Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Grzybice powierzchowne
zakażenia skó skóry, paznokci, wł włosó osów dermatofity grzyby drożdżopodobne grzyby pleśniowe

FARMAKOTERAPIA ZAKAŻEŃ POWIERZCHNIOWYCH O ETIOLOGII GRZYBICZEJ

Prof. dr hab. Alicja Budak

Antyseptyki przeciwgrzybicze
Związki jodu Pochodne fenolu Siarka i jej pochodne Alkohole Kwasy nieorganiczne Kwasy organiczne i ich pochodne Pochodne nienasyconych kwasów tłuszczowych Barwniki anilinowe Związki metali ciężkich Czwartorzędowe zasady amoniowe Pochodne chinoliny

Leki stosowane miejscowo
Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze Leki imidazolowe

Allylaminy
Pochodne

Antybiotyki przeciwgrzybicze Polienowe
Nystatyna Natamycyna

grzybica skó skóry gł gładkiej tuł tułowia rąk, stó stóp, pachwin ograniczone w grzybicy paznokci

benzyloaminy
Pochodne

morfoliny
Pochodne

Niepolienowe
Gryzeofulwina

tiokarbamidu
Pochodne

pirydynonu

Leki stosowane ogó ogólnoustrojowo

Terapia dermatomykoz
Grupy lekó leków do stosowania ogó ogólnego Pochodne imidazolowe – triazole

Grzybica owł owłosionej skó skóry gł głowy grzybica paznokci

itrakonazol flukonazol

Grupy lekó leków do stosowania ogó ogólnego i miejscowego Antybiotyki niepolienowe

Grupy lekó leków do stosowania miejscowego

gryzeofulwina
Antybiotyki polienowe

nystatyna
Pochodne imidazolowe

ketokonazol
Pochodne allyloaminowe

terbinafin

Pochodne imidazolowe klotrimazol, ekonazol, isokonazol, tiokonazol Pochodne allyloaminowe naftifin Pochodne pirydynonu cyklopiroks

Antybiotyki niepolienowe

Antybiotyki polienowe
1958 r.

GRYZEOFULWINA

NYSTATYNA PIMARYCYNA
Zakres dział działania grzyby drożdżopodobne / Candida Zastosowanie grzybice bł błon śluzowych j. ustna, drogi rodne, ukł układ oddechowy grzybica wyprzeniowa

Penicillium gryzeofulvum

Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton
postać doustna lek odkł odkłada się w warstwie rogowej skó skóry, wł włosó osów i paznokci Czas leczenia: leczenia: grzybica paznokci 6 - 12 mies. grzybice skó skóry, włosó osów / PTD do 4 tyg.

LEKI PRZECIWGRZYBICZE
allyloaminy / terbinafin, naftifin leki imidazolowe azole: klotrimazol, mikonazol, ekonazol, isokonazol, oksykonazol, bifonazol, tiokonazol, ketokonazol; triazole: itrakonazol, flukonazol, terkonazol pochodne morfoliny / amorolfina pochodne pirydynonu / cyklopiroks pochodne tiokarbamidu / tolciclata, tolnaftata pochodne benzyloaminy kwas mewalonowy skwalen 2,3 tlenek skwalenu lanosterol 14-α-demetylaza (lanosterol)

Leki z gr. azoli
pochodne imidazolu

Klotrimazol
1967r.

Mikonazol
także dział działanie p / bakteryjne

fekosterol episterol ergosterol błona komórkowa komórki potomne

Ketokonazol
1976r.

Izokonazol

-

KETOKONAZOL
Mikonazol Klotrimazol Ekonazol
grzyby drożdżopodobne grzyby pleśniowe dermatofity grzybice skó skóry, bł błon śluzowych dermatomikozy
tabletki 200 mg, szampon / nizoral /

Candida, Pityrosporum dermatofity grzyby dimorficzne grzybice narządowe grzybice bł błon śluzowych
dermatomikozy / wysokie stężenie leku w skó skórze

DAWKOWANIE

Pochodne azolowe -

triazole
grzybica skó skóry owł owłosionej grzybica rąk i stó stóp
200 mg / 24 godz. przez 2 – 4 tygodnie

itrakonazol flukonazol

ITRAKONAZOL

dział działanie grzybostatyczne, przeciwzapalne dobrze wchł wchłania się z przewodu pokarmowego stężenie w tkankach bogatych w keratynę > niż w surowicy

Wedł Według zaleceń Pol. Tow. Dermatologicznego stosowany w leczeniu dermatofitowych zakażeń paznokci
Poziom terapeutyczny leku w pł płytce paznokciowej utrzymuje się do 9 miesięcy po zakończeniu terapii

Grzybice skó skóry i przydatkó przydatków
Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.

ITRAKONAZOL

1980r.

Akaulioza paznokci
Scopulariopsis brevicaulis Grzybica stó stóp
2 x 200 mg / dobę / tydzień

Łupież pstry
Malassezia furfur

Kandydoza bł błon śluzowych

Grzybica skó skóry owł owłosionej gł głowy
3 – 5 mg / kg m.c. przez 4 – 6 tygodni

ITRAKONAZOL

1980r.

FLUKONAZOL

Terapia pulsowa 2 x 200 mg dz. / 7 dni w miesiącu
Grzybica paznokci rąk : 2 pulsy Grzybica paznokci stó stóp : 3 pulsy

grzyby drożdżopodobne
C. krusei – naturalnie oporny C. glabrata – zmniejszona wrażliwość

Terapia ciągła
100 – 200 mg / dobę przez 3 – 6 miesięcy

dermatofity grzyby dimorficzne

Grzybica stó stóp
150 mg / tydzień, 4 – 6 tygodni

pochodne allyloaminowe

Grzybica paznokci
w Polsce zarejestrowany do leczenia grzybicy paznokci wywoł wywołanej przez grzyby drożdżopodobne 150 mg/ tydzień 6 – 9 mies.

Grzybica skó skóry gł gładkiej Grzybica skó skóry owł owłosionej

/ 4 – 6 tyg. / 6 – 8 tyg.

TERBINAFIN tabletki, krem leczenie systemowe, miejscowe NAFTIFIN żel, krem

Stężenie terapeutyczne w pł płytce paznokciowej do 5 miesięcy

dermatofity grzyby pleśniowe
Aspergillus, Fusarium, Scopulariopsis spp.

lek grzybobó grzybobójczy

hamuje syntezę ergosterolu na etapie epoksydacji skwalenu odkł odkładającego się w pęcherzykach lipidowych – rozerwanie bł błony komó komórkowej

grzyby drożdżopodobne
Candida, Cryptococcus spp.

Terbinafin TERBINAFIN
Grzybica stó stóp
2 tygodnie

Dawkowanie / doustnie / Grzybica paznokci rąk, stóp
250 mg /dobę 6 – 12 tygodni

Grzybica paznokci
6 – 12 tygodni

Grzybica skó skóry owł owłosionej
4 – 6 tygodni

Grzybica skóry gładkiej tułowia
250 mg /dobę 2 – 4 tygodni Dzieci o wadze do 29kg : 62.5 mg /dobę

Grzybica skó skóry gł gładkiej
7 – 14 dni

Grzybica pachwin
2 – 4 tygodnie

Terbinafin
Dawkowanie / doustnie / Leczenie pulsowe

pochodne morfoliny

AMOROLFINA
blokowanie enzymu 14 - δ -reduktazy oraz 77- δ , 8 - δ izomerazy dział dział. grzybobó grzybobójcze i grzybostatyczne

grzyby drożdżopodobne 250 mg / dzień / 7 dni / miesiąc powtarzane co dwa lub trzy miesiące przez okres 24 – 26 miesięcy

Candida, Pityrosporum

dermatofity grzyby dimorficzne grzyby pleśniowe Scopulariopsis

0.25% krem 5% lakier do paznokci

pochodne pirydynonu

CYKLOPIROKS
zwiększenie przepuszczalności bł błony kom. zaburzenie w procesach oddychania kom. grzyba

Terapia skojarzona

grzyby drożdzopodobne dermatofity grzyby pleśniowe Cladosporium, Phialophora
grzybice skó skóry gł gładkiej i owł owłosionej grzybica paznokci

terbinafin + amorolfina terbinafin + cyklopiroks itrakonazol + cyklopiroks itrakonazol + amorolfina flukonazol + amorolfina

Terapia wspomagana Terapia sekwencyjna
/ ang. boosted antifungal topical treatment BATT /

miejscowa aplikacja leku

dwa pulsy itrakonazolu + jeden puls terbinafiny

+
zał założenie na 7 dni na pł płytkę paznokcia agaru Sabouraud
pobudzenie grzybów do przejścia do formy wrażliwej

Przyczyny niepowodzeń w terapii

Terapia

+
dezynfekcja obuwia, skarpet, rękawic !
10% roztwó roztwór formaliny – 48 godz.; 0.1 – 1% roztwó roztwór chinoksyzolu – 24 godz.

niewł niewłaściwe rozpoznanie grzybicy
brak badania mikologicznego

zła penetracja leku interakcje lekowe oporność grzybó grzybów na stosowany lek brak wspó współpracy pacjenta z lekarzem

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful