You are on page 1of 17

www.vescom.

com

Studium porównawcze : Materiały wykończeniowe do ścian w sektorze opieki zdrowotnej
Regularnie testujemy i porównujemy właściwości naszych pokryć ściennych przeznaczonych na rynek architektoniczno - projektowy. W 1997 roku między innymi za pomocą zewnętrznego studium: Badanie porównawcze materiałów wykończeniowych do ścian w sektorze opieki zdrowotnej', sporządzonego przez V. van der Kraan`a, w październiku 1997 roku. (Wyższa Szkoła Pedagogiczno Techniczna - PTH Fontys Hoge Scholen - Eindhoven, Rozróżnienie technik ochronnych i wykończeniowych). W niniejszej publikacji ograniczamy się jedynie do przedstawienia wniosków dotyczących tematów, które zgodnie z naszą opinią mają największe znaczenie: 1) Odporność na uszkodzenia 2) Stopień zmywalności 3) Konserwacja i naprawa Założenia Na podstawie raportu Van der Kraans powstaje pytanie: „Które materiały wykończeniowe do ścian są najlepsze do zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej? Raport mówi: „W wielu placówkach zastosowane zostało włókno szklane wraz z pokryciem. Poza tym istnieje wiele innych materiałów do wykończenia ścian, które mogą zostać wykorzystane. Jednym z tych produktów jest ścienne pokrycie winylowe Vescom. Ze strony Vescom wyszło również pytanie o badanie porównawcze pomiędzy włóknem szklanym a różnymi rodzajami pokrycia i winylowym pokryciem ścian". Jego badanie porównawcze obejmuje kilka kategorii, które zapewniają ogląd na zastosowalność materiałów wykończeniowych do ścian takich, jak aspekty techniczne oraz takie aspekty, jak wartość dodana, trwałość, konserwacja i koszty. Kategorie te zostały opisane we wstępie do każdego rozdziału. Każdy opis ma stały schemat: wprowadzenie, rozważanie sposobu pracy, wyniki i konkluzje. Tak jak już wspomnieliśmy, w niniejszej publikacji ograniczamy się jedynie do wniosków dotyczących tematów, które zgodnie z naszą opinią ma największe znaczenie: > > > > > Odporność na uszkodzenia Stopień zmywalności Konserwacja i naprawa Wartość dodana Cena
Str 1 z 16

4) Wartość dodana 5) Cena 6) Ogólne wnioski

VESCOM

www.vescom.com

>

Ogólne wnioski

VESCOM

Str 2 z 16

www.vescom.com

1) Odporność na uszkodzenia Vescom pragnie się wyróżnić swoją jakością i oryginalnością. Jakość, która w przypadku naszych winylowych pokryć ściennych daje się między innymi przełożyć na zastosowanie nośnika bawełnianego stanowi jedną z naszych głównych zalet. Ta mocna podstawa znacznie podnosi rezystencję mikroelektroniczną. Łącznie ze stabilna warstwą wykończeniową wynoszącą 300 do 500 gram na m² szansa na uszkodzenia została istotnie zmniejszona. W stosunku do innych materiałów takich jak winyl na papierze lub malowane włókno szklane. W „Badaniu porównawczym materiałów wykończeniowych do ścian stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej" zostały dokonane porównania pomiędzy właściwościami mechanicznymi winylowego pokrycia ścian Vescom oraz włókna szklanego z pokryciem. Na podstawie tego wzmiankujemy: > > > > > odporność na uderzenia rezystencja mikroelektroniczna związana z próbą spadową płyty odporność na zarysowania związana z próbą rysowania Clementa odporność na szorowanie związane z urządzeniem myjącym Erichsen elastyczność związana z naciskiem urządzenia Erichsen

Próba spadowa zgodnie z EN 259 Na podstawie raportu cytujemy: „Odporność winylowego pokrycia ściennego na uderzenie jest wystarczająca: nie wykazuje ono żadnych uszkodzeń a skutek uderzenia. Winyl na nośniku tekstylnym jest w stanie właściwie odebrać zmiany formy w podłożu spowodowane uderzeniem. Włókno szklane, wykończone różnymi powłokami, nie posiada wystarczającej odporności na uderzenie. Należy zauważyć, iż włókno szklane rozdziera się, w wyniku czego powłoka zostaje uszkodzona". Odporność na zderzenie (odporność na uszkodzenia powodowane uderzeniem określonego ciała spadającego o energii uderzenia wynoszącej 1 lub 2 dżule) Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najlepsza odporność na uderzenia 2=najgorsza odporność na uderzenia 3=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 1 5 5 5

VESCOM

Str 3 z 16

www.vescom.com

Próba udarności zgodnie z NEN 5335 Ponownie pozwalamy sobie zacytować fragment wyżej wymienionego studium badania porównawczego: „Oba rodzaje winylu z włóknem mają jak najlepsze zdolności do przechwytu siły uderzenia: siła wywierana przez upadające ciało nie ujawnia się zbyt szybko. Z kolei w przypadku połączenia winylu z tedlarem, z powodu gładkiej powierzchni wszystkie uderzenia są widoczne i dzięki temu można je zmierzyć. Włókno szklane, wykończone wielokolorową, wodorozcieńczalną farbą ścienną charakteryzuje się dobrą odpornością na uderzenia. Nie zostaje uszkodzone przez spadające śruby. Pozostałe dwa systemy włókien ściennych zostały jednak uszkodzone. Systemy dwuwarstwowe wielokolorowej farby ściennej dbają o lepszą odporność na uderzenia. System epoksydowy nie odzwierciedla tak naprawdę swojej reputacji na polu właściwości mechanicznych. Uzyskuje gorsze wyniki niż farba wielokolorowa, zarówno pod względem powierzchni jak również pod względem uszkodzeń."

Odporność na uderzenia (odporność powierzchni na uderzenia małymi przedmiotami o ostrych krawędziach) Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najlepsza odporność na uderzenia i zderzenia 5=najsłabsza odporność na uderzenia a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 3 5 4 2

VESCOM

Str 4 z 16

www.vescom.com

Próba zarysowania według Clement`a Ponownie pozwalamy sobie zacytować fragment z badania porównawczego: "Oba rodzaje winylu z włóknem nie wykazują żadnych widocznych rys. Rysa niknie w powierzchni. Winyl + tedlar wykazuje widoczne zarysowania na gładkiej powierzchni, jednakże materiał nie zostaje uszkodzony i jest jedynie wciśnięty. Włókno szklane, wykończone dwukolorową farbą ścienną posiada najlepszą odporność na zarysowania ze wszystkich włókien szklanych. Na wyżej położonych włóknach pokrycie jest uszkodzone i widoczne jest włókno szklane. Włókno szklane, wykończone lateksem, wykazuje przy obciążeniu 1800 gram zarysowanie na pełnej długości tam, gdzie pokrycie jest uszkodzone. Włókno szklane wykończone epoksydowo wykazuje już przy obciążeniu 1100 gram zarysowanie przez długość. Również w tym przypadku pokrycie jest uszkodzone".

Odporność na zarysowania (odporność powierzchni przed uszkodzeniami powodowanymi przez zarysowania ostrymi przedmiotami) Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najlepsza odporność na zarysowania 5=najgorsza odporność na zarysowania a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 2 4 5 3

VESCOM

Str 5 z 16

www.vescom.com

Próba szorowania przy użyciu urządzenia myjącego Erichsen „Odporność na szorowanie wszystkich winylowych materiałów wykończeniowych do ścian jest bardzo dobra" według wcześniej wspominanego raportu, cytując dalej: "Po 30.000 uderzeń nie widać żadnego uszkodzenia. Z systemów włókien ściennych, system wykończony farbą epoksydową jest najlepszy ale już po 3500 uderzeń osiągnięty zostaje punkt końcowy. Oba pozostałe systemy włókien ściennych uzyskują bardzo złe wyniki".

Odporność na szorowanie (odporność powierzchni na czyszczenie za pomocą szczotki, wody i środka czyszczącego) Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najlepsza odporność na szorowanie 5=najgorsza odporność na szorowanie a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 1 4 3 5

VESCOM

Str 6 z 16

www.vescom.com

Próba ściskania za pomocą urządzenia do ściskania Erichsen Cytujemy: „Rodzaje winylu posiadają o wiele większą elastyczność niż systemy włókien szklanych. Jakkolwiek wybór wykończenia zdaje się mieć również znaczenie. Winyl + tedlar posiadają najwyższy stopień elastyczności. Wykończenie to zdaje się wręcz zapobiega ścieraniu. Włókno szklane wykończone dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową charakteryzuje się najmniejsza elastycznością. Mniejsza elastyczność włókien ściennych wykończonych wielokolorowymi farbami ściennymi w stosunku do lateksu jest najprawdopodobniej spowodowana przez wierzchnią warstwę wielokolorową ponieważ kolor podstawowy jest w obu przypadkach taki sam". Elastyczność (giętkość powierzchni naniesionej na płytę metalową. Stwierdza się za jej pomocą początek powstania pęknięcia jeżeli płyta testowa powoli deformuje się) Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=największa elastyczność 5=najmniejsza elastyczność a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 2 1 3 5 4

VESCOM

Str 7 z 16

www.vescom.com

2) Stopień zmywalności Przy ocenie ścian charakteryzujących się wysokim stopniem używalności, szczególnie w przypadku zastosowania ich w opiece zdrowotnej, higiena odgrywa bardzo ważną rolę. By przestrzeń była higieniczna konieczne jest jej czyszczenie. Ze względu na to, jak ważne są w takim przypadku higiena i czystość dokonano dwóch testów związanych z tymi zagadnieniami. Stopień zmywalności zgodnie z metodą Vescom Cytując za raportem „Tedlar zapewnia bardzo dobre usuwanie zanieczyszczeń. Również winyl Vescom jest łatwy do czyszczenia; zanieczyszczenia słabo przywierają do materiału". „Wyraźna jest różnica w stopniu zmywalności pomiędzy systemami włókna szklanego wykończonego lateksem i wielokolorowo wodorozcieńczalną farbą ścienną a systemami wykończonymi dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Ponieważ schnięcie farby epoksydowej następuje w wyniku reakcji chemicznej, powstanie szczelna powłoka farby. Zapewnia ona, iż zanieczyszczenia nie mają zbytniej możliwości przyczepiania się do powierzchni ani wnikania w tą powierzchnię".

Stopień zmywalności Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najwyższy stopień zmywalności 5=najgorszy stopień zmywalności a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 2 1 5 3 4

VESCOM

Str 8 z 16

www.vescom.com

Odporność na środki czyszczące „Wszystkie rodzaje winylu są odporne na środki czyszczące. Po 20 dniach nie widać żadnego wpływu tych środków na powierzchnię." „Włókno szklane wykończone wielokolorową wodorozcieńczalną farbą ścienną wykazuje po 20 dniach brak jakiegokolwiek wpływu na powierzchnię. To wykończenie ścian pod względem odporności na działanie środków czyszczących jest porównywalne z właściwościami winylu. Włókno szklane wykończone lateksem jest odporne na wszelkie środki czyszczące z wyjątkiem GM final oraz Sinkal 100. Te środki czyszczące powoduje małe uszkodzenia, w wyniku których włókno szklane staje się widoczne po 20 dniach". „System włókna szklanego wykończonego farbą epoksydową jest słabo odporny na środki czyszczące. Silnie alkaiczne i kwaśne środki czyszczące negatywnie wpływają na powierzchnię. Przede wszystkim Bruco Decid (pH-wartość1) powoduje widoczne naruszenia powierzchni. Materiał ten jest łatwy do czyszczenia (patrz stopień zmywalności) ale jest słabo odporny na długotrwałe użycie środków czyszczących stosowanych okresowo i codziennie".

Odporność na środki czyszczące Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najlepsza odporność na środki czyszczące 5=najgorsza odporność na środki czyszczące a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 1 3 4 1

VESCOM

Str 9 z 16

www.vescom.com

3) Konserwacja i naprawa Poza trwałością, to konserwacja i naprawa może generować dużą część kosztów związanych z materiałami wykończeniowymi do ścian. W badaniu porównawczym sprawdzane są cykle, które wiążą się z naprawą, konserwacją i renowacją. Na podstawie tego obliczono w rozdziale 'Cena' koszty różnych wykończeń ścian. Cytat: „W celu dojścia do cyklu, wspartego odpowiednimi i sprawdzonymi danymi, wysłano ankietę do 40 placówek opieki zdrowotnej. W ten sposób wykorzystano profesjonalizm i doświadczenie ludzi w ramach sektora opieki zdrowotnej. W ankiecie tej zawarto pytania odnośnie cykli związanych z naprawą, konserwacją i renowacją różnych materiałów wykończeniowych do ścian".

Okres ważności Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 1 2 2 2

VESCOM

Str 10 z 16

www.vescom.com

Naprawa Naprawa uszkodzeń, również wzmiankowana naprawa reflektorów (patrz w innym miejscu tej dokumentacji) jest prosta do wykonania w przypadku winylowego pokrycia ścian. W systemach włókna szklanego wykończonego pokryciem muru jest to dość trudne. Miejsca naprawy pozostają wyraźnie widoczne. Włókno szklane wykończone wielokolorową farbą do murów nie jest możliwe do naprawy w sposób nie pozostawiający śladów. Z tego powodu wszystkie uszkodzenia w przestrzeniach higienicznych są natychmiast reperowane. Pozostałe uszkodzenia zostaną naprawione w czasie konserwacji. Konserwacja Oczywistym jest to, że pomiędzy momentem nanoszenia i wymiany winylowego pokrycia ścian nie następuje żadna strukturalna konserwacja. Uszkodzenia zostają naprawione ale nie trzeba generować żadnego specjalnego cyklu. A to w przeciwieństwie do systemów wykończenia ścian bazujących na włóknie szklanym. W tym przypadku wyraźne są cykle dla różnych przestrzeni. Cykle Cykl konserwacji estetycznych pomieszczeń wykończonych systemami włókna szklanego jest najkrótszy, wynosi mianowicie trzy lata. Po tym okresie zostaje naniesiona nowa warstwa pokrycia. Pomieszczenia estetyczne mają wyraźnie reprezentatywny charakter. W przestrzeniach higienicznych okres ten wynosi cztery lata. W tym miejscu należy wzmiankować, iż wszystkie naprawy zostają przeprowadzone bezpośrednio po uszkodzeniu. Związane jest to z zapobieganiem zbierania się brudu, bakterii i innych niepożądanych elementów. Cykl konserwacji przestrzeni użytkowych wynosi sześć lat jest tym samym najdłuższy. W przestrzeniach tych obciążenie jest wysokie i dlatego istnieje duża szansa uszkodzeń. Przestrzenie te nie mają żadnego priorytetu w odniesieniu do wymogów higienicznych lub estetycznych. Winylowe materiały wykończeniowe do ścian zostają po dwunastu latach wymienione (red. zastosowania przez dwadzieścia lat lub dłużej są również spotykane) lub też naniesiony zostaje nowy system wykończenia ściany na stary. Cykl jest krótszy niż w przypadku wykończenia ściennego opartego na włóknie szklanym. Jednakże winylowe pokrycie ścian nie ma żadnego cyklu konserwacji i należy naprawiać jedynie uszkodzenia. Wnioski Konkluzje, które zostały opracowane w Badaniu porównawczym zostają wyciągnięte brzmią następująco : „winylowe materiały wykończeniowe do ścian mają dużą przewagę w tym, iż nie wymagają zbyt dużego nakładu prac związanych z konserwacją. Jedyną formą konserwacji jest naprawa uszkodzeń. W przypadku winylowego pokrycia ścian mogą zostać one naprawione w sposób nie pozostawiający śladów. Czas pomiędzy nanoszeniem i wymianą winylu jest zdecydowanie krótszy, jednakże ta wada jest zrównoważona przez brak konieczności przeprowadzania konserwacji.

VESCOM

Str 11 z 16

www.vescom.com

Systemy włókien szklanych muszą być regularnie poddawane konserwacji, w wyniku czego powstaje cykl konserwacji. Pomiędzy momentem nanoszenia i wymiany następuje wiele prac konserwacyjnych. Dłuższy okres pomiędzy nanoszeniem i wymianą, nie kompensuje częstsza konserwacja". W raporcie rozdział „trwałość aspektów" zostaje następująco podsumowany: "Dane te mają istotny wpływ w stosunku do czasu, obciążenia, aspektów środowiskowych jak i konsekwencji finansowych. Jasne staje się, iż cykle konserwacji wykończenia ścian bazującego na włóknie szklanym wiąże się z poważnymi finansowymi i techniczno - środowiskowymi skutkami. Ponadto konserwacja jest dodatkowym obciążeniem".

VESCOM

Str 12 z 16

www.vescom.com

4) Wartość dodana We wcześniej wzmiankowanym już studium „Badanie porównawcze materiałów wykończeniowych do ścian w opiece zdrowotnej' (V. van der Kraan, październik 1997 roku, PTH Fontys Hoge Scholen Eindhoven) pod pojęciem aspektów wartości dodane materiałów wykończeniowych do ścian rozumie się: przyjemność lub nieprzyjemność związaną z materiałami wykończeniowymi do ścian dla człowiek, szczegółowo opisywaną jako promieniowanie, określanie sfery i działanie na samopoczucie. Cytujemy: „W opiece zdrowotnej zastosowanie koloru jak i psychologiczny wpływ tego zastosowania odgrywają istotna rolę. Na przykład dzięki wykorzystaniu białych, połyskujących materiałów w przestrzeniach higienicznych użytkownicy mają poczucie, iż znajdują się w czystej, zadbanej przestrzeni. Innym przykładem jest dobór kolory w pomieszczeniach operacyjnych. Często przestrzenie te, jak również ubranie obecnych w nich osób jest koloru zielonego. Kolor ten został celowo zastosowany, ponieważ jest to kolor komplementarny barwy czerwonej. Oznacza to, iż gdy chirurg patrzy na swojego pacjenta jego oczy będą tworzyć odbicie czerwonego, będącego zielonym. Dzięki przejęciu koloru zielone z otaczającej przestrzeni oczy chirurga nie będą tworzyć żadnego odbicia, a jego wzrok będzie odbierany jako spokojny". Kontynuując za raportem: „Informacja odnośnie wartości dodanej materiałów wykończeniowych do ścian jest dostępna w bardzo nikłym stopniu lub w ogóle. W celu uzyskania obiektywnie zbudowanej konkluzji zdecydowano się zebrać informacje w formie ankiety. Zostały one przesyłane do działów technicznych placówek opieki zdrowotnej. Oddziały te dysponują odpowiednim profesjonalizmem i doświadczeniem, by móc ocenić wartość dodaną materiałów wykończeniowych do ścian. Przedłożony stalowy winyl Vescom oraz włókno szklane z różnymi pokryciami posiadały kolor zielony, często stosowany w opiece zdrowotnej". Wartość dodana Produkt Winyl Vescom Włókno szklane + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najwyższa wartość dodana 5=najniższa wartość dodana a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 2 3 5 5 1

VESCOM

Str 13 z 16

www.vescom.com

Rezultaty Promieniowanie „Struktura w materiale (winyl Vescom, wzór Cordoba 40199 z dołączoną stalą) zapewnia, iż przestrzenie w których zostanie zastosowany nie będą sprawiały wrażenie nudnych. Wywierane jest ciągle nowe wrażenie na osobach obecnych w pomieszczeniu. Jedyną wadą, która się ujawniła na podstawie ankiety jest mało naturalne promieniowanie materiału (Cordoba)". Stworzenie odpowiedniej atmosfery „Atmosfera w szpitalu musi mieć chociaż w pewnym stopniu charakter domowy ale również zapewniać spokój. Element nadający spokój jest obecny w przypadku tego pokrycia ścian. Dzięki mieszanemu wyglądowi materiał nie rzuca się w oczy, zapewniając tym samym spokój. Nienaturalny wygląd (Cordoby) zapewnia to, iż materiał przypomina wygląd wnętrza domowego. Przy tym należy zauważyć, iż pozostałe elementy wnętrza mogą również nadać domowego charakteru danemu pomieszczeniu". Wpływ na samopoczucie „Z ankiety wyniknęło, iż materiał został odebrany jako wpływający uspokajająco. Dzięki temu winyl nie rzuca się w oczy i pozostaje w tle. Porównując - monochromatyczne wykończenia ścian zdecydowanie bardziej wybijają się i rzucają w oczy. Winyl zapewnia, iż ludzie nie czują zamknięci się w przestrzeni, ponieważ ściany zdają się być cały czas w tle".

VESCOM

Str 14 z 16

www.vescom.com

5) Cena Cena materiału wykończeniowego do ścian jest często czynnikiem decydującym w chwili podejmowania decyzji o ewentualnym zastosowaniu. Pod nagłówkiem Odpowiedzialność' czytamy dalej: „Obecnie często poruszony jest temat planowanej konserwacji. Jest to instrument ukazujący realne koszty związane z danym okresem. Cena na metr kwadratowy materiału wykończeniowego do ścian mówi tak naprawę niewiele. Z tych powodów w Badaniu porównawczym zawarto również cenę za metr kwadratowy materiału wykończeniowego do ścian na trzydzieści lat. Koszty, w tym przypadki za trzydzieści lat, przedstawiają dobrze rzeczywiste koszty metra kwadratowego".

Cena za m² Cytat: „Cena za metr kwadratowy winylowego wykończenia do ścian jest najniższa. Związane jest to z niską ceną materiału, niewielkim nakładem prac i czasu. Dlatego też winyl jest zaopatrzony w tedlar. Włókno szklane wykończone farbą epoksydową jest drogie. Spowodowane jest do wysoką ceną za litr farby epoksydowej. Najdroższym systemem jest włókno szklane wykończone wielokolorową farbą do murów, co jest spowodowane przez wymagający większego nakładu czasu i pieniędzy system dwuwarstwowy".

Cena za m² Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najniższa cena 5=najwyższa cena a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 3 2 4 5

VESCOM

Str 15 z 16

www.vescom.com

Cena cyklu konserwacji w ciągu 30 lat „Winylowe pokrycie ścian niesie ze sobą mniej kosztów w stosunku do systemów włókien szklanych. Brak konieczności konserwacji winylu jest najważniejszym z powodów. W wyniku wyższej ceny na m² winylu wyposażonego w tedlar koszty na 30 lat są wyższe niż koszty standardowego winylu. Widoczna jest różnica w kosztach pomiędzy winylem a włóknem szklanym. Jeżeli ceny za m² w chwili zakupu nie różnią się zbytnio od siebie, koszty za 30 lat mogą być prawie trzykrotnie wyższe. Dla systemów włókien szklanych obowiązuje zasada, iż im wyższa cena za m² tym wyższe koszty za okres 30 lat".

Cena cyklu konserwacji w ciągu 30 lat Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar Włókno szklane + pokrycie (a) Włókno szklane + pokrycie (b) Włókno szklane + pokrycie (c) 1=najniższe koszty w ciągu 30 lat 5=najwyższe koszty w ciągu 30 lat a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna Wynik 1 2 3 4 5

VESCOM

Str 16 z 16

www.vescom.com

6) Konkluzje ogólne A_odporność na zderzenie B_odporność na uderzenia C_odporność na zarysowania D_odporność na szorowanie E_elastyczność F_stopień zmywalności G_odporność na środki myjące H_trwałość barwy I_starzenie się J_odporność na ogień K_wartość dodana L_trwałość M_czynności i czas N_obciążenie środowiska O_nieprzyjemny wpływ na samopoczucie P_cena za m² Q_cena cykli konserwacji

Schematyczny przegląd wyników Produkt Winyl Vescom Winyl Vescom + tedlar A B C D E F G H 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 I J K L M N O P Q Wyni k 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 5 2 2 3 2 2 3 1 1 5 2 3 4 2 4 4 1 1 1 2 2 5 3 5 5 21 27 51 57 50

Włókno szklane + pokrycie (a) 5 5 4 4 3 5 3 1 Włókno szklane + pokrycie (b) 5 4 5 3 5 3 4 2 Włókno szklane + pokrycie (c) 5 2 3 5 4 4 1 1

1=najniższy wynik=najbardziej zalecane do zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej 5=najwyższy wynik=najmniej zalecane do zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej a=lateks b=dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa c=wielokolorowa wodorozcieńczalna farba ścienna

VESCOM

Str 17 z 16