You are on page 1of 29

REJESTR UMÓW 2013 r.

Lp. Numer umowy
Aneks nr 1

Data umowy/ Data rejestracji
12.01.2012/ 2.01.2013

Przedmiot umowy
Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów

Strony umowy
ZTM a Przedszkole nr 3 ZTM a Szkoła Podstawowa nr 2 ZTM a Gimnazjum nr 14

Termin umowy

Uwagi
Aneks wpięty pod umowę nr 4/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 156/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 210/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 213/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 8/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 64/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 146/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 59/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 62/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 187/ZTM/2011

1 2 3

Aneks nr 1

21.12.2012/ 2.01.2013

Aneks nr 2

31.12.2012/ 2.01.2013

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aneks nr 2

11.08.2011/ 3.01.2013

ZTM a AD-REM ZTM a Przedszkole nr 48 ZTM a Przedszkole 34

Aneks nr 1

5.01.2012/ 3.01.2013

Aneks nr 1

11.05.2012/ 3.01.2013

Aneks nr 2

2.06.2011/ 3.01.2013

ZTM a LSS Lublin

Aneks nr 1

16.05.2012/ 4.01.2013

ZTM a Drobiazg ZTM a Zespół Szkól nr 11 ZTM a SP nr 31 ZTM a „PGE Dystrybucja S.A.” ZTM a „PGE Dystrybucja S.A.” ZTM a Ośrodek SzkolnoWychowawczy ZTM a SP nr 27 ZTM a Gimnazjum nr 5 ZTM a Przedszkole nr 54 ZTM a PGE Dystrybucja S.A. ZTM a IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie ZTM a Grupa Radiowa Agory Czas nieokreślony Czas nieokreślony

Aneks nr 1

7.05.2012/ 4.01.2013

Aneks nr 2

10.08.2011/ 4.01.2013

1/ZTM/2013

3.01.2013/ 4.01.2013

2/ZTM/2013

3.01.2013/ 4.01.2013

Aneks nr 2

12.10.2011/ 4.01.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 225/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 105/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 116/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 45/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 50/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 141/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 264/ZTM/2012

Aneks nr 2

6.05.2011/ 4.01.2013

Aneks nr 2

16.05.2011/ 4.01.2013

Aneks nr 1

13.03.2012/ 4.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013 27.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013

Aneks na 1

Aneks nr 2 Aneks nr 2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Aneks nr 1

31.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 7.01.2013 31.12.2012/ 8.01.2013 8.01.2013 7.01.2013/ 8.01.2013 3.01.2013/ 9.01.2013 3.01.2013/ 9.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 8.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013 10.01.2013/ 11.01.2013

Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Protokół uzgodnień na 2013 rok Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją Umowa dotyczy sprzedaży przyłącza wraz z dokumentacją

ZTM a Dom Dziecka im. J. Korczaka ZTM a Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a UMCS ZTM a Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie ZTM a PKS w Łosicach ZTM a Przedszkole nr 75 ZTM a PGE Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas

Aneks wpięty pod umowę nr 115/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 9/ZTM/2012

Aneks nr 1 3/ZTM/2013 Aneks nr 2

Aneks wpięty pod umowę nr 145/ZTM/2011 31.12.2013 31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 13/ZTM/2012

4/ZTM/2013 5/ZTM/2013 Aneks nr 1

6/ZTM/2013

7/ZTM/2013

ZTM a PGE

8/ZTM/2013

ZTM a PGE

9/ZTM/2013

ZTM a PGE

10/ZTM/2013

ZTM a PGE

11/ZTM/2013

ZTM a PGE

12/ZTM/2013

ZTM a PGE

13/ZTM/2013

ZTM a PGE

14/ZTM/2013

ZTM a PGE

15/ZTM/2013

ZTM a PGE

16/ZTM/2013

ZTM a PGE

17/ZTM/2013

ZTM a PGE

18/ZTM/2013

ZTM a PGE

19/ZTM/2013 20/ZTM/2013

ZTM a PGE ZTM a PGE Obrót

7.01.2013/ 14.01.2013 Umowa kompleksowa

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i 7.01.2013/ 14.01.2013 świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x 26.01.2012/ 14.01.2013 10.09.2012/ 14.01.2013 14.05.2012/ 16.01.2013 Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy dystrybucji biletów

S.A.

nieokreślony

42

21/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

43

22/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

44

23/ZTM/2013

ZTM a PGE Obrót S.A.

Czas nieokreślony

45 46 47

Aneks nr 1

ZTM a PSSE ZTM a Przedszkole nr 57 ZTM a Sinbus

Aneks wpięty pod umowę nr 17/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 143/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 72/ZTM/2012

Aneks nr 1

Aneks nr 1

48

24/ZTM/2013

16.01.2013/ 17.01.2013

ZTM a Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ZTM a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ZTM a MOPR ZTM a Przedszkole nr 43 w Lublinie ZTM a MPWiK Sp. z o.o. ZTM a Sąd Rejonowym LublinWschód ZTM a Przedszkole nr 33 w Lublinie

31.12.2013

49 50 51 52 53 54

Aneks nr 1

31.12.2012/ 17.01.2013 2.01.2013/ 17.01.2013 15.01.2013/ 17.01.2013 2.01.2013/ 17.01.2013 31.12.2012/ 18.01.2013 02.01.2013/ 18.01.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 152/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 108/ZTM/2011 Aneks wpięty pod umowę nr 10/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 6/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 12/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 224/ZTM/2011

Aneks nr 2

Aneks nr 1

Aneks nr 1

Aneks nr 1

Aneks nr 2

55

25/ZTM/2013

22.01.2013/ 22.01.2013 28.12.2012/ 23.01.2013

ZTM a Przedszkole nr 69 w Lublinie ZTM a Przedszkole nr 22 w Lublinie

31.12.2013

56

Aneks nr 1

Aneks wpięty pod umowę nr

11/ZTM/2012 Aneks nr 1 Aneks wpięty pod umowę nr 23/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 28/ZTM/2012 Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony

57

24.01.2013

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

Pracodawca ZTM – pracownik

58

Aneks nr 1

24.01.2013

59

Aneks wpięty pod umowę nr 27/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

60

Aneks wpięty pod umowę nr 26/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

61

Aneks wpięty pod umowę nr 24/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

62

Aneks wpięty pod umowę nr 22/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

63

Aneks wpięty pod umowę nr 19/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

64

Aneks wpięty pod umowę nr 20/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

Aneks nr 1

24.01.2013

65

Aneks wpięty pod umowę nr 25/ZTM/2012

Pracodawca ZTM – pracownik

66 67 68 69 70

26/ZTM/2013 27/ZTM/2013 28/ZTM/2013 29/ZTM/2013 30/ZTM/2013

17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013 17.01.2013/ 24.01.2013

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej

ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

71 72 73 74

31/ZTM/2013 Aneks nr 1

17.01.2013/ 24.01.2013 23.1.2013/ 25.01.2013 21.1.2013/ 25.01.2013 1.10.2012/ 25.01.2013 24.01.2013/ 25.01.2013

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Aneks do umowy na korzystanie z przystanków Aneks do umowy na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy dystrybucji biletów Porozumienie w sprawie KBE na potrzeby strefy płatnego parkowania Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Aneks wpięty pod umowę nr 21/ZTM/2012

ZTM a PGE ZTM a Garden Service

Czas nieokreślony Aneks wpięty pod umowę nr 202/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 3231/TZ/2008 Aneks wpięty pod umowę nr 18/ZTM/2012 30.06.2016

Aneks nr 5

ZTM a Gabrielem Gorzelem ZTM a Beatris

Aneks nr 1

32/ZTM/2013

ZTM a ZDiM

75
Aneks nr 2

76

2.01.2013/ 25.01.2013 24.01.2013/ 25.01.2013

ZTM a Radiowe Doradztwo Reklamowe ZTM a PGE Dystrybucja

Aneks wpięty pod umowę nr 184/ZTM/2011 Czas nieokreślony Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Aneks wpięty pod umowę nr 135/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 123/ZTM/2011

33/ZTM/2013

77
Aneks nr 1

25.01.2013

Pracodawca ZTM – pracownik

78

79 80

Aneks nr 1

31.12.2012/ 28.01.2013 28.01.2013

Aneks dotyczy dystrybucji biletów Aneks dotyczy dystrybucji biletów

ZTM a ZUS Oddział w Lublinie ZTM a AGMA

Aneks nr 3

34/ZTM/2013

81
Aneks nr 2

28.12.2012/ 29.01.2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina Jastków realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Jastków Aneks dotyczy przedłużenia najmu pod maszt ZTM a PTK Centertel

30.06.2013

82 83 84

18.12.2012/ 29.01.2013 25.01.2013/ 29.01.2013 28.01.2013/ 30.01.2013 28.12.2012/ 30.01.2013

31.12.2015 r.

Aneks wpięty pod umowę nr 3/GM/11

35/ZTM/2013/ 35a/ZTM/2013 Aneks nr 1

Umowa na korzystanie ZTM a PUH z przystanków KEWIN//MPK sp. z o.o. Aneks dotyczy dystrybucji biletów ZTM a Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 89/ZTM/2012

36/ZTM/2013

85
37/ZTM/2013 38/ZTM/2013 39/ZTM/2013 40/ZTM/2013 41/ZTM/2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina realizacji komunikacji Niedrzwica Duża miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Niedrzwica Duża Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

30.06.2013

86 87 88 89 70

29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/

Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas

30.01.2013

energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej Umowa na sprzedaż energii elektrycznej ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE ZTM a PGE

nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony

71 72 73 74 75 76 77

42/ZTM/2013 43/ZTM/2013 44/ZTM/2013 45/ZTM/2013 46/ZTM/2013 47/ZTM/2013 48/ZTM/2013 49/ZTM/2013

29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 29.01.2013/ 30.01.2013 28.12.2012/ 31.01.2013

78
50/ZTM/2013

Umowa dotyczy ZTM a Gmina Głusk realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Głusk Umowa dotyczy ZTM a Gmina Wólka realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Wólka Umowa dotyczy ZTM a Gmina realizacji komunikacji Konopnica miejskiej na obszarze Gminy Lublin i Gminy Konopnica Umowa dotyczy dystrybucji biletów ZTM a Centrum Administracji Placówek OpiekuńczoWychowawczych

31.03.2013

79
51/ZTM/2013

28.12.2012/ 31.01.2013

31.12.2013

80
52/ZTM/2013

25.1.2013/ 31.01.2013

31.12.2013

81
Aneks nr 1

28.1.2013/ 4.02.2013

31.12.2013 Aneks wpięty pod umowę nr 1/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 2/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 175/ZTM/201

82
Aneks nr 2

28.01.2013/ 05.02.2013

Aneks dotyczy ZTM a AGMA przyjmowania od Klientów Wniosków o wydanie kart Aneks dotyczy ZTM a KSERO-MIKS przyjmowania od Klientów Wniosków o wydanie kart Aneks dotyczy umowy ZTM a MPK Lublin na przedłużenie Sp. z o.o. współpracy w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją ZTM a BEATRIS

83
Aneks nr 3

28.01.2013/ 05.02.2013

84
Aneks nr 2

31.12.2012/ 6.02.2013

30.09.2013

85

6.02.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 18/ZTM/2012 Czas nieokreślony

53/ZTM/2013

86
54/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

87
55/ZTM/2013

5.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

88

5.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

projektową 56/ZTM/2013 5.02.2013/ 6.02.2013 Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową ZTM a PGE Dystrybucja Czas nieokreślony

89
57/ZTM/2013

90
58/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

91
59/ZTM/2013

4.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

92
60/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

93
61/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

94
62/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

95
63/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

96
64/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

97
65/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

98
66/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

99
67/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

100
68/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

101

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

69/ZTM/2013

102
70/ZTM/2013

1.02.2013/ 6.02.2013

Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Umowa sprzedaży przyłącza elektroenergetyczne wraz z dokumentacją projektową Aneks dotyczy dystrybucji biletów Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Świdnik Umowa dotyczy sprzedaży biletów

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony

103
Aneks nr 1

1.02.2013/ 6.02.2013

ZTM a PGE Dystrybucja

Czas nieokreślony Aneks wpięty pod umowę nr 16/ZTM/2012 31.12.2013

104

28.01.2013/ 7.02.2013 28.01.2013/ 7.02.2013

ZTM a Przedszkole nr 72 ZTM a Gmina Miejska Świdnik

71/ZTM/2013

105
72/ZTM/2013

7.02.2013

106
73/ZTM/2013 14.02.2013/ 20.02.2013 8.02.2013 21.01.2013/ 8.02.2013

ZTM a Lubelski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ZTM a MKK Sp. z o.o.

31.12.2013

107 108 109 110 111 112

Umowa dotyczy utrzymania 6 sztuk toalet Umowa dotyczy sprzedaży biletów Aneks dotyczy wynajmu pomieszczenia w biurowcu Umowa dotyczy sprzedaży biletów Umowa dotyczy tłumaczenia strony Aneks do umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej Porozumienie dotyczy realizacji programu lojalnościowego „Bus Bonus”

30.06.2013 ZTM a Sklep Gucio ZTM a MUP w Lublinie Czas nieokreślony

74/ZTM/2013 Aneks nr 1

75/ZTM/2013 76/ZTM/2013 Aneks nr 14

8.02.2013/ 12.02.2013 7.02.2013/ 18.02.2013 18.02.2013/ 21.02.2013 4.02.2013/ 22.02.2013

ZTM a Delikatesy eMKa ZTM a AGIT Gmina Lublin a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Czas nieokreślony 31.12.2013 Aneks wpięty do umowy nr 4260/ZTM/2009

77/ZTM/2013

113
Aneks nr 1/2013

114
78/ZTM/2013

21.02.2013/ 22.02.2013 Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków 4.02.2013/ 22.02.2013 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

ZTM a IRBIS

Aneks wpięty pod nr 37/ZTM/2012

ZTM a WIZ 31.12.2016 ZTM a Usługi GastronomicznoRozrywkowe Transport Osobowy Tadeusz Nizioł ZTM a PKS Radom 31.12.2016

115
79/ZTM/2013

116
80/ZTM/2013

18.02.2013/ 22.02.2013 Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków 18.02.2013/ 26.02.2013 Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

31.12.2016

117

118

81/ZTM/2013

08.02.2013 26.02.2013

Umowa na sprzedaż biletów

ZTM a Jednostka wojskowa Nr 4228

31.12.2013 r.

119

Aneks nr 2

31.12.2012/ 27.02.2013 25.02.2013/ 27.02.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Pierwszy na sprzedaż biletów Urząd Skarbowy w Lublinie Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków ZTM a Przewóz Osób Joker

31.12.2013 r.

Wpięty do umowy pod nr 129/ZTM/2011

82/ZTM/2013

120
83/ZTM/2013

31.12.2016

121
84/ZTM/2013

25.02.2013/ 27.02.2013

ZTM a TRANS-MAR 31.12.2016 ZTM a Stanisław Socha Przewóz Osób 31.12.2016

122
Aneks nr 1

25.02.2013/ 27.02.2013

27.02.2013

123
85/ZTM/2013 12.02.2013/ 28.02.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS w na uzgodnienie zasad Międzyrzeczu korzystania z Podlaskim przystanków Umowa dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a PKS Tarnobrzeg Sp.z o.o. 8.02.2015

Wpięty do umowy pod nr 127/ZTM/2012

124 125 126 127
86/ZTM/2013 87/ZTM/2013

1.03.2013/ 4.03.2013 24.01.2013/ 5.03.2013 6.03.2013/ 7.03.2013

ZTM a Szkoła Podstawowa nr 30

31.12.2013 Czas nieokreślony 31.12.2013 Wpięty do umowy pod nr 38/ZTM/2011

Umowa o dostarczanie ZTM a MPWiK Sp. z wody i odprowadzanie o.o. ścieków Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a Gimnazjum nr 19 w Lublinie im. Józefa Czechowicza

88/ZTM/2013

Aneks nr 2

8.03.2013

128
89/ZTM/2013 6.03.2013/ 8.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a WSPÓLNOTA na zarządzanie nieruchomością ZTM Al. Kraśnicka 25 Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Henryk Tarkowski „Przewóz Osób” ZTM a Usługi Transportowe Leszek Smyk ZTM a „ALFA”

31.12.2013

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

31.12.2016

90/ZTM/2013

7.03.2013/ 8.03.2013

31.12.2016 31.12.2016

91/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

Aneks nr 1

8.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a JOKER korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystanie z przystanków ZTM a Dariusz Chęć 31.12.2016 ZTM a Józefem Chęć 31.12.2016 ZTM a Adam Grzywa 31.12.2016 ZTM a Cezary Zarzycki

Wpięty do umowy pod nr 82/ZTM/2013

92/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

93/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

94/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

95/ZTM/2013

6.03.2013/ 8.03.2013

31.12.2016 Wpięty do umowy pod nr 85/ZTM/2013 31.03.2014

Aneks nr 1

11.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS korzystanie z Tarnobrzeg Sp. z o.o. przystanków Umowa dotyczy ZTM a Kancelaria

96/ZTM/2013

11.03.2013

obsługi prawnej Zamówień Publicznych

Radcy Prawnego

139

Aneks

11.03.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ZNK na użytkowanie lokalu na Zielonej 5 Umowa dotyczy obsługi prawnej Zamówień Publicznych Umowa dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej kiosków w zestawach wiata+kiosk Umowa dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej kiosków w zestawach wiata+kiosk Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

30.06.2014

Wpięty do umowy pod nr 193/2011

96/ZTM/2013

11.03.2013

140
97/ZTM/2013 13.03.2013

31.03.2014

ZTM a Ksero-Mix Czas nieokreślony

141

98/ZTM/2013

19.03.2013

ZTM a RUCH Czas nieokreślony

142

143

99/ZTM/2013

12.03.2013 14.03.2013 29.01.2013 14.03.2013

ZTM a Expres Bus

31.12.2016r

100/ZTM/2013

ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a PGE Czas nieokreślony

144
101/ZTM/2013

145
102/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

146
103/ZTM/2013

29.01.2013 14.03.2013

147
104/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

148
105/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

149
106/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

150
107/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

151
108/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

152
109/ZTM/2013

30.01.2013 14.03.2013

153

29.01.2013 14.03.2013

110/ZTM/2013

154
111/ZTM/2013

29.01.2013 14.03.2013

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a PGE Czas nieokreślony ZTM a Henryk Banaszek ZTM a Expres Bus 31.12.2016

155 156 157 158 159 160 161 162 163

18.03.2013/ 20.03.2013 12.03.2013/ 20.03.2013 19.03.2013/ 20.03.2013 19.03.2013/ 20.03.2013 20.03.2013

112/ZTM/2013

31.12.2016

113/ZTM/2013

ZTM a „TEMPO”

31.12.2016

114/ZTM/2013

ZTM a Marek Bielecki 31.12.2016

Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a IRBIS korzystanie z przystanków Umowa dotyczy konserwacji PSB Zielona Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a Dolby System 30.06.2014 ZTM a Karpacka Spółka Gazownictwa 31.12.2013

Wpięty do umowy pod nr 37/ZTM/2012

115/ZTM/2013

6.03.2013/ 27.03.2013 25.03.2013/ 27.03.2013 27.03.2013

116/ZTM/2013 Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a FREMIX korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a WIZ korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a Wojciech korzystanie z Czajka przystanków Umowa dotyczy korzystania z przystanków Umowa dotyczy korzystania z przystanków Umowa dotyczy korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzątania ZTM Umowa dotyczy korzystania z przystanków Umowa dotyczy korzystania z przystanków ZTM a Zarobkowy Przewóz Osób Waldemar Błażejczyk ZTM a Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyki ZTM a Panem Krzysztofem Kołaczem ZTM a FDM ZTM a Transport Osobowy Tomasz Zaborski ZTM a PLAY POKEN&SPY BUS 31.12.2016

Wpięty do umowy pod nr 148/ZTM/2012 Wpięty do umowy pod nr 78/ZTM/2013 Wpięty do umowy pod nr 3155/TZ/2008/ZT M/2012

Aneks nr 1

27.03.2013

Aneks nr 2

27.03.2013

164
117/ZTM/2013 27.03.2013

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

118/ZTM/2013

27.03.2013

31.12.2016

119/ZTM/2013

27.03.2013

31.12.2016

120/ZTM/2013 121/ZTM/2013

2.04.2013 29.03.2013 3.04.2013 3.04.2013 3.04.2013 3.04.2013

1.04.2014 31.12.2016

122/ZTM/2013

31.12.2016 Wpięty do umowy pod nr 114/ZTM/P/2010 4.04.2016 Wpięty do umowy pod nr 130/ZTM/2010 Wpięty do umowy pod nr

Aneks nr 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a POLSECALE korzystania z S.C. przystanków Umowa dotyczy ZTM a Sebastian dzierżawy kiosku na Chmura przystanku Szewska 02 Aneks dotyczy świadczenia usług przewozu regularnego Aneks dotyczy świadczenia usług ZTM a AKL Sp.j.

124/ZTM/2013

4.04.2013

Aneks nr 6

5.04.2013

Aneks nr 9

5.04.2013

ZTM a AKL Sp.j.

przewozu regularnego

131/ZTM/2010 ZTM a AKL Sp.j. Wpięty do umowy pod nr 57/ZTM/ 2010 Wpięty do umowy pod nr 29/ZTM/2012 30.06.2013 30.06.2013

175 176

Aneks nr 11

5.04.2013

Aneks dotyczy świadczenia usług przewozu regularnego

Aneks nr 2/2013

30.01.2013 10.04.2013 26.03.2013 11.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Jumbo korzystania z przystanków Umowa dotyczy odpłatnego świadczenia usług przewozu osób na obszarze gminy Głusk ZTM a Gmina Głusk

125/ZTM/2013

177
Aneks nr 1/2013

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

12.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a „Famil- Bus” korzystania z przystanków Umowa dotyczy umowy korzystania z przystanków Umowa dotyczy umowy korzystania z przystanków ZTM a Usługi Przewozowe Mariuszem Bigosem ZTM a LLA 31.12.2016 31.12.2016

Wpięty do umowy pod nr 71/ZTM/2012

126/ZTM/2013

11.04.2013/ 15.04.2013 11.04.2013/ 15.04.2013 28.03.2013/ 15.04.2013 28.03.2013/ 15.04.2013 18.04.2013 18.04.2013

127/ZTM/2013

Aneks nr 5

Aneks dotyczy ZTM a IREX waloryzacji do umowy na usługi przewozowe Aneks dotyczy ZTM a IREX 1 i waloryzacji do umowy Meteor na usługi przewozowe Umowa dotyczy dzierżawy kiosku ZTM a Danjar 31.12.2016

Wpięty do umowy pod nr 20/ZTM/2010 Wpięty do umowy pod nr 116/ZTM/2010

Aneks nr 9

128/ZTM/2013 Aneks nr 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Ksero Mix sprzedaży biletów Aneks dotyczy umowy ZTM a DANJAR na dzierżawę kiosku Aneks dotyczy umowy ZTM a Leszek Smyk korzystania z „USŁUGI przystanków TRANSPORTOWE” Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS w korzystania z Radomiu Sp. z o.o. przystanków Umowa dotyczy dystrybucji biletów Umowa najmu powierzchni pod automat Umowa na ochronę fizyczną PSB przy Zielonej 5 Umowa na użyczenie 46 sztuk urządzeń nawigacji satelitarnej i 38 sztuk kasowników Umowa użyczenia 13 sztuk urządzeń nawigacji satelitarnej i 12 sztuk kasowników Umowa użyczenia 11 sztuk urządzeń nawigacji satelitarnej i 10 sztuk kasowników Umowa na awaryjną ZTM a Sebastian Chmura ZTM a Mera Serwis SGL ZTM a MKK Sp. z o.o. ZTM a AKL Sp.j. Czas nieokreślony 30.10.2013

Aneks wpięty pod nr umowy 2/ZTM/2012 Wpięty do umowy pod nr 61/ZTM/2012 Wpięty do umowy pod nr 90/ZTM/2013 Wpięty do umowy pod nr 80/ZTM/2013

Aneks nr 2

18.04.2013

Aneks nr 1/2013

18.04.2013

Aneks nr 1/2013

18.04.2013

129/ZTM/2013 130/ZTM/2013

19.04.2013 22.04.2013/ 23.04.2013 23.04.2013

131/ZTM/2013

1.05.2014 30.06.2014

132/ZTM/2013

25.04.2013

191
133/ZTM/2013 26.02.2013/ 25.04.2013

ZTM a IREX-1

30.09.2014

192
134/ZTM/2013

193 194
135/ZTM/2013

26.02.2013/ 25.04.2013

ZTM a IREX 30.09.2014 ZTM a Dolby System

24.04.2013

6.05.2013

naprawę dachu w budynku B

195 196

136/ZTM/2013

22.04.2013 25.04.2013 22.04.2013 25.04.2013 25.04.2013

Umowa dotyczy korzystania z przystanków Umowa dotyczy korzystania z przystanków

ZTM a Mariusz Igras

31.12.2016

137/ZTM/2013

ZTM a ŁĘCZ TRANS 31.12.2016 BLACHA SP.J. Wpięty do umowy pod nr 121/ZTM/2012

Aneks nr 1

197
138/ZTM/2013 25.04.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina Niemce przewozu osób na obszarze gminy Niemce Umowa dotyczy ZTM a URSUS zakupu i dostawy 38 sztuk nowych niskopodłogowych trolejbusów klasy maxi Umowa dotyczy ZTM a Don Brando opracowania w formie Sp. z o.o. pisemnej i elektronicznej kreatywnej koncepcji kampanii promocyjnej projektu Aneks dotyczy umowy ZTM a PKS Wschód uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a BANK obsługi wpłat PEKAO S.A. gotówkowych Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a PSBiG ZTM a Instytutem Pamięci Narodowej ZTM a Miejski Zespół Żłobków ZTM a PKS Włodawa 31.12.2016 ZTM a Anna Radziłowicz 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

198
139/ZTM/2013 26.04.2013 13.05.2013

30.03.2015

199

30.06.2015

Aneks nr 2

200
Aneks nr 1

25.04.2013/ 26.04.2013

Wpięty do umowy pod nr 2625/TZ/2008 Wpięty do umowy pod nr 212/ZTM/2012

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

23.04.2013/ 26.04.2013 23.04.2013/ 29.04.2013 6.05.2013/ 8.05.2013 26.04.2013/ 8.05.2013 26.04.2013/ 10.05.2013 8.05.2013/ 10.05.2013 30.04.2013/ 10.05.2013 8.05.2013/ 10.05.2013 10.05.2013

140/ZTM/2013 141/ZTM/2013 142/ZTM/2013 143/ZTM/2013

144/ZTM/2013

31.12.2016

145/ZTM/2013

ZTM a Przewóz Osób 31.12.2016 Bogusław Wąchała ZTM a Przewóz Osób Alicja Kwiatkowska 31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 162/ZTM/2012 31.12.2013 Aneks wpięty pod umowę nr 130/ZTM/2012

146/ZTM/2013

Aneks 1/2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Marian na korzystanie z Baryłka przystanków Umowa dotyczy zakupu biletów ZTM a MUP w Lublinie

147/ZTM/2013 Aneks 2

8.05.2013/ 10.05.2013 9.05.2013/ 10.05.2013 15.04.2013/ 10.05.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ASEC S.A. uruchomienia automatów biletowych Umowa dotyczy programu funkcjonalnoużytkowego dla rozbudowy i przeniesienia 2 punktów sprzedaży ZTM a ELEKTRA Sp. z o.o. 10.05.2013

148/ZTM/2013

212

biletów 149/ZTM/2013 27.02.2013/ 13.05.2013 Protokół uzgodnień na ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2013 2013r. dot. wspólnego działania wspierającego i promującego regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym w Lublinie Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie świadczenia usług przewozu regularnego ( dostosowanie parametrów linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie świadczenia usług przewozu regularnego ( dostosowanie parametrów linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp.j. w sprawie świadczenia usług przewozu regularnego (dostosowanie parametrów linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych) Bus man ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2013 Aneks wpięty pod umowę nr 130/ZTM/2010

213

Aneks 5

30.01.2013/ 14.05.2013

214

Aneks 8

30.01.2013/ 14.05.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 131/ZTM/2010

215

Aneks 10

30.01.2013/ 14.05.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 57/ZTM/ 2010

216

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

150/ZTM/2013 151/ZTM/2013

Z 30 .04.2013 15.05.2013

Umowa na sprzątania i ZTM a Auto Centrum mycie samochodu służbowego Umowa na tłumaczenia ZTM a AGIT pisemne Umowa na wykonanie pracy tymczasowej na rzecz ZTM Umowa na świadczenie usług mobilnych Umowa na promocję projektu ZSTP w Lublinie ZTM a Full Job

152/ZTM/2013 153/ZTM/2013

16.05.2013 15.05.2013/ 16.05.2013 16.05.2013

31.12.2013 ZTM a CallPay Na 36 miesięcy ZTM a MODART 31.03.2015

154/ZTM/2013

155/ZTM/2013

21.05.2013

Aneks 2

22.05.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a WIZ na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a AGA-2 na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Delfin Travel 31.12.2016

Aneks wpięty pod umowę nr 78/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 109/ZTM/2013

Aneks 1

22.05.2013

156/ZTM/2013

22.05.2013/ 24.05.2013 24.05.2013

Aneks 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Wiesław na korzystanie z Gorzel przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a Usługi na korzystanie z Transportowe Przewóz

Aneks wpięty pod umowę nr 2/P/2009 Aneks wpięty pod umowę nr

Aneks 1

24.05.2013

przystanków Aneks 1 24.05.2013

Osób Zbigniewem Paszkowskim

105/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 106/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 101/ZTM/2012 Aneks wpięty pod umowę nr 109/ZTM/2012

228 229 230

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przewóz Osób na korzystanie z Adam Podleśny przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a Zbigniewem na korzystanie z Być przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a KomBi na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy przygotowania, wykonania oraz dostawy materiałów promocyjnych Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a Xtreem IV kwartał 2014

Aneks 1

24.05.2013

Aneks 1

24.05.2013

157/ZTM/2013

231
158/ZTM/2013

21.05.2013/ 28.05.2013

3.06.2013

232
159/ZTM/2013 28.05.2013/ 4.06.2013 24.05.2013/ 5.06.2013

ZTM a Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód” ZTM a Marek Sykuła

31.12.2013

233 234

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

31.12.2016 ZTM a Przewóz Osób Zbigniew Daniłowski

160/ZTM/2013

31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 188/ZTM/2012 02.06.2014 lub do przekroczenia kwoty 9tys. netto 31.12.2016

235

Aneks 1/2013

5.06.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przewóz Osób na korzystanie z Zygmunt Ziętek przystanków Umowa dotyczy serwisu kserokopiarek ZTM a Merkator

161/ZTM/2013

3.06.2013

236
162/ZTM/2013 3.06.2013

237

Umowa dotyczy serwisu klimatyzatorów Umowa zlecenia prowadzenia sprawy przeciwko Pawłowi Denisow Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a MT-Klima

163/ZTM/2013

06.06.2013

238
164/ZTM/2013 6.06.2013 6.06.2013 3.06.2013 6.06.2013

ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego

239

ZTM a Henryk Malesa 31.12.2016

165/ZTM/2013

240
166/ZTM/2013

Umowa dotyczy usługi ZTM a BEATRIS przyjmowania i odbierania wniosków o wydanie Karty Umowa dotyczy uaktualnienia oprogramowania BusMana Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a MPK Sp. z o.o. i AGC Consulting

31.12.2016

241
167/ZTM/2013

30.04.2013/ 7.06.2013

7.06.2013/ 7.06.2013

242

ZTM a MPK Sp. z o.o. 31.12.2016 i Centrum Interwencji Kryzysowej reprezentowanym przez Agnieszkę Zielińską ZTM a „Agma” ZTM a „Ksero-Miks” ZTM a Mariuszem Wawer „Ksero-Miks” 31.12.2013r 31.12.2013r 31.12.2013r .

243 244 245

168/ZTM/2013 169/ZTM/2013 170/ZTM/2013

3.06.2013/ 7.06.2013 3.06.2013/ 7.06.2013 3.06.2013/ 7.06.2013

Umowa dotyczy wydania KBE Umowa dotyczy wydania KBE Umowa dotyczy wydania KBE

171/ZTM/2013

246
172/ZTM/2013

3.06.2013/ 11.06.2013

Umowa dotycz ZTM a Jadwiga Kania przyjmowania i odbierania wniosków o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Wiktor Kania przyjmowania i odbierania wniosków o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Danjar przyjmowania i odbierania wniosków o wydanie Karty Biletu Elektronicznego Umowa dotycz ZTM a Danjar przyjmowania i odbierania wniosków o wydanie Karty Biletu Elektronicznego na podstawie umowy dzierżawy Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Usługi Transportowe Przewóz Osób Jerzy Kostrzewa ZTM a” Lux Euro Bus” ZTM a Sławomir Pcian ZTM a STANBUS S.C. ZTM a Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariola Jakubiec ZTM a Tomaszem Porębnym ZTM a Henrykiem Basiak ZTM a Robertem Krępińskim

31.12.2013r

247
173/ZTM/2013

3.06.2013/ 11.06.2013

31.12.2013r

248
174/ZTM/2013

3.06.2013/ 17.06.2013

31.12.2013r

3.06.2013/ 17.06.2013

249

31.12.2013r

175/ZTM/2013

250
176/ZTM/2013

14.06.2013 18.06.2013

31.12.2016r

251 252 253

14.06.2013 18.06.2013 14.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013 18.06.2013

31.12.2016

177/ZTM/2013

31.12.2016

178/ZTM/2013

31.12.2016

179/ZTM/2013

254
180/ZTM/2013

31.12.2016

255 256 257 258 259 260 261 262 263

19.06.2013 21.06.2013 20.06.2013 24.06.2013 19.06.2013 24.06.2013 28.06.2013

31.12.2016

181/ZTM/2013

31.12.2016

182/ZTM/2013

31.12.2016 Aneks wpięty pod umowę nr 73/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 99/ZTM/2013 13 mies od daty podpisania 30.06.2014

Aneks 1

Aneks dotyczy umowy ZTM a MKK Lublin na utrzymanie toalet Sp. z o.o. Aneks dotyczy umowy ZTM a Express Bus na utrzymanie toalet Umowa dotyczy KBE Umowa dotyczy zakupu wody Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a RUCH S.A. ZTM a Nestle Waters Polska ZTM a EkspressBus 31.12.2016 ZTM a KESZ 31.12.2016

Aneks 1/2013

21.06.2013 24.06.2013 19.06.2013 24.06.2013 1.07.2013 24.06.2013/ 3.07.2013 28.06.2013/ 3.07.2013

183/ZTM/2013 184/ZTM/2013 185/ZTM/2013

186/ZTM/2013

264

187/ZTM/2013

26.06.2013/ 3.07.2013 1.07.2013/ 3.07.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Jastków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a Zarobkowy Przewóz Osób Adamem Czarneckim ZTM a Gmina Jastków

31.12.2016 31.12.2013

188/ZTM/2013

265
189/ZTM/2013

266

28.06.2013/ 3.07.2013 2.07.2013/ 3.07.2013

ZTM a AS-1 31.12.2016 ZTM a Usługi Transportowe Markiem Matyjaszczyk

190/ZTM/2013

267
191/ZTM/2013

31.12.2016

268

26.06.2013/ 3.07.2013 4.07.2013/ 5.07.2013

Umowa dotyczy ZTM a MPO SITA wywozu nieczystości z PSB na Zielonej Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków Umowa z pracownikiem ZTM a Komunikacja Prywatna Jarosław Błaziak ZTM a Samochodowe Usługi TransportoweWiesław em Piątek Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013 Aneks wpięty pod umowę nr 100/ZTM/ 2012 Aneks wpięty pod umowę nr 204/ZTM/ 2012 Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych 31.12.2013

Aneks nr 1

269
Aneks nr 1

270
192/ZTM/2013

3.07.2013/ 5.07.2013

1.07.2013/ 5.07.2013

271

193/ZTM/2013

2.07.2013/ 5.07.2013

Umowa z pracownikiem

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

272

Aneks nr 2

5.07.2013

273

Aneks wpięty pod umowę nr 20/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

Aneks wpięty pod umowę nr 25/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik

274

Aneks nr 2

5.07.2013

275

Aneks wpięty pod umowę nr 24/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest

Aneks nr 2

5.07.2013

276

Aneks wpięty pod umowę nr 26/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik

31.12.2013

ochroną danych osobowych Aneks nr 2 5.07.2013 Aneks wpięty pod umowę nr 27/ZTM/2013 Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013 Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych

277

Aneks nr 2

5.07.2013

278

Aneks wpięty pod umowę nr 23/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

279

Aneks wpięty pod umowę nr 22/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

280

Aneks wpięty pod umowę nr 20/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

281

Aneks wpięty pod umowę nr 19/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

Aneks nr 2

5.07.2013

282

Aneks wpięty pod umowę nr 28/ZTM/2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

283

194/ZTM/2013 8.07.2013 195/ZTM/2013 9.07.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy projektu, wykonania, dostawy, montaż, rozbudowy i przeniesienia 2 pktów sprzedaży biletów (kiosków) Umowa z pracownikiem

ZTM a Polsecale 31.12.2016 ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. 16.09.2013

284

196/ZTM/2013

8.07.2013/ 9.07.2013

Pracodawca ZTM pracownik 31.12.2013

285

Przychód związany ze stosunkiem pracy objęty jest ochroną danych osobowych Aneks wpięty pod umowę nr 193/ZTM/2011

286 287

Aneks do umowy

14.06.2013 10.07.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a ZNK najmu lokalu -wywóz nieczystości Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a OKEJ

30.06.2014

197/ZTM/2013 8.07.2013/ 10.07.2013 198/ZTM/2013 8.07.2013/ 10.07.2013 199/ZTM/2013 5.07.2013/ 10.07.2013

31.12.2016 ZTM a Usługi Transportowe Stanisławem Łaszkiewiczem ZTM a Paweł Wiracki 31.12.2016

288

31.12.2016

289

290

Aneks nr 2 8.07.2013/ 10.07.2013 200/ZTM/2013 1.07.2013/ 11.07.2013 201/ZTM/2013 11.07.2013/ Aneks nr 8

Aneks dotyczy umowy ZTM a FamilBus na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy przewozu osób na obszarze Gminy Niedrzwica Duża Umowa na świadczenie usług pocztowych ZTM a Gminą Niedrzwica Duża 30.09.2013 09.07.2015

Aneks wpięty pod umowę nr 71/ZTM/2012

291

292

ZTM a Poczta Polska

293
202/ZTM/2013

5.07.2013/ 16.07.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Autosan S.A. na zakup autobusów

Aneks wpięty do umowy pod nr 71/ZTM/2011

294 295 296 297 298

17.07.2013 17.07.2013/ 15.07.2013 17.07.2013/ 15.07.2013 17.07.2013/ 16.07.2013 17.07.2013/ 10.07.2013 18.07.2013/ 17.07.2013 18.07.2013/

Umowa dot. dostawy elektronicznych kart zbliżeniowych Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. opracowania, wykonania i nadzoru nad stroną internetową wraz z aplikacją na smartfony Umowa dot. realizacji komunikacji miejskiej Umowa dot. realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Wólka Umowa dot. zakupu 3 wiat przystankowych Umowa dot. przygotowania, wykonania i dostawę materiałów reklamowych Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zakupu biletów Umowa dot. utrzymania

ZTM a Oto Team s.c. ZTM a Navara Bus

6 miesiecy od daty zawarcia

203/ZTM/2013

31.12.2013 ZTM a Transport Drogowy Grzegorz Brodowski ZTM a Przewóz Osób Autokarem Roman Piesta ZTM a Tadeusz Szachtsznajder ZTM a INOVATICA 31.12.2013

204/ZTM/2013

31.12.2013

205/ZTM/2013

31.12.2013

206/ZTM/2013

31.12.2013

207/ZTM/2013

299

300

208/ZTM/2013

10.06.2013 23.07.2013/ 1.07.2013 23.07.2013/

ZTM a Gmina Głusk 30.09.2013 ZTM a Gmina Wólka

209/ZTM/2013

301
210/ZTM/2013

30.09.2013

302

8.07.2013 24.07.2013/ 22.07.2013 24.07.2013/

ZTM a ARRET 14.08.2013 ZTM a STUDIO BIS 31.08.2013

211/ZTM/2013

303
212/ZTM/2013

304 305 306 307 308

22.07.2013 25.07.2013/ 23.07.2013 25.07.2013/ 24.07.2013 25.07.2013/ 30.07.2013 1.08.2013/ 2.08.2013

ZTM a „IBIZA TRANS” ZTM a „LUBATUR”

31.12.2016

213/ZTM/2013

31.12.2016 ZTM a Henryk Dziwisz ZTM Z a Przedszkole nr 56 ZTM a MKK Sp. z o.o. a MPK Sp. z o.o.

214/ZTM/2013

31.12.2016 31.12.2013 31.07.2014

215/ZTM/2013 216/ZTM/2013

infrastruktury przystankowej

309

217/ZTM/2013

1.08.2013 5.08.2013 1.08.2013 5.08.2013

Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. prowadzenia sprawy przed sądem pierwszej instancji przeciwko Elżbiecie Socha Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków Umowa dot. zasad korzystania z przystanków

ZTM a PKS 2 Sp.z o.o.

31.12.2016

218/ZTM/2013

310
219/ZTM/2013

ZTM a Osobowo31.12.2016 Towarowe Przewozy Samochodowe Grzegorz Piotr Kozioł ZTM i AS 31.12.2016 ZTM a Exspress Bus 31.12.2016 ZTM a Kancelaria Radcy Prawnego 31.12.2016

311
220/ZTM/2013

6.08.2013 8.08.2013

312
221/ZTM/2013

8.08.2013 9.08.2013

313
222/ZTM/2013

9.08.2013

314
223/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

ZTM a ”TRANS BUS”

31.12.2016

315
224/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

ZTM a „ MAXBUS”

31.12.2016

316
225/ZTM/2013

21.08.2013 22.08.2013

ZTM a PRZEWOZY OSOBOWE STANBUS MiM WIELEBA S.J. ZTM a „BOPART”

31.12.2016

317
226/ZTM/2013

20.08.2013 22.08.2013

31.12.2016

318 319

27.08.2013

Umowa dot. zakupu 12 ZTM a Solaris Bus & sztuk trolejbusów Coach

30.09.2014

Aneks nr 1

27.08.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM Dyrektor ZTM Aneks wpięty do na dostawę trolejbusów i Solaris Bus & Coach umowy pod nr128/ZTM/2012 Umowa dot. zasad korzystania z przystanków ZTM Dyrektor ZTM i KAPTRANS 31.12.2016

227/ZTM/2013

320
Aneks nr 1/2013

28.08.2013/ 29.08.2013

30.08.2013

321
228/ZTM/2013 28.08.2013/ 30.08.2013 29.08.2013/ 30.08.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Iwona na ustalenie zasad Hunkiewicz korzystania z przystanków Umowa dot. materiałów poligraficznych ZTM a PLAKAPOL 20.12.2013

Aneks wpięty pod nr umowy: 132/ZTM/P/2009

322

229/ZTM/2013

323
230/ZTM/2013

Umowa dot. zakupu ZTM a HEGART papieru termicznego w rolkach wraz z wniesieniem Umowa dot. przyłączenia do sieci kiosku Umowa dot. zasad ZTM a PGE

8.2014

324 325

9.09.2013

231/ZTM/2013

ZTM a KAPTRANS

31.12.2016

28.08.2013/ 29.08.2013

korzystania z przystanków

Aneks nr 1

4.09.2013

326
232/ZTM/2013

Aneks dotyczy wydłużenia terminu dostawy I transzy trolejbusów Umowa dot. zakupu i dostawy samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym

ZTM a URSUS S.A.

Aneks wpięty pod nr umowy: 138/ZTM/2013 15.05.2014

327
233/ZTM/2013

10.09.2013 10.09.2013

ZTM a P.P.U.H. Elektro Instal Anna Kosteczko

328

11.09.2013

Umowa dot. ZTM a Kancelaria prowadzenia sprawy Radcy Prawnego przed sądem przeciwko P. Bartczak

234/ZTM/2013

329

6.09.2013 11.09.2013

Umowa dot. Zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

ZTM a XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

330 331 332

Aneks nr 1 12.09.2013 Aneks nr 1 12.09.2013 Aneks nr 3 12.09.2013 235/ZTM/2013 10.09.2013/ 12.09.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a TEMPO na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy ZTM a Transport na korzystanie z Drogowy G. przystanków Brodowski Aneks dotyczy umowy ZTM a Biuro na korzystanie z Transportowe BIS przystanków Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy na korzystanie z przystanków Aneks dotyczy umowy w sprawie sprzedaży biletów mPay Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy zasad ustalenia na korzystanie z przystanków Umowa dotyczy użytkowania trolejbusów Umowa dzierżawy nieruchomości przy al. Kraśnickiej 25 Umowa dotyczy zakupu biletów na ZTM a Mini-Bus 31.12.2016 ZTM a Roman Piesta ZTM a mPay

Aneks wpięty pod umowę nr 113/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 204/ZTM/2013 Aneks wpięty pod umowę nr 78/ZTM/2013

333
Aneks nr 1/2013

334

16.07.2013 16.09.2013 6.09.2013 17.09.2013

Aneks wpięty do umowy nr 205/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 111/ZTM/P/09 31.12.2016

Aneks nr 2

335
236/ZTM/2013

336
237/ZTM/2013

19.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a „LIDERTRANS”

337
238/ZTM/2013

19.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a „LOBUS”

31.12.2016

338
239/ZTM/2013

9.09.2013/ 20.09.2013

ZTM a Lubelskie Linie Autobusowe

31.12.2016 31.12.2019

339 340 341

26.09.2013 30.09.2013 26.09.2013/ 27.09.2013 27.09.2013/ 27.09.2013

ZTM a MPK Sp. z o.o.

240/ZTM/2013

Gmina Lublin, a ZTM w Lublinie 31.12.2015 ZTM a Zespół Szkół 31.12.2013 Chemicznych i

241/ZTM/2013

przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

Przemysłu Spożywczego w Lublinie, ZTM a MPK Lublin Sp. zo.o. ZTM a Gmina Świdnik Aneks do umowy nr 175/ZTM/2011

342

Aneks nr 4/2013

30.09.2013

Aneks dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Świdnik

242/ZTM/2013

343
243/ZTM/2013

26.09.2013/ 30.09.2013

31.12.2013

344 345 346
244/ZTM/2013 Aneks nr 1

26.09.2013/ 30.09.2013

Umowa dotyczy ZTM a Kancelaria prowadzenia sprawy Radcy Prawnego przed sądem przeciwko T. Bobek i M. Opiła Umowa dotyczy dystrybucji biletów ZTM a Sander Aneks wpięty do umowy nr 97/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 208/ZTM/2013

3.10.2013 3.10.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Ksero Mix na dzierżawę kiosku Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Głusk ZTM a Gmina Głusk

Aneks nr 1

3.10.2013

347
Aneks nr 1 4.10.2013

348
Aneks nr 7 4.10.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina na realizację Konopnica komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Konopnica Aneks dotyczy umowy ZTM a AKL Sp. j. na przewozy Aneks dotyczy ZTM a AKL Sp. j. umowy na świadczenie usług przewozowych Aneks dotyczy ZTM a AKL Sp. j. umowy na świadczenie usług przewozowych Umowa dotyczy dysponowania działką przy ul. Al. Racławickie Rondo Krwiodawców 02 ZTM a MPWiK Sp. z o.o.

Aneks wpięty do umowy nr 51/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 130/ZTM/2010 Aneks wpięty do umowy nr 57/ZTM/2010 Aneks wpięty do umowy nr 131/ZTM/2010

349 350 351

Aneks nr 12

4.10.2013

Aneks nr 10

4.10.2013

245/ZTM/2013

1.10.2013

352
Aneks nr 6 30.08.2013 9.10.2013 30.08.2013 9.10.2013 11.10.2013

353 354 355 356

Aneks dotyczy ZTM a Irex i Meteor umowy na świadczenie usług przewozowych Aneks dotyczy ZTM a Irex-1 i umowy na świadczenie Meteor usług przewozowych Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy sprzedaży biletów ZTM a Jan Łapa 31.12.2016 ZTM a Galicja Express ZTM a Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie ZTM a Danjar

Aneks wpięty do umowy nr 20/ZTM/2010 Aneks wpięty do umowy nr 116/ZTM/2010

Aneks nr 10

246/ZTM/2013

247/ZTM/2013

11.10.2013

31.12.2016

248/ZTM/2013

11.10.2013

357
Aneks nr 1 14.10.2013

31.12.2016 Aneks wpięty do umowy nr 128/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 98/ZTM/2013

358 359

Aneks dotyczy umowy na dzierżawę kiosku Aneks dotyczy umowy na dzierżawę kiosku

Aneks nr 1

15.10.2013

ZTM a RUCH S.A.

Aneks nr 1

17.10.2013

360
249/ZTM/2013 22.10.2013

Aneks dotyczy umowy na użyczenie automatów Umowa dotyczy zakupu i dostawy Renault Midlum typ 220.15 Umowa dotyczy zakupu i dostawy Renault Midlum |Typ 270.18 Umowa dotyczy biletomatu Umowa dotyczy współpracy w zakresie wdrożenia i udostępnienia serwisu MOOVIT Umowa dotyczy zakupu biletów komunikacji miejskiej w formie elekrtronicznej Umowa dotyczy realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Wólka Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy umowy przebudowę i rozbudową kiosku Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy umowy wydłużenia terminu instalacji 1 sztuki automatu

ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o.

Aneks wpięty do Protokołu uzgodnień 3/ZTM/2013

361
250/ZTM/2013 22.10.2013

ZTM a Truck Centrum

362 363
251/ZTM/2013 252/ZTM/2013 22.10.2013 19.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Truck Centrum

ZTM a ASEC ZTM a Tranzmate Ltd. 09.2016

364
253/ZTM/2013

365
254/ZTM/2013

19.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Pango Polska Sp. z o.o. 09.2016

366
255/ZTM/2013

30.09.2013/ 23.10.2013

ZTM a Gmina Wólka

31.12.2013

367 368 369

21.10.2013/ 24.10.2013 21.08.2013/ 24.10.2013

ZTM a Zbigniew Konowałek ZTM a MPK Lublin Sp. z o.o. ZTM a PKS Kozienice ZTM a ASEC

31.12.2016 Aneks wpięty do umowy nr 195/ZTM/2013 31.12.2016 Aneks wpięty do umowy nr 130/ZTM/2012

Aneks nr 1

256/ZTM/2013 30.10.2013 Aneks nr 3 30.10.2013/ 31.10.2013

370 371 372
259/ZTM/2013 257/ZTM/2013

6.11.2013 258/ZTM/2013 6.11.2013

Umowa dotyczy druku ZTM a Graf Art. biletów Drukarnia Porozumienie o współpracy w zakresie akcji „Nie bądź bierny – powiadom” Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice ZTM a BOPART 31.12.2013 31.12.2016

373 374 375

30.10.2013/ 6.11.2013 Aneks nr 1/2013 6.11.2013

ZTM a Konrad Kapuściński „KAPTRANS”

Aneks wpięty do umowy nr 231/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 231/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 200/ZTM/2013

Aneks nr 7

4.11.2013/ 7.11.2013 30.10.2013/ 7.11.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Mennica na terminala Polska S.A. reklamacyjnego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gmina na komunikację w Niedrzwica Duża Gminie Niedrzwica Duża Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Michał Kucio 31.12.2016

Aneks nr 1

376
260/ZTM/2013

377

4.11.2013/ 7.11.2013

378 379 380 381 382

261/ZTM/2013 4.11.2013/ 7.11.2013 262/ZTM/2013 4.11.2013/ 7.11.2013 Aneks nr 2/2013 7.11.2013/ 8.11.2013

Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków

ZTM a PKS w Puławach ZTM a Janusz Nizioł

31.12.2016

31.12.2016 ZTM a Marek Sykuła Aneks wpięty do umowy nr 24/P/2009

Umowa cesji 8.11.2013 Umowa cesji 8.11.2013 263/ZTM/2013

Umowa cesji do ZTM a MPK Lublin umowy użytkowania nr Sp. z o.o. 186/ZTM/2012 Umowa cesji do ZTM a MPK Lublin umowy użytkowania nr Sp. z o.o. 239/ZTM/2013 Umowa dotyczy komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Głusk Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Umowa dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków ZTM a Gmina Głusk 31.12.2013 ZTM a Przedszkole nr 85 ZTM a Bogdan Łukasiewicz ZTM a PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim ZTM a PKS w Łukowie ZTM a Gabriel Gorzel ZTM a Garden Service ZTM a Navara Bus

383
264/ZTM/2013

28.10.2013/ 12.11.2013

384 385 386 387 388 389 390 391 392

12.11.2013/ 13.11.2013 265/ZTM/2013 14.11.2013 266/ZTM/2013 14.11.2013 267/ZTM/2013 30.10.2013/ 14.11.2013

31.12.2013

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

268/ZTM/2013 14.11.2013 Aneks nr 2/2013 14.11.2013

31.12.2016 Aneks wpięty do umowy nr 202/ZTM/2012 Aneks wpięty do umowy nr 203/ZTM/2013 21.11.2017

Aneks nr 1/2013

14.11.2013

269/ZTM/2013

15.11.2013

Umowa dotyczy ZTM a MKK Sp. z prowadzenia kontroli o.o. dokumentów przewozu Suplement z dnia 15.11.2013 do umowy nr DZ.382-1-18/13 ZTM a MKK Sp.z o.o. ZTM a Przedszkole nr 79 Małgorzata Kapitan

270/ZTM/2013

15.11.2013

393
271/ZTM/2013 18.11.2013

Umowa dotyczy zakupu biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy sprzętu komputerowego

31.12.2012

394
272/ZTM/2013 18.11.2013

ZTM a PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w 31.12.2012 Krakowie ZTM a COMTRONIC Sp. z o.o. 21 dni od podpisania Czas nieokreślony 4.11.2014

395 396 397

273/ZTM/2013

30.10.2013 19.11.2013 08.11.2013

Porozumienie o Prezydent Miasta wzajemnej wymianie Lublin, Wydział danych przestrzennych Planowania a ZTM Porozumienie o ZTM a Uniwersytet

274/ZTM/2013

19.11.2013

współpracy

Marii CurieSkłodowskiej Akademickie Centrum Kultury UMCS” Chatka Żaka” ZTM a Ewa Dworniczak czas nieokreślony

275/ZTM/2013

398
276/ZTM/2013

19.11.2013 20.11.2013

Umowa dotyczy dzierżawy kiosku na przystanku Rondo Krwiodawców Umowa dotyczy dostawy drukarek termicznych do czytników kontrolerskich 33 sztuki Umowa dotyczy świadczenia usług przewozu na obszarze Gminy Niedrzwica Duża Aneks dotyczy przewozu osób na obszarze Gminy Niedrzwica Duża Aneks dotyczy zakupu biletów

18.11.2013 21.11.2013

ZTM a Jantar Sp. z o.o.

399

277/ZTM/2013

400
Aneks nr 2

25.11.2013 27.11.2013

ZTM a Gmina Niedrzwica Duża 31.12.2013

27.11.2013

401
Aneks nr 1 29.11.2013

ZTM a Gmina Niedrzwica Duża

Aneks wpięty do umowy nr 200/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 24/ZTM/2013

402

ZTM a PUP w Lublinie

278/ZTM/2013

22.11.2013 2.12.2013

403

Umowa dotyczy najmu ZTM a MUP nieruchomości położonej w Lublinie przy Al. Krasnickiej 25 – najem części budynku A

31.12.2015

404

279/ZTM/2013

25..11.2013 2.12.2013 25.11.2013 2.12.2013

Umowa dotyczy ZTM a Irena Dybała poddzierżawy terenu 31.12.2015 przy Al. Kraśnickiej 25 Umowa dotyczy najmu ZTM a Konsorcjum nieruchomości Budowlane KNP Sp. położonej przyb Al. zoo Kraśnickiej 25- najem części budynku A –II piętro Umowa dotyczy najmu ZTM a Sławomir nieruchomości Cięszczyk położonej w Lublinie przy Al. Krasnickiej 25 – najem części budynku A- 2 pomieszczenia na parterze Umowa dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów biurowych ZTM a Annex 30.06.2014 31.12.2015

280/ZTM/2013

405

31.12.2015

281/ZTM/2013

25.11.2013 2.12.2013

406

31.12.2015

407 408 409 410 411 412

282/ZTM/2013

2.12.2013

283/ZTM/2013 284/ZTM/2013

3.12.2013 4.12.2013

Umowa dotyczy najmu ZTM a MPK Sp. z budynku A przez MPK o.o. Porozumienie w ZTM a MSW sprawie ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej PESEL-NRT MPLS Umowa na korzystanie ZTM a Ars-Trans z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków Aneks dotyczy zasad korzystania z ZTM a Krzysztof Błaszczyk ZTM a Henryk Malesa

285/ZTM/2013 Aneks nr 1/2013

2.12.2013/ 5.12.2013 5.12.2013

31.12.2016 Aneks wpięty do umowy nr 118/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr

Aneks nr 1/2013

5.12.2013

przystanków

164/ZTM/2013 ZTM a BP Tour Sp. z o.o. Aneks wpięty do umowy nr 203/ZTM/2012

413

Aneks nr 1/2013

5.12.2013

Aneks dotyczy zasad korzystania z przystanków

286/ZTM/2013

414
Aneks nr 1/2013

19.11.2013/ 6.12.2013

Umowa dotyczy ZTM a Politechnika badania zużycia energii Lubelska przez trolejbus marki URSUS typu T70116 Aneks dotyczy dzierżawy kiosku Dzierżawa kiosków Umowa dotyczy zakupu biletów Umowa dotyczy dostawy czytników kontrolerskich Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Ewą Dworniczak ZTM a Ksero-Mix ZTM a Przedszkole nr 44 ZTM a Comtronic Grudzień 2016 31.12.2014 Aneks wpięty do umowy nr 275/ZTM/2013

415 416 417 418

10.12.2013

287/ZTM/2013 288/ZTM/2013 289/ZTM/2013

17.12.2013 12.12.2013/ 13.12.2013 16.12.2013/ 17.12.2013 13.12.2013/ 19.12.2013

290/ZTM/2013

419
Aneks nr 1

ZTM a Przedszkole nr 70

31.12.2014

420

19.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole sprzedaży biletów nr 14 Umowa dotyczy ZTM a Hubertus ustalenia zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Lublin Umowa dotyczy ZTM a EMIR ustalenia zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a LLA ustalenia zasad Sp.z o.o. korzystania z przystanków na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a Henryk ustalenia zasad Banaszek korzystania z przystanków na terenie Gminy Lublin Aneks dotyczy umowy ZTM a Trzeci Urząd d zakupu biletów na Skarbowy , przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 33 im. Kubusia przejazd środkami Puchatka lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 56 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy Gmina Lublin- a na wykonywania MPK Lublin Sp. z o. przewozów o. Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoła

31.12.2014 31.12.2016

Aneks wpięty do umowy nr 7ZTM/2012

291/ZTM/2013

421
292/ZTM/2013

5.12.2013/ 20.12.2013

422
Aneks nr 1

10.12.2013/ 20.12.2013

31.12.2016

20.12.2013

423
Aneks nr 1 20.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 238/ZTM/2013

424
Aneks nr 3 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 111/ZTM/2013

425
Aneks nr 1

Aneks wpięty do umowy nr 106/ZTM/2011

426
Aneks nr 1

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 224/ZTM/2011

427
Aneks nr 16

23.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 215/ZTM/2013

428 429

3.12.2013 23.12.2013 20.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 4260/ZTM/2009 Aneks wpięty do

Aneks nr 1

23.12.2013

zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego

Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego ZTM a I liceum Ogólnokształcące im. Staszica, Stanisław Stoń

umowy nr 86/ZTM/2013

Aneks nr 2

430
Aneks nr 3

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 35/ZTM/2012

23.12.2013

431
Aneks nr 1 17.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletów na nr 7 im. Jana przejazd środkami Kochanowskiego lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Miejski zakupu biletów na Urząd Pracy w przejazd środkami Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletów na nr 18 im., Macieja przejazd środkami Rataja lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie,

Aneks wpięty do umowy nr 107/ZTM/2011

432
Aneks nr 1

Aneks wpięty do umowy nr 147/ZTM/2013

23.12.2013

433
Aneks nr 1 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 109/ZTM/2011 Aneks wpięty do umowy nr 241/ZTM/2013

434
Aneks nr 3

435
Aneks nr 2

19.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a IV Liceum zakupu biletów na Ogólnokształcące im. przejazd środkami S. Sempołowskiej lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 57 w Lublinie, przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletów na nr 15 im. Jana Pawła przejazd środkami II w Lublinie, lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie,

Aneks wpięty do umowy nr 141/ZTM/2011

23.12.2013

436
Aneks nr 3 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 143/ZTM/2012

437
Aneks nr 1

Aneks wpięty do umowy nr 212/ZTM/2011

23.12.2013

438
Aneks nr 2 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 4/ZTM/2013

439
Aneks nr 3

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 48 w Lublinie, przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Zespół Szkół zakupu biletów na nr 8 w Lublinie przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Państwowe zakupu biletów na Szkoły Budownictwa przejazd środkami i Geodezji w Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Zespół Szkół zakupu biletów na nr 11 w Lublinie przejazd środkami

Aneks wpięty do umowy nr 8/ZTM/2012

23.12.2013

440
Aneks nr 1 19.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 211/ZTM/2011

441
Aneks nr 2

Aneks wpięty do umowy nr 140/ZTM/2013

442

23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 62/ZTM/2012

lokalnego transportu zbiorowego Aneks nr 2 19.12.2013 23.12.2013 Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoła zakupu biletów na Podstawowa nr 2 im. przejazd środkami Jana Kochanowskiego lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Aneks wpięty do umowy nr 156/ZTM/2012

443
Aneks nr 1

444
Aneks nr 2

20.12.2013 23.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 191/ZTM/2012

445
Aneks nr 3

20.12.2013 23.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 34 w Lublinie, przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Pierwszy zakupu biletów na Urząd Skarbowy w przejazd środkami Lublinie lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 64 w Lublinie przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Aneks wpięty do umowy nr 64/ZTM/2012

446
Aneks nr 2

23.12.2013 30.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 129/ZTM/2011

30.12.2013

447
Aneks nr 1 19.12.2013 30.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 5/ZTM/2012

448
Aneks nr 3

Aneks wpięty do umowy nr 167/ZTM/2013

30.12.2013

449
293/ZTM/2013 23.12.2013/ 30.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletów na nr 9 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Aneks wpięty do umowy nr 140/ZTM/2011

450
Aneks nr 3

31.12.2014

451
Aneks nr 3

23.12.2013/ 30.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a SPOŁEM zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoła zakupu biletów na Podstawowa nr 31 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoła zakupu biletów na Podstawowa nr 4 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Skarb zakupu biletów na Państwa przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Dom zakupu biletów na Dziecka im. J. przejazd środkami Korczaka lokalnego transportu zbiorowego

Aneks wpięty do umowy nr 146/ZTM/2011

30.12.2013

452
Aneks nr 2 24.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 187ZTM/2011

453
Aneks nr 2

Aneks wpięty do umowy nr 9/ZTM/2012

454
Aneks nr 2

24.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 12/ZTM/2012

455

20.12.2013/ 30.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 115/ZTM/2012

Aneks nr 2

30.12.2013

456
Aneks nr 1 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 3 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Irena Dybała na dzierżawę kiosku Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 10 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Aneks wpięty do umowy nr 4/ZTM/2012

457

Aneks wpięty do umowy nr 279/ZTM/2013 Aneks wpięty do umowy nr 44/ZTM/2012

Aneks nr 2

458
Aneks nr 3

27.12.2013/ 30.12.2013

459
Aneks nr 3

23.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 152/ZTM/2011

460
Aneks nr 2

30.12.2013/ 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Szkoła zakupu biletów na Podstawowa nr 27 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 72 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a ADREM zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Powiatowa zakupu biletów na Stacja Sanitarnoprzejazd środkami Epidemiologiczna lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy ZTM a Gimnazjum zakupu biletów na nr 14 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy dostawy materiałów eksploatacyjnych ZTM a GSC Poland Sp. z o.o.

Aneks wpięty do umowy nr 105/ZTM/2011

461
Aneks nr 3

27.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 16/ZTM/2012

462
Aneks nr 2

24.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 213/ZTM/2011

463
Aneks nr 3

30.12.2013/ 31.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 17/ZTM/2012

31.12.2013

464
294/ZTM/2013 31.12.2013 Aneks nr 2 31.12.2013

Aneks wpięty do umowy nr 210/ZTM/2011

465

466
Aneks nr 3 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a MPWiK Sp. zakupu biletów na z o.o. przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Aneks dotyczy umowy zakupu biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM a Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci i młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej

Aneks wpięty do umowy nr 6/ZTM/2012

467

Aneks wpięty do umowy nr 225/ZTM/2011

Aneks nr 2

468
295/ZTM/2013

20.12.2013/ 31.12.2013

Aneks dotyczy umowy ZTM a Przedszkole zakupu biletów na nr 22 przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Umowa dotyczy najmu ZTM a Centertel Sp. powierzchni w z o.o. 31.12.2015 r. biurowcu B

Aneks wpięty do umowy nr 11/ZTM/2012

469

25.11.2013/ 31.12.2013

.