You are on page 1of 6

Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

c. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. kontur. fioletowa. średniej. brązowa. a. jasnoniebieska. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Za pomocą kresek (długiej.  bryłę.7. 9. aby jedno wydawało się płaskie. Napisz. zarys przedmiotu. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. czym się posłużyłeś. granatowa. słaby walor ma barwa 10. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a.  barwę przedmiotu. fakturę przedmiotu. żółta. b. Warszawa 2009  2 . mocny walor ma barwa b. Narysuj dwa koła w taki sposób. d. czarna. 8.

.................. 14... © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna..... 3.................... Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak. Podpisz rysunki : kompozycja . kompozycja .. Dokończ zdanie: Perspektywę..  perspektywa powietrzna 1..... Warszawa 2009  3 .................. .... 12. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a.. perspektywa linearna        b..  układ pasowy        c. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ...... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji . Uzupełnij zdanie.......... 13... 2.. aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji...11.....

9. 13. wzornictwo przemysłowe. 2. rzemiosło artystyczne. architektura. malarstwo. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. d. 8. 4. 1. 5. b. 7. e.15. 3. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 6. 10. c. f. grafika. Warszawa 2009  4 . 11. rzeźba.

............. 17... e..........   j...... Logo firmy..   f.........   g.. W malarstwie najważniejsze są ........ a potem .   d............ Panteon w Rzymie.. Drzwi Gnieźnieńskie.... a........ Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie. oglądamy na ulicach na ... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego.   c.... Pałac w Wilanowie. Piotra w Rzymie............   h. W grafice najpierw powstaje b. g..........................16. Złożone znaki i na d........... czyli ma określoną ..... Partenon na Akropolu. Dzieło rzeźbiarskie ma ..... Warszawa 2009  5 ... Każda budowla spełnia określone zadanie.............. Świątynia Słońca w Stonehenge.   i...................... ..... kostiumy projektuje .........   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna........ ........... Dekoracje......... wymiary...... znak drogowy to c... Ośrodek Amerykański w Paryżu. f.. a..... Uzupełnij zdania..... . rekwizyty....................... ...   b.. Kościół Mariacki w Krakowie.....   e. Bazylika św..... piramida egipska.....

czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. brązowa. …trzy… 1p.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. … względnością barw (relatywizmem barw). kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. … malarską lub barwną. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. łącznie 9p.   9. …matryca (płyta). 1p. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. d. fioletowa 2p. granatowa. …funkcję.   8. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. a.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. 17.   4. 1p. 2p. a. plamy barwne. ukośne ustawienie prostokąta 2p. Warszawa 2009  6 . 14. 7p. 12. 3p. …billboardach. jednolicie lub bez cieniowania.Karta odpowiedzi Grupa A   1. kompozycja dynamiczna – diagonalne. 1 – b 15. 2p.   3. f. a. 1p. czarna. e.   7. …scenograf. żółta. Łączna punktacja: 66p.   5. …zamkniętej. … cieplejszy. …odbitka. a. 1p. a 1p. …prosty znak plastyczny. … otwartej. 10. …plastyczne. 2p. d 2p.   6. 13. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. b 2p. e. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. d. a. b. b. c. jasnoróżowa. jasnoniebieska 2p. …barwy. g. 1p. …plakatach.   2. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. 11. 2p. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. 16. b.