P. 1
Zadania-na-dowodzenie

Zadania-na-dowodzenie

|Views: 594|Likes:
Wydawca: Stefan Modzel

More info:

Published by: Stefan Modzel on May 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„ZADANIA NA DOWODZENIE” GEOMETRIA CZ. 1

Autor: Wojciech Guzicki

Materiały konferencyjne Wrzesień 2010
Centralna Komisja Egzaminacyjna Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel./fax (022) 536-65-46 tel. (022) 536-65-31 www.cke-efs.pl

Za poprawne rozwiązanie takiego zadania zdający mógł otrzymać 2 pkt. Znów dokończenie rozwiązania może polegać na zebraniu razem tych nierówności. w dowodzie których wykorzystuje się tzw. „rachunku kątów”. Dowód geometryczny sprowadza się do wyznaczenia miar pewnych istotnych w zadaniu kątów i wyciągnięciu właściwych wniosków z przeprowadzonych obliczeń. Dokończenie rozwiązania sprowadza się wówczas do wyciągnięcia wniosków. w których korzysta się z przystawania trójkątów. za jakie rozwiązanie częściowe można przyznać 1 pkt. Suma kątów przyległych jest równa 180◦ . że dowód matematyczny powinien być kompletny i tylko w wyjątkowych sytuacjach można uznać. 2. które powinny być dobrze znane każdemu maturzyście: 1. Drugi typ zadań to proste nierówności geometryczne. 5. Pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wyborze trójkątów i zapisaniu nierówności trójkąta dla nich. Kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. nierówność trójkąta. nie doprowadzając przy tym rozwiązania do końca. Przyjmuję. Kąt zewnętrzny trójkąta jest równy sumie kątów wewnętrznych do niego nieprzyległych.) znalazły się zadania geometryczne na dowodzenie. że za poprawne rozwiązanie każdego z tych zadań przyznaje się 2 pkt. „zadania krótkiej odpowiedzi”. Zatem były to tzw. Kąty wierzchołkowe są równe.ZADANIA NA DOWODZENIE GEOMETRIA. Wreszcie trzeci typ zadań to proste zadania. Kąty odpowiadające i naprzemianległe przy dwóch prostych równoległych są równe. 4. że zdający „pokonał zasadnicze trudności zadania”. Pierwszy polega na tzw. 1b. stwierdzeniu ich przystawania i wyciągnięciu poprawnego wniosku przy braku pełnego uzasadnienia przystawania. Suma kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest równa 90◦ . W tym opracowaniu pokazuję 21 zadań geometrycznych na dowodzenie o podobnym stopniu trudności jak zadania ze wspomnianych wyżej arkuszy. cz. I Wojciech Guzicki W arkuszach maturalnych matury próbnej (listopad 2009 r. Suma kątów trójkąta jest równa 180◦ . 1a. 1 . 3. Suma kątów czworokąta jest równa 360◦ . Przy wystawianiu oceny za rozwiązanie zadania na dowodzenie kierowano się zasadą. 1c. Natomiast kwestia. We wszystkich przedstawionych dowodach korzystamy z następujących twierdzeń geometrycznych. Pokazuję trzy typy zadań na dowodzenie.) i matury podstawowej (maj 2010 r. jest w każdym przypadku sprawą dyskusyjną. Pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wyborze trójkątów i pełnym uzasadnieniu ich przystawania (dokończenie rozwiązania polega wówczas na wyciągnięciu wniosku) lub na właściwym wyborze trójkątów. W takich zadaniach pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wybraniu kątów „wyjściowych” i wyznaczeniu (za ich pomocą) miar innych kątów.

Suma kątów położonych przy tym samym boku równoległoboku jest równa 180◦ . 2 . Suma dwóch boków trójkąta jest większa od boku trzeciego. Przeciwległe kąty równoległoboku są równe. Boki trójkąta położone naprzeciw równych kątów są równe. 6. 5b.5a. 7. Korzystamy także z trzech cech przystawania trójkątów.

ABC = β oraz ACB = γ. w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC. Na bokach BC. że ACB = 2 · BAD. 9. by AE = AF . Udowodnij. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób. Udowodnij. połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. 6. Q. że EF D = α+β γ = 90◦ − . Dany jest czworokąt wypukły ABCD. 2 2 5. Rachunek kątów 1. 8. BD = BF i CD = CE. zbudowano dwa kwadraty BEF C i ACGH oraz trójkąt równoboczny ABD tak jak na rysunku: G C H E F A B D 3 . 3. Udowodnij. że DCE = 45◦ . Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC. Udowodnij. W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne.ZADANIA 1. Udowodnij. Na bokach trójkąta równobocznego ABC. R i S są punktami przecięcia dwusiecznych kątów zewnętrznych czworokąta ABCD. E i F w taki sposób. że AOB > ACB. w którym BAC = α. Punkty D i E leżą odpowiednio wewnątrz boków BC i AC trójkąta ABC. Udowodnij. AC i AB tego trójkąta wybrano odpowiednio punkty D. 7. Dany jest trójkąt ABC. Udowodnij. że CAD + DBE + ECA + ADB + BEC = 180◦ . że kąt CM D jest prosty. że AEB + ADB = 2 · AF B. Punkty P . na zewnątrz trójkąta. Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. W równoległoboku ABCD. by AC = AE oraz BC = BD. Punkt F jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAD i CBE. że sumy przeciwległych kątów czworokąta P QRS są równe. Udowodnij. 2. Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. w którym AC = BC. 4.

Trójkąt równoramienny ABC. że AB = AD = CD. że CAB = 36◦ . P . R i Q są współliniowe lub są wierzchołkami równoległoboku. Dany jest równoległobok ABCD z kątem ostrym przy wierzchołku A. że AC = AD oraz CD = BD.Udowodnij. Na bokach AB i BC kwadratu ABCD obrano odpowiednio punkty E i F takie. że DM = DN . Na bokach AB. Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano (na zewnątrz równoległoboku) trójkąty równoboczne BCK i DCL. pozostałe dwa leżą na zewnątrz trójkąta ABC. w którym AC = BC. Punkty K i L leżą na boku AB trójkąta ABC. że punkty A. Trójkąt równoramienny ABC. że AB = AN . Nierówność trójkąta 13. Trójkąt równoramienny ABC. że 2 · AD > AB + AC − BC. W trójkącie ABC połączono wierzchołek A z dowolnym punktem D boku BC. w którym AC = BC. 18. Udowodnij. 19. EDF i ECB wynosi 90◦ . rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne BDA i CAD tak. że trójkąt AKL jest równoboczny. że BE = DG. Udowodnij. że CB = CM . Udowodnij. ◦ Udowodnij. 20. że EB + BF = AB. że kąt HDE jest prosty. rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne DAB i CAD tak. W obu kwadratach podana kolejność wierzchołków jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. 16. Udowodnij. 3. Udowodnij. 11. że AB = DB oraz CD = AD. Dane są dwa kwadraty: ABCD i AEF G. a na półprostej CB punkt N (N = B) taki. BDC i CEA. Udowodnij. Trójkąt BRC leży po tej samej stronie boku BC co trójkąt ABC. BC i CA trójkąta ABC zbudowano (na zewnątrz trójkąta) trzy trójkąty równoboczne: AF B. Udowodnij. 17. Udowodnij. Na bokach AB. BC i CA trójkąta ABC zbudowano trzy trójkąty równoboczne: AP B. Udowodnij. że ACB = 180 . BRC i CQA. że AD = BE = CF . rozcięto odcinkiem CD na dwa trójkąty równoramienne DCA i BCD tak. 4 . że obwód trójkąta KLC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. że suma kątów BAF . w którym AC = BC. 10. 14. Udowodnij. Przystawanie trójkątów 15. 12. Na półprostej AB wyznaczono punkt M (M = B) taki. że ACB = 36◦ . 7 2.

Punkt E jest rzutem wierzchołka A na przekątną BD. Punkty Q i R są rzutami punktu P na przekątne AC i BD. Udowodnij. że P Q + P R = AE. Punkt P leży na boku AB prostokąta ABCD. 5 .21.

Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. Rachunek kątów 1. β η B 2. C D O A B Kąt AOB jest kątem zewnętrznym trójkąta BDO. Oznaczmy kąty tak jak na rysunku: C O ε α A Mamy wówczas BAC = α + ε. Stąd wynika. Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. sposób II.ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. ABC = β + η. że AOB > ACD. Kąt BDO jest kątem zewnętrznym trójkąta ADC. Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC. Rozwiązanie. że ACB = 180◦ − BAC − ABC = 180◦ − α − β − ε − η = = (180◦ − α − β) − (ε + η) = a więc ACB < AOB. Udowodnij. że AOB > ACB. Rozwiązanie. Udowodnij. AOB − (ε + η). zatem AOB > BDO. 6 . sposób I. w którym AC = BC. Przedłużmy odcinek AO do przecięcia z bokiem BC trójkąta ABC. Stąd wynika. że ACB = 2 · BAD. zatem BDO > ACD.

więc ACE = AEC = 1802 −α = 90◦ − α . Udowodnij. Stąd dostajemy 2 γ γ BAD = α − CAD = α − (90◦ − γ) = 90◦ − − 90◦ + γ = . D α A Wtedy γ = 180◦ − 2α. by AE = AF . 3. 2 2 ACB = γ = 2 · BAD. ABC = β oraz ACB = γ. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób. 2 2 Rozwiązanie. czyli α = 180 −γ 2 ◦ B czyli = 90◦ − γ . Oznaczmy kąty ostre trójkąta ABC tak jak na rysunku: C α A D E β B ◦ Ponieważ AC = AE. C γ E D α A F 7 β B . Dany jest trójkąt ABC.Rozwiązanie. AC i AB tego trójkąta wybrano odpowiednio punkty D. że α+β γ EF D = = 90◦ − . Udowodnij. że ACD = 2 . W podobny sposób pokazujemy. że DCE = 45◦ . że 2 β α BCE = 2 . Rozwiązanie. Zatem DCE = 90◦ − α β α+β 90◦ − = 90◦ − = 90◦ − = 45◦ . by AC = AE oraz BC = BD. E i F w taki sposób. Na bokach BC. Stąd wynika. BD = BF i CD = CE. 2 2 2 2 4. Oznaczmy ACB = γ oraz C γ BAC = α. w którym BAC = α.

Rozwiązanie. Kąt ψ jest kątem zewnętrznym trójkąta ACQ. więc ψ = α + γ. 8 . Oznaczmy kąty literami greckimi tak jak na rysunku: D δ Q ψ ϕ P α A β B γ C E ε Kąt ϕ jest kątem zewnętrznym trójkąta BDP . W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne.Ponieważ trójkąt F EA jest równoramienny (z założenia mamy F A = EA). Udowodnij. więc 180◦ − α α AF E = AEF = = 90◦ − . 2 5. Suma kątów trójkąta P QE jest równa ϕ + ψ + ε = 180◦ . że BF D = Stąd dostajemy EF D = 180◦ − 90◦ − α β − 90◦ − 2 2 = α+β 180◦ − γ γ = = 90◦ − . 6. Oblicz sumę kątów CAD + DBE + ECA + ADB + BEC. 2 2 Podobnie trójkąt DF B jest równoramienny. że sumy przeciwległych kątów czworokąta P QRS są równe. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. a więc ϕ = β + δ. R i S są punktami przecięcia dwusiecznych kątów zewnętrznych czworokąta ABCD. 2 2 2 BDF = 90◦ − β . Niech P i Q będą punktami przecięcia przekątnej AD odpowiednio z przekątnymi BE i CE. skąd wynika. że α + β + γ + δ + ε = 180◦ . Punkty P . Q. skąd wynika.

D C α A Zatem AM D = 180◦ −α 2 M BM C = B = α 2. Udowodnij. że AM D + BM C = czyli CM D = 90◦ . Podobnie P BA = 90◦ − β . Trójkąty M DA i M CB są równoramienne. Stąd dostajemy 2 2 2 AP B = α+β . 9 . że kąt CM D jest prosty. Rozwiązanie. 7. oraz 180◦ −(180◦ −α) 2 Stąd wynika. w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC. 2 2 8. połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. Punkt F jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAD i CBE. Oznaczmy kąt BAD literą α. Zatem 2 2 AP B + CRD = i podobnie α+β γ+δ α+β+γ+δ 360◦ + = = = 180◦ 2 2 2 2 BQC + DSA = 180◦ . Punkty D i E leżą odpowiednio wewnątrz boków BC i AC trójkąta ABC. Udowodnij. 180◦ − α α + = 90◦ .Rozwiązanie. Oznaczmy kąty tak jak na rysunku: D δ S α A γ C β B Q R P Wówczas P AB = 1 ·(180◦ −α) = 90◦ − α . bo AD = AM = M B = CB. że AEB + ADB = 2 · AF B. W podobny sposób CRD = γ+δ . W równoległoboku ABCD.

że kąt HDE jest prosty. AEB + ADB = 360◦ − (α + β + δ + ε). że ε B AEB = 180◦ − (α + ε) Zatem oraz ADB = 180◦ − (β + δ). więc F AB = Zatem α+δ 2 oraz F BA = β+ε .Rozwiązanie. DAB = δ oraz F E α β D δ A Zauważmy. 10 . 2 AF B = 180◦ − ( F AB + F BA) = 180◦ − Stąd natychmiast wynika. że α+β+δ+ε . Ponieważ punkt F leży na dwusiecznych kątów CAD i CBE. zbudowano dwa kwadraty BEF C i ACGH oraz trójkąt równoboczny ABD tak jak na rysunku: G C H E F A B D Udowodnij. na zewnątrz trójkąta. 9. C CBA = β. 2 AEB + ADB = 2 · AF B. Na bokach trójkąta równobocznego ABC. Przyjmijmy oznaczenia: EBA = ε: CAB = α.

więc kątem zewnętrznym trójkąta CAD. więc ABD = 2α. czyli 2α + 2α + α = 180◦ . 10. HDA + ADB + BDE = 15◦ + 60◦ + 15◦ = 90◦ . Udowodnij. Oznaczmy kąt ACB literą α: C α D A Ponieważ trójkąt CAD jest równoramienny. b. rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne BDA i CAD tak. Trójkąt równoramienny ABC. więc B CAD = α. skąd wynika. bo trójkąt ABC jest równoramienny. Następnie HAD = 360◦ − HAC − CAB − BAD = 360◦ − 90◦ − 60◦ − 60◦ = 150◦ . Udowodnij. Rozwiązanie. Wreszcie BAC = ABC = ABD. więc trójkąt HDA jest równoramienny. Ponieważ kąt ADB jest ADB = CAD + ACD = 2α. że 1 · (180◦ − HAD) = 15◦ . rozcięto odcinkiem CD na dwa trójkąty równoramienne DCA i BCD tak. że CAB = 36◦ . 11. Ponieważ AH = AC = AB = AD. Zatem HDA = Podobnie dowodzimy. Zatem 5α = 180◦ . Trójkąt BDA jest równoramienny. w którym AC = BC. że AC = AD oraz CD = BD. d. o. że AB = AD = CD.Rozwiązanie. że ACB = 36◦ . że HDE = c. 2 BDE = 15◦ . czyli α = 36◦ . w którym AC = BC. Trójkąt równoramienny ABC. 11 . Z twierdzenia o sumie kątów w trójkącie dostajemy teraz równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ .

Trójkąt równoramienny ABC. Zatem 7α = 180◦ . że ACB = 3α. Zatem ADC = DCB + BCD = 2α. 7 Rozwiązanie. czyli α + 3α + α = 180◦ . Oznaczmy kąt BAC literą α: C α A D B Wówczas ABC = α (bo trójkąt ABC jest równoramienny) oraz BCD = α (bo trójkąt BCD jest równoramienny). bo trójkąt ABC jest równoramienny. Z twierdzenia o sumie kątów w trójkącie dostajemy teraz równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ . więc BAD = 2α. Stąd wynika. Trójkąt DAB jest równoramienny. Oznaczmy kąt ACB literą α: C α D A Ponieważ trójkąt CAD jest równoramienny. w którym AC = BC. Ponieważ trójkąt DCA jest równoramienny. ◦ Udowodnij. czyli α = 12 180◦ 7 . Zatem 5α = 180◦ . Ponieważ kąt ADB jest ADB = CAD + ACD = 2α. że ACB = 180 . czyli α = 36◦ .Rozwiązanie. więc B CAD = α. że BAC = 3α oraz ABC = BAC = 3α. że AB = DB oraz CD = AD. więc kątem zewnętrznym trójkąta CAD. 12. Stąd wynika. więc ACD = 2α. rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne DAB i CAD tak. . czyli 3α + 3α + α = 180◦ . Mamy zatem równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ .

Dodajemy stronami te nierówności. W trójkącie ABC połączono wierzchołek A z dowolnym punktem D boku BC. Korzystamy dwukrotnie z nierówności trójkąta dla trójkątów ABD i ACD: C D A Otrzymujemy AB < AD + BD. otrzymujemy AB + AC < 2 · AD + BD + CD = 2 · AD + BC.2. LC < LB + BC. 13 B . Nierówność trójkąta 13. a następnie do obu stron dodajemy KL: KC + LC + KL < AK + AC + LB + BC + KL = AB + AC + BC. czyli 2 · AD > AB + AC − BC. Udowodnij. C A K L B Korzystamy dwukrotnie z nierówności trójkąta: KC < AK + AC. AC < AD + CD. Po dodaniu tych nierówności stronami. Punkty K i L leżą na boku AB trójkąta ABC. Rozwiązanie. Rozwiązanie. że 2 · AD > AB + AC − BC. Udowodnij. 14. że obwód trójkąta KLC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC.

że AD = BE = CF . że ADF ≡ wynika. LDA = 360◦ − ADL − LDC = 360◦ − (180◦ − α) − 60◦ = 120◦ + α. skąd 16. że trójkąt DEF jest równoboczny. Udowodnij. że DE = EF = F A. Rozwiązanie. 14 . L D C α A B K Wówczas AB = LD = LC oraz BK = DA = CK. Przypuśćmy. więc DB = EC = F A. BED ≡ D B CF E (cecha przystawania BKB). BC i CA trójkąta równobocznego ABC leżą odpowiednio punkty D. Ponieważ AD = BE = CF i AB = BC = CA. Rozwiązanie. Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano (na zewnątrz równoległoboku) trójkąty równoboczne BCK i DCL. Na bokach AB. Przystawanie trójkątów 15. Pozostałe przypadki pozostawimy jako ćwiczenie. Udowodnij.3. LCK = BCD + BCK + LCD = α + 60◦ + 60◦ = 120◦ + α. że kąt α jest kątem ostrym równoległoboku oraz α < 60◦ . że trójkąt AKL jest równoboczny. C E F A Teraz zauważamy. Ponadto ABK = 360◦ − ABC − CBK = 360◦ − (180◦ − α) − 60◦ = 120◦ + α. E i F tak.

LDA i LCK są przystające. że CB = CM . Na półprostej AB wyznaczono punkt M (M = B) taki. a więc AK = LA = LK. Zatem trójkąty N AD i DCM są przystające (cecha przystawania BKB) i DN = DM . Ponieważ EB = BF . że EB + BF = AB. że N AD = N AB + α = BCM + α = DCM. D C F A 15 E B . Dany jest równoległobok ABCD z kątem ostrym przy wierzchołku A. EDF i ECB wynosi 90◦ . że DM = DN . a na półprostej CB punkt N (N = B) taki. 17. Zatem BCM = N AB i stąd wynika. że AB = AN . Oznaczmy kąt BAD literą α D C α A B M N Wtedy BCD = α. Zatem także EB = F C. że trójkąty BM C i N BA są równoramienne i ich kąty przy podstawie są równe (bo kąty M BC i N BA są wierzchołkowe). Rozwiązanie.Stąd wynika. więc AE = AB − EB = AB − (AB − BF ) = BF . 18. Na bokach AB i BC kwadratu ABCD obrano odpowiednio punkty E i F takie. Udowodnij. że suma kątów BAF . Zauważmy następnie. że trójkąty ABK. Udowodnij. Rozwiązanie.

cecha przystawania BKB). Zatem AQ = QC = AC. R i Q nie są współliniowe. Stąd wynika. W podobny sposób dowodzimy. Rozpatrujemy przypadek. Przypuśćmy. BC = BR. Udowodnij. tzn. Rozwiązanie. Pozostałe przypadki zostawiamy Czytelnikowi. Rozwiązanie. 16 .Z założeń wynika. cecha przystawania BKB). BRC i CQA. że trójkąty ABF i DAE są przystające (AB = DA. Stąd wynika. ABF = DAE = 90◦ . a więc jest równoległobokiem. R i Q są współliniowe lub są wierzchołkami równoległoboku. AE = BF . Czworokąt P AQR ma zatem przeciwległe boki równe. BC i CA trójkąta ABC zbudowano trzy trójkąty równoboczne: AP B. gdy CBA < 60◦ . Udowodnij. Trójkąt BRC leży po tej samej stronie boku BC co trójkąt ABC. że punkty A. P . gdy wierzchołek E leży wewnątrz kwadratu ABCD. 20. Zatem BE = DG. BA = BP . P . że BE = DG. AB = AD. P R A Q B C Trójkąty BAC i BRP są przystające ( CBA = 60◦ − ABR = RBP . że BAF + EDF + ECB = ADE + EDF + F DC = ADC = 90◦ . W obu kwadratach podana kolejność wierzchołków jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. pozostałe dwa leżą na zewnątrz trójkąta ABC. że trójkąty BCA i RCQ są przystające. że P R = AQ. gdy półprosta BA leży wewnątrz kąta CBR. Podobnie trójkąty CBE i DCF są przystające. Na bokach AB. Zatem P R = AC. Dane są dwa kwadraty: ABCD i AEF G. Z tego drugiego przystawania wynika również. Trójkąty ABE i ADG są przystające ( BAE = 90◦ − EAD = AE = AG. 19. D C F G E A B DAG. Rozpatrujemy tylko przypadek. że punkty A. że P A = BA = RQ. cecha przystawania BKB).

Zatem P Q = AF . Udowodnij. D E F A Q R C P B Czworokąt P REF jest prostokątem. Stąd wynika.21. Punkt P leży na boku AB prostokąta ABCD. Rozwiązanie. Punkty Q i R są rzutami punktu P na przekątne AC i BD. że AP F = ABD = BAC = P AQ. 17 . Punkt E jest rzutem wierzchołka A na przekątną BD. czyli P Q+P R = AF +F E = AE. co kończy dowód. że trójkąty prostokątne AP F i P AQ są przystające. Niech E będzie rzutem punktu A na przekątną BD i niech F będzie rzutem punktu P na odcinek AE. skąd wynika. więc P R = F E. że P F BD. że P Q + P R = AE. Zauważamy teraz.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->