3.

ZASILANIE Struktura układu zasilania

A

ENERGET. SYSTEM KRAJOWY

GPZ 110kV/SN LINIA 110 kV LINIA 15 ÷ 30 kV

PODSTACJA TRAKCYJNA 3 KV DC

B

ENERGET. SYSTEM KRAJOWY

PODSTACJA TRAKCYJNA LINIA 110 kV 3 KV DC

Transformacja napięcia w systemie trakcji 3kV DC

ogólnopaństwowa sieć energetyczna podstacja trakcyjna kabel powrotny zasilacz trakcyjny sieć jezdna

sieć szynowa

Ogólny schemat zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego

c) pantografowy . b) łyżkowy.Sieć trakcyjna kolejowa a) b) c) Odbieraki a) krążkowy.

Występują następujące konstrukcje sieci trakcyjnej: a) sieć płaska b) sieć łańcuchowa pojedyncza c) sieć łańcuchowa podwójna Ze względu na ograniczenie wpływu warunków atmosferycznych rozróżnia się sieć łańcuchową: a) nieskompensowaną.Konstrukcja sieci jezdnej musi być dostosowana do prędkości jazdy pojazdów oraz do wartości prądów przez nie czerpanych. b) półskompensowaną c) skompensowaną .

30 ÷ 40 m Sieć płaska .

Sieć łańcuchowa pojedyncza Sieć łańcuchowa podwójna .

Szkic zawieszenia sieci półskompensowanej i skompensowanej .

Kształt drutów jezdnych musi umożliwiać wygodne ich mocowanie w zaciskach podwieszeniowych sieci oraz prawidłową współpracę z odbierakiem prądu. Przewody mogą mieć różne powierzchnie przekroju: 50 – 120 mm2. zapewniające bezzwisowe położenie przewodów (wyjątek – tunele). W Polsce na torach szlakowych stosuje się sieci całkowicie skompensowane. Sieć ma linkę nośną o przekroju 95 lub 120 mm2 i dwa przewody jezdne o przekroju 100 mm2 każdy. Przewody prowadzone są w odległości 8 cm od siebie. dla kolei Djp 100. . Powszechnie stosuje się przewód profilowany – okrągły z podłużnymi rowkami w górnej części .oznaczenie Djp (drut jezdny profilowany) z liczbą określającą przekrój przewodu w mm2.

w zależności od charakteru linii.9. lina nośna 120 mm2 Cu. reszta jak wyżej. . Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych mierzy się od główki szyny.1 m). dwa przewody jezdne 100 mm2 Cu oraz przewód dodatkowy 25 mm2 Cu. Na PKP wynosi 5. a przede wszystkim jej obciążenia i prędkości jazdy pociągów. Przy zawieszeniu indywidualnym sieć każdego toru ma własne konstrukcje wsporcze – słupy trakcyjne. YC95-2C – dla 120 km/h. przykładowo: YC120-2C – dla 120 km/h. lina nośna 95 mm2 Cu.Stosowane są różne typy sieci. max 6. Przy zawieszeniu grupowym sieci wielu torów (na stacjach) stosuje się wspólne konstrukcje – bramki.6 m (min 4. Rozróżnia się indywidualne i grupowe zawieszenia sieci trakcyjnej.

rysunek. W bezawaryjnym stanie pracy zasilacz rezerwowy jest odłączony od sieci. . Zasilacze są wyprowadzone w pobliżu izolatorów sekcyjnych.Sieć trakcyjna w komunikacji miejskiej W sieciach tramwajowych stosuje się zasilanie jednostronne sekcji .

metro w Paryżu) .Koło pneumatyczne w pojeździe metra (np.

stosowane jest dwustronne zasilanie każdego odcinka sieci jezdnej oddzielnymi zasilaczami. Dwustronne zasilanie zwiększa pewność działania układu oraz jego sprawność przez zmniejszenie spadków napięcia i strat mocy w sieci. wyprowadzonymi z sąsiednich podstacji. punktach zasilania. umieszczonych mniej więcej pośrodku odległości między podstacjami. wykonanych najczęściej jako linie kablowe. . elementów sekcjonowania podłużnego . W sieciach kolejowych na szlaku. Podziału sieci na odizolowane od siebie odcinki dokonuje się za pomocą tzw.Zasilanie i sekcjonowanie sieci kolejowej Sieć jezdna jest zasilana z podstacji trakcyjnych za pomocą zasilaczy.izolatorów sekcyjnych. w warunkach normalnej eksploatacji. Zasilacze wprowadzone są na sieć w tzw. Dalsze zmniejszenie spadków napięcia w sieci osiąga się dzięki zastosowaniu kabin sekcyjnych.

a) podstacja b) podstacja podstacja kabina sekcyjna podstacja Schemat zasilania i sekcjonowania sieci jezdnej na szlaku: a) linii jednotorowej. b) linii dwutorowej .

a) PODSTACJA PODSTACJA b) + 1 2 A SEKCJA I KABINA SEKCYJNA + B S C D SEKCJA II + 3 4 Układ zasilania z kabiną sekcyjną a) schemat uproszczony b) schemat z wyłącznikami szybkimi c) zasilanie pojazdu trakcyjnego tor1 S tor2 PODSTACJA PODSTACJA c) + 1 2 A SEKCJA I KABINA SEKCYJNA + B S C D SEKCJA II + 3 4 tor1 S tor2 POJAZD .

PODSTACJA PODSTACJA d) + 1 2 A SEKCJA I KABINA SEKCYJNA + B S C D SEKCJA II + 3 4 tor1 d) wyłączenie sekcji toru przy wystąpieniu zwarcia e) wyłączenie toru na odcinku między podstacyjnym przy wystąpieniu zwarcia S Z tor2 PODSTACJA PODSTACJA e) + 1 2 3 + 4 tor1 Z tor2 .

a) b) Sposoby zasilania sieci stacyjnej: a) z sieci torów szlakowych. b) z podstacji. podstacja tr. c) z kabiny sekcyjnej c) kabina sekcyjna .

6 16 107 1 29 17 3 1 7 70 1 2 2 20 30 80 8 39 18 1 2 4 10 40 2 108 19 106 9 podstacja trakcyjna 106 106 60 106 106 Przykład sekcjonowania sieci na stacji. numeracja odłączników .

rozdzielni energetycznej wysokiego napięcia 2. katodowy filtr typu Γ Urządzenia podstacji trakcyjnej . jakie są potrzebne do zasilania pojazdów 3. grupy urządzeń przetwarzających energię dostarczoną na energię o takich parametrach.Podstacje trakcyjne Podstacja trakcyjna składa się z trzech zasadniczych części: 1. rozdzielni prądu przetworzonego mostek prostowniczy filtr rezonansowy D1 (-) D2 D3 D4 D5 D6 (+) a) b) c) Dł.

4kV F WZ2 T1 T2 P1 D1 OP1 P2 D2 OP2 (+) + Odłącznik szyny zapasowej WS1 Odłącznik szyny głównej Wyłącznik szybki Odłącznik liniowy Do szyn Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Wyłącznik zapasowy WS5 WZ Do sieci jezdnej Kable powrotne .LWN1 OU1 LWN2 OU2 OL1 OL2 W1 W2 OS1 OS OS2 15 kV OP2 OSZ2 OP1 OSZ1 Schemat obwodu głównego podstacji trakcyjnej kolejowej systemu prądu stałego WZ1 TP1 S1 TP2 S2 0.

Podstacja trakcyjna OZ1 OZ2 02 OZ5 OP 04 OZ4 OZ3 Tor 2 Tor 1 01 05 03 Schemat połączenia podstacji trakcyjnej kolejowej systemu prądu stałego z siecią trakcyjną .

Zespół prostownikowy przy transformacji 110/3 kV .

Prądy błądzące kabel powrotny szyny rurociąg strefa katodowa szyny strefa anodowa rurociagu strefa anodowa szyny strefa katodowa rurociągu Isz(x) + ∆Uszyna-ziemia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful