Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

. GhCD Jezus. Ch) 1. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. Panie. G h C D G h C D 2. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. pachnie świeżym chlebem. Cóż my bez Ciebie. (a) d C G 2. Wniesie przez próg. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. Ziarna zbierzemy. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem. Oblubieniec czeka już. więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. aeFC Do końca nas umiłował. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. co dotąd przy Tobie wytrwali.1. 3. którą zdobył swoją krwią. które Pan otwiera. tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. Gh pierzmy szaty. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. przez żywota bramy. którą umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. 4. Jesteś blisko mnie. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. (W. świętą panną. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. ||: Więcej miłości. Tylko Oblubieniec wie. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. CD Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. K) Ref : Panie dobry jak chleb. d G C (G) 1. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. (O. świętą panną. (O. 5. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. I dla nas zawsze masz otwarte serce. Panie. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie.

Przyjdź Źródło Niebieskie. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. (Z) Ref. Bądź nam tchnieniem życia. 5. (W. O. moc sercom daj. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca. Matko ludzi. Boże przyjdź. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. Ch) 1. CDe Córo ludu Bożego Ge . O Duchu radości rozraduj Kościół. W tej świątyni. Duchu Święty. 4. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. cześć! Chwalmy Go! x2 2. Przyjdź Duchu Światło. bo Pan radością mą. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. która nas znasz. – 7. którą my jesteśmy sami Ref. 2. . 9. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Matko przez Syna nam dana – Matko. Matko Chrystusa – Dziewico. umocnij nas.Przyjdź i drogę wskaż. On pragnie aby wzywać Jego imię 8.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC . Pan radością mą. e H7 e D h e 1. przyjdź i rozpal nas.Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. Ch. 6. 10. Matko. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. Chcę śpiewać Mu. Dziewico. 3. Który dał dla mnie Bóg.6. Z wszystkich niewiast wybrana Ge . światła promieniem. DAG DAG DAGD GAD 10. O Świadku prawdziwy. Bo kolejny nadszedł dzień. (W. D) Ref. 5. Duchu Ogniu przyjdź. 4. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. (W. Pan radością mą. Chcę śpiewać Mu. bo Pan radością mą. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych. a (H7) e D 2.Pokój światu daj. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. Przyjdź Duchu Ojca. 3. 8. 7. 6. (W. Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli.. Ch. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. 9. Matko Kościoła – Dziewico.

obietnicy swej nie złamał. miłować uczysz nas. Wierzę. Jezus. Jezu ja kocham Cię. hosanna na niebiosach.Chrystus Pan. który przez pokolenia . Wywyższony bądź Boże nasz. bo chciał wejrzeć z nieba .mogli zwać Błogosławioną. Ch) Jezus. Wiemy dobrze. Chwalimy święte Imię Boga. 7. Zbawcę Jedynego. 2. W mocy Jego odjąć władzę. Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14. Duchem całym wielbię Pana. . Wszystkich głodnych zaspokoić. . Każdy zamiar może zburzyć. Święty. jak uczyłeś nas. On zmarł i powstał. . Jezus. (U. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. Tobie Panie. Idziemy więc. aby żyć I za cenę śmierci życie dać. Twe Imię jak miód na ustach mych. On. EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . Wywyższony bądź Boże nasz. Pomny na swe miłosierdzie.w swej dobroci niepojętej. (W.On sam jeden zawsze święty. On Wszechmocny. Chwała. Przez dar Twojego Chleba. hosanna. Hosanna niechaj ciągle brzmi. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią. Ch. Sprawił we mnie wielkie dzieła. Namaszczony Pan Jezus Jezus. że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. (U. (U. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. C e h7 e (H7) 2. Królowi królów chwała cześć.na swą sługę uniżoną. . On. Z) 1. hosanna. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. eae Boga. Wierzę że Tyś Synem Boga jest.głodem wstrząsnąć bogatego. ||: O. kto Mu służy. Wierzę że On Synem Boga jest. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. Żyje wywyższony Pan. . 15.a wydźwignąć pokornego. K) 1. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem.który pychą Mu ubliża. ja kocham. Ch) 1. Wielbię. 13. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. 4. . . Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą. On Najwyższy. by radość nieść tam. On się ujął za swym ludem.gdy wyniosłość serc uniża. Rodzinę bratnią czynisz z nas. Królowi królów chwała cześć. K) Ref. Królowi królów chwała cześć. który swą moc objawia. chwała. Twe Słowo jak lampa u mych stóp. To Twoje miłowanie dało wolność nam . 16. . chwała. 2. dobry Boże nasz. . Twój Duch jest jak woda duszy mej. (D. (D. 3. Ja wierzę. Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. gdzie jej światu brak. aby żyć I za cenę śmierci życie dał. Chwała. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. 5.i chce zostać Jemu wierny. By mnie odtąd wszyscy ludzie . 4. 6. Ja wierzę. Zmarłeś i powstałeś.11. Jezus. hosanna na niebiosach. Hosanna.pozostaje miłosierny Wobec tego. Hosanna.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. 3.dziećmi wiary Abrahama. Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa. że to Jezus. E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. Wierzę.

Ea 2.(G A h) 2. 4. skryty w Hostii tej. Dla braci i bliźnich naszych. 3. miasto pokoju. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. 5. moc i chwałę. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. W Twej świątyni ujrzeć pragnę. D) Ref. że w postaci Chleba utaiłeś się. Póki tylko istnieć będę. Jezu dzieci Twe. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. Tyle w życiu cierpienia.Twa prawica mnie prowadzi. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. (D. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie. Ref. Lecz w Oboje wierząc. Pomóż wierze mojej. Prosimy o pokój dla ludu twego.Mylą się. Ucichły auta. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. Boże. klęczę przed Tobą. 21. hej. jeżeli trzeba. temu wiary brak. Ah Ref. Twą potęgę. będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej. GAh Ciebie z troską szukam. jeśli możliwe. Z) . – Bowiem Twoją miłość. K) 1. wiem. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. Jedynie Ty pozostajesz. Chlebie Żywy. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. hej na-na-na-na Hej. Panie. Będzie śpiewać Ci z radością. w Tobie wzrok i smak. Boże. Ożyw mą nadzieję. 2. utwierdzaj w wierze.Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Pragnę Ciebie chwalić. patrzę przez okno. że dojdę tam. żeś mój Bóg i Pan.Ty. O.Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas.Cień Twych skrzydeł daje radość. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. Wszystko w życiu zawodzi.(G D A h) 2. 4. Dusza moja pełna szczęścia. Boże. Do Twych niebios bram. życiem Swym darzący nas. Całym sercem lgnę do Ciebie. + niech będą bezpieczni. jesteś moim Bogiem. Jesteś mym wspomożycielem . Ojcze. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1. Spraw. Lecz wyznaję z wiarą. Jezu. Wielbię Twój majestat. Na skrawek nieba chmurnego. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe. h A G Fis 2. + błagamy o dobra Twoje. 5. Gdzieś przygarnął łotra. . 1. łaską Swą. D fis G A h e Fis l. O Jeruzalem. Ref. 4. (W. (R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. (D.(a G C) 2. tramwaje. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. DA Jak spękana. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. Kto się im poddaje. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22. (W. . Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. którzy Cię miłują.Bardziej cenię niźli życie. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. . (W. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. Nocą. 3.17. Nocą.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. hej. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. K) 1. EHE Ref. Kościele Święty. 18. + w Tobie wszyscy się jednoczą. D. 6. 3.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. rozpal miłość mą. Nocą. Ref. o Boże. 3.

aby jedność była odnowiona w nas. (Z. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. Niechaj chwała brzmi Ojcu. I Duchowi też. (U. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. w białe szaty odziani. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. który jednoczy nas. I nie uwielbił Twego Imienia. I sprawiedliwe są drogi Twoje. Królu Narodów. 2. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Błogosławione serca. 4. Ch) 1. Ref. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. Aby strzec ludzką duszę. Błogosławione stopy. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. 3. który łączy nas. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. Dał życie wieczne mi. chcemy złączyć swój trud. 3. Błogosławione dłonie namaszczone. (R. Błogosławione usta pełne wiary. By nie stracić godności. który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. 24. że nasz Pan z nami jest. (Z. Błogosławieni słudzy odkupienia. aby dostrzec dumę swą. (W) 1. W. Żeby człowiek zachował godność swą. Któż by się nie bał Ciebie. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. Co leczą rany balsamem pokoju. Pasterze ludu Nowego Przymierza. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. Chcemy razem pracować. Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas. W) 1. którą Pan obdarzył nas. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Więc chcę powiedzieć. 2. 2. o Boże. W) l.23. zjednoczeni w Nim Módlmy się. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. Błogosławieni. co szukaj. chcemy złączyć swój trud. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . 4. Ref. Panie Boże Wszechmogący. (Z.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. Królu Narodów. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. 3. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. Oto ci. Błogosławione ręce. U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest. 27. że: Wielbić mego Pana chcę. Chcemy razem pracować. Zjednoczeni w Duchu.

29. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. to Twój czas. FCAd 2. ja czekam. 2. jesteś Królem Królem jest Bóg. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. Kochamy Cię.(D) 2. Ponad złoto cenniejszy skarb. (U) Jesteś Królem. Jezu przyjdź i ulecz mnie. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. U) ||:Godzien. Czyż może Ci coś dorównać. Król i Pan! Panie mój. o godzien jest nasz Pan. to Twój czas. dalej i dalej.(fis) 3. (Ch. . napełnij mnie.(e) AD 36. Kochamy Cię. Kochamy Cię. (W. W) 1. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. (U. W Jego ranach uzdrowienie. Bóg z nami. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. Tyś droższy nad srebro. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. (Ch) 1. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. Ch) 1. bym zwyciężał w każdy dzień. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. napełnij nas. W Jego śmierci życia dar. Panie mój! 35. O. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie. dCad Ref. Duchu przyjdź. Jezus siłą mą. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. (R. 33. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34. Panie przyjdź. Godzien. Ch) 1. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. Panie mój. Jezu przyjdź i ulecz nas. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. Jego krew to oczyszczenie. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1. Duchu przyjdź. Jego życie chwałą nam. Śpiewajmy chwały psalm. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. dCad Chwałę z serca mego dam. Panie przyjdź. Ch) Panie. (U. Panie nasz. A On poprowadzi cię. Ja kocham Cię x3. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go. czekamy. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. Alleluja. Jesteś najwyższy. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. (Ch. aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy.

Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. Nie zabraknie mi nigdy wody. oświeć mnie.(Gis) 2. Potem prowadzi od chwały do chwały. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. Badaj mnie. amen! Alleluja. pochłoń ciemności. Królowi. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. zawsze. (W. który w nas zamieszkuje. Panie. (Ch. wielbijcie Pana. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. CDhe Wyzwól prawdę. D. Dotknij naszych serc. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. 41. Z. alleluja. 42. Duchowi. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. A H7 Ref. CDhe Oświeć mnie. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. płoń. 43. wypal. Ch) 1. A H7 E 2. 39. oświeć mnie. Jezu. Jego Synowi. 3. U) 1. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. chwała w niebiosach. Wody podniebne. Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. jesteś źródłem mym. światło miłości Twej świeci. 38.(gis) 2. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . (Ch. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. Ch) Memu Bogu. wielbijcie Pana. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. Widzę Twoją królewską jasność. Jest Bogiem bliskim dla Izraela. x4 dCad gCad 40. GCGD Oświeć nas Jezu. Duchu. 5. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. Panie. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. D) ||:Jak ożywczy deszcz. W. Oświeć mnie. Gwiazdy świecące. wielbijcie Pana. rozpal ognia żar. 4. księżycu. Niebiosa niebios. którą przynosisz. Która twarze nam rozjaśnia. (U. 3. Jezu. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. FDFD Ref. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. O. (Z. Życiem naszym o Tobie opowie. GDeFDG 2. Wielbijcie. Przez wszystkie wieki wieków. Oświeć mnie. Teraz. Świeć. rzeko. Panu. oświeć mnie. alleluja! Niech zabrzmi. co stwarza. Pana. na wieki. R.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. Ch) Alleluja. Duchu Święty przyjdź. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. światłość niech stanie się. światłości świata. będę śpiewał tę pieśń. 1. alleluja. W.37. który jest Panem. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. Pana. Duchy Niebieskie. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. Jego zastępy! Słońce. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.

że obudzi się w nas świeżość. By zanosić je tam. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. To On nam daje życie. (K. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. Jesteś. A fis E H Zostań. Panie. Ch. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem. Wejdź. gdzie go brak. Bracia. byś był Światłem. Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. W. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. Byśmy mogli owoc przynieść. które Ciebie kocha. Chlebie Życia. 46. Że wyzwala pełną radość W sercu. Otwarte. Już winny krzew obfity owoc daje. o Jezu. (K. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. W) Podnieśmy sztandary miłości. 4. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. mocą Słowa. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. W imieniu Boga. zostań wśród nas. 3. gis cis A-a E H E 1. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją./2x G D G 1. (U. (K. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. co nie kończy się. dziś Chrystus nas wzywa do siebie. 45. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo. I Ducha złączeni mocą. E H7 cis prosi. chwała i cześć. niech nastanie radość. Panie. że Chrystus zmartwychwstał.(D) 2. alleluja. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe./2x 3. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. jak otwarta boku rana. Weselnym winem dziś się woda staje. alleluja./2x A cis A H7 5. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3.(DG) 2. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. 4. rodzi Kościół. By walczyć przy jego boku. gdy On znów powróci. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. W imieniu Chrystusa Pana. Ref. Cześć i chwałę Ojcu oddać. naszego Ojca. bo uczysz. D) 1. D E fis Bracia. w nasze życie Głębią łaski. żeśmy braćmi w pyle drogi. Twój głos sprawi. Tak wspaniałą i szeroką. 48.”/2x E cis A H Alleluja. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną. o Jezu./2x 2. ehe Dah ehae Che 1. D) Ref: Lud Twój. 47.44. Odrzućcie smutek. A DAD Ref: Panie. Twoje Ciało. o Panie. zostańmy w jedności ze sobą. Ciemnościom stawmy czoła. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. 2. W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla. 3. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać. Głośmy. lud pielgrzymi. O) 1. (U./2x . miłości pełna. aCH 2. A E H fis Co zwalcza moce ciemności.

I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. tłum. takie pióro. (K. dam ci sera na pierogi. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. by On je kształtował. takie pióro. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. A cis D E zawierzyć Mu życie. Nie pokażę rogów. nie mów nic. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości./2x 58. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. by karmiąc się słowem. 57. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny. być „słowa sługami”. (U. taka mała.49. 3. (W. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony.(D G A) GD GD GDA 53. domem i szkołą komunii dla wszystkich. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. 56. nieśmiertelnemu. D h G A D 52. refrenu: „Nie rodzimy się. nie mów nic. D fis GA hGAD 1. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka.(D G) . takie pióro. D A fis E Ref. lecz stajemy się chrześcijanami” 54. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. Dh niewidzialnemu. taka mała. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. La laj la la laj la la laj la la laj la la. nie. byś nie żałowała. (P) Przytul się do mnie moja mała. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. nie wyjdę z mojej trawy.. chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. taka mała. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. Młodzieńcy i starcy i społem. jak dłoń w dłoni przyjaciela. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy. no więc jak. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. A będziemy. Z) 1. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. powiedz moja mała :|| No więc jak.(D A h) 2. (P) W trawie w czasie deszczu. takie pióro. 4. Ch) ||:Królowi wieków. W. jak dłoń. (W.. bo nakapie mi na lewy róg i prawy. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. że ta druga ją popchała. 55. 50. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful