Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. brązowa. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. czym się posłużyłeś. 9. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. jasnoniebieska. Za pomocą kresek (długiej.  barwę przedmiotu. fakturę przedmiotu. kontur. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. czarna. aby jedno wydawało się płaskie. zarys przedmiotu. d. 8. mocny walor ma barwa b. fioletowa. żółta. średniej. b. a. Warszawa 2009  2 . słaby walor ma barwa 10.7. Napisz.  bryłę. c. Narysuj dwa koła w taki sposób. granatowa.

.............. 13.11... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a.... Podpisz rysunki : kompozycja . Warszawa 2009  3 ... 3.... 2... © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna........... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji....... Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak. 14.....  układ pasowy        c...... Dokończ zdanie: Perspektywę...  perspektywa powietrzna 1........... 12.............. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ..... Uzupełnij zdanie.......... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji .... perspektywa linearna        b. . kompozycja ...

rzeźba. wzornictwo przemysłowe. 4. 8. Warszawa 2009  4 . malarstwo. 6. e. 2. b. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a.15. rzemiosło artystyczne. 10. architektura. 3. 7. grafika. 13. d. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 5. 9. c. f. 11. 1.

...................... W grafice najpierw powstaje b............... Uzupełnij zdania..........   d........   i..   j................................. a potem ...... kostiumy projektuje . Pałac w Wilanowie...... Złożone znaki i na d..... Świątynia Słońca w Stonehenge...... Panteon w Rzymie........ Każda budowla spełnia określone zadanie. Logo firmy...   f... Kościół Mariacki w Krakowie. .. czyli ma określoną .. wymiary... W malarstwie najważniejsze są ...... znak drogowy to c...16........... Warszawa 2009  5 ...   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. g. Piotra w Rzymie... Ośrodek Amerykański w Paryżu.........   e.......... a.. Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego.... a....... Dekoracje......   g. Bazylika św........... Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie.... Drzwi Gnieźnieńskie...   b.. piramida egipska.......   c... rekwizyty..................   h...... oglądamy na ulicach na . e.......... f............... Partenon na Akropolu.. 17. .... Dzieło rzeźbiarskie ma ... ... .....

łącznie 9p. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. ukośne ustawienie prostokąta 2p.   3. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. a 1p. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. 2p. a. brązowa. 3p. jasnoróżowa. b. a. Warszawa 2009  6 . cieniowaniem lub światłocieniem 2p. a.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. … otwartej. g.   9. 2p. b 2p. kompozycja dynamiczna – diagonalne. f. fioletowa 2p. … malarską lub barwną. …zamkniętej.   7.   5. 1 – b 15. 13. 1p. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. …prosty znak plastyczny. …funkcję. 12.   6. 2p. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. 1p. 17. e. a. …plakatach. 1p. 11. jasnoniebieska 2p. …trzy… 1p. 14.Karta odpowiedzi Grupa A   1. plamy barwne. żółta. …billboardach. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. e. …barwy. b.   8. …odbitka. granatowa. 7p. …matryca (płyta).   4. 2p. d 2p. 10. d.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. Łączna punktacja: 66p. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. d. … względnością barw (relatywizmem barw). 16. 1p. c. … cieplejszy. …plastyczne. jednolicie lub bez cieniowania. a. b.   2. czarna. 1p. …scenograf. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta.