P. 1
Tomasz a Kempis - o Nasladowaniu Chrystusa

Tomasz a Kempis - o Nasladowaniu Chrystusa

|Views: 141|Likes:

More info:

Published by: slawek_kedra3218 on May 26, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2012

pdf

text

original

TOMASZ A KEMPIS

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

PRZEŁOŻYŁA

ANNA KAMIEŃSKA

I. ZACHĘTY POMOCNE DLA ŻYCIA DUCHOWEGO

.

a zwracaj się ku niewidzialnym. Marnością — miłować to. 4. A przecież kto pragnie zrozumieć i pojąć w całej pełni słowa Chrystusa. co kiedyś przyjdzie ciężko odpokutować. a nie dbać o życie dobre. 3. 5 . Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem. w których zachęca nas. Staraj się więc odciągać serce od rzeczy widzialnych.Rozdział I O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA I ODRZUCENIU ŚWIATOWOŚCI 1. ale życie prawe czyni człowieka miłym Bogu. wzniosłe słowa nie czynią świętego ani sprawiedliwego. Choćbyś znał całą Biblię na wyrywki i wszystkie mądre zdania filozofów. gdzie radość nieprzemijająca. jeśli nie masz współczucia dla ludzi. Kto idzie za mną. abyśmy Go naśladowali. a nie śpieszyć tam. plamią sumienie i tracą łaskę Boga. Wolę odczuwać skruchę niż umieć ją zdefiniować. a więc nie możesz podobać się Bogu w Trójcy Świętej? Naprawdę. Cóż ci przyjdzie ze wzniosłej dysputy o Trójcy Świętej. co zawierzają tylko poznaniu zmysłów. i w nich pokładać nadzieję. bo nie mają w sobie ducha Chrystusowego. Marnością jest gromadzić bogactwa. 2. Marnością — przykładać wagę tylko do teraźniejszości. znajdzie w niej mannę ukrytą. Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych. a o przyszłości nie myśleć. Starajmy się więc rozpamiętywać jak najgorliwiej życie Jezusa Chrystusa. co tak szybko przemija. powinien starać się według Niego kształtować całe swoje życie. jeśli nie masz miłości i łaski Boga? „Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć. Oto słowa Chrystusa. a ucho nie napełni się słyszeniem. które przeminą. a kto zdobędzie jej ducha. Marnością — iść ślepo za zachceniami ciała i szukać tego. Marnością jest pragnąć długiego życia. nie błądzi w ciemnościach — mówi Pan. Są ludzie. 5. To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego. którzy nawet z częstego słuchania Ewangelii niewiele wynoszą gorliwości. cóż ci z tego przyjdzie. Marnością także — zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności. Bo ci. jeśli chcemy naprawdę żyć w świetle i uwolnić się od ślepoty serca.

Rozdział II O POKORZE W OCENIE SAMEGO SIEBIE
1. Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga? Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich. Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną brzydotę i nie lubuje się w ludzkich pochwałach. Gdybym wiedział wszystko, co można wiedzieć na świecie, a nie trwał w miłości, cóż by mi to pomogło w oczach Boga, który sądzić mnie będzie z tego, co czyniłem? 2. Ucisz w sobie nadmierną żądzę wiedzy, bo płynie z niej wielki niepokój i wielkie złudzenie. Uczeni pragną, aby ich widziano i chwalono, jacy to są mądrzy. Jest wiele rzeczy, których znajomość niewiele albo wcale nie przynosi duszy pożytku. Jakże niemądry jest ten, kto zabiega o wszystko, tylko nie o to, co służy jego zbawieniu. Nadmiar słów nie nasyca duszy, ale dobre życie uspokaja umysł, a czyste sumienie przybliża do przyjaźni Boga. 3. O ile więcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej będziesz sądzony, jeżeli życie twoje w tym samym stopniu nie będzie świętsze. Nie nadymaj się z powodu sztuki czy wiedzy, lecz raczej lękaj się otrzymanej umiejętności. Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. Nie przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj się raczej do niewiedzy. Czemu miałbyś się wynosić nad innych, gdy tylu jest od ciebie uczeńszych i bardziej doświadczonych? Jeśli chcesz z pożytkiem się uczyć i wiedzieć coś naprawdę, znajdź radość w tym, że ludzie nie wiedzą o tobie i mają cię za nic. 4. Oto największa i najlepsza szkoła: poznać naprawdę samego siebie i odwrócić się od siebie. O sobie samym niewiele mniemać, a o innych zawsze jak najlepiej — to mądrość, to jest doskonałość. Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy albo dopuszcza się zbrodni, nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo wytrwasz w dobrym. Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.

6

Rozdział III O NAUCE PRAWDY
1. Szczęśliwy, kogo prawda sama o sobie poucza, nie poprzez przepływające głosy i obrazy, lecz przez istotę rzeczy. Myśl i uczucie często nas zwodzą i ukazują rzeczywistość niepełnie. Na cóż to całe drążenie zagadek i niejasności, kiedy na Sądzie nikt nas nie oskarży o to, żeśmy czegoś nie rozumieli? Jakże to niemądre, że zaniedbujemy rzeczy ważne i konieczne, a pociągają nas zgubne i błahe. Mamy oczy, a nie widzimy. 2. Po cóż nam się kłopotać o podziały i rozróżnienia? Ten, do kogo przemawia przedwieczne Słowo, uwalnia się od wszelkich zawiłości. Wszystko pochodzi od jednego Słowa i wszystko mówi o jednym: to jest właśnie początek, który do nas przemawia. Bez niego nikt nic nie zrozumie i właściwie nie pojmie. Ten, dla którego wszystko stanowi jedno i wszystko sprowadza się do jednego, i kto dostrzega, że wszystko zawiera się w jednym, potrafi być w sobie niezłomny i trwać spokojnie w Bogu. O Prawdo, Boże, racz zjednoczyć mnie z sobą w miłości nieodmiennej. Jakże często mierzi mnie wiele z tego, co czytam i słyszę: w Tobie jest wszystko, czego chcę i pragnę. Niech umilkną mędrcy, niech ucichnie przed Tobą każde stworzenie; Ty jeden mów do mnie. 3. Im kto bardziej skupiony w sobie, a do głębi przepojony prostotą, tym więcej, tym wznioślejsze sprawy bez trudu pojmuje, bo otwiera się na przyjęcie z góry światła mądrości. Duch czysty, prosty i wytrwały nie rozprasza się w zbędnej krzątaninie, bo wszystko robi dla chwały Boga, a w głębi spoczywa bez żadnej osobistej zachłanności. Cóż bardziej ci przeszkadza i dręczy niż nieprzezwyciężony niepokój serca? Człowiek dobry i pobożny najpierw uporządkuje swoje wewnętrzne sprawy, zanim przejdzie do działania na zewnątrz. Wtedy nie odciągają go one ku pragnieniom zrodzonym ze zgubnych skłonności, lecz sam skierowuje je na szlachetniejszą płaszczyznę rozumu. A któż dzielniej wojuje niż ten, kto stara się pokonać samego siebie? To winno być naszym zadaniem: pokonać naprawdę samego siebie, stawać się codziennie coraz mężniejszym, coraz lepszym w tej walce. 4. Do każdej doskonałości w życiu miesza się coś niedoskonałego,

7

a żadne dociekanie nie jest wolne od cienia. Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga niż głębokie roztrząsania naukowe. Wiedza i proste poznawanie świata nie są naganne, bo są dobre same w sobie i dane nam od Boga, lecz zawsze ważniejsze jest czyste sumienie i życie prawe. Tymczasem ludzie częściej starają się o wiedzę niż o dobre życie, dlatego błądzą i tak mało albo wcale nie odnoszą wewnętrznej korzyści. 5. O, gdyby tak samo gorliwie przykładali się do wykorzenienia wad i pielęgnowania dobra, jak do roztrząsania abstrakcyjnych zagadnień nie byłoby tyle zła i zbrodni na świecie i tyle rozprzężenia w klasztorach! To pewne, że w godzinie Sądu nie zapytają nas, cośmy czytali, ale co robiliśmy; ani czyśmy dobrze przemawiali, lecz czy żyliśmy po Bożemu. No powiedz, gdzie są owi wszyscy mędrcy i profesorowie, których tak dobrze znałeś, póki żyli i chodzili w blasku swej wiedzy? Ich majętności dawno inni zabrali, a nie wiem, czy jeszcze ich wspominają. Za życia wydawali się wielcy, a oto już cicho o nich. 6. O, jak szybko przemija chwała świata! Gdyby ich życie było zgodne z ich nauką! Wówczas można by rzec: dobrze, że badali i studiowali. Jak wielu tych, co mało troszczyli się o służbę Bożą, tonie w niepewnej wiedzy swego czasu. Wolą być wielcy niż pokorni, dlatego giną razem ze swymi myślami. Prawdziwie wielki jest ten, kto ma w sobie wielką miłość. Prawdziwie wielki jest ten, kto w głębi czuje się mały i za nic ma najwyższe godności. Prawdziwie mądry jest ten, kto wszystko, co ziemskie, uważa za śmiecie, byleby Chrystusa pozyskać. I prawdziwie uczony jest ten, kto pełni wolę Boga, a własnej woli się wyrzeka.

Rozdział IV O MĄDROŚCI DZIAŁANIA
1. Nie trzeba wierzyć ślepo każdemu słowu ani wrażeniu, ale uważnie i długo rozważać każdą sprawę w odniesieniu do Boga. Ale, niestety, jesteśmy tak słabi, że często łatwiej nam myśleć i mówić o ludziach źle niż dobrze. Ludzie prawdziwie doskonali nie są łatwowierni wobec każdego, bo znają słabość ludzką skłonną do złego i omylną w mowie. 8

jak po wzniosłe i głębokie. Im kto uczyni się pokorniejszym i bardziej oddanym Bogu. Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego. Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste. Nie należy też wierzyć słowom każdego i biec zaraz. Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich. Rozdział V O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO 1. bez głębszej przyczyny. ale prawda Boża trwa na wieki.2. 2. z prostotą i wiarą. w jakim została napisana. czytaj w pokorze. Bóg przemawia do nas różnymi sposobami. nie zważając na to. staraj się raczej. Szukaj rady u człowieka mądrego i rzetelnego. co powiedział. Nie pytaj. Biblia powinna być czytana w tym samym duchu. ale patrz. Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza. 9 . aby ktoś lepszy cię pouczył. ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy. co powinno w nas wnikać po prostu. W Piśmie świętym szukajmy prawdy. kto powiedział. czy jest wielki. by innym powtórzyć plotkę lub nowinę. Człowiek przemija. Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka. nie dbaj o opinię znawcy. niż miałbyś gubić się we własnych domysłach. Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania. przez których On mówi. Wielka to mądrość nie śpieszyć się w działaniu i nie trzymać się uparcie swoich uprzedzeń. tym stanie się mądrzejszym i zdobędzie więcej wewnętrznego pokoju. a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców. bo wolimy roztrząsać i dyskutować o tym. bo nie były wypowiadane ot tak sobie. Dobre życie czyni człowieka mądrym w Bogu i daje mu głębię doświadczenia. czy podobają się nam ludzie. a nie stylu. czy mały w sztuce pisarskiej.

ani z wpływowych przyjaciół. Rozdział VII O UNIKANIU ZŁUDNYCH NADZIEI I WYNIOSŁOŚCI 1. a Bóg wspomoże twoją wolę. że uległ. a przecież nie znalazł spokoju. jeszcze choć trochę cielesny i skłonny do zmysłowości. czego pragnął. kto opanowuje popędy. nie kto im służy. który całą nadzieję pokłada w ludziach i w innych stworzeniach. Kiedy ogarnie nas jakieś nadmierne pragnienie. lecz ufaj łasce Bożej. a przecież pragnie ci dać ponad wszystko samego siebie.Rozdział VI O NIEOPANOWANYCH POPĘDACH 1. Nie podobaj się sobie. Kto jeszcze w pełni nie umarł dla siebie. który przewyższa wszystko. i łatwo popada w złość. Nie wstydź się służyć ludziom z miłości do Jezusa Chrystusa i uchodzić w życiu za biedaka. Człowiek pyszny i chciwy nigdy nie zazna spokoju. natychmiast zaczynają go dręczyć wyrzuty sumienia. lecz tylko w sercu człowieka żarliwego i uduchowionego. gdy ktoś mu się sprzeciwi. zwróconego na zewnątrz. Nie chełp się z powodu wzrostu czy urody. Nie czerp chwały z bogactwa. byle10 . gdy usiłuje opanować swoje popędy. I dlatego często pogrąża się w smutku. 2. Nie dowierzaj własnej wiedzy ani czyjemuś sprytowi. ale buduj swoją nadzieję na Bogu. budzi się niepokój. Nie ma bowiem pokoju w sercu człowieka cielesnego. Prawdziwy pokój serca może uzyskać ten. Jeśli zaś osiągnie to. a zadufanych w sobie upokarza. jeśli je masz. którego szukał. ale z Boga. Nie polegaj na samym sobie. co w twojej mocy. ubogi i pokorny chodzi jakby w osłonie pokoju. szybko poddaje się pokusom i ulega władzy małych i pospolitych rzeczy. z trudem uwalnia się od ziemskich pożądań. złamie i zeszpeci ciało. bo przyjdzie byle choroba. Czyń. 2. która wspiera pokornych. Człowiek słabego ducha. Pusty to człowiek. nie zachwycaj się własnymi zdolnościami czy rozumem.

Nie spoufalaj się z jedną kobietą. i to bardzo. ale szkodzi. Pokornemu towarzyszy pokój ducha. Są tacy. Nie szkodzi. Nie przed każdym otwieraj serce. a tymczasem jeszcze bardziej odwracają się od nas. Nieraz wydaje nam się. że są lepsi od ciebie. a mów z nimi o rzeczach ważnych. że o kimś nieznanym krąży najlepsza opinia. Jeżeli masz w sobie coś dobrego. O ileż bezpieczniejsza jest sytuacja podległości niż przełożeństwa. to aby wytrwać w pokorze. 3. bo Bóg sądzi inaczej niż ludzie i często nie podoba Mu się właśnie to. Trzymaj się pokornych. mieć przełożonego i nie obstawać przy swoim. co jest w człowieku. który wie wszystko. Rozdział VIII O UNIKANIU POUFAŁOŚCI 1. ale skoro się pojawi.byś podobał się Bogu. Pragnij być bliskim tylko Bogu i Jego aniołom. co podoba się ludziom. Unikaj zbyt młodych i obcych. jedynie mądremu i pobożnemu możesz się zwierzyć. a nie szukaj znajomości z ludźmi. ale poufałość wcale nie jest potrzebna. a w sercu pyszałka często gości zawiść i gniew. Wielka to rzecz trwać w posłuszeństwie. Nie uważaj. ale wszystkie dobre niewiasty polecaj Bogu. Zdarza się czasem. jeżeli choć ponad jednego się wywyższysz. Nie schlebiaj bogatym i nie narzucaj się możnym. pobożnych i życzliwych. Trzeba mieć miłość ku wszystkim. co masz z natury dobrego. sam jego widok odstręcza. że uczyniłeś coś dobrego. którzy są posłuszni z konieczności raczej 11 . 2. że jesteś lepszy od innych. gdy poznają z bliska nasze wady. abyś przypadkiem nie okazał się gorszy w oczach Boga. od którego pochodzi także to. prostych. że staniemy się ludziom milsi w bliskiej zażyłości. Nie przechwalaj się. że uniżysz się przed wszystkimi. pamiętaj. Rozdział IX O POSŁUSZEŃSTWIE I ULEGŁOŚCI 1.

ŻE NALEŻY STRZEC SIĘ NADMIARU SŁÓW 1. że każdy chętniej robi to. w wypełnianiu nakazów przełożonego. że każdy ma rację. jak długo całym sercem i ze względu na Boga nie poddadzą się zwierzchnictwu. jak tylko możesz. że w wymianie zdań szukamy pociechy i chcielibyśmy w ten sposób ulżyć sercu zmęczonemu rozmyślaniem? A przecież wolimy rozmawiać i myśleć o tym. 3. kiedy wymaga tego słuszność lub sprawa wyższego rzędu. ale nie chcieć ustąpić. Ale jeśli Bóg jest pośród nas. którzy myślą podobnie. to pycha i upór. Któż jest tak mądry. Jeżeli twoje zdanie jest słuszne. trzeba nam nieraz nawet zrezygnować z własnego zdania dla dobra ogólnej zgody. bardzo bowiem szkodzi gadanie o sprawach błahych. chęć zmiany miejsca niejednego zawiodła. Nie osiągną wolności ducha. co mu odpowiada. 2. niż o tym. Szybko owieje nas pustka i schwyta w swe sidła.niż z miłości. Dlatego czuwajmy 12 . niż chciałeś. Chociażbyś szukał tu i tam. Ale niestety! Jakże to wszystko daremne! Bo zewnętrzne uciechy powodują tylko utratę prawdziwej Bożej pociechy. Rozdział X O TYM. co lubimy i czego pragniemy. jak tylko w pokornej uległości. ludzkiego zgiełku. i bardziej lgnie do tych. jeśli tak rzadko udaje nam się bez skazy sumienia wrócić do swojej ciszy? Dlaczego tak chętnie mówimy. że lepiej jest słuchać i przyjmować rady niż ich udzielać. Strzeż się. Jakże często wolałbym milczeć i nie przebywać wśród ludzi. ale staraj się wysłuchać zdania innych. ale dla Boga się go wyrzekniesz i uczynisz inaczej. żeby naprawdę wiedział wszystko? Nie ufaj zbytnio swojemu zdaniu. Wyobraźnia. To prawda. 2. ciężko znoszą przymus posłuszeństwa i z lada powodu okazują niezadowolenie. Często mówiono mi. co jest nam przykre. więcej na tym zyskasz. nie znajdziesz pokoju. Może się zdarzyć. nawet gdyby wypływało z najlepszych intencji. Ale czemuż to tak chętnie gadamy i wdajemy się w rozmowy.

JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ DUCHA I DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI 1. Moglibyśmy cieszyć się pełnym pokojem.i módlmy się. łączą się wzajemnie w Bogu. co kto powiedział lub zrobił. Jeśli religia polegać będzie dla nas tylko na zewnętrznym przestrzeganiu przepisów. 3. zwłaszcza gdy ludzie bliscy sobie duchem i myślą. aby dać nam szansę zwycięstwa. mówmy o tym. My zaś ciągle jeszcze zajmujemy się własnymi uczuciami i nazbyt troszczymy się o to. jak z góry Pan śpieszy nam z pomocą. Wystarczy najmniejsza przeszkoda. co do nas nie należy. Rozdział XI O TYM. moglibyśmy pojmować nawet rzeczy Boże i w zachwycie doświadczać już tchnienia niebios. Jedyną i największą naszą przeszkodą jest to. albowiem oni osiągną pokój. gdybyśmy nie zajmowali się ciągle tym. 13 . Jeżeli trzeba mówić. Dlaczego niektórzy święci byli tak doskonali i tak skupieni? Bo starali się tak siebie umartwić. że nie jesteśmy wolni od uczuć i pożądań i nie próbujemy nawet wstąpić na drogę doskonałości świętych. że źle pilnujemy naszego języka. co przemija. Rzadko udaje nam się pokonać choć jedną naszą wadę i nie ma w nas żarliwości codziennego doskonalenia się. On jeden bowiem potrafi wesprzeć walczących i tych. 2. co ważne. a mniej byli wewnętrznie uwikłani. A przecież rozmowa o sprawach ducha może pomóc naszemu rozwojowi. rozmawiając. Gdybyśmy całkowicie umarli dla siebie samych. a od razu załamujemy się i szukamy wytchnienia u ludzi. Jak może trwać w pokoju ktoś. by zdławić w sobie wszystkie ziemskie pragnienia i dzięki temu mogli całym żarem serca przylgnąć do Boga i uzyskać prawdziwą wolność ducha. 4. aby czas nie przepływał przez nas daremnie. to na pewno ujrzymy. jesteśmy chłodni albo letni. bo On sam wzywa nas do boju. Niedobre przyzwyczajenie i niedbalstwo przyczyniają się do tego. którzy ufają Jego łasce. kto nieustannie miesza się do cudzych spraw? Kto na zewnątrz szuka rozrywki? Kto niewiele i rzadko skupia się w sobie? Błogosławieni prości. Jeśli tylko jak dzielni rycerze spróbujemy trwać w boju.

Człowiek dobrej woli. jaką radość sprawisz innym. Lepsi i czystsi bywamy na początku naszego nawrócenia niż po latach powołania. aby wejrzał w swoje serce i przypomniał sobie. Dlatego człowiek powinien opierać się wyłącznie na Bogu. aby oczyścić się ze zbędnych pragnień i zdobyć spokój ducha. bo one zmuszają człowieka. Nasza żarliwość i nasz rozwój powinny codziennie wzrastać. Lecz z nami dzieje się czasem odwrotnie. a dzisiaj zdaje się niekiedy. 14 . że cierpimy czasem zarzuty i oskarżenia i że niektórzy źle o nas myślą. Niedługo osiągniemy doskonałość. bo inaczej powoli zabrniesz w prawdziwe trudności. nawet jeśli staramy się i czynimy dobrze. Lecz my przyłóżmy siekierę do pnia. Ale jeżeli nie zwyciężysz w rzeczach drobnych i łatwych. Trudno jest pozbyć się złych nawyków. ile przybędzie ci żarliwości w nieustannym duchowym doskonaleniu się. Boga. jeśli kto potrafi zachować choć cząstkę swojej pierwszej gorliwości. o. Rozdział XII O POŻYTKU Z TRUDNOŚCI 1. jakże poradzisz sobie z trudniejszymi? Już na początku staraj się opanować swoje skłonności i pozbyć się złych nawyków. usilniej szukamy naszego wewnętrznego świadka. 6. Wtedy bowiem. kiedy ludzie nie doceniają nas i niedobrze o nas sądzą. że jest tu tylko przechodniem i nie ma prawa budować nadziei na żadnej rzeczy tego świata. To dobrze. że niekiedy napotykamy trudności i przeszkody. Przypuśćmy. to z czasem wszystko będzie nam przychodzić lekko i radośnie.wkrótce wyczerpie się pobożność. Jeśli na początku zdołamy się trochę przełamać. To pomaga nam wyrobić w sobie pokorę i nie dopuszcza do nas próżnego rozgłosu. a jeszcze trudniej postępować wbrew własnej woli. że to już wiele. 2. jaki spokój cię ogarnie. To dobrze. aby nie musiał szukać nieustannie potwierdzenia siebie u ludzi. pojmuje. dopiero kiedy gnębią go pokusy albo złe myśli. że co roku wykorzenimy z duszy jedną wadę. 5. Jeżeli to zrozumiesz.

choć są uciążliwe i męczące. a jednak nie przestawali się doskonalić. gdzie nie wdarłyby się pokusy i trudności. tylko cierpliwością i pokorą możemy okazać się silniejsi od tych naszych wrogów. aby Bóg odjął mu cierpienie. 2. Dlatego w Księdze Hioba czytamy: Bojowaniem jest żywot ludzi na ziemi. nie śpi on bowiem. czystszy i mądrzejszy.jak bardzo potrzebny mu jest Bóg i już wie. A przecież kiedy jest smutny. a już nadciąga druga i ciągle mamy powód do cierpienia. że nie warto żyć dłużej. tym rychlej wrócą i tym bardziej dręczyć go będą. nie wyrywając ich korzenia. Ucieczka nie prowadzi do zwycięstwa. Rozdział XIII O PRZEZWYCIĘŻANIU POKUS 1. Dopiero wtedy zaczyna rozumieć. pozbyć się ich zupełnie nie zdołamy. nie ma trwałego bezpieczeństwa i pokoju. A przecież pokusy bywają nawet pożyteczne. jako że urodziliśmy się z pożądania. Ledwo odrzucimy jedną pokusę i udrękę. Póki żyjemy na ziemi. Nikt nie jest aż tak doskonały i święty. Człowiek nie może być bezpieczny od pokus. Ci zaś. Niektórzy. Wszyscy święci przechodzili przez rozliczne udręki i pokusy. nie możemy uniknąć cierpienia i pokus. którzy nie zdołali oprzeć się pokusom. 15 . Niech więc każdy strzeże się pokus i czuwa w modlitwie. 4. na świecie. że tu. bo utraciliśmy zdolność prawdziwego szczęścia. kogo by pożreć. Czasem wydaje mu się. Kto tylko zewnętrznie unika pokus. aby nie wtargnął którędy wróg i nie usidlił go. odpadli i zginęli. bo przez nie człowiek staje się pokorniejszy. Nie ma zakonu tak świętego ani miejsca tak ukrytego. wpadają w nie jeszcze głębiej. aby nie doświadczał pokus. przywołuje śmierć. niewiele osiągnie. ale krąży szukając. jęczy i modli się. 3. aby uwolnić się od bólu i móc już przebywać z Chrystusem. ponieważ to w nas samych tkwi źródło pokusy. uciekając od pokus. że bez Niego nie mógłby zdziałać nic dobrego. dopóki żyje.

ile potrafimy wytrzymać. Pokusy i cierpienia duchowe są próbą człowieka. Inni znowu prawie przez cały czas żyją w udręce. Tak pomalutku wkracza w nas przebiegły wróg. lecz odpędza go się od progu. 16 . a sprawia to Boska mądrość i sprawiedliwość. Dlatego nie wpadajmy w rozpacz z powodu pokus. Przyjmuj chętnie rady. jeśli nie dopuści się go pod żadnym pozorem do bram duszy. 8. niż gdybyś działał ostro i surowo. choćby już i kołatał do wrót. Ogień hartuje żelazo. Dlatego powiedział ktoś: Szukaj rady zawczasu. a pokusa człowieka sprawiedliwego. 5. to tam. jeżeli nie wyparliśmy go na początku. 7. kto cierpi pokusy. Cóż to wielkiego. A jeśli kto zwleka i ociąga się w tej walce. ale tym gorliwiej błagajmy Boga. aby ciebie podtrzymano. jak chciałbyś. Najpierw przychodzi do głowy tylko zwykła myśl. i nie odnoś się surowo do kogoś innego. jeden niedobry poryw i — przyzwolenie. 6. kim jesteśmy. że ktoś jest pobożny i żarliwy. Czuwajmy więc zwłaszcza na początku. i czyni wszystko dla dobra swoich wybranych. do czego jesteśmy zdolni. Przyczyną tych wszystkich złych pokus jest chwiejność ducha i mała ufność do Boga. którym pokusy nie tak bardzo dają się we znaki. i cnota widoczniejsza. tak człowiek słaby i niestały w swoich postanowieniach miota się pośród pożądań. to dopiero nadzieja doskonałości. gdy mu to nie sprawia trudności. a potem już człowiek zaczyna lubować się obrazami. staje się coraz bardziej bezsilny. Bóg tyle dopuszcza. i zasługi. Niektórzy więcej pokus znoszą na początku nawrócenia. Często nie wiemy. gdy wróg rośnie w siłę.Stopniowo. dopiero pokusa ujawnia nam. ale jeśli przetrzyma czas próby. aby w każdej udręce raczył nas wspierać: bo według powiedzenia Pawła. jeśli odczuwasz pokusę. Bo jak okręt bez sternika fale ciskają to tu. bo wybawi On i podniesie pokornych. próbą jego doskonałości. Są też tacy. za późno będzie na leki. niektórzy zaś przy końcu. i zasługa przez to większa. bo wtedy łatwiej pokonać wroga. A więc znośmy z pokorą wszelkie pokusy i udręki ufając Bogu. od niej rozpala się wyobraźnia. cierpliwie i wytrwale — lepiej nad nimi zapanujesz z Bożą pomocą. ale staraj się go podtrzymać na duchu. która waży i możliwości. Kiedy zwlekając dłużej osłabniesz w chorobie.

i jak łatwo zatracamy poczucie sprawiedliwości przez miłość własną. że to. martwią się i denerwują. Daremnie człowiek trudzi się osądzaniem innych. Rozdział XV O CZYNACH SPEŁNIANYCH Z MIŁOŚCI 1. tak samo nas pociąga. 3. Jakże często sądzimy według tego. Gdyby Bóg był zawsze czystym celem naszych dążeń. Patrz na siebie. nie wpadalibyśmy od razu w gniew. ale dla pożytku potrzebującego można ja17 . Trudno jest pozbyć się dawnych nawyków i nikt zbyt chętnie nie daje się odwieść od własnego zdania. rzadko i nie prędko doznasz łaski oświecenia. Jeżeli będziesz polegał bardziej na własnym rozumie lub własnej umiejętności niż na cnocie poddania się. ale wystrzegaj się sądzenia innych. sądzić siebie i rozmyślać o sobie to dopiero trud owocny. A przecież zdarza się. 2. między duchownymi i wiernymi. niech się przez to uczą pokory i nie będą zbyt zadufani w ważnych sprawach. i wydaje im się. gdy w drobnych okazują się tak słabi. jakże często się myli i jak łatwo popada w błąd. ale nie potrafią oprzeć się drobnym i codziennym. ponieważ Bóg chce. co kryje się w naszej głębi albo co przychodzi z zewnątrz. choć nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy w gruncie rzeczy mają zawsze na względzie siebie w tym. gdy układają się według ich życzeń i myśli. co nam przypada do serca. Jakże często z powodu różnicy zdań rodzą się zatargi między przyjaciółmi i rodakami. jaką widzimy u Jezusa Chrystusa. Żadna rzecz tego świata ani miłość do żadnego człowieka nie przyzwala na czynienie zła. że sprawy przybierają pomyślny obrót wtedy.Niektórym udaje się uniknąć wielkich pokus. co robią. gdy tylko ktoś sprzeciwi się naszemu zdaniu. abyśmy Mu się w zupełności poddali i cały nasz rozum przekroczyli płomienną miłością. Jeżeli zaś dzieje się inaczej. Rozdział XIV O UNIKANIU POCHOPNEGO SĄDZENIA 1.

kto dobrze czyni. Kto ma w sobie miłość prawdziwą i doskonałą. dopóki Bóg nie zrządzi inaczej. aby okazywała się we wszystkim chwała Boża. lecz pragnie być szczęśliwy jedynie w Bogu. ale zdaj resztę na Boga. lecz zmienione na lepsze. Czego nie można w sobie albo w innych naprawić. aby spełniała się Jego wola i chwała w sercach wszystkich Jego sług. Nikomu nie przypisuje żadnego własnego dobra. w jakiej intencji kto działa. nadziei odpłaty i zwykłego wygodnictwa. co czyni się z miłości. a on nie usłucha. bo ty także 18 . byś mógł znosić je pogodnie. 3. Wiele czyni. nie kłóć się z nim. W trudnych sytuacjach powinieneś się modlić. osobistych ambicji. On bowiem potrafi zło przemienić w dobro. Rozdział XVI O CIERPLIWYM ZNOSZENIU CUDZYCH WAD 1. ale wszystko odnosi do Boga. Sam powierzchowny czyn bez miłości nic nie znaczy. okazuje się zawsze owocne. trzeba znosić cierpliwie. jaką marnością jest cała świetność świata. że tak. który jest ponad wszelkie szczęście ziemskie. lecz pragnie tylko. niż co robi. Ucz się cierpliwości w znoszeniu cudzych wad i słabości. Staraj się myśleć. Często wydaje nam się miłością to. w niczym nie szuka siebie. gdybyś miał w sobie choć iskrę prawdziwej miłości. co jest raczej siłą cielesności. Nie odczuwa do nikogo zawiści. lepiej możesz się sprawdzić i ćwiczyć w cierpliwości. Dobrze czyni. aby Bóg raczył ci przyjść z pomocą.kieś dobre zajęcie przerwać lub zastąpić je lepszym. jak jest. Więcej bowiem waży u Boga to. kto służy raczej społeczności niż swojej chęci. bo z trudem pozbywamy się naturalnych popędów. to zaś. nie pragnie cieszyć się w sobie samym. O. kto wiele kocha. 2. Bo w ten sposób dobre dzieło nie zostanie zniszczone. Jeśli upomnisz kogoś raz i drugi. bo bez niej niewiele znaczyłyby nasze zasługi. Wiele czyni. choćby było czymś najmniejszym i ułomnym. z którego jak ze źródła wypływa wszystko i w którym wszyscy święci zażywają ostatecznego odpocznienia. bo osobiste zadowolenie jest mu obce. 2. zrozumiałbyś.

Gdyby wszyscy byli doskonali. Trudności bowiem nie osłabiają. abyśmy uczyli się nawzajem nosić swoje ciężary. kto nie stara się być najmniejszym i uległym wobec wszystkich. wewnętrzna przemiana i całkowite przezwyciężenie namiętności — to dopiero czyni prawdziwego duchownego. Nie podoba nam się nadmierna swoboda dla innych. 3. Wiesz. a sami nie pozbywamy się swoich wad. Jeżeli chcesz wytrwać w dobrym i doskonalić się. A przecież Bóg tak urządził. nie znajdzie tu nic prócz udręki i bólu. zgódź się dla Chrystusa nawet na to. 2. Innych chcielibyśmy utrzymać w ryzach. Kto szuka czego innego niż tylko Boga i zbawienia duszy. a inni muszą się z tym godzić. kto tak żył i szczęśliwie życia dopełnił. kto byłby dość mądry dla siebie. ale sami nie lubimy być strofowani. Przyszedłeś tu. byśmy nawzajem siebie znosili. że zostałeś po19 . cóż moglibyśmy ofiarować Bogu. jakże mógłbyś kogoś innego przerobić na swoją modłę? Żądamy. ale sami nie cierpimy. by cię uważano za głupca. bo nikt nie jest bez wady. Błogosławiony. Ale trzeba. Chcemy. jak rzadko ceniamy bliźniego jak siebie samego. jeśli komu uda się żyć w klasztorze lub zgromadzeniu bez jednej utarczki i wytrwać wiernie aż do śmierci. aby innych upominano i karcono surowo. ale sami nie znosimy przymusów. nikt bez jakiegoś obciążenia. nawzajem siebie podtrzymywali — pomagali sobie. musisz nauczyć się w wielu rzeczach przełamywać samego siebie. aby służyć. nie doznając od nikogo przykrości? 4. Charakter każdego najlepiej okazuje się w momentach trudnych. a nie rządzić. aby inni byli doskonali. Nie potrafi dłużej wytrwać w pokoju ducha. nikt. Jeśli chcesz współżyć z innymi w zgodzie i pokoju. 3. Jeżeli chcesz pędzić życie w stanie duchownym. nikt. uważaj się za wygnańca i pielgrzyma na ziemi. Rozdział XVII O ŻYCIU ZAKONNYM 1. aby ograniczano nasze dążenia. Jeśli nie potrafisz sam siebie uczynić takim. ale ukazują wartość człowieka. Widać z tego. doradzali i upominali. jakim chcesz być. kto by sobie wystarczał. Ubiór i postrzyżyny to mało. Niemało to.masz ich wiele.

Odrzucali bogactwa. a ujrzysz. prawie nic. jeśli chodzi o rzeczy ziemskie. czymże jest nasze życie. że z konieczności muszą jeszcze podlegać potrzebom ciała. męczennicy. godności. w których jaśnieje doskonałość i pobożność. Tu doświadcza się człowiek jak złoto w tyglu. 3. jak surowe i pełne wyrzeczeń było bytowanie świętych Ojców na pustyni! Jakie uporczywe i ciężkie znosili pokusy. w modlitwie i rozmyślaniach. Cały swój czas wykorzystywali z pożytkiem. co niezbędne do życia. a noce spędzali na modlitwach. Spójrz na żywe przykłady świętych Ojców. w prześladowaniach i w poniżeniu. jak wiele. O. wyznawcy. byle mogli pozyskać życie wieczne. zaszczyty. panny i wszyscy inni. jak to mało. Czasami z wielkiego uniesienia ducha zapominali o posileniu ciała. nie do wywczasów ani pogwarek. zostawiali przyjaciół i znajomych. chociaż i pracując nie przestawali się modlić w głębi serca. w czuwaniu i postach. tylko to. kto nie pragnie z całego serca stać się pokornym dla Boga. O. jak ciężkie udręki znosili apostołowie. jak często dręczył ich nieprzyjaciel! Jak nieustannie i żarliwie modlili się do Boga! Jakie surowe przetrzymali umartwienia! Jak wielka była ich gorliwość i zapał w dążeniu do duchowej doskonałości! Jak dzielnie walczyli ze sobą i pokonywali swoje wady! Z jak czystą i prostą myślą zwracali się do Boga! We dnie pracowali. w pracy i trudzie. do czego my dochodzimy. Tu nie utrzyma się nikt. Byli więc biedakami. O. a każda chwila poza pracą poświęcona Bogu była im za krótka. Rozdział XVIII O PRZYKŁADZIE ŚWIĘTYCH OJCÓW 1. ale bogaczami 20 . którzy zapragnęli iść śladami Chrystusa! Mieli w nienawiści dusze swoje w tym życiu.wołany do cierpienia i trudu. 2. w chłodzie i nagości. i ubolewali. nie chcieli posiadać nic z rzeczy świata. jeśli je porównamy z ich życiem? Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Panu w głodzie i pragnieniu.

Są odtąd dla wszystkich duchownych przykładem i lepiej zachęcają do doskonałości. którego tyle przykładów widzisz w ludziach oddanych Bogu. do czego sam się zobowiązał. aby w głębi duszy był taki sam. i powinniśmy chodzić przed Nim zawsze czyści jak aniołowie. O. kto nie przekroczył reguły. jak wielki był zapał zakonników na początku ich świętego powołania! Jak pobożne słowa! Jakie współzawodnictwo w cnotach! Jaka dyscyplina! Jaki szacunek i jakie kwitło posłuszeństwo wobec bezpośredniego zwierzchnika we wszystkim. Teraz już ten jest wielki. a Jego przede wszystkim czcić mamy. Każdego dnia odnawiajmy w sobie nasze powołanie i pobudzajmy się do gorliwości tak. Sobie zdawali się niczym. lecz w oczach Boga byli najdrożsi i ukochani. w dobrym postanowieniu i w świętej 21 . niż całe tłumy letnich skłaniać by mogły do lenistwa. Panie Boże. 4. O. że tak szybko zbaczamy z drogi i porzucamy pierwsze zapały. podeptali to. jaki wydaje się patrzącym z zewnątrz. ale bliscy Bogu i z Nim zaprzyjaźnieni. Trwali w prawdziwej pokorze. Życie dobrego zakonnika powinno jaśnieć wszystkimi cnotami. gdziekolwiek jesteśmy. Pozostałe świadectwa świadczą do dziś. Byli obcy światu. ale w głębi podtrzymywała ich łaska i Boża pociecha. bo tak dzielnie zmagając się ze sobą. że byli to ludzie naprawdę święci i pełni doskonałości. żyli w zwykłym posłuszeństwie. A nawet o wiele lepszy powinien być w głębi niż na zewnątrz. 6. Na zewnątrz nie mieli nic. co daje świat.łaski i dobra. aż w tym rozleniwieniu i w tej letniości życie staje się obrzydłe! Oby nigdy nie zagasło w tobie pragnienie doskonałości. jakbyśmy się codziennie nawracali na nowo i mówili: Pomóż mi. chodzili pełni miłości i cierpliwości i dlatego codziennie stawali się coraz doskonalsi i otrzymywali wiele łaski od Boga. świat nimi gardził. bo patrzy nań Bóg. 5. ta letniość i obojętność naszego stanu. kto potrafi tylko cierpliwie znosić to. Rozdział XIX O ĆWICZENIACH DOBREGO ZAKONNIKA 1.

bo od jednych i drugich zależy nasza praca nad sobą. 4. Bo jeśli nawet ten. Postanowienie sprawiedliwych zależy raczej od łaski Bożej niż od własnej mądrości i Jemu musi zaufać. choć nawet lekkie zaniedbanie w pracy nad sobą nie przemija bez szkody. bo nic jeszcze dotąd nie uczyniłem. Lecz jeżeli z poczucia nudy albo z niedbalstwa opuszcza się je zbyt lekko. 5. bo może nieraz obraziłeś w nich Boga i bliźniego. tak że nie jest w mocy człowieka nawet jego własna droga. a kto chce się doskonalić. Z tym. kto się czegokolwiek podejmuje. to postaraj się skupić chociaż czasami. albo pisz. A przecież musimy wreszcie coś postanowić i to właśnie przeciw tym wadom. Jeśli z powodu pobożności lub dla dobra brata zaniedba się niekiedy podjęte ćwiczenie. Opanuj łakomstwo. albo módl się. w myślach. 3. Uważaj jednak. jaki byłeś dziś w mowie. Pan Bóg ustanawia. a może okazać się szkodliwe. łatwo można to później odrobić. ile możemy. abyś nie był leniwy do wspólnych spraw. ale wykonawszy dokładnie i wiernie swoje zwykłe obowiązki 22 . a przynajmniej raz na dzień na przykład rano albo wieczorem. a i tak przyjdzie nam jeszcze nieraz pobłądzić. to już godne nagany. w pracy. kto ma silną wolę. Jakie zadanie. często odpada. 2. Zarówno nasze zewnętrzne jak i wewnętrzne sprawy trzeba porządnie rozważyć i zaplanować. Ćwiczenia dotyczące ciała powinny się odbywać na osobności. albo rób coś pożytecznego dla ogółu. taka i droga doskonałości. będzie musiał natrudzić się niemało. Rano czyń postanowienia. Jeżeli nie jesteś w stanie trwać stale w skupieniu. nie wszyscy muszą brać w nich udział. a wtedy już inne skłonności ciała łatwiej poskromisz. Uzbrajaj się jak rycerz przeciwko zakusom diabła. kto nie tak często i nie tak wielkie stawia sobie zadania? Tymczasem z różnych powodów uciekamy od naszych postanowień. wieczorem rozważaj swoje postępki. albo rozmyślaj. które najbardziej nam przeszkadzają.służbie Twojej i spraw. abym już teraz rozpoczął się doskonalić. nie trzeba się obnosić na zewnątrz. Człowiek postanawia. Starajmy się robić tyle. co nie jest wspólne. Nigdy nie pozostawaj całkiem w bezczynności. bo w sprawach osobistych lepiej jest ćwiczyć się w sekrecie. lecz albo czytaj. a tylko do własnych ochoczy. cóż ma czynić ktoś.

Od święta do święta tak powinniśmy układać swoje sprawy. kiedy tylko mogli. które raczej pobudzają myśl. 2. Rozdział XX O UMIŁOWANIU SAMOTNOŚCI I MILCZENIA 1. a starajmy się lepiej przygotować do odejścia. Znajdź sobie czas na odosobnienie i rozmyślaj często o dobrodziejstwach Boga. jeśli ci czasu zostało. gdy trwamy w radości Pana. a drugiemu inne bardziej się przyda. A jeśli czas się jeszcze odwlecze. Łatwiej jest w ogóle milczeć niż nie 23 . jak mówi Łukasz Ewangelista. gdy przyjdzie pora. które może doszły ponadto. a także nie będziesz słuchać nowinek i zgiełku. pomyślmy sobie. niż zaspokajają ciekawość. lecz temu jedno. trwać w pobożności i ściśle przestrzegać naszych obowiązków. gdy oddajemy się nieskończonym rozmowom. Błogosławiony ów sługa. Wybieraj takie lektury. że jeszcze nie jesteśmy gotowi i jeszcze niegodni tej chwały. gdzie wiekuiste święto. a inne. unikali ludzkich zgromadzeń i woleli służyć Bogu w ukryciu. 7. tak jakbyśmy mieli wkrótce przyjąć nagrodę trudu od Boga. Najwięksi święci. Często odczuwamy coś podobnego.i te. gdy nadejdzie. jaka odsłoni się przed nami. Powiedział ktoś: Ilekroć wychodziłem do ludzi. Także pod względem czasu rozmaite powinny być ćwiczenia. jakbyśmy już zaraz mieli opuścić świat i podążyć tam. inne nadające się bardziej na dni powszednie. wracałem mniejszym człowiekiem. W okresie wielkich świąt dobrze jest odnawiać postanowienia i jeszcze goręcej błagać o pomoc świętych. 6. Jeżeli oderwiesz się od niepotrzebnego gadania i próżnej bieganiny. czego pragnie twoja pobożność. Nie mogą wszyscy mieć tych samych ćwiczeń. Zostaw ciekawostki. poświęć go dla siebie zgodnie z tym. inne w spokoju ducha i w odpoczynku. Zaprawdę powiadam wam. Dlatego też winniśmy pilnie przygotowywać się wewnętrznie na dni poświęcone Bogu. którego Pan. że postawi go nad całą majętnością swoją. inne w święta. zastanie czuwającym. Inne potrzebne są w okresach pokusy. Inne rozmyślania trzeba wybierać na chwile smutne. znajdziesz dość czasu na pogrążenie się w rozmyślaniu.

stanie ci się potem ukochaną przyjaciółką i najmilszym schronieniem. wejdź do swojej izby. kto ma w sobie pewność czystego sumienia. kto odciąłby się od wszelkiego próżnego niepokoju. Ale jaśniejąc dobrocią i łaską. kto nie szukałby nigdy przelotnych radości. lecz aby mieli okazję do walki i nie wpadali w zbytnią pewność siebie. Tylko ten może bez szkody rządzić. Często ci. 3. Nie jest godny duchowej radości. święci nie byli przez to mniej pokorni i czujni. aby oddalając się od zgiełku świata. A przecież nawet u świętych pewność ta zawsze była pełna bojaźni Bożej. kto umie być poddany. czego na zewnątrz tak często szukasz na próżno. Tylko ten może bez szkody rozkazywać. kto nauczył się być posłuszny. a myślał tylko o sprawach Bożych i o zbawieniu. Kto więc skłania się do głębi i sięga po sprawy ducha. przybliżyć się do Stwórcy. Tylko ten bez szkody się raduje. zieje nudą. O. a także aby nie zaczęli się zwracać ku zewnętrznym rozrywkom. broń Boże. W ciszy i spokoju rozkwita dusza oddana Bogu i uczy się tajemnic Pisma. W izdebce swej odnajdziesz to. iżby. powinien razem z Jezusem odchodzić od tłumu. Tu znajduje strumienie łez. staje się przytulna. odsuń od siebie zgiełk świata. którzy cieszyli się większym poważaniem ludzi. jak wielki pokój i spoczynek ducha osiągnąłby ktoś. Zadufanie złych płynie z pychy i zarozumialstwa i w końcu obraca się w zakłamanie. jak napisano: Na łożach waszych żałujcie. Jeżeli pragniesz wzbudzić w sercu skruchę. kto nigdy nie dałby się wciągnąć zupełnie w sprawy świata! O. Izba. którymi w nocy omywa się i oczyszcza. ciężej byli doświadczani z powodu zbytniego zadufania. a całą nadzieję umieścił w Bogu! 5. 24 .przesadzać w mowie. Tylko ten bez szkody rozmawia. chociaż uważano by cię za najlepszego mnicha lub najpobożniejszego pustelnika. nie poniosła ich pycha. kto nie ćwiczy się gorliwie w świętym żalu. Dlatego lepiej jest nawet dla niektórych ludzi. Nigdy nie pozwalaj sobie na zbytnią pewność w życiu. kto umie pozostawać w ukryciu. Tylko ten bez szkody staje przed tłumem. lecz kiedy się z niej ucieka. Jeśli od początku twego powołania dobrze ją zamieszkasz i będziesz w niej często przebywać. jakże czyste sumienie miałby ten. 4. Łatwiej pozostać u siebie niż strzec siebie skutecznie poza domem. gdy się w niej często przebywa. aby nie byli zupełnie wolni od pokus. kto umie milczeć. 6.

Marność zostaw marności. ty zaś zwracaj się ku temu. Gdybyś nie wychodził i nie słuchał żadnego zgiełku. a nie znajdziesz gdzie indziej takiego pokoju. lecz to ci się nie uda. że mógłbyś się nasycić. Chwali się to zakonnikowi. lecz minie godzina i cóż przynosisz z powrotem oprócz ciężaru sumienia i rozproszenia myśli? Często wyjście wesołe. co trwałoby dłużej pod słońcem? Myślisz. 7. Zamknij drzwi za sobą i przywołuj do siebie Jezusa. a znajdziesz prawdziwą pobożność. skoro już 25 . trwaj w bojaźni Bożej i nie pragnij zbytniej swobody. czego nie możesz żądać? Przemija świat razem z jego pożądaniami. Tak każda radość zewnętrzna miła z początku. co tracimy zwykle przez zobojętnienie. wesoła wieczorynka. Wzbudź w sobie żal serdeczny. lecz w końcu kąsa i niszczy. Cóż możesz zobaczyć gdzie indziej. Cóż mógłbyś ujrzeć takiego. że człowiek może się tutaj tak świetnie weselić. a powrót żałosny. czynić cuda. Fizyczny niepokój ciągnie cię do włóczęgi. a smutny poranek. czego tu nie ma? Oto niebo i ziemia. To dziwne. do tego zbliży się wkrótce Bóg ze swymi aniołami. unika ludzkich oczu i sam nie pragnie widywać nikogo. Jeżeli chcesz się doskonalić. i wszystkie żywioły.Kto odrywa się od znajomych i przyjaciół. do czego Bóg cię przeznaczył. lecz trzymaj zmysły w ryzach i nie oddawaj się pustej wesołości. Lecz jeśli lubisz niekiedy nowin posłuchać. twojego Umiłowanego. Po cóż chcesz oglądać. bo z nich uczynione jest wszystko. Żal otwiera nas ku dobremu. Zostań z Nim razem w izbie. Lepiej jest ukryć się i schronić w sobie niż zaniedbując duszę. musisz znosić niepokój serca. Rozdział XXI O ŻALU SERDECZNYM 1. Gdybyś nawet wszystko ujrzał nagle przed sobą — czyż byłoby to coś więcej niż złuda? Podnieś oczy do Boga na niebie i módl się za swoje grzechy i zaniedbania. 8. gdy rzadko wychodzi. trudno. łatwiej byłoby ci wytrwać w prawdziwym pokoju.

i powtarzaj za Prorokiem: Nakarm mnie. Szczęśliwy. 26 . Brak nam często siły ducha. Dobry człowiek ma wystarczający powód do bólu i łez. Jeżeli umiesz już obywać się bez ludzi. Lecz jeśli nie mamy radości duchowych albo rzadko je odczuwamy. czy o bliźnich. nie tych. co próżne i zewnętrzne. sądzę. pozostajemy tak chłodni i leniwi. chlebem płaczu i napój łzami obficie. które w nas tkwi. bez wątpienia gorliwiej dążyłbyś do poprawy. to i oni nauczą się obywać bez ciebie i będziesz mógł robić swoje. nasza to wina. że nikt nie może uniknąć cierpienia. Zawsze miej przede wszystkim na oku siebie i sam siebie najpierw obwiniaj. że nie jesteś godny łaski Bożej radości. Przez lekkomyślność i pobłażliwość dla zła. Bo czy o sobie myśli. tym bardziej cierpi. Prawdziwa wolność i prawdziwa radość jest tylko w bojaźni Bożej i w czystym sumieniu. więc uskarżamy się na słabość ciała. kiedy powinniśmy raczej płakać. Często pożyteczniej i bezpieczniej dla człowieka jest nie mieć zbyt wiele zadowolenia w tym życiu. wie. cokolwiek mogłoby splamić lub obciążyć sumienie. Powodem tego słusznego bólu i dogłębnego żalu są nasze wady i winy. 5. Jeśli nie masz powodzenia u ludzi. 6. że jeszcze nie jesteś tak dobry i tak czujny. zwłaszcza w sprawach ciała. 4. kto odrzuca od siebie wszystko. nie smuć się. A kiedy jeszcze rozważysz w sercu czekające cię kary piekła lub czyśćca. bo nie staramy się o żal serdeczny i niezupełnie zrywamy z tym. 3. ale raczej godny cierpienia. jak powinien być sługa Boga i pobożny zakonnik. nie potrafimy odczuwać bólu duszy. Ale ponieważ to wszystko nie przenika aż do głębi serca i ciągle jeszcze kochamy się w błahostkach. Nie wtrącaj się do cudzych spraw. Panie. Szczęśliwy.zna i rozumie swoje wygnanie i wszystkie niebezpieczeństwa grożące duszy. A im jaśniej siebie widzi. 2. aby Pan dał ci prawdziwy żal ducha. Walcz dzielnie: złą siłę siłą się zwycięża. że trudno nam już dostrzec sprawy nieba. których kochasz. ale często śmiejemy się głupio. martw się tylko tym. Jakże ciężki i gorzki jest świat dla człowieka przejętego żalem. że chętniej znosić będziesz trud i cierpienie i nie ulękniesz się żadnego umartwienia. leżymy oplątani nimi tak. Gdybyś częściej rozmyślał o śmierci niż o długim życiu. kto zdoła się pozbyć roztargnienia i skupić się do głębi w świętym żalu. Uznaj. nie wdawaj się w sprawy starszych. Módl się pokornie.

aby miłość do rzeczy widzialnych nie ściągnęła ich w dół. tym bardziej życie staje mu się gorzkie. jakże boleśnie w końcu odczują. że gdyby mogli tu żyć wiecznie. Po cóż się trapisz. Głupi i słabi mówią: Patrzcie. Jeść. Nie ma na świecie człowieka. Szczęście nie polega na posiadaniu wielu rzeczy. Dlatego to Prorok błaga gorąco. Wielkim obciążeniem w życiu człowieka wewnętrznego są potrzeby ciała. aby był od nich wolny: Wyrwij mnie. co tak głęboko pogrążyli się w sprawach ziemskich. którzy nie znają swojej nędzy! Ale jeszcze bardziej biada tym. choćby był królem czy papieżem. Nie trać uf27 . co trwałe i niewidzialne. który by nie zaznał cierpienia lub niepokoju. bo zawsze łączy się z niepokojem i lękiem utraty. Święci Pańscy i wszyscy prawdziwi przyjaciele Chrystusa nie szukali przyjemności ani blasków życia. ani nikt inny na ziemi. czuwać. kto miałby wszystko. z więzów moich potrzeb! Biada tym. Tak. skądkolwiek pochodzisz i gdziekolwiek się udajesz. Nędzarzem jesteś. jak byś chciał i pragnął? Czy istnieje ktoś taki. Któż ma się tu najlepiej? Tylko ten. 2. chyba że zwrócisz się ku Bogu. życie na ziemi jest nędzą. O niemądrzy i niewiernego serca ci. ani ty. a zobaczysz. 4. jaki możny. człowiekowi wystarczy mało. jaki wielki. Im bardziej człowiek chciałby być uduchowiony. jaki ważny! Ale spojrzyj od strony ducha. 3. bo lepiej rozumie i jaśniej widzi podstawowy błąd ludzkiej natury. że wszystko to przemija i jest niczym. odpoczywać. co ukochali. którzy ukochali to nędzne i kruche życie! Niektórzy tak są przywiązani do życia (nawet jeśli zaledwie mogą się utrzymać pracą czy jałmużną). jak liche i znikome było to. Jakże to wszystko niepewne i uciążliwe. że nie wiedzie ci się tak. który pragnąłby się wyzwolić i uwolnić od grzechu. pić. pracować i ciągle podlegać koniecznościom życia to przecież jedna wielka nędza i smutek dla człowieka pobożnego. Wznosili się swoim pragnieniem ku temu.Rozdział XXII O ROZWAŻANIU NĘDZY CZŁOWIEKA 1. kto potrafi cierpieć dla Boga. Panie. spać. jak temu się dobrze powodzi! Jaki bogaty. nie dbaliby wcale o Królestwo Boże. że nic nie znają oprócz ciała! Nieszczęśni. ale z nadzieją i tęsknotą wzdychali do wiekuistej szczęśliwości. czego zapragnie? Ani ja.

skoro jesteśmy tak słabi i tak niestali. aż minie to. że osiągniesz jeszcze duchową doskonałość. 5. Przydałoby się wrócić na nowo do nowicjatu. bracie. aby nie przypisywać sobie nic wielkiego. szybko umiemy przez niedbalstwo utracić. bez smutku i bólu. co zdobyliśmy z trudem i dzięki łasce. choć w naszym postępowaniu nie widać jeszcze śladu świętości. Bardzo szybko będzie tu po tobie. Jak długo nosimy to kruche ciało. jeszcze czas. A kiedy zniknie sprzed oczu. jutro już go nie widać. Może wówczas byłaby jeszcze nadzieja poprawy i duchowego rozwoju. teraz jest czas poprawy. co nam zostaje. jeszcze pora. 6. 7. to wielka pokora. co złe. zmazane będzie z życia. ta nieustanna skłonność do złego! Dziś spowiadasz się z grzechów. kiedy tak wcześnie tracimy żar serca? Biada nam. a jutro już popełniasz te same. kiedy cierpisz. zgubiliśmy także prawdziwe szczęście.ności. Musimy więc być cierpliwi i oczekiwać miłosierdzia Bożego. nie pokonasz zła. Jedno. O. zanim wejdziesz do miejsca ochłody. Do czego to dojdzie na koniec. wtedy właśnie pora zacząć wszystko od nowa. a za godzinę postępujesz tak. popatrz więc trochę inaczej na swoje istnienie. Kiedy ci źle. by nas znów prowadzono za rękę i zaprawiano do dobrego. teraz jest czas walki. Rozdział XXIII O ROZPAMIĘTYWANIU ŚMIERCI 1. A nawet to. że tak szybko skłaniamy się do spoczynku. Jeżeli siebie nie przełamiesz. ta tępota i zakamie- 28 . lecz skoro przez grzech straciliśmy niewinność. Trzeba ci będzie przejść przez ogień i wodę. a co śmiertelne. jak wielka jest słabość ludzka. W tej chwili obiecujesz poprawę. O. zacznij od tej chwili. Czemu odkładasz do jutra postanowienie? Wstań. powiedz sobie: Teraz jest czas działania. jakbyś nic nie obiecywał. Człowiek dzisiaj jest. jakbyśmy osiągnęli już pokój i bezpieczeństwo. szybko zejdzie z pamięci. Pragnęlibyśmy odetchnąć od tej naszej nędzy. nie możemy być bez grzechu.

póki jesteś zdrowy. 3. Zawsze więc bądź gotowy i żyj tak. Mało jest takich. Tylu ludzi umiera nagle i niespodziewanie. co nadejdzie. ale jakże często lichy jest plon tego czasu. ale może jeszcze niebezpieczniej długo żyć. Lepiej zawczasu przewidywać i póki czas dobrze czynić. gorliwe posłuszeństwo. zapomnienie o sobie i znoszenie trudności dla miłości Chrystusa. jakim chciałby być w obliczu śmierci! Nadzieję szczęśliwej śmierci może dać tylko zupełne odrzucenie światowości. A kiedy nadejdzie już ta ostatnia godzina.niałość ludzkiego serca. Teraz są dni zbawienia. 5. umiłowanie dyscypliny. którzy stają się lepsi dzięki chorobie. 4. a nie potrafi przewidywać tego. niż zdawać się na cudzą pomoc. W każdej chwili. przyjdzie Syn Człowieczy. co wiele podróżują. Może widziałeś kiedy. które myśli tylko o teraźniejszości. Pamiętaj. Strasznie jest umierać. że i ty odejdziesz w tę samą drogę. trud pokuty. zaczniesz zupełnie inaczej patrzeć na całe swoje minione życie i będziesz żałował. w każdym kroku i w myśli wyobrażaj sobie. której się nikt nie spodziewa. kto już teraz stara się być takim. co potrafisz. kto zawsze ma przed oczyma godzinę swojej śmierci i codziennie przygotowuje się do skonu. a co będzie jutro? Jutro niepewne. czy będziesz miał jakieś jutro? 2. któż potem zatroszczy się o ciebie? Teraz jest czas drogocenny. Dziś jeszcze nie jesteś gotowy. Gdy nadejdzie ranek. tak jak i ci. aby śmierć nigdy nie zastała cię nieprzygotowanym. niekoniecznie stają się święci. bo szybciej. Wiele możesz zrobić. żeś był tak niedbały i tak słaby. teraz właśnie pora. nie bałbyś się tak bardzo śmierci. a często tylko zwiększa rozmiar winy. że już dziś umrzesz. Lepiej unikać grzechu niż uciekać od śmierci. Wieczorem nie obiecuj sobie tak śmiało poranka. Nie licz na przyjaciół i bliskich i nie odkładaj spraw zbawienia na nieokreśloną przyszłość. pomyśl. Gdybyśmy choć jeden dzień dobrze przeżyli na świecie! Niektórzy liczą sobie lata od nawrócenia. Szczęśliwy. skąd wiesz. żarliwe pragnienie dobra. 29 . Bo o godzinie. niż sądzisz. Jakże szczęśliwy i mądry jest ten. Jeśli ty sam nie troszczysz się teraz o siebie. Cóż nam po długim życiu. skoro tak mało się doskonalimy? Długie życie nie zawsze ulepsza człowieka. ale w chorobie nie wiem. ludzie zapomną o tobie. Gdybyś miał czyste sumienie. jak umiera człowiek. że nie doczekasz wieczora.

a nie wiem. choć godzinę na poprawę. Ach. a życie ludzkie przemija jak cień. którego ziemskie sprawy nie powinny wiele obchodzić. najmilszy. tamtego przy zabawie dosięgnął koniec! Jeden zginął w ogniu. Zachowaj serce wolne i uniesione ku Bogu. i tak śmierć jest kresem każdego. Tam kieruj prośby i westchnienia. od jakiego niebezpieczeństwa mógłbyś się uwolnić. abyś już zaczął żyć z Chrystusem. bo tutaj nie masz dla siebie trwałej ojczyzny. czy otrzymasz. że ten zginął od miecza. gdybyś zawsze żył w bojaźni i pamiętał o śmierci. Spójrz. abyś mógł już teraz żyć w niezachwianej ufności. aby po śmierci duch twój mógł przejść szczęśliwie wprost do Pana. Nie myśl o niczym prócz zbawienia. tamten utonął. 30 . Uważaj się za przechodnia i gościa na ziemi. trzeci od zarazy.Ale niestety! Nie korzystasz z tej pory tak. troszcz się tylko o to. ty głupcze! Dlaczego myślisz. abyś w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. 9. i codzienne łzy. gromadź skarby nieśmiertelne. że zapragniesz mieć choć jeden dzień. kiedy opuścisz świat. czwarty z rąk zabójców. mój drogi. drugi od żelaza. gdy żaden dzień twój nie jest pewny? Jak wielu ludzi zwiodła ta pewność. Oczyść się przez pokutę. a nagła śmierć znienacka wyrwała ich z życia! Ileż to razy słyszałeś. rób teraz. bo nie wiesz. aby zasłużyć na życie wieczne. co Boże. co cię czeka po śmierci! Póki masz jeszcze czas. Przyjdzie czas. Staraj się żyć tak. Któż będzie o tobie pamiętał po twojej śmierci? I któż się za ciebie pomodli? Rób. co możesz zrobić. kiedy umrzesz. jakiego pozbyć się strachu. aby. Ucz się teraz umierać dla świata. 6. Amen. Ucz się wszystko od siebie odsuwać. 7. oni przyjęli cię do przybytków wieczności. Zdobywaj sobie już teraz przyjaciół wielbiąc świętych Pańskich i naśladując ich życie. i nie wiesz. że będziesz żył długo. abyś już wolny mógł podążać do Chrystusa. 8. tego przy stole. ów runął z góry i złamał kark. jak byś mógł.

Lepiej jest teraz oczyścić się z grzechu i pozbyć się win. Pyszni doznawać będą największego poniżenia. którego nie zjednają dary. który nie przyjmuje żadnych wyjaśnień i który sądzić będzie sprawiedliwie. westchnienie usłyszane. żal przyjęty. tu przecież czasem przerywa się pracę. że stoisz przed surowym Sędzią. Drżyj więc 31 . O nieszczęsny i głupi grzeszny człowieku. a chciwcy pokosztują najsroższej nędzy. Każdy grzech będzie miał własną swoją udrękę. niż liczyć na przyszłe oczyszczenie. znającemu wszystkie twe winy. tym srożej potem będziesz płacić i więcej przygotowujesz drew na upalenie. niż się na nich gniewa. więcej ubolewa nad winą krzywdziciela niż nad własna krzywdą. Rozpustników i rozkoszników pogrążą tam w rozpalonej smole i siarce smrodliwej. nie ma ochłody dla potępionych. to samo będzie mu najsroższą karą. a żarłoków dręczyć będzie głód i pragnienie. sami się oszukujemy przez nasze niepowściągliwe przywiązanie do ciała. który doznając krzywdy. 3.Rozdział XXIV O SĄDZIE I KARZE ZA GRZECHY 1. We wszystkich sprawach myśl o końcu i wyobrażaj sobie. przed którym nic nie da się ukryć. który raczej lituje się nad ludźmi. cóż odpowiesz Bogu. a zawistnicy wyć będą z bólu jak wściekłe psy. Naprawdę. aby go wytłumaczył lub obronił. z całego serca wybacza winy i nie waha się prosić innych o przebaczenie. Przez co człowiek grzeszy. Cóż innego trawić będzie ogień jak nie twoje grzechy? Im więcej tutaj sobie pozwalasz i idziesz za zachceniami ciała. a ból naprawiający krzywdę i oczyszczający. 2. Tam nie ma spoczynku. Wielki i uzdrawiający czyściec nosi w sobie człowiek cierpliwy. który modli się gorąco za swoich prześladowców. czasem przyjaciel pocieszy. 4. Tam jedna godzina kary cięższa będzie niż sto lat gorzkiej pokuty tutaj. ale każdy sam będzie stał ze swoim brzemieniem winy? Teraz jeszcze twoja praca może być owocna. kiedy to nikt nie dostanie adwokata. Leniwych poganiać tam będą bicze płonące. który siebie samego ujarzmia i stara zawsze podporządkować ciało sprawom ducha. skoro teraz przeraża cię zagniewane oblicze człowieka? Czemu nie myślisz zawczasu o dniu Sądu.

32 . Wtedy cieszyć się będziesz więcej z milczenia niż z długiej przemowy. Wtedy więcej znaczyć będą dobre czyny niż piękne słowa. kogo jeszcze nęci grzech. Wtedy domek ubogi piękniejszy się stanie niż złocone pałace. abyś w dzień Sądu znalazł się bezpiecznie wśród błogosławionych. temu niestraszna ani śmierć. Wtedy wszelkie cierpienie znoszone cierpliwie wyda się piękne. niż gdyby karmione było samymi przysmakami. Gdybyś zawsze aż do dziś dnia żył wśród zaszczytów i rozkoszy. kto w życiu uczynił się jakby głupim i wzgardzonym dla Chrystusa. aby miłować Boga i Jemu tylko służyć. Wtedy się okaże. Wtedy więcej będzie radości z czystego i prawego sumienia niż z uczonej filozofii. Ten zaś.i żałuj za swe winy. Wtedy sędzią będzie ten. a z wielkim lękiem pyszny. Wtedy zajaśnieje odzież uboga. ani piekło. a zasmuci się bezbożnik. 7. cóż by ci z tego przyszło. Wtedy biedny i skromny stać będzie z wielką ufnością. 5. ani sąd. Wtedy więcej się przyda wytrwała cierpliwość niż cała potęga świata. 6. bo doskonała miłość Boga daje niezawodny dostęp do Niego. nie dziw. jak zdołasz udźwignąć męki wieczyste? Jeżeli jesteś niewytrzymały nawet na mały ból. Kto bowiem kocha Boga z całego serca. Wtedy piękniejsze będzie życie surowe i ciężka pokuta niż wszelkie ziemskie zachwyty. Wtedy radować się będzie pobożny. a wszelka niesprawiedliwość zatrzaśnie usta. Wtedy ważniejsze będzie wzgardzenie bogactwem niż wszelkie skarby ziemskie. abyś kiedyś uwolniony był od daleko cięższych. co mógłbyś poczuć później. ani tortury. to cóż będzie z mękami piekła? A przecież nie można mieć dwóch rzeczy naraz: zażywać rozkoszy na świecie. Wtedy wyżej wzniesione będzie zwykłe posłuszeństwo niż wszelka chytrość doczesna. a potem królować razem z Chrystusem. którzy ich uciskali i gnębili. Ucz się teraz znosić drobne cierpienia. że mądry był ten. kto tutaj pokornie poddaje się osądom ludzi. Tu najpierw wypróbuj. gdybyś już teraz musiał umrzeć? Wszystko to marność oprócz tego. a zszarzeje najwspanialsza szata. że lęka się śmierci i sądu. Wtedy bowiem sprawiedliwi staną z wielką odwagą naprzeciw tych. Wtedy więcej znajdziesz radości z pobożnej modlitwy niż z najwytworniejszej biesiady. Wtedy ciało umartwione rozkwitnie bardziej. Jeżeli teraz tak mało znieść potrafisz.

Pewien człowiek wątpiący często przeżywał wahania. a odnajdziesz prawdziwy spoczynek. mieszkaj w swej ziemi i karm się jej dostatkiem. Bóg bez wątpienia odda ci i wiernie. 3. gdybym wiedział. którzy usiłują dzielnie pokonać to. o tak. Jeśli wytrwasz w pracy. co chciałbyś wówczas czynić. nie zdoła dłużej wytrwać w dobrym. 33 . od lęku do nadziei. ale prędzej czy później wpadnie w diabelskie sidła. cóż byś uczynił? Czyń to. że zdobędziesz nagrodę. lecz nie bądź nazbyt pewny swego. w wierności i zapale. Trochę tu się potrudzisz.A przecież nie jest to źle. Kto lekceważy bojaźń Boga. czy jest przychylna i sprzyjająca tej sprawie. ale skupił się cały na odczytywaniu woli Bożej. Bądź czujny i pilny w służbie Bożej i myśl często: Po co tu przyszedłem i dlaczego opuściłem życie pośród świata? Czyż nie po to. Bo przez to człowiek doskonali się i zdobywa większą łaskę. to chociaż powstrzyma przed nim strach przed piekłem. Jest jedno. w czym sam siebie przezwycięża i w duchu umartwia. Miej nadzieję w Panu i czyń dobrze. wieczną radość. — I zaraz pokrzepiony i umocniony na duchu powierzył się woli Bożej i więcej nie doznawał przypływów zwątpienia. że jeśli miłość nie odwiedzie cię od złego. że wytrwam! Wtem usłyszał w sercu Bożą odpowiedź: Gdybyś wiedział. co odciąga wielu ludzi od doskonałości i usilnej poprawy: obawa trudności czy też wysiłek walki. 2. i bądź spokojny. Rozdział XXV O GORLIWEJ POPRAWIE CAŁEGO ŻYCIA 1. Nie dręczyła go już odtąd ciekawość przyszłości. jaką miał właśnie podjąć i wykonać. co dla nich najtrudniejsze i co stawia opór największy. aż kiedyś w kościele pełen smutku upadł przed ołtarzem na kolana i powtarzał w głębi duszy: O. powiada Prorok. bo wpadniesz w lenistwo albo zarozumiałość. a wkrótce otrzymasz nagrodę swego trudu i nie będzie już lęku ani bólu aż do końca. W dążeniu do doskonałości przodują ci właśnie. i hojnie. Miej nadzieję. aby kiedyś żyć w Bogu i być człowiekiem ducha? Dąż więc usilnie do doskonałości.

co mu potrzebne i co konieczne. pogodnych i posłusznych! Jak smutno i ciężko patrzeć na snujących się bezładnie. 34 . Jak widzisz innych. abyś tego samego nie robił. gdy widzisz jakieś dobre przykłady albo słyszysz o nich. żyją oderwani od świata. do czego zostali powołani. Pamiętaj o podjętym postanowieniu i miej przed oczyma zawsze wizerunek Ukrzyżowanego. Jak miło i przyjemnie patrzeć na gorliwych i pobożnych braci. 5. noszą szorstkie odzienie. Wszak gorliwy współzawodnik okaże się lepszy w tej walce.4. Straszne to — zaniedbywać cel swego powołania. że nie narzekają na klasztorną dyscyplinę? Wychodzą rzadko. jedzą skromnie. staraj się je z zapałem naśladować. choć już tak dawno jesteś na tej drodze. bo brakuje mu wewnętrznej radości. Gdybyś zaś zobaczył coś złego. a zajmować się tym. ale mniej w dobrym żarliwy. Dla niedbałego i letniego wszystko jest udręką i wszystko mu przykre. dużo pracują. który nie przestrzega karności. bo często mu się coś nie spodoba. wcześnie wstają. albo to. tak i ciebie widzą. albo co innego. wiele czuwają. stale czytają i przestrzegają wszystkich reguł. O. staraj się szybko poprawić. Gorliwy zakonnik przyjmuje wszystko chętnie i w lot chwyta polecenia. a jeśli już zrobiłeś. Kto szuka łatwizny i wygodnictwa. który pilnie i pobożnie ćwiczy się w rozpamiętywaniu najświętszego życia i męki Pana naszego. temu zawsze będzie źle. Niech wszystko pobudza cię do doskonalenia. nawet jeśli ma więcej namiętności do pokonania niż inny. długo się modlą. gdyby Jezus ukrzyżowany wszedł w nasze serca! Jak szybko i w pełni stalibyśmy się mądrzy! 7. Zakonnik. może lepszy z natury. w czym kto jest słabszy. zapominających. Lecz przecież nie wszyscy w równym stopniu mają z czym walczyć i mogą się umartwiać. Staraj się także wystrzegać tego i przezwyciężać w sobie to. grozi ciężki upadek. Jak inni to robią. i nie ma potrzeby szukania czegoś lepszego poza Jezusem. co razi cię u innych. mało mówią. 8. uważaj. Dwie rzeczy zwłaszcza przyczyniają się do prawdziwej poprawy: odciąć się zdecydowanie od złych skłonności natury i gorliwiej dbać o dobro w tym. Patrząc na życie Jezusa Chrystusa zawstydzisz się. a zewnętrznej szukać mu nie wolno. co do nas nie należy! 6. że nie starałeś się bardziej upodobnić do Niego. tu znajdzie pod dostatkiem wszystkiego. Zakonnikowi.

wówczas też z każdej sytuacji czerpie zadowolenie. jak zrywają się w środku nocy. nic nie umiera. niestety. źle z tobą. Kto nie unika małych potknięć. Jeżeli zaczynasz obojętnieć. ale mógł bez przerwy chwalić Boga i poświęcić się wyłącznie sprawom ducha! O ileż szczęśliwszy byłbyś wówczas niż teraz. który jest mu wszystkim we wszystkim. lecz wszystko dla Niego żyje i bez sprzeciwu służy Jego woli. dla którego nic nie ginie. gdy będziesz ją wykonywać dla samej łaski Bożej i dla miłości dobra. o ile lżejsza stanie ci się praca. TU KOŃCZĄ SIĘ ZACHĘTY POMOCNE DLA ŻYCIA DUCHOWEGO. tylko chwalić Pana z całego serca i pełną piersią! O.Przypatrz się kartuzom. ty pilnuj sam siebie. cystersom i różnym innym zakonnikom i mniszkom. którego. wkrótce dojdzie do większego upadku. Człowiek pilny i gorliwy gotów jest na wszystko. Pamiętaj zawsze o końcu. jeśli owocnie dzień ci upłynął. pobudzaj się i sam siebie zachęcaj. Większy to trud zwalczać wady i złe skłonności niż pracować fizycznie w pocie czoła. gdybyś nigdy nie musiał jeść. Czuwaj nad sobą. gdybyś ty lenił się w tym świętym trudzie. Amen. odnajdziesz pokój i odczujesz. Wówczas już nie cieszy się zbytnio z jakiegoś wielkiego wydarzenia ani nie smuci z drobnego powodu. 35 . że nie szuka pociechy w żadnym stworzeniu. Kiedy człowiek dojdzie już do tego. gdyby nie było tych konieczności. o ile zdołasz przezwyciężyć siebie. ale składa siebie całkowicie i ufnie w ręce Boga. tak mało kosztujemy! 10. pić i spać. Bez trudu i bez wysiłku nigdy nic nie osiągniesz. gdy tylu zakonników już zaczyna wysławiać Boga! 9. gdy służysz jeszcze ciału i jego potrzebom. Ciesz się wieczorem. bo czas zmarnowany nie wraca. a wystarczyłby nam pokarm duchowy. aby śpiewać Panu psalmy. 11. Jeśli jednak masz w sobie zapał. a jakkolwiek inni postępują. O tyle się udoskonalisz. wówczas dopiero zaczyna rozsmakowywać się tylko w Bogu. gdyby nic innego nie było do roboty. O. O. Więc jakże to byłoby brzydko.

.

II. ZACHĘTY DO ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO .

.

Pośpiesz się. niech przyjdzie do ciebie i raczy w tobie zagościć. a ty razem 39 . jeżeli przygotujesz mu w swej wewnętrznej głębi godne mieszkanie. którzy dzisiaj są z tobą. bo gdy nagle się odwróci od ciebie i zdradzi. jak na to. On sam za ciebie odpowie i sprawi. patrz więc na wszystko. Nie masz tu żadnej stałej ojczyzny. tkliwe ukojenie. Jego zadziwiającą bliskość. Wszystko przemija. co ziemskie. Ucz się odsuwać od siebie rzeczy zewnętrzne i oddaj się cały życiu wewnętrznemu. Złóż całą ufność w Bogu. niech On będzie jedynym lękiem. bo ludzie obracają się jako wiew wiatru. Ci. co mijamy w drodze. nie zaznasz nigdy spoczynku. Przyjdzie do ciebie Chrystus i przyniesie ci swoje ukojenie. Zrób więc w sercu miejsce dla Niego. czułe rozmowy. nawet gdyby ci był pomocny i bliski. Chrystus zaś zostaje z nami na zawsze i aż do końca wiernie nam towarzyszy. duszo. spokój bezmierny. 2. Królestwo Boże jest w was — mówi Pan. Cała jego chwała i blask pochodzą z głębi. jutro mogą wystąpić przeciw tobie. Gdy masz przy sobie Chrystusa.Rozdział I O ZWRÓCENIU SIĘ DO WNĘTRZA 1. a dusza twoja odnajdzie spokój. jedyną twoją miłością. a wszystko inne zostaw za progiem. jesteś bogaty i nic ci więcej nie trzeba. co dobre. że to. a przyjdziemy do niego i przebywać u niego będziemy. Tak bowiem mówi: Jeśli mnie kto miłuje. Za czym tu się oglądasz. Nawróć się ku Panu całym sercem i porzuć lichą świetność świata. kiedy nie to jest miejsce twego wytchnienia? W niebie będzie twoje mieszkanie. wielkim smutkiem za to zapłacisz. niedostępne żyjącym bez Boga. póki Chrystus nie spocznie w twojej głębi. wszędzie będziesz cudzoziemcem i przechodniem. a zobaczysz. po cóż masz się oglądać na ludzi? Ludzie są często zmienni i zawodni. przygotuj serce dla Ukochanego. Człowiek zwrócony do wnętrza pozna Jego częste nawiedziny. tam lubi On przebywać. 4. On twój troskliwy opiekun i wierny obrońca. jak wchodzi w ciebie Królestwo Boże. będzie chował moje słowa. 3. stanie się jeszcze lepsze. Cóż za sens pokładać zbyt wielką nadzieję w kruchym śmiertelnym człowieku. gdziekolwiek się obrócisz. Królestwo Boże to pokój i radość w duchu.

że człowiek nie myśli już o sobie. spoczywaj tylko w męce Chrystusa i zamieszkaj w Jego świętych ranach. Kto każdą rzecz pojmuje w samej jej istocie. uczujesz pokrzepienie w swoim cierpieniu. w górze. nie kierując się opinia i oceną ludzi. u Boga. Kto umie przebywać we wnętrzu. on się ku temu nakłania. Chrystus także był na tym świecie wzgardzony przez ludzi.ze wszystkim. bo miłość Jezusa sprawia. lecz cokolwiek przynosi życie. a modlitwa niech bezustannie zmierza do Chrystusa. Gdybyś raz a naprawdę wniknął w głąb Jezusa i zrozumiałbyś choć trochę Jego miłość. bo nigdy nie rozprasza się w zewnętrzności. Myśl twoja niech będzie tam. Jeśli zaś przybliżasz się ze zbożną nieśmiałością do ran i najdroższych blizn Jezusa. 5. jeżeli chcesz wejść do Jego Królestwa. Chrystus zgodził się cierpieć i być wzgardzonym. a ty chcesz mieć samych przyjaciół i dobroczyńców? Jakże miałaby być nagrodzona twoja cierpliwość. nie zaś ludzkiej. Człowiek wewnętrzny szybko umie się skupić. ten jest prawdziwie mądry i pełen wiedzy Bożej. nie wybiera czasu dla ćwiczeń duchowych. ale raczej cieszyłbyś się z doznanej przykrości. ani zajęcia przypadające na określoną porę. a w najcięższych chwilach obelg i zniewagi opuścili go bliscy i przyjaciele. nie szuka miejsca. bo ugrzęźniesz i zginiesz. gdybyś nigdy nie zaznał przeszkód? Jeśli nie chcesz doświadczać cierpienia. nie będziesz już dbał o krzywdy. w jaki sposób chcesz zostać przyjacielem Chrystusa? Przeżywaj ból z Chrystusem i dla Chrystusa. Kto w głębi jest opanowany i uporządkowany. Kto kocha Jezusa i miłuje prawdę. ten zdoła swobodnie zwrócić się ku Bogu. doznane od ludzi. a rzeczy zewnętrzne niewiele sobie ceni. Nie przeszkadza mu ani praca. a ty ośmielasz się skarżyć? Chrystus miał wrogów i oszczerców. 7. nie przejmuje się 40 . łatwiej zniesiesz słowa upokorzenia. Strzeż się tu sercem przylgnąć do czegoś. kto żyje rzeczywiście życiem wewnętrznym. 6. wolny od nieopanowanej uczuciowości. nie dbałbyś o swoją wygodę czy niewygodę. wznieść się w duchu ponad siebie i zaznawać owocnego spoczynku. Jeśli nie umiesz wyobrażać sobie rzeczy wzniosłych i niebieskich.

działa też na innych uspokajająco i łatwiej mu łagodzić spory. Aby wytrwać w większej pokorze. wkrótce zobaczysz. Rozdział II O POKORZE POWIERZENIA SIĘ 1. ale tak postępuj. Pokorny nie traci spokoju. a Bóg cię ochroni. Właśnie dlatego tyle rzeczy ci nie dogadza i tyle przeszkadza. 41 . będziesz mógł myśleć o rzeczach Bożych i cieszyć się szczęściem wewnętrznym. Boża to sprawa pomagać ludziom i chronić ich od wszelkiego nieszczęścia. bo ma oparcie w Bogu. 8. a potem przemienia jego poniżenie w chwałę. o to się kłopocz. że nie zdołałeś jeszcze umrzeć naprawdę dla siebie i nie odsunąłeś się jeszcze od wszystkich spraw świata. łagodnie przyciąga go do siebie i zaprasza. Nic tak nie plami i nie oplątuje serca ludzkiego. Jeżeli odejdziesz od zewnętrznych radości. by inni znali nasze ułomności i raz po raz nas upominali. Tyle ma człowiek przykrości i niepokoju. On sam wie. ile sam ich ku sobie przyciąga. Kiedy człowiek. zsyła pokornemu swoją łaskę. Pamiętaj. Miej czyste sumienie. kiedy i jak ci ulżyć. jak niedobra miłość ziemska. że Pan przyjdzie ci z pomocą. Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością. a nie w świecie. miłuje pokornego i pociesza. Gdybyś był w pełni prawy i czysty. 2. jeżeli nie sądzisz. znając swoje wady. pochyla się nad pokornym. dobrze jest czasem. Nie przykładaj zbyt wielkiej wagi do tego. temu niczyja chytrość nie zaszkodzi. kto jest z tobą.dziwacznymi i przewrotnymi poczynaniami ludzi. Pokornemu odsłania swoje tajemnice. że jesteś najmniejszy ze wszystkich. Jeśli umiesz cierpieć w milczeniu. staje się bardziej pokorny. a kto przeciw tobie. wszystko przyczyniałoby się do twego dobra i wewnętrznego rozwoju. nie udoskonaliłeś się jeszcze ani trochę. Komu sam Bóg pomaga. aby Bóg był z tobą we wszystkich twoich sprawach. i dlatego masz Mu się powierzyć. gdy dotknie go zniewaga.

przyjacielem Chrystusa. Uświadom sobie. gdybyś siebie oskarżał. jak wiele dzieli cię jeszcze od prawdziwej miłości i pokory. 3. Człowiek dobry. Potrafisz zręcznie usprawiedliwiać i ubarwiać swoje czyny. osiąga więcej pokoju. co sam czyni. Spokojny to więcej niż uczony. Choć są też tacy. Ale są tacy. A przecież pokój taki. którzy i sami trwają w pokoju. Mówi. to dzielność i zasługa. To nie sztuka przebywać wśród dobrych i łagodnych. Ten jest zwycięzcą nad sobą samym. Kto umie lepiej cierpieć. sam nie zna spokoju i innym spokoju nie daje. jak inni powinni postępować. bo to w sposób naturalny wszystkim dogadza. ten jest panem świata. Ciężko z nimi innym. co to pokój. Pilnuj więc najpierw siebie samego. i starają się innych wprowadzać w stan pokoju. niezdyscyplinowanych i nieprzyjaznych — to łaska. a nie dba o to. a potem będziesz miał prawo pilnować bliźnich. a zaniedbuje to. którzy ani nie wiedzą. ale cudzych usprawiedliwień nie przyjmujesz. Ale umieć żyć nie tracąc wewnętrznego spokoju wśród szorstkich. a potem dopiero możesz na innych promieniować pokojem. czego mówić nie powinien. Niektórzy umieją sami trwać w pokoju i z innymi w pokoju obcować. która nie potrafi na nikogo się gniewać. Patrzy na to. co myślą podobnie. złośliwych. znoś i ty innych. aby ciebie znoszono. a brata swego usprawiedliwiał. nikogo obrażać i tylko siebie obwinia. Najpierw sam trwaj w pokoju ducha. Człowiek pełen pokoju nie jest podejrzliwy. ani innych nie potrafią nim obdarzyć. wszystko złe mu się wydaje. Jeśli chcesz. każdy wybiera spokój i lgnie bardziej do tych. pełen pokoju. 2. ale im samym ze sobą najciężej. Słuszniej byś zrobił. 42 .Rozdział III O CZŁOWIEKU DOBRYM I PEŁNYM POKOJU 1. zaś wiecznie niezadowolony i rozjątrzony daje się wciągać w przeróżne podejrzenia. wszystko na dobre sobie tłumaczy. jaki możemy osiągnąć w tym nędznym życiu. powinien polegać raczej na pokornej cierpliwości niż na unikaniu cierpienia. dziedzicem nieba. co z większym pożytkiem mógłby robić. Gwałtownik nawet dobro potrafi obrócić na zło.

Serce czyste przenika niebo i piekło. czystość — uczucia. tak nikczemnej. że źle postępujemy. jeśli będziesz wolny od nieopanowanych uczuć. Trudno nam sądzić siebie samych. Jaki kto jest wewnątrz. Prostota jest cechą woli. O PROSTOCIE WOLI 1. który cały zwraca się ku Bogu. tak człowiek. ale nawet takie. 43 . Gdy ktoś staje się oziębły. co się Bogu podoba i co służy bliźnim. wyzbywa się odrętwienia i przemienia się w nowego człowieka. Bywa. każde stworzenie byłoby ci zwierciadłem życia i księgą Bożej mądrości. jakie jest. a będziesz się cieszył wewnętrzną wolnością. czystość chłonie Go i poznaje. Często sami nawet nie zdajemy sobie sprawy.Rozdział IV O CZYSTOŚCI SERCA. tracimy przez niedbalstwo. Gdybyś był do głębi dobry i czysty. wówczas wiedziałbyś i pojmował wszystko bez przeszkód. aby nie odbijała w sobie dobroci Boga. to może być ona udziałem jedynie człowieka o czystym sercu. dąż tylko do tego. 2. jak jesteśmy wewnętrznie ślepi. mniej mu ciąży to. 3. tak widzi świat zewnętrzny. Rozdział V O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM 1. A jeżeli jest gdzie udręka i nieszczęście. Gdyby serce twoje było proste. Słabe jest to światło w nas. Jak żelazo włożone do ognia traci nalot rdzy i wychodzi czyste. Jeżeli istnieje na świecie radość. Prostota zmierza ku Bogu. co przedtem zdawało mu się ciężkie. Nic ci nie przeszkodzi w słusznym dziele. Szukaj. Nie ma istoty tak małej. gdyż często brak nam łaski i rozeznania. boi się najmniejszego trudu i chętnie czepia się każdej zewnętrznej rozrywki. ale jeszcze gorzej się przed sobą usprawiedliwiamy. Lecz gdy tylko zacznie przezwyciężać siebie i mężnie postępować po drodze Bożej. to najprędzej pozna ją nieczyste sumienie. a tymi skrzydłami są czystość i prostota. Dwoma skrzydłami człowiek wzbija się nad ziemię.

aby dla innych był zbyt surowy. jeżeli coś doczesnego zachowasz. czego dowiesz się z zewnątrz. Człowiek wewnętrzny zważa przede wszystkim na siebie. że kieruje nami uczucie. co Boże. napełniający sobą wszystko może być ukojeniem dla duszy i prawdziwą radością serca. Czyste sumienie to chluba dobrego człowieka. 44 . co mniejsze od Boga. Nic wielkiego. 3. Kto dobrze i sprawiedliwie osądza siebie. Ludzie źli nigdy nie doznają prawdziwej radości i nie odczują wewnętrznego pokoju: Nie ma pokoju dla bezbożnych — mówi Pan. Wiele stracisz. Czyste sumienie pomaga wiele znieść i chronić radość nawet wśród przeciwności. Jesteśmy wrażliwi na zło. wielki. Gdy zwrócisz się całkowicie do wnętrza i do Boga. tego nie zauważamy. jeżeli uwolnisz się na zawsze od wszelkich trosk życia. nic miłego. ale co inni cierpią przez nas. a pilniej czuwać nad sobą. nic nie wolno ci zatrzymać. a nad swoimi o wiele większymi przechodzimy do porządku. a radość będzie zawsze z tobą. Małe błędy wytykamy innym. które przychodzi od innych. Wiele zyskasz. jeśli serce nic ci wyrzucać nie będzie. nic wzniosłego. która pochodzi od ludzi.Zdarza się. Miej czyste sumienie. a siebie tylko mieć przed oczyma. Nigdy nie będziesz wewnętrznie skupiony i pobożny. Nie ma radości poza czynieniem dobra. milczy raczej o innych. Tylko Bóg wieczny. a my uważamy je za gorliwość. Rozdział VI O RADOŚCI CZYSTEGO SUMIENIA 1. tylko Boga i to. jeżeli nie nauczysz się milczeć o innych. Słodszy będzie odpoczynek. Nieczyste sumienie jest przyczyną lęku i niepokoju. niemożliwe. bo kto czuwa pilnie nad sobą. jeśli nie ma cię w tobie samym? A choć tyle przeszedłeś. dokądże dobrnąłeś zaniedbując siebie? Zadaniem twoim jest osiągnąć pokój i prawdę jedyną. niewiele będzie cię obchodzić to. Dusza miłująca Boga nie ceni tego. więc trzeba ci wszystko odłożyć. 2. Uważaj za marność pociechę. Gdzież jesteś.

2. osiąga wielkie uspokojenie. bo Jezus chce być kochany sam jeden. jaki jesteś w swej głębi. gdy ono przemija. Jesteś. Pochwały nie czynią cię świętszym. Zawsze dobrze czynić. Nie ten bowiem. czym jesteś. 3. okazuje. którą ludzie biorą od ludzi. Kto pragnie prawdziwej i trwałej chwały. co mówią o tobie ludzie. ponad wszystko. Szczęśliwy. kto obejmuje miłością Jezusa. jest wypróbowany. kto nie dba ani o pochwały. Człowiek widzi twarz. kto kocha. Kto lgnie do tego. nie dba o chwałę doczesną. nie w gębach ludzi. i nie więcej znaczysz niż to. 45 . Kto nie szuka opinii o sobie na zewnątrz. nie dbałbyś. a mało mniemać o sobie to oznaka prawdziwej pokory. Chodzić z sercem pełnym Boga bez uwikłania w żadne ziemskie uczucia — to stan człowieka wewnętrznego. Nie pragnąć pocieszenia od nikogo to znak czystości i ufności wewnętrznej. co znaczy miłować Jezusa i opuścić siebie dla Jezusa. kto siebie chwali.A gdyby nawet mówili: Żyjemy w pokoju. Miłość ziemska jest zawodna i niestała. a myśli przepadną. z łatwością zdobywa zadowolenie i pokój. Bóg waży intencje. bo któż ośmieli się nam szkodzić? — nie wierz im. Radość sprawiedliwych jest od Boga i w Bogu. rzecze święty Paweł. ale kogo chwali Bóg. Człowiek ocenia czyny. że cały powierzył się Bogu. ani o nagany. A kto szuka chwały doczesnej lub przynajmniej nie całkiem ją odrzuca. a Bóg serce. Temu. bo nagle podniesie się gniew Boga. a nagany gorszym. nietrudno jest się chlubić nawet w cierpieniu. Chwale świata tego zawsze towarzyszy smutek. nie zdaży nam się nic złego. że niezbyt miłuje chwałę niebieską. ginie. Ten. Chwała dobrych jest w sumieniu. 4. Gdybyś zważał na to. bo tak się chlubić to znaczy chlubić się w krzyżu Pana naszego. czym jesteś w oczach Boga. a wesele ich płynie z prawdy. Rozdział VII O MIŁOWANIU JEZUSA PONAD WSZYSTKO 1. co stworzone. Kto ma czyste sumienie. miłość Jezusa wierna i nieprzemijająca. Krótka to chwała. Miłowane porzucać dla miłowanego. świadczy. kto zrozumiał. w nicość obrócą się ich czyny.

gdy wszyscy odejdą. On jeden. Rozdział VIII O POUFNEJ PRZYJAŹNI Z JEZUSEM 1. nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się na wietrze. A kto 46 . Z wszystkimi kiedyś musisz się rozstać. Łatwo zbłądzisz. Jego wybierz za przyjaciela. Jakże jesteś jałowy i zakamieniały bez Jezusa! Jak głupi i pusty. gdy wszyscy cię opuszczą. Gdy On nie mówi w głębi nas. Jeśli u innych szukasz pociechy i zysku. gdy Jezus woła od łez do radości. W obecności Jezusa wszystko zdaje się dobre i nie ma nic trudnego. niż gdybyś utracił cały świat? 2. Jego kochaj.utwierdza siebie na wieki. Uchwyć się Jezusa w życiu i śmierci. Bo ten. gdzie płakała. Gdy zdołasz opróżnić swoje wnętrze ze wszystkiego. szczęśliwa godzino. chcesz czy nie chcesz. gdy nie ma Jezusa. niż mógłby mu zaszkodzić cały świat ze wszystkimi wrogami. a cały blask jego jak kwiat na łące opadnie. Czyż nie większa to utrata. jeśli będziesz przywiązywał wagę do ludzkiej urody. że nic innego nie pragnie. znajdziesz siebie. Pewnego dnia zobaczysz. zostanie przy tobie i na koniec nie da ci zginąć. znajdziesz tylko utratę. że utraciłeś wszystko. 3. co z siebie umieściłeś w ludziach poza Jezusem. obcować z Jezusem raj najpiękniejszy. Jezus chętnie w tobie zamieszka. żaden wróg ci niestraszny. ale na własną zgubę. kiedy powie tylko słowo. potrafi ci pomóc. Gdy Jezus z tobą. dobro nad dobrami. Jeżeli zaś szukasz siebie. znalazł skarb wielki. tylko twego serca. On. jeżeli pragniesz czegokolwiek prócz Jezusa. gdy Marta rzekła jej: Nauczyciel przyszedł i woła cię? O. Taki już jest ten twój Ukochany. Czyż Maria Magdalena nie wstała natychmiast z miejsca. Nie ufaj. Jego wierności się powierz. więcej sobie szkodzi. 2. Lecz jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa. Kto znalazł Jezusa. aby w nim zasiąść jak król na tronie. bo ciało to siano. Cóż może ofiarować ci świat oprócz Jezusa? Być poza Jezusem to piekło. na pewno znajdziesz Jezusa. człowiek uczuwa wielkie ukojenie. wszystko jest trudne. co ziemskie. na nic wszelka pociecha. kto nie szuka Jezusa.

znosić na chwałę Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziesz się zwracał ku temu. ale trzymać się twardo woli Bożej i wszystko. a jeśli Jezus nie będzie ci przyjacielem nad przyjaciółmi. jeżeli chcesz być wolny i poznać. na wszystko starczy mu siły. bo to należy się tylko Bogu. Ale i wtedy nie powinien rozpaczać ani tracić nadziei. szybko odejdziesz od Jezusa i utracisz Jego łaskę. nie uwikłany w ziemskie przywiązania. 4. jak słodki jest Pan. Masz być nagi i nieść do Boga serce czyste. Wielka to sztuka umieć z Jezusem rozmawiać. co się przydarza. a gdy łaska odejdzie — znowu jest nędzny i słaby. 3. Bądź pobożny i cichy. by cię specjalnie wychwalano i kochano. Jeden tylko Jezus Chrystus ma być nad wszystko kochany. Niech więc wśród wszystkich twoich bliskich Jezus będzie szczególnie ukochany. Jezusa zaś dla Niego samego. więcej niż świat. i wystawiony na ciosy. Lepiej byłoby mieć cały świat przeciwko sobie niż Jego urazić. jak i w sercu każdego dobrego człowieka. kto żyje bez Jezusa. który nie ma sobie równych. mógł sam na sam się z Nim połączyć. 5. a Jezus będzie z tobą. aby także Go poznali i pokochali. Nie pragnij nigdy. 47 . zawsze będziesz smutny i samotny. po burzy wielka pogoda. ale Jezus niech będzie w tobie. po nocy wraca dzień. Nie żądaj. Bądź czysty i wolny wewnętrznie. bo On jeden spośród naszych przyjaciół jest naprawdę dobry i wierny. ani ty nie zajmuj się żadną inną miłością. bo po zimie przychodzi lato. Gdy bowiem łaska Boża zstąpi na człowieka. Ale z całą pewnością nie osiągniesz tego. a zostanie z tobą. jeżeli w kimś innym pokładasz ufność i szczęście. abyś wyzbywszy się wszelkiego balastu. Ale jeśli odejdziesz i Jego utracisz. Bądź pokorny i pełen pokoju. dokąd pójdziesz i gdzie znajdziesz przyjaciela? Żyć bez przyjaciela nie podołasz. Dla Niego i w Nim kochaj przyjaciół i nieprzyjaciół i módl się za nich. aby ktoś tylko tobą miał serce zajęte. stracił wiele. Nędzarzem jest. co zewnętrzne. bogaczem — kto z Jezusem. Jakże bezrozumnie postępujesz.stracił Jezusa. jeżeli przedtem nie nawiedzi cię i nie przyciągnie do siebie łaska. a utrzymać Go przy sobie to wielka mądrość. Innych kochajmy ze względu na Jezusa.

przyjmij je z wdzięcznością. gdy opuści cię przyjaciel. Pokonał doczesność święty Wawrzyniec męczennik. bądź jeszcze ostrożniejszy i czujniejszy we wszystkim. Czasem człowiek musi długo i ciężko walczyć ze sobą. Tak miłością dla Stwórcy przezwyciężył miłość człowieka i wybrał szczęście Boże zamiast ziemskiego. ani Bożej. Nie rozpaczaj. nie wbijaj się w dumę. ale podejmuje ciężkie próby i pracę ciężką dla miłości Chrystusa. Gdy człowiek siebie ceni nad wszystko. bo wiesz przecież. że i tak kiedyś wszyscy się rozstaniemy. nie szuka smaku zmysłów. Dla doświadczonych 48 . bo porzucił wszystko. że to dar Boży. bo minie pora i znów wróci pokusa. Lecz kto prawdziwie kocha Chrystusa i pilnie naśladuje Jego cnoty. co mogło się zdawać godne kochania na ziemi. Nie jest trudno gardzić ludzką pociechą. 4. ale pamiętaj. Cóż w tym wielkiego. nie wpadaj od razu w rozpacz. gdy czujesz łaskę Bożą? Wszyscy by sobie tego życzyli.Rozdział IX O WYZBYCIU SIĘ WSZELKIEJ POCIECHY 1. nie twoja zasługa. bo Bóg jest w mocy zwrócić ci jeszcze większe ukojenie. Ty także ucz się opuszczać najbliższego i najdroższego przyjaciela dla miłości Boga. Nie chwal się. Ale to rzecz wielka nie mieć żadnej pociechy. że nie czuje się ciężaru. skoro niesie nas Wszechmogący. łatwo schodzi ku ziemskim uciechom. kogo unosi łaska. A kiedy odebrana ci będzie i ta pociecha. ani ludzkiej. co robisz. ale cierpliwie i pokornie czekaj na gościa niebiańskiego. Dobrze temu jechać. żeś wesoły i pobożny. nie ciesz się za wcześnie. nie zniża się do takich pociech. I cóż dziwnego. ale stań się jeszcze pokorniejszy z powodu tego daru. którego tak bardzo ukochał. ale dla chwały Boga chętnie dźwigać to wewnętrzne wygnanie i w niczym nie szukać samego siebie ani oglądać się na własną zasługę. kiedy ma się Bożą. Chętnie czepiamy się lada pociechy i z trudem człowiek wyzbywa się samego siebie. a prowadzi najlepszy Przewodnik? 2. 3. i cierpliwie dla miłości Chrystusa zniósł ból rozłąki z najwyższym kapłanem Pańskim Sykstusem. zanim nauczy się przezwyciężać samego siebie i kierować wszystkie swoje uczucia do Boga. Gdy zaś Bóg obdarzy cię ukojeniem ducha.

że już zbliża się ukojenie. kto dla Boga nigdy nie zniósł żadnego cierpienia. wołałem i błagałem Boga mojego. Nie ma na to lepszego lekarstwa niż cierpliwość i wyrzeczenie się swojej woli dla woli Bożej. słodkie śpiewy i hymny. ale jeszcze usilniej modli się i woła: Do Ciebie. co się z nim stało. Panie. na których Bóg zsyła próbę. Pan przyszedł mi znowu z pomocą. Zwykle pokusa jest znakiem. Pociecha Boża przychodzi. obiecuje też pociechę: Kto zwycięży — rzecze — temu dam jeść z drzewa żywota. a czując. abyś nie był zbyt pewny siebie. dlatego nie ustawaj w gotowości bojowej. 5. 49 . Przyjdzie i pokusa. kto nie przeżywałby niekiedy utraty łaski albo nie odczuwał osłabienia gorliwości. bo duch przychodzi i odchodzi. święte książki. bo wielcy święci i dawni prorocy często doznawali tej odmienności łaski. aby pokrzepić człowieka na przetrwanie trudności. że ogarnia nas to żar. 6. to chłód. aby prędzej czy później nie doznał pokusy. mówił: Usłyszał Pan i ulitował się nade mną. wszystko to niewiele mi pomoże ani nasyci. kędy chce.na drogach Bożych nic w tym nowego ani dziwnego. że została wysłuchana. Nie spotkałem w życiu nikogo tak religijnego i pobożnego. kiedy opuści mnie łaska i stanę zdany na własną nędzę. wierni przyjaciele. A jednak i teraz bynajmniej nie rozpacza. wiedząc już. nie powinniśmy my słabi i nędzni rozpaczać. dodał: Odwróciłeś twarz ode mnie i ogarnęła mnie trwoga. Diabeł nie śpi. Skąd więc mam czerpać nadzieję. jeśli nie wielkiemu miłosierdziu Bożemu i jedynej nadziei łaski niebieskiej? Bo choćby otaczali mnie sami dobrzy ludzie i bracia oddani. 8. a ciało jeszcze nie umarło. Dlatego to pobożny Hiob powiedział: Nawiedzasz go z rana i natychmiast doświadczasz. Żaden święty nie był tak wzniosły i tak natchniony. W jaki sposób? Zamieniłeś żałość moją w radość. a nigdy nie spoczywają. komu ufać. Jeżeli tak się działo z wielkimi świętymi. odziałeś mnie weselem. Niedługo otrzymał plon swojej modlitwy. piękne rozprawy. Bo tym. bo wrogowie czyhają na prawo i lewo. 7. Dlatego to Prorok obdarzony łaską mówił: Rzekłem w dostatku swoim: Nie zachwieję się już nigdy! Kiedy zaś łaska odeszła od niego. Bo nie jest godny oglądać Boga.

a im chwalebniejsi. Bóg odbiera wyniosłemu. 2. a otrzymasz to. a nawet nie zawsze uświadamiamy sobie do głębi. kto godnie umie się za nią odwdzięczyć. że będę się stawał coraz pokorniejszy i czujniejszy i która pomoże mi dogłębniej wyrzec się siebie. A przecież winna się udzielać temu. kto jest jej źródłem. Bóg wyświadcza nam dobro udzielając łaski ukojenia. bo nie można być wywyższonym bez poniżenia. które wbiłyby mnie w pychę. a doświadczony biczem jej utraty nie będzie przypisywał sobie zuchwale żadnego dobra. nie wszystko. płynące z cnoty i wlane przez Boga w duszę czystą. a daje pokornemu. co upragnione — czyste. Dary ducha nie mogą na nas wpływać. co najwyższe. co twoje. Uroki świata są marne i jałowe. nie wszystko. Umieszczaj się zawsze najniżej. co wzniosłe. Oddaj Bogu. nie wszystko. a więc Bogu dziękuj za łaskę. Nie wszystko. co słodkie — dobre. bo brak nam wdzięczności dla Dawcy wszelkiej łaski. gdyby mógł ciągle je otrzymywać? Bo duchowe radości przewyższają wszystkie uroki świata i rozkosze świata.Rozdział X O WDZIĘCZNOŚCI ZA ŁASKĘ BOŻĄ 1. a sam pamiętaj tylko o swojej winie i o tym. Mądry darem łaski. Jedynie duchowe dobra są radosne i szlachetne. bo już zbliża się znowu czas pokusy. Któż ze śmiertelnych nie przyjąłby chętnie pociechy i radości duchowej. ale człowiek czyni zło przyjmując tę łaskę. Tylko że nikt nie zdoła do woli sycić się nawet tymi duchowymi dobrami. skoroś urodzony dla trudu? Nastaw się raczej na cierpliwość niż na zadowolenie i na dźwiganie krzyża bardziej niż na wesołość. jest święte. Nie chcę ukojenia. Czemu szukasz spoczynku. 3. które mogłoby mi odebrać skruchę. Wielką przeszkodą w nawiedzinach łaski bywa fałszywa wolność i zadufanie w sobie. jak jest nędzny i nagi. która sprawi. co drogie — miłe Bogu. a sobie tylko to przypisuj. tym bardziej w sobie 50 . Potrzebna mi łaska. co Boskie. lecz raczej uzna dopiero. a nie dając z siebie nic wzajem. 4. Najwięksi święci u Boga dla siebie byli najmniejsi. jak godna jest kary. nie pragnę uniesień.

co nam się z Jego woli przydarza — zsyła On dla naszego zbawienia. lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. dopóki nie zjawią się trudności. Kto pragnie otrzymać łaskę Bożą. ale mało takich. a żaden dar nie wyda ci się mały ani zbyt skromny. mało pragnie dla Niego i z Nim cierpieć. 2. Gdy zaś Jezus się ukryje i choć na chwilę ich opuści. niech będzie czujny i pokorny. a cierpliwy. który daje. Bądź więc wdzięczny za drobny dar łaski. Kto kocha Jezusa dla Jezusa. nigdy nie są pyszni. Wielu podziwia Jego cuda. którzy dźwigaliby Jego krzyż. aby powróciła. niechże będzie wdzięczny. czym inni gardzą. mało postępuje za hańbą krzyża. ale mało do postu. JAK MAŁO JEST TYCH. Ci. Nie może być małe. Wielu Go chwali i błogosławi. Wielu kocha Jezusa. a to. Wielu ma dzisiaj Jezus tych. cokolwiek otrzymają dobrego. którzy wszystko. nie szukają chwały ludzkiej. co pochodzi od wielkiego Boga. gdy zostanie mu odjęta. lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. 5. i żądają tylko jednego: móc chwalić Boga ponad wszystko w sobie i we wszystkich świętych i pragnąć tego jedynie. Wszyscy chcą się z Nim cieszyć. dopóki otrzymuje od Niego jakieś łaski. Pełni prawdy i łaski niebieskiej nie połakomią się na marną sławę ziemską. aby łaska nie przeszła obok niezauważona. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu. a nie dla własnego zadowolenia. ale pragną tylko tej chwały. Niech i ten niewielki okruch będzie dla ciebie wielkim. przypisują Bogu. skarżą się albo całkiem upadają na duchu. CO MIŁUJĄ KRZYŻ JEZUSOWY 1. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia. którzy mają oparcie w Bogu i z Niego czerpią siłę. dla ciebie niech będzie darem drogocennym. Patrz na majestat Tego. a staniesz się godny wielkiego. która pochodzi od Boga. Rozdział XI O TYM. co kochają Jego Królestwo niebieskie. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba. 51 . Nawet kiedy ześle ci kary i ciosy. Ci. gdy ją dostanie. Niech się modli. bo wszystko. jest godzien wdzięczności.pokorni.

siebie także porzucił. Ostre wydają się niektórym słowa: Zaprzyj się siebie. mówcie: słudzy my nieużyteczni. porzuciwszy wszystko. i to mało. jeszcze wiele mu brak. z siebie samego się wyzuł całkowicie i nic nie zatrzymał dla siebie z miłości własnej. Chociażby człowiek oddał całą swoją istotę — nic to jest.błogosławi Go i w męce. Nie ceń sobie za bardzo tego nawet. najpotrzebniejszej. jak mówi sama prawda: Gdy uczynicie wszystko. Rzadko spotyka się kogoś tak uduchowionego. 3. Wówczas będziesz naprawdę ubogi w duchu i nagi i będziesz mógł rzec z Psalmistą: Bom jest samotny i ubogi. I niechby wiedział. żeś sługą nieużytecznym w prawdzie. nie powinni się nazywać płatnymi wyrobnikami? Czyż nie kochają bardziej siebie niż Chrystusa ci. 52 . aby był ogołocony ze wszystkiego. co tylko samej pociechy szukają. A nawet gdyby Jezus nigdy nie zechciał zesłać mu pociechy. i tak by Go zawsze chwalił i dziękował. a właściwie brak mu jednej rzeczy. przeklęci. i w bólu serca tak samo jak w uniesieniu radości. kto pragnie służyć Bogu za darmo? 4. Któż znajdzie prawdziwie ubogiego duchem i wolnego od wszelkich przywiązań? Daleko on i bezgraniczna jego cena. że kiedy uczynił już wszystko. 5. A jednak któż jest bogatszy. ale mów. kto siebie samego i wszystko swoje umiał porzucić i najgłębiej się poniżyć? Rozdział XII O KRÓLEWSKIEJ DRODZE KRZYŻA ŚWIĘTEGO 1. kto możniejszy i bardziej wolny niż ten. O. jeszcze mu daleko. co wam rozkazano. jak wiele może czysta miłość Jezusa bez domieszki żadnego własnego dobra czy miłości! Czyż ci. weź swój krzyż i naśladuj Jezusa. nie uczynił nic zgoła. Ale przecież ostrzejsze będą słowa ostateczne: Idźcie precz ode mnie. co powinien był uczynić. I choćby zdobył wielką wiedzę. w ogień wieczny. Jakiej? Aby. I choćby odznaczał się wielką cnotą i głęboką pobożnością. co mają na oku tylko własną wygodę i korzyść? Gdzież jest ten. A choćby czynił wielką pokutę. co bardzo może być cenione.

Krzyż jest gotowy zawsze i czeka wszędzie. gdzie chcesz. Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem. aż Bóg powie ci: Dość. wszędzie musisz nieść z sobą siebie — i zawsze siebie odnajdziesz. Bo kiedy z Nim umrzesz. Dlatego słudzy krzyża. A znikąd pomocy. a towarzysząc Mu w męce. 4. kto przeszedł podobną mękę. ty w dół. czego chcesz. Ty w górę. ty w głąb. Jeżeli chętnie niesiesz krzyż. w krzyżu obrona. na niebie pojawi się znak krzyża. zawsze krzyż znajdziesz. który jest drogą do Królestwa? W krzyżu zbawienie. ci. w krzyżu sama istota dobra. zbliżą się do Chrystusa Sędziego z wielką ufnością. a wszędzie krzyż. Tak oto wszystko mieści się w krzyżu i wszystko zawiera się w śmierci. Bo albo dotknie cię boleść ciała. I wszędzie potrzeba wiele cierpliwości. Ułożysz sobie wszystko i zaplanujesz według własnej woli i chęci. aż cierpienie uczyni cię bardzo pokornym. abyś cały Jemu się poddał. 3. w krzyżu siła mądrości.Kto słucha bez sprzeciwu nakazu krzyża. albo znieść będziesz musiał udręki ducha. Czemu więc boisz się jeszcze podjąć ten krzyż. umarł za ciebie na krzyżu. chcesz czy nie chcesz. że usłyszy słowa potępienia. i nie ma innej drogi do życia i prawdziwego pokoju ducha. bo gdziekolwiek się znajdziesz. Bóg bowiem chce. a co gorsza staniesz się sam sobie źródłem męki. a tu bliscy zranią. ty na zewnątrz. z Nim razem żyć będziesz. znikąd nadziei uwolnienia i ulgi i musisz przejść przez to wszystko. 5. w krzyżu świętość doskonała. Nie uciekniesz. 2. A tu Bóg cię opuści. Gdy Pan przybędzie nas sądzić. Tylko ten może całym sercem współcierpieć z Jezusem. staniesz się towarzyszem Jego chwały. znajdzie cię cierpienie. szukaj. abyś uczył się cierpieć mękę bez ochłody. abyś i ty podjął swój krzyż i pragnął umrzeć na krzyżu. Idź. tylko w krzyżu. tylko droga krzyża i codziennego umierania. a dojdziesz do życia wiecznego. a i tak zawsze. ten nie boi się. on cię poniesie i poprowadzi do 53 . choćbyś nie wiem gdzie odbiegł. a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej ani w dole pewniejszej. jeśli chce się osiągnąć pokój i zasłużyć na nagrodę wieczności. nadzieja życia wiecznego w krzyżu. tylko tę drogę krzyża świętego. On idzie przodem dźwigając swój krzyż. w krzyżu struga szczęścia nadprzyrodzonego. Zbawienie duszy. w krzyżu radość duchowa. którzy w ciągu życia upodobniają się do Ukrzyżowanego. w krzyżu życie.

jakże mógłbyś coś z tego osiągnąć? Lecz kiedy zaufasz Bogu. się nie ulękniesz. 6. unikać zaszczytów. bo tu nie ma końca cierpieniu. Jeżeli dźwigasz go niechętnie. że człowiek zdobywa taką siłę wewnętrzną w cierpieniu i trudzie. że kruche ciało ludzkie całym sercem do tego dąży i to kocha. 9. jeszcze bardziej się obarczasz. który będzie także kresem cierpienia. jeszcze więcej ci ciąży. pomijać siebie samego i pragnąć być pomijanym. Zdarza się. A im więcej ciało omdlewa od cierpienia. nie tej królewskiej. aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej? Więc jakim prawem Ty szukasz innej drogi. kochać krzyż. że świat i ciało podda się Twojej władzy. pogodnie znosić zniewagi. ale łaska Chrystusowa. Całe życie Chrystusa to krzyż i męka. która i to może i sprawia. że szukasz czego innego niż cierpienia. bo całe to śmiertelne życie pełne jest nieszczęść i poznaczone krzyżami. Kto dobrowolnie podda się swemu krzyżowi. A przecież nie jest to rzecz zwykłego ludzkiego męstwa. A im kto wyżej stoi na stopniach doskonałości. 54 . tym cięższe nieraz znajduje krzyże. jeżeli zbroją twoja będzie wiara.upragnionego kresu. plon jego rośnie. a krzyż sztandarem. Myślisz. bo wierzy. Gdybyś liczył tylko na siebie. znajdziesz na pewno drugi. czego z natury powinno się obawiać i czego unikać. czego przed tobą nikomu z ludzi uniknąć się nie udało? Który święty przeszedł przez świat bez krzyża i cierpienia? Nawet Pan nasz Jezus Chrystus. Nie ludzka to rzecz dźwigać krzyż. że kiedy cierpliwie niesie swój krzyż. bo wie. a przecież donieść go musisz. Czyż nie potrzeba było. ześle ci taka siłę. im więcej on dla Niego potrafi przecierpieć. największego swego wroga. że unikniesz tego. cały jego ciężar przemienia mu się w ufność Bożej miłości. Nawet diabła. jak mówi. tym bardziej dusza przez łaskę wewnętrzną się umacnia. poskramiać ciało i panować nad nim. mylisz sadząc. nie miał jednej godziny bez bólu. że pragnąc miłośnie uczestniczyć w krzyżu Chrystusa. A jednak tak bardzo zasmucony i on nie pozostaje bez ulgi i pociechy. 8. a może jeszcze cięższy. a ty dla siebie szukasz wytchnienia i radości? Mylisz się. bo miłość pomnaża mękę wygnania. póki żył. mężnie znosić trudności i straty i nic dla siebie nie pragnąć z dobrodziejstw świata. nie chce już nawet żyć bez bólu i cierpienia. Jednego krzyża się pozbędziesz. jaką jest droga krzyża świętego? 7. że Bóg przyjmie go tym łaskawiej.

że jesteś na dobrej drodze. A nawet gdybyś mógł wybrać. Tak się więc nastawiaj. Nic nie jest milsze Bogu i nic dla ciebie bardziej zbawienne na świecie niż chętne znoszenie cierpienia dla Chrystusa. Gdy dojdziesz do tego. tym bardziej zaczyna żyć w Bogu. nie zabezpieczy cię to przed żadnym cierpieniem. bo wszystko to będzie z tobą. abyś był dobrym i wiernym sługą Chrystusa. tylko ten jeden: przecierpieć je. jaki przykład dla bliskich! Bo wszyscy cenią sobie cierpliwość. A więc pozostaje ci cierpieć. bądź pewny. choćbyś miał znieść je wszystkie jeden. Do czego tu jesteś? Jeśli zrozumiesz. choć mało jest tych. Nawet gdybyś razem z Pawłem został porwany do siódmego nieba. To sprawiedliwe. bo przez to upodobnisz się 55 . aby dźwigać swe niedole dla Chrystusa. Ja mu pokażę — rzecze Jezus — ile ma wycierpieć dla mego imienia. udzieli ich. komu zechce. bo wszystkie udręki życia nie są godne przyszłej chwały. którzy chcą cierpieć. gdziekolwiek byś uciekł. 13. a trzeba na nią zasłużyć. 14. jaka to radość dla wszystkich świętych Pańskich. z pewnością je napotkasz. źle jeszcze z tobą. Zrozum. powinieneś pragnąć raczej cierpieć dla Chrystusa niż cieszyć się i radować. który dźwiga mężnie krzyż Pana ukrzyżowanego z wielkiej miłości dla ciebie. abyś ty chętnie pocierpiał choć trochę dla Chrystusa. a choćbyś nie wiem gdzie się ukrył. Już tak być musi i nie ma innego sposobu uniknięcia nieszczęść i bólu. Ten tylko potrafi pojąć sprawy Boże. Przygotuj się do znoszenia wielu zmartwień i kłopotów w tym nędznym życiu. że cierpienie stanie ci się miłe i zasmakujesz w nim dla miłości Chrystusa. gdy inni więcej jeszcze cierpią dla świata. Ale dopóki uginasz się pod ciężarem cierpienia i chcesz go uniknąć. gdziekolwiek się znajdziesz. 11. kto pochyli się nisko.10. Pij chciwie z kielicha Pana. od razu staniesz się lepszy i znajdziesz pokój ducha. A radości pozostaw Bogu. jeżeli chcesz miłować Jezusa i na zawsze Mu służyć. A im kto więcej umiera dla siebie. sługą. że znalazłeś raj na ziemi. Ty zaś nastaw się na cierpliwe znoszenie cierpień i pomyśl sobie. że do cierpienia i śmierci. że musisz żyć umierając nieustannie. Obyś tylko był godny cierpieć dla imienia Jezusa! Jakaż czekałaby cię chwała. Ono i tak dosięgnie cię. 12. że one same są największą radością. jeśli pragniesz być z Nim w przyjaźni i mieć cząstkę z nim wspólną.

wyraźnie zachęca do niesienia krzyża i mówi: Jeśli kto chce iść za mną. Nasze zasługi i doskonałość nie zależą od szczęścia i radości. którzy chcieli postępować za Nim. gdyśmy już tyle przeczytali i rozważyli. Gdyby była jaka lepsza i skuteczniejsza droga zbawienia dla człowieka niż cierpienie. A przecież idących za Nim uczniów i wszystkich. ale raczej od umiejętności przyjmowania ciężarów i nieszczęść. zjawia nam się jedno zdanie: Tylko przez wielkie cierpienie wejść można do Królestwa niebieskiego. niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. 15. Na koniec. Chrystus ukazałby nam ją słowem lub przykładem. TU KOŃCZĄ SIĘ ZACHĘTY DO ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 56 . i naśladuje mnie.bardziej do Niego i do wszystkich Jego świętych.

O WEWNĘTRZNYM UKOJENIU .III.

.

szczęśliwe uszy. które nie zważając na głosy przychodzące z zewnątrz. a zasłonięte od kurzu świata. natchnienie i mądrość wszystkich proroków. Boże. bo słucha sługa Twój. co powie mi Pan. a wpatrzone w świat wewnętrzny.Rozdział I O ROZMOWIE WEWNĘTRZNEJ CHRYSTUSA Z DUSZĄ WIERZĄCĄ 1. Posłucham. Szczęśliwe oczy przenikające głębie i uczące się z każdym dniem lepiej dostrzegać tajemnice niebios. Rozważ to. jeśli opuści cię Stworzyciel? Pozostaw więc wszystko. Szczęśliwe. i zamknij drzwi ciała. nie tak ja proszę. Jestem Twym sługą. ale mów raczej Ty. co wieczne. abym poznał Twoje świadectwa. wsłuchują się w głos wewnętrzny pouczający o prawdzie. Nie tak. 2. Zachowaj mnie w sobie. abyśmy czasem nie pomarli. która słyszy w sobie głos Boga i otrzymuje od Niego słowa pociechy. a zamykają się na zgiełk świata. które otwarte są tylko na Boga. ŻE PRAWDA PRZEMAWIA DO NAS W GŁĘBI BEZ SZELESTU SŁÓW 1. powierz się spokojnie i ufnie swojemu Stwórcy. a zdołasz osiągnąć prawdziwe szczęście. tak. Rozdział II O TYM. ale raczej z prorokiem Samuelem pokornie i z utęsknieniem błagam: Mów. pokój i życie. zamknięte na świat zewnętrzny. Nakłoń moje serce ku Twoim słowom. abyś mogła usłyszeć. Panie. Szczęśliwe uszy. niech spływa na mnie Twoja mowa jak rosa. a odnajdziesz pokój. Czymże są rzeczy doczesne. a będziemy słuchać. co w głębi mówi do ciebie Bóg. Mów. Panie. Niech nie mówi do mnie Mojżesz ani żaden inny prorok. co przemija. duszo. dąż do tego. Szczęśliwe oczy. o. oświeć mnie. bo Ty sam jeden 59 . Mówili niegdyś synowie Izraela do Mojżesza: Mów ty do nas. Tak przemawia twój Ukochany: Ja jestem twoje zbawienie. Odsuń wszystko. niech nie mówi do nas Pan. które łowią tchnienie Boskiego szeptu. bo słucha sługa Twój. jeśli nie złudzeniem? I cóż ci po wszystkich stworzeniach. o Panie. Szczęśliwa dusza.

o Panie. Panie Boże mój. aby go uchować od złych dni i aby nie był samotny na ziemi. Mów do mnie. kogo ćwiczysz. Tamci wykrzykują słowa. co przemijające i małe. co wzniosłe i wieczne. Nie są dla próżnego podobania się i nie tak je brać należy. abym przypadkiem nie umarł nic nie osiągnąwszy. przewyższających wiedzę filozofów i mędrców tego świata. a przyjmować z miłością. ŻE SŁÓW BOŻYCH SŁUCHAĆ TRZEBA Z POKORĄ. ale Ty udzielasz zrozumienia. Rozdział III O TYM. ale słuchać w ciszy. Mówią pięknie.bez nich najlepiej możesz mnie nauczyć. ale nie kochałem. ale Ty otwierasz pieczęć sensu. Ty zaś urabiasz i oświecasz głąb serca. Abym nie został potępiony za to. ja obiecuję to. jeśli będą mnie tylko z zewnątrz upominać. rzekł Pan. a jak chciwie ludzie mu służą. bo Ty masz słowa żywota wiecznego. oni zaś bez Ciebie nic nie mogą. a rozum ludzki ich nie zgłębi. a odwracają się ludzkie 60 . ale kiedy Ty milczysz. CHOĆ SĄ TACY. czci i wiecznej sławie. co miłe Bogu. ale nie niosą w sobie ducha. synu. serca nie zapalają. Słuchaj. Słowa moje są duchem i życiem. Głoszą tajemnicę. lecz Ty dajesz urodzaj. ale mów Ty. Słowa ich czasem brzmią rozgłośnie. ale Ty odsłaniasz myśl. wierzyłem. ale nie czyniłem. Ja. słów najpiękniejszych. 2. I rzekłem: Błogosławiony. ale w samej głębi się nie rozpłomienię. Podają słowa. ale Ty umacniasz w drodze. Większość chętniej słucha świata niż Boga. Oni trudzą się poza nami. że słyszałem słowo. Prawdo wiekuista. Wskazują kierunek. moich słów. Mów więc. bo słucha sługa Twój. Świat obiecuje to. 3. Panie. Tamci skrapiają rolę. i uczysz swojego prawa. ale Ty pomagasz je wypełniać. 2. od początku uczyłem proroków i aż do dzisiaj nie przestaję mówić do wszystkich. ale nie spełniałem. CO JE LEKCEWAŻĄ 1. Niech więc nie mówi do mnie Mojżesz. ale jest wielu głuchych i nieczułych na moje słowa. Nauczają przykazań. aby mnie pocieszyć i przemienić całe moje życie ku Twojej chwale. łatwiej podąża za apetytami ciała niż za tym. znałem.

gdy zachęcam do wzrastania w dobrym. Dwojako przychodzę nawiedzić moich wybranych: przez próbę i przez ukojenie. jak służą światu i jego władcom? Zawstydź się. 6. Ty wszystko możesz. co powiedziałem. dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie. sługo opieszały i wiecznie narzekający. posłuchaj. sam wyda wyrok na siebie w dzień ostateczny. lekceważy je. Panie. Jakże zdołałbym zgodzić się na samego siebie w tym biednym życiu. o jedną monetę nieraz ludzie się szarpią. 3. nikt nie waha się męczyć dniem i nocą dla byle drobnostki i nędznej obiecanki. Boże mój. nie odejdzie z próżnymi rękami. Sydonie. bo przecież nie chcesz. jeżeli tylko zostaniesz wierny do końca mojej miłości. 4. nic nie znaczę. aby dzieła twoje były puste. Jakże często zawodzą ich nadzieje. Kto mając słowa moje. pojmiesz. Wstydź się. MODLITWA O ŁASKĘ POBOŻNOŚCI 5. drugą. sprawiedliwy i święty. a tylko grzesznik pozostaje bezradny bez Ciebie. Ale dla dobra trwałego. dla nagrody bezcennej. Co obiecałem. choć jestem niczym. gdyby nie umacniało mnie Twoje miłosierdzie i łaska? Nie od61 . wszystko napełniasz. wszystko przewyższasz. dla czci najwyższej i chwały nieskończonej lenią się. Któż służy mi we wszystkim tak gorliwie i tak posłusznie. Wspomnij na litość swoją i napełnij moje serce łaską. oto przemówiło morze. lecz moja obietnica nie okłamie nikogo. Tamci więcej się cieszą ułudą niż ty prawdą. dotrzymam. Czego nie rozumiesz teraz. A jeśli pytasz o przyczynę. Ty jeden jesteś dobry. robak nikczemny. gdy przyjdę. nic nie mam. Ja nagradzam dobrych i umacniam w wierze pobożnych. że ośmielam się mówić do Ciebie? Najnędzniejszy z Twoich nędznych sług. wypełnię. bo będą ci potrzebne w czas próby. gdy wytykam ich winy.serca. dlaczego tak się dzieje. A jednak pamiętaj o mnie. Biegnie za lichym zarobkiem. Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi. I dwie nauki wpajam im codziennie: jedną. niestety. Wypisz moje słowa na swym sercu i rozważ je pilnie. nędzniejszy i lichszy niż mogę pomyśleć i mam odwagę wypowiedzieć. gdy czytasz. potrudzić choć trochę. Ty jesteś moje wszystko. Panie. że tamci gorliwiej pędzą do zguby niż ty do życia. Kto mnie zaufał. A kimże ja jestem.

naucz mnie pełnić Twoją wolę. ani godne pochwały i pożądania oprócz tego. bo jesteś słabszy. co zdarza ci się uczynić dobrego. ani wzniosłe. 62 . Pragnę. jest natomiast wiele tego. nie wydaje ci się wielkie. co czyni cię nędznikiem. podległy namiętnościom. a będę stał przed Tobą wolny aż do głębi serca. ani cenne. jak od swoich występków i grzechów. Ani wielkie. że jesteś kimś przez to. Dopiero jeżeli wyzwoli cię prawda. bo Ty jesteś moją mądrością. staniesz się wolny i nie będziesz zważał na marne ludzkie opinie. aby tak było ze mną. ŻE PRZED BOGIEM STAĆ MAMY W PRAWDZIE I POKORZE 1. co wieczne. niczego tak nie unikaj i od niczego tak nie uciekaj. stój przede mną w prawdzie i szukaj mnie zawsze koło siebie z całą prostotą serca. Niczego tak się nie lękaj. może się nie obawiać żadnych napaści. od razu rezygnujesz. Sam z siebie nie osiągasz niczego. one bardziej powinny cię tu martwić niż jakakolwiek utrata. ani wspaniałe. prawda uczyni go wolnym od kłamstwa i potwarzy oszczerców.wracaj ode mnie oblicza. Synu. od razu się chwiejesz. Niech więc nic z tego. Niechaj uczy mnie Twoja prawda. 3. Rozdział IV O TYM. nie odwlekaj przyjścia. co czynisz. uwikłany w sobie. niech mnie chroni i zachowa aż do zbawiennego końca. niech moja dusza nie zostaje bez Ciebie jak ziemia bez wody. Nauczę cię — mówi Prawda — co jest słuszne i dobre w moich oczach. naucz mnie stać przed Tobą godnie i pokornie. Niech miła ci będzie ponad wszystko wieczna Prawda. który mnie znasz. od razu wpadasz w rozterkę. od razu upadasz. ani godne uznania. Nie ma w tobie nic. niż sam o sobie mniemasz. jak mówisz. Panie. Kto stoi przede mną w prawdzie. nie odbieraj mi Twojego ukojenia. Niech uwalnia mnie od złych skłonności i od miłości nieczystej. a zawsze godna pogardy własna nędza. Panie. Ty. a poznałeś mnie jeszcze przed początkiem świata i zanim przyszedłem na świat. O tak. 2. czym mógłbyś się chlubić. Uprzytomnij sobie swoje winy ze wstrętem i żalem i nigdy nie dopuść myśli. W istocie jesteś grzeszny.

co wieczne. żeś raczył wspomnieć na mnie. z żalem ulegają koniecznościom natury i to oni słyszą. nie dbając o duszę ani o swoje zbawienie. inni — w znakach i symbolach na pokaz. nie dbać o świat. Ale są tacy. Niektórzy są bardzo pobożni. dziękuję Ci. 2. a miłować niebieskie. jakie popełniłeś. bo przyciąga ich pewnego rodzaju ciekawość i zuchwalstwo. zadrży we mnie wszystko. Ojcze na niebie. abym był do głębi oczyszczony i uzdrowiony. ale nie w sercu. inni w pobożnych obrazach. ale dniem i nocą pragnąć tylko i jedynie nieba. niechętnie słuchają o rzeczach doczesnych. Błogosławię Cię. zdolny do kochania. Nie waż się roztrząsać dzieł Najwyższego. pokrzepiony do wytrwania. Ale że ciągle jestem tak bezradny w miłości i niedoskonały w czynieniu dobra. 4. umocniony do cierpienia. ale rozważaj winy.Są tacy. Ojcze miłosierdzia. chcieliby przeniknąć moje tajemnice i zrozumieć wzniosłość Boga. więc częściej przybywaj do mnie i dawaj mi swoje święte nauki. Niektórzy mają mnie na ustach. O tak. lubują się bowiem w pobożnych książkach. 63 . i ile dobrego zaniedbałeś. Tyś moja nadzieja i ucieczka w dniu udręki. a także dlatego. Rozdział V O CUDOWNYM DZIAŁANIU MIŁOŚCI BOŻEJ 1. biednego. że mnie niegodnego radości odświeżasz czasem swoją pociechą. On uczy ich odsuwać sprawy ziemskie. kiedy wejdziesz do mego serca. To oni często popadają w wielkie pokusy i grzechy z powodu pychy i ciekawości. co stają przede mną nieszczerze. Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa. Uwolnij mnie od złych namiętności i uzdrów serce ze wszystkich niedobrych uczuć. Boże. Błogosławię Cię zawsze i wysławiam razem z Synem Twoim jednorodzonym i Duchem Świętym Pocieszycielem na wieki wieków. Boże wszelkiej radości. Ty musisz mnie pokrzepiać i pocieszać. że ja odwracam się od nich. zawsze tęsknią do tego. moja święta miłości. Ty jesteś moja chwała i wesele mojego serca. Lękaj się sądu Boga. którzy w duchu oświeceni światłem i czyści w głębi serca. drżyj przed gniewem Wszechmocnego. co mówi im w głębi Duch Prawdy.

kto nie kocha. a nie grzęznąć w niskich popędach. niech krzyczy z miłości. a siebie tylko ze 64 . wszystko zdobywa i osiąga tam. aby nic nie przeszkadzało jej wewnętrznemu spojrzeniu. a każdą gorycz zaprawia słodyczą i daje jej smak wyborny. że wszystko może. Wszystkim wszystko oddaje. Nic łagodniejszego od miłości. w górę. i spokojnie znosi wszelkie niepokoje. Miłość pragnie być wolna i obca wszelkiej ziemskiej czułostkowości. moja miłości. 6. nie nuży się. roztapiać się w niej i rozpływać. bo miłość wywodzi się z Boga i dlatego tylko w Bogu może spoczywać wzniesiona ponad całe stworzenie. jej płomień przepala wszelkie miary. abym nauczył się poznawać wewnętrznym zmysłem ducha smak miłości. Niechaj kocham Cię bardziej niż siebie. Porywa się więc na wszystko. wznioślejsza niż samo posiadanie. Miłość nie patrzy na dary. niech wznoszę się za Tobą. wszystko we wszystkim posiada. nic wyższego. biegnie. wszystko potrafi. skąd wypływa i pochodzi wszelkie dobro. nic pełniejszego i lepszego w niebie i na ziemi.3. gdzie ten. 4. cieszy się. nie tłumaczy się niemożliwością. kto daje. niech omdlewa chwaląc Cię moja dusza. spętana. Miłość nie zna miary. mój Ukochany. Kto kocha. Rozszerz moje serce. tam. Niech porwie mnie miłość. Miłość nie odczuwa ciężaru. jak płomień żywy i płonąca pochodnia wybucha w górę i bez szkody wszystko przenika. 5. nie liczy trudu. Niech śpiewam pieśń miłości. zna to wielkie wołanie. ale obraca się cała ku temu. Kto kocha — fruwa. niech wzniosę się ponad siebie w żarliwości i zachwycie. należysz cały do mnie. znużony odpada. nic szczęśliwszego. wolny i nieskrępowany. wielkie dobro. co ciężkie. Żarliwa miłość ducha brzmi wielkim krzykiem w uszach Boga: Boże mój. nie mierzy zamiarów na siły. sądzi. bo spoczywa wysoko ponad wszystkim. Miłość pragnie wznosić się wysoko. Wielka to rzecz miłość. nie daje się spętać. nic silniejszego. pełna trwogi — nieustraszona. Miłość czuwa i śpi nie śpiąc. Bo dźwiga ciężar bez ciężaru. Szlachetna miłość Jezusa popycha do czynienia rzeczy wielkich i pobudza do pragnienia coraz doskonalszych. ona czyni lekkim to. aby żadne przemijające szczęście nie uwikłało jej w drodze i nie zepchnęło w nieszczęście. jak i ja cały jestem Twój. nic ogromniejszego. Zmęczona.

Ten. nie odstępować od Niego. Ten. co darowane. ale dąży ku mnie ponad wszystkimi darami. ale nie miękka ani lekka. a kiedy je osiągasz. mężna i nigdy nie szukająca siebie. Ten. i nawet w trudnościach. Rozdział VI O PRÓBACH PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI 1. nie tyle zważa na dary kochającego. nie korzyści i ponad wszystko. Bo kiedy ktoś szuka siebie. spokojna i obwarowana od niepokoju zmysłów. wierząca i zawsze w Nim pokładająca nadzieję. stawia Ukochanego. pokorna i prosta. tak każe prawo miłości z Ciebie promieniujące. według siebie marna i niegodna. kto kocha prawdziwie. stała. Miłość jest uważna. ale nie polegaj na nim zbytnio. 2. który daje. silna. mądra. 3. cierpliwa. Miłość jest szybka. nawet gdy sama nie czuje bliskości Boga. bo miłując nie można żyć bez bólu. ile na samą miłość tego. nie jest godny miana kochającego. musi dla Ukochanego przyjmować chętnie wszystko. ani goniąca za błahostkami. jakiejkolwiek by by65 . Miłość jest uległa i posłuszna wobec zwierzchności. niech kocham ich w Tobie. Synu. rozumna. nie wszystko jeszcze stracone. Nie przejmuj się więc cudzymi wymysłami. bo łaska przychodzi i odchodzi. niż byś pragnął. 7. szczęśliwa i łagodna. jakie się zdarzą.względu na Ciebie i wszystkich. wierna. nie wierzy chytrym podszeptom wroga. Dlatego kiedy czasem mniej czujesz obecność moją i świętych. względem Boga ofiarna i wdzięczna. którzy Cię miłują. nie ma już w nim miłości. kto kocha rozumnie. Miłość szlachetna nie zatrzymuje się na darach. jest to wynik łaski i jakby przedsmak ojczyzny niebieskiej. wielkoduszna. oddana. że lada przeszkoda odwodzi cię od zamiarów i jeszcze zbyt chciwie szukasz samozadowolenia. Tak jak miłuje mnie w pomyślności. Panie? Dlatego. To zaś znamię człowieka silnego i wielka zasługa — walczyć ze złymi poruszeniami duszy i odrzucać namowy szatana. 8. kto kocha. czysta. tak i w trudnościach miłować nie przestaje. Dobre to i cudowne uczucie. Szuka serca. co twarde i gorzkie. Dlaczego. Kto nie jest gotowy przecierpieć wszystko i zdać się na wolę Ukochanego. miłość twoja nie jest jeszcze silna i rozumna. nie poddaje się pokusom.

czegóż się ulęknę? Choćby stanęły przeciwko mnie całe siły zbrojne. nędzniku. od baczenia na własne serce i od silnego postanowienia doskonałości. bo najdzielniejszy wojownik Jezus jest ze mną. Bo wbrew sobie raczej je cierpisz. że odwieczny wróg zawsze stara się przeszkodzić ci w twoim pragnieniu dobra. Milcz i oniemiej. Wiedz. nie ulęknie się moje serce. choćbyś nie wiem jak mnie zadręczał. Przez to błądzą ludzie i wpadają w nieuleczalną niekiedy ślepotę. zawstydź się. Nie wierz mu i nie zważaj na niego. 4. a jeśli czasem wskutek słabości upadniesz.ły natury. Nie jest złudzeniem. poczytane ci to będzie za zasługę. To jego sprawa. a potem zaraz wracasz do zwykłych ułomności serca. że podszeptujesz mi do ucha takie rzeczy. 5. Pan jest moim światłem i zbawieniem. aby cię wpędzić w smutek i strach. a dopóki masz je za złe i nie ulegasz im. nie będę cię więcej słuchał. nie znajdziesz u mnie posłuchu. zbierz nowe siły i proś z ufnością o większą łaskę. odrywa od modlitwy i czytania Pisma. Odstąp ode mnie. Nie lubi szczerej spowiedzi i robi. niech ci będzie przestrogą i stałą zachętą do pokory. a ty okryjesz się wstydem. abyś przestał przyjmować Komunię świętą. choćby ciągle nastawiał na ciebie podstępne sidła. Walcz jak dzielny rycerz. Powiedz mu: precz. a strzeż się tylko próżnego samozadowolenia i pychy. 66 . co siebie w swojej głupocie cenią nad wszystko. Wolę umrzeć i znieść każdą karę niż ulec tobie. bez twojej winy. Pan jest moją pomocą i wybawieniem. duchu nieczysty. od uprzytamniania sobie grzechów. a nie powód do zguby. jeśli niekiedy czujesz się nagle w uniesieniu. co może. Mocno trzymaj się swojego postanowienia i nieustannego dążenia do Boga. usiłuje odciągnąć cię od służby Bożej. od rozpamiętywania mojej męki. Podsuwa wiele złych myśli. jakże jesteś nikczemny. Upadek pysznych. że przychodzą myśli złe i nieczyste. zwodzicielu. od czci świętych.

bo rychło zmienić się może w swoje przeciwieństwo. Jeśli chcą iść raczej za własnym zdaniem niż zawierzyć doświadczeńszym. by wreszcie w upokorzeniu i nieszczęściu nauczyć się. którzy natychmiast robią się niecierpliwi albo rozleniwieni. 67 . Bezradni i ubodzy pozostali ci. co w niebie budowali już sobie gniazda. żeś na nią nie zasłużył. nie wynosić się nad innych wysoko ani wiele mówić. A że zamierzyli więcej. chyba że opamiętają się w porę. szybko w ogóle łaskę utracili. może się zdarzyć. czyń gorliwie. 3. że nie jest w ich mocy wzlatywać na swoich skrzydłach. gdy tylko niezbyt dobrze im się wiedzie. Ale jak tylko najlepiej możesz i rozumiesz. nie umieli wyważyć miary własnej słabości. Nie powinieneś się do tego stanu przywiązywać na stałe. nie więcej. myśl o tym. niż mogli. aby cokolwiek było zaniedbane z tego. co do ciebie należy. aby kierowali nimi inni. ale to w mocy Boga dawać i pocieszać. że spotka ich przykry koniec. Będąc w stanie łaski. ile żeby pokornie. ale że mają ufać kryjąc się pod moimi skrzydłami. kiedy nie masz łaski. co jest twoją powinnością. jaki nędzny i biedny jesteś zwykle. ile Mu się podoba. żeby cieszyć się łaską. pożyteczniej i bezpieczniej dla ciebie będzie ukrywać łaskę pobożności. wtedy nie ostygaj w żarliwej modlitwie. co mają się za mądrych. Nie zawsze bowiem jest we władzy człowieka jego własna droga. z rezygnacją i cierpliwością przyjmować i to. kiedy zechce i komu zechce. godzą się w pokorze. jaki odczuwasz. ani wiele siebie ważyć. bo łatwo mogą zabłądzić i upaść.Rozdział VII O TYM. ŻE ŁASKĘ NALEŻY UKRYWAĆ POD STRAŻĄ POKORY 1. nie porzucaj zajęć. Rozwój życia duchowego nie tyle polega na tym. 2. że zostanie ci zabrana. Niedoświadczeni nowicjusze na drodze Pańskiej uciec się powinni do rady mędrszych. Są nieostrożni. ale raczej obwiniać się i lękać. nie dopuść. niż się podobało Bogu. którzy z powodu łaski pobożności sami doprowadzili się do zguby: chcieli robić więcej. abyś nie zaniedbał się zupełnie z powodu jałowości lub niepokoju. Jest wielu ludzi. szli bardziej za porywem serca niż osądem rozumu. Rzadko ci. Synu.

a nie tak ufnie. nie tak mi ufa. Będę mówił do Pana. Kto w czas pokoju chce być nazbyt bezpieczny. Oto dobra rada: kiedy odczuwasz żar ducha. co będzie jutro. Bo zasługa nie polega na tym. nie wpadałbyś tak szybko w niebezpieczeństwa i klęski. Jeśli zaś się ukorzę. że o sobie niewiele mniema i widzi siebie w prawdzie swojej słabości. łaska Twoja będzie mi życzliwa.Lepiej jest wiedzieć mało. choć jestem proch i popiół. tej. że jestem niczym. kto w czas trudności i w razie jakiejkolwiek przeszkody od razu wpada w rozpacz. pomyśl sobie. często w czasie wojny okazuje się nikczemnikiem i tchórzem. bliska sercu Twoja jasność. Gdybyś umiał być zawsze skromny i pokorny. A kiedy to się stanie. niż być jak wielki skarbiec nauki przy jałowym samozadowoleniu. ale na tym. moje winy wydadzą świadectwo prawdy. że ma mocne oparcie w pokorze i że przepełnia go miłość Boża. jeśli przyznam. jak powinien. niż gdyby zawsze wszystko szło po twojej myśli. nie potrafię im zaprzeczyć. i wyrzeknę się dobrego mniemania o sobie. ale mieć pokorę i prostotę rozumu. co lęka się. gdy ludzie nim gardzą i poniżają go. a dla mnie na chwałę. 5. i tak jak jestem. kto oddaje się cały radości zapominając o swojej poprzedniej biedzie i o czystej bojaźni Bożej. Rozdział VIII O ZŁYM MNIEMANIU O SOBIE W OBLICZU BOGA 1. że łaskę otrzymaną może utracić. wszelkie choćby 68 . że zawsze szuka we wszystkim samej tylko czystej chwały Bożej. Lepiej dla ciebie mieć mniej niż posiadać wiele i wpaść przez to w pychę. że blask znowu powróci i że ci go ująłem na krótko na przestrogę dla ciebie. Lepsze jest takie doświadczenie. że więcej się cieszy. gdy światło przygaśnie. 4. pomyśl. Gdybym myślał o sobie lepiej. niż kiedy chwalą. uczynię się prochem. myśli o mnie. potrafił panować nad sobą i hamować siebie. że ktoś ma więcej widzeń lub zachwyceń albo że jest biegły w Piśmie lub piastuje wyższe od innych dostojeństwa. Niezbyt też mądry jest i dzielny. Ty sam wystąp przeciwko mnie. Niezbyt rozsądnie postępuje.

Rozważaj każdą rzecz z osobna jako 69 . zgubiłem siebie. częściej skłaniające się ku sobie i ku istotom stworzonym. Boże. który dał wszystko. a głębiej kochając. czego ośmielam się oczekiwać lub o co prosić. Kiedym tylko siebie kochał. ja powinienem być Twoim najwyższym i ostatecznym celem. dzielność i siła. Ta prawda oczyści twoje serce. a nie wiedziałem o tym. od razu zabłądzisz i uschniesz. ale gdy tylko spojrzysz na mnie. jestem niczym. to prawda. lecz gdym tylko Ciebie zaczął szukać i tylko Ciebie pokochał czystą miłością. Rozdział IX O TYM. i Ciebie zarazem. ponad to. co długo odwracali się od Ciebie. czym byłem i dokąd doszedłem. jeżeli chcesz być rzeczywiście szczęśliwy. wychodząc mi sama naprzeciw i wspierając w tylu potrzebach. Jakie to dziwne. z niezliczonych nieszczęść. bo choć jestem niegodny żadnego daru. Jeżeli pozostawiony jestem sam sobie. samą słabością. Bo jeśli szukać będziesz w czymkolwiek siebie. tym bardziej stałem się niczym. 2.najmniejsze zarozumialstwo utonie w otchłani mojej nicości i zginie na wieki. że tak nagle mnie dźwigasz i tak przyjaźnie ku sobie przygarniasz. ŻE WSZYSTKO ODNOSIĆ TRZEBA DO BOGA JAKO CELU OSTATECZNEGO 1. bo Ty jesteś nasze zbawienie. bo ja jestem tym. Bądź błogosławiony. Wtedy ukażesz mi. Wszystko więc odnoś przede wszystkim do mnie. abyśmy byli wdzięczni. bo jestem niczym. Synu. Nawróć nas ku sobie. czynisz ponad wszelką moją zasługę. pokorni i oddani. napełniony nową radością. wszystko. od razu staję się silny. To sprawia Twoja miłość. to przecież Twoja niezmierzona wspaniałomyślność i dobroć nigdy nie ustają w dobrodziejstwach nawet wobec niewdzięcznych i tych. Umiłowany. czym jestem. 3. chroniąc od niebezpieczeństw i wyrywając mnie. co czynisz dla mnie. bo przecież własny mój ciężar zawsze ściąga mnie w dół. Bo ty. odnalazłem i siebie.

tylko we mnie pokładać nadzieję. że nie było mnie. błąkałem się tak długo. przed tymi. a oto mnie stworzyłeś. O. jakiego udzielasz tym. nie ostoi się już żadna zawiść i niechęć. który jest w niebie. co Ci służą z całego serca? Trudno wypowiedzieć prawdziwe szczęście kontemplacji. On winien być chwalony ponad wszystko i błogosławiony we wszystkim. Znowu będę mówił. będę mówił do Boga. serce jego nie otworzy się. 2.wypływającą z najwyższego dobra i dlatego do mnie jako do źródła wszystko sprowadzaj. o Panie. ze mnie czerpie wodę żywą jak z żywej krynicy. Panie. Wszystko bowiem przezwycięża miłość Boża. jakże mówić o Tobie? Czyż mógłbym 70 . Pana mojego i Króla. ja chcę cię mieć całego i bezwzględnie wymagam wdzięczności. a jednostkowa miłość jej nie zastąpi. Jeśli kierujesz się mądrością. abym Cię kochał. Kto zaś chciałby poza mną szukać chwały albo własnego zadowolenia. bo nikt nie jest dobry prócz Boga. Mały i duży. cieszyć się będziesz tylko we mnie. którzy Cię miłują. jak wielka i niezmierzona jest dobroć. abym Ci służył. i nauczyłeś mnie. 2. co dobrowolnie mi służą. 3. Najbardziej okazałeś mi łaskawość Twojej miłości przez to. ale zamknie się i zaciśnie. Ja dałem całość. Nic więc nie przypisuj sobie dobrego i żadnemu człowiekowi nie przydawaj zasług. ona to poszerza władze duszy. co się Ciebie boją! Ale czym jesteś dla tych. Oto prawda. JAK DOBRZE JEST ODRZUCIWSZY ŚWIAT SŁUŻYĆ BOGU 1. Rozdział X O TYM. a oto przyprowadziłeś mnie do siebie. biedny i bogaty. bo bez Niego człowiek nie ma nic. A jeśli zejdzie ku niej łaska niebieska i prawdziwa miłość. przed którą pierzcha znikoma chwała świata. nie osiągnie trwałej radości. nie chcę milczeć. ale wszystko Bogu. którą ukrywasz. O źródło wiekuistej miłości. otrzymają łaskę po łasce. a ci. co Cię miłują? Czym dla tych.

tego pragnę. że Ci służę. racz dopełnić. 6. miłym Bogu. Ci. jest przecież Twoje. którzy dla Twojej miłości wyrzekną się miłości ziemskiej. jeśli ktoś dobrowolnie oddaje się w Twoją najświętszą służbę. Ale wszystko to przewyższa fakt. że raczyłeś mnie. Cóż więc w tym wielkiego. ale to raczej zdaje mi się wielkie i zdumiewające. że Ty sam raczyłeś służyć człowiekowi i obiecałeś dać mu siebie samego. Jakże to wielka łaska. wielki zaszczyt być w Twojej służbie i wszystko porzucić dla Ciebie. Wszystko. Cóż Ci dam w zamian za tę łaskę? Przecież nie wszystkim to dano. aby porzuciwszy wszystko. 5. kiedy się splamiłem i upadłem? Okazałeś swemu słudze miłosierdzie nad wszelkie jego spodziewanie i obdarzyłeś go łaską i przyjaźnią ponad wszelką zasługę. O. A jakby tego było mało. a czego mi nie dostaje. 3. postrachem dla złych duchów. nawet aniołom rozkazałeś poddać się pod władzę człowieka. który oby służył Ci ze wszystkich sił i nigdy nie zmęczył się głoszeniem Twojej chwały. Wielka to cześć. jakże szczęśliwa i radosna jest służba Bogu. wzorem dla wiernych! O. są Ci posłuszne i czynią codziennie. Tego tylko chcę. który czyni człowieka podobnym aniołom. którzy dla Twojego imienia wybiorą wąską ścieżkę i wyzbędą się doczesnych trosk.o Tobie zapomnieć. co im nakazałeś. odnajdą dogłębną pociechę Ducha Świętego. zdobędą prawdziwą wolność ducha. A jednak to Ty służysz mi bardziej niż ja Tobie. jakże święty jest stan zakonnego poddaństwa. w której człowiek staje się rzeczywiście wolny i święty. które stworzyłeś i poddałeś władzy człowieka. skoro Ty raczyłeś pamiętać o mnie nawet wtedy. ukocha71 . Ci. co mam i czym mogę Ci służyć. wyrzekli się życia w świecie i wybrali życie zakonne. Służyć Tobie — to nie powinno mi się wydawać niczym wielkim. O. 4. aby Ci służyło. tak nędznego i niegodnego. Panie. a ja Twoim ubogim sługą. O tak. Cóż Ci dam za te stokrotne dary? Obym tylko mógł służyć Ci przez wszystkie dni życia! Obym choć przez jeden dzień potrafił godnie wypełniać swoją służbę! Bo Ty godny jesteś wszelkiej służby. przyjąć za sługę i włączyć do grona umiłowanych sług swoich. Oto niebo i ziemia. skoro całe stworzenie jest po to. Tyś jest moim Panem. wszelkiej czci i wiekuistej chwały.

aż stanie się na wszystko gotowe. Nie trzeba bowiem od razu ulegać temu poczuciu. czy raczej dla własnej wygody. abyś nie kochał siebie. co mnie się podoba. ale jak najżarliwiej ulegał mojej woli. zadowalać się najprostszymi rzeczami i nie szemrać. nauczy się poprzestawać na małym. byś nie ulegał zbytnio pragnieniu. aby nawet wbrew sobie musiało się poddać sile ducha. trzeba ci jeszcze nauczyć się wielu rzeczy. Panie? Abyś to. Cóż to takiego. przedkładał zawsze ponad swoje pragnienie. Jeżeli działasz z myślą o mnie. ale zastanawiaj się zawsze. że trzeba nawet użyć siły i mężnie przeciwstawić się zachciance zmysłów. gdy coś mu się nie podoba. A trzeba je powściągać i zmuszać do posłuchu tak długo. co z początku wydaje się złe. abyś przez gwałtowność nie popadł w zamęt ducha i byś przez brak umiaru nie zgorszył innych. czy postępujesz tak lub inaczej dla mojej chwały. aby przypadkiem później to. należy uciekać. Strzeż się więc. ŻE TRZEBA BADAĆ I POWŚCIĄGAĆ PRAGNIENIA SERCA 1. nie zważać na to. gdyby ktoś miał coś przeciw tobie. będziesz szczęśliwy. że coś wydaje się dobre. ale tak postępować. 2. co wybrałeś jako lepsze dla siebie. A przecież bywa i tak. 3. Pożytecznie jest czasem pohamować się nieco nawet w dobrych staraniach i pragnieniach. ale jeżeli kryje się w tobie jeszcze coś skierowanego ku sobie — to właśnie ci przeszkadza. 72 . czego sobie życzy albo nie życzy ciało. ale także nie od wszystkiego. których dotąd dobrze nie umiesz. Twoje pragnienia często zapalają się i nagle gasną. to cię obciąża. która obiecujesz najwyższe dobro i pomagasz osiągnąć radość trwającą bez końca.na i upragniona na zawsze służbo. cokolwiek ci rozkażę. nie obróciło się w karę i w nieszczęście. które powziąłeś nie biorąc mnie pod uwagę. Synu. Rozdział XI O TYM. mógłbyś wtedy łatwo pozwolić się wytrącić z obranej drogi i stracić równowagę.

nawet w radościach ich nie brak goryczy. ale jak sądzisz. czego pragnie twoje serce. jakie dać mogą inni. i odmowa wszystkich niskich zaspokojeń. bo wiele zdarza się w tym życiu różnych przeciwności. Jeżeli mówisz. Może myślisz. co daje świat. Dobrze. a w zamian otrzymasz szczęście głębokie. byś nie szukał takiego pokoju. ale żebyś pamiętał. mają wiele przyjemności i robią to. 4. co daje im zadowolenie. synu. 3. szczęściem będzie ci porzucenie wszystkiego. Panie Boże. a On da ci to.Rozdział XII O NAUCE CIERPLIWOŚCI I WALCE Z POŻĄDANIAMI 1. znikną jak dym i nie zostanie nawet wspomnienie dawnych radości. jak szpetne! Lecz oni w upojeniu i ślepocie tego nie widzą. Tak. 73 . Chcę jednak. niech będzie. wiem. Jakkolwiek usilnie starałbym się o pokój ducha. 2. że nie potrafisz cierpieć bardzo. staraj się więc znosić dla Boga pogodnie zło teraźniejszości. to często już niesie w sobie karę cierpienia. nie idź za swymi pożądaniami i odwróć się od swoich zachceń. nawet gdybyś szukał pośród najszczęśliwszych. Więc ty. 5. osiągają je nie bez lęku i goryczy. a więc niewiele sobie ważą swoje troski. że koniecznie jest mi potrzebna cierpliwość. jak złudne. Bo jeżeli chcesz. jakże zniesiesz ogień czyśćcowy? Z dwojga złego trzeba wybierać zło mniejsze. Ale i póki żyją. Ale za to. ale jak bezrozumne bydlęta gnają ku zgubie dla ulotnej uciechy tego przemijającego życia. co chcą. że dopiero wtedy zdobędziesz pokój. tym potężniejsze szczęście odnajdziesz we mnie. jaki polega na braku pokus i nieodczuwaniu trudności. czy długo to potrwa? Oto ci. że szukając przyjemności i goniąc za nimi. nudy i obawy. Aby uniknąć przyszłej kary wiecznej. moje życie nie może być pozbawione walki i bólu. O. kiedy przejdziesz przez rozmaite udręki i doświadczysz wielu trudności. synu. że mają to. powiesz może. co chcą. jak są krótkotrwałe. Bo to samo. że ludzie na świecie mniej albo wcale nie cierpią? Nie znajdziesz takich. Napawaj się Panem. abym cię naprawdę pocieszył i jeszcze hojniej obdarzył. co mają wszystko w życiu. A im bardziej odsuniesz się od radości. I sprawiedliwie tak się dzieje.

sam pokornie poddałem się dla ciebie człowiekowi? Stałem się najnędzniejszy i najmniejszy z ludzi. Synu. prochu. ale często opiera się i buntuje. to znak. nie bez bólu i trudu. 2. Zakorzenione przyzwyczajenia będą ci przeszkadzać. aby swoją pokorą pokonać twoją pychę. Ucz się być posłuszny. podły grzeszniku. Ale pomyśl. aby wszyscy mogli po tobie chodzić i deptać jak błoto uliczne. Rozdział XIII O POSŁUSZEŃSTWIE POKORNEGO SŁUGI NA WZÓR JEZUSA CHRYSTUSA 1. Prędzej bowiem pokonasz zewnętrznego wroga. ja. kiedy nie jesteś w zgodzie ze swoim duchem. jeżeli chcesz ujarzmić swoje ciało i krew. cóż w tym wielkiego. kto usiłuje uchylić się od posłuszeństwa. A zwłaszcza powinieneś naprawdę porzucić siebie. ucz się być pokorny. który stworzyłem wszystko z niczego. nie pozwól. poddasz się dla Boga człowiekowi. skoro tyle razy obrażałeś Boga i tylekroć zasłużyłeś na piekło? 74 . Ucz się więc szybko podporządkowywać się przełożonemu. Czemu się skarżysz. ale pierzchnie przed modlitwą. Będzie ci zagrażać i kusić cię wąż pradawny. Ucz się przełamywać swoje chęci i nie wahaj się uznać swoją zależność. skoro ja sam. Nie ma groźniejszego i gorszego wroga duszy niż ty sam. a wreszcie pożyteczną pracą odpędzisz go zupełnie. że ty. ziemio i glino. Ciało będzie szemrać. który jesteś prochem i niczym. aby gnieździło się w tobie zarozumialstwo. traci wspólne. jeżeli pragniesz opanować własne ciało. wszechmogący i najwyższy. Boisz się poddać z uległością władzy innych dlatego. że ciągle jeszcze nazbyt kochasz siebie.Z początku trzeba ci będzie walczyć. Jeśli kto niezbyt chętnie i nie z własnej woli poddaje się przełożonemu. aż lepsze zwyciężą. sam uchyla się od łaski. i uginać się pod wszystkimi nogami. co ci wytykają zło. że jego ciało nie jest mu jeszcze w pełni posłuszne. kto chce mieć rzeczy własne. Zbuntuj się przeciw sobie. jeśli człowiek wewnętrzny w tobie nie będzie bezsilny. ale okaż się tak uległy i ubożuchny. ale okiełzna je żar ducha. 3. marny człowiecze? Cóż mógłbyś zarzucić tym. aby je osiągnąć.

a ja. Jakże pokornie i ze wstydem powinienem myśleć o sobie! Jak niewiele cenić to. ale Ty nas umacniasz. co przedtem spożywali chleb aniołów. Jeśli w aniołach odnalazłeś zło i nie wybaczyłeś im. co wydaje mi się we mnie dobre! Jak głęboko powinienem się pochylić przed otchłanią wyroków Twoich. proch. bo cenna jest dla mnie twoja dusza. Panie! Widzę z nich. pożerali chciwie wytłoki. Na nic nie zda się własne czuwanie. ŻE NALEŻY ROZWAŻAĆ UKRYTE WYROKI BOŻE I NIE CHEŁPIĆ SIĘ ŻADNYM DOBREM 1. Nic nie poradzi siła. jeżeli odmówisz obrony. Czym jest wszelkie ciało w Twoim spojrzeniu? Czyż może chlubić 75 . Rozdział XIV O TYM. jeśli nie przyjdzie mu z pomocą Twoja święta czujność. 4. Grzmią nade mną wyroki Twoje. 2. jeśli Ty cofniesz swoją rękę. jeśli Ty rządzić przestaniesz. Panie. upadli najniżej. że nawet niebiosa nie są w Twoich oczach bez skazy. Panie. sam widziałem. Stoję struchlały i myślę. ale Ty nas zapalasz. to cóż stanie się ze mną? Gwiazdy spadły z nieba. których dzieła zdawały się tak sławne. 3. jeśli Ty jej nie wspierasz.Ale oko moje spojrzało na ciebie litośnie. aż moje kości drżą ze strachu i przerażenia i lęka się we mnie bardzo dusza. Niestali jesteśmy. poczuj moją miłość i stań się na zawsze wdzięczny za moje dobrodziejstwa. Nic nie uchroni czystości. tym łatwiej znosić będziesz pogardę dla twego własnego ja. Niczym więc jest nawet świętość. karmę wieprzów. Gdzież się więc ukryje chwała świata? Gdzie się podzieje zadufanie cnoty? Moja próżna chwała utonęła w głębinie Twoich wyroków. Nic nie zdziała mądrość. a pamiętaj: im bardziej staniesz się naprawdę uległy i pokorny. gaśniemy. nawiedzeni przez Ciebie — prostujemy się i oddychamy. a ci. czegóż mogę żądać? Ci. że jestem tylko niczym i niczym! O niezmierzony ogromie! O morze nieprzepłynione! Nic w sobie tu nie znajduję oprócz nicości. Pozostawieni sobie pogrążamy się i giniemy.

Ale jeżeli wiesz. jeśli ma być w tym Twoja chwała. czy może twój własny duch cię ku temu nakłania? Często ludzie sądzą z początku. uczyń tak lub inaczej wedle swojej woli. Panie. Nie każde bowiem pragnienie jest nam podsunięte przez Ducha Świętego. i postępuj ze mną zawsze zgodnie z Twoją wolą. ile chcesz i kiedy chcesz. kto prawdę swego serca podporządkował Bogu? Cały świat nie zdoła dźwignąć w pychę tego. niech tak będzie w imię Twoje. gotowy na wszystko. o co Cię proszę dla Twojej chwały. Rozdział XV JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ I CO MÓWIĆ W KAŻDEJ POTRZEBIE 1. co się Tobie podoba. że pożyteczne. czy do pragnienia tej lub owej rzeczy skłania nas dobry. niech się tak stanie. co lepsze. Dlatego trzeba zawsze z bojaźnią Bożą i z serdeczną pokorą tego pragnąć i prosić o to. jeśli widzisz. czego się pragnie. co mówią. oby tylko godnie i doskonale! 76 . usta wszystkich pochlebców nie wzruszą człowieka. obracaj mną tam i sam dokoła. i niech się szerzy Twoja chwała. Panie. mów w każdej sytuacji: Panie. że dobry duch nimi kieruje.się glina wobec rzeźbiarza? Jakże mógłby się chełpić zarozumiale ten. nawet jeśli człowiek uważa je za słuszne i dobre. 2. czy zły duch. kto poddał się prawdzie. skoro tylko zabrzmią słowa: Prawda Pańska trwa na wieki. Jestem w Twoim ręku. a w końcu zostają oszukani. Postaw mnie tam. Ty wiesz. gdzie chcesz. Oto jestem Twój sługa. Niełatwo jest osądzić właściwie. że wszyscy są niczym. że to będzie dla mnie szkodliwe i nie przyniesie pożytku mojej duszy. Czyń ze mną wszystko wedle rozeznania Twojego i wedle tego. nie pragnę żyć dla siebie. ci. który ugruntował całą nadzieję w Bogu. ale dla Ciebie. przepadną. jeśli Tobie się tak podoba. i uważasz. Synu. że to jest dobre dla mnie. daj mi to. Daj. ale nade wszystko trzeba się wyzbyć całkiem własnej woli i mówić: Panie. odbierz mi nawet pragnienie. co chcesz. Bo przecież i oni sami.

MODLITWA O WYPEŁNIENIE WOLI BOŻEJ 3. Obdarz mnie Twoją łaską, łaskawy Jezu, aby była ze mną i pozostawała we mnie aż do końca. Daj, abym zawsze pragnął i chciał tylko tego, co Tobie odpowiada i co Tobie miłe. Niech Twoja wola będzie moją, a moja niech zawsze podąża za Twoją i z nią współbrzmi najlepiej. Niechaj chce tego, co i Ty, i tego samego nie chcę, abym nawet nie potrafił chcieć albo nie chcieć inaczej, niż Ty chcesz, czy nie chcesz. 4. Daj mi umrzeć dla wszystkiego, co jest na świecie, znaleźć radość w tym, aby być wzgardzonym dla Ciebie i nie znanym za życia. Daj mi ponad wszystko, co upragnione, spocząć w Tobie i w Tobie ukoić serce. Ty jesteś prawdziwy pokój serca, Tyś jedyne odpocznienie; poza Tobą wszystko jest trudne i niespokojne. W tym pokoju, tylko w nim, a więc w Tobie jedynym, najwyższym i wiekuistym dobru, niech zasnę i odpocznę. Amen.

Rozdział XVI O TYM, ŻE PRAWDZIWEGO UKOJENIA SZUKAĆ MOŻNA TYLKO W BOGU
1. Czego mogę pragnąć, o czym pomyśleć dla zdobycia szczęścia, tego nie oczekuję tutaj, ale w przyszłości. Bo choćbym sam jeden miał całe szczęście świata i mógł używać wszystkiego, co dobre na ziemi, jedno jest pewne, że nie mogłoby to trwać długo. Dlatego, duszo moja, nie możesz zażywać zupełnego szczęścia i doskonałego ukojenia, jak tylko w Bogu, pocieszycielu ubogich i pokrzepieniu pokornych. Poczekaj trochę, duszo, poczekaj na to, co Bóg ci obiecał, a będziesz miała w niebie obfitość wszystkiego. Jeżeli zbyt żarłocznie rzucisz się na teraźniejsze, stracisz wieczne i niebieskie. Używaj doczesności, ale pragnij wieczności. Nie zdołasz się nasycić niczym, co doczesne, bo nie do używania świata jesteś stworzona. 2. Nawet gdybyś zdobyła wszystkie rzeczy, jakie są stworzone, nie mogłabyś osiągnąć szczęścia i zadowolenia. Tylko w Bogu, który 77

wszystko stworzył, zawiera się całe twoje szczęście i ukojenie, nie takie, jakie wyobrażają sobie i wychwalają głupcy zakochani w tym świecie, ale jakiego oczekują dobrzy słudzy Chrystusa i jakiego przedsmak znają ludzie uduchowieni i czystego serca, którzy już jakby przebywają w niebie. Marne i krótkotrwałe jest ludzkie szczęście. Błogosławione i prawdziwe jest to szczęście, które w głębi zaszczepia nam prawda. Człowiek pobożny wszędzie nosi w sobie swojego pocieszyciela Jezusa i mówi do Niego: Bądź ze mną, Panie Jezu, zawsze i wszędzie. Niech to mi będzie szczęściem, że chętnie zrzekam się wszelkiego ludzkiego szczęścia. A gdyby mi zabrakło Twojej pociechy, niech Twoja wola i Twoja sprawiedliwa próba będą mi największą pociechą. Bo nie na wieki się gniewasz i nie wiecznie będziesz mi groził.

Rozdział XVII O TYM, ŻE KAŻDĄ TROSKĘ TRZEBA ZAWIERZYĆ BOGU
1. Synu, pozwól mi czynić z tobą, co zechcę; ja wiem, co dla ciebie dobre. Ty myślisz jak człowiek, tak czujesz, jak podpowiada ci twoje ludzkie serce. Panie, to prawda. Więcej troszczysz się o mnie, niż ja sam mógłbym się troszczyć o siebie. Bo niezbyt pewny jest ten, kto w Tobie nie złożył całej troski o siebie. Panie, byle tylko moja wola z całą mocą i słusznością należała do Ciebie, czyń ze mną, co się Tobie podoba. Bo wszystko, co mógłbyś ze mną uczynić, może być tylko dobre. 2. Jeśli chcesz, abym pozostawał w ciemności, bądź pochwalony, a jeśli zechcesz wyprowadzić mnie na światło, także bądź pochwalony. Jeżeli raczysz mnie uradować, bądź pochwalony, a jeżeli zechcesz mojego cierpienia, bądź pochwalony. Synu, taka ma być twoja postawa, jeżeli chcesz być ze mną. Tak więc równie chętnie masz przyjmować cierpienie jak i radość. Tak samo spokojnie musisz znosić biedę i ubóstwo jak bogactwo i dostatek. 3. Panie, chętnie przecierpię dla Ciebie wszystko, co zechcesz na mnie spuścić. Tak samo pragnę przyjmować z Twojej ręki dobro i zło,

78

słodycz i gorycz, radość i smutek i za wszystko, co mnie spotyka, Tobie dziękować. Chroń mnie od grzechu, a nie ulęknę się śmierci ani piekła. Bylebyś nie odtrącił mnie na wieki i nie wymazał z księgi żywota, nie straszna mi będzie żadna udręka, jakakolwiek mnie spotka.

Rozdział XVIII O TYM, ŻE ZA PRZYKŁADEM CHRYSTUSA POWINNIŚMY ZNOSIĆ SPOKOJNIE NIEDOLE DOCZESNOŚCI
1. Synu, dla twojego zbawienia zstąpiłem z nieba i podjąłem twoje niedole, nie z musu, ale z miłości i abyś uczył się ode mnie cierpliwie i z godnością znosić doczesne niedole. Bo od chwili narodzin aż do śmierci na krzyżu zawsze cierpliwie znosiłem moje bóle. Cierpiałem niedostatek i słyszałem wiele zarzutów przeciw sobie, łagodnie znosiłem poniżenia i zniewagi, otrzymywałem za dobrodziejstwa niewdzięczność, za cuda bluźnierstwa, za prawdę złorzeczenia. 2. Panie, jako Ty byłeś cierpliwy w życiu, wypełniając przez to najdoskonalszy nakaz swojego Ojca, trzeba, abym i ja, grzesznik lichy, pełniąc Twoją wolę, cierpliwie znosił samego siebie i dopóki Tobie się podoba, dźwigał ciężar tego kruchego życia dla swojego zbawienia. Bo chociaż ciężkie wydaje się to życie, to jednak dzięki Twojej łasce może stać się źródłem zasługi, a za Twoim przykładem i wzorem Twoich świętych może być dla nas, słabych, lżejsze i jaśniejsze. I tak dzisiaj mamy o wiele więcej sposobów pociechy niż niegdyś w czasach Starego Zakonu, gdy bramy nieba były zamknięte, a droga do niebios zdawała się bardziej pogrążona w mroku i niewielu ludzi próbowało szukać Królestwa niebieskiego. A przecież nawet ci, co wówczas byli sprawiedliwi i zasłużyli na zbawienie, nie mogli wejść do Królestwa niebieskiego, nim się dopełniła Twoja męka i Twoja święta śmierć. 3. O, jakże powinienem Ci dziękować, że raczyłeś ukazać i mnie, i wszystkim wiernym drogę wiodącą wprost do Twojego Królestwa. Bo Twoje życie jest naszym życiem, a przez święty dar cierpliwości zdążamy do Ciebie, naszej nagrody. 79

czy dobry i święty. Jeszcze nie musiałeś trwać aż do krwi. tak ciężko udręczeni. tym mądrzej uczynisz i tym większą zdobędziesz zasługę. choć słyszeliśmy o tylu Twoich cudach i naukach. wszystko przyjmuje z wdzięcznością z ręki Boga i widzi w tym wielką korzyść dla siebie. Nie jest cierpliwy naprawdę ten. Nie mów: Nie zdołam tego znieść od takiego człowieka i nie powinienem nawet czegoś podobnego doświadczać. od tego. Jakże to mało. Trzeba więc. jeśli duchem i ćwiczeniem nastawisz się na dzielne jego przyjęcie. ale raczej na osobę i krzywdy przez nią zadane. popatrz. kto nie chce cierpieć więcej. czy przełożony. gdybyśmy nie mieli przed sobą takiego światła?! Rozdział XIX O ZNOSZENIU KRZYWD I KTO JEST NAPRAWDĘ CIERPLIWY 1. aby lżej ci było dźwigać własne. od kogoś innego chętnie zniosę cierpienie wiedząc. czy równy mu. żebyś pamiętał o tych wielkich ciężarach. czy też przewrotny i zły. a co by było. kto go doświadcza cierpieniem. któż próbowałby iść za Tobą? Niestety. Im lepiej przygotujesz się do cierpienia. synu? Przestań się skarżyć. co i ile mu się zdarzy. czy nie czyni ich takimi twoja niecierpliwość. pomyśl o mojej męce i męce świętych. jakie mi nigdy w głowie nie postały. kto ją nagradza. A zresztą czy małe. 2. bo nie zważają na samą cierpliwość jako dobro ani na tego. niż to mu się wydaje stosowne. co cierpiałeś. O czym mówisz. jakie ponoszą inni. którzy tyle przeszli i tak strasznie byli kuszeni. A jeśli nie wydają ci się małe. Lecz niezależnie od człowieka. Jakże niemądre to słowa.Gdybyś Ty nie kroczył przed nami i nie pouczał nas. i woli cierpieć z powodu tego. 3. Człowiek rzeczywiście cierpliwy nie zważa na to. Wyrządził mi ciężką krzywdę i zarzuca mi takie rzeczy. jak wielu pozostałoby w tyle. staraj się znosić wszystkie równie cierpliwie. łatwiej ci będzie znosić ból. czy niższy od niego. kto mu jest miły. gdyby nie mieli jaśniejącego przed oczyma Twojego wzoru! Jakże ciągle jeszcze jesteśmy oziębli. tak nieustannie doświadczani i ćwiczeni. czy wielkie. że znieść je powinienem. małe. w porównaniu do tych. 80 .

Panie. Wystąpię przeciwko sobie wyznając moją nieprawość. znoś wszystko cierpliwie. znoszone dla Ciebie. to jednak przykre i uciążliwe są dla mnie ich ataki i tak mi ciężko żyć w nieustannej walce. gdy trzeba się oprzeć namiętnościom. na trud i mękę Twego sługi. na moją słabość i aż nadto dobrze Ci znaną moją ułomność. A kiedy sądzę. A chociaż niezupełnie daję im do siebie przystęp. wyznam moją słabość. 5. co z natury wydaje mi się niemożliwością. abym nie ugrzązł. 2. niż potrafię je odpędzić. tak samo bez walki nie ma zwycięstwa. Postanawiam sobie. abym nie został przez wszystkich odtrącony. Szykuj się więc do walki. ale skoro zjawi się najmniejsza pokusa. że będę nieugięty. 3. Ty wiesz. walcz dzielnie. nie mogę się jej oprzeć. Panie. To mnie ciągle dręczy i zawstydza przed Tobą. stój przy nim zawsze i wszędzie. że już jestem jako tako bezpieczny. że jestem tak niestały i tak słaby. jakby bez mojej wiedzy. Bez walki nie zdołasz zdobyć nagrody cierpliwości. Rozdział XX O WYZNANIU WŁASNEJ SŁABOŚCI I O NIEDOLACH ŻYCIA 1. niech za sprawą łaski stanie się możliwe to. i cierpienie. Czasem bardzo drobna rzecz sprowadza ciężką pokusę.bo w oczach Bożych nawet najmniejszy ból przecierpiany dla Boga nie może pozostać bez zasługi. Tobie. Spójrz więc. Lecz jeśli pragniesz osiągnąć nagrodę. Panie. powala mnie lada powiew. więc odmawiasz nagrody. Często drobna rzecz mnie zniechęca i zasmuca. Bez trudu nie ma odpoczynku. bo i udręka. Ulituj się i wyrwij mnie z błota. jak szybko się zniechęcam przy lada trudności. aby dawny 81 . znienacka. gdziekolwiek by się udał! Umocnij mnie mocą niebiańską. jeśli chcesz odnieść zwycięstwo. jak mało potrafię znieść. Nie chcesz cierpieć. dobre są dla mojej duszy. potężny Boże Izraela zazdrośnie miłujący dusze wiernych. 4. I z tego poznaję moją słabość. że o wiele łatwiej wdzierają się we mnie obrzydliwe wyobrażenia. Wejrzyj. Niech każda próba bólu stanie mi się dla Twojego imienia pożądana i miła.

niestety. Umysł skierowany wyłącznie ku światu poddaje się. najmilszy Jezu. bo nie dostrzega miłości Bożej i wewnętrznej szczęśliwości dobra i nie zna ich smaku. zawierające tyle goryczy. ponad bogactwem i sztuką.człowiek. Nade wszystko i zawsze spoczywaj. podległe tylu klęskom i niedolom? Jak w ogóle można nazywać życiem to. Jedne rzeczy skłaniają do kochania świata. bo pragnienia ciała nami kierują. Jakże można kochać życie. bo On jest wiecznym odpocznieniem świętych. ponad potęgą i dostojeństwem. niespodziewanie już walą się nowe. Do miłości świata pchają pragnienia ciała. Rozdział XXI O TYM. którzy wyrzekli się wszystkiego i jaśniej niż inni widzą. Pozwól mi. ponad każdą radością i zachwytem. 4. jak bardzo błądzi świat i jak na różne sposoby się okłamuje. walczyć z nim trzeba do ostatniego tchu tego nędznego życia. duszo moja. już pojawia się druga. w Bogu. że jest kłamliwy i próżny. O. gdzie wszystko pełne jest zasadzek i wrogów! Bo skoro ustąpi jedna udręka albo pokusa. spoczywać w Tobie ponad całym stworzeniem. ale za nimi słusznie postępują kary i niedole. ponad wszelką wiedzą i inteligencją. nie mogło być górą. którzy odrzucają całkowicie świetność świata i starają się żyć w świętej dyscyplinie. ponad każdą chwałą i sławą. ŻE PONAD WSZELKIE DOBRA I DARY WINNIŚMY SZUKAĆ ODPOCZNIENIA W BOGU 1. w którym nie ustają męki i niedole. a nawet gdy jeszcze nie zwalczyłeś poprzedniej. a inne do odrzucenia. czymże jest to życie. rodząc nienawiść świata i zniechęcenie. 82 . ponad wszelkim dobrem i pięknem. co rodzi tyle śmierci i zniszczenia? A przecież ludzie kochają życie i szukają w nim zadowolenia. a jednak niełatwo godzimy się go opuszczać. Tyle jest narzekania na świat. Ci zaś. to nędzne ciało jeszcze niezupełnie uległe duchowi. chciwość oczu i pycha żywota. znają boską szczęśliwość obiecaną tym. złym upodobaniom i życie zmysłowe uważa za szczęście. 5.

Tyś sam wystarczający sobie. nad wszelką wesołością i rozradowaniem. nad wszelkimi dobrami i darami. zawsze otwartym dla duchów błogosławionych. Bo na tej dolinie nieszczęść spotyka mnie wiele zła.Nad wszelkim rozgłosem i pochwałą. związuje i pęta. Tyś jeden najwyższy. a milczenie moje mówi do Ciebie. nad wszystkim. w Tobie wszelkie dobra w pełni są. jak jesteś łagodny. ponad wszelkie pojęcie i miarę. a na miarę nie wszystkim dostępną? Teraz więc wzdycham ciągle i z bólem dźwigam moją niedolę. Tyś jest pełnia. które mnie trwoży. co mi dajesz z wyjątkiem Ciebie samego i tej prawdy o Tobie. nad wszystkim. nie może znaleźć pełni szczęścia. Panie Boże mój. bym mógł w pełni wyzbyć się siebie i ujrzeć. wreszcie nad aniołami i archaniołami i wszystkimi zastępami nieba. 2. Panie. zasmuca i zachmurza. jakie umysł zdolny jest uchwycić i odczuć. władco wszechstworzenia. jesteś nad wszystko najlepszy. Serce moje nie może naprawdę odpocząć. Boże. Tyś sam najpotężniejszy. abym wzleciał i zatrzymał się aż w Tobie? Kiedyż będzie mi dane. Boże mój? Kiedyż w pełni ukryję się w Tobie i poprzez miłość ku Tobie nie będę już odczuwał siebie. nad rozkoszą i szczęściem. Jezu. lecz tylko Ciebie. pociecho duszy pielgrzymującej. kto mi da skrzydła prawdziwej wolności. jaką przede mną odsłaniasz i jaką mi obiecujesz. były i będą. przeszkadza często i odciąga. skoro Ciebie nie widzę i w pełni nie poznaję. które dać możesz i przelać we mnie. 4. nad zasługą i pragnieniem. abym nie cieszył się Twoim radosnym objęciem. co nie jest Tobą. Tyś najłagodniejszy i najhojniej udzielający pociechy. ponad całe stworzenie. Dlatego małe mi się zdaje i niewystarczające to. Bo ty. Niechaj Cię wzruszy moje wzdychanie i moja wielka samotność na tej ziemi. i broni mi swobodnego przystępu do Ciebie. blasku wiekuistej chwały. kochanie czyste. nad nadzieją i obietnicą. póki nie spocznie w Tobie i nie wzniesie się ponad wszelkie dary. Jak długo będzie zwlekać z nadejściem Pan mój? Niechaj przybędzie 83 . Umiłowany mój i wybrany Jezu Chryste. 3. Tyś najszlachetniejszy i najchwalebniejszy nad wszystko. przy Tobie są moje usta bez głosu. co widzialne i co niewidzialne. Tyś najpiękniejszy i najbardziej umiłowany.

gotów dla Ciebie odepchnąć wszystko. Cześć Ci i chwała. przyszedłem. Bądź więc błogosławiony. związany powrozami. bo bez Ciebie nie ma dla mnie radosnego dnia ani godziny. Niech wyciągnie dłoń i wyrwie mnie biednego z mojej niedoli. Przecież nie ma nikogo. nie ustanę w błaganiach. Dzieła Twoje są bardzo dobre. pamiętając zawsze o własnej ułomności i błędach. wołałem Cię i tęskniłem do Ciebie. przyjdź. Cóż więcej powiedzieć Ci może Twój sługa? Tylko ukorzyć się przed Tobą głęboko. wszystkie razem i każde z osobna. tęsknota. a razem ze mną wszystkie stworzenia. zwrócisz mi wolność i schylisz nade mną swoją twarz przyjazną. Tyś bowiem pierwszy pobudził mnie do szukania Ciebie. bo mnie wołałeś. otwórz moje serce na Twoje prawo i naucz mnie postępować wedle Twoich nakazów. 5. Nakłoniły mnie i sprowadziły znowu do ciebie twoje łzy. kto byłby podobny do Ciebie. ja zaś niczego nie pragnę i pragnąć nie będę. niech ze czcią i uwagą rozważam Twoje dobrodziejstwa. abym spróbował Ci godnie za nie dziękować. ubogiego. i przyniesie radość. wśród wszystkich cudowności nieba i ziemi. że okazałeś tę dobroć Twojemu słudze według wielkiego Twojego miłosierdzia. a Opatrzność Twoja rządzi wszechświatem. bo Ty jesteś moja radość. czego chcą zamiast Ciebie. Oto jestem. Mądrości Ojcowska. Niech inni szukają. Biedny jestem i jakby w więzieniu. pokora i twoja serdeczna skrucha. 6. póki nie otrzymam znowu Twej łaski i nie odezwiesz się do mnie z głębi mego serca. wyroki słuszne. Boga mojego. że nawet w najmniejszym stopniu nie 84 . Rozdział XXII O ROZPAMIĘTYWANIU DOBRODZIEJSTW BOŻYCH 1. Panie. Ciebie wysławia i błogosławi język i dusza moja. tylko Ciebie. Przyjdź. Daj mi łaskę zrozumienia Twojej woli. nadziei wiecznego zbawienia. wiem o tym i wyznaję.do mnie. bez Ciebie mój stół jest pusty. Tak. aż ożywisz mnie światłem swojego przyjścia. Panie. Nie umilknę. A ja powiem: Panie.

Ten. z większym oddaniem składa Ci dzięki. 5. ani upadać na duchu. iż mogą cierpieć zniewagi dla Twojego imienia. tak więc kto dostrzega swoją nędzę i nicość. jak powinienem. ale tym usilniej zwrócić się do Ciebie. których ustanowiłeś książętami nad całą ziemią. nie może chlubić się tym jako swoją zasługą ani wynosić się nad innych. Wszystko pochodzi od Ciebie i dlatego we wszystkim bądź pochwalony. Ten. A przecież chodzili po świecie bez skargi. nie tylko nie powinien martwić się z tego powodu ani smucić. uważam za dobrodziejstwo mieć niewiele tego. ale tylko Twoja. co mogłoby na zewnątrz i według ludzi uchodzić za godne sławy i chwały. i wszystko.potrafię Ci podziękować za Twe łaski tak. że tak hojnie. Boże. Bóg. kto pokorniej. kto Ciebie miłuje i widzi Twoje dobrodziejstwa. bo ten tylko jest większy i lepszy. nie przez wzgląd na osoby. wszystko. co w nas. 2. co posiadamy z rzeczy naturalnych i nadprzyrodzonych. Kto zaś mniej otrzymał. które wskazują na Ciebie. z niczego nie powinien się tak cieszyć. bo Ty. Chociaż jeden dostaje więcej. 85 . ani pogardzać mniejszymi. kto mniej sobie przypisuje. kto otrzymał więcej. jak z tego. bo Ty znasz ludzkie zasługi. Ty wiesz. nie nasza to sprawa. dusza moja wobec tego ogromu truchleje. co na zewnątrz. pokornych i wzgardzonych przez świat. ale raczej czerpać z tego pociechę i radość. darmo i według swojej woli. Jestem na mniejszą miarę niż wszystkie okazane mi laski. 3. rozdzielasz swoje dary. co masz dać komu. A kto uważa się za najgorszego i najlichszego ze wszystkich. że nawet cieszyli się. wybrałeś sobie za przyjaciół i towarzyszy biednych. Wszystko. wychwalać Twoją dobroć. czym świat się brzydzi. to przecież Twoje to jest wszystko i bez Ciebie nikt nie miałby najmniejszej rzeczy. i w ciele. nie powinien się smucić i czuć się pokrzywdzonym ani zazdrościć bardziej obdarowanemu. że spełnia się w nim Twoja wola. tak pokorni i prości. drugi mniej. a tamten więcej. a dlaczego ten ma mniej. bo od Ciebie najświętszego i najlepszego wszystko otrzymujemy. pozbawieni zawiści i chytrości. Dlatego. i pochylali się najczulej nad tym. wszystko. 4. Świadkami są apostołowie. a kiedy rozmyślam o Twojej wspaniałomyślności. ten prędzej otrzyma jeszcze większe rzeczy. to Twoje dobrodziejstwa. co tylko mamy i w duszy.

przejście przez życie bez sławy i wielkiego imienia. Panie. 86 . mówisz mało. Szukaj zawsze niższego miejsca i poniżaj się przed innymi. jak i na pierwszym. jak ktoś inny pragnie być czczony i wychwalany. Jak przejść przez nie bez szkody? Jak je przełamać? Ja. Bo Twoja wola i umiłowanie Twojej chwały powinny być dla niego najważniejsze. aby działa się w tobie jedynie wola Boga. Gdybym potrafił wiernie wcielać ją w życie. abym mógł spełniać Twoje wskazania i stopniowo osiągać zbawienie. że od Twojej mądrości odstępuję. nauczę cię teraz. Pragnij zawsze i módl się. Synu. które mnie zasmucają do głębi. ale pełna treści i dojrzała jak owoc. I tak samo pełen pokoju i zadowolenia na miejscu ostatnim. Rozdział XXIII O CZTERECH ŹRÓDŁACH POKOJU 1. Panie Boże mój. Boże. który wszystko możesz i łaskawie kierujesz rozwojem duszy. mówi Pan. lecz wiele w tym doskonałości. Staraj się. przybądź mi na pomoc. to. MODLITWA PRZECIW ZŁYM MYŚLOM 3.a on poddaje się odwiecznemu Twemu postanowieniu. tak samo jak ktoś inny życzyłby sobie być największym. daj mi więcej łaski. Tak dobrze Ciebie słuchać. z tego powinien czerpać taką radość i otuchę. Bo ilekroć czuję się strwożony i niespokojny. Ale Ty. tak samo chętnie przyjmujący wzgardę i poniżenie. 2. zauważam. dawać mu więcej radości i zadowolenia niż wszystkie dary. Twoja mowa jest prosta. Właśnie taki człowiek osiągnie sferę pokoju i spoczynku. co zapowiadasz. bo podnoszą się we mnie przeróżne myśli i lęki. Czyń. Zawsze wybieraj mniej niż więcej. jaka droga wiedzie do pokoju i prawdziwej wolności. synu. żeby pragnąć być najmniejszym. nie oddalaj się ode mnie. spełniać raczej cudzą wolę niż własną. nie rodziłoby się we mnie ciągle tyle niepokoju. Panie. jakie otrzymał czy mógłby otrzymać.

To jest moja nadzieja i jedyna otucha. Panie. i wyrwij ze mnie tę siłę. a wichurze: Nie wiej! — i spłynie wielka cisza. nie bądź ciekawy i nie zajmuj się próżnymi dociekaniami. Co ci z tego. Zlej z góry łaskę. a w świętym przybytku czystego sumienia niech brzmi nieustannie Twoja chwała. Tobie zaufać. niech nastanie wielki pokój Twojego zwycięstwa. Cóż cię może obchodzić to albo owo? Ty idź za mną. Otworzę bramy więzienia i odsłonię przed tobą ukryte tajemnice. tamten robi albo mówi to lub tamto? Nie bę87 . Powiąż mnie z sobą nierozerwalnym węzłem miłości. powiedz morzu: Ucisz się!. Ciebie z głębi duszy wzywać i cierpliwie oczekiwać Twojej pomocy. abym przestał już ciągle się błąkać. Synu. nie zdoła w pełni zaspokoić mojego głodu i dać mi radości prawdziwej. wystarczy jedno: Ty sam. 6.będę szedł przed tobą i ukorzę pysznych na tej ziemi. 5. MODLITWA O OŚWIECENIE 4. pokrop serce rosą niebieską. bez Ciebie zaś cały świat to fraszka. bo ziemią jestem jałową i próżną. Rozdział XXIV O UNIKANIU WŚCIBSTWA W CUDZE ŻYCIE 1. niech jaśnieją ponad ziemią. Walcz dzielnie po mojej stronie i pokonuj dzikie bestie. rozprosz ciemności w domu mojego serca. niech pokosztuje słodyczy szczęścia wiecznego i z niechęcią myśli o sprawach doczesnych. niech zwilżą glebę. że mogę uciekać się do Ciebie w każdym strapieniu. Porwij mnie i wydrzyj spośród nietrwałych radości świata. owoc doskonały. jak mówisz. co stworzone. która jest przyczyną pokus. bo nic. blaskiem wewnętrznego światła. kto kocha. że ten jest taki lub owaki. Ześlij Twoje światło i prawdę. póki jej nie oświecisz. bo dla tego. Spraw. aby wydała owoc dobry. spuść strumienie pobożności. Uczyń. Rozkaż wiatrom i burzom. Podźwignij duszę przygniecioną ciężarem występków i wznieś moją tęsknotę ku niebu. Oświeć mnie. oszukańcze pożądania. Jezu. i niech pierzchną przed Twoim obliczem wszystkie niedobre myśli.

Rozdział XXV NA CZYM POLEGA TRWAŁY POKÓJ I PRAWDZIWA DOSKONAŁOŚĆ 1. oprócz mnie zaś niczego więcej nie pragnij i nie szukaj.dziesz odpowiadać za innych. 2. abyś nie stracił wewnętrznego pokoju. A więc co mam czynić? W każdej sytuacji uważaj na to. Nie sądź pochopnie cudzych słów i postępków. ile im się podoba. że wszystko jest w porządku. A za każdy postępek i każde słowo odpowiedzą przede mną. i krzątającym się pozwól się krzątać. że osiągnąłeś pokój prawdziwy. skoro nic ci nie dolega. jaki kto jest i co myśli. pokój mój wam daję. ale nie wszyscy troszczą się o to. wiem. zdobędziesz pokój bez granic. co istnieje. Synu. Bo nigdy nie poczuć niepokoju. od czego zależy pokój prawdziwy. Twój pokój będzie w wielkiej cierpliwości. ale będziesz musiał zdać sprawę z siebie samego. Mój pokój jest dla pokornych i cichego serca. gdybyś oczekiwał mojego przybycia z utęsknieniem i otwierał mi zawsze drzwi serca. powiedziałem kiedyś: Pokój zostawiam wam. ale stan wiecznego odpoczywania. Wszystko to bowiem wprowadza tylko roztargnienie i zagęszcza w sercu ciemność. ty zaś troszcz się. Mnie więc wszystko winieneś zostawić. Wszyscy pragną pokoju. nie mieszaj się do tego. ja wam daję. i czego żąda. aby mnie się tylko podobać. bo mnie nie można oszukać. co robisz i co mówisz. bólu serca czy udręki ciała — to już nie byłoby życie doczesne. czego ci nie zlecono. a nie zaznasz wcale niepokoju albo go umniejszysz. Bądź czujny. Nie staraj się o cień wielkiej sławy ani o liczne przyjaźnie. i jaki cel sobie stawia. Chętnie mówiłbym do ciebie dłużej i odsłonił rzeczy ukryte. jak daje świat. trwaj w modlitwie i stawaj się coraz bardziej pokorny. nie tak. skoro nie masz przed sobą żadnego prze- 88 . 2. Jeśli mnie posłuchasz i pójdziesz za moimi słowami. Po cóż się więc w to mieszasz? Ja znam wszystkich i widzę wszystko. i skup się na tym szczególnie. ani o miłość ludzką. Nie myśl więc.

KTÓRĄ ŁATWIEJ OSIĄGNĄĆ BŁAGALNĄ MODLITWĄ NIŻ LEKTURĄ 1. Rozdział XXVI O DOSKONAŁEJ WOLNOŚCI DUCHA. nie na tym polega doskonałość. i pośród trudności. Nie sądź też. 3. oto postawa człowieka doskonałego: nigdy nie odrywać się duchem od spraw Bożych i przechodzić przez rozliczne troski jak gdyby beztrosko. nie szukając zysku ani w małym. ile to możliwe w tym twoim kruchym ziemskim mieszkaniu. . Błagam Cię. tak że z jednakową wdzięcznością trwać będziesz i w powodzeniu. że wówczas będziesz zażywał tyle pokoju. Ale w każdej sytuacji mnie przypisywałbyś sprawiedliwość i chwałę. . wszystko ważąc na jednej szali. Panie. że nawet bez wewnętrznej pociechy przygotowywałbyś się w sercu do zniesienia jeszcze cięższych rzeczy i nie żaliłbyś się sądząc. nie na tym polega rozwój duchowy ani doskonałość człowieka. że wszystko dzieje się według twojej woli. bo nie po tym poznaje się. od wielu potrzeb ciała. ani w czasie. od wszelkich przeszkód duchowych. który nie lgnie bezwładnym uczuciem do żadnej rzeczy. Panie? Na tym. że to coś wielkiego albo że jesteś szczególnie wybrany. wówczas wszedłbyś na drogę wiodącą wprost do prawdziwego pokoju i nieomylnie mógłbyś się spodziewać. Gdybyś stał się tak silny i niezachwiany w nadziei. tylko dzięki pewnemu przywilejowi wolnego ducha. ani w wielkim. Jeżeli dojdziesz do pełnego odrzucenia swojego ja. że będziesz mnie oglądać w chwale twarzą w twarz.ciwnika. Na czym więc. aby nie usidliła mnie rozkosz. 2. choć nie z powodu nieczułości. jeżeli odczuwasz wielką pobożność i ukojenie. Boże miłosierny. tak iżbym się w nie zbytnio nie uwikłał. że ktoś prawdziwie kocha dobro. ani w wieczności. uchroń mnie przed troskami życia. aby ofiarować siebie z całego serca woli Bożej. abym się pod ich ciężarem nie załamał. że nie zasłużyłeś na tak wielkie cierpienie. bądź pewien. 89 .

W tym rozdwojeniu. tak że trudno mi wejść. niech mnie nie skuszą podszepty diabła i jego podstępy. niech mnie nie zwodzi świat i jego krótka chwała. Daj mi siłę sprzeciwu. jak tego pragnę. Daj mi zamiast wszystkich rozkoszy świata najmilsze namaszczenie oliwą Twego ducha. a nie uwikłał się w starania o nie. co kochasz i co obdarzasz uczuciem. prosta i szlachetnie nastrojona. a nic z siebie sobie nie zostawił. za czym tak zawzięcie goni próżność ludzka. cierpliwość wytrzymałości. ale przykazanie Boże zabrania dążyć do nadmiaru i wybierać według upodobania. abym tych środków używał w miarę. Pokarm. Gdyby twoja miłość była czysta. bo to. po cóż mieć coś. Niech nie panuje nade mną. uwolniłbyś się w ogóle od zaborczości pewnych rzeczy. Rozdział XXVII O TYM. a zamiast miłości cielesnej wlej we mnie umiłowanie Twojego imienia. ŻE MIŁOŚĆ WŁASNA NAJBARDZIEJ PRZESZKADZA W DĄŻENIU DO NAJWYŻSZEGO DOBRA 1. Wiedz. rzeczy mniej albo więcej czepiają się ciebie. trzeba. niech mi się w gorycz obraca każde zaspokojenie ciała odrywające mnie od miłości wiekuistej i łudzące tylko swoim wołaniem. ale uchroń mnie od tych niedoli. Boże. dobroci niewysłowiona. które boleśnie ciążą sercu Twego sługi przekleństwem wspólnej ludzkiej śmiertelności i zatrzymują mnie. Synu. musi być zachowane. napój. Pozwól. co naturalne. 4. jakby mogło być tu możliwe jakieś szczęście. niech ręka Twoja mnie prowadzi i kieruje. Boże. proszę. 3. czego mieć się nie godzi. bym się nie zachwiał. gdyż inaczej ciało wzięłoby górę nad duchem. w sferę wolności ducha. Zależnie od tego. Nie trzeba wyrzekać się wszystkiego. co może ci być zawadą i pozbawiać cię wewnętrznej wolności? To 90 . abyś oddał się wszystek za wszystko. stałość wytrwania.Nie mówię nawet o tym. odzienie i inne rzeczy potrzebne do utrzymania ciała są tylko ciężarem dla żarliwego ducha. Po cóż masz pragnąć tego. że miłość siebie samego przynosi ci więcej szkody niż cokolwiek na świecie. niech nie panuje nade mną ciało i krew.

ile raczej odrzucać i wykorzeniać to. 2. od czego uciekłeś. tylko Ciebie poznawać i miłować. nigdy nie osiągniesz spokoju. kto tak patrzy na świat. tak jak i ja przeminę wraz z nimi. bo wielka mądrość nie da się zachwiać pod tchnieniem 91 . co masz w sercu. a nie będziesz musiał cierpieć nigdy utraty. i jeszcze więcej. kto ci będzie przeciwny. Dlaczego zadręczasz się daremnym smutkiem? Czemu poddajesz się tylu troskom? Oprzyj się na mojej miłości. niech uczę się tylko Ciebie szukać i odnajdywać. ale także w stosunku do zdobywania godności i pragnienia próżnej chwały. to znaczy jeżeli nie opiera się na mnie. Panie. jeśli zabraknie ci ducha żarliwości. jeśli serce twe nie ma mocnej podstawy. bo wszystko przemija razem ze światem. 3. jaka się zjawi i jakiej się uchwycisz. nie tylko w stosunku do pieniędzy i bogactwa. Bo nie ma nic trwałego pod słońcem. Spraw. Jeżeli ciągle chcesz tego lub owego. niech spoglądam na wszystkie rzeczy jako na to. MODLITWA O OCZYSZCZENIE SERCA I O MĄDROŚĆ BOŻĄ 4. mądrość niebieską. ale nie polepszyć. gdzie wszystko marność i utrapienie ducha. Miejsce nie da ci schronienia. Wzmocnij mnie. czego mógłbyś pragnąć i co posiadać. zobaczysz przed sobą to. niedługo trwać będzie pokój zdobyty wśród świata. że nie powierzasz mi w głębi serca siebie samego ze wszystkim. Daj mi. niechaj przestaną je szarpać rozliczne pragnienia czy to pięknych. łaską Ducha Świętego. 5. a w każdym miejscu znajdzie się ktoś. co przemija. chcesz być tu albo tam. A pojmij to szerzej. Trzeba ci więc nie tyle zdobywać coś z zewnątrz albo pomnażać. Boże. Bo przy lada sposobności. a cierpliwie słuchał oszczerców.dziwne. abym umiał unikać pochlebców. Potrafisz się zmienić. bo w każdej rzeczy zawsze znajdzie się jakiś brak. nigdy nie uwolnisz się od zatroskania. a resztę oceniać w takim porządku. jak ci się zdaje lepiej dla ciebie i dogodniej. O jakże mądry jest ten. Daj wewnętrznemu człowiekowi we mnie męstwo i opróżnij moje serce ze wszystkich niepotrzebnych trosk i tęsknot. jaki ustanowiła Twoja mądrość. czy szpetnych rzeczy.

gdzież pójdę. tak tylko przejść można bezpiecznie swoją wybraną drogę. jeśli nie do Ciebie? 92 . nie martw się. Kiedy zagłębisz się w siebie. ale muszę uciec się do Ciebie. bo cóż ja. Panie. Gdzież jest pokój prawdziwy i prawdziwa chwała? Czyż nie we mnie? Komu nie zależy na tym. wyprowadzić mnie. Synu. których słuchać ci niemiło. aby spadła na mnie ta próba i cierpienie. Wielka to mądrość milczeć w złym momencie. KIEDY ZAGRAŻA CIERPIENIE 1. poradzę. nie będziesz zwracał uwagi na jakieś tam ulotne słowa. Wszelki niepokój serca i rozrywki zmysłowe pochodzą z miłości nieopanowanej i z lęków próżności.słów i nie nakłania ucha ku mamiącej na zgubę syrenie. Rozdział XXIX W JAKI SPOSÓB WZYWAĆ I CHWALIĆ BOGA. teraz jest mi źle i nielekko na sercu. gdy będę już na dnie. jeżeli ktoś źle o tobie myśli albo jeśli mówi rzeczy. niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki. abyś mi pomógł i zło obrócił dla mnie na dobro. biedny. Cóż mam teraz powiedzieć. abyś Ty okazał swoją potęgę i uwolnił mnie. osiągnie wielki pokój. Niech twój wewnętrzny pokój nie będzie zależny od mowy ludzi. Zechciej. Panie. czy źle cię osądzą. a w głębi zwracać się ku mnie i nie wpadać w popłoch z powodu czyjejś opinii. że jesteś słabszy od innych. Ojcze umiłowany? Jestem jakby w kleszczach. i kto nie boi się im nie podobać. Nie mogę od niego uciec. Ty sam powinieneś myśleć o sobie jeszcze gorzej i pamiętać. żeby się podobać ludziom. że podobało Ci się. 2. Panie. Rozdział XXVIII PRZECIWKO JĘZYKOM OSZCZERCÓW 1. Wybaw mnie z tej złej godziny. Ale przecież dlatego doszedłem do tej godziny. nie staniesz się przez to innym człowiekiem. bo czy dobrze. cierpienie bardzo mnie dręczy.

w jakiejkolwiek znajdę się udręce. moje miłosierdzie.A teraz daj mi cierpliwość. Za późno zwracasz się ku modlitwie i w ten sposób utrudniasz dostęp do siebie Bożemu ukojeniu. ani trwale działającego leku. Czekaj na mnie. Boże. szukasz jej wszędzie i próbujesz znaleźć pociechę z zewnątrz. bo przecież już nieraz doznawałem Twej opieki. 93 . póki nie przejdzie burza i nie rozpogodzi się nade mną. bądź wola Twoja. aby wszystko odbudować i nie tylko oddać ci w całości. mówi Pan. Bo zanim poczniesz mnie błagać o pomoc. tym Tobie łatwiej odmienić wszystko skinieniem Twej potężnej dłoni. 2. Rozdział XXX O TYM. że to ja jestem tym. czyż chcesz smutek piętrzyć na smutku? Dość ma dzień swojej troski. to próżna obawa. gdy już będzie po burzy. który doda ci siły w godzinie cierpienia. oczekuj. co cię dręczy. co cię przeraża. Pomóż mi. to tylko próba. co może nigdy nie nadejdzie. co może się zdarzyć w przyszłości. Boże mój. jam jest Pan. przyjdę i uleczę cię. gdy jest ci źle. bo jestem tuż. gdy już przyjdziesz do siebie. to. Przyjdź do mnie. Po cóż się trapić tym. Bądź cierpliwy i dzielny. abym nie upadł. To. Dlatego wszystko to niewiele ci pomaga. A im mnie trudniej. a nie ulęknę się. Czyż dla mnie istnieje coś trudnego albo czy to podobne do mnie. abym obiecał i nie spełnił obietnicy? Gdzież jest twoja wiara? Trwaj w wierze i wytrwałości. aż wreszcie przypomnisz sobie. Bo przecież wszechpotężna Twoja ręka jest w mocy i tę próbę odjąć ode mnie i umniejszyć jej nacisk. ale jeszcze obficiej pomnożyć. Lecz chociaż wtedy. Zasłużyłem na karę i udrękę. Próżne to i daremne martwić się o przyszłość lub cieszyć się z tego. A w tej chwili cóż mogę powiedzieć? Panie. przyjdzie pociecha w swojej porze. nabieraj sił w blasku mojej miłości. poza mną nie ma skutecznej pomocy ani zbawiennej rady. który ocala ufających mi. Panie. Synu. ŻE TRZEBA WZYWAĆ POMOCY BOGA I UFAĆ JEGO ŁASCE 1. 2. Muszę wszystko przeżyć i przeżyć cierpliwie.

posłałem ich przecież nie na uciechy świata. czy pokona cię przywiązaniem do teraźniejszości. 94 . że muszą walczyć z przeszkodami. nie powinieneś nigdy smucić się zanadto z powodu przeciwności. że dla twojego zbawienia trzeba czasami. czym nie jesteś. często wtedy właśnie zbliża się większa nagroda. i ja was miłuję — mówiłem swoim umiłowanym uczniom. skądkolwiek przychodzi. A przecie chociaż tak z tobą postępuję. 6. bo tak idzie się do Królestwa niebieskiego. mogę wiec zabrać i oddać znowu. czego dusza zapragnie. tak jakby już nie było żadnej nadziei ratunku. Pamiętaj. choć wydarza się coś nie po twojej myśli. gdy zechcę. Zabiorę. często właśnie wtedy jestem najbliżej. Nie wszystko stracone. Jeśli nie brak ci rozumu i umiesz dostrzegać prawdę. Lecz jest rzeczą ludzką bawić się grą wyobraźni i dać się pociągać podszeptom nieprzyjaciela. że jesteś tym. Dałem. czy zdoła cię zwieść i przygnębić prawdą. ale na żniwa wśród wielu cierpień. Wierz we mnie i ufaj memu miłosierdziu. nie narzekaj i nie upadaj na duchu: mogę je szybko odjąć i cały smutek przemienić w radość. lepsze to. Jako Ojciec mnie umiłował. bo moim jest wszelkie dobro darowane i każdy dar doskonały. synu. Nie osądzaj sprawy wedle tego. jestem sprawiedliwy i godny miłości. że cię nie oszczędzam i zsyłam ci cierpienie. znak to słabości duszy. nie na godności. niżby mieli wszystko. więc to moje. Tak. że jestem daleko od ciebie. Nie myśl. Ja znam cele ukryte i wiem. Gdy sądzisz. czy lękiem przyszłości. niech się nie lęka. co czujesz w danej chwili. czy łgarstwem. 5. 4.3. Dałem ze swojego. ale na trudy. Więc niech się nie trwoży twoje serce. Jeśli ześlę ci troskę albo przeszkodę. więc nie twoje zabrałem. że jesteś opuszczony zupełnie. Gdy myślisz. choćbym czasem zesłał ci cierpienie albo odmówił upragnionej pociechy. I bez wątpienia wyjdzie to na dobre tobie i innym moim sługom. bo stałe powodzenie mogłoby cię wbić w pychę i zadowolony z siebie zacząłbyś myśleć. abyś pozbawiony był słodkości. ale na wielki bój. lecz raczej cieszyć się i dziękować. te słowa. Dla niego to nieważne. że wszystko stracone. i nie poddawaj się nieszczęściu. ale na wzgardę. nie na wywczasy. nie na spoczynek. uważaj to za wielką radość.

ale nie jedno. kto ceni sobie wszystko inne. a wzlecę i odpocznę? Cóż spokojniejszego nad proste spojrzenie? I któż swobodniejszy od tego. by ujrzeć. wkładamy tyle trudu i jeszcze więcej 95 . co to jest. potężne i wieczne dobro. Tak pragnął swobodnego lotu ten. nie zdoła swobodnie zwrócić się ku sprawom Bożym. gdzie żadne stworzenie. nie masz nic wspólnego ze stworzeniami. co nic nie pragnie ze świata? Trzeba więc wznieść się ponad wszystko. co nas popycha i czego chcemy. Bo dopóki coś mnie zatrzymuje. ale nie starają się ćwiczyć w tym. 2. 3. A co nie jest Bogiem. która by duszę uniosła i porwała w górę ponad nią samą. jaką umysł ludzki może zdobyć sam swoim żmudnym wysiłkiem. ale pragnąc uchodzić za ludzi uduchowionych. co wie i co posiada. A do tego potrzebna jest wielka łaska. od tej. poty niewiele waży to. że pozostajemy przy zewnętrznych oznakach i uczuciach. gdzie nic nie mogłoby mi stanąć na drodze. I dlatego tak mało jest ludzi zdolnych do zachwyceń. jako mają gołębie. z natchnienia Bożego. Panie. która płynie z góry. PO TO. O ileż szlachetniejsza jest ta nauka. co do niego prowadzi. bo niewielu potrafi oddzielić się zupełnie od wszystkiego. że Ty. co stworzone. jest niczym i powinno być uważane za nic. trzeba siebie samego w zupełności opuścić i wznieść się nawet ponad własny umysł. i nie zjednoczy się cały z Bogiem. CO STWORZONE. Jeżeli człowiek nie oderwie się od stworzeń. Jest wielka różnica między mądrością człowieka oświeconego w duchu i pobożnego a wiedzą wykształconego i nawet rzetelnego uczonego. Długo będzie mały i przyziemny. trzeba mi jeszcze więcej Twojej łaski. Niektórzy szukają sposobów prowadzących do życia kontemplacyjnego. nie mogę swobodnie wzlatać ku Tobie. jedyne. Dopóki człowiek nie wzniesie się duchem i nie uwolni się od stworzeń. Sprawca wszystkiego. Wielką przeszkodą jest to. ABY DOTRZEĆ DO STWÓRCY 1. co stworzone i przemijające. kto powiedział: Kto mi da skrzydła. Nie wiem. jeżeli mam dojść tam.Rozdział XXXI O ODSUNIĘCIU WSZYSTKIEGO. nie dbając o prawdziwe umartwienie.

żeby uzyskać spokój. zginie. Ponieważ zaś nasza sfera uczuć została skażona. Posiadający. pobożny i skupiony w sobie. nie powinieneś się zniechęcać i rezygnować zbyt łatwo. 4. Przemyśl to i wprowadź w czyn. cierpliwy i łagodny. Natura często się myli.wysiłku w rzeczy przemijające i nędzne. Panie. wszyscy oni mają związane ręce. ciekawi. żeby wszystko odnaleźć. co nie jest zrodzone z Boga. ładnie śpiewa. a tak rzadko albo wcale nie myślimy w pełnym skupieniu o naszych sprawach wewnętrznych. Zważa się na to. chciwi. że jest to droga do doskonałości. 2. co trwać nie może. może dobrze pisze. a wszystko zrozumiesz. ale tym bardziej 96 . w tym wielkim skrócie zawarta jest cała treść doskonałości życia zakonnego. jakie z niej wynika. ale jaką podstawę ma jego działanie. łaska zaś ufa Bogu i nie dozna zawodu. Bo wszystko. Synu. już nas coś odrywa i nigdy nie możemy do końca dokładnie przemyśleć naszych spraw. Niestety! Ledwie osiągnęliśmy jakie takie skupienie. musi być skażone i świadczy o braku siły wewnętrznej. kto ile zrobił. 5. utalentowany. dobrze pracuje. nie zdołasz osiągnąć prawdziwej wolności. o tym nikt nie myśli. co Jezusowe. wiecznie zaaferowani. że nie są czyste. porzucić pragnienia. to nie jest sprawa jednego dnia ani zabawa dla dzieci. oczywiście i działanie. ale milczy się o tym. co nie pragną tego. Trzymaj się tych zwięzłych i dosadnych słów: zgubić wszystko. jeśli nie wyrzekniesz się w pełni samego siebie. To prawda. Wszelka bowiem istota została skażona — i dlatego nastąpił potop. Czy jest dzielny. zakochani w sobie. obdarzeni łaską zwracamy się ku głębi. wygodni. Rozdział XXXII O WYRZECZENIU SIĘ SIEBIE I WYZBYCIU SIĘ POŻĄDAŃ 1. ci. a jeśli już wiesz. ale żyją tylko wyobraźnią i planowaniem tego. Owoc dobrego życia rodzi się z czystego serca. gdzie umieszczamy nasze uczucia. synu. bogaty. czy jest ubogi w duchu. i wcale nie bolejemy nad tym. Nie zwracamy uwagi na to. piękny. to tylko każdego obchodzi. Z natury widzimy tylko zewnętrzne pozory.

bo zwraca się 97 . i prawie zapomniana. stoi ponad tą zmiennością. zamień na drogocenne i wzniosłe. to znów obojętny. raz pilny. Prawdziwa mądrość duchowa wydaje się nędzna i mała. 2 Zaś im czystsze będzie oko. co dziś jest. która depcze wszystko. ale wytrwasz w czystości. lecz cały wysiłek jego ducha kieruje się ku oczekiwanemu i upragnionemu celowi. szybko się odmienia. tym pewniej będzie szedł przez burze życia. JAKIM JEST OSIĄGNIĘCIE BOGA 1. Obyś okazał się takim właśnie i doszedł do tego. ale w życiu jakże są od niej dalecy. to smutny. to skłopotany. to znów leniwy. czego pragniesz. Synu. raz pobożny. a staniesz się dopiero bogaty. a przecież tylko ona jest drogocenną perłą ukrytą przed oczyma tłumu. choćbyś i nie chciał. to znów niefrasobliwy. zgodnie z moją wolą i wolą Ojca. wielu ludzi ma jej pełne usta. a całe twoje życie będzie upływać w radości i pokoju.czuć się powołanym do jeszcze wznioślejszych rzeczy. nie sądzi wiele o sobie. 3. którego poznałeś przeze mnie. a przynajmniej pragnąć ich i o nich marzyć. nie szuka uznania na ziemi. skąd powieje wiatr odmienny. co czuje. staraj się nie ufać uczuciom. Ale kto mądry i pełen wewnętrznego doświadczenia. Bo w ten sposób może pozostać jednaki i zawsze ten sam i pośród tylu wydarzeń losu zdoła spojrzeniem szybować wprost ku mnie. to spokojny. to jesteś wesoły. nie osiągniesz tego. Jakże wówczas będziesz mi miły. Rozdział XXXIII O NIESTAŁOŚCI SERCA I O CELU OSTATECZNYM. co niskie. Póki żyjesz. Tak powiedziałem: z rzeczy ludzkich to. podlegasz przemianom. że nie będziesz już kochać siebie. nie zważając na to. Lecz jakże często czystość oka się zaciemnia. Ceń ją sobie ponad ziemską mądrość skupiającą się na człowieku i na własnym ja. kup u mnie złota próbowanego w ogniu. co niskie. Radzę ci. Jeszcze wiele masz do oddania i jeśli z własnej chęci mnie wszystkiego nie oddasz. ani na to. raz poważny. to znaczy kup u mnie mądrości niebiańskiej.

wieczności i czasu. jakiego innego szczęścia mógłbym pragnąć? O cudowne słowa! Ale tylko dla tego. przeszyj swym blaskiem z góry najskrytszą głąb mojego serca. Ty sprawiasz. co na świecie. Prawdziwymi mędrcami okazują się ci. Mądremu dość raz powiedzieć.ono gwałtownie ku każdemu pięknu. od ciała do ducha. moje wszystko. przewyższające wszelką jasność świata. Oto Bóg mój. błyśnij. Ci miłują Boga. Różne to jednak rzeczy. ale kochającemu nigdy nie dość i zawsze miło powtarzać. musi na to spłynąć Twoja łaska i doprawić sól Twojej mądrości. Ty dajesz sercu ciszę. spokój i szczęście bez miary. kierował się wprost ku mnie. cóż zdoła mu dać szczęście? Nie znają Twojej mądrości mędrcy tego świata i ci wszyscy. aby coś było miłe i przyjemne. Czegóż chcę więcej. światłości nadprzyrodzonej i blasku zwykłego światła. wszystko ogarnia znużenie. bo tam tylko marność. gdy Ciebie nie ma. nie świat ani to. Trzeba więc oczyszczać swój wzrok. Rozdział XXXIV O TYM. doprawdy. aby stał się prosty i prawy. Komu Ty wystarczasz. O światło wiekuiste. czegóż mu zabraknie? Ale komu nie wystarczasz. co idą za Tobą odrzucając blichtr świata i utrzymując w ryzach ciało. Bóg mój. lecz aby ujrzeć Łazarza. ROZKOSZUJE SIĘ BOGIEM ZAWSZE I WSZĘDZIE 1. 2. Rzadko się zdarza człowiek całkowicie wolny od przymusu poszukiwania we wszystkim samego siebie. że wszystko budzi dobrą myśl. kto umiłował Słowo przedwieczne. a tu śmierć. a dobro stworzenia odnoszą w całości ku chwale Stwórcy. bo od marności wznoszą się ku mądrości. ŻE KTO KOCHA. wszystko staje się radością. że we wszystkim przejawia się Twoja chwała i nic bez Ciebie nie może na dłużej dać zadowolenia. Tak Żydzi przybywali do Betanii do Marty i Marii nie dla samego Jezusa. a omijając całą pośrednią rozmaitość świata. 3. 98 . jakie napotyka. zupełnie różne: dobro Stwórcy i dobro stworzenia. którzy rozkoszują się ciałem. Gdy Ty jesteś. moje wszystko.

obmowy. Synu. lecz póki żyjesz. aby w najwyższym zachwyceniu przylgnęły do Ciebie. krzywdy. i bóle. pomóż mi! Rozprosz narody. Wszystko znosić masz chętnie dla miłości Boga — i trudy. nigdy nie jesteś w tym życiu bezpieczny. tylko w Tobie. powstań. z prawa i z lewa cię atakują. zarzuty. poniżenia. 4. nie całkiem jeszcze ukrzyżowany. jeżeli nie złożysz serca na zawsze we mnie. przenikaj radością i światłem. Musisz więc mężnie przejść przez wszystko i mocną dłonią łamać przeszkody. Rozdział XXXV O TYM. Wszystko to umacnia dzielność. Twoją potęgę. niestety. bo nie ma dla mnie nadziei i ucieczki. gdy nasyci mnie Twoja obecność i staniesz się dla mnie wszystkim we wszystkim! Póki to nie nastąpi. ŻE NIE MA W TYM ŻYCIU ZABEZPIECZENIA OD POKUS 1. Jeżeli więc nie będziesz się osłaniał ze wszystkich stron tarczą cierpliwości. niedostatki. ożyw władze mego ducha. Szukaj prawdziwego pokoju nie na ziemi. nie ma pełnej radości. zawsze miej broń duchową w pogotowiu. ale do wielkiej cierpliwości. Okaż. z niezłomną wolą zniesienia wszelkich cierpień dla mnie. kary. choroby. żyje we mnie dawny człowiek. które szukają wojny. podsyca wewnętrzną wojnę. Dotychczas. Obracasz się wśród nieprzyjaciół. który powściągasz potęgę morza i łagodzisz wzburzone głębie. i pokusy. Jeżeli szukasz w tym życiu odpoczynku. nie zdołasz wytrzymać żaru walki i osiągnąć palmy zbawienia. lekceważenie. błagam. nie w pełni dla siebie umarły. jakże chcesz dojść do wiecznego odpocznienia? Nie gotuj się do odpoczywania. 2. ale tylko w Bogu. co szkodzi duchowi. upomnienia. wszystko to czyni cię żołnierzem 99 . nie dopuszcza do tego. O kiedyż nadejdzie godzina tak szczęśliwa i tak upragniona.Oczyść. niech wysławiona będzie Twoja prawica. Ciągle jeszcze żąda czegoś. Boże. nie wśród ludzi ani w innych rzeczach. Co więcej. Ale Ty. prędko zostaniesz zraniony. aby w królestwie ducha zapanował spokój. a tchórzliwy z wielkim żalem odstąpi. i rozgrom je swoją mocą. ale w niebie. i udręki. niepokoje. Zwycięzca otrzyma nagrodę.

ale gotuj stale ciało i ducha na przyjęcie chwały Bożej. A kimże ty jesteś. Myślisz. 2. a jutro już go nie widać. 3. to szczęście takie cierpienie i nie jest za ciężkie dla serca pokornego. Ja ci dam zapłatę wieczną w zamian za trud krótkotrwały i bezgraniczną chwałę za boleść przemijającą. na jaką musimy zasłużyć. a sam cierpliwością i pokorą bronił się przed tymi. To dobro. bądź mężny i umacniaj się w sobie. który wie wszystko.Chrystusa. że boisz się drugiego śmiertelnego człowieka? Dziś jest. przecież niewiele sobie robił z tego. nie uniknie sądu Bożego. nie załamuj się. choćby był nie wiem kim. wszystko to splata dla ciebie wieniec zbawienia. 100 . zostaw serce na zawsze w Panu i nie bój się sądów ludzi. Boga się bój. a ludzi się nie lękaj. Ale wszystko pokonali cierpliwością. że wszystkie niepokoje życia są niczym wobec przyszłej chwały. ile umiał i ile mógł. Działał dla zbudowania i dla dobra innych. mieli za to niedole. jeżeli w swoim sumieniu jesteś sprawiedliwy i niewinny. że inni go sądzili i potępiali. Wszystko więc polecił Bogu. nie trać ufności. że dnia jednego ludzie postawili go przed sądem. Rozdział XXXVI PRZECIWKO BŁAHYM SĄDOM LUDZKIM 1. choć starał się o względy wszystkich i stał się wszystkim dla wszystkich. Ja ci wynagrodzę wszystko. aby milczenia jego źle sobie nie tłumaczyli ludzie prości. zarzucali mu rzeczy kłamliwe i nieuzasadnione i z upodobaniem je rozsiewali. Czy chcesz mieć od razu to. ale nie mógł zapobiec temu. Ale i wszystkim dogodzić niepodobna. nie tobie. Synu. mało mu wierzyć należy. Czasem jednak publicznie odpowiadał. ja będę z tobą w każdym twoim strapieniu. Kto wiele mówi. że zawsze za swoje dobre chęci otrzymasz duchowe ukojenie? Święci moi nie zawsze je mieli. które Bogu ufa więcej niż sobie. bardziej ufając Bogu niż sobie i wiedząc. co źle o nim mówili. Na przykład Paweł. 3. co inni otrzymali po wielu łzach i wysiłkach? Oczekuj Pana. Cóż może ci zrobić ktoś słowami i oszczerstwem? Sobie raczej szkodzi. pokusy i wielkie osamotnienie.

niczego nie wymagaj. bo niezupełnie ufają Bogu. Ci nie osiągną prawdziwej wolności. Rozdział XXXVII O CZYSTYM I ZUPEŁNYM WYRZECZENIU SIĘ SIEBIE DLA OSIĄGNIĘCIA WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI 1. Panie. nie trać godności i nie umniejszaj swojej nagrody niecierpliwością. ale z jakimś jednym zastrzeżeniem. zrezygnuj z siebie. tym więcej zyskasz w moich oczach i tym więcej osiągniesz. dopóki nie wyrzekną się siebie zupełnie i nie będą składać z siebie ofiary codziennie. Bo dodana ci będzie jeszcze większa łaska. którzy wprawdzie wyrzekają się siebie. zgub siebie. a ja do ciebie. 2. i w małych rzeczach. Mówiłem ci już często i jeszcze raz powtórzę: Porzuć siebie. wiec chodzą koło swoich spraw. a odnajdziesz mnie. a zawsze na tym zyskasz. ale wyrzekniesz się nieodwołalnie. rezygnując ze swojej woli i w sprawach ducha i ciała? Im szybciej to uczynisz. tym lepiej dla ciebie. bo bez tego nie ma i być nie może owocnego zjednoczenia z Bogiem. a dostąpisz wielkiego pokoju ducha.Ty miej zawsze przed oczyma Boga i odmawiaj walki na kłótliwe słowa. ile razy mam się wyrzec siebie i w jaki sposób siebie porzucić? Zawsze i w każdej chwili. Oddaj wszystko za wszystko. trwaj we mnie 101 . wracają do swego. choć na to nie zasłużyłeś. Są tacy. i w dużych. bo ja mam moc. ale potem stanąwszy przed jakąś próbą. Trwaj nie mając nic i nie przedsiębiorąc niczego. We wszystkim bez wyjątku chcę. gdybyś nie był całkowicie wolny. W przeciwnym razie jakże mógłbyś do mnie należeć. abyś stał się ze wszystkiego ogołocony dla mnie. skoro tylko wyrzekniesz się siebie. niczego nie żądaj. 3. czystości serca i uszczęśliwiającej łaski mojej przyjaźni. Inni znowu najpierw oddają wszystko. ale raczej spoglądaj ku mnie do nieba. żeby cię wyrwać z każdej krzywdy i poniżenia i oddać każdemu według jego czynów. że jesteś pokonany i pokrzywdzony. im pełniej i szczerzej. i dlatego tak trudno im się doskonalić. A jeśli ci się wydaje teraz. Synu.

tego pragnij. jako i On nie pozostawia żadnego stworzenia bez jego wewnętrznego ładu. którzy mają świadomość dziedzictwa i wolności synów Bożych. Synu. O to się staraj. Zniknie lęk nadmierny. niech wszystko będzie w twojej władzy. Rozdział XXXVIII O MĄDRYM KIEROWANIU SPRAWAMI ZEWNĘTRZNYMI I O UCIEKANIU SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE DO BOGA 1. Tak i ty powinieneś chronić się do sanktuarium swojej duszy i błagać gorliwie Bożej pomocy. co widzisz i słyszysz. szukał w modlitwie pomocy. a ciemność cię nie przygniecie. a ja będę z tobą. jakimś głębszym. abyś zdołał uwolnić się od wszelkiego posiadania i nagi mógł iść za nagim Jezusem. niepokoje i zbyteczne troski. i jak Mojżesz wchodzisz przy każdej okazji do świątyni i radzisz się Boga. co jest i co będzie. umrzeć dla siebie. dąż usilnie do tego. stoją ponad doczesnością i zgłębiają rzeczy wieczne. bądź panem swoich czynów.szczerze i niewzruszenie. aby uwolnić się od wątpliwości i wahań. a nie ty pod władzą wszystkiego. Wtedy rozwieją się wszystkie próżne rojenia. że Jozue i Izraelici zostali oszukani 102 . Jeżeli w każdej sytuacji potrafisz wyjść poza zewnętrzne pozory i przenikasz to. władcą. a dla mnie żyć wiecznie. którzy nie lgną do rzeczy ziemskich pociągających człowieka. pouczony przez Boga o tym. 2. którzy zaledwie dostrzegają rzeczy przemijające. i starają się uładzić je według woli najwyższego Twórcy. Czytamy w Piśmie świętym. o to proś. niecielesnym zmysłem. a niedobra miłość uwiędnie. usłyszysz na pewno Bożą odpowiedź i odejdziesz mądrzejszy. Staniesz się wolny w sercu. Bądź wyzwolony jak prawdziwi Izraelici. byś w każdym miejscu i w każdej sprawie czy działaniu pozostał wewnętrznie wolny. ratunku w niebezpieczeństwie i ulgi w rozpaczy z powodu nieprawości ludzkich. aby służyły Bogu. nie zaś niewolnikiem ani poddanym siebie. Mojżesz bowiem często udawał się na miejsce święte. ale raczej pociągają je wzwyż. panuj nad sobą. a wypatrują niebieskich.

czymże jest człowiek. zaczyna myśleć inaczej. 2. Czuwajcie i módlcie się mówi. mówi Pan. Obym nie przywiązywał wielkiej wagi do tego. bo własnym rozumem nie zajdę daleko. Przeto niemała to rzecz nawet w najmniejszym wyrzekać się siebie. Rozdział XXXIX O TYM. Prawdziwa doskonałość polega na zaparciu się samego siebie i dopiero ten. chętnie oddam Ci wszystkie moje sprawy. że do niego przychodzisz? Czym zasłużył sobie człowiek. ale nie zwlekając zawierzył siebie Twojej woli. ale raczej popychają człowieka to tu. gdy czegoś pragnie. albo syn człowieczy. często człowiek zabiega usilnie. czyż mam prawo się skarżyć. abyście nie popadli w pokuszenie. Panie. a zobaczysz. czy nie zdoła znienacka złowić nieostrożnego w swoje sidła. Panie. wróg wszystkiego. a ja dobrze ją załatwię w swoim czasie. ale gdy już osiągnie. to tam. mnie powierz zawsze swoją sprawę. bo uczucia skupione na jednej rzeczy nie trwają długo. ale we dnie i w nocy zastawia zdradliwe zasadzki próbując. Oczekuj mojej interwencji. jeśli mnie opuszczasz? Albo narzekać.przez Gabaonitów. że o nim pamiętasz. Synu. że ci się powiedzie. co się kiedyś zdarzy. o co proszę? 103 . Synu. co dobre. ŻE CZŁOWIEK NIE MA W SOBIE NIC DOBREGO SAM Z SIEBIE I NICZYM NIE MA PRAWA SIĘ CHEŁPIĆ 1. 3. bo nie poradzili się przed tym Pana. nie ustaje w kuszeniu. lecz zawierzyli ich gładkim słówkom i zwiodła ich fałszywa pobożność wroga. jest rzeczywiście wolny i bezpieczny. Rozdział XL O TYM. A przecież odwieczny przeciwnik. że nie czynisz tego. kto to uczynił. ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN SIĘ NIEPOKOIĆ O SWOJE SPRAWY 1. że dajesz mu swoją łaskę? Panie.

który by mi wystarczył — wtedy mógłbym może zasłużenie mieć nadzieję Twojej łaski i cieszyć się darem nowej radości. ja pragnę tylko tej. nie sobą. ponieważ odwodzi od chwały prawdziwej i pozbawia łaski niebieskiej. traci wartości prawdziwe. we wszystkim okazuję się słaby i ciągle zdążam ku nicości. Ty jesteś moją chwałą. niech się święci święte imię Twoje. zawsze jesteś taki sam i trwasz w wieczności. która jest od Boga. każda godność do104 . Ty radością serca. Niech inni szukają chwały pochodzącej od ludzi. A przecież od razu jest lepiej. 2. że już twarz moja nie będzie się ciągle zmieniać. I jeśli Ty mnie nie wspomagasz i nie pouczasz wewnętrznie. co dobre. Niech będzie pochwalone imię Twoje. Dziękuję Tobie. gdy tylko zechcesz i wyciągniesz ku mnie pomocną dłoń. Ty zaś. dobre. 3. nie mam sam z siebie nic dobrego. Bo kiedy człowiek sam sobie się podoba. co czynisz i co sprawiasz w swojej mądrości.To prawda. jeżeli czym się zachwycać. a ja sam nie mam czym się chlubić. jakby siedem razy na dzień odmieniała się nade mną pogoda. bo Ty sam bez udziału ludzi możesz mnie wesprzeć i tak mnie umocnić. jestem niczym. W Tobie będzie moja chwała i radość codzienna. staję się od razu chłodny i rozproszony. od którego przychodzi wszystko. A ja. 6. cieszyć się Twoim imieniem. nic nie mogę. 5. niezmiennie dobry. święte i sprawiedliwe jest wszystko. niech będzie wysławiane dzieło Twoje. mnie zaś niech omijają ludzkie pochwały. to tylko Tobą. nie podoba się Tobie. chyba moją słabością. to największa marność. nie potrafię trwać długo w jednym stanie. Czym więc mógłbym się chlubić i dlaczego szukam uznania? Dla niczego? Ależ to dopiero sama nicość. niestały i słaby. jestem wobec Ciebie marnością. Więc gdybym tylko umiał wyrzec się pociechy ze strony ludzi. nie własną cnotliwością. po to by osiągnąć większą gorliwość albo po prostu z wewnętrznej potrzeby szukania Ciebie — bo nie ma takiego człowieka. nie moje. skłonny bardziej do zepsucia niż do doskonałości. Ja zaś. Panie. święty i sprawiedliwy. 4. W istocie próżna chwała to nieszczęście. ale w Tobie tylko serce będzie trwać i spoczywać. kiedy żąda pochwał ludzkich. nie moje. Prawdziwa chwała i radość to chlubić się Tobą. tylko to jedno mogę myśleć i powtarzać: Panie. Bo każda chwała ludzka.

nie 105 . cześć i chwała. choćby mnie nawet za nic uważano. Trójco błogosławiona! Tobie jedynie cześć. kto ci się zdaje dobry i bliski w tym życiu. Synu. słusznie powstaje przeciw mnie całe stworzenie. I jeżeli nie nastawię się tak. że podobnie jak ty myśli i żyje. Rozdział XLII O TYM. Rozdział XLI O ODRZUCENIU WSZELKICH DOCZESNYCH ZASZCZYTÓW 1. zawsze będziesz niespokojny i uwikłany. Jeżeli naprawdę wejrzę w siebie. Ale ponieważ często i ciężko grzeszyłem przeciw Tobie. O prawdo i miłości moja. Boże. Tobie zaś sława. Wznieś serce ku mnie do nieba. godność. sprawiedliwie należy mi się wstyd i pogarda. są marnością i głupstwem. ty zaś żyjesz w pogardzie i poniżeniu. gdy przyjaciel odejdzie od ciebie albo umrze. Panie. że nie doznałem krzywdy od nikogo. gdy się je porówna z wieczną chwałą. że są honorowani i czczeni. Beze mnie przyjaźń nie ma pełnej wartości i trwać nie może. A jeśli opierasz się na trwałej i wiecznie żywej prawdzie. widzę. jakież więc mam prawo skarżyć się Tobie? 2. jeżeli twój pokój ducha uzależniasz od jakiegoś człowieka. a ludzka wzgarda nie zdoła cię zasmucić. kiedy widzisz. jesteśmy ślepi i łatwo ponosi nas próżność. nie zasmucisz się. każda wielkość w opinii świata. moc i chwała na wieki wieków bez granic. ŻE POKOJU DUCHA NIE MOŻNA OPIERAĆ NA LUDZIACH 1. ani zjednoczyć się z Tobą. nie zazdrość innym. Na mnie niech się opiera nawet przyjaźń i tylko przeze mnie kochaj tego.czesna. nie zdołam nigdy zdobyć pewności i pokoju ducha ani przyjąć wewnętrznego oświecenia. żeby chętnie przyjmować od każdego wzgardę i odepchnięcie. sądząc. Synu.

jeśli ją kochasz i patrzysz na nią bez względu na mnie. ale na dobrym działaniu. zasłaniasz sobie obraz Stworzyciela. O tyle człowiek zbliża się do Boga. Synu. Gdy patrzysz na stworzenia. które porywają serca i oświecają ducha. Ja jestem nauczycielem wiedzy prawdziwej i daję dzieciom takie światło inteligencji. od razu staje się mądrzejszy i lepszy w głębi serca. sam kładzie przeszkodę na drodze łaski Bożej. I o tyle wyżej wzlata ku Bogu. o ile oddala się od wszelkiego ziemskiego pocieszenia. Gdybyś umiał w sposób doskonały unicestwić siebie i opróżnić duszę z wszelkich przywiązań. Nigdy nie czytaj po to tylko. jak mnie służyć należy. do kogo ja przemówię. wtedy staniesz się zdolny osiągnąć poznanie rzeczy Bożych. aby się wydać uczeńszym i mądrzejszym. 106 . O nieszczęśni ci. plami cię i oddala od najwyższego dobra. Słuchaj moich słów. bo to więcej ci się przyda niż znajomość najtrudniejszych problemów. o ile głębiej schodzi w siebie i sam sobie wydaje się nędzarzem. Kto zaś sobie przypisuje coś dobrego. Gdy przeczytasz już wiele i wiele się nauczysz. ale nie chcą wiedzieć. Ten. jakiej nie wpoiłby im żaden człowiek. niech cię nie zwodzą piękne i zgrabne słówka. co wypytują ludzi o różne ciekawostki. której ja nie połączę. zawsze musisz wrócić do tego samego początku. 2. Nawet najmniejsza rzecz. Staraj się wykorzeniać swoje wady. Rozdział XLIII PRZECIWKO JAŁOWEJ I ZADUFANEJ UCZONOŚCI 1. Dla takich uczuć ludzkich masz umrzeć tak. Ucz się ciągle przezwyciężać siebie dla Stwórcy. pragnął żyć w ogóle z dala od ludzi. Królestwo Boże nie polega na słowach. bo łaska Ducha Świętego zawsze szuka pokornego serca.ma prawdziwej i czystej miłości. prowadzą do pokuty i przynoszą ciągle świeżą ochłodę. abyś o ile to od ciebie zależy. 2. wówczas łaska moja musiałaby spłynąć na ciebie.

4. Synu. we mnie pokładać nadzieję. i będzie słuchał. ja przenikam każdą myśl i daję pobudkę do każdego czynu. Lecz jednym mówię to. szukać wiecznych. i będzie egzaminował duszę każdego człowieka z osobna. Ten. lepiej odwracać oczy i pozwolić każdemu myśleć swoje. niż kto inny nabędzie wiedzy przez dziesięć lat ślęczenia w szkołach. innym zaś odsłaniam rzeczy niezwykłe. jednym ukazuję się mgliście w znakach i obrazach. ja pobudzam do pokuty. niż wdawać się w kłótliwe rozmowy. co sprzyja wewnętrznemu pokojowi. nie dbać o teraźniejsze. 3. Lepiej jest być głuchym na wiele rzeczy i zajmować się tylko tym. rozmiłować się w wieczności. kto mnie umiłował. łatwiej zniesiesz własną porażkę. Więcej zyskał porzucając wszystko niż studiując zawiłe nauki. o których wcale nie musisz wiedzieć. innym zaś w rozbłysku światła odkrywam tajemnice. i zamilkną przemądrzałe języki. Ja uczę odwracać się od spraw doczesnych. A wtedy Jeruzalem zostanie przeszukane przy zapalonych latarniach i odkryte zostaną rzeczy ukryte w ciemnościach. a przecież nie wszystkim przekazują to samo. Pan aniołów. Rozdział XLIV O TYM. kto w jednej chwili tak wysoko unosi pokorną myśl. nie pragnąć niczego poza mną i najgoręcej mnie miłować nad wszystko. jest wiele rzeczy. Albowiem ja jestem doktor prawdy w duchu. raczej myśl o sobie. że zaczyna ona pojmować mądrość prawdy wiekuistej łatwiej. że choć na ziemi. Jeśli coś ci się w innych ludziach nie podoba. unikać zaszczytów. Jednym głosem mówią Księgi. 107 . Ja uczę bez hałasu słów. ŻE NIE NALEŻY DAĆ SIĘ POCIĄGAĆ RZECZOM ZEWNĘTRZNYM 1. nauczył się tym samym rzeczy Bożych i będzie mógł mówić o nich cuda. Jeżeli mocno utwierdzisz się w Bogu i będziesz zważał tylko na Jego sąd.Nadejdzie czas. bez namaszczonej powagi. gdy przyjdzie Nauczyciel nad nauczyciele. co wszystkim. znosić zgorszenie. ile jest godny według mego rozeznania. Ja jestem tym. kto co wie. bez zamętu poglądów. każdemu udzielam tyle. Chrystus. jesteś już umarły i cały świat jest umarły dla ciebie. bez walki na argumenty.

I O TYM. także często nas przygniata. który strzegłby się zawsze tak przezornie i tak czujnie. we wszystkim. a zaniedbujemy to. przypominamy sobie może dopiero wtedy. do czegośmy doszli? Patrz. 2. A jeśli nawet dotknie go cierpienie czy też da się w coś uwikłać. Gdzież jest człowiek. Rozdział XLV O TYM. a dobro sprawiedliwych tylko w Tobie. ŻE NIE NALEŻY WIERZYĆ WSZYSTKIM. a o uszczerbku duszy od razu zapominamy. wesprzyj nas w utrapieniu. Panie. gdzie byłem jej pewny! Ileż razy także tam ją spotykałem. Wielka to rzadkość wierny przyjaciel. JAK ŁATWO POTKNĄĆ SIĘ W SŁOWACH 1. całkiem w rzeczach zewnętrznych ugrzęźnie. Ty jeden. kto powiedział: Dusza moja jest mocna. nie tak łatwo upadnie. Panie Boże mój. pracujemy i zabiegamy o mały zysk. Boże. Panie. szybciej dzięki Tobie się otrząśnie i dozna ukojenia. skłonni do zdrady i odmiany. co najważniejsze. co przetrwałby z przyjacielem wszelkie niedole. wszędzie i zawsze. to cóż dopiero ciosy niespodziewane? Ale dlaczego sam sobie nie umiałem biedny poradzić? I czemu tak byłem łatwowierny? 108 . Panie. O Panie. bo daremna jest pomoc ludzka. bo cała istota człowieka wyładowuje się na zewnątrz i jeśli w porę nie zwróci się do wnętrza. co się nam przydarza. Któż to zdoła wszystko przewidzieć. gdziem się najmniej spodziewał! Omylna jest nadzieja pokładana w ludziach. Dążymy do tego. Jesteśmy słabi i niestali.2. co złe. kto ustrzeże się wszystkiego. kto ufa Tobie aż do końca. kiedy już będzie za późno. i szuka Cię samym sercem. bo Ty nie opuszczasz nikogo. Jakże mądry w świętości swego ducha był ten. nie tak łatwo poddawałbym się lękom ludzkim. czego się spodziewamy. bo ugruntowana w Chrystusie! Gdybym ja był taki. jesteś wierny naprawdę. że nigdy nie zaplątałby się w nic złego? Ale kto Tobie ufa. Błogosławiony bądź. jak nikt inny. Jakże często nie znajdowałem wiary tam. opłakujemy stratę doczesną. co błahe i nieważne. nie tak by mnie raniły pociski słowa. 3. na przyszłość? Jeśli to.

4. jeśli ktoś mówi: Oto tu jest Chrystus albo tam. ale wszystko. że chronili łaskę w milczeniu w tym kruchym życiu. tylko ułomnymi ludźmi. Panie. ale pilnie iść za tym. zwierzać się niewielu ludziom. . nie bardzo mu wierzyć należy. choć prosi o milczenie. niech lada powiew słów nas nie unosi. I znowu: Każdy człowiek jest kłamcą. nie szukać tego. że to był sekret. co bywa przez ludzi podziwiane. nie powinienem czynić drugiemu. Jakże przezornie upominałeś nas. jeśli nie Tobie? Jesteś Prawdą. co może przynieść poprawę charakteru i większą gorliwość! 6. że w głosie jego brzmi prawda. Komuż mam wierzyć. i mówiłeś. a język mój naucz przezorności. rzekł mi ktoś. Daj moim ustom słowo prawdziwe i pewne. tak że nawet jeśli wydaje się. która nie kłamie i nie może być okłamana. oby na większą ostrożność. i to. jaki to daje spokój — milczeć o innych. i odchodzi. że za wiele wiedziano o ich cnotach. ale już zaraz zdradza i siebie. . tymczasem on sam nie potrafi milczeć. co ci mówię. nie dowierzać wszystkiemu bez wyjątku. niestały i chwiejny. a zwłaszcza w słowach. Jak bardzo zaszkodziło wielu ludziom to. 5. choćby niektórzy porównywali nas z aniołami. a nie na głupotę. za wcześnie je wychwalono! Jak bardzo innym pomogło to. byśmy się strzegli ludzi. Aby zachować łaskę Bożą. Uważaj.Przecież jesteśmy ludźmi. Więc ja milczę i wierzę. że wrogami człowieka są jego bliscy i że nie należy wierzyć. każdy jest słaby. zachowaj przy sobie to. uważaj. bezpieczniej jest unikać ludzkiego blasku. Co mnie niemiłe. niech się spełnia według Twojej woli. Jak to dobrze. Ciebie zawsze prosić. abyś spojrzał w głąb serca. Od takiego gadulstwa i ludzi niedyskretnych zachowaj mnie. abym nie wpadał w ich ręce i sam nie był do nich podobny. nie rozgłaszać bez zwłoki. które całe jest pokusą i bojowaniem! 109 . Nauczyła mnie szkoda. co wewnątrz i na zewnątrz. Panie. i mnie.

a nie będziesz dbał o tysiące słów ludzkich. 2. trwaj mężnie i ufaj mi. jeśli nic sobie nie zarzucasz w sumieniu. Lecą w powietrzu. jak był i kto jest krzywdzicielem. Ale kto mnie zaufa. Synu. że nie umarłeś jeszcze dla świata ani świat nie umarł dla ciebie. wiem. Do mnie więc udawać się trzeba o rozsądzenie każdej sprawy. Ode mnie wyszło słowo. gdybyś w ogóle na to nie zważał i cenił nie więcej niż plewy? Czyż z ich powodu mógłby ci spaść choć jeden włos z głowy? 3. 4. cokolwiek można by złośliwie wymyślić. że brak ci prawdziwej pokory. ale przedtem chcę wypróbować ich obu. cóż mogliby ci zrobić. GDY DOSIĘGNĄ NAS POCISKI SŁOWA 1. Nawet gdyby mówili przeciwko tobie wszystko. chyba dlatego. cokolwiek Bóg nań ześle. który cięższych ciosów nie potrafisz jeszcze wytrzymać? I dlaczego tak drobne rzeczy bierzesz sobie do serca. nie chcesz słuchać upomnień i zasłaniasz się wymówkami. ani sądu ludzkiego się nie ulęknie. za moim przyzwoleniem wszystko się stało. Czym bowiem są słowa? Tylko słowami. Gdyby nawet zarzuty były nie110 . lecz zawsze nieomylny. Jeśli jesteś winny. niż powinno? Boisz się ich wzgardy. Cóż z tego. że żyje jeszcze w tobie świat i próżna chęć podobania się ludziom. Bo kiedy unikasz nagany i wymówek za swoje uchybienia. Bo jam jest sędzia i znam tajemnice każdego. zbłądzić nie może. a kto pokrzywdzonym. sąd zatrzymując dla siebie. Usłysz jedno moje słowo. Kto nie żyje duchem i nie ma w sercu Boga. ale skały nie poruszą. zawsze się ostoi i nikt go podważyć nie zdoła. nie zaś upierać się przy własnym osądzie. wiedz. mój wyrok sprawiedliwy. to znak. Bo sprawiedliwy nie ulęknie się niczego. chociażby oczom nieświadomym zdawał się niesłuszny. że sam musisz pragnąć poprawy. Ale wejrzyj w siebie głębiej. staraj się znieść zarzuty chętnie dla Boga. że czasem zniesiesz słówko. że jesteś jeszcze zbyt cielesny i zależy ci na ludziach bardziej. Ja rozsądzę winnego i niewinnego. ten ani przy swoim sądzie nie obstaje. Świadectwo ludzi jest często zawodne. Przeważnie jest ukryty i tylko niektórym odsłania się w pełni. ty. ten łatwo zraża się każdym słowem nagany. a zobaczysz.Rozdział XLVI O UFNOŚCI W BOGU. by wyszły na jaw zamysły serc wielu.

i dlatego gdy spotyka mnie nagana. mocny i cierpliwy. i nie bę111 . nie zniechęcaj się żadnym cierpieniem. jakie podjąłeś dla mnie. gdy ustanie trud i krzątanina. ŻE WSZYSTKO DŹWIGAĆ NAM TRZEBA PRZEZ WZGLĄD NA ŻYCIE WIECZNE 1. Niedługo będziesz się tu trudził. co razem z czasem przemija. aby ci wynagrodzić wszystko ponad spodziewanie i ponad miarę. nie załamuj się z powodu trudów. jak czynisz. Daruj mi łaskawie. Małe i krótkie jest wszystko. 5. czego ja sam nie wiem. a wkrótce ujrzysz koniec niedoli. Poczekaj trochę. Rozdział XLVII O TYM. Nadejdzie ukojenie dnia jednego. ilekroć tak nie uczynię. o którym wie tylko Pan. Czyń swoje. Ja mam moc. i daj mi łaskę większej cierpliwości. wzdychaj. milcz. powinienem się upokorzyć i uznać ją za słuszną. Zawsze pamięta. Synu. co ukrywa sumienie. 2. nie zawsze ból będzie cię przygniatał. Nawet jeśli do niczego się nie poczuwam. nikt z żyjących nie usprawiedliwiałby się w Twoich oczach. on nie dba o to ani nie chwali się. że ja badam serca i nerki i nie wydaję wyroku według pozorów ani przez wzgląd na powierzchowność człowieka. Ty wiesz o mnie to. módl się. Panie Boże. co w oczach ludzi uchodzi za godne pochwały. z którym odpuszczasz mi grzechy. Pisz. że ktoś tak mądrze go broni.słuszne. sędzio sprawiedliwy. który znasz słabość i nędzę człowieka. czytaj. bo nie wystarcza mi własne sumienie. Przyjdzie pora. W moich oczach często złem jest to. znoś dzielnie trudności: życie wieczne godne jest tego wszystkiego i godne większych jeszcze trudów. bądź moją siłą i całą moją ufnością. to jednak to mnie nie usprawiedliwia. bo gdyby nie Twoje miłosierdzie. Lepsze jest bowiem dla mnie Twoje niewyczerpane miłosierdzie. ja będę twoją zapłatą. niż moje własne zadufane poczucie sprawiedliwości usiłujące bronić tego. ale w każdym wypadku niech cię wspiera i pociesza myśl o mojej obietnicy. śpiewaj. pracuj wiernie w winnicy mojej.

wy- 112 . których niegdyś na świecie uważano za godnych pogardy. cieszą. ale światło wiekuiste. jasność nieskończona. 2. a niegodnych jakoby samego życia! Wtedy na pewno umniejszyłbyś siebie do samej ziemi i chciałbyś raczej stać niżej od wszystkich niż wyżej od jednego. ale cieszyłbyś się. nigdy nie odmieniający się na gorsze! Oby już zajaśniał ten dzień i oby skończyło się dla mnie wszystko doczesne! Chociaż świeci on przecież wiecznym blaskiem świętości. ani nocy. tylko błoga szczęśliwość i obcowanie dusz w szczęściu i chwale. którzy toczyli w życiu ciężkie boje. a teraz radują się. 4. Oto ja. że możesz cierpieć dla Boga. Mieszkańcy niebios pławią się w radości wiecznego dnia. Bo śmierć spiesznie przybędzie. odpoczynek niezawodny. a ze mną wszyscy święci. zawsze niezawodny. że ludzie mają cię za nic. Nie będziesz wtedy mówił: Któż mnie wybawi z tego śmiertelnego ciała? Nie będziesz wołał: Biada mi. O. Błogosławione mieszkanie naszej najwyższej ojczyzny! O jasny dniu wieczności. gdybyś mógł ujrzeć wieczną nagrodę świętych w niebie i chwałę. pokój trwały. jaka otacza tam tych. dniu wiekuistego szczęścia. nie będzie troski. 3. po którym nie nadejdzie ciemność nocy. odpoczywają spokojnie i zostaną ze mną na zawsze w Królestwie mego Ojca. ale pielgrzymującym na ziemi światło jego wydaje się dalekie i jakby odbite w zwierciadle. gdyby to właśnie doszło do głębi twego serca. Gdybyś w tym zasmakował. że ciągle jeszcze jestem tutaj. Rozdział XLVIII O DNIU WIECZNOŚCI I O UTRAPIENIACH TEGO ŻYCIA 1. Nie pragnąłbyś w życiu dni szczęśliwych. i to uważałbyś za zysk największy. a zbawienie się spełni.dzie już ani dnia. ale zawsze opromienia go Prawda. jakże śmiałbyś choćby jeden raz narzekać? Czyż dla życia wiecznego nie warto znieść wszystkich trudów? To nie byle co utracić albo zdobyć Królestwo niebieskie! Wznieś więc oczy ku niebu.

gdzie nieustannie walka i klęska. a ciało ciąży w dół. kiedyż stanę i ujrzę Ciebie przed sobą? Kiedyż będę oglądał chwałę Twego Królestwa? Kiedy będziesz dla mnie wszystkim we wszystkim? O. ale ciałem wbrew sobie muszę wciąż spadać nisko. kiedy w modlitwie myśli moje uciekają od Ciebie. nie odchodź ode mnie i nie opuszczaj sługi swego w gniewie. ale tak trudno mi to osiągnąć. Bądź pociechą mojego wygnania. że gdy tylko duch zwróci się ku sprawom Bożym. rozpraszają ciekawostki. kiedy wreszcie będę z Tobą w Twoim Królestwie. Nie pamiętaj mi też i przebacz miłosiernie. rozdzierają troski. Chcę zajmować się sprawami nieba. rozprosz to wszystko piorunem. Boże. pokój niezmącony i bezpieczny we mnie i koło mnie. spraw. Panie? Kiedyż w pełni będę się radował w Tobie? Kiedy osiągnę prawdziwą wolność bez przeszkód. niech odrzucam ze wzgardą grzeszne złudzenia wyobraźni. wypuść swoje strzały.gnańcy synowie Ewy jęczą w smutku i goryczy dnia doczesnego. bo duch rwie w górę. nieszczęsny. co nieczyste. niech zapomnę o sprawach świata. wyczerpują dosyty. Stoję lub siedzę 113 . 3. błogości niebiańska. wstrząsają namiętności. kiedyż będzie koniec tych utrapień? Kiedyż zostanę uwolniony od nieszczęsnej niewoli błędów? Kiedyż będę myślał tylko o Tobie. wygnaniec na ziemi wroga. a pierzchną złudy szatana. natychmiast przeszkadza mi w modlitwie natłok spraw ziemskich. 4. pełne bólu i nieszczęść. osaczają błędy. walczę sam ze sobą. spraw. złe. O. ulżyj w bólu. wyniszczają trudy. że bardzo często się rozpraszam. 5. bez udręk ciała i ducha? Kiedyż nastanie pokój trwały. bo z utęsknieniem wzdycham do Ciebie. Wyznaję szczerze. Pragnę cieszyć się Tobą w głębi ducha. co świat ofiarowuje na pociechę. To. Pomóż mi skupić wszystkie swoje władze w Tobie. oplątują marności. Prawdo wiekuista. Duchem chciałbym wznieść się wysoko. przejmują trwogi i lęki. jest dla mnie tylko ciężarem. które przygotowałeś umiłowanym swoim od wieków? Jestem nędzarz opuszczony. a ucieknie przed tobą wszystko. Przybądź. pokój pewny pod każdym względem? Dobry Jezu. Dni tego życia są krótkie. aby nie pociągała mnie żadna marność świata. dręczą głody. O jakże cierpię nad tym. ale sprawy doczesne i nieuśmierzone namiętności ściągają mnie ku ziemi. I tak. Plamią tu człowieka grzechy. obciążają pokusy. sam dla siebie staję się ciężarem. Zabłyśnij.

odszedł od wszystkiego. Synu. Tak właśnie często płonie w ludziach pragnienie niebios. aby oglądać moją światłość nie zmąconą cieniem. że spłynęła na ciebie tęsknota wiecznej szczęśliwości. gdzie przenoszą mnie myśli. otwórz serce i przyjmij miłośnie to święte utęsknienie. a często przebywam zupełnie gdzie indziej. abyś całym sercem przylgnął do mnie i starał się służyć mi jak najgorliwiej. abyś dojrzewał w dobru i pokorze i przygotowywał się do dalszych bojów. ale dar najwyższej łaski i Bożej miłości. Jeżeli kocham ducha. Podziękuj najwyższej Dobroci. myśl moja krąży wokół spraw nieba. 2. unosząc ku sobie swoją mocą. zagrzewając żarliwie. Panie. Rozdział XLIX O UPRAGNIENIU ŻYCIA WIECZNEGO I O TYM. a zasmucają jego nieszczęścia. 6. kto przezwyciężył siebie i żarem ducha uśmierzył głód ciała. Jeżeli kocham ciało. a myśl tam. co lubię. radują mnie przyjemności świata. 114 . Co kocham. gdzie moja myśl. największą radość znajduję w rozmyślaniach duchowych. moja Prawdo. aby w pogodzie ducha zanosić czystą modlitwę do Ciebie. bez tego. Bo nie jest to zasługa twoich rozmyślań ani wysiłków. Ale szczęśliwy ten. Jestem tam. bywa. abyś własnym ciężarem nie uwiązł przy ziemi. co kocham. że ogień płonie. co mnie cieszy z natury. JAK WIELKIE RZECZY OBIECANO TAM BOJUJĄCYM TU NA ZIEMI 1. Jeżeli kocham niebo. o tym lubię mówić i słuchać i w tę stronę kieruje się moja wyobraźnia. powiedziałeś jasno: Gdzie skarb twój. gdzie to. tam i serce twoje. i w głębi serca.tutaj. tam. co miłe ciału. Jeżeli kocham świat. że zesłała ci tę łaskę nawiedzając cię miłościwie. Wszakże Ty. To mi więc przeszkadza. Synu. i zapragniesz wyjść z domku swego ciała. kto dla Ciebie. ale płomień wznosi się ku górze wraz z dymem. a wszystko po to. co ziemskie i na zewnątrz. skoro uczujesz. aby stać się godnym przebywania pośród chórów anielskich. marzę często o tym.

nie dostaniesz. czego ty pragniesz. Takie bywa często i twoje pragnienie. i w znoszeniu tego. Nie śmiesz sprzeciwić się władzy. Umacniaj się więc i bądź dzielny i w działaniu. synu. Kiedy więc zwracają się z utęsknieniem do Boga. Inni proszą i otrzymują. czy umie on się wyrzec wszystkiego i wszystko przezwyciężyć. 3.a przecież nie są wolni od pożądań ciała. żebyś robił często to. Bo to. że czasem będzie ci smutno. czego chcesz. nie może być czyste ani doskonałe. A już najbardziej masz siebie pokonywać. czas trudu i czas próby. Innym samo przychodzi to. jeśli zniesiesz to w milczeniu. bo jeśli głębiej pomyślisz. co jest dla ciebie miłe i pożądane. co sprzeciwia się twojej naturze. gdy coś jest przeciwne twojej woli. Inni będą wielcy na ustach ludzi. Jam jest. czynią to niezupełnie dla chwały Bożej. 5. Ja znam twoje pragnienia i słyszę twoje wzdychanie. Pragniesz. jak szybki koniec 115 . Gdy inni mówią. choć jesteś stworzony do uległości. a rezygnował z tego. że chcesz być już wolny w chwale dzieci Bożych. Nie o to proś. ty poprosisz. gdy czegoś nie chcesz widzieć i znosić. nikt nie zwraca uwagi. czego zapragną. którym natrętnie chcesz mi pochlebić. Trzeba. Dlatego naturalne jest. poczekaj na mnie. Jest jeszcze inny czas. ciebie uznają za nieudolnego. Wiem. 6. Niekiedy będzie ci dane wytchnienie. marzysz o domu wiekuistym i ojczyźnie niebieskiej pełnej radości. Masz się przeoblec w nowego człowieka i w innego człowieka się przemienić. ale nie możesz tego osiągnąć. jaki będzie owoc tego trudu. co ci nie odpowiada i wydaje ci się niepotrzebne. W ten sposób Pan doświadcza zwykle wiernego sługę. ale jeszcze nie nadeszła godzina. samo nie przyjdzie. mówi Pan. Ale pomyśl. czas walki. gdy każą ci robić coś. nigdy nasycenie. co ma w sobie choć trochę interesowności. o tobie będzie milczenie. 4. aż przyjdzie Królestwo Boże. wszyscy ich słuchają. aby cię napełniło najwyższe dobro. Innym to lub owo powierzą. Na razie musisz jeszcze być tutaj na ziemi i tu walczyć. ale co ja wybrałem jako dobre i chwalebne dla ciebie. dlatego tak ciężkie ci się wydaje spełnianie cudzych poleceń i przeciwstawianie się własnym uczuciom. ale wielka to rzecz. potrafisz swoje pragnienie podporządkować mojej woli i jej się tylko trzymać. czego nie chcesz. kiedy ty mówisz.

niedoli, jak ogromna nagroda, a wtedy nie będziesz już odczuwał ciężaru, ale wielką ulgę w cierpieniu. Bo w zamian za tę skromną swoją wolę, której tu sam się wyrzekniesz, otrzymasz wiecznotrwałą wolność w niebie. Tam odnajdziesz wszystko, czego zechcesz, wszystko, czegokolwiek mógłbyś zapragnąć. Tam wszystko dobro samo przyjdzie do ciebie, i to bez obawy utraty. Tam twoja wola będzie zawsze równoznaczna z moją, nic z zewnątrz, niczego na własność nie zapragnie. Tam nikt ci się nie sprzeciwi, nikt na ciebie nie poskarży, nikt nie przeszkodzi, nikt nie stanie na drodze, ale wszystko, czego zapragniesz, jednocześnie się spełni, orzeźwi cię i nasyci. Tam za urazy doznane dam ci chwałę, za smutki szatę wesela, a za ostatnie miejsce pobytu mieszkanie w Królestwie na wieki. Tam okaże się owoc posłuszeństwa, tam trud pokuty zmieni się w radość, a pokora przywdzieje wieniec chwały. 7. Teraz więc z pokorą podaj się w ręce ludzi i nie zważaj na to, kto ci co polecił lub kazał. Ale na to zważaj, aby przyjmować w dobrej wierze, a potem szczerze i ochotnie wypełniać wszystko, czegokolwiek ktoś od ciebie zażąda, czy to większy od ciebie, czy mniejszy, czy równy tobie. Niech jeden dąży do tego, drugi do czegoś innego, niech jeden chlubi się tym, drugi czym innym, i niechaj chwalą ich tysiące, ty zaś nie ciesz się ani z tego, ani z tamtego, ale tylko z wyrzeczenia się siebie i wypełniania mojej woli. Tego powinieneś pragnąć, aby i przez życie twoje, i przez śmierć zawsze działa się tylko chwała Boża.

Rozdział L W JAKI SPOSÓB CZŁOWIEK W ROZPACZY MA SIĘ POWIERZYĆ DŁONIOM BOŻYM
1. Panie Boże, Ojcze najwyższy, bądź błogosławiony teraz i na wieki, ponieważ chcesz tego, co się stało, a to, co się stało z Twojej woli, jest dobre. Niech się raduje w Tobie Twój sługa, nie w sobie ani w czymkolwiek innym, bo Ty jesteś radość prawdziwa, Ty nadzieja, Ty moja nagroda, Ty wesele i godność moja, o Panie. 116

Co posiada człowiek, Twój sługa, czego by nie otrzymał od Ciebie nawet bez zasługi? Twoje jest wszystko, co dałeś i co uczyniłeś. Biedak ja, trudzący się od dziecka, i jakże często smutno mi w duszy aż do łez, a jeszcze kiedy szarpią ją groźne namiętności. 2. Pragnę radości, pokoju, proszę Cię o pokój dzieci Twoich, które pasiesz na łąkach wiekuistych w blasku szczęśliwości. Jeśli zsyłasz pokój, jeśli zlewasz na mnie swoją radość, moje serce napełnia się ukojeniem i zachwytem dla Twojej chwały. Ale jeżeli, jak to często bywa, odbierasz swoją łaskę, nie potrafię iść drogą Twoich nakazów, ale tym bardziej będę się rzucał na kolana i bił w piersi, bo dziś nie jest takie jak wczoraj i przedwczoraj, gdy świeciło mi Twoje światło nad głową, a ja w cieniu Twych skrzydeł byłem bezpieczny, nawet choćby runęły na mnie hurmy pokus. 3. Ojcze sprawiedliwy i czcigodny, przyszła na mnie pora próby. Ojcze ukochany, trzeba, aby Twój sługa zniósł ten moment dla Ciebie. Ojcze uwielbiony na wieki, przyszła pora, którą Ty przewidziałeś od wieków, abym na pewien czas upadł pozornie, ale przecież żył zawsze w głębi Twojej miłości. Wzgardzony będę przez jakiś czas i upokorzony i upadnę w oczach ludzi, zmiażdżą mnie namiętności i rozpacz przygniecie, a wszystko po to, abym podniósł się znowu w blasku nowej światłości i zajaśniał w niebie. Ojcze najświętszy, Twoje to zrządzenie i Twoja wola i stało się tylko to, co sam przewidziałeś. 4. To także bowiem jest łaska Twojej przyjaźni: cierpieć udręki życia z miłości do Ciebie wtedy, kiedy zechcesz i od kogo zechcesz. Bez Twojego pomyślenia, bez Twojej wiedzy i przyczyny nic się nie dzieje na ziemi. Poniżyłeś mnie, Panie, dla mojego dobra, abym poznał dogłębnie Twoją sprawiedliwość, a odrzucił z serca pychę i zadufanie. Wstyd okrył moje policzki, ale z pożytkiem to dla mnie, abym u Ciebie jedynie, nie u ludzi szukał pocieszenia. Nauczyłem się też dzięki temu bojaźni niepojętych Twoich wyroków, bo zsyłasz smutek i na sprawiedliwego, i na bezbożnego, ale zawsze słusznie i sprawiedliwie. 5. Dziękuję Ci, że nie oszczędziłeś moich grzechów, ale wychłostałeś mnie gorzko rózgami, raniąc cierpieniem, trapiąc mnie i z zewnątrz, i z głębi mojej własnej duszy. Nikt nie może mnie pocieszyć tu na ziemi, tylko Ty, Panie, Boże mój, niebiański lekarzu dusz, który ranisz i leczysz, strącasz do piekieł

117

i z nich wydobywasz. Twoja nauka jest nade mną, a rózga Twoja mnie nauczy. 6. Oto jestem cały w Twoich rękach, Ojcze umiłowany, pochylam się, aby rózga Twoja mnie poprawiła. Ćwicz mój grzbiet, aby mój twardy kark ugiął się przed Twoją wolą. Spraw, jak to zwykle czynisz, abym stał się uczniem pełnym pobożności i pokory, czujnym na Twoje skinienie. Nikt nie może mnie pocieszyć tu na ziemi, tylko lepiej, abym tu został ukarany niż w życiu przyszłym. Ty wiesz wszystko i każdą rzecz z osobna, i nic w sumieniu ludzkim nie ukryje się przed Tobą. Znałeś to, co będzie, zanim się stało, i nie ma potrzeby, aby ktoś Cię pouczał albo donosił Ci o tym, co dzieje się na ziemi. Ty wiesz, co jest dobre dla mojego rozwoju, i wiesz, że trzeba cierpień do oczyszczenia rdzy moich wad. Czyń ze mną wszystko wedle Twojej woli, nie odwracaj się od mojego grzesznego życia, które znasz i przenikasz najgłębiej. 7. Daj mi, Panie, wiedzieć to, co godne wiedzy, kochać to, co godne kochania, chwalić to, co Tobie się podoba, szanować to, co Tobie bliskie, ganić to, co w Twoich oczach nikczemne. Nie pozwól, abym kierował się pozorami, jakie widzą oczy zewnętrzne, abym sądził według tego, co zasłyszały uszy głupców, ale spraw, abym umiał rozróżniać zawsze duchowe od widzialnego, a ponad wszystko umiał szukać we wszystkim i zawsze Twojej woli. 8. Zmysły ludzkie często się mylą, mylą się ci, co zakochani w samym życiu, miłują tylko to, co widzialne. Czy człowiek staje się lepszy od tego, że drugi człowiek nazwie go wielkim? Omylny omylnego, próżny próżnego, ślepy ślepego, słaby słabego zwodzi, gdy go wywyższa, a im bardziej wychwala, tym więcej go pogrąża. Bo każdy jest taki, jaki jest w Twoich oczach, nie większy — jak powiedział z pokorą święty Franciszek.

118

który nie chcesz. że nie możesz w pełni oddać się sprawom ducha i poznawania Boga. Wówczas powiesz: Tamto cierpienie nie było godne chwały przyszłej. Właściwie nie jestem godny najmniejszego nawet pocieszenia. ŻE POWINNIŚMY SIĘ ĆWICZYĆ W RZECZACH DROBNYCH. GDY NIE UDAJE NAM SIĘ W WIELKICH 1. Ale ty. ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN SIĘ CZUĆ GODNYM POCIECHY. Sprawię. abyś mnie pocieszał. która w nas się objawi. że zostawiasz mnie w bezradności i opuszczeniu. 2. Musisz więc w ciele często przeklinać ciało. Wówczas powinieneś uciec się do skromnych spraw i zadań i szukać pokrzepienia w dobrych czynach. nie jestem godny Twojej pociechy ani Twojej duchowej obecności i dlatego słusznie czynisz. Niczego więc nie jestem godny. będziesz odczuwać smutek i tęsknotę. Roztoczę przed tobą łąki Pisma świętego. Synu. miłosierny i litosny Boże. co 119 . Dopóki nosisz śmiertelne ciało. Panie. nie potrafisz wytrwać zawsze w gorliwym pragnieniu dobra i utrzymywać się ciągle na wzniosłym szczycie kontemplacji. że zapomnisz o trudach i znów cieszyć się będziesz wewnętrznym spokojem. tylko chłosty i kary. jeszcze nie byłbym godny. aby ginęło to.Rozdział LI O TYM. abyś mógł biec radośnie drogą moich przykazań. Bo choćbym wylał morze łez. Rozdział LII O TYM. ale wskutek pierworodnego skażenia natury musisz czasem zejść niżej. a tymczasem oczekiwać z niewzruszoną nadzieją mojego przyjścia i powrotu i znosić cierpliwie oschłość serca i wygnanie. póki nie wrócę i nie uwolnię cię od wszystkich niepokojów. ALE KARY 1. a przecież choć niechętnie i ze smutkiem dźwigać dalej ciężar tego marnego życia. bo często i ciężko Ciebie obrażałem i wiele dobrego zaniedbałem.

Daj mi trochę czasu. że zasłużyłem na szyderstwo i pogardę. Pokorny żal za grzechy jest ofiarą miłą Ci. aby zasłużyć i na to. I choć mi ciężko to uczynić. 3. Czym zasłużyłem. Gdybym mówił inaczej. odnajduje się utracona łaska. co się wykrzywiło i spaczyło. tyle tylko. by przeniknęło mnie Twoje miłosierdzie. człowiek uchyla się od przyszłego gniewu i we wzajemnym pocałunku łączą się Bóg i dusza pełna żalu. a leniłem się do poprawy. odpuść mi. Panie. A pociecha Twoja niepodobna jest do ludzkiego gadania. że zsyłasz mi tę niebiańską pociechę? Nie pamiętałem. bym zdążył opłakać swój ból. nim odejdę do krainy ciemności osnutej mgłą śmierci. W tym jest ucieczka przed gniewem wroga. zgrzeszyłem. musiałbyś wystąpić przeciw mnie. bo nie wzgardziłeś nigdy sercem skruszonym i pokornym. aby wzbudził w sobie skruchę i ukorzył się z powodu swoich win. w tym prostuje się i oczyszcza to. nie mam prawa zaliczać się do grona wiernych. aby okazała się niezmierna dobroć Twoja w naczyniu miłosierdzia. słodziej woniejącą niż dymiące kadzidła. Panie. To prawda i nie mogę temu zaprzeczyć. jakim chciałbym skropić Twoje święte stopy. 120 . że powtarzam: Zgrzeszyłem. zmiłuj się nade mną. a nie miałby kto stanąć w mojej obronie. abym uczynił coś dobrego. W prawdziwej skrusze i pokorze serca rodzi się nadzieja przebaczenia. raczej zawsze śpieszyłem się do złego. Na cóż innego skazałem się sam moimi grzechami. raczyłeś obdarzyć swego sługę bez żadnej zasługi pociechą nad wszelkie ludzkie spodziewanie. 2. Jest on także tym drogocennym olejkiem. jednak wbrew sobie samemu wyznam otwarcie swoje grzechy. 4. Cóż mogę powiedzieć pełen wstydu i winy? Nie jestem złotousty. jak nie na piekło i ogień wieczny? Przyznaję szczerze. Panie.stworzyłeś. uspokaja się wzburzone sumienie. Cóż tak wielkiego żądasz od winowajcy i nieszczęsnego grzesznika? Tylko tego.

121 . Synu. łatwo zapanujesz nad całą resztą. wykorzenić i zniszczyć nieświadomą i nieopanowaną miłość do siebie. Niech blichtr świata będzie dla ciebie niczym. Usuń się na ustronie. ale raczej gorąco proś Boga o serce skłonne do skruchy i czyste sumienie. które należy pokonać bezwzględnie. nie chce być tylko domieszką rzeczy zewnętrznych i doczesnych przyjemności. A przecież jeżeli chce naprawdę stać się uduchowionym. aby wierni uczniowie Chrystusa przechodzili przez świat jak przechodnie i jak pielgrzymi. ŻE DLA MĄDRYCH ŁASKA BOŻA NIE JEST DOMIESZKĄ RZECZY ZIEMSKICH 1. a rozum mnie. gdy zwalczysz i opanujesz to zło. 2. do wszelkiego posiadania osobistego i materialnego. wypływa całe zło.Rozdział LIII O TYM. wystarczy mu oderwać się od bliskich i od dalekich. a najbardziej strzec się siebie samego. Bo kto panuje nad sobą tak. ogarnie cię wielka cisza i trwałe uspokojenie. Jeżeli gorąco pragniesz wejść na ten szczyt. co przeszkadza łasce. ponad wszystkie dobra świata przedkładaj zawsze wolność do obcowania z Bogiem. Trzeba się oddalić od znajomych i bliskich i umieć pozostawać bez rozrywek życiowych. Jeśli pokonasz miłość do siebie. a człowiek uległy naturze nie zrozumie wolności człowieka duchowego. Nie możesz przecież przebywać ze mną. drogocenna jest moja łaska. jak pragniesz. a jednocześnie tkwić całym sercem w rzeczach przemijających. Doskonałe zwycięstwo to zwycięstwo nad sobą. Odrzucić więc musisz wszystko. 3. człowiek słabego ducha pojąć tego nie zdoła. że człowiek zbytnio i niepowściągliwie przywiązuje się do siebie. ten jest prawdziwym zwycięzcą siebie i panem świata. znajdź upodobanie w samotności. kogo żadne przywiązanie nie trzyma na ziemi! Ale jak uwolnić serce od wszystkiego. Z tej to przyczyny. Święty Piotr Apostoł zaklina. aby cię napełniła tak. że uczucia podporządkowuje rozumowi. musisz działać mężnie i przyłożyć siekierę do pnia. Z jaką ufnością będzie umierać ten. nie szukaj rozmów.

którzy pragną swobodnie obcować ze mną. 2. dlatego też ciągle są uwikłani w sobie i nie mogą wznieść się duchem ponad własne ja. nie chce być ujarzmiona i tłumiona. pragnie zostać pokonana. potrafi przyciągać. łaska zaś rwie się do trudu. Natura jest podstępna. bo Jego ma na celu. łaska zaś jest prosta. Naturze obca jest myśl o śmierci. Natura poszukuje rzeczy ciekawych i pięknych. ale co potrzebne wszystkim. obdarzonemu wewnętrznym światłem. toteż łatwo się dać uwieść pozorom. odpycha od siebie 122 . nie stosuje żadnych sztuczek i działa wyłącznie dla Boga. chce być podległa. trwać i pozostawać pod władzą Boga i gotowa jest poddać się pokornie każdemu dla Boga. Lubi trwać w posłuszeństwie. nie chce nikomu podlegać ani sama poddawać się komuś. że może cierpieć obelgi dla imienia Jezusa. Natura chętnie przyjmuje oznaki czci i szacunku. Bo wszyscy w jakiś sposób dążą do dobra i zawsze jest coś dobrego w ich słowach lub czynach. nie pragnie nad nikim panować. łaska zaś cieszy się. aby od drugiego coś skorzystać. Natura lęka się pogardy i wstydu. usidlać i omamiać. 3. nie pożąda własnej wolności. Rozdział LIV O RÓŻNYCH DZIAŁANIACH NATURY I ŁASKI 1. łaska zaś odnosi wiernie wszelką cześć i chwałę wyłącznie do Boga. Synu. ale zawsze chce żyć. Natura pracuje dla własnej korzyści i do tego zmierza. co dla człowieka wygodne i pożyteczne. omija zło pod każdą postacią. buntuje się przeciwko popędom. muszą uśmierzyć w sobie wszystkie nieprawe i nieopanowane uczucia i kochając nie lgnąć chciwie do żadnej istoty. a zawsze ma za cel siebie. bo są one całkiem odmienne i ukryte. trudno je rozpoznać nawet człowiekowi żyjącemu życiem duchowym. łaska zaś usilnie dąży do śmierci swego ja. łaska zaś szuka nie tego. przemyśl dobrze działanie natury i łaski. którzy usiłują umrzeć całkowicie dla siebie i potrafią wyzbyć się siebie zupełnie. Ci zaś.Ale mało jest takich. Natura lubi odpoczynek i spokój fizyczny.

smuci się po stracie. co przemija. unika posiadania. bo skarb swój i radość złożyła w niebie. nie ceni sobie miejsca społecznego ani urodzenia. od którego pochodzi każde istnienie. co doczesne. o siebie walczy. zaleca się do majętnych. zadowala się małym. do rozrywek i rozmów. 7. o swoje się dopomina. łaska zaś kocha nawet nieprzyjaciół. odrzuca to. Sprzyja raczej ubogim niż bogatym. łaska jest otwarta i ogarniająca. Łaska zaś nie żąda niczego doczesnego. odwraca się od światowości. co wieczne. cieszy się z zysku. nie brzydzi się brzydotą. współczuje więcej niewinnym niż możnym. co proste i pokorne. bo pragnie jako nagrody samego Boga. które mogą służyć osiągnięciu rzeczy wiecznych. lubi mieć i posiadać. łaska zaś kocha to. gardzi pragnieniami ciała. Natura uskarża się na najmniejszy trud i niedostatek. by o lepsze łaski szli w zawody i upodobniali się w cnotach do Syna Bożego. 5. Natura wszystko do siebie ściąga. 6. Natura lgnie do innych istot. złości ją byle krzywdzące słówko. nie upiera się przy swoim i nie wynosi swojego zdania ponad 123 . ale zawsze oczekuje za dobro równej mu w cenie albo wyższej jeszcze zapłaty. co stworzone. chyba że jest z nim związana większa cnota. ale łaska tylko od Boga pragnie pociechy i zadowolić ją może ponad wszystko. nie waha się odziać w znoszone łachmany. łaska wszystko sprowadza do Boga. albo chociażby czci i zaszczytu. łaska spogląda ku temu. tylko najwyższe dobro. chętniej bierze. zawsze więc starannie wyważa swoje gesty i dary. przyklaskuje sobie podobnym. sobie nie przypisuje nic dobrego i nic zuchwale dla siebie nie żąda. Natura robi wszystko dla zysku i własnego dobra. nie czeka nagrody. niż daje. nie umie zrobić nic bezinteresownie. Natura ogląda się na to. raduje się z uczciwym. 4. zachęca dobrych. do własnego ciała. uważa. nie zważa na żadną utratę. Natura chętnie zatrzymuje sobie jakąś pociechę. że większym szczęściem jest dawać niż otrzymywać. a z konieczności rzeczy doczesnych wybiera tylko te. uśmiecha się do możnych. łaska spokojnie znosi ubóstwo. nie chwali się tłumem przyjaciół. co widzialne. wstydzi się być na pokaz. Natura cieszy się z mnóstwa przyjaciół i bliskich.szpetne i pospolite. a nie z przeniewiercą. w której znajduje swoje zadowolenie. łaska ciąży ku Bogu i ku dobru. nie lubi się uzewnętrzniać. nie gniewa się z powodu ostrych słów. gdzie nic nie ginie. chlubi się szlachectwem i urodzeniem. Natura jest chciwa. nie przywiązuje się do tego.

cudze, ale w każdej myśli i w każdym rozumowaniu podporządkowuje się wiecznej mądrości i Bożej ocenie. Natura chce wiedzieć to, co niewiadome, i słyszeć ciągle nowości, chce się ujawniać na zewnątrz i doświadczać wszystkiego przez zmysły, pragnie uznania i takiego działania, z którego mogłaby czerpać podziw i sławę, łaska nie dba o nowiny, nie wychwytuje ciekawostek. Wszystko to pochodzi z grzechu pierworodnego, bo nie ma na ziemi nic nowego i nic trwałego. Uczy się więc powściągać zmysły, unikać próżnego zadowolenia i ostentacji, pokornie ukrywać się z tym, co godne pochwały i podziwu, a w każdej rzeczy i w każdej dziedzinie wiedzy szukać owocu pożytecznego, czci i chwały Bożej. Nie chce, aby mówiono o niej i o jej sprawach, ale pragnie, aby w darach jej błogosławiono Boga, który wszystko daje z nadmiaru miłości. 8. To jest łaska, światło nadprzyrodzone, szczególny dar Boży, znamię wybranych i obietnica zbawienia. Ona to unosi człowieka ponad ziemię ku umiłowaniu nieba i z człowieka cielesnego czyni duchowego. Im bardziej więc człowiek przezwycięża i opanowuje naturę, tym więcej łaski spływa na niego, i tak przez codziennie ponawiane obcowanie z Bogiem człowiek wewnętrzny urabia się na obraz Boga.

Rozdział LV O SKAŻENIU NATURY I SKUTECZNYM DZIAŁANIU ŁASKI BOŻEJ
1. Panie Boże, który stworzyłeś mnie na obraz i podobieństwo swoje, ześlij mi tę łaskę, tak wielką i tak konieczną do zbawienia, jak mi to ukazałeś, abym dzięki niej pokonał moją naturę ciążącą do grzechu i do zguby. Czuję bowiem wypisane w mym ciele prawo grzechu sprzeciwiające się prawu duszy i zniewalające mnie do słuchania mojej zmysłowej natury, nie potrafię się oprzeć swoim skłonnościom, jeśli nie pomoże mi Twoja święta łaska i nie napełni żarliwością mego serca. 2. Potrzeba Twojej łaski i to wielkiej łaski, aby pokonać naturę skłonną do grzechu od wczesnej młodości. Bo z winy pierwszego człowieka Adama została zwichnięta i skażona przez grzech, a teraz kara 124

za tę zmazę przechodzi z człowieka na człowieka, tak że natura, pomyślana przez Ciebie jako dobra i prawa, jawi się nam już dotknięta słabością, a jej popędy pozostawione same sobie ściągają człowieka w dół ku złemu. Bo ta niewielka siła, która w niej pozostała, jest jak iskierka ukryta w popiele. Tą siłą jest rozum naturalny, otoczony gęstym mrokiem; odróżnia on dobro od zła, prawdę od fałszu, a jednak nie jest zdolny wypełniać tego, co aprobuje, i nie ma już w sobie pełnego blasku prawdy ani czystości uczuć. 3. I dlatego, o Boże, umiłowałem Twoje prawo dotyczące duchowej istoty człowieka, bo wiem, że przykazanie Twoje jest dobre, słuszne i święte, i rozumiem, że trzeba unikać zła i grzechu w każdej postaci. Ciałem służę raczej prawu grzechu, kiedy słucham więcej zmysłowości niż rozumu. Stąd pochodzi to, że mam dobre intencje, ale nie potrafię według nich postępować. Dlatego ciągle postanawiam wiele dobrego, ale jeżeli brak mi łaski wspierającej moją słabość, cofam się i upadam przy lada przeszkodzie. A dlatego tak się dzieje, że chociaż znam drogę dobra i widzę jasno, co powinienem robić, uginam się pod ciężarem własnego zepsucia i nie jestem zdolny wznieść się ku doskonałości. 4. O, jakże mi jest potrzebna Twoja łaska, Panie, abym wstąpił na drogę doskonałości, jakże mi jest potrzebna do rozpoczęcia i do osiągnięcia! Bez niej nic nie potrafię uczynić, ale wszystko mogę w Tobie, jeżeli umacnia mnie łaska. O łasko prawdziwie niebiańska, bez której nic nie znaczą własne zasługi i nieważne są jakiekolwiek dary natury! Cóż znaczy sztuka, bogactwo, piękność i dzielność, co znaczy dla Ciebie geniusz czy krasomówstwo, gdy nie ma łaski? Bo darami natury obdzieleni są zarówno źli, jak i dobrzy, ale darem tylko wybranych jest łaska, to znaczy miłość, wyróżnieni łaską stają się godni życia wiecznego. Tak potężna jest łaska, że bez niej nic nie waży ani dar prorokowania, ani zdolność czynienia cudów, ani żadne wzniosłe dociekanie prawdy. Bo Ty nie uznajesz żadnych cnót ani wiary, ani nadziei bez miłości i łaski. 5. Błogosławiona łasko, Ty, która ubogiego duchem czynisz bogaczem dobra, a z bogacza robisz człowieka pokornego serca, przyjdź i zstąp na mnie, napełnij mnie od rana swoim ukojeniem, aby dusza moja nie upadła w znużeniu i oschłości. 125

Błagam Cię, Panie, abym znalazł łaskę w Twoich oczach, wystarczy mi bowiem Twoja łaska, nawet jeśli nie otrzymam nic z tego, czego pragnie moja natura. Wśród pokus i udręk nie ulęknę się zła, dopóki będzie ze mną Twoja łaska. Ona jest moją dzielnością, ona przynosi radę i pomoc. Ona — potężniejsza od wszystkich wrogów i mądrzejsza od wszystkich mędrców razem wziętych. 6. Jest nauczycielką prawdy, mistrzynią wiedzy, światłem serca, ulgą w strapieniu, ucieczką w smutku, bezpieczeństwem w lęku, żywicielką pobożności, źródłem dobrych łez. Czymże jestem bez niej? Drewnem spróchniałym, niepotrzebną dziczką, którą należy wyciąć i odrzucić. Niech więc Twoja łaska, Panie, zawsze mnie poprzedza w drodze i za mną kroczy, niech będzie przy mnie, abym zawsze dążył do dobrego przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen.

Rozdział LVI O TYM, ŻE POWINNIŚMY ZAPOMNIEĆ O SOBIE I NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA W DŹWIGANIU KRZYŻA
1. Synu, o ile zdołasz oddalić się od siebie, o tyle zbliżysz się do mnie. Nic nie żądać od świata — to znaczy znaleźć wewnętrzny spokój, a opuścić siebie samego znaczy złączyć się z Bogiem. Chcę cię nauczyć doskonałego zaparcia się siebie i oparcia się na mojej woli bez sprzeciwu i bez wykłócania się o swoje. Idź za mną — jam jest droga, prawda i życie. Bez drogi nie ma poruszania się naprzód, bez prawdy nie ma rozeznania, bez życia nie ma życia. Jam jest droga, którą iść powinieneś, prawda, której masz zawierzyć, życie, któremu masz zaufać. Jam jest droga niewzruszona, prawda nieskażona, życie — wieczność nieskończona. Jam droga najprostsza, prawda najwyższa, życie szczęśliwe, życie prawdziwe, życie właściwe. Jeżeli będziesz szedł moją drogą, poznasz prawdę, a prawda cię uwolni i pozwoli osiągnąć życie wieczne. 2. Jeżeli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania. Jeżeli chcesz poznać prawdę, uwierz we mnie. Jeżeli chcesz być doskonały, 126

Jezus będzie z nami. że życie dobrego zakonnika jest krzyżem. Jeżeli chcesz osiągnąć życie szczęśliwe. Cokolwiek czytam albo słyszę poza tym. Bo sługa nie jest większy od swego pana. A więc niech sługa Twój uczy się Twojego żywota. odwróć się od obecnego życia. ŻE UPADNIE 1. daj mi łaskę naśladowania Ciebie w zgodzie na ten brak uznania. Oto nasz Król kroczy przed nami. Idźmy za Nim mężnie. niech nikt się nie lęka. bardziej miła mi jest cierpliwość i pokora wobec trudności niż wielkie ukojenie i pobożność w pomyślności. a uczeń od nauczyciela. Synu. i sprawię. Bo tylko słudzy krzyża znajdują drogę szczęścia i światłości. Jeżeli chcesz być wywyższony w niebie. Panie Jezu. skoro to czytałeś i uświadomiłeś sobie. ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN ROZPACZAĆ. To prawda. że zasiądzie ze mną w Królestwie mego Ojca. 3. nie bawi mnie ani w pełni zachwyca. zaprzyj się samego siebie. GDY ZDARZY MU SIĘ. Dla Jezusa przyjęliśmy ten krzyż. Dzieło rozpoczęte. jesteśmy gotowi dzielnie zginąć w walce. on nas wyprzedzi. Dalejże. on nas poprowadzi. jako że życie Twoje było surowe i nie uznane przez świat. 4. nie można się cofnąć. dla Jezusa wytrwamy pod krzyżem. nie wolno go porzucić. On nam pomoże. bo w tym jest zbawienie i świętość prawdziwa. 5. jak rzekłeś i obiecałeś. niech się tak stanie. Przyjąłem. Rozdział LVII O TYM. 6. On będzie nas osłaniał w walce. Kto zna moje przykazania i zachowuje je. idźmy razem. Jeżeli chcesz ze mną królować.sprzedaj wszystko. ten tylko mnie miłuje i ja go miłuję. przyjąłem krzyż z ręki Twojej. uniż się na ziemi. bracia. postępuj jeszcze tak samo i bądź błogosławiony. Jeżeli chcesz być moim uczniem. a ja obym tylko na to zasłużył. i odsłonię przed nim siebie samego. jako mi nakazałeś. Czemuż tak cię zasmuca byle słowo zwrócone przeciw tobie? Nawet gdyby to było coś 127 . poniosę aż do śmierci. ale krzyż ten prowadzi do raju. poniosę go. Synu. nieś ze mną krzyż. bo ucieczka od krzyża przyniosłaby hańbę naszej wojennej sławie. Panie Jezu.

i owszem. nie Bóg. mówi Pan. Dowiedz się. Nawet gdy czegoś słuchasz niechętnie i z wielką przykrością. 128 . i jeśli cię nawet coś bardzo dotknęło. Panie. niech nie padnie z twoich ust żadne pochopne słowo. Oto ja jestem. to minie. nie będzie też ostatnie. kiedy zabrakło jej nawet aniołom w niebie i pierwszemu człowiekowi w raju? Ja podnoszę zasmuconych na duchu. pamiętaj. Usuń urazę z serca. Cóż bym począł wśród tylu udręk i niepokojów. Szybko uspokoi się wzburzona myśl. Jakże mógłbyś trwać zawsze w niezachwianej cnocie. braknie ci rady i siły. Nie wszystko stracone. choć widzisz. 2. niech cię to nie załamuje i na długo myśli nie zaprząta. słodsze moim ustom niż miód i plaster miodowy. nie duch anielski. jeśli dłużej pożyjesz. dopóki nie zjawi się przeszkoda. po cóż mam się martwić. ani nowe. nie trzeba się przejmować. że jesteś słaby. że to dla twojego dobra. gdybyś Ty nie pokrzepiał mnie swymi słowami? Bylem tylko dopłynął do portu zbawienia. Umiesz i poradzić. a ból wewnętrzny ukoi łaska. co i ile przecierpię? Daj mi koniec dobry. gdy powróci. wznoszę ku mojej boskości.większego. Pamiętaj o mnie. stwierdzasz to przecież często w najdrobniejszych rzeczach. jeśli tylko mi zaufasz i z ufnością mnie wezwiesz. A przynajmniej staraj się znieść przykrość cierpliwie. ale gdy tylko do twoich drzwi zbliży się nagle cierpienie. tak całkowicie jak tylko potrafisz. Amen. jeśli nie radośnie. Boże. że coraz częściej ogarnia cię niepokój i osaczają pokusy. Tyś człowiek. co znają swoją słabość. 3. Bądź dzielny i pamiętaj. ciało. daj szczęśliwe odejście ze świata. które mogłoby kogoś zgorszyć. że przyjdzie ci znieść jeszcze gorsze rzeczy. a tych. i innych podtrzymać na duchu. Przeczekaj. Jesteś dzielny. i prowadź mnie prostą drogą do Twojego Królestwa. błogosławione niech będzie Twoje słowo. pohamuj się. gotów ci pomagać i łagodzić nadmierne trudy. nie jest to ani pierwsze. a jednak gdy cię coś podobnego spotyka. 4.

Ja mam być chwalony we wszystkich moich świętych. ode mnie biorą blask chwały. a stąd powstają nienawiści i niezgody. Synu. Więc kiedy wróg podszeptuje ci takie pytania albo pytają o to ludzie ciekawi. ja przewidziałem ich świętość błogosławieństwem mojej miłości. Tego rodzaju wiedza i dociekania nic nie dają. strzeż się roztrząsać w rozmowach wzniosłe tematy i ukryte Boże wyroki: Dlaczego jeden wydaje się tak opuszczony. którzy będą mi mili. bo są niepojęte dla umysłu człowieka. Takie rozmowy prowadzą do jałowych sporów i kłótni. Panie. a pokój opiera się raczej na prawdziwej pokorze niż na ambicji własnej. 2. przygarnąłem przez miłosierdzie. a tamten wprost skacze z radości? To przekracza ludzką zdolność pojmowania i żaden rozum. a nie oni mnie wcześniej wybrali. Ja sam stworzyłem świętych. ja uwieńczyłem cierpliwość. ja błogosławiony nad wszystko i czczony w każ- 129 . Powinieneś lękać się moich wyroków. a i świętym nie mogą się podobać. który świętszy od którego albo który większy w Królestwie niebieskim. a drugi innego stara się wysunąć dla własnych ambicji. ja ich wybrałem. nie Boskie. żadne dociekanie nie ogarnie Bożych wyroków. i słuszny jest Twój wyrok. 3. Ja ich wezwałem przez łaskę. Ja natchnąłem ich wielkimi zachwyceniami.Rozdział LVIII O TYM. ale to nabożeństwo ludzkie. ja dałem im łaskę. Niektórzy otaczają sympatią tych. odpowiadaj tak jak Prorok: Sprawiedliwy jesteś. a inni innych świętych i żywią do nich szczególne nabożeństwo. Albo: Wyroki Pańskie są słuszne i sprawiedliwe same w sobie. dlaczego ten jest smutny. rodzą pychę i próżność. bo ja nie jestem Bogiem waśni. Ja znam zasługi każdego. bo jeden tego świętego. Ja znam pierwszego i ostatniego. ja ich przeprowadziłem poprzez pokusy. ABY NIE DOCIEKAĆ RZECZY ZBYT WZNIOSŁYCH I UKRYTYCH BOŻYCH WYROKÓW 1. Ja poznałem jeszcze przed wiekami tych. ale ich nie roztrząsaj. 4. Nie dociekaj też i nie roztrząsaj zasług świętych. a drugi cieszy się tyloma łaskami. ja dałem wytrwałość. ja obejmuję ich wszystkich nieporównywanym objęciem miłości. ale pokoju.

Ich chwałą nie są ich zasługi. jeśli przez tę wiedzę stałby się nędzniejszy w moich oczach i nie głosiłby lepiej chwały mojego imienia? Bogu bliższy staje się raczej ten. choćby jako ten najmniejszy. niż ten. to samo czują. ci zwłaszcza. co znają z tych ziemskich stosunków. kto będzie w Królestwie niebieskim świętszy od innego lub większy. 5. bo pełni są wiecznej prawdy i płoną nieugaszonym ogniem miłości. jak mu daleko do doskonałości świętych. Bo wyrwani jakby ponad siebie i wydarci z przywiązania do swego ja. przyjaźń ludzka i to. Kto więc pogardzi choć jednym z najmniejszych moich wybranych. abyś mógł wejść do Królestwa Bożego. oby i ludzie potrafili być szczęśliwi i powściągać próżne gadanie. bo tak ich wywyższyłem i po to przeznaczyłem bez żadnych zasług z ich strony.dym z osobna. a to nie odpowiada wiecznej prawdzie. dąż ku temu. przenoszą na niebieskie. co mało doznawszy wewnętrznego światła. co w natchnieniu dostrzegają ludzie oświeceni przez Boga. kto dyskutuje o ich wielkości lub małości. co pojmują zwykli ludzie. 6. bo tak najmniejszego jak i największego ja uczyniłem. na cóż mu się to przyda. A co jeszcze bardziej wzniosłe — mnie miłują bardziej niż własne zasługi. 7. Oni osiągnęli pełnię szczęścia. co przekracza twoją wiedzę. a tym. Ludzie cieleśni i zwierzęcy niech raczej milczą i nie rozprawiają o stanie świętości. 8. mówić jako o ciekawostkach o tym. nie potrafią kochać nikogo miłością doskonałą i duchową. toną w mojej miłości i w niej w zachwycie spoczywają. synu. Pociąga ich do tego lub innego naturalne uczucie. Lepiej jest błagać świętych w łzach i gorących modlitwach i prosić pokornie o ich chwalebną pomoc niż w jałowych dociekaniach roztrząsać ich tajemnice. kto rozmyśla o ogromie swych grzechów i małości swego serca. ale raczej staraj się o to. A nawet gdyby ktoś wiedział. i o tym. Wszyscy stanowią jedno złączeni węzłem miłości. A kto umniejsza jednego ze świętych. mnie samego umniejsza i wszystkich innych w Królestwie niebieskim. Umniejszają ich albo przydają im coś według własnych upodobań. bo też sami 130 . Strzeż się więc. Nic nie zdoła ich odciągnąć ani załamać. także i wielkiemu odmówi czci. Wielu czyni to przez niewiedzę. chcą i wszyscy miłują się nawzajem w jedności. A przecież istnieje nieporównywalny dystans pomiędzy tym. bo sami umieją kochać tylko własną przyjemność.

bo już tu mają swoją zapłatę. ubodzy. co widzę pod słońcem? Czyż nie Ty to jesteś. usłyszeli taką odpowiedź: Jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci. Kto bowiem się poniży i będzie jako ten najmniejszy. oni stać będą przed bramą z płaczem. 10. że nic im nie brakuje do chwały i nic nie może im ująć szczęścia. Cieszcie się. jakaż jest największa moja pociecha wśród tego. Biada także bogatym. Biada tym. im są pokorniejsi w sobie. a grzesznik stuletni znajdzie tylko śmierć. Niektórzy martwią się. bo tam wszyscy są wielcy. kto jest większy w Królestwie Bożym. o tyle też mnie są milsi i bliżsi. czy będą godni zaliczać się choćby do najmniejszych w Królestwie. gdy Ty byłeś przy mnie? Wolę być ubogim z Tobą niż bogatym bez Ciebie. Panie. pokorni. Dlatego masz takie zdanie w Piśmie świętym: Rzucali wieńce swoje przed Bogiem i padali na twarz przed Barankiem. i uwielbiali Tego. A tym wyższą cieszą się chwałą. nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. który żyje na wieki wieków. a gdy ubodzy wchodzić będą do Królestwa niebieskiego. bo wszystko otrzymali z bezmiaru mojej miłości. a nie wiedzą. kto będzie większy w Królestwie niebieskim. ten będzie większy w Królestwie niebieskim. jeśli chodzicie w świetle prawdy.sobie nie przypisują żadnego dobra. Przepełnia ich tyle miłości Bożej i tyle radości. Panie. Najmniejszy stanie za tysiące. bo wszyscy nazywać się będą i naprawdę będą dziećmi Bożymi. Wybieram ra131 . 9. Boże mój. ŻE WSZELKĄ UFNOŚĆ I NADZIEJĘ NALEŻY POŁOŻYĆ W BOGU 1. bo wrota niebios są niskie i nie pozwolą im wejść. ale wszystko odnoszą do mnie. i radujcie się. Rozdział LIX O TYM. że uwłaczałoby ich godności zniżyć się do poziomu dzieci. Gdy bowiem pytali Go uczniowie. bo wasze jest Królestwo Boże. którzy sądzą. którego miłosierdzie jest bez granic? Gdzież było mi dobrze bez Ciebie? Albo kiedyż mogło być źle. Być w niebie nawet w postaci najmniejszego to rzecz wielka. cóż jest moją ufnością w tym życiu.

nie ubezpieczysz. Tobie ufam. nie potrafią udzielić rady czy odpowiedzi mądrzy. nie dadzą wolności drogocenne przedmioty. co wydaje się prowadzić do pokoju i szczęścia. tam niebo. Wszystko. Nie pomogą mi rozliczni przyjaciele. Tyś moja nadzieja i ufność. których kochasz. w Tobie moja ucieczka. bo tych. a gdzie nie ma Ciebie — tam śmierć i piekło. jak wówczas. nie pocieszą mnie uczone księgi. Każdy szuka swego: Ty pragniesz tylko mojego zbawienia i mojej doskonałości i wszystko mi na dobre obracasz. 2. A w tych próbach nie mniej powinienem Cię kochać i wielbić. a z pomocą łaski prowadź mnie drogą pokoju do ojczyzny wiekuistej światłości. 4. 3. nie pocieszysz. jest nędzne i nietrwałe. Ku Tobie biegną moje oczy. Ciebie pragnę i dlatego nie przestanę do Ciebie wzdychać. W Tobie więc. Ojcze miłosierdzia. Bo celem wszelkiego dobra i wzniosłością życia. 132 . Broń mnie i zachowaj duszę Twego nędznego sługi pośród niebezpieczeństw tego kruchego życia. Gdzie ty.czej ziemskie pielgrzymowanie z Tobą niż posiadanie nieba bez Ciebie. tylko Tobie. nie pouczysz. siedzibą Twojej chwały wiekuistej i aby w niej jako w świątyni Twojego bóstwa nie znalazło się nic. Amen. nie zabezpieczy miejsce ukryte ani żadne zacisze. aby stała się Twoim świętym mieszkaniem. pokładam całą moją nadzieję. Boże. nie pokrzepisz. Boże. nie wspomożesz. w Tobie składam każde moje cierpienie i mękę. dalekiego wygnańca w cienistej krainie śmierci. bo wszystko. to największa pociecha Twoich sług. co dostrzegam poza Tobą. zwykłeś na tysiące sposobów próbować. co mogłoby urazić oczy Twojego majestatu. wołać i krzyczeć. A nawet poddając mnie różnym pokusom i trudnościom. i głębią mowy Ty jesteś i w Tobie nad wszystko mieć można nadzieję. gdy napełniasz mnie niebiańskim ukojeniem. Nikomu nie mogę w pełni zaufać. nie zdołają przyjść mi z pomocą możni. Panie Boże. że w potrzebie przyjdzie mi na pewno z pomocą. wszystko to czynisz dla mojego pożytku. jest bez Ciebie niczym i nic naprawdę szczęścia nie daje. Tyś zawsze niezawodny mój Pocieszyciel. Spójrz na mnie w wielkiej Twojej dobroci i bezmiernej litości i wysłuchaj prośby ubogiego sługi. Pobłogosław i uświęć moją duszę niebiańskim swoim błogosławieństwem. jeżeli Ty sam nie przyjdziesz.

IV. GORĄCA ZACHĘTA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ .

.

do Komunii Twojego świętego Ciała. 2. Jakże łagodnie. bo wyrzekłeś je dla mojego zbawienia. Panie. Są Twoje. Wzruszają mnie te słowa pełne litości. jest ciało moje za życie świata. jeżeli chcę mieć wspólną cząstkę z Tobą. Słowa. Chlebem. które ja wam powiedziałem. łagodności i miłości. Ale dlatego że są Twoje i prawdziwe. powinienem je przyjąć z wiarą i wdzięcznością. które za was będzie wydane. Bierzcie i jedzcie. ale obciąża tyle moich występków. chociaż nie w jednym czasie wymówione i nie w jednym miejscu zapisane. to jest ciało moje. nędznego i ubogiego. Zachęca łagodność Twoich słów. Chętnie przyjmuję je z Twoich ust. abym zbliżył się do Ciebie z wiarą. są duchem i życiem. a ja was pokrzepię — mówi Pan. a Ty mówisz: Przyjdźcie do mnie wszyscy?! 135 . a ja w nim. zapraszasz mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy — mówisz — którzy pracujecie i obciążeni jesteście. ale lękiem przejmują mnie własne winy i przed przyjęciem tak wielkiej tajemnicy powstrzymuje nieczyste sumienie. w których Ty. Boże mój. którzy pracujecie i obciążeni jesteście. Każesz mi. Kto pożywa moje ciało i pije moją krew. we mnie mieszka. Prawdo wieczna. Ty je wypowiedziałeś. wszystkie niebiosa nie mogą Cię ogarnąć. jak miło brzmią w uszach grzesznika słowa. i abym przyjął pokarm nieśmiertelności.GŁOS CHRYSTUSA Przyjdźcie do mnie wszyscy. jeżeli pragnę otrzymać życie wieczne i chwałę. abym ośmielał się zbliżyć do Ciebie? Jakże to. To czyńcie na moją pamiątkę. To Twoje słowa. ale także i moje. który ja dam. Rozdział I Z JAK WIELKĄ CZCIĄ POWINNO SIĘ PRZYJMOWAĆ CHRYSTUSA GŁOS UCZNIA 1. Panie. Chryste. Lecz kimże ja jestem. a ja was pokrzepię. aby jak najgłębiej zapadły mi w serce.

śmiałbym Ciebie. złożył tysiące ofiar błagalnych. to przyjacielskie zaproszenie? Jakże odważę się przyjść. Twórcę przykazań i Dawcę życia.3. Panie. a ja. by przyjąć z należną czcią Budowniczego świata? Mojżesz. sto lat pracował przy budowie arki. tego nie powiedział. tak sobie? Salomon. że ledwie pół godziny będę Ci mógł poświęcić? I oby choć raz rzeczywiście pół godziny! 5. któż uwierzyłby w prawdę tych słów? Gdybyś Ty sam nie rozkazał. który tak często obrażałem Twoje najlepsze Oblicze? Kłaniają Ci się aniołowie i archaniołowie. nieszczęsny i najnędzniejszy z ludzi. nim Arkę Przymierza ustawił uroczyście przy dźwięku trąb i tryumfalnych okrzyków na miejscu dla niej przeznaczonym. A przecież w Twojej zbawiennej obecności nie powinna nawet przemknąć przez głowę żadna myśl nieprzystojna ani wyobrażenie innej osoby nie powinno mnie odciągnąć. sporządził skrzynię z najtrwalszego drzewa i obił ją szczerym złotem. aby przygotować się do przyjęcia Ciebie. któż próbowałby się przybliżyć? 4. aby złożyć w niej tablice przykazań. Tak rzadko w pełni skupiony. aby uratować siebie i garstkę istnień. jakże wprowadzę Ciebie do swego domu. Twój wielki sługa i wybrany przyjaciel. a przez osiem dni świętował jej otwarcie. skoro wiem. między ofiarami Starego Testamentu zapowiadającymi przyszłe zdarzenia a prawdziwą ofiarą Twojego Ciała dopełniającą wszystkie pradawne ofiary. ja. przyjąć ot. O Boże. A przecież jest wielka różnica między Arką Przymierza i jej tablicami a najczystszym Ciałem pełnym niewysłowionych przymiotów. co by mnie mogło ośmielić? Jakże wprowadzę Cię do swojego domu. Do czego zmierza ta troskliwa łaskawość. Patrzmy — Noe. z jakim trudem tamci starali się Ciebie uczcić! A jakże drobny jest mój trud! Jak mało poświęcam czasu. najmądrzejszy z władców Izraela. bo mam przyjąć w gościnę nie anioła nawet. a ja jakże zdołam w ciągu jednej godziny przygotować się. skoro wiem. nietrwała istota. a jeszcze rzadziej uwolniony od wszelkich błahostek. książęta i królowie 136 . ale Pana zastępów. przez siedem lat wznosił wspaniałą świątynię na chwałę Twego imienia. mąż sprawiedliwy. że nie ma we mnie nic dobrego. w lęku stoją przed Tobą święci i sprawiedliwi. czemu więc nie pragnę goręcej Twojej umiłowanej obecności? Dlaczego nie przygotowuję się usilniej na przyjęcie Twojej świętości. A ja. 6. a Ty mówisz: Przyjdźcie do mnie wszyscy? Gdybyś Ty sam. skoro tamci dawni święci patriarchowie i prorocy.

i słuchają w podziwie o cudach. A przecież Ty jesteś tu przede mną na ołtarzu. całują spowite w jedwab i złoto kosteczki. ale pielgrzymi niewielki. Panie zastępów. Skakał i tańczył ze wszystkich sił pobożny król Dawid opiewając dobrodziejstwa doznane niegdyś przez przodków. ale silna wiara. Nie przyciąga doń żadna próżność. czerpią często z tego najświętszego Sakrament wielką łaskę pobożności i umiłowanie dobra. nauczył lud izraelski chwalić Boga z całego serca i codziennie chóralną pieśnią sławić Go i opiewać. O niewidzialny Stwórco świata. 10. którą znają tylko wierni słudzy Chrystusa! Niewierni zaś i pozostający pod władzą grzechu poznać jej nie mogą. gdy ofiarujesz im sam siebie w najświętszym Sakramencie! Przekracza to bowiem wszelki ludzki rozum. Jeżdżą ludzie do różnych miejsc. Boże. W tym Sakramencie zawiera się pełnia łaski. sam często w twórczym natchnieniu Ducha śpiewał przy wtórze lutni. co przez całe życie troszczą się o poprawę. Stworzycielu ludzi. Bo naprawdę wierni Tobie. ciekawość ani czułostkowość. ci. ilekroć przystąpi się do Niego z czcią i oddaniem. szczególnie gdy jest to taka sobie łatwa wyprawa. aby śpiewano je radośnie. podjęta bez większego kłopotu. w przyjmowaniu najświetszego Ciała Chrystusa? 8. aby odwiedzić relikwie świętych. Jeśli tak wielka była wówczas pobożność i tak gorliwe rozpamiętywanie chwały Bożej przed Arką Przymierza. Bóg i człowiek Jezus Chrystus. Tu zaś w Sakramencie Ołtarza Ty jesteś obecny cały. niewielki z tego wynoszą pożytek dla duszy. ufna nadzieja i głęboka miłość. ułożył Psalmy i przykazał. tu można zerwać owoc życiodajny wiecznego zbawienia. Często popycha do tych pielgrzymek ciekawość nowych miejsc i ludzi. Święty świętych. 137 . najbardziej pociąga żarliwe serca i wzrusza je najgoręcej. budował przeróżne instrumenty. jakże przedziwnie do nas się odnosisz! Jak łagodny i uprzejmy jesteś dla swoich wybranych. zwiedzają ogromne świątynie. niepojęta łasko Sakramentu. Boże. 9. O przedziwna. Boże. do jakiejże ja dzisiaj i cały lud chrześcijański winniśmy się poczuwać czci i oddania w obecności Sakramentu.wraz z całym narodem wykazywali tyle gorliwości w oddawaniu czci Bogu? 7.

jak ubolewać nad naszą oziębłością i niedbalstwem. 11. która uwesela niebo i utrzymuje cały wszechświat. że ten najświętszy Sakrament umieszczony byłby tylko w jednym sanktuarium i konsekrowany tylko przez jednego kapłana na świecie. On bowiem jest uświęceniem i odkupieniem naszym. jak odprawia to boskie misterium. który nas biedaków i wygnańców raczysz pokrzepiać swoim drogocennym Ciałem i Krwią i zachęcasz nas do przyjęcia tej tajemnicy własnymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy. 12. Jezu. A tymczasem tylu jest kapłanów i w tylu miejscach ofiarowuje się nam Chrystus. aby okazała się tym większa łaskawość i miłość Boga do człowieka. on radością pielgrzymujących na ziemi i wieczną szczęśliwością świętych. wieczny Pasterzu. że wielu ludzi tak rzadko zwraca się ku tej zbawiennej tajemnicy. Jaka szkoda. że można go mieć na co dzień. że nie śpieszymy gorliwiej na przyjęcie Chrystusa. Jakże więc należy żałować. odwracają się nawet od niego. którzy obciążeni jesteście. O jakaż to ślepota i zakamieniałość serc ludzkich. jakże oblegano by tego kapłana. w którym jest cała zasługa i nadzieja przyszłego zbawienia.a dusza odzyskuje w nim utracone dobro. a dlatego właśnie. a ja was pokrzepię. że dzięki pełni skupionego zachwycenia nie tylko dusza. że nie cenią bardziej tego niewypowiedzianego daru. on przywraca jej piękno zniekształcone przez grzech. Przypuśćmy. aby ujrzeć. im szerzej rozchodzi się po świecie Komunia święta. 138 . ale i słabe ciało odczuwa przypływ nowych sił. Dzięki Ci. pomyślmy. A tak wielka jest niekiedy ta łaska. jakie pchałyby się tam tłumy.

którego i tak nie zdołam uczcić jak należy. i bezmierne miłosierdzie. i wysławiam na wieki. abyś dawał mi siebie samego? Jakże grzesznik ośmiela się stanąć przed Tobą? I jakże Ty raczysz przyjść do grzesznika? Znasz od dawna swojego sługę i wiesz. Święty świętych. aby zasłużył na Twoje przyjście. że mam się przed Tobą całkiem ukorzyć i tylko wysławić Twoją nieskończoną dobroć dla mnie. ale oddaję się Tobie do głębi mojego nicestwa. Chwalę Cię. a nie dla moich zasług. Oto Ty schylasz się nade mną. jakaż cześć Ci się należy. i niech już moja niedoskonałość nie będzie przeszkodą! 2. Oto Ty przychodzisz do mnie. kiedy zbliżę się do mojego Pana. Pełen ufności w dobroć Twoją. spragniony i głodny do Źródła życia. Oto Ty. a ja nie jestem godzien spojrzeć na Ciebie. 3. że nie ma w nim żadnego dobra. zrozpaczony do mojego czułego pocieszenia. jaka wdzięczność i nieustanna chwała za dar Twojego świętego Ciała. sługa do Pana. Nie myślę o sobie. że przychodzisz do mnie? Kimże jestem. Boże. którego wspaniałości nikt z ludzi nie potrafi wyrazić! Ale o czym będę myśleć w czasie tej Komunii. Ponieważ chcesz tego i sam rozkazałeś. abym lepiej pojął Twoją dobroć. zapraszasz mnie 139 . łagodny i łaskawy. stworzenie do Stworzyciela. Ale skądże mi to. poznaję Twoją dobroć. więc i ja chcę doznać Twojej łaskawości. a jednak pragnę Go przyjąć pobożnie? Cóż mógłbym pomyśleć lepszego i zbawienniejszego niż to. zapłonął większą miłością i uniżył się doskonałą pokorą.Rozdział II O TYM. a tu ja grzesznik nikczemny. oddaję cześć Twojemu oddaniu i dziękuję za tak wielką miłość. chcesz być ze mną. Panie. Bo czynisz to dla siebie samego. ŻE W SAKRAMENCIE OŁTARZA ODSŁANIA SIĘ PRZED CZŁOWIEKIEM DOBROĆ I MIŁOŚĆ BOGA GŁOS UCZNIA 1. Jezu. ubogi do Króla niebios. przychodzę chory do Uzdrowiciela. Wyznaję więc moją nędzę.

a przecież zechciałeś w tym świętym Sakramencie zamieszkać pośród nas. i powstało to. zachowaj serce moje i ciało niesplamione. w której dałeś nam sam siebie za pokarm! O jak przedziwne Twoje działanie. tylekroć przyczyniasz się do swego wyzwolenia i stajesz się uczestnikiem zasług samego Chrystusa. Ciesz się. Bo miłość Chrystusowa nigdy się nie umniejsza. Tobie nikt nie jest potrzebny. i dziękuj Bogu za ten szlachetny dar i za tę przedziwną pociechę. że Ty. stąd promieniuje Twoja łaskawość! Jakaż wdzięczność Ci się za to należy. Chcesz mi dać pokarm niebieski i chleb aniołów. mieścisz się cały pod skromną postacią chleba i wina. 140 . abym z radosnym i czystym sumieniem częściej mógł przystępować do Ciebie i przyjmować na zadatek wiecznego zbawienia tajemnicę ustanowioną przez Ciebie na chwałę Twoją i wieczną pamiątkę. że odprawiasz Mszę świętą albo w niej uczestniczysz. prawdziwy Bóg i człowiek. Panie wszechświata. Tyś niewyczerpany. jakby tego dnia właśnie Chrystus wstąpił dopiero w łono Dziewicy i stał się człowiekiem albo jakby dziś zawisł na krzyżu. a ogrom Jego dobroci nie może się wyczerpać. co rozkazałeś! 5. moja duszo. 6. Stąd właśnie wypływa miłość. Bo ilekroć rozważasz tę tajemnicę i przyjmujesz Ciało Chrystusa. jaka chwała! O jak zbawienna i mądra była myśl ustanowienia tego Sakramentu! Jakże wdzięczna i radosna to uczta. nie co innego. jaką zostawił ci na tej łez dolinie. jak niewysłowiona Twoja prawda! Rzekłeś i stało się wszystko. 4. Panie i Boże. a choć czerpią z Ciebie bez końca. ale samego siebie. Panie. zawsze nowe i radosne. chleb żywy. który zstąpił z nieba i przynosi światu życie. Dlatego winieneś ciągle na nowo odświeżonym sercem przygotowywać się do niego i zgłębiać coraz usilniej tę wielką tajemnicę zbawienia. Jakże to powinno być dla ciebie wielkie. Przedziwna to rzecz i godna wiary. a przechodząca ludzki rozum.do swego stołu. jak potężna Twoja dobroć. aby cierpieć i umrzeć dla ludzkiego zbawienia.

Jezu miłościwy. 2. aby napełnić się szczęściem Twojego daru i radością świętej uczty. Podaj mi siebie. a kto godnie Ciebie przyjmuje. aby nie osłabli w drodze. nędzarza. Moja dusza tęskni do Twojego Ciała. rzekłeś niegdyś: Nie chcę ich odprawić głodnymi do domów. Panie. jaką przygotowałeś w swojej łaskawości dla mnie. abym nie osłabł w drodze bez Twojego niebiańskiego posilenia. abym czasem nie zboczył z drogi mojego duchowego powołania. oczyszczać się i na nowo zapalać. staje się uczestnikiem i dziedzicem wiecznej chwały. który tak często upadam i grzeszę. piękno i chwała. to wszystko. bo do Ciebie. Ty jesteś pożywny pokarm duszy. 3. Komunia święta powstrzymuje go od zła i utwierdza w dobrym. Ty bowiem sam. Tyś moje zbawienie i wyzwolenie. mówiąc do ludu i uzdrawiając z różnych chorób. tak szybko obojętnieję i słabnę. człowiek staczałby się coraz niżej ku złemu. aby jak Zacheusz zasłużyć na Twoje błogosławieństwo i abyś mnie uznał za jednego z synów Abrahama. W Tobie jest wszystko. przychodzę do Ciebie. moje serce pragnie zjednoczyć się z Tobą. chcę Cię wprowadzić do swojego domu. czego mógłbym i powinienem pragnąć. wzniosłem się w duchu. Panie. bo pozostawiłeś siebie w tym Sakramencie na posilenie wierzących. Jeżeli tak często jestem niedbały i obojętny. A zwłaszcza ja. Zmysły ludzkie skłonne są do złego od młodości i gdyby nie lekarstwo Boże. A więc uczyń podobnie ze mną. Pragnę Cię dziś przyjąć z czcią i pobożnością.Rozdział III O POŻYTKU CZĘSTEGO PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ GŁOS UCZNIA 1. muszę przez nieustanną modlitwę i przez spowiedź odnawiać serce na przyjęcie Twojego świętego Ciała. Napełnij więc dziś radością duszę Twego sługi. bo poza Tobą nie ma radości. chociaż przyjmuję Ko141 . nadzieja i siła. Nie chcę być bez Ciebie i nie mogę żyć bez Twoich odwiedzin. Dlatego muszę często przychodzić do Ciebie i przyjmować lekarstwo mojego zbawienia.

póki pielgrzymuje w tym śmiertelnym ciele. 4. Szczęśliwe serce.munię albo ją nawet sprawuję. Nawiedź mnie sam. jakiego miłego Towarzysza. Panie. jaka je okrywa. jakiego drogiego Gościa wprowadza w dom. KTÓRZY POBOŻNIE PRZYSTĘPUJĄ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ GŁOS UCZNIA 1. Panie. obdarz Twojego sługę błogosławieństwem swojej łaskawości. w swojej zbawiennej Osobie. i cała wspaniałość. Rozdział IV O TYM. aby napełniła ją radość duchowa! Jakiego wielkiego Pana przyjmuje. postaram się jednak w określonym czasie przystępować do Bożych tajemnic i otrzymywać udział w tej wielkiej łasce. ponad wszelkie pożądanie. bo cokolwiek jest w nich piękne i wspaniałe. JAK WIELE DOBRODZIEJSTW CZEKA TYCH. częściej pobożnym sercem przyjmowała swego Ukochanego. godnego miłości ponad wszystkich ukochanych. raczysz przychodzić do mojej ubożuchnej duszy i sycić jej głód całym swoim bóstwem i człowieczeństwem. Panie Boże. gdybym nie przyjmował tego leku i po tę wielką pomoc nie sięgał? Może nie każdego dnia jestem zdolny tak samo przeżywać i nie zawsze jestem tak samo dobrze usposobiony. błogosławiona dusza. to wszystko pochodzi z Twojej hojnej łaskawości i nigdy nie dorówna Twojej piękności i mądrości bez granic. niebo i ziemia. z jaką Ty. abym godnie i pobożnie mógł przystąpić do Twego najświętszego Sakramentu. O. Pobudź moje serce do miłości ku Tobie i wyrwij mnie z mojej tępej ociężałości. Bo to jest największa i niezawodna radość duszy. jak przedziwna jest ta łaskawość Twoja. Niech umilkną przed Tobą. abym mógł skosz142 . cóż by to było. która godna jest przyjmować nabożnie swego Boga i otwierać się. aby pamiętając zawsze o Bogu. Stwórca i Ożywiciel wszystkich duchów. jakiego zdobywa wiernego Przyjaciela! Jakiego pięknego i szlachetnego Oblubieńca przyjmuje.

radujesz i oświecasz do wnętrza jakby nową łaską. nie wyniesie stamtąd choć odrobiny łagodności? Albo kto stoi obok płonącego ognia. potem. a ci. bo i dobro i łaskę otrzymują od Ciebie. umocni wiarę. abym cały rozpłynął się w Tobie. Istnieje bowiem ta wzniosła i czcigodna tajemnica. w prostocie serca. niegodny grzesznik. Oświeć też moje oczy. jak w źródle obfitości. Ale proszę Cię o litość i błagam. przezwycięży lub umniejszy pokusy. że obecny jesteś tu. który podtrzymujesz moją duszę. w dobrej i silnej wierze i za Twoim przyzwoleniem zbliżam się do Ciebie z czcią i nadzieją i wierzę głęboko. i umocnij mnie. Panie. Twoje święte ustanowienie. czyż nie przejmie od niego choć trochę ciepła? A Ty jesteś 143 . nie wymysł człowieka. bo przechodzi to nawet inteligencję aniołów. rozpali i rozpłomieni moją miłość. napełni mnie większą łaską. proch i ziemia. przekraczające wszelką ludzką siłę. Chcesz więc. Boże. Jakże więc ja. Ona uleczy moje wady. Sami w sobie są oziębli. Nikt nie jest zdolny sam pojąć tego i zrozumieć. cały przepoił się miłością i o żadne inne szczęście już nie dbał. jaka kryje się w tym Sakramencie. obdarz mnie tą łaską przedziwną. mógłbym przeniknąć i ogarnąć tę wzniosłą i świętą tajemnicę? 2. Bo wlewasz w nas nowe siły przeciw cierpieniom i z dna rozpaczy dźwigasz ku nadziei Twojej opieki. aby mogły zwrócić się ku tajemnicy tajemnic. abym Cię przyjął i złączył się z Tobą w miłości. aby poznali naprawdę i ujrzeli w całej nagości. Wiele dobra rozsiałeś szeroko i oto nadal udzielasz się w tym Sakramencie wybranym przystępującym do Komunii świętej. 3. Bo Twoje to działanie. Czyż ktoś. zatwardziali i bezbożni. A dlatego tak zbawiennie działasz na swoich wybranych. pomnoży ledwo kiełkujące we mnie dobro. kto pokornie przystępuje do źródła łagodności. dopiero dzięki Tobie stają się żarliwi. jak słabi są sami w sobie. powściągnie namiętności. pokrzepieni duchowym pokarmem i napojem. że zmienili się na lepsze. lekarstwo na każdą niemoc duszy.tować w duchu słodyczy. w tym Sakramencie: Człowiek i Bóg. uświadamiają sobie. uzdrowienie ducha i ciała. doda sił mojej nadziei. abym wierzył wiarą niezachwianą. posilasz słabość ludzką i obdarowujesz głęboką wewnętrzną radością. pełni zapału i pobożności. którzy przedtem wątpili i bez entuzjazmu myśleli o Komunii świętej.

otrzymali to. Panie. aby schwytać choć mały płomyk boskiego pożaru przez pokorne przyjęcie Sakramentu życia. Bo tylko kapłani wyświęceni przez Kościół mają prawo konsekrować Ciało Chrystusa. a nikt nie uwolni i nie wybawi prócz Ciebie. Jezu. Tobie powierzam siebie i wszystko. 5. aby przez częste przystępowanie do Twoich tajemnic rosła we mnie pokorna miłość ku Tobie. bo raczyłeś wezwać do siebie wszystkich: Przyjdźcie do mnie wszyscy. przyłożę usta do brzegu niebieskiego strumienia i chociaż kroplą orzeźwię pragnienie. będę jednak z wysiłkiem przygotowywać się i naginać serce. Choćbyś miał czystość aniołów i świętość Jana Chrzciciela.źródłem zawsze pełnym i przelewającym się. Rozdział V O GODNOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I STANU KAPŁAŃSKIEGO GŁOS UMIŁOWANEGO 1. wikłam się i upadam w pętach namiętności. a ja was pokrzepię. a nikt mi nie pomoże. chroń mnie i doprowadź do życia wiecznego. Wielka to posługa i godność kapłanów. 4. Ty dopełnij we mnie łaskawością i miłosierdziem. najświętszy Zbawicielu. Przyjmij mnie dla czci i chwały Twojego imienia. Spraw. boleję w sercu. nie byłbyś godzien przystępować do Sakramentu Ołtarza ani go udzielać. A czego mi jeszcze brak. mój Uzdrowicielu. A ja trudzę się w pocie czoła. Ty. upadam pod ciężarem grzechów. Gdy więc nie mogę czerpać z pełnego źródła i pić z niego do woli. abym nie uschnął. który ofiarowałeś nam na pokarm i napój swoje Ciało i Krew. którzy pracujecie i obciążeni jesteście. szarpią mnie pokusy. 144 . co mam. ogniem płonącym nieustannie i nigdy nie gasnącym. Boże. Bo nie zasługi człowieka pozwalają mu święcić i udzielać Sakramentu Chrystusowego. A choć nie mogę jeszcze stanąć cały w duchu i ogniu jak cherubiny i serafiny. i spożywać pokarm anielskiego chleba. czego nie dano aniołom. Uzdrowicielu.

aby z całym współczuciem opłakiwał grzechy bliźnich. by krzywdy od ludzi doznane umiał znosić cierpliwie dla Boga. Za sobą ma znak krzyża. uważaj więc. ale to Bóg jest prawdziwym sprawcą i niewidzialnym szafarzem. Przed sobą nosi krzyż.Kapłan jest jakby pomocnikiem Bożym posługującym się słowem Boga za Jego rozkazaniem i ustanowieniem. że jest po to. jakie wystarczają innym ludziom. 145 . aby szukał pilnie śladów Chrystusa i starał się kroczyć za Nim gorliwie. a sam pozostawał zawsze bez skazy. za sobą. raduje chóry aniołów. to się stanie. aby ubolewał nad własnymi grzechami. Gdy kapłan odprawia Mszę świętą. 3. Kapłan powinien jaśnieć wszystkimi cnotami i dawać ludziom wzór dobrego życia. aby pamiętał zawsze o męce Chrystusowej. Powinieneś przeto więcej niż własnym zmysłom i oznakom widzialnym wierzyć Bogu wszechmogącemu w tym Najświętszym Sakramencie. abyś wiernie i nabożnie składał w określonej porze ofiarę. 2. Z drżeniem i czcią przystępuj do tego aktu. Nie ulżyłeś sobie ciężaru. uświęconym do sprawowania Sakramentu. umarłym wyprasza odpoczywanie i sam staje się uczestnikiem tych wszystkich dobrodziejstw. Jego woli podlega wszystko. Miej się na baczności i pamiętaj. jaka to posługa została Ci powierzona przez włożenie rąk biskupa. aż wyjedna dla innych łaskę i miłosierdzie. ale sam przestawać z aniołami w niebie albo z najdoskonalszymi ludźmi na ziemi. Z przodu ma na ornacie krzyż. Oby nie ochłódł w modlitwie i świętej ofierze tak długo. wspomaga żywych. Kapłan musi wiedzieć. buduje Kościół Boży. aby stać pomiędzy Bogiem i grzesznymi ludźmi. Kapłan odziany w szaty liturgiczne jest zastępcą Chrystusa i tak modli się do Boga żarliwie i pokornie i za siebie. a co rozkaże. Kapłan nie powinien wybierać dróg pospolitych. Oto zostałeś kapłanem. i za cały lud. sławi Boga. ale związałeś się jeszcze silniej więzami posłuszeństwa i jakby przymusem większej i doskonalszej świętości. Na przodzie i z tyłu nosi na szatach znak krzyża Pańskiego.

Bo jeśli nie przystąpię. JAK NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ GŁOS UCZNIA 1. a także odprawienie tej wielkiej i Bożej ofiary. abyś poczuł wstręt do wszystkich swoich grzechów w ogólności. jak z oddaniem i czcią przygotować serce na zbawienne przyjęcie Twego Sakramentu. jak w krótkim czasie przygotować się do Komunii świętej. powierz Bogu w cichości ducha wszystkie twoje uczucia i niedole. podaj mi sposób. stracę życie. kiedy porównuję Twoją potęgę i moją nicość. Trzeba. moja pomocy i rado w każdej potrzebie? 2. tak pełen przeróżnych pożą146 . Żałuj i ubolewaj. a jeśli zbliżę się niegodnie. że jesteś jeszcze tak bardzo we władzy świata i ciała. drżę z lęku i stoję pełen sprzeczności. Cóż więc mam czynić. tak nieopanowany w uczuciach. udzielania i przyjmowania Sakramentu Ołtarza. Ciebie obrażę.Rozdział VI PYTANIE. Rozważ dokładnie swoje sumienie i wedle możności oczyść je i rozjaśnij szczerym żalem i pokornym wyznaniem win. A jeśli masz czas. tak aby w twoim sercu nie pozostało nic ciężkiego. Ukaż mi sam słuszną drogę. 2. Panie. co mogłoby cię dręczyć i powstrzymywać od swobodnego zbliżenia się do mnie. ale szczególnie żałuj z powodu codziennych powszednich występków. Bo chciałbym wiedzieć. z najgłębszą czcią. z pełną wiarą i z pragnieniem oddania chwały Bogu kapłan powinien przystępować do sprawowania. Rozdział VII O ROZTRZĄSANIU WŁASNEGO SUMIENIA I POSTANOWIENIU POPRAWY GŁOS UMIŁOWANEGO 1. Boże. Przede wszystkim z największą pokorą.

tak oschły w przyjmowaniu Komunii. tak niezdatny w działaniu. tak nieporządny w postępowaniu. powierz mi z wiarą i ciało. tak rozproszony w godzinach modlitwy. tak głuchy na słowo Boże. tak śpieszący się do końca. tak oziębły w odprawianiu nabożeństw. Tak porywczy w gniewie. uczyń mocne postanowienie poprawy życia i usilniejszej pracy nad sobą. tak niecierpliwy w milczeniu. 147 . tak pochopny w sądach. usłyszy głos Pana: Ja żyję i nie chcę śmierci grzesznika. Kiedy człowiek zrobi. tak szybki do odpoczynku. gdy czasem trzeba poczekać. tak często czyniący dobre postanowienie. i szczerze odprawi pokutę. ale żeby się nawrócił i żył. co w jego mocy. tak łakomy przy stole. tak wesoły w pomyślności. Tak chciwy posiadania. tak skąpy w dawaniu. a tak oporny do skruchy i żalu. tak bezsilny w przeciwnościach. tak opieszały do pracy. tak niespokojny. tak nierozważny w mowie. 4. i wszystkie zostaną mu odpuszczone. co nędzne i wzgardzone. tak skory do gardzenia drugimi. tak chętny do przyjemności i dogadzania sobie. Gdy wyznasz i opłaczesz te wszystkie swoje błędy i winy z wielkim ubolewaniem nad własną słabością. a staniesz się godny sprawowania ofiary Bożej i przyjęcia uzdrawiającego Sakramentu mojego Ciała. tak rzadko całkowicie skupiony. A wtedy z pełną rezygnacją i z wolą wewnętrznego oddania ofiaruj siebie samego na ołtarzu serca jako ofiarę całopalną na cześć mojego imienia. tak ciekawy słuchania nowin i oglądania rzeczy pięknych. 3.dań. tak bezbronny wobec zmysłów. to ilekroć przyjdzie do mnie po łaskę i przebaczenie. tak bardzo wychylony ku rzeczom zewnętrznym. Tak chętnie czuwający przy słuchaniu bajęd. a grzechów jego nie będę pamiętał. tak ciągle oplatany próżnymi wyobrażeniami. Bo nie ma godniejszej ofiary i lepszego zadośćuczynienia za grzechy niż czyste i zupełne ofiarowanie się Bogu w połączeniu z ofiarą Ciała Chrystusowego we Mszy świętej i Komunii. Tak skłonny do śmiechu i rozrywki. tak nie dbający o sprawy wewnętrzne. a tak daleki od przyjmowania tego. tak ospały w czuwaniu i modlitwie. i ducha. tak pilnujący swego. tak rzadko dotrzymujący. tak ostry w obwinianiu. tak leniwy do surowego i gorliwego życia. tak szybko wpadający w roztargnienie.

oddałem moje Ciało i Krew na pokarm. kto nie wyrzeka się wszystkiego. że nie umieją wyrzec się w zupełności siebie. jeśli pożałowałbyś mi siebie. ze wszystkimi władzami duszy i serca. Ja też ofiarowałem się Ojcu cały ze względu na ciebie. Jeśli więc pragniesz być moim uczniem. niezupełna więź między nami. gdybyś miał wszystko na świecie prócz mnie. Ale jeżeli będziesz się opierał na sobie samym. jak tylko potrafisz. 2. Przeto zanim podejmiesz jakąkolwiek sprawę. że nic nie pozostało we mnie. Tak jak ja nago rozłożywszy ramiona na krzyżu ofiarowałem sam siebie za twoje grzechy Bogu Ojcu.Rozdział VIII O OFIERZE CHRYSTUSA NA KRZYŻU I OFIAROWANIU SIEBIE GŁOS UMIŁOWANEGO 1. do tego stopnia. tak i ty powinieneś codziennie składać siebie dobrowolnie w ofierze czystej i świętej we Mszy tak szczerze. a nie zawierzysz się dobrowolnie mojej woli. jeżeli chcesz osiągnąć wolność i łaskę. 148 . nie może być moim uczniem. cóż mi po tym. tak i mnie nie mogłoby zadowolić nic z tego. oddaj całego z miłości do Boga. nie chcę twojego daru. abyś ty moim na zawsze pozostał. niepełna to będzie ofiara. czego nie oddałbym w ofierze przebłagalnej Bogu. ofiaruj mi siebie bez reszty i wszystkie swoje uczucia. co ma. a ofiara twoja będzie przyjęta. co byś mi dał. Tobie też nie wystarczyłoby. Oto mój twardy warunek: Żaden z was. Czegóż więcej mogę żądać od ciebie. chcę ciebie samego. jak tylko byś usiłował oddać mi całego siebie? Jeśli dajesz mi coś innego niż siebie. Oddaj mi siebie. aby stać się w całości twoim. Właśnie dlatego tak mało jest ludzi wolnych wewnętrznie i opromienionych łaską. najpierw powinieneś się cały oddać w ręce Boga.

jakich się dopuściłem wobec Ciebie i wobec Twoich świętych aniołów od dnia. kiedy tak stoję przed Tobą. przebacz mi wszystko bez wyjątku i przygarnij mnie do siebie litośnie z pocałunkiem pokoju. póki życia. co uczyniłem dobrego. Brzydzę się moimi grzechami. a Ty popraw to i uświęć. przyjmij to moje małe dobro łaskawie. Cóż mam począć z moimi grzechami? Mogę tylko wyznać je z pokorą i żałować. składam siebie w Twoje ręce. ŻE SIEBIE I WSZYSTKO SWOJE MAMY OFIAROWAĆ BOGU I MODLIĆ SIĘ ZA WSZYSTKICH GŁOS UCZNIA 1. nie chcę już brnąć w nie dalej. a nie moja wina. chociaż tak mało tego i tak niedoskonałe. Zmaż wszystkie plamy moich grzechów. gotów pokutować i wedle możności je naprawić. Panie.Rozdział IX O TYM. zapal je wszystkie razem i przepal ogniem Twojej miłości. Oddaję Ci także wszystko. wszystko. ale żałuję i będę żałował. uczyń je miłym sobie i podnoś zawsze ku 149 . Boże. co w niebie i co na ziemi. w prostocie serca oddaję się dzisiaj Tobie w stałą niewolę i uległość na ofiarę ku Twojej wiecznej chwale. jest Twoje. Panie. Boże. jak dyktuje Ci Twoja dobroć. Przyjmij mnie razem ze świętą ofiarą Twojego najdroższego Ciała. 2. odpuść mi grzechy dla świętego Twojego imienia i ratuj moją duszę. którą dzisiaj w niewidzialnej obecności i asyście aniołów składam na zbawienie moje i całego Twojego ludu. Oto powierzam się Twojemu miłosierdziu. i błagać nieustannie o zmiłowanie. którą przez grzech utraciłem. Postępuj ze mną tak. kiedy mogłem zgrzeszyć po raz pierwszy. oczyść moje sumienie z brudu i przywróć mi łaskę. Pragnę ofiarować ci siebie w dobrowolnej ofierze i zostać Twoim na zawsze. Odpuść mi. 3. ofiaruję Ci na tym błagalnym ołtarzu wszystkie grzechy i przewinienia. którą odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Panie. wysłuchaj mnie miłośnie. Proszę. 4. aż do tej chwili.

Usuń. aby przeszkadzać i odciągać od niej wedle sił wiernych i pobożnych. sióstr. Nieprzyjaciel nasz wie dobrze. obrony w niebezpieczeństwie. A także za tych wszystkich. których ja kiedykolwiek zasmuciłem. przyjaciół. gniew i niezgodę i wszystko. doprowadź mnie. braci. zmiłuj. Panie. uwolnienia od kary. Zmiłuj się. Ofiaruję Ci także prośby i ofiary błagalne szczególnie za tych. co żyją jeszcze. okaż miłosierdzie tym. Często wracaj do źródła łaski i Bożego miłosierdzia. niech Ci dziękują radośnie. człowieka leniwego i bezużytecznego. nieżyczliwość. i ci. którzy uczynili coś dobrego mnie lub innym dla Twojej miłości. używa więc wszelkich sposobów i okazji. zasmucili lub niesłusznie posądzili. Uczyń nas takimi. co może być przeszkodą w miłości i umniejszeniem braterskiej przyjaźni. świadomie lub bezwiednie. Amen. trudy rodziców. abyś mógł się uleczyć ze swoich wad i pożądań i stał się dzięki temu mocniejszy i czujniejszy w walce z pokusami i podstępami szatana. którzy Cię proszą. co już umarli. Panie. posądziłem. Ofiaruję Ci także wszystkie pobożne pragnienia wiernych. uraziłem. udziel łaski tym. i tych także. 6. i obrażałem w słowach i uczynkach. zgładź grzechy nas wszystkich razem i nasze wzajemne urazy. ŻE NIE NALEŻY OPUSZCZAĆ KOMUNII ŚWIĘTEJ Z BŁAHEGO POWODU GŁOS UMIŁOWANEGO 1. wyrządzili mi krzywdę albo przykrość. 150 . niech wszyscy zaznają pomocy łaski Twojej. abyśmy stali się godni korzystać z Twojej łaski i zdążać do życia wiecznego. którzy mnie obrazili. jaki owoc i lek cudowny ukryty jest w Komunii świętej. z naszych serc podejrzliwość.lepszemu. wszystkich moich bliskich i wszystkich tych. a wyrwani z mocy zła. I ci. daru pociechy. Rozdział X O TYM. do błogosławionego i chwalebnego celu. którzy jej potrzebują. 5. do źródła dobroci i czystości. którzy oczekują moich modlitw i Mszy za siebie i za swoich bliskich i proszą o nie.

O tak. Często też przeszkadza nam nadmiar skrupułów. ale idź tym bardziej wyspowiadać się i chętnie wybacz innym wszystkie urazy. że będziesz dłużej wlec z sobą lęk i niepokój i z błahych powodów odcinać się od spraw Bożych. Jeżeli dziś z błahego powodu opuszczasz Komunię. Nie należy więc zważać na te chytrości i pokusy. bo one są tylko zawadą dla łaski i zamącają pobożny stan ducha. Jakże mała jest miłość.2. to bardzo niebezpieczne odkładać ciągle Komunię świętą. a nawet wydrzeć im wiarę. aby siać wśród nich zło i niepokój. 4. Postępuj według rad mądrych. jak słaba wiara tych. i w ten sposób na długo pozbawisz się Komunii i coraz trudniej będzie ci wrócić. a także ciągle pragną odkładać Komunię świętą. jakkolwiek byłyby ohydne i straszne. że codziennie gotów byłby do przyjęcia Ko151 . proś z pokorą o przebaczenie. kiedy przygotowują się do Komunii. a także rodzaj lęku przed spowiedzią. Nędznik to godny wzgardy i szyderstwa i nie należy opuszczać Komunii świętej z powodu jego napaści i niepokoju. ale wszystkie te ułudy wyobraźni obrócić przeciwko niemu. bo a nuż przypadkiem wyrzekną się zupełnie Komunii świętej albo będą przyjmować ją obojętnie. wypluj natychmiast truciznę. że chętnie widzą odwlekanie się spowiedzi. a wtedy i Bóg chętnie Ci przebaczy. Ten duch nieprawości. aby nie być zmuszonymi do większej czujności wobec siebie. A jak szczęśliwy i bliski Bogu. 3. są ludzie tak oziębli i lekkomyślni. czynić ich tchórzliwymi i ociężałymi chcąc zmniejszyć ich zapał. kto tak żyje i tak strzeże czystości sumienia. schodzi pomiędzy synów Bożych. którą trzeba uczynić. Niestety. Na cóż zda się odkładać spowiedź na później i wyrzekać się Komunii świętej? Oczyść się jak najprędzej. bo zwykle pociąga to za sobą ciężkie zobojętnienie. Dlatego niektórych bardziej dręczą szatańskie podszepty i wyobrażenia właśnie wtedy. a poczujesz się lepiej. Jak najprędzej otrząśnij się z tej ociężałości i bierności. 5. jaki w nas wzbudza. bo nic ci nie przyjdzie z tego. niż gdybyś zwlekał jeszcze dłużej. Nie opuszczaj Komunii świętej z powodu jakiejś drobnej rozterki czy trudności. odłóż lęk i skrupuły. Jeśli zaś ty sam kogo obraziłeś. jak mówi Księga Hioba. co tak łatwo odsuwają Komunię świętą. jutro może się znaleźć powód ważniejszy. przyjmij prędko lekarstwo.

byłoby to uszanowanie godne pochwały. i raczej staraj się służyć z pożytkiem drugim niż ulegać własnej pobożności i swoim osobistym uczuciom. Nie powinieneś przysparzać ludziom znużenia i nudy. gdy nadchodzi jakieś święto albo kiedy dyktuje zwyczaj. trzeba siebie pobudzać i robić. Błogosławiony. 6. Natomiast w dni określone i w oznaczonym czasie powinien z głęboką czcią przyjmować w Sakramencie Ciało Zbawiciela. bo na nią patrzy przede wszystkim.munii. zawsze będzie niegotowy. 152 . kto ofiarowuje się Panu na ofiarę całopalną zawsze. ilekroć odprawia nabożeństwo lub przyjmuje Komunię. ale zachowaj miarę ogólnego zwyczaju otoczenia. a Pan spotęguje twoje pragnienie ze względu na dobrą wolę. ale pilnować wspólnego sposobu ustanowionego przez starszych. Każdy bowiem prawdziwie pobożny człowiek może codziennie i co godzina bez przeszkód przystępować do duchowej uzdrawiającej Komunii z Chrystusem. w którym żyjesz. codziennie by jej pragnął. Kto przygotowuje się tylko wtedy. gdyby to było możliwe i gdyby to nie zwróciło na niego uwagi! Jeśliby ktoś wstrzymywał się od Komunii przez pokorę albo z uzasadnionej przyczyny. 7. Bo ilekroć człowiek jednoczy się mistycznie z Chrystusem i doznaje niewidzialnego pokrzepienia. trzeba mieć dobrą wolę i gorącą tęsknotę do Komunii. W odprawianiu Mszy świętej nie bądź zbyt powolny ani też nie śpiesz się zanadto. Gdy zaś zachodzi istotna przeszkoda. tylekroć pobożnie rozważa tajemnicę wcielenia Chrystusa i Jego męki i rozpłomienia się miłością ku Niemu. a więcej wówczas dbać o cześć i chwałę Bożą niż o swoje zadowolenie. co można. Ale jeśli tylko wkradnie się do serca zobojętnienie. a wtedy nie będzie nam odmówiony owoc Sakramentu.

wobec świętych Twoich aniołów moje serce winno płonąć i płakać z radości. Mam. że stoję w świetle wiary i w nim się poruszam. oglądają Jego chwałę twarzą w twarz. a wtopieni światłością w światłość Bożej otchłani poznają smak Słowa Bożego. oni zaś w Jego własnej postaci i bez osłony. nie będzie już potrzebny Sakrament. umiłowany Jezu. bo błogosławieni w chwale niebios nie potrzebują już sakramentalnego leku. jak Ty sam. Lecz gdzież jest ta miłość święta? Gdzie źródło łez rzęsiste? O tak. którego pragnę oglądać na wieki. nie chcę nic z tego. naprawdę obecnego. 153 . Panie. chociaż ja tylko w wierze. żadna istota nie może mi dać wytchnienia.Rozdział XI O TYM. Tyś mi świadkiem Boże. upragniony nad wszystkie pragnienia serca. które stało się Ciałem. że nic nie może mnie pocieszyć. ukochany. Tymczasem powinno mi wystarczyć. Panie. co widzę i słyszę na świecie. posiadam rzeczywiście i wielbię Tego. ŻE CIAŁO CHRYSTUSA I PISMO ŚWIĘTE SĄ NAJWIĘKSZĄ POTRZEBĄ DUSZY WIERZĄCEJ GŁOS UCZNIA 1. póki nie wzejdzie dla mnie dzień wiecznej światłości i ustąpią mroki symboli. choć ukrytego pod inną postacią. tylko Ty. Na samą myśl o tych cudach każda radość nawet najbardziej duchowa zamienia mi się w smutek głęboki. przy Tobie. jak było na początku i będzie na wieki. Więc przez wzgląd na moją słabość ukrywasz się pod postacią chleba. Bo w tym Sakramencie mam Ciebie. jakie to szczęście dla wierzącego ucztować z Tobą przy Twoim stole! A pokarm. którego czczą w niebie aniołowie. jaki ma być podany. 3. A kiedy to się do ostatka wypełni. Cieszą się bez końca obecnością Boga. Moje oczy nie mogłyby spojrzeć w blask Twojej światłości. Jak dobrze byłoby w Twojej obecności wylewać łzy z głębi serca i wraz z miłującą Magdaleną łzami zraszać Twoje stopy. bo póki nie ujrzę mojego Pana jawnie w chwale. 2. to nic innego. nic na świecie nie zdołałoby znieść jasności Twojego majestatu.

że braknie mi dwóch rzeczy: pokarmu i światła. którym dane jest konsekrować świętymi słowami Chleb Pana Chwały. spożywać własnymi ustami i innym udzielać! O. Stworzycielu i Odkupicielu ludzi. jak czyste powinny być te ręce. bez których to śmiertelne życie byłoby dla mnie nie do zniesienia. a całego siebie z tęsknotą powierzyć Tobie. Zamknięty w więzieniu ciała. że dojdę dzięki Twojej łasce tam. spodziewam się. jak wielka i zaszczytna jest funkcja kapłanów.A przecież to niemożliwe. że to są jakby dwa stoły ustawione po dwu stronach w skarbcu Kościoła świętego. póki żyję tym śmiertelnym życiem. Bez tych dwóch rzeczy nie mógłbym żyć jak należy. Można by rzec. gdzie oni doszli. ale najświętsze Twoje Ciało i Krew. 6. aby ukazać światu swoją miłość. a ponad to wszystko najlepszym lekarstwem i ucieczką będzie mi Przenajświętsze Twoje Ciało. Bo nawet Twoi święci. Wiem. apostołów i doktorów. a Twój Sakrament jest chlebem życia. który nam zastawiłeś za pośrednictwem swoich sług. wyznaję. że po to. Wierzę. przygotowałeś ucztę przedziwną. bo słowo Boże jest światłem dla duszy. Księgi święte będą mi także pociechą i wzorem życia. jak święte cia154 . Dzięki Ci. oczekiwali nadejścia Twojej chwały z wiarą i cierpliwością. Panie. za stół mądrości świętej. w którym mieści się cała szczęśliwość raju. jak czyste usta. że dwie rzeczy zwłaszcza są mi koniecznie potrzebne. trzymać w dłoniach. w której spożywać mamy nie symbolicznego baranka. Tymczasem będę szedł z wiarą. choć o tyle od nas szczęśliwsi. Dzięki Ci. na którym leży Chleb święty. proroków. 4. Dałeś więc mnie słabemu Twoje Ciało i zawiesiłeś latarnię oświetlającą mi drogę: słowo Twoje. drogocenne Ciało Chrystusa. póki żyli. w co oni wierzyli. błogosławić wargami. Karmisz swoich wiernych Chlebem świętym i upajasz kielichem zbawienia. światło wiecznej jasności. Drugi stół to stół Prawa Bożego. a ucztują razem z nami aniołowie. czego się spodziewali. O. 5. Panie Jezu. na którym spoczywa mądrość święta nauczająca prawdziwej wiary i prowadząca człowieka wytrwale aż poza zasłonę. którzy już przebywają z Tobą w Królestwie niebieskim. Muszę więc uzbroić się w ogromną cierpliwość. Jeden stół to stół ołtarza. ufam. pokrzepiony przykładem świętych. gdzie znajduje się miejsce święte Świętych.

a każda świętość jest moim darem. jak powinniśmy. Usuń z niego świat. sam nic zdziałać nie zdołasz choćbyś się przygotowywał przez cały rok i o niczym innym nie myślał. które często patrzą na Ciało Chrystusowe. 8. Jeśli chcesz. 7. szlachetne i budujące. Dłonie. tak przejawia się jego miłość. Przygotuj mi obszerną izbę biesiadną i stół nakryty. jako ja jestem święty. Do kapłanów szczególnie odnoszą się słowa Pisma: Bądźcie świętymi. Niech nas wspomaga. powinny wychodzić tylko słowa święte. 2. Z JAK WIELKĄ PILNOŚCIĄ TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWYWAĆ NA PRZYJĘCIE CHRYSTUSA GŁOS UMIŁOWANEGO 1. godnie i pobożnie Tobie służyli w czystości i z sumieniem bez skazy. jak należy. pozwól nam chociaż opłakać nasze zło. wszechmogący Boże. Z ust kapłana. wylej stary kwas i wymieć mieszkanie serca. abym przyszedł i pozostał u ciebie. abyśmy przyjąwszy funkcję kapłańską. z postanowieniem poprawy. że aby się przygotować należycie. Ale wiedz.ło. Twoja łaska. a będę obchodził u ciebie święto Paschy razem z moimi uczniami. Tylko dzięki mojej przyjaźni i łasce wolno ci przystąpić do 155 . do którego wkracza tak często sam Stwórca czystości. Pan i Bóg wasz. A jeśli nie zdołamy żyć w takiej niewinności. które tak często przyjmują Sakrament Chrystusowy. przygotowuje dla swego ukochanego miejsce najlepsze i najpiękniejsze. i służyć Ci coraz gorliwiej w duchu pokory. kto kocha. Ja kocham czystość. Szukam czystego serca i w nim znajduję miejsce spoczynku. Oczy. jak nieskalane serce kapłana. aż stanie ci się gorzko na duszy. winny być niezmącone i pełne wstydliwości. Bo ten. Rozdział XII O TYM. ucisz zgiełk występków. siądź jak samotny wróbel na dachu i rozpamiętuj twoje winy. które zwykły dotykać Stworzyciela nieba i ziemi — czyste i wzniesione ku niebu.

Dlatego złą zapowiedzią jest to. Nie mniejsza niech będzie potem czujność niż przedtem pobożne przygotowanie. Powinieneś oddać mi się cały tak. jak temu żebrakowi. aby ze mnie zaczerpnąć świętości i zjednoczyć się ze mną. ale we mnie. który raczy przybyć do ciebie. Czyń. pozostań w samotności i ciesz się swoim Bogiem. abyś odtąd żył już bez troski i nie zagłębiając się w siebie. Baczne czuwanie nad sobą po Komunii świętej jest właśnie najlepszym sposobem przygotowania się do osiągnięcia jeszcze większej łaski. nie ustępuj. aby otrzymać nową łaskę i na powrót zapłonąć chęcią przemiany.mojego stołu. żebyś nie tylko przed Komunią pobudzał się do pobożności. lecz dlatego. ale przygotuj serce jak najusilniej i wprowadź do siebie Umiłowanego. a czyń gorliwie. Twojego Boga. nie ustawaj w modlitwie. ja dopełnię. czcią i wzruszeniem przyjmuj Ciało umiłowanego Pana. ale także byś chronił ją wytrwale po przyjęciu Sakramentu. ale nie dlatego. 156 . Ty potrzebujesz mnie. aż zasłużysz na okruszynę lub kroplę uzdrawiającej łaski. że ktoś wracając od Komunii natychmiast oddaje się zewnętrznym rozrywkom. 4. Trzeba. Masz bowiem to. Ja wezwałem cię. dziękuj swojemu Bogu. czego ci nie dostaje. 3. ja nakazałem to czynić. ale z bojaźnią. nie dlatego. Jeśli brak ci pobożności i czujesz się oschły. nie ty przychodzisz mnie uświęcić. Nie lekceważ tej łaski. wzdychaj i kołataj. a ten mógł mu odpłacić za gościnność tylko pokorą i wdzięcznością. że taki jest zwyczaj lub że tak trzeba. ale ja przychodzę uświęcić i udoskonalić ciebie. którego bogacz zaprosił na ucztę. Przychodzisz. że ulitowałem się nad tobą. Stroń od gadulstwa. czego nikt na świecie nie może ci odebrać. nie ja ciebie. Przyjdź i przyjmuj mnie. co w twojej mocy. Gdy udzielam ci łaski pobożności. że jesteś tego godny.

ból i niedola bez granic. Ty jeden mów do mnie. Ty jesteś mój umiłowany. uczyć się dzięki Komunii i częstemu odprawianiu Mszy coraz lepiej rozumieć sprawy niebieskie i wieczne. Ty jesteś moje ukojenie. Ty jesteś naprawdę Bóg ukryty i nie przestajesz z bezbożnymi. który zstąpił z nieba. a ja w Tobie — i tak pozwól mi w jedności z Tobą już na zawsze pozostać. o miłości nieogarniona do każdego człowieka! Lecz cóż dam Panu w zamian za tę łaskawość. Panie. O to proszę. o przedziwna litości. kiedyż będę z Tobą zjednoczony całkowicie i wchłonięty przez Ciebie do zupełnego zapomnienia o sobie? Ty we mnie. za tę zaszczytną miłość? Cóż mógłbym ofiarować lepszego jak tylko oddać Bogu całe serce i złączyć się z Nim aż do głębi. bo poza Tobą jest tylko trud. w Tobie pragnie mieszkać moja dusza po wszystkie dni życia. Panie. jak mówi kochany z ukochanym jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem. 2. Boże nasz. ale przemawiasz do prostych i pokornych. bliski jesteś wszystkim wierzącym Tobie. do tego tęsknię. 157 . Któż mi da tę łaskę. bo żeby okazać synom swoją miłość. otworzył przed Tobą serce i cieszył się Tobą. O Boże. który by miał bogów tak blisko przy sobie. abym odnalazł Ciebie. którym udzielasz siebie na pokarm i pokrzepienie dla codziennej pociechy i obrócenia ich serc ku niebu. aby złączyć się całkowicie z Tobą i oderwać serce od wszystkich innych rzeczy. a ja do Ciebie. wybrany z tysięcy. ŻE CZŁOWIEK POBOŻNY WINIEN PRAGNĄĆ PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA Z CHRYSTUSEM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE 1. aby sycić ją swoim chwalebnym Ciałem? O niewypowiedziana łasko. Jakiż jest inny lud tak obdarowany jak lud chrześcijański? Albo jakaż istota pod niebem tak miła Bogu jak dusza pełna oddania. O jakże miły jesteś. tak jak Ty. Zaprawdę nie ma drugiego narodu tak wzniosłego. raczysz posilać ich chlebem najpożywniejszym. 3. w którym mieści się wzniosły pokój i prawdziwy spoczynek. ku której schodzi Bóg. żadna istota mnie nie poruszy ani pociągnie ku sobie. jak tego pragnę z całej duszy? Wtedy nikt mnie już nie zdoła dotknąć.Rozdział XIII O TYM.

co się Ciebie boją! Gdy przypominam sobie. nie śpieszę gwałtownie w takim uniesieniu jak wielu ludzi pobożnych. gdy Jezus kroczy obok nich. Panie. nadzieja Twojej dobroci coraz doskonalsza. łagodny i przyjazny. choć czasem odczuć coś z tego serdecznego wzruszenia miłości w Komunii świętej. ogarnia mnie coraz większe zmieszanie i wstyd. aby nie opuszczała mnie nigdy. Miłosierdzie Twoje może dać mi tę łaskę upragnioną i gdy nadej158 . Wówczas powie: Jeśli chcesz być ze mną. Jakże płomienna była ich wiara. A ja odpowiem: Panie. Bezmierna jest Twoja dobroć. dobry. pragnę gorąco być z Tobą. od takiej gwałtownej miłości i zapału. Boże. którzy z wielkiej tęsknoty do Komunii i z tkliwej miłości ku Tobie nie mogli się powstrzymać od łez. że nie płonę cały przed Tobą. aby moja wiara była coraz mocniejsza. ale ustami duszy i ciała zarazem przywierali z głębi serca do Ciebie. To jedyne moje pragnienie — zjednoczyć moje serce z Tobą. 3. spraw. źródło żywe. z jaką pobożnością i wzruszeniem niektórzy pobożni ludzie przystępowali do Sakramentu Ołtarza. Daleki jestem często od takiego wzruszenia i pobożności. racz pozostać ze mną. Jezu. i ja chcę być z tobą. sama w sobie będąca dowodem Twojej świętej obecności! Oni bowiem rzeczywiście poznają Pana po łamaniu chleba. nędznemu Twemu żebrakowi. 2. a miłość.A gdy moja dusza złączy się już całkowicie z Bogiem zadrży we mnie wszystko. że tak obojętnie. i pozwól mnie. gdy raz już zapłonie i skosztuje manny niebieskiej. Rozdział XIV O GORĄCEJ TĘSKNOCIE WIELU LUDZI POBOŻNYCH DO CIAŁA CHRYSTUSOWEGO GŁOS UCZNIA 1. Bądź mi litościw. jak tylko przez przyjmowanie Twojego Ciała z radością i duchowym łaknieniem. do Stołu Pańskiego. jaką chowasz dla wszystkich. tak ozięble zbliżam się do Twego ołtarza. bo serce ich pała. nie mogąc ugasić ani zaspokoić swojego pragnienia inaczej. że jestem tak oschły i tak w głębi serca nieporuszony.

którzy tak płomiennie Ciebie miłują i należeć do ich błogosławionego grona. zasłania ją przed nami. Sobie samemu i swoim grzechom przypisuj winę. kiedy i jak ma przyjść i ciebie nawiedzić. o co prosiłeś. Staraj się być pokornym. cierpliwie i ufnie jej oczekiwać. odwiedzisz mnie łaskawie i tchniesz we mnie ducha żarliwej miłości. pokornie strzec i usilnie z nią współdziałać. jaka była udziałem tych najpobożniejszych. od razu poczujesz się jakby 159 . płomiennego pragnienia. skoro pozbawia nas tak wielkiego dobra. ale całkowicie oprzesz się na Nim. daje niekiedy na końcu to. może słaby człowiek nie przyjmowałby go równie wdzięcznie. Ale kiedy tę drobną czy też wielką rzecz usuniesz i przezwyciężysz. a Bogu zostawić czas i sposób. Trzeba ci się starać bezustannie o łaskę pobożności. prosić o nią z upragnieniem. Rozdział XV O TYM. I chociaż na pewno nie spalam się w takiej tęsknocie. Często Bóg zsyła w jednej chwili to. Dlatego musimy oczekiwać łaski pobożności z nadzieją i pokorną cierpliwością. czego długo odmawiał. czego nie chciał udzielić na początku modlitwy. gdy nie dano ci łaski albo kiedy została ci nagle zabrana. otrzymasz to. Gdyby dar łaski był zawsze szybki i przychodził na zawołanie. ZE ŁASKĘ POBOŻNOŚCI OSIĄGA SIĘ POKORĄ I WYRZECZENIEM SIĘ SIEBIE GŁOS UMIŁOWANEGO 1. a nie raczej o wielkiej. Bo kiedy tylko powierzysz się całym sercem Bogu. Niekiedy drobna rzecz przeszkadza łasce. 3. jeśli można mówić o drobnej rzeczy. a nie będziesz szukał tego lub owego dla własnego zadowolenia lub zaspokojenia własnej woli. a zwłaszcza gdy mało albo wcale nie czujesz wewnętrznego żaru pobożności. to jednak za Twoją sprawą pragnę pragnienia. 2. modląc się i pragnąc stać się jednym z tych. z wdzięcznością przyjmować.dzie dzień Twojej wielkoduszności. nie upadaj na duchu i nie poddawaj się rozpaczy. tego wielkiego.

2. bo nic nie daje takiego szczęścia i zadowolenia jak ufne poddanie się woli Bożej. Ty wiesz. im bardziej umiera dla samego siebie przez wyrzeczenie się siebie. Rozdział XVI O TYM.scalony wewnętrznie i uspokojony. Ten przyjmując świętą Eucharystię zasługuje sobie na łaskę zjednoczenia z Bogiem. 4. tym obfitszym zdrojem spłynie nań łaska i wzniesie w górę uwolnione od balastu serce. bo nie chodzi mu o własną pobożność ani zadowolenie. Tak ubłogosławiony będzie człowiek. leżę pośród win i występków. które znajdzie opróżnione. bo ręka Pana jest z nim. bo Ty wiesz wszystko. Oto stoję przed Tobą biedny i nagi prosząc o łaskę. bo Ty jeden możesz mnie naprawdę podźwignąć i uleczyć. i zadziwi się. bo nie na próżno otrzymał życie. ale ponad pobożność nawet i zadowolenie stawia chwałę i cześć Boga. czego mi brak najbardziej. Kto więc z prostotą serca podźwignął swoją wolę aż do Boga. Boże najmilszy i umiłowany. a on sam złożył się całkowicie w Jego dłoni aż do śmierci. bo Ty znasz moje serce. ten stał się zdolny do przyjęcia łaski i godny daru pobożności. ŻE POWINNIŚMY POWIERZAĆ BOGU NASZE POTRZEBY I BŁAGAĆ O ŁASKĘ GŁOS UCZNIA 1. Ty znasz moją bezradność. i na oścież otworzy się jego serce. Mówię do Ciebie. Wtedy przejrzy i będzie opływać w dobro. znasz moją udrękę. Ty wiesz. tym szybciej. błagając o miłosierdzie. pragnę Cię przyjąć pobożnie. tak często bywam zgnębiony i rozdrażniony. Tak że im kto doskonalej odcina się od rzeczy niskich. zbuntowany i uwalany brudem. Pokrzep głodnego. jak mało mam zalet. Bo Bóg napełnia błogosławieństwem naczynie. ogrzej moją oziębłość żarem Twojej 160 . Przychodzę do Ciebie po lekarstwo. błagam o pociechę i ulgę. który szuka Boga w głębi swego serca. a wyzbył się ostatniej miłości czy też nienawiści do jakiejkolwiek istoty na ziemi.

Ty sam bądź mi odtąd szczęściem do końca życia. Boże. chciałbym Cię przyjąć z tak żarliwym pragnieniem i głęboką czcią. w odmowę i zapomnienie. szczęśliwości nieskończona. całe moje dobro. co moje. Panie. szczęście i wszystko. abym w łasce wewnętrznego zjednoczenia i w stopieniu ognistej miłości duchem złączył się z Tobą. miłość i radość.miłości. składam w ofierze radośnie i dobrowolnie. z głębokim wzruszeniem i z taką żarliwością. ale roztocz nade mną miłosierdzie. w gorycz. co ziemskie. co niskie i przyziemne. Przemień mi to. to. co mam. oddaję Ci czucie całego serca. przepal i przemień w siebie. rozjaśnij moją ślepotę światłem Twojej obecności. jakie mogły być kiedykolwiek udziałem świętych. lecz siebie samego i wszystko. A choć nie jestem godny takiej głębi pobożności. Nic nie chcę zostawić dla siebie. Nie pozwól. a sam zagasł dla siebie. gdybym zapłonął cały od Twojego dotknięcia. chciałbym Cię dziś przy161 . 2. bo Ty jesteś mój pokarm i napój. z największym oddaniem i serdecznym żarem. Panie Boże. 3. to. co ciężkie i trudne. Cóż to byłoby dziwnego. jak czyniłeś cuda dla swoich świętych. abym odszedł od Ciebie głodny i spragniony. miłości wiekuista. z jaką pragnęli Komunii święci i pobożni. którzy przebywali na szczytach miłości i w świętości życia najbardziej podobali się Tobie. skoro Ty jesteś ogniem zawsze gorejącym i nie gasnącym nigdy. wszystko to oddaję Tobie i Tobie ofiarowuję z najgłębszą czcią i gorącą miłością. w cierpliwość. Zapal mnie całego swoją obecnością. A ile tylko umysł pobożny potrafi pojąć i pragnąć. Wznieś moje serce wysoko ku sobie i nie pozwól mi błąkać się po ziemi. jakbym tylko ja sam odczuwał uszczęśliwiający płomień Twojej tęsknoty. Stwórco mój i Odkupicielu. miłością oczyszczającą serca i oświecającą umysły? Rozdział XVII O GORĄCEJ MIŁOŚCI I GWAŁTOWNYM PRAGNIENIU PRZYJĘCIA CHRYSTUSA GŁOS UCZNIA 1. Pragnę Cię.

nadprzyrodzone natchnienia i wizje nieziemskie. ukorzył się i powiedział z wielkim wzruszeniem: Przyjaciel oblubieńca stoi i słucha. nadzieją i czystością. niech raczą wtedy wspomnieć i mnie. . nędznego. 5. niech uwielbiają święte i miodopłynne Twoje imię z wielką radością i płomienną pobożnością. gdy aniołowi zwiastującemu Jej tajemnicę wcielenia odpowiedziała z pokorą i oddaniem: Oto ja. przyjmij to pragnienie i tęsknotę bezgranicznej chwały i nieskończonej wdzięczności. A potem gdy ujrzał przechodzącego pośród ludzi Jezusa. Tak i ja pragnę z całego serca zapłonąć równie świętym i pobożnym pragnieniem i tak stanąć przed Tobą. którzy z czcią i nabożeństwem sprawują Twój Najświętszy Sakrament i którzy z pełną wiarą go przyjmują. 4. A gdy osiągną upragnioną żarliwość i radosne zjednoczenie z Tobą i będą odchodzić od stołu Pańskiego do głębi serca ukojeni i cudownie pokrzepieni. Oddaję Ci je i pragnę oddawać każdego dnia i każdej chwili. aby razem ze mną w modlitwie oddawały Ci cześć i dziękczynienie. aby wszędzie chwalono Cię godnie i wysławiano na wieki. służebnica Pańska. A ci. . ludy i języki. Panna chwalebna. Panie Boże.jąć z takim wzruszeniem. 3. ich miłość gorącą. które Ci się należą dla Twojej niewysłowionej potęgi. jak niegdyś przyjęła Cię i pragnęła Twoja najświętsza Matka. z taką wdzięcznością. 162 . wzywam i proszę wszystkie duchy niebios i wszystkich Twoich wiernych. wzloty ducha. a także wszystkie cnoty i uwielbienia istot. godnością i miłością. niech mi się stanie według słowa Twego. radując się głosem oblubieńca. Niech wychwalają Cię wszystkie narody. Przynoszę Ci więc i ofiarowuję uniesienia wszystkich serc pobożnych. niech znajdą u Ciebie łaskę i miłosierdzie i niech modlą się za mnie na kolanach. uwielbieniem i czcią. które stworzyłeś na niebie i na ziemi. I jak poprzedzający Cię święty Jan Chrzciciel poczuwszy Twoją obecność poruszył się w łonie matki natchniony już radością Ducha Świętego. Maryja. Składam ofiarę od siebie i od wszystkich powierzonych mojej modlitwie. z taką wiarą.

tego przytłoczy chwała. Czasem to nawet dobrze. Jeżeli nie rozumiesz i nie pojmujesz tego. nie wyżyn intelektu ani zgłębiania Bożych tajemnic. że sługa Boży musi znieść pokusę zwątpienia. nie próbuj się z nimi rozprawiać i nie odpowiadaj na podstępne pytania podszeptywane przez szatana. wiernych zaś i pobożnych kusi i dręczy na różne sposoby. Od ciebie wymaga się wiary i uczciwego życia. a zły nieprzyjaciel pierzchnie. Strzeż się jałowego i z ciekawości płynącego dociekania głębokiej tajemnicy Sakramentu. kto nazbyt sobie wierzy. Kto docieka Wielkości. postępująca pilnie za zdrowymi myślami Ojców. daje rozum ma163 . Niewiernych i grzeszników diabeł nie kusi. 3. LECZ POKORNIE NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA PODDAJĄC ZMYSŁY GŁĘBOKIEJ WIERZE GŁOS UMIŁOWANEGO 1. bo już ma ich w ręku. Wielu straciło dar pobożności. raczej wina nieprzyjaciela. Niektórzy popadają w ciężkie zwątpienie co do spraw wiary i prawdy Sakramentu. ale zaufaj słowom Boga. Idź więc dalej z prostotą i niezachwianą wiarą i przystępuj do Najświętszego Sakramentu z czcią najgłębszą. ile ci wystarczy i potrzeba. bo mógłbyś się pogrążyć w toni zwątpienia. Sam się oszuka. która omija zawiłe drogi problemów. gdy chcieli badać rzeczy nadprzyrodzone. a otrzymasz tyle światła prawdy.Rozdział XVIII O TYM. Bóg kroczy z prostymi. jakże możesz zrozumieć to. stała gotowość uczenia się. 4. a zdąża prostymi i pewnymi ścieżkami Bożych przykazań. Bóg może dokonać więcej niż człowiek zrozumieć. zawierz Jego świętym i prorokom. ŻE CZŁOWIEK NIE POWINIEN ZAGŁĘBIAĆ SIĘ CIEKAWIE W ISTOTĘ SAKRAMENTU. Nie zważaj na wątpliwości. Ale jakże szczęśliwa prostota. a czego nie potrafisz zrozumieć. co koło ciebie. Nie jest złe pobożne i pokorne badanie prawdy. Nie oszuka cię Bóg. niech się twój rozum ukorzy przed wiarą. 2. objawia siebie pokornym. zostaw to spokojnie Bogu wszechmogącemu. ale to nie ich wina. co ponad tobą? Poddaj się Bogu.

Bóg wiekuisty i ogromny. Gdyby dzieła Boże łatwo dawały się ogarnąć ludzkim rozumem. czyż byłyby wówczas cudowne i czy można by o nich mówić. a nikt nie dociecze Jego cudownych dzieł. nie zaś wyprzedzać ją ani zostawiać w tyle.luczkim. Umysł ludzki jest słaby i może omylić. 5. odsłania sens duszom czystym. a w tym Najświętszym i Najdostojniejszym Sakramencie one to w tajemny sposób się przejawiają. Bo wiara i miłość są ponad wszystkim. Bóg nieogarnionej potęgi czyni rzeczy wielkie i niezbadane na niebie i na ziemi. ale prawdziwa wiara omylić nie może. że są niewyrażalne? 164 . Rozum i właściwe mu dociekanie prawdy musi iść krok w krok z wiarą. a ukrywa łaskę prawdy przed ciekawością i pychą.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->