Instrukcja Użytkownika

Telewizja Cyfrowa UPC
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 1 2012-04-18 14:27:50
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 2 2012-04-18 14:27:53
3
Spis treści
1. Wstęp 7
Jakie korzyści oferuje telewizja cyfrowa i UPC Mediabox? 7
O instrukcji 8
Karta klucz 9
Schemat panelu tylnego dekodera UPC Mediabox 10
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox 12
Aktywacja dekodera UPC Mediabox 15
2. Pilot 18
Wykaz przycisków na pilocie 18
Ustawienie pilota 19
Wymiana baterii 21
3. Funkcje podstawowe 22
Włączanie oraz przełączanie UPC Mediabox w stan czuwania 22
Zmiana kanałów 22
Mini Przewodnik TV 23
Zmienianie kanałów przy użyciu Mini Przewodnika TV 24
Dodatkowe informacje o programie 25
Ulubione kanały 26
Zatrzymanie obrazu (stopklatka) 28
Przewijanie telewizji na żywo 28
4. Korzystanie z menu 29
Wyświetlanie Menu głównego 29
Korzystanie z menu 30
5. Przewodnik TV (przycisk GUIDE ) 31
Menu Przewodnika TV 31
Widok Wszystkie kanały 32
Widok jednego kanału 33
Blokowanie kanałów 33
Ustawianie przypomnienia 34
6. Wyszukiwarka TV 36
Wpisywanie słów kluczowych 36
Wyniki wyszukiwania 36
Zapisywanie wyszukiwań 37
Wyszukiwanie zaawansowane 37
Moje wyszukiwania 37
Popularne 38
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 3 2012-04-18 14:27:53
4
7. Nagrywarka cyfrowa 39
Nagrywanie programów 39
Natychmiastowe nagrywanie 39
Nagrywanie poprzez Przewodnik TV 40
Nagrywanie serii 40
Ustawienia 41
Lista zaplanowanych nagrań 42
Nakładające się nagrania 43
Odtwarzanie nagrań 43
Zwolnione tempo 44
Zdalne nagrywanie 45
8. Wysoka rozdzielczość HD 45
Zmiana ustawień rozdzielczości HD 45
Synchronizacja dźwięku i obrazu 45
Rozpoznawanie programów HD 46
9. Radio 48
Wyświetlanie menu Radia 48
Wszystkie kanały radiowe 48
Ulubione kanały radiowe 49
10. Ustawienia 51
Wyświetlanie menu Ustawienia 51
Ustawienia osobiste 51
Ustawienia TV 52
Zarządzanie poborem mocy 53
11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 54
Zmiana kodu PIN 54
Wprowadzenie błędnego kodu PIN 56
Kontrola rodzicielska 56
Zabezpieczenie zamawiania kodem PIN 57
12. Usługi interaktywne 59
Gry 60
Serwis Informacyjny 60
Pogoda 61
13. UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 62
Menu Filmy 63
Menu Dla dorosłych 66
Kanały na żądanie 67
Zatrzymane 68
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 4 2012-04-18 14:27:54
5
Informacje dodatkowe
Załącznik 1. Często zadawane pytania 69
Załącznik 2. Lista kodów ustawień 74
Załącznik 3. Dane kontaktowe 81
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 5 2012-04-18 14:27:54
6
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 6 2012-04-18 14:27:54
7
1
Wstęp
Telewizja cyfrowa wprowadza Cię w świat przyszłości. Możesz cieszyć się
lepszą jakością obrazu i dźwięku oraz wieloma innymi korzyściami,
płynącymi z możliwości telewizji cyfrowej.
Telewizja cyfrowa jest odbierana za pośrednictwem dekodera UPC Mediabox.
Instrukcja ta pomoże jak najlepiej wykorzystać możliwości tego dekodera.
Jakie korzyści oferuje telewizja cyfrowa i UPC Mediabox?
• Wysokiej jakości obraz i doskonałą jakość dźwięku.
• Możliwość oglądania kanałów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości (HD).
*
• Jeszcze bogatszą ofertę różnorodnych i atrakcyjnych programów
telewizyjnych polskich i zagranicznych oraz nowych programów premium.
• Dostęp do kanałów radiowych.
• Program telewizyjny na dziś i 7 kolejnych dni dostępny po naciśnięciu
przycisku GUIDE na pilocie z intuicyjną i szybką wyszukiwarką programów TV,
który możesz przeglądać na ekranie Twojego telewizora.
• Dzięki UPC Poleca, Strefie Filmowej lub Strefie Dla Dzieci możesz szybko
i łatwo znaleść program lub film, który warto obejrzeć
• Ustawienia dodatkowe, takie jak blokada wybranych kanałów przy użyciu
kodu PIN.
• Zamawianie wybranych usług UPC przez dekoder na kanale 15
**
• Jesteś przygotowany na przyszłość. UPC Mediabox jest regularnie aktualizowany
i wzbogacany o nowe funkcje. Informacje o wszelkich nowościach programowych,
nowych możliwościach dekodera UPC Mediabox i nowych usługach interakty-
wnych znajdziesz zawsze na kanale 11 lub www.upc.pl.
Rozdział 1. Wstęp
* Dostępna dla użytkowników dekoderów z funkcją HD
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 7 2012-04-18 14:27:54
8 Rozdział 1. Wstęp
Dodatkowe korzyści UPC Mediabox z nagrywarką
• Możesz zatrzymać program na żywo, aby odebrać telefon, wyjść do kuchni
albo utulić płaczące dziecko i wrócić do oglądania programu nawet po 2,5
godzinach, nie tracąc ani jednej sceny z zatrzymanego programu.
• W zależności od posiadanego dekodera możesz nagrać od 65 do 140 godzin
programów i odtworzyć je w dogodnym dla Ciebie czasie.
• Możesz bardzo łatwo zaplanować nagrywanie programów przy pomocy
Przewodnika TV.
• Możesz bez trudu ustawić automatyczne nagrywanie kolejnych odcinków
ulubionego serialu.
• Nawet jeśli będziesz poza domem ustawisz zdalnie nagrywanie na swoim
dekoderze przez internet.
O instrukcji
Zawarte w tej instrukcji wskazówki są zbiorem informacji dla użytkowników
UPC Mediabox standardowy, UPC Mediabox HD , UPC Mediabox z nagrywarką (DVR
– Digital Video Recorder) oraz UPC Mediabox HD z nagrywarką. Instrukcję tę warto
zachować. W instrukcji użyto przykładowych ekranów, których wygląd może być
różny w zależności od dekodera i wersji oprogramowania.
Ważne wskazówki jak korzystać z UPC Mediabox
• Zanim zaczniesz korzystać z UPC Mediabox, dokładnie przeczytaj zasady
bezpieczeństwa. Informacje te można znaleźć na ulotce załączonej
do opakowania, w którym otrzymałeś UPC Mediabox.
• Nigdy nie zmieniaj podłączeń UPC Mediabox, jeżeli jest on podłączony
do źródła prądu.
• Jeżeli nie korzystasz z UPC Mediabox, przełącz go w stan czuwania. Użyj przycisku
STANDBY

na pilocie lub na frontowym panelu UPC Mediabox. W ten sposób
zapewnisz dekoderowi stałe podłączenie do sieci UPC, dzięki czemu Twoja
telewizja cyfrowa będzie stale aktualizowana o wszelkie nowości. Symbol STANDBY
na panelu UPC Mediabox świeci na czerwono, gdy urządzenie jest w stanie
czuwania.
• Starannie przechowuj instrukcję tak, by w każdej chwili móc szybko sprawdzić
informacje na temat telewizji cyfrowej.
W przypadku zagubienia instrukcji można ją znaleźć na stronie www.upc.pl
lub skontaktować się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 8 2012-04-18 14:27:54
9
Karta klucz
Do korzystania z telewizji cyfrowej niezbędna jest Karta klucz. Zawiera ona
informacje na temat usług, które obejmuje Twój abonament. Karta klucz musi być
włożona do UPC Mediabox złotym kodem do dołu oraz skierowana odpowiednią
stroną do tyłu dekodera. Korzystanie z telewizji cyfrowej jest możliwe tylko za
pomocą Karty klucz dostarczonej wraz z urządzeniem UPC Mediabox. Karty
klucz nie należy wyjmować ani wkładać bez potrzeby. Najlepiej, aby zawsze
pozostawała wewnątrz dekodera.
Rada
Karta klucz zawsze powinna znajdować się w UPC Mediabox. Karta klucz jest
integralną częścią dekodera i nie będzie działać z innym dekoderem.
Uwaga!
• Nie wkładać i nie wyjmować z dekodera bez potrzeby,
• Nie zginać, lamp, książek, wazonów z płynami lub innych przedmiotów,
• Nie zanurzać w płynach i nie poddawać działaniu żadnych środków czyszczących.
Rysunek przedstawia przykładowy wygląd dekodera UPC Mediabox. Twój dekoder
może różnić się od prezentowanego. W przypadku większości modeli dekoderów
karta klucz jest umieszczona w przednim panelu. W przypadku dekodera CISCO
karta klucz jest umieszczona z tyłu dekodera. W przypadku dekodera Pace karta
klucz jest umieszczona z boku dekodera.
Rozdział 1. Wstęp
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 9 2012-04-18 14:27:54
10
Schemat panelu tylnego dekodera UPC Mediabox
Rozdział 1. Wstęp
2 4 6 9 8 7 3
Dekoder UPC Mediabox HD z nagrywarką (Cisco – model 8485DVB/8685DVB)
2 4 3 5 7 8
Dekoder UPC Mediabox z nagrywarką (Thomson – model DCI6221UPC)
1 2 3 4 5 6 7 9
Dekoder UPC Mediabox HD z nagrywarką (Philips – model DCR8111/03)
9 5 3 7 4 8 2
Dekoder UPC Mediabox HD (Pace – model DCR7111)
Dekoder UPC Mediabox z nagrywarką (Thomson - model DCI62UPC) oraz Dekoder
UPC Mediabox (Thomson - model DCI52UPC)
1 2 3 4 6 5 7
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 10 2012-04-18 14:27:54
11
1 Gniazdo koncentryczne wyjściowe (RF Out)
2
Gniazdo koncentryczne wejściowe (RF In)
3
Cyfrowe gniazdo wyjściowe Audio
4
Analogowe wyjście audio (cinch)
5
Gniazdo SCART, TV
6
Gniazdo SCART, VCR/DVD
7
Wejście zasilania
8
Wyłącznik zasilania
9
Złącze HDMI
Zalecenia dotyczące umieszczenia UPC Mediabox:
• Nie umieszczaj dekodera na łóżku, sofie, dywanie lub niestabilnej powierzchni.
• Nie umieszczaj na dekoderze sprzętu elektronicznego (np. magnetowidów, odtwarzaczy
DVD), lamp, książek, wazonów z płynami lub innych przedmiotów.
• Nie blokuj otworów wentylacyjnych dekodera.
Rozdział 1. Wstęp
przewód HDMI Zasilacz z
przewodem
zasilającym
Przewody mogące znajdować się w zestawie z dekoderem
przewód SCART
znany również jako
Eurozłącze
przewód zasilający
1 2 3 4
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 11 2012-04-18 14:27:54
12
Rozdział 1. Wstęp
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox HD
(Pace – model DCR7111)
przewód HDMI (w zestawie)
zasilacz (w zestawie)
przewód SCART
przewód koncentryczny
gniazdko
elektryczne
gniazdko
ścienne
Aby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz przewodem
koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdkiem wejściowym
(RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox. Jeżeli telewizor posiada złącze HDMI podłącz UPC
Mediabox do TV za pomocą przewodu HDMI. Włącz zasilacz do gniazdka elektrycznego a
przewód zasilający podłącz do UPC Mediabox. Włącz oba urządzenia. Jeżeli telewizor nie
posiada złącza HDMI, możesz podłączyć UPC Mediabox za pomocą przewodu SCART.
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox HD z nagrywarką
(Cisco – model 8485DVB/8685DVB)
przewód HDMI (w zestawie)
przewód zasila|Ācy (w zestawie) przewód koncentryczny
gniazdo
scienne
gniazdo
elektryczne
Aby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz przewodem
koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdem
wejściowym (RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox. Jeżeli telewizor posiada złącze HDMI,
podłącz UPC Mediabox do TV za pomocą przewodu HDMI. Podłącz przewód zasilający
do UPC Mediabox i do gniazdka elektrycznego. Włącz oba urządzenia. Jeżeli telewizor
nie posiada złącza HDMI, możesz podłączyć UPC Mediabox za pomocą przewodu SCART
(przewód nie jest dołączony do zestawu).
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 12 2012-04-18 14:27:54
13
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox z nagrywarką
(Thomson czarny – model DCI6221UPC)
gniazdko
elektryczne
gniazdko
ścienne
przewód koncentryczny
przewód SCART (w zestawie)
przewód zasilający (w zestawie)
Aby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz przewodem
koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdem
wejściowym (RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox. Połącz przewodem SCART telewizor
i UPC Mediabox. Podłącz przewód zasilający do UPC Mediabox i do gniazdka elektrycznego.
Włącz oba urządzenia.
Rozdział 1. Wstęp
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox HD z nagrywarką
(Philips – model DCR8111/03)
gniazdko
elektryczne
gniazdko
ścienne
przewód koncentryczny
przewód HDMI (w zestawie)
przewód zasilający (w zestawie)
AAby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz przewodem
koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdem
wejściowym (RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox. Jeżeli telewizor posiada złącze HDMI,
podłącz UPC Mediabox do TV za pomocą przewodu HDMI. Podłącz przewód zasilający
do UPC Mediabox i do gniazdka elektrycznego. Włącz oba urządzenia. Jeżeli telewizor
nie posiada złącza HDMI, możesz podłączyć UPC Mediabox za pomocą przewodu SCART
(przewód nie jest dołączony do zestawu).
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 13 2012-04-18 14:27:54
14 Rozdział 1. Wstęp
Schemat podłączenia dekodera UPC Mediabox z nagrywarką
(Thomson srebrny – model DCI62UPC) oraz dekodera UPC
Mediabox standardowy (Thomson srebrny – model DCI52UPC)
przewód koncentryczny
przewód SCART (w zestawie)
przewód zasilający (w zestawie)
gniazdo
ścienne
gniazdo
elektryczne
Aby podłączyć UPC Mediabox do sygnału telewizji kablowej, połącz przewodem
koncentrycznym źródło sygnału telewizji kablowej (gniazdko ścienne) z gniazdem
wejściowym (RF In) na panelu tylnym UPC Mediabox.
Połącz przewodem SCART telewizor i UPC Mediabox. Podłącz przewód zasilający do UPC
Mediabox oraz gniazda elektrycznego. Włącz oba urządzenia.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 14 2012-04-18 14:27:54
15
Aktywacja dekodera UPC Mediabox
Wybór kraju
Po włączeniu telewizora i włączeniu
UPC Mediabox pojawia się okno
umożliwiające wybór kraju. Wybierz
„Polska”, używając strzałek na pilocie
i zatwierdź przyciskiem .
Wprowadzenie kodu
aktywacyjnego UPC
Wprowadź kod aktywacyjny UPC
odpowiedni do swojej lokalizacji.
Znajdziesz go w tabeli kodów
znajdującej się poniżej.
Naciśnij OK , żeby potwierdzić.
MIASTO KOD
Region Września 000
Region Kraków 012
Region Warszawa 022
Region Katowice 032
Region Kielce 041
Region Bydgoszcz 052
MIASTO KOD
Region Gdańsk 058
Region Zielona Góra 068
Region Wrocław 071
Region Opole 077
Region Lublin 081
Region Szczecin 091
1
2
Rozdział 1. Wstęp
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 15 2012-04-18 14:27:55
16
Aktywacja dekodera UPC Mediabox
Test siły sygnału
Jeśli wybrałeś błędną lokalizację, naciśnij
, aby powrócić do poprzedniego
ekranu i wprowadź ponownie właściwy
kod. Po wprowadzeniu właściwego kodu
naciśnij

. Prosimy mieć na uwadze,
że siła sygnału w większości przypadków
nie wynosi 100% .
Wyszukiwanie kanałów
Po wyszukaniu kanałów przez UPC
Mediabox przejście do następnego kroku
instalacji pojawi się automatycznie.
Zakończenie aktywacji
Naciśnij

, aby potwierdzić.
Od tej chwili możesz zacząć cieszyć się
Telewizją Cyfrową UPC.
3
4
5
Rozdział 1. Wstęp
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 16 2012-04-18 14:27:55
17 Rozdział 2. Pilot
22
21
18
18
16
16
14
12
12
2
2
4
5
6
6
1
3
10
10
11
13
7
8
17
17
20
20
19
19
15
15
9
upc
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 17 2012-04-18 14:27:55
18
2
Pilot
Pilot dostarczony wraz z UPC Mediabox został specjalnie zaprojektowany tak,
by umożliwiał najlepsze wykorzystanie możliwości telewizji cyfrowej. Pilot można
ustawić tak, aby obsługiwał również Twój telewizor.
Wykaz przycisków na pilocie
1. Stan czuwania (Standby)

– UPC Mediabox wyłączony/włączony.
2. TV /DVD-R

– ustawienie pilota do obsługi Twojego telewizora,
nagrywarki video lub odtwarzacza/nagrywarki DVD*.
3. UPC

– włącza dekoder lub pozwala przejść z menu do oglądania
kanału telewizyjnego.
4. Przyciski z cyframi od 0 do 9 – wybór kanałów TV, wprowadzenie kodu PIN.
5. Menu – wyświetla główne menu (Rozdział 4).
6. Guide – wyświetla menu Przewodnika TV (więcej w Rozdziale 5).
7. Radio

– wyświetla menu Radio (więcej w Rozdziale 9).
8. DVR

– wyświetla menu Nagrywarki cyfrowej (więcej w Rozdziale 7).
9. On demand – wyświetla menu UPC NA ŻĄDANIE (więcej w Rozdziale 13)**.
10. Interactive

– wyświetla menu Usługi interaktywne (więcej w Rozdziale 12).
11. Page down/page up ,

– strzałki „strona w górę”/„strona w dół”
umożliwiają przechodzenie odpowiednio w górę lub w dół listy kanałów.
12. Vol / – regulowanie poziomu głośności. Aby funkcja ta działała,
musisz ustawić pilota tak, aby obsługiwał Twój telewizor.
13. Przyciski ze strzałkami ,

,

,

– nawigacja w menu.
14. OK

– potwierdzenie wyboru opcji menu.
15. Ch / – przełączanie kanałów.
16. Wyciszenie – dźwięk włączony/wyłączony.
17. Info

– wyświetla/ukrywa informacje o wybranym programie.
18. Txt

– wyświetla/ukrywa telegazetę.
19. Back/p<p

– powrót do poprzedniego kanału lub ekranu.
20. Help (pomoc)

– wyświetla informacje na ekranie na temat najczęściej
używanych przycisków na pilocie. W trybie Przewodnika TV wyświetla
informacje o jego funkcjach.
* W przypadku czarnego pilota przycisk DVD-R nie jest dostępny.
** Usługa dostepna w wybranych miastach, szczegóły dostępne na stronie www.upc.pl.
Rozdział 2. Pilot
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 18 2012-04-18 14:27:55
19
21. Przyciski kolorowe

CZERWONY,

ZIELONY, ŻÓŁTY,

NIEBIESKI

– wybór kolorowych przycisków na ekranie.
22. Przyciski do obsługi nagrywania, funkcji telewizji na żywo poprzez
UPC Mediabox oraz dla Twojego domowego sprzętu video/DVD:*
Przyciski i do przewijania, przycisk PAUZA do zatrzymania
obrazu, przycisk ODTWÓRZ do rozpoczęcia odtwarzania zatrzymanego
programu, przycisk NAGRAJ do uruchomienia natychmiastowego
nagrywania, przycisk STOP do zatrzymania rozpoczętego nagrywania.
Uwaga!
Należy najpierw ustawić pilota do obsługi Twojego domowego sprzętu TV.
Ustawienie pilota
Pilota możesz ustawić w taki sposób, aby obsługiwał sprzęt TV/video/DVD
w Twoim domu. W Załączniku 2: Lista kodów ustawień - strona 74, można znaleźć
listę kodów ustawień najpopularniejszych marek sprzętu RTV.
1. Poszukaj w Załączniku 2 kodu ustawień dla Twojego urządzenia. Lista podaje
4-cyfrowe kody ustawień dla każdego rodzaju urządzenia (TV, video oraz
DVD). Do większości marek sprzętu przypisanych jest kilka kodów ustawień.
Może okazać się, że trzeba sprawdzić kilka kodów dla danej marki urządzenia.
Zacznij od ustawienia pilota do obsługi Twojego telewizora.
Uwaga!
Istnieje możliwość, że wymieniony został więcej niż jeden kod ustawień dla Twojego
typu telewizora, video bądź DVD. W takim przypadku należy sprawdzić kilka kodów
ustawień zanim znajdzie się ten właściwy. Jeżeli marka Twojego telewizora, video
lub DVD nie jest wymieniona na liście, skorzystaj z informacji „Automatyczne
wyszukiwanie kodów ustawień”, umieszczonej na sąsiedniej stronie..
2. Naciśnij przycisk TV , aby przełączyć pilota na obsługę telewizora.
3. W celu ustawienia nagrywarki video, odtwarzacza/nagrywarki DVD skorzystaj
z przycisku DVD-R **.
4. Jednocześnie naciśnij OK i CZERWONY , poczekaj aż wybrana kontrolka
TV

(albo DVD-R **) na pilocie zamruga dwa razy, następnie puść
przyciski.
Rozdział 2. Pilot
* Nie dotyczy UPC Mediabox i UPC Mediabox HD.
** W przypadku czarnego pilota przycisk DVD-R nie jest dostępny.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 19 2012-04-18 14:27:55
20
5. Za pomocą przycisków na pilocie wprowadź 4-cyfrowy kod ustawień. Masz
20 sekund na wprowadzenie kodu. Po wprowadzeniu czwartej cyfry na pilocie
kontrolka zamruga dwa razy, co oznacza, że kod został wprowadzony poprawnie.
Jeżeli przycisk TV nie zamruga, należy spróbować ponownie, wprowadzając
kolejny kod ustawień, odpowiedni dla Twojego urządzenia – postępując zgodnie
ze wskazówkami 1-4.
6. Naciśnij STANDBY , żeby sprawdzić, czy urządzenie, które ustawiłeś, wyłączy się.
Jeżeli urządzenie się nie wyłączy, należy powtórzyć kroki 1-4.
7. Jeżeli urządzenie, które ustawiasz, wyłącza się po naciśnięciu STANDBY , sprawdź,
czy inne funkcje działają. Jeżeli tak, oznacza to, że pilot obsługuje dane urządzenie.
Automatyczne wyszukiwanie kodów ustawień
Jeżeli marka Twojego telewizora, nagrywarki video lub odtwarzacza/nagrywarki
DVD nie jest podana na liście kodów ustawień lub w przypadku, gdy podane kody
nie działają, należy skorzystać z poniższych instrukcji.
1. Włącz urządzenie, dla którego chcesz ustawić pilota.
2. Aby ustawić pilota dla nagrywarki video lub otwarzacza/nagrywarki DVD naciśnij
przycisk DVD-R *
3. Aby ustawić pilota dla telewizora, naciśnij TV , a potem puść.
4. Naciśnij jednocześnie OK i przycisk CZERWONY , poczekaj aż wybrana
kontrolka TV na pilocie zamruga dwa razy, następnie zwolnij przyciski.
5. Naciśnij po kolei , i zaraz potem – kontrolka na pilocie zamruga
dwukrotnie.
6. Skieruj pilota w stronę telewizora i naciśnij STANDBY .
7. Skieruj pilota w stronę telewizora. Naciśnij Ch kilka razy, dopóki telewizor
się nie wyłączy (każdorazowe naciśnięcie Ch powoduje wysłanie do Twojego
telewizora sygnału „off” (wyłącz), który odpowiada danemu kodowi ustawień).
Kiedy kod ustawień odpowiedni dla Twojego telewizora zostanie odnaleziony,
telewizor wyłączy się. Jeżeli próbujesz ustawić nagrywarkę video lub odtwarzacz/
nagrywarkę DVD, Twój sprzęt wyłączy się po odszukaniu właściwego kodu.
8. Naciśnij TV , aby zapisać ustawienia kodu, jak tylko telewizor się wyłączy.
Rozdział 2. Pilot
*W przypadku czarnego pilota przycisk DVD-R nie jest dostępny.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 20 2012-04-18 14:27:56
21
Uwaga!
Może zaistnieć konieczność kilkukrotnego naciśnięcia Ch , zanim znajdziesz
właściwy kod ustawień i zanim Twój telewizor lub inne urządzenie się wyłączy.
Może upłynąć nawet 15 minut, zanim znajdziesz właściwy kod, korzystając
z funkcji „wyszukiwania kodów ustawień”. Szukając kodów ustawień, cały czas
trzymaj pilota skierowanego w stronę telewizora lub innego urządzenia.
Wymiana baterii
Pilot wyposażony jest w dwie nowe baterie alkaliczne: AA/LR6 w przypadku
pilota srebrnego, AAA/LR03 w przypadku pilota czarnego. Jeżeli pilot przestanie
działać lub nie działa prawidłowo, prawdopodobnie trzeba wymienić baterie:
• otwórz klapkę z tyłu pilota,
• włóż poprawnie dwie nowe baterie i zamknij klapkę.
Uwaga!
Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi lub różnych rodzajów baterii
(np. zwykłe i alkaliczne).
Rada
Możesz ustawić UPC Mediabox w stan czuwania przy użyciu STANDBY
na jego panelu.
Rozdział 2. Pilot
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 21 2012-04-18 14:27:56
22
3
Funkcje podstawowe
Po podłączeniu UPC Mediabox można korzystać z pilota do obsługi funkcji
dekodera, takich jak przełączanie w stan czuwania, włączanie, zmiana kanałów itd.
Wśród podstawowych funkcji znajdziesz również Mini Przewodnik TV.
Dzięki niemu uzyskasz informacje na temat programu oglądanego w danym
momencie oraz programu, który będzie emitowany w następnej kolejności.
Włączanie oraz przełączanie UPC Mediabox w stan czuwania
Aby włączyć UPC Mediabox, naciśnij UPC na pilocie.
Aby ustawić UPC Mediabox w stan czuwania, naciśnij STANDBY na pilocie lub
przyciśnij STANDBY na panelu frontowym UPC Mediabox.
Zmiana kanałów
Istnieją różne sposoby szybkiego zmieniania kanałów przy pomocy pilota.
Można szybko przełączać kolejne kanały, korzystając z przycisków Ch i Ch :
• naciśnij Ch jeden raz, aby przejść z kanału 1 do kanału 2.
• naciśnij Ch raz, aby przejść z kanału 2 do kanału 1. Możesz również szybko
zmieniać następujące po sobie kanały, korzystając z przycisków na panelu
UPC Mediabox.
Wybór numeru kanału
Aby przejść bezpośrednio do danego kanału możesz użyć przycisków z cyframi,
np. naciśnij , aby włączyć kanał numer 375.
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 22 2012-04-18 14:27:56
23 Rozdział 3. Funkcje podstawowe
Mini Przewodnik TV
Przy każdej zmianie kanału na ekranie ukazuje się Mini Przewodnik TV.
3
4
5
6
2
7
8
1
Mini Przewodnik TV dostarcza następujących informacji:
1. Numer i nazwę kanału, który oglądasz oraz bieżącą datę i godzinę.
2. Program, który obecnie jest emitowany na danym kanale.
3. Następny program, jaki będzie emitowany na tym kanale po programie,
który obecnie oglądasz.
4. Informacje o dostępności różnych wersji językowych dla danego programu.
5. Oś czasu prezentującą jaka część programu już upłynęła.
6. Grupę wiekową, dla której przeznaczony jest program.
Uwaga! Informacja ta może nie być dostępna dla wszystkich programów.
7. Ikona HD informuje o tym, że kanał nadawany jest w wysokiej rozdzielczości.
*
8. Informacje o dostępności napisów w różnych językach.
Po 2, 4 lub 8 sekundach informacja na temat programu znika z ekranu — zależy
to od ustawień, które możesz zmieniać. UPC Mediabox ma ustawienie domyślne
na 4 sekundy. Po tym czasie Mini Przewodnik TV znika z ekranu.
Możesz sam ustawić czas wyświetlania informacji o programie. Więcej na ten
temat znajdziesz na stronie 53.
* Kanały w jakości HD dostępne są tylko dla użytkowników pakietów z opcją HD.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 23 2012-04-18 14:27:56
24
Uwaga!
Mini Przewodnik TV jest wyświetlany na ekranie, gdy kanały zmieniane są
przy użyciu Ch i Ch i znika automatycznie po 2, 4 lub 8 sekundach,
w zależności od Twoich ustawień. Jeżeli pasek informacji na temat programu
wyświetlany jest przy użyciu przycisku OK , nie znika on automatycznie.
Naciśnij OK , aby włączyć wybrany program, wskazany na pasku informacji
o programie. Można też nacisnąć UPC lub BACK/P<P , aby usunąć
informację na temat programu bez zmieniania kanału.
Zmienianie kanałów przy użyciu Mini Przewodnika TV
Podczas oglądania jednego kanału możesz użyć paska informacji o programie,
aby sprawdzić, co jest nadawane na innych kanałach. Jeżeli zdecydujesz, że
chcesz oglądać inny program, możesz natychmiast przełączyć na ten kanał.
• Naciśnij OK , aby wyświetlić Mini Przewodnik TV. Program i kanał, który
obecnie oglądasz, są zaznaczone jaśniejszym kolorem, a program,
który ma być nadawany po nim, jest poniżej.
3
1
2
4
5
Teraz masz następujące opcje:
1. Użyj i , aby przejrzeć informacje na temat innego kanału. Informacja
na pasku informacyjnym zmienia się, a program w tle pozostaje ten sam.
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 24 2012-04-18 14:27:56
25
2. Naciśnij OK , aby włączyć kanał wyświetlony na górze Mini Przewodnika TV
(nr 1 na diagramie powyżej).
3. Użyj i , aby wybrać pomiędzy dwoma wyświetlonymi programami.
Twój wybór zaznaczony jest jaśniejszym kolorem. Na dole Mini Przewodnika TV
(nr 5 na diagramie powyżej) znajduje się krótki opis zaznaczonego programu.
4. Naciśnij INFO , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
zaznaczonego programu (więcej szczegółów w dalszej części rozdziału).
5. Wyświetla krótki opis zaznaczonego programu.
Naciśnij UPC , aby usunąć Mini Przewodnik TV bez zmieniania kanału.
Dodatkowe informacje o programie
Kiedy Mini Przewodnik TV jest wyświetlony, można wyszukać dodatkowe
informacje na temat wybranego programu.
Naciśnij INFO , aby wyświetlić dodatkowe informacje Mini Przewodnika TV.
Zobaczysz wtedy szczegółowy opis programu. Poniżej pojawią się ustawienia
ścieżki dźwiękowej dla programów emitowanych w kilku wersjach językowych
oraz ustawienia napisów. Tutaj można wybrać jedną z dostępnych wersji
językowych. Pasek trwania programu pokazuje, jaka część programu upłynęła.
3
1
2
4
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 25 2012-04-18 14:27:56
26
Teraz masz następujące możliwości:
1. Opcje ścieżki dźwiękowej. Możesz użyć i , aby zmienić wersję językową.
Jeśli chcesz przejść do opcji napisów (nr 2 na diagramie znajdującym się
na poprzedniej stronie), możesz użyć i . Opcja ta jest dostępna tylko
wtedy, gdy program nadawany jest w kilku wersjach językowych ścieżki
dźwiękowej.
2. Opcje napisów. Możesz użyć przycisków i , aby włączyć lub wyłączyć napisy.
Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy program nadawany jest z napisami –
szczegóły na stronie 53.
3. Naciśnij INFO , aby opuścić ten ekran. W ten sposób wrócisz do Mini
Przewodnika TV lub do oglądanego programu.
4. Naciśnij OK , aby włączyć kanał wyświetlony w Mini Przewodniku TV.
Rada
Wiele funkcji jest dostępnych bezpośrednio z panelu UPC Mediabox
bez potrzeby korzystania z pilota.
Ulubione kanały
Możesz korzystać z opcji Ulubione, aby zaznaczyć wybrane kanały. Ulubione
kanały są oznaczone uśmieszkiem w Mini Przewodniku TV.
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 26 2012-04-18 14:27:56
27
Dodaj ulubione kanały
Aby dodać status Ulubione do wybranego kanału, należy wejść do Przewodnika TV,
naciskając GUIDE . Naciśnij przycisk ZIELONY , z listy wybierz opcję „Ustaw
Ulubione kanały”. Teraz możesz wybrać kanał, który chcesz dodać do Ulubionych.
Przez naciśnięcie przycisku NIEBIESKI status Ulubione zostaje przypisany do
wybranego kanału.
Usuń status Ulubione
Aby usunąć status Ulubione, należy wejść do Przewodnika TV, naciskając GUIDE
. Naciśnij przycisk ZIELONY , z listy wybierz opcję „Ustaw Ulubione kanały”.
Teraz możesz wybrać kanał, który chcesz usunąć z Ulubionych. Przez naciśnięcie
przycisku NIEBIESKI status Ulubione zostaje usunięty.
Przeglądanie Ulubionych
Przeglądając kanały w Przewodniku TV, możesz wybrać opcję, która pozwala
przeglądać tylko ulubione kanały zamiast wszystkich. W tym celu naciśnij przycisk
CZERWONY , a następnie wybierz z listy Ulubione kanały. Kanał ustawiony jako
Ulubiony jest oznaczony ikoną . Używając przycisków Ch i Ch na pilocie
możesz przeglądać Ulubione, pomijając wszystkie pozostałe kanały.
ikona Ulubione
Naciskając przycisk NIEBIESKI w trybie Mini Przewodnika TV możesz
przełączyć opcję przeglądania Ulubionych na przeglądanie wszystkich kanałów
i odwrotnie.
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 27 2012-04-18 14:27:57
28
Przewijanie telewizji na żywo*
UPC Mediabox z nagrywarką jest tak ustawiony, aby automatycznie zacząć
nagrywanie oglądanego programu 3 sekundy po włączeniu danego kanału.
Oznacza to, że możesz użyć przycisku , aby przewinąć program wstecz
i wrócić do sceny oglądanej wcześniej na danym kanale.
Uwaga!
Jak tylko zmienisz kanał, nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox (DVR)
automatycznie zresetuje się i zaczyna nagrywać kolejny kanał, który włączyłeś.
Zatrzymanie obrazu (stopklatka)*
Dzięki nagrywarce cyfrowej UPC Mediabox (DVR) można zatrzymać emitowany
program — wystarczy wcisnąć przycisk PAUZA . Aby kontynuować oglądanie,
naciśnij ODTWÓRZ . W tym momencie oglądasz program z opóźnieniem (o
czas włączonej PAUZY) w stosunku do regularnej emisji. Naciśnij przycisk

,
aby cofnąć lub , aby przewinąć do przodu. Na dole ekranu wyświetli się mały
pasek z informacją o opóźnieniu w stosunku do regularnej emisji (w minutach/
sekundach).
Rozdział 3. Funkcje podstawowe
* Dotyczy UPC Mediabox z funkcją nagrywarki
Uwaga!
Automatyczne nagrywanie może trwać do 150 minut (tj. 2,5 godz.) i nie zabiera
czasu przeznaczonego na zaplanowane nagrania (od 65 do 140 godzin
w zależności od typu dekodera).
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 28 2012-04-18 14:27:57
29
4
Korzystanie z menu
Menu jest wykorzystywane do ustawiania dodatkowych funkcji, jakie oferuje
dekoder cyfrowy UPC Mediabox. Zanim zacznie się korzystać z dodatkowych
funkcji, warto dowiedzieć się, jak wyświetlić główne menu i zapoznać się z jego
podstawowymi opcjami.
Wyświetlanie Menu głównego
Naciśnij MENU , aby wyświetlić Menu główne:
• Przewodnik TV: (patrz Rozdział 5, strona 31).
• Wyszukiwarka TV (patrz Rozdział 6, strona 36).
• Nagrywarka cyfrowa (patrz Rozdział 7, strona 39).
• Radio (patrz Rozdział 9, strona 49).
• Ustawienia(patrz Rozdział 10, strona 52).
• Usługi interaktywne(patrz Rozdział 12, strona 60).
• UPC NA ŻĄDANIE (patrz Rozdział 13, strona 63).

Ekran dla UPC Mediabox z nagrywarką
oraz UPC Mediabox HD z nagrywarką
W każdym menu zawsze możesz:
• Wybrać jedną z opcji, korzystając z przycisków ze strzałkami i
oraz i . Wybrana opcja jest zawsze zaznaczona.
Rozdział 4. Korzystanie z menu
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 29 2012-04-18 14:27:57
30 Rozdział 4. Korzystanie z menu
• Przejść do zaznaczonej opcji, naciskając OK . Przechodzisz wtedy
do nowego menu.
• Wyjść z menu, naciskając UPC . Powracasz do oglądania telewizji.
Korzystanie z menu
W celu zaprezentowania kilku podstawowych możliwości wykorzystamy
przykładowy ekran.
Wybór opcji z listy:
• Większość menu ma kilka pasków z informacjami. Jeden pasek zawsze jest
zaznaczony jaśniejszym kolorem, co oznacza wybraną opcję. Możesz wybrać
inny pasek, naciskając i . Na liście menu możesz również używać i .
Czasami sam pasek zawiera wiele opcji (tak jak na przykład górny pasek na
ekranie powyżej). Jeżeli użyjesz strzałek, zaznaczenie przesunie się na inną
opcję.
• Naciśnij OK , aby potwierdzić wybraną opcję na liście. Teraz przejdziesz
do kolejnego ekranu menu lub kanału, który wybrałeś.
Wybieranie opcji przy użyciu przycisków:
• ,

,

,

– jeżeli na dole menu zobaczysz tekst z kolorową kropką
z przodu (CZERWONY , ZIELONY , ŻÓŁTY lub NIEBIESKI ) możesz
na pilocie nacisnąć przycisk oznaczony takim kolorem, aby wykonać czynność
opisaną obok kolorowej kropki na ekranie telewizora.
aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk BACK .


– aby uzyskać dodatkowe informacje na dany temat, naciśnij INFO .


– aby wyjść z menu i powrócić do ekranu TV, naciśnij przycisk UPC .
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 30 2012-04-18 14:27:58
31 Rozdział 5. Przewodnik TV
5
Przewodnik TV (przycisk GUIDE )
Przewodnik TV zapewnia szybki dostęp do listy programów, oferowanych
w ramach Telewizji Cyfrowej UPC. Możesz wyświetlić listę kanałów obejmującą
wszystkie programy, jakie można oglądać w danej chwili. Możesz też wyświetlić
listę programów na danym kanale, które można oglądać w późniejszej porze,
w kolejnych 7 dniach. Naciśnij przycisk INFO , aby uzyskać więcej informacji
na temat wybranego programu.
Menu Przewodnika TV
Naciśnij przycisk GUIDE , aby zobaczyć pełną listę kanałów Przewodnika TV
albo naciśnij MENU , a następnie wybierz Przewodnik TV w Menu głównym
i naciśnij OK . Zobaczysz menu z pełną listą kanałów.
Korzystaj z przycisków ze strzałkami
, ,
i

,

aby zaznaczyć
interesujący Cię kanał.
Naciśnij OK , aby włączyć
wybrany kanał.
Naciśnij BACK lub UPC
,
aby
powrócić do oglądania telewizji.
Opcja Ustawienia (przycisk
ZIELONY ) pozwoli na ustawienie
Ulubionych kanałów (strona 26).
Rada
Jeśli chcesz zmienić stopień przezroczystości Przewodnika TV naciśnij przycisk
ZIELONY i wybierz opcję „Ustaw przezroczystość”.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 31 2012-04-18 14:27:58
32
Widok Wszystkie kanały
Po wejściu do Przewodnika TV wyświetlona zostanie pełna lista wszystkich
programów, które można w danej chwili oglądać w Telewizji Cyfrowej UPC.
2
4
1
3
1. Możesz wybrać kanał, używając przycisków ze strzałkami: i . Wybrany
kanał jest zaznaczony. Możesz przejrzeć programy dostępne na zaznaczonym
kanale, używając przycisków ze strzałkami: i .
2. Naciśnij przycisk ZIELONY , aby otworzyć menu, które pozwala: ustawić czy
w Przewodniku TV program będzie wyświetlany na najbliższe 30, 60, 90 czy 120
minut, przejść do widoku jednego kanału, zablokować i odblokować kanał, ustawić
Ulubione kanały (strona 26) i zmienić stopień przezroczystości Przewodnika TV.
3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI , aby przejść do programów zapowiadanych
na inne dni.
4. Naciśnij przycisk CZERWONY , aby wybrać jaką kategorię kanałów chcesz
przeglądać. Jeżeli z menu wybierzesz opcję „Wyszukiwarka TV” dzięki której
znajdziesz swój ulubiony program, film lub serial.
5. Naciśnij OK , aby włączyć bieżący program na danym kanale
lub ustawić przypomnienie na wybranym programie w przyszłości.
6. Naciśnij INFO , aby uzyskać więcej informacji na temat wybranego
programu.
7. Naciśnij BACK lub UPC
,
aby powrócić do oglądania telewizji.
8. Naciśnij NAGRAJ , aby ustawić nagrywanie na wybranym programie.*
Rozdział 5. Przewodnik TV
* Dotyczy UPC Mediabox z funkcją nagrywarki.
Rada
Aby przeglądać kanały w prostszy sposób, możesz wybrać jedną z kategorii
tematycznych: Film, Muzyka, Dzieci, Sport oraz HD.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 32 2012-04-18 14:27:58
33
Widok jednego kanału
1. Aby przejść do widoku jednego kanału
w Przewodniku TV naciśnij przycisk
ZIELONY a następnie z listy
wybierz „Widok jednego kanału”.
2. Wybierz program, używając
przycisków ze strzałkami i .
Możesz także przeglądać inne kanały,
używając przycisków ze strzałkami
i .
3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI , aby przejść do programów nadawanych w inne dni.
• Naciśnij BACK , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
• Naciśnij INFO , aby uzyskać więcej informacji o programie.
Blokowanie kanałów
Dekoder UPC Mediabox umożliwia
zablokowanie niektórych kanałów, na
przykład po to, by nie oglądały ich dzieci.
Aby zablokować kanał, najpierw przejdź do
Przewodnika TV, naciskając przycisk GUIDE
. Następnie naciśnij przycisk ZIELONY
i wybierz z listy opcję Zablokuj/Odblokuj
kanały.
Na ekranie wybierz kanał, który chcesz
zablokować i naciśnij przycisk ŻÓŁTY .
Zostaniesz poproszony o wprowadzenie
kodu PIN Klienta.
Rozdział 5. Przewodnik TV
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 33 2012-04-18 14:27:58
34 Rozdział 5. Przewodnik TV
Po wprowadzeniu kodu PIN naciśnij OK.
Znak kłódki pojawi się obok kanału,
co oznacza, że kanał ten został
zablokowany. Domyślny kod PIN to 0000.
Więcej o ustawieniach kodu PIN znajdziesz
w Rozdziale 11
Jak odblokować kanał?
Aby odblokować kanał, wejdź do menu Zablokuj/Odblokuj kanały, postępując zgodnie
z instrukcją podaną powyżej. Następnie wybierz kanał, który chcesz odblokować
i naciśnij przycisk ŻÓŁTY , potem wprowadź kod PIN i naciśnij OK . Symbol
kłódki zniknie, co oznaczać będzie, że kanał został odblokowany.
Ustawianie przypomnienia
Przypomnienie można ustawić w Przewodniku TV lub w Mini Przewodniku TV.
Aby ustawić przypomnienie, należy wybrać program, który emitowany będzie
w przyszłości.
Ustawianie przypomnienia poprzez Przewodnik TV
Wejdź w Przewodnik TV, naciskając przycisk GUIDE na pilocie. Aby ustawić
przypomnienie o programie, który będzie emitowany w przyszłości, wybierz
program i naciśnij OK .
Ustawianie przypomnienia na wybranym kanale
Wybierz program, używając przycisków
ze strzałkami i . Możesz przejrzeć
pozostałe kanały, używając przycisków
ze strzałkami i . Wybierz program,
na którym chcesz ustawić przypomnienie
i naciśnij na pilocie przycisk OK .
Niebieski symbol zegara obok nazwy
programu oznacza, że przypomnienie
zostało ustawione. Naciśnij przycisk OK
ponownie, aby usunąć przypomnienie.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 34 2012-04-18 14:27:59
35
Ustawianie przypomnienia poprzez Mini Przewodnik TV
Możesz ustawić przypomnienie poprzez
Mini Przewodnik TV. Używając przycisku
ze strzałką , ustaw przypomnienie
o następnym nadawanym programie.
Możesz też ustawić przypomnienie
o programie na innym niż obecnie
oglądanym kanale, używając przycisków
ze strzałkami i . Przypomnienie
zostanie ustawione po naciśnięciu
przycisku OK .
Lista przypomnień
Ustawione przypomnienia można
sprawdzić w Moim kalendarzu TV. Aby
wejść do menu Mojego kalendarza TV
UPC Mediabox bez funkcji nagrywania,
przejdź do Przewodnika TV, naciskając
przycisk GUIDE na pilocie. Następnie
wybierz Mój kalendarz TV i naciśnij OK
.
W przypadku UPC Mediabox z funkcją nagrywania naciśnij przycisk MENU

na pilocie, następnie wybierz Nagrywarka Cyfrowa i wciśnij OK .
W Menu Nagrywarki cyfrowej za pomocą strzałek wybierz Mój kalendarz TV
i naciśnij OK .
Na tym ekranie możesz również usunąć wybrane przypomnienia. Przypomnienie
można usunąć, naciskając przycisk NIEBIESKI po wybraniu przypomnienia do
usunięcia strzałkami i .
Rozdział 5. Przewodnik TV
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 35 2012-04-18 14:27:59
36
6
Wyszukiwarka TV
Wyszukiwarka TV umożliwia wyszukiwanie programów na podstawie tytułu,
kategorii, aktora, reżysera lub innych kryteriów dla wszystkich dostępnych dni
w Przewodniku TV. Aby przejść do Wyszukiwarki TV naciśnij na pilocie przycisk
GUIDE
,
a następnie przycisk CZERWONY i z listy wybierz Wyszukiwarka TV.
Wpisywanie słów kluczowych
Aby rozpocząć wyszukiwanie, wprowadź
słowo korzystając z przycisków 0-9 na
pilocie (podobnie jak pisanie SMS).
Naciśnij 0 [zero], aby wprowadzić odstęp
między słowami. Użyj przycisku strzałka
LEWO

na pilocie, aby usunąć tekst.
Podczas wprowadzania tekstu pojawiają
się podpowiedzi. Jeśli widzisz odpowiednie
słowo w polu sugestii użyj strzałki DÓŁ
, aby je wybrać i naciśnij przycisk OK
. Naciśnij OK

ponownie, aby
uruchomić wyszukiwanie.
Wyniki wyszukiwania
Kiedy wyszukiwanie zostanie zakończone
wyświetli się ekran wyników. Jeśli kanał
znajduje się w Twoim pakiecie
abonamentowym i wybrany program jest
właśnie emitowany, możesz rozpocząć
jego oglądanie naciskając OK . Jeżeli
program będzie emitowany w późniejszym
terminie możesz ustawić przypomnienie
naciskając przycisk OK lub zaplanować
nagrywanie naciskając przycisk NAGRAJ*
. Naciśnięcie klawisza INFO

spowoduje wyświetlenie rozszerzonej informacji o programie. ŻÓŁTY

przycisk
„Nowe” umożliwia rozpoczęcie nowego wyszukiwania poprzez powrót do głównej
sekcji Wyszukiwarki TV.
* Dotyczy UPC Mediabox z funkcją nagrywarki.
Rozdział 6. Wyszukiwarka TV
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 36 2012-04-18 14:27:59
37
Zapisywanie wyszukiwań
Wyszukiwanie można zapisać naciskając
przycisk NIEBIESKI

na ekranie
wyników wyszukiwania. Nazwa dla
zapisanego wyszukiwania jest sugerowana
automatycznie. Można ją edytować
za pomocą przycisków 0-9 na pilocie
i strzałki LEWO

tak jak przy wpisywaniu
słów kluczowych. Naciśnij przycisk OK ,
aby zapisać wyszukiwanie. Możesz zapisać
do 12 wyszukiwań.
Wyszukiwanie zaawansowane
Jeśli chcesz sprecyzować kryteria wyszukiwania, przejdź do wyszukiwania
zaawansowanego naciskając przycisk ZIELONY

na głównym ekranie
Wyszukiwarki TV. Możesz zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez wybranie
szczegółowych kryteriów wyszukiwania takich jak kategoria, podkategoria, dzień
lub pora dnia. Użyj strzałek GÓRA/DÓŁ ,

, aby zaznaczyć kryterium,
które chcesz zmienić, a następnie użyj strzałek LEWO/PRAWO ,

, aby zmienić
ustawienie i naciśnij OK .
Moje wyszukiwania
W sekcji Moje wyszukiwania znajdziesz
zarówno swoje ostatnie wyszukiwania
jak i zapisane wyszukiwania. Do tej sekcji
możesz przejść naciskając przycisk
NIEBIESKI

na wszystkich ekranach
Wyszukiwarki z wyjątkiem wyników
wyszukiwania.
Rozdział 6. Wyszukiwarka TV
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 37 2012-04-18 14:27:59
38
Uwaga
Domyślnie programy dla dorosłych nie są uwzględnione w wynikach
wyszukiwania. Jeśli chcesz uwzględnić programy dla dorosłych naciśnij
przycisk ZIELONY

na ekranie wyszukiwania zaawansowanego, aby przejść
do Ustawień. Tutaj możesz wybrać, czy uwzględnić programy dla dorosłych
tylko w obecnym wyszukiwaniu czy w każdym. Jeśli w każdym, programy dla
dorosłych będą zawsze widoczne w sekcji Moje wyszukiwania.
Popularne
Naciśnij przycisk CZERWONY , aby
zobaczyć listę popularnych wyszukiwań.
Wybierz wyszukiwanie z listy za pomocą
strzałek GÓRA/DÓŁ ,


i naciśnij OK . Po uruchomieniu
jednego z wyszukiwań pojawi się ekran
wyników wyszukiwania.
Rada
Jeśli często używasz któregoś z popularnych wyszukiwań możesz je
zapisać, ponieważ mogą one ulegać zmianom. Jeżeli chcesz zapisać jedno
z popularnych wyszukiwań, uruchom to wyszukiwanie, a następnie naciśnij
przycisk NIEBIESKI

na ekranie wyników wyszukiwania, aby je zapisać.
Rozdział 6. Wyszukiwarka TV
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 38 2012-04-18 14:28:00
39 Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
7
Nagrywarka cyfrowa
*
Dekodery UPC Mediabox z nagrywarką cyfrową posiadają wbudowany twardy dysk,
który może zarejestrować od 65 do 140 godzin nagrania.
Nagrywanie programów
Dzięki nagrywarce cyfrowej UPC Mediabox możesz nagrywać i oglądać programy,
kiedy tylko zechcesz.
Nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox daje różne możliwości nagrywania:
• natychmiastowe nagrywanie programu, który aktualnie oglądasz;
• nagrywanie programu poprzez Przewodnik TV;
Rada
Najłatwiejszym sposobem zaplanowania nagrywania jest jego ustawienie
poprzez Przewodnik TV.
Natychmiastowe nagrywanie
Naciskając przycisk NAGRAJ , możesz
natychmiast rozpocząć nagrywanie
oglądanego właśnie programu. Zostaniesz
wówczas poproszony o potwierdzenie
godziny zakończenia nagrywania.
Domyślna godzina zakończenia wyświetli
się na ekranie. Jeżeli chcesz zmienić
czas zakończenia nagrywania, możesz
nastawić koniec nagrywania na 5 lub
10 minut po zakończeniu programu,
naciskając przycisk . Naciśnij OK ,
aby rozpocząć nagrywanie.
Jak tylko rozpocznie się nagrywanie, na frontowym panelu nagrywarki cyfrowej
UPC Mediabox podświetli się na czerwono REC.
* Ustawienia i możliwości opisane w tym rozdziale dostępne są tylko dla użytkowników UPC Mediabox z funkcją
nagrywarki.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 39 2012-04-18 14:28:00
40
W przypadku dekodera UPC Mediabox z nagrywarką (Thomson srebrny - model
DCI62UPC) jak tylko rozpocznie się nagrywanie, na frontowym panelu nagrywarki
wyświetli się ‘OK’ na czerwono.
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk STOP . Wszystkie nagrane
programy są zapisane na liście Nagrane programy, którą w każdej chwili możesz
sprawdzić. Więcej na temat list w punkcie „Lista zaplanowanych zadań”.
Uwaga!
Podczas nagrywania możesz oglądać inne programy. Zaprogramowane
nagrywanie po prostu trwa dalej.
Nagrywanie poprzez Przewodnik TV
Dzięki nagrywarce cyfrowej UPC Mediabox możesz zaplanować nagrania.
Przy pomocy przycisków ze strzałkami możesz wybrać w Przewodniku TV program,
który chcesz nagrać. Aby zacząć nagrywanie, naciśnij przycisk NAGRAJ .
Jeżeli chcesz nagrać program, który już się rozpoczął, nagrywarka cyfrowa UPC
Mediabox natychmiast rozpocznie nagrywanie. Jeżeli chcesz nagrać program
w przyszłości, nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox zacznie go nagrywać, jak tylko
rozpocznie się emisja programu, którego nagrywanie zostało zaplanowane.
Nagrywanie serii
Nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox
umożliwia automatyczne nagrywanie
kolejnych odcinków seriali i programów
cyklicznych. Aby ustawić nagrywanie serii,
wybierz w Przewodniku TV serię, której
odcinki chcesz nagrać i naciśnij na pilocie
przycisk NAGRAJ . Pojawi się okno
umożliwiające ustawienie nagrywania
tylko wybranego odcinka lub całej serii.
Kolejne odcinki nie muszą być emitowane w określonych dniach tygodnia i
godzinach, a powtórki odcinków nie będą nagrane.
Powtórki są oznaczone symbolem

.
Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 40 2012-04-18 14:28:00
41 Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
Ustawienia
Programy mogą rozpocząć się wcześniej i zakończyć później niż podano w
Przewodniku TV. Aby wydłużyć czas nagrywania, naciśnij przycisk MENU , potem
wybierz opcję Nagrywarka cyfrowa, a następnie wybierz Dodatkowe ustawienia.
W tym miejscu określisz czy chcesz, aby
nagranie z Przewodnika TV zaczęło się 1,
5 czy 10 minut wcześniej niż ustawienie
domyślne, a zakończyło 1, 5 czy 10 minut
później niż ustawienie domyślne. Aby
zmienić godzinę, naciśnij
i . Naciśnij OK , aby potwierdzić.
Tego rodzaju ustawienia dotyczą nagrywania zaplanowanych programów
tylko z Przewodnika TV. Ponadto natychmiastowe nagrywanie wybrane z Prze-
wodnika nie zacznie się automatycznie wcześniej, ale zgodnie z ustawieniami.
Automatyczne zarządzanie zasobami dysku to funkcja, która automatycznie
usuwa z dysku nagrywarki najstarsze nagrania, aby zwolnić miejsce na nowe
nagrywane programy. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby zabezpieczyć
nagrania przed automatycznym usunięciem, zapoznaj się z opisem na stronie 44.
Uwaga!
Jeżeli dekoder UPC Mediabox znajduje się w stanie czuwania, a rozpoczyna
się zaplanowane nagrywanie, urządzenie rozpocznie nagrywanie zgodnie
z planem.
Uwaga!
Aby kolejne odcinki nagrywały się automatycznie, nadawca musi podawać
ich numery, co jest niezależne od UPC
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 41 2012-04-18 14:28:00
42 Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
Lista zaplanowanych nagrań
Wszystkie programy, których nagranie
zostało zaplanowane, można łatwo od-
naleźć w menu Mój kalendarz TV.
Naciśnij przycisk MENU i przejdź do
części Nagrywarka cyfrowa.
W Moim kalendarzu TV znajdziesz spis wszystkich zaplanowanych nagrań.
2
1
3
1. Czerwony pasek pokazuje wykorzystanie miejsca na dysku nagrywarki
cyfrowej.
2. Pokazuje, że w danej chwili nagrywany jest program.
3. Informuje o konflikcie (dwa lub więcej nakładających się nagrań).
4. oznacza, że program był już odtwarzany.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 42 2012-04-18 14:28:00
43 Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
Nakładające się nagrania
Nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox
umożliwia zaplanowanie jednoczesnego
nagrywania dwóch nakładających się
programów. Jeśli w tym samym czasie
zaplanowanych nagrań jest więcej niż
dwa, przed rozpoczęciem planowanego
nagrywania wyświetli się ekran
informujący o konflikcie.
Przy nagraniach powodujących konflikt
pojawi się znak .
Aby anulować nagranie programu, które powoduje konflikt, wybierz program,
naciskając i . Aby anulować nagranie wybranego programu, naciśnij
przycisk NIEBIESKI .
Zaplanowane nagranie zostanie anulowane po naciśnięciu OK .
W przypadku konfliktu pomiędzy nagraniami nakładającymi się w czasie
częściowo, początek późniejszego programu nie zostanie zarejestrowany.
Odtwarzanie nagrań
Nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox pozwala na jednoczesne oglądanie
i nagrywanie programów.
Możesz więc oglądać pierwszą cześć
programu, podczas gdy druga część
będzie się nagrywała. Spis wszystkich
nagranych programów znajduje się w
menu Nagrywarka cyfrowa w opcji
Nagrane programy.
Naciśnij DVR na pilocie.
Zobaczysz podobny ekran do tego obok.
Uwaga!
Ekran z informacją o nakładających się programach nie pojawi się w trybie
Przewodnika TV.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 43 2012-04-18 14:28:01
44
Za pomocą i wybierz nagranie. Naciśnij INFO , aby uzyskać więcej
informacji o programie i OK lub ODTWÓRZ , aby oglądać program.
Nagrane programy możesz zabezpieczyć przed automatycznym usunięciem (wię-
cej na ten temat na stronie 41), zaznaczając wybrany program i naciskając
na pilocie ŻÓŁTY przycisk. Postępuj podobnie, aby usunąć zabezpieczenie.
Jeżeli widziałeś już część nagranego programu i chcesz oglądać od momentu,
gdzie skończyłeś ostatnio, wybierz „Kontynuacja” i naciśnij OK . Jeżeli chcesz
oglądać program od samego początku, wybierz przy pomocy „Początek”
i naciśnij OK ,

a program zacznie być odtwarzany od początku. Podczas
oglądania możesz przewinąć nagranie do przodu, naciskając . Możesz też
włączyć pauzę i zatrzymać odtwarzanie nagrania, używając przycisku PAUZA
lub zakończyć oglądanie nagrania, naciskając dwukrotnie STOP .
Aby zobaczyć scenę raz jeszcze, możesz również cofnąć nagranie podczas jego
oglądania. Cofnąć można, naciskając przycisk .

Aby cofnąć w przyspieszonym
tempie, wielokrotnie naciśnij przycisk .
Zwolnione tempo
Podczas oglądania nagranego programu naciśnij przycisk PAUZA — wtedy
zatrzymasz obraz. Po naciśnięciu nagranie odtwarzane jest w zwolnionym tem-
pie. Jeżeli naciśniesz , nagranie będzie odtwarzane do tyłu w zwolnionym tempie.
Zdalne Nagrywanie
Dzięki usłudze Zdalne Nagrywanie w Telewizji Cyfrowej UPC każdy użytkownik
dekodera UPC Mediabox z funkcją nagrywania może ustawić nagrywanie
programu na swoim dekoderze zdalnie poprzez komputer lub telefon komórkowy.
Dodatkowo usługa umożliwia zaplanowanie zdalnie przypomnienia o programie.
Aby zaplanować zdalnie nagrywanie, wybierz w jaki sposób chcesz ustawić nagrywanie:
• komputer - wejdź na stronę nagrywanie.upc.pl
• iPhone lub iPad - pobierz z App Store darmową aplikację UPC
• telefon komórkowy - wejdź poprzez przeglądarkę w telefonie na stronę
m.nagrywanie.upc.pl
Rozdział 7. Nagrywarka cyfrowa
Rada
Nagrywarka cyfrowa UPC Mediabox daje również możliwość zatrzymania
obrazu lub przewijania obrazu w trakcie oglądania telewizji.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 44 2012-04-18 14:28:01
45
Ustaw nagrywanie w 3 prostych
krokach:
1. Zaloguj się do Przewodnika TV przy
użyciu nazwy użytkownika i hasła z
serwisu Moje UPC. Jeśli korzystasz
z więcej niż jednego dekodera
UPC Mediabox po zalogowaniu się
wybierz właściwy dekoder w menu
Ustawienia.
2. Wybierz film lub program, który
chcesz nagrać i kliknij w jego nazwę.
3. W oknie, które się pojawi wybierz
Ustaw nagrywanie i potwierdź swój
wybór.
Warunki, które muszą być spełnione, aby prawidłowo zaplanować
nagrywanie zdalnie:
• Dekoder UPC Mediabox musi być włączony lub w stanie czuwania (standby)
• Wyłącz opcję małego poboru mocy w stanie czuwania jeśli ją ustawiłeś
(Menu główne -> Ustawienia -> Zarządzanie poborem mocy)
• Dekoder UPC Mediabox musi być prawidłowo podłączony do sieci UPC.
Możesz to sprawdzić wybierając kanał 873 i wykonując test połączenia.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 45 2012-04-18 14:28:01
46
8
Wysoka rozdzielczość HD
*
Zaletą telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV) jest to, że jakość wyświetlanego
obrazu jest wyższa niż obrazu w telewizji nadawanej w standardowym formacie.
By móc w pełni wykorzystać zalety telewizji wysokiej rozdzielczości, musisz
prawidłowo połączyć kablem HDMI (dostajesz go w zestawie z UPC Mediabox)
telewizor oznaczony jako HD Ready lub Full HD (więcej w Załączniku 1: Często
zadawane pytania na stronie 69) oraz UPC Mediabox z funkcją HD.
Zmiana ustawień rozdzielczości HD
Programy telewizyjne HD nadawane są w dwóch standardach rozdzielczości:
720p lub 1080i, co odpowiednio oznacza 720 albo 1080 linii rozdzielczości
pionowej. Domyślna rozdzielczość obrazu HD w UPC Mediabox ustawiona jest
na 720p. Ustawienia domyślne można zmienić po naciśnięciu przycisku
MENU na pilocie, wejściu w Ustawienia, a następnie w Ustawienia TV.
Po wybraniu opcji 720p lub 1080i,
wszystkie programy wyświetlane będą
w ustawionej rozdzielczości. Aby obraz
automatycznie dopasowywał się do
rozdzielczości, w której nadawane są
programy, należy wybrać opcję Auto.
Trzeba jednak pamiętać, iż ustawienie
domyślnie rozdzielczości HDMI na Auto,
może spowodować niewielkie opóźnienia
podczas przełączania kanałów – obraz musi
dostosować się do odpowiedniego formatu.
Synchronizacja dźwięku i obrazu
Jeżeli zauważysz, że dźwięk i obraz w oglądanym programie HD nie pokrywają
się, musisz wyregulować synchronizację audio na kanałach nadawanych
w wysokiej rozdzielczości. Aby to zrobić, naciśnij MENU na pilocie, następnie
Rozdział 8. Wysoka rozdzielczość HD
* Ustawienia i możliwości opisane w tym rozdziale dostępne są tylko dla użytkowników dekoderów
z funkcją HD.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 46 2012-04-18 14:28:02
47
wejdź w Ustawienia. W menu Ustawień wybierz Ustawienia TV, zaznacz opcję
„Synchronizacja audio HDTV” i za pomocą strzałek poziomych wyreguluj dźwięk
tak, aby ścieżka dźwiękowa pokrywała się z obrazem.
Uwaga
Jeśli planujesz oglądać programy w wysokiej rozdzielczości (HD) poprzez
złącze HDMI, Twój telewizor musi być oznaczony jako HD Ready lub Full HD
(więcej w Załączniku 1: Często zadawane pytania na stronie 69). Jeżeli po
połączeniu UPC Mediabox i telewizora kablem HDMI na ekranie nie pojawia się
obraz, należy sprawdzić czy telewizor jest kompatybilny ze standardem HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection – technologia zapobiegająca
nielegalnemu kopiowaniu obrazu i dźwięku).
Rozpoznawanie programów HD
Ikona HD pomoże Ci w zidentyfikowaniu kanałów i programów nadawanych
w wysokiej rozdzielczości. Pojawia się ona w:
• lista wszystkich kanałów – ikona
wskazuje kanały nadające
programy w wysokiej rozdzielczości.
• Możesz także wybrać podgląd tylko
programów nadawanych w wysokiej
rozdzielczości HD. W tym celu
naciśnij CZERWONY a następnie
z listy wybierz HD i naciśnij OK

.
Rozdział 8. Wysoka rozdzielczość HD
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 47 2012-04-18 14:28:02
48
• Mini Przewodniku TV – również tutaj
ikona HD zaznacza kanały
nadające programy w wysokiej
rozdzielczości.
Podczas oglądania programu nadawanego w wysokiej rozdzielczości, na panelu
przednim UPC Mediabox wyświetli się symbol „HD”.
Rozdział 8. Wysoka rozdzielczość HD
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 48 2012-04-18 14:28:02
49
Rozdział 9. Radio
9
Radio
Poprzez menu Radio uzyskasz dostęp do stacji radiowych, których słuchać można
przez telewizor lub system nagłaśniający (po podłączeniu systemu
do UPC Mediabox). Menu zapewnia szybki dostęp do listy stacji radiowych.
Ulubione stacje radiowe można zapisać na specjalnej liście.
Wyświetlanie menu Radia
• Naciśnij MENU , aby wyświetlić Menu główne.
• Przy pomocy , , i wybierz Radio. Pasek Radio jest zaznaczony.
• Naciśnij OK . Menu Radia jest teraz wyświetlone na ekranie.
Przeglądanie wszystkich kanałów radiowych
• Możesz wybrać opcję Wszystkie ka-
nały radiowe, aby nastawić wybrany
kanał radiowy.
• Naciśnij OK

. Zobaczysz listę
wszystkich kanałów radiowych, które
są odbierane dzięki UPC Mediabox.
Wszystkie kanały radiowe
Na ekranie Wszystkie kanały radiowe możesz wybrać radiostację, której chcesz
posłuchać, utworzyć listę ulubionych kanałów radiowych lub zablokować dostęp
do wybranych kanałów radiowych.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 49 2012-04-18 14:28:03
50 Rozdział 9. Radio
2
1
3
4
1. Wybierz kanał radiowy za pomocą i .
• Naciśnij OK , aby posłuchać zaznaczonego kanału radiowego.
2. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY , aby zablokować zaznaczony kanał. Zostaniesz
poproszony o podanie kodu PIN Klienta. Domyślny kod PIN to 0000.
Przy zablokowanym kanale pojawi sie symbol kłódki .
Zablokowanego kanału radiowego można słuchać tylko po wprowadzeniu kodu
PIN. Rozdział 11 (Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska) podaje informacje, jak
można zmienić kod PIN.
3. Naciśnij przycisk NIEBIESKI , aby dodać kanał do Ulubionych.
Kanały dodane do Ulubionych zapisane są na osobnej liście, którą można
odtworzyć w menu Radia.
4. Aby z bieżącego ekranu przejść bezpośrednio do Ulubionych, naciśnij
przycisk CZERWONY .
• Naciśnij BACK , aby powrócić do menu Radia.
• Naciśnij UPC , aby oglądać telewizję. Powracasz do kanału,
który był nastawiony, zanim włączyłeś menu Radia.
Ulubione kanały radiowe
Stworzenie listy Ulubionych daje możliwość łatwego dostępu do kanałów,
które lubisz. Listę Ulubionych tworzy się na ekranie Wszystkie kanały radiowe.
Tworzenie listy Ulubionych
• Przy pomocy i na ekranie Wszystkie kanały radiowe wybierz stację
radiową, którą chcesz dodać do listy Ulubionych. Naciśnij przycisk
NIEBIESKI , aby dodać zaznaczoną stację do listy Ulubionych.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 50 2012-04-18 14:28:03
51 Rozdział 9. Radio
Wyświetlanie listy Ulubionych
Listę Ulubionych stacji radiowych wyświetla się w menu Radia.
Na ekranie Ulubione według uznania możesz zarówno zablokować,
jak i odblokować kanał radiowy.
• W menu Radia wybierz Ulubione.
Pokaże się lista ulubionych kanałów,
które wybrałeś.
Podczas słuchania Radia, po ok. 5 minutach na ekranie telewizora pojawi się
wygaszacz ekranu. Wygaszacz znika po naciśnięciu dowolnego przycisku
na pilocie.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 51 2012-04-18 14:28:03
52
Ustawienia
W menu Ustawienia możesz ustawić sposób korzystania z telewizora według
własnych preferencji. Możesz na przykład ustawić kody PIN do blokowania
wybranych kanałów i usług oraz określić, jaki masz rodzaj ekranu („4:3”
czy „16:9”).
Wyświetlanie menu Ustawienia
• Naciśnij MENU na pilocie.
Na ekranie pojawi się Menu główne.
• Przy pomocy , , i
wybierz Ustawienia.
• Naciśnij OK , Menu Ustawienia
jest teraz wyświetlone na ekranie.
Ustawienia osobiste
Możesz ustawić czas wyświetlania Mini Przewodnika TV, który pojawia się przy
zmianie kanału. Możesz też ustawić pojawienie się na ekranie Przypomnienia
o programie. Jeżeli nadawca programu będzie dostarczał kilka wersji językowych,
będziesz mógł zmienić język lub napisy w filmach i programach.
Wyświetlanie menu Ustawień osobistych
• Wyświetl na ekranie menu Ustawienia.
• Wybierz Ustawienia osobiste, naciskając , , i .
• Naciśnij OK , wyświetli się ekran Ustawienia osobiste.
10
Rozdział 10. Ustawienia
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 52 2012-04-18 14:28:03
53
Rozdział 10. Ustawienia
Wybierz Ustawienia osobiste:
1. Język Menu służy do zmiany języka menu wyświetlanego na ekranie.
Za pomocą i wybierz język. Domyślnym jest język polski, ale możesz wybrać
także język angielski.
2. Język ścieżki dźwiękowej służy do zmiany języka ścieżki dźwiękowej dla
programów nadawanych w kilku językach (jeżeli nadawca udostępnia taką opcję).
3. Język napisów służy do ustawienia języka napisów w nadawanym programie
dla programów nadawanych z napisami dostępnymi w wielu językach (jeżeli
nadawca udostępnia taką opcję).
4. Funkcja dla niedosłyszących umożliwia włączenie na wybranych kanałach
dodatkowych opisów dla osób niedosłyszących (możliwość korzystania z tej funkcji
zależy od sygnału dostarczanego przez nadawców).
5. Czas wyświetlania Mini Przewodnika TV – w sekundach.
Naciśnij i , aby wybrać odpowiednie ustawienia. Możesz wybrać 2, 4 lub 8 sekund.
6. Przypomnienie przed programem – w minutach.
Naciśnij i , aby wybrać odpowiednie ustawienia. Możesz wybrać 1, 2 lub 5 minut.
7. Przewijanie w przód (sek.) - umożliwia ustawienie przewinięcia w przód o
określoną ilość sekund. Możesz wybrać 10, 30, 60, 300 lub 600 sekund.*
8. Przewijanie w tył (sek.) – umożliwia ustawienie przewinięcia w tył o określoną ilość
sekund. Możesz wybrać 10, 30, 60, 300 lub 600 sekund.*
Ustawienia TV
Telewizja Cyfrowa UPC jest przystosowana do telewizorów standardowych (4:3)
i 16:9. Należy jednorazowo wprowadzić rodzaj telewizora.
3
2
4
1
5
6
7
8
*dotyczy UPC Mediabox z funkcją nagrywania
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 53 2012-04-18 14:28:03
54 Rozdział 10. Ustawienia
Zmiana ustawień TV
• Wyświetl na ekranie menu Ustawienia.
• Wybierz Ustawienia TV, naciskając , , i .
• Naciśnij OK . Wyświetli się ekran Ustawienia TV.
1. Wybierz Format obrazu, naciskając
i
. Pasek z formatem obrazu
jest teraz zaznaczony. Przy pomocy i wybierz rodzaj telewizora: 4:3,
Letterbox, 16:9.
2. Wybierz Jakość obrazu, naciskając
i
. Naciśnij i , aby wybrać
pomiędzy Wysoką (RGB) a Standardową. Zobacz, co lepiej się sprawdza
w przypadku Twojego telewizora.
3. Wybierz Dostrojenie obrazu RGB, naciskając
i
. Użyj i , jeżeli
konieczne jest dostrojenie obrazu. Domyślnie wartość ta jest ustawiona
prawidłowo.
4. Wybierz Głośność, naciskając
i
. Naciśnij i , aby zmniejszyć lub
zwiększyć siłę głosu. Korzystaj z tego ustawienia tylko wtedy, gdy po włączeniu
UPC Mediabox masz wrażenie, że siła głosu jest za słaba lub za mocna.
5. Informacje o ustawieniach HD znajdziesz w Rozdziale 8 na stronie 46.
Zarządzanie poborem mocy
Menu umożliwia ustawienie automatycznego przejścia w stan czuwania (standby)
po okresie bezczynności.
1. Wybierz tryb automatycznego przejścia w stan czuwania, naciskając i .
2. Określ czas bezczynności przed przejściem w stan czuwania, używając
przycisków 0-9 na pilocie
3
2
4
5
1
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 54 2012-04-18 14:28:04
55 Rozdział 11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
11
Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
Kodem PIN chronione są treści dodatkowo płatne oraz te, które przeznaczone
są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Możesz też ustawić ograniczenie dostępu
do funkcji i treści przeznaczonych dla konkretnej grupy wiekowej dzięki funkcji
Kontroli rodzicielskiej.
Zmiana kodu PIN
Do dyspozycji masz dwa kody PIN: kod PIN Klienta i kod PIN Dodatkowy – w obu
przypadkach domyślnie ustawiony kod to 0000.
Kod PIN Klienta to główny kod zabezpieczający dostęp do wybranych treści i opcji
dostępnych w Telewizji Cyfrowej UPC. Umożliwia on dostęp do wszystkich funkcji
i programów w Telewizji Cyfrowej UPC oraz zamawianie usług. Pozwala on także
blokować i odblokowywać wybrane kanały.
Aby zmienić kod PIN Klienta, wciśnij
MENU na pilocie.
Przy pomocy poziomych i

oraz pionowych
i


strzałek
wybierz Ustawienia i wciśnij OK ,
żeby wyświetlić menu.
Uwaga!
Rekomendujemy zmianę kodu PIN Klienta z domyślnego na inny,
zdefiniowany przez użytkownika.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 55 2012-04-18 14:28:04
56
W menu Ustawień zaznacz Ustawienia
PIN i naciśnij OK

. Zostaniesz
poproszony o podanie kodu PIN Klienta
– o ile go wcześniej nie zmieniłeś, wpisz
0000 i potwierdź przyciskiem OK

.
Za pomocą strzałek poziomych i
oraz pionowych i wybierz PIN
Klienta i naciśnij OK

.
W menu Zmiany kodu PIN Klienta
wpisz dwa razy swój nowy kod PIN
składający się z 4 cyfr i potwierdź
przyciskiem OK

.
Od tej pory używaj nowego kodu.
Zabezpieczenie zamawiania kodem PIN działa wtedy, gdy włączona jest
opcja potwierdzania zamawiania usług kodem PIN w ustawieniach Kontroli
rodzicielskiej (ustawienia Kontroli rodzicielskiej opisane są w dalszej
części rozdziału). Pamiętaj, żeby nie udostępniać kodu PIN Klienta osobom
niepełnoletnim.
Rozdział 11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 56 2012-04-18 14:28:04
57 Rozdział 11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
Kod PIN Dodatkowy służy do
zabezpieczenia dostępu do wybranych
treści, takich jak płatne gry.
Rekomendujemy ustawienie kodu innego
niż domyślny. Aby to zrobić, należy
zaznaczyć w menu Ustawień Ustawienia
PIN i nacisnąć OK

.
Zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN Klienta – o ile go wcześniej nie
zmieniłeś, wpisz 0000 i potwierdź przyciskiem OK

. Za pomocą strzałek
poziomych i oraz pionowych i wybierz PIN Dodatkowy i naciśnij OK

.
W menu Zmiany kodu PIN Dodatkowego wpisz dwa razy swój nowy kod PIN
składający się z 4 cyfr i potwierdź przyciskiem OK

. Zabezpieczenie zamawiania
usług dodatkowych kodem PIN działa wtedy, gdy włączona jest opcja potwierdzania
zamawiania usług kodem PIN w ustawieniach Kontroli rodzicielskiej.
Uwaga!
Wybierz inną kombinację cyfr dla kodu PIN Klienta i dodatkowego kodu PIN.
Wprowadzenie błędnego kodu PIN
Możesz wprowadzić niepoprawny kod PIN dwa razy z rzędu. Przy trzeciej próbie
PIN zostanie zablokowany. Możesz próbować ponownie po upływie 15 minut.
Kontrola rodzicielska
Opcja Kontrola rodzicielska pozwala Ci ustalić, które programy i filmy są
odpowiednie dla Twojego dziecka, a zatem ochronić je przed niebezpiecznymi
treściami. Jeśli włączysz program, który przeznaczony jest dla starszej grupy
wiekowej niż ta, którą określiłeś, zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN.
Możesz też ustawić zabezpieczenie zamawiania usług kodem PIN. Będziesz wtedy
proszony o podanie kodu PIN przed dokonaniem zamówienia płatnych usług lub
treści.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 57 2012-04-18 14:28:05
58
Rozdział 11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
Żeby zablokować program, najpierw
wybierz Ustawienia, następnie
Ustawienia PIN i opcję Kontrola
rodzicielska. W pasku Blokada
programów według wieku, przy pomocy
strzałek poziomych i , wybierz
właściwą grupę wiekową,
a następnie wciśnij OK .
Tym samym, jeśli ustawiłeś blokadę od lat 12, będziesz musiał podać kod PIN
Klienta dla programów od lat 15 czy 18.
Ustawienie blokady programów według wieku spowoduje, że aby obejrzeć
program przeznaczony dla wyższej niż określona grupy wiekowej, należy podać
kod PIN Klienta.
Zabezpieczenie zamawiania kodem PIN
Aby włączyć funkcję zabezpieczania zamawiania kodem PIN, w menu Kontroli
rodzicielskiej za pomocą strzałek pionowych i zaznacz „Zapytaj o PIN
przed zamówieniem”, a następnie za pomocą strzałek poziomych i wybierz
TAK i potwierdź, naciskając OK .
Uwaga:
W konfiguracji domyślnej opcja zabezpieczenia zamawiania kodem PIN jest
aktywna.
Uwaga!
Program chroniony jest kodem PIN tylko wtedy, gdy klasyfikacja wiekowa jest
udostępniona przez nadawcę danego programu, co jest niezależne od UPC.
Jeżeli udostępnisz PIN dzieciom, będą one mogły grać w płatne gry.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 58 2012-04-18 14:28:05
59 Rozdział 11. Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska
Pytaj o KOD PIN
(w Kontroli rodzicielskiej)
NIE Pytaj o KOD PIN
(w Kontroli rodzicielskiej)
Kontrola rodzicielska
WŁĄCZONA
Kontrola rodzicielska
WYŁĄCZONA
Kontrola rodzicielska
WŁĄCZONA
Kontrola
rodzicielska
WYŁĄCZONA
Wejście do strefy
dla dorosłych
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
Zamówienie filmu
lub programu
PIN Klienta lub PIN
dodatkowy*
PIN Klienta lub PIN
dodatkowy
tylko
PIN Klienta
BRAK PYTANIA O PIN !!! –
akceptacja tak/nie
Odblokowanie filmu
zablokowanego
kontrolą rodzicielską
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
Zamówienie usług
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
Zamówienie gry
tylko
PIN Klienta
PIN Klienta lub PIN
dodatkowy
tylko
PIN Klienta
BRAK PYTANIA O PIN !!! –
akceptacja tak/nie
Dostęp do pakietu eXtra
(dla dorosłych)
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
tylko
PIN Klienta
* Zamówienie dodatkowym kodem PIN jest możliwe tylko wtedy gdy zdefiniowana grupa wiekowa dla danego filmu lub programu
jest niższa niż zdefiniowana grupa wiekowa w menu Kontroli rodzicielskiej.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 59 2012-04-18 14:28:05
60 Rozdział 12. Usługi interaktywne
Usługi interaktywne
Dzięki Interaktywnej Galerii UPC otrzymujesz dostęp do większości usług
dodatkowych Telewizji Cyfrowej UPC np. do:
• UPC Poleca czyli rekomendacji najciekawszych filmów i programów w ofercie
programowej UPC,
• Gier, które pozwolą Ci na chwilę interaktywnej rozrywki i relaksu przed
telewizorem,
• Serwisu Informacyjnego z najnowszymi i najciekawszymi informacjami
z kraju i ze świata,
• Serwisu pogodowego z zawsze aktualną prognozą pogody, dzięki któremu
będziesz mógł sprawdzić pogodę nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie,
• Konkursu fotograficznego umożliwiającego oglądanie i ocenianie wybranych
zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego organizowanego przez UPC,
• Strefa Filmowa i Strefa Dla Dzieci, które ułatwią wybór programu lub filmu
z danej kategorii.
Aby przejść do Interaktywnej Galerii
UPC, należy nacisnąć na pilocie przycisk
INTERACTIVE lub wejść na kanał nr
11.
Na ekranie pojawi się półprzezroczyste
menu. Za pomocą strzałek poziomych
i oraz pionowych i

wybierz
interesującą Cię usługę a wybór potwierdź
naciskając na pilocie przycisk OK .
Możesz także uzyskać bezpośredni dostęp
do jednej z proponowanych przez UPC
aplikacji, naciskając na pilocie przycisk ŻÓŁTY .
Wciśnij na pilocie przycisk NIEBIESKI

aby sprawdzić najnowsze informacje
przesłane na Twój dekoder przez UPC.
12
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 60 2012-04-18 14:28:05
61
Gry
Portal z grami prezentuje 6
najpopularniejszych gier oraz odnośniki
do portali z grami PlayJam oraz
Playin’TV. Po portalach poruszasz się
za pomocą strzałek poziomych ,
i pionowych ,

a swój wybór
potwierdzisz, naciskając na pilocie
przycisk OK . W ten sam sposób
wybierzesz interesującą Cię grę.
W grach poruszasz się, używając przycisków na pilocie ze strzałkami pionowymi
,

i poziomymi , oraz przycisku OK . Do menu gier danego dostawcy
wrócisz, naciskając na pilocie przycisk BACK . Naciskając ponownie przycisk
BACK , powrócisz do głównego menu UPC Gry. Za gry pobierane są opłaty, po
uruchomieniu gry pojawi się komunikat dotyczący potwierdzenia zamówienia z
ewentualną możliwością wyboru opcji płatności. Wybierając na pilocie przycisk
UPC lub GUIDE opuścisz portal z grami.
Serwis Informacyjny
Serwis Informacyjny podzielony
jest na 4 kategorie: Wiadomości,
Sport, Gospodarka i Rozrywka.
Wyboru dokonujesz za pomocą
strzałek pionowych i poziomych oraz
zatwierdzasz go, naciskając na pilocie
przycisk OK .
Aby wrócić, naciśnij przycisk BACK .
UPC Poleca
Dzięki UPC Poleca szybko i łatwo dowiesz się co warto obejrzeć w Telewizji
Cyfrowej UPC – teraz lub w najbliższym czasie. Propozycje pogrupowane są w
kategoriach – Film, Serial, Sport, Rozrywka i Muzyka oraz Wiedza.
Rozdział 12. Usługi interaktywne
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 61 2012-04-18 14:28:05
62
W menu serwisu UPC Poleca poruszaj
się za pomocą strzałek pionowych
i poziomych, a wybór zatwierdź
przyciskiem OK. Jeśli wybrana pozycja
jest aktualnie emitowana, można
rozpocząć jej oglądanie naciskając
OK. W przypadku filmów i programów
nadawanych w przyszłości możesz
nacisnąć OK, aby ustawić przypomnienie.
Użytkownicy dekoderów UPC Mediabox
z funkcją nagrywania mogą ustawić
nagrywanie naciskając REC. .
Pogoda
W menu głównym możesz wybrać, czy chcesz sprawdzić, jaka jest pogoda
w poszczególnych regionach Polski, w całym kraju czy w Europie. Wyboru
dokonujesz, używając strzałek pionowych, i zatwierdzasz go, naciskając
na pilocie przycisk OK .
Rozdział 12. Usługi interaktywne
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 62 2012-04-18 14:28:06
63
UPC NA ŻĄDANIE
*

Twoja ulubiona rozrywka od ręki
Usługa UPC NA ŻĄDANIE umożliwia oglądanie filmów i programów w dowolnym
momencie, bez reklam, wtedy kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty
filmów i programów bez potrzeby wychodzenia z domu. Katalog filmów
i programów w UPC NA ŻĄDANIE jest regularnie aktualizowany.
Aby wejść bezpośrednio do menu głównego UPC NA ŻĄDANIE, naciśnij na pilocie
przycisk ON DEMAND .
Rada
Aby wejść do UPC NA ŻĄDANIE możesz też nacisnąć na pilocie przycisk MENU ,
a następnie wybrać UPC NA ŻĄDANIE i potwierdzić, naciskając OK .

W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny
w zależności od aktualnej oferty.
Menu Główne UPC NA ŻĄDANIE
Ekran główny aplikacji UPC NA ŻĄDANIE w górnej części prezentuje propozycje
filmowe w postaci menu z plakatami. Poniżej znajduje się menu z pełną ofertą
filmowo-telewizyjną pogrupowaną w kategorie tematyczne. Poprzez menu
tematyczne uzyskasz dostęp np. do kategorii: Oferty Specjalne, Gratis (wszystkie
filmy, programy i seriale dostępne bez dodatkowych opłat), Hity UPC (najnowsze
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
*Dostępność usługi ograniczona terytorialnie.
13
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 63 2012-04-18 14:28:06
64
i najpopularniejsze filmy), Filmy, Seriale, Kanały na Żądanie, sekcji Dla Dzieci,
sekcji Dla Dorosłych oraz sekcji Pomocy.
Po menu z plakatami poruszasz się za pomocą strzałek poziomych , , natomiast
kategorie wybierasz za pomocą strzałek pionowych , . Wyboru interesującej
Cię pozycji dokonujesz poprzez podświetlenie jej a następnie naciśnięcie
przycisku OK w celu potwierdzenia wyboru.
W kategorii Pomoc znajdziesz filmy instruktażowe nie tylko o tym, jak korzystać
z usługi UPC NA ŻĄDANIE, ale również dowiesz się, jak korzystać z nowoczesnych
funkcjonalności oferowanych przez Telewizję Cyfrową UPC. Aby przejść do sekcji
Pomoc możesz również nacisnąć na pilocie przycisk
.
Filmy i programy, które zacząłeś oglądać znajdziesz w sekcji Zatrzymane.
Aby przejść do sekcji Zatrzymane w menu głównym usługi UPC NA ŻĄDANIE
naciśnij na pilocie przycisk NIEBIESKI .
Uwaga!
W trakcie korzystania z UPC NA ŻĄDANIE opcja nagrywania jest zablokowana.
Jak zamówić film
Aby zamówić film w usłudze UPC NA ŻĄDANIE możesz wybrać jeden z
polecanych tytułów poruszając się strzałkami poziomymi , , po menu z
plakatami. Potwierdź swój wybór
naciskając OK . Możesz również za
pomocą strzałek pionowych ,
wybrać kategorię Filmy w Menu głównym.
Naciśnij OK , aby potwierdzić swój
wybór. Z wyświetlonej listy wybierz
interesującą Cię kategorię np. Hity
i ponownie potwierdź przyciskiem OK .
Wyświetli się alfabetyczna lista filmów.
Uwaga!
Twój domyślny kod PIN, jeżeli wcześniej go nie zmieniłeś to 0000 (cztery
zera). UPC rekomenduje zmianę kodu PIN na inny. Więcej o zmianie kodu PIN w
rozdziale „Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska” na stronie 55.
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 64 2012-04-18 14:28:07
65
Jeżeli tytuł jest dostępny w wersji HD obok
jego tytułu pojawią się litery HD.
W skróconym opisie pozycji na górze ekranu
znajdziesz informację o cenie wypożyczenia.
Filmy, do których masz uprawnienie lub
tytuły dostępne bez dodatkowych opłat
oznaczone są ikonką . Przy niektórych
darmowych pozycjach zamiast ikony
wyświetlona jest cena 0.00 zł.
Jeżeli dany film posiada zwiastun, po podświetleniu tytułu na liście, na dole
ekranu pojawi się ŻÓŁTY

przycisk z opisem „Zwiastun”. Aby obejrzeć za
darmo Zwiastun naciśnij na pilocie przycisk ŻÓŁTY .
Za pomocą strzałek pionowych i
wybierz film i naciśnij OK , by uzyskać
więcej informacji na temat tytułu.
Wyświetli się szczegółowy opis filmu.
W górnej części ekranu znajdziesz
informację o cenie wypożyczenia oraz
okresie, na jaki możesz dany tytuł
wypożyczyć. Jeżeli tytuł jest dostępny
za darmo w górnym opisie pojawi się
oznaczenie ikonką lub wyświetli się
cena 0.00 zł.
Znajdując się w menu zawierającym
szczegółowy opis filmu naciśnij OK ,
aby zamówić wybraną pozycję.
W przypadku filmu, który jest częścią
pakietu składającego się z więcej niż
jednego tytułu poinformowany zostaniesz
o dostępnych opcjach zakupu.
Zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN
potwierdzającego zamówienie.
Domyślny kod PIN to 0000.
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 65 2012-04-18 14:28:07
66
Po wprowadzaniu kodu PIN odtwarzanie filmu rozpocznie się natychmiast.
Wypożyczony film możesz przewijać i zatrzymywać, aby wrócić do oglądania w
bardziej dogodnym dla Ciebie momencie.
Wypożyczony tytuł będziesz mógł obejrzeć dowolną ilość razy w ciągu okresu
wypożyczenia. Większość wypożyczonych filmów będzie dostępna przez 48
godzin.
Rada
W każdej chwili możesz szybko wrócić do Menu głównego UPC NA ŻĄDANIE.
Wystarczy w dowolnym miejscu w aplikacji wcisnąć NIEBIESKI

przycisk na
pilocie UPC.
Jak korzystać z kategorii Gratis
W UPC NA ŻĄDANIE znajdziesz bogactwo programów i seriali, które możesz
obejrzeć całkowicie za darmo, kiedy tylko chcesz.
Aby oglądać darmowe pozycje dostępne w UPC NA ŻĄDANIE, wybierz kategorię
Gratis w menu głównym za pomocą strzałek pionowych na pilocie , .
Naciśnij OK , aby potwierdzić swój wybór. Wszystkie pozycje widoczne w
kategorii Gratis dostępne są za darmo.
Za pomocą strzałek pionowych , wybierz jedną z dostępnych kategorii.
Naciśnij OK , aby potwierdzić swój wybór. Wybierz interesujący Cię program i
ponownie naciśnij OK . Naciśnij ponownie OK , aby rozpocząć oglądanie.
W przypadku niektórych darmowych pozycji możesz zostać poproszony o podanie
kodu PIN (domyślny kod PIN to 0000). Po wprowadzaniu kodu PIN odtwarzanie
rozpocznie się natychmiast.
Jak korzystać z kategorii Dla Dzieci
W kategorii Dla dzieci znajdują się zarówno pozycje bezpłatne jak i płatne. Aby
zamówić wybraną pozycję postępuj analogicznie jak w przypadku zamawiania
filmu opisanego w punkcie „Jak zamówić film” na stronie 64.
Kanały na żądanie
UPC NA ŻĄDANIE daje Ci dostęp do wielu godzin Twoich ulubionych pozycji
programowych dzięki usłudze Kanały na żądanie. Już nigdy więcej nie przegapisz
swoich ulubionych programów i seriali.
Aby wejść do kanału na żądanie wybierz kategorię Kanały na żądanie z menu
głównego za pomocą strzałek i . Wybór potwierdź przyciskiem OK .
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 66 2012-04-18 14:28:07
67
Z menu obrazkowego za pomocą strzałek i na pilocie wybierz interesujący Cię
kanał na żądanie i potwierdź przyciskiem OK .
Zostaniesz przeniesiony do wybranego kanału na żądanie.
Do kanałów na żądanie możesz również wejść za pomocą czerwonego przycisku
na pilocie UPC podczas oglądania kanałów, na których pojawi się komunikat o
dostępności kanału na żądanie.
Ustawienia dostępu (Kontrola rodzicielska)
Dzięki łatwej w obsłudze kontroli dostępu do treści przeznaczonych dla dorosłych,
możesz być pewny, że twoje dzieci nie będą miały dostępu do nieodpowiednich
dla nich treści i dzięki temu będą otoczone należną im ochroną.
Będąc w menu głównym UPC NA ŻĄDANIE naciśnij zielony przycisk, aby
wyświetlić ustawienia dostępu do treści dla dorosłych. Zostaniesz poproszony o
podanie czterocyfrowego kodu PIN.
Uwaga!
Twój domyślny kod PIN, jeżeli wcześniej go nie zmieniłeś to 0000 (cztery
zera). UPC rekomenduje zmianę kodu PIN na inny. Więcej o zmianie kodu PIN w
rozdziale „Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska” na stronie 55.
Łatwo możesz zablokować lub odblokować
dostęp do sekcji dla dorosłych.
Przy ustawieniu blokady jako aktywnej
(słowo TAK) wejście do sekcji dla dorosłych
będzie wymagało podania kodu PIN.
UPC dokłada wszelkich starań, aby
chronić dzieci przed niedozwolonymi
treściami.
Korzystanie z treści dla dorosłych
W UPC NA ŻĄDANIE możesz oglądać filmy dla dorosłych kiedy tylko chcesz. Za
pomocą strzałek i wybierz kategorię Dla dorosłych w menu głównym UPC
NA ŻĄDANIE. Naciśnij OK , aby potwierdzić swój wybór. Przy ustawieniach
domyślnych dostęp do sekcji Dla dorosłych zablokowany jest czterocyfrowym
kodem PIN: 0000.
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 67 2012-04-18 14:28:07
68
Wejście do sekcji Dla dorosłych wymaga
zaakceptowania warunków dostępu do
treści dla dorosłych poprzez wybranie
TAK na ekranie, który się pojawi. Naciśnij
OK , aby zaakceptować.
Pojawi się menu główne sekcji dla
dorosłych. Wypożyczanie filmów w sekcji
dla dorosłych odbywa się tak samo jak w
przypadku filmów w pozostałych sekcjach.
Wypożyczony tytuł będziesz mógł
obejrzeć dowolną ilość razy w ciągu
okresu wypożyczenia. Większość filmów
w tej kategorii dostępna jest przez 24
godziny.
Rozdział 13. UPC NA ŻĄDANIE
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 68 2012-04-18 14:28:07
69
Załącznik 11
Często zadawane pytania
1. Czy zaraz po zainstalowaniu UPC Mediabox mogę zacząć korzystać z Telewizji Cyfrowej?
Po zainstalowaniu i aktywacji UPC Mediabox możesz od razu oglądać telewizję
i korzystać z usług dodatkowych, które oferuje Telewizja Cyfrowa UPC. Będziesz
mógł korzystać z cyfrowej jakości obrazu i dźwięku, słuchać stacji radiowych, a dzięki
Przewodnikowi TV będziesz miał zawsze pod ręką aktualny przewodnik po programach.
UPC Mediabox daje możliwość specjalnych ustawień, na przykład ustawienie „Kontroli
rodzicielskiej” (blokada programów, których dzieci nie powinny oglądać).
2. Czy mogę używać pilota UPC Mediabox do obsługi mojego telewizora i innego
sprzętu RTV?
Domyślnie pilot jest ustawiony do korzystania z UPC Mediabox, może być także
wykorzystywany do obsługi innego sprzętu RTV, np: telewizora, odtwarzacza/nagrywarki
DVD, czy też nagrywarki video. Aby używać pilota do obsługi innego sprzętu RTV, musisz
zaprogramować go do obsługi tych urządzeń. Szczegółowa instrukcja funkcji pilota
znajduje się w Rozdziale 2 niniejszej instrukcji pt. „Pilot”.
3. Mój pilot nie działa.
Jeżeli pilot nie działa prawidłowo, sprawdź, czy nie należy wymienić baterii. Korzystając z
pilota należy skierować jego przednią część bezpośrednio w stronę UPC Mediabox tak, aby
na drodze sygnału nadawanego przez pilota nie znajdowały się żadne przedmioty.
4. Głośność Telewizji Cyfrowej jest słabsza niż kanałów analogowych. Jak mogę ustawić siłę
głosu kanałów cyfrowych?
W menu „Ustawienia” wybierz opcję „Ustawienia TV”. Pozycja „Głośność” pozwoli Ci
na dobranie optymalnej głośności kanałów cyfrowych.
5. Przycisk głośności na pilocie nie działa. Co powinienem zrobić?
W pierwszej kolejności należy dostroić pilota do Twojego odbiornika TV, aby móc używać
go do regulacji głośności. Informacje na temat ustawień pilota znajdziesz w tej instrukcji
(Rozdział 2 „Pilot”).
6. Obraz TV jest gruboziarnisty („pikselizacja obrazu”) lub na ekranie pojawia się komunikat
„Brak Sygnału”.
Jeżeli na ekranie telewizora pojawiają się zakłócenia obrazu lub występuje pikselizacja
obrazu, oznacza to, że sygnał docierający kablem koncentrycznym do UPC Mediabox
jest za słaby. Jeżeli problem nie ustępuje lub na ekranie telewizora pojawia się komunikat
„Brak sygnału”, sprawdź połączenia kabla koncentrycznego z UPC Mediabox.
Załącznik 1. Często zadawane pytania
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 69 2012-04-18 14:28:07
70 Załącznik 1. Często zadawane pytania
Jeżeli po sprawdzeniu kabli na ekranie telewizora nadal widzisz zakłócenia lub gdy
komunikat „Brak sygnału” nie zniknął, prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi
Klienta.
7. UPC Mediabox zawiesza się. Nie mogę użyć żadnej funkcji.
Jednym z powodów, dla których UPC Mediabox się zawiesza, może być trwająca
aktualizacja oprogramowania. W takim wypadku na ekranie pojawi się komunikat: „Trwa
aktualizacja oprogramowania…”. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania i zniknięciu
komunikatu będziesz mógł ponownie korzystać z usług Telewizji Cyfrowej. Jeżeli UPC
Mediabox dalej się zawiesza lub komunikat „Trwa aktualizacja oprogramowania…” nie znika
z ekranu, odłącz UPC Mediabox od źródła zasilania
na 1 minutę i ponownie go podłącz. Jeżeli tak wykonany restart nie dał rezultatu,
prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
8. Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat z prośbą o podanie kodu aktywacji UPC.
Co powinienem zrobić?
Za pomocą pilota należy wprowadzić kod miasta odpowiadający miastu/rejonowi,
w którym mieszkasz. Kod aktywacji UPC podany jest na stronie 16.
9. Przeprowadziłem cały proces instalacyjny. Zostało znalezionych 130 kanałów, jednak
nie mogę oglądać wszystkich, a jedynie pewną pulę. Czym może być to spowodowane?
Liczba kanałów, które możesz oglądać, zależy od abonamentu, jaki posiadasz. Niektóre
kanały wymagają dodatkowej opłaty. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem oferty,
możesz złożyć zamówienie na kanale 15
*
lub skontaktować się z Ogólnopolskim Biurem
Obsługi Klienta.
10. Na ekranie wyświetlany jest komunikat: „Trwa konfiguracja. Może ona zająć kilka minut....”
Co powinienem zrobić?
Komunikat informuje o trwającym procesie konfiguracji UPC Mediabox. Powinieneś
poczekać 15 minut. Jeżeli po 15 minutach UPC Mediabox dalej wyświetla ten sam
komunikat, prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
11. Zakończyłem proces instalacyjny, jednak obraz jest niewyraźny. Co powinienem zrobić?
Wiele czynników może mieć wpływ na słabą jakość obrazu. Jak opiszesz zakłócenia?
• linie, szum, czarno-biały obraz, plamki, słaby lub rozmazany obraz.
Powodem usterki może być złe podłączenie kabli pomiędzy UPC Mediabox
a telewizorem lub sprzętem zewnętrznym. Sprawdź ewentualne uszkodzenia kabla
łączącego te urządzenia. Sprawdź, czy wtyczki nie są obluzowane. W razie potrzeby
dociśnij wtyczki lub wymień okablowanie (np. kabel SCART). Możliwe również, że format
obrazu nie jest właściwie rozpoznawany przez odbiornik telewizyjny lub inny podłączony
do UPC Mediabox zewnętrzny sprzęt RTV. Sprawdź w menu „Ustawienia” UPC Mediabox
opcję „Ustawienia TV”.
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 70 2012-04-18 14:28:07
71
• czarny, ziarnisty i statyczny obraz:
Przyczyną może być słaby sygnał docierający do UPC Mediabox. Może być to spowodowane
złym stanem kabla koncentrycznego dostarczającego sygnał telewizyjny do UPC Mediabox,
czy też poluzowaniem tego kabla. Przyczyną zakłóceń może być również awaria sieci.
Sprawdź połączenia kabla koncentrycznego z UPC Mediabox.
Jeżeli po sprawdzeniu okablowania na ekranie telewizora nadal widzisz zakłócenia, prosimy
o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
12. W „Przewodniku TV” chcę wybrać kanał poprzez listę „Wszystkie kanały” – pojawia się
komunikat „usługa/kanał niedostępny”.
Wszystkie kanały dostępne dzięki Telewizji Cyfrowej, nawet te, których nie obejmuje Twój
abonament, wymienione są na liście kanałów Przewodnika TV. Możesz korzystać jedynie
z tych programów, które są dostępne w Twoim abonamencie. Niektóre kanały wymagają
dodatkowej opłaty. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem oferty, możesz złożyć
zamówienie na kanale 15
*
skontaktować się z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
13. Chcę wybrać kanał, który dostępny jest w ofercie mojego abonamentu, lecz ekran jest
czarny.
Czasami zdarzają się zakłócenia mające wpływ na odbiór poszczególnych kanałów Telewizji
Cyfrowej. Prosimy o kontakt z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
14. Nie mogę szybko zmieniać kanałów Telewizji Cyfrowej.
W Telewizji Cyfrowej zmiana kanałów trwa około pół sekundy dłużej niż taka sama zmiana
dla telewizji analogowej.
15. Zgubiłem/nie pamiętam kodu PIN?
Domyślny kod PIN to 0000. W menu „Ustawienia”, w pozycji „Ustawienia PIN”, wybierając
opcję „PIN Klienta”, dokonasz samodzielnej zmiany PIN-u. Może się zdarzyć, że zapomnisz
albo zgubisz kod PIN (który wcześniej zmieniłeś). W takiej sytuacji prosimy o kontakt z
Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klienta.
16. Czy UPC Mediabox musi być pozostawiony w stanie czuwania, gdy nie oglądam telewizji?
Nowe aktualizacje oprogramowania UPC Mediabox są cyklicznie przesyłane poprzez sieć.
Dzięki nowemu oprogramowaniu otrzymujesz możliwość korzystania z nowych usług oraz
masz dostęp do zawsze aktualnego przewodnika po programach. Z tego powodu ważne
jest, by UPC Mediabox był pozostawiony w stanie czuwania i nie był odłączony od prądu
nawet wtedy, gdy z niego nie korzystasz.
17. Na co mam zwrócić uwagę, podłączając UPC Mediabox?
UPC Mediabox powinien być podłączony bezpośrednio do okablowania koncentrycznego
UPC, bez pośrednictwa innego sprzętu RTV czy wzmacniaczy antenowych, które nie należą
do UPC. UPC Mediabox powinien być usytuowany w taki sposób, aby zapewnić poprawną
wentylację urządzenia.
Załącznik 1. Często zadawane pytania
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 71 2012-04-18 14:28:07
72
18. Mam w domu kilka telewizorów. Czy możliwy jest odbiór Telewizji Cyfrowej
na wszystkich?
Chcąc oglądać Telewizję Cyfrową na drugim telewizorze, możesz dokupić usługę dodatkową
Telewizji Cyfrowej UPC – Pakiet Multiroom. Należy pamiętać, że tylko jeden telewizor może
być podłączony do pojedynczego dekodera UPC Mediabox (odbiór sygnału cyfrowego).
Abonenci Telewizji Cyfrowej UPC posiadają również dostęp do telewizji analogowej UPC bez
dodatkowych opłat.
19. Właśnie podłączyłem UPC Mediabox, ale nie ma obrazu. Co powinienem zrobić?
Sprawdź, czy UPC Mediabox jest podłączony do źródła zasilania 230 V. Sprawdź również,
czy telewizor jest podłączony do UPC Mediabox oraz czy wybrałeś właściwy kanał.
20. Jak przeprowadzić proces podłączenia, instalacji i aktywacji UPC Mediabox?
Instalator przeprowadza pierwszą instalację i aktywację UPC Mediabox. Informację o tym,
jak samodzielnie w przyszłości ponownie skonfigurować/zainstalować UPC Mediabox (jeśli
zajdzie taka potrzeba), znajdziesz w Rozdziale 1.
21. Moje dzieci chciały oglądać film w czasie, gdy ja byłem na zakupach, jednak nie było to
możliwe. Dlaczego tak się stało?
Niektórzy nadawcy programów w sygnale Przewodnika TV swojego kanału telewizyjnego
przesyłają informację o grupie wiekowej, dla jakiej przeznaczony jest aktualnie nadawany
program. Po uprzednim odpowiednim ustawieniu opcji „Kontroli rodzicielskiej” odbiorca
każdorazowo proszony jest o podanie kodu PIN, gdy wyświetlany program nie jest
przeznaczony dla dzieci z zadanej grupy wiekowej.
Zalecamy sprawdzić ustawienia „Kontroli rodzicielskiej” w pozycji „Ustawienia PIN”. Dzięki
temu zweryfikujesz, czy nie wprowadzono ograniczeń wiekowych do oglądania telewizji.
UWAGA: Informacja o grupie wiekowej, dla jakiej przeznaczony jest program, wyświetlana
na ekranie w postaci symbolicznej, nie oznacza, że nadawca zawarł również w sygnale
Przewodnika TV odpowiednią informację pozwalającą wykorzystać opcję „Kontroli
rodzicielskiej” UPC Mediabox.
22. Do czego służy łącze HDMI?
HDMI (High Definition Multimedia Interface) – złącze/kabel do przesyłania cyfrowego
sygnału audio/video. Obraz i dźwięk jest przesyłany pomiędzy urządzeniami bez utraty
jakości.
23. Czym różni się standard HD Ready od Full HD?
Telewizory wyposażone w funkcję HD Ready umożliwiają oglądanie programów
w wysokiej rozdzielczości (Full HD), jednakże tylko telewizory Full HD gwarantują najwyższą
jakość obrazu.
Załącznik 1. Często zadawane pytania
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 72 2012-04-18 14:28:08
73
24. Czy obraz HD przesyłany jest w rozdzielczości 720p czy 1080i?
Jest to uzależnione od nadawcy sygnału telewizyjnego (sygnał może być nadawany
w rozdzielczości 720p lub 1080i).
25. Co to jest technologia HDCP?
Technologia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) to mechanizm
umożliwiający kontrolę przesyłania obrazu i dźwięku w formie danych cyfrowych
poprzez interfejs HDMI (również DVI). Podstawowym założeniem technologii HDCP
jest uniemożliwienie przesyłania treści w wysokiej rozdzielczości w takiej postaci,
która daje możliwość tworzenia nieautoryzowanych kopii.
26. W jaki sposób realizowane jest zamówienie złożone na kanale 15?
Wybrana usługa zostanie aktywowana automatycznie w przeciągu 48 godzin,
lub jeśli wymagana będzie instalacja sprzętu abonenckiego skontaktuje się z Państwem
konsultant UPC w celu ustalenia terminu instalacji.
27. Czy za pomocą Przewodnika TV na stronie internetowej można usnąć zdalnie zaplanowane
nagranie lub przypomnienie?
Jeżeli przypomnienie lub nagranie zostało zaplanowane zdalnie można je usunąć jedynie
bezpośrednio na dekoderze UPC Mediabox.
28. Dlaczego jestem pytany o nadanie priorytetów planowanym nagraniom?
Planując nagranie zdalnie może się zdarzyć, że pokryje się ono czasowo z już
zaplanowanymi nagraniami. Ponieważ nie ma technicznej możliwości sprawdzenia, czy
na dekoderze UPC Mediabox już zaplanowano nagranie, serwis umożliwia nadawanie
priorytetów nagraniom. Pamiętaj, że przy wyłączonym dekoderze (tryb stand?by) możliwe
jest nagrywanie jednocześnie dwóch programów. Nadając priorytet nagraniu spowodujesz,
że w przypadku nałożenia się ram czasowych dwóch nagrań, zostanie nagrane to z
wyższym priorytetem. Funkcja ma zastosowanie w przypadku planowania nagrań
bezpośrednio jak i zdalnie.
29. Czy możliwe jest planowanie nagrań i przypomnień na różnych dekoderach UPC Mediabox?
Jeśli korzystasz z więcej, niż jednego dekodera UPC Mediabox, po zalogowaniu się wybierz
właściwy dekoder w sekcji Ustawienia.
30. Czy mogę zaplanować zdalnie nagrywanie na kanale, którego nie ma w moim
abonamencie?
Tak, jednak przy odtwarzaniu tego programu będzie widoczny czarny ekran.
Załącznik 1. Często zadawane pytania
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 73 2012-04-18 14:28:08
74 Załącznik 2. Lista kodów ustawień
Załącznik 21
Lista kodów ustawień
Rozdział ten zawiera listę kodów ustawień dla pilota, tak aby działał
z telewizorem i nagrywarką video czy odtwarzaczem/nagrywarką DVD.
Poniżej przedstawione są najbardziej znane marki. Rozdział 2: Pilot zawiera
opis jak ustawić pilota, aby działał z telewizorem i nagrywarką video czy
odtwarzaczem/nagrywarką DVD.
Kody ustawień TV
Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247
Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938
Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193,
0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067,
1938, 0503, 0678, 0842
Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193,
0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473
Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611
Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042,
0458, 0134, 1698
Aristona 0586, 0067, 0042
Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458
Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305
Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745
Bestar Daewoo 0404
Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066
Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391,
1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698
Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609,
0678, 0636
Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193
Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369
Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910
Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238
Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938
Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661
Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247,
0546, 0391, 0660
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 74 2012-04-18 14:28:08
75
Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516,
0400, 0193, 0351
Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578
Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391
Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441,
0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651
Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441,
0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838
Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102
Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883
Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139,
0393, 0636, 0074, 0744, 0745
Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320,
0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698
Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546,
0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578
Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485,
0609, 1067, 1698, 0895
Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400,
1938, 0660
Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400,
0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838
Hauppauge 0067, 0586
Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102,
0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391,
0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179
Hitachi Fujian 0138
Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698
Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193,
0294, 0277, 0039, 0586
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393
JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392
Kenwood 0135
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938
Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139,
0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 75 2012-04-18 14:28:08
76
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473,
0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246,
0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734,
0275, 0529, 1734, 0801, 0691
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294,
0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139,
0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, 0744, 1167
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786
Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790
Pionier 0400, 0516
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100,
0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246,
0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039,
0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248,
0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392,
0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 76 2012-04-18 14:28:08
77
Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208,
0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785
Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586
Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946,
1938, 0039, 0728, 0067
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542,
0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574,
0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Yamaha 0680, 0827
Kody ustawień nagrywarki video
Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111
Amstrad 0030, 0308, 0102
Anasonic 0030
Aristona 0111, 0176
Audiosonic 0308
Bang & Olufsen 0529
Beko 0134
Bestar 0308, 0050
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772
Clatronic 0050, 0102, 0030
Condor 0050, 0308
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050
Dansai 0102, 0308
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378
Elbe 0308, 0068
Emerson 0102, 0075, 0030
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 77 2012-04-18 14:28:08
78
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050
Fujitsu 0030
Fujitsu General 0067
Goldstar 0067, 0510, 0030
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510
Interfunk 0111, 0134
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378
ITT Nokia 0078, 0582
JVC 0071 0097, 0414, 0516
Karcher 0308
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308
Kenwood 0071, 0068
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Lenco 0308
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Lifetec 0378
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772
Medion 0378, 0382
Melectronic 0030, 0067, 0068
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672
Multitech 0067
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167
Neckerman 0071, 0111
Neufunk 0067
Nikkai 0050, 0102, 0308
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Otto Versand 0111
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462
Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867
Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 78 2012-04-18 14:28:08
79
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Protech 0111, 0308
Quelle 0111
Samsung 0270, 0462, 0650
Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Sharp 0078, 0067, 0599
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377
Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Tandberg 0308
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308
Teletech 0102, 0308, 0030
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038
Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134
Yamaha 0071
Kody ustawień odtwarzacza/nagrywarki DVD
Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081
Amstrad 0743
Anasonic 0861
Audiosonic 0720, 1953
Bang & Olufsen 1055
Blaupunkt 0747
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702
Crown 0800, 0681, 0720
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145
Decca 0800
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820
Emerson 0621, 0735
Ferguson 0681
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177
Firstline 0829, 0899, 0681
Fisher 1949
Goldstar 0621, 0771
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 79 2012-04-18 14:28:08
80
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720, 0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037, 0743, 0760, 1251
Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735, 0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076, 1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897
Karcher 0813
Kendo 0729, 0743, 0861
Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743
NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Neufunk 0695
Nikkai 1953
Palladium 0725, 0809
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Sharp 0660, 0782, 0725
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Tandberg 0743
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Teletech 0743
Thomson 0581, 0552
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Vestel 0743, 2024
Yamaha 0569, 0676, 0520
Załącznik 2. Lista kodów ustawień
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 80 2012-04-18 14:28:08
81
Załącznik 3
Dane kontaktowe
Strona internetowa:
Na naszej stronie internetowej www.upc.pl znajdziesz dodatkowe informacje
o możliwościach oferowanych przez Telewizję Cyfrową oraz informacje na temat
Internetu i Telefonii UPC.

Korespondencja elektroniczna:
Skorzystaj z formularza kontaktowego:
www.upc.pl/kontakt - dla klientów indywidualnych
www.biznes.upc.pl/kontakt - dla klientów biznesowych
Dołożymy starań, abyś uzyskał odpowiedź w możliwie krótkim terminie.
Za wysłanie wiadomości elektronicznej nie zapłacisz ani złotówki.
Jeżeli dzwonisz z telefonu stacjonarnego:
Ogólnopolskie Biuro Sprzedaży: 801 94 95 96
*
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 801 94 94 80
*
Jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego:
Ogólnopolskie Biuro Sprzedaży: 324 94 95 96
*
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 324 94 94 80
*
Korespondencja listowna:
UPC Polska Sp. z o.o.
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
ul. Murckowska 14 c
40-265 Katowice
*Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora sieci.
Załącznik 3. Dane kontaktowe
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 81 2012-04-18 14:28:08
82
Produkt niniejszy objęty jest ochroną praw autorskich technologii, którą chronią patenty USA
oraz prawa własności intelektualnej. Na wykorzystanie technologii konieczna jest zgoda/
upoważnienie Macrovision; technologia ta jest przeznaczona do użytku domowego oraz innych
ograniczonych zastosowań, chyba że Macrovision postanowi inaczej. Zabrania się demontażu
urządzenia.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. 01 12 04 18
20120418 UPC_Instrukcja DTV HDPLA5 wer3.3.indd 82 2012-04-18 14:28:08

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful