Oznaczenia pieśni: W – pieśń ma rozpoczęcie Eucharystii O – pieśń na ofiarowanie darów K – pieśń na procesję komunijną U – pieśń na uwielbienie po Komunii św.

Z – pieśń na zakończenie Mszy św. D – pieśń do Ducha Św. Ch – pieśń chwały (na spotkania modlitewne) R – pieśń radości P – piosenka na pogodny wieczór Wyjaśnienia: (G7) – akord dodatkowy ||: ...... :|| - fragment powtarzany dwa razy 1.(a G a) – akordy grane za pierwszym razem przed powtórzeniem 2.(a G a) – akordy grane przy powtórzeniu

Śpiewnik Ruchu Światło-Życie
diecezji kieleckiej

G h C D G h C D 2. . Wniesie przez próg. ||: Więcej miłości. odrzucimy chwasty Bo łan dojrzewa. oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. Jezus oblubieńcem naszym jest GhCD A Kościół. Jesteś blisko mnie. Ch) D GD D G D (D7) GA Dh G GA D A G DA D A GD eGAD (Ch) heAE heAE Aeh A e C Fis heA DGAD eA h (A) h G A h (U. Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. Ch) eC De eaDe eaDe eaDe eCDe 2. Panie. CD Ref. Cóż my bez Ciebie. aeFC Do końca nas umiłował. wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr Otwieram się i czuję znów że Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia. tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe. 4. że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie 3. K) Ref : Panie dobry jak chleb. (W. co dotąd przy Tobie wytrwali. pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem. 3. d G C (G) 1. uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. które Pan otwiera. Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wybranym pokoleniem by objawiać Jego cześć Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem wielbimy Jezusa On jest królem całej ziemi tej. którą umiłował. Panie. Ch) 1. dCG Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię aeC dla tych. A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył. (O. Ziarna zbierzemy. więcej mocy Więcej Ciebie z życiu mym :|| Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie Tyś Bogiem mym jest 4. Tylko Oblubieniec wie.1. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. GhCD Jezus. świętą panną. (G7) C d G byśmy do nieba w drodze nie ustali. Bo Ty do końca nas umiłowałeś. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu. (a) d C G 2. (O. 5. blisko dzień wesela CD Zaproszonych gości tłum Gh Staje u bram. świętą panną. Gh pierzmy szaty. przez żywota bramy. A Chleb komunią dla spragnionych Ciebie. CdG bądź uwielbiony a Od swego Kościoła d G (G7) Bo Tyś do końca nas umiłował. I dla nas zawsze masz otwarte serce. Oblubieniec czeka już. Kto naprawdę jest w nim zakochany W dniu wesela znajdzie go. którą zdobył swoją krwią. Jest jedno ciało Jest jeden Pan Jednoczy nas w Duchu Byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz w moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę.

moc sercom daj. która nas znasz. Matko ludzi cierpiących – Matko z sercem przeszytym – U stóp krzyża stojąca. Ch) 1. Królowo narodu naszego – Uciśnionych nadziejo – Światło łaknących prawdy. Z wszystkich niewiast wybrana Ge . e H7 e D h e 1.. (W. . 9. O. Boże przyjdź. (W. 10.Matko płacząca nad nami – Matko przed karą chroniąca – Matko nas przyjmująca. Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż. bo Pan radością mą. 7. 9. Matko przez Syna nam dana – Matko. która nas słuchasz – Ty nas zawsze rozumiesz. którą my jesteśmy sami Ref. Który dał dla mnie Bóg. W tej świątyni. Dziewico z nami idąca – Historii świata promieniu – Pośredniczko najlepsza. bo Pan radością mą. (Z) Ref. bądź naszym światłem Niech promienieje Twej chwały blask. D) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy . Ch. Chcę śpiewać Mu. 3. a (H7) e D 2. Pociecho ludu biednego – Pani wszelkiej radości – Matko tkliwego serca. Przyjdź Duchu Ojca. Królowo ognisk rodzinnych – Dziewico. D) Ref.do Syna Twego nas prowadź a H7 Służebnico pokorna eC . Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go Jego chwała wnet wypełni miejsce to Chwała. 3. 2. 6. z dziećmi Twymi bądź eCDe na drogach nam nadzieją świeć eGD z Synem Twym z nami idź. R) Chcę przestąpić Jego próg Z dziękczynieniem w sercu mym I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. DGD DGA GDGD GCA DGAD CF Ca CFG CF Ca FGC CFCa F G C (F C) gdg gF BFdg gdgdg F B F g (d) g 1. Przyjdź Duchu Światło. Bądź nam tchnieniem życia. 6. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. Oblicze Chrystusa objawiaj nam. Duchu Święty. O Świadku prawdziwy. Matko Kościoła – Dziewico. Matko Chrystusa – Dziewico. Matko. Ch. cześć! Chwalmy Go! x2 2. 5. Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.6. Chcę śpiewać Mu. CDe Córo ludu Bożego Ge . Bóg przebywa w chwale swego ludu. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca. Przyjdź Źródło Niebieskie. 4. (W. 8. Dziewico. 5. Bo kolejny nadszedł dzień.Przyjdź i drogę wskaż. światła promieniem. Pan radością mą. wzorze prostoty – Oblubienico cieśli. Matko ludzi bezdomnych – Matko prześladowanych – Matko ludzi wzgardzonych. (W. Pan radością mą.Pokój światu daj. umocnij nas. On pragnie aby wzywać Jego imię 8. przyjdź Zdroju Życia Bądź nam uzdrowieniem. DAG DAG DAGD GAD 10. Matko ludzi. przyjdź i rozpal nas. 4. Duchu Ogniu przyjdź. – 7. Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan. O Duchu radości rozraduj Kościół.

że jest tu teraz -On tu teraz jest Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia moc Ma przebaczenia dar. Żyje wywyższony Pan.na swą sługę uniżoną. 2. Chwała. że gdy serca są otwarte Błogosławisz mocą Swą. On zmarł i powstał. 4. Idziemy więc.mogli zwać Błogosławioną. . Twe Słowo jak lampa u mych stóp. . Przez dar Twojego Chleba. Hosanna.gdy wyniosłość serc uniża. 3. (U. Wierzę. 5. To Twoje miłowanie dało wolność nam .w swej dobroci niepojętej. 16. aby żyć I za cenę śmierci życie dał. E gis7 A E H A E H A fis7 E H E E gis7 A E H A E H A fis7 E H E EAE EAE E A cis AH 12. Twój Duch jest jak woda duszy mej. który swą moc objawia. K) 1.który pychą Mu ubliża. Wielbię. On Najwyższy. chwała. Chwała. Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. dobry Boże nasz. jak uczyłeś nas. On. Wszystkich głodnych zaspokoić. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. Jezu ja kocham Cię. Zmarłeś i powstałeś. by radość nieść tam. Duchem całym wielbię Pana. Ch) Gdy schodzimy się Niech Święty Duch w nas działa. (W.:|| dCd Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń d g F d g A Ref. Każdy zamiar może zburzyć. Jezus. EAH EAH EAH EAH AHEA HE AHEA HE . Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe. hosanna na niebiosach. Sprawił we mnie wielkie dzieła. hosanna na niebiosach.11. By mnie odtąd wszyscy ludzie . 3. Wierzę że On Synem Boga jest. 4. Ch. Ch) Jezus. Pomny na swe miłosierdzie. Rodzinę bratnią czynisz z nas. C e h7 e Bo w Nim samym odnajduje eae wszystką radość życia mego. który przez pokolenia . Błogosławisz boś obiecał to Błogosławisz mocą Swą. W mocy Jego odjąć władzę.On sam jeden zawsze święty. . miłować uczysz nas. Namaszczony Pan Jezus Jezus.dziećmi wiary Abrahama. Zbawcę Jedynego. Wywyższony bądź Boże nasz. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! dFCd Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! BFCd 2. karmi nas e H7 swoim świętym Ciałem.Chrystus Pan. (U. . 6. Tobie Panie. że tutaj jesteś -Ty jesteś tu Stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać-uzdrowienia noc Masz przebaczenia dar. On. aby żyć I za cenę śmierci życie dać. Wierzę. Twe Imię jak miód na ustach mych. Z) 1. ||: O.głodem wstrząsnąć bogatego. Ja wierzę. hosanna. .a wydźwignąć pokornego. Sławić chcemy cię wciąż z radością i czcią. (U. G a H7 chwalmy Go na wieki! e C e (H7) l. Królowi królów chwała cześć. On się ujął za swym ludem. Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią. (D. 7. . bo chciał wejrzeć z nieba . Królowi królów chwała cześć. Święty. chwała. Jezus. Hosanna niechaj ciągle brzmi. Wierzę że Tyś Synem Boga jest. Ja wierzę. gdzie jej światu brak. eae Boga. 2. C e h7 e (H7) 2. że to Jezus. (D. ja kocham. On Wszechmocny. 15.pozostaje miłosierny Wobec tego. Ch) 1. . D fis GA D fis G A G A D fis h G A D D7 G A D fis h GAD GDeCD GDeCD CDG CDG CDGDe CDG 14. 13. K) Ref. Wiemy dobrze.i chce zostać Jemu wierny. . hosanna. . Jezus.obietnicy swej nie złamał. Chwalimy święte Imię Boga. Wywyższony bądź Boże nasz. Królowi królów chwała cześć. kto Mu służy. Hosanna.

21. 5. Nocą. 6. żeś mój Bóg i Pan. Nocą.Twa prawica mnie prowadzi. Pragnę Ciebie chwalić. Kto się im poddaje.Bardziej cenię niźli życie. Ojcze.Zbliżam się w pokorze i niskości swej. + błagamy o dobra Twoje. Tyle w życiu cierpienia. utwierdzaj w wierze. Jesteś mym wspomożycielem . jeżeli trzeba. Lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 22. Z) .Cień Twych skrzydeł daje radość. Panie. (W. Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. Boże. (D. dF Chcę Twoją wolę wypełnić. D fis G A D D fis G A D AGD GeA DeA DAD 20. że dojdę tam. + niech będą bezpieczni. W Twej świątyni ujrzeć pragnę.(G A h) 2. wiem. aG oddal ode mnie ten kielich d G C (a) Ojcze. łaską Swą. . 2. – Bowiem Twoją miłość. (W. rozpal miłość mą. Gdzieś przygarnął łotra. Pomóż wierze mojej. 4. Chlebie Żywy.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran. D. Prosimy o pokój dla ludu twego. że w postaci Chleba utaiłeś się. będę mieszkał razem z Panem mym:|| Hej. .(a G C) 2. Wszystko w życiu zawodzi. miasto pokoju. skryty w Hostii tej. zeschła ziemia hG w czas posuchy wody łaknie. Dusza moja pełna szczęścia. + w Tobie wszyscy się jednoczą. I oto stoję u bram Twoich: + Jeruzalem nowe. Ah Ref. EHE Ref. h A G Fis 2. Uradowałem się wezwaniem: Pójdziemy do domu Pana. (W.Mylą się. Do Twych niebios bram. Tobie dziś w ofierze serce daję swe.(a G a) Zwołaj Panie narody swe FGCa Niechaj w jedno połączą się FGCa Zbuduj nowe Jeruzalem FGCa Nowe Jeruzalem FGC 19. bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. G C (a) Czuwa w bólu ogromnym dEa i cierpi za nas Bóg Człowiek. Jezu dzieci Twe. 3. w Tobie wzrok i smak. Wielbię Twój majestat. Ea 2. O. 18. tramwaje. D fis G A h e Fis l.Ty. Na skrawek nieba chmurnego. o Boże.17. Kościele Święty. 1. (R) Mój Zbawiciel on bardzo kocha mnie Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce ||:Będę. . O Jeruzalem.(G D A h) 2. GAh Ciebie z troską szukam. Spraw. życiem Swym darzący nas. Twą potęgę. Boże. coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Jedynie Ty pozostajesz. Ucichły auta. Boże. hej. D) Ref. 3. Będzie śpiewać Ci z radością. Całym sercem lgnę do Ciebie. Dla braci i bliźnich naszych. Lecz w Oboje wierząc. temu wiary brak. Ciebie całą duszą pragnę hG i z tęsknotą oczekuje. Z) ||:Zbuduj Ojcze nasz CGC Nowe Jeruzalem:|| 1. Ref. hej alleluja DAeh DAeh DAeh DA h DAeh DAeh 1. którzy Cię miłują. (D. Przychodzą doń pokolenia + aby wielbić Imię Pana. Ref. Ożyw mą nadzieję. DA Jak spękana. hej. moc i chwałę. 4. patrzę przez okno. jesteś moim Bogiem. klęczę przed Tobą. 5. K) 1. obdarz Kościół twój jednością i pokojem. Póki tylko istnieć będę. 4. Lecz wyznaję z wiarą. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę. Jezu. 3. jeśli możliwe. K) 1. 3.Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Ogród Oliwny adEa śpią twardo wszyscy uczniowie. Ref. hej na-na-na-na Hej. Nocą.

Co leczą rany balsamem pokoju. aby jedność była odnowiona w nas. że: Wielbić mego Pana chcę.23. 24. (Z. D fis GA GA D fis G A GAGA D fis G A GAGA e ae ae Cea eae 26. Pasterze ludu Nowego Przymierza. aby dostrzec dumę swą. Któż by się nie bał Ciebie. które płoną miłością Boga i jego przykazań Błogosławione oczy. które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Ref. Niechaj chwała brzmi Ojcu. Królu Narodów. 4. Błogosławione ręce. 2. Oto ci. o Boże. który jednoczy nas.(D D7) G A D fis h e A D D7 GA D fis h GAD 28. I sprawiedliwe są drogi Twoje. Błogosławieni słudzy odkupienia. Ch) Wielbić mego Pana chcę x2 On zmienił życie me pewnego dnia. Błogosławione dłonie namaszczone. Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje. Aby strzec ludzką duszę. I Duchowi też. On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą. W) l. Podniosę flagę wysoko wysoko Niech pozna pozna cały świat Niech wszyscy ludzie zobaczą zobaczą Niech pozna pozna cały świat 25. Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam D A7 D A7 D Zapomnij nam nasze winy H7 e Przywołaj kiedy błądzimy Ojcze zapomnij nam A7 D A7 D 2. zjednoczeni w Nim Zjednoczeni w Duchu. 2.) Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła. Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Aby świat cały ujrzał miłość w nas. 4. Ch) 1. Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje. który synem Jego jest I Duchowi też chwałą. I nie uwielbił Twego Imienia. który łączy nas. co szukaj. W. Królu Narodów. (R. (Z. Ref. Panie Boże Wszechmogący. Chcemy razem pracować. Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje A cis D A fis h D E A E cis D h A fis D E A E fis E DADE AEDEA DAEDEA dCgd FCgFC FCd gCd D fis h G A 2. chcemy złączyć swój trud. Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym. W) 1. (Z. którą Pan obdarzył nas. którzy przyszli z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i w krwi Baranka je wybielili. Dał życie wieczne mi. że nasz Pan z nami jest. 3. (W) 1. Błogosławione serca. w białe szaty odziani. który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu. Błogosławione stopy. Zjednoczeni w Duchu. 3. który stworzył ten świat Chwałą też Chrystusowi. Błogosławione usta pełne wiary. 27. które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia. Żeby człowiek zachował godność swą. (U. Więc chcę powiedzieć. Chcemy razem pracować. zjednoczeni w Nim Módlmy się. Toteż przyjdą wszystkie narody I oddadzą Tobie pokłon. chcemy złączyć swój trud. 3. Błogosławieni. By nie stracić godności. Panie przyjmij nas Ojcze przygarnij nas I w swej Ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości Ojcze przygarnij nas . 2. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami. U) ||:W moim sercu mieszka Król A Jego flagą radość jest :|| A Jego flagą radość jest.

niepojętym w mocy swej FCAd W Nim znalazłem to. Kochamy Cię. Alleluja. czekamy. Duchu przyjdź. (U. napełnij mnie. dalej i dalej. (Ch. Panie mój.(fis) 3. Kochamy Cię. Jezu przyjdź i ulecz mnie. U) ||:Godzien. W) 1. D fis eAD he AD DAh hAG D A h hAG 34.29. Czyż może Ci coś dorównać. W Jego śmierci życia dar. (U) Jesteś Królem. Król i Pan! Panie mój. (R. głoś chwałę i moc x3 GhCD 32. A On poprowadzi cię. to Twój czas. Ch) Panie. 33. Przed obliczem Pana uniżmy się x4 eDe Pan sam wywyższy nas. Z pokorą stań przed Panem swym A On powiedzie cię. Jego życie chwałą nam. W) Jeśli miłość w sercu chcesz mieć GhCD Miłość. ja czekam. Panie nasz. chwała Barankowi! On w walce jest zwycięzcą. (Ch) 1. Bóg z nami. FCAd 2. Ch) 1. Kochamy Cię. Wszystkie swoje troski oddajmy mu 3. . Panie mój! 35. Śpiewajmy chwały psalm. napełnij nas. chwała Twoja wiecznie trwa Wywyższamy Cię! x3 Boże nasz! DeA Dh eAD 1. to Twój czas. Ja kocham Cię x3. DGDh he ADA D7 G A D fis h eA D D7 G A D fis h eA eAD DAGD DAGA DAGD e A D D7 C9 F7 C7 F7 C9 F7 C9 G F7 d7 C 31. która wiecznie ma trwać GhCD Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę x3 G h C D I moc. O. Ty Jesteś Bogiem uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Niech Twoje Słowo uleczy rany me Ty jesteś mym lekarzem 30. Czym przed Tobą jest piękno diamentów. eGDe Jego jest ziemia i czas GDe Pan sam wywyższy nas eDe 2. Panie przyjdź. o godzien jest nasz Pan. Ponad złoto cenniejszy skarb. (U. Jesteś najwyższy. Ja jestem Bogiem uzdrawiam Cię Ja jestem twym lekarzem Niech moje Słowo uleczy rany twe Ja jestem twym lekarzem 2. aby przyjąć cześć I uwielbienia pieśń! :|| Śpiewajmy: Alleluja! Przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy. czego szukałem do dzisiaj FCgd Sam mi podał dłoń. W Jego ranach uzdrowienie. Jego krew to oczyszczenie. dCad Ref. (Ch. Jezus pieśnią mego życia FCgd Królem wiecznym On. (W. Godzien. dCad Chwałę z serca mego dam. jesteś Królem Królem jest Bóg. Tyś droższy nad srebro.(e) AD 36. Ch) 1. Duchu przyjdź. Jezu przyjdź i ulecz nas. Twój tron wznosi się Nad wszystkie ziemie świata. bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus siłą mą. Panie przyjdź. Jezus daje nam zbawienie dCad Jezus daje pokój nam dCad Jemu składam dziękczynienie. 2.(D) 2. Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Boga Wielbiąc Go.

Widzę Twoją królewską jasność. Teraz. Życiem naszym o Tobie opowie. wielbijcie Pana! Niech wszyscy wielbią Imię Pana. Jest Bogiem bliskim dla Izraela. Duchy Niebieskie. Pana. CDhe Wyzwól prawdę. na wieki. który jest Panem.(gis) 2. alleluja. W. księżycu. Z. światłość niech stanie się.:|| ||:Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy Swej. Wody podniebne. W. Panie. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. Wszystkie troski oddaj Mu On weźmie je Rozraduje serce twe Bo kocha cię. Niebiosa niebios. (U. alleluja. jesteś źródłem mym. oświeć mnie. rzeko. rozpal ognia żar. oświeć mnie. oświeć mnie. zawsze. Duchu. Jezu. wypal. 38. Dotknij naszych serc. światłości świata. Jego zastępy! Słońce. Bądź nam Światłem dnia i Nadzieją serc:|| . Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał A on ze mną. (Ch. 42. Która twarze nam rozjaśnia. A H7 E 2. płyń! GDe Zalej Łaską narody całe! aADGD Ślij słowo Twe. Jego Synowi. (Z. bo Ty jesteś Chlebem z nieba. Ch) Alleluja. (D) Nie zabraknie mi nigdy chleba. Przez wszystkie wieki wieków. GCGD Oświeć nas Jezu. Panie. Na wysokościach cześć niech oddadzą! Wielbijcie. R. 43. (Ch. x2 Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Królowi. (W. Duchu Święty przyjdź. Potem prowadzi od chwały do chwały. Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko. GCGD Pośród wszelkiej ciemności świeci. Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! On daje siłę swemu ludowi. A H7 Ref. Pana. wielbijcie Pana. Panu. FDFD Ref. Swoich wybranych On sam umacnia! Niech zabrzmi chwała Ojcu. 41. Duchowi. O. Jezu. co stwarza. Oświeć mnie. którą przynosisz. alleluja! Niech zabrzmi. dCda FCd daFGd G G7 aGFea aea GCGa FGea aea (U. wielbijcie Pana. D.(Gis) 2. x4 dCad gCad 40.37. Wielbijcie. wielbijcie Pana. 1. Otwórz tylko serce swe gis cis I pozwól mu wejść A H7 Jezus kocha ciebie dziś E Gis cis On kocha cię. chwała w niebiosach. będę śpiewał tę pieśń. który w nas zamieszkuje. pochłoń ciemności. Nie zabraknie mi nigdy wody. 4. Ch) 1. D) ||:Jak ożywczy deszcz. wchodzę w Twą obecność Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. świeć! GDe Chwałą Ojca napełnij ziemię! a A DGD Płoń. Oświeć mnie. 39. Jezus kocha ciebie dziś E H7 Czy o tym wiesz A H7 On na Krzyżu zniszczył śmierć E H7 Bo kocha cię. Świeć. Z prochu podnosi swoich przyjaciół. światło miłości Twej świeci. W serca ogień złóż! G D e F D D7 Płyń. Amen! DA h fis GD eAD E A cis H7 E A cis H7 fis gis fis gis fis gis A 1. CDhe Oświeć mnie. amen! Alleluja. 3. W) Oto stoję u drzwi i kołaczę. GDeFDG 2. Badaj mnie. Gwiazdy świecące. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. Ch) Memu Bogu. 3. 5. płoń. U) 1.

W imieniu Ducha mocy Toczmy walkę do końca swych dni./2x A cis A H7 5. (K. Głośmy. eHe ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. Panie. Zebrani wokół Pana Walczmy do dnia. 2. 4. jak otwarta boku rana. E H7 cis prosi. co nie kończy się. zostańmy w jedności ze sobą. Tak wspaniałą i szeroką. alleluja. Cześć i chwałę Ojcu oddać. Że wyzwala pełną radość W sercu. aCH 2. (U. W. (K. Bracia.(DG) 2. o Jezu. GD Ty w nas żyjesz Swą miłością. 3. Weselnym winem dziś się woda staje. w nasze życie Głębią łaski. żeśmy braćmi w pyle drogi. o Jezu. Byśmy mogli owoc przynieść. lud pielgrzymi.(D) 2. 4. W imieniu Chrystusa Pana. alleluja! D E fisEfis A trąby niech grają do boju! DAE Chrystus nam daje zwycięstwo. A DAD Ref: Panie. Twoje Ciało. że obudzi się w nas świeżość. To On nam daje życie. naszego Ojca. alleluja. 48. Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb. O) 1. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. niech nastanie radość. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady nękane głodem i pragnieniem serc. D E fis Bracia. Ch) Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśn: „ chwała Barankowi. Z Twego serca płynie nowe przebaczenie. które Ciebie kocha. mocą Słowa. Ref. A E H fis Co zwalcza moce ciemności. 3. ehe Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną. Twój głos sprawi. W) Podnieśmy sztandary miłości. Ty przyjaźnią nas ogarniasz. byś był Światłem. miłości pełna. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości. I Ducha złączeni mocą. Ciemnościom stawmy czoła. D) 1. Jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. gdzie go brak./2x 2. Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy. Ch. 45. D E fis (Cis) Wyzwala ona więźniów A E fis Mocą imienia Chrystusa Króla. D) Ref: Lud Twój. rodzi Kościół. Panie. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. Wejdź. zostań wśród nas. Już winny krzew obfity owoc daje. (U. o Panie./2x G D G 1./2x . Chlebie Życia. Odrzućcie smutek. Jesteś. Cóż trwałego poza Tobą Człowiek zdziała sam za siebie? Któż potrafi własne dobro Oblec w kształty nieśmiertelne? 3. gis cis A-a E H E 1./2x 3. Tyś sam jest naszą siłą eae i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. 46. 47.44. A fis E H Zostań. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości. alleluja! D E fisEfis Jerycho upadnie! D E fis Ciało Chrystusa jest armią zbrojną. W imieniu Boga. Ducha zbroję przywdziejmy na siebie. ehe Dah ehae Che 1. By zanosić je tam. gdy On znów powróci. Otwarte. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapal kroków w Twoje ślady. A fis E H byś na drodze do Królestwa E H7 cis wzmacniał serca Swoim Ciałem.”/2x E cis A H Alleluja. bo uczysz. że Chrystus zmartwychwstał. winnym krzewem DA A my jego latorośle h A fis Moc czerpiemy tylko z Ciebie. dziś Chrystus nas wzywa do siebie. Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe. chwała i cześć. (K. By walczyć przy jego boku. Panie naucz nas w miłości Twojej trwać.

(D A h) 2. będziemy szczęśliwi we dwoje ||:no więc jak. lecz stajemy się chrześcijanami” 54.49. 50./2x 58. zaś Duch nasze serca otwiera na Miłość.(D G A) GD GD GDA 53. 3. D) Z wielką ufnością i spokojem moje serce w Tobie odpoczywa. pierwotną gorliwość na nowo rozniecić. Dziś tych kalosy nie nose bo ludzimo skodzą na łocy. domem i szkołą komunii dla wszystkich. (P) Przytul się do mnie moja mała. byś nie żałowała. takie pióro. niech nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas. Ch) ||:Królowi wieków. chrapie ślimak zły Ślimaku pokaż rogi. A dana nam łaska wiary w Chrystusa pomaga nam wzrastać w głębokiej modlitwie. by karmiąc się słowem. Non nascuntur sed fiunt christiani A cis fis D h E Non nascuntur sed fiunt christiani AEDhE Non nascuntur sed fiunt christiani EAEDEA Non nascuntur sed fiunt christiani D h fis h E A 2. Miałem cerwone kalose kalose w cerwony groch. Z) 1. nieśmiertelnemu. 56. D) Duchu Święty przyjdź x2 Niech wiara zagości. (K. D A fis E Ref. taka mała.. W dialogu miłości trwać chcemy przy Bogu. G e C D CG GC CG GC GeCD 51. że ta druga ją popchała. (P) W trawie w czasie deszczu. A cis D E zawierzyć Mu życie. taka mała. pragniemy nim służyć i wzrastać w jedności by Kościół Chrystusa wciąż czynić na nowo. A będziemy. takie pióro. La laj la la laj la la laj la la laj la la. 55. nie wyjdę z mojej trawy. D h G A D 52. (P) Taka mała miczitanka mi się spodobała takie wielkie pióro miała ona taka mała taka mała. (W. 4. nie mów nic. (R) Weselić się będzie pląsaniem panna. Dziękując wciąż Bogu za dar w nas złożony. (W. nie mów nic. powiedz moja mała :|| No więc jak. no więc jak. dam ci sera na pierogi. (P) Szły pchły koło wody pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała. bo nakapie mi na lewy róg i prawy. Dh niewidzialnemu. jak dłoń w dłoni przyjaciela. Ogłaszać pragniemy Orędzie Jezusa i słuchać wytrwale słów Dobrej Nowiny. I w radość zamienię ich płacz/2x I wybawieniem w smutku będzie radość. bogu samemu :|| GAD Cześć i ||:chwała na wieki wieków:||(4x) Amen. refrenu: „Nie rodzimy się. takie pióro. 57. A cis D E by każdy z nas dążył ku pełni Chrystusa D E D EA przez ciągłą przemianę w Nowego Człowieka. tłum.(D G) . (U. taka mała. jak dłoń. (P) CF CG CF CGC GeCD GeCD GeCD G DhGA DheAD DhGA DheAD e a H7 e e a H7 e GDG a e H7 e 1. nie.. Młodzieńcy i starcy i społem. by On je kształtował. Nie pokażę rogów. W. by wraz z Nim kształtować dziś nową historię. być „słowa sługami”. D fis GA hGAD 1. takie pióro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful