You are on page 1of 6

Test diagnozujący

Grupa A Imię, nazwisko: Klasa
1. Połącz linią pary barw dopełniających. Rozpoznaj barwy podstawowe i pochodne, podpisz odpowiednio kolumny: czerwony żółty niebieski szary czarny pomarańczowy zielony fioletowy biały

data

2. Wybierz prawdziwe stwierdzenia i podkreśl. Żółte jabłko i zielony obrus będą na obrazie a. barwnymi liniami, b. plamami barwnymi, c. opisem literackim, d. przedstawianymi przedmiotami.

3. Wybierz prawdziwe stwierdzenia. Faktura w dziele sztuki jest  a. śladem narzędzia, b. gładką lub chropowatą powierzchnią dzieła, c. kolorem obrazu, d. kompozycją obrazu. 4. Na podstawie opisu wyobraź sobie, określ i podpisz, podając, jaka jest temperatura barw: a. pomarańczowo-czerwonego jesiennego drzewa na tle żółtego nieba i zachodzącego słońca b. jasnobłękitnego letniego nieba, ciemnozielonej trawy na łące rozjaśnionej kroplami rosy

5. Spośród podanych barw wybierz i podkreśl barwy złamane; wyjaśnij, w jaki sposób one powstają: a. b. c. d. e. oliwkowa, zgniła zieleń, czerwony, niebieski, brunatno-czerwony, szaro-niebieski.

6. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Czerwony kwadrat na niebieskim tle będzie wydawał się kwadrat na pomarańczowym tle. Zjawisko to nazywamy , niż ten sam czerwony .

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 

1

Warszawa 2009  2 . a drugie sprawiało wrażenie prze strzennej kuli. granatowa. Napisz. d. słaby walor ma barwa 10. W przedstawionych schematach kreska określa przede wszystkim : a. aby uzyskać wrażenie przestrzennej kuli na rysunku. czym się posłużyłeś. jasnoniebieska.7. b. fakturę przedmiotu. średniej. fioletowa. 8. mocny walor ma barwa b. krótkiej) w podanych prostokątach naszkicuj: kompozycję symetryczną kompozycję rytmiczną © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Za pomocą kresek (długiej. brązowa.  barwę przedmiotu. zarys przedmiotu. Połącz każde z podanych zdań z pierwszej kolumny z kilkoma dobrymi odpowiedziami z drugiej kolumny : jasnoróżowa. żółta. kontur. czarna. a. 9. Narysuj dwa koła w taki sposób. c.  bryłę. aby jedno wydawało się płaskie.

Uzupełnij zdanie.....................  układ pasowy        c........ 14. kompozycja ..11.... w której kolory przybliżają lub oddalają przedstawiane przedmioty nazywamy ............ Podpisz rysunki : kompozycja .. ..... 12....... Narysowany pejzaż będzie przykładem kompozycji a portret – kompozycji ..... Dokończ zdanie: Perspektywę. Warszawa 2009  3 ...............  perspektywa powietrzna 1.. Stwórz w  podanych okienkach dwie kompozycje używając dowolnego prostokąta tak..... 2.... 3... 13.... aby pokazać zasadę statyki i dynamiki w kompozycji.. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna..... Wpisz w okienko literę przyporządkowaną prawidłowemu określeniu: a... perspektywa linearna        b....

2. 8. Wpisz w okienko literę przyporządkowaną określonej dziedzinie sztuki: a. rzemiosło artystyczne. 6. rzeźba. 13. 10. c. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. 11.15. d. 4. 1. b. malarstwo. 3. f. Warszawa 2009  4 . e. wzornictwo przemysłowe. 7. grafika. architektura. 5. 9.

czyli ma określoną ........   © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna..... ...   h...... oglądamy na ulicach na . kostiumy projektuje ......   c........ W grafice najpierw powstaje b..... a potem .......... . a.... W malarstwie najważniejsze są .. Ośrodek Amerykański w Paryżu. 17.......... Uzupełnij zdania.. piramida egipska.........   d........... f... Partenon na Akropolu..............   f.................... g. Kościół Mariacki w Krakowie.... Świątynia Słońca w Stonehenge............ Dzieło rzeźbiarskie ma ........................... Dekoracje............. rekwizyty....   g.............. Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie.. ..... Warszawa 2009  5 ....... e......... Panteon w Rzymie....   e..... wymiary. Logo firmy........ Pałac w Wilanowie...... Drzwi Gnieźnieńskie.... znak drogowy to c.16... Złożone znaki i na d....... a.   j......   i. Piotra w Rzymie.   b.. Każda budowla spełnia określone zadanie........... . Uporządkuj i ponumeruj zabytki od najstarszego do najpóźniejszego.... Bazylika św.........

10. do jednej barwy dodajemy niewielką ilość barwy dopełniającej i w ten sposób otrzymujemy barwę złamaną 4p. a 1p.   6.   9.   7. …barwy. b. … otwartej. 2p. …plakatach. 17. 1p. 2p. kompozycja rytmiczna – powtarzanie się podobnych lub identycznych elementów w kompozycji. d. … malarską lub barwną. …plastyczne. żółta. czarna. … względnością barw (relatywizmem barw). 2p.   5. czerwony – zielony żółty – fioletowy niebieski – pomarańczowy barwy podstawowe – barwy pochodne 4p. 1p. …funkcję. jednolicie lub bez cieniowania. ukośne ustawienie prostokąta 2p. fioletowa 2p. Łączna punktacja: 66p. g. 2p. d 2p. kompozycja statyczna – poziome lub pionowe ustawienie prostokąta.   4. Jedno koło pokolorowane bez modelunku. 12. 7 – d 8 – f 9 – b 10 – e 11 – a 12 – c 12p. …odbitka. a.  barwy ciepłe (gama barw ciepłych) b. …prosty znak plastyczny. jasnoróżowa. c. brązowa. …matryca (płyta). 11.   2. a – 7 b–4 c–5 d – 9 e–3 c–2 g–1 h–6 i –8 j – 10 10p. 1p. 7p. jasnoniebieska 2p. … cieplejszy. e.   3. 1p. 13. 14. …scenograf. 3p. 16. Kompozycja symetryczna z jedną lub kilkoma osiami symetrii. d. 1p. łącznie 9p. a. 1 – d 2 – a 3 – b 2 – c 4 – c 5 – e 6 – f 3 – a 3p.Karta odpowiedzi Grupa A   1. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. b. Warszawa 2009  6 . a. a. kompozycja dynamiczna – diagonalne.  barwy zimne (gama barw zimnych) 2p. …trzy… 1p. 1 – b 15. …zamkniętej. b. f. plamy barwne.   8. granatowa. e. cieniowaniem lub światłocieniem 2p. drugie koło pokolorowane z zastosowaniem światłocienia. b 2p. …billboardach. a.