You are on page 1of 1

TECHNIKA Paliwo PB 95 jest mocniejsze od PB 98!

Udowadniamy t ryzykown tez

Okta(nowe) fakty i mity


Jeli Twj samochd moe jedzi na benzynie PB 95, nie ma sensu tankowa do niego paliwa o wyszej liczbie oktanowej. Mocy od tego nie przybdzie, a wrcz odwrotnie. No chyba e jest to paliwo o zwikszonej wartoci energetycznej lub zawierajce wiksze iloci zwizkw tlenu.
Teoria
Zacznijmy od teorii. Kada benzyna dostpna na stacjach charakteryzuje si dwoma podstawowymi cechami. Pierwsza to warto opaowa (energetyczna), a wic ilo energii, jak uzyskuje si w procesie spalenia okrelonej masy paliwa. Druga cecha to oktanowo - czyli zawarto oktanw, odpowiadajcych za prdko spalania i odporno mieszanki na spalanie stukowe. Im oktanw wicej, tym paliwo spala si wolniej i agodniej. Benzyna zaraz po procesie ranacji charakteryzuje si nisk liczb oktanow - w granicach 70. Dopiero pniej, w trakcie uszlachetniania, oktanowo jest podnoszona przez zastosowanie specjalnych dodatkw paliwowych, ktrymi s najczciej wglowodory o wysokiej oktanowoci. W zalenoci od proporcji mieszanki otrzymuje si nalny produkt o zadanej liczbie oktanw, ktry nastpnie traa na stacje benzynowe. W udowodnieniu tezy, e paliwo PB 95 daje wicej mocy ni PB 98, przychodzi z pomoc prosta zaleno zyczna. Jak wspomnielimy, paliwo o wyszej liczbie oktanowej spala si z zasady wolniej od paliwa, ktre ma t liczb mniejsz. Idc dalej, paliwo, ktre spala si wolniej, zdy dostarczy mniejsz ilo energii, a wic silnik naszego auta rozwinie mniejsz moc. nie kami - z umiechem potwierdzi nasze spostrzeenia Tomasz Pirowski, Test na hamowni V-tech Tuning (Cinquecento Sporting) szef V-tech. A wic test udowodni, e tankujc paliwo o wyszej liczbie paliwo PB 95 paliwo PB 98 rnica oktanowej, powodujemy, e mniej moc na silniku 59,2 KM 54,5 KM - 7,90% chtnie si ono spala w silniku, a co za moc na koach 40,9 KM 39,1 KM - 4,40% tym idzie, traci on na mocy. - Nie jest wykresy z bada zobacz na www.wrc.net.pl to adna rewolucyjna teoria. Potwierdzi wam j kady chemik - doda Pirowski, gdy z osigw. Wysoka oktanowo jest niejako efektem niedowierzaniem krcilimy gowami. Subiektywne ubocznym, gdy akurat zastosowane tu etery wraenie, e nasz silnik pracuje lepiej na paliwie 98 charakteryzuj si bardzo wysok liczb oktanow. wynika z faktu, e spalajc paliwo agodniej, pracuje Zmieszane z benzyn bazow podnosz oktanowo on niejako z wiksz kultur, a wic ciszej. Na ucho nalnej mieszanki. W ostatecznym rozrachunku jest lepiej, mocy jednak ubywa. Teraz ju wiemy, e zwycia jednak zwikszona wydajno paliwa (za w myl znanego sloganu reklamowego Jeli nie spraw tlenu) nad jego niechci do szybkiego wida rnicy, to po co przepaca nie bdziemy spalania si (wysoka oktanowo). Tak uzyskujemy ju robi sobie prezentw, tankujc do zwykego wiksz moc. auta drosze paliwo 98.

Zaintrygowani wynikami pomiarw postanowilimy pj za ciosem i sprawdzi, czy setki amatorw sportowych wrae, tankujcych szeroko reklamowane paliwa 99+, po prostu daj si nabiera na marketingowe sztuczki. Do paliw 99+ moemy zaliczy wprowadzony ostatnio na rynek BP Ultimate oraz dobrze znany Shell V-Power 99. Oba te paliwa posiadaj oktanowo zblion do 100. Wedug Na hamowni teorii, moc samochodu wraz ze wzrostem liczby Teoria teori, ale jak to wyglda w praktyce? Majc oktanowej paliwa powinna dalej spada. Tymczasem przez lata zakodowan w gowie prawd o tym, e znw zostalimy zaskoczeni. Odczyt z hamowni po paliwo o wyszej liczbie oktanowej (drosze) jest zatankowaniu benzyny typu 99+ przynis wzrost lepsze od zwykej 95, jako nie moglimy uwierzy, mocy. Osignlimy wynik 59,8 KM na silniku i a e test pokae co innego. Postanowilimy podda 42,1 na koach. To rezultat lepszy ni na paliwie PB badaniu Cinquecento Sporting na hamowni w 95 i znacznie lepszy ni na zwykym PB 98. Prawd krakowskim V-tech Tuning. mwic, bylimy w tym momencie lekko zdezorienNajczciej stosowane przez polskich kierowcw towani. O co tu chodzi? paliwo PB 95 stanowio baz naszych testw. PrzePo raz kolejny z wyjanieniem przyszed Tomasz prowadzone badanie dao rezultat 59,2 KM na silniku Pirowski. - To proste. Dzieje si tak dlatego, e w oraz 40,9 KM na koach. Po zuyciu paliwach 99+ stosuje si innego caego baku udalimy si na stacj rodzaju dodatki ni w przypadku Oktan, C8H18, alkan, ciecz trudno benzynow, by zatankowa zwyk zwykych benzyn PB 98 - wyjani miesza si z etanolem, miesza si benzyn 98. Wynik kolejnego ponasz rozmwca. Dowiedzielimy si z eterem dietylowym. Zwizek miaru na hamowni potwierdzi teori! od niego, e do nowych mocnych mao aktywny chemicznie ulega Auto osigno wyranie nisz moc paliw dodawane s specjalne zwizki reakcji spalania. Otrzymywany ni na teoretycznie gorszej benzynie eteryczne, zawierajce due iloci gwnie z ropy naftowej. UywaPB 95. Wyniosa ona 54,5 KM na silnitlenu. I to wanie zwikszona jego ny jako umowny wzorzec sucy ku i 39,1 KM na koach. - Prawa zyki ilo jest odpowiedzialna za wzrost do oznaczania liczby oktanowej
paliwa (LO) - przyjmuje si, e oktan ma LO=100.

Wyjtek od reguy?

Sport

Kto powie, e skoro paliwa o niszej liczbie oktanowej daj wysz moc, to dlaczego w sporcie uywa si benzyn o bardzo wysokiej liczbie oktanowej? Przecie doskonale znany rajdowcom Elf Turbo Max ma liczb oktanow 101,7. Spieszymy z wyjanieniem. Wspomnielimy na pocztku o zjawisku spalania stukowego. Pojawia si ono w momencie, gdy odporno mieszanki paliwowo-powietrznej na samozapon jest zbyt maa, przez co spalanie przebiega bardzo gwatownie, powodujc destrukcyjne detonacje w silniku. Na zjawisko to zdecydowanie bardziej naraone s wysilone jednostki wyczynowych samochodw ni silniki aut seryjnych. To dlatego w tych pierwszych naley stosowa wysokooktanowe paliwa - po to, aby spowolni proces spalania. Jest to nieuchronny kompromis powodowany trosk o ywotno sportowych silnikw. Co ciekawe, gdyby zjawisko spalania stukowego w ogle nie wystpowao, mona by pewnym, e kada z rajdwek jedziaby na paliwie o bardzo niskiej oktanowoci, w myl zasady, e do silnika naley stosowa benzyn o najmniejszej moliwie liczbie oktanowej, przy ktrej dziaa on poprawnie. Spalanie stukowe jednak istnieje, przyprawiajc o bl gowy konstruktorw silnikw. Moe to i lepiej, bo czy ktokolwiek potra sobie wyobrazi samochd WRC na 70-oktanowej benzynie? Micha Niezbecki

WRC 47