You are on page 1of 12

08.12.

2013 13:43

Wniosek
{usunięto}<{usunięto}@siecobywatelska.pl> Do: mac@mac.gov.pl 30 lipca 2013 14:54

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres {usunięto}@siecobywatelska.pl informacji publicznej w zakresie działań podjętych w związku z obowiązkiem określonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , który stanowi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1: - jakie działania Minister podjął wobec podmiotów niewypełniających obowiązku w.w.? - jakie działania ma w planach podjąć w związku z kontrolą z wywiązywania się z obowiązku? - jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec podmiotów niewypełniających obowiązku? O niewypełnianiu obowiązku świadczy m.in.lista jednostek podległych dostępna na https://www.bip.gov.pl/subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html Z wyrazami szacunku, {usunięto}

1z1

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunięto} 13 sierpnia 2013 17:10

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunięto}

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielimy do 16 sierpnia 2013 roku.

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra

1z2

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunięto} [mailto:{usunięto}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres {usunięto} informacji publicznej w zakresie działań podjętych w związku z obowiązkiem określonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , który stanowi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1: - jakie działania Minister podjął wobec podmiotów niewypełniających obowiązku w.w.? - jakie działania ma w planach podjąć w związku z kontrolą z wywiązywania się z obowiązku? - jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec podmiotów niewypełniających obowiązku?

O niewypełnianiu obowiązku świadczy m.in.lista jednostek podległych dostępna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunięto}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunięto} 14 sierpnia 2013 15:54

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunięto}

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielimy do 20 sierpnia 2013 roku.

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski

1z2

Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunięto} [] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres {usunięto} informacji publicznej w zakresie działań podjętych w związku z obowiązkiem określonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , który stanowi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1: - jakie działania Minister podjął wobec podmiotów niewypełniających obowiązku w.w.? - jakie działania ma w planach podjąć w związku z kontrolą z wywiązywania się z obowiązku? - jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec podmiotów niewypełniających obowiązku?

O niewypełnianiu obowiązku świadczy m.in.lista jednostek podległych dostępna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunięto}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunięto} 20 sierpnia 2013 16:09

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunięto}

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że w dniu jutrzejszym zostanie wskazany ostateczny termin udostępnienia informacji publicznej o której udostępnienie Pan wnosi.

1z2

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunięto} [mailto:{usunięto}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres {usunięto} informacji publicznej w zakresie działań podjętych w związku z obowiązkiem określonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , który stanowi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1: - jakie działania Minister podjął wobec podmiotów niewypełniających obowiązku w.w.? - jakie działania ma w planach podjąć w związku z kontrolą z wywiązywania się z obowiązku? - jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec podmiotów niewypełniających obowiązku?

O niewypełnianiu obowiązku świadczy m.in.lista jednostek podległych dostępna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunięto}

2z2

RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunięto} 21 sierpnia 2013 15:11

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunięto}

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielimy do 23.8.2013 roku.

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra

1z2

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

From: Wasilewski Mateusz Sent: Tuesday, August 20, 2013 4:10 PM To: '{usunięto}' Subject: RE: Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
[Ukryto cytowany tekst]

2z2

Odpowiedź na Wniosek BM-ZPO-0667-165/2013.MW
Wasilewski Mateusz <Mateusz.Wasilewski@mac.gov.pl> Do: {usunięto} <{usunięto}> 23 sierpnia 2013 16:11

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BIURO MINISTRA BM-ZPO0667-165/2013.MW

Szanowny Pan {usunięto}

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2013 roku uprzejmie wyjaśniam, iż ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej nie przyznaje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji uprawnienia pozwalającego na kontrolę oraz egzekwowanie realizacji obowiązku przekazywania temu ministrowi informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. Nadmieniam również, że niejednokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do podmiotów zobowiązanych ustawą do zamieszczania informacji publicznych o przekazanie do ministra właściwego do spraw

1z3

informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP.

Uprzejmie informuję również, że organy i jednostki podległe lub nadzorowane Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, które nie są umieszczone w informacji pod linkiem wskazanym przez Szanownego Pana posiadają swoje strony podmiotowe BIP lecz nie zostały umieszczone pod właściwym podmiotem nadrzędnym po zmianach administracyjnych, które miały miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku. Obecnie organy te przesłały prośbę o umieszczenie ich pod właściwym podmiotem nadrzędnym i prace z tym związane zostały zakończone.

Z poważaniem, Mateusz Wasilewski Biuro Ministra Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mateusz.wasilewski@mac.gov.pl 22 245 58 43 Sekretariat.BM@mac.gov.pl 22 245 59 31

-----Original Message----From: {usunięto} [{usunięto}] Sent: Tuesday, July 30, 2013 2:55 PM To: mac Subject: Wniosek

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie pod adres {usunięto} informacji publicznej w zakresie działań podjętych w związku z obowiązkiem określonego w art. 9 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.; dalej: u.d.i.p.) , który stanowi: Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1: - jakie działania Minister podjął wobec podmiotów niewypełniających obowiązku w.w.?

2z3

- jakie działania ma w planach podjąć w związku z kontrolą z wywiązywania się z obowiązku? - jakie konsekwencje może wyciągnąć wobec podmiotów niewypełniających obowiązku?

O niewypełnianiu obowiązku świadczy m.in.lista jednostek podległych dostępna na https://www.bip.gov.pl/ subjects/29422,Ministerstwo+Administracji+i+Cyfryzacji.html

Z wyrazami szacunku, {usunięto}

3z3