You are on page 1of 18

REJESTR UMÓW 2012 r.

Data umowy/ Data rejestracji

Lp.

Numer umowy

Przedmiot umowy Umowa przyjmowania od Klientów Wniosków o wydanie Karty, przekazania wypełnionych wniosków i zweryfikowanych Wniosków do PSB Umowa przyjmowania od Klientów Wniosków o wydanie Karty, przekazania wypełnionych wniosków i zweryfikowanych Wniosków do PSB Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów

Strony umowy

Termin umowy

Uwagi

1

1/ZTM/2012

2.01.2012/ 12.01.2012

ZTM - a „AGMA”

Do 1.02.2013

2

2/ZTM/2012

2.01.2012/ 12.01.2012

ZTM a Ksero-mix

Do 1.02.2013

3

3/ZTM/2012

10.01.2012/ 12.01.2012 2.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 4.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012 5.01.2012/ 12.01.2012

ZTM a Usługowy Przewóz Osób Wiesław Ciosek ZTM a Przedszkole nr 3 ZTM a Przedszkole nr 64 ZTM a MPWiK ZTM a Przedszkole nr 14 ZTM a Przedszkole nr 48

31.12.2016

4 5 6 7 8

4/ZTM/2012 5/ZTM/2012

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

6/ZTM/2012 7/ZTM/2012

8/ZTM/2012 9/ZTM/2012

9

ZTM a SP nr 4

31.12.2012

10/ZTM/2012 10 11

ZTM a Przedszkole nr 43

31.12.2012

11/ZTM/2012

4.01.2012/ 12.01.2012

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a Przedszkole nr 22

31.12.2012

12

12/ZTM/2012

4.01.2012/ 12.01.2012

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a Skarb Państwa – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

31.12.2012

13/ZTM/2012 13

12.01.2012/ 17.01.2012

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a Przedszkole nr 75

31.12.2012

14

14/ZTM/2012

17.01.2012/ 18.01.2012

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a MISIU

Czas nieokreślony

15 15/ZTM/2012 23.01.2012/ 23.01.2012

Umowa dotyczy obsługi prawnej

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

31.12.2014

16 16/ZTM/2012 18.01.2012/ 26.01.2012 26.01.2012/

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a Przedszkole nr 72

31.12.2012

17/ZTM/2012 17

Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM – PSSE

31.12.2012

18/ZTM/2012 18

25.01.201/ 26.01.2012

Umowa dotyczy przyjmowania KBE

ZTM a Beatris

24.02.2013

Umowa z pracownikiem 19 19/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

Umowa z pracownikiem 20 20/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Pracodawca ZTM a pracownik 31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

21 21/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31 grudnia 2012 r.

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

22 22/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

23

23/ZTM/2012

2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

24 24/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

25 25/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

Umowa z pracownikiem 26 26/ZTM/2012 2.01.2012/ 26.01.2012 2.01.2012/ 26.01.2012 Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

27/ZTM/2012 27

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

2.01.2012/ 26.01.2012 28 28/ZTM/2012 29/ZTM/2012 29 30.01.2012/ 31.01.2012

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM a pracownik

31.12.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzedaży biletów Protokół uzgodnień na 2012 r. (dystrybucja biletów)

ZTM w Lublinie a „JUMBO”

31.12.2013

30/ZTM/2012 30 31 31/ZTM/2012

2.02.2012/ 03.02.2012 2.02.2012/ 3.02.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkolem nr 69 ZTM w Lublinie a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2012

31.12.2012

32 32/ZTM/2012 33 33/ZTM/2012

31.01.2012/ 6.02.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Porozumienie dotyczące zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

ZTM w Lublinie a Sprint Bus

31.12.2016

31.01.2012/ 6.02.2012

ZTM w Lublinie a Sprint Bus

31.12.2016

34 34/ZTM/2012

27.01.12012/ 17.02.2012

ZTM w Lublinie a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2019

35

35ZTM/2012

17.02.2012/ 21.02.2012 21.02.2012/ 22.02.2012

ZTM w Lublinie oraz I LO im. St. Staszica ZTM w Lublinie Publiczny Transport Osobowy ZTM w Lublinie oraz Komunikacja Prywatna Irbis

31.12.2012

36

36/ZTM/2012

31.12.2016

37

37/ZTM/2012

21.02.2012/ 22.02.2012

31.12.2016

38 38/ZTM/2012

03.02.2012/ 24.02.2012

Umowa dotyczy wykonywania badań wstępnych, okresowych

ZTM w Lublinie oraz WOMP

2.02.2015

39/ZTM/2012 39

01.02.2012/ 29.02.2012

Umowa dotyczy konserwacji PSB ul. Zielona

ZTM w Lublinie oraz PHU Dolby System

31.01.2013

40/ZTM/2012 40

01.03.2012/ 05.03.2012

Umowa dotyczy zakupu i wymiany armatury sanitarnej w budynkach A iB Umowa dotyczy usługi konwojowania

ZTM w Lublinie oraz PHU Dolby System

21.02.2012

41/ZTM/2012 41

8.03.2012/ 12.03.2012

ZTM w Lublinie a MKK Sp. z o.o.

8.03.2013

42/ZTM/2012 42

13.03.2013/ 15.03.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy obserwacji i pomiaru komunikacji miejskiej w Lublinie Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy obsługi serwisowej urządzeń kserograficznych Umowa dotyczy obsługi prawnej

ZTM w Lublinie oraz MOTO-BOX –

31.12.2016

43

43/ZTM/2012

01.03.2012/ 15.03.2012

ZTM a Full Job

31.12.2012

44

44/ZTM/2012

7.03.2012/ 15.03.2012 13.03.2012/ 15.03.2012 12.03.2012/ 26.03.2012

ZTM a Przedszkole nr 10

31.12.2012

45

45/ZTM/2012

ZTM a Przedszkole nr 54

31.12.2012

46

46/ZTM/2012

ZTM a MERKATOR

12.03.2012

47

47/ZTM/2012

28.03.2012/ 28.03.2012

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

31.03.2013

48 48/ZTM/2012

29.03.2012/ 30.03.2012

Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych Umowa dotyczy sprzątania pomieszczeń biuro-

ZTM a Gmina Świdnik

30.06.2012

49

49/ZTM/2012

29.03.2012/ 30.03.2012

ZTM a PHU Garda

30.03.2012

wych 50 50/ZTM/2012 28.03.2012/ 30.03.2012 Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a PGE Dystrybucja S.A. 31.12.2012

51

51/ZTM/2012

11.04.2012/ 11.04.2012

Umowa dotyczy wykonania robót remontowych pomieszczeń

ZTM a Rene Styl

50 dni od daty przekazania terenu robót

52

52/ZTM/2012

11.04.2012

Umowa dotyczy dystrybucji biletów Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Świdnik Umowa dotyczy wykonania instalacji sieci komputerowej, zasilania sieci instalacji monitoringu i alarmu Umowa na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy dostawy elektronicznych kart biletowych Umowa dotyczy ochrony PSB Zielona 5 Umowa na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy organizacji dystrybucji biletów jednorazowych i czasowych w formie papierowej Umowa dotyczy organizacji dystrybucji biletów jednorazowych i czasowych w formie papierowej Umowa dotyczy przyjmowania wniosków KBE

ZTM a Renata Wasilewska Gmina Lublin Gmina Świdnik

Czas nieokreślony

53

53/ZTM/2012

4.04.2012/ 12.04.2012

31.12.2016 r.

54

54/ZTM/2012

12.04.2012

ZTM a PHU Dolby System

Do 20.04.2012 oraz 25 dni od daty podpisania umowy

55

55/ZTM/2012

28.03.2012/ 19.04.2012 4.04.2012/ 16.04.2012

ZTM a Tomasz Porę bny

31.12.2016 r.

56

56/ZTM/2012

ZTM a CartPoland

Czas nieokreślony

57

57/ZTM/20102

26.04.2012/ 02.05.2012 18.04.2012/ 9.05.2012 16.05.2012

ZTM a MKK Sp. z o.o.

12 miesięcy do 1.05.2013 31.12.2016 r.

58

58/ZTM/2012

ZTM a PKS Tomaszów Lubelski ZTM- a Drobiazg Wszystko od 3 zł

59 59/ZTM/2012

Czas nieokreślony

60 60/ZTM/2012

16.05.2012

ZTM a „Synders”

Czas nieokreślony

61 61/ZTM/2012 62 62/ZTM/2012

16.05.2012

ZTM a Danjar

15.06.2013

7.05.2012/ 22.05.2012

63

63/ZTM/2012

22.05.2012/ 22.05.2012

64

64/ZTM/2012

11.05.2012/ 22.05.2012

65

65/ZTM/2012

30.03.2012/ 23.05.2012

66

66/ZTM/2012

2.04.2012/

Sprzedaż biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy sprzedaży biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy opracowania opinii prawnej nt. możliwości przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy Umowa dotyczy

ZTM a Zespół Szkół Nr 11 w Lublinie ZTM a Tadeusz Jędrej

31.12.2012

31.12.2016

ZTM a Przedszkole 34

31.12.2012

ZTM a Kancelaria Prawna-

czas nieokreślony

ZTM

czas nieo-

23.05.2012

67

67/ZTM/2012

23.052012/ 23.05.2012

68

68/ZTM/2012

24.05.2012/ 29.05.2012

69

69/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

70

70/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

71

71/ZTM/2012

28.05.2012/ 30.05.2012

72

72/ZTM/2012

14.05.2012/ 1.06.2012

73

73/ZTM/2012

15.05.2012/ 4.06.2012

74

74/ZTM/2012

31.05.2012/ 4.06.2012

opracowania opinii prawnej nt. możliwości zmiany wskaźnika waloryzacji ceny wzkm Umowa dotyczy sprzedaży biletów w formie elektronicznej oraz biletów jednoprzejazdowych Umowa dotyczy wykonania projektów budowlano – wykonawczych wielobranżowych dot. budynków ZTM Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy dokonywania czynności faktycznych i prawnych zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do odzyskania od dłużników

a Kancelaria Prawna

kreślony

ZTM a MeraSerwis S.A.

czas nieokreślony

ZTM a GMPROJEKT STUDIO

25.06.2012

ZTM a Transport Pasażerski Bogdan Kowalczyk

31.12.2016

ZTM a Przewóz Osób Robert Nabrzęcki

31.12.2016

ZTM a FamilBus

31.12.2016

ZTM a SINBUS

31.12.2016

ZTM a Spółdzielnia Pracy Transportowo Spedycyjna – „TRANSPED”

31.12.2016

ZTM a „GABI-MAR PRZEWÓZ OSÓB

31.12.2016

75

75/ZTM/2012

5.06.2012/ 6.06.2012

ZTM a Paweł Ziętek

31.12.2016

76

76/ZTM/2012

13.06.2012/ 12.06.2012

ZTM a EOS KSI POLSKA Sp. z o.o.

12.06.2014

77

77/ZTM/2012

15.06.2012/ 15.06.2012

78

78/ZTM/2012

1.06.2012/ 12.06.2012

79

79/ZTM/2012

12.06.2012/ 15.06.2012

80

80/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

81

81/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

należności Umowa dotyczy najmu 5 zestawów POS i eksploatacja systemu Umowa dotyczy wykonania opracowania: „Plan Zrównoważon ego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego” Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej

ZTM a Bank PKO S.A.

czas nieokreślony

ZTM a Public Transport Consulting

czas nieokreślony

ZTM a Edward Kuźniewski

31.12.2016

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokreślony

czas nieokreślony

82

82/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy ustawienia wiaty przystankowej Umowa dotyczy lokalizacji słupka przystankowego Umowa dotyczy lokalizacji słupka przystankowego

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokreślony

83

83/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

czas nieokreślony

84

84/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

czas nieokreślony

85

85/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji słupka przystankowego

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokreślony

86

86/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji kiosku

ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a Usługi Transportowe Marta Szymańska

czas nieokreślony

87

87/ZTM/2012

6.06.2012/ 18.06.2012

Umowa dotyczy lokalizacji wyświetlacza Umowa dotyczy uzgodnienie zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Protokół uzgodnień na 2012 r. Umowa dotyczy zakupu i dostawy 20

czas nieokreślony

88

88/ZTM/2012

12.06.2012/ 19.06.2012

31.12.2016

89

89/ZTM/2012

24.05.2012/ 20.06.2012

ZTM a KTA

31.12.2012

90

90/ZTM/2012

13.06.2012/ 20.06.2012

31.12.2012 ZTM a MPK Sp. z o.o. ZTM a AUTOSAN S.A..24.09.2012

91

91/ZTM/2012

21.06.2012/ 21.06.2012

92

92/ZTM/2012

25.06.2012/ 25.06.2012

93

93/ZTM/2012

29.05.2012/ 25.06.2012

94

94/ZTM/2012

29.05.2012/ 29.06.2012

95

95/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

96

96/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

sztuk fabrycznie nowych Autobusów miejskich klasy mini tej samej marki Umowa dotyczy usługi sprzątania wraz z zapewnieniem środków higienicznych i czystości przez wykonawcę – zamówienie uzupełniające Umowa dotyczy określenie zasad przyłączenia toalety publicznej sytuowanej w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka – Majdanek 02 Umowa dotyczy określenia zasad przyłączenia toalety publicznej sytuowanej w Lublinie przy ul. Fabrycznej - Park Bronowice 04 Umowa dotyczy sukcesywnej dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficzne go Umowa dotyczy zakupu idostarczenia wody źródlanej

ZTM a P.H.U. „GARDA”

30.03.2013

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokreślony

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

czas nieokreślony

ZTM a Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

1.07.2013

ZTM a AQUA EAST Sp. z o.o

30.06.2013

97

97/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

98

98/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

99

99/ZTM/2012

28.06.2012/ 2.07.2012

100

100/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

Umowa dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wiaty przystankowej W08 i toalety T03 Umowa dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza informacji pasażerskiej ul. Filaretów, dz. nr 4 Umowa dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupka przystankowego SP12 i SP13 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

30.04.2014

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

30.05.2014

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

29.05.2014

ZTM A Komunikacja Prywatna - Jarosław Błaziak

31.12.2016

101

101/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

102

102/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

103

103/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

104

104/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

105

105/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

106

106/ZTM/2012

2.07.2012/ 2.07.2012

107

107/ZTM/2012

26.06.2012/ 3.07.2012

108

108/ZTM/2012

2.07.2012/ 4.07.2012

komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Porozumienie międzygminne w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzy-

ZTM a Usługi Transportowe Przewóz OsóbZdzisław Być

31.12.2016

ZTM a Usługi Transportowe Przewóz OsóbRoman Chodorowski

31.12.2016

ZTM a Usługi Transportowe Przewóz OsóbLech Królik

31.12.2016

ZTM a Przewóz OsóbGrażyna Mazur

31.12.2016

ZTM a Usługi Transportowe Przewóz OsóbZbigniew Paszkowski

31.12.2016

ZTM a Przewóz OsóbAdam Podleśny

31.12.2016

Gmina Lublina Gmina Jastków

czas nieokreślony

ZTM a PKS Radom Sp. z

31.12.2016

109

109/ZTM/2012

4.07.2012/ 5.07.2012

110

110/ZTM/2012

28.06.2012

stania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Łódź Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin dla linii komunikacyjn ej Lublin – Świdnik Protokół uzgodnień

o.o.

ZTM a „KomBi”

31.12.2016

111

111/ZTM/2012

6.07.2012/ 10.07.2012

112

112/ZTM/2012

6.07.2012/ 10.07.2012

113

113/ZTM/2012

15.06.2012/ 10.07.2012

114

114/ZTM/2012

11.07.2012/ 11.07.2012

Umowa dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupka przystankowego S14 i S16 Umowa dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupka przystankowego S16 Umowa dotyczy wykonania wyposażenia w meble 10 pokoi biurowych Umowa dotyczy dostawy i montażu elementów Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a PGE Dystrybucja S.A

31.12.2019

5.06.2015

ZTM a PGE Dystrybucja S.A

28.06.2015

ZTM a Mebells

1.08.2012

ZTM a R&G Plus

30.04.2013

115

115/ZTM/2012

18.04.2012/ 11.07.2012

ZTM a Dom Dziecka im. Janusza Korczaka

31.12.2012

116

116/ZTM/2012

24.07.2012

Umowa dotyczy ochrony i utrzymania infrastruktury przystankowej Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x

ZTM a MPK Sp. z o.o. i MKK Sp. z o. o.

23.07.2013

117

117/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

118

118/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/02012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

119

119/ZTM/2012

16/07/2012/ 27/07/2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

120

120/ZTM/2012

16/07/2012/ 27.07.2012

Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa na zakup i dostawę 20 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem Umowa zawarta z Gminą Jastków na komunikację międzygminną

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

121

121/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

122

122/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

123

123/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

124

124/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

125

125/ZTM/2012

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

126/ZTM/2012 126

16.07.2012/ 27.07.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

127

127/ZTM/2012

30.07.2012

ZTM a PKS w Międzyrzeczu Podlaskim

31.12.2012

128

128/ZTM/2012

31.07.2012

ZTM a Solaris Bus &Coach S.A.

30.04.2014

129/ZTM/2012 129

27.07.2012 /31.07.2012

ZTM a Gmina Jastków

31.12.2012

130

130/ZTM/2012

31.07.2012

Umowa na sprzedaż przez ZTM biletów w formie elektronicznej

ZTM a ASEC S.A.

60 miesięcy od uruchomienia sprzedaży biletów w automacie lub terminalu Czas nieokreślony

131 131/ZTM/2012 1.08.2012/ 3.08.2012

Umowa o przyłączenie ZTM a Rejon do sieci dystrybucyjnej Energetyczny RE Lublinsłupek przystankowy S15 Miasto i wiata przystankowa W15 w miejscowości Lublin

Umowa na wykonanie

ZTM a Dolby System

50 dni od daty

132 132/ZTM/2012 7.08.2012

robót remontowych pod kątem adaptacji na archiwum zakładowe i pomieszczenia magazynowe na parterze w budynku biurowym A przy Al. Kraśnickiej Umowa na ustalenie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Lublin Umowa na ustalenie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Lublin ZTM a NATUR

przekazania robót

133/ZTM/2012 133

3.08.2012/7.08.2012

31.12.2012

134/ZTM/2012 134

6.8.2012/7.08.2012

ZTM a STANBUS

31.12.2012

ZTM a AMS S.A. 21.06.2012/10.08.2012 135 Aneks nr 2/2012 Aneks do umowy na dzierżawę gablot reklamowych

Aneks wpięty do rejestru pod umowę nr 173/ZTM/ 2011

136

135/ZTM/2012

2.07.2012 /13.08.2012 137 136/ZTM/2012 13.08.2012 /22.08.2012

Umowa na zakup biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie wystawionej przez ZTM w Lublinie faktury vat Umowa na uzgodnienie zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin

ZTM a ZUS Do końca 2012 roku ZTM a Pasażerski Międzymiastowy Drogowy 31 grudnia 2016 r.

138 137/ZTM/2012

29.05.2012/ 22.08.2012

Umowa na określenie zasad przyłączenia toalety publicznej do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokreślony

139

138/ZTM/2012

29.05.2012/ 22.08.2012

Umowa na określenie zasad przyłączenia toalety publicznej do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Umowa na dostawę, montaż wraz z konfiguracją centrali telefonicznej oraz wsparcie techniczne przez okres 24 miesięcy Umowa na uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokreślony

140 139/ZTM/2012 22.08.2012

ZTM a Dolby System

31.08.2014

141 140/ZTM/2012 22.08.2012/ 23.08.2012

ZTM a Pan Maciej Pietroń

31.12.2016

142

Aneks nr 4 do umowy DZ.382-1-1/11 Aneks nr 3 do umowy DZ.382-1-12/10

1.06.2012/ 4.09.2012 29.08.2012/ 4.09.2012

Aneks zawarty z Budotechniką dotyczy zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Aneks zawarty z R&G dotyczy wydłużenia terminu realizacji

ZTM w Lublinie a Budotechnika Sp. z o.o.

Aneks wpięty do rejestru pod nr 5/2011

ZTM w Lublinie a R&G

143

Aneks wpięty do rejestru pod nr 153/2010

10.09.2012 144 347562

Umowa o przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza informacji pasażerskiej w miejscowości Lublin,

ZTM w Lublinie a Rejon Energetyczny LublinMiasto

2.08.2015

działka nr 86/5 Aneks 1 145 4.09.2012 r. Aneks dotyczy zmiany terminów dostawy autobusów ZTM w Lublinie a Autosan S.A. Aneks wpięty do rejestru pod nr 91/ZTM/2012

142/ZTM/2012 146

13.09.2012

Umowa zawarta z Budotechniką dotyczy zakupu, dostawy im montażu 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM w Lublinie a Budotechnika Sp. z o.o.

28 dni od daty podpisania umowy

147

143/ZTM/2012

10.09.2012/ 13.09.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkole 57

31.12.2012

148 Aneks nr 1 149 144/ZTM/2012

4.09.2012/ 17.09.2012

Aneks dotyczy zmiany nazwy spółki Kolporter

ZTM w Lublinie a Kolporter S.A.

Aneks wpięty do rejestru pod nr 136/ZTM/ 2011 Umowa na 24 miesiące od 1.09.2012 (czyli do września 2014) Czas nieokreślony

30.08.2012/ 19.09.2012

Umowa zawarta z Mennicą w sprawie świadczenia usług serwisowych systemu WinADO Umowa nr KT/U/5004706-5/2011 dotyczy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej przy ul. Paderewskiego (działka nr 1/3) Umowa nr KT/U/5004108-1/2011 dotyczy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej przy al. Racławickich (działka nr 86/19) Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na podstawie wystawionej faktury vat Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy realizacji materiału dźwiękowego

ZTM w Lublinie a Mennica Polska S.A.

150 145/ZTM/2012

29.05.2012/ 20.09.2012

ZTM w Lublinie a MPWiK Sp. z o.o.

151

146/ZTM/2012

29.05.2012/ 20.09.2012

ZTM w Lublinie a MPWiK Sp. z o.o.

Czas nieokreślony

152

147/ZTM/2012

20.09.2012/ 21.09.2012

ZTM w Lublinie a Przedszkola nr 39

31.12.2012

153

148/ZTM/2012

31.08.2012/ 24.09.2012

ZTM w Lublinie a FREMIKS

31.12.2016

154 149/ZTM/2012

31.08.2012/ 25.09.2012

r ZTM w Lublinie a Polsecale

31.12.2016

150/ZTM/2012 155

17.09.2012/ 28.09.2012

ZTM w Lublinie a Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radio Lublin ZTM w Lublinie a MeraSerwis Sp. z o.o.

14 dni od daty podpisania umowy

Aneks 1 156 151/ZTM/2012 157

24.09.2012/ 28.09.2012

Aneks dotyczy zmian w umowie

Aneks wpięty pod umowę nr 67/ZTM/ 2012 31.12.2016

24.09.2012/ 3.10.2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Zakup i dostawa 20 sztuk

ZTM w Lublinie a Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. ZTM w Lublinie a Janusz Kania

152/ZTM/2012 158

11.10.2012/ 15.10.2012

31.12.2012

159

Aneks nr 2

4.10.2012/

ZTM a AUTOSAN s.a.

Aneks wpięty pod

10.10.2012

fabrycznie nowych Autobusów miejskich klasy mini tej samej marki Umowa na zakup biletów ZTM a MAWEN Czas nieokreślony

umowę nr 91/ZTM/ 2012

160

153/ZTM/2012

12.10.2012/ 15.10.2012 15.10.2012/ 16.10.2012

161

154/ZTM/2012

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków znajdujących się na terenie miasta Lublin Umowa o zakup biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

ZTM a Przewóz Osób Ilona Przywara

31.12.2016

162

155/ZTM/2012

19.10.2012

ZTM a KLAN Sp. z o.o.

31.12.2016

163

156/ZTM/2012

19.10.2012

ZTM a Szkoła Podstawowa nr 2

31.12.2012

164 157/ZTM/2012

15.10.2012/ 23.10.2012

Umowa na przeprowadzenie badań rynku komunikacji miejskiej Umowa dotyczy czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności od dłużników Umowa dotyczy zakupu i dostawy 10 sztuk słupków przystankowych stacjonarnych i 10 sztuk słupków przystankowych przenośnych Umowa kompleksowa sprzedaży energii

ZTM a Public Transport Consulting

14.12.2012

165

158/ZTM/2012

29.10.2012

ZTM a Effectus

24 miesiace

166

159/ZTM/2012

12.10.2012/ 29.10.2012

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

26.10.2012

167

160/ZTM/2012

23.10.2012/ 31.10.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

168

161/ZTM/2012

23.10.2012/ 31.10.2012 16.10.2012/ 9.11.2012 31.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 29.10.2012/ 9.11.2012 30.10.2012/ 9.11.2012 22.10.2012/ 9.11.2012

Umowa kompleksowa sprzedaży energii Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków

ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a Marian Baryłka

Czas nieokreślony

169

162/ZTM/2012

31.12.2016 r.

170

163/ZTM/2012

ZTM a Halo Bus

31.12.2016 r.

171

164/ZTM/2012

ZTM a Conteuro

31.12.2016 r.

172

165/ZTM/2012

ZTM a Janusz Jakubczyk

31.12.2016 r.

173

166/ZTM/20102

ZTM a Górnik Transport

31.12.2016 r.

174

167/ZTM/2012

ZTM a Anna Rusinek

31.12.2016 r.

175 168/ZTM/2012

ZTM a ZIT

31.12.2016 r.

176 169/ZTM/2012

8.11.2012/ 9.11.2012

Umowa dotyczy remontu konstrukcji wiat przystankowych

ZTM-a Arret Sc.

28 dni od daty podpisania umowy

177 170/ZTM/2012

13.11.2012

Umowa dotyczy dostawy, instalacji i montażu sterowników kasowników dwufunkcyjnych Umowa na dostawę UPS

ZTM a R&G Plus Sp. z o.o.

28 dni od daty podpisania umowy

178

171/ZTM/2012

15.11.2012

ZTM a Socomec Polska

21 dni od daty podpisania umowy

179 Aneks nr 1 180 172/ZTM/2012

15.11.2012

Umowa dotyczy prowizji za bilety Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej Umowa dotyczy dostawy sprzętu ko mputerowego Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a AKL Sp. j.

Wpięty do umowy nr 96/ZTM/2012 Czas nieokreślony

13.11.2012/ 15.11.2012 14.11.2012/ 15.11.2012 15.11.2012

ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a Comtronic

181

173/ZTM/2012

Czas nieokreślony

182

14/ZTM/2012

15 dni od daty zawarcia Aneks wpięty pod nr 111/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 112/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 119/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 122/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 120/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 104/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 102/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 110/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 98/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 87/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 78/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 99/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 103/ZTM/2011 Aneks wpięty pod nr 93/ZTM/2011

183

Aneks nr 1

29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012 29.10.2012/ 19.11.2012

ZTM a WIWA

184

Aneks nr 1

ZTM a Firma Handlowa Jadwiga Kania ZTM a Sklep Spożywczy Piotr Rzymowski ZTM a Poster

185

Aneks nr 1

186

Aneks nr 2

187

Aneks nr 1

ZTM a Beatris

188

Aneks nr 1

ZTM a Mariusz Kaproń

189

Aneks nr 1

ZTM a Witold Andrzej Kawczyk ZTM a BarbaraBrodzik

190

Aneks nr 1

191

Aneks nr 1

ZTM a Eliza Dębska

192

Aneks nr 2

ZTM a Pawł Siemiaszko

193

Aneks nr 1

ZTM a Danuta Woźniak

194

Aneks nr 1

ZTM a Zbigniew Romański ZTM a Tadeusz Szyszka

195

Aneks nr 1

196

Aneks nr 2

ZTM a Beata Rycaj

197

Aneks nr 2

19.11.2012/ 20.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a Kolporter S.A.

Aneks wpięty pod nr 136/ZTM/2011

198

175/ZTM/2012

20.11.2012

Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy ul. J. Długosza

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokreślony

199

176/ZTM/2012

20.11.2012

Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy Alejach Racławickich

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokreślony

200 177/ZTM/2012

20.11.2011

Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy ul. Wodopojnej Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy ul. Al. Racławickie

ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokreślony

201

178/ZTM/2012

20.11.2012

Czas nieokreślony

202 179/ZTM/2012

20.11.2011

Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy ul. Al. Spół. Pracy Umowa dotyczy sprzedaży elektroenergetycznego wraz z dokumentacją przyłącza do wiaty przy ul. Al. Spółdz. Pracy Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Czas nieokreślony

203

180/ZTM/2012

20.11.2012

Czas nieokreślony

204

Aneks nr 2

5.11.2012/ 21.11.2012

ZTM a MIGROL

Aneks wpięty pod umowę nr 79/ZTM/2011

205

Aneks nr 2 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a AGMA

Aneks wpięty pod umowę nr 123/ZTM/2011

206

Aneks nr 2 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a JolantaBorowska

Aneks wpięty pod umowę nr 130/ZTM/2011

207

Aneks nr 1 21.11.2012

Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a Ksero Mix

Aneks wpięty pod umowę nr 118/ZTM/2011

208

181/ZTM/2012

26.11.2012

Umowa na wykonanie, dostawę i montaż mebli z płyty wiórowej okleinowej Umowa dostawę czytników kontrolerskich wraz z systemem je obsługującym i raportującym Aneks dotyczy zakupu biletów

ZTM a Tobo

30 dni od daty podpisania

209

182/ZTM/2012

26.11.2012

ZTM a SYSTEmEG

21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

210

Aneks nr 1

15.11.2012/ 26.11.2012

ZTM a FREGA

Aneks wpięty pod umowę nr 94/ZTM/2011

211

183/ZTM/2012

20.11.2012/ 27.11.2012 21.11.2012/ 27.11.2012 2.11.2012/

Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na korzystanie z przystanków Umowa na wynajęcie pomieszczeń w budynku

ZTM a Stanisław Kraj

31.12.2016

212

184/ZTM/2012

ZTM a ANMAR

31.12.2016

213

185/ZTM/2012

ZTM a WEBBIT

2.11.2015

27.11.2012 214 186/ZTM/2012 30.11.2012

A Umowa dotyczy użyczenia autobusów marki Autosan ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. 31.12.2019

215

Aneks nr 1

21.11.2012/ 30.11.2012 21.11.2012/ 30.11.2012 21.11.2012/ 30.11.2012 20.11.2012/ 3.12.2012

Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zakupu i dostawy 20 sztuk ławek betonowych wolnostojących Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a Edward Pelc

Aneks wpięty pod umowę nr 89/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 134/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 223/ZTM/2011 21.12.2012

216

Aneks nr 1

ZTM a Anna Pielech

217

Aneks nr 1

ZTM a Edward Pelc

218

187/ZTM/2012

ZTM - a Komserwis

219

188/ZTM/2012

26.11.2012/ 3.12.2012

ZTM a Przewozy Osobowe Zygmunt Ziętek

31.12.2016

220

Aneks nr 1

30.11.2012/ 5.12.2012

Aneks dotyczy uruchomienia kodowania biletów Aneks dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a ASEC S.A.

Aneks wpięty pod umowę nr 130/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 138/ZTM/2011 31.12.2016

221

Aneks nr 1

26.11.2012/ 5.12.2012 6.12.2012

ZTM a IREX

222

189/ZTM/2012

ZTM a Andrzej Sikora

223

190/ZTM/2012

6.12.2012

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy wynajmu pomieszczeń Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży Umowa dotyczy dystrybucji biletów jednorazowych i

ZTM a Omega Bus

31.12.2016

224

Aneks nr 3

27.11.2012/ 6.12.2012 6.12.2012

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a SOS Wioski Dziecięce ZTM a PGE Obrót S.A. 31.12.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 82/ZTM/2011

225

191/ZTM/2012

226

192/ZTM/2012

6.12.2012/

227

193/ZTM/2012

6.12.2012/ 7.12.2012

ZTM a PGE Obrót S.A.

228

194/ZTM/2012

6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 6.12.2012/ 7.12.2012 27.11.2012/ 7.12.2012 7.12.2012

ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a PGE Obrót S.A. ZTM a Katarzyna Elżbieta Kowal Czas nieokreślony Aneks wpięty pod umowę nr 172/ZTM/2011

229

195/ZTM/2012

230

196/ZTM/2012

231

197/ZTM/2012

232

198/ZTM/2012

233

Aneks nr 1

234

199/ZTM/2012

czasowych w formie papierowej 235 Aneks nr 1/ZTM/A/2011 7.12.2012 Aneks dotyczy Planu Transportowego Umowa dotyczy transmisji danych Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a Public Transport Consulting ZTM a Eneco sp. z o.o. ZTM a Polski Tytoń 9.12.2014 Aneks wpięty pod umowę nr 131/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 133/ZTM/2011 31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 78/ZTM/2012

236 237

200/ZTM/2012 Aneks nr 1

11.12.2012 19.11.2012/ 12.12.2012 18.12.2012

238

Aneks nr 1

ZTM a KDWT

239

201/ZTM/2012

12.12.2012/ 19.12.2012

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa 10letnia

ZTM a PKS Stalowa Wola S.A. ZTM a Garden Servis

240

202/ZTM/2012

12.12.2012/ 19.12.2012

31.12.2016

241

203/ZTM/2012

13.12.2012/ 19.12.2012

ZTM a BP TOUR Sp. z o.o. ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a Wiesław Piątek

31.12.2016

242

Aneks nr 13

19.12.2012

Aneks wpięty pod umowę nr 4260/ZTM/2009 31.12.2016

243

204/ZTM/2012

27.12.2012/ 28.12.2012

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w Lublinie Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Porozumienie dotyczy R&G Transmisja danych Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Niemce Protokół uzgodnień na 2012 r. o świadczenie usług komunikacji miejskiej Aneks dotyczy dogrywania nazw przystanków

244

205/ZTM/2012

28.12.2012/ 31.12.2012

ZTM a moBILET Sp. zo.o.

36 miesięcy

245

206/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

246

207/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

247

208/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

248

209/ZTM/2012

20.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

249

210/ZTM/2012

04.04.2012/ 4.01.2013

ZTM a R&G

24 miesiące lub `14 000€ 31.12.2013

250

211/ZTM/2012

28.12.2012/ 4.01.2013

ZTM a Gmina Niemce

251

Aneks nr 1

13.06.2012/ 14.01.2013

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Aneks wpięty pod umowę nr 90/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 150/ZTM/2012

252

Aneks nr 1

5.10.2012/ 16.10.2012

ZTM a Polskie Radio Lublin

253

Aneks nr 1

31.12.2012/ 05.02.2013

Aneks dotyczy przyjmowania od Klientów Wniosków o wydanie kart Umowa dotyczy obsługi wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej łącznie z transportem

ZTM a KSERO-MIKS

Aneks wpięty pod umowę nr 2/ZTM/2012

254

212/ZTM/2012

16.01.2012

ZTM a PEKAO S.A. 4.01.2017