You are on page 1of 7

Golina, 2014r.

RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

ORIENTACYJNY CENNIK USŁUG BUDOWLANYCH

„IBud” ul. Gen. Kutrzeby 4 62-590 Golina NI ! 665-100-4"-15 www.ibudujesz.pl

*ORIENTACYJNY CENNIK USŁUG BUDOWLANYCH
*Uwaga: poniższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Został on opublikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy cennik zawiera tylko część usług budowlanych które realizujemy. Podane ceny mogą ulec zmianie (możliwy zarówno wzrost jak i spadek cen). Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Wynika to z faktu, iż ceny usług uzależnione są od szeregu czynników, takich jak: rodzaj wykonywanych prac, miejsce wykonywanych prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu i wiele innych. Możliwe rabaty i negocjacja cen wyjściowych. **Jednostki Miary: „nd.”– nie dotyczy, „mb.”- metr bieżący, „1rg”- roboczogodzina, „m2”-metr kwadratowy, „m3”-metr sześcienny, „km”-kilometr, „t.”-tona.

RODZAJ USŁUG
I. L.P. 1. 2.

USŁUGI NIE SKLASYFIKOWANE:
NAZWA USŁUGI Dokonanie oględzin, pomiarów, wykonanie wstępnej wyceny prac z dojazdem do klienta (w promieniu 30km od siedziby naszej firmy). Dokonanie oględzin, pomiarów, wykonanie wstępnej wyceny prac z dojazdem do klienta w odległości większej niż 30km od siedziby naszej firmy. Stawka roboczogodziny za prace nie wymierne / nie standardowe Budowa domu jednorodzinnego stan surowy otwarty (mur jednowarstwowy, więźba + kominy) – ROBOCIZNA + MASZYNY Wykonanie szczegółowego kosztorysu robocizny ze szczegółowym przedmiarem (przy wyborze naszego przedsiębiorstwa dla realizacji inwestycji kwota jest zwracana). Outsourcing pracowniczy – pracownik ogólnobudowlany Outsourcing pracowniczy – specjalista budowlany Konsulting budowlany (WYŁĄCZNIE dla naszych klientów) Dowóz materiałów własnym transportem do 200kg i 1m3 Aranżacja wnętrz (konsulting, pomoc w doborze kolorów, wizualizacje trzech wariantów, doradztwo w zakupie materiałów etc.) Nadzór budowlany Projekt obiektów budowlanych JEDNOSTKA MIARY nd. nd. ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI GRATIS WYCENA INDIWYDUALNA 26zł/godz. 300zł/m2 150zł ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) nd. nd.

3. 4. 5.

1rg 1m2 nd.

ROBOCIZNA

nd.

6. 7. 8. 9. 10.

1rg. 1rg. nd. 1km. 1m2

30zł/godz. 50zł/godz. GRATIS 0,80zł/km 60zł/m2

ROBOCIZNA ROBOCIZNA nd. ROBOCIZNA ROBOCIZNA

11. 12. II. L.P. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

nd nd.

WYCENA INDIWYDUALNA WYCENA INDYWIDUALNA

nd. nd.

PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE
Prace murarskie JEDNOSTKA MIARY Murowanie z cegły pełnej gr. 12cm (do wysokości 3,5m) 1m² Murowanie z cegły pełnej gr. 12cm (powyżej wysokości 3,5m) 1m² NAZWA USŁUGI Murowanie ścian z bloczków H+H 36,5cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 36,5cm (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 24cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 24cm (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 20cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 20cm (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 17,5cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków H+H 17,5cm (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 62,5cm (do wysokości 3,5m) 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 55zł/m² 65zł/m² 80zł/m² 90zł/m² 50zł/m² 60zł/m² 50zł/m² 60zł/m² 50zł/m² 60zł/m² 125zł/m² ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

2

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. L.P. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 62,5cm (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 30cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 30cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 24cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 24cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 20cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 20cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 18cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 18cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 15cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 15cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 1m² 12cm (do wysokości 3,5m) Murowanie ścian z bloczków silikatowych (cegły silikatowej) 12cm 1m² (powyżej wysokości 3,5m) Murowanie cegłą klinkierową (do wysokości 3,5m) 1szt. Murowanie cegłą klinkierową (powyżej wysokości 3,5m) 1szt. Murowanie komina prefabrykowanego 1mb. Kurowanie kominków wentylacyjnych 1mb. Montowanie nadproży systemowych 1mb. Trzpienie żelbetowe (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) 1m3 Wieńce żelbetowe (szalowanie, zbrojenie, betonowanie) 1m3 Zamurowanie otworów w ścianach. Cena zależna od wielkości 1szt. otworu, i grubości ściany. Strop żelbetowy typ. TERIVA 1m2 Strop żelbetowy typ. AKERMAN 1m2 Strop monolityczny (wylewany) 1m2 Strop prefabrykowany(żelbetowe płyty kanałowe) 1m2 Prace tynkarskie NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Tynkowanie tradycyjne 1m2 Tynki akrylowo-mineralne 1m2 Tynki kwarcowe 1m2 Obrobienie glifów przy drzwiach 1mb. Zamknięcie bruzd po instalacjach w ścianach o szerokości 0-10cm 1mb. Zamknięcie bruzd po instalacjach w ścianach o szerokości 10-20cm 1mb. Obróbka otworów okiennych 1mb. Obróbka otworów drzwiowych 1mb. Montaż listew podsufitowych, wykończeniowych 1mb. Narożnik podtynkowy, perforowany 1mb.

135zł/m² 75zł/m² 85zł/m² 48/m² 58zł/m² 48/m² 58zł/m² 45zł/m² 55zł/m² 40zł/m² 50zł/m² 38zł/m² 48zł/m² 4zł/szt. 5zł/szt. 85zł/mb. 16zł/mb. 5zł/mb. 700zł/m3 700zł/m3 WYCENA INDYWIDUALNA 90zł/m2 100zł/m2 250zł/m2 80zł/m2 ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 20zł/m2 28zł/m 35zł/m2 40zł/mb. 25zł/mb. 45zł/mb. 55zł/mb. 55zł/mb. 10zł/mb. 2zł/mb.

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

III.
L.P. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. IV. L.P. 71. 72.

PRACE BRUKARSKIE (kostka brukowa, krawężniki)
NAZWA USŁUGI . Układanie kostki brukowej klasycznej Montaż obrzeży gr. 6cm Osadzenie krawężnika na ławie betonowej Osadzenie korytka odpływowego Przygotowanie podłoża pod kostkę (obciążenie do 3,5t.), Przygotowanie podłoża pod kostkę (obciążenie do 10t.), Zagęszczenie podłoża piaskiem lub żwirem do 20cm grubości Zagęszczenie podłoża piaskiem lub żwirem do 50cm grubości Zagęszczenie podłoża piaskiem lub żwirem z podsypią cementową 5cm Zagęszczenie podłoża piaskiem lub żwirem z podsypią cementową 10cm Ułożenie kostki granitowej Opaski z kostki wokół budynków JEDNOSTKA MIARY 1m² 1mb. 1mb. 1mb. 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 45zł/m² 10zł/mb. 22zł/mb. 20zł/mb. 15zł/m2 25zł/m2 6zł/m2 16zł/m2 13zł/m2 28zł/m2 58zł/m2 30zł/m2 ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE ZIEMNE I ZABEZPIECZENIE WYKOPU, FUNDAMENTY
Prace ziemne JEDNOSTKA MIARY Wykop ręczny 1x1x0,7m (szerokość x długość x głębokość) 1mb. Ułożenie i montaż bednarki 1mb. NAZWA USŁUGI ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 80zł/mb. 20zł/mb. ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA

.

"

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

L.P. 82. 83. 84. 85. 86. V. L.P. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. VI. L.P. 94. 95. 96. 97. 98. 99. VII. L.P. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. L.P. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Folia w ziemi (ułożenie) 1mb. Zasypanie wykopu ręcznego (ręcznie 1x1x0,7m) 1mb. Oznakowanie i wydzielenie strefy wykopu (Folia ostrzegawcza, 1mb. znaki) Zasypanie ręczne wykopów (bez dowozu materiału zasypowego) 1m3 Wykopy ręczne pod ławy fundamentowe 1m3 Ułożenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna 1m² (pozioma) Ułożenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna 1m² (pionowo) Hydroizolacja dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową 1m² powierzchni poziomych (horyzontalnych) Hydroizolacja dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową 1m² powierzchni pionowych (wertykalnych) Prace fundamentowe NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Wykonanie ław fundamentowych wraz z szalowaniem i zbrojeniem 1m3 Wykonanie stóp fundamentowych wraz z podkładami szalowaniem 1m3 i zbrojeniem Podciągi żelbetowe 1m3 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 1m3 Wykonanie zbrojenia fundamentów 1t.

8zł/mb. 32zł/mb. 30zł/mb. 45zł/m3 100zł/m3 15zł/m² 20zł/m² 6zł/m² 8zł/m²

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA + MATERIAŁ ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 800zł/m3 850zł/m3 1300zł/m3 320zł/m3 1300zł/tona

ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE DOCIEPLENIOWE
NAZWA USŁUGI Przyklejenie styropianu na klej (z kołkowaniem) Przetarcie styropianu Montaż siatki na styropian (siatka+klej) Tynk ozdobny Malowanie elewacji (do wysokości 4m) Malowanie elewacji (powyżej wysokości 4m) Docieplenie ścian zewnętrznych robocizna (sumarycznie przy zleceniu całości m2) JEDNOSTKA MIARY 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 20zł/m² 5zł/m² 16zł/m² 16zł/m² 15zł/m² 20zł/m² 48zł/m² ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE POSADZKARSKIE
NAZWA USŁUGI Zasypki fundamentowe z zagęszczeniem Podkłady betonowe (15cm) Wykonanie wylewki samopoziomującej grubowarstwowej Wykonanie wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej Wylewka tradycyjna cienkowarstwowa Posadzki betonowe o gr. 6cm z zatarciem JEDNOSTKA MIARY 1m3 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 18zł/m3 18zł/m2 24zł/m² 22zł/m² 20zł/m² 23zł/m² ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE WYKOŃCZENIOWE:
Sufity podwieszane JEDNOSTKA MIARY Sufit podwieszany jednopoziomowy, prosty na stelażu 1m² Sufit podwieszany dwupoziomowy, prosty na stelażu 1m² Wykończenie sufitu (proste) 1m² Montaż listew wykończeniowych podsufitowych 1mb. Gzyms prosty 1m² Gzyms po łuku 1m² Montaż punktów oświetleniowych 1szt. Montaż sztukaterii 1mb. Ściany G-K NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Montaż płyt G-K na klej 1m² Montaż płyt G-K na stelażu 1m² Montaż płyt G-K na stelażu (z izolacją wełną mineralną, lub 1m² styropianem) Montaż płyt G-K podwójna płyta (na klej) 1m² Zmiana kierunku ściany z płyty G-K 1szt. Wklejenie taśmy na łączenia G-K 1mb. Wykonanie otworu na drzwi w ścianie G-K 1szt. Szpachlowanie łączeń płyt G-K wraz z montażem narożników 1mb. aluminiowych Zabudowa poddaszy NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Docieplenie(izolacja) poddasza wełną mineralną (wełna + folia + 1m² płyta G-K na stelaż) Ułożenie wełny mineralnej do 20cm (jednowarstwowo) 1m² NAZWA USŁUGI ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 45zł/m² 85zł/m² 40zł/m² 20zł/mb. 50zł/m² 50zł/m² 110zł/szt. 20zł/mb. ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 28zł/m² 34zł/m² 37zł/m² 38zł/m² 150zł/szt. 8zł/mb. 100zł/szt. 12zł/mb. ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

L.P. 116. 117.

ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 60zł/m² 13zł/m²

ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA

4

118. L.P. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Montaż folii paroprzepuszczalnej Gładzie NAZWA USŁUGI Gładź gipsowa na ścianach (2 warstwy+szlifowanie) – dotyczy ścian deweloperskich (nowych) Gładź gipsowa na suficie (2 warstwy+szlifowanie) – dotyczy sufitów deweloperskich Gładź gipsowa na ścianach (2 warstwy+szlifowanie) – dot. scian starych Gładź gipsowa na suficie (2 warstwy+szlifowanie) – dot. sufitów starych Wklejanie narożników aluminiowych Równanie ścian (pod gładź) do 1cm Równanie ścian (pod gładź) do 3cm Równanie ścian (pod gładź) do 5cm

1m² JEDNOSTKA MIARY 1m² 1m² 1m² 1m² 1mb. 1m² 1m² 1m²

7zł/m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 22zł/m² 26zł/m² 25zł/m² 29zł/m² 7zł/mb. 25zł/m² 40zł/m² 55zł/m²

ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

L.P. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

L.P. 145. 146. 147. 148. 149. L.P. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. VIII. L.P. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Glazura, terakota, płytki klinkierowe, gres. JEDNOSTKA MIARY Ułożenie terakoty 1m² Kamień naturalny 1m² Ułożenie gresu 1m² Płytki klinkierowe 1m² Fugowanie 1m² Szlifowanie naroży do kąta 45 stopni 1mb. Układanie glazury 1m² Układanie płytek ceramicznych 1m² Płytki 40x40 1m² Płytki większe niż 40x40 1m² Płytki 3x3cm (mozaika) 1m² Wyrównanie podłoża do 2cm 1m² Ułożenie płytek na schodach 1m² Ułożenie piaskowca, wapienia 1m² Ułożenie płyt marmurowych 1m² Otwory (wycięcia) w glazurze 1szt. Otwory (wycięcia) w gresie i twardych materiałach (do 11cm 1szt. średnicy) Wszelkiego rodzaju półeczki, występy, ościeża, nietypowe 1szt. zabudowy Montaż okien i drzwi NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Montaż okna 1mb. Montaż drzwi wewnętrznych 1szt. Montaż drzwi zewnętrznych 1szt. Montaż parapetu zewnętrznego 1mb. Montaż parapetu wewnętrznego 1mb. Wykończenie wnętrz - pozostałe NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Mycie nawierzchni płaskich ręczne (mop+wózek) 1m² Wymiana, lub montaż klamek, zamków okiennych lub drzwiowych 1szt. (bez przeróbek) Wymiana, lub montaż karnisza 1szt. Wymiana, lub montaż punktu oświetleniowego bez przerabiania 1szt. instalacji elektrycznej. Wymiana, lub montaż gniazd, wyłączników bez przeróbek instalacji 1szt. i puszek. Montaż kasetonów 1m² Wymiana lub montaż gniazd A/V 1szt. Impregnacja powierzchni kamiennych 1m² Montaż pustaków szklanych (luksferów) 1m² NAZWA USŁUGI

ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 65zł/m² 70zł/m² 60zł/m² 70zł/m² 2zł/m² 45zł/mb. 55zł/m² 30zł/m² 45zł/m² 70zł/m² 110zł/m² 30zł/m² 90zł/m² 350zł/m² 350zł/m² 20zł/szt. 50zł/szt. WYCENA INDYWIDUALNA ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 50zł/mb. 120zł/szt. 200zł/szt. 20zł/mb. 15zł/mb. ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 2zł/m² 25zł/szt 100zł/szt. 25zł/szt. 10zł/szt 14zł/m² 20zł/szt. 11zł/m² 150zł/m²

ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE DEMONTAŻOWE, WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE
NAZWA USŁUGI Wyburzenie ścianek murowanych do grubości 20cm. Wyburzenie ścianek gipsowych o grubości do 15cm Demontaż okien drewnianych Demontaż futryn drewnianych drzwi wewnętrznych Demontaż futryn metalowych drzwi wewnętrznych Wyburzanie ścianek o grubości powyżej 20cm JEDNOSTKA MIARY 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 24zł/m² 16zł/m² 40zł/m² 50zł/m² 50zł/m² 110zł/m² ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

5

165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. IX. L.P. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

Demontaż sufitów podwieszanych z płyt G-K i wyburzanie innych konstrukcji G-K. Skuwanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych ze ścian Skuwanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych z sufitu Wykuwanie pasów (do 20cm) w strukturze tynków cementowowapiennych lub gipsowych Kłucie i rozbiórka elementów betonowych Skrobanie powłoki malarskiej ze ścian Skrobanie powłoki malarskiej z sufitu Ścieranie starych powłok malarskich z drewna Skuwanie kafli, glazury, terrakoty ze ścian Skuwanie kafli, glazury terrakoty z podłogi Skuwanie posadzki cementowej (do 2cm gr.) Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Demontaż listew przypodłogowych Drobne naprawy powierzchni przed malowaniem Gruntowanie ścian (R) Gruntowanie sufitów (R) Gruntowanie posadzek (R) Usuwanie tapety ze ścian Zerwanie boazerii/paneli ściennych Zerwanie paneli podłogowych Zerwanie linoleum, gumoleum Zerwanie wykładziny podłogowej Ułożenie papy termozgrzewalnej powierzchni na płaskiej do wys. 4m Demontaż grzejnika/kaloryfera Demontaż oświetlenia (punktu oświetleniowego, żyrandola etc.) Demontaż gniazda prądowego (1, 2 wtyczkowego) Demontaż parapetu Rozładunek materiałów budowlanych Zabezpieczanie folią mebli i urządzeń znajdujących się w remontowanym pomieszczeniu (R+M) Ułożenie papy termozgrzewalnej powierzchnia horyzontalna (pozioma) Ułożenie papy termozgrzewalnej powierzchnia wertykalna (pionowa)

1m² 1m² 1m² 1mb. 1m3 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m3 1mb. 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1m² 1szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1rg 1m² 1m² 1m²

22zł/m² 15zł/m² 25zł/m² 10zł/mb. 800zł/m3 10zł/m² 15zł/m² 10zł/m² 30zł/m² 35zł/m² 10zł/m² 500zł/m3 5zł/mb. 15zł/m² 3zł/m² 4zł/m² 3zł/m² 5zł/m² 5zł/m² 5zł/m² 5zł/m² 5zł/m² 15zł/m² 25zł/szt. 10zł/szt. 2zł/szt. 12zł/szt. 25zł/godzina 6zł/m² 15zł/m² 18zł/m²

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA + MATERIAŁ ROBOCIZNA ROBOCIZNA

PRACE MALARSKIE, PODŁOGOWE, PANELE, MONTAŻ OKIEN, MONTAŻ DRZWI.
Prace malarskie JEDNOSTKA MIARY Malowanie dwukrotne (jednokolorowe) ścian tynkowanych, tynk 1m² cem-wap. Malowanie dwukrotne (dwukolorowe) ścian tynkowanych, tynk 1m² cem-wap. Malowanie dwukrotne (jednokolorowe) ścianek gipsowo1m² kartonowych Malowanie dwukrotne (dwukolorowe ścianek) gipsowo1m² kartonowych Malowanie sufitów (jednokolorowo) 1m² Malowanie sufitów gipsowo-kartonowych (jednokolorowo) 1m² Malowanie dwukrotne z dodatkowym gruntowaniem ścian 1m² murowanych z elementów silikatowych lub betonu komórkowego Impregnacja drewna 1m² Malowanie drewna 1m² Szlifowanie boazerii + lakierowanie (jednokrotne) 1m² Malowanie okien drewnianych 1mb. Malowanie drzwi drewnianych 1m² Dobór kolorów farb do pomieszczeń (projektantka wnętrz) przy 1m² wartości robocizny powyżej 10000zł Dobór kolorów farb do pomieszczeń (projektantka wnętrz) 1m² Malowanie artystyczne (Technik plastyk oraz absolwentka ASP) 1m² NAZWA USŁUGI ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 6zł/m² 8zł/m² 8zł/m² 10zł/m² 8zł/m² 12zł/m² 16zł/m² 8zł/m² 12zł/m² 25zł/m² 25zł/mb. 25zł/m² GRATIS 0,20zł/m² WYCENA INDYWIDUALNA OD 200zł/m2 25zł/m² 23zł/żebro 60zł/m² 20zł/mb. 55zł/m² 30zł/m² ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 18zł/m2 12,50zł/m2 16zł/m2 ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

211. 212. 213. 214. 215. 216. L.P. 217. 218. 219.

Malowanie grzejników płytowych 1m² Malowanie grzejników żebrowych 1żebro Malowanie grzejników rurowych 1m² Malowanie rur (do 10 cm średnicy) 1mb. Malowanie krat 1m² Malowanie innych powierzchni metalowych (płaskich) farbą olejną 1m² Prace podłogowe NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Układanie paneli metodą pływającą 1m2 Układanie wykładziny bez kleju 1m2 Układanie wykładziny na klej 1m2

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

6

mb. 1szt. 1m2 1m2 1m2 1mb. 1m2 1m2 Panele ścienne itp. L.P. NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY 228. Montaż boazerii z drewna wraz ze stelażem z listew (ściana) 1m2 229. Montaż boazerii z drewna wraz ze stelażem z listew (sufit) 1m2 230. Montaż paneli ściennych wraz ze stelażem z listew 1m2 231. Montaż paneli sufitowych wraz ze stelażem z listew 1m2 232. Montaż listew maskujących (drewnianych) 1mb. X. BIAŁY MONTAŻ, BIAŁY DEMONTAŻ Montaże (bez przeróbek instalacji wod-kan) L.P. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. L.P. 250. 251. 252. JEDNOSTKA MIARY Montaż umywalki (naściennej, nablatowej, wpuszcznej w blat) 1szt. Montaż baterii umywalkowej (naściennej, sztorcowej) 1szt. Montaż muszli stojącej, bidetu stojącego 1szt. Montaż muszli wiszącej, bidetu wiszącego 1szt. Montaż pisuaru 1szt. Montaż bidetki 1szt. Montaż pralki 1szt. Montaż brodzika 1szt. Montaż kabiny prysznicowej 1szt. Montaż baterii prysznicowej, deszczownicy i/lub słuchawki. 1szt. Montaż wanny klasycznej 1szt. Montaż baterii wannowej (ściennej) z słuchawką 1szt. Montaż baterii wannowej (sztorcowej) z słuchawką 1szt. Montaż galanterii łazienkowej (uchwyty, wieszaki, suszarki) 1szt. Montaż drzwiczek rewizyjnych 1szt. Montaż kratki wentylacyjnej 1szt. Silikonowanie 1mb. Demontaże NAZWA USŁUGI JEDNOSTKA MIARY Demontaż starych punktów hydraulicznych (wanna, zlewozmywak, 1szt. umywalka, brodzik, kabina prysznicowa itp.) Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w 1mb. ścianach. Demontaż galanterii łazienkowej 1szt. NAZWA USŁUGI

220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

Montaż listew przypodłogowych (cokołów) Montaż progów Przycinanie i montaż dylatacji korkowej Wstawienie listew dylatacyjnych Położenie wykładziny typ PCV Montaż cokołów i docięcie wykładziny Montaż podłogi z płyty OSB Konstrukcja stropu wraz z montażem płyty OSB

12zł/mb. 20zł/szt. 60zł/m2 120zł/m2 33zł/m2 20zł/mb. 45zł/m2 110zł/m2 ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 40zł/m2 45zł/m2 40zł/m2 45zł/m2 25zł/mb.

ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 80zł/szt. 70zł/szt. 50zł/szt. 70zł/szt. 70zł/szt. 80zł/szt. 60zł/szt. 250zł/szt. 300zł/szt. 150zł/szt. 200zł/szt. 50zł/szt. 50zł/szt. 30zł/szt. 50zł/szt. 5zł/szt. 5zł/mb. ŚREDNIA CENA NETTO USŁUGI 100zł/szt. 40zł/mb. 15zł/szt.

ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA ZAKRES USŁUGI (ROBOCIZNA/MATERIAŁ) ROBOCIZNA ROBOCIZNA ROBOCIZNA

*Uwaga: powyższy cennik nie stanowi oferty rozumianej w świetle art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Powyższy cennik został opublikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie (mogą zarówno wzrosnąć jak i spaść). Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Wynika to z faktu, iż ceny usług uzależnione są od szeregu czynników, takich jak: rodzaj wykonywanych prac, miejsce wykonywanych prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu i wiele innych. Jeśli brak jest jakiejś usługi, lub też oczekujecie państwo szczegółowych informacji dot. ceny za wybraną usługę dla danej inwestycji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt, lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 788-696-696, lub pod numerem 601-320-315.

#