PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. kto się na nią otworzy. „Siła Reiki” pokazuje nam. Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku. W całej książce czujemy jej radość. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. Jak to jest możliwe? Dr Tilden. . gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. entuzjazm i kreatywność. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. bowiem sam coś takiego przeżyłem. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. Dlatego pokazuje nam. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. Wibracje stają się coraz silniejsze. Albo chcielibyście wiedzieć. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów. Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. Zamiast wdawać się w nie. których zrozumienie jest ważne. Mogę to potwierdzić. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji. Na przykład. Być może zadajecie sobie pytanie. powinniśmy raczej pozbywać się ich. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. uznany ekspert toksykologii. Reiki jest piękna. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. bowiem jest prosta. W książce podoba mi się ponadto. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. Adresowana jest do wielu czytelników. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. To wyostrza spojrzenie. potrafił udowodnić. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”. tym łatwiej może on odtruć się. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. Znaczy to.

Siła Reiki jest łaską. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. aby stał się jednością przy równowadze ciała. Hermetyczna nauka głosi. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami. naszej „zwierzęcej natury”. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany .wtajemniczenia przez wodę. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. jak wielu jest ludzi. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. Potem poznałam Reiki. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała. który nam je przekazał. ząb za ząb” Starego. . Pragniemy w ten sposób zaznaczyć.chrzest z ognia. która awansowałaby człowieka. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem. Jest ich bodaj tak dużo. że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych. która płonie ogniem miłości. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. który pozwoli. stać się jednością duchową. Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. Gabriel Cousens. a doświadczanie ich . Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. Dr med. tak. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. samotnie nauczający na pustkowiu.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. umysłu i DUCHA. a dusza prawdą i miłością. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. Wiemy doskonale. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. a książka jednym z jej cenniejszych darów. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. a ogień jego duszy.transformuje ją. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. Nigdzie wcześniej. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. że dusza rządzi a materia reaguje. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . Ale może to odbywać się też inaczej. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. był pierwszym. jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1. Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. Jan Chrzciciel. Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko.

Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. które znamy z chińskiej akupunktury. progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. „istota rzeczy”. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. Każdy może uzdrawiać. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. odbierałam zawsze jako dar. Jest to rozwój. która jest wam potrzebna. Wszyscy posiadamy siłę Reiki. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. gdy zrozumiemy. Załóżmy. Mimo tego. że jedna odbija się w drugiej. uniwersalną siłę życiową. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. co sprawia. wtajemniczenia lub inicjacje. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. Tym bardziej jestem wdzięczna. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry). które nosicie już w sobie. którzy rozsiani są po całym świecie. Cisza trwa zatem. które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji.krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. jak i doświadczonego praktyka Reiki. że oddziałuję na was siłą Reiki. Mam nadzieję. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. Gdy na was działam. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. można też powiedzieć „wsysana”. który często określamy angielskim słowem „channeln”. gdyż . Oto przykład. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. gdzie jest na nią zapotrzebowanie. gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. Żyjcie świadomie. sięgającej dalej EMANENCJI. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. A jest to wielki przywilej. co „siła życiowa”. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. pracujcie nad sobą. Proszę. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. Włączyłam do niej mnóstwo informacji. że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . przez odpowiednie kanały. Napisałam ją. Fakt. Jakże śmiać się będziemy. a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. „tajemnicza siła”. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje. która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. przede wszystkim przez tzw. która pragnie przemówić jednakowo do laika. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. ważna tylko dla mnie. że ta książka przekona o tym i Was.

Stwierdziliśmy już. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. we wnętrzu sformułować życzenie. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem. szanowaną wiedzę. wypływając podczas terapii z rąk. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. wystarczy sam tylko zamiar. że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki. i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. Ponadto. usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. Najlepiej. Odpręża i rozładowuje stres. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. wystarczy świadomie. gdy opiszemy ją jako starą. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”. Oznacza to. zyskuje dodatkową moc. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. które nieświadomie przechowujecie w sobie. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. aż do czasu. na południowej z południa. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi. Energia. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . zapomnianą przez tysiące lat. Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui. Reiki nie jest religią. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. Staje się coraz intensywniejsza. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie.

wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. ona obdarza ponadto umysłowo . Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. Wystarczający powód dla doktora Usui. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku. Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów.duchową równowagą. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. Japonię i jej feudalne społeczeństwo. wyświecił się nawet na księdza. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. Ale Reiki. ogarnął niespodziewany przewrót. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. co napisane jest w Biblii. Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. co czynił Chrystus? I . Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. ile akurat potrzebuje. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. którzy robiliby to. naucz nas.8 życiowej. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. Tak. który piastował. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. Reiki jest doskonałym narzędziem. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. prosimy cię. zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem. Musiał szukać w innym miejscu. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. „obcych barbarzyńców”. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. był to emocjonujący czas. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. Ono bowiem wprawia w ruch terapię. by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. gdy na was zadziała. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. gdzie też wykładał. Jak wspomniałam. Jego honor wystawiono na próbę. by ożywić ją lub przetransformować. gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji. czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. Dr Usui został wytrącony z równowagi. Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . Jakże mógł nauczać. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. jak to robić.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. uporządkowane według surowych zasad. pod warunkiem.

gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. Także i to wniosło niewiele nowego.pozostanie tajemnicą. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy . Stary opat zgodził się z nim: . przy których pomocy miał odmierzać dni. Powoli przepływały kolejno przed nim. Na pewno wiemy jedynie. zdumiony. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach. Warunkiem była znajomość sanskrytu. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach ... że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. Nieco później dr Usui powędrował na górę. . około 30 km od Kioto. Interesujące wydaje się przy tym. jednak wszędzie słyszał to samo. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz. Dr Usui uznał. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. Wreszcie poczuł. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret. Gdy nie doszedł do żadnego efektu. iż rozpoznają w nim Jezusa. wie oczywiście . winien poddać się 21dniowej medytacji. Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. by wreszcie otrzymać odpowiedź. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Był niesłychanie podniecony. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała. Kipiał wdzięcznością. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji. że nie mógł po prostu zrezygnować. musi być możliwe zawsze”. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. zebrał 21 kamyków. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. Kto zna reguły długiego poszczenia. Wiec dr Usui modlił się. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. że dr Usui powinien udać się do Kuriyama.drugi „cud” tego ranka. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna.Skoro Budda. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich. jak powiadają pisma. jak silny i odmłodzony czuł się teraz.bufetu. zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie. Był już jasny dzień. rana była całkowicie wyleczona!. Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych.. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził. którego uczył się z ogromną pilnością. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. że już nie żyje. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło. dbamy o to. o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”. na świętą górę. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. Najchętniej wstałby i uciekł. a więc ciemno choć oko wykol. . Tam. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. Upłynęło już 20 dni postu. który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. Był przygotowany na wszystko. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. by uzdrawiać ducha wierzących”. w Himalaje.. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. Była to noc z księżycem w nowiu. Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach. i rozpoczął medytację. że zjawisko dobiegło końca. Instynktownie ujął go w dłoń. Więcej. kiedy zakończył się ten doskonały trans. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. nawet.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. Zawsze. starego opata Zeń. Dr Usui przestraszył się. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. co miało się wydarzyć. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. Ale doktor Usui nie rezygnował. poszcząc. I to po tak długim okresie postu!.

a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. a nawet ożeniłem się. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. O ileż łatwiej być żebrakiem. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze.. ostrzegający ją przed planowaną operacją. że nie wystarczy uzdrowić ciało. które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia. usłyszała głos swego zmarłego małżonka. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. Była ciężko chora. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui. oczywiście . i że była wystarczająco „niewrażliwa”. których wówczas uzdrowiłeś. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. Natychmiast zabrał się do pracy. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna. Stary człowiek był bardzo ubogi. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. jednemu z najofiarniejszych uczniów. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. Wkrótce była całkowicie wyleczona. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. Uzdrawiał zarówno starych. Zrozumiałe zatem. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych. iż zdecydowała. zaniedbaną brodę. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie. że sama pozna jej zasady. musi więc za to coś dać. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. Zrozumiał też. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. Dr Usui. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki. Są one narzędziami wtajemniczenia. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem. Jest to właściwie niemożliwe. . Szczęście pani Takaty. Zrozumiał teraz także sens symboli. Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? . który dokuczał jej od śmierci męża. którzy powrócili do Japonii. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. Zapłakał z rozpaczy. najczęściej młodych mężczyzn. jak młodych. Podczas odwiedzin u rodziców. Właściciel budy myślał tak samo. Efekty były szybko widoczne. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki. wysyłać ich potem do świątyni. nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. zmarłego kilka lat wcześniej.trzeci „cud” tego poranka. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto. Porozmawiała ze swym lekarzem. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. którą właściwie pragnął zabić. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i . . gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka. życie jego traci na wartości. Udzielał siły Reiki. emerytowanemu oficerowi marynarki. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. znalazłem pracę. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Była tak przekonana o jej skuteczności. młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. Nie pokazał im.. Ale to wszystko było wyczerpujące. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. jego zmierzwioną. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność. Gdy spożywał posiłek. W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów.Byłem jednym z pierwszych. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi. Istniał jednakże pewien problem. by nadal medytował. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii.Tak. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. Ktoś coś otrzymał. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. których twarze wydawały mu się znajome. Pragnął uzdrawiać żebraków. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. Dlatego zaproponował mu. by zadowolił się specjalnym bulionem. by tam czynić dobro. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn. co wówczas oznaczało. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. więc rozpoznał. Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. którzy towarzyszyli mu w podróżach. również duch potrzebuje uzdrowienia. Otrzymałem nowe imię. Widział suknię mnicha.odpowiedział mężczyzna. Gdy tego nie uczyni. Wielu ludzi powróciło do zdrowia. które ujrzał podczas swojej wizji na górze.

gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. Nauczają oni na całym świecie. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. Ma to daleko idące konsekwencje. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. dla mnie jest ważna jak każda inna. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. zwłaszcza. Jedynie to. Już to postanowił. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. tym większe stają się nasze szansę. W tym kryje się też odrębność tej terapii. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. odziany w uroczystą szatę. ale nie stawiają oporu. Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. czym jest. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania. Reiki jest procesem przekazywania siły. Nawet gdy prawda jest błaha. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. Tej odważnej. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie. Jak każdy mistyk. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. spontanicznie pojechała do Japonii. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało.11 drugiego stopnia. Gdy przekazuję siłę Reiki. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. a potem wróciła na Hawaje. Dziś jest ich już znacznie więcej. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości. ery McCarthy’ego. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. ponad 200. przekazywać Reiki. Trudno to pojąć. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. gdy doktor Hayashi. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. nie chcą być szybko odkryte. jaka nastąpi hekatomba. wrażliwa na jego troski. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. Nie potrzebują kleszczy porodowych. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym. Prawdziwe jest jedynie to. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. Doradził wiec pani Takacie. gdy nie można uwolnić się od przekonania. To szokuje. a więc ścieżkę wtajemniczeń. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. Co znaczy mniej. ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . podczas tzw. Pani Takata. czemu nikt nie zaprzecza. wyższej formy. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. On wiedział już.

obojętnie. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. procesu owego można doświadczyć. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. jest on nawet bardzo konkretny. Byłam mocno przekonana. Kto nie odczuwa „nic”.12 Oświecenia. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. pielęgniarze. dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. w jakiej formie. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń. Kto przywykł do pracy z ciałem. że po inicjacjach. Był to rodzaj mojej idee FIDE. A mimo to. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. gdy niektórzy z moich pacjentów . Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. Jakże zdumiona byłam zatem. Siostry. zanim dostrzeże zmiany. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. wibracji i intuicyjnych przeżyć. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. o odczuciach towarzyszących inicjacjom. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. nauczyć się go słuchać.

Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. gdy przerobienie problemów . że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce.jak to zazwyczaj ma miejsce . iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. dlaczego tak jest. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. z wyjątkiem tej resztki. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. gdyż każda rozmowa przeszkadza. gdyż siła Reiki. tak. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. Można to obserwować podczas i po terapii. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. Jakże często doświadczałam.bardziej jeszcze . a wręcz je pogłębia. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. Energia płynie zawsze od terapeuty. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach. może to brzmieć nieco tajemniczo. „ezoterycznie”. Powinni lekko ugiąć kolana. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej. jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. bez sterowania przez wolę. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości. mniej więcej tak. Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. Ale proszę tylko samemu spróbować. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie. by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. wymagają od terapeuty stałej koncentracji. Gdy jednak wyprostuję kolana. Inne metody energetyczne. Jeśli odczuwa potrzebę. Im więcej o nich mówili. Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. lub która . która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. właśnie podejrzanie. podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. jak pamiętacie. Jednakże radzę moim uczniom. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. On musi świadomie wysyłać energię. terapeuta nakłada dłonie. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. Przyznaję. odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. Załóżmy. Niczego więcej do tego nie potrzeba. Nieraz zdawało mi się. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha.

lecz uznajcie ich istnienie. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. Ale oczywiście są też rezultaty. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. Uświadamia nam. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja. że to się opłaca. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe. gdy pojawią się niespodziewanie. Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia. przenosi go. pławić się w niej. a wtedy o wiele szybciej znikną. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności . rozkoszować się atakami złości. jesteś twórcą. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. co sami kiedyś daliście. ma wyższą częstotliwość drgań. Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. że straciliśmy kontrolę.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. kto o tym tylko na chwilę zapomni. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. Gdy ją poznacie. Jesteś własną mistrzynią. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. Proszę zrozumieć. co kiedyś tam sami rozdzieliliście. przyjmijcie je chętnie. Życie trzyma przed wami lustro. Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. umysłowo-duchowej i mentalnej. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. Jest ona produktem poczucia. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata. musicie pozbyć się ich koniecznie. Wściekłość jest zwodnicza. Przedstawia je przejrzyście ilustracja.tak bardzo blokowałaby ciało. że tak powiem. które w nim spotykam. byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. Jesteś twórczynią. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”. i uwolnijcie się od tego. w wyższy rejestr.14 znacząca . Tak. że musicie tylko uzupełnić to. . Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. ducha i umysł. że wymykają się nam nici naszego życia. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. nawet. własnym mistrzem. Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. że otrzymacie tylko to. Nie tłumcie ich.

Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw. jak i na układzie gruczołów dokrewnych. który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie. jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele. Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej. neurotransmitery (czyli substancje przekazujące .

które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. Dr Tiller proponuje zatem. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami). Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia.16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. Potem układ ten sam ulega zburzeniu. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. Uważa. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”). profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza). Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr]. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. by tak wpłynąć na strukturę. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi. tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. łatwo sobie wyobrazić. które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. „Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. zaproponował nowy model myślenia. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. który stopniowo traci swoją skuteczność. lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. Dokąd to prowadzi. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. Znaczy to. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. Tiller. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. często z druzgocącymi skutkami. Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. Medycyna.

tak. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. zaraz po tym. w jakiej formie. podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia.17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. obojętne. Płynie z tego wniosek. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. Rebirthing. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”. subtelną i umysłową. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. Potem musi o to poprosić. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. i to w obu kierunkach. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji. gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne.. Zamiast pomóc. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne. iż włączą się ponownie w społeczeństwo. Potem obserwował. Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. że jeśli coś otrzymaliśmy. Opole 1993 . jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. musimy w zamian za to dać coś od siebie. ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki. W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji.. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób. Wyd. i zrozumiał. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu. Dr Tiller wnioskuje z tego. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

Pokazują nam oni. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. Nie czujcie się winni. Możecie tylko uczyć się z tego. Kto zechce złościć się na was. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. Sami sobie czynimy uprzejmość. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. którzy utrudniają mu życie. Nasze uczucia zostają zranione. Zamiast wybuchać. od rozdrażnienia po nienawiść. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. które nas dręczą. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. lecz wysyłając tylko promienie miłości. Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. Wszystkie stopnie wściekłości. Gniewem i wściekłością zdradzamy. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. Sami stwarzamy smoki. jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. Możemy sterować naszymi reakcjami. Każda myśl staje się powodem. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. gdy najmniej spodziewamy się tego. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. Jednak powiedzieć to musimy. Tym bardziej. kiedy rozzłościcie się. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. Ludzie często błądzą. Nie dostrzegamy. zamiast odpłacać tą samą monetą. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości. Wywołuje nawet choroby fizyczne. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. bądź wdzięczny i przyjmij to. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. że przecież utraciliśmy kontrolę. Złość działa dysharmonijnie. I rada na koniec. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. Przyciągają się wzajemnie. Dzięki temu możecie rozwijać się. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. Popełniamy błąd. że on trzyma przed nami lustro. którego następstwa mogą ujawnić się. Nari . Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości. które sami stworzyliśmy. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. by nauczyć się z niej czegoś. którzy wiedzą. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. złościcie się na siebie. gdyż pragną uczyć się od siebie. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. że brak wam jasności spojrzenia. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. by dać się wyprowadzić z równowagi. Nie wstydźcie się waszego gniewu. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną.

Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. Sami uczciwi. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. nieprzepuszczalnych granic. w którym stale grozi zabłądzenie. Taka uczciwość oznacza. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości. Z fizyki wiemy. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. budzimy uczciwość w innych ludziach. Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. by was ożywiała. która prowadzi życie do harmonii. jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. każde zwierzę. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. przestaje być skomplikowanym labiryntem. Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła. także wobec siebie samego. Nieprzepuszczalna. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. Kiedy żyjemy z prawdą. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. Zrozumieliśmy.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. czego chce nauczyć nas życie . czy do innych. Jesteśmy szanowani. Widzimy jaśniej. Każdy człowiek. stara się rzetelnie. jeśli sami pragniemy przetrwać.i uczymy się tego bez trudu. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. czy płynie do nas. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy. ponieważ nie ma między nimi żadnych. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. wyizolowana materia. Kto uczciwie pracuje. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. gdy otwarcie akceptujemy innych. wówczas życie jest proste. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować. jakby chciało się być samemu traktowanym. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . Także i my jesteśmy wówczas otwarci. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu.

które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Trzecie Oko.R. jak ja. Musi między wami zaiskrzyć. ale objawia się on w innej postaci. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl.I. by znaleźć nauczyciela. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. Wpływa ona poprzez głowę do ciała. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. jeśli już pracowaliście nad sobą. W Reiki cudowne jest to. Niektórzy mistrzowie Reiki.) Phyllis Lei Furamoto. Inicjacje to wyraźnie odczuwalne. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A. . Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne.I. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. który będzie dla was najbardziej odpowiedni. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. wnuczka pani Takaty. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie. która dana jest nam od urodzenia. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej.R. kieruje Reiki-Alliance. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo. z którymi zrozumiecie się od razu. kładzie nacisk na co innego. Zawsze tłumaczę moim uczniom. udzielać innym ludziom siły Reiki. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik . Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray. Musicie zrozumieć się spontanicznie. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. Jeśli tego nie czyniliście.23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia. jeśli tylko zechcecie.A. Jeśli raz zostaliście zainicjowani. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. nigdy już tej zdolności nie utracicie. które teraz muszą zostać wydalone. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach. Kate Nani. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami. precyzyjne procesy. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną.szyszynkę. która jest naszym „centrum komunikacji”. a kiedy to tylko będzie możliwe. moja mistrzyni Reiki.. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze). na płaszczyznę wyższej świadomości. którą wy już wnosicie. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową.A. Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki.

Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. który czuje się odpowiedzialny za własne życie.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie. Musimy zrozumieć. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. gdyż uznał. otwierać innych ludzi tak dalece. iż sami jesteście mistrzami własnego losu. które sam stworzył. iż sam jest kowalem własnego losu. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. Inicjacje Reiki są rzadkim. gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. A ponadto. Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. Jest to ważny punkt widzenia. Nic dziwnego. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania. Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. jednorazowym darem. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. absolutnie osobistą sprawą. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. napływ energii w czakrze korzenia. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. Ponadto wyostrzają naszą intuicję. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. którego już nigdy nie można anulować. Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia. ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. . a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię.

dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. Ale o wiele milej byłoby. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje. uszlachetnia i uzdrawia. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. Potem grupa zbiera się na dyskusję. na przykład dobre maniery. na przykład w formie ciepła. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. Niektóre są zapewne pozytywne. zapytać siebie. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń. a nie spontanicznie. Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. ale nie jest bardziej pojemne. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia. przelotnego znajomego lub przyjaciela. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. ożywiając świadomie nasze dobre strony. Spróbujcie tego kiedyś. Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy. Jezus napominał nas. powtarzamy stare reakcje. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. ale zadałam je całkiem serio. Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. śledząc całe nasze postępowanie. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. jak dzieci”. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie. Ponadto każdy uczeń ma okazję. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. Musimy postarać się. A ten drugi oczywiście też. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. Można zrozumieć to dosłownie. że stajemy się ślepi na wiele spraw. Miło z naszej strony. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. Można rzec. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. o czym możemy z nimi rozmawiać. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym.. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. intelektualnego wysiłku. jakie wywołały w nas inicjacje. Oznacza to. który sprawia.. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. sesjach. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”. i co moglibyśmy uczynić lepiej. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. zawsze będziemy mogli sprawdzić. przeważnie czterogodzinnych. z pewnością nie ze wszystkimi. Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. . które kiedyś okazały się całkiem miłe. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. mrowienia lub pulsowania w dłoniach. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. stawać się kimś zupełnie „innym”. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. Chciał nam przez to powiedzieć. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. Ponadto zachęcam uczniów. Poczujecie się bardziej świeżo. byśmy byli. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia.

gdyż pojawia się ona prawie zawsze. iż stale sami siebie obserwujecie. Przyglądajcie się mu w spokoju. Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. Spostrzeżecie zaraz różnicę. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. zwłaszcza. iż jego reakcja jest całkiem normalna. Jeśli ktoś pragnie. A nieco później zaczniecie interweniować. to dopiero po kilku tygodniach terapii. wydalić jest trudniej. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. iż nagle odświeżacie rozliczne.z subtelnej na fizyczną. a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. które przeżywaliście świadomie. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. nie w sensie obrazowym lub przenośnym. abyście udzielili mu Reiki.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. . Ostatnie szczątki. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. trzech dniach będzie czuł się gorzej. narzekając na silniejsze bóle. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt. dzień po dniu. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. będzie czuł się lepiej. tydzień po tygodniu. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. że pacjent w początkowych dwóch. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. Odczujecie fale wdzięczności. Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. Świadomość utrzyma się sama. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. Ma to swoją przyczynę. ale te objawy szybko ustąpią. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. Będzie to nowe odczucie życia. lecz bardzo konkretnie. Może się zdarzyć. co dzieje się w rzeczywistości. Macie objaśnić pacjentowi. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. I to także ma swoją przyczynę. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. aż do ostatniego „bastionu”. Prostym sposobem jest wspominanie. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. Z czasem zauważycie. wydalane z organizmu pacjenta. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . ukryte uczucia. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. właśnie ów „bastion”. wskazane jest. by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. jak artretyzm. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń. Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. i już nie wiadomo będzie. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. i rozwiać jego obawy. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. to pacjent stopniowo. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. Wieczorem sprawcie. Istnieją środki pomocnicze.

kieruję me żagle ku nowym krainom. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem. jestem wszystkim. które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki. Jestem wszystkim. Sami intuicyjnie odczujecie. że nie można się z nimi rozstać. Indywidualne wrażenia. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to. której potrzebuje. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. po prostu dlatego. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty. błękitem pokrytym chmurami. kim jesteśmy. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej. jeziorem i żaglem. i niebem dla każdego powiewu. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. nie da się jednak na ogół przewidzieć. że gdy kurs dobiega końca. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy.. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki.27 Zrozumiałe jest także. Jestem wiatrem. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. kiedy nadejdzie dla was czas. jaką wchłania każda partia ciała. Każdy człowiek przyjmuje energię. Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. iż w razie ostrego. Nic więc dziwnego. Nie wiemy. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. Nikt nie może go zastąpić. ani być takim. Jak długo będzie to trwało. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. a ja zachęcam uczestników. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. Jestem statkiem. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć.. boskie Ja w człowieku. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki. silny i prawdziwy. jak on. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię.

Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. W tym okresie winniście ponadto.miłość. Prześledźcie je przez pewien okres. radość. aż zrozumiecie strukturę snów. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy.28 subtelnego. Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. zachwyt. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. Nawet skały i minerały są energią. zrozumiecie także przesłanie. to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne. „osobliwych nastrojach”. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. Szybko dostrzeżemy. Zalecam moim uczniom. ile możemy w danej chwili przerobić. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki. Gdy rozpoznacie wzór. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. niejasne i bezsensowne. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. że niektóre reakcje będą z początku przykre. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. Nie powinniśmy dziwić się temu. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju. Nari . by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. podziałać na siebie siłą Reiki. co powinieneś wiedzieć. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione. Pozbędziecie się niechcianych. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. To oczywiście tylko kilka przykładów. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. gdyż są one zjawiskami ubocznymi. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie. jednakże tylko tyle. po prostu dlatego. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. upłynie jednak nieco czasu. Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. I w takiej pełni będziecie żyć. Wynika z tego. którą zawsze jedliście chętnie. Może się też zdarzyć. Z fizyki wiemy. Substancje toksyczne zostaną wydalone. że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU. Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia.

a tym samym przyczynę i skutek. nawet wówczas. Cokolwiek robimy. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. które zaszczepiła w nas kultura masowa. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. ponieważ obejmuje przeszłość. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. tak. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. „Wyższe Ja” wie wszystko. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. Podczas. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. Ponieważ drugi stopień Reiki. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. Symbole polegają na prastarych. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. Znaczy to. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. Pierwszy obdarzy nas harmonią. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. udostępniając nowy poziom energii. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. drugi sprawi. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. teraźniejszość i przyszłość. Krótko mówiąc. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. że możecie uzdrawiać także umysł. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. Uwierzycie w siebie. następuje po nim. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. czynimy to we właściwym momencie. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. tak że może ona. . jak po pierwszym stopniu Reiki. 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. jak czysty kanał. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu.

Daje wam jedność duchową. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego. który stanie się dniem pokoju. Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. zatem możemy czuć się . Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności.metody uzdrawiania. gwiazdą mądrości. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. krainy. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia. to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. które nas fałszywie warunkują. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. Mądry jest człowiek. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. I tym razem. Symbole tworzą jakby mosty. które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. rozdział tej książki. nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. podobnie jak 16. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. spokój i harmonię. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. Możemy posłużyć się tą wiedzą. Daje nowe odczuwanie życia. Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość. nie wywodzące się od doktora Usui. nie wolno nam wyobrażać sobie. której do tej pory jeszcze nie znaliście. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania. nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. I wniesie poranek nowego dnia. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii.30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. harmonii i siły. jak wskazują nam utrwalone wzorce. jak przy pierwszym stopniu. że to „my” „wysyłamy” energię. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. Przybywa wam poczucia odpowiedzialności.

My. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. gdy wezmą człowieka we władanie. Bez własnego życia znikają równie szybko. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. lekarze. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. Wówczas pojęłam też. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”. Przeciwnie. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. gdyż pacjent został uwolniony od blokady. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. wówczas nie usamodzielniają się. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. zajmiemy się tym bliżej. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. Przychodzi do nas. że istotnie coś się zmieniło. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”. jak szybko pojawiły się. która daje znakomite efekty terapeutyczne. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. abyśmy byli ludźmi. jeśli nawet nie całkiem świadomie. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. W rozdziale 16. właśnie tzw. Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. „Wiedzą”. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. które potem same z . gdy odnajdujemy środki i sposoby. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. gdy człowiek bierze je za oznakę. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. „duchów elementarnych”. Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią. abyśmy żyli świadomie. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała. gdzie znajdują się one. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. Obok ukrytych uczuć. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. i „wiedzą” także. zwłaszcza problemem. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. mianowicie wtedy. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale.

Udostępnia rejony i obszary. Możliwe. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. jeszcze utrwaliło tę tendencję. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych. Można pozbyć się ich. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA. że „zbzikowaliście”. wryły się w zbiorową podświadomość. gdzie spiętrzyła się w nim energia. Tu na Zachodzie. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. na przykład Brazylia lub Anglia. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . Nic wiec dziwnego. On jest medium. I odwrotnie. kto nieświadomie uwierzy. czym zawsze byliśmy. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać.32 siebie troszczą się o to. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. by uleczyć ją z jej ułomności. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. Jeśli wątpicie w ten rozwój. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. Jesteśmy istotami świetlnymi. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. Telepatia jest darem natury. państwa i religii. jakich nie potrafią dostrzec inni. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. Posiadamy siłę. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. ponieważ widzi rzeczy. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. Musimy odważyć się na nowy porządek. jakie postrzega. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. „Opętany” może być tylko ten. Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. kończące się ich śmiercią na stosie. jest czymś naturalnym. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. Zobaczycie. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. Logiczne i racjonalne myślenie. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego . a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. Nawet zwierzęta ją posiadają.jako dar Boga. Złe nie istnieje. Teraz nadeszła pora. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym. tak jasnym jest również. tak jak oni naśladowali swoich. Ale istnieje ignorancja. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. gdzie jej miejsce: w nas samych. że myślą one obrazowo. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych.

swędzenie i podrażnienia skóry. W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień. które z korzeniami usuną negatywne myślenie. zwiększa produkcję hormonów.pobudza śledzionę i leukocyty. pobudza nerki i nadnercza. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób. Synthesis Yerlag.działa uspokajająco. Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. obniża gorączkę. Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów.harmonizuje życie uczuciowe. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki . Druga książka zwraca uwagę na przesłanie. zapobiega krwotokom płucnym.sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu. u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet.wzmacnia ciało i mózg.działa uspokajająco. zwalnia funkcjonowanie nerek. 3 Bodo J. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. Żółty cytrynowy . Essen. pobudza przysadkę mózgową. Pacjent. Błękitny . Indygo . uspokaja Magenta . jakie wysyła do nas każde cierpienie. Szkarłatny . ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. tłumi porywy emocjonalne. Fioletowy .Universale Lebensener-gie”. Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka.pobudza układ limfatyczny. Pomarańczowy .3 Pierwsza udzieli wam rady. Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające. Purpurowy . zmniejsza ropnie i guzy. Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania. Auflage 1989 . pobudza tarczycę i żołądek. a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele. Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah.ożywia system nerwowy i zmysły. oczyszcza płuca. odpręża mięśnie.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . dba o optymalne ciśnienie krwi. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego. Fioletowe światło zwalniało tętno. Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości. pobudza gruczoły przytarczyczne. czynność serca. zabija zarazki chorobotwórcze.33 Reiki. sformułujcie dla siebie afirmacje. by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu. poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”. intensyfikuje życie uczuciowe.wzmacnia płuca i oskrzela.obniża temperaturę ciała.usuwa ostre zaburzenia. pobudza szyszynkę.pobudza nerki i nadnercza. Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw.uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań. Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . Turkusowy . w zależności od objawów chorobowych. 7. by . pomaga przy oparzeniach skóry. Zielony . obniża gorączkę. wzmacnia narządy płciowe. pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego. łagodzi stany zapalne. podnosi ciśnienie krwi. Żółty . zmysłowy i ruchowy układ nerwowy.

i również tam przywróci płynną równowagę energii. Możemy zatem powiedzieć. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. w technikach przekazu i komunikacji. Zwracamy więc uwagę na to. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. 1989 . że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. gdzie zagnieździły się zatory. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. W rozdziale 4. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. nauczono się produkować je także syntetycznie. nie tylko przy uzdrawianiu. Niekiedy proszę też moich pacjentów. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”. Oficyna Wydawnicza „Aster”. zwłaszcza. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. które odpowiedzialne są za chorobę. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. Durach. tak. aby ubrali się w odzież określonej barwy. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. Mówiąc innymi słowy. która może przenikać wszystkie te poziomy. Poprzez kombinowanie muzyki. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. a już zawsze kasety. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. olejków eterycznych. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. Często używam kaset Jona. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. kolorów. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. a zatem oddziałuje na umysł. a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować. to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony. cukrów lub materii. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym.

który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. jak on je otrzymuje i absorbuje. doskonale orientowały się. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy. San Francisco. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. popychane na powierzchni wody. wielkość. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. 1986 . postać i struktura są przy wyborze równie ważne. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. można więc kombinować je ze sobą. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. Rezonans musi się zgadzać. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”. Kolor. Po kilku tygodniach. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. by z wami współwibrował. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. osobiste promieniowanie. O tyle więc przewyższa ona kryształy. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję. 1984. Każdy ma własne. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. Być może odkrycie to przekona nas. jak i planowane zastosowanie. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. zwiększając jego pojemność ładowania. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. Zgodnie z moim doświadczeniem.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. właściwą sobie częstotliwość wibracji. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. Harper & Rów. Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. Posiadając pierwszy stopień Reiki. jak uważa się jeszcze często. po której stronie basenu znajduje się ich matka. Harper & Rów. niemowlętami wodnymi. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. wodą a człowiekiem. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. San Francisco. tuż po tym. Udało mu się mianowicie. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go.

Jeśli przechowujecie go w spokojnym. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę. 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję. by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji. by wykonywały różne zadania. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. harmonijnym miejscu.Shalila Sharamon/Bodo J. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego. stają się cieplejsze. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. jeśli będziecie go nosić na ciele7. nie jest to konieczne. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. 3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. Randall i Vicki Baer proponują. 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. Oficyna Wydawnicza „Aster”. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą. 2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. czy dłonie swędzą. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . Kraków 1993 . Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. by naładować go siłą Reiki. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt.

kamienie szlachetne. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. możecie go użyć do terapii. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. 92105. jeśli zważymy. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego. nastrój. Najlepiej. . jak to tylko możliwe. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. Ale działają. Treść tej informacji określamy my sami. Oto dwa przykłady. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania. jego poprawę zdrowia.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. dźwięki. gdyż są one nieograniczone . które pragniecie uzdrowić. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne. 92105. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. Calif. nakładem własnym autorki: J. który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. „koło”10. Oficyna Wydawnicza „Aster”. USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. które można wykorzystać w różnych celach. Baginskiego: „Księga czakr”. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. Możemy tak zaprogramować kryształy. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne. Kraków 1994. gdyż ich właściwym zadaniem . zapachy. ani pozytywne ani negatywne. techniki oddychania.jak powiada Marcel Vogel . że będą sprzyjać transformacji. wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności. jak przy uzdrawianiu. San Diego. są wzajem sprzężone. że dolegliwości całkowicie ustępują. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. Guide to Crystals”8. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy. Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Mamy wybór. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. na-kładem własnym autorki: J. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. 2572 46th Street. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii.jak ludzka świadomość. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program. San Diego. Musimy zatem ostrożnie. każdy indywidualnie i wszyscy razem. Wypromieniowują energię. stan świadomości i stan fizyczny. Trafne słowo. Calif. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. 2) Programowanie na kolor. Gdy zaprogramujecie kryształ. Nelson. Nelson. 2572 46th Street.

Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze. I odwrotnie. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii.duch i materia. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. odprężony i rozluźniony. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. która wpływa na nasze nastroje i odczucia. I choć brzmi to jak oczywistość. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. by wykryć blokady. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”. promieniują z BYTU DUCHA. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. manifestują miłość i współczucie. materia. a z tego z kolei wynika. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. zjednoczone w miłości. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). płaszczyzn duchowych. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. Faktem jest. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . że żeński biegun. Oznacza to. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. Wyrównywanie nieba i ziemi: . Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. rozbłyskują. Serce odgrywa rolę szczególną. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. nie potrzeba wiele przenikliwości. pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. wymagają równie wiele uwagi. że wszelkie zjawiska pojawiają się. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry. Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi. tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. Możliwa jest też skrócona terapia. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. aż energia zacznie pulsować falami. Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go. zwrócony do was bokiem. Ziemia. troski i miłości co męski biegun Ducha. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. Wszystkie czakry są jednakowo ważne. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. oznacza naturalnie. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. Gdy dotrzecie do czakry przedziałka. w środku ciała. Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. Tu. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. bowiem wielu ludzi.

Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. Także w tej pozycji odczekajcie. płynie z nimi nierozerwalnie. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji.39 Pacjent leży na plecach. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. a drugą na splocie słonecznym. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. I proszę. Odczekajcie. zaś świadomość rozwinie się. gdzie uważacie za słuszne. by nie zmącić jego pola magnetycznego. Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą. bardzo lekko. Tam. jego aury. wpleciona w ich nurt. możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. czyńcie to świadomie i z miłością. że te czakry są już sharmonizowane. Odczekajcie. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. Podążajcie za swą intuicją. aż poczujecie pulsowanie. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. swędzenie lub ciepło. by nie zaciskać przełyku. . Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. aż odczujecie.

naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem. Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. a więc od czasów Kartezjusza. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. zdolność wyrażania się. pęcherz.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. wątroba. kreatywność. Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. współczucie żywioł: powietrze 3. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się. pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2. także wówczas. Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. witalność. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. telepatia 5. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki. Od XVII wieku. płuca. Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm.40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. Czakra czoła. przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. energia Kundalini Centering . Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. wola. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja. Teraz świat objaśniano rozumowo. łatwość 4. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. wątroba. pełnia i obfitość. Intelektualiści okresu Racjonalizmu.

. Milczę. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. Oddycham łagodnie. Na moich kursach staram się pomóc uczniom. Wykonuję ostatni wdech i pozwalam. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się.. A potem. Powolne głębokie oddechy: wdech. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). ale nie jest jedyną obowiązującą miarą. ani jądrem naszej istoty. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. przy wydechu. Robię powolny wdech. centrum mojej intuicji. długo i głęboko. osiągnięty zostaje punkt ciszy.. Oddychacie całkiem spokojnie. Promieniuje błękit indygo. przy wydechu. która rodzi się spontanicznie z przeżyć. staje się wielka i okrągła.. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować. Złocista kula świetlna stapia się. złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą. aż nasyci się ciepłem i światłem.. wydech. jasna i lekka. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. Kręgosłup wyprostowany. widzę jak powoli. Ja nadal oddycham. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. Odkładamy na bok rozum. które dręczą ludzkość.. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę.. błyszcząc i jarząc się. którą można nagrać na taśmę. Oddycham głęboko. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie. aż ona przepełniona. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. bardzo powoli opada. wdech. Uczę do tego wizualizacji. i płynnie. A teraz.. Zanim to rozpoczniecie. dostrzegamy coraz wyraźniej.. leciutko przenika moją czaszkę. jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu. pozwalam jej pęcznieć. bez wysiłku.. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. wydech. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości. wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko. miesza się z purpurowym. wydech przez nos. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu. drzemały w czakrze czoła. moje Trzecie Oko. Wiec oddycham. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. stopniowo rośnie. zanurzając się w centrum . które do tej pory. by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się... Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym.41 przejęły je szkoły i uniwersytety. symbol i rzeczywistość. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. jak błędnie dotąd uważaliśmy... Wdech przez usta. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć. wydech. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie. A potem kończę wdychanie. swobodna równowaga. śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu. Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom.. Wydychając dostrzegam.. wdech. przenikające powietrze. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości.. ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju... Oddycham. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć. lekko. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze... nierozwinięte. promiennym światłem mojej czakry przedziałka. Potem.. i głęboko. zaleje świat.jej iskry. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu. Z każdym wydechem złote. Jest ciepła. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi. To moja świadomość.

Wdech. Światła zlewają się w jedno. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . rozkoszuję się spokojem. Siedzę w ciszy. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. Wypełnia mnie bez reszty. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. pełni. jestem spokojny. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła. delikatny. że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny . i nasyca ją energią miłości.. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. Znowu głęboki wdech. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości.w moje centrum mądrości. To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie . Złociste światło topi się. do wszystkich istot. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . Nadal oddycham powoli i głęboko. Dotyka ono wszystkich. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry.42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym. Naturalnie ponownie następuje wydech. Światła obejmują się i przenikają nawzajem. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU.w moim wnętrzu. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni. rozluźniony. płynie nad planetą. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. czuję. a potem kolejny wdech.spontanicznie. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. Energia mojej miłości wysyła swoje fale. Gdy oba światła stopią się w jedno. Oddycham więc powoli. Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat. Oddycham więc. Siedzę w spokoju. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. pogodny. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. z powrotem do hary. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć. z wielką radością. obfitości. lekko. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. nasyca ją swą siłą. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. która migocze szmaragdowe. bez czynienia czegokolwiek. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło. stopniowy. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu. rozprzestrzenia się. Jeszcze jeden wdech. Przenika wszystko i otula swą siecią. Przy wydechu widzę. bez wysiłku. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. Oddycham. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego. Nie pomija nikogo. delektuję się tą świadomością.. Zaczyna od czakry korzenia. dokładnie pod mostkiem. oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. jestem nią cały przejęty. że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości.. Oddycham więc głęboko i długo. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje.. Wreszcie nadchodzi ten moment. jestem zadowolony. Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata.

by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. akupresurę. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha.widzę. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki.odniesiecie sami największą korzyść. Ja sama często stosuję następującą kombinację: . uzdrawiające w naturalny sposób. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa. Zadziwiające. podczas. Wasze życie przebiegnie spokojniej. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. nie my. Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego. Uczy was żyć z własnego środka. by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. zaczynam wszystko postrzegać.43 mojego oddechu. Z każdym wydechem widzę. aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. odczuwam. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Nasze środowisko wchłania je automatycznie.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie. by wydmuchać „zatkaną energię”. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. Po pierwsze . po drugie . podczas. Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. technice Emotional Point Release i Polarity. W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. Zachęcam moje uczennice i uczniów. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii. Jin Shin i Trigger Point. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne. gdzie jestem. Znam wszędzie w świecie masażystów. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały. a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. jak otwiera się kanał energetyczny. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. by przenikała mój brzuch. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu.

a w końcu także na plecy. astmę. Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. kolana potrzebują bardzo dużo energii. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. U bardzo . porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. potęguje działanie lekarstw. wywołują chorobę. Pielęgniarki lubią Reiki. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. resztki mineralne. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. dziecko jak dorosły.44 Polećcie. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. ziół i parafarmaceutyków. Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. zarówno noworodek. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). Resztki z przemiany materii. choroby nerek i wątroby. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. ponieważ zjada zbyt wiele. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią. przechodząc stopniowo od góry do dołu. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. Nawet pediatra może ją wykorzystać. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. zwłaszcza. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. wysokie ciśnienie tętnicze. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. Ociężałość fizyczna. lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz. Jest to jedna z wielu kombinacji. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. 16). Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. zaburzenia trawienne.). Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post. We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach. Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. Podążajcie za waszą intuicją. Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. gdzie to zdaje się wam konieczne. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. jakich nauczyliście się podczas seminarium. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. które odpowiadają różnym częściom ciała. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. często z zaskakującymi skutkami. wysypkę skórną. spożywa pokarmy niewłaściwe. itd. Gdy dotrzecie do stóp. prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu. guzy. Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. Terapia kolan jest bardzo ważna. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów.

Metoda opiera się na tym. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. jak ogniwa łańcucha. a o to właśnie chodzi. surowe enzymy. w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia. Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. gdyż zmiękcza struktury zachowań. Nie gra to żadnej roli. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. A jednak poszukujemy takiego uwolnienia. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. warzywne i buliony. które poinformują was. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. Na początku lat 70. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. w myśl pozytywną. Gdy oddychamy rytmicznie. a przy innych włącza się soki owocowe. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. Freiburg. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. do wyboru przez nos lub przez usta. Podczas. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. gdy pacjent siedzi w wannie. w szablony. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. Millbrae. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę. że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. miarowego oddychania. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. tylko ciało. Istnieje też szereg książek na ten temat. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. które sięgają aż do szoku poporodowego. Hyperion Yerlag. Ów opór dowodzi. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa. i 30. Celestial Arts. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. aby otrzymać żywe. 1983 12 . Metody są rozmaite. Pierwotnie. ów moment. nie. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. która przy tym może się pojawić. które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. Perystaltyka jelit ustaje. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. Woda powinna mieć temperaturę ciała. gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. Nieraz usztywniają się dłonie. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. uwolnienia oddechu. 16). w latach 20. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. Mówię o rebirthingu. by wasze zdrowie na tym skorzystało. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie.. nastawiona była na leczenie gruźlicy. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii.

Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. jak byście tego pragnęli. którą ona mi przekazała. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. Zrozumiałam także. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. wystąpił u niego skurcz.46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. one naprawdę istnieją. Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. pozytywne wyzwania życia. Uzgodniliśmy termin. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. A wytłumaczeń jest wiele. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. I jak mocno urazotwórcze. Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. a nie inny sposób traktuję życie. przy których pomocy miał nadal nad . one zaś tłumaczą. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. i poznałam intuicyjnie. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. To było jak zaklęcie. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. którego nie mogłam przebić. zwłaszcza w dzieciństwie. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. Zapytał. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej. Zrozumiecie. odkryłam także na nowo wiedzę. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio. czy mogłabym go uzdrowić. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. Smutek i troski znikną. Sprawiły one. Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. do dnia 6 sierpnia 1945. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. Przeżywając ponownie swą śmierć. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. Przynajmniej w to nie należy wątpić. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. Załóżmy. gdyż usunięta został szkoda. aby później sam mógł stosować autoterapię. ale stało się ono wyraźnie słabsze. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. a nie inne choroby. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. że nie potraficie kochać. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. czyniłam to z określonym zamiarem. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. pozytywne zmiany. mur. było to doświadczenie. to była ogromna psychiczna ulga. Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. dlaczego. Byłam wstrząśnięta. aż do najgłębszych warstw psychiki. Poczuł się uwolniony. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia.

pozostałe prowadzą terapię. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. jak i cały szereg afirmacji. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki. może też sam stwierdzić. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. z każdego boku stoją po dwa krzesła. Mówił już o wiele płynniej. czynią to także pozostali.47 sobą pracować. a pozostali naśladują te ruchy. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. że każde ciało jest inne w dotyku. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. ten także dozna podobnych doświadczeń. Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. daje mi oddech Nowego Początku. Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. jedna z nich leży na stole. wyposażonego w koc i poduszki. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. W kilka dni później znowu go widziałam. Otrzymacie też potwierdzenie. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie. Jest to cudowne przeżycie. na brzuchu także 5 minut). Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. drugie po przeciwnej stronie. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. Eksperymentujcie. Stwierdzi. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. Ona pokazuje ułożenie dłoni. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach.5 minuty. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach. a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. Kto wniesie podobną gotowość. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. ciało i duszę. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. Gdy prowadzący. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. to na następną terapię grupową . Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. które wszystkim gorąco polecam. siedzący od strony głowy pacjenta. które wymuszały u niego jąkanie. niż przy terapii indywidualnej. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. zmienia pozycję. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. gdy wchłonięte zostają duże ilości energii.

a później bóle krzyża. Nasiona. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi.. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. ile problemów istnieje na świecie. aż wchłoną energię. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. siła Reiki może mieć tyle zastosowań. Wszędzie tam. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. Tam. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. gdzie trwają wojny. Terapie grupowe. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. a jeśli jest taka potrzeba. żywności. Wyrównują się także wahania nastrojów. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. Terapie jakby ożywiały płód. czy też całej kuli ziemskiej. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. na które siłą Reiki nie podziałano. Nasza planeta daje nam wszystko. Reiki może je ze sobą pogodzić. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. gdzie nie jest to możliwe. czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki. a my potrafimy jej także pomóc. każdy indywidualny człowiek. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. bez względu na to. zwierząt. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. . Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. grupy powinny z tej szansy skorzystać. to nawet i dłużej. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. czego potrzebujemy. by uzdrowiła się sama. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi.. zanim przejdziecie do następnej pozycji. Ziemia potrzebuje naszej uwagi. roślin. Wydaje się. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca). otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. jakiej potrzebują. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom.48 przeznaczam więcej czasu. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. Jak widzicie. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. uwzględniające techniki drugiego stopnia. mogą służyć kilku celom. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami. jak nowotwory czy AIDS. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. Może pomóc Ziemi. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. gdy chodziła w ciąży. zwłaszcza. przynajmniej tak długo. jak zwykle. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. Obie drogi są na swój sposób właściwe. Możemy sprawiać.

które odrzuca siłę Reiki. zastosujcie go. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. że wszelka materia jest właściwie wibracją . na co tylko chcecie. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. traktują go raczej jako samodzielną istotę. że szybciej powracacie do zdrowia. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. żaglówki. Naukowo badano. jak przy każdej terapii. gdy w to wierzycie. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią. podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. Może zwróciliście już uwagę. Dotyczy to także zwierząt. z którymi kontakt może być niebezpieczny. rozdrażnionemu. Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje. które pochłaniają szczególnie dużo energii. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. nasyciły się naszą energią. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. które zyskało sławę na całym świecie. Na przykład .duszą. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów. Zwierzęciu niespokojnemu. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. na te rejony. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. siła Reiki może ją przenikać. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Zwracajcie uwagę. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość. co uważane było za niemożliwe. Stają się dla naszej duszy istotą żywą. ale tylko wówczas.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. Nie chciałabym przy tym wykluczyć. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. Pogłaszczcie je. gdy tylko to możliwe. Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki. jesteście głęboko o tym przekonani. Stwierdzono. Tak przynamniej możemy założyć. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu. przemówcie doń łagodnie. Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. I musicie się z tym pogodzić. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. jest w tej materii doskonałym przykładem. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. wystarczy. Na nagim. Dostrzeżecie. łodzie motorowe. niż jako rzecz. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. Ponadto zalecam też. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. a dla naszej istoty . lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów.

że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. a po posiłku na brzuchu. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. zatem dlatego tak intensywna. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. Kiedy stwierdził. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. 1) Kto pragnie uzdrowienia. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii). Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. muszą za to coś dać. Swym zachowaniem udowodnili. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. Z czasem jednak dane mu było odkryć. A on. żywych potraw. Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. udzielając bezpłatnie pomocy. Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający. W sile Reiki jest ona skupiona. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. a zatem przedwczesnemu starzeniu się. przedstawiliśmy. gdzie ten stosunek jest odwrotny. uwolnią się ze zobowiązania. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. Tam. ani wewnętrznie na to przygotowany. ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. by ułatwić sobie trawienie. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”. Załóżmy. ZSRR. jeśli widzicie. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. Można też inaczej. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. . Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. Ale wymiana musi zaistnieć. powinien o nie poprosić. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. by chcieli sobie na nią zasłużyć. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. W rozdziale 5. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę. Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. Surowe jedzenie to zdrowie. Bułgarii. Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. by dał wam coś ze swej energii. Jezus także ostrzegał. że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii.

znacząca tylko dla mnie. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. Sądzę. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych. że pacjent jest naprawdę chory. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. iż pacjent zbyt mocno na was polega. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. jeśli jesteście lekarzami. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby. Nie chodzi tylko o terapię. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. Nie róbcie więc tego. że diagnozę może postawić tylko lekarz. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. świadomie żyjących ludzi. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. jeśli sami nie jesteście lekarzami. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie. To naprawdę jest bardzo ważne. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. aż nasze prawdy . W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. Skoro odniesiecie wrażenie. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. nawet jeśli nie macie na to ochoty. Dopiero wtedy. A zatem cisza trwa. których musicie przestrzegać. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. że sam odpowiada za siebie. że wasz wewnętrzny głos mówi. To generalna zasada. Wytłumaczcie mu po prostu. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. Niema jest prawda mojej duszy.. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż. Prowadzi nas to do prawa. Nie oznacza to jednak. gdy potrafimy dawać i brać. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki. by jakiś lek odstawili. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. gdy są chorzy. Nie zapominajcie. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. dyplomowanymi psychologami. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. które dawniej nazywano „dziesięciną”. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Możecie najwyżej wskazać alternatywę. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. skierujcie go do lekarza. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. że dobre jest dla nas i innych. abyście nauczyli się rozpoznawać. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności. że musicie spełniać każdą prośbę. by poddał się badaniom. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu. lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. będziemy żyć w harmonijnym świecie.

a jego dolegliwości są dla niego nowe. że przebiliście się do „twardego jądra”. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne.52 spotkają się w ciszy. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. Przy Reiki owego . że jedna odbija się w drugiej. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. mimo poważnych dolegliwości. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. nie mogła nawet chodzić. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia. nie radził się jeszcze lekarza. trzech dniach. Jest to znak. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. Cierpiała okropnie. który przychodzi do was z artretyzmem. ból i obrzęki będą ustępować. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. więc maż przyniósł ją do kliniki. Odwiedził już z pewnością lekarza. Objawy te mijają zwykle po dwóch. a zatem chorobą chroniczną. Załóżmy. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. Jeśli pacjent. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. Choroby chroniczne. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. jak zapałka i pocierało. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. jeżeli w ogóle ma to miejsce. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. chroniczne. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. kiedy przywieziono kobietę. a potem uprzedził. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. że działacie na pacjenta. by przyśpieszyć proces zdrowienia. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem. Warto zauważyć. i tak dotarła wreszcie do nas. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. wyrządzicie mu dużą uprzejmość. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. polecając dobrego specjalistę. Jakże śmiać się będziemy. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. które pacjent wlecze za sobą od dawna. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. gdy ujrzymy. musimy uwzględnić fakt. Chory przychodzi do was z bólami.

tak by przykryte były także zatoki nosowe. . Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy. Uświadomiła sobie. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. stres i stany napięcia.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. lecz wchłaniana. gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią.jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu. Terapia Reiki zmienia ten obraz. zdrowszy styl. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. zaś ono ból zranionego miejsca. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. albo . Do tego momentu choroba nie ujawniała się. sam też określa czas trwania terapii. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego.co ja sama preferuję . Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. Oczywiście. i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. że siła Reiki może przenikać tkaniny. że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. Jak widzicie. łagodząc bóle głowy. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. ale objawy będą potem zanikać. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. drewno a nawet stal. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu. przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. Nie dostrzegamy tego. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. które do tej pory były mu obce. Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. i mnie w to wliczając. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. Ostatecznie okazało się to owocne. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny. w zależności od potrzeb. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy. przygotować go. w trzeciej uszy. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. Zamiast nakładać dłonie. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. A zatem. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. która zaogniła się. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. Proces leczenia powoduje napięcie. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne.

W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. A więc. to pacjent i tak sam zdecyduje. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. Wyraźnie to odczuwałam. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. kładąc na nie po jednej dłoni. którzy uprawiali chirurgię magiczną. takie jak nowotwór. Nie było łatwo nauczyć się. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). Może pacjent wyda westchnienie ulgi. Wiedziałam. gdyż matka czuła się coraz lepiej. Gdy uwzględnicie tę radę. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. Intuicja nie da się oszukać. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji. Próbowałam ją ostrożnie namówić. każdego dnia po 30 minut. że to odnosi pożądany skutek. Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. Gdy jednak po jej oporze poznałam. Zmieniła tylko formę istnienia. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. trzy grubości palca poniżej pępka. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. kiedy macie skończyć masaż. Generalnie można powiedzieć. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. że ona nie umarła. całkiem przeciwstawne odczucia. nałożenie dłoni może trwać dłużej. gdy byłam w Brazylii. zwłaszcza grasicę. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. zanim przejdziecie do następnej. Ważne jest. ile tylko była w stanie wchłonąć. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. Teraz nałóżcie dłonie na kolana.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. byśmy razem mogły przeżywać tę . Tam nawiązała ze mną kontakt. Umarła. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. gdy podążycie za własną intuicją. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. przy chorobie serca na serce. na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. itd. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. że nie mam wpływu na formę. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. u mężczyzn jądra. Najlepiej. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy. Tak więc za każdym razem wiedziałam. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. Także i tę propozycję odrzuciła. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. Już nigdy jej nie zobaczyłam. albo poczujecie. że ciepło w waszych rękach słabnie. Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. Różne sygnały zdradzą wam. Nigdy tego okresu nie zapomnę. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. czy chce żyć czy umrzeć. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. Potrzebowała tyle pozytywnej energii. Oczywiście. Sami poznacie. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. jeśli to konieczne. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. porzućcie obawy.

Ale mózg to nie jest to samo co umysł.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. zaś umysł odbiciem ciała. o czym myślicie”. Reiki nam to umożliwi. Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. gdy człowiek zrozumie. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. i doskonały jest także człowiek umierający. I stało się tak naprawdę. czego chciała nauczyć go choroba. Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu. Narodziny i śmierć. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. gdy przychodzi na świat. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym. zachodzące w naszym ciele. Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka. Prawdopodobnie dlatego. Opadną one. by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. gdy ono stwardnieje. że brak słów ze wzruszenia. i tak przytłaczająca jest ta miłość. dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające.w najprawdziwszym znaczeniu tego . Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę. które przez nie przepływają. Stary balast opada z niego. i magazynuje je jak komputer. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. uzdrowiciele i uzdrowicielki. Niemowlę jest doskonałe. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady . Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. choć nie według mojego planu. prawdziwym człowiekiem. Zawarte jest w nich tyle miłości. Pragniemy mu pomóc. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. lecz rzeczywiście . Dusza powraca do światła.i budują zapory. Nie potrafię tego przekazać. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. by zobaczył tę doskonałość. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. Było to głębokie duchowe doświadczenie. aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. nie tylko w sensie metafizycznym.55 brazylijską przygodę.w każdym człowieku. aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. My. to dla mnie wyróżnienie i przywilej. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. Masażyści wiedzą o czym mówię. który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka . doświadczamy go w jego istocie.

gdzie tkanka może się utwardzać.56 pojęcia. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] . Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię. a w żadnym razie nie jedynym miejscem. To może w ciele wystąpić wszędzie. Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała.

że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. Gdy przyjrzycie im się bliżej.57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. to być może dostrzeżecie. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami. jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała. Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała . i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu.

a ciało nadaje im postać. żal i złość. . jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. podczas których omawiałam owe zależności. Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała. środowisko naturalne. Odkryła. Gdy w ciało wnikają lęk. to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami. a ramiona nad biodrami. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. które przez nie przepływają. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone. jego postawę i ogólny wygląd. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. Idą Rolf stwierdziła. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. twórczyni rolfingu. Oczywiście czynniki dziedziczne. W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem.58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. kolana w środku pomiędzy ramionami. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. Na wstępie objaśniam. Ale emocje i myśli. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek.

Synthesis Yerlag. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. Auflage.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem. Polecam ją każdemu. S. na górę i dół ciała. Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13. na lewą i prawą połowę ciała. 1986 . Essen. na głowę i tułów.

60 .

61 .

62 .

pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. stopień pewności w życiu. zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania.63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: . stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. temperament seksualny.

wiara we własne zdolności. lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. niezdolność do pofolgowania sobie. nasza seksualność. zdolność osiągania swych celów. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. stopień naszego poczucia rzeczywistości. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów. osobista siła oddziaływania. krótkowzroczność oznacza introwersję. strach przed śmiercią własnego „Ja”. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. które przemieściły się tam. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią. na ile potrafimy określić swój jasny cel. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. zdolność do miłości. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy.64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć. dalekowzroczność ekstrawersję. z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. blokada analna . lęk przed życiem. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji.

obok fizykoterapeutów i masażystów. znowu osiągnęło harmonijne. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto. Hugendubel Yerlag. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. Munchen 1988 . zdolność do miłości. AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. zdobyła uznanie także akupresura. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości. Pytania o sprawdzanie samego siebie. zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. Oznacza to. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała. po rozluźnieniu napięć. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”. Poza rolfingiem. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele. umiejętność poruszania się w świecie. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing. z jakich same na początku powstały. w latach 70. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU.. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. by ciało. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. człowiek czuje się jak nowo narodzony.

Każde uwolnienie jest pomocne. Potem proszę uczestników. Oznacza to. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. Pragniemy zarazem stwierdzić. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. Współczuć może tylko ten. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. co robią. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. On angażuje się tak dalece. Technika terapeutyczna jest nieistotna. w którym rozpuszczą się wreszcie. Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. pobudzanie określonych punktów ucisku. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. który usuwa blokady. by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę. W rozdziale 11. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. Kraków 1993 168 . Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. w bioenergetyce). a tym samym uwalnia od strachu. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi. który w przeszłości spowodował zaporę. że muszą być znakomicie obeznani z techniką. nadmieniłam. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. Możecie to wykonywać nawet w domu. Ważniejsze jest założenie. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie. 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia.66 uwolnienia ze starych emoqi . która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach. która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. jaką stosują. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. technik automasażu. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. by ocenili się wzajemnie. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. jak to w danym momencie dla niego możliwe. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. od opisywania wydarzenia po tzw. I tylko to ma znaczenie. Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. Oficyna Wydawnicza „Aster”. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów. kto sam przeżył to.

Unikajcie zbędnych słów. świadomości masowej a nawet rasowej. I obojętne. Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. Intuicyjnie odczujecie.pełnymi i doskonałymi. i zachęcajcie go do dalszego oddychania. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić. A zatem okoliczności na sprzyjają. Potem przejdźcie do praktyki. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. lecz baczcie. jak chce. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. Bez nowego programu. Podczas. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. Będziecie tylko przeszkadzać. Pozwólcie. kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. iż DUCH wpływa na materię. Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. nacechowanej przeszłością. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. aż emocje naprawdę rozpuszczą się. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. Nie musicie przyspieszać jej biegu. które tamują przepływ energii. powtarzając szereg afirmacji. gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. które przeprogramują waszą podświadomość. Pacjent może nawet rozpłakać się. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. Najlepiej. Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. natomiast przy blokadzie na rękach . Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. .na punkty pasa barkowego. Dlatego widzimy wyraźniej. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. które właśnie tamowały energię. by nie zatrzymywać przepływu energii). Coraz lepiej rozumiemy. Zajmie to co najmniej 40 dni. delikatnie uciskacie wymienione punkty. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. by wspomagać uzdrawianie Ziemi. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak. uwalniając się z brzemienia starych emocji. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. byście stali na ziemi mocno choć swobodnie.67 Najlepiej. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku. od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. których miałby dotykać. Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. niż dawniej. że jesteśmy istotami świetlnymi . tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta. Uczynimy pierwszy krok. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. gdy pacjent wykonuje wdech. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. Jeśli nie. Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. poczekajcie zatem. że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. Pozwólcie energii po prostu płynąć. Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. Możemy przebudzić się.

C. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. ucznia Wilhelma Reicha. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Reiki jest metodą przekazywania siły. energetyczny odpowiednik pola życia. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. Samouzdrawianie oznacza. Uznamy wyższą prawdę BYTU. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. stanowimy jedność z UNIWERSUM. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. nie jesteśmy od niego oddzieleni. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. PRZYCZYNOWE. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. by nauczyć się czegoś nowego. gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. opracowana przez Alexandra Lowena. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. który przysłania i mąci naszą świadomość. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. niewidzialna esencja. Zrozumiemy wówczas. Tak. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. w których tamowany jest przepływ energii. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. ASTRALNE. Słowniczek AURA: Subtelna. i uzyskać szersze pole widzenia. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego.68 Czujemy. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. która nacechowana jest miłością i harmonią. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. Sądzę. ETERYCZNE. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. Równocześnie zadanie i okazja. a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. Zobaczymy. Czujemy się winni. Nie uda się nam przetrwać. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. albo wyginiemy. Stan Ziemi. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. C. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. stworzony przez nas samych. Nasza intuicja wzrasta. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. która promieniuje od dała żywych istot. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. które stale mówi tylko o sobie. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne.

z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. że opętał go „zły duch”. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. zasadnicza istota rzeczy. Płomień miłości oczyszcza umysł. wysyłać promienie. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. jak chronicznych. nie materialne istnienie. wzniosłego. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. które mogą przez niego przepływać. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. 2. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. zamanifestować się w naszym życiu. emanować: wydobywać się ze źródła. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość. CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. jak podnosi się woal. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. która także jest istotą własnego „Ja”. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. EMANENCJA: Eminencja: 1. nawet istotą każdego „Ja”. który uważa. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. na której najpierw objawia się każda choroba. „wysokość” w zwracaniu się do kardynałów. a my w niej. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. które zwiększa ich ładunek i wydajność. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. coś nadzwyczajnego. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”. Utworzyłam to słowo. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. często w formie uzdrawiania na odległość. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów. Widzimy. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. 2. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. jako esencja warunek egzystencji. wewnętrzna istota. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. Esencja: l. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. EMANENCJA może się ukazać. PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. .

Eugene Fersen. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. Idą Rolf. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. nawet. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. Jestem im wszystkim wdzięczna. Ken Dychtwald. William Tiller i Marcel Yogel.70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. Glen Of Trees z Nowego Jorku. Robertowi Horan. cyst i guzów. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. John Randolph Price. Sondra Ray. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. wiele mnie nauczyły. Przede wszystkim tego. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. Moje pierwsze doświadczenia. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu. że UMYSŁ panuje nad materią. składam podziękowanie za to. Wdzięczna jestem Nari Mayo. Dwayne JaQuenex z Portland. Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. Bara Fischer. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. . Nari Mayo z Phoenix. Joyce Nelson. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. i mojemu ojcu. Drodzy Czytelnicy. zbyt wielu. by napisać tę książkę. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. Vicki i Randall Baer. Wam. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Leonard Orr. Trino McAtee z Colorado Springs.