You are on page 1of 28

UMOWY ZAWIERANE PRZEZ MOPR W 2013 R0KU

Lp.
1

Numer
umowy
R/1/13

Data
02.01.13

2
3
4

R/2/13
R/3/13
R/4/13

09.01.13
09.01.13
14.01.13

5
6
7

R/5/13
R/6/13
R/7/13

21.01.13
09.01.13
17.01.13

R/8/13

17.01.13

R/9/13

17.01.13

10

R/10/13

17.01.13

11

R/11/13

17.01.13

12

R/12/13

17.01.13

13
14

R/13/13
R/14/13

17.01.13
17.01.13

15

R/15/13

17.01.13

16

R/16/13

17.01.13

17

R/17/13

17.01.13

18
19

R/18/13
R/19/13

24.01.13
24.01.13

20

R/20/13

24.01.13

21

R/21/13

29.01.13

22

R/22/13

29.01.13

23

R/23/13

29.01.13

24

R/24/13

29.01.13

25

R/25/13

28.01.13

26

R/26/13

30.01.13

27

R/27/13

17.01.13

Strony umowy
Aneks do umowy R/101/11 MOPR, a Zarzd Transportu
Miejskiego
MOPR, a PGNiG
MOPR, a PGNiG
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, a Katarzyna Skowronek
CLEAR HOUSE USUGI SPRZTANIA
Prezydent Miasta Lublin, a Aneta i Adam Woniaccy
MOPR, a PGNiG
Aneks do umowy R/67/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miosierdzia
im. w. Brata Alberta
Aneks do umowy R/66/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miosierdzia
im. w. Brata Alberta
Aneks do umowy R/68/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miosierdzia
im. w. Brata Alberta
Aneks do umowy R/69/11 Gmina Lublin, a Bractwo Miosierdzia
im. w. Brata Alberta
Aneks do umowy R/374/11 Gmina Lublin, a Fundacja
Nieprzetartego Szlaku
Aneks do umowy R/381/09 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Uzalenionym od
Alkoholu ,,Nadzieja
Aneks do porozumienia R/11/12 Powiat Rycki, a Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/474/12 Powiat Kranicki, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/136/12 Powiat Kranicki, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/28/12 Powiat Kranicki, a Gmina
Lublib
Aneks do umowy R/70/11 Gmina Lublin, a Fundacja SOS Ziemi
Lubelskiej
Porozumienie Powiat Cieszyski, a Miasto Lublin
Aneks do porozumienia R/648/12 Powiat Hrubieszowski, a
Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/639/12 Powiat Hrubieszowski, a
Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/24/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/26/12Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/25/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
Aneks do porozumienia R/27/12 Powiat Krasnostawski, a Miasto
Lublin
MOPR, a Przedsibiorstwo Wielobranowe ,,TOMEX Tomasz
Paszkowski
MOPR, a agodowska Alina Agencja Wydawniczo-Reklamowa
Magic
Aneks do porozumienia R/649/12 Powiat Kranicki, a Gmina

28
29
30

R/28/13
R/29/13
R/30/13

30.01.13
31.01.13
28.01.13

31

R/31/13

29.01.13

32

R/32/13

28.01.13

33
34
35
36
37

R/33/13
R/34/13
R/35/13
R/36/13
R/37/13

16.01.13
16.01.13
13.01.13
25.01.13
01.02.13

38
39

R/38/13
R/39/13

01.02.13
31.01.13

40

R/40/13

28.01.13

41

R/41/13

01.02.13

42

R/42/13

29.01.13

43

R/43/13

28.01.13

44

R/44/13

29.01.13

45

R/45/13

29.01.13

46

R/46/13

31.01.13

47
48

R/47/13
R/48/13

29.01.13
04.02.13

49

R/49/13

01.02.13

50
51

R/50/13
R/51/13

02.01.13
25.01.13

52

R/52/13

25.01.13

53

R/53/13

25.01.13

54

R/54/13

25.01.13

55

R/55/13

25.01.13

56

R/56/13

25.01.13

57

R/57/13

25.01.13

Lublin
MOPR, a TURISDIS Sp. z o.o.
MOPR, a Krzysztof Pecyna Catering Superbiba Dobra Kuchnia
Aneks do porozumienia R/10/12 Gmina Lublin a Powiat
Parczewski
Aneks do porozumienia R/893/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puawski
Aneks do porozumienia R/21/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR ul. Staszica 8
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR ul. Ogrodowa 5
PDE Dystrybucja S.A., a MOPR Rynek 11
Gmina Lublin, a Fundacja Dom Dzieci Beniamin
Aneks do porozumienia R/8/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyski
Aneks do porozumienia R/17/12 Gmina Lublin, a Miasto Siedlce
Aneks do porozumienia R/391/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaobrzeski
Aneks do porozumienia R/620/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
Aneks do porozumienia R/636/12 Gmina Lublin, a Powiat
Strzyowski
Aneks do porozumienia R/645/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puawski ,
Aneks do porozumienia R/613/12 Gmina Lublin, a Powiat
Parczewski
Aneks do porozumienia R/644/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puawski
Aneks do porozumienia R/643/12 Gmina Lublin, a Powiat
Puawski
Aneks do porozumienia R/641/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubelski
Aneks do porozumienia R/708/12 Gmina Lublin, a Powiat Leski
Aneks do porozumienia R/650/12 Gmina Lublin, a Powiat
Kranicki
Aneks do porozumienia R/631/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyski
Aneks do umowy R/1025/12 PFRON, a Gmina Lublin
Aneks do umowy R/161/08 Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko
Katolicka pw. w. Jana Chrzciciela i w. Jana Ewangelisty
Aneks do umowy R/169/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Ruchowo
Aneks do umowy R/158/08 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sistr w. Jzefa z Cluny
Aneks do umowy R/170/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecice w Polsce
Aneks do umowy R/165/08 Gmina Lublin, a Fundacja
Integracyjna Na Tatarach
Aneks do umowy R/166/08 Gmina Lublin, a Fundacja Szczliwe
Dziecistwo
Aneks do umowy R/173/08 Gmina Lublin, a Lubelski Oddzia
Regionalny Towarzystwa Przyjaci Dzieci

58

R/58/13

25.01.13

59

R/59/13

25.01.13

60

R/60/13

25.01.13

61

R/61/13

25.01.13

62

R/62/13

25.01.13

63

R/63/13

25.01.13

64

R/64/13

25.01.13

65

R/65/13

25.01.13

66

R/66/13

25.01.13

67

R/67/13

25.01.13

68

R/68/13

25.01.13

69

R/69/13

25.01.13

70

R/70/13

15.02.13

71

R/71/13

15.02.13

72

R/72/13

07.02.13

73

R/73/13

11.02.13

74

R/74/13

07.02.13

75

R/75/13

01.02.13

76

R/76/13

06.02.13

77

R/77/13

24.01.13

78

R/78/13

18.02.13

79

R/79/13

06.02.13

80

R/80/13

06.02.13

81

R/81/13

31.01.13

82

R/82/13

25.01.13

83

R/83/13

25.01.13

Aneks do umowy R/168/08 Gmina Lublin, a Katolickie


Stowarzyszenie Modziey Archidiecezji Lubelskiej
Aneks do umowy R/163/08 Gmina Lublin, a Parafia Rzymska
Katolicka pw. w. Brata Alberta
Aneks do umowy R/162/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
ABD
Aneks do umowy R/171/08 Gmina Lublin, a Towarzystwo
Sportowo Turystyczne Sokolik
Aneks do umowy R/174/08 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
Aneks do umowy R/164/08 Gmina Lublin, a Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
Aneks do umowy R/172/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Przyjaci Dzieci i Modziey con amore
Aneks do umowy R/652/08 Gmina Lublin, a Parafi Rzymsko
Katolicka pw. w. Maksymiliana Colbe
Aneks do umowy R/160/08 Gmina Lublin, a Towarzystwem
Salezjaskim Dom Zakonny
Aneks do umowy R/155/08 Gmina Lublin, a Fundacja Amigo
Polska
Aneks do umowy R/176/08 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Promocji Kultury na Rzecz rodowisk Lokalnych i Osb
Niepenosprawnych DZIESITA
Aneks do umowy R/156/08 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Osb Niepenosprawnych Tacy Sami
Aneks do porozumienia R/691/12 Powiat Krasnostawski, a Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/612/12 Powiat Krasnostawski, Gmina
Lublin
Aneks do porozumienia R/617/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radomszczaski
Aneks do porozumienia R/615/12 Gmina Lublin, a Powiat
Sanocki
Aneks do porozumienia R/635/12 Gmina Lublin, a Powiat
widnicki
Aneks do porozumienia R/638/12 Gmina Lublin, a Powiat
Bigorajski
Aneks do porozumienia R/637/12 Gmina Lublin, a Powiat
Legionowskim
Aneks do porozumienia R/687/12 Gmina Lublin, a Miasto
Zamo
Aneks do porozumienia R/689/12 Gmina Lublin, a Powiat
Kranicki
Aneks do porozumienia R/609/12 Gmina Lublin, a Powiat
Tarnowski
Aneks do porozumienia R/642/12 Gmina Lublin, a Powiat
Opolski
Porozumienie Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, a Centrum
Interwencji Kryzysowe
Aneks do umowy R/68/10 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sistr Kapucynek Najwitszego Serca Jezusa
Aneks do umowy R/291/09 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS

84

R/84/13

22.02.13

85

R/85/13

19.02.13

86

R/86/13

19.02.13

87

R/87/13

19.02.13

88
89
90

R/88/13
R/89/13
R/90/13

05.03.13
05.03.13
17.01.13

91

R/91/13

17.01.13

92
93

R/92/13
R/93/13

24.01.13
24.01.13

94

R/94/13

24.01.13

95

R/95/13

24.01.13

96
97
98

R/96/13
R/97/13
R/98/13

22.02.13
22.02.13
19.02.13

99

R/99/13

19.02.13

100

R/100/13

19.02.13

101

R/101/13

19.02.13

102
103

R/102/13
R/103/13

18.02.13
14.02.13

104
105

R/104/13
R/105/13

11.02.13
08.02.13

106

R/106/13

07.02.13

107

R/107/13

06.02.13

108

R/108/13

04.02.13

109
110
111
112
113
114
115
116

R/109/13
R/110/13
R/111/13
R/112/13
R/113/13
R/114/13
R/115/13
R/116/13

30.01.13
07.03.13
07.03.13
06.03.13
08.03.13
07.03.13
26.02.13
26.02.13

Wioski Dziecice w Polsce


Aneks do umowy R/450/12 MOPR, a Zakad Instalacji
Elektrycznych Dariusz Tyc
Aneks do porozumienia R/614/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do porozumienia R/610/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do porozumienia R/611/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
MOPR, a LUBMAN
MOPR, a LUBMAN
Aneks do umowy R/527/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/531/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynnoci
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaci Specjalnego Orodka
Szkolno -Wychowawczego
Gmina Lublin, a Lubelski Oddzia Okrgowy Polskiego
Czerwonego Krzya
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym MISERICORDIA
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Puawski
Aneks do porozumienia R/11/12 Gmina Lublin, a Powiat Rycki
Aneks do porozumienia R/742/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do porozumienia R/743/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do porozumienia R/448/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do porozumienia R/53/12 Gmina Lublin, a Powiat
czyski
Aneks do Porozumienia R/9/12 Gmina Lublin, a Powiat Ecki
Aneks do porozumienia R/894/12 Gmina Lublin, a Powiat
Mrgowski
Aneks do porozumienia R/62/12 Gmina Lublin, a Powiat Grjecki
Aneks do porozumienia R/117/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubartowski
Aneks do porozumienia R/22/12 Gmina Lublin, a Powiat
widnicki
Aneks do porozumienia R/20/12 Gmina Lublin, a Powiat
Wodawski
Aneks do porozumienia R/12/12 Gmina Lublin, a Gmina Miasta
Radomia
Aneks do porozumienia R/14/12 Gmina Lublin, a Powiat Lubelski
Gmina Lublin, a Edyta Jagu
Gmina Lublin, a Kolarski Klub Tandemowy Hetman
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Bliej Siebie
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Rado Dawania
Gmina Lublin, a Agnieszka Lachowska
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Narutowicza 74
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Koryznowej 2B

117

R/117/13

26.02.13

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

R/118/13
R/119/13
R/120/13
R/121/13
R/122/13
R/123/13
R/124/13
R/125/13
R/126/13
R/127/13
R/128/13
R/129/13
R/130/13
R/131/13
R/132/13
R/133/13
R/134/13
R/135/13
R/136/13
R/137/13
R/138/13
R/139/13
R/140/13
R/141/13

26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
11.03.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
26.02.13
24.02.13

142
143
144
145

R/142/13
R/143/13
R/144/13
R/145/13

22.02.13
19.03.13
19.03.13
18.03.13

146

R/146/13

18.03.13

147

R/147/13

11.03.13

148

R/148/13

18.03.13

149
150
151

R/149/13
R/150/13
R/151/13

18.03.13
18.03.13
12.03.13

152

R/152/13

11.03.13

153

R/153/13

11.03.13

154

R/154/13

12.03.13

155

R/155/13

08.03.13

Aneks do umowy ZNK, a MOPR


ul.
Poniatowskiego 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Towarowa 19
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Lubartowska 59
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Piekarska 27
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Myska 18
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Montaowa 16
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Kresowa 9
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Grygowej 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Grodzka 7
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Lubartowska 6-8
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Jezuicka 4
MOPR, a TURISDIS Sp. z o.o.
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Ry Wiatrw 1
Aneks do umowy ZNK, a MOPR ul. Jutrzenki 6
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Nakowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Nakowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Nakowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Mieszka 4
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Nakowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Nakowskich 114
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Zdrowa 14
Aneks do umowy ZNK, a MOPR Kompozytorw Polskich 8
Aneks do porozumienia R/639/12 Gmina Lublin, a Powiat
Hrubieszowski
Aneks do porozumienia R/634/12 Gmina Lublin, a Powiat Rycki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Rado Dawania
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ,,Rado Dawania
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych
,,Integracja
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych
,,Integracja
Gmina Lublin, a Chrzecijaskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb
Starszych i Niepenosprawnych
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 1 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Gmina Lublin, a Marta Pcak
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Aneks do umowy nr 1/WTZ1/2003 Gmina Lublin, a Spdzielnia
Niewidomych im. M. Skowskiego
Aneks do umowy nr 2/WTZ2/2003 Gmina Lublin, a Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym
Aneks do umowy nr 5/WTZ3/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie ,,rdo Osb Niepenosprawnych Umysowo,
ich Rodzin i Przyjaci
Aneks do umowy nr 4/WTZ4/2003 Gmina Lublin, a Specjalny
Orodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Lublinie
Aneks do umowy nr 7/WTZ5/2003 Gmina Lublin, a Fundacja
Teatroterapii Lubelskiej

156

R/156/13

11.03.13

157

R/157/13

11.03.13

158

R/158/13

11.03.13

159

R/159/13

12.03.13

160
161

R/160/13
R/161/13

15.03.13
20.03.13

162

R/162/13

26.03.13

163

R/163/13

21.03.13

164

R/164/13

02.01.13

165

R/165/13

01.03.13

166

R/166/13

29.03.13

167
168

R/167/13
R/168/13

09.04.13
08.04.13

169
170

R/169/13
R/170/13

10.04.13
10.04.13

171

R/171/13

10.04.13

172

R/172/13

10.04.13

173

R/173/13

10.04.13

174

R/174/13

10.04.13

175
176

R/175/13
R/176/13

21.03.13
04.04.13

177

R/177/13

04.04.13

178

R/178/13

04.04.13

179
180
181
182
183

R/179/13
R/180/13
R/181/13
R/182/13
R/183/13

16.04.13
05.04.13
02.04.13
12.04.13
19.03.13

184

R/184/13

26.03.13

Aneks do umowy nr 3/WTZ6/2003 Gmina Lublin, a Lubelskie


Towarzystwo Dobroczynnoci
Aneks do umowy nr 6/WTZ7/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie ,,rdo Osb Niepenosprawnych Umysowo,
ich Rodzin i Przyjaci
Aneks do umowy nr 8/WTZ8/2003 Gmina Lublin, a
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Modziey Niepenosprawnej
Ruchowo
Aneks do umowy nr 9WTZ9/2006 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym ,,Misericordia
MOPR, a ,,DALIMEX Spka z o.o.
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Guchych Zarzd Oddziau
Lubelskiego
Gmina Lublin, a Zarzd Okrgowy Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci Koo Pomocy
Dzieciom i Modziey Niesprawnej Intelektualnie
Aneks do umowy najmu nr R/1/12 ,,INWESTPROJEKT Lublin
S.A. Tomasza Zana38, a Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w
Lublinie
Gmina Lublin, a Lubelskie Towarzystwo Przyjaci Chorych
,,Hospicjum Dobrego Samarytanina
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, a TURISDIS Sp. z
o.o.
Gmina Lublin, a Zwizek Inwalidw Wojennych RP
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci Lubelski Oddzia
Regionalny
MOPR, a Gumieniak Alina DAGSYSTEM
Gmina Lublin, a Chrzecijaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb
Starszych i Niepenosprawnych 16/13
Gmina Lublin, a Chrzecijaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb
Starszych i Niepenosprawnych 18/13
Gmina Lublin, a Chrzecijaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb
Starszych i Niepenosprawnych 17/13
Gmina Lublin, a Chrzecijaskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb
Starszych i Niepenosprawnych 19/13
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Diabetykw Oddzia
Wojewdzki 24/13
Gmina Lublin, a Joanna Wasylkowska
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepenosprawnym SILOE 20/13
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepenosprawnym SILOE 21/13
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepenosprawnym SILOE 22/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Bliej Siebie
Zacznik do umowy R/1159/08 MOPR, a ALTEST
Gmina Lublin, a Inga widerska
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski
Korekta zacznika do umowy R/176/08 MOPR,
a MOPR
Placwka Wsparcia Dziennego CIUCHCIA
Korekta Zacznika do umowy R/652/08 MOPR, a wietlica

185

R/185/13

29.03.13

186

R/186/13

26.02.13

187

R/187/13

22.04.13

188
189
190
191

R/188/13
R/189/13
R/190/13
R/191/13

10.04.13
09.04.13
10.04.13
10.04.13

192

R/192/13

10.04.13

193

R/193/13

10.04.13

194

R/194/13

10.04.13

195
196

R/195/13
R/196/13

10.04.13
10.04.13

197
198
199

R/197/13
R/198/13
R/199/13

10.04.13
09.04.13
10.04.13

200

R/200/13

10.04.13

201

R/201/13

10.04.13

202
203
204

R/202/13
R/203/13
R/204/13

10.04.13
10.04.13
10.04.13

205

R/205/13

10.04.13

206
207
208

R/206/13
R/207/13
R/208/13

15.04.13
15.04.13
30.04.13

209

R/209/13

30.04.13

210
211
212
213
214
215

R/210/13
R/211/13
R/212/13
R/213/13
R/214/13
R/215/13

13.04.13
15.04.13
27.03.13
30.04.13
30.04.13
10.05.13

216
217

R/216/13
R/217/13

10.05.13
07.05.13

Opiekuczo-Wychowawcza przy Parafii w. Maksymiliana


Kolbego
Aneks do umowy MOPR, Prowincja Wielkopolska Mazowiecka
Towarzystwa Jezusowego
Aneks do umowy R/107/12 Gmina Lublin, a Powiat
Legionowskim
Aneks do porozumienia R/116/12 Gmina Lublin, a Powiat
Pruszkowski
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi
Gmina Lublin, a Fundacja Teatroterapia Lubelska
Gmina Lublin, a Lubelski Zwizek Inwalidw Narzdu Ruchu
Gmina Lublin, a Soneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Modziey Niepenosprawnej
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb z
Upoledzeniem Umysowym
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Modziey
Niepenosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Soneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Modziey Niepenosprawnej
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osb
Niepenosprawnych
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych, Okrg Lubelski
Gmina Lublin, a Soneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Modziey Niepenosprawnej
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb z
Upoledzeniem Umysowym nr 16/13
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osb z
Upoledzeniem Umysowym nr 18/13
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi
Gmina Lublin, a Lubelski Zwizek Inwalidw Narzdu Ruchu
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym Misericordia
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osb
Niepenosprawnych
Gmina Lublin, a Dorota Wojta
MOPR, a Stanisaw Czuba
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i
Inwalidw nr.17/13
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i
Inwalidw nr. 20/13
Gmina Lublin, a Jadwiga Jastrzbska
Gmina Lublin, a Ewa Kalota
PFRON z siedzib w Warszawie, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Fundacja Ralpha nr 10/13
Gmina Lublin, a Fundacja Ralpha nr 21/13
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Modziey
Niepenosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osb z Zespoem Downa
Ukryty Skarb nr 5/13

218

R/218/13

07.05.13

219

R/219/13

09.05.13

220
221
222
223

R/220/13
R/221/13
R/222/13
R/223/13

15.05.13
10.05.13
09.05.13
14.05.13

224
225

R/224/13
R/225/13

14.05.13
14.05.13

226
227
228

R/226/13
R/227/13
R/228/13

20.05.13
06.05.13
28.05.13

229

R/229/13

16.05.13

230

R/230/13

16.05.13

231

R/231/13

10.05.13

232
233
234

R/232/13
R/233/13
R/234/13

13.05.13
29.04.13
16.05.13

235
236

R/235/13
R/236/13

06.05.13
19.04.13

237

R/237/13

26.04.13

238
239
240
241

R/238/13
R/239/13
R/240/13
R/241/13

31.05.13
31.05.13
31.05.13
27.05.13

242

R/242/13

14.05.13

243

R/243/13

14.05.13

244

R/244/13

16.05.13

245

R/245/13

15.05.13

246
247
248

R/246/13
R/247/13
R/248/13

24.05.13
03.06.13
03.06.13

249

R/249/13

04.06.13

Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osb z Zespoem Downa


Ukryty Skarb nr 15/13
Gmina Lublin, a Lubelskie Forum Organizacji Osb
Niepenosprawnych Sejmik Wojewdzki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Mionikw Taca
Gmina Lublin, a Fundacja Fuga Mundi nr 30/13
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci Koo Pomocy
Dzieciom i Modziey z Niepenosprawnoci Intelektualn
Gmina Lublin, a Fundacja Ruchu Solidarnoci Rodzin
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych
Integracja
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Stomijne Pol Ilko
Gmina Lublin, a Wdkarsko Rekreacyjny Klub EKO
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rodzin Osb z Zespoem Downa
Ukryty Skarb nr 28/13
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i
Inwalidw nr 36/13
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i
Inwalidw nr 35/13
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Walki
z
Kalectwem
MOPR, a OK. SYSTEM POLSKA SPKA AKCYJNA
MOPR, a ZNK najem ul. Ry Wiatrw 1
Aneks do porozumienia R/640/12 Gmina Lublin, a Powiat
Lubartowski
Aneks do porozumienia R/162/13
Aneks do umowy R/161/13 Gmina Lublin, a Polski Zwizek
Guchych
Aneks do umowy R/165/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Przyjaci Chorych Hospicjum Dobrego
Samarytanina
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci
Gmina Lublin, a Polski Komitet Pomocy Spoecznej
Gmina Lublin, a Polski Komitet Pomocy Spoecznej
Aneks do umowy R/167/13 Gmina Lublin, a Zwizek Inwalidw
Wojennych RP
Aneks do umowy R/163/13 Gmina Lublin, a Towarzystwo
Przyjaci Dzieci Koo Pomocy Dzieciom i Modziey z
Niepenosprawnoci Intelektualn
Aneks do umowy R/145/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Inicjatyw Spoecznych Integracja
Aneks do umowy R/182/13 Gmina Lublin, a Polski Zwizek
Niewidomych Okrg Lubelski
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, CLEAR HOUSE USUGI
SPRZTANIA Katarzyna Skowronek
MOPR, a ZNK najem ul. Wyynna 16
Aneks do umowy R/149/13 Gmina Lublin, a Marta Pcak
Aneks do umowy R/179/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Bliej Siebie
Aneks do umowy R/114/13 Gmina Lublin, a Agnieszka
Lachowska

250

R/250/13

06.06.13

251
252

R/251/13
R/252/13

07.06.13
07.06.13

253
254
255

R/253/13
R/254/13
R/255/13

05.06.13
10.05.13
10.05.13

256

R/256/13

10.05.13

257
258

R/257/13
R/258/13

27.05.13
27.05.13

259

R/259/13

27.05.13

260
261

R/260/13
R/261/13

27.05.13
27.05.13

262

R/262/13

27.05.13

263

R/263/13

27.05.13

264
265
266
267

R/264/13
R/265/13
R/266/13
R/267/13

27.05.13
27.05.13
27.05.13
27.05.13

268
269

R/268/13
R/269/13

27.05.13
27.05.13

270

R/270/13

27.05.13

271

R/271/13

27.05.13

272

R/272/13

27.05.13

273

R/273/13

27.05.13

274

R/274/13

27.05.13

275

R/275/13

27.05.13

276

R/276/13

27.05.13

277

R/277/13

27.05.13

278

R/278/13

20.06.13

279
280
281

R/279/13
R/280/13
R/281/13

27.05.13
07.06.13
04.06.13

Aneks do umowy R/220/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie


Mionikw Taca w Lublinie
Gmina Lublin, a Bractwo Miosierdzia im. w. Brata Alberta
Gmina Lublin, a Lubelski Oddzia Okrgowy Polskiego
Czerwonego Krzya
MOPR, a Mariusz liczniak
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sistr Kapucynek
Najwitszego Serca Jezusa
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sistr
Dominikanek Matki Boej Racowej
Gmina Lublin, a Fundacja Amigo Polska
Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz Osb Niepenosprawnych
Tacy Sami
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebujcym AGAPE
Gmina Lublin, a Towarzystwo Salezjaskie Dom Zakonny
Gmina Lublin, a Dom Zakonny Zgromadzenia Sistr w. Jzefa
Cluny
Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko Katolicka pw. w. Jana
Chrzciciela w. Jana Ewangelisty
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz
rodowisk Lokalnych i Osb Niepenosprawnych DZIESITA
Gmina Lublin, a Fundacja Szczliwe Dziecistwo
Gmina Lublin, a Fundacja Szczliwe Dziecistwo
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce
Gmina Lublin, a Parafia Rzymsko Katolicka pw. w.
Maksymiliana Kolbego
Gmina Lublin, a Fundacja Integracyjna
Na Tatarach
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji
Lubelskiej
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i
Modziey Niepenosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Zgromadzenie Suebnic Matki Dobrego
Pasterza
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaci Dzieci
i
Modziey con amore
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci Oddzia
Regionalny
Gmina Lublin, a Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Chorym Misericordia
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Modziey
Archidiecezji Lubelskiej
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ABD
Aneks do umowy R/110/13 Gmina Lublin, a Edyta Jagu
Aneks do umowy R/168/13 Gmina Lublin, a Towarzystwo

282

R/282/13

27.05.13

283

R/283/13

23.05.13

284
285
286

R/284/13
R/285/13
R/286/13

07.06.13
03.06.13
22.04.13

287

R/287/13

11.06.13

288

R/288/13

11.06.13

289
290

R/289/13
R/290/13

11.06.13
11.06.13

291

R/291/13

11.06.13

292

R/292/13

11.06.13

293

R/293/13

11.06.13

294

R/294/13

11.06.13

295
296
297

R/295/13
R/296/13
R/297/13

10.06.13
10.06.13
13.06.13

298

R/298/13

14.06.13

299

R/299/13

01.06.13

300

R/300/13

10.06.13

301

R/301/13

01.06.13

302

R/302/13

01.06.13

303
304

R/303/13
R/304/13

17.06.13
17.06.13

305

R/305/13

05.06.13

306

R/306/13

12.06.13

307

R/307/13

12.06.13

308

R/308/13

17.06.13

309
310
311

R/309/13
R/310/13
R/311/13

18.06.13
26.02.13
26.03.13

Przyjaci Dzieci Lubelski Oddzia Regionalny


Aneks do umowy R/176/13 Gmina Lublin, a Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepenosprawnym Siloe
,,Centrum Porad Prawnych dla Uchodcw, a Fundacja Instytut
na rzecz Pastwa Prawa
Gmina Lublin, a Fundacja Bank ywnoci w Lublinie
MOPR, a Halina Ratajewska
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych
i
Sabowidzcych HETMAN
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw , Rencistw i
Inwalidw Zarzd Okrgowy
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych
INTEGRACJA
Gmina Lublin, a Fundacja tu obok
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i
Inwalidw Zarzd Okrgowy
Gmina Lublin, a Polski Czerwony Krzy Lubelski Zarzd
Okrgowy
Aneks do umowy R/113/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Rado Dawania
Aneks do umowy R/143/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Rado Dawania
Aneks do umowy R/144/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Rado Dawania
Aneks do porozumienia R/705/12 Gmina Lublin, a Powiat Pucki
Aneks do porozumienia R/686/12 Gmina Lublin, a Powiat Pucki
Aneks do porozumienia R/631/12 Gmina Lublin, a Powiat
Radzyski
Aneks do porozumienia R/620/12 Gmina Lublin, a Powiat
Janowski
Aneks do umowy R/173/13 Gmina Lublin, a Chrzecijaskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osb Starszych i Niepenosprawnych
Aneks do umowy R/172/13 Gmina Lublin, a Chrzecijaskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osb Starszych i Niepenosprawnych
Aneks do umowy R/171/13 Gmina Lublin, a Chrzecijaskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osb Starszych i Niepenosprawnych
Aneks do umowy R/170/13 Gmina Lublin, a Chrzecijaskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osb Starszych i Niepenosprawnych
Gmina Lublin, a Lubelski Zwizek Inwalidw Narzdu Ruchu
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Modziey
Niepenosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepenosprawnym Siloe
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Guchych Zarzd Oddziau
Lubelskiego nr 47
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Guchych Zarzd Oddziau
Lubelskiego nr 48
Aneks do porozumienia R/613/12 Gmina Lublin, a Powiat
Parczewski
Aneks do umowy R/641/12 Gmina Lublin, a Powiat Lubelski
Gmina Lublin, a Marta Pomorska
Gmina Lublin, a Iwona Flak

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

R/312/13
R/313/13
R/314/13
R/315/13
R/316/13
R/317/13
R/318/13
R/319/13
R/320/13
R/321/13
R/322/13
R/323/13
R/324/13
R/325/13
R/326/13
R/327/13
R/328/13
R/329/13
R/330/13
R/331/13
R/332/13
R/333/13
R/334/13
R/335/13
R/336/13
R/337/13
R/338/13
R/339/13
R/340/13
R/341/13
R/342/13
R/343/13
R/344/13
R/345/13
R/346/13
R/347/13
R/348/13
R/349/13

08.04.13
25.03.13
26.02.13
22.03.13
26.03.13
29.03.13
25.03.13
17.04.13

350

R/350/13

17.06.13

351

R/351/13

17.06.13

352

R/352/13

11.06.13

353
354
355

R/353/13
R/354/13
R/355/13

20.06.13
04.06.13
28.06.13

356

R/356/13

28.06.13

06.04.13
12.04.13
18.04.13
28.03.13
18.04.13
25.02.13
25.04.13
25.04.13
09.05.13
18.04.13
18.04.13
25.04.13
23.04.13
23.04.13
10.05.13
16.05.13
23.04.13
10.05.13
10.05.13
09.05.13
09.05.13
06.05.13
26.04.13
27.05.13
04.06.13
20.06.13
14.06.13
24.06.13
10.06.13

Gmina Lublin, a Koperwas Maria


Gmina Lublin, a agoda Teresa
Gmina Lublin, a Zbigniew Kozio
Gmina Lublin, a Helena Machaj
Gmina Lublin, a Gabriela Koc
Gmina Lublin, a Grzyski Jakub
Gmina Lubin, a Urszula Madejska
Gmina Lublin, a Czesawa Olech
Gmina Lublin, a Jerzy Kaakucki
Gmina Lublin, a Zofia Piasecka Szklarz
Gmina Lublin, a Helena Krawczyk
Gmina Lublin, a Marianna Niedziela
Gmina Lublin, a Jzef Krzywicki
Gmina Lublin, a Marta Serafin Krzak
Gmina Lublin, a Iwona Adamczyk
Gmina Lublin, a Irena Duyska
Gmina Lublin, a Jan Rusek
Gmina Lublin, a Ryszard Lis
Gmina Lublin, a Renata Grnik
Gmina Lublin, a Monika Dbicka
Gmina Lublin, a Halina Szalast
Gmina Lublin, a Pawe Sewestianiuk
Gmina Lublin. a Helena Zygmunt
Gmina Lublin, a Dorota Golec
Gmina Lublin, a Robert Ostojski
Gmina Lublin, a Mirosawa Rycyk
Gmina Lublin, a Jerzy Fijakiewicz
Gmina Lublin, a Anna Zembrowska
Gmina Lublin, a Eliza Wronka
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Magorzata Artystko
Gmina Lublin, a Magorzata Sankowska
Gmina Lublin, a Anna Rybaczuk
Gmina Lublin, a Agnieszka Maek
Aneks do porozumienia R/708/12 Gmina Lublin, a Powiat Leski
Aneks do umowy R/285/13 MOPR, a Halina Radajewska
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Kranicki
Aneks do umowy R/174/13 Gmina Lublin, a Polskie
Stowarzyszenie Diabetykw
Gmina Lublin , a Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i
Sportu Niewidomych IKAR
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 1 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych i Sabowidzcych
HETMAN
MOPR, a CINEMA CITY POLAND CC
Spka z o.o.
Aneks do umowy R/150/13 Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 2 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw Nr 52
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 2 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw Nr 51

357
358

R/357/13
R/358/13

19.06.13
25.01.13

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

R/359/13
R/360/13
R/361/13
R/362/13
R/363/13
R/364/13
R/365/13
R/366/13
R/367/13
R/368/13
R/369/13
R/370/13
R/371/13
R/372/13
R/373/13
R/374/13
R/375/13
R/376/13
R/377/13
R/378/13
R/379/13
R/380/13
R/381/13
R/382/13
R/383/13
R/384/13
R/385/13
R/386/13
R/387/13
R/388/13

03.06.13
17.06.13
03.06.13
17.06.13
03.06.13
09.06.13
04.06.13
28.05.13
05.07.13
17.07.13
04.04.13
16.05.13
17.05.13
21.05.13
15.04.13
09.05.13
12.06.13
10.06.13
06.06.13
17.06.13
26.06.13
30.04.13
10.04.13
04.04.13
17.04.13
09.05.13
20.05.13
16.07.13
15.07.13
26.07.13

389

R/389/13

26.07.13

390

R/390/13

26.07.13

391

R/391/13

26.07.13

392

R/392/13

26.07.13

393

R/393/13

26.07.13

394

R/394/13

26.07.13

395
396

R/395/13
R/396/13

26.07.13
26.07.13

397

R/397/13

08.07.13

MOPR PGE Dystrybucja S.A.


Aneks do umowy R/157/08 Gmina Lublin, a Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebujcym APAGE
Gmina Lublin, a Wanda Majkut
Gmina Lublin, a Stanisaw Rzenik
Gmina Lublin, a Magorzata Spoch
Gmina Lublin, a Jerzy Suprewicz
Gmina Lublin, a Magorzata Malec
Gmina Lublin, a Dariusz Kursa
Gmina Lublin, a Kazimierz Leszczyski
Gmina Lublin, a Bernard Piech
MOPR, a Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe RELAX
Gmina Lublin, a Lubelsk Spdzielni Socjaln KOZIOEK
Gmina Lublin, a Katarzyna Wachowicz
Gmina Lublin, a Stanisaw Golec
Gmina Lublin, a Jadwiga Michalak
Gmina Lublin, a Elbieta Krupa
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Zdzisaw Wszelaki
Gmina Lublin, a Alina Oleszczuk
Gmina Lublin, a Zdzisawa Merska
Gmina Lublin, a Jolanta Szczepaska-Plewka
Gmina Lublin, a Justyna Kasperczyk
Gmina Lublin, a Marcin Guz
Gmina Lublin, a Anna Majdan
Gmina Lublin, a Katarzyna Wajdy
Gmina Lublin, a Mirosawa Lewkowicz
Gmina Lublin, a Barbara Wrblewska
Gmina Lublin, a Wioletta Oseko
Gmina Lublin, a Krystyna Dzikiewicz
MOPR, a BUDORAN KRZYSZTOF BUD-MAX
Gmina Lublin, a Parafia pw. w. Brata Alberta
Aneks do porozumienia R/61/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/60/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/59/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/58/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/57/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/56/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/54/12 Gmina Lublin, a Powiat
Biaogardzki
Aneks do porozumienia R/30/12 Miasto Lublin, a Miasto Siedlce
Aneks do porozumienia R/149/12 Gmina Lublin, a Miasto
Zamo
Aneks do umowy R/269/13 Gmina Lublin, a Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

398

R/398/13

08.07.13

399

R/399/13

17.01.13

400

R/400/13

17.01.13

401

R/401/13

17.01.13

402

R/402/13

17.01.13

403

R/403/13

17.01.13

404

R/404/13

17.01.13

405

R/405/13

17.01.13

406
407

R/406/13
R/407/13

27.05.13
01.07.13

408
409

R/408/13
R/409/13

21.06.13
08.05.13

410
411
412
413
414

R/410/13
R/411/13
R/412/13
R/413/13
R/414/13

05.08.13
17.06.13
26.06.13
12.07.13
21.06.13

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

R/415/13
R/416/13
R/417/13
R/418/13
R/419/13
R/420/13
R/421/13
R/422/13
R/423/13
R/424/13
R/425/13
R/426/13
R/427/13
R/428/13
R/429/13
R/430/13
R/431/13
R/432/13
R/433/13
R/434/13
R/435/13

01.08.13
01.08.13
01.08.13
01.08.13
01.08.13
02.08.13
02.08.13
02.08.13
05.08.13
11.07.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
06.06.13
28.05.13

Aneks do umowy R/264/13 Gmina Lublin, a Fundacja Szczliwe


Dziecistwo
Aneks do umowy R/390/10 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie
Opiekucze NADZIEJA
Aneks do umowy R/391/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Dugoterminowej i Pomocy
Spoecznej OPIEKUN
Aneks do umowy R/393/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osb Starszych i Niepenosprawnych EMPATIA
Aneks do umowy R/392/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/389/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osb Starszych i Niepenosprawnych EMPATIA
Aneks do umowy R/388/10 Gmina Lublin, a Polski Czerwony
Krzy
Aneks do umowy R/387/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Dugoterminowej i Pomocy
Spoecznej OPIEKUN
MOPR, a KOM-EKO
MOPR, a ZNK umowa najmu lokalu
ul.
Lubartowska 6-8
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Woomiski
Aneks do porozumienia R/118/12 Gmina Lublin,
a Powiat
Kozienicki
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie ROM
Gmina Lublin, a Halina Pietrzak
Gmina Lublin, a Stanisawa Martyna
Gmina Lublin, a Halina cibor
Aneks do umowy 53/13 Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 1
Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Gmina Lublin, a Monika Szymanek
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Piotr Tomasik
Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Alicja Nowogrodzka
Gmina Lublin, a Agnieszka Niedziela
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Dorota Maj
Gmina Lublin, a Anna Pyc
Gmina Lublin, a Marcin Anto
Gmina Lublin, a Jadwiga Michalak
Gmina Lublin, a Lidia Kucia
Gmina Lublin, a Magorzata Czapska
Gmina Lublin, a Renata Piasecka
Gmina Lublin, a Agata Siwek
Gmina Lublin, a Paulina Zarbska
Gmina Lublin, a Natalia Makoldra
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Barbara Stsiek
Gmina Lublin, a Anna Bogusz
Gmina Lublin, a Agnieszka Lachowska
Gmina Lublin, a Monika Dbicka

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

R/436/13
R/437/13
R/438/13
R/439/13
R/440/13
R/441/13
R/442/13
R/443/13
R/444/13
R/445/13
R/446/13
R/447/13
R/448/13
R/449/13
R/450/13
R/451/13
R/452/13
R/453/13
R/454/13
R/455/13
R/456/13
R/457/13
R/458/13
R/459/13
R/460/13
R/461/13
R/462/13
R/463/13
R/464/13
R/465/13
R/466/13
R/467/13
R/468/13
R/469/13
R/470/13
R/471/13
R/472/13
R/473/13
R/474/13
R/475/13
R/476/13
R/477/13
R/478/13
R/479/13
R/480/13
R/481/13
R/482/13
R/483/13
R/484/13
R/485/13
R/486/13

29.05.13
28.05.13
28.05.13
10.06.13
17.06.13
12.06.13
29.05.13
17.06.13
28.05.13
26.06.13
19.07.13
10.07.13
28.06.13
15.07.13
28.06.13
26.06.13
28.06.13
09.07.13
28.06.13
30.07.13
30.07.13
30.07.13
17.06.13
01.08.13
23.07.13
04.06.13
28.06.13
25.06.13
28.06.13
17.06.13
17.06.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
12.06.13
17.06.13
17.06.13
11.06.13
17.06.13
17.06.13
05.06.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
10.06.13
17.06.13
26.06.13
17.06.13

Gmina Lublin, a Magdalena Dupla


Gmina Lublin, a Agnieszka Bielak
Gmina Lublin, a Monika Gazi
Gmina Lublin, a Kazimiera Mackiewicz
Gmina Lublin, a Jacek Wajda
Gmina Lublin, a Arkadiusz Furtak
Gmina Lublin, a Marian Kozie
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Katarzyna Sternik
Gmina Lublin, a Magorzata agoda
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Marek Szymaczuk
Gmina Lublin, a Wojciech Stpie
Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Monika Paradowska
Gmina Lublin, a Angelika Hoduj
Gmina Lublin, a Dominik Kwiek
Gmina Lublin, a Tomasz Todorow
Gmina Lublin, a Paulina Skowronek
Gmina Lublin, a Anna Olczuk
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Micha Smole
Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Krzysztof Luc
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a Artur Szabelski
Gmina Lublin, a Maria Golonka
Gmina Lublin, a Boena Zajc
Gmina Lublin, a Krystian Gliniak
Gmina Lublin, a Weronika Kluch
Gmina Lublin, a Sawomir Maecki
Gmina Lublin, a Agnieszka Patatyn
Gmina Lublin, Katarzyna Kawska
Gmina Lublin, a Justyna Wojciechowska
Gmina Lublin, a Marzena Kocot
Gmina Lublin, a Andrzej Bk
Gmina Lublin, a Monika Olszak
Gmina Lublin, a Wojciech Szuper
Gmina Lublin, a Tomasz Kosior
Gmina Lublin, a Micha Kamierczak
Gmina Lublin, a Adam Radzikowski
Gmina Lublin, a Stanisaw wiech
Gmina Lublin, a Joanna Kania
Gmina Lublin, a Marzena Szejgiec Leniewska
Gmina Lublin, a Jan Dzwonkowski
Gmina Lublin, a Sylwester Orzeszko
Gmina Lublin, a Antoni Bychawski
Gmina Lublin, a Eugeniusz usiak
Gmina Lublin, a Bogusaw Sawa
Gmina Lublin, a Pawe Piekalski
Gmina Lublin, a Joanna Pinkiewicz

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

R/487/13
R/488/13
R/489/13
R/490/13
R/491/13
R/492/13
R/493/13
R/494/13
R/495/13
R/496/13
R/497/13
R/498/13
R/499/13
R/500/13
R/501/13
R/502/13
R/503/13
R/504/13
R/505/13
R/506/13
R/507/13
R/508/13
R/509/13
R/510/13
R/511/13
R/512/13
R/513/13
R/514/13
R/515/13
R/516/13
R/517/13
R/518/13
R/519/13
R/520/13
R/521/13
R/522/13
R/523/13
R/524/13
R/525/13
R/526/13
R/527/13
R/528/13
R/529/13
R/530/13
R/531/13
R/532/13
R/533/13
R/534/13
R/535/13
R/536/13
R/537/13

07.06.13
26.06.13
28.06.13
31.07.13
31.07.13
17.07.13
23.07.13
17.06.13
28.06.13
29.05.13
17.06.13
25.06.13
17.06.13
26.06.13
09.07.13
29.05.13
17.06.13
27.05.13
28.05.13
03.06.13
12.06.13
17.06.13
22.07.13
22.07.13
25.07.13
25.07.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
19.07.13
28.06.13
15.07.13
17.06.13
17.06.13
17.06.13
23.07.13
28.06.13
15.07.13
05.06.13
28.06.13
17.06.13
25.07.13
17.06.13
17.06.13
26.06.13
17.06.13
09.07.13
08.07.13
22.07.13
17.06.13

Gmina Lublin, a Genowefa Grodzicka


Gmina Lublin, a Wiesawa Kamiska
Gmina Lublin, a Wojciech Mioduchowski
Gmina Lublin, a Mateusz Karasiski
Gmina Lublin, a Anna Synowiec
Gmina Lublin, a Aleksandra Wydra
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a Magorzata Kowalczyk Fadyga
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Emilia Kozowska
Gmina Lublin, a Karolina Dec
Gmina Lublin, a Kamil Kozowski
Gmina Lublin, a Krzysztof Piskorz
Gmina Lublin, a Natalia Materna
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Niaski
Gmina Lublin, a Jan Kurowski
Gmina Lublin, a Jan Odra
Gmina Lublin, a Anita Mirosaw
Gmina Lublin, a Joanna Brzozowska
Gmina Lublin, a Katarzyna witek
Gmina Lublin, a ukasz Brzana
Gmina Lublin, a Radosaw Kopczyski
Aneks do umowy R/458/13 Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Czesaw Grabarski
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Sylwia Brzozowska
Gmina Lublin, a Krzysztof Aftyka
Gmina Lublin, a Micha Czarski
Gmina Lublin, a Halina Galiska
Gmina Lublin, a Karol Biaek
Gmina Lublin, a Pawe Sprawka
Gmina Lublin, a Zbigniew Nastaj
Gmina Lublin, a Andelika Foremska
Gmina Lublin, a Mateusz Jaworski
Gmina Lublin, a Grzegorz Bk
Gmina Lublin, a Tomasz Skowski
Gmina Lublin, a Anna Baziak
Gmina Lublin, a Sylwia Brzozowska
Gmina Lublin, a Aleksandra Binida
Gmina Lublin, a Alina Mczka
Gmina Lublin, a Krzysztof Aftyka
Gmina Lublin, a Bogusaw Sawa
Gmina Lublin, a Krystyna Andrzejuk
Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Tomasz Skowski
Gmina Lublin, a Pawe Piekalski
Gmina Lublin, a Grzegorz Bk
Gmina Lublin, a Joanna Kania
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska
Gmina Lublin, a Marta Nieko
Gmina Lublin, a Ryszard Rozmiarkowski

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

R/538/13
R/539/13
R/540/13
R/541/13
R/542/13
R/543/13
R/544/13
R/545/13
R/546/13
R/547/13
R/548/13
R/549/13
R/550/13
R/551/13
R/552/13
R/553/13
R/554/13
R/555/13
R/556/13
R/557/13
R/558/13
R/559/13
R/560/13
R/561/13
R/562/13
R/563/13
R/564/13
R/565/13
R/566/13
R/567/13
R/568/13
R/569/13
R/570/13
R/571/13
R/572/13
R/573/13
R/574/13
R/575/13
R/576/13
R/577/13
R/578/13
R/579/13
R/580/13
R/581/13
R/582/13
R/583/13
R/584/13
R/585/13
R/586/13
R/587/13
R/588/13

17.06.13
29.05.13
28.06.13
28.06.13
27.05.13
27.05.13
29.05.13
03.06.13
28.05.13
27.05.13
28.06.13
17.06.13
04.06.13
17.06.13
03.06.13
04.06.13
28.05.13
28.05.13
28.05.13
28.05.13
27.05.13
29.05.13
29.05.13
28.06.13
28.06.13
17.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
08.07.13
17.06.13
28.06.13
15.07.13
28.06.13
16.07.13
17.07.13
06.06.13
07.06.13
12.06.13
28.06.13
12.07.13
10.07.13
28.06.13
28.06.13
09.07.13
10.06.13
15.07.13
15.07.13
15.07.13
16.07.13

Gmina Lublin, a Zbigniew Feraski


Gmina Lublin, a ukasz Brzana
Gmina Lublin, a Martyna Maciejko
Gmina Lublin, a Patryk Kdziora
Gmina Lublin, a Karol Guzowski
Gmina Lublin, a Andrzej Golejewski
Gmina Lublin, a Magorzata Jankowska
Gmina Lublin, a Edyta Jagu
Gmina Lublin, a Marta Magdziarz
Gmina Lublin, a Magdalena Skrzymowska
Gmina Lublin, a Adam Lesiewicz
Gmina Lublin, a Sylwia Mikos
Gmina Lublin, a Ewelina Siwek
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Katarzyna Michalak
Gmina Lublin, a ukasz Walczyski
Gmina Lublin, a Aleksandra Grabias
Gmina Lublin, a Andrzej Kotunik
Gmina Lublin, a Piotr Kasperek
Gmina Lublin, a Kamil Kuliski
Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Gmina Lublin, a Jolanta Bochniak
Gmina Lublin, a Olga eligowski
Gmina Lublin, a Joanna Chmiel
Gmina Lublin, a Anna Kosik
Gmina Lublin, a Magorzata Tracz
Gmina Lublin, a Magorzata Czajka
Gmina Lublin, a Joanna Majewska
Gmina Lublin, a Radosaw Kowalski
Gmina Lublin, a Katarzyna Karpiska
Gmina Lublin, a Zbigniew Kondej
Gmina Lublin, a Marta Zdebska
Gmina Lublin, a Monika Turska
Gmina Lublin, a Jadwiga Wjcik
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Anna Krzemiska
Gmina Lublin, a Rafa Choina
Gmina Lublin, a Magdalena Boczek
Gmina Lublin, a Magorzata Cyrska
Gmina Lublin, a Krzysztof Rutkowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Maruszewski
Gmina Lublin, a Diana Kot Komsta
Gmina Lublin, a Micha Wideski
Gmina Lublin, a Jarosaw Dzierak
Gmina Lublin, a Pawe Limek
Gmina Lublin, a Agnieszka Masierak
Gmina Lublin, a Ewa Zikowska
Gmina Lublin, a Kamil elazek
Gmina Lublin, a Marek Janusz
Gmina Lublin, a Marzena Piotrowicz
Gmina Lublin, a Beata Szczygielska

589
590
591
592
593
594

R/589/13
R/590/13
R/591/13
R/592/13
R/593/13
R/594/13

16.07.13
28.06.13
28.06.13
28.06.13
12.06.13
29.07.13

595
596

R/595/13
R/596/13

07.08.13
05.08.13

597

R/597/13

05.08.13

598

R/598/13

06.08.13

599

R/599/13

20.08.13

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

R/600/13
R/601/13
R/602/13
R/603/13
R/604/13
R/605/13
R/606/13
R/607/13
R/608/13
R/609/13

23.08.13
23.07.13
04.07.13
17.06.13
04.06.13
17.06.13
17.06.13
26.08.13
05.08.13
26.07.13

610
611

R/610/13
R/611/13

01.07.13
21.08.13

612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

R/612/13
R/613/13
R/614/13
R/615/13
R/616/13
R/617/13
R/618/13
R/619/13
R/620/13
R/621/13
R/622/13
R/623/13
R/624/13
R/625/13
R/626/13
R/627/13
R/628/13
R/629/13

05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
02.08.13
28.06.13
30.07.13
05.08.13
12.07.13
13.06.13
02.08.13
25.06.13
10.06.13
05.08.13
30.08.13

630

R/630/13

30.08.13

Gmina Lublin, a Maciej Gowacki


Gmina Lublin, a Henryk Zalewski
Gmina Lublin, a Ewelina Lipiska
Gmina Lublin, a Justyna Szafranek
Gmina Lublin, a Elbieta Czerniak
Aneks do umowy R/30/08 MOPR, a Spdzielnia Mieszkaniowa
Felin
PGE Dystrybucja S.A., a MOPR ul. Lubartowska 6/8
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski nr
56/13
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski nr
55/13
Aneks do porozumienia R/638/12 Gmina Lublin, a Powiat
Bigorajski
Aneks do umowy R/892/12 MOPR, a Katarzyna Skowronek
CLEAR HOUSE USUGI SPRZTANIA
MOPR, a Unizeto Technologies SA
Gmina Lublin, a Katarzyna Kaniowska
Gmina Lublin, a Genowefa Grodzicka
Gmina Lublin, a Marek Janusz
Gmina Lublin, a Zofia Kochaniec
Gmina Lublin, a Krzysztof azowski
Gmina Lublin, a Helena Gawecka
Gmina Lublin, a Ewa Pdracka
Gmina Lublin, a Hubert Gastoek
Aneks do umowy R/273/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci Modziey Niepenosprawnej Ruchowo
Gmina Lublin, a Lubelska Spdzielnia Socjalna KOZIOEK
MOPR, a Fundacja na Rzecz Osb Niepenosprawnych Tacy
Sami
Gmina Lublin, a Rafa Pis
Gmina Lublin, a Edyta Cebera
Gmina Lublin, a ukasz Lewicki
Gmina Lublin, a Agnieszka Woliska
Gmina Lublin, a Damian Rollinger
Gmina Lublin, a Katarzyna Stpniak
Gmina Lublin, a Andrzej Zarzycki
Gmina Lublin, a Emil Wjcik
Gmina Lublin, a Agnieszka Mrwczyska
Gmina Lublin, a Witold Czupryn
Gmina Lublin, a Beata Rubaszko Mazur
Gmina Lublin, a Leszek Burzak
Gmina Lublin, a Aleksandra Jakubowska
Gmina Lublin, a Lucyna Kusyk
Gmina Lublin, a Anna Majcher
Gmina Lublin, a Tomasz Komon
Gmina Lublin, a Tomasz Maciejewski
Gmina Lublin, a Polska Fundacja Orodkw Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND nr 3/2013
Gmina Lublin, a Polska Fundacja Orodkw Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego OIG POLAND nr 2/2013

631
632
633

R/631/13
R/632/13
R/633/13

19.09.13
17.09.13
18.09.13

634
635
636
637
638
639
640

R/634/13
R/635/13
R/636/13
R/637/13
R/638/13
R/639/13
R/640/13

05.08.13
28.06.13
06.09.13
05.08.13
10.09.13
05.08.13
02.09.13

641

R/641/13

02.09.13

642
643
644
645
646

R/642/13
R/643/13
R/644/13
R/645/13
R/646/13

30.08.13
15.05.13
02.04.13
10.09.13
10.09.13

647

R/647/13

10.09.13

648

R/648/13

06.09.13

649

R/649/13

04.09.13

650
651
652

R/650/13
R/651/13
R/652/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

653
654
655

R/653/13
R/654/13
R/655/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

656
657
658

R/656/13
R/657/13
R/658/13

04.09.13
04.09.13
04.09.13

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

R/659/13
R/660/13
R/661/13
R/662/13
R/663/13
R/664/13
R/665/13
R/666/13
R/667/13
R/668/13
R/669/13
R/670/13
R/671/13

04.09.13
23.09,13
05.08.13
29.07.13
26.07.13
29.07.13
06.08.13
05.08.13
05.08.13
23.07.13
23.07.13
25.07.13
20.09.13

Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Bliej Siebie 49/13


Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Bliej Siebie 60/13
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 2 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Gmina Lublin, a Jacek Nowak
Gmina Lublin, a Anna Polaska
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Robert Sdziak
Gmina Lublin, a Aneta wider Pastuszak
Gmina Lublin, a Krystyna Tro
Gmina Lublin, a Zarzd Okrgowy Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw Nr 58/2013
Gmina Lublin, a Zarzd Okrgowy Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw Nr 57/2013
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Rado Dawania
Gmina Lublin, a Arkadiusz Krzesiak
Gmina Lublin, a Angelika Miry
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski
Nr 62/2013
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski
Nr 63/2013
Porozumienie o udostpnienie danych osobowych Miejski Urzd
Pracy w Lublinie, a MOPR w Lublinie
MOPR, a PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE LUCYNA GOLBIOWSKA
MOPR, a KUCHNIA SMAKW JADWIGA SZOT
MOPR, a WJTOWICZ HENRYKA
MOPR, a Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe RELAX
Spka z o.o.
MOPR, a GIREJ RA GASTRONOMIA-USUGI
MOPR, a TAMARA ADAMCZYK
MOPR, a DOBRZASKIANDRZEJ, DANIEL RESZKA
KAPRYS
MOPR, a U ANI ANNA KOWALCZYK
MOPR, a PAWE JAKUBIK FRANSPOL PPHU
MOPR, a SIWKO MONIKA PRZEDSIBIORSTWO
PRODUKCYJNO USUGOWE KUCHNIA SMAKOSZA
MOPR, a Augustyniak Andrzej DWOREK STAROPOLSKI
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Gmina Lublin, a Joanna Mako
Gmina Lublin, a Bogdan Sekciski
Gmina Lublin, a Barbara Leszczyska
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Grzegorz Szpitun
Gmina Lublin, a Magorzata Spoch
Gmina Lublin, a Tomasz Rutkowski
Gmina Lublin, a Aleksander Gaecki
Gmina Lublin, a Sabina Bartoszek
Gmina Lublin, a Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

