PLAN PRACY

TEMAT: BUDOWA, ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁADANIE I SKŁADANIE kbk AK.
MIEJSCE: CZAS: METODA: Strzelnica. Kieruje kierownik zajęć. Praktyczna z elementami pokazu.

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE: 7,62 mm kbkAK 100%. Przekrój 7,62 mm kbkAK. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE: -w czasie zajęć utrzymać wysoką dyscyplinę -szczególną uwagę zwrócić na warunki bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią LITERATURA: 7,62 mm KARABINKI - Opis i użytkowanie, sposoby i zasady strzelania uzbr. 2447/86 PSBS - 86 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Zabrania się: kierowania broni w stronę ludzi, samodzielnego oddalania się z rejonu zajęć niewłaściwego posługiwania się bronią.

WYKONYWAĆ TYLKO KOMENDY INSTRUKTORA.

45 mm x 39 szybkostrzelność 600 strz/min zasilanie 30 nabojowy magazynek zasięg strzału bezwzględnego 350 m. AKM .komora zamkowa z przełącznikiem rodzaju ognia i pokrywą .przyrządy celownicze .suwadło z tłokiem .łoże . zwracając uwagę na Wykonują praktycznie rozkładanie i składanie kbkAK SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA SPRAWDZENIE CZY W KOMORZE NABOJOWEJ NIE MA NABOJU.zawór .urządzenie powrotne . Spocznij.rura gazowa z nakładką .mechanizm spustowy . . Prowadzę z całością drużyny prawidłowe wykonywanie poszczególnych czynności. Ma to na celu nauczyć was budowy karabinka. Podaje ogólną charakterystykę broni przeznaczenie – broń indywidualna strzelca do zwalczania lekko opancerzonych .odłączyć magazynek . Ryglowanie karabinka następuje przez obrót zamka.lufa . składania kbkAK. 5 Słuchają i obserwują.PRZEBIEG ZAGADNIENIA Lp.sprawdzić czy w komorze nabojowej nie ma naboju . AK 74 nabój – 7.odłączyć wycior odłączyć pokrywę komory zamkowej odłączyć mechanizm powrotny odłączyć suwadło z zamkiem odłączyć zamek od suwadła odłączyć rurę gazową z nakładką Słuchają i obserwują. seryjny. odmiany – AK 47. który jest jednocześnie bezpiecznikiem od wystrzałów przypadkowych.kolba .62 mm x 39 5. Słuchają. praktycznej umiejętności składania i rozkładania broni. zasady działania rozkładania i Wykonują komendę.rękojeść Omawiam zasadę działania karabinka AKM Zasada działania broni opiera się na wykorzystaniu energii gazów prochowych odprowadzonych z przewodu lufy do umieszczonej nad lufą komory gazowej z tłokiem do uruchomienia głównych mechanizmów broni.oddać strzał kontrolny . Ćwiczenia praktyczne. Mechanizm uderzeniowy jest typu kurkowego z kurkiem napędzanym sprężyną uderzeniową. Mechanizm spustowy ma przełącznik rodzaju ognia pojedynczy. 6 Składanie broni wykonuje się w odwrotnej kolejności.komora gazowa . siły żywej i celów 2 3 Słuchają i obserwują Słuchają 4 Omawiam budowę: . Podaje kolejność czynności przy częściowym rozkładaniu karabinka: . 1 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 Drużyna baczność: Uczył was będę budowy.

ząb kurka zaczepia za ząb zaczepu ognia pojedynczego i kurek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Następuje kolejny strzał. W celu oddania pojedynczego strzału należy nastawić przełącznik na ogień pojedynczy i nacisnąć spust. Podczas ruchu powrotnego suwała z zamkiem do przodu kurek utrzymuje się na zaczepie spustu samoczynnego. Pod działaniem gazów pocisk przesuwa się w przewodzie lufy do przodu i gdy minie przewód skośny. Działanie części i mechanizmów podczas strzelania ogniem pojedynczym. Suwadło z zamkiem pod działaniem siły bezwładności przesuwa się dalej do tyłu. łuska utrzymywana przez zaczep wyciągu zamka jest wyciągana z komory nabojowej i po napotkaniu wyrzutnika komory zamkowej zostaje wyrzucona na zewnątrz przez wycięcie pokrywy komory zamkowej. co podczas strzelania ogniem ciągłym aż do wprowadzenia kolejnego naboju do komory nabojowej i zaryglowania lufy. następuje strzał. po naciśnięciu języka spustowego zaczep kurkowy spustu zwalnia ząb kurka. następuje strzał. Suwadło wykonując jeszcze kurtki ruch do przodu i naciskając dźwignię spustu samoczynnego rozzębia zaczep spustu samoczynnego z zębem kurka. Po ustawieniu przełącznika na ogień ciągły dźwignia przełącznika zwalnia ramiona tylne spustu (odryglowuje spust) pozostając jednak w wycięciu zaczepu ognia pojedynczego. Następny strzał jednak nie nastąpi. po dostaniu kolejnego naboju z magazynka do komory nabojowej następuje ryglowanie przewodu zamkiem. kurek pod działaniem sprężyny kurka obróci się i zatrzyma na zaczepie kurkowym. Pod działaniem sprężyny kurek obraca się na osi i uderza w iglicę. ponieważ równocześnie ze spustem obrócił się do przodu zaczep ognia pojedynczego i jego ząb stanął na drodze zęba kurka. ciśnie na tłok gazowy i odrzuca suwadło do tyłu.Lp. a w szczególności przestrzegania . 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 Współdziałanie części i mechanizmów w czasie strzelania ogniem ciągłym. Kurek pod działaniem sprężyny obraca się energicznie i uderza w iglicę. część gazów przedostaje się do komory gazowej. po pierwszym części i mechanizmy wykonują te same czynności. Spocznij. w celu oddania następnego strzału należy zwolnić spust i ponownie go nacisnąć. pod działaniem sprężyny podnosi się a zaczep spustu samoczynnego i opiera się o przednią płaszczyznę kurka. w tym czasie pocisk wylatuje z lufy. Gdy spust zostanie zwolniony . gdyż język spustowy mechanizmu jest przez cały czas naciśnięty(strzelanie ogniem ciągłym). CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 Drużyna baczność: Uczyła was będę warunków bezpieczeństwa i zachowania się podczas posługiwania się bronią. kształtowania właściwej postawy oraz zdyscyplinowania. Po zaciągnięciu języka spustowego zaczep kurkowy spustu rozzębia się z zębem kurka. obróci się pod działaniem sprężyny do tyłu a zarazem z nim zaczep ognia pojedynczego. Ma to na celu wzmożenia dyscypliny. Występ suwadła zwalnia dźwignie spustu samoczynnego. Iglica zbija grotem spłonkę naboju. podczas przestawiania przełącznika z położenia „zabezpieczone” do położenia „ogień pojedynczy” dźwignia przełącznika rodzaju ognia wychodzi również z wycięcia zaczepu ognia pojedynczego i nie wpływa na działanie mechanizmu spustowego podczas strzelania. Po ponownym naciśnięciu spustu nastąpi koleiny strzał i działanie części mechanizmów powtórzy się. Suwadło przesuwając się do tyłu obraca zamek przednim skosem wycięcia wokół osi wzdłużnej wyprowadza rygle zamka zza opór ryglowych komory zamkowej. następuje odryglowanie zamka. kurek pod działaniem sprężyny obraca się energicznie na osi i uderza w iglicę wystającą z trzonu zamka . ząb zaczepu ognia pojedynczego rozłączy się z zębem kurka i kurek zostanie zwolniony.

...............Lp...... 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 warunków bezpieczeństwa w czasie obchodzenia się z bronią i używania środków bojowych i pozoracji pola walki Warunki bezpieczeństwa omawiam cytując punkty z instrukcji PSBS –86.............. OPRACOWAŁ ...... ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful