You are on page 1of 28

UMOWY ZAWIERANE PRZEZ MOPR W 2013 R0KU

Lp.
1

Numer
umowy
R/1/13

Data
02.01.13

2
3
4

R/2/13
R/3/13
R/4/13

09.01.13
09.01.13
14.01.13

5
6
7

R/5/13
R/6/13
R/7/13

21.01.13
09.01.13
17.01.13

8

R/8/13

17.01.13

9

R/9/13

17.01.13

10

R/10/13

17.01.13

11

R/11/13

17.01.13

12

R/12/13

17.01.13

13
14

R/13/13
R/14/13

17.01.13
17.01.13

15

R/15/13

17.01.13

16

R/16/13

17.01.13

17

R/17/13

17.01.13

18
19

R/18/13
R/19/13

24.01.13
24.01.13

20

R/20/13

24.01.13

21

R/21/13

29.01.13

22

R/22/13

29.01.13

23

R/23/13

29.01.13

24

R/24/13

29.01.13

25

R/25/13

28.01.13

26

R/26/13

30.01.13

27

R/27/13

17.01.13

Strony umowy
Aneks do umowy R/101/11 MOPR, a Zarząd Transportu
Miejskiego
MOPR, a PGNiG
MOPR, a PGNiG
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, a Katarzyna Skowronek
CLEAR HOUSE USŁUGI SPRZĄTANIA
Prezydent Miasta Lublin, a Aneta i Adam Woźniaccy
MOPR, a PGNiG
Aneks do umowy R/67/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Aneks do umowy R/66/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Aneks do umowy R/68/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Aneks do umowy R/69/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta
Aneks do umowy R/374/11 Gmina Lublin, a Fundacja
Nieprzetartego Szlaku
Aneks do umowy R/381/09 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Uzależnionym od
Alkoholu ,,Nadzieja”
Aneks do porozumienia R/11/12 Powiat Rycki, a Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/474/12 Powiat Kraśnicki, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/136/12 Powiat Kraśnicki, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/28/12 Powiat Kraśnicki, a Gmina
Lublib
Aneks do umowy R/70/11 Gmina Lublin, a Fundacja SOS Ziemi
Lubelskiej
Porozumienie Powiat Cieszyński, a Miasto Lublin
Aneks do porozumienia R/648/12 Powiat Hrubieszowski, a
Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/639/12 Powiat Hrubieszowski, a
Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/24/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/26/12Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/25/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/27/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
MOPR, a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,TOMEX” Tomasz
Paszkowski
MOPR, a Łagodowska Alina Agencja Wydawniczo-Reklamowa
Magic
Aneks do porozumienia R/649/12 Powiat Kraśnicki, a Gmina

28
29
30

R/28/13
R/29/13
R/30/13

30.01.13
31.01.13
28.01.13

31

R/31/13

29.01.13

32

R/32/13

28.01.13

33
34
35
36
37

R/33/13
R/34/13
R/35/13
R/36/13
R/37/13

16.01.13
16.01.13
13.01.13
25.01.13
01.02.13

38
39

R/38/13
R/39/13

01.02.13
31.01.13

40

R/40/13

28.01.13

41

R/41/13

01.02.13

42

R/42/13

29.01.13

43

R/43/13

28.01.13

44

R/44/13

29.01.13

45

R/45/13

29.01.13

46

R/46/13

31.01.13

47
48

R/47/13
R/48/13

29.01.13
04.02.13

49

R/49/13

01.02.13

50
51

R/50/13
R/51/13

02.01.13
25.01.13

52

R/52/13

25.01.13

53

R/53/13

25.01.13

54

R/54/13

25.01.13

55

R/55/13

25.01.13

56

R/56/13

25.01.13

57

R/57/13

25.01.13

Lublin
MOPR, a TURISDIS Sp. z o.o.
MOPR, a Krzysztof Pecyna Catering Superbiba – Dobra Kuchnia
Aneks do porozumienia R/10/12 Gmina Lublin a Powiat
Parczewski
Aneks do porozumienia R/893/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puławski
Aneks do porozumienia R/21/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR – ul. Staszica 8
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR – ul. Ogrodowa 5
PDE Dystrybucja S.A., a MOPR – Rynek 11
Gmina Lublin, a Fundacja „Dom Dzieci Beniamin”
Aneks do porozumienia R/8/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyński
Aneks do porozumienia R/17/12 Gmina Lublin, a Miasto Siedlce
Aneks do porozumienia R/391/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białobrzeski
Aneks do porozumienia R/620/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
Aneks do porozumienia R/636/12 Gmina Lublin, a Powiat
Strzyżowski
Aneks do porozumienia R/645/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puławski ,
Aneks do porozumienia R/613/12 Gmina Lublin, a Powiat
Parczewski
Aneks do porozumienia R/644/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puławski
Aneks do porozumienia R/643/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puławski
Aneks do porozumienia R/641/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubelski
Aneks do porozumienia R/708/12 Gmina Lublin, a Powiat Leski
Aneks do porozumienia R/650/12 Gmina Lublin, a Powiat
Kraśnicki
Aneks do porozumienia R/631/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyński
Aneks do umowy R/1025/12 PFRON, a Gmina Lublin
Aneks do umowy R/161/08 Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko –
Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Aneks do umowy R/169/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Aneks do umowy R/158/08 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny
Aneks do umowy R/170/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce
Aneks do umowy R/165/08 Gmina Lublin, a Fundacja
Integracyjna „Na Tatarach”
Aneks do umowy R/166/08 Gmina Lublin, a Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo
Aneks do umowy R/173/08 Gmina Lublin, a Lubelski Oddział
Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

58

R/58/13

25.01.13

59

R/59/13

25.01.13

60

R/60/13

25.01.13

61

R/61/13

25.01.13

62

R/62/13

25.01.13

63

R/63/13

25.01.13

64

R/64/13

25.01.13

65

R/65/13

25.01.13

66

R/66/13

25.01.13

67

R/67/13

25.01.13

68

R/68/13

25.01.13

69

R/69/13

25.01.13

70

R/70/13

15.02.13

71

R/71/13

15.02.13

72

R/72/13

07.02.13

73

R/73/13

11.02.13

74

R/74/13

07.02.13

75

R/75/13

01.02.13

76

R/76/13

06.02.13

77

R/77/13

24.01.13

78

R/78/13

18.02.13

79

R/79/13

06.02.13

80

R/80/13

06.02.13

81

R/81/13

31.01.13

82

R/82/13

25.01.13

83

R/83/13

25.01.13

Aneks do umowy R/168/08 Gmina Lublin, a Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Aneks do umowy R/163/08 Gmina Lublin, a Parafia Rzymska –
Katolicka pw. Św. Brata Alberta
Aneks do umowy R/162/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
„ŁABĘDŹ”
Aneks do umowy R/171/08 Gmina Lublin, a Towarzystwo
Sportowo Turystyczne „Sokolik”
Aneks do umowy R/174/08 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
Aneks do umowy R/164/08 Gmina Lublin, a Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
Aneks do umowy R/172/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „con amore”
Aneks do umowy R/652/08 Gmina Lublin, a Parafią Rzymsko –
Katolicka pw. Św. Maksymiliana Colbe
Aneks do umowy R/160/08 Gmina Lublin, a Towarzystwem
Salezjańskim Dom Zakonny
Aneks do umowy R/155/08 Gmina Lublin, a „Fundacja Amigo
Polska”
Aneks do umowy R/176/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób
Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA”
Aneks do umowy R/156/08 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
Aneks do porozumienia R/691/12 Powiat Krasnostawski, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/612/12 Powiat Krasnostawski, Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/617/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radomszczański
Aneks do porozumienia R/615/12 Gmina Lublin, a Powiat
Sanocki
Aneks do porozumienia R/635/12 Gmina Lublin, a Powiat
Świdnicki
Aneks do porozumienia R/638/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biłgorajski
Aneks do porozumienia R/637/12 Gmina Lublin, a Powiat
Legionowskim
Aneks do porozumienia R/687/12 Gmina Lublin, a Miasto
Zamość
Aneks do porozumienia R/689/12 Gmina Lublin, a Powiat
Kraśnicki
Aneks do porozumienia R/609/12 Gmina Lublin, a Powiat
Tarnowski
Aneks do porozumienia R/642/12 Gmina Lublin, a Powiat
Opolski
Porozumienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a Centrum
Interwencji Kryzysowe
Aneks do umowy R/68/10 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa
Aneks do umowy R/291/09 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS

84

R/84/13

22.02.13

85

R/85/13

19.02.13

86

R/86/13

19.02.13

87

R/87/13

19.02.13

88
89
90

R/88/13
R/89/13
R/90/13

05.03.13
05.03.13
17.01.13

91

R/91/13

17.01.13

92
93

R/92/13
R/93/13

24.01.13
24.01.13

94

R/94/13

24.01.13

95

R/95/13

24.01.13

96
97
98

R/96/13
R/97/13
R/98/13

22.02.13
22.02.13
19.02.13

99

R/99/13

19.02.13

100

R/100/13

19.02.13

101

R/101/13

19.02.13

102
103

R/102/13
R/103/13

18.02.13
14.02.13

104
105

R/104/13
R/105/13

11.02.13
08.02.13

106

R/106/13

07.02.13

107

R/107/13

06.02.13

108

R/108/13

04.02.13

109
110
111
112
113
114
115
116

R/109/13
R/110/13
R/111/13
R/112/13
R/113/13
R/114/13
R/115/13
R/116/13

30.01.13
07.03.13
07.03.13
06.03.13
08.03.13
07.03.13
26.02.13
26.02.13

Wioski Dziecięce w Polsce
Aneks do umowy R/450/12 MOPR, a Zakład Instalacji
Elektrycznych Dariusz Tyc
Aneks do porozumienia R/614/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do porozumienia R/610/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do porozumienia R/611/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
MOPR, a LUBMAN
MOPR, a LUBMAN
Aneks do umowy R/527/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/531/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynności
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka
Szkolno -Wychowawczego
Gmina Lublin, a Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym „MISERICORDIA”
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Puławski
Aneks do porozumienia R/11/12 Gmina Lublin, a Powiat Rycki
Aneks do porozumienia R/742/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do porozumienia R/743/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do porozumienia R/448/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do porozumienia R/53/12 Gmina Lublin, a Powiat
Łęczyński
Aneks do Porozumienia R/9/12 Gmina Lublin, a Powiat Ełcki
Aneks do porozumienia R/894/12 Gmina Lublin, a Powiat
Mrągowski
Aneks do porozumienia R/62/12 Gmina Lublin, a Powiat Grójecki
Aneks do porozumienia R/117/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubartowski
Aneks do porozumienia R/22/12 Gmina Lublin, a Powiat
Świdnicki
Aneks do porozumienia R/20/12 Gmina Lublin, a Powiat
Włodawski
Aneks do porozumienia R/12/12 Gmina Lublin, a Gmina Miasta
Radomia
Aneks do porozumienia R/14/12 Gmina Lublin, a Powiat Lubelski
Gmina Lublin, a Edyta Jaguś
Gmina Lublin, a Kolarski Klub Tandemowy Hetman
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Bliżej Siebie”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Radość Dawania”
Gmina Lublin, a Agnieszka Lachowska
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Narutowicza 74
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Koryznowej 2B

