Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

d. 9. Za pomocą kresek (długiej. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. Warszawa 2009  2 . Napisz.7. fakturę przedmiotu. a. aby jedno wydawało się płaskie. Narysuj dwa koła w taki sposób. b. granatowa. mocny walor ma barwa b. kontur. słaby walor ma barwa 10. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. średniej. 8. fioletowa.  barwę przedmiotu. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. brązowa. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. czym się posłużyłeś. c.  bryłę. zarys przedmiotu. jasnoniebieska. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. żółta. czarna.

...... Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak. . Dokończ zdanie: Perspektywę... perspektywa linearna        b...... Warszawa 2009  3 ..... w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ...... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji.11......... Podpisz rysunki : kompozycja .. Uzupełnij zdanie.. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna..........  perspektywa powietrzna 1..... 14... 2.. 13.... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a............. 12............  układ pasowy        c....... 3.. Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji .... kompozycja ...........

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 8. rzeźba. wzornictwo przemysłowe. 13. 7. malarstwo. e. 11. b. rzemiosło artystyczne. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 3. architektura. d. 6.15. 1. grafika. c. 10. 9. 4. Warszawa 2009  4 . f. 2. 5.

..................... Bazylika św...............   g...... 17... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego.... rekwizyty.. wymiary................. Ośrodek Amerykański w Paryżu. Kościół Mariacki w Krakowie........16.... W grafice najpierw powstaje b............... Świątynia Słońca w Stonehenge.. Każda budowla spełnia określone zadanie. Piotra w Rzymie.... oglądamy na ulicach na ........ Warszawa 2009  5 ...... a........   c................ Drzwi Gnieźnieńskie....... Dekoracje. piramida egipska.......... Partenon na Akropolu.... a potem ..   e......... Panteon w Rzymie.. kostiumy projektuje . Złożone znaki i na d... Dzieło rzeźbiarskie ma ... ...........   i...........   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna....   h........ a..... Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie.. Logo firmy.   d... znak drogowy to c. czyli ma określoną ........ Pałac w Wilanowie........ Uzupełnij zdania.........   f.... e.. g.. W malarstwie najważniejsze są .........   j....... .   b........... ..... f...... .

do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p.Karta odpowiedzi Grupa A   1. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 14. 17. czarna. 11. a. fioletowa 2p. 1 – b 15. …prosty znak plastyczny. … otwartej. Warszawa 2009  6 . d 2p. a 1p. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. e. …plakatach. 12. d. 2p. 3p. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. 1p.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. …scenograf. 2p. 13.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. jednolicie lub bez cieniowania. jasnoniebieska 2p. 1p. granatowa. a. …matryca (płyta). 1p. …billboardach. żółta. 2p. … malarską lub barwną.   8. b. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. …zamkniętej.   4. b. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. brązowa. b. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. Łączna punktacja: 66p. …funkcję.   7. g.   2. łącznie 9p. … względnością barw (relatywizmem barw). ukośne ustawienie prostokąta 2p. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. e. …odbitka.   6. 1p.   5. d. a. kompozycja dynamiczna – diagonalne. a. f. b 2p. 2p. … cieplejszy. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. c. …plastyczne.   3. jasnoróżowa. 10. a.   9. …barwy. 16. 1p. 7p. …trzy… 1p. plamy barwne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful