P. 1
Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą

Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą

|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Wójtowicz on May 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2012

pdf

text

original

Pedagogika zabawy to pomocnicza metodyka pracy z grupą, symboliczne określenie metodycznych poszukiwań.

Jej celem1 jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć. Różnorodne propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami, ale także każdego z samym sobą, umożliwiają odkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służą akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także fizycznych) i sprzyjają rozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Metody są tak dobrane, aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie uczestników przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa2, a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną ze strony innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań, a także przekazywaniu określonych treści i uczeniu się. Pedagogika zabawy rozwinęła się w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii. Była wynikiem rozwoju myśli pedagogicznej czerpiącej z wielu źródeł – idei i kierunków w psychologii i pedagogice, wynikiem poszukiwań dróg wspierania rozwoju człowieka, polepszania komunikacji interpersonalnej oraz integracji grupy; opierała się na praktycznych doświadczeniach nauczycieli i wychowawców. Austriacki pedagog, Toni Wimmer, podaje trzy najważniejsze – według niego – źródła pedagogiki zabawy: – „animacja” z krajów łacińskich, wolna i polityczna sztuka teatralna, teatr uliczny, teatr improwizacji, komedia dell’arte, „animatione” (Włochy) i „animation culturelle” (Francja); – ruch „New games” (Bill Michaelis, USA) z zasadami: „baw się fair”, „baw się intensywnie”, „nie rób nikomu przykrości”, zabawa młodzieży i dorosłych w dużych grupach; – terapia jednostkowa i grupowa określone jako młoda nauka socjalna i jako droga do społecznego samodoświadczenia3. Sama pedagogika zabawy nie jest teorią, nawiązuje do teorii psychologii humanistycznej
1

Por.: Z. Zaorska, Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą (w:) Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wybór tekstów drukowanych w „Kropli” w latach 1992 – 1994, wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk, Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003. Z. Zaorska, Sztuka zabawy, „Carpe diem” 1998, nr 4. Por.: T. Wimmer, Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Doświadczenia osobiste, „Grupa i Zabawa” 1998, nr 2.
2 Por.:

3

doświadczyć wrażeń. śpiewu. W opisywanych metodach zabawa jest podłożem. ekspresji werbalnej. jest czymś realnym. Nauczyciel zaś ma możliwość wspierania. które uczy. Czynne oddziaływanie prowadzone w ten sposób przez nauczyciela z jednej strony pomaga członkom grupy w pełnym rozwoju swojej osobowości. czego doświadczają. Takie podejście wskazuje na to. że zabawa jest podstawową formą działalności małego dziecka. które daje radość. że w takich zajęciach „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”. na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu. jako metodyka pracy z jednostką i grupą. że to właśnie powinno być materiałem. Pedagogika zabawy. możliwość wyrażania emocji. daje radość. umiejętność. bazą do podejmowania dalszych decyzji i wyborów4 Metody pedagogiki zabawy to jeden z przykładów metod aktywizujących w pracy z jednostką i grupą. Dlatego 4 Por. z drugiej zaś strony może dostarczyć przyjemnych odczuć i być wypełnione duchem zabawy. że pedagogika zabawy to działanie w grupie. odczuwają. opartych na zabawie. . dotychczasowe doświadczenia. w potencjał jego twórczych możliwości. tańcu. jako metoda aktywizująca. Siłą przewodnią jest tu bowiem wiara w człowieka. plastycznej i konstrukcyjnej.. Tło teoretyczne pedagogiki zabawy.: Z. W tym przypadku zabawa jako działanie aktywne. w których uczestnicy mogliby rozwijać swoje najlepsze cechy. Uwaga koncentruje się na świadomości siebie w sytuacji „tu i teraz”. ważne są jej emocje. Dlatego też często mówi się. Często nauczyciele i pedagodzy mówią. geście. Każdy jest zachęcany do przyjęcia odpowiedzialności za to. Jednostka traktowana jest jako niepodzielna całość (koncepcja holistyczna).i pedagogiki postaci (Gestalt). jest metodyką działań aktywnych. Zaorska. wzmacniania. Metody pedagogiki zabawy zawierają w sobie elementy zabawy i nauki. teraźniejszości własnego przeżycia. Próbuje przełożyć założenia teoretyczne współczesnej humanistyki na propozycje takich sytuacji. Większość interakcji między prowadzącym a członkami grupy (nauczycielem a uczniami) zachodzi w sposób interpersonalny. wiedzę. emocji i uczuć. doświadczenia. muzyce. że to. bawi i wychowuje. umiejętności. w jego zdolność uczenia się w oparciu o własne doświadczenia. „Grupa i Zabawa” 1995. własnych doświadczeń. zespole. W zabawie uczestnik ma okazję zdobyć wiedzę. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym pedagogika zabawy jest każdą ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka formą aktywności zabawowej. Uczestnicy uczą się w ten sposób. aktywizowania i stymulowani uczestników. wartości społeczne i moralne. prawdziwym. uczucia. spontaniczności. komunikowania się na różnych poziomach oraz możliwość współdziałania w grupie. nr 1. co robi.

jak dzieci lubią.Zasada uznawania przeżyć jako wartości (wskazuje na to. jak i nauczyciele. Działań. które mają wpływ na wszechstronny rozwój jednostki w aspekcie indywidualnym i grupowym. niespodziewane pomysły. ciało. atrakcyjny. iż właściwie prowadzi dziecko w zabawie. Takich odkryć w trakcie zabaw mogą dokonać zarówno dzieci. Czyli tak. a co za tym idzie. wie. refleksje związane z rozwiązaniem danej sytuacji czy zadania postawionego w metodzie. że każdy ma prawo różnorodnych emocji ) . Nauczyciel mając tę świadomość .dużo różnorodnych zabaw. nieustanna chęć ruchu i potrzeba radości. Pozwala także poznać własne możliwości.też metody pedagogiki zabawy tak doskonale łączą w sobie zagadnienia edukacyjne i zabawowo.Zasada uwzględniania wszystkich poziomów komunikowania się (należy wziąć pod uwagę zarówno komunikowanie niewerbalne i werbalne) .odkryć w sobie poczucie własnej wartości. Każdy może odkryć w sobie nowe. inspiracje.podobnie jak i w odniesieniu do dzieci starszych. które mają wpływ na umysł. Takie zintegrowane oddziaływanie pozwala dotrzeć do całego człowieka. że ma on świadomość założonego celu oraz pewność.Zasada dobrowolności uczestnictwa w zabawie ( dzieci mają czuć. do uświadomionych i nieuświadomionych talentów.bawi się. Aktywne formy zabaw rozluźniają psychicznie i fizycznie. dlatego że wpływają na rozwój potencjału twórczego uczestnika działań. w których będzie zaspokojona ich ciekawość świata. skojarzenia. Dziecko natomiast chętnie bierze udział w proponowanych działaniach i robi to co najlepiej potrafi. Wartość nauki i spontanicznej przyjemności bycia razem z innymi osobami prezentowana w tych metodach daje nauczycielowi poczucie. Pedagogika zabawy w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Aby warunki zabawy i pracy mogły zaistnieć należy wziąć pod uwagę następujące zasady: . W odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym metody pedagogiki zabawy mogą pomóc w integracji grupy. ośmieleniu i pozytywnym wzmocnieniu jej członków w podejmowaniu działań. umiejętności i potencjałów. we wzajemnym porozumieniu się między uczestnikami zajęć oraz między nauczycielem i dziećmi. czego dziecku trzeba do pełnego rozwoju. Metody pedagogiki zabawy są także działaniem twórczym. Pozwalają spędzić czas w przedszkolu w sposób czynny. które każdy posiada. dostarczają pozytywnych wrażeń i emocji oraz dużo uśmiechu.zakłada dostarczanie najbogatszej oferty działań. młodzieży i osób dorosłych. duszę i emocje uczestnika. że to od nich samych zależy podjęcie decyzji o uczestnictwie w zabawie) . miły i radosny.

Zalety dzieci i zalety nauczyciela w każdej grupie przedszkolnej są wzajemnym wzbogacaniem swojej wiedzy. że dziecko chętnie spędza czas w przedszkolu. Zapewniają też zaspokajanie potrzeb psychicznych.sam dużo uczy się od nich . umiejętności..Zasada współpracy ( unikać działań zawierających elementy rywalizacji. umiejętności. I jakże wspaniale takie cechy wpływają na pozytywny rozwój dzieci i osób dorosłych. porównania i oceniania) . w sposób aktywny będą realizowane założenia współpracy miedzy dziećmi i nauczycielami. stosowanie różnych środków ekspresji) . Współpraca jest cenna również dla samego nauczyciela. wartości i postaw zgodnie z przyjętym programem dydaktycznym i wychowawczym. z której nauczyciel może czerpać obficie. kieruje świadomie i rozsądnie ich rozwojem.Zasada „tu i teraz” ( należy dostosować metody. że nauczyciel wspomaga dzieci.Zasada różnorodności środków wyrazu (oddziaływanie na różne zmysły. Dzieci to skarbnica pomysłów. ich charakter i tempo do aktualnej kondycji uczestników) Stosując takie zasady pedagogiki zabawy. a rodzice są zadowoleni . Dzieci będą mieć stworzone odpowiednie warunki i sytuacje edukacyjne do nabywania wiedzy. Oprócz tego. przeżyć i wartości. co służy dobru dziecka i sprawia.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->