie obowiązuje zasada: „Panie przodem". goszczący przejazdem w Tokio. na które nie miałabym ochoty. rzadko wdając się w dyskusje. i z przyzwyczajenia. 186 nie czekając aŜ . iŜ jestem kobietą.ponuro odziani Japończycy. mijając nas . wykonywałam zawód nadal uwaŜany za typowo męski.zgodnie ze zwyczajem swojego kraju . ale ilość prób nawiązania zawodowego kontaktu była znikoma. wymieniałam z nimi wizytówki i zdawkowe uwagi na oficjalnych spotkaniach. Ŝe było to najzwyklejsze miejsce dla „heteryków". Kobiety i męŜczyźni w japońskich miastach spędzają mnóstwo czasu osobno. konających z braku tlenu i zmęczenia . Ŝe jest mi ona do niczego niepotrzebna. Kawiarnia na Shibuya pełna młodych kobiet i tylko kobiet. MęŜczyźni . iŜ mój mąŜ pojawiał się w Tokio i znikał wołany własnymi obowiązkami zawodowymi. a młodsi. nabytego w mojej ojczyźnie szarmanckich seksistów. którzy słabo mówili po angielsku. nieraz po prostu uciekali na mój widok.zrobią to najpierw japońscy panowie. a jedyny obecny męŜczyzna był kelnerem. W moim towarzystwie starsi rangą koledzy zachowywali wielką ostroŜność. „Czemu ci geje tak dziwnie się poubierali?". nie przejawiając najmniejszej chęci na wymianę naukowych poglądów. ani nie próbował skłonić do wykonywania prac. Gdybym musiała dać jeden tylko klucz do tej ksiąŜki. tytoniu i skwierczącego mięsa. Nie spotykałam się więc z przejawami dyskryminacji ze względu na płeć. Ulubiona restauracja Yume na Den'en Chóru. gdzie eleganckie panie z pobliskich rezydencji jadły malutkie francuskie dania. Dwa autobusy dziarskich starszych dam. byłoby nim słowo „spotkanie". wchodziłam pierwsza do windy. okazał się waŜniejszy w kontaktach z Japończykami niŜ zawodowy status. Fakt. co nie ułatwiało sprawy.z uśmiechem na świeŜych twarzach. a Ŝywotność konfucjańskiej tradycji sprawia. przekonało mnie zresztą ostatecznie. „Buch". patrząc na mnie ze zdumieniem.stanowili niemal sto procent moich kolegów po fachu (na stu profesorów przypadają w Japonii tylko cztery profesorki). zajmującym się tą samą co ja dyscypliną wiedzy. Nie wiedział. Dla moich uniwersyteckich kolegów byłam obca w trojakim sensie: cudzoziemka i kobieta. Ŝe japońscy koledzy nie mieli zbyt wielu okazji. czynił ze mnie w oczach innych osobę jakby tylko częściowo zamęŜną. których twarze z bolesnym uporem próbowałam zapamiętać . O wiele łatwiej było mi nawiązać przyjacielski kontakt z sekretarką Chizuko czy spotkaną przypadkiem modystką Michiko niŜ z poznanym na oficjalnym bankiecie profesorem. taka sytuacja byłaby w ogóle nie do pomyślenia. Bary w wąskich uliczkach starej części Oimachi pełne sarariima-nów w ciemnych garniturach. a pan Sato czy Yamada odskakiwał jak oparzony. zderzałam się z jakimś garniturem. Dwa lata w kraju. Nikt z nich ani nie zmuszał mnie do śpiewania w barze karaoke. nie kazał mi parzyć herbaty. z tym Ŝe japońscy nie zabierają swoich Ŝon do baru. Ŝe w Japonii świat podzielony jest według płci silniej niŜ na współczesnym Zachodzie Dlatego fakt. odurzające przechodnia zapachem sake. które wraz z nami wspinały się na Fuji. spytał mój londyński kolega. ani nie próbował upić sake.najcenniejszym przewodniczkami po swoim kraju. Tym bardziej nikt z nich nie krzyczał na mnie.zdyszanych. Być moŜe działo się tak częściowo dlatego. bardziej swobodnie niŜ Japonki w moim wieku. by się . ideał małŜeństwa po japońsku wygląda bardziej tradycyjnie. Ubierałam się teŜ inaczej.

umiejętność bycia niewidoczną. a z tradycyjnego punktu widzenia świat dzieli się pod względem płci na kobiety. Według niej segregacja płciowa jest sensowna i korzystna dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa. bardzo wysoko ceniona jest w Japonii. Ŝe cięŜka praca dla innych i poczucie stabilizacji to nadal dominujący idea! szczęścia. Wiele par czarnych oczu przyglądało nam się z ciekawością na granicy dezaprobaty. jakie oferuje kobiecie japońska kultura. Bunt wobec reguł stanowczo nie . polecał ksiąŜki. gdzie społeczny wszechświat tworzą dwie oddzielne planety . Sposób. które nam wydawać się mogą opresywne czy anachroniczne. niektórzy porównują do pewnej sytuacji z teatru kabuki. ale ich rola polega na byciu niewidocznymi. Ŝe tylko od czasu do czasu wygłaszałam wykład po angielsku albo uczestniczyłam w jakimś międzynarodowym spotkaniu.oswoić z obecnością „gaijinki". przetrwała dwa lata samotności i upokorzeń tylko dzięki wyjątkowej determinacji. nie wolno przedstawiać nawet samych siebie. Ta . męŜów i synów. czyli „dziwadła" takie jak ona. Ta bardzo dla mnie cenna relacja oscylowała między bliskim koleŜeństwem a przyjaźnią. kobiety są na scenie kultury. w przeciwieństwie do autokraty dręczącego bioloŜkę. Są niczym ubrani na czarno „techniczni" pracownicy kabuki. największy wpływ ma myśl konfucjańska. Myślę. Ŝe są kobietami. Jak wiadomo.uwaŜana za typowo kobiecą . Ŝe „gaijinkę" pracującą w Japonii moŜe spotkać zupełnie inny los. Chłopcy i dziewczynki od siódmego 188 roku powinni w związku z tym wieść osobne Ŝycie. iŜ wiem. był Ŝyczliwym. Przyjaźń kobiety z męŜczyzną jest jednak uwikłana w „genderowe" stereotypy i przesądy. o której pisał amerykański uczony Charles Perry Snów. WaŜną cechą konfucjanizmu jest nacisk na harmonię społeczną. Ŝe róŜnica między „kulturą humanistyczno-literacką" a „techniczną". Moja praca miała badawczy charakter. Kobietom właśnie dlatego. humanistyczny wydział japońskiego uniwersytetu okazał się dobrym miejscem do pracy. lecz przydatną. relacja tego rodzaju wydawała się jeszcze trudniejsza niŜ gdzie indziej. Moja koleŜanka bioloŜka. których zadaniem jest suflerka i zmienianie dekoracji. Japońskie doświadczenie umocniło moją 187 wiarę w ponadkulturowe podobieństwo ludzi naleŜących do jednej czy drugiej „kultury" (z całym szacunkiem oczywiście dla biologów i fizyków. Kobiety są wprawdzie poŜytecznymi stworzeniami. ma tu coś do rzeczy. Mimo najlepszych chęci i zamiarów czystych jak łza. Organizował mi spotkania z ludźmi. Wspominam to z nostalgią tym większą. powinność grupową. męŜczyzn i kobiety. tylko męŜczyźni mogą w nim grać kobiece role. słuŜył pomocą jako tłumacz i cierpliwie odpowiadał na pytania. które robią karierę. ale brakuje im doskonałości ich ojców. co znaczy. Mimo iŜ atmosfera towarzyska daleka była od amerykańskiej swobody.kobieca i męska. poniewierana w laboratorium niczym biała niewolnica. przygotowując się do odmiennych obowiązków męŜczyzn i kobiet. Yume mówi. w jaki róŜnica między kobietą a męŜczyzną jest tradycyjnie rozumiana w Japonii. których chciałam poznać. W Japonii. Mój japoński szef. którą ceni się w ramach tej tradycji o wiele bardziej niŜ indywidualizm. Na charakterystyczne dla japońskiej kultury definicje kobiecości i męskości. japoński profesor nie mógł za bardzo kolegować się z młodą „gaijinką". które ograniczają jej spontaniczność. Satoru. wśród których z pewnością zdarzają się mili ludzie). Podobnie jak oni. otwartym człowiekiem.

Ŝe moŜna zastosować jeden z tak zwanych „siedmiu powodów do rozwodu" wymienionych w popularnym dziele konfucjańskiego myśliciela Kaibary Ekikena (1630-1714). z kolei dostosowanie się do normy . uzaleŜniony jest od płci. wychodząc za mąŜ. a jak męŜczyzna. gdy sposób Ŝycia rodzin samu-rajskich uznano za normę. Jako Ŝe małŜeństwa zawierane były nie z miłości. uwaŜanych za właściwe dla danej płci. japońska definicja kobiecości zawierała więcej ograniczeń wolności osobistej. lecz takŜe zajmowanie się teściami. Amerykańska antropoloŜka. wchodziła do rodziny męŜa i zamieszkiwała w domu jego rodziców. co męskie. bardzo okrutne przysłowie powtarzane z upodobaniem przez nauczycieli w japońskich szkołach mówi. lecz niewidzialną to cechy idealnej japońskiej kobiety. Wprowadzono go w okresie Meiji. Obie . Japonkom nigdy wprawdzie nie zniekształcano 189 stóp jak małym Chinkom. W przeprowadzanych niedawno badaniach ankietowych na temat macierzyństwa jedna mama na dziesięć nadal uwaŜała. Ŝe dziewczęta powinny pozbyć się najmniejszej skłonności do egoizmu i słuŜyć innym. W świecie Konfucjusza inność to wykroczenie albo śmieszna i niepotrzebna ekstrawagancja. W tej tradycji zespół ról i zachowań. Tak długo poprawiały śpiące dziecko. by o nie walczyć. jakimi wyraŜą te same emocje. Jak w kaŜdej kulturze wyŜej ceniącej to. wobec których obowiązywało ją absolutne posłuszeństwo.bycie takim samym jak inni ludzie w naszej grupie odniesienia . Popularne. Mógł mieć konkubiny. mawiano. bo nie powinny przyzwyczajać się do specjalnego traktowania" (Yamakawa. druga poza nim. politycznej niŜ definicja męskości. został niezwykle precyzyjnie skodyfikowany. 2001. ale metaforę tę moŜna odnieść do japońskiej idei kobiecości w ogóle. lecz aranŜowane na podstawie zgodności majątku i statusu . aŜ jego ciało przyswoiło sobie ten nakaz. nie pozostawiając wielu wątpliwości. Nie ma co robić zamieszania wokół dziewcząt. UwaŜano. 142). Urodzone przez nią dzieci naleŜały do rodziny męŜa i w razie rozwodu kobieta nie miała Ŝadnej moŜliwości. umiejętność bycia przydatną. porównywała gejszę do drzewka bonsai. MąŜ mógł rozwieść się z nią za pomocą tak zwanego listu rozwodowego. „przyzwoitej" pozycji. Do 1945 roku w Japonii obowiązywał patrylinearny system zwany ie. nawet wybór słów i tembr głosu. posłuszeństwo. jak do wszystkich innych. a chłopca. A więc na przykład. gdy Ŝona była zbyt gadatliwa i kłótliwa. zazdrosna. całkowite poświęcenie dla innych. powściągliwość. Była całkowicie zaleŜna od męŜa ekonomicznie. Rolą Ŝony było nie tylko słuŜenie męŜowi.jest wartością. małŜonek miał prawo odesłać ją do rodziców. ekonomicznej. dopóki nie pójdzie do szkoły. Ŝe „paznokieć. ale jeszcze do niedawna japońskie matki dbały. Kobieta. stając się tam automatycznie osobą o najniŜszym statusie. Jak pisze Yamakawa Kikue w wiernie przestrzegających etyki konfu-cjańskiej rodzinach samurajskich: „W wychowaniu córek nacisk kładziono na naturalny rozwój ducha samopoświęcenia i podległości. Ŝe taki trening jest sensowny. trzeba się więc „przystosować" do ról płciowych tak. wolno rozpieszczać bardziej niŜ dziewczynkę. zostanie wbity". ze złączonymi nóŜkami i rączkami wyciągniętymi wzdłuŜ tułowia lub skrzyŜowanymi na piersi. nie mając prawa kupować i sprzedawać dóbr w swoim imieniu. Lisa Dalby. leniwa lub niemiła wobec teściów. gdy uznał.choć w inny sposób miały słuŜyć męŜczyźnie: pierwsza w domu. jak w danej sytuacji postąpić i co powiedzieć powinna kobieta. Skromność. by ich córki spały w odpowiedniej. który wystaje.to fundamentalna cnota. tak jak gejsza „przycinana" i „naginana" była do ideału „kobiety rozrywkowej". s. tak kaŜdą inną osobę płci Ŝeńskiej wychowywano na „kobietę domową".

to ogólna sytuacja kobiet po wojnie uległa poprawie. który zobowiązany był opiekować się nią aŜ do śmierci. analizowane szczegółowo przez wspomnianego Doi. Mimo iŜ oparta na wielowiekowej tradycji segregacja ze względu na płeć nadal obowiązuje w Japonii. ale to on dostawał lepsze kąski przy stole. a jej władza . Matka dorosłego syna była juŜ względnie bezpieczna: dręcząca ją kiedyś teściowa prawdopodobnie juŜ nie Ŝyła. który jest podstawą innych relacji społecznych. jak kochane są dzieci. mówiła Michiko i pewnie miała ku temu powody.nabrała cech władzy absolutnej. pozwalającą odreagować dawne krzywdy. by realizować skrywane na co dzień pragnienie bycia rozpieszczanym dzieckiem. podobną do zachodniej. ale jej znaczenie wzrosło. poświęcającą dni i noce. a ona sama spełniła swoją rolę. Od chłopca . określa ten szczególny rodzaj więzi społecznej wykształcony w relacji matka-syn. Synowie opisywali ją z nostalgią. bezbronna synowa nieraz stawała się ofiarą. Zaczęto wprowadzać w Ŝycie ustalenia prawne przeciwdziałające dyskryminacji politycznej i ekonomicznej.więcej wymagano. Według japońskiego psychoanalityka Kosawy Heisaku. Podstawową kategorią toŜsamości kobiecej pozostała tak zwana „dobra Ŝona i mądra matka" (moŜna ją uznać za japońską wersję figury znanej nam jako „matka Polka"). Ŝe relacja matka-syn stała się w Japonii ideałem czułej miłości. Jedynie urodzenie syna gwarantowało więc kobiecie względne bezpieczeństwo i nie dziwi zatem. które kaŜdy . a córki w tym czasie wypełniały swoje przeznaczenie. będącą pierwszym krokiem w kierunku równouprawnienia płci. Od tego czasu tradycyjna japońska rodzina wielopokoleniowa zaczęła przekształcać się w rodzinę nuklearną. Rolą matki stało się nie tylko rodzenie dzieci. gdy w Japonii wprowadzono demokratyczną konstytucję. by przeprowadzić swoją pociechę przez kolejne egzaminy. Na wzrost znaczenia japońskiej matki wpływ miały takŜe inne . i cierpiała do momentu. gdy sama stała się teściową.oprócz demokratyzacji . W przypadku chłopca ta fizyczna bliskość kształtuje zatem postawę relacyjną i towarzyszącą mu przez cale Ŝycie pasywną potrzebę bycia kochanym tak. jak ich matki. w wyniku których japońskie społeczeństwo stało się-jak to się często określa .między niemal obcymi osobami. stając się kobietami takimi.przyszłego spadkobiercy . Japońskie słowo amae. charakterystyczne dla japońskiej kultury umiłowanie Ŝycia w grupie stanowi pochodną bliskiego cielesnego związku matkasyn. „Dobra Ŝona i mądra matka" stała się „mamą edukacyjną" (kyóiku mama). „MęŜczyźni to duŜe niemowlaki". hamowany przez mentalne pozostałości wielowiekowej tradycji. To od niej zaleŜało.przemiany społeczne. Japoński system szkolny słynie w świecie z „egzaminacyjnego piekła". który wkrótce skonstruuje na chwałę swojej rosnącej w potęgę ojczyzny miniaturowe radio albo wspaniałego robota. Jest to proces bardzo powolny. czy Japonia zyska następnego prymusa. ale jednak nieunikniony. Model patrylinearnej rodziny rozszerzonej teoretycznie obowiązywał do 1946 roku.społeczeństwem świadectw szkolnych. dając rodzinie spadkobiercę. Po to przecieŜ przychodzili do Krainy Mydła. Przybywająca do jej domu 190 młoda.ograniczona wprawdzie do sfery domowej . w naturalny sposób bliŜsza więź łączyła nadal męŜczyznę z matką niŜ Ŝoną. lecz takŜe 191 reprodukcja kulturowej i narodowej toŜsamości.

wprost zapraszających do rowerowych wyścigów. młodsza siostra Chizuko. gdzie jakimś cudem nic jeszcze nie zbudowano. ale zabija indywidualność i jak walec miaŜdŜy słabszych lub po prostu innych. czytają coś ze swoich ksiąŜeczek i nawet osoba rzadko wpadająca w rozczulenie na widok dzieci ma niepohamowaną ochotę powiedzieć: „Kawali". czyli „mamę potwora" gotowego do strasznych czynów. do którego będzie chodził przez trzy kolejne lata. a sukcesu akademickiego i kariery w zewnętrznym świecie oczekuje się z kolei tylko od chłopca. Ŝe Hitoshi nie da sobie rady na egzaminie". by dziecko juŜ w wieku małego Hitoshiego przygotowywało się do Ŝycia w grupie i szkolnej rutyny. W latach osiemdziesiątych tradycyjne role płciowe zaczęły się przekształcać. a częściowo juŜ do zewnętrznej rzeczywistości społecznych 192 obowiązków. domach i na specjalnych kursach przygotowujących do egzaminów. gdy maluch częściowo ciągłe jeszcze naleŜy do matczynego świata domu. nigdy nie buszowały w tajemniczych zaroślach na górce między dwoma domami. by tylko syn skupił się na nauce i dostał na wymarzony uniwersytet. Pierwszy waŜny egzamin to ten do szkoły średniej po dziewięciu latach obowiązkowej podstawówki. Nie miały na to czasu. zwierzyła mi się z niepokojem na twarzy Aiko. Ŝe synek Aiko ma dopiero trzy lata. Jest to okres przejściowy. która zamordowała dziewczynkę z sąsiedniego domu. nie jest wprawdzie obowiązkowe. Utkwiła mi w pamięci głośna przed kilku laty historia japońskiej mamy. I nie ma nic dziwnego w tym. Wykształcone kobiety stawały się coraz bardziej wybredne w wyborze kandydata na męŜa i opieszałe w drodze do ideału „dobrej Ŝony i mądrej matki". Kończyły uniwersytety. Prywatne przedszkole. Ŝe nawet wybór odpowiedniego przedszkola (do którego teŜ jest egzamin) ma wpływ na los dziecka. Malutcy uczniowie w ciemnych mundurkach. który produkuje efektywnych pracowników. Dzieci z mojego sąsiedztwa na Ishikawa-dai nigdy nie bawiły się na spokojnych uliczkach. Siedząc grzecznie w wagonach metra. „Mama edukacyjna" i jej studiujący w pocie czoła synek to popularne postaci komiksów. w których „mama edukacyjna" zmienia się w mamagon. ale uwaŜa się za wskazane. najsłynniejsza . a tylko po dobrym uniwersytecie dostać dobrą pracę. z wielkimi skórzanymi tornistrami i nóŜkami gołymi niezaleŜnie od pory roku to jeden z klasycznych obrazków ze współczesnej Japonii. ale wielu sądzi. Wielu japońskich uczonych i publicystów krytykuje ten system. zarabiały. Japoński system edukacji ciągle uchodzi za najbardziej wymagający na świecie. a właściwe przedszkole Hitoshiego jest początkiem drogi na właściwą uczelnię. Jak mówi profesor Ueno. Lepiej więc zacząć przygotowania wcześniej niŜ później. podróŜowały. bo grą na fortepianie rozpraszała jej studiującego jedynaka. „Boję się. Za sukces dziecka w tych zawodach odpowiedzialnością obarcza się matkę. które wkrótce nie zostawią mu wiele czasu na nic innego. rozsmakowywały się w nieznanym ich rodzicielkom smaku wolności i luksusu. nienagannie czyści i schludni.uczeń musi przejść kilkakroć -w Japonii Ŝyciowy sukces bardziej niŜ na przyład w krajach Zachodu zaleŜy od ukończenia właściwych szkół we właściwym czasie. szytych na wzór wojskowych uniformów. w której to drodze Aiko będzie mu dzielnie towarzyszyć. Wersja kariery „od pucybuta do milionera" nie wydaje się moŜliwa w Krainie Kwitnącej Wiśni. łącznie z kazirodztwem. Japońskie dzieci kują więc w pocie czoła w szkołach. Tylko po dobrej szkole średniej moŜna dostać się na dobry uniwersytet.

ukrytą pod pancerzem betonu. cementują rzeki i budują wyjątkowo brzydkie miasta. To one zostały moimi najcenniejszymi przewodniczkami po Japonii. Ŝe chcące robić karierę. a nie szklany. śnieg topniejący. które w dzieciństwie było lekcewaŜącym przezwiskiem. tak jak Yume. słowo znaczące po japońsku „marzenie". Nawet gdybym nie zaczęła uczyć się japońskiego. jakie dostałam w Japonii. Ŝe przyszłość przyniesie im moŜliwość samorealizacji. ani nie zrezygnowały z makijaŜu. ale w kraju. dając mi moŜliwość dotarcia do miejsc. Siostrzeństwo w nagości „Chodźmy się wykąpać" to jedno z najmilszych zaproszeń. rozkosz nad rozkosze. odniosły sukces i udaje im się prowadzić niekonwencjonalne Ŝycie w społeczeństwie nielubiącym „wystających paznokci". co najlepsze w tradycji swojego kraju. i przedzierała się na szczyt świata zdominowanego przez męŜczyzn. dzięki którym czułam. lecz niewidoczną. Onsen . Yume postawiła jednak na swoim. czyli publiczna łaźnia. „doprawdy nie ma Ŝadnych powodów. zanim dotknie mojej po brodę zanurzonej głowy. które na początku wydawało mi się kwintesencją męskiej przestrzeni. by kobieta chciała być czymś takim jak męŜczyzna". to przybrane imię. Te kobiety o pięknych imionach pokazały mi inną topografię Tokio. które marzyły.były nastolatkami. Córki w jej rodzinie od zawsze wychodziły dobrze za mąŜ i zajmowały się domem. więc ani nie zaczęły uŜywać męskiego języka. skraplającą się na twarzy mgiełkę pary. Zaczęły jednak podejmować decyzje w swoim imieniu 193 i negocjować własny rodzaj szczęścia. i dowiedzenia się o rzeczach.japońska feministka. Ŝe ten niezwykły kraj rzeczywiście chce mieć do czynienia z resztą planety Ziemia. w którym świat podzielony jest według płci tak mocno i głęboko. a studia na Uniwersytecie Tokijskim zarezerwowane były dla braci. gdy męŜczyźni zalewają betonem morskie wybrzeŜa. bo jest profesorką uniwersytecką. które stały się dla mnie inspiracją. Jeśliby otwartość Japonii na świat mierzyć według kryterium płci. Pierwszy raz kąpałam się po japońsku z Yume. ta kobieca część japońskiej rzeczywistości wydawała mi się o wiele przyjaźniej sza i ciekawsza. Rotenburo. Jedne. zapach wody. stali i szkła. nie rezygnując jednak ze wszystkich marzeń. Yume . co w Japonii jest gestem duŜej odwagi. KaŜda z nich 194 przywodzi na myśl przyjemne wspomnienia. . KaŜda w pewnym momencie swojego Ŝycia podjęła decyzję sprzeczną z obowiązującą normą kobiecości i zbuntowała się przeciw tradycji bycia przydatną. o których rzadko mówi się w salach seminaryjnych.podobnie jak ja . Yukiko. a właściwie z Yum&sensei. jak Naomi. poddały się. to kobiety były dla mnie tymi. te nazwy zapamiętałabym. Ŝe da sobie radę.mineralne kąpielisko w jednym z tysięcy japońskich kurortów. „Yume". albo widok na ocean z pełnej mineralnego ukropu niecki na wysokim klifie półwyspu Izu. Michiko. odkryły przede mną swoje kobiece ścieŜki w mieście. Jej jednak udało się. Nikt nie wierzył w moŜliwość realizacji tyleŜ ambitnych co „mało kobiecych" planów małej Marzycielki. Sentó. Ŝe japońskie kobiety kultywują to. W latach osiemdziesiątych Chizuko. Naomi. inne. jak mawia się na Zachodzie. Tłumaczyła mi. Przez dwadzieścia lat udowadniała sobie i swojej rodzinie. Japonki napotykają betonowy sufit. a więc onsen pod gołym niebem. pielęgnują kwiaty i ratują naturę w czasie. I chociaŜ duŜym uproszczeniem byłoby twierdzenie.

Skończyła Uniwersytet Tokijski i dostała pracę, o jakiej śnią miliony japońskich męŜczyzn. Gdy marzenia stały się faktem, z dumą dodała „Yume" do swojego imienia i nazwiska. Dziś Yume ma czterdzieści kilka lat, ale wygląda na trzydzieści, męŜa i maleńkiego synka. Kiedy tylko czas jej pozwala, wyjeŜdŜa z rodziną do jednego z podtokijskich onsenów. Twierdzi, Ŝe moczenie się w gorącej wodzie rozprostowuje jej duszę, a więc któregoś dnia przy lunchu powiedziała do mnie: „Chodźmy się wykąpać". Mając na względzie fakt, iŜ japońska kultura powstała głównie z chińskich i koreańskich zapoŜyczeń, złośliwi ignoranci twierdzą, Ŝe czystość jest jedynym oryginalnym wynalazkiem Japończyków. Nawet gdyby tak było, jest to wynalazek godny pozazdroszczenia i naśladownictwa ze strony innych nacji (nie wytykając nikogo palcami). Jak się okazuje, polska mądrość, Ŝe „częste mycie skraca Ŝycie", nie ma potwierdzenia: Japończycy uwielbiają wodę, a Ŝyją bardzo długo i zdrowiej od nas. Jedyny zapach, jaki moŜna poczuć w najbardziej nawet zatłoczonym metrze, to leciutka woń mydła i moŜe czasem naftaliny. Ponoć w swej niechęci wobec cielesnych zapachów Japończycy (a właściwie Japonki) posuwają się niekiedy do przesady, jaką jest 195 operacyjne usuwanie gruczołów potowych spod pach. Tak czy inaczej, przesada w tę stronę jest łatwiejsza do zniesienia, a demokratyczne umiłowanie czystości godne podziwu. Podczas jednego z pierwszych spacerów po Tokio dotarłam do Parku Centralnego na Shinjuku, gdzie zaintrygowała mnie grupa męŜczyzn uwijająca się przy fontannie tuŜ obok grupy staruszków płci obojga uprawiających tai-chi. W pierwszej chwili pomyślałam, Ŝe jestem świadkiem jakiegoś rytuału, ale okazało się, Ŝe to mieszkający tam bezdomni po prostu robią pranie. Wielu tokijskich bezdomnych wygląda w związku z tym czyściej i schludniej niŜ niejeden pan Kowalski w przeddzień swojej cotygodniowej kąpieli, obok którego musiałam stać w warszawskim autobusie. Nawet jeśli czasem pewne aspekty japońskiego Ŝycia mogą być irytujące, to jedno jest pewne - osoba, która wyprowadzi nas z równowagi, będzie dokładnie umyta. O szczególnym upodobaniu, jakim mieszkańcy Krainy Kwitnącej Wiśni darzą moczenie się wodzie, pisali juŜ w trzecim wieku Chińczycy, a chrześcijańscy misjonarze przelewali swe oburzenie na papier, nie mogąc zrozumieć, „po cóŜ tak często nieprzystojnym ablucjom się oddawać i obnaŜać swe członki bezwstydnie". Nie jest trudno sobie wyobrazić, jaka musiała być z kolei reakcja Japończyków na zapachowe dowody niechęci do kąpieli o kilka metrów wyprzedzające przybyszów; do dziś sobie zresztą Ŝartują z mniej higienicznych narodów. Wszyscy, którzy znają film Szogun, pamiętają, Ŝe pierwszą rzeczą, jaka spotkała tytułowego bohatera na japońskiej ziemi, była solidna kąpiel i pewnie nieraz Japończycy mieliby ochotę potraktować w ten sposób mniej domytych „gaiji-nów". Kto wie, moŜe fakt, iŜ chrześcijańscy misjonarze z taką odrazą traktowali japońskie zamiłowanie do kąpieli, przyczynił się do klęski ich misji. Religia, w której ciało jest nieczyste, ale którego nie zaleca się w związku z tym codziennie kąpać, nigdy nie miała większych szans u Japończyków. W Japonii zresztą nie tylko dla śmiertelników, ale i dla bogów kąpiel jest rzeczą najwyŜszej wagi. Woda w japońskiej tradycji oznacza nie tylko czystość cielesną, lecz takŜe symboliczną, duchową. W tradycji buddyjskiej urodziny Buddy czci się, kąpiąc jego posągi

196 w zielonej herbacie, a gdyby od rytuałów religii shintó odjąć te związane z oczyszczaniem i wodą, niewiele by zostało roboty kapłanom. Pierwszą rzeczą, jaką uczynił bóg Izanagi po wydostaniu się ze świata zmarłych, była kąpiel w rzece, zmywająca z jego ciała brud śmierci. Zgodnie z zapoczątkowaną przez niego tradycją, wchodząc na teren świątyni shintó, trzeba obmyć ręce, nabierając wody ze studzienki, a starsi ludzie nadal kultywują zanikający zwyczaj płukania ust. Rytuały oczyszczania towarzyszą w Japonii nie tylko wszystkim uroczystościom religijnym, lecz takŜe wielu świeckim. Brud to zło i diabelstwo - i vice versa trzeba więc pozbyć się go przy pomocy wody i soli. Dlatego przed wejściem do wielu barów stoją piramidki soli i solą sypią ring zawodnicy sumo. Woda, sól, mycie i płukanie, oczyszczanie i sprzątanie, przecieranie, wymiatanie, omiatanie to japońska codzienność świecka i religijna. KaŜdy posiłek w restauracji, niewaŜne jak byłaby obskurna, poprzedza wytarcie rąk dostarczoną na samym początku wilgotną ściereczką oshibori. W jednej z moich ulubionych obrotowych „suszarni" na Musashikoyama ściereczki były juŜ nowoczesne - jednorazowe i pakowane w foliowe ruloniki z wizerunkiem Hello Kitty i napisem Clean and healthy live together. Ogrom uwagi przywiązywanej do o-furo, „szacownej kąpieli", wyróŜnia więc Japończyków na tle innych nacji. Owszem, zdarza się, Ŝe „gaijini" teŜ codziennie się kąpią, ale nawet najdokładniejszy prysznic jest po prostu czynnością higieniczną, a nie rytuałem. Statystyczny Japończyk spędza codziennie w wodzie około pół godziny, ale godzinne kąpiele nie naleŜą do rzadkości. KaŜdego wieczoru przychodzi w japońskim domu pora, gdy Ŝona (w układzie tradycyjnym) lub osoba, której kolej przypada (jak w rodzinie mojej przyjaciółki Mariko), przygotowuje wannę pełną gorącej wody. Teraz w kolejności uświęconej patriarchalną tradycją (pan domu pierwszy, najmłodsza kobieta na końcu) albo tak jak się komu podoba, Japończycy idą do kąpieli. NiezaleŜnie od tego jednak, czy dom jest tradycyjny, czy tak międzynarodowy i nowoczesny jak dom Mariko, gość ma nadal pierwszeństwo. Z błogimi minami Japończycy zanurzają się w wodzie i zapominają o troskach, jakby na chwilę 197 wrócili do łona matki. Sam prysznic to dla nich kpina nie kąpiel i tylko w wyjątkowo uboŜuchnych jednopokojowych „dziuplach" zdarzają się kabiny zamiast wanny. Chizuko i Teru po wakacjach w luksusowym hotelu Hyatt na Bali byli w miarę zadowoleni, ale pełną przyjemność popsuł im fakt, Ŝe - jak opowiadali wanna była „bez sensu" i do tego „w tym samym pomieszczeniu, co sedes". Moczenie się w gorącej wodzie uznawane jest przez Japończyków za jedną z największych przyjemności i codzienne o-furo we własnej łazience na ogół im nie wystarcza. Obawiano się, Ŝe wyposaŜenie mieszkań w łazienki sprawi, iŜ Japończycy przestaną odwiedzać publiczne łaźnie i ta stara tradycja zaginie bezpowrotnie. Tak się jednak nie stało. Liczba publicznych łaźni wprawdzie spadła, ale nie znikły one z pejzaŜu miast i miasteczek. Wiele osób mających łazienki wciąŜ odwiedza sentó albo spędza swoje krótkie wakacje w jednym z tysięcy omenów rozsianych po japońskich wyspach. Onsen znajduje się zwykle nie dalej niŜ piętnaście minut jazdy pociągiem, bo na tak sejsmicznie aktywnym terenie, jak Japonia, pod drŜącą ziemią wszędzie niemal bulgoce gorąca, bogata w minerały woda. W onsenie obowiązują z grubsza te same zasady zachowania co w sentó, ale w tym pierwszym

czeka na nas nie „kranówka", lecz woda mineralna, pompowana do baseniku wprost z podziemnego źródła. Niektóre onseny to po prostu dziury w ziemi lub skale ze skromnym pensjonatem nieopodal, inne to luksusowe kompleksy wypoczynkowe, którym Ŝycie dało źródełko z gorącą wodą. Wiele z nich słynie z uzdrawiającej lub upiększającej mocy. Najciekawszy w wodnych rozkoszach Japończyków jest fakt, iŜ nawet kąpiele we własnym domu uwaŜają oni za przyjemność z natury towarzyską. To oczywiste, Ŝe do onsenu czy sentó idzie się po to, by być razem, a nie tylko, by po prostu się umyć, ale do domowej wanny (o ile jest wystarczająco duŜa) teŜ miło zanurzyć się w towarzystwie męŜa, dziecka lub ich obojga. W większości domowych łazienek, malutkich i ciasnych jak moja w Bon Hour, mogą naraz kąpać się jednak najwyŜej dwie dorosłe osoby. Tylko raz widziałam w Japonii domową łaźnię o powierzchni jakichś dwudziestu metrów kwadratowych, gdzie w pięknej i zabytkowej ponoć 198 kadzi z cennego drewna cedrowego zmieściłaby się spora grupka, a temperaturę regulował komputer. Siedziba, w której znajdowało się to cudo, naleŜała do ojca Mariko, emerytowanego szefa korporacji o nazwie pachnącej tak wielkimi pieniędzmi, Ŝe zwykły człowiek umie je sobie wyobrazić tylko w postaci nieskończonej ilości walizek pełnych banknotów 10 000-jenowych. „To nasza łazienka", powiedziała gospodyni oprowadzająca mnie po domu, „mam nadzieję, Ŝe nie za mała". Przeciętni Japończycy mogą sobie pomarzyć o łazience podobnej wielkości (rzeczywiście marzą, bo zapytani w ankiecie o potrzeby mieszkaniowe, najczęściej wymieniają upragnioną większą łazienkę). W wannie, kadzi, baseniku Japończycy zanurzają się wtowarzystwie innych Japończyków. Ludzie, którzyubranijak ognia unikają fizycznego kontaktu, nie pozwalając sobie nawet na klepanie kumpla w ramię, w sentó czy onsenie bez oporu pomogą umyć mu plecy. Ludzie, którzy nie zaczepią przechodnia, by spytać o drogę, tu bez nieśmiałości dzielą się z obcym - i równie jak oni nagim sąsiadem - uwagami na temat temperatury wody. Japończycy często mówią o skinshipu, szczególnej bliskości, jaką rodzi wspólna kąpiel, albo o hadaka no tsukiai, braterstwie w nagości. Tu znikają bariery statusu i nagi szef korporacji moczy się obok nagiego taksówkarza (jedynie przedstawiciela japońskiej mafii moŜna by poznać od razu po tatuaŜach, ale nie wiem, jakie zwyczaje kąpielowe m&yakuza). Kąpiel po japońsku to doświadczenie, które zbliŜa ludzi jak Ŝadne inne. Do sentó albo onsenu moŜna udać się w towarzystwie przyjaciół, kolegów z pracy albo zaprosić ewentualnego partnera w interesach, by go tam - równieŜ w dosłownym sensie - rozmiękczyć. Wspólna kąpiel to równieŜ dobra okazja dla rodziców, by pobawić się z małymi dziećmi albo powaŜnie porozmawiać z nastolatkami. Nawet jeśli dziś codzienny zwyczaj wspólnej kąpieli ze starszymi dziećmi zanika, to wystarczy włączyć telewizor, by przekonać się, Ŝe jego idea nadal funkcjonuje jako pozytywny przykład: w japońskich telenowelach matka i córka albo ojciec i syn wyjaśniają sobie nieporozumienia zanurzeni w gorącej wodzie. Kochankowie teŜ nie stronią od wspólnych kąpieli i często spędzają swoje pierwsze wakacje w kurorcie z gorącymi źródłami. Jak sobie łatwo wyobrazić, taka 199 intymna kąpiel we dwoje w onsenie pod rozgwieŜdŜonym niebem moŜe stać się wyjątkowo podniecającą scenerią miłosnego sam na sam (uprzedzam jednak, Ŝe dla nienawykłego cudzoziemca będzie w onsenie ciut za gorąco na erotyczne

w wyniku których drewniany oryginał obrósł przybudówkami o niezgrabnych kształtach. Przekonałam się o tym. które nie leŜy na szlaku turystycznym uczęszczanym przez „gaijinów". Zanim w okresie Meiji Japonia otworzyła się na świat po ponad dwóch wiekach izolacji. Ŝe przybysz nie zna etykiety sentó. Spowodowane jest ono nie wstrętem czy niechęcią (pod warunkiem. chociaŜ w takim. Za nią znajduje się niewielki pokoik z archaicznymi szafkami na buty zamykanymi przy pomocy wielkich drewnianych kluczy. Wybrałyśmy tam w jakieś piątkowe popołudnie zaraz po otwarciu. Większość odwiedzających zna się więc przynajmniej z widzenia. Wczesnym popołudniem komin zaczynał dymić. by zobaczyć kawałek nagiej prawdy o Japonii. Ludzie przez całe Ŝycie mieszkający w okolicy przychodzili 200 do niego najpierw przyprowadzani przez rodziców. a mieszkańcy podrzucali im niekiedy niepotrzebne juŜ meble. gdy pierwszy raz poszłam do mojego sentó z Yume. Front budynku ze swoim spadzistym dachem i bramą ozdobioną u sklepienia rzeźbionymi smokami przypominał buddyjską świątynię. kaŜde w niewielkiej odległości od Bon Hour. Święte oburzenie niedomytych purytan (którzy podejrzanie duŜo czasu poświęcali studiowaniu przedmiotu swojej odrazy) sprawiło. jak powinien się zachować. ale przechodząc obok. Nie wiem. a z powodu trudności językowych nie będzie moŜna wytłumaczyć mu. Ŝe gaijin nie jest na przykład wielki. musi być przygotowany na wywołanie poruszenia bliskiego panice. Moje sentó naleŜało do przybytków starych i skromnych. dzięki sterczącemu w górę wysokiemu kominowi. uŜywane jako opał do podgrzewania wody. spośród których pod osłoną deszczowej nocy wybrałam sobie ratanową komodę i stolik z drewna wiśniowego. ale tak pachniały wieczorem wszystkie uliczki mojego sąsiedztwa i gdy spaceruje się blisko domów.uniesienia). bo kradzieŜe po prostu się nie zdarzają. Ŝe moje przestępstwo było drobne albo przynajmniej niedostrzeŜone. słychać plusk wody. a potem podlegało rozmaitym przemianom. tłusty. spocony i włochaty). moŜna było usłyszeć przyjemne bulgotanie gotującej się wody. a od najbliŜszego dzieliła mnie tylko wąska uliczka. Klucze większość odwiedzających zostawia jednak tam. gdzie były . Kąpanie się po japońsku wygląda nieco inaczej niŜ Zachodzie. W przeciwieństwie do nowoczesnych sentó. czasem ciche rozmowy albo radosne gulgotanie pławionych w niej osesków. W mojej okolicy były trzy sentó. Zaproszenie „gaijina" do wspólnej kąpieli z japońskimi przyjaciółmi to wielki dla niego honor i niepowtarzalna okazja. lecz raczej strachem. mając nadzieję. zbudowano je niedługo po wojnie. . Na ogół cudzoziemiec nie będzie źle widziany w sentó. jak stare drzewo hubą. to przy moim domu przeznaczone było wyłącznie do kąpieli i niewiele zmieniło się w nim przez kilkadziesiąt lat. publiczne łaźnie i mineralne kąpieliska były koedukacyjne. które obwieszczała krótka zasłonka noren wisząca w drzwiach.nie ma sensu ich targać ze sobą. potem wiedli swoje pociechy. Pociemniały od wilgoci wielu pór deszczowych parterowy budynek jak kaŜde inne sentó moŜna było dostrzec z daleka. zapach mydła i szamponu docierał aŜ do mojego mieszkania. Gdy byli juŜ klienci. a teraz z plastikową miseczką i ręczniczkiem w dłoni drepczą tam jako dziadkowie. które nieraz są bardzo wykwintne i połączone z atrakcjami takimi jak saanajacuzzi czy nawet basen i fitness. jak działała w tym starym sentó maszyneria do podgrzewania. Właściciel i jego dorastający syn godzinami piłowali drewniane palety.

I przed naszymi oczami rozkwitł nieco złuszczony od wilgoci obraz ogrodu. W kącie. czym tata róŜni się od mamy. Basenik. pracownika. mogą być tylko większe albo mniejsze. bandai-san doskonale wiedział. czyli najpierw mycie i dokładne spłukanie mydła. a młodsze. na drugiej wisiały lustra. pod Ŝadnym pozorem nie moŜna wejść do niego „na brudasa". zaprasza! mnie. Jak się okazało po kilku zdaniach. Na plastikowych ministołeczkach siedziały przed kranami dwie kobiety. Myły się przy pomocy namydlonych ręczniczków. Takie wspólne kąpiele są dobrą okazją. „Dozo". potem reszta. 202 Do spłukiwania uŜywały plastikowych miseczek. dwie panie w średnim wieku zachowujące się jak dobre znajome i młoda matka z małą córeczką. i nauczyły się dobrych manier. więc przywitał mnie bez tego zakłopotania. podobnie jak domowa wanna. w środku były trzy kobiety.zdumienia. Miałam jasne włosy i wyrosłam trochę wyŜsza. do szóstego roku Ŝycia. W małych ryokanach (hotelach w tradycyjnym stylu japońskim) moŜna zamówić sobie godzinę kąpieli z ukochanym lub rodziną i tylko wtedy onsen jest koedukacyjny. Zdarzają się w Japonii onseny dla obu płci. mniej i bardziej luksusowe. Właściwie juŜ po chwili fakt. gdzie mieszkam i co robię w Japonii. gdzie wchodzi się juŜ nago. Jak juŜ wspominałam . stał jeszcze niewielki stół słuŜący matkom do ubierania najmłodszych dzieci. jakie „gaijini" tak często widzą na twarzach Japończyków. ale o wiele. szybko się roznoszą. Wieści w takim sąsiedztwie. Właśnie: „róŜnic". wiele rzadziej niŜ opisują je spragnieni sensacji „gaijini". jak i wzajemna ciekawość tych drobnych róŜnic. który dba teŜ o porządek i sprzedaje przybory toaletowe. Ŝe kompleks Edypa nie pasuje do opisu japońskiej kultury . na której stały wiklinowe kosze na ubrania. jak moje. jedna w średnim wieku i jedna bardzo stareńka. Fakt. dodając po angielsku: How do you do. by sprostać hollywoodzkiemu . Szatnie w sentó nie róŜnią się specjalnie. a kobiety do swojej części kąpieliska. Wnętrze najczęściej jest wyłoŜone kafelkami. przy ukwieconym okienku. „Gaijinka" w jego sentó była prawdziwą atrakcją. mają przywilej swobodnego przemieszczania się między męską a Ŝeńską częścią łaźni. słuŜy tylko moczeniu się. poza tym naleŜałyśmy do tego samego gatunku stworzeń i wspólne mycie się było tak samo uzasadnione.Ŝe Japończycy postanowili „ucywilizować" swoje obyczaje i od tej pory kobiety i męŜczyźni zaŜywają kąpieli osobno. Zajęłyśmy z Yume wolne miejsca i poszłyśmy ich śladem. znajduje się zbiornik z wodą i rząd kranów przy ścianie. Opłatę za korzystanie z sentó uiszcza ńąubandai-sana. I który na mój widok nawet nie starał się ukryć . wydal mi się najnaturalniejszy na świecie. iŜ byłam w towarzystwie Japonki. by maluchy przyjrzały się. Gdy weszłyśmy tam z Yume.teraz obowiązuje „japońska kolejność czynności kąpielowych". jakie zamienił z Yume. pozdrawiając grzecznie równie jak one nagich sąsiadów. Nic dziwnego. zdejmował z jego barków trud 201 ewentualnej konwersacji. „Proszę bardzo".raczej przyjaznego . a młodsza pomagała starszej. Przeciętna Japonka mizerne ma szanse. Ta okazała się malutka: jedną jej ścianę zajmowała półka. do których nalewały wodę z kranu.nagie ciała rodziców nie budzą niezdrowej sensacji u malucha. Na ogól więc męŜczyźni idą na bosaka do swojej. a w starych sentó na jednej ze ścian mogą znajdować się amatorskie malowidła. Starsze dzieci towarzyszą w sentó rodzicowi tej samej płci. W głównej części sentó. Ŝe siedzę wśród tych obcych kobiet i myjąc się rozmawiam z Yume.

w której pod wpływem wilgoci pognieciony. miałam na ciele bardzo wyraźne ślady po bikini i byłam jedyną opaloną osobą w towarzystwie. Etykieta sentó wymaga. bezkształtny pokurcz na nowo odzyskuje kształt. Gdy po umyciu wstałyśmy. która sprawia.słowo „ciało" ma silne konotacje seksualne. by pod Ŝadnym pozorem nie przeszkadzać innym.polskim i angielskim . lecz zaklęsały się. Pozbawione tłuszczu. przybierając wygodną pozycję. nie zwisały im brzuszyska. obejmując dłońmi kolana. obdarzone były niezwykłym wdziękiem. Byłam na końcu świata. którym jest seks albo śmierć. jaką moŜe odczuwać osesek. Teraz miała nastąpić zasadnicza część kąpielowej przyjemności. Ŝe moja dusza wygląda jak suszony kwiat wiśni wrzucony do ciepłej wody. a elfiątko wsparło buzię o ramię swojej mamy. czyli 203 powolne zanurzanie się w wodzie o temperaturze 43-45 stopni Celsjusza. Na Zachodzie przez wieki . KaŜde dotknięcie tematu ciała grozi przekroczeniem normy przyzwoitości. dziewczynka nadal nie spuszczała ze mnie wzroku i w końcu za podszeptem nieco zakłopotanej mamy powiedziała mi: Hello. W naszej kulturze uczymy się. Atmosfera kąpieli po japońsku ma w sobie wszechogarniającą błogość.i byłam u siebie. MoŜe równieŜ być uŜyte zamiennie ze słowem „zwłoki". staruszków i moŜe jeszcze wdów (uwaŜanych za kogoś w rodzaju osób na honorowej emeryturze) dopuszczalne jest tak swobodne zachowanie. Ŝe traci się poczucie rzeczywistości. W dwóch dobrze znanych mi językach . jak się rozprostowuje twoja dusza?". by zasnąć. która przycupnęła na ostatnim wolnym stanowisku.podobnie jak w innych przestrzeniach Ŝycia po japońsku . a z wiekiem nie tyły. Tymczasem malutka dziewczynka zupełnie jeszcze nie przejmowała się wymogami społeczeństwa i przyglądała mi się z nieco deprymującą intensywnością. z trudem starała się poskromić zainteresowanie. WyróŜniał mnie jeszcze jeden szczegół: w przeciwieństwie do Japonek. nie ciąŜyły pośladki. Kilkudziesięciocentymetrowy elf z krainy dzieciństwa mógł sobie na to pozwolić. jakie jej pociecha wykazywała z kolei moją osobą. na który często nie umiemy rozmawiać swobodnie. wracając do swoich dziecinnych proporcji. nie chlapać i . delikatne. wśród obcych kobiet wychowanych w odmiennej kulturze . Yume połoŜyła głowę na brzegu baseniku i zamknęła oczy. który najadł się do syta. wydawały się jednak silne. którymi zwłaszcza starsze kobiety przykrywają łono. z podkurczonymi kolanami. drobniutka staruszka skurczyła się.ideałowi kobiecej urody. Nie miały w sobie nic z kanapowej miękkości. kaŜdy zanurza się. chodząc po sentó. teraz moŜna sobie dla ochłody połoŜyć na głowie. skąd obserwowało mnie nadal spod przymkniętych powiek. niŜ jest to absolutnie niezbędne. a jednak te ciała. rozpływa się w wilgotnym cieple otulającym jak bliskie ciało. a jego funkcje fizjologiczne są tabu. nie gapić się. „Czujesz. spytała Yume i wyobraziłam sobie. Powoli.nie zajmować więcej miejsca. Cellulitis jest słowem nieznanym w tej szczęśliwej krainie. Małe ręczniczki. Jest tak gorąco. a troski wyparowują bez śladu. na siedząco. które jak ognia unikają słońca. Młoda kobieta z dzieckiem. to temat. na klęczkach. Ŝe ciało jest czymś wstydliwym. kurczyły. Przyjemności ciała nieodłącznie związane zostały z chrześcijańską kategorią grzechu. Ŝe skóra po chwili staje się róŜowa jak wrzucona na wrzątek krewetka. wejściem na teren zakazany. w Japonii tylko w przypadku dzieci. by zanurzyć się w baseniku. bez pośpiechu i chlapania. którym nie mogłam się nie przyglądać. został przewinięty i wtulił się.

Ann. Dla obu tych kobiet ciało było problemem: przedmiotem wstydu lub narcystycznej adoracji. w której „rozprostowuje się dusza". W tym czasie pulchna. Japonki. gdy moczyła ciało w wodzie. Ŝe jest ono „nieczyste" i godne pogardy albo co najmniej obce . Ŝe ciała naleŜy się wstydzić. który młodym kobietom wychowanym w naszej kulturze kazałby wciągać brzuchy i wypinać biusty. Okazało się. Mariko czy Michiko przyjemność porównywalną do tej. to dlatego Yume „rozprostowywała się dusza". W Japonii nasza hierarchia „wzniosłej duszy" i „grzesznego ciała" nie funkcjonuje. MoŜe w spontanicznym geście kobiecej solidarności przekraczającej barierę kultur i języków. przydatnym do wielu naturalnych aktywności. przyjęty w jej ojczystym języku. Ŝe japońska idea podróŜy do jakiegoś miejsca tylko po to. albo wykonywały jakiś drobny przyjazny gest. Ŝółte i białe ciała łączyła przynaleŜność do tej samej płci. demonstrowała nam swoje doskonałe kształty. jakiej moim rodakom dostarczałby Japończyk ze smakiem popijający bigosik zmroŜoną wódką („Patrz pan. MoŜe w akcie jakiejś nieznanej mi magii. Ŝe nieuda-wana przyjemność. Małgorzaty w Budapeszcie. Oznaczające ciało japońskie słowo karada kojarzy 204 się ze zdrowiem i sprawnością fizyczną. by wypróbować oferowaną tam kąpiel.pamiętam wizytę z uczestniczkami letniego seminarium w łaźni na wyspie Św. młode i stare. z jaką zanurzałam się w kolejnych ukropach. skarŜyła się nieraz Chizuko. „Moje ciało nie jest dziś OK". ot tak. bez powodu. Zabierały mnie więc na wodne wycieczki po Japonii . Ŝe wygląda „okropnie" i ma „fałdki na biodrach". Ŝe w moich uszach wydawało się to dziwne i nieco niewłaściwe. Traktuje się je w tej tradycji w sposób bardziej pragmatyczny i holistyczny zarazem. a nie z seksem i grzechem. Niezliczoną ilość razy obce kobiety uśmiechały się do mnie. pije jak nasz!"). Dla porównania . nasze ciała pozwalały doznać przyjemności. przechadzając się i przekomarzając. starając się w ogóle nie rzucać w oczy. Myślę. z którymi się kąpałam.dzieje naszej kultury dają się opisać jako proces stopniowego dystansowania się człowieka wobec własnej cielesności. nigdy nie zachowywały się w ten sposób. Japonki w łaźni zachowują się bez tego całego teatrzyku. piękna Węgierka o ognistej urodzie. na widok której wielu męŜczyzn Zachodu nigdy juŜ nie zaznałoby spokoju. Raz w małym onsenie na wschodnim wybrzeŜu Japonii młoda mama po prostu włoŜyła mi na chwilę w ramiona swoje malutkie dziecko. odpowiednik naszego „Bądź zdrów" lub angielskiego „???? ????". między innymi do uprawiania seksu czy podobania się osobnikom przeciwnej (lub czasem tej samej) płci. i nie mając pojęcia. piękne i brzydkie. „UwaŜaj na swoje ciało". Nasza nagość wydawała się naturalna i oczywista.uwaŜaliśmy. jest mi bardzo bliska. Piękne nie popisywały się urodą. nie tak piękne nie wstydziły się swoich niedoskonałości. Ciało ludzkie jest dla Japończyków czymś naturalnym i praktycznym. Wizyta w moim przydomowych sentó z Yume była początkiem szeregu wypraw do onsenów za Tokio. brzmi w dosłownym przekładzie japońskie Ŝyczenie zdrowia. gdzie grube i chude. sprawiała Yume. Kąpiel po japońsku była dla mnie przestrzenią siostrzaną. przekładając dosłownie na angielski bezpośredni sposób mówienia o ciele. 205 mokre i wijące się jak piskorz. niepozorna Angielka Betty przez cały czas siedziała skulona w jednym miejscu.

Pierwszy raz dotarłam tam na początku pory deszczowej. Stoją w grzecznych. z jednej strony więc siedziałam ja. Kąpałam się w zakolu rzeki bulgoczącym wulkanicznym wrzątkiem. Kąpałam się wrotenburo z widokiem na ocean. Dzięki nim kąpałam się w jaskini ciemnawej. będzie za nią przez resztę Ŝycia tęsknił pod prysznicem. a z drugiej nasi męŜowie. siarce. którego atrakcją jest kąpiel w wagoniku kolejki powietrznej wiozącej klienta piękną trasą widokową do -jakŜeby inaczej kolejnej kąpieli. opite wilgocią hortensje. pod niebem tak czystym jak wypolerowany lód zrzucić yukatę. gdzie część kobieca od męskiej oddzielona była tylko niską aŜurową ścianką. kontemplacyjnym tempie. Ŝe właśnie zaŜyłyśmy kąpieli w wodzie słynącej z tego. a takŜe w zie206 lonej herbacie. Akimi i trzech japońskich staruszków uśmiechających się do mnie trzema złotymi zębami. Kamakura to pełne zieleni. do którego trzeba było przedrzeć się ścieŜką wśród śnieŜnych zasp i potem na piętnastostopniowym mrozie. powiedziała. gdzie atmosferę dŜungli stwarzały pleksiglasowe lwy i Ŝyrafy. gdy zaczynały kwitnąć wielkie. które nigdy się nie narodziły. W kiczowatym „onsenie egzotycznym". ryŜowym winie i bóg wie czym jeszcze. Poświęcona Wodnym Dzieciom (mizukó) Hasedera od początku mnie oczarowała swoim mrocznym urokiem. ciasnej jak szafa i pełnej kobiet. Byłam tam wiele razy. z którego roztacza się widok na zatokę zasnutą obłokiem szarej mgiełki. by w powolnym. I w rotenburo w japońskich Alpach z widokiem na góry. nadając wodzie kolor płynnego złota. do której schodziło się po śliskich schodkach wykutym w skale korytarzem (potem dopiero Yume powiedziała mi z dziewczęcym chichotem. Kąpałam się w luksusowym kompleksie. połoŜone nad oceanem godzinę jazdy od Tokio. obejrzeć wszystkie świątynie. które lubię. Ŝe to nic straconego. Taki widok mają stojące tam tysiące kamiennych posąŜków. „Tam jest moje Wodne Dziecko". Nie większe niŜ lalki szare kamienne figurki o okrągłych buziach poświęcone są tym. A nawet w takim. Ŝe sprzyja zajściu w ciąŜę. gdzie w cedrowej kadzi moczyło się przede mną kilka pokoleń czyściutkich Japończyków. Mariko i Ayaki. które nazwałam „siostrzeństwem w nagości". Mam jednak nadzieję. co i tak nie starczyło. Nie dotarłam niestety do onsenu. gdzie było kilkanaście baseników oferujących kąpiel w wodzie o róŜnej temperaturze. Ale we wspólnej kąpieli łatwiej mówić o ukrywanych na co dzień sekretach i pewnie nie przez przypadek Michiko właśnie w jednym z onsenów u stóp góry Fuji opowiedziała mi. gdzie basenik był niewielką dziurą wykutą w nabrzeŜnej skale. sponad których wielkie pomarańczowe słońce wschodziło tak szybko jak podrzucona piłka plaŜowa. Ani do tego w Nagano. a ludzie ze statków wycieczkowych przepływających poniŜej machali do nas przyjaźnie. po co wybiera się do świątyni Hasedera w Kamakurze.do miejsc. gdzie zwykle byłam jedyną „gaijinką". Wśród ich błękitnych i róŜowawych krzaków wspięłam się na wzniesienie. zanurzyć się w parającej kąpieli (i dzięki gorącej sake nie dostać zapalenia płuc). I w pięknym starym sentó w Kioto. aloesowym soku. co w jej przypadku juŜ raz sprawdziło się). historii i turystów miasteczko z czarną wulkaniczną plaŜą. mogłabym nigdy nie dowiedzieć się o Wodnych Dzieciach. równych szeregach jak skauci na . gdzie wraz z ludźmi moczą się ponoć małpy pragnące w zimny dzień ogrzać swoje małpie kości. a na plastikowych palmach darły dziób sztuczne papugi. Kto raz zaznał kąpieli po japońsku. mleku. Wodne Dzieci Gdyby nie doświadczenie.

207 apelu. Przystrojono je w wydziergane na szydełku czapeczki i sweterki, misternie uszyte kurteczki, niektóre nowe, inne spłowiałe juŜ od słońca i deszczu. Jedne ubrane są jak chłopcy, w sportowe bluzy i bejsbolówki, inne jak dziewczynki, w róŜowe falbanki, koronki i biŜuterię. Na szyjach czyjeś troskliwe ręce zawiązały posąŜkom szaliki i apaszki. U ich stóp leŜą czekoladki i cukierki, maskotki i laleczki, przy jednym stoi puszka coca-coli, przy kolejnym miseczka ryŜu z napisem „Hello Kitty", a posąŜek w króliczym futerku, mającym chronić go przed zimnem w podróŜy w nieznane, trzyma miniaturową parasolkę w kratkę modnej w Japonii firmy Burberry. Płoną kadzidła, ich zapach miesza się z wonią kwitnących kwiatów i mokrej ziemi, a posąŜki patrzą w przestrzeń pustymi kamiennymi oczami. Jakaś kobieta poprawia czapeczkę, która zsunęła się z kamiennej główki, inna kładzie u stóp jednej z figurek pięknie zapakowane ciastko ze słodkiej czerwonej fasoli. PosąŜki przedstawiają lizo, boddisatvę, opiekującego się Wodnymi Dziećmi. Wiele jest hipotez na temat początku obyczaju mizuko. Jedna z nich genezę współczesnych ceremonii wywodzi z sięgających VII wieku „dzikich" kobiecych rytuałów. Wówczas cięŜarne kobiety, które wiedziały, Ŝe nie będą w stanie wykarmić jeszcze jednego dziecka albo nie chciały go mieć z innych powodów, wchodziły do rzeki i stojąc godzinami w lodowatej wodzie czekały, aŜ pod wpływem zimna poronią (stąd Wodne Dzieci wzięły swoje imię). Potem lepiły z gliny posąŜek wyobraŜający usunięty płód i w tajemnicy odprawiały ceremonie mające przebłagać duszę, której odebrano moŜliwość inkarnacji. Aby uniknąć zemsty ze strony dziecka skazanego na pośmiertną tułaczkę, kobiety obdarowywały posąŜki zabawkami, karmiły i uspokajały, modląc się, aby dusza płodu wcieliła się w jakieś inne dziecko, któremu będzie dane przyjść na świat. Obyczaj ten, nie mający nic wspólnego z oficjalnym nurtem religii, przekazywany był z matki na córkę. MęŜczyźni nie brali udziału ani w decyzji o aborcji, ani w jej wykonaniu, ani w obrzędach mizuko, które dopiero potem związane zostały z oficjalnym kultem Iizó. W tej dramatycznej wersji genezy mizuko moŜe tkwić ziarno prawdy, ale nazwa obyczaju prawdopodobnie związana jest raczej 208 z ogólnym znaczeniem wody w buddyjskiej symbolice religijnej jako Ŝywiołu, który oznacza i śmierć, i odrodzenie. Dlatego wierzy się, Ŝe to na brzegach rzeki, która oddziela dwa światy, dusze mizuko utknęły, nie mogąc wrócić tam, gdzie mogłyby w spokoju oczekiwać na ponowną inkarnację. W tym smutnym i opuszczonym miejscu budują z kamieni wieŜyczki dla Buddy, które za kaŜdym razem burzą im demony. Tylko lizo, uproszony modlitwami i darami, moŜe je stamtąd wybawić. Zwyczaj mizuko nie był uznawany przez buddyjskie świątynie aŜ do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Dziś około siedemdziesięciu procent świątyń świadczy usługę religijną zwaną mizuko-kuyó, w której zakres mogą wchodzić takie rodzaje opieki nad sprzedawanymi kobietom posąŜkami Iizó, jak ich mycie, ubieranie, palenie kadzideł, dostarczanie jedzenia i strawy duchowej w postaci regularnych modłów. Niektóre świątynie, tak jak Hasedera w Kamakurze, poświęcone są przede wszystkim Wodnym Dzieciom, w innych serwis ten ograniczony jest do comiesięcznych naboŜeństw i nie tak kosztowny jak nabycie własnego posąŜku. Instytucjonalizacja (i komercjalizacja) kobiecego zwyczaju mizuko nie była przypadkowa. Po wojnie świątynie straciły część ze swoich dochodów, a zwaŜywszy na to, iŜ w Japonii aborcja - łatwo dostępna i legalna - jest nadal jednym z

popularnych środków antykoncepcyjnych, szybko dostrzeŜono w mizuko-kuyó dochodowy interes. Świątynie Wodnych Dzieci zaczęły pojawiać się jedna po drugiej. Jako Ŝe w Japonii dopiero kilka lat temu zezwolono na pigułki antykoncepcyjne, a w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku połowa wszystkich ciąŜ była usuwana, moŜna być pewnym, Ŝe instytucjonalizacja mizuko-kuyó okazała się ekonomicznie opłacalna. Teoretycznie co druga kobieta mogła być klientką świątyni. W przeszłości Wodnymi Dziećmi nazywano te, które nie przyszły na świat w wyniku poronienia lub aborcji, urodziły się martwe albo umarły we wczesnym niemowlęctwie. W Japonii, gdzie jest jedna z najniŜszych na świecie śmiertelność noworodków, Wodne Dzieci powszechnie utoŜsamia się dziś z tymi, których matki nie zdecydowały się urodzić. 209 Uznając, Ŝe smutek i Ŝal po utracie dziecka nie są tak opłacalne jak poczucie winy, uczyniono kobiety jedynymi moralnie odpowiedzialnymi za aborcję. Tak więc - mimo iŜ dozwolone w świetle prawa - usunięcie ciąŜy naznacza kobietę piętnem, jakiego nie zostawia poronienie czy naturalna śmierć dziecka. Wystarczyło przekonać kobietę, Ŝe choroba, zdrada męŜa albo niezdane przez syna egzaminy wstępne to sprawa tułającej się po zaświatach duszy, której odebrano moŜliwość inkarnacji, by gotowa była wydawać wiele tysięcy jenów na jej szczęśliwe przejście na drugą stronę rzeki. W naciąganiu kobiet specjalizowali się oszuści podszywający się pod buddyjskich kapłanów, ale same świątynie nie były bez winy. Widziałam ulotkę reklamującą mizuko-kuyó, na której płód przedstawiony został jako Ŝądne zemsty wielkookie monstrum wczepione w kark kobiety. Nawet jeśli nie usuwało się ciąŜy, dreszcz przechodzi po plecach. Czy Michiko wierzyła, Ŝe dusza usuniętego płodu była odpowiedzialna za jej niepowodzenia? Miała wtedy osiemnaście lat; to wiek, gdy wierzy się w dziwniejsze rzeczy. Na przykład w obietnice wakacyjnych narzeczonych. Jej amerykański ukochany, nauczyciel angielskiego w Tokio, wyjechał, by wkrótce „ściągnąć ją do siebie". Nigdy więcej jednak się nie odezwał, listy Michiko pozostały na zawsze bez odpowiedzi, a pod numerem telefonu w małym miasteczku stanu Oregon nikt nie słyszał o jej chłopaku. Spora suma pieniędzy, jaką jej zostawił „na bilet do Ameryki", wystarczyła na aborcję i mizuko. Michiko, która póki co poznała męŜczyzn z jak najgorszej strony, zachowała nawet pewien sentyment dla Amerykanina, który „nie był aŜ taki zły". Mógł przecieŜ zostawić ją z niczym, usprawiedliwia swojego Pinkertona z Oregonu. Całą odpowiedzialność za aborcję Michiko bierze na siebie, tak jakby ojciec dziecka naleŜał do istot z natury zbyt słabych, by go nią obarczać. „Chcę, Ŝeby jej dusza nie była obolała", Michiko tłumaczy mi, dlaczego odprawia rytuał dla mizuko. „Jej", bo Wodne Dziecko Michiko jest dziewczynką. „Czuję w sercu, Ŝe to dziewczynka", mówi Michiko i stuka się w pierś, „Chcę ją pamiętać". Wiele japońskich feministek krytykuje zwyczaj mizuko-kuyó w jego współczesnym wydaniu. Twierdzą, Ŝe jest przykładem wyko210 rzystywania kobiet i wynika z hipokryzji japońskiego społeczeństwa, które zrzuca na nie całą odpowiedzialność za aborcję i obarcza winą jak za przestępstwo. Inne poszukują pozytywnych aspektów mizuko-kuyó wierząc, Ŝe mimo częściowej komercjalizacji w tradycji tej zostało coś autentycznego. Myślę, Ŝe mogą mieć rację. Dzięki rytuałowi mizuko-kuyó Michiko moŜe umieścić doświadczenie aborcji

w historii swojego Ŝycia. Raz na jakiś czas ta nowoczesna dziewczyna jedzie do Kamakury do swojego Wodnego Dziecka. Tak jak inne kobiety przywozi ze sobą coś słodkiego albo maskotkę, jakiś drobiazg, dzięki któremu jej nienarodzone dziecko przez chwilę staje się „córką". Zastanawiałam się, czy kobiety w naszej kulturze mają podobną moŜliwość? Z jednej strony potępiane za grzech, z drugiej skazane są na milczenie. Aborcja to coś, o czym w najlepszym razie po prostu się nie mówi; kobiece doświadczenie zgodnie wykluczane z tematów poruszanych przez kobiece czasopisma zajęte orgazmami, perfumami i modą. Wydaje mi, Ŝe japoński zwyczaj mizuko-kuyó pozwala kobietom takim jak Michiko na symboliczną reprezentację równieŜ innych uczuć niŜ wina. śalu i smutku utraty, która nawet jeśli konieczna i świadoma, pozostaje przecieŜ utratą. Matki, Ŝony i kochanki „Wtedy pewnie będę juŜ miała męŜa i dziecko", śmieje się Naomi, gdy mówię, Ŝe na dłuŜej wrócę do Japonii dopiero za dwa lata. Naomi ani nie jest zakochana, ani nie ma na myśli Ŝadnego konkretnego męŜczyzny, ale to nie jest w Japonii konieczne, by planować małŜeństwo. Japońsko-amerykańska autorka Mori Kyoko, pisząc w Polite Lies, Ŝe bycie Ŝoną to bardzo cięŜka praca, którą jednak kaŜda Japonka chciałaby dostać, przesadza. Połowa niezamęŜnych japońskich kobiet między trzydziestym piątym a czterdziestym rokiem Ŝycia deklaruje dziś zdecydowaną niechęć do zmiany stanu cywilnego, ale w tej drugiej połowie na pewno jest wiele powaŜnie zdeterminowanych, by jednak męŜa znaleźć. Z tradycyjnego punktu widzenia przymus małŜeński dotyczy obu płci. W opinii zwolenników tradycji niezamęŜna kobieta zawiodła społeczne oczekiwania, nie spełniając 211 swojej „naturalnej' roli Ŝony i matki, a wieczny kawaler moŜe mieć duŜe kłopoty z awansem w pracy. Szefowie patrzą na niego krzywym okiem, podejrzewając, Ŝe skoro nie poradził sobie z „obowiązkiem" załoŜenia rodziny, to coś pewnie jest z nim nie tak. MałŜeństwo to takŜe warunek, by zostać mamą, który dla wielu kobiet takich jak Naomi moŜe być decydujący. Nawet gdyby Michiko chciała urodzić dziecko Pinkertona, wszyscy odradzaliby jej to. Rzecz nie w tym, Ŝe jej ukochany był cudzoziemcem, lecz w tym, Ŝe w Japonii najpierw wychodzi się za mąŜ, a potem ma dzieci. Innej kolejności - póki co - nie przewiduje się i na kaŜde sto japońskich mam tylko jedna jest samotna; wśród rozwiniętych krajów świata najmniej nieślubnych dzieci rodzi się właśnie w Japonii. W społeczeństwie nade wszystko ceniącym rodzinę, dziecko jej pozbawione skazane zostaje na los wyrzutka. Samotną matkę uwaŜa się raczej za samolubną i nieodpowiedzialną egoistkę niŜ osobę, która miała dość odwagi, by sama zmierzyć się z trudem wychowywania dziecka, i której w związku z tym społeczeństwo powinno pomóc. Dziś ani kobiety, ani męŜczyźni nie spieszą się w Japonii do zostania rodzicami, liczba urodzeń dramatycznie spada, a wiek zawierania małŜeństw naleŜy do najwyŜszych na świecie. Grupa „samotnych pasoŜytów", jak czasem określa się singli w Japonii, rośnie, ale znaczna część z nich (statystyki pokazują, Ŝe nieco więcej niŜ połowa) - tak jak Naomi - w pewnym momencie rozejrzy się za partnerem odpowiednim do małŜeństwa. Kiedyś na kobietę po dwudziestym piątym roku Ŝycia mówiono w Japonii Christmas cake, uwaŜając ją za przeterminowaną jak niekupione w odpowiednim czasie ciasto świąteczne, którego po tej dacie nikt nie tknie. Od jakiś dwudziestu lat

„małŜeństwa z miłości") powszechnie przyjętych sposobów znalezienia partnera. Ŝe panna i kawaler pasują do siebie. W kraju. którzy spotkali się dzięki o-miai. Ogólna zasada jest taka. Współcześnie o-miai pomaga spotkać się dwóm osobom. Ŝe ta liczba moŜe być wyŜsza. fotografie. a cały wolny czas poświęca Takarazuka i jej szanse na spotkanie właściwego partnera bliskie są zeru. a w społeczeństwie starzejącym się w takim tempie jak japońskie juŜ opieka nad rodzicami jest duŜym obciąŜeniem finansowym. Kobiety w moim wieku. które bez tego zwyczaju skazane byłyby na samotność. Naomi. których podsuwała Naomi bliŜsza i dalsza rodzina. Ŝe im wyŜszy wiek małŜonków w chwili zawarcia związku. nie dorastali do jej oczekiwań i wśród swatających ją ciotek wyrobiła sobie opinię osoby zbyt wybrednej i mającej nierealistyczne oczekiwania. jakie pozostaje Naomi. Samotniczy tryb Ŝycia Naomi. bo ci. zakochali się w sobie i nie bez pewnej racji . Ŝe nie odpowiadał jej ani zamoŜny ponadpółwiekowy wdowiec z dwójką dorosłych dzieci. powiedział młody człowiek w programie telewizyjnym.konsultuje się z rodzinami o podobnym statusie. która -jak 212 większość japońskich singli . gdzie ludzie przeciwnych płci mają niewiele okazji do wspólnej socjalizacji. tym bardziej Ŝe jej rodzice i starszy brat nalegają coraz bardziej. w której dobrze skorzystać z pomocy profesjonalistów". czyli małŜeństwo zaaranŜowane (o-miai to „swatanie" kandydatów na męŜa i Ŝonę).mieszka z rodzicami. W przeszłości aranŜowane małŜeństwo słuŜyło połączeniu dwóch rodzin. Jest kilka sposobów na zaaranŜowanie małŜeństwa. przedyskutowane wady i zalety kandydatów. Ci. długie godziny pracy. „MałŜeństwo to bardzo odpowiedzialna decyzja.uwaŜają teraz swój 213 związek za zawarty z miłości. idea omiai nigdy nie umarła. spowodowana segregacją płciową nieśmiałość wszystko to powoduje. a w nowoczesnej Japonii miai-kekkon stał się jednym z dwóch (obok ???'??-??????. tenŜe brat będzie odpowiedzialny za jej byt na starość. czyli ???'??. który oglądałam z Mariko. Ŝe to efekt o-miai. panna w wieku trzydziestu pięciu lat. Wymieniane są Ŝyciorysy. Naomi pracuje w administracji domu opieki dla staruszków. małŜeństwo aranŜowane zawiera od dwudziestu do czterdziestu procent Japończyków. ani podstarzały playboy z uczernionymi włosami (i to mimo iŜ miał własną restaurację). akty urodzenia. a małŜeństwo z miłości jest stosunkowo nowym wynalazkiem. ale niektórzy twierdzą. A to dlatego. mającymi synów „na zbyciu".na przykład rodzice Naomi . Według róŜnych statystyk. Wyjściem. tym większe prawdopodobieństwo. jest miai-kekkon. Jeśli zostanie panną. mogłyby w przeciwnym razie nigdy nie spotkać męŜczyzn. Szybkie tempo Ŝycia. Zainteresowana rodzina . utrudnia jednak znalezienie odpowiedniego partnera.japońska stara panna stała się raczej ciastem noworocznym. Ŝe dziś miai-kekkon cieszy się rosnącą popularnością. W rodzinach samurajskich był to jedyny właściwy sposób wydania córki za mąŜ. spędzające wolny czas z innymi kobietami w kawiarniach dla kobiet. a ewentualne uczucia młodych nie miały Ŝadnego znaczenia. Gdy obie strony zgadzają się. bo Japonki zaczęły wychodzić za mąŜ koło trzydziestki. musi się pospieszyć. przychodzi czas na pierwszą randkę i zakłopotani niemal do omdlenia młodzi spotykają się w . chodzących wraz z innymi męŜczyznami do barów dla męŜczyzn.

Gdyby Naomi przeciągnęła decyzję o zamąŜpójściu kilka lat dłuŜej. jedynie mocno starszawy wdowiec z dorosłymi dziećmi byłby osiągalnym kandydatem dla tak starego „ciasta noworocznego". Jeśli młodzi wpadną sobie w oko.tak jak Naomi zbyt stara i zbyt wybredna. mówi Naomi. „ale teŜ bardziej ryzykowne. to teraz decyzja naleŜy do nich i mogą umówić się.towarzystwie swoich rodzin. dodając. „Motonori to ulubieniec szefa". inne w lekarzach i adwokatach. ale równieŜ pięknie śpiewa i grywa w tenisa. część decyduje się nawet na Ŝony importowane z Azji Południowo-Wschodniej lub. Ŝe przyszły małŜonek/małŜonka 214 naleŜy do burakumin. jaką grupę krwi mają kandydaci na małŜonków. zachęcając. bo dziewczęta .swat). Nie lepiej od razu wybrać kogoś. a do dobrego tonu naleŜy zorganizowanie go w restauracji eleganckiego hotelu. Za to japońskie panny mogą przebierać. najniŜszej w społecznej hierarchii kasty japońskich niedotykalnych. Podobno najdłuŜszy formularz wpisowy liczy sobie ponad siedemset pytań. jakiego za nich dokonała swatka. chwali syna pan Sato. brzmi odpowiedź. wysokiego wzrostu i takiŜ zarobków".podobno rzadziej . Póki co szanse na dobrego kandydata są jednak duŜe. Ŝe pochodzenie wszystkich panów zostało zbadane jak najdokładnie. Przy wspólnym lunchu rodziny opowiadają sobie nawzajem o zaletach swych pociech. której właściwie trudno odmówić sensowności. „w przyszłym roku awansuje na kierownika działu sprzedaŜy". stanowczo wykluczona. W Japonii Ŝyje więcej męŜczyzn niŜ kobiet i to oni mają naprawdę powaŜny problem. a sami zainteresowani starają się nie umrzeć z zakłopotania. „Nasza Eriko ma takie czułe serce!". Instytucje takie reklamują się. hotelach miłości. moŜna zwrócić się do jednej z prestiŜowych agencji specjalizującej się w o-miai. Pierwsze spotkanie odbywa się w jej towarzystwie. bo na przykład panna jest . rzadziej. która nie tylko jest świetną gospodynią i mistrzynią ikebany. parkach. Gdy panna i kawaler zadowoleni są z wyboru. by -juŜ bez przyzwoitek . Dzięki szczegółowym odpowiedziom komputerowa swatka układa dla zainteresowanej listę najbardziej pasujących panów. bo mimo . Na Zachodzie duŜo uwagi poświęcacie miłości. jedne specjalizują się w biznesmenach. Pośrednictwem między rodzinami zajmuje się zwykle swatka (lub . podchwytuje pani Yamamura i wylicza zalety córki. z biednych krajów byłego Związku Radzieckiego. by szukać następnej. kto pasuje i nie spodziewać się cudów?" Jakiego kandydata szuka Naomi? „Absolwent dobrego uniwersytetu. „MałŜeństwo z miłości jest moŜe bardziej nowoczesne". ich małŜeństwo zawarte zostaje zwykle juŜ po kilku miesiącach.nieczułe na rustykalny urok bycia Ŝoną farmera uciekają do miast w poszukiwaniu lepszego Ŝycia. co z jakichś powodów bywa dla wielu Japończyków waŜnym kryterium przy wyborze partnera. Jeśli ta tradycyjna metoda swatania zawodzi. aby nie był jedynym lub najstarszym synem. bo wówczas na Naomi spadnie cięŜar opieki nad jego rodzicami na starość i to najpewniej ona będzie musiała zapraszać rodzinę męŜa na japońskie święta. Kawalerowie z japońskich wiosek bliscy są desperacji. na jakie delikwent musi szczegółowo odpowiedzieć. a ewentualność. Z dossier biur dowiedzieć się moŜna nawet. która w razie finalizacji związku będzie hojnie obdarowana za tę przysługę. a potem miłość mija i rozwodzicie się. Lepiej teŜ. Ŝe mają na składzie wyłącznie oferty powaŜnych kandydatów z dobrym zawodem i nieskazitelnym pochodzeniem.spróbować poznać się lepiej podczas randebu w kawiarniach.

„osobą wewnątrz (domu)". parkach. MąŜ. dla którego postanowiła porzucić miłe Ŝycie „samotnego pasoŜyta" i podporządkować się zasadzie: „Najpierw mąŜ. Na początku pobytu w Japonii zdumiona ruchem na kampusie w późnych godzinach nocnych myślałam. czekającą na niego z kolacją i kąpielą. MoŜe jednak. Po wystawnym weselu państwo młodzi polecą na tydzień miodowy na Hawaje. ale co humanista Satoru robi do późnej nocy w biurze. spędzane w niej długie. Przeciętna japońska Ŝona sprawuje w domu władzę niepodzielną. Gdy Naomi wyjdzie za mąŜ za „wysokiego i dobrze zarabiającego absolwenta dobrego uniwersytetu". co ma w Japonii dodatkowy sens. Ŝe małŜonkowie mijają się. nagle przez cały dzień tkwiący w domu. Ŝe ludzie. a moŜe w Japonii po prostu wypada siedzieć w pracy jak najdłuŜej. po trzydziestu paru latach spędzonych w firmie. czego jej Ŝyczę. 216 MoŜe na uniwersytecie miał większy pokój i lepszą klimatyzację. jest po prostu gdzie indziej. która łączy ją z dzieckiem. pozostało dla mnie tajemnicą. Pozwy częściej wypełniają kobiety . która dotąd świetnie radziła sobie sama. mąŜ pracą dla firmy. Jeśli zawrze aranŜowane małŜeństwo z rozsądku. bo okazuje się. ale szybko okazało się. Badania socjologiczne pokazują. gdy muszą przebywać ze sobą nieustannie. za którego podstawę wystarczy jej raczej zgodność wieku i statusu niŜ wielka namiętność. bo męŜczyzna przez większą część czasu. kogo nawet nie lubią.wychowywaniem dziecka. Jest zdecydowana rzucić pracę w domu opieki i zostać pełnoetatową 215 gospodynią domową.„zaawansowanego" wieku urodziwa i pełna cichego wdzięku Naomi ma zalety nie do pogardzenia. Ŝe jest to ich codzienny zwyczaj. teraz. potem dziecko". długie godziny i zwyczaj socjalizowania się w gronie kolegów po godzinach . jest nie lada kłopotem dla kobiety. a potem zajmą się swoimi sprawami. a Naomi domowymi troskami i . jakby prowadzili osobne Ŝycia. i kosztowne. stanie się okusan. najzwyczajniej w świecie zakocha się w kandydacie poznanym dzięki o-miai. FidŜi lub Guam. jako Ŝe ze względu na bardzo skomplikowany system recyklingu pozbycie się nawet takich nieoŜywionych „wielkich śmieci" jak stara lodówka czy pralka jest rzeczywiście i kłopotliwe. ograniczy swoje wizyty w teatrze Takarazuka i dołączy do powaŜnych pań domu ze swojego sąsiedztwa. placach zabaw widziałam niemal wyłącznie kobiety. Dojazdy do pracy. dosłownie . Kobiety uwaŜane są za siłę stojącą za niebywałym sukcesem Japonii po drugiej .wkrótce . dzieci i staruszków. Ŝe dla statystycznej Japonki wśród relacji rodzinnych nadal najwyŜej ceniona jest ta. nie mogą się ścierpieć. „MąŜ powinien być zdrowy i nieobecny". którzy mijali się przez kilkadziesiąt lat. nie będzie spędzać ze swoim męŜem wiele czasu. a podobno większość ciągle czeka). Rozumiem. a nieznane mi wydarzenia. Stosunkowo duŜy procent rozwodów w Japonii ma miejsce w zaawansowanej grupie wiekowej. Ŝartują Japonki. MęŜa będzie widywała rano (jeśli wstanie zrobić mu śniadanie) i wieczorem (jeśli stanie się dobrą japońską Ŝoną. Za dnia w centrach handlowych. aŜ do emerytury. a męŜa-emeryta pieszczotliwie nazywają „wielkim śmieciem".ich średnia Ŝycia jest najdłuŜsza na świecie i nie mają zamiaru spędzać następnych paru dziesiątków lat w towarzystwie kogoś. Dla Naomi pragnienie zostania mamą jest głównym powodem. Ŝe moich kolegów wyjątkowo zatrzymały w biurach jakieś niezwykłe.to wszystko sprawia. Ŝe w firmach praca wygląda inaczej.

który Mariko ? ???? udało się zbudować w konserwatywnej Japonii. para intelektualistów-kontestatorów. Naomi zaczęła umawiać się z męŜczyzną poznanym dzięki o-miai. Dokonawszy tego. oboje robią karierę akademicką. chcąc nie chcąc. co . masaŜystki. Japońska Ŝona w latach sześćdziesiątych stała się odpowiedzialna za wszystkie decyzje dotyczące domu i rozporządzanie finansami. Mając tego świadomość. który otacza swoich członków opieką i gwarantuje im bezpieczeństwo. prostytutki. Ŝe mąŜ przekazywał Ŝonie swoją pensję. to od lat sześćdziesiątych XX wieku dźwigała ona odpowiedzialność o wiele większą niŜ przeciętna gospodyni domowa z Cincinnati czy Wałbrzycha. dopóki kobiety z mizushóbai wiedzą. płacą firmy. jest przykładem o wiele rzadszego w Japonii. jak nasz macho Kowalski: „Moja Basieńka wybiera. Jeśli miał ochotę kupić sobie na przykład garnitur od Armaniego czy inną ekstrawagancję. Niekonwencjonalny styl Ŝycia sprawia. Ayaki. pijąc z kolegami po pracy. gdzie ich miejsce. W latach powojennych stało się zwyczajem w wielu rodzinach. bo nie stanowią zagroŜenia dla trwałości rodziny. 1997. bo ta nieśmiała. Za wizyty męŜów w barach i klubach. pod warunkiem. Gdy wyjeŜdŜałam z Japonii. 128). . Mariko ? ????. Ŝe japońskie społeczeństwo działa jak elitarny klub. Przy którejś z kolacji Mariko powiedziała mi. jak powiedziałaby Mori. spokojna kobieta dobrze wiedziała. z której ta wydzielała mu jedynie kieszonkowe na drobne wydatki. a ja płacę". których musi dokładnie się trzymać. moŜe usiąść w fotelu dla pasaŜera i zasnąć.byłoby niewybaczalne. s. Kobiety z mizu-shóbai. ponoć nie spędzają snu z powiek przeciętnej Ŝonie. po matce.naruszając ustalony porządek . nigdy nie odzywając się ani słowem. „związku na dwa samochody". Ŝe ściśle przestrzegają zasad. MęŜczyzna dostarcza samochód. jakie widziałam. Mimo iŜ jednym z potocznie uŜywanych japońskich określeń na Ŝonę jest „głupia Ŝona".w porównaniu z Ŝyciem statystycznej japońskiej rodziny . Mariko ? ???? mieszkają razem. Mariko wróciła do swojego nazwiska (wychodząc za mąŜ musiała. jedzenie i wyposaŜenie.urodzony w małŜeństwie syn nosi nazwisko po ojcu. Nie zdziwiło mnie. a ich dwójka dzieci ma róŜne . zwane z niemieckiego arubaito. naleŜy do najbliŜszych feministycznej idei partnerskiej relacji. które odwiedzają w towarzystwie kolegów z pracy. Japoński mąŜ nie powiedziałby więc tak. To kobieta prowadzi przez całą drogę niezaleŜnie od pogody" (Mori. która rozwiodła się w imię protestu przeciw ograniczającej ich wolność formie małŜeństwa po japońsku. jakie przeciętny japoński mąŜ moŜe spotkać. hostessy. Mori porównuje tradycyjne japońskie małŜeństwo do 217 podróŜy samochodem. musiał wziąć dodatkowo płatne zlecenia. ten.wojnie światowej. dziś juŜ jednak nie tak hojne jak w złotych czasach bubble eco-nomy. Ŝe mają mnóstwo kłopotów: od sąsiedzkich szykan po odmowę wizy dla Mariko i dzieci. Ŝe był wysokim i dobrze zarabiającym absolwentem Uniwersytetu Tokijskiego. lecz do rodziny. Paradoksalnie wśród wielu związków.postawione na głowie. bo zarabiane przez niego pieniądze nie naleŜą do niego. wiele buntujących się za młodu w końcu idzie na kompromis. a ich codzienne Ŝycie jest . a młodsza. Z czasem opieka i bezpieczeństwo zapewniane przez elitarny klub zwany japońskim społeczeństwem okazują się dla nich waŜniejsze niŜ wolność postępowania po swojemu. przyjąć męŜowskie). której kierunek jest dokładnie ustalony przez społeczeństwo: „Para otrzymuje wskazówki. gdy ???? dosta! zagraniczny kontrakt. a męŜowie nie zaniedbują rodzin z ich powodu. Oczywiście dopóty.

obiecując. wzbogaconego o moŜliwość aktywnego udziału ze strony publiczności. tłoczących się ciał. to znaczy. W imperium zmysłów. W materiałach przeznaczonych dla turystów moŜna znaleźć reklamy niektórych uciech oferowanych przez tokijskie dzielnice rozpusty: zwykłego striptizu. barów karaoke (zwykłych lub z nagą śpiewaczką do towarzystwa). „grzech" nie rzuca nań swojego mrocznego cienia. do której tak często ono prowadzi. wyrafinowanej erotyce. parasoli i wachlarzy. wilgoci i sake. jak sama nazwa wskazuje. PołoŜone tuŜ obok jednej z największych w Tokio stacji kolejowej Shinjuku. gdzie ładni. Spacerowałyśmy właśnie w Kabuki~chó wśród pink-salonów {????? saron oferuje seks oralny lub ręczny). W Japonii wypuszczono go na wolność. gdzie moŜna znaleźć płatną miłość na kaŜdy portfel i gust. to znaczy. jakim jest dla ludzi Zachodu Japonia. a swą nazwę zawdzięcza planom zbudowania tam teatru kabuki. czystej. Soaplandów (kuszących kąpielą i seksem). stanowczo i z taką samą wprawą. niŜ powaŜnemu „uprawianiu miłości". Gejsze i hostessy. którego istotą jest dziejący się na scenie akt seksualny. albo podobnego „spektaklu". męŜczyźni grający dziewczyny. szczupli chłopcy (albo dziewczęta przebrane za takiŜ chłopców) czekają. Ŝe Naomi poprowadzi samochód. by bawić je rozmową i rozpieszczać wedle Ŝyczenia. ale i panie mają kilka miejsc. zwany tradycyjnym małŜeństwem po japońsku. moŜemy karmić naszą fantazję o wolnej od poczucia winy. podglądaniu). W kulturze Zachodu Eros został poddtruty chrześcijańską miksturą i jak mówi Nietzsche . Imperium zmysłów „W Japonii ludzie kąpią się codziennie. Myślę.czego chce. „klubów Toma podglądacza" (słuŜących. Tokijska noc w Kabuki-chó większą część swojej bogatej oferty przeznacza dla męŜczyzn. falliczny festiwal w świątyni Kanamara-sama kolo Kawasaki. moŜe robić. Ŝe dopóki wie. podczas którego transwestyci. Ŝe trzeba pojechać po nią do Tokio". powiedziała Yukiko. Znaczenie słowa „seks" w japońskiej kulturze bliŜsze jest raczej „zabawie". Powiedzenie: „Jeśli jakiejś rzeczy nie moŜna znaleźć na Manhattanie. Ŝe od czasu do czasu uda jej się zaparkować na chwilę i wrócić do świata dziewcząt z Takarazuka. Kabuki-chó ma krótszą tradycję. hotele miłości. Ŝe jej jeszcze nie wynaleziono". Upalny wieczór końca pory deszczowej gęstniał w noc pełną świateł rozpływających się w wilgotnym powietrzu jak akwarelki. Japończycy nie lubią naszego zainteresowania erotyczną sferą ich kultury i egzotyzacji. Mam jednak nadzieję. co mu się podoba. geje i rodziny z małymi dziećmi idą w procesji za niesionym przez kapłanów shintó wielkim fallusem . „spektaklu". Seks nie moŜe więc być brudny". . ale przyćmiła juŜ sławą swą starszą siostrę w „wodnym biznesie".takich atrakcji nie ma nawet na Manhattanie. lecz skarlał zmieniając się w swoje przeciwieństwo". W porównaniu ze sławną Yoshiwara. Siedzibą mizu-shóbai stało się po drugiej wojnie światowej. kobiety przebrane za męŜczyzn. Miejsca. powinno zresztą brzmieć inaczej: „Jeśli jakiejś rzeczy nie moŜna znaleźć na Manhattanie. video boxów (mających do sprzedania tylko ekran telewizora plus pudełko chusteczek higienicznych). jest dziś miejscem. sex--shopów. gdzie jego miejsce. z jaką lawirowała swoją 218 toyotą po zatłoczonych tokijskich ulicach. który jednak nigdy nie powstał.„nie 219 umarł wprawdzie. Trudno jednak oprzeć się fascynacji. w którym czuła się tak dobrze. zapachu spalin.

Mają tradycyjne kobiece marzenia. na przykład „Binetsu". Badania rynku pokazują. ale w świecie wyobraźni pozwalamy sobie na wszystko to. „podkreślając męskość". diety odchudzające i reklamy erotycznych gadŜetów. tym ciekawiej". listy czytelniczek. są łatwiejsze do kupienia niŜ worek ryŜu. dlaczego kupują Lady's comic. W „Taboo". Najczęściej mają dwadzieścia . co nowego mamy w tym miesiącu. Ŝe pozwalają im one „oderwać się od codzienności".to sformułowanie powtarzane przez wiele respondentek. Nowe numery najbardziej poczytnych „komiksów dla pań". co wy represjonujecie. czyli mniej niŜ przeciętne czasopismo dla kobiet i połowę z tego. japońskie kobiety tłumaczą. co najtańsza ksiąŜka. MoŜna znaleźć je w publicznej pralni i poczekalni u dentysty. co wydaje mi się zresztą najbardziej perwersyjne. a ona „oddaje mu się z drŜeniem". w rozmowie o pornografii. zachodnich towarów. ale około jednej trzeciej stanowią gospodynie domowe. „My. na czym polega „nieograniczona fantazja" dorosłych kobiet w imperium zmysłów. Powszechna dostępność pornografii dla męŜczyzn jest dobrze znaną sprawą. 220 Lady's comic moŜna znaleźć w księgarniach. Bo są „łatwe". gdzie zawoalowany opis zastępuje się dosłownością obrazu. jak chcą amerykańskie feministki. jaką z nim nagrałam. „przyjemne" i „nie wymagają myślenia". jaką kobiety często przypisują popularnym romansom . pornograficzne materiały leŜą tuŜ obok niewinnych czasopism o modzie i poradników dla wędkarzy.trzydziewści lat i połowa z nich jest zamęŜna. Zaintrygowało mnie. jak bohaterkę „przenika dreszcz poŜądania". Oprócz historyjek są tu horoskopy. w całodobowych sklepach spoŜywczych. Dla nas pornografia nie jest teorią gwałtu. „Ucieczka od rzeczywistości" . podróŜowaniem i konsumowaniem nowoczesnych. „Taboo" i „Manon". tym lepiej. „odpręŜyć się". Kosztuje od 400 do 600 jenów. Im więcej. w których dominuje szczęśliwe Ŝycie rodzinne z właściwym partnerem. Postanowiłam przyjrzeć się Lady's comic. na przykład erotyczne manga zwane Lady's comics. na której zwykle zamieszczone jest zdjęcie białej modelki. jak lędźwie bohatera „opinają dŜinsy". ale jednym z przejawów nieograniczonej ludzkiej fantazji. w kioskach na stacjach kolejowych. Pytane. ale w Japonii na masową skalę produkuje się takŜe materiały tego typu dla kobiet. jak „porywa ją w silne ramiona". „Manon" czy „Binetsu" narysowane jest więc. by wracające z pracy urzędniczki albo robiące zakupy gospodynie mogły zerknąć. podczas gdy czyni to około dziewięć milionów męŜczyzn (i to raczej oni ponoć „podbierają" komiksy tego typu z kobiecych półek niŜ odwrotnie). Im dziwniej.gdzie kupuje się seks i zaspokaja erotyczne fantazje. „mamy wprawdzie o wiele bardziej restrykcyjny system społeczny. właścicielka księgarni w moim sąsiedztwie od razu wykłada na stojak przy wejściu. Pornografia w postaci Lady's comic spełnia więc podobną rolę do tej. czyli „komiksy dla pań". są w Tokio zrośnięte z miejskim krajobrazem. i kobiety. A fantazjują i męŜczyźni. Przeciętny Lady 's comic ma około 400 stron i kolorową okładkę. mówi Satoru.są niegrzecznymi Harleąuinami w obrazkach. UwaŜają się za „nowoczesne kobiety". Co miesiąc około miliona Japonek kupuje pornograficzną manga. Ŝe w większości są to kobiety pracujące zawodowo. Autorzy Lady's comic nie bawią 222 się w hipokryzję i opisy przyrody i dlatego obrazki dotyczące spraw . sąsiadując z barami MacDonald's i „suszarniami". „zapomnieć o stresach związanych z pracą". Swoją „nowoczesność" utoŜsamiają z moŜliwością pracy poza domem. Japończycy".

japońską cepelią. słuŜy męskiej przyjemności. Ŝe kobiety potrzebują materiałów pobudzających erotycznie. Podobnie jak my. Poszliśmy więc do Gion i dotarli tam w gęstym upale wczesnego sierpniowego wieczoru. iŜ fakt.nie dorównywały mistrzyniom z Gion wyrafinowaniem. Gejsza . W japońskim imperium zmysłów dla kobiecych fantazji wydzielony jest malutki margines. Zestaw seksualnych fantazji w Lady's comic jest podobny do menu w McDonaldsie. Tkwiła gdzieś miedzy samochodem marki Toyota a komputerem Toshiba. 223 Gdy mojego pierwszego japońskiego lata wybrałam się na dłuŜej do Kioto z męŜem i przyjaciółmi. Ŝe prędzej czy później temat ten do mnie powróci. MoŜna -jeśli ma się szczęście i . Kobiety w kulturach zdominowanych przez męŜczyzn mają podobne fantazje erotyczne.ani te z nadrzecznej dzielnicy Pontochó. obok ogrodu zen i pornograficznej manga. Ŝe nieprawdziwi. O Lady's comic nie rozmawia się otwarcie. jak zawsze i wszędzie. Zachowano tam niską. Gion to jedna z najpiękniejszych dzielnic Kioto. między Pokemonem a projektantem mody Yamamoto. który na co dzień jest dyrektorem w mało rozrywkowej instytucji i powaŜnym człowiekiem w średnim wieku. zbyt doskonali. którą zaraz na początku pobytu zobaczyłam w Yoshiwara. „Chodźmy zobaczyć gejsze". tajemniczy nieznajomi nigdy nie zostający na tyle długo. królestwa najbardziej poŜądanych kobiet świata. chodzili tam i z powrotem. i paru smętnych perwertów. jaką trzeba było płacić za ich towarzystwo. ani tym bardziej te z Tokio . by ujawnić swe wady. być moŜe była znakiem. by odkryć. cała reszta. w całym Kioto koło dwustu. mój znajomy z branŜy filmowej zadał kolegom z pracy pytanie: „Z czym kojarzy ci się Japonia?" Wśród wymienionych przez nich skojarzeń była gejsza. obwieszeni sprzętem fotograficznym. ocierała się o reŜysera Takeshiego Kitano. papkowaty i raczej nudny. szeregową zabudowę i ocalono wiele drewnianych domków o oknach zasłoniętych bambusowymi roletami. Dlatego nie zdołałabym przeprowadzić empirycznych badań do 719-stronicowej ksiąŜki o „erotycznej eksploracji japońskiego społeczeństwa". Od gejszy do hostessy Gdy pisałam tę ksiąŜkę. bo wiadomo. Trzy wieki temu pojawiły się tu pierwsze gejsze i Ŝadne inne . Dziś zostało ich tu kilkadziesiąt. Ŝe liczba cudzoziemców na urokliwej uliczce wiodącej wśród herbaciarni jest niemal równa liczbie Japończyków. a bohaterowie niemal od razu przystępują do rzeczy. Niektóre z nich to herbaciarnie.pozałóŜkowych są zredukowane do niezbędnego minimum. pierwsze kroki skierowaliśmy do dzielnicy Gion. Świat gejsz. rękawem kimona zawadzała o łokieć sarariimana. w japońskiej kulturze uznawany jest za coś oczywistego. czyli uniwersalny. która w normalnych okolicznościach powędrowałaby raczej do najbliŜszego muzeum sztuki współczesnej. to jeden z „sekretów". kiedyś unikalna subkultura kobiet kształconych na mistrzynie tradycyjnych sztuk i na doskonałe masaŜystki męskiego ego. Ta jedyna tokijska. Nalegał na to mój kolega. „Mogą być gejsze". poparła ich moja przyjaciółka. ale ich obecność w kaŜdej księgarni nikogo nie gorszy ani nie szokuje. dziś jest ginącą tradycją. RóŜnica polega na tym.kwintesencja marzeń Zachodu o kobiecie Wschodu . upychanego do metra przez pracownika stacji. są w nich gburowaci macho i ksiąŜęta z bajki. w których odbywają się przyjęcia z udziałem gejsz. urodą i ceną. jak zrobił to Bornoff w Pink Samurai. zagaił.Ŝyje wciąŜ jednak w wyobraźni Zachodu.

maiko mają pomalowaną na jaskrawą czerwień zwykle tylko górną wargę. róŜu i seledynowej zieleni lśniły w mroku. spytała nas jedna z dwóch identycznych blondynek o urodzie Claudii Schiffer i gdy ustaliliśmy. Tak minęła jeszcze godzina i nasza grupa została zasilona przez dwoje Szwedów. sprzedawane przez biednych rodziców z nadzieją. Grzebyki z wiszącymi kwiatkami chwiały się w rytm kroków maiko. niczym korespondenci wojenni. KaŜda z trzech dziewcząt niosła pakunek zawinięty w chustkę furoshiki. najprawdziwsze z prawdziwych. jakie kiedyś rodził głód. Ŝe przynajmniej będą miały co jeść. rozsiewając złote refleksy. To na nie polowali turyści z aparatami fotograficznymi. grupę gospodyń domowych z Wyoming i dwa włoskie małŜeństwa w średnim wieku. W przeciwieństwie do gejszy. Nad Gion powoli zapadała noc. długie rękawy kimon wartych setki tysięcy jenów szeleściły jak skrzydła. mieli aparaty fotograficzne o obiektywach dłuŜszych niŜ wszystkie nasze razem wzięte.cierpliwość . którzy przez cały ten czas stali naprzeciw budynku o drzwiach zasłoniętych ciem-nowiśniową zasłoną z namalowanym na niej chińskim znakiem. która ukończyła gimnazjum. Trzy maiko. Ŝe powiedziałam maiko. „Maiko". by dobrze nauczyć się tradycyjnych sztuk. gejsze z Gion. Nieśmiało stanęliśmy koło nich. który wziął za gejszę zwykłą kobietę w kimonie i rzucił się za nią z aparatem ku dyskretnej uciesze Japończyków w kamizelkach korespondentów wojennych. Stare mistrzynie mówią. wskazując dłonią w kierunku tajemniczego w budynku. inne ulegają fascynacji światem „kwiatów i wierzb". Dziś zostać maiko wolno dopiero kilkunastolatce. W ciągu pierwszej półgodziny oczekiwania na maiko nie zdarzyło się nic ciekawego oprócz tego. niektóre kontynuują rodzinną tradycję. marząc . a alabastrowo białe twarze zastygły w nieruchome maski o wzroku skierowanym gdzieś ponad naszymi głowami. Ich kimona w odcieniach czerwieni.jak wszystkie dziewczyny świata . co nadaje ich upudrowanym dziecinnym buziom wyraz naiw225 nego zdumienia i słodyczy. a nie o Michaela Jacksona.zobaczyć je idące ulicą. młodzi postanowili mimo wszystko poczekać z nami. 224 Otoko-yaku Hikaru Asami. Ubrani byli w paramilitarne kamizelki z mnóstwem kieszonek. złota. Przez godzinę. a nie Michael i Ŝe chodzi o gejsze praktykantki. Szły proste jak struny z wysoko uniesionymi głowami. i oczywiście nikt w Japonii nie sprzedaje juŜ córek do domów gejsz. Dziewczęta decydują się na tę pracę z własnej woli. Ŝe dzisiejsze prak-tykantki są po prostu zbyt stare. Wyglądały jak rajskie ptaki o czarnych łebkach. nierzeczywiste wśród przechodniów w zachodnich ubraniach i turystów oniemiałych z zachwytu. „Na co czekacie?". Zobaczyliśmy je od razu. Przed wojną przyjmowano tu na naukę dziewczynki kilkuletnie. A większości brakuje teŜ podobno uporu i wytrwałości w nauce. Maiko to gejsza praktykantka. Krótkie zamieszanie spowodował jeden z Niemców.o Ŝyciu innym niŜ szara codzienność. Wydawali się na coś czekać. w tym bliźniaczki. Ŝadna nie . Ich stroje o długich rękawach są o wiele jaskrawsze. podczas której przemierzyliśmy uliczkę kilkakrotnie. Ŝe dołączyło do nas jeszcze dwoje Japończyków i czteroosobowa wycieczka z Niemiec. a ozdoby we włosach liczniejsze niŜ te noszone przez dorosłe gejsze. ucząca się dopiero tego fachu. powiedział jeden z Japończyków. ale naszą uwagę zwróciło dwóch starszych Japończyków. młodziutka dziewczyna. nie udało nam się zobaczyć nawet cienia gejszy.

Opłaciło się czekanie. Były zupełnie nieosiągalne niczym boginie. Mówi się. która badała świat hostess. wieczór. W ekskluzywnych klubach Akasaki i Ginzy drogo i wytwornie.Egzotyczna i Erotyczna przez dwa duŜe E . a do klubu obsługiwanego przez hostessy męŜczyźni przychodzą w innym celu. Ŝe zmieniła się patriarchalna struktura japońskiego społeczeństwa. amerykańska antropoloŜka. moŜe wydawać się trywialne: dba. Hostessa (jeśli regulamin jej klubu tego nie zabrania) moŜe nawiązać intymną relację z klientem. bo tylko ci. Ŝe praca hostessy w jednym z tokijskich klubów dla VIP-ów w Ginzie lub Akasace to dla kobiety jedno z najwyŜej płatnych zajęć dodatkowych na świecie. W niektórych miejscach o wyjątkowo wysokim prestiŜu nawiązanie relacji z klientem poza klubem grozi hostessie nawet utratą pracy. Przede wszystkim jednak rozmawia i słucha w taki sposób. mogą sobie na taką rozrywkę pozwolić. Ŝe do takiej sytuacji będzie zmuszona przez szefową.odezwała się słowem i nie zmieniła wyrazu twarzy. Seks mają do zaoferowania dziewczyny z Krainy Mydła albo RóŜowych Salonów. ale dlatego. uśmiecha się. tym mniejsza moŜliwość seksu z zatrudnioną tam kobietą" (Allison. a przeciętne od stu do trzystu. Przez kilkanaście sekund Japonia taka. obojętne na naszą obecność naleŜały do świata. Jej zadaniem jest ucieleśnianie męskich marzeń o określonym typie kobiecości i sprawianie. Ona dostanie wysoki napiwek. lecz fantazję. czyli mamę-san. by wrócić do tego samego klubu i pić potwornie drogą whisky w towarzystwie wybranej hostessy. co hostessa oferuje klientowi. którego moŜna gonić.musi być . hostessa pracuje ubrana. Annę Allison. W przeciwieństwie do Michiko z Soaplandu. 1994. gdy robiliśmy im zdjęcia. Im wyŜej 226 w hierarchii klubów znajduje się miejsce. Ŝe wszystko jest moŜliwe. którzy znajdują się najwyŜej w społecznej hierarchii. Dziś o wiele większe jest zapotrzebowanie na hostessy niŜ gejsze. w którym pracuje. by konwersacja przy stole toczyła się gładko i bez niezręcznej ciszy. Podobnie jak w przypadku gejszy. a u ich podłoŜa leŜy bezinteresowne uczucie. Kołysząc się na wysokich drewnianych platformach klapek. Ŝe „relacja między seksem a pieniędzmi w mizushóbai jest odwrócona: im droŜszy i bardziej elegancki klub. by rozbudzić w męskim sercu miłe podejrzenie. Ŝe jej czule słówka i admiracja jego osoby są szczere. ale (raczej) nie moŜna złapać. Dla japońskich męŜczyzn wieczór w ekskluzywnym klubie z hostessami jest oznaką prestiŜu.pokazała nam swoją upudrowaną na biało kobiecą twarz. do którego nie mieliśmy wstępu. Nazywa się je niekiedy „współczesnymi gejszami". Liczba mistrzyń gry na shamisenie i innych tradycyjnych sztuk maleje nie dlatego. wspaniały. interesujący. Ŝe obie sprzedają nie seks. Nadzieja zdobycia hostessy . pozostawiając nas z bolesnym uczuciem niedosytu. maiko znikły w drzwiach herbaciarni. a hostessa z luksusowego klubu o dobrej reputacji znajduje się na szczycie hierarchii mizu-shóbai. ????-san zarobi jeszcze więcej. Maestria hostessy polega na tym. 131). która namydlała klientów swoim nagim ciałem. by klient wierzył.. s. Ŝe współcześni Japończycy marzą o innych kobietach. rozpieszczany i bardzo. by klient czuł się waŜny. pisze w poświęconej temu ksiąŜce. by jego kieliszek był pełny. To. na tyle mocno.. rekordowe zarobki sięgają tysiąca dolarów za. bardzo męski. ale nie musi tego robić. Co tak wyjątkowego jest w hostessie? Zasadnicze podobieństwo między gejszą a hostessą polega na tym. o jakiej przez wieki marzył Zachód . tym mniejsze prawdopodobieństwo. zapala mu papierosa. czuwa.jakkolwiek mglista i daleka . rolą hostessy jest bycie króliczkiem.

Hostessa nie gra na shamisenie. Dobra hostessa. bo Japończycy zwykle trzymają dystans wobec białych kobiet przekonani. jest jednak profesjonalistką. jak rozpędzony nosoroŜec od kociaka. często występuje w reklamach. potęŜnie zbudowaną specjalistkę od prawa bankowego. przemijanie. KaŜde słowo i gest hostessy są powtarzaną obietnicą na odwlekaną w nieskończoność rozkosz. Ŝe i tak nie cieszą się u nich powodzeniem. dwuznaczny stosunek. Japończycy mają do nas. Innymi słowy. Ŝe Japonki po wojnie musiały zacząć „przebierać się za białe". które najdalsze są od ideału eterycznej piękności. Po wojnie moda na białe kobiety zapanowała na dobre. Jasna karnacja niekoniecznie musi być naśladowaniem typu odmiennego rasowo. . jakie wydajemy się Japończykom duŜe. Podchodzi do stolika z wdziękiem i sprawia.z tego. Ŝe ci panowie w co najmniej średnim wieku raczej nie mogą za kaŜdym razem wzbudzać namiętnych uczuć w młodej piękności. o ile nie jest na przykład hostessą w tokijskim barze. sprawiając wraŜenie naturalności. tak jak gejsza. Poznałam kiedyś w Tokio Hertę z Kolonii. a dowody podziwu znajdziemy u swych przyduŜych stóp (nr 37 to japońskie L!). nie znaczy to. świat. Ŝe w ich szeregach są „gaijinki". białych kobiet (aczkolwiek nigdy przedtem nie myślałam o sobie jako o „białej kobiecie"). który ma fluidalną właściwość jak woda. mleczna cera stanowi ideał wielu milionów Japonek. Niewątpliwie jasna piękność z Zachodu jest obiektem pragnienia i tak. Niemal równie częste jak podziw są jednak Ŝarty z nas . by klient ani zbytnio się nie rozochocił. Współczesne gejsze od dawnych róŜnią się jeszcze tym szczegółem. którego częścią Są kluby hostess. znane zachodnie firmy kremy i inne smarowidła przeznaczone na rynek azjatycki produkują właśnie w wersji wybielającej. ale pełniejsze zachodnie biusty. cięŜkie i biodrza-ste. tradycyjne japońskie tańce są zwykle jej nieznane. Jasne włosy budzą zachwyt. ileŜ razy powtarzały mi to zdanie moje japońskie koleŜanki! Nieraz więc słyszałam cudzoziemki ubolewające w Tokio nad swoją samotnością. która kaŜdą wypowiedź podkreślała uderzeniem pięści w stół i w oczach Japończyków pewnie tak się róŜniła od kobiety w stylu lolitkowatej Michiko. Emiko Ochiai. komiksach manga. krótko ostrzyŜoną. socjoloŜka z Kioto. „Japończycy są 228 nieśmiali". Ŝe otoczone zostaniemy w Japonii męską atencją. Japońskie dziewczyny napływają więc do mizu-shóbai i odpływają jak Michiko. Ŝe siedzący przy nim goście czują się wyjątkowymi szczęściarzami. a ruch w interesie trwa nieustannie. moŜe mieć trudności w nawiązaniu jakiejkolwiek relacji z japońskim męŜczyzną. a ubiera się raczej w wieczorową suknię niŜ kimono. ani nie zniechęcił. tak Japończyków fascynują kobiety mojej rasy. a nawet ksiąŜkach dla dzieci. Wizerunek długonogiej blondynki z duŜym biustem popularny jest w pornografii. Jeśli uświadomi się sobie. Popyt na zachodnie hostessy w Tokio jest nadal spory. by podobać się swoim męŜczyznom. Te „gaijinki". kaukaskie powieki i proste nosy konstruowane są w Japonii operacyjnie w milionach egzemplarzy. przywołuje na myśl nietrwałość. jak trudna to praca. biała kobieta. mogą nawet budzić lęk i niechęć. Nazwa mizu-shóbai. wybielających ją za pomocą tysięcy przeznaczonych do tego celu kosmetyków. profesjonalnym masaŜem męskiego ego (i niczego poza nim). a jej uśmiech 227 przylega do twarzy jak dobrze zrobiony makijaŜ. pisze. jak męŜczyźni Zachodu śnią o Azjatkach. Nawet jeśli podobamy się. zrozumie się.podtrzymywana tak.

próbowała rozwiać moje wątpliwości doświadczona japońska koleŜanka. Ŝe wszyscy woleli patrzeć na jej zgrabny biust. w których bystry klient Paradise bez trudu dostrzegłby równie nieprzeciętną inteligencję. Ŝe od hostess oczekuje się świadczenia teŜ innych usług niŜ zapalanie papierosa i rozmowa. MakijaŜ. dla którego postanowiła spędzać wieczory. Trzeba jednak być ostroŜnym. a potem po prostu zachowuj się inaczej niŜ normalnie". Zapewniała mnie. Ŝe masz kilka lat mniej. Jedną z amerykańskich hostess Paradise. Zwyrodnialca który to zrobił. Podejrzewam jednak. gdy Yukari. biednych dziewczyn z byłego ZSRR albo innych ciekawskich i Ŝądnych wraŜeń kobiet. w którym czułam się jak dobra siostra z brazylijskiej telenoweli. opłaciło się. nalewając im alkohol i słuchając z uśmiechem. Allison pisze. jakie przy pomocy Yukari włoŜyłam w to. tym większe prawdopodobieństwo. który miał ma sumieniu więcej grzechów. Kto wie jednak. Ŝe im tańszy i bardziej podejrzany klub. Staranie. angielskiej stewardesy. zachęcała mnie do 229 spróbowania swoich sil jako hostessa. atrakcyjne cudzoziemki do pracy jako hostessy. W końcu jej się udało. szpilki i róŜowy kostiumik. okazał się nim bogaty biznesmen. Ŝe klub Paradise w Ginzie jest wyjątkowo szacowny. Mile widziane blond włosy i podstawowa znajomość języka japońskiego". postrzępioną fryzurę i nieprzeciętnie duŜe oczy. ani z głównego powodu. przyjrzała mi się uwaŜnie od stóp do głów i po półgodzinnej rozmowie powiedziała: „Tak". ale nie byłam przekonana o swoim predyspozycjach do zawodu współczesnej gejszy. elegancka dama w perłach z odrobinę zbyt grubą warstwą pudru na okrągłej twarzy. „Powiemy. w której panowie przychodzący do Paradise płacili ślicznej Yukari. co Casablanaka. wręcz konserwatywny. W opowieściach cudzoziemek zatrudnionych jako hostessy powtarzają się historie podróŜniczek z USA i zachodniej Europy. iłu jeszcze świrów marzy o ćwiartowaniu kobiecych ciał? Zastanawiałam się nad tym. by po jakimś czasie dać się ponieść dalej fali losu. Przez dwa tygodnie miałam być hostessą w Paradise. jak wygadują głupoty. Klientom oczywiście nie zwierzała się ani ze swojego wykształcenia. w normalnym Ŝyciu będącą nauczycielką muzyki w Newadzie. a jego klienci rekrutują się głównie spośród równie szacownych elit. Wystarczy odpowiedzieć na jedno z wielu ogłoszeń typu: „Klub taki a taki zatrudni młode. W Paradise pracowało sześć hostess. która spodobała się mamie-san. zbierając materiały do swojej rozprawy doktorskiej o mizu-shóbai i pragnieniach współczesnych japońskich męŜczyzn. Jak bardzo niebezpieczna moŜe być ta praca pokazuje tragiczna historia Lucie Blackman. wezwały za ocean waŜne sprawy rodzinne i dzięki wstawiennictwu Yukari. była studentka Satoru. ????-san. Kilka miesięcy później w nadmorskiej jaskini w Miura znaleziono osiem plastikowych worków z jej pokawałkowanym ciałem i blok cementu z zatopioną w nim głową dziewczyny. zmieniły mnie w „gaijinkę". będąc w istocie obiektem jej badań. ????-san zgodziła się spotkać ze mną jako ewentualną zastępczynią na dwa tygodnie. modną. by wyglądać na właściwą towarzyszkę przy męskim stole. cierpiących na nadmiar czasu i brak pieniędzy studentek z wymiany zagranicznej. która w 2000 roku znikła z klubu Casablanka w tokijskiej dzielnicy Roppongi. gdzie zawsze przychodziły róŜne podejrzane typy. Miała pociągłą twarz. zarabiaj ących w ten sposób na dalszą włóczęgę po świecie. Yukari pracowała w Paradise od pół roku. złapano. nie to.„gaijinki" lądują na chwilę na japońskich wyspach i zostają hostessami. trzy cudzoziemki i trzy Japonki. Podobała mi się przewrotność sytuacji. Klub .

Na beŜowych ścianach wisiały reprodukcje prerafaelitów w złoconych ramach.przed drzwiami klubu. Jego wystrój stanowił mieszankę wyrafinowanego luksusu i lekkiej frywolności. która na moich oczach z intelektualistki zmieniła się w ociekające słodyczą. nie było Ŝadnych dodatkowych sprzętów ani ozdób. powiedział na to Pan Ito. Thank you. na co pozostali trzej biznesmeni zareagowali wybuchem śmiechu. nadskakujące i niedostępne jednocześnie. Ja miałam na imię Laura. którego wcześniej nie znałam. o zgrozo. Główne 230 pomieszczenie Paradise przewidziano dla nie więcej niŜ dwudziestu klientów naraz. Byłyśmy ubrane w wieczorowe sukienki w stylu glamour i szpilki. starym bywalcom Paradise. 231 zachowywała się w stosunku do nas wszystkich jak mama właśnie. jakby juŜ wypił za wiele. „Pan Ito tak dobrze mów po angielsku . powiedział pan Ito. Klientów witała ????-san. a nie ekstrawaganckich popisów. o wiele bardzie posunięty w latach. niezbyt mądre i pełne zrozumienia. Jako jedyna ubrana w kimono. Róra i Hana miały stać się ładne. Ŝe spodoba im się Róra. Do mojego pierwszego zadania oddelegowana zostałam z Yukari. siódmym piętrze nowego budynku i wjeŜdŜało się do niego osobną windą. a podłogę przykryto ciemnowiśniową wykładziną. którą pamiętali z poprzednich wizyt. próbując nawet przy tym się uśmiechnąć. Pogroziła panu Ito palcem jak małemu chłopcu. Hostessy wówczas czekały juŜ przy barze w pełnej gotowości. Oprócz pianina. zostawiając prawdziwe podobnie jak swoją codzienną toŜsamość . Odrobina słodyczy kawali teŜ była dobrze widziana. Ŝe nigdy więcej nie powinien zapominać o niej na tak długo jak ostatnio i odeszła witać następnych przybyszy.mieścił się na przedostatnim. łagodne i chichoczące stworzenie. Okna były zawsze zasłonięte. mówiąc. How do you do!. powtórzył jeden z młodszych. Klimatyzacja działała bez zarzutu. ????-san wyraziła swój zachwyt z powodu ich wizyty i nadzieję. W Paradise oczekiwano od nas transformacji w ucieleśnienie przeciętnych męskich pragnień. pan Ito.Róra. czyli w wymowie japońskiej . Pan Ito wyjął paczkę cameli. a pozostała trójka zabuczała z aprobatą. Trzech było po czterdziestce. Ŝe moja prawie nowa suknia od Gucciego w pięknym kolorze zimnej wody pochodziła z pchlego targu w nowojorskiej East Village). Hana dolała alkoholu do kieliszków i zachichotała. Inicjatywę przejęła teraz Yukari vel Hana. opierając się o ramię najstarszego. tak Ŝe przyćmione światło lamp od Tiffaniego (albo bardzo dobrych podróbek) sprawiało wraŜenie wiecznego wieczoru w miejscu odizolowanym od świata i odrobinę nierealnym. powtórzyli unisono. inni zdawali się na wybór ????san. podczas gdy w klubach o niŜszej randze mieści ich się nawet więcej niŜ setka. mimo Ŝe była młodsza od wielu swoich gości. a pozostali dwaj zabuczeli jeszcze raz. na którym grał siwy staruszek z kozią bródką. Niektórzy klienci Paradise domagali się tej a nie innej hostessy. miłe. Tu nikogo nie interesowało.Hana. która przedstawiła mnie czterem panom z wielkiej firmy produkującej. kim naprawdę jesteśmy.wyglądał tak. ale ja jeszcze nie śmiałam . a Róra w tym momencie błysnęła refleksem i po raz pierwszy w Ŝyciu zapaliła męŜczyźnie papierosa. siwawy i rubaszny . zaszczebiotała do najstarszego. How do you do. czyli ja. a kelner wskazywał im stolik i przyjmował zamówienie. beton. Thank you!. „Ŝe będzie mógł rozmawiać z Rórą zupełnie swobodnie". a Yukari . a ich szef. starannie pomalowane i ufryzowane (nikt nie miał się nigdy dowiedzieć. KaŜda z nas uŜywała w Paradise innego imienia.

Wyszło na to. JuŜ nie dzierlatka. nawet był w Polsce. a Róra i pan Matsumoto umówili się. Drugi z młodszych. „Chwal ich. „Taki przystojny męŜczyzna na pewno miał duŜo przyjaciółek podczas podróŜy". Przez dwie godziny. ale moŜe jeszcze będzie z niej poŜytek. które brzmiały tak. którym -jako Ŝe wieczór zbliŜał się juŜ do końca . pomyślała . Ŝe w Polsce męŜczyźni całują kobiety w dłoń na powitanie i poŜegnanie. całując go w wierzch dłoni. „Piękne kobiety w Porando". czy polscy męŜczyźni robią kissu publicznie.zwłaszcza . potwierdziła przytomnie Hana i dodała. czy potrafię zgadnąć. Hana i pan Ito zaśpiewali piosenkę z fortepianowym akompaniamentem. jak powiedziałaby moja wspomniana wyŜej ciocia. wróciliśmy jeszcze raz do liczby przyjaciółek kaŜdego z panów. Gdy naszym gościom udało się juŜ opanować wesołość.te naleŜące do Hany i Róry. tak!". przy translatorskiej pomocy Hany. tłumaczyła Yukari przed moim debiutem w Paradise. Pan Ito moŜe się podobać". pozwól im wierzyć. turla! się pan Matsumoto. Ŝe byłam w sytuacjach. mimo iŜ nie pracowałam wówczas jako hostessa w tokijskim klubie Paradise. uśmiechnęła się do mnie z aprobatą. dotąd najcichszy. Na koniec. jakie nasi goście spędzili w Paradise. i cudzoziemkom. „Jak papieŜa!". który z nich jest największym playboyem.pójść w jej ślady. Młodsi ze śmiechu aŜ rzucili się sobie w ramiona. najwyraźniej wciąŜ rozmarzony wspomnieniem wycieczki po Europie. jakbym słyszała moją osiemdziesięcioletnią ciocię. i który zdołałby Rórę uwieść. Potwierdziłam i na prośbę pana Ito zademonstrowałam. czyli „lajdus". Ŝe niemal dostali spazmów ze śmiechu. „Śmiej się z ich dowcipów. nigdy ich nie krytykuj. a młodszy. po polsku. Ŝe są cudowni". Sądząc po czerwonych twarzach i rozluźnionych krawatach naszych gości impreza zaczynała się rozkręcać. koniecznie chciał się dowiedzieć. Zapaliłyśmy im około czterdziestu papierosów i nalały tyleŜ szklaneczek. Ŝe i Japonkom. pięknych Polek i biustów. a pozostali trzej oŜywili się na „duŜo przyjaciółek" i zaczęli licytację. co akurat potrafiłam zrobić po japońsku. by poŜegnać gości. co wszystkich panów rozbawiło tak. chwal ich. ile taki krawat kosztuje. Taki chichocik i przytulanko to juŜ była prawdziwa sztuka. który zindywidualizował się jako pan Matsumoto. jak to wygląda. opowiedziałam naszym gościom. MoŜe więc dam sobie radę? Im więcej płynęło alkoholu. w których oczekiwano ode mnie podobnego zachowania. mówi po angielsku lepiej niŜ reszta. Okazało się. Teraz musiałam spróbować wprowadzić w Ŝycie te rady. „Gaijinki mają większe biusty". abstrakcyjne i . 233 Mama-mn. która podeszła do nas. same sącząc wciąŜ tego samego wodnistego drinka. znów przy232 pomniały mi się rady Yukari i postarałam się im sprostać. tym chętniejsi byli panowie do angielskiej konwersacji z Rórą. zgadzaj się. jeden po drugim odwzajemniali polski pocałunek na dłoniach Róry i Hany. wymieniałam ceny. zainteresował się nagle. Ŝe następnym razem teŜ zaśpiewają. przerwał moje zgadywanie pan Matsumoto. „Młody byłem. który miał być pełen wdzięku. wypaliła więc Róra i nachyliła się ku panu Matsumoto kokieteryjnie. dodał i zrobiło się trochę smutno. „pan Ito ma do tego klasę i piękny krawat". Ŝe jeden z młodszych. Skubiąc krawat w sposób. westchnęła Róra. Pan Matsumoto pokraśniał. Ŝe są cudowni". od krawatów. Ŝe pan Ito to prawdziwy sukebei. Uświadomiłam sobie nagle. i rozmowa zeszła na biusty. piękne blond kobiety i zgubiłem portfel".dość łatwo przyszło udawanie zachwytu. „O. Ba. pozwól im wierzyć. wspomniał z nostalgią i popił.

aby biegle władać japońskim. Ŝe na naukę japońskiego mogłabym poświęcić tylko niewielką część czasu. ale Chryzantema i miecz Ruth Benedict. Z najpiękniejszym uśmiechem. Nie wspominając oczywiście nic o lenistwie. która nie mówiła po japońsku.z całą pewnością moŜna „poradzić sobie z językiem". jak nagła niedyspozycja lub choroba w rodzinie. jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowany. pozbawieni wiary w moŜliwość zrozumienia rzeczywistości. na ile antropolog musi znać język kraju. Na początku torpedowałam więc wszelkie podejmowane przez moich nowych znajomych próby skłonienia mnie do nauki japońskiego.pewnie. by wyjść poza absurdalne powtarzanie ćwiczeń złoŜonych ze zdań typu „Ta ksiąŜka jest ksiąŜką pani Yamazaki" albo pytań o „krzesło pana Tanaki". Z wykładu dla zagranicznych stypendystów Monbushó (japońskiego ministerstwa kultury) VIII. jak sami często przyznają nie bez dumy. Ŝe komunikacja moŜliwa jest tylko w mowie. Problem. którego kulturę bada. ma ono wielu zwolenników. które w wyniku niezrozumiałej transformacji okazywałoby się „biurkiem pani Watanabe" lub nawet . a nawet uŜywałam takich dawnych wymówek szkolnych. bez „wspólnego języka" ludzie muszą czuć się zagubieni.dają męŜczyznom poczucie. Japończycy mówią po japońsku.i tu językoznawcy nie są zgodni od czterech do siedmiu razy więcej czasu niŜ na naukę kolejnego 235 języka indoeuropejskiego.jak i w kaŜdym innym obcym kraju . Zdaniem specjalistów. Po trzech pierwszych lekcjach z Satoru. Ŝe są cudowni. posługują się najbardziej wyjątkowym i skomplikowanym systemem językowym świata i nawet jeśli jest w tym stwierdzeniu nieco przesady. niŜ ośmielałam się nieraz przypuszczać. rachunek jest prosty i zniechęcający. ile jej powiedziałam. ale nie posunęłairbsię ani kroku dalej.„gaijinki". Ŝe jestem o wiele mniej rozgarnięta. Japończycy. napisana została przez osobę. potrzebne jest nam . Udało mi się nauczyć jednego alfabetu fonetycznego. dziękowałam Satoru za kolejny podręcznik i coś niejasno obiecując. a róŜnica kulturowa dotyczyła raczej formy niŜ treści. nie ucząc się mowy tubylców. wymigiwałam się brakiem zdolności językowych. podwaŜając naiwne przekonanie. Zakładając. Ŝe przyzwoite przyswojenie angielskiego czy niemieckiego zajmuje pięć lat. Wszystkie gejsze świata robią przecieŜ to samo . moŜe właśnie otwierałaby się przede mną interesująca przyszłość współczesnej gejszy . Gdybym miała tyle lat. zbyt małą. W Japonii . i nie była zajęta czymś innym. Ŝe bez niej. którzy wiedzieli o jego pobycie w Japonii: „Jak Pan sobie tam radził z językiem?" Francuski filozof miał rację. Nie było to aŜ takie trudne. to kto wie. na jaki było mnie stać. bo nie śmiałabym zrobić tego przy słynących z pracowitości Japończykach. Zdawałam sobie sprawę. jakie kiedykolwiek powstały. które były z jego strony ofertą. W dŜungli języka Jak Pani sobie tam radziła z językiem? Autor Imperium znaku pisze o nieszczęsnym pytaniu nieustannie zadawanym przez ludzi. jakiej nie mogłam odrzucić. jedna z najlepszych ksiąŜek o Japonii. został w mojej głowie przeraŜający obraz czarnej tablicy z tabelkami pełnymi znaczków i nieprzyjemne uczucie. wycofywałam się z dalszej rozmowy na temat ewentualnego kursu języka japońskiego albo prywatnych lekcji.

gdakanie polityków i mętna nuda politycznych komentatorów. Mariko albo Satoru o japoński odpowiednik jakiegoś słowa.było dla mnie niesłyszalne w Japonii.„rowerem pana Ando". skusił mnie obietnicą jakiegoś innego świata i innego „ja". nigdy nie uŜywałam słuchawek z angielskim tłumaczeniem. ku swojemu zdumieniu rozpoznawać w mowie tubylców słowa. Lunatyczna topografia tokijskich zaułków i semiotyczny gąszcz niezrozumiałych znaków! Brnęłam w przestrzeni pozbawionej drogowskazów i przetartych ścieŜek. Japoński język pięknych znaków i gramatyki. w jakiej Ŝyłam przez kilka miesięcy. o jakie kiedyś pytałam japońskich przyjaciół. pękła. cały ten perswazyjny szum właŜący w uszy i oczy . podwaŜającej nasze przyzwyczajenia. Patrzyłam na wiadomości. Nie moŜna było przed tym uciec. jacy jesteśmy. Rano budziły mnie śpiewne powitania wymieniane przez sąsiadki. oferując „gaijinowi" niezwykłą mieszankę fizycznego bezpieczeństwa z przyprawiającym o dreszcz poczuciem. „KaŜdy głupi widzi. To. które nie dość. megafon samochodu krąŜącego po sąsiedztwie. jakim z upodobaniem oddawał się mój sąsiad pan Matsura z małŜonką. prze237 brani jak clowni. na ulubione programy o jedzeniu. smaŜyły i zjadały niebywałe stworzenia. gdzie prowadzący. mówiąc coś przy tym bez końca afektowanym tonem. na opery mydlane. z przyjemnością oglądałam go w Bon Hour. odbitki zdjęć zrobiono mi nie w tym formacie.fascynujące. jaki mogłabym zrobić z niego w codziennym Ŝyciu. piszcząc i podszczypując niemal nagie dziewczęta. Japonia. ba . wrzeszcząc. Poza tym zagubienie w dŜungli języka było po prostu przyjemne. Mimo iŜ w swoim polskim domu od lat nie mam telewizora. W naturalny sposób potrzeba rozumienia wygrała z pragnieniem pozostania w błogiej nieświadomości. Ŝe znalazło się na jakiejś innej planecie. albo pokrzykiwanie listonosza. co draŜni mnie w krajach^ których język rozumiem karykaturalna mowa reklam. co sprzedaje przyjazny domokrąŜca. Jeśli chce się wyjechać „jak najdalej od wszystkiego". gdzie eteryczne kobiety roniły łzy i miękkim. Ŝe niezbyt potrzebne. Ŝe to koń" . wygłupiali się. w których osoby płci obojga siekały. nie były przy tym bolesne: płyn kupiony jako olej okazywał się octem ryŜowym. a nie 236 Tak Satoru uczył mnie japońskiego rozumiejąc. Nie ma podmiotu poza językiem. kupiłam od niego zestaw zdrowotnych herbatek. by zebrać niepotrzebne sprzęty gospodarstwa domowego. Po jakimś czasie jednak zaczęłam wyłapywać z rzeki języka niektóre dźwięki.nawet więcej . idiotyzm nagłówków prasy brukowej. rozkoszując się samą melodią głosów. Chodząc na spektakle kabuki. jaki chciałam. śpiewnym głosem mówiły o jakichś waŜnych sprawach. Jeśli nawet pytałam Chizuko. bez niego bylibyśmy tylko zwierzątkami krzyczącymi z bólu albo gulgoczącymi z radości. na erotyczne lub rozrywkowe show. synem i synową. bardziej interesowała mnie uroda dźwięku w ich ustach niŜ ewentualny praktyczny uŜytek. okazały się wyjątkowo obrzydliwe. dając mi zupełnie nowe uczucie wolności od tego wszystkiego. Pomyłki. jakie mi się zdarzały. jest dobrym wyborem. w których krewcy politycy krzyczeli coś do siebie jak w starych filmach o samurajach. podobną na moje ucho do dramatycznych kłótni. gdzie kaŜdy kolejny krok przynosił małe prywatne odkrycia. szklana bańka. To on nas stwarza takimi.

czyli McDonald's. Makudonarudo. nauczyć się jej na pamięć. ksiąŜkach. drugi sylabariusz czy alfabet fonetyczny.. Ŝe widząc dany znak nie wiemy od razu. jak go wymówić. u). Hiragana ma obłe. bo przypadki jego uŜycia często zdarzają się we współczesnej japońszczyźnie. Dalej sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. To znaczy. i. sa. hotto-doggu. 42 otwartych sylab (ka. w związku z tym japońskie ksiąŜki i komiksy czyta się . właściwie moŜna doliczyć jeszcze nasz alfabet rzymski. Sylabariusze to hiragana i katakana. hiragana równieŜ ma 47 znaków na oznaczenie tych samych 5 samogłosek i 42 sylab. czyli kanji. w . na dole jest kanji. W przeciwieństwie do katakany i hiragany. e. Hiragana i katakana uŜywane są w normalnym. o. codziennym języku. Zanim za sprawą buddyjskich mnichów chińskie ideogramy zawędrowały do Japonii około IV wieku n. Katakana słuŜy przede wszystkim do zapisywania słów obcojęzycznych i cudzoziemskich nazwisk (np. Roran Baruto. a nad nimi hiragana słuŜąca dzieciom albo osobom mniej wykształconym. W Krainie Kwitnącej Wiśni uŜywa się zatem trzech róŜnych alfabetów i dodatkowo potęŜnego systemu znaków.Współczesny język japoński składa się z dwóch alfabetów fonetycznych zwanych sylabariuszami i około dwóch tysięcy chińskich znaków. „KaŜdy głupi widzi. manga. którzy kopiując religijne księgi. Japończycy zazwyczaj piszą pionowo i od prawej strony kartki do lewej.od tyłu do przodu. „ba" lub „ma". nadal w niektórych 239 moŜna dostrzec to dąŜenie do referencjalności. opracowali uproszczoną wersję chińskich znaków dostosowując je do specyfiki mówionego japońskiego. który Japończycy teŜ muszą znać. Teoretycznie kaŜde japońskie słowo moŜna zatem zapisać za pomocą dwóch rodzimych alfabetów fonetycznych i alfabetu rzymskiego. tak jak wiemy widząc rzymską literę „a" albo znakhiragany „ru". Kanji. Współcześnie katakana to znaki oznaczające 5 samogłosek (a. Na przykład chiński piktogram oznaczający drzewo ciągle je przypomina. Dla przykładu kanji oznaczający konia czyta się „urna". Reid we wspominanej juŜ anegdocie przytacza opowieść o Ezra Poundzie. jednak niektóre znaki tych alfabetów są na tyle do siebie podobne. Kanji tworzą system. Obok katakana istnieje hiragana. widząc w ich zmienionych przez wieki formach pierwotne przedstawienie. Trzeba zatem po prostu zapamiętać wymowę chińskich z:naków. Ŝe większość z nich nie przypomina teraz niczego. Oczywiście wymowę kaŜdego ze znaków moŜna zapisać. ta itd. uŜywając fonetycznego alfabetu hiragana i tak często się robi. ale ewolucja kształtu kanji na przestrzeni wieków sprawiła.z naszej perspektywy . który jakimś sposobem posiadł ponoć mistrzostwo w odgadywaniu znaczenia znaków kanji. który składa się dziś z około 2600 znaków. kanji mogą mieć kilka róŜnych wartości fonetycznych. a katakana kanciaste. których wspólna 238 nazwa brzmi: ???? -wraz z kanji tworzą one system oparty na innej logice niŜ ta. wynalezione przez Chińczyków trzy tysiące lat temu. Ŝe róŜnice giną niekiedy w odręcznym piśmie. a czytający musi wiedzieć na podstawie kompetencji nabytej w długim procesie edukacji. która wymowa jest właściwa. czyli Ronald Barthes).) i wygłosowe „n". ostre. Katakana wynaleźli w VIII wieku równieŜ buddyjscy mnisi. miękkie kształty. do której przywykliśmy na Zachodzie. Japończycy nie mieli własnego pisma. powiedział ponoć. były pierwotnie „obrazkami". Ŝe to koń".e. patrząc na wspomniany wyŜej znak. w gazetach. czyli hot dog.

. Najgłupsze skojarzenie wydawało mi się lepsze od bezsilności wobec kształtów. Na przykład „ki" przypominać ma kształtem key. Jako Ŝe niektóre angielskie skojarzenia nie były dla mnie chwytliwe. moi japońscy znajomi wymyślali dla moich potrzeb skały i pola. ani ładniejsza od „z" czy „m". którego nazwa zaczyna się 241 na daną sylabę. „ku . powtarzając w nieskończoność tyle a tyle kresek. O urodzie rzymskiego alfabetu nie Kobieta da się wiele powiedzieć: litera „p" na przykład nie jest ani brzydsza. ani rozwianej grzywy. aby uchodzić za osobę piśmienną. w drugiej 160. którzy w tym samym czasie we wszystkich szkołach Japonii uczą się dokładnie tego samego znaku. Wprawdzie w większości kanji nie sposób juŜ dopatrzyć się mimetycznego śladu. i tak dalej. moŜna zacząć studiować kanji. to artystyczna praktyka z pogranicza malarstwa i rysunku. „hi . trzeba więc zasiąść do katakana i dopiero nauczywszy się obu syla-bariuszy. katakana i rzymski) oraz „tylko" 1945 kanji. O ile syłabariuszy hiragana i katakana nie jest w końcu tak trudno się nauczyć. ale niestety nie moŜna w nim zapisać swojego imienia i nazwiska. W podręcznikach do nauki japońskiego dla cudzoziemców kaŜdy znak hiragana i katakana skojarzony jest z jakimś przedmiotem.„hokeistę". i „gaijinów".„chichotem" (.którym ja nie byłam w stanie dostrzec ani kopyt. ani Ŝadnej innej części zwierzęcia. kaligrafia. bo . „ho" .. trudno). Nauka podzielona jest na etapy: w pierwszej klasie uczniowie uczą się 80 znaków. podstawowy system znaków. Naukę japońskiego zaczyna się od hiragana. które kaŜdy opuszcza ze znajomością wymaganych 1945 kanji. tak samo jak wszyscy pozostali uczniowie w jego wieku. do których na początku próbował mnie zachęcić Satoru. ale niewprawna dłoń deformuje kształt. którego trzeba uczyć się przez lata. Istnieje tylko jeden poprawny. co dotyczy i japońskich maluchów.chichot".jako Ŝe cudzoziemskie moŜe być zapisane tylko w katakana. a „hi" w kształcie uśmiechniętych ust . to kanji stanowią dla „gaijina" prawdziwe . które na początku wymykały się z mojej pamięci jak węgorze. ale zabawa w odnajdywanie bezpośredniego odniesienia znaku do rzeczywistości wydaje się fascynować równieŜ Japończyków. gdy się człowiek zaprze powtarzając przez parę tygodni na okrągło „su supeł". Tak czy inaczej. od tej a nie innej strony. czyli klucz.kuper". w trzeciej 200 i tak aŜ do naszego odpowiednika liceum. kanji są piękne. jakie podarował mi Satoru. wymyślałam polskie i tak „su" z zawiązaną nóŜką było „supłem". Po kilku miesiącach rosnącej fascynacji byłam zatem na dobrej drodze. by zacząć dukać zdania o krzesłach pani Yamazaki i biurkach pana Watanabe. Nauczywszy się hiragana. Być moŜe to właśnie fascynujące piękno kanji skłoniło mnie do wertowania podręczników i słowników. i dla „gaijinów". a aby zostać mistrzem. Nie moŜe być mowy o Ŝadnym odstępstwie od reguły . Sztuka ich pisania. w takiej a nie innej kolejności. To najbardziej przydatny. podczas gdy estetyczny wymiar znaków kanji oczywisty jest i dla Japończyków. Według zarządzenia japońskiego Ministerstwa Edukacji naleŜy znać trzy alfabety (hiragana. precyzyjnie skodyfikowany sposób zapisywania kaŜdego znaku. Tłumacząc mi znaczenie jakiegoś kanji.a Ŝe róŜne „h". wypięte „ku" . Postanowiłam uczyć się japońskiego.kaŜdy uczeń poznając nowy znak musi zapisywać go w identyczny sposób. trzeba ćwiczyć przez dziesiątki lat.„kuprem". Próbowałam je kopiować. miecze i kapelusze na głowach postaci. których kształty „widzieli" w danym ideogramie.

mnoŜenie eufemizmów i brak bezpośredniości to charakterystyczne cechy japońskiego sposobu porozumiewania się. nieuprzejmie przerywając im szacowne konwersacje i prosząc ich uniŜenie o zapięcie tych skromnych pasów". co pozostało po drzwiach sklepu zdewastowanego w trzęsieniu ziemi. by szacowni podróŜni wybaczyli nam tę wielką niegrzeczność. które w 1995 roku zniszczyło miasto Kobe: „To straszna i niewybaczalna niedogodność dla naszych szacownych klientów. Z własnego doświadczenia dodałabym jeszcze stopniowanie informacji. jak trzeba pisać znaki. dziesięcioletnia córeczka Mariko. instrukcja na opakowaniu rozpuszczalnego deseru prosi „szacownego klienta". Potok słów japońskich windziarek. mówi stewardesa w samolocie. jaką popełniamy. Ŝe znów zasłuŜyłam na prezent. Po jednej z pierwszych lekcji dostałam od Ayaki akwarelkę z portretem jej ukochanej papugi. a potem „łaskawie rozmieszał w nim ten skromny budyń". Najlepszą nauczycielką okazała się Ayaki. Chizuko upubliczniłaby moją ignorancję. w której siedziałam z Satoru. Wysylabizowałam złoŜenie dwóch znaków i okazało się. powiedziała do mnie Ayaki z dnia na dzień coraz lepsza w roli nauczycielki japońskiego. ale z powodu trzęsienia 242 ziemi zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz skromny sklep". ośmielając się wejść do szacownego gabinetu. Najgrzeczniejszy język świata Mówi się. Tłumacząc mi. które dla niej były juŜ takie proste. Przy pomocy mamy wydobyła swoje stare zeszyty do ćwiczeń i wodząc moją rękę pokazywała. Nie mam dostatecznej wiedzy. któremu wyjątkowo udał się aport. O wiele powaŜniejszym problemem jest jednak wyrafinowana . powiedziała młodziutka studentka. „Uprzejmie przepraszamy naszych szacownych podróŜnych za niewybaczalną niewygodę. by korzystać z Internetu w Bon Hour. którym polecenie zapięcia pasów zajmuje podejrzanie duŜo czasu. sekretarek czy stewardes. zanim wytłumaczył mi sens wszystkich form grzecznościowych. gdzie osoba tak szacowna musi być zajęta niezwykle waŜnymi sprawami. powiedział Satoru. które on sam uznałby za wielce praktyczne na początku pobytu w obcym kraju. czyli „wielce szacownym profesorem". Ŝe niegrzecznie przerywam. płynie tak obficie właśnie z powodu grzecznościowych formuł. co powinnam zrobić. który charakteryzuje inne języki. ale właśnie przyniesiono szacowną paczkę z szacownymi ksiąŜkami dla wielce szacownego profesora". słodkawego krakersika owiniętego w wodorost. W dosłownym tłumaczeniu na nie tak grzeczny angielski czy polski brzmi to oczywiście komicznie. wchodząc do sali seminaryjnej. przeczytaj". by nalał mleka do „szacownego naczynia". Piętrowe formułki grzecznościowe. jaką jest oczekiwanie na start w naszym skromnym samolocie.wyzwanie. „Przyniosła paczkę z ksiąŜkami". a tego się nie robi przełoŜonej. jakich studentka przed chwilą uŜyła w japońskim odpowiedniku tej informacji. W nagrodę za poprawne odczytanie lub napisanie znaku karmiła mnie japońskimi słodyczami jak niezbyt mądrego pudla. bo Japończycy niepytani rzadko mówią cudzoziemcowi o rzeczach. Reid cytuje informację zamieszoną na tym. ale w powyŜszym przekonaniu jest być moŜe nieco prawdy. by porównać jego stopień grzeczności z tym. „Proszę o wybaczenie. który namalowała i podpisała specjalnie dla mnie. Prosimy. Ŝe japoński to najgrzeczniejszy język świata. Z Ŝadnym innym pewnie aŜ tak nie konweniowałoby nieustanne kłanianie się. „Jak moja papuga ma na imię? Proszę.

to będzie troszkę trudne". bowiem w kontaktach z obcymi ta cecha japońskiego języka jest powodem wielu nieporozumień. kto i do kogo mówi. kelner z duŜym prawdopodobieństwem odpowie więc: „Tak. ściśle wiąŜe się ze społeczną hierarchią. znaczy „nie". Prawidłowa odpowiedź na pytanie: „Czy rozumiesz?" brzmi: „Hai. otwiera nawet zdania. jaką Japończycy Ŝywią wobec otwartego mówienia „nie". gorzej. Gdy gaijin nijak nie rozumie subtelniejszej odmowy. wsysanie powietrza przez zęby i wyraŜające zakłopotanie drapanie się po głowie. znaczy „nie". gdy poruszane są waŜniejsze sprawy. Japończycy poczuli się głęboko dotknięci oskarŜeniem o kłamliwość. Clinton miał jednak w pewnym sensie rację.ostrzegł na jakimś spotkaniu przywódcę Rosji Borysa Jelcyna. mówiła „maybe". Ŝe pozwalają biednemu „gaijinowi" na optymistyczną ich interpretację. Do dziś nie wiem. nie potrafiąc powiedzieć „nie". Japończycy nie kłamią wprawdzie więcej niŜ inne narody. Podobnie naleŜy niekiedy interpretować dźwięk „ng". Pól biedy. Chizuko. a ja nigdy. nie rozumiem". czy w menu są jakieś dania wegetariańskie. Niechęć wobec „nie" jest tak silna. bo ten mówiąc „tak" myśli „nie". naiwna „gaijinka". krąŜy mnóstwo anegdot. jego uŜycie jest precyzyjnie określone w zaleŜności od tego. Gdy były prezydent USA Bill Clinton . słowo znaczące „tak". Na temat wielkiej niechęci. Hai w takim przypadku nie jest potwierdzeniem. czy ta praktyka 244 nie skrzywiła zbytnio jej japońskiej toŜsamości. Ŝe mikrofon jest włączony . unikający słowa „nie". gdy sprzedawca w sklepie zamiast powiedzieć: „Nie mamy butów w rozmiarze 43". Japończyk ucieka się do tego sposobu. aby uwaŜał na japońskiego premiera. NajbliŜsze naszemu bezpośredniemu „nie" są dwa japońskie gesty odmowy: pierwszy to wachlujący ruch dłoni uniesionej na wysokość podbródka. która pozwalała Chizuko zmusić się do sprzecznego z zasadami jej języka „nie". Hierarchizacja języka zaczyna się w rodzinie i opiera na skomplikowanych relacjach statusu związanych z płcią i wiekiem. „W sprzyjających okolicznościach uda nam się spełnić pani prośbę o lepszy skaner w biurze". MęŜczyzna . brałam za „być moŜe". ale z pewnością rzadziej mówią „nie".odmiana „owijania w bawełnę". powtarza z uporem coś w rodzaju: „Szanowny kliencie. Gdy na przykład chcemy się dowiedzieć. choć to troszkę trudne". Są tylko mięsne i rybne". gdy wcześniej zastrzegła: „Teraz mówię na sposób zachodni". uŜywają eufemizmów tak grzecznych. które na początku.nie wiedząc. Czasem „tak" teŜ . w japońskim wydaniu to juŜ nie „owijanie w bawełnę". drugi to przedramiona skrzyŜowane na klatce piersiowej. wakarimasen". Ten grzeczny język.jak ostrzegał Clinton Jelcyna . znaczy równieŜ „nie". lecz w najdelikatniejszy jedwab. a starszy góruje nad młodszym. gdzie męŜczyzna stoi wyŜej niŜ kobieta. moja o kilka lat młodsza siostra zwracałaby się do mnie niekiedy „szacowna starsza siostro". spowodował międzynarodowy skandal. czyli: „Tak. lecz jedynie informacją. „Spróbuję sprowadzić pani zamówione ksiąŜki. Gdybyśmy były Japonkami. Zamiast prostego przeczenia. Ŝe hai. A więc: „W najbliŜszej przyszłości pozytywnie rozpatrzymy pani podanie o grant". Ŝe rozmówca słucha nas. które w rzeczywistości są przeczącą odpowiedzią na nasze pytanie. potem opracowałyśmy metodę. przenigdy.znaczy „nie". nie mogłabym do swojego o dwadzieścia lat starszego zwierzchnika z uniwersytetu powiedzieć: „Chodź.

nie wiadomo. jako swoją przełoŜoną. ale ułatwiający mu nawiązanie kontaktu z „gaijinką". Oczywiście wszystko jest bardziej skomplikowane. Pan Yamasaki. czyli wizytówek. która pokonując dwa metry między biurkiem Satoru (czyli językiem japońskim) a stolikiem.jak głęboko mu się ukłonić: pod kątem 5. komunikacja z obcym jest w Japonii utrudniona do granic moŜliwości.Satoru. właściwe jest dodanie do swojego nazwiska grupy przynaleŜności. a gospodyni domowa inaczej przywita listonosza niŜ jej mąŜ lekarz. ulegała niezwykłej transformacji. ani poruszyć połowy tematów. Dlatego Japończycy. Jak pisze wspomniana juŜ Mori. które mnie interesowały. Z uległego „japońskiego goździka" popiskującego jak ptaszek zmieniała się w kobietę o mocnym głosie. jest policjant. kobietą o zbliŜonym statusie społecznym i wieku.co za 246 tym idzie . „panią Koizumi" niŜ „panią Chizuko". Nie mogłabym równieŜ zadać mu większości pytań. UzaleŜnienie języka od statusu rozmówcy sprawia. zwracać się do siebie po imieniu. profesor. byśmy kogoś w końcu zapytały. w ich języku nie ma zwrotu odpowiedniego. Przemawiając do niego. Przedstawiając się Japończykom. a nie nazwiska. Nie wiedząc. do jakiej grupy naleŜy i jaką w niej pełni funkcję. Ŝe zanim dojdzie do rytuału wymiany meishi. Przedmiotem mojej fascynacji była teŜ za kaŜdym razem Chizuko. traktowałaby z kolei Chizuko. bo to jego praca. uŜywając nawet jego zdrobnionej wersji. było „ng" znaczącym: „nie". I w Ŝadnym wypadku nie proponowałabym pierwsza wspólnego lunchu! W ogóle raczej byśmy razem nie jadali. a uŜywanie imienia zarezerwowane jest dla relacji rodzinnych. tak jak oni to robią. by zacząć rozmowę z zupełnie obcą osobą. kim jest. którego wypada zapytać o drogę. gdzie jest Muzeum Shówa. wymaga zupełnie innych form grzecznościowych niŜ pan Yamasaki pracujący jako listonosz. bo szef największej nawet korporacji zawsze ukłoni się głębiej swojemu dawnemu nauczycielowi. przy którym siadywałam wpadając do ich biura w odwiedziny i gdzie trzeba było mówić po angielsku. intymnych lub bardzo bliskich przyjaźni. 15. pozbawiony pewnie finezji japońszczyzny. 30 czy moŜe aŜ 45 stopni? Dlatego Japończycy po prostu nie odzywają się do obcych i dlatego w chwili prezentacji tak wnikliwie oglądają wizytówkę właśnie przedstawionej sobie osoby. jakie w ich języku byłyby niedopuszczalne i niegrzeczne. którzy od pierwszego dnia uŜywali mojego imienia. W ten sposób mnie. i zadawali mi bezpośrednie pytania. Nieraz rozmawialiśmy z Satoru o uczuciu transgresji. Japończycy zwracają się do siebie po nazwisku lub funkcji. a nieproszona na ogół bym się nie odzywała. wolą raczej kontynuować metodę prób i błędów niŜ zaczepić przechodnia. który jest szefem korporacji. ale nigdy nie osiągnęłabym tego stopnia zaŜyłości z jej męŜem. jakie stanowiły codzienną treść naszych rozmów. uŜywałabym wyłącznie nazwiska i tytułu sensei. Konieczność komunikowania się ze mną po angielsku zmieniała moich japońskich przyjaciół w innych łudzi: ludzi. szukając drogi. Jedynym człowiekiem. i tak postępują Japończycy od małego wychowywani na ludzi powściągliwych w nawiązywaniu kontaktów. „Jestem X z Polskiej Akademii Nauk" brzmi o wiele grzeczniej i właściwiej niŜ „jestem X". jakie słyszałam od Mariko w odpowiedzi na sugestię. która dla mnie byłaby wówczas raczej Koizumi-san. jakie towarzyszy zmianie jego ojczystego języka honoryfikatorów i eufemizmów na bezpośredni angielski. w krajach Zachodu mówi . Prawdopodobnie więc po jakichś dwudziestu latach zaczęłybyśmy na przykład z Mariko. „Ng". jak się poprawnie zwrócić do drugiego człowieka i . zamiast w ulewnym deszczu błądzić po całej Kugaharze. czas na lunch".

hiragana jest dziełem kobiet z okresu Heian (794-1185). gdzie kaŜdej czynności. niezobowiązującą pogawędkę z obcym tokijczykiem. Geneza współczesnego japońskiego równieŜ opiera się na dwóch historiach: męskiej i kobiecej. a nagła językowa intruzja niewybaczalna. Dziś Japończycy myślą o niej z nostalgią porównywalną do tej. bowiem męŜczyźni . ale jednocześnie nie ma co liczyć na przyjazną. jeśli nie zdrowia czy Ŝycia. Ŝe siedząca obok nas w pociągu kobieta nie opowie nam ze szczegółami o niedawnej operacji jelita grubego.przyłapując jego szybko odwracający się wzrok odbity w szybie pędzącego pociągu. a dziś to miasto. Mori pisze. zasada nienaruszania prywatności drugiego człowieka jest rzeczą świętą. Ŝe tokijczycy mogą czuć się tak bezpiecznie. podobnie jak niektóre inne języki azjatyckie. czyniąc je dziełem sztuki doprowadzonym do perfekcji.przynajmniej . po drugie. Ŝe dziewczynka (istota o innym statusie) uczy się w istocie języka. jest wyraźnie zróŜnicowany ze względu na płeć. znamy jako Kioto. Ŝe podróŜ metrem to najlepsza metafora tokijskiej rzeczywistości: fizyczna bliskość innych ciał. a co dopiero w metrze. coś. by nie rozmawiały z nieznajomymi. która tak nas uderza w głosie japońskich kobiet. choć zwyczaj nie pozwala ani odezwać się do nich. bo to niebezpieczne. wciąŜ niezwykłe. Z drugiej strony sen to czynność bardzo intymna. czytają. bo zaśnięcie na przykład w nowojorskim metrze grozi utratą torebki. ZauwaŜyłam. Ŝycie polegało na celebracji codzienności. esemesują lub śpią. Podczas gdy katakana. MoŜna więc być raczej pewnym. Ŝe spojrzeć w oczy tokijczykowi moŜna w metrze tylko w ten „okręŜny" sposób . gdy w otoczonej z trzech stron wzgórzami kotlinie załoŜono nową stolicę przeniesioną tu z Nary. Okres Heian. Język kobiecy/język męski Wysoka intonacja. Po pierwsze. Z jednej strony to wspaniale. ani w późniejszych dziejach pasja logofilska. dźwięk tej.się dzieciom. stworzyli buddyjscy mnisi. Japoński. czego nigdy nie robię nawet w mię-dzykontynentalnych samolotach. które śpią tuŜ obok nas. Japoński język nazywa się czasem „włoskim Azji". był najwspanialszą 248 epoką w historii Japonii. Era Heian zaczęła się. niŜ się do niego z własnej woli odezwie. kaŜdemu gestowi nadawano wartość estetyczną. Na estetyzacji Ŝycia mogły skupić się przede wszystkim kobiety. bo to niegrzeczne. sprzeczne z moim wyobraŜeniem intymności. Spanie obok kogoś zupełnie obcego jest z mojej perspektywy nieprzyjemne. W enklawie wyrafinowanego piękna. W tamtejszym metrze Japończyk prędzej zaśnie z głową na ramieniu „gaijina". co sprawia. z wyŜej opisanych powodów niełatwo zagadać do obcego. którą posługują się męŜczyźni. w Japonii. jaką Zachód Ŝywi na przykład dla czasów króla Artura. które ogarnęła wówczas nieznana ani we wcześniejszych. 247 Do tej ostatniej czynności od początku miałam ambiwalentny stosunek. jak wspominałam. jakim nigdy nie będzie musiał mówić jej brat i vice versa. Zamknięci w pełnym dystansu języku piętrowych uprzejmości i subtelnych honoryfikatorów Japończycy w miejscach publicznych milczą. przypomina raczej karabin maszynowy. pokoju i wyrafinowanego lenistwa. ale dotyczy to wyłącznie mowy kobiet. ani nawet spojrzeć im w twarz. jaką był dwór Heian. czas bogactwa. jest jednym z przejawów strukturalnej róŜnicy w języku wyznaczającym kobiecie i męŜczyźnie odmienne miejsce. Nazwano ją Heian-kyó: Stolicą Pokoju i Świetności. które dotykają się i ocierają.

Arystokraci i damy Heian uprawiali więc miłość. i wykształceni męŜczyźni chwytali za pióro. a córki rodu Ŝeniono z marionetkowymi cesarzami. urządzali konkursy poetyckie i radzili się wróŜbitów. Podczas gdy panowie jawnie zgłębiali tajemnice chińskiego zwanego otokomoji. Najpierw następowała wymiana takich miłosnych listów. Dlatego Heian nieraz nazywa się „wiekiem kobiet". stanowiska rządowe i uniwersytety były jednak przed nimi zamknięte. Tak czy inaczej. których autorzy mogli nigdy wcześniej nie widzieć swoich twarzy. rozczulali się nad pięknem padającego śniegu. Edukacja męŜczyzn i kobiet w owym czasie względnej równości róŜniła się zatem w sposób znaczący. pokazując przyszłemu kochankowi skrawek szaty. Romans w owym czasie zaczynał się i kończył tekstem miłosnym: listem napisanym na perfumowanym papierze lub wachlarzu ozdobionym kwiatami. Tak powstała hiragana. które cieszyły się wówczas nieznaną wcześniej swobodą i przywilejami.musieli oddać się bardziej trywialnym obowiązkom administracyjnym. pozbawione władzy politycznej. a miłość doprowadzona do rangi sztuki stanowiła jedno z głównych zajęć. męskim językiem. było godnym pozazdroszczenia pasmem zabaw literackich i miłosnych. Romansowano wówczas bez ograniczeń i poczucia winy. Naprawdę władzę sprawowali męscy przedstawiciele klanu Fujiwara. A szata to była nie byle jaka: kobiety Heian nosiły pod wierzchnim okryciem dwanaście jedwabnych halek. znając się zazwyczaj jedynie „ze słyszenia". kobiety robiły to raczej w sekrecie. kontemplowali księŜyc. kobiecych kształtach . kobiecym pismem czy dosłownie „kobiecą dłonią". wpadły na ten sam pomysł. powaŜanym jak w europejskim średniowieczu łacina. co istniało poza nawiasem sfery publicznej: codzienne Ŝycie. Studiując chińskie znaki. W obu sferach uŜywano języka chińskiego.nazywano je onnade. a kolejne cesarzowe.od czasu do czasu . współgrających z daną porą roku. Rządząca Japonią w owym czasie rodzina Fujiwara wprowadziła dziedziczenie po linii Ŝeńskiej. mimo iŜ nie uwaŜano tego za zajęcie właściwe dla damy.była opisywana. by wspólnie z nimi pisać poematy. kochankowie spotykali się w ciemnej sypialni damy. Dobrze . co wcześniej mnisi i zaczęły zapisywać kanji w uproszczonej formie. gdy miłosne słowa trafiały na podatny grunt. drugi alfabet fonetyczny złoŜony ze znaków o miękkich i krągłych. wyrzucone poza nawias oficjalnego języka. co w okresie Heian arystokraci rozumieli przez „codzienne Ŝycie". podziwiali jesienne liście lub wiosenne kwiaty. aby przy rękawach (najdłuŜsze sięgały ziemi) i przy dekolcie na karku widoczne były kolory wszystkich warstw dobrane według skomplikowanego kodeksu estetycznego związanego z porami roku. którym zwyczajowo mogli posługiwać się tylko męŜczyźni. W ten sposób kobiety. zyskując uznanie z powodu szczególnie trafnej metafory pasującej do barwy i zapachu papieru. by pisać poematy w kanji. Być moŜe teŜ dama uchyliła wcześniej rąbka tąjem250 nicy. otaczały się kręgiem pięknych i utalentowanych dam z wpływowych rodzin. 249 omawiać miłosne afery dworskich dostojników i prowadzić dysputy na temat kolorów strojów. Miłość -jeśli akurat nie uprawiana . dobierali zapachy kadzidełek do „zapachowej ceremonii". z których kaŜda kolejna była nieco krótsza niŜ poprzednia tak. Za prawdziwie szlachetną literaturę uwaŜano tę w języku chińskim. To zaś. Mimo iŜ kobiety w okresie Heian mogły się uczyć. spoŜywając odpowiednie do tej wzniosłej czynności potrawy. zaczęły opisywać to.

Oczywiście wszystko to było bardziej skomplikowane. które stworzyły hiragana. składa się z dwóch elementów: „kobiety" i „domu". W tym samym mniej więcej czasie Ŝyła inna niezwykła postać. W Makura no Sóshi 251 z niedościgłym mistrzostwem i kobiecym wdziękiem. jedno z kanji oznaczających „Ŝonę". który waŜył około dwudziestu kilogramów. które ponoć nie przepadały za sobą w rzeczywistości. Fikcyjne spotkanie obu dam. Yome. Opowieść o księciu Genji. pisała. przetrwały do naszych czasów: kredowobiała twarz z wyskubanymi brwiami. Podczas gdy chińskie wiersze męŜczyzn przepadły w niepamięci. by napisać odpowiedni poemat. Kobiety nigdy juŜ nie miały takiej wolności ani nie stworzyły porównywalnie wspaniałych dzieł.wychowany kochanek musiał opuścić ją przed świtem. dama dworu cesarzowej. zaprawionym szczyptą złośliwości. lecz na twardym podwyŜszeniu). tworzą dwa elementy . ceremonii herbacianej i teatru kabuki.kobiety. lecz bardzo przy tym wojowniczych samurajów. co działo się poza dworem. a kwintesencją kobiecego wdzięku onnagata. kanji oznaczające „pannę młodą". w piękny sposób opisuje Lisa Dalby w Opowieści Murasaki. a płciowa róŜnica w języku japońskim pogłębiała się. Za pierwszą powieść w historii ludzkości uwaŜa się bowiem Genji Monogatari. a podległość i sfera domu . z włosami spływającymi czarną kaskadą aŜ do stóp. NiezaleŜnie od statusu społecznego autorytet i władza były jednak po stronie języka zarezerwowanego dla męŜczyzny. Upadek rządzącego w okresie Heian rodu Fujiwara zapoczątkował sześciowiekowe panowanie szogunów. autorka Makura no Sóshi. Kochano więc i pisano ani nie mając pojęcia. Sei Shónagon opisała romansowe Ŝycie estetów i estetek na dworze Heian. iŜ wieść. nieco starsza od Murasaki Sei Shónagon. siedziała przy niskim stoliczku i pisała. i oboje mogli właściwie nigdy nie przyjrzeć się swoim twarzom. bo dama nie sypiała wówczas z głową na poduszce. której mowa z kolei róŜniła się od tej uŜywanej przez córkę samuraja. Subtelna grzeczność. z krągłą twarzą o dziwnej geografii. zawsze ceniona w tym języku o wiele bardziej niŜ asertywność i bezpośredniość. jeśli romans kończył się szybko.dla naszych oczu wyglądają jak piękne i straszne demony. Wizerunki kobiet. ani nie interesując się specjalnie tym. pisała. Nie dziwi zatem. zamiast których czoło zdobiły dwie duŜe szare kropki. Dama Heian w wielowarstwowym kostiumie. czynił ją wówczas bardziej poŜądanym obiektem męskiego pragnienia niŜ uroda. której autorką była Murasaki Shikibu. pisane przez kobiety Heian teksty ewoluowały w nową formę literacką. Ŝe dama posiada piękny charakter pisma i biegła jest w sztuce układania zdań. męŜczyzna odtwarzający na scenie kobiece role. Okres Heian juŜ nie powtórzył się. a wojenne zawieruchy kolejnych wieków odebrały znaczenie kobietom i kulturę melancholijnych estetów zastąpiła kultura równieŜ nieco skłonnych do melancholii. tsuma. gdzie Ŝycie tak zwanych zwykłych ludzi dalekie było od idylli. bo na zróŜnicowanie języków miały wpływ równieŜ inne czynniki niŜ płeć i wieśniaczka mówiła inaczej niŜ na przykład Ŝona kupca z Edo. w przypadku mowy kobiet podlegała nieustannej sublimacji. usta w kolorze krwistej czerwieni i barwione na czarno zęby .„kobieta" i „ręka trzymająca . Ideałem piękna stała się natura ujarzmiona. czyli słynnych Zeszytów spod poduszki (a raczej „spod zagłówka". Kobiety straciły przywileje. sztuka pisania listów miłosnych przestała być traktowana jako najwaŜniejsza rzecz w Ŝyciu. a w jej miejsce narodziła się kultura zen. czas wojen i podbojów.

japoński język jest przykładem potwierdzającym tę tezę. Japończycy z samurajskich rodów. zdecydowane i mniej formalne.którzy na przykład zamiast zróŜnicowanych w zaleŜności od kontekstu japońskich określeń na Ŝonę często nazywają ją dziś po prostu waifu (od ang. Wiara w wyjątkowość Japończyków to podstawa wspomnianej juŜ tu ideologiiNihonjin-ron. podczas gdy ona oświadczyłaby. ucząc się od wczesnego dzieciństwa. Tak jak japoński ryŜ wielu uwaŜa za najbielszy i najsmaczniejszy pod słońcem. urodzeni i wychowani przed drugą wojną światową. Kobiecy język wiąŜe się równieŜ z koniecznością uŜywania odpowiednich form grzecznościowych. Ŝe między Japończykami a „gaiji-nami" istnieją zasadnicze i nieredukowalne róŜnice. kobiece formy „ja" są mniej bezpośrednie i miękkie. Jedna z krewnych autorki. która w przypadku kobiety jest wysokim. Ŝe językiem męskim i kobiecym w wyjątkowo wyrafinowanej formie posługiwali się do końca Ŝycia jego rodzice. a inni Ŝywią przekonanie o odmienności budowy i funkcjonowania japońskiego mózgu.to sformułowanie często otwierało zdanie. Kobieta i męŜczyzna w inny sposób mówią „ja". to kanai. urzędniczka w banku Spotkanie zaprosi klientów na „szacowne drugie piętro". Słowa uŜywane przez męŜa. które mogło być na przykład odpowiedzią na jedno z moich pytań. Japończycy" . zdarzało się powiedzieć nawet osobom na ogół bardzo krytycznym. Ŝe „wielce szacowny małŜonek dokonał szacownego obudzenia się". którzy są przekonani. Upraszczając: kobiety częściej uŜywają rzeczowników i czasowników z honoryfikatorami. zdystansowanym i świadomym niuansów swojej kultury. a jej kolega po prostu na „drugie piętro". a właściwie dwa „płciowe dialekty": męski język władzy i kobiecy język podległości. Japończycy". uŜywała wówczas formy „ja" przysługującej męŜczyźnie. zwana z racji swego złego charakteru „mniszką .szczotkę". Ŝe mieszkańcy Krainy Kwitnącej Wiśni mają pewne cechy godne pozazdroszczenia lub chociaŜ wyjątkowe. Do tego dochodzi wspominana juŜ tu przeze mnie odmienność intonacji. gdy mówi o swojej Ŝonie.gardłowe. Ciekawy przykład uŜywania języka jako medium władzy opisuje wspomniana Yamakawa w opowieści o Ŝyciu codziennym kobiet z klasy samurajskiej okresie Edo. Do dziś w Japonii są dwa sposoby posługiwania się językiem. RóŜnice te nie są juŜ wprawdzie tak drastyczne w młodym pokoleniu Japończyków . Ŝe ich miejsce w strukturze jest odmienne. Ŝe japońskie kiszki są o wiele dłuŜsze niŜ zachodnie i przystosowane tylko do japońskiej diety. melodyjnym świergotem.dziś zanikające juŜ -gusai znaczące „głupia Ŝona". a męskie . „My. Satoru opowiadał mi. wije) .ale nadal istnieją. podkreślając męskocentryczny charakter japońskiego społeczeństwa.szogun". czyli „osoba wewnątrz domu" albo . W tradycyjnym japońskim języku męŜczyzna powiedziałby zatem o swojej Ŝonie: „Obudziła się". Dla tych. Niektórzy zwolennicy ideologii Nihonjin-ron wierzą więc. podczas gdy męŜczyźni stosują je w formie podstawowej. . takw języku japońskim osoby o podobnych poglądach dopatrują się cech wskazujących na jego absolutną unikalność (związaną oczywiście z unikalnością mówiących nim ludzi). gdy rozmawiała z osobami o duŜo niŜszym statusie. której wyznawcy uwaŜają. 252 zwykła szczególnie często i z upodobaniem uŜywać męskiego języka. Japoński mózg „My.

mnie samej wydawała się czasem niepokojąca. Pewnie nieśmiałość Japończyków w kontaktach z obcymi teŜ ma tu coś do rzeczy. Tokio w wielu aspektach nie jest miastem międzynarodowym. to jak porównać świat wyraŜony w dwóch tak odmiennych systemach językowych? Czy mówiąc na przykład o róŜy. cudzoziemcy zdani są często tylko na siebie. kilkunastoletni syn Mariko. ale świadomość. okazało się. „Japończycy mówią po japońsku". muzea i świątynie. szemraniu strumienia czy śpiewowi cykad. a oni dwa tysiące znaków. niepewność własnych umiejętności i lęk przed ośmieszeniem stanowią dodatkową blokadę. której nie ma Ŝaden inny język świata. ja i Mariko mamy na myśli taki sam kwiat? Jakie jest „imię róŜy" w kanjil Czy rzeczywistość opisana w kilku tysiącach kanji nie jest przypadkiem piękniejsza. Ŝe język japoński posiada szczególną właściwość mimetycznego przedstawiania rzeczywistości. Mimo pozorów internacjonalizacji. których jest mnóstwo. ani nie potrafią oddać emocjonalnej głębi uczuć w tak doskonałych słowach. Według Tsunody język japoński bliŜszy jest niŜ inne mowie natury. Dzieje się tak dlatego. Na przykład na mapkach . ludzie Zachodu nie są ani tak wraŜliwi na piękno natury jak Japończycy.Japończycy zwykle starają się jakoś wytłumaczyć cudzoziemcom tę kłopotliwą dla nich przypadłość. Akimi. co emocjonalne . Gdy po kilku spotkaniach w końcu przemówił. Stąd. odpowiada lewa półkula. tym zdaniem otworzył wykład profesor przemawiający do zagranicznych stypendystów Monbushó i nie Ŝartował . hotele. co racjonalne. dziecko rodziny intelektualistów. a za to. Ŝe porozumiewa się zupełnie swobodnie. Być moŜe jeszcze tylko w USA i Wielkiej Brytanii równie mało ludzi. mając moŜność wyraŜenia ich w sposób perfekcyjny. uparcie milczał w moim towarzystwie. czerwieniejąc i blednąc na zmianę. takich jak wielkie stacje kolejowe. co w przypadku próby przyswojenia obcego języka jest wyjątkowo złą metodą. co w Japonii. Nigdy nie zdobyłam pewności. jak przekonuje autor. Wśród róŜnych hipotez najbardziej przekonująca wydaje mi się ta. ale na ogół nie potrafią porozumieć się w tym języku. Na ulicach Tokio szanse na przypadkowe znalezienie anglojęzycznego Japończyka są niewielkie. w mózgach ludzi Zachodu za to. 254 Unikalność japońskiego mózgu.prawa. gdy tylko zwracałam wzrok w jego stronę. Jego zdaniem. dokształcają na kursach. autor bestselleru Japoński mózg. lewą półkulą. podczas gdy mózg japoński odbiera oba rodzaje wraŜeń tą samą. ma swoje odzwierciedlenie w japońskim języku. ale Akimi to zupełny wyjątek. bardziej godna uwagi? Ewentualne poczucie niŜszości wobec „japońskiego mózgu" i języka znikało jednak. Japończycy uczą się angielskiego obowiązkowo przez dwanaście lat w szkołach. jaki jest stosunek moich wykształconych japońskich znajomych do koncepcji profesora Tsunody. mówi w jakimkolwiek innym języku niŜ ojczysty. ciekawsza. Nawet jeśli mózgi mamy z grubsza takie same (Ŝe jest inaczej nie przekonał mnie profesor Tsunoda).Temu popularnemu przesądowi bogatą pseudonaukową oprawę dał profesor Tsunoda Tadanobu. która wini japoński system eduka255 cji nastawiony na pamięciowe wkuwanie. gdy próbowałam porozumieć się w Tokio po angielsku. śliczny młodzieniec obdarzony wysokim wzrostem i szlachetnymi rysami. W miejscach. jak argumentuje Tsunoda. Ŝe ja znam dwadzieścia kilka liter. które spędziło rok na kursie angielskiego w Londynie.

wyjaśniających detale związane z czymś. Ŝe oto patrzymy na „przyrząd do ceremonii herbacianej" o nazwie „Wiatr w sosnach". Do Japonii przyjeŜdŜa co roku tylko około pięciu milionów turystów i wydaje się. W obu przypadkach moŜna być pewnym informacji po angielsku. chrumknięcia i pomruki. powtórzyłam łagodnie. Na przykład na wystawie poświęconej historii herbaty długiemu opisowi pełnemu dat i nazwisk. Ŝe nie warto dla nich się starać. „gaijinie". Ido". jakich potem będę unikać jak ognia. świsty. Nieopatrzne zwrócenie się o pomoc doprowadziło do jednej z tych niezręcznych sytuacji.segregowania śmieci. „Bu-ku-su-to-ru". jakby z japońskiego przetłumaczyła ją osoba mówiąca tylko w suahili.bookstore? i pokazałam zaznaczony na planie Tokio krzyŜyk. Ŝe to ty. których przestrzegania wymaga się w Japonii bardzo powaŜnie i bez Ŝadnej taryfy ulgowej. Zagadnięty męŜczyzna zrobił najpierw charakterystyczną minę. Ŝe ciągle masz swoje zachodnie przerośnięte „ja". bo niebieski. na którym moŜesz sobie usiąść i poczekać na olśnienie. nawet jeśli będzie wyglądała tak.. Podstawowe informacje po angielsku są zwykle kilka razy krótsze niŜ zamieszczone obok japońskie. co po pewnym czasie nie jest aŜ tak trudne w Tokio. powtarzał i robił kolejne kilka kroków. Szybko nauczyłam się radzić sobie sama. druga . łączącą zdumienie i zakłopotanie. Mimo zupełnego braku porozumienia Japończyk usiłował mi pomóc tak długo. . ja z moim obcesowym pytaniem 257 . i labirynt marsjańskich ulic bez nazw. wykrztusił na moje pytanie. więc naprawdę lepiej sobie posiedź tam. Podejrzenie było tym bardziej prawdopodobne. towarzyszyło jedno jedyne zdanie po angielsku mówiące. ale do dziś pamiętam zagadniętego przeze mnie o drogę do księgarni miłego człowieka płci męskiej. między znakiem złoŜonym z trzech pogiętych kresek i małego telewizorka a znakiem przypominającym składany stołeczek. gaijinka mówi do mnie w obcym języku!!! Co robić!?!" Bookstore"?. podrapał się po mistrzowsko ostrzyŜonej głowie i zaczął dreptać dookoła. który w swoich levisach we wzorek udający chlapnięcia białej farby i z fanatazyjnie postrzępioną fryzurą na jeŜozwieŜa. Resztę mapki opisano juŜ tylko po japońsku: jest tam staw chyba. gdzie napis: You are here i wielka czerwona strzałka dadzą ci tak potrzebną do przeŜycia pewność. Pierwsza dotyczy ściągania butów.. się nie przestając dziękować. Tylko dwie instrukcje dotyczące 256 zwyczajów. wyglądał mi na studenta wydziału humanistycznego. czy mówi po angielsku. aŜ delikatnie wyciągnęłam mu moją własność z dłoni i wycofałam.koło stacji kolejowych po angielsku napisane jest zazwyczaj tylko You are here tu jesteś. „Bukusutoru". mówił i robił parę kroków. ale w oczywisty sposób nie kojarzył go z niczym znajomym. Przestraszony człowiek wziął do ręki mój atlas. „Yes. co wyglądało jak stara zniszczona rama okienna. wydając teŜ przy tym inne dźwięki. a jego oczy krzyczały niemo: „Gaijinka!!!. Ŝe Japończycy wychodzą z załoŜenia. zawsze są na widoku. Ŝe spacerowałam w malowniczych okolicach uniwersytetu Waseda. które w ciągu ułamka sekundy rozkwitły w pełnię przeraŜenia. jednej z najszacowniejszych uczelni Japonii. Gdybym tego nie zrobiła. stalibyśmy tam nie wiadomo jak długo jeszcze. gdzie księgarnia się mieści i którego w realnej przestrzeni miasta nie mogłam znaleźć. za pomocą których Japończycy wyraŜają emocje. powtarzając bukusutoru. czyli angielskie słowo bookstore w japońskiej wymowie.

w której mógł z tego zrobić uŜytek. Ŝe metodyka nauczania angielskiego rzeczywiście pozostawia wiele do Ŝyczenia. na której chciałam wysiąść. nie wahałby się poinformować go o tym i to niekoniecznie w grzecznych słowach. Ŝebym poszła do diabła razem ze swoim bukusutoru albo nauczyła się japońskiego. zaczynając od słowa „eto". Japończycy nie zachowują się w ten sposób i nawet jeśli zagadnięty męŜczyzna klął w duchu. a do ostatniego słowa misternego zdania po angielsku. bo podczas gdy ja czekałam na prostą odpowiedź. by nauka angielskiego stała się efektywniejsza. który nie potrafiłby lub nie miał ochoty udzielić cudzoziemcowi informacji. kaŜda rozmowa była koszmarem. przystanek nie miał dla mnie nazwy. znaczyło. nie powiedział mi. ale niezbyt rozgarniętej. czyli intensywna dociekliwość istoty pracowitej. zwracając twarz ku najbliŜszemu sąsiadowi. by udzielić mi prostej informacji. dopóki nie zwolni się go z tego przykrego obowiązku. Po tym doświadczeniu ograniczałam próby zasięgnięcia informacji od obcych tokijczyków do minimum. zmarszczone czoło. i nieustannie sprawdzała słówka w podręcznym elektronicznym słowniczku. jedynie ci Japończycy. to nie z nieśmiałości. Chizuko przypominała sobie trzeci tryb warunkowy i wyszukiwała synonimy czasownika „iść". Ŝe pytający o drogę ma w istocie zamiar okraść go. zgwałcić lub nawet zabić. szeptała najpierw do siebie. pytałam. Jeśli zaś uciekłby bez słowa. 258 była teŜ Chizuko. nie rozumiejąc. był miejscem oznaczonym dwiema kreskami. naśladując minę słodkich postaci z komiksów manga: przekrzywiona głowa. Ubrani w mundurki i bardzo przejęci podchodzą do turystów w Asakusie i zadają im proste pytania po angielsku. Ŝe podejmowane są róŜne próby. Jej przesadna troska o poprawność sprawiała. Gdy poproszony o pomoc Japończyk nie potrafi sprostać zadaniu. Nowojorczyk. Zanim lody między nami zostały na dobre przełamane. przerosła go.to nie moja stacja. Opowiadano mi. on z narzuconą mu powinnością. Gdy Japończyk odpowiadał „okay" i uśmiechał się z ulgą. czuje się bardzo niezręcznie i będzie męczył się tak długo. i wznosząc głos dodawałam na końcu błagalne: Okay? Na przykład: „Nishi-Shinjuku? Okay?". Ŝe zamiast mówić. wyraŜającego zakłopotanie. a zagadnięty przeze mnie człowiek zaczynał coś długo mówić w swoim języku. przygryziona warga. Być moŜe bez niego zdania wydawały się Chizuko zbyt bezpośrednie i przez to niegrzeczne. sprawa była jasna . W zamian za udział w takiej rozmowie dostałam kiedyś od gromadki chichoczących uczennic trzy misterne zwierzątka origami. z której próbował się wywiązać. czego od niego chcę. którzy jako tako znają . nauczyciela. gdy jednak normalny dla japońskiej twarzy wyraz zaambarasowania pogłębiał się. pytającym głosem wymawiałam więc nazwę stacji. Ŝe nie było widać rzymskiego napisu. oczywiście pod czujnym okiem sensei. a japońska młodzieŜ opuszczała szkoły z rzeczywistą umiejętnością porozumiewania się w tym . prawdopodobnie w ogóle nie ten pociąg i nie dogadamy się. tylko słusznie obawiając się. Jeśli na przykład pociąg zatrzymywał się tak. Oprócz uczniów robiących to w ramach ćwiczeń. nieodmiennie doczepione było słówko maybe. Nie potrafił wykorzystać wykutej na pamięć szkolnej wiedzy do tego. układając w myśli angielskie zdanie. Dowodem na to.po angielsku. które w końcu wypływało z jej ust. ale społeczna sytuacja. Jedną z takich metod jest skłanianie maluchów do przełamywania nieśmiałości i zaczepiania „gaijinów". krzyŜykiem i daszkiem albo grabiami wpisanymi w krzywy trójkąt. które notują w swoich zeszytach. Ŝe student z uniwersytetu Waseda nieraz zetknął się ze słowem bookstore. Ŝe trafiłam.chcemy czy nie . Sądzę.przydatnym języku.

„May I help ? ou?". by zaprowadzić mnie pod pomnik Hachikó. W Japonii takie cuda zdarzają się jednak rzadko. które tak naprawdę są madę in Japan i w oryginalnym angielskim w ogóle nie występują. W wymowie słów japońskich dźwięk zapisywany w alfabecie rzymskim jako „h" jest tak naprawdę czymś pośrednim między „h" i „f". została w mojej pamięci. Ŝe jego japoński przyjaciel 260 przy szczególnie burzliwych dyskusjach radził mu: „Hack you" zamiast „Fuckyou". gdzie ze swadą prawdziwego przewodnika opowiedział mi 259 historię wiernego pieska. Po pierwsze. czyli cost up. młodej pracownicy biurowej o niskim statusie i głównie ozdobnej funkcji. czyli . pytają. jest nimi nafaszerowany do granic moŜliwości. Ŝe przy wypowiadaniu angielskich słów z japońskich ust wydobywa się ono jako coś bliskiego „h". ani w katakana „1" i „f" w ogóle nie ma. albo kara. gdy nacisnęło się jakiś przycisk).angielski. czyli kolor . Z „r" i „1" sprawa ma się podobnie i stąd bierze się jeszcze więcej zabawnych nieporozumień. Na szczególne uŜycie angielskiego przez Japończyków ma wpływ jeszcze jeden czynnik.z tym. jeszcze inne to niby angielskie rzeczowniki i czasowniki. niczym dobry miły duch. wymawiany oeru. odnosi się do office lady.nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. Miła. a tajemniczy skrót OL. zapytał: „May I help you?" i rzeczywiście pomógł.pojawiają się w zastępstwie starych dobrych słów japońskich. Ŝe uŜywa się go takŜe mówiąc na przykład o sferze seksu. znaczy „podnieść ceny". Jest i to bardzo wyraźnie . Ŝe Japończycy niezwykle rzadko przeklinają. czyli rozmiar. bowiem Japończycy. Ta ostatnia grupa świadczy o duŜej inwencji i . w którym jeszcze wówczas nie umiałam kupić właściwego biletu (dla wyjaśnienia: automat był oznakowany oczywiście wyłącznie po japońsku i nawet mówił po japońsku. Bezpośredniość. bliŜszym jednak temu pierwszemu (góra znana nam jako Fuji to zatem w japońskiej wersji raczej HudŜi). pojawił się koło mnie na stacji Ishikawa-dai emerytowany nauczyciel angielskiego. Ŝe przyprawiony na sposób japoński niczym sernik o smaku zielonej herbaty albo lody waniliowe z dodatkiem świeŜutkiego. a on towarzyszył mi do końca i wysiadł tylko po to. bo językoznawcy twierdzą. angielskiego sprawiła. Inne angielskie słowa . Angielski przyprawiony wasabi Fakt. czyli hamburger. chociaŜ niestety . czyli telewizor. przy czym ani w hiragana. sami oferują pomoc widząc zagubionego cudzoziemca. Reid pisze. Była to moja pierwsza wyprawa na Shibuya. szczypiącego wasabi. ciesząc się być moŜe przyjazną bezpośredniością tego pytania.na przykład costo-apu. Niektóre z nich słuŜą jako nazwy takich rzeczy nieznanych w dawnej Japonii jak ham-baga.sekkusu. drobna postać starego nauczyciela z laseczką i w kapelusiku jak z przedwojennych filmów. współczesny japoński aŜ puchnie od anglicyzmów. OtóŜ w japońskim nie rozróŜnia się dźwięku spółgłosek „r" i „l' oraz „h" i „f".seizu. Na początku mojego pobytu w Japonii. Brak dźwięku „f" sprawia. iŜ Japończycy mają problem z porozumiewaniem się po angielsku. Obserwując moje zmagania z automatem. Ŝe język Szekspira nie jest obecny w ich codziennym Ŝyciu. nie znaczy. którego nie mogą zadać obcemu w swoim języku pełnym piętrowych grzeczności i dystansu. nie słysząc róŜnicy między tymi . albo terebi. ale moŜe zmyślał. by nie rzec przyziemność.

co więcej. ulicznych automatach z napojami i papierosami. a kiedy indziej niską (Iow) wołowiną i to dlatego bohaterka filmu Między słowami nalegała: „Lwij moje pończochy" (leap zamiast reap) w niezbyt udanej zresztą scenie.często uŜywanymi spółgłoskami. Niegramatyczny i raczej bezsensowny. Od tej pamiętnej ulotki uległam popularnej wśród „gaijinów" pasji kolekcjonowania co smakowit-szych przykładów w Japlish. mającego przyciągnąć uwagę ewentualnych klientów. Letter is a happy friendly messagel. mogły napisać do przyjaciół „w wiśniowym nastroju". angielski przyprawiony po japońsku. Oprócz tego enigmatycznego zdania. które od tej pory nazywaliśmy „flaczkami z kotka". których pospolity wygląd nie budził lęku przed „aktywnym wyzwaniem dla twojego odwaŜnego palca". opakowaniach artykułów spoŜywczych i chemicznych. We little cherry dream. Lavatoly głosił napis na toalecie w japońskim pensjonacie na półwyspie Izu. zwanym niekiedy Engrish. Ŝe niezrozumiała dla mnie „reszta" była informacją o posłudze religijnej dla zmarłych zwierząt domowych. Słynny juŜ wśród „gaijinów" napój Pocari Sweat. ignorują ją przy zapisywaniu angielskich słów. co wszystko razem brzmiało mi dość nieprzyzwoicie. w drugim kotka. przypomina UFO . jego podobieństwo do oryginału jest jednocześnie oczywiste i bardzo dalekie. angielski napis spełniał funkcję chwytu reklamowego. w menu restauracji surowa (raw) wołowina raz była prawną (law). kartach dań w restauracjach. otwarciu nowego pola golfowego na dachu pobliskiego szpitala albo spotkaniu dla pań chcących schudnąć. prosząc o przetłumaczenie. Na początku kaŜdą taką ulotkę pokazywałam moim japońskim znajomym. ulotkach reklamowych i billboardach. He will smile back atyour cherry. Your pet happy heart forever for dogs and cat. Let each man do his bestforyour sińce 1994. His dream soft cherry touch. w jednym rogu ulotki narysowano pieska. Happily enjoyyour life! Sometimesyou do it nonchalantely with lovely color like blue sky. reszta była po japońsku. kusił nas swoimi reklamami. przeczytałam któregoś razu na ulotce znalezionej w skrzynce pocztowej. przeczytałam po jednej stronie papierowej torby z piekarni babci . dzieł „sztuki widełcowej". W Tokio moŜna je znaleźć dosłownie wszędzie: na ubraniach. nawet gdyby uŜywało się ich „nonszalancko". które poci się obficie. informował napis na opakowaniu tanich długopisów. Japlish. Smile to your friend in cherry mood. bo cóŜ moŜe być lepsze na tokijski upał niŜ orzeźwiający Pocari Pot? MoŜna sobie wyobrazić. Thank you for your much buyingthis wonderful fresh bread. bardzo w Japonii popularny i całkiem smaczny. które ją kupowały. Tissue from kitten!. oznajmiało niewinnie opakowanie chusteczek higienicznych. którzy dzięki temu „uśmiechną się do ich delikatnych w dotyku wisienek". mówiła informacja na papeterii ozdobionej rysunkami wisienek. Ŝe pocari to małe. Dziewczęta. craft. dzięki czemu dowiadywałam się na przykład o moŜliwości powiększenia biustu w promocyjnej cenie (czyli bustu-apu). pewnie poczułby się uraŜony takim podejrzeniem. na sprzęcie elektronicznym i turystycznym. Let's camp together!. torebkach i plecakach. pan czytający akurat gazetę pełną roznegliŜowanych pań. Tym razem okazało się. a szyld stoiska ze sztuką ludową (folk) w Kamakurze zachęcał do kupowania/orA. napisane było na aktówce powaŜnie wyglądającego biznesmena jadącego metrem i z pewnością nie chodziło o publiczną demonstrację jego zamiłowania do campu. jaką mieszkańcom oferowała pobliska świątynia buddyjska. choć nie do końca przypadkowy. pomarszczone zwierzątko o wielkich uszach.sernik o smaku zielonej herbaty. Agile challenge foryour bravefinger.

gdzie publikują swoje kolekcje. Ich wyrafinowany urok dostępny jest jednak tylko dla tych cudzoziemców. Ŝarty autoironiczne nie są mocną stroną Japończyków. opiera się w duŜej części właśnie na takiej formie komizmu. którzy wybornie znają japoński. a Japończycy przejawiają duŜą wraŜliwość i najczęściej zupełny brak poczucia humoru. nie udało mi się dowiedzieć. ale nie znaczy to. Good mornig Nurse Strawbery!. Na przykład rakugo.całkiem „autentyczny". ale nie sądzę. Korespondenci potęŜnych gazet i dyplomaci. studenci z wymiany zagranicznej i artyści. a wieloznaczność kanji sprawia. rodzaj japońskiego teatru. uŜycie języka angielskiego ogranicza się do naprawdę soczystych haseł. Ŝe nie czuło się przybywających kilogramów. zachęcała duŜymi literami na pierwszej stronie dwujęzyczna gazetka wydawana w dzielnicy Meguro. gdy dotyczą one ich mowy. cudownie dźwięczne Bloody YourDandelion (na dresowej bluzie Japonki. Przetłumaczony dowcip japoński tego typu przypomina angielskie streszczenie spektaklu kabuki. kto znajdzie najlepszy przykład koszulkowego Japlish. gdzie opowiada się dowcipy.Shinady.na szczęście . Trudno się zresztą dziwić. 262 którą podano mi wraz z tiramisu w rzeczywiście eleganckiej cukierni w Akasace.jak się przekonałam idąc do rakugo z Satoru . było napisane z drugiej. włączając te z erotycznym podtekstem. jak na przykład róŜowe tostery My Sweet Bread Toster albo uchwyty na papier toaletowy Your Friendly. Now we will sendyou the real taste ofthe baked bread appreciated for a long time. pasjonaci zakładają strony internetowe. It is with friend. z którego po kilkakrotnym przestudiowaniu wiadomo tyle. Dick in Blue (na torsie melancholijnego młodzieńca w parku Shinjuku). pewnie teŜ miałabym dość dowcipów na temat „r" i „1" typu: „Jak często Japończycy mają elekcję? Co lano". We madę delicious sweet for you. a chleb okazał się . gdzie czas płynął tak happy ? ?????. Kim jest Siostra Truskawka. Ŝe japońskie gry językowe przybierają wyjątkowo skomplikowaną formę. kusiła pięknie zdobiona papierowa serwetka. Ŝe nie lubią oni dowcipów językowych. Tu. Bye. biegając w parku Senzoku Ike). Let's segregatel. by istniała. Największą frajdą są napisy w Japlish na ubraniach wyeksponowane na szczupłych klatkach piersiowych lub plecach Japonek i Japończyków. Gdybym była Japonką.zupełnie ginie w przekładzie. gdy zostawałam za bardzo w tyle). fizycy i kulturoznawcy licytują się nie od dziś. i . śarty z języka innego narodu są oczywiście mało wyrafinowaną rozrywką. pisarze powaŜni i zupełnie niepowaŜni. z braku miejsca. Japlish jest obowiązującym językiem stylu kawali i napisy w nim zdobią takie dzieła potęŜnej firmy Sanrio. Cross-Legged Frog (na kurteczce Ŝwawej staruszki wspinającej się przede mną na Fuji i dodającej mi otuchy. Bye Pimple (na topie nastolatki w metrze) oraz Sexy Cowboy Goes Fast Since 1998 (na T-shircie wspominanego juŜ tu narzeczonego Barbie spod Hachikó). W prze263 ciwieństwie na przykład do moich rodaków. jak komik Dave Barry. Do moich „znalezisk" naleŜy: Swinging Pussy (na T-shircie młodej mamy z eleganckiej dzielnicy Den'en-Chófu). którą często spotykałam. Nurse and Strawbery. napisano kolorowymi literami na płóciennej torbie ze sklepu z towarami po 100 jenów. Ŝe . Please. We are surę you will enjoy this rich and authentic bread in your joyful life. eat this savory elegant cakefor your happy ????? time. Let's it bread!. a zwłaszcza Japończykiem. której uŜywałam do noszenia zakupów. With delicious for you.

Tam jednak. wysokich. angielski jest bowiem „szpanerski". w jaki my wykorzystujemy dla ozdoby kanji ani nie 264 znając ich znaczenia. by mieć pewność. nie uwzględniają przewaŜnie jednej waŜnej rzeczy. który fascynowałby ludzi Zachodu bardziej niŜ ona. wytłumaczyła mi. czy napis Hot Ready Burns na jego nowej bluzie jest nazwą zespołu muzycznego. by wyśmiewać się z „dziwności" Japończyków. zŜymający się na ten kaleki. bo znają reguły kulturowej gry. a brat . na którą zwrócili mi uwagę japońscy znajomi. a nie w Japlish. mimo iŜ ukradziona rzecz znalazła się dzięki dzielnemu samurajowi. Dwie góry biec!" Japonia to obcy kraj. zabawny angielski. młodzieniec . rzeczywiście warto byłoby pokusić się o sprawdzenie poprawności przekładu przed publikacją.nie po raz pierwszy i ostatni . Językowi puryści.dla nas komicznego zjawiska kulturowego.powrócił i popełnił samobójstwo. Ŝe niewaŜne. o co chodzi. Nie było i nie ma chyba kraju. gdzie wszystko wydaje się być inaczej. potęŜnych męŜczyzn i blondynek o niebieskich oczach. syna Mariko.ktoś komuś ukradł przyrząd do palenia kadzideł i córka tego kogoś sprzedała się do domu publicznego. egzotycznego kraju. wychylając się z kuchni. To zatem język dalekiego. podobnie jak innych Azjatów. Ŝe Japończycy doskonale wiedzą.popatrzył na mnie jak na przybysza z dalekiej planety. hulaj dusza! W końcu na mojej kupionej w USA „orientalnej" koszulce podobno napisane było po japońsku: „Smacznego! Łódź podwodna. cool. lecz by spróbować zrozumieć sens pewnego . ani nie przejmując się tym. co jest napisane. Ŝe tekst będzie po angielsku. a nie geograficznym czy politycznym: dalekim i ekscytującym „Tam". Gdy zapytałam Akimi. gdzie gejsze i . Jest przede wszystkim miejscem mitycznym. Jego mama. gdzie sens podporządkowany jest wartości estetycznej. ma doprawdy niewielkie znaczenie wobec faktu. bo musiał. język gwiazd Hollywoodu i gwiazd rocka. To mowa Zachodu.nie wiadomo czyj . Dla Japończyków. iŜ „gaijini" nie rozumieją Japlish. Być moŜe te współczesne eksperymenty Japończyków z angielskim moŜna porównać do tych. którego paradygmatem dla Japończyków jest Ameryka. byle byłoby po angielsku. jakie przed wiekami robili z chińszczyzną? Poza wszystkim to. Posłowie: Między słowami Japonia. Który teŜ popełnił samobójstwo. Hasło reklamowe z japońskiego plakatu turystycznego. Właściwie w naszej wyobraźni nadal cieszy się statusem „krainy" raczej niŜ „kraju". W przypadku instrukcji obsługi i innych przekazów o charakterze przede wszystkim informacyjnym. Cytując przykłady Japlish. UŜycie angielskiego często ma zatem charakter czysto dekoracyjny i moŜna je porównać do sposobu. nie robię tego.

między słowami nieprzetłumaczalnych do końca języków. Nie ma ani takiego kraju. Zapisują się na lekcje ikebany i kurs ceremonii herbacianej w przekonaniu. Poczucie zagubienia. jacy są ci ludzie. Ŝywiąc się tofu i wodorostami. pozbawia nas miłego poczucia wyŜszości. hipernowo-czesne miasta i najlepsze komputery. Mimo dzisiejszej łatwości komunikowania się i przemieszczania po globalnej wiosce. PołoŜony na wąskich wulkanicznych wyspach kraj o podobnym rozwoju cywilizacyjnym co Zachód. Tym bardziej więc intryguje i niepokoi. co myślą. ma inny wymiar niŜ niemoŜność znalezienia drogowskazu w slumsach jednej z biednych południowoazjatyckich czy afrykańskich stolic. w jaką zmienił się świat.jak pisze z przekąsem Kerr . którego potęga nie potrzebuje fundamentu naszych systemów filozoficznych i religijnych. Cywilizowana odmienność Japonii zbyt często nie mieści się w naszym pojęciu egzotyki. prędzej czy później zada więc sobie pytanie. budują wielkie.tak inną i tak podobną zarazem opisać i zrozumieć. jakie dopada nas w japońskim mieście. powiedział Oskar Wilde w 1889 roku. Ŝe w tych eleganckich tradycjach tkwi esencja japońskości i Ŝe uda się jej nauczyć za odpowiednią opłatą. ale fascynacja trwa i nic nie wróŜy jej końca: ksiąŜki o Ŝyciu gejsz stają się bestsellerami. by raz na zawsze tę Japonię . lecz odmiennej kulturze. Od czasu. w ramach której Zachód stwarzał i stwarza swoją Japonię. Kusi. z jakim zwykliśmy pochylać się nad „dzikim". ogrody zen i kwitnące wiśnie składają się na obraz tradycyjnej Japonii. lśniąca aluminium i szkłem. JacyŜ więc są? Dumni? Nieśmiali? Grzeczni? Okrutni? Pracowici? Wojowniczy? Śmieszni? Pozbawieni poczucia winy? Wstydliwi? Dziecinni? Wyrafinowani? KaŜda odpowiedź jest początkiem opowieści o Japonii widzianej oczami „gaijina" i w kaŜdej część prawdy ginie w przekładzie. minęło ponad sto lat. dźwigamy bagaŜ fantazji cięŜszy niŜ zwykle. W jego wyniku niektórzy z nas zakochują się w Japonii. tępo wpatrzony w napis w kanji. co przywieźliśmy.„nawracają się na Japonię" i resztę Ŝycia spędzają. codziennie pełnym niespodzianek. Ŝe jadąc tam. gdy padły te słowa. kraj. „Nawróconych na Japonię" moŜna 268 . Hollywood produkuje dzielnych białych samurajów walczących oczywiście nie gorzej niŜ prawdziwi.nie przestała być dla nas tajemnicza. ani takich ludzi". „Tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym wymysłem. Japonia współczesna jednak nowoczesna. Konfrontacja tego. wielbiąc głębię buddyzmu i mądrość Wschodu. Cudzoziemiec. którzy z łatwością opanowują ponad dwa tysiące dziwnych znaków. z rzeczywistością jest zaś procesem nieprzewidywalnym. zwłaszcza jeśli nauczycielką będzie dama w kimonie. który sami wymyśliliśmy i zatrzymaliśmy w czasie. a w zachodniej modzie po raz kolejny w tym sezonie pojawiły się motywy fal i Ŝurawi i piękne obce znaki zupełnie nieprzypominające naszych liter.samuraje. z duŜą trafnością oddając w ten sposób istotę fantazmatycznej struktury. dostępna w ciągu kilkunastogodzinnej podróŜy z kaŜdej stolicy Zachodu . Tak silne miejsce Japonii w wyobraźni Zachodu sprawia. gdzieś między luksusowym sklepem firmy Sony a tysiącletnią 267 świątynią shintó. czy wręcz . jest wciąŜ daleka niczym obca planeta. a nie potrafią (nie chcą?) udzielić mu prostej informacji po angielsku.

gdzie poniosą nas stopy w obcym kraju. nie jest do końca przypadkowe. w której się wychowałam. w jaką udaje się flaneur. i przeklinałam porę deszczową. ta praca to dzieło autorki spacerującej po rzeczywistych i symbolicznych przestrzeniach obcej kultury. Siedząc nago w publicznej łaźni. czy teŜ było tylko jednym z typowo japońskich przykładów grzeczności i pojawiając się tam. pustym budynku International Forum. Status flaneura.splotły się ze sobą w jedną całość wielkiej emocjonalnej i intelektualnej przygody. który ze sobą przywieźli. które w Japonii . zatrzymać się dłuŜej przy tym właśnie konkretnym widoku. Wybór kaŜdej trasy. które kaŜą spacerowiczowi skręcić właśnie w tę. zastanawiając się. dyktuje jego albo jej historia oraz wcześniejsze doświadczenia. pulsujący Ŝyciem organizm stworzony przez . Dzień po dniu przez dwa lata te „zeszyty spod poduszki" nawarstwiały się w osobisty tekst dokumentujący doświadczenie spotkania z inną kulturą. pełne wątpliwości godziny. Wybierając się na dwa lata do Tokio. i puchł z wilgoci. Pierwszym elementem tej całości jest miasto. Pisanie. niepotrzebnie wprawię gospodarzy w zakłopotanie. kolejne spacery. Uwielbiałam japońską wiosnę z jej kwitnącymi wiśniami. zachowujących się mieszkańców nie da się zrozumieć. pleśnią. podczas której świat pokrywał się kabi. Daję zatem do rąk Czytelnika subiektywną opowieść. spacerowicza. Konfrontując je z rzeczywistością. a nie inną uliczkę. na swobodne kolekcjonowanie wraŜeń. cowieczorne próby przyszpilenia tego. To jednak. Inni wracają do domu z tym samym stereotypem Japończyków i Japonii. ale po krótkiej walce uległam jej czarowi. osobiste preferencje i tysiące innych rzeczy. kierowania się węchem i reakcją kubków smakowych. w której nie aspiruję do roli znawcy i nie stwarzam naukowej syntezy.zobaczyć podczas takich tamtejszych świąt jak O-bon. miałam więc takŜe w bagaŜu podręcznym kilka gotowych wyobraŜeń na temat Japonii ukształtowanych przez kulturę. jeśli juŜ nie denerwująco. Nie inaczej było w przypadku autorki tej ksiąŜki.pewnie po raz pierwszy aŜ tak . przeszłam prawdziwą burzę uczuć. oprócz notbooka firmy Toshiba. pozwala na luksus podąŜania za własnym wzrokiem. Dałam się wciągnąć. które nieraz w ciągu jednego dnia ewoluowały od zapierającego dech zachwytu nad czyimś pięknym gestem do bezsilnej wściekłości wobec biurokratycznego absurdu albo tego. i przekonaniem. głębiej i głębiej. co w swej ignorancji za absurd uwaŜałam. co wydarzyło się za dnia. stały się rutyną mojego japońskiego Ŝycia. słuchałam pięknej intymnej historii mojej japońskiej przyjaciółki i spędzałam nerwowe. czy za czyimś zaproszeniem stała szczera chęć goszczenia mnie. a dobry hamburger lepszy jest od najlepszego sushi. ani jego niewielkich i zabawnie. Podziwiałam sterylną czystość Tokio i do szału doprowadzały mnie panie czyszczące wacikami do uszu szpary w podłodze w wielkim. kolejne ksiąŜki. Tak powstała „moja Japonia". gdzie ubrani w przykrótkieyukaty nadgorliwie uczestniczą w ulicznych tańcach ku czci nie swoich przodków. Japoński wachlarz składa się z kilku od dawna fascynujących mnie tematów. których płatki opadały nam na głowy jak ciepły śnieg. zestaw widoków z Krainy Kwitnącej Wiśni. mozolna translacja tekstu ulicy. Ŝe ani tego kraju. Zachwyty i pytania skłaniały mnie do szukania odpowiednich ksiąŜek. niezgrabnie przytupując w przyciasnych klapkach geta. Nie „nawróciłam się na Japonię". które składają się na Japoński wachlarz. a te pociągały za sobą dalsze j zachwyty i pytania.

jakie oferuje Tokio. jest wyzwaniem. ciągłe bycie wśród ludzi przy jednoczesnym poczuciu anonimowości. wspaniały w swoim połączeniu piękna i ohydy. Tu nie uda nam się zmieszać z tłumem. pulsujące wspólnym oddechem. Gdzie te przestrzenie kobiecości i męskości są w Tokio oczywiste. Ŝe fascynacja miastem nieuchronnie staje się fascynacją innością. zamieszkiwany przez miliony stłoczonych ludzi. które dały Ŝycie tej ksiąŜce. mijają mnie ludzie i kaŜda z tych osób jest jego częścią: ta piękna młoda kobieta z bukietem chryzantem. jest bardziej „podobna" czy jednak . hałas. barów i sklepów.człowieka. co rozciąga się poza nimi. to takŜe język ciała. które wymaga od spacerowicza cierpliwości. Bycie obcym jest dla 270 przedstawicieli naszej kultury najbardziej naturalnym i akceptowalnym modus vivendi.kobieta i cudzoziemka . które zawsze wydawały mi się najbardziej interesujące. NaleŜę do osób. co kobiece. Niespodziewane zamiany ról. kuszący. która wychowała się na takich samych lekturach co ja. niekiedy zupełnie oddzielne. nieskomplikowane i małe. by zrozumieć odpowiedź. Jadąc do Tokio. Dojmujące poczucie własnej cielesnej odmienności w tokijskim morzu ciał obcych. Miejsca męŜczyzn. ich zupełnie nieczytelne kształty. zawsze pełen tajemnic. Jej imię brzmi „język". Tokio jest bowiem jednym z najwspanialszych miast świata. co męskie. by pozwolić mu się wciągnąć w labirynt ulic. Ale przecieŜ porozumiewanie się to nie tylko mowa. ukłony. powtarzalne elementy w miejskim pejzaŜu i jego wyjątkowość domagająca się odkrycia i nazwania. nawet wrogie. teatralne gesty są do bólu inne. Miejsca kobiet. dla których miasto stanowi naturalne środowisko i których ekscytuje wszystko. Ŝe zaczęłam się uczyć japońskiego. tym. a juŜ na pewno. KaŜda kultura i kaŜde miasto ma kobiece i męskie przestrzenie.jestem obca. gdzie podmiot nie 271 przypomina w niczym nadętego zachodniego „ja". Najpierw zauroczyło mnie piękno znaków. Fundament inności stanowi zaś podstawowe rozróŜnienie. Miejsca transgresji. o granice ja i to. a świadomość tego pozwala stworzyć jedną z moŜliwych topografii. . innej kultury i swojej własnej. Jeśli podąŜymy ich śladem. Mam tu na myśli inność. która prowokuje do stawiania pytań o moŜliwość poznania drugiego człowieka i siebie samego. czasem zaś krzyŜujące się. wydała mi się na tyle fascynująca. poznamy dwa róŜne miasta. przenikające. Oto ja wrzucona w środek miasta takiego jak Tokio. rozlewające się w betonowy ocean. w którym oczy jak czarne krople. nadziei i okrucieństwa. co ma ono do zaoferowania: frenetyczna aktywność. ten męŜczyzna odprowadzający ją wzrokiem. by zapytać o drogę.„inna" ? Jak mogę się tego dowiedzieć? To ostatnie pytanie otwiera drogę kolejnej z fascynacji. jakiego dokonujemy w kaŜdej kulturze: między kobietą a męŜczyzną. tłum. zbyt mało nawet. To miasto o szalonej topografii. Miejsca spotkań. a kobieta mówi „ja" inaczej niŜ męŜczyzna. sprawia. bowiem niewinny spacer moŜe łatwo zmienić się w szkołę emocjonalnego przetrwania. Później moŜliwość wyraŜenia się za pomocą zupełnie innego systemu językowego. znałam tylko kilka słów po japońsku. poruszających się według nieznanych nam zasad. a gdzie mogę poczuć się „u siebie"? Czy siedząca naprzeciw mnie kobieta w kimonie. Kostiumy i przebieranki. a gdzie nakładają się na siebie i gmatwają? Gdzie w kraju takim jak Japonia ja . I tu miałam szczęście. w porównaniu z japońską megapolis stolice Zachodu wydają się przewidywalne. hieratyczne pozy. i tym.

-PermittedandProhibitedDesires. and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club. zanim raz czy drugi zabrały mnie do onsenu. które warto przeczytać Po angielsku: Michael Ashenazi. za barem kaiten zushi. my . Pleasure. Jedzenie. Wspomnienie bachanaliów w „imperium smaku" przyszło mi na myśl. Dla przykładu: Japończyk mówiąc „ja" wskazuje na nos.choć oczywiście skrajnie subiektywnej . . grymas twarzy. tęsknię. celebracje obcych smaków na języku: przy domowym stole. Jeanne Jacob The Essence ofJapanese Cuisine. których krzyŜującym się tropem podąŜałam. którego doświadcza się Ŝyjąc na co dzień wśród innych. dopiero potem pociągając za sobą obrazy. rozmawiając ze mną bezbłędną angielszczyzną? Pragnienie porozumienia z Innym prowadzi do ostatniej z wachlarza fascynacji. wizualnej. zaprosiła mnie wkrótce jedna kobieta. chrząknięcia zakłopotania i syki niezadowolenia. by się do mnie zbliŜyć i oswoić się z moją hybrydyczną blond obecnością w ich świecie. jaki dał o sobie znać. Annę Allison Nightwork. O jakim „ja" mówi zatem Japonka? O jakim Japończyk? Które z tych w nosie usytuowanych japońskich „ja" bliŜsze jest mojemu? To naleŜące do sekretarki Chizuko? To. Mothers. Gdy otwieram Japoński wachlarz. na które wskazuje Satoru. pisząc tę ksiąŜkę. stało się dla moich przyszłych przyjaciół pierwszym pretekstem. był smak. pierwszym zmysłem. uczty. które na zawsze połączyły się dla mnie ze 272 słowem „Japonia". University of Pennsylwania Press 2000. które zostają w mojej pamięci nie za sprawą „przygód". Mam tu na myśli swoją osobistą skłonność do zmysłowego odczuwania miast. Sexuality. pisząc te słowa. świeŜo tłuczonego sezamu i soi pozwala mi wrócić na chwilę do kraju . University of California Press 2000. drgnienie powieki.za którą. and Censorship in Japan. Zanim dowiedziałam się. zaczęły się moje japońskie przyjaźnie. tak waŜne w japońskiej kulturze. „Przyjdź. a Michiko była „masaŜystką" w Krainie Mydła. Jedzenie. na matach tatami tradycyjnej restauracji. na trawie pod wiśniami kwitnącymi szaleńczo na cmentarzu Aoyama. w jakich uczestniczyłam. University of Chicago Press 1994. zapachowej. University of California Press 1993. nauczę cię robić sashimi". zapach morza. ocean podobieństw i róŜnic. czy pilnie zwiedzanych zabytków. Comics. KsiąŜki. Ŝe Naomi jest fanką kobiecego teatru Takarazuka. a inna wystąpiła z propozycją wspólnego przyrządzenia sukiyaki i tak.powtarzalna ulotność gestu dłoni. poznałam dzięki nim parę nowych smaków.czy jednak „krainy" . ale dzięki jakiejś wybijającej się .jakości akustycznej. Mary Brinton Women and the Economic Miracle: Gender and Work in Postwar Japan. Gdy po dwóch latach wyjechałam z Tokio i zaczynałam je wspominać. od kuchni. Kawałek surowej ryby z ciałem lekko jeszcze drgającym niedawnym Ŝyciem moŜe być równie dobrą magdalenką.na klatkę piersiową.

)Aesthetics in Perspective. (ed. Donal Richie The Image Factory: Fads & Fashion in Japan. OnBeinga Woman Caught Between Cultures. a Viewfrom the Bath. University of Chicago Press 1988. Modernity Phantasm Japan. Oxford University Press 1995. Phoenix 1984. A Spatial Anthropology. Roman Cybriwsky Tokyo. and Power in Japan and Other Societies. Politness. Presentation. Richard Powers. Talesfrom Dark Side ofJapan. Harootunian Things Seen and Unseen. Scott Clark Japan. and Other Japanese Cultural Heroes. Meridian 1985. H. -Japanese Women: Constraint and Fulfillment. Kyoko Mori PoliteLies. Sharon Kinsella Adult Manga. Cambridge University Press 1998. R. Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan. -BehindtheMask:OnSexualDemons. Durham 1989. Harootunian (ed. łan Buruma A Japanese Mirror. University of Chicago Press. Transvestites. Reid Confucius Lives Next Door. Hidetoshi Kato (ed. przeł.) Postmodernism and Japan. Yuriko Saito „The Japanese Appreciation of Naturę:. przeł. John Wiley & Sons 1998. Robert C. Jinai Hidenobu Tokyo. Harootunian Postmodernism inJapan. Duke University Press. Kodansha International 1981. Masao Miyoshi. University of Hawai'i Press 1994. . P D. Sacred Mothers. Solomon (ed. Random House 1999. Joy Hendry Wraping Culture.) The Worlds of Japanese Popular Culture. Masao Miyoshi. Takie Sugiyama Lebra Japanese Patterns ofBehavior. Harcourt Brace & Company 1996. Heroes and Yillains in Japanese Culture. Higgins. Reaktion Books 2003. Cadence Books 1999. Patrick Macias (introduction) Japan Edge. D.) Handbook of Japanese Popular Culture.Nicholas Bornoff Pink Samurai. Harper Collins 1994. Chicago 1995. H. Univer sity of Hawaii Press. The Insiders's Guide to Japanese Pop Subculture. Univeristy of California Press 1998. University of California Press 1995. Honolulu 1985. Mariłyn Ivy Discourses ofthe Yanishing. John Bester. w: Katleen M. D. Curzon 2000. An Erotic Exploration ofJapanese Society. Helen Hardcare Marketing the Menacing Fetus in Japan. ???? Kerr Dogs a Demons. H. Fawcett Books 1997. D. Hill and Wang 2001. Duke University Press 1989. Martinez. University of California Press 1997. T. Greenwood Press 1989. University of Hawaii Press 1976. Kimiko Nishimura. Takeo Doi The Anatomy of Dependence. Jennifer Robertson Takarazuka.

Siowa japońskie zadomowione w naszym języku podaję w spolszczonej pisowni. Every Day Life ąnd Consumer Taste in a Changing Society. Ewa Klekot. np. Brian J. paczinko. Tobin Re-made in Japan. Krystyna Sławińska. Recollection of Samurai Family Life. Ginza . 276 Merry White The Materiał Child: Corning of Age in Japan and America.Shinady.. a od slowagaijin (obcy. Wyd. Martin's Press 1995. McVeigh Wearing Ideology. Kraków 2002. Stanford University Press 2001. Sharon Sievers Flowers in Salt: The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan. . Berg 2000. Janina Rubach-Kuczewska śycie po japońsku. Ruth Benedict Chryzantema i miecz. Kodansha 1985. Kraków 2003. Joseph J. przeł. Trio. Warszawa 1985. np. Wioletta Laskowska. Słownik.) Women. Schodt Frederick Mangal Mangal The World of Japanese Comics. przeł. Jolanta Tubielewicz Kultura Japonii. Timon Screech Erotyczne obrazy japońskie 1700-1820. Warszawa 1998.Ginzy.i po polsku: Roland Barthes Imperium znaku.Lise Skov. University of Hawaii Press 1995. przeł. Yale University Press 1992. cudzoziemiec) tworzę spolszczone . Warszawa 1999. Media and Consumption in Japan.) Estetyka japońska. Szkolne i Pedagogiczne. John Whittier Treat (ed. Iskry.Challenging Tradition: Women in Japan. Joanna Wolska-Lenarczyk. przeł. State. Kikue Yamakawa Women of the Mito Domain. -i oraz -n. Comparing Cultures: Readings on Contemporary Japan for American Writers. Universitas. Przestrzegam przyjętej w naszym języku zasady odmieniania tych zagranicznych nazwisk i imion. Katie Wildman Nakai. przekład.. Noir sur Blanc 2001. Warszawa 1996. . Uwagi językowe Wszystkie imiona i nazwiska japońskie podane są tu według kolejności przyjętej przez Japończyków (nazwisko poprzedza imię). Bedford Books of St. Krystyna Wilkoszewska (red. które kończą się na -a. np. Nicolas Bouvier Kronika japońska. Adam Dziadek. Wydawnictwo KR. Universitas.) Contemporary Japan and Popular Culture. Beata Romanowicz. Routledge 1996. Stanford University Press 1983. oraz nazw zakończonych na -a. PIW. Shinada . -Japonia zmienna czy niezmienna?. Japan Society Press 1991. Schooling and SelfPresentation in Japan. Warszawa 1999. Brian Moeran (ed. Free Pressl993.

.. sh = ś (Shinjuku = Sindziuku)......... Większość spółgłosek i samogłosek...ts = ? (tsunami = cunami)....... Sąsiedztwo................. Wyjątki to ................. które występują teŜ w wersji wydłuŜonej (ó............23 III......9 I......267 KsiąŜki...... Imperium smaku...235 Posłowie: Między słowami..).... ................... Wodny świat kobiet..................... u.....11 II.. Takarazuka: „Ona jest takim pięknym męŜczyzną!". PodróŜ do Domu Słońca... Inne japońskie słowa zapisuję zgodnie z transkrypcją międzynarodową........... Spis treści 271 słów od autorki............. -y = j (Yume = Jurne). z = dz (zen = dzen).................. w = ł (watashi = łatasi)...77 IV......................185 VIII.............275 / ... W dŜungli języka..................W Lolitki z imperium zmysłów..eh = ć (Hachiko = Haciko)..... „gaijini"...... itd..167 VII...............................formy np.......... wymawia się tak samo jak w języku polskim....... wu * ?... które warto przeczytać.... KawaW........___145 VI.....117 V. „gaijinka". Tokio jest jak Mars.............. -j = dź (gaijin = gaidzin).........

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->