Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. 9. fioletowa. mocny walor ma barwa b. d. jasnoniebieska. słaby walor ma barwa 10.  barwę przedmiotu.7. Napisz. żółta. czarna. 8. czym się posłużyłeś. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. granatowa. b. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. a. fakturę przedmiotu. Warszawa 2009  2 .  bryłę. kontur. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. Za pomocą kresek (długiej. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. średniej. aby jedno wydawało się płaskie. zarys przedmiotu. brązowa. Narysuj dwa koła w taki sposób. c.

................... Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak........... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji . 3....11. Dokończ zdanie: Perspektywę.... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a... Uzupełnij zdanie.... Warszawa 2009  3 . aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji..... 13....... Podpisz rysunki : kompozycja . w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ......... 2.......... © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna....... perspektywa linearna        b.  perspektywa powietrzna 1...... .  układ pasowy        c...... 14.. 12........ kompozycja ....

wzornictwo przemysłowe. 1. 11. e. 8. 4. 10. 9. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Warszawa 2009  4 . rzeźba.15. malarstwo. 2. f. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 3. grafika. 7. d. 6. architektura. c. 5. 13. rzemiosło artystyczne. b.

   d......... Świątynia Słońca w Stonehenge.. Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego................ czyli ma określoną ...... Dekoracje....... Partenon na Akropolu. oglądamy na ulicach na .... ....... ......   g...   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna....... e......... piramida egipska......... Złożone znaki i na d......16.... a...... kostiumy projektuje .. Warszawa 2009  5 . Ośrodek Amerykański w Paryżu..... Uzupełnij zdania... W grafice najpierw powstaje b...............   h. Bazylika św.. Logo firmy............ rekwizyty. Dzieło rzeźbiarskie ma .   j......   i............ wymiary............   e...   b. Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie............... a.... f...... znak drogowy to c.... Każda budowla spełnia określone zadanie....... Kościół Mariacki w Krakowie.... 17.......   f.. ...... ............. Pałac w Wilanowie............ Panteon w Rzymie....................   c...... g.. W malarstwie najważniejsze są .. Piotra w Rzymie... a potem . Drzwi Gnieźnieńskie.........

  5. b 2p.   4. b. a. d. 17. 1p. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. a.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. a. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. jednolicie lub bez cieniowania. …funkcję. a.   3. 1p. …prosty znak plastyczny. …billboardach.   2. 3p. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. b. fioletowa 2p. e. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. … cieplejszy. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. 1 – b 15. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. jasnoniebieska 2p. 7p. e. łącznie 9p.   8. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. … względnością barw (relatywizmem barw). 2p. Warszawa 2009  6 . 11. 2p.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. …odbitka. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. jasnoróżowa. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. …zamkniętej.   7. …scenograf. g. b. kompozycja dynamiczna – diagonalne. czarna. granatowa. 1p. …barwy. 14. d. brązowa.Karta odpowiedzi Grupa A   1. 1p. … malarską lub barwną. 12. c. f. d 2p.   6. żółta. Łączna punktacja: 66p. a. …matryca (płyta). a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. ukośne ustawienie prostokąta 2p.   9. … otwartej. 16. 2p. 2p. 10. …trzy… 1p. 13. a 1p. …plastyczne. …plakatach. 1p. plamy barwne. Jedno koło pokolorowane bez modelunku.