PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. W książce podoba mi się ponadto. Jak to jest możliwe? Dr Tilden. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. Reiki jest piękna. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. powinniśmy raczej pozbywać się ich. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. „Siła Reiki” pokazuje nam. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. Zamiast wdawać się w nie. uznany ekspert toksykologii. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. . bowiem jest prosta. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. Być może zadajecie sobie pytanie. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. Wibracje stają się coraz silniejsze. Na przykład. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. To wyostrza spojrzenie. entuzjazm i kreatywność. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. Adresowana jest do wielu czytelników. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. których zrozumienie jest ważne. tym łatwiej może on odtruć się. Mogę to potwierdzić. Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. W całej książce czujemy jej radość. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy. Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. Dlatego pokazuje nam. Albo chcielibyście wiedzieć. którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. kto się na nią otworzy. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. bowiem sam coś takiego przeżyłem. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. potrafił udowodnić. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. Znaczy to. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają.

Gabriel Cousens. tak. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. ząb za ząb” Starego. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. a doświadczanie ich . gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania.transformuje ją. Ale może to odbywać się też inaczej. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. która płonie ogniem miłości. jak wielu jest ludzi. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. Siła Reiki jest łaską. Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. stać się jednością duchową. samotnie nauczający na pustkowiu. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała. Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany . Dr med. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami. był pierwszym. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. Nigdzie wcześniej.wtajemniczenia przez wodę. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. naszej „zwierzęcej natury”. że dusza rządzi a materia reaguje. aby stał się jednością przy równowadze ciała. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych. Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko. Pragniemy w ten sposób zaznaczyć. pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły. . umysłu i DUCHA. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała. która awansowałaby człowieka. a dusza prawdą i miłością. który nam je przekazał. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. Jan Chrzciciel. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat. Wiemy doskonale. Hermetyczna nauka głosi. Jest ich bodaj tak dużo. Potem poznałam Reiki. Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. a ogień jego duszy. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu.chrzest z ognia. który pozwoli.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. a książka jednym z jej cenniejszych darów. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI.

można też powiedzieć „wsysana”. gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. wtajemniczenia lub inicjacje. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. Oto przykład. która jest wam potrzebna. Załóżmy. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. co „siła życiowa”. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. Żyjcie świadomie. przez odpowiednie kanały. „tajemnicza siła”. gdzie jest na nią zapotrzebowanie. która pragnie przemówić jednakowo do laika. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. uniwersalną siłę życiową. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. Mam nadzieję. Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. który często określamy angielskim słowem „channeln”. gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . pracujcie nad sobą. progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. że ta książka przekona o tym i Was. sięgającej dalej EMANENCJI. gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej. Gdy na was działam. gdyż . która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. Napisałam ją. „istota rzeczy”. Wszyscy posiadamy siłę Reiki. które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji. odbierałam zawsze jako dar. Mimo tego. Każdy może uzdrawiać. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. Fakt. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry). Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne. a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. Włączyłam do niej mnóstwo informacji.krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. które znamy z chińskiej akupunktury. ważna tylko dla mnie. Jest to rozwój. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. gdy zrozumiemy. a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. że jedna odbija się w drugiej. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. Cisza trwa zatem. przede wszystkim przez tzw. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. A jest to wielki przywilej. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy. które nosicie już w sobie. Jakże śmiać się będziemy. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). Tym bardziej jestem wdzięczna. że oddziałuję na was siłą Reiki. jak i doświadczonego praktyka Reiki. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. co sprawia. którzy rozsiani są po całym świecie. Proszę. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje.

Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. we wnętrzu sformułować życzenie. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne. Ponadto. Najlepiej. zyskuje dodatkową moc. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie. Reiki nie jest religią. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem. gdy opiszemy ją jako starą. Staje się coraz intensywniejsza. szanowaną wiedzę. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. wystarczy sam tylko zamiar. Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. na południowej z południa. Odpręża i rozładowuje stres. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów. i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. aż do czasu. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. które nieświadomie przechowujecie w sobie. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. zapomnianą przez tysiące lat. wystarczy świadomie. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. Stwierdziliśmy już. Energia. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui. wypływając podczas terapii z rąk. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód. Oznacza to. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”.

gdzie też wykładał. gdy na was zadziała. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. Jak wspomniałam. Reiki jest doskonałym narzędziem.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli. Wystarczający powód dla doktora Usui. prosimy cię. gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go. co czynił Chrystus? I . gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. wyświecił się nawet na księdza. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. by ożywić ją lub przetransformować. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej. naucz nas. uporządkowane według surowych zasad. Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . pod warunkiem. Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . Dr Usui został wytrącony z równowagi. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. ile akurat potrzebuje. zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). Jakże mógł nauczać. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia. Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki. którzy robiliby to. Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. ogarnął niespodziewany przewrót.duchową równowagą. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. co napisane jest w Biblii. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. Ale Reiki. Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego.8 życiowej. Tak. jak to robić. był to emocjonujący czas. Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem. Musiał szukać w innym miejscu. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. „obcych barbarzyńców”. ona obdarza ponadto umysłowo . Japonię i jej feudalne społeczeństwo. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. Ono bowiem wprawia w ruch terapię. który piastował. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. Jego honor wystawiono na próbę.

zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie. Był przygotowany na wszystko. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. . który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. Był już jasny dzień. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”.bufetu. Interesujące wydaje się przy tym. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności. zebrał 21 kamyków. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz.. zdumiony. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. Ale doktor Usui nie rezygnował. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach. iż rozpoznają w nim Jezusa. Dr Usui przestraszył się. że nie mógł po prostu zrezygnować. Zawsze. że już nie żyje. winien poddać się 21dniowej medytacji. Powoli przepływały kolejno przed nim. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. rana była całkowicie wyleczona!. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. przy których pomocy miał odmierzać dni. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy. którego uczył się z ogromną pilnością. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach . jak silny i odmłodzony czuł się teraz... na świętą górę.Skoro Budda. kiedy zakończył się ten doskonały trans. Instynktownie ujął go w dłoń. Nieco później dr Usui powędrował na górę. co miało się wydarzyć. gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. I to po tak długim okresie postu!. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło. Wiec dr Usui modlił się.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. wie oczywiście . starego opata Zeń. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. około 30 km od Kioto. Kto zna reguły długiego poszczenia. . Wreszcie poczuł. o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. nawet. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji. Stary opat zgodził się z nim: . Więcej. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. dbamy o to. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. Dr Usui uznał. Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych. jednak wszędzie słyszał to samo. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. Warunkiem była znajomość sanskrytu. a więc ciemno choć oko wykol. w Himalaje. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej. nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała.. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. że dr Usui powinien udać się do Kuriyama. Był niesłychanie podniecony. musi być możliwe zawsze”. Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich.pozostanie tajemnicą. Najchętniej wstałby i uciekł. by wreszcie otrzymać odpowiedź. Była to noc z księżycem w nowiu. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi. i rozpoczął medytację. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna. Tam. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. Kipiał wdzięcznością. jak powiadają pisma. Upłynęło już 20 dni postu. Na pewno wiemy jedynie. Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. że zjawisko dobiegło końca. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy . Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. Także i to wniosło niewiele nowego. Gdy nie doszedł do żadnego efektu. poszcząc. by uzdrawiać ducha wierzących”.drugi „cud” tego ranka.

Natychmiast zabrał się do pracy. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność. ostrzegający ją przed planowaną operacją. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. który dokuczał jej od śmierci męża. Gdy spożywał posiłek. gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? .. . Efekty były szybko widoczne. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. najczęściej młodych mężczyzn. Wielu ludzi powróciło do zdrowia. wysyłać ich potem do świątyni. Zrozumiał też.Tak. Pragnął uzdrawiać żebraków. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. Była tak przekonana o jej skuteczności. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. Porozmawiała ze swym lekarzem.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. oczywiście . Jest to właściwie niemożliwe. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii. które ujrzał podczas swojej wizji na górze. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui.odpowiedział mężczyzna. Dr Usui. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. którzy powrócili do Japonii. Podczas odwiedzin u rodziców. również duch potrzebuje uzdrowienia. zmarłego kilka lat wcześniej. iż zdecydowała. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki. Nie pokazał im. W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. i że była wystarczająco „niewrażliwa”. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto. usłyszała głos swego zmarłego małżonka. Była ciężko chora. których wówczas uzdrowiłeś. a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. by zadowolił się specjalnym bulionem. których twarze wydawały mu się znajome. jego zmierzwioną. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. którzy towarzyszyli mu w podróżach. co wówczas oznaczało. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna. . młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. że nie wystarczy uzdrowić ciało. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Zrozumiałe zatem. W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów. znalazłem pracę. Są one narzędziami wtajemniczenia. by tam czynić dobro. Zrozumiał teraz także sens symboli. życie jego traci na wartości. musi więc za to coś dać. Właściciel budy myślał tak samo. Stary człowiek był bardzo ubogi. Widział suknię mnicha. jak młodych. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie. Wkrótce była całkowicie wyleczona. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. Udzielał siły Reiki.trzeci „cud” tego poranka. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki. które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. Dlatego zaproponował mu. Ktoś coś otrzymał. emerytowanemu oficerowi marynarki.. jednemu z najofiarniejszych uczniów. by nadal medytował. więc rozpoznał. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi. Szczęście pani Takaty. O ileż łatwiej być żebrakiem.Byłem jednym z pierwszych. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. Zapłakał z rozpaczy. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn. Istniał jednakże pewien problem. Uzdrawiał zarówno starych. że sama pozna jej zasady. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. Ale to wszystko było wyczerpujące. którą właściwie pragnął zabić. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i . nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych. Gdy tego nie uczyni. zaniedbaną brodę. a nawet ożeniłem się. Otrzymałem nowe imię.

by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. ale nie stawiają oporu. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. To szokuje. czemu nikt nie zaprzecza. a potem wróciła na Hawaje. gdy nie można uwolnić się od przekonania. Co znaczy mniej. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. wrażliwa na jego troski. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. Ma to daleko idące konsekwencje. Nie potrzebują kleszczy porodowych. zwłaszcza. czym jest. Jak każdy mistyk. jaka nastąpi hekatomba. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie.11 drugiego stopnia. podczas tzw. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. On wiedział już. ery McCarthy’ego. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. spontanicznie pojechała do Japonii. ponad 200. że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. W tym kryje się też odrębność tej terapii. Reiki jest procesem przekazywania siły. a więc ścieżkę wtajemniczeń. Nawet gdy prawda jest błaha. Gdy przekazuję siłę Reiki. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. wyższej formy. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. gdy doktor Hayashi. Dziś jest ich już znacznie więcej. Tej odważnej. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. przekazywać Reiki. Pani Takata. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. dla mnie jest ważna jak każda inna. Już to postanowił. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym. Nauczają oni na całym świecie. tym większe stają się nasze szansę. Jedynie to. Prawdziwe jest jedynie to. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. nie chcą być szybko odkryte. odziany w uroczystą szatę. Trudno to pojąć. Doradził wiec pani Takacie.

że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. jest on nawet bardzo konkretny. Jakże zdumiona byłam zatem. A mimo to. Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń. Kto przywykł do pracy z ciałem. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. Kto nie odczuwa „nic”. w jakiej formie. aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. gdy niektórzy z moich pacjentów . które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. Siostry.12 Oświecenia. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. Byłam mocno przekonana. Był to rodzaj mojej idee FIDE. nauczyć się go słuchać. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. pielęgniarze. wibracji i intuicyjnych przeżyć. Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. procesu owego można doświadczyć. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. zanim dostrzeże zmiany. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. że po inicjacjach. obojętnie. o odczuciach towarzyszących inicjacjom. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła.

może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni. każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. Jeśli odczuwa potrzebę. bez sterowania przez wolę. Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. Załóżmy.bardziej jeszcze . odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany. Im więcej o nich mówili. Przyznaję. lub która . On musi świadomie wysyłać energię. iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. właśnie podejrzanie. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam. Ale proszę tylko samemu spróbować. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. Nieraz zdawało mi się. Jakże często doświadczałam. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. jak pamiętacie.jak to zazwyczaj ma miejsce . wymagają od terapeuty stałej koncentracji. podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. Jednakże radzę moim uczniom. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. gdyż każda rozmowa przeszkadza. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie. dlaczego tak jest.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. mniej więcej tak. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. terapeuta nakłada dłonie. zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. może to brzmieć nieco tajemniczo. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. Inne metody energetyczne. Powinni lekko ugiąć kolana. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. Można to obserwować podczas i po terapii. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. Niczego więcej do tego nie potrzeba. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. gdy przerobienie problemów . Gdy jednak wyprostuję kolana. tak. a wręcz je pogłębia. „ezoterycznie”. z wyjątkiem tej resztki. by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. gdyż siła Reiki. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha. Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. Energia płynie zawsze od terapeuty. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku.

co kiedyś tam sami rozdzieliliście. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. przenosi go. własnym mistrzem. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja. Ale oczywiście są też rezultaty. Jesteś twórczynią. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. Gdy ją poznacie. Jest ona produktem poczucia. zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. co sami kiedyś daliście. nawet. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. pławić się w niej. Tak. że straciliśmy kontrolę. umysłowo-duchowej i mentalnej.14 znacząca .tak bardzo blokowałaby ciało. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. przyjmijcie je chętnie. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia. Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. Przedstawia je przejrzyście ilustracja. że tak powiem. rozkoszować się atakami złości. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata. które w nim spotykam. Proszę zrozumieć. Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. że musicie tylko uzupełnić to. gdy pojawią się niespodziewanie. ducha i umysł. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności . Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. kto o tym tylko na chwilę zapomni. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. ma wyższą częstotliwość drgań. . Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. Nie tłumcie ich. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. Jesteś własną mistrzynią. jesteś twórcą. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. w wyższy rejestr. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. że wymykają się nam nici naszego życia. lecz uznajcie ich istnienie. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. Uświadamia nam. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. że otrzymacie tylko to. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. Wściekłość jest zwodnicza. i uwolnijcie się od tego. Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. Życie trzyma przed wami lustro. musicie pozbyć się ich koniecznie. a wtedy o wiele szybciej znikną. że to się opłaca. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie.

neurotransmitery (czyli substancje przekazujące . Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów. który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie. jak i na układzie gruczołów dokrewnych. Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej. jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele.

zaproponował nowy model myślenia. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. Znaczy to. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. Dokąd to prowadzi. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza). z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. Dr Tiller proponuje zatem. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie.16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr]. Medycyna. który stopniowo traci swoją skuteczność. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Tiller. Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. by tak wpłynąć na strukturę. ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. łatwo sobie wyobrazić. Uważa. Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. często z druzgocącymi skutkami. Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. Potem układ ten sam ulega zburzeniu. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami). „Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej. profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”).

w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną. Opole 1993 . iż włączą się ponownie w społeczeństwo. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. że jeśli coś otrzymaliśmy. ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki. W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. Potem obserwował. Rebirthing. Potem musi o to poprosić. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia. Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. Wyd. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. Zamiast pomóc. Dr Tiller wnioskuje z tego. i zrozumiał. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. obojętne. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. w jakiej formie.. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. i to w obu kierunkach. tak. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne. jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. Płynie z tego wniosek. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). subtelną i umysłową. podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość. interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu. zaraz po tym.17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji. musimy w zamian za to dać coś od siebie. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi.. Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo. Sami stwarzamy smoki. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. Możecie tylko uczyć się z tego. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. by dać się wyprowadzić z równowagi. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. Wywołuje nawet choroby fizyczne.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. bądź wdzięczny i przyjmij to. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. gdy najmniej spodziewamy się tego. złościcie się na siebie. które nas dręczą. którego następstwa mogą ujawnić się. Ludzie często błądzą. Pokazują nam oni. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. Nie dostrzegamy. które sami stworzyliśmy. Sami sobie czynimy uprzejmość. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. Jednak powiedzieć to musimy. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. Nie czujcie się winni. lecz wysyłając tylko promienie miłości. I rada na koniec. od rozdrażnienia po nienawiść. że on trzyma przed nami lustro. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. że przecież utraciliśmy kontrolę. zamiast odpłacać tą samą monetą. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. Przyciągają się wzajemnie. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. którzy utrudniają mu życie. kiedy rozzłościcie się. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości. Każda myśl staje się powodem. Nari . Złość działa dysharmonijnie. że brak wam jasności spojrzenia. Nie wstydźcie się waszego gniewu. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. Dzięki temu możecie rozwijać się. Wszystkie stopnie wściekłości. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. którzy wiedzą. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. by nauczyć się z niej czegoś. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. Tym bardziej. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. Kto zechce złościć się na was. Możemy sterować naszymi reakcjami. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości. Popełniamy błąd. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. Gniewem i wściekłością zdradzamy. Nasze uczucia zostają zranione. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. gdyż pragną uczyć się od siebie. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. Zamiast wybuchać. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń.

która prowadzi życie do harmonii. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. ponieważ nie ma między nimi żadnych. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. wówczas życie jest proste. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. Nieprzepuszczalna. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. w którym stale grozi zabłądzenie. jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. stara się rzetelnie. czy do innych. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. każde zwierzę. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to.i uczymy się tego bez trudu. Każdy człowiek. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. by was ożywiała. jakby chciało się być samemu traktowanym. czy płynie do nas. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu. Jesteśmy szanowani. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. przestaje być skomplikowanym labiryntem. jeśli sami pragniemy przetrwać. budzimy uczciwość w innych ludziach.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”. także wobec siebie samego. Widzimy jaśniej. Sami uczciwi. Także i my jesteśmy wówczas otwarci. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane. wyizolowana materia. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. Kiedy żyjemy z prawdą. nieprzepuszczalnych granic. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. czego chce nauczyć nas życie . Taka uczciwość oznacza. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. gdy otwarcie akceptujemy innych. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. Z fizyki wiemy. Zrozumieliśmy. Kto uczciwie pracuje. Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła.

Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki. . który będzie dla was najbardziej odpowiedni. Jeśli tego nie czyniliście. Jeśli raz zostaliście zainicjowani.23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. z którymi zrozumiecie się od razu. Trzecie Oko. kładzie nacisk na co innego. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. które teraz muszą zostać wydalone. udzielać innym ludziom siły Reiki. nigdy już tej zdolności nie utracicie.) Phyllis Lei Furamoto.. jeśli tylko zechcecie. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik . jak ja.A. Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami. Niektórzy mistrzowie Reiki. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. kieruje Reiki-Alliance. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie. a kiedy to tylko będzie możliwe. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. na płaszczyznę wyższej świadomości. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo. Kate Nani. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia. które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. Musicie zrozumieć się spontanicznie. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. by znaleźć nauczyciela. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani. wnuczka pani Takaty.A. Inicjacje to wyraźnie odczuwalne. W Reiki cudowne jest to. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray.R. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową.szyszynkę. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia. Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne. Zawsze tłumaczę moim uczniom. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania. Musi między wami zaiskrzyć. która jest naszym „centrum komunikacji”. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze).R. którą wy już wnosicie. która dana jest nam od urodzenia. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A. jeśli już pracowaliście nad sobą.I.I. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. precyzyjne procesy. moja mistrzyni Reiki. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Wpływa ona poprzez głowę do ciała. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. ale objawia się on w innej postaci. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A.

Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. iż sam jest kowalem własnego losu. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. napływ energii w czakrze korzenia. gdyż uznał. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie. A ponadto. Nic dziwnego. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. otwierać innych ludzi tak dalece. . Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. Jest to ważny punkt widzenia. Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. Inicjacje Reiki są rzadkim. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. którego już nigdy nie można anulować. iż sami jesteście mistrzami własnego losu. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. który czuje się odpowiedzialny za własne życie. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. Musimy zrozumieć. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. absolutnie osobistą sprawą. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. Ponadto wyostrzają naszą intuicję. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. jednorazowym darem. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. które sam stworzył. Wiatr nieskończoności wieje przez serce.

Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy. Ale o wiele milej byłoby.. ale zadałam je całkiem serio. ożywiając świadomie nasze dobre strony. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr. byśmy byli. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. Poczujecie się bardziej świeżo. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. A ten drugi oczywiście też. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. powtarzamy stare reakcje. Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. Potem grupa zbiera się na dyskusję. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania. Można zrozumieć to dosłownie. Oznacza to. uszlachetnia i uzdrawia. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. zawsze będziemy mogli sprawdzić. zapytać siebie. Ponadto zachęcam uczniów. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. na przykład w formie ciepła. i co moglibyśmy uczynić lepiej. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym. Miło z naszej strony. Ponadto każdy uczeń ma okazję. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. Można rzec. mrowienia lub pulsowania w dłoniach. Niektóre są zapewne pozytywne. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. jakie wywołały w nas inicjacje. stawać się kimś zupełnie „innym”. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię. które kiedyś okazały się całkiem miłe. Jezus napominał nas. przelotnego znajomego lub przyjaciela. że stajemy się ślepi na wiele spraw. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. przeważnie czterogodzinnych. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. który sprawia. intelektualnego wysiłku. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego. jak dzieci”. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. ale nie jest bardziej pojemne. iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie.. sesjach. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. na przykład dobre maniery. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. śledząc całe nasze postępowanie. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. Chciał nam przez to powiedzieć. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. Spróbujcie tego kiedyś. Musimy postarać się. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. a nie spontanicznie. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. . o czym możemy z nimi rozmawiać. z pewnością nie ze wszystkimi. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń.

Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. abyście udzielili mu Reiki. a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. iż stale sami siebie obserwujecie. które przeżywaliście świadomie. iż nagle odświeżacie rozliczne. Wieczorem sprawcie. i już nie wiadomo będzie. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. A nieco później zaczniecie interweniować. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń. aż do ostatniego „bastionu”. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. I to także ma swoją przyczynę. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. Świadomość utrzyma się sama. Może się zdarzyć. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. Ostatnie szczątki. trzech dniach będzie czuł się gorzej. wydalane z organizmu pacjenta. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. . Prostym sposobem jest wspominanie. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. tydzień po tygodniu. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. Istnieją środki pomocnicze.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. Przyglądajcie się mu w spokoju. i rozwiać jego obawy. lecz bardzo konkretnie. wskazane jest. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. Będzie to nowe odczucie życia. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . gdyż pojawia się ona prawie zawsze. jak artretyzm. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. ale te objawy szybko ustąpią. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. Spostrzeżecie zaraz różnicę. Odczujecie fale wdzięczności. iż jego reakcja jest całkiem normalna. wydalić jest trudniej. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. ukryte uczucia. właśnie ów „bastion”. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. Ma to swoją przyczynę. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. narzekając na silniejsze bóle. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. Jeśli ktoś pragnie. że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. co dzieje się w rzeczywistości. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. będzie czuł się lepiej. Macie objaśnić pacjentowi. to pacjent stopniowo. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. że pacjent w początkowych dwóch.z subtelnej na fizyczną. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. zwłaszcza. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. to dopiero po kilku tygodniach terapii. Z czasem zauważycie. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. dzień po dniu. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. nie w sensie obrazowym lub przenośnym.

Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie.. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. silny i prawdziwy. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. Każdy człowiek przyjmuje energię. iż w razie ostrego. i niebem dla każdego powiewu. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. że gdy kurs dobiega końca. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. nie da się jednak na ogół przewidzieć. Jak długo będzie to trwało. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć. Nie wiemy.27 Zrozumiałe jest także. Jestem wiatrem. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. po prostu dlatego.. ani być takim. kim jesteśmy. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. kiedy nadejdzie dla was czas. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki. Nic więc dziwnego. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. a ja zachęcam uczestników. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. jak on.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. Jestem wszystkim. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. jaką wchłania każda partia ciała. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. Indywidualne wrażenia. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. że nie można się z nimi rozstać. jestem wszystkim. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. której potrzebuje. boskie Ja w człowieku. Jestem statkiem. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. Sami intuicyjnie odczujecie. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. błękitem pokrytym chmurami. które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię. ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. Nikt nie może go zastąpić. kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki. jeziorem i żaglem. kieruję me żagle ku nowym krainom. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby.

Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. upłynie jednak nieco czasu. zachwyt. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych. Nawet skały i minerały są energią. które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. radość. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. że niektóre reakcje będą z początku przykre. Substancje toksyczne zostaną wydalone. I w takiej pełni będziecie żyć. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. „osobliwych nastrojach”. Z fizyki wiemy. Nie powinniśmy dziwić się temu. gdyż są one zjawiskami ubocznymi. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. jednakże tylko tyle. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki.miłość. że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU. to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne. Prześledźcie je przez pewien okres. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. podziałać na siebie siłą Reiki. Może się też zdarzyć. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. Pozbędziecie się niechcianych. niejasne i bezsensowne. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. aż zrozumiecie strukturę snów. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. zrozumiecie także przesłanie. po prostu dlatego. Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia.28 subtelnego. Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji. Gdy rozpoznacie wzór. W tym okresie winniście ponadto. którą zawsze jedliście chętnie. co powinieneś wiedzieć. W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. Zalecam moim uczniom. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. To oczywiście tylko kilka przykładów. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . Szybko dostrzeżemy. Wynika z tego. Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. ile możemy w danej chwili przerobić. Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. Nari .

pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. drugi sprawi. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. jak po pierwszym stopniu Reiki. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. tak że może ona. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. a tym samym przyczynę i skutek. udostępniając nowy poziom energii. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. następuje po nim. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. . A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. Cokolwiek robimy. czynimy to we właściwym momencie. jak czysty kanał. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. Uwierzycie w siebie. tak. Symbole polegają na prastarych. Podczas. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. nawet wówczas. Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. Krótko mówiąc. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. teraźniejszość i przyszłość. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. które zaszczepiła w nas kultura masowa. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. Ponieważ drugi stopień Reiki. Pierwszy obdarzy nas harmonią. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. że możecie uzdrawiać także umysł. „Wyższe Ja” wie wszystko. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. Znaczy to. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena. ponieważ obejmuje przeszłość. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli.

nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania.30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby. nie wywodzące się od doktora Usui. Przybywa wam poczucia odpowiedzialności. Daje nowe odczuwanie życia. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. rozdział tej książki. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. której do tej pory jeszcze nie znaliście. Symbole tworzą jakby mosty. że to „my” „wysyłamy” energię. Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań. gwiazdą mądrości. I wniesie poranek nowego dnia. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. Daje wam jedność duchową. zatem możemy czuć się . które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. Mądry jest człowiek. harmonii i siły. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. podobnie jak 16. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia. krainy. Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję.metody uzdrawiania. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. jak wskazują nam utrwalone wzorce. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. jak przy pierwszym stopniu. który stanie się dniem pokoju. Możemy posłużyć się tą wiedzą. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. nie wolno nam wyobrażać sobie. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. spokój i harmonię. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. które nas fałszywie warunkują. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. I tym razem. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego.

gdyż pacjent został uwolniony od blokady. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. że istotnie coś się zmieniło. „duchów elementarnych”. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. jak szybko pojawiły się. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. gdy wezmą człowieka we władanie. Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. i „wiedzą” także. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. zajmiemy się tym bliżej. Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. gdzie znajdują się one. Wówczas pojęłam też. właśnie tzw. zwłaszcza problemem. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. abyśmy byli ludźmi. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele. który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. Obok ukrytych uczuć. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. która daje znakomite efekty terapeutyczne. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. My. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. gdy odnajdujemy środki i sposoby. W rozdziale 16. „Wiedzą”. lekarze. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. które potem same z . Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. gdy człowiek bierze je za oznakę. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut. wówczas nie usamodzielniają się. gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. Przeciwnie. Przychodzi do nas. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. jeśli nawet nie całkiem świadomie. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. mianowicie wtedy. abyśmy żyli świadomie. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. Bez własnego życia znikają równie szybko. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała.

gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. jakie postrzega. jest czymś naturalnym. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. „Opętany” może być tylko ten. kończące się ich śmiercią na stosie. Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. Możliwe. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. wryły się w zbiorową podświadomość. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . na przykład Brazylia lub Anglia. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych. że „zbzikowaliście”. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. Można pozbyć się ich. Nawet zwierzęta ją posiadają. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. jeszcze utrwaliło tę tendencję. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. I odwrotnie. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. Jesteśmy istotami świetlnymi. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. że myślą one obrazowo. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. państwa i religii. Udostępnia rejony i obszary. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. gdzie jej miejsce: w nas samych. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. Ale istnieje ignorancja. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego .jako dar Boga. czym zawsze byliśmy. by uleczyć ją z jej ułomności. Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. Nic wiec dziwnego. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic. Telepatia jest darem natury. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata. Złe nie istnieje. Zobaczycie. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. Posiadamy siłę. Logiczne i racjonalne myślenie. Jeśli wątpicie w ten rozwój. jakich nie potrafią dostrzec inni. ponieważ widzi rzeczy. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. kto nieświadomie uwierzy. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. tak jasnym jest również. On jest medium. Teraz nadeszła pora. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami.32 siebie troszczą się o to. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. tak jak oni naśladowali swoich. gdzie spiętrzyła się w nim energia. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym. Tu na Zachodzie. Musimy odważyć się na nowy porządek. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały.

pobudza śledzionę i leukocyty.pobudza nerki i nadnercza. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień.obniża temperaturę ciała. Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka. Druga książka zwraca uwagę na przesłanie.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego. uspokaja Magenta . Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . obniża gorączkę. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego. zmniejsza ropnie i guzy. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki . Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania.działa uspokajająco. by . pobudza gruczoły przytarczyczne. Pacjent. Turkusowy . 3 Bodo J. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu. Fioletowe światło zwalniało tętno. dba o optymalne ciśnienie krwi. u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet. W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami.wzmacnia płuca i oskrzela. jakie wysyła do nas każde cierpienie. Auflage 1989 . Essen. czynność serca.działa uspokajająco. Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah. Błękitny . pobudza przysadkę mózgową.Universale Lebensener-gie”. Indygo .3 Pierwsza udzieli wam rady. Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw. Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające.harmonizuje życie uczuciowe. Żółty cytrynowy . oczyszcza płuca.33 Reiki. odpręża mięśnie. zwiększa produkcję hormonów. by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów. zwalnia funkcjonowanie nerek.usuwa ostre zaburzenia. Synthesis Yerlag. ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. intensyfikuje życie uczuciowe. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. zabija zarazki chorobotwórcze. podnosi ciśnienie krwi.pobudza układ limfatyczny. Fioletowy . Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele.wzmacnia ciało i mózg. tłumi porywy emocjonalne.uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań. pomaga przy oparzeniach skóry. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. Żółty . pobudza nerki i nadnercza. zapobiega krwotokom płucnym. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”. Szkarłatny . Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. sformułujcie dla siebie afirmacje. poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. pobudza tarczycę i żołądek.ożywia system nerwowy i zmysły. obniża gorączkę. w zależności od objawów chorobowych. które z korzeniami usuną negatywne myślenie. zmysłowy i ruchowy układ nerwowy. 7. zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów.sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno. pobudza szyszynkę. wzmacnia narządy płciowe. Zielony . swędzenie i podrażnienia skóry. Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości. łagodzi stany zapalne. Pomarańczowy . Purpurowy .

nauczono się produkować je także syntetycznie. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. nie tylko przy uzdrawianiu.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. Durach. na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. 1989 . to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ. Mówiąc innymi słowy. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego. a zatem oddziałuje na umysł. aby ubrali się w odzież określonej barwy. tak. że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. Często używam kaset Jona. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. które odpowiedzialne są za chorobę. W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. Możemy zatem powiedzieć. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. Niekiedy proszę też moich pacjentów. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. gdzie zagnieździły się zatory. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. zwłaszcza. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. Zwracamy więc uwagę na to. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. kolorów. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. olejków eterycznych. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. Poprzez kombinowanie muzyki. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. która może przenikać wszystkie te poziomy.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować. cukrów lub materii. W rozdziale 4. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. i również tam przywróci płynną równowagę energii. a już zawsze kasety. w technikach przekazu i komunikacji. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”.

jak i planowane zastosowanie. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. niemowlętami wodnymi. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. O tyle więc przewyższa ona kryształy. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. tuż po tym. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. Zgodnie z moim doświadczeniem. San Francisco. jak uważa się jeszcze często. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. zwiększając jego pojemność ładowania. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. można więc kombinować je ze sobą. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. wielkość. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. Rezonans musi się zgadzać. Po kilku tygodniach. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. popychane na powierzchni wody. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. Udało mu się mianowicie. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. by z wami współwibrował. a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. Każdy ma własne. właściwą sobie częstotliwość wibracji. Kolor. San Francisco. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. doskonale orientowały się. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. po której stronie basenu znajduje się ich matka. Być może odkrycie to przekona nas. rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy. jak on je otrzymuje i absorbuje. postać i struktura są przy wyborze równie ważne. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. Harper & Rów. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. osobiste promieniowanie. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. 1984. Harper & Rów. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. Posiadając pierwszy stopień Reiki. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. wodą a człowiekiem. Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją. 1986 .

Shalila Sharamon/Bodo J. powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. czy dłonie swędzą. Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą. Kraków 1993 . Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę. jeśli będziecie go nosić na ciele7. 2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. by naładować go siłą Reiki. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy. Randall i Vicki Baer proponują. Oficyna Wydawnicza „Aster”.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję. by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji. Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. Jeśli przechowujecie go w spokojnym. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. by wykonywały różne zadania. nie jest to konieczne. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. stają się cieplejsze. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. harmonijnym miejscu. 3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie.

2572 46th Street. na-kładem własnym autorki: J. Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. kamienie szlachetne. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne.jak powiada Marcel Vogel . Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. Treść tej informacji określamy my sami. Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. 92105. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. Calif. Nelson. Nelson. Calif. jeśli zważymy. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. San Diego. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. nastrój. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne. San Diego. Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii. Gdy zaprogramujecie kryształ. gdyż są one nieograniczone . które pragniecie uzdrowić. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. jego poprawę zdrowia. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. „koło”10. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania. Kraków 1994. możecie go użyć do terapii. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy. Oto dwa przykłady. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy. Ale działają. Musimy zatem ostrożnie. 92105. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. Oficyna Wydawnicza „Aster”. jak przy uzdrawianiu. jak to tylko możliwe. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. gdyż ich właściwym zadaniem . USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. Mamy wybór. ani pozytywne ani negatywne. Wypromieniowują energię. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. Najlepiej. który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. że będą sprzyjać transformacji. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. nakładem własnym autorki: J. są wzajem sprzężone. wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. Trafne słowo. Guide to Crystals”8. Baginskiego: „Księga czakr”. każdy indywidualnie i wszyscy razem. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. że dolegliwości całkowicie ustępują. Możemy tak zaprogramować kryształy. dźwięki. 2) Programowanie na kolor. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. techniki oddychania.jak ludzka świadomość. zapachy. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. . że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. 2572 46th Street. stan świadomości i stan fizyczny. które można wykorzystać w różnych celach. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne.

Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. Możliwa jest też skrócona terapia. rozbłyskują. Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi. Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. że żeński biegun. Gdy dotrzecie do czakry przedziałka. zwrócony do was bokiem. że wszelkie zjawiska pojawiają się. Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. Wyrównywanie nieba i ziemi: . I choć brzmi to jak oczywistość. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. by wykryć blokady. promieniują z BYTU DUCHA. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. Tu. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. nie potrzeba wiele przenikliwości. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej. aż energia zacznie pulsować falami. odprężony i rozluźniony. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. Ziemia. oznacza naturalnie. a z tego z kolei wynika. zjednoczone w miłości. troski i miłości co męski biegun Ducha. Wszystkie czakry są jednakowo ważne. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”.duch i materia. płaszczyzn duchowych. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. wymagają równie wiele uwagi. pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. Oznacza to. w środku ciała. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry. Faktem jest. bowiem wielu ludzi. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. która wpływa na nasze nastroje i odczucia. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). manifestują miłość i współczucie. Serce odgrywa rolę szczególną. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. I odwrotnie. materia. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go.

a drugą na splocie słonecznym. Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. Także w tej pozycji odczekajcie. by nie zmącić jego pola magnetycznego. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. że te czakry są już sharmonizowane. Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. aż odczujecie. płynie z nimi nierozerwalnie. Odczekajcie. czyńcie to świadomie i z miłością.39 Pacjent leży na plecach. jego aury. Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji. gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. Odczekajcie. swędzenie lub ciepło. możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. Podążajcie za swą intuicją. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. wpleciona w ich nurt. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane. by nie zaciskać przełyku. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą. zaś świadomość rozwinie się. Tam. bardzo lekko. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. . aż poczujecie pulsowanie. gdzie uważacie za słuszne. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. I proszę.

Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja. Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. wątroba. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. Intelektualiści okresu Racjonalizmu. telepatia 5. Czakra czoła. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. energia Kundalini Centering . Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. a więc od czasów Kartezjusza. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. witalność. pełnia i obfitość. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia.40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. łatwość 4. wola. współczucie żywioł: powietrze 3. płuca. także wówczas. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość. Teraz świat objaśniano rozumowo. pęcherz. Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. zdolność wyrażania się. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. kreatywność. Od XVII wieku. Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. wątroba. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem.

.. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie. Promieniuje błękit indygo. by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się. Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom. przy wydechu. złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. nierozwinięte.. To moja świadomość. Na moich kursach staram się pomóc uczniom. Wdech przez usta... Uczę do tego wizualizacji. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę. przenikające powietrze.. śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu. Ja nadal oddycham. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. lekko.. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. i płynnie. A potem kończę wdychanie. przy wydechu. A potem... ani jądrem naszej istoty. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne. Potem. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . moje Trzecie Oko... Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. stopniowo rośnie. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować.. swobodna równowaga. symbol i rzeczywistość. Wykonuję ostatni wdech i pozwalam. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. A teraz. aż ona przepełniona. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć. ale nie jest jedyną obowiązującą miarą.41 przejęły je szkoły i uniwersytety. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. miesza się z purpurowym. zaleje świat. długo i głęboko. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. wydech. osiągnięty zostaje punkt ciszy. którą można nagrać na taśmę. staje się wielka i okrągła. Zanim to rozpoczniecie. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo.jej iskry. Jest ciepła. Oddychacie całkiem spokojnie. która rodzi się spontanicznie z przeżyć. Wydychając dostrzegam. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości. wydech. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi. Z każdym wydechem złote.. błyszcząc i jarząc się. bardzo powoli opada. jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu. leciutko przenika moją czaszkę. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. jasna i lekka.. wdech.. wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko.. Oddycham łagodnie. Kręgosłup wyprostowany. dostrzegamy coraz wyraźniej. Odkładamy na bok rozum. Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem. jak błędnie dotąd uważaliśmy. które dręczą ludzkość. Powolne głębokie oddechy: wdech.. Wiec oddycham. centrum mojej intuicji. Oddycham. i głęboko. które do tej pory.. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo. wydech. Oddycham głęboko. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową. Złocista kula świetlna stapia się. widzę jak powoli. zanurzając się w centrum . Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą.. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. wdech. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze.. promiennym światłem mojej czakry przedziałka. wydech przez nos. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy.. Milczę. drzemały w czakrze czoła. aż nasyci się ciepłem i światłem.. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń. Robię powolny wdech. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). bez wysiłku. pozwalam jej pęcznieć. ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć.

Nadal oddycham powoli i głęboko. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie .spontanicznie. Energia mojej miłości wysyła swoje fale. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco. Siedzę w spokoju. Przy wydechu widzę. oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . nasyca ją swą siłą. Wreszcie nadchodzi ten moment. lekko. pogodny.. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. Siedzę w ciszy. Przenika wszystko i otula swą siecią. Oddycham. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. jestem spokojny. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło.w moje centrum mądrości. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni. pełni. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości. że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości. Gdy oba światła stopią się w jedno. Złociste światło topi się. i nasyca ją energią miłości. rozkoszuję się spokojem. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. Oddycham więc. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU. czuję. stopniowy. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. delikatny.42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym.. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. dokładnie pod mostkiem. obfitości. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości.. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca. Wypełnia mnie bez reszty. a potem kolejny wdech. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. Oddycham więc głęboko i długo. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. Zaczyna od czakry korzenia. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości. Jeszcze jeden wdech. Oddycham więc powoli. rozprzestrzenia się. Dotyka ono wszystkich. delektuję się tą świadomością. Światła obejmują się i przenikają nawzajem. To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa. Wdech. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. bez czynienia czegokolwiek. Nie pomija nikogo. Światła zlewają się w jedno. Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. płynie nad planetą. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni. jestem nią cały przejęty. do wszystkich istot. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje. jestem zadowolony. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. Znowu głęboki wdech. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka. rozluźniony. że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny .w moim wnętrzu. bez wysiłku. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. z powrotem do hary. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . która migocze szmaragdowe. z wielką radością. Naturalnie ponownie następuje wydech. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć.. Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat.

Nasze środowisko wchłania je automatycznie. by wydmuchać „zatkaną energię”. odczuwam. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki. Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. uzdrawiające w naturalny sposób. Z każdym wydechem widzę. jak otwiera się kanał energetyczny. Uczy was żyć z własnego środka. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne. W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. Ja sama często stosuję następującą kombinację: . by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. Zadziwiające. zaczynam wszystko postrzegać. Po pierwsze . podczas. aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. Wasze życie przebiegnie spokojniej. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. nie my. po drugie . którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór. Znam wszędzie w świecie masażystów. akupresurę. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. Zachęcam moje uczennice i uczniów. a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały.odniesiecie sami największą korzyść. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa.43 mojego oddechu. Jin Shin i Trigger Point. podczas. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. technice Emotional Point Release i Polarity. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu.widzę. by przenikała mój brzuch. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha. gdzie jestem. jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan.

). Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. Podążajcie za waszą intuicją. terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. potęguje działanie lekarstw. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. jakich nauczyliście się podczas seminarium. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. wywołują chorobę. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. choroby nerek i wątroby. We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. wysokie ciśnienie tętnicze. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią. Jest to jedna z wielu kombinacji. porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu. Terapia kolan jest bardzo ważna. kolana potrzebują bardzo dużo energii. itd. przechodząc stopniowo od góry do dołu. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. zaburzenia trawienne. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. ziół i parafarmaceutyków. spożywa pokarmy niewłaściwe. zarówno noworodek. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe. Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. 16). Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. Resztki z przemiany materii. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. dziecko jak dorosły. Ociężałość fizyczna. Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. ponieważ zjada zbyt wiele. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów. resztki mineralne. U bardzo . Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. Nawet pediatra może ją wykorzystać. astmę. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. guzy. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. Pielęgniarki lubią Reiki. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. często z zaskakującymi skutkami. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. gdzie to zdaje się wam konieczne. Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. które odpowiadają różnym częściom ciała. lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. Gdy dotrzecie do stóp. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. zwłaszcza.44 Polećcie. wysypkę skórną. Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. a w końcu także na plecy. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post.

nastawiona była na leczenie gruźlicy. a o to właśnie chodzi. Istnieje też szereg książek na ten temat. Metoda opiera się na tym. gdyż zmiękcza struktury zachowań. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. nie. które sięgają aż do szoku poporodowego. w latach 20. 1983 12 . w szablony. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. które poinformują was.. Gdy oddychamy rytmicznie. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. Nieraz usztywniają się dłonie. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. 16). Woda powinna mieć temperaturę ciała. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii. jak ogniwa łańcucha. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. Nie gra to żadnej roli. A jednak poszukujemy takiego uwolnienia. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. warzywne i buliony. Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. Podczas. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. Perystaltyka jelit ustaje. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. by wasze zdrowie na tym skorzystało. Metody są rozmaite. surowe enzymy. aby otrzymać żywe. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. Hyperion Yerlag. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. Celestial Arts. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia. która przy tym może się pojawić. ów moment. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. w myśl pozytywną. gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. Ów opór dowodzi. a przy innych włącza się soki owocowe. Mówię o rebirthingu. odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. i 30. Millbrae. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. uwolnienia oddechu. do wyboru przez nos lub przez usta. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. Na początku lat 70. miarowego oddychania. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. gdy pacjent siedzi w wannie. Freiburg. które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. Pierwotnie. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny. tylko ciało.

którą ona mi przekazała. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. wystąpił u niego skurcz. Zrozumiecie. pozytywne zmiany. a nie inny sposób traktuję życie. którego nie mogłam przebić. Uzgodniliśmy termin. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. i poznałam intuicyjnie. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. Zapytał. To było jak zaklęcie. a nie inne choroby. A wytłumaczeń jest wiele. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. Przynajmniej w to nie należy wątpić. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. Przeżywając ponownie swą śmierć. Smutek i troski znikną. dlaczego. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. pozytywne wyzwania życia. jak byście tego pragnęli. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. Byłam wstrząśnięta. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. gdyż usunięta został szkoda. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. czyniłam to z określonym zamiarem. Zrozumiałam także. Załóżmy. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia. odkryłam także na nowo wiedzę. aż do najgłębszych warstw psychiki. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. mur. Poczuł się uwolniony. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia. ale stało się ono wyraźnie słabsze. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami. one naprawdę istnieją. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. I jak mocno urazotwórcze. czy mogłabym go uzdrowić. przy których pomocy miał nadal nad . Sprawiły one. że nie potraficie kochać. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. one zaś tłumaczą. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. to była ogromna psychiczna ulga. aby później sam mógł stosować autoterapię. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej. do dnia 6 sierpnia 1945. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. było to doświadczenie. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich.46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio. zwłaszcza w dzieciństwie. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim.

pozostałe prowadzą terapię. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. niż przy terapii indywidualnej. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. że każde ciało jest inne w dotyku. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. Kto wniesie podobną gotowość. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. z każdego boku stoją po dwa krzesła. Ona pokazuje ułożenie dłoni. Stwierdzi. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki. jak i cały szereg afirmacji. Mówił już o wiele płynniej. siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. ten także dozna podobnych doświadczeń. Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. wyposażonego w koc i poduszki.47 sobą pracować. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu.5 minuty. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. ciało i duszę. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. czynią to także pozostali. zmienia pozycję. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. drugie po przeciwnej stronie. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie. daje mi oddech Nowego Początku. Eksperymentujcie. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. W kilka dni później znowu go widziałam. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. Otrzymacie też potwierdzenie. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. Gdy prowadzący. a pozostali naśladują te ruchy. które wszystkim gorąco polecam. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. siedzący od strony głowy pacjenta. Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. które wymuszały u niego jąkanie. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. jedna z nich leży na stole. gdy wchłonięte zostają duże ilości energii. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. na brzuchu także 5 minut). a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. to na następną terapię grupową . Jest to cudowne przeżycie. może też sam stwierdzić.

Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. czy też całej kuli ziemskiej. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. bez względu na to. a jeśli jest taka potrzeba. Nasza planeta daje nam wszystko. Wyrównują się także wahania nastrojów. Ziemia potrzebuje naszej uwagi. żywności. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof. aż wchłoną energię. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. Możemy sprawiać. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. jak zwykle. a my potrafimy jej także pomóc. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. zwłaszcza. zwierząt. przynajmniej tak długo. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca). określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi. Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. to nawet i dłużej. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. Wszędzie tam. uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi.. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. gdzie nie jest to możliwe. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. siła Reiki może mieć tyle zastosowań.48 przeznaczam więcej czasu. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. Terapie jakby ożywiały płód. gdzie trwają wojny. zanim przejdziecie do następnej pozycji. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. jakiej potrzebują. mogą służyć kilku celom. Tam. jak nowotwory czy AIDS. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. czego potrzebujemy. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. Wydaje się. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. Terapie grupowe. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. roślin. a później bóle krzyża. czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych. grupy powinny z tej szansy skorzystać. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. każdy indywidualny człowiek. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. gdy chodziła w ciąży. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka. na które siłą Reiki nie podziałano. Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. Reiki może je ze sobą pogodzić. uwzględniające techniki drugiego stopnia. ile problemów istnieje na świecie. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom. by uzdrowiła się sama. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. . Może pomóc Ziemi. Obie drogi są na swój sposób właściwe. Nasiona.. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. Jak widzicie.

na co tylko chcecie. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. żaglówki. Naukowo badano. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów.duszą. które odrzuca siłę Reiki. Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. zastosujcie go. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. że wszelka materia jest właściwie wibracją . pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. gdy w to wierzycie. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. łodzie motorowe. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów. lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. Może zwróciliście już uwagę. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę. jest w tej materii doskonałym przykładem. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. traktują go raczej jako samodzielną istotę. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. z którymi kontakt może być niebezpieczny. wystarczy. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. Tak przynamniej możemy założyć. gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. a dla naszej istoty . Na przykład . podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. Pogłaszczcie je. siła Reiki może ją przenikać. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. Nie chciałabym przy tym wykluczyć. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. niż jako rzecz. Zwracajcie uwagę. jesteście głęboko o tym przekonani. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. nasyciły się naszą energią. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. Zwierzęciu niespokojnemu. na te rejony. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. co uważane było za niemożliwe. Ponadto zalecam też. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. I musicie się z tym pogodzić. Dostrzeżecie. jak przy każdej terapii. gdy tylko to możliwe. które zyskało sławę na całym świecie. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. które pochłaniają szczególnie dużo energii. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Stwierdzono. rozdrażnionemu. przemówcie doń łagodnie. Dotyczy to także zwierząt. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię. Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki. ale tylko wówczas. Na nagim. że szybciej powracacie do zdrowia. Stają się dla naszej duszy istotą żywą.

a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. a zatem przedwczesnemu starzeniu się. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. przedstawiliśmy. Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. zatem dlatego tak intensywna. Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. muszą za to coś dać. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. gdzie ten stosunek jest odwrotny. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. Jezus także ostrzegał. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). 1) Kto pragnie uzdrowienia. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii). Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. a po posiłku na brzuchu. W sile Reiki jest ona skupiona. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. Kiedy stwierdził. że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. ani wewnętrznie na to przygotowany. Tam. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. by chcieli sobie na nią zasłużyć. A on. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. by ułatwić sobie trawienie. Załóżmy. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. jeśli widzicie. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę. iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii. Swym zachowaniem udowodnili. Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. by dał wam coś ze swej energii. Można też inaczej. Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. . żywych potraw. Ale wymiana musi zaistnieć. Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. Bułgarii. ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. ZSRR. udzielając bezpłatnie pomocy. uwolnią się ze zobowiązania. powinien o nie poprosić. Z czasem jednak dane mu było odkryć. Surowe jedzenie to zdrowie. W rozdziale 5.

Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. które dawniej nazywano „dziesięciną”. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. Wytłumaczcie mu po prostu. Nie zapominajcie. że dobre jest dla nas i innych. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. że sam odpowiada za siebie. Dopiero wtedy. Możecie najwyżej wskazać alternatywę. Nie chodzi tylko o terapię. by poddał się badaniom. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. abyście nauczyli się rozpoznawać. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. jeśli jesteście lekarzami. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. Nie róbcie więc tego. Niema jest prawda mojej duszy. Nie oznacza to jednak. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż. To naprawdę jest bardzo ważne. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. jeśli sami nie jesteście lekarzami. Sądzę. A zatem cisza trwa. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. by jakiś lek odstawili. powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. skierujcie go do lekarza. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. gdy potrafimy dawać i brać. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. że diagnozę może postawić tylko lekarz. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie. iż pacjent zbyt mocno na was polega. Skoro odniesiecie wrażenie. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. To generalna zasada. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. będziemy żyć w harmonijnym świecie. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności.. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych. że wasz wewnętrzny głos mówi. gdy są chorzy. aż nasze prawdy . Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. że musicie spełniać każdą prośbę. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki. że pacjent jest naprawdę chory. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. Prowadzi nas to do prawa. których musicie przestrzegać. świadomie żyjących ludzi. dyplomowanymi psychologami. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. znacząca tylko dla mnie. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. nawet jeśli nie macie na to ochoty. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu.

Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. mimo poważnych dolegliwości. Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem. Odwiedził już z pewnością lekarza. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. że jedna odbija się w drugiej. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. Choroby chroniczne. polecając dobrego specjalistę. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. jak zapałka i pocierało. że przebiliście się do „twardego jądra”. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. nie radził się jeszcze lekarza. Jakże śmiać się będziemy. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. by przyśpieszyć proces zdrowienia. Objawy te mijają zwykle po dwóch. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne. i tak dotarła wreszcie do nas. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. musimy uwzględnić fakt. nie mogła nawet chodzić. Cierpiała okropnie. Jest to znak. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. jeżeli w ogóle ma to miejsce. kiedy przywieziono kobietę. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. więc maż przyniósł ją do kliniki. a zatem chorobą chroniczną. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. chroniczne. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom. trzech dniach. który przychodzi do was z artretyzmem. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. a jego dolegliwości są dla niego nowe. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. Chory przychodzi do was z bólami. Załóżmy. Przy Reiki owego . Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia. które pacjent wlecze za sobą od dawna. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. Jeśli pacjent. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu.52 spotkają się w ciszy. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. że działacie na pacjenta. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. gdy ujrzymy. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. ból i obrzęki będą ustępować. Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. wyrządzicie mu dużą uprzejmość. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych. a potem uprzedził. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. Warto zauważyć.

jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. Uświadomiła sobie. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu. Jak widzicie. a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. Zamiast nakładać dłonie. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. Nie dostrzegamy tego. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. Ostatecznie okazało się to owocne. i mnie w to wliczając. i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. które do tej pory były mu obce. drewno a nawet stal. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. stres i stany napięcia. w zależności od potrzeb. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. Do tego momentu choroba nie ujawniała się. zdrowszy styl. przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. która zaogniła się. że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy. Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. A zatem. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. łagodząc bóle głowy. Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. sam też określa czas trwania terapii. Proces leczenia powoduje napięcie. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. . Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić. by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. Terapia Reiki zmienia ten obraz. w trzeciej uszy. Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu. zaś ono ból zranionego miejsca. przygotować go. ale objawy będą potem zanikać. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. Oczywiście. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. że siła Reiki może przenikać tkaniny. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. tak by przykryte były także zatoki nosowe. lecz wchłaniana. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie.co ja sama preferuję . albo . że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia.

Także i tę propozycję odrzuciła. Może pacjent wyda westchnienie ulgi. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. albo poczujecie. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. Próbowałam ją ostrożnie namówić. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. Różne sygnały zdradzą wam. Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. porzućcie obawy. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. Tam nawiązała ze mną kontakt. Potrzebowała tyle pozytywnej energii. Wiedziałam. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. gdyż matka czuła się coraz lepiej. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. Teraz nałóżcie dłonie na kolana. że ciepło w waszych rękach słabnie. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. A więc. ile tylko była w stanie wchłonąć. że nie mam wpływu na formę. czy chce żyć czy umrzeć. to pacjent i tak sam zdecyduje. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. gdy podążycie za własną intuicją. przy chorobie serca na serce. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. trzy grubości palca poniżej pępka. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. Zmieniła tylko formę istnienia. itd. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. Nigdy tego okresu nie zapomnę. u mężczyzn jądra. kładąc na nie po jednej dłoni. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. jeśli to konieczne. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. takie jak nowotwór. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. Najlepiej. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. kiedy macie skończyć masaż. Tak więc za każdym razem wiedziałam. całkiem przeciwstawne odczucia. Sami poznacie. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. że to odnosi pożądany skutek. zanim przejdziecie do następnej. Wyraźnie to odczuwałam. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. Generalnie można powiedzieć. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. że ona nie umarła. Oczywiście. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. zwłaszcza grasicę. Już nigdy jej nie zobaczyłam. którzy uprawiali chirurgię magiczną. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. Nie było łatwo nauczyć się. Gdy uwzględnicie tę radę. nałożenie dłoni może trwać dłużej. Umarła. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy. każdego dnia po 30 minut. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. byśmy razem mogły przeżywać tę . Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. Gdy jednak po jej oporze poznałam. gdy byłam w Brazylii. Intuicja nie da się oszukać. Ważne jest.

Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. Opadną one. zachodzące w naszym ciele. Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. Zawarte jest w nich tyle miłości. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. Masażyści wiedzą o czym mówię. gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. lecz rzeczywiście . Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę. by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. Dusza powraca do światła. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . to dla mnie wyróżnienie i przywilej. gdy przychodzi na świat.55 brazylijską przygodę. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. które przez nie przepływają. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym. Pragniemy mu pomóc. uzdrowiciele i uzdrowicielki.w każdym człowieku. Nie potrafię tego przekazać. Reiki nam to umożliwi. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. i magazynuje je jak komputer. To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. Niemowlę jest doskonałe. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. o czym myślicie”. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka . czego chciała nauczyć go choroba. gdy ono stwardnieje. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady . Narodziny i śmierć. aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. i tak przytłaczająca jest ta miłość. Stary balast opada z niego. dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające. że brak słów ze wzruszenia. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. I stało się tak naprawdę. prawdziwym człowiekiem. Było to głębokie duchowe doświadczenie. choć nie według mojego planu. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. My. gdy człowiek zrozumie. doświadczamy go w jego istocie. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem.w najprawdziwszym znaczeniu tego . który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. nie tylko w sensie metafizycznym. Ale mózg to nie jest to samo co umysł. i doskonały jest także człowiek umierający.i budują zapory. by zobaczył tę doskonałość. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. zaś umysł odbiciem ciała. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. Prawdopodobnie dlatego. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu.

Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. a w żadnym razie nie jedynym miejscem. Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała. gdzie tkanka może się utwardzać.56 pojęcia. To może w ciele wystąpić wszędzie. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] .

57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. to być może dostrzeżecie. Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała . Gdy przyjrzycie im się bliżej. jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała. że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami. i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu.

to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami. środowisko naturalne. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. Idą Rolf stwierdziła. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. twórczyni rolfingu. Oczywiście czynniki dziedziczne. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. Gdy w ciało wnikają lęk. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem. Odkryła. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. kolana w środku pomiędzy ramionami. jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty. Ale emocje i myśli. żal i złość. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała. a ramiona nad biodrami. a ciało nadaje im postać. jego postawę i ogólny wygląd.58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone. podczas których omawiałam owe zależności. . W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek. iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. które przez nie przepływają. Na wstępie objaśniam.

na głowę i tułów. Synthesis Yerlag. Auflage. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. Polecam ją każdemu.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13. na górę i dół ciała. Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem. 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. 1986 . na lewą i prawą połowę ciała. S. Essen.

60 .

61 .

62 .

63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania. temperament seksualny. stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: . sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć. stopień pewności w życiu.

lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. nasza seksualność. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. blokada analna . lęk przed życiem. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji. osobista siła oddziaływania. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy. lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. strach przed śmiercią własnego „Ja”. stopień naszego poczucia rzeczywistości. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat. wiara we własne zdolności. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. które przemieściły się tam. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. na ile potrafimy określić swój jasny cel. z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. dalekowzroczność ekstrawersję. zdolność do miłości. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. zdolność osiągania swych celów. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią. niezdolność do pofolgowania sobie. krótkowzroczność oznacza introwersję.64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów.

AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. obok fizykoterapeutów i masażystów. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu. Poza rolfingiem. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. zdobyła uznanie także akupresura. znowu osiągnęło harmonijne. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”. Munchen 1988 . Pytania o sprawdzanie samego siebie. by ciało. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. po rozluźnieniu napięć. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. Hugendubel Yerlag. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. człowiek czuje się jak nowo narodzony.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. w latach 70. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing. Oznacza to. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu.. umiejętność poruszania się w świecie. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU. lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. zdolność do miłości. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych. z jakich same na początku powstały. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji.

która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. On angażuje się tak dalece. od opisywania wydarzenia po tzw. Oficyna Wydawnicza „Aster”. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi. w którym rozpuszczą się wreszcie. Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. Możecie to wykonywać nawet w domu. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. który usuwa blokady. jak to w danym momencie dla niego możliwe. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. I tylko to ma znaczenie. co robią. nadmieniłam. Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. jaką stosują. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. a tym samym uwalnia od strachu. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. Ważniejsze jest założenie. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów.66 uwolnienia ze starych emoqi . Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. Kraków 1993 168 . swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. Każde uwolnienie jest pomocne. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. pobudzanie określonych punktów ucisku. musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. Potem proszę uczestników. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. technik automasażu. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). kto sam przeżył to. W rozdziale 11. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie. Oznacza to. by ocenili się wzajemnie. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator. Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe. z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. Współczuć może tylko ten. w bioenergetyce). że muszą być znakomicie obeznani z techniką. Technika terapeutyczna jest nieistotna. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia. który w przeszłości spowodował zaporę. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. Pragniemy zarazem stwierdzić. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach.

że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. A zatem okoliczności na sprzyjają. że jesteśmy istotami świetlnymi . Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. delikatnie uciskacie wymienione punkty. Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. iż DUCH wpływa na materię. kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. Coraz lepiej rozumiemy. jak chce. gdy pacjent wykonuje wdech. które przeprogramują waszą podświadomość. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku. możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. I obojętne. Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. które właśnie tamowały energię. Pozwólcie energii po prostu płynąć.na punkty pasa barkowego. tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta.pełnymi i doskonałymi. Jeśli nie. natomiast przy blokadzie na rękach . Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. Dlatego widzimy wyraźniej. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. Bez nowego programu. których miałby dotykać. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. które tamują przepływ energii. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. nacechowanej przeszłością. świadomości masowej a nawet rasowej. Nie musicie przyspieszać jej biegu. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Pozwólcie. Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. Najlepiej. by wspomagać uzdrawianie Ziemi. Intuicyjnie odczujecie. od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. Uczynimy pierwszy krok. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. by nie zatrzymywać przepływu energii). lecz baczcie. Unikajcie zbędnych słów. uwalniając się z brzemienia starych emocji. niż dawniej. Możemy przebudzić się. Pacjent może nawet rozpłakać się. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić.67 Najlepiej. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. poczekajcie zatem. gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. aż emocje naprawdę rozpuszczą się. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. powtarzając szereg afirmacji. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak. . byście stali na ziemi mocno choć swobodnie. Podczas. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. Zajmie to co najmniej 40 dni. i zachęcajcie go do dalszego oddychania. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. Będziecie tylko przeszkadzać. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń. Potem przejdźcie do praktyki.

C. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. Reiki jest metodą przekazywania siły. ETERYCZNE. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. która promieniuje od dała żywych istot. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. niewidzialna esencja. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. stworzony przez nas samych. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. by nauczyć się czegoś nowego. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. Słowniczek AURA: Subtelna. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. Sądzę. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. Uznamy wyższą prawdę BYTU. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. PRZYCZYNOWE. Tak. która nacechowana jest miłością i harmonią. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. Równocześnie zadanie i okazja. Czujemy się winni. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. energetyczny odpowiednik pola życia. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. C. w których tamowany jest przepływ energii. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. które stale mówi tylko o sobie. albo wyginiemy. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. ucznia Wilhelma Reicha. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego. ASTRALNE. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. który przysłania i mąci naszą świadomość. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. opracowana przez Alexandra Lowena. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. Stan Ziemi. Nasza intuicja wzrasta. a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. nie jesteśmy od niego oddzieleni. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . stanowimy jedność z UNIWERSUM. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. Samouzdrawianie oznacza. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. i uzyskać szersze pole widzenia.68 Czujemy. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. Zobaczymy. Zrozumiemy wówczas. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. Nie uda się nam przetrwać.

CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. nie materialne istnienie. z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. wewnętrzna istota. wysyłać promienie. jak podnosi się woal. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. EMANENCJA: Eminencja: 1. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. jako esencja warunek egzystencji. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki. Płomień miłości oczyszcza umysł. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. EMANENCJA może się ukazać. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. „wysokość” w zwracaniu się do kardynałów. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. a my w niej. na której najpierw objawia się każda choroba. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. który uważa. wzniosłego. 2. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. które zwiększa ich ładunek i wydajność. emanować: wydobywać się ze źródła. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. 2. zamanifestować się w naszym życiu. który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. Widzimy. zasadnicza istota rzeczy. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem. . coś nadzwyczajnego. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. jak chronicznych. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. Esencja: l. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. która także jest istotą własnego „Ja”. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. które mogą przez niego przepływać. Utworzyłam to słowo. że opętał go „zły duch”. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. nawet istotą każdego „Ja”. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. często w formie uzdrawiania na odległość.

nawet. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. Leonard Orr. Jestem im wszystkim wdzięczna. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki.70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. William Tiller i Marcel Yogel. wiele mnie nauczyły. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. Glen Of Trees z Nowego Jorku. Eugene Fersen. Przede wszystkim tego. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. składam podziękowanie za to. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. Ken Dychtwald. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. Idą Rolf. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. by napisać tę książkę. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. Sondra Ray. Drodzy Czytelnicy. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze. Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. Vicki i Randall Baer. cyst i guzów. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. i mojemu ojcu. Joyce Nelson. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. John Randolph Price. . Robertowi Horan. Trino McAtee z Colorado Springs. jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. Bara Fischer. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. Dwayne JaQuenex z Portland. Wam. zbyt wielu. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. Wdzięczna jestem Nari Mayo. że UMYSŁ panuje nad materią. Nari Mayo z Phoenix. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Moje pierwsze doświadczenia. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful