Serwis

¿

Instrukcja napraw Polo 1995 ¾

Zeszyt
Wydanie 10.99

Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J

Dotyczy skrzyni biegów: ESP

Serwis. Informacje techniczne

Przegląd grup naprawczych do instrukcji napraw

Polo 1995 ¾ Zeszyt Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J

Wydanie 10.99

Numery „Dodatków technicznych” do instrukcji napraw (Merkblatt) należy wpisywać w momencie ich otrzymywania do odpowiedniej rubryki danej grupy napraw. Umożliwi to podczas korzystania z niniejszej instrukcji natychmiastowe stwierdzenie, czy do danej grupy napraw wprowadzone zostały „Dodatki techniczne”. Grupy napraw 00 Dane techniczne 30 Sprzęgło 34 Sterowanie, obudowa 35 Koła zębate, wałki 39 Przekładnia główna, mechanizm różnicowy Dodatki techniczne do instrukcji napraw

Informacje techniczne przeznaczone są wyłącznie dla mistrzów i mechaników. Systematyczne zapoznawanie się z tymi informacjami jest gwarancją prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji samochodu. Niezależnie od tego, przy naprawach samochodów obowiązują zawsze ogólne zasady bezpieczeństwa. „Instrukcja napraw” jest chroniona prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystywanie jej bez zgody firmy Volkswagen AG jest niedozwolone.

Spis treści 00 Dane techniczne
strona Kod literowy skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–1 – Kod literowy, dobór do silnika, przełożenia, pojemności napełniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–3 Schemat przeniesienia napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–5 Obliczenie wartości przełożeń „i” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–7 Ogólne wskazówki dotyczące napraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–8

30 Sprzęgło

strona Naprawa układu sterowania sprzęgłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–1 – Mechanizm dźwigni pedałów – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–2 – Wymontowanie i zamontowanie pedału sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–6 – Wymontowanie i zamontowanie sprężyny dwupołożeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–11 – Hydraulika – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–13 – Wymontowanie i zamontowanie pompy sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–17 – Odpowietrzanie układu sterowania sprzęgłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–21 Naprawa mechanizmu wyłączania sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–22 Naprawa sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–25 strona Naprawa mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–1 – Położenie montażowe mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–1 – Wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów i osłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–4 – Naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy dźwigni skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–6 – Wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . 34–10 – Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–14 – Regulacja mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–18 Wymontowanie i zamontowanie skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–23 Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–45 Rozmontowanie i zmontowanie skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–46 – Schemat elementów skrzyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–46 – Zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–48 – Wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. biegu . . . . . . . . . . . . . . . . 34–49 – Rozmontowanie i zmontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów . . 34–52 – Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–54 – Kolejność montowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–57 Naprawa obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–75 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu włączania biegów (od strony skrzyni biegów) 34–86 Rozmontowanie i zmontowanie widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–91 strona Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–1 Ustawienie wałka sprzęgłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–15 – Tabela podkładek regulacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–19 – Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–22 Rozmontowanie i zmontowanie wałka głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–23 Ustawienie wałka głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–50 Rozmontowanie i zmontowanie wałka wstecznego biegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–54

34 Sterowanie, obudowa

35 Koła zębate, wałki

39 Przekładnia główna, mechanizm różnicowy

strona Wymiana pierścieni uszczelniających wałki kołnierzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–1 – Wymiana pierścienia uszczelniającego lewy wałek kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–1 – Wymiana pierścienia uszczelniającego prawy wałek kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–4 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu różnicowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–8 Zestawienie regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–24 Regulacja mechanizmu różnicowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–25

Kod literowy skrzyni biegów
Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J montowana jest w połączeniu z silnikiem 3-cylindrowym w samochodach Polo od 1995 ¾ . Dobór, patrz ⇒ 00-3. Umiejscowienie przy skrzyni biegów Kod literowy i data produkcji (patrz strzałka 1) skrzynia biegów 02J (patrz strzałka 2)

Skrzynia przekładniowa 02J (patrz strzałka 2)

00–1
Kod literowy i data produkcji skrzyni przekładniowej
Przykład ESP 11 05 9

kod literowy

dzień miesiąc

rok produkcji (1999)

Dodatkowe dane uwarunkowane są produkcyjnie. Wskazówka Kod literowy skrzyni biegów znajduje się także na tabliczce znamionowej samochodu.

00–2

Kod literowy, dobór do silnika, przełożenia, pojemności napełniania
Skrzynia przekładniowa Kod literowy Produkowana Dobór od do typ silnik ESP 05.99 Polo od 1995 pięciobiegowa s02J

¾

1,4 l – 55 kW wysokoprężny turbo 60 : 19 = 3,158 33 : 10 = 3,300 35 : 18 = 1,944 34 : 26 = 1,308 34 : 35 = 0,971 34 : 45 = 0,756 – 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 13 : 22 = 0,591

Przełożenie Z2 : Z1

przekładnia główna 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg wsteczny bieg napęd prędkościomierza

00–3
Kod literowy Pojemność napełniania Specyfikacja oleju Mechanizm uruchamiania sprzęgła Tarcza sprzęgła ESP

2,0 litra olej przekładniowy G50 SAE 75W90 (syntetyczny) hydrauliczny 215 mm 108 mm1 2,387

średnica Ø

Średnica kołnierza wałka kołnierzowego Przełożenie całkowite „i” na najwyższym biegu
1

Dla półosi napędowych Tripode.

00–4

Schemat przeniesienia napędu
Oznakowanie zespołów 1 – silnik 2 – sprzęgło 3 – skrzynia biegów 4 – wałek sprzęgłowy 5 – wałek główny 6 – mechanizm różnicowy Strzałki wskazują kierunek jazdy do przodu.

00–5
Przełożenie I II III IV V R A T – 1. bieg – 2. bieg – 3. bieg – 4. bieg – 5. bieg – bieg wsteczny – przekładnia główna – napęd prędkościomierza

Strzałki wskazują kierunek jazdy do przodu.

00–6

00–8 . Większość spośród ogólnie obowiązujących wskazówek dotyczących poszczególnych czynności napraw. patrz strona 00-3. Dotyczą one całej niniejszej instrukcji napraw.387 1 Przekładnia główna ZA1 = 19 ZA2 = 60 ZG1 = 34 ZG2 = 45 Z1 = ilość zębów koła napędzającego.756 iA = przełożenie przekładni głównej= ZA2 : ZA1 = 60 : 19 = 3. zamiast umieszczania ich w wielu różnych miejscach instrukcji została ujęta poniżej.756 x 3.158 icalkowite = przełożenie całkowite = iG x iA = 0. Powierzchnie te nie mogą być woskowane ani pokrywane smarem. Przy montowaniu podstaw łożyskowych oraz elementów woskowanych oczyścić powierzchnie styku.Obliczenie wartości przełożeń „i” Przykład 5. Z2 = ilość zębów koła napędzanego. Pojemność napełniania i rodzaj oleju. Skrzynia biegów ½ ½ ½ ½ Podczas montowania skrzyni biegów zwrócić uwagę na prawidłowe położenie tulei centrujących między silnikiem a skrzynią. Podczas napraw zawsze obowiązują ogólnie stosowane podstawowe zasady bezpieczeństwa. bieg Koło napędzające Koło napędzane i = Z2 : Z1 1 iG = przełożenie biegu = ZG2 : ZG1 = 34 : 45 = 0. 00–7 Ogólne wskazówki dotyczące napraw Warunkiem wykonania prawidłowej i skutecznej naprawy skrzyni biegów jest możliwie największa staranność i czystość. Po wymianie skrzyni biegów nalać do niej oleju przekładniowego do dolnej krawędzi otworu wlewowego. a także sprawne narzędzia.158 = 2.

aby powierzchnie styku zarówno śrub jak i nakrętek były woskowane. dopiero po zamontowaniu. które znajdują się na jednym wałku wymieniać wspólnie. pierścienie uszczelniające ½ ½ ½ ½ Oczyścić gruntownie płaszczyzny podziału i nanieść środek uszczelniający AMV 188 200 03. Wymienić pierścienie uszczelniające na nowe. tarczy dociskowych sprzęgła. Wymienić na nowe tulejki rozprężne. 100o C. Zawsze wymieniać śruby i nakrętki samozabezpieczające na nowe. W przypadku połączeń śrubowych zwracać uwagę. strona 00-3. Po zamontowaniu Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. Pierścienie zabezpieczające powinny przylegać do rowka. Momenty dokręcania podano dla niezaolejonych śrub i nakrętek. Przestrzeń między płaszczyznami uszczelniającymi -patrz strzałka. jeżeli to konieczne. W razie konieczności uzupełnić do dolnej krawędzi otworu wlewowego. 00–9 Śruby i nakrętki ½ ½ ½ ½ ½ Śruby lub nakrętki mocowania pokryw i obudów luzować i dokręcać w kolejności na krzyż. Nie przekrzywiać szczególnie wrażliwych elementów np. Łożyska igłowe osadzić stroną z napisami (większa grubość blachy) w stronę trzpienia wbijającego.Uszczelnienia. Nie rozginać pierścieni zabezpieczających. w kolejności na krzyż. 0–10 . Zabezpieczenia ½ ½ ½ ½ Wymienić na nowe pierścienie zabezpieczające. Luzować lub dokręcać stopniowo. Pierścienie wewnętrzne przed zamontowaniem podgrzać do ok. Pierścienie uszczelniające promieniowo: Przed zamontowaniem: Pokryć smarem na średnicy zewnętrznej. Położenie montażowe: szczelina wzdłuż przenoszenia siły. Używać łożysk możliwie tych samych producentów. Łożyska ½ ½ ½ ½ Nowe łożyska wałeczkowo-stożkowe wymieniać w postaci dostarczonej przez producenta bez dodatkowego smarowania.pokryć preparatem G 052 128 A1. patrz ⇒ specyfikacja oleju. Łożyska wałeczkowo-stożkowe. nie za grubo. Środek uszczelniający nanosić równomiernie.

ok. 1558 do pomiaru temperatury.½ Pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych łożysk o jednakowym rozmiarze nie wolno zamieniać. Pierścienie synchronizatorów do powtórnego użycia zakładać na koła tego samego biegu. 00–11 . Pierścienie synchronizatorów Nie wolno zamieniać. Temperatura może być kontrolowana za pomocą przyrządu V.G. Koła zębate Przed wprasowaniem oczyścić i ogrzać na płycie grzejnej do temp. Podkładki regulacyjne ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Podkładki regulacyjne zmierzyć w kilku miejscach za pomocą mikrometru. Zakładać po nasmarowaniu olejem przekładniowym. Różne tolerancje umożliwiają dokładny dobór wymaganej grubości podkładek. Montować tylko nieuszkodzone podkładki regulacyjne. ponieważ łożyska dobierane są parami. 100o C.A. Sprawdzić pod kątem występowania zadziorów (ostrych krawędzi) lub uszkodzeń. Sprawdzić pod względem zużycia i w razie potrzeby wymienić na nowe.

Wprowadzić przełącznik przez otwór montażowy i zamontować obracając w lewo o 90o . W przypadku pojazdów posiadających zakodowane radio zwracać uwagę na kod. 30–2 . II – schemat montażu hydrauliki. patrz ⇒ strona 30-13. moment dokręcania 25 Nm 3 – przełącznik świateł hamowania ½ ½ ½ ½ Pedał hamulca wcisnąć ręcznie maksymalnie w dół w trakcie wymontowania i zamontowania przełącznika.wymontować obracając w prawo o 90o (i wyjąć przez otwór montażowy). 30–1 Mechanizm dźwigni pedałów – zestawienie montażowe 1 – podstawa łożyskowa ½ Przed wymontowaniem wymontować kolumnę kierownicy.Naprawa układu sterowania sprzęgłem I – schemat montażu – mechanizm pedałów. Wskazówka ½ ½ ½ Odłączyć ujemny zacisk od akumulatora. 2 – śruba z łbem sześciokątnym. grupa napraw 48. patrz ⇒ instrukcja napraw „Podwozie. układ kierowniczy” (Fahrwerk. Sprawdzić prawidłowość działania świateł hamowania. Wszystkie łożyska i powierzchnie współpracujące nasmarować środkiem o numerze G 052 142 A2. patrz ⇒ strona 30-2. Lenkung). Achsen. wymontowanie i zamontowanie poduszki bezpieczeństwa. Przed wymontowaniem pedału sprzęgła -pozycja 19. koła kierownicy i kolumny kierownicy. połosie.

30–4 . moment dokręcania 25 Nm ½ ½ 5 sztuk. Wprowadzić przełącznik przez otwór montażowy i zamontować obracając w lewo o 90o . 30–3 8 – sprężyna dwupołożeniowa ½ Wymontowanie i zamontowanie. Do podstawy łożyskowej przy trzpieniu gwintowanym wzmacniacza siły hamowania.4 – nakrętka sześciokątna. Przed wymontowaniem pedału sprzęgła -pozycja 19. 12 – przewód doprowadzający 13 – pompa sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. 5 – przełącznik pedału sprzęgła ½ ½ ½ Pedał sprzęgła wcisnąć ręcznie maksymalnie w dół w trakcie wymontowania i zamontowania przełącznika. ½ Położenie montażowe. Zahaczyć w podstawie łożyskowej.wymontować przełącznik obracając w prawo o 90o (i wyjąć przez otwór montażowy). 10 – poprzeczna ściana 11 – uszczelka ½ Zawsze wymieniać na nową. patrz ⇒ strona 30-14. moment dokręcania 25 Nm ½ Zawsze wymieniać na nową. 14 – nakrętka sześciokątna. samozabezpieczająca. patrz ⇒ strona 30-11. Zamontować obracając w lewo. 15 – wspornik ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 30-20. patrz ⇒ strona 30-17. samozabezpieczająca. 6 – gumowy zderzak ½ ½ ½ 7 – łożyskowanie sprężyny dwupołożeniowej Wymontować obracając w prawo. 9 – zderzak ½ W celu pedału sprzęgła.

A. 22 – podkładka 23 – nakrętka sześciokątna. 30–6 .16 – trzpień łożyskowy pedału sprzęgła i hamulca 17 – podkładka 18 – tulejka łożyskowa ½ Do pedału sprzęgła. wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. – wymontować sprężynę dwupołożeniową. patrz ⇒ strona 30-17 i wcisnąć do oporu drążek mechanizmu przełączania. – odłączyć ujemny zacisk od akumulatora. patrz ⇒ strona 30-6. W razie konieczności ustalić numer kodu. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – wymontować osłonę przy podwoziu od strony kierowcy. patrz ⇒ strona 30-11. grupa napraw 68. moment dokręcania 25 Nm 24 – pedał hamulca 30–5 Wymontowanie i zamontowanie pedału sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klucz dynamometryczny V. grupa napraw 70. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). czy w samochodzie zamontowano kodowane radio.G 1331 Wymontowanie – sprawdzić. 21 – tulejka łożyskowa ½ Wciskać w tulejkę łożyskową (pozycja 20). 19 – pedał sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Pokryć smarem. następnie włożyć pedał hamulca. zaślepki. osłony. – odłączyć pedał sprzęgła od wysprzęgnika. – zdjąć dolne osłony przełącznika świateł i kolumny kierownicy oraz osłonę od strony kierowcy. 20 – tulejka łożyskowa ½ Do podparcia kolumny kierownicy.

Po wyciągnięciu trzpienia łożyskowego pedały nie są łożyskowane. – wyjąć pedał sprzęgła. Jednocześnie utrzymywać pedał hamulca od prawej strony (patrz strzałka 1) za pomocą śruby M8 lub trzpienia. – poruszać wspornikiem przekaźników 4 poprzez podniesienie występu 5 w kierunku strzałki i wyciągnąć ostrożnie w dół z górnej prowadnicy 6. poluzować z dolnej podpory i przesunąć ku górze -patrz strzałka 1-. Wskazówka Nie poruszać pedałów hamulca i sprzęgła. Nie uszkodzić przy tym przewodów elektrycznych. 30–7 – odkręcić nakrętkę sześciokątną (patrz strzałka 1) trzpienia łożyskowego pedału sprzęgła i pedału hamulca i wyjąć wraz z podkładką. – poluzować element z przełącznikami 1 ze wsporników 2 i 3 i przenieść w dół. – wyciągnąć trzpień łożyskowy pedału sprzęgła w lewą stronę przez otwór 7 w osłonie. -patrz strzałka 2-.– odkręcić śrubę zabezpieczającą. 30–8 . – wyjąć ostrożnie trzpień łożyskowy (patrz strzałka 2). – wyhaczyć wiązkę przewodów i pociągnąć w dół.

element z przełącznikami i wspornik zabezpieczający. W razie konieczności poruszać pedałem hamulca. patrz ⇒ strona 30-11. zaślepki. – zamontować osłonę w podwoziu od strony kierowcy poniżej tablicy przełączników. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – wyciągnąć w prawą stronę śrubę M8 lub trzpień. Zwracać uwagę na prawidłowe zablokowanie. w razie potrzeby docisnąć. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). 30–9 Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Moment dokręcania Nakrętka sześciokątna trzpienia łożyskowego dla pedału sprzęgła i hamulca 25 Nm 30–10 . – założyć podkładkę i dokręcić nakrętkę sześciokątną. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – zamontować sprężynę dwupołożeniową. grupa napraw 70. Sprawdzić złącza przewodów i przekaźników. grupa napraw 68. wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. – włożyć pedał sprzęgła wraz z rurą łożyskową i podkładką na trzpień łożyskowy. – zamontować osłonę od strony kierowcy oraz dolne osłony przełączników świateł i kolumny kierownicy. schowki. – zahaczyć lub przykręcić wspornik przekaźników. osłony.Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. – wcisnąć pedał sprzęgła w kierunku strzałki. – wcisnąć jednocześnie do oporu trzpień łożyskowy pedału sprzęgła i pedału hamulca. – wspornik A musi się łatwo poruszać po drążku uruchamiającym B pompy sprzęgła.

W tym celu wcisnąć od dołu klamrę montażową 3317. – nacisnąć pedał sprzęgła do oporu zdejmując jednocześnie w dół sprężynę dwupołożeniową wraz z klamrami montażowymi 3317. – unieruchomić pedał sprzęgła i zdjąć klamrę montażową do dołu. Wskazówka Otwór (patrz strzałka) skierowany jest w stronę ściany poprzecznej. gdy klamra montażowa znajduje się przy czopie wspornikowym (patrz strzałka A) pedału sprzęgła. 30–12 . – naprężyć sprężynę dwupołożeniową wraz z pedałem sprzęgła. – wprowadzić sprężynę dwupołożeniową wraz z klamrą montażową najpierw od dołu w tylną podstawę łożyskową (patrz strzałka B). – następnie nacisnąć pedał sprzęgła do momentu. wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów. z dołu. grupa napraw 70.Wymontowanie i zamontowanie sprężyny dwupołożeniowej Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klamry montażowe 3317 Wymontowanie – zdemontować osłony znajdujące się po stronie kierowcy. 30–11 Zamontowanie – nacisnąć do oporu pedał sprzęgła w stronę ściany poprzecznej. patrz ⇒ instrukcja obsługi „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen).

6 – klamra 7 – pedał sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. 10 – pierścień gumowy uszczelniający ½ Wkładać na złącze przewodów. ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 11 – przewód ½ Przyporządkować zgodnie z katalogiem części zamiennych. patrz ⇒ strona 30-17.Hydraulika – zestawienie montażowe 1 – zbiornik płynu hamulcowego 2 – przewód zasilający ½ Górna część. 30–13 8 – wspornik ½ Wymieniać jedynie przy wymontowanej pompie sprzęgła. 12 – uchwyt ½ Umocowany do nadwozia. 30–14 . moment dokręcania 25 Nm ½ Zawsze wymieniać na nową. 13 – zaślepka 14 – zawór odpowietrzający ½ Odpowietrzyć układ zasilania sprzęgła. samozabezpieczająca. patrz ⇒ strona 30-6. 1. patrz ⇒ rys. 3 – element kątowy 4 – przewód zasilający ½ Dolna część. ½ Wymontowanie. 5 – pompa sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. 2. 9 – nakrętka sześciokątna. patrz ⇒ strona 30-21. ½ Wkładać zwilżony płynem hamulcowym.

30–15 Rys. 16 – klamra 17 – śruba z łbem sześciokątnym. patrz ⇒ strona 34-18. – dźwignię kątową i zabierak od cięgna wyboru. patrz ⇒ strona 34-1. 2 Wciskanie trzpienia pompy sprzęgła do wspornika A (w kierunku strzałki) 30–16 .15 – wyprzęgnik ½ Przed wymontowaniem wymontować następujące elementy: – cięgno przełączania od dźwigni przełączania biegów. moment dokręcania 25 Nm 18 – skrzynia biegów 19 – pierścień uszczelniający ½ Wkładać na złącze przewodów. patrz ⇒ strona 34-10. 1 Wyhaczyć wspornik A w kierunku strzałki Rys. ½ Po zamontowaniu wyregulować mechanizm włączania biegów. 20 – uchwyt ½ Umocować przy łożysku oporowym cięgien przełączających mechanizmu włączania biegów. ½ Wkładać pokryty płynem hamulcowym.

G 1331 30–17 Wymontowanie – podłożyć pod pompę sprzęgła nie strzępiące się szmatki. patrz ⇒ strona 30-11. patrz ⇒ instrukcja obsługi „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). osłony. grupa napraw 70.Wymontowanie i zamontowanie pompy sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Dźwignia do wyciskania 80-200 ½ Klucz dynamometryczny V. 30–18 .A. 1 – klucz nasadowy SW22 – zamknąć przewód A. – odciągnąć ostrożnie przewód A do zbiornika płynu hamulcowego. grupa napraw 68. nie otwierać systemu przewodów. zaślepki. – wymontować zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. – wyjąć przewód C z pompy sprzęgła i zamknąć. – wyciągnąć klamrę B przewodu z pompy sprzęgła za pomocą wkrętaka 2. wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. wyjąć wtyczkę i odsunąć w bok. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – wymontować osłonę od strony kierowcy w przestrzeni na nogi. – zdjąć dolne osłony przełączników świateł i kolumny kierownicy oraz osłonę od strony kierowcy. aż będzie można go zdjąć ręką. – wymontować sprężynę dwupołożeniową. do momentu. schowki.

– obrócić zderzak A pedału sprzęgła w stronę strzałki 1 i wyciągnąć go. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – element ustalający A musi znajdować się na trzpieniu B pompy sprzęgła. – włożyć zderzak A pedału sprzęgła. 30–20 . 30–19 Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie. – wyciągnąć tłoczysko wraz ze wspornikiem z pedału w stronę przodu samochodu. przesunąć przy tym tłoczysko po lewej stronie pedału sprzęgła. – włożyć łożyskowanie C. Położenie montażowe: – występ strzałka 2 znajduje się w dolnym lewym rogu przy ramieniu blokującym pompy sprzęgła. – wciskać pedał sprzęgła do momentu zahaczenia (zgodnie ze strzałką). Położenie montażowe: Zagięty element (patrz strzałka 1) musi być skierowany w stronę pompy sprzęgła B. – wyciągnąć pompę sprzęgła w kierunku strzałki 3 z łożyskowania. – wykręcić nakrętki mocujące pompę sprzęgła. – wcisnąć do środka obydwie strony wspornika za pomocą narzędzia T1005 (patrz strzałki).Odhaczyć trzpień pompy sprzęgła od pedału sprzęgła w następujący sposób: – pociągnąć lekko pedał sprzęgła w stronę kabiny. – obrócić łożyskowanie B sprężyny dwupołożeniowej w kierunku strzałki 2 i wyjąć. patrz ⇒ strona 30-21. – po wmontowaniu pompy sprzęgła odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem.

– nacisnąć kilka razy pedał sprzęgła po odpowietrzaniu. 5 – sprężyna podtrzymująca ½ Umocować przy dźwigni wyciskowej sprzęgła. ½ Pokryć tulejkę prowadzącą w obrębie łożyska wyciskowego smarem MoS2 . grupa napraw 47. patrz ⇒ instrukcja napraw „Układ hamulcowy” (Bremsanlage).G 1869. Wskazówka Wstępne napełnianie systemu nie jest konieczne! – podłączyć urządzenie do wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzania V.Odpowietrzanie układu sterowania sprzęgłem Potrzebne przyrządy specjalne i urządzenia: ½ Przyrząd do wymiany płynu hamulcowego oraz odpowietrzania V.G 1869 – specyfikacja płynu hamulcowego. 30–21 Naprawa mechanizmu wyłączania sprzęgła 1 – przekładnia 2 – czop kulowy. ½ W przypadku uszkodzenia pierścienia gumowego wymienić tulejkę prowadząca i pierścień gumowy.A. odpowietrzanie układu hamulcowego. patrz ⇒ strona 34-79. – połączyć przewód odpowietrzający ze zbiornikiem przyrządu do odpowietrzania układu hamulcowego. 30–22 . samochody z i bez systemu ABS.A. 3 – pierścień uszczelniający wałka sprzęgłowego ½ Wymieniać na nowy. 4 – tulejka prowadząca ½ Wraz z zawulkanizowanymi pierścieniami gumowymi. moment dokręcania 25 Nm ½ Pokryć warstwą smaru MoS2 . – nałożyć przewód odpowietrzający A przy siłowniku i otworzyć zawór odpowietrzający.

patrz ⇒ strona 30-15. moment dokręcania 20 Nm 10 – wyprzęgnik sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie.6 – śruba cylindryczna. 30–24 . 11 – popychacz ½ Końcówkę popychacza pokryć warstwą smaru MoS2 . ½ Miejsca styku z dźwignią wyciskową pokryć smarem MoS2 . ½ Wykręcić po zamontowaniu przekładni. moment dokręcania 20 Nm 7 – dźwignia wyciskowa sprzęgła 8 – łożysko wyciskowe ½ Nie myć łożyska lecz jedynie wycierać. 30–23 12 – śruba montażowa ½ Zabezpiecza dźwignię wyciskową sprzęgła przy zabudowie przekładni. ½ Łożyska głośnopracujące wymienić na nowe. 9 – śruba z kołnierzem. Wskazówka Jeżeli nie ma śruby montażowej (pozycja 12) można zastosować śrubę M8 x 35.

30–26 . ½ Wymontowanie i zamontowanie.A. wymontowanie i zamontowanie kołnierzy uszczelniających i koła zamachowego płyty zabieraka. ½ Powierzchnia styku z okładziną tarczy sprzęgłowej musi być wolna od wyżłobień. Kraft¨bertragung u Nr. przeniesienie napędu. Tarczę sprzęgła i tarczę dociskową dobrać zgodnie z katalogiem części zamiennych i kodem literowym silnika. oleju i smaru. 1 – koło zamachowe ½ Zwrócić uwagę na mocne osadzenie kołków centrujących.Naprawa sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ Uchwyt 3067 Trzpień centrujący 3190 A Klucz dynamometryczny V. 9). Tarcze sprzęgła i tarcze dociskowe z uszkodzonym lub luźnym połączeniem nitowym wymieniać na nowe. patrz ⇒ grupa napraw 13. objawy niesprawności sprzęgła i sterowania.G 1331 30–25 Wskazówki ½ ½ ½ Przed wymianą tarczy sprzęgła i tarczy dociskowej. patrz ⇒ katalog „Wyszukiwanie usterek. nr 9” (Fehlersuche.

patrz ⇒ rys. ½ Położenie montażowe: koszyczek sprężyny skierowany w stronę tarczy dociskowej. Mogą być czyszczone tylko na powierzchni współpracy z tarczą sprzęgłową. W przeciwnym razie żywotność sprzęgła zostanie znacznie zmniejszona. 30–28 . ½ Luzować lub dokręcać stopniowo w kolejności na krzyż. patrz ⇒ strona 00-3. 30–27 3 – tarcza dociskowa ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ rys. ½ Moment dokręcania 20 Nm. Następnie przesunąć tarczę sprzęgła kilka razy na wałku sprzęgłowym.2 – tarcza sprzęgła ½ Średnica tarczy. Wskazówka Oczyścić wielowypust wałka sprzęgłowego. 1 ½ Sprawdzić końce sprężyny membranowej. Usunąć korozję i nanieść cienką warstwę smaru G 000 100 na wielowypust wałka sprzęgłowego. 4 – śruba ½ Przyporządkować zgodnie z katalogiem części zamiennych. Usunąć nadmiar smaru. a przy używanych tarczach sprzęgła – wielowypust piasty tarczy. 1. ½ Centrowanie. patrz ⇒ rys. ½ Wielowypust pokryć cienką warstwą smaru. aż piasta sprzęgła będzie przesuwać się na wałku bez oporów. Wskazówka Tarcze dociskowe są zabezpieczone przed korozją i pokryte smarem. 2.

w kolejności na krzyż. aby otwory centrujące tarczy dociskowej i kołki centrujące koła zamachowego nie zostały uszkodzone. 2 Sprawdzanie końców sprężyny membranowej • Dopuszczalne jest zużycie sprężyny membranowej do połowy grubości. 30–29 .Rys. Śruby mocujące dokręcać równomiernie. Rys. 1 Centrowanie tarczy sprzęgła oraz wymontowanie i zamontowanie tarczy dociskowej – luzować lub dokręcać śruby stopniowo. Wskazówka Powierzchnia współpracy tarczy dociskowej i okładzina tarczy sprzęgła musi całkowicie przylegać do koła zamachowego. w kolejności na krzyż. – podczas wymontowania osadzić blokadę 3067.

patrz ⇒ strona 34-14. patrz ⇒ strona 34-10. patrz ⇒ strona 34-4. 34–2 . Strzałka A – włączanie. W przypadku samochodów posiadających kodowane radio zwracać uwagę na kod. patrz ⇒ strona 34-6. Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu przełączania biegów.Naprawa mechanizmu włączania biegów Położenie montażowe mechanizmu włączania biegów A – cięgno włączania biegu B – cięgno wybierania biegu C – osłona termiczna ½ Wymontować przed demontażem mechanizmu włączania biegów. 1 – dźwignia przełączania biegów 2 – dźwignia kątowa 34–1 I – wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów. III – wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe. Strzałka B – wybieranie. Regulacja mechanizmu przełączania biegów. II – naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy skrzyni biegów. patrz ⇒ strona 34-18. Wskazówka ½ ½ Przed rozpoczęciem prac przy mechanizmie przełączania biegów odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

rys. ½ Przed zamontowaniem zmontować z gałką dźwigni zmiany biegów. patrz ⇒ rys. 5 – rama 34–4 . 1. pozycja 1. 1. ½ Wymontować i zamontować wraz z gałką dźwigni zmiany biegów.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klucz dynamometryczny V. ½ Umocowywać na gałce dźwigni zmiany biegów za pomocą obcęgów V.A.A.A.G 1275.G 1275 34–3 Wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów i osłony 1 – gałka dźwigni zmiany biegów ½ Wymontowywać i zamontować wraz z osłoną. 3 – tulejka zaciskowa 4 – tulejka zaciskowa ½ Do umocowania gałki do dźwigni zmiany biegów. 2 – osłona ½ Odłączyć od gałki dźwigni zmiany biegów.G 1331 ½ Obcęgi V.

moment dokręcania 5 Nm 6 – pokrywa 7 – element tłumiący 8 – panewka łożyska 9 – prowadnica dźwigni przełączania 34–6 . 34–5 Naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy dźwigni zmiany biegów Wskazówka Miejsca łożyskowania i styku pokryć warstwą smaru G052 142 A2. – odhaczyć ostrożnie tulejkę zaciskową (patrz strzałki) i wyciągnąć gałkę dźwigni zmiany biegów. 1. – zamontować gałkę wraz z osłoną. patrz ⇒ rys. – wcisnąć tulejkę zaciskową na gałkę i zablokować. 1 – podkładka zabezpieczająca ½ Wymontowanie i zamontowanie. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – włożyć gałkę do osłony. 2 – tulejka 3 – sprężyna dociskowa 4 – tulejka 5 – śruba Torx.Rys. 1 Odłączanie osłony od gałki dźwigni zmiany biegów oraz zmontowanie osłony i gałki – skierować wewnętrzną stronę osłony do zewnątrz. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

patrz ⇒ strona 34-1. 34–7 21 – kątownik wyboru 22 – śruba Torx. 28 – podkładka zabezpieczająca 34–8 . ½ Wymieniać na nową. 14 – element tłumiący 15 – obudowa dźwigni zmiany biegów 16 – tulejka łożyskowa 17 – śruba. ½ Położenie montażowe. 2. 18 – trzpień łożyskowy 19 – tulejka prowadząca 20 – sprężyna dociskowa ½ Zamontowanie. ½ Samoprzylepna. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 34-1. 27 – tulejka łożyskowa ½ Pasuje tylko w jednym położeniu. 12 – dźwignia zmiany biegów 13 – nakrętka z tworzywa sztucznego ½ Do umocowania konsoli do obudowy skrzyni biegów. moment dokręcania 25 Nm ½ 4 sztuki. 26 – cięgno przełączania ½ Wciskać na prowadnicę dźwigni zmiany biegów.10 – podkładka amortyzująca 11 – uszczelka ½ Pomiędzy obudową dźwigni zmiany biegów a podłogą. ½ Przyklejać do obudowy dźwigni zmiany biegów. ½ Położenie montażowe. moment dokręcania 5 Nm 23 – płyta podłogowa ½ W celu wymontowania odgiąć występy. 24 – podkładka zabezpieczająca 25 – cięgno wyboru ½ Przy kątowniku wyboru.

patrz ⇒ strona 34-1. 1 – cięgno przełączania ½ Wciskać na prowadnicę dźwigni zmiany biegów. 2 Zamontowanie sprężyny dociskowej – włożyć sprężynę dociskową w taki sposób. Ostrożnie odgiąć sprężynę.Rys. – wcisnąć w dół występ do momentu. ½ Położenie montażowe. 34–9 Wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe Wskazówka Miejsce łożyskowania i powierzchnie ślizgowe pokryć smarem G 052 142 A2. ½ Położenie montażowe. 5 – obudowa dźwigni zmiany biegów 34–10 . 3 – podkłada zabezpieczająca 4 – podkładka zabezpieczająca ½ W trakcie demontażu nie uszkodzić cięgien przełączających. aby występ A znajdował się ponad czopem (patrz strzałka). Rys. 1 Wymontowanie i zamontowanie podkładki zabezpieczającej – przesunąć dźwignię przełączania w kierunku strzałki A w celu wymontowanie i zamontowania podkładki zabezpieczającej. Wyżłobienie w dźwigni zmiany biegów przeznaczone dla podkładki zabezpieczającej musi być widoczne. gdy dotrze do dolnej krawędzi czopu (patrz strzałka). Wskazówki ½ ½ ½ Nie uszkodzić tulejki dystansującej przy wciskaniu. 2 – cięgno wybierania ½ Przy kątowniku wyboru. jednocześnie wciskać tulejkę dystansującą za pomocą wkrętaka w kierunku strzałki B. patrz ⇒ strona 34-1.

6 – wspornik oporowy 7 – śruba z łbem sześciokątnym. patrz ⇒ strona 34-18. moment dokręcania 25 Nm ½ Do wspornika oporowego. ½ Po zamontowaniu wyregulować mechanizm przełączania biegów. patrz ⇒ strona 34-13. 12 – dźwignia kątowa ½ Położenie montażowe. 11 – blokada cięgna przełączania ½ Do cięgna przełączania przy dźwigni zmiany biegów. ½ Wkładać w taki sposób. moment dokręcania 25 Nm 34–12 . 8 – tulejka ½ Łożyskowanie wspornika oporowego przy skrzyni biegów. 13 – tulejka łożyskowa 34–11 14 – podkładka zabezpieczająca 15 – płoza ślizgowa 16 – dźwignia przełączania biegów ½ Wraz z elementem amortyzującym. patrz ⇒ strona 34-13. 9 – element dystansujący 10 – blokada cięgna przełączania ½ Do dźwigni wyboru przy dźwigni kątowej. aby przerwa w uzębieniu pasowała do wałka przełączającego. 17 – nakrętka sześciokątna. ½ Położenie montażowe.

2 – dźwignia kątowa: wprowadzana jest poprzez płozę ślizgową w szynę prowadzącą dźwigni przełączania biegów (patrz strzałka). standardowy. najpierw wyhaczyć przewód A przy wsporniku oporowym. – wymontować wspornik oporowy cięgna ze skrzyni biegów (patrz strzałki).Położenie montażowe dźwigni przełączania biegów/dźwigni kątowej 1 – dźwignia przełączania biegów wraz z elementem amortyzującym. – odhaczyć osłonę dźwigni zmiany biegów ze środkowej konsoli. 34–13 Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu włączania biegów Wymontowanie – wyhaczyć cięgno wyboru A i cięgno przełączania B za pomocą klucza oczkowego od skrzyni biegów. 1 – klucz oczkowy SW 13. 34–14 .

– odkręcić nakrętki mocujące konsolę (patrz strzałki). – poluzować osłonę tylną w przedniej części. – opuścić obudowę dźwigni zmiany biegów i wyciągnąć wraz z linkami przełączającymi. – wymontować. w tym celu poluzować nakrętki -patrz strzałki-. – poluzować poprzeczkę tylną 2. osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów. jeżeli występuje. – odkręcić obudowę skrzyni biegów od nadwozia. 34–16 . nie odkręcać i nie odkręcić nakrętki A. 34–15 – odłączyć układ wydechowy za rurą wydechową przy zacisku podwójnym. – wymontować poprzeczkę przednią 1 poniżej układu wydechowego.– zniszczyć opaskę zaciskową (patrz strzałka) i zdjąć gałkę dźwigni zmiany biegów wraz z osłoną. – wymontować osłonę przednią 3.

poza podkładką stożkową nie mogą być pokryte smarem. • Skrzynia biegów w położeniu jałowego biegu. mechanizm uruchamiania sprzęgła. Momenty dokręcania Obudowa skrzyni biegów do nadwozia Wspornik poprzeczny do nadwozia Wspornik oporowy cięgien do skrzyni biegów Zacisk podwójny do rury wydechowej 25 Nm 25 Nm 25 Nm 40 Nm 34–17 Regulacja mechanizmu włączania biegów Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Szablon T10027 Wskazówki W celu prawidłowej regulacji mechanizmu przełączania konieczne jest spełnienie następujących warunków: ½ Sprawność elementów cięgien oraz przenoszenia w obrębie mechanizmu włączania biegów. – pociągnąć do przodu do oporu mechanizm zabezpieczający przy cięgnie przełączającym i przy cięgnie wyboru (w kierunku strzałki 1) i zablokować w lewą stronę (patrz strzałka 2). skrzynia biegów.Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. ½ Cięgna wyboru i przełączania nie mogą się blokować. Oprócz tego muszą prawidłowo działać następujące elementy: sprzęgło. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – pokryć cienką warstwą smaru podkładkę stożkową blokady cięgna przełączającego A i blokady cięgna wyboru B. Regulacja mechanizmu przełączania biegów. patrz ⇒ strona 34-18. 34–18 . Wskazówka Uszczelnienia -patrz strzałki. – wcisnąć cięgno przełączające na dźwignię zmiany biegów i cięgno wyboru na dźwignię kątową (patrz strzałki).

– obracać w trakcie wciskania wałka przełączającego element A w kierunku strzałki 2. – wyciągnąć element A do położenia wyjściowego (patrz strzałka).Ustawić wałek przełączający w następujący sposób: – wcisnąć ostrożnie wałek przełączający w dół (patrz strzałka 1). 34–20 . 34–19 – obracić mechanizm zabezpieczający przy cięgnie przełączającym i cięgnie wyboru do oporu. Sprężyna wciska mechanizm zabezpieczający do położenia wyjściowego. – zdjąć osłonę dźwigni zmiany biegów ze środkowej konsoli. w prawo (patrz strzałka). Ustawić dźwignię zmiany biegów w następujący sposób: – wprowadzić dźwignię zmiany biegów w położenie jałowego biegu. – wprowadzić poprzez otwór A do otworu B szablon regulacyjny T10027.

– wcisnąć pedał sprzęgła. – wcisnąć osłonę do ramy. Jeżeli podczas powtórnego włączania któregokolwiek biegu nadal występuje haczenie.– wyciągnąć szablon regulacyjny T10027 z otworów A i B. – przełączyć kilkakrotnie wszystkie biegi. sprawdzić przesuwanie się wałka przełączającego w następujący sposób: – włożyć 1.bieg. patrz ⇒ strona 34-18. – jeżeli wartość ta jest inna. wyregulować mechanizm przełączania biegów. 34–22 . – wcisnąć wałek przełączający do oporu w lewo i puścić. Działanie • Dźwignia zmiany biegów musi w położeniu jałowego biegu znajdować się w linii 3. biegu. i 4. 34–21 – wałek przełączający musi posiadać przesuw przy poruszaniu dźwignią zmiany biegów wielkości 1 mm (patrz strzałka). Zwrócić szczególną uwagę na działanie blokady wstecznego biegu. – obserwować jednocześnie wałek przełączający przy skrzyni biegów (konieczny jest drugi mechanik).

A.A.A.G 1331 Klucz dynamometryczny V.Wymontowanie i zamontowanie skrzyni biegów Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Urządzenie do zawieszania 10-222 A Podstawka 10-222 A /1 Złączka 10-222 A/3 Podstawka skrzyni 3282 Płyta ustalająca 3282/8 Przyrząd do podwieszania skrzyni biegów 3336 34–23 ½ ½ ½ Klucz dynamometryczny V.G 1383 A 34–24 .G 1332 Podnośnik silnika i skrzyni biegów V.

W tym celu wykręcić nakrętkę -patrz strzałka 2-. – ściągnąć w razie konieczności dźwignię zmiany biegów za pomocą ściągacza Kukko 20-10. – upewnić się. – wymontować cięgno przełączania B wraz z dźwignią zmiany biegów. Wskazówka Nie naciskać pedału sprzęgła. 34–26 . nie otwierać systemu przewodów. – zdjąć cięgno wyboru A wraz z dźwignią kątową. – wymontować wtyczkę (patrz strzałka 1) rozrusznika. czy w samochodzie zamontowane jest kodowane radio. zabezpieczyć drutem. – wymontować wyprzęgnik sprzęgła -patrz strzałki. W tym celu zdjąć podkładkę zabezpieczającą -patrz strzałka 1-. w razie konieczności wyhaczyć wcześniej przewód A przy wsporniku oporowym. – odłączyć przewód masowy od górnej śruby łączącej silnik i skrzynię biegów. – zdjąć wtyczkę świateł cofania (patrz strzałka 2).Wymontowanie – wymontować osłonę silnika. – wymontować górną śrubę mocującą przy rozruszniku. – wymontować wspornik akumulatora.odłożyć na bok. – wymontować uchwyt przewodów A przy rozruszniku (patrz strzałka 3). – zdjąć wspornik oporowy przy skrzyni biegów (patrz strzałki). W razie konieczności ustalić numer kodu. – odłączyć ujemny zacisk akumulatora przy wyłączonym zapłonie. 34–25 – podwiązać cięgno przełączania wraz z dźwignią zmiany biegów i cięgno wyboru wraz z dźwignią kątową. – wymontować akumulator.

osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. – wymontować półosie napędowe od wałków kołnierzowych i podwiązać. – zespół napędowy (silnik i skrzynia biegów) lekko naprężyć przy użyciu trzpienia. 34–28 . wymontowanie i zamontowanie rozrusznika. – wymontować prowadnicę lewą i prawą od błotnika. – wymontować rozrusznik. – wymontować. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy karoserii – na zewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Außen). – wymontować przewody. jeżeli występuje.– zdjąć wtyczkę czujnika prędkościomierza (patrz strzałka). – zamontować urządzenie do zawieszania 10-222A wraz z podstawą 10-222 A/1 i złączką 10-222 A/3. patrz ⇒ grupa napraw 27. małą osłonę A koła zamachowego za tylnym wałkiem kołnierzowym (patrz strzałki). które znajdują się w obrębie uchwytów silnika przeznaczonych do urządzenia do zawieszania 10-222 A. – wymontować przewód 1 wspomagania układu kierowniczego od konsoli skrzyni biegów (patrz strzałka). nie uszkodzić warstwy ochronnej. – rozłączyć układ wydechowy za przednią rurą wydechową przy obejmie podwójnej. 34–27 – skręcić koła samochodu w lewo do oporu. – wymontować. – wymontować. – wymontować górne śruby łączące silnik i skrzynie biegów. grupa napraw 55. jeżeli występuje. osłonę wewnętrznego prawego przegubu równobieżnego od silnika. jeżeli występuje. klapa z przodu.

– wkręcić elementy ustalające A tak. – skompletować podnośnik skrzyni biegów 3282. – ustawić ramiona wspornika skrzyni biegów zgodnie z otworami w płycie ustalającej. – wymontować konsolę skrzyni biegów A -patrz strzałki-. 34–30 . aby miska olejowa silnika nie przylegała do belki zespołu napędowego. Wskazówka Zwracać uwagę w trakcie opuszczania zespołu silnika i skrzyni biegów. płytę ustalającą 3282/8 dla skrzyni biegów 02A i elementy wspornikowe w następujący sposób: – położyć płytę ustalającą 3282/8 na wsporniku skrzyni biegów 3282 (płyta ustalająca pasuje tylko w jednym położeniu).– wymontować podporę wahliwą (patrz strzałki A i B). – odkręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz strzałki. W tym celu opuścić lewy trzpień urządzenia do podwieszania 10-222 A.belki zespołu napędowego po lewej stronie z zawieszenia skrzyni biegów. – ustawić silnik i skrzynię biegów w położeniu na ukos. 34–29 • Śruby mocujące (patrz strzałki) konsoli skrzyni biegów A muszą być łatwo dostępne. jak pokazano na płycie ustalającej.

jak pokazano na rysunku. – opuścić nieco skrzynię biegów i jednocześnie wysunąć wałek kołnierzowy prawy A (jak pokazano na rysunku) w obrębie koła zamachowego.posługując się trzpieniami urządzenia 3283 w taki sposób. – przesunąc silnik kawałek do przodu (konieczny drugi machanik). – obrócić obydwa trzpienie (patrz strzałki) do oporu. strzałka B (patrz ⇒ rys. V34-2670) na płycie ustalającej wskazuje przód samochodu. 34–31 – zmienić położenie skrzyni biegów przed opuszczeniem -patrz strzałki. 34–32 . – ustawić płytę ustalającą równolegle do skrzyni biegów i zablokować wspornik zabezpieczający na skrzyni biegów. – wyhaczyć skrzynię biegów z tulejek centrujących i opuścić w stronę wspornika zespołu napędowego. – wymontować śruby łączące silnik i skrzynię biegów. Wskazówka Zwracać uwagę podczas opuszczania skrzyni biegów na przewód wspomagania układu kierowniczego.– podstawić podnośnik skrzyni biegów pod samochód. aby skrzynia biegów w tylnej części została odwrócona ku górze (mechanizm różnicowy). a wałek kołnierzowy lewy B w obrębie belki zespołu napędowego.

jeżeli występują: czujnik prędkościomierza (rysunek). ½ 34–34 . – ramię nośne ustawić w elemencie suwakowym za pomocą trzpienia blokującego (patrz strzałka). – sprawdzić. Do otworu włożona zostanie trzecia śruba mocująca wspornika oporowego cięgien. należy zawsze przełożyć. Liczba widocznych otworów = 5. – zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie blachy pośredniej przy silniku. W przeciwnym razie należy je włożyć. czy tulejki centrujące skrzynię biegów z silnikiem znajdują się w bloku cylindrów.Transport skrzyni biegów – urządzenie 3336 do podwieszania skrzyń biegów przykręcić do obudowy sprzęgła. – skrzynię biegów włożyć do pojemnika transportowego. Jeżeli wymieniana jest skrzynia biegów. – chwycić skrzynię biegów za pomocą dźwigu warsztatowego i urządzenia do podwieszania skrzyń biegów 3336. 34–33 Zamontowanie Wskazówki ½ Wcisnąć dźwignię wyciskową sprzęgła przed zamontowaniem skrzyni biegów w stronę obudowy skrzyni biegów i zabezpieczyć śrubą mocującą M8x 35. – oczyścić wielowypust wałka sprzęgłowego i pokryć cienką warstwą smaru G 000 100. Tarcza sprzęgła musi przesuwać się bez oporów na wałku sprzęgłowym. dźwignię zmiany biegów i dźwignię kątową. Po zamontowaniu skrzyni śrubę należy wykręcić.

– skompletować podnośnik skrzyni biegów wraz ze wspornikiem skrzyni biegów 3282. – wkręcić dolne śruby mocujące silnik i skrzynię biegów. 34–36 . Wskazówka Zwracać uwagę na przewód wspomagania układu kierowniczego. 34–35 – ustawić płytę ustalającą i skrzynię biegów równolegle do siebie i zablokować wspornik zabezpieczający przy skrzyni biegów. – włożyć skrzynię biegów. – podstawić podnośnik skrzyni biegów pod samochód. – obrócić do oporu trzpienie -patrz strzałki-. V34-2670). – ustawić ramiona wspornika skrzyni biegów zgodnie z otworami w płycie ustalającej. – włożyć skrzynię biegów na podnośnik skrzyni biegów. – zamontować konsolę skrzyni biegów A za pomocą nowych śrub (patrz strzałki). – wkręcić elementy ustalające A tak. jak pokazano na rysunku. jak pokazano na rysunku. – zmieniać położenie skrzyni biegów przy opuszczaniu za pomocą trzpieni urządzenia 3282. strzałka B na płycie ustalającej wskazuje przód samochodu (patrz ⇒ rys. płytą ustalającą 3282/8 dla skrzyni biegów 02A i elementami wspornikowymi w następujący sposób: – położyć płytę ustalającą 3282/8 na wsporniku skrzyni biegów 3282 (płyta ustalająca pasuje tylko w jednym położeniu).

– zamontować podporę wahliwą -patrz strzałki A i B-. małą osłonę A za prawym wałkiem kołnierzowym (patrz strzałki). – zamontować półosie napędowe do skrzyni biegów. patrz ⇒ grupa napraw 26. – wkręcić górne śruby mocujące silnik i skrzynię biegów. – zamontować nowe śruby z łbem sześciokątnym (patrz strzałki) belki zespołu napędowego po lewej stronie i wkręcić w łożysko skrzyni biegów. 34–37 – zamontować przewód 1 układu wspomagania kierowania do konsoli skrzyni biegów -patrz strzałka-. – zamontować. wymontowanie i zamontowanie rozrusznika. – montować za pomocą nowych śrub. – w razie konieczności dokręcić osłonę półosi napędowej z prawej strony. gdy dokręcone są odpowiednim momentem śruby lewej konsoli skrzyni biegów.– ustawić silnik i skrzynię biegów w położeniu montażowym. 34–38 . jeżeli występuje. patrz ⇒ grupa napraw 27. wymontowanie i zamontowanie elementów układu wydechowego. Uwaga! Urządzenie do zawieszania 10-222 A można zdjąć dopiero wtedy. – zmontować układ wydechowy. – zamontować rozrusznik.

– włożyć wtyczkę (patrz strzałka). W razie konieczności wcisnąć przewód A przy cięgnie przełączania. – włożyć wtyczkę rozrusznika (patrz strzałka 1) i świateł cofania (patrz strzałka 2). czujnika prędkościomierza – zamontować uchwyt przewodów A przy rozruszniku (patrz strzałka 3). – zamontować cięgno przełączania na skrzyni biegów -patrz strzałki-. 34–39 – zamontować wyprzęgnik sprzęgła -patrz strzałki-. 34–40 .

pokrywa przedziału silnikowego. Nm 11 2 3 42 53 1 2 3 M12 x 55 M12 x 55 M10 x 50 M12 x 150 M6 x 8 1 2 2 2 1 80 80 40 80 10 Śruba dwustronna. – wyregulować mechanizm włączania biegów. – odpowietrzyć hydrauliczny układ sprzęgła. Dodatkowo rozrusznik do skrzyni biegów. – zamontować wspornik akumulatora. patrz ⇒ strona 30-21. 34–42 . – zamontować osłonę silnika. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – na zewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Außen). jeżeli występuje. – zamontować akumulator. Pozycja A + B – tulejki centrujące. grupa napraw 55. 34–41 Momenty dokręcania Skrzynia biegów do silnika Pozycja śruba szt. – włożyć cięgno wyboru A wraz z dźwignią kątową i zabezpieczyć podkładką zabezpieczającą (patrz strzałka 1). – zamontować prowadnicę przy błotniku. patrz ⇒ strona 34-45. Wskazówka W samochodach posiadających kodowane radio zwracać uwagę na kod. – specyfikacja oleju. – podłączyć przewód masy do akumulatora. – sprawdzić poziom oleju przekładniowego. patrz ⇒ strona 00-3. – zamontować. patrz ⇒ strona 34-18.– zamontować cięgno przełączania B wraz z dźwignią zmiany biegów (patrz strzałka 2). Mała osłona koła zamachowego. osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów.

patrz ⇒ grupa napraw 10. 40 Nm i obrócić dalej o 90o 34–43 Tylny wspornik skrzyni biegów Śruba A Śruby B – wymieniać śruby na nowe. 40 Nm i obrócić dalej o 90o Skrzynia biegów do nadwozia Śruby -patrz strzałki– wymieniać śruby na nowe. wymontowanie i zamontowanie silnika. Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 80 Nm Wspornik oporowy cięgna do skrzyni biegów Dźwignia zmiany biegów do skrzyni biegów Osłona półosi napędowej do silnika Wyprzęgnik do skrzyni biegów Zacisk podwójny do rury wydechowej 25 Nm 25 Nm 35 Nm 20 Nm 40 Nm 90 Nm i obrócić dalej o 90o 40 Nm i obrócić dalej o 90o 34–44 .Konsola skrzyni biegów A do skrzyni biegów Śruby -patrz strzałki– wymieniać śruby na nowe. Wskazówka Zamontować wspornik silnika i skrzyni biegów bez naprężeń.

– wlać olej przekładniowy do dolnej krawędzi otworu wlewowego. 34–45 Rozmontowanie i zmontowanie skrzyni biegów Schemat skrzyni biegów 1 – 1. – włączyć silnik. – wykręcić śrubę z otworu do sprawdzania poziomu oleju przekładniowego (patrz strzałka). – wymontować. – wyłączyć silnik i ponownie wykręcić śrubę (patrz strzałka). jeżeli skrzynia biegów napełniona jest do dolnej krawędzi otworu wlewowego.bieg 3 – 3. – przykręcić śrubę (patrz strzałka). 8 – koło napędzające koła włączającego 1. – wkręcić śrubę (patrz strzałka). Poziom oleju jest prawidłowy. 7 – mechanizm włączania biegów ½ (Widełki). – wlać olej przekładniowy ponownie do dolnej krawędzi otworu wlewowego. – wkręcić śrubę (patrz strzałka). biegu i wstecznego biegu 34–46 .Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego Specyfikacja oleju przekładniowego. ½ Rozmontowanie i zmontowanie.bieg 6 – obudowa skrzyni biegów ½ Naprawa. patrz ⇒ strona 00-3.bieg 5 – 5. patrz ⇒ strona 34-91. włączyć bieg i pozostawić pracujący przez około 2 minuty. jeżeli występuje. bieg 2 – 2.bieg 4 – 4. osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów. Podczas napełniania na nowo: – wykręcić śrubę (patrz strzałka). patrz ⇒ strona 34-75.

patrz ⇒ strona 35-23. III – wymontowanie i zamontowanie wałka sprzęgłowego. patrz ⇒ strona 35-1. 12 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa. biegu. 10 – wałek główny ½ Rozmontowanie i zmontowanie. wałka głównego. patrz ⇒ strona 34-49. patrz ⇒ strona 34-52. mechanizmu różnicowego i widełek. II – wymontowanie i zamontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów. patrz ⇒ strona 34-54. 34–48 . 34–47 Zestawienie montażowe I – wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. 11 – mechanizm różnicowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie.9 – wałek sprzęgłowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie. patrz ⇒ strona 34-75. patrz ⇒ strona 39-8.

Wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. patrz ⇒ strona 34-74. biegu 1 – śruba z łbem sześciokątnym. 34–50 . sprawdzić poziom oleju w następujący sposób: – wlać oleju do dolnej krawędzi otworu wlewowego i zamknąć korkiem. patrz ⇒ strona 34-91. – włączyć silnik. ½ Ustawianie. 6 – śruba cylindryczna. biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie. – wyłączyć silnik i ponownie dolać oleju przekładniowego do dolnej krawędzi otworu wlewowego. 34–49 3 – uszczelka 4 – śruba Torx wewnętrzny M10. 2 – pokrywa obudowy skrzyni biegów Wskazówka Jeżeli w zamontowanej skrzyni biegów montowana była pokrywa obudowy skrzyni biegów. moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową. patrz ⇒ strona 34-73. 5 – sprężyna talerzowa ½ Zamontowanie. moment dokręcania 10 Nm ½ Połączenie pokrywy i obudowy skrzyni biegów. włączyć bieg i pozwolić na pracę skrzyni biegów przez około 2 minuty. moment dokręcania 25 Nm ½ Do czopu łożyskowego przy obudowy skrzyni. 7 – czop łożyskowy 8 – widełki 5.

½ Samozabezpieczająca. ½ Skompletowanie. ½ Ustawienie. patrz ⇒ strona 39-1. biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie. moment dokręcania 30 Nm ½ Do wspornika wałka wstecznego biegu. moment dokręcania 25 Nm 34–52 . patrz ⇒ strona 34-70. biegu ½ Położenie montażowe. 3 – śruba Torx wewnętrzny. patrz ⇒ strona 35-13. 34–51 Rozmontowanie i zmontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów 1 – śruba stożkowa.9 – pierścień przesuwny 5. 11 – łożysko igiełkowe 12 – koło zębate 5. ½ Zawsze wymieniać na nową. patrz ⇒ strona 34-71. patrz ⇒ strona 34-74. biegu ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ strona 39-8. 5 – czop łożyskowy 6 – śruba. 10 – piasta synchronizatora wraz kołem włączającym i pierścieniem synchronizującym 5. moment dokręcania 25 Nm 2 – wałek kołnierzowy ze sprężyną dociskową ½ Wymontowanie i zamontowanie. 4 – gumowy pierścień uszczelniający ½ Zawsze wymieniać na nowy.

7 – śruba, moment dokręcania 25 Nm 8 – pokrywa zamykająca 9 – obudowa skrzyni biegów ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75. 10 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75. 11 – śruba z łbem sześciokątnym, moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o 12 – mechanizm włączania biegów ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-86. 13 – śruba z łbem sześciokątnym, moment dokręcania 25 Nm

34–53
Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek
1 – mechanizm różnicowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 39-8. 2 – pierścień uszczelniający ½ 4 sztuki. ½ Zawsze wymieniać na nowy. 3 – wałek główny ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-23. 4 – wspornik wałka wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-57.

34–54

5 – wałek wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-54. 6 – wałek sprzęgłowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-1. 7 – widełki wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-91. ½ Położenie montażowe, patrz ⇒ strona 34-67. 8 – śruba Torx wewnętrzny, moment dokręcania 25 Nm 9 – mechanizm włączania biegów ½ (widełki) ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-91. 10 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75.

34–55
11 – nakrętka sześciokątna, moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o ½ 4 nakrętki do elementów łożyskowania. 12 – wałek kołnierzowy ze sprężyną dociskową ½ Wymontowanie i zamontowanie, patrz ⇒ strona 39-1. ½ Skompletowanie, patrz ⇒ od strony 39-8. 13 – śruba stożkowa, moment dokręcania 25 Nm

34–56

Kolejność montowania
Rozmontowanie i zmontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów, obudowy skrzyni biegów, mechanizmu włączania biegów, wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Wspornik VW 309 Podstawka skrzyni biegów VW 353 Trzpień VW 295 Tuleja VW 244 B Dmuchawa gorącego powietrza V.A.G 1416 Klucz dynamometryczny V.A.G 1331 Rozpórka M8 x 100 mm

34–57
Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia

½

1 – ściągacz dwuramienny Kukko 20/10 z hakami Matra V170

½

Klucz dynamometryczny V.A.G 1332

34–58

– odkręcić tuleję prowadzącą. – odkręcić pokrywę (patrz strzałka) obudowy skrzyni biegów. patrz ⇒ strona 30-22.Rozmontowanie – zamocować skrzynię biegów na stojaku montażowym. 34–60 . teraz można poluzować obie śruby. – zdemontować dźwignię wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyciskowym.biegu (patrz strzałka). W tym celu włączyć bieg 5 (patrz strzałka 1) i 1 (patrz strzałki 2 i 3). Wskazówka Przed podniesieniem pierścienia przesuwnego zdjąć sprężynę i kamienie blokujące. – odkręcić śruby A piasty synchronizatora i koła zębatego 5. 34–59 – odkręcić widełki 5.biegu. – spuścić olej przekładniowy. – wałek sprzęgłowy i wałek główny są zablokowane po włączeniu obu biegów. patrz ⇒ strona 30-22. piasta synchronizatora i koło zębate nie mogą się obracać. Następnie ponownie włożyć pierścień przesuwny bez widełek na piastę synchronizatora.

bieg nie jest uszkodzony. podkładkami i pierścieniami stożkowymi. – wymontować oba wałki kołnierzowe. Po ściągnięciu sprawdzić. Kukko 20/10 z hakami Matra V/170 B – śruba z łbem sześciokątnym M10x20 – zdjąć koło zębate 5. biegu. – wyjąć wałki kołnierzowe ze sprężynami dociskowymi. – podgrzać koło zębate za pomocą dmuchawy ciepłego powietrza V. Kukko 20/10 z hakami Matra V/170 B – śruba z łbem sześciokątnym M10x20 Kolejność rozmontowania: – zamontować ściągacz dwuramienny i ustawić go środkowo obracając śrubą (patrz strzałka). A – ściągacz dwuramienny np.biegu i łożyskiem igiełkowym.G 1416 i ściągnąć używając ściągacza dwuramiennego. – odkręcić obydwie śruby (patrz strzałki) wspornika wałka wstecznego biegu. aby ramiona nie wygięły się na zewnątrz.– ściągnąć piastę synchronizatora z kołem włączającym 5. w razie konieczności dokręcić śrubę. czy 5. A – ściągacz dwuramienny np. 34–61 Wskazówka W czasie ściągania koła zębatego zwracać uwagę.A. 34–62 .

Wskazówka Nie odkręcać śrub B łożyskowania wałka głównego.– wymontować wałek włączający z pokrywą. – odkręcić śruby A mocujące. wychodzące z obudowy sprzęgła do obudowy skrzyni biegów. W tym celu ustawić wałek w położeniu jałowego biegu. 34–63 – wymontować czop łożyskowy A na górze skrzyni biegów oraz śruby B mocujące obudowę skrzyni do obudowy sprzęgła w obszarze mechanizmu różnicowego. 34–64 . Następnie odkręcić śruby (patrz strzałki) i wyciągnąć wałek włączający z obudowy skrzyni biegów. – wymontować pokrywę A i czopy łożyskowe B od dołu skrzyni biegów.

– zdjąć widełki A wraz z prowadnicami. – odkręcić mechanizm włączania wstecznego biegu B. patrz ⇒ strona 34-64.– zdjąć obudowę skrzyni biegów. N34-0060. rys. wałek sprzęgłowy B i wałek główny C. 34–66 . – wyjąć mechanizm różnicowy. 34–65 – odkręcić nakrętki łożyskowania wałka głównego. nie uszkodzić powierzchni uszczelniania. pozycja B. – wyjmować z obudowy sprzęgła po kolei: mechanizm wstecznego biegu A. W razie konieczności ostrożnie podważać na przemian na wystających dookoła jarzmach (patrz strzałki).

– oczyścić gwint (usunąć środek zabezpieczający) we wsporniku wałka wstecznego biegu (patrz strzałka rys. – włożyć obudowę skrzyni biegów. – dokręcić nakrętki łożyskowania wałka głównego. – włożyć wspornik wałka wstecznego biegu.30 Nm 34–68 . strona 34-68). Wskazówka Na rys. Położenie montażowe wstecznego biegu. – ustawić prowadnice. – wymieniać zawsze na nowe pierścienie uszczelniające (patrz strzałki) łożyskowania wałka głównego. Śruby wspornika wałka wstecznego biegu (patrz strzałka) montować w następujący sposób: – -wsadzić śrubę -a-. – zamontować mechanizm włączania wstecznego biegu. V34-2293. Można czyścić przy użyciu gwintownika. przedstawiono tylko 3 z 4 pierścieni uszczelniających.i dokręcić mocno ręcznie Kolejność dokręcania: 1 – śruba -a. włożyć śrubę -b. aby wałek ten pozostał po nałożeniu obudowy skrzyni w prawidłowym położeniu. Wsakzówka Elementy mechanizmu włączania dopasować do rowków w pierścieniu przesuwnym.30 Nm 2 – śruba -b. V34-2008). wałek główny i wałek wstecznego biegu. wykręcić trzpień (patrz ⇒ rys.Zamontowanie – włożyć mechanizm różnicowy. 34–67 – wkręcić trzpień A M8 x 100 mm do wspornika wałka wstecznego biegu tak. – zamontować widełki wraz z prowadnicami. – włożyć razem wałek sprzęgłowy.

aby dany czop mógł być zamontowany. 34–70 . 34–69 Położenie montażowe koła zębatego 5. – zamontować pokrywę wałka włączającego. biegu.– zamontować czop łożyskowy widełek (patrz strzałka). – zamontować pokrywę wałka włączającego. Montować wałek włączający w następujący sposób: – ustawić prowadnice w położeniu jałowego biegu. biegu Wyżłobienie (patrz strzałka) skierowane musi być w stronę obudowy skrzyni biegów. Wałek włączający ustawić w taki sposób. – wsadzić występ (patrz strzałka 1) w wyżłobienie obudowy skrzyni biegów. – nabić koło zębate 5. W tym celu mechanizm włączania biegów ustawić za pomocą wkrętaka w taki sposób. aby palec włączający (patrz strzałka 2) został włożony w prowadnicę.

biegu – nacisnąć przed ponownym zamontowaniem koła włączającego i pierścienia synchronizującego 5.biegu z łożyskiem igiełkowym. Elementy ustalające (patrz strzałka 3) piasty synchronizatora znajdują się w jednej linii z kamieniami blokującymi pierścień synchronizujący (patrz strzałki na rys. 34–72 . patrz ⇒ strona 34-72). Wymiar -a5.5 mm – włożyć koło włączające 5. 34–71 Pierścień synchronizujący 5. bieg Wymiar montażowy 1.1 do 1. – włożyć pierścień synchronizujący 5.biegu. N35-0018. biegu. patrz ⇒ strona 35-14. biegu Wysoki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka 2) i ostre zakończenia zębów pierścienia przesuwnego (patrz strzałka 1) muszą być zwrócone są w stronę obudowy skrzyni biegów.biegu na koło włączające. Położenie montażowe piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego 5.Sprawdzanie pierścienia synchronizującego 5. – złożyć przed zamontowaniem piastę synchronizatora i pierścień przesuwny 5.7 mm Granica zużycia 0.biegu pierścień synchronizujący na stożek koła włączającego i zmierzyć szczelinę -a-. Wskazówka Podczas nabijania zwrócić uwagę na swobodne przemieszczanie się pierścienia synchronizującego. biegu z kamieniami blokującymi (patrz strzałki) – nabić piastę synchronizatora 5.

– zamontować widełki 5. – wyjąć 5. biegu. patrz ⇒ strona 30-22. biegu. podkładkami i pierścieniami stożkowymi. Średnica zewnętrzna (strona wklęsła -patrz strzałka-) zwrócona w stronę 5. – przełączyć przekładnię na każdy bieg. następnie dokręcić śrubę 1 momentem 25 Nm. Położenie montażowe sprężyn talerzowych śruby mocującej koło zębate i piastę synchronizatora 5. W razie konieczności powtórzyć ustawienie. V34-0927. – włożyć dwa biegi (rys. – zamontować pokrywę obudowy skrzyni biegów. biegu. Śrubę 1 poluzować. biegu – włożyć 5. Pierścień przesuwny musi być w położeniu jałowego biegu. Pierścień synchronizujący musi się łatwo poruszać. 34–74 . patrz ⇒ strona 30-22.– dokręcić śruby mocujące piasty synchronizatora i koła zębatego 5. biegu. bieg. 34–73 Ustawienie 5. • Pomiar kontrolny: Między pierścieniem przesuwnym a kołem włączającym nie można wsunąć szczelinomierza wielkości 0. – zamontować obydwa wałki kołnierzowe wraz ze sprężynami dociskowymi. biegu (patrz strzałki). – zamontować tulejkę prowadzącą łożyska wyciskowego. Pierścień przesuwny i gardziel nacisnąć w stronę strzałki.2 mm. – zamontować dźwignię wyciskową sprzęgła i łożysko wyciskowe. bieg. patrz ⇒ strona 34-60) przed dokręceniem śrub mocujących piasty synchronizatora i koła zębatego 5.

G 1331 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/1 4 – ramiona oporowe 22/1 34–76 .A.Naprawa obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Trzpień VW 295 Złączka VW 295a Płyta dociskowa VW 447 H Płyta dociskowa VW 512 Element rurowy VW 2040 Element dociskowy VW 454 34–75 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Trzpień VW 222 A Wspornik skrzyni biegów VW 353 Trzpienie 3066 urządzenia montażowego Element dociskowy 3124 Klucz dynamometryczny V.

2. 8 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka sprzęgłowego. 5 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka sprzęgłowego. patrz ⇒ strona 35-8. patrz ⇒ strona 35-50. ½ Wymontowanie. patrz ⇒ strona 35-12. 3 – śruba wlewania oleju.1 – obudowa skrzyni biegów ½ W przypadku wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy i mechanizm różnicowy. 34–77 6 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka głównego. patrz ⇒ strona 39-24. 34–78 . ½ Zestawienie koniecznych regulacji. patrz ⇒ rys. 2 – łożysko igiełkowe ½ Do wałka głównego. ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 35-15. moment dokręcania 25 Nm ½ Bez magnesu. ½ W razie wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy. patrz ⇒ strona 39-24. ½ W razie wymiany wyregulować wałek główny. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. 4 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka głównego. ½ Wymontowanie i zamontowanie. 1. 9 – tulejka igiełkowa ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ rys. ½ W razie wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy. patrz ⇒ strona 39-24. patrz ⇒ strona 35-15. 7 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka sprzęgłowego. ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Zamontowanie i zabezpieczenie. patrz ⇒ strona 35-58. patrz ⇒ strona 35-36.

W przypadku uszkodzenia gumowego pierścienia uszczelniającego wymienić tuleję prowadzącą wraz z gumowym pierścieniem uszczelniającym. 8. 3. 7. patrz ⇒ strona 39-8. 34–80 . 4. patrz ⇒ zestawienie koniecznych regulacji. strona 39-24. moment dokręcania 30 Nm 18 – śruba spustowa oleju. 17 – napęd czujnika prędkościomierza. 16 – tulejka ½ Dla pierścienia uszczelniającego (pozycja 15). W celu wymiany pierścienia uszczelniającego wymontować tuleję prowadzącą.10 – tulejka centrująca ½ (2 sztuki). patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 15 – pierścień uszczelniający ½ Wymiana. W przypadku wymiany wyregulować mechanizm różnicowy. patrz ⇒ rys. ½ Wymontowanie. patrz ⇒ rys. 12 – obudowa sprzęgła ½ W przypadku wymiany. ½ Zawsze wymieniać na nową. Zdejmowanie pierścienia uszczelniającego. patrz ⇒ rys. 19 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ ½ ½ Do mechanizmu różnicowego. Wymontowanie i zamontowanie. Wkładanie pierścienia uszczelniającego. 5. patrz ⇒ strona 39-1. 11 – tulejka rozrusznika ½ Zdejmowanie. patrz ⇒ strona 39-25. Z pierścieniem uszczelniającym wałka sprzęgłowego oraz gumowymi pierścieniami uszczelniającymi. ½ Nabijanie. patrz ⇒ rys. ½ Można wymieniać przy zamontowanej skrzyni biegów. ½ Zamontowanie. 6. moment dokręcania 25 Nm ½ Bez magnesu. 13 – tuleja prowadząca ½ ½ ½ ½ ½ 34–79 14 – śruba cylindryczna. moment dokręcania 20 Nm ½ Samozabezpieczająca.

patrz ⇒ strona 39-25. 34–82 . patrz ⇒ strona 39-1. 1 Wyciskanie łożyska igiełkowego Rys. patrz ⇒ strona 39-24. 2 Wciskanie (do oporu) łożyska igiełkowego – zabezpieczyć łożysko igiełkowe w obudowie skrzyni biegów w trzech punktach za pomocą trzpienia przesunięte o 120o .20 – magnes ½ Utrzymywany jest przez ściankę podziału obudowy. 23 – pierścień uszczelniający ½ Wymiana. patrz ⇒ strona 39-8. 22 – podkładka regulacyjna ½ Do mechanizmu różnicowego. ½ W przypadku wymiany wyregulować mechanizm różnicowy. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. 21 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Do mechanizmu różnicowego. 34–81 Rys. ½ Wymontowanie i zamontowanie.

Kukko 21/1 B – ramiona oporowe.Rys. 6 Wbijanie tulei rozrusznika 34–84 . 4 Wbijanie (do oporu) pierścienia uszczelniającego do tulei prowadzącej 34–83 Rys. 3 Wybijanie pierścienia uszczelniającego z tulei prowadzącej Rys. np. Kukko 22/1 Rys.5 mm. np. 5 Wymontowanie tulei rozrusznika A – ściągacz wewnętrzny 12 do 14.

Rys. 34–85 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu włączania biegów (od strony skrzyni biegów) Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A Element rurowy VW 423 Prowadnica VW 439 Podkładka dociskowa VW 447 i 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/3 34–86 . 7 Wyciąganie tulei -patrz strzałka. – dociągnąć (do oporu) tulejkę poprzez przekręcanie nakrętki B za pomocą elementu dociskowego 3124.za pomocą wkrętaka Rys. 8 Dociąganie tulei A – wkręcić trzpień urządzenia montażowego 3066 do elementu gwintowanego mechanizmu różnicowego. Wskazówka W przypadku wymontowanej skrzyni wciskać tulejkę do oporu za pomocą elementu dociskowego 3124. B – nakrętka M12 z podkładką.

7 – dźwignia kątowa ½ Położenie montażowe. 4 – pokrywa 5 – przełącznik świateł cofania. patrz ⇒ rys. ½ Zamontowanie. ½ Zawsze wymieniać na nową. 3. 10 – podkładka zabezpieczająca 11 – nakrętka sześciokątna. 1. patrz ⇒ strona 34-13. ½ Można wymieniać przy zamontowanym mechanizmie włączania biegów. ½ Położenie montażowe. 2. 12 – dźwignia przełączania biegów ½ Montować w taki sposób. moment dokręcania 20 Nm ½ Występ pokryć cienką warstwą smaru MoS2 . patrz ⇒ strona 34-13. moment dokręcania 25 Nm ½ Samozabezpieczająca. 6 – osłona ½ Do odpowietrzenia skrzyni biegów. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys.1 – wałek przełączający 2 – pierścień oporowy 3 – tulejka kulowa ½ Wymontowanie. 13 – pokrywa zamykająca 34–88 . ½ Zamontowanie. 8 – tulejka łożyskowa 34–87 9 – pierścień uszczelniający ½ Wyhaczyć za pomocą śrubokrętu. aby przerwa w zazębieniu pokryła się z wałkiem przełączającym.

5 mm Rys. A – ściągacz wewnętrzny.Rys. 3 Zakładanie pierścienia uszczelniającego do oporu 34–90 . 2 Wciskanie tulei kulowej do pokrywy 34–89 Rys. 18. Kukko 21/3. 1 Wymontowanie tulei kulowej z pokrywy – zniszczyć klatkę z tworzywa przed wyciągnięciem tulei kulowej i wyciągnąć kule.5 do 23. np.

moment dokręcania 25 Nm 6 – prowadnica przełączania 5. biegu 5 – śruba. 4 – gardziel 5. patrz ⇒ rys. 2.Rozmontowanie i zmontowanie widełek Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 402 Element dociskowy VW 408 Element dociskowy VW 431 Podkładka dociskowa VW 447 H Tulejka rozporowa VW 472/2 Wybijak 10-206 34–91 1 – element przełączający ½ Oznakowanie. ½ Zawsze wymieniać na nowy. 2 – pierścień zabezpieczający ½ Wyhaczyć za pomocą wkrętaka. biegu 34–92 . i 4. patrz ⇒ rys. biegu 7 – pierścień zabezpieczający 8 – podkładka 9 – prowadnica przełączania 3. ½ Element przełączający po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi łatwo się obracać. 1. ½ Zamontowanie. 3 – widełki przełączające 5. patrz ⇒ strona 34-74. biegu ½ Ustawianie.

5.10 – prowadnica przełączania 1. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Element ten po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się łatwo obracać. 18 – pierścień zabezpieczający 19 – wspornik widełek wstecznego biegu 20 – widełki włączające wstecznego biegu 21 – sprężyna 22 – ślizgacz (grzybek) 34–94 . 1. 5. 13 – element przełączający ½ Oznakowanie. 3. 34–93 17 – element przełączający ½ Oznakowanie. 14 – łożysko kulowe 15 – pierścień wewnętrzny łożyska kulowego ½ Wymontowanie. ½ Element ten po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się łatwo obracać. 1. 4. 16 – widełki 1. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. biegu 11 – prowadnica włączania wstecznego biegu 12 – widełki 3. i 2. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. i 2. biegu ½ Wraz z elementem przełączającym. i 4. biegu ½ Wraz z elementem przełączającym.

1 mm Rys. biegu 3 – elementy przełączające 5. 4 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska kulowego do oporu 34–96 . 34–95 Rys. Rys. B – osłona. 3 Wyjmowanie pierścienia wewnętrznego łożyska kulowego Wskazówka W trakcie wyjmowania i wkładania pierścieni wewnętrznych nie wykrzywić widełek. Wskazówka Element przełączający po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się obracać bez oporów. 1 Oznakowanie elementów przełączających Wymiar -a1 – elementy przełączające 1. i 4. A – klucz nasadowy 10.Rys. biegu 12.7 mm 12. i 2. biegu 7.1 mm 2 – elementy przełączające 3. 2 Zamontowanie pierścienia zabezpieczającego – wcisnąć pierścień zabezpieczający za pomocą klucza nasadowego w rowek elementu przełączającego.

i 4.2 do 87. 34–97 .0 do 96.9 96.7 Przyporządkowanie elementów przełączających.Rys. biegu 87. 5 Widełki z wbudowanymi elementami przełączającymi Wymiar -a. 1.(mm) Widełki 1. biegu Widełki 3. patrz ⇒ rys. i 2.

Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 407 Podkładka dociskowa VW 447 H Element dociskowy VW 412 Rura VW 422 Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A 35–1 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ Element rurowy VW 421 Element dociskowy VW 454 Podkładka dociskowa VW 447 i Podkładka dociskowa VW 510 Tulejka wbijająca 41-501 35–2 .

8 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskać wraz z kołem zębatym 4. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. wałek sprzęgłowy musi zostać ustawiony od nowa. 4. biegu ½ Musi być skierowane kołnierzem w stronę 4. biegu. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. biegu i tuleją. Jeśli wymiana jakichkolwiek części wpłynęła na położenie łożysk wałeczkowo-stożkowych. biegu. 7. ½ Wciskanie.Wskazówki ½ ½ Podczas montowania nowych kół zębatych uwzględnić dane techniczne. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 35-15. 35–3 4 – wałek sprzęgłowy ½ Ustawianie. biegu ½ Wyciskać z pierścieniem zewnętrznym łożyska wałeczkowo-stożkowego i tuleją. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. ½ Wciskanie. 2. 6. 6 – pierścień zabezpieczający ½ Zawsze wymieniać na nowy. patrz ⇒ rys. 9 – podkładka 35–4 . 3 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wciskać od strony wałka sprzęgłowego za pomocą trzpienia. 8. Zwrócić uwagę na zestawienie koniecznych regulacji (tabela). patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Wyciskanie. 1 – obudowa sprzęgła 2 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 39-24. 1. 5 – koło zębate 3. 7 – koło zębate 4. 5. ½ Musi być skierowane kołnierzem w stronę 3. patrz ⇒ strona 00-3. ½ Wyciskanie. 3. 4.

½ Wciskanie. biegu i pierścieniem wewnętrznym łożyska wałeczkowo-stożkowego. patrz ⇒ rys. 14 – łożysko igiełkowe 15 – koło włączające 5. patrz ⇒ ustawianie wałka sprzęgłowego. biegu ½ Z kamieniami blokującymi. patrz ⇒ rys. 4. biegu. 35–6 . patrz ⇒ strona 34-57. 19 – piasta synchronizatora 5. strona 35-15. ½ Wciskanie. patrz ⇒ od strony 34-57. strona 34-72. ½ Wyciskać wraz z kołem zębatym 4. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Przed zamontowaniem nałożyć podkładkę (pozycja 9). 35–5 16 – pierścień synchronizujący 5. biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. 12 – obudowa skrzyni biegów 13 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego. patrz ⇒ rys. 13.10 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. biegu ½ Ściągać wraz z piastą synchronizatora 5. 18 – kamienie blokujące (3 sztuki) ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ strona 34-57. patrz ⇒ rys. 11 – podkładka regulacyjna ½ Ustalić grubość. 11. 20 – pierścień przesuwny 5. biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. 12. 9. ½ Sprawdzić zużycie. 17 – sprężyna ½ Położenie montażowe. N35-0018. 10. patrz ⇒ strona 34-71.

2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–8 . 22 – śruba Torx wewnętrzny M10. moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową. patrz ⇒ strona 34-73. patrz ⇒ strona 34-73.21 – sprężyna talerzowa ½ Położenie montażowe. 35–7 Rys. 1 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego Rys.

biegu 35–10 . 3 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego Rys. 4 Wyciskanie koła zębatego 4. 6 Wciskanie koła zębatego 3. 5 Wyciskanie koła zębatego 3. biegu wraz z łożyskiem wałeczkowo-stożkowym i tuleją 35–9 Rys. biegu Rys.Rys.

Rys. 10 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–12 . biegu Kołnierzem musi być skierowane w stronę 3 biegu.Rys. 7 Wciskanie koła zębatego 4. 9 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego Rys. 8 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–11 Rys.

35–14 . biegu – nasunąć pierścień przesuwny przez piastę synchronizatora. 35–13 Rys.Rys. 12). rys. – włożyć kamienie blokujące (położenie montażowe. biegu 1 – sprężyny kamieni blokujących. – zamontować sprężyny przesunięte o 120o poniżej osadzenia C. 11 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego – wsadzić wraz z podkładką ustalającą po ustawieniu wałka sprzęgłowego. Rys. 3 – piasta synchronizatora. Ostro zakończone zęby A i kołnierz B piasty synchronizatora skierowane są w jedną stronę. 12). 2 – pierścień przesuwny z trzema wyżłobieniami (patrz strzałki A) na kamienie blokujące (pozycja 4). Wyżłobienia na kamienie blokujące w pierścieniu przesuwnym i piaście synchronizatora muszą się pokrywać (rys. 12 Synchronizacja 5. 13 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 5. 4 – kamienie blokujące. położenie montażowe: podstawą (patrz strzałka B) muszą być skierowane w stronę ostro zakończonych zębów pierścienia przesuwnego (pozycja 2). Sprężyna musi zagiętym końcem znajdować się przed kamieniami blokującymi (patrz strzałki).

patrz ⇒ strona 39-24. 35–16 .A. uniwersalny VW 387 Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Podkładka dociskowa VW 510 Podkładka dociskowa VW 447 i Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V.Ustawienie wałka sprzęgłowego (Ustalenie podkładek regulacyjnych dla wałka sprzęgłowego) Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Wspornik czujnika zegarowego.G 1331 Czujnik zegarowy 35–15 Nowe ustawienie wałka sprzęgłowego jest konieczne. koło zębate 4. jeżeli zostały wymienione następujące elementy: ½ ½ ½ ½ ½ obudowa skrzyni biegów. biegu lub łożysko wałeczkowo-stożkowe. obudowa sprzęgła. Zestawienie koniecznych regulacji. wałek sprzęgłowy.

– wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego za pomocą narzędzia VW 510 wraz z podkładką regulacyjną o grubości 1. 35–18 . W przeciwnym razie czujnik zegarowy nie powróci do położenia wyjściowego.175). – wcisnąć wałek sprzęgłowy w stronę czujnika zegarowego (patrz strzałka). – zamontować w obudowie sprzęgła przyrząd pomiarowy i czujnik zegarowy (duże łożysko wałeczkowo-stożkowe w obudowie skrzyni biegów).– wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego do oporu za pomocą przyrządu VW 510 w obudowę skrzyni biegów bez podkładki regulacyjnej. Śruby z łbem sześciokątnym przykręcić momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o . patrz ⇒ strona 35-19 (przykład 1. – zamontować obudowę skrzyni biegów i przykręcić śrubę z łbem sześciokątnym momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o . 35–17 – ustalić grubość podkładki regulacyjnej z tabeli. – odczytać luz z czujnika zegarowego i zanotować (przykład 1. – obrócić wałek sprzęgłowy przed pomiarem w celu ułożenia łożysk wałeczkowo-stożkowych. – wymontować wałek sprzęgłowy i wycisnąć za pomocą narzędzia VW 447i pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów. Wskazówka Czynność tę powtórzyć dla każdego następnego pomiaru.175 do obudowy skrzyni biegów. Czujnik zegarowy ustawić na „0” z 1 mm napięciem wstępnym.21). – włożyć wałek sprzęgłowy w obudowę sprzęgła i zamontować obudowę skrzyni biegów. Wskazówka Czujnik zegarowy nie powraca do położenia wyjściowego.

400 1.175 do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do 0.950 0.199 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 0.275 1.099 1.175 1.671 0.449 1.375 do 1.300 1.Tabela podkładek regulacyjnych Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 0.800 0.124 1.325 do 1.250 1.725 0.524 02A 311 140 02A 311 140 02A 311 140 02A 311 140 A 02A 311 140 A 02A 311 140 A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 A B B B B C C C C D 35–20 .474 1.450 1.025 1.849 0.075 1.074 1.499 1.700 0.174 1.925 0.000 1.324 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 1.274 1.425 do 1.999 1.975 1.749 0.700 0.149 1.200 1.350 do 1.699 0.475 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 AC AD AE AF AG 1.750 0.024 1.424 1.799 0.900 0.049 1.275 1.974 0.425 1.924 0.375 1.824 0.075 1.125 1.100 1.850 0.300 1.200 1.050 1.050 1.150 1.875 0.750 0.500 do 1.224 1.899 0.825 0.875 0.250 1.349 1.400 do 1.975 1.350 1.150 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T AA AB 35–19 Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 1.825 0.249 1.900 0.000 1.725 0.450 do 1.025 1.800 0.225 1.775 0.675 0.225 1.850 0.650 0.374 1.724 0.475 do 1.775 0.399 1.949 0.874 0.300 do do do do do 1.100 1.125 1.744 0.925 0.950 0.229 1.

749 1.700 1.09 mm.650 do 1.725 1.774 1.624 1.625 1.575 1.575 do 1.600 1.600 do 1.724 1. – luz łożyska powinien wynosić min.650 1.550 1.675 1.791 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 1.725 do 1. Wskazówka Jeżeli luz łożyska nie jest mierzalny.525 do 1.750 do 1. 35–22 .500 1.674 1. – obracać wałek sprzęgłowy w celu ułożenia się łożysk wałeczkowo-stożkowych.01 do max. 0. a wałek sprzęgłowy posiada wyczuwalny luz pochylny i można go obracać bez oporów.775 do 1.Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 1.549 1.699 1. to regulacja jest prawidłowa.750 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 D D D E E E E F F F F G G G G H H H H J 02A 311 140 J 02A 311 140 J 35–21 Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego – zamontować przyrząd pomiarowy i czujnik zegarowy. 0.700 do 1.599 1.550 do 1.675 do 1.649 1.525 1. – nacisnąć wałek sprzęgłowy w kierunku strzałki.574 1.625 do 1.

A.A.G 1582/5 35–23 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 402 Nasadka 32-111 Element dociskowy VW 408 A Element dociskowy VW 409 Szyny wspornikowe VW 457 Rura VW 519 35–24 .A.G 1582/4 Chwytak V.G 1582 Chwytak V.Rozmontowanie i zmontowanie wałka głównego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 407 Element dociskowy VW 412 Podkładka dociskowa VW 512 Ściągacz V.

Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Pierścień dociskowy VW 429 Rura VW 415 A Płyta dociskowa VW 447 H Docisk VW 454 Tulejka do nakładania VW 455 Tulejka do wbijania 41-501 35–25 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/6 4 – ramiona oporowe ściągacza Kukko 22/2 ½ 1 – ściągacz dwuramienny Kukko 20/10 z hakami. szerokość rozwarcia 250 mm. 35–26 .

35–27 1 – nakrętka sześciokątna. 19) i wycisnąć jak pokazano na rys. – zdjąć pierścień zabezpieczający (poz. ½ Obydwa łożyska wałeczkowostożkowe wymieniać łącznie.Wskazówki ½ Wałek główny rozmontowywany jest w następujący sposób: – wstawić urządzenie służące do oddzielania pod koło włączające 2. patrz ⇒ strona 00-3. – założyć ściągacz dwuramienny pod element ustalający łożyska (poz. 1. 9) i ściągnąć pierścień przesuwny z piastą synchronizatora dla 1. 5. 5 – pierścień wewnętrzny małego łożyska wałeczkowostożkowego ½ Zdejmowanie. patrz ⇒ rys. 4. 35–28 . 15). biegu (poz. moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o ½ 4 nakrętki do łożyskowania. 6. 2. patrz ⇒ rys. 3. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 39-24. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys.i 2. ½ Wciskanie. ½ Podczas montowania nowych kół zębatych lub nowego wałka głównego uwzględnić dane techniczne. 4 – pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wymontowanie. biegu jak pokazano na rys. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. 2 – obudowa sprzęgła 3 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka głównego.

7. 8 – pierścień uszczelniający ½ Pierścienie uszczelniające (4 sztuki) nałożyć na śruby łożyskowania. ½ Ustawianie. ½ Oznakowanie. patrz ⇒ rys. biegu ½ Zdejmować po wymontowaniu pierścienia zabezpieczającego (poz. 7 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wymontowanie. patrz ⇒ rys. 35–30 . 9 – łożyskowanie ½ Wraz z pierścieniem zewnętrznym dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego i śrubami. 11 – koło włączające 1. 8.6 – wałek główny ½ Stanowi całość wraz z kołem zębatym zespołu napędowego. i 2. ½ Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. patrz ⇒ rys. 9. patrz ⇒ rys. 10 i 11. 14 – pierścień przesuwny z piastą synchronizatora 1. ½ Wciskanie. 15) poprzez łożyskowanie. 13. patrz ⇒ rys. 35–29 10 – podkładka ½ Występ podkładki skierowany w stronę łożyska wałeczkowo-stożkowego. ½ Wciskanie. 13 – pierścień synchronizujący 1. patrz ⇒ strona 35-50. biegu 12 – łożysko igiełkowe ½ Dla 1. patrz ⇒ rys. 12. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Pierścień zewnętrzny wymieniać tylko łącznie z dużym łożyskiem wałeczkowo-stożkowym dużym i łożyskowaniem. 14. patrz ⇒ rys. ½ Położenie montażowe. 10. biegu. W razie wymiany należy wymienić obydwa elementy na nowe. ½ Rozmontowanie. 6. biegu ½ Sprawdzić zużycie.

19. biegu ½ Oznakowanie. 17 – pierścień zewnętrzny ½ Umieszczać go w pierścieniu synchronizującym (poz. patrz ⇒ rys. 20. ½ Położenie montażowe. biegu. 21 – podkładka 22 – tulejka łożyska igiełkowego 3. 35–31 19 – koło włączające 2. 16). ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. 14). ½ Wymieniać w przypadku wyżłobienia lub śladów zużycia. 35–32 . czy występy nie mają śladów zużycia. biegu. 17. 16. 5. 23 – łożysko igiełkowe ½ Dla 3. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. biegu ½ Położenie montażowe. 9. 18 – pierścień synchronizujący ½ (pierścień wewnętrzny) ½ Sprawdzić zużycie. biegu ½ Sprawdzić zużycie. biegu 25 – pierścień synchronizujący 3. biegu ½ Wyciskać wraz z kołem włączającym 2. patrz ⇒ rys. biegu. położenie montażowe. ½ Sprawdzić zużycie. ½ Sprawdzić. ½ Wkładać w taki sposób. aby wycięcia blokowały się w kamieniach pierścienia przesuwnego (poz. 24 – koło włączające 3. 21. 18. patrz ⇒ rys. 20 – łożysko igiełkowe ½ Dla 2. 14.15 – pierścień zabezpieczający 16 – pierścień synchronizujący 2. patrz ⇒ rys.

27. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 35–34 . patrz ⇒ rys. biegu (poz. 35–33 29 – pierścień synchronizujący 4. 19) i 3. patrz ⇒ rys. ½ Wyciskanie. 24. patrz ⇒ strona 34-57. ½ Wymontowanie i zamontowanie.i 4. ½ Wciskanie. biegu. patrz ⇒ strona 34-82. patrz ⇒ rys. 22. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Wyciskać wraz z pierścieniem przesuwnym i piastą synchronizatora 3. 33 – obudowa skrzyni biegów 34 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego wałka sprzęgłowego. 5. ½ Wciskanie. 5. i 4. 35 – koło zębate 5. biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. 5. ½ Wciskanie. biegu (poz. 26). biegu ½ Sprawdzanie zużycia. 26. patrz ⇒ rys. ½ Rozmontowanie. 9. ½ Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. 28 – łożysko igiełkowe ½ Dla 4. 30 – koło włączające 4. 27 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego. patrz ⇒ rys. biegu ½ Wyciskać wraz z kołem włączającym 2. ½ Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. 25. biegu (poz.26 – pierścień przesuwny z piastą synchronizatora 3. 22 i 23. patrz ⇒ rys. 24). biegu 31 – podkładka 32 – łożysko igiełkowe ½ Do wałka głównego.

35–35 Rys.36 – sprężyna talerzowa ½ Położenie montażowe. 37 – śruba Torx wewnętrzny M10. np. moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową. Kukko 22/2 Rys. np. 1 Zdejmowanie pierścienia zewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – ściągacz wewnętrzny 37 do 46 mm. Kukko 21/6 B – ramiona oporowe ściągacza. 2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–36 . patrz ⇒ strona 34-73.

i 4. 3 Ściąganie pierścienia wewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – okładziny ochronne szczęk imadła – założyć chwytak i dobrze napiąć za rolkami łożyska.M10 x 20 Wskazówka Urządzenie podpierać w taki sposób. biegu wraz z tulejką łożyska igiełkowego wałka głównego A – urządzenie rozdzielające 22 do 115 mm. Kukko 20/10 wraz z hakami 250 mm rozpiętości B – śruba z łbem sześciokątnym SW 17 – M10 x 20 Wskazówka Wyciągnąć pierścień zabezpieczający przed ściąganiem poszczególnych elementów. 5 Wyciskanie piasty synchronizatora pierścienia przesuwnego 3. B – śruba z łbem sześciokątnym SW 17 . Rys. 3. koła włączającego 2. i 2. np.. biegu. np. i 4. aby nie ściągnąć pierścienia przesuwnego 1. 6 Ściąganie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora poprzez gniazdo łożyska A – ściągacz dwuramienny. następnie obrócić łożysko i dokręcić chwytak. biegu. Rys.Rys. 35–38 . Kukko 17/2. 4 Wciskanie pierścienia wewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–37 Rys.

0 do 1. kołnierzem w stronę pierścienia wewnętrznego. 8 Wciskanie wewnętrznego pierścienia dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – podkładka regulacyjna – nakładać podkładkę regulacyjną przed założeniem pierścienia wewnętrznego.7 mm 1. 9 Sprawdzanie zużycia pierścienia synchronizującego – nacisnąć pierścień synchronizujący na stożku koła włączającego i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „a”. Rys. bieg Wartość zamontowania 1. bieg 4.0 do 1. 7 Ściąganie wewnętrznego pierścienia dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – okładziny ochronne – przed założeniem urządzenia do ściągania włożyć w otwór wałka głównego śrubę z łbem sześciokątnym M10 x 20. Szczelina „a” 1.Rys. 35–39 Rys.7 mm Granica zużycia 0.0 do 1.5 mm 35–40 .7 mm 1. bieg 3.

10 Rozmontowanie i zmontowanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. i 2. biegu Zęby pierścienia przesuwnego (patrz strzałka 1) muszą być skierowane są w stronę uzębienia piasty synchronizatora 3./4. Wycięcia dla kamieni blokujących w piaście synchronizatora i pierścienia przesuwnego muszą znajdować się naprzeciw siebie. 12 Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. Rys. biegu • Pierścień przesuwny nasunięty jest na piastę synchronizatora. piasta synchronizatora. i 2. biegu. Sprężyna musi być zaczepiona zagiętym końcem w wybraniu kamienia blokującego. – włożyć kamienie blokujące i zamontować sprężyny przesunięte o 120o . Rys. biegu B. i 2. 35–41 Rys. Szeroki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka A) i uzębienie zewnętrzne pierścienia przesuwnego (patrz strzałka B) po zmontowaniu wskazują przeciwne kierunki. biegu na koło włączające 1. 13 Nasadzanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. i 2. biegu A. 35–42 .Rys. Szeroki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka 2) skierowany jest w stronę 1. biegu 1 2 3 4 – – – – sprężyna. 11 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. kamień blokujący. – nasunąć pierścień przesuwny na piastę synchronizatora. pierścień przesuwny. biegu Wskazówka Przed nasadzaniem założyć pierścień synchronizujący 1.

Rys. 15 Rozróżnienie pierścieni synchronizujących 1. i 2. 14 Oznakowanie pierścieni synchronizujących 1. pierścień zewnętrzny i pierścień wewnętrzny na stożku koła włączającego i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „a”. biegu „2 x 1/2 zęba spłaszczonego”. Rys. biegu – 3x 1/2 zęba (patrz strzałka) lub 2 x 1/2 zęba spłaszczonego.2 do 1. biegu – 3x 1/2 zęba spłaszczonego (patrz strzałka).8 mm Granica zużycia 0. biegu – 3 wycięcia (patrz strzałki). Pierścień synchronizujący 2. 35–44 . Pierścień synchronizujący 2. Szczelina „a” 2.5 mm Rys. 17 Położenie montażowe pierścienia zewnętrznego Występy (patrz strzałki) skierowane są w stronę 1. biegu ½ ½ Pierścień synchronizujący 1. biegu A. 35–43 Rys. Jako część zamienna oferowany jest pierścień synchronizujący 2. biegu – brak wycięć. 16 Sprawdzanie zużycia pierścieni synchronizujących 2. biegu – nacisnąć pierścień synchronizujący. i 2. biegu ½ ½ Pierścień synchronizujący 1. bieg Wartość zamontowania 1.

19 Położenie montażowe pierścienia synchronizującego (pierścienia wewnętrznego) A Występy (patrz strzałka 1) zahaczają się w wycięciach (patrz strzałka 2) pierścienia synchronizującego B. 21 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego 3. 18 Sprawdzanie zużycia pierścienia wewnętrznego – nacisnąć pierścień wewnętrzny na stożku koła włączającego 2. Wycięcia kołnierza (patrz strzałka) wciskane są w występy pierścienia zewnętrznego (patrz ⇒ rys. biegu Wyższy kołnierz A skierowany jest w stronę 1. Szczelina „a” 2.Rys. 17). biegu 35–46 . 20 Położenie montażowe koła włączającego 2.25 mm Granica zużycia 0. biegu i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „ a”. biegu B.75 do 1.3 mm Rys. bieg Wartość zamontowania 0. 35–45 Rys. Rys.

biegu Załamanie krawędzi (patrz strzałka) skierowane musi być w stronę 4. pierścień przesuwny. i 4. Sprężyna musi być zaczepiona zagiętym końcem w wybraniu kamienia blokującego. biegu 1 2 3 4 – – – – sprężyna. biegu 35–48 . 23 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. 24 Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. 22 Zamontowanie i wymontowanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. piasta synchronizatora. Wycięcia dla kamieni blokujących piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego muszą znajdować się naprzeciw siebie. Rys. kamień blokujący. i 4. – włożyć kamienie blokujące i zamontować sprężyny przesunięte o 120o . biegu Pierścień przesuwny nasunięty jest na piastę synchronizatora. 35–47 Rys. Rys. – nasunąć pierścień przesuwny na piastę synchronizatora. 25 Wciskanie piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego 3. i 4. i 4. biegu.Rys.

A.Rys. biegu Rys. 26 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego 4. Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Uniwersalny wspornik VW 387 czujnika zegarowego Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Podkładka dociskowa VW 512 Przyrząd ustalający 3114/2 Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V. 27 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego wałka głównego 35–49 Ustawianie wałka głównego (Ustalenie podkładek regulacyjnych dla wałka głównego).G 1331 Czujnik zegarowy 35–50 .

30 mm) i do grubości założonej podkładki (0. 35–52 . patrz ⇒ strona 39-24.20 mm).65 mm. – włożyć wałek główny. jeżeli do uzyskanej wartości pomiaru (0.20 mm 1. – obracać wałkiem głównym.65 mm + 0.30 mm).65 mm) dodana zostanie stała wartość wcisku (0. patrz ⇒ strona 35-36. Przykład Założona podkładka Wartość zmierzona Wcisk (wartość stała) Grubość podkładki regulacyjnej 0.15 mm – wymontować wałek główny i wyciągnąć pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego. Obliczanie grubości podkładki regulacyjnej Prawidłowe naprężenie wstępne łożyska zostanie osiągnięte. 35–51 – wcisnąć pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego do oporu w obudowę sprzęgła wraz z podkładką regulacyjną o grubości 0. Zestawienie koniecznych regulacji.30 mm + 0. odczytać luz za pomocą czujnika zegarowego i zanotować wartość (przykład: 0. obudowa sprzęgła lub łożysko wałeczkowo-stożkowe.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/6 4 – haki Kukko 22/2 Nowe ustawienie wałka głównego jest konieczne jeżeli wymienione zostały: ½ ½ ½ przekładnia główna. – zamontować czujnik zegarowy (zakres pomiaru 3 mm ) i ustawić na „0” z napięciem wstępnym 1 mm. przykręcić nakrętki łożyskowania momentem dokręcania równym 25 Nm i obrócić dalej o 90o . patrz ⇒ strona 35-36.

75 0. 35–53 Rozmontowanie i zmontowanie wałka wstecznego biegu Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 454 Podkładka dociskowa VW 447 H Element dociskowy VW 411 Trzpień centrujący 12-551 Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A 35–54 .05 1. – wcisnąć (patrz ⇒ strona 35-36) pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego wraz z uzyskaną grubością podkładki regulacyjnej (w przykładzie 1.40 Nr części zamiennej 020 311 391 P 020 311 391 Q 020 311 391 020 311 391 A 020 311 391 B 020 311 391 C 020 311 391 D 020 311 391 E 020 311 391 F 020 311 391 G 020 311 391 H 020 311 391 J 020 311 391 K 020 311 391 L 020 311 391 M 020 311 391 N Różne tolerancje umożliwiają dokładne zmierzenie wymaganej grubości podkładki regulacyjnej.30 1.25 1.00 1. Nakrętki łożyskowania w obudowie sprzęgła dokręcić momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o .95 1.Dostępne są następujące podkładki regulacyjne: Grubość (mm) 0.85 0.65 0.15 1.20 1.80 0.70 0.15 mm) i zamontować wałek główny.10 1.90 0.35 1.

patrz ⇒ rys. 2. ½ Wciskanie. 1 – obudowa sprzęgła 2 – tulejka igiełkowa ½ Wyciskanie. patrz ⇒ rys.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/2 4 – haki Kukko 22/1 35–55 Wskazówka Tulejkę igiełkową zawsze wymieniać na nową po wymontowaniu z obudowy sprzęgła lub ze wspornika wałka wstecznego biegu. 3 – koło zębate wstecznego biegu 4 – pierścień zabezpieczający ½ Po wymontowaniu zawsze wymieniać na nowy. 1. 35–56 .

patrz ⇒ strona 34-57. Kukko 21/2 Wskazówka Tulejka igiełkowa w trakcie wyciągania zostaje uszkodzona i należy ją wymieniać na nową. 6 – wałek wstecznego biegu ½ Wymontowanie. np. patrz ⇒ rys. Kukko 22/1 B – ściągacz wewnętrzny 14. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 34-57. 1 Wyciąganie tulejki igiełkowej z obudowy sprzęgła A – haki. 7 – tulejka igiełkowa ½ Wyciskanie. 8 – wspornik wałka wstecznego biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. 3.5 do 18. 4. ½ Wciskanie.5 – koło włączające wstecznego biegu ½ Przed wymianą wyciągnąć pierścień zabezpieczający. 35–57 Rys. Rys.5 mm. np. ½ Kołnierz skierowany jest w stronę koła zębatego wstecznego biegu. 2 Wciskanie tulejki igiełkowej do obudowy sprzęgła 35–58 .

4 Wciskanie tulejki igiełkowej do wspornika wałka wstecznego biegu 35–59 . 3 Wyciskanie tulejki igiełkowej ze wspornika wałka wstecznego biegu Rys.Rys.

w tym celu wkręcić w wałek dwie śruby i podtrzymywać wałek kołnierzowy za pomocą metalowego narzędzia montażowego. jak to możliwe. osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. – wymontować.G 1332 39–1 Wymontowanie – wymontować koło.A. – wykręcić śruby mocujące wałek kołnierzowy. – podstawić zbiornik pod skrzynię biegów. nie uszkodzić przy tym lakierowania półosi napędowej. 39–2 . – skręcić układ kierowniczy w lewo. – odkręcić wałek kołnierzowy wraz ze sprężyną dociskową. – wyciągnąć pierścień uszczelniający wałek kołnierzowy za pomocą VW 771 i VW 771/37. – oznakować położenie montażowe śrub -patrz strzałki. – odkręcić półosie napędowe od wałków kołnierzowych. – wykręcić śruby -patrz strzałki. jeżeli występuje.A. – podwiązać półoś napędową tak wysoko.Wymiana pierścieni uszczelniających wałki kołnierzowe (skrzynia biegów zamontowana) Wymiana pierścienia uszczelniającego lewy wałek kołnierzowy Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ Narzędzia wielofunkcyjne VW 771 Haki ściągające VW 771/37 Element dociskowy 3106 Klucz dynamometryczny V.G 1331 Klucz dynamometryczny V.

– umocować wałek kołnierzowy za pomocą śruby stożkowej. nie skrzywić go przy tym. – przestrzeń pomiędzy krawędziami uszczelniacza wypełnić smarem G52 128 A1. – skręcić przegub osi i wahacz za pomocą nowych śrub. – sprawdzić poziom oleju przekładniowego. ale zgodnie z poprzednim odbiciem. patrz ⇒ strona 34-45. Momenty dokręcania Wałek kołnierzowy do skrzyni biegów (śruba stożkowa) 25 Nm Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 40 Nm Śruba koła do piasty koła Przegub osi do wahacza Wymieniać śruby na nowe! 110 Nm 20 Nm i obrócić dalej o 90o 39–3 Wymiana pierścienia uszczelniającego prawy wałek kołnierzowy Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ Tulejka do wciskania 3106 Urządzenie montażowe 3253/2 Klucz dynamometryczny V. – przykręcić lewą półoś napędową do wałka kołnierzowego. – założyć wałek kołnierzowy.Zamontowanie – wbić do oporu nowy pierścień uszczelniający. – zamontować osłonę tłumiącą.A.G 1331 39–4 . – zamontować koło.

– włożyć wałek kołnierzowy. nie skrzywić go przy tym. patrz ⇒ strona 34-85. system ładowania sprężarki. W przypadku uszkodzenia wymienić tulejkę na nową. – wykręcić śruby mocujące wałek kołnierzowy. – umocować wałek kołnierzowy za pomocą śruby stożkowej. 39–6 .Wymontowanie – wymontować. osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. – podwiązać półoś napędową tak wysoko. gdyż układ będzie nieszczelny. jeżeli występuje. Wskazówki ½ ½ Nie uszkodzić tulejki. jeżeli występuje. – odkręcić śruby przewodu powrotu oleju z turbosprężarki biegnące z silnika (patrz strzałka). patrz ⇒ grupa napraw 21. wymontowanie i zamontowanie elementów przy turbosprężarce. osłonę półosi napędowej od silnika. – odkręcić wałek kołnierzowy wraz ze sprężyną dociskową. w tym celu oprzeć wkrętak o urządzenie montażowe 3253/2. – odkręcić półoś napędową 1 od wałka kołnierzowego. jak to możliwe. 39–5 – wyhaczyć pierścień uszczelniający za pomocą wkrętaka. w tym celu wkręcić w wałek dwie śruby i podtrzymywać wałek kołnierzowy za pomocą metalowego narzędzia montażowego. – układ kierowniczy skręcić do oporu w prawo. – przestrzeń pomiędzy krawędziami uszczelniacza pokryć smarem G52 128 A1. nie uszkodzić przy tym lakierowania półosi napędowej – podstawić zbiornik pod skrzynię biegów. Zamontowanie – wbić do oporu nowy pierścień uszczelniający. – wymontować.

– zamontować półoś napędową 1 do wałka kołnierzowego. – w razie potrzeby przykręcić osłonę półosi napędowej. wymontowanie i zamontowanie elementów przy turbosprężarce. system ładowania powietrza do turbosprężarki. – sprawdzić poziom oleju przekładniowego.A. Momenty dokręcania Wałek kołnierzowy do skrzyni biegów (śruba stożkowa) 25 Nm Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 40 Nm Osłona półosi napędowej przy silniku 35 Nm 39–7 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu różnicowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ściągacz V.G 1582 Chwytak V.– przykręcić śruby przewodu powrotu oleju z turbosprężarki biegnące z silnika (patrz strzałka).A. patrz ⇒ grupa napraw 21. patrz ⇒ strona 34-45.G 1582/3 Element dociskowy VW 412 Talerzyk dociskowy 40-105 Płyta dociskowa VW 401 Płyta dociskowa VW 402 39–8 . – zamontować osłonę tłumiącą.

G 1332 39–9 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/7 4 – ramiona oporowe Kukko 22/2 39–10 .A.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 408 Element dociskowy VW 473 Talerzyk dociskowy 30-205 Tulejka 3144 Element dociskowy 2007 Klucz dynamometryczny V.

wymieniać obydwa elementy na nowe. patrz ⇒ rys. 39–11 4 – koło zębate przekładni głównej ½ Nitowane w montażu fabrycznym. W przypadku wymiany łożyska wałeczkowo-stożkowego. 5 – podkładka 6 – nakrętka. patrz ⇒ rys. 1 – obudowa skrzyni biegów 2 – śruba 3 – obudowa mechanizmu różnicowego ½ Skręcić z kołem zębatym przekładni głównej. 10. ½ Stanowi parę z wałkiem głównym. obudowy mechanizmu różnicowego.Wskazówki ½ ½ ½ Pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego przed wmontowaniem podgrzać do temperatury 100o C. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. 6. ½ Wyciskanie. 8 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Wyciskanie. ½ Określić grubość. patrz ⇒ strona 39-25. W przypadku wymiany. moment dokręcania 70 Nm 7 – podkładka regulacyjna ½ Do mechanizmu różnicowego. 9. ½ Nałożyć na obudowę mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ rys. 39–12 . patrz ⇒ rys. Obydwa łożyska wałeczkowostożkowe wymieniać parami. 5. obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła wyregulować mechanizm różnicowy. ½ Skręcone śrubami. 11. patrz ⇒ rys. ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ strona 39-25. ½ Przed zamontowaniem podgrzać do temperatury 100o C. 8.

10 – obudowa mechanizmu różnicowego ½ Z przynitowanym kołem zębatym przekładni głównej. 14 – obudowa sprzęgła 15 – tulejka ½ Do podparcia pierścienia uszczelniającego (pozycja 16). patrz ⇒ rys. ½ Umocować koło zębate przekładni głównej za pomocą śrub. patrz ⇒ rys.9 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. 11 – koło napędu czujnika prędkościomierza ½ Założyć do oporu na obudowę mechanizmu różnicowego przed wciskaniem pierścienia wewnętrznego. patrz ⇒ rys. moment dokręcania 25 Nm ½ Skręcona wraz z elementem gwintowanym (pozycja 25). 7. 4. 3. 4. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. 18 – wałek kołnierzowy ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. 11. patrz ⇒ strona 39-1. 2. ½ Wciskanie. 39–14 . patrz ⇒ strona 39-1. 12 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. ½ W przypadku wymiany koła zębatego przekładni głównej odwiercić łby nitów. 3. 17 – śruba stożkowa. patrz ⇒ rys. ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 34-85. 1. 39–13 13 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. 16 – pierścień uszczelniający ½ Wymieniać przy zamontowanej skrzyni biegów. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys.

patrz ⇒ rys. podstawą w stronę pierścienia stożkowego.19 – sprężyna dociskowa wałka kołnierzowego ½ Zamontowana za wałkiem kołnierzowym. patrz ⇒ rys. 28 – satelita ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 23 – bieżnia kół koronowych i satelitów ½ Wkładać pokrytą warstwą oleju przekładniowego. 13. ½ Zamontowanie. 26 – oś satelitów ½ Wybijać za pomocą trzpienia (wybijaka). ½ Wymontowanie i zamontowanie. 27 – tulejka rozprężna ½ W celu zabezpieczenia osi satelitów. 25 – element gwintowany ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 39–15 24 – koło koronowe półosi ½ Zamontowanie. 21 – pierścień stożkowy ½ Z rowkami do podtrzymywania podkładki. 13. 29 – koło koronowe półosi ½ Zamontowanie. 22 – pierścień zabezpieczający ½ W przypadku wymontowanego wałka kołnierzowego utrzymuje w położeniu pierścień stożkowy. 13. 13. 39–16 . ½ Położenie montażowe: stożek musi być skierowany w stronę obudowy mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ rys. 12. patrz ⇒ rys. 13. podkładkę i sprężynę dociskową. 20 – podkładka ½ Położenie montażowe: kołnierzem skierowana w stronę sprężyny dociskowej.

Rys. 1 Wybijanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy sprzęgła – wymontować tulejkę wspornikową pierścienia uszczelniającego wałek kołnierzowy. Rys. 39–18 . 3 Ściąganie pierścieni wewnętrznych łożyska wałeczkowo-stożkowego – przed zamontowaniem ściągacza założyć talerzyk oporowy 40-105 na obudowę mechanizmu różnicowego. 2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego w obudowę sprzęgła Po tej stronie obudowy sprzęgła nie zamontowano żadnej podkładki regulacyjnej.Rys. 39–17 Rys. Wskazówka Ściąganie obu pierścieni wewnętrznych łożysk wałeczkowo-stożkowych obudowy mechanizmu różnicowego jest identyczne. 4 Wciskanie pierścieni wewnętrznych łożyska wałeczkowo-stożkowego Wskazówka Pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła wciskane są przy zastosowaniu takich samych narzędzi.

7 Odwiercanie łbów nitów – odwiercić łby nitu po stronie wgłębienia wiertłem 12 mm i wybić za pomocą trzpienia. 39–20 . – podeprzeć obudowę skrzyni biegów bezpośrednio pod łożyskowaniem za pomocą trzpienia 3144. łożysko wałeczkowo-stożkowe chronić przed opiłkami metalu.Rys. np. np. 5 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów A – ramiona oporowe. 6 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego do obudowy skrzyni biegów – dołożyć podkładkę regulacyjną pod pierścień zewnętrzny. Kukko 21/7 Rys. Rys. 39–19 Rys. 8 Wyciskanie koła zębatego przekładni głównej – nałożyć na obudowę mechanizmu różnicowego talerzyk oporowy 40-105. Wskazówka Oczyścić mechanizm różnicowy przed i po wierceniu. Kukko 22/2 B – ściągacz wewnętrzny 46 do 58 mm.

Rys. – wybić tulejkę rozprężną za pomocą przecinaka. w tym celu wsadzić przecinak do rowka. Zamontowanie – wciskać do oporu w obudowę mechanizmu różnicowego.Rys. 10 Koło zębate przekładni głównej podgrzać do około 100oC i włożyć – ustalić koło zębate przekładni głównej w trakcie osadzania za pomocą śrub A z zestawu naprawczego. 39–22 . Rys. zgodnie z katalogiem części zamiennych. 12 Wymontowanie i zamontowanie tulejki rozprężnej osi satelitów Wymontowanie – przykryć pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego i koło napędzające czujnika prędkościomierza w celu uniemożliwienia uszkodzenia tych elementów oraz przedostania się do nich opiłków metalu. 11 Skręcanie koła zębatego przekładni głównej i obudowy mechanizmu różnicowego Stosować śruby specjalne wraz z podkładkami i nakrętkami. 9 Położenie montażowe koła zębatego przekładni głównej Rowek A musi być zwrócony w stronę powierzchni dokręcania obudowy mechanizmu różnicowego. 39–21 Rys.

gdy zostały wymienione części mające bezpośredni wpływ na regulację skrzyni biegów. położenie montażowe: występ musi być skierowany w stronę satelity. 35-15 patrz ⇒ s. – włożyć satelity z przesunięciem o 180o i przechylić. W celu uniknięcia niepotrzebnych regulacji należy zwrócić uwagę na poniższą tabelę: Należy wyregulować: wałek wałek mechanizm sprzęgłowy główny różnicowy patrz ⇒ s. 35-50 patrz ⇒ s.biegu x x x x x x x x x x x x 39–24 . wałkiem kołnierzowym). – wbić oś satelitów do położenia końcowego i zabezpieczyć tulejką rozprężną.Rys. – włożyć obydwa koła koronowe i zabezpieczyć je (np. – dołożyć do kół koronowych elementy gwintowane (patrz strzałka B). – wcisnąć oś satelitów (patrz strzałka A) do pierwszego satelity. 13 Zamontowanie kół koronowych i satelitów – włożyć bieżnię kół koronowych i satelitów pokrytą olejem przekładniowym. 39–23 Zestawienie koniecznych regulacji Podczas prac montażowych przy skrzyni biegów nowa regulacja wałka sprzęgłowego. 39-25 Wymieniona część: obudowa skrzyni biegów obudowa sprzęgła wałek sprzęgłowy wałek główny obudowa mechanizmu różnicowego łożysko wałka sprzęgłowego łożysko wałka głównego łożysko mechanizmu różnicowego koło zębate 4. wałka głównego albo mechanizmu różnicowego wymagana jest tylko wtedy.

Zestawienie koniecznych regulacji.G 1331 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/7 4 – ramiona oporowe Kukko 22/2 Czujnik zegarowy 39–25 Nowa regulacja mechanizmu różnicowego jest konieczna. uniwersalny VW 387 Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Talerzyk oporowy 30-205 Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V. – włożyć mechanizm różnicowy do obudowy sprzęgła. – wbić pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego do obudowy sprzęgła za pomocą talerzyka dociskowego 30-205. jeżeli wymienione zostały następujące elementy: ½ ½ ½ ½ obudowa skrzyni biegów.A.Regulacja mechanizmu różnicowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Wspornik czujnika zegarowego. – wbić pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego bez podkładki regulacyjnej do obudowy skrzyni biegów za pomocą talerzyka oporowego 30-205. obudowa mechanizmu różnicowego lub łożysko wałeczkowo-stożkowe mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ strona 39-17. Wskazówka Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego stanowią parę. 39–26 . obudowa sprzęgła. Nie wolno ich zamieniać. patrz ⇒ strona 39-24. patrz ⇒ strona 39-19.

39–27 Do dyspołożeniu są następujące podkładki regulacyjne: grubość (mm) 0.00 1.85 0. Różne tolerancje umożliwiają dokładne wymierzenie wymaganej grubości podkładki.05 1.65 0. Obliczanie grubości podkładki regulacyjnej Prawidłowe naprężenie wstępne łożyska zostanie osiągnięte.25 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 A B C D E F G H J K L 02A 409 210 M Jeżeli zmierzona grubość podkładki jest większa niż podano w tabeli. – zamontować czujnik zegarowy i ustawić na „0” z napięciem wstępnym 1 mm. 39–28 . jeżeli do otrzymanej wartości dodana zostanie stała wartość wcisku (0.75 0. – włożyć podkładkę regulacyjną o odpowiedniej grubości.70 0. najpierw najgrubszą podkładkę.40 mm).70 mm). – wcisnąć ponownie pierścień zewnętrzny i dokręcić obudowę skrzyni biegów.95 1.– włożyć obudowę skrzyni biegów i dokręcić 5 śrub momentem dokręcania równym 25 Nm. odczytać luz i zanotować (przykład: 0.20 1.80 0.70 mm + 0. patrz ⇒ strona 39-19.40 mm = 1. można zamontować dwie podkładki o grubości odpowiadającej grubości zmierzonej.10 mm – zdjąć obudowę skrzyni biegów i wyciągnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów.10 1.15 1. Przykład Wartość zmierzona Wcisk (wartość stała) Grubość podkładki regulacyjnej 0.90 0. – poruszać w obie strony mechanizmem różnicowym.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful