PAULA HORAN

SIŁA REIKI
Podręcznik osobistej i globalnej transformacji

Tytuł oryginału: Die Reiki Kraft. Das Handbuch fur personliche und globale Transformation

Tłumaczenie: Jolanta Herian - Ślusarska

Dedykuję wszystkim poszukującym na drodze do EMANENCJI

2
O AUTORCE Docent Paula Horan, doktor filozofii, jest psychologiem, wykładowcą, autorką, prowadzi też seminaria, które pozwalają rozwinąć drzemiący w nas potencjał. Jako inspirująca nauczycielka prawie cały rok spędza w drodze, uczy w wielu krajach i zapoznaje uczestników swoich seminariów z licznymi, mało znanymi aspektami naszej duszy i ciała. W Pauli odnajdujemy wiele cech kobiety XXI wieku, która doprowadzi kulturę ludzkości do nowego i innego rodzaju rozkwitu. Paula jest wszechstronnie wykształcona. W wielu dziedzinach życia uczyła się poprzez praktykę: nauczała sztuki aktorskiej, była doradcą psychologicznym, pracowała na stanowiskach kierowniczych, prowadziła zakład przyrodoleczniczy a także działała na statku pasażerskim jako terapeuta-masażysta oraz wykładowca. Wszelkie te doświadczenia dostarczyły jej solidnej i obszernej wiedzy. Te właśnie doświadczenia pozwoliły jej dostrzec, że rodzi się jakościowo nowa wiedza: klucze, które otwierają nam nasze wewnętrzne „Ja”. Na tej podstawie Paula opracowała szereg warsztatów, których pozytywny odbiór świadczy, iż przemawiają do ludzi z bardzo zróżnicowanych kręgów. Paula z osobistego doświadczenia zna możliwości i moc samouzdrawiania, gdyż własnymi siłami potrafiła się uwolnić od nowotworu piersi i ataków epilepsji. W 1986 roku ukończyła pracę doktorską o swym pobycie u „magicznego chirurga” w Meksyku, który to czas był okresem nauki a zarazem okazją do badań i obserwacji. Potem zgłębiała swą wiedzę u wielu brazylijskich uzdrowicieli duchowych. Jej studia doprowadziły ją w końcu do Reiki, potężnej siły napędowej każdego uzdrawiania i transformacji. Dlatego za swe zadanie życiowe uważa sensowne wtajemniczanie w siłę Reiki możliwie dużej ilości ludzi i takie nauczanie ich stosowania tej siły, by ludzkie ciało mogło się otworzyć na subtelne wibracje i na transcendentującą w nich świadomość. Paula jest bardzo zainteresowana obserwacjami swych Czytelników. Uwagi odnośnie tej książki i zapytania o seminaria proszę kierować na adres: Mrs Paula Horan Ph. D P.O. BOX 159 Rockport, WA 98283 U.S.A.

UWAGA Książka ta zapoznaje wprawdzie Czytelnika z szeregiem środków pomocniczych służących uzdrawianiu i samouzdrawianiu, nie zamierza jednak udzielać wiążących porad terapeutycznych, dotyczących leczenia specyficznych chorób. Autorka i Wydawnictwo zalecają zatem, by leczenie każdej choroby skonsultowali Państwo wcześniej z lekarzem lub terapeutą. Dr Paula Horan

3
Przedmowa „Siła Reiki”, jak żadna inna książka, zaznajamia nas głęboko i szczegółowo z Reiki, co jest z pewnością zasługą autorki. Paula Horan jest doktorem psychologii. Podchodzi ona do tematu kreśląc szeroki łuk, zbliża się do niego z wielu stron: z punktu widzenia jej zawodowych zainteresowań, z punktu widzenia holistycznej uzdrowicielki, z punktu widzenia jej własnego rozwoju duchowego i umysłowego, i oczywiście - godząc wszystkie te założenia - z punktu widzenia mistrzyni Reiki. Owa wielostronność pozwala Pauli wyrastać ponad różnice miedzy rozmaitymi szkołami Reiki, wskazywać i właściwie oceniać odwieczne reguły siły Reiki. Autorka rzeczowo i w zróżnicowany sposób podkreśla oddziaływanie siły Reiki na płaszczyznę fizyczną, subtelną i sprawczą. Podążamy za jej opisem i zaczynamy rozumieć związek pomiędzy Reiki a wszelkimi innymi sposobami uzdrawiania i drogami duchowymi, które z wyczuciem nam przybliża. Z perspektywy mojego bogatego doświadczenia mogę tylko przyklasnąć jej odkryciom i wnioskom. Jestem lekarzem, mistrzem Reiki prowadzącym seminaria Tree of Life, wicedyrektorem pierwszej kliniki Kundalini w Stanach Zjednoczonych i sam napisałem książkę na pokrewny temat: „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” (Cassandra Press, San Rafael CA, 1987). Moja praca, studia i obserwacje doprowadziły mnie do podobnych wniosków, co Paulę. Oboje wychodzimy z założenia, że ciało składa się z energii względnie nieprzepuszczalnych (ciało fizyczne) i względnie przepuszczalnych (płaszczyzny subtelne). Te ostatnie nazywam polami energetycznymi o strukturze subtelnej. Pola energetyczne o strukturze subtelnej poruszają się jednocześnie szybciej i wolniej niż światło a tym samym odbijają wielowymiarowość człowieka. Wsysają do ciała (które wibruje wolniej od światła) energię kosmiczną (wibrującą szybciej niż światło) i kształtują ponadto strukturę i funkcję płaszczyzn emocjonalnej, psychicznej i fizycznej. Gdy subtelne pola energetyczne nasycą się siłą życiową, na płaszczyźnie fizycznej sprzyjają istnieniu wyważonej, harmonijnej struktury. Możemy sobie wyobrazić ich działanie jako ustawiczne dopasowywanie się do niższych poziomów wibracji: przetransformowane z wysokiej energetycznej mocy na płaszczyznę fizycznego ciała, są jakby stemplem albo matrycą, które w prawidłowy sposób tworzą system DNA/RNA. Ten z kolei, przesyłając dalej informacje genetyczne, harmonizuje enzymy, syntezę białek i metabolizm komórkowy. Zdrowe komórki dzielą się prawidłowo i pracują poprawnie. Zapewniają właściwe funkcjonowanie gruczołów, organów i tkanek. Krótko mówiąc: gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie. Często ów wzajemny stosunek uczestniczących w tym procesie płaszczyzn istnienia ma jednak negatywne skutki. Zaburzenia na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej i duchowej lub niezdrowy tryb życia powodują stres. Stres ten pozbawia pola energetyczne o strukturze subtelnej mniejszej lub większej ilości energii życiowej. Będą one teraz mogły sterować funkcjami fizycznymi organizmu tylko w sposób wadliwy, a my zaczynamy chorować. Stosując ów model myślenia możemy na nowo zdefiniować proces starzenia się jako: 1. utratę siły życiowej i 2. objawy osłabienia w polach energetycznych o subtelnej strukturze. Druga zasada termodynamiki określa to jako entropię (zdefiniowaną jako parametr stanu materii, który określa stopień nieodwracalności procesów fizycznych lub charakteryzując jeszcze prościej - jako „tendencję do nieuporządkowania”). Proces starzenia odwraca się, gdy przybywa siły życiowej, która wzmacnia pola energetyczne o strukturze subtelnej. Nie będziemy więc coraz starsi lecz młodsi i zdrowsi. Według drugiej zasady termodynamiki jest to właściwie niemożliwe, gdyż zakłada ona właśnie nieodwracalność entropii. Reiki dostarcza uniwersalnej siły życiowej bezpośrednio do pól energetycznych o subtelnej strukturze. Tak naładowane odzyskują wewnętrzną równowagę i wewnętrzny porządek. Oznacza to, że siła Reiki pokonuje ustaloną w drugiej zasadzie termodynamiki „tendencję do nieuporządkowania” i odwraca proces starzenia. Dokonuje tego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez harmonizowanie ciała subtelnego i czakr. Dysharmonie w ciele subtelnym i w czakrach blokują przepływ uniwersalnej siły życiowej, tak że nie może ona przeniknąć ludzkiego ciała ani na płaszczyźnie fizycznej, ani psychicznej, ani duchowej. Siła życiowa może przepływać bez przeszkód tylko przez doskonale wzajem zestrojone i sharmonizowane czakry. Wówczas odżywia całego

Możemy zatem tym łatwiej wyjaśnić uwagi Pauli odnośnie procesów przebiegających na poszczególnych poziomach wibracji: dysharmonijne lub negatywne myśli i emocje osadzają się w naszej krystalicznej strukturze w formie niższych częstotliwości wibracji. tak że bez trudu podążamy za nią i jesteśmy w stanie wykorzystywać możliwości zastosowania siły Reiki w wielu metodach uzdrawiania i różnych obszarach życia. Siła Reiki podwyższa ich częstotliwość. iż Paula wielokrotnie podkreśla znaczenie dwudziestu jeden dni oczyszczenia i uszlachetniania. uznany ekspert toksykologii. powinniśmy raczej pozbywać się ich. która jest ciągłością i wskutek tego jest nieskończona. czy skutkuje ona w przypadku awarii maszyn. tym łatwiej może on odtruć się. Jak to jest możliwe? Dr Tilden. Sprowadzając rzecz do najprostszego mianownika: Reiki jest jak łaska boska dla każdego. nie wymaga choćby intelektualnego zrozumienia sposobu jej działania. że im szerzej otwarte są kanały uniwersalnej siły życiowej w organizmie. że Reiki może w praktyczny sposób dopomóc każdemu wędrowcowi znajdującemu się na duchowej drodze. jaśniej dostrzeżecie i docenicie głębię i uniwersalną aktualność książki Pauli. bowiem jest prosta. Podczas podróży z warsztatami po Europie moja żona niechcący zatrzasnęła się w toalecie muzeum w Genewie. Paula pisze o Reiki z ogromną miłością. bowiem sam coś takiego przeżyłem. Na przykład. Mogę to potwierdzić. ona otwiera ponadto ludziom niemedytującym dostęp do duchowej przemiany. Wystarczy tylko obserwować negatywne myśli i emocje. że Reiki nie jest wielomiesięcznym studiowaniem. „Siła Reiki” pokazuje nam. potrafił udowodnić. tym łatwiej można obudzić w nim transformującą siłę Kundalini. Reiki jest piękna. Im więcej życiowej siły w nieskrępowany sposób przepływa przez ciało. W mojej książce „Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet” dowiodłem naukowo. którą zazwyczaj może zrealizować tylko ten. To wyostrza spojrzenie. W książce podoba mi się ponadto. Duże doświadczenie Pauli w dziedzinie holistycznych metod uzdrawiania i jej zrozumienie właściwego procesu leczenia nadają książce jasność i bogactwo. że my ludzie w gruncie rzeczy jesteśmy „ludzkimi kryształami”. Znaczy to. Ta książka umożliwia nam głębokie spojrzenie w wewnętrzne reguły siły Reiki. jego krystaliczna struktura zacznie wibrować intensywniej z uniwersalną siłą życiową i będzie mogła zarazem poruszać się bardziej otwarcie i swobodnie. Czekając na niego oddziaływałem na zamek siłą Reiki. że zdolność do odtruwania i oczyszczania zależy od ogólnej witalności organizmu. ćwiczymy kombinację grupowej Reiki i uzdrawiania kryształami. Książka Pauli i jej działalność edukacyjna w krajach Trzeciego Świata właśnie do tego zmierzają. umysłową i duchową płaszczyznę naszego istnienia czyni nas jednością”. których zrozumienie jest ważne. jak siła Reiki może podczas głodówki rozpuszczać i wydalać substancje toksyczne z organizmu. Wówczas znikną szybko z ciała i duszy. Być może zadajecie sobie pytanie. Wibracje stają się coraz silniejsze. Ale Paula przekazuje nam jeszcze cały szereg innych poglądów. Po inicjacjach duchowy rozwój dokonuje jakościowego skoku.4 człowieka i uzdrawia emocjonalną. kto w drodze duchowej edukacji kroczy ścieżką medytacji. gdyż nagle zaciął się zamek w drzwiach. Reiki demokratyzuje uzdrawianie. A gdy dysonanse ostatecznie ustąpią z ciała. W rezultacie mocno utrwalone i nieprzenikliwe „wykrystalizowane myśli” nie mogą już dłużej utrzymać się a ich dysonanse dojść do znaczenia. . Uczeń Reiki może obserwować własny rozwój w trwałej ramie i przeżywać go bardziej świadomie. Gdy uzmysłowicie sobie ową prostą zależność. która mobilizuje toksyny i wydaje się osłabiać ewentualne skutki uboczne i symptomy towarzyszące ich wydalaniu. Po przebudzeniu siły Kundalini wszelkie cielesne i umysłowe zatory rozpuszczają się jeszcze szybciej. zarówno doświadczonych nauczycieli Reiki jak i nowicjuszy. Po kilku minutach drzwi dały się znowu otworzyć a moja żona była wolna. Zamiast wdawać się w nie. jeśli po inicjacjach stale będziecie udzielać sobie Reiki. W całej książce czujemy jej radość. złożonymi z mnogości kryształów stałych i ciekłych. kto się na nią otworzy. Zostają zatem rozpuszczone i usunięte z ciała fizycznego i subtelnego. nawet jeśli dla niektórych z nas racjonalne badanie i objaśnianie liczy się nade wszystko. Albo chcielibyście wiedzieć. entuzjazm i kreatywność. Dlatego pokazuje nam. Obserwacje moich uczniów i uczennic potwierdzają wywody Pauli. Siła Reiki demokratyzuje nie tylko uzdrawianie i samouzdrawianie. Adresowana jest do wielu czytelników. Jakże często przy tej okazji byłem świadkiem przełamywania się i dojrzalszego przeżywania własnych uczuć i duchowości! Spontaniczna radość tych momentów utrzyma się. Podczas medytacji postnych pod mym kierunkiem. tak iż zdążają one ku swej pełnej intensywności. Ktoś ruszył na poszukiwanie dozorcy.

wtajemniczenia przez wodę. a ogień jego duszy. . jak wiele pustoszących pożarów zdarzyło się w ostatnich latach? Może były one znakiem? Wtajemniczenie poprzez ogień przygotowuje nas na następny krok w rozwoju: Inicjację poprzez DUCHA1. tak. by w celu udoskonalenia jego ciało napełniło się uniwersalną siłą życiową. naszej „zwierzęcej natury”. był pierwszym. gdyby ta wiedza napłynęła do nas wskutek naszego świadomego starania. iż wykraczają one poza zwykłą i znaną nam ramę istnienia. że ani polityka ani religia nie rozwiążą tych problemów. jak wielu jest ludzi. Siła Reiki jest łaską. że staliśmy się gotowi do przyjęcia nauk. samotnie nauczający na pustkowiu. iż człowiek nie może urzeczywistnić DUCHA. iż stałam się jednością duchową oraz sprowokowały do poznania różnych metod uzdrawiania. Musimy zatem dogłębnie oczyścić i zmienić naszą psychikę na wszystkich jej poziomach. a dusza prawdą i miłością. który nam je przekazał. Mnie dostarczyły impulsu ciężkie fizyczne choroby: epilepsja i guzy w piersi. Nadal jednak jesteśmy bardzo odlegli od harmonii i równowagi. Potem poznałam Reiki. Jan Chrzciciel. Stare nawyki nie chcą jednak tak szybko umierać! Mimo wszelkich pozytywnych przemian ostatnich 2000 lat.chrzest z ognia. Nigdzie wcześniej. stać się jednością duchową. Nigdzie 1 Niektóre pojęcia pojawiają się w książce drukowane dużymi literami. wojny nadal dziś pustoszą olbrzymie obszary naszej Planety. która awansowałaby człowieka. umysłu i DUCHA. Innymi słowy: tylko ten człowiek stanie się wolny i tylko ten urzeczywistni bezpośrednią uniwersalną świadomość. aż dotarłam do uzdrowicieli duchowych w Meksyku i Brazylii. Dostrzegamy go w Mahatmie Gandhim. a doświadczanie ich . Owa inicjacja zrobiła głębokie wrażenie na ludziach. gdzie poszukiwałam i prowadziłam badania. a książka jednym z jej cenniejszych darów. jeśli wcześniej woda nie oczyściła jego ciała. Sensem wtajemniczenia przez wodę było oczyszczenie i uszlachetnienie naszego fizycznego ciała.5 co to jest siła Reiki i jakie są podstawowe czynniki uzdrawiania. Wiele dróg doskonalenia prowadzi do EMANENCJI. Przed dwoma tysiącami lat ludzkość doświadczyła innej przemiany .transformuje ją. Motto „drugiego policzka” Nowego Testamentu zastąpiło „oko za oko. pożary chemikaliów lub katastrofy nuklearne i uświadamia nam. mistrz Reiki Wprowadzenie We wszystkich społeczeństwach i krajach świata ludzie stają przed tą samą koniecznością: musimy uzdrowić nasze własne wewnętrzne „Ja”. Moje studia wiodły mnie poprzez wiele rodzajów terapii psychofizycznych. które mogły nas uwrażliwić na wyższe częstotliwości wibracji. który pozwoli. i uszczęśliwiała go przeżyciem EMANENCJI. dobra dzielone są niesprawiedliwie a globalne niszczenie podstaw życia jest oznaką naszego lekceważenia równowagi ekologicznej. Hermetyczna nauka głosi. że lekceważymy jej prawa? Czy przypominacie sobie. Jest ich bodaj tak dużo. Widzimy w Martinie Lutherze Kingu. Pragniemy w ten sposób zaznaczyć. Dr med. która płonie ogniem miłości. gdyż sprowadziły mnie na drogę zdrowia i sprawiły. Jedynie kwantowy skok zbiorowej świadomości ludzkości daje nadzieję na ratunek. i nauczyłam się doceniać znaczenie zdrowego odżywiania. Może Natura uczy nas poprzez potężne pożary lasów. Mogłam zrozumieć i doświadczyć. Wtajemniczenie poprzez wodę może dostarczyło nam bodźca i przekazało nowe wzorce. Dwadzieścia wieków po Janie Chrzcicielu otrzymujemy wtajemniczenie poprzez ogień . nie spotkałam prostszej i dogłębniejszej metody. Uszlachetnia on ludzką psychikę wiedzą. ząb za ząb” Starego. Ale może to odbywać się też inaczej. Ostatecznie okazały się błogosławieństwem. patrz: Słowniczek na końcu książki Byłoby cudownie. aby stał się jednością przy równowadze ciała. każdego dnia urzeczywistniać EMANENCJĘ* i żyć w jej sensie. Gabriel Cousens. że dusza rządzi a materia reaguje. Wiemy doskonale. I ów rozwój jest kontynuowany aż do czasów nam współczesnych.

gdyż ja „otrzymuję” terapię „udzielając” wam terapii. Co się przy tym dzieje? W zasadzie to bardzo proste: „wsysacie” energię. Samo w sobie „Ki” oznacza tyle. „światłem gnozy” chrześcijańskich mistyków i energią bioplazmy rosyjskich badaczy.6 Tak wiec Ręki jest oczywiście głównym podmiotem zainteresowania tej książki. Jednakże Reiki nigdy nie jest „wysyłana” lecz tylko „wciągana”. która uwarunkowana psychicznie manifestuje się w formie blokad energetycznych w ciele. Oto przykład. które wprowadzają ucznia czy uczennicę w różne. które definiują je jako „uniwersalny transcendentalny duch”. sięgającej dalej EMANENCJI. a ona rozdziela się po organizmie docierając tam. Żyjcie świadomie. ważna tylko dla mnie. co „siła życiowa”. gdyż przy inicjacjach mogłam lepiej poznać moje własne „wyższe Ja”. że oddziałuję na was siłą Reiki. Włączyłam do niej mnóstwo informacji. odbierałam zawsze jako dar. Mimo tego. które nosicie już w sobie. Gdy na was działam. Załóżmy. Jest tym samym spokrewnione z „Cni”. które znamy z chińskiej akupunktury. że jedna odbija się w drugiej. A jest to wielki przywilej. Proces ten jednak nie wyjaławia mnie i nie wyczerpuje wcale moich energii. gdyż całkiem świadomie uwzględniłam w tekście wiadomości na temat psychologii ciała. gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Być może dzięki tym wywodom przypomnę Wam o sprawach. Pragnę zadedykować tę książkę moim uczniom i uczennicom Reiki. Jest to rozwój. wtajemniczenia lub inicjacje. gdyż dana jest nam ona od urodzenia. że pozwalamy uniwersalnej sile życiowej intensywniej wibrować i płynąć przez naszą istotę. Ponadto otwierają niektóre centra energetyczne (czakry). Napisałam ją. można też powiedzieć „wsysana”. Życzę Wam miłości i światła i stale rozszerzającej się EMANENCJI. co sprawia. które wznoszą ciało fizyczne i eteryczne na wyższy poziom wibracji. A zatem przekazywanie siły Reiki nigdy mnie nie wyczerpuje. Także moje związki z psychologią są łatwo rozpoznawalne. przede wszystkim przez tzw. Proszę. którzy rozsiani są po całym świecie. Wszyscy oni utwierdzili mnie w prawdzie naszego zjednoczenia w uniwersalnym DUCHU. a potem poprzez moje ręce i dłonie przechodzi do was. że mogę im pomóc w dostrojeniu się do głębszej. pracujcie nad sobą. Tym bardziej jestem wdzięczna. która jest wam potrzebna. gdyż pragnęłam dodać Wam otuchy. Jakże śmiać się będziemy. która pragnie przemówić jednakowo do laika. gdyż . progresywnie pogłębiające się stopnie doświadczania Reiki. by wyjaśnić Czytelnikowi sprawczą płaszczyznę choroby. Nari ROZDZIAŁ 1 Siła Reiki . gdy zrozumiemy. a do tej pory zapomnieliście o nich tylko przejściowo. jak i doświadczonego praktyka Reiki. Fakt. Po inicjacjach Reiki wszystko postępuje jednak znacznie lepiej. Paula Horan Niema jest prawda mojej duszy. gdyż otrzymujemy wraz z nimi przekazane odwieczną tradycją techniki pobudzania świadomości. „istota rzeczy”. że ta książka przekona o tym i Was. uniwersalną siłę życiową. siła Reiki wpływa do mnie przez moją czakrę przedziałka i przepływa przez górne centra energetyczne do serca i splotu słonecznego. Mam nadzieję. „tajemnicza siła”. Reiki różni się od innych metod uzdrawiania. w pewnym stopniu pokłosie i wybór z moich wieloletnich badań. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Każdy może uzdrawiać.krótki zarys Reiki jest japońskim słowem oznaczającym wszechogarniającą i przenikającą wszystko siłę życia. aż nasze prawdy spotkają się w tej ciszy. Wszyscy posiadamy siłę Reiki. W tym celu wystarczy nałożyć tylko swe dłonie i przekazać drugiemu magnetyczną energię. przez odpowiednie kanały. W piśmie Kanji alfabetu japońskiego składa się ono z dwóch znaków („Rei” i „Ki”). Cisza trwa zatem. który często określamy angielskim słowem „channeln”.

szanowaną wiedzę. Ponieważ pacjent sam decyduje o swych depresjach i sukcesach. Jeśli zostaliście raz „zainicjowani”. nie jest związana z jakimś wierzeniem czy dogmatem. Stosując ową metodę dr Fischer sfotografowała moje dłonie przed i podczas terapii na odległość. Energia. Na półkuli północnej energia pochodzi z pomocy. gdy na nowo odkrył ją w tybetańskich pismach dr Usui. aż do czasu. Najlepiej. zapomnianą przez tysiące lat. Ponadto samouzdrawianie przy pomocy siły Reiki poprawia samopoczucie. która pokazuje siłę życiową za pomocą fotografii aury wg metody Kirliana. że każdy człowiek podczas terapii Reiki przyjmuje do siebie tyle siły . Na podstawie zamieszczonych ilustracji możecie sami rozpoznać. Oznacza to. Naukowcy uniwersytetu Stanford w Kalifornii przebadali siłę Reiki stosując bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe i stwierdzili. Staje się coraz intensywniejsza. Odpręża i rozładowuje stres. Na podstawie dostępnych danych wiemy ponadto. Jest to niezwykle ważne dla procesu uzdrawiania. Kondensuje i przyśpiesza siłę życiową i sprzyja równowadze w ciele fizycznym i eterycznym. które zostały we mnie otwarte przez inicjacje. że energia pulsuje teraz przez ciało bez przeszkód. Sama już myśl każe energii płynąć przez nasze czyste tory. Stwierdziliśmy już. Dr Bara Fischer w Santa Fe w Nowym Meksyku potrafiła to udowodnić stosując jedną z opracowanych przez siebie technik. iż wchodzi ona przez czakrę przedziałka w centra energetyczne uzdrowicieli a wypływa przez ich dłonie. wypływając podczas terapii z rąk. i przypomina w tym względzie podwójną spiralę kwasu DNA. Autoterapia oddziałuje bezpośrednio. zyskuje dodatkową moc. gdy opiszemy ją jako starą. i już możecie oddziaływać na siebie samego lub innych ludzi.7 każda terapia gromadzi także w moim ciele dodatkową energię. że fotografia wykonana przed terapią (wyżej) pokazuje wyraźnie mniejszy krąg promieni niż zdjęcie wykonane podczas trwania terapii (niżej). Ponadto. Pozostaniecie nienaruszeni przez moje negatywne energie i blokady energetyczne. Reiki nie jest religią. każda terapia siłą Reiki prowadzi do innego wyniku. na południowej z południa. wystarczy świadomie. które nieświadomie przechowujecie w sobie. usuwając blokady energetyczne i uwalniając emocje. ponieważ siła Reiki przepływa przez moje zasadniczo „czyste” drogi. że rozpuszczające się blokady energetyczne rozpoznać można po plazmatycznym strumieniu. wystarczy sam tylko zamiar. Raz pobudzona zdaje się spiralnie poruszać do przodu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Autoterapia jest dalszą zaletą systemu Reiki. we wnętrzu sformułować życzenie. nie przejmuje podczas terapii żadnych moich osobistych problemów czy kłopotów.

„obcych barbarzyńców”. Na to studenci zagadnęli go o duchowe uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. Jak większość wartościowych spraw i wydarzeń w waszym życiu. Ono bowiem wprawia w ruch terapię. by ożywić ją lub przetransformować.8 życiowej. który piastował. nie wymaga żadnego obszernego duchowego przygotowania lub instrukcji. by uwolnić spiętrzoną energię w swym ciele fizycznym lub subtelnym. Pod jednym wszakże warunkiem: musi być wypełniony pragnieniem przyjęcia do siebie siły życiowej szczerze i dobrowolnie. To samo odnosi się do uzdrowiciela czy uzdrowicielki: proces uzdrawiania musi być wypełniony pragnieniem uzdrowienia.pytali dalej ja mamy rozumieć jego zalecenie skierowane do apostołów. skoro nie był w stanie uczynić nawet tego? Szybko wyciągnął wnioski i jeszcze tego samego dnia zrezygnował z urzędu. Japonię i jej feudalne społeczeństwo. był to emocjonujący czas. co napisane jest w Biblii. Pewnego dnia jeden ze studentów zapytał go. ROZDZIAŁ 2 Reiki i jej historia Było to w drugiej połowie XIX wieku. regenerując organy i wzmacniając strukturę tkanek i kości. uporządkowane według surowych zasad. Japończycy nader szybko dostosowali się do zdobyczy techniki pierwszej rewolucji przemysłowej. którymi terapeuta dysponuje dzięki uzyskaniu kolejnych wtajemniczeń i inicjacji. Zgodnie z japońskim rozumowaniem powinien udzielić odpowiedzi na pytania swoich uczniów. może odnaleźć nawet „nową” wiedzę. jak to robić. Ponieważ sam uczył się przede wszystkim od misjonarzy amerykańskich. Ale Reiki. Reiki jest doskonałym narzędziem. która była bardzo stara a tylko długo zapomniana? Wszystkie zapiski o Jak i Dlaczego cudów Chrystusa podobno zaginęły. Ale dlaczego nie miałby odkryć czegoś o metodach . ogarnął niespodziewany przewrót. Każdy i o każdej porze może poddać się terapii Reiki lub samemu podziałać na kogoś tą siłą. którzy robiliby to.duchową równowagą. pod warunkiem. Czyż nie jest napisane w Biblii: „Będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja?” Dlaczego zatem . Jednak nie zaspokojono tam jego pragnienia wiedzy. gdy doktor Mikao Usui kierował małym chrześcijańskim uniwersytetem w Kioto. by uzdrawiali chorych i przywracali do życia umarłych? Jeśli Biblia ma rację. Dr Usui został wytrącony z równowagi. Jakże mógł nauczać. zmienia nie tylko chemiczny skład ciała. W tym sensie życzę wam wiele przyjemności podczas waszej wędrówki poprzez Królestwo Siły Reiki. Jednakże dr Usui był przekonanym chrześcijaninem. prosimy cię. Jego honor wystawiono na próbę. Tak. Teraz znowu wpuszczano do kraju „Gajin”. mniej więcej pośrodku epoki Meiji. wyświecił się nawet na księdza. ile akurat potrzebuje. by wrócić do Japonii i tam odszukać wiadomości o owych uzdrowieniach. wybrał się na studia teologiczne w uniwersytecie w Chicago. gdyż jej zastosowanie ofiarowuje nam wraz z rozwojem wszechprzenikającej świadomości klucz do oświecenia. a w końcu objął kierownictwo w seminarium teologicznym. co czynił Chrystus? I . zaś grzebać każe się wg rytuału buddyjskiego). także na płaszczyźnie wymiany duchowo-intelektualnej. Zbudowano linie kolei żelaznej i importowano nawet grę w baseball. gdy doświadczycie jej bezpośrednio i przeżyjecie ją. tak i Reiki będziecie mogli dostrzec w całej głębi i docenić wtedy. (Jak bardzo mieszają się w Japonii różne religie można poznać po tym. Także Buddzie przypisywano cudowne uzdrowienia. W owym czasie działo się wiele spraw nowych i emocjonujących. Jednakże nie wystarczy mówić o Reiki.kontynuowali nie ma dziś na świecie uzdrowicieli. że większość Japończyków żeni się wg rytuału Shinto. gdzie też wykładał. po długo obowiązującym zakazie na ziemię japońską znowu wkroczyli katoliccy misjonarze i wzbudzili nowe zainteresowanie Chrześcijaństwem w i tak już tradycyjnie eklektycznie nastawionym społeczeństwie japońskim. Wystarczający powód dla doktora Usui. ona obdarza ponadto umysłowo . Ponieważ Reiki nie jest związana z żadnym światopoglądem ani systemem wiary. Wraz z ambasadorami i dyplomatami ze świata zachodniego. naucz nas. gdy Japończycy zaniechali dobrowolnie postanowionej izolacji. iż przebiega ona w duchu i z zastosowaniem metod. Jak wspomniałam. Musiał szukać w innym miejscu. czy wierzy dosłownie i bez zastrzeżeń w to. zdecydowany rozwiązać zadaną zagadkę. Upłynęło dopiero kilka lat od chwili. gdy na was zadziała.

Teraz szybko do przyjaciela! Jakże pragnął z nim dzielić swe przeżycia. Wiec dr Usui modlił się. rana była całkowicie wyleczona!. że właśnie w ostatnim stuleciu pojawiły się pisemne świadectwa w języku tybetańskim. Ku jego jeszcze większemu zdumieniu duża szarpana rana przestała krwawić po kilku minutach. zdumiony. jakie mają w zwyczaju także Indianie Ameryki Północnej. że dr Usui po zakończeniu swych studiów nad tybetańskimi wersjami Sutry Lotosa twierdził..bufetu.pozostanie tajemnicą. Upłynęło już 20 dni postu. Kipiał wdzięcznością. którego uczył się z ogromną pilnością. zamieniały się stopniowo w białe kuleczki światła. o których wspomina w wielu miejscach Sutra Lotosa. musi być możliwe zawsze”. nawet. Warunkiem była znajomość sanskrytu. ten mówił: „Nie zajmujemy się tym. Ale być może owa iskra świetlna była znakiem? Tyle lat wytrwał w swych poszukiwaniach. Była to noc z księżycem w nowiu.. Dr Usui uznał. A zatem biegł z góry szybkimi krokami. gdy zostaniesz tutaj i u nas będziesz kontynuował swe poszukiwania”. Stary opat zgodził się z nim: . że zjawisko dobiegło końca. starego opata Zeń. zebrał 21 kamyków. że dr Usui powinien udać się do Kuriyama. które poświadczają podróże niejakiego świętego Issy. Najchętniej wstałby i uciekł. nauczył się chińskiego i czytał Sutry w tym języku. Do tej pory nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. około 30 km od Kioto. Wreszcie poczuł. I to po tak długim okresie postu!. co miało się wydarzyć. z których każda nosiła w sobie złotą trójwymiarową literę alfabetu sanskryckiego. . kiedy zakończył się ten doskonały trans. Zawsze. że nie mógł po prostu zrezygnować. Przed jego oczami tańczyły miliony pęcherzyków świetlnych we wszystkich kolorach tęczy. który rozpoczął studia nad japońskimi przekładami buddyjskich pism. a więc ciemno choć oko wykol. jak silny i odmłodzony czuł się teraz. Ale doktor Usui nie rezygnował. dbamy o to. Czy mógłby udzielić mu wskazówek o tajemniczym przekazywaniu siły? Po wspólnej medytacji doszli zgodnie do wniosku. poszcząc. Kto zna reguły długiego poszczenia. by uzdrawiać ducha wierzących”. jednak wszędzie słyszał to samo. Na wschodniej stronie znalazł specjalne miejsce mocy.. Był już jasny dzień. Czy dr Usui odnalazł te świadectwa lub też zajmował się innymi pismami o cudownych uzdrowieniach . Był niesłychanie podniecony. Prawdopodobnie wkrótce potem wyruszył do Indii Północnych. i rozpoczął medytację. a on ręką szukał po omacku ostatniego kamyka. Brakowało mu jedynie wtajemniczenia w sekret. by wreszcie otrzymać odpowiedź. Także i to wniosło niewiele nowego.Skoro Budda. iż odnalazł klucz do cudownych uzdrowień Chrystusa. iż rozpoznają w nim Jezusa. w Himalaje. jak powiadają pisma. pewnego rodzaju poszukiwaniu wizji. Po owym połowicznym sukcesie dr Usui zwrócił się ponownie do swego przyjaciela. I zakończył zaproszeniem: „Najlepiej będzie. Na pewno wiemy jedynie. na świętą górę. zbliżał się świt dwudziestego pierwszego dnia. Nieco później dr Usui powędrował na górę. poprzez cudowne uzdrowienia przywracał ludzi fizycznie do dawnego stanu. W pośpiechu zawadził o kamień palcem nogi.. Tam. jeśli od stuleci troszczono się jedynie o stawanie się jednością i uzdrawianie ducha. Instynktownie ujął go w dłoń.9 dokonywania podobnych cudów przez Buddę. gdzie po raz pierwszy utwierdzono go w jego poszukiwaniach. Entuzjazm opata na nowo napełnił zapałem doktora Usui. Po wielu daremnych próbach dotarł do klasztoru Zeń. który mógłby obudzić w nim te same siły i zdolności.pierwszy „cud” tego osobliwego poranka. Więcej. Dlatego doktor Usui poświęcił się teraz studiowaniu pism tybetańskich. Na sklepieniu niebieskim pojawiła się iskra świetlna. że już nie żyje. która płynęła szybko do niego i w miarę zbliżania stawała się coraz większa. musi być możliwe cudowne uzdrawianie ciała. winien poddać się 21dniowej medytacji. Powoli przepływały kolejno przed nim. . Dr Usui przestraszył się. Stary opat sprowadził to do prostego zdania: „Co było możliwe jeden raz. Interesujące wydaje się przy tym. U podnóża góry przechodził koło typowej japońskiej budy . o którym niektórzy uczeni w piśmie twierdzą. Gdy nie doszedł do żadnego efektu. gdy pytał opata: „Czy macie jakieś dokładniejsze zapiski lub przekazy o cudownych uzdrowieniach Buddy?”. najchętniej natychmiast porozmawiałby z opatem. przy których pomocy miał odmierzać dni. Gdy przybył na miejsce natychmiast zaczął rozpytywać w wielu buddyjskich klasztorach. wie oczywiście .drugi „cud” tego ranka. zatrzymał się przy niej i zamówił pełne śniadanie. Był przygotowany na wszystko. tak że mógł łatwiej rozpoznać tkwiące w ich środku litery. W tym momencie światło uderzyło w jego czoło.

W 1935 roku Hawayo Takata z Hawajów. . których wówczas uzdrowiłeś. O ileż łatwiej być żebrakiem. co oznacza wdzięczność i jak bardzo jest ważna. by zadowolił się specjalnym bulionem. które niczym laska podpierają kroki na drodze do zorganizowania własnego życia.10 także o niebezpieczeństwie wynikającym z zakończenia go obfitym posiłkiem. dentysta w Kioto nie był dla niego dostępny. którzy towarzyszyli mu w podróżach. dr Usui poświęcił się szkoleniu nauczycieli Reiki. Wielu ludzi powróciło do zdrowia. Wkrótce dr Usui odkrył wiele przypadków tego rodzaju. Widział suknię mnicha. Zrozumiał też. Zwrócił uwagę zwłaszcza na pewnego mężczyznę i zapytał: Czy ja cię czasem nie znam? . jednemu z najofiarniejszych uczniów. Jej wytrwałość została nagrodzona: otrzymała inicjacje pierwszego i .Byłem jednym z pierwszych. Dr Usui. W przeciwnym razie uzdrowienie nie jest możliwe. którą właściwie pragnął zabić. Dr Usui wyciągnął z tego wniosek. Stary człowiek był bardzo ubogi. opowiadając mnichowi o swych przeżyciach. by tam czynić dobro. Ale to wszystko było wyczerpujące. Szczęście pani Takaty.. Dr Hayashi założył w Tokio klinikę Reiki. że sama pozna jej zasady. jakiś mężczyzna opowiedział mu o bólu zębów swej wnuczki. Podczas odwiedzin u rodziców.trzeci „cud” tego poranka. życie jego traci na wartości. Była ciężko chora. ostrzegający ją przed planowaną operacją. Tam poddano ją terapii uwieńczonej pomyślnym skutkiem. Nie radziłem sobie z odpowiedzialnością. oczywiście . usłyszała głos swego zmarłego małżonka. by otrzymali tam nowe imię i mogli powrócić do społeczeństwa. Jest to właściwie niemożliwe. że nie wystarczy uzdrowić ciało. Reiki było do tej pory wyłącznie sprawą mężczyzn. pojawiła się po raz pierwszy w klinice Reiki. Są one narzędziami wtajemniczenia. najczęściej młodych mężczyzn. Była tak przekonana o jej skuteczności. więc rozpoznał. dr Usui ustanowił pięć reguł Reiki. Efekty były szybko widoczne. które ujrzał podczas swojej wizji na górze. Porozmawiała ze swym lekarzem. i że była wystarczająco „niewrażliwa”. zmarłego kilka lat wcześniej. kluczem do własnej odpowiedzialnej troski o swój los i pomyślność. Właściciel budy myślał tak samo. Dlatego zaproponował mu. Cierpiała na szereg dolegliwości organicznych. ale także na uwarunkowany stanem depresji brak energii. który cierpiał akurat na silny atak bólów artretycznych. Gdy spożywał posiłek. Po doświadczeniu z dzielnicy żebraków. Przybywszy do klasztoru zobaczył się natychmiast z opatem. znalazłem pracę. że dr Usui pościł i medytował na świętej górze. by nie zrezygnować zaraz po pierwszej odmowie. Zapłakał z rozpaczy. Gdy tego nie uczyni. Gdy ów przyłożył dłonie na policzki dziewczynki zdarzył się czwarty cud. iż kobiety miały się trzymać od niej z daleka. lecz zamiast uzdrowienia potęgował tylko mentalność żebraczą. by nadal medytował. wysyłać ich potem do świątyni. nakładał dłonie na bolące stawy a ból wyciszał się bardzo szybko. Otrzymałem nowe imię. Istniał jednakże pewien problem. Nie pokazał im. iż zdecydowała. który dokuczał jej od śmierci męża. a nawet ożeniłem się. . również duch potrzebuje uzdrowienia. emerytowanemu oficerowi marynarki. Dr Usui po wielu dyskusjach zdecydował jednak przenieść się do dzielnicy żebraków w Kioto.. że terapia Reiki może być skuteczna tylko przy prawdziwej wymianie energii. Krótko przed śmiercią na przełomie wieków powierzył wreszcie doktorowi Chujiro Hayashi. Dr Usui poprosił teraz o radę: co ma począć ze swą nowo uzyskaną zdolnością? Jak ją wykorzystać? Opat poradził mu. Zrozumiał teraz także sens symboli. którzy powrócili do Japonii. że pochodziła z kraju barbarzyńców „Gajin”. Ktoś coś otrzymał.Tak. Zrozumiałe zatem. wyraziła swe wątpliwości i skierowana została przez niego do kliniki Reiki. Wkrótce była całkowicie wyleczona. Po zrzuceniu starego balastu i zdefiniowaniu na nowo swych zadań. zaniedbaną brodę. Co zrobił źle? Gdzie tkwiła straszna omyłka? I pojął swe przeoczenie: zapomniał przekazać uzdrowionym poczucie odpowiedzialności. Udzielał siły Reiki. odpowiedzialność za podtrzymywanie tradycji Reiki. Natychmiast zabrał się do pracy. których twarze wydawały mu się znajome. I tak pragnął ich odtąd używać: jako wzmacniaczy energii. Pragnął uzdrawiać żebraków. Jednak po około siedmiu latach dr Usui zaczął spotykać ludzi. Tym chętniej przyjął ofertę pomocy doktora Usui. Uzdrawiał zarówno starych. Potem opuścił to miejsce i rozpoczął nauczanie w całej Japonii. że Reiki zrobiło na niej ogromne wrażenie. co wówczas oznaczało. jak młodych. młoda Amerykanka japońskiego pochodzenia. a zaburzenia trawienne nie pojawiały się. jego zmierzwioną. Ale dr Usui obstawał przy kompletnym śniadaniu i czerpał z misy obficie.odpowiedział mężczyzna. Już od wielu dni jej dolna szczęka była silnie opuchnięta. musi więc za to coś dać. Stary opat nie mógł wyjść z podziwu. gdyż ból i obrzęk zniknęły niemal w mgnieniu oka.

tym większe stają się nasze szansę. Tej odważnej. zwłaszcza. wrażliwa na jego troski. gdzie dr Hayashi ostrzegł ją przed nadchodzącą katastrofą. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki. jakie powinna przedsięwziąć środki w celu uchronienia ruchu Reiki. stanowiących w historii Ameryki ciemną plamę. On sam nie miał zresztą absolutnie zamiaru zaciągać się do armii i uczestniczyć w okrucieństwach wojny. Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje. Prawdziwe jest jedynie to. nie chcą być szybko odkryte. jaka nastąpi hekatomba. gdy nie można uwolnić się od przekonania. w obecności wybranych przyjaciół w pełni świadomie opuścił swe ciało. To szokuje. Jedynie to. ery McCarthy’ego. I nadszedł dzień w końcu lat trzydziestych. co było nie lada sukcesem wobec umysłowego ograniczenia owych lat. dla mnie jest ważna jak każda inna. Jak każdy mistyk. Pani Takata. przekazywać Reiki. ze Japonia zostanie prawie całkowicie zniszczona i wielu mężczyzn polegnie w walkach. która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. czym jest. Nauczają oni na całym świecie. co sprawdza się w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie. Walt Whitman ROZDZIAŁ 3 Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania Kluczem do siły Reiki jest prostota. Reiki jest procesem przekazywania siły. Trudno to pojąć. W latach siedemdziesiątych pani Takata poświęciła się wreszcie szkoleniu następców. Zamiast tego pragnął przejść w inną formę istnienia. lecz opary nocy zapadają głębiej w moją duszę. to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. W 1938 roku dr Hayashi w towarzystwie córki odwiedził panią Takatę na Hawajach i przed powrotem do Japonii wyświecił ją na mistrzynię Reiki. gdyż im bardziej ludzie będą starali się podnieść ludzkość na stopień wyższej i rozleglejszej świadomości. gdy doktor Hayashi. Potem wróciła do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła uzdrawianie przy pomocy Reiki. ponad 200. rozpoznał zarysowującą się wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i podjął własne przygotowania. Wtajemniczenie pojedynczych ludzi może inaczej „nastroić” cały świat. Nawet gdy prawda jest błaha. a więc ścieżkę wtajemniczeń. a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu . że Ziemia jako całość znajdzie drogę do innej. także dr Hayashi potrafił widzieć przyszłość. Wszelkie prawdy czekają we wszystkich sprawach Nie spieszą się. Pani Takata pozostała w Japonii jeszcze tylko na krótko. Ma to daleko idące konsekwencje. odziany w uroczystą szatę. Aż do swej śmierci w grudniu 1980 wykształciła 21 nauczycieli Reiki. ale nie stawiają oporu. Doradził wiec pani Takacie. Dziś jest ich już znacznie więcej. czemu nikt nie zaprzecza. spontanicznie pojechała do Japonii. mam przed sobą jasny cel: pragnę pomóc moim uczennicom i uczniom. Gdy przekazuję siłę Reiki. by pomóc przy uroczystościach pogrzebowych. a potem wróciła na Hawaje. Już to postanowił. drobnej kobiecie udało się także w okresie powojennym. że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola. a co więcej ponad dotknięcie? Logika i przemowy nigdy nie przekonają. by „zestroili” swe ciało fizyczne z subtelnym i dotarli tą drogą do wyższych poziomów świadomości. On wiedział już. Nie potrzebują kleszczy porodowych.11 drugiego stopnia. wyższej formy. W tym kryje się też odrębność tej terapii. jest prawdziwe jest rzeczywiście tym. podczas tzw. gdzie szczęśliwym trafem uniknęła podczas II wojny światowej internowania Amerykanów japońskiego pochodzenia. Co znaczy mniej.

dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. procesu owego można doświadczyć. Ponadto uczę szeregu ćwiczeń. że „uzdrowiciel” rzeczywiście może doznać najróżniejszych wrażeń. Byłam mocno przekonana. może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”. gdy niektórzy z moich pacjentów . W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie. nauczyć się go słuchać. lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie. wibracji i intuicyjnych przeżyć. Siostry. pielęgniarze. o odczuciach towarzyszących inicjacjom. Dlatego moim uczniom i uczennicom pozostawiam wystarczająco dużo czasu. Kto nie odczuwa „nic”. gdyż mimo znajomości wielu terapii interesowałam się do tej pory głównie manipulacją głębokich warstw tkanek. w jakiej formie. nie mówiąc już o osobistych doznaniach. Jakże zdumiona byłam zatem. Ze zdumiewającym efektem: po 5 minutach wytworzyło się w moich dłoniach więcej ciepła. które pozwalają lepiej i wyraźniej odczuć ciepło. Z czystej ciekawości wykorzystywałam w moich regularnych masażach siłę Reiki. niż zwykle po 10 pełnych zabiegach! Byłam w pewnej mierze zaskoczona. jest on nawet bardzo konkretny. Był to rodzaj mojej idee FIDE. obojętnie. będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia. Powinni oni w absolutnym spokoju ćwiczyć terapię Reiki i zbierać doświadczenia. aż wreszcie ich własne wyczucie i sprzężenie zwrotne innych pokażą im. Sama zebrałam zresztą szereg podobnych doświadczeń.12 Oświecenia. być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym. że tylko działanie w głąb może skutecznie rozluźnić blokady cielesne i umysłowo-duchowe. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność. że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało. A mimo to. że po inicjacjach. Kto przywykł do pracy z ciałem. nawet jeśli początkujący nie od razu potrafi je odebrać. Przed kilkoma laty zatrudniona byłam na morskim statku wycieczkowym jako masażystka-terapeutka. zanim dostrzeże zmiany.

jak w pozycji wyjściowej do ćwiczeń Tai-Chi. wymagają od terapeuty stałej koncentracji. A jeszcze bardziej dziwiłam się nieoczekiwanym relacjom o żywych i pełnych znaczenia snach. Gdy przy masowaniu choćby przez mgnienie oka wypuścicie spod kontroli własną postawę. która zmagazynowana zostaje w splocie słonecznym terapeuty i służyć ma jemu. którą dołączałam do ich regularnych zabiegów. Im więcej o nich mówili. podtrzymywać jej intensywność i dlatego nie może odwracać swojej uwagi od pacjenta. Inne metody energetyczne. że pacjent może pozbyć się szkodliwych wzorców zachowań. iż poprzez ich werbalne wyrażanie grzęźli tylko jeszcze bardziej w starych nawykach. odpływ energii negatywnej zostanie właśnie tam przerwany. Jakże często doświadczałam. może nawet istny „węzeł” na szyi lub karku. by nigdy sami nie zaczynali rozmowy. terapeuta nakłada dłonie.bardziej jeszcze . Jeśli mianowicie pacjent „wsysa” w siebie spontanicznie siłę Reiki. On musi świadomie wysyłać energię. Pozwólcie mi to wyjaśnić na przykładzie. Jest to zresztą ważna wskazówka dla każdej formy terapii. a wręcz je pogłębia. Można to obserwować podczas i po terapii. Najwyraźniej zatem nie było potrzeby naciskać ciała tak mocno! Ale ta fascynująca nowa metoda energetyczna objawiła jeszcze inne osobliwości. płynie zawsze przez otwarte wskutek inicjacji „czyste” tory. które pozwala odpłynąć nagromadzonemu w stwardnieniu kwasowi mlekowemu. mniej więcej tak. Jeśli odczuwa potrzebę. Przyznaję. Siła Reiki działa natomiast o wiele bardziej bezpośrednio. A zatem ten sposób nie rozwiązuje kłopotów. Negatywna energia nagle zawróci i dotrze w moim ciele dokładnie w to miejsce. Czyni zbędnym rozwiązanie werbalne. jak choćby zwykłe uzdrawianie ducha. Energia płynie zawsze od terapeuty. Ale często emocje znikają nie krystalizując się uprzednio w „historię”. gdy przerobienie problemów . Nieraz zdawało mi się. lub która . każda inna postawa szkodzi ich cielesnej i umysłowo-duchowej harmonii. tak. właśnie podejrzanie. Uwzględniwszy to wszystko zaskoczyło mnie doświadczenie. a pacjent „wsysa” siłę Reiki bardzo spontanicznie. Wówczas bowiem spiętrzone emocje wypłukane zostają na powierzchnię. Jednakże radzę moim uczniom. może z wami przerobić wspomnienia lub stare emocje. W tym celu zalecam wam oddychanie w określonym rytmie. Każda masażystka i każdy masażysta muszą koniecznie zwracać uwagę na swoją postawę. które następują po inicjacji do każdego z trzech stopni Reiki. przy czym mogą powstawać żywe i bardzo konkretne obrazy wspomnień. z którego uwolniłam ją z waszego ciała. które czynią z Reiki specjalną sztukę uzdrawiania. może to brzmieć nieco tajemniczo. Ponieważ masażyści w pewnym stopniu „uziemiają” prądy energetyczne pacjenta. Załóżmy. Oczywiście dobry psycholog posiada umiejętności transformowania także w rozmowie wyobrażeń negatywnych w pozytywne. do której mógłby się potem przyłączyć rozum i ponownie utrwalić owe emocje. z wyjątkiem tej resztki.jak to zazwyczaj ma miejsce . Niczego więcej do tego nie potrzeba. najlepiej jednak w czasie 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. tym głębiej problem wnikał w ich mózg. bez sterowania przez wolę. Przedstawiłam wam fizycznie odczuwalne niezwykłości. „ezoterycznie”. gdyż siła Reiki.odbywa się na płaszczyźnie pozasłownej. W pierwszym rozdziale już zasygnalizowałam. gdyż każda rozmowa przeszkadza. Gdy moje ręce spoczywają na stwardnieniu. Powinni lekko ugiąć kolana. Możecie z nim bez problemów dalej rozmawiać i mimo to kontynuować terapię. ona nie może nagle „odwrócić” się i popłynąć w przeciwnym kierunku. Jest ona o wiele łatwiejsza: terapeuta i pacjent wzbudzają w sobie intencję uzdrowienia. że jeśli dotąd nic nie wiedzieliście o strumieniach energii w organizmie. że pomagam wam rozluźnić stwardnienie mięśni. bardzo szybko zauważycie jak niesłychanie realne są owe prądy energii. zwłaszcza przy manipulacjach głębokich warstw tkanek. uwalniająca się negatywna energia płynie przez powierzchnie dłoni do moich rąk a stamtąd poprzez tułów aż do stóp i wreszcie do ziemi. ustępujących przewlekłych bólach i owocnych przełomach w pracy twórczej. I dlatego pacjent może oddać się w wasze ręce nie szkodząc wam. że pacjenci przychodzili do mnie z coraz to nowymi odmianami tego samego problemu. Gdy jednak wyprostuję kolana. Teraz chciałabym jeszcze podzielić się kilkoma doświadczeniami z moich psychologicznych poszukiwań i praktyki psychoterapeutycznej. Pacjent jest także zabezpieczony przed napływem negatywnej energii poprzez terapeutę. iż ułożenie ciała pacjenta jest dla terapii Reiki najwyraźniej całkowicie bez znaczenia.13 zaczęli wypytywać mnie o tę „interesującą nową formę energii”. Reiki nie wymaga żadnego porównywalnie rygorystycznego wysiłku. jak pamiętacie. Ale proszę tylko samemu spróbować. dlaczego tak jest.

Jest ona produktem poczucia. umysłowo-duchowej i mentalnej. rozkoszować się atakami złości. gdy pojawią się niespodziewanie. Życie jest tańcem na linie: szybko z niej spadnie. w wyższy rejestr. pławić się w niej. Ale jest jeszcze coś godnego przemyślenia. Cokolwiek by wam nie zdarzyło się bądźcie za to wdzięczni. Podziękujcie im wówczas za ich przybycie i uwolnijcie je. Życie trzyma przed wami lustro. że straciliśmy kontrolę. Jeśli rzeczywiście pozwoliliście sobie na odczucie zagrzebanych już wrażeń. a klucz ten oznacza: to ja urządzam moje życie. Z wyższego punktu widzenia łatwo rozpoznamy specyfikę siły Reiki. Jej dramatyzm stymuluje „Ja”. Tylko miara waszego zaangażowania w praktykę określa tempo waszego postępu. Ale oczywiście są też rezultaty. Wściekłość jest zwodnicza. Uświadamia nam.14 znacząca . przyjmijcie je chętnie. bo nie musi ono przecież trwać w nieskończoność. . byście ustawicznie sami oddziaływali na siebie siłą Reiki. co kiedyś tam sami rozdzieliliście. Proszę zrozumieć. zamiast realizować energię na wyższej płaszczyźnie bytu. ma wyższą częstotliwość drgań. kto o tym tylko na chwilę zapomni. musicie pozbyć się ich koniecznie. a wtedy o wiele szybciej znikną. własnym mistrzem. że musicie tylko uzupełnić to. Gdy ją poznacie. że pozbycie się jej stałoby się niemożliwe. wówczas zrozumiecie na którejkolwiek płaszczyźnie waszego istnienia: „Jestem gotów przekazywać siłę sobie samemu”. Reiki nie kończy się wraz z wprowadzeniem w pierwszy stopień. Potrzeby pacjentów określają efekt terapii. które w nim spotykam. Uczucie przyjemnego spokoju ducha po odbyciu każdej lekcji przekonuje. że przegapiliśmy chwilę przejęcia odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia w naszym życiu. które można generalnie zaobserwować i uogólnić. lecz uznajcie ich istnienie.i poczucie większej jedności z Rodziną Ziemską. że otrzymacie tylko to. Jesteś twórczynią. Można zatem uciec od grzęzawiska depresji. Tak. że wymykają się nam nici naszego życia. Nari ROZDZIAŁ 4 Skutki terapii Reiki Reiki działa na każdego człowieka inaczej. jeśli pozostają one ukryte i dalece nieuświadomione. jesteś twórcą. przenosi go. Nie tłumcie ich. Wściekłość wibruje szybciej niż depresja. a zatem jestem odpowiedzialny za twory. Siłą Reiki sprawiacie sobie ogromny prezent. co sami kiedyś daliście. Owo przekonanie jest dalszym kluczem do siły Reiki. ducha i umysł. Zrozumcie zatem boską zasadę przyczyny i skutku. jeśli pragniecie uczynić następny krok i dorosnąć do większej wolności. nawet. Moim uczennicom i uczniom udzielam zawsze następującej rady: zaakceptujcie emocje. od urodzenia macie prawo i moc do aktywnego współkształtowania Wszechświata. gdyż on nakłada na was tylko odpowiedzialność. Często obserwowałam u pacjentów przejście z długotrwałej depresji w gwałtowne ataki wściekłości. że tak powiem. Jesteś własną mistrzynią.tak bardzo blokowałaby ciało. Reiki chce dopomóc człowiekowi w osiągnięciu równowagi fizycznej. i uwolnijcie się od tego. Owej sile towarzyszy przywilej większej odpowiedzialności . że to się opłaca. Przedstawia je przejrzyście ilustracja.

który reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie. neurotransmitery (czyli substancje przekazujące . jednak zawsze koncentruje się najpierw na miejscach bolesnych i „problematycznych” na ciele.15 Każdy terapeuta również postępuje przy zabiegu nieco inaczej. jak i na układzie gruczołów dokrewnych. Pani Takata przekazała obowiązujący schemat oddziaływania na ten ważny system gruczołów. Zdaniem medycyny uniwersyteckiej to tzw.

„Choroby jatrogenne” stały się już pojęciem samym w sobie i absolutnie nie ograniczają się tylko do „lekarskich błędów w sztuce”. często z druzgocącymi skutkami. Dlatego ów model myślenia sprzyja przede wszystkim oddziaływaniu poprzez płaszczyznę budowy chemicznej. czego dowodzą uboczne skutki oddziaływania promieniami rentgenowskimi. Znaczy to. Potem układ ten sam ulega zburzeniu. dotyczących „niefizycznych procesów energetycznych”. Tiller. gdzie skutecznie oddziaływuje się na zaburzenia funkcjonowania stosując manipulacje fizyczne („energetyczny proces natury fizycznej”). Organizm wchłania coraz więcej obcych mu chemicznych substancji. w rolnictwie nawozami sztucznymi lub pestycydami). tylko sąsiadujące ze sobą płaszczyzny strukturalne mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. ponieważ człowiek i roślina przyzwyczajają się do chemicznego intruza. zaproponował nowy model myślenia. W tym momencie zwiększa się zazwyczaj dozowanie. z drugiej natomiast odpro sprzyja energetycznej równowadze czyni bardziej świadomym sprzyja kreatywności wzmacnia siłę życiową usuwa przyczyny chorób wadzą subtelne energie czakr z powrotem do ciała. profesor uniwersytetu Stanford w Kalifornii i od wielu lat aktywny badacz podstaw ekologicznych. Zresztą ingerencje w łańcuch reakcji okazują się niszczące nie tylko na płaszczyźnie budowy chemicznej. W pewien sposób na końcu splatają się wszystkie struktury wszystkich poziomów. iż zaburzenia funkcjonowania objaśnia się jako defekty strukturalne. które jeszcze bardziej przekonująco wykazują ograniczoność przytoczonego na wstępie łańcucha reakcji. Mózg jest centralą rozdzielczą pomiędzy ciałem a systemem nerwowym. Poprzez neurotransmitery reguluje on wydzielanie hormonów a tym samym wpływa na równowagę przemiany materii (homeostaza). by tak wpłynąć na strukturę. Układ wydzielania dokrewnego funkcjonuje zatem jak stacja przekaźnikowa: z jednej strony dostarcza siłę do subtelnych centrów energetycznych. które nie ograniczają się już do regulowania zaburzonej funkcji. Coś takiego stosuje się już przecież w chorobach kości. Dr Tiller proponuje zatem. Dla objaśnienia tego wzajemnego oddziaływania dr William A. Cały ten łańcuch reakcji dr Tiller poddaje teraz w wątpliwość. że możliwe jest usuwanie zaburzeń funkcjonowania natury fizycznej lub niefizycznej oddziaływując energetycznie. który stopniowo traci swoją skuteczność. Ale dr Tiller uwzględnia ponadto w swoich rozważaniach szereg mniej znanych danych z ostatnich dwustu lat. łatwo sobie wyobrazić. które powstać mogły z braku równowagi w składzie chemicznym. Dużą szkodę możemy też wyrządzić wkraczając na płaszczyznę energii elektromagnetycznej.16 sygnały nerwowe) sterują funkcjami gruczołów dokrewnych. Owo założenie zgadza się tylko do pewnego stopnia. Porównaj położenie gruczołów dokrewnych w ciele na ilustracji [gruczoły dokrewne] z położeniem czakr na [siedem głównych czakr]. biologia i agronomia próbowały do tej pory wyjaśnić oddziaływanie płaszczyzn strukturalnych w żywych organizmach przy pomocy następującego łańcucha reakcji: płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna energii elektromagnetycznej Według tego modelu myślenia. Na szczęście także wielu lekarzy dostrzega to niebezpieczeństwo i w coraz większym stopniu zajmuje się metodami prewencyjnymi. aby zagwarantować bardziej płynne lub efektywne funkcjonowanie. Na płaszczyźnie subtelnej siedem głównych czakr odpowiada gruczołom dokrewnym. Dokąd to prowadzi. do którego lepiej przystaje poniższy łańcuch reakcji: Płaszczyzna funkcji ↔ płaszczyzna struktury ↔ płaszczyzna budowy chemicznej ↔ płaszczyzna dodatnio naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna ujemnie naładowanych energii czasowo-przestrzennych ↔ płaszczyzna dynamiki umysłowo-duchowej (UMYSŁ) ↔ płaszczyzna duchowego bytu (DUCH) ↔ płaszczyzna boskiego BYTU . by przerobić stary model myślenia i dopasować go do wielowymiarowego pojmowania rzeczywistości. Po prostu zmienia się chemiczny skład (u ludzi lekarstwami. lecz zaczynają ze swej strony szkodzić innym funkcjom. Medycyna. Uważa.

W tym rozwiniętym łańcuchu reakcji. w jakiej formie. gdyż nie potrafi poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. że choroba może zakorzeniać się na płaszczyźnie dynamik umysłowo-duchowych tylko dlatego. Tylko w ten sposób może zmienić swe życie. posługuje się zależnością pomiędzy ciałem subtelnym a fizycznym. Ponadto na drugim stopniu Reiki uczymy się obchodzenia z umysłowo-duchowymi komponentami choroby. i zrozumiał. lecz płaszczyzny wyższe mogą wpływać bezpośrednio na poziom struktury i funkcji. musimy w zamian za to dać coś od siebie. Ponieważ Reiki wykorzystuje wzajemne oddziaływanie czakr i gruczołów dokrewnych. Reiki dociera również do poziomu przyczyn chorób.. Opole 1993 . Patologiczny rozkład zaczyna się w umyśle i przenika potem dodatnio i ujemnie naładowane płaszczyzny czasowoprzestrzenne. że umysł i dusza nie harmonizują z poziomami duchowego i boskiego bytu.17 Definiuje on fizyczne ciało jako dodatnio naładowane energie czasowoprzestrzenne. pomagają nam też uwolnić się od psychicznych przyczyn chorób. Dr Tiller wnioskuje z tego. obojętne. Dr Tiller przytacza na to kilka przykładów: podczas hipnozy umysł działa bezpośrednio na płaszczyznę struktury. Rebirthing. Dr Usui posiadł w tym względzie gorzkie doświadczenie. w psychiatrii wykorzystuje się wzajemne oddziaływanie pomiędzy umysłem a budową chemiczną. jak opuścił dzielnicę żebraków w Kioto. ROZDZIAŁ 5 Pięć podstawowych reguł Reiki Doktor Usui ustanowił pięć reguł Reiki. że najskuteczniej pomaga się człowiekowi. jak ważne dla uzdrawiania jest współdziałanie pacjenta. gdzie miał możliwość głębokiego wglądu w naturę ludzką. w ćwiczeniu praktycznym Zeń. Rozpuszczając energie skupione w blokadach energetycznych. Gdy tego 2 Louise Hay: „Lecz swoje ciało”. które w specyficzny sposób zajmują się wieloma formami chorób i duchowych dolegliwości. Potem musi o to poprosić. Człowiek uzdrawiany musi w zamian coś dać. Ponieważ owe afirmacje zmieniają nasze nastawienie. gdy patologiczny rozkład powstrzymany zostanie na płaszczyźnie jego przyczyny poprzez „zachętę do właściwego myślenia”. Wyd. Zamiast pomóc. interakcja nie jest ograniczona tylko do sąsiadujących poziomów. Pierwszym założeniem jest pragnienie zdrowia. W związku z samouzdrawianiem polecam moim uczniom i uczennicom afirmacje z książki Louise Hay „Lecz swoje ciało”2. iż patologiczny rozkład może występować na różnych płaszczyznach rzeczywistości. by zaakcentować ich pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie już przy tworzeniu pojęcia. Chory musi naprawdę chcieć wyzdrowienia. i to w obu kierunkach. subtelną i umysłową. że możemy jej przeciwdziałać na płaszczyźnie przyczyny. jeśli ma zostać sharmonizowany cały system. Potem obserwował. Joga i Aikido oddziaływują z płaszczyzny dynamik umysłowoduchowych bezpośrednio na strukturę i funkcję. jego darmowe terapie tylko umocniły u większości leczonych ich mentalność żebraczą. nawet jeśli dzisiejsza medycyna zwykle ogranicza się do tego. a ciało eteryczne jako ujemnie naładowane energie czasowo-przestrzenne. nieodzowna staje się wymiana energii pomiędzy oboma. Siła Reiki uwzględnia natomiast w uzdrawianiu płaszczyznę fizyczną. podczas gdy uzdrawianie fizycznego ciała (dodatnio naładowane energie czasowo-przestrzenne) stanowi tylko trzecią dobrą możliwość.. Siedem lat wcześniej zaczął bezpłatnie uzdrawiać wszystkich żebraków w nadziei. Ich znak opisuje zarazem ich stan: masę i energię. i dlatego konieczne jest uzdrawianie wszystkich tych poziomów. Dr Tiller podsumowuje: Nasze myśli całkiem naturalnie prowadzą do nowego pojęcia uzdrawiania. Nowy sposób rozumowania uwidacznia. W następnej kolejności najłatwiej osiągnąć uzdrowienie docierając do poziomu ujemnie naładowanych energii czasowoprzestrzennych (przez ciało eteryczne). Płynie z tego wniosek. Jeśli ktoś drugi pomaga mu przy uzdrowieniu. tak. że jeśli coś otrzymaliśmy. że wielu z nich ponosi przy tej próbie porażkę. Ja w modelu myślenia dr Tillera poszłabym jednakże jeszcze krok dalej i powiedziałabym. iż włączą się ponownie w społeczeństwo. zaraz po tym.

18
nie uczynimy, szybko zatracimy wszelkie relacje w naszych stosunkach międzyludzkich, a ponadto naszą wewnętrzną równowagę. Dr Usui ustalił zatem dwie podstawy każdego uzdrawiania: to prośba o uzdrowienie oraz wymiana energetyczna. Uzdrawianie nie jest zadaniem healera, jeśli go ktoś o to nie poprosi. I nie wolno mu dawać swej energii, jeśli nie powróci ona do niego. Postępowanie takie byłoby błędem, gdyż uzdrowionemu pozostałoby poczucie, że jest za okazaną pomoc coś dłużny. A to też jest niezdrowe. Niezrównoważone zobowiązania stają się ciężarem. Wymiana energetyczna uwalnia od tego. Dr Usui nauczał także, jak ważne jest dla terapeuty, by nie przywiązywał się do wyników swego działania. Bardzo możliwe, że niektórzy żebracy w dzielnicy nędzy musieli w pełni przeżyć własne życie, by nauczyć się pewnych rzeczy. Kto w końcu ma prawo oceniać, czy to dobrze, czy źle? Także w przypadku chorób fizycznych powinniśmy postawić sobie pytanie, czy aby pacjent nie nabył jej nieświadomie, ponieważ pragnie nauczyć się poprzez nią czegoś ważnego. Może się zdarzyć, że w tym celu chce nawet umrzeć. Uzdrawiający przekroczyłby własne kompetencje, gdyby wkroczył nieproszony w ów rozwój, pakując się w życie ludzkie z „przedwczesnym uzdrawianiem”, a nie wiedząc nic o jego głębszych intencjach i prawidłowościach. Niczym objawienie zaświtał w głowie doktora Usui pogląd, że jego cenny dar nie może służyć temu, by „cały świat uczynić zdrowym”. O wiele bardziej zawierał bowiem w sobie zadanie wskazywania poszczególnym ludziom drogi do samouzdrowienia. Ale... Jakie elementy zawiera taka droga? Co ją wyróżnia? Wytyczne. Wskaźniki właściwego kierunku. Reguły, które pogłębiają zrozumienie związków naszego życia i dają nam zdolność ponoszenia większej odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Dr Usui zrozumiał wreszcie, dlaczego wielkie religie koncentrują się na uzdrawianiu płaszczyzny duchowej ludzkiego istnienia. Patrząc głębiej uważał, że każda choroba wywodzi się z rozłamu między uniwersalną duchową a indywidualną umysłowo-psychiczną płaszczyzną. A tę przepaść możemy uzdrowić tylko wtedy, gdy zmienimy nasze nastawienie, gdy nauczymy się inaczej myśleć. Albowiem myśli są rzeczywistością przyszłości. Hermetyczna nauka traktuje wszystkie zjawiska jako twory umysłu. Płynie z tego wniosek: staniemy się tym, co sobie wyobrazimy. Jeśli będą to wyłącznie myśli miłości i wdzięczności, stworzymy sobie życie bogate i pełne miłości. Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków pozwoliły dojrzeć tym wszystkim rozważaniom doktora Usui. Widział tam wielu ludzi przychodzących i odchodzących. Ogromna ich ilość powracała do starych przyzwyczajeń. Dlatego nie mógł tam pozostać i działać jak dotychczas. Zapragnął znaleźć ludzi, którzy chcieli zmienić się naprawdę, przygotowanych do prawdziwej transformacji. Czyż Chrystus nie powiedział: „Nie rzucajcie pereł przed wieprze”! Jakże dobrze dr Usui zrozumiał z biegiem lat tę maksymę! Nie chodziło o to, by marnować cenny czas i energię. Absolutnie bezsensowne jest dzielenie wiedzy i sił z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, ani przygotowani do tego. Pięć reguł Reiki doktora Usui wyrosło z naturalnego strumienia siły życiowej. Kto żyje w takim strumieniu, odnajdzie w nim swój styl życia. I na odwrót, reguły pomagają nam odkryć dla siebie ów naturalny strumień, gdyż: staniesz się tym, co teraz wskazują twoje myśli.

Jakże to ludzkie z mojej strony, iż szukam pełni i źródeł mego bogactwa w ich zewnętrznych formach wyrazu. Ludzkie, a jednak błędne. Niedostatki i ograniczenia skorygują je, aż zrozumiem, że to nie ja jestem tym, który coś czyni. To jest łaska. Tkwi ona we wszystkim. Tylko poprzez nią zewnętrzne zjawiska dojdą w radosnej pełni do harmonijnego BYTU. Bez trudu. Nari

19
Pierwsza reguła: Właśnie dziś pragnę być wdzięczny Wdzięczność dodaje pełni naszemu życiu. Obejmuje nie tylko to, co nam właśnie zostało dane, lecz także pewność, silną wiarę, że zawsze otrzymywać będziemy i to, czego potrzebujemy. Taka wdzięczność sprawia, że życie staje się pełne i bogate. Kiedy żyjemy w jej duchu, zaczynamy w magiczny wręcz sposób przyciągać bogactwo. Jedynie duch niedostatku, świadomość, że stale będzie nam czegoś brakowało, przeszkadza z radością przyjmować to, co nam przysługuje, co należało się nam zawsze. Duch niedostatku ma swe korzenie w zbiorowej nieświadomości i w naszych predyspozycjach. Religijne i filozoficzne systemy Starożytności prezentują następujący pogląd na temat wspólnych korzeni: zawsze wszystkiego jest pod dostatkiem. Nauczają, że zrozumiemy Boga, gdy najpierw zrozumiemy sami siebie, pojmiemy, że lęk możemy przemienić w miłość, niewiedzę w mądrość a niedostatek w obfitość, jeśli tylko głęboko wczujemy się w siebie. Pisma Nag Hammadiego i zbiór ewangelii, odkrytych w 1945 roku w Egipcie a starszych od Ewangelii Nowego Testamentu, cytują Jezusa przytaczając słowa: „Staniesz się tym, co widzisz przed sobą”. A zatem trwały niedostatek będzie cierpiał ów, kto myśli tylko o tym, czego jeszcze nie ma. Gdy natomiast świadomi jesteśmy nieograniczonej obfitości naszego świata, a w dodatku wdzięczni za to, będziemy żyć w coraz większym bogactwie. Na naszej planecie nie brakuje niczego. Jednakże rozmieszczenie tych bogactw od dawna pozostawia wiele do życzenia... ponieważ dostrzegamy braki tam, gdzie w zasadzie ich nie ma. Oczywiście pewną rolę odgrywa też ludzka chciwość. Ale, czyż strach przed biedą nie jest jej przyczyną? Poczucie niedostatku czyni nas ubogimi i utrwala braki. Jeśli jesteśmy szczerze wdzięczni, wtedy czujemy w głębi serca, że wszelkie podziały czy rozdziały tylko niczym zasłona ułudy przykrywają podstawową jedność bytu. Ów zwodniczy welon mąci nasze spojrzenie, gdy tylko zabraknie nam siły, by przyjąć z radością pierwotną obfitość, która jest prawem danym nam od urodzenia. Kto czuje się „niewart” darów i skarbów Uniwersum, w tym samym momencie odcina się od obfitości Wszechświata, która sama w sobie należy także do niego. Mnóstwo ludzi cierpi dzisiaj z powodu oddzielenia od Absolutu, który realizuje się we wszystkich przejawach egzystencji. Oddzielenie od Absolutu powoduje poczucie winy, które przeszkadza w osiągnięciu sukcesu i dobrobytu nawet tym, którzy pragną żyć według praw uniwersalnej harmonii. Korzenie są indywidualne, szczegółowo przypisane. W większości przypadków kanały, przez które normalnie przepływałyby obfitość i harmonia, są niedorozwinięte i sparaliżowane. Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu: musimy zastosować uniwersalną siłę życiową, by otworzyć kanały na strumień ich funkcji. Gdy to się stanie, zagoszczą sukces i dobrobyt. Tylko z jednego powodu los odmawia tego ludziom: gdy nie chcą o nich nic wiedzieć, gdy nie harmonizują z uniwersalną pełnią. Hermetyczny nauka pokazuje proste ćwiczenie pozwalające na nowo nawiązać kontakt z siłą życiową świata: Stańcie na 3-5 minut prosto z rozstawionymi nogami, luźno i swobodnie. Oddychajcie całkiem naturalnie, spokojnie i wyciągnijcie w bok ręce na wysokości ramion. Dłonie są otwarte, powierzchnia lewej dłoni skierowana jest do góry, prawej w dół. Przy tym ćwiczeniu wnikają do was przez lewą dłoń prądy magnetyczne Ziemi, płyną przez serce i splot słoneczny i ładują wasze ciało energetycznie, podczas gdy zbędna energia opuszcza was przez powierzchnię prawej dłoni. Rano po takim ćwiczeniu poczujecie się jak naładowani, wieczorem w pełni odprężeni. Po wtajemniczeniach w siłę Reiki możecie sami uzdrawiać się i uszczęśliwiać o wiele jeszcze silniejszym rodzajem tej energii. Po zetknięciu z uniwersalną energią życiową i nieomylnym uczuciu, że pulsuje w naszym ciele, dojrzał czas, by zmienić usposobienie, stworzyć nowy portret własny: zobaczycie siebie jako ludzi sukcesu, zamożnych i zadowolonych we wszystkich dziedzinach życia. Wówczas energia życiowa będzie mogła otwierać coraz szerzej kanały w waszym wewnętrznym, Ja” i utrzymywać je otwarte dla strumienia uniwersalnej energii życiowej, której magnetyczna moc połączy was ze wszystkim, czego tylko zapragniecie. Następnym krokiem jest konstruktywne staranie o wasz cel. Afirmacje sukcesu i dobrobytu pozostaną bez skutku, jeśli ograniczycie się do wmawiania ich sobie, według

20
motta: jakoś to będzie, bo przecież wszystko jest w porządku. Energia życiowa, która niesie życie, musi też nieść afirmacje, i to w aktywnych staraniach. Musicie działać, musicie robić to, o czym mówią afirmacje, w przeciwnym razie nie poprowadzą was one ani o krok naprzód. Gdy jednak będziecie aktywni, wówczas magnetyczna siła energii życiowej i waszych konstruktywnych starań obdarzy wasze życie większą obfitością. Potrzebujemy pewnej dyscypliny. Bez niej starych wzorców zachowań nie potrafimy ani usunąć, ani przekształcić w szczęścionośną rzekę. Świadomie starajmy się więc nieustannie o wdzięczność: to ona jest magnesem przyciągającym obfitość. Stosując dodatkowo autoterapie usuniecie negatywne struktury, które utrwaliły się w nieświadomości i blokują tam przepływ bogactwa i obfitości. Zacznijcie od razu. Żyjcie pełnią swego BYTU. Żyjcie właśnie dziś we wdzięczności. Kto potrafi słuchać kogoś ten wychodzi w pół drogi naprzeciw odpowiedzi. Druga reguła: Właśnie dziś nie chcę martwić się Kiedy martwimy się, zapominamy, że we wszystkich zjawiskach i zdarzeniach tkwi boski, uniwersalny sens. Postąpiliśmy właściwie, zdając się na prowadzenie przez nasze boskie „Ja” i w ramach naszych możliwości angażując się poważnie i uczciwie; reszta należy do uniwersalnej energii życiowej. Troski pokazują, iż oddzieliliśmy się od afirmującego życie „Ja-Jestem” uniwersalnej całości, że są złym przyzwyczajeniem, wzorem, który nie wiadomo kiedy zasiedlił się w nas. Nie musimy łamać już sobie głowy z powodu przeszłości, bo to bezcelowe. Myślcie o tym, że każdy człowiek, wliczając nas samych, w gruncie rzeczy robi to, co potrafi najlepiej: to, na co zezwalają mu w danym momencie jego wiedza i doświadczenie życiowe. Jesteśmy wszyscy produktem naszych uwarunkowań i działamy według ich wskazówek. Poczucie winy nic tu nie zmieni. Pomaga jedynie uświadomienie sobie tego. Jeśli żałujecie czynów, których dokonaliście, to zrozumcie najpierw, że w danym momencie może nie mogliście inaczej postąpić. Przeciwnie, możecie być nawet wdzięczni za to zdarzenie, gdyż poprzez nie nauczyliście się czegoś. Najpierw pozostawcie sprawę w spokoju i postępujcie teraz lepiej. Owo zrozumienie i maksyma życiowa oznaczają, że także każda krzywda, którą wyrządził wam ktoś w przeszłości, znajduje wyjaśnienie w jego uwarunkowaniach. Możemy jedynie mieć nadzieję, że także on z tego nauczył się czegoś i życzyć mu na przyszłość wszystkiego najlepszego. Równie bezcelowe jest martwienie się o przyszłość. Ja sama żyję według zasady: „Oczekuj od życia najlepszego, gdy niespodziewanie przydarzy się coś mniej dobrego, wiedz i ufaj, że w danym momencie jest to dla ciebie najlepsze”. Jeśli w danej chwili wydaje wam się to nawet negatywne, potraktujcie zdarzenie jako okazję, by nauczyć się czegoś. A ponadto sami przyczyniliście się do tego. Mogło to stać się nieświadomie, ale wy współtworzyliście określoną sytuację, gdyż pragnęliście nauczyć się z niej czegoś. Podziękujcie zatem, że istotnie do niej doszło. Teraz jesteście wolni. Nie zajmujcie się tym dłużej. Idźcie naprzód. Zaufajcie własnemu „wyższemu Ja” i trzymajcie się z dala od czasowego planu życia. Najlepiej nie mieszajcie się doń wcale. Zamiast tego, cieszcie się, gdyż w doskonałym strumieniu waszych energii wszystko dzieje się w perfekcyjnej harmonii i synchronizacji. Zakładając, że w ramach swych możliwości naprawdę staraliście się, pozostałe sprawy pozostają w dobrych rękach. Nieracjonalne i nielogiczne struktury z nieprzerobionych minionych doświadczeń są źródłem naszych trosk, a one odsuwają nas jeszcze dalej od wszechogarniającej świadomości; oddzielają świadomość od głębszych warstw umysłu. Jeszcze dziś zdajcie się na plan życiowy, który przygotowało dla was wasze „wyższe Ja”, i powiedzcie waszym troskom adieu. Trzecia reguła: Właśnie dziś nie chcę złościć się Gniew, złość, wściekłość, nienawiść. Wszystkie są właściwie absolutnie zbędne. Jak większość niestosownych reakcji emocje te wywodzą się z naszego poczucia winy, mają

którzy wiedzą. Każda myśl staje się powodem. gdzie „Ja” staje się ofiarą własnych słabości. że brak wam jasności spojrzenia. gdy sprawy układają się nie po naszej myśli. gdy uśmiechniecie się spokojnie i naturalnie? Wasz uśmiech może być zaraźliwy. jak w takiej sytuacji zwykle reagujecie. ucząc się usuwania i przekształcania zamrożonej energii poprzez konstruktywne obchodzenie się z nią. Sami stwarzamy smoki. Nie wstydźcie się waszego gniewu. Wywołuje nawet choroby fizyczne. co odczuwamy przy skierowanych do nas obraźliwych słowach lub czynach. powinniśmy mądrze wycofać się i zebrać siły. Pokazują nam oni. Zmartwienie jest wówczas nieuniknione. w której wszystkie warstwy świadomości zintegrowane są w świadomość kosmiczną. Nie czujcie się winni. jak was rozgniewać i potrafią dotknąć waszych tkliwych miejsc. W niewoli oczekiwania gniewamy się łatwo na tego. Nasze uczucia zostają zranione. Jeśli ten drugi odpowie na to z krzykiem i jeszcze większym gniewem. nieco je złagodzić i spokojnie przekazać to. Zamiast wybuchać. gdyż pragną uczyć się od siebie. Musimy zezwolić naszym emocjom na rozładowanie i nie wolno tłumić w sobie gniewu. Pozwalają swemu „Ja” decydować o ich życiu i w dodatku ignorują wewnętrzny głos. Złość działa dysharmonijnie. Tak naprawdę nie wściekacie się na faceta albo okropną babę. Najlepiej wychodzić naprzeciw mniejszym i większym dramatom codzienności nie wdając się w nie. bądź wdzięczny i przyjmij to. gdy ktoś zaatakuje nas swą złością. Dzięki temu możecie rozwijać się. Z czasem poradzicie sobie w ten sposób z własnymi emocjami. jeśli pragniemy na nowo nagrać „starą płytę”. lecz wysyłając tylko promienie miłości. Carlos Castaneda daje nam dobry przykład: wyraża się pozytywnie o „małych tyranach”. powstrzymajcie emocje i zastanówcie się. Możecie tylko uczyć się z tego. Możemy zmiękczyć negatywne wzorce i przekształcić je. zamiast odpłacać tą samą monetą. iż z wściekłością zaczynamy bić na oślep. Każda sytuacja w naszym życiu odzwierciedla przyczyny i skutki. Nie dostrzegamy. gdy najmniej spodziewamy się tego. Gniewem i wściekłością zdradzamy. złościcie się na siebie. które sami stworzyliśmy. Dlatego jesteśmy wręcz zmuszeni. gdy w życzeniach i oczekiwaniach pozwalamy dominować naszemu „Ja”. Nari . Kto zechce złościć się na was. Podczas obserwowania naszych reakcji na innych ludzi możemy odkryć psychiczne blokady i tym samym uczynić pierwszy krok ku naszej transformacji. wypadając z harmonijnego współbrzmienia z naszym boskim i uniwersalnym sensem życia. Tym bardziej. który chciałby doprowadzić ich do bardziej harmonijnego bytu. Sami sobie czynimy uprzejmość. Ponadto od dawna jesteśmy niewolnikami naszych oczekiwań. by nauczyć się z niej czegoś. Dlatego bardzo mocno bierzemy sobie do serca. od rozdrażnienia po nienawiść. Wszystkie stopnie wściekłości. Właśnie dziś nie złość się! Cokolwiek się zdarzy. Niekoniecznie musi odbywać się to wybuchowo. które nas dręczą. Także ten i ów zostają wciągnięci w określoną sytuację. iż najchętniej „trzymalibyśmy wszystko w garści” i pragnęlibyśmy nad wszystkim „roztaczać kontrolę”. Gurdjieff poleca tu następującą metodę: Jakiś człowiek doprowadza was do wściekłości.21 podstawę w oderwaniu od wszechogarniającej świadomości. kto lekceważy nasze potrzeby i udaremnia realizację naszych życzeń. Możemy sterować naszymi reakcjami. by dać się wyprowadzić z równowagi. Popełniamy błąd. że przecież utraciliśmy kontrolę. kiedy rozzłościcie się. nawet jeśli posługujemy się wyłącznie słowami. Zranione uczucia doprowadzają nas łatwo do tego. prawdopodobnie sam o tym nie wiedząc. I rada na koniec. Jednak powiedzieć to musimy. którzy utrudniają mu życie. że on trzyma przed nami lustro. Ludzie często błądzą. Przyciągają się wzajemnie. zostały nam wprogramowane przez wiele pokoleń. którego następstwa mogą ujawnić się. Dlatego powinniście być wdzięczni za każdą okazję pozwalającą odsłonić wasze słabości.

Nieprzepuszczalna. czego chce nauczyć nas życie . czy płynie do nas. także wobec siebie samego. spowodowane niewrażliwością człowieka wobec subtelnej równowagi ekologicznej. Piąta reguła: Właśnie dziś pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia Wszyscy wywodzimy się z jednego źródła. Jakże łatwo wówczas traktować innych tak. budzimy uczciwość w innych ludziach. która prowadzi życie do harmonii. Pozytywna energia uzdrawia planetę bez względu na to. że wreszcie nie potrafimy znaleźć z niego drogi wyjścia. Sami uczciwi. Jesteśmy szanowani. jeśli nie przyznamy się do prawdy a potem zostaniemy skonfrontowani z konsekwencjami płynącymi z tego faktu. A zatem żyjcie w prawdzie i pozwalajcie miłości. Kto uczciwie pracuje. Wówczas pomóc może jedynie głębokie spojrzenie w głąb nas samych. by was ożywiała. nieprzepuszczalnych granic. stara się rzetelnie. kochamy sami siebie i Matkę Ziemię. przestaje być skomplikowanym labiryntem. jeśli pragniemy żyć w naturalnym strumieniu. że we wszystkich sprawach i zdarzeniach patrzymy prawdzie w oczy. I właśnie w tym duchu musimy je też traktować.22 Czwarta reguła: Właśnie dziś pragnę uczciwie pracować Musimy być wobec siebie uczciwi. Taka uczciwość oznacza. wówczas życie jest proste. Z takim nastawieniem wkrótce wyjdziemy ze współczuciem naprzeciw wszystkim i wszystkiemu. Życie w ułudzie jest bardziej skomplikowane. Musimy nauczyć się kochać i szanować wszelkie istoty. że nie wolno nam egoistycznie panować nad przyrodą i wykorzystywać jej. zbadanie naszego zachowania i stwierdzenie. wówczas owa radość będzie promieniować na wszystkie pozostałe istoty i rzeczy. Każdy człowiek. Z fizyki wiemy. Możemy popaść w największe tarapaty i wewnętrzne konflikty. jeśli sami pragniemy przetrwać. gdzież ona ma istnieć we Wszechświecie rozmaitych płaszczyzn wibracji! Wszelkie formy materialne posiadają własną częstotliwość wibracji i są równocześnie wzajemnie ze sobą powiązane. Także i my jesteśmy wówczas otwarci. Wszelkie formy życia zależą wzajem od siebie i warunkują się nawzajem. co może wnieść w nasze życie jakiś człowiek lub wydarzenie. gdy otwarcie akceptujemy innych. czy do innych. każda roślina i każdy minerał jest częścią całości. Reguły siły Reiki Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie Właśnie dziś dziś dziś dziś dziś pragnę być wdzięczny nie chcę martwić się nie chcę złościć się pragnę uczciwie pracować pragnę kochać i szanować wszystkie stworzenia ROZDZIAŁ 6 Co to są inicjacje? . spotyka swe „wyższe Ja” szczerze i otwarcie. Widzimy jaśniej. Niszczące przemiany ostatniego okresu na naszej planecie. Żyć z prawdą oznacza zawierzyć prowadzeniu „wyższego Ja”. Właśnie dziś pracujcie uczciwie. Zrozumieliśmy. każde zwierzę. Jeśli przyjmiemy radośnie wszelkie aspekty naszego istnienia. Aby uchronić się przed prawdą gubimy się tak gruntownie w labiryncie „opisów” i ich „zaprzeczeń”. Oczywiście na naszym świecie istnieją nieraz trudne do przetrawienia prawdy.i uczymy się tego bez trudu. otworzyły nam wreszcie oczy na tę prawdę. w którym stale grozi zabłądzenie. Wielu ludzi żyje jednak w królestwie schematów swych wyobrażeń: nie dostrzegają rzeczywistości. Gdy kochamy i szanujemy wszystkie istoty. Do prawdy dołącza się krzepiąca miłość do siebie samego i innych. ponieważ nie ma między nimi żadnych. Stale musimy kłamać lub czemuś zaprzeczać. iż jesteśmy zbiorczą energią pochodzącą z tego samego źródła. Kiedy żyjemy z prawdą. wyizolowana materia. jakby chciało się być samemu traktowanym.

jeśli już pracowaliście nad sobą. jak zwykle w życiu dobrą przyjaciółkę lub przyjaciela. Musi między wami zaiskrzyć. Zawsze tłumaczę moim uczniom. który będzie dla was najbardziej odpowiedni. Istnieją obecnie na świecie dwie główne szkoły Reiki: Reiki-Alliance i American International Reiki Association (A. które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze). która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami. Trzecie Oko. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji. wywodzą się z obu tych stowarzyszeń. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania. tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej. płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie. wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik .A. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia. kieruje Reiki-Alliance. gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady. Musicie zrozumieć się spontanicznie.A. wnuczka pani Takaty. American International Reiki Association kierowane jest przez dr Barbarę Weber Ray. nigdy już tej zdolności nie utracicie. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki. jeśli tylko zechcecie. szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. z którymi zrozumiecie się od razu. która jest naszym „centrum komunikacji”. Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę. iż inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię. gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii. ale każdy z nich reprezentuje osobisty styl. Inicjacje to wyraźnie odczuwalne. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”. podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. Większość nauczycieli Reiki odbywa w różnych miejscach świata spotkania informacyjne. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową. kładzie nacisk na co innego. jednak trzeci stopień przez „Reiki-Alliance”. że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej. Niektórzy mistrzowie Reiki. która dana jest nam od urodzenia. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii..R. Wpływa ona poprzez głowę do ciała. Jeśli zdecydujecie się na wejście w siłę Reiki. . udzielać innym ludziom siły Reiki. W Reiki cudowne jest to. Jeśli tego nie czyniliście. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. Kate Nani. Tylko mistrz Reiki obeznany z metodami doktora Usui może przekazywać je dalej. Mistrzowie i mistrzynie obu grup posiadają kwalifikacje i uprawnienia do udzielania inicjacji. otrzymała swój pierwszy i drugi stopień poprzez A. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. moja mistrzyni Reiki. Znajdźcie zatem nauczycieli z odpowiadającą wam „długością fal”. Wszyscy nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. którą wy już wnosicie. na płaszczyznę wyższej świadomości. Jak wśród nich znaleźć swego mistrza czy mistrzynie? Tak samo. które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. jak ja. by znaleźć nauczyciela. powinniście wziąć udział w kilku takich wykładach.23 Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. które teraz muszą zostać wydalone. do której należy wiele osobistych uczniów i uczennic pani Takaty.) Phyllis Lei Furamoto.I. Jeśli raz zostaliście zainicjowani. Inicjacje pierwszego stopnia otwierają głównie fizyczne ciało. ale objawia się on w innej postaci.R. które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani.I.szyszynkę. precyzyjne procesy. a kiedy to tylko będzie możliwe.

Również płaszczyzna subtelna zostaje dostrojona do siły Reiki. wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. tak by płynęła do czakr intuicji i duchowej świadomości. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby. Inicjacje tak zgrywają wibracje uczennic i uczniów z częstotliwością wibracji siły Reiki. jednorazowym darem. które sam stworzył. to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. którego już nigdy nie można anulować. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. a zwłaszcza podczas następujących po nich 21 dniach oczyszczenia i uszlachetniania. nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. których używamy przy uzdrawianiu na odległość. Inicjacje Reiki są rzadkim. iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną. . które pomagają przetransformować jakąś część tej silnej energii. iż ci potem mogą sami sobie przekazywać siłę. Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. A ponadto. Moim uczennicom i uczniom polecam w tym momencie kilka ćwiczeń i technik. aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki. Jest to ważny punkt widzenia. napływ energii w czakrze korzenia. gdyż uznał. a tym samym by rozwijała naszą świadomość. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki. Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia. stosując stare tybetańskie techniki pobudzania świadomości. który czuje się odpowiedzialny za własne życie. absolutnie osobistą sprawą. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. iż sam jest kowalem własnego losu. iż sami jesteście mistrzami własnego losu. Jako współdziałający z Absolutem akceptuje chętnie skutki przyczyn. otwierać innych ludzi tak dalece. gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko. W czasach doktora Usui uczniowie podróżowali wraz z nim po Japonii a on stopniowo wtajemniczał ich w różne poziomy siły Reiki. Musimy zrozumieć. gdy będziemy regularnie stosować autoterapię. aż wreszcie sami mogli zacząć nauczać. Na tej podstawie mogą przy pomocy otrzymanych zdolności przekazywania siły. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi uczniami. Inicjacje trzeciego stopnia czynią z nas mistrza lub mistrzynię. Główną cechą mistrzów jest zatem poczucie odpowiedzialności za własne życie. ciało i duszę daje mi oddech nowego początku. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem. Ważne jest zawsze zostawienie uczniom i uczennicom dość czasu. Często uczestnicy seminarium odczuwają zaraz po inicjacji drugiego stopnia. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. że przez ich ciała może płynąć więcej energii. Nari ROZDZIAŁ 7 Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki Dlaczego istnieją w ogóle różne stopnie Reiki? . Wprowadzenie w pierwszy stopień Reiki udziela w formie czterech inicjacji wtajemniczenia w siłę Reiki. Nic dziwnego. Dziś podział wtajemniczeń na różne stopnie musi spełniać to samo zadanie.24 Inicjacje drugiego stopnia działają jeszcze bardziej radykalnie. Ponadto wyostrzają naszą intuicję. Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie.Tak brzmi zazwyczaj jedno z pierwszych pytań stawianych przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki. bowiem wasze centrum seksualności i prokreacji zostało silnie podrażnione i nieco bardziej rozbudzona została siła Kundalini. Ma ułatwić przekazywanie różnych stopni potęgowania energii. by mogli przywyknąć do wyższej intensywności wibracji odpowiedniego stopnia i opanować możliwości jej zastosowania.

ale zadałam je całkiem serio. gdybyśmy spojrzeli mu przy tym w oczy. Jezus napominał nas. jak podczas masażu Reiki należy nakładać dłonie na ciało pacjenta. lecz odtwarzamy stale „starą płytę”. Wprawdzie nasze pole widzenia w dniu powszednim jest o wiele szersze niż w stanie hipnozy terapeutycznej. ale nie jest bardziej pojemne. Miło z naszej strony. sesjach. przeważnie czterogodzinnych. gdyż każdy człowiek pochłania inną ilość energii. Pod pojęciem hipnozy rozumiemy zazwyczaj środek pomocniczy w uzdrawianiu psychoterapeutycznym. Można rzec. a w każdym razie w jakimś stopniu znośne. . A ten drugi oczywiście też. Wymieniamy własne doświadczenia i prezentujemy uczucia. iż każdego dnia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę pędzimy przez życie jak zahipnotyzowani lub wprawieni w trans? Prowokujące pytanie. by poddać się terapii wykonywanej przez całą grupę. gdy zwyczajowo pozdrawiamy obcego. Ponadto każdy uczeń ma okazję. stać się człowiekiem świadomym i zdyscyplinowanym. Spróbujcie tego kiedyś. Gdy utrwalimy na piśmie zaobserwowane zmiany. mrowienia lub pulsowania w dłoniach. które kiedyś okazały się całkiem miłe. a my przywołujemy ją i powtarzamy stale te same sceny. że siła Reiki rzeczywiście oczyszcza. stawać się kimś zupełnie „innym”. przelotnego znajomego lub przyjaciela. Poczujecie się bardziej świeżo. Z jakimi starymi nawykami musimy zerwać? Z kilkoma tylko. Być może wcale nie musimy przemodelowywać się całkowicie. jeśli pragniemy oderwać się od starych wzorców reagowania i struktur zachowań. Na wstępie przedstawia się krótko historyczne podłoże siły Reiki i uczy podstawowych układów dłoni dla samouzdrawiania. z pewnością nie ze wszystkimi. Natychmiast dadzą się odczuć różnice. W naszym mózgu zmagazynowana jest „stara płyta”. Typowym przykładem jest stosunek do naszych kolegów z pracy: znamy ich cechy i wiemy.25 Reiki jest nadzwyczajnie prosta a jej użycie łatwe do wyuczenia. Pomaga nam stać się człowiekiem świadomym i uczy nas odpowiedzialności osobistej. poznaje ćwiczenia służące rozwijaniu kinestetycznej wrażliwości i dowiaduje się. Oznacza to. który sprawia. byśmy byli. powtarzamy stare reakcje. zapytać siebie. że każdego dnia powinniśmy podchodzić do życia świeżo i bez uprzedzeń. ożywiając świadomie nasze dobre strony. że stajemy się ślepi na wiele spraw. aby natychmiast doświadczyć działania inicjacji na sobie samym. gdyż stare wzorce i struktury zachowań przykrywają naszą zdolność postrzegania niczym filtr.. Niektóre są zapewne pozytywne. Następują teraz dwie pierwsze inicjacje. uszlachetnia i uzdrawia. Takie ćwiczenie kontemplacyjne jest ważne. Można zrozumieć to dosłownie. Musimy postarać się. Tym samym nie spotykamy się z życiem bezpośrednio. Dlaczego? Ponieważ błędnie pojmujemy i interpretujemy zdarzenia. Chciał nam przez to powiedzieć. Trzecia sesja rozpoczyna się końcowymi inicjacjami pierwszego stopnia. W hipnozie człowiek zaczyna rzeczywiście patrzeć do swojego wnętrza. Co jednak hipnotyzuje nas w godzinach naszej jawy i zawęża nasze pole widzenia? Nasze uwarunkowania. dostrzegli go naprawdę i okazali mu naszą sympatię. o czym możemy z nimi rozmawiać. Przy tej okazji doradzam zazwyczaj uczestnikom seminarium. Kieruje ona świadomość pacjenta na określone tory lub na jeden punkt i prowadzi do utraty zewnętrznego widzenia. Ale o wiele milej byłoby. by przez kolejne 21 dni prowadzili szczegółowy dziennik. na przykład dobre maniery. gdyż także dzieci mogą w ciągu dwóch dni nauczyć się Reiki. iż naprawdę musimy być gotowi do obserwowania jak zachowujemy się każdego dnia. a nie spontanicznie. intelektualnego wysiłku. co robimy lub zrobiliśmy w przeszłości. jak dzieci”. zawsze będziemy mogli sprawdzić. Gdy grupa spotyka się po raz drugi. Wprowadzenie odbywa się zwykle podczas jednego weekendu w czterech. Dla większości ludzi poważnym wyzwaniem jest próba zaistnienia znowu „jak dziecko”. Czy właściwie zdajemy sobie sprawę. jakie wywołały w nas inicjacje. Po nich każdy uczestnik seminarium przeprowadza pierwszą autoterapię. staniecie się bardziej prawdziwi i żywi. Ponadto zachęcam uczniów. Być może uczyniliśmy już pierwszy krok. na przykład w formie ciepła. by od tej chwili każdego wieczoru przypominali sobie zdarzenia mijającego dnia. gdy przeżywamy je przez filtr starych doświadczeń. i co moglibyśmy uczynić lepiej. Musimy się tego nauczyć na nowo: bezpośredniego przeżywania. iż jest to dziecięca zabawa pozbawiona dużego. nie skażonego przez doświadczenia i utrwalone reakcje.. śledząc całe nasze postępowanie. Potem grupa zbiera się na dyskusję.

a to ćwiczenie kontemplacyjne pomoże wam zachowywać się świadomie coraz częściej. Ponieważ ciało fizyczne i subtelne przegrodzone jest momentem opóźnienia. które przeżywaliście świadomie. bowiem wówczas pacjent stworzy go sobie jak odwrotny efekt placebo. poproście by wyraził zgodę na trzy seanse. wydalić jest trudniej. . Wasze otoczenie odczuje to i okaże zainteresowanie. by cały miniony dzień powtórzył się raz jeszcze przed waszym wewnętrznym okiem. będzie czuł się lepiej. Dlatego pacjent w tym stadium ostatniej mobilizacji toksyn (tzn. Wieczorem sprawcie. Siła Reiki przebija się dopiero po około trzech dniach z płaszczyzny fizycznej na subtelną i odwrotnie . i już nie wiadomo będzie. Najlepiej podziałajcie na siebie siłą Reiki podczas wieczornych ćwiczeń kontemplacyjnych. Jeśli będziecie działać przez długi czas na chorobę przewlekłą. aż do ostatniego „bastionu”. I w tym stadium powinniście udzielić mu dodatkowo siły Reiki. Świadomość utrzyma się sama. które tkwiły zapomniane we wzorcach zachowań. Jeśli jednak doszłoby do kryzysu. że pacjent w początkowych dwóch. W ciągu trzeciego dnia ból zacznie szybko ustępować. Dogłębnie rozluźnicie wówczas utarte wzorce zachowań. zwłaszcza. Z czasem zauważycie. gdyż pojawia się ona prawie zawsze. w pewnym stopniu odbędzie się to jak przez osmozę. A nieco później zaczniecie interweniować. Pospacerujcie kiedyś po ulicy pełnej ludzi i wysyłajcie świadomie wibracje miłości. które wzmacniają strumień świadomości i coraz silniej wciągają w jego nurt. nie w sensie obrazowym lub przenośnym.26 Albo pójdźcie w waszej próbie jeszcze o krok dalej. Przy chorobach przewlekłych nie wspominałabym zresztą o ewentualnym kryzysie w procesie uzdrawiania. uwolnicie je i zharmonizujecie swoje energie umysłowo-duchowe. lecz bardzo konkretnie. Może się zdarzyć. wskazane jest. że dobrze pamiętacie przede wszystkim wydarzenia. to pacjent stopniowo. Istnieją środki pomocnicze. Bezpośrednio łagodząco oddziałuje natomiast Reiki na schorzenia chroniczne. Przyglądajcie się mu w spokoju.z subtelnej na fizyczną. wydalane z organizmu pacjenta. co dzieje się w rzeczywistości. I to także ma swoją przyczynę. Jeśli ktoś pragnie. gdy cierpi na ostry stan chorobowy. Prostym sposobem jest wspominanie. ale te objawy szybko ustąpią. dzień po dniu. to jesteście o tym uprzedzeni i wiecie jak należy się zachować. iż stale sami siebie obserwujecie. iż symptomy te są tylko zjawiskiem towarzyszącym i wskazują na wydalanie ostatnich substancji trujących. gdy tylko złapiecie się na rutynowej reakcji w nowym otoczeniu. trzech dniach będzie czuł się gorzej. ukryte uczucia. to dopiero po kilku tygodniach terapii. Będzie to nowe odczucie życia. które mogą towarzyszyć uzdrawianiu. Prawdopodobnie skonstatujecie ponadto. Powodujące chorobę substancje toksyczne zostają stopniowo. że być może z początku będzie czuł się gorzej niż przed terapią. Odczujecie fale wdzięczności. tydzień po tygodniu. Macie objaśnić pacjentowi. Z czasem coraz łatwiej będzie wam przychodzić impuls do bezpośredniej świadomości. Wówczas musicie mu uświadomić stan rzeczy i objaśnić. Ma to swoją przyczynę. właśnie ów „bastion”. Można zatem po prostu powiedzieć pacjentowi. Ostatnie szczątki. bo one jak gdyby naprawdę czepiały się organizmu. i rozwiać jego obawy. mówię o ich przyczynach i sposobach ich rozwiązywania. by przyspieszyć dalszy przebieg procesu. by terapię rozciągnąć ponad ów czas zwłoki. narzekając na silniejsze bóle. Spostrzeżecie zaraz różnicę. Jak traktowaliście bliźnich? Jak zachowywaliście się w różnych sytuacjach? Co sami o tym sądzicie? Co było właściwe? Co można było rozegrać lepiej? Co przypominacie sobie szczególnie dobrze? Stwierdzicie. Również wasze świadome staranie o takie przebudzenie nie pozostanie bez skutku. iż jego reakcja jest całkiem normalna. iż nagle odświeżacie rozliczne. ich uwolnienia z tkanki tłuszczowej. które powinny odbyć się w trzy kolejne dni. W każdym przypadku należy ostrzec pacjenta przed możliwością wystąpienia gwałtownych reakcji na mobilizację toksyn. w dodatku będzie rozwijać się i potęgować. abyście udzielili mu Reiki. I jeśli w ogóle kryzys w takich przypadkach może nastąpić. jak artretyzm. Przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki omawiam zwykle także kryzysy. przetransportowania do krwi i wydalenia poprzez przemianę materii) może odczuwać chorobę dotkliwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Co innego w przypadkach ostrych schorzeń.

kiedy przy ostrych schorzeniach i chronicznych chorobach poskutkuje siła Reiki. rozwój i poczucie wspólnoty były tak piękne. Pacjent czerpie z nich taką ilość energii. dzielimy ze sobą niewymierny skarb. Jestem wszystkim. okres fizycznego i mentalno-duchowego odmulenia. jak on. jestem wszystkim. Taka terapia całego ciała wyostrza zdolność postrzegania zróżnicowanej ilości ciepła. silny i prawdziwy. błękitem pokrytym chmurami. Jestem wiatrem. boskie Ja w człowieku. której potrzebuje. Indywidualne wrażenia. Chronicznie chory i tak znajduje się zazwyczaj pod opieką lekarską. Gdy wzajemnie sobie pomagamy i wzmacniamy wzajem swe energie. Nie wiemy. i niebem dla każdego powiewu. gdyż pacjent pobiera od was zawsze tylko tyle energii Reiki. ale owo nieszczęście może być pacjentowi bardzo na rękę. Co dzieje się wówczas? Inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji waszego ciała fizycznego i . kiedy nadejdzie dla was czas. gwałtownego kryzysu natychmiast wyślecie pacjenta do lekarza lub terapeuty. Jestem statkiem. Wprawdzie każda choroba jest nieszczęściem. ile potrzebuje dla osiągnięcia energetycznej równowagi na wszystkich poziomach swego istnienia. jakie uzyskaliście stopnie wtajemniczenia. Nie wolno nam przywiązywać się do wyników naszych prób uzdrawiania i wiązać się z nimi emocjonalnie. jeziorem i żaglem. kim jesteśmy. Ale i tak w gruncie rzeczy każdy uzdrawia się sam.. że gdy kurs dobiega końca. ani być takim. Ze zdumieniem spostrzegamy nagle. Ponadto efekty oddziaływania siłą Reiki nie zawsze są bezpośrednio dostrzegalne. Tym bardziej nie wolno nam wyrokować o innych. Dla mnie każdy kurs wprowadzający był do tej pory szczególnym przeżyciem. a ja zachęcam uczestników. nie da się jednak na ogół przewidzieć. „głód energetyczny” poszczególnych części ciała zmienia się w zależności od człowieka. jaką wchłania każda partia ciała. Nari ROZDZIAŁ 8 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania Bez względu na to. Ponieważ dodatkowo każdy człowiek wnosi jeszcze różne predyspozycje i potrzeby. Sami intuicyjnie odczujecie. zawsze następuje po nich 21 dni oczyszczenia. a wasza terapia Reiki pomoże mu dodatkowo w szybkim usunięciu nagromadzonych od dawna w organizmie substancji trujących. Nikt nie może go zastąpić. Każdy uczestnik seminarium przyjmuje i udziela przez godzinę siły Reiki. które pod koniec kursu mogą jeszcze budzić wątpliwości. Jak długo będzie to trwało. ile potrzebuje dla szybkiej poprawy swego stanu zdrowia. że nie można się z nimi rozstać. tak że jeszcze wcale nie jest gotów do ostatecznego wyzdrowienia na płaszczyźnie fizycznej. po prostu dlatego. by nadal się spotykali w celu wykonywania terapii grupowych i wymiany doświadczeń. a każdy uczestnik przyjmuje siłę Reiki od całej grupy. Na zakończenie znowu poświęcamy się terapii grupowej. Wasze działania siłą Reiki dodatkowo wesprą wówczas i przyspieszą proces leczenia pod opieką lekarza. że każdy człowiek jest czymś szczególnym i dzieli z grupą swą szczególną energię. Potem następuje wręczenie świadectw ukończenia pierwszego stopnia Reiki.27 Zrozumiałe jest także. ogromnie trudno definitywnie go zamknąć. Nic więc dziwnego. kieruję me żagle ku nowym krainom.. Wreszcie odpowiadamy na pytania o sprawy. Każdy człowiek przyjmuje energię. by wziąć udział we wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki.* Kanary Reiki nie są niczym więcej niż tylko naczyniem. Czwarte spotkanie grupy przy wprowadzeniu w pierwszy stopień Reiki rozpoczynamy z zasady ćwiczeniami partnerskimi. gdyż każdy człowiek jest inny i w konsekwencji reaguje także inaczej. iż w razie ostrego. Dlatego uzdrowienie zależy od każdego indywidualnie.

Rozważaj swe życie w zwierciadle twych czynów: one nauczą cię tego. by w tym okresie prowadzili szczegółowy dziennik. Ponieważ wszelkie zjawiska składają się z rozmaicie wibrujących energii. Swój rozwój możecie jeszcze spotęgować poprzez autosugestię. W tym celu powtarzajcie stale przed snem: „Rano będę pamiętać moje sny”. co powinieneś wiedzieć. podziałać na siebie siłą Reiki. a wy być może wyzbędziecie się jakiegoś starego przyzwyczajenia lub nagle przestanie wam smakować potrawa. Substancje toksyczne zostaną wydalone. Wynika z tego. radość. Powiedzcie po prostu „tak” każdemu nowemu doświadczeniu. Inicjacje są przekazem siły dokonanym w ułamkach sekundy.miłość. zmianach w życiu uczuciowym i symptomach fizycznych. jednakże tylko tyle. aż zrozumiecie strukturę snów. upłynie jednak nieco czasu. Nie powinniśmy dziwić się temu. Zalecam moim uczniom. Przy siedmiu głównych czakrach cały ten proces trwałby zatem 21 dni. Po tygodniu łatwiej wam będzie przypomnieć swoje sny. Przeważnie siła Reiki potrzebuje na zmianę jednej czakry około trzech dni. i także zostaną dostrojone na siłę Reiki. Nari . Pozbędziecie się niechcianych. Z początku wasze sny wydadzą się wam może dziwne. wieczorem przed zaśnięciem i rano po zanotowaniu snów. Regularna autoterapia także poza okresem oczyszczenia i uszlachetniania pozwoli wam na skokowy rozwój i wysubtelni wasze energie. gdyż są one zjawiskami ubocznymi. Obraz ten możemy przenieść na nasz stan fizyczny i mentalnoduchowy: wszelkie zatory energii oraz zdeterminowane przez emocje i utrwalone wzorce zachowań wibrują wolniej niż uczucia pozytywne . Nawet skały i minerały są energią. niejasne i bezsensowne. Z fizyki wiemy. więc posiadają tylko sobie właściwą częstotliwość wibracji. Poczujecie jak wnika w wasze życie poczucie wdzięczności i tak wzbogaca je od wewnątrz. W ten sposób przyspieszają w nas uwolnienie blokad energetycznych. „osobliwych nastrojach”. zrozumiecie także przesłanie. po prostu dlatego. Na różnych poziomach ciała fizycznego i subtelnego może zmienić się bardzo wiele. Oczyszczanie i uszlachetnianie układu psychofizycznego może objawiać się w snach. które teraz mogą zostać łatwo uwolnione.28 subtelnego. że wszędzie będziecie dostrzegać pełnię BYTU. I w takiej pełni będziecie żyć. zachwyt. że w gruncie rzeczy nie istnieje nic stałego. Każde uczucie miłości podnosi częstotliwość naszych wibracji i osadza się w naszym BYCIE jako szybciej wibrujący ładunek energii. jednakże o bardzo niskiej częstotliwości wibracji. którą zawsze jedliście chętnie. Naprawdę warto notować zmiany i doznania w tym czasie. zaakceptujcie je i nie myślcie o tym z troską i lękiem. W tym okresie winniście ponadto. Potem połóżcie wasz dziennik obok łóżka w zasięgu ręki. jakich nie da się uniknąć przy wydalaniu negatywnych energii. To oczywiście tylko kilka przykładów. że niektóre reakcje będą z początku przykre. Prześledźcie je przez pewien okres. ile możemy w danej chwili przerobić. A ponieważ sny otwierają wam drogę do nieświadomości. że z zasady podkreślają pozytywne strony istnienia. zdeterminowanych emocjami wyobrażeń i przyzwyczajeń. Kulminują w postaci jakby efektu kuli śnieżnej. które nie mogą współdrgać z subtelniejszymi wibracjami inicjacji. iż każda duchowa droga i każde duchowe kształcenie „pozwalają nam wibrować z wyższą częstotliwością”. Tym samym inicjacje uwalniają też emocje i wspomnienia. Gdy rozpoznacie wzór. Wówczas nieprzyjemne reakcje znikną samoistnie. Kiedy otwarcie kanału Reiki następuje między czakrą serca a czakrą przedziałka. Tym samym wypłukują na powierzchnię negatywne energie. we wszystkich obszarach waszej egzystencji. Może się też zdarzyć. będziecie stawali się coraz bardziej świadomi. Zanim ustanie wywołane przez nie przestawienie częstotliwości wibracji. o ile łatwiejszy i bardziej naturalny jest stan przepływu niż spiętrzenia i zastoju. Inicjacje Reiki podnoszą naszą częstotliwość wibracji nagle i radykalnie. Szybko dostrzeżemy. to dolne centra energetyczne są jednakowo ważne.

Dlatego wraz z oddalaniem tracą stopniowo swą moc. a tym samym przyczynę i skutek. Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. Podczas. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku. i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. ponieważ obejmuje przeszłość. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. Znaczy to. że siłę Reiki będziecie mogli przesyłać poza zwykłe czasowo-przestrzenne granice waszego bytu. Im więcej będziecie wsłuchiwać się w waszą intuicję. że możecie uzdrawiać także umysł. One skupiają waszą świadomość w jednym punkcie. skierowana na jeden cel i ostra jak strzała. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”. tak że może ona. drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze. na Zachodzie przede wszystkim jako „Trzecie Oko”. Cokolwiek robimy. udostępniając nowy poziom energii. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. które dają nam zdolność uzdrawiania na odległość oraz uzdrawiania mentalne duchowych korzeni wszelkich trudności. że będziemy ostatecznie niezadowoleni. jak czysty kanał. Wraz z inicjacjami drugiego stopnia otrzymacie trzy symbole. tym lepiej ta intuicja rozwinie się w was. następuje po nim. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena.29 ROZDZIAŁ 9 Wprowadzenie w drugi stopień Reiki Poprzez wprowadzenie w drugi stopień Reiki możemy dostroić się do wyższych poziomów wibracji siły Reiki. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. Ponieważ drugi stopień Reiki. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię. pozwalają płynąć sile Reiki na duże odległości i tak wzbogacają waszą Reiki o nowy składnik. nawet wówczas. Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami. jak po pierwszym stopniu Reiki. które rozchodzą się po wrzuceniu kamyka. Ten rodzaj przekazywania pomaga nam niewiele. przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. które rozchodzą się od źródła równomiernie we wszystkich kierunkach. gdyż w takim przypadku myśl musi być skupiona w wiązce. Uwierzycie w siebie. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. teraźniejszość i przyszłość. a regularna autoterapia doprowadzi waszą intuicję do rozkwitu. Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. Nasze myśli wypromieniowujemy jak fale świetlne. W Indiach znana jest jako „Oko Sziwy”. tak. uniwersalnych regułach przekazywania energii przez DUCHA. gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu. podobnie jak fale na spokojnej powierzchni wody. gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach. Podczas inicjacji dostrajamy się ponadto do symboli. 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. „Wyższe Ja” wie wszystko. Symbole polegają na prastarych. Krótko mówiąc. drugi sprawi. Wasza mądrość pogłębi się i poszerzy. nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczoodbiorcze dla informacji telepatycznych. Nie mają nic wspólnego z „magią” lub „ponadzmysłowym fenomenem”. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. gdy myśl pokonać ma dużą odległość. . natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. Owe symbole udostępniają zatem siłę Reiki w jeszcze szerszym sensie. które pomogą zogniskować energię tkwiącą w waszych myślach. teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. Drugi stopień Reiki da waszemu szóstemu zmysłowi solidnego bodźca. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę. podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym. czynimy to we właściwym momencie. Pierwszy obdarzy nas harmonią. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Po osiągnięciu pewnej wprawy łatwiej wam przyjdzie zaufać głosowi własnego „wyższego Ja”. które zaszczepiła w nas kultura masowa.

30 Umożliwiają to odkryte na nowo przez doktora Usui klucze do Reiki. zatem możemy czuć się . Przybywa wam poczucia odpowiedzialności. który stanie się dniem pokoju. jak wskazują nam utrwalone wzorce. nie wolno nam wyobrażać sobie. który budzi w sobie i tworzy iskrę intuicji. Stanie się gwiazdą sześcioramienną. Drugiego wieczoru stosujemy i uczymy się osobliwej techniki uzdrawiania umysłu. Także pani Takata dodawała do swych terapii Reiki elementy. Mądry jest człowiek. Inicjacje drugiego stopnia Reiki wywołują bardzo dużo aktywności oraz wewnętrzny rozwój. Każdy ma własne zdolności i mocne strony. że to „my” „wysyłamy” energię. co pomoże wam przy uzdrawianiu i autoterapii. W wielu okolicznościach życia z pewnością zachowywaliśmy się negatywnie. Dyskutujemy o różnych możliwościach zastosowania symboli i umacniamy się w pragnieniu bliższego zbadania tych możliwości. Symbole tworzą jakby mosty. Wprowadzenie w drugi stopień Reiki następuje zwykle w jeden weekend lub w ciągu trzech wieczorów. nie wywodzące się od doktora Usui. Przedstawiamy tam typowe blokady energetyczne i opisujemy. harmonii i siły. Jeśli ktoś nie zgadza się z duchowymi wymiarami istnienia. Owe zmiany są efektem przekazywania siły podczas inicjacji i same również działają jako przekaz siły. Osobie posiadającej drugi stopień dają zdolność wysyłania siły Reiki poza zwykłe czasowoprzestrzenne granice istnienia. które nas fałszywie warunkują. Jeśli ponownie zostajemy skonfrontowani z podobnymi warunkami. które możemy stosować wraz z siłą Reiki W tym rozdziale pragniemy opisać metody uzdrawiania. A jakże często przyłapujemy się na bezmyślności: reagujemy bez zastanowienia co każe nam właśnie tak działać i dokąd nas zaprowadzi taka reakcja. które można zastosować w połączeniu z siłą Reiki. Inicjacje budzą was dla „wyższego Ja”. Drugi stopień Reiki umożliwia wam świadome przeżywanie wyższych poziomów istnienia. spokój i harmonię. Nastawcie się zatem na szereg zmian na wszystkich poziomach istnienia i we wszystkich obszarach życia. Tę samą technikę możemy po inicjacjach drugiego stopnia stosować wobec siebie samego. nawet jeśli nie należą bezpośrednio do Reiki. Trzeci wieczór poświęcony jest uzdrawianiu na odległość. nawet jeśli jest to całkowicie pozbawione sensu. Możemy posłużyć się tą wiedzą. I tym razem. której do tej pory jeszcze nie znaliście. Uwalniają waszą energię z niepotrzebnych więzów. Daje wam jedność duchową. podobnie jak 16. Manifestuje się to w darze uzdrawiających sił. jak poszczególne uczucia zagnieżdżają się w określonych rejonach ciała i wywołują określone choroby.metody uzdrawiania. Książka Louise Hay „Lecz swoje ciało” pokazuje te zależności. gwiazdą mądrości. Usuniemy z drogi stare wzorce zachowań a tym samym wyostrzymy swoją intuicję. Ponadto otrzymuje inicjacje drugiego stopnia. Żywo i bezpośrednio przemawia z was głos intuicji. Po inicjacjach drugiego stopnia intuicyjnie odczujecie. krainy. Negatywne doświadczenia jakby nieświadomie skłaniały nas do ich powtarzania. Eugene Ferens ROZDZIAŁ 10 Dodatkowe środki pomocnicze . Technika uzdrawiania umysłu uwalnia nas od naleciałości negatywnych doświadczeń. rozdział tej książki. Daje nowe odczuwanie życia. Przy właściwym zastosowaniu jeden z wymienionych symboli Reiki pomoże nam uwolnić się od tych zakorzenionych reakcji i wzorców zachowań. to umysłowo-duchowe aktywności mogą wywołać u niego nawet choroby psychiczne. I wniesie poranek nowego dnia. Także i tutaj siła Reiki jest „wciągana” lub „wsysana” przez pacjenta. jak przy pierwszym stopniu. Pierwszego wieczoru grupa poznaje symbole i dowiaduje się o nich wszystkiego. nie podchodzimy do nich otwarcie lecz reagujemy tak. gdy stosujemy technikę uzdrawiania umysłu i duszy i pozwalamy pacjentowi odnaleźć drogę do własnego „wyższego Ja”.

Zdolny jest „wsysać” więcej siły Reiki. gesty takie mogą okazać się bardzo skuteczne. W dużej części wynikają z ukrytych uczuć. także negatywne myśli mogą spiętrzyć energię. abyśmy żyli świadomie. właśnie tzw. na jaki rodzaj terapii pacjent prawdopodobnie odpowie. które nie znalazły w życiu ujścia i nigdy nie mogły zamanifestować się. jakie emocje ukryte są lub spiętrzone w różnych rejonach ciała. Upewnijcie się najpierw w takim przypadku. Aby go szybciej usunąć postarajcie się zgrabnym ruchem zagęścić energię na powierzchni skóry pacjenta do postaci twardej piłki. Wszelkie nasze myśli zbierają się i skupiają w subtelnym ciele Ziemi i przenikają jej pole energetyczne. Ja sama wyuczyłam się tej techniki rozpuszczania zatorów energii od pewnego meksykańskiego uzdrowiciela podczas moich studiów nad parapsychologicznymi metodami uzdrawiania. My. Odczujecie prawdopodobnie więcej ciepła i pulsującą energię. gdy wezmą człowieka we władanie. Teozofia określa te usamodzielniające się myśli „duchami elementarnymi”.31 upoważnieni do eksperymentowania z różnymi metodami uzdrawiania i rozszerzać swój repertuar. ponieważ nie może postrzec świadomie tego wewnętrznego lekarza. Zatory energii mogą mieć wiele przyczyn. „duchów elementarnych”. odnosimy najpiękniejsze sukcesy. gdzie nader chętnie zagnieżdżają się w ciele określone emocje i blokują przepływ energii. jeżeli zastosujecie je w połączeniu z masażami Reiki. Zwykle nie uświadamiamy sobie niesłychanej siły naszych myśli. byśmy rzeczywiście ucieleśniali bezcenne możliwości BYTU. Negatywne myśli usamodzielniają się i zaczynają żyć własnym życiem. Uwalnianie blokad energetycznych Podczas terapii Reiki może zwrócić waszą uwagę fakt. zajmiemy się tym bliżej. Wreszcie połóżcie znowu obie dłonie na to samo miejsce na ciele pacjenta. lekarze. rozegrać go przed waszym duchowym okiem. Pokazanie procesu ich usuwania wraz z odpowiednią dramaturgią może przekonać pacjenta o tym. potrzymajcie wasze dłonie na tym „zimnym” miejscu pięć do dziesięciu minut. Ponieważ podczas terapii Reiki nie „przesyłamy” pacjentowi energii naszą wolą. Cały ten proces możecie sobie tylko wyobrazić. Bez własnego życia znikają równie szybko. i „wiedzą” także. zwłaszcza problemem. że większość ludzi potrafi spontanicznie lokalizować blokady energetyczne w swoim ciele. iż uwolniono go od czegoś „strasznego” lub „złego”. Przeciwnie. które potem same z . abyśmy byli ludźmi. Jak mówił Albert Schweitzer: „Uzdrowiciel odnosi sukces z tej samej przyczyny co lekarz: każdy pacjent nosi swego lekarza w sobie. to prawdopodobnie wyczuwacie intuicyjnie zator energetyczny. Jeśli i po tym czasie macie uczucie. Dlatego jednakowo ważne jest dla ludzkości i dla Ziemi. gdyż pacjent został uwolniony od blokady. Mimo to przydatne mogą okazać się metody przedstawione w tym rozdziale. a to doświadczenie może z kolei przyśpieszyć proces uzdrawiania. Obok ukrytych uczuć. W rozdziale 16. gdzie znajdują się one. Rozpłynie się w nim kula spiętrzonej energii. czy uczucie chłodu w waszych dłoniach nie powstało dlatego. że odbierają one ciepło z ciała pacjenta. która daje znakomite efekty terapeutyczne. że pacjent nie „wchłania” siły Reiki. Pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego uzdrowiciela jest zatem rozpoznanie. Kto jednak przez dłuższy czas opanowany jest negatywnym wyobrażeniem. gdy odnajdujemy środki i sposoby. że istotnie coś się zmieniło. uchwyćcie ją lewą dłonią i odsuńcie od ciała. wówczas nie usamodzielniają się. Zaleca się to zwłaszcza wobec pacjenta. Obejmijcie lewą dłoń prawą dłonią. który mógłby odebrać ruchy dłoni jako hokus pokus. jeśli nawet nie całkiem świadomie. Jeśli myśli przebiegają przez nas szybko. Bez wątpienia Reiki jest niezależną metodą uzdrawiania. Przychodzi do nas. że pacjent w określonych rejonach ciała „wciąga” tylko niewielką ilość energii i wydaje się w dotyku „zimny”. Jak rzepy czepiają się ciała całymi gromadami. możemy bez przeszkód obserwować i kierować nasze myśli na inne sprawy. mianowicie wtedy. Wówczas pojęłam też. „Wiedzą”. umożliwia sile tkwiącej w tej myśli spłodzenie „małych istotek”. którą wyobraźcie sobie jako promiennie białe światło. gdy człowiek bierze je za oznakę. ponieważ nie ufa rytualnym czy szamańskim gestom. jak szybko pojawiły się. Jeśli wrażenie chłodu pochodzi faktycznie od pacjenta. które zapędzą do roboty tego »wewnętrznego lekarza« w naszym pacjencie”. Potem przerwijcie swe połączenie z powierzchnią skóry pacjenta gestem przecinania prawą dłonią.

jako dar Boga. Musimy naprawdę przerwać łańcuch ignorancji i hipnozy masowej. usunąć je i przekształcić skupioną w nich energię. Możliwe. na przykład Brazylia lub Anglia. kończące się ich śmiercią na stosie. Ale jak jasno rozsądek i logika potrafią określać nasze myślenie. Siła Reiki może przyśpieszyć rozwój. Tam istnieją grupy ludzi zajmujące się tymi problemami i uświadamiające innych. Dziś kierunki umysłowe mieszają się. ponieważ widzi rzeczy. Traktujemy ją jako jedno z wielu narzędzi naszej świadomości. ten musi szukać przyczyn w sobie samym. Każdego dnia działajcie na siebie siłą . Im lepiej o tym „wiemy” i dogłębniej to przeżywamy. Musimy odważyć się na nowy porządek. I odwrotnie. tym „wyżej” i subtelniej „wibruje” ludzkość jako całość. Przez całe wieki do tego stopnia poświęcaliśmy nasze siły i uznawaliśmy autorytet władz świeckich i duchownych. Udostępnia rejony i obszary. które nie nauczyło się właściwego obchodzenia z siłami i zjawiskami. niż tylko na racjonalne rozważania i logikę. tak jak oni naśladowali swoich. Posiadamy siłę. doprowadzone do doskonałości przez Kartezjusza. by te same negatywne wyobrażenia dalej rozmnażały się intensywnie. jakie postrzega. Tu na Zachodzie. jakich nie potrafią dostrzec inni. kto nieświadomie uwierzy. Teraz nadeszła pora. Złe nie istnieje. Dostarcza ona ciału energii i wprawia je w równowagę płynności. że ludzkość jako całość dochodzi do tak starych i normalnych ludzkich zdolności medialnych. Logiczne i racjonalne myślenie. Jeśli wątpicie w ten rozwój. że wzięty biznesmen zdaje się raczej na własną intuicję. samemu decydować jakiego państwa i religii pragniemy. Obok rozumu swoje miejsce znowu znajduje intuicja. uśpiły siłę intuicji i stłamsiły ją. Taka próba odbije się negatywnie na nim samym. że nagle zaczniecie dostrzegać nawet „duchy elementarne” i będziecie się obawiać. jest czymś naturalnym. jeszcze utrwaliło tę tendencję. Czyżby człowiekowi miało brakować zdolności. Podążając tą drogą usuniemy skutki rezygnacji z naszej prawdziwej istoty i staniemy się tym. jak bardzo otwierają się na swą intuicję. państwa i religii. Ale istnieje ignorancja. Każdy człowiek jest w taki lub inny sposób urodzonym jasnowidzem. Telepatia jest darem natury. gdyż właśnie dziś ku naszej planecie płynie potężna fala miłości. Można pozbyć się ich. Ponieważ zaś coraz więcej ludzi na nowo odkrywa swą intuicję. Ma to swą przyczynę: trwające całe wieki procesy czarownic. Powoli wsłuchujcie się w swoje ciało i odkrywajcie. którym przez długi czas odmawialiśmy dostarczania odżywczej siły życiowej. W tym celu musimy tylko rozpuścić zatory energetyczne w naszym ciele. Oczywiście niektóre kraje są bardziej od innych otwarte na takie sprawy. wybierzcie się do najbliższej dużej księgarni i przejrzyjcie najnowsze poradniki ekonomiczne. Nic wiec dziwnego. Kto swych medialnych zdolności doświadcza negatywnie. iż nie mogą one rozwiązywać wszystkich problemów życiowych. Od czasu do czasu jakiś „schizofrenik” odesłany zostaje do kliniki. że „zbzikowaliście”. Medialne sesje z chorymi zwierzętami wykazały. i ponieważ właśnie dziś wielu ludzi odkrywa swe intuicyjne zdolności. On jest medium. Musimy nauczyć się rozumienia tych fenomenów. Zobaczycie. gdyż nie potraficie sobie wytłumaczyć takich zjawisk przy pomocy dostępnego w naszej kulturze obrazu świata.32 siebie troszczą się o to. a te obrazy dostarczają weterynarzowi wartościowych wskazówek do leczenia. Nie powinniśmy ślepo naśladować rodziców. lub zasięgnijcie informacji na temat odnośnych seminariów dla menagerów i kadr kierowniczych. gdzie spiętrzyła się w nim energia. To ślepe naśladownictwo z generacji na generację utrwala spychanie na margines i rezygnację z naszych właściwych nam uczuć. że ktoś inny sprawuje nad nim władzę. że kościelne prześladowania osiągnęły skutek. byśmy upomnieli się o zwrot odpowiedzialności i umieścili ją tam. O milionach torturowanych i mordowanych nie jest łatwo zapomnieć. tak jasnym jest również. gdzie jej miejsce: w nas samych. czym zawsze byliśmy. Jesteśmy istotami świetlnymi. Nawet zwierzęta ją posiadają. tylko ignorant będzie próbował „opętać” innego. Ewolucja świadomości postępuje wraz z doświadczeniem i uznaniem własnego ISTTNIENIA. zwłaszcza po inicjacjach drugiego stopnia. Oczywiście uświadamianie jest konieczne. Zaakceptujmy zatem intuicję jako coś naturalnego . wryły się w zbiorową podświadomość. Wszelkie „potwory” i „straszydła” ucieleśniają zazwyczaj tylko własne negatywne myśli lub „duchy elementarne”. że jesteśmy przez te instytucje jakby „opętani”. by uleczyć ją z jej ułomności. że myślą one obrazowo. „Opętany” może być tylko ten. a o czym w międzyczasie jednak zapomnieliśmy: Współtwórcami i Współstwórcami uniwersalnej siły życiowej. odczuwamy wręcz lęk przed wszelkimi zdolnościami medialnymi. jakie posiadają nawet zwierzęta? Obserwuję u moich uczennic i uczniów.

które z korzeniami usuną negatywne myślenie. usuwa skurcze i wzmacnia kościec. Teraz jesteście uzbrojeni: możecie wyostrzyć intuicję i zredagować wasz program samouzdrawiania. Purpurowy . pobudza tarczycę i żołądek.działa uspokajająco. w zależności od objawów chorobowych. Ponadto wskazuje na umysłowoduchową przyczynę tych cierpień. Gdy tylko stosując wskazówki z rozdziału 16. by doprowadzić do pozytywnej przemiany naszego stylu życia lub naszych poglądów.usuwa ostre zaburzenia. tłumi porywy emocjonalne. Turkusowy . zostaje naświetlony jednym z 12 kolorów. Fioletowe światło zwalniało tętno. Indygo . Od dawna zapomniane uczucia zostaną wypłukane na powierzchnię świadomości.obniża temperaturę ciała.ożywia system nerwowy i zmysły.harmonizuje życie uczuciowe. intensyfikuje życie uczuciowe. Światło z drugiego końca widma przyśpieszało natomiast tętno.stosując zwłaszcza technikę drugiego stopnia dla uzdrawiania umysłu . dba o optymalne ciśnienie krwi. ogólnie wspomaga zdolność regeneracji. Auflage 1989 . obniża gorączkę.wzmacnia ciało i mózg. zwalnia funkcjonowanie nerek. uspokaja Magenta . Doktor Nelson odkryła także w kolorach rozmaite możliwości uzdrawiające. łagodzi stany zapalne. które zapisywało ciśnienie krwi i inne wartości oraz mierzyło elektryczny odruch skóry. pobudza przysadkę mózgową. podnosi ciśnienie krwi. Błękitny . oczyszcza płuca. jednakże nie u wszystkich uczestników eksperymentu. Pacjent. W swej medycznej praktyce wykorzystuje je często w połączeniu z uzdrawiającymi kryształami.pobudza układ limfatyczny.pobudza nerki i nadnercza. Żółty cytrynowy . Synthesis Yerlag. Baginski/Shalila Sharamon: „Reiki . a wasze sny powiedzą wam bardzo wiele. jak przy pomocy stosownej afirmacji można pozytywnie wytłumaczyć sobie wiele chorób. pobudza szyszynkę.pobudza śledzionę i leukocyty.Universale Lebensener-gie”. Druga książka zwraca uwagę na przesłanie. zapobiega krwotokom płucnym. Fioletowy . Szkarłatny . 7. Żółty .sprzyja funkcjonalnej równowadze ciała i mózgu. jakie wysyła do nas każde cierpienie. Essen.33 Reiki. Kolor i dźwięk Wiele książek objaśnia uzdrawiającą siłę barw.wzmacnia płuca i oskrzela. pomaga przy oparzeniach skóry. Dr Bara Fischer naucza z kolei terapii wg Darii Dinshah.działa uspokajająco. odpręża mięśnie. Podczas swego eksperymentu podłączyła testowane osoby do urządzenia rejestrującego. zabija zarazki chorobotwórcze. Baginskiego i Shalili Sharamon „Reiki uniwersalna energia życiowa”.uwolnić się od przestarzałych wzorców zachowań. sformułujcie dla siebie afirmacje.3 Pierwsza udzieli wam rady. Pragniemy naszkicować tu krótko cechy poszczególnych barw i ich sposób oddziaływania na ciało: Czerwony . 3 Bodo J. pobudza krążenie: częściowo znosi uboczne działanie promieni rentgenowskich i następstwa silnego promieniowania ultrafioletowego. zwiększa produkcję hormonów. Zielony . zmysłowy i ruchowy układ nerwowy. czynność serca. poznacie przyczyny blokady lub rezygnacji z własnego przeżywania. Pomogą wam przy tym książki Louise Hay „Ulecz swoje ciało” oraz Bodo J. zmniejsza ropnie i guzy. Pomarańczowy . swędzenie i podrażnienia skóry. pobudza gruczoły przytarczyczne. Między innymi także dr Joyce Nelson z San Diego w Kalifornii przetestowała oddziaływanie kolorów na ciało i duszę człowieka. wzmacnia narządy płciowe. by . u mężczyzn bardziej i częściej niż u kobiet. obniża gorączkę. pobudza nerki i nadnercza.

także nauka o kryształach wydobyta została z niepamięci. kolorów. Jego popularność właśnie dziś nie powinna nas zaskakiwać. że mogą kształtować i magazynować specyficznie dostrojoną energetyczną sieć macierzystą i przekazywać informacje pomiędzy różnymi poziomami istnienia. Wykorzystuje się przede wszystkim tak zwany efekt krystaliczno-elektryczny. która może przenikać wszystkie te poziomy. które można jeszcze przetworzyć na płaszczyźnie subtelnej. W tym momencie kryształy dowodzą swej przydatności. 1989 . to jednak nie zawsze mają dość mocy uzdrowicielskiej. O ile siła Reiki przenika ciało fizyczne a także eteryczne. powinni wówczas ubrać się w kolorze zablokowanego centrum energetycznego. Oficyna Wydawnicza „Aster”. W rozdziale 4. omówiliśmy wzajemne oddziaływanie pomiędzy strukturalnymi płaszczyznami żywych organizmów i rozważaliśmy rozmaite zastosowania siły Reiki. gdyż potęguje naturalne siły uzdrawiające i prowadzi je w żądanym kierunku. Kryształy Kryształ górski w ostatnich latach stał się bardzo popularny jako środek pomocniczy przy uzdrawianiu. że spiętrzona w nich energia znowu może swobodnie przepływać. Ich symetryczna forma lub postać polega na powtarzającej się regularnie budowie atomów lub cząsteczek. a zatem oddziałuje na umysł. kamieni szlachetnych i recytowanego wstępu do medytacji otwiera drogę do energii czakr. potęgują i kierują uzdrawiające energie na te miejsca w systemie subtelnym. Tę relację można odwrócić: pod działaniem prądu elektrycznego kryształ wywołuje ruch mechaniczny. także nauka znajduje dla niego nowe możliwości zastosowania.4 Dla ożywienia pogrzebanych uczuć doskonale nadają się również moim zdaniem kasety audio Jona Monroe. Ale nie tylko alternatywne metody uzdrawiania odkrywają na nowo kryształ. która odpowiada kolorowi zablokowanej czakry. z drugiej zaś ich siła oddziaływania jest zbyt słaba. Z jednej strony kryształy są zatem skutecznym środkiem pomocniczym do wzmacniania i przekazywania uzdrawiających energii. to kryształy oddziałują raczej na różne manifestacje subtelnego ciała energetycznego. Zwracamy więc uwagę na to. i również tam przywróci płynną równowagę energii. a także niczym subtelnie dostrojone instrumenty mogą je zarejestrować. Mówiąc innymi słowy. cukrów lub materii. Na tej zasadzie działa zegar kwarcowy. zanim objawią się one na płaszczyźnie fizycznej w postaci choroby. że wprawdzie kryształy pomagają znieść blokady energetyczne i negatywne wzorce myślenia na poziomie subtelnym. że ludzie o zdolnościach jasnowidzenia postrzegają niszczące wzorce w ciele eterycznym. by zapobiegać powtarzaniu negatywnych struktur duchowych. Często używam kaset Jona. Możemy zatem powiedzieć. Niekiedy proszę też moich pacjentów. które odpowiedzialne są za chorobę. gdyż ich pozytywny wpływ na płaszczyznę subtelną odbije się w końcu także na ciele fizycznym. w technikach przekazu i komunikacji. Jon przełożył 12 barw z widma Darii Dinshah na podstawowe dźwięki5 i nagrał je. dlaczego kryształy tak dobrze nadają się do programowania. gdzie zagnieździły się zatory. W tym celu kryształy poddaje się działaniu ciśnienia. Wielu ludzi źródeł tej wiedzy upatruje jeszcze w legendarnej Atlantydzie. 4 5 Patrz także – Lea Sanders: „Kolory twojej aury”. gdy pragnę stosować dla nich terapię Reiki w kombinacji z rebirthingiem. Owo ściśle geometrycznomatematyczne uporządkowanie tłumaczy. nie tylko przy uzdrawianiu. Moc uzdrawiającą posiadają zaś dlatego. Patrz – Marianne Uhl: „Chakra-Orgel”.34 Zachęcam moich uczniów i uczennice do eksperymentowania z kolorami. Każdy kryształ jest w zasadzie geometrycznym związkiem minerałów. Poprzez kombinowanie muzyki. lecz także każdego dnia przy wyborze swego ubrania. Wraz z zainicjowanym kwantowym skokiem ludzkiej świadomości. nauczono się produkować je także syntetycznie. Kryształy występują w wielu miejscach na naszej planecie. by usunąć utrwalone mentalno-duchowe struktury na poziomie właściwych przyczyn chorób w najgłębszych pokładach umysłu. tak. Mogą pomóc także przy chorobach fizycznych. Kraków 1993 Podobne założenia omawia Marianne Uhl w książce „Chakra-Orgel” (Organy czakry). na przykład przy pozyskiwaniu energii słonecznej. gdzie kryją się zasadnicze przyczyny chorób. aż wydzielą one dające zmierzyć się napięcie elektryczne. a już zawsze kasety. pod wpływem mechanicznego ciśnienia kwarc wydziela elektrony. aby ubrali się w odzież określonej barwy. Durach. olejków eterycznych. zwłaszcza.

zwiększając jego pojemność ładowania. można więc kombinować je ze sobą. postać i struktura są przy wyborze równie ważne. jak i planowane zastosowanie. 1986 . Trafiały do niej kierując się niezawodną intuicją. wodą a człowiekiem. by z wami współwibrował. O tyle więc przewyższa ona kryształy. W uproszczeniu brzmi ono tak: „Człowiek jest żywym kryształem”. który programował wody płodowe dźwiękami wydawanymi przez delfiny i wieloryby. możecie zaprogramować kryształ siłą Reiki: Ujmijcie kryształ w dłonie i naładujcie go. W sierpniu 1988 poznałam doktora Igora Smirnowa i jego żonę Irinę. doskonale orientowały się. że w proces uzdrawiania wciągnięta może zostać także płaszczyzna zasadniczych przyczyn choroby. Już po sześciu tygodniach mogły stać pionowo. Ale zastosowanie siły Reiki nie wyklucza użycia kryształów. natomiast moc drugiego stopnia zaktywizuje go. dlatego mogą wzmacniać energie wychodzące z ducha „nadawcy” i przekazywać je na odległość potrzebującemu. Harper & Rów. właściwą sobie częstotliwość wibracji. 1984. rozróżniają na przykład świadomie: ładowanie i aktywizowanie kryształów. że szereg substancji i błon ludzkiego ciała przypomina w swej funkcji ciekłe kryształy. co jest bardzo interesującym aspektem w terapii kryształami. niemowlętami wodnymi. Potem pożyczcie go komuś lub podarujcie. Po kilku tygodniach. Ponieważ wszystkie kryształy działają poprzez wibracje magnetoelektryczne.35 Siła Reiki oddziałuje natomiast bezpośrednio na płaszczyznę przyczyny. podczas gdy aktywizacja ma zwiększać ich pojemność. tuż po tym. Wybór odpowiedniego kryształu Ważnym kryterium przy wyborze kryształu jest to. dostroić kryształy górskie dokładnie do częstotliwości wibracji wody. Randall Baer/Vicki Baer: „The Crystal Connection: A Guidebook for Persona! and Planetary Transformation. wielkość. iż uzdrawiająca moc kryształów i nasza zdolność współwibrowania z ich energiami wcale nie jest taką „ezoteryczną wariacką ideą”. 6 Randall Baer/Vicki Baer: „Windows of Light: Quartz Crystals and Self-Transformation”. jak on je otrzymuje i absorbuje. Pozwólcie mi w tym momencie odnieść się do odkrycia nauki. San Francisco. jak uważa się jeszcze często. Posiadając drugi stopień Reiki możecie ponadto programować kryształ techniką uzdrawiania umysłu i tak zwielokrotnić jego moc uzdrawiającą. Zgodnie z moim doświadczeniem. Kryształy nie różnią się w tym względzie od ludzi. który od przeszło trzydziestu lat prowadzi badania w laboratoriach firmy IBM i ceniony jest w tej dziedzinie na całym świecie. Znacząca w tym względzie jest też praca Marcela Vogela. Także ludzkie ciało składa się w zasadniczej części z wody. po której stronie basenu znajduje się ich matka. Możliwa jest jeszcze jedna metoda: trzymając w dłoniach kryształ wizualizujcie pacjenta. Randall i Yicki Baer w swych książkach6 o zastosowaniu kryształów. Udało mu się mianowicie. Niemowlęta wodne uczyły się pływać zaraz po urodzeniu a natychmiastowy kontakt z wodą zdawał się bardzo dobrze oddziaływać na ich intuicję. prześlijcie mu na dowolną odległość uzdrawiające energie i zobaczcie swym wewnętrznym okiem. Kolor. Zaskakujące zdolności i wrażliwość niemowląt wodnych są dalszym wyraźnym dowodem na zależność pomiędzy kryształem. popychane na powierzchni wody. Obdarowany może oddziaływać nim sam na siebie lub nosić go po prostu na ciele. siła pierwszego stopnia Reiki może naładować kryształ. a tym samym podwyższać ich częstotliwość wibracji. jak wyemigrowali ze Związku Radzieckiego. a gdy pozostawiono je same w przyciemnionym zbiorniku wodnym. które w zupełnie nowym świetle stawia cudowny rezonans pomiędzy istotami żywymi a kryształem górskim. San Francisco. Oboje przez wiele lat prowadzili badania i pracowali z tzw. Posiadając pierwszy stopień Reiki. Pod pojęciem ładowania rozumieją odnawianie ich siły wibracji. Owa technika drugiego stopnia aktywizuje w krysztale wyższe częstotliwości wibracji. W biologii powoli zdobywa sobie popularność stwierdzenie. były w stanie drzemać leżąc spokojnie na boku. osobiste promieniowanie. Rezonans musi się zgadzać. Każdy ma własne. Harper & Rów. Być może odkrycie to przekona nas. przy zastosowaniu szczególnej techniki cięcia. Dr Smirnow wynalazł nawet aparat wykorzystujący kryształy.

3) Pozostawcie go przez kilka godzin w jakimś osobliwym punkcie energetycznym Ziemi. harmonijnym miejscu. Inne możliwości aktywizacji kryształu stwarzają: 1) 2) 3) 4) 5) Burze i śnieżyce Transformatory Tesla Transformatory elektrostatyczne Kompleksowe siatki krystaliczne Drugi stopień Reiki Programowanie Tak jak nowoczesna informatyka wykorzystuje kryształy do magazynowania danych w komputerze. jeśli będziecie go nosić na ciele7. by naładować go siłą Reiki. Uszlachetnianie i oczyszczanie Ponieważ każdy kryształ górski przyjmuje wibracje swego najbliższego otoczenia. by w tym celu poddawać kryształ na przemian działaniu bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Potem równie powoli zbliżajcie je znowu do siebie. Jeśli przechowujecie go w spokojnym. 2) Dłonie nadal zwrócone do siebie powierzchniami powoli oddalajcie od siebie. Po inicjacjach pierwszego stopnia Reiki każdy może to dla was zrobić. Oto kilka propozycji: 1) Włóżcie go na co najmniej 24 godziny do wodnego roztworu soli. w przeciwnym razie może popękać a nawet rozlecieć się. Kraków 1993 . 2) Napromieniujcie go światłem pożądanej barwy. Baginski: „Kamienie szlachetne a znaki Zodiaku. Ładowanie Wasz kryształ można naładować w następujący sposób: 1) Połóżcie go na kilka godzin pod piramidkę lub na siatce krystalicznej. Powtarzajcie tę czynność kilka razy i baczcie na to. 4) Podziałajcie na niego siłą Reiki lub pozwólcie komuś podziałać na niego tą siłą. by dostroić go do waszej częstotliwości wibracji. 2) Przykryjcie go na 24 godziny suchą solą morską. gdyż nie chcecie przecież wraz z nim przejąć równocześnie energii i myśli wcześniejszego właściciela lub ludzi.Shalila Sharamon/Bodo J. powinniście zaraz po zakupieniu lub otrzymaniu w prezencie „rozprogramować” go lub oczyścić. którzy w ostatnim czasie weszli z nim w kontakt. tak i my możemy nauczyć się programowania kryształów górskich. nie jest to konieczne. że aktywizację kryształu definiujemy jako rozszerzenie jego pojemności ładowania. Tajemna moc kamieni szlachetnych i ich związki z dwunasto-ma znakami Zodiaku”. stają się cieplejsze. 4) Dmuchnijcie na każdą powierzchnię jego szlifu i poprzez wizualizację przekażcie mu tym samym czystość i świeżość. na przykład na miejscu o niskim napięciu magnetyzmu ziemskiego. Dr Joyce Nelson proponuje ćwiczenie. by wykonywały różne zadania. które pomoże wam uwrażliwić się na subtelne energie kryształu: 1) Pocierajcie o siebie mocno i szybko powierzchnie dłoni przez około l minutę. Co mamy na myśli? Z grubsza biorąc przekazywanie 7 Patrz także . Wówczas musicie go oczyszczać okazjonalnie. 3) Oczyśćcie go pod bieżącą wodą.36 Najlepiej zdajcie się na własną intuicję. aż odległość miedzy nimi wyniesie około 15 cm. Oczyszczajcie swój kryształ przynajmniej raz w tygodniu. czy możecie dostrzec jeszcze inne zmiany waszej energii. Jednakże kryształ musi być ogrzewany i oziębiany bardzo powoli i stopniowo. czy dłonie swędzą. Randall i Vicki Baer proponują. Aktywizacja Powiedzieliśmy właśnie. Spróbujcie odczuć jak spontanicznie zareagujecie na subtelne energie danego kryształu. W pragnieniach myślowych powinien też być zawarty przewidywany obszar zastosowania. W tym celu musi ująć tylko kryształ w dłonie i sformułować w myślach życzenie.

2) Programowanie na kolor. W „Guide to the Metaphysical Properties of Stones”9 przedstawiono rozmaite działanie barw. Calif.jak ludzka świadomość. Nelson. 2572 46th Street. Czy potraktujemy to jak mit czy jako fakt? Historia Atlantydy dostarcza nam w tym względzie ostrzegawczego przykładu. Baginskiego: „Księga czakr”. są wzajem sprzężone. Trafne słowo. zajmowaliśmy się zależnością miedzy gruczołami dokrewnymi a siedmioma głównymi czakrami i stwierdziliśmy. gdyż ich właściwym zadaniem . stan świadomości i stan fizyczny. Mamy wybór. kamienie szlachetne. I jeszcze mała uwaga dotycząca techniki programowania. Poczujecie jak do pacjenta wpływa uzdrawiająca energia i zobaczycie. Zwizualizujcie uzdrawiające siły płynące z was poprzez kryształ w ciało pacjenta. że będą sprzyjać transformacji. Musimy w tym celu zaprogramować kryształ na kolor. 92105. zapachy. że gdybyśmy mieli zdolność jasnowidzenia. Treść tej informacji określamy my sami. Przestaną wówczas istnieć granice ich mocy.jak powiada Marcel Vogel . wówczas zasięg ich skuteczności rozszerzy się do nieskończoności.37 kryształowi osobliwych wzorców energii i myśli. Najlepiej. doświadczanie przyrody i medytacje znajdziecie w książce Shalili Sharamon i Bodo J. które można wykorzystać w różnych celach. Harmonizowanie czakr W rozdziale 4. że naturalna metoda uzdrawiania Reiki doktora Usui zasadza się na znajomości współzależności różnych płaszczyzn strukturalnych ludzkiego ciała: ciała eteryczne i fizyczne. Oto dwa przykłady. techniki oddychania. 1) Programowanie na uzdrawianie: Możecie nastawić swój kryształ indywidualnie na najróżniejsze dolegliwości fizyczne i psychiczne. Jego bardzo subtelne wibracje otulają całkowicie ciało fizyczne. San Diego. Przy pomocy barw możemy wpłynąć na osobowość. Kryształy mają neutralną wartość: nie są ani złe ani dobre. Zwizualizujcie w tym celu chorego człowieka i schorzenie. Następnie wizualizujcie tak szczegółowo. Mogą przekazywać każdą informację bezpośrednio od świadomości do świadomości. Po kilku terapiach zaleca się jednak dokładne oczyszczenie kryształu i jego ponowne zaprogramowanie. które pragniecie uzdrowić. jego poprawę zdrowia. nastrój. dźwięki. Słowo „czakra” pochodzi z sanskrytu a jego podstawowe znaczenie to „okrąg”. że dolegliwości całkowicie ustępują. Kraków 1994. Musimy zatem ostrożnie. Trzymajcie go nad ciałem pacjenta i absolutnie świadomie skierujcie jego uzdrawiające siły na właściwe miejsca wymagające terapii. Możemy tak zaprogramować kryształy. Jeżeli użyjemy ich wraz z siłą Reiki. . Ciało 8 Joyce Nelson: „Guide to: Crystals”. San Diego. Gdy zaprogramujecie kryształ. „koło”10. Ciało eteryczne jest ciałem energetycznym. 92105. wysyłają i wzmacniają wprowadzony do nich program. 2572 46th Street. gdy ułożycie kryształ w żelu o odpowiednim kolorze a potem podziałacie na niego naturalnym lub sztucznym światłem. jak to tylko możliwe. ani pozytywne ani negatywne.jest bezinteresowna służba dla ludzkości: uwalnianie od bólu i cierpienia. Możecie również przekazać pacjentowi kryształ na kilka dni. moglibyśmy postrzegać czakry jako wirujące tarcze świetlne. Nelson. wyjęte z książki doktor Joyce Nelson „Gypsies. który reprezentuje pożądaną zmianę a potem zastosować w identyczny sposób. jak przy uzdrawianiu. możecie go użyć do terapii. gdyż są one nieograniczone . jeśli zważymy. Wypromieniowują energię. stosować z miarą i świadomi odpowiedzialności stale doskonalące się i rozwijające możliwości techniczne. prądy energetyczne łączą ponadto ze sobą oba ciała. Calif. Guide to Crystals”8. Każda barwa ma szczególną częstotliwość wibracji i stąd takie swoje indywidualne cechy. każdy indywidualnie i wszyscy razem. USA 10 Obszerne omówienie czakr a także informacje na temat harmonizowania centrów energetycznych poprzez kolory. Oficyna Wydawnicza „Aster”. Ale działają. Jesteśmy odpowiedzialni i dlatego podczas używania kryształów musimy wykazać się odpowiedzialnością. poprzez połączenie miedzy centrami energetycznymi i układem wydzielania wewnętrznego. na-kładem własnym autorki: J. USA 9 Joyce Nelson: „Guide to: Metaphysical Properties of Stones”. aby sam mógł na siebie oddziaływać albo zwyczajnie nosić go na ciele. nakładem własnym autorki: J.

która wpływa na nasze nastroje i odczucia. że energetyczny brak równowagi w jednej czakrze zakłóca równowagę wszystkich czakr. by zakorzenić się w Matce Ziemi i uzdrowić naszą planetę. aż energia zacznie pulsować falami. tak zwanych „wędrowców na duchowej drodze”. Wszystkie czakry są jednakowo ważne.duch i materia. I odwrotnie. Gdy dotrzecie do czakry przedziałka. troski i miłości co męski biegun Ducha. odprężony i rozluźniony. trzymajcie nad głową pacjenta obie dłonie. Terapia całego ciała siłą Reiki harmonizuje czakry. że czakry wpływają na układ wewnątrzwydzielniczy a także oddziałują na organy w swym zasięgu i na odpowiedni odcinek układu nerwowego. w środku ciała. Wyrównywanie nieba i ziemi: . płaszczyzn duchowych. Faktem jest. zjednoczone w miłości. Czakra serca ucieleśnia żywioł powietrze. Reiki uzdrawia czakry i równocześnie gruczoły dokrewne. na których miejscach ciała pacjent „pobiera” więcej energii. nadaje ich energiom naturalną płynną równowagę oraz sprzyja uzdrawianiu i stawaniu się jednością wszystkich płaszczyzn istnienia. lecz tylko pozycję w ciele i częstotliwość wibracji. rozbłyskują. musimy o tym wspomnieć mimo wszystko. Ponieważ terapeuta Reiki dokładnie odczuwa podczas zabiegu. Oto dwa przykłady: Terapia na stojąco: Pacjent stoi wyprostowany. Po kilku minutach poprowadźcie dłonie z powrotem do czakry korzenia. Ponadto czakry są systemem naczyń połączonych. Tu spotykają się nurty biegunów bytu . by wykryć blokady. bowiem wielu ludzi. że każda dysharmonia w jednej czakrze zaburza także przyporządkowaną funkcję psychiczną. że każda dysharmonia w subtelnych centrach energetycznych pociąga za sobą automatycznie brak równowagi w gruczołach dokrewnych. ogranicza się wyłącznie do rozwijania „wyższych czakr”. że żeński biegun. Powinniśmy zwrócić przy tym uwagę. podczas gdy wy trzymacie jedną dłoń około 5-10 cm przed jego podbrzuszem a drugą w tym samym odstępie przed czakrą korzenia (kość ogonowa). materia. Właśnie dziś musimy bardzo zatroszczyć się o harmonizowanie czterech niższych czakr. Tu. zwrócony do was bokiem. gdyż znajdują się one bliżej „duchowości”. tym samym jest naturalnym miejscem spotkania Nieba i Ziemi. Kontynuujcie terapię w kierunku do góry.38 eteryczne pochłania subtelniejsze wibracje z otoczenia i przekazuje owe energie przez czakry do gruczołów dokrewnych a tym samym do ciała fizycznego. Wzajemne oddziaływania przytoczone są w punktach w tekście obok ryciny. Układy wewnątrzwydzielniczy i subtelny równocześnie pobierają siłę Reiki. Niższe czakry są bardziej dostrojone do energii ziemskich i połączone są z pierwiastkami ziemskimi. Serce odgrywa rolę szczególną. manifestują miłość i współczucie. spotykają się „subtelniejsze” i „cięższe” energie. a z tego z kolei wynika. System wewnątrzwydzielniczy reguluje natomiast gospodarkę hormonalną. Wyższe czakry współwibrują z energiami kosmicznymi i subtelnymi. Każda czakra ma swoją osobliwą funkcję: reprezentuje i steruje jakością uczuć i ich rozkwitem w indywidualnym ludzkim rozwoju. Rycina [siedem głównych czakr] wskazuje ponadto. Oba układy wzajemnie na siebie wpływają. Zależność pomiędzy czakrami na jednej stronie a ludzką jakością uczuć i wartościami na drugiej. oznacza naturalnie. Reiki harmonizuje oba systemy i prowadzi je równocześnie do równowagi. Tym samym łączycie czakry w jeden związek i przypieczętowujecie go. Oznacza to. Trzymajcie dłonie w tej pozycji dwie do trzech minut. Może sprzyjać zdrowieniu i dobremu samopoczuciu. wymagają równie wiele uwagi. że wszelkie zjawiska pojawiają się. Nie wolno nam dłużej tłumić myśli i zapominać. że określenia „wysoki” i „niski” nie sugerują wartościowania. gdyż energia życiowa przepływa między nimi tam i z powrotem. pozostawiając jednak nad ciemieniem wolną przestrzeń. i dzieje się tak rzeczywiście podczas terapii Reiki. I choć brzmi to jak oczywistość. Ziemia. przytrzymując dłonie zawsze dwie do trzech minut przed każdym centrum energetycznym. Możliwa jest też skrócona terapia. każda nierównowaga w systemie wydzielania wewnętrznego odbija się brakiem równowagi w czakrach. nie potrzeba wiele przenikliwości. Ale to wzajemne oddziaływanie wcale nie musi być motorem choroby. promieniują z BYTU DUCHA.

swędzenie lub ciepło. Wówczas przesuńcie jedną dłoń na brwi a drugą na brzuch (około trzech palców poniżej pępka). Gdy wasz wewnętrzny głos tak radzi. wpleciona w ich nurt. Na końcu bardzo ostrożnie zdejmijcie dłonie z ciała pacjenta. płynie z nimi nierozerwalnie. jego aury. aż odczujecie coś na powierzchniach dłoni lub spontanicznie i intuicyjnie poznacie. Pacjentowi może to posłużyć jedynie wtedy. Podążajcie za swą intuicją. zaś świadomość rozwinie się. a drugą przy kości łonowej na czakrze korzenia. że i te dwie czakry zostały sharmonizowane. by nie zaciskać przełyku. gdyż dysharmonie ulokowane są w każdym człowieku inaczej i dlatego wymagają innej pomocy. Ona jest w doświadczeniu a doświadczenie jest w niej. Następnie połóżcie dłoń nad gardłem i tarczycą. Kładziecie dłoń na tyle jego głowy. Jako bezpośrednia wiedza zna wszystkie energie psychiczne. Tam. aż poczujecie pulsowanie. by nie zmącić jego pola magnetycznego. to możecie tworzyć dla pacjenta dowolne kombinacje łączenia czakr. aż odczujecie. bardzo lekko. Poprzez układ wewnątrzwydzielniczy korzyść odniesie także ciało. Potem połóżcie obie dłonie na czakrę serca. . Harmonizując czakry przywracacie wszystkim układom fizycznym ich naturalną równowagę. W swym działaniu jesteście całkowicie swobodni.39 Pacjent leży na plecach. gdzie uważacie za słuszne. I proszę. Odczekajcie. gdyż wzrośnie częstotliwość wibracji. że te czakry są już sharmonizowane. Odczekajcie. Także w tej pozycji odczekajcie. możecie też zastosować symbole drugiego stopnia Reiki. przestrzegajcie jednego: gdy harmonizujecie czakry. czyńcie to świadomie i z miłością. gdy podczas masażu Reiki skoncentrujecie się swobodnie na tych centrach energetycznych. a drugą na splocie słonecznym.

Tym samym rozum znalazł się w punkcie centralnym. pełnia i obfitość. wątroba.40 Opis do [siedem głównych czakr]: Siedem głównych czakr 7. Dlatego większa cześć ludzkości identyfikuje się z Logos czyli rozumem. Czakra brzucha lub śledziony (svadishthana) układ wewnątrzwydzielniczy: gruczoły płciowe organ: narządy płciowe funkcja umysłowa: seksualność i życie uczuciowe żywioł: woda 1. uzdrowicieli i znachorów z epok przedchrześcijańskich. Czakra korzenia (muladhara) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: nerki. także wówczas. w których ostatecznie przewagę nad intuicją zyskały logika i racjonalizm. wątroba. naszą osobowość utożsamiamy w mniejszym lub większym stopniu z rozumem. „Trzecie oko” (ajna) układ wewnątrzwydzielniczy: przysadka mózgowa organ: układ nerwowy autonomiczny funkcja umysłowa: intuicja. telepatia 5. Rozum jest jedyną uznawaną bez ograniczeń funkcją umysłu. Ten stan rzeczy poprzedzały całe wieki prześladowania i poniżania intuicji. współczucie żywioł: powietrze 3. Czakra przedziałka (sahasrara) układ wewnątrzwydzielniczy: szyszynka organ: mózg. energia Kundalini Centering . zdolność wyrażania się. Lekceważąc i wykorzystując wszelkie intuicyjne zdolności człowieka dostojnicy kościelni i państwowi pragnęli utrwalić ostatecznie swe panowanie nad masami. wola. niemal całkowicie zniszczono starą kulturę mędrców. układ krążenia funkcja umysłowa: miłość. Ponad milion kobiet i mężczyzn spalono na stosie. Czakra czoła. organ: gardło i płuca funkcja umysłowa: porozumiewanie wczuwania się się.doświadczanie środka W świecie dominuje obecnie kultura zachodnia. płuca. pęcherzyk żółciowy (układ trawienny) funkcja umysłowa: siła i mądrość żywioł: ogień 2. Czakra serca (anahata) układ wewnątrzwydzielniczy: grasica organ: serce. witalność. gdy załamało się panowanie Kościoła a kształcenie przestało być zadaniem klasztorów gdyż . łatwość 4. pęcherz. kręgosłup funkcja umysłowa: zdolność przeżycia. kreatywność. Czakra gardła (vishuddha) układ wewnątrzwydzielniczy: tarczyca. Od XVII wieku. Czakra splotu słonecznego (manipura) układ wewnątrzwydzielniczy: nadnercza organ: żołądek. Intelektualiści okresu Racjonalizmu. przejęli od niego negatywne nastawienie do intuicji. prawe oko funkcja umysłowa: dotarcie do „wyższego Ja” 6. wprawdzie nie zawsze przychylni religii i Kościołowi. a więc od czasów Kartezjusza. Prześladowania te rozpoczęły się we wczesnym Średniowieczu z przyczyn politycznych. Teraz świat objaśniano rozumowo.

Wykonuję ostatni wdech i pozwalam.. wydech.. Przy oddychaniu widzę jak promienieje . Robię powolny wdech. które do tej pory. Jeśli w harze znajdziemy nasze wnętrze. dostrzegamy coraz wyraźniej.. Mój oddech wypełnia ją całkowicie światłem mej intuicyjnej świadomości. że złocista kula świetlna powoli oddziela się od czakry promieniującej błękitem indygo i spływa delikatnie ku gardłu. Kula mojej świadomości powoli zaczyna pęcznieć. stopniowo rośnie.. W czasach nam współczesnych nadal tak się dzieje: intelektualna elita w szkołach wyższych i uniwersytetach kształtuje i warunkuje zbiorowy umysł i kulturę masową. Bez wątpienia jest on przydatnym środkiem pomocniczym. Z każdym wydechem złote. pozwalam jej pęcznieć. To moja świadomość. pogrążony w zadumie a jednak całkowicie obecny duchem. by świetlna kula mojej świadomości nadal powiększała się.. leciutko przenika moją czaszkę.. A potem kończę wdychanie. Oddycham. przenikające powietrze. staje się wielka i okrągła. Wiec oddycham.... Wydychając dostrzegam. Milczę. Gdy uspokoimy się w harze lub centrum Chi (jak nazywa się w Chinach czakrę regulującą seksualność i życie uczuciowe) w naszym wnętrzu. Oddycham głęboko w purpurowo-złotą migoczącą kulę mojej duchowej świadomości. kierujemy naszą uwagę na „brzuch”. Samo życie w aspekcie wiedzy samej w sobie. moje Trzecie Oko. widzę jak poprzez siłę oddechu powiększa się. A potem. widzę jak powoli...41 przejęły je szkoły i uniwersytety. miesza się z purpurowym.. wydech. bez wysiłku. to w następstwie ujawnią się oczywiście nasze zdolności intuicyjne. Uczę do tego wizualizacji. że nie potrafi on odpowiedzieć na wszystkie ważkie pytania. A teraz. wydech. Stopniowo udostępniają nam one naszą intuicyjną wiedzę. Jest ciepła.. Oddycham łagodnie. zaleje świat. otwieramy się na jego świadomość i na nowo odnajdujemy drogę do naszych uczuć. napełniam ją ciepłem i światłem oddechu. wówczas płynna równowaga otworzy również jego biegun przeciwny: Trzecie Oko. całkiem naturalnie wydycham powietrze i widzę wokół mnie światło w kolorze indygo-złotym. Oddychacie całkiem spokojnie... Uszy nad ramionami a ramiona nad biodrami tworzą naturalną linię prostą. usiądźcie swobodnie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami lub prosto na krześle. aż nasyci się ciepłem i światłem. i płynnie. musimy przyznać rozumowi właściwe miejsce w całokształcie rzeczywistości. Kręgosłup wyprostowany. Mamy do zrobienia następny krok: musimy na nowo w pełni wykształcić nasze drzemiące intuicyjne zdolności. jak błędnie dotąd uważaliśmy. zanurzając się w centrum .. Złocista kula świetlna stapia się. Potem. przy wydechu. Na nowo oddycham w kulę połyskującą kolorami złota i indygo. i głęboko. Oddycham głęboko. złocistą kulę świetlną bujającą w powietrzu. Promieniuje błękit indygo. drzemały w czakrze czoła. Jeszcze jeden oddech w czakrę świecącą złotem i błękitem indygo. Teraz rozpoczynacie wizualizację: Widzę ponad moją głową wspaniałą. bardzo powoli opada.. jednoczy z promieniującą kolorem indygo kulą wiedzy. Odkładamy na bok rozum. ponieważ rozum osiągnął wyżyny swego rozwoju. lekko. promiennym światłem mojej czakry przedziałka. widzę jak złocista kula świetlna stopniowo oddziela się od czakry duchowej świadomości i spływa delikatnie w centrum czoła między brwi. ani jądrem naszej istoty. Regularne autoterapie mogą ten rozwój przyśpieszyć i skonsolidować. Powolne głębokie oddechy: wdech. Jeżeli pragniemy sprostać rozlicznym stojącym przed nami wyzwaniom. migoczące światło mojej świadomości przenika coraz dalej w przestrzeń.. wdech. A ja oddycham w purpurowo-złotą błyszczącą kulę.. które dręczą ludzkość. nierozwinięte. jasna i lekka. symbol i rzeczywistość. Dużą pomoc w tym względzie stanowią inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki. Wdech przez usta. swobodna równowaga.. Zanim to rozpoczniecie. głęboko w kulę błyszczącą złotem i indygo. osiągnięty zostaje punkt ciszy. którą można nagrać na taśmę. ale nie jest jedyną obowiązującą miarą. coraz bardziej oddalającą się po jej gładkim torze. Na moich kursach staram się pomóc uczniom. długo i głęboko. Ja nadal oddycham. która rodzi się spontanicznie z przeżyć. centrum mojej intuicji. wdech.. aż ona przepełniona. wydech przez nos. przy wydechu. by prowadzić się samemu przez to ćwiczenie we własnym tempie. błyszcząc i jarząc się. śledzę głęboko sięgającą iskrę przy wydechu.jej iskry.. by umieli przemieścić swą świadomość do hary czyli centrum uczuć (czakra śledziony). jej fale wysyłają płynne światło: majestatyczne światło mojej duchowej świadomości oświeca moich bliźnich i wszystkie istoty w moim otoczeniu.

że przy wydechu światło i ciepło mojej siły i mądrości promieniują na zewnątrz: przekazują wszystkim istotom siłę miłości. jestem zadowolony. Przy wydechu widzę jak wypływa ze mnie światło miłości i pełni.. Wydychając opromieniowuję moich bliźnich i wszystkie istoty wokół mnie światłem i miłością mej czakry gardła.. któremu pozwalam rozprzestrzeniać się wokół w postaci pomarańczowo-złocistego światła. Wypełnia mnie bez reszty. Przy wydechu światło pomarańczowe i złote stapiają się w jedno. Z każdym wdechem czuję jak brzuch wypełnia się pomarańczowo-złocistym światłem mojej czakry uczuć i seksu. Naturalnie ponownie następuje wydech. napełniają energią oddechu moje centrum komunikowania się. Nasycam mój brzuch uczuciem miłości. obfitości. Znowu głęboki wdech. Nie pomija nikogo. do pomarańczowo promieniującego światła centrum moich uczuć. Oddycham więc powoli. Przy wydechu widzę. dokładnie pod mostkiem.spontanicznie.. Gdy oba światła stopią się w jedno. gdyż moja świadomość spoczywa we mnie .. Oddycham więc. że czerwono-złote światło błyszcząc i rozsiewając blask przeskakuje do świata. że kula świetlna rozdziela się na czyste złoto i czystą żółcień. że złocista kula mojej świadomości powoli się oddziela i spływa lekko w splot słoneczny . To światło przemienia wszelki lęk o przeżycie w energię bogactwa. Przy wydychaniu widzę wypromieniowujące turkusowo-złociste światło. Wdech. nasyca ją swą siłą. bez czynienia czegokolwiek. widzę jak złocista kula świetlna oddziela się od czerwonej czakry korzenia i równie lekko płynie do góry. Dotyka ono wszystkich. jak złociste światło podczas wydychania znowu oddziela się i delikatnie spływa w czakrę serca. jak za każdym oddechem ta energia przesyca moje ciało. wnikające w czerwoną czakrę korzenia. migoczącą kulę centrum mojej siły i mądrości. odczuwam gorąco czerwono-złotego światła nasycającego moją miednicę i obdarzającego ją światłem miłości i pełni. Światła obejmują się i przenikają nawzajem. Stamtąd promieniuje na wszystkie strony. Jeszcze raz oddycham długo i głęboko w złoto-żółtą czakrę i widzę przy wydechu. Wreszcie nadchodzi ten moment. Potem robię wydech: szmaragdowo-złociście migocząca kula świetlna energii mojej miłości płynie na zewnątrz i zrasza cały świat. Nadal oddycham powoli i głęboko. a potem kolejny wdech. stopniowy. Jeszcze raz głęboko oddycham w harę i widzę przy wydechu oddzielające się złociste światło spływające wolniutko do kości ogonowej. Obserwuję pełen miłości jak mój oddech coraz bardziej powiększa złociście-żółtą. że przy wdechu to światło powraca i uszczęśliwia mnie przepychem BYTU. i nasyca ją energią miłości. pełni. Oddycham więc głęboko i długo.42 energetycznym subtelnie migoczącym światłem turkusowym. Z każdym wdechem czuję jak przenika moje ciało energia obfitości i pełni. pogodny. na odległości trzech grubości palca poniżej pępka. Falami świetlnymi wypromieniowuję moją pełnię i czuję. nasycam złoto-żółte centrum energią oddechu i czuję. do wszystkich istot. delektuję się tą świadomością. rozluźniony. Złota kula powolutku jednak opada w czakrę migoczącą barwą pomarańczową. rozkoszuję się spokojem. z powrotem do hary. Złocista kula świadomości stapia się ze szmaragdową kulą serca i wypełnia moje serce świadomością mojej miłości. Po ostatnim długim oddechu w turkusowozłocistą kulę widzę. Przenika wszystko i otula swą siecią. czuję. Moje serce napełnia się światłem i energią miłości. Zaczyna od czakry korzenia. czuję jak energia miłości powraca do mnie wraz z oddechem. Jeszcze jeden wdech. Siedzę w ciszy. bez wysiłku. podczas gdy przy wydechu przenoszę uczucie miłości na wszystkie istoty . Energia mojej miłości wysyła swoje fale. jestem nią cały przejęty. Wraz z wdechem pomarańczowo-złote światło wypełnia moją istotę miłością. z wielką radością.w moim wnętrzu. Przy wydechu widzę jak połyskuje światło: wysyła ono promienie siły do wszystkich bliźnich. i nasyca siłę życiową Chi w czakrze śledziony złocistym światłem mojej świadomości. Z każdym wydechem opadają ze mnie bałamucące emocje. Po raz ostatni oddychając głęboko w tę kulę napełniam ją światłem miłości i dostrzegam przy wydechu. Przy wdechu czuję jak czerwono-złociste światło wypełnia się świadomością miłości. rozprzestrzenia się. Oddycham. Z każdym wdechem czuję się silniej zakorzeniony w moim wnętrzu i pozwalam sile miłości . która migocze szmaragdowe. Siedzę w spokoju. Złociste światło topi się. Przy wdechu turkusowo-złota kula wypełnia się światłem i energią mojego oddechu. jestem spokojny. delikatny. Pomarańczowo-złociste światło żarzy się uspokajająco. Oddycham powoli i głęboko do mojego środka. wzmacnia moją przytomność szmaragdowo-złocistym migoczącym światłem centrum serca.w moje centrum mądrości. oddycham do brzucha i napełniam go świadomością miłości. Światła zlewają się w jedno. płynie nad planetą. lekko. jednoczy z jaskrawo-żółtą kulą splotu słonecznego.

by poprzestać na przeczuciu i uniknąć ataku. aż gwar głosów wyciszy się do delikatnego mruczenia. Naukowe badania z udziałem uzdrowicieli duchowych i prowadzone na nich samych wykazały. jeśli codziennie będziecie starali się odnajdować własne wnętrze i zakorzeniać się w nim. Coraz bardziej odprężam się w moim środku i powoli otwieram oczy . Jin Shin i Trigger Point. by powstrzymać już przy pierwszych objawach moje ataki epilepsji. Nasze środowisko wchłania je automatycznie. gdy wy wprawicie się równocześnie w stan alfa. ciesząc się lepszym zdrowiem i emocjonalną równowagą. możecie wypróbować też skróconą wersję tego ćwiczenia: Zróbcie dwa lub trzy wydechy i pozwólcie waszej świadomości spłynąć do brzucha. Siła Reiki dodaje skuteczności także rolfingowi. nie my. iż prawdopodobnie pracują oni w stanie alfa. Spokojnie płynące i harmonijne fale mózgowe zdawały się rzeczywiście poskramiać i usuwać statyczne lub dysharmonijne formy energii. podczas.odniesiecie sami największą korzyść. Jeśli znaleźliście własne wnętrze i wysłaliście swe myśli na drugi plan. Uczy was żyć z własnego środka. Szczególnie korzystne połączenie stanowi kombinacja Reiki i pracy z ciałem. jak szybko bezpośrednie otoczenie stanie się spokojne i przyjazne.widzę. by od czasu do czasu wykonywali następujący eksperyment: Wybierzcie się do przepełnionego supermarketu lub domu towarowego. dotyczy to klasycznego masażu sportowego i tkankowego aż po shiatsu. podczas. uzdrawiające w naturalny sposób. i zanurzcie się na kilka chwil we własnym wnętrzu. które można zastosować przy udzielaniu komuś Reiki lub w połączeniu z autoterapią. zaczynam wszystko postrzegać. jak otwiera się kanał energetyczny. Po pierwsze . by wydmuchać „zatkaną energię”. Znam wszędzie w świecie masażystów. odczuwam. Z każdym wydechem widzę. Miałam wówczas 15-16 lat i próbowałam wszystkiego. Zadziwiające. akupresurę. Ja sama często stosuję następującą kombinację: . Zachęcam moje uczennice i uczniów. gdzie nanoszą się na siebie szmery i głosy. Podczas wędrówki waszej świadomości po czakrach być może natraficie w niektórych centrach energetycznych na opór.43 mojego oddechu. W ostatnim rozdziale przedstawiamy techniki. który pacjent przejmuje podczas terapii jak gdyby w sposób „osmozy”. że ma wam pomóc w odnalezieniu drogi do własnego wnętrza. a przy wdechu fale miłości i pełni znowu wracają do mnie. Innymi słowy: w stanie alfa jestem naturalnym kanałem dla energii. którzy przy rozmaitych formach masażu przekazują siłę Reiki. Aby się uspokoić „czepiałam” się wówczas instynktownie spokojnych fal mózgu jakiegoś człowieka w moim pobliżu. Ćwiczenie jest tak skonstruowane. Pierwsze doświadczenia z tym fenomenem zebrałam bardzo wcześnie. ROZDZIAŁ 11 Reiki w połączeniu z dalszymi metodami uzdrawiania Reiki można dobrze łączyć z innymi rodzajami terapii. Pobudzicie tym samym natychmiast oba pozytywne oddziaływania wizualizacji: świadomość własnego wnętrza i stan alfa. po drugie . Wasze życie przebiegnie spokojniej. by przenikała mój brzuch. Musimy przy tym oczywiście uwzględnić jedno: to fale alfa wpływają na ludzi. W takim przypadku należy kilka razy zrobić głęboki wydech. gdy ja staję się 11S jednością z ludźmi i światem. technice Emotional Point Release i Polarity. tak że mogę ją przekazywać ludziom w moim pobliżu. Obserwuję spokój i ciszę w moim wnętrzu.otworzycie może pola energetyczne u ludzi z waszego otoczenia i będziecie mogli dzielić z nimi przepływające przez was energie. jak przenikając wszystko wypływa pomarańczowo-złocista kula świetlna siły mojej miłości. gdzie jestem.

zaburzenia trawienne. Teraz zwilżcie ramiona pacjenta oliwką i masujcie cały przód ciała. resztki mineralne. spożywa pokarmy niewłaściwe. które odpowiadają różnym częściom ciała. Pielęgniarki lubią Reiki. ziół i parafarmaceutyków. Nawet pediatra może ją wykorzystać. Skandynawscy lekarze jeszcze dziś są pod silnym wpływem naturalnych metod uzdrawiania. Głodówka lecznicza jest metodą bardzo starą. Jako pierwsze przerobione zostają zasadniczo niepotrzebnie w organizmie zmagazynowane toksyny (cysty. Zakończcie terapię przodu ciała nakładając dłonie na kolana i stopy. We wszystkich czasach leczono nią wiele chorób: artretyzm. oddziałowujcie równocześnie na centra energetyczne. Większości tych chorób człowiek sam jest winien. terapie wg Ąjurwedy jak i homeopatyczne. Trzeciego dnia postu rozpoczyna się proces samotrawienia. Jest to jedna z wielu kombinacji. wówczas odkryjecie niezliczone możliwości łączenia Reiki i masażu. gdy wszystkie te czynniki wystąpią razem. kolana potrzebują bardzo dużo energii. gdyż organizm pozbawiony pokarmów zaczyna po 72 godzinach trawić własne niestrawione resztki pokarmowe. Resztki z przemiany materii. jakich nauczyliście się podczas seminarium. ponieważ zjada zbyt wiele. często z zaskakującymi skutkami. Obserwowane przez nas rosnące zainteresowanie lekarzy tą siłą daje się łatwo wyjaśnić możliwością jej wielostronnego zastosowania. Zwykle po trzecim dniu postu ustępuje uczucie głodu i lekkie zawroty głowy. itd. zarówno noworodek. dziecko jak dorosły. Unieczynnione gruczoły i powolna przemiana materii wraz z osłabieniem organów wydzielniczych. Nanieście oliwkę najpierw na tył stóp i nóg. Dlatego są odpowiednim miejscem do zakończenia terapii przodu ciała. przechodząc stopniowo od góry do dołu. gdzie uzdrawiająca energia wchłaniana jest szczególnie mocno. Z kolei na stopach znajduje się szereg punktów. Często przepisują swym pacjentom kuracje głodem trwające od 7 do 60 dni. strach starego „Ja” przed unicestwieniem. We wszystkich takich przypadkach pomaga leczniczy post. przy czym stosujcie wszystkie ułożenia dłoni. Siłę Reiki można stosować także w medycynie allopatycznej. Przyśpiesza on wydalanie starych złogów. porusza się zbyt mało i nie mobilizuje organizmu.). Gdy dotrzecie do stóp. gdyż przetrzymujemy w nich lęk przed śmiercią. A poza tym dotyk i energia pocieszają i krzepią pacjenta. Na zakończenie masażu podziałajcie na cały tył ciała siłą Reiki i zamknijcie seans harmonizując kręgosłup. Ociężałość fizyczna. Ponieważ wszyscy współcześni ludzie świadomie lub nieświadomie przechodzą głębokie przemiany. U bardzo . astmę. Trzymajcie dłonie dłużej w miejscach. Przy nastawianiu złamanych kości Reiki łagodzi ból i przyśpiesza leczenie. uwarunkowanym przez nagromadzenie toksycznych substancji w komórkach i tkankach. zwłaszcza. Masujcie kilka minut jego szyję i kark i przejdźcie do pełnego masażu głowy i twarzy. W końcu podziałajcie na jego głowę siłą Reiki. a w końcu także na plecy. lęk przed każdą zmianą (porównaj rozdz.44 Polećcie. 16). ponieważ interesują się alternatywnymi metodami uzdrawiania sprzyjającymi osobistym kontaktom z pacjentem oraz pragną przyśpieszyć proces regeneracji. I tak na przykład artretyzm reumatyczny jest następstwem osadzania się w stawach i tkankach miękkich kryształów kwasu moczowego i mineralnych produktów odpadowych. wysypkę skórną. Potem następuje trawienie nadmiaru tkanki tłuszczowej. pozostałe w tętnicach i naczyniach krwionośnych. wywołują chorobę. które w kręgach medycznych w USA spopularyzowała Dolores Krieger swą książką „Therapeutic Touch” (Dotyk dla zdrowia). Następnie zajmijcie się gruczołami dokrewnymi i wiedząc o wewnętrznym połączeniu między oboma systemami. Terapia kolan jest bardzo ważna. by pacjent położył się na plecach twarzą do góry. prowadzą do nadciśnienia tętniczego i stresu. Na oddziałach intensywnej terapii każdy może odnieść korzyść z terapii Reiki. choroby nerek i wątroby. guzy. podczas gdy uzdrawiająca energia oddziałuje na chorobę. Siła Reiki zwiększa skuteczność leków i oczywiście wzmacnia zwykłe nakładanie rąk. poproście pacjenta by położył się na brzuchu. co może dostarczyć mu wskazówek do diagnozy. Reiki wspiera wszystkie metody naturalne. potęguje działanie lekarstw. duchowa apatia i ciężkie pokarmy są pewną drogą do samozatrucia. jak i inne słabości związane z początkiem głodówki. gdzie to zdaje się wam konieczne. Można ją też znakomicie połączyć z głodówką leczniczą. Podążajcie za waszą intuicją. wysokie ciśnienie tętnicze. Przy obmacywaniu guzów lekarz może poprzez siłę Reiki odczuć.

odkrył tę metodę i nadał jej formę Leonard Orr12. który odczuwamy i musimy się go pozbyć. uwolnienia oddechu. w myśl pozytywną. a o to właśnie chodzi. Podczas rebirthingu czasami swędzi i drży całe ciało. Albert Schweitzer miał bardzo wysokie mniemanie o tej metodzie. Kluczem do skutecznej głodówki są świeże owoce i warzywa. Jedna głodówka lecznicza nie jest równa innej głodówce. że nasza osobowość wepchnięta zostaje w określoną formę. gdyż uleczyła jego żonę z ciężkiej choroby. Hyperion Yerlag. Ów opór dowodzi. Metoda Maxa Gersona11 awansowała dziś do uznanego sposobu leczenia nowotworów. która przy tym może się pojawić. do wyboru przez nos lub przez usta. Musimy zatem oczyścić jelita w inny sposób. Pomaga tu powstała w ostatnich latach technika pobudzania świadomości. tak by w głębokich warstwach świadomości przebudziło się wspomnienie łona matki. jak ogniwa łańcucha. Oczywiście nie rozwiąże się problemu jedną sesją rebirthingu. Millbrae. które poinformują was. Freiburg. poradźcie się lekarza zainteresowanego naturalnymi metodami leczenia. Perystaltyka jelit ustaje. Metody są rozmaite. w szablony. Tłumi ona nieprzyjemne zjawiska uboczne. Na początku lat 70. aby nie ucierpieć wskutek własnych toksyn. a przy innych włącza się soki owocowe. w latach 20. gdy pacjent siedzi w wannie. ów moment. a ponadto poprzez siłę życiową wzmacnia system odpornościowy oraz przyśpiesza wydalanie. 16). surowe enzymy. i 30. jak powinniście pościć i jak zakończyć głodówkę. Musimy zatem oczyścić także nasze uczucia. Oddycha się nie przeponą lecz płucami i klatką piersiową. ale nie może nas uwolnić od negatywnych emocji. w którym wdech i wydech następują po sobie bez ustanku. Przy jednych pacjent pije tylko wodę. Woda powinna mieć temperaturę ciała. 1960 Leonard Orr/Sondra Ray: „Rebirthing in the New Agę”. 1983 12 . A jednak poszukujemy takiego uwolnienia. w którym na nowo doświadczycie pierwszego oddechu swego życia. które szybko utrwalają się we wzorce i stają się naszą drugą skórą. warzywne i buliony. Gdy po raz pierwszy zamierzacie popróbować głodówki leczniczej. że surowe pożywienie oczyszcza organizm i w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy. W każdym razie ten rodzaj oddychania pobudza energię organizmu. Gdy oddychamy rytmicznie. by wasze zdrowie na tym skorzystało. miarowego oddychania. które najlepiej bezpośrednio przed spożyciem przerobić na sok. tylko ciało. Jedna z metod zaleca nawet picie rozcieńczonego wodą soku cytryny z syropem klonowym i pieprzem cayenne. Mówię o rebirthingu. Rebirthing odbywa się przeważnie w wannie-basenie. Kto sam pragnie uzdrawiać się w sposób naturalny.45 chorych pacjentów właściwą głodówkę poprzedza jednakże faza wzmacniająca z odżywczą dietą. Celestial Arts. aby otrzymać żywe. jakkolwiek znajdują się w nich nadal jeszcze substancje toksyczne. aby w jelitach nie mogły osadzić się żadne toksyczne substancje. Podczas. Po trzech dniach postu jelita zwykle nie zawierają już stałych resztek kału. Nieraz usztywniają się dłonie. Pierwotnie. Jako „uwolnienie oddechu” Leonard Orr opisuje decydujący przełom terapeutyczny w rebirthingu. rebirther wprowadza go w rytm spokojnego. Metoda opiera się na tym. Lecznicza głodówka może oczyścić organizm ze złogów i zmobilizować toksyny. Podczas głodówki należy przestrzegać kilku reguł. pojawiają się i znikają w szybkim tempie różne objawy fizyczne. Musimy dużo pić i codziennie dokonywać wielu wlewów. Istnieje też szereg książek na ten temat. Ujarzmieni ustawicznym emocjonalnym stresem ulegamy negatywnym reakcjom. Uwolnienie oddechu wyzwala w naszym psychofizycznym 11 Max Gerson: „Eine Krebstherapie”. Stres i napięcie zakorzeniają się w organizmie i z biegiem lat tak narzucają mu swą postać (porównaj rozdz. a nie doznało szkód poprzez niewłaściwe postępowanie. które mogą wystąpić w trzech pierwszych dniach. nie. Prawdopodobnie podczas wielu sesji będziecie musieli stopniowo przygotowywać się do tzw. Siła Reiki optymalnie wspomaga każdy rodzaj głodówki leczniczej. które sięgają aż do szoku poporodowego. gdyż zmiękcza struktury zachowań. Rebirther pomaga nam przetransformować każdą negatywną myśl. Nie gra to żadnej roli.. nastawiona była na leczenie gruźlicy. powinien rozważyć jako skuteczną alternatywę głodówkę w połączeniu z Reiki. iż na powierzchnię pcha się wiele żalu. gdyż nagromadzone długo napięcia zostają nagle uwolnione a ciało mimowolnie przeciwstawia się obcemu strumieniowi energii.

Przy tym oddychaniu wzrosło tempo jego mimowolnych ruchów i nastąpiły reakcje. do dnia 6 sierpnia 1945. Gdy ten proces wyciszył się w naturalny sposób. Poprzez rytmiczne oddychanie rebirthingu niektórzy zostają nawet cofnięci do poprzedniego życia. Zadałam mu kilka ćwiczeń wizualizacyjnych. Smutek i troski znikną. I nagle podczas rebirthingu zdarzyło się coś nieoczekiwanego: przeskoczyłam w minione życie. przy których pomocy miał nadal nad .46 ucieleśnieniu niezmierzone siły uzdrowicielskie. wymanewrowują was stale w określone sytuacje. To było jak zaklęcie. aż do najgłębszych warstw psychiki. gdyż chciałam czegoś nauczyć się z tego. Zrozumiałam także. Bowiem jak byśmy tych wspomnień nie zechcieli zdefiniować. którą oddech poniósł już w momencie narodzin. do Hiroszimy w chwili eksplozji bomby atomowej. tak wiele związanych z tym emocji przedostało się nagle na powierzchnię mojej świadomości. gdy przebudzimy je w sobie i przeżyjemy raz jeszcze. Przeżywając ponownie swą śmierć. Pragnę opowiedzieć wam o pewnym przypadku. Zrozumiecie. a nie inny sposób traktuję życie. odkryłam także na nowo wiedzę. pozytywne zmiany. W takim przypadku poprzez rytmiczne oddychanie możecie zostać przeniesieni do podobnych scen i obrazów z jakiegoś minionego życia. czy mogłabym go uzdrowić. którą ona mi przekazała. Podczas mej poroży warsztatowej za granicę zwrócił się do mnie o pomoc silnie jąkający się młody mężczyzna. nie oddajecie się swemu partnerowi w życiu powszednim. że muszę go wprowadzić w świadome rytmiczne oddychanie. iż byłam w stanie świadomie przeżyć od dawna głęboko tłumione emocje i pozbyć się ich. I jak mocno urazotwórcze. Znowu oddychacie swobodnie i tak też zaczynacie żyć. Dodało mi to sił do traktowania teraźniejszości z większym zaufaniem i patrzenia w przyszłość z większą nadzieją. Pomagają nam one raz jeszcze w świadomy sposób przeżyć od dawna tłumione emocje i pozbyć się ich. dłonie i ręce drgały konwulsyjnie. Byłam wstrząśnięta. jak uwarunkowania z wcześniejszego życia determinują wasze dzisiejsze zachowania. to była ogromna psychiczna ulga. dlaczego na określone sytuacje zwykłam zawsze reagować w jednakowy sposób. wystąpił u niego skurcz. Przyszedł na terapię Reiki a ja ułożyłam dłonie na jego głowie w zalecanych pozycjach. tak często chorowałam i dlaczego zapadałam na takie. gdyż przy wcześniejszych próbach regresji pod hipnozą po prostu nie mogłam sobie przypomnieć spraw i zdarzeń z moich dwóch pierwszych lat życia. iż wybrałam owo życie i przeżyłam wybuch bomby atomowej. one zaś tłumaczą. Wiele małych i dużych trudności naszego życia wiąże się z obrazami i odczuciami z minionych wcieleń. A wytłumaczeń jest wiele. Ale wtedy odezwał się mój wewnętrzny głos. Stosowany wraz z Reiki powoduje niewyobrażalne. jakie często obserwuje się w bioenergetyce. Rebirthing dostarczył mi dobrych doświadczeń. Zapytał. było to doświadczenie. Chciałam na nowo przeżyć pierwsze lata mojego życia. Początkowo chciałam mu polecić seminarium Reiki. nie rozmawiacie z nim lecz walczycie ze sobą i godzicie się. Nieistotne jest przy tym akademickie pytanie. że nie potraficie kochać. a nie inne choroby. Przynajmniej w to nie należy wątpić. czy rzeczywiście żyliśmy już kiedyś czy też nie. Ale potem łatwiej mogłam zrozumieć wiele spraw: dlaczego l w taki. czyniłam to z określonym zamiarem. gdyż usunięta został szkoda. który ściśle wiązał się z jego jąkaniem. Przeżywając je ponownie możecie się od nich uwolnić i przetransformować je. Uzgodniliśmy termin. którego nie mogłam przebić. Gdy ja sama po raz pierwszy wypróbowywałam rebirthing. Rebirthing sam w sobie jest ważną formą uzdrawiania ciała i ducha. dlaczego. ów młody człowiek przypominał sobie nagle przypadek z jednego minionego życia. A tak bardzo pragnęłam przeżyć jeszcze raz moment moich narodzin i pierwsze miesiące mojego życia. aby później sam mógł stosować autoterapię. Gdy przyłożyłam potem dłonie na jego czakrę krtani. mur. Jego całe ciało wiło się w drgawkach silnych uderzeń energii. Załóżmy. dlaczego w naszym obecnym życiu w pewnych sytuacjach stale zachowujemy się niestosownie. one naprawdę istnieją. Poczuł się uwolniony. Już samo katartyczne działanie tych „historii” jest ważne. i poznałam intuicyjnie. ale stało się ono wyraźnie słabsze. Moja dusza była znowu czysta i otwarta na nowe. Sprawiły one. Na końcu naszej sesji wprawdzie nie przestał jąkać się. pozytywne wyzwania życia. zachęcający bym sam pomogła mu bezpośrednio. Pomogło mi to też lepiej zrozumieć moje motywy i pojąć. jak byście tego pragnęli. zwłaszcza w dzieciństwie. Spojrzycie teraz na własne problemy życiowe innymi oczami.

Komentarze i obserwacje pozostałych uczestników potwierdzą i wyjaśnią wasze spostrzeżenia. Podczas tej 10-minutowej terapii każdy uczestnik układa swe dłonie w trzech pozycjach.5 minuty. Nari Wiatr nieskończoności wieje przez serce. Wiele innych terapii także można łączyć z siłą Reiki. Jedno krzesło stoi u wezgłowia. Ona pokazuje ułożenie dłoni. zmienia pozycję. W ten sposób każdy ma okazję oddziaływać na różne miejsca ciała. które wszystkim gorąco polecam. ten także dozna podobnych doświadczeń. że nie każde miejsce ciała otrzymało wystarczającą ilość energii. uczestnicy zauważą prawdopodobnie. gdyż także przy zmianie ułożenia dłoni nadal pobiera jeszcze energię. wyposażonego w koc i poduszki. jak i cały szereg afirmacji. Gdy prowadzący. by uwolnił się ostatecznie od duchowych struktur. Pierwszą taką terapię odbywam z zasady dość szybko. Jest to cudowne przeżycie. Może siła Reiki pomoże wam odkryć waszą całkiem osobistą formę uzdrawiania. W kilka dni później znowu go widziałam. to na następną terapię grupową . Udzielajcie Reiki w swój właściwy sposób. Eksperymentujcie. może też sam stwierdzić. Mówił już o wiele płynniej. Każdy z uczestników kolejno kładzie się na stół. że każde ciało jest inne w dotyku.47 sobą pracować. daje mi oddech Nowego Początku. Następnego dnia czeka was nowe doświadczenie. drugie po przeciwnej stronie. z każdego boku stoją po dwa krzesła. że na różnych częściach ciała pacjenta odczuwamy podczas terapii różną temperaturę. jak te techniki pobudzania świadomości znakomicie współdziałają przy uzdrawianiu ciała i duszy. Ponieważ był gotów sam aktywnie uczestniczyć we własnym uzdrawianiu. Ponadto terapie grupowe to prawdziwa przyjemność. ciało i duszę. Strumień łez oczyszcza kałużę żalu. Jeśli kinestetyczna wrażliwość zwiększy się po pierwszej terapii. czynią to także pozostali. Kto wniesie podobną gotowość. kombinacja Reiki i rebirthingu odmieniła jego życie. Nari ROZDZIAŁ 12 Terapia grupowa W terapii grupowej możemy dzielić siłę Reiki z przyjaciółmi. siedzący od strony głowy pacjenta. gdyż równocześnie wielu ludzi udziela ciału energii życiowej. jedna z nich leży na stole. Podczas wtajemniczania w pierwszy stopień Reiki szybko nauczam terapii grupowej: Ustawiamy w tym celu sześć krzeseł wokół leżanki lub stołu o zbliżonych rozmiarach. Po zakończeniu terapii na stół kładzie się kolejny uczestnik a pozostali bawią się w „Podróż do Jerozolimy”. Terapie grupowe są zazwyczaj krótsze od normalnej sesji. Ponieważ podczas tej pierwszej terapii grupowej dłonie spoczywają w każdej pozycji najwyżej 1. Do każdego seansu potrzebujemy więc 7 osób. niż przy terapii indywidualnej. Podczas jednogodzinnego ćwiczenia partnerskiego stwierdzicie. Jakże to wspaniale czuć na swym ciele dziesięć albo dwanaście dłoni! Ponieważ bierze w tym udział wiele otwartych kanałów. czyli przesiadają się na wcześniejsze krzesełko w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. a pozostali naśladują te ruchy. na brzuchu także 5 minut). siła Reiki płynie jeszcze intensywniej. które wymuszały u niego jąkanie. Pierwsza szybka terapia dostarcza natomiast pierwszego kinestetycznego wyczucia ciała. a przez to potwierdzenie nauczycie się wierzyć we własne odczucia. Osoba siedząca od strony głowy pacjenta przejmuje prowadzenie. a pozostali oddziaływają na niego przez 10 minut siłą Reiki (w pozycji na plecach 5 minut. pozostałe prowadzą terapię. Stwierdzi. gdy wchłonięte zostają duże ilości energii. iż wasze dłonie rozgrzewają się zawsze wtedy. Otrzymacie też potwierdzenie.

czego próbuje się dokonać przeprowadzając każdego dnia dwie do trzech terapii grupowych lub indywidualnych. Kobiety ciężarne chętnie poddają się terapii Reiki. zwłaszcza. jakiej potrzebują. Tam. stawiając w centrum uwagi rozwój indywiduum. aż wchłoną energię. Wydaje się. Wszyscy czerpiemy korzyść z uzdrawiania. Regularne działanie na ogródek warzywny nagrodzi nas obfitością silnych roślin. to nawet i dłużej. dopóki wystarczyło mu na to miejsca. ile problemów istnieje na świecie. Istota tej prawdy sprawdza się też z odwrotnej strony: abyśmy wszyscy mogli być całościowo i w głębszym sensie zdrowi. Głównym jego celem jest ustabilizowanie stanu pacjenta. gdzie nie jest to możliwe. Terapie jakby ożywiały płód. zdrowe musi być wszystko i wszyscy. Nasiona. Wszędzie tam. Może pomóc Ziemi. „La Casa de Corazon” może stać się impulsem do tworzenia podobnych grup. Lepiej rosną też rośliny doniczkowe w mieszkaniu. Obie drogi są na swój sposób właściwe. Nie muszą się ograniczać do oddziaływania na jednego tylko człowieka. Możecie wówczas nakładać dłonie w każdej pozycji Reiki po 35 minut. lub dostarczyć siły Reiki w obszary katastrof. Terapie grupowe. Regularnie oddziaływałam siłą Reiki na moją siostrę. Jak widzicie. otwierając się na siłę Reiki i stając się jej kanałem. gdzie szpitale zezwalają na bezpośrednią terapię przez nakładanie dłoni. a my potrafimy jej także pomóc. Kwiaty i krzewy równie widocznie odnoszą korzyści z siły Reiki. jak nowotwory czy AIDS. . a jeśli jest taka potrzeba. uwarunkowane silniejszym wydzielaniem hormonów. na które przed wsianiem podziałamy siłą Reiki. ponieważ siła ta łagodzi ich większe bądź mniejsze dolegliwości. A wie już każdy jak bardzo jest to konieczne. Potrzymajcie je po prostu w dłoniach. a kwiaty cięte nie więdną tak szybko. mogą służyć kilku celom. zanim przejdziecie do następnej pozycji. a później bóle krzyża. Wraz z przebiegiem terapii zmieniał także stopniowo swe ułożenie. w pierwszych trzech miesiącach złe ranne samopoczucie. Kto lubi zajmować się ogrodnictwem. Kraje Wschodu próbowały dojść do celu idąc pierwszą drogą. roślin. jak zwykle. by odbywać terapie grupowe dla chorych na nowotwory i AIDS.48 przeznaczam więcej czasu. Ziemia potrzebuje naszej uwagi.. rozwiną się w zdrowsze i mocniejsze rośliny niż nasiona. gdyż zaczynał kopać w łonie matki i rozpychać się łokciami. Możemy przy ich pomocy wysyłać myślowe fale pokoju do tych miejsc na Ziemi. Otwierając się na uniwersalną energię życiową Reiki możemy okazać wdzięczność za jej bogactwa. czego potrzebujemy. gdzie skoncentrowano się na terapii chorych na AIDS. by uzdrowiła się sama. Kraje Zachodu wybrały drugą drogę. uwzględniające techniki drugiego stopnia. czy też całej kuli ziemskiej. niech stosują przynajmniej terapię na odległość z zastosowaniem technik drugiego stopnia. że korzyść z naszych uzdrawiających energii będzie czerpać warstwa ozonowa. gdzie trwają wojny. Ażeby indywidualny człowiek mógł być zdrowy całkowicie i w głębszym sensie. określonemu rejonowi kryzysu na Ziemi. polegającą na osiągnięciu równowagi indywiduum poprzez harmonię grupy. Nasza planeta daje nam wszystko.. dając więcej kwiatów i szybciej rosnąc. Wreszcie oddziaływałam na siostrę siłą Reiki podczas jej porodu a na moją siostrzenicę bezpośrednio po jej przyjściu na świat. ROZDZIAŁ 13 Reiki dla niemowląt. gdy mamy do czynienia z chorobami groźnymi. siła Reiki może mieć tyle zastosowań. zwierząt. każdy indywidualny człowiek. Reiki może je ze sobą pogodzić. czy nasza terapia grupowa służy jednemu człowiekowi. I tak „Reiki Alliance” założyło w 1987 roku w Santa Fe w Nowym Meksyku „La Casa de Corazon” (Dom Otwartego Serca). Terapeuci Reiki powinni zbierać się wszędzie. Wyrównują się także wahania nastrojów. Na kiełki możecie działać trzymając dłonie nad nimi. Możemy sprawiać. przynajmniej tak długo. że samemu dziecku Reiki również podoba się bardzo. bez względu na to. każda istota musi być zdrowa i cieszyć się dobrym samopoczuciem. gdy chodziła w ciąży. żywności. ten szybko stwierdzi jak bardzo siła Reiki służy roślinom. na które siłą Reiki nie podziałano. Terapie grupowe są niezwykle skuteczne w oddziaływaniu. grupy powinny z tej szansy skorzystać.

Kryształy omówiliśmy już w tym kontekście w innym miejscu książki. Jeśli pragniecie uzdrawiać w zwierzęciu jakiś konkretny organ. które pochłaniają szczególnie dużo energii. nawiążcie kontakt z elementarnymi duchami różnych roślin. Naukowo badano. Chcemy zakończyć ten rozdział szczególnie ważnym stwierdzeniem: terapia Reiki podnosi wartość odżywczą wszelkich pokarmów. Zwierzęta pod względem anatomicznym zbudowane są podobnie jak człowiek. co uważane było za niemożliwe. Niby dlaczego nie mielibyśmy więc z niego skorzystać? A zatem. Każda dysharmonia pomiędzy nami a przedmiotami codziennego użytku jest milczącym wezwaniem do kilku seansów Reiki. Zwierzę czasem daje się obłaskawić. a dla naszej istoty . Nie chciałabym przy tym wykluczyć. gdy nauczymy się porozumiewać z przychylnymi nam duchami natury. podobnie jak subtelne płaszczyzny waszego ciała. Siłą Reiki możecie ładować energetycznie wszelkie przedmioty i obiekty oraz oczyszczać je. przemówcie doń łagodnie. że otrzymamy zdrową i silną roślinę. zastosujcie go. oczyśćcie atmosferę siłą Reiki. Pogłaszczcie je. na co tylko chcecie. Na przykład . Możecie podziałać siłą Reiki nawet na przedmioty codziennego użytku: na auta. gdy będziemy do niej regularnie przemawiać. Zwierzęciu niespokojnemu. że wszelka materia jest właściwie wibracją . jest w tej materii doskonałym przykładem. łodzie motorowe. lecz właśnie na różnych szczeblach rozwoju. Stwierdzono. że wyjdziecie od położenia tego organu w waszym własnym ciele. Może zwróciliście już uwagę. Stają się dla naszej duszy istotą żywą. gdzie na podstawie charakterystyki gleby nie powinny wyrosnąć żadne rośliny. rozdrażnionemu. To uchroni nas przed niechcianymi awariami i zakłóceniami w pracy mechanizmów. Maszyny i aparaty odzwierciedlają nasze usposobienie. Zwracajcie uwagę. Tak przynamniej możemy założyć. pokonali przeszkody pozornie nie do pokonania i doprowadzili do bujnej wegetacji tam. Inicjacje drugiego stopnia stanowią do tego klucz. by wspierać je w ich pracy na naszej Ziemi. Co o tym sądzicie? Że brzmi to przesadnie? Pomyślcie o tym. Jakie rzeczy i istoty nie istniałyby na płaszczyźnie fizycznej. które sięgają daleko w wasze otoczenie i przenikają je. jak przy każdej terapii.49 Wiele napisano już o tajemniczym życiu roślin. Sukces stowarzyszenia „Findhorn” w Północnej Szkocji. jak rośliny reagują na nasze uczucia i na muzykę. że Reiki może bardzo pomóc w utrzymaniu zdrowia waszych zwierząt domowych. niż jako rzecz. a żagle w łodzi drą się chętniej wówczas. stowarzyszenie „Findhorn” założyło na nieurodzajnej ziemi prawdziwy ogród Eden. które zyskało sławę na całym świecie. by im pomogły i nauczyli się żyć w harmonii ze swym środowiskiem naturalnym. Wszystkie te przedmioty wchłaniają subtelną energię swego właściciela i reagują na jego nastrój i humory. siła Reiki może ją przenikać. Dotyczy to także zwierząt. Ponieważ wszelka materia jest właściwie wibracją. Zwierzęta lubią dotknięcie siłą Reiki i w trakcie masażu Reiki stają się zwykle coraz spokojniejsze. gdy tylko to możliwe. jesteście głęboko o tym przekonani. ale tylko wówczas. Ich sukces polega na dwóch tajemnicach: pozwolili duchom natury. nasyciły się naszą energią. Ponadto zalecam też. który sprawi wrażenie napełnionego negatywną energią. I musicie się z tym pogodzić. by oddziaływać na gruczoły dokrewne zwierzęcia. W większości krajów świata ludzie spożywają znacznie więcej potraw gotowanych lub „martwych” niż surowych. że szybciej powracacie do zdrowia. Dostrzeżecie. wystarczy. które odrzuca siłę Reiki. skoro nawet zwierzęta reagują na siłę Reiki. Jedynie bardzo rzadko spotkacie zwierzę. możecie przekazywać siłę Reiki na odległość.wibracją o różnej gęstości i częstotliwości. Z przykładu „Findhorn” i podobnych stowarzyszeń możemy nauczyć się przede wszystkim jednego: możemy na Ziemi i dla Ziemi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych. Ludzie z tego stowarzyszenia uczynili coś. gdy sami znajdujecie się w dołku energetycznym? Dla żeglarzy i marynarzy statek ma własną osobowość. z którymi kontakt może być niebezpieczny. Wykorzystujcie tę prawdę w dobroczynny dla siebie sposób: gdy następnym razem wejdziecie do pokoju hotelowego. traktują go raczej jako samodzielną istotę. nawiedzanym często przez sztormy skrawku wybrzeża. żaglówki. Na nagim. Podobnie możecie postępować z kamieniami szlachetnymi i biżuterią. że wasze auto wykazuje skłonności do defektu.duszą. We wspólnym działaniu ludzi i duchów natury może odnajdziemy na nowo ekologiczną równowagę i odnowimy Ziemię. wszystkie one ucieleśniają uniwersalną siłę życiową. Jednak na ogół zwierzęta odnoszą z terapii taką samą korzyść jak ludzie. na te rejony. gdy w to wierzycie. Zatem wiara i światopogląd wydają się dla procesu uzdrawiania nieważne. ponieważ z czasem wchłonęły nasze wibracje.

Kiedy stwierdził. by „nie rzucać pereł przed wieprze”. Tam. Można też inaczej. uwolnią się ze zobowiązania. (Healer nie powinien narzucać własnej pomocy tam. muszą za to coś dać. zatem dlatego tak intensywna. powinien o nie poprosić. że pacjent za uzdrowienie musi koniecznie płacić pieniędzmi. wzmacniał w nich jeszcze w dodatku mentalność żebraczą. ROZDZIAŁ 14 Znaczenie wymiany energetycznej Doświadczenia zdobyte w dzielnicy żebraków w Kioto nauczyły doktora Usui. żywych potraw. Z czasem jednak dane mu było odkryć. że ktoś z waszej rodziny albo bardzo bliski przyjaciel poprosi was o jedną lub więcej terapii. które przyjęli na siebie wraz z poddaniem się terapii). Oczywiście z różnych powodów możecie znaleźć się w sytuacji. Tak jak przed terapią prosicie pacjenta. Tam dieta składa się średnio z 73% surowych a tylko 27% gotowanych potraw. Gdy wreszcie sam potrafił ich dokonywać. 1) Kto pragnie uzdrowienia. Wymiana energetyczna nie oznacza wcale. Dlatego nie marnujcie cennego czasu i nie poświęcajcie swej wiedzy ani energii. Surowe potrawy dostarczają nam żywych enzymów. Surowe jedzenie to zdrowie. Z determinacją pragnął uczynić z żebraków świadomych odpowiedzialności obywateli i dać im dość siły. że uzdrawiający za swoje poświęcenie czasu musi otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. ale zależnie od gęstości wibrującą z rozmaitą częstotliwością. Równocześnie zapobiegają typowym zjawiskom rozpadu. które utrzymują organizm w sprawności i młodości. tak za inicjacje Reiki poproście także o stosowną wymianę energii. ZSRR. że nie potrafią docenić pomocy doktora Usui. przedstawiliśmy. Od mych uczennic i uczniów życzę sobie na przykład. Doświadczenia doktora Usui z dzielnicy żebraków w Kioto są aktualne także i dziś. gdzie ten stosunek jest odwrotny. Jeszcze raz: wszelka materia jest uniwersalną energią życiową. gdyż bliscy krewni i przyjaciele i tak bez przerwy wymieniają swe energie. W rozdziale 5. a po posiłku na brzuchu. gdy nie będziecie spożywać odpowiednich ilości surowych. iż wielu ludzi mimo przejściowego uzdrowienia powróciło znów do starego trybu życia. W takim przypadku powinniście na swe pokarmy działać siłą Reiki i w ten sposób nasycać je uniwersalną energią życiową. Przez wiele lat próbował zgłębić tajemnicę cudownych uzdrowień. 2) Za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. którzy posiadali niezbędną do tego wewnętrzną siłę. by chcieli sobie na nią zasłużyć. by mogli podjąć pracę i zadbać o swe utrzymanie. gdzie ktoś sobie tego wcale nie życzy). iż wielu na nowo powróciło do dzielnicy nędzarzy. Ale wymiana musi zaistnieć. Meksyku i Dolinie Hunza w Pakistanie. a przynajmniej ważny czynnik zdrowiu sprzyjający. by ułatwić sobie trawienie. Z tego powodu udzielając siły Reiki możecie ładować nową energią istoty żywe a także materię „nieprzepuszczalną”. . Pozwólcie waszej fantazji na swobodne działanie i zezwólcie waszej intuicji. Jezus także ostrzegał. Załóżmy. Przed spożyciem potrawy potrzymajcie ręce nad talerzem. To jest ważne: uczeń musi cenić siłę Reiki i być przygotowany na jej błogosławieństwo. Aby ludzie w pełni potrafili docenić dar uzdrawiania. jeśli widzicie. Swym zachowaniem udowodnili.50 pożywienie przeciętnego mieszkańca Ameryki Pomocnej składa się z 75% gotowanych i tylko 25% surowych potraw. (Nie możemy czynić z ludzi dłużników. gdy tylko skosztowali nieco życia w świecie i odkryli przy okazji swoją niechęć do wszelkiej osobistej odpowiedzialności. Gdy pacjenci w jakiejkolwiek formie wymienią z nami energię. by spenetrowała naprawdę nieskończone możliwości zastosowania siły Reiki. jakie wnioski wysnuł z tego doświadczenia dr Usui a potem uznał je za reguły życiowe. A on. W sile Reiki jest ona skupiona. by byli gotowi na odbiór siły Reiki a ponadto. jako dobry chrześcijanin chciał powrócić do dzielnicy nędzarzy i pomagać biedakom. Bułgarii. spotkać można nieprzeciętnie dużo stulatków: w częściach b. że ktoś nie jest tym naprawdę zainteresowany. ani wewnętrznie na to przygotowany. dr Usui wyszukał sobie nowych uczniów zainteresowanych prawdziwą transformacją. a zatem przedwczesnemu starzeniu się. udzielając bezpłatnie pomocy. W takiej sytuacji możecie zrezygnować z zapłaty. by dał wam coś ze swej energii.

Możecie najwyżej wskazać alternatywę. gdyż bez tego nie zaistnieje w rezultacie żadne uzdrowienie. Prośba o udzielenie siły Reiki powinna być jedną z podstawowych reguł przy terapii Reiki. chociaż gołosłownie życzą sobie wyzdrowienia i sami pozornie może nawet wierzą. aż nasze prawdy . powinniście natychmiast zwrócić mu uwagę. Możecie też proponować Reiki jako technikę relaksacyjną podczas warsztatów lub kursów. gdy odstąpimy nieco naszej obfitości i pozwolimy skorzystać z siły Reiki ludziom. jeśli sami nie jesteście lekarzami. świadomie żyjących ludzi. Wy możecie to czynić poprzez terapie na odległość. Podczas moich kursów wprowadzających stale powraca pytanie: w jaki sposób stać się terapeutą Reiki? Co mam zrobić. Powinniśmy zatem uzgodnić z naszym pacjentem formę wymiany energetycznej. Tacy ludzie podświadomie nie chcą być uzdrowieni. że wasz wewnętrzny głos mówi. skierujcie go do lekarza. które dawniej nazywano „dziesięciną”. by działać zgodnie z przepisami i profesjonalnie udzielać Reiki? W Niemczech np. To naprawdę jest bardzo ważne. Jako dar miłości nasza „dziesięcina” działa najskuteczniej. Naszym zadaniem jest kształcenie odpowiedzialnych. by jakiś lek odstawili. Ja składam ten dar udzielając inicjacji Reiki w krajach Trzeciego Świata. że pacjent jest naprawdę chory. iż teraz sam najlepiej może się uzdrowić. Prowadzi nas to do prawa. iż pacjent zbyt mocno na was polega. by poddał się badaniom. którym rodzice lub mąż poświęcają uwagę jedynie wówczas. nawet jeśli nie macie na to ochoty. będziemy żyć w harmonijnym świecie. iż ich prośba o uzdrowienie płynie z serca. Zapłata musi być dostosowana do jego zarobków i nie musi koniecznie polegać na wymianie pieniędzy. W swej praktyce przestrzegajcie koniecznie zasady. Skoro odniesiecie wrażenie. że niektórzy czerpią korzyści ze swej choroby. gdy są chorzy. dyplomowanymi psychologami. w którym za usługi pobiera się odpowiednie opłaty. natomiast wy więcej mu pomóc już nie jesteście w stanie. kiedy powinniście powierzyć pacjenta jego własnej odpowiedzialności. aby nauczył się uzdrawiać samego siebie. Nie róbcie więc tego. że sam odpowiada za siebie. Jest on celem i sensem wymiany energetycznej. Opłata za seans Reiki powinna odpowiadać mniej więcej cenie za jednogodzinny masaż.. Wytłumaczcie mu po prostu. A zatem cisza trwa. Nie chodzi tylko o terapię. Jeżeli zamierzacie uczynić Reiki swoją profesją. abyście nauczyli się rozpoznawać. W takim przypadku możecie bez problemów integrować Reiki z waszą normalną działalnością. jeśli jesteście lekarzami. co omówiliśmy dokładniej w rozdziale 12. Dopiero wtedy. znacząca tylko dla mnie. Możecie mu zaproponować udział w seminarium Reiki. uzdrowicielami albo działacie w innym uznanym zawodzie uzdrawiającym. Ponadto nie wolno wam przepisywać lekarstw pacjentom ani żądać od nich. obowiązani jesteście oczywiście do dokładnego poznania zarządzeń i przepisów prawnych. Nie musicie tego wyrażać gwałtownie ani ostrym tonem. Musimy w tym celu kształcić zarówno innych jak i siebie. Niema jest prawda mojej duszy. że diagnozę może postawić tylko lekarz. gdy potrafimy dawać i brać. Nie oznacza to jednak. Czy oni rzeczywiście chcą zrezygnować z tych szczęśliwych momentów? Gdy tylko intuicyjnie odczujecie. którym materialnie wiedzie się gorzej niż nam. istnieją dwie możliwości: możecie to czynić. by zainwestował coś we własne uzdrowienie. co jednak nie może wypływać z wewnętrznego przymusu. To generalna zasada. gdyż moje prawdy niekoniecznie są także twoimi prawdami. Tym samym dajemy naszą „dziesięcinę”.51 Problemu wymiany energetycznej nie możemy rozpatrywać jednak jedynie z punktu widzenia obowiązków odbiorcy siły Reiki. że musicie spełniać każdą prośbę. że dobre jest dla nas i innych. lub zadać mu ćwiczenia wizualizacyjne lub afirmacyjne. W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem oferować Reiki jako terapii. zamiast samemu przyjąć odpowiedzialność za własne wyzdrowienie. Równowaga między dawaniem a braniem jest jedną z wielu zalet siły Reiki. Dalej w doradztwie pójść wam nie wolno. Pomyślcie o dziecku lub zaniedbywanej żonie. Wymiana energetyczna uwalnia go od jego zobowiązań i zmusza. których musicie przestrzegać. Nie zapominajcie. Sądzę. przekazując siłę Reiki człowiekowi w stanie śpiączki lub wysyłając ją w obszary dotknięte katastrofą.

Gdy terapię poprowadzicie nieprzerwanie przez kilka tygodni. W tym punkcie pacjent może doznać nawrotu dokuczliwych objawów a chorobę odczuć dotkliwiej niż przed rozpoczęciem terapii. Jakże śmiać się będziemy. iż uzdrowienie ciała eterycznego i fizycznego dzieli różnica od dwóch do trzech dni. które określamy mianem uzdrawiającego kryzysu. ale mimo to w każdym przypadku są dobrym znakiem. a zatem chorobą chroniczną. a jego dolegliwości są dla niego nowe. musimy uwzględnić fakt. Warto zauważyć. wywołanego prawdopodobnie przez resztki łożyska w macicy. Po trzecim dniu pacjent jest przeważnie wolny od wszelkich dolegliwości. Reguła ta odnosi się do większości metod uzdrawiania duchowego. jeżeli w ogóle ma to miejsce. że jedna odbija się w drugiej. Przy chorobach o ostrym przebiegu sytuacja jest już inna. Przy terapii chorób o ostrym przebiegu siła Reiki zazwyczaj na początku wzmaga ból. więc wasze zadanie jako uzdrowiciela czy uzdrowicielki Reiki polega tylko na tym. że w najbliższych dniach bóle się wzmogą. Siła Reiki ostatecznie oczyszcza ciało z choroby. Chory przychodzi do was z bólami. ale trzeciego dnia z pewnością poczuje się lepiej. Nari ROZDZIAŁ 15 Oddziaływanie na specyficzne dolegliwości Gdy chcemy podziałać siłą Reiki na specyficzne dolegliwości. Jeśli pacjent. Ostre schorzenia definiowane są jako choroby trwające od niedawna. kiedy przywieziono kobietę. gdy ujrzymy. nie mogła nawet chodzić. aż proces zdrowienia zmobilizuje ostatnie toksyny. Symptomy wywołanie mobilizacją toksycznych resztek mogą być wprawdzie nieprzyjemne. a potem uprzedził. że uzdrawiający kryzys niekoniecznie musi wystąpić przy chorobach chronicznych.52 spotkają się w ciszy. by przyśpieszyć proces zdrowienia. i tak dotarła wreszcie do nas. Reagują one na terapię Reiki inaczej niż schorzenia przewlekłe. manifestują uzdrawiający kryzys dopiero w dalszym przebiegu terapii. Ów wzorzec reakcji możemy zresztą obserwować nie tylko przy terapii Reiki. Objawy te mijają zwykle po dwóch. Nie mogli sobie pozwolić na szpital ani akuszerkę. mimo poważnych dolegliwości. „ostatniego bastionu” choroby i rozbijacie go teraz od środka. Jest to znak. Ostre schorzenia natychmiast manifestują go w reakcji na siłę Reiki poprzez mobilizowanie toksyn. Rozpoczynacie masaż Reiki a jego bóle po pierwszych sesjach stopniowo słabną. Cierpiała okropnie. gdyż uzdrawiająca energia o dużej mocy całkiem nagle zostaje wchłonięta przez organizm i podwyższa wewnętrzne ciśnienie na chore miejsca. która przed kilkoma dniami urodziła dziecko. więc maż przyniósł ją do kliniki. i dlatego ich dziecko przyszło na świat w domu. Odwiedził już z pewnością lekarza. Przy Reiki owego . Oboje z mężem byli bardzo ubodzy. Załóżmy. Obecny jest także przy szeregu innych metod uzdrawiania. jak zapałka i pocierało. Choroby chroniczne. ból i obrzęki będą ustępować. Przed kilku laty studiowałam u meksykańskiego uzdrowiciela duchowego i asystowałem mu w jego klinice. Kobieta doznała jednak wkrótce ostrego zapalenia. że działacie na pacjenta. dostarczając mu dużej dawki energii życiowej. nie radził się jeszcze lekarza. chroniczne. Podczas mojej własnej pracy odkryłam. A ponieważ kryzys być może wcale nie nastąpi. Uzdrowiciel duchowy natychmiast zajął się nią. trzech dniach. polecając dobrego specjalistę. który przychodzi do was z artretyzmem. Objawy chorobowe mogą też zaniknąć stopniowo bez owego dramatycznego nasilenia. że większość chorób można przypisać do jednej z dwóch kategorii: chorób o przebiegu ostrym lub chorób przewlekłych. Także tym razem szpital odmówił przyjęcia i leczenia. nie musicie pacjenta z chroniczną chorobą informować wcześniej o mobilizacji toksyn. które pacjent wlecze za sobą od dawna. i powodują też podobną reakcję: zapalający się nagle płomień spala główkę zapałki. Główną cechą różnicującą oba typy schorzeń jest kryzysowe zaostrzenie dolegliwości tuż przed ostatecznym wyzdrowieniem. Siła Reiki i ostatnie resztki substancji toksycznych ścierają się wzajemnie. wyrządzicie mu dużą uprzejmość. że przebiliście się do „twardego jądra”. W tym momencie musicie objaśnić pacjentowi to zjawisko i aż do czasu pokonania uzdrawiającego kryzysu poddawać go dodatkowym terapiom.

Nawet niechęć pacjenta do kontaktu cielesnego i dotyku nie stanowi przeszkody. Postępujcie wówczas w następujący sposób: Połóżcie dłonie w pierwszej pozycji na oczach. Ostatecznie okazało się to owocne. W następnej pozycji oddziałujecie na gardło. Przyjaciółka zaraz przy pierwszej terapii wchłonęła dość siły Reiki. Ponieważ pacjent sam wchłania energię. drewno a nawet stal. Dlaczego tak się dzieje? Większość chorób rozwija się w organizmie bardzo powoli. Oczywiście w trakcie waszej pracy zbierzecie wiele własnych doświadczeń. że siła Reiki może przenikać tkaniny. że dwa kolejne dni mogą być bardzo nieprzyjemne. Optymalne byłoby udzielanie Reiki bezpośrednio przed i po zabiegu.jedną dłoń w poprzek u góry na kark a drugą także w poprzek delikatnie dokładnie nad gardłem. lecz wchłaniana. Możecie w tym celu albo nałożyć dłonie z obu stron. nieprzyjemne objawy fizyczne często tylko zwiastują. że do tej pory odżywiała się nieprawidłowo. które do tej pory były mu obce. w trzeciej uszy. organizm sam steruje procesem własnego zdrowienia. Do tego momentu choroba nie ujawniała się. W przeciwieństwie do chorób chronicznych. Nie chciałam z pewnością zadać jej cierpienia. Pacjent musi to wiedzieć i musi też być poinformowany. i mnie w to wliczając. by uruchomić proces uzdrawiania nieznanej jej dotąd choroby. zaś ono ból zranionego miejsca. Terapia Reiki zmienia ten obraz. Ku ognisku infekcji spieszą białe ciałka krwi i pożerają atakujące bakterie. Dla lepszego zrozumienia sytuacji musimy zważyć. bowiem przed terapią był zawsze zdrowy jak ryba. Przy oddziaływaniu na specyficzne symptomy powinniście nadto uwzględnić. która zaogniła się. Spotkałam się z tym fenomenem zaraz po mym wtajemniczeniu w pierwszy stopień Reiki. przysadkę mózgową i podłoże międzymózgowia. Występowanie przykrych objawów po terapii Reiki objaśniam często na przykładzie ciętej rany. gdyż siła Reiki wpływa podczas terapii równocześnie w ciało subtelne i fizyczne. jak to czyni z czasem każdy nauczyciel Reiki. ale objawy będą potem zanikać. Po pierwszej błędnej diagnozie zapalenia macicy odkryto właściwą przyczynę: kamienie nerkowe. Możecie zastosować przy autoterapii lub działaniu na pacjentów kolejność nakładania dłoni wg pani Takaty. A zatem. które sama udoskonaliła w oparciu o nauki doktora Usui. przygotować go.co ja sama preferuję . Nie dostrzegamy tego. zdrowszy styl. i tak oto dopiero teraz dowiedziała się o swej dolegliwości. We wstępnym etapie prowadzącym do uzdrowienia siła Reiki poruszyła kamienie w nerkach mojej przyjaciółki. że organizm spełnia swe funkcje i sam podejmuje niezbędne kroki. Mimo wszystko ból jako taki był pożyteczny. Odwiedziła mnie kiedyś dobra przyjaciółka zza morza i rano udzieliłam jej Reiki. zaś w pozycji czwartej nakładacie dłonie na płat potyliczny u podstawy czaszki. albo . Jak widzicie.53 okresu przejściowego nie można wyliczyć. Gdy zatem oddziałujecie siłą Reiki na chorobę o ostrym przebiegu. W ten sposób oddziałujecie na szyszynkę. Jakiś pacjent może kiedyś poskarżyć się na dolegliwości lub objawy. Moja przyjaciółka poczuła nagle silne bóle i nasza wspólna znajoma odwiozła ją do szpitala. trzymajcie je kilka centymetrów nad miejscem objętym terapią. przykro mi było z powodu mej przyjaciółki. sam też określa czas trwania terapii. Uświadomiła sobie. powinniście zawsze ostrzec pacjenta. że takie objawy w jego przypadku będą całkiem normalne. . w zależności od potrzeb. Wieczorem poszłam do pracy i tam odnalazł mnie telefonicznie lekarz pogotowia ratunkowego. Terapię Reiki można polecić przy każdym zabiegu chirurgicznym. Zamiast nakładać dłonie. Na złamane kości możecie jednak bezpośrednio oddziaływać dopiero po ich złożeniu. które odpowiadają położeniu gruczołów dokrewnych. W tym wariancie obejmujecie bezpośrednią terapią wiele naczyń limfatycznych pod dolną szczęką i z obu stron tchawicy. stres i stany napięcia. łagodząc bóle głowy. Oczywiście. W drugiej pozycji wasze dłonie przykrywają skronie. Często poszerzała terapię o kilka pozycji. zmieniła zatem swe przyzwyczajenia kulinarne a we wszystkich obszarach swego życia odnalazła nowy. że siła Reiki nigdy nie jest przez ciało wysyłana. przy schorzeniach o ostrym przebiegu proces zdrowienia poprzedzają czasem gwałtowniejsze symptomy. Powoli rozwijające się ognisko choroby wchłania natychmiast wasze uzdrawiające energie. Pani Takata nauczała łatwego ciągu układów dłoni. ponieważ Reiki przyśpiesza działanie narkozy oraz potem usuwanie jej z organizmu. ich zderzenie z chorobą powoduje ból i złe samopoczucie. a zatem oczywiście także opatrunek gipsowy. by skutecznie zakończyć proces zdrowienia. Proces leczenia powoduje napięcie. tak by przykryte były także zatoki nosowe.

byśmy razem mogły przeżywać tę . to pacjent i tak sam zdecyduje. nałożenie dłoni może trwać dłużej. Podążajcie zawsze ze swą intuicją i nakładajcie dłonie na miejsca. Wiedziałam. Zmieniła tylko formę istnienia. wspierałam ją z całych sił w tej wybranej przez nią drodze. Nie było łatwo nauczyć się. Oczywiście. takie jak nowotwór. by przestała przyjmować silne środki chemiczne. Nigdy tego okresu nie zapomnę. itd. u mężczyzn jądra. Umarła. ile tylko była w stanie wchłonąć. Różne sygnały zdradzą wam. że ciepło w waszych rękach słabnie. nakładam w tym celu dłonie na naczynia limfatyczne wysoko na wewnętrznych stronach ud. czy chce żyć czy umrzeć. a poprzez techniki drugiego stopnia Reiki mogłam z odległości 10 000 km prowadzić ją przez proces umierania. gdyż były to miesiące najgłębszych duchowych doznań. które sprawiają wrażenie szczególnie „głodnych” siły Reiki. kiedy należy zmienić pozycję dłoni. Tam nawiązała ze mną kontakt. gdy podążycie za własną intuicją. że moja matka znowu poddawana była chemioterapii. będziecie trzymać swe dłonie średnio 3-5 minut w jednej pozycji. kiedy macie skończyć masaż. gdy byłam w Brazylii. Terapię kończymy harmonizując kręgosłup. Zadzwoniłam do matki i zaprosiłam do wspólnej podróży. że ona nie umarła. Najlepiej. porzućcie obawy. W tym momencie terapia jeszcze się nie kończy. albo poczujecie. nie wolno wam brać odpowiedzialności za wyniki waszej terapii. Tak więc za każdym razem wiedziałam. jeśli to konieczne. gdyż matka czuła się coraz lepiej. Generalnie można powiedzieć. Możecie potem powtórzyć jeszcze raz terapię całego przodu ciała aż do stóp a potem jeszcze tyłu od ramion aż do kości krzyżowej. każdego dnia po 30 minut.54 Siódmą pozycją przykrywacie tarczyce i grasicę. a swędzenie i mrowienie uspokaja się. Przesyłałam jej Reiki na odległość i bezpośrednio po operacji zdawało się. Sami poznacie. W dwa miesiące później zamierzałam lecieć do Brazylii. całkiem przeciwstawne odczucia. Przed kilku laty moja matka zachorowała na raka. Może pacjent wyda westchnienie ulgi. zanim przejdziecie do następnej. Intuicja nie da się oszukać. kładąc na nie po jednej dłoni. Także i tę propozycję odrzuciła. jakie z taką intensywnością nie często dane mi było przeżywać. byście stale uprzytomniali sobie prawdę: bez względu na związek emocjonalny ze swym pacjentem. Nawet jeśli jestem dobrą uzdrowicielką. Wyraźnie to odczuwałam. trzy grubości palca poniżej pępka. czy chce wyzdrowieć czy pozostać chory. jak chemioterapia wprawdzie pokonała nowotwór. Ważne jest. włączając do terapii dalsze organy wewnętrzne: wątrobę pod prawym łukiem żebrowym. Już nigdy jej nie zobaczyłam. a ja kontynuowałam moje terapie na odległość z Kalifornii do Niemiec. Ja w tym momencie odchodzę od wzorca podstawowego i idę za metodą pani Takaty. gdyż nieraz już widziałam u moich przyjaciół. na przykład: przy cukrzycy na trzustkę. Jako ostatnie poddaję terapii gruczoły płciowe: u kobiet jajniki bezpośrednio nad kością łonową. gdyż wiąże się ona ściśle z układem odpornościowym organizmu. W żadnym przypadku! Z początku nie mogłam tego zaakceptować. ale wkrótce umierali oni w wyniku ubocznych działań silnych farmaceutyków. którzy uprawiali chirurgię magiczną. Przed moją podróżą bardzo pragnęłam. że nie mam wpływu na formę. przy chorobie serca na serce. Gdy jednak po jej oporze poznałam. Próbowałam ją ostrożnie namówić. następnie serce i splot słoneczny (gruczoły adrenalinowe). Potrzebowała tyle pozytywnej energii. że przy specyficznych chorobach działacie siłą Reiki na organy w szczególny sposób dotknięte chorobą. by pracować tam z uzdrowicielami duchowymi. W żałobę i smutek z powodu utraty fizycznej obecności mej matki wmieszały się inne. zwłaszcza grasicę. trzustkę na tej samej wysokości po lewej stronie ciała i oba płaty płuc. w których nagromadzony jest lęk przed zmianami i śmiercią własnego „Ja”. Ideałem byłaby możliwość oddziaływania na złośliwe ogniska chorobowe. Wolała wypróbować nową chemioterapię w południowych Niemczech. W razie chorób nowotworowych uwzględniajcie zawsze w terapii gruczoły dokrewne. Teraz nałóżcie dłonie na kolana. Możecie oczywiście uwzględnić w terapii także inne partie ciała. Nieco później zdecydowała się na chemioterapię w połączeniu z dietą makrobiotyczną i metodą Maxa Gersona. Potem wracam do wzorca podstawowego i oddziałuję na punkt hary lub Chi. że matka nie da się nakłonić do zmiany decyzji. w jakiej może manifestować się uzdrawianie. A więc. że to odnosi pożądany skutek. Mam zdolności emfatyczne i potrafię odczuwać w moim organizmie objawy chorobowe innych. Gdy uwzględnicie tę radę.

aż człowiek zanurza się w „pancerzu cielesnym”. Tkanki pod względem budowy i wielkości kopiują emocje i myśli. jakich dostarczyło mi towarzyszenie matce przy tym przejściu. prawdziwym człowiekiem. I stało się tak naprawdę. że brak słów ze wzruszenia. Narodziny i śmierć. uzdrowiciele i uzdrowicielki. a on przechodząc w inną formę istnienia objawia swe pierwotne piękno prawdziwego człowieka. lecz rzeczywiście .55 brazylijską przygodę. doświadczamy go w jego istocie. Mogę to porównać tylko z jednym jeszcze przeżyciem: narodzinami pierwszego dziecka mojej siostry. o czym myślicie”. dwa przejścia i oba radykalne i wstrząsające. gdyż poza maską choroby lub duchowej rozterki możemy dojrzeć prawdziwego człowieka . Wraz z otrzymaniem daru siły Reiki staliśmy się uzdrowicielami i jako tacy musimy wiedzieć: każdy poddawany terapii jest doskonałą istotą. Nari ROZDZIAŁ 16 Psychologia ciała. Energia pozytywna utrzymuje ciało w ruchu i giętkości. i doskonały jest także człowiek umierający. Innymi słowy: materia dostarczona naszemu organizmowi pomaga współtworzyć naszą fizyczną strukturę. Umysł pracuje poprzez ciało eteryczne. gdy ono stwardnieje. Spiętrzona energia usztywnia tkanki. choć nie według mojego planu. gdzie na naszych ramionach nosimy „brzemię świata”. wrażenia zmysłowe i wspomnienia. Nasze zadanie jest naszym przywilejem. Stary balast opada z niego. Z pełnym prawem możemy je rozwinąć: „Jesteście tym. gdy przychodzi na świat. Moja matka zatrzymała się na kilka tygodni w ciele astralnym. to dla mnie wyróżnienie i przywilej. Pragniemy mu pomóc. Dusza powraca do światła. czyli gdzie w ciele gromadzą się emocje Przed rozpoczęciem studiów chyba wszyscy przyszli psychologowie uważają mózg za centralę rozdzielczą dla funkcji psychicznych. mamy jedno zadanie: musimy innym dodawać odwagi oraz wspierać ich w procesie zdrowienia i stawania się jednością duchową. czego chciała nauczyć go choroba. Nigdy nie chciałabym zrezygnować z przeżyć. by zobaczył tę doskonałość. Na koniec życzyliśmy jej wszystkiego dobrego na dalszą drogę. aż doszło do spotkania całej rodziny w USA. że w narodzinach i śmierci mamy do czynienia z człowiekiem doskonałym. zachodzące w naszym ciele. który to proces niechaj wzbudza w nas głęboki szacunek i podziw. nie tylko w sensie metafizycznym. zaś umysł odbiciem ciała. Nie potrafię tego przekazać. i tak przytłaczająca jest ta miłość. by razem dzielić smutek i wreszcie uwolnić się od niego. Masażyści wiedzą o czym mówię. Prowadzić tak człowieka siłą Reiki przez proces umierania. i magazynuje je jak komputer. podczas gdy tłumione impulsy działania i pragnienia tworzą blokady .i budują zapory. Ciało jest lustrzanym odbiciem umysłu. gdy człowiek zrozumie. Może słyszeliście powiedzenie: „Człowiek jest tym co je”. a poprzez ten sam rodzaj wzajemnych oddziaływań reakcje emocjonalne. To odrętwienie utrwala się w coraz głębszych warstwach. Prawdopodobnie dlatego. Tym określeniem Wilhelm Reich scharakteryzował zbędną tkankę.w najprawdziwszym znaczeniu tego . Wszelkie zakłócenia i rozchwianie tej doskonałości są tylko złudzeniem. czyli bioplazmatyczne i pozostawia wszędzie w strukturze fizycznej swoją pieczęć. Reiki nam to umożliwi. która odkłada się wokół ciała niczym wał ochronny dla umysłu. Po części mają rację: mózg odbiera myśli. Ich dłonie napotykają codziennie na stwardnienia w mięśniu czworobocznym. Śmierć jest obudzeniem z marzeń nocy. Opadną one. wpływają na jego kształt i jego wewnętrzną budowę. Niemowlę jest doskonałe. Zawarte jest w nich tyle miłości. które przez nie przepływają. My.w każdym człowieku.najpierw w ciele subtelnym a potem fizycznym . Było to głębokie duchowe doświadczenie. Ale mózg to nie jest to samo co umysł.

To może w ciele wystąpić wszędzie. gdzie tkanka może się utwardzać. a w żadnym razie nie jedynym miejscem. a ta zależy od jej roli w świadomości ciała. Każde miejsce naszego ciała może nam opowiedzieć własną historię. Jednakże mięsień czworoboczny jest tylko typowym. Ilustracje [umysł i emocje w ciele – przód] .56 pojęcia.

57 [umysł i emocje w ciele – tył] pokazują. System wewnątrzwydzielniczy jest ściśle powiązany z czarkami. że także pomiędzy siedmioma głównymi centrami energetycznymi a zagnieżdżonymi w ich otoczeniu emocjami istnieje związek. Dwa kolejne rysunki [podział na przód i tył ciała . jakie emocje nagromadzone są w różnych miejscach ciała. Gdy przyjrzycie im się bliżej. to być może dostrzeżecie. i równie mocno splecione są „ciała” emocji i umysłu.

jego postawę i ogólny wygląd. a poza wskutek przyzwyczajenia utrwali się w sztywną strukturę psychofizyczną. Tym samym rozpadnie się naturalne wyregulowanie ciała. możemy na tej podstawie wyciągnąć wnioski odnośnie charakteru i osobowości danego człowieka. środowisko naturalne. . żal i złość. które przez nie przepływają. Idą Rolf stwierdziła. Ale emocje i myśli. Odkryła. iż w ciele wyrażają się umysł i emocje. Gdy w ciało wnikają lęk. Wiele lat zajmowała się budową mięśni i kształtem ludzkiego ciała.58 oraz na lewą i prawą połowę ciała] wyjaśniają. nadają mu ostateczną formę: jakość tkanek. W trakcie warsztatów uczymy się podstaw psychologii ciała i poznajemy metody i środki pomocnicze. jego mięśnie przyjmują różne postawy obronne. kolana w środku pomiędzy ramionami. to jego uszy znajdują się w linii prostej nad kolanami. a ciało nadaje im postać. że emocjonalne i fizyczne urazy ściągają i utwardzają tkanki mięśni i cienkie błony mięśniowe. Stanie się ono odrętwiałe i straci naturalną równowagę. że ciało jest wyposażone optymalnie i przytaczam model Idy Rolf. a ramiona nad biodrami. których zastosowanie może nas uwolnić ze spiętrzeń energii. Jeśli to wyregulowanie jest w którymkolwiek punkcie zakłócone. Jeśli takie sytuacje powtórzą się kilka razy. że jeśli fizycznie i psychicznie zdrowy człowiek stanie prosto. Oczywiście czynniki dziedziczne. odżywianie i aktywność fizyczna również kształtują ciało. podczas których omawiałam owe zależności. Ida Rolf była z wykształcenia biochemikiem i fizjologiem. Na wstępie objaśniam. twórczyni rolfingu. to postawy obronne utrwalą się w pozę: człowiek ucieleśni emocje. W wielu krajach świata prowadziłam już warsztaty.

Pięć rysunków [podział na przód i tył ciała. S. które ułatwiają zrozumienie psychologii ciała. Auflage. kto pragnąłby bliżej zająć się tym tematem.59 Istnieje cały szereg typowych dysharmonii i rozdźwięków pomiędzy kolejnymi obszarami ciała. na głowę i tułów. Polecam ją każdemu. 13 Ken Dychtwald: „Kórper-Bewusstsein”. na lewą i prawą połowę ciała. na górę i dół ciała. na tułów i kończyny] zainspirowała książka Kena Dychtwalda „Korper-Bewusstsein” (Świadomość ciała)13. Synthesis Yerlag. 1986 . Essen.

60 .

61 .

62 .

sztywność spowodowana jest przez Dolna szczęka: Blokada w wyrażaniu słów i uczuć. zmysł powonienia i ogólna zdolność postrzegania.63 Opisy do rysunków: umysł i emocje w ciele: Nos ilustruje: Stan naszego serca (poprzez kolor i kształt). poczucie własnej wartości Usta: Stopień zdolności przetrwania. stopień otwarcia się na nowe idee Czoło: Intelektualna zdolność wyrażania się Szyja: Wzajemny stosunek niewyrażone myśli myśli i emocji. pobieranie pokarmów w dosłownym i przenośnym znaczeniu. zahamowania lub swoboda w wypowiadaniu się Ręce i dłonie: . temperament seksualny. stopień pewności w życiu.

niezdolność do pofolgowania sobie. z brzucha) Mięśnie pośladkowe: Panowanie nad uczuciami. między łopatkami): Tłumiona złość Dolna część pleców: Ogniwo pomiędzy ruchem dolnej części ciała i tułowia (mężczyźni gromadzą w tym miejscu wiele emocji. osobista siła oddziaływania. stan naszego układu trawiennego Uda: Siła postawy. lęk przed życiem. dalekowzroczność ekstrawersję. blokada analna . lęk przed niepowodzeniem Stopy: Czy potrafimy stać na własnych nogach. lęk przed przedsięwzięciem czegoś Przedramię: Środek do urzeczywistniania naszych celów. nasza seksualność. zdolność osiągania swych celów. wiara we własne zdolności. lęk przed sukcesem Dłonie: Zdolność dawania i brania. stan układu oddechowego i krążenia krwi Brzuch: Nasze najgłębsze uczucia. strach przed śmiercią własnego „Ja”. zdolność przetrwania Kolano: Lęk prze śmiercią. zdolność do miłości. wyrażanie uczuć Piersi: Intensywność stosunków międzyludzkich. na ile potrafimy określić swój jasny cel. stopień rozwoju naszej władzy i mądrości Narządy płciowe: Związek z czakrą korzenia: moc Kundalini. kompleks niższości Łokcie: Intensywność związków pomiędzy siłą ramienia a zdolnością działania przedramion Górna część grzbietu (zwł. okna naszej duszy Uszy: Nasza zdolność słuchania (zawierają punkty do akupunktury dla całego ciała) Brwi: Stan naszej intuicji.64 Osobista jakość miłości i współczucia (gdyż są one zewnętrzną kontynuacją centrum serca) Splot słoneczny (przepona): Stopień i rodzaj kontroli uczuć. które przemieściły się tam. stopień naszego poczucia rzeczywistości. krótkowzroczność oznacza introwersję. lęk przed zmianami Twarz: Różne maski naszej osobowości: jak traktujemy świat Oczy: Jak widzimy świat.

zdolność wchodzenia w związki Ramiona: Stan naszej zdolności działania i swobody działania. zdolność do folgowania sobie Łydki: Stawianie sobie jasnego celu. by ciało. który każe nam automatycznie zastygać w nienaturalnej pozie i burzy naturalny. także nowe nurty w psychologii: Psycho Structural-Balancing. Hugendubel Yerlag. lęk (zwłaszcza kobiety gromadzą w tym miejscu wiele emocji) przed odpowiedzialnością Plecy: Miejsce. zdobyła uznanie także akupresura. Munchen 1988 . Oznacza to. może rozkoszować się wreszcie niewytłumaczalną lekkością BYTU. Równocześnie usztywniona postawa i nienaturalne pozy wytwarzają ze swej strony te same negatywne emocje. Manipulacja głębokich warstw tkanek podczas rolfingu rozmiękcza sztywne i fałszywe pozy oraz uwalnia emocje zmagazynowane w ciele. obok fizykoterapeutów i masażystów. Uwolniony ze złogów negatywnych doświadczeń z przeszłości.. iż codzienne powtarzanie negatywnych emocji wytwarza „pancerz cielesny”. Chris Griscom z Galisteo w Nowym Meksyku znana jest nie tylko z przeprowadzania regressingu w minione wcielenia. gdzie magazynujemy wszystkie nasze nieświadome emocje i napięcia Miednica: Siedziba energii Kundalini. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia Idą Rolf stwierdziła ponadto. lęk przed przedsiębraniem czegokolwiek Ida Rolf na podstawie swych badań naukowych i obserwacji opracowała w końcu technikę rolfingu. wyregulowany układ poszczególnych elementów ciała. po rozluźnieniu napięć. Umysł i emocje wpływają na ciało a równocześnie podlegają jego oddziaływaniu.14 W czasie dziesięciu jednogodzinnych sesji rolfingu terapeuta silnymi chwytami oddziałuje na głębokie warstwy mięśni. która wzbogaciła alternatywne metody uzdrawiania o nowe techniki uwalniania starych emocji. lęki przed zniechęceniem i porażką Ramiona-barki: Nasz sposób niesienia „brzemienia świata”.65 Mięśnie odwodzące: Problemy życiowe. zdolność do miłości. Poza rolfingiem. AstonPatteming i Hellerwork to tylko trzy przykłady nowych form psychoterapii. ona odkryła też znaczenie meridianów akupunkturowych dla 14 Idą Rolf: „Rolfmg”. Pytania o sprawdzanie samego siebie. skierowanych na nie działań korzenie podstawowych potrzeb życiowych i Ścięgno Achillesa. Swą pracą Idą Rolf zainspirowała w latach 70. z jakich same na początku powstały. w których ważna jest seksualność Stawy stóp: Nasz wewnętrzny i zewnętrzny zmysł równowagi Ręce: Stan centrum serca. znowu osiągnęło harmonijne. naturalne wyregulowanie swych kolejnych elementów. w latach 70. umiejętność poruszania się w świecie. które rozwinęły się z pionierskich dokonań Idy Rolf. człowiek czuje się jak nowo narodzony. w celu skorygowania wad postawy i nieprawidłowego dopasowania poszczególnych odcinków ciała. iż jej pacjenci podczas oddziaływania na głębokie warstwy tkanek mogli uwolnić się od licznych urazów duchowych.

w bioenergetyce). Oznacza to. W Mongolii z kolei wojownicy przygotowywali się do walki przy pomocy chua ka. musi zostać spełniony szereg warunków: Terapeuta lub terapeutka muszą dokładnie wiedzieć. by uwolnić waszą świadomość ciała? Korzystajcie przy tej krytycznej obserwacji z ilustracji [punkty ucisku dla uwolnienia spiętrzonych emocji – przód i tył]. Muszą umieć „odczytywać sygnały ciała”. Wiele wschodnich kultur już od tysiącleci wykorzystuje przy uzdrawianiu z licznych dolegliwości wzajemne oddziaływanie meridianów i emocji. technik automasażu. Gdzie nagromadziła się energia? Które partie ciała są usztywnione? Które punkty należy pobudzić. Każde uwolnienie jest pomocne. Co dzieje się wówczas? Siła życiowa napiera na zator.66 uwolnienia ze starych emoqi . celem wszystkich jest oczyszczająca katharsis. zaś powstający w wyniku opór wprawia ciało w „pobudzoną” wibrację. by ocenili się wzajemnie. W tym momencie pacjent doświadcza jeszcze uczuć. Kraków 1993 168 . która potem w różnych warstwach subtelnego ciała energetycznego wciska blokady i zatory w strumień energii. On angażuje się tak dalece. która pozwala przeżywać energię uwięzioną w emocjach. czego teraz pragnie nauczyć i co chce przekazywać. Przypatrujemy się sobie bardzo uważnie i wyszukujemy miejsca. czyli przynajmniej w zarysie rozumieć psychologię ciała. jak „krzyk pierwotny” Arthura Janova. Podczas seminariów połączonych z regressingiem w minione wcielenia. by pacjent był psychicznie „dojrzały” do uwolnienia. które punkty winny być pobudzone w celu usunięcia zatorów energetycznych. Po prostu z bliską przyjaciółką lub dobrym przyjacielem nawzajem oceńcie swoje ciała. I tylko to ma znaczenie. Pragniemy zarazem stwierdzić. Ono nie musi zresztą wcale kończyć się dramatyczną katharsis. Potem proszę uczestników. Szereg technik pobudzania świadomości może we wstępnym stadium katharsis wprowadzić nas w niezbędne ciśnienie i „pobudzone wibracje”: rytmiczne oddychanie. Większość tych technik dostarcza naszej powłoce psychofizycznej nowej siły życiowej. Technika terapeutyczna jest nieistotna. który w przeszłości spowodował zaporę. 15 15 Chris Griscom: „Czas jest złudzeniem”. który usuwa blokady. Wiele form jogi pragnie „wypalić” lub „roztopić” blokady energetyczne. Ponadto powinni sami na sobie doświadczyć emocjonalnego uwolnienia. odruch szczytowania (porównaj też opis rebirthingu w rozdz. Ważniejsze jest założenie. jak to w danym momencie dla niego możliwe. iż w mej pracy stosuję często siłę Reiki w połączeniu z rebirthingiem. Aby uwolnienie od nagromadzonych emocji zostało zwieńczone sukcesem. z zasady wygłaszam krótki wykład o psychologii ciała. gdzie przede wszystkim blokowana jest energia. swoje emocje opisuje tylko słowami lub wyraża je dreszczami i mimowolnymi ruchami. co robią. Katharsis uwalnia nas od naszego urazu tak dogłębnie i wstrząsowe. jaką stosują. które szły w parze z przeżyciem powodującym uraz. nawet jeśli opisywano te procesy innymi słowami i w innym systemie pojęć i odniesień. Ponowne przeżycie działa oswobadzająco i może wyrażać się rozmaicie. a tym samym uwalnia od strachu. 11) Chociaż poszczególne terapie w rozmaity sposób prowadzą do uwalniania z emocjonalnych urazów. zamiast werbalizować ją środkami rozumowymi. Oficyna Wydawnicza „Aster”. W rozdziale 11. Współczuć może tylko ten. kto sam przeżył to. które utrudniają przepływ prany w nadi lub nawet całkowicie go przerywają. Ta natomiast obejmuje wszystkie systemy strukturalne i funkcjonalne. aż one wreszcie odtworzą pierwotny uraz (a tym samym pozwolą go na nowo przeżyć). że muszą być znakomicie obeznani z techniką. pobudzanie określonych punktów ucisku. Hinduscy jogini zajmowali się natomiast badaniem funkcji prany w torach energetycznych (nadi) i jej oddziaływaniem na ciało eteryczne. wizualizowanie i ćwiczenia fizyczne (jak np. bez czego nie może dojść do żadnej katharsis. nawet jeśli pacjent zachowuje przy tym świadomą kontrolę. gdyż jakaś resztka lęku może współwibrować i blokować bezwzględne otwarcie. do jakiego pragną doprowadzić swych pacjentów. Możecie to wykonywać nawet w domu. nadmieniłam. Nieraz pobudzam w tym celu szereg akupunktów. w którym rozpuszczą się wreszcie. Chińczycy odkryli meridiany akupunkturowe i badali ruch siły życiowej „Chi” w ciele. Tylko wówczas mogą wejść w położenie pacjenta i przekazać mu poczucie zaufania i pewności. od opisywania wydarzenia po tzw.

Przy wydechu nacisk powinien zostać nie zmieniony lub tylko nieco zmniejszony. w perfekcyjnej harmonii z Uniwersalną Siłą Życiową. Pozwólcie energii po prostu płynąć. tylko wewnętrzną stałość i poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta. Uczynimy pierwszy krok. Wkrótce na tyle poznacie przebieg procesów zachodzących przy rebirthingu. Podczas jego realizacji należy każdego dnia przez 15 minut pracować w stanie medytacji. że sami będziecie mogli stosować go na sobie. strachu (zwłaszcza przed własną siłą) przestają mieć władzę nad nami. A zatem okoliczności na sprzyjają. świadomości masowej a nawet rasowej. by uchronić pacjenta przed ewentualnymi samouszkodzeniami ciała. Podczas. gdy pacjent wykonuje wdech. delikatnie uciskacie wymienione punkty. Publicznie dyskutuje się o uzdrawianiu duchowym i chodzeniu po ogniu. Zajmie to co najmniej 40 dni. lecz baczcie. byście stali na ziemi mocno choć swobodnie. Potem przejdźcie do praktyki. powtarzając szereg afirmacji. Nie możemy go w ten sposób przeprogramować. natomiast przy blokadzie na rękach . Pozwólcie. gdyż nagromadzone jest w niech bardzo wiele emocji (nie uciskajcie jednak zbyt mocno. Stare wzorce rezygnacji i samozaparcia. Tylko poprzez aktywny udział i regularne ćwiczenia możemy przyswoić sobie nowe wzorce myślenia i zachowania. Rozum musi znowu powoli zacząć pracę. które przeprogramują waszą podświadomość. gdy posuwając się od stóp w górę ciała. Bez nowego programu. Intuicyjnie odczujecie. nowych wzorców myślenia i zachowania pozostaniemy jednak nadal ofiarą negatywnych przyzwyczajeń. Pacjent może w tym momencie sam rozpocząć rozmowę. by to rozpuszczanie przebiegało i wybrzmiało w sposób naturalny a energia płynęła tak. gdy poprosicie o pomoc doświadczonego rebirthera lub innego terapeutę i omówicie z nim wasze blokady fizyczne oraz typowe dla waszego życia problemy. Obecnie musimy indywidualnie lub w grupach zdobywać wewnętrzną jasność. Pacjent może nawet rozpłakać się. możecie po kilku chwilach zapytać go: co się teraz w tobie dzieje? Co przeżywasz? Jak się czujesz? Teraz rozmowa jest ważna. W tym celu polecam 40-dniowy program ćwiczeń. I obojętne. gdy będą rozpuszczane blokady w centrum krtani. że jesteśmy istotami świetlnymi . Nad punktami szczególnie ważnymi dla pacjenta pracujcie z większą siłą. Jeśli nie. od kogo wyjdzie inicjatywa rozmowy. Możemy przebudzić się. nacechowanej przeszłością. i zachęcajcie go do dalszego oddychania. . Coraz lepiej rozumiemy.67 Najlepiej. Najlepiej. iż DUCH wpływa na materię. pobudzicie możliwie najwięcej z przedstawionych na ilustracji punktów ucisku.na punkty pasa barkowego. Zanim zaczniecie pytać pacjenta o jego odczucia. uwalniając się z brzemienia starych emocji. Rozpuszczając spiętrzone emocje oczyszczamy subtelne ciało energetyczne. poczekajcie zatem. Z czasem powrócimy do naszej prawdziwej istoty i odkryjemy. jak chce. stać się bardziej świadomymi i wyrwać się z matrycy. Dlatego widzimy wyraźniej. by wspomagać uzdrawianie Ziemi. Unikajcie zbędnych słów. Ponadto nie musicie nic od siebie wnosić. Na przykład przy blokadzie w nogach oddziałowujecie przede wszystkim na punkty umiejscowione na miednicy i udach. Zresztą każdy udział rozumu przerywa proces uwalniania. kiedy wybrzmi oczyszczająca katharsis. których miałby dotykać.pełnymi i doskonałymi. Bez lęku przed prześladowaniami możemy szukać nowych rozwiązań i odpowiedzi na podstawowe problemy życiowe. Nie wkraczajcie nawet przy silnej katharsis. ROZDZIAŁ 17 Znaczenie siły Reiki dla ewolucji świadomości Pod jednym względem żyjemy dziś w szczęśliwych czasach: w naszej zachodniej społeczności przeważa szczerość. które tamują przepływ energii. Jeśli wyczujecie gdzieś zapiekłe blokady energii. Przemieszczaniu energii przez ciało mogą towarzyszyć drgawki i dreszcze. Będziecie tylko przeszkadzać. by nie zatrzymywać przepływu energii). aż emocje naprawdę rozpuszczą się. pracujcie nad głównymi punktami ucisku w pobliżu. Zacznijcie rytmicznie i głęboko oddychać i naprowadźcie rebirthera na te punkty. Nie przeszkadzajcie w tym nigdy. niż dawniej. Nie musicie przyspieszać jej biegu. które właśnie tamowały energię. że uzdrawianie przebiega nie tylko na płaszczyźnie fizycznej.

nie jesteśmy od niego oddzieleni. która nacechowana jest miłością i harmonią. a my przystosowujemy się do jej wibracji miłości. Nie uda się nam przetrwać. która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE: Rosyjskie określenie CIAŁA ETERYCZNEGO. iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu. Pomaga indywidualnemu człowiekowi. Reiki jest metodą przekazywania siły. ASTRALNE. CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: C. jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. BLOKADY ENERGETYCZNE: Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM. które wibruje wyżej niż CIAŁO ETERYCZNE i związane jest ściśle z emocjami. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi. zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny. Zrozumiemy wówczas. która promieniuje od dała żywych istot. jeżeli będziemy wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną. Umożliwi nam ściągnięcie woalu. C. CHOROBA OSTRA: Choroba o ostrym przebiegu ale krótkotrwała. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. CIAŁO ETERYCZNE: Ciało bioplazmatyczne. Tak. energetyczny odpowiednik pola życia. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą . i uzyskać szersze pole widzenia. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. Nasza intuicja wzrasta. stworzony przez nas samych. że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. Uznamy wyższą prawdę BYTU. Czujemy się winni. kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. niewidzialna esencja. stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie. Samouzdrawianie oznacza. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. oddziałująca bezpośrednio na CIAŁO ETERYCZNE. pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”. który przysłania i mąci naszą świadomość. albo wyginiemy. Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY. CHOROBA CHRONICZNA: Schorzenie utrzymujące się długo. by nauczyć się czegoś nowego. CHOROBA: Każda zmiana w ciele. opracowana przez Alexandra Lowena. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat. ETERYCZNE. gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. BIOENERGETYKA: Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi. CENTERING: Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. CIAŁO ASTRALNE: Jedno z ciał subtelnych. Równocześnie zadanie i okazja. że cała planeta dostraja się do nowych częstotliwości wibracji. która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii. CHIRURGIA MAGICZNA: Forma uzdrawiania duchowego. Ale możecie też umknąć temu egomańskiemu JA. C. ucznia Wilhelma Reicha. Stan Ziemi. gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. w których tamowany jest przepływ energii. a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje. które stale mówi tylko o sobie. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając. a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną. PRZYCZYNOWE. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. stanowimy jedność z UNIWERSUM. Zobaczymy. izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami. Sądzę. Słowniczek AURA: Subtelna.68 Czujemy.

„wysokość” w zwracaniu się do kardynałów. Płomień miłości oczyszcza umysł. równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. EMANENCJA może się ukazać. na której najpierw objawia się każda choroba. zakorzenia ją w najgłębszych warstwach umysłu i związany jest ze wszystkimi zjawiskami. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości. które mogą przez niego przepływać. UZDRAWIANIE DUCHOWE: Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii. z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia. by jego wibracje swobodnie promieniowały na zewnątrz. które zwiększa ich ładunek i wydajność. Pierwsze trzy zasady hermetycznej nauki popychają nas w tym samym kierunku. Jego bezpośrednia świadomość podwyższa częstotliwość wibracji jego ucieleśnienia psychofizycznego i pozwala. i dlatego mógł do tej pory ową absolutną zasadę postrzegać jedynie przez pryzmat trójdzielności. 2. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem. POLE ŻYCIA: Odkryte przez Burra i Northrupa „pole życia” odpowiada CIAŁU BIOPLAZMATYCZNEMU lub ETERYCZNEMU. STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY: Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych. wysyłać promienie. Reprezentują trzy oblicza w gruncie rzeczy jednej absolutnej zasady. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki. CIAŁO PRZYCZYNOWE należy do ciał subtelnych. jako esencja warunek egzystencji. KANAŁ: Człowiek otwarty na subtelniejsze energie. jak podnosi się woal. chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych. Inni odczuwają ją jako emanację siły miłości. która także jest istotą własnego „Ja”. które się usamodzielniły i uzyskały własne życie.69 częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne. SIATKA KRYSTALICZNA: Geometryczne uporządkowanie kryształów. wzniosłego. nie materialne istnienie. a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów. że opętał go „zły duch”. DUCHY ELEMENTARNE: Formy myśli. Utworzyłam to słowo. CZAKRY: Centra energetyczne w CIELE ETERYCZNYM. Woal świadomości utrudnia człowiekowi jasne i niedwuznaczne uznanie prawdy. EGZORCYZM: Rytuał skierowany na człowieka. często w formie uzdrawiania na odległość. FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA: Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury. INICJACJE: Wtajemniczenie w siłę Reiki. który uważa. a my w niej. zamanifestować się w naszym życiu. dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom. PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI: Częstotliwość. by w tym nowym pojęciu unaocznić stopienie w jedno dominującej trójdzielności. coś nadzwyczajnego. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody. zasadnicza istota rzeczy. jak chronicznych. W następstwie zgadza się lepiej ze swym „wyższym” (uniwersalnym lub boskim) „Ja”. Widzimy. . Esencja: l. PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ): Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii. MOBILIZACJA TOKSYN: Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących. W naszych czasach ludzkość dotarła w swym rozwoju do decydującego punktu: stoi przed chrztem z ognia. wewnętrzna istota. emanować: wydobywać się ze źródła. EMANENCJA: Eminencja: 1. 1) EMANENCJA: Sposób bycia człowieka. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie. nawet istotą każdego „Ja”. Te trzy słowa zawierają się w trójdzielności EMANENCJI. WZORZEC (MATRYCA): Nawykowe struktury zachowań. UZDRAWIANIE: Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian. wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii. PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA: Płaszczyzna istnienia. 2. który w sposób celowy rozszerza swoją świadomość.

Ken Dychtwald. Wymienić pragnę ponadto autorów i nauczycieli. Wam. Brigitte Ziegler i Heldze Zepeck-Zimmermann z Monachium oraz Barbarze Szepan z Siegsdorfu. Eugene Fersen. Nari Mayo z Phoenix. zdobyte przy samouzdrawianiu z epilepsji. William Tiller i Marcel Yogel. Jestem im wszystkim wdzięczna. Chcę podziękować mojej mistrzyni Reiki. wiele mnie nauczyły. Glen Of Trees z Nowego Jorku. zbyt wielu. i mojemu ojcu. Kate Nani z San Diego i moim współtowarzyszom z kursu trzeciego stopnia: Donowi Riches z Londynu. Dwayne JaQuenex z Portland. iż mogłam spokojnie pisać w zacisznym miejscu i że pomógł mi znaleźć zdrowe podstawy dla mojej pracy w Europie. do jakiego zobowiązałam się z własnej woli przed 23 laty. Przede wszystkim tego. Miałam szczęście spotkać znakomitych nauczycieli. Jakkolwiek nasze „wyższe Ja” stale pozostaje naszym najlepszym nauczycielem. by napisać tę książkę. Bara Fischer. Francine Timothy z Paryża oraz Karłowi Everdingowi z Frankfurtu. nawet. Gudrun Óladóttir z Reykjaviku. cyst i guzów. że UMYSŁ panuje nad materią. by wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. to po drodze napotykamy też wielu ludzi. i Dwayne JaQuenex za jej redakcję i adiustację tekstu. Trino McAtee z Colorado Springs. że wolno było mi wykorzystać jej wiersze. Moje pierwsze doświadczenia. Chciałabym jednak wspomnieć w tym miejscu nauczycieli i współpracowników Universityfor Humanistic Studies i Instutute of Psycho-Structurd Balancing w San Diego w Kalifornii. Vicki i Randall Baer. składam podziękowanie za to. Wdzięczna jestem Nari Mayo. John Randolph Price. i że istnieją subtelne poziomy rzeczywistości. jeśli nie potrafimy ich dostrzec naszym normalnym okiem. Z wdzięcznością doznawałam ich życzliwego wsparcia. Drodzy Czytelnicy. gdy rozpoczęłam poszukiwanie użytecznych metod samouzdrawiania. Joyce Nelson. Leonard Orr. które dopiero nadały tej książce jej wspaniałą potoczystość.70 PODZIĘKOWANIE Książka ta stanowi nierozerwalną część rozwoju. Sondra Ray. których idee i odkrycia uwzględnione zostały w mojej książce: to Paavo Airola. Robertowi Horan. . Idą Rolf. którzy nami kierują i dzielą z nami wiedzę i doświadczenia. że mając wytyczony cel kroczycie wytrwale drogą transformacji. Muszę także podziękować moim uczennicom i uczniom: to oni umacniali mnie stale w postanowieniu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful