Kl.: Nr w dzienniku: Data wykonania doświadczenia: .

Imię i nazwisko: Temat doświadczenia: Obserwujemy dyfuzje (II)

Ocena: Data oddania:

I.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Wszyscy wiedzą, że ciała składają się z atomów i cząsteczek, które mieszają się. Takie mieszanie fizycznie nazywamy dyfuzją. Prawidłowa definicja tego zjawiska brzmi: DYFUZJA – proces rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym) ), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających w fazie gazowej lub ciekłej. Siłą napędową dyfuzji przy mieszaniu jest dążenie układu do równowagi termodynamicznej przez osiągnięcie jak najwyższej entropii i jak najniższej energii swobodnej. Efektem wolnej, nieskrępowanej dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich składników w całej objętości fazy. Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak zatrzymania dyfuzji. Trwa ona nadal, tyle że dzięki dokładnemu wymieszaniu się wszystkich składników nie prowadzi już do zmian stężenia. Przykładem tego rodzaju dyfuzji jest rozchodzenie się zapachów w powietrzu. Jednym z najbardziej znanych przykładów zjawiska fizycznego zdominowanego przez dyfuzję są (ruchy Browna). Innym przykładem dyfuzji jest zjawisko osmozy, polegające na przemieszczaniu się cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne, w kierunku wyrównywania się stężenia związku chemicznego lub jonu, zdolnego do przenikania przez błonę. Siła napędową osmozy jest dokładnie to samo co napędza dyfuzję swobodną w mieszaninach. Różnica polega na tym, że błona przepuszcza tylko wybrane składniki mieszaniny, podczas gdy inne nie. Dyfuzja zachodzi w każdej temperaturze. Obserwujemy ją pomiędzy gazami, cieczami i ciałami stałymi. Szybkość dyfuzji wzrasta przy podwyższaniu temperatury. Jest ona przeciętnie o kilka rzędów wielkości większa w przypadku gazów, a z kolei o kilka rzędów wielkości mniejsza w przypadku ciał stałych w porównaniu z szybkością dyfuzji w cieczach.

II.

OPIS DOŚWIADCZENIA:

1. Przygotowałam ziemniak i atrament.

2. Przekroiłam ziemniak na pół i zrobiłam wgłębienie w jego środku. 3. Do zrobionego wgłębienia nalałam troszkę atramentu 4. Odczekałam 15 minut i zapisałam nowe spostrzeżenia.

III. WYNIKI:
Kiedy po praz pierwszy nalałam troszkę atramentu do wgłębienia szerokość plamki wynosiła 1 cm. Po 15 min ponownie spojrzałam na ziemniaka szerokość atramentowej plamki wynosiła już 1,7 cm. Oznacza to, że w ciągu tych 15 min cząsteczko atramentu i cząsteczko tworzące ziemniaka solidnie „pracowały”, czyli mieszały się. W tym doświadczeniu zatem obserwujemy zjawisko dyfuzji.

IV.

OPRACOWANIE WYNIKÓW:

Plamka na początku SZEROKOŚĆ SPOSTRZEŻENIA
1 cm brak spostrzeżeń

Plamka po 15 min
1,7 cm
plamka rozszerzyła się o czym świadczy jej szerokość; wnioskujemy zatem, że miało tu miejsce zjawisko dyfuzji.

V.

DYSKUSJA I WNIOSKI:

Z doświadczenia tego można wywnioskować, że dyfuzja w naszym codziennym życiu nie opuszcza nas niemal ani na chwilę. No bo nawet w takim zwykłym parzeniu herbaty zachodzi zjawisko dyfuzji. A nie mówiąc o innych zwykłych czynnościach domowych (np. nalewanie płynu do naczyń do zlewu z gorącą wodą, rozchodzenie się zapachu pieczonego przez mamę ciasta i wiele wiele innych). Dyfuzja jest tez ważna w oddychaniu, bo przecież to tlen miesza się z różnymi innymi zapachami i składnikami powietrza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful