PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

Jak to jest możliwe? Dr Tilden. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. tym łatwiej może on odtruć się. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. Reiki jest piękna. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. entuzjazm i kreatywność. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. . „Siła Reiki” pokazuje nam. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. których zrozumienie jest ważne. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. Adresowana jest do wielu czytelników. Zamiast wdawać się w nie. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku. Być może zadajecie sobie pytanie. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. bowiem sam coś takiego przeżyłem. potrafił udowodnić. Znaczy to. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. To wyostrza spojrzenie. Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. Na przykład. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. bowiem jest prosta. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. powinniśmy raczej pozbywać się ich. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. kto się na nią otworzy. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. W całej książce czujemy jej radość. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy. Mogę to potwierdzić. jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. Albo chcielibyście wiedzieć. gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. W książce podoba mi się ponadto. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. Dlatego pokazuje nam. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. Wibracje stają się coraz silniejsze. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. uznany ekspert toksykologii. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna.

Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu. aby stał się jednością przy równowadze ciała. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. Dr med. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat. jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. stać się jednością duchową. Ale może to odbywać się też inaczej. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. naszej „zwierzęcej natury”. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. samotnie nauczający na pustkowiu.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły.wtajemniczenia przez wodę. Potem poznałam Reiki. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem.transformuje ją. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. a ogień jego duszy. . Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany . Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała. Hermetyczna nauka głosi. gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania. który nam je przekazał. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. Jest ich bodaj tak dużo. umysłu i DUCHA. jak wielu jest ludzi. Jan Chrzciciel. Wiemy doskonale. a dusza prawdą i miłością. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. a książka jednym z jej cenniejszych darów. nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. Nigdzie wcześniej. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. Siła Reiki jest łaską. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko. która awansowałaby człowieka. że dusza rządzi a materia reaguje. tak. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała. Pragniemy w ten sposób zaznaczyć. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. która płonie ogniem miłości. który pozwoli. Gabriel Cousens. ząb za ząb” Starego. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami. był pierwszym.chrzest z ognia. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI. a doświadczanie ich .

Proszę. progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. można też powiedzieć „wsysana”. Jest to rozwój. Tym bardziej jestem wdzięczna. Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. gdyż . że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. „tajemnicza siła”. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry). gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. Fakt. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. Jakże śmiać się będziemy. „istota rzeczy”. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje. która jest wam potrzebna. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. którzy rozsiani są po całym świecie. co sprawia. odbierałam zawsze jako dar. że oddziałuję na was siłą Reiki. sięgającej dalej EMANENCJI. że ta książka przekona o tym i Was.krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. przez odpowiednie kanały. który często określamy angielskim słowem „channeln”. Mam nadzieję. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. które znamy z chińskiej akupunktury. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. Włączyłam do niej mnóstwo informacji. przede wszystkim przez tzw. co „siła życiowa”. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. Napisałam ją. Załóżmy. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. gdy zrozumiemy. wtajemniczenia lub inicjacje. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej. które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji. ważna tylko dla mnie. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. jak i doświadczonego praktyka Reiki. która pragnie przemówić jednakowo do laika. a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. Mimo tego. gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. Cisza trwa zatem. gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Każdy może uzdrawiać. Żyjcie świadomie. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. że jedna odbija się w drugiej. pracujcie nad sobą. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. Gdy na was działam. A jest to wielki przywilej. gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. które nosicie już w sobie. Oto przykład. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. uniwersalną siłę życiową. Wszyscy posiadamy siłę Reiki.

zyskuje dodatkową moc. Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Stwierdziliśmy już. na południowej z południa. Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. gdy opiszemy ją jako starą. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. Najlepiej. zapomnianą przez tysiące lat. które nieświadomie przechowujecie w sobie. Oznacza to. wypływając podczas terapii z rąk. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie. aż do czasu. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto. szanowaną wiedzę. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). we wnętrzu sformułować życzenie. Reiki nie jest religią. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód. wystarczy świadomie. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”. Energia. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne. że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. Ponadto. Odpręża i rozładowuje stres. wystarczy sam tylko zamiar. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym. Staje się coraz intensywniejsza. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui.

duchową równowagą. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. naucz nas. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej. prosimy cię. którzy robiliby to. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. Jak wspomniałam. co czynił Chrystus? I . czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. ile akurat potrzebuje. gdzie też wykładał. Japonię i jej feudalne społeczeństwo. pod warunkiem. wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. uporządkowane według surowych zasad. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. Dr Usui został wytrącony z równowagi. Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. Jego honor wystawiono na próbę. był to emocjonujący czas. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli. Tak. co napisane jest w Biblii. Musiał szukać w innym miejscu. by ożywić ją lub przetransformować.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów. Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. gdy na was zadziała. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. Wystarczający powód dla doktora Usui. może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. Ale Reiki. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. „obcych barbarzyńców”. który piastował. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego. Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. jak to robić. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. wyświecił się nawet na księdza. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. Jakże mógł nauczać. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. Ono bowiem wprawia w ruch terapię. ona obdarza ponadto umysłowo . gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji.8 życiowej. ogarnął niespodziewany przewrót. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. Reiki jest doskonałym narzędziem. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki.

Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi. Interesujące wydaje się przy tym. Warunkiem była znajomość sanskrytu. I to po tak długim okresie postu!. nawet. że dr Usui powinien udać się do Kuriyama. którego uczył się z ogromną pilnością. zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie. Kto zna reguły długiego poszczenia. Na pewno wiemy jedynie. by wreszcie otrzymać odpowiedź. Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. Powoli przepływały kolejno przed nim.bufetu. Także i to wniosło niewiele nowego. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. że zjawisko dobiegło końca. że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. na świętą górę. gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach.drugi „cud” tego ranka. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. co miało się wydarzyć. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy. Ale doktor Usui nie rezygnował. Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. kiedy zakończył się ten doskonały trans. Instynktownie ujął go w dłoń. winien poddać się 21dniowej medytacji.. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret.. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy . Gdy nie doszedł do żadnego efektu. że już nie żyje. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło. około 30 km od Kioto. Wreszcie poczuł. zdumiony. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził. że nie mógł po prostu zrezygnować. jednak wszędzie słyszał to samo. musi być możliwe zawsze”. przy których pomocy miał odmierzać dni. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. jak silny i odmłodzony czuł się teraz. i rozpoczął medytację. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. rana była całkowicie wyleczona!. by uzdrawiać ducha wierzących”. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. starego opata Zeń. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna. Kipiał wdzięcznością. Był niesłychanie podniecony. jak powiadają pisma. Dr Usui przestraszył się. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. Tam. dbamy o to.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. Była to noc z księżycem w nowiu. w Himalaje. a więc ciemno choć oko wykol. . Dr Usui uznał. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. Nieco później dr Usui powędrował na górę.pozostanie tajemnicą.Skoro Budda. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich.. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej.. iż rozpoznają w nim Jezusa. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach . Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach. wie oczywiście . nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności. Wiec dr Usui modlił się. . poszcząc. Upłynęło już 20 dni postu. o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. Najchętniej wstałby i uciekł. Był już jasny dzień. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. Był przygotowany na wszystko. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. Stary opat zgodził się z nim: . Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego. Zawsze. zebrał 21 kamyków. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. Więcej.

życie jego traci na wartości. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. Nie pokazał im. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. najczęściej młodych mężczyzn. którzy powrócili do Japonii. Ale to wszystko było wyczerpujące. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. Stary człowiek był bardzo ubogi. musi więc za to coś dać. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii. młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki. by tam czynić dobro. Gdy spożywał posiłek. lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. Udzielał siły Reiki. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. Otrzymałem nowe imię. . Istniał jednakże pewien problem. iż zdecydowała. a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. Była tak przekonana o jej skuteczności. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn.Byłem jednym z pierwszych.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. które ujrzał podczas swojej wizji na górze. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. Wielu ludzi powróciło do zdrowia. Zrozumiałe zatem. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. by zadowolił się specjalnym bulionem. zmarłego kilka lat wcześniej. że nie wystarczy uzdrowić ciało. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. których twarze wydawały mu się znajome. że sama pozna jej zasady. jednemu z najofiarniejszych uczniów. Natychmiast zabrał się do pracy. by nadal medytował. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem. co wówczas oznaczało. Uzdrawiał zarówno starych. Widział suknię mnicha. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki.Tak. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych.. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. Podczas odwiedzin u rodziców. W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. więc rozpoznał. którą właściwie pragnął zabić. wysyłać ich potem do świątyni.. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto. Zrozumiał teraz także sens symboli. Była ciężko chora. gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. Zapłakał z rozpaczy. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna. usłyszała głos swego zmarłego małżonka. Właściciel budy myślał tak samo. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? . emerytowanemu oficerowi marynarki. jego zmierzwioną. Jest to właściwie niemożliwe. a nawet ożeniłem się. nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii. . które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. również duch potrzebuje uzdrowienia. który dokuczał jej od śmierci męża. oczywiście . Wkrótce była całkowicie wyleczona. jak młodych. Gdy tego nie uczyni.odpowiedział mężczyzna. Szczęście pani Takaty. Efekty były szybko widoczne. i że była wystarczająco „niewrażliwa”. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. których wówczas uzdrowiłeś. zaniedbaną brodę. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. O ileż łatwiej być żebrakiem. znalazłem pracę. Dlatego zaproponował mu. Ktoś coś otrzymał. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. Pragnął uzdrawiać żebraków. Są one narzędziami wtajemniczenia. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i . ostrzegający ją przed planowaną operacją. Zrozumiał też. Dr Usui.trzeci „cud” tego poranka. którzy towarzyszyli mu w podróżach. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie. Porozmawiała ze swym lekarzem.

Co znaczy mniej.11 drugiego stopnia. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. Nie potrzebują kleszczy porodowych. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. Już to postanowił. ponad 200. Nawet gdy prawda jest błaha. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości. czemu nikt nie zaprzecza. że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. Jedynie to. podczas tzw. gdy doktor Hayashi. Pani Takata. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. przekazywać Reiki. czym jest. ery McCarthy’ego. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało. tym większe stają się nasze szansę. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. zwłaszcza. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym. Dziś jest ich już znacznie więcej. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie. gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. a potem wróciła na Hawaje. Gdy przekazuję siłę Reiki. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. gdy nie można uwolnić się od przekonania. Trudno to pojąć. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. To szokuje. Reiki jest procesem przekazywania siły. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. jaka nastąpi hekatomba. Nauczają oni na całym świecie. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. On wiedział już. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. wrażliwa na jego troski. nie chcą być szybko odkryte. wyższej formy. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. odziany w uroczystą szatę. Tej odważnej. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. Prawdziwe jest jedynie to. Ma to daleko idące konsekwencje. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. dla mnie jest ważna jak każda inna. spontanicznie pojechała do Japonii. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. Jak każdy mistyk. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. ale nie stawiają oporu. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. W tym kryje się też odrębność tej terapii. Doradził wiec pani Takacie. a więc ścieżkę wtajemniczeń. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania.

Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. wibracji i intuicyjnych przeżyć. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. nauczyć się go słuchać. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. Siostry. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. Był to rodzaj mojej idee FIDE.12 Oświecenia. procesu owego można doświadczyć. gdy niektórzy z moich pacjentów . aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. obojętnie. Jakże zdumiona byłam zatem. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. pielęgniarze. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. że po inicjacjach. Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. w jakiej formie. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń. Kto przywykł do pracy z ciałem. A mimo to. dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. jest on nawet bardzo konkretny. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. o odczuciach towarzyszących inicjacjom. Kto nie odczuwa „nic”. Byłam mocno przekonana. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. zanim dostrzeże zmiany.

zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. Gdy jednak wyprostuję kolana.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. Powinni lekko ugiąć kolana. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. a wręcz je pogłębia. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. Im więcej o nich mówili. Inne metody energetyczne. Załóżmy. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. Można to obserwować podczas i po terapii. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. mniej więcej tak. Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej. tak. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. gdyż siła Reiki. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. może to brzmieć nieco tajemniczo. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha. Jednakże radzę moim uczniom. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach.jak to zazwyczaj ma miejsce . Niczego więcej do tego nie potrzeba. Ale proszę tylko samemu spróbować. On musi świadomie wysyłać energię. bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. Jakże często doświadczałam. Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. gdyż każda rozmowa przeszkadza. odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. Energia płynie zawsze od terapeuty.bardziej jeszcze . Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni. lub która . wymagają od terapeuty stałej koncentracji. Nieraz zdawało mi się. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam. Jeśli odczuwa potrzebę. każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. z wyjątkiem tej resztki. iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. bez sterowania przez wolę. dlaczego tak jest. jak pamiętacie. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. gdy przerobienie problemów . terapeuta nakłada dłonie. do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. Przyznaję. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię. właśnie podejrzanie. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. „ezoterycznie”. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie.

gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. że straciliśmy kontrolę. rozkoszować się atakami złości. Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. w wyższy rejestr. własnym mistrzem. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata. Przedstawia je przejrzyście ilustracja. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności . zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. że otrzymacie tylko to. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. co kiedyś tam sami rozdzieliliście. Proszę zrozumieć. Jesteś własną mistrzynią.tak bardzo blokowałaby ciało. które w nim spotykam. Życie trzyma przed wami lustro. Ale oczywiście są też rezultaty. Nie tłumcie ich.14 znacząca . Gdy ją poznacie. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”. musicie pozbyć się ich koniecznie. że musicie tylko uzupełnić to. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. przenosi go. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. przyjmijcie je chętnie. Wściekłość jest zwodnicza. Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. ducha i umysł. lecz uznajcie ich istnienie. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. Tak. i uwolnijcie się od tego. gdy pojawią się niespodziewanie. co sami kiedyś daliście. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. że to się opłaca. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. że tak powiem. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii. Uświadamia nam. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie. umysłowo-duchowej i mentalnej. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. Jest ona produktem poczucia. Jesteś twórczynią. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. ma wyższą częstotliwość drgań. Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. pławić się w niej. . kto o tym tylko na chwilę zapomni. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. że wymykają się nam nici naszego życia. jesteś twórcą. a wtedy o wiele szybciej znikną. nawet. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe.

neurotransmitery (czyli substancje przekazujące . który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie. jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele. Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw. Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów. jak i na układzie gruczołów dokrewnych.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej.

Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . Medycyna. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. „Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. często z druzgocącymi skutkami. Dokąd to prowadzi. Potem układ ten sam ulega zburzeniu. Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. by tak wpłynąć na strukturę. by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. zaproponował nowy model myślenia. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami).16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi. aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”). profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Dr Tiller proponuje zatem. lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. łatwo sobie wyobrazić. który stopniowo traci swoją skuteczność. Znaczy to. Tiller. ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza). Uważa. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr].

tak. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. obojętne. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji. i to w obu kierunkach. Potem obserwował. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. Zamiast pomóc. Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne. interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób. musimy w zamian za to dać coś od siebie. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. Dr Tiller wnioskuje z tego. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną..17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. subtelną i umysłową. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”.. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. że jeśli coś otrzymaliśmy. Płynie z tego wniosek. a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne. Opole 1993 . ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki. i zrozumiał. w jakiej formie. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. iż włączą się ponownie w społeczeństwo. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną. Potem musi o to poprosić. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. zaraz po tym. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi. Rebirthing. Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. Wyd. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię. Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu. które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

Nasze uczucia zostają zranione. którzy wiedzą. którego następstwa mogą ujawnić się. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń. Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości. że przecież utraciliśmy kontrolę. by dać się wyprowadzić z równowagi. Pokazują nam oni. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. gdyż pragną uczyć się od siebie. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. bądź wdzięczny i przyjmij to. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości. że brak wam jasności spojrzenia. Popełniamy błąd. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. zamiast odpłacać tą samą monetą. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną. Gniewem i wściekłością zdradzamy. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. Nie wstydźcie się waszego gniewu. że on trzyma przed nami lustro. Zamiast wybuchać. Nie czujcie się winni. lecz wysyłając tylko promienie miłości. Ludzie często błądzą. które sami stworzyliśmy. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. złościcie się na siebie. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. Możecie tylko uczyć się z tego. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. którzy utrudniają mu życie. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. by nauczyć się z niej czegoś. jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. które nas dręczą. Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. Przyciągają się wzajemnie. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. Złość działa dysharmonijnie. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. Dzięki temu możecie rozwijać się. Sami stwarzamy smoki. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. gdy najmniej spodziewamy się tego. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. Tym bardziej. Sami sobie czynimy uprzejmość. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. I rada na koniec. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. Każda myśl staje się powodem. kiedy rozzłościcie się. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. Nie dostrzegamy. Kto zechce złościć się na was. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. Wszystkie stopnie wściekłości. Wywołuje nawet choroby fizyczne. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. Jednak powiedzieć to musimy. Nari . Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. Możemy sterować naszymi reakcjami. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. od rozdrażnienia po nienawiść.

Jesteśmy szanowani. Nieprzepuszczalna. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. Z fizyki wiemy. czy do innych. ponieważ nie ma między nimi żadnych. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. Kiedy żyjemy z prawdą. Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła. by was ożywiała. Także i my jesteśmy wówczas otwarci. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”. czego chce nauczyć nas życie . wówczas życie jest proste. spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. czy płynie do nas. Kto uczciwie pracuje. w którym stale grozi zabłądzenie.i uczymy się tego bez trudu. Widzimy jaśniej. Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to. która prowadzi życie do harmonii. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy. Sami uczciwi. każde zwierzę. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować. jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . także wobec siebie samego. jeśli sami pragniemy przetrwać. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu. wyizolowana materia. nieprzepuszczalnych granic. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości. Każdy człowiek. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. gdy otwarcie akceptujemy innych. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. przestaje być skomplikowanym labiryntem. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. stara się rzetelnie. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. jakby chciało się być samemu traktowanym. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. Zrozumieliśmy. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. Taka uczciwość oznacza. budzimy uczciwość w innych ludziach.

Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. Kate Nani. . Trzecie Oko. nigdy już tej zdolności nie utracicie. z którymi zrozumiecie się od razu. które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania.szyszynkę. który będzie dla was najbardziej odpowiedni. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty. która jest naszym „centrum komunikacji”. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki.A. które teraz muszą zostać wydalone. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej.R. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. wnuczka pani Takaty. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. kieruje Reiki-Alliance. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. Musi między wami zaiskrzyć. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej.I. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia. która dana jest nam od urodzenia. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani. Inicjacje to wyraźnie odczuwalne. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo.) Phyllis Lei Furamoto. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. Niektórzy mistrzowie Reiki. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń.R. moja mistrzyni Reiki. Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. Zawsze tłumaczę moim uczniom.. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. udzielać innym ludziom siły Reiki. jak ja. Jeśli raz zostaliście zainicjowani. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze). Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. ale objawia się on w innej postaci. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”.A. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. W Reiki cudowne jest to. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik . Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia. precyzyjne procesy. Musicie zrozumieć się spontanicznie. która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji.I. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii. kładzie nacisk na co innego. by znaleźć nauczyciela. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. a kiedy to tylko będzie możliwe. Jeśli tego nie czyniliście.23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. na płaszczyznę wyższej świadomości. jeśli tylko zechcecie. Wpływa ona poprzez głowę do ciała. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. którą wy już wnosicie. jeśli już pracowaliście nad sobą.

ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię. iż sami jesteście mistrzami własnego losu.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. Inicjacje Reiki są rzadkim. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. Ponadto wyostrzają naszą intuicję. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. którego już nigdy nie można anulować. Wiatr nieskończoności wieje przez serce. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. Nic dziwnego. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. . iż sam jest kowalem własnego losu. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. gdyż uznał. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . jednorazowym darem. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. który czuje się odpowiedzialny za własne życie. Musimy zrozumieć. które sam stworzył. Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. absolutnie osobistą sprawą. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. Jest to ważny punkt widzenia. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia. aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. A ponadto. napływ energii w czakrze korzenia. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. otwierać innych ludzi tak dalece. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem.

Musimy postarać się. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. byśmy byli. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. z pewnością nie ze wszystkimi. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. Chciał nam przez to powiedzieć. ożywiając świadomie nasze dobre strony. Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy. zapytać siebie. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania. przeważnie czterogodzinnych. mrowienia lub pulsowania w dłoniach. śledząc całe nasze postępowanie. uszlachetnia i uzdrawia. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Ponadto każdy uczeń ma okazję. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. stawać się kimś zupełnie „innym”. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. że stajemy się ślepi na wiele spraw. na przykład dobre maniery. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. Poczujecie się bardziej świeżo. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. ale zadałam je całkiem serio. Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. który sprawia. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. Można rzec. A ten drugi oczywiście też. jakie wywołały w nas inicjacje. intelektualnego wysiłku. Spróbujcie tego kiedyś. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń. które kiedyś okazały się całkiem miłe. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”. o czym możemy z nimi rozmawiać. Oznacza to. i co moglibyśmy uczynić lepiej. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. Można zrozumieć to dosłownie. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. Ponadto zachęcam uczniów. Miło z naszej strony. a nie spontanicznie. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia.. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. zawsze będziemy mogli sprawdzić. na przykład w formie ciepła. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. Ale o wiele milej byłoby. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. Jezus napominał nas. Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. Potem grupa zbiera się na dyskusję. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. ale nie jest bardziej pojemne. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. powtarzamy stare reakcje. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie. Niektóre są zapewne pozytywne. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. sesjach. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia. . Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. przelotnego znajomego lub przyjaciela.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. jak dzieci”.. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego.

iż stale sami siebie obserwujecie. iż jego reakcja jest całkiem normalna. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. to dopiero po kilku tygodniach terapii. ukryte uczucia. które przeżywaliście świadomie. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. Ostatnie szczątki. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. abyście udzielili mu Reiki. Może się zdarzyć. ale te objawy szybko ustąpią. Prostym sposobem jest wspominanie. A nieco później zaczniecie interweniować. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. jak artretyzm. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. że pacjent w początkowych dwóch. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. i już nie wiadomo będzie. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. i rozwiać jego obawy. że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. . by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. Z czasem zauważycie. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. gdyż pojawia się ona prawie zawsze. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. wskazane jest. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. iż nagle odświeżacie rozliczne. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować.z subtelnej na fizyczną. Jeśli ktoś pragnie. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. zwłaszcza. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń. Istnieją środki pomocnicze. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. Przyglądajcie się mu w spokoju. nie w sensie obrazowym lub przenośnym. wydalane z organizmu pacjenta. narzekając na silniejsze bóle. I to także ma swoją przyczynę. co dzieje się w rzeczywistości. Wieczorem sprawcie. trzech dniach będzie czuł się gorzej. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. Ma to swoją przyczynę. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. dzień po dniu. wydalić jest trudniej. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. Odczujecie fale wdzięczności. to pacjent stopniowo. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. Macie objaśnić pacjentowi. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. właśnie ów „bastion”. Świadomość utrzyma się sama. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. Będzie to nowe odczucie życia. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. Spostrzeżecie zaraz różnicę. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. lecz bardzo konkretnie. aż do ostatniego „bastionu”. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. będzie czuł się lepiej. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. tydzień po tygodniu.

ani być takim. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. Nikt nie może go zastąpić. i niebem dla każdego powiewu. że nie można się z nimi rozstać. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. kim jesteśmy. Nie wiemy. kieruję me żagle ku nowym krainom. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. kiedy nadejdzie dla was czas. Sami intuicyjnie odczujecie. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. Nic więc dziwnego. a ja zachęcam uczestników. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. iż w razie ostrego. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. Jestem wiatrem. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy. Jak długo będzie to trwało. po prostu dlatego. Indywidualne wrażenia. której potrzebuje. jak on. jeziorem i żaglem. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej. boskie Ja w człowieku. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . że gdy kurs dobiega końca. silny i prawdziwy. nie da się jednak na ogół przewidzieć. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to. jestem wszystkim. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki. Jestem statkiem. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem.27 Zrozumiałe jest także. jaką wchłania każda partia ciała. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie. Każdy człowiek przyjmuje energię. które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej.. kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki. błękitem pokrytym chmurami. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. Jestem wszystkim. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę.. ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty.

które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. Szybko dostrzeżemy. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. ile możemy w danej chwili przerobić. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . zrozumiecie także przesłanie. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych. że niektóre reakcje będą z początku przykre. Nawet skały i minerały są energią. W tym okresie winniście ponadto. Wynika z tego. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki. Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. To oczywiście tylko kilka przykładów. radość. jednakże tylko tyle. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. Substancje toksyczne zostaną wydalone. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji. Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. Nie powinniśmy dziwić się temu. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju.miłość. zachwyt. I w takiej pełni będziecie żyć. Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. upłynie jednak nieco czasu. Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. Prześledźcie je przez pewien okres. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. Pozbędziecie się niechcianych. aż zrozumiecie strukturę snów. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. Gdy rozpoznacie wzór. po prostu dlatego. Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. Z fizyki wiemy. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. co powinieneś wiedzieć. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. „osobliwych nastrojach”. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. Może się też zdarzyć. to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. Nari . Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. gdyż są one zjawiskami ubocznymi.28 subtelnego. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. podziałać na siebie siłą Reiki. niejasne i bezsensowne. którą zawsze jedliście chętnie. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. Zalecam moim uczniom. że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU.

21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. czynimy to we właściwym momencie. tak. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. Cokolwiek robimy. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. Podczas. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. Symbole polegają na prastarych. tak że może ona. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. które zaszczepiła w nas kultura masowa. teraźniejszość i przyszłość. Krótko mówiąc. udostępniając nowy poziom energii. . Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. a tym samym przyczynę i skutek. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. „Wyższe Ja” wie wszystko. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. nawet wówczas. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. Znaczy to. jak po pierwszym stopniu Reiki. Ponieważ drugi stopień Reiki. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. następuje po nim. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. drugi sprawi. ponieważ obejmuje przeszłość. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię. jak czysty kanał. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. Pierwszy obdarzy nas harmonią. że możecie uzdrawiać także umysł. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. Uwierzycie w siebie. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki.

nie wywodzące się od doktora Usui. Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. spokój i harmonię. rozdział tej książki. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. które nas fałszywie warunkują. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. jak wskazują nam utrwalone wzorce. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. Mądry jest człowiek. Możemy posłużyć się tą wiedzą. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań.metody uzdrawiania. Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. podobnie jak 16. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . Daje nowe odczuwanie życia. które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. który stanie się dniem pokoju. Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. nie wolno nam wyobrażać sobie. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. gwiazdą mądrości. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania. krainy. harmonii i siły. Daje wam jedność duchową. Symbole tworzą jakby mosty. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania.30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. zatem możemy czuć się . jak przy pierwszym stopniu. Przybywa wam poczucia odpowiedzialności. co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii. I tym razem. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. której do tej pory jeszcze nie znaliście. że to „my” „wysyłamy” energię. I wniesie poranek nowego dnia. nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego.

Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. Wówczas pojęłam też. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. abyśmy żyli świadomie. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale. Przeciwnie. gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. zwłaszcza problemem. który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. My. Obok ukrytych uczuć. lekarze. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. abyśmy byli ludźmi. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. wówczas nie usamodzielniają się. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”. jak szybko pojawiły się. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. gdyż pacjent został uwolniony od blokady. „duchów elementarnych”. „Wiedzą”. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. i „wiedzą” także. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. która daje znakomite efekty terapeutyczne. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. gdy człowiek bierze je za oznakę. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. właśnie tzw. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. zajmiemy się tym bliżej. gdzie znajdują się one. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. gdy odnajdujemy środki i sposoby. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. W rozdziale 16.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. mianowicie wtedy. że istotnie coś się zmieniło. Bez własnego życia znikają równie szybko. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut. Przychodzi do nas. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. które potem same z . Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. gdy wezmą człowieka we władanie. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała. jeśli nawet nie całkiem świadomie. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała.

zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. wryły się w zbiorową podświadomość. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych. jakich nie potrafią dostrzec inni. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. czym zawsze byliśmy. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. Telepatia jest darem natury. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych.32 siebie troszczą się o to. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. jakie postrzega. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. że myślą one obrazowo. „Opętany” może być tylko ten. Musimy odważyć się na nowy porządek. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. tak jasnym jest również. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. by uleczyć ją z jej ułomności. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość.jako dar Boga. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. gdzie spiętrzyła się w nim energia. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. Logiczne i racjonalne myślenie. Złe nie istnieje. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. Tu na Zachodzie. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego . jeszcze utrwaliło tę tendencję. Zobaczycie. On jest medium. ponieważ widzi rzeczy. I odwrotnie. Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów. kto nieświadomie uwierzy. Jesteśmy istotami świetlnymi. Ale istnieje ignorancja. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. Teraz nadeszła pora. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. że „zbzikowaliście”. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. na przykład Brazylia lub Anglia. Nawet zwierzęta ją posiadają. Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . państwa i religii. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. Posiadamy siłę. jest czymś naturalnym. gdzie jej miejsce: w nas samych. a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. Jeśli wątpicie w ten rozwój. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. Można pozbyć się ich. tak jak oni naśladowali swoich. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. Udostępnia rejony i obszary. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. Nic wiec dziwnego. Możliwe. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. kończące się ich śmiercią na stosie. Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic.

pobudza układ limfatyczny. Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw. odpręża mięśnie. oczyszcza płuca.harmonizuje życie uczuciowe. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno. u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet. by . Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka. a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele. podnosi ciśnienie krwi.pobudza nerki i nadnercza. Błękitny . pobudza przysadkę mózgową. Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. zwiększa produkcję hormonów. Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień. Pomarańczowy . tłumi porywy emocjonalne. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”. pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego. obniża gorączkę. Purpurowy . 3 Bodo J. zmysłowy i ruchowy układ nerwowy. Essen. wzmacnia narządy płciowe. Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania. pomaga przy oparzeniach skóry. zmniejsza ropnie i guzy. czynność serca. uspokaja Magenta . Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah. Żółty . które z korzeniami usuną negatywne myślenie. poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. intensyfikuje życie uczuciowe. W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . Pacjent. w zależności od objawów chorobowych. Synthesis Yerlag.Universale Lebensener-gie”. Fioletowe światło zwalniało tętno. łagodzi stany zapalne. sformułujcie dla siebie afirmacje. Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości. 7. pobudza szyszynkę. swędzenie i podrażnienia skóry. zwalnia funkcjonowanie nerek.sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu.pobudza śledzionę i leukocyty.uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań. dba o optymalne ciśnienie krwi. jakie wysyła do nas każde cierpienie. Auflage 1989 .obniża temperaturę ciała.wzmacnia płuca i oskrzela.działa uspokajająco.wzmacnia ciało i mózg. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego.33 Reiki. obniża gorączkę. pobudza nerki i nadnercza.usuwa ostre zaburzenia. Żółty cytrynowy . Turkusowy .3 Pierwsza udzieli wam rady. zapobiega krwotokom płucnym. Indygo . pobudza tarczycę i żołądek. Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające.ożywia system nerwowy i zmysły. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu. zabija zarazki chorobotwórcze. Fioletowy . Druga książka zwraca uwagę na przesłanie. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. Szkarłatny . pobudza gruczoły przytarczyczne. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób. Zielony . Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki .działa uspokajająco. ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów.

w technikach przekazu i komunikacji. tak. to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego. na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. które odpowiedzialne są za chorobę. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. gdzie zagnieździły się zatory. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. Możemy zatem powiedzieć. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. Niekiedy proszę też moich pacjentów. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. Oficyna Wydawnicza „Aster”. gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. a już zawsze kasety. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. cukrów lub materii. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony. nie tylko przy uzdrawianiu. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania. 1989 . Durach. Poprzez kombinowanie muzyki. W rozdziale 4. aby ubrali się w odzież określonej barwy. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. Mówiąc innymi słowy. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. Zwracamy więc uwagę na to. zwłaszcza. która może przenikać wszystkie te poziomy. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. a zatem oddziałuje na umysł. olejków eterycznych. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. Często używam kaset Jona. także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. kolorów. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. nauczono się produkować je także syntetycznie. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. i również tam przywróci płynną równowagę energii. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie.

jak uważa się jeszcze często. doskonale orientowały się. San Francisco. można więc kombinować je ze sobą. Kolor. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. po której stronie basenu znajduje się ich matka. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. jak on je otrzymuje i absorbuje. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. jak i planowane zastosowanie.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. Harper & Rów. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. Udało mu się mianowicie. by z wami współwibrował. 1984. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. San Francisco. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. O tyle więc przewyższa ona kryształy. niemowlętami wodnymi. tuż po tym. osobiste promieniowanie. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. zwiększając jego pojemność ładowania. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. Po kilku tygodniach. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”. wodą a człowiekiem. popychane na powierzchni wody. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. Być może odkrycie to przekona nas. wielkość. Każdy ma własne. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. Harper & Rów. 1986 . rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. Rezonans musi się zgadzać. postać i struktura są przy wyborze równie ważne. Zgodnie z moim doświadczeniem. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. właściwą sobie częstotliwość wibracji. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy. Posiadając pierwszy stopień Reiki. Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją.

Jeśli przechowujecie go w spokojnym. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. nie jest to konieczne. by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji.Shalila Sharamon/Bodo J. stają się cieplejsze. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt. 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. by naładować go siłą Reiki. harmonijnym miejscu. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. czy dłonie swędzą.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję. 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie. by wykonywały różne zadania. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. jeśli będziecie go nosić na ciele7. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą. Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. 2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. Randall i Vicki Baer proponują. Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. Kraków 1993 . 3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę.

Oficyna Wydawnicza „Aster”. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. które można wykorzystać w różnych celach. Możemy tak zaprogramować kryształy. 92105. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie. kamienie szlachetne.jak ludzka świadomość. . Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. 2572 46th Street. 2) Programowanie na kolor. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. San Diego. które pragniecie uzdrowić.jak powiada Marcel Vogel . Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. Najlepiej. że dolegliwości całkowicie ustępują. 92105. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. 2572 46th Street. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. że będą sprzyjać transformacji. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. gdyż ich właściwym zadaniem . Nelson. nastrój. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. San Diego. dźwięki. Nelson. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy. że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. gdyż są one nieograniczone . zapachy. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. Trafne słowo. Guide to Crystals”8. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne. wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności. ani pozytywne ani negatywne. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. Wypromieniowują energię. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. Ale działają. który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. możecie go użyć do terapii. Gdy zaprogramujecie kryształ. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. jak przy uzdrawianiu. na-kładem własnym autorki: J. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. jego poprawę zdrowia. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. Calif. Calif. Oto dwa przykłady. jeśli zważymy. każdy indywidualnie i wszyscy razem. Baginskiego: „Księga czakr”. stan świadomości i stan fizyczny. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne. nakładem własnym autorki: J. Musimy zatem ostrożnie. techniki oddychania. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania. USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. „koło”10. Treść tej informacji określamy my sami. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. są wzajem sprzężone. Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Mamy wybór. Kraków 1994. jak to tylko możliwe.

Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze. pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. nie potrzeba wiele przenikliwości. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. Wyrównywanie nieba i ziemi: . rozbłyskują. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. materia. tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi. Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. promieniują z BYTU DUCHA. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. w środku ciała. na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej. która wpływa na nasze nastroje i odczucia. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki. bowiem wielu ludzi. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . zjednoczone w miłości. Serce odgrywa rolę szczególną. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. Ziemia. manifestują miłość i współczucie. płaszczyzn duchowych. Możliwa jest też skrócona terapia. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. I choć brzmi to jak oczywistość. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. wymagają równie wiele uwagi. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. troski i miłości co męski biegun Ducha. Wszystkie czakry są jednakowo ważne. Oznacza to. Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. oznacza naturalnie. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. Tu. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. Faktem jest. I odwrotnie. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. a z tego z kolei wynika. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. że wszelkie zjawiska pojawiają się. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. by wykryć blokady.duch i materia. odprężony i rozluźniony. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. zwrócony do was bokiem. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry. że żeński biegun. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. aż energia zacznie pulsować falami.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. Gdy dotrzecie do czakry przedziałka.

gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. Podążajcie za swą intuicją. że te czakry są już sharmonizowane. Także w tej pozycji odczekajcie. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą.39 Pacjent leży na plecach. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. zaś świadomość rozwinie się. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. wpleciona w ich nurt. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. a drugą na splocie słonecznym. gdzie uważacie za słuszne. by nie zaciskać przełyku. aż poczujecie pulsowanie. Odczekajcie. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). swędzenie lub ciepło. Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. Tam. Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. czyńcie to świadomie i z miłością. płynie z nimi nierozerwalnie. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. Odczekajcie. I proszę. aż odczujecie. jego aury. bardzo lekko. . możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. by nie zmącić jego pola magnetycznego. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane.

40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. a więc od czasów Kartezjusza. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. telepatia 5. witalność. współczucie żywioł: powietrze 3. także wówczas. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. kreatywność. płuca. pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja. łatwość 4. Czakra czoła. przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. Teraz świat objaśniano rozumowo. Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem. wątroba. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. pęcherz. zdolność wyrażania się. Od XVII wieku. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia. Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. energia Kundalini Centering . wola. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. wątroba. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. Intelektualiści okresu Racjonalizmu. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. pełnia i obfitość. Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg.

aż nasyci się ciepłem i światłem. i płynnie. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. wydech. która rodzi się spontanicznie z przeżyć. Potem. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy. wydech.. jasna i lekka. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie. przy wydechu. A teraz.. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze. które dręczą ludzkość. aż ona przepełniona. i głęboko... stopniowo rośnie. Złocista kula świetlna stapia się.. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. które do tej pory. Oddycham.. zaleje świat. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie.. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. lekko. ale nie jest jedyną obowiązującą miarą. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową.. bardzo powoli opada.. zanurzając się w centrum . dostrzegamy coraz wyraźniej. Wiec oddycham. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń. moje Trzecie Oko. Wydychając dostrzegam. Kręgosłup wyprostowany. Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu. Wdech przez usta. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. ani jądrem naszej istoty. osiągnięty zostaje punkt ciszy. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi. którą można nagrać na taśmę. jak błędnie dotąd uważaliśmy.. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości. wydech przez nos. nierozwinięte. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo.. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć.. leciutko przenika moją czaszkę. Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom. Na moich kursach staram się pomóc uczniom. Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą... pozwalam jej pęcznieć. promiennym światłem mojej czakry przedziałka. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . miesza się z purpurowym.. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu.. przy wydechu. Oddycham łagodnie. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem.. długo i głęboko. ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju.41 przejęły je szkoły i uniwersytety. Promieniuje błękit indygo. Z każdym wydechem złote. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo. To moja świadomość. Ja nadal oddycham. wydech. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle. widzę jak powoli. Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko. A potem. wdech. złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. Oddycham głęboko. Wykonuję ostatni wdech i pozwalam. Powolne głębokie oddechy: wdech. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. wdech.. swobodna równowaga. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. przenikające powietrze. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne. bez wysiłku..jej iskry. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu. Robię powolny wdech. drzemały w czakrze czoła. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości. Odkładamy na bok rozum. Milczę.. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować. centrum mojej intuicji. Zanim to rozpoczniecie. Jest ciepła. błyszcząc i jarząc się. symbol i rzeczywistość. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. Oddychacie całkiem spokojnie.. staje się wielka i okrągła. by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się. A potem kończę wdychanie.. Uczę do tego wizualizacji.

Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat. rozprzestrzenia się. lekko. To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa.. z wielką radością. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni.42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. bez czynienia czegokolwiek. Złociste światło topi się. Zaczyna od czakry korzenia. że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny . Światła obejmują się i przenikają nawzajem. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu. Wypełnia mnie bez reszty. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. pogodny. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. Dotyka ono wszystkich. Znowu głęboki wdech. Wdech. Siedzę w spokoju.w moim wnętrzu. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje. Naturalnie ponownie następuje wydech. do wszystkich istot. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. Oddycham więc głęboko i długo. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości. Nie pomija nikogo. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. która migocze szmaragdowe. stopniowy. i nasyca ją energią miłości. dokładnie pod mostkiem. Gdy oba światła stopią się w jedno. Przenika wszystko i otula swą siecią. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU. nasyca ją swą siłą. że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości. Światła zlewają się w jedno. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. Przy wydechu widzę. obfitości. czuję. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. a potem kolejny wdech. Energia mojej miłości wysyła swoje fale. Oddycham więc. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . bez wysiłku.w moje centrum mądrości. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości. jestem zadowolony. Oddycham więc powoli.. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego. pełni. płynie nad planetą. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka. Nadal oddycham powoli i głęboko. jestem spokojny. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca..spontanicznie. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. delikatny. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni. Siedzę w ciszy. z powrotem do hary. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. rozkoszuję się spokojem. Oddycham. rozluźniony. Wreszcie nadchodzi ten moment. jestem nią cały przejęty.. delektuję się tą świadomością. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . Jeszcze jeden wdech. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie .

Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. Znam wszędzie w świecie masażystów. Zadziwiające. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu. Po pierwsze . po drugie . by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku. jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne. by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu. technice Emotional Point Release i Polarity. Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. jak otwiera się kanał energetyczny. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki. Jin Shin i Trigger Point. Z każdym wydechem widzę. Nasze środowisko wchłania je automatycznie. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. uzdrawiające w naturalny sposób. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. Uczy was żyć z własnego środka. by przenikała mój brzuch. akupresurę. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą.odniesiecie sami największą korzyść. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały. Ja sama często stosuję następującą kombinację: . podczas. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. nie my. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. podczas. odczuwam. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. by wydmuchać „zatkaną energię”. a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. zaczynam wszystko postrzegać. Zachęcam moje uczennice i uczniów.widzę. gdzie jestem. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa. W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. Wasze życie przebiegnie spokojniej.43 mojego oddechu.

terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. jakich nauczyliście się podczas seminarium. często z zaskakującymi skutkami. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe. astmę. resztki mineralne. Resztki z przemiany materii. wysokie ciśnienie tętnicze. Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią. Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. spożywa pokarmy niewłaściwe. które odpowiadają różnym częściom ciała. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. 16). prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. ponieważ zjada zbyt wiele. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. przechodząc stopniowo od góry do dołu. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). potęguje działanie lekarstw. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. choroby nerek i wątroby. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć. Pielęgniarki lubią Reiki. Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post. Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. Podążajcie za waszą intuicją. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. a w końcu także na plecy. zaburzenia trawienne. dziecko jak dorosły. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. kolana potrzebują bardzo dużo energii. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. Terapia kolan jest bardzo ważna.). Jest to jedna z wielu kombinacji. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. wywołują chorobę. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. Nawet pediatra może ją wykorzystać. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. zwłaszcza. itd. wysypkę skórną. Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. ziół i parafarmaceutyków.44 Polećcie. Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów. Ociężałość fizyczna. zarówno noworodek. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. guzy. porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. gdzie to zdaje się wam konieczne. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. Gdy dotrzecie do stóp. U bardzo . lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach.

że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. tylko ciało. w myśl pozytywną. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. surowe enzymy. 16). a o to właśnie chodzi. ów moment. Ów opór dowodzi. miarowego oddychania. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. która przy tym może się pojawić. które poinformują was. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. Metody są rozmaite. i 30. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. do wyboru przez nos lub przez usta. Nieraz usztywniają się dłonie. gdyż zmiękcza struktury zachowań. Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. A jednak poszukujemy takiego uwolnienia. Celestial Arts. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. nastawiona była na leczenie gruźlicy. a przy innych włącza się soki owocowe. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny. Podczas. Woda powinna mieć temperaturę ciała. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. Istnieje też szereg książek na ten temat. Pierwotnie. nie. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. w latach 20. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową. Freiburg. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. w szablony. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. Metoda opiera się na tym. Millbrae. jak ogniwa łańcucha. które sięgają aż do szoku poporodowego. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. 1983 12 . które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. by wasze zdrowie na tym skorzystało. Hyperion Yerlag. warzywne i buliony. Gdy oddychamy rytmicznie. Perystaltyka jelit ustaje.. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie. aby otrzymać żywe. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. Nie gra to żadnej roli. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. uwolnienia oddechu. Na początku lat 70. odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. gdy pacjent siedzi w wannie. Mówię o rebirthingu.

czyniłam to z określonym zamiarem. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia. Zrozumiecie. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. mur. Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. Zapytał. a nie inny sposób traktuję życie. Przeżywając ponownie swą śmierć. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. przy których pomocy miał nadal nad . Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. gdyż usunięta został szkoda. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. Byłam wstrząśnięta. To było jak zaklęcie. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. jak byście tego pragnęli. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim. którego nie mogłam przebić. Przynajmniej w to nie należy wątpić. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. Uzgodniliśmy termin. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. ale stało się ono wyraźnie słabsze. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. to była ogromna psychiczna ulga. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. było to doświadczenie. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. a nie inne choroby. one zaś tłumaczą. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. odkryłam także na nowo wiedzę.46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. zwłaszcza w dzieciństwie. one naprawdę istnieją. Załóżmy. aż do najgłębszych warstw psychiki. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej. Smutek i troski znikną. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. i poznałam intuicyjnie. pozytywne wyzwania życia. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. I jak mocno urazotwórcze. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. czy mogłabym go uzdrowić. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio. wystąpił u niego skurcz. Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. A wytłumaczeń jest wiele. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. którą ona mi przekazała. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. że nie potraficie kochać. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. do dnia 6 sierpnia 1945. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. dlaczego. aby później sam mógł stosować autoterapię. Poczuł się uwolniony. Zrozumiałam także. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia. Sprawiły one. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. pozytywne zmiany.

niż przy terapii indywidualnej. Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. czynią to także pozostali. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. gdy wchłonięte zostają duże ilości energii. zmienia pozycję. które wszystkim gorąco polecam. W kilka dni później znowu go widziałam. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. ciało i duszę. Eksperymentujcie. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię. jedna z nich leży na stole. pozostałe prowadzą terapię. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. siedzący od strony głowy pacjenta. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu. Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. Stwierdzi. siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. drugie po przeciwnej stronie. a pozostali naśladują te ruchy. że każde ciało jest inne w dotyku. które wymuszały u niego jąkanie. Ona pokazuje ułożenie dłoni. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Otrzymacie też potwierdzenie. a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. z każdego boku stoją po dwa krzesła. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. jak i cały szereg afirmacji. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. na brzuchu także 5 minut). Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. daje mi oddech Nowego Początku.5 minuty. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. ten także dozna podobnych doświadczeń. Gdy prowadzący. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki.47 sobą pracować. Jest to cudowne przeżycie. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. Mówił już o wiele płynniej. Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. Kto wniesie podobną gotowość. wyposażonego w koc i poduszki. to na następną terapię grupową . może też sam stwierdzić.

jak nowotwory czy AIDS. a jeśli jest taka potrzeba. jakiej potrzebują. Obie drogi są na swój sposób właściwe. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca). Terapie grupowe. Nasiona.. by uzdrowiła się sama. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. gdzie nie jest to możliwe.. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. Może pomóc Ziemi. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. aż wchłoną energię. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka. Wydaje się. . Wszędzie tam. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. uwzględniające techniki drugiego stopnia. Terapie jakby ożywiały płód. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. gdzie trwają wojny. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. grupy powinny z tej szansy skorzystać. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. Ziemia potrzebuje naszej uwagi. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. a później bóle krzyża. przynajmniej tak długo. czego potrzebujemy. czy też całej kuli ziemskiej. Tam. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. Możemy sprawiać. zwłaszcza. każdy indywidualny człowiek. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. bez względu na to. zanim przejdziecie do następnej pozycji. ile problemów istnieje na świecie. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. żywności. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. siła Reiki może mieć tyle zastosowań. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. to nawet i dłużej.48 przeznaczam więcej czasu. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. gdy chodziła w ciąży. a my potrafimy jej także pomóc. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami. Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi. mogą służyć kilku celom. Reiki może je ze sobą pogodzić. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. jak zwykle. Jak widzicie. roślin. zwierząt. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki. Wyrównują się także wahania nastrojów. Nasza planeta daje nam wszystko. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. na które siłą Reiki nie podziałano. czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych.

Zwracajcie uwagę. lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. Dotyczy to także zwierząt. jak przy każdej terapii. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. co uważane było za niemożliwe. Może zwróciliście już uwagę. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. Nie chciałabym przy tym wykluczyć. rozdrażnionemu. że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. siła Reiki może ją przenikać. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. I musicie się z tym pogodzić. które zyskało sławę na całym świecie. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. na co tylko chcecie. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. Pogłaszczcie je. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość. podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. zastosujcie go. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. które pochłaniają szczególnie dużo energii. żaglówki. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory.duszą. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. Na przykład . Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. Naukowo badano. Ponadto zalecam też. niż jako rzecz. pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. jest w tej materii doskonałym przykładem. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje. Stwierdzono. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. łodzie motorowe. z którymi kontakt może być niebezpieczny. Stają się dla naszej duszy istotą żywą. nasyciły się naszą energią. a dla naszej istoty . które odrzuca siłę Reiki. gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. na te rejony. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. Zwierzęciu niespokojnemu. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię. gdy w to wierzycie. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. ale tylko wówczas. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. traktują go raczej jako samodzielną istotę. przemówcie doń łagodnie. Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią. Tak przynamniej możemy założyć. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. wystarczy. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. Na nagim.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. że szybciej powracacie do zdrowia. jesteście głęboko o tym przekonani. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. gdy tylko to możliwe. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Dostrzeżecie. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów. Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. że wszelka materia jest właściwie wibracją .

a zatem przedwczesnemu starzeniu się. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. zatem dlatego tak intensywna. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). a po posiłku na brzuchu. Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. ZSRR. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. by dał wam coś ze swej energii. Bułgarii. uwolnią się ze zobowiązania. by ułatwić sobie trawienie. Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. powinien o nie poprosić. Kiedy stwierdził. 1) Kto pragnie uzdrowienia. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. Surowe jedzenie to zdrowie. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. udzielając bezpłatnie pomocy. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. . ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. Jezus także ostrzegał. W sile Reiki jest ona skupiona. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. żywych potraw. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. ani wewnętrznie na to przygotowany. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. Załóżmy. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. jeśli widzicie. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. Tam. Ale wymiana musi zaistnieć. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. Z czasem jednak dane mu było odkryć. a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający. W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. gdzie ten stosunek jest odwrotny. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. W rozdziale 5. Swym zachowaniem udowodnili. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. Można też inaczej. że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii. A on. muszą za to coś dać. przedstawiliśmy. by chcieli sobie na nią zasłużyć. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii).

którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. gdy są chorzy. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. że wasz wewnętrzny głos mówi. Sądzę. skierujcie go do lekarza. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Prowadzi nas to do prawa. że musicie spełniać każdą prośbę. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. iż pacjent zbyt mocno na was polega. że sam odpowiada za siebie. Nie zapominajcie. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. Nie róbcie więc tego. które dawniej nazywano „dziesięciną”. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np. To generalna zasada. Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. A zatem cisza trwa. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. których musicie przestrzegać. Niema jest prawda mojej duszy. Dopiero wtedy. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. Wytłumaczcie mu po prostu. by poddał się badaniom. że pacjent jest naprawdę chory. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. abyście nauczyli się rozpoznawać. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. Nie oznacza to jednak. znacząca tylko dla mnie. gdy potrafimy dawać i brać. dyplomowanymi psychologami. lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. że dobre jest dla nas i innych. że diagnozę może postawić tylko lekarz. Możecie najwyżej wskazać alternatywę. W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. Skoro odniesiecie wrażenie.. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. będziemy żyć w harmonijnym świecie. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. To naprawdę jest bardzo ważne. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. nawet jeśli nie macie na to ochoty. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. świadomie żyjących ludzi. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. Nie chodzi tylko o terapię. aż nasze prawdy . jeśli sami nie jesteście lekarzami. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. by jakiś lek odstawili. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. jeśli jesteście lekarzami. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie.

Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. kiedy przywieziono kobietę. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. Warto zauważyć. chroniczne. Cierpiała okropnie. Przy Reiki owego . nie mogła nawet chodzić. Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem. ból i obrzęki będą ustępować. Jeśli pacjent. które pacjent wlecze za sobą od dawna. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. musimy uwzględnić fakt. by przyśpieszyć proces zdrowienia. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. Załóżmy. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych. a potem uprzedził. więc maż przyniósł ją do kliniki. że przebiliście się do „twardego jądra”. polecając dobrego specjalistę. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. Jakże śmiać się będziemy. Jest to znak.52 spotkają się w ciszy. gdy ujrzymy. mimo poważnych dolegliwości. Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. że działacie na pacjenta. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. i tak dotarła wreszcie do nas. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. a zatem chorobą chroniczną. jak zapałka i pocierało. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. jeżeli w ogóle ma to miejsce. nie radził się jeszcze lekarza. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. Chory przychodzi do was z bólami. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. Choroby chroniczne. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. a jego dolegliwości są dla niego nowe. Objawy te mijają zwykle po dwóch. który przychodzi do was z artretyzmem. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. Odwiedził już z pewnością lekarza. trzech dniach. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. że jedna odbija się w drugiej. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne. wyrządzicie mu dużą uprzejmość.

Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. która zaogniła się. że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. Zamiast nakładać dłonie. Nie dostrzegamy tego. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu. Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. Proces leczenia powoduje napięcie. i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. Ostatecznie okazało się to owocne. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia. Do tego momentu choroba nie ujawniała się. Terapia Reiki zmienia ten obraz. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. że siła Reiki może przenikać tkaniny. tak by przykryte były także zatoki nosowe. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. albo . by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. drewno a nawet stal. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. sam też określa czas trwania terapii. Uświadomiła sobie. w zależności od potrzeb.jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. łagodząc bóle głowy. . i mnie w to wliczając. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. zdrowszy styl. ale objawy będą potem zanikać. stres i stany napięcia. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. w trzeciej uszy. Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. które do tej pory były mu obce. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić. gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. przygotować go. Jak widzicie. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. A zatem. Oczywiście.co ja sama preferuję . przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. zaś ono ból zranionego miejsca. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny. lecz wchłaniana.

Nigdy tego okresu nie zapomnę. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. byśmy razem mogły przeżywać tę . że to odnosi pożądany skutek. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. Wyraźnie to odczuwałam. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. każdego dnia po 30 minut. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. Teraz nałóżcie dłonie na kolana. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. Intuicja nie da się oszukać. Może pacjent wyda westchnienie ulgi. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. gdy byłam w Brazylii. itd. trzy grubości palca poniżej pępka. Gdy uwzględnicie tę radę. którzy uprawiali chirurgię magiczną. że ciepło w waszych rękach słabnie. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. u mężczyzn jądra. Tam nawiązała ze mną kontakt.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. Także i tę propozycję odrzuciła. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. Ważne jest. Oczywiście. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. Zmieniła tylko formę istnienia. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. zanim przejdziecie do następnej. Umarła. porzućcie obawy. Różne sygnały zdradzą wam. Wiedziałam. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. nałożenie dłoni może trwać dłużej. Gdy jednak po jej oporze poznałam. to pacjent i tak sam zdecyduje. że nie mam wpływu na formę. Potrzebowała tyle pozytywnej energii. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. Już nigdy jej nie zobaczyłam. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. Sami poznacie. przy chorobie serca na serce. że ona nie umarła. takie jak nowotwór. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. Generalnie można powiedzieć. jeśli to konieczne. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). A więc. Próbowałam ją ostrożnie namówić. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. gdy podążycie za własną intuicją. kiedy macie skończyć masaż. zwłaszcza grasicę. Najlepiej. Nie było łatwo nauczyć się. Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. gdyż matka czuła się coraz lepiej. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. czy chce żyć czy umrzeć. kładąc na nie po jednej dłoni. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. albo poczujecie. ile tylko była w stanie wchłonąć. całkiem przeciwstawne odczucia. Tak więc za każdym razem wiedziałam.

Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne. My. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. Nie potrafię tego przekazać. Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę. Zawarte jest w nich tyle miłości. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka. Było to głębokie duchowe doświadczenie. Opadną one. Stary balast opada z niego. i doskonały jest także człowiek umierający.55 brazylijską przygodę. by zobaczył tę doskonałość.i budują zapory. choć nie według mojego planu. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. nie tylko w sensie metafizycznym. gdy ono stwardnieje. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. lecz rzeczywiście . Dusza powraca do światła. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. Masażyści wiedzą o czym mówię. Ale mózg to nie jest to samo co umysł. aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. to dla mnie wyróżnienie i przywilej. gdy przychodzi na świat. Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. o czym myślicie”.w najprawdziwszym znaczeniu tego . które przez nie przepływają. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. że brak słów ze wzruszenia. gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. zaś umysł odbiciem ciała. Narodziny i śmierć. i magazynuje je jak komputer. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. i tak przytłaczająca jest ta miłość. Reiki nam to umożliwi.w każdym człowieku. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. Prawdopodobnie dlatego. Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady . aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. uzdrowiciele i uzdrowicielki. który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. Niemowlę jest doskonałe. Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym. czego chciała nauczyć go choroba. gdy człowiek zrozumie. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. zachodzące w naszym ciele. by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka . To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. Pragniemy mu pomóc. doświadczamy go w jego istocie. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. prawdziwym człowiekiem. Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. I stało się tak naprawdę.

To może w ciele wystąpić wszędzie. Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię. Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. gdzie tkanka może się utwardzać. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] .56 pojęcia. a w żadnym razie nie jedynym miejscem.

Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała . jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała.57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu. że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. to być może dostrzeżecie. Gdy przyjrzycie im się bliżej. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami.

iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. żal i złość. Gdy w ciało wnikają lęk. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. które przez nie przepływają. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. . W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty. W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. Odkryła. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. twórczyni rolfingu. Idą Rolf stwierdziła. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. Ale emocje i myśli. jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. a ciało nadaje im postać. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. podczas których omawiałam owe zależności. kolana w środku pomiędzy ramionami. Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała. środowisko naturalne. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem.58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. jego postawę i ogólny wygląd. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek. a ramiona nad biodrami. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone. Oczywiście czynniki dziedziczne. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. Na wstępie objaśniam. których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami.

S. Synthesis Yerlag. na górę i dół ciała. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. na lewą i prawą połowę ciała. 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem. Auflage. 1986 . Polecam ją każdemu. Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13. Essen.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. na głowę i tułów.

60 .

61 .

62 .

pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. temperament seksualny. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: . sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć.63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania. poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. stopień pewności w życiu.

64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć. lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. blokada analna . wiara we własne zdolności. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią. osobista siła oddziaływania. zdolność osiągania swych celów. strach przed śmiercią własnego „Ja”. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów. lęk przed życiem. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. krótkowzroczność oznacza introwersję. lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. dalekowzroczność ekstrawersję. na ile potrafimy określić swój jasny cel. z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. zdolność do miłości. które przemieściły się tam. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat. nasza seksualność. niezdolność do pofolgowania sobie. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. stopień naszego poczucia rzeczywistości.

znowu osiągnęło harmonijne. w latach 70. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU. Hugendubel Yerlag. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. Munchen 1988 . naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa. lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. po rozluźnieniu napięć. zdobyła uznanie także akupresura. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”. obok fizykoterapeutów i masażystów. z jakich same na początku powstały. Poza rolfingiem. człowiek czuje się jak nowo narodzony.. umiejętność poruszania się w świecie. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości. AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. zdolność do miłości. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. Pytania o sprawdzanie samego siebie. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. by ciało. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”. Oznacza to. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele.

pobudzanie określonych punktów ucisku. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator. z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. nadmieniłam. kto sam przeżył to. Kraków 1993 168 . 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów. Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe. I tylko to ma znaczenie. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. by ocenili się wzajemnie. swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. jak to w danym momencie dla niego możliwe. od opisywania wydarzenia po tzw. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi. Możecie to wykonywać nawet w domu. Pragniemy zarazem stwierdzić. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. W rozdziale 11. musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. Oznacza to. Każde uwolnienie jest pomocne. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. w którym rozpuszczą się wreszcie. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. On angażuje się tak dalece. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. który usuwa blokady. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. technik automasażu. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach.66 uwolnienia ze starych emoqi . Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. jaką stosują. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. a tym samym uwalnia od strachu. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. że muszą być znakomicie obeznani z techniką. co robią. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. Technika terapeutyczna jest nieistotna. Oficyna Wydawnicza „Aster”. w bioenergetyce). Ważniejsze jest założenie. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. Potem proszę uczestników. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. który w przeszłości spowodował zaporę. Współczuć może tylko ten. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie.

od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. powtarzając szereg afirmacji. tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak.pełnymi i doskonałymi. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. jak chce. które właśnie tamowały energię. by wspomagać uzdrawianie Ziemi. Unikajcie zbędnych słów. Zajmie to co najmniej 40 dni. że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. I obojętne. uwalniając się z brzemienia starych emocji. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. iż DUCH wpływa na materię. Jeśli nie. Podczas. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku. Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić. Bez nowego programu. Intuicyjnie odczujecie. gdy pacjent wykonuje wdech. A zatem okoliczności na sprzyjają. delikatnie uciskacie wymienione punkty. które przeprogramują waszą podświadomość. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. aż emocje naprawdę rozpuszczą się. lecz baczcie. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń. Pozwólcie. natomiast przy blokadzie na rękach . Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. Możemy przebudzić się. byście stali na ziemi mocno choć swobodnie. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. niż dawniej. i zachęcajcie go do dalszego oddychania. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. które tamują przepływ energii. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. Uczynimy pierwszy krok. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. Coraz lepiej rozumiemy. Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. Najlepiej. Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. Pozwólcie energii po prostu płynąć.67 Najlepiej. poczekajcie zatem.na punkty pasa barkowego. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. Dlatego widzimy wyraźniej. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. świadomości masowej a nawet rasowej. by nie zatrzymywać przepływu energii). gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. Będziecie tylko przeszkadzać. że jesteśmy istotami świetlnymi . możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. których miałby dotykać. Pacjent może nawet rozpłakać się. . Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. Potem przejdźcie do praktyki. Nie musicie przyspieszać jej biegu. nacechowanej przeszłością.

kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. w których tamowany jest przepływ energii. C. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. Zrozumiemy wówczas. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. Równocześnie zadanie i okazja. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. Nasza intuicja wzrasta. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. ucznia Wilhelma Reicha. C. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. które stale mówi tylko o sobie. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. ASTRALNE. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. Czujemy się winni. stworzony przez nas samych. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. energetyczny odpowiednik pola życia. Słowniczek AURA: Subtelna. Nie uda się nam przetrwać. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. Zobaczymy. stanowimy jedność z UNIWERSUM. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. który przysłania i mąci naszą świadomość. która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. Reiki jest metodą przekazywania siły. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne.68 Czujemy. Uznamy wyższą prawdę BYTU. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. która promieniuje od dała żywych istot. Sądzę. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. która nacechowana jest miłością i harmonią. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. niewidzialna esencja. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. by nauczyć się czegoś nowego. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. albo wyginiemy. Samouzdrawianie oznacza. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. opracowana przez Alexandra Lowena. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. nie jesteśmy od niego oddzieleni. i uzyskać szersze pole widzenia. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. Stan Ziemi. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. PRZYCZYNOWE. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. ETERYCZNE. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. Tak. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń.

jako esencja warunek egzystencji. że opętał go „zły duch”. CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. nie materialne istnienie. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. Płomień miłości oczyszcza umysł. które mogą przez niego przepływać. który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość. Widzimy. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. EMANENCJA może się ukazać. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. jak podnosi się woal. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. na której najpierw objawia się każda choroba. Esencja: l. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. który uważa. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. które zwiększa ich ładunek i wydajność. a my w niej. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. zamanifestować się w naszym życiu. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. emanować: wydobywać się ze źródła. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. która także jest istotą własnego „Ja”. „wysokość” w zwracaniu się do kardynałów. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. często w formie uzdrawiania na odległość. . wewnętrzna istota. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. wysyłać promienie. coś nadzwyczajnego. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. 2. równoznaczna z prawem przyczyny i skutku.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. EMANENCJA: Eminencja: 1. nawet istotą każdego „Ja”. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. zasadnicza istota rzeczy. Utworzyłam to słowo. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. jak chronicznych. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. wzniosłego. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. 2. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”.

70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. by napisać tę książkę. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. John Randolph Price. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki. Glen Of Trees z Nowego Jorku. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. Drodzy Czytelnicy. Jestem im wszystkim wdzięczna. Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Leonard Orr. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. Wam. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. Eugene Fersen. Ken Dychtwald. Idą Rolf. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość. że UMYSŁ panuje nad materią. Vicki i Randall Baer. Przede wszystkim tego. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu. Nari Mayo z Phoenix. i mojemu ojcu. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. Dwayne JaQuenex z Portland. wiele mnie nauczyły. . Bara Fischer. Moje pierwsze doświadczenia. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. Joyce Nelson. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. Sondra Ray. nawet. zbyt wielu. Robertowi Horan. Wdzięczna jestem Nari Mayo. jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. składam podziękowanie za to. William Tiller i Marcel Yogel. cyst i guzów. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze. Trino McAtee z Colorado Springs.