Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. którą zdobył swoją krwią. przez żywota bramy. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. pachnie świeżym chlebem. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. K) Ref : Panie dobry jak chleb. CD Ref. . Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. 3. G h C D G h C D 2. 4. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. (W. (O.1. Tylko Oblubieniec wie. Ch) 1. Panie. Cóż my bez Ciebie. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. Wniesie przez próg. Jesteś blisko mnie. I dla nas zawsze masz otwarte serce. (O. (a) d C G 2. tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. które Pan otwiera. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. Panie. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. d G C (G) 1. Gh pierzmy szaty. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. świętą panną. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. aeFC Do końca nas umiłował. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. Ziarna zbierzemy. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. GhCD Jezus. Oblubieniec czeka już. 5. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. ||: Więcej miłości. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. co dotąd przy Tobie wytrwali. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem. którą umiłował. świętą panną.

O Świadku prawdziwy. bo Pan radością mą. Bo kolejny nadszedł dzień. cześć! Chwalmy Go! x2 2. 9. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. Matko przez Syna nam dana – Matko. Który dał dla mnie Bóg. (W. Ch) 1. 5. Bóg przebywa w chwale swego ludu. 5. Bądź nam tchnieniem życia. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. 4. CDe Córo ludu Bożego Ge . Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. światła promieniem. e H7 e D h e 1. przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. 10. On pragnie aby wzywać Jego imię 8. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych. – 7. Duchu Ogniu przyjdź. Chcę śpiewać Mu. 4. (W. Przyjdź Źródło Niebieskie. Matko Chrystusa – Dziewico. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. (Z) Ref. O. Chcę śpiewać Mu. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. przyjdź i rozpal nas. Z wszystkich niewiast wybrana Ge .Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. umocnij nas. (W. DAG DAG DAGD GAD 10. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. Boże przyjdź. którą my jesteśmy sami Ref. Matko Kościoła – Dziewico. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli.Przyjdź i drogę wskaż. która nas znasz. 3. Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico. Matko ludzi. Pan radością mą. 9. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. Ch. bo Pan radością mą. 6. . 3. O Duchu radości rozraduj Kościół. W tej świątyni. Duchu Święty. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. (W. 7. moc sercom daj. R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. Dziewico. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Matko. Przyjdź Duchu Światło. a (H7) e D 2. 2. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . D) Ref.Pokój światu daj.. Ch.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC . Pan radością mą. Przyjdź Duchu Ojca. 8. 6. Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca.6.

(U. by radość nieść tam. Namaszczony Pan Jezus Jezus. 4. Królowi królów chwała cześć. Chwała. dobry Boże nasz. Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą.gdy wyniosłość serc uniża. Ch) 1. 13. że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. hosanna. Królowi królów chwała cześć. hosanna na niebiosach. Rodzinę bratnią czynisz z nas.na swą sługę uniżoną. 3. gdzie jej światu brak. Twe Słowo jak lampa u mych stóp. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. Zmarłeś i powstałeś. Idziemy więc. . 15. Tobie Panie. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. K) 1. ||: O. Każdy zamiar może zburzyć. Ja wierzę. On. Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. . Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa.który pychą Mu ubliża. Jezu ja kocham Cię.On sam jeden zawsze święty.w swej dobroci niepojętej. 2. chwała. kto Mu służy. . Zbawcę Jedynego. (D. Twe Imię jak miód na ustach mych. Hosanna. (U. Królowi królów chwała cześć. Wierzę że On Synem Boga jest. By mnie odtąd wszyscy ludzie . Wszystkich głodnych zaspokoić. (W. ja kocham. Wielbię.Chrystus Pan. hosanna. Żyje wywyższony Pan. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. chwała. Wierzę. 4. Twój Duch jest jak woda duszy mej.i chce zostać Jemu wierny. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. jak uczyłeś nas. . Wierzę że Tyś Synem Boga jest. Duchem całym wielbię Pana. . C e h7 e (H7) 2. Ch) Jezus. Wierzę. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem.a wydźwignąć pokornego.głodem wstrząsnąć bogatego.mogli zwać Błogosławioną. On Wszechmocny. miłować uczysz nas. To Twoje miłowanie dało wolność nam . EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . który swą moc objawia. że to Jezus. aby żyć I za cenę śmierci życie dał. 7. E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. (U. Jezus. Jezus. Ch. Ja wierzę.dziećmi wiary Abrahama. D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14. Jezus. K) Ref.obietnicy swej nie złamał.pozostaje miłosierny Wobec tego. 16. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią. 3. Wywyższony bądź Boże nasz. . On zmarł i powstał. Hosanna niechaj ciągle brzmi. Hosanna. 6. bo chciał wejrzeć z nieba . Wiemy dobrze. Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. Wywyższony bądź Boże nasz. W mocy Jego odjąć władzę. który przez pokolenia . Z) 1. Chwała.11. 5. . hosanna na niebiosach. On. aby żyć I za cenę śmierci życie dać. Chwalimy święte Imię Boga.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. . Pomny na swe miłosierdzie. On Najwyższy. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. Sprawił we mnie wielkie dzieła. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. Święty. On się ujął za swym ludem. . 2. (D. Przez dar Twojego Chleba. eae Boga.

że w postaci Chleba utaiłeś się. że dojdę tam. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. o Boże. patrzę przez okno. rozpal miłość mą. Wszystko w życiu zawodzi. Tyle w życiu cierpienia. 5. + błagamy o dobra Twoje. Prosimy o pokój dla ludu twego. Jezu dzieci Twe. skryty w Hostii tej. . Boże. wiem. Dusza moja pełna szczęścia. w Tobie wzrok i smak. D fis G A h e Fis l. + niech będą bezpieczni. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie. Będzie śpiewać Ci z radością.(a G C) 2.Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. Twą potęgę.(G A h) 2. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. (W.Mylą się. 3. GAh Ciebie z troską szukam. (D. (W.Cień Twych skrzydeł daje radość. Dla braci i bliźnich naszych. jeżeli trzeba. Ref. hej na-na-na-na Hej. + w Tobie wszyscy się jednoczą. 6.Ty. Pragnę Ciebie chwalić. Ah Ref.17. Ucichły auta.Twa prawica mnie prowadzi. Ref. Boże. 2.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. 3. DA Jak spękana. klęczę przed Tobą. Ojcze. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1. W Twej świątyni ujrzeć pragnę. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. Chlebie Żywy. jeśli możliwe. (W. 3. Nocą. Na skrawek nieba chmurnego. 21. Ea 2. 3. (D.(G D A h) 2. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. O Jeruzalem. Ref. Do Twych niebios bram.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. którzy Cię miłują. Gdzieś przygarnął łotra.Bardziej cenię niźli życie.Zbliżam się w pokorze i niskości swej. O. Panie. Kto się im poddaje. Jezu. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. jesteś moim Bogiem. Z) . Całym sercem lgnę do Ciebie. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. D. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. Nocą. tramwaje. miasto pokoju. Spraw. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. EHE Ref. Nocą. K) 1. 5. Pomóż wierze mojej. 4. 18. Boże. Ożyw mą nadzieję. Lecz w Oboje wierząc. temu wiary brak. . Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. moc i chwałę. (R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. D) Ref. Jedynie Ty pozostajesz. będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej. Wielbię Twój majestat. łaską Swą. żeś mój Bóg i Pan. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe. życiem Swym darzący nas. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22. Lecz wyznaję z wiarą. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. – Bowiem Twoją miłość. 4. Jesteś mym wspomożycielem . 4. utwierdzaj w wierze. hej. . h A G Fis 2. K) 1. Póki tylko istnieć będę. Kościele Święty. hej. 1.

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas. Błogosławieni słudzy odkupienia. Więc chcę powiedzieć. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami. I Duchowi też. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. 3. Któż by się nie bał Ciebie. Królu Narodów. że: Wielbić mego Pana chcę. Błogosławione usta pełne wiary. W. 3.23. Chcemy razem pracować. Chcemy razem pracować. 4. 2. zjednoczeni w Nim Módlmy się. 3. 4. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. który jednoczy nas. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. W) l. Błogosławione serca. Pasterze ludu Nowego Przymierza. (U. chcemy złączyć swój trud. Królu Narodów. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. 2. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Niechaj chwała brzmi Ojcu. Ref. aby jedność była odnowiona w nas. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. Błogosławione ręce. Dał życie wieczne mi. w białe szaty odziani. Błogosławieni. 24. By nie stracić godności. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25. aby dostrzec dumę swą. Oto ci. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. że nasz Pan z nami jest. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. 2. Zjednoczeni w Duchu. co szukaj. W) 1. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. Żeby człowiek zachował godność swą. I nie uwielbił Twego Imienia. Ref. (R. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. chcemy złączyć swój trud. (Z. I sprawiedliwe są drogi Twoje.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. którą Pan obdarzył nas. Ch) 1. Panie Boże Wszechmogący. (Z. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. Błogosławione dłonie namaszczone. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. Aby strzec ludzką duszę. Błogosławione stopy. (Z. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. (W) 1. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. o Boże. U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest. który łączy nas. 27. Co leczą rany balsamem pokoju.

napełnij nas. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1. Tyś droższy nad srebro. Godzien. aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy. Jego krew to oczyszczenie. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. (U. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. W Jego ranach uzdrowienie. niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. (U.(fis) 3. Król i Pan! Panie mój. o godzien jest nasz Pan. jesteś Królem Królem jest Bóg. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie. W Jego śmierci życia dar. (Ch. Alleluja. Bóg z nami. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. Panie przyjdź. Ch) Panie. 2. dCad Ref. Jezus siłą mą. Panie przyjdź. Kochamy Cię. czekamy. Śpiewajmy chwały psalm. dalej i dalej. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. Czyż może Ci coś dorównać. . (W. napełnij mnie.29. dCad Chwałę z serca mego dam. ja czekam. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go. bym zwyciężał w każdy dzień. Jezu przyjdź i ulecz nas. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. (Ch) 1. U) ||:Godzien. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. (Ch. Panie nasz. Ch) 1. Duchu przyjdź. Panie mój! 35. Panie mój. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. Jego życie chwałą nam. 33. Jesteś najwyższy. O. to Twój czas. Duchu przyjdź. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. Ja kocham Cię x3.(D) 2. Jezu przyjdź i ulecz mnie.(e) AD 36. to Twój czas. A On poprowadzi cię. Kochamy Cię. (R. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. Kochamy Cię. Ponad złoto cenniejszy skarb. (U) Jesteś Królem. FCAd 2. Ch) 1. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. W) 1.

Która twarze nam rozjaśnia. Duchy Niebieskie. oświeć mnie. Pana. GCGD Oświeć nas Jezu. Ch) Alleluja. Badaj mnie. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. W. alleluja. Oświeć mnie. na wieki. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.(gis) 2. będę śpiewał tę pieśń. oświeć mnie. 3. wielbijcie Pana. wielbijcie Pana. Pana. U) 1. wielbijcie Pana. O. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. Widzę Twoją królewską jasność. x4 dCad gCad 40. W. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. A H7 Ref. światłość niech stanie się. FDFD Ref. Przez wszystkie wieki wieków. Z. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. oświeć mnie. Duchowi. 5. zawsze. Panie. Jego zastępy! Słońce. Oświeć mnie. (Z. Wielbijcie. amen! Alleluja. Jezu. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. (W. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. Potem prowadzi od chwały do chwały. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. CDhe Oświeć mnie. pochłoń ciemności. Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. 41. 4. rzeko. Dotknij naszych serc. światłości świata. Panie. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. (Ch. Panu. Duchu. D. księżycu. Jezu. który jest Panem. Ch) 1. 42. Gwiazdy świecące. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. światło miłości Twej świeci. Królowi. alleluja. wypal. rozpal ognia żar. (U. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. chwała w niebiosach. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Wody podniebne. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. Jego Synowi. Duchu Święty przyjdź. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. A H7 E 2. alleluja! Niech zabrzmi. Nie zabraknie mi nigdy wody. Ch) Memu Bogu. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. (Ch. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. 1.(Gis) 2. który w nas zamieszkuje. 39. 38. 43. którą przynosisz. co stwarza. płoń. CDhe Wyzwól prawdę. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. GDeFDG 2. Niebiosa niebios.37. Świeć. D) ||:Jak ożywczy deszcz. 3. jesteś źródłem mym. Życiem naszym o Tobie opowie. R. Teraz. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . Jest Bogiem bliskim dla Izraela.

”/2x E cis A H Alleluja. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem. (K. co nie kończy się. rodzi Kościół. Już winny krzew obfity owoc daje. że Chrystus zmartwychwstał. W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni. E H7 cis prosi. A fis E H Zostań. To On nam daje życie. 3. zostań wśród nas. W. W imieniu Boga. W imieniu Chrystusa Pana. Głośmy. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. mocą Słowa. I Ducha złączeni mocą. Cześć i chwałę Ojcu oddać. Ciemnościom stawmy czoła. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla. A E H fis Co zwalcza moce ciemności. miłości pełna. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. gis cis A-a E H E 1. Tak wspaniałą i szeroką. dziś Chrystus nas wzywa do siebie. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi.(DG) 2. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością./2x 3. O) 1. (K. ehe Dah ehae Che 1. gdzie go brak. Chlebie Życia. alleluja. alleluja. które Ciebie kocha. (U. D) Ref: Lud Twój. 47. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną.44./2x . Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. D) 1. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady./2x A cis A H7 5. By walczyć przy jego boku. 46. chwała i cześć. A DAD Ref: Panie. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Ch. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać. Twój głos sprawi. bo uczysz. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. byś był Światłem. o Jezu. Otwarte. By zanosić je tam. Byśmy mogli owoc przynieść. (K. Że wyzwala pełną radość W sercu. aCH 2. (U. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo.(D) 2. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. niech nastanie radość. Odrzućcie smutek. jak otwarta boku rana. Panie. że obudzi się w nas świeżość. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. żeśmy braćmi w pyle drogi. 3. D E fis Bracia. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. 2. Weselnym winem dziś się woda staje. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. Twoje Ciało. zostańmy w jedności ze sobą. Jesteś. Panie. 4. o Jezu./2x 2. 4. naszego Ojca. W) Podnieśmy sztandary miłości. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. w nasze życie Głębią łaski. Wejdź. Bracia. 45. 48. Ref. gdy On znów powróci./2x G D G 1. o Panie. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. lud pielgrzymi.

chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. takie pióro. nie mów nic. (W. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. lecz stajemy się chrześcijanami” 54. (P) W trawie w czasie deszczu. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. La laj la la laj la la laj la la laj la la. dam ci sera na pierogi. D A fis E Ref. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. (P) Przytul się do mnie moja mała. nie wyjdę z mojej trawy.. 50. domem i szkołą komunii dla wszystkich. nieśmiertelnemu. nie. refrenu: „Nie rodzimy się. takie pióro. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy.(D G A) GD GD GDA 53. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości. D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. A cis D E zawierzyć Mu życie. by karmiąc się słowem. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony. (W. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. taka mała. powiedz moja mała :|| No więc jak. tłum. 3. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. 4. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. Z) 1. być „słowa sługami”. no więc jak. W. D h G A D 52. I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość. (U.(D A h) 2. 57.. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny.(D G) . D fis GA hGAD 1. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. by On je kształtował. taka mała. takie pióro. taka mała. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka. A będziemy. że ta druga ją popchała. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. Nie pokażę rogów. 55. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. 56. (K. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość. Ch) ||:Królowi wieków. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. Dh niewidzialnemu. jak dłoń w dłoni przyjaciela. takie pióro. Młodzieńcy i starcy i społem. bo nakapie mi na lewy róg i prawy./2x 58. jak dłoń. byś nie żałowała. nie mów nic.49.