Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

Wniesie przez próg. Oblubieniec czeka już. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. 4. I dla nas zawsze masz otwarte serce. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. (a) d C G 2. Jesteś blisko mnie. CD Ref. 3. aeFC Do końca nas umiłował. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. GhCD Jezus. 5. G h C D G h C D 2. którą umiłował. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. świętą panną. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę. K) Ref : Panie dobry jak chleb. . tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie.1. ||: Więcej miłości. (O. przez żywota bramy. więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. które Pan otwiera. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. świętą panną. (W. Gh pierzmy szaty. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. Tylko Oblubieniec wie. co dotąd przy Tobie wytrwali. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. Ch) 1. (O. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. Panie. którą zdobył swoją krwią. d G C (G) 1. Cóż my bez Ciebie. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. pachnie świeżym chlebem. Ziarna zbierzemy. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem.

– 7. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli. 6. R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. 9. Pan radością mą. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. Chcę śpiewać Mu. e H7 e D h e 1. umocnij nas. 10. 9. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. 4. Duchu Ogniu przyjdź. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca. 6. Przyjdź Źródło Niebieskie. 4. Matko Kościoła – Dziewico. O Duchu radości rozraduj Kościół. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych. 7. Matko Chrystusa – Dziewico. On pragnie aby wzywać Jego imię 8. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. którą my jesteśmy sami Ref. Dziewico. (Z) Ref.Pokój światu daj. Ch) 1. Który dał dla mnie Bóg..6. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. bo Pan radością mą. (W. która nas znasz. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. . Przyjdź Duchu Ojca.Przyjdź i drogę wskaż. Pan radością mą. (W. Chcę śpiewać Mu. Duchu Święty. Matko. W tej świątyni. (W. bo Pan radością mą. światła promieniem. Bóg przebywa w chwale swego ludu. 5. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. Ch. 8. O Świadku prawdziwy. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. (W. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Bądź nam tchnieniem życia. 3. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. D) Ref. Boże przyjdź. O.Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. Matko ludzi. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. 3. Ch. CDe Córo ludu Bożego Ge . Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico. Matko przez Syna nam dana – Matko. przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. przyjdź i rozpal nas. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. cześć! Chwalmy Go! x2 2. Przyjdź Duchu Światło. Bo kolejny nadszedł dzień. 5.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC . moc sercom daj. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. Z wszystkich niewiast wybrana Ge . a (H7) e D 2. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . 2. DAG DAG DAGD GAD 10.

Twe Imię jak miód na ustach mych. . Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. . Chwała. Twój Duch jest jak woda duszy mej. (U. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. Wierzę.pozostaje miłosierny Wobec tego. Święty. gdzie jej światu brak. chwała. C e h7 e (H7) 2. kto Mu służy. hosanna na niebiosach. jak uczyłeś nas. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. Wszystkich głodnych zaspokoić. który swą moc objawia. Jezus. 3. EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . 4.i chce zostać Jemu wierny. który przez pokolenia . Rodzinę bratnią czynisz z nas. . Ja wierzę. dobry Boże nasz. Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą.mogli zwać Błogosławioną. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. ||: O. bo chciał wejrzeć z nieba . Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa. Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. Ch. 2. hosanna. . (U. hosanna. Ch) Jezus. Żyje wywyższony Pan. Zmarłeś i powstałeś. Chwalimy święte Imię Boga. (D. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią.na swą sługę uniżoną. Sprawił we mnie wielkie dzieła. Królowi królów chwała cześć. 3.11. Wierzę. Jezu ja kocham Cię. Jezus. Pomny na swe miłosierdzie. Jezus. E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. K) 1. . 2. Królowi królów chwała cześć. 5.gdy wyniosłość serc uniża. aby żyć I za cenę śmierci życie dać.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. Wierzę że Tyś Synem Boga jest. Wierzę że On Synem Boga jest. Wywyższony bądź Boże nasz. (D. Zbawcę Jedynego. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. Namaszczony Pan Jezus Jezus. On. 16. 4. miłować uczysz nas.głodem wstrząsnąć bogatego. Ch) 1. On Najwyższy. To Twoje miłowanie dało wolność nam . hosanna na niebiosach. 7. chwała. . 6.On sam jeden zawsze święty. On. W mocy Jego odjąć władzę. Chwała. eae Boga. On się ujął za swym ludem. 13. Królowi królów chwała cześć. Wywyższony bądź Boże nasz. Przez dar Twojego Chleba. D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14.Chrystus Pan. . On zmarł i powstał. On Wszechmocny.a wydźwignąć pokornego. K) Ref.który pychą Mu ubliża. że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. Hosanna niechaj ciągle brzmi.obietnicy swej nie złamał. . Duchem całym wielbię Pana. (W. (U. By mnie odtąd wszyscy ludzie . by radość nieść tam.w swej dobroci niepojętej. Hosanna. 15. Twe Słowo jak lampa u mych stóp. aby żyć I za cenę śmierci życie dał. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem. Z) 1. że to Jezus. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. ja kocham. Wielbię. Każdy zamiar może zburzyć. Wiemy dobrze. . Hosanna. Idziemy więc.dziećmi wiary Abrahama. Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. Ja wierzę. Tobie Panie.

(R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. życiem Swym darzący nas. że dojdę tam. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. Ah Ref. łaską Swą. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. Lecz wyznaję z wiarą. Jedynie Ty pozostajesz.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. K) 1. wiem. Na skrawek nieba chmurnego. Twą potęgę. 3. żeś mój Bóg i Pan. Ea 2. skryty w Hostii tej. Z) .17. hej na-na-na-na Hej. (D. (W. 4. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1.Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. + w Tobie wszyscy się jednoczą. Pomóż wierze mojej. Nocą.(a G C) 2. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. K) 1. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 1. (W. W Twej świątyni ujrzeć pragnę. Jezu dzieci Twe. 21. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. utwierdzaj w wierze. klęczę przed Tobą. Chlebie Żywy. . EHE Ref. Dusza moja pełna szczęścia. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. O.Bardziej cenię niźli życie. Do Twych niebios bram. 4. Całym sercem lgnę do Ciebie. 5. 4. hej. 5.Mylą się. hej.(G A h) 2. Pragnę Ciebie chwalić. Nocą. 3. Kto się im poddaje. rozpal miłość mą. Boże. Ojcze. Tyle w życiu cierpienia. Jesteś mym wspomożycielem . h A G Fis 2. Nocą. – Bowiem Twoją miłość. Ucichły auta. o Boże. D) Ref. Dla braci i bliźnich naszych. Wielbię Twój majestat.Ty. Ref.Twa prawica mnie prowadzi. 2. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. którzy Cię miłują. w Tobie wzrok i smak. będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej. Panie. Boże. 18. 6. + niech będą bezpieczni. (W. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. Spraw. DA Jak spękana. że w postaci Chleba utaiłeś się. Gdzieś przygarnął łotra. . Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. jesteś moim Bogiem. jeśli możliwe. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. Będzie śpiewać Ci z radością. Póki tylko istnieć będę. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. jeżeli trzeba. 3. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe. patrzę przez okno. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. Lecz w Oboje wierząc. D fis G A h e Fis l. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. 3. moc i chwałę. Wszystko w życiu zawodzi. GAh Ciebie z troską szukam. tramwaje. Ref. Prosimy o pokój dla ludu twego.Cień Twych skrzydeł daje radość. O Jeruzalem. + błagamy o dobra Twoje. (D. . Ref. Boże.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. miasto pokoju. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. D. temu wiary brak.Zbliżam się w pokorze i niskości swej.(G D A h) 2. Jezu. Ożyw mą nadzieję. Kościele Święty. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie.

U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest. Błogosławieni. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. 4. 3. Panie Boże Wszechmogący. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. którą Pan obdarzył nas. Więc chcę powiedzieć. który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. I Duchowi też. Ref. I nie uwielbił Twego Imienia. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. (U. Aby strzec ludzką duszę. o Boże. Błogosławione serca. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami. że: Wielbić mego Pana chcę. (Z. (W) 1. 24. że nasz Pan z nami jest. W) 1. aby jedność była odnowiona w nas. Błogosławione stopy. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25. Któż by się nie bał Ciebie. Co leczą rany balsamem pokoju. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. Zjednoczeni w Duchu. 3. 27. który łączy nas. 2. Żeby człowiek zachował godność swą. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. Błogosławione ręce. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. By nie stracić godności. co szukaj. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa.23. Dał życie wieczne mi. W. Oto ci. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. w białe szaty odziani. Niechaj chwała brzmi Ojcu. (Z. Królu Narodów. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Chcemy razem pracować. Królu Narodów. aby dostrzec dumę swą. Błogosławieni słudzy odkupienia. Ch) 1. zjednoczeni w Nim Módlmy się. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. (R.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. Pasterze ludu Nowego Przymierza. Błogosławione usta pełne wiary. chcemy złączyć swój trud. chcemy złączyć swój trud.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. Błogosławione dłonie namaszczone. 4. (Z. Chcemy razem pracować. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. I sprawiedliwe są drogi Twoje. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. 3. który jednoczy nas. 2. W) l. 2. Ref.

(U. to Twój czas. Duchu przyjdź. Ponad złoto cenniejszy skarb. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. Czyż może Ci coś dorównać. 2. Panie nasz. Śpiewajmy chwały psalm. Ja kocham Cię x3.(D) 2. W Jego ranach uzdrowienie. to Twój czas. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. ja czekam. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. Król i Pan! Panie mój. Panie mój. U) ||:Godzien. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. 33. Jego krew to oczyszczenie. napełnij mnie. (U) Jesteś Królem. niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. Kochamy Cię. Jezus siłą mą. Duchu przyjdź. Jezu przyjdź i ulecz mnie. Ch) 1. dalej i dalej. Alleluja. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. (U. FCAd 2. (Ch. dCad Chwałę z serca mego dam. Panie mój! 35. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. A On poprowadzi cię. napełnij nas. (R. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. Panie przyjdź. W) 1. czekamy. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1.(fis) 3. Jego życie chwałą nam. (W. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. Godzien.29. Panie przyjdź. o godzien jest nasz Pan. Ch) 1.(e) AD 36. dCad Ref. Jezu przyjdź i ulecz nas. aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy. Kochamy Cię. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34. bym zwyciężał w każdy dzień. jesteś Królem Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go. (Ch) 1. Ch) Panie. Jesteś najwyższy. Kochamy Cię. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. . O. W Jego śmierci życia dar. Bóg z nami. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. Tyś droższy nad srebro. (Ch.

Ch) 1. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. Widzę Twoją królewską jasność. Z. Pana. Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. rozpal ognia żar. alleluja! Niech zabrzmi. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. oświeć mnie.(gis) 2. Jezu. (Z. GDeFDG 2. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. Świeć. Duchu. FDFD Ref. Jezu. Dotknij naszych serc. Duchu Święty przyjdź. wypal. CDhe Wyzwól prawdę. x4 dCad gCad 40. amen! Alleluja. Ch) Alleluja. oświeć mnie. pochłoń ciemności. D. oświeć mnie.37. 3. księżycu. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. Panu. 5. 39. (W. który jest Panem. Jego zastępy! Słońce. chwała w niebiosach. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. wielbijcie Pana.(Gis) 2. A H7 E 2. 4. Ch) Memu Bogu. płoń. GCGD Oświeć nas Jezu. W. światłość niech stanie się. alleluja. Gwiazdy świecące. 3. rzeko. Nie zabraknie mi nigdy wody. Która twarze nam rozjaśnia. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. Jego Synowi. O. Jest Bogiem bliskim dla Izraela. Niebiosa niebios. W. Panie. Badaj mnie. Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. Duchy Niebieskie. który w nas zamieszkuje. CDhe Oświeć mnie. alleluja. którą przynosisz. Teraz. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. Potem prowadzi od chwały do chwały. jesteś źródłem mym. Panie. D) ||:Jak ożywczy deszcz. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. wielbijcie Pana. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. światło miłości Twej świeci. R. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. Wody podniebne. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. A H7 Ref. Królowi. 42. co stwarza. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. wielbijcie Pana.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. Przez wszystkie wieki wieków. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. będę śpiewał tę pieśń. Oświeć mnie. Duchowi. na wieki. (Ch. światłości świata. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . (Ch. 43. (U. U) 1. Wielbijcie. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. 1. Życiem naszym o Tobie opowie. 38. Oświeć mnie. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. 41. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. Pana. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. zawsze.

W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni. że Chrystus zmartwychwstał. (K. Że wyzwala pełną radość W sercu. zostańmy w jedności ze sobą. D) 1.(D) 2. (U. co nie kończy się. 4./2x G D G 1. 3. że obudzi się w nas świeżość. gdzie go brak. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. niech nastanie radość. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. rodzi Kościół. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością. Już winny krzew obfity owoc daje. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. żeśmy braćmi w pyle drogi. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. D E fis Bracia.(DG) 2. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Chlebie Życia. 45. gis cis A-a E H E 1. 3. w nasze życie Głębią łaski. Ref. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. W imieniu Boga. Ch. Wejdź. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi. W) Podnieśmy sztandary miłości. miłości pełna. By zanosić je tam. A E H fis Co zwalcza moce ciemności. o Jezu. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. alleluja. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. które Ciebie kocha. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać. O) 1./2x 2. mocą Słowa. Byśmy mogli owoc przynieść. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. I Ducha złączeni mocą./2x A cis A H7 5. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną. Panie. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo./2x . Jesteś. Otwarte. A fis E H Zostań. W imieniu Chrystusa Pana. 47. lud pielgrzymi. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. alleluja.44. Bracia. 4. naszego Ojca. bo uczysz. D) Ref: Lud Twój. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3. 48. Twój głos sprawi. Tak wspaniałą i szeroką. Odrzućcie smutek. (K. aCH 2. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem. By walczyć przy jego boku. zostań wśród nas. gdy On znów powróci. E H7 cis prosi. jak otwarta boku rana. W. Głośmy./2x 3. Ciemnościom stawmy czoła. Panie. ehe Dah ehae Che 1. byś był Światłem. A DAD Ref: Panie. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla. o Jezu. Twoje Ciało.”/2x E cis A H Alleluja. dziś Chrystus nas wzywa do siebie. To On nam daje życie. (U. 46. (K. o Panie. chwała i cześć. Cześć i chwałę Ojcu oddać. Weselnym winem dziś się woda staje. 2.

Nie pokażę rogów. taka mała. domem i szkołą komunii dla wszystkich. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. by On je kształtował. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas.. takie pióro. (K. tłum. Młodzieńcy i starcy i społem. nie. nieśmiertelnemu. nie mów nic. 56. takie pióro. La laj la la laj la la laj la la laj la la. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. być „słowa sługami”. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość. powiedz moja mała :|| No więc jak. chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. by karmiąc się słowem. D h G A D 52. dam ci sera na pierogi. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. (W. byś nie żałowała. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny. 55.(D G A) GD GD GDA 53. (P) W trawie w czasie deszczu. W. D A fis E Ref. takie pióro. I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość.(D A h) 2. Dh niewidzialnemu. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. nie mów nic. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka. nie wyjdę z mojej trawy.(D G) . D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. D fis GA hGAD 1. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. jak dłoń. 57. Ch) ||:Królowi wieków. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. taka mała. (W. bo nakapie mi na lewy róg i prawy. (U. Z) 1. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. 4. 3. A cis D E zawierzyć Mu życie. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. jak dłoń w dłoni przyjaciela. 50.49. refrenu: „Nie rodzimy się. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. A będziemy. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. lecz stajemy się chrześcijanami” 54.. taka mała. no więc jak./2x 58. że ta druga ją popchała. (P) Przytul się do mnie moja mała. takie pióro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful