ANALIZA TECHNICZNA

PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO
DR HAB.K.KALICKI 2008
E.Chrabonszczewska, K.Kalicki Teoria i polityka kursu walutowego Technische Devisenkursprognose, Deutsche Morgan Grenfell, 1996 Francesca Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom wyd.ABC, Kraków 2000 Nison S. Japanese candlestick charting techniques, II wyd, NYIF, NY 2001, R.Prechter, A.Frost, Elliott wave principle key to market behavior, New Classic Library, Gainesville, 2001 Bloomberg, Technical Analysis, handbook, jan.2007 Rick Bensignor, Metody Mistrzów, Nowe Koncepcje Analizy Technicznej, WIG Press,Warszawa, 2004 Charles Lebeau, David W.Lucas Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG, Press Warszawa 1998 John J.Murphy, Analiza Techniczna Rynków finansowych, Parkiet WIG Press, Warszawa, 2008

ŹRÓDŁA DANYCH
• • • • • • • • • www.waluty.onet.pl Notowania, analiza techniczna www.bankier.pl Linki do notowania, sygnaly analizy technicznej analiza techniczna www.gpwinfostrefa.pl Archiwum, notowania Lub po transakcjach: http://gpw.pl/ /gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=5&i=/dane_history czne/dane_historyczne&sky=1

ANALIZA TECHNICZNA
Analiza techniczna to badanie zachowań rynku przede wszystkim przy użyciu wykresów w celu przewidzenia przyszłych trendów cenowych

PROGNOZY KURSÓW WALUTOWYCH
• MODELE FUNDAMENTALNE (czynniki implikujące – popyt ; podaż, średni, długi okres) – co kupować • vs. TECHNICZNE (CHARTY, krótkie okresy) kiedy kupować • METODY: modele ekonometryczne, eksperckie, techniczne, mieszane.
_____

e
e

e )

e e
Y

f

e(1

np.0.8
f

2.5 2.8 0.0857142 2.8 2,8(1 0,0857142) 2.56 iXi u etc

i

delf ick ie , f orward

• • • PODSTAWY KONCEPCYJNE KLASYCY ANALIZY TECHNICZNEJ ŚREDNIE RUCHOME – – – – – – TRENDY – PARABOLICZNE TRENDER HURST KELTNER BAND BOLLINGER AUTOREGRESJA MOMENTUM STOCHASTIC TAS WILLIAMS – WLPR MOVING AVERAGE MACD MOVING AVERAGE OSCILLATOR DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX DMI FEAR & GREED COMMODITY INDEX CHAMMEL CMCI RATE OF CHANGE ROC MOMENTUM CHAIKIN ON-BALANCE VOLUME KAIRI INDEX TREŚĆ • OSCYLATORY – – – – – – – – – – – – – • • • • • • • • • FORMACJE RANDOM WALK REGRESJA – – RSI STOCHSTIC DEMARK INDICATORS SUPPORT & RESISTANCE VOLUME ANALYSIS VOLATILITY SEASONALITY FINANCIAL RATIOS .

FUNDAMANTY ANALIZY TECHNICZNEJ • Są dwa podstawowe rodzaje analiz: • Analiza fundamentalna (czynniki ekonomiczne) Co kupić? • Analiza techniczna (zmiany rynku) Kiedy kupić? .

Buy low. wolumen. trendy od 100 lat • Dyskontuje psychologię masowego rynku. że wiele zjawisk nie jest efektem koincydencji • Random walk – przeczy tworzeniu się formacji bo zakłada losowość zdarzeń • Dużą rolę odgrywa też technika handlu np. fale. sell high • Analiza techniczna znana od tysiąca lat • Podstawowe założenia: – Rynek dyskontuje całą informację – Ceny podlegają trendom – Historia się powtarza ANALIZA TECHNICZNA • Inaczej jak w analizie fundamentalnej. wewnętrzny porządek rynków • Nikt nie dowiódł. gdzie szuka się czynników determinujących cenę • Tu racjonalne i nieracjonalne oczekiwania. szuka się sygnałów zmian • Wykresy pokazują zjawisko w czasie – cenę. nawet astrologię • Jest subiektywna i zwrócona do przeszłości • Zakłada się nieznany. stop-loss . formacje.

otwarte transakcje • Filozofia: – Rynek dyskontuje wszystko (nie ważne jakie przyczyny) – Ceny podlegają trendom (odrzuca niezależność i losowość. wolumeny. aniżeli do zmiany) – Historia się powtarza (formacje…) • Analiza fundamentalna bada przyczyny (wartość fundamentalną). trend ma silną tendencję do kontynuacji. techniczna bada skutki . sztuka analizowania wykresów . pozwala prognozować.trend lub jego zmianę • Ceny rynkowe wyprzedzają analizę fundamentalną • Analiza techniczna do zastosowania dla wszystkich rynków i różnych wymiarów czasu.ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA • Analiza techniczna – badanie zachowań rynku przy użyciu wykresów w celu przewidywania przyszłych trendów cenowych • Źródło – ceny.

że  wszyscy uczestnicy rynku są doskonale poinformowani. że skoro wszystkie czynniki wpływające na cenę rynkową znajdują w niej swoje odbicie.  zachowania cen w pełni odzwierciedlają zmiany  w relacji popytu i podaży Z powyższego wynika. to badanie ceny jest podejściem samowystarczalnym .ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA co oznacza.

że ceny podlegają trendom odrzuca założenie. lecz poruszają się w pewnym kierunku.ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA Twierdzenie. który można przewidzieć . że ceny na rynkach są wynikiem błądzenia losowego.

ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA Powyższe założenie implikuje stwierdzenie: Trend cenowy wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany .

że zachowania większości inwestorów na giełdzie są zachowaniami spójnymi o charakterze zbiorowym Wykresy cenowe są odbiciem psychologii całej zbiorowości .ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA  psychika ludzka jest niezmienna  ludzie reagują podobnie w podobnych sytuacjach Zakłada się.

pozwala przypuszczać. że wzory zachowań zostaną powtórzone. • które na wykresach tworzą specyficzne.ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA • Rozpoznanie scenariuszy zachowań inwestorów. • powtarzające się kształty ruchów cen zwane FORMACJAMI . które miały miejsce w przeszłości. • Powstają zatem określone schematy zachowań.

ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA  nie skupia się na przyczynach spadków lub wzrostów cen walorów  koncentruje się na określeniu kierunku i ocenie trwałości aktualnej tendencji rozwoju rynku .

• Cena jest wynikiem relacji popyt – podaż ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA • Wysokość kursu kształtują czynniki racjonalne i irracjonalne • Ceny zmieniają się zgodnie z trendem • Zmiany w trendzie wywoływane są zmianami popytu i podaży • Podstawą analiz jest trend bazowy – co najmniej kilkunastoletni • Cena aktywu nierozerwalnie związana jest z obrotem .

ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA POZWALA ZDYSKONTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆANALIZA TECHNICZNA ZAKŁADA. KTÓRY DZIAŁA POWTARZALNIE . ŻE ZJAWISKA GIEŁDOWE WYPRZEDZAJĄ W CZASIE ZJAWISKA EKONOMICZNE. A RYNEK KAPITAŁOWY JEST MECHANIZMEM.

ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA ANALIZA FUNDAMENTALNA mówi W JAKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZAINWESTOWAĆ ANALIZA TECHNICZNA mówi KIEDY ZAINWESTOWAĆ .

ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA • Zadaniem analityka jest: • Wychwycenie trendu cenowego • Zmierzenie siły trendu cenowego • Oszacowanie długości utrzymania się tendencji • Przewidzenie punktów zwrotnych zanim trend ulegnie odwróceniu .

akceptuje efektywność rynków ale odrzuca niezależność zdarzeń .ANALIZA TECHNICZNA FILOZOFIA • Zarzuty wobec analizy technicznej: – Samospełniająca się prognoza – Czy przeszłość decyduje o przyszłości – Odrzuca błądzenie losowe .

wykresów • Założenia: rynek dyskontuje wszelkie zmiany (polityczne. ma trendy.•Keynes There is nothing as disastrous as a rational investment policy in an irrational world • Już w XVII od teorii klasycznej • Najbardziej znany Charles Dow 1851-1902 • J. powtarza je CHARTY wieku zwracano uwagę na odchylenia kursów .tu założenie powtarzalności trendów.Keynes przegrał połowę swojego majątku na spekulacji • Klasyka R. Nison S. fundamentalne.D. NYIF.M. Japanese candlestick charting techniques.Mayee Technical analysis of stock trends.Edwards J. NY 2001 • 200 metod technicznych . psychologiczne). II wyd.

. że astrologowie byli pierwszymi astronomami. fale mają długość i czas 5 fal W. C ponowny test.wtórny. długi. a alchemicy Pierwszymi chemikami. badał ile czasu trwa wzrost i ile czasu trwał spadek.OJCOWIE • • • • • • • • • • • • • • • • Charles Dow (1851-1902) 3 trendy: Główne. formacje kontynuacji (prostokąty. wzrost. D przełamanie wsparcia.Gann (1878-1955) też goniec. B automatyczna korekta. gdy czas wzrostu przekracza czas spadku – przełamanie trendu. 3 fazy akumulacja. korekty wzrostu do 50% wartości wzrostu .Edgar Peters – analitycy ilościowi często nazywają zwolenników analizy technicznej astrologami rynku – być może zapominając o tym. E ponowny wzrost) Ralph Elliot (1871-1948) schematy rynku powtarzają się.D. świece. CHARTY . Krótki Trendy wspierane są przez wolumeny oraz średnia transportowa i przemysłowa Rynek porusza się falowo – akcje i reakcje Ruchy wzrostowe przy hossie – podstawowe – wyższe szczyty i wyżej dołki Kilkutygodniowe ruchy boczne Robert Rhea ruchy cen tworzą formacje Modele niezależne od czasu (point & figure) Richard Schabacker 1902-1938 rozpoznawanie trendów – wsparcie i opór. chorągiewki.) Richard Wyckoff (goniec na giełdzie 1888) analiza wolumenów i cen (fazy: A kulminacja kupna. teoria luk. zwątpienie Średni . flagi). odwrócenia trendu Modele zależne od czasu (słupki. spekulacja (dystrybucja).

E. koryto rzeki… Bezwładny motłoch może zmienić się w zwarty tłum i działa tak jakby miał jeden umysł ZASADY ZACHOWANIA CEN • Trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji niż odwrócenia • Impet poprzedza cenę • Trendy kończą się kulminacją kupna lub sprzedaży • Zakres transakcyjny na przemian rozszerza się i zwęża • INNE: • Ceny towarów i obligacji poruszają się przeciwnie • Ceny obligacji i akcji w tym samym kierunku • Rosnące ceny obligacji są korzystne dla akcji • Rynek obligacji zmienia trend wcześniej niż akcji • Ceny towarów odwrotny kierunek niż $ • Rosnący $ niekorzystny dla cen towarów • Silna waluta przyciąga inwestorów na rynek akcji .Peters Teoria złożoności – wiele rzeczy jest złożonych ale tworzy spójny obiekt lub proces – drzewo. pismo.

Technical analysis – self-fulfilling prophecy METODY TECHNICZNE • • • • • • • • • • • • • bar chart .słupki najwyższy i najniższy kurs dnia Świece Logarytmiczne wykresy WSKAŹNIKI TECHNICZNE: Bollinger band Świece odwzorowania wsparcie i opór Trendy oscylatory momenty rynkowe composition approach ciągi Fibonacciego Chaikin • • • • • • • • • • • • • • • Commodity Channel Index Directional Movement Indicator Hurst exponent (chaos theory) Keltner bands Money flow Moving Average Converegence Divergence Moving Average Envelopes Parabolic System Pivot points Point & figure Rate of change Regression bands Relative Strength Index Stochstics Williams %R .

.

logarytmiczna • Wykresy słupkowe. oscylator stochastyczny. łuki • Wilder – RSI. punktowosymboliczne. oscylatory • Średnie kroczące – koperty. liczba kontraktów • Podstawowe narzędzia – trendy. wolumen. ROC. momentum. linowe. ruch kierunkowy. RSI.GRUPOWANIE NARZĘDZI • Rodzaje wykresów – słupkowe.cena. wstęgi Bollingera • Oscylatory – CCI. system paraboliczny. średnie kroczące. • Cykle • Fibonacci – linie wachlarza. świecowe • Skale wykresów – arytmetyczna. kanały. %R Williamsa. ADX . MACD.

a celem poszukiwania wzorców zachowań rynku jest uwzględnienie możliwości ich ponownej realizacji w przyszłości . również ilość otwartych pozycji • analiza techniczna definiowana jest jako proces. a jeśli to możliwe. Pring określa analizę techniczna jako sztukę rozpoznawania zmian trendu we wczesnej fazie i utrzymywania odpowiednich pozycji inwestycyjnych do czasu. gdy pojawią się dostateczne dowody świadczące o tym.DEFINICJE ANALIZY TECHNICZNEJ • metody przewidywania ruchów kursów walutowych i przyszłych trendów rynkowych za pomocą badania wykresów przedstawiających dotychczasowe działanie rynku. którego celem jest wykorzystanie prawidłowości w kształtowaniu się kursów walutowych do przewidywania zmian trendów zanim trendy te ulegną odwróceniu • M. obejmujące poziom kursów i obrotów. że trend się odwrócił • badaniu prawidłowości występujących na rynkach finansowych.

świece (otwarcie/zamknięcie) .ZAŁOŻENIA ANALIZY TECHNICZNEJ • rynek odzwierciedla wpływ wszystkich czynników określających poziom cen • istnienie określonych wzorców zachowań na rynku implikujących przyszłe reakcje (ruchy mają postać trendów) • powtarzalność historii (powtarza wzorce) • Wykresy ceny. wolumeny: liniowe. punktowe. słupkowe (maks/min).

ZASTOSOWANIE ANALIZY TECHNICZNEJ Kurs Analiza fundamentalna może przedwczesnie rekomendować sprzedaż. gdy na rynku pojawia się overshoot z trendu .ponad kurs równowagi spot trend Kurs równowagi Analiza techniczna może zalecać utrzymanie pozycji ponad kurs wynikający z równowagi długookresowej .co wynika z trendu Czas .

KLASYCY ANALIZY TECHNICZNEJ .

• Druga zasada przedstawia poziomy kursów jako kształtujące się zgodnie z trzema rodzajami trendu (trend główny-długookresowy. trend wtórny i trend krótkookresowy) – porównywał do ruchów morza a/ odpływ i przypływ. iż ceny i ich średnie giełdowe dyskontują wszystko – nawet „ingerencje Boże” – trzęsienia. – Faza trzecia . jak też bardzo dobrych informacji rynkowych. spekulacja. ruch horyzontalny (dobrze poinformowani inwestorzy otwierają długie pozycje). huragany. • Pierwsza zasad teorii to założenie. – Faza druga gwałtowny wzrost spowodowany poszerzaniem się grona inwestorów zachęconych do aktywności dobrymi informacjami rynkowymi. nasilonej spekulacji. • 3 fazy trendu głównego: – Faza pierwsza .faza akumulacji.krótkie. po osiągnięciu szczytowego poziomu.etap masowego udziału inwestorów w rynku. b/ fale przypływu i odpływu. wyprzedaż waluty przez pierwszych inwestorów . c/ fale zwykłe .TEORIA DOW’A • Fundament analizy technicznej.

potwierdzenie trendu rynkowego wymaga poruszania się obu średnich – przemysłowej i kolejowej .w tym samym kierunku. • Zarzuty – analiza Dow daje zbyt spóźnione sygnały – gdy podmioty są już w fazie wzrostu .TEORIA DOW’A • Czwarta zasada . • Piąta zasadza .obroty na rynku muszą potwierdzać • Szósta zasada . Trudno odróżnić korektę trendzie od zmiany kierunku.trend trwa do chwili uzyskania wyraźnego sygnału odwrócenia.

TEORIA DOWA  w pierwotnym zamyśle miał to być barometr gospodarki  zasadniczym jej celem jest identyfikacja głównego trendu  teoria wykorzystuje średnie giełdowe i indeksy giełdowe Średnie giełdowe to suma cen wybranych papierów wartościowych Notowanych na giełdzie podzielonych przez ich ilość .

etapy trendu Pierwszy etap .akumulacja Po długotrwałych spadkach inwestorzy rozpoczynają ostrożny zakup walorów po najniższych cenach od dłuższego czasu kurs wyhamowuje by w rezultacie zatrzymać się w miejscu .Teoria Dowa .

konsekwentny wzrost cen • Inwestorzy stopniowo przekonują się do wejścia na rynek • W prasie pojawia się więcej artykułów na temat pozytywnych danych makroekonomicznych • Inwestorzy rozpoczynają coraz odważniejsze zakupy • Kurs stopniowo przyśpiesza by pod koniec tej fazy odnotować nawet agresywne wzrosty cen .etapy trendu Drugi etap .Teoria Dowa .

etapy trendu Trzeci (ostatni) etap .Teoria Dowa . często słabo wyedukowani nie posiadający wystarczającego doświadczenia giełdowego dokonują lawinowych zakupów walorów • „Duzi inwestorzy” nastawieni na długookresowe lokowanie kapitału realizują zyski zakupionych na początku drugiej fazy aktywów .faza aktywności mniejszych inwestorów • „Mali inwestorzy”.

Teoria Dowa . Masowe zakupy wzrost akumulacja .etapy trendu • Trend główny spadkowy (bessa) dzieli się również na trzy fazy Według teorii Dowa koniec hossy jest zarazem początkiem bessy.

3.fale 1. 5 punktów fal wzrostu. 3 punkty spadku TEORIA FAL ELLIOTA . że zmiana trendu akcji jest przewidywalna – powtarzalne wzory i mają wartość prognostyczną (uzupełnienie teorii Dow’a) • Rynek podlega powtarzającemu się rytmowi (cyklowi) pięciofalowego ruchu zgodnie z trendem wzrostowym (5 punktów wzrostowych) i następujących po nim trzech punktów w falach spadkowych • Są dwa typy fal: poruszające i korektywne • Fale poruszające mają strukturę 5-cio falową a korygujące 3 falową • .• 1930 Ralph Elliott (księgowy na kolei) uznał. 5 wpływają na kierunek a fale 2 i 4 są kontrreakcją • Ralph Elliot „wszystkie fale tego samego stopnia są zależne od siebie zarówno pod względem czasu jak i ceny” • formacje fal.

FALE ELLIOTA Korekta A 5 Korekta B 3 4 Korekta C 1 2 IMPULS KOREKTA .

gdy fala 1=5 .FALE ELLIOTA • • • • Fala A może mieć 5 podfal lub 3 fale Korekta B zawsze składa się z 3 fal Fala 5 powinna być piątą i jest dłuższa Ideałem jest.

TEORIA ELIOTTA  Najważniejszym elementem teorii jest kształt czyli formacja fali  Elementarny wzór to dwuodcinkowy fragment wykresu składający się z impulsu i korekty .

TEORIA ELIOTTA .

FORMACJA ELIOTTA RYNKU ROSNACEGO .

FORMACJA ELIOTTA RYNKU MALEJĄCEGO .

.

.

6% oraz 76. 2.618=61..618 • Co oznacza 1/1.8% oraz 1/2. 89. bowiem każda z cyfr stanowi sumę dwóch poprzednich. 377.• Teorii fal korzysta .618.2% (opór i wsparcie) • Wtórne punkty wsparcia i oporu to 23. 13. przez Leonardo Fibonacciego z Pizzy (Liber Abacci – księga kalkulacji 1202) to sekwencja liczb. 34. dla dowolnego wyrazu ciągu Fibonacciego do wyrazu go poprzedzającego wynosi 1. 233. 8.618. 21. 3. a kolejne liczby ciągu można łatwo obliczyć. 1.4% • 5=2^2+1^2 zasada trójkąta prostokątnego ten rodzaj trójkąta jest CIĄGI FIBONACCIEGO . 5 i 8. 5. natomiast stosunek dowolnych wyrazów oddalonych od siebie o dwa miejsca .618=38. Sekwencja przedstawiona jest jako ciąg następujących cyfr: 0. (jak rozmnaża się para królików) – czyli wzrost ekspotencjałowy • Właściwością przedstawionych liczb w odniesieniu do teorii fal Elliotta jest spostrzeżenie cyfr 3.odkryta w XII/XIII w.2. stosunek dowolnego wyrazu ciągu do wyrazu następującego po nim ..144. 55.0. 1.

618 • geometryczna proporcja 1:3::3:9.618.61. Pierwsza definicja pochodziła od Euclidesa 325-265 pne. Złota reguła – czy to system słoneczny.Divina Proportione ilustrowane przez Leonardo da Vinci. Znana była w starożytnym Egipcie i Pitagorasowi 570-490 pne.GENEZA – ZŁOTA REGUŁA • Złota reguła 1.61803… dlaczego tak interesuje traderów.. muszla ślimaka. . czy spirala huraganu. Pokazuje jak coś narasta lub zmniejsza się we wszechświecie. • Współczynnik – logos • AC:AB ma się tak jak AB:BC – 0. Tradarzy znają ją jako Phi=1. Platon 427-347 pne weź linę i podziel ją nierówno w proporcji 1: 1. Lica Pacioli 1445-1517 .

13.619.FIBONACCI GRAPH • Pokazuje poziomy wsparcia i oporu. 61.2.5. 0. 0. 0. 05. 76.625.618.144.8%. ruchu w dół na trochę znowu rosną – aby dalej spaść • To bazuje na sekwencji XII w matematyka Leonardo Fibonacci. 38.34. Te punkty retracement są: 23.8.55. 0.21.666.1.618 • Przy silnym trendzie odwrócenie jest około 38%.89.233. że ceny po np.6.377 • Ułamki między tymi liczbami dają: 1.3.6%. 0.2%. przy słabym zawrócenie jest około 62% . 50%.4% i 100% • Z liczb 1. 0. sygnalizując krótkoterminowe zmiany kierunku rozwoju cen • Zakłada.

8.618 jest jedyną liczbą która dodana do 1 daje swą odwrotność 0. 55. 2. 21.618 lub odwrotność czyli 0. 5.CIĄG FIBONACCIEGO Suma dowolnych dwóch liczb ciągu jest kolejną jego liczbą 1. Po kilku pierwszych wyrazach stosunek dwóch dowolnych kolejnych wyrazów ciągu wynosi w przybliżeniu 0.382 0. 13.618 Pomiędzy liczbami oddzielonymi o dwie pozycje stosunek wynosi 2. 89. 3.618 . 34.618 + 1 = 1/0. 144 …….

FIBONACCI GRAPH Prawdopodobieństwo w górę B Prawdopodobieństwo w dół A 62% 50% 62% 50% 38% 38% A B .

00 0.89 1.94 0.8% to wsparcie oraz opór 23. 0.00 42.89 48.00 46.11 0.11 43.382 3.94 45.2 % oraz 61.4% to są poziomy wtórne .764 6.00 0.FIBONACCI GRAPH Kurs high low różnica delta kursu 8 50 42 8 Fibonacci 8*fibonacci50-D..618 4.6%.236 1.000 0.000 8.06 46.06 0.00 38. 50%.500 4.00 50. 76.

.

FIBONACCI GRAPH 1 1 2 3 5 8 13 21 34 Poprzedni/następny 1 0.600 1.600 0.667 0.618 0.618 .619 1.619 0.615 0.5 Następny/poprzedni 1 1.625 1.615 1.625 0.667 2 1.75 1.

TEORIA CAROLANA T T F n n 29.5 F n n-ta liczba ciągu określająca ilość dni n n-ta liczba ciągu Fibbonacciego .

rama czasu rozpoczynająca się 3 dni przed prognozowanym dniem i kończąca się 3 dni po .TEORIA CAROLANA  Zmiany tendencji na rynku następują w okienkach czasowych  Dzień prognozowany oddzielony jest od dnia zmiany tendencji ściśle określonym czasem  Wokół każdego prognozowanego dnia rozciąga się tzw.

SŁUPKI I ŚWIECE .

.

kwartalny. tygodniowy miesięczny. dzienny. otwarcia i zamknięcia • Intraday.TWORZENIE WYKRESÓW • Słupkowe ( bar charts) – kurs najwyższy. roczny . najniższy.

kolory biały/czarny • Często dodatkowo słupki wolumenów oraz liczby otwartych kontraktów . zamknięcie. najwyższy. zamknięcie. otwarcie. najniższy. O spadek • Logarytmiczny wykres – pokazuje nie skalę arytmetyczną lecz logarytmiczną (procentową zmianę) • Candle – świece. najniższy. CANDLE.Symboliczne X – wzrost. LOGARITHMIC • BAR – poziom w wybranym okresie.BAR.symboliczne . zamknięcie (skala arytmetyczna. log) • Otwarcie. najwyższy i najniższy kurs. najwyższy • Punktowo. otwarcie. półlogarytmiczna.

.

.

.

zamknięcie. najwyższy i najniższy oraz kolor • Wyższe zamknięcie niż otwarcie – biały • Niższe zamknięcie niż otwarcie – niebieski lub czarny • Shadow (ekstrema ceny) i real body (część grubsza) • Ze świec buduje się figury . If you wish to know the road. inquire of those who have traveled it Even a thousend mile journey beginns with the first step CANDLESTICKS • Japońska analiza techniczna – świece • Twórca legenda Munehisa Homma – handlował ryżem około 1700 • Otwarcie.Jap.

.

FORMACJE ŚWIECOWE Cechą formacji świecowych są ich odpowiedniki – formacje zapowiadające wzrost i formacje zapowiadających spadek są nazywane odwrotnie. na przykład gwiazda wieczornej gwiazda poranna .

KONSTRUKCJA ŚWIECY BIAŁA ŚWIECA NAJWYŻSZY CZARNA ŚWIECA NAJWYŻSZY OTWARCIE ZAMKNICIE OTWARCIE NAJNIŻSZY NAJWYŻSZY OTWARCIE ZAMKNIĘCIE NAJNIŻSZY NAJWYŻSZY ZAMKNIĘCIE ZAMKNIECIE NAJNIŻSZY OTWARCIE NAJNIŻSZY .

ZMIANA KIERUNKU • Zmiana kierunku ku górze bullish • Zmiana kierunku w dół bearish .

HAMMER MŁOT .

FORMACJA MŁOTA .

FORMACJA MŁOTA .

BIAŁY LUB CZARNY HANGING MAN (DOWN) .

DOJI STAR • Zmiana kierunku (down) • Zmiana kierunku (up) .

FORMACJA SPADAJĄCEJ GWIAZDY .

FORMACJA SPADAJĄCEJ GWIAZDY .

FORMACJA SPADAJĄCEJ GWIAZDY .

HARAMI CROSS Harami Cross Harami Cross Harami cros .

FORMACJA GWIAZDY WIECZORNEJ .

FORMACJA GWIAZDY WIECZORNEJ .

FORMACJA GWIAZDY PORANNEJ

FORMACJA GWIAZDY PORANNEJ

3 BLACK CROWS
Three Black Crows

THREE WHITE SOLDIERS
Three white soldiers

THREE MOUNTAINS
Three mountains Odwrotnie – three river bottom

TOP TOWER
Tower top Lub odwrotnie Tower bottom

but not ten in a bundle WOLUMENY • Wolumeny są jak ciśnienie wody w rurach – im większe tym silniejsze zmiany • Wolumeny wspierają wnioski analizy technicznej – potwierdzają ceny • Zwykle wzrost wolumenu z białą świecą oznacza wzrost ceny a wzrost z czarną świecą spadek ceny . One arrow is easily broken.JAP.

CHARTS WYKRESY .

.

AKCJOGRAM (wykres liniowy ) • Najprostsza formą przedstawienia danych instrumentu finansowego • łącząc wartości ceny waloru (np. . zamknięcia) powstaje linia prosta. • przejrzystość • łatwość interpretacji • jedyny typ wykresu stosowany w systemie kursu jednolitego.

WYKRES LINIOWY .

świec spadkowych .cena zamknięcia .cena otwarcia .cena maksymalna .cena minimalna Relacja ceny otwarcia do ceny zamknięcia determinuje barwę świecy • biały kolor korpusu świec wzrostowych • kolor czarnego korpus.WYKRES ŚWIECOWY elementy świecy: • • • • .

WYKRES ŚWIECOWY .

.WYKRES SŁUPKOWY • przekazuje taką samą ilość informacji co wykres świecowy • zasada budowy analogiczna do świec japońskich – różnica dotyczy jedynie prezentacji graficznej.

programy transakcyjne oferują możliwość oznaczenia różnymi kolorami słupków spadkowych. wzrostowych oraz neutralnych .

SYMBOLICZNE • uwzględniają tylko zmiany cen • budowane są jako kolumny „x” i „o” odpowiadające określonym wcześniej ruchom cen • pozwalają zauważyć wahania w specyficznych okresach zagęszczeń • interpretacja ich jest podobna do wykresów słupkowych • wyjątek stanowi sposób pomiaru wybicia ceny .WYKRESY PUNKTOWO .

.WYKRESY KAGI Do konstrukcji wykresu używa się trzech rodzajów linii • grubej • cienkiej • poziomej (zwanej linią załamania) ważną rolę odgrywa wielkość odwrócenia (minimalna zmiana ceny) Umożliwia umieszczenie w następnej kolumnie linii odwrotnej informującej o zmianie trendu.

WYKRESY KAGI .

• W sytuacjach gdy cena zamknięcia jest równa z ceną otwarcia wykres pozostaje bez zmian.WYKRESY KAGI • Wykres przełamania trzech linii (Three Line Break) składa się z prostokątów o różnej wysokości umieszczonych w osobnych kolumnach • Każdą kolejną linię dodaje się do wykresu po osiągnięciu kolejnego maksimum lub minimum. .

WYKRESY KAGI .

SKALE WYKRESÓW Do tworzenia wykresów giełdowych stosuje się skale: • ARYTMETYCZNĄ .ceny oddalone o taką samą jednostkę • LOGARYTMICZNĄ .odległości pomiędzy jednostkami cenowymi odpowiadają ich zmianom procentowym .

WYKRES LOGARYTMICZNY • Wykres arytmetyczny – dystans pokazuje zmianę absolutną wartości • Wykres logarytmiczny pokazuje .dystans zmianę procentowa ceny .

.

.

WYKRESY • Pojedynczego instrumentu • Wielu instrumentów oraz spread między ich cenami • Sezonowości .

ŚRENIE RUCHOME .

9.ŚREDNIE RUCHOME • Średnie ruchome to najstarsze narzędzia analizy technicznej • Im dłuższy okres analizy tym mniejszy wpływ na bieżącą cenę im krótszy tym wpływ większy • Średnie wygładzają trendy 5 dni. rzadko 200 dni • Średnie ruchome pokazują linie wsparcia i oporu • Złote skrzyżowanie to przecięcie długich i krótkich średnich ruchomych . 50 dni. 30.

ŚREDNIE RUCHOME • Średnie kroczące to narzędzia do wygładzania danych w celu wykrycia trendu – niwelator odchyleń • Eliminują krótkoterminową zmienność • Do średnich bierze się zwykle środek dnia • Często średnie dodatkowo waży się • Przecięcie średnich – dwóch. trzech • Średnie wskazują na kierunek ale nie mierzą siły • Nie pokazują stanu wyprzedania lub wykupienia • Rodzaje – Proste (ta sama waga dla każdej ceny) – Ważone (malejąca waga wstecz dla cen) – Wykładnicze (daje większą wagę cenom z ostatniego okresu) .

ŚREDNIA RUCHOMA n i n n k1 x i x k x x n kolejna wartość średniej arytmetycznej kurs i-tego aktywu k przesunięcie średniej ruchomej i .

• Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany. gdy linia kursu przebija od dołu niemalejącą średnią. .ŚREDNIA RUCHOMA generuje dobre sygnały pod warunkiem dobrania odpowiedniego parametru średniej • Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany. gdy kurs przebija od góry nierosnącą średnią.

.

Prosta Expotencjałowa ważona .

.

linia pomarańczowa.ŚREDNIE RUCHOME • System dwóch średnich ruchomych – długiej i krótkiej R. • System trzech średnich ruchomych długiej.Allen 18.moment inwestycji • Często różnice stosuje się jako oscylatory • Czasem stosuje się filtry – nakłada się warunek na zmianę wartości – aby ignorować przecięcia bez znaczenia . linia niebieska. 9. pierwsza identyfikacja trendu.Donchian (20 dni i 5 dni) • Tu max (x dni najwyższe) i min (x dni najniższe).C. 4 dni) • System czterech średnich – dwie pary. druga szybsze . średniej i krótkiej (R.

gdy krótsza średnia przecina dłuższą średnią od góry (zmiana trendu) .ŚREDNIA RUCHOMA • Porównuje się kursy dzienne oraz średnie ruchome dla 5 i 15 dni. Zielone punkty sugerują zakup a czerwone sprzedaż waluty • Zielone punkty. gdy średnia krótsza wyprzedza średnią dłuższą od dołu (zmiana trendu) • Czerwone punkty.

.

.

WYKORZYSTANIE ŚREDNICH • • • • KOPERTY WSTĘGI BOLLINGERA FIBUNACCI OSCYLATORY .

DYWERGENCJE
• Dywergencja – kiedy cena osiąga maksimum lub minimum a wskaźnik techniczny np. jakiś oscylator nie • Pierwotne podstawy z podejścia DOW’a np. różnice między cenami akcji a indeksami transportu lub produkcji • Dywergencji można szukać na średnich ruchomych lub na oscylatorach • Dywergencje stanowią sygnał zmian • Dywergencje mogą mieć charakter seryjny np. pojawiają się trójkątami • Trudno stwierdzić czy zmiana trendu następuje po jednej, czy po serii dywergencji • Np. dywergencje między średnią przemysłową, czy S&P lub olejem opałowym i ropą etc.

MOVING AVERAGE DIFFERENTIALS
• Różnice w średnich ruchomych np. różnica średniej z ostatnich 4 dni w stosunku do średniej z poprzedzających 4 dni • Te dwie linie odejmuje się i to pokazuje oscylację wokół wartości = 0 i sygnalizuje zmianę momentu, kiedy przekracza linię 0 • Gdy powyżej 0 moment pozytywny, gdy poniżej moment negatywny

TRENDY

TREND
• „Zawsze dokonuje transakcji zgodnie z kierunkiem trendu”, „Nigdy nie walcz z trendem”, „Trend jest Twoim sprzymierzeńcem” • Kierunek wyznaczają szczyty i dołki • Trend główny, średni i krótki (DOW) • Linie oporu (góra) i wsparcia (dół)

POJĘCIE TRENDU

Trend – linia przebiegająca regularnie,

zmiany zachodzące mają charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny

ZASADA: NIDGY NIE WALCZ Z TRENDEM Market is never wrong TRENDY .

.

nazywane są poziomem wsparcia a ich istota określa wysokość kursu walutowego.linia oporu. co powoduje cofnięcie się poziomu kursów walutowych .Don’t forget old support and resistance levels ANALIZA TRENDU • Szczyty. przy którym zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne. gdzie z kolei presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu. aby przezwyciężyć presję sprzedających i w rezultacie powstrzymać spadek. która stanowi poziom cen. • Dna .

It is what all eyes see and what all fingers point to IDENTYFIKACJA TRENDU wzrostowy spadkowy Przełamanie trendu Head and shoulders Rosenberg 1996 .Jap.

TREND ROSNĄCY .

TREND MALEJACY .

LINIA WSPARCIA .

LINIA OPORU .

KANAŁ TRENDOWY Kanał trendowy to granice w których poruszają się ceny w czasie Zidentyfikowanie kanału trendowego umożliwia:  określenie tendencji  określenie punktów będących sygnałami kupna i sprzedaży .

Główną wadą zastosowania średniej kroczącej jest jej opóźnienie w stosunku do ruchu cen.WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNJ • Bardziej zaawansowana technika to filtrowanie trendu • Średnia ruchoma (średnia krocząca) . średnia ruchoma ważona oraz średnia ruchoma wykładnicza) • Filtr dziennego zakresu kursów walutowych • Filtr procentowy (kwotowy) • Filtr czasowy .określenie kierunku trendu jak i rozpoznanie sygnałów jego odwrócenia.wskaźnik uzyskany w efekcie uśrednienia wartości szeregu pierwotnego wygładzanie szeregu kursów . (średnia ruchoma arytmetyczna (prosta).

gdy seria kształtujących go szczytów i den położona jest coraz wyżej. zwany trendem horyzontalnym. trendy wtórne (średniookresowe) oraz trendy krótkookresowe . • konsolidacja lub brakiem trendu. • trend spadkowy – gdy szczyty i dna układają się stopniowo coraz niżej. oznaczający sytuację. • trend boczny. oznacza ułożenie szczytów i minimów na zbliżonym poziomie • trendy główne (trendy podstawe).Be a trend follower not a trend predictor Waiting for the right moment is virtous and essential ANALIZA TRENDU • trend wzrostowy.

Szukanie rozwiązania przy pomocy jednego wskaźnika – to jak rozwiązanie problemu przez odnalezienie świętego Graal’a ANALIZA TRENDU • Trend jest definiowany w kontekście czasu • Średnie kroczące pozwalają stwierdzić. czy trend jest rosnący. malejący czy boczny • Szukanie punktów wybicia z kanału trendu .

że średnia ruchoma dawała 75% rekomendacji ze stratą a 25% z zyskiem .kurs IZOLOWANIE TRENDÓW GŁÓWNYCH Filtr trendu Long term Short term czas Badania wykazały.

ANALIZA TRENDU 9 dniowa średnia krocząca 4 dniowa Średnia krocząca 18 dniowa średnia krocząca TREND SPADKOWY TREND BOCZNY TREND BOCZNY .

KANAŁ TRENDOWY Kanał trendu to granice. w których poruszają się ceny w czasie Zidentyfikowanie kanału trendu umożliwia:  określenie tendencji  określenie punktów będących sygnałami kupna i sprzedaży .

ZNIŻKUJACY KANAŁ TRENDOWY .

HORYZONTALNY KANAŁ TRENDOWY .

WACHLARZ 1 2 3 Przełamanie 3 linii oznacza najczęściej odwrócenie linii trendu .

KANAŁ TRENDU .

LUKI CENOWE • Luki cenowe to obszary na wykresie. w których nie dokonano żadnych transakcji • Luka wyczerpania • Luka ucieczki • Luka startu .

TRENDY KRZYWE PARABOLICZNE .

KRZYWE PARABOLICZNE • • • • Formuła – Welles Wilder Narzędzie do gry z trendem Wzór zawiera element czasu Krzywe paraboliczne pokazują moment odwrócenia trendu (moment stop) • Stop & Reverse – zatrzymaj się i odwróć …pozycję • Trzeba wybrać punkt rozpoczęcia analizy .

że inwestorzy stosują stop loss PTPS: SAR –STOP AND REVERSAL POINT (SYSTEM PARABOLICZNY) .02 i rośnie co Δ= 0.02 do ekstremum cenowego • SAR jutro=SAR dziś+AF(najwyższy kurs dziś – SAR dziś) • Ten system zakłada.• Pozycja jest odwracana. To wynika z acceleration factor AF. Zaczyna się on od 0. gdy trend stabilizuje się punkty SAR są odsunięte dalej od siebie. gdy cena sięga linii obrony • Przyspieszanie linii trendu po wstępnym wolnym okresie • Kiedy trend zaczyna się punkty SAR poruszają się z małymi przyrostami.

.

.

Mid Point oraz Standard Deviation. Efektem są wskaźniki trendu podobne do średniej ruchomej lub Donchian Channels. czerwona opór. gdy ceny przetną wsparcie lub opór . • Zielona wskazuje wsparcie. Odnosi się Expotential Moving Average. Gdy kurs łamie opór to sygnał zakupu • Zmiana trendu.BLOOMBERG TRENDER • Wykorzystuje dzienne zmiany zakresu cen i używa Average True Range oraz nowe szczyty i dna.

BLOOMBERG TRENDER • Najpierw kalkuluje się Expotential Moving Average (M P) i Expotential Moving Average (TR) do tego dodaje się lub odejmuje połowę Expotential Moving Average(TR) do Expotantial Moving Average(MP) = Adjusted Modpoint • Trender kalkuluje odchylenie standardowe i dodaje +.1S do ADjusted Modpoint .

.

średni i długi to pokazują się punkty zwrotne trendu .BLOOMBERG TRENDER • W efekcie pokazuje się wsparcie i opór • Jeżeli na tym samym wykresie zrobi się 3 trendery – krótki.

.

HURST EXPONENT GRAPH • KAOS (CHAOS) – używa historycznych cen do predykcji cen przyszłych przyjmując. a więc przyszłe zmiany cen mogą wynikać z dynamiki z przeszłości • Gdyby teoria portfolio była prawadziwa to Hurst Exponent powinien wynosić 0. Hurst exponent. skumulowany zysk z inwestycji w instrument – sygnał zakupu zielony. sprzedaży czerwony • Tu odrzuca się teorię random walk i efektywności rynków E. że rynki są dynamiczne.5 – jednak ruchy cen są trwalsze w czasie . że ceny zmieniają się dłużej niż wynika to z losowości kroczącej • Pokazuje 3 wykresy: ceny. że stare ceny nie mogą być podstawą do wnioskowania o przyszłych cenach i bazuje się na wykazywanych statystycznie anomaliach przeczących teorii rynków efektywnych – Teoria Chaosu – która mówi.Fama.

HURST EXPONENT GRAPH • Hurst exponent graph mierzy trwałość i nietrwałość ruchów cen w czasie.5 gdy random walk H gdy wyżyżs seria persistent gdy mniej antypersistent . a więc prognozuje ceny z persistence trendu • Trend patrzy wstecz ale persitence (non-linear) w przód • May Ch.Wiley.1999 1 aH (at ) 1 / aH czynnik skalujacy X (t ) X (at ) proces X (t ) przyspiesz any przez czynnik a 0.Nonlinear pricing:theory&aplications.

.

.

Chester Keltner – podobnie jak Bollinger bada odchylenia od średniej (envelope) • Gdy cena odchyla się od średniej oczekuje się powrotu • Górna granica to 10 dni średnia ruchoma + 10 dni średnia ruchoma różnicy najwyższy – najniższy kurs • Dolna granica to 10 dni średnia ruchoma .10 dni średnia ruchoma różnicy najwyższy – najniższy kurs .KELTNER BAND • Oscylator .

.

Bollinger sugerował. gdy większa – pasmo szersze • Zwykle dwa odchylenia standardowe a średnia ruchoma dla 20 dni • Często używane z Relative Strength Index RSI lub Moving Convergence/Divergence • J. czyli liczy odchylenia standardowe od średniej ruchomej (zwykle 2 odchylenie standardowe) czyli 95%. że kurs zostanie w paśmie • Gdy mniejsza zmienność pasmo jest węższe. że duża zmiana ceny poprzedzana jest przez okres bardzo małej zmienności .PASMO BOLLINGER • John Bollinger band – pokazuje punkty wsparcia i oporu ze zmienności cen akcji (odchylenie standardowe).

sprzedaj kupuj .

.

PRZYKŁADOWY CZAS WYBICIA Z KANAŁU RYNEK KAKAO KUKURYDZ A CUKIER BAWEŁNA SREBRO MIEDŹ DNI 18 38 40 70 4 29 RYNEK SOJA PSZENICA DNI 57 22 WIEPRZOWI 38 NA OLEJ SOJOWY 42 WOŁOWINA 13 SKLEJKA 48 .

• Kierunek dół lub góra pokazuje wcześniej możliwą zmianę trendu • Gdy wartość średnia to trendu boczny .ACCUMULATION DISTRIBUTION OSCILLATOR • ADO – używa analizy zmian RSI . do określenia kierunku • Dodaje do dystansu open to high low to close. dzieli się przez 2 i mnoży przez 100 • Zmiany między 100 a 0.relative strenght index.

AUTOREGRESJA • Wsparcie lub opór kalkuluje się dodając i odejmując dwa odchylenia standardowe (95% prawdopodobieństwa w rozkładzie normalnym) • Gdy cena przebija limity indykacja zmiany trendu np. ponad +2 S oznacza wzrost popytu przy niedostatecznej podaży .

.

WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ & OSCYLATORY .

czyli rozbieżność między oscylatorem a ruchem cen Przecięcie poziomu 0 .• WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ Oscylator . • • • • • • a więc tempa. w jakim rynek przyspiesza bądź zwalnia. będąca pomocną w określaniu z wyprzedzeniem przyszłych zmian kursów walutowych i identyfikacji punktów zwrotnych na rynku.matematycznie określona miara impetu rynkowego. Pokazuje nie na wartość kursu ale na jego zmianę – a więc może mieć wartości dodatnie i ujemne Moment czyli sygnał to przejście przez oś 0 Oscylatory mają charakter pomocniczy Zastosowania – kiedy osiągają skrajne wartości – rynek wykupiony (góra) lub wyprzedany (dół) Kiedy dywergencja.

.

oraz momentum . moving average convergence divergence). wskaźnik zmian ROC (ang. oscylator MACD (ang. rate of change).OSCYLATORY • Wyróżnia się wskaźnik siły względnej RSI (ang. relative strenght index).

Wzmocnieniem sygnałów jest wzajemne położenie linii wskaźnika i linii sygnałowej . 100 RSI 100 1 RS średni wzrost kursu z k dni RS= --------------------------------średni spadek kursu z k dni Pokazuje stan rynku z punktu widzenia sił popytu i podaży.RSI (Relative Strength Index) (wskaźnik relatywnej siły) Nazywany wskaźnikiem wewnętrznej siły akcji.

RSI • Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wysprzedania. . • Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.

gdy RSI<30% sugeruje nadmiar sprzedania • Powyższe daje sygnał do sprzedaży lub zakupu RSI 100 100 srednia w góre 1 { RS} srednia w dol sredni wzrost w gore np14 dni sredni spadek 14 dni RS . szybki wzrost w górę może sugerować nadmiar zakupu (RSI>70%).RELATIVE STRENGTH INDEX • Indeks siły względnej – oscylator (waha się od 0-100) • RSI – pokazuje historyczną relację cena/zysk – bierze się ceny zamknięcia oraz yields – trochę jest to jak analiza czynnika dla futures prices (opr. W ciągu 14 dni 10 w górę 4 w dół • RSI mierzy szybkość kierunkowej zmiany cen. Welles Wilder 1978) • Liczy się ile razy poruszał się od średniej w górę i od średniej w dół np.

.

RELATIVE STRENGTH INDICATOR • Wykresy mogą być tygodniowe dla długich trendów • lub • Dzienne: Relative Strength RS= (średnia 14 dni closes up)/(średnia 14 dni closes down) .

sprzedaj 70 kupuj Załamanie ruchu 30 .

RELATIVE STRENGTH ANALYSIS • Analiza zachowania akcji w stosunku do benchmarku np S&P-500 • Czy akcje przebijają indeks. czy leżą poniżej indeksu • Linia trendu pokazuje wsparcie i opór F .

.

.

% średnia ruchoma z D% • DSS% średnia ruchoma z DS. 4 dni (last close i low price z N dni) =K% • K%=[(close)-(low z N)]/[(high z N)-(low z N)] • D% wygładza trend dla ilości w danym okresie • DS.STOCHASTIC • George Lane 50-te.% • 70% lub 80% (%K) oznaczać będzie overbought.Oscylator stochastyczny bada relacje nadwyżki zakupu do nadwyżki podaży – pozwala identyfikować swing w kursach • TASC GRAPH – mierzy szybkość zmiany cen dla identyfikacji nadmiaru zakupu lub sprzedaży • Są dwie linie %K (raw stochastic) oraz %D (średnia ruchoma ze średnich ruchomych) • Analizuje różnicę w średnich ruchomych np. 20% lub 30% (%D) oversold .

%K Przecięcie lewostronne K% szybciej niż D% Przecięcie prawostronne K% wolniej niż D% Kolano – silny rynek Łokieć – słaby rynek Szczypce zapowiedź Przecięcia D% z K% Hak zagięcie K% Poprzedzające przecięcie .

STOCHASTIC 70 30 .

WILIAMS %R • Należy do rodziny oscylatorów stochastycznych • WLPR = Larry Wiliams %R służy badani nadmiaru sprzedaży lub kupna .oscylator • Kalkuluje różnicę między ostatnią ceną closing a najwyższą z najwyższych relatywnie do rozpiętości cen w okresie – R zmienia się od -100 do 0 • Nadmiar zakupu gdy >-20 • Nadmiar sprzedaży gdy <-80 • Prównanie Williams %R z ceną daje też możliwość identyfikacji zmiany momentu (najwyzsza cena w okresie dzis clo sin g ) * 100 (najwyzsza cena w okresie najniżajn cena w okresie) Williams % R .

WILLIAMS %R .

0.MACD indicator/oscylator mierzy ekspotencjałowo ochylenia cen w krótkim okresie lub tzw.075 0.15.MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE • Opracował Gerald Appel 1979. Strukturalne zmiany w trendzie • 2 linie zestawiane z 3 ekspotencjałowych średnich ruchomych • Pierwsza różnica ekspotencjałowych średnich ruchomych dla 26 i 12 dni • Druga powstaje ze średniej ruchomej ekspotencjałowej 9 dni (linia sygnałowa) minus linia pierwsza • Wartość wykładników 0.2 (9dni) • Przecięcia są wskazaniami do transakcji .

x k 2 x k1 x k 2 lub MACD średnie wykładnicze x k1 x k 2 x ne xn 1 2 k 2 xn k x ne xn wielodniowa średnia wykładnicza wielodniowa średnia arytmetyczna . Wskaźnik .MACD (Moving Average Convergence Divergence) (zbieżność i rozbieżność średnich ruchomych) Jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. MACD x k1 .malejący poniżej zera świadczy o rynku malejącym xn cena akcji na n-tej sesji . Jego popularność wynika z możliwości wykorzystania wskaźnika zarówno w okresie stabilizacji jak i wzrostów czy spadków cen.rosnący powyżej zera świadczy o rynku wzrostowym.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany. . Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany. gdy MACD przebija od dołu niemalejącą linię sygnałową. gdy MACD przebija od góry nierosnącą linię sygnałową .MACD Za linię równowagi dla MACD przyjmuje się poziom zerowy.

MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE .

lub: • =3*close-(Low+Open+High) . Wskaźnik może pokazywać jak buduje się przełamanie trendu • TVB= (close-Low)+(close-Open)-(high-close .REX OSCYLATOR • Mierzy zachowanie rynku w pobliżu otwarcia – rozstęp najwyższych i najniższych wartości tego samego słupka • Najwyższa wartość minus zamknięcie • Duża rozbieżność wskazuje na słabość wskaźników (i rynku) • REX to jest średnia ruchoma n okresów TVB • True Value Bar wskazuje jak zdrowy jest rynek.

.

krzywe paraboliczne etc.minimum – Wczorajsze zamknięcie – dziś maksimum – Wczorajsze zamknięcie – dziś minimum • Po uśrednieniu z kilku dni – Average True Range . • Podstawą jest badanie zakresu zmiany – np. Wilder True Range – Maksimum.WSKAŹNIKI ZMIENNOŚCI • Wiele wskaźników pokazuje zmienność – nawet takie jak RSI. DMI.CSI.

Welles Wilder Jr New Concepts in Technical Trading Systems.dla trendu spadkowego. gdy cena dziś jest niższa od najniższej wczoraj • Directional movement DM – wartości +DM i –DM są uśredniane i dzielone przez wartość prawdziwego zakresu zmiany +DM -DM T1 T2 .WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO .DI • J. 1978 • DI – dla trendu wzrostowego maksimum cenowe dziś > od maksimum cenowego wczoraj • DI .

Welles Wilder – współczynnik mierzy kierunkowe zmiany cen. • ( srednia z DM dla N dni wstecz ) DMI ( srednia z True Range) TR najwiek sza wartosc z : najwyzszy k urs dnia najnizszy k urs dnia roznica najwyzszy dzis a k urs zamk niecia wczoraj roznica najnizszy dzis a zamk nieciewczoraj DM pozytywny ruch k ierunk owy Dla DM : DMI ( srednia z DM dla N dni wstecz ) ( srednia z True Range) DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATOR – DMI WSKAŹNIK KIERUNKU . Zakłada się.• Twórca J. gdy kurs z dziś jest wyższy niż kurs z minionych dni. że wzrost jest wtedy. I odwrotnie z trendem w dół.

gdy +DMI zielony przecina od dołu czerwony • Average directional movement index ADXR mierzy siłę trendu a nie kierunek (poziom wyższy od 15 oznacza wystepowanie trendu) • Oblicza się dwa wskaźniki: sumy DIsum oraz różnice DIróż • DX=(DIróż / DIsum )*100 • ADX to linia średniej 14 dni z +DMI minus –DMI • ADX ponad 20 sugeruje trend poniżej zmianę . Trend Research. Greensboro.• DIRECTIONAL MOVEMENT INDICATOR – DMI WSKAŹNIK KIERUNKU Wilder.1978 • W uproszczeniu Wilder sugeruje: • kupować. gdy linia indeksu +DMI zielony przecina w górę indeks –DMI czerwony • Sprzedawać. J.Wells:New concepts in Technical Trading Systems.

DMI .

Bada szczyty i dna • Wilder proponował średnią 14 dni – dziś się stosuje 2 do 9 dni – system dla krótkiego okresu • Dobrze wyrażać w % zmiany .AVERAGE TRUE RANGE • Oscylator Welles Wilder: • Bierze pod uwagę największą z 3 wartości: – Najwyższa minus najniższa – Najwyższa dziś minus wczorajsze zamknięcie – Najniższa dziś minus wczorajsze zamknięcie • ATR jest potęgową średnią.

.

Ten oscylator wskazuje zmienność cen wspomagającą okresy byka i niedźwiedzia. że byki kontrolują. krótka 2-4 dni . że niedźwiedzie • Litera A oznacza ALERT – zmiana sentymentu • Analiza dłuższa to 7-10 dni. Dyskontuje nowe informacje napływające od zamknięcia wczoraj do otwarcia dziś • Czyli spread średniej ruchomej True Range dni w górę oraz True Range dni w dół • Zielony (greed) wskazuje.FEAR & GREED • To jest Average True Range oraz nowe szczyty i dna dla danych dni w stosunku do poprzedniego dnia. a czerwony (fear).

.

FEAR & GREED • Kupuj. gdy FEAR jest najniżej a cena bieżąca wyżej i odwrotna zmiana dla zielonego GREED • Gdy FEAR lub GREED wystrzela najwyżej to sygnał zmiany trendu . gdy czerwony zamienia się w zielony – odwrotnie sygnał sprzedaży • Odwrócenie trendu.

dzielona przez różnicę zwykłej średniej i 3 cen z dziś • Stała Lamberta powoduje. że 70-80% oscyluje między +100 . zamknięcia /3).COMMODITY CHANNEL INDEX • Indeks kanałowy (Donald Lambert 1980) • Wiąże wskaźnik z teorią cykli • Oscylator CCI mierzy odchylenie kursu od średniej ceny – sygnały odchylenia • Oscyluje +-100. najniższa. później średnie odchylenie od wartości kroczącej. ponad 100 nadmiar kupna poniżej -100 nadmiar sprzedaży • Złożone liczenie (cena najwyższa. dalej mnożona przez stałą Lamberta.

.

ROC • • • • Podobny wskaźnik do impetu ROC=100*Pt/Pt-n Poziom 100 wyznacza poziom referencyjny Sygnały przecięcia trendu z linią 100 .WSKAŹNIK ZMIAN – RATE OF CHANGE .

negatywna spadek (absolutne wartości) .RATE OF CHANGE . które wyławiają momenty zmiany kierunku przyrostu lub spadku kursu wskazując na kupno lub sprzedaż • Inny wariant (Bloomberg) • ROC=(close dziś-close*ilość dni wstecz/close*ilość dni wstecz)*100 • Wartość dodatnia wskaźnika oznacza wzrost kursu.ROC • Stopa zmiany kursu – pokazuje zmiany.

ROC (Rate of change) wskaźnik szybkości zmian ROC Jest miarą tempa ewolucji kursu akcji Ma co najmniej dwa zastosowania: x x n 1 100 % n k x  wyznacza poziom wykupienia i wyprzedaży  umożliwia badanie dynamiki wzrostu (spadku) kursów n cena akcji na n-tej sesji cena akcji na sesji o k wcześniejszej od n x n k .

Do analizy tego wskaźnika Konieczne jest wyznaczenie poziomów: wykupienia i wysprzedania Poziomy te powinny być tak wyznaczone. Dolne ograniczenie obszaru – poziom wysprzedania. Górne ograniczenie obszaru poziom wykupienia. .90% przebiegu wskaźnika. aby w obszarze między nimi znajdowało się ok.ROC obok MACD najczęściej używany wskaźnik analizy technicznej.

ROC .

.

RELATIVE PERCENT GRAF • Pokazuje zmiany procentowe tempa wzrostu .

.

albo niedźwiedzia . albo sentymentu byka.MOMENTUM • Wskaźnik Momentum bada zmianę netto ceny w różnych punktach wykresu • Pomarańczowa linia liczy cenę zamknięcia dziś i 10 dni wstecz • To konfrontuje się z 5 dniową średnią ruchomą linii Momentum • Ich przecięcie jest sygnałem.

.

Linie sygnałowe oznaczają linie wykupienia i wysprzedania. OS x n x x k k x x n średnia okresowe średnia okresowe k>n k .OSCYLATOR ŚREDNICH Przecięcie poziomu zera jest równoznaczne z przecięciem się odpowiednich średnich. W praktyce sygnały te są spóźnione.

a spadek spadkowi • Kupować. gdy dana akcja schodziła poniżej punktu średniego • Wzrost wolumenu sprzyjał wzrostowi cen. gdy zmieniała się relacja cena wolumen • Akumulacja – gdy przekraczano punkt średni i dystrybucja.OSCYLATOR CHAIKIN • Oscylator Marc Chaikin – oscylator średnich ruchomych wskaźnik akumulacja/dystrybucja – bada relację wolumenów i cen • Założenie . gdy cena przebija 14 dniową średnią} .wzrost wolumenów potwierdza trend • Krzywa CHKO =ADL= {[(close-low)-(high-close)]*volume}/(highlow) • Chaikin oscylator=(3 dniowa średnia ruchoma ADL) – (10 dniowa średnia ruchoma ADL) • Marc Chaikin interpretował – zmiana.

Tu słupki wolumenów dla akcji Dla kursów walut brak .

f .

ON BALANCE VOLUME • Joe Granville – teoria wolumeny mierzą aktywność i wskazują na sentyment rynku • Duży wolumen zakończony wzrostem oznacza byka • Duży wolumen zakończony spadkiem oznacza byka • Konstrukcja wskaźnika. gdy spadkiem wolumen się odejmuje . gdy dzień kończy się wzrostem wolumeny kumuluje się.

równowaga wolumenu) Wadą OBV jest brak informacji o popycie i podaży popartych siłą nabywczą w momencie gdy rynek jest zrównoważony Obrót z każdej sesji giełdowej jest kumulowany na plus lub minus w zależności od tego czy cena akcji wzrosła czy spadła .OBV (On Balance Volume) (wskaźnik bilansu. siła bilansu.

VOLUME • Interpretacje: • Wzrost wolumenu i cen = silny wzrost • Wzrost wolumenu i spadek cen = silny spadek • Spadek wolumenu i wzrost cen = słaby wzrost • Spadek wolumenu i cen = słabe wycofywanie .

.

czerwone mniejsze od średniego .VOLUME • Histogram aktualnego wolumenu w porównaniu ze średnim wolumenem z ostatnich x lat • Zielone – większe wolumeny.

.

BLOOMBERG

DEMARK INDICATORS .

.

DEMARK WSKAŹNIKI • Tom DeMark szukał metod momentu zmiany trendu spadkowego i antycypacji zmiany • Najpopularniejsze TD Sequential. miał sygnalizować koniec trendu • Jest około 25 wskaźników TD .

SUPPORT & RESISTANCE

PIVOT GRAPH
• PIVG – wskazuje na opór i wsparcie • Używany przez handlujących futures • Bada się punkty PIVOT i relację, gdzie jest rynek w stosuku do tych punktów resistance & support (R1,R2..S1,S2)

OPPENING RANGE
• Wskaźnik, który pokazuje budowanie się popytu i podaży • Dwie linie • Zielona najwyższe punkty z pierwszych 5 słupków danego dnia • Czerwona najniższe punkty z pierwszych 5 słupków danego dnia • Co dziesięć minut przesuwa linie po nowych transakcjach

.

SEASONALITY .

.

.

FINANCIAL RATIOS .

.

.

.

.

.

.

ICHIMOKU LUB CLOUD CHART .

Pijana Małpa etc • Ichimoku to jak stanie na szczycie góry i obserwowanie rynku – lecz zamiast ciosów używa się średnich ruchomych i przesunięć • „Kupuj. gdy cena jest ponad chmurami a słońce świeci jasno” • „Sprzedawaj. gdy cena nie ma wsparcia gór i pada deszcz” • Ichimoku = „Spojrzenie człowieka z gór” opisał w 1969 Goichi Hosoda w podręczniku ale teoria była już znana .ICHIMOKU • Tajemnica Zachodniej analizy technicznej preferowana przez Azjatów • Azjatyckie podejście Kung Fu pokazuje różne style – Biały Żuraw.

ICHIMOKU • Basowe sygnały kupuj/sprzedaj • 7 linii: – Czerwona – conversion line • =(highest high+lowest low)/2 ostatnie 9 dni – Zółta – base line • = (highest high +lowest low)/2 ostatnie 26 – Szara – lagging span • = closing price 26 dnie wcześniej – Pomarańczowa – leading span 1 • = (base line + conversion line)/2 na 26 dni naprzód – Zielona – leading span 2 • =(highest high + lowest low)/2 przesunięte 26 dni naprzód – Cloud • Powierzchnia niebieska – Proce – wykres świecowy .

gdy szara przecina linię ceny • Gdy linia ceny przecina Cloud (niebieską) .ICHIMOKU CHARTS • Tworzy wykres z 26 dni w przeszłości i 26 dni przyszłych wokół ceny bieżącej • Wykresy Ichimoku są kombinacją indykatorów trendu • Linia konwersji. gdy różowa przecina żółtą • Lagging span.

.

ICHIMOKU • CONVERSION LINE przekraczana od góry przez BASE LINE kupuj – odwrotnie sprzedaj • LAGGING SPAN > CLOSING PRICE kupuj • CLOUD gdy LEADING SPAN 1 jest ponad LEADING SPAN 2 to jest sygnał wzrostu runku. odwrotnie spadku • Do tego wykres świecowy oraz figury DOJI. STAR etc . HAMMER.

McCLELLAN OSCILLATOR • Stworzony przez Sherman McClellan – różnica między rosnącą i malejącą ilością emitowanych akcji danej spółki • Pokazuje ilość akcji w celu określenia siły lub słabości akcji • Silny byk to dużo akcji i mały ruch cen w górę • Słabnący byk to mała ilość akcji ale duży wzrost ceny – wrażenie silnego wzrostu .

.

MONEY FLOW • Bazuje na teorii. że cena rośnie z napływem pieniędzy • Bada się: • Góra= cena * wolumen oraz napływ pieniądza • Dół= cena * wolumen minus napływ pieniądza .

.

IMPET • Prosty wskaźnik – prosty. daje wskazanie trendu ale i szybkości wykupienia lub wyprzedzenia rynku • Cena dziś minus cena zamknięcia przed n-dni • Pokazuje linię trochę jak oscylator – po obu stronach zera (przecięcie linii zera od dołu lub z góry) • M=Pt-Pt-n • Mniejsze różnice cen oznaczają zwolnienie impetu. większe oznaczają siłę trendu .

średnia 10 dni +. później następuje odwrót • Analizuje się miejsce wybicia z koperty .5% • Analizuje oczekiwany zakres kursu bazując na volatility • Czyli procent ponad i poniżej średniej ruchomej to tworzy kopertę • Teoria – nadpobudliwi gracze przekraczają nadmiernie granice.KOPERTY .MOVING AVERAGE ENVELOPES • Najprostsza to średnia ruchoma otoczona wstęgami odchylającymi się o określony procent (np.

.

.

FORMACJE .

formacja V oraz formacja spodka. . formacja chorągiewki. formacje podwójnych i potrójnych szczytów i den.FORMACJE • “Formacja” to pewien wzorzec. formacja flagi oraz formacja klina. • Formacji zapowiadające kontynuację trendu formacja trójkąta. formacja prostokąta. którego wyszukiwanie i interpretacja należy do klasycznych narzędzi analizy. • Formacje zapowiadające odwrócenie trendu formacja głowy i ramion.

łączy się najwyższe i najniższe punkty • przełamanie • zagięcie linii trendu (SPODECZEK) • kanał trendu • formacje oporu i oparcia (support & resistance) .CHARTY-WZORY-FIGURY • Flaga • Fan wachlarz .

CHARTY-WZORY-FIGURY • • • • • Potrójne szczyty Potrójne dna Podwójne szczyty Podwójne dna Trójkąty .

GŁOWA I RAMIONA Stosowana przy podjęciu decyzji sprzedaży Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnałem sprzedaży jest wybicie w dół przez linię szyi Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (mierzona od punktu wybicia – W ) powinna być co najmniej równa wysokości głowy ponad linię szyi .

GŁOWA I RAMIONA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje – sprzedaj. jeśli cena spadnie przynajmniej 3% poniżej linii szyi .

ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA Stosowana przy podjęciu decyzji kupna Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnałem kupna jest wybicie w górę przez linię szyi Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (ponad punkt wybicia W ) powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi .

ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: sprzedaj na wybiciu w górę i odkup jak poniżej Jeśli nie posiadasz akcji: kupuj. na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu) na jednym z poniższych poziomów: • 40% korekta ruchu od dna prawego ramienia (P) do szczytu po wybiciu Max • Linia wyznaczona przez dna głowy (G i prawego ramienia (P) • linia szyi (w zależności. który zostanie osiągnięty wcześniej ) .

FORMACJA LITERY V i OWRÓCONEJ LITERY V  Najprostszy rodzaj formacji  Są często składowymi innych formacji  Bardzo ryzykowne do interpretacji Formacja V może zapowiadać wzrost notowań gdy prawe ramię przebije linie oporu Odwrócone V może oznaczać spadek notowań gdy prawa noga przebija linię wsparcia .

FORMACJA PODWÓJNEGO SZCZYTU I PODWÓJNEGO DNA gdy kurs po wspięciu się w formacji M na drugi wierzchołek spada poniżej linii wsparcia (miedzy wierzchołkami) to jest to sygnał sprzedaży jeżeli po osiągnięciu drugiego dna kurs wzrośnie przebijając o 3% linie oporu poprowadzona na poziomie szczytu formacji W jest to sygnał kupna akcji. .

FORMACJA W występuje w końcowej fazie długo. .lub średnioterminowej zniżki Stosowana do podjęcia decyzji kupna Czas formowania – kilka tygodni Sygnałem kupna jest wybicie ponad maksymalny poziom pomiędzy dnami (2) Czasami po wybiciu następuje korekta w dół (oznaczona kolorem zielonym).

FORMACJA W (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu • jeśli nastąpi przebicie w dół poziomu dna (D) sprzedaj natychmiast Jeśli nie posiadasz akcji: • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) .

lub średnioterminowej zwyżki Stosowana przy podjęciu decyzji sprzedaży Czas formowania kilka tygodni Sygnałem kupna jest spadek poniżej minimalnego poziomu pomiędzy szczytami Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu w dół minimum cenowego(2) pomiędzy szczytami .FORMACJA M występuje w końcowej fazie długo.

FORMACJA M (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje • sprzedaj natychmiast po przebiciu poziomu dna pomiędzy szczytami (Min) .

po wybiciu. .FORMACJA BAZY I SPODECZKA Stosowana przy podjęciu decyzji kupna Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnałem kupna jest wybicie ponad górne ograniczenie formacji Im dłużej kształtuje się baza. tym większy powinien być ruch cen.

FORMACJA BAZY I SPODECZKA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje – • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast Jeśli nie posiadasz akcji – • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na korekcie po wybiciu .

poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy stosunkowo niskich obrotach .FORMACJA ODWRÓCONEGO SPODECZKA jedna z rzadziej występujących formacji Stosowana przy podjęciu decyzji sprzedaży Czas formowania kilka miesięcy Sygnał sprzedaży przebicie dolnego ograniczenia formacji.

FORMACJA ODWRÓCONEGO SPODECZKA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji sprzedaj natychmiast .

TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY Stosowany przy podjęciu decyzji kupna Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnałem kuna jest wybicie ponad górną krawędź. pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Wielkość wzrostu cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym . wybicie powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) tj.

pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). wybicie powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) tj. Wielkość wzrostu cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym .TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY Stosowany przy podjęciu decyzji kupna Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnałem kuna jest wybicie ponad górną krawędź.

najlepiej w okolicach 2/3 długości formacji) .TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: • przy wybiciu w górę sprzedaj na wybiciu i odkup akcje na korekcie (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) • jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji uważaj na inne sygnały sprzedaży i jeśli wystąpią sprzedaj natychmiast Jeśli nie posiadasz akcji: • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) Uwaga: Bardzo ważne jest. żeby wybicie nastąpiło w określonym czasie (nie później niż 25% przed końcem trójkąta.

Wielkość spadku po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym . wybicie powinno nastąpić nie później niż25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) tj. pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K).FORMACJA TRÓJKATA ZNIŻKUJĄCEGO Stosowany przy podjęciu decyzji sprzedaży Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnał sprzedaży jest przebicie dolnej krawędzi.

FORMACJA TRÓJKATA ZNIŻKUJĄCEGO (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje – • sprzedaj natychmiast jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji .

FORMACJE ZAPOWIADAJĄCE KONTYNUACJĘ TRENDU Do tej grupy formacji zalicza się formacje:     Klina Flagi Chorągiewki Diamentu .

KLIN ZWYŻKUJĄCY Stosowany przy podjęcie decyzji sprzedaży Czas formowania 1-3 miesiące Sygnałem sprzedaży jest wybicie w dół przez dolną krawędź Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt .P zwrotny oraz wierzchołek .K) .

KLIN ZWYŻKUJĄCY (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje sprzedaj po wybiciu w dół .

K) Powinno to być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu obrotów.P zwrotny oraz wierzchołek . .KLIN ZNIŻKUJĄCY Stosowany przy podjęciu decyzji kupna Czas formowania 1-3 miesiące Sygnałem kupna jest przebicie górnej krawędzi klina. wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt .

.KLIN ZNIŻKUJĄCY (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu Jeśli nie posiadasz akcji: • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów i w odpowiednim czasie) Poziom bezpieczeństwa można wyznaczyć na wysokości wierzchołka klina.

od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu . mierzonego od jakiegoś punktu charakteryst. np.FLAGA Stosowana do podjęcia decyzji kupna lub sprzedaży (początek formacji oznaczono literą P. koniec literą K) Czas formowania ok. 3 tygodnie Sygnał kupna: pełne ukształtowanie formacji po zwyżce Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku Zasięg ruchu po wybiciu powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej.

sprzedaj. jeśli Flaga z dojściem od dołu (rys. 1) • wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tyg. od początku formacji • w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu. który nie doprowadził do wybicia • wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tyg. 2) • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem) . od początku formacji a wolumen nie zachowuje się zgodnie z teorią • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast Flaga z dojściem od góry (rys.FLAGA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje .

kupuj jeśli Flaga z dojściem od dołu (rys. Jeśli nie posiadasz akcji .d. to kupuj nawet po wyższych cenach) Flaga z dojściem od góry (rys.FLAGA (Taktyka gry) c. 1) po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji. 2) nie kupuj (nawet po wybiciu w górę) .

CHORĄGIEWKA Stosowana do podjęcia decyzji kupna lub sprzedaży Czas formowania ok. 3 tygodnie Sygnał kupna: pełne ukształtowanie formacji po zwyżce Sygnał sprzedaży: pełne ukształtowanie formacji po spadku Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu . mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego – np.

jeśli : Flaga z dojściem od dołu (rys. od początku formacji a wolumen nie zachowuje się zgodnie z teorią • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast Flaga z dojściem od góry (rys. od początku formacji • w obrębie formacji wystąpił wyraźny wzrost wolumenu podczas ruchu.sprzedaj. 2) • sprzedaj po ukształtowaniu się formacji (jeszcze przed wybiciem) .CHORĄGIEWKA (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje . 1) • wybicie nie nastąpiło w ciągu 4 tyg. który nie doprowadził do wybicia • wybicie nie nastąpiło w ciągu 3 tyg.

to kupuj nawet po wyższych cenach) Flaga z dojściem od góry (rys. 1) po ukształtowaniu się formacji przy dobrym układzie wolumenu obrotów nie czekając na wybicie w górę (jeśli sprzedałeś wcześniej – przy dojściu do formacji. Jeśli nie posiadasz akcji .d. 2) nie kupuj (nawet po wybiciu w górę) .kupuj. jeśli : Flaga z dojściem od dołu (rys.CHORĄGIEWKA (Taktyka gry) c.

DIAMENT Stosowany przy podjęciu decyzji kupna lub sprzedaży Czas formowania od kilku tygodni do kilku miesięcy Sygnał kupna: wybicie w górę potwierdzone wzrostem obrotów Sygnał sprzedaży: wybicie w dół .

DIAMENT (Taktyka gry) Jeśli posiadasz akcje: • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast Jeśli nie posiadasz akcji: • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na korekcie Po wybiciu z diamentu poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości prawego wierzchołka diamentu. .

gdy 39 x na dole – wszystkie ruchy w ciągu dnia pokazywały poziomy stabilności ceny lub punkty wybicia się cen . znika tu skala czasowa – kluczową rolę odgrywa cena • Konstrukcja x zaznaczał zmiany od ceny w górę lub w dół o ilość dolarów • Np.WYKRESY PUNKTOWOSYMBOLICZNE • Pojawiły się w końcu XIX w • Jak średnie mogą pełnić rolę filtra. cena 40 gdy 41 x na górze.

0 X –ruch w górę 0 – ruch w dół Poziom horyzontalny wyznacza dany poziom kursu • Zapisuje się w pionie w trendzie – tylko gdy po 3 kursach pod rząd w tym samym kierunku zmiana trendu • Zmiana kierunku zależy od ilości X lub 0 .POINT & FIGURE • • • • • Analiza niezależna od czasu Na papierze rysunek X.

grudzień • Analizuje się średnie ruchome 4 dniowe . w dół O . trend. że ruch cen wskazują na kupujących lub sprzedających – pomijając czas i wolumeny • Pomaga określać wsparcie i opór.POINT & FIGURE • PFP = analizuje popyt i podaż – zakładając.podaż • Numery 1-9 oznacza styczeń wrzesień a A-C październik . zwroty • Filtrowanie małych ruchów cen w górę X – popyt. korekty.

kupuj sprzedaj opór wsparcie .

.

PROFIL RYNKU • • • • • • Sama cen nie stanowi pełnej informacji o stanie rynku Krzywa dzwonowa Peter Steidlmayer – bada pionowe i poziome ruchy rynku To jest jak analiza zmian w popycie i podaży Co półgodziny wpisuje się literowe zmiany cen i sumując uzyskuje się rozkład ceny Profil płaski lub skośny wskazuje ruch w kierunku zmiany ceny Profil symetryczny utrzymanie ceny Potem obserwuje się zmiany w kolejnych dniach B B B B B B B 30 min 30 min 30 min 30 min C C C C D D D E B BC BCD BCDE BCD B B • .

REGRESSION LINES • Linie regresji pozwalają zidentyfikować krótkie odchylenia od ogólnego trendu • Pokazuje regresję oraz +.dwa odchylenia standardowe • Regresja szacowana metodą najmniejszych kwadratów • Założenie powrotu do średniej .

.

4 dniowe +.3% .procent odchylenia • Odchylenie zależy od zmienności – często bierze się +.MOVING AVERAGE ENVELOPES • Używa historycznych cen oraz procentowej bazy wsparcia i oporu – envelope • Średnie ruchome np.

.

TRADING ENVELOPERS • Na graf składa się historyczne odchylenie standardowe wokół kursu wynikającego ze średniej ruchomej. Odchylenie standardowe mierzy zmienność miejsce poszczególnego kursu od nadziei matematycznej z rozkładu. czyli wyznacza górne i dolne odchylenie kursu .

TRADING ENVELOPES • Pokazuje historyczne zmiany odchylenia standardowego wokół poziomu kursu • Średnia ruchoma zwykle 4 dniowa i wokół tej wartości wykresy skorygowane o odchylenie standardowe • Patrzy się kiedy kurs wychodzi poza pasmo – wtedy oversold lub overbought .

.

.

VOLUME DIMENSION BARS • Rozkład handlu – Volume at Price Function wolumeny – słupki w połączeniu z cenami • Ten wykres sugeruje wsparcie i opór kursu • Kolory dla wzrostu i spadku powyżej lub poniżej średniej ruchomej .

każda reprezentuje 30 minut rynku. na co rynek poświęcił najwięcej czasu • Linia pozioma prezentuje odchylenie standardowe w handlu dziennym • Kształt rozkładów ma pomóc w identyfikacji płynności w czasie sesji .MARKET PICTURE • Wpisuje się litery . Litery są ustawione w kolumny • Normalny rozkład rynku pokaże „dzwon” • Kolumna niebieska jest „punktem kontroli” i pokazuje.

.

.

• Dodatnia korelacja świadczyłaby o istnieniu i trwaniu trendu.-1 • Badania wskazują raczej na wartości bliskie 0 . .RANDOM WALK • Wielu badaczy uważa.0. • Test random walk (serial correlation) szuka pozytywnych lub negatywnych liniowych zależności między dzisiejszą oraz wczorajszą zmianą kursu walutowego. że zmiany kursu są bliskie random walk. • Współczynnik seryjnej korelacji zmienia się w przedziale +1.a więc brak korelacji. Co nie wyklucza nieliniowych korelacji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful