You are on page 1of 7

Gr.1–kl. 2 e „Pan Tad.” –26 III 2004 (15 min.

), 8 II 2005; 20 II 2005
Lp.

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09 Odpowiedź

1.

Pytanie – problem „Miejsce piękne i ciche; tu się często schrania Telimena, zowiąc je................................... .” Uzupełnij cytat. „Zdumieli się słuchacze..... Razem ze strón wiela Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela Ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki, Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – skoczne dźwięki (...)” Jakiego fragmentu dzieła dotyczy cytat? Wojski we dworze Sopliców pełnił funkcję........[wymień jedną] Gdzie studiował Tadeusz? „Któż zbadał puszcz litewskich .............. Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?” Uzupełnij cytat. „Ona sama w środku wysoko nad ptastwem się wznosi, Sama biała i w długą bieliznę ubrana” O kim mowa? Kim była ostatecznie wybranka Rejenta? „Dość już tego – przerwała – nie jestem planetą Z łaski Bożej! Dość, ........, ja jestem kobietą;” (XII, 467–8) Komu tymi słowy odpowiedziała zagniewana Telimena? „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!” O który rok chodzi? Jaki tytuł miała książka, z której Wojski czerpał przepisy kulinarne? Kto z wielkich postaci historycznych zażywał tabaki z tabakiery ks. Robaka? „Nieszczęściem, Telimena siedziała śród drożki; Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej .............., Wbiegły (...)” Uzupełnij cytat. „Goście weszli w porządku i stanęli kołem; ..........................najwyższe brał miejsce za stołem;” Uzupełnij cytat. Brak ilu zębów w ustach Telimeny dopatrzył się Tadeusz? „Słynie szeroko na Litwie ................... zaścianek Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.” Uzupełnij cytat. Jaki stopień wojskowy miał Hrabia w armii polskiej w Księstwie (na którą to armię wyłożył znaczną sumę)? .

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.

©Michał Waliński 2004 r.

17. 18. 19. 20.

Gdzie zmarła Ewa, matka Zosi? Po zajeździe soplicowskim Tadeusz uciekł do.......... Tadeusz służył w wojsku Księstwa jako oficer w ............ . Wymień formację wojskową. Podaj trzy fakty historyczne odegrane przez Jankiela w słynnym koncercie.

Gr. II –kl. 2 e „Pan Tad.” –26 III 2004 (15 min.), 8 II 2005; 20 II 2005
Lp. Pytanie – problem

2aa 8 II 2007;2f-13II2008 2c 17II 2008 2d 2III09 Odpowiedź

1.

„Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz I na stan, i na wiek twój; wszak to dziś zaczynaszRok czternasty; czas rzucić indyki i kurki.” Czyje to słowa? Na pozbawionej makijażu twarzy Telimeny, obok ust. widoczne były.... a/ pieprzyki b/ brodawki c/ piegi (niepotrzebne skreśl)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Do jakiej potrawy staropolskiej Wojski wrzucał „kilka perełek i sztukę monety”? [XII,141] Czy Zosia miała okazję poznać Petersburg? Jaki przydomek miał Gerwazy, jak go nazywano? Hrabia jest dalekim krewnym - kogo? Kto opiekował się Zosią bezpośrednio po zesłaniu rodziców? Wymień dwie bitwy, w których uczestniczył ks. Robak. W jakim mieście Jacek Soplica został zakonnikiem bernardynem? Czy Sędzia był za młodu zaręczony z córką Wojskiego? Jak naprawdę nazywał się Wojski? Sędzia był od brata Jacka Soplicy młodszy/starszy? a/ starszy b/ młodszy (niepotrzebne skreśl) .

Syna Jacka Soplicy wychowywał............... Kto? Kim był Żyd Jankiel (zawód, zajęcie)? Przydomek Maćka Dobrzyńskiego? Kto był wodzem duchowym zaścianka?

Kapitan Nikita Rykow jest postacią.........

a/ pozytywną

©Michał Waliński 2004 r.

18. 19.

Major Płut jest postacią......... Na ślubie Tadeusza i Zosi obecni byli dwaj twórcy Legionów. Podaj ich nazwiska.

b/ negatywną (niepotrzebne skreśl) a/ negatywną b/ pozytywną (niepotrzebne skreśl)

20.

„Bo w graniu była łowów historyja krótka: Zrazu odzew dźwięczący, rześki – to pobudka; Potem jęki po jękach skomlą – to psów granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot – to strzelanie.” Jakiego fragmentu dzieła dotyczy cytat?

kl. III e „Pan Tadeusz” – test dodatkowy Lp. Pytanie – problem Zegar kurantowy „u wniścia alkowy” we dworze soplicowskim za pociągnięciem sznurka grał....... Podaj nazwę melodii. Na ścianach w dworku soplicowskim wisiały portrety..... Wymień dwa nazwiska. Jaką misję pełnił na Litwie ks. Robak? Jak tytułował siebie Gerwazy? W jaki sposób zginął Stolnik? „Byłam ja w Petersburgu nie raz, nie dwa razy! Miłe wspomnienia! Wdzięczne przeszłości obrazy!” Kto to mówi? Ile karczm było w Soplicowie? „Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem; Z cymbałami, narodu swego instrumentem (...).” O jakim narodzie mowa? Jankiel dzierżawił (arendował)... a/ jedną karczmę b/ dwie karczmy (niepotrzebne skreśl) Odpowiedź

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

10.

Tabaka, której zażywał i którą częstował Robak, była wytwarzana przez księży paulinów w ........ Podaj nazwę miasta. „Głupi ................gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział;”

11.

©Michał Waliński 2004 r.

Uzupełnij cytat.

12.

„Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni Mocą, czystością, dziwna harmoniją pieni.” Jakiego fragmentu dotyczy cytat? Kto opowiedział historię Domejki i Dowejki? Ile stawów było w Soplicowie? W której księdze spowiada się Jacek Soplica? Kto uratował życie Hrabiemu podczas zajazdu? Jakie odznaczenie pośmiertnie cesarz Napoleon przyznał Jackowi Soplicy? Kim była ostatecznie wybranka Asesora? Kto portretował Zosię w czasie uczty w XII ks.? „Na murawą czerwone połyskają buty, Bije blask z karabeli, świeci się pas suty.” Jakiego fragmentu dotyczy cytat?

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

KLUCZE:
Gr. 1 – kl. III e „Pan Tadeusz” – test Lp. Pytanie – problem „Miejsce piękne i ciche; tu się często schrania Telimena, zowiąc je................................... .” Uzupełnij cytat „Zdumieli się słuchacze..... Razem ze strón wiela Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela Ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki, Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – skoczne dźwięki (...)” Jakiego fragmentu dzieła dotyczy cytat? Wojski we dworze Sopliców pełnił funkcję.... Gdzie studiował Tadeusz? „Któż zbadał puszcz litewskich .............. Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?” Uzupełnij cytat „Ona sama w środku wysoko nad ptastwem się wznosi, Sama biała i w długą bieliznę ubrana” O kim mowa? Kim była ostatecznie wybranka Rejenta? „Dość już tego – przerwała – nie jestem planetą Z łaski Bożej! Dość, ........, ja jestem kobietą;” (XII, 467–8) Odpowiedź Świątynia dumania

1.

2.

Koncert Jankiela

3. 4. 5.

mistrz polowań, kuchni, marszałek dworu Wilno, uniwersytet

przepastne krainy

6.

Zosia

7. 8.

Telimena. Hrabiemu

©Michał Waliński 2004 r.

9. 10. 11. 12.

Komu tymi słowy odpowiedziała zagniewana Telimena? „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!” O który rok chodzi? Jaki tytuł miała książka, z której Wojski czerpał przepisy kulinarne? Kto z wielkich postaci historycznych zażywał tabaki z tabakiery ks. Robaka? „Nieszczęściem, Telimena siedziała śród drożki; Mrówki znęcone blaskiem bieluchnej .............., Wbiegły (...)” Uzupełnij cytat „Goście weszli w porządku i stanęli kołem; ..........................najwyższe brał miejsce za stołem;” Uzupełnij cytat Brak ilu zębów w ustach Telimeny dopatrzył się Tadeusz? „Słynie szeroko na Litwie ................... zaścianek Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.” Uzupełnij cytat Jaki stopień wojskowy miał Hrabia w armii polskiej w Księstwie (na którą wyłożył znaczna sumę)? Gdzie zmarła Ewa, matka Zosi? Po zajeździe soplicowskim Tadeusz uciekł do.......... Tadeusz służył w wojsku Księstwa jako oficer w ............. Wymień formację wojskową. Podaj trzy fakty historyczne wygrane przez Jankiela w koncercie.

1812. „Kucharz doskonały”. Dąbrowski, gdy w 1807 r. Gdańsk Niemcom odbierał.

pończoszki

13.

Podkomorzy.

14. 15.

Dwóch. Dobrzyński

16. 17. 18. 19. 20.

pułkownika Syberia. Księstwa. ułani

Sejm Czteroletni Konstytucja 3 maja wojna 1792 i zwycięstwo Kościuszki nad Dubienką, rzeź Pragi, Targowica, Legiony

Gr. 1I – kl. III e „Pan Tadeusz” – test Lp. Pytanie – problem „Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz I na stan, i na wiek twój; wszak to dziś zaczynasz Rok czternasty; czas rzucić indyki i kurki.” Czyje to słowa? Na pozbawionej makijażu twarzy Telimeny, obok ust. widoczne były.... Odpowiedź Telimeny.

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Do jakiej potrawy staropolskiej Wojski wrzucał „kilka perełek i sztukę monety”? [XII,141] Czy Zosia miała okazje poznać Petersburg? Jaki przydomek miał Gerwazy, jak go nazywano? Hrabia jest dalekim krewnym.................? Kto opiekował się Zosią bezpośrednio po zesłaniu rodziców?

a/ ––––––––––– b/ ––––––––– c/ piegi (niepotrzebne skreśl) do rosołu

Tak, gościła u Telimeny. Rębajło, „Mopanku”. Horeszków po kądzieli. Telimena.

©Michał Waliński 2004 r.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wymień dwie bitwy, w których uczestniczył ks. Robak. W jakim mieście Jacek Soplica został zakonnikiem bernardynem? Czy Sędzia był za młodu zaręczony z córką Wojskiego? Jak się naprawdę nazywał Wojski? Sędzia był od brata Jacka Soplicy............

Syna Jacka Soplicy wychowywał............... Kim był Żyd Jankiel (zawód, zajęcie)? Przydomek Maćka Dobrzyńskiego? Kto był wodzem duchowym zaścianka? Kapitan Nikita Rykow jest postacią......... Major Płut jest postacią......... Na ślubie Tadeusza i Zosi obecni byli dwaj twórcy Legionów. Podaj ich nazwiska. „Bo w graniu była łowów historyja krótka: Zrazu odzew dźwięczący, rześki – to pobudka; Potem jęki po jękach skomlą – to psów granie; A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot – to strzelanie.” Jakiego fragmentu dzieła dotyczy cytat?

Hohenlinden, oblężenie Gdańska, Jena, Somosierra. Rzym. Tak, zmarła jednak. Hreczecha. a/ ––––––––– b/ młodszy (niepotrzebne skreśl) Sędzia. arendarz–karczmarz Chrzciciel, Kropiciel Maciek Dobrzyński a/ pozytywną b/ ––––––––– (niepotrzebne skreśl) a/ negatywną b/ –––––––––– (niepotrzebne skreśl) Dąbrowski i Kniaziewicz.

Koncert Wojskiego

„Pan Tadeusz” – test dodatkowy Lp. Pytanie – problem Zegar kurantowy „u wniścia alkowy” we dworze soplicowskim za pociągnięciem sznurka grał....... Podaj nazwę melodii. Na ścianach w dworku soplicowskim wisiały portrety..... Wymień dwa nazwiska. Odpowiedź Mazurka Dąbrowskiego

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Kościuszki, Rejtana, Jasińskiego, Korsaka Był tajnym, politycznym kwestarzem Klucznikiem. Od kuli Jacka Soplicy. Telimena.

Jaką misję pełnił na Litwie ks. Robak? Jak tytułował siebie Gerwazy? Jak zginął Stolnik? „Byłam ja w Petersburgu nie raz, nie dwa razy! Miłe wspomnienia! Wdzięczne przeszłości obrazy!” Kto to mówi? Ile karczm było w Soplicowie? „Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem; Z cymbałami, narodu swego instrumentem (...).” O jakim narodzie mowa? Jankiel dzierżawił (arendował)...

7. 8.

Dwie – stara (Gerwazy) nowa (Protazy) Żydzi.

9.

a/ jedną karczmę b/ dwie karczmy (niepotrzebne skreśl) Obie.

10.

Tabaka, której zażywał i którą częstował Robak, była wytwarzana przez księży

©Michał Waliński 2004 r.

paulinów w ........ Podaj miasto.

Częstochowa.

11.

„Głupi ................gdybyś w mateczniku siedział, Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział;” Uzupełnij cytat. „Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni Mocą, czystością, dziwna harmoniją pieni.” Jakiego fragmentu dotyczy cytat? Kto opowiada historię Domejki i Dowejki? Ile stawów było w Soplicowie? W której księdze znajduje się spowiedź Jacka Soplicy? Kto uratował życie Hrabiemu podczas zajazdu? Jakie odznaczenie pośmiertnie cesarz Napoleon przyznał Jackowi Soplicy? Kim była ostatecznie wybranka Asesora? Kto portretował Zosię w czasie uczty w XII ks.? „Na murawą czerwone połyskają buty, Bije blask z karabeli, świeci się pas suty.” Jakiego fragmentu dotyczy cytat?

niedźwiedziu!

12.

....................... koncertu Wojskiego

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wojski. Dwa. X, Emigracja, Jacek. ks. Robak. Legia Honorowa. Tekla Hreczeszanka (ok. 50 lat) Hrabia. Polonez

©Michał Waliński 2004 r.