P. 1
Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą

Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą

|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Wójtowicz on May 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą, symboliczne określenie metodycznych poszukiwań.

Jej celem1 jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć. Różnorodne propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą, umożliwiają odkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służą akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych) i sprzyjają rozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa2, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, a także przekazywaniu określonych treści i uczeniu się. Pedagogika zabawy rozwinęła się w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii. Była wynikiem rozwoju myśli pedagogicznej czerpiącej z wielu źródeł – idei i kierunków w psychologii i pedagogice, wynikiem poszukiwań dróg wspierania rozwoju człowieka, polepszania komunikacji interpersonalnej oraz integracji grupy; opierała się na praktycznych doświadczeniach nauczycieli i wychowawców. Austriacki pedagog, Toni Wimmer, podaje trzy najważniejsze – według niego – źródła pedagogiki zabawy: – „animacja” z krajów łacińskich, wolna i polityczna sztuka teatralna, teatr uliczny, teatr improwizacji, komedia dell’arte, „animatione” (Włochy) i „animation culturelle” (Francja); – ruch „New games” (Bill Michaelis, USA) z zasadami: „baw się fair”, „baw się intensywnie”, „nie rób nikomu przykrości”, zabawa młodzieży i dorosłych w dużych grupach; – terapia jednostkowa i grupowa określone jako młoda nauka socjalna i jako droga do społecznego samodoświadczenia3. Sama pedagogika zabawy nie jest teorią, nawiązuje do teorii psychologii humanistycznej
1

Por.: Z. Zaorska, Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą (w:) Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wybór tekstów drukowanych w „Kropli” w latach 1992 – 1994, wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003. Z. Zaorska, Sztuka zabawy, „Carpe diem” 1998, nr 4. Por.: T. Wimmer, Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Doświadczenia osobiste, „Grupa i Zabawa” 1998, nr 2.
2 Por.:

3

odczuwają. umiejętność. emocji i uczuć. doświadczyć wrażeń. zespole. w jego zdolność uczenia się w oparciu o własne doświadczenia. doświadczenia. że to. muzyce. wzmacniania. ekspresji werbalnej. jako metoda aktywizująca. prawdziwym. które daje radość. komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie. Nauczyciel zaś ma możliwość wspierania. czego doświadczają. spontaniczności. jest metodyką działań aktywnych. w których uczestnicy mogliby rozwijać swoje najlepsze cechy. które uczy. własnych doświadczeń. możliwość wyrażania emocji. Tło teoretyczne pedagogiki zabawy. Uwaga koncentruje się na świadomości siebie w sytuacji „tu i teraz”. geście. że w takich zajęciach „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”. w potencjał jego twórczych możliwości. uczucia. . Siłą przewodnią jest tu bowiem wiara w człowieka. wiedzę. Dlatego też często mówi się.. że zabawa jest podstawową formą działalności małego dziecka. umiejętności. dotychczasowe doświadczenia. że to właśnie powinno być materiałem. jako metodyka pracy z jednostką i grupą. na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu. jest czymś realnym. że pedagogika zabawy to działanie w grupie. ważne są jej emocje. opartych na zabawie. W zabawie uczestnik ma okazję zdobyć wiedzę. Czynne oddziaływanie prowadzone w ten sposób przez nauczyciela z jednej strony pomaga członkom grupy w pełnym rozwoju swojej osobowości. śpiewu. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne. co robi. Zaorska. daje radość. wartości społeczne i moralne. Próbuje przełożyć założenia teoretyczne współczesnej humanistyki na propozycje takich sytuacji. Pedagogika zabawy. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym pedagogika zabawy jest każdą ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka formą aktywności zabawowej. bazą do podejmowania dalszych decyzji i wyborów4 Metody pedagogiki zabawy to jeden z przykładów metod aktywizujących w pracy z jednostką i grupą. plastycznej i konstrukcyjnej. teraźniejszości własnego przeżycia. z drugiej zaś strony może dostarczyć przyjemnych odczuć i być wypełnione duchem zabawy.: Z. nr 1. Każdy jest zachęcany do przyjęcia odpowiedzialności za to. Metody pedagogiki zabawy zawierają w sobie elementy zabawy i nauki. Jednostka traktowana jest jako niepodzielna całość (koncepcja holistyczna). „Grupa i Zabawa” 1995. aktywizowania i stymulowani uczestników. W opisywanych metodach zabawa jest podłożem.i pedagogiki postaci (Gestalt). Takie podejście wskazuje na to. Często nauczyciele i pedagodzy mówią. tańcu. Większość interakcji między prowadzącym a członkami grupy (nauczycielem a uczniami) zachodzi w sposób interpersonalny. Uczestnicy uczą się w ten sposób. bawi i wychowuje. Dlatego 4 Por.

Każdy może odkryć w sobie nowe.odkryć w sobie poczucie własnej wartości. nieustanna chęć ruchu i potrzeba radości. które mają wpływ na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie indywidualnym i grupowym. dostarczają pozytywnych wrażeń i emocji oraz dużo uśmiechu. W odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym metody pedagogiki zabawy mogą pomóc w integracji grupy. które każdy posiada.zakłada dostarczanie najbogatszej oferty działań. że to od nich samych zależy podjęcie decyzji o uczestnictwie w zabawie) . skojarzenia. Pozwalają spędzić czas w przedszkolu w sposób czynny. młodzieży i osób dorosłych. jak i nauczyciele.Zasada uznawania przeżyć jako wartości (wskazuje na to. czego dziecku trzeba do pełnego rozwoju. wie. że ma on świadomość założonego celu oraz pewność. Pedagogika zabawy w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. w których będzie zaspokojona ich ciekawość świata.też metody pedagogiki zabawy tak doskonale łączą w sobie zagadnienia edukacyjne i zabawowo.podobnie jak i w odniesieniu do dzieci starszych. Nauczyciel mając tę świadomość . miły i radosny. we wzajemnym porozumieniu się między uczestnikami zajęć oraz między nauczycielem i dziećmi. Dziecko natomiast chętnie bierze udział w proponowanych działaniach i robi to co najlepiej potrafi. do uświadomionych i nieuświadomionych talentów. atrakcyjny. Wartość nauki i spontanicznej przyjemności bycia razem z innymi osobami prezentowana w tych metodach daje nauczycielowi poczucie. Czyli tak. które mają wpływ na umysł. Aktywne formy zabaw rozluźniają psychicznie i fizycznie. a co za tym idzie.Zasada dobrowolności uczestnictwa w zabawie ( dzieci mają czuć. Metody pedagogiki zabawy są także działaniem twórczym. inspiracje. Działań. dlatego że wpływają na rozwój potencjału twórczego uczestnika działań.Zasada uwzględniania wszystkich poziomów komunikowania się (należy wziąć pod uwagę zarówno komunikowanie niewerbalne i werbalne) . niespodziewane pomysły.dużo różnorodnych zabaw. umiejętności i potencjałów. Takich odkryć w trakcie zabaw mogą dokonać zarówno dzieci. duszę i emocje uczestnika. że każdy ma prawo różnorodnych emocji ) . jak dzieci lubią.bawi się. ośmieleniu i pozytywnym wzmocnieniu jej członków w podejmowaniu działań. refleksje związane z rozwiązaniem danej sytuacji czy zadania postawionego w metodzie. iż właściwie prowadzi dziecko w zabawie. Pozwala także poznać własne możliwości. ciało. Aby warunki zabawy i pracy mogły zaistnieć należy wziąć pod uwagę następujące zasady: . Takie zintegrowane oddziaływanie pozwala dotrzeć do całego człowieka.

Zasada różnorodności środków wyrazu (oddziaływanie na różne zmysły. co służy dobru dziecka i sprawia. ich charakter i tempo do aktualnej kondycji uczestników) Stosując takie zasady pedagogiki zabawy. wartości i postaw zgodnie z przyjętym programem dydaktycznym i wychowawczym. I jakże wspaniale takie cechy wpływają na pozytywny rozwój dzieci i osób dorosłych. porównania i oceniania) . umiejętności. z której nauczyciel może czerpać obficie. a rodzice są zadowoleni . Zapewniają też zaspokajanie potrzeb psychicznych. Zalety dzieci i zalety nauczyciela w każdej grupie przedszkolnej są wzajemnym wzbogacaniem swojej wiedzy. Dzieci to skarbnica pomysłów. że dziecko chętnie spędza czas w przedszkolu. umiejętności.Zasada „tu i teraz” ( należy dostosować metody.Zasada współpracy ( unikać działań zawierających elementy rywalizacji.sam dużo uczy się od nich . Dzieci będą mieć stworzone odpowiednie warunki i sytuacje edukacyjne do nabywania wiedzy. Oprócz tego. kieruje świadomie i rozsądnie ich rozwojem. przeżyć i wartości. że nauczyciel wspomaga dzieci. stosowanie różnych środków ekspresji) . w sposób aktywny będą realizowane założenia współpracy miedzy dziećmi i nauczycielami.. Współpraca jest cenna również dla samego nauczyciela.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->