R/672/13
R/673/13
R/674/13
R/675/13
R/676/13
R/677/13
R/678/13
R/679/13
R/680/13
R/681/13
R/682/13
R/683/13
R/684/13

25.07.13
05.08.13
05.08.13
05.08.13
22.07.13
26.07.13
06.08.13
08.07.13
12.06.13
09.09.13
17.09.13
02.09.13
06.09.13

685
686
687

R/685/13
R/686/13
R/687/13

28.06.13
28.06.13
05.08.13

688

R/688/13

13.03.13

689
690
691
692
693
694

R/689/13
R/690/13
R/691/13
R/692/13
R/693/13
R/694/13

06.09.13
19.09.13
24.09.13
05.09.13
01.10 13
09.09.13

695

R/695/13

09.09.13

696

R/696/13

09.09.13

697

R/697/13

16.09.13

698

R/698/13

09.09.13

699
700

R/699/13
R/700/13

06.06.13
25.09.13

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

R/701/13
R/702/13
R/703/13
R/704/13
R/705/13
R/706/13
R/707/13
R/708/13
R/709/13
R/710/13
R/711/13
R/712/13

04.10.13
05.08.13
15.10.13
12.07.13
26.09.13
11.09.13
10.09.13
25.09.13
05.08.13
30.09.13
17.10.13
16.10.13

Gmina Lublin, a Ewa Nowakowska


Gmina Lublin, a Marta Pcak
Gmina Lublin, a Albert Biel
Gmina Lublin, a Aleksandra Biel
Gmina Lublin, a Tomasz Kumierczyk
Gmina Lublin, a Piotr Malicki
Gmina Lublin, a Magdalena Chojnacka
Gmina Lublin, a Elbieta Sadurska Grabowska
Gmina Lublin, a Robert Wojdat
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Jan Dzwonkowski
Wojewoda Lubelski, a Miasto Lublin
Aneks do umowy R/304/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Ruchowo
Aneks do umowy R/644/13 MOPR, a Angelika Miry
Aneks do umowy R/643/13 MOPR, a Arkadiusz Krzesiak
Aneks do umowy R/489/13 Gmina Lublin, a Wojciech
Mioduchowski
Zacznik do porozumienia R/106/12 Miasto Lublin, a Powiat
Bigorajski
Gmina Lublin, a Lucyna Lipert
Gmina Lublin, a Ewa i Krzysztof Guziak
MOPR, a COMTRONIK spka z o.o.
Porozumienie Gmina Lublin, a Powiat Kranicki
Porozumienie Gmina Lublin, a Miasto Koszalin
Aneks do umowy R/92/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Aneks do umowy R/374/11 Gmina Lublin, a Fundacja
Nieprzetartego Szlaku
Aneks do umowy R/527/09 Gmina Lublin, aLubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/531/09 Gmina Lublin, a Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynnoci
Aneks do umowy R/95/13 Gmina Lublin, a Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
Gmina Lublin, a Agnieszka Pszczoa
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie rdo Osb
Niepenosprawnych Umysowo ich Rodzin
i
Przyjaci
Gmina Lublin, a Izabela Korczak
Gmina Lublin, a Dariusz Tylec
PFRON, a MIASTO LUBLIN
Gmina Lublin, a Beata Kosior
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Pawe Piekalski
Aneks do umowy R/525/13 Gmina Lublin, a Aleksandra Binida
Aneks do umowy R/470/13 Gmina Lublin, a Marzena Kocot
Aneks do umowy R/458/13 Gmina Lublin, a Maciej Banachewicz
Gmina Lublin, a Paulina Stolarek
Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Jakub Nadziakiewicz
Zacznik do porozumienia R/106/12 Powiat Lublin, a Powiat

713

R/713/13

23.10.13

714

R/714/13

10.10.13

715

R/715/13

15.10.13

716

R/716/13

15.10.13

717

R/717/13

15.10.13

718

R/718/13

06.11.13

719

R/719/13

06.11.13

720

R/720/13

06.11.13

721
722
723
724
725

R/721/13
R/722/13
R/723/13
R/724/13
R/725/13

02.10.13
12.11.13
08.11.13
30.10.13
30.10.13

726
727

R/726/13
R/727/13

30.10.13
17.10.13

728
729
730

R/728/13
R/729/13
R/730/13

08.11.13
15.11.13
15.10.13

731
732
733
734
735
736
737

R/731/13
R/732/13
R/733/13
R/734/13
R/735/13
R/736/13
R/737/13

27.11.13
05.12.13
02.12.13
02.12.13
05.12.13
19.11.13
05.12.13

738

R/738/13

28.11.13

739
740
741

R/739/13
R/740/13
R/741/13

29.11.13
22.11.13
22.11.13

742
743

R/742/13
R/743/13

12.11.13
26.11.13

744

R/744/13

22.11.13

Bigorajski
Gmina Lublin, a Klub Sportowy Niewidomych i Sabowidzcych
HETMAN
Aneks do umowy R/306/13 Gmina Lublin, a Polski Zwizek
Guchych Zarzd Oddziau Lubelskiego
Aneks do umowy R/254/13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecice
Aneks do umowy R/255/13 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Zgromadzenia Sistr Kapucynek Najwitszego Serca Jezusa
Aneks do umowy R/71/11 Gmina Lublin, a Dom Zakonny
Instytutu Sistr Suebnic Wynagrodzicielek Najwitszego Serca
Jezusa
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 1 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw nr 68/13
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 1 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw nr 67/13
MOPR, a MARIO MARIUSZ KOWALCZYK HOTEL
LUXOR
MOPR, a Sebastian Piech
Aneks do umowy R/701/13 Gmina Lublin, a Izabela Korczak
Aneks do umowy R/645/13 Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych Okrg Lubelski
MOPR, a SIWKO MONIKA PRZEDSIBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USUGOWE KUCHNIA
SMAKOSZA
MOPR, a Dobrzaski Andrzej Kaprys
Aneks do umowy R/629/13 Gmina Lublin, a Polska Fundacja
Orodkw Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
POLAND
Gmina Lublin, a Fundacja Teatroterapia Lubelska
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Bliej Siebie
Aneks do umowy R/391/10 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Dugoterminowej i Pomocy
Spoecznej OPIEKUN
Porozumienie Gmina Lublin, a Miasto Zamo
MOPR, a FABRYKA OKIEN SPEKTRUM
Spka z o.o.
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Bliej Siebie
Gmina Lublin, a Wdkarsko Rekreacyjny Klub
EKO
Gmina Lublin, a Barbara Rachaska
Gmina Lublin, a Marcin Pinior
Gmina Lublin, a Fundacja Mali Szczliwi im. Janusza
Korczaka
Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Inicjatyw Spoecznych
Integracja
Gmina Lublin, a Polskie Stowarzyszenie Diabetykw
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Guchych Nr 73/13
Gmina Lublin, a Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji
START
Gmina Lublin, a Towarzystwo Przyjaci Dzieci
Gmina Lublin, a Polskie Towarzystwo Stomijne
Pol
Ilko
Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych 79/13

745
746

R/745/13
R/746/13

22.11.13
02.12.13

747
748

R/747/13
R/748/13

28.06.13
10.12.13

749

R/749/13

09.12.13

750
751
752
753
754
755

R/750/13
R/751/13
R/752/13
R/753/13
R/754/13
R/755/13

15.11.13
26.11.13
26.11.13
02.12.13
16.12.13
16.12.13

756

R/756/13

16.12.13

757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788

R/757/13
R/758/13
R/759/13
R/760/13
R/761/13
R/762/13
R/763/13
R/764/13
R/765/13
R/766/13
R/767/13
R/768/13
R/769/13
R/770/13
R/771/13
R/772/13
R/773/13
R/774/13
R/775/13
R/776/13
R/777/13
R/778/13
R/779/13
R/780/13
R/781/13
R/782/13
R/783/13
R/784/13
R/785/13
R/786/13
R/787/13
R/788/13

06.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
12.12.13
09.12.13
04.12.13
04.12.13
06.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
13.12.13

789

R/789/13

13.12.13

Gmina Lublin, a Polski Zwizek Niewidomych 80/13


Gmina Lublin, a Stowarzyszenie Przyjaci Specjalnego Orodka
Szkolno Wychowawczego Nr 1
Gmina Lublin, a Grayna Jabczyski
Gmina Lublin, a Zarzd Okrgowy Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw Nr 84/13
Gmina Lublin, a Zarzd Rejonowy Nr 2 Polskiego Zwizku
Emerytw, Rencistw i Inwalidw nr 83/13
Aneks do umowy R/212/13 PFRON a Miasto Lublin
Porozumienie Miasto Zamo, a Gmina Lublin
Porozumienie Miasto Zamo, a Gmina Lublin
Aneks do porozumienia R/13/12 Gmina Lublin, a Powiat Bialski
MOPR, a COMTRONIK Spka z o.o.
Porozumienie Miasto Stoeczne Warszawa, a Gmina Lublin Nr
82/13
Porozumienie Miasto Stoeczne Warszawa, a Gmina Lublin Nr
83/13
Gmina Lublin, a Katarzyna Bieanowska
Gmina Lublin, a Boena Zajc
Gmina Lublin, a Justyna Szafranek
Gmina Lublin, a Barbara Grymuza
Gmina Lublin, a Marzena Zalewska
Gmina Lublin, a Joanna Chmiel
Gmina Lublin, a Ewelina Krawczyk
Gmina Lublin, a Katarzyna Michalak
Gmina Lublin, a Rafa Garus
Gmina Lublin, a Magorzata Gola
Gmina Lublin, a Katarzyna witek
Gmina Lublin, a Magorzata Cyrska
Gmina Lublin, a Magdalena Skrzymowska
Gmina Lublin, a Mateusz Karasiski
Gmina Lublin, a Anna Dziurawiec
Gmina Lublin, a Katarzyna Bieanowska
Gmina Lublin, a Hubert Czapik
Gmina Lublin, a Agata Grula
Gmina Lublin, a Jerzy Pawowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Maruszewski
Gmina Lublin, a Piotr Kasperek
Gmina Lublin, a Sylwia Smal
Gmina Lublin, a ukasz Piwowarski
Gmina Lublin, a Katarzyna Karulak
Gmina Lublin, a Wojciech Mioduchowski
Gmina Lublin, a Dawid Malec
Gmina Lublin, a Monika Paradowska
Gmina Lublin, a Andrzej Stanowski
Gmina Lublin, a Maciej Oleszek
Gmina Lublin, a Ilona Gajowisk
Gmina Lublin, a Daria ak
Aneks do umowy R/719/13 Gmina Lublin, a Polski Zwizek
Emerytw, Rencistw i Inwalidw
Aneks do umowy R/734/13 Gmina Lublin, a Wdkarsko

790
791

R/790/13
R/791/13

18.12.13
18.12.13

792

R/792/13

18.12.13

793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

R/793/13
R/794/13
R/795/13
R/796/13
R/797/13
R/798/13
R/799/13
R/800/13
R/801/13
R/802/13
R/803/13
R/804/13
R/805/13
R/806/13
R/807/13
R/808/13
R/809/13
R/810/13
R/811/13
R/812/13
R/813/13
R/814/13
R/815/13
R/816/13
R/817/13
R/818/13
R/819/13
R/820/13
R/821/13
R/822/13
R/823/13
R/824/13
R/825/13
R/826/13
R/827/13
R/828/13
R/829/13
R/830/13
R/831/13
R/832/13
R/833/13
R/834/13
R/835/13
R/836/13
R/837/13

03.12.13
03.12.13
26.11.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
02.12.13
02.12.13
03.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
04.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
03.12.13
02.12.13
02.12.13
02.12.13
05.08.13
17.12.13
17.12.13
02.12.13
27.11.13
21.11.13
19.11.13
19.11.13
19.11.13
18.11.13
18.11.13

Rekreacyjny Klub EKO


Aneks Gmina Lublin, a Fundacja Mali Szczliwi
Aneks do umowy R/737/13 Gmina Lublin, a Fundacja Mali
Szczliwi
Aneks do umowy MOPR, a Prowincja Wielkopolsko
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
Gmina Lublin, a Daria ak
Gmina Lublin, a Bogdan Sekciski
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Ewa Chawryo
Gmina Lublin, a Agnieszka Woliska
Gmina Lublin, a Wojciech Szuper
Gmina Lublin, a Marek Mayszko
Gmina Lublin, a Marta Balcerek
Gmina Lublin, a Marta Balcerek
Gmina Lublin, a Adam Zniszczynski
Gmina Lublin, a Jan Odra
Gmina Lublin, a Grzegorz Dalmata
Gmina Lublin, a Jerzy Omiotek
Gmina Lublin, a Rafa Niezabitowski
Gmina Lublin, a Rafa Niezabitowski
Gmina Lublin, a Magdalena Wojtysiak
Gmina Lublin. a Anna Haratym
Gmina Lublin, a Tomasz Bosko
Gmina Lublin, a Agnieszka Kamiska
Gmina Lublin, a Magdalena Bachorowska
Gmina Lublin, a Jolanta Bochniak
Gmina Lublin, a Jarosaw Dzierak
Gmina Lublin, a Pawe Majewski
Gmina Lublin, a Anita Mirosaw
Gmina Lublin, a Dominik Kuniarki
Gmina Lublin, a Paulina Lewandowska
Gmina Lublin, a Rafa Pis
Gmina Lublin, a Maria wiech
Gmina Lublin, a Mieczysawa Karczewska
Gmina Lublin, a Mieczysawa Karczewska
Gmina Lublin, a Krzysztof Rutkowski
Gmina Lublin, a Martyna Maciejko
Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Grzegorz Szpitun
Gmina Lublin, a Beata Gryczkowska - Przedziak
Gmina Lublin, a Bartosz Aftyka
Gmina Lublin, a Iwona Krl
Gmina Lublin, a Julia Kossowska
Gmina Lublin, a Jacek Wajda
Gmina Lublin, a Henryk Stasiak
Aneks do umowy R/710/13 Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Andrzej Mazur
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Maria wiech
Gmina Lublin, a Krzysztof Wasieczko
Gmina Lublin, a Renata Wachaowicz

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888

R/838/13
R/839/13
R/840/13
R/841/13
R/842/13
R/843/13
R/844/13
R/845/13
R/846/13
R/847/13
R/848/13
R/849/13
R/850/13
R/851/13
R/852/13
R/853/13
R/854/13
R/855/13
R/856/13
R/857/13
R/858/13
R/859/13
R/860/13
R/861/13
R/862/13
R/863/13
R/864/13
R/865/13
R/866/13
R/867/13
R/868/13
R/869/13
R/870/13
R/871/13
R/872/13
R/873/13
R/874/13
R/875/13
R/876/13
R/877/13
R/878/13
R/879/13
R/880/13
R/881/13
R/882/13
R/883/13
R/884/13
R/885/13
R/886/13
R/887/13
R/888/13

13.11.13
18.11.13
14.11.13
13.11.13
12.11.13
08.11.13
06.11.13
06.11.13
06.11.13
05.11.13
31.10.13
30.10.13
29.10.13
29.10.13
28.10.13
25.10.13
25.10.13
18.10.13
08.10.13
07.10.13
13.06.13
26.08.13
12.09.13
12.09.13
13.09.13
15.07.13
12.09.13
22.08.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
06.12.13
06.12.13

Gmina Lublin, a Marzena Zaliwska


Gmina Lublin, a Justyna Olszowy
Gmina Lublin, a Adam Rybicki
Gmina Lublin, a Jan Michalewski
Gmina Lublin, a Micha Lament
Gmina Lublin, a Katarzyna Siewierska
Gmina Lublin, a Sebastian Rybka
Gmina Lublin, a Beata Osuch
Gmina Lublin, a Rubaszko Mazur
Gmina Lublin, a Magorzata Zbicia Niezgoda
Gmina Lublin, a Piotr Szczypie
Gmina Lublin, a Karolina Borkowska
Gmina Lublin, a Ewa Chawryo
Gmina Lublin, a Stanisaw wiech
Gmina Lublin, a Katarzyna Mczyska
Gmina Lublin, a Anna Dbiska
Gmina Lublin, a Pawe Misiarz
Gmina Lublin, a Grzegorz Trojak
Gmina Lublin, a Waldemar Chukao
Gmina Lublin, a Andrzej Szaach
Gmina Lublin, a Irena Mordel
Gmina Lublin, a Janina Wjcik
Gmina Lublin, a Tadeusz Jankowski
Gmina Lublin, a Tadeusz Grzebua
Gmina Lublin, a Elbieta Skrobas
Gmina Lublin, a Dorota Maj
Gmina Lublin, a Jerzy Panik
Gmina Lublin, a Wiesaw Ligza
Gmina Lublin, a Krystyna Krzyanowska
Gmina Lublin, a Wojciech Chojnacki
Gmina Lublin, a Wojciech Chojnacki
Gmina Lublin, a Albert Kdzierski
Gmina Lublin, a Albert Kdzierski
Gmina Lublin, a Marcin Majerski
Gmina Lublin, a Aleksandra Jakubowska
Gmina Lublin, a Paulina Zarbska
Gmina Lublin, a Katarzyna Walczak
Gmina Lublin, a Patryk Barszczyk
Gmina Lublin, a Adrian Hendrykowski
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Marzena Janus
Gmina Lublin, a Marzena Janus
Gmina Lublin, a Anna Synowiec
Gmina Lublin, a Rafa Kowalczyk
Gmina Lublin, a Monika Gucewicz
Gmina Lublin, a Kamil elazek
Gmina Lublin, a Micha Turski
Gmina Lublin, a Katarzyna Gobiowska
Gmina Lublin, a Katarzyna Gobiowska
Gmina Lublin, a Aleksandra Nadzieja Wrbel
Gmina Lublin, a Magorzata Tracz

889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

R/889/13
R/890/13
R/891/13
R/892/13
R/893/13
R/894/13
R/895/13
R/896/13
R/897/13
R/898/13
R/899/13
R/900/13
R/901/13
R/902/13
R/903/13
R/904/13
R/905/13
R/906/13
R/907/13
R/908/13
R/909/13
R/910/13
R/911/13
R/912/13
R/913/13
R/914/13
R/915/13
R/916/13
R/917/13
R/918/13
R/919/13
R/920/13
R/921/13
R/922/13
R/923/13
R/924/13
R/925/13
R/926/13
R/927/13
R/928/13
R/929/13
R/930/13
R/931/13
R/932/13
R/933/13
R/934/13
R/935/13
R/936/13
R/937/13
R/938/13
R/939/13

06.12.13
06.12.13
06.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
05.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
09.12.13
09.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
06.12.13
10.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
11.12.13
09.12.13
10.12.13
03.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13
10.12.13

Gmina Lublin, a Magorzata Kurzypa


Gmina Lublin, a Jadwiga Wjcik
Gmina Lublin, a Paulina Suchorowska
Gmina Lublin, a Weronika Kluch
Gmina Lublin, a Angelika Hoduj
Gmina Lublin, a Lidia Kucia
Gmina Lublin, a Andrzej Kotunik
Gmina Lublin, a Mateusz Niedziela
Gmina Lublin, a Arkadiusz Gudowski
Gmina Lublin, a Joanna Burzec
Gmina Lublin, a Sandra Termolik
Gmina Lublin, a Magdalena Lechowska
Gmina Lublin, a Magdalena Palusiska
Gmina Lublin, a Micha Biay
Gmina Lublin, a Wioletta Stpniak
Gmina Lublin, a Wioletta Stpniak
Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Gmina Lublin, a Pawe Poniatowski
Gmina Lublin, a Iwona Falba
Gmina Lublin, a Magorzata Czapska
Gmina Lublin, a Ewa Zikowska
Gmina Lublin, a Marzena Czarnota
Gmina Lublin, a Albert Biel
Gmina Lublin, a Aleksandra Biel
Gmina Lublin, a Sylwia Wjcik Krawiec
Gmina Lublin, a Agnieszka Bajorek
Gmina Lublin, a Magorzata Wszoa
Gmina Lublin, a Ewelina Czajka
Gmina Lublin, a Anna Wac
Gmina Lublin, a Joanna Adamowska
Gmina Lublin, a Barbara oynia
Gmina Lublin, a Adam Radzikowski
Gmina Lublin, a Jolanta Cielik
Gmina Lublin, a Marta Zdebska
Gmina Lublin, a Katarzyna Nesteruk Skibniewska
Gmina Lublin, a Adam Filipczuk
Gmina Lublin, a Marek Szymaczuk
Gmina Lublin, a Patrycja Brol
Gmina Lublin, a Jolanta Cielik
Gmina Lublin, a Kamil Biliski
Gmina Lublin, a Daniela Maiska
Gmina Lublin, a Kamil Biliski
Gmina Lublin, a Marcin Anto
Gmina Lublin, a Przemysaw Sadowski
Gmina Lublin, a Anna Gronkowska
Gmina Lublin, a Magorzata Czajka
Gmina Lublin, a Mateusz Urbaski
Gmina Lublin, a Magorzata agoda
Gmina Lublin, a Aleksander Gaecki
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Maciej Gowacki

940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

R/940/13
R/941/13
R/942/13
R/943/13
R/944/13
R/945/13
R/946/13
R/947/13
R/948/13
R/949/13
R/950/13
R/951/13
R/952/13
R/953/13
R/954/13
R/955/13
R/956/13
R/957/13
R/958/13
R/959/13
R/960/13
R/961/13
R/962/13
R/963/13
R/964/13
R/965/13
R/966/13
R/967/13
R/968/13
R/969/13
R/970/13
R/971/13
R/972/13
R/973/13
R/974/13
R/975/13
R/976/13
R/977/13
R/978/13
R/979/13

10.12.13
10.12.13
10.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
09.12.13
11.12.13
11.12.13
11.12,13
11.12.13
11.12.13
11.12.13
17.12.13
17.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
13.12.13
11.12.13
13.12.13
13.12.13
13.12.13
13.12.13
12.12.13
30.12.13
24.12.13
24.12.13
24.12.13
24.12.13
19.12.13
30.12.13

980
981

R/980/13
R/981/13

30.12.13
30.12.13

982
983
984
985
986
987
988

R/982/13
R/983/13
R/984/13
R/985/13
R/986/13
R/987/13
R/988/13

30.12.13
23.12.13
06.11.13
17.12.13
25.10.13
11.12.13
19.12.13

Gmina Lublin, a Barbara Gierszon


Gmina Lublin, a Grzegorz Todryk
Gmina Lublin, a Anna Bogusz Tracz
Gmina Lublin, a Henryka Woniak
Gmina Lublin, a Marzanna Marciniak
Gmina Lublin, a Marzanna Marciniak
Gmina Lublin, a ukasz Lewicki
Gmina Lublin, a Magdalena Boczek
Gmina Lublin, a Jan Kurowski
Gmina Lublin, a Grayna Potrzeszcz
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Alicja Nowogrodzka
Gmina Lublin, a Paulina Skowronek
Gmina Lublin, a Henryka Kroczyska
Gmina Lublin, a Joanna Chudzik
Gmina Lublin, a ukasz Piwowarski
Gmina Lublin, a Dorota Waliko
Gmina Lublin, a Dorota Waliko
Gmina Lublin, a Joanna Majewska
Gmina Lublin, a Paulina Lewandowska
Gmina Lublin, a Renata Piasecka
Gmina Lublin, a Agata Siwek
Gmina Lublin, a Magdalena Falenta
Gmina Lublin, a Krystyna Guszek
Gmina Lublin, a Dominika Dalka
Gmina Lublin, a Maria Golonka
Gmina Lublin, a Pawe Furmaczyk
Gmina Lublin, a Iwona Cielik Rusek
Gmina Lublin, a Daniel Chmiel
Gmina Lublin, a Anna Krzemiska
Gmina Lublin, a Katarzyna Stpniewska
Gmina Lublin, a Katarzyna Stpniewska
MOPR, a Sodexo Bnefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
MOPR, a Miejska Korporacja Komunikacyjna
Sp. z o.o.
MOPR, a Robert Majewski RESTAURACJA JONTEK
MOPR, a ZDANOWICZ IWONA BAR KOLEJOWY
MOPR, a Zakad Produkcji Garmaeryjnej GERWAZY Sp. z o.o.
MOPR, a CATERMED Sp. Akcyjna i REBUS
Sp. z o.o.
MOPR, a COMTRONIK Sp. z o.o.
MOPR, a Stowarzyszenie Bractwo Miosierdzia
im. w.
Brata Alberta
MOPR, a MISZCZAK ANNA KAPRYS BAR MLECZNY
MOPR, a ADAMCZUK PRZYSINIAK KRYSTYNA BAR
SKLEP BARTEK
MOPR, a Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.
MOPR, a Bogdan Oleszczuk PPH-U SANIMEX
Aneks do umowy R/472/13 Gmina Lublin, a Monika Olszak
Aneks do umowy R/558/13 Gmina Lublin, a Joanna Pieniak
Aneks do umowy R/471/13 Gmina Lublin, a Andrzej Bk
Gmina Lublin, a Halina Marek
Gmina Lublin, a Renata Szewczak

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

R/989/13
R/990/13
R/991/13
R/992/13
R/993/13
R/994/13
R/995/13
R/996/13
R/997/13
R/998/13
R/999/13
R/1000/13
R/1001/13
R/1002/13
R/1003/13
R/1004/13
R/1005/13
R/1006/13
R/1007/13
R/1008/13
R/1009/13
R/1010/13
R/1011/13
R/1012/13
R/1013/13
R/1014/13
R/1015/13
R/1016/13
R/1017/13
R/1018/13
R/1019/13
R/1020/13
R/1021/13
R/1022/13
R/1023/13
R/1024/13
R/1025/13
R/1026/13
R/1027/13
R/1028/13
R/1029/13
R/1030/13
R/1031/13
R/1032/13
R/1033/13
R/1034/13
R/1035/13
R/1036/13
R/1037/13
R/1038/13
R/1039/13

17.12.13
17.12.13
20.12.13
10.12.13
31.12.13
12.11.13
20.12.13
20.12.13
09.12.13
23.12.13
04.12.13
11.12.13
05.12.13
10.12.13
09.12.13
05.12.13
02.12.13
05.12.13
05.12.12
24.12.13
30.12.13
27.12.13
23.12.13
24.12.13
23.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
20.12.13
13.12.13
20.12.13
20.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
18.12.13
18.12.13
19.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13

Gmina Lublin, a Zbigniew Gutowski


Gmina Lublin, a Piotr Zmysowski
Gmina Lublin, a Kazimiera Dbek
Aneks do umowy R/212/13 PFRON, a Miasto Lublin
Aneks do umowy R/1/12 MOPR, a INWESTPROJEKT
MOPR, a Zaiks
Gmina Lublin, a Patrycja Brol
Gmina Lublin, a Kamil Kaczyski
Gmina Lublin, a Marzena Piotrowicz
Gmina Lublin, a Tomasz Todorow
Gmina Lublin, a Katarzyna Karulak
Gmina Lublin, a Pawe Kasprzak
Gmina Lublin, a Wioleta Story
Gmina Lublin, a Grzegorz Cichocki
Gmina Lublin, a Pawe Cabaj
Gmina Lublin, a Jolanta Jasiska
Gmina Lublin, a Lidia Caryk
Gmina Lublin, a Elbieta Sadurska-Grabowska
Gmina Lublin, a Krzysztof Krzaczek
Gmina Lublin, a Bartosz Aftyka
Gmina Lublin, a Ewa Nowakowska
Gmina Lublin, a Anna Dziurawiec
Gmina Lublin, a Magorzata Jankowska
Gmina Lublin, a Katarzyna Zajc
Gmina Lublin, a Magdalena Makarewicz
Gmina Lublin, a Aleksandra Wydra
Gmina Lublin, a Adam Filipczuk
Gmina Lublin, a Micha Ziemkiewicz
Gmina Lublin, a Monika Turska
Gmina Lublin, a Magorzata Spoch
Gmina Lublin, a Anna Gonet
Gmina Lublin, a Micha Turski
Gmina Lublin, a Jolanta Cielik
Gmina Lublin, a Magorzata Stpniewska
Gmina Lublin, a Diana Kot-Komsta
Gmina Lublin, a Paulina Stolarek
Gmina Lublin, a Sawomir Maecki
Gmina Lublin, a Barbara oynia
Gmina Lublin, a Marta Magdziarz
Gmina Lublin, a Pawe Cabaj
Gmina Lublin, a Agnieszka Kamiska
Gmina Lublin, a Agnieszka Patatyn
Gmina Lublin, a Katarzyna Filipowska
Gmina Lublin, a Paulina Suchorowska
Gmina Lublin, a Zbigniew Feraski
Gmina Lublin, a Magdalena Makarewicz
Aneks do umowy Gmina Lublin, a Agata Grula
Gmina Lublin, a Karol Rzepecki
Gmina Lublin, a Iwona Sobolewska
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot
Gmina Lublin, a Dominik Szurgot

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

R/1040/13
R/1041/13
R/1042/13
R/1043/13
R/1044/13
R/1045/13
R/1046/13
R/1047/13
R/1048/13
R/1049/13
R/1050/13
R/1051/13
R/1052/13
R/1053/13
R/1054/13
R/1055/13
R/1056/13
R/1057/13
R/1058/13
R/1059/13
R/1060/13
R/1061/13

18.12.13
11.12.13
18.12.13
11.12.13
11.12.13
11.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
20.12.13
19.12.13
19.12.13
16.12.13
11.12.13
17.12.13
13.12.13
13.12.13
05.12.13
05.12.13
09.12.13
17.12.13

1062

R/1062/13

30.12.13

1063

R/1063/13

30.12.13

1064
1065

R/1064/13
R/1065/13

30.12.13
30.12.13

1066

R/1066/13

30.12.13

1067
1068
1069

R/1067/13
R/1068/13
R/1069/13

30.12.13
30.12.13
30.12.13

1070

R/1070/13

30.12.13

1071

R/1071/13

30.12.13

1072

R/1072/13

30.12.13

1073
1074

R/1073/13
R/1074/13

30.12.13
30.12.13

1075

R/1075/13

30.12.13

1076

R/1076/13

30.12.13

1077

R/1077/13

24.12.13

Gmina Lublin, a Micha Wideski


Gmina Lublin, a Anna Dbek
Gmina Lublin, a Natalia Nowowieska
Gmina Lublin, a Anna Dbek
Gmina Lublin, a Bartosz Szczepiski
Gmina Lublin, a Pawe Maj
Gmina Lublin, a Magdalena Zawadzka
Gmina Lublin, a Magdalena Zawadzka
Gmina Lublin, a Dariusz Bzdek
Gmina Lublin, a Ewa Krl
Aneks Gmina Lublin, a Marek Kowal
Gmina Lublin, a Monika Szymanek
Gmina Lublin, a Aleksandra Nadzieja Wrbel
Gmina Lublin, a Nikodem Niemczuk
Gmina Lublin, a Wiolett Story
Gmina Lublin, a Kamila Klimek
Gmina Lublin, a Dawid Rozwadowski
Gmina Lublin, a Katarzyna Sternik
Gmina Lublin, a Patrycja Komar
Gmina Lublin, a Jakub Jaroszyski
Gmina Lublin, a Tomasz Szymborski
Aneks do porozumienia R/894/12 Gmina Lublin, a Powiat
Mrgowski
Aneks do umowy R/726/13 MOPR, a Dobrzaski Andrzej
KAPRYS
Aneks do umowy R/725/13 MOPR, a SIWKO MONIKA
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSUGOWE KUCHNIA SMAKOSZA
Aneks do umowy R/653/13 MOPR, a GIREJ RA
Aneks do umowy R/658/13 MOPR, a SIWKO MONIKA
KUCHNIA SMAKOSZA
Aneks do umowy R/659/13 MOPR, a Augustyniak Andrzej
DWOREK STAROPOLSKI
Aneks do umowy R/655/13 MOPR, a Dobrzaski Andrzej Kaprys
Aneks do umowy R/651/13 MOPR, a WJTOWICZ HENRYKA
Aneks do umowy R/657/13 MOPR, a Pawe Jakubik FRASPOL
PPHU
Aneks do umowy R/652/13 MOPR, a Przedsibiorstwo
Handlowo-Usugowe RELAX
Aneks do umowy R/650/13 MOPR, a LUBELSKIE SMAKW
JADWIGA SZOT
Aneks do umowy R/656/13 MOPR, a ANI ANNA
KOWALCZYK
Aneks do umowy R/654/13 MOPR, a TAMARA ADAMCZYK
Aneks do umowy R/649/13 MOPR, a Przedsibiorstwo
Produkcyjno Handlowe Lucyna Gobiowska
Aneks do umowy R/393/10 Gmina Lublin, a Fundacja na Rzecz
Wspierania Osb Starszych i Niepenosprawnych EMPATIA
Aneks do umowy R/392/13 Gmina Lublin, a Lubelskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Aneks do umowy R/263?13 Gmina Lublin, a Stowarzyszenie

Promocji Kultury Na Rzecz rodowisk Lokalnych i Osb


Niepenosprawnych DZIESITA