You are on page 1of 7

REJESTR UMÓW 2014 r.

Lp. Numer umowy Data umowy/ Data rejestracji Przedmiot umowy
Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy na kontrolę biletową Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Protokół uzgodnień na 2014 r. w zakresie dystrybucji i sprzedaży biletów Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks wpięty pod umowę nr 22/ZTM/2012

Strony umowy

Termin umowy

Uwagi

1

Aneks nr 3

31.12.2013/ 3.01.2014

ZTM a Grupa Radiowa Agory Sp. zo.o.

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 264/ZTM/2011

2 3 4 5 6 7 8

1/ZTM/2014 2/ZTM/2014 3/ZTM/2014 4/ZTM/2014 5/ZTM/2014 6/ZTM/2014 7/ZTM/2014

2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014 2.01.2014

ZTM a AGMA ZTM a Ksero-Miks ZTM a WIWA ZTM a Jadwiga Kania ZTM a Beatris ZTM a Ksero-Mix ZTM a DANJAR

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

9

Aneks nr 3

2.01.2013/ 7.01.2014

ZTM a Grupa Radiowa Agory

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 264/ZTM/2011

10

Aneks nr 2

10.01.2013/ 8.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 75

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 13/ZTM/2012

11

Aneks nr 1

19.12.2013/ 8.01.2014

ZTM a IPN

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 141/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 269/ZTM/2013

12

Aneks nr 1

8.01.2013

ZTM a MKK Sp. z o.o.

13

8/ZTM/2014

2.01.2014/ 8.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 69

31.12.2014

14

9/ZTM/2014

30.12.2013 8.01.2014

ZTM a MPK Lublin Sp. z o. o.

31.12.2014

15

Aneks nr 1

30.12.2013/ 9.01.2014

ZTM a Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 248/ZTM/2013

16

Aneks nr 1/2014

3.01.2014/ 9.01.2014

ZTM a Krzysztof Kołacz

Aneks wpięty pod umowę nr 119/ZTM/2013

17

10/ZTM/2014

3.01.2014/ 9.01.2014

ZTM a BP Tour

31.12.2016 Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany

18

Aneks nr 3

9.01.2014

Pracodawca ZTM a pracownik

19 20

Aneks nr 1

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 192/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę

Pracodawca ZTM a pracownik Pracodawca ZTM a

Aneks nr 3

9.01.2014

nr 24/ZTM/2012

pracownik

ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Aneks wpięty pod umowę nr 256/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 203/ZTM/2012 Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Aneks wpięty pod umowę nr 72ZTM/2013

21

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 26/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

22

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 27/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

23

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 21/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

24

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 19/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

25

Aneks nr 1

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 193/ZTM/2013

Pracodawca ZTM a pracownik

26

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 25/ZTM/2012

Pracodawca ZTM a pracownik

27

Aneks nr 3

9.01.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 23/ZTM/2012 Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks wpięty pod umowę nr 196/ZTM/2013

Pracodawca ZTM a pracownik

28 29

Aneks nr 1

9.01.2014

ZTM a PKS Kozienice Sp. zo.o.

Aneks nr 2

9.01.2014 9.01.2014

ZTM a BP TOUR

30

Aneks nr 1

Pracodawca ZTM a pracownik

31

Aneks nr 1

10.01.2014

Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa użyczenia urządzeń dotyczy przekazania fabrycznie nowych zestawów czytników Umowa dotyczy przewozu osób na obszarze Gminy Lublin i Gminy Jastków Aneks dotyczy umowy zakupu i dostawy Reanault Midlum typ 270.18 Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE

ZTM a Inspekcja Ochrony Środowiska

32

Aneks nr 3

10.01.2014

ZTM a UMCS

Aneks wpięty pod umowę nr 145/ZTM/2011

33

Aneks nr 2

2.01.2014/ 13.01.2014

ZTM a Przedszkole nr 54

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 45/ZTM/2012

34

Umowa użyczenia urządzeń 1/ZTM/2013

28.11.20138/ 13.01.2014

ZTM a MKK Sp. zo.o.

Wpięta pod umowę nr 269/ZTM/2013

35

11/ZTM/2014

23.12.2013/ 13.01.2014

ZTM a Gmina Jastków

31.03.2014

36 37 38

Aneks nr 1

13.01.2014

ZTM a Truck Centrum

Aneks wpięty pod umowę nr 250/ZTM/2013 31.03.2014 31.12.2014

12/ZTM/2014 13/ZTM/2014

3.01.2014/ 15.01.2014 2.01.2014 15.01.2014

ZTM a Szkoła Podstawowa nr 21 ZTM a PA-KA

39

14/ZTM/2014

2.01.2014 15.01.2014

Umowa dotyczy usługi przyjmowania KBE Porozumienie dotyczy sprzątania terenu ZTM, ochrony budynku i dostarczania mediów do budynków przy Al. Kraśnickiej 25 Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy realizacji komunikacji na ternie gminy Lublin i Gminy Miejskiej Świdnik Umowa dotyczy realizacji komunikacji na ternie gminy Lublin i Gminy Niemce Umowa dotyczy przyjmowania KBE Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z

ZTM a DANJAR

31.12.2014

40

15/ZTM/2014

2.01.2014 15.01.2014

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

31.12.2015

41

Aneks nr 3

30.12.2013 16.01.2014

ZTM a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ZTM a Transport Prywatny Przewóz Osób Marian Baryłka ZTM a Centrum Administracyjne Placówek OpiekuńczoWychowawczych

Aneks wpięty pod umowę nr 108/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 162/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 52/ZTM/2013

42

Aneks nr 2

16.01.2014

43

Aneks nr 1

31.12.2013/ 20.01.2014

31.12.2014

44

Aneks nr 1

2.01.2014/ 20.01.2014

ZTM a XXIII LO

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 234/ZTM/2013

45

16/ZTM/2014

22.01.2014 22.01.2014

ZTM a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym” Misericordia”

31.12.2014

46

Aneks nr 1

31.12.2013/ 23.01.2014

ZTM a Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

31.12.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 142/ZTM/2013

47 48 49 50

17/ZTM/2014

20.01.2014/ 23.01.2014 21.01.2014/ 23.01.2014 21.01.2014/ 23.01.2014 23.01.2014/ 23.01.2014

ZTM

a REKONEX

31.12.2016

18/ZTM/2014

ZTM

a PARATEX

31.12.2016

19/ZTM/2014

ZTM a REGIO TRAWEL MACIEJ KAMIŃSKI ZTM a HANDEL WIELOBRANŻOWY RAFSTYL ZTM a Gmina Miejska Świdnik

31.12.2016

20/ZTM/2014

Czas nieokreslony

51

21/ZTM/2014

30.12.2013 23.01.2014

31.12.2014

52 53

22/ZTM/2014

3.01.2014/ 27.01.2014

ZTM

a Gmina Niemce

31.12.2014

23/ZTM/2014

27.01.2014 31.12.2013 28.01.2014

ZTM a Ewa Dworniczak

31.12.2014

54

Aneks nr 1

ZTM a Przedszkole nr 85 w Lublinie,

Aneks wpięty pod umowę nr 264/ZTM/2013

55

24/ZTM/2014

22.01.2014/ 29.01.2014

ZTM a Jednostką Wojskową nr 4228

31.12.2014

56

25/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Mariusz Barszczyk

Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia

57

26/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Antoni Bazelan

oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz

dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej

58

27/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Zbigniew Cieśla

59

28/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Barbara Delega

60

29/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Łukasz Drumlak

61

30/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Roman Górecki

62

31/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Weronika Grymuza

63

32/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Maria Gwizdek

64

33/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Sebastian Jeleń

65

34/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Renata Korba

66

35/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Joanna Krzywania -Glegoła

67

36/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Bartosz Kuna

68

37/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Marta Lato

69

38/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Barbara Maziarz

70

39/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Dorota Miącz

71

40/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Krzysztof Michalak

72

41/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Bogusław Milanowski

akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi

prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów

73

42/ZTM/2014

23.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Stanisław Morawski

74

43/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Mateusz Pukiś

75

44/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Bożena Sikora

76

45/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz ZTM akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy użyczenia czytnika wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dodatkowymi Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Wólka Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Głusk Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Konopnica Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Niedrzwica Duża Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy usługi pranej windykacji Aneks dotyczy umowy w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy umowy z Pocztę Polską Umowa dotyczy zakupu

Czas trwania umowy zlecenia a Andrzej Sprawka dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów Czas trwania umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kontroli biletów

77

46/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Wiesław Staszczak

78

47/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Jerzy Światek

79

48/ZTM/2014

21.01.2014/ 30.01.2014

ZTM

a Marta Turska

80

49/ZTM/2014

20.01.2014/ 30.01.2014

ZTM a Elżbieta Ziemlewicz

81

50/ZTM/2014

15.01.2014/ 31.01.2014

ZTM

a Gmina Wólka

30.06.2014

82

51/ZTM/2014

23.12.2013/ 31.01.2014

ZTM

a Gmina Głusk

31.03.2014

83

52/ZTM/2014

9.01.2014 31.01.2014

ZTM a Gmina Konopnica 30.06.2014

84

53/ZTM/2014

14.01.2014/ 31./01.2014

ZTM a Gmina Niedrzwica 31.12.2014 Duża

85 86 87

54/ZTM/2014

31.12.2013/ 31.01.2014

ZTM

a ZUS oddział w Lublinie

31.12.2014

55/ZTM/2014

5.02.2014

ZTM

a KPMZ.pl

5.02.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 203/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 201/ZTM/2013 31.12.2014

Aneks nr 3/2014

05.02.2014

ZTM a BP TOUR

88 89

Aneks nr 1 56/ZTM/2014

31.01.2014

ZTM a Poczta Polska ZTM a Radiowe

3.02.2014 10.02.2014

biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

Doradztwo Reklamowe

90

Aneks nr 2

1.01.2014/ 13.02.2014

Aneks dotyczy umowy na sprzedaż biletów Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Aneks dotyczy umowy na sprzedaż biletów Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków na terenie m. Lublin Umowa dotyczy sprzedaży przez ZTM dla Mennicy biletów w formie elektronicznej Umowa dotyczy usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu Umowa dotyczy świadczenia usług przewozu regularnego osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zmiany umowy na obsługę prawną Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy energii

ZTM a PGE Dystrybucja S.A.

Aneks wpięty pod umowę nr 50/ZTM/2012

91

57/ZTM/2014

18.02.2014 20.02.2014

ZTM

a Andrzej Siebuła

31.12.2016

92

58/ZTM/2014

17.02.2014 20.02.2014

ZTM a Mirosław Ciesielczuk

31.12.2016

93

59/ZTM/2014

31.01.2014 20.02.2014

ZTM a Przewóz Osób Ilona Przywara

31.12.2016

94

60/ZTM/2014

31.01.2014 20.02.2014

ZTM a Dariusz Żytkowski

31.12.2016

95

61/ZTM/2014

24.01.2014 20.02.2014

ZTM a Przewóz Osób Wiesław Gorzel ZTM a Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie ZTM a Zarząd Dróg i Mostów,

31.12.2016

96

Aneks nr 2

30.12.2013 20.02.2014

Aneks wpięty pod umowę nr 147/ZTM/2012

97

63/ZTM/2014

21.02.2014 24.02.2014

31.12.2014

98

Aneks nr 1/2014

21.02.2014 27.02.2014

ZTM a LIDER-TRANS

Aneks wpięty pod umowę nr 236/ZTM/2013

99

64/ZTM/2014

21.02.2014 27.02.2014

ZTM , a MARKUS

31.12.2016

100

65/ZTM/2014

24.02.2014 27.02.2014

ZTM a VERA-TRANS

31.12.2016

101

66/ZTM/2014

24.02.2014 27.02.2014

ZTM a Kazimierz Chabros

31.12.2016

102

67/ZTM/2014

20.02.2014

ZTM

a Mennica Polska S.A.

1.03.2016

103

68/ZTM/2014

28.02.2014 28.02.2014

ZTM a Agencja Ochrony 14.03.2014 Osób i Mienia Reflex

104

69/ZTM/2014

28.02.2014 28.02.2014

ZTM a PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

30.06.2016

105

Aneks nr 1

28.02.2014 5.03.2014

ZTM a KPMZ.pl

Aneks wpięty pod umowę nr 55/ZTM/2014

106

70/ZTM/2014

1.01.2014 6.03.2014

ZTM a Przedszkole nr 75 w Lublinie

31.12.2014

107 108

Aneks nr 2

21.12.2014 6.03.2014 5.03.2014 6.03.2014

ZTM , a Przedszkole nr 43

Aneks wpięty pod umowę nr 10/ZTM/2012

71/ZTM/2014

ZTM

a PGE Obrót S.A.

109

72/ZTM/2014

6.03.2014 17.03.2014

Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy użyczenia urządzeń firmie Reflex Umowa dotyczy cesji na Ususy Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy umowy na obsługę prawną Umowa dotyczy usługi sprzątania Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy przewozu na terenie Gminy Jastków Umowa dotyczy przewozu na terenie Gminy Głusk Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy Materiałów reklamowych Umowa dotyczy świadczenia przez Telekomunikację Polską S.A. dostępu do sieci PESEL-NET Aneks dotyczy Najmu pomieszczeń Protokół uzgodnień na 2014 rok

ZTM

a PKS w Łodzi Sp. 31.12.2014 z o.o.

110

Aneks nr 3

17.03.2014

ZTM a Usługowy Przewóz Osób Wiesław Ciosek ZTM a Usługi Transportowe Przewóz Osób Zdzisław Być

3/ZTM/2012

111

Aneks nr 1

17.03.2014

101/ZTM/2012

112

Aneks nr 2

17.03.2014

ZTM

a KomBi

109/ZTM/2012

113

Aneks nr 1

17.03.2014

ZTM

a Ibiza-Trans

212/ZTM/2013

114

73/ZTM/2014

14.03.2014 18.03.2014

ZTM a Agencja Ochrony Osób i Mienia Reflex

115 116 116 117 118

Umowa cesji

10.03.2014 18.03.2014 17.03.2014/ 20.03.2014 24.03.2014/ 25.03.2014/

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

239/ZTM/2013

74/ZTM/2014

ZTM

a Softy

31.12.2016

75/ZTM/2014 76/ZTM/2014

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego ZTM

31.12.2015

a MKK Lublin Sp. 31.03.2015 z o.o.

Aneks nr 1

26.03.2014

ZTM

a Gabriel Gorzel

268/ZTM/2013

119 120

77/ZTM/2014

25.03.2014

ZTM

a Gmina Jastków

30.06.2014

78/ZTM/2014

25.03.2014

ZTM

a Gmina Głusk

30.06.2014

121

Aneks nr 1

28.03.2014

ZTM

a Polsecale

194/ZTM/2013

122

79/ZTM/2014

25.03.2014/ 28.03.2014

ZTM a Usługi Transportowe Adrian Konowałek

31.12.2016

123 124

80/ZTM/2014

31.03.2014/ 1.04.2014 2.04.2014/ 3.04.2014

ZTM

a STANMAR

31.12.2016

Aneks nr 1

ZTM

a Xtreem

157/ZTM/2014

125

81/ZTM/2014

20.01.2014/ 8.04.2014

ZTM a Telekomunikacja Polską S.A

31.01.2015

126 127

Aneks nr 1 82/ZTM/2014

28.03.2014/ 8.04.2014 19.03.2014/ 9.04.2014

ZTM ZTM

a MPK Lublin Sp. z o.o. a MPK LUBLIN Sp. z o.o. 31.12.2014

283/ZTM/2013