117

R/117/13

26.02.13

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

R/118/13
R/119/13
R/120/13
R/121/13
R/122/13
R/123/13
R/124/13
R/125/13
R/126/13
R/127/13
R/128/13
R/129/13
R/130/13
R/131/13
R/132/13
R/133/13
R/134/13
R/135/13
R/136/13
R/137/13
R/138/13
R/139/13
R/140/13
R/141/13

26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
11.03.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
24.02.13

142
143
144
145

R/142/13
R/143/13
R/144/13
R/145/13

22.02.13
19.03.13
19.03.13
18.03.13

146

R/146/13

18.03.13

147

R/147/13

11.03.13

148

R/148/13

18.03.13

149
150
151

R/149/13
R/150/13
R/151/13

18.03.13
18.03.13
12.03.13

152

R/152/13

11.03.13

153

R/153/13

11.03.13

154

R/154/13

12.03.13

155

R/155/13

08.03.13

Aneks do umowy ZNK, a MOPR –
ul.
Poniatowskiego 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Towarowa 19
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Lubartowska 59
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Piekarska 27
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Młyńska 18
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Montażowa 16
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Kresowa 9
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Grygowej 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Lubartowska 6-8
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Jezuicka 4
MOPR, a TURISDIS Sp. z o.o.
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Róży Wiatrów 1
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – ul. Jutrzenki 6
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Nałkowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Nałkowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Nałkowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Mieszka 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Nałkowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Nałkowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Zdrowa 14
Aneks do umowy ZNK, a MOPR – Kompozytorów Polskich 8
Aneks do porozumienia R/639/12 Gmina Lublin, a Powiat
Hrubieszowski
Aneks do porozumienia R/634/12 Gmina Lublin, a Powiat Rycki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Radość Dawania”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Radość Dawania”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
,,Integracja”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
,,Integracja”
Gmina Lublin, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych i Niepełnosprawnych
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 1 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gmina Lublin, a Marta Pęcak
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Aneks do umowy nr 1/WTZ1/2003 Gmina Lublin, a Spółdzielnia
Niewidomych im. M. Sękowskiego
Aneks do umowy nr 2/WTZ2/2003 Gmina Lublin, a Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Aneks do umowy nr 5/WTZ3/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie ,,Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
ich Rodzin i Przyjaciół
Aneks do umowy nr 4/WTZ4/2003 Gmina Lublin, a Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Lublinie
Aneks do umowy nr 7/WTZ5/2003 Gmina Lublin, a Fundacja
Teatroterapii Lubelskiej

156

R/156/13

11.03.13

157

R/157/13

11.03.13

158

R/158/13

11.03.13

159

R/159/13

12.03.13

160
161

R/160/13
R/161/13

15.03.13
20.03.13

162

R/162/13

26.03.13

163

R/163/13

21.03.13

164

R/164/13

02.01.13

165

R/165/13

01.03.13

166

R/166/13

29.03.13

167
168

R/167/13
R/168/13

09.04.13
08.04.13

169
170

R/169/13
R/170/13

10.04.13
10.04.13

171

R/171/13

10.04.13

172

R/172/13

10.04.13

173

R/173/13

10.04.13

174

R/174/13

10.04.13

175
176

R/175/13
R/176/13

21.03.13
04.04.13

177

R/177/13

04.04.13

178

R/178/13

04.04.13

179
180
181
182
183

R/179/13
R/180/13
R/181/13
R/182/13
R/183/13

16.04.13
05.04.13
02.04.13
12.04.13
19.03.13

184

R/184/13

26.03.13

Aneks do umowy nr 3/WTZ6/2003 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynności
Aneks do umowy nr 6/WTZ7/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie ,,Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
ich Rodzin i Przyjaciół
Aneks do umowy nr 8/WTZ8/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo
Aneks do umowy nr 9WTZ9/2006 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym ,,Misericordia”
MOPR, a ,,DALIMEX” Spółka z o.o.
Gmina Lublin, a Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału
Lubelskiego
Gmina Lublin, a Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niesprawnej Intelektualnie
Aneks do umowy najmu nr R/1/12 ,,INWESTPROJEKT” Lublin
S.A. Tomasza Zana38, a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Lublinie
Gmina Lublin, a Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
,,Hospicjum Dobrego Samarytanina”
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, a TURISDIS Sp. z
o.o.
Gmina Lublin, a Związek Inwalidów Wojennych RP
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział
Regionalny
MOPR, a Gumieniak Alina DAGSYSTEM
Gmina Lublin, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Starszych i Niepełnosprawnych 16/13
Gmina Lublin, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Starszych i Niepełnosprawnych 18/13
Gmina Lublin, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Starszych i Niepełnosprawnych 17/13
Gmina Lublin, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Starszych i Niepełnosprawnych 19/13
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział
Wojewódzki 24/13
Gmina Lublin, a Joanna Wasylkowska
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „SILOE” 20/13
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „SILOE” 21/13
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „SILOE” 22/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”
Załącznik do umowy R/1159/08 MOPR, a ALTEST
Gmina Lublin, a Inga Świderska
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Korekta załącznika do umowy R/176/08 MOPR,
a MOPR
Placówka Wsparcia Dziennego „CIUCHCIA”
Korekta Załącznika do umowy R/652/08 MOPR, a Świetlica

185

R/185/13

29.03.13

186

R/186/13

26.02.13

187

R/187/13

22.04.13

188
189
190
191

R/188/13
R/189/13
R/190/13
R/191/13

10.04.13
09.04.13
10.04.13
10.04.13

192

R/192/13

10.04.13

193

R/193/13

10.04.13

194

R/194/13

10.04.13

195
196

R/195/13
R/196/13

10.04.13
10.04.13

197
198
199

R/197/13
R/198/13
R/199/13

10.04.13
09.04.13
10.04.13

200

R/200/13

10.04.13

201

R/201/13

10.04.13

202
203
204

R/202/13
R/203/13
R/204/13

10.04.13
10.04.13
10.04.13

205

R/205/13

10.04.13

206
207
208

R/206/13
R/207/13
R/208/13

15.04.13
15.04.13
30.04.13

209

R/209/13

30.04.13

210
211
212
213
214
215

R/210/13
R/211/13
R/212/13
R/213/13
R/214/13
R/215/13

13.04.13
15.04.13
27.03.13
30.04.13
30.04.13
10.05.13

216
217

R/216/13
R/217/13

10.05.13
07.05.13

Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii Św. Maksymiliana
Kolbego
Aneks do umowy MOPR, Prowincja Wielkopolska Mazowiecka
Towarzystwa Jezusowego
Aneks do umowy R/107/12 Gmina Lublin, a Powiat
Legionowskim
Aneks do porozumienia R/116/12 Gmina Lublin, a Powiat
Pruszkowski
Gmina Lublin, a Fundacja „Fuga Mundi”
Gmina Lublin, a Fundacja Teatroterapia Lubelska
Gmina Lublin, a Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gmina Lublin, a „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej
Gmina Lublin, a Fundacja „Fuga Mundi”
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych
Gmina Lublin, a „Fundacja Fuga Mundi”
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubelski
Gmina Lublin, a „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym nr 16/13
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym nr 18/13
Gmina Lublin, a Fundacja „Fuga Mundi”
Gmina Lublin, a Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym „Misericordia”
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych
Gmina Lublin, a Dorota Wojtaś
MOPR, a Stanisław Czuba
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów nr.17/13
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów nr. 20/13
Gmina Lublin, a Jadwiga Jastrzębska
Gmina Lublin, a Ewa Kalota
„PFRON” z siedzibą w Warszawie, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Fundacja Ralpha nr 10/13
Gmina Lublin, a Fundacja Ralpha nr 21/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” nr 5/13

218

R/218/13

07.05.13

219

R/219/13

09.05.13

220
221
222
223

R/220/13
R/221/13
R/222/13
R/223/13

15.05.13
10.05.13
09.05.13
14.05.13

224
225

R/224/13
R/225/13

14.05.13
14.05.13

226
227
228

R/226/13
R/227/13
R/228/13

20.05.13
06.05.13
28.05.13

229

R/229/13

16.05.13

230

R/230/13

16.05.13

231

R/231/13

10.05.13

232
233
234

R/232/13
R/233/13
R/234/13

13.05.13
29.04.13
16.05.13

235
236

R/235/13
R/236/13

06.05.13
19.04.13

237

R/237/13

26.04.13

238
239
240
241

R/238/13
R/239/13
R/240/13
R/241/13

31.05.13
31.05.13
31.05.13
27.05.13

242

R/242/13

14.05.13

243

R/243/13

14.05.13

244

R/244/13

16.05.13

245

R/245/13

15.05.13

246
247
248

R/246/13
R/247/13
R/248/13

24.05.13
03.06.13
03.06.13

249

R/249/13

04.06.13

Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” nr 15/13
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Miłośników Tańca
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi nr 30/13
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
Gmina Lublin, a Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Integracja”
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol – Ilko”
Gmina Lublin, a Wędkarsko Rekreacyjny Klub „EKO”
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” nr 28/13
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów nr 36/13
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów nr 35/13
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Walki
z
Kalectwem
MOPR, a OK. SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
MOPR, a ZNK najem ul. Róży Wiatrów 1
Aneks do porozumienia R/640/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubartowski
Aneks do porozumienia R/162/13
Aneks do umowy R/161/13 Gmina Lublin, a Polski Związek
Głuchych
Aneks do umowy R/165/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego
Samarytanina”
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Gmina Lublin, a Polski Komitet Pomocy Społecznej
Gmina Lublin, a Polski Komitet Pomocy Społecznej
Aneks do umowy R/167/13 Gmina Lublin, a Związek Inwalidów
Wojennych RP
Aneks do umowy R/163/13 Gmina Lublin, a Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Aneks do umowy R/145/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Integracja”
Aneks do umowy R/182/13 Gmina Lublin, a Polski Związek
Niewidomych Okręg Lubelski
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, CLEAR HOUSE USŁUGI
SPRZĄTANIA Katarzyna Skowronek
MOPR, a ZNK najem ul. Wyżynna 16
Aneks do umowy R/149/13 Gmina Lublin, a Marta Pęcak
Aneks do umowy R/179/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
„Bliżej Siebie”
Aneks do umowy R/114/13 Gmina Lublin, a Agnieszka
Lachowska

