Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

średniej. a. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. czarna.  bryłę. Narysuj dwa koła w taki sposób. Warszawa 2009  2 . mocny walor ma barwa b. fioletowa. słaby walor ma barwa 10. c. kontur. fakturę przedmiotu. aby jedno wydawało się płaskie. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. Napisz. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. czym się posłużyłeś. d. brązowa.  barwę przedmiotu. żółta. jasnoniebieska. b. zarys przedmiotu.7. 8. granatowa. Za pomocą kresek (długiej. 9. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

..... Podpisz rysunki : kompozycja ... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a..... © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna... 14.. Uzupełnij zdanie......... 13. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy . 3... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji..... Warszawa 2009  3 . Dokończ zdanie: Perspektywę......... kompozycja ............  układ pasowy        c.... perspektywa linearna        b..11.......... 2... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji .......... Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak......  perspektywa powietrzna 1.... 12.. ...............

grafika. rzemiosło artystyczne. e. 4. wzornictwo przemysłowe. 10. d. malarstwo. 8. architektura. 3. f. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 1. 5. 9. 2. 13. 7.15. Warszawa 2009  4 . 6. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. rzeźba. c. b. 11.

.... Złożone znaki i na d...... Partenon na Akropolu... Każda budowla spełnia określone zadanie... Logo firmy. rekwizyty.. Uzupełnij zdania..   f..........................   h......... a... Drzwi Gnieźnieńskie. ........ Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie... znak drogowy to c.   i..... ........ ..................... a..... g............16.... a potem ... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego.......... oglądamy na ulicach na . Świątynia Słońca w Stonehenge............ e.... piramida egipska... Panteon w Rzymie....   g................ Bazylika św....   d... 17............ Dzieło rzeźbiarskie ma ...   c................   b.. Piotra w Rzymie.. Ośrodek Amerykański w Paryżu..   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna... wymiary.   e.......... f...... Pałac w Wilanowie... Dekoracje..... Warszawa 2009  5 .. W grafice najpierw powstaje b... W malarstwie najważniejsze są ... Kościół Mariacki w Krakowie........ ...... czyli ma określoną ..   j................. kostiumy projektuje .........

fioletowa 2p. 2p. 13. d. 2p. …plakatach. a. jasnoniebieska 2p. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p.   9. jednolicie lub bez cieniowania. Warszawa 2009  6 . 1p. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. 1p. a 1p. …odbitka. 1p.   3. Łączna punktacja: 66p. b. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. kompozycja dynamiczna – diagonalne. …trzy… 1p. c. 10. g. 7p. …scenograf. jasnoróżowa. e.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. d 2p. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. … malarską lub barwną. granatowa. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. 16. …barwy. 1p. 17. …matryca (płyta). … cieplejszy. …zamkniętej. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. czarna. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 1p. plamy barwne. 14. cieniowaniem lub światłocieniem 2p.   2. 3p.   8. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. 2p. 2p. a. a. f. żółta.   7.   5. b.   4. d. a. łącznie 9p. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta. e. … otwartej. ukośne ustawienie prostokąta 2p.Karta odpowiedzi Grupa A   1. 1 – b 15. b. brązowa. … względnością barw (relatywizmem barw). 11.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. …plastyczne. 12. …funkcję. …prosty znak plastyczny. b 2p.   6. …billboardach. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful