PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. Dlatego pokazuje nam. . Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. Zamiast wdawać się w nie. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. Mogę to potwierdzić. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. tym łatwiej może on odtruć się. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. „Siła Reiki” pokazuje nam. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. Znaczy to. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. entuzjazm i kreatywność. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. Reiki jest piękna. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. Albo chcielibyście wiedzieć. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. Wibracje stają się coraz silniejsze. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. potrafił udowodnić. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. Adresowana jest do wielu czytelników. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. których zrozumienie jest ważne. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. W książce podoba mi się ponadto. Na przykład. uznany ekspert toksykologii. Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. bowiem sam coś takiego przeżyłem. Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku. Być może zadajecie sobie pytanie. W całej książce czujemy jej radość. powinniśmy raczej pozbywać się ich.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. bowiem jest prosta. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. Jak to jest możliwe? Dr Tilden. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają. To wyostrza spojrzenie. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. kto się na nią otworzy. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”.

która awansowałaby człowieka. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. który nam je przekazał. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych. Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. a książka jednym z jej cenniejszych darów. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. Jest ich bodaj tak dużo. naszej „zwierzęcej natury”. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała.transformuje ją. który pozwoli. jak wielu jest ludzi. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. która płonie ogniem miłości. tak. Nigdzie wcześniej. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. Gabriel Cousens. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. Pragniemy w ten sposób zaznaczyć.wtajemniczenia przez wodę. nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany . Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. był pierwszym. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat. Wiemy doskonale. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły. a doświadczanie ich . Siła Reiki jest łaską. . jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1. umysłu i DUCHA. Ale może to odbywać się też inaczej. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. Jan Chrzciciel. a ogień jego duszy. ząb za ząb” Starego. Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. a dusza prawdą i miłością. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. aby stał się jednością przy równowadze ciała. Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. że dusza rządzi a materia reaguje. Dr med. samotnie nauczający na pustkowiu. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. Potem poznałam Reiki.chrzest z ognia. Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. Hermetyczna nauka głosi. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. stać się jednością duchową.

że jedna odbija się w drugiej. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. odbierałam zawsze jako dar. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. że oddziałuję na was siłą Reiki. „tajemnicza siła”. pracujcie nad sobą.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. wtajemniczenia lub inicjacje. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). która jest wam potrzebna. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. Jest to rozwój. progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. Gdy na was działam. Cisza trwa zatem. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. ważna tylko dla mnie. A jest to wielki przywilej. które nosicie już w sobie. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne. gdyż . gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. Żyjcie świadomie. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. jak i doświadczonego praktyka Reiki. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje. Wszyscy posiadamy siłę Reiki. którzy rozsiani są po całym świecie. Jakże śmiać się będziemy. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. Każdy może uzdrawiać. uniwersalną siłę życiową. Tym bardziej jestem wdzięczna. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . gdy zrozumiemy. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo.krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia. co sprawia. Fakt. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. Proszę. co „siła życiowa”. która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. sięgającej dalej EMANENCJI. że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. że ta książka przekona o tym i Was. Mimo tego. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. można też powiedzieć „wsysana”. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. przez odpowiednie kanały. które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji. gdzie jest na nią zapotrzebowanie. przede wszystkim przez tzw. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. która pragnie przemówić jednakowo do laika. Napisałam ją. które znamy z chińskiej akupunktury. „istota rzeczy”. Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry). a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. Załóżmy. Mam nadzieję. Włączyłam do niej mnóstwo informacji. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. Oto przykład. który często określamy angielskim słowem „channeln”.

usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. zapomnianą przez tysiące lat. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. Energia. Oznacza to. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. Stwierdziliśmy już. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. wystarczy sam tylko zamiar. wypływając podczas terapii z rąk. Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi. że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. zyskuje dodatkową moc. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem. aż do czasu. Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. we wnętrzu sformułować życzenie. na południowej z południa. Odpręża i rozładowuje stres. Staje się coraz intensywniejsza. gdy opiszemy ją jako starą. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”. wystarczy świadomie. Ponadto. szanowaną wiedzę. Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie. Reiki nie jest religią. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne. Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. które nieświadomie przechowujecie w sobie. Najlepiej.

może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. Japonię i jej feudalne społeczeństwo. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. gdy na was zadziała. Jakże mógł nauczać. Ale Reiki. by ożywić ją lub przetransformować. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. Jak wspomniałam. ile akurat potrzebuje. prosimy cię. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. Jego honor wystawiono na próbę. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. gdzie też wykładał. Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. co czynił Chrystus? I . Ono bowiem wprawia w ruch terapię. gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. co napisane jest w Biblii. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia. Tak. który piastował.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. Reiki jest doskonałym narzędziem. był to emocjonujący czas. Wystarczający powód dla doktora Usui. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. pod warunkiem. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. którzy robiliby to. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. ona obdarza ponadto umysłowo . Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. wyświecił się nawet na księdza. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. Dr Usui został wytrącony z równowagi. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. jak to robić.duchową równowagą. czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. „obcych barbarzyńców”. skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. uporządkowane według surowych zasad. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. ogarnął niespodziewany przewrót. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. naucz nas. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. Musiał szukać w innym miejscu. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji. Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli.8 życiowej. zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem.

na świętą górę. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. Kto zna reguły długiego poszczenia. Warunkiem była znajomość sanskrytu. Gdy nie doszedł do żadnego efektu.drugi „cud” tego ranka. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz. Był już jasny dzień. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. i rozpoczął medytację.. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. starego opata Zeń. który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. Stary opat zgodził się z nim: . że dr Usui powinien udać się do Kuriyama. Nieco później dr Usui powędrował na górę. Ale doktor Usui nie rezygnował. Była to noc z księżycem w nowiu. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. . Wiec dr Usui modlił się. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził. Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała. że nie mógł po prostu zrezygnować. Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych. jednak wszędzie słyszał to samo. Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. . Zawsze. musi być możliwe zawsze”. Kipiał wdzięcznością. Dr Usui uznał.. dbamy o to. Upłynęło już 20 dni postu. gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie. Także i to wniosło niewiele nowego. około 30 km od Kioto. poszcząc. wie oczywiście . w Himalaje. Instynktownie ujął go w dłoń. by uzdrawiać ducha wierzących”. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. kiedy zakończył się ten doskonały trans.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. jak silny i odmłodzony czuł się teraz. nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności. winien poddać się 21dniowej medytacji. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. którego uczył się z ogromną pilnością. Tam. że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej. o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. by wreszcie otrzymać odpowiedź. Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. co miało się wydarzyć. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło. Dr Usui przestraszył się. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi. nawet.Skoro Budda. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. zebrał 21 kamyków. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. Wreszcie poczuł. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy .. Był przygotowany na wszystko. Na pewno wiemy jedynie. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji.bufetu. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach . rana była całkowicie wyleczona!. Powoli przepływały kolejno przed nim. że zjawisko dobiegło końca. a więc ciemno choć oko wykol.pozostanie tajemnicą. iż rozpoznają w nim Jezusa. zdumiony. Interesujące wydaje się przy tym. Więcej. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego. I to po tak długim okresie postu!.. jak powiadają pisma. przy których pomocy miał odmierzać dni. Był niesłychanie podniecony. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna. że już nie żyje. Najchętniej wstałby i uciekł.

.trzeci „cud” tego poranka. Gdy spożywał posiłek. emerytowanemu oficerowi marynarki. którzy towarzyszyli mu w podróżach. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. jak młodych. że sama pozna jej zasady.Byłem jednym z pierwszych. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. Zrozumiałe zatem. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. Nie pokazał im. Ale to wszystko było wyczerpujące. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka. a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. Zrozumiał też. również duch potrzebuje uzdrowienia. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i . W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. Właściciel budy myślał tak samo. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki. by nadal medytował. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. Stary człowiek był bardzo ubogi. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność. Podczas odwiedzin u rodziców. co wówczas oznaczało. Pragnął uzdrawiać żebraków. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto. że nie wystarczy uzdrowić ciało. Szczęście pani Takaty. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. O ileż łatwiej być żebrakiem. W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów. Wkrótce była całkowicie wyleczona. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. zaniedbaną brodę. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki.. życie jego traci na wartości. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? . lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. najczęściej młodych mężczyzn. Jest to właściwie niemożliwe. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Otrzymałem nowe imię. którzy powrócili do Japonii. Była ciężko chora. iż zdecydowała. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii. Porozmawiała ze swym lekarzem. jednemu z najofiarniejszych uczniów. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. Udzielał siły Reiki. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. Widział suknię mnicha. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. więc rozpoznał. usłyszała głos swego zmarłego małżonka. by zadowolił się specjalnym bulionem. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych. . Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui. Uzdrawiał zarówno starych. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. zmarłego kilka lat wcześniej. Wielu ludzi powróciło do zdrowia.odpowiedział mężczyzna. wysyłać ich potem do świątyni. Dr Usui. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna. który dokuczał jej od śmierci męża. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. Dlatego zaproponował mu. oczywiście . które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia. jego zmierzwioną. by tam czynić dobro. Gdy tego nie uczyni. . Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. a nawet ożeniłem się. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn. musi więc za to coś dać. Zapłakał z rozpaczy. Są one narzędziami wtajemniczenia. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. i że była wystarczająco „niewrażliwa”. Istniał jednakże pewien problem. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii. młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. ostrzegający ją przed planowaną operacją.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. znalazłem pracę. Zrozumiał teraz także sens symboli. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. Natychmiast zabrał się do pracy.Tak. gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka. Ktoś coś otrzymał. które ujrzał podczas swojej wizji na górze. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. których twarze wydawały mu się znajome. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. Była tak przekonana o jej skuteczności. Efekty były szybko widoczne. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie. którą właściwie pragnął zabić. których wówczas uzdrowiłeś. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi.

Nauczają oni na całym świecie. wyższej formy. dla mnie jest ważna jak każda inna.11 drugiego stopnia. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości. ery McCarthy’ego. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. a więc ścieżkę wtajemniczeń. Ma to daleko idące konsekwencje. Co znaczy mniej. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. czemu nikt nie zaprzecza. Jedynie to. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. Trudno to pojąć. odziany w uroczystą szatę. gdy doktor Hayashi. a potem wróciła na Hawaje. To szokuje. Gdy przekazuję siłę Reiki. W tym kryje się też odrębność tej terapii. Reiki jest procesem przekazywania siły. tym większe stają się nasze szansę. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. zwłaszcza. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie. Nie potrzebują kleszczy porodowych. Prawdziwe jest jedynie to. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . Tej odważnej. czym jest. gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. gdy nie można uwolnić się od przekonania. że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. Dziś jest ich już znacznie więcej. ale nie stawiają oporu. Nawet gdy prawda jest błaha. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania. Doradził wiec pani Takacie. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. podczas tzw. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. Pani Takata. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. On wiedział już. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. ponad 200. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało. Jak każdy mistyk. przekazywać Reiki. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. wrażliwa na jego troski. Już to postanowił. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. nie chcą być szybko odkryte. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. jaka nastąpi hekatomba. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. spontanicznie pojechała do Japonii.

Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. obojętnie. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. Kto przywykł do pracy z ciałem. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. jest on nawet bardzo konkretny. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. Byłam mocno przekonana. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. nauczyć się go słuchać. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. Siostry. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. zanim dostrzeże zmiany. Jakże zdumiona byłam zatem. aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. że po inicjacjach. dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. procesu owego można doświadczyć. gdy niektórzy z moich pacjentów . Był to rodzaj mojej idee FIDE. A mimo to. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. w jakiej formie. Kto nie odczuwa „nic”. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. o odczuciach towarzyszących inicjacjom.12 Oświecenia. pielęgniarze. wibracji i intuicyjnych przeżyć. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń.

do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. Gdy jednak wyprostuję kolana. Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. terapeuta nakłada dłonie. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha. Inne metody energetyczne. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku.bardziej jeszcze . podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. Powinni lekko ugiąć kolana. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie. Im więcej o nich mówili. Nieraz zdawało mi się. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. Można to obserwować podczas i po terapii.jak to zazwyczaj ma miejsce . by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. gdyż siła Reiki. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. tak. lub która . wymagają od terapeuty stałej koncentracji. jak pamiętacie. Jeśli odczuwa potrzebę. Załóżmy. zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. z wyjątkiem tej resztki. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. właśnie podejrzanie. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. gdy przerobienie problemów . może to brzmieć nieco tajemniczo. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. bez sterowania przez wolę. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie. która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. Ale proszę tylko samemu spróbować. mniej więcej tak. bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości. On musi świadomie wysyłać energię. a wręcz je pogłębia. Niczego więcej do tego nie potrzeba.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. Jednakże radzę moim uczniom. iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia. Jakże często doświadczałam. jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. Przyznaję. każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. Energia płynie zawsze od terapeuty. gdyż każda rozmowa przeszkadza. odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany. „ezoterycznie”. dlaczego tak jest.

Tak. i uwolnijcie się od tego. że otrzymacie tylko to. Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. gdy pojawią się niespodziewanie. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie. Wściekłość jest zwodnicza. gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. Życie trzyma przed wami lustro. Jest ona produktem poczucia. byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. lecz uznajcie ich istnienie. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. Ale oczywiście są też rezultaty. Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. Proszę zrozumieć. kto o tym tylko na chwilę zapomni. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. Uświadamia nam. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej.tak bardzo blokowałaby ciało. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. Jesteś twórczynią. . że tak powiem. ducha i umysł. w wyższy rejestr. przenosi go. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. przyjmijcie je chętnie. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. że wymykają się nam nici naszego życia.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. jesteś twórcą. Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. że straciliśmy kontrolę. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia. że musicie tylko uzupełnić to. musicie pozbyć się ich koniecznie. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. a wtedy o wiele szybciej znikną. co kiedyś tam sami rozdzieliliście. ma wyższą częstotliwość drgań. nawet. że to się opłaca. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. Jesteś własną mistrzynią. umysłowo-duchowej i mentalnej. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności .14 znacząca . Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. pławić się w niej. zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. Przedstawia je przejrzyście ilustracja. które w nim spotykam. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii. Nie tłumcie ich. własnym mistrzem. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. Gdy ją poznacie. Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. rozkoszować się atakami złości. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”. co sami kiedyś daliście. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata.

jak i na układzie gruczołów dokrewnych. który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej. jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele. Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów. neurotransmitery (czyli substancje przekazujące . Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw.

Potem układ ten sam ulega zburzeniu. które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. Medycyna. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi. by tak wpłynąć na strukturę. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr]. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej. z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. często z druzgocącymi skutkami. Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Znaczy to. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami). Dr Tiller proponuje zatem. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. który stopniowo traci swoją skuteczność. Dokąd to prowadzi. Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza).16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie. Uważa. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”). Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. zaproponował nowy model myślenia. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. Tiller. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. „Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. łatwo sobie wyobrazić.

Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. zaraz po tym.. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. Zamiast pomóc. musimy w zamian za to dać coś od siebie. a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. Dr Tiller wnioskuje z tego. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. Płynie z tego wniosek. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. Rebirthing. ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki. że jeśli coś otrzymaliśmy. Potem musi o to poprosić. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. subtelną i umysłową. Potem obserwował. w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną.17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. iż włączą się ponownie w społeczeństwo. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię.. obojętne. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. tak. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. Opole 1993 . podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. Wyd. i zrozumiał. gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. i to w obu kierunkach. Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne. w jakiej formie. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

Przyciągają się wzajemnie. że on trzyma przed nami lustro. gdyż pragną uczyć się od siebie. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. Popełniamy błąd. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. Dzięki temu możecie rozwijać się. Nie wstydźcie się waszego gniewu. I rada na koniec.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. którego następstwa mogą ujawnić się. złościcie się na siebie. bądź wdzięczny i przyjmij to. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. Wszystkie stopnie wściekłości. którzy utrudniają mu życie. które nas dręczą. którzy wiedzą. zamiast odpłacać tą samą monetą. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. Nasze uczucia zostają zranione. gdy najmniej spodziewamy się tego. że przecież utraciliśmy kontrolę. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. by dać się wyprowadzić z równowagi. które sami stworzyliśmy. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. od rozdrażnienia po nienawiść. że brak wam jasności spojrzenia. Tym bardziej. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. Wywołuje nawet choroby fizyczne. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo. Sami stwarzamy smoki. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. Każda myśl staje się powodem. Nari . by nauczyć się z niej czegoś. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń. Nie czujcie się winni. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną. Zamiast wybuchać. kiedy rozzłościcie się. Złość działa dysharmonijnie. jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. Możemy sterować naszymi reakcjami. Sami sobie czynimy uprzejmość. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. Nie dostrzegamy. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. Jednak powiedzieć to musimy. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. Pokazują nam oni. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. lecz wysyłając tylko promienie miłości. Ludzie często błądzą. Gniewem i wściekłością zdradzamy. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. Możecie tylko uczyć się z tego. Kto zechce złościć się na was. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”.

czy płynie do nas. przestaje być skomplikowanym labiryntem. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. gdy otwarcie akceptujemy innych. Z fizyki wiemy. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. w którym stale grozi zabłądzenie. Zrozumieliśmy. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. Jesteśmy szanowani. wyizolowana materia. Nieprzepuszczalna. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła. która prowadzi życie do harmonii. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. Taka uczciwość oznacza. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. każde zwierzę. także wobec siebie samego. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy. Widzimy jaśniej. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie. wówczas życie jest proste. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. Każdy człowiek. Kto uczciwie pracuje. by was ożywiała. Także i my jesteśmy wówczas otwarci. jakby chciało się być samemu traktowanym. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. budzimy uczciwość w innych ludziach. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . jeśli sami pragniemy przetrwać. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. ponieważ nie ma między nimi żadnych. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. stara się rzetelnie. czy do innych. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. Kiedy żyjemy z prawdą. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to.i uczymy się tego bez trudu. Sami uczciwi. nieprzepuszczalnych granic. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować. czego chce nauczyć nas życie . Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”.

jeśli już pracowaliście nad sobą. moja mistrzyni Reiki. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia. jeśli tylko zechcecie. Zawsze tłumaczę moim uczniom. ale objawia się on w innej postaci. wnuczka pani Takaty.R. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani. które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik . Inicjacje to wyraźnie odczuwalne.23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. by znaleźć nauczyciela. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”.I. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową. Kate Nani. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania. udzielać innym ludziom siły Reiki. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. z którymi zrozumiecie się od razu. Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia.A. która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. Musicie zrozumieć się spontanicznie. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. Niektórzy mistrzowie Reiki. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A.) Phyllis Lei Furamoto. Wpływa ona poprzez głowę do ciała. Jeśli tego nie czyniliście. kieruje Reiki-Alliance. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty. którą wy już wnosicie.szyszynkę. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej. Jeśli raz zostaliście zainicjowani. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. która dana jest nam od urodzenia.A. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Musi między wami zaiskrzyć. Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne. Trzecie Oko.. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. precyzyjne procesy. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach.R. W Reiki cudowne jest to. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. która jest naszym „centrum komunikacji”. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje.I. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. jak ja. Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze). Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl. który będzie dla was najbardziej odpowiedni. a kiedy to tylko będzie możliwe. . nigdy już tej zdolności nie utracicie. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. na płaszczyznę wyższej świadomości. Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. które teraz muszą zostać wydalone. kładzie nacisk na co innego. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie.

które sam stworzył. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię. A ponadto. Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. iż sami jesteście mistrzami własnego losu. Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. iż sam jest kowalem własnego losu. który czuje się odpowiedzialny za własne życie. Nic dziwnego. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie. a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. Jest to ważny punkt widzenia. gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. gdyż uznał. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Inicjacje Reiki są rzadkim. absolutnie osobistą sprawą. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. Wiatr nieskończoności wieje przez serce. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. otwierać innych ludzi tak dalece. Musimy zrozumieć. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. napływ energii w czakrze korzenia. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. którego już nigdy nie można anulować. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. jednorazowym darem. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. . „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. Ponadto wyostrzają naszą intuicję.

Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. Oznacza to. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. powtarzamy stare reakcje. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie. intelektualnego wysiłku. stawać się kimś zupełnie „innym”. przelotnego znajomego lub przyjaciela. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia. Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy. śledząc całe nasze postępowanie. Spróbujcie tego kiedyś. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. jak dzieci”. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. które kiedyś okazały się całkiem miłe. byśmy byli. na przykład dobre maniery. Ponadto zachęcam uczniów. Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. mrowienia lub pulsowania w dłoniach. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. na przykład w formie ciepła. przeważnie czterogodzinnych. Potem grupa zbiera się na dyskusję. który sprawia. A ten drugi oczywiście też. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. Niektóre są zapewne pozytywne. jakie wywołały w nas inicjacje. Ale o wiele milej byłoby. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. Miło z naszej strony. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. i co moglibyśmy uczynić lepiej. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. zapytać siebie. uszlachetnia i uzdrawia. o czym możemy z nimi rozmawiać. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. ożywiając świadomie nasze dobre strony. sesjach. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. Musimy postarać się. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. zawsze będziemy mogli sprawdzić. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. . iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym.. ale nie jest bardziej pojemne. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. Można rzec. a nie spontanicznie. Można zrozumieć to dosłownie. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. z pewnością nie ze wszystkimi.. Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. Ponadto każdy uczeń ma okazję. ale zadałam je całkiem serio. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Chciał nam przez to powiedzieć. że stajemy się ślepi na wiele spraw. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. Jezus napominał nas. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. Poczujecie się bardziej świeżo.

że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. Wieczorem sprawcie. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo. A nieco później zaczniecie interweniować. Ostatnie szczątki. trzech dniach będzie czuł się gorzej. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. wydalane z organizmu pacjenta. Może się zdarzyć. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. Spostrzeżecie zaraz różnicę. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. iż stale sami siebie obserwujecie. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. i rozwiać jego obawy. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. Jeśli ktoś pragnie.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. co dzieje się w rzeczywistości. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. jak artretyzm. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. nie w sensie obrazowym lub przenośnym. Ma to swoją przyczynę. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. gdyż pojawia się ona prawie zawsze. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. Macie objaśnić pacjentowi. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. tydzień po tygodniu. właśnie ów „bastion”. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. będzie czuł się lepiej. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. Odczujecie fale wdzięczności. a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. . iż nagle odświeżacie rozliczne. I to także ma swoją przyczynę. iż jego reakcja jest całkiem normalna. Z czasem zauważycie. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń. Świadomość utrzyma się sama. abyście udzielili mu Reiki. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. Prostym sposobem jest wspominanie. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. i już nie wiadomo będzie. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. lecz bardzo konkretnie. Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. to pacjent stopniowo. Przyglądajcie się mu w spokoju. Istnieją środki pomocnicze. to dopiero po kilku tygodniach terapii. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. dzień po dniu. narzekając na silniejsze bóle. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. ale te objawy szybko ustąpią.z subtelnej na fizyczną. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. Będzie to nowe odczucie życia. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. wydalić jest trudniej. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. że pacjent w początkowych dwóch. aż do ostatniego „bastionu”. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. wskazane jest. zwłaszcza. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . ukryte uczucia. by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. które przeżywaliście świadomie. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse.

jaką wchłania każda partia ciała. ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. że nie można się z nimi rozstać.. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki. i niebem dla każdego powiewu. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. Indywidualne wrażenia. kiedy nadejdzie dla was czas. ani być takim. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem. które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. jestem wszystkim. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. Nic więc dziwnego. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to.. Jestem wszystkim. kim jesteśmy. Nikt nie może go zastąpić. boskie Ja w człowieku. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. jak on. Jestem wiatrem. Jak długo będzie to trwało. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę. jeziorem i żaglem. której potrzebuje. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. iż w razie ostrego. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. po prostu dlatego. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. że gdy kurs dobiega końca. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię. Sami intuicyjnie odczujecie. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. błękitem pokrytym chmurami. nie da się jednak na ogół przewidzieć. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . a ja zachęcam uczestników. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty. Jestem statkiem. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza. kieruję me żagle ku nowym krainom. Nie wiemy. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. Każdy człowiek przyjmuje energię. silny i prawdziwy. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki.27 Zrozumiałe jest także.

Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. Nari . to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne. by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. gdyż są one zjawiskami ubocznymi. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. podziałać na siebie siłą Reiki. upłynie jednak nieco czasu. Wynika z tego. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. zrozumiecie także przesłanie. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. Gdy rozpoznacie wzór.miłość. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki. Szybko dostrzeżemy. Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. jednakże tylko tyle. Nie powinniśmy dziwić się temu. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. niejasne i bezsensowne. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione. Zalecam moim uczniom. po prostu dlatego. radość. Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. co powinieneś wiedzieć. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. ile możemy w danej chwili przerobić. którą zawsze jedliście chętnie. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji.28 subtelnego. To oczywiście tylko kilka przykładów. W tym okresie winniście ponadto. Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. Prześledźcie je przez pewien okres. Substancje toksyczne zostaną wydalone. „osobliwych nastrojach”. aż zrozumiecie strukturę snów. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. że niektóre reakcje będą z początku przykre. I w takiej pełni będziecie żyć. Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. Z fizyki wiemy. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. Nawet skały i minerały są energią. Może się też zdarzyć. Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia. zachwyt. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju. Pozbędziecie się niechcianych. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych.

czynimy to we właściwym momencie. a tym samym przyczynę i skutek. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu. jak po pierwszym stopniu Reiki. teraźniejszość i przyszłość. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię. ponieważ obejmuje przeszłość. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. tak że może ona. udostępniając nowy poziom energii. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. tak. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Znaczy to. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. Uwierzycie w siebie. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. które zaszczepiła w nas kultura masowa. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. drugi sprawi. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. Symbole polegają na prastarych. Pierwszy obdarzy nas harmonią. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. Cokolwiek robimy. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. Ponieważ drugi stopień Reiki. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. . Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. nawet wówczas. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. „Wyższe Ja” wie wszystko. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. jak czysty kanał. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli. pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Podczas. że możecie uzdrawiać także umysł. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. Krótko mówiąc. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. następuje po nim.

Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. rozdział tej książki. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań. Daje nowe odczuwanie życia. krainy. które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. Przybywa wam poczucia odpowiedzialności. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. że to „my” „wysyłamy” energię. to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia.metody uzdrawiania. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. spokój i harmonię. Mądry jest człowiek.30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. harmonii i siły. Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. gwiazdą mądrości. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. który stanie się dniem pokoju. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . które nas fałszywie warunkują. jak przy pierwszym stopniu. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość. nie wywodzące się od doktora Usui. podobnie jak 16. nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. I wniesie poranek nowego dnia. jak wskazują nam utrwalone wzorce. Daje wam jedność duchową. której do tej pory jeszcze nie znaliście. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. Symbole tworzą jakby mosty. Możemy posłużyć się tą wiedzą. Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. nie wolno nam wyobrażać sobie. Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności. zatem możemy czuć się . nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego. I tym razem. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy.

gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. które potem same z . właśnie tzw. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. abyśmy żyli świadomie. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. Przeciwnie. Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. My. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała. jeśli nawet nie całkiem świadomie. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. i „wiedzą” także. Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. abyśmy byli ludźmi. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut. zajmiemy się tym bliżej. gdzie znajdują się one. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. gdyż pacjent został uwolniony od blokady. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała. gdy odnajdujemy środki i sposoby. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”. „Wiedzą”. że istotnie coś się zmieniło. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. Wówczas pojęłam też. zwłaszcza problemem. który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. Obok ukrytych uczuć. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. która daje znakomite efekty terapeutyczne. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. mianowicie wtedy. lekarze. W rozdziale 16. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. gdy wezmą człowieka we władanie. Przychodzi do nas. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. wówczas nie usamodzielniają się. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. gdy człowiek bierze je za oznakę. Bez własnego życia znikają równie szybko. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. „duchów elementarnych”. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. jak szybko pojawiły się.

Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. jeszcze utrwaliło tę tendencję. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. tak jasnym jest również. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. Teraz nadeszła pora. wryły się w zbiorową podświadomość. jakich nie potrafią dostrzec inni. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. Można pozbyć się ich. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. na przykład Brazylia lub Anglia. by uleczyć ją z jej ułomności. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. że „zbzikowaliście”. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. jakie postrzega. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. państwa i religii. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. Ale istnieje ignorancja. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. Możliwe. tak jak oni naśladowali swoich. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. Logiczne i racjonalne myślenie. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. Nawet zwierzęta ją posiadają. Telepatia jest darem natury. Jesteśmy istotami świetlnymi. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. Posiadamy siłę. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. że myślą one obrazowo. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami. Nic wiec dziwnego. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego . Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. czym zawsze byliśmy. Tu na Zachodzie. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. jest czymś naturalnym. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. Złe nie istnieje. gdzie jej miejsce: w nas samych. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych. kończące się ich śmiercią na stosie. gdzie spiętrzyła się w nim energia. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały. Zobaczycie. Jeśli wątpicie w ten rozwój. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. „Opętany” może być tylko ten. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym.32 siebie troszczą się o to. On jest medium.jako dar Boga. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. I odwrotnie. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. ponieważ widzi rzeczy. zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość. kto nieświadomie uwierzy. gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. Udostępnia rejony i obszary. Musimy odważyć się na nowy porządek.

Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. łagodzi stany zapalne. Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka. Auflage 1989 .wzmacnia płuca i oskrzela. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. swędzenie i podrażnienia skóry. Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. zapobiega krwotokom płucnym. Indygo .pobudza nerki i nadnercza. Pomarańczowy . Szkarłatny . jakie wysyła do nas każde cierpienie. Pacjent. Synthesis Yerlag. dba o optymalne ciśnienie krwi. odpręża mięśnie. uspokaja Magenta . W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami. Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające.Universale Lebensener-gie”. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu. obniża gorączkę. pobudza szyszynkę. sformułujcie dla siebie afirmacje. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno. czynność serca. Turkusowy . które z korzeniami usuną negatywne myślenie. zmysłowy i ruchowy układ nerwowy. by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów.harmonizuje życie uczuciowe. zabija zarazki chorobotwórcze. u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet. ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. Essen. pobudza nerki i nadnercza. a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele.sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu. by . w zależności od objawów chorobowych. tłumi porywy emocjonalne. zwalnia funkcjonowanie nerek. Druga książka zwraca uwagę na przesłanie.działa uspokajająco. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób.ożywia system nerwowy i zmysły. zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów.3 Pierwsza udzieli wam rady. Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw.usuwa ostre zaburzenia. Fioletowy . Błękitny . Żółty cytrynowy . wzmacnia narządy płciowe.obniża temperaturę ciała. Fioletowe światło zwalniało tętno. oczyszcza płuca.33 Reiki. Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości. pobudza gruczoły przytarczyczne. Żółty . pobudza przysadkę mózgową. podnosi ciśnienie krwi. Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego. pomaga przy oparzeniach skóry. zmniejsza ropnie i guzy. Zielony .wzmacnia ciało i mózg. Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego. 7. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień. 3 Bodo J.uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań. Purpurowy .działa uspokajająco. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki . pobudza tarczycę i żołądek. Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania. intensyfikuje życie uczuciowe.pobudza układ limfatyczny.pobudza śledzionę i leukocyty. obniża gorączkę. zwiększa produkcję hormonów.

które odpowiedzialne są za chorobę. Możemy zatem powiedzieć. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ. cukrów lub materii. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania. także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. nauczono się produkować je także syntetycznie. aby ubrali się w odzież określonej barwy. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. a zatem oddziałuje na umysł. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. nie tylko przy uzdrawianiu. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”. gdzie zagnieździły się zatory. Niekiedy proszę też moich pacjentów. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. kolorów. Durach. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. olejków eterycznych. że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. Zwracamy więc uwagę na to. W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. Poprzez kombinowanie muzyki. Mówiąc innymi słowy. Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym. także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. w technikach przekazu i komunikacji. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). a już zawsze kasety. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba. Często używam kaset Jona. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. która może przenikać wszystkie te poziomy. zwłaszcza. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. tak. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. i również tam przywróci płynną równowagę energii. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony. W rozdziale 4. 1989 . a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. Oficyna Wydawnicza „Aster”.

a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. po której stronie basenu znajduje się ich matka. Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. postać i struktura są przy wyborze równie ważne. niemowlętami wodnymi. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. Harper & Rów. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. doskonale orientowały się. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. 1986 . Po kilku tygodniach. właściwą sobie częstotliwość wibracji. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. tuż po tym. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. 1984. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go. osobiste promieniowanie. Kolor. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. wielkość. San Francisco. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. jak uważa się jeszcze często. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. Rezonans musi się zgadzać. Każdy ma własne. Udało mu się mianowicie. Posiadając pierwszy stopień Reiki. jak i planowane zastosowanie. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. zwiększając jego pojemność ładowania. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. można więc kombinować je ze sobą. Zgodnie z moim doświadczeniem. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. popychane na powierzchni wody. O tyle więc przewyższa ona kryształy. Być może odkrycie to przekona nas. rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. jak on je otrzymuje i absorbuje. San Francisco. wodą a człowiekiem. by z wami współwibrował. Harper & Rów.

stają się cieplejsze.Shalila Sharamon/Bodo J. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. 2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. Jeśli przechowujecie go w spokojnym. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. jeśli będziecie go nosić na ciele7. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji. harmonijnym miejscu. Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt. Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. 3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. by wykonywały różne zadania. Oficyna Wydawnicza „Aster”. czy dłonie swędzą. nie jest to konieczne. Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie. Randall i Vicki Baer proponują. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi. Kraków 1993 . powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. by naładować go siłą Reiki.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą.

2572 46th Street. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Treść tej informacji określamy my sami. dźwięki. San Diego. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. San Diego. jak to tylko możliwe. nakładem własnym autorki: J. które można wykorzystać w różnych celach. Gdy zaprogramujecie kryształ. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. Nelson. 2) Programowanie na kolor. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. Trafne słowo. 92105. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne. jak przy uzdrawianiu. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie. Mamy wybór. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy. Musimy zatem ostrożnie. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. nastrój. że będą sprzyjać transformacji. że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. 2572 46th Street. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy. każdy indywidualnie i wszyscy razem. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. 92105. zapachy. Ale działają. na-kładem własnym autorki: J. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne. gdyż ich właściwym zadaniem . USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. Guide to Crystals”8. jego poprawę zdrowia. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii. który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. Baginskiego: „Księga czakr”. Calif. ani pozytywne ani negatywne. wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności. Wypromieniowują energię. stan świadomości i stan fizyczny. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne.jak powiada Marcel Vogel . że dolegliwości całkowicie ustępują.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. Nelson. Kraków 1994. „koło”10.jak ludzka świadomość. Najlepiej. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego. możecie go użyć do terapii. jeśli zważymy. Calif. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. Możemy tak zaprogramować kryształy. techniki oddychania. Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. są wzajem sprzężone. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. które pragniecie uzdrowić. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. Oficyna Wydawnicza „Aster”. kamienie szlachetne. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. gdyż są one nieograniczone . Oto dwa przykłady. .

Faktem jest. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. Wyrównywanie nieba i ziemi: . Gdy dotrzecie do czakry przedziałka. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze.duch i materia. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. promieniują z BYTU DUCHA. Tu. zwrócony do was bokiem. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. nie potrzeba wiele przenikliwości. materia. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. wymagają równie wiele uwagi. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. by wykryć blokady. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji. pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. która wpływa na nasze nastroje i odczucia. bowiem wielu ludzi. Możliwa jest też skrócona terapia. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”. że wszelkie zjawiska pojawiają się. Ziemia. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. Serce odgrywa rolę szczególną. rozbłyskują. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). troski i miłości co męski biegun Ducha. oznacza naturalnie. I odwrotnie. odprężony i rozluźniony. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. Wszystkie czakry są jednakowo ważne. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. manifestują miłość i współczucie. że żeński biegun. Oznacza to. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. a z tego z kolei wynika. na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii. I choć brzmi to jak oczywistość. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. aż energia zacznie pulsować falami. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. zjednoczone w miłości.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. płaszczyzn duchowych. w środku ciała. Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi.

by nie zaciskać przełyku. aż odczujecie. Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę. Także w tej pozycji odczekajcie. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane. Podążajcie za swą intuicją. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. gdzie uważacie za słuszne. a drugą na splocie słonecznym. czyńcie to świadomie i z miłością. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni. możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. by nie zmącić jego pola magnetycznego. bardzo lekko. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. . swędzenie lub ciepło. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji. Tam. I proszę. wpleciona w ich nurt. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. jego aury. płynie z nimi nierozerwalnie. Odczekajcie.39 Pacjent leży na plecach. aż poczujecie pulsowanie. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą. Odczekajcie. zaś świadomość rozwinie się. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. że te czakry są już sharmonizowane.

40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. telepatia 5. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki. witalność. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia. współczucie żywioł: powietrze 3. Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. pełnia i obfitość. a więc od czasów Kartezjusza. naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. kreatywność. także wówczas. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. zdolność wyrażania się. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. Od XVII wieku. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. pęcherz. Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. Intelektualiści okresu Racjonalizmu. płuca. Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. Teraz świat objaśniano rozumowo. wątroba. Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. Czakra czoła. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2. energia Kundalini Centering . wątroba. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. łatwość 4. wola.

To moja świadomość. wydech. śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu. jak błędnie dotąd uważaliśmy. długo i głęboko. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). jasna i lekka. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową. aż nasyci się ciepłem i światłem. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo. Oddycham głęboko. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę. Potem. Na moich kursach staram się pomóc uczniom. Zanim to rozpoczniecie. którą można nagrać na taśmę. Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym. widzę jak powoli. przy wydechu. i płynnie. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. zaleje świat. centrum mojej intuicji.. miesza się z purpurowym. błyszcząc i jarząc się. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu.. bardzo powoli opada. Złocista kula świetlna stapia się.. Powolne głębokie oddechy: wdech.. staje się wielka i okrągła.. bez wysiłku. A potem. zanurzając się w centrum . ale nie jest jedyną obowiązującą miarą. Wdech przez usta. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować. Z każdym wydechem złote. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. Wykonuję ostatni wdech i pozwalam.. i głęboko. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. leciutko przenika moją czaszkę. które dręczą ludzkość. Oddycham... złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. symbol i rzeczywistość. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo. które do tej pory. Oddychacie całkiem spokojnie. wdech. wydech. nierozwinięte. swobodna równowaga.. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. stopniowo rośnie. Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. drzemały w czakrze czoła.. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. Uczę do tego wizualizacji.. wdech. Robię powolny wdech. Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą. A potem kończę wdychanie. jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu.. Milczę. Promieniuje błękit indygo.. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się. przy wydechu. lekko. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne.jej iskry. moje Trzecie Oko.. przenikające powietrze. wydech. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. dostrzegamy coraz wyraźniej. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości. aż ona przepełniona. Odkładamy na bok rozum. Wiec oddycham. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie... wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. która rodzi się spontanicznie z przeżyć... Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom. osiągnięty zostaje punkt ciszy. Ja nadal oddycham. ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju.. A teraz. Oddycham łagodnie. ani jądrem naszej istoty. wydech przez nos. Kręgosłup wyprostowany. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości.. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle.. Wydychając dostrzegam. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń.. Jest ciepła. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi. pozwalam jej pęcznieć. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu.41 przejęły je szkoły i uniwersytety. promiennym światłem mojej czakry przedziałka.

42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca. rozkoszuję się spokojem. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. rozprzestrzenia się. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny . Światła obejmują się i przenikają nawzajem. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. Siedzę w ciszy. że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości. Oddycham więc powoli. bez czynienia czegokolwiek. jestem zadowolony. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. Oddycham więc. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego.. dokładnie pod mostkiem. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła. Oddycham więc głęboko i długo. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości. do wszystkich istot. pełni. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. która migocze szmaragdowe. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. a potem kolejny wdech. delektuję się tą świadomością. stopniowy. pogodny. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka.w moje centrum mądrości. Gdy oba światła stopią się w jedno. rozluźniony. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie . Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata. Przy wydechu widzę. Znowu głęboki wdech. oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. jestem nią cały przejęty. Wypełnia mnie bez reszty.w moim wnętrzu. Wdech. Naturalnie ponownie następuje wydech.. Przenika wszystko i otula swą siecią. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. obfitości. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje. Wreszcie nadchodzi ten moment. jestem spokojny. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. z wielką radością. Jeszcze jeden wdech. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. i nasyca ją energią miłości. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. nasyca ją swą siłą. lekko. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. Oddycham.. To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. delikatny. Nadal oddycham powoli i głęboko. Energia mojej miłości wysyła swoje fale. Nie pomija nikogo. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu.. Siedzę w spokoju. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości. Złociste światło topi się. płynie nad planetą. Światła zlewają się w jedno. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni. czuję. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni. bez wysiłku. Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco.spontanicznie. Dotyka ono wszystkich. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. Zaczyna od czakry korzenia. z powrotem do hary.

Uczy was żyć z własnego środka. podczas.odniesiecie sami największą korzyść. po drugie . uzdrawiające w naturalny sposób. by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. Po pierwsze . aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. gdzie jestem. którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. zaczynam wszystko postrzegać. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. Z każdym wydechem widzę. podczas. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. odczuwam. by wydmuchać „zatkaną energię”. W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu. by przenikała mój brzuch. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. technice Emotional Point Release i Polarity. by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku. Wasze życie przebiegnie spokojniej. akupresurę.43 mojego oddechu. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. Znam wszędzie w świecie masażystów. Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. Nasze środowisko wchłania je automatycznie. Jin Shin i Trigger Point. nie my. Zadziwiające. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa. a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. Zachęcam moje uczennice i uczniów. Ja sama często stosuję następującą kombinację: .widzę. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . jak otwiera się kanał energetyczny.

Pielęgniarki lubią Reiki. astmę. ponieważ zjada zbyt wiele. a w końcu także na plecy. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. Gdy dotrzecie do stóp. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. często z zaskakującymi skutkami. spożywa pokarmy niewłaściwe. We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. Jest to jedna z wielu kombinacji. 16). Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów. kolana potrzebują bardzo dużo energii. resztki mineralne. wysypkę skórną. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach. które odpowiadają różnym częściom ciała. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć. Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. Nawet pediatra może ją wykorzystać. zarówno noworodek. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. Terapia kolan jest bardzo ważna. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. gdzie to zdaje się wam konieczne. jakich nauczyliście się podczas seminarium. choroby nerek i wątroby. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. Podążajcie za waszą intuicją. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. przechodząc stopniowo od góry do dołu. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. zaburzenia trawienne. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. Ociężałość fizyczna. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. dziecko jak dorosły. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. wywołują chorobę. Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). guzy. potęguje działanie lekarstw. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. itd. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. Resztki z przemiany materii. terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. wysokie ciśnienie tętnicze. ziół i parafarmaceutyków. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią.44 Polećcie. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu. U bardzo . Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. zwłaszcza. prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu.).

ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. nastawiona była na leczenie gruźlicy. jak ogniwa łańcucha. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. w szablony. do wyboru przez nos lub przez usta. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. które sięgają aż do szoku poporodowego. Hyperion Yerlag. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny. Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową. ów moment. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. Celestial Arts. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. Pierwotnie. Freiburg. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. w latach 20. a przy innych włącza się soki owocowe. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa.. gdyż zmiękcza struktury zachowań. że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. która przy tym może się pojawić. Millbrae. w myśl pozytywną. nie. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie. Podczas. Perystaltyka jelit ustaje. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. a o to właśnie chodzi. warzywne i buliony. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. Istnieje też szereg książek na ten temat. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. miarowego oddychania. Ów opór dowodzi. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. Gdy oddychamy rytmicznie. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. Metoda opiera się na tym. Na początku lat 70. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. aby otrzymać żywe. gdy pacjent siedzi w wannie. Mówię o rebirthingu. 16). gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. Nie gra to żadnej roli. 1983 12 . uwolnienia oddechu. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. Nieraz usztywniają się dłonie. Metody są rozmaite. które poinformują was. i 30. Woda powinna mieć temperaturę ciała. tylko ciało. A jednak poszukujemy takiego uwolnienia. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii. by wasze zdrowie na tym skorzystało. surowe enzymy. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę.

Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. którą ona mi przekazała. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. a nie inne choroby. Sprawiły one. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. one naprawdę istnieją. czy mogłabym go uzdrowić. Byłam wstrząśnięta. Zapytał. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. I jak mocno urazotwórcze. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. Zrozumiałam także. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. pozytywne zmiany. zwłaszcza w dzieciństwie. To było jak zaklęcie. Załóżmy. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia.46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. gdyż usunięta został szkoda. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim. Zrozumiecie. Przynajmniej w to nie należy wątpić. one zaś tłumaczą. czyniłam to z określonym zamiarem. Poczuł się uwolniony. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. jak byście tego pragnęli. A wytłumaczeń jest wiele. że nie potraficie kochać. Smutek i troski znikną. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. a nie inny sposób traktuję życie. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. odkryłam także na nowo wiedzę. pozytywne wyzwania życia. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. aż do najgłębszych warstw psychiki. Uzgodniliśmy termin. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. wystąpił u niego skurcz. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. i poznałam intuicyjnie. którego nie mogłam przebić. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. do dnia 6 sierpnia 1945. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. dlaczego. było to doświadczenie. aby później sam mógł stosować autoterapię. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. to była ogromna psychiczna ulga. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. przy których pomocy miał nadal nad . Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. ale stało się ono wyraźnie słabsze. Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. Przeżywając ponownie swą śmierć. mur. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej.

jak i cały szereg afirmacji. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. zmienia pozycję. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. niż przy terapii indywidualnej. Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. które wymuszały u niego jąkanie. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. a pozostali naśladują te ruchy. Ona pokazuje ułożenie dłoni. z każdego boku stoją po dwa krzesła.47 sobą pracować. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. drugie po przeciwnej stronie.5 minuty. gdy wchłonięte zostają duże ilości energii. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. na brzuchu także 5 minut). że każde ciało jest inne w dotyku. Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. Stwierdzi. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach. ten także dozna podobnych doświadczeń. siedzący od strony głowy pacjenta. siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. W kilka dni później znowu go widziałam. może też sam stwierdzić. wyposażonego w koc i poduszki. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. Mówił już o wiele płynniej. pozostałe prowadzą terapię. Eksperymentujcie. daje mi oddech Nowego Początku. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. Gdy prowadzący. Otrzymacie też potwierdzenie. Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie. czynią to także pozostali. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. Jest to cudowne przeżycie. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. ciało i duszę. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. jedna z nich leży na stole. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. Kto wniesie podobną gotowość. to na następną terapię grupową . które wszystkim gorąco polecam. Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię.

Terapie jakby ożywiały płód. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. jakiej potrzebują. jak zwykle. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom. zwłaszcza. by uzdrowiła się sama. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. Wydaje się. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. aż wchłoną energię. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. grupy powinny z tej szansy skorzystać. uwzględniające techniki drugiego stopnia. czy też całej kuli ziemskiej. Jak widzicie. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. Nasiona. Terapie grupowe. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. a jeśli jest taka potrzeba. Obie drogi są na swój sposób właściwe. czego potrzebujemy. określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. siła Reiki może mieć tyle zastosowań. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. Ziemia potrzebuje naszej uwagi. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. a później bóle krzyża. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. . mogą służyć kilku celom. Może pomóc Ziemi. czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki. Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. Wyrównują się także wahania nastrojów. uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. Możemy sprawiać. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. jak nowotwory czy AIDS. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. na które siłą Reiki nie podziałano. to nawet i dłużej.. otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. gdzie trwają wojny. ile problemów istnieje na świecie. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. roślin. Tam. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof.48 przeznaczam więcej czasu. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi. a my potrafimy jej także pomóc. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. Reiki może je ze sobą pogodzić. Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami.. Wszędzie tam. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. przynajmniej tak długo. każdy indywidualny człowiek. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. Nasza planeta daje nam wszystko. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca). bez względu na to. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. gdy chodziła w ciąży. zanim przejdziecie do następnej pozycji. gdzie nie jest to możliwe. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. żywności. zwierząt.

gdy w to wierzycie. siła Reiki może ją przenikać. że wszelka materia jest właściwie wibracją . Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. Może zwróciliście już uwagę. jesteście głęboko o tym przekonani.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. które pochłaniają szczególnie dużo energii. traktują go raczej jako samodzielną istotę. co uważane było za niemożliwe. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. a dla naszej istoty . Pogłaszczcie je. jest w tej materii doskonałym przykładem. wystarczy. przemówcie doń łagodnie. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. Naukowo badano. I musicie się z tym pogodzić. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji. Tak przynamniej możemy założyć. gdy tylko to możliwe. że szybciej powracacie do zdrowia. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. na te rejony. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. niż jako rzecz. łodzie motorowe. zastosujcie go. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. Stają się dla naszej duszy istotą żywą. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu. z którymi kontakt może być niebezpieczny. nasyciły się naszą energią. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. jak przy każdej terapii. Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. które zyskało sławę na całym świecie. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. Ponadto zalecam też. żaglówki. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. Dostrzeżecie. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. Na przykład . gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. Stwierdzono. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. Dotyczy to także zwierząt. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. Zwracajcie uwagę. na co tylko chcecie. lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała. ale tylko wówczas. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów.duszą. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. które odrzuca siłę Reiki. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ. Na nagim. Zwierzęciu niespokojnemu. rozdrażnionemu. Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory. Nie chciałabym przy tym wykluczyć. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię.

że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. by dał wam coś ze swej energii. Można też inaczej. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. Jezus także ostrzegał. żywych potraw. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. a zatem przedwczesnemu starzeniu się. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. udzielając bezpłatnie pomocy. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. Ale wymiana musi zaistnieć. uwolnią się ze zobowiązania. muszą za to coś dać. a po posiłku na brzuchu. . Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. A on. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. by chcieli sobie na nią zasłużyć. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. W sile Reiki jest ona skupiona. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii). tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. jeśli widzicie. że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. Załóżmy. powinien o nie poprosić. 1) Kto pragnie uzdrowienia. Swym zachowaniem udowodnili. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. ZSRR. W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową. W rozdziale 5. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. Tam. Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. by ułatwić sobie trawienie. Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę. Surowe jedzenie to zdrowie. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. ani wewnętrznie na to przygotowany. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. przedstawiliśmy. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. Bułgarii. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”. Kiedy stwierdził. Z czasem jednak dane mu było odkryć. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. zatem dlatego tak intensywna. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. gdzie ten stosunek jest odwrotny.

że pacjent jest naprawdę chory. które dawniej nazywano „dziesięciną”. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. by poddał się badaniom. by jakiś lek odstawili. że musicie spełniać każdą prośbę. świadomie żyjących ludzi. To naprawdę jest bardzo ważne. Skoro odniesiecie wrażenie. A zatem cisza trwa. Sądzę. powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą. Wytłumaczcie mu po prostu. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. których musicie przestrzegać. będziemy żyć w harmonijnym świecie. Prowadzi nas to do prawa. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. Możecie najwyżej wskazać alternatywę. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. Nie oznacza to jednak. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. gdy potrafimy dawać i brać. Nie chodzi tylko o terapię. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. gdy są chorzy. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. Dopiero wtedy. dyplomowanymi psychologami. Niema jest prawda mojej duszy. że wasz wewnętrzny głos mówi. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. iż pacjent zbyt mocno na was polega. jeśli jesteście lekarzami. znacząca tylko dla mnie. Nie zapominajcie. jeśli sami nie jesteście lekarzami. że dobre jest dla nas i innych. Nie róbcie więc tego. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. skierujcie go do lekarza. To generalna zasada. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. że sam odpowiada za siebie. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np.. Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. że diagnozę może postawić tylko lekarz. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. abyście nauczyli się rozpoznawać. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. nawet jeśli nie macie na to ochoty. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. aż nasze prawdy .

Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. jeżeli w ogóle ma to miejsce. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. a zatem chorobą chroniczną. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. Chory przychodzi do was z bólami. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. Przy Reiki owego . Jeśli pacjent. Choroby chroniczne. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. musimy uwzględnić fakt. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. więc maż przyniósł ją do kliniki. trzech dniach. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. a jego dolegliwości są dla niego nowe. nie mogła nawet chodzić. mimo poważnych dolegliwości. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. Jest to znak. że jedna odbija się w drugiej. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. Jakże śmiać się będziemy. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. że przebiliście się do „twardego jądra”. gdy ujrzymy. Załóżmy. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. kiedy przywieziono kobietę. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne. polecając dobrego specjalistę. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. Warto zauważyć. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom. Cierpiała okropnie. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. wyrządzicie mu dużą uprzejmość. Objawy te mijają zwykle po dwóch. jak zapałka i pocierało. które pacjent wlecze za sobą od dawna. by przyśpieszyć proces zdrowienia. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia. Odwiedził już z pewnością lekarza. ból i obrzęki będą ustępować. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. nie radził się jeszcze lekarza.52 spotkają się w ciszy. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. który przychodzi do was z artretyzmem. i tak dotarła wreszcie do nas. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. że działacie na pacjenta. a potem uprzedził. chroniczne. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem.

i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. Proces leczenia powoduje napięcie. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. Terapia Reiki zmienia ten obraz. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. przygotować go. tak by przykryte były także zatoki nosowe. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. Uświadomiła sobie. zdrowszy styl. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. drewno a nawet stal. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. sam też określa czas trwania terapii. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki.co ja sama preferuję . Nie dostrzegamy tego. które do tej pory były mu obce. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. i mnie w to wliczając. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. Do tego momentu choroba nie ujawniała się. Oczywiście. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. Zamiast nakładać dłonie. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. zaś ono ból zranionego miejsca. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. ale objawy będą potem zanikać. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia. która zaogniła się. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. albo . gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. lecz wchłaniana. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. Jak widzicie. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. A zatem.jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić. Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. że siła Reiki może przenikać tkaniny. Ostatecznie okazało się to owocne. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. łagodząc bóle głowy. w trzeciej uszy. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. w zależności od potrzeb. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie. stres i stany napięcia. . że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana.

Oczywiście. na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. że ciepło w waszych rękach słabnie. trzy grubości palca poniżej pępka. każdego dnia po 30 minut. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. Tam nawiązała ze mną kontakt. gdy byłam w Brazylii. Wyraźnie to odczuwałam. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. to pacjent i tak sam zdecyduje. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. ile tylko była w stanie wchłonąć. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. Już nigdy jej nie zobaczyłam. że to odnosi pożądany skutek. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. Generalnie można powiedzieć. Gdy uwzględnicie tę radę. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. jeśli to konieczne. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. którzy uprawiali chirurgię magiczną. Potrzebowała tyle pozytywnej energii. A więc. gdyż matka czuła się coraz lepiej. że ona nie umarła.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. porzućcie obawy. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. Sami poznacie. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. że nie mam wpływu na formę. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. Ważne jest. Także i tę propozycję odrzuciła. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. Intuicja nie da się oszukać. Próbowałam ją ostrożnie namówić. kiedy macie skończyć masaż. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji. zwłaszcza grasicę. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. Zmieniła tylko formę istnienia. u mężczyzn jądra. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. czy chce żyć czy umrzeć. przy chorobie serca na serce. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. albo poczujecie. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. Teraz nałóżcie dłonie na kolana. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. Tak więc za każdym razem wiedziałam. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. Gdy jednak po jej oporze poznałam. W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. Najlepiej. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. Nie było łatwo nauczyć się. takie jak nowotwór. Może pacjent wyda westchnienie ulgi. gdy podążycie za własną intuicją. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. Różne sygnały zdradzą wam. nałożenie dłoni może trwać dłużej. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. Umarła. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. itd. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. Wiedziałam. Nigdy tego okresu nie zapomnę. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. byśmy razem mogły przeżywać tę . całkiem przeciwstawne odczucia. zanim przejdziecie do następnej. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. kładąc na nie po jednej dłoni.

Stary balast opada z niego. Nie potrafię tego przekazać. Masażyści wiedzą o czym mówię.w najprawdziwszym znaczeniu tego . i tak przytłaczająca jest ta miłość. który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. że brak słów ze wzruszenia. i doskonały jest także człowiek umierający. zachodzące w naszym ciele. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”. Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem.55 brazylijską przygodę. nie tylko w sensie metafizycznym. i magazynuje je jak komputer.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . gdy człowiek zrozumie. by zobaczył tę doskonałość. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka. doświadczamy go w jego istocie. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne. prawdziwym człowiekiem. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. Było to głębokie duchowe doświadczenie.w każdym człowieku. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. które przez nie przepływają. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym.i budują zapory. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. Pragniemy mu pomóc. My. Narodziny i śmierć. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu. lecz rzeczywiście . choć nie według mojego planu. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. Opadną one. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady . Dusza powraca do światła. Reiki nam to umożliwi. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. gdy ono stwardnieje. Niemowlę jest doskonałe. Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. Ale mózg to nie jest to samo co umysł. Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę. I stało się tak naprawdę. aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. o czym myślicie”. dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające. Zawarte jest w nich tyle miłości. gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka . zaś umysł odbiciem ciała. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. gdy przychodzi na świat. uzdrowiciele i uzdrowicielki. Prawdopodobnie dlatego. to dla mnie wyróżnienie i przywilej. czego chciała nauczyć go choroba.

To może w ciele wystąpić wszędzie. a w żadnym razie nie jedynym miejscem.56 pojęcia. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała. Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. gdzie tkanka może się utwardzać. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] . Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię.

Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała . jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała. to być może dostrzeżecie. i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu.57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. Gdy przyjrzycie im się bliżej. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami.

Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała. a ciało nadaje im postać. które przez nie przepływają.58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. jego postawę i ogólny wygląd. a ramiona nad biodrami. kolana w środku pomiędzy ramionami. Ale emocje i myśli. . Gdy w ciało wnikają lęk. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem. których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. Idą Rolf stwierdziła. jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek. środowisko naturalne. Odkryła. Oczywiście czynniki dziedziczne. iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami. twórczyni rolfingu. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty. żal i złość. podczas których omawiałam owe zależności. W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. Na wstępie objaśniam. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone.

Synthesis Yerlag.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. 1986 . S. na lewą i prawą połowę ciała. 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem. na głowę i tułów. Essen. Polecam ją każdemu. na górę i dół ciała. Auflage.

60 .

61 .

62 .

63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania. sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć. temperament seksualny. stopień pewności w życiu. pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: .

z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. dalekowzroczność ekstrawersję. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. które przemieściły się tam. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy. lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów. krótkowzroczność oznacza introwersję. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. osobista siła oddziaływania. lęk przed życiem. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. blokada analna . nasza seksualność. zdolność osiągania swych celów. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. na ile potrafimy określić swój jasny cel. wiara we własne zdolności. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji. zdolność do miłości. stopień naszego poczucia rzeczywistości. lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. niezdolność do pofolgowania sobie. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią. strach przed śmiercią własnego „Ja”.64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć.

zdobyła uznanie także akupresura. by ciało.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu. lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”.. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. Poza rolfingiem. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU. Hugendubel Yerlag. człowiek czuje się jak nowo narodzony. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. w latach 70. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf. zdolność do miłości. AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing. obok fizykoterapeutów i masażystów. po rozluźnieniu napięć. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. umiejętność poruszania się w świecie. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa. znowu osiągnęło harmonijne. naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele. Munchen 1988 . W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto. Oznacza to. z jakich same na początku powstały. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji. Pytania o sprawdzanie samego siebie.

Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. od opisywania wydarzenia po tzw. co robią. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. On angażuje się tak dalece. która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. W rozdziale 11. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. Oznacza to. Potem proszę uczestników. I tylko to ma znaczenie. że muszą być znakomicie obeznani z techniką. Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe.66 uwolnienia ze starych emoqi . który usuwa blokady. Kraków 1993 168 . Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. technik automasażu. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia. a tym samym uwalnia od strachu. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. w którym rozpuszczą się wreszcie. Ważniejsze jest założenie. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. jak to w danym momencie dla niego możliwe. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. Oficyna Wydawnicza „Aster”. która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. by ocenili się wzajemnie. nadmieniłam. kto sam przeżył to. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. w bioenergetyce). musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. Pragniemy zarazem stwierdzić. Współczuć może tylko ten. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. Każde uwolnienie jest pomocne. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. Możecie to wykonywać nawet w domu. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. jaką stosują. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. Technika terapeutyczna jest nieistotna. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. który w przeszłości spowodował zaporę. Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów. celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. pobudzanie określonych punktów ucisku. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi.

gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. jak chce. powtarzając szereg afirmacji. Najlepiej. których miałby dotykać. Możemy przebudzić się. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. niż dawniej. możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. Zajmie to co najmniej 40 dni. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. iż DUCH wpływa na materię. A zatem okoliczności na sprzyjają. świadomości masowej a nawet rasowej. nacechowanej przeszłością. które właśnie tamowały energię. Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. Pozwólcie. które tamują przepływ energii. Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku. Nie musicie przyspieszać jej biegu. uwalniając się z brzemienia starych emocji. by nie zatrzymywać przepływu energii). byście stali na ziemi mocno choć swobodnie. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. aż emocje naprawdę rozpuszczą się. gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. Pacjent może nawet rozpłakać się. Będziecie tylko przeszkadzać. Podczas. i zachęcajcie go do dalszego oddychania.na punkty pasa barkowego. Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. lecz baczcie. by wspomagać uzdrawianie Ziemi. Coraz lepiej rozumiemy. Dlatego widzimy wyraźniej. gdy pacjent wykonuje wdech. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń. Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. Jeśli nie. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. Pozwólcie energii po prostu płynąć. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić. Potem przejdźcie do praktyki. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. Intuicyjnie odczujecie. . Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak. poczekajcie zatem. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. które przeprogramują waszą podświadomość. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. Unikajcie zbędnych słów. Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. natomiast przy blokadzie na rękach . Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. I obojętne.pełnymi i doskonałymi. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. delikatnie uciskacie wymienione punkty. że jesteśmy istotami świetlnymi . Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. Bez nowego programu.67 Najlepiej. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Uczynimy pierwszy krok.

Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. Równocześnie zadanie i okazja. kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. niewidzialna esencja. które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. stanowimy jedność z UNIWERSUM. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. Reiki jest metodą przekazywania siły. w których tamowany jest przepływ energii. C. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. by nauczyć się czegoś nowego. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. Stan Ziemi. energetyczny odpowiednik pola życia. a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. nie jesteśmy od niego oddzieleni. która promieniuje od dała żywych istot. ucznia Wilhelma Reicha. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. które stale mówi tylko o sobie. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. Sądzę. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. Uznamy wyższą prawdę BYTU. która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. Słowniczek AURA: Subtelna. opracowana przez Alexandra Lowena. Samouzdrawianie oznacza. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. który przysłania i mąci naszą świadomość. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. ASTRALNE. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. Nasza intuicja wzrasta. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. i uzyskać szersze pole widzenia. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. Tak. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. Zrozumiemy wówczas. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. Czujemy się winni. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. C. stworzony przez nas samych. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. ETERYCZNE. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. która nacechowana jest miłością i harmonią. PRZYCZYNOWE. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. Nie uda się nam przetrwać.68 Czujemy. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Zobaczymy. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. albo wyginiemy.

zasadnicza istota rzeczy. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. często w formie uzdrawiania na odległość. wewnętrzna istota. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki. emanować: wydobywać się ze źródła. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. jak podnosi się woal. zamanifestować się w naszym życiu. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. jako esencja warunek egzystencji. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”. EMANENCJA może się ukazać. które mogą przez niego przepływać. Płomień miłości oczyszcza umysł. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. coś nadzwyczajnego. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. na której najpierw objawia się każda choroba. Esencja: l. wzniosłego. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. jak chronicznych. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. a my w niej. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. „wysokość” w zwracaniu się do kardynałów.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. która także jest istotą własnego „Ja”. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. 2. równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. nawet istotą każdego „Ja”. EMANENCJA: Eminencja: 1. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. że opętał go „zły duch”. . który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość. CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. które zwiększa ich ładunek i wydajność. z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. Widzimy. 2. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. nie materialne istnienie. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. który uważa. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. wysyłać promienie. PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. Utworzyłam to słowo.

William Tiller i Marcel Yogel. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. cyst i guzów. Jestem im wszystkim wdzięczna. Nari Mayo z Phoenix. Eugene Fersen. Drodzy Czytelnicy. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu. Wdzięczna jestem Nari Mayo. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. Trino McAtee z Colorado Springs. że UMYSŁ panuje nad materią. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości. składam podziękowanie za to.70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. nawet. . jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. Idą Rolf. Bara Fischer. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. Glen Of Trees z Nowego Jorku. wiele mnie nauczyły. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. Moje pierwsze doświadczenia. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość. Sondra Ray. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Wam. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. John Randolph Price. Robertowi Horan. zbyt wielu. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. Przede wszystkim tego. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. by napisać tę książkę. Dwayne JaQuenex z Portland. Ken Dychtwald. Joyce Nelson. i mojemu ojcu. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. Leonard Orr. Vicki i Randall Baer. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful