You are on page 1of 20

INNA SEGAL

SEKRETNY JZYK
TWOJEGO CIAA
NIEZBDNY PRZEWODNIK SAMOUZDRAWIANIA

PRZEOYA: Iwona Czarkowska

SPIS TRECI

Pochway dla Sekretnego jzyka twojego ciaa............................... 7 Podzikowania ........................................................................... 13 Przedmowa ................................................................................ 15 Wstp......................................................................................... 19 I. Sekretny jzyk twojego ciaa ........................................................39
Uzdrawianie emocjonalnych, umysowych i energetycznych przyczyn dolegliwoci ...........................................................................39 Podstawowe zasady samouzdrawiania ..................................................45 Przewodnik po dolegliwociach fizycznych iich uzdrawianiu ..............49

II. Sekretny jzyk dolegliwoci fizycznych ..................................171


Lista dolegliwoci ............................................................................174

III. Sekretny jzyk twoich emocji ..................................................233


Rozumienie iuzdrawianie emocji, ktre s przyczyn chorb .........233

IV. Sekretny jzyk kolorw .............................................................275


Lista kolorw...................................................................................277

V. Sekretny jzyk ukadw twojego ciaa .....................................289


Ukady twojego ciaa ......................................................................290

Posowie ...................................................................................295 Indeks ......................................................................................299 O autorce .................................................................................305

28

Sekretny jzyk twojego ciaa

JAK KORZYSTA Z TEJ KSIKI


Ta ksika to podrcznik, ktry pomoe ci zrozumie, w jaki sposb uczucia, dowiadczenia imyli wpywaj na twoje zdrowie fizyczne, psychiczne iemocjonalne. Uywaj jej na kilka sposobw, wzalenoci od tego, czy chcesz skupi si na rozpoznaniu zaburzenia, czy na jego uleczeniu. Jeli co ci dolega, postaraj si zlokalizowa dotknity chorob narzd lub cz ciaa, aby zrozumie myli iemocje znimi zwizane. Oto kilka sposobw na to, jak uzyska niezbdne informacje: O dolegliwociach: Znajd swoje dolegliwo na licie alfabetycznej wczci drugiej. Gdy bdziesz czyta na temat danej przypadoci, zapamitaj emocje, zktrymi jest ona zwizana. Nastpnie przejd do czci trzeciej, rozdziau o emocjach, wktrej poznasz odpowiedni proces uzdrawiania. O czciach ciaa: Kada dolegliwo jest przechowywana wjakiej czci ciaa. Zajrzyj do pierwszej czci ksiki, aby przeczyta oodpowiedniej czci ciaa, anastpnie przejd do opisanej tam terapii. Znajdziesz tam rwnie informacje na temat powizanych emocji, ktre moesz pogbi, studiujc cz trzeci. O kolorze: W czci czwartej odkryjesz zalety poszczeglnych kolorw, ktre pomagaj wprzywracaniu organizmowi zdrowia. Moesz te dowiedzie si, jak rne kolory wpywaj na twoje emocje. Pocz lecznicze waciwoci koloru zterapi waciw dla konkretnego narzdu lub konkretnych emocji. O ukadach ciaa: Przekonaam si, e jednoczesne leczenie rnych, lecz powizanych ze sob narzdw daje rewelacyjne rezultaty. Jeli nie jeste pewien, do jakiego ukadu twojego organizmu nale poszczeglne narzdy, zapoznaj si zczci pit ksiki, czyli Sekretnym jzykiem ukadw twojego ciaa. Nastpnie zacznij pracowa ztymi czciami

Sekretny jzyk twojego ciaa

29

ciaa, ktre s powizane zdanym ukadem, czc to zwizualizacj kolorw. Moesz take poczy rne terapie, gdy twj problem jest umiejscowiony w kilku czciach ciaa. Na przykad, jeli masz przezibione gardo i chcesz je wyleczy, w czci drugiej przeczytaj oprzezibieniu, anastpnie przejd do informacji oposzczeglnych organach, znajdujcej si wczci pierwszej, ido terapii waciwej dla garda. Moesz te poczy terapi garda zterapi puc iklatki piersiowej. Jeli do tych dolegliwoci odnosz si jakie negatywne emocje, rwnie moesz si od nich uwolni. Wcigu dnia, nawet gdy jeste zajty prac, moesz pracowa zkolorami, na przykad zkolorem pomaraczowym. Moesz wizualizowa ruch koloru pomaraczowego wtwojej klatce piersiowej lub pociera donie, anastpnie wyobraa sobie, e trzymasz wnich kul pomaraczowego wiata. Po donie na gardle lub klatce piersiowej ioddychaj pomaraczowym wiatem, pozwalajc, aby regenerowao ono chore obszary twojego ciaa. Pamitaj, nie wystarczy przeczyta opis wiczenia, trzeba je rwnie kilka razy wykona, jeli chce si zniego czerpa korzyci.

WANA UWAGA
Terapia, ktr proponuj, nie zastpi zdrowej diety ani regularnych wicze fizycznych czy waciwej opieki medycznej, ale jest dodatkowym wsparciem, ktre pomoe twojemu organizmowi w byciu zdrowszym, bardziej dynamicznym i energicznym. Jeli cierpisz na jak powan chorob ilekarz ju zaleci ci odpowiednie postpowanie oraz przyjmowanie lekw, powiniene kontynuowa leczenie pod jego kierunkiem. Jednak nawet przyjmujc leki, moesz pracowa nad wasnym wyzdrowieniem, wykorzystujc informacje iterapie zaproponowane w tej ksice. Jeli korzystasz ze sposobu leczenia ustalonego przez lekarza, moesz oprcz tego wykonywa wiczenia, ktre tu opisaam, itrenowa wsuchiwanie si wsiebie, gdy to pozwoli ci wzmocni poczenie zWszechmocn Uzdrawiajc Energi. Gdy poczujesz, e poczenie jest coraz silniejsze, powi temu wi-

30

Sekretny jzyk twojego ciaa

cej uwagi, ignorujc straszce ci statystyki iinne informacje, ktre mogyby podway twoje wiar w moc samouzdrawiania. Ludzie nie bez powodu mwi ocudownych uzdrowieniach. Nasi przodkowie odkryli sposoby przyspieszania procesu powrotu do zdrowia lub zmiany przebiegu choroby w sposb, ktry zdumiewa nawet lekarzy. Leczenie moe zaj troch czasu, jednak warto by cierpliwym iupewni si, e ma si kade moliwe wsparcie. Dawk lekw mona zmniejsza tylko pod kontrol lekarza.
Jak radzi sobie zdolegliwociami fizycznymi

Kiedy pisaam t ksik, uwiadomiam sobie, e bez wzgldu na rodzaj dolegliwoci, stres, stan zdrowia czy choroby, zawsze jest to powizane z okrelon czci ciaa. Przeczytaj rozdzia oposzczeglnych czciach ciaa isposobach ich uzdrawiania. Nie lekcewa proponowanych tam wicze tylko dlatego, e s proste. One pomogy ju bardzo wielu osobom. Jeli chcesz wzmocni skuteczno terapii jakiego narzdu lub czci ciaa, pocz j zterapi innego narzdu lub czci ciaa. Na przykad, jeli jeste przezibiony, przeprowad terapi puc, garda iklatki piersiowej. Jeli chorobie towarzysz silne emocje, przeczytaj cz dotyczc emocji iwybierz wiczenia, ktre pomog ci si pozby, penych napicia i stresu emocji powodujcych poczucie przytoczenia. Jeli masz problemy zukadem rozrodczym, przeczytaj rozdzia oukadach organizmu ipracuj nad organami powizanymi zukadem rozrodczym i towarzyszcymi im emocjami. Albo jeli masz problemy zoczami, ale brakuje ci czasu na prac nad nimi, moesz uy uzdrawiajcej mocy kolorw. Indygo ifiolet s znakomite do leczenia wszelkich chorb idolegliwoci oczu.
Jak radzi sobie zproblemami emocjonalnymi

Moesz przeywa stres, depresj lub frustracj, ktrym nie towarzysz dolegliwoci fizyczne. Przejd do czci, w ktrej omawiam emocje, wykonaj odpowiednie wiczenie na uwolnienie si od nich. Pamitaj, e wane jest, aby robi to powoli igboko przy

Sekretny jzyk twojego ciaa

31

tym oddycha. Pomocna bywa rwnie wizualizacja tego, jak negatywne emocje opuszczaj twoje ciao. Przekonaam si, e gdy moi pacjenci poruszali rkami, wykonujc okrelone gesty, zwikszao to skuteczno terapii. Kiedy prowadz warsztaty zleczenia wizualno-intuicyjnego, zwykle wczam muzyk, ktra pomaga wpozbyciu si okrelonych emocji. Potem zachcam pacjentw do poruszania lub potrzsania ciaem, aby uwolni te emocje; do wzicia ich wdonie iwrzucenia do wyimaginowanego kosza.
Jak pracowa zkolorami

Uzdrawianie przy pomocy koloru jest czym wspaniaym: moesz to robi zawsze iwszdzie, aefekty s czsto natychmiastowe. Kady kolor ma waciwe dla siebie wibracje, ktre mona poczu wdoniach, aposzczeglne kolory maj rne oddziaywanie na organizm. Sprbuj wykona nastpujce wiczenie: pocieraj donie jedna odrug, upewniajc si, e kady palec uczestniczy wtej czynnoci. Potem trzymaj rce przed sob, zrozsunitymi domi. Powiniene poczu mrowienie. Wyobra sobie, e trzymasz wdoniach wielk kul czerwonej energii. Moesz poczu, rozchodzce si podoniach, ciepo. Jeli masz problemy zwizualizacj, wypowiedz wmylach sowo czerwony. Kolor czerwony zawiera nieograniczon energi, witalno isi. Okrel, wjakich czciach ciaa najsilniej odczuwasz zmczenie iosabienie, anastpnie umie donie nad t czci iwdychaj kolor czerwony. Tak jakby chcia wypeni nim swoje ciao. Teraz pozwl, aby czerwony rozprzestrzeni si wtwoim organizmie, rwnoczenie powoli igboko oddychaj. Wkrtce powiniene poczu si rozluniony izrelaksowany. Mona te porusza rkami wok siebie, wwczas czerwie bdzie przenika przez ciao. Uwaga: Nie powiniene wizualizowa czerwieni, gdy masz stan zapalny lub boli ci gowa. A teraz sprbuj wykona to samo wiczenie zkolorem niebieskim. Niebieski moesz odczuwa wswoich doniach wrny sposb, na przykad jako lekko lub chd. Zapytaj siebie, ktre czci twojego ciaa potrzebuj koloru niebieskiego ioddychaj nim, trzymajc donie nad tym miejscem. Niebieski doskonale koi umys,

32

Sekretny jzyk twojego ciaa

wprowadza spokj ijest idealny wterapii ukadu nerwowego. Podobnie jak indygo, jest jednym znajlepszych kolorw do uwalniania si od blu. Wystarczy, e umiecisz donie nad t czci ciaa, wktrej odczuwasz bl izaczniesz oddycha kolorem indygo. Pozwl, aby przenika przez twoje ciao irozpuszcza bl izogi. Po spotkaniu, ktre miaam wLondynie, podesza do mnie kobieta, rozpromieniona i podniecona po wiczeniach leczniczych zkolorem. Pena emocji pokazaa mi rce. Patrz! zawoaa zdyszana, ale pena entuzjazmu ipodetkna mi donie pod sam nos. Widzc moje zakopotanie, jej towarzysz wyjani, e jego przyjacika Lucy cierpiaa na zapalenie staww iod dwch lat nie bya wstanie porusza palcami. Gdy Lucy si uspokoia, opowiedziaa mi, e po pocieraniu doni iwyobraaniu sobie czerwonego wiata pomidzy nimi jej palce zrobiy si naprawd gorce, wrcz parzyy bolenie. Musiaa tumi jk. Potem, podczas pracy z kolorem niebieskim, poczua w doniach zimno. W cigu minuty jej rce zostay wyleczone, aona po raz pierwszy od roku moga bez trudu je unie. Gdy przeczytasz o wybranym kolorze, eksperymentuj z nim przez pocieranie doni jedna odrug, wizualizacj koloru ikierowanie go na konkretn cz ciaa.
Jak pracowa zukadami organizmu

Kady ukad twojego organizmu daje ci moliwo wgldu wnarzdy, gruczoy iinne czci, ktre wchodz wjego skad. Poniewa wszystko worganizmie jest ze sob powizane, warto pracowa jednoczenie z rnymi obszarami ciaa. Na przykad masz problem zhormonami. Przejd do czci pitej iprzeczytaj oukadzie hormonalnym. Dowiesz si, e skada si on zpodwzgrza, przysadki mzgowej, szyszynki, tarczycy, przytarczyc, grasicy, nadnerczy, jajnikw, jder itrzustki. Wzalenoci od tego, jakiego obszaru dotycz twoje dolegliwoci, moesz przej do tej czci ksiki, wktrej s one omwione, ipracowa zkilkoma gruczoami inarzdami. Warto te przeczyta oprzyczynach zaburze konkretnego ukadu imdroci, ktr oferuje.

Sekretny jzyk twojego ciaa

33

Jeli czujesz si dobrze

Nie trzeba by chorym, eby skorzysta zinformacji zawartych wtej ksice. Terapi t moesz te przeprowadza wcelu poprawy oglnego stanu twojego zdrowia, samopoczucia, intuicji lub by osign sukces w jakiej dziedzinie ycia. Moesz pracowa nad oczyszczeniem ukadu nerwowego, co pozwoli ci poczu si bardziej zrwnowaonym ispokojnym. Moesz take pracowa zemocjami: mioci, radoci i szczciem lub wzmocni swj ukad odpornociowy (immunologiczny), pracujc zprzysadk mzgow ihormonami. Zachcam ci rwnie do zapoznania si zt czci ksiki, ktra omawia palce rk ing. Kady znich jest podczony do rnych narzdw ienergii worganizmie, apraca nad nimi moe poprawi oglny stan zdrowia isamopoczucie. Najwaniejsz rzecz jest, by cieszy si dowiadczeniem. Zim wiksz ciekawoci iradoci to robisz, tym szybciej poczujesz popraw swojego stanu oglnego. Uzdrowienie moe by bardzo szybkie lub nastpi po pewnym czasie. Bd cierpliwy ipowtarzaj terapi regularnie. Pomimo tego, e wiele osb uwaao, e po wyleczeniu moich dolegliwoci, nie potrzebowaam wicej uzdrawiania, zdaam sobie spraw, e to dopiero pocztek mojej podry. wicz codziennie, aby poczu si zdrowsza, szczliwsza, bogatsza ibardziej pewna siebie. Nawet najmniejsza zmiana moe mie ogromne znaczenie iby pocztkiem cakowitej odnowy. Wyobra sobie, e jeste w zym nastroju, czujesz bl gowy, iza chwil chcesz wzi aspiryn ipooy si do ka. Nagle dzwoni przyjaciel iproponuje ci spotkanie. Niechtnie wychodzisz zdomu. Widzisz, e dzie jest pikny i soneczny, bierzesz bardzo gboki oddech i zaczynasz si relaksowa. Jaki nieznajomy mio ci komplementuje. Nagle czujesz si lekki, odprony, abl gowy znika. Spotykasz si ze znajomym ju wlepszym nastroju irozpoczyna si wspaniaa noc. Nastpnego dnia czujesz si doskonale, gdy mylisz opoprzedniej nocy. To ty decydujesz, e ycie jest wspaniae, akolejny dzie udany. Ten prosty przykad dowodzi, jak wielka jest zdolno umysu do oddziaywania na ciao. Jeli znajdziesz si wpobliu kogo, kto jest nastawiony negatywnie do innych, nieustannie kogo krytykuje

34

Sekretny jzyk twojego ciaa

iosdza, poczujesz si zdenerwowany, zy, przestraszony. Te emocje sprawi, e twoje ciao bdzie napite, ukad odpornociowy si osabi, aukad nerwowy zacznie emanowastresem. Jeli nie pozbdziesz si negatywnych uczu, twoje ciao zacznie sabn, aty si rozchorujesz. Badania z dziedziny psychoneuroimmunologii pokazuj, e negatywne myli, przekonania, postawy iemocje osabiaj ukad nerwowy oraz ukad odpornociowy i mog doprowadzi do wielu powanych chorb. W2001 roku dr Margo de Kooker, lekarka specjalizujca si wmedycynie behawioralnej, napisaa artyku dla The Wellness Support Programme: W realnym wiecie, jak dowodz badania zdziedziny psychoneuroimmunologii, jest tak, e to co dzieje si w naszych umysach na poziomie percepcji... moe mie wpyw na... nasz ukad odpornociowy. Ta koncepcja nie jest nowa, ju staroytna mdro zachcaa do koncentrowania si na utrzymywaniu zdrowego umysu wcelu zachowania zdrowego ciaa. Ale dopiero teraz potrafimy naukowo udowodni prawdziwo tego twierdzenia izrozumie ten zwizek. Na poziomie fizycznym ciao nieustannie si zmienia. Nasza skra odnawia si co miesic, komrki luzwki odka regeneruj si co trzy dni, komrki oka co czterdzieci osiem godzin, komrki wtroby co sze tygodni, akomrki krgosupa co trzy miesice. To fascynujce, e przez wiadome uczestniczenie we wasnym procesie uzdrawiania moesz pomc organizmowi zregenerowa si szybciej, pozby si obcie, toksyn iblokad, ktre zatrzymuj pozytywne wibracje. Wyobra sobie tak sytuacj: postanawiasz poprawi jako swojego widzenia ispdzasz dwa dni, pracujc nad swoim wzrokiem, wiedzc, e komrki oka regeneruj si co 48 godzin. Ipo dwch dniach widzisz doskonale! Syszaam niezwyke opinie osb, ktre zpowodzeniem stosoway proponowane przeze mnie terapie iudawao im si wyleczy z cukrzycy, torbieli, zapalenia staww, blw plecw, problemw z kolanami, palpitacji serca, chorb nerek, pcherza moczowego,

Sekretny jzyk twojego ciaa

35

migreny, rnego rodzaju chorb skry, hemoroidw, kopotw zoczami, zdepresji, stanw lkowych iwielu innych dolegliwoci. Jeli systematycznie korzystasz ztej ksiki, nie tylko pomagasz swojemu organizmowi wrci do peni zdrowia, ale moesz rwnie zmieni swoje ycie, uwolni si od negatywnych postaw, ktre ci ograniczaj, blokuj i rodz w tobie lki. Dowiadczenie zmiany moe by oczywiste od pocztku, ale rwnie dobrze pocztkowo moe by prawie niezauwaalne. Im duej stosujesz proponowane wtej ksice terapie, tym atwiej bdzie dostrzec zmiany. Poniej zaczam opis procesu dostrajania si do swojego ciaa, jest on podobny do tego, jaki zastosowaam, uzdrawiajc sam siebie. Praktykuj ten proces, dc do coraz gbszych zmian ipracujc nad wasnym wyleczeniem. Proces ten moe by stosowany wpoczeniu zinnymi terapiami opisanymi wtej ksice lub poznanymi winny sposb.

Sekretny jzyk twojego ciaa

49

PRZEWODNIK PO DOLEGLIWOCIACH FIZYCZNYCH I ICH UZDRAWIANIU


W czasie warsztatw leczenia wizualno-intuicyjnego oraz terapii pracowaam nad kad czci ciaa izwizanymi zni emocjami, mylami, energi oraz dowiadczeniami moich klientw. Na przykad rol oczu jest patrzenie Jeli masz kopoty ze wzrokiem, by moe wtwoim yciu jest co, czego nie chcesz oglda. Ten rozdzia ma pogbi twoj wiedz na temat czynnikw, ktre s przyczyn dolegliwoci pojawiajcych si wrnych narzdach. Gdy zrozumiesz, co jest przyczyn twoich kopotw idolegliwoci, bdziesz gotw stawi temu czoo. Ten proces wymaga poczenie wielu elementw: myli, uczu, oddechu, akupresury, wicze, wizualizacji, pyta iwielu innych aspektw. Jeli wizualizacja sprawia ci kopot, moesz zajrze na strony i, gdzie znajdziesz schemat ludzkiego ciaa. Pod kadym wiczeniem przedstawiam propozycje pracy zemocjami ikolorami, moesz je wykorzysta, aby przyspieszy swoje uzdrowienie. Zapoznaj si zczci trzeci tej ksiki irozpocznij prac od negatywnych emocji. Gdy ju bdziesz mia pewne dowiadczenie, przejd do emocji pozytywnych. Jeli wtrakcie terapii pojawi si emocje, ktre nie zostay tu opisane, pracuj nad nimi zgodnie zzasadami podanymi wwiczeniu. Wykorzystaj informacje zawarte wtym rozdziale, to twoje podstawowe wytyczne. By moe nie zawsze uda ci si opisane objawy dopasowa do siebie iswojego ciaa. Wsuchaj si wswj organizm, ana pewno uzyskasz odpowied. Nie skupiaj si wycznie na tym, co ci dolega zdrowe myli iemocje te s pomocne wterapii. Czsto opisuj emocje wtaki sposb, aby uatwi prac czytelnikowi, ktry dopiero rozpoczyna samouzdrawianie. Dlatego potraktuj te instrukcj jako punkt wyjcia, zczasem bdziesz mg wykorzysta rwnie swoje wasne dowiadczenia ispostrzeenia.

50

Sekretny jzyk twojego ciaa

BARKI
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Uczucie, e dwiga si cay wiat na swoich barkach. Zbyt wiele wysiku, stresu izmartwie. Uczucie niepewnoci, lku, odrzucenia, nieufnoci, zniechcenia, przytoczenia. Nadmierna podatno na zranienie. Opuszczone ramiona wiadczce outracie radoci ycia. Zbytnia powaga. Skupianie si na problemach, anie na ich rozwizywaniu.
Terapia

Skoncentruj si na swoich ramionach. Co czujesz? Jeste spity czy rozluniony? Zastanw si, jak odpowiedzialno dwigasz na barkach. Zamknij oczy, we gboki oddech iwyobra sobie, e usuwasz wszystkie zmartwienia, tak jakby zrzuca wielki kamie. Uyj doni do zabrania kamienia ze swoich ramion iwrzu go do oceanu, ktry sobie wyobrazisz. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi pozby si z moich ramion caego wysiku, stresu, zmartwie, niepewnoci, dezorientacji, blu, poczucia odrzucenia i smutku, wszystkich pogldw, pozytywnych inegatywnych wzorcw, ktre przyczyniaj si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj sowo oczy kilka razy, a poczujesz, e w twoim ciele i umyle co zaczyna si zmienia. We gboki oddech inapnij ramiona. Wstrzymaj oddech na pi sekund, anastpnie powoli wypu powietrze irozlunij ramiona. Wykonaj to wiczenie kilka razy, a poczujesz, e twoje ramiona s lejsze. Przez 15 sekund wykonuj obroty prawym ramieniem wkierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara, a przez nastpne 15 sekund odpoczywaj. Powtrz to wiczenie trzy razy. Teraz, rwnie przez 15 sekund, wykonuj obroty w kierunku zgodnym zruchem wskazwek zegara. Powtrz to samo zlewym ramieniem. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, napenij moje ycie odwag, rwnowag, pewnoci siebie, radoci. Pom mi odzyska bogosawiestwo iumiejtno radzenia sobie wnajtrudniejszych sytuacjach. Dzikuj.

Sekretny jzyk twojego ciaa

51

Zrelaksuj si. Wyobra sobie, e otacza ci ciepe te wiato. Pozwl jego promieniom przenikn do wntrza twoich ramion, rozluni minie iusun wszystkie zogi. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, ulecz izregeneruj moje ramiona, przywr im peni si, ruchomo iwitalno.
Negatywne emocje do przepracowania: stres, zmartwienia, lk, poczucie przytoczenia. Pozytywne emocje do przepracowania: spokj, odprenie, wspczucie, wsparcie. Kolory do przepracowania: zielony, ty, niebieski.

BIODRA
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Kopoty rodzinne i nieporozumienia. Uczucie, e jest si wykorzystywanym, niedocenianym, zym, zdradzonym, oszukanym, zawiedzionym, wyalienowanym. Wraenie podcitych skrzyde. Przecienie, frustracja, poczucie winy, brak wsparcia, nadmierna odpowiedzialno. Poczucie, e ci nie doceniaj, nie bior pod uwag imanipuluj tob.
Terapia

Kogo albo co dwigasz na swoich biodrach? Za kogo niesiesz odpowiedzialno? Kogo wspierasz? Wsta i poruszaj biodrami, wyobraajc sobie, e wytrzsasz z nich stare przekonania i nawyki, wyniesione z rodzinnego domu. Jeli wykonanie tego wiczenia sprawia ci trudno, pomasuj biodra kolistymi ruchami doni. Zamknij oczy i wyobra sobie kosz na mieci, do ktrego wrzucasz gst, negatywn energi. Za pomoc doni oczy wszystkie negatywne aspekty twojego ycia, ktre utkwiy wbiodrach lk, frustracj, poczucie winy, przekonania wyniesione zdomu iumie t negatywn energi wkoszu na mieci, gdzie zostanie zniszczona. Moesz poczu, jak wycigasz z siebie cik energi, albo nawet zobaczy j w po-

52

Sekretny jzyk twojego ciaa

staci szarego dymu, noy czy nawet osb wychodzcych ztwoich bioder. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, uwolnij moje biodra od wszystkich kopotw rodzinnych, sporw, sprzecznych emocji, poczucia winy, smutku, alu, gniewu izdrady, od wszystkich pogldw, wzorcw oraz dodatniej i ujemnej energii, ktre przyczyniy si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj sowo oczy kilka razy, a poczujesz, e wtwoim ciele iumyle co zaczyna si zmienia. Jeli moesz, wcz muzyk relaksacyjn ikr biodrami, jakby wykonywa taniec brzucha. Poczuj wolno dowiadczania. Im bardziej wywaone ielastyczne bd twoje biodra, tym bardziej zrwnowaone, elastyczne ikreatywne stanie si twoje ycie. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, napenij mnie uczuciem spokoju, jasnoci, spenienia, uznania, relaksu ipozwl mi odczu harmoni, jedno iwsparcie wmoim yciu iyciu mojej rodziny. Dzikuj. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, ulecz izregeneruj moje biodra, przywracajc im peni siy, rwnowagi imobilnoci. Dzikuj.
Negatywne emocje do przepracowania: krytyka, osdzanie, frustracja, stagnacja. Pozytywne emocje do przepracowania: jasno, spokj, satysfakcja, uznanie. Kolory do przepracowania: pomaraczowy, zielony, srebrny.

Sekretny jzyk twojego ciaa

89

MINIE
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Stres, zo. Utrzymujcy si lk, gniew i smutek. Poczucie przytoczenia iutraty kontroli nad wasnym yciem. Mylenie icige spinanie si, zamiast odczuwania iodpuszczania sobie. Pracoholizm iodczuwanie ogromnego ciaru odpowiedzialnoci, ktr si dwiga. Problemy zwyraaniem uczu, wobawie, e nie zostan zaakceptowane. Syndrom walcz albo uciekaj. Wewntrzny chd.
Terapia

Skup si na swoich miniach. We gboki wdech inapnij minie. Policz do dziesiciu, wstrzymujc przy tym oddech i utrzymujc napicie mini, a nastpnie rozlunij je i powoli wypu powietrze. Powtrz to wiczenie kilka razy. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, uwolnij moje minie od wszelkiego napicia, niepokoju, strachu, stresu, zoci, smutku ipoczucia przytoczenia oraz od tych wszystkich pogldw iwzorcw, atake dodatniej iujemnej energii, ktre przyczyniy si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj sowo oczy kilka razy, a poczujesz, e wtwoim ciele iumyle co zaczyna si zmienia. Podczas wydechu wyobra sobie, e twoje minie wypeniaj si niebieskim wiatem. Pozwl, aby to wiato rozproszyo wszystkie napicia iblokady wtwoich miniach. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi si zrelaksowa, sta si mdrzejszym i bardziej otwartym. Naucz mnie, jak radzi sobie zemocjami iuwolnij mnie od negatywnej, niszczcej energii, ktr mam wsobie. Dzikuj. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi uleczy izregenerowa moje minie, przywr im peni zdrowia, si ielastyczno.
Negatywne emocje do przepracowania: stres, lk, gniew, poczucie przytoczenia. Pozytywne emocje do przepracowania: relaks, wiara, satysfakcja. Kolory do przepracowania: pomaraczowy, zielony, niebieski.

134

Sekretny jzyk twojego ciaa

SKRA
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Brak poczucia bezpieczestwa lub przeciwnie wraenie, e jest si przesadnie kontrolowanym. Uczucie irytacji, gniewu, frustracji, jakby co (lub kto) zalazo ci za skr. Dezaprobata, krytyka, brak akceptacji lub nienawi do siebie. Niemiao, wycofanie, niepewno, poczucie bycia czowiekiem drugiej kategorii, mniej wartociowym, ktry le si czuje we wasnej skrze.
Terapia

Kto zalaz ci za skr (lub co)? Czego nie potrafisz wyrazi, cho bardzo chciaby to powiedzie? Dowiedz si tego, stajc naprzeciw lustra. Zamknij oczy iwyobra sobie, e stoisz naprzeciw kogo, kto ci kocha. Gdyby mg poyczy od niego oczy, to jak chciaby siebie widzie? Jeli twoje odczucia s pozytywne, otwrz oczy i spjrz na siebie przez pryzmat mioci. Czy widzisz siebie winny sposb? Co zobaczyaby osoba, ktra ci kocha? Utwierd si wprzekonaniu, e jeste kochany. Teraz po si lub usid i ponownie zamknij oczy. Wyobra sobie, e trzymasz wdoniach wizk laserow zrnymi kolorami. Wizualizuj ruch tego wiata na swojej skrze, ktra jest podraniona, sucha, spuchnita, swdzca lub pokryta wypryskami. Obserwuj, jak wiato zmienia kolor zalenie od czci ciaa, na ktr laser jest kierowany. Jeli skra jest czerwona, laser zmienia jej kolor na bkitny, aby zneutralizowa zaczerwienienie. Jeli skra jest sucha, promie lasera staje si rowy, aby zregenerowa ten obszar. Jeli skra jest spuchnita pomaraczowy promie jest znakomity na zmniejszenie obrzku. Jeli skra swdzi, ty promie pomoe zagodzi podranienia. Skup si na usuniciu ze swojego wntrza gniewu, frustracji, samokrytyki, irytacji iniechci do samego siebie. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi pozby si uczucia irytacji, gniewu, frustracji, krytyki, zagroenia i bycia niedocenianym, ktre nosz na swojej skrze, oraz tych wszystkich pogldw iwzorcw, atake dodatniej iujemnej energii, ktre przyczyniy si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj so-

Sekretny jzyk twojego ciaa

135

wo oczy kilka razy, a poczujesz, e wtwoim ciele iumyle co zaczyna si zmienia. Oczami wyobrani obserwuj, jak twoja skra staje si czysta, promienna, lnica, byszczca imikka. Jak si czujesz wtej nowej skrze? Pozwl sobie na dugi gboki oddech iciesz si swoj odnowion skr. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, napenij mnie uczuciem wygody, szczcia ibycia bezpiecznym we wasnej skrze. Naucz mnie kocha, akceptowa idocenia siebie. Dzikuj. Skoncentruj si na uczuciu wygody ibezpieczestwa we wasnej skrze. Aby poprawi stan skry, pocz czubek palca serdecznego zczubkiem kciuka. Pozostae palce wyprostuj. Utrzymuj t pozycj 2-3 minuty, wolno i gboko oddychajc. Powtarzaj ten zabieg 3 razy dziennie. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi usun wszystkie trucizny, bakterie, zanieczyszczenia i stres z mojej skry, zregenerowa j oraz wszystkie powizane z ni narzdy, przywr im peni zdrowia, witalno idobre samopoczucie. Jeli nie zaobserwujesz natychmiastowych rezultatw, powtarzaj te wiczenia, a uzyskasz zadowalajce efekty. Zobaczysz zmiany zarwno na swojej skrze, jak iwocenie wasnej osoby.
Negatywne emocje do przepracowania: stres, smutek, lk, poczucie przytoczenia. Pozytywne emocje do przepracowania: spokj, satysfakcja, zaufanie, szczcie. Kolory do przepracowania: ty, niebieski, biay, indygo, purpurowy, turkusowy.

166

Sekretny jzyk twojego ciaa

ODEK
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Problemy ztrawieniem ycia, czyli braniem tego, co dobre, iodrzucaniem tego, co niekorzystne, a take zprzyswajaniem nowych informacji. Zdominowanie przez lk, ograniczenia, smutek, poczucie winy, rozpacz. Poczucie bycia najlepszym iwynikajca ztego arogancja iprby kontrolowania innych lub przeciwnie wraenie, e jest si osob gorsz, maowartociow. Czasami obsesja na wasnym punkcie i oczekiwanie, e inni si podporzdkuj. Problemy zwyraaniem siebie iradzeniem sobie zodrzuceniem. Uczucie bycia zaatakowanym, jakby si dostao cios wodek.
Terapia

Skoncentruj uwag na odku. Sprbuj uwiadomi sobie, jak on si czuje? Jeli twj odek potrafiby mwi ichciaby zakomunikowa ci, jak si czuje, co by powiedzia? Jakie uczucia, energi lub dowiadczenia, bdce przyczyn blu, przechowuje twj odek? Wyobra sobie purpurowy ogie. Zbierz zodka wszystkie zmartwienia, zdenerwowanie, ataki na siebie, al, stagnacj, bl iwrzu je do tego ognia. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi pozby si z mojego odka rozpaczy, zdenerwowania, zmartwie, arogancji, alu, poczucia odrzucenia ibycia atakowanym. Uwolnij mnie od wszystkich pogldw, postaw i wzorcw oraz dodatniej iujemnej energii, ktre przyczyniy si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj sowo oczy kilka razy, a poczujesz, e wtwoim ciele iumyle co zaczyna si zmienia. Powoli masuj palec wskazujcy prawej rki od podstawy do czubka iwyobraaj sobie, e usuwasz wszystkie negatywnoci, ktre s wnim, iwrzucasz je do ognia. Rb to przez 5 minut. Powtrz kilka razy: egnam kontrol, zmartwienia ial. Witam rado, spokj idobre samopoczucie. Wyobra sobie, jak przez twj odek przechodzi pikne zote wiato soneczne, uspokaja go, oczyszcza irelaksuje.

Sekretny jzyk twojego ciaa

167

Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, umocnij moj wiar, pewno siebie ipom mi ufa, e ycie da mi wszystko, co najlepsze, najsilniejsze, aniezwyke dowiadczenia yciowe pomog mi uczy si irozwija. Dzikuj. Aby pomc sobie wlepszym trawieniu problemw, lekko masuj rodkowym palcem czubek nosa okrnym ruchem, naciskajc go ztak si, aby czu si komfortowo. Rb to 4-5 sekund, anastpnie 25 sekund odpoczywaj. Powtrz t czynno 3-5 razy. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, ulecz i odnw mj odek oraz wszystkie powizane znim narzdy, przywracajc im peni zdrowia, witalno idobre samopoczucie.
Negatywne emocje do przepracowania: stagnacja, kontrola, odrzucenie, al, atak. Pozytywne emocje do przepracowania: przebaczenie, mio, rado, szczcie, wsparcie. Kolory do przepracowania: zielony, ty, niebieski.

YY
Czynniki sprzyjajce pojawieniu si dolegliwoci

Uczucie odcicia od rda mioci i siy. Stagnacja i zablokowanie. Zaprzestanie walki o wasne ycie. Problemy z odczuwaniem przyjemnoci iradoci. Niemono pozbycia si starych, anachronicznych pogldw. Niezdolno do uwolnienie si od uczucia wstydu, odrzucenia i upokorzenia. Lk przed tym, co przyniesie przyszo.
Terapia

Pomyl otym, co szczliwego spotkao ci wyciu. Zapytaj siebie: Gdzie wmoim yciu s jakie przeszkody?, Jakie myli, historie ischematy si powtarzaj?. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi usun zmoich y ca bezsilno, wstyd, upokorzenie, poczucie winy

168

Sekretny jzyk twojego ciaa

iodrzucenia oraz lk. Pom mi pozby si tych wszystkich pogldw iwzorcw oraz dodatniej iujemnej energii, ktre przyczyniy si do mojego obecnego stanu. Powtarzaj sowo oczy tyle razy, a poczujesz, e wtwoim ciele iumyle co zaczyna si zmienia. Aby przywrci prawidowy przepyw energii w ciele, musisz najpierw postara si opozytywn energi wswoim yciu. Uwiadom sobie, co musisz zmieni, ispisz to. Pracuj zt list kadego dnia idokonuj przynajmniej jednej zmiany, anastpnie wituj ztej okazji. Po dokonaniu kadej zmiany, zamykaj oczy i wyobraaj sobie, jak pikny promie wkolorze indygo przechodzi przez twoje yy iusuwa znich przeszkody, ktre utrudniay przepyw energii. Nastpnie skup si na celach, do ktrych zmierzasz, a potemwyobra sobie, e ju je osigne. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, pom mi na nowo odkry rdo mioci, dobre samopoczucie iszczcie. Poka mi, jak i przez ycie, ufajc, e przyszo przyniesie spenienie marze. Dzikuj. Powiedz: Wszechmocna Uzdrawiajca Energio, ulecz i odnw moje yy, przywracajc im peni zdrowia, witalno idobre samopoczucie.
Negatywne emocje do przepracowania: gniew, krytyka, osdzanie. Pozytywne emocje do przepracowania: mio, rado, sukces. Kolory do przepracowania: indygo, czerwony, niebieski.