250

R/250/13

06.06.13

251
252

R/251/13
R/252/13

07.06.13
07.06.13

253
254
255

R/253/13
R/254/13
R/255/13

05.06.13
10.05.13
10.05.13

256

R/256/13

10.05.13

257
258

R/257/13
R/258/13

27.05.13
27.05.13

259

R/259/13

27.05.13

260
261

R/260/13
R/261/13

27.05.13
27.05.13

262

R/262/13

27.05.13

263

R/263/13

27.05.13

264
265
266
267

R/264/13
R/265/13
R/266/13
R/267/13

27.05.13
27.05.13
27.05.13
27.05.13

268
269

R/268/13
R/269/13

27.05.13
27.05.13

270

R/270/13

27.05.13

271

R/271/13

27.05.13

272

R/272/13

27.05.13

273

R/273/13

27.05.13

274

R/274/13

27.05.13

275

R/275/13

27.05.13

276

R/276/13

27.05.13

277

R/277/13

27.05.13

278

R/278/13

20.06.13

279
280
281

R/279/13
R/280/13
R/281/13

27.05.13
07.06.13
04.06.13

Aneks do umowy R/220/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Miłośników Tańca w Lublinie
Gmina Lublin, a Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
Gmina Lublin, a Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
MOPR, a Mariusz Śliczniak
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Kapucynek
Najświętszego Serca Jezusa
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr
Dominikanek Matki Bożej Różańcowej
Gmina Lublin, a „Fundacja Amigo Polska”
Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Tacy Sami”
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebującym „AGAPE”
Gmina Lublin, a Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
Cluny
Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jana
Chrzciciela św. Jana Ewangelisty
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz
Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA”
Gmina Lublin, a Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Gmina Lublin, a Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św.
Maksymiliana Kolbego
Gmina Lublin, a Fundacja Integracyjna
„Na Tatarach”
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego
Pasterza
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i
Młodzieży „con amore”
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Regionalny
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym „Misericordia”
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Lubelskiej
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „ŁABĘDŹ”
Aneks do umowy R/110/13 Gmina Lublin, a Edyta Jaguś
Aneks do umowy R/168/13 Gmina Lublin, a Towarzystwo

282

R/282/13

27.05.13

283

R/283/13

23.05.13

284
285
286

R/284/13
R/285/13
R/286/13

07.06.13
03.06.13
22.04.13

287

R/287/13

11.06.13

288

R/288/13

11.06.13

289
290

R/289/13
R/290/13

11.06.13
11.06.13

291

R/291/13

11.06.13

292

R/292/13

11.06.13

293

R/293/13

11.06.13

294

R/294/13

11.06.13

295
296
297

R/295/13
R/296/13
R/297/13

10.06.13
10.06.13
13.06.13

298

R/298/13

14.06.13

299

R/299/13

01.06.13

300

R/300/13

10.06.13

301

R/301/13

01.06.13

302

R/302/13

01.06.13

303
304

R/303/13
R/304/13

17.06.13
17.06.13

305

R/305/13

05.06.13

306

R/306/13

12.06.13

307

R/307/13

12.06.13

308

R/308/13

17.06.13

309
310
311

R/309/13
R/310/13
R/311/13

18.06.13
26.02.13
26.03.13

Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
Aneks do umowy R/176/13 Gmina Lublin, a Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”
,,Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców”, a Fundacja Instytut
na rzecz Państwa Prawa
Gmina Lublin, a Fundacja Bank Żywności w Lublinie
MOPR, a Halina Ratajewska
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych
i
Słabowidzących „HETMAN”
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów , Rencistów i
Inwalidów Zarząd Okręgowy
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„INTEGRACJA”
Gmina Lublin, a Fundacja tu obok
Gmina Lublin, a Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Zarząd Okręgowy
Gmina Lublin, a Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd
Okręgowy
Aneks do umowy R/113/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
„Radość Dawania”
Aneks do umowy R/143/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
„Radość Dawania’
Aneks do umowy R/144/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
„Radość Dawania”
Aneks do porozumienia R/705/12 Gmina Lublin, a Powiat Pucki
Aneks do porozumienia R/686/12 Gmina Lublin, a Powiat Pucki
Aneks do porozumienia R/631/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyński
Aneks do porozumienia R/620/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
Aneks do umowy R/173/13 Gmina Lublin, a Chrześcijańskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Aneks do umowy R/172/13 Gmina Lublin, a Chrześcijańskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Aneks do umowy R/171/13 Gmina Lublin, a Chrześcijańskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Aneks do umowy R/170/13 Gmina Lublin, a Chrześcijańskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Gmina Lublin, a Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Siloe”
Gmina Lublin, a Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału
Lubelskiego nr 47
Gmina Lublin, a Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału
Lubelskiego nr 48
Aneks do porozumienia R/613/12 Gmina Lublin, a Powiat
Parczewski
Aneks do umowy R/641/12 Gmina Lublin, a Powiat Lubelski
Gmina Lublin, a Marta Pomorska
Gmina Lublin, a Iwona Flak

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

R/312/13
R/313/13
R/314/13
R/315/13
R/316/13
R/317/13
R/318/13
R/319/13
R/320/13
R/321/13
R/322/13
R/323/13
R/324/13
R/325/13
R/326/13
R/327/13
R/328/13
R/329/13
R/330/13
R/331/13
R/332/13
R/333/13
R/334/13
R/335/13
R/336/13
R/337/13
R/338/13
R/339/13
R/340/13
R/341/13
R/342/13
R/343/13
R/344/13
R/345/13
R/346/13
R/347/13
R/348/13
R/349/13

08.04.13
25.03.13
26.02.13
22.03.13
26.03.13
29.03.13
25.03.13
17.04.13

350

R/350/13

17.06.13

351

R/351/13

17.06.13

352

R/352/13

11.06.13

353
354
355

R/353/13
R/354/13
R/355/13

20.06.13
04.06.13
28.06.13

356

R/356/13

28.06.13

06.04.13
12.04.13
18.04.13
28.03.13
18.04.13
25.02.13
25.04.13
25.04.13
09.05.13
18.04.13
18.04.13
25.04.13
23.04.13
23.04.13
10.05.13
16.05.13
23.04.13
10.05.13
10.05.13
09.05.13
09.05.13
06.05.13
26.04.13
27.05.13
04.06.13
20.06.13
14.06.13
24.06.13
10.06.13

Gmina Lublin, a Koperwas Maria
Gmina Lublin, a Łagoda Teresa
Gmina Lublin, a Zbigniew Kozioł
Gmina Lublin, a Helena Machaj
Gmina Lublin, a Gabriela Kłoc
Gmina Lublin, a Górzyński Jakub
Gmina Lubin, a Urszula Madejska
Gmina Lublin, a Czesława Olech
Gmina Lublin, a Jerzy Kałakucki
Gmina Lublin, a Zofia Piasecka Szklarz
Gmina Lublin, a Helena Krawczyk
Gmina Lublin, a Marianna Niedziela
Gmina Lublin, a Józef Krzywicki
Gmina Lublin, a Marta Serafin Krzak
Gmina Lublin, a Iwona Adamczyk
Gmina Lublin, a Irena Dużyńska
Gmina Lublin, a Jan Rusek
Gmina Lublin, a Ryszard Lis
Gmina Lublin, a Renata Górnik
Gmina Lublin, a Monika Dębicka
Gmina Lublin, a Halina Szalast
Gmina Lublin, a Paweł Sewestianiuk
Gmina Lublin. a Helena Zygmunt
Gmina Lublin, a Dorota Golec
Gmina Lublin, a Robert Ostojski
Gmina Lublin, a Mirosława Rycyk
Gmina Lublin, a Jerzy Fijałkiewicz
Gmina Lublin, a Anna Zembrowska
Gmina Lublin, a Eliza Wronka
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Małgorzata Artystko
Gmina Lublin, a Małgorzata Sankowska
Gmina Lublin, a Anna Rybaczuk
Gmina Lublin, a Agnieszka Małek
Aneks do porozumienia R/708/12 Gmina Lublin, a Powiat Leski
Aneks do umowy R/285/13 MOPR, a Halina Radajewska
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Kraśnicki
Aneks do umowy R/174/13 Gmina Lublin, a Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków
Gmina Lublin , a Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i
Sportu Niewidomych „IKAR”
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 1 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących
„HETMAN”
MOPR, a CINEMA CITY POLAND – CC
Spółka z o.o.
Aneks do umowy R/150/13 Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 52
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 51

357
358

R/357/13
R/358/13

19.06.13
25.01.13

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

R/359/13
R/360/13
R/361/13
R/362/13
R/363/13
R/364/13
R/365/13
R/366/13
R/367/13
R/368/13
R/369/13
R/370/13
R/371/13
R/372/13
R/373/13
R/374/13
R/375/13
R/376/13
R/377/13
R/378/13
R/379/13
R/380/13
R/381/13
R/382/13
R/383/13
R/384/13
R/385/13
R/386/13
R/387/13
R/388/13

03.06.13
17.06.13
03.06.13
17.06.13
03.06.13
09.06.13
04.06.13
28.05.13
05.07.13
17.07.13
04.04.13
16.05.13
17.05.13
21.05.13
15.04.13
09.05.13
12.06.13
10.06.13
06.06.13
17.06.13
26.06.13
30.04.13
10.04.13
04.04.13
17.04.13
09.05.13
20.05.13
16.07.13
15.07.13
26.07.13

389

R/389/13

26.07.13

390

R/390/13

26.07.13

391

R/391/13

26.07.13

392

R/392/13

26.07.13

393

R/393/13

26.07.13

394

R/394/13

26.07.13

395
396

R/395/13
R/396/13

26.07.13
26.07.13

397

R/397/13

08.07.13

MOPR PGE Dystrybucja S.A.
Aneks do umowy R/157/08 Gmina Lublin, a Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „APAGE”
Gmina Lublin, a Wanda Majkut
Gmina Lublin, a Stanisław Rzeźnik
Gmina Lublin, a Małgorzata Sępoch
Gmina Lublin, a Jerzy Suprewicz
Gmina Lublin, a Małgorzata Malec
Gmina Lublin, a Dariusz Kursa
Gmina Lublin, a Kazimierz Leszczyński
Gmina Lublin, a Bernard Piech
MOPR, a Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RELAX”
Gmina Lublin, a Lubelską Spółdzielnią Socjalną „KOZIOŁEK”
Gmina Lublin, a Katarzyna Wachowicz
Gmina Lublin, a Stanisław Golec
Gmina Lublin, a Jadwiga Michalak
Gmina Lublin, a Elżbieta Krupa
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Zdzisław Wszelaki
Gmina Lublin, a Alina Oleszczuk
Gmina Lublin, a Zdzisława Merska
Gmina Lublin, a Jolanta Szczepańska-Plewka
Gmina Lublin, a Justyna Kasperczyk
Gmina Lublin, a Marcin Guz
Gmina Lublin, a Anna Majdan
Gmina Lublin, a Katarzyna Wajdy
Gmina Lublin, a Mirosława Lewkowicz
Gmina Lublin, a Barbara Wróblewska
Gmina Lublin, a Wioletta Oseńko
Gmina Lublin, a Krystyna Dzikiewicz
MOPR, a BUDORAN KRZYSZTOF BUD-MAX
Gmina Lublin, a Parafia pw. Św. Brata Alberta
Aneks do porozumienia R/61/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/60/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/59/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/58/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/57/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/56/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/54/12 Gmina Lublin, a Powiat
Białogardzki
Aneks do porozumienia R/30/12 Miasto Lublin, a Miasto Siedlce
Aneks do porozumienia R/149/12 Gmina Lublin, a Miasto
Zamość
Aneks do umowy R/269/13 Gmina Lublin, a Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

398

R/398/13

08.07.13

399

R/399/13

17.01.13

400

R/400/13

17.01.13

401

R/401/13

17.01.13

402

R/402/13

17.01.13

403

R/403/13

17.01.13

404

R/404/13

17.01.13

405

R/405/13

17.01.13

406
407

R/406/13
R/407/13

27.05.13
01.07.13

408
409

R/408/13
R/409/13

21.06.13
08.05.13

410
411
412
413
414

R/410/13
R/411/13
R/412/13
R/413/13
R/414/13

05.08.13
17.06.13
26.06.13
12.07.13
21.06.13

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

R/415/13
R/416/13
R/417/13
R/418/13
R/419/13
R/420/13
R/421/13
R/422/13
R/423/13
R/424/13
R/425/13
R/426/13
R/427/13
R/428/13
R/429/13
R/430/13
R/431/13
R/432/13
R/433/13
R/434/13
R/435/13

01.08.13
01.08.13
01.08.13
01.08.13
01.08.13
02.08.13
02.08.13
02.08.13
05.08.13
11.07.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
06.06.13
28.05.13

Aneks do umowy R/264/13 Gmina Lublin, a Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo
Aneks do umowy R/390/10 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Opiekuńcze „NADZIEJA”
Aneks do umowy R/391/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy
Społecznej „OPIEKUN”
Aneks do umowy R/393/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „EMPATIA”
Aneks do umowy R/392/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/389/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „EMPATIA”
Aneks do umowy R/388/10 Gmina Lublin, a Polski Czerwony
Krzyż
Aneks do umowy R/387/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy
Społecznej „OPIEKUN”
MOPR, a KOM-EKO
MOPR, a ZNK – umowa najmu lokalu
ul.
Lubartowska 6-8
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Wołomiński
Aneks do porozumienia R/118/12 Gmina Lublin,
a Powiat
Kozienicki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „ROM”
Gmina Lublin, a Halina Pietrzak
Gmina Lublin, a Stanisława Martyna
Gmina Lublin, a Halina Ścibor
Aneks do umowy 53/13 Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 1
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gmina Lublin, a Monika Szymanek
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Piotr Tomasik
Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Alicja Nowogrodzka
Gmina Lublin, a Agnieszka Niedziela
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Dorota Maj
Gmina Lublin, a Anna Pyc
Gmina Lublin, a Marcin Antoń
Gmina Lublin, a Jadwiga Michalak
Gmina Lublin, a Lidia Kucia
Gmina Lublin, a Małgorzata Czapska
Gmina Lublin, a Renata Piasecka
Gmina Lublin, a Agata Siwek
Gmina Lublin, a Paulina Zarębska
Gmina Lublin, a Natalia Makolądra
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Barbara Stąsiek
Gmina Lublin, a Anna Bogusz
Gmina Lublin, a Agnieszka Lachowska
Gmina Lublin, a Monika Dębicka

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

R/436/13
R/437/13
R/438/13
R/439/13
R/440/13
R/441/13
R/442/13
R/443/13
R/444/13
R/445/13
R/446/13
R/447/13
R/448/13
R/449/13
R/450/13
R/451/13
R/452/13
R/453/13
R/454/13
R/455/13
R/456/13
R/457/13
R/458/13
R/459/13
R/460/13
R/461/13
R/462/13
R/463/13
R/464/13
R/465/13
R/466/13
R/467/13
R/468/13
R/469/13
R/470/13
R/471/13
R/472/13
R/473/13
R/474/13
R/475/13
R/476/13
R/477/13
R/478/13
R/479/13
R/480/13
R/481/13
R/482/13
R/483/13
R/484/13
R/485/13
R/486/13

29.05.13
28.05.13
28.05.13
10.06.13
17.06.13
12.06.13
29.05.13
17.06.13
28.05.13
26.06.13
19.07.13
10.07.13
28.06.13
15.07.13
28.06.13
26.06.13
28.06.13
09.07.13
28.06.13
30.07.13
30.07.13
30.07.13
17.06.13
01.08.13
23.07.13
04.06.13
28.06.13
25.06.13
28.06.13
17.06.13
17.06.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
12.06.13
17.06.13
17.06.13
11.06.13
17.06.13
17.06.13
05.06.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
10.06.13
17.06.13
26.06.13
17.06.13

Gmina Lublin, a Magdalena Dupla
Gmina Lublin, a Agnieszka Bielak
Gmina Lublin, a Monika Gazi
Gmina Lublin, a Kazimiera Mackiewicz
Gmina Lublin, a Jacek Wajda
Gmina Lublin, a Arkadiusz Furtak
Gmina Lublin, a Marian Kozieł
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Katarzyna Sternik
Gmina Lublin, a Małgorzata Łagoda
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Marek Szymańczuk
Gmina Lublin, a Wojciech Stępień
Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Monika Paradowska
Gmina Lublin, a Angelika Hoduj
Gmina Lublin, a Dominik Kwiek
Gmina Lublin, a Tomasz Todorow
Gmina Lublin, a Paulina Skowronek
Gmina Lublin, a Anna Olczuk
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Michał Smoleń
Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Krzysztof Luc
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a Artur Szabelski
Gmina Lublin, a Maria Golonka
Gmina Lublin, a Bożena Zając
Gmina Lublin, a Krystian Gliniak
Gmina Lublin, a Weronika Kluch
Gmina Lublin, a Sławomir Małecki
Gmina Lublin, a Agnieszka Patatyn
Gmina Lublin, Katarzyna Kawska
Gmina Lublin, a Justyna Wojciechowska
Gmina Lublin, a Marzena Kocot
Gmina Lublin, a Andrzej Bąk
Gmina Lublin, a Monika Olszak
Gmina Lublin, a Wojciech Szuper
Gmina Lublin, a Tomasz Kosior
Gmina Lublin, a Michał Kaźmierczak
Gmina Lublin, a Adam Radzikowski
Gmina Lublin, a Stanisław Świech
Gmina Lublin, a Joanna Kania
Gmina Lublin, a Marzena Szejgiec – Leśniewska
Gmina Lublin, a Jan Dzwonkowski
Gmina Lublin, a Sylwester Orzeszko
Gmina Lublin, a Antoni Bychawski
Gmina Lublin, a Eugeniusz Łusiak
Gmina Lublin, a Bogusław Sawa
Gmina Lublin, a Paweł Piekalski
Gmina Lublin, a Joanna Pinkiewicz

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

R/487/13
R/488/13
R/489/13
R/490/13
R/491/13
R/492/13
R/493/13
R/494/13
R/495/13
R/496/13
R/497/13
R/498/13
R/499/13
R/500/13
R/501/13
R/502/13
R/503/13
R/504/13
R/505/13
R/506/13
R/507/13
R/508/13
R/509/13
R/510/13
R/511/13
R/512/13
R/513/13
R/514/13
R/515/13
R/516/13
R/517/13
R/518/13
R/519/13
R/520/13
R/521/13
R/522/13
R/523/13
R/524/13
R/525/13
R/526/13
R/527/13
R/528/13
R/529/13
R/530/13
R/531/13
R/532/13
R/533/13
R/534/13
R/535/13
R/536/13
R/537/13

07.06.13
26.06.13
28.06.13
31.07.13
31.07.13
17.07.13
23.07.13
17.06.13
28.06.13
29.05.13
17.06.13
25.06.13
17.06.13
26.06.13
09.07.13
29.05.13
17.06.13
27.05.13
28.05.13
03.06.13
12.06.13
17.06.13
22.07.13
22.07.13
25.07.13
25.07.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
19.07.13
28.06.13
15.07.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
23.07.13
28.06.13
15.07.13
05.06.13
28.06.13
17.06.13
25.07.13
17.06.13
17.06.13
26.06.13
17.06.13
09.07.13
08.07.13
22.07.13
17.06.13

Gmina Lublin, a Genowefa Grodzicka
Gmina Lublin, a Wiesława Kamińska
Gmina Lublin, a Wojciech Mioduchowski
Gmina Lublin, a Mateusz Karasiński
Gmina Lublin, a Anna Synowiec
Gmina Lublin, a Aleksandra Wydra
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a Małgorzata Kowalczyk – Fałdyga
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Emilia Kozłowska
Gmina Lublin, a Karolina Dec
Gmina Lublin, a Kamil Kozłowski
Gmina Lublin, a Krzysztof Piskorz
Gmina Lublin, a Natalia Materna
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Niżański
Gmina Lublin, a Jan Kurowski
Gmina Lublin, a Jan Odra
Gmina Lublin, a Anita Mirosław
Gmina Lublin, a Joanna Brzozowska
Gmina Lublin, a Katarzyna Świątek
Gmina Lublin, a Łukasz Brzana
Gmina Lublin, a Radosław Kopczyński
Aneks do umowy R/458/13 Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Czesław Grabarski
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Sylwia Brzozowska
Gmina Lublin, a Krzysztof Aftyka
Gmina Lublin, a Michał Czarski
Gmina Lublin, a Halina Galińska
Gmina Lublin, a Karol Białek
Gmina Lublin, a Paweł Sprawka
Gmina Lublin, a Zbigniew Nastaj
Gmina Lublin, a Andżelika Foremska
Gmina Lublin, a Mateusz Jaworski
Gmina Lublin, a Grzegorz Bąk
Gmina Lublin, a Tomasz Sękowski
Gmina Lublin, a Anna Błaziak
Gmina Lublin, a Sylwia Brzozowska
Gmina Lublin, a Aleksandra Binięda
Gmina Lublin, a Alina Mączka
Gmina Lublin, a Krzysztof Aftyka
Gmina Lublin, a Bogusław Sawa
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Tomasz Sękowski
Gmina Lublin, a Paweł Piekalski
Gmina Lublin, a Grzegorz Bąk
Gmina Lublin, a Joanna Kania
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska
Gmina Lublin, a Marta Niećko
Gmina Lublin, a Ryszard Rozmiarkowski

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

R/538/13
R/539/13
R/540/13
R/541/13
R/542/13
R/543/13
R/544/13
R/545/13
R/546/13
R/547/13
R/548/13
R/549/13
R/550/13
R/551/13
R/552/13
R/553/13
R/554/13
R/555/13
R/556/13
R/557/13
R/558/13
R/559/13
R/560/13
R/561/13
R/562/13
R/563/13
R/564/13
R/565/13
R/566/13
R/567/13
R/568/13
R/569/13
R/570/13
R/571/13
R/572/13
R/573/13
R/574/13
R/575/13
R/576/13
R/577/13
R/578/13
R/579/13
R/580/13
R/581/13
R/582/13
R/583/13
R/584/13
R/585/13
R/586/13
R/587/13
R/588/13

17.06.13
29.05.13
28.06.13
28.06.13
27.05.13
27.05.13
29.05.13
03.06.13
28.05.13
27.05.13
28.06.13
17.06.13
04.06.13
17.06.13
03.06.13
04.06.13
28.05.13
28.05.13
28.05.13
28.05.13
27.05.13
29.05.13
29.05.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
08.07.13
17.06.13
28.06.13
15.07.13
28.06.13
16.07.13
17.07.13
06.06.13
07.06.13
12.06.13
28.06.13
12.07.13
10.07.13
28.06.13
28.06.13
09.07.13
10.06.13
15.07.13
15.07.13
15.07.13
16.07.13

Gmina Lublin, a Zbigniew Ferański
Gmina Lublin, a Łukasz Brzana
Gmina Lublin, a Martyna Maciejko
Gmina Lublin, a Patryk Kędziora
Gmina Lublin, a Karol Guzowski
Gmina Lublin, a Andrzej Golejewski
Gmina Lublin, a Małgorzata Jankowska
Gmina Lublin, a Edyta Jaguś
Gmina Lublin, a Marta Magdziarz
Gmina Lublin, a Magdalena Skrzymowska
Gmina Lublin, a Adam Lesiewicz
Gmina Lublin, a Sylwia Mikos
Gmina Lublin, a Ewelina Siwek
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Katarzyna Michalak
Gmina Lublin, a Łukasz Walczyński
Gmina Lublin, a Aleksandra Grabias
Gmina Lublin, a Andrzej Kołtunik
Gmina Lublin, a Piotr Kasperek
Gmina Lublin, a Kamil Kuliński
Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Gmina Lublin, a Jolanta Bochniak
Gmina Lublin, a Olga Żeligowski
Gmina Lublin, a Joanna Chmiel
Gmina Lublin, a Anna Kosik
Gmina Lublin, a Małgorzata Tracz
Gmina Lublin, a Małgorzata Czajka
Gmina Lublin, a Joanna Majewska
Gmina Lublin, a Radosław Kowalski
Gmina Lublin, a Katarzyna Karpińska
Gmina Lublin, a Zbigniew Kondej
Gmina Lublin, a Marta Zdebska
Gmina Lublin, a Monika Turska
Gmina Lublin, a Jadwiga Wójcik
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Anna Krzemińska
Gmina Lublin, a Rafał Choina
Gmina Lublin, a Magdalena Boczek
Gmina Lublin, a Małgorzata Cyrska
Gmina Lublin, a Krzysztof Rutkowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Maruszewski
Gmina Lublin, a Diana Kot – Komsta
Gmina Lublin, a Michał Wideński
Gmina Lublin, a Jarosław Dzierżak
Gmina Lublin, a Paweł Limek
Gmina Lublin, a Agnieszka Masierak
Gmina Lublin, a Ewa Ziółkowska
Gmina Lublin, a Kamil Żelazek
Gmina Lublin, a Marek Janusz
Gmina Lublin, a Marzena Piotrowicz
Gmina Lublin, a Beata Szczygielska

589
590
591
592
593
594

R/589/13
R/590/13
R/591/13
R/592/13
R/593/13
R/594/13

16.07.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
12.06.13
29.07.13

595
596

R/595/13
R/596/13

07.08.13
05.08.13

597

R/597/13

05.08.13

598

R/598/13

06.08.13

599

R/599/13

20.08.13

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

R/600/13
R/601/13
R/602/13
R/603/13
R/604/13
R/605/13
R/606/13
R/607/13
R/608/13
R/609/13

23.08.13
23.07.13
04.07.13
17.06.13
04.06.13
17.06.13
17.06.13
26.08.13
05.08.13
26.07.13

610
611

R/610/13
R/611/13

01.07.13
21.08.13

612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

R/612/13
R/613/13
R/614/13
R/615/13
R/616/13
R/617/13
R/618/13
R/619/13
R/620/13
R/621/13
R/622/13
R/623/13
R/624/13
R/625/13
R/626/13
R/627/13
R/628/13
R/629/13

05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
02.08.13
28.06.13
30.07.13
05.08.13
12.07.13
13.06.13
02.08.13
25.06.13
10.06.13
05.08.13
30.08.13

630

R/630/13

30.08.13

Gmina Lublin, a Maciej Głowacki
Gmina Lublin, a Henryk Zalewski
Gmina Lublin, a Ewelina Lipińska
Gmina Lublin, a Justyna Szafranek
Gmina Lublin, a Elżbieta Czerniak
Aneks do umowy R/30/08 MOPR, a Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Felin”
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR ul. Lubartowska 6/8
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski nr
56/13
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski nr
55/13
Aneks do porozumienia R/638/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biłgorajski
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, a Katarzyna Skowronek
CLEAR HOUSE USŁUGI SPRZĄTANIA
MOPR, a Unizeto Technologies SA
Gmina Lublin, a Katarzyna Kaniowska
Gmina Lublin, a Genowefa Grodzicka
Gmina Lublin, a Marek Janusz
Gmina Lublin, a Zofia Kochaniec
Gmina Lublin, a Krzysztof Łazowski
Gmina Lublin, a Helena Gawecka
Gmina Lublin, a Ewa Pędracka
Gmina Lublin, a Hubert Gastołek
Aneks do umowy R/273/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Lubelska Spółdzielnia Socjalna „KOZIOŁEK”
MOPR, a Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy
Sami”
Gmina Lublin, a Rafał Pis
Gmina Lublin, a Edyta Cebera
Gmina Lublin, a Łukasz Lewicki
Gmina Lublin, a Agnieszka Wolińska
Gmina Lublin, a Damian Rollinger
Gmina Lublin, a Katarzyna Stępniak
Gmina Lublin, a Andrzej Zarzycki
Gmina Lublin, a Emil Wójcik
Gmina Lublin, a Agnieszka Mrówczyńska
Gmina Lublin, a Witold Czupryn
Gmina Lublin, a Beata Rubaszko – Mazur
Gmina Lublin, a Leszek Burzak
Gmina Lublin, a Aleksandra Jakubowska
Gmina Lublin, a Lucyna Kusyk
Gmina Lublin, a Anna Majcher
Gmina Lublin, a Tomasz Komon
Gmina Lublin, a Tomasz Maciejewski
Gmina Lublin, a Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” nr 3/2013
Gmina Lublin, a Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIG POLAND” nr 2/2013

631
632
633

R/631/13
R/632/13
R/633/13

19.09.13
17.09.13
18.09.13

634
635
636
637
638
639
640

R/634/13
R/635/13
R/636/13
R/637/13
R/638/13
R/639/13
R/640/13

05.08.13
28.06.13
06.09.13
05.08.13
10.09.13
05.08.13
02.09.13

641

R/641/13

02.09.13

642
643
644
645
646

R/642/13
R/643/13
R/644/13
R/645/13
R/646/13

30.08.13
15.05.13
02.04.13
10.09.13
10.09.13

647

R/647/13

10.09.13

648

R/648/13

06.09.13

649

R/649/13

04.09.13

650
651
652

R/650/13
R/651/13
R/652/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

653
654
655

R/653/13
R/654/13
R/655/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

656
657
658

R/656/13
R/657/13
R/658/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

R/659/13
R/660/13
R/661/13
R/662/13
R/663/13
R/664/13
R/665/13
R/666/13
R/667/13
R/668/13
R/669/13
R/670/13
R/671/13

04.09.13
23.09,13
05.08.13
29.07.13
26.07.13
29.07.13
06.08.13
05.08.13
05.08.13
23.07.13
23.07.13
25.07.13
20.09.13

Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 49/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 60/13
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gmina Lublin, a Jacek Nowak
Gmina Lublin, a Anna Polańska
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Robert Sędziak
Gmina Lublin, a Aneta Świder – Pastuszak
Gmina Lublin, a Krystyna Troć
Gmina Lublin, a Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 58/2013
Gmina Lublin, a Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 57/2013
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Radość Dawania”
Gmina Lublin, a Arkadiusz Krzesiak
Gmina Lublin, a Angelika Miry
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Nr 62/2013
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Nr 63/2013
Porozumienie o udostępnienie danych osobowych Miejski Urząd
Pracy w Lublinie, a MOPR w Lublinie
MOPR, a PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE LUCYNA GOLĘBIOWSKA
MOPR, a KUCHNIA SMAKÓW JADWIGA SZOT
MOPR, a WÓJTOWICZ HENRYKA
MOPR, a Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RELAX”
Spółka z o.o.
MOPR, a GIREJ RÓŻA GASTRONOMIA-USŁUGI
MOPR, a TAMARA ADAMCZYK
MOPR, a DOBRZAŃSKIANDRZEJ, DANIEL RESZKA
KAPRYS
MOPR, a U ANI ANNA KOWALCZYK
MOPR, a PAWEŁ JAKUBIK FRANSPOL PPHU
MOPR, a SIWKO MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE KUCHNIA SMAKOSZA
MOPR, a Augustyniak Andrzej – DWOREK STAROPOLSKI
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Joanna Mańko
Gmina Lublin, a Bogdan Sekściński
Gmina Lublin, a Barbara Leszczyńska
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Grzegorz Szpitun
Gmina Lublin, a Małgorzata Sępoch
Gmina Lublin, a Tomasz Rutkowski
Gmina Lublin, a Aleksander Gałecki
Gmina Lublin, a Sabina Bartoszek
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

R/672/13
R/673/13
R/674/13
R/675/13
R/676/13
R/677/13
R/678/13
R/679/13
R/680/13
R/681/13
R/682/13
R/683/13
R/684/13

25.07.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
22.07.13
26.07.13
06.08.13
08.07.13
12.06.13
09.09.13
17.09.13
02.09.13
06.09.13

685
686
687

R/685/13
R/686/13
R/687/13

28.06.13
28.06.13
05.08.13

688

R/688/13

13.03.13

689
690
691
692
693
694

R/689/13
R/690/13
R/691/13
R/692/13
R/693/13
R/694/13

06.09.13
19.09.13
24.09.13
05.09.13
01.10 13
09.09.13

695

R/695/13

09.09.13

696

R/696/13

09.09.13

697

R/697/13

16.09.13

698

R/698/13

09.09.13

699
700

R/699/13
R/700/13

06.06.13
25.09.13

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

R/701/13
R/702/13
R/703/13
R/704/13
R/705/13
R/706/13
R/707/13
R/708/13
R/709/13
R/710/13
R/711/13
R/712/13

04.10.13
05.08.13
15.10.13
12.07.13
26.09.13
11.09.13
10.09.13
25.09.13
05.08.13
30.09.13
17.10.13
16.10.13

Gmina Lublin, a Ewa Nowakowska
Gmina Lublin, a Marta Pęcak
Gmina Lublin, a Albert Biel
Gmina Lublin, a Aleksandra Biel
Gmina Lublin, a Tomasz Kuśmierczyk
Gmina Lublin, a Piotr Malicki
Gmina Lublin, a Magdalena Chojnacka
Gmina Lublin, a Elżbieta Sadurska – Grabowska
Gmina Lublin, a Robert Wojdat
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Jan Dzwonkowski
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Aneks do umowy R/304/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Aneks do umowy R/644/13 MOPR, a Angelika Miry
Aneks do umowy R/643/13 MOPR, a Arkadiusz Krzesiak
Aneks do umowy R/489/13 Gmina Lublin, a Wojciech
Mioduchowski
Załącznik do porozumienia R/106/12 Miasto Lublin, a Powiat
Biłgorajski
Gmina Lublin, a Lucyna Lipert
Gmina Lublin, a Ewa i Krzysztof Guziak
MOPR, a COMTRONIK spółka z o.o.
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Kraśnicki
Porozumienie Gmina Lublin, a Miasto Koszalin
Aneks do umowy R/92/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Aneks do umowy R/374/11 Gmina Lublin, a Fundacja
Nieprzetartego Szlaku
Aneks do umowy R/527/09 Gmina Lublin, aLubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/531/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynności
Aneks do umowy R/95/13 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
Gmina Lublin, a Agnieszka Pszczoła
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Źródło” Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo ich Rodzin
i
Przyjaciół
Gmina Lublin, a Izabela Korczak
Gmina Lublin, a Dariusz Tylec
PFRON, a MIASTO LUBLIN
Gmina Lublin, a Beata Kosior
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Paweł Piekalski
Aneks do umowy R/525/13 Gmina Lublin, a Aleksandra Binięda
Aneks do umowy R/470/13 Gmina Lublin, a Marzena Kocot
Aneks do umowy R/458/13 Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Paulina Stolarek
Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Jakub Nadziakiewicz
Załącznik do porozumienia R/106/12 Powiat Lublin, a Powiat

713

R/713/13

23.10.13

714

R/714/13

10.10.13

715

R/715/13

15.10.13

716

R/716/13

15.10.13

717

R/717/13

15.10.13

718

R/718/13

06.11.13

719

R/719/13

06.11.13

720

R/720/13

06.11.13

721
722
723
724
725

R/721/13
R/722/13
R/723/13
R/724/13
R/725/13

02.10.13
12.11.13
08.11.13
30.10.13
30.10.13

726
727

R/726/13
R/727/13

30.10.13
17.10.13

728
729
730

R/728/13
R/729/13
R/730/13

08.11.13
15.11.13
15.10.13

731
732
733
734
735
736
737

R/731/13
R/732/13
R/733/13
R/734/13
R/735/13
R/736/13
R/737/13

27.11.13
05.12.13
02.12.13
02.12.13
05.12.13
19.11.13
05.12.13

738

R/738/13

28.11.13

739
740
741

R/739/13
R/740/13
R/741/13

29.11.13
22.11.13
22.11.13

742
743

R/742/13
R/743/13

12.11.13
26.11.13

744

R/744/13

22.11.13

Biłgorajski
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących
„HETMAN”
Aneks do umowy R/306/13 Gmina Lublin, a Polski Związek
Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego
Aneks do umowy R/254/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce
Aneks do umowy R/255/13 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa
Aneks do umowy R/71/11 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca
Jezusa
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 1 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 68/13
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 1 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 67/13
MOPR, a MARIO MARIUSZ KOWALCZYK – HOTEL
LUXOR
MOPR, a Sebastian Piech
Aneks do umowy R/701/13 Gmina Lublin, a Izabela Korczak
Aneks do umowy R/645/13 Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
MOPR, a SIWKO MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KUCHNIA
SMAKOSZA
MOPR, a Dobrzański Andrzej Kaprys
Aneks do umowy R/629/13 Gmina Lublin, a Polska Fundacja
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
POLAND”
Gmina Lublin, a Fundacja Teatroterapia Lubelska
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”
Aneks do umowy R/391/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy
Społecznej „OPIEKUN”
Porozumienie Gmina Lublin, a Miasto Zamość
MOPR, a FABRYKA OKIEN „SPEKTRUM”
Spółka z o.o.
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”
Gmina Lublin, a Wędkarsko – Rekreacyjny Klub
„ EKO”
Gmina Lublin, a Barbara Rachańska
Gmina Lublin, a Marcin Pinior
Gmina Lublin, a Fundacja „Mali Szczęśliwi” im. Janusza
Korczaka
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Integracja”
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Gmina Lublin, a Polski Związek Głuchych Nr 73/13
Gmina Lublin, a Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji
„START”
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Stomijne
„Pol –
Ilko”
Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych 79/13

745
746

R/745/13
R/746/13

22.11.13
02.12.13

747
748

R/747/13
R/748/13

28.06.13
10.12.13

749

R/749/13

09.12.13

750
751
752
753
754
755

R/750/13
R/751/13
R/752/13
R/753/13
R/754/13
R/755/13

15.11.13
26.11.13
26.11.13
02.12.13
16.12.13
16.12.13

756

R/756/13

16.12.13

757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788

R/757/13
R/758/13
R/759/13
R/760/13
R/761/13
R/762/13
R/763/13
R/764/13
R/765/13
R/766/13
R/767/13
R/768/13
R/769/13
R/770/13
R/771/13
R/772/13
R/773/13
R/774/13
R/775/13
R/776/13
R/777/13
R/778/13
R/779/13
R/780/13
R/781/13
R/782/13
R/783/13
R/784/13
R/785/13
R/786/13
R/787/13
R/788/13

06.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
12.12.13
09.12.13
04.12.13
04.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
13.12.13

789

R/789/13

13.12.13

Gmina Lublin, a Polski Związek Niewidomych 80/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego Nr 1
Gmina Lublin, a Grażyna Jabłczyński
Gmina Lublin, a Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 84/13
Gmina Lublin, a Zarząd Rejonowy Nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 83/13
Aneks do umowy R/212/13 PFRON a Miasto Lublin
Porozumienie Miasto Zamość, a Gmina Lublin
Porozumienie Miasto Zamość, a Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/13/12 Gmina Lublin, a Powiat Bialski
MOPR, a COMTRONIK Spółka z o.o.
Porozumienie Miasto Stołeczne Warszawa, a Gmina Lublin Nr
82/13
Porozumienie Miasto Stołeczne Warszawa, a Gmina Lublin Nr
83/13
Gmina Lublin, a Katarzyna Bieżanowska
Gmina Lublin, a Bożena Zając
Gmina Lublin, a Justyna Szafranek
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Marzena Zalewska
Gmina Lublin, a Joanna Chmiel
Gmina Lublin, a Ewelina Krawczyk
Gmina Lublin, a Katarzyna Michalak
Gmina Lublin, a Rafał Garus
Gmina Lublin, a Małgorzata Gola
Gmina Lublin, a Katarzyna Świątek
Gmina Lublin, a Małgorzata Cyrska
Gmina Lublin, a Magdalena Skrzymowska
Gmina Lublin, a Mateusz Karasiński
Gmina Lublin, a Anna Dziurawiec
Gmina Lublin, a Katarzyna Bieżanowska
Gmina Lublin, a Hubert Czapik
Gmina Lublin, a Agata Grula
Gmina Lublin, a Jerzy Pawłowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Maruszewski
Gmina Lublin, a Piotr Kasperek
Gmina Lublin, a Sylwia Smal
Gmina Lublin, a Łukasz Piwowarski
Gmina Lublin, a Katarzyna Karulak
Gmina Lublin, a Wojciech Mioduchowski
Gmina Lublin, a Dawid Malec
Gmina Lublin, a Monika Paradowska
Gmina Lublin, a Andrzej Stanowski
Gmina Lublin, a Maciej Oleszek
Gmina Lublin, a Ilona Gajowisk
Gmina Lublin, a Daria Żak
Aneks do umowy R/719/13 Gmina Lublin, a Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Aneks do umowy R/734/13 Gmina Lublin, a Wędkarsko –

790
791

R/790/13
R/791/13

18.12.13
18.12.13

792

R/792/13

18.12.13

793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

R/793/13
R/794/13
R/795/13
R/796/13
R/797/13
R/798/13
R/799/13
R/800/13
R/801/13
R/802/13
R/803/13
R/804/13
R/805/13
R/806/13
R/807/13
R/808/13
R/809/13
R/810/13
R/811/13
R/812/13
R/813/13
R/814/13
R/815/13
R/816/13
R/817/13
R/818/13
R/819/13
R/820/13
R/821/13
R/822/13
R/823/13
R/824/13
R/825/13
R/826/13
R/827/13
R/828/13
R/829/13
R/830/13
R/831/13
R/832/13
R/833/13
R/834/13
R/835/13
R/836/13
R/837/13

03.12.13
03.12.13
26.11.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
02.12.13
02.12.13
03.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
02.12.13
02.12.13
02.12.13
05.08.13
17.12.13
17.12.13
02.12.13
27.11.13
21.11.13
19.11.13
19.11.13
19.11.13
18.11.13
18.11.13

Rekreacyjny Klub „EKO”
Aneks Gmina Lublin, a Fundacja „Mali Szczęśliwi”
Aneks do umowy R/737/13 Gmina Lublin, a Fundacja „Mali
Szczęśliwi”
Aneks do umowy MOPR, a Prowincja Wielkopolsko –
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
Gmina Lublin, a Daria Żak
Gmina Lublin, a Bogdan Sekściński
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Ewa Chawryło
Gmina Lublin, a Agnieszka Wolińska
Gmina Lublin, a Wojciech Szuper
Gmina Lublin, a Marek Małyszko
Gmina Lublin, a Marta Balcerek
Gmina Lublin, a Marta Balcerek
Gmina Lublin, a Adam Zniszczynski
Gmina Lublin, a Jan Odra
Gmina Lublin, a Grzegorz Dalmata
Gmina Lublin, a Jerzy Omiotek
Gmina Lublin, a Rafał Niezabitowski
Gmina Lublin, a Rafał Niezabitowski
Gmina Lublin, a Magdalena Wojtysiak
Gmina Lublin. a Anna Haratym
Gmina Lublin, a Tomasz Bosko
Gmina Lublin, a Agnieszka Kamińska
Gmina Lublin, a Magdalena Bachorowska
Gmina Lublin, a Jolanta Bochniak
Gmina Lublin, a Jarosław Dzierżak
Gmina Lublin, a Paweł Majewski
Gmina Lublin, a Anita Mirosław
Gmina Lublin, a Dominik Kuźniarki
Gmina Lublin, a Paulina Lewandowska
Gmina Lublin, a Rafał Pis
Gmina Lublin, a Maria Świech
Gmina Lublin, a Mieczysława Karczewska
Gmina Lublin, a Mieczysława Karczewska
Gmina Lublin, a Krzysztof Rutkowski
Gmina Lublin, a Martyna Maciejko
Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Grzegorz Szpitun
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska - Przeździak
Gmina Lublin, a Bartosz Aftyka
Gmina Lublin, a Iwona Król
Gmina Lublin, a Julia Kossowska
Gmina Lublin, a Jacek Wajda
Gmina Lublin, a Henryk Stasiak
Aneks do umowy R/710/13 Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Andrzej Mazur
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Maria Świech
Gmina Lublin, a Krzysztof Wasieczko
Gmina Lublin, a Renata Wachałowicz

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888

R/838/13
R/839/13
R/840/13
R/841/13
R/842/13
R/843/13
R/844/13
R/845/13
R/846/13
R/847/13
R/848/13
R/849/13
R/850/13
R/851/13
R/852/13
R/853/13
R/854/13
R/855/13
R/856/13
R/857/13
R/858/13
R/859/13
R/860/13
R/861/13
R/862/13
R/863/13
R/864/13
R/865/13
R/866/13
R/867/13
R/868/13
R/869/13
R/870/13
R/871/13
R/872/13
R/873/13
R/874/13
R/875/13
R/876/13
R/877/13
R/878/13
R/879/13
R/880/13
R/881/13
R/882/13
R/883/13
R/884/13
R/885/13
R/886/13
R/887/13
R/888/13

13.11.13
18.11.13
14.11.13
13.11.13
12.11.13
08.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
05.11.13
31.10.13
30.10.13
29.10.13
29.10.13
28.10.13
25.10.13
25.10.13
18.10.13
08.10.13
07.10.13
13.06.13
26.08.13
12.09.13
12.09.13
13.09.13
15.07.13
12.09.13
22.08.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
06.12.13
06.12.13

Gmina Lublin, a Marzena Zaliwska
Gmina Lublin, a Justyna Olszowy
Gmina Lublin, a Adam Rybicki
Gmina Lublin, a Jan Michalewski
Gmina Lublin, a Michał Lament
Gmina Lublin, a Katarzyna Siewierska
Gmina Lublin, a Sebastian Rybka
Gmina Lublin, a Beata Osuch
Gmina Lublin, a Rubaszko – Mazur
Gmina Lublin, a Małgorzata Zbicia – Niezgoda
Gmina Lublin, a Piotr Szczypień
Gmina Lublin, a Karolina Borkowska
Gmina Lublin, a Ewa Chawryło
Gmina Lublin, a Stanisław Świech
Gmina Lublin, a Katarzyna Męczyńska
Gmina Lublin, a Anna Dębińska
Gmina Lublin, a Paweł Mięsiarz
Gmina Lublin, a Grzegorz Trojak
Gmina Lublin, a Waldemar Chukało
Gmina Lublin, a Andrzej Szałach
Gmina Lublin, a Irena Mordel
Gmina Lublin, a Janina Wójcik
Gmina Lublin, a Tadeusz Jankowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Grzebuła
Gmina Lublin, a Elżbieta Skrobas
Gmina Lublin, a Dorota Maj
Gmina Lublin, a Jerzy Paśnik
Gmina Lublin, a Wiesław Ligęza
Gmina Lublin, a Krystyna Krzyżanowska
Gmina Lublin, a Wojciech Chojnacki
Gmina Lublin, a Wojciech Chojnacki
Gmina Lublin, a Albert Kędzierski
Gmina Lublin, a Albert Kędzierski
Gmina Lublin, a Marcin Majerski
Gmina Lublin, a Aleksandra Jakubowska
Gmina Lublin, a Paulina Zarębska
Gmina Lublin, a Katarzyna Walczak
Gmina Lublin, a Patryk Barszczyk
Gmina Lublin, a Adrian Hendrykowski
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Marzena Janus
Gmina Lublin, a Marzena Janus
Gmina Lublin, a Anna Synowiec
Gmina Lublin, a Rafał Kowalczyk
Gmina Lublin, a Monika Gucewicz
Gmina Lublin, a Kamil Żelazek
Gmina Lublin, a Michał Turski
Gmina Lublin, a Katarzyna Gołębiowska
Gmina Lublin, a Katarzyna Gołębiowska
Gmina Lublin, a Aleksandra Nadzieja – Wróbel
Gmina Lublin, a Małgorzata Tracz

889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

R/889/13
R/890/13
R/891/13
R/892/13
R/893/13
R/894/13
R/895/13
R/896/13
R/897/13
R/898/13
R/899/13
R/900/13
R/901/13
R/902/13
R/903/13
R/904/13
R/905/13
R/906/13
R/907/13
R/908/13
R/909/13
R/910/13
R/911/13
R/912/13
R/913/13
R/914/13
R/915/13
R/916/13
R/917/13
R/918/13
R/919/13
R/920/13
R/921/13
R/922/13
R/923/13
R/924/13
R/925/13
R/926/13
R/927/13
R/928/13
R/929/13
R/930/13
R/931/13
R/932/13
R/933/13
R/934/13
R/935/13
R/936/13
R/937/13
R/938/13
R/939/13

06.12.13
06.12.13
06.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
09.12.13
09.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
10.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
11.12.13
09.12.13
10.12.13
03.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13

Gmina Lublin, a Małgorzata Kurzypa
Gmina Lublin, a Jadwiga Wójcik
Gmina Lublin, a Paulina Suchorowska
Gmina Lublin, a Weronika Kluch
Gmina Lublin, a Angelika Hoduj
Gmina Lublin, a Lidia Kucia
Gmina Lublin, a Andrzej Kołtunik
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Arkadiusz Gudowski
Gmina Lublin, a Joanna Burzec
Gmina Lublin, a Sandra Termolik
Gmina Lublin, a Magdalena Lechowska
Gmina Lublin, a Magdalena Palusińska
Gmina Lublin, a Michał Biały
Gmina Lublin, a Wioletta Stępniak
Gmina Lublin, a Wioletta Stępniak
Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Gmina Lublin, a Paweł Poniatowski
Gmina Lublin, a Iwona Falba
Gmina Lublin, a Małgorzata Czapska
Gmina Lublin, a Ewa Ziółkowska
Gmina Lublin, a Marzena Czarnota
Gmina Lublin, a Albert Biel
Gmina Lublin, a Aleksandra Biel
Gmina Lublin, a Sylwia Wójcik – Krawiec
Gmina Lublin, a Agnieszka Bajorek
Gmina Lublin, a Małgorzata Wszoła
Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Anna Wac
Gmina Lublin, a Joanna Adamowska
Gmina Lublin, a Barbara Żołynia
Gmina Lublin, a Adam Radzikowski
Gmina Lublin, a Jolanta Cieślik
Gmina Lublin, a Marta Zdebska
Gmina Lublin, a Katarzyna Nesteruk – Skibniewska
Gmina Lublin, a Adam Filipczuk
Gmina Lublin, a Marek Szymańczuk
Gmina Lublin, a Patrycja Brol
Gmina Lublin, a Jolanta Cieślik
Gmina Lublin, a Kamil Biliński
Gmina Lublin, a Daniela Maińska
Gmina Lublin, a Kamil Biliński
Gmina Lublin, a Marcin Antoń
Gmina Lublin, a Przemysław Sadowski
Gmina Lublin, a Anna Gronkowska
Gmina Lublin, a Małgorzata Czajka
Gmina Lublin, a Mateusz Urbański
Gmina Lublin, a Małgorzata Łagoda
Gmina Lublin, a Aleksander Gałecki
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Maciej Głowacki

940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

R/940/13
R/941/13
R/942/13
R/943/13
R/944/13
R/945/13
R/946/13
R/947/13
R/948/13
R/949/13
R/950/13
R/951/13
R/952/13
R/953/13
R/954/13
R/955/13
R/956/13
R/957/13
R/958/13
R/959/13
R/960/13
R/961/13
R/962/13
R/963/13
R/964/13
R/965/13
R/966/13
R/967/13
R/968/13
R/969/13
R/970/13
R/971/13
R/972/13
R/973/13
R/974/13
R/975/13
R/976/13
R/977/13
R/978/13
R/979/13

10.12.13
10.12.13
10.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
11.12.13
11.12.13
11.12,13
11.12.13
11.12.13
11.12.13
17.12.13
17.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
13.12.13
11.12.13
13.12.13
13.12.13
13.12.13
13.12.13
12.12.13
30.12.13
24.12.13
24.12.13
24.12.13
24.12.13
19.12.13
30.12.13

980
981

R/980/13
R/981/13

30.12.13
30.12.13

982
983
984
985
986
987
988

R/982/13
R/983/13
R/984/13
R/985/13
R/986/13
R/987/13
R/988/13

30.12.13
23.12.13
06.11.13
17.12.13
25.10.13
11.12.13
19.12.13

Gmina Lublin, a Barbara Gierszon
Gmina Lublin, a Grzegorz Todryk
Gmina Lublin, a Anna Bogusz – Tracz
Gmina Lublin, a Henryka Woźniak
Gmina Lublin, a Marzanna Marciniak
Gmina Lublin, a Marzanna Marciniak
Gmina Lublin, a Łukasz Lewicki
Gmina Lublin, a Magdalena Boczek
Gmina Lublin, a Jan Kurowski
Gmina Lublin, a Grażyna Potrzeszcz
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Alicja Nowogrodzka
Gmina Lublin, a Paulina Skowronek
Gmina Lublin, a Henryka Kroczyńska
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a Łukasz Piwowarski
Gmina Lublin, a Dorota Waliłko
Gmina Lublin, a Dorota Waliłko
Gmina Lublin, a Joanna Majewska
Gmina Lublin, a Paulina Lewandowska
Gmina Lublin, a Renata Piasecka
Gmina Lublin, a Agata Siwek
Gmina Lublin, a Magdalena Falenta
Gmina Lublin, a Krystyna Głuszek
Gmina Lublin, a Dominika Dalka
Gmina Lublin, a Maria Golonka
Gmina Lublin, a Paweł Furmańczyk
Gmina Lublin, a Iwona Cieślik – Rusek
Gmina Lublin, a Daniel Chmiel
Gmina Lublin, a Anna Krzemińska
Gmina Lublin, a Katarzyna Stępniewska
Gmina Lublin, a Katarzyna Stępniewska
MOPR, a Sodexo Bnefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
MOPR, a Miejska Korporacja Komunikacyjna
Sp. z o.o.
MOPR, a Robert Majewski RESTAURACJA „JONTEK”
MOPR, a ZDANOWICZ IWONA BAR KOLEJOWY
MOPR, a Zakład Produkcji Garmażeryjnej GERWAZY Sp. z o.o.
MOPR, a CATERMED Sp. Akcyjna i REBUS
Sp. z o.o.
MOPR, a COMTRONIK Sp. z o.o.
MOPR, a Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia
im. św.
Brata Alberta
MOPR, a MISZCZAK ANNA KAPRYS BAR MLECZNY
MOPR, a ADAMCZUK – PRZYSIĘŻNIAK KRYSTYNA BAR
SKLEP BARTEK
MOPR, a Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.
MOPR, a Bogdan Oleszczuk PPH-U SANIMEX
Aneks do umowy R/472/13 Gmina Lublin, a Monika Olszak
Aneks do umowy R/558/13 Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Aneks do umowy R/471/13 Gmina Lublin, a Andrzej Bąk
Gmina Lublin, a Halina Marek
Gmina Lublin, a Renata Szewczak

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

R/989/13
R/990/13
R/991/13
R/992/13
R/993/13
R/994/13
R/995/13
R/996/13
R/997/13
R/998/13
R/999/13
R/1000/13
R/1001/13
R/1002/13
R/1003/13
R/1004/13
R/1005/13
R/1006/13
R/1007/13
R/1008/13
R/1009/13
R/1010/13
R/1011/13
R/1012/13
R/1013/13
R/1014/13
R/1015/13
R/1016/13
R/1017/13
R/1018/13
R/1019/13
R/1020/13
R/1021/13
R/1022/13
R/1023/13
R/1024/13
R/1025/13
R/1026/13
R/1027/13
R/1028/13
R/1029/13
R/1030/13
R/1031/13
R/1032/13
R/1033/13
R/1034/13
R/1035/13
R/1036/13
R/1037/13
R/1038/13
R/1039/13

17.12.13
17.12.13
20.12.13
10.12.13
31.12.13
12.11.13
20.12.13
20.12.13
09.12.13
23.12.13
04.12.13
11.12.13
05.12.13
10.12.13
09.12.13
05.12.13
02.12.13
05.12.13
05.12.12
24.12.13
30.12.13
27.12.13
23.12.13
24.12.13
23.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
13.12.13
20.12.13
20.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
18.12.13
18.12.13
19.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13

Gmina Lublin, a Zbigniew Gutowski
Gmina Lublin, a Piotr Zmysłowski
Gmina Lublin, a Kazimiera Dąbek
Aneks do umowy R/212/13 PFRON, a Miasto Lublin
Aneks do umowy R/1/12 MOPR, a „INWESTPROJEKT”
MOPR, a „Zaiks”
Gmina Lublin, a Patrycja Brol
Gmina Lublin, a Kamil Kaczyński
Gmina Lublin, a Marzena Piotrowicz
Gmina Lublin, a Tomasz Todorow
Gmina Lublin, a Katarzyna Karulak
Gmina Lublin, a Paweł Kasprzak
Gmina Lublin, a Wioleta Story
Gmina Lublin, a Grzegorz Cichocki
Gmina Lublin, a Paweł Cabaj
Gmina Lublin, a Jolanta Jasińska
Gmina Lublin, a Lidia Caryk
Gmina Lublin, a Elżbieta Sadurska-Grabowska
Gmina Lublin, a Krzysztof Krzaczek
Gmina Lublin, a Bartosz Aftyka
Gmina Lublin, a Ewa Nowakowska
Gmina Lublin, a Anna Dziurawiec
Gmina Lublin, a Małgorzata Jankowska
Gmina Lublin, a Katarzyna Zając
Gmina Lublin, a Magdalena Makarewicz
Gmina Lublin, a Aleksandra Wydra
Gmina Lublin, a Adam Filipczuk
Gmina Lublin, a Michał Ziemkiewicz
Gmina Lublin, a Monika Turska
Gmina Lublin, a Małgorzata Sępoch
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Michał Turski
Gmina Lublin, a Jolanta Cieślik
Gmina Lublin, a Małgorzata Stępniewska
Gmina Lublin, a Diana Kot-Komsta
Gmina Lublin, a Paulina Stolarek
Gmina Lublin, a Sławomir Małecki
Gmina Lublin, a Barbara Żołynia
Gmina Lublin, a Marta Magdziarz
Gmina Lublin, a Paweł Cabaj
Gmina Lublin, a Agnieszka Kamińska
Gmina Lublin, a Agnieszka Patatyn
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Paulina Suchorowska
Gmina Lublin, a Zbigniew Ferański
Gmina Lublin, a Magdalena Makarewicz
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Agata Grula
Gmina Lublin, a Karol Rzepecki
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

R/1040/13
R/1041/13
R/1042/13
R/1043/13
R/1044/13
R/1045/13
R/1046/13
R/1047/13
R/1048/13
R/1049/13
R/1050/13
R/1051/13
R/1052/13
R/1053/13
R/1054/13
R/1055/13
R/1056/13
R/1057/13
R/1058/13
R/1059/13
R/1060/13
R/1061/13

18.12.13
11.12.13
18.12.13
11.12.13
11.12.13
11.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
20.12.13
19.12.13
19.12.13
16.12.13
11.12.13
17.12.13
13.12.13
13.12.13
05.12.13
05.12.13
09.12.13
17.12.13

1062

R/1062/13

30.12.13

1063

R/1063/13

30.12.13

1064
1065

R/1064/13
R/1065/13

30.12.13
30.12.13

1066

R/1066/13

30.12.13

1067
1068
1069

R/1067/13
R/1068/13
R/1069/13

30.12.13
30.12.13
30.12.13

1070

R/1070/13

30.12.13

1071

R/1071/13

30.12.13

1072

R/1072/13

30.12.13

1073
1074

R/1073/13
R/1074/13

30.12.13
30.12.13

1075

R/1075/13

30.12.13

1076

R/1076/13

30.12.13

1077

R/1077/13

24.12.13

Gmina Lublin, a Michał Wideński
Gmina Lublin, a Anna Dąbek
Gmina Lublin, a Natalia Nowowieska
Gmina Lublin, a Anna Dąbek
Gmina Lublin, a Bartosz Szczepiński
Gmina Lublin, a Paweł Maj
Gmina Lublin, a Magdalena Zawadzka
Gmina Lublin, a Magdalena Zawadzka
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Ewa Król
Aneks Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Monika Szymanek
Gmina Lublin, a Aleksandra Nadzieja –Wróbel
Gmina Lublin, a Nikodem Niemczuk
Gmina Lublin, a Wiolettą Story
Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Dawid Rozwadowski
Gmina Lublin, a Katarzyna Sternik
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Jakub Jaroszyński
Gmina Lublin, a Tomasz Szymborski
Aneks do porozumienia R/894/12 Gmina Lublin, a Powiat
Mrągowski
Aneks do umowy R/726/13 MOPR, a Dobrzański Andrzej
KAPRYS
Aneks do umowy R/725/13 MOPR, a SIWKO MONIKA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE KUCHNIA SMAKOSZA
Aneks do umowy R/653/13 MOPR, a GIREJ RÓŻA
Aneks do umowy R/658/13 MOPR, a SIWKO MONIKA
KUCHNIA SMAKOSZA
Aneks do umowy R/659/13 MOPR, a Augustyniak Andrzej
DWOREK STAROPOLSKI
Aneks do umowy R/655/13 MOPR, a Dobrzański Andrzej Kaprys
Aneks do umowy R/651/13 MOPR, a WÓJTOWICZ HENRYKA
Aneks do umowy R/657/13 MOPR, a Paweł Jakubik FRASPOL
PPHU
Aneks do umowy R/652/13 MOPR, a Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „RELAX”
Aneks do umowy R/650/13 MOPR, a LUBELSKIE SMAKÓW
JADWIGA SZOT
Aneks do umowy R/656/13 MOPR, a „ANI „ ANNA
KOWALCZYK
Aneks do umowy R/654/13 MOPR, a TAMARA ADAMCZYK
Aneks do umowy R/649/13 MOPR, a Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe Lucyna Gołębiowska
Aneks do umowy R/393/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „EMPATIA”
Aneks do umowy R/392/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/263?13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie

Promocji Kultury Na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób
Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA”