P. 1
Niezawodność i diagnostyka 2012

Niezawodność i diagnostyka 2012

|Views: 606|Likes:
Wydawca: TheEmp3ror

More info:

Published by: TheEmp3ror on May 28, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

NIEZAWODNOŚĆ 1.

Omów czym zajmują się dyscypliny nauki: teoria niezawodności, jakość wyrobów przemysłowych, inżynieria niezawodności, fizyka uszkodzeń. 2. Podaj definicję niezawodności oraz intensywności uszkodzeń, omów zależności obu funkcji od czasu. 3. Omów podstawowe liczbowe parametry charakteryzujące niezawodność wyrobów nienaprawialnych. 4. Omów podstawowe charakterystyki niezawodności wyrobów nienaprawialnych. 5. Przebieg intensywności uszkodzeń wyrobów nienaprawialnych w funkcji czasu i charakteru rozkładu uszkodzeń. 6. Omów podstawowe liczbowe parametry charakteryzujące niezawodność wyrobów naprawialnych. 7. Omów podstawowe charakterystyki niezawodności wyrobów naprawialnych. 8. Źródła danych o niezawodności wyrobów. 9. Omów rodzaje uszkodzeń, które mogą wystąpić w czasie życia wyrobów. 10. Podział wyrobów. 11. Typowe struktury niezawodnościowe. 12. Elementy rezerwowe. 13. Zasady wnioskowania o rozkładach trwałości dla wyrobów nienaprawialnych. 14. Kategorie badań niezawodności (może być rozbite na dwa pytania szczegółowe). 15. Planowanie badań określających (ustalony czas badań, ustalona liczba uszkodzeń). 16. Planowanie badań kontrolnych (ustalony czas badań, ustalona liczba uszkodzeń). 17. Metoda SDT skracania czasu badań niezawodnościowych. 18. Badania przyspieszone w warunkach forsownych. 19. Ocena niezawodności z danych cenzurowanych. 20. Rachunek kosztów życia, koszty nabycia, koszty posiadania. DIAGNOSTYKA 1. Wyjaśnić pojęcia: defekt, uszkodzenie, testowanie prototypu, testowanie produkcyjne, testowanie narażeniowe, diagnostyka. 2. Problemy związane ze stosowaniem pasty lutowniczej w montażu pakietów elektronicznych. 3. Metody testowania płytek drukowanych nieobsadzonych elementami. 4. Rodzaje defektów występujących na pakietach elektronicznych zabudowanych elementami. 5. Metody testowania pakietów elektronicznych. 6. Charakterystyka metody wewnątrzobwodowego testowania pakietów elektronicznych. 7. Rodzaje głowic stosowanych w wewnątrzobwodowych testerach pakietów i typy sond ostrzowych. 8. Omówić technologię "Bead probes". 9. Techniki wyizolowywania mierzonych elementów z otaczającej sieci elektrycznej. 10. Źródła błędów wtórnikowej metody rozwierania sieci elektrycznej i sposoby ich eliminacji. 11. Wyjaśnić ideę ścieżki sterująco-obserwacyjnej oraz narysować i opisać pracę podstawowej komórki ścieżki. Co to jest brzegowa ścieżka sterująco obserwacyjna. 12. Narysować schemat blokowy układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149.1 i wyjaśnić zasadę pracy. 13. Wymienić i opisać sygnały magistrali IEEE 1149.1. 14. Wymienić podstawowe stany sterownika TAP oraz opisać pracę rejestru instrukcji w magistrali IEEE 1149.1. 15. Narysować schemat komórki rejestru brzegowego w magistrali IEEE 1149.1 i opisać jej działanie. 16. Wymienić i scharakteryzować obowiązkowe instrukcje magistrali IEEE 1149.1. 17. Opisać testowanie układów kombinacyjnych z wykorzystaniem elementów OCTALS. 18. Wymienić elementy z rodziny SCOPE i podać ich zastosowanie. 19. W jaki sposób badamy integralność ścieżki brzegowej utworzonej przez elementy z magistralą IEEE 1149.1? 20. Opisać, w jaki sposób wymusić przy pomocy magistrali IEEE 1149.1 żądane stany logiczne na wyprowadzeniach układów serii OCTALS. Jaka jest długość rejestru brzegowego w tych układach? Jaki należy wysłać kod, aby na wyjściu układu uzyskać stan (MSB 00001111 LSB ) - bity nieistotne oznaczyć przez X? 21. Narysować schemat blokowy układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149.4, wyjaśnić zasadę pracy i przeznaczenie poszczególnych linii. 22. Z jakich elementów się składa i do czego służy układ TBIC. 23. Narysować schemat analogowego modułu brzegowego ABM, wyjaśnić rolę poszczególnych elementów. 24. Opisać w jaki sposób sprawdzamy połączenia pomiędzy układami wyposażonymi w magistralę IEEE 1149.4 25. Opisać sposób pomiaru rezystora dołączonego między wyprowadzenie układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149.4. a masę. 26. Opisać sposób pomiaru rezystora dołączonego między wyprowadzenia układów scalonych wyposażonych w magistralę IEEE 1149.4. 27. Etapy projektowania słownikowej metody diagnostycznej. 28. Techniki ekstrakcji cech diagnostycznych. 29. Jakie korzyści wynikają z zastosowania analizy składowych głównych do konstrukcji słownika uszkodzeń. 30. Rodzaje klasyfikatorów geometrycznych. 31. Liniowy klasyfikator neuronowy. Geometria linii decyzyjnej. Podstawowy model perceptronu. 32. Uzasadnić potrzebę stosowania w zagadnieniach klasyfikacji perceptronu wielowarstwowego. 33. Na czym polega metoda analizy sygnatur analogowych.

Jakość wyrobu (obiektu): zdolność spełnienia przez wyrób określonych funkcji zgodnie z wymaganiami użytkownika. n – liczba wyrobów. wyznaczanie wskaźników niezawodnościowych. 3. modele niezawodnościowe. które rozpoczęły pracę w momencie t = 0 . jakość wyrobów przemysłowych. analiza czasu życia wyrobów. R(T) = m – liczba poprawnie pracujących wyrobów w czasie T. Omów podstawowe liczbowe parametry charakteryzujące niezawodność wyrobów nienaprawialnych. gromadzenie danych o wyrobach.uszkodzenie wyrobu nastąpi nie wcześniej niż w chwili t1. fizyka uszkodzeń. Omów czym zajmują się dyscypliny nauki: teoria niezawodności. 2. Inżynieria niezawodności: Zapewnienie wysokiej niezawodności poprzez dobór procedur w czasie projektowania i wytwarzania wyrobu. R (t) = P [t ≥ t1] . metod oceny niezawodności (testy). czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji (w danym zespole czynników wymuszających). FIT (Failured in time) – średni czas pracy do uszkodzenia → uszkodzenie/10^9. oraz ocena rozkładów uszkodzeń. omów zależności obu funkcji od czasu. Obecnie – jw.1. t + ∆t] odniesione do czasu trwania przedziału ∆t. gromadzenie danych o wyrobach. Tworzenie bardzo precyzyjnych metod sprawdzania powodów uszkodzenia. 10^6 godzin. Intensywność uszkodzeń λ (t) wyraża prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w ciągu jednostki czasu pracy w określonych warunkach ->definiowana jako prawdopodobieństwo zdarzenia losowego (uszkodzenia wyrobu) w przedziale czasu [t. inżynieria niezawodności. Niezawodność R(t) jest to własność obiektu mówiąca o tym. sprawdzanie procesu technologicznego. R(T) – niezawodność jako prawdopodobieństwo. Teoria niezawodności: Początkowo – tylko ocena niezawodności. Podaj definicję niezawodności oraz intensywności uszkodzeń. tworzenie harmonogramu technicznego przygotowania produkcji. elementów i podzespołów stosowanych w wyrobie. Utrata zdolności spełnienia funkcji oznacza uszkodzenie wyrobu. ocena kosztów. Fizyka uszkodzeń: Analiza powodów uszkodzenia. Ocena jakości materiałów.

R (t) = 1 – F (t) . Omów podstawowe charakterystyki niezawodności wyrobów nienaprawialnych. uszkodzeniu ulegają wyroby o złej jakości. liczba uszkodzeń jest stała. Wskaźniki funkcyjne: . uszkodzenia są przypadkowe. Trzy okresy życia: I – okres uszkodzeń wczesnych.Funkcja gęstości uszkodzeń f (t) ->określa szybkość zmian liczby uszkodzonych wyrobów w obserwowanej populacji.funkcja ryzyka λ (t) ->definiowana jako prawdopodobieństwo zdarzenia losowego (uszkodzenia wyrobu) w przedziale czasu [t.R(T) 4.Z (T) – wskaźnik uszkodzeń m – liczba poprawnie pracujących wyrobów czasie T. Ponadto Z(T) = 1 .okres normalnej eksploatacji. które rozpoczęły pracę w momencie t = 0.Funkcja niezawodności R (t) R (t) = P [t ≥ t1] -> uszkodzenie wyrobu nastąpi nie wcześniej niż w chwili t 1. t + ∆t] odniesione do czasu trwania przedziału ∆t. Przebieg intensywności uszkodzeń wyrobów nienaprawialnych w funkcji czasu i charakteru rozkładu uszkodzeń. wynikające z przeciążeń. .Dystrybuanta czasu poprawnej pracy F (t) F (t) = P [t < t1] -> uszkodzenie wyrobu nastąpi nie później niż w chwili t 1. III – okres zużycia . n – liczba wyrobów. 5.Funkcja intensywności uszkodzeń . . wadliwe. II . niepoprawnych warunków pracy.

1. że w danej chwili t wyrób (obiekt) będzie zdatny do pracy. .ty czas do uszkodzenia. czyli zmienna losowa t 7.Obecnie stosowana jest krzywa grzbietowa 6. Funkcja odnowy H (t): Definiowana jest jako oczekiwana liczba m odnów wyrobu (obiektu) od momentu rozpoczęcia jego pracy do chwili t Gęstość odnowy Λ (t): Szybkość narastania liczby dokonywanych odnów z upływem czasu pracy t Związek między H (t) i Λ (t) można zapisać: Charakterystyki niezawodnościowe wyrobów (obiektów) pracujących na żądanie Pżo(t) – prawdopodobieństwo odmowy pracy Odnowa usuwa skutki uszkodzenia i Pżo(t) po odnowie = 1. ti.i . Omów podstawowe charakterystyki niezawodności wyrobów naprawialnych. kg – prawdopodobieństwo.Średni czas pracy do uszkodzeń (w określonym czasie T). MTTF (Mean Time to Failure) . Obiekty z pomijalnym czasem odnowy MTBF (Mean Time between Failure) . Omów podstawowe liczbowe parametry charakteryzujące niezawodność wyrobów naprawialnych. 2. ti– i –ty czas do uszkodzenia.Średni czas pracy między uszkodzeniami (w określonym czasie T). gdzie: m – liczba uszkodzeń w czasie T. Obiekty z istotnym czasem odnowy Współczynnik gotowości technicznej (dyspozycyjności): ne gdzie: MRT (Mean Repair Time) – średni czas napraw.

Źródła danych o niezawodności: . pełne zniszczenie wyrobu lub utrata właściwości w stopniu eliminującym wyrób z przewidywanego zastosowania .Literatura – publikacje. które mogą wystąpić w czasie życia wyrobów. a więc i procesy starzenia nie występują w sposób oczywisty. o czasie ich pracy. .przerwy spowodowane. korozją. . które wyrób (obiekt) musi spełniać Uszkodzenia zupełne (katastroficzne) .zwarcia.przebicia uszkodzenia uszkodzenia uszkodzenia uszkodzenia nagłe. W rzeczywistości efekty starzenia mimo napraw też występują i funkcja Pżo(t) jest funkcją okresową.badania określające . Omów rodzaje uszkodzeń. . Dane gromadzone na podstawie badań niezawodnościowych: Firmy wykonują: . Dzięki naprawom uszkodzenia są usuwane. np.następuje degradacja funkcji. rodzajach uszkodzeń.Katalogi firm . liczbach uszkodzeń. uszkodzeniami mechanicznymi. bez możliwości odnowy. 8. trwałe. książki Naturalny sposób gromadzenia danych o niezawodności: Pracodawcy zbierają informacje o wyrobach. przemijające. Źródła danych o niezawodności wyrobów. malejącą.Pżo(t) wyrobu (obiektu) odnawialnego jest funkcją okresową. . Uszkodzenia parametryczne .koniec życia wyrobu (obiektu). stopniowe.badania kontrolne 9.Strony www .zniszczenie termiczne warstwy czynnej.

W konfiguracji równoległej jest odwrotnie. Typowe struktury niezawodnościowe. Podział wyrobów.Jest to specjalne rozwiązanie konfiguracji równoległej. Obiekt rezerwowy może pracować jednocześnie z obiektem podstawowym (rezerwa gorąca) lub zostać uruchomiony dopiero po uszkodzeniu obiektu podstawowego (rezerwa zimna). Obiekt z rezerwą gorącą ma równoległą strukturę niezawodnościową: Struktura niezawodnościowa obiektu z rezerwą zimną: E1 – Obiekt podstawowy E2 – obiekt rezerwowy EN – P – Podzespół nadzorująco – przełączający (nadzoruje pracę obiektu podstawowego i ewentualnie przełącza na zapasowy) . Wyroby naprawialne: .bloki o danej niezawodności Ri są umieszczone równolegle. Niezawodność systemu: 12.z pomijalnym.wielkość strat ponoszonych przez użytkownika w czasie trwania naprawy (odnowy). Niezawodność systemu: Struktura równoległa . Niezawodność systemu: W konfiguracji szeregowej niezawodność maleje wraz ze wzrostem liczby elementów. krótkim czasem naprawy (odnowy).z istotnym czasem naprawy.wyroby nienaprawialne (nieodnawialne). Podział wyrobów ze względu na możliwości usuwania uszkodzeń: . Elementy rezerwowe. obiekty pracujące na żądanie (jednokrotnego i wielokrotnego użycia). 11. w której co najmniej k z n bloków musi działać poprawnie aby system mógł działać poprawnie. czas naprawy musi być uwzględniony w ocenie niezawodności tego wyrobu. . Struktura k-z-n . .wyroby naprawialne (odnawialne).stosunek średniego czasu trwania naprawy (odnowy) do średniego czasu między uszkodzeniami.bloki o danej niezawodności Ri są umieszczone szeregowo.10. Struktura szeregowa . . w sposób ciągły. Wyroby (obiekty) z istotnym czasem naprawy można oceniać poprzez : . Podział wyrobów (obiektów) ze względu na sposób pracy: obiekty pracujące: w sposób cykliczny.

średnia. Kategorie badań niezawodności (może być rozbite na dwa pytania szczegółowe). .siatce prawdopodobieństwa. żeby dystrybuanta rozkładu teoretycznego była linią prostą. czyli nie wymagają znajomości postaci funkcyjnej rozkładu. Ze względu na cel badań : określające i kontrolne Ze względu na miejsce prowadzenia badań: eksploatacyjne i laboratoryjne. Ze względu na sposób postępowania z wyrobami (obiektami): z naprawami i bez napraw. Ze względu na warunki pracy wyrobów (obiektów): w warunkach normalnych i w warunkach forsownych. np. Metody analityczne: . Estymacja parametrów. Metody oceny rozkładu trwałości wyrobów: . niezależne od rozkładu . odchylenie standardowe. X^2. Ze względu na sposób podejmowania decyzji o zakończeniu badań: o ustalonym czasie trwania badań i trwające aż do wystąpienia ustalonej liczby wyrobów (obiektów) uszkodzonych BADANIA OKREŚLAJĄCE: Prowadzone w celu uzyskania danych statystycznych umożliwiających wyznaczenie nieznanej wartości wybranej miary niezawodności. Z wyników badań otrzymujemy dystrybuantę doświadczalną– powinna układać się na siatce funkcyjnej wzdłuż linii prostej. N < 100. Metoda grafoanalityczna polega na wykreśleniu wyników badań na siatce funkcyjnej . polegają na wyznaczeniu wartości wybranej miary niezawodności. która ma tak dobraną skalę na osiach.nieparametryczne. .Zasady wnioskowania o rozkładach trwałości dla wyrobów nienaprawialnych. polegają na wnioskowaniu o rozkładzie zmiennej losowej bez orzekania o wartościach parametrów tego rozkładu. np. Wstępna metoda badań. takich jak. wymagają znajomości rozkładu. średniego czasu pracy do uszkodzenia Wartość tej miary wpisywana jest do danych technicznych BADANIA KONTROLNE: Prowadzone w celu potwierdzenia wyników badań określających. np. średniego czasu pracy do uszkodzenia Wartość tej miary jest porównywana z wynikiem badań określających . Metody określane jako niezależne od parametrów.testy: nω^2 Mizesa-Smirnowa.Rop – niezawodność E1 i E2 Rw – niezawodność EN-P Rorz – niezawodność obiektu EN-P również może ulec uszkodzeniu ! Do wyboru rezerwy wykorzystuje się wskaźnik wyboru rodzaju rezerwy WWRR T – średnie czasy pracy obiektów do uszkodzenia z rezerwami zimną lub gorącą 13.grafoanalityczne.parametryczne. Stosowane w przypadku prób o małych liczebnościach.analityczne. 14. Metoda grafoanalityczna polega na wykreśleniu dystrubuanty doświadczalnej na siatce prawdopodobieństwa danego rozkładu teoretycznego. polegają na wnioskowaniu o parametrach rozkładu.

Samo zastosowanie warunków forsownych nie może być powodem awarii. Badania przyspieszone w warunkach forsownych. W tej metodzie test niezawodnościowy jest planowany dla n1 identycznych grup. w których wykorzystuje się jednoczesny wpływ kilku czynników związanych z warunkami pracy. (obciążenie. napięcia. Badanie polega na tym. wilgotność itp. z których każda liczy po k wyrobów (w sumie N=n1*k wyrobów). Równolegle prowadzi się badania w warunkach forsowych. BADANIA W WARUNKACH NORMALNYCH: Prowadzone są badania pracy elementów elektronicznych w typowych warunkach pracy w czasie 1000 godzin. 18. niż zalecane przez producenta. Stawiamy hipotezę. co skutkuje skróceniem czasu badań. Średni czas skrócenia badania to k-a gdzie a jest kątem nachylenia prostej do osi odciętych (czasu). że powodują uszkodzenie w normalnych warunkach lecz zwiększa się ich dawkę (bądź częstotliwość występowania) w celu spowodowania szybszego zepsucia się urządzenia w trakcie testu.) metody. że rozkład uszkodzeń n1 wyrobów (tyle ile grup) w czasie przeprowadzonego testu ma rozkład Weibulla i stosujemy próbę przybliżenia tej funkcji za pomocą prostej. obciążeniom Badania te powinny zapewniać przyspieszenie procesów wywołujących uszkodzenia i dzięki temu skrócenie czasu badań Konieczne jest zdefiniowanie przelicznika czasu. które pozwalają zredukować czas trwania testu niezawodnościowego. Metoda Sudden Death Testing (SDT) jest jedna z metod. Producenci prowadzą badania okresowe (określające??) i kontrolne w warunkach laboratoryjnych. -momentach występowania uszkodzeń(czasie pracy do uszkodzenia). dla N wyrobów ma postać: YN*(ln(ti)) = a ln(ti) – a ln(bn1) .ln(k) Taki sposób badań powoduje. Te czasy uszkodzeń wyrobów (po 1 z każdej grupy) są traktowane jako wynik testu niezawodnościowego. Typ i poziom zwiększonej forsowności musi być starannie dobrany aby miał wpływ tylko na przyspieszenie procesu psucia się w wyniku rozpatrywanych potencjalnych słabszych punktów urządzenia. Metoda SDT skracania czasu badań niezawodnościowych. relacje z przebiegu pracy są przekazywane producentowi. -liczbie uszkodzeń. Ponadto obiekty nie pracują w swoich naturalnych warunkach. wyroby są poddawane większym. Stosuje się czynniki. w których wykorzystuje się forsowne warunki pracy lub ostrzejsze warunki zewnętrzne. o których wiadomo. przesuniętą o ln(k) – parametr b drugiej prostej większy o ln(k). temperatura otoczenia. które nie mogłyby nastąpić w trakcie normalnego użytkowania. Druga linia (dystrybuanta). Większe koszta prowadzenia badań. Proste obrazują gęstość rozkładu uszkodzeń. Kiedy hipoteza jest słuszna (da się dopasować prostą) wyznaczamy drugą prostą. BADANIA W WARUNKACH FORSOWYCH: Badania są prowadzone w laboratoriach. że w każdej grupie czeka się aż zepsuje się pierwszy produkt. drgania. -ewentualnie pracy po naprawie Niski koszt ale mogą wystąpić trudności podczas komunikacji z użytkownikami. . BADANIA Z NAPRAWAMI: Wyroby podczas badania mogą być naprawiane lub podmieniane nowymi BADANIA BEZ NAPRAW 17. że wartość parametru skali maleje. dzielimy na dwie grupy metod: ● ● metody wykorzystujące zmianę jednego czynnika wpływającego na zmianę obiektu np. równoległą (parametr kształtu a taki sam) do pierwotnej. BADANIA LABORATORYJNE: Badania prowadzone są w laboratoriach przygotowanych przez producenta. Przyspieszone forsowne badania (over-stress acceleration test). co jest zadaniem łatwym gdy o uszkodzeniu decyduje jedno zjawisko wywołujące uszkodzenie ale staje się trudne gdy tych zjawisk jest więcej.BADANIA EKSPLOATACYJNE: Wyroby (obiekty) pracują w normalnych warunkach u użytkownika. Producent zbiera informacje o: -warunkach pracy wyrobu (obiektu). Wniosek: test ten bierze pod uwagę tylko wyroby o najgorszej jakości w każdej grupie. w celu wykrycia uszkodzeń wstępnych.

Poziom warunków stresowych podczas testów zazwyczaj posiada wartości bardziej skrajne niż podano w specyfikacji użytkowania. Składają się na nie koszty utrzymania. Ocena niezawodności z danych cenzurowanych. które ponosi producent. które przetłumaczą funkcję gęstość prawdopodobieństwa (wyznaczoną w czasie badania przyspieszonego) na normalne warunki użytkowania. Fazy cyklu życia produktu: 1. dla których czas obserwacji podczas testu jest krótszy od czasu życia. Wyniki testu są przedstawiane w postaci kolejnych czasów uszkodzeń (dane pełne) i czasów wycofania z testu (dane cenzorowane) . tri*) przeprowadza się funkcję (regresja). Pojęcie to występuje. zawierające także koszty związane z przestojami. Są ważne dla producentów i klientów. Instalacja 5. projekt. Procesy uszkodzeń są zgodne z rozkładem Weibulla. Test badania przyspieszonego można opisać przez typ czynnika (stress type) . 310K. oraz jego poziom (stress level) . Używanie i obsługa 6. Projekt i rozwijanie 3. Dodatkowo są tu ukryte koszta gwarancyjne. Rachunek kosztów życia – bezpośrednie i pośrednie koszty związane z utrzymaniem zdefiniowanej strategii wobec danego produktu. ● ● ● Podczas tego testu prowadzi się badania niezawodnościowe dla N wyrobów W czasie testu M wyrobów ulega uszkodzeniu. napraw itp. temperatura. uporządkowanych w ciągu rosnącym. że rozkład czasów do uszkodzenia w badanej próbie wyrobów jest rozkładem Weibulla Obliczenie dystrybuanty doświadczalnej F(tri*) Przez otrzymane punkty (F(tri*). Zaczynają się one już w fazie projektów produktu a zadaniem producenta jest przewidzenie wszystkich możliwych kosztów jakie pojawią się w cyklu życia produktu. Ponadto wyróżniamy czynniki: ● ● nie zmieniające się w czasie (constant stress) zmieniające się w czasie (time varying stress) – różne rodzaje na poniższych obrazkach 19.np. Innymi słowy to dane. Koszty posiadania są ponoszone głównie w trakcie trzech ostatnich faz i są istotne tylko dla klientów. koszty nabycia. rozwijanie itp. Koncepcja i definicja 2. .np.Wyniki otrzymane w ten sposób należy analizować specjalnymi technikami. a N-M wyrobów zostaje wycofanych z badań. To całkowity koszt zużyty na dany produkt w trakcie jego istnienia (LCC – Life Cycle Cost). utrzymaniem pracowników. Podczas testu liczy się parametr Time To Failure. Rachunek kosztów życia. Produkcja 4. produkcja. Z tego względu poszukują optymalizacji procesów wpływających na te koszta. To materiały. Oszacowanie rozkładu gęstości uszkodzeń w przeprowadzonym teście: ● ● ● ● ● ● Utworzenie uporządkowanego ciągu pierwotnego obserwacji zawierającego dane pełne i cenzorowane Czasy uszkodzeń oznaczamy przez ti* a czasy wycofania z testu przez ti Obliczanie zastępczych wskaźników pozycji ri – potrzebne do wyznaczenia dystrybuanty doświadczalnej Stawianie hipotezy. koszty posiadania. jeśli można ją przybliżyć prostą – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy że badany wyrób ma rozkład Weibulla 20. gdy w czasie testu niezawodnościowego wycofujemy część danych z badań przed ich uszkodzeniem. Wyrzucenie / pozbycie się ● ● Koszty nabycia są ponoszone główne podczas pierwszych 4 faz.Producentom zależy na optymalizacji zarówno kosztów nabycia jak i posiadania.

Metoda ta jest relatywnie droga i nie używa się jej do testowania połączeń “widocznych”. ● AOI Automated optical inspection (automatyczna inspekcja optyczna z zastosowaniem metod rozpoznawania obrazów).Te testy przeprowadzane są zanim dane urządzenie trafi do produkcji. testowanie produkcyjne. gdzie połączenia są niewidoczne (np. ponieważ skupiają się na najbardziej prawdopodobnych defektach. Satelity.to wynik oddziaływania defektu na charakterystyki elektryczne układu. . Urządzenia można wystawić na długotrwałe działanie tych czynników lub zmieniać je okresowo..Przeprowadzane są na każdym z wyprodukowanych urządzeń. Stosowana do pomiaru impedancji scieżek dla układów pracujących powyżej 300MHz. łoże fakira). Wyjaśnić pojęcia: defekt. pasta przed użyciem musi osiągnąć temperaturę pokojową (jeśli jest przetrzymywana w warunkach chłodniczych).1. 3. Testy te będą wykonane w trakcie testowania produkcyjnego. Ich wynikiem powinno być stwierdzenie czy dany obiekt spełnia wymagania jakim będzie musiał sprostać w trakcie normalnej pracy. Testowanie prototypu . uszkodzenie. 6. ● Pasta nie może być przeterminowana. luźne konglomeraty. Zbyt mała zawartość miału. Testy prowadzi się w celu zidentyfikowania najgorszych i najczęściej powtarzających się błędów. testowanie prototypu. ● Impedance testing (pomiary impedancji). 2. testowanie narażeniowe. Metody testowania płytek drukowanych nieobsadzonych elementami. zimnymi lutami). diagnostyka.jest wynikiem niedoskonałości oraz nieprzewidywalnych i niekontrolowalnych zjawisk na różnych etapach procesu wytwórczego. opakowane cząstki. Defekt . ● ICT In-circuit test (pomiary rezystancji ścieżek z wykorzystaniem wieloigłowych matryc kontaktowych). Są mniej złożone od testów prototypu. wysokiej temperatury lub zbyt dużego napięcia zasilania. Testowanie produkcyjne . Następnie przy użyciu specjalnego oprogramowania sprawdzane są przejścia (badana rezystancja) pomiędzy odpowiednimi punktami. Tutaj mamy do dyspozycji matrycę igieł (tzw. wydłużone. Ta metoda używana jest wszędzie tam. 3. 5. obudowy BGA). aby zapobiec kondensacji pary wodnej. 4. Możemy wyróżnić następujące mikro-defekty pasty lutowniczej: 1. ● AXI Automated x-ray inspection (inspekcja rentgenowska druków wielowarstwowych). ● Elementy muszą być ułożone w odpowiednich pozycjach . Jest metodą bezkontaktową bazującą na dwóch obrazach (wzorzec bez defektów oraz badanych obiekt). 2. Muszą zostać przeprowadzone na dużej liczbie urządzeń i serii produkcyjnych zanim wyniki będą miarodajne. 7. które w trakcie testu “przykładane” są do padów na płytce. ● Poza tym.Sprawdzane jest to jak urządzenia zachowają się w trakcie ekstremalnych warunków pracy np. spłaszczone cząstki. dokładnie na padach. nieregularne cząstki. Jest najczęściej używana w przemyśle. Diagnostyka . Na podstawie wyników określane są dokładniejsze testy najczęściej powtarzających się błedów. ● Pasta musi zostać wygrzana w odpowiednim profilu temperaturowym (lutowanie w zbyt niskiej temperaturze może skutkować tzw. Testowanie narażeniowe . Aby uzyskać wysoką jakość lutowania przy użyciu pasty lutowniczej musi zostać spełnionych kilka podstawowych warunków: ● Pasta lutownicza musi zostać nałożona w odpowiedniej ilości w odpowiednich miejscach (zbyt duża ilość może spowodować zwarcia).W elektronice ma na celu lokalizacje uszkodzeń. Uszkodzenie . ostre krawędzie. Problemy związane ze stosowaniem pasty lutowniczej w montażu pakietów elektronicznych.

wyprowadzana jest tu zawartość rejestru instrukcji lub danych. TDO – Test Data Output – w zależności od trybu pracy.1 i wyjaśnić zasadę pracy.1. wprowadzamy instrukcje EXTEST. TCK – Test Clock Input .4. ● puste przestrzenie. Ciąg wprowadzany jest przez wejście TDI (może też być wczytany z buforów wejściowych). ● Nadmiar lutowia. Ciągi wyprowadzane są przez wyjście TDO na opadającym zoboczu zegara TCK. Wymienić i opisać sygnały magistrali IEEE 1149. Narysować schemat blokowy układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149. ● kulki z lutowia. ● Brak pełnego pokrycia lutowiem. ● rozwarcia. Wadliwe ukształtowanie połączenia lutowanego: ● efekt nagrobka. ● zmostkowanie. . Na wejście TMS (Test Mode Select) wprowadzane są bity umożliwiające poruszanie się po diagramie stanów interfejsu. który umożliwia synchroniczną pracę całego interfejsu. Instrukcje wprowadzane są do rejestru instrukcji przez TDI na narastającym zboczu TCK np. 13. 12. Następnie układ wprowadzany jest w tryb pracy z rejestrem danych (używając TMS). Wyprowadzenie to nie jest jednak wymagane przez standard.sygnał zegarowy. ● przesunięcie elementu względem pól lutowniczych. które stanowi asynchroniczny reset interfejsu. TMS – Test Mode Select Input – sygnał odczytany z tego wyprowadzenia interpretowany jest przez TAP Controller w celu sterowania operacji testowych. wprowadzając go tym samym w różne tryby pracy (tryb wprowadzania instrukcji lub tryb wprowadzania danych). W zależności od wprowadzanej instrukcji bity mogą być wyprowadzane z układu poprzez załadowanie buforów wyjściowych wartościami przechowywanymi w Boundary Scan Cells lub wprowadzone do układu poprzez bufory wejściowe i Boundary Scan Cells. Można użyć też wyprowadzenia dodatkowego – TRST. Test Control (a tak na prawdę Test Access Port i TAP Controller) kontroluje pracę interfejsu. Rodzaje defektów występujących na pakietach elektronicznych zabudowanych elementami. ● pochlapanie. Zjawiska metalurgiczne: ● Zimne Luty. TDI – Test Data Input – dane odczytane z tego wyprowadzenia kierowane są do rejestru instrukcji lub danych. ● perełkowanie lutowia.

Nie powoduje odłączenia logiki układu od jego wyprowadzeń I/O. Włączenie zasilania także powinno prowadzić do wejścia w ten stan. Nie powoduje odłączenia logiki układu od jego wyprowadzeń I/O. Wymienić podstawowe stany sterownika TAP oraz opisać pracę rejestru instrukcji w magistrali IEEE 1149. W stanie CAPTURE-DR wszystkie wejścia układu (i wyprowadzeń wejściowych w liniach dwukierunkowych) są zapamiętywane w odpowiadających im przerzutnikach szeregowych rejestru BS. Nie powoduje przesłania tych danych do logiki układu PRELOAD: Instrukcja obowiązkowa. Aktywowanie TRST* wprowadza asynchronicznie kontroler w stan reset. Wymienić i scharakteryzować obowiązkowe instrukcje magistrali IEEE 1149. 16. UPDATE-DR: Niektóre z rejestrów danych mogą zawierać część równoległą – wówczas na zboczu opadającym TCK przepisywana jest zawartość części szeregowej do części równoległej. BYPASS: Instrukcja ta umieszcza rejestr obejścia pomiędzy wyprowadzenia TDI a TDO. Jeśli TMS jest w stanie niskim do rejestru instrukcji można wpisać dowolnie długi ciąg. Kod instrukcji nie jest ustalony przez standard. Instrukcja włącza rejestr BS pomiędzy wyprowadzenia TDI oraz TDO. Rejestr instrukcji jest inicjalizowany zawartością instrukcji IDCODE jeśli układ zawiera opcjonalny rejestr ID. SAMPLE: Instrukcja obowiązkowa. W tym stanie układ scalony pracuje jakby części testowej w nim nie było. Celem instrukcji jest skrócenie ścieżki danych.na opadającym zboczu TCK.1. W momencie zapamiętania instrukcji staje się ona bieżącą aktualną instrukcją ustawiającą nowy tryb pracy. Sekwencja pięciu okresów zegara w czasie których sygnał TMS jest w stanie wysokim również wprowadza kontroler w stan reset niezależnie od bieżącego stanu maszyny stanów. Instrukcja włącza rejestr BS pomiędzy wyprowadzenia TDI oraz TDO. . Przy każdym narastającym zboczu TCK dane są przesuwane z TDI do TDO. SHIFT-DR: W tym stanie rejestr wybrany przez aktualną instrukcję jest włączony pomiędzy TDI a TDO. UPDATE-IR: W tym stanie instrukcja wcześniej wprowadzona w sposób szeregowy (wskanowana) jest zapamiętywana w części pamiętającej rejestru . kiedy jest tu mowa o wyborze lub przesuwaniu rejestru tyczy się to części włączonej pomiędzy TDI a TDO czyli części przesuwnej) instrukcji IR ładuje w sposób równoległy wzorzec wartości na narastającym zboczu TCK. CAPTURE-DR: W tym stanie dane mogą zostać w sposób równoległy wpisane do części szeregowej rejestru DR na narastającym zboczu TCK. Nie zaleca się kodu w formie same zera. Na każdym narastającym zboczu zegara TCK wpisywana i przesuwana jest nowa wartość do rejestru instrukcji. Kod instrukcji nie jest ustalony przez standard. TEST-LOGIC-RESET: Jest to stan resetu kontrolera TAP. Nie powoduje przesłania tych danych do logiki układu. Kod rozkazu zawierający same jedynki musi zostać zdekodowany jako instrukcja BYPASS. Instrukcja włącza rejestr BS pomiędzy TDI a TDO. Instrukcja oraz rejestr docelowy są obowiązkowe w standardzie IEEE 1148.1.14. Służy do inicjalizacji przerzutników Capture ustalonym znanym stanem (poprzez szeregowe wprowadzenie w stanie SHIFTDR) a następnie wprowadzenie tej wartości do części równoległej rejestru BS w stanie UPDATE-DR. chociaż we wstępnej formie standardu było to obowiązkowe (możliwość wykonania takiej instrukcji przy zwarciu montażowym prowadzące w konsekwencji do potencjalnej możliwości uszkodzenia układu). Służy do inicjalizacji przerzutników Capture ustalonym znanym stanem (poprzez szeregowe wprowadzenie w stanie SHIFTDR) a następnie wprowadzenie tej wartości do części równoległej rejestru BS w stanie UPDATE-DR.1. SHIFT-IR: W tym stanie rejestr instrukcji IR jest włączony pomiędzy TDI a TDO. Jeśli nie ma rejestru ID rejestr instrukcji jest zapełniany instrukcją BYPASS. CAPTURE-IR: W tym stanie rejestr przesuwy (rejestry są zbudowane z dwóch zestawów: części przesuwnej (szeregowej) oraz części pamiętającej (równoległej). Dane zapamiętywane w części równoległej są zmieniane tylko w tym stanie. EXTEST: Instrukcja obowiązkowa. Kod instrukcji nie jest ustalony przez standard.

5. 6. Ustawiamy TAP w stan Update DR. 4. System Controllability. Jaka jest długość rejestru brzegowego w tych układach? Jaki należy wysłać kod.monitor magistrali cyfrowej SN74ACT8997 – linker ścieżki SN74ACT8999 – selektor ścieżki SN74ACT8990 – kontroler magistrali ● Są jeszcze: ● ● ● Biblioteka komórek do projektów układów na zamówienie (ASIC) Elementy typu „octals" Tester zewnętrzny Praktyczną implementacją standardu IEEE 1149. Observability and Partitioning Environment) opracowana w firmie Texas Instruments.1 żądane stany logiczne na wyprowadzeniach układów serii OCTALS. 19.1? Integralność ścieżki brzegowej (ciągu testowego) badamy w ten sposób. 3. . W jaki sposób badamy integralność ścieżki brzegowej utworzonej przez elementy z magistralą IEEE 1149.1 jest rodzina SCOPE (ang. Ustawiamy TAP w stan Shift IR. pomiar czasu propagacji od jednego układu poprzez pewną logikę do drugiego układu. Opisać.bity nieistotne oznaczyć przez X? 1. Parallel Signature Analyzis). niektóre testy parametryczne: np. w jaki sposób wymusić przy pomocy magistrali IEEE 1149. aby na wyjściu układu uzyskać stan (MSB 00001111 LSB ) . Przez TDI wpychamy do scalaka instrukcję EXTEST. Ustawiamy TAP w stan Update IR. rejestr brzegowy ma długość 18 bitów). 20.1 o nowe tryby testowania: ● ● ● testowanie sprawności elementów ścieżki brzegowej. (Zakładam. Przez TDI wpychamy do scalaka kolejno: 1111 0000 XXXX XXXX 00 (jak widać. że w JTAG-u dane podaje się od LSB).18. Pseudo Random Pattern Generation) i kompresja odpowiedzi PSA (ang. Ustawiamy TAP w stan Shift DR. ● Procesory sygnałowe TMS320C40 – zmiennoprzecinkowy procesor sygnałowy TMS320C50/51 – stałoprzecinkowy procesor sygnałowy TMS34082 – procesor zmiennoprzecinkowy Układy pomocnicze TMS29F816 – pamięć EEPROM informacji diagnostycznej SN74ACT8994 . generowanie pobudzeń pseudoprzypadkowych PRPG (ang. 2. Odczytane ciągi z z rejestru IDCODE powinny być zgodne z tym co znajduje się w opisie układu. a w przypadku użycia BYPASS ciąg wyjściowy powinien być taki sam jak wejściowy. że odczytujemy rejestr z kodem układu (IDCODE) lub w razie jego braku (bo nie jest obowiązkowy) wykorzystujemy instrukcje BYPASS. czyli kolejno: 0000 000X. Rodzina ta rozszerza standard IEEE 1149. Wymienić elementy z rodziny SCOPE i podać ich zastosowanie.

czyli część realizująca jego funkcje użytkowe. która dochodzi do modułów ABM. lub wymuszać analogowe pobudzenia.21. Pomiędzy każdym wyprowadzeniem funkcjonalnym układu a rdzeniem znajduje się analogowy moduł brzegowy ABM. .4. Analogowe sygnały magistrali doprowadzane są liniami AT1 i AT2 i poprzez interfejs szyny testowej TBIC łączą się z wewnętrzną magistralą analogową AB1. składa się czterech kluczy analogowych o małej rezystancji (linie A0-A23) oraz układu dekodera odpowiadającego za włączenie odpowiedniego klucza. Klucze te można skonfigurować jako dwa dwuwejściowe analogowe multipleksery lub jeden czterowejściowy multiplekser z jednym wyjściem. Dziewięć modułów ABM (bez modułów CE i CEI) może być wykorzystanych w charakterze wirtualnych sond pomiarowych (rys. Narysować schemat blokowy układu scalonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149. wyjaśnić zasadę pracy i przeznaczenie poszczególnych linii. Nieco prostszy schemat: Rdzeń układu. AB2. przy pomocy których można na wyprowadzeniach funkcjonalnych obserwować poprzez magistralę analogowe sygnały. 14).

Stan „0” na wyjściu tej bramki sprawia. w stanie wysokim jako jeden czterowejściowy multiplekser. Stan niski na tym wyprowadzeniu pozwala wykonać operację resetu układu. 22. AB2. na których należy wymusić odpowiednie stany. TMS i TCK) są wymagane przez normę. Analogowe moduły brzegowe ABM stanowią zasadniczy element magistrali (IEEE 1149. wyjaśnić rolę poszczególnych elementów. Sygnały C0 i C1 służą do wyboru włączonego klucza. Dzięki kluczom SB1 i SB2 linie AB1 i AB2 mogą być używane jako wirtualna sonda. Do każdego modułu w danym układzie scalonym dochodzi wewnętrzna magistrala AB1. gdy układ pracuje jako dwa dwuwejściowe multipleksery. Stan „0” na wyjściu bramki XOR można osiągnąć. W najprostszym przypadku struktura analogowa zgodna z tym standardem składa się z dwóch linii ATAP magistrali zewnętrznej AT1. a komparator pozwala określić stan logiczny napięcia na wyprowadzeniu. W ten sposób linia AT1 i / lub AT2 może być dołączona do dowolnego wyprowadzenia analogowego bez konieczności fizycznego dostępu. Cztery z nich (TDI. z której wyniki można odczytać przez magistralę diagnostyczną. Różne stany na tych wejściach powodują stan „1” na wyjściu bramki XOR i pracę układu w trybie normalnym. W danej chwili można włączyć po jednym kluczu z każdej pary. Klucze SH i SL służą do dołączenia do wyprowadzenia analogowego poziomów VH i VL. TDO. Sygnały CE i CEI są podłączone do układu sterowania poprzez dwuwejściową bramkę XOR. oprócz wejść CE i CEI. natomiast sygnał TRST jest sygnałem opcjonalnym. Zapewnia to połączenie między zewnętrzną magistralą testującą AT1. Moduły te są umiejscowione pomiędzy analogowymi wyprowadzeniami a rdzeniem układu.4). AT2 i dwóch linii magistrali wewnętrznej AB1. Umożliwia to testowanie połączeń między układami scalonymi. . AT2 przenoszącą sygnały z i do systemów automatycznego testowania i analogowymi modułami brzegowymi ABM. Klucz SD umożliwia odłączenie rdzenia układu od wyprowadzenia analogowego i w ten sposób izolowanie rdzenia od połączonych z wyprowadzeniami układów scalonych elementów dyskretnych. Każde wyprowadzenie analogowe posiada własny moduł ABM. Z jakich elementów się składa i do czego służy układ TBIC. gdy na wejściach CE i CEI są takie same stany. gdy układ pracuje jako czterowejściowy multiplekser.Pracą magistrali steruje pięć linii doprowadzonych do kontrolera TAP. Narysować schemat analogowego modułu brzegowego ABM. Stanem układu steruje pięć sygnałów. W skład każdego modułu wchodzi zespół sześciu kluczy analogowych i komparator. Sygnał Mode służy do wyboru konfiguracji multipleksera – w stanie niskim układ pracuje jako dwa dwuwejściowe multipleksery. Wejściami tak powstałej sondy są wszystkie wyprowadzenia wyposażone w moduły ABM. Klucz SG pozwala na dołączenie wyprowadzenia do potencjału masy VG. że układ staje się dziewięciowejściową wirtualną sondą pomiarową. Struktura interfejsu analogowej magistrali testującej TBIC Zadaniem układu interfejsu magistrali testującej jest sterowanie połączeniami między wewnętrzną magistralą testującą AB1 i AB2 i analogowym portem dostępu ATAP. AB2. 23. lub jeden z czterech kluczy.

4 Połączenia proste to bezpośrednie połączenia pomiędzy wyprowadzeniami układów scalonych wyposażonych w magistralę. 25. między wyprowadzenie układu scalonego Źródło prądowe AC o wydajności It jest dołączone przez linię AT1. jak również dla wszystkich wyprowadzeń funkcjonalnych tak cyfrowych jak i analogowych. Odpowiedź układu analogowego pochodzi z komparatorów znajdujących się w modułach ABM. Testowanie tego typu połączeń. Opisać sposób pomiaru rezystora dołączonego wyposażonego w magistralę IEEE 1149. więc możemy obliczyć sobie rezystancję badanego elementu ze wzoru: Zd = Vt / It . zapewnia instrukcja EXTEST . a masę. która z kolei jest dołączona do wyprowadzenia funkcjonalnego przez klucz S5 o impedancji ZS5 (w układzie TBIC) i klucz SB1 o impedancji ZSB1 (w module ABM). Opisać w jaki sposób sprawdzamy połączenia pomiędzy układami wyposażonymi w magistralę IEEE 1149. Wartości napięć VH lub VL są równe wartości odpowiednio maksymalnego i minimalnego napięcia występującego na wyprowadzeniach funkcjonalnych podczas normalnej pracy układu. W przypadku wyprowadzeń cyfrowych. które w momencie wykonania instrukcji EXTEST powodują wygenerowanie napięcia o wartości VH lub VL na wyprowadzeniu funkcjonalnym połączonym z danym ABM. Dalej w uproszczeniu mówiąc. testowe wektory pobudzeń są ładowane bezpośrednio do cyfrowych modułów brzegowych DBM. znamy wartość prądu i napięcia.24. Pokazane na rysunku i opisane powyżej klucze są zwarte. pozostałe klucze układu TBIC i ABM są rozwarte. a wektory odpowiedzi odczytywane z modułów DBM. a więc wykrywanie zwarć i przerw w połączeniach.4. Wartość prądu a także zespolona wartość napięcia (moduł i faza) może być zmierzona w systemie pomiarowym ATE. Dla wyprowadzeń analogowych testowe wektory pobudzeń ładowane do rejestrów analogowych modułów brzegowych ABM zawierają kody. Napięcie jest mierzone za pośrednictwem linii AT2 poprzez klucz SB2 (moduł ABM) i S6 (układ (TBIC). Testowanie odbywa się przez podanie pobudzeń typu cyfrowego na wyjścia układów i przechwycenie odpowiedzi z dołączonych do nich wejść innych układów. Testowanie jest możliwe zarówno dla linii AT1 i AT2 doprowadzonych równolegle do wszystkich układów mieszanych sygnałowo.

. Opisać sposób pomiaru rezystora dołączonego między wyprowadzenia układów scalonych wyposażonych w magistralę IEEE 1149. Składowe główne można interpretować jako nowe zmienne. Jakie korzyści wynikają z zastosowania analizy składowych głównych do konstrukcji słownika uszkodzeń. jednak zazwyczaj tylko kilka pierwszych składowych głównych ma największy udział w wyjaśnianiu zmienności oryginalnych danych. zmniejszając w ten sposób wymiarowość danych bez istotnego uszczuplenia informacji w nich zawartej. więc obliczamy szukaną wartość elementu korzystając ze wzoru: Zd = (Vf1 . a) pobudzenie prądowe It pochodzące z systemu pomiarowego ATE przez linię AT1 i klucze S5 i SB1 dochodzi do węzła F1 układu IC1. a następnie pomiarach napięcia na obu jego wyprowadzeniach. W pierwszym etapie (rys. klucz SG i węzeł VG do masy. znamy prąd i napięcia.Vf2) / It 29. Metoda bazuje na powiązaniach statystycznych jakie zachodzą między składowymi odpowiedzi układu diagnozowanego. Napięcie w węźle F1 mierzone jest woltomierzem połączonym z linią AT2. W etapie drugim (rys. Pozostałe składowe główne można bezpiecznie usunąć. połączonego z pierwszym wyprowadzeniem ZD. określone przez osie układu współrzędnych powstałego z obrotu oryginalnego układu współrzędnych w kierunku maksymalnych wariancji zmiennych. podobnie jak w poprzednim przypadku. Metoda PCA daje możliwość zamiany dużej ilości informacji zawartej we wzajemnie skorelowanych danych wejściowych w zbiór statystycznie niezależnych składników uszeregowanych według ważności. po przejściu przez klucze SB2 i SB6. Dla testowanego elementu dołączonego swymi wyprowadzeniami do dwóch układów wyposażonych w magistralę metodyka testowania. a następnie poprzez węzeł F2 układu IC2. za pomocą której otrzymujemy skompresowane odpowiedzi (sygnatury uszkodzeń). polega na pobudzaniu znanym prądem. Proces pomiarowy składa się z dwóch etapów. jak oryginalny zbiór zmiennych o liczności n. b) pobudzenie prądowe jest dołączone analogicznie jak w poprzednim etapie. natomiast napięcie jest mierzone w węźle F2 drugiego układu za pośrednictwem kluczy SB2 i SB6 i linii AT2. Ponadto elementy sygnatur są nieskorelowane i uporządkowane odpowiednio do wielkości wariancji. Liczba uwzględnianych składowych głównych jest wybierana arbitralnie.. Pełny zbiór składowych głównych jest tak duży.4. I znowu w uproszczeniu. Wybrane składowe główne formują nową ortogonalną bazę dla przestrzeni danych.26.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->