P. 1
Alicja Baluch - Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice literatury dziecięcej - opracowanie (1)

Alicja Baluch - Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice literatury dziecięcej - opracowanie (1)

|Views: 594|Likes:

More info:

Published by: Magdalena Olender on May 30, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

Alicja Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice literatury dziecięcej, Warszawa 1987.

Świat przedstawiony pomaga najmłodszym czytelnikom w uwalnianiu się od dominującego we wczesnym dzieciństwie poznania zmysłowego i umożliwia przeniesienie się w świat pojęć oraz myślenia symbolicznego, niezbędnego w zetknięciu się ze sztuką. • proces dojrzewania przez literaturę • dziecko – jednostka pełna aktywności twórczej, istota twórcza zarówno w tworzeniu wszelkiego rodzaju tekstów, jak i w odbieraniu świata i dzieł sztuki DZIECKO I JEGO ŚWIATY Każde dziecko żyje na pograniczu dwóch światów: realnego i iluzji (dziecięce zabawy, fantastyczne opowiadania dorosłych, własne konfabulacje, sny, marzenia, niezwykłe pomysły). Dla dziecka granica między nimi jest bardzo słabo wyczuwalna. Dzieci tworzą specyficzny świat przedstawiony1: • swobodne rysunki dziecka, • uzupełnianie rysunków wypowiedziami słownymi  jednym z podstawowych elementów świata przedstawionego są zdarzenia Akcja (związki postaci i zdarzeń) rozpoczyna się w wyraźnie zaznaczonych układach przestrzennych. Dziecięce emocje również odgrywają ważną rolę. Skłonności lingwistyczne dziecka  ekikiki (wiersze motoryczne) – powstają od 2 do 7 roku życia. • twórczość słowna = fizjologia, związana z rozwojem psychofizycznym Zainteresowanie praktyczne językiem – od 8 do 10 roku życia – po zapoznaniu się z dostępną tradycyjną literaturą dziecko stara się naśladować poznane wzory. • teksty „mimetyczne”, opisowe W okresie dojrzewania powraca spontaniczna wypowiedź, która najczęściej przybiera kształt monologu literackiego – wyznania (na ogół są to wiersze o charakterze solilogium, tj. utwory pisane o sobie dla siebie). Czasem pojawiają się monologi wewnętrzne o typie strumienia świadomości, notowane zazwyczaj w młodzieńczych pamiętnikach. • konstruowanie własnego systemu wartości • podkreślanie „ja” mówiącego • duży ładunek liryzmu • mocne związki z rzeczywistym „ja” twórcy tekstu • świat przedstawiony – podporządkowany silnym uczuciom i mocnym przeżyciom podmiotu lirycznego
1

Ta spontaniczna twórczość słowna (i nie tylko) wygasa wraz z dorastaniem dziecka.

naturalnym kontakcie traktuje książkę jako przedmiot-zabawkę. o to pojedyncze. statyczne zdarzenie rozwija się później w bardziej złożony szereg – akcję o utwory pisane dla najmłodszych mają prostą. istnieje pierwszy. czuje się uczestnikiem prezentowanych zdarzeń. elementarną jednostkę fabuły. charakterystycznych dla języka poetyckiego (w znaczeniu języka literatury). odbiór znaczeń metaforycznych • (4) odkrycie narratora (kto mówi?. Podstawowymi elementami warunkującymi pełne zrozumienie i odbiór estetyczny dzieła literackiego. Tok rozumowania (modelowy): • (1) na terenie literatury. „konturowy” odbiór rzeczywistości przedstawionej. skąd o tym wie?) ZDARZENIE (1) POSTAĆ (2) PRZESTRZEŃ UTWORU (3) . wchodzi w sam środek świata przedstawionego. w związku z czym? • odbiór wątków pierwszo. którą ma objąć w całości narastająca etapami świadomość literacka czytelnika.ODKRYWANIE ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO W LITERATURZE Dziecko w pierwszym. relacje przestrzenne) o pytania: gdzie?. uproszczony. w jaki sposób?. W miarę dorastania i zdobywania estetycznych doświadczeń pojawia się i rośnie w dziecku świadomość specyficznej funkcji słowa w literaturze. • przypisywanie jej znaczeń wtórnych. funkcjonującymi analogicznie do „widzenia” i „świadomości wzrokowej” są (wg Strzemińskiego): • pełne rozumienie sensu wypowiedzi językowej. Na tym etapie pojmowania dziecko słuchając baśni lub opowiadania. autonomiczny świat wyobraźni. To jest zwrócenie uwagi odbiorcy głównie na zdarzenie. tło. dlaczego tak mówi?.i drugoplanowych oraz epizodycznych • uzmysłowienie sobie relacji przestrzennych w utworze. nadanych wartości symbolicznych. • z czasem w świadomości czytelnika-dziecka do skonkretyzowanego wyglądu postaci dołączają się jej cechy charakterystyczne o w pytaniu skierowanym do dzieła najważniejszy staje się zaimek pytający kto? • (3) kolejny etap – odbiór dalszych elementów świata przedstawionego – szczegółów dotyczących akcji (miejsce. ale wyrazistą akcję • (2) wyodrębniony bohater literacki prezentuje się najpierw w sposób uproszczony. przez znaczący rekwizyt o Czerwony Kapturek  dziewczynka w czerwonej czapeczce o Kot – w wysokich butach z cholewami itd. słowa budującego odrębny.

POETYCKA EDUKACJA • • • • • poznawanie funkcji poetyckiej języka na drodze działania zabawy z tekstem (klasy I-IV) wyróżnianie leksykalnych środków stylistycznych. zwłaszcza w baśniach (najłatwiej) spostrzegają ramy tekstu: formuły początku i końca o bardzo typowej stylistyce. • śpiewanki. Poetycki obszar. bujanki – usypianki.Dzieci w utworach przeznaczonych dl siebie. • Funkcje: o artystyczna o uwiarygodnienie tekstu o wysunięcie na pierwszy plan narratora PERCEPCJA DZIEŁA MALARSKIEGO (wg Strzemińskiego) KONTUR SYLWETKA BRYŁA ŚWIATŁOCIEŃ WIDZENIE RUCHOME LITERACKIEGO ZDARZENIE POSTAĆ PRZESTRZEŃ NARRACJA GRY Z TRADYCJĄ LITERACKĄ Powyższy model jest ściśle laboratoryjny. on tworzy pierwszy wzorzec nawyków związanych z lekturą. • dziecięca dźwiękomowa. określenie ich funkcji (klasa V) analiza porównawcza (gimnazjum) interpretacje NAUKA LEKTURY Pierwszy kontakt z lekturą nie jest bezpośredni – ważna jest tu rola pośrednika. w którym żyje małe dziecko: • wiersze i recitativo matki. . • wywracanki słowne. Dziecko styka się z mową ekstatyczną już w okresie niemowlęctwa. • specyficzne nazewnictwo przedmiotów i czynności.

śmiech) – kod semantyczny. hermeneutyczny. który tworzy atmosferę dzieła i charakterystykę postaci (Roland Barthes). który powinien przerodzić się w rozmowę o lekturze. Czytelnicza potrzeba kombinowania. Włączanie do komunikatu gestu. zwiększenie ich ilości. • obrazki – początkowo tylko znaki ikoniczne. Pełne doświadczenie czytelnika. Trzeci kierunek to potrzeba czytelniczej wiedzy – kod kulturowy (dziecięce pytania). najpierw – ucząc się mowy – powtarza w swoim języku nazwy przedstawionych na rysunku przedmiotów i łączy je z wykonywanymi czynnościami. włączanie się do nich znaków słownych jest kilkuetapowe: o opowiadanie pośrednika lektury związane jedynie z treścią obrazka. oglądając przy współudziale dorosłego obrazki w książce. własnego komentarza słownego. pewnego wysiłku umysłowego – kod Potrzeba marzenia – kod symboliczny  w zbiorze dziecięcych pytań znaczy ten kod ciekawość. Drugi kierunek lektury uwzględnia potrzebę emocjonalnych przeżyć czytelnika (płacz. PROCES CZYTANIA POTRZEBY CZYTELNIKA ZWIĄZANE Z LEKTURĄ Potrzeba przyjemności czytania Potrzeba emocji Potrzeba wiedzy Potrzeba kombinowania Potrzeba marzenia POLA SEMANTYCZNE LEKTURY. mimiki. o dziecko jest w stanie ich wysłuchać cały czytany tekst. o poszerzanie rozmiaru tych wstawek.Małe dziecko. ZWANE KODAMI Kod działań narracyjnych RODZAJ I GATUNEK PODPORZĄDKOWANE KIERUNKOM LEKTURY Baśń Opowiadanie Powieść przygodowo-podróżnicza Od groteski do melodramatu Epopeja Powieść historyczna Powieść obyczajowa Zagadki-łańcuszki Powieść sensacyjna Utwory liryczne Powieść science fiction Kod semantyczny Kod kulturowy Kod hermeneutyczny Kod symboliczny . Podstawową potrzebą czytelniczą jest potrzeba słuchania dla przyjemności. Potem domaga się od osób dorosłych ujęcia całości obrazka w formę pojedynczego zdarzenia: • układ egocentryczny – głównym bohaterem jest samo dziecko. o próby włączenia tekstu pisanego do tych głośnych komentarzy. odpowiedniej modulacji głosu.

Kierować lekturą  zachować u dziecka postawę czytelniczą wobec tekstu. SAMODZIELNA LEKTURA 3 podstawowe modele kontaktu dziecka z książką: 1) „POCZYTAJ MI. rzutując własne emocje na wybranego bohatera lub narratora 3) „SAMODZIELNA LEKTURA” o rozpoczyna się w wieku 11-12 lat o lektura odpowiedzialna i świadoma o dziecko wkracza w okres swobody i niezależności intelektualnej. W jego oczach otrzymuje znamię realności. indywidualne upodobania estetyczne  lektura staje się jednym z podstawowych składników życia psychicznego. MAMO” o umiejętność czytania leży w oczach dziecka w granicach magicznej umiejętności świata ludzi dorosłych o obecność „głośnego” promotora – pośrednika w przekazie lektury – jest konieczna o zasada psychologicznej identyfikacji dziecka z opiekunem-pośrednikiem 2) „JUŻ CZYTAM” o dotyczy dzieci starszych. a ono samo czuje się jego bezpośrednim uczestnikiem. w których zaznacza się świadomy wybór oraz określone. umiejących sobie poradzić ze słowem drukowanym o dziecko w wieku od 7 do 10 lat nie może jeszcze w sposób właściwy uchwycić całości znaczeniowej utworu literackiego. Świat opowiadany (czytany) przez pośrednika staje się własnością dziecka. ponieważ koncentruje się na „odcyfrowywaniu” literek o uzasadniona psychologicznie chęć naśladowania – dziecko własne „ja” umieszcza w obrębie świata przedstawionego. który tworzy własny obraz świata .

próby dokonania adaptacji książki). ilustracje. Bliższe poznanie wzmaga jego sympatię dla nich. krytyka). • Czy próbuje użyć jej w działaniu? (Uczenie się fragmentów na pamięć. którego sens kryje „drugie dno” utworu • przekaz osobowości autora • wartość autonomiczna (lektura koncentruje się na samym dziele. może mieć charakter zabawowy) BOHATER LITERACKI W FUNKCJI POŚREDNIKA Dziecko poznając kolejnych bohaterów literackich łączy się z nimi uczuciowo. mocne emocjonalne zaangażowanie wyznacza wartości i kieruje wyborem moralnym. czy zostawia nie doczytaną? • Ile razy sięga po tę samą książkę? • Kiedy i gdzie ją czyta? • Jakie miejsce zajmuje ta książka na jego półce? Jaki jest jej wygląd zewnętrzny? • Czy poleca ją do czytania rówieśnikom? • Czy mówi i do kogo na temat przeczytanej książki? • Co mówi o książce? (Cytaty. kaczka-dziwaczka) . Świat przedstawiony odbierany jako: • obraz świata realnego • wzór do naśladowania • sacrum • świat. powołanie się na autorytet książki.Kryteria oceny relacji czytelnik (nastolatek)  książka: • Jaką książkę wybrał czytelnik? • Jak długo czyta (w odcinkach czy jednym tchem)? • Czy czyta do końca. Bohaterowie pojawiający się w doświadczeniach literackich dziecka: • zwierzęta z książeczek obrazkowych o dziecko ogranicza się do ich rozpoznawania i uczenia się ich nazw • odnajdywanie antropomorfizacji (np.

• • • • • • • bohaterowie-zwierzęta w bardziej rozbudowanych układach fabularnych. żyjące gdzieś daleko (Śnieżka. wózki.) o zwierzęta jako najbliższe otoczenie człowieka ludzie – mali i duzi – których zabawne przygody i komiczne cechy charakteru budzą zaciekawienie. klocki – własność przedmiotowa dziecka (Kubuś Puchatek) ludzie – dziewczynki. maskotki. Księga dżungli Kiplinga itp. Pinokio) zabawki – lalki. Mały Książę) fantastyczne postacie ludzików – krasnoludków. misie. chłopcy i dorośli – którzy są mimetycznym obrazem postaci realnych albo pojawiają się w uproszczeniu czy deformacji w charakterze kukiełek lub lalek (dziewczynka z zapałkami. plastusiów (Muminki. a czasem śmiech dzieci (bajeczki Brzechwy i Tuwima) postaci baśniowe z dłuższych utworów fabularnych. samochody. drewniaczków. pociągi. Guliwer itd. Robinson Cruzoe. ale wciąż do wzorów ludzkich (koziołek-Matołek) zwierzęta pozostające zwierzętami i ta ich sytuacja egzystencjalna jest tematem opowiadania (powieści Curwooda.) o bohater literacki = pośrednik w dziecięcym poznawaniu świata i ludzi o dziecko próbuje na razie na płaszczyźnie literatury dziecięcej zrozumieć siebie w kontakcie z innymi PRZESTRZEŃ MIĘDZYOSOBOWA A WYCHOWANIE Układ relacji osobowych i rozwijająca się wraz z nimi sytuacja komunikacyjna: • ty (ja)  kształtowanie (Jachowicz) • ja i ja  utożsamianie (Konopnicka) • ja (my) i wy  wyodrębnienie (Porazińska) • ja i ty  kontakt (Przyboś) • ja  odosobnienie (Wawiłow) • ja a ty  porozumienie (?) .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->