Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

przez żywota bramy. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę. aeFC Do końca nas umiłował. CD Ref. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. I dla nas zawsze masz otwarte serce. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. Panie. Oblubieniec czeka już. którą zdobył swoją krwią. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. 5. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. Ziarna zbierzemy. 3. co dotąd przy Tobie wytrwali. Wniesie przez próg. świętą panną. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. K) Ref : Panie dobry jak chleb. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. d G C (G) 1. pachnie świeżym chlebem. (O. świętą panną. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. ||: Więcej miłości. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. (a) d C G 2. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. Ch) 1. GhCD Jezus. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie. tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. Jesteś blisko mnie. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. którą umiłował. G h C D G h C D 2. . (O. (W. Gh pierzmy szaty. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. Tylko Oblubieniec wie.1. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. 4. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. które Pan otwiera. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem. Panie. Cóż my bez Ciebie.

(W. Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca. Pan radością mą.Pokój światu daj. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli. D) Ref. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. Matko przez Syna nam dana – Matko. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. 10. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych. 5. 6. moc sercom daj. którą my jesteśmy sami Ref. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. 9. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. Duchu Ogniu przyjdź. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. 5. 4.6. Matko ludzi. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. 7. O Duchu radości rozraduj Kościół. CDe Córo ludu Bożego Ge . (Z) Ref. (W. DAG DAG DAGD GAD 10. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Duchu Święty. światła promieniem. Przyjdź Duchu Ojca. Ch. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . Pan radością mą. bo Pan radością mą. Bądź nam tchnieniem życia. (W. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. (W. 3. Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico. przyjdź i rozpal nas. 4. Chcę śpiewać Mu. bo Pan radością mą. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. Który dał dla mnie Bóg. przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. Matko Chrystusa – Dziewico. e H7 e D h e 1. Przyjdź Źródło Niebieskie. a (H7) e D 2. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. 2. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. – 7. Matko. . umocnij nas. Ch) 1.Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. Ch. która nas znasz. O Świadku prawdziwy.. 3. Przyjdź Duchu Światło.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC . Z wszystkich niewiast wybrana Ge . W tej świątyni. Dziewico. 6. Boże przyjdź. Bóg przebywa w chwale swego ludu. Chcę śpiewać Mu. On pragnie aby wzywać Jego imię 8. 9. Matko Kościoła – Dziewico. Bo kolejny nadszedł dzień. O. cześć! Chwalmy Go! x2 2. 8.Przyjdź i drogę wskaż.

Jezu ja kocham Cię. 16. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią. . Idziemy więc. Twój Duch jest jak woda duszy mej. On zmarł i powstał. Jezus. On. . Święty. Z) 1. dobry Boże nasz. by radość nieść tam. . Twe Słowo jak lampa u mych stóp. On. Ch) Jezus. To Twoje miłowanie dało wolność nam . Ch) 1. . 6. 3. Wywyższony bądź Boże nasz. Sprawił we mnie wielkie dzieła. Wierzę. hosanna na niebiosach. (U. . 4.11. 5. bo chciał wejrzeć z nieba . hosanna na niebiosach. Chwalimy święte Imię Boga. (U.i chce zostać Jemu wierny. Wierzę że On Synem Boga jest. który przez pokolenia . ||: O. 4.a wydźwignąć pokornego. 2. . 7. Wierzę że Tyś Synem Boga jest. Przez dar Twojego Chleba. jak uczyłeś nas. Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa. chwała. . kto Mu służy. EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . Duchem całym wielbię Pana. (D. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. hosanna. Ja wierzę. W mocy Jego odjąć władzę. Wielbię. (U.dziećmi wiary Abrahama.mogli zwać Błogosławioną.On sam jeden zawsze święty. Ch. miłować uczysz nas. Rodzinę bratnią czynisz z nas. Jezus. Każdy zamiar może zburzyć. On Wszechmocny. 2. że to Jezus.pozostaje miłosierny Wobec tego. aby żyć I za cenę śmierci życie dać. Hosanna niechaj ciągle brzmi. hosanna. K) 1. Twe Imię jak miód na ustach mych. Ja wierzę. Królowi królów chwała cześć.obietnicy swej nie złamał.Chrystus Pan.w swej dobroci niepojętej. C e h7 e (H7) 2. Żyje wywyższony Pan. Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą. 15. Hosanna.gdy wyniosłość serc uniża. K) Ref. On się ujął za swym ludem. Hosanna. który swą moc objawia. że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. Chwała. gdzie jej światu brak. Namaszczony Pan Jezus Jezus. Wszystkich głodnych zaspokoić.głodem wstrząsnąć bogatego. D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14.na swą sługę uniżoną. Jezus. Zbawcę Jedynego. Tobie Panie. Pomny na swe miłosierdzie. aby żyć I za cenę śmierci życie dał.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. By mnie odtąd wszyscy ludzie . Królowi królów chwała cześć. Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. chwała.który pychą Mu ubliża. . Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. On Najwyższy. eae Boga. Wierzę. . 3. 13. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. ja kocham. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. Królowi królów chwała cześć. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. Zmarłeś i powstałeś. E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. Chwała. (D. Wywyższony bądź Boże nasz. (W. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem. Wiemy dobrze.

EHE Ref.Cień Twych skrzydeł daje radość. Gdzieś przygarnął łotra. łaską Swą. D) Ref. Ref. O. Wielbię Twój majestat. Jezu. Boże. 2. Będzie śpiewać Ci z radością. Panie. . O Jeruzalem. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. D. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. temu wiary brak. 21. moc i chwałę. 4. (R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. Pomóż wierze mojej. W Twej świątyni ujrzeć pragnę. Nocą. Jedynie Ty pozostajesz. + błagamy o dobra Twoje. – Bowiem Twoją miłość. jesteś moim Bogiem.17. 3. (D. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22.(a G C) 2. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. 1. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. życiem Swym darzący nas. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. Ojcze. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe.Bardziej cenię niźli życie. h A G Fis 2. 3. (W. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. o Boże. Nocą. którzy Cię miłują. 3. . Jesteś mym wspomożycielem . miasto pokoju. Dla braci i bliźnich naszych. 18. 5. Tyle w życiu cierpienia. K) 1. Wszystko w życiu zawodzi. Ożyw mą nadzieję. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. w Tobie wzrok i smak. Kościele Święty. hej. Jezu dzieci Twe. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie. Boże. Boże. wiem. jeśli możliwe. + w Tobie wszyscy się jednoczą. Całym sercem lgnę do Ciebie.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. Pragnę Ciebie chwalić. jeżeli trzeba.(G D A h) 2. 6. Prosimy o pokój dla ludu twego. Ea 2. Do Twych niebios bram. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. hej na-na-na-na Hej. GAh Ciebie z troską szukam. Ref.Twa prawica mnie prowadzi. hej. (D.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. Ah Ref. + niech będą bezpieczni. D fis G A h e Fis l. Ucichły auta. 4.Ty. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. skryty w Hostii tej. Nocą. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. Lecz w Oboje wierząc. patrzę przez okno. K) 1. Na skrawek nieba chmurnego. rozpal miłość mą. tramwaje. .Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. Dusza moja pełna szczęścia. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. że dojdę tam. Chlebie Żywy. Lecz wyznaję z wiarą. Z) . będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej.Zbliżam się w pokorze i niskości swej. 5. żeś mój Bóg i Pan. Tobie dziś w ofierze serce daję swe.Mylą się. 4. Ref. 3. (W. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Kto się im poddaje.(G A h) 2. Spraw. Póki tylko istnieć będę. Twą potęgę. (W. utwierdzaj w wierze. DA Jak spękana. że w postaci Chleba utaiłeś się. klęczę przed Tobą.

Błogosławione ręce. Co leczą rany balsamem pokoju. Błogosławione serca. Błogosławieni. aby jedność była odnowiona w nas. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . Królu Narodów. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. 3. Oto ci. Więc chcę powiedzieć. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. zjednoczeni w Nim Módlmy się. Błogosławione dłonie namaszczone. który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. I Duchowi też. 2. 4. Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. którą Pan obdarzył nas. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. (Z. 2. I sprawiedliwe są drogi Twoje. By nie stracić godności. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami. że: Wielbić mego Pana chcę. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Chcemy razem pracować. U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest. 3. Chcemy razem pracować. (Z.23. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. 27. Dał życie wieczne mi. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Aby strzec ludzką duszę. Błogosławione usta pełne wiary. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. W. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. Ch) 1. 3. Ref. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. co szukaj. 24. Błogosławieni słudzy odkupienia. Zjednoczeni w Duchu. (U. że nasz Pan z nami jest.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. I nie uwielbił Twego Imienia. 4. Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. Pasterze ludu Nowego Przymierza. Któż by się nie bał Ciebie. chcemy złączyć swój trud. Żeby człowiek zachował godność swą. Błogosławione stopy. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. Niechaj chwała brzmi Ojcu. 2. który jednoczy nas. który łączy nas. W) l. (R. W) 1. Panie Boże Wszechmogący. Ref. Królu Narodów. chcemy złączyć swój trud. w białe szaty odziani. (W) 1. (Z. aby dostrzec dumę swą. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25. o Boże.

aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. bym zwyciężał w każdy dzień. napełnij nas. (Ch. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. (Ch. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. ja czekam. O. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1. FCAd 2. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. Tyś droższy nad srebro. W) 1. Panie przyjdź. Panie nasz. o godzien jest nasz Pan. . to Twój czas. Jezu przyjdź i ulecz mnie. (R. Jego krew to oczyszczenie. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. Duchu przyjdź. (U. (Ch) 1. W Jego ranach uzdrowienie. Panie mój. Jesteś najwyższy. Ch) Panie. dalej i dalej.(D) 2. Król i Pan! Panie mój. Ponad złoto cenniejszy skarb. Śpiewajmy chwały psalm. Czyż może Ci coś dorównać. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. Panie przyjdź. Ch) 1. (U. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. jesteś Królem Królem jest Bóg. dCad Chwałę z serca mego dam. U) ||:Godzien. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. Kochamy Cię. 2. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. Duchu przyjdź. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. Jego życie chwałą nam. Jezu przyjdź i ulecz nas. Kochamy Cię. Kochamy Cię. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go.29. A On poprowadzi cię. Bóg z nami. dCad Ref. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34. Jezus siłą mą.(fis) 3. Panie mój! 35. 33. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. Ja kocham Cię x3.(e) AD 36. napełnij mnie. czekamy. to Twój czas. Alleluja. (W. (U) Jesteś Królem. Godzien. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. W Jego śmierci życia dar. Ch) 1.

będę śpiewał tę pieśń. Życiem naszym o Tobie opowie. O.37. Duchu Święty przyjdź. światło miłości Twej świeci. Ch) 1. wypal. Jezu. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. FDFD Ref. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. (Ch. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. A H7 Ref. Przez wszystkie wieki wieków. W. R. Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. W. D) ||:Jak ożywczy deszcz. Oświeć mnie. 4. 42. światłość niech stanie się. oświeć mnie. (U. Ch) Alleluja. alleluja! Niech zabrzmi. Teraz. 3. Duchowi. Królowi. Ch) Memu Bogu. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. (Ch. Świeć. oświeć mnie. x4 dCad gCad 40. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. 38. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. Wody podniebne.(gis) 2. wielbijcie Pana. którą przynosisz. U) 1. Jest Bogiem bliskim dla Izraela. Dotknij naszych serc. księżycu. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. który jest Panem. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. pochłoń ciemności. Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. Oświeć mnie. 39. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. rozpal ognia żar. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. oświeć mnie. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. 41. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. amen! Alleluja. 3. jesteś źródłem mym. 1. Pana. który w nas zamieszkuje. GCGD Oświeć nas Jezu. CDhe Wyzwól prawdę. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. płoń. Pana. Panu. A H7 E 2. światłości świata. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. Panie. Nie zabraknie mi nigdy wody. Panie. wielbijcie Pana. wielbijcie Pana. D. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. co stwarza. alleluja. Widzę Twoją królewską jasność. na wieki. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. 5. alleluja. GDeFDG 2. Jezu. Niebiosa niebios. rzeko. (Z. Jego Synowi. chwała w niebiosach. Wielbijcie. CDhe Oświeć mnie. Duchy Niebieskie. Badaj mnie. Jego zastępy! Słońce. zawsze. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . Która twarze nam rozjaśnia. Potem prowadzi od chwały do chwały. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Duchu. Gwiazdy świecące. Z. (W.(Gis) 2. 43.

w nasze życie Głębią łaski. Wejdź. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3. Otwarte. A DAD Ref: Panie. 3. Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. E H7 cis prosi. Chlebie Życia. Jesteś. Już winny krzew obfity owoc daje. Bracia. ehe Dah ehae Che 1. (K. 4. (K. W) Podnieśmy sztandary miłości. (U./2x G D G 1. D) Ref: Lud Twój. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną. A fis E H Zostań./2x .(DG) 2. Panie.(D) 2. O) 1. gis cis A-a E H E 1. jak otwarta boku rana. zostańmy w jedności ze sobą. Byśmy mogli owoc przynieść. Ciemnościom stawmy czoła. bo uczysz. By walczyć przy jego boku. niech nastanie radość. 3. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać. I Ducha złączeni mocą. W. Twój głos sprawi. Głośmy. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla./2x A cis A H7 5. gdy On znów powróci. W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni. (U. które Ciebie kocha. Panie. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. (K. naszego Ojca. miłości pełna. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. 47. alleluja. żeśmy braćmi w pyle drogi. Odrzućcie smutek. chwała i cześć. alleluja./2x 3. 2. W imieniu Boga. Ch. Ref. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. D) 1. Weselnym winem dziś się woda staje. że Chrystus zmartwychwstał. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. 4. dziś Chrystus nas wzywa do siebie. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. D E fis Bracia. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością. o Panie. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady. co nie kończy się. A E H fis Co zwalcza moce ciemności. rodzi Kościół. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo. To On nam daje życie. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. Tak wspaniałą i szeroką. o Jezu. By zanosić je tam. mocą Słowa. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. o Jezu. aCH 2. gdzie go brak. 45. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. lud pielgrzymi. W imieniu Chrystusa Pana. Twoje Ciało. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.”/2x E cis A H Alleluja. zostań wśród nas. byś był Światłem. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem./2x 2. 48. że obudzi się w nas świeżość.44. Że wyzwala pełną radość W sercu. Cześć i chwałę Ojcu oddać. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi. 46.

nie mów nic. Młodzieńcy i starcy i społem.(D G) . 4. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. W.(D G A) GD GD GDA 53. jak dłoń. (W. nie. (U. nieśmiertelnemu. 57. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. 50. (K. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. taka mała./2x 58. powiedz moja mała :|| No więc jak.. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. taka mała. takie pióro. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka. 55. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. (P) Przytul się do mnie moja mała. Ch) ||:Królowi wieków. A cis D E zawierzyć Mu życie. Dh niewidzialnemu. Z) 1. domem i szkołą komunii dla wszystkich. że ta druga ją popchała. takie pióro. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. D A fis E Ref.49. jak dłoń w dłoni przyjaciela. nie mów nic. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. by On je kształtował. by karmiąc się słowem. refrenu: „Nie rodzimy się. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. Nie pokażę rogów. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. taka mała. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas. tłum. (P) W trawie w czasie deszczu. 56. chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy. D h G A D 52. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość. (W. no więc jak. takie pióro. 3. I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość. La laj la la laj la la laj la la laj la la. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony. byś nie żałowała. takie pióro. D fis GA hGAD 1. lecz stajemy się chrześcijanami” 54. bo nakapie mi na lewy róg i prawy. dam ci sera na pierogi. być „słowa sługami”.(D A h) 2.. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości. A będziemy. nie wyjdę z mojej trawy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful