Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

4. świętą panną. 3. pachnie świeżym chlebem. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. Ziarna zbierzemy. . którą zdobył swoją krwią. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. d G C (G) 1. przez żywota bramy. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. którą umiłował. co dotąd przy Tobie wytrwali. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. Tylko Oblubieniec wie. tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. Ch) 1.1. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę. ||: Więcej miłości. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. Panie. G h C D G h C D 2. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. (O. I dla nas zawsze masz otwarte serce. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. (W. Oblubieniec czeka już. Jesteś blisko mnie. które Pan otwiera. 5. Cóż my bez Ciebie. (O. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. aeFC Do końca nas umiłował. świętą panną. Wniesie przez próg. GhCD Jezus. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie. CD Ref. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. (a) d C G 2. K) Ref : Panie dobry jak chleb. Panie. Gh pierzmy szaty. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem.

6. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. 9. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. Matko ludzi. CDe Córo ludu Bożego Ge . (W. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. Bądź nam tchnieniem życia. Matko Chrystusa – Dziewico. Ch) 1. 10. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. O Duchu radości rozraduj Kościół. Chcę śpiewać Mu. Który dał dla mnie Bóg. która nas znasz. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli. moc sercom daj. . R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. Z wszystkich niewiast wybrana Ge . Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca. D) Ref. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. 6. którą my jesteśmy sami Ref. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. a (H7) e D 2. bo Pan radością mą. 4. (W. 2. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. – 7. 9. W tej świątyni. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. (W. Duchu Święty. Bo kolejny nadszedł dzień. Matko przez Syna nam dana – Matko. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. On pragnie aby wzywać Jego imię 8. cześć! Chwalmy Go! x2 2. O Świadku prawdziwy. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. Dziewico. Boże przyjdź. 8. (Z) Ref. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico.Pokój światu daj. Pan radością mą. światła promieniem. e H7 e D h e 1. Pan radością mą. Matko Kościoła – Dziewico. Przyjdź Źródło Niebieskie. 4. 5. umocnij nas. bo Pan radością mą. 5. Przyjdź Duchu Światło. Ch. Przyjdź Duchu Ojca.Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. 3. Duchu Ogniu przyjdź.Przyjdź i drogę wskaż. Ch. O. 3. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC .6. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. Matko. (W. DAG DAG DAGD GAD 10. przyjdź i rozpal nas. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. Bóg przebywa w chwale swego ludu. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. 7.. Chcę śpiewać Mu.

. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią. Królowi królów chwała cześć.i chce zostać Jemu wierny. dobry Boże nasz. To Twoje miłowanie dało wolność nam .11.w swej dobroci niepojętej. aby żyć I za cenę śmierci życie dał.głodem wstrząsnąć bogatego.dziećmi wiary Abrahama. On zmarł i powstał. hosanna. 16.gdy wyniosłość serc uniża.na swą sługę uniżoną. Chwalimy święte Imię Boga. Zmarłeś i powstałeś. 4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. (W. jak uczyłeś nas.pozostaje miłosierny Wobec tego. D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14. Królowi królów chwała cześć. że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. On. chwała. Rodzinę bratnią czynisz z nas. Jezus. Święty. 4. Ja wierzę. . Jezus. Królowi królów chwała cześć. Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. Wszystkich głodnych zaspokoić. Wywyższony bądź Boże nasz. 3. Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą. Wierzę że On Synem Boga jest. C e h7 e (H7) 2. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. gdzie jej światu brak.a wydźwignąć pokornego. Wierzę że Tyś Synem Boga jest. 13.obietnicy swej nie złamał. (D. (D. eae Boga. 15. Tobie Panie. . Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa. który przez pokolenia .który pychą Mu ubliża. Z) 1. On się ujął za swym ludem. . . K) 1.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. Hosanna niechaj ciągle brzmi. (U. Chwała. Jezus. miłować uczysz nas. . On Wszechmocny.mogli zwać Błogosławioną. bo chciał wejrzeć z nieba . 3. 7. Ja wierzę.On sam jeden zawsze święty. Sprawił we mnie wielkie dzieła. . EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . . Jezu ja kocham Cię. Wywyższony bądź Boże nasz. 2. ||: O. który swą moc objawia. Twe Słowo jak lampa u mych stóp. Ch) Jezus. aby żyć I za cenę śmierci życie dać. On Najwyższy. Wierzę. K) Ref. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. Ch. hosanna na niebiosach. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. Pomny na swe miłosierdzie. Twój Duch jest jak woda duszy mej. Przez dar Twojego Chleba. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. że to Jezus. Wielbię. Chwała. Twe Imię jak miód na ustach mych. 5. Wierzę. by radość nieść tam. By mnie odtąd wszyscy ludzie . chwała.Chrystus Pan. Namaszczony Pan Jezus Jezus. kto Mu służy. Zbawcę Jedynego. Ch) 1. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. Duchem całym wielbię Pana. (U. (U. Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. Hosanna. hosanna. Idziemy więc. hosanna na niebiosach. 6. ja kocham. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem. Wiemy dobrze. Hosanna. . E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. Każdy zamiar może zburzyć. W mocy Jego odjąć władzę. On. Żyje wywyższony Pan. 2.

miasto pokoju. + w Tobie wszyscy się jednoczą. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. (R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. Kościele Święty. Do Twych niebios bram. 5.Bardziej cenię niźli życie.17. . Tobie dziś w ofierze serce daję swe. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. Na skrawek nieba chmurnego.Ty. Lecz wyznaję z wiarą. DA Jak spękana. . K) 1. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. jeśli możliwe. jeżeli trzeba. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. tramwaje. – Bowiem Twoją miłość. Ah Ref. Kto się im poddaje. patrzę przez okno. Dusza moja pełna szczęścia. Jesteś mym wspomożycielem . Pragnę Ciebie chwalić. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. Nocą. 4. hej na-na-na-na Hej. utwierdzaj w wierze. 3. Panie. + niech będą bezpieczni. o Boże. Jedynie Ty pozostajesz. Wielbię Twój majestat. że dojdę tam. Będzie śpiewać Ci z radością.Cień Twych skrzydeł daje radość. łaską Swą. Boże. Ref.Zbliżam się w pokorze i niskości swej. . W Twej świątyni ujrzeć pragnę. Chlebie Żywy. EHE Ref. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. moc i chwałę. Boże. Ożyw mą nadzieję. K) 1. (W. + błagamy o dobra Twoje. 3. w Tobie wzrok i smak.(G A h) 2. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Całym sercem lgnę do Ciebie. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe. Nocą. 18. 2. wiem. Póki tylko istnieć będę. O Jeruzalem. h A G Fis 2.(G D A h) 2. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. 3. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1. Tyle w życiu cierpienia. którzy Cię miłują. temu wiary brak. Ea 2. Lecz w Oboje wierząc.Mylą się. 1.Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. jesteś moim Bogiem. Ucichły auta. O. żeś mój Bóg i Pan. Ref.Twa prawica mnie prowadzi. D fis G A h e Fis l. że w postaci Chleba utaiłeś się. 21. Dla braci i bliźnich naszych. Twą potęgę. Wszystko w życiu zawodzi. D. Ref.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. Jezu. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. Prosimy o pokój dla ludu twego. Jezu dzieci Twe. D) Ref. Gdzieś przygarnął łotra. 5. Spraw. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. 4. hej. hej.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. (D. (D. Nocą. Ojcze. 3.(a G C) 2. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie. (W. życiem Swym darzący nas. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. Z) . klęczę przed Tobą. 6. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. skryty w Hostii tej. rozpal miłość mą. Boże. Pomóż wierze mojej. (W. 4. GAh Ciebie z troską szukam. będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej.

Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. W) l. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. którą Pan obdarzył nas. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. Ch) 1. chcemy złączyć swój trud. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. (Z. (Z. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. Błogosławieni słudzy odkupienia. Panie Boże Wszechmogący. Dał życie wieczne mi. I nie uwielbił Twego Imienia. 3. 4. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. Błogosławieni. w białe szaty odziani. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. Królu Narodów. I sprawiedliwe są drogi Twoje. że nasz Pan z nami jest. Błogosławione usta pełne wiary. 2. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. który jednoczy nas. 4. aby jedność była odnowiona w nas. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. (W) 1. zjednoczeni w Nim Módlmy się. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Chcemy razem pracować. o Boże.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. 2. I Duchowi też. Królu Narodów. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. W. Aby strzec ludzką duszę. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25. 3. Co leczą rany balsamem pokoju. Więc chcę powiedzieć. Błogosławione serca. W) 1. który łączy nas. Ref. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. Zjednoczeni w Duchu. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . Błogosławione stopy. Oto ci. Niechaj chwała brzmi Ojcu. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. (U. 27. że: Wielbić mego Pana chcę. 3. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. Błogosławione ręce. (R. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Któż by się nie bał Ciebie.23. Żeby człowiek zachował godność swą. By nie stracić godności. chcemy złączyć swój trud. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. aby dostrzec dumę swą. który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. (Z. Chcemy razem pracować. co szukaj. Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas. Pasterze ludu Nowego Przymierza. 24. U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. Ref. 2. Błogosławione dłonie namaszczone.

Ch) Panie. (W. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34. Duchu przyjdź. 33. 2. Panie mój! 35. U) ||:Godzien. bym zwyciężał w każdy dzień. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1. Tyś droższy nad srebro. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. dCad Chwałę z serca mego dam. Jezus siłą mą.(e) AD 36. W Jego śmierci życia dar. to Twój czas. W) 1. Jego życie chwałą nam. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. Panie nasz. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. (Ch. Kochamy Cię. W Jego ranach uzdrowienie. napełnij nas. Alleluja. Kochamy Cię. ja czekam. dCad Ref. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. Bóg z nami. (R. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. napełnij mnie. Jezu przyjdź i ulecz mnie. Panie mój. o godzien jest nasz Pan. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. Kochamy Cię. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. O. jesteś Królem Królem jest Bóg.29. czekamy. Czyż może Ci coś dorównać. (Ch. Ch) 1. Śpiewajmy chwały psalm. Jezu przyjdź i ulecz nas. aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy. niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. Jego krew to oczyszczenie. Panie przyjdź. Panie przyjdź. Duchu przyjdź. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. to Twój czas.(D) 2. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. dalej i dalej. Król i Pan! Panie mój. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. Jesteś najwyższy. (U. (Ch) 1. Ponad złoto cenniejszy skarb. Ch) 1. . Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie.(fis) 3. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. (U. FCAd 2. Ja kocham Cię x3. (U) Jesteś Królem. A On poprowadzi cię. Godzien.

Oświeć mnie. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. FDFD Ref. rozpal ognia żar. GCGD Oświeć nas Jezu. 41. Panu. Pana. oświeć mnie. światłości świata. R. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezu. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. Życiem naszym o Tobie opowie. Jego Synowi. wielbijcie Pana. GDeFDG 2. (U. 4. oświeć mnie.(Gis) 2. Niebiosa niebios. Jego zastępy! Słońce. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. 1.(gis) 2. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. amen! Alleluja. Pana. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. chwała w niebiosach. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. Dotknij naszych serc. alleluja. Królowi. Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. W. Potem prowadzi od chwały do chwały. co stwarza. płoń. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. D) ||:Jak ożywczy deszcz. będę śpiewał tę pieśń. Jezu. światłość niech stanie się. wielbijcie Pana. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. zawsze. A H7 E 2. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. Wielbijcie. który jest Panem. Która twarze nam rozjaśnia. Teraz. Jest Bogiem bliskim dla Izraela.37. Duchy Niebieskie.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. Widzę Twoją królewską jasność. księżycu. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. 42. alleluja! Niech zabrzmi. D. alleluja. O. którą przynosisz. A H7 Ref. wypal. (Z. Nie zabraknie mi nigdy wody. wielbijcie Pana. x4 dCad gCad 40. Ch) Alleluja. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. Przez wszystkie wieki wieków. jesteś źródłem mym. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. Świeć. Ch) Memu Bogu. pochłoń ciemności. 3. 38. Ch) 1. 3. U) 1. oświeć mnie. światło miłości Twej świeci. Duchu. (Ch. Oświeć mnie. rzeko. Duchu Święty przyjdź. Z. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. CDhe Wyzwól prawdę. 43. (W. 39. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. który w nas zamieszkuje. Panie. W. Panie. Wody podniebne. na wieki. (Ch. Duchowi. Gwiazdy świecące. CDhe Oświeć mnie. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. Badaj mnie. 5.

o Jezu. Weselnym winem dziś się woda staje. żeśmy braćmi w pyle drogi. 47. Twój głos sprawi. które Ciebie kocha. alleluja. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb.(D) 2. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady. w nasze życie Głębią łaski. W. To On nam daje życie. A E H fis Co zwalcza moce ciemności. miłości pełna. Ciemnościom stawmy czoła. o Jezu. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. 45./2x . Ch. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. 46. lud pielgrzymi. I Ducha złączeni mocą. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. (K. Wejdź.(DG) 2. 3. naszego Ojca. (U. W imieniu Chrystusa Pana. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo. Panie. W) Podnieśmy sztandary miłości. Głośmy. A DAD Ref: Panie. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem. O) 1. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla. Chlebie Życia.44. ehe Dah ehae Che 1. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. że obudzi się w nas świeżość. 48. Bracia. Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. byś był Światłem. o Panie. By zanosić je tam. niech nastanie radość.”/2x E cis A H Alleluja. bo uczysz. Otwarte. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. mocą Słowa. A fis E H Zostań. Cześć i chwałę Ojcu oddać. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. D E fis Bracia. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. dziś Chrystus nas wzywa do siebie./2x 2. (K./2x A cis A H7 5. rodzi Kościół. zostańmy w jedności ze sobą. że Chrystus zmartwychwstał./2x G D G 1. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. By walczyć przy jego boku. aCH 2. D) 1. co nie kończy się. Byśmy mogli owoc przynieść. chwała i cześć. W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni. E H7 cis prosi. (K. Odrzućcie smutek. Panie. jak otwarta boku rana. (U. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. 2. alleluja./2x 3. Twoje Ciało. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. gis cis A-a E H E 1. gdzie go brak. 3. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi. Że wyzwala pełną radość W sercu. zostań wśród nas. gdy On znów powróci. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać. Jesteś. D) Ref: Lud Twój. Już winny krzew obfity owoc daje. 4. W imieniu Boga. Ref. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3. Tak wspaniałą i szeroką. 4.

(U. powiedz moja mała :|| No więc jak. 55. domem i szkołą komunii dla wszystkich.. A cis D E zawierzyć Mu życie. 4. by On je kształtował. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. nie. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. dam ci sera na pierogi.(D G A) GD GD GDA 53. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy. takie pióro. 3. taka mała. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. taka mała. (W. D h G A D 52. nie mów nic. La laj la la laj la la laj la la laj la la. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka. byś nie żałowała. 57. takie pióro. nieśmiertelnemu. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. Z) 1. (K. D A fis E Ref. tłum. no więc jak. lecz stajemy się chrześcijanami” 54. (P) Przytul się do mnie moja mała. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. takie pióro.(D A h) 2. nie mów nic. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. jak dłoń w dłoni przyjaciela.. D fis GA hGAD 1. jak dłoń. Dh niewidzialnemu. refrenu: „Nie rodzimy się.49. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. być „słowa sługami”. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas.(D G) . chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. nie wyjdę z mojej trawy. taka mała./2x 58. bo nakapie mi na lewy róg i prawy. (P) W trawie w czasie deszczu. że ta druga ją popchała. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. takie pióro. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny. I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość. D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. Młodzieńcy i starcy i społem. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość. by karmiąc się słowem. Nie pokażę rogów. (W. 56. A będziemy. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. Ch) ||:Królowi wieków. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości. 50. W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful