Serwis

¿

Instrukcja napraw Polo 1995 ¾

Zeszyt
Wydanie 10.99

Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J

Dotyczy skrzyni biegów: ESP

Serwis. Informacje techniczne

Przegląd grup naprawczych do instrukcji napraw

Polo 1995 ¾ Zeszyt Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J

Wydanie 10.99

Numery „Dodatków technicznych” do instrukcji napraw (Merkblatt) należy wpisywać w momencie ich otrzymywania do odpowiedniej rubryki danej grupy napraw. Umożliwi to podczas korzystania z niniejszej instrukcji natychmiastowe stwierdzenie, czy do danej grupy napraw wprowadzone zostały „Dodatki techniczne”. Grupy napraw 00 Dane techniczne 30 Sprzęgło 34 Sterowanie, obudowa 35 Koła zębate, wałki 39 Przekładnia główna, mechanizm różnicowy Dodatki techniczne do instrukcji napraw

Informacje techniczne przeznaczone są wyłącznie dla mistrzów i mechaników. Systematyczne zapoznawanie się z tymi informacjami jest gwarancją prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji samochodu. Niezależnie od tego, przy naprawach samochodów obowiązują zawsze ogólne zasady bezpieczeństwa. „Instrukcja napraw” jest chroniona prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystywanie jej bez zgody firmy Volkswagen AG jest niedozwolone.

Spis treści 00 Dane techniczne
strona Kod literowy skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–1 – Kod literowy, dobór do silnika, przełożenia, pojemności napełniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–3 Schemat przeniesienia napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–5 Obliczenie wartości przełożeń „i” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–7 Ogólne wskazówki dotyczące napraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00–8

30 Sprzęgło

strona Naprawa układu sterowania sprzęgłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–1 – Mechanizm dźwigni pedałów – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–2 – Wymontowanie i zamontowanie pedału sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–6 – Wymontowanie i zamontowanie sprężyny dwupołożeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–11 – Hydraulika – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–13 – Wymontowanie i zamontowanie pompy sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–17 – Odpowietrzanie układu sterowania sprzęgłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–21 Naprawa mechanizmu wyłączania sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–22 Naprawa sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–25 strona Naprawa mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–1 – Położenie montażowe mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–1 – Wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów i osłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–4 – Naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy dźwigni skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–6 – Wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe . . . . . . . . . . 34–10 – Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–14 – Regulacja mechanizmu włączania biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–18 Wymontowanie i zamontowanie skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–23 Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–45 Rozmontowanie i zmontowanie skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–46 – Schemat elementów skrzyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–46 – Zestawienie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–48 – Wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. biegu . . . . . . . . . . . . . . . . 34–49 – Rozmontowanie i zmontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów . . 34–52 – Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–54 – Kolejność montowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–57 Naprawa obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–75 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu włączania biegów (od strony skrzyni biegów) 34–86 Rozmontowanie i zmontowanie widełek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–91 strona Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–1 Ustawienie wałka sprzęgłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–15 – Tabela podkładek regulacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–19 – Przeprowadzenie pomiaru kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–22 Rozmontowanie i zmontowanie wałka głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–23 Ustawienie wałka głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–50 Rozmontowanie i zmontowanie wałka wstecznego biegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–54

34 Sterowanie, obudowa

35 Koła zębate, wałki

39 Przekładnia główna, mechanizm różnicowy

strona Wymiana pierścieni uszczelniających wałki kołnierzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–1 – Wymiana pierścienia uszczelniającego lewy wałek kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–1 – Wymiana pierścienia uszczelniającego prawy wałek kołnierzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–4 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu różnicowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–8 Zestawienie regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–24 Regulacja mechanizmu różnicowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–25

Kod literowy skrzyni biegów
Pięciobiegowa skrzynia przekładniowa 02J montowana jest w połączeniu z silnikiem 3-cylindrowym w samochodach Polo od 1995 ¾ . Dobór, patrz ⇒ 00-3. Umiejscowienie przy skrzyni biegów Kod literowy i data produkcji (patrz strzałka 1) skrzynia biegów 02J (patrz strzałka 2)

Skrzynia przekładniowa 02J (patrz strzałka 2)

00–1
Kod literowy i data produkcji skrzyni przekładniowej
Przykład ESP 11 05 9

kod literowy

dzień miesiąc

rok produkcji (1999)

Dodatkowe dane uwarunkowane są produkcyjnie. Wskazówka Kod literowy skrzyni biegów znajduje się także na tabliczce znamionowej samochodu.

00–2

Kod literowy, dobór do silnika, przełożenia, pojemności napełniania
Skrzynia przekładniowa Kod literowy Produkowana Dobór od do typ silnik ESP 05.99 Polo od 1995 pięciobiegowa s02J

¾

1,4 l – 55 kW wysokoprężny turbo 60 : 19 = 3,158 33 : 10 = 3,300 35 : 18 = 1,944 34 : 26 = 1,308 34 : 35 = 0,971 34 : 45 = 0,756 – 17 : 10 x 36 : 20 = 3,060 13 : 22 = 0,591

Przełożenie Z2 : Z1

przekładnia główna 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg wsteczny bieg napęd prędkościomierza

00–3
Kod literowy Pojemność napełniania Specyfikacja oleju Mechanizm uruchamiania sprzęgła Tarcza sprzęgła ESP

2,0 litra olej przekładniowy G50 SAE 75W90 (syntetyczny) hydrauliczny 215 mm 108 mm1 2,387

średnica Ø

Średnica kołnierza wałka kołnierzowego Przełożenie całkowite „i” na najwyższym biegu
1

Dla półosi napędowych Tripode.

00–4

Schemat przeniesienia napędu
Oznakowanie zespołów 1 – silnik 2 – sprzęgło 3 – skrzynia biegów 4 – wałek sprzęgłowy 5 – wałek główny 6 – mechanizm różnicowy Strzałki wskazują kierunek jazdy do przodu.

00–5
Przełożenie I II III IV V R A T – 1. bieg – 2. bieg – 3. bieg – 4. bieg – 5. bieg – bieg wsteczny – przekładnia główna – napęd prędkościomierza

Strzałki wskazują kierunek jazdy do przodu.

00–6

bieg Koło napędzające Koło napędzane i = Z2 : Z1 1 iG = przełożenie biegu = ZG2 : ZG1 = 34 : 45 = 0. Z2 = ilość zębów koła napędzanego.158 icalkowite = przełożenie całkowite = iG x iA = 0. Powierzchnie te nie mogą być woskowane ani pokrywane smarem. Większość spośród ogólnie obowiązujących wskazówek dotyczących poszczególnych czynności napraw. patrz strona 00-3.387 1 Przekładnia główna ZA1 = 19 ZA2 = 60 ZG1 = 34 ZG2 = 45 Z1 = ilość zębów koła napędzającego.Obliczenie wartości przełożeń „i” Przykład 5. Podczas napraw zawsze obowiązują ogólnie stosowane podstawowe zasady bezpieczeństwa.756 iA = przełożenie przekładni głównej= ZA2 : ZA1 = 60 : 19 = 3. 00–8 . Skrzynia biegów ½ ½ ½ ½ Podczas montowania skrzyni biegów zwrócić uwagę na prawidłowe położenie tulei centrujących między silnikiem a skrzynią. 00–7 Ogólne wskazówki dotyczące napraw Warunkiem wykonania prawidłowej i skutecznej naprawy skrzyni biegów jest możliwie największa staranność i czystość. Pojemność napełniania i rodzaj oleju.756 x 3. Dotyczą one całej niniejszej instrukcji napraw. Przy montowaniu podstaw łożyskowych oraz elementów woskowanych oczyścić powierzchnie styku.158 = 2. a także sprawne narzędzia. zamiast umieszczania ich w wielu różnych miejscach instrukcji została ujęta poniżej. Po wymianie skrzyni biegów nalać do niej oleju przekładniowego do dolnej krawędzi otworu wlewowego.

nie za grubo. Łożyska ½ ½ ½ ½ Nowe łożyska wałeczkowo-stożkowe wymieniać w postaci dostarczonej przez producenta bez dodatkowego smarowania. Położenie montażowe: szczelina wzdłuż przenoszenia siły. jeżeli to konieczne. Łożyska igłowe osadzić stroną z napisami (większa grubość blachy) w stronę trzpienia wbijającego. Nie rozginać pierścieni zabezpieczających. Zawsze wymieniać śruby i nakrętki samozabezpieczające na nowe. aby powierzchnie styku zarówno śrub jak i nakrętek były woskowane. Pierścienie zabezpieczające powinny przylegać do rowka. Środek uszczelniający nanosić równomiernie. W razie konieczności uzupełnić do dolnej krawędzi otworu wlewowego. W przypadku połączeń śrubowych zwracać uwagę. 100o C.pokryć preparatem G 052 128 A1. które znajdują się na jednym wałku wymieniać wspólnie. dopiero po zamontowaniu. 0–10 . Łożyska wałeczkowo-stożkowe. Luzować lub dokręcać stopniowo. Wymienić pierścienie uszczelniające na nowe.Uszczelnienia. Używać łożysk możliwie tych samych producentów. Pierścienie uszczelniające promieniowo: Przed zamontowaniem: Pokryć smarem na średnicy zewnętrznej. 00–9 Śruby i nakrętki ½ ½ ½ ½ ½ Śruby lub nakrętki mocowania pokryw i obudów luzować i dokręcać w kolejności na krzyż. Nie przekrzywiać szczególnie wrażliwych elementów np. Przestrzeń między płaszczyznami uszczelniającymi -patrz strzałka. w kolejności na krzyż. tarczy dociskowych sprzęgła. Pierścienie wewnętrzne przed zamontowaniem podgrzać do ok. strona 00-3. Zabezpieczenia ½ ½ ½ ½ Wymienić na nowe pierścienie zabezpieczające. Momenty dokręcania podano dla niezaolejonych śrub i nakrętek. Po zamontowaniu Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. Wymienić na nowe tulejki rozprężne. pierścienie uszczelniające ½ ½ ½ ½ Oczyścić gruntownie płaszczyzny podziału i nanieść środek uszczelniający AMV 188 200 03. patrz ⇒ specyfikacja oleju.

A. ok. 1558 do pomiaru temperatury. 00–11 . Podkładki regulacyjne ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Podkładki regulacyjne zmierzyć w kilku miejscach za pomocą mikrometru. Montować tylko nieuszkodzone podkładki regulacyjne. Sprawdzić pod kątem występowania zadziorów (ostrych krawędzi) lub uszkodzeń. ponieważ łożyska dobierane są parami. Temperatura może być kontrolowana za pomocą przyrządu V. Różne tolerancje umożliwiają dokładny dobór wymaganej grubości podkładek. Pierścienie synchronizatorów do powtórnego użycia zakładać na koła tego samego biegu. Sprawdzić pod względem zużycia i w razie potrzeby wymienić na nowe. Pierścienie synchronizatorów Nie wolno zamieniać.½ Pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych łożysk o jednakowym rozmiarze nie wolno zamieniać. 100o C. Zakładać po nasmarowaniu olejem przekładniowym. Koła zębate Przed wprasowaniem oczyścić i ogrzać na płycie grzejnej do temp.G.

Wskazówka ½ ½ ½ Odłączyć ujemny zacisk od akumulatora. Wszystkie łożyska i powierzchnie współpracujące nasmarować środkiem o numerze G 052 142 A2.Naprawa układu sterowania sprzęgłem I – schemat montażu – mechanizm pedałów. 30–1 Mechanizm dźwigni pedałów – zestawienie montażowe 1 – podstawa łożyskowa ½ Przed wymontowaniem wymontować kolumnę kierownicy. II – schemat montażu hydrauliki. układ kierowniczy” (Fahrwerk. Sprawdzić prawidłowość działania świateł hamowania. patrz ⇒ instrukcja napraw „Podwozie. Wprowadzić przełącznik przez otwór montażowy i zamontować obracając w lewo o 90o . Achsen. grupa napraw 48. 30–2 . Przed wymontowaniem pedału sprzęgła -pozycja 19. W przypadku pojazdów posiadających zakodowane radio zwracać uwagę na kod. wymontowanie i zamontowanie poduszki bezpieczeństwa. 2 – śruba z łbem sześciokątnym.wymontować obracając w prawo o 90o (i wyjąć przez otwór montażowy). koła kierownicy i kolumny kierownicy. moment dokręcania 25 Nm 3 – przełącznik świateł hamowania ½ ½ ½ ½ Pedał hamulca wcisnąć ręcznie maksymalnie w dół w trakcie wymontowania i zamontowania przełącznika. patrz ⇒ strona 30-13. połosie. patrz ⇒ strona 30-2. Lenkung).

30–3 8 – sprężyna dwupołożeniowa ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 30-20. Zahaczyć w podstawie łożyskowej. 5 – przełącznik pedału sprzęgła ½ ½ ½ Pedał sprzęgła wcisnąć ręcznie maksymalnie w dół w trakcie wymontowania i zamontowania przełącznika. 10 – poprzeczna ściana 11 – uszczelka ½ Zawsze wymieniać na nową. 6 – gumowy zderzak ½ ½ ½ 7 – łożyskowanie sprężyny dwupołożeniowej Wymontować obracając w prawo. Przed wymontowaniem pedału sprzęgła -pozycja 19. ½ Położenie montażowe. 14 – nakrętka sześciokątna. patrz ⇒ strona 30-17. Zamontować obracając w lewo. Do podstawy łożyskowej przy trzpieniu gwintowanym wzmacniacza siły hamowania.wymontować przełącznik obracając w prawo o 90o (i wyjąć przez otwór montażowy). moment dokręcania 25 Nm ½ Zawsze wymieniać na nową.4 – nakrętka sześciokątna. 30–4 . samozabezpieczająca. Wprowadzić przełącznik przez otwór montażowy i zamontować obracając w lewo o 90o . 9 – zderzak ½ W celu pedału sprzęgła. 12 – przewód doprowadzający 13 – pompa sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. samozabezpieczająca. patrz ⇒ strona 30-11. 15 – wspornik ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 30-14. moment dokręcania 25 Nm ½ ½ 5 sztuk.

zaślepki.G 1331 Wymontowanie – sprawdzić. 30–6 . 20 – tulejka łożyskowa ½ Do podparcia kolumny kierownicy. 22 – podkładka 23 – nakrętka sześciokątna.16 – trzpień łożyskowy pedału sprzęgła i hamulca 17 – podkładka 18 – tulejka łożyskowa ½ Do pedału sprzęgła. 21 – tulejka łożyskowa ½ Wciskać w tulejkę łożyskową (pozycja 20). następnie włożyć pedał hamulca.A. 19 – pedał sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Pokryć smarem. – wymontować osłonę przy podwoziu od strony kierowcy. – zdjąć dolne osłony przełącznika świateł i kolumny kierownicy oraz osłonę od strony kierowcy. patrz ⇒ strona 30-11. W razie konieczności ustalić numer kodu. czy w samochodzie zamontowano kodowane radio. grupa napraw 70. moment dokręcania 25 Nm 24 – pedał hamulca 30–5 Wymontowanie i zamontowanie pedału sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klucz dynamometryczny V. – wymontować sprężynę dwupołożeniową. – odłączyć ujemny zacisk od akumulatora. grupa napraw 68. patrz ⇒ strona 30-6. osłony. wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. patrz ⇒ strona 30-17 i wcisnąć do oporu drążek mechanizmu przełączania. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – odłączyć pedał sprzęgła od wysprzęgnika. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen).

– odkręcić śrubę zabezpieczającą. Po wyciągnięciu trzpienia łożyskowego pedały nie są łożyskowane. – wyhaczyć wiązkę przewodów i pociągnąć w dół. – wyciągnąć trzpień łożyskowy pedału sprzęgła w lewą stronę przez otwór 7 w osłonie. – wyjąć ostrożnie trzpień łożyskowy (patrz strzałka 2). – poluzować element z przełącznikami 1 ze wsporników 2 i 3 i przenieść w dół. Wskazówka Nie poruszać pedałów hamulca i sprzęgła. Jednocześnie utrzymywać pedał hamulca od prawej strony (patrz strzałka 1) za pomocą śruby M8 lub trzpienia. 30–7 – odkręcić nakrętkę sześciokątną (patrz strzałka 1) trzpienia łożyskowego pedału sprzęgła i pedału hamulca i wyjąć wraz z podkładką. – poruszać wspornikiem przekaźników 4 poprzez podniesienie występu 5 w kierunku strzałki i wyciągnąć ostrożnie w dół z górnej prowadnicy 6. Nie uszkodzić przy tym przewodów elektrycznych. -patrz strzałka 2-. 30–8 . poluzować z dolnej podpory i przesunąć ku górze -patrz strzałka 1-. – wyjąć pedał sprzęgła.

Moment dokręcania Nakrętka sześciokątna trzpienia łożyskowego dla pedału sprzęgła i hamulca 25 Nm 30–10 .Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. schowki. – zamontować osłonę w podwoziu od strony kierowcy poniżej tablicy przełączników. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). w razie potrzeby docisnąć. – zamontować osłonę od strony kierowcy oraz dolne osłony przełączników świateł i kolumny kierownicy. 30–9 Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Zwracać uwagę na prawidłowe zablokowanie. – założyć podkładkę i dokręcić nakrętkę sześciokątną. – wyciągnąć w prawą stronę śrubę M8 lub trzpień. – wspornik A musi się łatwo poruszać po drążku uruchamiającym B pompy sprzęgła. osłony. – wcisnąć jednocześnie do oporu trzpień łożyskowy pedału sprzęgła i pedału hamulca. grupa napraw 68. element z przełącznikami i wspornik zabezpieczający. patrz ⇒ strona 30-11. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. – zahaczyć lub przykręcić wspornik przekaźników. Sprawdzić złącza przewodów i przekaźników. – włożyć pedał sprzęgła wraz z rurą łożyskową i podkładką na trzpień łożyskowy. zaślepki. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – zamontować sprężynę dwupołożeniową. W razie konieczności poruszać pedałem hamulca. – wcisnąć pedał sprzęgła w kierunku strzałki. grupa napraw 70.

z dołu. grupa napraw 70. – następnie nacisnąć pedał sprzęgła do momentu. – wprowadzić sprężynę dwupołożeniową wraz z klamrą montażową najpierw od dołu w tylną podstawę łożyskową (patrz strzałka B). – unieruchomić pedał sprzęgła i zdjąć klamrę montażową do dołu. 30–12 . patrz ⇒ instrukcja obsługi „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – nacisnąć pedał sprzęgła do oporu zdejmując jednocześnie w dół sprężynę dwupołożeniową wraz z klamrami montażowymi 3317.Wymontowanie i zamontowanie sprężyny dwupołożeniowej Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klamry montażowe 3317 Wymontowanie – zdemontować osłony znajdujące się po stronie kierowcy. – naprężyć sprężynę dwupołożeniową wraz z pedałem sprzęgła. gdy klamra montażowa znajduje się przy czopie wspornikowym (patrz strzałka A) pedału sprzęgła. wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów. W tym celu wcisnąć od dołu klamrę montażową 3317. 30–11 Zamontowanie – nacisnąć do oporu pedał sprzęgła w stronę ściany poprzecznej. Wskazówka Otwór (patrz strzałka) skierowany jest w stronę ściany poprzecznej.

2. 13 – zaślepka 14 – zawór odpowietrzający ½ Odpowietrzyć układ zasilania sprzęgła. 6 – klamra 7 – pedał sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie.Hydraulika – zestawienie montażowe 1 – zbiornik płynu hamulcowego 2 – przewód zasilający ½ Górna część. 1. 30–14 . 3 – element kątowy 4 – przewód zasilający ½ Dolna część. samozabezpieczająca. patrz ⇒ strona 30-6. ½ Wymontowanie. patrz ⇒ strona 30-17. ½ Wkładać zwilżony płynem hamulcowym. patrz ⇒ strona 30-21. ½ Zamontowanie. 11 – przewód ½ Przyporządkować zgodnie z katalogiem części zamiennych. moment dokręcania 25 Nm ½ Zawsze wymieniać na nową. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 5 – pompa sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. 9 – nakrętka sześciokątna. 12 – uchwyt ½ Umocowany do nadwozia. 30–13 8 – wspornik ½ Wymieniać jedynie przy wymontowanej pompie sprzęgła. 10 – pierścień gumowy uszczelniający ½ Wkładać na złącze przewodów.

½ Po zamontowaniu wyregulować mechanizm włączania biegów. 16 – klamra 17 – śruba z łbem sześciokątnym. ½ Wkładać pokryty płynem hamulcowym. – dźwignię kątową i zabierak od cięgna wyboru.15 – wyprzęgnik ½ Przed wymontowaniem wymontować następujące elementy: – cięgno przełączania od dźwigni przełączania biegów. patrz ⇒ strona 34-18. patrz ⇒ strona 34-10. patrz ⇒ strona 34-1. 1 Wyhaczyć wspornik A w kierunku strzałki Rys. 30–15 Rys. 2 Wciskanie trzpienia pompy sprzęgła do wspornika A (w kierunku strzałki) 30–16 . moment dokręcania 25 Nm 18 – skrzynia biegów 19 – pierścień uszczelniający ½ Wkładać na złącze przewodów. 20 – uchwyt ½ Umocować przy łożysku oporowym cięgien przełączających mechanizmu włączania biegów.

A. aż będzie można go zdjąć ręką. wymontowanie i zamontowanie tablicy przełączników. – odciągnąć ostrożnie przewód A do zbiornika płynu hamulcowego. patrz ⇒ strona 30-11. 30–18 . nie otwierać systemu przewodów. zaślepki. grupa napraw 68. grupa napraw 70. – wymontować osłonę od strony kierowcy w przestrzeni na nogi. schowki.Wymontowanie i zamontowanie pompy sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Dźwignia do wyciskania 80-200 ½ Klucz dynamometryczny V. do momentu. – wymontować sprężynę dwupołożeniową. – wyjąć przewód C z pompy sprzęgła i zamknąć. – wymontować zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. wyjąć wtyczkę i odsunąć w bok. patrz ⇒ instrukcja obsługi „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen). – wyciągnąć klamrę B przewodu z pompy sprzęgła za pomocą wkrętaka 2. 1 – klucz nasadowy SW22 – zamknąć przewód A. – zdjąć dolne osłony przełączników świateł i kolumny kierownicy oraz osłonę od strony kierowcy.G 1331 30–17 Wymontowanie – podłożyć pod pompę sprzęgła nie strzępiące się szmatki. osłony. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – wewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Innen).

– po wmontowaniu pompy sprzęgła odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem. Zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie. – wykręcić nakrętki mocujące pompę sprzęgła. Położenie montażowe: Zagięty element (patrz strzałka 1) musi być skierowany w stronę pompy sprzęgła B. 30–19 Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. – obrócić zderzak A pedału sprzęgła w stronę strzałki 1 i wyciągnąć go. przesunąć przy tym tłoczysko po lewej stronie pedału sprzęgła.Odhaczyć trzpień pompy sprzęgła od pedału sprzęgła w następujący sposób: – pociągnąć lekko pedał sprzęgła w stronę kabiny. – wciskać pedał sprzęgła do momentu zahaczenia (zgodnie ze strzałką). patrz ⇒ strona 30-21. – włożyć łożyskowanie C. 30–20 . Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – element ustalający A musi znajdować się na trzpieniu B pompy sprzęgła. – wyciągnąć pompę sprzęgła w kierunku strzałki 3 z łożyskowania. – obrócić łożyskowanie B sprężyny dwupołożeniowej w kierunku strzałki 2 i wyjąć. Położenie montażowe: – występ strzałka 2 znajduje się w dolnym lewym rogu przy ramieniu blokującym pompy sprzęgła. – wcisnąć do środka obydwie strony wspornika za pomocą narzędzia T1005 (patrz strzałki). – włożyć zderzak A pedału sprzęgła. – wyciągnąć tłoczysko wraz ze wspornikiem z pedału w stronę przodu samochodu.

A. samochody z i bez systemu ABS. – nałożyć przewód odpowietrzający A przy siłowniku i otworzyć zawór odpowietrzający. patrz ⇒ strona 34-79. 3 – pierścień uszczelniający wałka sprzęgłowego ½ Wymieniać na nowy. grupa napraw 47. ½ W przypadku uszkodzenia pierścienia gumowego wymienić tulejkę prowadząca i pierścień gumowy. – nacisnąć kilka razy pedał sprzęgła po odpowietrzaniu.G 1869 – specyfikacja płynu hamulcowego. 30–22 . odpowietrzanie układu hamulcowego.G 1869. ½ Pokryć tulejkę prowadzącą w obrębie łożyska wyciskowego smarem MoS2 . moment dokręcania 25 Nm ½ Pokryć warstwą smaru MoS2 . patrz ⇒ instrukcja napraw „Układ hamulcowy” (Bremsanlage). – połączyć przewód odpowietrzający ze zbiornikiem przyrządu do odpowietrzania układu hamulcowego. 4 – tulejka prowadząca ½ Wraz z zawulkanizowanymi pierścieniami gumowymi. 5 – sprężyna podtrzymująca ½ Umocować przy dźwigni wyciskowej sprzęgła.A.Odpowietrzanie układu sterowania sprzęgłem Potrzebne przyrządy specjalne i urządzenia: ½ Przyrząd do wymiany płynu hamulcowego oraz odpowietrzania V. Wskazówka Wstępne napełnianie systemu nie jest konieczne! – podłączyć urządzenie do wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzania V. 30–21 Naprawa mechanizmu wyłączania sprzęgła 1 – przekładnia 2 – czop kulowy.

11 – popychacz ½ Końcówkę popychacza pokryć warstwą smaru MoS2 . 30–23 12 – śruba montażowa ½ Zabezpiecza dźwignię wyciskową sprzęgła przy zabudowie przekładni. moment dokręcania 20 Nm 10 – wyprzęgnik sprzęgła ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Miejsca styku z dźwignią wyciskową pokryć smarem MoS2 .6 – śruba cylindryczna. 30–24 . ½ Łożyska głośnopracujące wymienić na nowe. Wskazówka Jeżeli nie ma śruby montażowej (pozycja 12) można zastosować śrubę M8 x 35. 9 – śruba z kołnierzem. moment dokręcania 20 Nm 7 – dźwignia wyciskowa sprzęgła 8 – łożysko wyciskowe ½ Nie myć łożyska lecz jedynie wycierać. patrz ⇒ strona 30-15. ½ Wykręcić po zamontowaniu przekładni.

9). ½ Wymontowanie i zamontowanie. wymontowanie i zamontowanie kołnierzy uszczelniających i koła zamachowego płyty zabieraka. patrz ⇒ grupa napraw 13. ½ Powierzchnia styku z okładziną tarczy sprzęgłowej musi być wolna od wyżłobień.A. nr 9” (Fehlersuche. 1 – koło zamachowe ½ Zwrócić uwagę na mocne osadzenie kołków centrujących. Tarcze sprzęgła i tarcze dociskowe z uszkodzonym lub luźnym połączeniem nitowym wymieniać na nowe. patrz ⇒ katalog „Wyszukiwanie usterek.G 1331 30–25 Wskazówki ½ ½ ½ Przed wymianą tarczy sprzęgła i tarczy dociskowej. przeniesienie napędu. objawy niesprawności sprzęgła i sterowania. Kraft¨bertragung u Nr. 30–26 . oleju i smaru.Naprawa sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ Uchwyt 3067 Trzpień centrujący 3190 A Klucz dynamometryczny V. Tarczę sprzęgła i tarczę dociskową dobrać zgodnie z katalogiem części zamiennych i kodem literowym silnika.

4 – śruba ½ Przyporządkować zgodnie z katalogiem części zamiennych. Mogą być czyszczone tylko na powierzchni współpracy z tarczą sprzęgłową. patrz ⇒ rys. Usunąć nadmiar smaru. aż piasta sprzęgła będzie przesuwać się na wałku bez oporów.2 – tarcza sprzęgła ½ Średnica tarczy. 30–28 . W przeciwnym razie żywotność sprzęgła zostanie znacznie zmniejszona. Następnie przesunąć tarczę sprzęgła kilka razy na wałku sprzęgłowym. patrz ⇒ strona 00-3. ½ Centrowanie. patrz ⇒ rys. 2. ½ Wielowypust pokryć cienką warstwą smaru. ½ Luzować lub dokręcać stopniowo w kolejności na krzyż. Wskazówka Tarcze dociskowe są zabezpieczone przed korozją i pokryte smarem. Usunąć korozję i nanieść cienką warstwę smaru G 000 100 na wielowypust wałka sprzęgłowego. Wskazówka Oczyścić wielowypust wałka sprzęgłowego. a przy używanych tarczach sprzęgła – wielowypust piasty tarczy. 1. patrz ⇒ rys. ½ Położenie montażowe: koszyczek sprężyny skierowany w stronę tarczy dociskowej. ½ Moment dokręcania 20 Nm. 30–27 3 – tarcza dociskowa ½ Wymontowanie i zamontowanie. 1 ½ Sprawdzić końce sprężyny membranowej.

Śruby mocujące dokręcać równomiernie. – podczas wymontowania osadzić blokadę 3067. Wskazówka Powierzchnia współpracy tarczy dociskowej i okładzina tarczy sprzęgła musi całkowicie przylegać do koła zamachowego.Rys. Rys. aby otwory centrujące tarczy dociskowej i kołki centrujące koła zamachowego nie zostały uszkodzone. w kolejności na krzyż. 30–29 . w kolejności na krzyż. 2 Sprawdzanie końców sprężyny membranowej • Dopuszczalne jest zużycie sprężyny membranowej do połowy grubości. 1 Centrowanie tarczy sprzęgła oraz wymontowanie i zamontowanie tarczy dociskowej – luzować lub dokręcać śruby stopniowo.

patrz ⇒ strona 34-6. III – wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe. patrz ⇒ strona 34-18. II – naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy skrzyni biegów. Regulacja mechanizmu przełączania biegów. patrz ⇒ strona 34-10. Strzałka B – wybieranie. 34–2 . W przypadku samochodów posiadających kodowane radio zwracać uwagę na kod. 1 – dźwignia przełączania biegów 2 – dźwignia kątowa 34–1 I – wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów. Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu przełączania biegów. patrz ⇒ strona 34-4. Wskazówka ½ ½ Przed rozpoczęciem prac przy mechanizmie przełączania biegów odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Strzałka A – włączanie. patrz ⇒ strona 34-14.Naprawa mechanizmu włączania biegów Położenie montażowe mechanizmu włączania biegów A – cięgno włączania biegu B – cięgno wybierania biegu C – osłona termiczna ½ Wymontować przed demontażem mechanizmu włączania biegów.

G 1275. 1. ½ Wymontować i zamontować wraz z gałką dźwigni zmiany biegów.G 1275 34–3 Wymontowanie i zamontowanie gałki dźwigni zmiany biegów i osłony 1 – gałka dźwigni zmiany biegów ½ Wymontowywać i zamontować wraz z osłoną.A. ½ Umocowywać na gałce dźwigni zmiany biegów za pomocą obcęgów V. ½ Przed zamontowaniem zmontować z gałką dźwigni zmiany biegów. pozycja 1. 5 – rama 34–4 .Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Klucz dynamometryczny V. 2 – osłona ½ Odłączyć od gałki dźwigni zmiany biegów. rys. 3 – tulejka zaciskowa 4 – tulejka zaciskowa ½ Do umocowania gałki do dźwigni zmiany biegów.G 1331 ½ Obcęgi V. patrz ⇒ rys.A. 1.A.

– odhaczyć ostrożnie tulejkę zaciskową (patrz strzałki) i wyciągnąć gałkę dźwigni zmiany biegów.Rys. 1. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. – wcisnąć tulejkę zaciskową na gałkę i zablokować. 2 – tulejka 3 – sprężyna dociskowa 4 – tulejka 5 – śruba Torx. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – włożyć gałkę do osłony. patrz ⇒ rys. 1 – podkładka zabezpieczająca ½ Wymontowanie i zamontowanie. 1 Odłączanie osłony od gałki dźwigni zmiany biegów oraz zmontowanie osłony i gałki – skierować wewnętrzną stronę osłony do zewnątrz. moment dokręcania 5 Nm 6 – pokrywa 7 – element tłumiący 8 – panewka łożyska 9 – prowadnica dźwigni przełączania 34–6 . – zamontować gałkę wraz z osłoną. 34–5 Naprawa dźwigni zmiany biegów i obudowy dźwigni zmiany biegów Wskazówka Miejsca łożyskowania i styku pokryć warstwą smaru G052 142 A2.

½ Samoprzylepna. 24 – podkładka zabezpieczająca 25 – cięgno wyboru ½ Przy kątowniku wyboru. patrz ⇒ strona 34-1. ½ Położenie montażowe. ½ Położenie montażowe. ½ Wymieniać na nową. patrz ⇒ strona 34-1. 28 – podkładka zabezpieczająca 34–8 . 34–7 21 – kątownik wyboru 22 – śruba Torx. 2. 26 – cięgno przełączania ½ Wciskać na prowadnicę dźwigni zmiany biegów. 18 – trzpień łożyskowy 19 – tulejka prowadząca 20 – sprężyna dociskowa ½ Zamontowanie. moment dokręcania 25 Nm ½ 4 sztuki. moment dokręcania 5 Nm 23 – płyta podłogowa ½ W celu wymontowania odgiąć występy. 14 – element tłumiący 15 – obudowa dźwigni zmiany biegów 16 – tulejka łożyskowa 17 – śruba.10 – podkładka amortyzująca 11 – uszczelka ½ Pomiędzy obudową dźwigni zmiany biegów a podłogą. ½ Przyklejać do obudowy dźwigni zmiany biegów. 27 – tulejka łożyskowa ½ Pasuje tylko w jednym położeniu. patrz ⇒ rys. 12 – dźwignia zmiany biegów 13 – nakrętka z tworzywa sztucznego ½ Do umocowania konsoli do obudowy skrzyni biegów.

– wcisnąć w dół występ do momentu. ½ Położenie montażowe.Rys. patrz ⇒ strona 34-1. aby występ A znajdował się ponad czopem (patrz strzałka). gdy dotrze do dolnej krawędzi czopu (patrz strzałka). jednocześnie wciskać tulejkę dystansującą za pomocą wkrętaka w kierunku strzałki B. patrz ⇒ strona 34-1. ½ Położenie montażowe. Wyżłobienie w dźwigni zmiany biegów przeznaczone dla podkładki zabezpieczającej musi być widoczne. 1 – cięgno przełączania ½ Wciskać na prowadnicę dźwigni zmiany biegów. Ostrożnie odgiąć sprężynę. Rys. 2 – cięgno wybierania ½ Przy kątowniku wyboru. 2 Zamontowanie sprężyny dociskowej – włożyć sprężynę dociskową w taki sposób. 1 Wymontowanie i zamontowanie podkładki zabezpieczającej – przesunąć dźwignię przełączania w kierunku strzałki A w celu wymontowanie i zamontowania podkładki zabezpieczającej. Wskazówki ½ ½ ½ Nie uszkodzić tulejki dystansującej przy wciskaniu. 3 – podkłada zabezpieczająca 4 – podkładka zabezpieczająca ½ W trakcie demontażu nie uszkodzić cięgien przełączających. 5 – obudowa dźwigni zmiany biegów 34–10 . 34–9 Wymontowanie i zamontowanie cięgien przełączających – zestawienie montażowe Wskazówka Miejsce łożyskowania i powierzchnie ślizgowe pokryć smarem G 052 142 A2.

½ Położenie montażowe. 12 – dźwignia kątowa ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ strona 34-18. 13 – tulejka łożyskowa 34–11 14 – podkładka zabezpieczająca 15 – płoza ślizgowa 16 – dźwignia przełączania biegów ½ Wraz z elementem amortyzującym. ½ Wkładać w taki sposób. aby przerwa w uzębieniu pasowała do wałka przełączającego. ½ Po zamontowaniu wyregulować mechanizm przełączania biegów.6 – wspornik oporowy 7 – śruba z łbem sześciokątnym. patrz ⇒ strona 34-13. patrz ⇒ strona 34-13. 11 – blokada cięgna przełączania ½ Do cięgna przełączania przy dźwigni zmiany biegów. 17 – nakrętka sześciokątna. 9 – element dystansujący 10 – blokada cięgna przełączania ½ Do dźwigni wyboru przy dźwigni kątowej. 8 – tulejka ½ Łożyskowanie wspornika oporowego przy skrzyni biegów. moment dokręcania 25 Nm ½ Do wspornika oporowego. moment dokręcania 25 Nm 34–12 .

standardowy. najpierw wyhaczyć przewód A przy wsporniku oporowym. 34–13 Wymontowanie i zamontowanie mechanizmu włączania biegów Wymontowanie – wyhaczyć cięgno wyboru A i cięgno przełączania B za pomocą klucza oczkowego od skrzyni biegów. 34–14 . – wymontować wspornik oporowy cięgna ze skrzyni biegów (patrz strzałki). – odhaczyć osłonę dźwigni zmiany biegów ze środkowej konsoli. 2 – dźwignia kątowa: wprowadzana jest poprzez płozę ślizgową w szynę prowadzącą dźwigni przełączania biegów (patrz strzałka). 1 – klucz oczkowy SW 13.Położenie montażowe dźwigni przełączania biegów/dźwigni kątowej 1 – dźwignia przełączania biegów wraz z elementem amortyzującym.

– odkręcić obudowę skrzyni biegów od nadwozia. – odkręcić nakrętki mocujące konsolę (patrz strzałki).– zniszczyć opaskę zaciskową (patrz strzałka) i zdjąć gałkę dźwigni zmiany biegów wraz z osłoną. – wymontować poprzeczkę przednią 1 poniżej układu wydechowego. – wymontować. – poluzować poprzeczkę tylną 2. osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów. – wymontować osłonę przednią 3. nie odkręcać i nie odkręcić nakrętki A. w tym celu poluzować nakrętki -patrz strzałki-. – opuścić obudowę dźwigni zmiany biegów i wyciągnąć wraz z linkami przełączającymi. 34–16 . 34–15 – odłączyć układ wydechowy za rurą wydechową przy zacisku podwójnym. jeżeli występuje. – poluzować osłonę tylną w przedniej części.

– pociągnąć do przodu do oporu mechanizm zabezpieczający przy cięgnie przełączającym i przy cięgnie wyboru (w kierunku strzałki 1) i zablokować w lewą stronę (patrz strzałka 2). ½ Cięgna wyboru i przełączania nie mogą się blokować. – wcisnąć cięgno przełączające na dźwignię zmiany biegów i cięgno wyboru na dźwignię kątową (patrz strzałki). Regulacja mechanizmu przełączania biegów. Momenty dokręcania Obudowa skrzyni biegów do nadwozia Wspornik poprzeczny do nadwozia Wspornik oporowy cięgien do skrzyni biegów Zacisk podwójny do rury wydechowej 25 Nm 25 Nm 25 Nm 40 Nm 34–17 Regulacja mechanizmu włączania biegów Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ Szablon T10027 Wskazówki W celu prawidłowej regulacji mechanizmu przełączania konieczne jest spełnienie następujących warunków: ½ Sprawność elementów cięgien oraz przenoszenia w obrębie mechanizmu włączania biegów. Oprócz tego muszą prawidłowo działać następujące elementy: sprzęgło. Zwrócić przy tym uwagę na następujące punkty: – pokryć cienką warstwą smaru podkładkę stożkową blokady cięgna przełączającego A i blokady cięgna wyboru B. Wskazówka Uszczelnienia -patrz strzałki. • Skrzynia biegów w położeniu jałowego biegu.poza podkładką stożkową nie mogą być pokryte smarem. 34–18 . mechanizm uruchamiania sprzęgła.Zamontowanie Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. patrz ⇒ strona 34-18. skrzynia biegów.

Ustawić dźwignię zmiany biegów w następujący sposób: – wprowadzić dźwignię zmiany biegów w położenie jałowego biegu. w prawo (patrz strzałka).Ustawić wałek przełączający w następujący sposób: – wcisnąć ostrożnie wałek przełączający w dół (patrz strzałka 1). – wprowadzić poprzez otwór A do otworu B szablon regulacyjny T10027. 34–19 – obracić mechanizm zabezpieczający przy cięgnie przełączającym i cięgnie wyboru do oporu. – obracać w trakcie wciskania wałka przełączającego element A w kierunku strzałki 2. 34–20 . Sprężyna wciska mechanizm zabezpieczający do położenia wyjściowego. – zdjąć osłonę dźwigni zmiany biegów ze środkowej konsoli. – wyciągnąć element A do położenia wyjściowego (patrz strzałka).

Zwrócić szczególną uwagę na działanie blokady wstecznego biegu. – wcisnąć wałek przełączający do oporu w lewo i puścić. Jeżeli podczas powtórnego włączania któregokolwiek biegu nadal występuje haczenie. – wcisnąć pedał sprzęgła. Działanie • Dźwignia zmiany biegów musi w położeniu jałowego biegu znajdować się w linii 3. – jeżeli wartość ta jest inna. – przełączyć kilkakrotnie wszystkie biegi. wyregulować mechanizm przełączania biegów. 34–22 . – wcisnąć osłonę do ramy. biegu.– wyciągnąć szablon regulacyjny T10027 z otworów A i B.bieg. 34–21 – wałek przełączający musi posiadać przesuw przy poruszaniu dźwignią zmiany biegów wielkości 1 mm (patrz strzałka). sprawdzić przesuwanie się wałka przełączającego w następujący sposób: – włożyć 1. i 4. – obserwować jednocześnie wałek przełączający przy skrzyni biegów (konieczny jest drugi mechanik). patrz ⇒ strona 34-18.

A.G 1383 A 34–24 .A.G 1332 Podnośnik silnika i skrzyni biegów V.Wymontowanie i zamontowanie skrzyni biegów Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Urządzenie do zawieszania 10-222 A Podstawka 10-222 A /1 Złączka 10-222 A/3 Podstawka skrzyni 3282 Płyta ustalająca 3282/8 Przyrząd do podwieszania skrzyni biegów 3336 34–23 ½ ½ ½ Klucz dynamometryczny V.A.G 1331 Klucz dynamometryczny V.

– zdjąć wspornik oporowy przy skrzyni biegów (patrz strzałki). W razie konieczności ustalić numer kodu. – upewnić się. 34–25 – podwiązać cięgno przełączania wraz z dźwignią zmiany biegów i cięgno wyboru wraz z dźwignią kątową. W tym celu zdjąć podkładkę zabezpieczającą -patrz strzałka 1-.Wymontowanie – wymontować osłonę silnika.odłożyć na bok. – odłączyć przewód masowy od górnej śruby łączącej silnik i skrzynię biegów. – ściągnąć w razie konieczności dźwignię zmiany biegów za pomocą ściągacza Kukko 20-10. – wymontować wyprzęgnik sprzęgła -patrz strzałki. – wymontować akumulator. – wymontować cięgno przełączania B wraz z dźwignią zmiany biegów. Wskazówka Nie naciskać pedału sprzęgła. – wymontować uchwyt przewodów A przy rozruszniku (patrz strzałka 3). czy w samochodzie zamontowane jest kodowane radio. nie otwierać systemu przewodów. – wymontować wspornik akumulatora. W tym celu wykręcić nakrętkę -patrz strzałka 2-. – odłączyć ujemny zacisk akumulatora przy wyłączonym zapłonie. 34–26 . – wymontować górną śrubę mocującą przy rozruszniku. – wymontować wtyczkę (patrz strzałka 1) rozrusznika. – zdjąć wtyczkę świateł cofania (patrz strzałka 2). – zdjąć cięgno wyboru A wraz z dźwignią kątową. w razie konieczności wyhaczyć wcześniej przewód A przy wsporniku oporowym. zabezpieczyć drutem.

klapa z przodu. wymontowanie i zamontowanie rozrusznika. – wymontować rozrusznik. osłonę wewnętrznego prawego przegubu równobieżnego od silnika. – zamontować urządzenie do zawieszania 10-222A wraz z podstawą 10-222 A/1 i złączką 10-222 A/3. – wymontować. – wymontować. – rozłączyć układ wydechowy za przednią rurą wydechową przy obejmie podwójnej. – wymontować przewód 1 wspomagania układu kierowniczego od konsoli skrzyni biegów (patrz strzałka). 34–28 . – wymontować prowadnicę lewą i prawą od błotnika. małą osłonę A koła zamachowego za tylnym wałkiem kołnierzowym (patrz strzałki). jeżeli występuje. – zespół napędowy (silnik i skrzynia biegów) lekko naprężyć przy użyciu trzpienia. osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy karoserii – na zewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Außen).– zdjąć wtyczkę czujnika prędkościomierza (patrz strzałka). – wymontować przewody. nie uszkodzić warstwy ochronnej. grupa napraw 55. jeżeli występuje. – wymontować górne śruby łączące silnik i skrzynie biegów. – wymontować. które znajdują się w obrębie uchwytów silnika przeznaczonych do urządzenia do zawieszania 10-222 A. jeżeli występuje. 34–27 – skręcić koła samochodu w lewo do oporu. patrz ⇒ grupa napraw 27. – wymontować półosie napędowe od wałków kołnierzowych i podwiązać.

34–29 • Śruby mocujące (patrz strzałki) konsoli skrzyni biegów A muszą być łatwo dostępne. – ustawić silnik i skrzynię biegów w położeniu na ukos.– wymontować podporę wahliwą (patrz strzałki A i B). W tym celu opuścić lewy trzpień urządzenia do podwieszania 10-222 A. – wymontować konsolę skrzyni biegów A -patrz strzałki-. aby miska olejowa silnika nie przylegała do belki zespołu napędowego.belki zespołu napędowego po lewej stronie z zawieszenia skrzyni biegów. 34–30 . – ustawić ramiona wspornika skrzyni biegów zgodnie z otworami w płycie ustalającej. – odkręcić śruby z łbem sześciokątnym -patrz strzałki. Wskazówka Zwracać uwagę w trakcie opuszczania zespołu silnika i skrzyni biegów. – wkręcić elementy ustalające A tak. płytę ustalającą 3282/8 dla skrzyni biegów 02A i elementy wspornikowe w następujący sposób: – położyć płytę ustalającą 3282/8 na wsporniku skrzyni biegów 3282 (płyta ustalająca pasuje tylko w jednym położeniu). – skompletować podnośnik skrzyni biegów 3282. jak pokazano na płycie ustalającej.

jak pokazano na rysunku. – wymontować śruby łączące silnik i skrzynię biegów. 34–32 . V34-2670) na płycie ustalającej wskazuje przód samochodu.– podstawić podnośnik skrzyni biegów pod samochód. – przesunąc silnik kawałek do przodu (konieczny drugi machanik). aby skrzynia biegów w tylnej części została odwrócona ku górze (mechanizm różnicowy). strzałka B (patrz ⇒ rys.posługując się trzpieniami urządzenia 3283 w taki sposób. Wskazówka Zwracać uwagę podczas opuszczania skrzyni biegów na przewód wspomagania układu kierowniczego. – ustawić płytę ustalającą równolegle do skrzyni biegów i zablokować wspornik zabezpieczający na skrzyni biegów. – wyhaczyć skrzynię biegów z tulejek centrujących i opuścić w stronę wspornika zespołu napędowego. – obrócić obydwa trzpienie (patrz strzałki) do oporu. a wałek kołnierzowy lewy B w obrębie belki zespołu napędowego. 34–31 – zmienić położenie skrzyni biegów przed opuszczeniem -patrz strzałki. – opuścić nieco skrzynię biegów i jednocześnie wysunąć wałek kołnierzowy prawy A (jak pokazano na rysunku) w obrębie koła zamachowego.

– oczyścić wielowypust wałka sprzęgłowego i pokryć cienką warstwą smaru G 000 100. – skrzynię biegów włożyć do pojemnika transportowego. Po zamontowaniu skrzyni śrubę należy wykręcić. Do otworu włożona zostanie trzecia śruba mocująca wspornika oporowego cięgien. ½ 34–34 . jeżeli występują: czujnik prędkościomierza (rysunek). Tarcza sprzęgła musi przesuwać się bez oporów na wałku sprzęgłowym. czy tulejki centrujące skrzynię biegów z silnikiem znajdują się w bloku cylindrów. W przeciwnym razie należy je włożyć.Transport skrzyni biegów – urządzenie 3336 do podwieszania skrzyń biegów przykręcić do obudowy sprzęgła. dźwignię zmiany biegów i dźwignię kątową. należy zawsze przełożyć. – sprawdzić. – zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie blachy pośredniej przy silniku. Liczba widocznych otworów = 5. Jeżeli wymieniana jest skrzynia biegów. 34–33 Zamontowanie Wskazówki ½ Wcisnąć dźwignię wyciskową sprzęgła przed zamontowaniem skrzyni biegów w stronę obudowy skrzyni biegów i zabezpieczyć śrubą mocującą M8x 35. – chwycić skrzynię biegów za pomocą dźwigu warsztatowego i urządzenia do podwieszania skrzyń biegów 3336. – ramię nośne ustawić w elemencie suwakowym za pomocą trzpienia blokującego (patrz strzałka).

– obrócić do oporu trzpienie -patrz strzałki-. jak pokazano na rysunku. – włożyć skrzynię biegów. – zamontować konsolę skrzyni biegów A za pomocą nowych śrub (patrz strzałki). 34–35 – ustawić płytę ustalającą i skrzynię biegów równolegle do siebie i zablokować wspornik zabezpieczający przy skrzyni biegów. – włożyć skrzynię biegów na podnośnik skrzyni biegów. – podstawić podnośnik skrzyni biegów pod samochód. V34-2670). – wkręcić dolne śruby mocujące silnik i skrzynię biegów. strzałka B na płycie ustalającej wskazuje przód samochodu (patrz ⇒ rys. 34–36 . – wkręcić elementy ustalające A tak. płytą ustalającą 3282/8 dla skrzyni biegów 02A i elementami wspornikowymi w następujący sposób: – położyć płytę ustalającą 3282/8 na wsporniku skrzyni biegów 3282 (płyta ustalająca pasuje tylko w jednym położeniu).– skompletować podnośnik skrzyni biegów wraz ze wspornikiem skrzyni biegów 3282. jak pokazano na rysunku. Wskazówka Zwracać uwagę na przewód wspomagania układu kierowniczego. – ustawić ramiona wspornika skrzyni biegów zgodnie z otworami w płycie ustalającej. – zmieniać położenie skrzyni biegów przy opuszczaniu za pomocą trzpieni urządzenia 3282.

małą osłonę A za prawym wałkiem kołnierzowym (patrz strzałki). patrz ⇒ grupa napraw 27. wymontowanie i zamontowanie elementów układu wydechowego. – w razie konieczności dokręcić osłonę półosi napędowej z prawej strony. 34–37 – zamontować przewód 1 układu wspomagania kierowania do konsoli skrzyni biegów -patrz strzałka-. – montować za pomocą nowych śrub. – zamontować nowe śruby z łbem sześciokątnym (patrz strzałki) belki zespołu napędowego po lewej stronie i wkręcić w łożysko skrzyni biegów. Uwaga! Urządzenie do zawieszania 10-222 A można zdjąć dopiero wtedy. – zamontować podporę wahliwą -patrz strzałki A i B-. – zamontować półosie napędowe do skrzyni biegów.– ustawić silnik i skrzynię biegów w położeniu montażowym. – zamontować. 34–38 . patrz ⇒ grupa napraw 26. – zamontować rozrusznik. – wkręcić górne śruby mocujące silnik i skrzynię biegów. jeżeli występuje. wymontowanie i zamontowanie rozrusznika. gdy dokręcone są odpowiednim momentem śruby lewej konsoli skrzyni biegów. – zmontować układ wydechowy.

W razie konieczności wcisnąć przewód A przy cięgnie przełączania. 34–40 . – włożyć wtyczkę rozrusznika (patrz strzałka 1) i świateł cofania (patrz strzałka 2).– włożyć wtyczkę (patrz strzałka). – zamontować cięgno przełączania na skrzyni biegów -patrz strzałki-. 34–39 – zamontować wyprzęgnik sprzęgła -patrz strzałki-. czujnika prędkościomierza – zamontować uchwyt przewodów A przy rozruszniku (patrz strzałka 3).

34–41 Momenty dokręcania Skrzynia biegów do silnika Pozycja śruba szt. patrz ⇒ strona 34-18. grupa napraw 55. osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów. – zamontować prowadnicę przy błotniku. Wskazówka W samochodach posiadających kodowane radio zwracać uwagę na kod. Mała osłona koła zamachowego. – zamontować osłonę silnika. – zamontować. patrz ⇒ strona 00-3. – podłączyć przewód masy do akumulatora. patrz ⇒ instrukcja napraw „Prace montażowe przy nadwoziu – na zewnątrz” (Karosserie-Montagearbeiten Außen). Dodatkowo rozrusznik do skrzyni biegów. – włożyć cięgno wyboru A wraz z dźwignią kątową i zabezpieczyć podkładką zabezpieczającą (patrz strzałka 1). – odpowietrzyć hydrauliczny układ sprzęgła. 34–42 . – sprawdzić poziom oleju przekładniowego. pokrywa przedziału silnikowego. Pozycja A + B – tulejki centrujące. – specyfikacja oleju. patrz ⇒ strona 34-45. – zamontować akumulator. – wyregulować mechanizm włączania biegów. Nm 11 2 3 42 53 1 2 3 M12 x 55 M12 x 55 M10 x 50 M12 x 150 M6 x 8 1 2 2 2 1 80 80 40 80 10 Śruba dwustronna.– zamontować cięgno przełączania B wraz z dźwignią zmiany biegów (patrz strzałka 2). patrz ⇒ strona 30-21. – zamontować wspornik akumulatora. jeżeli występuje.

Konsola skrzyni biegów A do skrzyni biegów Śruby -patrz strzałki– wymieniać śruby na nowe. 40 Nm i obrócić dalej o 90o 34–43 Tylny wspornik skrzyni biegów Śruba A Śruby B – wymieniać śruby na nowe. wymontowanie i zamontowanie silnika. 40 Nm i obrócić dalej o 90o Skrzynia biegów do nadwozia Śruby -patrz strzałki– wymieniać śruby na nowe. Wskazówka Zamontować wspornik silnika i skrzyni biegów bez naprężeń. patrz ⇒ grupa napraw 10. Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 80 Nm Wspornik oporowy cięgna do skrzyni biegów Dźwignia zmiany biegów do skrzyni biegów Osłona półosi napędowej do silnika Wyprzęgnik do skrzyni biegów Zacisk podwójny do rury wydechowej 25 Nm 25 Nm 35 Nm 20 Nm 40 Nm 90 Nm i obrócić dalej o 90o 40 Nm i obrócić dalej o 90o 34–44 .

bieg 6 – obudowa skrzyni biegów ½ Naprawa.Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego Specyfikacja oleju przekładniowego.bieg 4 – 4. – wymontować.bieg 5 – 5. – wlać olej przekładniowy do dolnej krawędzi otworu wlewowego. jeżeli skrzynia biegów napełniona jest do dolnej krawędzi otworu wlewowego. biegu i wstecznego biegu 34–46 . – wkręcić śrubę (patrz strzałka). osłonę tłumiącą pod silnikiem i skrzynią biegów. bieg 2 – 2. – wykręcić śrubę z otworu do sprawdzania poziomu oleju przekładniowego (patrz strzałka). Podczas napełniania na nowo: – wykręcić śrubę (patrz strzałka). patrz ⇒ strona 34-75. włączyć bieg i pozostawić pracujący przez około 2 minuty. ½ Rozmontowanie i zmontowanie. 8 – koło napędzające koła włączającego 1. – wlać olej przekładniowy ponownie do dolnej krawędzi otworu wlewowego. – przykręcić śrubę (patrz strzałka). 34–45 Rozmontowanie i zmontowanie skrzyni biegów Schemat skrzyni biegów 1 – 1. – wyłączyć silnik i ponownie wykręcić śrubę (patrz strzałka).bieg 3 – 3. – włączyć silnik. – wkręcić śrubę (patrz strzałka). Poziom oleju jest prawidłowy. patrz ⇒ strona 00-3. 7 – mechanizm włączania biegów ½ (Widełki). jeżeli występuje. patrz ⇒ strona 34-91.

patrz ⇒ strona 34-52. patrz ⇒ strona 34-54. III – wymontowanie i zamontowanie wałka sprzęgłowego. 11 – mechanizm różnicowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie. mechanizmu różnicowego i widełek. II – wymontowanie i zamontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów. biegu. patrz ⇒ strona 34-75. patrz ⇒ strona 34-49. 12 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa. patrz ⇒ strona 35-23.9 – wałek sprzęgłowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie. 34–48 . 34–47 Zestawienie montażowe I – wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. patrz ⇒ strona 35-1. wałka głównego. 10 – wałek główny ½ Rozmontowanie i zmontowanie. patrz ⇒ strona 39-8.

34–50 . włączyć bieg i pozwolić na pracę skrzyni biegów przez około 2 minuty. 2 – pokrywa obudowy skrzyni biegów Wskazówka Jeżeli w zamontowanej skrzyni biegów montowana była pokrywa obudowy skrzyni biegów. patrz ⇒ strona 34-73. 6 – śruba cylindryczna. sprawdzić poziom oleju w następujący sposób: – wlać oleju do dolnej krawędzi otworu wlewowego i zamknąć korkiem. – włączyć silnik. 34–49 3 – uszczelka 4 – śruba Torx wewnętrzny M10. patrz ⇒ strona 34-74.Wymontowanie i zamontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów i 5. moment dokręcania 10 Nm ½ Połączenie pokrywy i obudowy skrzyni biegów. ½ Ustawianie. – wyłączyć silnik i ponownie dolać oleju przekładniowego do dolnej krawędzi otworu wlewowego. moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową. biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie. 5 – sprężyna talerzowa ½ Zamontowanie. patrz ⇒ strona 34-91. biegu 1 – śruba z łbem sześciokątnym. moment dokręcania 25 Nm ½ Do czopu łożyskowego przy obudowy skrzyni. 7 – czop łożyskowy 8 – widełki 5.

4 – gumowy pierścień uszczelniający ½ Zawsze wymieniać na nowy. biegu ½ Położenie montażowe. moment dokręcania 30 Nm ½ Do wspornika wałka wstecznego biegu. 11 – łożysko igiełkowe 12 – koło zębate 5. patrz ⇒ strona 39-8. ½ Skompletowanie. patrz ⇒ strona 39-1. patrz ⇒ strona 34-70. 10 – piasta synchronizatora wraz kołem włączającym i pierścieniem synchronizującym 5. patrz ⇒ strona 35-13. 3 – śruba Torx wewnętrzny. moment dokręcania 25 Nm 34–52 . 5 – czop łożyskowy 6 – śruba. patrz ⇒ strona 34-74. ½ Samozabezpieczająca.9 – pierścień przesuwny 5. moment dokręcania 25 Nm 2 – wałek kołnierzowy ze sprężyną dociskową ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Ustawienie. ½ Zawsze wymieniać na nową. biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie. patrz ⇒ strona 34-71. biegu ½ Położenie montażowe. 34–51 Rozmontowanie i zmontowanie obudowy skrzyni biegów i mechanizmu włączania biegów 1 – śruba stożkowa.

7 – śruba, moment dokręcania 25 Nm 8 – pokrywa zamykająca 9 – obudowa skrzyni biegów ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75. 10 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75. 11 – śruba z łbem sześciokątnym, moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o 12 – mechanizm włączania biegów ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-86. 13 – śruba z łbem sześciokątnym, moment dokręcania 25 Nm

34–53
Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek
1 – mechanizm różnicowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 39-8. 2 – pierścień uszczelniający ½ 4 sztuki. ½ Zawsze wymieniać na nowy. 3 – wałek główny ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-23. 4 – wspornik wałka wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-57.

34–54

5 – wałek wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-54. 6 – wałek sprzęgłowy ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 35-1. 7 – widełki wstecznego biegu ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-91. ½ Położenie montażowe, patrz ⇒ strona 34-67. 8 – śruba Torx wewnętrzny, moment dokręcania 25 Nm 9 – mechanizm włączania biegów ½ (widełki) ½ Rozmontowanie i zmontowanie, patrz ⇒ strona 34-91. 10 – obudowa sprzęgła ½ Naprawa, patrz ⇒ strona 34-75.

34–55
11 – nakrętka sześciokątna, moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o ½ 4 nakrętki do elementów łożyskowania. 12 – wałek kołnierzowy ze sprężyną dociskową ½ Wymontowanie i zamontowanie, patrz ⇒ strona 39-1. ½ Skompletowanie, patrz ⇒ od strony 39-8. 13 – śruba stożkowa, moment dokręcania 25 Nm

34–56

Kolejność montowania
Rozmontowanie i zmontowanie pokrywy obudowy skrzyni biegów, obudowy skrzyni biegów, mechanizmu włączania biegów, wałka sprzęgłowego, wałka głównego, mechanizmu różnicowego i widełek Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Wspornik VW 309 Podstawka skrzyni biegów VW 353 Trzpień VW 295 Tuleja VW 244 B Dmuchawa gorącego powietrza V.A.G 1416 Klucz dynamometryczny V.A.G 1331 Rozpórka M8 x 100 mm

34–57
Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia

½

1 – ściągacz dwuramienny Kukko 20/10 z hakami Matra V170

½

Klucz dynamometryczny V.A.G 1332

34–58

patrz ⇒ strona 30-22. – spuścić olej przekładniowy. Wskazówka Przed podniesieniem pierścienia przesuwnego zdjąć sprężynę i kamienie blokujące. 34–59 – odkręcić widełki 5. – wałek sprzęgłowy i wałek główny są zablokowane po włączeniu obu biegów. 34–60 . teraz można poluzować obie śruby.Rozmontowanie – zamocować skrzynię biegów na stojaku montażowym.biegu (patrz strzałka). – odkręcić tuleję prowadzącą. W tym celu włączyć bieg 5 (patrz strzałka 1) i 1 (patrz strzałki 2 i 3). piasta synchronizatora i koło zębate nie mogą się obracać. – zdemontować dźwignię wyciskową sprzęgła z łożyskiem wyciskowym.biegu. – odkręcić śruby A piasty synchronizatora i koła zębatego 5. – odkręcić pokrywę (patrz strzałka) obudowy skrzyni biegów. Następnie ponownie włożyć pierścień przesuwny bez widełek na piastę synchronizatora. patrz ⇒ strona 30-22.

34–61 Wskazówka W czasie ściągania koła zębatego zwracać uwagę.biegu i łożyskiem igiełkowym. A – ściągacz dwuramienny np. – wymontować oba wałki kołnierzowe. w razie konieczności dokręcić śrubę.bieg nie jest uszkodzony. Po ściągnięciu sprawdzić. – odkręcić obydwie śruby (patrz strzałki) wspornika wałka wstecznego biegu. Kukko 20/10 z hakami Matra V/170 B – śruba z łbem sześciokątnym M10x20 – zdjąć koło zębate 5. – podgrzać koło zębate za pomocą dmuchawy ciepłego powietrza V. czy 5. 34–62 . podkładkami i pierścieniami stożkowymi.A. aby ramiona nie wygięły się na zewnątrz. biegu. Kukko 20/10 z hakami Matra V/170 B – śruba z łbem sześciokątnym M10x20 Kolejność rozmontowania: – zamontować ściągacz dwuramienny i ustawić go środkowo obracając śrubą (patrz strzałka). – wyjąć wałki kołnierzowe ze sprężynami dociskowymi.– ściągnąć piastę synchronizatora z kołem włączającym 5. A – ściągacz dwuramienny np.G 1416 i ściągnąć używając ściągacza dwuramiennego.

Wskazówka Nie odkręcać śrub B łożyskowania wałka głównego. W tym celu ustawić wałek w położeniu jałowego biegu. 34–64 . wychodzące z obudowy sprzęgła do obudowy skrzyni biegów. Następnie odkręcić śruby (patrz strzałki) i wyciągnąć wałek włączający z obudowy skrzyni biegów. – odkręcić śruby A mocujące. – wymontować pokrywę A i czopy łożyskowe B od dołu skrzyni biegów.– wymontować wałek włączający z pokrywą. 34–63 – wymontować czop łożyskowy A na górze skrzyni biegów oraz śruby B mocujące obudowę skrzyni do obudowy sprzęgła w obszarze mechanizmu różnicowego.

rys.– zdjąć obudowę skrzyni biegów. nie uszkodzić powierzchni uszczelniania. pozycja B. – odkręcić mechanizm włączania wstecznego biegu B. – zdjąć widełki A wraz z prowadnicami. W razie konieczności ostrożnie podważać na przemian na wystających dookoła jarzmach (patrz strzałki). – wyjmować z obudowy sprzęgła po kolei: mechanizm wstecznego biegu A. patrz ⇒ strona 34-64. 34–66 . – wyjąć mechanizm różnicowy. N34-0060. wałek sprzęgłowy B i wałek główny C. 34–65 – odkręcić nakrętki łożyskowania wałka głównego.

– oczyścić gwint (usunąć środek zabezpieczający) we wsporniku wałka wstecznego biegu (patrz strzałka rys. – włożyć razem wałek sprzęgłowy. 34–67 – wkręcić trzpień A M8 x 100 mm do wspornika wałka wstecznego biegu tak. przedstawiono tylko 3 z 4 pierścieni uszczelniających. – dokręcić nakrętki łożyskowania wałka głównego. – zamontować mechanizm włączania wstecznego biegu. Można czyścić przy użyciu gwintownika. – ustawić prowadnice. Wsakzówka Elementy mechanizmu włączania dopasować do rowków w pierścieniu przesuwnym. wałek główny i wałek wstecznego biegu. włożyć śrubę -b. Położenie montażowe wstecznego biegu. – włożyć wspornik wałka wstecznego biegu.30 Nm 2 – śruba -b. – włożyć obudowę skrzyni biegów.30 Nm 34–68 .Zamontowanie – włożyć mechanizm różnicowy. Śruby wspornika wałka wstecznego biegu (patrz strzałka) montować w następujący sposób: – -wsadzić śrubę -a-. V34-2008).i dokręcić mocno ręcznie Kolejność dokręcania: 1 – śruba -a. Wskazówka Na rys. wykręcić trzpień (patrz ⇒ rys. – wymieniać zawsze na nowe pierścienie uszczelniające (patrz strzałki) łożyskowania wałka głównego. – zamontować widełki wraz z prowadnicami. strona 34-68). aby wałek ten pozostał po nałożeniu obudowy skrzyni w prawidłowym położeniu. V34-2293.

W tym celu mechanizm włączania biegów ustawić za pomocą wkrętaka w taki sposób. biegu Wyżłobienie (patrz strzałka) skierowane musi być w stronę obudowy skrzyni biegów. aby palec włączający (patrz strzałka 2) został włożony w prowadnicę. – nabić koło zębate 5. biegu. 34–70 . – wsadzić występ (patrz strzałka 1) w wyżłobienie obudowy skrzyni biegów. – zamontować pokrywę wałka włączającego. 34–69 Położenie montażowe koła zębatego 5. Montować wałek włączający w następujący sposób: – ustawić prowadnice w położeniu jałowego biegu.– zamontować czop łożyskowy widełek (patrz strzałka). – zamontować pokrywę wałka włączającego. aby dany czop mógł być zamontowany. Wałek włączający ustawić w taki sposób.

biegu. Położenie montażowe piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego 5. 34–72 . patrz ⇒ strona 35-14.5 mm – włożyć koło włączające 5. Elementy ustalające (patrz strzałka 3) piasty synchronizatora znajdują się w jednej linii z kamieniami blokującymi pierścień synchronizujący (patrz strzałki na rys. biegu. biegu Wysoki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka 2) i ostre zakończenia zębów pierścienia przesuwnego (patrz strzałka 1) muszą być zwrócone są w stronę obudowy skrzyni biegów.biegu na koło włączające. Wymiar -a5. – złożyć przed zamontowaniem piastę synchronizatora i pierścień przesuwny 5. Wskazówka Podczas nabijania zwrócić uwagę na swobodne przemieszczanie się pierścienia synchronizującego.biegu z łożyskiem igiełkowym.1 do 1.Sprawdzanie pierścienia synchronizującego 5. biegu – nacisnąć przed ponownym zamontowaniem koła włączającego i pierścienia synchronizującego 5. biegu z kamieniami blokującymi (patrz strzałki) – nabić piastę synchronizatora 5. 34–71 Pierścień synchronizujący 5. – włożyć pierścień synchronizujący 5. N35-0018.biegu pierścień synchronizujący na stożek koła włączającego i zmierzyć szczelinę -a-. patrz ⇒ strona 34-72). bieg Wymiar montażowy 1.7 mm Granica zużycia 0.

bieg. następnie dokręcić śrubę 1 momentem 25 Nm. – włożyć dwa biegi (rys. podkładkami i pierścieniami stożkowymi. V34-0927.2 mm. Pierścień przesuwny musi być w położeniu jałowego biegu. biegu. – zamontować widełki 5. Pierścień synchronizujący musi się łatwo poruszać. biegu. Pierścień przesuwny i gardziel nacisnąć w stronę strzałki. Średnica zewnętrzna (strona wklęsła -patrz strzałka-) zwrócona w stronę 5. 34–74 . 34–73 Ustawienie 5. W razie konieczności powtórzyć ustawienie. biegu. – zamontować dźwignię wyciskową sprzęgła i łożysko wyciskowe. • Pomiar kontrolny: Między pierścieniem przesuwnym a kołem włączającym nie można wsunąć szczelinomierza wielkości 0. – zamontować tulejkę prowadzącą łożyska wyciskowego. – zamontować pokrywę obudowy skrzyni biegów. Położenie montażowe sprężyn talerzowych śruby mocującej koło zębate i piastę synchronizatora 5. bieg. – wyjąć 5. patrz ⇒ strona 30-22.– dokręcić śruby mocujące piasty synchronizatora i koła zębatego 5. patrz ⇒ strona 30-22. patrz ⇒ strona 34-60) przed dokręceniem śrub mocujących piasty synchronizatora i koła zębatego 5. biegu. biegu (patrz strzałki). biegu – włożyć 5. – zamontować obydwa wałki kołnierzowe wraz ze sprężynami dociskowymi. Śrubę 1 poluzować. – przełączyć przekładnię na każdy bieg.

A.G 1331 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/1 4 – ramiona oporowe 22/1 34–76 .Naprawa obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Trzpień VW 295 Złączka VW 295a Płyta dociskowa VW 447 H Płyta dociskowa VW 512 Element rurowy VW 2040 Element dociskowy VW 454 34–75 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Trzpień VW 222 A Wspornik skrzyni biegów VW 353 Trzpienie 3066 urządzenia montażowego Element dociskowy 3124 Klucz dynamometryczny V.

patrz ⇒ strona 39-24. ½ Wymontowanie i zamontowanie. ½ Wymontowanie. patrz ⇒ strona 35-12. ½ W razie wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy. patrz ⇒ strona 39-24. 34–77 6 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka głównego. 7 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka sprzęgłowego. ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ strona 35-15. 5 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka sprzęgłowego. patrz ⇒ strona 35-15. moment dokręcania 25 Nm ½ Bez magnesu. 2 – łożysko igiełkowe ½ Do wałka głównego.1 – obudowa skrzyni biegów ½ W przypadku wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy i mechanizm różnicowy. 1. 4 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka głównego. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 35-8. 34–78 . ½ Wymontowanie i zamontowanie. 8 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Do wałka sprzęgłowego. patrz ⇒ rys. 2. ½ W razie wymiany wyregulować wałek główny. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. ½ Zamontowanie i zabezpieczenie. patrz ⇒ strona 39-24. 3 – śruba wlewania oleju. patrz ⇒ strona 35-36. ½ W razie wymiany wyregulować wałek sprzęgłowy. patrz ⇒ strona 35-58. patrz ⇒ strona 35-50. 9 – tulejka igiełkowa ½ Wymontowanie i zamontowanie.

patrz ⇒ strona 39-1. patrz ⇒ strona 39-8. 4. 8. patrz ⇒ rys. Wkładanie pierścienia uszczelniającego. W celu wymiany pierścienia uszczelniającego wymontować tuleję prowadzącą. W przypadku uszkodzenia gumowego pierścienia uszczelniającego wymienić tuleję prowadzącą wraz z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Wymontowanie i zamontowanie. 13 – tuleja prowadząca ½ ½ ½ ½ ½ 34–79 14 – śruba cylindryczna. ½ Wymontowanie. ½ Nabijanie. ½ Zawsze wymieniać na nową. patrz ⇒ strona 39-25. 19 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ ½ ½ Do mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ zestawienie koniecznych regulacji. 16 – tulejka ½ Dla pierścienia uszczelniającego (pozycja 15). patrz ⇒ rys. moment dokręcania 30 Nm 18 – śruba spustowa oleju. 7. patrz ⇒ rys. 12 – obudowa sprzęgła ½ W przypadku wymiany. moment dokręcania 25 Nm ½ Bez magnesu. strona 39-24. Zdejmowanie pierścienia uszczelniającego. 11 – tulejka rozrusznika ½ Zdejmowanie. 3. W przypadku wymiany wyregulować mechanizm różnicowy. 6. patrz ⇒ rys. ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 15 – pierścień uszczelniający ½ Wymiana. ½ Można wymieniać przy zamontowanej skrzyni biegów. Z pierścieniem uszczelniającym wałka sprzęgłowego oraz gumowymi pierścieniami uszczelniającymi.10 – tulejka centrująca ½ (2 sztuki). 34–80 . 5. 17 – napęd czujnika prędkościomierza. patrz ⇒ rys. moment dokręcania 20 Nm ½ Samozabezpieczająca.

patrz ⇒ strona 39-1. ½ Wymontowanie i zamontowanie.20 – magnes ½ Utrzymywany jest przez ściankę podziału obudowy. 22 – podkładka regulacyjna ½ Do mechanizmu różnicowego. 23 – pierścień uszczelniający ½ Wymiana. 1 Wyciskanie łożyska igiełkowego Rys. ½ W przypadku wymiany wyregulować mechanizm różnicowy. patrz ⇒ strona 39-25. patrz ⇒ strona 39-8. patrz ⇒ strona 39-24. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. 34–82 . 2 Wciskanie (do oporu) łożyska igiełkowego – zabezpieczyć łożysko igiełkowe w obudowie skrzyni biegów w trzech punktach za pomocą trzpienia przesunięte o 120o . 34–81 Rys. 21 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Do mechanizmu różnicowego.

4 Wbijanie (do oporu) pierścienia uszczelniającego do tulei prowadzącej 34–83 Rys. Kukko 22/1 Rys. 6 Wbijanie tulei rozrusznika 34–84 . 5 Wymontowanie tulei rozrusznika A – ściągacz wewnętrzny 12 do 14.Rys. np. np. Kukko 21/1 B – ramiona oporowe.5 mm. 3 Wybijanie pierścienia uszczelniającego z tulei prowadzącej Rys.

8 Dociąganie tulei A – wkręcić trzpień urządzenia montażowego 3066 do elementu gwintowanego mechanizmu różnicowego.za pomocą wkrętaka Rys. B – nakrętka M12 z podkładką. 34–85 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu włączania biegów (od strony skrzyni biegów) Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A Element rurowy VW 423 Prowadnica VW 439 Podkładka dociskowa VW 447 i 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/3 34–86 . 7 Wyciąganie tulei -patrz strzałka. Wskazówka W przypadku wymontowanej skrzyni wciskać tulejkę do oporu za pomocą elementu dociskowego 3124.Rys. – dociągnąć (do oporu) tulejkę poprzez przekręcanie nakrętki B za pomocą elementu dociskowego 3124.

6 – osłona ½ Do odpowietrzenia skrzyni biegów. ½ Położenie montażowe.1 – wałek przełączający 2 – pierścień oporowy 3 – tulejka kulowa ½ Wymontowanie. moment dokręcania 20 Nm ½ Występ pokryć cienką warstwą smaru MoS2 . patrz ⇒ strona 34-13. 7 – dźwignia kątowa ½ Położenie montażowe. ½ Zamontowanie. aby przerwa w zazębieniu pokryła się z wałkiem przełączającym. patrz ⇒ rys. 12 – dźwignia przełączania biegów ½ Montować w taki sposób. 3. 2. 10 – podkładka zabezpieczająca 11 – nakrętka sześciokątna. 1. ½ Zamontowanie. 4 – pokrywa 5 – przełącznik świateł cofania. ½ Można wymieniać przy zamontowanym mechanizmie włączania biegów. 13 – pokrywa zamykająca 34–88 . ½ Zawsze wymieniać na nową. 8 – tulejka łożyskowa 34–87 9 – pierścień uszczelniający ½ Wyhaczyć za pomocą śrubokrętu. patrz ⇒ rys. moment dokręcania 25 Nm ½ Samozabezpieczająca. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 34-13.

Rys. 1 Wymontowanie tulei kulowej z pokrywy – zniszczyć klatkę z tworzywa przed wyciągnięciem tulei kulowej i wyciągnąć kule. 2 Wciskanie tulei kulowej do pokrywy 34–89 Rys. Kukko 21/3.5 mm Rys. np. 3 Zakładanie pierścienia uszczelniającego do oporu 34–90 . A – ściągacz wewnętrzny.5 do 23. 18.

biegu 7 – pierścień zabezpieczający 8 – podkładka 9 – prowadnica przełączania 3. 2. patrz ⇒ rys. biegu 5 – śruba. 4 – gardziel 5. moment dokręcania 25 Nm 6 – prowadnica przełączania 5. ½ Zamontowanie. patrz ⇒ strona 34-74. biegu 34–92 . ½ Zawsze wymieniać na nowy. i 4.Rozmontowanie i zmontowanie widełek Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 402 Element dociskowy VW 408 Element dociskowy VW 431 Podkładka dociskowa VW 447 H Tulejka rozporowa VW 472/2 Wybijak 10-206 34–91 1 – element przełączający ½ Oznakowanie. 2 – pierścień zabezpieczający ½ Wyhaczyć za pomocą wkrętaka. ½ Element przełączający po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi łatwo się obracać. patrz ⇒ rys. 1. biegu ½ Ustawianie. 3 – widełki przełączające 5.

i 2. biegu ½ Wraz z elementem przełączającym. patrz ⇒ rys. 18 – pierścień zabezpieczający 19 – wspornik widełek wstecznego biegu 20 – widełki włączające wstecznego biegu 21 – sprężyna 22 – ślizgacz (grzybek) 34–94 . 13 – element przełączający ½ Oznakowanie. 1. biegu 11 – prowadnica włączania wstecznego biegu 12 – widełki 3. i 2. 4. 16 – widełki 1. i 4. ½ Wciskanie. 14 – łożysko kulowe 15 – pierścień wewnętrzny łożyska kulowego ½ Wymontowanie. 34–93 17 – element przełączający ½ Oznakowanie. 5. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys.10 – prowadnica przełączania 1. 3. patrz ⇒ rys. ½ Element ten po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się łatwo obracać. patrz ⇒ rys. ½ Element ten po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się łatwo obracać. 1. 5. biegu ½ Wraz z elementem przełączającym.

biegu 7. 4 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska kulowego do oporu 34–96 . Wskazówka Element przełączający po zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego musi się obracać bez oporów. i 4. biegu 12.Rys. 3 Wyjmowanie pierścienia wewnętrznego łożyska kulowego Wskazówka W trakcie wyjmowania i wkładania pierścieni wewnętrznych nie wykrzywić widełek. Rys. biegu 3 – elementy przełączające 5. 2 Zamontowanie pierścienia zabezpieczającego – wcisnąć pierścień zabezpieczający za pomocą klucza nasadowego w rowek elementu przełączającego.7 mm 12. B – osłona. i 2. A – klucz nasadowy 10. 34–95 Rys.1 mm 2 – elementy przełączające 3.1 mm Rys. 1 Oznakowanie elementów przełączających Wymiar -a1 – elementy przełączające 1.

patrz ⇒ rys. 34–97 . biegu 87. i 2. 1.7 Przyporządkowanie elementów przełączających. 5 Widełki z wbudowanymi elementami przełączającymi Wymiar -a.0 do 96.(mm) Widełki 1. biegu Widełki 3.2 do 87. i 4.9 96.Rys.

Rozmontowanie i zmontowanie wałka sprzęgłowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 407 Podkładka dociskowa VW 447 H Element dociskowy VW 412 Rura VW 422 Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A 35–1 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ Element rurowy VW 421 Element dociskowy VW 454 Podkładka dociskowa VW 447 i Podkładka dociskowa VW 510 Tulejka wbijająca 41-501 35–2 .

½ Wyciskanie. patrz ⇒ strona 39-24. patrz ⇒ strona 35-15. 2. 7. wałek sprzęgłowy musi zostać ustawiony od nowa. ½ Musi być skierowane kołnierzem w stronę 3. biegu. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ strona 00-3.Wskazówki ½ ½ Podczas montowania nowych kół zębatych uwzględnić dane techniczne. patrz ⇒ rys. 6 – pierścień zabezpieczający ½ Zawsze wymieniać na nowy. biegu. 5 – koło zębate 3. 4. biegu ½ Wyciskać z pierścieniem zewnętrznym łożyska wałeczkowo-stożkowego i tuleją. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 35–3 4 – wałek sprzęgłowy ½ Ustawianie. 3 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wciskać od strony wałka sprzęgłowego za pomocą trzpienia. Zwrócić uwagę na zestawienie koniecznych regulacji (tabela). Jeśli wymiana jakichkolwiek części wpłynęła na położenie łożysk wałeczkowo-stożkowych. ½ Wciskanie. 1. 8 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskać wraz z kołem zębatym 4. 1 – obudowa sprzęgła 2 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 8. patrz ⇒ rys. 4. 7 – koło zębate 4. 3. ½ Wciskanie. 6. ½ Wyciskanie. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. biegu ½ Musi być skierowane kołnierzem w stronę 4. biegu i tuleją. 5. patrz ⇒ rys. 9 – podkładka 35–4 .

½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ ustawianie wałka sprzęgłowego. ½ Wyciskać wraz z kołem zębatym 4. patrz ⇒ strona 34-71. 10. patrz ⇒ od strony 34-57. 18 – kamienie blokujące (3 sztuki) ½ Położenie montażowe. 11. 12 – obudowa skrzyni biegów 13 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego. biegu i pierścieniem wewnętrznym łożyska wałeczkowo-stożkowego. 9. biegu. 20 – pierścień przesuwny 5. 35–5 16 – pierścień synchronizujący 5. patrz ⇒ rys. strona 34-72. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. 19 – piasta synchronizatora 5. 4. 17 – sprężyna ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ rys. 13. strona 35-15. 11 – podkładka regulacyjna ½ Ustalić grubość. 14 – łożysko igiełkowe 15 – koło włączające 5. biegu ½ Z kamieniami blokującymi. biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ rys. biegu ½ Ściągać wraz z piastą synchronizatora 5. patrz ⇒ strona 34-57. ½ Przed zamontowaniem nałożyć podkładkę (pozycja 9). patrz ⇒ strona 34-57. 12. ½ Sprawdzić zużycie. N35-0018. patrz ⇒ rys.10 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. 35–6 .

moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową. 1 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego Rys. 35–7 Rys.21 – sprężyna talerzowa ½ Położenie montażowe. 22 – śruba Torx wewnętrzny M10. 2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–8 . patrz ⇒ strona 34-73. patrz ⇒ strona 34-73.

biegu 35–10 .Rys. 5 Wyciskanie koła zębatego 3. biegu wraz z łożyskiem wałeczkowo-stożkowym i tuleją 35–9 Rys. biegu Rys. 4 Wyciskanie koła zębatego 4. 3 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego Rys. 6 Wciskanie koła zębatego 3.

8 Wciskanie pierścienia wewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–11 Rys. biegu Kołnierzem musi być skierowane w stronę 3 biegu. 7 Wciskanie koła zębatego 4.Rys. Rys. 9 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego Rys. 10 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–12 .

Ostro zakończone zęby A i kołnierz B piasty synchronizatora skierowane są w jedną stronę.Rys. Wyżłobienia na kamienie blokujące w pierścieniu przesuwnym i piaście synchronizatora muszą się pokrywać (rys. biegu – nasunąć pierścień przesuwny przez piastę synchronizatora. 3 – piasta synchronizatora. Sprężyna musi zagiętym końcem znajdować się przed kamieniami blokującymi (patrz strzałki). 12). 35–14 . 11 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego – wsadzić wraz z podkładką ustalającą po ustawieniu wałka sprzęgłowego. położenie montażowe: podstawą (patrz strzałka B) muszą być skierowane w stronę ostro zakończonych zębów pierścienia przesuwnego (pozycja 2). 12 Synchronizacja 5. 13 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 5. – włożyć kamienie blokujące (położenie montażowe. 35–13 Rys. rys. Rys. 2 – pierścień przesuwny z trzema wyżłobieniami (patrz strzałki A) na kamienie blokujące (pozycja 4). – zamontować sprężyny przesunięte o 120o poniżej osadzenia C. biegu 1 – sprężyny kamieni blokujących. 12). 4 – kamienie blokujące.

G 1331 Czujnik zegarowy 35–15 Nowe ustawienie wałka sprzęgłowego jest konieczne.Ustawienie wałka sprzęgłowego (Ustalenie podkładek regulacyjnych dla wałka sprzęgłowego) Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Wspornik czujnika zegarowego. 35–16 . obudowa sprzęgła. uniwersalny VW 387 Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Podkładka dociskowa VW 510 Podkładka dociskowa VW 447 i Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V. wałek sprzęgłowy. Zestawienie koniecznych regulacji. biegu lub łożysko wałeczkowo-stożkowe. patrz ⇒ strona 39-24. jeżeli zostały wymienione następujące elementy: ½ ½ ½ ½ ½ obudowa skrzyni biegów.A. koło zębate 4.

– wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego do oporu za pomocą przyrządu VW 510 w obudowę skrzyni biegów bez podkładki regulacyjnej.175). – zamontować obudowę skrzyni biegów i przykręcić śrubę z łbem sześciokątnym momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o . Czujnik zegarowy ustawić na „0” z 1 mm napięciem wstępnym. – wymontować wałek sprzęgłowy i wycisnąć za pomocą narzędzia VW 447i pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów.21). – zamontować w obudowie sprzęgła przyrząd pomiarowy i czujnik zegarowy (duże łożysko wałeczkowo-stożkowe w obudowie skrzyni biegów). 35–17 – ustalić grubość podkładki regulacyjnej z tabeli.175 do obudowy skrzyni biegów. Śruby z łbem sześciokątnym przykręcić momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o . – odczytać luz z czujnika zegarowego i zanotować (przykład 1. – włożyć wałek sprzęgłowy w obudowę sprzęgła i zamontować obudowę skrzyni biegów. – wcisnąć wałek sprzęgłowy w stronę czujnika zegarowego (patrz strzałka). Wskazówka Czujnik zegarowy nie powraca do położenia wyjściowego. – wcisnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego za pomocą narzędzia VW 510 wraz z podkładką regulacyjną o grubości 1. Wskazówka Czynność tę powtórzyć dla każdego następnego pomiaru. patrz ⇒ strona 35-19 (przykład 1. – obrócić wałek sprzęgłowy przed pomiarem w celu ułożenia łożysk wałeczkowo-stożkowych. 35–18 . W przeciwnym razie czujnik zegarowy nie powróci do położenia wyjściowego.

125 1.024 1.Tabela podkładek regulacyjnych Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 0.200 1.475 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 AC AD AE AF AG 1.225 1.675 0.700 0.049 1.671 0.025 1.400 do 1.175 do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do 0.725 0.350 do 1.150 1.900 0.824 0.275 1.925 0.074 1.775 0.975 1.424 1.350 1.800 0.274 1.850 0.200 1.475 do 1.799 0.175 1.225 1.174 1.000 1.974 0.125 1.324 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 1.100 1.999 1.050 1.229 1.875 0.199 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 0.100 1.425 do 1.775 0.375 do 1.699 0.750 0.849 0.524 02A 311 140 02A 311 140 02A 311 140 02A 311 140 A 02A 311 140 A 02A 311 140 A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 A B B B B C C C C D 35–20 .425 1.250 1.124 1.924 0.875 0.250 1.825 0.925 0.075 1.399 1.950 0.725 0.150 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T AA AB 35–19 Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 1.449 1.275 1.650 0.874 0.825 0.300 do do do do do 1.724 0.474 1.950 0.744 0.975 1.374 1.499 1.850 0.949 0.750 0.450 1.224 1.149 1.325 do 1.349 1.700 0.025 1.800 0.450 do 1.500 do 1.900 0.099 1.000 1.400 1.050 1.075 1.300 1.300 1.375 1.249 1.899 0.749 0.

575 do 1.749 1. – luz łożyska powinien wynosić min.650 1.775 do 1.725 1.550 do 1. – nacisnąć wałek sprzęgłowy w kierunku strzałki.575 1. 35–22 .700 1.500 1.599 1. a wałek sprzęgłowy posiada wyczuwalny luz pochylny i można go obracać bez oporów.09 mm.600 1. Wskazówka Jeżeli luz łożyska nie jest mierzalny.791 Podkładka regulacyjna grubość (mm) 1.600 do 1.525 do 1.675 1.675 do 1.549 1. – obracać wałek sprzęgłowy w celu ułożenia się łożysk wałeczkowo-stożkowych.774 1.699 1.01 do max. 0. to regulacja jest prawidłowa.724 1.649 1.525 1.725 do 1. 0.574 1.624 1.750 do 1.625 do 1.674 1.550 1.650 do 1.625 1.750 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 D D D E E E E F F F F G G G G H H H H J 02A 311 140 J 02A 311 140 J 35–21 Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego – zamontować przyrząd pomiarowy i czujnik zegarowy.Luz łożyska wartość zmierzona (mm) 1.700 do 1.

A.G 1582/5 35–23 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Płyta dociskowa VW 402 Nasadka 32-111 Element dociskowy VW 408 A Element dociskowy VW 409 Szyny wspornikowe VW 457 Rura VW 519 35–24 .G 1582/4 Chwytak V.G 1582 Chwytak V.Rozmontowanie i zmontowanie wałka głównego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 407 Element dociskowy VW 412 Podkładka dociskowa VW 512 Ściągacz V.A.A.

35–26 .Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Pierścień dociskowy VW 429 Rura VW 415 A Płyta dociskowa VW 447 H Docisk VW 454 Tulejka do nakładania VW 455 Tulejka do wbijania 41-501 35–25 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/6 4 – ramiona oporowe ściągacza Kukko 22/2 ½ 1 – ściągacz dwuramienny Kukko 20/10 z hakami. szerokość rozwarcia 250 mm.

½ Wciskanie. 4. ½ Wciskanie. patrz ⇒ strona 00-3. 19) i wycisnąć jak pokazano na rys. 35–28 . 2 – obudowa sprzęgła 3 – podkładka regulacyjna ½ Do wałka głównego. biegu (poz.i 2. 2. patrz ⇒ rys. ½ Zestawienie koniecznych regulacji. 35–27 1 – nakrętka sześciokątna.Wskazówki ½ Wałek główny rozmontowywany jest w następujący sposób: – wstawić urządzenie służące do oddzielania pod koło włączające 2. 5 – pierścień wewnętrzny małego łożyska wałeczkowostożkowego ½ Zdejmowanie. 5. patrz ⇒ rys. moment dokręcania 25 Nm i obrócić dalej o 90o ½ 4 nakrętki do łożyskowania. 6. 1. 15). – zdjąć pierścień zabezpieczający (poz. biegu jak pokazano na rys. patrz ⇒ rys. ½ Obydwa łożyska wałeczkowostożkowe wymieniać łącznie. 9) i ściągnąć pierścień przesuwny z piastą synchronizatora dla 1. 4 – pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wymontowanie. patrz ⇒ rys. ½ Podczas montowania nowych kół zębatych lub nowego wałka głównego uwzględnić dane techniczne. 3. – założyć ściągacz dwuramienny pod element ustalający łożyska (poz. patrz ⇒ strona 39-24.

patrz ⇒ strona 35-50. 7. ½ Rozmontowanie. biegu ½ Sprawdzić zużycie. 10 i 11. ½ Pierścień zewnętrzny wymieniać tylko łącznie z dużym łożyskiem wałeczkowo-stożkowym dużym i łożyskowaniem. 13 – pierścień synchronizujący 1. patrz ⇒ rys. ½ Położenie montażowe. 9. 10. W razie wymiany należy wymienić obydwa elementy na nowe.6 – wałek główny ½ Stanowi całość wraz z kołem zębatym zespołu napędowego. 8. patrz ⇒ rys. 11 – koło włączające 1. 35–30 . patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 35–29 10 – podkładka ½ Występ podkładki skierowany w stronę łożyska wałeczkowo-stożkowego. biegu ½ Zdejmować po wymontowaniu pierścienia zabezpieczającego (poz. patrz ⇒ rys. 7 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wymontowanie. biegu 12 – łożysko igiełkowe ½ Dla 1. ½ Oznakowanie. 14 – pierścień przesuwny z piastą synchronizatora 1. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. biegu. 14. i 2. 12. ½ Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. 15) poprzez łożyskowanie. ½ Wciskanie. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. ½ Ustawianie. 8 – pierścień uszczelniający ½ Pierścienie uszczelniające (4 sztuki) nałożyć na śruby łożyskowania. 6. 13. 9 – łożyskowanie ½ Wraz z pierścieniem zewnętrznym dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego i śrubami.

17 – pierścień zewnętrzny ½ Umieszczać go w pierścieniu synchronizującym (poz. 14. 17. aby wycięcia blokowały się w kamieniach pierścienia przesuwnego (poz. 9. ½ Wciskanie. 16. patrz ⇒ rys. 21. biegu 25 – pierścień synchronizujący 3. 35–31 19 – koło włączające 2. biegu. ½ Sprawdzić zużycie. biegu. patrz ⇒ rys. 20 – łożysko igiełkowe ½ Dla 2. patrz ⇒ rys. 19. biegu ½ Położenie montażowe.15 – pierścień zabezpieczający 16 – pierścień synchronizujący 2. biegu. czy występy nie mają śladów zużycia. 20. 18 – pierścień synchronizujący ½ (pierścień wewnętrzny) ½ Sprawdzić zużycie. 16). 23 – łożysko igiełkowe ½ Dla 3. położenie montażowe. ½ Sprawdzić. 18. biegu ½ Oznakowanie. ½ Wymieniać w przypadku wyżłobienia lub śladów zużycia. biegu ½ Wyciskać wraz z kołem włączającym 2. ½ Wkładać w taki sposób. patrz ⇒ rys. 35–32 . 5. biegu ½ Sprawdzić zużycie. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 14). ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 21 – podkładka 22 – tulejka łożyska igiełkowego 3. 24 – koło włączające 3.

27. ½ Wymontowanie i zamontowanie. biegu (poz. ½ Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. ½ Wciskanie. 35–34 . patrz ⇒ rys. 5. 22. ½ Wyciskanie. 24. 22 i 23. patrz ⇒ strona 34-57. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 19) i 3. 25. 26). biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. biegu. 28 – łożysko igiełkowe ½ Dla 4. 35–33 29 – pierścień synchronizujący 4. patrz ⇒ strona 34-82. biegu 31 – podkładka 32 – łożysko igiełkowe ½ Do wałka głównego. biegu (poz. biegu ½ Wyciskać wraz z kołem włączającym 2. biegu (poz. patrz ⇒ rys. 27 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego.26 – pierścień przesuwny z piastą synchronizatora 3. patrz ⇒ rys. ½ Rozmontowanie. patrz ⇒ rys. 35 – koło zębate 5. 26. i 4. ½ Wciskanie. 5. biegu ½ Sprawdzanie zużycia. ½ Wyciskać wraz z pierścieniem przesuwnym i piastą synchronizatora 3. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 24). ½ Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora. 30 – koło włączające 4.i 4. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 9. ½ Wciskanie. 33 – obudowa skrzyni biegów 34 – tulejka ½ Do łożyska igiełkowego wałka sprzęgłowego. 5.

moment dokręcania 80 Nm ½ Wraz z elementem pasowanym przy łbie śruby utrzymuje w odpowiedniej położeniu sprężynę talerzową.36 – sprężyna talerzowa ½ Położenie montażowe. np. np. Kukko 22/2 Rys. patrz ⇒ strona 34-73. Kukko 21/6 B – ramiona oporowe ściągacza. 1 Zdejmowanie pierścienia zewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – ściągacz wewnętrzny 37 do 46 mm. 35–35 Rys. 37 – śruba Torx wewnętrzny M10. 2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–36 .

B – śruba z łbem sześciokątnym SW 17 .M10 x 20 Wskazówka Urządzenie podpierać w taki sposób. Rys. biegu. koła włączającego 2. aby nie ściągnąć pierścienia przesuwnego 1. 6 Ściąganie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora poprzez gniazdo łożyska A – ściągacz dwuramienny. 5 Wyciskanie piasty synchronizatora pierścienia przesuwnego 3. Kukko 20/10 wraz z hakami 250 mm rozpiętości B – śruba z łbem sześciokątnym SW 17 – M10 x 20 Wskazówka Wyciągnąć pierścień zabezpieczający przed ściąganiem poszczególnych elementów. 35–38 . np. i 2. następnie obrócić łożysko i dokręcić chwytak.. biegu wraz z tulejką łożyska igiełkowego wałka głównego A – urządzenie rozdzielające 22 do 115 mm. Kukko 17/2. 4 Wciskanie pierścienia wewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego 35–37 Rys. 3 Ściąganie pierścienia wewnętrznego małego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – okładziny ochronne szczęk imadła – założyć chwytak i dobrze napiąć za rolkami łożyska. i 4. np. biegu. 3. Rys.Rys. i 4.

5 mm 35–40 . bieg Wartość zamontowania 1.7 mm 1. 9 Sprawdzanie zużycia pierścienia synchronizującego – nacisnąć pierścień synchronizujący na stożku koła włączającego i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „a”.7 mm Granica zużycia 0. bieg 3. Szczelina „a” 1.0 do 1.7 mm 1. 7 Ściąganie wewnętrznego pierścienia dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – okładziny ochronne – przed założeniem urządzenia do ściągania włożyć w otwór wałka głównego śrubę z łbem sześciokątnym M10 x 20.0 do 1.Rys. kołnierzem w stronę pierścienia wewnętrznego. bieg 4. Rys. 8 Wciskanie wewnętrznego pierścienia dużego łożyska wałeczkowo-stożkowego A – podkładka regulacyjna – nakładać podkładkę regulacyjną przed założeniem pierścienia wewnętrznego.0 do 1. 35–39 Rys.

12 Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. Rys. 35–42 . Wycięcia dla kamieni blokujących w piaście synchronizatora i pierścienia przesuwnego muszą znajdować się naprzeciw siebie. 13 Nasadzanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1.Rys. 35–41 Rys. 11 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. pierścień przesuwny. i 2. i 2. biegu. – włożyć kamienie blokujące i zamontować sprężyny przesunięte o 120o . biegu • Pierścień przesuwny nasunięty jest na piastę synchronizatora. biegu B. kamień blokujący. biegu A./4. i 2. biegu Zęby pierścienia przesuwnego (patrz strzałka 1) muszą być skierowane są w stronę uzębienia piasty synchronizatora 3. biegu na koło włączające 1. Sprężyna musi być zaczepiona zagiętym końcem w wybraniu kamienia blokującego. – nasunąć pierścień przesuwny na piastę synchronizatora. biegu 1 2 3 4 – – – – sprężyna. biegu Wskazówka Przed nasadzaniem założyć pierścień synchronizujący 1. i 2. Szeroki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka 2) skierowany jest w stronę 1. piasta synchronizatora. 10 Rozmontowanie i zmontowanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 1. Szeroki kołnierz piasty synchronizatora (patrz strzałka A) i uzębienie zewnętrzne pierścienia przesuwnego (patrz strzałka B) po zmontowaniu wskazują przeciwne kierunki. Rys.

5 mm Rys.8 mm Granica zużycia 0. biegu – nacisnąć pierścień synchronizujący. 16 Sprawdzanie zużycia pierścieni synchronizujących 2. 35–44 . Szczelina „a” 2. 35–43 Rys. biegu ½ ½ Pierścień synchronizujący 1. biegu ½ ½ Pierścień synchronizujący 1. i 2. biegu – 3x 1/2 zęba (patrz strzałka) lub 2 x 1/2 zęba spłaszczonego. biegu – brak wycięć. Jako część zamienna oferowany jest pierścień synchronizujący 2. Pierścień synchronizujący 2. biegu „2 x 1/2 zęba spłaszczonego”. biegu – 3x 1/2 zęba spłaszczonego (patrz strzałka). biegu – 3 wycięcia (patrz strzałki). Pierścień synchronizujący 2.2 do 1. 17 Położenie montażowe pierścienia zewnętrznego Występy (patrz strzałki) skierowane są w stronę 1. bieg Wartość zamontowania 1. 14 Oznakowanie pierścieni synchronizujących 1. biegu A. 15 Rozróżnienie pierścieni synchronizujących 1. i 2. pierścień zewnętrzny i pierścień wewnętrzny na stożku koła włączającego i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „a”. Rys.Rys.

35–45 Rys. biegu Wyższy kołnierz A skierowany jest w stronę 1. biegu B. bieg Wartość zamontowania 0. Szczelina „a” 2. 21 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego 3.25 mm Granica zużycia 0.Rys. Wycięcia kołnierza (patrz strzałka) wciskane są w występy pierścienia zewnętrznego (patrz ⇒ rys. 17).75 do 1. Rys. biegu i zmierzyć szczelinomierzem wielkość szczeliny „ a”. biegu 35–46 . 20 Położenie montażowe koła włączającego 2. 19 Położenie montażowe pierścienia synchronizującego (pierścienia wewnętrznego) A Występy (patrz strzałka 1) zahaczają się w wycięciach (patrz strzałka 2) pierścienia synchronizującego B. 18 Sprawdzanie zużycia pierścienia wewnętrznego – nacisnąć pierścień wewnętrzny na stożku koła włączającego 2.3 mm Rys.

biegu Pierścień przesuwny nasunięty jest na piastę synchronizatora. i 4. biegu 1 2 3 4 – – – – sprężyna. Wycięcia dla kamieni blokujących piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego muszą znajdować się naprzeciw siebie. pierścień przesuwny.Rys. i 4. Sprężyna musi być zaczepiona zagiętym końcem w wybraniu kamienia blokującego. Rys. i 4. Rys. 35–47 Rys. – nasunąć pierścień przesuwny na piastę synchronizatora. biegu. piasta synchronizatora. kamień blokujący. i 4. biegu 35–48 . 24 Położenie montażowe pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. 22 Zamontowanie i wymontowanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. 23 Składanie pierścienia przesuwnego i piasty synchronizatora 3. – włożyć kamienie blokujące i zamontować sprężyny przesunięte o 120o . 25 Wciskanie piasty synchronizatora i pierścienia przesuwnego 3. biegu Załamanie krawędzi (patrz strzałka) skierowane musi być w stronę 4.

biegu Rys.A. 27 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego wałka głównego 35–49 Ustawianie wałka głównego (Ustalenie podkładek regulacyjnych dla wałka głównego). 26 Wciskanie tulejki łożyska igiełkowego 4.G 1331 Czujnik zegarowy 35–50 .Rys. Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Uniwersalny wspornik VW 387 czujnika zegarowego Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Podkładka dociskowa VW 512 Przyrząd ustalający 3114/2 Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V.

– zamontować czujnik zegarowy (zakres pomiaru 3 mm ) i ustawić na „0” z napięciem wstępnym 1 mm. patrz ⇒ strona 39-24.65 mm + 0. jeżeli do uzyskanej wartości pomiaru (0. patrz ⇒ strona 35-36. Przykład Założona podkładka Wartość zmierzona Wcisk (wartość stała) Grubość podkładki regulacyjnej 0. obudowa sprzęgła lub łożysko wałeczkowo-stożkowe. 35–51 – wcisnąć pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego do oporu w obudowę sprzęgła wraz z podkładką regulacyjną o grubości 0.15 mm – wymontować wałek główny i wyciągnąć pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego. – włożyć wałek główny.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/6 4 – haki Kukko 22/2 Nowe ustawienie wałka głównego jest konieczne jeżeli wymienione zostały: ½ ½ ½ przekładnia główna.20 mm).65 mm) dodana zostanie stała wartość wcisku (0.20 mm 1. Obliczanie grubości podkładki regulacyjnej Prawidłowe naprężenie wstępne łożyska zostanie osiągnięte.30 mm). 35–52 . odczytać luz za pomocą czujnika zegarowego i zanotować wartość (przykład: 0. przykręcić nakrętki łożyskowania momentem dokręcania równym 25 Nm i obrócić dalej o 90o .65 mm. patrz ⇒ strona 35-36.30 mm) i do grubości założonej podkładki (0. Zestawienie koniecznych regulacji.30 mm + 0. – obracać wałkiem głównym.

00 1.80 0.75 0.25 1.35 1.15 mm) i zamontować wałek główny.70 0.40 Nr części zamiennej 020 311 391 P 020 311 391 Q 020 311 391 020 311 391 A 020 311 391 B 020 311 391 C 020 311 391 D 020 311 391 E 020 311 391 F 020 311 391 G 020 311 391 H 020 311 391 J 020 311 391 K 020 311 391 L 020 311 391 M 020 311 391 N Różne tolerancje umożliwiają dokładne zmierzenie wymaganej grubości podkładki regulacyjnej.15 1.95 1. Nakrętki łożyskowania w obudowie sprzęgła dokręcić momentem 25 Nm i obrócić dalej o 90o .90 0. 35–53 Rozmontowanie i zmontowanie wałka wstecznego biegu Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 454 Podkładka dociskowa VW 447 H Element dociskowy VW 411 Trzpień centrujący 12-551 Płyta dociskowa VW 401 Element dociskowy VW 408 A 35–54 .20 1.05 1.10 1.30 1.65 0.Dostępne są następujące podkładki regulacyjne: Grubość (mm) 0.85 0. – wcisnąć (patrz ⇒ strona 35-36) pierścień zewnętrzny małego łożyska wałeczkowo-stożkowego wraz z uzyskaną grubością podkładki regulacyjnej (w przykładzie 1.

patrz ⇒ rys. 35–56 . 2. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. 3 – koło zębate wstecznego biegu 4 – pierścień zabezpieczający ½ Po wymontowaniu zawsze wymieniać na nowy. 1 – obudowa sprzęgła 2 – tulejka igiełkowa ½ Wyciskanie. 1.Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/2 4 – haki Kukko 22/1 35–55 Wskazówka Tulejkę igiełkową zawsze wymieniać na nową po wymontowaniu z obudowy sprzęgła lub ze wspornika wałka wstecznego biegu.

5 mm. Rys. patrz ⇒ rys. Kukko 22/1 B – ściągacz wewnętrzny 14.5 do 18. 1 Wyciąganie tulejki igiełkowej z obudowy sprzęgła A – haki. ½ Kołnierz skierowany jest w stronę koła zębatego wstecznego biegu. patrz ⇒ strona 34-57. np. 6 – wałek wstecznego biegu ½ Wymontowanie. 35–57 Rys. 8 – wspornik wałka wstecznego biegu ½ Wymontowanie i zamontowanie. patrz ⇒ rys. ½ Wciskanie. 7 – tulejka igiełkowa ½ Wyciskanie. 4. np.5 – koło włączające wstecznego biegu ½ Przed wymianą wyciągnąć pierścień zabezpieczający. Kukko 21/2 Wskazówka Tulejka igiełkowa w trakcie wyciągania zostaje uszkodzona i należy ją wymieniać na nową. 3. patrz ⇒ strona 34-57. 2 Wciskanie tulejki igiełkowej do obudowy sprzęgła 35–58 .

Rys. 3 Wyciskanie tulejki igiełkowej ze wspornika wałka wstecznego biegu Rys. 4 Wciskanie tulejki igiełkowej do wspornika wałka wstecznego biegu 35–59 .

– odkręcić półosie napędowe od wałków kołnierzowych. – wyciągnąć pierścień uszczelniający wałek kołnierzowy za pomocą VW 771 i VW 771/37.A. w tym celu wkręcić w wałek dwie śruby i podtrzymywać wałek kołnierzowy za pomocą metalowego narzędzia montażowego. – oznakować położenie montażowe śrub -patrz strzałki. nie uszkodzić przy tym lakierowania półosi napędowej. osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. – wykręcić śruby -patrz strzałki.G 1332 39–1 Wymontowanie – wymontować koło. jak to możliwe. – odkręcić wałek kołnierzowy wraz ze sprężyną dociskową. – skręcić układ kierowniczy w lewo. – podstawić zbiornik pod skrzynię biegów. – wymontować.Wymiana pierścieni uszczelniających wałki kołnierzowe (skrzynia biegów zamontowana) Wymiana pierścienia uszczelniającego lewy wałek kołnierzowy Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ Narzędzia wielofunkcyjne VW 771 Haki ściągające VW 771/37 Element dociskowy 3106 Klucz dynamometryczny V.G 1331 Klucz dynamometryczny V. jeżeli występuje. – wykręcić śruby mocujące wałek kołnierzowy.A. 39–2 . – podwiązać półoś napędową tak wysoko.

nie skrzywić go przy tym. – umocować wałek kołnierzowy za pomocą śruby stożkowej.Zamontowanie – wbić do oporu nowy pierścień uszczelniający.G 1331 39–4 . Momenty dokręcania Wałek kołnierzowy do skrzyni biegów (śruba stożkowa) 25 Nm Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 40 Nm Śruba koła do piasty koła Przegub osi do wahacza Wymieniać śruby na nowe! 110 Nm 20 Nm i obrócić dalej o 90o 39–3 Wymiana pierścienia uszczelniającego prawy wałek kołnierzowy Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ Tulejka do wciskania 3106 Urządzenie montażowe 3253/2 Klucz dynamometryczny V. – zamontować osłonę tłumiącą. – sprawdzić poziom oleju przekładniowego. – założyć wałek kołnierzowy. – przykręcić lewą półoś napędową do wałka kołnierzowego. – skręcić przegub osi i wahacz za pomocą nowych śrub. ale zgodnie z poprzednim odbiciem. – zamontować koło.A. – przestrzeń pomiędzy krawędziami uszczelniacza wypełnić smarem G52 128 A1. patrz ⇒ strona 34-45.

w tym celu oprzeć wkrętak o urządzenie montażowe 3253/2. jeżeli występuje. – wymontować. Wskazówki ½ ½ Nie uszkodzić tulejki. w tym celu wkręcić w wałek dwie śruby i podtrzymywać wałek kołnierzowy za pomocą metalowego narzędzia montażowego. W przypadku uszkodzenia wymienić tulejkę na nową. nie skrzywić go przy tym. nie uszkodzić przy tym lakierowania półosi napędowej – podstawić zbiornik pod skrzynię biegów. gdyż układ będzie nieszczelny. – umocować wałek kołnierzowy za pomocą śruby stożkowej. 39–5 – wyhaczyć pierścień uszczelniający za pomocą wkrętaka. – odkręcić wałek kołnierzowy wraz ze sprężyną dociskową. – odkręcić półoś napędową 1 od wałka kołnierzowego. – odkręcić śruby przewodu powrotu oleju z turbosprężarki biegnące z silnika (patrz strzałka).Wymontowanie – wymontować. jeżeli występuje. osłonę tłumiącą poniżej silnika i skrzyni biegów. jak to możliwe. osłonę półosi napędowej od silnika. – wykręcić śruby mocujące wałek kołnierzowy. – układ kierowniczy skręcić do oporu w prawo. – podwiązać półoś napędową tak wysoko. 39–6 . – przestrzeń pomiędzy krawędziami uszczelniacza pokryć smarem G52 128 A1. patrz ⇒ grupa napraw 21. Zamontowanie – wbić do oporu nowy pierścień uszczelniający. system ładowania sprężarki. – włożyć wałek kołnierzowy. patrz ⇒ strona 34-85. wymontowanie i zamontowanie elementów przy turbosprężarce.

– przykręcić śruby przewodu powrotu oleju z turbosprężarki biegnące z silnika (patrz strzałka). patrz ⇒ strona 34-45. wymontowanie i zamontowanie elementów przy turbosprężarce. – zamontować półoś napędową 1 do wałka kołnierzowego. system ładowania powietrza do turbosprężarki.G 1582/3 Element dociskowy VW 412 Talerzyk dociskowy 40-105 Płyta dociskowa VW 401 Płyta dociskowa VW 402 39–8 . – zamontować osłonę tłumiącą.A.G 1582 Chwytak V.A. – sprawdzić poziom oleju przekładniowego. Momenty dokręcania Wałek kołnierzowy do skrzyni biegów (śruba stożkowa) 25 Nm Półoś napędowa do wałka kołnierzowego 40 Nm Osłona półosi napędowej przy silniku 35 Nm 39–7 Rozmontowanie i zmontowanie mechanizmu różnicowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ściągacz V. – w razie potrzeby przykręcić osłonę półosi napędowej. patrz ⇒ grupa napraw 21.

G 1332 39–9 Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/7 4 – ramiona oporowe Kukko 22/2 39–10 .Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ Element dociskowy VW 408 Element dociskowy VW 473 Talerzyk dociskowy 30-205 Tulejka 3144 Element dociskowy 2007 Klucz dynamometryczny V.A.

½ Wciskanie. 11. ½ Przed zamontowaniem podgrzać do temperatury 100o C. ½ Położenie montażowe. patrz ⇒ strona 39-25. patrz ⇒ rys. 39–12 . W przypadku wymiany. 5. 8. moment dokręcania 70 Nm 7 – podkładka regulacyjna ½ Do mechanizmu różnicowego. ½ Określić grubość. ½ Wyciskanie. 5 – podkładka 6 – nakrętka. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. W przypadku wymiany łożyska wałeczkowo-stożkowego. ½ Skręcone śrubami. patrz ⇒ rys. 39–11 4 – koło zębate przekładni głównej ½ Nitowane w montażu fabrycznym. 6. ½ Stanowi parę z wałkiem głównym. ½ Nałożyć na obudowę mechanizmu różnicowego. obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła wyregulować mechanizm różnicowy. Obydwa łożyska wałeczkowostożkowe wymieniać parami. 9. 8 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego ½ Wyciskanie. obudowy mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ rys. 10. 1 – obudowa skrzyni biegów 2 – śruba 3 – obudowa mechanizmu różnicowego ½ Skręcić z kołem zębatym przekładni głównej. wymieniać obydwa elementy na nowe. patrz ⇒ strona 39-25. patrz ⇒ rys.Wskazówki ½ ½ ½ Pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego przed wmontowaniem podgrzać do temperatury 100o C.

patrz ⇒ strona 39-1. ½ W przypadku wymiany koła zębatego przekładni głównej odwiercić łby nitów. patrz ⇒ rys. 39–13 13 – pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. 12 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. 4.9 – pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowostożkowego ½ Wyciskanie. moment dokręcania 25 Nm ½ Skręcona wraz z elementem gwintowanym (pozycja 25). 3. 2. 11 – koło napędu czujnika prędkościomierza ½ Założyć do oporu na obudowę mechanizmu różnicowego przed wciskaniem pierścienia wewnętrznego. 17 – śruba stożkowa. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. ½ Wymontowanie i zamontowanie. 7. patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 10 – obudowa mechanizmu różnicowego ½ Z przynitowanym kołem zębatym przekładni głównej. patrz ⇒ rys. 4. 14 – obudowa sprzęgła 15 – tulejka ½ Do podparcia pierścienia uszczelniającego (pozycja 16). ½ Wciskanie. 39–14 . ½ Wciskanie. ½ Umocować koło zębate przekładni głównej za pomocą śrub. 18 – wałek kołnierzowy ½ Wymontowanie i zamontowanie. 3. patrz ⇒ strona 34-85. patrz ⇒ rys. 1. patrz ⇒ rys. 16 – pierścień uszczelniający ½ Wymieniać przy zamontowanej skrzyni biegów. 11. ½ Wciskanie. patrz ⇒ strona 39-1.

patrz ⇒ rys. patrz ⇒ rys. 12. 27 – tulejka rozprężna ½ W celu zabezpieczenia osi satelitów. podkładkę i sprężynę dociskową. 39–15 24 – koło koronowe półosi ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 13. podstawą w stronę pierścienia stożkowego. 20 – podkładka ½ Położenie montażowe: kołnierzem skierowana w stronę sprężyny dociskowej. 22 – pierścień zabezpieczający ½ W przypadku wymontowanego wałka kołnierzowego utrzymuje w położeniu pierścień stożkowy. patrz ⇒ rys. 13. 39–16 . 26 – oś satelitów ½ Wybijać za pomocą trzpienia (wybijaka). 13. 13. 13. ½ Zamontowanie.19 – sprężyna dociskowa wałka kołnierzowego ½ Zamontowana za wałkiem kołnierzowym. ½ Wymontowanie i zamontowanie. 25 – element gwintowany ½ Zamontowanie. patrz ⇒ rys. 23 – bieżnia kół koronowych i satelitów ½ Wkładać pokrytą warstwą oleju przekładniowego. 29 – koło koronowe półosi ½ Zamontowanie. ½ Położenie montażowe: stożek musi być skierowany w stronę obudowy mechanizmu różnicowego. patrz ⇒ rys. 21 – pierścień stożkowy ½ Z rowkami do podtrzymywania podkładki. 28 – satelita ½ Zamontowanie.

39–17 Rys. Wskazówka Ściąganie obu pierścieni wewnętrznych łożysk wałeczkowo-stożkowych obudowy mechanizmu różnicowego jest identyczne. 3 Ściąganie pierścieni wewnętrznych łożyska wałeczkowo-stożkowego – przed zamontowaniem ściągacza założyć talerzyk oporowy 40-105 na obudowę mechanizmu różnicowego. Rys. Rys. 39–18 . 1 Wybijanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy sprzęgła – wymontować tulejkę wspornikową pierścienia uszczelniającego wałek kołnierzowy. 2 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego w obudowę sprzęgła Po tej stronie obudowy sprzęgła nie zamontowano żadnej podkładki regulacyjnej. 4 Wciskanie pierścieni wewnętrznych łożyska wałeczkowo-stożkowego Wskazówka Pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego obudowy skrzyni biegów i obudowy sprzęgła wciskane są przy zastosowaniu takich samych narzędzi.Rys.

Rys. Kukko 21/7 Rys. Rys. 6 Wciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego do obudowy skrzyni biegów – dołożyć podkładkę regulacyjną pod pierścień zewnętrzny. 8 Wyciskanie koła zębatego przekładni głównej – nałożyć na obudowę mechanizmu różnicowego talerzyk oporowy 40-105. – podeprzeć obudowę skrzyni biegów bezpośrednio pod łożyskowaniem za pomocą trzpienia 3144. 39–20 . łożysko wałeczkowo-stożkowe chronić przed opiłkami metalu. np. np. Wskazówka Oczyścić mechanizm różnicowy przed i po wierceniu. 39–19 Rys. Kukko 22/2 B – ściągacz wewnętrzny 46 do 58 mm. 7 Odwiercanie łbów nitów – odwiercić łby nitu po stronie wgłębienia wiertłem 12 mm i wybić za pomocą trzpienia. 5 Wyciskanie pierścienia zewnętrznego łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów A – ramiona oporowe.

zgodnie z katalogiem części zamiennych. – wybić tulejkę rozprężną za pomocą przecinaka. Rys. 12 Wymontowanie i zamontowanie tulejki rozprężnej osi satelitów Wymontowanie – przykryć pierścień wewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego i koło napędzające czujnika prędkościomierza w celu uniemożliwienia uszkodzenia tych elementów oraz przedostania się do nich opiłków metalu. Rys. Zamontowanie – wciskać do oporu w obudowę mechanizmu różnicowego. 9 Położenie montażowe koła zębatego przekładni głównej Rowek A musi być zwrócony w stronę powierzchni dokręcania obudowy mechanizmu różnicowego. 10 Koło zębate przekładni głównej podgrzać do około 100oC i włożyć – ustalić koło zębate przekładni głównej w trakcie osadzania za pomocą śrub A z zestawu naprawczego.Rys. w tym celu wsadzić przecinak do rowka. 39–22 . 11 Skręcanie koła zębatego przekładni głównej i obudowy mechanizmu różnicowego Stosować śruby specjalne wraz z podkładkami i nakrętkami. 39–21 Rys.

wałkiem kołnierzowym). – wbić oś satelitów do położenia końcowego i zabezpieczyć tulejką rozprężną. – wcisnąć oś satelitów (patrz strzałka A) do pierwszego satelity. – włożyć satelity z przesunięciem o 180o i przechylić. 35-15 patrz ⇒ s. 39–23 Zestawienie koniecznych regulacji Podczas prac montażowych przy skrzyni biegów nowa regulacja wałka sprzęgłowego. 39-25 Wymieniona część: obudowa skrzyni biegów obudowa sprzęgła wałek sprzęgłowy wałek główny obudowa mechanizmu różnicowego łożysko wałka sprzęgłowego łożysko wałka głównego łożysko mechanizmu różnicowego koło zębate 4. W celu uniknięcia niepotrzebnych regulacji należy zwrócić uwagę na poniższą tabelę: Należy wyregulować: wałek wałek mechanizm sprzęgłowy główny różnicowy patrz ⇒ s. wałka głównego albo mechanizmu różnicowego wymagana jest tylko wtedy.Rys. – włożyć obydwa koła koronowe i zabezpieczyć je (np.biegu x x x x x x x x x x x x 39–24 . 13 Zamontowanie kół koronowych i satelitów – włożyć bieżnię kół koronowych i satelitów pokrytą olejem przekładniowym. 35-50 patrz ⇒ s. gdy zostały wymienione części mające bezpośredni wpływ na regulację skrzyni biegów. – dołożyć do kół koronowych elementy gwintowane (patrz strzałka B). położenie montażowe: występ musi być skierowany w stronę satelity.

uniwersalny VW 387 Płyta pomiaru krańcowego VW 385/17 Talerzyk oporowy 30-205 Element dociskowy VW 407 Klucz dynamometryczny V.Regulacja mechanizmu różnicowego Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Wspornik czujnika zegarowego. patrz ⇒ strona 39-17. jeżeli wymienione zostały następujące elementy: ½ ½ ½ ½ obudowa skrzyni biegów. – wbić pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego do obudowy sprzęgła za pomocą talerzyka dociskowego 30-205. – włożyć mechanizm różnicowy do obudowy sprzęgła. obudowa mechanizmu różnicowego lub łożysko wałeczkowo-stożkowe mechanizmu różnicowego.A. Zestawienie koniecznych regulacji. – wbić pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego bez podkładki regulacyjnej do obudowy skrzyni biegów za pomocą talerzyka oporowego 30-205. patrz ⇒ strona 39-19. obudowa sprzęgła.G 1331 1 – ściągacz wewnętrzny Kukko 21/7 4 – ramiona oporowe Kukko 22/2 Czujnik zegarowy 39–25 Nowa regulacja mechanizmu różnicowego jest konieczna. Nie wolno ich zamieniać. Wskazówka Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego stanowią parę. patrz ⇒ strona 39-24. 39–26 .

75 0.70 0.20 1.25 nr części zamiennej 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 02A 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 A B C D E F G H J K L 02A 409 210 M Jeżeli zmierzona grubość podkładki jest większa niż podano w tabeli. – zamontować czujnik zegarowy i ustawić na „0” z napięciem wstępnym 1 mm.70 mm + 0. – włożyć podkładkę regulacyjną o odpowiedniej grubości. Obliczanie grubości podkładki regulacyjnej Prawidłowe naprężenie wstępne łożyska zostanie osiągnięte.05 1.80 0. można zamontować dwie podkładki o grubości odpowiadającej grubości zmierzonej.15 1.65 0. Przykład Wartość zmierzona Wcisk (wartość stała) Grubość podkładki regulacyjnej 0.10 mm – zdjąć obudowę skrzyni biegów i wyciągnąć pierścień zewnętrzny łożyska wałeczkowo-stożkowego z obudowy skrzyni biegów. – poruszać w obie strony mechanizmem różnicowym. Różne tolerancje umożliwiają dokładne wymierzenie wymaganej grubości podkładki. 39–28 . – wcisnąć ponownie pierścień zewnętrzny i dokręcić obudowę skrzyni biegów.85 0.00 1.95 1.70 mm). patrz ⇒ strona 39-19.40 mm). 39–27 Do dyspołożeniu są następujące podkładki regulacyjne: grubość (mm) 0.10 1.– włożyć obudowę skrzyni biegów i dokręcić 5 śrub momentem dokręcania równym 25 Nm. odczytać luz i zanotować (przykład: 0.40 mm = 1. najpierw najgrubszą podkładkę. jeżeli do otrzymanej wartości dodana zostanie stała wartość wcisku (0.90 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful