P. 1
Zadania-na-dowodzenie

Zadania-na-dowodzenie

|Views: 593|Likes:
Wydawca: Stefan Modzel

More info:

Published by: Stefan Modzel on May 31, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„ZADANIA NA DOWODZENIE” GEOMETRIA CZ. 1

Autor: Wojciech Guzicki

Materiały konferencyjne Wrzesień 2010
Centralna Komisja Egzaminacyjna Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel./fax (022) 536-65-46 tel. (022) 536-65-31 www.cke-efs.pl

w dowodzie których wykorzystuje się tzw. Suma kątów przyległych jest równa 180◦ .) znalazły się zadania geometryczne na dowodzenie. Kąty wierzchołkowe są równe. Przyjmuję. w których korzysta się z przystawania trójkątów. 2. 5. Natomiast kwestia. za jakie rozwiązanie częściowe można przyznać 1 pkt. Pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wyborze trójkątów i zapisaniu nierówności trójkąta dla nich. Dokończenie rozwiązania sprowadza się wówczas do wyciągnięcia wniosków. które powinny być dobrze znane każdemu maturzyście: 1. W tym opracowaniu pokazuję 21 zadań geometrycznych na dowodzenie o podobnym stopniu trudności jak zadania ze wspomnianych wyżej arkuszy. Kąty odpowiadające i naprzemianległe przy dwóch prostych równoległych są równe. Kąt zewnętrzny trójkąta jest równy sumie kątów wewnętrznych do niego nieprzyległych. Suma kątów czworokąta jest równa 360◦ . Pokazuję trzy typy zadań na dowodzenie. 1c. Kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. „rachunku kątów”.) i matury podstawowej (maj 2010 r. I Wojciech Guzicki W arkuszach maturalnych matury próbnej (listopad 2009 r. Wreszcie trzeci typ zadań to proste zadania. W takich zadaniach pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wybraniu kątów „wyjściowych” i wyznaczeniu (za ich pomocą) miar innych kątów. 1b. Suma kątów trójkąta jest równa 180◦ .ZADANIA NA DOWODZENIE GEOMETRIA. Dowód geometryczny sprowadza się do wyznaczenia miar pewnych istotnych w zadaniu kątów i wyciągnięciu właściwych wniosków z przeprowadzonych obliczeń. 1 . że zdający „pokonał zasadnicze trudności zadania”. 3. Drugi typ zadań to proste nierówności geometryczne. 4. jest w każdym przypadku sprawą dyskusyjną. Pierwszy polega na tzw. 1a. że za poprawne rozwiązanie każdego z tych zadań przyznaje się 2 pkt. cz. Za poprawne rozwiązanie takiego zadania zdający mógł otrzymać 2 pkt. że dowód matematyczny powinien być kompletny i tylko w wyjątkowych sytuacjach można uznać. nierówność trójkąta. Zatem były to tzw. Suma kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest równa 90◦ . stwierdzeniu ich przystawania i wyciągnięciu poprawnego wniosku przy braku pełnego uzasadnienia przystawania. nie doprowadzając przy tym rozwiązania do końca. Znów dokończenie rozwiązania może polegać na zebraniu razem tych nierówności. We wszystkich przedstawionych dowodach korzystamy z następujących twierdzeń geometrycznych. „zadania krótkiej odpowiedzi”. Pokonanie zasadniczych trudności zadania może polegać na właściwym wyborze trójkątów i pełnym uzasadnieniu ich przystawania (dokończenie rozwiązania polega wówczas na wyciągnięciu wniosku) lub na właściwym wyborze trójkątów. Przy wystawianiu oceny za rozwiązanie zadania na dowodzenie kierowano się zasadą.

Suma dwóch boków trójkąta jest większa od boku trzeciego. 2 . Boki trójkąta położone naprzeciw równych kątów są równe. Przeciwległe kąty równoległoboku są równe. 6.5a. 5b. 7. Korzystamy także z trzech cech przystawania trójkątów. Suma kątów położonych przy tym samym boku równoległoboku jest równa 180◦ .

AC i AB tego trójkąta wybrano odpowiednio punkty D. 9. że ACB = 2 · BAD. Punkt F jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAD i CBE. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób. BD = BF i CD = CE. 8. Q. 2 2 5. połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. że AEB + ADB = 2 · AF B. Dany jest trójkąt ABC. Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. na zewnątrz trójkąta. że EF D = α+β γ = 90◦ − . w którym AC = BC. Na bokach trójkąta równobocznego ABC.ZADANIA 1. by AE = AF . Na bokach BC. by AC = AE oraz BC = BD. Udowodnij. Udowodnij. Udowodnij. w którym BAC = α. Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC. 2. że DCE = 45◦ . zbudowano dwa kwadraty BEF C i ACGH oraz trójkąt równoboczny ABD tak jak na rysunku: G C H E F A B D 3 . 6. że kąt CM D jest prosty. że sumy przeciwległych kątów czworokąta P QRS są równe. Udowodnij. Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne. Udowodnij. W równoległoboku ABCD. Udowodnij. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC. 3. E i F w taki sposób. że AOB > ACB. ABC = β oraz ACB = γ. 4. że CAD + DBE + ECA + ADB + BEC = 180◦ . 7. Udowodnij. Punkty D i E leżą odpowiednio wewnątrz boków BC i AC trójkąta ABC. Rachunek kątów 1. Udowodnij. R i S są punktami przecięcia dwusiecznych kątów zewnętrznych czworokąta ABCD. Punkty P .

11. pozostałe dwa leżą na zewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij. Trójkąt BRC leży po tej samej stronie boku BC co trójkąt ABC. BC i CA trójkąta ABC zbudowano trzy trójkąty równoboczne: AP B. że ACB = 180 . że AB = AN . że kąt HDE jest prosty. że AC = AD oraz CD = BD. rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne DAB i CAD tak. rozcięto odcinkiem CD na dwa trójkąty równoramienne DCA i BCD tak. że AB = DB oraz CD = AD. że AD = BE = CF . rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne BDA i CAD tak. Trójkąt równoramienny ABC. że CB = CM . że CAB = 36◦ . Nierówność trójkąta 13. EDF i ECB wynosi 90◦ . Na bokach AB i BC kwadratu ABCD obrano odpowiednio punkty E i F takie. 16. Udowodnij. 3. 18. Dane są dwa kwadraty: ABCD i AEF G. ◦ Udowodnij. 4 . w którym AC = BC. Udowodnij. Udowodnij. Na półprostej AB wyznaczono punkt M (M = B) taki. 7 2. W obu kwadratach podana kolejność wierzchołków jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. BC i CA trójkąta ABC zbudowano (na zewnątrz trójkąta) trzy trójkąty równoboczne: AF B. Na bokach AB. Udowodnij. że obwód trójkąta KLC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. 17. że trójkąt AKL jest równoboczny. R i Q są współliniowe lub są wierzchołkami równoległoboku. że 2 · AD > AB + AC − BC. a na półprostej CB punkt N (N = B) taki. Udowodnij. 20.Udowodnij. 14. że EB + BF = AB. że suma kątów BAF . W trójkącie ABC połączono wierzchołek A z dowolnym punktem D boku BC. Udowodnij. Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano (na zewnątrz równoległoboku) trójkąty równoboczne BCK i DCL. Udowodnij. 12. Przystawanie trójkątów 15. w którym AC = BC. że punkty A. Trójkąt równoramienny ABC. Udowodnij. że ACB = 36◦ . w którym AC = BC. BRC i CQA. że DM = DN . Punkty K i L leżą na boku AB trójkąta ABC. P . 10. że AB = AD = CD. 19. Na bokach AB. BDC i CEA. Udowodnij. że BE = DG. Trójkąt równoramienny ABC. Dany jest równoległobok ABCD z kątem ostrym przy wierzchołku A.

Punkty Q i R są rzutami punktu P na przekątne AC i BD. Punkt P leży na boku AB prostokąta ABCD. Udowodnij.21. że P Q + P R = AE. Punkt E jest rzutem wierzchołka A na przekątną BD. 5 .

Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. 6 . Rozwiązanie. że AOB > ACB. Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC. Udowodnij. że ACB = 2 · BAD. że AOB > ACD. Przedłużmy odcinek AO do przecięcia z bokiem BC trójkąta ABC. Kąt BDO jest kątem zewnętrznym trójkąta ADC. Stąd wynika. Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. β η B 2. AOB − (ε + η). Udowodnij. sposób I. Oznaczmy kąty tak jak na rysunku: C O ε α A Mamy wówczas BAC = α + ε. zatem AOB > BDO. zatem BDO > ACD.ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. sposób II. C D O A B Kąt AOB jest kątem zewnętrznym trójkąta BDO. ABC = β + η. Stąd wynika. Rozwiązanie. w którym AC = BC. Rachunek kątów 1. że ACB = 180◦ − BAC − ABC = 180◦ − α − β − ε − η = = (180◦ − α − β) − (ε + η) = a więc ACB < AOB.

E i F w taki sposób. 2 2 2 2 4. że 2 β α BCE = 2 . Na bokach BC. D α A Wtedy γ = 180◦ − 2α. Oznaczmy ACB = γ oraz C γ BAC = α. BD = BF i CD = CE. czyli α = 180 −γ 2 ◦ B czyli = 90◦ − γ . ABC = β oraz ACB = γ. Udowodnij. by AE = AF . w którym BAC = α.Rozwiązanie. więc ACE = AEC = 1802 −α = 90◦ − α . Udowodnij. AC i AB tego trójkąta wybrano odpowiednio punkty D. że ACD = 2 . C γ E D α A F 7 β B . 2 2 Rozwiązanie. Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób. Dany jest trójkąt ABC. że DCE = 45◦ . W podobny sposób pokazujemy. Stąd wynika. Stąd dostajemy 2 γ γ BAD = α − CAD = α − (90◦ − γ) = 90◦ − − 90◦ + γ = . Oznaczmy kąty ostre trójkąta ABC tak jak na rysunku: C α A D E β B ◦ Ponieważ AC = AE. 3. by AC = AE oraz BC = BD. Rozwiązanie. 2 2 ACB = γ = 2 · BAD. Zatem DCE = 90◦ − α β α+β 90◦ − = 90◦ − = 90◦ − = 45◦ . że α+β γ EF D = = 90◦ − .

Punkty P . więc 180◦ − α α AF E = AEF = = 90◦ − . Dany jest czworokąt wypukły ABCD. Rozwiązanie. że α + β + γ + δ + ε = 180◦ . Udowodnij. R i S są punktami przecięcia dwusiecznych kątów zewnętrznych czworokąta ABCD. 2 2 2 BDF = 90◦ − β . Oznaczmy kąty literami greckimi tak jak na rysunku: D δ Q ψ ϕ P α A β B γ C E ε Kąt ϕ jest kątem zewnętrznym trójkąta BDP . a więc ϕ = β + δ.Ponieważ trójkąt F EA jest równoramienny (z założenia mamy F A = EA). W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne. Suma kątów trójkąta P QE jest równa ϕ + ψ + ε = 180◦ . Niech P i Q będą punktami przecięcia przekątnej AD odpowiednio z przekątnymi BE i CE. 2 5. Q. że sumy przeciwległych kątów czworokąta P QRS są równe. 2 2 Podobnie trójkąt DF B jest równoramienny. 6. 8 . Kąt ψ jest kątem zewnętrznym trójkąta ACQ. skąd wynika. Oblicz sumę kątów CAD + DBE + ECA + ADB + BEC. skąd wynika. że BF D = Stąd dostajemy EF D = 180◦ − 90◦ − α β − 90◦ − 2 2 = α+β 180◦ − γ γ = = 90◦ − . więc ψ = α + γ.

Punkt F jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAD i CBE. połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. Stąd dostajemy 2 2 2 AP B = α+β . Rozwiązanie. W podobny sposób CRD = γ+δ . że AEB + ADB = 2 · AF B. Trójkąty M DA i M CB są równoramienne. 2 2 8. Zatem 2 2 AP B + CRD = i podobnie α+β γ+δ α+β+γ+δ 360◦ + = = = 180◦ 2 2 2 2 BQC + DSA = 180◦ .Rozwiązanie. Oznaczmy kąty tak jak na rysunku: D δ S α A γ C β B Q R P Wówczas P AB = 1 ·(180◦ −α) = 90◦ − α . Udowodnij. że kąt CM D jest prosty. w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC. bo AD = AM = M B = CB. W równoległoboku ABCD. Podobnie P BA = 90◦ − β . Udowodnij. 7. że AM D + BM C = czyli CM D = 90◦ . Punkty D i E leżą odpowiednio wewnątrz boków BC i AC trójkąta ABC. 180◦ − α α + = 90◦ . 9 . D C α A Zatem AM D = 180◦ −α 2 M BM C = B = α 2. Oznaczmy kąt BAD literą α. oraz 180◦ −(180◦ −α) 2 Stąd wynika.

10 . DAB = δ oraz F E α β D δ A Zauważmy. 9. 2 AF B = 180◦ − ( F AB + F BA) = 180◦ − Stąd natychmiast wynika. C CBA = β. że ε B AEB = 180◦ − (α + ε) Zatem oraz ADB = 180◦ − (β + δ). 2 AEB + ADB = 2 · AF B. na zewnątrz trójkąta. że α+β+δ+ε . że kąt HDE jest prosty.Rozwiązanie. AEB + ADB = 360◦ − (α + β + δ + ε). Ponieważ punkt F leży na dwusiecznych kątów CAD i CBE. Przyjmijmy oznaczenia: EBA = ε: CAB = α. więc F AB = Zatem α+δ 2 oraz F BA = β+ε . zbudowano dwa kwadraty BEF C i ACGH oraz trójkąt równoboczny ABD tak jak na rysunku: G C H E F A B D Udowodnij. Na bokach trójkąta równobocznego ABC.

że HDE = c. 11. Wreszcie BAC = ABC = ABD. że 1 · (180◦ − HAD) = 15◦ . Zatem HDA = Podobnie dowodzimy. 10. że ACB = 36◦ .Rozwiązanie. więc ABD = 2α. że AC = AD oraz CD = BD. Oznaczmy kąt ACB literą α: C α D A Ponieważ trójkąt CAD jest równoramienny. rozcięto odcinkiem CD na dwa trójkąty równoramienne DCA i BCD tak. więc trójkąt HDA jest równoramienny. Ponieważ AH = AC = AB = AD. więc B CAD = α. Udowodnij. d. 11 . 2 BDE = 15◦ . Udowodnij. b. że CAB = 36◦ . HDA + ADB + BDE = 15◦ + 60◦ + 15◦ = 90◦ . czyli 2α + 2α + α = 180◦ . Rozwiązanie. Następnie HAD = 360◦ − HAC − CAB − BAD = 360◦ − 90◦ − 60◦ − 60◦ = 150◦ . w którym AC = BC. Zatem 5α = 180◦ . Trójkąt równoramienny ABC. więc kątem zewnętrznym trójkąta CAD. rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne BDA i CAD tak. Trójkąt równoramienny ABC. bo trójkąt ABC jest równoramienny. Z twierdzenia o sumie kątów w trójkącie dostajemy teraz równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ . Trójkąt BDA jest równoramienny. czyli α = 36◦ . Ponieważ kąt ADB jest ADB = CAD + ACD = 2α. że AB = AD = CD. skąd wynika. w którym AC = BC. o.

Ponieważ trójkąt DCA jest równoramienny. Zatem ADC = DCB + BCD = 2α. Stąd wynika.Rozwiązanie. Mamy zatem równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ . że AB = DB oraz CD = AD. więc B CAD = α. Zatem 5α = 180◦ . Z twierdzenia o sumie kątów w trójkącie dostajemy teraz równanie BAC + ABC + ACB = 180◦ . rozcięto odcinkiem AD na dwa trójkąty równoramienne DAB i CAD tak. więc BAD = 2α. ◦ Udowodnij. Ponieważ kąt ADB jest ADB = CAD + ACD = 2α. Trójkąt równoramienny ABC. że ACB = 3α. . 12. bo trójkąt ABC jest równoramienny. Oznaczmy kąt ACB literą α: C α D A Ponieważ trójkąt CAD jest równoramienny. Stąd wynika. Oznaczmy kąt BAC literą α: C α A D B Wówczas ABC = α (bo trójkąt ABC jest równoramienny) oraz BCD = α (bo trójkąt BCD jest równoramienny). że BAC = 3α oraz ABC = BAC = 3α. Trójkąt DAB jest równoramienny. 7 Rozwiązanie. że ACB = 180 . w którym AC = BC. czyli α + 3α + α = 180◦ . więc kątem zewnętrznym trójkąta CAD. czyli α = 12 180◦ 7 . więc ACD = 2α. czyli α = 36◦ . Zatem 7α = 180◦ . czyli 3α + 3α + α = 180◦ .

Korzystamy dwukrotnie z nierówności trójkąta dla trójkątów ABD i ACD: C D A Otrzymujemy AB < AD + BD. Rozwiązanie. Rozwiązanie. AC < AD + CD. a następnie do obu stron dodajemy KL: KC + LC + KL < AK + AC + LB + BC + KL = AB + AC + BC. Udowodnij.2. otrzymujemy AB + AC < 2 · AD + BD + CD = 2 · AD + BC. LC < LB + BC. że obwód trójkąta KLC jest mniejszy od obwodu trójkąta ABC. C A K L B Korzystamy dwukrotnie z nierówności trójkąta: KC < AK + AC. Nierówność trójkąta 13. Dodajemy stronami te nierówności. 14. W trójkącie ABC połączono wierzchołek A z dowolnym punktem D boku BC. Po dodaniu tych nierówności stronami. Udowodnij. czyli 2 · AD > AB + AC − BC. że 2 · AD > AB + AC − BC. 13 B . Punkty K i L leżą na boku AB trójkąta ABC.

Ponadto ABK = 360◦ − ABC − CBK = 360◦ − (180◦ − α) − 60◦ = 120◦ + α. Rozwiązanie. że ADF ≡ wynika. E i F tak. L D C α A B K Wówczas AB = LD = LC oraz BK = DA = CK. więc DB = EC = F A. Udowodnij. Pozostałe przypadki pozostawimy jako ćwiczenie. LDA = 360◦ − ADL − LDC = 360◦ − (180◦ − α) − 60◦ = 120◦ + α. skąd 16. Przystawanie trójkątów 15. Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano (na zewnątrz równoległoboku) trójkąty równoboczne BCK i DCL.3. LCK = BCD + BCK + LCD = α + 60◦ + 60◦ = 120◦ + α. 14 . że trójkąt DEF jest równoboczny. Przypuśćmy. C E F A Teraz zauważamy. że DE = EF = F A. BED ≡ D B CF E (cecha przystawania BKB). Rozwiązanie. Ponieważ AD = BE = CF i AB = BC = CA. Na bokach AB. że trójkąt AKL jest równoboczny. BC i CA trójkąta równobocznego ABC leżą odpowiednio punkty D. Udowodnij. że AD = BE = CF . że kąt α jest kątem ostrym równoległoboku oraz α < 60◦ .

Stąd wynika. że DM = DN . Na półprostej AB wyznaczono punkt M (M = B) taki. że AB = AN . Zatem także EB = F C. 17. że trójkąty BM C i N BA są równoramienne i ich kąty przy podstawie są równe (bo kąty M BC i N BA są wierzchołkowe). a na półprostej CB punkt N (N = B) taki. więc AE = AB − EB = AB − (AB − BF ) = BF . że N AD = N AB + α = BCM + α = DCM. Rozwiązanie. Na bokach AB i BC kwadratu ABCD obrano odpowiednio punkty E i F takie. że CB = CM . Udowodnij. LDA i LCK są przystające. że EB + BF = AB. Dany jest równoległobok ABCD z kątem ostrym przy wierzchołku A. Udowodnij. D C F A 15 E B . a więc AK = LA = LK. że trójkąty ABK. Rozwiązanie. Zatem BCM = N AB i stąd wynika. Oznaczmy kąt BAD literą α D C α A B M N Wtedy BCD = α. że suma kątów BAF . EDF i ECB wynosi 90◦ . 18. Zatem trójkąty N AD i DCM są przystające (cecha przystawania BKB) i DN = DM . Zauważmy następnie. Ponieważ EB = BF .

że P A = BA = RQ. Trójkąty ABE i ADG są przystające ( BAE = 90◦ − EAD = AE = AG. AB = AD. Stąd wynika. BC i CA trójkąta ABC zbudowano trzy trójkąty równoboczne: AP B. Udowodnij. Pozostałe przypadki zostawiamy Czytelnikowi.Z założeń wynika. D C F G E A B DAG. gdy CBA < 60◦ . że BAF + EDF + ECB = ADE + EDF + F DC = ADC = 90◦ . Dane są dwa kwadraty: ABCD i AEF G. że BE = DG. Czworokąt P AQR ma zatem przeciwległe boki równe. Udowodnij. P . cecha przystawania BKB). R i Q są współliniowe lub są wierzchołkami równoległoboku. Zatem BE = DG. a więc jest równoległobokiem. pozostałe dwa leżą na zewnątrz trójkąta ABC. Przypuśćmy. BRC i CQA. BA = BP . Trójkąt BRC leży po tej samej stronie boku BC co trójkąt ABC. że trójkąty ABF i DAE są przystające (AB = DA. Zatem P R = AC. gdy wierzchołek E leży wewnątrz kwadratu ABCD. cecha przystawania BKB). R i Q nie są współliniowe. P R A Q B C Trójkąty BAC i BRP są przystające ( CBA = 60◦ − ABR = RBP . Z tego drugiego przystawania wynika również. Rozpatrujemy tylko przypadek. Zatem AQ = QC = AC. Stąd wynika. Podobnie trójkąty CBE i DCF są przystające. Rozwiązanie. że P R = AQ. ABF = DAE = 90◦ . że trójkąty BCA i RCQ są przystające. Rozwiązanie. 20. BC = BR. tzn. 16 . gdy półprosta BA leży wewnątrz kąta CBR. P . Na bokach AB. AE = BF . Rozpatrujemy przypadek. W obu kwadratach podana kolejność wierzchołków jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. W podobny sposób dowodzimy. że punkty A. 19. że punkty A. cecha przystawania BKB).

D E F A Q R C P B Czworokąt P REF jest prostokątem. Niech E będzie rzutem punktu A na przekątną BD i niech F będzie rzutem punktu P na odcinek AE. Zatem P Q = AF . więc P R = F E. że trójkąty prostokątne AP F i P AQ są przystające. 17 . co kończy dowód. skąd wynika.21. Udowodnij. że P F BD. Punkt P leży na boku AB prostokąta ABCD. Rozwiązanie. Punkty Q i R są rzutami punktu P na przekątne AC i BD. Stąd wynika. Zauważamy teraz. czyli P Q+P R = AF +F E = AE. Punkt E jest rzutem wierzchołka A na przekątną BD. że AP F = ABD = BAC = P AQ. że P Q + P R = AE.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->