Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

aby jedno wydawało się płaskie. d. czarna. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. c. Warszawa 2009  2 .  bryłę. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. średniej. granatowa. fioletowa. brązowa. fakturę przedmiotu. kontur. słaby walor ma barwa 10. zarys przedmiotu.7. Narysuj dwa koła w taki sposób. czym się posłużyłeś. mocny walor ma barwa b. żółta. jasnoniebieska. Napisz. a.  barwę przedmiotu. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Za pomocą kresek (długiej. 8. 9. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. b.

..... 2... perspektywa linearna        b........ Podpisz rysunki : kompozycja ......... ............. 14..... 13...... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a................. Warszawa 2009  3 .  układ pasowy        c.....  perspektywa powietrzna 1.......... Uzupełnij zdanie...... Dokończ zdanie: Perspektywę.11... kompozycja . Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak.. w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ...... 3....... 12. aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji.. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji ...

9. grafika. 8. 11. f. 3.15. rzeźba. 5. 10. Warszawa 2009  4 . d. rzemiosło artystyczne. 4. malarstwo. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. c. b. 13. 2. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. 6. wzornictwo przemysłowe. architektura. e. 1. 7.

Panteon w Rzymie...... 17... oglądamy na ulicach na ............   i..   e.. Drzwi Gnieźnieńskie................... czyli ma określoną ............. Bazylika św...... g..   h.......... Partenon na Akropolu......   d...... Kościół Mariacki w Krakowie.... f. Każda budowla spełnia określone zadanie..................... znak drogowy to c.   c......... Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego......   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna...... Złożone znaki i na d...16. wymiary......... ........   b.. .................... rekwizyty........   f...... W malarstwie najważniejsze są . a potem .. Ośrodek Amerykański w Paryżu...... Uzupełnij zdania...... Warszawa 2009  5 ................. Dzieło rzeźbiarskie ma . Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie.. Świątynia Słońca w Stonehenge....... a............. kostiumy projektuje . W grafice najpierw powstaje b.............   g... Logo firmy.. .... piramida egipska........ Piotra w Rzymie........... ....   j. a.. Pałac w Wilanowie.... e. Dekoracje.

a. żółta.   2. 7p. 1 – b 15.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b.   7. …barwy. … malarską lub barwną. … cieplejszy. …odbitka.   5. kompozycja dynamiczna – diagonalne. jasnoniebieska 2p. 1p. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. b 2p. …funkcję.   3. d 2p. 2p. b. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. jednolicie lub bez cieniowania. plamy barwne. 2p. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p. e. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. 16. d. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. …prosty znak plastyczny. 2p. 1p. Warszawa 2009  6 . 10. … względnością barw (relatywizmem barw). 1p.   9. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. 1p. fioletowa 2p. c. …matryca (płyta). e.Karta odpowiedzi Grupa A   1. 12. …plastyczne. f. a 1p. …zamkniętej. Łączna punktacja: 66p. …plakatach. 17. b. …billboardach. …scenograf. 2p.   6. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. ukośne ustawienie prostokąta 2p. 14. a. a. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. granatowa. jasnoróżowa. d. 3p. a. brązowa. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. czarna. b. … otwartej. łącznie 9p. 11. g.   4. …trzy… 1p. a. 1p. 13.   8.