PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. Znaczy to. W całej książce czujemy jej radość. Na przykład. Zamiast wdawać się w nie. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”. gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. bowiem jest prosta. kto się na nią otworzy. . ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. Jak to jest możliwe? Dr Tilden. Albo chcielibyście wiedzieć. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. Adresowana jest do wielu czytelników. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. W książce podoba mi się ponadto. których zrozumienie jest ważne. potrafił udowodnić. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. Reiki jest piękna. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna. To wyostrza spojrzenie. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku. Wibracje stają się coraz silniejsze. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. tym łatwiej może on odtruć się. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. entuzjazm i kreatywność.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. Dlatego pokazuje nam. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. uznany ekspert toksykologii. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają. Być może zadajecie sobie pytanie. którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. „Siła Reiki” pokazuje nam. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. powinniśmy raczej pozbywać się ich. bowiem sam coś takiego przeżyłem. Mogę to potwierdzić.

Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. Ale może to odbywać się też inaczej. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1.chrzest z ognia. był pierwszym. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. ząb za ząb” Starego. która płonie ogniem miłości. Gabriel Cousens. a doświadczanie ich . pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. Dr med. nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. aby stał się jednością przy równowadze ciała.wtajemniczenia przez wodę. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. naszej „zwierzęcej natury”. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu. Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. a dusza prawdą i miłością. Jest ich bodaj tak dużo. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. umysłu i DUCHA. a książka jednym z jej cenniejszych darów. samotnie nauczający na pustkowiu. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. Wiemy doskonale. tak. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała. Pragniemy w ten sposób zaznaczyć. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem. że dusza rządzi a materia reaguje. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat. Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. jak wielu jest ludzi. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. Potem poznałam Reiki. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły. Hermetyczna nauka głosi. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. Siła Reiki jest łaską. Jan Chrzciciel. Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko. stać się jednością duchową. . a ogień jego duszy. który nam je przekazał.transformuje ją. która awansowałaby człowieka.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. Nigdzie wcześniej. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany . który pozwoli.

Mam nadzieję. Tym bardziej jestem wdzięczna. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. gdy zrozumiemy. co „siła życiowa”. Każdy może uzdrawiać. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. przez odpowiednie kanały. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . gdzie jest na nią zapotrzebowanie. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje. Gdy na was działam. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. którzy rozsiani są po całym świecie. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. „tajemnicza siła”. Załóżmy. uniwersalną siłę życiową. Cisza trwa zatem. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. odbierałam zawsze jako dar. Mimo tego. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. Jakże śmiać się będziemy. jak i doświadczonego praktyka Reiki. Proszę. gdyż . gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. pracujcie nad sobą. Napisałam ją. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. która pragnie przemówić jednakowo do laika. a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo. która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. Włączyłam do niej mnóstwo informacji. wtajemniczenia lub inicjacje. sięgającej dalej EMANENCJI. że jedna odbija się w drugiej. progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. że oddziałuję na was siłą Reiki. że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. która jest wam potrzebna. co sprawia. Żyjcie świadomie. Fakt. „istota rzeczy”. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne. że ta książka przekona o tym i Was. A jest to wielki przywilej. przede wszystkim przez tzw. które znamy z chińskiej akupunktury. gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. Oto przykład. a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. można też powiedzieć „wsysana”. Jest to rozwój. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. które nosicie już w sobie. ważna tylko dla mnie. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry).krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia. Wszyscy posiadamy siłę Reiki. który często określamy angielskim słowem „channeln”.

gdy opiszemy ją jako starą. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. wystarczy świadomie. Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi. Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. na południowej z południa. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. aż do czasu. każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. wypływając podczas terapii z rąk. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie. Stwierdziliśmy już. szanowaną wiedzę. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód. Ponadto. Reiki nie jest religią. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). Oznacza to. Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. we wnętrzu sformułować życzenie. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. które nieświadomie przechowujecie w sobie. Energia. Najlepiej. Odpręża i rozładowuje stres. zapomnianą przez tysiące lat. i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki. zyskuje dodatkową moc. wystarczy sam tylko zamiar. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui. Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. Staje się coraz intensywniejsza. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem.

Japonię i jej feudalne społeczeństwo. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem. by ożywić ją lub przetransformować. Jak wspomniałam. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej.duchową równowagą. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. gdy na was zadziała. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. co napisane jest w Biblii. Jego honor wystawiono na próbę. czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. który piastował.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli. Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . „obcych barbarzyńców”. prosimy cię. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. ile akurat potrzebuje. uporządkowane według surowych zasad.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku. zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. Musiał szukać w innym miejscu. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. ona obdarza ponadto umysłowo . Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki. Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. jak to robić. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. Tak. co czynił Chrystus? I . Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. wyświecił się nawet na księdza. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. pod warunkiem. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. Reiki jest doskonałym narzędziem. Wystarczający powód dla doktora Usui. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. był to emocjonujący czas. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). Ono bowiem wprawia w ruch terapię. ogarnął niespodziewany przewrót. naucz nas.8 życiowej. Dr Usui został wytrącony z równowagi. Jakże mógł nauczać. skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. gdzie też wykładał. którzy robiliby to. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. Ale Reiki.

Ale doktor Usui nie rezygnował. Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach. rana była całkowicie wyleczona!. gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. Najchętniej wstałby i uciekł. Był przygotowany na wszystko. że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. jak silny i odmłodzony czuł się teraz. Zawsze. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. około 30 km od Kioto. Wiec dr Usui modlił się. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej. Na pewno wiemy jedynie. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz. Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. wie oczywiście . Dr Usui uznał. Więcej. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności. iż rozpoznają w nim Jezusa.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach. że już nie żyje. I to po tak długim okresie postu!. jednak wszędzie słyszał to samo. że zjawisko dobiegło końca. musi być możliwe zawsze”. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich. Wreszcie poczuł. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. co miało się wydarzyć.bufetu. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego.. i rozpoczął medytację. by uzdrawiać ducha wierzących”. że nie mógł po prostu zrezygnować.. że dr Usui powinien udać się do Kuriyama. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. w Himalaje. Stary opat zgodził się z nim: . przy których pomocy miał odmierzać dni. Nieco później dr Usui powędrował na górę. zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie.drugi „cud” tego ranka. Był już jasny dzień. Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy . Była to noc z księżycem w nowiu. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. by wreszcie otrzymać odpowiedź. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. nawet. winien poddać się 21dniowej medytacji. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi. starego opata Zeń. Instynktownie ujął go w dłoń. Kipiał wdzięcznością. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji. Warunkiem była znajomość sanskrytu. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. na świętą górę. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. Upłynęło już 20 dni postu. który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. którego uczył się z ogromną pilnością. Był niesłychanie podniecony.. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy. dbamy o to. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”. o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. kiedy zakończył się ten doskonały trans. Powoli przepływały kolejno przed nim. . Tam. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach . .Skoro Budda. a więc ciemno choć oko wykol. Gdy nie doszedł do żadnego efektu.. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. jak powiadają pisma. Interesujące wydaje się przy tym. Dr Usui przestraszył się. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło. zdumiony.pozostanie tajemnicą. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. Także i to wniosło niewiele nowego. poszcząc.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret. Kto zna reguły długiego poszczenia. zebrał 21 kamyków.

Pragnął uzdrawiać żebraków. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? . którą właściwie pragnął zabić. Nie pokazał im. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze. emerytowanemu oficerowi marynarki. Efekty były szybko widoczne. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi. Szczęście pani Takaty. którzy powrócili do Japonii. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki. również duch potrzebuje uzdrowienia. Gdy tego nie uczyni. Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych. Widział suknię mnicha. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. Ale to wszystko było wyczerpujące. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. Zrozumiał też. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto. które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia. Są one narzędziami wtajemniczenia. Zapłakał z rozpaczy. Udzielał siły Reiki. by tam czynić dobro. by nadal medytował. jego zmierzwioną. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui. W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. których wówczas uzdrowiłeś. a nawet ożeniłem się. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. Była tak przekonana o jej skuteczności. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka. Dlatego zaproponował mu. by zadowolił się specjalnym bulionem. jednemu z najofiarniejszych uczniów. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. Właściciel budy myślał tak samo. najczęściej młodych mężczyzn. życie jego traci na wartości. że sama pozna jej zasady. i że była wystarczająco „niewrażliwa”. a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. które ujrzał podczas swojej wizji na górze.. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. ostrzegający ją przed planowaną operacją. Podczas odwiedzin u rodziców.trzeci „cud” tego poranka. usłyszała głos swego zmarłego małżonka. . Wkrótce była całkowicie wyleczona. młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. którzy towarzyszyli mu w podróżach. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. więc rozpoznał. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. Zrozumiałe zatem.. zaniedbaną brodę. zmarłego kilka lat wcześniej. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. Ktoś coś otrzymał. Otrzymałem nowe imię. których twarze wydawały mu się znajome. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Dr Usui. Porozmawiała ze swym lekarzem. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność.odpowiedział mężczyzna. co wówczas oznaczało. wysyłać ich potem do świątyni.Byłem jednym z pierwszych. iż zdecydowała. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. musi więc za to coś dać. oczywiście . O ileż łatwiej być żebrakiem. Gdy spożywał posiłek. . Istniał jednakże pewien problem. jak młodych. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii. Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. który dokuczał jej od śmierci męża. Wielu ludzi powróciło do zdrowia. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i . W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. Jest to właściwie niemożliwe. Zrozumiał teraz także sens symboli. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. Natychmiast zabrał się do pracy. że nie wystarczy uzdrowić ciało. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii. znalazłem pracę. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem.Tak. Była ciężko chora. Stary człowiek był bardzo ubogi. lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. Uzdrawiał zarówno starych. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka.

Doradził wiec pani Takacie. Jedynie to. W tym kryje się też odrębność tej terapii. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. podczas tzw. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. ponad 200. wrażliwa na jego troski. zwłaszcza. by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. jaka nastąpi hekatomba. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. Nauczają oni na całym świecie. czym jest. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości.11 drugiego stopnia. odziany w uroczystą szatę. On wiedział już. Trudno to pojąć. Nawet gdy prawda jest błaha. Już to postanowił. tym większe stają się nasze szansę. nie chcą być szybko odkryte. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania. wyższej formy. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. Tej odważnej. Nie potrzebują kleszczy porodowych. Ma to daleko idące konsekwencje. spontanicznie pojechała do Japonii. ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. Jak każdy mistyk. Co znaczy mniej. Reiki jest procesem przekazywania siły. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. ale nie stawiają oporu. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. czemu nikt nie zaprzecza. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. ery McCarthy’ego. a więc ścieżkę wtajemniczeń. Dziś jest ich już znacznie więcej. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie. przekazywać Reiki. Prawdziwe jest jedynie to. gdy nie można uwolnić się od przekonania. Gdy przekazuję siłę Reiki. To szokuje. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . dla mnie jest ważna jak każda inna. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. gdy doktor Hayashi. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. Pani Takata. a potem wróciła na Hawaje. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym.

aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. Był to rodzaj mojej idee FIDE.12 Oświecenia. Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. o odczuciach towarzyszących inicjacjom. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. jest on nawet bardzo konkretny. które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. pielęgniarze. Kto nie odczuwa „nic”. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. Byłam mocno przekonana. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. procesu owego można doświadczyć. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń. że po inicjacjach. Kto przywykł do pracy z ciałem. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. Jakże zdumiona byłam zatem. zanim dostrzeże zmiany. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. A mimo to. w jakiej formie. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. nauczyć się go słuchać. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. gdy niektórzy z moich pacjentów . Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. wibracji i intuicyjnych przeżyć. obojętnie. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. Siostry.

może to brzmieć nieco tajemniczo. a wręcz je pogłębia. może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku. odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany.bardziej jeszcze . Załóżmy. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. Ale proszę tylko samemu spróbować. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie. Przyznaję. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. Inne metody energetyczne. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. gdyż każda rozmowa przeszkadza. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. Nieraz zdawało mi się. Jednakże radzę moim uczniom. jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. Im więcej o nich mówili. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha. On musi świadomie wysyłać energię. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. Gdy jednak wyprostuję kolana. Powinni lekko ugiąć kolana. właśnie podejrzanie. Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. wymagają od terapeuty stałej koncentracji. że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni. Można to obserwować podczas i po terapii. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. „ezoterycznie”. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. Jakże często doświadczałam. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej.jak to zazwyczaj ma miejsce . Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. Energia płynie zawsze od terapeuty. każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam. bez sterowania przez wolę. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. jak pamiętacie. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. gdy przerobienie problemów . dlaczego tak jest. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. Jeśli odczuwa potrzebę. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. Niczego więcej do tego nie potrzeba. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce. terapeuta nakłada dłonie. Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. z wyjątkiem tej resztki. by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. lub która . bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. mniej więcej tak. gdyż siła Reiki. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. tak. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię.

że otrzymacie tylko to. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności . Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. Ale oczywiście są też rezultaty. Proszę zrozumieć. musicie pozbyć się ich koniecznie. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. gdy pojawią się niespodziewanie.tak bardzo blokowałaby ciało. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”. pławić się w niej. w wyższy rejestr. Wściekłość jest zwodnicza. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. co kiedyś tam sami rozdzieliliście. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. Uświadamia nam. Tak. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii.14 znacząca . Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. przenosi go. że straciliśmy kontrolę. Jesteś twórczynią. własnym mistrzem. i uwolnijcie się od tego. Gdy ją poznacie. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej. kto o tym tylko na chwilę zapomni. byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. że to się opłaca. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. . Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. Życie trzyma przed wami lustro. co sami kiedyś daliście. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. Jest ona produktem poczucia. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie. a wtedy o wiele szybciej znikną. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. ducha i umysł. ma wyższą częstotliwość drgań. że wymykają się nam nici naszego życia. jesteś twórcą. umysłowo-duchowej i mentalnej. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. przyjmijcie je chętnie. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata. Przedstawia je przejrzyście ilustracja. nawet. zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. że tak powiem. lecz uznajcie ich istnienie. Jesteś własną mistrzynią. które w nim spotykam. że musicie tylko uzupełnić to. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. rozkoszować się atakami złości. Nie tłumcie ich. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia.

który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie. neurotransmitery (czyli substancje przekazujące . Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw. Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów. jak i na układzie gruczołów dokrewnych.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej. jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele.

ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej. tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”). które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. który stopniowo traci swoją skuteczność.16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia. Tiller. lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. Potem układ ten sam ulega zburzeniu. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. Dr Tiller proponuje zatem. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami). Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. „Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. Znaczy to. Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr]. by tak wpłynąć na strukturę. często z druzgocącymi skutkami. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. Uważa. Medycyna. zaproponował nowy model myślenia. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza). Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. łatwo sobie wyobrazić. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. Dokąd to prowadzi. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi.

interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów. że jeśli coś otrzymaliśmy. podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji.. Rebirthing. Opole 1993 . a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne.17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. i zrozumiał. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne. ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki.. obojętne. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób. Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”. jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. Potem obserwował. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię. tak. Wyd. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. zaraz po tym. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu. Płynie z tego wniosek. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. iż włączą się ponownie w społeczeństwo. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. w jakiej formie. i to w obu kierunkach. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. Potem musi o to poprosić. subtelną i umysłową. W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji. musimy w zamian za to dać coś od siebie. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób. Zamiast pomóc. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. Dr Tiller wnioskuje z tego. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. że przecież utraciliśmy kontrolę. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. gdyż pragną uczyć się od siebie. którego następstwa mogą ujawnić się. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. którzy wiedzą. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. gdy najmniej spodziewamy się tego. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. które sami stworzyliśmy. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. Popełniamy błąd. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. że brak wam jasności spojrzenia. które nas dręczą. Przyciągają się wzajemnie. że on trzyma przed nami lustro. złościcie się na siebie. Nasze uczucia zostają zranione. zamiast odpłacać tą samą monetą. by nauczyć się z niej czegoś. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo. Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. Wywołuje nawet choroby fizyczne. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. Jednak powiedzieć to musimy. Kto zechce złościć się na was. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. Wszystkie stopnie wściekłości. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. od rozdrażnienia po nienawiść. lecz wysyłając tylko promienie miłości. Tym bardziej.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń. Zamiast wybuchać. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach. Sami sobie czynimy uprzejmość. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości. Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. kiedy rozzłościcie się. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. by dać się wyprowadzić z równowagi. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. Sami stwarzamy smoki. bądź wdzięczny i przyjmij to. Nie dostrzegamy. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. Pokazują nam oni. Możemy sterować naszymi reakcjami. jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. Złość działa dysharmonijnie. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. Nari . Możecie tylko uczyć się z tego. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. Dzięki temu możecie rozwijać się. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. Ludzie często błądzą. Nie wstydźcie się waszego gniewu. Gniewem i wściekłością zdradzamy. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. Każda myśl staje się powodem. Nie czujcie się winni. którzy utrudniają mu życie. I rada na koniec.

Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować. Z fizyki wiemy. Sami uczciwi.i uczymy się tego bez trudu. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości. jeśli sami pragniemy przetrwać. jakby chciało się być samemu traktowanym. Zrozumieliśmy. nieprzepuszczalnych granic. przestaje być skomplikowanym labiryntem. gdy otwarcie akceptujemy innych. Kiedy żyjemy z prawdą. Także i my jesteśmy wówczas otwarci. Taka uczciwość oznacza. Jesteśmy szanowani. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. wyizolowana materia. czy płynie do nas. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. Nieprzepuszczalna. każde zwierzę. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. która prowadzi życie do harmonii. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. by was ożywiała. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. czego chce nauczyć nas życie . także wobec siebie samego. stara się rzetelnie. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. ponieważ nie ma między nimi żadnych. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. czy do innych. budzimy uczciwość w innych ludziach. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. wówczas życie jest proste. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. Każdy człowiek. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. w którym stale grozi zabłądzenie. Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to. Kto uczciwie pracuje. Widzimy jaśniej. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie.

Wpływa ona poprzez głowę do ciała. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. kieruje Reiki-Alliance. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach. Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. Trzecie Oko. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”.) Phyllis Lei Furamoto. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. Musi między wami zaiskrzyć. które teraz muszą zostać wydalone. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami.I. precyzyjne procesy. z którymi zrozumiecie się od razu. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. kładzie nacisk na co innego. moja mistrzyni Reiki. jeśli tylko zechcecie. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania. która jest naszym „centrum komunikacji”. nigdy już tej zdolności nie utracicie. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia.R. jeśli już pracowaliście nad sobą. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń. udzielać innym ludziom siły Reiki. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. a kiedy to tylko będzie możliwe. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. Jeśli raz zostaliście zainicjowani.. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. Zawsze tłumaczę moim uczniom. by znaleźć nauczyciela. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. Trzecia inicjacja wpływa na tzw.I. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani. Niektórzy mistrzowie Reiki.A. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie.szyszynkę. Musicie zrozumieć się spontanicznie. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo. . ale objawia się on w innej postaci. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Jeśli tego nie czyniliście. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej. Kate Nani. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik . Inicjacje to wyraźnie odczuwalne. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze).23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. którą wy już wnosicie. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. W Reiki cudowne jest to. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia.A. który będzie dla was najbardziej odpowiedni. jak ja. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki. które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. która dana jest nam od urodzenia. Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. na płaszczyznę wyższej świadomości. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. wnuczka pani Takaty.R. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii.

Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. którego już nigdy nie można anulować. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. Musimy zrozumieć. które sam stworzył. A ponadto.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. absolutnie osobistą sprawą. Ponadto wyostrzają naszą intuicję. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. iż sam jest kowalem własnego losu. otwierać innych ludzi tak dalece. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. Inicjacje Reiki są rzadkim. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. Nic dziwnego. iż sami jesteście mistrzami własnego losu.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. gdyż uznał. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. napływ energii w czakrze korzenia. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. jednorazowym darem. Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Jest to ważny punkt widzenia. aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. . Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. który czuje się odpowiedzialny za własne życie. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania.

Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. że stajemy się ślepi na wiele spraw. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. Spróbujcie tego kiedyś. zapytać siebie. ale nie jest bardziej pojemne.. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. na przykład w formie ciepła. Poczujecie się bardziej świeżo. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego. Ponadto każdy uczeń ma okazję. sesjach. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. Chciał nam przez to powiedzieć. Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. jak dzieci”. Ale o wiele milej byłoby. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie. przelotnego znajomego lub przyjaciela. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia. zawsze będziemy mogli sprawdzić. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. jakie wywołały w nas inicjacje. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. z pewnością nie ze wszystkimi. powtarzamy stare reakcje. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania. i co moglibyśmy uczynić lepiej. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. który sprawia. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. przeważnie czterogodzinnych. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. śledząc całe nasze postępowanie. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. na przykład dobre maniery. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. o czym możemy z nimi rozmawiać. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. Jezus napominał nas. Niektóre są zapewne pozytywne. byśmy byli. intelektualnego wysiłku. A ten drugi oczywiście też. dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. ożywiając świadomie nasze dobre strony. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Musimy postarać się. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. a nie spontanicznie. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. które kiedyś okazały się całkiem miłe. Potem grupa zbiera się na dyskusję. iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. Miło z naszej strony. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. Można zrozumieć to dosłownie. ale zadałam je całkiem serio. Oznacza to. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. uszlachetnia i uzdrawia. Można rzec. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. Ponadto zachęcam uczniów. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. . mrowienia lub pulsowania w dłoniach.. stawać się kimś zupełnie „innym”.

i już nie wiadomo będzie. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. które przeżywaliście świadomie. Wieczorem sprawcie. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . to pacjent stopniowo. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. Ma to swoją przyczynę. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. nie w sensie obrazowym lub przenośnym. Macie objaśnić pacjentowi. Odczujecie fale wdzięczności. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. to dopiero po kilku tygodniach terapii. ale te objawy szybko ustąpią. by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. iż nagle odświeżacie rozliczne. Ostatnie szczątki. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. aż do ostatniego „bastionu”. Będzie to nowe odczucie życia. Świadomość utrzyma się sama. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. zwłaszcza. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. iż jego reakcja jest całkiem normalna.z subtelnej na fizyczną. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń. Z czasem zauważycie. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. Spostrzeżecie zaraz różnicę. że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. dzień po dniu. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. Istnieją środki pomocnicze. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. wskazane jest. tydzień po tygodniu. wydalić jest trudniej. będzie czuł się lepiej. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. że pacjent w początkowych dwóch. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. iż stale sami siebie obserwujecie. . Przyglądajcie się mu w spokoju. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. Może się zdarzyć. co dzieje się w rzeczywistości. Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. abyście udzielili mu Reiki. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. właśnie ów „bastion”. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. lecz bardzo konkretnie. I to także ma swoją przyczynę. wydalane z organizmu pacjenta. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. A nieco później zaczniecie interweniować. ukryte uczucia. Jeśli ktoś pragnie. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. narzekając na silniejsze bóle. jak artretyzm. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. Prostym sposobem jest wspominanie. trzech dniach będzie czuł się gorzej. i rozwiać jego obawy. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. gdyż pojawia się ona prawie zawsze.

kieruję me żagle ku nowym krainom. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty. Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie. nie da się jednak na ogół przewidzieć. kim jesteśmy. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. Nie wiemy. Jestem wiatrem.. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. Indywidualne wrażenia. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. ani być takim. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. że nie można się z nimi rozstać. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej. Jak długo będzie to trwało. jeziorem i żaglem. jaką wchłania każda partia ciała. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki. po prostu dlatego. błękitem pokrytym chmurami. że gdy kurs dobiega końca. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. Jestem wszystkim. kiedy nadejdzie dla was czas. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć. Każdy człowiek przyjmuje energię. jestem wszystkim.. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. której potrzebuje. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę. Nikt nie może go zastąpić. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby. iż w razie ostrego. a ja zachęcam uczestników. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam. silny i prawdziwy.27 Zrozumiałe jest także. Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie. Sami intuicyjnie odczujecie. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. i niebem dla każdego powiewu. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem. boskie Ja w człowieku. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. Nic więc dziwnego. jak on. Jestem statkiem. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to.

że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. Z fizyki wiemy. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . Pozbędziecie się niechcianych. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. Zalecam moim uczniom. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. Nie powinniśmy dziwić się temu. aż zrozumiecie strukturę snów. to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne. ile możemy w danej chwili przerobić. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. Substancje toksyczne zostaną wydalone.28 subtelnego. Prześledźcie je przez pewien okres. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju. którą zawsze jedliście chętnie. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji. W tym okresie winniście ponadto. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie.miłość. Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. jednakże tylko tyle. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione. Może się też zdarzyć. gdyż są one zjawiskami ubocznymi. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. I w takiej pełni będziecie żyć. co powinieneś wiedzieć. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. zrozumiecie także przesłanie. radość. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. „osobliwych nastrojach”. Szybko dostrzeżemy. Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. To oczywiście tylko kilka przykładów. podziałać na siebie siłą Reiki. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. niejasne i bezsensowne. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. Gdy rozpoznacie wzór. Nari . W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. że niektóre reakcje będą z początku przykre. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. po prostu dlatego. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. zachwyt. Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. Wynika z tego. Nawet skały i minerały są energią. Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia. upłynie jednak nieco czasu.

które zaszczepiła w nas kultura masowa. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. teraźniejszość i przyszłość. 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. tak. Krótko mówiąc. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. Uwierzycie w siebie. czynimy to we właściwym momencie. jak po pierwszym stopniu Reiki. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. Cokolwiek robimy. Ponieważ drugi stopień Reiki. Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. Symbole polegają na prastarych. drugi sprawi. Podczas. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. nawet wówczas. jak czysty kanał. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. a tym samym przyczynę i skutek. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. . które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. Znaczy to. natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. udostępniając nowy poziom energii. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. następuje po nim. tak że może ona. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. Pierwszy obdarzy nas harmonią.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. ponieważ obejmuje przeszłość. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. „Wyższe Ja” wie wszystko. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. że możecie uzdrawiać także umysł. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię.

który stanie się dniem pokoju. co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii. Przybywa wam poczucia odpowiedzialności. I wniesie poranek nowego dnia. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego. jak przy pierwszym stopniu. Mądry jest człowiek. Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania. nie wywodzące się od doktora Usui. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. Symbole tworzą jakby mosty. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. której do tej pory jeszcze nie znaliście. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. Daje wam jedność duchową. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy. zatem możemy czuć się . Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. że to „my” „wysyłamy” energię. nie wolno nam wyobrażać sobie. Możemy posłużyć się tą wiedzą. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. krainy. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. I tym razem. Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję. nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. spokój i harmonię. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. jak wskazują nam utrwalone wzorce.metody uzdrawiania. które nas fałszywie warunkują. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. rozdział tej książki. harmonii i siły. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. gwiazdą mądrości. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. Daje nowe odczuwanie życia. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość.30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. podobnie jak 16. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”.

który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. zajmiemy się tym bliżej. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. gdy odnajdujemy środki i sposoby. i „wiedzą” także. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. „duchów elementarnych”. gdy człowiek bierze je za oznakę. jak szybko pojawiły się. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. W rozdziale 16. Przeciwnie. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. które potem same z . Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. Wówczas pojęłam też. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. „Wiedzą”. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. abyśmy byli ludźmi. Obok ukrytych uczuć. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. My. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele. gdzie znajdują się one. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. abyśmy żyli świadomie. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. mianowicie wtedy. Bez własnego życia znikają równie szybko. Przychodzi do nas. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. lekarze. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. zwłaszcza problemem. jeśli nawet nie całkiem świadomie. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. że istotnie coś się zmieniło. gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. która daje znakomite efekty terapeutyczne. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. właśnie tzw. wówczas nie usamodzielniają się. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. gdy wezmą człowieka we władanie. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. gdyż pacjent został uwolniony od blokady. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut.

że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. państwa i religii. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. jeszcze utrwaliło tę tendencję. Jeśli wątpicie w ten rozwój. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego . na przykład Brazylia lub Anglia. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. jakie postrzega. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. czym zawsze byliśmy. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. „Opętany” może być tylko ten. Udostępnia rejony i obszary. by uleczyć ją z jej ułomności. a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. Posiadamy siłę. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. jest czymś naturalnym. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. Nic wiec dziwnego. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów. że myślą one obrazowo. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA.jako dar Boga. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. że „zbzikowaliście”. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. Nawet zwierzęta ją posiadają. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. tak jasnym jest również. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych. Można pozbyć się ich. kto nieświadomie uwierzy. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. gdzie spiętrzyła się w nim energia. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. Logiczne i racjonalne myślenie.32 siebie troszczą się o to. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość. wryły się w zbiorową podświadomość. ponieważ widzi rzeczy. Musimy odważyć się na nowy porządek. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. jakich nie potrafią dostrzec inni. I odwrotnie. kończące się ich śmiercią na stosie. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. Telepatia jest darem natury. Tu na Zachodzie. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. tak jak oni naśladowali swoich. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym. zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. Zobaczycie. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. Możliwe. Złe nie istnieje. Ale istnieje ignorancja. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. On jest medium. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. Jesteśmy istotami świetlnymi. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. Teraz nadeszła pora. Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. gdzie jej miejsce: w nas samych.

poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. Turkusowy . u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet. Indygo . Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające. Pacjent. pobudza przysadkę mózgową. swędzenie i podrażnienia skóry. oczyszcza płuca. zabija zarazki chorobotwórcze. pobudza szyszynkę. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”. Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania. pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego.ożywia system nerwowy i zmysły. Błękitny .uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań.obniża temperaturę ciała. Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah. zmniejsza ropnie i guzy. 3 Bodo J. obniża gorączkę. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. łagodzi stany zapalne. czynność serca. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno. Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. odpręża mięśnie. zapobiega krwotokom płucnym. tłumi porywy emocjonalne. pobudza nerki i nadnercza. pobudza tarczycę i żołądek. W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami. by . Fioletowe światło zwalniało tętno. a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego. podnosi ciśnienie krwi. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki . Fioletowy .Universale Lebensener-gie”. które z korzeniami usuną negatywne myślenie. sformułujcie dla siebie afirmacje. pobudza gruczoły przytarczyczne.działa uspokajająco. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień.wzmacnia ciało i mózg. uspokaja Magenta .pobudza śledzionę i leukocyty. obniża gorączkę. 7. Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka. wzmacnia narządy płciowe.usuwa ostre zaburzenia. Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. zwalnia funkcjonowanie nerek.harmonizuje życie uczuciowe. zmysłowy i ruchowy układ nerwowy. w zależności od objawów chorobowych. jakie wysyła do nas każde cierpienie. Szkarłatny . Zielony .wzmacnia płuca i oskrzela. Pomarańczowy . Żółty cytrynowy . Synthesis Yerlag. Żółty . Purpurowy . Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw. ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości. zwiększa produkcję hormonów.33 Reiki. dba o optymalne ciśnienie krwi. pomaga przy oparzeniach skóry. intensyfikuje życie uczuciowe.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . Auflage 1989 . by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów. zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów. Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . Essen.3 Pierwsza udzieli wam rady.działa uspokajająco.sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu.pobudza układ limfatyczny. Druga książka zwraca uwagę na przesłanie.pobudza nerki i nadnercza. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu.

zwłaszcza. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. Zwracamy więc uwagę na to. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. a już zawsze kasety. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób. Durach. na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba. olejków eterycznych. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować. 1989 . tak. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. która może przenikać wszystkie te poziomy. a zatem oddziałuje na umysł. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym. Możemy zatem powiedzieć. aby ubrali się w odzież określonej barwy. w technikach przekazu i komunikacji. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. Niekiedy proszę też moich pacjentów. gdzie zagnieździły się zatory. i również tam przywróci płynną równowagę energii.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. nauczono się produkować je także syntetycznie. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. nie tylko przy uzdrawianiu. także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. W rozdziale 4. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ. kolorów. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. Często używam kaset Jona. Poprzez kombinowanie muzyki. cukrów lub materii. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. Mówiąc innymi słowy. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. które odpowiedzialne są za chorobę. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”. także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony.

Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. jak i planowane zastosowanie. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. można więc kombinować je ze sobą. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. Każdy ma własne. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. Harper & Rów. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. Po kilku tygodniach. właściwą sobie częstotliwość wibracji. jak on je otrzymuje i absorbuje. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją. niemowlętami wodnymi. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. Rezonans musi się zgadzać.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go. a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. osobiste promieniowanie. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne. rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. tuż po tym. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. San Francisco. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. by z wami współwibrował. O tyle więc przewyższa ona kryształy. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. 1984. Udało mu się mianowicie. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. Harper & Rów. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim. wodą a człowiekiem. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. Być może odkrycie to przekona nas. 1986 . po której stronie basenu znajduje się ich matka. wielkość. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. postać i struktura są przy wyborze równie ważne. jak uważa się jeszcze często. popychane na powierzchni wody. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. Zgodnie z moim doświadczeniem. Posiadając pierwszy stopień Reiki. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”. który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. zwiększając jego pojemność ładowania. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. doskonale orientowały się. San Francisco. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. Kolor. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję.

2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. stają się cieplejsze. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. harmonijnym miejscu. by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. Jeśli przechowujecie go w spokojnym. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą. by wykonywały różne zadania. czy dłonie swędzą. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę. 3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego.Shalila Sharamon/Bodo J. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. Randall i Vicki Baer proponują. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. nie jest to konieczne. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi. Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. jeśli będziecie go nosić na ciele7. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. Kraków 1993 . Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. by naładować go siłą Reiki.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję.

jak powiada Marcel Vogel . Musimy zatem ostrożnie. „koło”10.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. Treść tej informacji określamy my sami. Kraków 1994. Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Gdy zaprogramujecie kryształ. które pragniecie uzdrowić. że dolegliwości całkowicie ustępują. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program. USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. Nelson. które można wykorzystać w różnych celach. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. Możemy tak zaprogramować kryształy. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. gdyż są one nieograniczone . który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. kamienie szlachetne. 92105. na-kładem własnym autorki: J. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. jak to tylko możliwe. stan świadomości i stan fizyczny. Mamy wybór. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. jego poprawę zdrowia.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. Oficyna Wydawnicza „Aster”. jeśli zważymy. że będą sprzyjać transformacji. Wypromieniowują energię. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne.jak ludzka świadomość. gdyż ich właściwym zadaniem . Oto dwa przykłady. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii. techniki oddychania. 2572 46th Street. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. zapachy. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. dźwięki. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. Trafne słowo. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. nastrój. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. każdy indywidualnie i wszyscy razem. . Guide to Crystals”8. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. Ale działają. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania. 92105. Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. Baginskiego: „Księga czakr”. Najlepiej. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. ani pozytywne ani negatywne. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. możecie go użyć do terapii. San Diego. 2572 46th Street. nakładem własnym autorki: J. San Diego. 2) Programowanie na kolor. wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie. są wzajem sprzężone. Calif. Nelson. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. Calif. jak przy uzdrawianiu. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego.

tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi. i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. manifestują miłość i współczucie. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry.duch i materia. I odwrotnie. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. Faktem jest. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. Oznacza to. materia. Serce odgrywa rolę szczególną. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. Wszystkie czakry są jednakowo ważne. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. aż energia zacznie pulsować falami. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji. rozbłyskują. odprężony i rozluźniony. nie potrzeba wiele przenikliwości. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. zwrócony do was bokiem. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. że żeński biegun. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. promieniują z BYTU DUCHA. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. wymagają równie wiele uwagi. Gdy dotrzecie do czakry przedziałka. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. Możliwa jest też skrócona terapia. która wpływa na nasze nastroje i odczucia. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. w środku ciała. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. a z tego z kolei wynika. Ziemia. Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. oznacza naturalnie. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. Tu. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. płaszczyzn duchowych. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry. zjednoczone w miłości. I choć brzmi to jak oczywistość. Wyrównywanie nieba i ziemi: . na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii. by wykryć blokady. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. troski i miłości co męski biegun Ducha. że wszelkie zjawiska pojawiają się. bowiem wielu ludzi. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej.

możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. czyńcie to świadomie i z miłością. I proszę. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. a drugą na splocie słonecznym. Odczekajcie. swędzenie lub ciepło. aż poczujecie pulsowanie. gdzie uważacie za słuszne.39 Pacjent leży na plecach. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą. by nie zaciskać przełyku. wpleciona w ich nurt. by nie zmącić jego pola magnetycznego. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane. że te czakry są już sharmonizowane. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). płynie z nimi nierozerwalnie. . Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. Także w tej pozycji odczekajcie. jego aury. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. Tam. Podążajcie za swą intuicją. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. bardzo lekko. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji. zaś świadomość rozwinie się. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. Odczekajcie. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. aż odczujecie. gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę.

pełnia i obfitość. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się. telepatia 5. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. płuca. Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm. Intelektualiści okresu Racjonalizmu.40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. wątroba. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. Teraz świat objaśniano rozumowo. Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. energia Kundalini Centering . Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. zdolność wyrażania się. łatwość 4. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . wątroba. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. Od XVII wieku. współczucie żywioł: powietrze 3. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia. a więc od czasów Kartezjusza. Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. witalność. kreatywność. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. Czakra czoła. przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem. wola. także wówczas. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja. pęcherz. Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość.

śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu. Milczę. Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym.. błyszcząc i jarząc się. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować. złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. długo i głęboko. Na moich kursach staram się pomóc uczniom.. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie. osiągnięty zostaje punkt ciszy. Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. Wdech przez usta. Ja nadal oddycham. by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się. Wydychając dostrzegam. A teraz... lekko. ani jądrem naszej istoty. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się.. aż nasyci się ciepłem i światłem. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. które do tej pory. miesza się z purpurowym. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości.. wydech przez nos. Kręgosłup wyprostowany. Zanim to rozpoczniecie. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo. Odkładamy na bok rozum. A potem kończę wdychanie. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć. wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko. i płynnie. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy. centrum mojej intuicji. zanurzając się w centrum .. Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą. którą można nagrać na taśmę.. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową. Promieniuje błękit indygo. Wykonuję ostatni wdech i pozwalam.. swobodna równowaga. Oddychacie całkiem spokojnie.. bez wysiłku. Złocista kula świetlna stapia się.. bardzo powoli opada. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. Potem. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle.. wdech. wydech. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń.. przy wydechu. Robię powolny wdech. Uczę do tego wizualizacji. Oddycham głęboko. moje Trzecie Oko. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju.. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi.. Oddycham. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie. pozwalam jej pęcznieć. Powolne głębokie oddechy: wdech. Z każdym wydechem złote. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem.. widzę jak powoli. wydech. To moja świadomość. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. dostrzegamy coraz wyraźniej. Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom.. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne. zaleje świat. stopniowo rośnie. przy wydechu. wdech. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. które dręczą ludzkość.. która rodzi się spontanicznie z przeżyć.. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo.. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). staje się wielka i okrągła.. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę. jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu.jej iskry. A potem. przenikające powietrze. leciutko przenika moją czaszkę. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. symbol i rzeczywistość. Oddycham łagodnie. jak błędnie dotąd uważaliśmy. i głęboko. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć. Wiec oddycham. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu. nierozwinięte. jasna i lekka. wydech. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze. promiennym światłem mojej czakry przedziałka.. aż ona przepełniona. Jest ciepła. drzemały w czakrze czoła. ale nie jest jedyną obowiązującą miarą.41 przejęły je szkoły i uniwersytety.

pełni. nasyca ją swą siłą. Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. delikatny. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata. jestem nią cały przejęty. Wdech. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . pogodny. bez wysiłku. a potem kolejny wdech. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. Przy wydechu widzę.. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć. rozkoszuję się spokojem. Zaczyna od czakry korzenia. Gdy oba światła stopią się w jedno. Wypełnia mnie bez reszty. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego. jestem spokojny. To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni. Znowu głęboki wdech. Siedzę w ciszy. Siedzę w spokoju. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. rozprzestrzenia się. Jeszcze jeden wdech. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. Oddycham więc. Naturalnie ponownie następuje wydech. i nasyca ją energią miłości. Światła zlewają się w jedno. Dotyka ono wszystkich. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka. Nadal oddycham powoli i głęboko.. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. Oddycham więc głęboko i długo. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. Oddycham. Oddycham więc powoli. która migocze szmaragdowe. że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny . do wszystkich istot. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie .42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym. że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. z powrotem do hary. bez czynienia czegokolwiek.w moje centrum mądrości. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. Nie pomija nikogo. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje. jestem zadowolony. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. dokładnie pod mostkiem. z wielką radością.w moim wnętrzu. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się.. stopniowy. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry. Przenika wszystko i otula swą siecią. czuję. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni.spontanicznie. Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat. płynie nad planetą. Energia mojej miłości wysyła swoje fale. Wreszcie nadchodzi ten moment. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości.. rozluźniony. lekko. Złociste światło topi się. delektuję się tą świadomością. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. obfitości. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. Światła obejmują się i przenikają nawzajem.

W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. zaczynam wszystko postrzegać. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. technice Emotional Point Release i Polarity. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. Ja sama często stosuję następującą kombinację: . podczas.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie.43 mojego oddechu. akupresurę. jak otwiera się kanał energetyczny. odczuwam. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą. Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu. gdzie jestem. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. Wasze życie przebiegnie spokojniej. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa. by przenikała mój brzuch.odniesiecie sami największą korzyść. Zadziwiające. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Jin Shin i Trigger Point. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. Po pierwsze . a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. by wydmuchać „zatkaną energię”. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii.widzę. Zachęcam moje uczennice i uczniów. by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. nie my. którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. Uczy was żyć z własnego środka. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. po drugie . jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. uzdrawiające w naturalny sposób. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały. Znam wszędzie w świecie masażystów. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha. Nasze środowisko wchłania je automatycznie. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu. Z każdym wydechem widzę. podczas. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki.

We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. Gdy dotrzecie do stóp. Pielęgniarki lubią Reiki. wysypkę skórną. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe.). Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. guzy. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów. Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. jakich nauczyliście się podczas seminarium.44 Polećcie. Nawet pediatra może ją wykorzystać. Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. wywołują chorobę. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. gdzie to zdaje się wam konieczne. wysokie ciśnienie tętnicze. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. astmę. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. ziół i parafarmaceutyków. 16). Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. Resztki z przemiany materii. kolana potrzebują bardzo dużo energii. przechodząc stopniowo od góry do dołu. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. Jest to jedna z wielu kombinacji. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach. prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. a w końcu także na plecy. zaburzenia trawienne. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. które odpowiadają różnym częściom ciała. itd. Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. potęguje działanie lekarstw. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. choroby nerek i wątroby. resztki mineralne. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. Podążajcie za waszą intuicją. często z zaskakującymi skutkami. Terapia kolan jest bardzo ważna. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. zarówno noworodek. Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. spożywa pokarmy niewłaściwe. dziecko jak dorosły. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. zwłaszcza. Ociężałość fizyczna. ponieważ zjada zbyt wiele. U bardzo .

tylko ciało. Gdy oddychamy rytmicznie. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. aby otrzymać żywe. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. miarowego oddychania. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. nastawiona była na leczenie gruźlicy. Hyperion Yerlag. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. 16). w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. uwolnienia oddechu. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. Celestial Arts. ów moment. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. gdyż zmiękcza struktury zachowań. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa. która przy tym może się pojawić. że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. Millbrae. nie. a o to właśnie chodzi. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową. Freiburg. odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. w latach 20. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. surowe enzymy. i 30. by wasze zdrowie na tym skorzystało. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę. Istnieje też szereg książek na ten temat. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. Mówię o rebirthingu. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. A jednak poszukujemy takiego uwolnienia.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. w myśl pozytywną. w szablony. ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. Woda powinna mieć temperaturę ciała. które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. do wyboru przez nos lub przez usta.. Nie gra to żadnej roli. warzywne i buliony. gdy pacjent siedzi w wannie. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. Ów opór dowodzi. Nieraz usztywniają się dłonie. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. które sięgają aż do szoku poporodowego. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. a przy innych włącza się soki owocowe. Metody są rozmaite. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. Na początku lat 70. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. Metoda opiera się na tym. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. Podczas. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. które poinformują was. Pierwotnie. jak ogniwa łańcucha. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. Perystaltyka jelit ustaje. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. 1983 12 . Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii.

Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami. aż do najgłębszych warstw psychiki. pozytywne wyzwania życia. Poczuł się uwolniony. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. którą ona mi przekazała. Uzgodniliśmy termin. pozytywne zmiany. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio.46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. do dnia 6 sierpnia 1945. Zrozumiecie. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. a nie inne choroby. Sprawiły one. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. jak byście tego pragnęli. że nie potraficie kochać. Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. Zrozumiałam także. ale stało się ono wyraźnie słabsze. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. Załóżmy. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. i poznałam intuicyjnie. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. Zapytał. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. było to doświadczenie. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. którego nie mogłam przebić. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. aby później sam mógł stosować autoterapię. one zaś tłumaczą. Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. I jak mocno urazotwórcze. Przynajmniej w to nie należy wątpić. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. Smutek i troski znikną. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. to była ogromna psychiczna ulga. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. Byłam wstrząśnięta. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. czyniłam to z określonym zamiarem. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. one naprawdę istnieją. dlaczego. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. odkryłam także na nowo wiedzę. zwłaszcza w dzieciństwie. gdyż usunięta został szkoda. A wytłumaczeń jest wiele. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. a nie inny sposób traktuję życie. wystąpił u niego skurcz. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. mur. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. To było jak zaklęcie. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. Przeżywając ponownie swą śmierć. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. przy których pomocy miał nadal nad . czy mogłabym go uzdrowić. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia.

Stwierdzi. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. a pozostali naśladują te ruchy. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. Otrzymacie też potwierdzenie. Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. ten także dozna podobnych doświadczeń. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. niż przy terapii indywidualnej. Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. czynią to także pozostali. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach. Jest to cudowne przeżycie. siedzący od strony głowy pacjenta.47 sobą pracować. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. Mówił już o wiele płynniej. jak i cały szereg afirmacji. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. zmienia pozycję. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. daje mi oddech Nowego Początku. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. W kilka dni później znowu go widziałam. że każde ciało jest inne w dotyku. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. które wymuszały u niego jąkanie. Kto wniesie podobną gotowość. wyposażonego w koc i poduszki. które wszystkim gorąco polecam. może też sam stwierdzić. na brzuchu także 5 minut). gdy wchłonięte zostają duże ilości energii. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. drugie po przeciwnej stronie. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. Eksperymentujcie. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie.5 minuty. Ona pokazuje ułożenie dłoni. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. z każdego boku stoją po dwa krzesła. Gdy prowadzący. ciało i duszę. jedna z nich leży na stole. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. pozostałe prowadzą terapię. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach. to na następną terapię grupową .

uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi. na które siłą Reiki nie podziałano. jak zwykle. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. gdy chodziła w ciąży. grupy powinny z tej szansy skorzystać. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. by uzdrowiła się sama. każdy indywidualny człowiek. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. to nawet i dłużej. Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. przynajmniej tak długo. siła Reiki może mieć tyle zastosowań. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. Wszędzie tam. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. gdzie trwają wojny. Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. Wydaje się. otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. Możemy sprawiać. mogą służyć kilku celom. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. a później bóle krzyża. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. aż wchłoną energię. Wyrównują się także wahania nastrojów. gdzie nie jest to możliwe. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. czego potrzebujemy. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. czy też całej kuli ziemskiej.. jak nowotwory czy AIDS. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi. bez względu na to. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. roślin. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. zwierząt. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. uwzględniające techniki drugiego stopnia. Reiki może je ze sobą pogodzić. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. Może pomóc Ziemi. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. żywności. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. a my potrafimy jej także pomóc. Tam. Jak widzicie. Terapie jakby ożywiały płód. jakiej potrzebują. Obie drogi są na swój sposób właściwe. zanim przejdziecie do następnej pozycji. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. Ziemia potrzebuje naszej uwagi. a jeśli jest taka potrzeba. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka.48 przeznaczam więcej czasu. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki.. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. Nasza planeta daje nam wszystko. ile problemów istnieje na świecie. . zwłaszcza. Terapie grupowe. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. Nasiona. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca).

Ponadto zalecam też. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. wystarczy. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. przemówcie doń łagodnie. lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. jesteście głęboko o tym przekonani. że wszelka materia jest właściwie wibracją . że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. I musicie się z tym pogodzić. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. Stwierdzono. ale tylko wówczas. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. z którymi kontakt może być niebezpieczny. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. jak przy każdej terapii. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. że szybciej powracacie do zdrowia. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. Dostrzeżecie. nasyciły się naszą energią. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. a dla naszej istoty . jest w tej materii doskonałym przykładem. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. gdy tylko to możliwe. Na przykład . Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem. łodzie motorowe. traktują go raczej jako samodzielną istotę. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. Tak przynamniej możemy założyć. na co tylko chcecie. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. niż jako rzecz. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji. gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. które odrzuca siłę Reiki. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. Stają się dla naszej duszy istotą żywą. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. Zwierzęciu niespokojnemu. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. Dotyczy to także zwierząt. Pogłaszczcie je. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. rozdrażnionemu. co uważane było za niemożliwe. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię. Na nagim. gdy w to wierzycie. pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. Nie chciałabym przy tym wykluczyć. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory. Może zwróciliście już uwagę. Zwracajcie uwagę. siła Reiki może ją przenikać. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. zastosujcie go.duszą. które pochłaniają szczególnie dużo energii. żaglówki. które zyskało sławę na całym świecie. Naukowo badano. na te rejony. Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki.

Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. przedstawiliśmy. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii. by ułatwić sobie trawienie. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. Tam. że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. by dał wam coś ze swej energii. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. powinien o nie poprosić. a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. uwolnią się ze zobowiązania. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. Można też inaczej. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. 1) Kto pragnie uzdrowienia. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. gdzie ten stosunek jest odwrotny. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. Surowe jedzenie to zdrowie. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. a po posiłku na brzuchu. Swym zachowaniem udowodnili. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę. zatem dlatego tak intensywna. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. ZSRR. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. by chcieli sobie na nią zasłużyć. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. Jezus także ostrzegał. ani wewnętrznie na to przygotowany. że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. . Ale wymiana musi zaistnieć. jeśli widzicie. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii). ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. muszą za to coś dać. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową. W sile Reiki jest ona skupiona. A on. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. udzielając bezpłatnie pomocy. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. a zatem przedwczesnemu starzeniu się. W rozdziale 5. W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. Załóżmy. Z czasem jednak dane mu było odkryć. Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. Kiedy stwierdził. Bułgarii. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. żywych potraw. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”.

Dopiero wtedy. że sam odpowiada za siebie. iż pacjent zbyt mocno na was polega. powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. Skoro odniesiecie wrażenie. Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. Sądzę. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych. których musicie przestrzegać. nawet jeśli nie macie na to ochoty. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. A zatem cisza trwa. Nie róbcie więc tego. jeśli sami nie jesteście lekarzami. że dobre jest dla nas i innych. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki. gdy są chorzy. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. by jakiś lek odstawili.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. będziemy żyć w harmonijnym świecie. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. świadomie żyjących ludzi. znacząca tylko dla mnie. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. dyplomowanymi psychologami. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. aż nasze prawdy . lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. że diagnozę może postawić tylko lekarz. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. skierujcie go do lekarza. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. abyście nauczyli się rozpoznawać. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. że pacjent jest naprawdę chory. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż.. jeśli jesteście lekarzami. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. by poddał się badaniom. gdy potrafimy dawać i brać. Nie zapominajcie. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. Nie oznacza to jednak. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Wytłumaczcie mu po prostu. Możecie najwyżej wskazać alternatywę. Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. Nie chodzi tylko o terapię. że wasz wewnętrzny głos mówi. To naprawdę jest bardzo ważne. które dawniej nazywano „dziesięciną”. Prowadzi nas to do prawa. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. To generalna zasada. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. że musicie spełniać każdą prośbę. Niema jest prawda mojej duszy.

Jest to znak. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne. musimy uwzględnić fakt. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem. ból i obrzęki będą ustępować. kiedy przywieziono kobietę. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. nie mogła nawet chodzić. Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. że jedna odbija się w drugiej. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. że przebiliście się do „twardego jądra”. a zatem chorobą chroniczną. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych. by przyśpieszyć proces zdrowienia. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. że działacie na pacjenta. który przychodzi do was z artretyzmem. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. a potem uprzedził. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. Przy Reiki owego . gdy ujrzymy. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. a jego dolegliwości są dla niego nowe. mimo poważnych dolegliwości. i tak dotarła wreszcie do nas.52 spotkają się w ciszy. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. nie radził się jeszcze lekarza. chroniczne. wyrządzicie mu dużą uprzejmość. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. które pacjent wlecze za sobą od dawna. Jeśli pacjent. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. Objawy te mijają zwykle po dwóch. Warto zauważyć. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. jak zapałka i pocierało. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. Załóżmy. Chory przychodzi do was z bólami. Jakże śmiać się będziemy. więc maż przyniósł ją do kliniki. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. Odwiedził już z pewnością lekarza. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. Choroby chroniczne. trzech dniach. polecając dobrego specjalistę. Cierpiała okropnie. jeżeli w ogóle ma to miejsce. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia.

przygotować go. które do tej pory były mu obce. tak by przykryte były także zatoki nosowe. że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. Do tego momentu choroba nie ujawniała się. sam też określa czas trwania terapii. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. . a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy.jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. albo . która zaogniła się. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. Terapia Reiki zmienia ten obraz. przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. Uświadomiła sobie.co ja sama preferuję . Nie dostrzegamy tego. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. ale objawy będą potem zanikać. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. A zatem. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu. że siła Reiki może przenikać tkaniny. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. i mnie w to wliczając. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. drewno a nawet stal. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu. Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne. zaś ono ból zranionego miejsca. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. stres i stany napięcia. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. Ostatecznie okazało się to owocne. Proces leczenia powoduje napięcie. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią. Zamiast nakładać dłonie. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. łagodząc bóle głowy. Oczywiście. w trzeciej uszy. zdrowszy styl. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. lecz wchłaniana. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. Jak widzicie. i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. w zależności od potrzeb. Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny.

na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. przy chorobie serca na serce. Teraz nałóżcie dłonie na kolana. Najlepiej. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. każdego dnia po 30 minut. że nie mam wpływu na formę. całkiem przeciwstawne odczucia. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. to pacjent i tak sam zdecyduje. takie jak nowotwór. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. byśmy razem mogły przeżywać tę . nałożenie dłoni może trwać dłużej. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. kładąc na nie po jednej dłoni. W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. porzućcie obawy. zwłaszcza grasicę. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. Intuicja nie da się oszukać. Nigdy tego okresu nie zapomnę. Nie było łatwo nauczyć się. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. jeśli to konieczne. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. Wiedziałam. Także i tę propozycję odrzuciła. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. Zmieniła tylko formę istnienia. że ona nie umarła. Różne sygnały zdradzą wam. Potrzebowała tyle pozytywnej energii. A więc. gdy byłam w Brazylii. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. którzy uprawiali chirurgię magiczną. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. czy chce żyć czy umrzeć. Może pacjent wyda westchnienie ulgi. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. u mężczyzn jądra. Oczywiście. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. Gdy uwzględnicie tę radę. albo poczujecie. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. Umarła. gdyż matka czuła się coraz lepiej. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. itd. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. gdy podążycie za własną intuicją. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. Tam nawiązała ze mną kontakt. kiedy macie skończyć masaż. Próbowałam ją ostrożnie namówić. Generalnie można powiedzieć. zanim przejdziecie do następnej. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. Wyraźnie to odczuwałam. Gdy jednak po jej oporze poznałam. Tak więc za każdym razem wiedziałam. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. trzy grubości palca poniżej pępka. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. że ciepło w waszych rękach słabnie. Ważne jest. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. że to odnosi pożądany skutek. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. ile tylko była w stanie wchłonąć. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. Sami poznacie. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. Już nigdy jej nie zobaczyłam.

Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. choć nie według mojego planu. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. Nie potrafię tego przekazać. gdy człowiek zrozumie. My. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. Prawdopodobnie dlatego. że brak słów ze wzruszenia. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne.i budują zapory. I stało się tak naprawdę. Było to głębokie duchowe doświadczenie. by zobaczył tę doskonałość. Niemowlę jest doskonałe. gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. Dusza powraca do światła. Narodziny i śmierć. dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające. gdy przychodzi na świat. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. Stary balast opada z niego. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”. uzdrowiciele i uzdrowicielki. i doskonały jest także człowiek umierający. gdy ono stwardnieje. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym. Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady . i tak przytłaczająca jest ta miłość. czego chciała nauczyć go choroba. Pragniemy mu pomóc. aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. doświadczamy go w jego istocie. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka .55 brazylijską przygodę. i magazynuje je jak komputer. To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. zaś umysł odbiciem ciała. które przez nie przepływają. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym.w każdym człowieku. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. zachodzące w naszym ciele. Opadną one. Masażyści wiedzą o czym mówię. to dla mnie wyróżnienie i przywilej. Zawarte jest w nich tyle miłości. lecz rzeczywiście . Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę. prawdziwym człowiekiem. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. o czym myślicie”.w najprawdziwszym znaczeniu tego . Reiki nam to umożliwi. aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. nie tylko w sensie metafizycznym. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. Ale mózg to nie jest to samo co umysł.

gdzie tkanka może się utwardzać. To może w ciele wystąpić wszędzie. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała. Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. a w żadnym razie nie jedynym miejscem.56 pojęcia. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] . Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię.

57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. Gdy przyjrzycie im się bliżej. że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. to być może dostrzeżecie. jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami. i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu. Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała .

58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. twórczyni rolfingu. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. kolana w środku pomiędzy ramionami. żal i złość. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek. to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. Ale emocje i myśli. jego postawę i ogólny wygląd. Na wstępie objaśniam. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. a ciało nadaje im postać. środowisko naturalne. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. Gdy w ciało wnikają lęk. jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. które przez nie przepływają. . których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty. a ramiona nad biodrami. Oczywiście czynniki dziedziczne. iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. podczas których omawiałam owe zależności. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. Odkryła. Idą Rolf stwierdziła. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała.

Synthesis Yerlag. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. Essen. na górę i dół ciała. na lewą i prawą połowę ciała. S. Polecam ją każdemu.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. Auflage. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem. 1986 . 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. na głowę i tułów. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13.

60 .

61 .

62 .

pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania.63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). stopień pewności w życiu. stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: . poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. temperament seksualny. sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć.

64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć. lęk przed życiem. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów. osobista siła oddziaływania. na ile potrafimy określić swój jasny cel. z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. zdolność do miłości. strach przed śmiercią własnego „Ja”. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy. wiara we własne zdolności. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. które przemieściły się tam. krótkowzroczność oznacza introwersję. zdolność osiągania swych celów. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. stopień naszego poczucia rzeczywistości. nasza seksualność. lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. dalekowzroczność ekstrawersję. blokada analna . lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. niezdolność do pofolgowania sobie. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią.

lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości. z jakich same na początku powstały. Oznacza to. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji. zdolność do miłości. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. zdobyła uznanie także akupresura. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini.. w latach 70. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf. Poza rolfingiem. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”. Munchen 1988 . człowiek czuje się jak nowo narodzony. AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. obok fizykoterapeutów i masażystów. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. znowu osiągnęło harmonijne. naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. by ciało. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele. zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. Pytania o sprawdzanie samego siebie. Hugendubel Yerlag. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto. po rozluźnieniu napięć. umiejętność poruszania się w świecie.

Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. Pragniemy zarazem stwierdzić. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. jaką stosują. celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. od opisywania wydarzenia po tzw. swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach. I tylko to ma znaczenie. Technika terapeutyczna jest nieistotna. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. technik automasażu. W rozdziale 11. jak to w danym momencie dla niego możliwe. w którym rozpuszczą się wreszcie.66 uwolnienia ze starych emoqi . nadmieniłam. Współczuć może tylko ten. Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe. Ważniejsze jest założenie. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. pobudzanie określonych punktów ucisku. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. w bioenergetyce). z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. Każde uwolnienie jest pomocne. Oficyna Wydawnicza „Aster”. kto sam przeżył to. by ocenili się wzajemnie. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. który w przeszłości spowodował zaporę. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. Potem proszę uczestników. Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). który usuwa blokady. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. a tym samym uwalnia od strachu. Kraków 1993 168 . Możecie to wykonywać nawet w domu. która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. Oznacza to. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. co robią. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. On angażuje się tak dalece. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. że muszą być znakomicie obeznani z techniką. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę.

tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta. Jeśli nie.pełnymi i doskonałymi. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak. Będziecie tylko przeszkadzać. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. natomiast przy blokadzie na rękach . kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. Uczynimy pierwszy krok. Pozwólcie. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. Zajmie to co najmniej 40 dni. byście stali na ziemi mocno choć swobodnie. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. Najlepiej. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. Pozwólcie energii po prostu płynąć.67 Najlepiej. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Intuicyjnie odczujecie. uwalniając się z brzemienia starych emocji. Unikajcie zbędnych słów. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić. gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. które przeprogramują waszą podświadomość. Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku. gdy pacjent wykonuje wdech. powtarzając szereg afirmacji. Nie musicie przyspieszać jej biegu.na punkty pasa barkowego. niż dawniej. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. Podczas. A zatem okoliczności na sprzyjają. których miałby dotykać. aż emocje naprawdę rozpuszczą się. poczekajcie zatem. i zachęcajcie go do dalszego oddychania. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. jak chce. Pacjent może nawet rozpłakać się. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. I obojętne. delikatnie uciskacie wymienione punkty. Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. Bez nowego programu. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. lecz baczcie. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. nacechowanej przeszłością. świadomości masowej a nawet rasowej. które tamują przepływ energii. by nie zatrzymywać przepływu energii). by wspomagać uzdrawianie Ziemi. że jesteśmy istotami świetlnymi . Możemy przebudzić się. Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. iż DUCH wpływa na materię. Coraz lepiej rozumiemy. Dlatego widzimy wyraźniej. . Potem przejdźcie do praktyki. które właśnie tamowały energię. Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń.

które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. stanowimy jedność z UNIWERSUM. Uznamy wyższą prawdę BYTU. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . niewidzialna esencja. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. C. Czujemy się winni. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. Samouzdrawianie oznacza. ETERYCZNE. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. Słowniczek AURA: Subtelna. nie jesteśmy od niego oddzieleni. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. i uzyskać szersze pole widzenia. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. Nasza intuicja wzrasta. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. Nie uda się nam przetrwać. który przysłania i mąci naszą świadomość. która nacechowana jest miłością i harmonią. która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. PRZYCZYNOWE. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. które stale mówi tylko o sobie. ucznia Wilhelma Reicha. Zrozumiemy wówczas. opracowana przez Alexandra Lowena. C. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. Tak. a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. w których tamowany jest przepływ energii.68 Czujemy. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Reiki jest metodą przekazywania siły. Równocześnie zadanie i okazja. by nauczyć się czegoś nowego. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. stworzony przez nas samych. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. albo wyginiemy. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. energetyczny odpowiednik pola życia. która promieniuje od dała żywych istot. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Zobaczymy. Sądzę. Stan Ziemi. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. ASTRALNE. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała.

równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. nawet istotą każdego „Ja”. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. na której najpierw objawia się każda choroba. które mogą przez niego przepływać. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. . PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. „wysokość” w zwracaniu się do kardynałów. a my w niej. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. że opętał go „zły duch”. Utworzyłam to słowo. z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. nie materialne istnienie. coś nadzwyczajnego. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. Widzimy. Esencja: l. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. wysyłać promienie. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”. jak podnosi się woal. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. jako esencja warunek egzystencji. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. który uważa. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. zasadnicza istota rzeczy. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. które zwiększa ich ładunek i wydajność. EMANENCJA może się ukazać. Płomień miłości oczyszcza umysł. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. emanować: wydobywać się ze źródła. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. 2. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. która także jest istotą własnego „Ja”. jak chronicznych. wewnętrzna istota. często w formie uzdrawiania na odległość. EMANENCJA: Eminencja: 1. CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. wzniosłego. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. zamanifestować się w naszym życiu. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. 2. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem.

że UMYSŁ panuje nad materią.70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. Jestem im wszystkim wdzięczna. wiele mnie nauczyły. Bara Fischer. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. Dwayne JaQuenex z Portland. nawet. zbyt wielu. Trino McAtee z Colorado Springs. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. składam podziękowanie za to. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość. John Randolph Price. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. Wdzięczna jestem Nari Mayo. Vicki i Randall Baer. Glen Of Trees z Nowego Jorku. by napisać tę książkę. Idą Rolf. Nari Mayo z Phoenix. Robertowi Horan. Eugene Fersen. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. . Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. Ken Dychtwald. Joyce Nelson. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. William Tiller i Marcel Yogel. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. cyst i guzów. Leonard Orr. Wam. Moje pierwsze doświadczenia. Sondra Ray. Przede wszystkim tego. Drodzy Czytelnicy. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. i mojemu ojcu. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful